ISLAMISTER HOTA SVERIGE

Det alla vet men ingen får tala om
 
SÄPo släpper nu lite information som ger en annan bild än den gängse, en
gängse bild mot vad den ansvarfulle och kraftulle försöker ge.
 
SÄPO menar att islamister hela tiden ugör ett över tiden allt större hot
mot landet.
 
Det uppges från säkra källor att SÄPO kommer att tilldelas ökade resurser
för att bygga moskeer och minareter, så att  mankan trumpeta ut sitt krigiska
budskap.
 
SÄPO menar med detta att det är lättare att veta var hotbilden finns.
 
Fortfarande uppger man att det är 200 som är kända och som utgör det
största hotet.
 
Erfarenheter från andra länder att det största hotet kommer från isla-
mister som inte gjort sig kända menar SÄPO att man inte behöver be-
akta.
 
Man motiverar detta med att vi även här vet bäst, och det är bättra att jobba
med en mindre fara som är känd, än en större fara som är okänd, det blir
i så fall ingen tid över för Bond fester.
 
Dessutom uppger man sig vara tvungen att ligga lågt, då den ansvarfulle
och kraftfulle framfört beskyllningar mot SÄPO att de är rasister, när de
sagt att andra än svenskar kan vara terrorister.
 
Storbrittanien rankar Sverige som ett av de länder i Europa där terrot-
hotet kan vara som störst.
 
Man kan ju undra vilka som står för detta hot, för det kan ju inte vara'
Eric Ullenfåns gulleponkar, för då är det ju rasism.
 
Så det måste vara sverigedemokrater försedda med järnrör, om inte
annat är det lättare att ge sig på detta.
 
Arg ung svensk 2012
AE
 
 
 
 
 
 
 

BORÅS POLITISKA LEDNING VILL FRAMSTÅ SOM ENFALDIG

En kommun i avsaknad av ansvar och kunskap
 
Borås kommun tycks sätta en ära i att sätta Borås på kartan på det mest
egenartade sätt.
 
Utan att skämmas det allra minsta obstruerar man mot lagar och sunt för-
nuft. Gång på gång blir det böter och vite, förelägganden och dyra för-
likningar.
 
Ansvariga politiker och förvaltningschefer verkar inte ha koll på någotting
överhuvudtaget.
 
Den senaste förlikningen på 975 000:- måste väl ändå vara i särklass.
 
Att gå från ett läge där man kan erhålla ett visst belopp till ett läge där man
i en förlikning betalar 975 000:- till en konkursförvaltare, det är det få som
klarar av.
 
Man får väl anta att gruppledaren i den politiska styrelsen blir partiets
nye partichef efter denna bravur, för det är det inte många som klarar
av en prestation av detta slag.
 
Vi väljare ser nu ett klart mönster, ena gången är det några nollor för mycket,
nästan gång blir en positiv förlikning en negativ förlikning.
 
Att stämma ett konkursbo på sätt som nu skett, visar en sak.
 
Ingen ansvarig politiker, ingen ansvarig jurist och inte heller någon an-
svarig förvaltningschef tycks veta vad en konkurs egentligen är.
 
För då hade man inte stämt konkursboet, så enkelt är det, om man vet vad
en konkurs är.
 
Frågan är hur mycket vi skattebeatalare ska behöva förlika oss med, är det
verkligen rimligen att mer eller mindre enfaldiga individer, utan den minsta
kunskap om konkurser, ska tillåtas äventyra våra skattemedel på sätt som
här skett.
 
I ett land, där ansvar är något annat än rena floskler, borde ett beteende
av detta slag regelmässigt medföra skadeståndsansvar.
 
Men nu lever vi tyvärr inte i ett land där politiker har ansvar eller lever under
ansvar, det är därför de gör precis som de vill, oavsett hur mycket andra får
betala.
 
Ingen är ju så enfaldig att man inte kan tillgodogöra sig något. Ansvariga
politiker och chefer inom LKN och LKF borde väl därför överväga att gå en
elementär kurs i konkursrätt.
 
Där får man lära sig vad en konkurs är och att ingen vettig människa
driver en process på sätt som här skett.
 
Säger Du att jag jobbar på LKF eller
LKN blir jag förbannad
AE
 
 
 
 

BORÅS KOMMUN STYR FEL

Ansvarslös kommunal ledning
 
Man kan i BT i dag läsa ett inlägg med rubriken " Dyr förlikning för Borås".
 
Ja, det blir en dyr förlikning för skattebetalarna i Borås, som ofta får
kännas vid nedskärningar, som är svåra att förstå.
 
NU ÄR DE INTE SVÅRA ATT FÖRSTÅ, INTE ALLS SVÅRA ATT FÖR-
STÅ.
 
En politisk ledning som saknar ansvar och kunnande, kommunjurister som
är ansvarslösa och inte tillräckligt kunniga samt en förvaltningschef som är
oseriös, okunnig och närmast framstår som enfaldig.
 
Sjävklart blir det dyra förlikningar, när detta förenas och man ska försöka
åstadkomma något.
 
Att man från början stämde det aktuella bolagets tycks det ha fiunnits grund
för.
 
Att däremot fortsätta denna process mot konkursförvaltaren när bolaget
gått i konkurs framstår som direkt enfaldigt.
 
För att göra något som är direkt enfaldigt, måste man väl vara enfaldig,
eller ?
 
Motivet till detta enfaldiga agerande var fullständigt befängt. Lars Nordin me-
nade då:
 
Kostnaden för att driva en process är lägre än motpartens förlikningsbud.
 
Många ruskade på huvudet och menade, finns det ett förlikningsbud, lägg ner och
ta det.
 
Nu vet vi resutatet.
 
FÖRLIKNINGSLIKVID BLIR AKTUELL, MEN ÅT ANDRA HÅLLET.
 
Man säger bara; finns det verkligen människor, som är kapabla till sådant.
 
Svaret är uppenbarligen ja, och de sitter på ledande beafttningar i Kommunen
och medför för oss skattebetalare stora, helt onödiga kostnader.
 
Omsvängningen motiverar nu Lars Nordin med:
 
Vi har kommit fram till att vi inte har något att vinna på att driva denna process
då det finns en risk att vi förlorar.
 
Alla som tidigare ruskade på huvudet menade ju då att just detta var risken.
 
Nu, långt senare, har en sk jurist och den sk förvaltningschefen Lars Nordin
kommit fram till vad de borde ha kommit fram till långt tidigare.
 
Och för det ska vi skattebetalare betala 975 000:-.
 
Och en poltisk ledning, som tycks helt okunnig i dessa frågor, då man låter dessa
sk jurister och sk förvaltningschefer husera på sätt, som gör att framstår som full-
ständiga idioter.
 
Lite vite här och lite vite där, några böter där och några böter här, en och annan'
förlikning, och gärna lite obstruktioner mot lagstiftning.
 
VAD HÅLLER EGENTLIGEN BORÅS KOMMUN PÅ MED, HAR MAN I LEDNINGEN
BLIVIT SKATT GALEN ?????????????????????????????????????????????
 
 
Förvaltningschef och jurist samråder
inför stämning
AE
 
 

DET SLAPPA MYNDIGHETSSVERIGE

Svensk Exportkredits ledning chockad
 
Ledning på SEK uppger sig nu vara chockade, och chocken beror på:
 
Vi kan väl inte veta vilka chefer vi anställer och att de visar vilka
chefer de är.
 
Den chock ledningen på SEK säger sig uppleva är inget mot den chock
mänga medborgare känner.
 
När de blir påminda om att det i Sverige finns myndighetsledningar
som är mycket mer inkompetenta än man tidigare kunde föreställa
sig.
 
Men nu vet man, en chockartad upplevelse.
 
SEK ledning menar sig ha blivit förd bakom ljuset. Detta förefaller vara en
mycket märklig omskrivning.
 
Runt styrelse och VD tycks mörkret vara kompakt, där finns inget ljus
överhuvudtaget.
 
Nu försvarar man sig med:
 
Vi kan inte hela tiden scanna igenom brottsregistret för att se om några
av våra anställda eller konsulter är kriminella eller inte.
 
I verkligheten är "några av våra anställda eller konsulter" EN nyckelperson vid SEK
och det är inte vilken nyckelperson som helst.
 
DET ÄR RISKONTROLLCHEFEN.
 
Det borde väl till och med en ledning, som närmast framstår som imbecill,
klara av att "scanna" efter en person.
 
Men det är tydligen för mycket begärt i dessa kriminella kretsar.
 
Hela myndighetens existens har gång på gång ifrågasatts, då man menar att den
inte behövs.
 
För att möta denna kritik uppges den anvarsfulla Alliansrgeringen hävda att
man behövar alla myndigheter, då deras politiska kompisar som gåva vill
komma åt dessa ledningsfunktioner.
 
Ledningen för SEK gör nu gällande att man anlitat ungefär 100 konsultbolag, kanske
alla dessa för över lättförtjänta penagr till Panama, vem vet ?
 
100 konsultbolag som utför konsulttjänster som inte behövs till en myndighet
som inte behövs.
 
Det är klart att det inte blir pengar över de sjuka och döende.
 
Ansvarsfullt, sa Bill
 
Ansvarsfullt och kraftfullt, sa Bull
 
 
Aha, är det därför det blir som det blir
AE
 
 

MODERATA LÖGNER OCH DESPERATION

Desperation och lögner styr nu moderaterna
 
I dag kan man i BT läsa en moderat hyllning till bland annat modebranschen i
Borås.
 
Hyllningen är undertecknad av bland annat moderaternas gruppledare Anna
Kinberg Batra.
 
Vem är är Anna Kinberg Batra ??
 
Förutom att vara gruppledare för moderaterna i riksdagen är hon moderaten,
som på fullt allvar i en tv intervju menade att alla utanför Stockholm var obe-
gåvade lantisar.
 
Aktuell reporter studsade då till och frågade om hon menade allvar, svaret blev då
efter en viss eftertanke.
 
Ja, alla utanför Stockholm är obegåvade lantisar. Vissa lantisar har dock visat
att de inte är obegåvade genom att de flyttat till Stockholm.
 
Éfter detta geniala uttalande blev hon befordrad till gruppledare av den ansvarsfulle
och kraftfulle.
 
Säger en hel del om de sk Nya Moderaternas attityder till medborgarna.
 
Här gäller inte "alla är lika", " alla är lika värdefulla", "ingen får vara utanför" och allt
det andra pladdret. Här gäller rakt upp och ner.
 
De som bor utanför Stockholm är rakt upp och ner obegåvade lantisar.
 
En del av dessa obegåvade lantisar är så obegåvade lantisar att de röstar på det
parti som hävdar att de är obegåvade lantisar.
 
Men man ska väl inte bli överraskad, har hon som föredöme den ansvarsfulle och
kraftfulle, som på fullt allvar hävdar att huvuddelen av svenskarna är mentalt handi-
kappade, då är ju obegåvad lantisa ganska så snällt.
 
Vad säger inslaget i övrigt ? Jo, har man ingen trovärdig politik får man väl spetsa
politiken med lite lögner, eller kanske stora lögner.
 
Att moderaterna vill sänka bolagsskatten till 22 % från 26,3 % är väl känt och
bör på ett antal års sikt ge resultat.
 
Socialdemokraterna bemöter detta med att man också vill sänka bolagsskatten från
26,3 % men inte med så mycket.
 
Detta beskriver skribenterna som:
 
Socialdemokraterna föreslår en kraftig höjning av bolagsskatten.
 
Om man nu ska använda ordet kraftfull finns det någon lögn som kan framstå som
kraftfullare, knappast.
 
Nästan 30 % av väljarna röstar på ett parti som bygger sin politik på att ljuga
kraftfullt, och ansvarsfullt får man väl anta.
 
När det ansvarsfullhet mm tycks skribenterna ha blivit trötta på slutet av inlägget.
 
Man menar att regeringens ANSVARSFULLA politik medför nya jobb. Här har tyd-
ligen tröttheten tagit ut sin rätt.
 
MAN GLÖMDE ATT ANVÄNDA ORDET KRAFTFULLA POLITIK.
 
Per Slingerman och den ansvarsfulle och kraftfulle får nog nu många sömnlösa
nätter
 
Hylla obegåvade lantisar och glömma att säga kraftfull.
 
Då är man desperat inför valet.
 
Hej, jag heter Anna
AE

MORGONHÄLSNING FRÅN FOLKETS STORE LEDARE

Morgonhälsning till det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade statsminister hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag har fått det intrycket att fler börjat ifrågasätta min ansvarsfullhet och kraftfull-
het.
 
För att motverka detta kommer jag inom den närmaste tiden att hävda att jag är
ansvarsfull och kraftfull ännu oftare än jag gör nu. Målet är att hävda detta minst
5 gånger om dagen.
 
Min ansvarsfullhet kommer till uttryck i den kraftfulla ledning Alliansrgeringen visar
gentemot Svensk Exportkredit. Många tycks förfärade över den kriminalitet och in-
kompetens som råder på myndigheten.
 
Men äver här visar alla mentalt handikappade medborgare att de är offer för vanfö-
reställningar. Alliansregeringen prioriterar andra mål när det gäller myndigheternas
verksamhet.
 
Det övergripande målet är att skapa chefsbefattningar för politiska kompisar utan er-
farenhet och kunnande.
 
Som ett led i detta tillsätter vi i myndigheternas styrelser politiska kompisar, som saknar
all erfarenhet och kunnande.
 
Dessa i sin tur letar upp andra politiska kompisar utan erfarenhet och kunnande för att
ge dessa välbetalda tummelplatser som generaldirektörer.
 
Dessa generaldirektörer letar i sin tur upp goda kompisar utan erfarenhet och kunnande
och besätter alla nyckelbefattningar med dessa. I detta senare led anses dock det som
merit att vara straffad för skattebrott, gärna grövre sådant.
 
Med denna väl genomtänkta strategi för chefsutnämningar säkerställer vi två viktiga mål.
Dels gör myndighetscheferna alltid som vi säger, och som belöning får de husera bäst de
vill med skattebetalarnas medel.
 
Dels säkerställer vi att VD ledning underlättas genom att alla gör som han vill, och dessa
får i sin tur som belöning att de också får husera helt fritt med skattebetalarnas medel.
 
När det gäller just Svensk Exportkredit förekommer det kritik som går ut på att myndigheten
inte behövs.
 
Alliansregeringen prövar aldrig om en myndighet behövs, för oss är det viktigaste att den finns.
Genom dessa myndigheter kan vi säkerställa en arbetsmarknad för våra politiska kompisar utan
erfarenhet och kunnande, var skulle de annars kunna få anställning.
 
På samma sätt säkerställer vi framtiden för oss själva, genom att trygga vår försörjning med
rejält tilltagna avgångsvderlag. Många av oss är helt beroende av dessa då många av oss
saknar sådana erfarenheter och sådant kunnande att vi är attraktiva på den reguljära arbets-
marknaden.
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle statsminister de flesta av Er en fortsatt trevlig dag.
 
AE

MODERAT PLADDER

En moderat verklighet i svart och vitt
 
De senaste väljarundersökningarna visar en mycket trend, en väldigt intressant
trend.
 
Trenden visar tydligt hur sjukt det svenska debattklimatet har blivit.
 
Att alla sverigedemokrater är rasister, nazister, främlingsfientliga, obegåvade,
lågutbildade och hela övriga registrer, det ver hela världen idag.
 
Och att alla Nya Moderater är antirasister och hela köret det vet ju också alla,
eller de tycks kanske bara vara.
 
Men hur är det egentligen ställt inom de Ny Moderaterna.
 
Nu visar de senaste undersökningarna att det pågår ett ständigt flöde av mode-
ratväljare till SD.
 
Nu uppstår ett litet problem.
 
En begåvad, högutbildad Moderat i Stockholm, som är antirasist, främlingsvänlig,
för globalisering och öppna gränser, det tycks ingen ände på hur korrekt moderaten
är.
 
Är han fortfarande begåvad, främlingsvänlig och allt det där, när han börjar sympatisera med
SD.
 
Någon form av mr Hide tycks det, att kunna byta alla egenskaper på det viset.
 
SÅ SNABBT OCH SÅ TOTALT.
 
För han måste ju vara rasist, när han / hon bestämmer sig för att rösta på SD, det har
ju alla blivit tillsagda att tycka.
 
Eller det kanske visar att den Nye Moderaten redan var rasist och allt det där innan han
började sympatisera med SD.
 
I så fall är det ett klart bevis på att den ansvarsfulle Fredrik retorik inte bara är rent
pladder utan oanständigt oseriöst.
 
Men alla rasister och allt det andra i moderaterna kan ju göra något åt detta pladdret.
 
Man kan rösta så att man slipper höra detta oseriösa pladder.
 
Trenden tycks föra med sig andra problem. I samband med tidigare val visade sig en hög
andel skolungdomar sympatisera med SD, och nu ska det till omskolningsläger för lärare,
som ger goda lärare och goda elever.
 
Flödet av moderater i Stockholm, från moderater till SD, tycks bestå av äldre. Här biter
inga omskolningsläger för lärare.
 
Så vad blir nästa steg ??
 
Omskolningsläger för en pensionär i varje kvarter, för jobblinjen kan ju inte utnyttjas.
 
Det tycks allt klarare att vissa instrument är väldigt falskt stämda.
 
 
Man behöver ju inte kunna tänka
för att kunna pladdra. menar Fredrik
AE

ATT INTE KUNNA OCH INTE VILJA SOM POLIS

En polisorganisation i förfall
 
Dagens nyheter skriver i dag om vår svenska polis.
 
Vi är fortfarande några som minns den gamle landsfiskalen med sina konstaplar,
som ryckte ut, utredde, skrämde brottslingar och skyddade hederligt folk.
 
Det är inte dessa Dagens Nyheter skriver om, man skriver om polisen idag.
 
En polis som inte vill, som inte kan, som inte rycker ut, som inte utreder
och som skrämmer hederligt folk i stället för brottslingar.
 
Detta inslag i DN bör läsas, för det ger en klar bild av läget i Sverige i stort och
läget inom polisen i synnerhet.
 
En oanständig rikspolischef, som inget vill och inget kan, i den mån han gör
något går det ut på att mörklägga brister och skönmåla statistik.
 
En oanständig justitieminister som stöttar en oanständig rikspolischef.
 
EN OANSTÄNDIG RIKSPOLISCHEF OCH EN OANSTÄNDIG JUSTITIEMINISTER
I ETT OANSTÄNDIGT LAND, DÄR OANSTÄNDIGA POLISER VARE SIG VILL ELLER
KAN.
 
 
Som utför mindre arbete desto fler de är, som visar energi enbart när medborgare har en
attityd som inte passar.
 
Och som gärna utövar våld mot hederligt folk med "fel attityd" men ogärna utöver
våld mot brottslingar, det kan ju vara falrigt.
 
Som tipsar kriminella kompisar om planerade beslag, och som utför brott ihop med krimi-
nella kompisar.
 
OANSTÄNDIGA POLISER LEDDA AV EN OANSTÄNDIG RIKSPOLISCHEF SOM STÖTTAS
AV EN OANSTÄNDIG JUSTITIEMINISiTER.
 
Vill man leva i ett anständigt land utan oanständig justitieminister finns det möjlighet att påverka
detta.
 
Att göra ett anständigt val 2014.
 
DN krönika bör bara läsas.
 
 
Det är min attityd som är den rätta
AE

ALLA TYCKS INTE BLIVIT HELT GALNA

Ibland tycks hyfs ändå gå hem
 
Ett antal väljarundersökningar under senare tid visar att SD stadigt gått framåt.
Detta har inte ändrats av det spektakel som förevarit under senare tid.
 
Yrvaket och förvånat, och troligen helt felaktigt, menar många att detta spekta-
kel inte påverkat opinionen.
 
Det sannolika är nog precis tvärtom
 
Skriverierna, förföljelserna, perspektivet mm, allt har hamnat långt bortom det
anständiga.
 
Sverige framstår alltmer som ett land där all sans och allt förnuft tappats
på vägen.
 
Det underblåsta hatet mot SD har medfört att många tyckas att ramlat över kanten,
inga överdrifter är för grova.
 
I BT kan man bland annat läsa att SD inte är ett DEMOKRATISKT LEGITIMT
PARTI.
 
Idag skulle ungefär 750 000 väljare rösta fram SD, men det är inget demokratiskt
legitimt parti.
 
Hatet mot SD och önskan att skapa motsättningar tycks i landet ha nått sådana
nivåer att man ger sig rätten att omdefiniera demokratin.
 
Tänk om det ändå är så att senare tids spektakel ändå medfört en påverkan på väljarna,
men på motsatt sätt:
 
Nu får det vara nog, vi måste få lägga våra röster var vi vill utan att bli utsatta för
en hatfull förföljelse.
 
Tänk om det är på det viset.
 
Tänk också hur annorlunda utvecklingen i Tyskland skulle ha blivit om många
tyskar under 30 - talet tänkt så i jude frågan.
 
Tycks ha kvicknat till igen
Adolf och Fredrik
AE
 

ATT SÄTTA EN KOMMUN PÅ KARTAN

 
Ränderna går aldrig ur zebran
 
Inte heller går ränderna ur en kultur, inte i första taget.
 
Ljuger en Kommun, så fortsätter en kommun att ljuga.
 
Har en kommun ett bostadsbolag, där man ljuger, då fortsätter bostads-
bolaget att ljuga.
 
