SKEPP LASTAT MED PENSIONSRÄDDARE

Den humanitära stormakten griper in
 
Ett större fartyg på drift utanför Grekland, med sikte på Sverige ?
 
Vi nås idag om uppgifter om ett fartyg på väg till Grekland
lastat med vad man kallar "illegala immigranter", vissa av dem
uppges vara beväpnade för att kunna slå sig in i EU.
 
Bekräftade uppgifter tyder på att flertalet av dessa beväpnade im-
migranter vill till i första hand Sverige i andra hand Tyskland.
 
Man har då svårt att förstå att huvuddelen av världens immi-
granter vill söka till Sverige ?
 
DETTA ÄR INTE ALLS SVÅRT ATT FÖRSTÅ.
 
Är man en "humanitär stormakt, så förpliktigar det.
 
PÅ SAMMA SÄTT SOM DET "FÖRPLIKTIGADE" ANDRA
HUMANITÄRA STORMAKTER, ATT GÅ UNDER:
 
Som romerska riket, som kinesiska riket, som det östtyska undret
och andra under.
 
ÄR DET NU DAGS FÖR DET SVENSKA UNDRET ATT GÅ UNDER ?
 
Tja, fråga dem som bor i tvåstatslösningen Malmö om som vill flytta.
 
 
 ae

ELEFANTEN BLIR BARA STÖRRE

4 myror är fler än 1 elefant
 
Det kan aldrig förnekas att 4 myror är fler än 1 elefant, men får man tro Metro/ YouGove, så tycks myrorna nu minska i antal.
 
YouGove senaste väljarundersökning, utförd före den så kallade "december-
överenskommelsen", visar att tidigare trend ligger fast.
 
Myrorna blir färre och mindre och elefanten blir bara större.
 
ELEFANTEN I RIKSDAGEN, SVERIGEDEMOKRATERNA SOM INTE IN
GEN VILL SE OCH RÖRA, NÅR ENLIGT DENNA UNDERSÖKNING "ALL
TIME HIGH".
 
16,9 % SAMTIDIGT SOM FOLKPARTIET HAMNAR "BETRYGGANDE" UN-
DER 4 %.
 
Detta resultat uppnåddes före decemberöverenskommelsen, en överenskom-
melse som fick många moderater att "gå i taket".
 
Hur väljaropinionen nu ser ut kan man bara giss sig till, men en mindre vågad
gissning är att moderaterna minskat ännu mer och sverigedemokraterna ökat
ännu mer.
 
Vissa tecken i skyn tyder på en "turn around" för sverigedemokraterna.
 
Det erkänns numera att invandringen kostar, det erkänns numera att
invandringen medför viss problem (på nysvenska utmaningar), insikt
finns numera att inte bara SD är "extrema", hela Sverige är "extremt"
och acceptansen för SD ökar trendmässigt. Senast fick vi veta att
en avgörande majoritet av Alliansens väljare vill "samarbeta" med SD.
 
I denna miljö använder Alliansen alla tills buds stående medel att stöta bort
sina väljare.
 
Varje gång det genomförs antidemokratiska överenskommelser i syfte
att minska SD "inflytande" sker en överströmning av väljare till SD.
 
MÅNGA AV SD VÄLJARE SER INTE INVANDRINGEN SOM DEN AVGÖ-
RANDE FRÅGAN, NÄR DE VÄLJER ATT RÖSTA PÅ SD. DE SER ATT
FUNDAMENTA I DEMOKRATIN INTE RESPEKTERAS.
 
Att det Meningslösa Partiet MP, enligt Birger Schlaug, och Stalins ättlingar
kan se detta, är det ingen som förväntar sig.
 
MEN BORDE INTE ALLIANSEN SE DETTA. MED DECEMBERÖVERENS-
KOMMELSEN KAN MAN NUMERA SAMMANFATTA ALLIANSENS PO-
LITIK I TVÅ PUNKTER:
 
1) MAN VILL INTE DRIVA SIN EGEN POLITIK
2) MAN VILL INTE HA NÅGRA SYMPATISÖRER
 
SD formulerade i valet som mål att man ville bli landets näst största parti.
YouGove senaste mätning visar att vägen dit nu inte är lång.
 
MED ETT ANTAL ÖVERENSKOMMELSER, SOM HAR SOM ÖVERGRI-
PANDE MÅL ATT MINSKA SD INFLYTANDE, OBEROENDE AV VAD
DET KAN INNEBÄRA FÖR SVERIGE, KOMMER SD MÅL ATT FRAM-
STÅ SOM ALLT MER REALISTISKT.
 
Är det den utvecklingen Alliansen vill se?
 
UPPENBARLIGEN.
 
Frågan man här borde ställa sig, hur beter man sig om och när SD är näst
största parti.
 
KOMMER MAN DÅ FORTFARANDE INTE ATT SE ELEFANTEN OCH ÄR 2
MYROR DÅ FLER ÄN 1 ELEFANT, 2 MYROR ÄR JU DÅ BORTA (FP OCH
KD)
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAR ALLIANSEN TAPPAT FÖRSTÅNDET ?

Det som inte kunde bli värre, blev värre
 
Man trodde ju, på goda grunder, att decemberuppgörelsen var så illa genomtänkt,
att den byggde på att man inte tänkt.
 
Får man tro uppgifter i dagens Expressen har man tänkt, vi kan där nu läsa
hur Alliansen ser på uppgörelsen.
 
"VI HAR LURAT STEFAN LÖFVEN, DET KOMMER HAN ATT BLI VARSE FRAM-
ÖVER".
 
Om nu någon framöver kommer att bli varsLe att de blivit lurade, så inte är det Ste-
fan Löfven.
 
DET ÄR VÄLJARNA SOM KOMMER ATT BLI VARLSE DETTA.
 
Alliansens något halsbrytande taktik, om nu taktik är den rätta benämningen, är att
man inför 2016 och framöver ska lägga en enad och gemensam budget, för att få
socialdemokraterna att drivas mot ett tätare samarbete med Stalins ättlingar, och
det skulle då skrämma väljarna bort från "regeringskonstellationen"
 
Drömmar kan vara nyttiga ibland, men frågan är om Alliansens politik ska
styras av drömmar, för något annat kan det knappast vara tal om.
 
Att Stalins ättlingar skulle rösta på en annan budget än "regeringskonstellationens"
ligger så långt bort från verkligheten, att det inte ens går att föreställa sig. Det gäller
även om socialdemokraterna inte går ättlingarna till mötes i för dem viktiga frågor.
 
Det mest spektakulära man kan tänka sig är att ättlingarna lägger ner sina rös-
ter om de blir riktigt "förbannade", knappast troligt, men det går inte att svära
sig fri från den möjligheten.
 
ALLIANSEN KAN I DET LÄGET FÅ IGENOM SIN BUDGET, RÄTT BUDGET MED
FEL REGERING, SOM VI FÅTT HÖRA ETT ANTAL GÅNGER.
 
SAMMA SAK SKULLE HÄNDA OM ALLIANSEN "FÖRHANDLANDE" OCH "SAM-
ARBETADE" MED SVERIGEDEMOKRATERNA OCH DEN VÄGEN FICK IGENOM
SIN BUDGET ÄVEN OM ÄTTLINGARNA RÖSTADE PÅ "REGERINGSKONSTEL-
LATIONEN".
 
Enligt genierna i Alliansen har man då gjort Stefan Löfven "varsle" på att man lurat
honom.
 
Alliansen menar då enligt uppgifter i Expressen, på fullt allvar får man anta, att
man på det sättet lurat Stefan Löfven och gjort honom "varsle" på detta.
 
Det är nog så att Alliansen i det läget blir "varsle" att de lurat sig själva, i själva verket
är vi då tillbaka på ruta 1.
 
DET HAR DÅ SKAPATS ETT LÄGE IDENTISKT MED DET SOM DECEMBERÖVER-
ENSKOMMELSEN SYFTADE TILL ATT UNDVIKA.
 
En rätt budget med fel regering, och Stefan Löfven har då ännu större anledning än i
dec 2014 att utlysa ett extraval.
 
Så det Alliansen uppger sig vilja ha nått med decemberuppgörelsen, ett stabilt
styre, ska man alltså omintetgöra med denna "smarta" taktik".
 
Hur "regeringskonstellationen" med Stefan Löfven kommer att uppfatta detta är lätt att
förutse.
 
MAN KOMMER ATT BLI "URFÖRBANNADE" OCH ALLA MÖJLIGHETER TILL
SAMVERKAN BLIR BORTA MED VINDEN. ETT EXTRA VAL I DET LÄGET KOM-
MER DÅ INTE ATT GYNNA ALLIANSEN.
 
Hur kan då väljarna tänkas reagera i ett sådant tänkt läge, Alliansen har "lurat" Stefan
Löfven till att utlysa extraval, för att Alliansen inte håller sig till "decemberuppgörelsen".
 
I DEN MÅN ALLIANSEN HAR NÅGRA VÄLJARE KVAR VID DET LAGET KOMMER
DE FLESTA MED ALL SÄKERHET ATT BLI ÄNNU MER "FÖRBANANDE" ÄN
STEFAN LÖFVEN.
 
Vem som vinner röster i ett eventuellt extraval i det läget är inte svårt att förutse, och
inte är det Alliansen.
 
Om nu Expressens uppgifter i dag är korrekta, man vill gärna tycka "om", så uppstår
frågan.
 
VEM INOM ALLIANSEN HAR KLÄCKT DENNA TAKTIK, SOM TYCKS VARA MER
ENFALDIG OCH KONTRAPRODUKTIV ÄN DET NÅGONSIN GÅTT ATT FÖRESTÄL-
SA.
 
Skulle Expressens uppgifter vara korrekta, finns det nu bara en enda utväg.
 
DEMENTERA SÅ FORT SOM MÖJLIGT, OCH TÄNK OM, OM DET NU FINNS NÅGRA
FÖRUTSÄTTNINGAR ATT TÄNKA OM.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 

POLITISK PARODI

Mer enfaldigt än så här kan det inte bli
 
Nu tvistas det åter om vem som sagt vad, och när någon sagt något, eller inte sagt
något, och nu gäller tvisten "decemberöverenskommelsen".
 
Var den bra, var den inte bra, och för vem var den bra eller inte bra.
 
TYDLIGHET OCH KLARGÖRANDE TYCKS INTE HA VARIT VÄGLEDANDE I
DEN EFTERFÖLJANDE DEBATTEN.
 
DE FLESTA TYCKS INTE HA SETT SKOGEN FÖR ALLA TRÄD, MEN HUR SER
DÅ SKOGEN UT.
 
Även när det gäller decemberöverenskommelsen gäller att en tydlig och klargörande
väg är att tydliggöra innehållet med exemplifieringar och praktiska exempel.
 
Så att man kan se skogen, trots alla träd, och hur ser då skogen ut.
 
"ALLA VET" ATT SOCIALDEMOKRATERNA ÄLSKAR ATT HÖJA ALLA SKATTER
OCH AVGIFTER, FRAMFÖR ALLT FÖR SÅ KALLADE HÖGINKOMSTTAGARE.
"ALLA" VET OCKSÅ ATT SOCIALDEMOKRATERNA ÄLSKAR ATT HÖJA ALLA
BIDRAG.
 
"ALLA" VET ATT MILJÖPARTIET ÄLSKAR ATT HÖJA ALLA AVGIFTER, SOM KAN
MEDFÖRA ATT TILLVÄXTEN AVTAR OCH VÄRDET AV VÅR VÄLFÄRD BLIR MIND-
RE,
 
"ALLA" VET ATT VÄNSTERKOMMUNSITERNA ÄNNU MER ÄN SOCIALDEMOKRA-
TERNA ÄLSKAR ATT HÖJA SKATTER OCH BIDRAG.
 
Så ser skogen ut, trots alla träd. Visserligen en något summarisk sammanfattning av
"regeringskonstellationens" politiska inriktning, men inte mindre rätt för det. Nu har "re-
geringskonstellationen" getts fri lejd att utforma sin budget bäst den vill under mandat-
perioden.
 
Lek med tanken att "regeringskonstellationen" utnyttjar detta "card blanche" och ut-
formar budgeten i enlighet med vad de älskar, vi kan då inför 2016 få se en budget
med följande inriktning:
 
1) Brytpunkten för statlig inkomstskatt sänks kraftigt
2) Den statliga inkomstskatten höjs från 20 % till 30 "
3) Värnskatten höjs från 5 % till 15 %
4) En ny högre värnskatt införs, som medför att alla med "hög" inkomst får betala 99 %
    i skatt (minns här pomperipossa)
5) Arbetsgivaravgifterna höjs från 31,42 % till 40 %
6) Särskild arbetsgivaravgift införs för unga på ytterligare 10 %
7) Bolagsskatten höjs till 35 %
8) Alla miljöskatter höjs med 100 %, minst
9) All kärnkraft avskaffas under 2016, kostnaden blir en budgetpost
10) Alla medborgare får betala en "vindkraftsavgift" och en "solavgift"
11) Statsråden höjer sina arvoden med 100 %
 
Vad gör då Alliansen om de har att ta ställning till en budget med detta innehåll.
 
MED HÄNVISNING TILL DECEMBERUPPGÖRELSEN KOMMER MAN INTE ATT
GÖRA NÅGOT ANNAT ÄN ATT LÄGGA NER SINA RÖSTER, SÅ ATT REGERIN-
GEN FÅR IGENOM SIN BUDGET. SAMTIDIGT SLÅR MAN SIG FÖR BRÖSTET
OCH TALAR OM DET ANSVAR MAN TAGIT FÖR ATT NÅGON ANNAN ÄN ALLI-
ANSEN SKA KUNNA STYRA SVERIGE OCH LÄGGA VILKEN BUDGET DE VILL.
 
Listan ovan kan tyckas lite "överdriven" med det är själva "pointen". Listan är tänkt
att åskådliggöra att "regeringskonstellationen" kan få igenom vilken budget den vill,
oavsett vilken skada den medför landet, och oavsett hur illa Alliansen tycker att den
slår
 
DET ÄR SJÄLVA GRUNDBULTEN I DECEMBERÖVERENSKOMMELSEN OCH DET
ÄR SÅ ALLIANSEN VILL HA DET.
 
Frågan måste nog ställas om de Alliansens företrädare verkligen satt sig in i vad över-
enskommelsen kan komma att föra med sig.
 
Först tog Alliansen bort vår försvarsförmåga, sedan överlämnade de alla politiska
vapen de hade till "regeringskonstellationen" och står där med "Kejsarens nya
kläder", helt avklädd, passiviserad och avväpnad.
 
Är det verkligen så Alliansen vill ha det.
 
UPPENBARLIGEN.
 
Många har pekat på det juridiskt tveksamma och det demokratiskt tveksamma att den
så kallade överenskommelsen sträcker sig över valet 2018. Följden av detta blir ju att
de riksdagsmän väljarna väljer 2018 förbjuds att rösta som de vill utan ska rösta på
det sätt nuvarande riksdagsmän överenskommit.
 
Det är inte demokratiskt tveksamt, det är inte ens juridiskt tveksamt.
 
I BÄSTA FALL ÄR DET EN REN PARODI PÅ DEMOKRATI, I VÄRSTA FALL NÅGOT
BETYDLIGT VÄRRE.
 
AE
 
 

POLITISK ENFALD FÅR NU STYRA

Mer enfaldigt än så här kan det inte bli
 
Nu tvistas det om huruvida "decemberuppgörelsen" var bra eller inte, och i de
flesta fall är tydlighet och klarhet inte vägledande.
 
De flesta tycks inte se skogen för alla träd.
 
Även när man ska bedöma värdet av decemberuppgörelsen är det en bra väg
att tydliggöra innehållet med expempelfiering  och praktiska exempel.
 
ALLA VET ATT SCOCIALDEMOKRATER ÄLSKAR ATT HÖJA ALLA SKA-
TER, FRAMFÖR ALLT FÖR SÅ KALLADE HÖGINKOMSTTAGARE. ALLA
VET OCKSÅ ATT SOCIALDEMOKRATERNA ÄLSKAR ATT HÖJA ALLA
BIDRAG.
 
ALLA VET ATT MILJÖPARTIET ÄLSKAR ATT HÖJA ALLA AVGIFTER, SOM
KAN MEDFÖRA ATT TILLVÄXTEN AVTAR OCH VÄRDET AV VÅR VÄLFÄRD
BLIR MINDRE.
 
ALLA VET ATT VÄNSTERKOMMUNISTERNA ÄNNU MER ÄN SOCIALDEMO-
KRATERNA ÄLSKAR ATT HÖJA SKATTER OCH BIDRAG.
 
En något summarisk sammanfattning av "regeringsblockets" politiska inriktning,
men inte mindre rätt för det. Nu har "regeringskonstellationen" getts fri lejd att
utforma sin budget bäst den vill under mandatperioden.
 
Lek med tanken att de inför budgeten 2016 utnyttjar detta "card blanche"
och genomför den politik de älskar att driva.
 
Vi kan då få se en budget med följande inslag, självklart är vissa drag över-
drivna för att framhäva tydligheten, eller enfalden:
 
1) Brytpunkten för statlig inkomstskatt sänks till 30 000:- per månad
2) Den statliga inkomstskatten höjs till 25 %
3) Värnskatten höjs till 15 %
4) En ny värnskatt införs på en ny högre nivå, så att den totala skatten på höga
    inkomstnivåer blir 99 %
5) Arbetsgivaravgifterna höjs generellt från 31,42 % till 42 %, och för unga införs
    en speciell arbetsgivaravgift på 8 %
6) Bolagsskatten höjs till 35 %
7) Energiskatten höjs med 100 %
8) Fordonsskatten höjs med 100 %
9 Kärnkraftsindustrin får en kärnskatt på 100 %
10) Mervärdesskatten höjs från 25 % till 35 %
11) Ersättningen från a kassan höjs med 50 %
12) Sjukpenningen höjs med 50 % och taket tas bort
13) Friskolorna får betala en särskild friskatt, uppgående till 50 av skolpengen,
14) Gustav Fridolin lyckas få med att alla lärare ska få sin lön höjd med minst 50 %
15) Arvoden till statsråden höjs med 300 %
16) Riksdagens sammankomster begränsas till 1 dag per år, då riksdagsmännen
      ändå inte får rösta som de vill, arvodet höjs samtidigt för de som ingår i den
      största "konstellationen" med 100 %.
 
Hur ställer sig då oppositionen till en budget med detta innehåll ?
 
DEN SKULLE SLÅ SIG FÖR BRÖSTEN OCH FRAMHÅLLA ATT MAN TAGIT
ANSVAR FÖR ATT SVERIGE SKA KUNNA STYRAS EFFEKTIVT OCH LÄGGER
MED HÄNVISNING TILL DECEMBERÖVERENSKOMMELSEN NER SINA RÖS-
TER.
 
På samma sätt som de skulle slå sig för bröstet och framhålla att man tagit
ansvar för att Sverige ska kunna styras, samt lägga ner sina röster oberoende
av hur den framlagda budgeten ser ut och oberoende av vad den innehåller.
 
Verkar det vettigt att möta en budget med detta innehåll genom att lägga ner sina
röster ?
 
ALLIANSEN TYCKER SÅ.
 
Tydligare än så kan knapapst den politiska enfalden i Sverige beskrivas.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LÅT DANMARK FÅ SKÅNE

Sverige, landet som inte finns
 
Debattklimatet i Sverige förvånar inte längre någon, de mest befängda saker kan
uttryckas utan att någon "rör en fena" och de mest förnuftiga saker kan sägas, och
det så kallade "korrekta Sverige" gör gemensamt uppror.
 
Sedan många år får man söka sig utanför landet för att få en mer nyanserad
syn på vad som sägs och sker i Sverige, landet som inte längre finns.
 
Julafton firade landets f d statsminister, Fredrik Reinfeldt, bland annat genom att
sitta i TV och hävda, på fullt allvar får man förmoda, att Sverige inte tillhör sven-
skarna utan de invandrare, som kommer till landet och till skillnad från svenskarna
för landet framåt.
 
Ingen i landet "rörde en fena".
 
SVERIGE ÄR NOG DET ENDA LANDET I VÄRLDEN DÄR EN F D STATSMINIS-
TER KAN SITTA I TV OCH SÄGA ATT LANDET INTE TILLHÖR DESS INVÅNARE,
UTAN TILLHÖR INVANDRANDE FLYKTINGAR, UTAN ATT NÅGON "RÖR EN
FENA".
 
Och motiveringen är inte dålig den heller, svenskarna är en ointressant folk-
grupp, då den inte för landet framåt, till skillnad från de folkgrupper, som
kommer utifrån och för landet framåt.
 
Söker man sig däremot söderut, ända till Danmark, ser man desto fler och större
"fenor röra sig".
 
Sören Pind är utrikespolitisk talesman för borgerlige Venstre, nu största parti i Dan-
mark enligt senare mätningar, och han visar  förvåning över Fredrik Reinfeldts
tal, den förvåning man borde finna på närmare håll.
 
Med "glimten i ögat" uttrycker han sig på ett sätt, som tydligt visar vad han tycker om
Fredrik Reinfeldts förhållningssätt till Sverige och dess invånare:
 
" DANMARK TAR GÄRNA TILLBAKS SKÅNE, HALLAND OCH BLEKINGE OM
SVENSKARNA ÄNDÅ INTE BRYR SIG OM SITT LAND. VI SAKNAR DE GAMLA
LANDSDELARNA"
 
Man får självfallet inte läsa in alltför mycket i Fredrik Reinfeldts tal, men att det för-
anleder en ledande dansk politiker att kommentera talet på detta sätt, borde mana
till viss eftertanke.
 
ELLER KANSKE TILL STOR EFTERTANKE.
 
Sören Pind säger också en hel del annat, som också borde mana till viss eftertanke.
 
" DET ÄR BESYNNERLIGT ATT EN F D STATSMINISTER FÖRKASTAR ALLT
NATIONELLT OCH ALL KULTUR"
 
Vi som inte längre får vara svenskar, för att vi inte längre för vårt land framåt, borde
också, som Sören Pind, tycka att detta är besynnerligt, mycket besynnerligt.
 
Sören Pind går längre och visar hur tydlig skillnaden är på ett land, som är ett land,
och ett land som inte längre är ett land, när han säger:
 
" För mig är Danmark självfallet danskarnas land. Det finns ett svenskt folk
och det finns ett danskt folk. Det är märkligt att en f d statsminister inte anser
att Sverige tillhör svenskarna"
 
Så säger och tycker alltså en ledande dansk politiker, han går betydligt längre än
Björn Söder gjorde i sitt "svammel" om svenskar, samer och judar.
 
Nu återstår bara att det "korrekta Sverige" ska reagera med den logik och
konsekvens man bör kunna förvänta sig och beskylla Sören Pind för att
vara nazist och allt det där andra.
 
KANSKE BORDE STEFAN LÖFVEN GRIPA IN OCH ANVÄNDA HENRIK
ARNSTAD SOM RÅDGIVARE FÖR ATT SÖREN PIND SKA KUNNA STÄMP-
LAS SOM NAZIST PÅ VETENSKAPLIGA GRUNDER.
 
Att det Fredrik Reinfeldt uttryckte är besynnerligt och märkligt, om det bör det
inte råda några tvivel, i vart fall inte om går utanför "åsikskorridoren".
 
Men än märkligare och besynnerligare är att man måste söka sig till "andra
sidan sundet" för att detta ska våga sägas.
 
Men varför gnälla över sådana futiliteter, när julefriden ännu inte lagt sig, och
nyårsbränder står inför dörren, i stället ska vara  tacksamma för det "lilla" som
finns.
 
Och till det "lilla" som finns hör vår kära gamla nationalsång, som fortfarande
får sjungas, i vart fall vid tillfällen som VM och olympiader, när blågult
klädda, i danskarnas ögon svenskar, gör framträdande insatser.
 
När man erinrar sig denna ynnest, att få sjunga nationalsången, i vart fall vid
vissa tillfällen, blir ju allt ännu mer märkligt och besynnerligt.
 
Ett land som inte har några gränser, och som inte finns, och vars be-
folkning inte får vara svensk, tillåts att sjunga en nationalsång, i vart fall
 vid vissa tillfällen.
 
Hur kan det gå ihop, det tycks inte gå ihop det allra minsta, en sådan nationalsång
borde ju inte ens få finnas, bara att "national" ingår gör ju att raggen reser sig.
 
Märkligt och besynnerligt blir då också att danskarna vill ha Skåne, Ble-
kinge och Halland.
 
DESSA OMRÅDEN KAN JU BARA FINNAS I FANTASIN, DÅ DESS GRÄN-
SER RITATS AV TIDIGARE GENERATIONER AV FOLK SOM INTE FINNS.
 
Nog är danskarna märkliga som vill ta över sådana fantasifoster.
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STALINS ÄTTLINGAR TAR NU ÖVER

Att lämna "walk over" i politiken
 
Vi känner igen det från sporten, att lämna "walk over", ge motståndaren segern
utan att bjuda på motstånd.
 
Vem kunde föreställa sig att Alliansen skulle lämna "walk over" i politiken, överlåta
till motståndaren att inom budgetområdet göra som de finner bäst.
 
Knappast väljarna, men väljare inom Alliansen ska tydligen lägga sin röst på
Alliansen i hopp om att vänsterkommunisterna ska styra politikens inriktning.
 
ÅTERSTÅR NU ATT SE HUR MÅNGA AV ALLIANSENS VÄLJARE SOM LÅTER
SIG NÖJA MED DETTA.
 
Man brukar säga att man ska inte nöja sig med kopia när man kan få orginalet, inom
politiken har då åsyftats att man ska inte rösta på Alliansen, som för en socialdemo-
kratisk politik, bättre då att rösta på orginalet.
 
Nu har Alliansens väljare inte ens en kopia av rösta på, i budgetavseenden
återstår "nothing".
 
Om någon inom Alliansen till äventyrs trott att detta skulle stärka Alliansen inför
valet 2018, så lär man nog få tänka om.
 
Socialdemokratisk politik, kryddad med vänstersvängar, kommar att gå som
tåget, till och med bättre än tåget, och som Alliansen själva menar, väljarna
uppskattar regeringsduglighet, och det kommer nu väljarna att få.
 
Härdsmälta kan tydligen ske på andra håll än inom kärnenergiområdet, att det skulle
ske inom Alliansen, främst moderaterna, kommer något överraskande.
 
Peter Eriksson, bland många, är kritisk och skriver:
 
" Konkret innebär uppgörelsen att partierna, fram till 2022, om de inte sitter i
regering, binder sig för att inte få igenom sin politik i riksdagen".
 
HUR MÅNGA VÄLJARE RÖSTAR PÅ ETT PARTI, SOM BINDER UPP SIG FÖR
ATT INTE FÅ IGENOM SIN POLITIK I RIKSDAGEN ?
 
Förmodligen bara de "närmast sörjande" och vi får se hur många dessa är 2018.
 
Men man kan ju också se positivt på utvecklingen, här ges en ny möjlighet
inom valsystemet.
 
DE SOM ÄR STARKT KRITISKA TILL DET POLITISKA SYSTEMET ÖVERHU-
VUDTAGET FÅR NU EN NY MÖJLIGHET ATT PROTESTRÖSTA UTÖVER DE
NU BEFINTLIGA, ATT RÖSTA BLANKT ELLER ATT INTE RÖSTA ALLS.
 
MAN KAN RÖSTA PÅ DET PARTI SOM BINDER UPP SIG FÖR ATT INTE FÅ
IGENOM SIN POLITIK I RIKSDAGEN.
 
Att man då sitter i knät på vänsterkommunisterna får väl med dessa mått ses som
en extra bonus.
 
Hans Linde, gruppledare för Stalins ättlingar, är nöjd med uppgörelsen och menar:
 
" Nu när vi är med och bestämmer blir socialdemokraterna rödare, det tror
jag många väljare uppskattar"
 
MAN FÅR VÄL ANTA ATT OCKSÅ ANNA KINBLAD BATRA GÅR OMKRING I
DEN TRON ATT MODERATA VÄLJARE BLIR MER NÖJDA MED EN RÖDARE
POLITIK, ANNARS FRAMSTÅR JU UPPGÖRELSEN SOM NÅGOT KONTRA-
PRODUKTIVT.
 
På frågan om Stalins ättlingar verkligen kan sätta hårt mot hårt i budgetförhandlin-'
gar, svarar Hans Linde:
 
" Vi har ett utmärkt förhandlingsläge, varje rödgrön budget måste godkännas
av Stalins ättlingar"
 
EN KORREKT BEDÖMNING, FÖRHANDLINGSLÄGET FÖR STALINS ÄTTLIN-
GAR ÄR INTE BARA BRA, DET KUNDE INTE BLI BÄTTRE.
 
OCH DET KAN MAN TACKA ALLIANSENS POLITIKER FÖR.
 
Nu återstår att se hur alliansens väljare tackar sina politiker för att de gett Stalins
ättlingar detta utmärkta förhandlingsläge,
 
AE
 
 
 
 

ALLIANSENS BARFOTAPOLITIK

Svensk politik kidnappad av VP
 
Den så kallade decemberuppgörelsen tas emot med blandade känslor på
de flesta håll.
 
På ett håll tas uppgörelsen inte emot med blandade känslor,
 
VÄNSTERKOMMUNISTERNA OMFAMNAR UPPGÖRELSEN TILL 100 %,
OCH DET ÄR LÄTT ATT FÖRSTÅ VARFÖR.
 
För att alla ska förstå varför vänsterkommunisterna omfamnar uppgörelsen till
100 % vill Jonas Sjöstedt vara extra tydlig och säger:
 
Nu måste de andra förhandla med oss.
 
PÅ DEN PUNKTEN HAR JONAS SJÖSTEDT RÄTT, TILL 100 %, FÖR ATT
SOCIALDEMOKRATERNA SKA KUNNA FÅ DEN "KONSTELLATTION"
MAN BEHÖVER MÅSTE MAN FÖRHANDLA MED VÄNSTERKOMMUNIS-
TERNA.
 
Om inte också hjärnan tagit "julledigt" måste man ju utgå ifrån att Anna Kin-
blad Batra, Fredrik Reinfeldt, Jan Björklund, Göran Hägglund och Annie Lööf
varit medvetna om det Jonas Sjöstedt är medveten om.
 
VÄNSTERKOMMUNISTERNA KOMMER ATT HA ETT AVGÖRANDE INFLY-
TANDE PÅ POLITIKEN UNDER DRYGA 3 ÅR, KANSKE DRYGA  7 ÅR.
 
Det är så ledande politiker inom Alliansen vill ha det, kanske inte alla Alliansens
väljare, vart ska de ta vägen nu.
 
Kanske till vänsterkommunisterna, för det är ju där den framtida politiken
kommer att stakas ut.
 
Jonas Sjöstedt skiner som en sol, skiner i kapp med Stefan Löfven, och menar
att nu kan sverigedemokraterna inte längre "kidnappa" politiken, vilket han menar
SD gjort.
 
Inget ont utan att det har något ont med sig med andra ord, en kidnappare
ersätts av en annan kidnappare.
 
Eller ännu värre.
 
EN KIDNAPPARE UTAN INFLYTAND ERSÄTTS AV EN KIDNAPPARE, SOM
KOMMER ATT FÅ MAXIMALT INFLYTANDE.
 
Jonas Sjöstedt skiner som sagt som "solen i Karlstad" och menar att det nu bara
är en tidsfråga innan vänsterkommunisterna sitter i regeringen.
 
Och han kan ha helt rätt.
 
VILL STEFAN LÖFVEN HA DEN "KONSTELALTION" ALLIANSEN VILL GE
HONOM ÄR DET BARA FÖR JONAS SJÖSTEDT ATT SÄTTA TIDPUNKTEN
NÄR HAN TRÄDER IN I REGERINGEN.
 
Var det så Anna Kinblad Batra, Jan Björklund, Göran Hägglund och Annie Lööf
ville ha det.
 
Tydligen, för det var ju detta de "förhandlade" fram.
 
Annie Lööf tycks få en besvärligare sits än andra " förhandlare" inom Alliansen.
Under hösten lovade hon att hon hellre och förr åt upp sin sko än att utgöra stöd-
hjul åt socialdemokraterna.
 
Bättre än så kan inte en barfotapolitik beskrivas, för skon är väl uppäten ?
 
AE
 
 
 
 
 
 
 

DEMOKRATIN ETT MINNE BLOTT

Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta
 
Var det inte så den svenske poeten sa, tur att han inte lever idag, då hade han
inte fått vara en svensk poet.
 
För svenska poeter måste väl också vara borta med vinden, fråga Fredrik
Reinfeldt vid minsta tvekan, han vet.
 
Men nog måste man hålla med, svenskt eller inte, det mesta dunkelt sagda,
tycks dunkelt tänkt.
 
Men en del dunkelt sagt, tycks inte vara tänkt alls.
 
SOM DECEMBERUPPGÖRELSEN.
 
Många röster hävdar att uppgörelsen medför att demokratin i Sverige är satt
på undantag. Förre språkröret i Miljöpartiet, Peter Eriksson, är väl knappast
känd som kramare av sverigedemokrater, så man kanske borde lyssna till vad
han säger, i vart fall lite.
 
DEN HÄR TYPEN AV UPPGÖRELSER KAN INTE INTRÄFFA I DEMOKRA-
TISKA LÄNDER, OCH HAN EXEMPLIFIER MED TYSKLAND OCH NEDER-
LÄNDERNA.
 
Hur tänker då politiker, som träffar överenskommelser, som inte kan träffas i
demokratiska länder.
 
De tänker som Stefan Löfven, Fredrik Reinfeldt, Anna Kinblad Batra,
Annie Lööf, Göran Hägglund, Jan Björklund, Gustav Fridolin och Åsa
Romson, den senare känd för att inte tänka alls, en förmildrande om-
ständighet i detta fall.
 
Att decemberuppgörelsen tyder på att man inte ens tänkt dunkelt, utan inte tänkt
alls framstår med generande tydlighet när man ser vissa inslag.
 
Att man inte tänkt alls har medfört att uppgörelsen ska gälla till och med
2022, tanken räckte inte till för att komma fram till att det infaller ett val
dessemellena, år 2018.
 
TÄNK, VE OCH FASA, OM DÅ VALET KOMMER ATT MEDFÖRA ATT VÄL-
JARNA DÅ, ÅR 2018, KOMMER ATT VÄLJA REPRESENTANTER, SOM IN-
TE VILL KÄNNAS VID DEN UPPGÖRELSEN, SOM INTE KAN TRÄFFAS I
DEMOKRATISKA LÄNDER.
 
Man kan då förledas tro att det kan bli vissa spänningar, men den risken får nog
ändå anses som minimal.
 
I odemokratiska länder brukar spänningarna inte bli så stora, om väljarna
vill säga sitt, det finns medel att hantera den typen av problem.
 
Mellan raderna kan man läsa att ett av överenskommelsens huvudsyften är att
säkra den förDa invandringspolitiken under 8 år.
 
Ytterligare ett exempel hur det går när man inte tänker alls, och bara ut-
talar sig dunkelt.
 
ÅTTA ÅR AV OFÖRÄNDRAD INVANDRINGSPOLITIK, DET INNEBÄR MED
ANDRA ORD UNGEFÄR 1 000 000 NYA UTRIKESFÖDDA.'
 
Det innebär i sin tur att arbetsmarknaden ska "skaka  fram" ungefär 600 000
jobb, troligen instegjobb, vilket kan komma att bara det kosta ungefär 60 mil-
jarder om året i slutet av perioden.
 
MEN VAD GÖR DET, VI HAR JU STARKA OFFENTLIGA FINANSER, I VART
FALL NU, HUR DET SER UT 2022 ÄR NOG EN ANNAN FRÅGA.
 
Så kan det alltså gå, starka offentliga finanser kan övergå i inga finanser alls, när
man inte tänker alls.
 
1 000 000 nya utrikesfödda i slutet av perioden, det bör innebära ungefär 250
000 barn / ungdomar som behöver särskilt stöd i olika former, det blir troligen
inte heller gratis, men kanske ändå inte så dyrt som befarat, då det ändå in-3
,,
 
 
te kommer att finnas vare sig skollokaler eller lärare.
 
Hur tänkte man här, när man träffade den uppgörelse, som inte kan träf-
fas i demokratiska länder.
 
INTE TÄNKTE MAN DUNKELT I ALLA FALL.
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLITISK HUMOR

Statsvetare på skämthumör
 
Den så kallade "decemberuppgörelsen"  har föranlett många kommentarer från
skilda håll, och inte en statsvetare som är värd namnet har avstått från att fram-
föra sina synpunkter.
 
Mycket klokt har sagt, och mycket oklokt, men det som slår är den skämtsam-
ma ton många statsvetenskapare intar.
 
Många statsvetenskapare tycks ha börjat en ny karriär som "ståuppkom-
iker", i vart fall komiker.
 
Statsvetaren Mikael Gilljam är inte rätt att ta ut svängarna och skämtar till våld-
samt:
 
" Vi får en mindre spänstig debatt med en opposition som inte får bråka
om budgeten".
 
Att skämta om så allvarliga saker passar sig inte i dessa orostider, vem har
hört talas om en spänstig politisk debatt i Sverige överhuvudtaget ?
 
Som om inte detta grova skämt skulle räcka hävdas det att demokratin tappar
i vitalitet. Här tar han definitivit i för hårt, skämta får man, men det finns grän-
ser, i vart fall i orostider.
 
Vitaliteten i demokratin försvann väl ändå i och med sverigedemokraterna
kom in i riksdagen, det är väl därför man vill ta bort deras inflytande ?
 
Men Mikael Gilljam nöjer sig inte med att skämta, han ger sig också på att "svära
i kyrkan", när han menar:
 
" Regeringsmakten vinner på detta, men inte oppositionen och absolut in-
te demokratin".
 
Man skulle ju nästan kunna tro att Mikael Gilljan när den bisarra uppfattningen
att det ska träffas överenskommelser som gynnar väljarna.
 
Statsvetaren Tommy Möller gör också så gott han kan för att skämta bort upp-
görelsen:
 
" Jag är frågande till hur Alliansen ska kunna bedriva en kraftfull opposition
om man ska lägga ner sina röster"
 
Herregud frestas man säga, det vet väl alla att Alliansen inte vill bedriva någon
opposition, och definitivt inte en kraftfull sådan, att lägga ner sina röster är mind-
re arbetsamt.
 
Men Tommy Möller räds inte fortsätta den skämtsamma tonen och vi får då höra:
 
" Jag förstår inte hur det går ihop".
 
Inte bara skämtsamt, här tycks elakheterna också smyga sig in. Det vet väl alla
att avsikten inte är att det ska gå ihop, när avsikten bara är att det inte ska gå
ihop, i vart fall inte för demokratin.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLA RÖTTER ÄR INTE LIKA MYCKET VÄRDA

Vissa rötter "fina", andra rötter inte
 
I svensk politik tycks "anständigheten" avgöras av vilka rötter man har, eller inte har.
 
Med den allra minsta eftertanke är det lätt att komma fram till att logiken inte alltid
är slående, för att uttrycka sig milt.
 
Alla "anständiga" medborgare är ju rörande överens om att sverigedemokraterna
har rötter, som gör att de inte ska inräknas i mänskligheten. Här talar man fortfa-
rande om "land" och "folk", som om de begreppen skulle existera.
 
När det gäller sverigedemokraterna är det ju alldeles uppenbart att de inte tagit
intryck av Fredrik Reinfeldt, som bestämmer vilka rötter man ¨får ha och inte ha.
Nog borde väl alla sverigedemokrater har förstått att landet Sverige inte finns,
dess gränser är ju något som bara tidigare generationer av svenskar har hittat
på.
 
Sverigedemokraternas raka motsats är ju vänsterkommunisterna, dessa har an-
ständiga rötter, till och med så anständiga att de tillåts vara med och forma lan-
dets budget.
 
De finaste rötterna hos detta parti hittar man i Lenin, Stalin, slavläger i Sibirien,
några 10 tal miljoner döda politiska motståndare, och som kronan på verket Hil-
ding Hagberg.
 
Det är fina rötter det.
 
Moderaternas rötter är inte mindre fina, vi minns dåvarande högerpartiets vur-
mande för Adolf, Göring och alla de andra hjältarna, hjältar enligt den dåvarande
moderata synen.
 