OÄRLIGHET SOM AFFÄRSIDE.
 
Att Borås Bostäder ska riva ett antal fastigheter kan man tycka till om, i olika
riktningar.
 
Men om bostadsbolaget har bestämt sig för att riva och skriver nya hyres-
avtal några månader före rivning, då är det annorlunda.
 
Utan att informera om att rivning är förestående.
 
DÅ KAN MAN BARA TÄNKA I EN RIKTNING, DET ÄR FULLSTÄNDIGT ÅT
"HELSICKE", I HÖGSTA GRAD OÄRLIG OCH BORDE INTE KUNNA FÅ FÖRE-
KOMMA.
 
En hyresgäst ska bara inte hamna i den sitautionen att han/hon skriver ett avtal
utan att känna till att fastigheten ska rivas inom några månader.
 
Hyresgästen ska ges möjlighet att avstå från hyreskontrakt, vederbörande
kanske bara vill "flytta en gång".
 
SANSLÖST OSERIÖST OCH OÄRLIGT, OCH AV ETT KOMMUNÄGT BOLAG.
 
Med beaktande av ett antal andra ärenden i kommunen kanske det går till som det
gör bara för att fastighetsbolaget är kommunägt.
 
Och en VD som säger sig "jag kan förstå den synpunkten" när han blir tillfrågad om
det kan uppfattas som oärligt.
 
Det verkar vara det enda bolagets VD kan förstå, vi andra förstår att man ska
informera om sådant i samband med hyresavtal.
 
Men bolaget är ju om sagt kommunägt, och då får man ju inte ställa för höga krav,
eller kanske inga krav alls.
 
En kommun som hellre betalar vite än följer lagen, då ska man nog inte räkna
med någon större ärlighet.
Nu är det lättare att förstå varför en viss
staty sattes på plats.
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GANGSTERSTADEN

Märkliga sätt att sätta en kommun på kartan
 
Man blir med jämna mellanrum förvånad, sällan positivt.
 
Borås har med jämna mellanrum sagt sig vilja sätta staden på en karta, och nog
sätter man staden på kartan.
 
Ett fleral fall, där Konkurrensverket anser att Borås Stad bryter på upphandlings-
regkler och i övrigt inte följer gällande regelsystem.
 
Ett flertal fall där medborarar förvägrats vissa rättigheter, fått rätt i Förvaltningsrätt,
men sedan ändå inte rätt.
 
En ren obstruktion mot gällande lagstiftning, och man gör det med vetskap
att ingen vare sig kan eller vågar göra något.
 
Utbetalda skadestånd, där Borås Stad hanterat ärenden fel.
 
Och så ett antal fall där Borås Stad hellre obsutruerar mot lagstiftningen och betalar
vite/böter än att hålla sig till vad som gäller.
 
Nu senast Förvaltningrättensom dömer Borås Stad till böter/vite för att man obstru-
erar ch inte ger en medborgare den rätt vederbörande har.
 
Så nog kan man säga att kommunledningen sätter Borås Stad på kartan.
 
MEN VILKEN KARTA.
 
Det borde ju egentligen vara omöjligt att en kommunledning visar sådant förakt
för både gällande lagstiftning och kommunens invånare.
 
Och parallellt med detta arbetar man med värdegrunder och medborgardialog.
 
SATT PÅ KARTAN IGEN, VÄRLDSREKORD I HYCKLERI.
 
Det måste vara bekvämt att vara politiker, att inte kunna skämmas.
 
När man borde skämmas.
 
 
HaHa, nu lurade vi Dig allt igen
AE
 
 
 
 
 
 
 

OFFENTLIGA MEDEL SLÖSAS KRAFTFULLT BORT

Systematisk stöld från svenska folket
 
Svensk Näringsliv har kommit med en rapport med ruriken "offetnliga stödpengar
till Näringslivet" där man menar att mängder av miljarder rinner ut till ingen nytta.
 
SvD tar idag upp detta i en ledare.
 
De som läser detta kommer omedelbart fram till en entydig slutsats.
 
VÄRLDENS MEST ANSVARSFULLA ALLIANSREGERINGEN ÄR VARE SIG
ANSVARSFULL ELLER KRAFTFULL.
 
Tvärtom, man är synnerligen ansvarslös.
 
Rapporten visar att Alliansregeringen är extremt ansvarslös.
 
Det finns inga sammanställningar överhuvudtaget, som gör det möjligt att följa
upp hur dessa medel används.
 
Avsändare, mottagare, projekt, allt är höljt i mörkaste dunkel, och ingen
som helst uppföljning eller utvärdering.
 
INGEN HAR EN ANING OM HUR DET GÅTT, INTE OVANLIGT ATT MAN INTE
HAR EN ANING I DESSA KRETSAR.
 
Drygt 12 miljarder i jordbruksstöd, ingen har en aning om hur det gått.
 
En energimyndighet, som delar ut niljarder lite här och där, inte heller här någon
som har en aning om hur det gått
 
Mängder av andra myndigheter, som pyttsar ut pengar, utan att någon har en
aning om hur det gått.
 
Det enda man vet är att det gått åt många miljarder.
 
Ingen sm helst utvärdering, alla har inte "en aning" och inget tyder på att något
gett resultat
 
Rapporten förklarar detta med att politikerna hellre vill ha symbolpoäng, och det är
lättare att låtsas vara kraftfull än att vara kraftfull.
 
En enad expertis menar att för att satsningar av det här slaget ska vara framgångsrika,
med stöd av det här slaget, krävs erfarenhet ochkunnande.
 
Expertisen är lika enig om att detta kunnande och denna erfarenhet inte återfinns hos
de myndighetschefer, som pyttsar ut miljarder hit och dit, utan att ha en aning.
 
TÄNK BARA TILLVÄXTVERKET, DÄR GICK MÅNGA MILJARDER, INTE EN ANING.
En politiker från Pajala, som inte hade en aning, och pytsade ut miljarder till mottagare
som inte heller hade en aning.
 
Som skattebetalare är det lätt att ha både en och två aningar.
 
EN SÅ ANSVARSLÖS REGERING SKA INTE FÅ FÖRNYAT MANDAT.
 
Att pytsa ut mängder av miljarder både hit och dit utan några som helst utvär-
deringar och inte ha en aning om detta, heller.
En ansvarfull regering som inte har
styrning på något, har inte en aning
om hur man når land, driver bara
omkring.
AE
 
 

LÄGG NER SVENSK EXPORTKREDIT OCH DESS VD

Tärande myndigheter
 
Svensk Exportkredit har ju inte precis rosat nyheterna under senare tid.
 
När det inte kan bli värre, blir det värre.
 
Mycket, mycket värre.
 
Nu visar det sig att riskkontrollchefens hustru är dömd för grova skatte-
brott och fått fortsätta att arbeta med riskkontroll på Svensk Exportkredit.
 
Kan det bli värre, ja det kan faktiskt bli värre.
 
MYCKET MYCKET VÄRRE.
 
Nu visar det sig att riskkontrollchefen också dömts för grova skattebrott,
kopplade till det bolag han och hustrun använt för riskkontroll i Svenska
Exportkredit.
 
Och han har fått fortsätta arbeta som riskkontrollchef.
 
Om detta är ett utrryck för hur man ser på begreppet riskkontroll på SEK tycks
det vara motiverat att lägga ner på riskkontroll och SEK.
 
Och hur i himmelsens namn är en generaldirekör beskaffad som tillsätter en'
riskkontrollchef, som är straffad för grov ekonomiska brottslighet, och samti-
digt låter hans hustru fortsätta med allsköns oegentligheter i SEK.
 
FULLSTÄNDIGT HORRIBELT.
 
Och detta hela tiden återkommande horribla, rena idioter till myndighets-
chefer, har uppstått under senare år.
 
UNDER DEN ANSVARSFULLA ALLIANSREGERINGEN, SOM HAR ETT KRAFT-
FULLT STYRE.
 
Det blir allt klarare att detta kraftfulla styre syftar till att göra Sverige till ett rent
gangsterland, i den mån vi inte redan är där.
 
En idogt arbetande generaldirektör
sysselsatt med att tömma skattekistan
AE

ETT GALET LAND

Enfald och dårskap breder ut sig
 
När ingenting längre tycks kunna bli värre tycks ändå det mesta kunna bli värre.
 
Mycket värre.
 
Den största världnyheten under de senaste veckorna har varit ett par järnrör i
Stockholm. Järnrören har analyserats ur alla tänkbara vinklar, men framför allt
alla otänkbara vinklar.
 
Nu har denna världsnyhet ersatts av en ny världsnyhet.
 
EN VÄSKA I STOCKHOLM.
 
Perspektiven och förmågan till analyser tyder på att Sverige inte borde hamna på
21 plats i internationell rangordning,snare framstår 1021 som en mer rättvisande
siffra.
 
En något alkoholpåverkad persom, funktionshindrad, ramlar ur sin rullstol och blir
upphjälpt av två förbipasserande, tydligen utrikesfödda.
 
Väl på plats igen finner han att såväl väska som utrikesfödda är borta.
 
En fullständigt naturlig förklaring i detta läget är att väskan, som borde ha
funnits, nu är stulen.
 
Det är ju absurt att kräva att han i detta läget skulle komma ihåg att han glömt
väskan på en bar.
 
Reaktionen, som tycks ha uppstått, ska vara densamma, vare sig väskan blivit
stulen på riktigt, eller han trott den blivit stulen, men blivit kvarglömd.
 
Än en gång, det är bisarrt, befängt och absurt, att vederbörande i detta läget
skulle "komma ihåg" att han glömt väskan på en bar.
 
Hela händelseförloppet måste ses utifrån att vederbörande trodde att väskan var
stulen, vare sig så skett eller inte.
 
Kan verkligen journalister på olika tidningar vara så korkade.
 
Knappast troligt, för då vore det ändå mer förfärligt, agendan är säkert en annan
än att debattera en "väska".
 
Att "väskan" lämnats in anonymt väcker ju mer frågor än det ger svar.
 
Skulle verkligen en barägare, som hittar en kvarglömd väska på sin bar, lämna
in den "anonymt" till polisen.
 
FÖGA TROLIGT
 
En helt sjuk historia och ännu sjukare är dimensionen den fått.
 
De perspektiv som nu rullas upp är, om möjligt, ännu sjukare.
 
En vakt har fått höra av den bestulne, att denne "inte längre vill leva i detta invandrar-
land".
 
Knappast ett uttalande man rekommenderar, men nu ska vakten få psykolog-
hjälp.
 
P S Y K O L O G H J Ä L P
 
för att ha utsatts för detta hemska.
 
Man undrar om alla blivit skvatt galna, med detta perspektiv på utsatthet och behov av
psykologhjälp skulle ju varenda medborgare i landet erbjudas prykologhjälp.
 
Hur i himmelsens namn kan det ha blivt så tokigt.
 
Ännu tokigare tycks vara att det blir togigare för var dag.
 
En "väska" som världsnyhet och psykologhjälp, visst är det tydligt att vissa behöver
hjälp.
 
Det är inte bara en väska som gått upp i rök
AE

OFFENTLIG UPPHANDLING HÄR OCH DÄR

USA som föredöme
 
Offentliga myndigheter, både kommuner, regioner och statliga myndigheter mm,
anser sig ofta inte bundna av gällande upphandlingsregler.
 
I bästa fall försöker man motivera avstegen med några floskler, som alla förstår
är just bara floskler.
 
Oftast är man så arrogant i sitt förhållninssätt att man inte ens anser sig behöva
motivera något, kanske med ett nonchalant tillägg:
 
"Vi kommenterar inte enskilda fall"
 
I de flesta fallen medför avstegen ofta fördyringar, och inslag av ren korruption tycks
ofta vara betydande.
 
Vill man värna om offentliga medel och upphandla "moraliskt och etiskt rätt" finns det
ofta möjligheter att skriva in dessa krav i upphandlingsprocessen.
 
Förekommer sällan i det bästa landet i världen, här finns bara tillväxt och pengar
numera.
 
Moral och etik tycks tillhöra fablernas värld, eller som Göran Persson lär ha sagt:
 
"Etik vad är det för en djävla hund".
 
I det hemska landet USA tycks förhållningssättet vara helt annorlunda. Där visar man
i den offentliga upphandlingen att vissa aktörer inte håller en sådan klass att de ska
kunna komma ifråga i offentlig upphandling.
 
Oljebolaget BP har blivit bannlyst utifrån dessa principer.
 
Man menar att offentliga myndigheter bara ska göra ffärer med "ansvarstagande företag
och individer" och förbudet för BP att göra affärer i USA gäller intill "bolaget möter federal
affärsstandard"
 
En helt omöjlig tanke i Sverige, här tycks ofta det motsatta gälla.
 
Ju sämre affärsstandard desto mer affärer, blir bättre grogrund för mutor då.
 
Att gränsdragningsproblemen är stora är tämligen klart, men det behöver ju inte innebära
att vi gör "tvärtom", lite etik och moral skulle inte göra någon större skada.
 
Det är pengarna, bara, som räknas
AE

MORGONHÄLSNING FRÅN FOLKETS STORE LEDARE

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade statsminister hälser de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Den senaste dagarna har varit fyllda av debattinslag angående skattefinansierad
läxhjälp, och mycet av denna debatt tyder på vanföreställningar, tyvärr ofta före-
kommande bland min mentalt handikappade befolkning.
 
Alliansregeringen har varit väldigt tydlig med att denna privatundervisning är dyrare
än all annan undervisning.Kostnaden för denna exlusiva privatundervisning ligger på
ungefär 225:- per timme, den kostnad skattekollektivet får betala, medan övriga offent-
ligt finansierad undervisning kostar ungefär 60:- per elevtimme.
 
Avsikten har aldrig heller varit att minska slöseriet med skattemedel. Avsikten har fullt
ut varit att återinföra det gamla guvernantskapet, så att förmögna och rika kan återfå
den ställning i samhället de är värda.
 
Att denna ekonomiska favör finansieras över skattsedeln, och att det drabbar dem värst
som inte har råd utnyttja systemet, det har vi ragit med i beräkningen. Vi markerar med
detta att alla i samhället  inte ska ha samma rätt till utbildning.
 
De finns också de som felaktigt hävdar att just detta inslag i RUT avdraget skulle hänga
samman med att omvandla svart arbetskraft till vit.
 
Vi Alliansregeringen vet ju att detta är fel, det finns inga privatlärare som arbetar svart
överhuvudtaget, utan vi använder detta argumentet för att göra det lättare att gynna
redan gynnade.
 
Den viktigaste orsaken till att Allansregeringen vill införa avdrag för läxhjälp är  den effekt
det får på antagning till högre studier.
 
Genom att gynna redan gynnade att nå bättre studieresultat säkerställer vi att elever från
de lägre klasserna inte får betyg som gör det möjligt att fortsätta med högskolestidier.
 
Vi har redan får många elever från lägre klasser vid våra universitet, som senare går ut i
samhället och arbetar med frågor som är Alliansregeringen främmande och vi ser att det
är nödvändigt att sätta stopp för detta.
 
På vissa områden har det redan gått för långt. Även om vi ofta hävdar att "alla är lika
mycket värda" får ingen ta oss på orden är det gäller RUT avdrag.
 
Tidigare kändes det osäkert om vi skulle kunna få igenom denna reform, som uppskattas
mycket framför allt av finansfolk. Vårt goda samarbete med sverigedemokraterna medför
dock att vi räknar med att få igenom reformen.
 
Syftet med att gynna redan gynnade var så ädelt att jag för tillfället fick lägga tången åt
sidan.
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle statsminister de flesta av Er en fortsatt trevlig dag.
 
AE
 
 
 
 
 

SVENSK EXPORTKREDIT LEDS AV EN FÅRSKALLE

Undantaget som bekräftar regeln
 
Ingen regel utan undantag, sägs det, och det tycks stämma även när det gäller
Svens Exportkredits Generaldirektör.
 
Svensk Exportkredit framstå väl i dag som en av de största aktörerna onom
området ekonomisk brottsliget, uppifrån och ner, och även kopplat till vissa
familjer.
 
EN MAFFIA HELT KLART I KLASS MED VAD VI KÄNNER FRÅN SICILIEN.
 
Men det finns ljuspunkter, det finns belackare som säger att alla generaldirektörer
är både förbrytare, inkompetenta och oärliga.
 
Men detta visar sig inte gälla Generaldirektören på SEK. På en förfrågan om också
han skickar skattepengar till skatteparadis säger han:
 
"Nej, herregud, jag är för dum för det"
 
Ett tydligt undantag som bekräftar en tydlig regel.
 
En generaldirektör, som inte är oärlig, bara inkompetent och inblandad i ekonomisk
brottslighet.
 
Vill man ställa kraven låga, kan man ju se detta som en ljuspunkt.
 
 
Generaldirektör på SEK
AE
 
 
 

BJUDER MAN IN PROBLEM FÅR MAN PROBLEM

Att skapa problem framför att lösa problem
 
Nu börjar SÄPO intressera sig för jihad resor och varnar "svenska ungdomar"
från att resa till Syrien och slåss.
 
Man menar att detta kan medföra en radikalisering, som medför en ökad
riskprofil vid "hemkomsten".
 
Storbrittaniens säkerhetsminister kallar dessa resor från Sverige för "jihad -
turism". De radikaliseras, tränas i terror och återvänder "hem" som betydligt
farligare turister.
 
När det gäller denna typ av problem finns det val man kan träffa, man kan be-
stämma sig för hur man ska bete sig i en viss fråga.
 
I just detta vägvalet består valet i om man ska skapa ett problem medvetet
för att sedan fruktöst ska försöka lösa det, eller om man ska undvika att
skapa ett problem.
 
Om man inte tar hit sk "unga män" som ägnar sig åt jihad turism så behöver ju
inte SÄPO övertyga några "unga män" att de ska avstå från Jihad - turism.
 
Tänk att ett så enkelt samband ska vara så svårt att förstå
 
Svensk ung man
AE

EKONOMIN GÅR SOM TÅGET, I SVERIGE

En tiger blir en snigel
 
När tillväxten inte gick som tåget steg den med 6 %. Vår uppskattade och
ödmjuke finansminister blev då tvungen att resa runt i världen och i ödmjuka
ordalag tala om hur duktig han var.
 
Anders Borg är en god djurvän och beskrev då vår ekonomi som en tiger-
ekonomi.
 
Nu har förutsättningarna förändrats, inte för att vi gjort något fel, det förekommer
inte, utan för att andra gjort fel.
 
Nu har vi ingen tillväxt alls, och vi ligger i riskzonen för depression.
 
Källor uppger nu att Anders Borg är sysselsatt med att skriva om de tal han har
i samband med sina resor. Källorna uppger också att Anders Borg tycks mer har-
monisk nu när han inte behöver skryta så mycket.
 
Sin vana trogen kommer djurvännen Anders Borg att likna vår ekonomi vid ett
djur.
 
Denna gång kommer han att beskriva ekonomin som en snigelekonomi.
 
Det betyder med Anders Borgs ordval, med knytning till djurvärlden, att vår eko-
nomi går kräftgång.
 
Men detta är egentligen en skönmålning, tillväxten må  skenbart ligga still
men per capita minskar den.
 
Och detta beror på att antalet invånare ökar något mer än produktionen.
 
Att påpeka detta ekonomiska grundfakta är rasism och därför väljer man att
bortse från verkligheten, även här.
 
Så i den politiska retoriken ökar tillväxten per capita i takt med att antalet analfabeter
ökar.
 
Men i verkligheten är det tvärtom.
 
Politisk retorik är ju också riktigt underhållande.
 
När BNP per capita sjunker för att antalet invånare ökar fortare ön produktionen så
menar man att detta ökade antal, på fullt allvar tycks det, ska rädda vår välfärd och
våra pensioner.
 
Och så finns det de som säger att den ansvarfulle inte har humor, inget kan vara mer fel.
 
Den ansvarsfulle kejsaren
AE

MORGONHÄLSNING FRÅN FOLKETS STORE LEDARE

Morgonhälsning till det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade statsminister hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
I dagarna fick vi ta del av en ny rapport som visar skolresultatet i Sverige jäm-
fört med andra länder.
 
Vi håller ställningarn på alla fronter, visserligen visar vi sämre resultat än Ryssland,
men vi ligger klart före länder som Kirgizistan, Burma och ett antal andra länder.
 
Resultattrenden är också positiv, men hänsyn till mängden mentalt handikappade
medborgare, minskar resulteten inte i den takt man kan befara.
 
Resultatrapporten visar på många punkter att vår ansvarsfulla politik är rätt. Den visar
bland annat att sambandet mellan insatta resurser och resultat är svagt. Vi kommer därför
att fortsätta vår ansvarsfulla politk med besparingar inom området.
 
Det enda område vi kommer att freda, är vinstöverföringar till olika skatteparadis.
 
På en punkt ger rapporten oss helt rätt, då man menar att attityden till kunskap är
viktig. Återkopplingar är då viktiga och man menar att kulturer som glorifierar kändi-
sar som knappt kan läsa, får stora problem.
 
Vi kommer därför att fortsätta vår kulturrevolution och målet är att glorifiera kändisar
som inte kan läsa alls.
 
Man pekar på det fria skolvalet och menar att detta inte är en garanti för bättre resultat.
Här har rapporten helt fel. Vi moderater har sagt att fria skolval är en garanti för bättre
resultat och detta tycks rapporten ha missat.
 
Rapporten pekar också på vikten av goda lärare. Vi delar den uppfattningen och kommer
därför att intensifiera ansträngningarna att upprätta omskolningsläger för lärare så att alla
tycker samma sak och är lika goda.
 
Rapporten har tyvärr hamnat lite fel när man hävdar att lärarlönerna spelar stor roll för
resultatutvecklingen. På annat håll menar man ju att det inte finns ett samband mellan
resurser och resultat. Vi kommer därför fortsättningsvis att satsa på lärarstudenter som
har sämre betyg och kräver sämre betalt.
 
Rapporten styrker oss också i vår uppfattning att ju fler analfabeter vi tar hit desto fler
blir det vi kan glorifiera för att de inte kan läsa.
 
Vi i Alliansregeringen har alltid ställt höga krav på hur skolresultaten ska utvecklas. Vår
ambition är att vi ska bli bättre än Ryssland, vilket vi ser goda möjlighter till om Ryssland
också drabbas av en naturkatastrof.
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle statsminister de flesta av Er en fortsatt trevlig dag.
 
AE
 

DET POLITISKA VÅLDET I SVERIGE ESCALERAR

Det politiska våldet breder ut sig
 
För drygt 6 år sedan hade vi obetydliga inslag av politiskt våld i Sverige, och det
var vi tacksamma för.
 
Idag har vi ingen anledning att vara tacksamma i detta avseendet, det politiska
våldet är omfattande och escalerar.
 
Startpunkten för detta var Fredrik Reinfeldt hatiska hållning som han uttryckte genom
att hävda:
 
 
Dessa meborgare är inte värda så mycket, jag vill inte ta i dem med tång.
 
I egenskap av statsminister ska han enligt grundlagen "ta i alla med tång" med det är
inget som bekymrar den ansvarsfulle och kraftfulle.
 
Sedan den dagen går det knappt en dag utan att någon sverigedemokrat blir utsatt
för politiskt fysiskt våld.
 
Det är ju legitimerat av den ansvarsfulle statsministern på samma sätt som Adolf
legimiterade våldet mot judarna.
 
ADOLF OCH FREDRIK.
 
Senast under helgen en ung sverigedemokrat nedslagen och misshandlad av ett
gäng, bestående av Eric Ullenfåns gulleponkar. Detta kulurella gäng skrek jävla
sverigedemokrat, så mycket svenaks kunde de.
 
I vilket annat land som helst skulle detta betecknas som ett hatbrott, men inte i Sverige.
 
Här är det enkeltrafik, hatbrott och rasism förekommer bara i en riktning.
 
Vid politiskt våld mot andra än sverigedemokrater, mobiliserar hela den korrekt eliten
och försvarar demokratin.
 
Vid våld mot sverigedemokrater tiger man och samtycker.
 
Man får ha väldigt vida referensramar om man kam tycka att detta är förenligt med demo-
kratiskt statsskick.
 
Nyligen firades en manifestation mot Kristallnatten.
 
Troligen var dessa antirasister med då, för de är ju antirasister ??
 
Fullständigt sanslöst bedrövligt att våra politiksa ledare inte bara samtycker till detta våld
utan även underblåser våldet.
 
ADOLF OCH FREDRIK.
 
 
Kristallnatten går igen, år 2012
i Sverige.
Adolf och Fredrik
AE
 
 
 

ANTIRASISTER FÖRNEDRAR EN RASIST

4 mulsimska ungdomar i form
 
Vi har ju under år fått lära oss att tiga, om vissa sker, och att högljutt skrika
om rasism i vissa avseenden.
 
Vi har också i ryggmärgen och generna att rasism i Sverige är en enkel-
riktad föreelse
 
Att förnedra en "svennehora2 är inte rasism.
 
Det är numera kultur.
 
De som till äventyrs vill vidga sina perspektiv bör titta på sajten Avpixlat idag.
Sajten har filmat en kulturuppvisning, som i andra länder än Sverige skulle
betecknas som annat än kultur.
 
Men nu är vi i Sverige och inslaget visar en kulturell uppvisning av antirasister.
Det är ju den beskrivning vi får av våra politiska ledare.
 
Självklart ändrar en del korrekta svenskar inte sin uppfattning efter att
ha sett på detta inslag.
 
Men det är faktiskt ändå värt att se, man får en bra inblick i vad Fredrik Reinfeldt
konkret menar när han vill ersätta vår barbariska kultur med en högre muslimsk
kultur.
 
 
Apropå kackerlackor
AE

NÄRINGSLIVSFÖRANKRING

Företag och samhälle
 
I dagens BT kan man läsa ett inslag som värmer hjärtat, ett antal företagare
som delar ut stipendier till företagsamma ungdomar, som visat framfötterna.
 
I den företagsekonomiska teorin finns en sk intressentmodell, som byg-
ger på antagandet att alla är beroende av varandras insatser.
 
Inget tärande och inget närande, ingen som står utanför och alla bidrar.
 
Ser man företaget utifrån denna modell är företaget en del av samhället,
och skördar utifrån detta skördarna av vad många andra intressenter bidrar
med.
 
Företaget har med detta synsätt ett mer socialt ansvar än vad många spontant
hävdar.
 
De företagare, som insett detta, vill gärna ge tillbaks lite av vad de fått, och
nu utdelade stipendier är ett utomordentligt fint exempel på när denna ide
omsätts i praktiken.
 
Social ansvar och social redovisning har under många år varit på tapeten
inom företagsekonomin, men det har bara blivit en "tumme" med några få
undantag.
 
Borås Stad har en Näringsavdelning och en Näringslivschef, som säkert gör myc-
ket gott.
 
Lek med tanken att man här skulle göra ännu mer gott, Borså Stad skulle kunna
bli navet i en sammanslutning, där företag på orten i varierande utsträckning tar
samma sociala ansvar som nu kommer till uttryck i dessa stipendier.
 
Det skulle kunna ske i samarbete med BT utan stora åthävor, inga glamorösa galor
osv. Enskilda företagare kan dela ut stipendier utifrån egna möjligheter, kanske inom
sin egen bransch.
 
Även små stipendier skulle kunna uppmuntra och stöjda unga företagare som redan
tagit ett antal stapplande steg och visat sig ha en ide det bör satsas.
 
Kommunen som nav, BT som medverkande, lokala företag och lokala unga
företagare.
 
Det är ingen vild gissning att många företagare skulle vilja vara med i ett sådant
sammanhang, både av egoistiska skäl och sociala skäl.
 
Avståndet mellan tanke och att komma till skott beror ju på personlighet och
ambition, behöver alltså ingen lång startsträcka för att komma igång.
 
Inte heller blir det dyrt, för någon, skött på rätt sätt.
 
Alla tankar mot "starta eget tänkande" bör i så fall portförbjudas.
 
Ett företag ska ha kommit igång, vara på fötter, visat framfötterna och ha goda ideer
som kan utvecklas.
 
Då kan 25 000:- vara avgörande, för den unge företagaren, men inte för ett före-
tag med social ansvar.
 
Swedbank i Borås har ju goda erfarenheter av detta under ett antal år, bör kunna
att gå att utveckla.
 
Det går alltid att vara mer på hugget,
bara aptiten är den rätta
AE
 
 

SVÄLTANDE PENSIONÄRER BETALAR BARNKALAS

Det var faktiskt bättre förr
 
I vart fall i vissa avseenden.
 
Vi har under en lång period haft ett socialt system med ett skyddsnät i olika
fomer, som syftat till att skapa en omfördelning, från rika till fattiga.
 
Detta har skett via skattesystemet.
 
Man kan diskutera omfattningen på denna omfördelning och man kan diskutera
nivåerna, men i likhet med många andra jämförbara länder har vi haft det..
 
Vi har haft det.
 
Beroende på idelogiskahemvist kan man komma fram till olika ståndpunkter om
vi ska ha en omfördelning eller inte, och hur stor den i så fall ska vara.
 
I det Nya Moderata Sverige förs inte längre en debatt hur stor denna omfördel-
ning från rika till fattiga ska vara.
 
För den ska inte förekomma, det ska svältas i vissa grupper enligt Fredrik
Reinfeldt.
 
I stället för denna omföredlning sker det nu en debatt hur stor omfördelningen
ska vara från fattiga till rika.
 
Som skattesystemet är utformat är reglerna för ROT och RUT avdrag inget annat än
en ren omfördelning från fattiga till rika.
 
Och denna omfördelning, från fattiga till rika, blir allt större efterhand, eftersom
detta system hela tiden vidgas till att omfatta ytterligare tjänster.
 
SVERIGE ÅR 2012, OMFÖRDELNING SKATTEVÄGEN FRÅN FATTIGA TILL RIKA.
 
Och även sådana som drabbas av denna omfördelning röstar för det.
 
Jag är också omfördelad, men det är OK,
jag svälter gärna bara barnen får större
tårta på kalaset
AE

BARNKALAS ÖKAR KLYFTORNA

Ökade klyftor bland barnkalasen
 
Aldrig någonsin har det varit tydligare hur fullständigt vansinnig den politik
är som Alliansregeringen för i vissa avseenden.
 
Att föra en politik som syftar till ökade klyftor både vad gäller ekonomi,
utbildning mm är fullständigt hårresande, men man gör det.
 
Avdrag för läxhjälp är hårresande.
 
Men det räcker inte med ökade klyftor vad gäller ekonomi och utbildning.
 
Nu ska även barnkalas "RUTAS " och skapa större klyftor, rika får bidrag för
stora kalas och fattiga får bidrag för små kalas, om man har råd med
kalas är det bäst att tillägga.
 
ROT och RUT fundamentalismen är djup rotad i själen hos vissa, det
spelar ingen roll hur tokigt det blir, ROT och RUT ska det bara vara.
 
Och ett Skattverk som slår ifrån sig, det blev inte som vi tänkt det skulle
bli.
 
Nej och det är där det ligger.
 
Låter man fundamentalismen styra och inte se till vad som är vettigt, då
blir inte mycket som man tänkt sig.'
 
Då kan till exempel också barnkalas skattefinansieras.
 
VIVE LA SUEDE, tokigare kan det inte bli.
 
Men så är det ocksåd en ansvarsfulle och kraftfulle som styr.
 
RUT avdrag möjliggör dyrare tårta, för vissa
 
AE

DET NYA MODERATA MAFFIA SVERIGE

en moderata ansvarsfullheten genererar brott
 
Och det är inte vilka brott som helst, det är grova brott, omfattande stora belopp
och begångna av kompisar på höga nivåer inom olika myndigheter.
 
Under de 6 år den ansvarsfulla och kraftfulla Alliansregeringen styrt landet
har den grova ekonomiska brottsligheten, utförda av kompisar på höga pos-
ter inom olika myndigheter, escalerat något alldelses otroligt.
 
Den ena affären följer på den andra och allt detta har inträffat sedan den ansvars-
fulla och kraftfulla Alliansregeringen tog över styret av landet.
 
Man ägnar sig själva åt otillbörligheter, utser kompisar till generaldirektörer
som ägnar sig åt ren kriminaltet, och som i sin tur utser kompisar under sig
som också ägnar sig åt kriminalitet.
 
De som tycker att dessa ord är överdrift ska läsa Dagens Industri angående den
grova ekonomiska brottslighet som förekommer på SEK, Sveriges Exportkredit-
nämnd.
 
Denna brottslighet överträffar det mesta, och kan bara bedrivas i ett land där Rege-
ringen lämnat Walk Over till denna brottslighet under tiden de försöker sätta landets
befolkning på svältkur.
 
SEK har en sk riskkontrollchef, som är sk nära vän med en av myndighetens högsta
chefer. Denne riskkontrollchef ska kontrollera att myndighetens risker, i samband med
krediter, minimeras.
 
DEN ANSVARSFULLA OCH KRAFTFULLA ALLIANSREGERINGEN HAR HELT
LÄMNAT WALK OVER MED TYDLIG ADRESSERING.
 
Det är fritt fram att roffa åt sig allt som finns att roffa åt sig, bara Du har den rätta
relationen.
 
Riskkontollchefen heter Per Kamerin, och sitter fortfarande och bedömer risker på
SEK, Men några frågor vill han inte svara på, varför ska han göra det.
 
MED EN REGERING SOM LÄMNAT WALK OVER.
 
Finansinspektionen låtsas ha satt igång en sk utredning, men vi vet redan var det kommer
att sluta.
 
Ingen har gjort fel, pengarna är bara borta.
 
Inte får man ge sig på de ansvarsfulla och kraftfullas kompisar, de har rätt att roffa
åt sig av våra pengar.
 
UTAN REGERINGENS WALK OVER HADE DETTA INTE VARIT MÖJLIGT, ÄVEN
GROVA FÖRBRYTARE GÖR KALKYLER.
 
Fredrik är vår kompis, och kalkylen är ingen risk.
 
Stölderna finansieras med svältkurer bland sjuka och arbetslösa.
 
I Sverige, år 2012, och detta röstar folk på.
 
Allt sker genom att Kamerin ihop med sin hustru bildar ett bolag, som arbetar som konsult
till SEK, bland annat låtsas hustrun de riskkontroller den anställde maken bör utföra, och
för vilka han är anställd och uppbär lön.
 
Mot detta får hennes och makens bolag gruvligt betalt. Dessa obskyra ersättningar slus-
sas sedan till Panama och Liberia där dessa makar bildat ogenomträngliga bolagskon-
struktioner, som gör det omöjligt att se vad som hänt.
 
Något så svinaktigt kan bara förekomma när de berörda svinen vet att de kan hålla
på med detta svineri utan att någon gör det.
 
De som tycker att detta svineri, under hand godkänt av Alliansregringen, har ju ett
lätt val framför sig 2014, om de vill att svineriet ska fortsätta.
 
RÖSTA PÅ DEN ANSVARSFULLA OCH KRAFTFULLA ALLIANSREGERINGEN.
 
 
SEK ledning planlägger stölder
med Alliansregeringens tysta samtycke
AE

POLITIK SOM BYGGER PÅ LÖGNER

Moderater som är ute och reser
 
I dagens BT finns ett inslag under rubriken "Männsikor vill ha privata alternativ".
 
En av författarna är riksdagsmnnen Ulrik Nillson, som för det mesta är ute
och reser, ofta semesterresor på det allmännas bekostnad.
 
På sina resor har han nu fått sällskap av moderaten Annette Carlsson.
 
Den moderata politiken är i vissa avseenden lätt att sammanfatta:
 
Man kan inte beskriva det man vill genomföra, för då får man inga röster,
och därför beskriver man något annant.
 
Man kan inte heller alltid beskriva det man uppnått, får då får man inte heller
några röster, och därför beskriver man något annat.
 
Det mesta i retoriken går ut på att helljuga, halvljuga, manipulera, undanhålla och
upprepa mantra så att de fäster sig vare sig de är fel eller inte.
 
Redan rubriken är en manipulering.
 
Människor leder tanken till att de flesta vill ha privata alternativ.
 
Så är det inte, vissa vill ha det, många vill ha det, men andelen är fortfarande i mino-
ritet.
 
Vad händer med jobben om Vänsterkommunisterna får sin vilja fram, här menar skriben-
terna att man "slår undan benen" och riskerar jobben. Fråga är mycket lätt att svara på.
 
Skribenterna pratar helt enkelt strunt, om en viss privat vård (motsv) överförs till
offentlig vård följer personalen med, på samma sätt som sker när offentlig vård
överförs till privat.
 
Snarare visar erfarenheter och statistk att det privata alternativet skapar mer slimmade
organisationer, dvs färre anställda.
 
Resenärerna Ulrik Nilsson och Anette Carlsson ljuger helt enkelt på den punkten.
 
Man för också fram procentsatser som visar hur många som vill kunna "välja". Men dessa
procentsatser anger inte de som vill kuna välja privat, utan avser enbart "att kunna välja".
 
Ett fritt val kan utformas i offentlig regi.
 
Även här manipulering, i bästa fall, tankarna leder till något annat.
 
Det är säkert många som tycker att många vänsterkommunister har skygglappar, men det är
också många andra som tycker att andra har skygglappar.
 
Att i alla lägen, oavsett om det blir dyrare och oavsett det blir sämre, arbeta för
privatisering av än det ena och än det andra tyder på minst lika stora ideologiska
skygglappar.
 
KANSKE ÄNNU STÖRRE.
 
Privatiseringar bör debatteras utifrån ett mer seriöst perspektiv, där de är bra bör
de införas, där de är dåliga bör de inte införas.
 
Kan man inte argumentera för sitt politiska alternativt med annat än tomma ord , som är
avsedda att vilseleda och manipulera, pekar nog det mesta i en viss riktning.
 
POLITIKEN ÄR TOM.
 
Riksdagsmannen Ulrik Nillson bruklar uttrycka sig i former som leder tankarna i en viss
riktning, som sammanfaller med skribenternas.
 
Man känner att valfriheten borde bli större för oss väljare, vi borde kunna påverka
mer när det gäller val av riksdagsmän och deras nöjesresor.
 
Får Nya moderater ljuga hur som helst ?
AE
 
 

MEDIAS BERÖRINGSSKRÄCK

Uppochnedåtvända världen
 
Ministrarna Hägglund och Björklund har nu klarat ut att vi får fira advent och
lyssna på psalmer.
 
Det är bra, mycket bra, men ett litet steg på vägen.
 
Vad som är lite bekymmersamt är medias förhållningssätt till denna fråga och
hur den hanterats.
 
BT har idag en ledare där man tar upp denna fråga och menar att Skolverkets
vägledning präglas av "räddshågenhet" och "beröringsskräck".
 
Räddshågenheten och beröringsskräcken finner man också på andra håll
än inom Skolverket.
 
MAN FINNER DET INOM MEDIA, BLAND ANNAT PÅ BT.
 
Var var BT innan Hägglund och Björklund talade om att vi fick sjunga psalmer i
kyrkan, jo de var inlåsta:
 
I SIN BERÖRINGSSKRÄCK AV SIN RÄDDSHÅGENHET.
 
Med den uppfattning BT nu för fram, och de flesta på goda grunder säkert delar,
borde man slagits för detta mycket tidigare, långt tidigare.
 
MEN MAN VAR RÄDD OCH HÖLL TYST.
 
Medias uppgift, som man upplevde den förr, att utöva kontroll och påverkan i sam-
hällsfrågor, tycks ha fallit bort helt.
 
På grund av beröringsskräck och räddshågenhet
 
I EN BÄTTRE VÄRLD SKA INTE BT SKRIVA POSITIVT OM DETTA NÄR HÄGGLUND
OCH BJÖRKLUND GETT KLARTECKEN.
 
BT SKA FÖRST SKRIVA OM DET SÅ ATT HÄGGLUND OCH BJÖRKLUND VISAR TECKEN
PÅ BÄTTRING.
 
Det tycks som om media behöver ställa sig en och annan fråga.
 
 
Nu har regeringen gett klarteckan om att
man får skriva.
AE
 
 
 

REGERINGEN INFÖR RYSKA AFFÄRSMETODER

Regeringen hotar med dåliga relationer
 
SAS affären är nu i hamn för hur lång tid vet vi inte, men de mest förhoppninfsfulla
tror för 6 månader. Sedan dags för nya besparingar och nya pengar.
 
Men nya pengar tycks vara lätt att frå fram, det tycks om vissa ministrar konsulterat
ledande politiker i Kina.
 
Att hota banken med att man får dåliga relationer med Staten om man inte gör
som Staten säger, brukar ju vara en framgångsrik politik i Kina.
 
Även Putin har använt denna typ av hot med stor framgång.
 
Den annars så rigide finansmarknadsministern tycks besitta betydligt större flexiblitet
än många annat.
 
Att hota bankerna med dåliga relationer för att få sin vilja fram, det tyder på stor
flexibilitet och förmåga att hitta nya öppningar på svåra problem.
 
Bankerna, som fallit till föga för dessa hot, och nu lånat ut pengar de inte vill låna ut,
uppger sig ändå vara nöjda, och menar:
 
Vi blev ju ändå inte fängslade, för det händer ju att man blir i likande länder,
som Ryssland. Där är det bäst att göra som politikerna säger, när de hotar
så tydligt.
 
Tydligen finns det fortfarande politiker i Sverige som inte förstått innebörden av globali-
sering.
 
Peter Eriksson, miljöpartiet, menar att hotet är "häpnadsväckande" och att ministern
"agerat politiskt väldigt tveksam".
 
Miljöpartiets kopplingar till vänsterkommunisterna tycks inte vara så tighta som
man trott.
 
Att ifrågasätta Putins affärsmetoder måste väl ändå vara som att svära i kyrkan i dessa
kretsar.
 
Vissa betecknar också ministerns hot som otillbörligt, och detta föranleder ju en hel del
förvåning.Det verkar som om många förstått väldigt lite, eller inget alls.
 
 
Det måste väl ändå alla inse att en otillbörlig regering använder otillbörliga metoder.
 
 
Snälla Peter Norman, jag ska göra som Du
säger, bara Du släpper loss mig
AE
 
 
"
 

MORGONHÄLSNING FRÅN FOLKETS STORE LEDARE

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade statsminister hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag, tyvärr lite gråmulen, ungefär som den moderata poli-
tiken.
 
Som många av Er redan hört har Riksrevisionen lämnat en rapport över till-
ståndet i den Försvarsmakt, som inte finns,  Vi har nu blivit beskyllda för att
ägna oss skönmålning och att använda tomma ord. Dessa beskyllningar
bygger på vanföreställningar, inte så ovanlig bland medborgare som är men-
talt handikappade, så jag har en viss förståelse för dessa vanföreställningar.
 