Många moderater på den tiden det begav sig var rena nazister, var de inte
rena nazister,så fick de något lyrisk i blicken när Adolf och Göring kom på
tal.
 
Det är fina rötter det, ungefär lika fina som de rötter sverigedemokraterna
påstås ha.
 
Även andra anständiga partier har rötter, fina rötter.
 
Olle Wästberg har i dagens SvD vänligheten att erinra oss om folkpartiets fina
rötter. Han erinrar oss då om folkpartiets rötter från valet 1936, där man på val-
affischerna kunde läsa:
 
ETT FOLK, EN KLASS, ETT LAND.
 
Inte illa, riktigt bra rötter, här ligger Björn Söder i lä, det tog honom ungefär 80
år att hänvisa till dessa rötter, "folk och land", men å andra sidan fick han inte
så mycket beröm för sin sena hågkomst.
 
Folkpartiet tycks inte ha så dåliga rötter heller.
 
Sociademokraternas rötter är så fina, att partiet inte ens vill skryta om dem,
skrytet skulle kunna slå tillbaka, alla vet ju att politiker ska inta en klädsam öd-
mjukhet.
 
Till de finaste rötterna finns i alla fall olika rasbiologiska experiment, där man
ville visa att "alla inte var lika mycket värda" och många av dessa fina rasbio-
logiska experiment hade sin näring i de fina rötterna Adolf och Göring.
 
Man skulle kunna säga att socialdemokraterna har finare rötter än mode-
raterna, och definitivt finare rötter än sverigedemokraterna.
 
Centerpartiet behöver inte heller skämmas över sina rötter, med sina rötter i
Bondeförbundet hade de en minst sagt anständig syn på andra nationaliteter
än svenskar. På den tiden det begav sig kunde man då höra att det bara fanns
ett folk, och det var självfallet svenskar.
 
Där har Björn Söder mycket att lära.
 
En liten sammanfattning av rötter, vad kan den egentligen säga, den kan
egentligen säga ganska så mycket. Den säger då:
 
VISSA PARTIER FÅR HA RÖTTER, ANDRA PARTIER FÅR INTE HA RÖT-
TER.
EN VISS ROT HOS ETT PARTI KAN VARA VÄRT ATT YVAS ÖVER, MEDAN
SAMMA ROT HOS ETT ANNAT PARTI SKA MAN SKÄMMAS ÖVER.
 
Vad säger detta i sin tur ?
 
Det säger i sin tur att alla rötter  är inte lika mycket värda.
 
TÄNK ATT, TROTS ALLA FLOSKLER OM MOTSATSEN, I SVERIGE
ÅR 2014 ÄR EN VISS ROT INTE VÄRD LIKA MYCKET SOM SAMMA ROT
OM DEN VÄXER PÅ ETT ANNAT TRÄD.
 
Det säger i sin tur en hel del om vår förmåga till eftertanke och vår förmåga till
självinsikt.
 
Kanske inte bara en hel del, kanske allt.
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPPOSITIONEN ETT MINNE BLOTT

Demokratin går in i nästa skede
 
Med dagens överenskommelse mellan "blocken"  tar vår demokrati ett steg.
 
BAKÅT.
 
Ett minne blott är den tid då vi kunde rösta på en opposition, därför att vi
var missnöjda med den politik som fördes.
 
Dagen före denna minnesvärda manifestation fick vi inte opponera oss
mot invandringspolitiken, nu får vi inte opponera oss alls.
 
Genom denna minnesvärda överenskommelse har innebörden av "fria
val" blivit något helt annat än vad som är den gängse uppfattningen i den
fria världen.
 
FRIA VAL I SVERIGE BESKRIVS NUMERA BÄST SOM VAL DÄR PO-
LITIKER ÄR FRIA ATT TA HÄNSYN TILL VÄLJARNA.
 
Inget nytt under solen med andra ord, men det känns ändå deprimerande
att få detta bekräftat, gång på gång.
 
Kan det bli värre ?
 
EN OPPOSITION SOM SER SOM SIN VIKTIGASTE UPPGIFT ATT OPPO-
NERA SIG MOT VÄLJARNA.
 
Knappast, säg vad som skulle kunna var värre, i den "fria världen" ?
 
AE
 
 

POLITIKER DESFORMERAR VÅRA VÄLFÄRDSSYSTEM

Vind för vågen politik gäller
 
Vi ser "dagligen" exempel på system, eller delar av system, som inte fungerar väl,
eller inte fungerar alls.
 
Tåg som inte kommer i tid, eller inte kommer alls, friskolor som går i konkurs och
mycket, mycket annat.
 
Det finns gemensamma nämnare för de flesta av dessa systemfel. och tre så-
dana gemensamma nämnare är särskilt tydliga:
 
1) ANSVARIGA POLITIKER HAR INTE KUNNAT/VELAT INSE VILKA KONSE-
    KVENSER VIKTIGA SYSTEMFÖRÄNDRINGAR SKULLE KUNNA FÖRA MED
    SIG, IDEOLOGIN HAR FÅTT STYRA - INTE FÖRNUFTET
2) NÄR SYSTEMFELEN BLIR UPPENBARA FINNS DET ALDRIG NÅGON AN-
    SVARIG
3) INTE ENS NÄR SYSTEMFELEN BLIR BÅDE BISARRA OCH BEFÄNGDA
    VISAR NÅGON DEN MINSTA ANTYDAN TILL RANNSAKAN ELLER VILJA
    ATT RÄTTA TILL AVARTERNA
 
I dag nås vi av "nyheten" om en "ny" bisarr och befängd omständighet i det "av-
reglerade" Sverige.
 
EN STAFETTLÄKARE I JÄMTLAND FÅR 82 000:- I VECKAN FÖR SIN "TJÄNST-
GÖRING".
 
82 000:- I VECKAN - DET TÅL ATT SUGA PÅ, MEN BORDE INTE GÅ ATT SUGA
PÅ.
 
Det är ingen tillfällighet eller naturlag, som säger att vården ska formas på sätt som
här beskrivs - 82 000:- i veckan plus alla omkostnader betalda för en stafettläkare.
 
DETTA ÄR DET DIREKTA RESULTATET AV POLITIKER SOM INTE VELAT/
KUNNAT ORGANISERA VÅRDEN PÅ ETT OPTIMALT SÄTT. DET FINNS OCK-
SÅ INSLAG AV POLITIKER, SOM VILL HA DET PÅ DETTA SÄTT, EFTERFRÅ-
GAN OCH UTBUD SKA GÄLLA.
 
Efterfrågan och utbud, det känner vi nu igen på snart sagt varje område, detta är
resultatet av politiker, som valt att låta system efter system gå överstyr.
 
UTBUD OCH EFTERFRÅGAN TILLÅTS HÄRJA FRITT INOM VÅRA VÄLFÄRDS-
SYSTEM.
 
Det behöver inte vara på detta sätt, politiker väljer aktivt att det ska uppstå dessa
bisarra och befängda systemfel. Vad händer om den offentliga vården bestämmer
sig för att nu är det slut med allt vad stafettläkare heter.
 
Marknaden för stafettläkare upphör tvärt, efterfrågan upphör lika tvärt och
enligt "kapitalismens" egna lagar upphör också utbudet lika tvärt.
 
SLUTAR DÅ DESSA STAFETTLÄKARE ATT UTÖVA SINA YRKEN, SJÄLV-
KLART INTE, DE SÖKER SIG TILL DE MARKNADER SOM FINNS.
 
Förekomsten av stafettläkare medför inte bara systemfel av arten "82 000:- i vec-
kan". det medför även andra viktiga systemfel, kanske viktigare än själva ersätt-
ningen.
 
Känt bland patienter är att kontinuiteten blir mindre, eller inte alls, raden av
läkare patienten får träffa upphör aldrig att sina, med de nackdelar detta med-
för  för både vårdinstitution och patient.
 
MINDRE KÄNT, MEN MINST LIKA ALLVARLIGT, ÄR VAD DETTA MEDFÖR
PÅ ETT "HÖGRE" PLAN.
 
Dessa absurda och befängda ersättningar medför möjligheter för stafettläkarna
att arbeta mindre, mycket mindre, och många utnyttjar den möjligheten.
 
Detta medför i sin tur att utbudet minskar och lönerna trissas upp över
"hela fältet".
 
För att ett samhälle ska fungera måste det finnas ett samspel mellan individ
och samhälle, ansvar, skyldigheter och rättigheter måste samverka i en rikt-
ning, optimal i en vidare bemärkelse än att en stafettläkare ska drabbas av
extrem girighet.
 
På detta "högre" plan bör det inte vara främmande att en läkare, som
erbjudits en mycket kvalificerad utbildning på samhällets bekostnad,
inte uppför sig på ett sätt som kan beskrivas som direkt destruktivt.
 
Ett visst ansvar, men inte ett avgörande, kan läggas på enskilda läkare, man
bör kunna kräva att de inte utnyttjar sin "marknadskraft" på ett för samhället
rent destruktivt sätt.
 
Men det avgörande ansvaret ligger på ett helt annat sätt.
 
DET AVGÖRANDE ANSVARET LIGGER PÅ DE POLITIKER, SOM HÄV-
DAR AT DE VALT DEN POLITISKA BANAN FÖR ATT FORMA ETT SAM-
HÄLLE, SOM ÄR RÄTTVIST OCH ALLT DET DÄR ANDRA.
 
DET ÄR HELT ENKELT POLITIKERNAS "FÖRBANNADE" ANSVAR ATT
SE TILL ATT VÅRDEN FUNGERAR, UTAN ATT MAN BEHÖVER URHOLKA
SYSTEMET GENOM ATT TVINGAS BETALA EN STAFETTLÄKARE 82 000:-
PER VECKA SAMT ALLA OMKOSTNADER.
 
Det finns ingen som helst anledning att tro annat än att detta går att ordna, men
först måste ett antal politiker komma ur den tvångströja de hamnat i under Alli-
ansens styre.
 
Poliser, militärer och många andra yrkesgrupper kan "tvingas" till tjänstgöring
på orter där behovet är framträdande.
 
BARA EN IDEOLOGISK BLINDBOCK BLUNDAR FÖR ATT MOTSVARANDE
KRAV  SKULLE KUNNA KRÄVAS AV LÄKARE INOM DEN OFFENTLIGA
VÅRDEN.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAMMARKULLEN SKAPAR NYA JOBB

Brännpunkt Hammarkullen
 
Vi fick under helgen lyriska former höra Fredrik Reinfeldt uttala sig om
ointressanta svenskar och invandrare, som bygger det Nya Sverige.
 
Under julaftonskvällen fick Fredrik Reinfeldt handfasta bevis på hur
invandrarna bygger det Nya Sverige.
 
I VART FALL RENOVERAR MAN DET GAMLA SVERIGE.
 
I Hammarkullen ska nu ett stort garage och ovanstående lägenheter
renoveras i Det Nya Sverige.
 
MAN FÅR VÄL ANTA ATT DET OCKSÅ INGÅR SOM ETT LED I
ALLIANSENS JOBBPOLITIK.
 
Ett garage mer eller mindre totalförstört, likaså ett stort antal lägenhe-
ter ovanför garaget.
 
Som grädde på moset byggs / renoveras inte bara Det Nya Sverige,
även bilindustrin får en kraftig skjuts framåt.
 
NÄRMARE 15 BILAR TOTALFÖRSTÖRDA I DEN BRAND, SOM GÖR
DET MÖJLIGT ATT BYGGA / RENOVERA DET NYA SVERIGE.
 
6 olika räddningstjänster på plats för att säkra "jobblinjen".
 
Med all denna tillväxt, med alla dessa "nya jobb" med allt detta byggande
och med allt detta renoverande, så finns det fortfarande folk, som ställer
sig frågande till hur man kan tillåta att detta får fortsätta.
 
INTE UNDERLIGT ATT DE KALLAS NAZISTER OCH RASISTER.
 
AE

SVENSKARNA ÄR OINTRESSANT SOM FOLKGRUPP

Vad är Sverige för ett land ?
 
Föreställ sig att Angela Merkel höll ett jultal till tyskarna. Föreställ sig vidare att
detta jultal löd enligt följande:
 
" TYSKLAND HAR INGA GRÄNSER, DE ÄR PÅHITTADE AV TYSKAR SOM
BOTT HÄR I GENERATIONER. DESSUTOM ÄR TYSKARNA OINTESSANTA
SOM FOLKGRUPP".
 
Kan någon förställa sig Angela Merkel uttrycka sig på det sättet i ett jultal till
tyskarna.
 
SJÄLVKLART INTE, PÅ SAMMA SÄTT SOM MAN INTE KAN FÖRSTÄLLA
SIG ATT NÅGON ANSTÄNDIG LEDARE I ETT CIVILISERAT LAND SKULLE
UTTRYCKA SIG PÅ DET VISET.
 
Men Fredrik Reinfeldt kan uttrycka sig på det viset, här kan man inte bara före-
ställa sig det, man kan till och med lyssna på honom i TV 4 Nyhetsmorgon.
 
Här ställer stridshingsten, numera valacken, den retoriska frågan:
 
" Ägs det här landet av dem som bott här i generationer och som hittat
på någon gräns ? "
 
Är det någon som hört Cameon ställa den retoriska frågan om "Storbritannien"
ägs av de som bott i landet i 4 generationer och som hittat på någon gräns ?
 
Självklart inte, engelsmän skäms inte för att vara engelsmän, och de skäms in-
te heller för att landet har gränser, på samma sätt som inget annat land i världen
kan tänkas skämmas för sina gränser.
 
FÖRUTOM SVERIGE FÖRSTÅS, I VART FALL I NTE I FREDRIK REINFELDT
FÖRVRÄNGD VÄRLDSBILD.
 
Men Fredrik Reinfeldt stannar inte vid detta och vi får då höra:
 
" Svenskarna är ointressanta som folkgrupp och det är invandrarna som
skapar det Nya Sverige"
 
Nu väntar vi bara att få höra Hollande uttala att fransmännen är ointressanta
som folkgrupp, eller varför inte Barack Obama, amerikanare kan väl inte hel-
ler vara så intressanta som folkgrupp.
 
Självfallet får vi inte höra något så fullständigt befängdtfrån någon annan
ledare i västvärlden.
 
Danskarna använder invandrardebatten i Sverige som ett mått på hur intressanta
svenskarna är som folkgrupp, och danskarnas syn är entydig.
 
SVENSKARNA ÄR SINNESSJUKA.
 
Detta får man väl numera ta som en komplimang, i vart fall om man utgår ifrån
vad Fredrik Reinfeldt häver ur sig.
 
En del uttalanden från Fredrik Reinfeldt tidigare har tytt på att han inte varit vid
"sina sinnens fulla bruk"
 
Hans senaste uttalanden tyder inte på detta, det är det slutgiltiga beviset.
 
AE

BRÄNNHETA FRÅGOR

Den endimensionella polariseringen
 
KD förslag om förändringar i vår migrations- och integrationspolitik skakade om
många, både politiker och väljare.
 
Nu vet vi hur väljarna ställer sig till förslaget, och väljarna reagerar precis
som förväntat.
 
DRYGT 40 % AV VÄLJARNA ANSER ATT KD FÖRSLAG ÄR BRA, HELT
I LINJE MED FÖRVÄNTNINGARNA.
 
Alla undersökningar har pekat på att nästan hälften av landets väljare vill se en
mindre invandring, och det hade väl närmast karaktären av "under" om de skul-
le tycka annorlunda bara för att KD ansluter sig till denna uppfattning.
 
VI KAN SEDAN LÄNGE ALLTSÅ SLÅ FAST ATT NÄSTAN HÄLFTEN AV LAN-
DETS MEDBORGARE / VÄLJARE VILL SE EN BEGRÄNSAD INVANDRING,
DETTA ÄR ALLTSÅ INGET SOM ÄR BEGRÄNSAT TILL SVERIGEDEMOKRA-
TERNA.
 
Den avgörande skillnaden mellan sverigedemokraterna och "övriga 7 partier" är
således inte att de förra vill minska invandringen, medan de senare skulle vilja ha
"öppna gränser".
 
DEN AVGÖRANDE SKILLNADEN ÄR I STÄLLET ATT SVERIGEDEMOKRA-
TERNA HAR SOM POLITISKT MÅL ATT MINSKA INVANDRINGEN, MEDAN
"ÖVRIGA 7 PARTIER" HAR SOM MÅL ATT FÖRBJUDA SINA VÄLJARE OCH
DESSAS REPRESENTANTER ATT I POLITIKEN OMSÄTTA DET DE TYCKER
ÄR BRA FÖR LANDET.
 
I ett inslag i SvD under Brännpunkt kallar skribenten detta för "endimensionell po-
larisering", och menar att polariseringen medfört att det "bara" finns ett "ja" eller
"Nej" till invandring, och att frågan är tabulagd inom "7 partier"
 
Endimensionell polarisering må vara ett rättvisande begrepp, men polariseringen
utgör inte "ja" eller "nej", polariseringen avser rättigheten att tala om frågan eller
inte.
 
I grunden är det ju så att SD accepterar invandring, men på en lägre nivå än den
nuvarande, och på en nivå man menar är hållbar och hanterbar.
 
Lika sant är att "övriga 7 partier" också står för en reglerad invandring, men på en
hög nivå, inte hanterbar och inte hållbar, i annat fall hade vi ju inte haft Migrations-
verket och dagligen kunnat läsa i media om ömmande fall, som utvisats, eller ?
 
FÖR DET KAN VÄL INTE VARA SD SOM STÅR BAKOM  DIREKTIVEN TILL
MIGRATIONSVERKET OCH BESLUTEN OM UTVISNING, ELLER ???
 
Som vanligt i dessa sammanhang vänder sig TV till miljöpartiets talesman i mig-
rationsfrågor, Maria Ferm, när man vill ha politikers synpunkter på olika förslag
mm, här KD förslag. Maria Ferm gör ingen besviken när hon uttalar sig, vi får
då höra:
 
" KD förslag förpestar debatten"
 
Allt är relativt här i världen, men efter att ha hört Maria Ferm ett antal gånger
säga samma sak om och om igen, är det nog inte mest KD som förpestar de-
batten.
 
Man kan ju verkligen fråga sig hur det kommer sig att TV varje gång frågar Maria
Ferm, som förpestar debatten, när man vill ha ett uttalande i invandrarfrågor.
 
Kan det månne bero på att TV har som ambition att visa att även TV anslu-
ter sig, ofta och gärna, till en endimensionella polariseringen ?
 
I SÅ FALL BORDE TV TÄNKA OM, FÖR OBJEKTIVITET OCH OPARTISKHET
ÄR VÄL INTE DETSAMMA SOM "ENDIMENSIONELL POLARISERING", INTE
ÄNNU I ALLA FALL, ELLER ?
 
Skribenten i SvD (Brännpunkt) menar att det var Fredrik Reinfeldts personliga hat
mot SD, som skapade denna "endimensionella polarisering", och det behöver nog
ingen betvivla.
 
Efter stridshingstens sorti har det lyfts på lock lite här och där, dock lyfte modera-
ternas valberedning inte på något lock, där valde man i stället att fästa ännu ett
lås på locket.
 
I FORM AV ANNA KINBLAD BATRA.
 
I en fråga, som bör kunna betecknas som landets viktigaste framtidsfråga, har
De Nya moderaterna alltså valt att fortsätta att fjättra sig vid Miljöpartiet och ut-
göra en garant för att den "endimensionella polariseringen" får fortsätta utgöra
grund för debatten.
 
Detta trots att närmare hälften av väljarna och en förkrossande majoritet
av moderaternas väljare vill ha något helt annat är just denna "endimensinel-
la polarisering"
 
ANNA KINBLAD BATRA KOMMER INTE ATT FÅ DET LÄTT, MEN DET ÄR
ETT VAL HON TRÄFFAT HELT SJÄLV, HELT I STRID MED VAD DE EGNA
VÄLJARNA TYCKER.
 
Moderater, mer benägna för att se till helheten, gör en annan bedömning. än den
Anna Kinblad Batra valt, om det nu kan sägas ligga en bedömning bakom valet.
 
Under Brännpunkt skriver "den gamle" moderaten Lars Tobisson om regeringskri-
sen och kommer då in på invandringsfrågorna. Man kan då läsa (citat):
 
" Så här kan det inte fortsätta. Ansvariga politiker kan inte agera som om
väljarnas rädsla för översvämning (invandring) inte finns eller är helt obe-
fogade"
 
" Och de kan inte fortsätta att uppträda som om riksdagens tredje parti
inte existerar och därför kan negligeras"
 
Märk ordvalet från en "gammal moderat/ partisekreterare." ÖVERSVÄMNING,
det påminner nästan om massinvandring.
 
Man kan ju undra vad Maria Ferm skulle svara på detta, kanske att det förpes-
tar debatten ? För i alla länder som präglas av "endimensionell" debatt har al-
la oliktänkandes synpunkter ansetts förpesta debatten.
 
Till och med så mycket att de ofta fängslats.
 
Ser man till invandringen som den nu ser ut, debatten som den nu ter sig
och omvärldens syn på Sverige, har vi en lång, lång väg att gå, innan vi
kan betraktas som "normala"
 
MEN FÖR ATT KUNNA GÅ DENNA LÅNGA, LÅNGA VÄG MÅSTE VI VÄLJA
RÄTT I VÄGSKÄLET, OCH DEN "ENDIMENSIONELLA POLARISERINGEN"
HAR MEDFÖRT ATT VI INTE ENS KUNNAT VÄLJA RÄTT VÄG I VÄGSKÄLET
 
KD har i alla fall stannat upp i vägskälet, och kliar sig i huvudet om man ska rätt
eller fel väg.
 
Det är ingen dålig början, om man ser till hur det är i övrigt.
 
I förlängningen, om ingen förändringar vidtas inom den förda politiken, kan även
de mest negativa till invandringen sluta att oroa sig.
 
ÄVEN DET SOM INTE ÄR HÅLLBART OCH INTE HANTERBART LÖSER SIG SÅ
SMÅNINGOM, ÄVEN I SVERIGE.
 
Och så småningom är när landets resurser är så uttömda att flyktingarnas kalkyler
inte längre gör Sverige attraktivt.
 
I ett sådant läge, och dit kommer vi, förr eller senare, även om Sverige nu står väl
rustat, kan vi vare sig hjälpa oss själva, flyktingar på plats eller flyktingar som valt
Sverige som destination.
 
100 000 nya utrikesfödda, som ska beredas "jobb" enligt retoriken, är en garant
för att vi når dit så småningom, förr eller senare. De enda som vinner på detta
är verksamma inom Sveriges Tillväxtunder, asylindustrin, men alla flyktingar i
hela världen kan väl inte beredas "jobb" där, eller ?
 
Är det verkligen den situationen vi ska planera för, på riktigt ??
 
TYDLIGEN, I VART FALL OM MAN SKA TRO ANNA KINBLAD BATRA, MONA
SAHLIN, MARIA FERM OCH ETT ANTAL ANDRA FÖRESPRÅKARE FÖR DEN
"ENDIMENSIONALLA POLARISERINGEN".
 
Vill väljarna ha en "endimensinell polarisering" så ska de få det, vill de inte detta,
ska de inte påtvingas en sådan.
 
Som läget nu ser ut bör ett extraval ge en god vägledning hur väljarna ställer sig
till både regeringskris, regeringars möjlighet att regera och behovet av en "en-
dimensionall polarisering" i vissa frågor.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VEM SKA VÄLJA, VÄLJARNA ELLER PARTIERNA

Förlorare och vinnare i ett extraval
 
Inför "gonggongen" sker nu febrila ? förhandlingar rörande möjligheten att
undanhålla väljarna inflytande.
 
Man återkommer till frågan "vad man vinner med ett nyval", när man
menar "vad vinner eller förlorar vi på ett nyval".
 
Den förstnämnda frågan, vad vinner man med ett extraval, är faktiskt ganska
så lätt att svara på:
 
MAN VINNER ATT VÄLJARNA FÅR SÄGA SITT.
 
Självklart en underordnad fråga när partierna ska manövrera, så att de vinner
på att väljarna förlorar, men ändå.
 
Väljarna är faktiskt ganska så lättrörliga, och förstår ofta mer än vad politikerna
tror, kanske ofta mer än politikerna själva förstår.
 
De kanske till och med är så lättrörliga och förnuftiga, att de lägger sin
röst på ett sådant sätt att det kaos kan undvikas, som politikerna bäddat
för.
 
Extraval eller inte kan därför ges en annan och högre dimension är frågan vad
olika partier vinner eller förlorar.
 
SKA MAN LYSSNA TILL VÄLJARNA ELLER SKA DE INFORMERAS OM VAD
DE TYCKER LIKT BESLUT I VATIKANEN.
 
MÖRK ELLER LJUR RÖK VÄLLER UT FRÅN ROSENBAD.
 
 

VÄLJARNA TYCKS SITTA MED SVARTE PETTER

Så tycks då väljarna bli dragna vid näsan - igen
 
Flaggningen för extraval var ingen garanti för att det skulle bli ett extraval,
mycket stod "skrivet i stjärnorna".
 
Tillgängliga uppgifter tyder nu på att det är mindre sannolikt, än tidigare,
att ett extraval kommer till stånd.
 
Två block, där ingen egentligen eftertraktar ett nyval, förhandlar nu
om att dra väljarna vid näsan.
 
Blocken anser sig båda ha motiv och nytta av att komma överens om bud-
getregler, som stänger ute ovälkomna besökare i processen.
 
Må så vara, för väljarna sträcker sig betydelsen av ett extra val långt
längre än frågan om budgetregler.
 
ETT EXTRAVAL GER VÄLJARNA MÖJLIGHET ATT SÄGA SITT OM
DET RÅDANDE PARLAMENTARISKA LÄGET.
 
Att regeringen skulle kunna få igenom sin budget för 2015 och en förhopp-
ningsfull allians 2019 tycks väga tyngre än väljarnas intressen.
 
Försiktigt uttryckt har ingen av blocken rosat marknaden efter valet,
och inget tyder på att någon heller kommer att göra det under mandat-
perioden.
 
I STÄLLET TYDER ALLT PÅ ATT DET UNDER NÄRMARE 4 ÅR KOM-
MER ATT BLI "STRUL" UTAN SÄLLAN SKÅDAT MOTSTYCKE.
 
Vill väljarna ha detta parlamentariska läge och detta "strul", må så vara, men
det är nog en anständighetsfråga, att de får möjlighet att ge besked om det-
ta.
 
Och det beskedet kan de bara ge själva.
 
VILL VÄLJARNA INTE HA DETTA PARLEMTARISKA LÄGE OCH "DET-
TA STRUL" ÄR DET MER ÄN EN ANSTÄNDIGHETSFRÅGA, ATT VÄL-
JARNA FÅR GE BESKED OM DETTA.
 
Det kanske till och med är en "skandal".
 
Ett extraval kostar, och är i normalfallet inget man bör gripa till, men i vissa lä-
gen kan ett sådant val vara ett val mellan det minst onda av två onda ting.
 
Nog borde väljarnas intressen väga tyngre än blockens egenintresse att
forma budgetregler, så att de gynnar dem själva, eller ?
 
AE
 
 
 
 
 
 

FULLT KRIG I NORRA ÖSTERN

Tvåstatslösningen i fullt krig
 
Så ytterligare en bomb kreverad i tvåstatslösningen Malmö, inte helt oväntat i
samma område, som det brukar bombas och skjutas.
 
ROSENGÅRD.
 
Redan de två första bomberna väckte internationell uppmärksamhet, media i
USA, Europa och även Asien hade detta som toppnyheter.
 
De flesta utländska media, som tog upp detta som en toppnyhet, såg ock-
så det samband, vi själva väljer att inte se.
 
MAN SÅG SAMBANDET TILL DEN TVÅSTATSLÖSNING VI BYGGT UPP I
MALMÖ.
 
Inte någon media i Sverige har ens vågat antyda detta samband, man kan ju
undra varför, Fredrik Reinfeldt är ju inte kvar ?
 
Man kan öppna sina hjärtan, men den dag man väljer att inte se konsekvenserna
av öppna hjärtan, då inträffar också en annan sak.
 
HJÄRNAN STÄNGS I SAMMA TAKT SOM HJÄRTAT ÖPPNAS.
 
Man kan ha olika uppfattningar om vilken nivå vi ska ha på invandringen, och
hur sammansättningen på den bör se ut, men väljer man att helt bortse från
vilka konsekvenser det kan föra med, och för med sig, då kan man nog när
man stängt hjärnan för gott också sluta ögonen för gott.
 
Tvåstatslösningen i Malmö är sedan länge ett känt faktum, är vi nu mogna
för att ta steget ut och kalla Malmö, i vart fall delar, för vad det kanske är:
 
NORRA ÖSTERN.
 
Hur många stenar ska kastas, hur många bomber ska smälla, hur många
skottlossningar ska vi höra, hur många skolbränder ska vi uppleva, hur
många gruppvåldtäkter ska ske, hur många polisstationer ska sprängas,
innan vi vågar ta nästa steg.
 
ATT ERKÄNNA ATT INVANDRINGEN RYMMER ANDRA PROBLEM ÄN ATT
"BARA" VARA EN KOSTNAD.
 
Eller som det brukar heta:
 
Det som inte är hållbart, det håller inte i längden.
 
AE
 

MELLANDAGSREA FÖR ALLIANSEN

Vem byter till sig vad ?
 
Beskrivningarna av den senaste tidens politik har varierat över hela spektrat,
allt från kaos till cirkus.
 
Något positivt har det ändå fört med sig, alla tycks i dag vara engagera-
de på ett eller annat sätt, allt ifrån öppna gapskratt till dolda hånflin.
 
FRÅGAN ÄR OM POLITIKER NÅGONSIN STÅTT I SÅ LÅG KURS.
 
Man skulle kunna säga att det varit "rea" på politiker.
 
NU MENAR SvD ATT DET UNDER MELLANDAGARNA OCKSÅ BLIR "REA"
PÅ POLITIKEN.
 
Någon som kan framstå som högst troligt, om bara Alliansen ger sig ut på shop-
pingstråk.
 
SvD skissar mellandagsrean mot bakgrund av att Stefan Löfven framstår som
alltmer desperat inför extra valet, och svänger än hit, än dit. Strefan Löfvens
signaler är tydliga:
 
" HJÄLP, HJÄLP, HJÄLP OSS UR DETTA "
 
Detta nödrop hör man alltså efter det att Stefan Löfven garanterat talmannen
att budgeten skulle gå igenom och att han skulle stå för ett hållbart "styre".
 
Stefan Löfven är alltså beredd att "pruta" med sig själv innan "prutningen" bör-
jat, ett sämre läge kan man tänka sig för Alliansen.
 
Mitt i all otydligheten har dock Stefan Löfven varit tydlig på en punkt:
 
" ALLA "VI FÅR SE" HAR VARVATS MED JAG KOMMER ALDRIG ATT RE-
GERA MED NÅGON ANNANS BUDGET"
 
Det är inte helt lätt att se vad som kan komma ut av detta. Stefan Löfven rege-
rar redan med "en annans budget" och är beredd att "rea" ut resten av sin poli-
tik.
 
Vad återstår egentligen då ?
 
INGENTING.
 
Fast det är ju inte helt rätt, inte om man tänker på att "det är bättre sent än aldrig".
 
Politikerna i Borås har anvisat den väg, som är den mest gångbara, när "ingenting"
återstår:
 
AVGÅ, LÄMNA ÖVER TAKTPINNEN TILL ALLIANSEN, SE VAD SOM HÄNDER
OCH NJUT AV DET.
 
För det kommer att bli en njutning, i vart fall för de som är mer roade av farser än
av politik.
 
VÅGAR ALLIANSEN GE SIG UT PÅ MELLANDAGSREA ?
 
AE
 
 
 
 
 
 

HUMORISTEN STEFAN LÖFVEN

Inser Stefan Löfven vilken roll han axlat
 
Stefan Löfvens agerande blir allt märkligare, han tycks överhuvudtaget inte förstå
vilken roll han axlat. Den roll han axlat har inte heller fallit över honom av miss-
tag.
 
ROLLEN HAN AXLADE FICK HAN GENOM ATT GARANTERA TALMAN-
NEN ATT HAN SKULLE FÅ IGENOM SIN BUDGET.
 
Det finns anledning, all anledning i världen, att återgå till detta moment när man
åser och lyssnar om vad som nu sker och sägs.
 
Stefan Löfven själv tycks ha tappat alla tankar om att han som statsminister
skulle ha någon form av ansvar.
 
DET ENDA ANSVAR HAN TYCKS KUNNA SE ÄR ETT ANSVAR ATT FÖR-
HANDLA MED ANDRA, ALLTSÅ ATT FÖRHANDLA BORT DET ANSVAR
HAN GARANTERADE TALMANNEN HAN KUNDE AXLA.
 
Allt kacklande om förhandlingar än hit, och än dit, är bara bedrövligt, ytterst
bedrövligt.
 
STEFAN LÖFVEN HAR GARANTERAT TALMANNEN, OCH VÄLJARNA,
ATT HAN SKULLE FÅ IGENOM EN BUDGET OCH ATT HAN VAR KAPA-
BEL ATT AXLA DEN ROLL HAN KRÄVDE ATT FÅ. UTIFRÅN DETTA
FINNS DET BARA EN STEFAN LÖFVEN HAR ANLEDNING ATT "FÖR-
HANDLA MED":
 
SIG SJÄLV.
 
Allt detta tragikomiska skeende hindrar dock inte parterna, även Stefan Löfven,
ifrån att betrakta skeendet med en glimt i ögat. I dag fick vi höra från skämtaren
och humoristen Stefan Löfven, en sådan finns faktiskt också:
 
DET ÄR SVÅRT ATT FÖRHANDLA NÄR INGEN VILL PRATA".
 
Här fick vi väljare oss ett riktigt gott skratt, vi har väl närmast fått den motsatta
uppfattningen:
 
" DET MÅSTE VARA SVÅRT ATT FÖRHANDLA MED ALLT DETTA PRAT".
 
AE
 
 
 
 
 

HAR VI BLIVIT HELT TOKIGA ?

 Lastbilsstrejken reser frågor
 
Danskarna, norrmännen och finnarna är för "djävliga" när de påstår att vi svenskar
är "sinnessjuka" för vår så kallade "åsiktskorridor" och våra rasiststämplar på alla
som inte håller sig inom korridoren.
 
Danskarna, norrmännen och finnarna skulle bara veta hur mycket vi får tänka
och säga, bara vi tänker och säger de rätta sakerna.
 
MEN VISST ÄR DET SVÅRT OBLAND, KORRIDOREN ÄR SMAL, OCH BLIR
ALLT SMALARE, TUR ATT GÖRAN HÄGGLUND ÖPPNADE UPP EN DÖRR
PÅ GLÄNT.
 
Men danskarna, norrmännen och finnarna kanske har rätt i alla fall, kan det vara
så att vi svenskar är "sinnessjuka", "sinnessjuka" på riktigt ?
 
Frågan måste ställas, men helst ska svaret inte ges, när man tittar på bakgrunden
till den lastbilsstrejk som sker idag.
 
Bakgrunden är klar, entydig och oomtvistad, i Sverige förstås, på andra håll
är det allt annat än klar.
 
EN CHAUFFÖR FRÅN MAKEDONIEN BLIR "TAGEN" AV POLISEN. CHAUF-
FÖREN IFRÅGA VISAR SIG VAR FALSK RAKT IGENOM, FALSKT PASS,
FALSK IDENTITET OCH FALSKT KÖRKORT.
 
Klockrent fall kan man tycka, fast det finns ju inget körkort att "ta".
 
Fast i Sverige är inga klockrena fall klockrena.
 
CHAUFFÖREN MED FALSKT PASS, FALSK IDENTITET OCH FALSKA KÖR-
KRT BLIR FRIKÄND, HAN HAR INTE GJORT NÅGOT FEL.
 
Kom inte och säg nu att danskarna har fel, är inte detta "sinnessjukt" är inget "sin-
nessjukt".
 
Härom dagen landade ett privatplan på Sturup, ägt av människosmugglare, planet
var fullt av asylsökande, planet hade flugits från Egypten och hade inga som helst
passagerarlistor.
 
Den humanitära Stormakten tog sig an passagerarna utan identitet och bak-
grund, gav dem "tak över huvudet innan dagens slut", förhörde ägarna till
planet, släppte dem, varefter de fritt förfogade över planet.
 
DANSKARNA HAR NOG FEL ÄNDÅ, INTE ÄR VI "SINNUSSJUKA", DET MÅS-
TE VARA NÅGOT ÄNDÅ VÄRRE.
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TVÅSTATSLÖSNINGEN FÖRNEKAR SIG INTE

När det väntade inträffar blir man "chockad"
 
Två bomber i Malmö, bomber igen för vilken gång i ordningen.
 
Vi börjar känna igen mönstret i Sveriges skyltfönster söderut, vår kära och
omfamnade tvåstatslösning, är det inte bomber, så är det mordbränder och
skottlossningar på öppna gator.
 
Folk uppger sig nu bli "chockade" över nattens bombdåd, onekligen
en märklig reaktion.
 
NÄR DET FÖRVÄNTADE INTRÄFFAR ÄR DET DÅ RIMLIGT ATT BLI
"CHOCKAD" ?
 
I Tv serien "Homeland" har man ett citat man erinrar sig när malmöborna
blir "chockade".
 
" HAR MAN ORMAR I TRÄDGÅRDEN RISKERAR MAN ATT BL BITEN"
 
Det gäller tvåstatslösningen Malmö också.
 
AE

MODERATA VÄLFÄRDSBOLAG TACKAR ARTIGT

Det finns inga gratisluncher
 
Många tycks både överraskade och bestörta över Aleris beslut att "anställa"
Filippa Reinfeldt.
 
Onekligen märkliga reaktioner, här har vi från barnsben lärt oss att man ska
tacka för sig och att det inte finns gratisluncher.
 
OCH SÅ BLIR FOLK BESTÖRTA NÄR ALERIS TACKAR FÖR SIG, NÄR
MAN BARA HAR INSETT ATT DET INTE FINNS NÅGRA GRATISLUNCHER.
 
Aleris vittnar i stället om god uppfostran, vilket inte är så konstigt, då i ledningen
både för Aleris och andra Välfärdsbolag sitter många goda kamrater till de välupp-
fostrade pojkarna Fredrik Reinfeldt och Anders Borg.
 
Alla dessa vet hur man beter sig, man tackar för gåvor som ges, särskilt om
gåvan är givmild och kommer från de bästa vännerna.
 
INGEN BLIR JU HELLER LIDANDE, DET ÄR JU BARA SKATTEBETALRNAS
PENGAR VI TALAR OM.
 
Herrarna på Aleris och andra Välfärdsbolag är inte bara artiga, och tackar för gå-
vor som ges, de är också duktiga och kompetenta.
 
MÅNGA AV DEM ÄR TILL OCH MED SÅ DUKTIGA OCH KOMPETENTA ATT
DE FICK AGERA SOM RÅDGIVARE TILL SINA VÄNNER I REGERINGEN, NÄR
VÄNNERNA VILLE PRIVATISERA SKATTEBETALARNAS PENGAR.
 
Och vännerna i regeringen tyckte att vännerna rådgivarna var så duktiga och kompe-
tena att de gavs företräde, framför andra, att bygga upp lönsamma välfärdsbolag.
 
OCH SEDAN KOMMER FOLK OCH HAR SYNPUNKTER PÅ ATT VÄNNERNA
RÅDGIVARNA TACKAR SINA GAMLA VÄNNER FÖR DE "LUNCHER" MAN
FÅTT.
 
Att inte folk har bättre vett och uppfostran, kritik ska man framföra om vänner in-
te tackar , och tror att de fått "gratisluncher, inte när de tackar för gåvor som
getts.
 
Om man ska ansluta sig till det "folk" som inte begriper att man måste tacka för
sig, kan man ju ha vissa uppfattningar.
 
Ingen vet på vilket stadie Aleris och Filippa Reinfeldt fattat detta beslut, och
ingen vet vilka tankar och drivkrafter som ligger bakom "anställningen", men
de flesta är nog tämligen eniga om att både Aleris och Filippa Reinfeldt skulle
ha vårdat sina varumärken bättre, mycket bättre, om det avstått från detta  något
provocerande steg.
 