Men även mentalt handikappade borde väl kunna förstå att en tom politik bara
kan beskrivas med tomma ord, hur skulle det annars se ut.
 
Ska man beskriva arbetslösheten som om att den minskat när den ökat, vilket
vi gör, så måste det ju bli med tomma ord.
 
Likaså är det med infrastruktursatsningar. Ska vi beskriva oss som ansvarsfulla
och framgångsrika, vilket vi gör, när tågen står stilla, så måste det ju bli med tom-
ma ord.
 
Den sänkta restauranmomsen skulle ge fler jobb, men så blev det inte. När vi nu
ändå hävdar att det blev fler jobb, så måste vi använda tomma ord, det måste väl
alla ändå inse.
 
Och ännu tydligare blir det när det gäller Försvaret. Vi är nu på väg att tömma hela
Försvaret, så att det bara finns några Gripen kvar, och det gör vi för att gå familjen
Wallenberg till mötes. Ett tomt försvar kan ju bara beskrivas med tomma ord, allt
annat blir ju bara hyckerli, och det vill vi inte använda när det gäller Försvaret. Det
räcker att vi hycklar på alla andra områden.
 
Nej, de tomma orden är nog fullt motiverade. Och vi kommer att fortsätta inför valet
med dessa tomma ord, för att få väljarna att tro att vår politik inte är så tom som den
är.
 
Samtidigt hoppas vi i Alliansregeringen på att Ni har en viss förståelse för att vi skön-
målar vår politik, lite röster är vi väl ändå värda.
 
Och med detta hälsar Er ansvarsfulle statsminister de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
 
AE

BJÖRKLUND OCH HÄGGLUND RYTER TILL

Undrens tid tycks inte vara förbi
 
Det fanns en tid när man fick sjunga "Den blomstertid nu kommer". Man fick till
och med sjunga en psalm i kyrkan.
 
Och ingen mådde dåligt av det, nu får man inte sjunga en psalm och många
tycks må dåligt.
 
Det är nog bara Sverige i hela världen, där man kommit på den befängda iden att
man ska stängaPr dörren för vår egen kultur, till fördel för inslag som kan diskuteras.
 
Så när Skolverket kom på den bisarra iden att skicka ut en påminnelse inför
julen till alla skolor, att psalmer var tabu, var det ingen som ´reagerade.
 
Man är ju så van vid denna typ av bisarrt betende att man inte reagerar överhuvud-
taget.
 
Ett onormalt inslag har blivit ett normalt inslag, man vänjer sig.
 
Men idag blir man förvånad, riktigt ordentligt förvånad och riktigt ordentligt positivt för-
vånad.
 
Bägge ministrarna Göran Hägglund och Jan Björklund tar nu strid och menar att
det normala ska vara normalt och inte onormalt.
 
Göran Hähhlund menar nu att han är trött på att två gånger om året höra detta och passar
det inte Skolöverstyrelsen får man ändra skollagen, så att barn får sjunga en psalm i
kyrkan.
 
Jan Björklund fyller då på med att han i sin tur är trött på detta trams två gånger om året,
och skärper man sig inte får man ändra i lagen så att psalmer får sjungas.
 
Bägge menar att skollagen redan nu ger utrymme för detta.
 
Prata om att läxa upp Skolöverstyrelsens Generaldirektör. Men så går det när fack-
liga pampar befordras, utan andra meriter än att kunna tramsa, som Björklund säger.
 
Ministrarnas plötsliga kovändning 180 grader förvånar, något måste ha hänt.
 
Kanske man inför valet kommit underfund med att även svenskar ska få ha en kultur,
och att den inte ska bestämmas från minareter och annat importerat.
 
Den plötsliga kovändningen skulle kunna motivera många raljanta inlägg, men det får nog
anstå. Är detta början på något bättre är det en väldigt bra början.
 
Nu återstår bara att man erkänner att rasism inte är en enkelriktad företeelse samt
att man medger att även svenskar ska få säga vad de tycker.
 
Skulle detta inträffa har Alliansen en valseger säkrad, säkert som amen i kyrkan, för det
tycks numera vara tillåtet att säga.
 
Synnerligen bra rutit av Göran Hägglund och Jan Björklund, båda värda både en och
flera rosor.
 
Även en indian kan tydligen
AE
 
 
 
 
 

MODERAT ARBETSMARKNAD

Så var det dags igen
 
Den moderate megafonen, Jan Ericsson, har nu fått ett nytt inlägg från "Pappa"
i Stockholm, som är infört i BT under rubriekn Ungas Jobb.
 
Både analys och förslag till lösning är de gamla vanliga, och förfärar inte
mindre bara för att de upprepas.
 
Och de blir inte mer rätt heller, bara för att de upprepas.
 
Analysen brister i ett avseende något alldelses förfärligt.
 
Vi har en högre unddomsarbetslöshet än jämförbara länder i Europa, att då åbe-
ropa krisen i vår omvärld är bara kosmetika.
 
I detta avseende har vi en kris vi i allt väsentligt skapat själva.
 
Lösningarna ör också de gamla vanliga, och bygger på ett fundament tankefel.
 
Det skapas inga jobb om det inte finns behov av arbete.
 
Megafonen vill ha bredare vägar till jobben. Man kan göra vägarna hur breda som
helst, finns det inga jobb, uppstår inga jobb bara för att "vägarna" görs bredare.
 
Man ska, enligt megafonen, förankra på arbetsplatserna, ha goda kontakter samt
datera upp informella närverk.
 
Kvalificerat trams.
 
Finns det inga jobb skapas det inga jobb genom "uppdaterade närverk".
 
Närverken kan i realiteten bara åstadkomma en sak.
 
Finns det ett jobb kan en med bättre närverk lättare få jobb än en med sämre
närverk.
 
Men det skapas inga jobb.
 
De enda jobb som möjligen kan avses är då det offentliga betalar lönen, men
inte ens då skapas per defintion ett "jobb".
 
Vare sig ungas eller andras arbetslöshet kommer att lösas innan man er-
känner en viktig omständighetet.
 
JOBB SKAPAS BARA NÄR DET UPPSTÅR BEHOV AV ATT NÅGON GÖR NÅGOT
NÅGON ANNAN VILL HA.
 
Detta kan stimuleras genom att underlätta skapande av företag, under förutsättning att
dessa har avsättning för varor/ tjänster.
 
Men aldrig genom uppdatering närverk och bredare "vägar".
 
Så länge man inte inser denna fundamentala förutsättning kommer alla sk nya "jobb"
att bestå av "gratisjobb" före företagen och myndigheter, och arbetsmarknaden blir
mer och mer konstlad med allt större svårigheter att finna den dynamik som erfordras.
 
AE

SMYGVÄGAR I PPM SYSTEMET, DÄR OCKSÅ

Ytterligare ett system i gungning
 
Lappa lite här och lappa lite där, se bara till att fasaden ser hel ut.
 
Nu är det PPM systemet som ska lappas och lagas, men lappas och
lagas, så att ingen märker det.
 
SMYGVÄGEN, BAKOM RYGGEN PÅ MEDBORGARNA.
 
Inkomstpensionen den finns, bromsen på denna den finns och PPM finns,
allt borde vara fröjd, men så är det inte.
 
Bromsen slår det som det är tänkt, men den slog till vid fel tillfälle, man
hade glömt att det är val vart 4 år.
 
Dilemma, hur ska man lösa detta utan att skattebetarna märker detta.
 
Inkomstpemsionen måste ju höjas men får inte höjas, och bromsen måste
ju få vara kvar men ska inte vara kvar.
 
DET FÅR VÄL BLI EN SMYGVÄG SOM VANLIGT.
 
Och vilken tur, det finns även här en smygväg, som gör att man kan lura väljarna.
 
Inkomstpensionen kan höjas utan att höjas och bromsen kan vara kvar utan
att vara kvar.
 
Det är bara att höja bostadsbidragen och att sänka skatterna.
 
Vilken fiffig smygväg, då framgår det ju inte att någon tidigare fattat fel beslut,
och framför allt oroas inte väljarna inför valet.
 
 
 
Är man naken så är man
AE
 

TYSTNADENS RIKE

Nolltolerans mot tystnad
 
Trots att tystnad är påbjuden i landet höjs ibland en och annan röst, ensamma
i öknen.
 
Jan Scherman skriver i dag en krönika i Dagens Industri om detta och menar:
 
Sverige är mer än någonsin tystnadens rike.
 
Han hänvsar till Palme, som stred för demokratin, som tog ställning och som
gillades och ogillades.
 
Han hänvsar till Torgny Segerstedr, som kraftfullt kritiserade Tredje Riket och
som blev bannlyst i Sverige.
 
Han citerar Torny Segerstedt:  "Det är ej rådligt att inte följa sitt samvete".
 
Sedan blev det tyst, väldigt tyst, man hör ett järnrör falla.
 
Scherman manar till mobilisering, bryt tystnaden.
 
Våga ställa frågorna och våga besvara dem,vilka möjligheter och svårigheter
följer av vår invandring.
 
Han säger vidare:  Den som tiger samtycker, den som sover är likgiltig.
 
Och slutklämmen är inte så tokig:
 
Jag föredrar nolltolerans mot tysnad.
 
Att Jan Scherman så öppet skulle erkänna att han är rasist var det nog inte
många som hade räknat med.
 
För visst är man rasist om man vill att möjligheter och svårigheter ska få diskuteras:'
 
Inte bara möjligheter.
 
Tystnadens rike
AE
 
 
 
 
 

TERRORNS RÄTTA ANSIKTE

Orsak och verkan
 
I dag har i SvD journalisten Johanne Hildebrant en ledare som borde läsas av
de flesta, framför all de som går genom liver med blicket riktad mot ett håll.
 
Hon beskriver kriget mellan Hamas och Israel.
 
Hams placerade avskjutningsramper för raketer i Gazas bostadsområden
och öppnade eld mot Israel.
 
Israel besvarade elden och så dog ett antal barn, som visades upp för hela
världen.
 
Just detta att visa upp för hela världen var avsikten, att se till att barnen dog för
att kunna visa upp dem för världen var avsikten.
 
Man använde dem som mänskliga sköldar för att kunna visa upp dem som
döda för att vinna omvärldens sympati.
 
HAMAS, TERRORORGANISATIONEN SOM OMHULDAS HELIGT I SVERIGE.
 
Hildebrandt skriver i slutet att det är märkligt att omvärlden och media inte reagerar
mer på detta.
 
För att vara så klarsynt i övrigt förefaller Johanne Hildebrandt ändå väldigt naiv och
okunnig.
 
Det vet väl både omvärlden och media, varför man inte reagerar på detta:
 
NÄR HAMAS GÖR NÅGOT SOM ÄR FEL, FRAMSTÄLLS DET SOM RÄTT OCH
NÄR ISRAEL GÖR NÅGOT SOM ÄR RÄTT, FRAMSTÄLLS DET SOM FEL.
 
Och då blir det också rätt att använda barn som mänskliga sköldar för att
kunna visa upp de döda kropparna för att kunna få sympati.
 
AE
 
 
 
 
 

MORGONHÄLSNING FRÅN FOLKETS STOTE LEDARE

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade statsminister hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Kackerlackorna hälsar jag inte välkomna för jag vill inte ta i dem med tång.
 
Vi börjar nu se resultatet av våra ansträngningar att påverka valutasamarbetet
inom EU. Trots att vi inte är med i valutaunionen tycks det mesta gå vår väg.
 
I dag har man ett möte angående godkännade av lån till Grekland. På detta
möte har man en officiell och en inofficiell agenda. Den officiella är att låtsas
ge lån till Greklnand, medan den inofficiella är att hitta en lösning på hur Grek-
land kan göra en statsbankrutt i smygvägen, utan att EU medborgarna förstår
det.
 
Här har den svenska ansvarsfullheten fått genomslag, inofficiell politik bakom
ryggen på medborgarna. Det är samma tanke som ligger bakom Alliansrege-
ringens politik och våra direktiv om att det mesta numera ska mörkläggas vid
våra svenska myndigheter.
 
Man ska alltså smygvägen förvandla lån till bidrag. Bara ordet smygvägen ger
en behaglig känsla, alltmer länder tycks förstå vikten av att föra medborgarna
bakom ljuset.
 
Också genom att mer använda sig av bidrag har man kommit närmare vår an-
svarsfulla politik. Genom att ta ifrån medborgarna huvuddelen av deras pengar
och sedan dela ut dessa i form av bidrag kan man styra medborgarnas lojalitet
helt och hållet. Det är nästan så att man inte behöver använda smygvägen.
 
Just i rådande stund tycks finansministrarna i valutaunionen inte hittat den tek-
niska lösningen på hur man ska lura skattebetalarna i sina länder.
 
Vi har fått en förfrågan från EU om vi är beredda att ställa upp med förslag till
lösning på detta problem, då man insett att Sverige är en föregångare på att
föra medborgarna bakom ljuset.
 
Både jag själv och Anders Borg kommer därför att resa ner till Bryssel i dag och
informera finansministrarna hur vi för våra väljare bakom ljuset och hur mycket
som kan ske smygvägen, bara man gör det ansvarsfullt på rätt sätt.
 
 
AE

DEN SVENSKA KORREKTA FASADEN

Den svenskaste visan i världen
 
De visor som nu alla kan sjunga i sömnen.
 
En vardaglig händelse i vårt avlånga land visar hur dåtidens nattvisor har
förändrats och det rejält.
 
Händelsen utspelar sig i närheten av Falkenberg, och tycks enligt tillförlitliga
uppgifter vara sann, tyvärr tycker nog en del, men inte alla.
 
Två grannar, ägare till varsin mindre sommarstuga är goda grannar sedan
många år.
 
Den ene av dessa goda grannar är mer korrekt svensk än den andre och har
lärt sig allt det han är tillsagd att kunna.
 
Med utomotdentlig stor skicklighet rabblar han flödande med jämna mellan-
rum: "alla är lika", "alla är lika mycket värda", "alla är lika värdefulla","inga
vi och dom". Mantran blandas med "nazist", "fascist", "rasist" och främligs-
fientlig" utan synbart sammanhang.
 
Visserligen tycks han inte förstå ordens innebörd, men vad gör det, det tycks
ingen annan göra heller.
 
Den korrekte svensken ger intryck av att kunna rabbla dessa fina mantra i sömnen,
men har rabblar dem också under dagen, som en idisslande ko.
 
Även av det goda kan det bli för mycket, så den mindre korrekte svensken
tröttnar och tycker sig ha rätt att skämta lite.
 
När han därför träffar den mer korrekte svensken nästa gång informerar han honom
om att han sålt sin stuga.
 
Information var ungefär:
 
Som Du vet har jag länge velat sälja min stuga och jar har nu gjort slag i saken.
Jag lämnade ut den till försäljning och begärde 760 000:- och det ficka jag ganska
så omgående och gjorde upp om köp.
 
Sedan dök det upp en ny köpare som bjöd 800 000:- och jag kunde inte motstå detta.
 
 
Den mer korrekte svensken, som kunde alla mantra om "alla är lika mm", frågade då vem
som var köpare.
 
Svaret han fick var:
 
Det dök upp tre zigenare i en stor och dyrbar Mercedes, som var välklädda och tycktes
ha gott om pengar. De frågade hur jag mycket jag ville ha och jag slog till med 800.000:-,
vilket de acceperade omgående. Så nu kommer huset att säljas till dessa 3 zigenare och
jag misstänker att de också har familjer, som följer med.
 
Den mer korrekte svensken frågar då om han menar allvar och inte skojar. När han får svaret
att det inte är skoj , föreslår han en annan affär:'
 
Han föreslår att säljaren ska sälja till den som bjöd 760 000:- och så skulle han tala med
grannarna om de kunde gå emellen med mellanskillnaden 40 000:-.
 
Säljaren informerar då om att det hela var ett skämt och att han inte förstår varför grannen
inte vill ha dit zigenare, och tillägger:
 
Du har ju hela tiden hävdat att "alla är lika och lika mycket värda" och nu säger Du att
Du intte vill ha hit zigenare.  Kan det vara så att Du är rasist ??
 
Sedan den dagen hälsar inte den mer korrekte svensken, som inte är rasist, på den mindre
korrekta svensken, som inte kan rabbla alla dessa mantra i sömnen.
 
Det påminner lite om Göran Persson som tyckte människorna i Rinkeby var väldigt
trevliga grannar, och han skulle gärna bo där om han kunde:
 
MEN TYVÄR SÅ KUNDE HAN INTE, PÅ SAMMA SÄTT SOM GRANNEN I FALKENBERG
INTE KUNDE.
 
De som förstår detta budskap de förstår budskapet, de som inte förstår budskapet, förstår inte
heller budskapet.
 
Mycket talar för att den senare gruppen är den gruppen som ena dagen hävdar att "alla
är lika" och nästa dag står med skyltar i en demonstration försedd med skylten:
 
GASA IHJÄL ALLA JUDAR
 
Vi tycks ha en lång vandring framför oss, lika lång som cubaner och nordvietnamser.
 
De är också tillsagda vad de ska tycka.
 
AE
 
 
 
 
 
 

PENSIONÄRER SATTA P SVÄLTKUR

Konsten att ingenting förstå
 
Denna konstart behärskas till fulländning av vissa.
 
Seniora kristdemokrater, Ann Charlotte Blomqwist och Else Marie Lindgren,
skriver i BT idag "att det måste löna sig att ha arbetet"
 
Här slår skribenterna tydligen in öppna dörrar utan att förstå det själva.
 
Alla, som velat och kunnat inse, har ju sedan länge insett att det ska löna
sig för "STATEN" att vi arbetar, annars hade vi inte haft världens högsta
skatter.
 
Och det är ju själva grundbulten bakom jobb linjen, att det ska löna sig för Staten
att vi arbetar, ju mer vi arbetar, desto mer skatter.
 
Lätt som en plätt att förstå, för nästan alla, men skribenterna tycks vara inne
på en helt annan linje.
 
Att en pensionärs pension ska återspegla  de inkomster man haft i livet. Det är här
skribenterna visar att de inte är verklighetsförankrade, och varför skulle de vara det,
med ett politiskt förflutet.
 
Alliansregeringen, där kristdemokraterna ingår, ser ju överhuvudtaget inte pensionen
som ett "resultat utifrån hur man arbetat" utan tar ju bort kopplingen pension och ar-
bete.
 
Pensionen är ingen uppskjuten lön utan pensionen är ett bidrag.
 
Detta borde ju skribenterna ha förstått, har man inte läst Fredrik Reinfeldts "lilla röda"
Det Sovande Folket, och då blir ju allt mycket klarare.
 
Enligt detta manifest ska ju inga bidrag ligga över svältgränsen, och då kan det
ju inte tillåta att det ska löna sig att arbeta.
 
Man kan ju inte ha två svältgränser, i vart fall  inte för väljarna, där man har en svält-
gräns för de som tjänat mycket, och en annan svältgräns för de som tjänat lite.
 
Det räcker väl med att man en en svältgräns för politiker och en svältgräns för de som
betalar politikernas något högre svältgräns.
 
Den här linjen har ju skribenterna drivit, vilket följer av att ingå  Alliansen, och man
tycker att de borde förstått detta.
 
Eller kan det möjligen bero på att de bytt uppfattning i en ny ställning, allt efter devisen,
ge mig bara bra betalt så kan jag ha vilken uppfattning som helst, och byta den när som
helst.
 
Allt har ett pris, även så politiska visioner, vi är ju nu marknadsinriktade.
 
Fast man måste ju ställa sig lite tveksam till Else Marie Lindgrens verklighetsförankring,
den kanske ligger på samma nivå som en annan fråga.
 
Det finns inga hemlösa i Borås kommun, och därför behövs inga åtgärder.
 
Varför nu slösa kraft på en fruktlös diskussion om pensioner, som inte är pensioner utan
bidrag.
 
Det mest rationella bör väl i likhet med  de hemlösa hävda att det finns inga pensionärer
i Borås och då behöver man ju inte heller ha olika svältgränser.
 
 
Nu känns det lite bättre, boken svältkuren
gick att låna på biblioteket,
AE
 
 
 
 
 
 
 

MORGONHÄLSNING FRÅN FOLKETS STORE LEDARE

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade statsminister önskar de flesta av
Er välkomna till en ny spännande dag.
 
För dagarna tycks bli alltmer spännade, de senaste rapporterna om polisens
arbete och effektivitet visar hur spännande allt har blivit.
 
Aktuella rapporter visar att, trots att antalet poliser under några år ökat med
22 %, har bemanningen inte ökat under de tider brotten begås. Vi i Allians-
regeringen känner oss stolta att medborgarna nu får uppleva mer spännande
dagar. Att fråga sig själv om man klarar sig idag också ger ju extra krydda i
vardagen.
 
Utveckligen tycks oroa några väljare, men vi i Alliansrgeringen kan ge Er lugn-
ande besked.
 
Då vi i Alliansregeringen inte oroar oss för Er, behöver Ni ju inte oroa Er själva.
 
Samtidigt ger rapporterna intryck av att något kanske kan vara fel, och därför är
vi i Alliansregeringen beredda att se över vår politik på rättsområdet.
 
Om fler poliser medför mindre antal utredda brott och mindre bemanning, kanske
också det motsatta gäller.
 