DET ÄR INTE ENS SÄKERT ATT DET INTE ÄR "KONTRAPRODUKTIVT" SETT
UT ALERS SYNPUNKT.
 
Om man ska utse någon eller några "syndabockar" i detta fall, lär väl inte Filippa
Reinfedt stå högst på listan.
 
Högst på listan bör rimligen stå de politiker som är ansvariga för att Sverige
inte har de regler på detta område landet borde ha, de flesta, om inte alla, and-
ra jämförbara länder har regler som hanterar denna typ av konflikter.
 
Man behöver ju inte ha någon större fantasi för att förstå varför det blivit på det sät-
tet just i Sverige, är man naivare än andra, och enligt OECD dummare än andra
då blir det lätt så här. Nära till hands ligger också att ansvariga politiker velat måna
om denna möjlighet själva och därför inte stängt några dörrar.
 
Skulle det vara på det senare viset kan det ju inte vara fråga om ren och skär
korruption, för sådan har vi ju inte i Sverige, eller ?
 
Nästa syndabock på listan bör rimligen vara Aleris, deras "onda" avsikter" är bevi-'
sade genom "anställningen" medan Filippa Reinfeldts "onda" avsikter "bara" är
förmodade.
 
VISST ÄR SVERIGE FANTASTISKT, I VART FALL FÖR DE MODERATA KOM-
PISGÄNGEN.
 
 
Vart tog mina kompisar vägen, jag vill också ha ett bra jobb.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BORÅSPOLITIKEN IN I GAME 2

Bollen är nu kastad
 
Julefriden blev knapapst vad många boråspolitiker tänkt sig.
 
SOCIALDEMOKRATEN ULF OLSSON, KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE,
KASTAR IN HANDDUKEN, AVGÅR OCH ÖVERLÅTER PÅ MODERATERNA ATT
BILDA EN NY KONSTELLATION, SOM BYGGER PÅ MAJORITET.
 
Drastiskt kan man tycka, men är det så drastiskt, knappast.
 
Som läget utvecklats över tid, med hårda tonfall från båda sidor och tämligen oför-
sonliga krav, är läget som det är, och det är ifrån det läget man måste utgå.
 
OCH DÅ KRÄVER LÄGET ATT MAN LÄGGER UPP PROBLEMET PÅ BORDET,
OCH SÄGER, VARSÅGOD, HÄR ÄR PROBLEMET, NU MÅSTE DET LÖSAS.
 
Detta är det grundläggande steget i konflikthantering, att erkänna, definiera proble-
met och lägga upp det på bordet, så att det synligt för alla.
 
Nu ligger problemet på bordet, synligt för alla, och alla måste förhålla sig
till problemet.
 
FÖRBI BÖR VARA DEN TID DÅ VÄLJARNA FÖRS BAKOM LJUSET GENOM
FÖRHANDLINGAR "I MÖRKA RUM" OCH DÅ ALLT GICK UT PÅ VEM SOM SA
VAD "DÅ".
 
Nu är alternativen tydligt urskiljbara. Det framstår som mindre troligt att vare sig
sverigedemokrater eller vänsterkommunister ingår i en ny "konstellation", kvar
står då:
 
1) Alliansen tar risken att regera i minoritet och hoppas på stöd från SD
2) Alliansen bollar tillbaks bollen till socialdemokraterna, som tar risken
    att regera med stöd av SD
3) Alliansen lyckas förhandla fram ett gemensamt styre med socialdemo-
    kraterna och / eller miljöpartiet
4) Socialdemokraterna får åter "bollen" och lyckas förhandla fram ett ge- 
    styre med några eller alla allianspartierna.
 
Kan det verkligen vara fel i detta läget, att lägga upp problemet på bordet och
tvinga fram en lösning i en eller annan form.
 
Alla borde vara överens om att lämna både sand- och lekstuga bakom sig.
 
ATT I DETTA LÄGET SÄTTA STOR BETYDELSE VID FORMEN FÖR HUR
ALLIANSEN FICK BESKEDET TYDER INTE PÅ VARE SIG STÖRRE MOG-
NAD, BARA PÅ EN NÄRMAST TOTAL MENTAL LÅSNING.
 
Är man mer öppen för nyanser, och vill se till annat än "cykelställ", kanske
man ka se utspelet som ett modigt och vågat försök att lyfta fram ett problem
i syfte att lösa det.
 
Men så kan man ju inte se på "motståndaren" när det låst sig, har man själv
alltid rätt, och den andre alltid fel, då är ju utgångsläget givet.
 
Att Ulf Olsson låst sig vid att fjättra Alliansen vid sverigedemokraterna behöver
man inte ta på så stort allvar.
 
DEN DELEN AV ULF OLSSONS HJÄRNA TYCKS FUNGERA MINDRE BRA.
 
Inför julen får man inte ens tänka tanken att göra tillägget "heller".
 
AE
 
 
 
 
 
 
 

HÄGGLUND SÅGAS AV ANDERS BORG

Gubben ur lådan dyker upp
 
Göran Hägglunds utspel har ruskat om många.
 
Bland annat har det ruskat om Anders Borg, som tycker att hans uppfattningar är
viktigare än andras.
 
ANDERS BORG SÅGAR NU GÖRAN HÄGLLUNDS UPPFATTNINGAR OCH
TYCKER ATT DE ÄR MÄRKLIGA.
 
Att Anders Borg tycker att de är märkliga är inte märkligt, mer märkligt är att
Anders Borg själv har så märkliga uppfattningar.
 
Anders Borgs resa i Nigeria och andra afrikanska länder gav tydligen djupa in-
tryck, vi fick efteråt höra.
 
" SVERIGE LIGGER LÅNGT EFTER, NU MÅSTE VI BLI SOM AFRIKA SÅ FORT
SOM MÖJLIGT"
 
Med den uppfattningen är det lätt att förstå om Anders Borg tycker att Görans Hägg-
lunds utspel inte faller honom i smaken.
 
RISKEN SKULLE JU KUNNA VARA ATT DET TAR LÄNGRE TID FÖR SVERIGE
ATT BLI SOM AFRIKA.
 
En risk som tydligen inte Anders Borg är beredd att ta, men vi är nog ganska så
många andra, som är beredda att ta den risken.
 
ATT SVERIGE INTE SKA BLI SOM AFRIKA SÅ FORT SOM MÖJLIGT.
 
 
AE
 
 
 

REGERINGEN MUTAR VÄLJARNA

Röster går dit pengar går
 
Per Gudmundson, SvD, har i dag en intreesant ledare, som bygger på en artikel
i Ekonomisk debatt, kryddad med egna synpunkter.
 
Artikeln i Ekonomisk Debatt har rubriken " Spelar samhällsekonomisk lönsamhet
någon roll för infrastrukturbeslut ? "
 
Dum fråga kan man tycka, självklart beslutar politikerna bara om infrastruk-
tursatsningar, som medför samhällsnytta, allt annat vore ju värre än förfärligt.
 
MAN TAR JU ANSVAR FÖR SKATTEBETALRNAS PENGAR.
 
Per Gudmundson pekar dock på att detta inte alls är självklart, i vart fall inte om man
får tro de forskare som ligger bakom artikeln. Man kommer här fram till att samhälls-
nyttan inte spelar någon större roll, när det gäller att fatta beslut i infrastruktursats-
ningar. Man prövar därför en annan, helt annan, hypotes.
 
" Spelar regeringens väljarstöd i regionen i fråga någon roll "
 
Och den hypotesen tycks vara mer lyckad än den där fjantiga hypotesen om samhälls-
nyttan, som bara syftar till att ansvara för skattebetalarnas pengar. Det man kom fram
till var ett ordentligt "napp", som medförde att man tyckte sig kunna dra en välgrundad
slutsats, som man formulerar:
 
" Sannolikheten ökar för att en investering ska ske när regeringen kan belöna
en region som gett dem starkt stöd och därmed ökar chansen för fortsatt för-
troende"
 
Stämmer detta "ryker" ju allt högtidligt tal om samhällsnytta, ansvar för skattebetal-
arnas pengar och liknande futiliteter, här rör det sig tydligen om en enda sak.
 
ATT ANVÄNDA SKATTEBETALRNAS PENGAR FÖR ATT SÄKRA DEN EGNA
MAKTEN.
 
Det här låter ju inte alls bra, det låter till och med riktigt illa, kan det verkligen vara
på det sättet, man vill inte tro det. Men den allra minsta eftertanke tyder ju på att
forskarna bakom artikel har rätt, helt rätt, mer än helt rätt:
 
HUR VAR DET NU MED BOTTNIABANAN, STORFLYGPLATS LULEÅ, INRÄT-
TANDET AV MYNDIGHETER PÅ OLIKA ORTER, GARNISONSNERLÄGGNINGAR
DÄR FOLK SKREK MINST, SJUKHUS SOM BYGG UPP OCH NER I TAKT MED
ANTALET PLAKAT PÅ GATAN OCH MYCKET MYCKET ANNAT.
 
Tydligen kan det vara så illa, så illa att man blir rent förfärad.
 
Per Gudmundson är ju ledarskribent på SvD och får i egenskap av detta vara försik-
tig med att ta ut svängarna, alltför mycket. Men när man kommit så här långt med
fallna "illusioner" kan ju resten av illusionerna fara, de också.
 
Den fråga som då uppkommer, gäller denna samhällsonytta, syftande till att säkra
makten med skattebetalarnas pengar, bara infrastruktur, eller gäller den också and-
ra områden.
 
Bara man ägnar frågan den allra minsta eftertanke, börjar det bli obehagligt,
riktigt obehagligt.
 
DET MESTA POLITIKER GÖR TYCKS SYFTA TILL ATT FATTA BESLUT OM
ÅTGÄRDER,SOM SYFTAR TILL ATT DE SKA SÄKRA SIN EGEN MAKT.
 
Det är det man kallar samhällsnyttan.
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLYKTINGAR ÄR KOSTNADER

Kristdemokraterna öppnar ett öga på glänt
 
Debatten efter Göran Hägglunds utspel har följt de förväntade linjerna.
 
En grupp protesterar högljutt, en grupp håller tyst, en grupp nickar in-
stämmande och TV frågar Maria Ferm vad hon tycker.
 
OCH MARIA FERM TYCER, HON TYCKER PRECIS PÅ DET SÄTT, SOM
GÖR ATT DANSKARNA BESKRIVER OSS SVENSKAR SOM SINNESSJU-
KA.
 
Ingen vettig människa betraktar Göran Hägglunds utspel som det slutliga fa-
cit över hur vår migrations- och integrationspolitik ska utformas.
 
DET VIKTIGA MED UTSPELET ÄR ATT GÖRAN HÄGGLUNDS UTSPEL
ÖPPNAR UPP FÖR MÖJLIGHETET ATT DISKUTERA DETTA OMRÅDE
MER VERKLIGHETSFÖRANKRAT.
 
Socialdemokraten Widar Andersson skriver i dag om detta i Dagens Indu-
stri just under rubriken "Hägglund visar vägen för S i migrationsfrågan".
 
Varför blev förresten inte Widar Anderssons partiledare, han ger ofta ut-
tryck för vettiga åsikter och vågar dessutom framföra dem, ingen vanlig
kombination i dessa kretsar.
 
Debattinlägget kan alltså läsas i Dagens Industri, men visst är så intressant
att det bör citeras. Fokus ligger på det rimliga i att det ska vara tillåtet att dis-
kutera även den kostnader som är kopplade till flyktingpolitiken.
 
Han passar samtidigt på att göra narr av miljöpartisten Maria Ferm, hur det
nu går till när man gör narr av henne, men det är en helt annan fråga, och
citerar henne mer eller mindre dumma uttalande:
 
"BJÖRN SÖDER UTMÅLAR FLYKTINGAR SOM KOSTNADER".
 
Man får väl anta att geniet Maria Ferm vill utmåla kostnader som något annat än
kostnader, men Widar Andersson vill att kostnader ska beskrivas som kostnader,
på alla områden.
 
Han pekar då på det självklara att när vi diskuterar andra frågor, så är kost-
naden en viktig parameter och vi kan läsa:
 
" GAMLA OCH SJUKA, FÖRSKOLEBARN OCH STUDENTER, MISSBRUKARE
OCH SOLDATER, RIKSDAGSLEDAMÖTER OCH UNIVERSITETSLÄRARE KAN
PRECIS SOM FLYKTINGAR OCH ASYLSÖKANDE UTMÅLAS SOM "KOSTNA-
DER SOM DET FINNS ANLEDNING ANN HÅLLA ÖGONEN PÅ"
 
Han menar då att det också bör anses självklart att kritiskt granska de kostnader
som är förenade med asylmottagningen.
 
Är detta verkligen så konstigt, detta så självklara ?
 
SOM SAGT, MARIA FERM TYCKER DET ÄR KONSTIGT, TROLIGEN OCKSÅ
ERIC ULLENFÅN, MEN VARFÖR TYCKER VI ANDRA ATT DET ÄR KONSTIGT
ÁTT " INVANDRARE UTMÅLAS SOM KOSTNADER NÄR ALLA VI ANDRA UT-
MÅLAS SOM KOSTNADER"
 
För vi är ju alla "kostnader" i vissa avseenden och de flesta av oss generar också
intäkter, förr eller senare, på ett eller annat sätt.
 
DETTA ÄR INTE KONSTIGT, ATT GÖRA DET TILL NÅGOT KONSTIGT ÄR
KONSTIGT.
 
AE
 
 

VAD 'ÄR EN KURD ?

Har vi svenskar tappat förståndet, helt ?
 
Debatten kring invandringen tyder på att vi i vissa avseenden tappat förståndet,
helt.
 
Debatten efter Björn Söders uttalande bevisar att vi i vissa avseenden tappat
förståndet, helt.
 
Danskar, norrmän och finnar beskriver oss numera sim sinnessjuka, något
som är lätt att förstå.
 
När man hamnat i mentala låsningar är så kallade adekvata jämförelser ett bra sätt
att släppa på låsningen.
 
Dagens Industri har i dag en intervju med Astras VD, Pacal Soriot. Pascal
Soriot är född i Frankrike, men bott i Australien i många år. Han ger i intervjun
synen på sig själv:
 
" Jag är född i Frankrike men ser mig själv som en australiensare"
 
Som hjärntvättad svensk reagerar man ju omedelbart, vilken råhamrad idiot
till rasist, en fransman kan ju inte vara australiensare, det inser ju alla, el-
ler hur ?
 
Maria Ferm inser det ju självklart, Eric Ullenfån inser det troligen, men hur är det
med oss andra, vi som fortsätter med tappra försök att använda hjärnan när vis-
sa måste använda något annat.
 
Sätter egentligen inte denna adekvata jämförelsen "huvudet på spiken" och visar
hur erbarmerligt torftlig debatten kring dessa frågor ofta är, i Sverige.
 
Vare sig fransman, australiensare, svensk eller kurd är vetenskapligt be-
lagda entydiga begrepp.
 
MAN KAN VARA FÖRST DET ENA FÖR ATT I ETT SENARE SKEDE KÄNNA
SIG SOM MER AV DET ANDRA.
 
Det inser troligen de flesta, självklart inte Maria Ferm och Eric Ullenfån, tyvärr
inte heller geniet Anna Kinblad Batra.
 
Det innebär alltså att en kurd kan känna sig som en kurd, för att sedan
flytta till Sverige och med tiden känna sig alltmer svensk.
 
Är detta verkligen så konstigt att man måste föra en mer eller mindre sinnessjuk
debatt kring det hela.
 
Att Maria Ferm tycker det är inte konstigt förvånar inte, inte heller att Eric
Ullenfån tycker att det är konstigt.
 
DET KONSTIGA ÄR ATT SÅ MÅNGA AV OSS ANDRA TYCKER ATT DET ÄR
KONSTIGT.
 
Eller  är det kanske som danskarna säger, svenskarna är sinnessjuka.
 
 
 
AE
 
 
 
 

SVERIGE BEHÖVER SANERAS

Både demokrati och kapitalism omoget utvecklade i Sverige
 
SvD har under ett antal dagar skrivit om glamorösa utsvävningar inom SCA AB,
Industrivärden och Sandvik.
 
Man blottade interiörer, man trodde inte ens var tänkbara. Att ledande chefer
gjorde sig skyldiga, i praktiken, till trolöshet mot huvudman (aktieägarna) tyck-
tes vara den gängse kulturen.
 
Högt ansedda inom näringslivet som Sverker Martin Löf, Anders Nyrén och
Johansson visade sig vara större lögnhalsar och svinpälsar än vad någon nå-
gonsin kunnat föreställa sig.
 
I alla länder med mogen demokrati och ett kapitalistiskt system, som ock-
så mognat, skulle detta sluta på ett anständigt sätt.
 
I SVERIGE SLUTADE DETTA INTE PÅ ETT ANSTÄNDIGT SÄTT.
 
I Sverige slutade det, om vi nu ser slutet är bäst att tillägga,på ett sätt som inte ba-
ra är högst oanständigt, det innehåller alla tänkbara inslag av jäv.
 
Satt att granska svinpälsarna Sverker Martin Löf, Jan Johansson och Anders
Nyrén blir nu revisionsbolaget PWC, det bolag som sedan drygt 10 år gran-
skat dessa skojerier och godkänt dem.
 
Nu ska alltså PWC granska sig själv och komma fram till att man granskat fel, vem
tror att detta kommer att fungera ? Särskilt illavarslande är ju att PWC har som kul-
tur att gömma undan fiffel i bolag i samband med sina revisioner, vi minns alla de-
ras agerande i Telia och Eniro.
 
SKUMMISARNA OCH LÖGNARNA SCA OCH INDUSTRIVÄRDEN SKA NU ALLT-
SÅ GRANSAS AV SKUMMISEN PWC.
 
Knappast troligt att detta skulle kunna hända i ett land med väl utvecklad demokrati,
ett tydligare exempel klockrent jäv och rent fiffel är väl svårt att tänka sig.
 
DETTA ÄR INTE EN ANGELÄGENHET BARA FÖR SCA OCH INDUSTRIVÄREN,
INTE HELLER BARA FÖR PWC, INTE ENS BARA FÖR NÄRINGSLIVET.
 
DET ÄR EN ANGELÄGENHET FÖR HELA LANDET.
 
För att Sverige ska kunna fungera måste vi upprätthålla i vart fall en antydan till att
anständighet råder inom näringsliv och revision, i annat fall kan vi nog glömma bort
investeringar i form av utländskt kapital.
 
Samhället är beroende av näringslivet, på samma sätt som näringslivet är beroen-
de av samhället, För att detta ömsesidiga beroende ska kunna harmonisera är det
mer än nödvändigt att både näringsliv och revisionsbolag driver verksamheten så
att den uppfattas som legitim, i annat fall riskerar hela systemet på sikt att under-
mineras.
 
SCA AB, INDUSTRIVÄRDEN AB OCH PWC DRIVER I DAG INTE VERKSAMHE-
TEN SÅ ATT DEN GRUNDAR DEN LEGITIMITET, SOM ÄR EN FÖRUTSÄTTNING
FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING.
 
Detta har de inte insett, inser det inte trots all uppmärksamhet, och inget tyder på att
de kommer att inse det framöver.
 
DÄR MÅSTE NÅGON ANNAN INSE DET.
 
Nu när PWC ska gå in som granskare, något som inte kan betecknas som i bästa
fall ett skämt, mer korrekt en megakatastrof, är det på tiden att någon säger ifrån,
på skarpen.
 
DET HÄR DUGER BARA INTE.
 
Någon ansvarig på hög nivå, med sådant politiskt och övrigt inflytande att
även idioter på PWC lyssnar, bör alltså uttala sig så att berörda parter inte
kommer till besinning, för det tycks de inte i stånd till, men i vart fall gör
som man ska göra.
 
OCH MAN SKA INTE ÄGNA SIG ÅT SVINERIER OCH DÖLJA DETTA MED
JÄV I FORM AV ETT SVINAKTIGT REVISIONSBOLAG.
 
Att PWC inte själva begriper detta, är för en utomstående en fullkomlig gåta.
Att PWC låter penningen gå före moralen visade man ju både i Telia och Eniro,
men att girigheten gått så långt att man blivit totalt blind för annat än pengar,
så långt trodde man inte det skulle kunna gå.
 
Även PWC är beroende av att omgivningen uppfattar att bolagets och bran-
schens verksamhet uppfattas som legitimt.
 
'
ATT HÖGSTA LEDNINGEN PÅ PWC INTE INSER DETTA ÄR LIKA ANMÄRK-
NINGSVÄRT SOM ATT RENA SVINPÄLSAR SITTER VID RODRET PÅ SCA
OCH INDUSTRIVÄRDEN.
 
Sköter nu inte ansvariga på olika nivåer detta på ett bättre sätt än så här långt,
är risken att medborgarna tappar tron på att samhället överhuvudtaget ska upp-
fattas som att verksamheten och syftet är legitimt.
 
SÅDANT HÄR SKA BARA INTE FÅ FÖREKOMMA, VARE SIG INOM INDU-
STRIVÄRDEN, SCA ELLER PWC.
 
Eftersom de inte inser detta själva behöver de, som sagt, hjälp på traven på den'
tydligen långa vägen till insikt,
 
Man kan ju fråga sig varför Näringslivets företrädare är "knäpptysta" kring detta.
 
Inser inte heller dessa att Näringslivet måste verka på ett visst sätt för att
deras verksamhet ska uppfattas som legitim ?
 
TYDLIGEN INTE.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLYKTEN FRÅN VERKLIGHETEN

Naiv är också bara förnamnet, som det heter
 
Att vi inte får tala om problem inom migration och integration vet "alla" vid det här
laget.
 
Men som Kristdemokraterna i dag visar, det som döljs i snö kommer upp i tö,
lite töväder kan man allt ana sig till.
 
Men på vägen till riktigt töväder klamrar sig många fast vid "den rätta tron"
och verklighetsflykten och naiviteten tar allt mer bisarra former.
 
I EKSJÖ TYCKS DE BISARRA FORMERNA FÖR VERKLIGHETSFLYKTEN BLI
TYDLIGARE ÄN PÅ MÅNGA ANDRA HÅLL.
 
Kommunalfullmäktige debatterar mottagandnet av flyktingar, och alla är inte över-
ens om att kommunen har möjligheter att ta emot det antal Migrationsverket kräver/
önskar.
 
Centerpartisten Annelie Hägg vet dock råd för att övertyga motståndarna
att fatta det korrekta beslutet och gör sin stämma hörd:
 
" DE ÄR EN TILLGÅNG, VI BEHÖVER DESSA MÄNNISKOR SOM VÄNNER "
 
Kommentarer överflödiga, troligen för de flesta.
 
Vi behöver våra vänner säger då Bill
Vi behöver också välja våra vänner säger då Bull
 
AE
 
 

KRISTDEMOKRATERNA VÄGRAR "DISKUTERA"

Nu ska även kristdemokraterna tystas
 
Allt fler utom Sverige uppmärksammar och har synpunkter på de praktiska begräns-
ningar i yttrandefriheten vi svenskar har som ett tungt ok.
 
Inom landet är det numera helt, eller nästan helt "OK", att man inte får ta upp frågor
med minsta inslag av kritik av den förda migrations- och integrationspolitiken.
 
De enda som man inte lyckats tysta är sverigedemokrater, och som tack för sitt mod
att kämpa för yttrandefriheten blir de kallade rasister, nazister, fascister och jämförs
med terrororganisationen IS.
 
Sinnessjukt säger man i Danmark, Finland och Norge, och det är lätt att hålla
med.
 
Men Stefan Löfven visar att det kan bli mer sinnessjukt än så, och detta kommer
fram som en reaktion på Göran Hägglunds utspel i frågan.
 
Att tycka att Sverige ska ha ett regelverk, som harmoniserar med omvärlden
i denna fråga är tydligen det värsta man kan göra sig skyldig till.
 
I övrigt är det viktigt att Sverige harmoniserar med omvärlden, samarbete inom FN,
OECD, EU och andra organisationer syfta just till att harmonisera regelverk mellan
olika länder.
 
Det klarar Sverige av på alla områden, utan ovan nämnda, när man tar upp
harmoniseringsfrågor rörande flyktingfrågan blir det omgående hjärnstille-
stånd hos de flesta.
 
Stefan Löfven fick inte hjärnstillestånd efter Göran Hägglunds utspel, men tycks
ha varit på gränsen till hysteri, vi fick då höra:
 
" OM MAN VILL HA FÖRÄNDRINGAR SKA MAN SÄTTA SIG NER OCH DIS-
KUTERA".
 
Nu ska tydligen munkavle sättas även på kristdemokraterna och föraktet för väl-
jarna är mer än påtagligt.
 
Kristdemokraterna är ett självständigt parti med all rätt i världen, och även
skyldighet, att kommunicera med väljarna i de frågor de vill driva.
 
ATT BARA KOMMA PÅ TANKEN ATT KRÄVA ATT KRISTDEMOKRATERNA
SKA SÄTTA SIG NER OCH DISKUTERA MED SOCIALDEMOKRATERNA,
ELLER NÅGOT ANNAT PARTI, INNAN DE KOMMUNICERAR EN FRÅGA
GENTEMOT VÄLJARNA ÄR SÅ SJUKT ATT DET ÄR SVÅRT ATT FÖRSTÄL-
LA SIG ATT NÅGON KAN KOMMA PÅ DEN IDEN.
 
Sinnessjukt, som danskarna, finnarna och norrmännen numera vill beskriva
Sverige, kanske ligger det något i det., när man nu lyssnar till Stefan Löfven.
 
Man får väl nu anta att nästa steg i denna bisarra utveckling blir att Stefan Löfven
diskuterar med kristdemokraterna, innan de tar upp en fråga de har för avsikt att
kommunicera med väljarna.
 
För, som C H Hermannson sa, någon djävla ordning måste det väl ändå vara,
även inom politiken.
 
 
AE
 
 

HAR VI ETT NYTT SNAPPHANEKRIG ?

Danskar beskyller Sverige för att vara sinnessjukt
 
Vi hyllar oss alltid som världens mest framsynta land, än är vi världsbäst här, än
är vi världsbäst där.
 
Det blir allt tydligare att delar av omvärlden inte delar den uppfattningen. Vi får
gång på gång från våra grannländer, och andra länder, höra beskrivningar av oss,
som borde få oss att rodna, om vi hade vett att rodna.
 
Tonen mot Sverige har efter hand skärpts, och den omfattar mest bristen på ytt-'
randefrihet, det man kallar "det korrekta Sverige", hetsen mot sverigedemokraterna
och ny kryddat med lekstugan i Rosenbad och Riksdagen.
 
Dansk Folkeparts tidigare partiledare framför nu i en debattartikel:
 
" Det politiskt korrekta Sverige är ett så sinnesrubbat samhälle att det över-
huvudtaget inte låter sig beskrivas med vedertagna statsvetenskapliga be-
grepp".
 
Man kan ju inledningsvis tycka att det låter överdriver, men när hon lyfter fram att
en av rörelsens frontalfigurer, Daniel Suhonen, jämför sverigedemokraterna med
terrororganisationen fastnar kritiken mot inlägget lätt i halsen.
 
Många bedömare har under åren beskrivit Sverige som "DDR Light", något som
många tagit som ett beröm, särskilt alla de grupper, som också till forna Öst Tysk-
land på "studiebesök" och kom hem med strålande ögon och beskrev det "östtyska
undret".
 
Så "DDR Light" kanske inte heller kan ha varit helt fel ?
 
Debattinlägget avslutas med:
 
" Sverige är så sinnessjukt att det skiljer sig från alla andra länder i historien".
 
Ska man lyssna på detta, självfallet inte, alla vet ju hur danskarna är, de hade ju inte
ens vett att liera sig med nazisterna under kriget, och så gick det som det gick.
 
Extrabladet är också "på hugget" och går till attack mot Sverige, media och det poli-
tiska klimatet. Man slår då fast:
 
" Sverige är Nordens Nord Korea".
 
Inte ska vi lyssna på det heller, även om vi hört det många gånger, det vet ju alla
att Nord Korea inte ligger i Norden.
 
Men ibland undrar man, det tycks om vi underlättar för de som påstår att Sverige är
sinnessjukt.
 
Nyligen tillkännagav Margot Wallström att Sverige skulle bidra stort med skattemedel
för bistånd till Ukraina. Detta togs emot väl av de flesta svenskar, väl medvetna om den
svält och de umbäranden människorna lider av i krigshärjade områden.
 
Vi få nu besked om att biståndet och stödet inte är tänkt att täcka svält och umbäran-
den, biståndet är tänkt att täcka betydligt ädlare behov. I pressmeddelande får vi nu
besked om var stödet är tänkt gå:
 
" ATT STARTA PROJEKT GENDER BUDGETING IN UKRAINE SOM SKA FINANSI-'
ERA 29 NYANSTÄLLDA GENUSKOORDINATORER SOM SKA INTRODUCERA GE-
NUSFRÅGOR PÅ ALLA NIVÅER INOM STATSAPPARATEN".
 
Danskarna har kanske inte helt fel i alla fall, trots deras kamp mo nazisterna under kri-
get.
 
Kan möjligen den sistnämnda faktorn vara det som styr vårt beteende i dag, att kalla
var och envar för rasister, nazister och fascister ?
 
Går man på vad som kallas "projistera" skulle detta vara fullt tänkbart.
 
Vårt dåliga samvete för malmtransporter till Tyskland, som förlängde kriget, och
transittransporterna av tyska trupper genom Sverige skulle mycket väl kunna
framkalla detta beteende, som danskarna kallar "sinnessjukt".
 
Men varför bry sig om danskarna, de bor ju på "fel sida sundet".
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BROMMA ETT MINNE BLOTT

Anders Sundström får ett beställningsjobb
 
Så var då förhandlingspersonen angående Bromma flygplats på plats, onekligen
ett nytt sätt att utöva ansvar och chefskap.
 
När chefen eller den politiske ledaren inte förmår axla sitt ansvar överlåts
till en förhandlinsperson att träda i den ansvariges ställning.
 
Genomför vi ett så kallat förbättringsarbete inom detta område och förfinar me-
toden kan ju snart alla slippa det ansvar vi ålagts eller åtagit oss.
 
När barnen blir besvärliga reser vi till Mallåkra och överlåter på en förhand-
lingsperson att få ordning på barnen.
 
När skolbarnen i klassen stökar för mycket och läraren blir stressad, tar lära-
ren ledigt och inkallar en förhandlingsperson.
 
Ett lika raffinerat som oansvarigt sätt att göra sig av med det ansvar man åtagit sig.
Nu återstår frågan vilka direktiv Anders Sundström har fått, på riktigt, under hand.
 
Direktiven kan innehålla tre alternativa mål.
 
Rädda Bromma, Rädda bostäder eller Rädda socialdemokraterna.
 
Skulle frågan utgöra en " 10 tusenkronorsfråga" skulle vinsten vara lätt att hämta
hem, vilken inriktning Anders Sundström har att rätta sig efter är lätt att tänka sig,'
särskilt efter de ändrade direktiv som getts till olika utredningar, när utredningens
rapport inte passat förhandlingsexperten.
 
Men frågan är om det blir så lätt att komma undan denna infekterade fråga, ibland
förenas faktiskt hut och skam  i en farlig blandning.
 
Socialdemokraternas kommentarer pekar också i  riktningen att "Brommaaffären"
inte är speciellt genomtänkt, eller inte genomtänkt det allra minsta.
 
Alla tycks vara överens om att kapaciteten på Arlanda, i vart fall vissa tider på
dygnet, är utnyttjad maximalt, alla tycks också vara överens om att den kapaci-
tet Bromma ger behövs i en eller annan form.
 
Vi får nu detta bekräftat från ansvarig minister:
 
" Det viktiga är inte att flygtrafiken till Bromma sker just till Bromma, men den
behövs, det viktiga är att flygtrafiken kan landa, i närheten till Stockholm ".
 
Detta ger ju inte utrymme för många alternativ, Arlanda fullt utnyttjat, Bromma ska
bebyggas med bostäder och inget alternativ i övrigt tillgängligt.
 
DET ENDA SOM DÅ ÅTERSTÅR ÄR ATT BYGGA EN HELT NY FLYGPLATS,
INOM STORSTOCKHOLM, EN SLUTSATS HELT OFRÅNKOMLIG EFTER AN-
SVARIG MINISTERS UTTALANDE.
 
Varför säger ingen detta direkt ut ?
 
Och var ska den ligga, och hur ska det gå till ?
 
KANSKE RIVER MAN ETT ANTAL BOSTADSOMRÅDEN FÖR ATT BEREDA
PLAST FÖR EN FLYGPLATS, INTE OTÄNKBART MED HÄNSYN TILL HUR
VISSA FRÅGOR HANTERAS I ÖVRIGT.
 
Då är i vart fall cirkel sluten.
 
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GÖRAN HÄGGLUND TÄNKER TILL HÄLFTEN

Bra med insikt, men bättre med rätt insikt
 
Göran Hägglunds inlägg i DN tyder på en viktig insikt i en av landets viktigaste
framtidsfrågor.
 
INLÄGGET VISAR ATT HÄGGLUND INSER ATT VI HAR PROBLEM MED
BÅDE NIVÅN PÅ INVANDRINGEN OCH HUR VI HANTERAR INTEGRATIONS-
FRÅGORNA.
 
Allt detta är bra och kan öppna upp för något som är ännu bättre, för detta är ba-
ra en stril i något som måste bli en älv.
 
Reaktionerna från många inom Alliansen tyder på att man inser att det inte är
hållbart med nuvarande nivåer, där Sverige ligger på så höga nivåer, att de
på andra håll i världen ses som ohållbara.
 
Allt detta är bra, lite insikt är bättre än ingen insikt alls, men som sagt, strilen måste
bli en älv och strömmarna får inte motverka varandra.
 
Hägglunds nya insikt på ett område motverkas av betydligt mindre insikt på
ett annat område.
 
Hägglund uppger sig vara bekymrad över att folk bara sätter "etiketter" på varandra
i stället för att diskutera viktiga problem, på den punkten måste man ge Göran
Hägglund rätt.
 
Men Göran Hägglunds inlägg i DN riskerar att han själv får en etikett påsatt, som inte
är speciellt smickrande.
 
" AVSÄNDAREN AV VÄRLDENS DUMMASTE FÖRSLAG"
 
Förslaget att ge invandrare en skattefri inkomst uppgående till 100 000:- per år under
5 år, måste väl ändå vara ett av de dummaste förslagen i modern tid.
 
Alla försök att ge skatterabatter eller liknande har så här långt slutat i rejäla fias-
kon, gränsdragningar och annat inbjuder till fiffel i "megaklass", Dessutom bor-
de diskrimineringen av svenskar få ett slut, att ge invandrare skattefördelar på
detta sättet tränger undan möjligheterna förr svenskar att få jobb. Redan är un-
danträngninseffekterna stora i form av "svenskfientliga" instegsjobb mm.
 
Sverige präglas redan i dag av stora motsättningar, samhällsgemenskapen är låg
och polariseringen hög inom många områden.
 
Vill man slita sönder Sverige ännu mer, och göra sammanhållningen ännu mind-
re, finns det inget bättre, eller dummare. förslag än det Göran Hägglund nu läg-
ger.
 
Dumt är förslaget också om det inträtt en viss insikt att nivån på migrationen ligger
bakom de stora integrationsproblemen och att nivån på migrationen måste anpas-
sas vad som är hållbart och vad Sverige "klarar av" med bibehållen rimlig välfärdsnivå.
 
Flyktingströmmarna till olika länder styrs genom olika urvalskriterier. Flyktingar, som
har en stor benägenhet att integrera sig på arbetsmarknaden, har inget emot att sö-
ka sig till länder, där integrationskraven är höga, medan flyktingar, mindre benägna
att integrera sig, gärna söker sig till länder, där ersättningssystemen gör det möjligt
att välja huruvida man ska arbeta eller inte.
 
Sverige är det land som anpassat sina ersättningssystem längst i den riktningen att
till Sverige dras det urval, som inte är mest benägna, milt uttryckt, att arbeta.
 
Med Hägglunds förslag kommer detta inte att ändras i väsentlig utsträckning. Däre-
mot kommer ytterligare en urvalsgrupp att se Sverige som en alternativ destination.
 
Den gruppen består av de flyktingar, som är beredda att under viss tid arbeta
mot skatterabatt, för att efter 5 år ta sin arbetssituation under nytt övervägande.
 
Som den svenska arbetsmarknaden ser kommer varje sådan flykting, som erbjuds
och antar ett skattefinansierat arbete, att tränga ut någon annan, i så gott som samt-
liga fall.
 
Är det så vi vill ha det, ännu större flyktingström och ännu störra undanträng-
ning av svensk arbetskraft ?
 
ELLER VAR DET DET DUMMASTE VI HÖRT ?
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KRISTDEMOKRATERNA ÖPPNAR UPP FÖR NYA POLITISKA FÄLT

Regeringen tycks nu få initiativet
 
Den andra väljarundersökningen på kort tid bekräftar en kraftig uppgång för social-
demokraterna, vilket i allt väsentligt legitimerar flaggandet för ett extra val.
 
Med nuvarande trender går kommer socialdemokraterna att gå starkt i ett
kommande extraval, dock inte så starkt att SD inte blir vågmästare.
 
Alliansen har tvingats på defensiven av detta samt av att regeringen styr med deras
budget.
 
Till en början sågs det, av de flesta, som en svaghet, att regeringen skulle styra med
Alliansens budget, det framställdes som ett enda stort skämt.
 
Inför ett extraval kan detta "skämt" vändas till styrka och utgöra ett vapen som
alliansen har väldigt lite att sätta emot.
 
REGERINGEN GÅR DÅ "I OPPOSITION" INFÖR VALET OCH FOKUSERAR PÅ
ATT KRITISERA DEN BUDGET MAN HAR ATT FÖLJA, MEN SOM ÄR ALLIAN-
SENS BUDGET.
 
I den budgeten finns svagheter, allt var inte helt genomtänkt, det var inte tänkt att
den skulle vinna och den skulle definitivt inte fungera som valbudget.
 
Nu tycks den komma att fungera som valbudget, men inte på ett sätt Alliansen
tänkt sig.
 
MED DE SVÅRIGHETER ALLIANSEN I ÖVRIGT HAR I DAG, NY LEDARE FÖR
MODERATERNA OCH VIKANDE VÄLJARSTÖD, ÄR DET NOG SVÅRT FÖR
ALLIANSEN ATT BEMÖTA DENNA TAKTIK, OM MAN HÅLLER FAST VID SITT
TIDIGARE FÖRHÅLLNINGSSÄTT.
 
Kristdemokraterna öppnar i dag upp för ett helt nytt tänkbart scenario.
 
En av människans viktigaste egenskaper är att kunna slås av en plötslig insikt, herre-
gud hur kunde jag ha så fel, och så ändra sin uppfattning tvärt.
 
Kristdemokraterna tycks nu ha slagits av en sådan insikt och erkänner att den förda
migrations- och integrationspolitiken måste förändras, i en riktning som är i samklang
med SD politik, även om man inte tillstå detta öppet, ännu.
 
Skulle andra allianspartier drabbas av en sådan plötsligt insikt öppnas upp för
en helt ny politisk kraft och ett helt nytt politiskt fält uppstår.
 
ALLIANSPARTIERNA DRABBAS AV SAMMA PLÖTSLIGA INSIKT SOM KD OCH
MED SÅDAN KRAFT ATT DE KAN SAMVERKA MED SD.
 
Vilka vinner och förlorar på detta.
 
Alliansen vinner stort och regeringen tappar lika stort, hur drabbar det enskilda
partier ?
 
Vänsterpartiet och Miljöpartiet förändras knappast, de står kvar med käftarna fast-
låsta i sitt SD hat, några nya väljare lär de knappast få i en sådan situation.
 
Socialdemokraterna har inom sig många som är direkt negativa till den förda invand-
ringspolitiken, och många av dessa skulle nog kunna tänkas rösta på Alliansen i ett
sådant tänkt läge. Att socialdemokraterna skulle få nya väljare, om Alliansen förde
en annan, mer restriktiv invandringspolitik, är mindre trolig.
 