Vi ser därför över möjligheterna att minska antalet poliser, för att se om detta då
kan medföra en bättre brottsbekämpning på dessa punkter.
 
Samtidigt skulle detta frigöra resurser, som kan användas bättre på andra områden.
Det finns ett stort behov av att öka våra egna avgångsvederlag, så att vi inte behöver
tricksa med bolagsbildningar för att kunna leva på vad vi anser vara en skälig nivå
efter avslutad politikerkarriär.
 
Och med detta önksar Er ansvarsfulle statsminister de fletsa av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
 
 
AE

I SVERIGE SKA DET GASAS IHJÄL, HEIL EKAR RUNT OM OSS

Nu är cirkeln sluten på riktigt
 
Vad annat var att vänta, med den inriktning debatten i landet tagit.
 
När Kadaffi härjade som värst kallade han sina motstånadre i befolkningen
för kackerlackor.
 
Vi svenskar, de flesta av oss men inte alla, förfasades över díktatorns
människosyn.
 
Beskylla sin medborgare för kackerlackor, det är väl ändå i överkant.
 
Nu har Sverige gått i mål även här, Jämtlandstidningen beskriver Jimmie
Åkesson som en kackerlacka.
 
Cirkeln är alltså sluten ,i den svenska debatten kallas alltså politiska motståndare
för kackerlackor.
 
Med den escalering som pågår av den vulgära verbal mobbningen, vad är att vänta
härnäst.
 
Redan ser vi skyltar med "gasa ihjäl dem" riktade mot både judar och sverige-
demokrater.
 
Ofta är de skyldiga till dessa övertramp samma som yrar omkring med "alla är lika"
och en massa liknande floskler.
 
Med den här utvecklingen ter sig inte ens gaskamrarna som något omöjligt
scenario.
 
GASA IHJÄL MOTSTÅNDARE OCH BESKYLLA DEM FÖR KACKERLACKOR.
 
I Tyskland 1940, förlåt Sverige år 2012, och ingen tycks bry sig. Alla som yrar
omkring med "alla är lika" ena dagen ochb "gasa ihjäl dem" nästa dag ses
som antifascister, medan de som ska gasas ihjäl ses som fascister och nazi-
ster.
 
Kan det bli galnare i Sverige år 2012.
 
Och ingen, absolut ingen, bryr sig ett enda dugg.
 
Återuppstått i Sverige
AE
 
 

ENFALDEN I FÖRARSÄTET

Redan de gamla romarna kunde
 
Vår kulturvagga sägs ligga i Grekland, så ingen kultur kan antas för given,
 
Inte ens vår egen.
 
Och framför allt inte när vi har en ansvarsfull statsminister som betecknar
vår kultur som barbarisk och vill ersätta den med MÅNGFALD.
 
Sverige är inte först i vår värld, som velat införa den rätta läran:
 
Maos lilla röda, Kambodja, Hitler, Stalin, Castro, historien kryllar
av figurer som vill införa den rätta läran.
 
Hur genomför man då den rätta läran, mönstret är väldigt klart:
 
Lite bröd till svältande, lite skådespel för att flytta fokus och, men inte minst
en gemensam fiende.
 
Mao hade det, kmererna hade det, Stalin hade det, Hitler hade det och
Castro hade det.
 
EN GEMENSAM INRE ELLER YTTRE FIENDE MAN KAN FÄSTE FOKUS PÅ.
 
Så att vanligt folk inte tänker, lite skådespel i form av gladiatorspel eller tv såpa,
samt lite bidrag om man håller tyst, då kan fokus flytta mot den gemensamma
fienden.
 
Maos fiender var imperialisterna, Stalins fiende imperalisterna, Hitlers fiende
judarna, Castros fiende USA.
 
Den yttre eller inre fienden finns alltid, i Sverige finns den nu i form av sverigedemo-
kraterna, dessa förfärliga varelser, som tycker att man ska få tänka fritt och uttala
sig fritt.
 
Mao, Hitler och Stalin skulle troligen vända sig i sina gravar om de fick höra
om detta förfärliga.
 
TÄNKA FRITT OCH TALA FRITT
 
Då är det bättre med bröd och skådespel spetsat med lite styrda opionsundersökningar,
som är utformade så att folk tror att de tror annat än de tror.
 
Uppfinningsrikedomen på detta område är stort, eller vad sägs om följande
exempel:
 
Fråga:  Tycker Du om mångfald ??      99 % svarar ja för MAO har sagt att de ska
                                                                  svara ja.
Samma fråga kan formuleras annorlunda:
 
Fråga:  Tycker Du om mångfald om det innefattar att vissa sk flyktingar begår brott
i form av våldtäkter och att man inte får tala om detta, bland annat får man
             inte skicka ut signalement på sk kulturberikare
 
Svarsfrekvensen kommer inte att ligga kvar på 99 %.
 
Mao kunde, Hitler kunde, Stalin kunde och Castro kunde. styra vad folk skulle tycka,
tänka och säga.
 
Fredrik Reinfeldt, Mona Sahlin, Löfven, Jonas Sjöstedt mm mm har här gått i mycket god
lära. De styr också vad folk tycker, tänker och vågar säga.
 
Med en gemensam fiende blir detta lättare, sedan spelar det ingen roll om fienden är
man själv.
 
Det viktiga är att man tycker rätt, tänker rätt och inte vågar säga något om man ändå tycker
och tänker är rätt.
 
Allt finns att läsas i Fredriks lilla röda, utgiven under namnet Det Sovande Folket.
 
Fast där framställer den ansvarsfulle Fredrik Reinfeldt de flesta svenskar som mentalt handi-
kappade, så det är kanske ingen ide att de läser denna.
 
Övriga Europa vaknade 1939, när ska vi vakna ???
 
 
Snälla, snälla, släpp mig, jag ska inte
tycka så mer, mångfald är bra, tom
bättre än enfald, bara jag kommer
loss
AE
 
 

MORGONHÄLSNING FRÅN FOLKETS STORE LEDARE

Morgonhälsning till det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade statsminister hälsar de flesta av er välkomna till en ny dag.
 
I dag känner jag mig stolt, stolt över att vi varit så framgångsrika i våra EU
förhandlingar angående långtidsbudgeten.
 
Vår egoistiska inställning till finansieringen av EU budgeten har återigen
visat sig framgångsrikt.
 
Redan genom att ställa oss utanför valutasamarbetet kom vi att erhålla för-
delar, som fick betalas av ett antal andra EU länder. Det är den typen av sam-
arbete vi prioriterar, vara med om det som ger och hålla sig undan när det ska
tas.
 
Genom att hålla oss väl med Hitler under 2 VK skapade vi stolta traditioner
på detta område.
 
Även vår rabatt har vi framgångsrikt lyckats bevaka så här långt. Vissa motsträ-
viga länder hävdar envist att omfördelningen inom Eu medför att de rika länder-
na måste ge mer än de svaga länderna.
 
Denna inställning har vi inte mycket till övers för. Som ett av de rikaste länderna
i EU området arbetar vi för att omfördelningen ska gynna oss, inte de svaga län-
der, som blivit svaga genom att de rika länderna utnyttjat dem.
 
Reglerna om omfördelning mellan länderna får ju inte heller utformas så att det
uppstår svårigheter att kringgå dem.
 
Storleken på EU budget vill vi se som en öppen fråga. Visserligen hävdar vi att
Europas utsatta läge också bör medföra att EU budget bantas. Men även här ser
vi utrymme för förhandlingar.
 
Får Sverige en större rabatt, så att nettokostnaden inte ökar, ser vi inga svårigheter
med att acceptera en ökad budget på andra länders bekostnad.
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle statsminister de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
 
AE
 

DET RABIATA DANMARK

Rasismen i Danmark
 
Att Danmark är ett rasistiskt land, det vet vi ju alla, där får man ju säga saker
man inte får säga i Sverige.
 
Tänk vilka underutvecklade kulturer, Danmak, Norge, Finland, Tyskland,
Frankrike, you name it, här får medborgarna säga vad de tycker.
 
Utan att de får avsked från sina jobb, och utan att de misshandlas, you name it,
de får uttrycka sig fritt.
 
Att Danmark inte hämtat sig efter sviterna från 2 Vk kan man ju förstå, men lite
demokratifasad kan de ju låtsas visa upp, kan  man tycka.
 
Rasismen i Danmark tycks ha nått in i landets hjärta.
 
Danmarks motsvarighet till SCB rapporterar nu att "invandrarkillar" är dubbelt så
kriminella som infödda danskar.
 
Har man i Danmark helt tappat förståndet, har man aldrig hört tals om EXPO, det
är ju inte underligt att danskarna super så mycket, nästan lika mycket som svensk-
arna.
 
Dessutom menar de fullständigt rabita danskarna att föräldrar till kriminella invand-
rarkillar ska hålla sina barn borta från kriminalitet
 
Så nära och ändå så långt borta. Danmark tycks inte ha tagit det minsta intryck av
myten Eric Ullenfån.
 
Det är klart att föräldrar till kriminella invandrarkillar inte ska ta ansvar, här
har Danmark mycket att lära av Sverige.
 
Vad då hålla sig borta från brott, herregud vilken främlinsgfientlighet, i Sverige är det
ju bara sverigedemokrater som begår brott.
 
Det är tur att de i denna miljö kan hålla sig borta från Danmark och vistas illegalt
i Sverige.
 
Då är det ju ingen som vågar säga att man ska hålla invandrarkillar borta från
kriminaliteten.
 
AE

SVERIGE I VÄRLDSKLASS, I KORRUPTION

För var dag som går visar nu moderaterna sitt rätta tryne
 
Och det rätta tryne som visar sig det är det svinaktiga trynet.
 
Under året har vi underhållits med uppgifter om hur vår välfärd utvecklas
när den ena myndigheten efter den andra visar sig korrupt.
 
Och alltid är det moderata myndighetschefet, som visar sig korrupta.
 
Nu senast i det ansvarfulla styret är  Exportkreditnämnden, SEK. Det  låter
väl som en myndighet som är motiverad.
 
Vem kan tycka att exportkrediter inte är bra, för det måste de ju vara.
 
Det finns faktiskt ett antal, som inte tycker att exportkrediter är bra, de tycker
att det är bättre att de tar hand om pengarna själva.
 
Och som vanligt är en ansvarsfull moderat inblandad, den ansvarsfulle
och kraftfulle moderaten Edvard Usgaard.
 
Han tillsammans med några andra på SEK tycker inte att anslagen till SEK ska
främja svens export.
 
De tycker att anslagen ska främja dem själva och närstående.
 
Det är ju tur att det inte finns korruption i Sverige, för då skulle det ju vara just
korruption.
 
Men moderater, som är korrupta, är inte korrupta, inte i Sverige, där är
korrupta moderata politiker ansvarsfulla och kraftfulla.
 
Nu visar det sig att en viss chef på SEK ser SEK som ett familjeföretag och
stjäl det som stjälas kan.
 
Locket på, inga komentarer, allt hemlighålls, Sverige år 2012.
 
En Finansinspektion som låtsas utreda, men vi vet redan resultatet. Alla de
miljoner som smusslats undan till närstående är inte undansmusslade, och
skulle de vara undansmusslade är det ingen ansvarsfull och kraftfull moderat
som har smusslat, ett antal miljoner av våra skattemedel har bara råkat hamna
på ett privat konto, där innehavaren, en fru till chef på SEK, låtsas vara konsult.
 
Och detta accepterar vi väljare, år efter år, allt eftersom vi får det allt sämre
för att korrupta moderater ska få det bättre.
 
 
Ni ska svälta, vi ska smälta
AE

NÄR POLITIKER FRESTAS ATT TÄNKA

Att tänka är stort, att tänka rätt är större.
 
Vad är det då att inte tänka alls.
 
Det vet Maud Olofsson, Ni minns henne som blev röd om kinderna när man
sa att hon ljög, när hon ljög.
 
Hon ljög om så mycket och så ofta, så det är svårt att minnas alla lögner. Men en
lögn minns man:
 
När hon ljög om solcellsstödet, som skulle bli så framgångsrikt.
 
Men det beror ju på vilken måttstock man har. Maud Olofsson måttstock är fortfa-
rande densamma:
 
Ju mer stöd man beviljar, desto framgångsrikare blir det.
 
Nu är det ingen hejd på hur framgångsrikt solcellssatsningarna blivit:
 
SEDAN LANSERINGEN HAR STÖD FÖR 270 MILJONER BEVILJATS OCH MAN
HAR DELAT UT MYCKET MER PENGAR ÄN VAD MAN NÅGONSIN HOPPADES
PÅ.
 
En lysande måttstock, fullt värdig både Maud Olofsson och Alliansregeringe, ju mer
stöd och bidrag man delar ut, desto framgånfgsrikare är man.
 
Det är ju nästan som jordbruksstödet i EU.
 
Det blir förstås svårt att förstå logiken i Fredrik Reinfeldts ansvarsfulla politik, ingen
med bidrag ska leva över svältgränsen.
 
Ibland är det svårt att förstå sig på den ansvarsfulle och kraftfulle.
 
Bidrag som bidrag, ett stöd måste väl vara lika mycket värt som ett annat stöd.
 
Ju mer försörjningsstöd och bostadsbidrag, som delas ut, desto framgångsrikare är
satsningen, måste man väl ändå utgå ifrån.
 
Även om det är svårt att tänka rätt, för vissa, måste det väl ändå finnas någon
form av logik i systemet, eller ??
 
Det kanske räcker att bli röd om kinderna när man blir överbevisad om att man ljuger.
 
 
Stödet blev till för omfattande
AE

EU RÄDDNINGSPAKET

Vem räddar räddaren
 
Alla tecken i skyn, och alla andra tecken också, tyder sedan länge på att ingen
ansvarig har kontroll på vad som sker, och inte sker.
 
Krisårgärder får bli vad det blir, blir det bra så är det bra, annars får det väl
bli en runda till.
 
Nu börjar man skönja ett nytt inslag kopplat till olika räddningspaket för att stödja
krisande länder.
 
För stort att förstå, men det lilla det förstår man.
 
Vi närmar oss vinter med svaga isar och annat, och risken blir stor för att någon
går ner sig, i en vak är säkrast att tillägga.
 
Finns räddare i nöden är ju räddningen nära, men tänk om räddaren också går ner
sig i vaken.
 
Kvar finns lyckligsvis en tredje person  som nu kan rädda den som skulle rädda
den utsatte.
 
Men vad händer om även denne räddaren går ner sig i vaken, och inte kan rädda räddaren
som skulle rädda den utsatte.
 
Vaken har nu blivit väldigt stor.
 
Grekland skulle räddas av EU, däribland Italien och Spanien.
 
Spanien och Italien gick ner sig ihop med Grekland och skulle nu räddas av övriga
Europa.
 
Nu går en av de störtsta kvarvarande räddarna, Frankrike, också ner sig i vaken, och nu
ska Grekland, Italien, Spanien och Frankrike räddas av övriga EU, där Tyskland har en
nyckelfunktion.
 
Tyskland står på kanten av vaken med en eventuell depression på halsen, som gör det väldigt
svårt att rädda nämnda länder.
 
Detta är väl lätt att förstå, och det är ungefär så utfärdade garantier fungerar.
 
Men svårare är nog att förstå att vi medborgare lurats med ut på isen av politiker som
saknar både isdubbar och annat.
 
 
Till och med Kejsaren tycks välklädd
sett till EU ledningsgarnityr
AE
 
 
 
 

VÅR EGEN LILLA KRISTALLNATT

Demokratiseringsprocessen rullar vidare
 
Det är ju känt att många politiker, engagerade i SD, råkar illa ut på många sätt.
En av alla dessa är Gejberg Strömdahl i Laholm.
 
Han har tidigare fått sin bil vandaliserad och däcken söndeskurna. Man tycks
ha trott att det skulle avskräcka honom från att engagera sig för SD, men han
trotsat detta och fortsatt.
 
Man har därför skjutit mot hans bostad och skjutit sönder alla fönster i
huset.
 
Det finns ju ett tydligt mönster i alla dessa angrepp, avsked, uteslutning ur facket,
'skottlossningar mm. Skrämmar man bort alla från att våga representera partiet
får de svårt att verka.
 
Vi känner också igen mönstret från mörka perioder i Europa, och nu har vi
det mitt ibland oss.
 
Och vi som är kritiska till att man skjuter sönder ett hus tillhörigt en demokratiskt
vald politiker, blir beskyllda för både det ena och det andra.
 
Med manifestationer mot kristallnatten i färskt minne kan man väl utgå ifrån
att skyttarna i Laholm var med och manifesterade mot denna natt.
 
Två sverigedemokrater, som under en kort sträcka, burit på järnrör I Stockholm har
med svenska korrekta mått gjort sig skyldiga till något alldelses mycket mer förfär-
ligt än skyttarna i Laholm.
 
När historia en gång skrivs kommer nog många att ha anledning till att klia
sig i huvudet, varför debattklimatet i Sverige var som det var  början av sek-
let.
 
Såvitt inte historien skrivs av skyttarna i Laholm eller deras påskyndare i Allians-
regeringen, då vet vi redan vad som kommer att skrivas.
 
Någon sans i dessa frågot tycks för tillfället inte gå att påräkna.
 
Inte ett knäpp, när man skjuter i Laholm, från de som var knäppgökar när det bars
järnrör i Stockholm.
 
Nickar gillande ner mot Sverige,som
för traditionerna vidare
AE
 
 
 

MORGONHÄLSNING FRÅN FOLKETS STORE LEDARE

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade statsminister hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Gårdagens dominerades av två nyheter, den ena var den senaste väljarunder-
sökningen från Sentio och den andra var socialdemokraternas nya programför-
klaring.
 
När det gäller väljarundersökningen fanns det tre inslag som ytligt sett kan te
sig oroande. Det ena var att SD passerat 12 %, men vi avser att ändra på detta.
Trots all retorik om hur hemska alla sverigedemokrater är tycks vi inte nått ut med
vårt budskap. Vi kommer därför inom kort att lägga ett förslag i riksdagen som går
ut på att ingen får tala med sverigedemokrater. Vi räknar med att detta kommer att
skrämma bort många väljare.
 
När det gäller centerpartiet, nu under 4 %, har vi under senare tid lyckats mindre
bra med att hålla tyst på Annie Lööf. Vi kommer här att bli mer tydliga och sätta
stopp för alla uttalanden från detta håll, och ser då stora möjligheter för partiet att
återhämta sig.
 
Kristdemokraterna ser vi redan som förlorade. Vi kommer därför att inleda ett fas-
tare samarbete med Sveriges muslimer, och stimulera dessa till en ny partibildning
som kan ingå i Alliansen inför nästa val.
 
Socialdemokraternas nya partiförklaring slår in öppna dörrar på alla punker. Man gör
ett stort nummer av att man ska få in mer unga på ledande poster. Här har vi i Allians-
regeringen varit föregångare i många år, ingen tidigare regering har haft så unga och
oerfarna politiker.
 
Man säger sig också vilja modernisera rekryteringsprocessen. Detta har vi arbetat för i
sex år och vi har nu på nästan alla poster inom alla myndigheter chefer som är person-
ligt goda vänner och får göra som de vill.
 
Man vill också placera sitt parti mitt i samhället, som om det skulle vara något nytt. Vi
moderater har sedan många år sett Stockholm som Sverige och alla som bor utanför
Stockholm som obegåvade lantisar.
 
Vi beskylls också för att ha förlorat nytänkandet, något som är helt fel, vi har inte tänkt
alls, det är därför alla privatiseringar medfört så många problem.
 
Man vill också arbeta för en större omtanke om varandra, som om vi inte skulle gjort
detta. Vi har redan säkerställt att inga politiker behöver arbeta om de inte vill det.
 
Sedan ironiserar man över våra klädkoder genom att hävda att deras politik är mer
än en klädkod. Man tycks inte ha förstått betydelsen av att alla har samma färg på
slipsen, och då vinner man inga val.
 
Så med den programförklaringen kommer knappast att vinna några val, inte så länge
vi sitter vid makten.
 
AE

FOLKPARTIET TYCKS GILLA VÅLDTÄKTER

Folkpartiet hyllar våldtäkter
 
Politiska utrensningar har skett under historiens gång av de mest skiftande
skäl.
 
Folkpartiets motiv till att utesluta två politiker från Gnesta tycks dock
vara det första i sitt slag.
 
Dessa två folkpartister har gjort uttalanden som knyter an till vissa inslag i
vårt samhälle:
 
- vi ligger i topp när det gäller våldtäktsstatistik
- statistiken visar att vissa etniska grupper är överreresenterade när
   det gäller denna brottslighet
 
Dessa omständigheter är oomtvistade och styrks av alla bevisning som finns
att tillgå.
 
Nu har dessa två folkpartister sagt att det förekommer mer våldtäkter i Sverige
än i andra jämförbara länder och att vissa etniska grupper är överrepresenterade.
 
Helt korrekta uppgifter enligt tillgänglig statistik, men de blir uteslutna med hänvisning
till någon diffus hänvisning till partiets värdegrunder som de framgår av partiprogrammet.
 
Uttalandena kan strida mot värdegrunderna i 4 avssenden:
 
1)  Partiprogrammet hävdar att tillgänglig statistik är fel
2)  Våldtäkter är inget man får kritisera
3)  Även om det är befogat med kritik mot att våldtäkter förekommer ska man hålla tyst
4)  Det är befogat med kritik mot att våldtäkter förekommer, men men ska hålla tyst om
     att vissa etniska grupper är överrepresenterade
 
Och ett sk kallat liberalt parti uteslutar alltså några som gjort sig skyldiga till någon
av dessa diffusa värdegrunder.
 
Dessa uteslutna folkpartister bör nog ta uteslutningen med ro, det är inte dem det är fel på.
 
Det är Folkpartiet det är fel på.
 
Och 5 - 6 % av väljarkåren röstar alltså på ett parti som uteslutet medlemmar som bara kon-
staterar att något är som det är.
 
När man dessutom vet att vissa våldtar med grövre våld än andra, och man dessutom
vet att Sverige ett antal gånger blivit kraftigt kritierad för att man förhåller sig passiv
till detta stora problem.
 
 
Folkpartiets kvinnosyn
AE
 
 
 
 
 
 
 

UNDERHÅLLNING FRÅN BRYSSEL

Nu grävs det skyttegravar igen
 
Fred i vår tid, aldrig mera krig i Europa, och så bildades EU.
 
Stridigheter kan ske på olika områden.
 
Det går att strida om "varje" kvadratmeter, men det går också att strida
om "varje" krona eller "varje" euro.
 
Den senare striden har vi mitt framför näsan på oss, men EU är fort-
farande ett gigantiskt fredsprojekt.
 
Det kanske ligger något i det gamla talesättet: "Man ser inte längre än näsan
räcker".
 
EU har inte skap fred, EU har skapat stridigheter. Alla de problem som nu blom-
mar upp är i princip knutna till EU uppföljare, valutaunionen.
 
Den gemensamma valutan hindrar länderna från att vidta åtgärder, som gör
det möjligt att förstärka ekonomin.
 
Med lite perspektiv blir ju EU utveckling även lite underhållande. I ett tidigt skede,
år 1984, uttalade Greklands Premiärminister:
 
Det skulle vara en stor lättnad om Storbrittanien lämnar EU.
 
I dag tycks de flesta i Storbrittanien tycka att det skulle vara en stor lättnad om EU
lämnade Storbrittanien.
 
Om folkomröstning om utträde ur EU framstår inte idag som något otänkbart.
 
Så vissa inslag är faktiskt  underhållande, även här.
 
Och mer underhållning från Bryssel tycks rycka närmare.
 
En cirkus är en cirkus även om den är stor
AE
 

ESCALERANDE POLISVÅLD

En kultur inom polisen som förskräcker
 
En polis som dumpar en ung kvinna i skogen.
 
I går föll Tingsrättens dom, lagstridigt och mycket omdömeslöst.
 
En så omdömeslös polis att han glatt ger uttryck för att han kommer att göra
om det, trots att det är lagstridigt och omdömeslöst.
 
Och han får fortsätta som polis, vart är vi på väg egentligen.
 
Och kollegor, som sitter i rätten för att skrämma den unga kvinnan och för att
kunna påverka utslaget.
 
Vart är vi på väg egentligen ??
 
Polisfacket i Borås talar om vart vi är på väg, och det tycks som om vi är på väg
käpprakt åt skogen.
 
Nu hotar polisfacket med hårdare tag mot medborgarna för att en kriminell
och omdömeslös polis får böta för att han dumpar en ung kvinna ute i skogen.
 
DÅ FÅR VI VÄL TA TILL HÅRDARE TAG OCH FINKA UNGA KVINNOR SOM
INTE BEGÅR NÅGOT ANNAT "BROTT" ÄN ATT MISSHAGA EN VISS POLIS.
 
Detta beskriver man som nästa nödvändiga steg när man får böta för att man i strid
mot gällande lag dumpar en ung kvinna i skogen.
 
Men det finns faktiskt andra steg, som borde komma före.
 
Varför inte följa lagen och uppträda omdömesgillt ?? Det ingår inte i polisens
uppgifter att provocera medborgare och sedan begå övergrepp om de då visar
"fel attityd".
 
Fel attityd är ett litet problem jämfört med att ha fel polis.
 
När man tar del av rapporter som visar att poliser stjäl omhändertagna pengar, tipsar
kriminella om tillslag och begår brott ihop med kriminella då tycks attitydproblemet
vara helt annorlunda.
 
Attitydproblemet kanske ligger hos polisen, eller kanske till och med oss de
myndigheter och politiker, som låter detta attitydpromlem inom polisen både
fortsätta och escalera.
 
Vart är vi på väg egentligen ??
AE
 
 

MORGONHÄLSNING FRÅN FOLKETS STORE LEDARE

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade statsminister önskar de flesta
av Er välkomna till en ny dag.
 
Jag har förstått att några mentalt handikappade medborgare ställer sig
frågande till varför min gode vän Sten Tolgfors ska få dubbla löner.
 
Detta har jag svårt att förstå, all vår politik syftar till att alla mina vänner
ska få dubbla löner, det trodda jag att jag klargjode när Ulrika Schenström
fick dubbel lön.
 
Detta är inget att förundras över. Om en regering är ansvarsfullare och kraft-
fullare än alla andra regeringar, då ska också jag och mina vänner ha kraft-
fullare ersättningar än alla andra, det trodde jag även Ni mentalt handikappade
medborgare förstod.
 
Dessutom är ju våra löner och ersättningar satta utifrån andra kriterier än vad
som gäller på arbetsmarknaden. Skulle man se till vår kompetens skulle vi ju inte
få betalt överhuvudtaget, så vi har tvingats att införa andra kriterier för hur löne-
nivåerna ska utformas.
 
Ju mer man ljuger, desta mer ska man ha betalt.
 
Det förklarar varför min gode vän Sten Tolgfors ska ha dubbla löner.
 
Och med detta vill Er ansvarsfulle statsminister önska de flesta av Er en fortsatt
trevlig dag.
 
AE

POLISEN GENOMKORRUMPERAD

Den ansvarsfulla Alliansregeringen flyttar fram positionerna
 
En polis som inte tar emot anmälningar, som inte rycker ut, som inte utreder
brott, vad gör den egnetligen.
 
Innebandy och kompensationsledigt troligen.
 
En justieminister som ska lösa innebandyn och kompensationsledigheten med
fler poliser, som spelar innebandy och är kompensationslediga.
 
Vad blir resultatet av det tillskott av fler poliser, som den ansvarsfulla Alliansre-
geringen tillfört.
 
Färre utredda brott och mer korruption, inom polisen.
 
Men intrycket att de inget gör är fel, de gör faktiskt något, förutom att spela inne-
bandy.
 
En del är faktiskt ganska så flitiga små myror.
 
Nu visar rapporter att under en tvåårsperiod finns det 114 misstänkta fall där
polisen gjort annat än spelat innebandy.
 
INFÖR PLANERADE POLISIÄRA TILLSLAG MOT KRIMINELLA HAR DESSA FLI-
TIGA SMÅ POLISMYROR TIPSAT SIN AKRIMINELLA KOMPISAR VAD SOM ÄR
PÅ GÅNG.
 
Mot betalning, tydligen  räcker det inte med att stjäla omhändertagna pengar i egna
kassaskåp.
 
Nu är vi alltså helt i klass med polisen förr i Rio mm, en genomkorrumpterad
poliskår.
 
Och detta möter man från politiskt håll genom att åka runt i världen och skryta över att
vi inte har någon korrumption. Per defintion har vi ju inte det heller, då svensk lagstift-
ning säger att en muta inte är en muta, till skillnad från andra länder, där en muta är
en muta.
 
Vi ser nu alltmer tecken på ett land i upplösning på många sätt, och detta hänger mycket
samman med den politiska ledning.
 
Unga brolier utan yrkeserfarenhet, utan utbildning, utan livserfarenhet, skolade i
PIFF och PUFF. Dessa ska styra landet och gör det genom att manipulera stati-
stik om offentliga finanser och tillväxt, för att kuna slå sig för bröstet om hur an-
svarsfulla de är.
 
Under tiden polisen spelar innebandy, tipsar kriminella om tillslag och mycket i landet
kracelerar.
 
Det är inte kriminella i allmänhet och kriminella poliser i synnerhet som är farliga
för den fortsatta utvecklingen.
 
Det som utgör den stora faran här är kriminella och ansvarslösa politiker.
 
Den arabiska våren borde nog följas upp av en svensk vår, att det erfordras sanering
på olika håll tycks bli allt klarare.
 
 
Flitiga små poliser som hoppar över
bandyträningen
AE

BLINDBOCKAR STYR VÄRLDEN

BLINDSTYRE I FÖRARSÄTET
 
Då kan det gå riktigt illa, imma på rutan, en blind förare som trycker på gasen.
 
Så beskriver SvD reporter Andreas Cervenka EU ledarnas krishantering.
 
Man har inte en aning om vad man gör och vart det leder.
 
Han menar då att det finansiella systemet bara kan fungera om det finns ett för-
troende för systemet, eller som han säger:
 
Inget förtroende, inget system.
 
Hur ser vårt förtroende ut på andra områden, förtroendet för politiker, rättsväsen,
media, skola mm mm ?? Det vet vi, det är lågt, kanske tangerar till inget.
 
Tänk om detsamma gäller vårt eget samhälle, inte bara EU finansiella system.
 
Inget förtroende, inget system.
 
Då kan vi nog hälsa hem, som det heter.
 
Nuvarande och förutvarande kriser har många försökt hitta förklaringsmodeller till.
 
En känd ekonom hade sin förklaring:
 
Ett intellektuellt virus slog ut stora delar av den ekonomiska extertisen på 1990 -
talet och den tycks inte ha återhämtat sig.
 
Det kan ju förklara mycet "tugg" om starka offentliga finanser , galna tillväxttal mm mm.
 
Forskare uppger också att samma intellektuella virus försökt angripa andra grupper än
ekonomer,exempelvis politiker, men spridningen tycks ha uteblivit.
 
Forskare förklarar detta med att det finns inget att angripa.
 
Intellektuella virus under resultatlösa angrepp
på politiker
AE
 
 
 
 

POLITIKER SOM INTE HAR EN ANING OM NÅGOT

Eller kanske något ännu värre
 
Finns det något som kan vara ännu värre än okunniga politiker ??
 
Det skulle i så fall vara politiker "som inte har EN ANING om vilka konsekvenser
viktiga beslut för med sig.
 
Som Jan Björklund.
 
Jan Björklund, som säger sig inte ha "en aning" om mycket, skriver ett inlägg i BT
idag med rubriken "ge fler unga chansen till jobb".
 
När man läser detta tycks det finns ett enkel samband:
 
Ju mindre Jan Björklund, som inte har en aning, säger och gör, desta större tycks
annolikheten bli för fler jobb för unga.
 
Eller vad sägs om följande:
 
När oppositionen vill sänka bolagsskatten mindre än Alliansregeringen slår
detta med KIRURGISK PRECISION mot e företag som har unga anställda.
 
Man håller sig för pannan, tänk att det finns en minister, som kan vara så oerhört
okunnig, eller varför inte oerhört korkad.
 
Sambandet mellan lägre bolagssatt och fler arbeten är inte oomtvistat, finns det
ett samband visar det sig efter ett antal år efter det skatten sänks.
 
Och det är både naturligt och självklart, lägre bolagsskatt kan medföra sk annan allo-
kering av kapital, genom att företag investerar på ett visst ställe. Men det sker inte över
en natt, inte ens över en mandatperiod.
 
Men att en mindre sänkning av bolagsskatten skulle slå mot företag, som har unga
anställda är så befängt att det knappt går att kommentera.
 
Skulle det överhuvudtaget finns ett samband, är sambandet det motsatta. De
branscher där det finns mest unga är just de branscher där lönsamheten är
som mest låg, exempelvis restaruranbranschen.
 
Där finns inga vinster och således ingen bolagsskatt.
 
Man undrar i vilken värld Jan Björklund lever i ??
 
För att styra ett land erfordras tydligen inte mycket.
 
Det räcker att inte ha en aning om någonting och vara okunnig om det mesta.
 
Att ha fel är en sak, men att skryta över
att man har fel är en annan sak
AE
 
 
 
 
 

BARN SOM SVÄLTER I SVERIGE ÅR 2012

Den bästa tid vi har
 
Sjöng Jan Malmsjö för många år sedan.
 
Det är många som inte sjunger den sången i dag, och de har all anledning
i världen att inte sjunga den sången.
 
För de har inte sin bästa tid idag, och tydligen inte heller i morgon.
 
 
Fredrik Reinfeldt har ju angett ett mycket tydligt mål för sin sk Nya Moderata
politik.
 
ÍNGEN SOM HAR BIDRAG SKA KUNNA LEVA ÖVER SVÄLTGRÄNSEN.
 
Nu tycks Alliansregringen anse sig ha nått detta mål och formulerar nya mål.
 
Alla som inte aktivt delat i jobb linjen ska svälta.
 
Sverige, år 2012, världens bästa land, fúllt med ansvarsfulla och kraftfulla poli-
tiker , som har skapat Europas största offentliga överskott.
 
Och många svälter och har inte råd att klä sig, och får ingen hjälp, kanske
har de bidraget till starka offentliga finanser lite för mycket.
 
Det kommer nu alarmerande siffror om tillståndet hos många av dem, som nu blir
föremål för Alliansregeringens ny målsättning.
 
- Barnfamiljer hänvisas till Frälsningsarmen, AV SOCIALA OMSORGEN, för att kunna 
  få mat till barnen
- barn och unga som fryser under den kalla årstiden, för att familjen inte har råd med
  kläder
- barn och unga som går omkring i för små kläder för att familjen inte har råd att köpa
  kläder
 
Uppgifter från Stadsmission, Frälsningsarmen samt andra organisation är entydiga.
 
Nya grupper söker hjälp med livets nödtoft, mat, kläder mm, unga och barn står
ofta helt utan stöd från Samhället.
 
Och när en utblottad mamma med ett svältande barn går till sociala omsorgen hän-
der det att man hänvisar till vägörenhetsorganisationer.
 
I Sverige år 2012, som om det inte fanns någon socialtjänstlag.
 
Samstämmiga uppgifter tyder också på att det hänger samman med två omständigheter,
allmäna nedragningar inom kommunerna samt prioritering av vissa grupper framför andra.
 
Och detta gäller inte bara kommuner ledda av politiker uppfostrade i MUF, även kommuner
ledda av "rödgröna" skickar svältande barn till välgörenhetsorganisationer.
 
Vart tog socialdemokraternas ambitioner rörande "svaga" vägen, försvann den i takt med
att man imponerades av de Nya Moderaternas politik ?
 
Parallellt med detta ökar retoriken, man pratar ännu mer om fattiga barn och barnfattigdom.
Man känner igen det från andra problemområden.
 
Dölj problem genom att prata som om de inte fanns, och räcker inte detta prata som
om man försöker lösa dem.
 
Prat och retorik får ersätta handlingar.
 
Man undrar om politiker i gemen blivit fullständigt galna, eller något ännu värre.
 
För även en galen begriper ju att ett samhälle far illa om man systematiskt bygger upp
motsättningar och konflikter.
 
Det som inte är hållbart håller inte i längden
 
Eller kan det bara så enkelt att politiker är så upptagna att maximera sina pensioner
att de inte har tid att se vad som händer.
 
Oberoende av vilket borde vissa saker vara en självklarhet, bland annat att om man har en
socialtjänstlag, så är det upp till alla sociala omsorger att leva upp till den.
 
Räcker  inte pengarna, för att vissa grupper prioriteras före andra, ankommer det inte
på enskilda hanläggare att låtsas som om lagen inte finns.
 
Då ska lagen skrivas om så att de som svälter svälter i lagens namn.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 

BORÅS TIDNING FLIPPAR UR TOTALT

En gästkrönika som slår det mesta
 
De flesta boråsare vill väl se Borås Tidning, som någorlunda seriös, även om den
har koppling till moderaterna.
 
Med dagens gästkrönika av Roland Martinsson finns det anledning att ställa sig
frågande till om BT är en seriös tidning.
 
Det är sällan, lyckligstvis, man ser en så oförblommad antidemoktatisk syn
utvecklas i en svensk tidning.
 
Det oförblommade hatet mot SD fördunklar omdömet hos Rolande Martinsson så att
han hamnat långt ifrå det anständiga.
 
Han menar att man bör TOLKA SD som ett fascistiskt part. TOLKA, detta är hans
tolkning.
 
Sedan låter han denna "tolkning" leda vidare. Då gör man ju det lätt för sig genom att
inte behöva fundera över "höger och vänster".
 
För ett fasistiskt parti förhärligar ju våldet och då SD är ett fascistiskt part så måste
ju också SD förhärliga våldet.
 
Det är sällan man kan läsa sådan smörja i en tidning, och man undrar vart BT är på väg.
 
Som bevis för att SD som parti förhärligar våldet pekar han på att 2 ur SD ledning i "fyllan
och villan" tagit upp två järnrör de aldrig använt i våldssammanhang.
 
Och då blir SD ett parti som förhärligar våldet.
 
Var finns relationerna, var finns förnuftet, var finns sansen. I vart fall inte hos Roland Martin-
sson och BT.
 
Veterligt har vare sig SD eller någon representant för partiet i någon annat sammanhang visat
att de "förhärligar våldet".
 
Däremot finns det väl knappt en gata eller tor, där våldsbenägna sk vänsterextremister inte
bara burit "järnrör" och annat, utan också använt dem.
 
Sedan tycker Roland Martinsson att de som röstar på SD har fattat ett felaktigt beslut och detta
ska man ändra på.
 
Man börjar ju undra om salig Stalin och Hitler har rest sig ur graven.
 
Så,år 2012, i Sverige, röstar ett antal väljare fel.
 
Sedan använder Roland Martinsson ett uttryck, som för all framtid borde diskvalicera honom
från att få skriva i tidningar, som gör anspråk på att värna om demokratin.
 
Han menar, tydligen på fullt allvar:
 
Alla partier utom SD är DEMOKRATISKT LEGITIMA PARTIER.
 
Man undrar vad som pågår på BT.
 
I Nazi Tyskland fanns det också ett legitimt parti, nazisterna.
 
Och nu ska alla de som röstar på SD få läsa, i BT, att de i allmänna demokratiska val
inte röstar på dett demokratiskt legitimt parti.
 
DETTA INNEBÄR JU PER DEFINTION ATT ROLAND ANDERSSON, OCH BT, HÄVDAR
ATT SD ÄR ETT DEMOKRATISKT ILLEGETIMT PART.
 
BT tycks med detta ha infört egna begrepp, med anknytning till mörka tider, på demokrati
och legimitet.
 
Troligen anser Roland Martinsson att han är smart när han anväder detta begrepp.
 
I så fall var också Stalin och Hitler smarta,och de kanse de också var.
 
MEN DE VAR OCKSÅ NÅGOT ANNAT.
 
Att BT kan ta in en sådan gästkrönika förskräcker.
 
 
Skriver numera gästkrönika i BT
AE
 
 

MORGONHÄLSNING TILL DET SOVANDE FOLKET

Morgonhälsning till det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade statsminister hälsar de flesta av
Er välkomna till en ny dag.
 
Som Ni säkert har märkt har vi haft ett litet missöde på Regeringskansliet.
Ett mail som vi är skyldiga att diarieföra, har diareförts i alla fall.
 
Det mail vi var skyldiga att diareföra, men som diarefördes i alla fall, visar
nu att jag har ljugit. Jag vill inte försöa skylla ifrån mig, men de flesta andra
i vår ansvarsfulla regering ljuger också.
 
Ni undrar säkert varför vi ansvarsfulla politiker ljuger och varför vi inte diarie-
för de mail vi är skyldiga att diareföra.
 
Sanningen är enkel, hur skulle de gå om Ni fick veta vad vi håller på med, vi
skulle inte få en enda röst.
 
Så inte kan vi diareföra de mail vi är skyldiga att diareföra.
 
Nu när felet begåtts, att mailet felaktigt blivit diarefört, får vi finna oss i läget och
göra så gott vi kan.
 
Vi har därför plockat bort mailelt helt och hållet., så nu är ordningen återställd. Vår'
ansvarsfulle försvarsminister har fått hantera detta, eftersom allt detta smussel är
kopplat till allt vårt tidigare smussel med FOI. Hon har också nu klarlagt, efter att
mailet är borttagit, att hon utgår ifrån att alla utgår ifrån att vi aldrig gör fel och att
vi aldrig ljuger.
 
Med detta önskar Er ansvarsfulle statsminister de flesta av Er en fortsatt trevlig dag.
 
 
AE
 
 

DEN POLITISKA GRISFARMEN

Forskning som slår in öppna dörrer
 
En internationell forskargrupp hävdar nu att man gjort stora framsteg när det
gäller arvsmassan ho en viss vildsvinsart.
 
Man säger sig ha identierat flera genvarianter hos dessa svin som före-
kommer hos människan.
 
Även kinesiska forskare har kartlagt dessa arvsmassor och kommit fram till
liknande resultat.
 
Dessa svin har genetiska likheter med människan, 84 % av generna upp-
ges ha samma evolutionära ursprung.
 
Nyckeln till framsteg ligger många gånger inom forskning och vetenskap, men
man undrar vad dessa forskare håller på med egentligen.
 
Det tycks som om man slösar forskningsresurser på att uppfinna hjulet en gång
till.
 
Det vet väl alla, att många människor uppträder som svin, kanske inte så
många som 84 %, men många gör det.
 