Moderaterna skull sluta tappa väljare och med stor sannolikhet återfå ganska så mån-
ga väljare.
 
Kristdemokraterna lär inte heller tappa några väljare, om de har några, men den änd-
rade inriktning Göran Hägglund nu talar sig varm för.
 
Folkpartiet är mer svåranalyserat, men det mest troliga är att partiet skulle kunna kom-
ma ur ett sådant "omslag" utan större vånda i form av tappat väljarstöd.
 
Man får aldrig glömma att 50 % av den totala väljarkåren är negativa till den förda po-
litiken. Tar man bort MP och VP är en förödande majoritet negativa, det bör gälla ä-
ven folkpartiets sympatisörer.
 
Centerpartiet kan utgöra ett större problem, många inom partiet är starkt negativa till
den förda politiken, samtidigt som så kallade "liberala" krafter vill öppna upp landet
för 30 000 000 utrikesfödda så fort som möjligt.
 
Men i politiken är ideer och visioner i dag av mindre värde, makten och taburetterna
avgör. Kan man "under bordet" eller "under hand" komma överens med CP att man
för en politik, där centerpartiet medges utrymme att driva ideer, som tyder på att man
fortfarande är "liberala", men inte äventyrar Alliansens huvudspår, borde det gå att
ordna.
 
Vilka hinder finns för en sådan utveckling, och vilka problem ligger i vägen.
 
Nuvarande låsningar och mentala blockeringar utgör helt klart ett hinder, ett
stort hinder, men Göran Hägglund har, något överraskande, visat att även
den typen av låsningar går att komma loss ur med en " kraftig och plötslig
insikt" i en viktig fråga.
 
Vad åetrstår då, om övriga allianspartier kan drabbas av samma plötsliga insikt
som kristdemokraterna, och i förlängningen kunna tänka sig samverka med SD.
 
DET AVGJORT STÖRSTA PROBLMET I ETT SÅDANT TÄNKT LÄGE ÄR SAN-
NOLIKT ANNA KINBLAD BATRA, SOM TYCKS HA LÅST FAST SIG I SAMMA
LÄGE SOM MILJÖPARTIET OCH VÄNSTERKOMMUNISTERNA.
 
Nu när kristdemokraterna börjat tänka till och fått en plötslig insikt rörande en av
landets viktigaste framtidsfrågor tycks valet av ny ledare för moderaterna inte va-
ra det optimala.
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLINDBOCKEN STEFAN LÖFVEN

Kartan tycks styra Stefan Löfven
 
Björn Söders uttalande och hanteringen av detta väcker starka reaktioner på
de flesta håll.
 
Dock inte på alla håll, Stefan Löfven uppger att han inte sett några reak-
tioner i riksdagen riktade mot Björn Söder.
 
De flesta, inom Sverige såväl som utom Sverige, har troligen i en eller annan
form uppmärksammat de reaktioner som nått Björn Söder i riksdagen.
 
Dagens Industri beskriver det idag helt öppet som mobbning, som utförs
av enskilda riksdagsledamöter.
 
Riksdagens talman har sett vad som hänt, och påpekar försiktigt, det rör ju sig
om trogna anförvanter, bäst att vara försiktigt:
 
" DET ANVÄNDS BARA ETT SPRÅK I RIKSDAGEN OCH DET ÄR SVENSKA.
   DET ÄR VIKTIGT MAN UPPRÄTTHÅLLER ETT SLAGS ATTITYD TILL TAL-
   MANSÄMBETET "
 
Tydligare kan det inte framföras.
 
De närmast imbecilla revoltörerna i Miljöpartiet och Vänsterkommunisterna,
som använt riksdagen som forum för sitt hat till SD, har gjort fel.
 
DET ÄR KLOCKRENT ATT DE HAR GJORT FEL, OCH ALLA HAR SETT DET,
NÄSTAN ALLA, INTE STEFAN LEÖFVEN.
 
När han blir tillfrågan om sin syn på vad som skett blir svaret:
 
" Jag utgår ifrån att man i riksdagen behandlar alla med respekt".
 
NÄR ALLA I SVERIGE, NÄSTAN ALLA, SER ATT ALLA I RIKSDAGEN INTE
BAHANDLAR ALLA MED RESPEKT SER STEFAN LÖFVEN INGENTING.
 
Han sätter kartan före verkligheten och utgår ifrån att det han ser inte sker.
 
Detta är alltså det förhållningssätt statsministern har i Sverige å2 1014 till
ett förhållandevis litet problem, hur ska då förhållningssättet se ut till sto-
ra problem:
 
KANKSE SOM FÖRBIFART STOCKHOLM, BROMMA OCH VALFRIHETEN.
 
Man kan inte annat än sucka.
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROSENBAD UNDERHÅLLER OMVÄRLDEN

Nöjesprofilerna i Rosenbad får internationell uppmärksamhet
 
Uppgifter tider på att Regeringskansliet i Rosenbad är avlyssnat, och vår
säkerhetspolis (SEPÅ) varnar för att vi är utsatta för spioneri.
 
Och misstanken riktas direkt mot Ryssland.
 
Från Ryssland kommer dock lugnande besked, som gör att SEPÅ och
regeringskansliet kan arbeta vidare i lugn och ro.
 
Pravda uppger att det är deras Nöjeskanal, som arbetar fram inslag
om den svenska politiken.
 
AE

SVENSK INTEGRATION, NÄR DEN ÄR SOM SÄMST ?

Svensk integration, ruskigt dålig ?
 
De flesta undersökningar tyder på att den svenska integrationspolitiken är sämre
än i andra jämförelsebara länder, ofta mycket mycket sämre.
 
Det mesta tyder på att det finns en korrelation mellan storleken på migra-
tionen och omfattningen på integrationsproblemen.
 
OCH KONSTIGT VORE ANNARS, MED EN VISS MÅNGD RESURSER MÄK-
TAR MAN MED EN VISS MÄNGD ANSTRÄNGNINGAR, SEDAN TAR DET
SLUT, OCH HAR VI VÄRLDENS STÖRSTA MIGRATION SÅ "TAR DET BA-
RA SLUT"
 
Thats´s it, som det heter, märkligt att vi inte kan erkänna detta.
 
I Sverige uppges den genomsnittliga tiden intill "självförsörjning" uppgå till 7
år, mycket tyder på att denna tid är en förskönande omskrivning, det tycks ta
längre tid att nå självförsörjning, men 7 år är illa nog.
 
Ett nyhetsinslag från USA visar hur dålig vår integrationspolitik fungerar, den
tycks fungera extremt dåligt, sämre än någon av oss kunnat föreställa sig.
 
Ett stort antal flyktingar från Cuba söker sig till USA.
 
Dessa flyktingar tas om hand och blir föremål för särskilda program och
projekt, de flyttas också till platser där integrationsmöjligheterna är mer
gynnsamma.
 
ALLA VILL BO I MAIMI, MEN SLUSSAS VIDARE FÖR ATT GES FÖRUT-
SÄTTNINGAR ATT LÄRA SIG SPRÅKET.
 
Inte som i Sverige, där alla ska bo i Malmö och Södertälje.
 
Det mål man uppger sig nå är mål vi inte ens kan drömma om.
 
PÅ SEX MÅNADER ÄR 98 % SJÄLVFÖRSÖRJANDE.
 
Det finns en mäng erfarenheter man kan dra från andra länder, när det  gäl-
ler möjligheterna att nå goda integrationsresultat.
 
En sådan tydlig, och på andra håll oomtvistad erfarenhet, är att integrations-
möjligheterna sjunker med storleken på migration, ett självklart faktum vi all-
tid förnekat och fortfarande förnekar.
 
Man skulle kunna uttrycka detta mycket enkelt.
 
MAN KAN BARA HANTERA DET MAN KAN HANTERA, NÄR DET BLIR
MER ÄN MAN KAN HANTERA KAN MAN INTE HANTERA DET.
 
Eller som det också heter. det som inte är hållbart, håller inte.
 
Detta är ju så självklara saker att varje "barnunge" bör kunna begripa detta,
bara i andra länder förstås", våra "barnungar" lär sig tidigt hur de ska tycka
för att inte beskyllas vara ett rasistämne.
 
Den andra erfarenheten, minst lika tydlig, men bara i andra länder förstås,
är att integrationsmöjligheterna står i ett direkt motsatsförhållande till det
försörjningsstöd som ges i olika former, och under hur lång tid detta ges.
 
Med andra ord, får man "lika mycket" på SFI som att arbeta, under
lång tid, kanske incitamentet att arbeta blir något mindre.
 
I "ALLA" ANDRA LÄNDER ÄR MAN VÄL MEDVETNA OM DETTA SAM-
BAND OCH ANPASSAR SIN INTEGRATIONSPOLITIK UTIFRÅN DETTA.
 
Vi anser oss veta bättre än andra, här också.
 
Detta gör vi samtidigt som vi erkänner att dessa incitament är högst påtag-
liga inom andra områden.
 
DE FLESTA NICKAR INSTÄMMANDE OM MAN PÅSTÅR ATT DRIFTEN
ATT SÖKA OCH ERHÅLLA ARBETE STÅR I MOTSATSFÖRHÅLLANDE
TILL STORLEKEN PÅ ARBETSLÖSHETSERSÄTTNINGEN, SAMTIDIGT
SOM FÄRRE TAR SJUKLEDIGT NÄR SJUKERSÄTTNINGEN BLIR MIND-
RE.
 
Dessa kommunicerande kärl kan vi erkänna, men vi kan inte erkänna att sam-
ma kommunicerande kärl förekommer när det gäller att få utrikesfödda i ar-
bete.
 
98 % självförsörjande efter 6 månader, borde inte det få oss att tänka till.
i vart fall lite ?
 
VI KAN JU INTE ALLTID VARA BÄST, IBLAND KANSKE MAN NÅR BÄST
RESULTAT GENOM ATT LYSSNA TILL OCH TA EFTER ANDRA.
 
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÄR VI SVENSKAR DUMMARE ÄN ANDRA, ELLER LÅTSAS VI BARA ?

Kan man bli dummare än så här
 
Får man tro tyskarna utgör svenskarna "die dumme Schweden" och alltmer tyder
på att tyskarna har rätt.
 
SVENSKARNA MÅSTE VARA " DIE DUMME SCHWEDEN ".
 
Allting här i världen, i vart fall det mesta, blir föremål för effektivisering i en eller
annan form.
 
Även flyktingpolitiken blir nu föremål för effektivisering i syfta att kapa
kostnader, för människosmugglarna.
 
Snart tycks vara förbi den tid, då frusna, torterade och utmärglade flyktingar
transporterades på kalla lastbilsflak till "destination Sverige".
 
Det enda de hade var ungefär 150 000:- att betala, i övrigt var de frusna, ut-
märglade och ofta torterade.
 
Nu tycks den omänskliga hanteringen av flyktingar vara ett minne blott,
i går landade ett privatjet i Sverige fullastat med flyktingar, inte frusna,
inte utmärglade och inte ens torterade, i vart fall gav den första anblic-
ken detta intryck.
 
OVANPÅ ALLT DETTA BEHÖVDE DE INTE ENS "PUNGA UT" MED
150 000:- TILL MÄNNISKOSMUGGLARNA, BARA ETT ANTAL GÅNGER
SEDVANLIGT FLYGPRIS.
 
Kostnadseffektiviseringen har alltså, äntligen, nått även vårt nya tillväxtunder,
migrationen och integrationen, och det var på tiden, och det är ju så vi vill ha
det.
 
Ingen tillväxtfrämjande verksamhet får ju belastas med onödiga kostna-
der, det är ju så vi vill ha det, eller ?
 
FÖR HADE VI INTE VELAT HA DET PÅ DET VISET HADE VI VÄL HINDRAT
DET, ELLER ?
 
Att hindra detta skulle vara enkelt "som en plätt", bara en liten ändring i vår lag-
stiftningen, så får vi som vi inte vill. Dessa smuggelplan flygs utan passagerarlis-
tor, vilket är nödvändigt för att passagerarna ska få asyl, vet mottagarlandet
vilka de är, blir ju ofta möjligheten till asyl mindre, kanske obefintlig.
 
Allt är här inte "guld som glimmar" lika lite som "en syrier alltid är en
syrier".
 
ANPASSA LAGSTIFNINGEN SÅ ATT SMUGGELPLAN AV DETTA SLAG
OMHÄNDERTAS, SÅ HAR DET SISTA SMUGGELPLANET MED STOR,
MED STÖRSTA, SANNOLIKHET, LANDAT I SVERIGE.
 
AE
 
 
 
 

RIKSDAGEN - LANDETS STÖRSTA SANDLÅDA

Lekstugan har övergått till ren vuxenmobbing
 
" Affären " Björn Söder rullar vidare, nu i form av ren vuxenmobbing, inför öppen ridå
inne i vår riksdag.
 
Vår riksdag, vars öppnade ska ske under högtidliga former, och vars övriga mö-
ten ska präglas av värdighet.
 
DENNA RIKSDAG HAR NU UTVECKLATS TILL ETT FORUM DÄR ENSTAKA EX-
TREMT OMDÖMESLÖSA VALDA POLITIKER (LÄS FRÅN MILJÖPARTIET OCH
VÄNSTERKOMMUNISTERNA) ANVÄNDER FORUMET FÖR ÖPPEN OCH SKÄR
VUXENMOBBING.
 
Vuxenmobbningen är så öppen och tydlig att man inte ens besvärar att dölja in den
det allra minsta.
 
Hånfullheten och föraktet för riksdagens andre vice talman lindas inte in det
minsta, inte det allra minsta, det lyser om hånfullheten och mobbningen.
 
Björn Söder har inte gjort något formellt fel i sin utövning i tjänsten som talman, han
har vid sidan av detta uttalat sig omdömeslöst, otydligt, lite löjligt och lite befängt.
 
DETTA GER UNDER INGA SOM HELST OMSTÄNDIGHETER REPRESENTAN-
TER FRÅN MILJÖPARTIET OCH VÄNSTERKOMMUNISTERNA ATT FÖRA IN
SIN FIENTLIGHET MOT BJÖRN SÖDER I RIKSDAGEN OCH ANVÄNDA DETTA
FORUM FÖR REN VUXENMOBBNING.
 
Vuxenmobbarna gör sig skyldiga till ren och skär mobbning, samtidigt som det också
bör vara formfel.
 
Detta kan bara förekomma därför att den mobbade är en sverigedemokrat, både detta
och de faktiska omständigheterna, att det skett, är en ren och skär skandal.
 
ATT RIKSDAGENS TALMAN LÅTER DENNA VUXENMOBBNING PASSERA ÄR
EN ÄNNU STÖRRE SKANDAL.
 
Vi väljare, oberoende av politisk hemvist, har rätt att kräva att politiken i riksdagen
utövas under de värdiga former riksdagsordningen föreskriver.
 
Om nu till äventyrs dessa omdömeslösa "idioter" från Miljöpartiet och Vänsterkom-
munisterna tror att deras agerande ska få väljare att fly sverigedemokraterna, då
bör de tänka om, tänka om ett antal gånger.
 
Bäst vore att sätta sig på "skolbänken" och lära om från början, och då lära
sig två saker, dels hur man beter sig  för att själv inte framstå som oanstän-
dig, dels hur omgivningen förhåller sig när man själv beter sig oanständigt.
 
DET VÄRVAR INTE RÖSTER, OM MAN UTTRYCKER SIG MILT.
 
De väljare, som kan tänkas sympatisera med denna mobbning, finns med yt-
tersta säkerhet redan i nämnda politikers famn, med beteckningar som AFA
och revolutionära fronten, för det är på den nivån agerandet ligger.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KAN EN FÅGEL VARA EN TRANA

i SÅ FALL KAN JU KANSKE OCKSÅ EN TRANA VARA EN FÅGEL
 
Att det grävts mycket i den politiska sandlådan under senare tid lär väl de flesta vara
överens om,
 
Men frågan är om inte reaktionerna och debatten efter Björn Söder intervju i DN ham-
nar under sandlådan.
 
Maken till trams får man nog leta efter.
 
ATT BJÖRN SÖDER UTTALAT SIG OLÄMPLIGT, UTTALAT SIG LÖJLIGT OCH
FRAMSTÅR SOM EN "IDIOT"ÄR DET NOG INGEN SOM IFRÅGASÄTTER.
 
Men hur i himmelens namn kan man röra upp "himmel och jord" för detta, har vi inga
viktigare problem att hantera ?
 
Vare sig svensk, kurd, same eller jude är vetenskapligt definierade på ett visst
sätt.
 
BEROENDE PÅ BETRAKTARENS ÖGON OCH BEROENDE PÅ OMSTÄNDIGHE-
TERNA KAN SVENSKA, KURD, SAME OCH JUDE BETYDA VARIERANDE SA-
KER.
 
En same kan vara svensk, en same kan vara finsk, en same kan var norsk, likaväl
som en svensk kan vara en same.
 
En mer motiverad reaktion kom från en samejurist, som blev "förbannad" för
att Björn Söder hävdade att samer var svenskar.
 
HAN PEKADE PÅ ATT SAMERNA HAR EGET RIKSTING, EGEN KULTUR OCH
EGNA SEDVÄNJOR OCH RÄTTIGHETER KNUTNA TILL DEN SAMISKA KULTU-
REN.
 
Detta har vi känt till sedan urminnes tider, att svenska samer är svenskar men inte
vill ses som svenskar.
 
Så de mest illvilliga tolkningarna av Björn Söder i detta avseendet innebär ju
att han delar den uppfattning "alla svenskar" och framför allt "alla samiska
svenskar" haft sedan urminnes tider.
 
Är det verkligen något att "riva upp himmel och jord för" ?
 
Särskilt beklämmande blir det hela när man börjar jonglera med procentsiffror: " Kan
en kurd vara kurd till 100 % samtidigt som han är svensk till 100 % ? "
 
Vare sig kurd eller svensk är så entydigt definierade att man kan malla in vare
sig en "svensk" eller en "kurd" till 100 %.
 
En svensk som bosatt sig på Åland, blir ju både svens och finsk, men frågan är om
han är finsk till 100 %. eller  ?
 
DÄREMOT KAN EN KURD VARA SVENSK, EN SVENSK KAN VARA KURD, OCH
NÅGON KAN VARA BÅDE SVENSK OCH KURD.
 
Detta var ju egentligen vad Björn Söder sa, är det verkligen något "att riva ner himmel
och jord för ?"
 
Reaktionerna på Björn Söders uttalande rörande judar får nog mest ses som ett sätt
att medvetet vrida hans uttalande fel.
 
Det finns i dag en stor antisemitism i Sverige. Sverigedemokraterna är i dag det
parti i Sverige, som visar den största förståelsen och sympatin för Israel och
"judarna".
 
BORDE INTE DEN OMSTÄNDIGHETEN MANA TILL EN LITEN EFTERTANKE, FINNS
DET ANLEDNING ATT UNDANTA BJÖRN SÖDER FRÅN DENNA LINJE, OM INTE
FINNS DET DÅ INTE ANLEDNING ATT DÄMPA TONEN LITE.
 
Debatten och reaktionerna visar hur omogna vi är att diskutera problem av mer samman-
satt karaktär.
 
Man blir inte 100 % svensk den dag man sätter sin fot i Sverige, i så fall måste man ju
vara konsekvent även i andra avseenden.
 
En kurd, för att ta det exemplet, kanske till och med en riktig kurd, till 100 %, tar'
sig till Sverige via Grekland, Frankrike, Belgien, Tyskland Danmark för att slut-
ligen hamna i Sverige.
 
BLIR HAN DÅ PÅ VÄGEN FÖRST GREK, KANSKE 100 % GREK, FÖR ATT SEDAN
BLI FRANSMAN, FÖR ATT SEDAN BLI BELGIER, FÖR ATT SEDAN BLI TYSK OCH
DANSK, FÖR ATT SEDAN BLI SVENSK, KANSKE 100 % IG SVENSK FRÅN FÖRSTA
DAGEN.
 
En mer sansad bedömning är väl att "kurden" aldrig varit vare sig grek eller "allt det andra".
En lika sansad bedömning är väl också att han blir mer och mer svensk för var dag han be-
finner sig i Sverige, och mindre och mindre kurd för var dag han befinner sighär. Sitt kurdiska
ursprung släpper han aldrig, men kan han vara 100 % ig kurd, när tiden i Sverige gjort att
han framstår som mest "svensk" vad det nu innebär.
 
Att man river upp "himmel och jord" när någon påpekar sådan självklarheter tyder
ju knappast på större mognad.
 
KVAR STÅR ATT BJÖRN SÖDER INTE BORDE FORMULERAT SIG SOM SKETT,
MEN DET HAR HAN SÄKERT FÖRSTÅTT VID DET HÄR LAGET.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXTRA VAL RYCKER NÄRMARE

Hinkar och spadar räckte till
 
De flesta tycks vara något oförstående till den politik Stefan Löfven fört sedan en tid
tillbaka, men inte mer oförstående än att fler nu vill rösta på socialdemokraterna.
 
I Novus senaste väljarundersökning visar socialdemokraterna en uppgång på unge-
fär 3,5 %.
 
Det är inte procenten som är det viktiga, det är uppgången som är det viktiga.
 
UPPGÅNGEN KAN INTE TOLKAS PÅ ANNAT SÄTT ATT STEFAN LÖFVENS
BESKED OM EXTRA VAL BLIR MER LEGIMITERAT BLAND VÄLJARNA.
 
Många har befarat, eller hoppats, att Stefan Löfven ska ändra sig och inte fatta det
formella beslutet om nyval efter den 29/12.
 
Stärkt av uppgången / framgången kan han luta sig tillbaka och överlåta till Allian-
sen hur de ska förhålla sig till vad som kallas "förhandlingar".
 
För med nuvarande trend måste Alliansen förhålla sig, antingen i form av
förhandlingar, i huvudsak politiska eftergifter, som stoppar upp tankarna
på ett extra val, eller i form av förhandlingar efter ett extra val.
 
Sverigedemokraterna kan man i princip "glömma", det spelar ingen roll, om de
har 12 %, 16 % eller 20 %, det avgörande är att partiet har en vågmästarroll, och
det måste båda blocken förhålla sig till.
 
Det omtalade kaoset är ett kaos bara för att man gjort det till ett kaos. Sverigedemo-
kraterna kan behandlas på samma sätt som alla tidigare minoritetsregeringar be-
handlat övriga partiet.
 
Har man förutsättningar för att hitta majoritet för ett förslag, lägger man det,
har man inga förutsättningar för majoritet i riksdagen, avstår man ifrån att läg-
ga förslaget.
 
DET OMTALADE KAOSET UPPSTÅR BARA NÄR NÅGRA ÄR SÅ ENFALDIGA
ATT DE INTE KAN RÖSTA PÅ SITT EGET FÖRSLAG, NÄR SVERIGEDEMOK-
RATERNA HAR SAMMA UPPFATTNING.
 
I frågor som rör sverigedemokraternas hjärtefrågor behöver man heller aldrig vara
orolig, så fort invandrings-och migrationspolitik kommer på tal, kommer alla, utom
sverigedemokraterna, att mumla om "alla likas värde", och så har man en blocöver-
skridande överenskommelse på studs.
 
Så vad är det man oroar sig för ?
 
Möjligen kan man oroa sig för att sverigedemokraterna blir alltför stora, och det
skulle partiet kunna bli. om man fortsätter i det upplöjda spåret.
 
Den senaste debatten kring Björn Söder är inte uppbygglig, och defintivit är den
kontraproduktiv. Hans uttalanden är svåra att förstå, de framstår delvis som både
löjliga och befängda, men låt allt vara,
 
Vi vet att väljare "strömmar" till SD, så fort det blir ett "drev" mot partiet eller någon
av dess företrädare.
 
Arbeta inte kontraproduktivt, låt Björn Söder "i princip" vara, väljarna är inte
dummare än att de själva kan komma fram till rationella beslut, som styr de-
ras val.
 
MEN SKAPAR MAN "DREV" GÄLLER INTE LÄNGRE DET RATIONELLA, DÅ
TAR KÄNSLORNA ÖVER.
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.

FÖRSVARSFÖRMÅGAN UTEBLEV

Det är inte bara  pengar som saknas, ansvar saknas också
 
Vi vet att försvarsförmågan räcker en vecka, högst, vi vet också att viktig systemav-
görande materiel saknas på många håll.
 
Vi betalar drygt 42 miljarder om året, men får föga för det, eller inget alls, om
man får lyssna till ÖB.
 
I morgon släpper ÖB sin rapport / sitt yttrande över försvarsberedningens beslut och
det blev som vi trodde. Inget försvar att tala om under de närmaste fem åren, även
om man plåsrar på med små, mycket små, plåster lite här och där.
 
Vi kommer fortfarande att betala drygt 42 miljarder utan att få någon nämnvärd
effekt av det.
 
ÖB konstaterar kallt, tydligt och öppet att Försvaret inte kommer att kunna lösa
de uppgifter politikerna ålägger Försvaret.
 
Men vi har ingen som helst anledning att oroa oss, politiker kommer att finna råd på
detta, också.
 
Man visade vägen när ägarprövningsutredningen avsåg lämna en rapport, som in-
te föll regeringen i smaken.
 
Ägarprövningsutredning fick då nya direktiv, direktiv så utformade att rapporten
skulle falla regeringen i smaken.
 
ALLTSÅ EN NY UTREDNINGSRUNDA FÖR ÖB, MED NYDA DIREKTIV, DIREKTIV
SÅ UTFORMADE ATT RAPPORTEN/YTTRANDET VISAR ATT FÖRSVARET KAN
LÖSA ÅLAGDA UPPGIFTER.
 
Vi är ju i Sverige, inte i en "bananmonarki".
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOTTENLÖS DUMHET STYR POLITIKEN

Sverige styrs med bottenlös dumhet
 
Det har länge varit känt att en stor del av väljarna, kring 50 %, varit kritiskt ställd
till den stora invandringen Sverige har.
 
Denna grupp, ungefär 50 % av befolkningen, har därför länge beskrivits som
rasister.
 
Förutvarande politikern och forskaren Mauricio Rojas var en av de , som tidigast
öppet vågade föra fram kritik mot den invandrarpolitik Sverige förde och för.
 
För detta beskylldes han inte bara vara rasist, han drevs i landsflykt.
 
Trots landsflykten har Maurico Rojas återkommande gjort sin stämma hörd, och
i dag kan man läsa en ledare av honom i SvD.
 
Som vanligt kan man utläsa en förödande kritik, väl underbyggd, mot den förda
migrations-och integrationspolitiken.
 
Citat:
 
" Det är inte en lätt uppgift efter decennier av misslyckanden, handlingsför-
lamning, floskler, missriktad välvilja och tafatta försök att dölja eller frisera
opassande information gällande allt från missbruket av flyktinglagstiftnin-
gen till brottsstatistiken och utanförskapets utbredning. Men det är just det-
ta som utgör grunden för SD:s framgångar, inte att hundratusentals svenskar
skulle ha blivit fascister eller främlingsfientliga rasister".
 
Att uttrycka sig så klart och tydligt går naturligtsvis inte för sig i Sverige, det är
lätt att förstå att han drevs i "landsflykt".
 
Marricio Royas avslutar ledaren med att beskriva den förda politiken som
bottenlös dumhet.
 
INTE DUMHET, INTE MYCKET DUMHET UTAN BOTTENLÖS DUMHET.
 
Dummare än så kan väl inte en politik knappast vara.
 
Att den förda politiken utgör en bottenlös dumhet bevisar också Pär Nuder i en krö-
nika skriven i Dagens Industri i dag. Där skriver han:
 
" Vad sverigedemokraterna inte har förstått är att Sverige genom hela histo-
rien har byggts upp av invandrare".
 
Pär Nuder pekar då på de grupper, som tidigare kom till Sverige från Balikum,
Grekland och Jugoslavien. Dessa kom till Sverige i tider då Sverige skrek efter
arbetskraft.
 
Att jämföra detta med dagens invandring, då Sverige har en stor arbetslös-
het, tyder på, just det, bottenlös dumhet.
 
Det Pär Nuder också bortser ifrån är att grupperna från Baltikum, Grekland och
Jugoslavien kom till Sverige med både vilja och förmåga att assimilera sig, vil-
ket underlättades av att de kom från länder, vars kultur och övrigt i mångt och
mycket var i samklang med Sveriges.
 
Att jämföra detta med dagens invandring, huvudsakligen utomeuropeisk i
avsaknad av utbildning, tyder också på, just det, bottenlös dumhet.
 
ATT PÄR NUDER VAR SÅ "BOTTENLÖST" DUM HAR MAN INTE SETT
MYCKET AV TIDIGARE, ELLER ?
 
Professor Per Braun skriver i dag i SvD under brännpunkt om vår invandring, nå-
got som i mångt och mycket visar att den präglats av just "bottenlös dumhet".
 
Bland annat pekar han på att det är statens moraliska plikt att inte bara medge
skydd åt skyddsbehövande utan också åt vägra skydd åt sådana som kan ut-
göra hot mot landet och dess medborgare. Per Braun pekar då på det skydd
vi ger jihadister.
 
Det är lätt att se detta skydd som "bottenlös dumhet"
 
För att åstadkomma detta skydd menar Per Braun att man måste säkerställa
identiteten på dem man tar emot som flyktingar, vilket han också ser som en
rättvisefråga. Att lägga resurser på icke hjälpbehövande medför mindre utrym-
me för resurser till verkligt hjälpbehövande.
 
Att bortse från behovet av detta skydd och denna rättvisa tyder också på
"bottenlös dumhet".
 
Per Braun pekar också på det mycket känsliga sambandet som råder mellan
vår integrationsförmåga och det generösa underhåll vi ofta ger utrikesfödda.
Han menar då att det råder ett negativt samband mellan ett generöst under-
stöd och förmågan / viljan till integration. Han pekar också på att länder med
mindre generöst underhåll lyckas bättre med sina integrationsinsatser.
 
I Sverige kan vi återfinna detta synsätt när det gäller sjukpenning och a kassa,
ju lägre sjukpenningen är och ju lägre a kassan är, desto bättre fungerar det
som benämnes "jobblinjen".
 
Att inte inse att detta samband även gäller inom integrationsområdet ty-
der på "bottenlös dumhet".
 
Ska vi verkligen låta vår migrations - och integrationspolitik styras av "botten-
lös dumhet" ?
 
Tydligen, inget tyder så här långt på motsatsen.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STYRS NÄRINGSLIVET AV RENA "SVINPÄLSAR" ?

Svinpälsar styr SCA
 
SvD har ett antal dagar skrivit om skogsbolaget SCA AB och dess ledning, främst
bolagets styrelseordförande Sverker Martin Löf.
 
Om bara hälften av SvD uppgifter är i närheten av att vara korrekta, är slutsatsen
lätt att dra.
 
Värre svineri lär vara svårt att hitta och större svinpälsar lär också vara
svårt att hitta.
 
Att samhället behöver ett fungerande näringsliv, om det råder inga tvivel. Lika
otvistigt är att näringslivet behöver samhället för stöd i olika former. Ett stöd tar
sig uttryck i att bolaget för skatteavdrag för kostnader förenliga med verksamheten,
eller som skattelagstiftningen säger "kostnader nödvändiga för intäkternas för-
värvande"
 
För att näringslivet ska kunna bedriva sin verksamhet med legimitet är det en för-
utsättning att man i vart fall i någon mån lever upp till rimliga krav på efterlevnad av
lagar, etik och moral.
 
Om bolagets högsta företrädare tycks vara rena svinpälsar och de ägnar
sig åt nöjen, på företagets bekostnad, som inte kan betecknas som annat
än rena svinerier, då bör företaget i fråga sakna legitimitet.
 
SÅ TYCKS VARA FALLET, OM MAN UTGÅR IFRÅN SvD UPPGIFTER. SCA
HÖGSTE FÖRETRÄDARE, ORDFÖRANDEN SVERKER MARTIN LÖF TYCKS
VARA EN RIKTIG SVINPÄLS, SOM ÄGNAR SIG ÅT RENA SVINERIER.
 
SvD har under ett antal dagar kartlagt "svinpälsens" utnyttjande av företagets
affärsflyg, där nöjesflyg med hustru, barn, barnbarn och vänner tycks ha utgjort
affärsflygets största inslag.
 
 
Dagens uppgifter i SvD har den karaktären att det tycks vara motiverat att prata i
termer som "svinpäls" när det gäller ordföranden Sverker Martin Löf och som
"svinerier" när det gäller den nöjesverksamhet han bedriver på företagets bekostnad.
 
Lite axplock visar att uttrycket "svinpäls" närmast bör ses som ett understatement.
 
När en av "svinpälsens" jakvänner glömt sin plånbok i Stockholm används bolagets
flyg för att hämta upp denna (från Härjedalen).
 
För att svinerierna ska bli riktigt ordentliga svinerier kan inga jaktmåltider ske utan
rikligt med alkohol. När sådan saknas rekvireras rikligt med alkohol med bolagets
flyg, självklart på aktieägarnas bekostnad.
 
Kravet på jakthundarna tycks vara att inte får tröttas ut, de färdas till och ifrån svin-
pälsen i helikopter, ofta utan andra passagerare än hundar.
 
Lokala kockar duger inte alltid åt svinpälsen och hans vänner, inte ens kockar från
Sverige. För att riktigt ta ut svängarna låter svinpälsen flyga in mästerkockar från
Europa, självfallet i bolagets flyg på aktieägarnas  bekostnad.
 
Hur är då företagets interna kontroll organiserad för att möta denna typ av rena svi-
nerier.
 
"Svinpälsen" Sverker Martin Löf är alltså ordförande i SCA AB, i vilket bolag Industri-
värden är storägare.
 
Industrivärdens VD är Anders Nyrén och det är han som i egenskap av VD för stor-
ägaren attesterar alla dessa svinerier.
 
När man kommit så långt är det lätt att gissa vem som "kontrollerar" Anders
Nyrén.
 
RÄTT GISSAT, DET ÄR SVINPÄLSEN SVERKER MARIN LÖF SOM KONTROL-
LERAR ANDERS NYREN I EGENSKAP AV ORDFÖRANDE I INDUSTRIVÄRDEN.
 
Nu har man inte bara en svinpäls, nu har man två svinpälsar.
 
SVERKER MARTIN LÖF OCH ANDERS NYREN
 
För att näringslivet ska ha legimitet för sin verksamhet och åtnjuta dess stöd i olika
former är det en förutsättning att svinerier av det slag SvD nu skriver om inte förekom-
mer och frågan är hur ansvariga talesmän inom näringslivets organisationer ställer
sig till detta.
 
De ställer sig till detta på det sättet att tystnaden är kompakt.
 
DET TYSTA SAMTYCKET TYCKS GÄLLA HÄR, VARFÖR SLUTSATSEN BARA
KAN BLI EN.
 
Delar av näringslivet tycks utgöra ett sådant träsk att det tycks vara motiverat med
ett ordentligt reningsbad.
 
Detta reningsbad kan bara utföras av de fonder, som är ägare i aktuella bolag
och Skatteverket.
 
MAN FÅR NU SÄTTA SITT HOPP TILL ATT BÅDA DESSA PARTER TAR DET
ANSVAR SOM ÅLIGGER DEM I DETTA AVSEENDE.
 
Näringslivets betydelse för Sverige är alltför stort för att enskilda svinpälsar
ska sätta dess legitimitet på spel.
 
AE
 
 

LÄTTSINNE STYR POLITISKA AGENDAN

Från barn och druckna kommer sanningen
 
Den senaste veckans händelser i politiken påminner om en lektion,
som lär ha skett i en lektion i "statsvetenskap"
 
Läraren räknade då upp den sinnen människan har, hörsel, lukt och
känsel, och ställde sedan frågan till de blivande statsvetarna:
 
Vilket sinne har politikerna den senaste veckan mest använt ?
 
Elevernas svar blev unisont:
 
LÄTTSINNET.
 
AE

POLITISK DEMAGOGI LEDER OFTA FEL

Lagom är oftast lagom , lagom bra, och lagom dåligt
 
Polariseringen i vårt samhälle tycks i dag vara större än någonsin.
 
Värdeladdade ord far genom luften och betyder allt, eller inget, allt styrs av hur man
själv definierar begreppet, bra, lagom eller dåligt.
 
Nationalism är i dag ett värdeladdat ord, som eldar på polariseringen, positio-
nerna är inte låsta, de är mer än låsta, fastklämda.
 
Dagens Nyheter har i dag en lång intervju med Björn Söder, SD partisekreterare,
och som en röd tråd genom intervjun går just ordet nationalism.
 
De flesta som läser intervjun berörs av demagogin av att använda ordet natio-
nalist, en del nickar instämmande för sig själv på huvudet, andra vrider sig
av vånda.
 
MEN ÄR NATIONALISM I LAGOM DOSER VERKLIGEN SÅ FÖRFÄRLIGT ?
ÄR INTE NATIONALISM I LAGOM DOSER, NÅGOT SOM FÖRENAR OCH UT-
GÖR ETT SAMMANHÅLLANDET KITT ?
 
Det är väl först när nationalism upphör att vara lagom och övergår i någon form av
avståndstagande som det kan bli obehagligt och kanske till och med farligt.
 
Ser man nationalismen som något som utgör en förenande kraft och utgör
ett sammanhållande kitt, kan det väl inte vara så farligt, inte i lagom doser ?
 
Eller ?
 
Vi minns John F Kennedys historiska tal, "Jag är en berlinare", och jublet nådde
skyarna, över hela världen. Berlinarna förenades i form av berlinare, och det an-
sågs som något positivt, till och med berikande.
 
I dag är många av oss stolta över att vara europeer, många grundar denna stolthet
på att EU byggs upp av gemensamma värderingar och att vi bärs fram som en form
av egen identitet.
 
De flesta, inte alla, är överens om att kärnfamiljen har en stor betydelse, medlem-
marna har en gemensam identitet och gemensamma intressen och värderingar,
vilket oftast, inte av alla, ses som något positivt.
 
En by drivs ofta av "byanda" och "byalag" bildas för att främja den identitet man an-
ser byn besitter, de flesta anser detta vara något positivt.
 
Företagare talar ofta om " våra anställda" i termer som den viktigaste tillgången. Det
anses då som en tillgång av de flesta, kanske inte alla, att se en säregen egen kultur
som någon som utgör en konkurrensfördel. Arbetar alla i samma andra, med samma
värderingar och mot samma mål blir företaget kraftigare.
 
Föreningar drivs av att medlemmarna har samma intresse och man talar om "våra
medlemmar" och medlemmarna i föreningen kittas samman av gemensamma intres-
sen. Detta ses av de flesta, inte alla, som något positivt.
 
När man kommer till nationsnivå, just nationsnivå, då blir det plötsligt "black
out" i hjärnan.
 
DÅ ÄR DET PLÖTSLIGT INTE LÄNGRE VIKTIGT MED SÅDANT SOM KAN FÖR-
ENA OCH UTGÖRA ETT SAMMANHÅLLANDE KITT.
 
DÅ ÄR DET PLÖTSLIGT VIKTIGARE ATT ALLA ÄR SÅ OLIKA SOM MÖJLIGT
OCH HAR SÅ OLIKA BAKGRUND OCH INTRESSEN SOM MÖJLIGT. HELST
SKA MAN INTE FÖRSTÅ VARANDRAS SPRÅK.
 
För att få "nationalist" att framstå så negativt som möjligt använder man ofta dema-
gogi i sin sämsta form och gör ofta kopplingar till nazism, fascism och liknande.
 
Med det förhållningssättet kan man lika väl beskylla en "familjefader" för att
vara nazist för att han framhåller familjens "sammanhållande kitt" som en
styrka, det är bara nivån i systemet som skiljer.
 
Lotta Gröning kommenterar idag i Expressen Björn Söders intervju. Lotta Gröning
brukar kunna hålla en hyfsad balans i sina inlägg, men här har hon hänfallit till ren
och skär demagogi, när hon beskriver "nationalism" som:
 
" PEKAR UT FRÄMMANDE ELEMENT SOM SKADLIGA FÖR FOSTERLANDET"
 
Nu utgör inte "nationalism", i lagom doser, något som pekar ut främmande element
som skadliga för fosterlandet, utan "nationalism", i lagom doser, är den positiva
kraft, som uppstår när 1 plus 1 blir mer än två, därför att enheterna drivs åt sam-
ma håll av samma intresse och grundat på likartad utbildning och värdegrund.
 