 
TITTA BARA PÅ ALLA RIKSDAGSMÄN OCH KOMMUNPOLITIKER, SOM
TYCKER ATT DE SKA STJÄLA ANDRAS PENGAR GENOM ATT FATTA
BESLUT OM EGNA ABSURDA PENSIONSNIVÅER.
 
 
Måste man verkligen lägga ner forskningsresurser för att komma fram till att de
genetiskt är svin ??
 
Det vet väl alla att dessa är svin, eller
är de politiker ??
AE
 

NYSTARTZONER

En illa genomtänkt reform
 
Alliansregeringens förslag till nystartzoner tas i dag upp i ett debattinlägg i BT.
 
I debattinlägget gör sig BT skyldig till sakfel, ett riktigt stort sakfel. Man menar att
reformen riskerar att motverka sitt goda syfte.
 
Detta är ett allvarligt sakfel, syftet har aldrig varit gott. Syftet har varit att'
vara elak, mot de som inte får de favörer som är kopplade till reformen.
 
Sedan visar BT en stor, överraskande stor naivitet, när man tycker att det är un-
derligt att allianspartierna i Borås är positiva till denna reform. Det verkar som oom
BT här har en helt orealistiska krav på politikerna i allianspartierna i Borås.
 
För att kunna vara kritisk till denna ogenomtänkta och dåliga reform måste
man ju ha en intellektuell förmåga att värdera fördelar och nackdelar med
ett förslag.
 
Det borde väl  ändå BT känna till.
 
I stället ersätter man en intellektuell förmåga med följsamhet.
 
Säger pappa i Stockholm att nystartzoner är bra, då är nystartzoner bra. Om
pappa i Stockholm ändrar sig och tycker att nystarzoner inte är bra, då är ny-
startzoner inte bra.
 
En papegojas främsta egenskap är att upprepa vad andra säger, och en megafon
använder man för att överrösta andra.
 
Det borde väl ändå BT känna till.
 
Lite allvarligare är kanske, och detta tas inte ens upp, den monumentala oförmågan att
tillgodgöra sig erfarenheter från andra länder. Andra länder har gjort försök med denna
"reform" och resultaten är överväldigande och entydigt negativa. Många synpunkter
kopplalde till dessa negativa erfarenheter återkommer i remissvaren rörande denna re-
form.
 
Men en papegoja är ju bra på att upprepa vad andra säger, så det där med erfaren-
heter och sådant ses väl som futiliteter.
 
Har aldrig BT träffat en politiker från allianspartierna i Borås ? Då hade man förstått
att de är positiva till något man bör vara negativ till.
 
Varför får jag ingen banan, i nystartzoner
får man ju gratis bananer.
Kanske en allianspolitiker som varit framme ?
AE
 
 
 
 
 
 

MORGONHÄLSNING FRÅN FOLKETS STORE LEDARE

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade statsminister hälsar de flesta av
Er välkomna till en ny dag.
 
Som de flesta redan hört har min gode vän sedan många år, chefsstrategen
Per Slingerman, valt att inte vara min vän längre. Har väljer nu efter att ha av-
slutat det uppdrag han nu har att anta nya och andra utmaningar genom att
bli egenföretagare inom rådgivningsområdet.
 
Vi moderater ser förlusten av Per Slingerman som en stor förlust, ingen annan
moderat har kunnat slingra sig som han. Även de mest uppenbara lögner har
han lyckats få att framstå som trovärdiga, en förutsättning för våra stora framgångar
de senaste åren.
 
Per Slingerman kommer att inrikta sin rådgivning främst inom skatteområdet, där
det finns ett stort behov av att framställa saker på ett sätt som inte är korrekt. Vi
moderater räknar därför att även i fortsättningen vi kommer att ha täta kontakter.
 
Som ersättare för Per Slingerman kommer troligen moderaterna att utse Sture
Bergvall, som också visat stor förmåga till övertygelse oavsett hur fantasifulla
saker han framfört.
 
Inom Alliansregeringen tycks det ha uppstått en smärre spricka, Folkpartiets led-
ning håller nu på att utreda ett uttalande som gjorts av en ledande folkpartist.
 
Folkpartisten ifråga har ju bara sagt att afrikaner inte är väl bekanta med vår kul-
tur och att dessa riskerar att rasera våra seder.
 
Den interna kommunikationen mellan allianspartierna tycks ha fungerat mindre bra
i dessa avseenden.
 
Anledningen till att vi tar in så många afrikaner som möjligt är ju just att de ska höja
vår egen barbariska kultur och då måste  våra seder raseras. Interna överlägg-
ningar rörande detta visar redan att folkpartiets ledning är beredd till en omsvängning.
Man menar nu från partiets ledning att man helt ställer upp på att alla våra seder ska
raseras och att det görs mest effektivt av afrikaner.
 
Folkpartiet tycks vara angelägna om att återställa enigheten inom Alliansen och visar
på seder som håller på att raseras och som nu ersätts av nya seder.
 
Man menar här att våra barbariska seder omfattat en helt oberättigad kritik när det
gäller vålldtäkter av unga flickor. Dessa seder håller nu på att raseras och vi ser här
tydliga framsteg.
 
Redan i 10 årsåldern bidrar nu många, även andra än afrikaner, till att i grunden förändra
våra seder.
 
Våldtäktsförsöket i Göreborg, utfört av ett antal 10 åringar, är ett bidrag till denna förändring
och förnyelse, som vi måste uppmuntra.
 
Vi får inte underblåsa främlingsfientligheten genom att låsa fast oss vid våra gamla seder.
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle statsminister de flesta av Er en fortsatt trevlig dag.
 
 
AE

EU STYRS TYVÄRR EJ AV APOR

Det påminner mest om apan som kastade pil
 
De flesta minns väl apan som kastade pil och slog alla börsproffs.
 
Pilen kastades mot en lista över börens bolag, och pilen hamnade där
den hamnade. Genom att satsa på de bolag där pilarna hamnade slog
apan alla börsproffs.
 
EU ledande politiker agerar apa i krishanteringen, dock med en enda stor
skillnad.
 
Man lyckas inte bättre än APAN, inte ens lika bra som apan, man lyckas
sämre än apan.
 
De flesta har ju hört talas om det fiskala djupet i USA, där de ansvarslösa
amerikanska politikerna inte kan enas. Något alldeles förfärligt.
 
Amerikanarna kan ju skylla sig själva, med så ansvarslösa politiker,
men Europas konsumenter kan ju också drabbas, något alldelses för-
färligt.
 
Men nu visar det sig att EU har ett alldelses eget självförvållat fiskalt problem,
den fiskala multipeln.
 
Alla, nästan alla är det bäst tillägga, har ju trott att alla nedskärningar EU krävt
är väl genomtänkta nedskärningar, det måste man ju tro, på den nivån med den
svansföringen måste väl allt vara genomtänkt, eller ??
 
Nu visar det sig att det inte var genomtänkt, det var inte tänkt alls, man kas-
tade en bil, och vilken otur, den hamnade fel, till skillnad från apans pil.
 
Man TRODDE att det fanns ett visst samband mellan en bestämd nedskärning och
den minskade tillväxt, som blev följden av detta.
 
Man TRODDE att en besparing på 1 % på skulle ge en minskad tillväxt på 0,7 %.
Och så blev den troligen 1,7 %.
 
Och alla besparingsplaner går åt skogen och man måste tänka om och inte spara så
mycket.
 
Undra vilket håll man ska kasta pilen åt den här gången ??
 
Kanske bäst att rådfråga apan, så att det inte blir fel en gång till.
 
Nu förstå man bättre varför Jan Björklund är en sådan EU vurmare, han tycks känna
sig väl hemma i detta gäng.
 
När genomförda åtgärder inte leder dit de borde leda brukar han ju också säga:
 
JAG HADE INTE EN ANING OM ATT DET SKULLE BLI SÅ HÄR.
 
Europas framtid verkar något dyster, man får hoppas att EU ledarna vid nästa
möte har lärt sig av sina misstag.
 
OCH FATTAR NÄSTA BESLUT PÅ LITE BÄTTRE GRUNDER, DET FINNS JU FAK-
TISKT BÅDE PILAR OCH MÅLTAVLA.
 
Samtidigt som man fattar beslut som är på ap nivå, kan man ju ha lite roligt också, det
skulle nog inte skada.
 
Att se Barosso strutta omkring som en fjant gör ju ingen glad.
 
 
Hopp för framtiden, EU nästa ordförande
AE

KEJSARENS NYA KLÄDER TYCKS SLITAS UT

Barnfattigdom på agendan
 
Nu vill politikerna i Borås göra något åt barnfattigdomen, enligt vad som framgår
i BT idag.
 
Ingen kan väl knappast ha något emot att politiker förbättrar för fattiga barn, men
en och annan stötesten kan kanske dyka upp.
 
Om inte av annat skäl än att ingen så här långt lyckats definiera vad barnfattig-
dom är för något.
 
Kanske lyckas Borås bättre med detta och i så fall får man hoppas att denna viktiga
satsning, som måste lösas, löses på bättre sätt än andra viktiga frågor som också varit
nödvändiga att lösa, såsom bostadsfrågan för de hemlösa, som enligt vissa inte finns
men som enligt vissa ´finns.
 
I vart fall finns inga bostäder för de hemlösa, en fråga som också tidigare "måste
lösas".
 
Förutom själva sakfrågan, vilket självklart utgör det viktiga, är inslaget i BT underhållande, faktiskt riktigt underhållande.
 
 
Det visar att politikerna är så fångade i sina roller att de måste käbbla även om det
inte finns något att käbbla om.
 
Båda blocken anser att det är viktigt lösa barnfattigdomen, en enighet som borde göra det
möjligt att lösa brnfattigdomen.
 
Eller går det ??
 
Den sk rödgröna gruppen föreslår att man ska upprätta en handlingsplan med tydliga mål
och konkreta åtgärder.
 
Moderaten Annete Carlsson anser detta är fel väg att gå, utan man ska besluta om mål som
följs upp.
 
Som läsare har man lite svårt att förstå var skillnaden ligger mellan "handlingsplan med
tydliga mål" och "beslut om mål som följs upp".
 
Det tycks som om Kejsaren utan kläder vaknat till livs igen.
 
Eller kan det möjligen vara så, vilket tycks troligt, att politiker måste käbbla även när det
inte finns något att käbbla om.
 
Det blir då lättare att förstå ett och annat inslag i den politiska debatten.
 
Även en liten palta tycks värma
AE
 
 
 
 
 
 

MORGONHÄLSNING FRÅN FOLKETS STORE LEDARE

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade statsminister hälsar de flesta av Er
väkomna till en ny dag.
 
En dag som denna var det 20 år sedan Sverige övergick till flytande kronkurs i
samband med Sveriges hemmagjorda finanskris.
 
Vi har sedan dess lärt oss mycket av denna kris. Carl Bildt, av många skämt-
samt kallad Den Store, var på den tiden statsminister och var på den tiden inte
lika lögnaktig som nu.
 
Efter det misslyckade kronförsvaret erkände Carl Bildt att ett missllyckande är
ett misslyckande. Sedan dess har vi lärt oss mycket och kallar aldrig ett miss-
lyckande flr ett misslyckande.
 
Vi kallar i stället ett misslyckande för ett kraftfullt och ansvarsfullt styre. När vi
sagt detta ett antal gånger tror de flesta att vi är lika kraftfulla och ansvarsfulla
som vi själva låtsas tro.
 
På det sättet blir en ökad arbetslöshet en ökad sysselsättning och ökade inves-
teringar blir inga investeringar alls.
 
Vi lever här efter devisen, droppen urholkar stenen, men i modern tappning,  det
som inte är sant är sant, så småningom.
 
En nyckelfigur i kronförsvaret var Bengt Dennis, som på den tiden var som besatt
av att försvara kronan, till varje pris, bara någon annan fick betala till varje pris.
 
Även han har lärt sig från den tiden, och han har lärt sig av oss. Han menar nu att
den förshärskande synen då var en fast kronkurs, men sedan vände synen, och nu
förespråkar alla en flytande kronkurs.
 
Det är precis så vi i Alliansregeringen vill arbeta och arbetar. Vi har en viss syn och
utifrån denna genomför vi saker utan att förstå vad vi genomför. När detta sedan
visar sig medföra konskekvenser vi inte insett, får vi en annan syn och det som var
rätt blir fel.
 
Vi är övertygade att väljarna vill att vi ska vara så pragmatiska och ändra vår syn,
så att hela tiden ingen kan förledas tro vi gör fel, för det gör vi inte, det gör bara oppo-
sitionen.
 
Införandet av flytande växelkurs var först tänkt som en akut och tillfällig lösning. Så
brukar vi formulera oss när vi genomför förändringar, som är mindre populära. Det
som är tänkt bli permant kallas för en akut och tillfällig lösning, det blir lättare att få
väljarnas förståelse på det sättet.
 
På samma sätt gjorde vi när förutvarande omsättningsskatten genomfördes och när
fastighetsskatten genomföres. Tillfälliga åtgärdr, som alla nu vet har blivit permanenta.
 
Själva blir vi politiker ofta förvånade hur lätt det är att föra väljarna bakom ljuset, och det
är vi tacksamma för, det gör det mycket lättare för oss.
 
AE

APORNAS EKONOMI

Eller som det förkortas AP ekonomi
 
Eller varför inte apornas ekonmi, där härmar ju också alla varandra.
 
Vi närmar oss nu bokslutstider, årsstämmor och där kommer mycket att hända
och ventileras. En del nytt och mycket gammalt. En sak vi redan nu vet, är att alla
sk direktörer kommer att se till att de får mer bonus än de fått tidigare.
 
Med motivet att de annars flyttar.
 
Det finns väldigt omfattande forskning på detta område och resultaten är oer-
hört tydliga och samstämminga.
 
Monetära belöningsprogram är bra för att lösa vissa problem, men inte för
alla. För vissa problemlösningar kan en monetär belöning leda till sämre
resultat.
 
Mer konkret visar resultaten att monetära belöningsprogram fungerar när upp-
draget är tydligt men är negativt då det erfordras kreativt tänkande, eller ännu
mer  konkret.
 
Ett monetärt belöningsprogram kan få en säljare att sälja mer, men får en VD att prestera sämre, särskilt på långt sikt.
 
Alla forskningsresultat är entydiga och är kopplat till något som benämns funk-
tionell fixering, innebärande att en förutfattad uppfattning av något begränsar
tänkandet, kreativiteten blockeras.
 
Detta i sin tur beror på att den som erbjuds en belöning använder en del av
hjärnan till att kunna optimera belöningen, vilket begränsar den energi som
erfordras för ett kreativt tänkande, man får helt enkelt ett sämre resultat.
 
Alla vet detta, även styrelser och VD i olika företag, men ändå tystas det ner av
ett och ett anda skäl.
 
Man vill i större utsträckning komma åt andras pengar.
 
Forskare menar att dessa kunskaper om sk evidensbaserad forskning tystas ner
för att komma åt andras pengar.
 
Ser man till forskningsresultat är det också andra saker som styr ett företags fram-
gång, som:
 
Eget inflytande, bekräftelse på att man gör rätt samt känslan av att det man
gör är meningsfullt både för en själv och andra.
 
Till våren kommer vi alltså att få se att styrelse efter styrelse kraftigt kommer att
argumentera för att deras företag ska gå allt sämre.
 
För att syrelserna och deras VD i större utsträckning ska komma över andras
pengar.
 
Varför har det gått så tokigt ? Inte alls konstig, det vore konstigare om det inte gått'
så tokigt.
 
Barnen gör som mamma och pappa, om ledande politiker fokuserar på att så mycket
möjligt roffa åt sig andras penagr, så medför detta i förlängningen att också
styrelser och VD anser det acceptabelt att roffa åt sig andras pengar.
 
Det gäller bara att motivera detta med några floskler, som man inte ens tror på
själv.
 
Som sagt, barnen gör som mamma och pappa. När alla barn, här medborgarna, ser
vad mamma och pappa gör, så gör de samma sak, dvs roffar åt sig så mycket av
andras pengar som möjligt.
 
Då escalerar olika former av bedrägerier och skattebrott. Om man tror att man
kan vända på detta genom att jaga barnen med blåslampa, då har man hamnat
fel, oerhört mycket fel.
 
Det är först när mamma och pappa gör rätt, som barnen gör rätt.
 
Anser politiker att det är ett föredöma att roffa åt sig andras pengar, då anser
andra det också.
 
Uppifrån och ner, inte nerifrån och upp, eller kanske bara där uppe.
 
 
Njuter av andras pengar och då
blir det som det blir
AE
 
 
 
 
 

POLITISK GOLGATAVANDRING

Rätt är rätt och fel är fel
 
Om än i förklädd förklädnad, var det inte så det hette ?
 
SvD har idag  en krönika om uppgång och fall, dör bland annat SAS historia
och framtida öde tas upp.
 
Krönikan är kritisk till det fkous många krisföretag haft, fört stort fokus på kort-
siktiga vinster och aktieägarvärde.
 
Många tankvärda synpunkter som leder fram till slutsatsen:
 
Företagsledningar prioriterar det som ser rätt ut i stället för att priori-
tera det som är rätt.
 
Då är det klart att det går som det går, företag som borde kunna leva kvar
lever inte kvar.
 
Men krönikan följer inte upp denna slutsats, då företagsledningar agerar i
en miljö de inte formar själva. Företagsledningar agerar utifrån vad som
styrs av omvärldsfaktorer, och dit hör de politiska beslut som styr vår värld.
 
Kanske skulle företagsledningar prioritera det som är rätt framför det som
ser rätt ut om politiker prioriterade det som är rätt i stället för det som ser
rätt ut.
 
En omöjlig tanke, så företagsledningar får nog fortsätta att prioritera det som ser
rätt ut, och företag som inte borde gå under får gå under.
 
På samma sätt som kulturer, som inte borde få gå under går under.
 
AE
 
 
 
 

MORGONHÄLSNING FRÅN FOLKETS STORE LEDARE

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade statsminister hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
SIFO undersökning i dag tyder på att jag fortfarande har allt färre att hälsa väl-
komna.
 
Jag har förstått att många förundras över hur jag som statsminister kan anse
att jag inte representerar alla medborgare. Det är mycket lätt att förklara.
 
Jag tål ingen kritik och de jag inte hälsar välkomna är de som kritiska, och som
vald regeringschef står det mig fritt att följa grundlagen eller inte.
 
Vi närmar oss nu valet och måste därför korrigera vår politik lite. Tidigare, när det
var långt till valet, ansåg vi att höga avgifter till a kassan var nödvändiga för den
ekonomiska politiken. Nu när valet närmar sig ser vi fortfarande att detta gäller men
vi ser nu att vi måste prioritera på ett annat sätt.
 
För att få så många väljare som möjligt sänker vi därför avgifterna till a kassorna.
 
Vi känner att vi kan göra denna ansvarsfulla förändring med gott samvete, då vi
till stor del lyckats enligt det uppsatta målet, att sänka lönebilden för så många som
möjligt.
 
Även på andra områden ser vi oss tvungna att revidera vår politik inför valet.
 
Tidigare gjorde vi tillväxtprogoser, som var väldigt höga, mycket högre än alla
andra länders och mycket högre än vad vi själva trodde på. Denna skönmålning
syftade till att alla skulle tro att vår ansvarsfulla politik var så ansvarsfull och kraft-
full som vi hävdade att den var.
 
Det tycks nu som att vi tog i för mycker, skönmålningen blev alltför uppenbar, många
tycks ha förstått att vi manipulerade tillväxtprognoserna.
 
För att detta inte ska skrämma väljare inför valet  kommer vi att revidera ner tillväxt-
talen. Fortfarande kommer de att medföra en skönmålning, men en något mindre skön-
målning.
 
Visar det sig att väljarna också genomskådar denna skönmålning kommer vi att genom-
föra så många revideringar inför valet att jag får sitta kvar som statsminister.
 
Även om vi nu skriver ner tillväxten får ingen glömma att vi fortfarande är bättre än alla
andra. Alliansrgeringen kommer aldrig att medverka till att det släpps siffror som skulle
kunna visa att vi inte är bättre än alla andra.
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle statsminister de flesta av Er en fortsatt trevlig dag.
 
 
 
AE
 
 

FÖRSVARSMINISTERN KACKLAR, IGEN

Politiker som fångar i sin egen retorik
 
Idag skriver vår insiktsfulle försvarsminister ett debattinlägg i BT med rubriken
Investeringar som stärker försvaret.
 
En självklarhet, kan tyckas, för inte kan försvaret  försvagas.
 
Men inlägget är intressant ur en annan aspekt.
 
Försvarsministern använder en retorik, som syftar till att ge intryck av
att något som inte finns och inte är, både finns och är.
 
Ganska så vanligt i dessa högre kretsar, verkligheten är för banal, man får
väl hitta på något bättre.
 
Försvarsministern menar att man investerar för framtiden, en viktigt aspekt.
 
Fick hon lära sig det på Timbro, vi andra tror ju att det investeras för
gårdagen.
 
Vidare menar hon att försvarets stärks genom fortsatta satsningar på kärn-
verksamheten.
 
Fortsatta satsningar, i denna värld full av illusioner blir alltså tidigare
nerdragningar fortsatta satsningar.
 
På kärnverksamheten ??  Den enda kärnverksamheten är ju den vi har
i Afganistan och den ska ju dras ner.
 
Så satsning på kärnverksamhet är detsamma som att dra ner kärnverksam-
heten.
 