Men det är inte här demagogin blir som mest påtaglig, det är nyttjandet av "foster-
landet", som genast ger upphov till obehagliga assoiciationer, såsom "der Vater-
land", men det var säkert avsikten.
 
Det politiska tonläget har uppenbarligen tilltagit i styrka senare tid, men även här
borde "lagom" vara styrande.
 
Förr beskrev man Sverige som landet "lagom", det finnas inget som tyder på att
det var en korrekt beskrivning, men allt tyder på att vi bör sträva åt det hållet:
 
Lagom högt tonläge i politiken, lagom polarisering, lagom nationalism,
lagom demagogi och mycket annat lagom, tänk vad mycket som då skulle
förena oss i stället för att splittra oss.
 
BÖRJAR VI MED ATT KALLA EN SPADE FÖR EN SPADE HAR VI KOMMIT
LÅNGT.
 
Då kanske vi, åter, kan börja känna tillit för varandra och systemet.
 
AE
 
 

FÖRBIFART MILJÖPARTIET BLIR NU FÖRBIFART STOCKHOLM

Ingen vet något längre
 
Än slant den dit och än slant den dit, och än slant den ner i diket.
 
Socialdemokraterna försöker nu leva upp till den gamla sagoberättelsen,
och alla har sett hur partiet under den senaste tiden slunkit än hit, och
slunkit än dit.
 
NU ÅTERSTÅR BARA DET EXTRA VALET, SÅ FÅR SAGAN I MODERN
TAPPNING OCKSÅ SITT SLUT, HURUVIDA DET ÄR ETT LYCKLIGT ELLER
MINDRE LYCKLIGT SLUT BEROR PÅ "BETRAKTARENS ÖGON".
 
Ska socialdemokraterna efter att ha sluntit än hit och slunkit än det, så små-
ningen, i samband med det extra valet, också slinta ner i diket.
 
Att partiet sluntit hit och dit tiden efter budgetnederlaget är det säkert
ingen som vill förneka.
 
Men partiet är på hugget, nu ska man tydligen starta upp bygget av "förbifart
Stockholm" för att minska risken att hamna i diket.
 
Detta lyckas man nu genomföra med "Förbifart Miljöpartiet".
 
Stefan Löfven tycks inte helt omedveten om att partiets linje nu uppfattas som
diffust och att regeringsdugligheten är lite "tafflig". Han gör då en jämförelse
med sverigedemokraterna, som signalerat att de kommer att fokusera mer på
invandrarfrågan inför valet. Sverigedemokraterna beskrivs då av Stefan Löfven
i lyriska termer.
 
" DE HAR TAGIT BORT ALLA DIMRIDÅER NU. NU SER VI VAD DET ÄR
FÖR ETT PARTI".
 
Samtidigt uppges han erkänna att socialdemokraterna, inte nått så långt ännu
och beskriver då sitt socialdemokraterna som sverigedemokraternas raka mot-
sats.
 
" VI HAR KVAR ALLA DIMRÅDER OCH INGEN KAN LÄNGRE SE VAD
VI ÄR FÖR ETT PART ".
 
Nu väntar vi bara på att Stefan Löfven ska utse en förhandlingsperson,
som ska se om dimridåerna ska förhandlas bort med utsträckta händer.
 
Eller som Stefan Löfven själv brukar säga: "Jag vill uttrycka mig tydligt, vi får
se hur det blir ".
 
 
AE
 
 

GENIET ANNA BATRA HAR ORDET - IGEN

Obegåvade lantisar
 
Anna Kinblad Batra tycks redan vara varm i kläderna som partiledare.
 
Vi har tidigare hört henne medge, att det dummaste hon sagt, var att väljare bosatta
utanför Stockholm, var mindre begåvade än stockholmare.
 
DE VAR, ENLIGT GENIET ANNA KINBLAD BATRA, OBEGÅVADE LANTISAR.
 
På dessa meriter, bland annat, blev hon alltså moderaternas nye partiledare.
 
Att vi bosatta utanför Stockholm är obegåvade lantisar, kan man väl leva med, man
kan till och med skratta åt det. Det slog bara tillbaka mot geniet.
 
Geniet tycks nu utnyttja sin nya ställning till att försöka säga ännu dummare
saker, än det dummaste hon sagt i sitt liv.
 
NU BASUNERAR HON UT ÖVER LANDET ATT HON ÄR STOLT ÖVER DEN
STORA INVANDRINGEN.
 
Man har all rätt i världen att vara stolt över invandringen, om man har den lägg-
ningen, men frågan är om det går att basunera ut något dummare än detta.
 
Obegåvade lantisar slog möjligen tillbaka mot Anna Batra, men detta utta-
lande slår tillbaka, med en obönhörlig kraft, mot moderaterna.
 
MAN UNDRAR OM GENIET SOM SIN VIKTIGASTE ROLL SER ATT SKRÄM-
MA IVÄG SÅ MÅNGA VÄLJARE SOM MÖJLIGT ?
 
Redan från förra valet vet vi att många tidigare moderata väljare valde att rösta
på SD. Efter det att stridshingsten, numera valacken Fredrik Reinfeldt, inte längre
lyckas skrämma moderater till tystnad, vet vi också ett antal andra saker.
 
Vi vet att en majoritet av de lokala moderatpolitikerna är allt annat än stol-
ta över den stora invandringen, de är till och med så lite stolta, att de vill
att invandringen ska bli mindre, ett stort antal så lite stolta att de vill att
invandringen ska upphöra helt.
 
Vi vet också att 1/3 av de lokala moderatpolitikerna är så lite stolta över in-
vandringen, att de vill påbörja ett samarbete med SD.
 
DETTA VET VI, OCH DET VET ANNA KINBLAD BATRA, OCH ATT I DET LÄGET
OCH MOT DEN BAKGRUNDEN UTTALA ATT DEN STORA INVANDRINGEN
HAR KOMMIT FÖR ATT STANNA, OCH ATT MAN ÄR STOLT ÖVER DEN, ÄR
INTE DUMT.
 
DET ÄR OTROLOGT OCH SANSLÖST DUMT, TILL OCH MED DUMMARE ÄN
ATT PÅSTÅ ATT VÄLJARE BOSATTA UTANFÖR STOCKHOLM ÄR OBEGÅ-
VADE LANTISAR.
 
Såvitt syftet inte var att skrämma iväg moderata väljare, då var ju uttalandet geni-
alt.
 
Anna Kinblad Batra har all rätt i världen att tycka att vår invandring ska vara
störst i världen, hon har också med all rätt i världen att privat vara stolt över
den, men som partiledare har hon anledning att överväga om allt hon tycker
kan vara lämpligt att framföra.
 
Geniets motivering till stoltheten tillhör inte heller historiens mest bevingade och
begåvade uttalande. Vi får nu höra motivet till att Sverige ska emot flest invand-
rare i hela världen.
 
SVERIGE TILLHÖR ETT AV VÄRLDENS RIKASTE LÄNDER.
 
Lyssnade aldrig Anna Kinblad Batra till Anders Borg, när han beskrev hur kost-
nerna för invandringen inte bara ökade, de skenade ?
 
Har inte Anna Kinblad Batra  lyssnat på Ekonomistyrningsverket, Riksrevisionen
och många andra, de har ju alla påpekat att även underskottet i våra finanser också
skenar, av samma skäl som Anders Borg framförde ?
 
Som partiledare måste man kunna se "bakom hörnet" och kunna skapa sig
en något så när god uppfattning om vad som väntar i framtiden.
 
OM ANNA KINBLAD BATRA FÅR SITTA KVAR SOM PARTILEADRE ETT AN-
TAL ÅR, OCH FORTFARANDE KÄNNER SIG STOLT ÖVER DEN STORA IN-
VANDRINGEN, ÄR DET MER ÄN TROLIGT ATT HON FÅR ANFÖRA ANDRA
SKÄL FÖR SIN STOLTHET.
 
FÖR I SÅ FALL FINNS DET STOR ANLEDNING TRO ATT VI INTE TILLHÖR DE
RIKASTE LÄNDERNA I VÄRLDEN.
 
 
AE
 
 
'
 
 
 
 
 
 
 

DEMOKRATI TILL SALU

Demokratin kräver både och.
 
Så här långt har de flesta varit överens om att för att en demokrati ska fungera,
behövs en opposition vid sidan av ett politiskt styre.
 
Den enigheten tycks i dag vara som bortblåst.
 
I dag ropar de flesta, främst socialdemokraterna, högt och gärna att man är be-
redd att förhandla om "allt", i avsikten att tillförsäkra sig makt.
 
POLITIKEN BLIR PLÖTSLIGT EN UNDERORDNAD FRÅGA, ALLT KAN
FÖRHANDLAS BORT.
 
Att det är den åtråvärda makten som styr detta är ju helt klart, men frågan är
om man förstått vad detta betyder i förlängningen.
 
Att Stefan Löfven förstår detta är nog mindre troligt, han tycks ju inte ha för-
stått något annat.
 
Syftet med dessa förhandlingar, där man kan förhandla om allt och då
också förhandla bort allt, är att allt inflytande ska samlar "under en hatt".
 
Utanför denna "förhandlingskrets" ska då återfinnas  partier, som inte har
kraft i form av inflytande.
 
I en enpartistat finns bara ett parti, och ingen opposition, men vad är
i praktiken skillnaden ?
 
KNAPPAST NÅGON.
 
Om de partier, som har "inflytande" förhandlar sig samman till en politik, och
utanför denna "förhandlinskrets" lämnar man partier utan "inflytande", detta
påminner i mångt och mycket om ett "enpartisystem".
 
Vi vet hur det sett ut och ser ut i länder med rena enpartisystem.
 
VILL VI VERKLIGEN SJÄLVA HA ETT POLITISKT SYSTEM, SOM I PRAK-
TIKEN PÅMINNER OM ETT ENPARTISYSTEM, VILKET UPPSTÅR OM
MAN SAKNAR EN FUNGERANDE OPPOSITION.
 
Förhandlingar i sakfrågor är både bra och nödväniga, men mycket av de "för-
handlingsinviter" som sker i dag syftar inte till förhandling i sakfrågor, de syftar till
att förhandla sig till politisk makt.
 
Det är inte att ta "ansvar" för landet, vilket man fått höra ett antal gånger.
 
DET ÄR ATT TA "ANSVAR" FÖR DEN EGNA MAKTEN.
 
En fungerande demokrati behöver en fungerande opposition, inser man
inte det är rådet att åka på studiebesök till Burma eller något liknande
land.
 
 
AE
 
 
 
 

FÖRYNGRING I POLITIKEN GER EN LEKSTUGA

All erfarenhet är av ondo
 
Borås Tidning har idag ett inslag som handlar om tillsättningen av politiker i Borås
efter valet under rubriken:
 
"Får lämna plats åt yngre moderater"
 
När man läser detta inslag blir man bekymrad, mycket bekymrad, inte för sig själv
utan för landets framtid.
 
Man drar lätt den slutsatsen att Moderaterna ser all erfarenhet som något ont.
 
ENBART UNGDOM OCH BRISTANDE ERFARENHET TYCKS VARA MERITER-
ANDE I VISSA KRESTAR.
 
Artikeln beskriver hur en 36 årig moderat, med en tung post inom kommunen,
manövrerats bort, av ett och allena ett skäl.
 
LÄMNA PLATS FÖR EN YNGRE MODERAT OCH ÅSTADKOMMA VAD MAN
KALLAR EN FÖRYNGRING.
 
Denna "föryngring" utgörs av en 24 årig moderat, som nu i stället får besätta en
"tung post".
 
Utan att bedöma aktuella personers kvalifikationer eller meriter, utan bara se till
de principiella resonemanget, blir man förskräckt, mycket förskräckt.
 
Alla vi som blir förskräckta vet hur lite erfarenhet man hunnit samla på sig
vid 24 års ålder, och vi vet också hur mycket mer erfarenheter man hunnit
samla på sig vid 36 års ålder.
 
Alla åldrar och alla generationer bör naturligtsvis ha möjligheter att påverka politiken,
men den dagen, och där är vi tydligen i dag, erfarenhet överhuvudtaget inte ses som
en tillgång, då är vi illa ute, riktigt illa ute.
 
Vad bristande erfarenheter kan ställa till med har vi sett ganska så mycket av
under senare tid, bland annat representerat av Stefan Löfven som statsmini-
ster.
 
Rent allmänt bör man kunna ha en något så när välgrundad syn på hur erforderlig
erfarenhet kan kopplas till åldern.
 
VID 24 ÅRS ÅLDER KAN MAN INTE HA DEN ERFARENHET SOM FORDRAS, VID
36 ÅRS ÅLDER KAN MAN HA DEN ERRFARENHET, SOM ERFORDRAS, DÄR-
EFTER ÖKAR ERFARENHETEN ÅR FRÅN ÅR.
 
Vid höga åldrar avtar ofta kvalifikationerna och kompetensen på vissa områden, och
så småningom blir bara erfarenheten kvar.
 
Men det kan knappast ha inträffat vid 36 års ålder.
 
Av någon underlig anledning sticker Sverige ut, även när det gäller fixeringen vid att
"föryngring" ska ske och erfarenheter "ratas".
 
Ordet lekstuga i politiken har ofta nämnts under senare tid.
 
DETTA HAR NÄRMAST, SÅ HÄR LÅNGT, UPPFATTATS SOM NÅGOT BILDLIGT,
SKA DET NU OCKSÅ GÅ I DEN RIKTINGEN ATT DET BLIR BOKSTAVLIGT ?
 
AE
 
 
 
 
 
 

MILITÄR ÖVERTAR SJUKVÅRDEN I SVERIGE

Sjunkande tillit är bara förnamnet
 
SvD har i dag en ledare under rubriken "Sjunkande tillit ger konkreta problem" och
ledaren bygger på det våld, som utövas mot ambulanspersonal.
 
Vi vet sedan tidigare att ambulanspersonal blir utsatta för våld, när de "kör
in" i vissa så kallade utsatta zoner. Eskort av polis erfordras för det mesta.
 
ZONER SOM BETECKNAS SOM "NO GO ZONER" OCH DÄR PARALLELLA
RÄTTSSYSTEM RÅDER, ELLER INTE RÄTTSSYSTEM ALLS RÅDER.
 
Försiktiga röster har höjts ett antal gånger, att man kanske borde göra något åt
att ambulanspersonalen blir utsatt för våld i "vissa" områden. Dessa röster har
omgående tystats ner med de vanliga flosklerna "rasist", "underblås inte främ-
lingsfientlighet", "alla är lika mycket värda" och en massa liknande trams.
 
Men efter att ha läst ledaren ställer man sig frågan:
 
ÄR DET VERKLIGEN INTE PÅ TIDEN ATT VI, ÄVEN MED RISK FÖR ATT UN-
DERBLÅSA FRÄMLINGSFIENTLIGHETEN, KALLAR DESSA ÖVERGREPP
FÖR VAD DET ÄR OCH VIDTAR DE ÅTGÄRDER MAN BORDE VIDTA.
 
Ambulansförbundet tar nu risken att underblåsa främlingsfientligheten och skriver
i Dagens Medicin om det våld personalen utsätts för. Man efterlyser nu vad man
kallar "taktiska enheter" , som ska klara av att åka in i vissa områden och klara
av vissa situationer, och lämnar en närmare beskrivning av vad man avser med
detta:
 
" Akutsjukvårdare som är förberedda att åka in i en hetzon. De har kravall-
hjälm, skottsäker väst, benskydd och hölsterförpackning. De ska naturligts-
vis också ha gasmask"
 
Dagens Medicins reporter tycks uppleva denna beskrivning som närmast chock-
artat och ställer då frågan: "Så de kommer mer eller mindre se ut som kravallpo-
lis ?"
 
Svaret från Ambulansförbundet kan tyckas chockartat, i vart fall för de som inte
vill underblåsa främlingsfientlighet:
 
" NEJ, MILITÄRT SKULLE JAG HELLRE VILJA SÄGA"
 
Så ser alltså det Nya Sverige ut i dag:
 
FÖR ATT UTFÖRA SINA UPPGIFTER I VAD MAN KALLAR "HETZONER" MÅS-
TE ALLTSÅ AMBULANSSJUKVÅRDEN UPPTRÄDA SOM MILITÄRA ENHETER
SOM SLÅR SIG FRAM GATA FÖR GATA.
 
En sansad bedömare kan lätt frestas att tycka att det gått för långt, en sansad be-
dömare tycker sig också ha rätt att ställa en, eller två, motiverade frågor. Den ena
är då:
 
Ska verkligen rädslan för att "underblåsa främlingsfientlighet" hindra oss
för att tala om detta problem, och göra något åt detta problem ?
 
Den andra frågan blir då:'
 
Är det inte så att främlingsfientligheten, i vart fall på sikt, riskerar att bli större,
mycket större, om vi accepterar denna utveckling, än om vi stoppar den.
 
Ambulansförbundet beskriver också utvecklingen på våra sjukhus, där våldet spri-
der sig alltmer. Man beskriver då utvecklingen i främst Södertälje, Malmö, Göteborg
och Örebro. Som mindre initierad ställer man sig frågan varför just dessa orter tas
upp, men med risk för att bli betraktad som rasist är det bäst att avstå ifrån att för-
söka hitta svaret.
 
Vårdpersonalen beskriver då läget:
 
" Patienter som känner igen varandra på akuten börjar slåss. Ofta handlar det
om anhöriga som tror att man får en snabbare och bättre vård om man hotar
och misshandlar personal"
 
I egenskap av sansad bedömare vågar man då ställa frågan:
 
ÄR DET VERKLIGEN FRÄMLINGSFIENTLIGHET ATT INTE ACCEPTERA DENNA
UTVECKLING ?
 
Vi talar ofta om att vårt samhälle bygger på tillit, ledarskribenten menar att denna ut-
veckling urholkar eller tar bort tilliten. Är det verkligen rimligt att vi ska avstå från de
möjligheter vi har att stoppa denna utveckling, bara av rädsla att bli kallad "nazist",
"rasist" eller "främlingsfientlig".
 
FÖR DET ÄR VÄL INGEN SOM VILL HA DENNA UTVECKLING, PÅ RIKTIGT ??
 
Detta är alltså den verklighet ambulanssjukvård och sjukvård i övrigt möter bakom
alla vackra ord som "öppna gränser", "alla är lika mycket värda" och en annan mas-
sa trams. som inte utgör annat än floskler, i bästa fall.
 
I SÄMSTA FALL HINDRAR FLOKSLERNA OSS IFRÅN ATT GÖRA DET VI
BORDE OCH MÅSTE GÖRA, STOPPA DENNA UTVECKLING.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIRKUSDIREKTÖREN STEFAN LÖFVEN

Cirkusen snurrar vidare
 
Många har länge sett politikerna, som cirkusartister, som med jämna mellanrum
gör rena trolleriknep, trolleriknepen tycks det nu vara slut med, nu är det bara
knepigt.
 
Efter budgetomröstningen är det klart, mycket klart, att delar av Sverige,
främst Rosenbad och Helgeandsholmen, är rena cirkusarenor.
 
Under rubriken "Det mest anständiga" skriver SvD i dag om dessa cirkusarenor
och en av clownerna, Stefan Löfven, får då lägst tänkbara "betyg".
 
Tove Lifvendahl, känd för att inte ta i för mycket, ställer då frågan:
 
Förstår han (Stefan Löfven) inte vad han gör ?
 
Tove Lifvendahl ger också det mest trovärdiga svaret:
 
" DEN MEST TROVÄRDIGA TESEN ÄR NOG ATT HAN FAKTISKT INTE RIK-
TIGT GÖR DET ".
 
Inte mycket till cirkus ens, en cirkusdirektör, som inte förstår vad han gör kan ju
inte locka så många besökare.
 
SvD pekar på den omständigheten att cirkusdirektören menar "att allt i budgeten
är förhandlingsbart" och ställer då den fullt logiska frågan:
 
Om allt i budgeten är förhandlingsbart är då inte ett extraval onödigt, det
är väl bara att sätta sig ner och förhandla bort all sin politik ?
 
Inte heller här tycks cirkusdirektören förstå vad han håller på med, och man bör-
jar undra om regeringen är en riktig cirkus, eller bara en tafflig och oproffsig cir-'
kus.
 
FÖR INGEN RIKTIG CIRKUS DRAR VÄL IGÅNG EN NY FÖRESTÄLLNING
UTAN ATT PROGRAMMET ÄR KLART.
 
Eller ??
 
AE
 
 

MP SÅGAS JÄMS MED KNÖLARNA

MP gör nu själv för namnet
 
Efter valet visade Miljöpartiet att man gjorde skäl för namnet, som det kom att heta
efter förslag från Birger Schlaug:
 
MP - DET MENINGSLÖSA PARTIET
 
Sedan Birger Schlaug introducerade denna mer rättvisa beskrivning av partiet har
partiet visat sig mer än meningslöst.
 
Partiet är också menlöst i den meningen att man inte har förmågan att göra
något annat än tokigheter.
 
Insikten om denna menlöshet och meningslöshet breder ut sig i allt vidare kretsar.
till och med Stefan Löfven, som annars inte tycks förstå vare sig det ena eller and-
ra, tycks sent omsider ha förstått detta.
 
Kända profiler inom Det Meningslösa partier, Peter Eriksson och Mikaela
Valtersson, sågar nu partiet jäms med knölarna.
 
Peter Eriksson skyller utvecklingen på Åsa Romson och underbarnet Gustav Fri-
dolin, men formulerar sig försiktigt, väldigt försiktigt:
 
" De problem som har varit under månaderna i regeringsställning måste man
göra att man funderar väldigt noga på hur man ska förändra den ganska nega-
tiva bild av Miljöpartiet som satt sig"
 
Peter Eriksson är ju till naturen ingen ond varelse och väljer därför att inte i klarhet
uttrycka vilka problem partiet brottats med "under några månader". Vi andra däre-
mot vet ju sedan länge vilka problem partiet brottas med, och de två viktigare pro-
blemen partiet brottas med är ju:
 
GUSTAV FRIDOLIN OCH ÅSA ROMSON.
 
MEHMED KAPLAN SKA MAN INTE BESKRIVA SOM ETT PROBLEM, HAN ÄR
EN KATASTROF.
 
Även Mikaela Valtersson vill måna om sitt "gamla" parti och tonar därför ner kriti-
ken:
 
" Det som är problematiskt är om bilden blir att man är oförberedda, lite o-
proffsiga och lite taffliga".
 
Här är det tydligen att tassa fram i filttofflor.
 
NÄR BLEV DET LITE OPROFFSIGT ATT VARA EXTREMT OPROFFSIG, OCH
NÄR BLEV DET LITE TAFFLIGT ATT VARA EXTREMT TAFFLIG ?
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 

BRÄNN EN BIL - OCH FÅ ETT JOBB

Våldta en "tjej" och får ett jobb
 
TV hade för en tid sedan ett uppmärksammat inslag, från så kallade invandrartäta
förorter, under rubriken:
 
BRÄNN EN BIL OCH FÅ ETT JOBB.
 
Många, även invandrare i den aktuella förorten, förfasade sig över att det gått så
här långt.
 
NÄR ABETSTILLFÄLLENA TRYTER ÄR DET MERITERANDE ATT CV OM-
FATTAR ATT MAN BRÄNNT ETT ANTAL BILAR.
 
Unga tjejer, med invandrarbakgrund, som strävade efter ett normalt liv utan att
få det, suckade uppgivet i programmet.
 
MÅSTE VI OCKSÅ GÖRA SOM "KILLARNA", BRÄNNA EN BIL FÖR ATT FÅ
ETT JOBB ?
 
Räddningstjänsten i Skåne har nu insett vikten av att sökande till lediga platser
har den rätta CV:n.
 
Ett väldigt uppmärksammat fall för en tid sedan gällde en väldigt grov våld-
täkt, som av någon underlig anledning utfördes av en så kallad utrikesfödd.
 
VÅLDTÄKTSOFFRET BLEV VÅLDTAGEN INFÖR SIN POJKVÄN UNDER YT-
TE´RST GROVA FORMER.
 
I många länder skulle den typen av brott medföra att man ställde sig frågande till
om vederbörande gärningsman var lämpad att upprätthålla vissa tjänster.
 
I DEN HUMANITÄRA STORMAKTEN "VÄNDER MAN PÅ STEKEN" OCH SER
UTFÖRANDET AV GROVA VÅLDTÄKTER SOM ETT MERITERANDE INSLAG.
 
Räddningstjänsten i Skåne har nu anställt en våldtäktsman, skyldig till en av de
grövsta våldtäkterna i landets historia.
 
När media konfronterar Räddningstjänstens chefer rörande denna rekrytering
blir svaret något förbluffande.
 
VI KÄNNER TILL ATT VEDERBÖRANDE UTFÖRT EN AV DE GRÖVSTA
VÅLDTÄKTERNA I LANDETS HISTORIA, MEN VI TYCKER ATT DETTA VI-
SAR ATT HAN SKA HA FÖRETRÄDE TILL LEDIGA PLATSER INOM
RÄDDNINGSTJÄNSTEN FRAMFÖR SÖKANDE SOM INTE UTFÖRT GROVA
VÅLDTÄKTER.
 
Man får väl anta att cheferna inom Räddningstjänsten i Skåne är personer som
går under beteckningen "antirasister".
 
Rekryteringen inom Räddningstjänsten i Skåne säger en hel del om tillståndet
i landet, eller kanske det säger allt om tillståndet i landet.
 
I TENSTA FÅR MAN FÖRETRÄDE PÅ ARBETSMARKNADEN, OM MAN BRÄN-
NER BILAR, OCH I SKÅNE FÅR MAN FÖRETRÄDE PÅ ARBETSMARKNADEN
OM MAN UTFÖR EXTREMT GROVA VÅLDTÄKTER.
 
För att ingen ska behöva sväva i ovisshet om vilket vishet, som numera styr
den Humanitära Stormakten Sverige, är det angeläget att notera att aktuell
våldtäktsman inte har några som helst meriter eller utbildning för att komma'
ifråga för en tjänst inom Räddningstjänsten.
 
DEN ENDA MERITEN ÄR ATT HA UTFÖRT EN AV DE GRÖVSTA VPLDTÄK-
TERNA I LANDETS HISTORIA.
 
Leve den Humanitära Stormakten Sverige.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIRKUS ROSENBAD

Kom inte och säg att politik saknar humor
 
Något roligare och mer humoristiskt än politik finns knappast, i vart inte just nu
för stunden.
 
Att Stefan Löfven var en sådan skämtare kunde nog ingen förställa sig, många
av hans skämt inleds med : "Låt mig vara tydlig, så får vi se".
 
Presskonferensen efter budgetomröstningen och distanseringen av Miljöpartiet
idag tillhör nog de muntraste inslagen i politiken i modern tid.
 
Dagens Nyheter summar komiken under den senaste vecken på ett träffande
sätt:
 
SOCIALDEMOKRATERNA GÅR TILL VAL ENSAMMA, TILLSAMMANS MED
MILJÖPARTIET, MED EN BUDGET SOM INTE LÄNGRE GÄLLER, MEN SOM
SKA LIGGA TILL GRUND FÖR POLITIKEN.
 
Utifrån detta "vare sig eller" eller "både och" räknar DN med att socialdemokrater-
nas valplattform blir lika tydlig.
 
Enligt DN kommer då valplattformen att utgöras av två stolar, som väljarna
kan sitta på samtidigt.
 
Om denna valplattform nu blir verklighet får man bara hoppas för Alliansens skull
att stolarna inte blir så höga att Eric Ullenfån måste ta till en större pall för att
komma i nivå med andra.
 
Och så säger man att politik är det tråkigaste som finns.
 
AE

POLITIKERNA RISKERAR BRÄNNA SIG PÅ FINGRARNA

Ur desperation föds sällan något gott
 
Alla kämpar febrilt för att försöka ge sken av att sverigedemokraterna inte har och
ska ges inflytande.
 
Trots det handlar 99 % av debatten och 99 % av förslagen om just sverigede-
mokraterna.
 
Meningarna gick isär efter budgetomröstningen om SD skulle vinna eller förlora på
sitt agerande, ingen kunde ju heller veta säkert.
 
Nu har väljarna avverkat första etappen efter omröstningen och vi vet lite bätt-
re, hur väljarna ställer sig till SD efter budgetomröstningen.
 
SENTIOS VÄLJARUNDERSÖKNING VISAR ATT SD GÅTT UPP TILL 17,5 %
OCH LIGGER PÅ "ALL TIME HIGH".
 
Vissa faktorer är väl kända när det gäller förhållningssättet till SD. I det senaste va-
let gick väljare till SD, inte enbart av invandrarpolitiska skäl, utan ofta var det avgö-
rande för beslutet att man inte ansåg att de etablerade partierna behandlat SD kor-
rekt,
 
Vi vet också, efter det att partipiskan blev kortare efter stridsghingstens hädanfärd,
att många moderater kraftigt vill minska invandringen, en majoritet, och att så mån-
som en 1/3 vill "samarbeta" med SD.
 
I detta läget tycks de etablerade partier, tydligen i och av ren desperation, gö-
ra det mest kontraproduktiva man kan tänka sig.
 
NÄR VÄLJARNA NU VILL GE SD MER "INFLYTANDE" ÖVERVÄGER MAN ATT'
TRIXA MED RIKSDAGSORDNINGEN SÅ ATT SD SKA FÅ MINDRE ELLER IN-
GET INFLYTANDE.
 
I DET DEMOKRATISKA SVERIGE INTRÄFFAR ALLTSÅ DET PARADOXALA,
ATT JU STÖRRE INFLYTANDE VÄLJARNA VILL GE SD, JU MINDRE INFLY-
TANDE ÄR DE ETABLERADE PARTIER BENÄGA ATT GE SD.
 
Med humor och satir kallar man detta förhållningssätt fortfarande för demokrati-
sk värdegrund, vissa tycks ända ha så mycket heder i behåll att de skamset sän-
ker blicken så fort demokrati kommer på tal.
 
Demokratiskt eller inte, det må man tvista om, men man behöver knappast
tvista om huruvida det är klokt eller inte.
 
OM MÅNGA VÄLJARE VALDE ATT RÖSTA PÅ SD FÖR ATT MAN TYCKTE
ATT PARTIET BEHANDLADES ILLA, HUR KONTRAPRODUKTIVT BORDE
INTE DÅ ETT TRIXANDE MED RIKSDAGSORDNINGEN BLI.
 
SD ledare har låtit kammen växa ordentligt efter valet, nu talar man om att må-
let är att bli näst största part, man nöjer sig inte med målet att vara tredje största
och utgöra "vågmästare".
 
Inga träd växer till himmelen, i vart fall inte fort, så det mesta tyder nog på att
Sd får nöja sig med att vara tredje största partiet, som det ser ut idag.
 
Men sätter man igång med att trixa med riksdagsordningen för att ge allt
fler sverigedemokrater allt mindre inflytande, då vet man nog inte var det
hela landar.
 
LEKER MEN MED ELDEN PÅ DETTA SÄTTET ÄR NOG DET MEST TROLIGA
ATT MAN KOMMER ATT BRÄNNA SIG RIKTIGT ORDENTLIGT.
 
AE
 
 
 
 
 
 

STEFAN LÖFVEN HAR HUMOR, TRO INTE ANNAT

Politiken ger upphov till många skratt
 
Stefan Lövfen kan väl knappast anses ha lyckats så väl, så här långt.
 
Trots detta har han i alla fall skrattarna på sin sida, man får sig ett gott
skratt var gång man hör honom.
 
Efter dagens stora utspel om att socialdemokraterna ska distansera sig från
miljöpartiet, var det dags för ännu ett gott skratt, när Stefan Lövfen i Aktuellt
skulle beskriva hur kommande samarbetet med miljöpartiet skulle påverkas
av denna "distansering".
 
Klart svar fick vi inte, men roligt var det.
 
JAG ÄR INTE SÄKER PÅ DET LÄNGRE, ÄNNU.
 
Tänk vad ett ord kan betyda mycket, ett ord för mycket kan till och med förta
effekten.
 
"jag är inte säker på det längre" går bra, och "jag är inte säker på det ännu",
går också bra, men "längre, ännu" känns mindre bra, inte bra alls.
 
Det känns nästan som "vi får se".
 
AE

DÄR FÖRSVANN MILJÖPARTIET, OCKSÅ

Det dunkelt tänkta blir ännu mer dunkelt tänkt
 
Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta sägs det.
 
Stefan Löfvens senaste, säkert inte det sista, utspel kan nog uppfattas som
så dunkelt, att tanken inte alls funnits, nu heller.
 
I samband med löftet / hotet om extraval var tonen självsäker, till gränsen till aggres-
siv:
 
Nu minsann gällde andra bullar, nu skulle man gå till val som en enad front.
 
VISSERLIGEN SKULLE SOCIALDEMOKRATERNA OCH MILJÖPARTIET GÅ
FRAM SOM SKILDA PARTIER, MEN DE SKULLE STÅ ENADE MED DEN BUD-
GET MAN HADE LAGT FRAM, OCH SOM RÖSTATS NER.
 
Väljarnas alternativ skulle då vara tydliga och enkla.
 
Alliansen går till val som en allians med en fastställd budget, socialdemok-
raterna och miljöpartiet går till vals som skilda partier, men med en redan
framlagd gemensam budget, där träffade överenskommelser utgjorde en
valplattform.
 
TRÄFFADE ÖVERENSKOMMELSER MELLAN SOCIALDEMOKRATERNA
OCH MILJÖRATIET SKULLE LIGGA FAST, LIKA FAST SOM RITADE I STEN.
 
Sedan detta uttalades har det runnit en del vatten under broarna, bland annat har
väljarna sagt sitt i ett visst avseende.
 
Bara 2 % av väljarna vill se en regering bestående av socialdemokraterna och
miljöpartiet.
 
DETT TYCKS HA TRÄNGT FRAM TILL STEFAN LÖFVEN, SOM NU DISTANSE-
RAR SIG FÖR "FULLA MUGGAR" FRÅN MILJÖPARTIET.
 
Nu får vi höra att socialdemokraterna och miljöpartiet inte alls går till vals på en
gemensam och enig budget, vilket i ren formell mening är sant, budgeten är ju ned-
och bortröstad.
 
Men det var helt klart att den skulle fått ett nytt liv inför extra valet.
 
Den typen av "omslag" och "svängningar" i politiken kan man som väljare leva med,
men den andra delen av Stefan Löfvens budskap i dag sträcker sig mycket längre.
 
Och frågan är om väljarna, i vart fall Miljöpartiets väljare, kan leva med detta
"omslag".
 
MILJÖPARTIET OCH SOCIALDEMOKRATERNA HAR JU TRÄFFAT ETT ANTAL
ÖVERENSKOMMELSER ATT LIGGA TILL GRUND FÖR DEN BUDGET SOM
LAS FRAM. NU FÅR VI HÖRA ATT DET ÄR HÖGST OSÄKERT VILKA AV DESSA
ÖVERENSKOMMELSER SOM GÄLLER, DÅ BUDGETEN INTE ÄR FASTSTÄLLD.
 
Stefan Löfven talar här alltså om samma budget, som skulle utgöra en valplattform,
som visade att socialdemokraterna och miljöpartiet var ett tydligt regeringsalterna-
tiv.
 
Stefan Löfven visade extremt dåligt omdöme, tillika extrem okunnighet, när han
distanserade sig från sverigedemokraterna genom att beskyllda dem för att va-
ra "nyfascister".
 
FRÅGAN ÄR OM HAN INTE NU DISTANSERAR SIG FRÅN MILJÖPARTIET LIKA
MYCKET, OCH VISAR LIKA DÅLIG FINGERTOPPSKÄNSLA, ELLER VARFÖR IN-
TE DÅLIGT OMDÖME.
 
Bakgrunden går att förstå, bara man inte tänker till alltför mycket, och den bör då va-
ra en förhoppning att få med folkpartiet och centerpartiet på vagnen.
 
Sannolikheten för att kantring åt det hållet tycks inte vara större än tidigare, och med
dagens utspel tar då Stefan Löfven ytterligare en stor risk.
 
ATT INTE VÄNSTERPARTIET FÅR VARA MED VET VI SEDAN TIDIGARE, OM
NU INTE HELLER MILJÖPARTIET FÅR VARA MED, OCH FOLKPARTIET OCH
CENTRPARTIET INTE VILL VARA MED, DÅ ÅTERSTÅR DET JU INTE SÅ MÅNGA
ATT VARA SAMARBETSREGERING FÖR.
 
Eller ?? Mer troligt är väl att vagnen blir ännu tommare.
 
Dagens besked, att det är osäkert vilka träffade överenskommelser, som nu gäller,
lär väl inte gå till historien som politiska intellektuella ansatser, men vad gör det.
 
Det var länge sedan vi såg intellektuella ansaster inom politiken, så varför
ska man chocka väljare med detta nu ?
 
AE
 
 
 

LÖSSEN I DEN RÖDA FANAN

Är Stefan Löfven en "lus" i den röda fanan ?
 
Enligt socialdemokraterna själva finns det löss i den röda fanan, och mycket tyder
nu på att Stefan Löfven själv är en lus i den röda fanan.
 
Som vi alla vet är löss en ohyra, som skitar ner omkring sig.
 
Stefan Löfven skitade ner omkring sig, både omkring sig själv och partiet, när han
definierade sverigedemokraterna som ett "nyfascistiskt" parti. Stefan Lövfen upp-
ger sig grunda sin uppfattning på hur den så kallade författaren Henrik Arnstad vill
beskriva SD, en författare med ett utpräglat hat till SD,  fick han bestämma skulle
han beskriva SD hur som helst.
 
Med andra ord, en föga lämplig källa.
 
Debatten har efter detta varit omfattande, många forskare och journalister har ut-
talat sin uppfattning, och debatten kan nog sammanfattas ganska så enstämmigt.
 
ÄVEN MED BEAKTANDE AV HENRIK ARNSTADS HAT TILL SD FINNS DET
INGEN GRUND FÖR ATT BESKYLLA SD FÖR ATT VARA "NYFASCISTISKT".
 
Debattörerna har också för sökt att hitta motiven till att Stefan Löfven gör detta
utspel, och man tror sig ha hittat ett sådant. Bakgrunden skulle då vara att mån-
ga väljare, som tidigare röstat på socialdemokraterna, har gått över till SD och av-
ser att gå över till SD.
 
Stefan Löfven skulle då med utspelet vilja distansera sig ännu mer, om det
nu är möjligt, från SD genom att beskriva partiet på sätt som skett, väl med-
veten om att många väljare skulle avskräckas från SD.
 
VEM VILL VARA NYFASCIST, KNAPPAST NÅGOT, SÅ TYCKS STEFAN LÖF-
VEN HA TÄNKT.
 
Mer rätt är kanske att han inte tänkte alls, nu när det blivit uppenbart att han i grun-
den hade fel, helt fel,
 
Om Stefan Löfven förstått att sverigedemokraterna inte är ett nyfascistiskt
parti, vilket en statsminister bör förstå, och han oavsett detta "slungat" ur
sig beskyllningen, då är det inte bara fel och olämpligt.
 
DET ÄR DIREKT OANSTÄNDIGT OCH EN STATSMINISTER SKA INTE VARA
OANSTÄNDIG, INTE ENS OM HAN HAR VÄRDEGODS FÖRANKRAT I SOCIAL-
DEMOKRATERNA.
 
Socialdemokraterna tycks ha ett "värdegods" i form av "rötter"som är minst lika oan-
ständigt som att kalla SD för ett "nyfascistiskt" parti. Borås Tidning erinrar om dessa
rötter i dag, och det är då det framgår att Stefan Löfvens utspel kan ses som en röd
tråd, eller varför inte "partiets rötter", ett uttryck vi känner igen.
 
Nutid är inte den enda tid, då socialdemokrater lämnar partiet till förmån för andra
partier. Efter valet 2006 visade valundersökningar att många socialdemokrater läm-
nade partiet till förmån för moderaterna.
 
Dessa väljare fick då höra av partiet vad de var värda.
 
DE VAR "QUISLINGAR" OCH "LÖSS I DEN RÖDA FANAN".
 
Med de värdegrunder, som då tycktes styra partiet, ska man alltså inte bli överraskad
om det dyker upp epitet av typen "nyfascister".
 
Beskyllningar av typen "nyfascister", "löss i vår fana" och "quislingar" är man annars
inte van vid att höra från ledande politiker i en utvecklad demokrati. Van att höra den
typen av retorik är man annars i rena diktaturer, där det låter ungefär i stil med vad
vi nu hört, "statens fiender", folkets fiender", "imperialister", "utländska agenter" och
annat, som också är ägnat att skrämma väljare till att tycka den "rätta saken".
 
Socialdemokrater, som lämnade partiet till förmån för moderaterna 2006, var
alltså "löss i vår fana".
 
NÄR NU STEFAN LÖFVEN FÖRÄDLAR DENNA ÄDLA RETORIK, PÅ SÄTT SOM
NU SKER, TYCKS DET KUNNA SAMMANFATTAS MED EN ENKEL BESKRIV-
NING.
 
Partiet har fått en lus till i sin röda fana.
 
AE

STRUTSPOLITIKEN PÅ FRAMMARSCH

Som man frågar, får man inte svar
 
Förr gällde,som man frågar får man svar, nu gäller tydligen "andra bullar".
 
Vi presskonferensen i går vara Anna Kinblad tämligen tydlig med vad som gått snett
i valet, enligt hennes uppfattning.
 
De Nya Moderaterna hade inte rätt svar, eller inga svar alls, på de frågor väljar-
na ställde.
 
DET FANNS REDAN DÅ ANLEDNING ATT STÄLLA SIG LITE, ELLER MYCKET
AVVAKTANDE, DET KANSKE VAR SÅ ATT DET VAR FRÅGORNA SOM VAR FEL,
INTE ATT SVAREN SAKNADES.
 
SVT presenterar i dag en undersökning, genomförd bland lokala moderatpolitiker, och
omfattande deras syn på om invandringsvolymen bör minskas eller inte.
 
Det visar sig att ungefär 52 % av moderata lokalpolitiker förespråkar att man min-
skar "volymen", ett uttryck Tobias Billström känner sig bekväm med, alltså en
tämligen klar majoritet.
 
Reaktionerna på denna undersökning blir de förväntade, Anna Kinblad Batra bekräftar
nu att det inte är svaren som saknas, det är frågorna som är fel ställd. Hon menar då
att lokalpolitikerna ska tycka att "volymen" är den rätta, men att integrationen måste
bli bättre.
 
Bara lokala moderatpolitiker ställer de rätta frågorna, har alltså den moderata led-
ningen de rätta svaren.
 
Samtidigt är det ju ytterst förbluffande, att så många till synes förnuftiga människor, kan
hamna i den återvändsgränd, som skett. Den mestadels officiella synen nu är ju, att vo-
lymen på invandringen är kanske lagom, kanske borde den öka, men integrationen fun-
gerar dåligt, eller inte alls.
 
Till synes i övrigt förnuftiga människor kan alltså inta dessa två fullständigt oför-
enliga ståndpunkter.
 
MIGRATION OCH INTEGRATION LEVER INTE SINA LIV PÅ OLIKA PLANETER, DET
FINNS "KOMMUNICERANDE KÄRL", DET FINNS "POSITIVA KORRELATIONER", EL-
LER PÅ VANLIG "BONDSVENSKA", DET ENA GER UPPHOV TILL DET ANDRA.
 
En viss migration ger upphov till ett visst behov av integration och vissa "problem" inom
integrationsområdet, allt annat lika.
 
Ökar man då migrationen, medför naturlagarna, att behovet av integration ökar
och "problemen" inom integrationsområdet blir mer omfattande.
 
Det motsatta gäller också, minskar migrationen, medför naturlagarna, att beho-
vet av integration minskar och "problemen" inom integrationsområdet blir mind-
re omfattande.
 
Mycket enkla och självklara samband.
 
Att till synes i övrigt förnuftiga människor inte ser detta enkla och självklara sam-
band är synnerligen anmärkningsvärt.
 
ELLER ÄR DET MÅNNE PÅ DET VISET ATT TILL SYNES I ÖVRIGT FÖRNUFTIGA
MÄNNISKOR SER SAMBANDET, MEN ÄR TILLSAGDA ATT TYCKA OCH UTTRTYCKA
ATT SAMBANDET INTE FINNS.
 
I det senare fallet vore det ju alls inte konstigt att den moderata ledningen kräver rätt
fråga från lokala moderata politiker, så at dessa kan ges det rätta svaret.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 

MODERATA FRÅGOR OCH SVAR

Väljarna måste ställa andra frågor
 
Anna Kinblad Batra föreslogs som partiledare, med acklamation, och nu återstår
att se vart det hela leder.
 
Men redan har eftervalsanalysen kommit så "långt" att Anna Kinblad Batra kunde
definiera moderaternas viktigaste område för så kallat förbättringsområde, för det
är väl så det heter, när man inte vet vad man ska göra.
 
Förbättringsarbete och utmaningar, något utslitna ord vid det här laget, lika utslitna
som "ansvar" och "rasist".
 
Det område Anna Kinblad Batra pekade på ett antal gånger, ett stort antal gån-
ger kan sammanfattas lätt:
 
VÄLJARNA HADE MÅNGA FRÅGOR SOM MODERATERNA INTER HADE
NÅGOT SVAR PÅ.
 
Med den syn på väljarna många politiker uppvisar är det lätt att se  framför för
sig hur förbättringsarbetet efter denna eftervalsanalys kommer att ske.
 
Allt arbete kommer att inriktas på att få väljarna att ställa de frågor par-
tiet har svar på.
 
FÖR DET ÄR VÄL INGEN SOM "INBILLAR" SIG ATT PARTIET KOMMER
ATT FÖRSÖKA GE SVAR PÅ MÅNGA AV DE SVÅRA FRÅGOR SOM STÄLLS.
 
Som ett led i detta kan man kanske föreställa sig att partiet arrangerar ett antal
flygresor, självfallet under Fredrik Reinfeldt ledning, med moderater kritiska till
den förda flyktingpolitiken, för att visa hur mycket mark det finns i Sverige, som
gör det möjligt att lämna de rätta svaren på de rätta frågorna.
 
AE

BLOCKEN SPELAR "CHICKEN RACE"

Bägge blocken förlorar och väljarna vinner
 
Dagens Samhälle lanserar i dag genom nationalekonomen Marcus Salomonsson
en intressant ide, hur man bör förhålla sig till blockens agerande före och i samband
med förhandsbudet om extraval.
 
Nationalekonomen Salomonsen ser båda blockens agerande, som en form av
"chicken race", där båda blocken försöker att få det andra blocket att vika sig
inför risken för en kommande "katastrof".
 
Salomonsson exemplifierar då med den vanligaste formen av "chicken race" där
två bilar i hög fart kör mot varandra.
 
Den som först viker undan har förlorat, och det är själva tanken med "chicken
race".
 
MOTPARTEN SKA VIKA UNDAN SJÄLV OCH SÅ STÅR MAN DÄR SOM VIN-
NARE.
 
Fungerar inte spelteorin pekar Salomonsson på risken att ingen viker undan och
så är kraschen ett faktum, båda förarna står som förlorare.
 
Nationalekonomen Salomonsson vill se pågående "tjuv och rackarspel" inom
politiken som ett "chicken race" och menar att risken är stor att båda blocken
kommer att framstå som förlorare, man möter varandra i en krasch.
 
Ser man till liknelsen med två bilar, som i hög fart kör mot varandra, och ingen viker
undan, och det slutar med en krasch, då gäller som i alla andra sammanhang:
 
DÄR DET FINNS VINNARE, FINNS DET FÖRLORARE, OCH DÄR DET FINNS FÖR-
LORADE, DÄR FINNS DET OCKSÅ VINNARE.
 
Högst troligt är att båda blocken kraschar och framstår som förlorare, om de kör med
högsta fart mot varandra, inte viker undan för att så småningom krascha.
 
Men som sagt, även i detta läget har myntet två sidor, och man kan även här fin-
na klara vinnare.
 
VÄLJARNA.
 
För nog måste det framstå som en vinst att bli av med de politiker, som nu håller på
att schackra om makten och väljarna.
 
AE
 
 
 
 

SOSSARNA RESPEKTERAR INTE DEMOKRATISKA INSITUTIONER

Galnare än så här kan det inte bli
 
Kasta inte sten i glashus hette det förr, men så här mycket " sten i glashus" har
det nog inte kastats i modern tid.
 
Sverigedemokraterna beskyldes för både det ena och andra, när partiet
röstade på Alliansens budget.
 
ATT DE INTE RESPEKTERAR VÅRA DEMOKRATISKA INSTITUTIONER VAR
EN AV DE VÄNLIGASTE BESKYLLNINGARNA.
 
Får man då inte rösta på andras budgeter, den frågan måste man ställa, efter
de beskyllningar som haglat genom luften.
 
Socialdemokrater och miljöpartister i Region Skåne tycker inte alls detsamma
som Stefan Löfven
 
SOCIALDEMOKRATER OCH MILJÖPARTSIER I REGION SKÅNE TYCKER ATT
MAN SKA KUNNA FÅ RÖSTA PÅ VILKEN BUDGET MAN VILL, EN SUND IN-
STÄLLNING KAN MAN TYCKA, I GRUNDEN, MEN DEN BORDE DÅ GÄLLA
INTE BARA FÖR SOCIALDEMOKRATER OCH MILJÖPARTISTER, DEN BOR-
DE GÄLLA ÄVEN SVERIGEDEMOKRATER.
 
I Region är socialdemokrater och miljöpartister smarta, mycket smartare än ideo-
logerna på Sveavägen.
 
I Region Skåne misslyckades inte socialdemokrater och miljöpartister att få igenom
sin budget, de fick igenom sin budget genom att rösta på en annan budget.
 
De fick igenom, eller kuppade igenom, sin egen budget, genom att i ett visst
läge rösta på en annan budget.
 
SOCIALDEMOKARTER OCH MILJÖPARTISTER RÖSTADE DÅ PÅ SVERIGE-
DEMOKRATERNAS BUDGET.
 
Så ska en slipsten dras, men nu återstår en fråga, en mycket viktig fråga:
 
Respekterar inte socialdemokrater och miljöpartister i region Skåne våra
demokratiska institutioner, de kanske till och med är nyfascister.
 
STEFAN LÖFVEN ÄR FAKTISKT SVARET SKYLDIG PÅ DENNA FRÅGA, EF-
TER SINA BESKYLLNINGAR MOT SD, MEN HAN ÄR KANSKE INTE VUXEN
NOG ATT GE SVAR PÅ DETTA, HELLER.
 
AE
 
 
 
 
 

TANKEFÖRBUD ÖVERGÅR NU I EXISTENSFÖRBUD

Ren desperation styr nu debatten
 
Svenska politiker tycks ha skakats om i grundvalarna av det förskräckliga av att
en viss budget antagits och en viss annan budget inte antagits.
 
Ansvar hit, och ansvar dit, och argument som inte ens hör hemma i sand-
lådan.
 
Först fick vi höra att de förfärliga sverigedemokraterna haft oförskämdheten att
rösta på en viss budget, men inte en annan budget.
 
Är det inte just det politiken i en demokrati går ut på, valda politiker före-
träder väljarna genom att driva de frågor de tror på, men avstå att driva de
frågor de inte tror på.
 
SYNEN PÅ DEMOKRATI TYCKS ALLT MER HA ÖVERGÅTT TILL ATT VISSA
SKA RÖSTA OCH TYCKA SOM VISSA ANDRA RÖSTAR OCH TYCKER.
 
Det sättet att se på demokrati känner vi igen från vissa andra länder.
 
Som vanligt varar i Sverige en debatt inte många dagar, är argumenten ihåliga
är det bäst att den inte blir för långdragen.
 
Nu tycks i stället många fokusera på att SD accepterar en budget, men inte accep-
terar delar i denna budget.
 
Har inte enfalden framgått tidigare, framgår nu enfalden övertydligt. Debattö-
rerna, som driver detta på det enfaldiga sätt, som nu sker, tycks inte ens ha
kravlat sig upp i sandlådan.
 
DET BEGRIPER JU DET MINSTA BARN ATT MAN INTE BEHÖVER VARA NÖJD
MED VISSA ENSKILDHETER, BARA FÖR ATT MAN FÖREDrAR ETT VISST
STÖRRE SAMMANHANG FÖRE ETT ANNAT VISST STÖRRE SAMMHANG.
 
Man behöver ju inte tycka att varenda gata i Stockholm är trevlig att gå på, bara
för att man som helhet ser Stockholm som en trevlig stad att bo på.
 
Vissa politiker för nu detta extremt enfaldiga budskap, när de hävdar att SD inte får
ha synpunkter på enskildheter i Alliansens budget, bara för att de som helhet sett
Alliansens budget som bättre val än regeringens.
 
Troligen inser och anser de flesta politiker att det är högst rimligt att man kan ha en
avvikande uppfattning om enskildheter i ett större sammanhang, men ändå ställa
sig positiv till det större sammanhanget.
 
Då tycks det hela "koka ner till" att det gäller frågan huruvida man ska ha rätt
att fraMföra att man har en avvikande uppfattning i en viss fråga.
 
DET I SIN TUR "KOKAR NER TILL" VAD DEMOKRATIN ÄR VÄRD.
 
Inte så mycket, i vart fall inte om man inte ska få framföra avvikande uppfattningar
i den demokratiska processen.
 
Hela vårt regelsystem bygger ju på att politiker ska ha rätt att "opponera" sig i de
frågor, där de har en avvikande uppfattning.
 
DET REGELSYSTEMET ÄR JU INTE MYCKET VÄRT OM MAN FÅR HÖRA ATT
MAN INTE RESPEKTERA DEMOKRATISKA INSTITUTIONER, OM MAN GÖR
EXAKT PÅ DET VISET DE "DEMOKRATISKA INSTITUTIONERNA" MEDGER.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 

VÅR DEMOKARTI - NU BORTA MED VINDEN ?

Vart tog det fria valet vägen ?
 
Inte ens i en demokrati kan "friheten vara begränsad", då regler måste till för att
samhället ska fungera.
 
Men vissa demokratiska regler är så tydliga och viktiga, att man aldrig bor-
de göra avkall på dem.
 
INTE I MODERN TID HAR VÄL AVSTEGEN FRÅN VIKTIGA DEMOKRATISKA
PRINCIPER VARIT SÅ OMFATTANDE SOM I DAG.
 
Våra grundlagar är klara och entydiga, makten ska utgå ifrån folket, och det "folket"
ska i allmänna val  ges ett inflytande.
 
Att pladdra om att vissa grupper och vissa partier inte ska ha inflytande tyder
på ren enfald, i bästa fall, i annat fall något mycket värre, förakt för demokra-
tion.
 
En mandatfördelning efter allmänna val kan skapa en situation, där man söker ö-
verenskommelser med andra, en situation som nu föreligger och är nödvändig,
men dessa överenskommelser måste byggas på sakfrågor för att demokratins
grundprinciper ska kunna gälla.
 
NÄR DET ÖVERGRIPANDE SYFTET INTE ÄR EN ELLER FLERA SAKFRÅGOR
UTAN DET ÖVERGRIPANDE SYFTET ÄR ATT HÅLLA EN VISS DEL AV "FOL-
KET" FRÅN ALLT INFLYTANDE, DÅ HAR MAN FJÄRMAT SIG SÅ LÅNGT I-
FRÅN DEMOKRATIN, ATT DENNA MÅSTE ANSES HA UPPHÖRT.
 
Den faktiska innebörden av detta är ju faktiskt att man mer eller mindre i praktiken
vill förbjuda visst parti och vissa väljare.
 
Vissa opinionsbildare har också tagit det steget, att man föreslår att sverige-
demokraterna ska förbjudas.
 
Nu sitter man där man sitter, och man har inte kunnat hålla SD från allt inflytande
med de regler som gäller.
 
Nu föreslår många, till och med allianspolitiker, som annars vurmar för demo-
krati, att man ska införa regler, som har udden mot Sd och det inflytande SD
har och kan få.
 
Regeringsformen anger att makten ska utgå "ifrån folket" och det finns inget som
tyder på att det medger utrymme för att vissa väljare och visst parti inte ska ingå
i "detta folk".
 
Nu hävdas att blockpolitiken är en "katastrof". Denna "katastrof" är en resul- tat av vad väljarna valt, och vill man se det som en "katastrof", då har man
nog valt fel väg.
 
DEN RIKTIGA "KATASTROFEN" UTGÖRS AV DE POLITIKER, SOM INTE KAN
FORMA SIN AGENDA UTIFRÅN DE MANDAT SOM FÖRELIGGER EFTER VA-
LET.
 
Att då med regler, syftande till att utestänga vissa väljare och visst parti, är ännu
värre än en "katastrof", det innebär i praktiken att man förbjuder visst parti från att
företräda väljarna.
 
Den typen av regler har vi sett i många länder, de fanns i Sovjetunionen, de
finns i Nordkorea, Cuba, Kina och annorstädes.
 
Vill vi verkligen, innerst inne, att visst parti och vissa väljare, ska utestängas från
allt "inflytande" som skedde och sker i ovan nämnda länder ?
 
Tydligen, om man lyssnar till ett antal ledande politiker i Sverige.
 
Hur långt föraktet gått för det fria samhället visar nu också regeringen i samband
med Ägarprövningsutredningen, som skulle utreda och lämna en rapport över
möjligheterna att begränsa vinstintressen mm i vissa bolag.
 
Rapporten är tänkt offentliggöras i samband med årsskiftet, men redan under
oktober fick regeringen information om vad utredningen kommit fram till.
 
DET UTREDNINGEN KOMMIT FRAM TILL PASSADE INTE IN I DEN SYN RE-
GERINGEN BLIVIT PRESSAD ATT HA AV VÄNSTERPARTIET OCH DÄRFÖR
LÄMNADE MAN NYA DIREKTIV DEN 31/10, SOM VAR SÅ ANPASSADE ATT
RAPPORTEN INTE SKULLE TA UPP DET SOM INTE PASSADE REGERINGENS
SYN PÅ DESSA FRÅGOR.
 
Så fungerar maktfullkomligheten, regeringen, demokratin och utredningsväsendet
idag.
 
Då kanske man inte heller ska bli förvånad över att man vill förbjuda vissa
väljare och visst parti.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STEFAN LÖFVEN BRYTER MOT REGERINGSFORMEN

Stefan Löfven respekterar ej demokratiska institutioner
 
Tur för Stefan Löfven att Rosenbad inte är byggt som ett glashus, i sådant fall skulle
det mesta vara sönderslaget, allt efter det kända ordspråket:
 
Man kastar inte sten om man sitter i ett glashus.
 
Nu är Rosenbad inget glashus, och därför kan Stefan Löfven kasta hur mycket sten
han vill, och det gör han. Det mesta han kastar tycks, enligt många, över tiden allt
fler, utgöra bevis på att han inte är vuxen uppgiften som statsministern.
 
En av alla de stenar han kastat på sverigedemokraterna rörde deras respekt
för demokratiska institutioner. Vi får då höra från Stefan Löfven:
 
SVERIGEDEMOKRATERNA HAR INGEN RESPEKT FÖR DEMOKRATISKA IN-
STITUTIONER, OCH SÅ ÄR DE NYFASCISTER.
 
Det senare har han intalats av den så kallade författaren Henrik Arnstad, och bara
att förlita sig på en sådan "rådgivare" tyder på att han inte är vuxen uppgiften att
vara statsminister.
 
Det där med demokratiska institutioner borde nog Stefan Löfven ha ägnat en viss
eftertanke åt, innan han kastade iväg stenen.
 
Teknologie doktor Björn Hasselgren vid KTH forskar om just demokratiska institu-
tioner och effektivitet i offentlig sektor.
 
Han skriver i dag i SvD om statsministerns egen tolkning av lagen, och får
tro Björn Hasselgren borde Stefan Löfven avhålla sig ifrån att kasta stenar
på andra, även om han sitter säkert i Rosenbad.
 
Får man tro Björn Hasselgren, och det mesta tyder på att man bör göra det, bröt
Stefan Löfven mot demokratiska institutioner, när han beslöt om extraval.
 
Men han bröt inte bara mot demokratiska institutioner, han bröt också mot
Regeringsformen, som den bör tolkas i dess förarbeten.
 
FÖRARBETEN TYCKS VARA KLARLÄGGANDE, DET ÄR VÄLJARNAS VAL
I ORDINARIE VAL, SOM SKA VARA VÄGLEDANDE, SÅ LÅNGT DET ÄR MÖJ-
LIGT.
 
DET HAR ALDRIG, SOM BJÖRN HASSELGREN SKRIVER, VARIT AVSIKTEN
ATT EXTRA VAL SKA KUNNA GENOMFÖRAS ANNAT ÄN SOM EN YTTERSTA
NÖDÅTGÄRD.
 
En sådan yttersta åtgärd kan väl knappast vara att statsministern ska försäkra sig
om att sverigedemokrater inte får inflytande.
 
Björn Hasselgren formulerar sig snällt:
 
"Det är svårt att befria sig från intrycket att statsministern både tillträtt sitt äm-
bete och utövat detta på ett sätt som inte står i överensstämmelse med andan
i Regeringsformen.
 
Björn Hasselgren, liksom många andra, pekar på att andan i Regeringsformen tyder
på att statsministern skulle avgått och överlämnat frågan till talmannen för "en ny
runda".
 
Hasselgren menar att det kan vara svårt att "befria sig från intrycket" att Regerings-
formen ej följts, det må så vara, men det finns andra intryck som är lättare att befria
sig ifrån.
 
Ett sådant intryck, man kan befria sig ifrån, är att Stefan Löfven respekterat
demokratiska institutioner.
 
MAN KAN TILL OCH MED BEFRIA SIG FRÅN INTRYCKET ATT HAN INTE VISAR
FÖRAKT FÖR DEMOKRATISKA INSTITUTIONER.
 
ETT ANNAT INTRYCK MAN KAN BEFRIA SIG IFRÅN, MYCKET LÄTT UTAN STÖR-
RE VÅNDA, ÄR ATT STEFAN LÖFVEN VISAT SIG VUXEN ROLLEN SOM STATS-
MINISTER, BÅDE I SAMBAND MED TILLTRÄDANDET OCH DÄREFTER.
 
En statsminister ska bara inte visa det förakt för demokratiska institutioner Stefan Löf-
ven nu visat, varav följer att han inte är vuxen sin uppgift, i vart fall inte i ett land där
man borde respektera demokratins grundprinciper.
 
Hade Rosenbad utgjort ett "glashus" hade nog Stefan Löfven fått härbärgera
på annat ställe i dag.
 
AE
 
 
 
 

GENIET REINFELDT HAR TVÅNGSTANKEN KVAR

Tvärtompolitiken går mot sitt slut ?
 
Valet i höstas slutade med ett fiasko för moderaterna och skakade om många, men
bara de som hade något att skaka om skakades om, andra inte.
 
Fredrik Reinfeldt tyckts inte ha skakats om det minsta.
 
En av slutsatserna, som drogs av de som skakades om, var att fiaskot till stora delar
berodde på en både misslyckad och missriktad integrations- och migrationspolitik.
 
Många tycks nu ha kommit till insikt om att partiet led av en "tvångstanke", som
fick partiet att alltid göra tvärtom mot vad sverigedemokraterna gjorde.
 
MODERATERNA HADE DÅ I GRUNDEN EN EGEN INTEGRATIONS- OCH MIGRA-
TIONSPOLITIK, MEN TVÅNGSTANKEN FICK DEM ATT DRIVA MILJÖPARTIETS
INTEGRATIONS- OCH MIGRATIONSPOLITIK.
 
Allt det där får väl numera anses vara historia, då enigheten tycks stor om att man mås-
te slita sig loss från denna tvångstanke, till vilken man varit fjättrad i många år.
 
Dagens Industri tar upp detta i dag, och man kan då läsa följande, bland annat:
 
" I riksdagen 2010 började moderaterna definiera sin migrationspolitik i total
motsats till sverigedemokraterna och slutade därmed  att lyssna på väljarna och
att tänka själva"
 
Bakom detta, att inte lyssna på väljarna och att inte tänka själv, låg i allt väsentlig
Fredrik Reinfeldt, och man får väl bara hoppas, innerligt, att tanken att inte lyssna på
väljarna och inte tänka själv,inte är så utbredd inom partiet, som Fredrik Reinfeldt lycka-
des med att få det att framstå.
 
En som inte skakades om av valfiaskot var tydligen stridshingsten själv, däremot tycks
han ha tappat fotfästet, i dubbel bemärkelse.
 
Fredrik Reinfeldt tycks nu ha hittat ett nytt sätt att stanna kvar i tvångstanken och
att fjärma sig från verkligheten.
 
FÖRR FOR HAN LAND OCH RIKE RUNT FÖR ATT "LYSSNA" PÅ VÄLJARNA, VAD
ORDET LYSSNA BETYDDE DET VET VI NUMERA, DET BETYDDE ATT GÖRA TVÄR-
TOM MOT VAD VÄLJARNA TYCKTE.
 
NU FLYGER HAN LANDET RUNT, I BOKSTAVLIG BEMÄRKELSE, OCH UTFORSKAR
VAR DET FINNS MARK, SOM INTE BEBOS AV MÄNNISKOR.
 
Sådan mark finns i massor i Sverige, så Fredrik Reinfeldt finner mängder av sådan, och
geniet Fredrik Reinfeldt visar sig då vara ett verkligt geni, vilket framgår av den slutsats
han drar:
 
" HÄR FINNS MASSOR AV OBEBODD MARK, OCH DÄRFÖR KAN VI TA EMOT
MASSOR AV NYA INVANDRARE".
 
Så talar ett verkligt geni, samtidigt som det är uppenbart att tvångströjan sitter kvar.
 
Många moderater ser Fredrik Reinfeldt som närmast "Gud". Man får därför hoppas att
de flesta moderater är ateister och inte tror på "Gud".
 
Går man till nyval med en integrations- och migrationspolitik, som bygger på hur
mycket obebodd mark landet har, och inte tar hänsyn till bostäder, skolor, sjuk-
vård och alla andra futiliteter, då lär väl inte valet bli ett fiasko.
 
MAN KAN NOG RÄKNA MED ETT DUNDERFIASKO.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 

STATSMINISTERN LJUGER - IGEN

Så fick vi då höra åter en lögn från Stefan Löfven
 
Försiktigt uttryckt har man ju inte direkt bländats av Stefan Löfvens förmåga
att uppfylla de krav man bör kunna ställa på en statsminister.
 
Man känner att man får allt mindre anledning att förvånas över de fadä-
ser som sker titt och tätt.
 
ÄNDÅ STUDSAR MAN TILL NÄR STATSMINISTERN SITTER I AGENDA
OCH LJUGER TITTARNA RAKT UPP I ANSIKTET.
 
Vid sidan av det vanliga pladdret om "87 %", "inflytande" och "ansvar" fick
tittarna ett antal gånger, kanske 5 gånger, höra en och samma lögn och den
rörde vad SD ledare Mattias Karlsson sa i samband med sin numera ganska
så kända presskonferens.
 
Enligt Stefan Löfven sa då Mattias Karlsson:
 
"Sverigedemokraterna kommer att fälla varje regering, som inte gör som
de vill".
 
Som  alla ärliga människor vet, och dit hör uppenbarligen inte Stefan Löfven,
sa Mattias Karlsson något helt annat:
 
"Sverigedemokraterna kommer att fälla varje regering, som vill höja in-
vandringen från nuvarande nivåer".
 
Med hänsyn till frågans betydelse och konflitinnehåll är Stefan Löfvens lögn
inte hårfin.
 
STEFAN LÖFVENS LÖGN ÄR EN GROV LÖGN, EN RIKTIGT GROV LÖGN.
 
Lillpojken Gustav Fridolin ville inte vara sämre än husse i Agenda och gjorde
också vad han kunde för att ljuga i samma fråga. Här fick vi då höra:
 
" Sverigedemokraterna kommer att fälla varje regering, som inte dansar
efter deras pipa"
 
Många pip har vi fått höra, och kommer att få höra, från Lillpojken Gustav,
men är det någon som hört "ett pip" från SD om att man kräver att alla rege-
ringar ska dansa efter deras pipa.
 
Ingen, inte heller lillpojken Gustav, har hört detta från SD, men det hin-
drar inte lillpojken att ta till samma lögn som husse.
 
Många menar att nyvalet är en historisk händelse, och det kan man väl anse,
men historiskt bör nog också anses vara:
 
ATT STATSMINISTERN OCH EN LEDANDE MINISTER SITTER I AGENDA
OCH LJUGER HELT OGENERAT OM VIKTIGA POLITISKA FRÅGOR.
 
Samtidigt kan man tycka att det är lite generande för TV och dess reporter att
denna lögn gång på gång får passera, utan att Stefan Löfven "sätts på plats".
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEN "FULLE" FREDRIK REINFELDT

Fredrik Reinfeldt förespråkar ståplats i Sverige
 
Fredrik Reinfeldts många resor i landet, där han "lyssnat" till medborgarna har
medför en insikt om hur Sverige ser ut "från luften".
 
Fredrik Reinfeldt menar då att "från luften" kan man se att Sverige inte
är fullt, det finns mängder av myrar och fjäll, som inte är "fulla".
 
Utifrån dessa egenskaper, något luftiga, går Fredrik Reinfeldt vidare på sitt
tema att vi "ska öppna våra hjärtan, men stänga våra hjärnor".
 
SAMTIDIGT VISAR HAN ATT HAN INTE SJÄLV HAR NÅGON HJÄRNA
ATT STÄNGA.
 
Med tomma myrar och tomma fjäll, och kanske med en tom hjärna vill
nu Fredrik Reinfeldt en gång för alla klarlägga sin syn på Sveriges för-
måga att ta emot flyktingar.
 
Han menar då att Sverige inte är "fullt", från luften kan man se mängder av
myrar och fjäll, som inte är "fulla". Utifrån detta ställer han den intellektuella
frågan:
 
"DE SOM SÄGER ATT SVERIGE ÄR FULLT, MÅSTE OCKSÅ TALA OM
VAR SVERIGE ÄR FULLT".
 
Fredrik Reinfeldt må ha rätt i den meningen att myrarna och fjällen inte är
fulla, men en sak tycks tämligen säker:
 
FÖR MAN DEN TYPEN AV ARGUMENTATION TYCKS DET MESTA, ELLER
ALLT, TYDA PÅ ATT MAN SJÄLV ÄR FULL.
 
AE

ÄR STEFAN LÖFVEN EN REN IDIOT ?

Stefan Löfven inte så smart man tror
 
Stefan Löfvens, Magdalena Anderssons och Carin Jämtins anklagelser mot
sverigedemokraterna tyder på ren desperation, skär och ren desperation.
 
Statsvetaren, och tillika socialdemokraten Stig Björn Ljunggren, försöker nu
försvara debattörernas "intellektuella" uttalande.
 
FÖR MAN BÖR VÄL KUNNA UTGÅ IFRÅN ATT ETT LANDS STATSMIN-
ISTER OCH FINANSMINISTER UTTALAR SIG INTELLEKTUELLT OCH
INTE FRAMSTÅR SOM RENA IDIOTER.
 
Eller ??
 
Stig Björn Ljunggren försvarar nu sina ideologiska fränder med det något
tvetydliga:
 
" DE ÄR INTE SÅ SMARTA SOM MAN TROR"
 
Här kan man verkligen tala om att "slå in öppna dörrar" och "understatement",
 
Är det verkligen någon, som någonsin, trott att Stefan Löfven, Magdalena
Andersson och Carin Jämtin skulle vara smarta ??
 
DET SKULLE I SÅ FALL VARA VERONICA PALM, OMAR MUSTAFA OCH
HAMAS, KNAPAPST NÅGON ANNAN, MÖJLIGEN MEHMET KAPLAN.
 
Väl medveten om detta intellektuella dilemma fyller Stig Björn Ljunggren på med:
 
" SANNOLIKT FINNS DET INGET INTELLEKTUELLT RESONEMANG BAKOM
UTTALANDET".
 
Här är ju "understatement" bara förnamnet och öppnare dörrar har väl aldrig nå-
gonsin funnits.
 
HUR I HIMMELSENS NAMN SKULLE DET KUNNA FINNAS NÅGON FORM
AV INTELLEKTUELLT RESONEMANG BAKOM DE UTTALANDEN STEFAN
LÖFVEN, MAGDALENA ANDERSSON OCH CARIN JÄMTIN FÄLLER ??
 
AE
 
 
 
 
 
 

HITLER VAR INTE NAZIST, HAN VAR ANTINAZIST ?

Alla är vi nyfascister
 
Under många år har vi av tyskar och andra "mindrevärda"  nationer fått
höra hur vi svenskar är beskaffade:
 
DIE DUMME SWEDEN
 
Författaren Henrik Arnstad går nu till kraftigt angrepp mot denna beskyllning,
i samband med att Stefan Lövfen och Magdalena Andersson beskriver SD
som ett "nyfascistiskt parti".
 
Och som vanligt har Henrik Arnstad rätt, helt rätt, ett dummare folk än sven-
skar är nog svårt att hitta, i vart fall vissa svenskar.
 
Författaren, eller tokstollen, eller der dumme Swede, försvarar nu Stefan
Lövfens och Magdalena Anderssons beskrivningar, och han gör det med
motivering, som gör  svårt, väldigt svårt, att tro annat än att tyskarna har
rätt.
 
Hans motivering är slående, eller nedstående beroende på om man är "dum"
eller inte.
 
" DET ÄR NU BEVISAT ATT SVERIGEDEMOKRATERNA ÄR NYFASCISTER"
 
"DET BETECKNANDE FÖR NYFASCISTER ÄR ATT DE FÖRNEKAR ATT DE
ÄR NYFASCISTER, OCH SD FÖRNEKAR ATT DE ÄR NYFASCISTER, ALLTSÅ
ÄR DE NYFASCISTER"
 
Henriks Arnstads intelligenta beskrivning tycks omfattas av många, allt från Stefan
Lövfen och Magdalena till AFA och Revolutionära Fronten, så man har väl anled-
ning anta att Henrik Arnstad har rätt, och tyskarna fel.
 
OM HENRIK ARNSTADS, STEFAN LÖFVEN OCH MAGDALENA ANDERSSON
UPPFATTNING ÄR RÄTT, ATT ALLA SOM FÖRNEKAR ATT DE ÄR NYFAS-
CISTER ÄR NYFASCISTER ÄR NYFASCITSER, DÅ HAR JU TYSKARNA HELT
FEL.
 
DIE DUMME SWEDEN BÖR SES SOM EN KOMPLIMANG, FÖR SÅ "DUMMA"
KAN VÄL ÄNDÅ INGEN VARA, PÅ RIKTIGT ?
 
Förutom Henrik Arnstad, Stefan Löfven och Magdalena Andersson förstås.
 
Men som rörande allt annat måste ju även här motsatsen gälla.
 
DE SOM UPPGER DE ÄR NYFASCISTER ÄR I SJÄLVA VERKET INTE NYFAS-
CISTER, DE KANSKE TILL OCH MED ÄR ANTIRASISTER.
 
Det är nu det blir uppenbart att tyskarna har rätt, mer än rätt.
 
De som tror att stridshingsten Fredrik Reinfeldt försvunnit har inte förstått vad
"die dumme sweden" kan hitta på.
 
Många förundrades över att vi skulle öppna våra hjärtan och stänga sina hjär-
nor, när stridshingsten, numera valacken, uppmanade oss att öppna våra plån-
böcker för Islamistiska Staten.
 
Fredrik Reinfeldt har nu förtydligat detta uttalande genom att förklara att det i
Sverige finns så mycket obebyggd mark, att vi kan ta emot hur många invandra-
re som helst. Detta har geniet Fredrik Reinfeldt kommit fram till, som han uppger,
när han under sina många flygresor rest över landet osett att det inte bor in-
vandare överallt på våra myrar och fjäll.
 
Kan det ändå vara så att "die dumme sweden" är en orättvis beskrivning av
oss svenskar, kanske finns det ännu större tecken på dumhet.
 
KANSKE FREDRIK REINFELDT, MEN HAN ÄR JU OCKSÅ SVENSK, MEN
HÖGST MOTVILLIgT, SÅ TYSKARNA HAR KANSKE ÄNDÅ RÄTT ?
 
AE
 
 
 
 
 
 

TVÅSTATSLÖSNING I RÅGSVED

Brinnande bilar värmer i kylan
 
Kommer man från Mellersta Östern känns säkert klimatet i Sverige kallt, kanske
också ogästvänligt, antalet fritidshem tycks vara för få på många platser.
 
Natten till i dag visade att Rågsved utanför Stockholm har för få fritidshem.
 
ETT ANTAL SÅ KALLADE TRAUMATISERADE UNGDOMAR DEBATTERADE
DETTA UNDER NATTEN TILL I DAG.
 
Argumenten känner vi igen, brinnande bilar och stenkastning, argument ungefär
i nivå med en politiska debatten idag, den där med "nyfascister" och "ansvar".
 
Sverigedemokraterna vill ju gärna göra det kommande valet till en folkomröstning
om invandringspolitiken.
 
Debatten i Rågsved visar hur fel sverigedemokraterna hamnat.
 
VISAR MAN SIN TACKSAMHET MOT DEN HUMANITÄRA STORMAKTEN
SVERIGE PÅ DETTA VISET, VISAR MAN JU SAMMA ANSVAR SOM VÅ-
RA POLITIKER, OCH DÅ ÄR JU KNAPPAST DET AKTUELLT ATT DISKU-
TERA NIVÅER OCH ANNAT I VÅR INVANDRINGSPOLITIK.
 
Eller ??????????????????????????????????????????????????????
 
Den avgående stridshingsten tycks vara inne på samma linje som debattörerna
i Rågsved och ger också insiktsfulla argument, mycket insiktsfulla, som kullkas-
tar Sd ambition att göra valet till en folkomröstning om invandringspolitiken.
 
Vår förre stridshingst, numera valacken Fredrik Reinfeldt , menar nu, liksom
debattörerna i Rågsved, att det inte är rimligt att göra valet till en folkomröst-
ning i nämnda fråga.
 
Hans argument är slående, minst lika slående som de argument debattörerna i
Rågsved nu framför:
 
VI HAR SÅ MYCKET OBEBYGGD MARK I SVERIGE ATT VI KAN TA HIT HUR
MÅNGA INVANDRARE FÖRUT.
 
Att man inte tänkt på det förut, här är vi Fredrik Reinfeldt ett stort tack skyldigt.
 
"ALLA" BEGRIPER JU ATT MÄNGDEN OBEBYGGD MARK ÄR DIMENSIO-
NERANDE FÖR HUR MÅNGA FLYKTINGAR VI KAN OCH BÖR TA EMOT.
 
Sådana futiliteter som ekonomi, skolutbyggnad, bostäder och andra be-
gränsande faktorer får ju då inte förblinda sikten, som man säger "man
måste kunna skogen trots alla träd"
 
Fredrik Reinfeldts djupa insikt är ju ett underbetyg åt oss andra svenskar,
förlåt det provokativa uttrycket, vi borde ju faktiskt kunna hysa samma insikt-
som debattörerna i Rågsved och Fredrik Reinfeldt.
 
" ALLA" BORDE JU LYSSNA TILL DEBATTÖRERNA I RÅGSVED OCH
INTE GÖRA INVANDRINGEN TILL EN FOLKOMRÖSTNING OM INVAND-
RINGEN.
 
AE
 
 
 
 

TOMHETEN EKAR I ROSENBAD

Tomt än här och tomt än där
 
Som Hasse Alfredsson sa, en "påse är tom även om man fyller den med luft".
 
Det är mycket som tycks fyllt med luft i dag, om ens det.
 
Många har sett luften i Stefan Lövfens så kallade utsträckta hand, men trots luften
har handen varit "tommare än tom".
 
DEN TOMMA UTSTRÄCKTA HANDEN LÄR VI FÅ HÖRA MÅNGA GÅNGER.
 
Ladan var också tom fick vi höra, och det fick vi höra av finansminIstern, som
enligt Dagens Industri, har en tom blick.
 
Stefan Lövfen tycks inte bara ha en tom hand, tomheten tycks också vara påtaglig
i andra avseenden.
 
Lägger man samman agerandet i EU nämnden, hälsningsanförandet inför Nordiska
Rådet, agerandet inför budgetomröstningen och nu beskyllningen att SD är ett "ny-
fascistiskt parti" är det lätt att misstänka att inte bara handen är tom.
 
SÅ MYCKET TOMHET I ROSENBAD, MEST LUFT TYDLIGEN, OCH AV RETORI-
KEN ATT DÖMA ÄR DEN OCKSÅ UNKEN.
 
Får nu "tomheten" fortsätta styra vårt land är väl risken stor att det blir tomt i ladan,
på riktigt
 
AE
 

VÅRT TANKEFÖRBUD

Den som inte tänker borde inte yttra sig
 
Många av oss vet sedan länge att det i vissa avseenden råder begränsningar, stora
begränsningar, i vår lagstadgade yttrandefrihet.
 
Vissa saker får man helt enkelt inte tala om, bryter man mot detta är karriären
slut och vänkretsen borta.
 
Detta är något som till och ifrån uppmärksammas i utländska media, men som det i
Sverige hålls väldigt tyst om.
 
MEN DET ÄR INTE BARA YTTRANDEFRIHETEN SOM ÄR BEGRÄNSAD, FÅR MAN
TRO EN KRÖNIKA I SvD ÄR ÄVEN TANKEFRIHETEN I VISSA AVSSENDEN BORTA.
 
SvD ledarskribent, Tove Lifvendahl, skriver  idag en krönika under rubriken " Ett Sverige-
fientligt part". Tove Lifvendal skriver ofta ledare, som behandlar flyktingfrågan och inte-
grationspolitiken, och det går inte att ta miste på att hon ser utrymme för ett antal för-
bättringar.
 
Tove Lifvendahl har också den säregna och ytterst ovanliga förmågan att beskriva före-
kommande, konkreta och tydliga problem, som just  konkret och tydligt utan att hänfalla
till överdrifter och demagogi, på ett sätt som för "gemene man" är
lätt att ta till sig.
 
Trots en resonerande attityd, som oftast ledare fram till rimliga ståndpunkter, är Tove
Lifvendahl inte heller rädd att framföra uppfattningar, som ligger på eller i närheten av
minerad mark, men på ett sätt, som framstår som högst resonabelt.
 
I sin krönika i dag konstaterar Tove Lifvendahl att det i vissa avseenden föreligger
vad hon benämner "ett förödande tankeförbud".
 
HUR MÅNGA VÅGAR, OCH KAN, PÅSTÅ ATT DET FÖRELIGGER ETT "FÖRÖDANDE
TANKEFÖRBUD I SVERIGE UTAN RISK FÖR ATT BLI MARGINALISERAD, I VÄRSTA
FALL "AVRÄTTAD".
 
INTE SÅ VÄRST MÅNGA.
 
Ett citat ur krönikan borde mana till eftertanke hos de flesta:
 
" Om SD enda motstånd framöver blir att andra berättar att de är fascister, nazister
och rasister, kommer de andra partierna att förlora. SD:s bästa stöd fås just nu från
dem som inte orkar/förmår fundera på själva sakfrågorna, utan nöjer sig med att an-
klaga alla som lyfter frågor om tillkortakommanden kring migration och integration
för att fiska i SD:s grumliga vatten. Så upprätthålls ett förödande tankeförbud som
verkar direkt kontraproduktivt"
 
Denna slutsats/sammanfattning kommer Tove Lifvendahl fram till efter ett sakligt och logiskt
resonerande, och vem kan säga emot henne, knappast någon.
 
Faktum är att det i Sverige idag inte bara råder yttrandefrihet i vissa avseenden, ge-
nom långvarig indoktrinering och manipulering, kryddad med politiska övergrepp,
har man också lyckats få till stånd ett faktiskt tankeförbud i vissa avseenden.
 
Hur lätt, eller hur svårt, är det då att vrida detta till rätta. Erfarenheter från andra länder
där yttrandefriheten och tankefriheten varit begränsad tyder på att det är mycket svårt,
eller kanske omöjligt att vrida detta till rätta, i vart fall tycks det ta lång tid, lika lång tid,
som lett till den cementerade situation, bristen på yttrandefrihet och tankefrihet i dag
kan anses utgöra.
 
Sovjetunionen är ett bra exempel, där hade befolkningen under många år indoktrinerats,
manipulerats, hotats, utsatts för övergrepp för att slutligen sluta både yttra sig och tänka.
 
När Sovjetunionen föll trodde man, att yttrandeförbudet och tankeförbudet också skulle
falla, men det visade sig inte vara riktigt så enkelt.
 
När en gång yttrandeförbud och tankeförbud cementerats i samhällskroppen torde
det ta lång tid, mycket lång tid, innan man kan åstadkomma ett nytt förhållningssätt,
där synen på yttrandefrihet och tankefritt överensstämmer mer med rådande demo-
kratisyn.
 
Det senaste utspelet från Stefan Löfven och Magdalena Andersson att marginalisera poli-
tiska motståndare med att kalla dem för "nyfascister" visar att vi ligger mycket närmare
"gamla" Sovjet än någon någonsin trott, och visar också att vi har en lång väg, mycket
lång väg, att gå innan vi kan räkna med yttrandefrihet och tankefrihet på sätt som stäm-
mer bättre med gällande syn på demokrati.
 
Vi hör många tokigheter välla fram ur många munnar i dag, och erinrar man sig det gam-
ordspråket "det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta" har man ingen anledning att bi för-
vånad.
 
OM MAN UTTRYCKER SIG DUNKELT, NÄR MAN TÄNKER DUNKELT, HUR UT-
TRYCKER MAN SIG DÅ, NÄR MAN INTE FÅR TÄNKA ALLS.
 
Lätt att förställa sig, men man behöver inte föreställa sig, det räcker med att lyss-
na på vissa.
 
Bra att någon vågar ta upp begreppet "tankeförbud" på sätt som nu sker.
 
Nu ryter inte Tove Lifvendahl, utan resonerar kring problemen, men bra "rutit"
ändå.
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 

STEFAN LÖFVEN ANGRIPER "FOLKETS FIENDER"

Eko från Sovjetunionen
 
Vi minns den tid då kalla kriget rådde, och Sovjetunionen hade en retorik som
kändes märklig, om man uttrycker sig försiktigt.
 
Vi fick då höra ord som "fascister", "imperialister", "folkets fiender" och
"angrepp på folkdemokration".
 
Nu skallar denna retorik i vår egen politiska debatt, med innehåll som tycks
vara rena ekon från Sovjetstaten:
 
Nu skallar rop som "nyfascister" och "angrepp på demokratiska institutio-
ner".
 
Man kan ju ha en viss förståelse för att även ledande politiker tappar fattningen
och blir desperata, när taburetten kan ryckas undan deras fötter.
 
Men någon gräns måste det väl ändå finnas, bör man kunna tycka.
 
Att beskylla sverigedemokraterna för att vara ett nyfascistiskt parti är mer be-
fängt än befängt.
 
Grunden för detta påstående är att sverigedemokraterna vill att Sverige
ska ta emot färre invandrare.
 
SD ÄR INTE ENSAMMA OM ATT TYCKA ATT SVERIGE SKA TA EMOT FÄR-
RE INVANDRARE, ALLA UNDERSÖKNINGAR TYDER PÅ ATT NÄRMARE
50 % AV DE SVENSKA VÄLJARNA VILL TA EMOT FÄRRE INVANDRARE.
 
Slutsatsen är logisk och given:
 
OM STEFAN LÖFVEN OCH MAGDALENA ANDERSSON TYCKER ATT SD
ÄR ETT NYFASCISTISKT PARTI, FÖR ATT MAN VILL TA EMOT FÄRRE IN-
VANDRARE, DÅ MÅSTE MAN JU OCKSÅ TYCKA ATT NÄRMARE 50 % AV
DE SVENSKA VÄLJARNA ÄR NYFASCISTER, FÖR ATT DE VILL TA EMOT
FÄRRE INVANDRARE.
 
Det tycker förmodligen vare sig Stefan Löfven eller Magdalena Andersson, var-
för en annan slutsats är logisk och given.
 
Det är både grundlöst och oanständigt att beskylla SD för att vara ett ny-
fascistiskt parti, och som landets ledande politiker borde man kunna för-
vänta sig ett mer korrekt och anständigt uppförande.
 
Stefan Löfven vill gärna visa att han studerat Sovjetunionens historia, och häm-
tar argument från det kalla kriget.
 
Nu får vi höra att sverigedemokraterna inte respekterar våra demokratiska
institutioner.
 
AVSTÅNDET TILL "FOLKETS FIENDER ÄR HÅRFIN".
 
Vad ligger då bakom beskyllningen om att SD inte respekterar våra demokratis-
ka institutioner.
 
Det är inte känt att Sd i något som helst avseende har brutit mot gällande
regler, eller ens försökt att bryta mot gällande regler, vad avser det regel-
verk, som syftar till att värna om vår demokrati.
 
Partiet har kommunicerat en politik, som är förankrad bland dess väljare,
dess lokala företrädare och dess centrala ledning, att påstå att detta skul-
le vara att inte respektera demokratiska institutioner är inte befängt, det
är mer än befängt.
 
Vi som inte låter vårt omdöme fördunklas av desperationer finner det nog mer
motiverat hävda att ett antal andra partier inte kommunicerar en politik, som är fast
förankrad hos dess väljare.
 
Däremot har SD "syndat" i ett annat avseende, man har inte kommunicerat
en politik och röstat på ett sådant sätt, att det faller herr Stefan Löfven i
smaken.
 
OCH DÅ LÅTER HAN PLÖTSLIGT SOM FOLKDEMOKRATINS HERRAR FRÅN
SVUNNEN TID, LENIN, STALIN, CHRUSTJEV, BRESTNEJ OCH  HELA
BUNTEN, OCH BÖRJAR YRA OM "FOLKETS FIENDER" I TERMER OM ATT
DE INTE RESPEKTERAR VÅRA DEMOKRATISKA INSTITUIONER.
 
Nu fattas det väl bara att herr Stefan Löfven för vidare ett annat eko från denna
tid:
 
"Folkets fiender" och de som angrep Sovjetunionens demokratiska institu-
tioner spärrades in i Kreml källare, och förpassades senare till olika former
av omskolningsläger, för att inse hur man rätt skulle kommunicera sin po-
tiska uppfattning"
 
ÄR DET DETTA, I SVENSK TAPPNING, VI HAR ATT SE FRAM EMOT EFTER
DEN 22 MARS ?
 
Nyfascister och folkets / demokratins fiender spärras in i källaren till Sagerska
Palatset ?
 
Låter det tillspetsat ?
 
FÅR MAN HÖRA ATT SD ÄR NYFASCISTER, FÖR ATT DE VILL TA IN FÄRRE
INVANDRARE, OCH FÅR MAN HÖRA ATT SD INTE RESPEKTERAR VÅRA DE-
MOKRATISKA INSTITUTIONER, FÖR ATT DE GÅR SINA VÄLJARE TILL MÖTES
I STÄLLET FÖR ATT GÅ STEFAN LÖVHEN TILL MÖTES, DÅ LÅTER DET INTE
TILLSPETSAT.
 
OCH KRYDDAR MAN DET MED UTTALANDEN, VILKA MAN KAN HÖRA FRÅN
VISST HÅLL INOM DEN SÅ KALLADE RÖRELSEN, ATT MAN SKA LAGSTIFTA
OM ATT FÖRBJUDA SVERIGEDEMOKRATER, DÅ ÄR DET INTE HELLER TILL-
SPETSAT.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAN BJÖRKLUND ÄR EN SMUTSGRIS

Retoriken förfinas i Rosenbad
 
Det är inte utan att man märker att ett antal politiker är desperata i den situation,
som nu uppkommit.
 
Hade de tidigare haft sans och måtta skulle man kunna tro att de tappat
sans och måtta.
 
Under dagen förgyllde finansminister Magdalena Andersson, mest känd för
sin tomma blick, tillvaron för oss väljare med att beskylla sverigedemokraterna
för att vara nyfascister.
 
Hade finansministern tidigare haft omdöme hade man ju frestats tro att hon
för tillfället tappat omdömet, men nu har hon väl tappat något annat.
 
Rent juridisk blir man också betänksam, vi har ju en lagstiftning på området förtal
och ärekränkning, som bör gälla även omdömeslösa desperados med tomma
blickar.
 
Enligt nämnda lagstiftning föreligger förtal / ärekränkning om man uttrycker något
som är ägnat att skapa, vad lagstiftningen kallar "missaktning".
 
Hur tom blicken än är, och hur tomt annat också är, bör man väl utgå ifrån att
landets finansminister inte ägnar sig åt förtal och ärekränkning.
 
EN VÄLVILLIG TOLKNING BLIR DÅ ATT EPITETET NYFASCIST INTE ÄR ÄG-
NAT ATT SKAPA MISSAKTNING, KANSKE TILL OCH MED BÖR SES SOM ETT
BERÖM.
 
För, som sagt, inte kan landets finansminister ägna sig åt förtal och ärekränkning
i avsikt att skapa ringaktning för andra, eller ?
 
Då skulle ju landets finansminister genom denna ringaktning visa att hon
inte anser att alla är lika mycket värda, och så kan det ju inte vara, eller ?
 
Uppmuntrad av finansministern med den tomma blicken, och annat tomt, ger sig
nu den rådige Gustav Fridolin in i leken och ger goda råd till sina politiska mot-
ståndare.
 
Jan Björklund och den rådige Gustav Fridolin tycks inte ha riktigt samma
uppfattning om vad den rådige Gustav Fridolin sagt i ett visst avseende.
 
DEN RÅDIGE GUSTAV FRIDOLIN, STIMULERAD AV FINANSMINISTERN MED
DEN TOMMA BLICKEN OCH ANNAT TOMT, GER DÅ JAN BJÖRKLUND RÅ-
DET ATT TVÄTTA ÖRONEN.
 
Här har den rådige Gustav Fridolin tur, som minderårig, för han kan ju inte vara
annat än minderårig med detta uttalande, kan man ju inte nås av lagens långa
arm.
 
För det kan väl inte vara tillåtet för en minister, inte ens en minderårig mi-
nister, och gå omkring och beskylla folk för att vara smutsiga hur som
helst.
 
HÄR ÄR JU AVSIKTEN ATT SKAPA RINGAKTNING KLOCKREN, FOLK VET
JU INGET VÄRRE ÄN SMUTSGRISAR, FÖRTAL / ÄREKRÄNINGNING TYCKS
JU VARA BARA "FÖRNAMNET".
 
Var det förresten inte Gustav Fridolin och några andra som nämnde något om lek-
stuga ?
 
Gustav Fridolin i farten
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FINANSMINSIER PÅ IRRVÄGAR

 Det är inte bara blicken som är tom
 
Det sägs att ögonen är det som är mest avslöjande hos oss människor, och
det sägs att ögonen speglar vår själ.
 
Dagens Industri hade härom dagen ett fotografi på finansminister Magda-
lena Andersson , där hon stirrade stumt ut i tomma intet. DI beskrev då
finansministerns blick som tom.
 
NU UTTALAR SIG FINANSMINISTERN PÅ ETT SÄTT, SOM TYDER PÅ ATT
INTE BARA BLICKEN ÄR TOM.
 
I ambitionen att lägga egen skuld på andra går hon till frontalangrepp mot sve-
rigedemokraterna och beskyller partiet för att vara ett litet nyfascistiskt parti.
 
I Sverige kan man tydligen bli finansminister och vara hur okunnig som
helst.
 
Vänsterpartiet är litet, folkpartiet är litet, centerpartiet är litet och kristdemokra-
terna är litet, men sverigedemokraterna är inte litet.
 
En finansminister måste kunna räkna, och räkneförmågan måste vara lika
tom som blicken, om man beskriver landets tredje största parti med 13 %
av väljarna bakom sig som "litet".
 
MAN FÅR VÄL DÅ ANTA ATT HON MENAR ATT KRISTDEMOKRATERNA
ÄR "MINIMALT", ALLT ÄR JU RELATIVT.
 
Att finansministern beskriver SD som nyfascistiskt vittnar om en häpnadsväc-
kande okunnighet och om en häpnadsväckande omdömeslöshet.
 
EN FINANSMINISTER, ELLER NÅGON ANNAN MINISTER, I ETT DEMO-
KRATISKT LAND SKA BARA INTE BESKRIVA ETT ANNAT DEMOKRATISKT
PART SOM NYFASCISTISKT, INTE OM DET INTE ÄR DET.
 
Sverigedemokraterna blir beskyllda för allsköns hemskheter, allt från att vara
demoner till att vara idioter.
 
Ett antal forskare har faktiskt studerat SD partiprogram just för att partiet be-
skylts för att vara rasistiskt, nazistiskt och en mängd annat. Bland dessa for-
skare återfinner man forskare, som är starkt kritiska till partiet SD av olika skäl.
 
MEN INGEN FORSKARE HAR FUNNIT NÅGON I PARTIETS PROGRAM
SOM SKULLE KUNNA MOTIVERA ATT MAN BESKRIVER PARTIET SOM
RASISTISKT, NAZISTISKT ELLER NYFASCISTISKT.
 
En del forskare, kritiska till SD som parti, har kommit fram till detta under stor
vånda och erkännandet tycks ha varit svårt.
 
ATT FINANSMINSITERN DETTA OAKTAT GER DENNA BESKRIVNING AV
PARTIET TYDER PÅ EN OMDÖMESLÖSHET, SOM GRÄNSAR TILL DET
OFATTBARA.
 
Det är inte bara blicken som är tom, hjärnan tycks minst lika tom.
 
Finansministern motiverar sin beskrivning med det vanliga pladdret om att
SD värdegrunder innebär att "alla är inte mycket lika värda".
 
Sverigedemokraternas invandringspolitik ligger väl i linje med alla andra län-
der inom Europa och utom Europa, alla, förutom Sverige, anser att invandrin-
gen bör begränsas i nivå med vad SD menar, eller lägre.
 
Om finansministern gör det minsta anspråk på att vara det minsta logisk
innebär detta att hennes uttalande också innebär att hon anser alla and-
ra länder i EU / Europa leds av nyfascistiska regeringar, som inte anser
att alla är lika mycket värda.
 
HON KAN JU TA MED SIG DET BUDSKAPET I SAMBAND MED NÄSTA
MÖTE I BRYSSEL, SÅ FÅR HON SE HUR MYCKET HON DÅ ÄR VÄRD.
 
Då kommer inte hon att "vara lika mycket värd som andra", hon kommer in-
te att vara värd "ett skit".
 
Nu kommer inte detta att inträffa, att ge sig på ett avskytt party i Sverige
mäktar hon med, men att beskriva andra regeringar, med samma mått-
stock som SD, på sätt som skett, framstår som mindre troligt.
 
Storbritannien, Frankrike, Norge, Danmark och många andra länder vill be-
gränsa invandringen i nivå med vad SD anser.
 
Camerun skulle förmodligen inte uppskatta att få höra att han ledde
ett nyfascistiskt parti och att han inte "ansåg att alla var lika mycket
värda".
 
Men regeringen tycks nära nyfascister närmare sin barm, än man när sveri-
gedemokrater.
 
Vi har faktiskt reglerad invandring, alla får inte uppehållstillstånd, en del till
och med utvisas.
 
Med Magdalena Anderssons måttstock bär också Migrationsverket
vara en nyfascistisk myndighet och personalen anser "inte att alla är
lika mycket värda".
 
FÖR DE SOM BLIR UTVISADE, KAN VÄL KNAPPST VARA LIKA MYC-
KET VÄRDA, SOM DE SOM INTE BLIR UTVISADE.
 
Skulle så ändå vara fallet kan ju Sd inte beskyllas för att vara nyfascistiskt,
de vill ju bara reglera lite mer än Migrationsverket, och är de lika mycket
värda, som utvisas, kan ju knappast antalet vara styrande för hur man ser
på detta med "att alla är lika mycket värda"
 
Den tomma blicken på Magdalena Andersson och hennes aggressiva fram-
toning i olika debatter tyder på en desperation, som tycks vara stor.
 
Frågan är om inte desperationen är lika stor som omdömeslösheten,
men så kan det ju inte vara.
 
SÅÅ DESPERAT KAN INTE VARA.
 
Sammanfattningsvis bör man kunna konstatera att en finansminister ska
hålla sig för god att häva ur sig "sådan skit" vi nu fått höra.
 
VI VÄLJARE HAR OCKSÅ RÄTT ATT KRÄVA MER AV LANDETS FINANS-
MINISTER, HUR TOM BLICKEN OCH HJÄRNAN ÄN ÄR.
 
Sedan finns en annan aspekt, Magdalena Andersson, borde inse, men även här
kanske blicken är för tom.
 
Om valplattformen för socialdemokraterna ska bygga på att man beskyller
sverigedemokraterna för att vara nyfascistiska lär väl knappast "överström-
ningen" av väljare att minska.
 
FÖRDJUPADE VÄLJARUNDERSÖKNINGAR TYDER PÅ ATT MÅNGA VÄL-
JARE "GÅR ÖVER " TILL SD, DÄRFÖR ATT MAN ANSER ATT PARTIET
BEHANDLAS ILLA OCH FELAKTIGT I ETT ANTAL AVSEENDEN.
 
Vill Magdalena Andersson öka den "strömmen" ska hon fortsätta att kasta ur
sig den här typen av "epitet".
 
Kontraproduktivt är vad det är, säger då Bill
Kontraproduktivt är bara förnamnet, säger då Bull
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SKYGGPAPP AV

Sent ska syndarn vakna
 
Det sägs att syndarn vaknar sent, men en del syndare tycks aldrig vakna.
 
En grupp syndare, som inte tycks kunna vakna, är de syndare som
inte kan skilja på migration och integration.
 
DESSA SYNDARE SPÄNNER VAGNEN FÖRE HÄSTEN, SOM MAN SA
FÖRR, OCH ALLA FÖRSTÅR  JU ATT ALLT BLIR FEL OM MAN SPÄN-
NER VAGNEN FÖRE HÄSTEN.
 
Det syndarna inte tycks förstå är det det blir lika fel om man spänner
integrationen före migrationen.
 
FÖR ATT DET SKA BLI RÄTT MÅSTE MAN SPÄNNA MIGRATIONEN
FÖRE INTEGRATIONEN.
 
 
Man kan här tala om kommunicerande skäl, desto större migration, desto
större problem med integrationen.
 
Det begriper ju alla, utom syndarna, som vaknar för sent, eller inte alls.
 
Migrationsverkets prognoser för de närmaste åren tycks ha "skrämt slaget
på alla" , till och med de syndare, som vaknar för sent eller inte alls.
 
Men de syndare, som vaknar till sent till följd av Migrationsverkets prog-
noser tycks ha vaknat på fel sida, i den mån de vaknat alls.
 
Nu är man överens, tämligen överens, om att man måste diskutera den inte-
gration, som alla tycks vara överens om inte fungerar.
 
Av någon underlig anledning tycks  då alla, utom rasisterna i SD,
vara överens vara överens som om det är viktigt att man spänner vag-
gen före hästen, eller spänner integrationen före migrationen.
 
MAN TYCKS OCKSÅ VARA ÖVERNS OM ATT DISKUTERA INVANDRINGS-
POLITIKEN, SOM OM DET INTE FALLS KOMMUNICERANDE KÄRL.
 
När det gäller invandringspolitiken finns det dock kommunicerande kärl.
 
DESTO STÖRRE MIGRATIONEN BLIR, DESTO STÖRRE BLIR INTEGRA-
TIONSPROBLEMEN, NÅGOT ALLA INSER, OM DE VAKNAR FÖRSTÅS.
 
Just detta kommunicerande kärl är väldigt tydligt, få invandrare medför få inte-
grationsproblem, fler invandrare medför fler integrationsproblem.
 
MÅSTE MAN VARA SVERIGEDEMOKRAT FÖR ATT FÖRSTÅ DETTA ?
 
Av någon underlig anledning tycks bara sverigedemokraterna förstå det alla
andra också borde förstå.
 
INTEGRATIONSPROBLEMEN STÅR I DIREKT KORRELATION TILL STOR-
LEKEN PÅ MIGRATIONEN.
 
Ska det verkligen vara så svårt att förstå i Sverige, alla andra länder förstår ju
detta enkla samband ?
 
Slutsatsen blir då ganska så enkelt, i vart fall i alla andra länder än Sve-
rige.
 
MAN KAN MINSKA INTEGRATIONSPROBLEMEN GENOM ATT MINSKA
MIGRATIONEN.
 
Ska det verkligen vara så svårt att förstå, även i Sverige ?
 
En gång det begav sig var Sverige känt för att vara "lagom", det var nog fel
då och det är nog ännu mer fel nu.
 
SVERIGE ÄR INTE LAGOM I ALLMÄNHET OCH INTE INOM INVANDRINGS-
POLITIKEN I SYNNERHET.
 
I många avseenden "sticker vi ut" på ett sätt som provocerar omvärlden, och ofta
gör oss till rent åtlöje.
 
Men lagom är faktiskt väldigt bra, i de flesta fall, kanske i alla fall.
 
Kritik mot den förda invandringspolitiken bemöts ofta med att "invandring
är bra" och vi klarar oss inte "utan invandring".
 
Det finns annat, som också är bra, och som vi inte klarar oss utan.
 
Vatten är bra, och det klarar vi oss inte heller utan.
 
MEN NÄR ÅARNA SVÄMMAR ÖVER OCH TRÄNGER IN I KÄLLARNA, DÅ
BLIR DET BARA FÖR MYCKET VATTEN.
 
Det förstår vi "alla" och det kan vi "alla" ta till oss.
 
Men vi kan inte ta till oss att andra översvämningar också kan tränga in
på ett sätt, som skapar olägenheter.
 
DETTA FÖRSTÅR POLITIKER I ALLA LÄNDER I VÄSTVÄRLDEN, UTOM
SVERIGE FÖRSTÅS.
 
Den stora, och ytterst viktiga frågan, blir då:
 
Varför förstår inte Sverige det "alla" andra förstår ?
 
ÄR DET VERKLIGEN PÅ DET SÄTTET ATT ALLA ANDRA LÄNDER I HELA
VÄRLDEN HAR FEL, OCH SVERIGE SOM ENDA LAND I HELA VÄRLDEN
HAR RÄTT ?
 
Eller är det på det sättet, vilket allah förbjude:
 
ÄR DET VERKLIGEN PÅ DET SÄTTET ATT ALLA ANDRA LÄNDER I HELA
VÄRLDEN HAR RÄTT, OCH SVERIGE SOM ENDA LAND I HELA VÄRLDEN
HAR FEL ?
 
Visst borde det tålas att fundera på, eller ?
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STEFAN LÖFVEN GÖR SÅ GOTT HAN KAN - RÄCKER DET ?

Man gör så gott jag kan
 
Det finns mycket att samla ihop efter gårdagens tumultartade händelser.
 
Stefan Löfven har nu samlat ihop sig så mycket, att han kommit fram till'
att han inte är ångerfull.
 
En del kan ångra sig, en del inte, eller som statsvetaren Ulf Bjereld
idag skriver:
 
EN DEL BITER SIG FAST I POSITIONER DE INTE KAN SLÄPPA.
 
Självklart finns det inte utrymme att ångra något, om man biter sig fast i
positioner man inte kan släppa.
 
Man kan nästan utläsa en viss stolthet hos Stefan Löfven, när han menar
att han gjorde så gott han kunde.
 
Det är säkert ingen som betvivlar att Stefan Löfven gjorde så gott han
kunde.
 
LIKA LITE HAR MAN ANLEDNING ATT BETVIVLA ATT DET VAR JUST
DÄRFÖR, ATT STEFAN LÖFVEN GJORDE SÅ GOTT HAN KUNDE, SOM
DET GICK SOM DET GICK.
 
ÖVERSTYR.
 
 
AE
 
 

TÄNK OM EN POLITIKER KUNDE TÄNKA

Att inte tänka alls är stort, i politiken
 
Från barnsben har man fått höra att det är bra att tänka fritt, men att tänka rätt
är bättre.
 
I samband med budgetomröstningen och inför nyvalet försöker nu politi-
kerna intala oss att vi ska se annorlunda på hur man ska tänka.'
 
BÄST ÄR ATT INTE TÄNKA ALLS.
 
Näringslivet gör förtvivlade försök att få politikerna att detta är fel, kan man inte
tänka rätt, kan man väl i alla fall tänka fritt:
 
Näringslivet uppmanar nu därför politikerna till:
 
" MAN MÅSTE UPPNÅ EN POLITISK STABILITET, OCH DET GÖR MAN BA-
RA GENOM ATT TÄNKA UTANFÖR RAMARNA".
 
Det är till att ställa höga krav, redan i småskolan lärde man ju sig att "a" kommer
före "b".
 
Och även om man inte längre går i småskolan så inser ju "alla" att man
först måste lära sig tänka innan man tänker utanför ramarna.
 
Den kände statsvetaren, tillika socialdemokrat, Ulf Bjereld ger sig också in i
leken och ger sin syn på möjligheten att ha en uppfattning om hur opinionen
utvecklas, då han, som många andra, ser situationen som unik.
 
Ulf Bjereld beskriver då situationen i vad man kan kalla målande termer:
 
" DET VISAR SIG ATT DE OLIKA PARTIERNA HAR BITIT SIG FAST I PO-
SIONER DE INTE KAN KOMMA LOSS UR"
 
Med iakttagande av omsorg om berörda avstår tydligen Ulf Bjereld från att an-
ge vilka det är, som förutom politiker, har för vana att bita sig fast.
 
 
Vi biter oss också gärna fast
AE
 
 
 
 

INBILLNING I POLITIKEN

Förlorarna framställer sig som vinnare
 
Vi är vana vid att man i politiken inför ord, retorik och mantra, som inte
betyder något, men när de upprepats i all oändlighet ska de betyda allt.
 
Vi känner igen dem alla, "ansvar", " ansvarstagande" , "inflytande",
"rasister", "främlingsfientliga", ""öppenhet", listan kan göras hur
lång som helst.
 
Många har från början inte betytt något, men man vill få det till att det ska
betyda allt. I vIssa fall har det varit tvärtom, från början hade ordet en viss
betydelse, för att nu inte ha någon betydelse alls.
 
Rasist är ett bra exempel på ett ord som betydde något, men nu inte
betyder något alls.
 
I DAG SPÄNNER "RASIST" ÖVER ALLT, FRÅN ATT BORSTA SKORNA
MED SVART SKOKRÄM TILL ATT MAN LÄSER FEL SAGOR.
 
SvD implementerar i dag ett nytt ord i politiken, som till skillnad från många
andra ord, betyder något i dag, och också kommer att betyda samma sak i mor-
gon.
 
DEN POLITISKA INBILLNINGSFÖRMÅGAN.
 
SvD menar att den politiska inbillningsförmågan är en av de starkaste driv-
krafterna bakom politiken, och som gör det möjligt för alla förlorare att fram-
ställa sig som stora vinnare.
 
Det är också den stora inbillningsförmågan som gör det möjligt för alla
politiker att hävda att de är ensamma om att ta ansvar, medan alla and-
ra är "exempellöst oansvariga".
 
Den politiska inbillningsförmågan kommer också till uttryck, när man
själv framställer sig som antirasist, medan alla andra är rasister.
 
SvD förre ledarskribent, PJ Anders Linder, pekar på en annan politisk inbill-
ningsförmåga, när han på sin blogg skriver:
 
" MODERATERNA BORDE BEDRIVA SIN EGEN INVANDRINGSPOLITIK
I STÄLLET FÖR ATT FÖRA MILJÖPARTIETS POLITIK".
 
Knutet till detta område ser man ett annat exempel på politisk inbillningsför-
måga.
 
Att intala sig själv, i ett demokratisk samhälle, att drygt 16 % av väljarna,
över tid kan hållas utanför allt inflytande är just inget annat än:
 
INBILLNING.
 
SvD tillämpat uttrycket "inbillningsförmåga" på hur politikernas uppfattning har
svängt rörande inställningen till ett extra val, och skriver:
 
" INLEDNINGSVIS HAR MAN UPPLEVT ETT NYVAL SOM ICK ÖNSKVÄRT,
KANSKE TILL OCH MED SKRÄCKINJAGANDE, MEN VÄL PÅ PLATS ÄR
ETT NYVAL NÅGOT SOM ÄNDÅ SKULLE KOMMA ATT GYNNA DET EGNA
PARTIET, OCH UNDERFÖRSTÅTT MISSGYNN ANDRA".
 
Så driver alltså den politiska inbillningsförmågan förlorarna att framställa sig som
vinnare.
 
Jonas Sjöstedt tillhör de politiker, som mest vurmar för den politiska inbillningen,
och visar detta genom att ge sin syn på den rådande situationen:
 
" NYVALET KOMMER ATT HANDLA OM EN BUDGET, SOM BARA KOMMER
ATT KUNNA GENOMFÖRAS MED OSS".
 
Den politiska inbillningsförmågan, som ett nytt modeord får man smaka och suga på
det, men en sak kan vara säker.
 
LIKA VÄL SOM VI SETT MYCKET AV POLITISK INBILLNINGSFÖRMÅGA, SÅ
KOMMER VI FRAMÖVER ATT FÅ SE MINST LIKA MYCKET AV SAMMA FÖR-
MÅGA.
 
Människor med bara ett embryo av självförtroende, för det är väl så de flesta politi-
ker bör kunna beskrivas, ogillar i högsta grad att framstå som förlorare.
 
VAD ÄR DÅ BÄTTRE ÄN ATT ANVÄNDA DEN POLITISKA INBILLNINGSFÖR-
MÅGAN TILL ATT FRAMSTÄLLA SIG SOM VINNARE ?
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÄR STEFAN LÖFVEN EN SKRÖNA ?

Världsmästarrollen tycks mest vara en skröna
 
När Stefan Löfven blev partiledare, framställdes som hans största merit hans
långa erfarenhet av fackliga förhandlingar.
 
Hans påstods vara en mästare i att förhandla, något i klass med att vara världs-
mästare, bäst i klassen.
 
Att hans erfarenheter har fått stort utrymme i politiken kan inte ha undgått någon,
det har varit förhandlinspersoner hit och det har vart förhandlinspersoner dit,
lite blandat med "vi får se".
 
Även Näringslivet framställde Stefan Löfven som en oerhört bra person att för-
handla med, man kunde mellan raderna utläsa att man räknade med att få som
man ville i förhandlingar med Stefan Löfven.
 
Denna förhandlingsvana, att andra skulle kunna få vad de ville, visade
sig komma väl till pass i den nya rollen som statsminister.'
 
MILJÖPARTIET OCH VÄNSTERKOMMUNSITERNA FICK SOM DE VILLE,
OCH VI SER NU RESULTATET.
 
SvD har dragit den logiska slutsatsen av Stefan Löfvens förhandlingsförmåga
och beskriver den i dag i en ledare:
 
" DEN OMTALADE FÖRHANDLINGSVANAN FRAMSTÅR ALLT MER SOM
EN SKRÖNA"
 
Nu är ju SvD en snäll tidning, för det mesta, men hade man varit lite elakare,
hade man ju kunnat tillägga.
 
" SOM STATSMINISTER FRAMSTÅR STEFAN LÖFVEN ALLTMER SOM
EN SKRÖNA".
 
AE
 
 

MODERATER, ÖPPNA ERA HJÄRNOR

Kan moderaterna tänka själva ?
 
Media tycks ha sina ljusa stunder, ibland, i vart fall vissa.
 
Dagens Industrie har en sådan ljus stund i dag och ger moderaterna goda
råd under rubriken "Alliansens chans i Löfvens nyval".
 
Man kan sammanfatta ledaren på ett enkelt sätt, och den sammanfattningen be-
står av två råd, kanske tre råd, till de Nya Moderaterna:
 
Det första rådet 'är att de Nya Moderaterna ska bli de Nya Nya Moderaterna, det
andra rådet är att moderaterna ska tänka, och det tredje rådet är att de ska tänka
själva.
 
Ledarskribenten menar att moderaterna idag inte tänket själva, utan låter
socialdemokraterna och sverigedemokraterna tänka åt dem.
 
NÄR MAN DÅ LÅTER SOCIALDEMOKRATERNA OCH SVERIGEDEMOKRA-
TERNA TÄNKA ÅT MODERATERNA SKER DET OCKSÅ PÅ TVÅ SÄTT, TVÅ
HELT DIAMENTRALT OLIKA SÄTT.
 
När socialdemokraterna tänker, så gör man som socialdemokraterna tänker, man
använder då det fina ordet triangulering.
 
När sverigedemokraterna tänker, då bestämmer man sig för att göra precis tvär-
tom, det är bland annat detta som ligger bakom den "ansvarsfulla migrationsöver-
enskommelsen" med Miljöpartiet.
 
Ledarskribenten i Dagens Industri menar nu att moderaterna ska upphöra
med dessa dumheter och definiera sin egen politik, något som förr innebar
att ett parti hade ett partiprogram, som byggde på egna visioner, inte and-
ras.
 
Ledarskribenten vågar sig också på vågstycket att gå i "klinsch" med moderater-
nas invandringspolitik, som sågas med "fotknölarna". Skribenten menar då att
moderaterna inte ska låta sverigedemokraterna definiera sin invandringspolitik
och simpelt, mycket simpelt i dubbel bemärkelse, tänka automatiskt tvärtom mot
vad sverigedemokraterna tänker.
 
Man får också ge ledarskribenten en stor eloge, då han vågar sig på konsts-
stycket att också tänka själv för moderaternas räkning, och här ger han sig
in på minerad mark.
 
Vi kan då läsa några rader, som borde mana till eftertanke, stor eftertanke, inte
bara hos moderater, utan hos oss alla:
 
" MODERATERN HAR EN EGEN MIGRATIONSPOLITIK, LIKSOM FOLKPAR-
TIET"
 
Sedan följer det ingen "ansvarsfull" moderat vill höra eller läsa:
 
" OM INTE SD HADE FUNNITS HADE MIGRATIONSPOLITIKEN REFORME-
TATS OCH STRAMATS ÅT FÖR LÄNGE SEDAN. DEN ÄR I DAG FÖR DYR
OCH FUNGERAR FÖR DÅLIGT"
 
När man läser detta blir man ju både förbluffad och skrämd:
 
Här har man år in och år ut fått höra alla "ansvarsfulla" med en druckens
envishet hävda att vi tänker minsann inte låta sverigedemokraterna få nå-
got inflytande.
 
OCH SÅ LÅTER MAN SVERIGEDEMOKRATERNA TÄNKA ÅT SIG, FÖR
ATT SEDAN GÖRA TVÄRTOM.-
 
Ledarskribenten riktar sig för all del till moderaterna, men även övriga "ansvars-
fulla" partiet borde ställa sig frågan, och de själva tänker för lite, eller inte tänker
allas.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KEJSAREN ÄR DÖD, LEVE KEJSAREN

Mardrömmen består
 
Många menar att det extra valet är en unik händelse, men det mesta tyder på
att det inte blir det minsta unikt
 
ALLT TYDER PÅ ATT HELHETEN BESTÅR, OCH EXTRAVALET BLIR ETT
ENDA STORT ANTIKLIMAX.
 
Det finns inget idag, som pekar på att något av blocken kommer att få ett så
förändrat väljarstöd, att man uppnår majoritet i riksdagen.
 
Det finns inget i dag, som tyder på att sverigedemokraterna kommer att falla
ur riksdagen, eller att själva uppnå majoritet.
 
Allt blir med andra ord, troligen, som "förut".
 
Den enda osäkerheten är vilket av blocken, som kommer att bli störst, utan
att själv uppnå majoritet.
 
OCH DETTA STÖRSTA BLOCK KOMMER, PRECIS SOM FÖRUT, ATT
BARA KUNNA REGERA MED STÖD AV SVERIGEDEMOKRATERNA.
 
Allt blir precis som förut, så vad är det vi oroar oss för.
 
Låt oss i stället följa "pengarna", det nya sättet att formulera sig, när man
låtsas försöka komma åt ekonomiska brottslingar, och då kan vis se
vilken betydelse ett extra val har.
 
INGEN, FÖRUTOM ATT VALAPPARTATEN KOSTAR EN HALV MILJARD,
MEN OM MAN LÅTER DENNA KOSTNAD INGÅ I TILLVÄXTEN, SÅ BÖR
JU ÄNDA ALLA KUNNA SLUTA SITT VALARBETE MED ETT LYCKLIGT
LEENDE PÅ LÄPPARNA.
 
Följ alltså "pengarna" och då visar kapitalmarknaderna, bland annat börsen,
 vad ett extra val får för effekt.
 
INGEN EFFEKT ALLS.
 
Det "bidde alltså inte ens en tumme" av allt detta spektakel, trots allt
tal om allt.
 
Troligen är det nog bäst att tillägga.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VINGKLIPPT FINANSMINISTER

SvD serverar kända och gamla "nyheter"
 
Som läsare bör man kunna förvänta sig att ledande tidningar kommer med "nya"
nyheter, och inte serverar "gamla" nyheter.
 
Som läsare av SvD blir man i dag därför grymt besviken, att ägna närmast en hel-
sida åt "gammal skåpmat" gör ingen glad, och man frågar sig om tidningen är värd
sitt pris.
 
Som ett inslag i tidningens reportage om regeringskrisen hittar man nu ett
stort foto på Magdalena Andersson med den underliggande texten:
 
MAGDALENA ANDERSSON BLICKAR TOMT FRAMFÖR SIG, NÄR BUDGE-
TEN FÖLL.'
 
Som om detta skulle vara en nyhet, är det någon som någonsin sett Magdalena
Andersson med någon annat än en tom blick ?
 
Hur skulle det förresten vara på annat sätt, Magdalena Andersson kommer ju från
Skatteverket, och alla som haft kontakt med skatteverket vet ju sedan länge att
man bemöts med tomma blickar, om man lyckas komma i kontakt med verket.
 
Och har man som "husse" i form av en statsminister, som utgör en tunna,
som nu visar sig skramla mest, kan då blicken bli annat än tom ?
 
 
AE

HUMOR STYR NU POLITIKEN

Förloraren ser ut att kunna bli vinnare
 
Den som hävdade att politik inte var "roligt" kunde inte ha mer fel, något roligare
än politik tycks inte finnas, i vart fall inte om man ser till den senaste utvecklin-
gen i samband med budgetomröstningen.
 
Många har efterkrävt "ansvarstagande" från Alliansen för att hålla sverige-
demokraterna utanför allt inflytande.
 
´DEN DAGEN INNEHÅLLET I POLITIKEN LÄGGS PÅ HYLLAN ÄR DET DAGS
FÖR ATT LÄGGA ÄVEN "ANSVARIGA" POLITIKER PÅ HYLLAN.
 
Politikens viktigaste innehåller får aldrig bli att med "tjuv- och rackartyg" bedriva
maktspel, som syftar att hålla någon eller några "utan allt inflytande".
 
Vissa inslag och uppgifter kan nu tyda på att Alliansens bristande "ansvars-
känsla", allt enligt Stefan Löfven och Magdalena Andersson, har ett helt
annat fokus än att "hålla sverigedemokraterna utanför allt inflytande".
 
EN DEL, ELLER MYCKET, KAN NU TYDA PÅ ATT ALLIANSEN HAR VITT-
RING PÅ DEN YTTERSTA MAKTEN, OCH ATT MAN NU SER MÖJLIGHETER
ATT ÅTERERÖVRA DE EFTERTRAKTADE TABURETTERNA.
 
I en ny eventuell talmansrunda kommer stor vikt att läggas vid möjligheten att
få igenom "sin egen budget".
 
Alliansen är det enda alternativ, som bedöms vara säkra på "att få igenom
sin egen budget".
 
DE KAN VARA SÄKRA TILL 100 %, DÅ DERAS "EGEN BUDGET" REDAN
ÄR GODKÄND.
 
Detta tycks ha gått upp för aktuella parter, exakt när och exakt hur står i dunkel, men
utvecklingen har ökat sannolikheten för att vi får se en ny Alliansregering vid rod-
ret.
 
I ett sådant tänkt läge tyder också allt på att Anna Kinblad Batra kommer att
tillfrågas om hon vill bli statsminister.
 
Sker detta, vilket just nu framstår som högst troligt, kan ingen längre säga att poli-
tik inte är roligt.
 
VALETS FÖRLORADE BLIR PLÖTSLIGT VALETS VINNARE OCH STATSMIN-
ISTERPOSTEN INNEHAS INTE AV EN PARTILEDARE, UTAN AV EN GRUPP-
LEDARE GIFT MED EN KOMIKER, OCH SOM SJÄLV TYCKER ATT ALLA BO-
SATTA UTANFÖR STOCKHOLM ÄR OBEGÅVADE LANTISAR.
 
Det kan knappast bli roligare än så.
 
AE
 
 
 
 
 
 

DET RÖR SIG INTE I HUVUDET PÅ RIKSBANKSCHEFEN

Att tänka i nya termer inte Riksbankens varumärke
 
Dagens Industri har under "Dimension" i dag en helsida med en intervju med
Riksbankschefen, där denne få gå i svaromål mot den kritik som förts mot
bankens räntepolitik.
 
Riksbankschefens svar illustrerar återigen hur oförmögen riksbanks-
chefen är att anpassa sitt tänkande till nya ekonomiska förhållanden.
 
HAN FRAMSTÅR, ALLTMER, SOM FASTKÄTTRAD OCH LÅST VID
HÅLLNINGAR, SOM SKAPATS UNDERS VUNNEN TID.
 
När frågan ställs om det var rätt att höja räntan 2010-2011 till 6 % när infla-
tionen var 2 % blir svaret lika förväntat, som tokigt.
 
LIKA FÖRVÄNTAT SOM ATT TRYCKA PÅ EN PRATDOCKA.
 
Svaret blev, som förväntat, att det var normalt, och det var normalt för att
man skulle inleda räntehöjningar mor mer normala nivåer.
 
En mental låsning, som är fullständigt obegriplig.
 
NYA TIDER, TILL FÖLJD AV ETT SYSTEMSKIFTE I EKONOMIN, TILL
FÖLJD AV DIGITALISERING, GLOBALISERING OCH ANNAT, HAR
MEDFÖRT ATT DEN GAMLA "NORMALRÄNTAN" INTE LÄNGRE KAN
ANTAS VARA DAGENS NORMALRÄNTA.
 
Det går inte med säkerhet att påstå, att vi i dag har en annan nivå på "nor-
malräntan" än vad som förr rådde, men en sak kan man påstå.
 
MAN KAN PÅSTÅ, UTAN DEN MINSTA TVEKAN, ATT MAN AV EN RIKS-
BANKSCHEF SKA KUNNA KRÄVA ATT HAN HAR INSIKTEN, FÖRMÅGAN
OCH VILJAN ATT ÖVERVÄGA OM SÅ KAN VARA FALLET.
 
Riksbankschefen är lika låst vid inflationsmålet, det ska bara vara 2 %, punkt
slut.
 
Att det är just 2 % beror på att Riksbanken satte det till 2 % under andra för-
hållanden än som nu råder.
 
Då ville man få ner inflationen, nu vill man få upp inflationen.
 
MAN SKA KUNNA KRÄVA AV EN RIKSBANKSCHEF ATT HAN ÖVERVÄ-
GER MÖJLIGHETEN AV ATT MAN SER PÅ SAKEN ANNORLUNDA NU.
 
På frågan om inflationsmålet spelat ut sin roll talar pratdockan återigen:
 
ABSOLUT INTE.
 
Men lite nyanser kan man ändå utläsa, när Riksbankschefen medger:
 
" MED FACIT I HAND VAR DET SYND ATT VI SLOPADE TOLERANSIN-
TERVALLET, SOM SA ATT INFLATIONEN SKULLE VARA 2 % PLUS/
MINUS 1 %"
 
Enligt Riksbankschefen signalerade detta intervall, att man inte kunde fin-
kalibrera inflationen, så att den låg på 2 % "hela tiden".
 
Precis, så är det, viss insikt tycks ändå finnas.
 
MEN OM DET NU "VAR SYND" ATT MAN AVSKAFFADE TOLERANS-
INTERVALLET" KAN MAN JU TYCKA, I DAGENS LÄGE, ATT DET ÄR
"SYND" ATT MAN INTE ÅTERINFÖR TOLERANSINTERVALLET.
 
Som lekman/amatör kan man tycka att man ska kunna kräva av en Riks-
bankschef, att han överväger lämpligheten av en sådan åtgärd, särskilt
som han tycker att det var "synd" att den avskaffades.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SKA VÄLJARNA TA ANSVAR, ELLER PARTIERNA ?

Börsen har alltid rätt
 
Det sägs att börsen alltid har rätt, och gäller detta, vilket mycket tyder på, fattade
SD rätt beslut i går, vilket också mycket tyder på.
 
Det är inte bara börsen, som tycker att SD fattade rätt beslut, stora delar av Närings-
liver tycker detsamma, stora delar av Alliansen tycker detsamma och många inom
socialdemokratin tycker detsamma.
 
Stefan Löfven ,Jonas Sjöstedt, Gustav Fridolin och Åsa Romson, den senare
känd för att inte kunna visa sig utan att Näringslivet hymlar med ögonen tyc-
ker INTE "detsamma"
 
MÅNGA AV DEM SOM TYCKER "DETSAMMA" VÅGAR TYVÄRR INTE GE UT-
TRYCK FÖR DETTA.
 
Nu återstår att se, hur det hela utvecklar sig, men redan nu kan man konstatera
att det politiska klimatet i Sverige lämnar mycket i övrigt att önska.
 
Insikten, logiken, klarsynen är i den politiska sfären inte en bristvara, den tycks i det
närmaste saknas helt.
 
En del beskriver den uppkomna situationen som att det värsta som nu kan hända
är ett nyval.
 
I DET DEMOKRATISKA SVERIGE SKULLE ALLTSÅ DET VÄRSTA SOM KAN HÄN-
DA VARA ATT VÄLJARNA FÅR SÄGA SIN MENING I ETT LÄGE DÄR DET PARLA-
MENTARISKA LÄGET ÄR OHÅLLBART.
 
En mer demokratiskt förankrad uppfattning borde nog i stället vara att det värsta är om
väljarna inte får säga sin mening i detta läge.
 
Carl Bennet, känd företagare, entreprenör och tillika socialdemokrat, vågar säga vad
många demokratisk sinnade också känner, innerst inne.
 
NYVAL ÄR DEN BÄSTA LÖSNINGEN, DÅ FÅR VÄLJARNA BEKÄNNA FÄRG.
 
Det är lätt att hålla med om detta, det är väljarna som ska bekänna färg, inte makt-
galna politiker, som ska bekänna färg åt väljarna.
 
När nöden är som störst är räddaren som närmast, sägs det, men lyssnar man nu i
nöden på de som ska vara räddarna, lär detta gamla ordspråk i vart fall inte gälla i-
nom olitiken.
 
INOM POLITIKEN TYCKS RÄDDARNA BARA FÖRSTÅ EN SAK, EN ENDA SAK,
DET SOM ÄR BÄST FÖR DEM SJÄLVA.
 
Perspektiven saknar inte bara insikt och klarsyn, de framstår ofta, kanske alltid, som
bisarra, absurda och befängda. Lyssna bara på räddaren Jonas Sjöstedt:
 
" I GRUNDEN ÄR DET DJUP OANSVARIGT, ATT MAN BEDRIVER ETT PRIMITIVT
MAKTSPEL FÖR ATT FÅ UPPMÄRKSAMHET KRING SIG SJÄLV OCH RISKERAR
ATT KASTA UT SVERIGE I POLITISK OREDA"
 
Minnet tycks vara kort, mycket kort, hos räddaren Jonas Sjöstedt.
 
Vi andra, vi med lite bättre minne, vi minns ett primitivt maktspel efter valet, som
bedrevs för att skapa maximal uppmärksamhet åt ett viss parti.
 
MINNS VI INTE FEL HETTE MAKTSPELAREN JONAS SJÖSTEDT OCH PARTIET
LÄR HA VARIT VÄNSTERKOMMUNISTERNA, MED FÖRFLUTNA RÖTTER I STA-
LINS SOVJETUNIONEN.
 
SD primitiva maktspel riskerar, enligt räddaren Jonas Sjöstedt, att kasta ut Sverige i
oreda.
 
Jonas Sjöstedt primitiva maktspel, för att skapa maximal uppmärksamhet efter
valet, riskerade inte att kasta ut Sverige i oreda.
 
DET KASTADE UT SVERIGE I OREDA.
 
Göran Eriksson, känd politisk reporter på SvD, skriver i dagens "analys":
 
"DET SOM STARKAST TALAR FÖR EN  UPPGÖRELSE ÄR ATT INGET PARTI -
OAVSETT VAD DE SÄGER - HAR NÅGON ANLEDNING ATT SE FRAM EMOT
ETT NYVAL, UTOM MÖJLIGENEN SVERIGEDEMOKRATERNA".
 
Göran Erikssons analyser brukar vara logiska och insiktsfulla, men här tycks han
inte ha en av sina bättre dagar.
 
Det finns visst, som talar för en uppgörelse, men det finns mer som talar emot
en uppgörelse,
 
DET SOM MEST TALAR EMOT EN UPPGÖRELSE ÄR ATT DET INTE BARA ÄR
SVERIGEDEMOKRATERNA SOM HAR ANLEDNING ATT SE FRAM EMOT ETT
NYVAL.
 
ÄVEN VÄLJARNA HAR ANLEDNING ATT SE FRAM EMOT ETT NYVAL, OM INTE
ANNAT FÖR ATT FÅ BEKRÄFTAT ATT DET RÅDER DEMOKRATI, DÄR VÄLJAR-
NAS INTRESSE SÄTTS FÖRE PARTIERNAS INTRESSEN.
 
Eller som Carl Bennet uttrycker saken:
 
Det är väljarna som ska bekänna färg, inte partierna som ska bekänna färg åt
väljarna.
 
Centralfiguren själv, Stefan Löfven, tycks ha drabbats av dubbelsidig hybris. Dels
hävdar han:
 
" För SD går makten och taktiken före allt annat".
 
MAN FÅR VÄL MED DETTA ANTA ATT STEFAN LÖVFEN MENAR ATT UPPGÖ-
RELSEN MED VÄNSTERKOMMUNISTERNA BYGGDE PÅ ANNAT ÄN TAKTIK
OCH STRÄVAN EFTER MAKT.
 
Insikten sitter då inte i högsätet, milt sagt, eller som en reporter sa, rör det sig
i huvudet på Stefan Löfven ?
 
Huvudfiguren, Stefan Löfven, biter sig också envist fast vid vad han menar rådande
praxis. Detta får närmast anses som direkt oförskämt.
 
Bägge blocken har till 100 % arbetat för att hålla SD utanför all gemenskap, di-
rekta övergrepp har varit många och grova. I riksdagens kvittningssystem har
SD inte fått "vara med". All skapad praxis har skapats med grundsynen att
SD ska hållas utanför.
 
ATT MOT DENNA BAKGRUND HÄVDA ATT SD SKA HÅLLA SIG TILL EN PRA-
XIS, SOM SKAPATS AV DE BÅDA BLOCKEN, IBLAND MED DET DIREKT SYF-
TET ATT HÅLLA TILLBAKA JUST SD, FÅR NOG ANSES SOM DIREKT OFÖR-
SKÄMT, I BÄSTA FALL.
 
Göran Eriksson på SvD hade som sagt inte en av sina bästa dagar i dagens ana-
lys. Han var inte den ende reporter, som fick hjärnstillestånd efter SD tillkännagi-
vande.
 
Många reportrar har en så negativ syn, ofta direkt hatisk, på sverigedemokra-
ter så att de tappar sans och måtta, så fort SD kommer på tal.
 
"Stjärnreporten" Mats Knutsson var i går en av de reportrar, som tappade sans och
måtta,när  Mattias Karlsson höll sitt närmast ideologiska tal. Mattias Karlsson använde
då, flera gånger, ordet extrem invandring, vilket fick "stjärnreportern" Mats Knut-
sson att raljera över SD.
 
" DET ÄR INTE MYCKET TILL EXTREM INVANDRING, 83 % AV RIKDSDAGEN
SER JU PÅ FLYKTINGPOLITIKEN MED ANDRA ÖGON".
 
Man kan ju knappast fylla kravet på att vara "stjärnreporter" om man inte begriper
att Mattias Karlsson använde begreppet "extrem invandring" för att jämföra Sverige
med andra länder.
 
Man har faktiskt rätt att kräva mer av en så kallad "stjärnreporter", framför allt
som det ingår i hans uppdrag att vara objektiv.
 
SD gjorde igår vad SD anser vara rätt.
 
SD gjorde också i går vad många andra anser vara rätt, bland annat Näringsliv,
Alliansen och delar av socialdemokratin
 
NU ÅTERSTÅR BARA ATT DET SOM NU SKER, SKER RÄTT, OCH DIT HÖR ATT
VÄLJARNA GES EN ROLL, SOM VISAR, PÅ RIKTIGT, ATT PARTIERNA ANSER
ATT VÄLJARNA ÄR VIKTIGARE ÄN PARTIERNA.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BYFÅNARNA FÄLLER BUDGETEN

Så har då SD sagt sitt
 
Den här gången "bidde det verkligen en tumme", många hade nog räknat med att
sverigedemokraterna inte skulle våga riskera sin vågmästarroll.
 
Nu är det ju ändå inte givet att denna vågmästarroll försvinner, det mesta tyder nog
i den riktningen att morgondagen för med sig en återremittering av budgeten till
finansutskottet, och ytterligare ett antal dagar sitter vi med en enpartiregering i form
av en socialdemokratisk regering, som bygger på en plattform med inslag av vissa
överenskommelser med "Alliansen".
 
I en sådan situation är det inte givet att vågmästarrollen försvinner, men givet
är nog att osäkerheterna kan öka.'
 
VAD MILJÖPARTIERNA KAN HITTA PÅ I ETT SÅDANT LÄGE VÅGAR MAN IN-
TE TÄNKA PÅ, NU FINNS DET I VART FALL ANTYDAN TILL VISSA TYGLAR.
 
Representanter för Näringslivet menar att "folk himlar med ögonen bara man näm-
ner namnet Åsa Romson".
 
Skulle Miljöpartiet nu hamna utanför regeringen får vi nog räkna med att himla
med mer än ögonen.
 
När sverigedemokraterna lämnat sitt besked, att rösta för Alliansens budget, ställde
en TV reporter en farlig fråga, en synnerligen farlig fråga, till Mats Knutsson:
 
" VAD TROR DU NU RÖR SIG I HUVUDET PÅ STEFAN LÖFVEN ?"
 
Med en sådan fråga ska vi vara tacksamma för att de flesta reportrar är snälla, i
vart på ytan, och inte själva rör på så mycket i huvudet.
 
I Sverige är det ju budbäraren som ska skjutas, och är budbäraren sverigedemokrat,
så ska kan både skjutas och hängas, så det lär väl inte höjas många röster, som ger
Mattias Karlsson kredit för presskonferensen.
 
Men oberoende av politisk hemvist lär man nog tycka, visserligen bara innerst
inne, men ändå.
 
DEN VAR HELT ENKELT BÅDE LYSANDE OCH GENIAL.
 
Samtidigt får det väl ses som en något märklig situation, en lysande och genial press-
konferens av en sverigedemokrat ?
 
Här har man år efter år blivit tillsagd att tycka att alla sverigedemokrater är by-
fånar, utan social förmåga, som inte begriper vare sig sitt eget eller andras bäs-
ta.
 
OCH SÅ VISAR DET SIG ATT ALLA SVERIGEDEMOKRATER INTE ÄR BYFÅNAR.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 

SKOLSYSTEMET ETT STORT HAVERI

Som man ropar får man svar
 
Vi minns PISA rapporten, som visade att Sverige hade den sämsta kunskapsutveck-
lingen inom OECD, kunskapsutvecklingen hade rasat under 10 år.
 
Hela landet fick en kalldusch, att bli påmind om att vara sämst i klassen upp-
skattas inte.
 
Eftersom våra politiker inte tycks tycka att vi klarar av att hantera skolpolitiken själ-
va bad vi, efter kallduschen, OECD att göra en analys och utarbeta en rapport ö-
ver som gått fel och vad som bör göras.
 
Nu kommer denna rapport i form av en ny kalldusch.
 
VI VAR INTE BARA SÄMST I KLASSEN, VI HADE INTE BARA DEN SÄMSTA
KUNSKAPSUTVECKLINGEN INOM OECD UNDER 10 ÅR, DET FORTSÄTTER
NERÅT.
 
OECD sammanfattning i rapporten över vår skolsystem är lätt att göra.
 
HELA SKOLSYSTEMET SÅGAS.
 
Det tyder på en stor fräckhet, att såga något helt i världens bästa land.
 
OECD tror sig också ha hittat syndabockarna till att hela vårt skolsystem kan sågas
jäms med fotknölarna.
 
DEN BORGERLIGA REGERINGENS SKOLVALSPOLITIK OCH KOMMUNALI-
SERINGEN AV SKOLAN.
 
Hela skolsystemet sågas allts, och OECD sammanfattar denna sågning med:
 
OJÄMLIKT, SVAGA FÅR INGET STÖD, BÅDE SVAGA OCH STARKA ELEVER
DRABBAS, BRISTANDE DISCIPLIN, ELEVER KOMMER FÖR SENT ELLER
INTE ALLS OCH DÅLIGA LÄRARE.
 
När man läser detta erinrar man sig det gamla ordspråket "sådan herre, sådan
dräng". Politikerna är ju herrar över skolsystemet, och aldrig har väl detta ord-
språk framstått som mer motiverat.
 
OJÄMLIKA POLITIKER, EN DEL BEGÅVADE STORSTADSBOR, EN DEL OBE-
GÅVADE LANTISAR, ALLT ENLIGT GENIET ANNA BATRA.
 
BRISTANDE DISCIPLIN, EN DEL KOMMER SENT TILL RIKSDAGENS SAMMAN-
KOMSTER, EN DEL KOMMER INTE ALLS.
 
OCH ATT POLITIKER ÄR "DÅLIGA" BEKRÄFTAS PÅ MÅNGA SÄTT, BLAND
ANNAT DEN BUDGETSITUATION VI NU BEFINNER OSS I.
 
Med sådana herrar kan det inte bli annat än de drängar OECD nu beskriver.
 
Det kan framstå som ett sätt att skämta, men innehåller mer "allvar" än vad
som först kan framstå.
 
SKOLAN ÄR INGEN EGEN VÄRLD, SKOLAN ÄR EN SPEGELBILD AV EN
STÖRRE VÄRLD, OCH DENNA STÖRRE VÄRLD ÄR SAMHÄLLET I EN VID
MENING, OCH DETTA SAMHÄLLE I EN VID MENING ÅTERSPEGLAT PO.-
LITIKERS FÖRMÅGA, ELLER OFÖRMÅGA, ATT SKAPA SYSTEM SOM
INTE SÅGAS MED FOTKNÖLARNA.
 
Vidgar man synen lite mer, är det många andra system som också sågas med
fotknölarna för att  de inte fungerar:
 
Kommunikationer, som kommer sent eller inte kommer alls, apotek, som
inte lagerhåller det som ska lagerhållas, ett försvar, som håller ut en vecka
på en liten plats, bara fienden inte skjuter för mycket, en kustbevakning,
som är en skugga av sitt forna jag , en sjukvård, som är i kaos på många
sätt ---------------------------------------------------
 
Listan kan göras hur lång som helst över system, som kan sågas jäms med fot-
knölarna, för att de inte fungerar som tänkt.
 
Slutsatsen är faktiskt ganska så enkel.
 
SKA MAN KOMMA TILL RÄTTA MED PROBLEMEN I SKOLAN MÅSTE MAN
SE SKOLAN SOM EN SPEGELBILD AV SAMHÄLLET OCH KOMMA TILL RÄT-
TA ÄVEN MED DE PROBLEM SOM FORMAR SKOLANS UTVECKLING I EN
VIDARE MENING.
 
Att kräva någon form av disciplin i skolan framstår inte som det mest meningsfulla
om ingen disciplin krävs av eleverna i andra sammanhang, lika lite som det är
svårt att kräva disciplin av eleverna, om samhället i övrigt är "odisciplinerade",
vilket ofta tycks vara fallet.
 
Sådan herre, sådan dräng och man gör som pappa gör, inte som pappa
säger.
 
Förebilder är vad vi kräver, säger då Bill
Förebilder är vad som krävs, säger då Bull
 
 
Vem är beredd att kalla "detta" en förebild ?
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STEFAN LÖFVEN LOVAR

Ett ord säger så mycket
 
En trängd och desperat statsminister är det minsta landet behöver.
 
Stefan Löfven tycks också ha insett att landet behöver en annan regerings-
konstellation än den nuvarande, något som märks i hans ordval.
 
Stefan Löfven förklarar nu hur kan kommer att ställa sig om regeringens
budget inte antas.
 
HAN LOVAR ATT AVGÅ.
 
Tänk att ett enda ord kan betyda så mycket, och tänk att Stefan Löfven, sent
omsider, insett så mycket.
 
Vi vet ju att politiker väger sina ord på guldvåg, och då betyder varje ord
ett "guldkorn".
 
STEFAN LÖFVEN HOTAR INTE MED ATT AVGÅ, HAN LOVAR ATT AVGÅ.
 
 
AE

NYVAL TYCKS VARA EN BEFRIELSE

Säg Åsa Romson och man himlar med ögonen
 
Det är väl bara de mest frälsta, som i dag kan känna tillfredsställelse med de
insatser regeringen gjort, eller inte gjort, så här långt.
 
Och inte ens de mest frälsta kan väl knappast känna sig nöjda med den
inverkan/påverkan Miljöpartiet fått regeringens politik.
 
Näringslivet tycks vara mycket enigt i sin syn på Miljöpartiets roll.
 
BORT MED MILJÖPARTIET FRÅN REGERINGEN SÅ FORT SOM MÖJ-
LIGT.
 
Dagens Industri skriver om detta idag, och man kan lösa en tämligen bred
uppfattning inom Näringslivet.
 
Ett nyval är kanske inte så tokigt, då kan vi bli av med MP och börja
om på nytt.
 
Att Miljöpartiet inte står högt i kurs hos Näringslivet, får väl ses som ett under-
statement, när en talesman säger:
 
" MILJÖPARTIET TROR JAG, OM MAN SKA VARA ÄRLIG, BARA FÖL-
JER OPINIONEN"
 
En annan uttrycker sig ännu mer rakt på sak:
 
" DET RÄCKER ATT NÅGON SÄGER ÅSA ROMSON, SÅ HIMLAR JU
FOLK MED ÖGONEN".
 
I så fall har ju Birger Schlaug helt rätt, Det Meningslösa partiet.
 
Att ett meningslöst parti bara följer opinionen behöver kanske inte va-
ra så farligt, värre är nog socialdemokraternas hållningssätt till Det
Meningslösa Partiet.
 
SOCIALDEMOKRATERNA FÖLJER ETT MENINGSLÖST PARTI, SOM
BARA FÖLJER OPINIONEN.
 
Ser man resultatet så här långt och inser innebörden, fullt ut, av ovanstående
framstår ju ett nyval, som ett sällsamt lyckosamt alternativ.
 
Det är inte bara Näringslivet, som har ont av Miljöpartiet, även delar av social-
demokraterna har svårt att hantera den uppkomna situationen, eller som ett
LO fack säger (Pappers):
 
" VI STICKER INTE UNDER STOL MED ATT MILJÖPARTIET INTE ÄR VÅ-
RA VÄNNER"
 
Förr fick man höra "att med sådana vänner behöver man inga fiender", kanske
det är dags att omformulera detta till:
 
" MED SÅDANA FIENDER I REGERINGEN FÅR MAN INGA VÄNNER"
 
AE 
 
 
 
 
 

FÖRSTÅR STEFAN LÖFVEN VAD HAN SÄGER ?

Hur är det egentligen ställt ?
 
Ibland finns det anledning att ställa sig frågan hur det är ställt "där uppe" hos
vissa.
 
En sådan "viss" tycks idag vara Stefan Löfven, hur är det egentligen ställt "där
uppe" hos Stefan Löfven ?
 
I "Gomorron" i dag tycks Stefan Löfven göra ett rejält självmål, ett själv-
må av det grövre slaget.
 
Vi vet att många i landet vill få bort Miljöpartiet från regeringen. Att sverigede-
mokraterna vill få bort dem är väl känt, men även Näringslivet, Alliansen och
många inom socialdemokraterna vill få bort Miljöpartiet från all makt, delvis
av olika skäl.
 
MEN BORT FRÅN MAKTEN SKA MILJÖPARTIET, ENLIGT MÅNGA, OCH
FÖR MÅNGA HAR DET BLIVIT DET ÖVERGRIPANDE MÅLET.
 
Detta övergripande mål, att få bort Miljöpartiet från regeringen, tycks ha medfört
att det mer eller mindre slagit "slint" hos Stefan Löfven.
 
Vi får nu höra att det  är diskutabelt att försöka få bort Miljöpartiet, ett utta-
lande man kan leva med, är man i händerna på någon får man vara försiktig
med ordvalet.
 
Men det som följer är svårare att leva med:
 
" OM MAN BARA HAR SOM MÅL ATT FÅ BORT ETT PARTI UR REGERIN-
GEN ÄR DET FRÅGAN OM DET PARTIET ÄR SERIÖST"
 
Att sverigedemokraterna inte är seriösa, det vet vi sedan länge, SD represente-
rar ju bara 800 000 väljare, alla mer eller mindre idioter och oseriösa, såvitt man
kan förstå av mer seriösa politiker. Men nu tycks också Näringslivet, Alliansen och
många tunga aktörer inom socialdemokratin vara oseriösa, de sätter högt på
agendan att Miljöpartiet ska bort.
 
MEN VILKET SJÄLVMÅL.
 
Stefan Löfven, och många med honom. är ju beredda att till varje pris driva
vilken politik med vem som helst, under det övergripande målet:
 
" SVERIGEDEMOKRATERNA MÅSTE BORT FRÅN ALLT INFLYTANDE TILL
VARJE PRIS".
 
Har man inget högre mål än att få bort SD från allt inflytande, till varje pris och
till vilka eftergifter i politiken som helst, vad är man då ?
 
Stefan Lövfen sa det själv, och får man tro honom är en sådan person och
ett sådant parti inte seriöst.
 
DET TILLHÖR INTE VANLIGHETERNA ATT EN STATSCHEF SITTER I EN
TV SOFFA OCH KLART DEKLARERAR ATT HAN OCH HANS PARTI INTE
ÄR SERIÖSA.
 
Bara ett så klantigt uttalande är skäl nog för ett nyval.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 

TERRORBAS SVERIGE

Terrorister älskar Sverige
 
Det vi vet sedan tidigare bekräftas i dag genom uppgifter i SvD.
 
TERRORISTER HAR ALL ANLEDNING ATT ÄLSKA SVERIGE.
 
Vi vet sedan tidigare att Sverige är av få länder, vid sidan av Somalia, där
det är fritt fram för extrema jihadister att rekrytera nya extrema jihadister
till kriget i Syrien och Iraq.
 
Ingen "ansvarig" i Sverige, bryr sig ett dugg om detta, heller.
 
Vi vet också att antalet extrema jihadister som åker till krigen och halshugger
folk, uppgår till mer än 300, mörkertalet är också stort. Av dessa har minst 40
återvänt till Sverige, och utgör en stor, mycket stor säkerhetsrisk, enligt SÄPO,
mer känt som SEPÅ, som mer speglar deras verksamhet.
 
Ingen "ansvarig" i Sverige, bryr sig ett dugg om detta, heller.
 
Nu presenterar Per Gudmundson i SvD siffor, som visar hur SEPÅ och "an-
svariga" politiker ser på vad som tecknas som "misstänkta terrorister".
 
SvD uppger att SEPÅ i 45 fall har rekommenderat Migrationsverket att avslå
ansökningar om uppehållstillstånd, för att berörda är "misstänkta terrorister".
 
Vad händer då med dessa "misstänkta terrorister", när Migrationsverket efter
förslag från SEPÅ, avslår ansökan om uppehållstillstånd, man vill ju gärna då
utgå ifrån att de förpassas så långt bort som möjligt, gärna så fort som möjligt,
så att inga bomber hinner brännas av.
 
Men icke, sa Nicke, utvisning är det som händer minst, eller inte alls.
 
SvD UPPGER ATT SAMTLIGA 45 "MISSTÄNKTA TERRORISTER" ÄR
KVAR I LANDET, SÄPO UPPGER ATT DET FÖRELIGGER "VERKSTÄL-
LIGHETSHINDER" FÖR EN EVENTUELL UTVISNING.
 
Man får väl anta att detta "verkställighetshinder" utgörs av att de måste be-
redas möjlighet att gå till tandläkaren gratis och hämta ut olika former av
försörjningsstöd, för att finansiera sin "misstänkta terrorism".
 
Man förstår snabbt att terrorister och "misstänkta terrorister" älskar
Sverige.
 
AV NÅGON UNDERLIG ANLEDNING TYCKS DENNA "KÄRLEK" VARA
BESVARAD AV "ANSVARIGA" POLITIKER OCH ANDRA "ANSVARIGA".
 
Minst 300 jihakrigare till Syrien och Iraq, som fylls på i en escalerande takt,
minst 40 jihadkrigare, som återvänt, och ungefär 45 "misstänkta terrorister",
som omfattas av myndigheternas kärlek, och får stanna kvar i landet trots
utvisningsbeslut.
 
Man håller sig för pannan och undrar hur det kunde gå så här långt,
även om bara SEPÅ ser på, borde det ju finnas andra, som inte nöjer
sig med att se på, samtidigt uppger SvD att det kommer att gå mycket
längre.
 
SvD bedömning är att det varje år tillkommer 15 - 25 "misstänkta ter-
rorister", som också kommer att omfattas av myndigheterna kärlek.
 
DESSA SKA DÅ ADDERAS, ÅR FRÅN ÅR, TILL TIDIGARE "MISSTÄNKTA
TERRORISTER" OCH MED ÅREN LÄR DET BLI MÅNGA "MISSTÄNKTA
TERRORISTER".
 
Man förstår lätt att terrorister och "misstänkta terrorister" älskar Sverige.
 
MINDRE LÄTT ATT FÖRSTÅ ÄR ATT DENNA KÄRLED TYCKS VARA
BESVARAD AV "ANSVARIGA" POLITIKER OCH MYNDIGHETER.
 
Man undrar, som sagt, hur det kunde gå så här långt, svaret det vet vi.
 
MED ÖPPNA HJÄRTAN OCH STÄNGDA HJÄRNOR, OCH MED SEPÅ,
SOM BARA SER PÅ, KAN DET GÅ HUR LÅNGT SOM HELST.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAMARBETSRGERINGEN LEKER MED KOTTAR - OCH ELDEN

Hjärtskärande rop hörs nu eka i lekstugan
 
Vi har nu några spännande dagar framför oss, blir det extraval eller blir det inte.
 
Stegen dit tycks oändligt många och oändligt tveksamma. Det första steget är
om SD ska "rösta för Alliansens budget". Det andra viktiga, något mer säkert än
osäkert just, är om då regeringen ska återremittera sin budget för eventuella änd-
ringar.
 
Man får väl anta en  sådan eventuell ändring bygger på att man ska ge
sverigedemokraterna ett maximalt inflytande.
 
Dagens Industri har en talande ledare rörande situationen i dag med rubriken:
 
AVGÅ OCH BÖRJA OM.
 
Det är alltså ingen tvekan om hur DI ser på hur SD ska agera, SD ska rösta
för Alliansens budget, så att regeringen "kan avgå och börja om".
 
DI argument för en sådan utveckling är förödande, man menar bland annat:
 
ATT REGERINGEN SKA ÖVERLEVA ÄR INGEN LÖSNING.
 
För väljarna är det nog tämligen lätt att ställe upp på detta, har regeringen in-
gen annan ambition än att överleva, bör den nog hitta på annat att göra än
att uppta Rosenbad.
 
DI är också kritisk, mycket kritisk, till möjligheterna till "breda överenskommelser"
just nu, i just detta läge, och menar:
 
DET GÅR INTE ATT FÖRST FÖR STUNDEN BEFÄSTA ENA BLOCKET FÖR
ATT SEDAN FÖR STUNDEN FÖRSÖKA SAMARBETA MED ANDRA.
 
Inte heller detta kan vara något väljarna har svårt att ställa upp på, det är inte
många av oss, som sympatiserar med tanken att man först bjuder på tårta för
att sedan sticka kniven i ryggen.
 
Detta hindrar dock inte regeringen från att beskriva sig själva som en sam-
arbetsregeringen, något som framstår som allt löjligare allt efter tidglaset
blir allt tommare.
 
Hur ser då väljarna på det alternativet att SD "röstar" för Alliansens budget" ?
Vi vet sedan tidigare undersökningar att ungefär 90 % av SD egna väljare gär-
na ser att ett nyval/extraval drivs fram, vilket bör ses som en förödande majori-
tet.
 
Nu visar en ny rapport att ungefär 70 % av Alliansens egna väljare också
förespråar en sådan utveckling.
 
EN FÖRÖDANDE MAJORITET AV DE SVENSKA VÄLJARNA ANSER SÅLE-
DES ATT SD SKA RÖSTA FÖR ALLIANSENS BUDGET OCH SKAPA EN RE-
GERINGSKRIS, HUR DEN SEDAN FALLER UT ÄR EN ANNAN FRÅGA.
 
Hur ställer sig då Stefan Löfven till att en förödande majoritet av de svenska väl-
jarna vill driva fram ett nyval/extraval. Hans uppfattning är lika tydlig och klar, som
den är anmärkningsvärd, för att inte använda ordet befängd, ett ord som vår kära
Magdalena Andersson också gärna tar till, när argumenten tryter.
 
Stefan Löfven menar att SD är ansvarslösa och driver fram en lekstuga i
riksdagen.
 
SD SKULLE ALLTSÅ I STEFAN LÖFVENS ÖGON VARA ANSVARSLÖSA
OCH DRIVA FRAM EN LEKSTUGA, OM DE DRIVER EN POLITIK, SOM EN
FÖRÖDANDE MAJORITET AV VÄLJARNA ANSER SKA DRIVAS.
 
Snällt uttryckt är detta nog som att spänna hästen efter vagnen, vi andra ser
det nog som ansvarslöst och som en sandlåda, mer än en lekstuga, att vägra
medverka till en politik, som en förödande majoritet av väljarna vill se.
 
Mindre snällt sagt skulle man kunna se Stefan Löfvens märkliga stånd-
punkt som ett bevis på att han anser att väljarnas uppfattning betyder
lite, eller inget alls.
 
VEM SOM DÅ FRAMSTÅR SOM ANSVARSLÖS BORDE VARA RÄTT SÅ
OOMTVISTAT.
 
Och när man ändå talar om lekstuga erinrar man sig det gamla talesättet:
 
MAN KAN INTE LEKA MED ELDEN HUR LÄNGE SOM HELST UTAN ATT
MAN BRÄNNER SIG.
 
Och ska Stefan Löfven fortsätta att leka med Miljöpartiet och Vänsterkommu-
nisterna, med förflutna rötter i Stalins Sovjetunionen, tyder det mesta på att
han kommer att bränna sig, bränna sig riktigt ordentligt.
 
Det Stefan Löfven inte riktigt tycks ha förstått, heller, är avgörande för
vilken roll socialdemokraterna kommer att ha i Sveriges framtida poli-
tik.
 
SKÖTER STEFAN LÖFVEN FÖGDERIET LIKA ILLA FRAMÖVER, SOM
SKETT SÅ HÄR LÅNGT, ÄR DET NOG MER TROLIGT ÄN OTROLIGT
ATT SOCIALDEMOKRATERNA FÖR ÖVERSKÅDLIG TID INTE KOMMER
ATT KUNNA PÅVERKA POLITIKEN I SVERIGE, I VART FALL INTE IFRÅN
ROSENBAD.
 
Att inte inse det är att skapa något helt värre, för socialdemokraterna, men
kanske inte för väljarna, än den påstådda lekstugan.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RSS 2.0