Det är tur att näringslivet inte definierar satsningar på kärnverksamheten på samma
sätt, då hade vi inte mycket att leva på.
 
Ordvalet "vi fortsätter att utveckla Sveriges försvarsförmåga" är ju riktigt fascinerande.
 
Här har man år in och år ut, år efter år, kraftigt skurit ner allt som går att skära
ner,och det finns knappt något kvar.
 
Om man då menar något med att man FORTSÄTTER ATT UTVECKLA försvarsför-
mågan, så kan det ju inte innebära annat än att försvarsförmågan skärs ner ännu
mer.
 
Verkar inte riktigt hänga ihop, man får ju mer pengar, men visst, varför ska detta
hänga ihop, när inget annat hänger ihop, när politiker formulerar sig.
 
Men lite seröst, kan en försvarsminister vara så obegåvad att hon inte inser vad "fort-
sätta utveckla" betyder. Självklart kan en försvarsminister inte vara så obegåvad, hon
kan ju läsa.
 
Nej det är det sedvanliga, lite floskler, lite halvsanningar, lite lögner, lite okunskap
och lite dumhet i en salig blandning.
 
Då kan "fortsätta utveckla neråt" bli "fortsätta utveckla uppåt".
 
Intressant är också det sedvanliga "tugget" hur bra man själv är och hur dåliga alla
andra är,
 
När det gäller försvaret har Alliansen en "balanserad budget" men oppositionen har
inget alternativ, och oppositionen begriper vare sig det ena eller det andra.
 
Detta "tugg" återkommer titt som tätt i de mest skiftande frågor.
 
Det spelar i denna värld, fylld av illusioner, floskler och lögner, ingen roll om ett eget
förslag är ogenomtänkt och dåligt.
 
Det viktiga är att man kan hävda att oppositionen har ett ännu sämre alternativ
eller inget alternativ alls.
 
Ansvariga ministrar, inlusive den insiktsfulle försvarsministern missar för det mesta
en viktig fråga, en väldigt viktig fråga.
 
Regeringens uppgift är att styra landet och att utforma förslag som syftar till
olika formar av åtgärder och förändringar.
 
Regeringens uppgift är inte att slå sig för bröstet med hänvisning till att oppo-
sitionen inte har en samlad lösning på något.
 
Varifrån kommer egentligen dessa underliga figurer som ständigt hävdar att de är
mer ansvarsfulla än alla andra, men inte är ett dugg ansvarsfulla.
 
Kanske från MUF, CUF och PUFF och allt vad det heter.
 
Då har de ju garanterat en bakgrund som säkerställer att floskler och illusioner till-
låts ta över verkligheten.
 
Sedan ska ju vårt försvar bli flexiblelt och användbart enligt försvarsminstern, det var
ju på tiden om det inte varit det tidigare.
 
 
När jag inte längre är brolier så ska
jag bli försvarsminister, kackla har
jag ju lärt mig
AE

MELLERSTA ÖSTERN

Hur reagerar Sverige mitt i krisen
 
Krisen i Gaza tycks escalera och bli alltmer riskfylld.
 
Synen på Israel och de ofta återkommande kriserna varierar ju i olika
länder.
 
Den här gången tycks dock det, i vart fall utanför Sverige, finnas en in-
sikt om vad som är orsak, och vad som är verkan:
 
Angela Merkel menar: "Hamas är ansvarigt för det upptrappade
våldet och kräver ett omedelbart eldupphör från palestinierna"
 
Från Bryssel säger Cathrine Ashton: "Hamas raketattacker startade
den här krisen och det är fullkomligt oacceptabelt och måste stoppas"
 
Till och med Carl Bildt den Store, kramare av alla antesemiter, har påverkats av
vad dessa säger och hymlar lite i "skägget" om att det kanske inte bara är Israel
som gör fel ,den här gången, annars gör dom det förstås.
 
Vi i Sverige måste ju visa att vi håller på våra vänner och är konsekventa,
vem minns inte Arafat och Sten Andersson, de sågs omslingrande varan-
dra titt som tätt.
 
Vad händer då härnäst, Sverige tycks hamna i en svår sits. Att man inte kommer
att fördöma de trevliga Hamas terroristerna kan man ta för givet. Men hur ska man
med det utgångsläget ändå få det att framstå som att man förstår det andra för-
står.
 
Det ska bli intressant.
 
Ännu mer intressant gör ju de små glinen i Malmö det. Nu kan vi väl räkna med
lite protester för mänskliga rättigheter i Malmö, gröna fanor och banderoller ned
"Döda alla judar" och "utplåna Israel". Med några ditresta politiker i spetsen.
 
Som sagt, det ska bli intressant, men den ansvarsfulla svenska regeringen
hittar nog någon lösning på detta också.
 
Man kan ju skicka iväg Eric Ullenfån till Malmö med lite svammel om att
prostester mot Israel bara är myter.
 
Fast då kanske antesemiten Ilmar Repalu blir förbannad, för han vill ju inte vara
en myt, i så fall ska det ju vara som judehatare och inget annat.
 
De fredsvänliga Hamas vännerna tycks också ha utvecklat raketer som når längre.
Kanske vännerna i Malmö här får sin chans.
 
Lite långdistansraketer från Malmö mot Israel med Ilmar Repalu som avfyrare
så skulle ju nästa omval vara givet.
 
 
Ser kanske fram emot att få skjuta några
raketer mot Israel
AE
 

KULTURSPARKAR PÅ HUND I HÄLSINGBORG

Var är nu Eric Ullenfån
 
För i Hälsingborg är han ju inte, och det är inte heller någon som förväntar
sig att han ska vara i Hälsingborg.
 
Ett får har fyra ben, även i Rinkeby.
 
För gräslig kvinnosyn har ju en liten speciell dimension för Eric Ullenfån.
 
Säger en svensk "lilla hora" är det en förfärligt gräslig kvinnosyn.
 
Men om 5 unga män, som talar ett språk kvinnan ifråga inte förstår, slår
ner och sparkar en 90 årig dam är detta inte ens värt en notis från Eric
Ullenfån.
 
Gräslig kvinnosyn kan ju uppenbarligen ses med olika perspektiv.
 
Ser man bara bakåt, kan man ju inte se framåt, så enkelt är det.
 
Nu var det alltså dags igen, denna gång i Hälsingborg.
 
Liten hund bunden, 5 araber ? sparkar på hunden, ägaren, en 90 årig
dam, ber dem sluta sparka hunden.
 
Nedslagen, söndersparkad, tar sig hem och ligger i lägenheten 5 dagar.
 
Och inte en notis, inte ett besök, inte en kommentar, ingenting.
 
Bara floskler om att underblåsa främlingsfientligheten om någon till äventyrs
skulle tycka det hela är förfärligt.
 
Bara en liten notis, för att det inte ska väcka stor uppmärksamhet.
 
I Sverige, år 2012, och Eric Ullenfån tycker inte det är en gräslig kvinno-
syn, att sparka sönder en 90 årig dam som är rädd om sin lilla hund.
 
Och vad har tagit åt polisen i Hälsingborg, är man skvatt galen, har man inget
läst och inget lärt.
 
Här återger man signalemantet: De talade ett språk jag inte förstod, säger
den söndersparkade damen.
 
Undrar hur många timmar det tar innan polismästaren rycker ut och tar bort
detta signalemnt och ber om ursäkt för att ha underblåst främlinbgsfientlighet.
 
Det tar nog inte många timmar.
 
Och om detta ska vi inte få prata och inget tycka.
 
Jag både pratar och tycker om detta och är då enligt Eric Ullenfån främlings-
fientlig.
 
Jag får väl vara det då, för jag kommer aldrig att sluta, vare sig att prata eller
tycka, om barbariskt våld av detta slag.
 
Såvitt inte Fredrik Reinfeldt och Eric Ullenfån får sitta kvar så länge att de tystat
alla, även de som nu vågar tycka.
 
 
Fucking mother, en åldring med hund,
här ska det kultursparkas
AE

MORGONHÄLSNING FRÅN FOLKETS STORE LEDARE

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade statsminíster önskar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Alliansregeringen har ju, som alla känner till, varit framgångsrika när det gäller
att skapa trygghet på våra gator. Parallellt med detta har vi arbetat framgångs-
rikt med att stärka civilkuraget bland medborgarna.
 
Vem minns inte vad som utspelades på Kordedala torg, när hundägaren gick
till besinningslöst anfall mot några stackarns barn Tyvärr visade sig rättvisan
inte fungera den gången, några av de stackars barnen blev misstänkta för
att ha sparkat på hundägaren, som provocerade genom att ha en hund.
 
Den påföljande rättegången visade att vårt arbete burit frukt, civilkuraget
flödade i rättssalen, där de små barnens familjer slutit upp mangrannt. Man
visade alla tecken på det civilkurage, som vi i Alliansregeringen ser som en
förutsättning för att förändra vår kultur i rätt riktning.
 
De små barnen, åtalade för att hundägaren haft en hund, blev så stärkta av
detta civilkurage att de skrattde lite uppmuntrande år de nedstämda domarna
och nämndemännen.
 
Tyvärr lyckades detta civilkurage inte påverka rätten, utan den utdömde ändå
ett strängt straff, några timmars ungdomstjänst. Och detta för att de drabbats
av att hundägaren hade en hund.
 
Detta för in på ämnet hundar, det verkar finns hundar snart överallt. Detta trots
att många av våra nybyggare inte gillar hundar.
 
Vi måste vara lite för återhållssamma med att ha hundar. Om vi ändå måste ha,
hundar, så länge det blir tillåtet, måste vi anpassa oss till vår miljö och inte visa
upp dessa hundar offentligt, framför allt inte i våra mer utvecklade miljöer.
 
Bryter man mot dessa självklara regler, naturliga för alla som tycker rätt, kan det
gå illa, riktigt illa.
 
Under veckan gick det illa för en 90 årig dam i Hälsingsfors, som på grund av sin
höga ålder inte förstod att hon inte skulle visa upp sin hund i vissa områden.
 
Provocerade av denna öppna främlingsfientlighet kände sig några utsatta barn
tvunga att sparka hennes hund, som var bunden. Lyckligsvis var hunden så liten
att den inte kunde bitas, för då att det kunnat gå riktigt illa.
 
Den gamla damen, som tycks ha varit dement, ombad de små barnen att sluta
sparka på hunden, och utsätter man andra för sådana provokationer, så vet man
ju inte hur det kan sluta.
 
Här slutade det lyckligtsvis bra. Den gamla damen fick bara ETT slag i ansiktet,
visserligen så kraftigt att hon föll, men hon överlevde. Genom att ramla och vara
gammal tycks detta ha provocerat dessa små barn till att sparka på henne. Inte
heller dessa sparkar tycks ha varit allvarligt menade, då hon överlevde.
 
Av detta måste vi alla lära oss, att vi inte ska ha hundar, och Alliansregeringen
kommer inom kort att utforma nya regler som försvårar vistelse med hundar inom
vissa områden.
 
Vi får också hoppas att de utsatta barnens familjer också här visar civilkurage och
tröstar de små barnen efter det trauma de upplevt av att ha sparkat sönder en gammal
dam och hennes hund.
 
Vi i Aliansrgeringen känner oss stolta över den trygghet medborgarna känner och
som vi kan ta åt oss äran av.
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle statsminister de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
 
AE
 

HÖGRE PRISER TACK VARE EU

Frihandel för andra, men inte för os
 
På många områden har EU inte blivit vad man önskat, ibland beror det
på att man inte lyckats.
 
Men på många områden har vi inte fått det vi trott, därför att vi blivit
lurade att tro att vi skulle få något annat.
 
Frihandel skulle vi väl i alla fall, fullt av varor skulle föda över alla gränser
för att konsumenterna skulle få billigare varor.
 
Helt fel, det var inte alls avsikten att konsumenterna skulle få billigare
varor.
 
Däremot var och är avsikten att konsumenterna ska få dyrare varor för att
man ska trygga vissa branscher, som inte klaras sig om de inte tryggas.
 
Och då är höga tullar bra, som ger oss konsumenter dyrare varor.
 
Dagens Industri har en ledare om detta idag, intresseväckande och klar-
läggande.
 
De ´som till äventyrs har trott att EU projektet syftade till billigare varor för
konsumenterna bör läsa detta, och avskräckas.
 
Avskräckas från EU, här också.
 
Eu är inte alls tänkt som ett frihandelsområde, som skulle skapa lägre
priser. EU var tänkt, är tänkt och är ett område där man skyddar vissa
egna branscher.
 
Ett pris som konsumenterna får betala.
 
Vem hade tänkt sig detta ??  Förutom EU topparna förstås
 
Frågan är om den nu kan bli längre
AE

SAMHÄLLSEXPERIMENT

Då blir det också som det blir
 
De två vänsterkommunisterna, Jonas Sjöstedt och Ida Legnemark, har idag
ett debattinlägg i BT angående privatisering och vinster.
 
Det är lätt att hålla med om en hel del i inlägget.
 
Intressant är det uttryck man myntar:
 
SVERIGE ÄR I DAG EN EXPERIMENTVERKSTAD FÖR INVESTERINGAR.
 
Experimentverkstad för investeringar, det är väl en ganska så naturligt
följd.
 
I Kina var MAO en föregångare, han hade också experiment för sig, men sociala
experiment med människor.
 
De skulle indoktrineras och manipuleras.
 
Makarna Myrdal fann dessa experiment i Kina så intressanta, så att de gjorde också
Sverige till en experimentverkstad för sociala experiment av människor.
 
Man började med att tala om barnstugor och sedan har experimentet rullat vidare.
 
Inget annant land i världen har socialt experimenterat med människor som Sverige
gjort, familjepolitik, sexuella avvikelser, you name it, allt har gått ut på att vi ska
vara bättre än andra och någon typ av föregångare än andra.
 
Organiserade gruppsexlekar, kul experiment, kul att se vart det leder.
 
Det har lett "åt helsicke". Entydiga rapporter pekar på att svenskarna inte mår bra,
mycket sämre än jämförbara länder i Västvärlden.
 
Sociala experiment med människor, att indoktrinera och manipulera, är också en
grundförutsättning för att kunna gå vidare och skapa "en experimentverkstad för
investeringar".
 
I ett land där folk fått och kunnat tänka fritt förekommer inte den typ av extrema
och långtgående privatiseringar som vi nu ser i Sverige.
 
Den ena experimentverkstaden tycks vara en förutsättning för den andra.
 
Till den första omgången verkstäder var ju nuvarande vänsterkommunisterna
inte speciellt kritiska.
 
Varför är man kritisk nu, av det ena föjer det andra, har man sagt "A" får man också
säga "B".
 
Kanske man borde utöva viss självrannsakan nu när man märker vart sociala
experiment med människor lett.
 
Visst, ett starkt samhälle och medborgarrätt låter ju väldigt bra, men om man ser vart
det lett i vissa avseenden, kanske viss självrannsakan är på plats.
 
Och jag som trodde "B" kom före "A"
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SE ETT MEN INTE SE ETT ANNAT

Man gör fokus till vad man vill att fokus ska vara
 
Den sk SD krisen är intressant, den är intressant på många vis.
 
Mest intressant är kanske att det är ett övertydligt bevis på vilken nivå
debatten ligger på, eller kanske snarare under vilken nivå.
 
För debatten är i vissa fall vinklad, den är till och med oerhört vink-
lad.
 
Man flyttar fokus för att fokusera på det man vill fokusera, för att få fram
det man vill få fram.
 
Inte en korrekt bild.
 
Sverigedemokraten Ekeroth blir närmast lynchad i media och av andra mer
rätttrogna politiker.
 
För att ha knuffat en kvinna, så att hon tumlade mot en närstående bil.
 
Ingen fäster det allra minsta avseende vid varför Ekeroth knuffar en kvinna,
så att hon tumlar mot en bil.
 
Orsak och verkan tycks inte existera i vårt nya Sverige. Ekeroth knuffar
kvinnan , därför att kvinnan ifråga försöker ta hans mobiltelefon när han
filmar.
 
ORSAK OCH VERKAR, RÄTT ELLER FEL FOKUS.
 
Vi har faktiskt rätt att filma i detta landet, och ingen har rätt att ta mobilen
från någon som filmar och har rätt att filma.
 
Vi har också något som heter nödvärnsrätt, i detta fallet innebär det att Ekeroth har
rätt att värja sig mot att en kvinna försöker ta hans mobil, när han filmar det han
har rätt att filma.
 
Nödvärnsrätten reglerar att man inte får ta till större våld än nödvändigt för att just
avvärja det som ska avvärjas, i detta fallet "stöld" av en mobil i förening med att
hindra någon från att utöva sin demokratiska rättighet.
 
Ekeroths agerande tycks enligt alla uppgifter vara väl avvägt i just detta avseende.
 
Störande av allmän ordning skulle nog polisen kalla det om någon gjorde
det, om någon annan än Ekeroth blev utsatt förstås.
 
Mycket av det som hände denna natt borde inte ha hänt, men att fokusera på kvin-
nan som snubblade mot en bild, tyder på ringa förståelse för det mesta.
 
Eller ingen förståelse alls.
 
Ett annat märkligt fokus är Almqwist som berusad säger "detta är inte Ditt land".
Urbota dumt att säga detta i egenskap av rikdsdagsman, men han har många
och goda läromästare. Polis, Räddningstjänst, media, svenskar i allmänhet kan
inte sätta sin fot i vissa områden utan att bemötas av;
 
Fucking mother, här får Du inte vara, detta är inte Sverige, detta är vårt
område, här gäller våra regler.
 
De som utsätts för detta hukar, ber om ursäkt och menar:
 
Ajabaja, det tycks som om vi stör, här får vi nog flytta på oss.
 
Ingen som bryr sig, det är så det ska vara tycks det.
 
Så lite väl mycket går i en och enda riktning i det här landet.
 
 
Man kan ju faktiskt bli galen för mindre
AE

CARL BILDT DEN STORE HAR TÄNKT

Sent ska syndaren vaknat
 
Krisen Israel och Gaza tycks trappas upp efterhand.
 
Carl Bildt tycks under sitt besök i Kairo blivit träffad av en raket och kommit
till den klarhet han borde ha kommit till tidigare.
 
Carl Bildt den Store säger då från Kairo:
 
Man ska ju inte glömma bort att detta började på Gazaremsan. Det är dess-
utom är det värt att notera att Hamas står för de raketer som skjuts.
 
Det tycks ha varit en kraftig raket som träffat Carl Bildt den store.
 
Hitintills har det ju alltid varit de förfärliga judarna som är förfärliga, de
trevliga skäggmännen är ju bara terrorister, självklart inte enligt Sveriges
uppfattning, men enligt FN terrorlista.
 
Det tog lång tid och många resor för Carl Bildt den Store att komma fram till det
alla med insikt alltid vetat.
 
Det är alltid Hamas som skjuter först med den följden att Israel skjuter för
att försvara sig.
 
Det är aldrig Israel som skjuter först med den följden att Hamas skjuter för
att försvara sig.
 
Tänk att det ska vara så svårt för många judehatare att förstå att det finns något
som heter orsak och verkan, de tycks hellre vilja ha det till verkan och orsak.
 
Det är bara synd att man måste få en raket i huvudet för att förstå detta enkla sam-
band.
 
Men vem vet, det kanske var en raket som vi själva exporterat i strid med alla
våra egna regler, och då får man väl vara lite mer förstående.
 
Det ökar ju då BÅDE export och tillväxt, bättre kan det väl inte bli.
 
 
Tänk om jag ändå fick en raket i skallen
AE

MORGONHÄLSNING FRÅN FOLKETS STORE LEDARE

Morgonhälsning till det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade statsminister hälsar de flesta av
Er välkomna till en ny dag.
 
När man befinner sig långt hemifrån får man ofta andra perspektiv på saker
och ting, man kan till och med se saker lite klarare.
 
En händelse, där järnrör varit inblandade, tycks ha rört upp känslorna hemma.
Med lite  persepktiv är det svårt att förstå varför det är så upprörande. Avsik-
ten tycks ju har varit att hålla ett antal andra på avstånd.
 
Själv tycker jag järnrör framstår som väldigt tunga, jag föredrar att använda en
tång för att hålla andra på avstånd.
 
Jag har också nåtts av uppgifter att många svenskar är kritiska till att så många
läkare talare främmande språk. Man menar till och med att man inte får rätt
vård.
 
Man blir lätt hemmablind, här i indonesien är alla utländska läkare och ändå för-
står alla varandra, till och med utan tolk.
 
Jag har förstått att många svenskar också anser sig ha rätt till tolk vid sina läkar-
besök. I Alliansregeringen ser vi detta som ren främlingsfientlighet med inslag av
avundsjuka.
 
Vi förstår inte varför svenskar ska behöva tolk vid besök hos utländska läkare
bara för att nyanlända har rätt till tolk vid besök hos svenska läkare, det senare
blir förresten allt ovanligare, då vi snart inte har kvar några svenska läkare.
 
Delvis är det en kostnadsfråga, men ytterst är det ett uttryck för Alliansregeringens
integrationspolitik.
 
Vill svenskar förstå utländska läkare och få rätt vård får de väl lära sig språket.
 
Med detta önskar Er ansvarsfulle statsminister de flesta av Er en fortsatt trevlig dag.
 
AE
 
 
 
 

TYASK HUMOR I EUFÖRHANDLINGAR

Humor som krisbekämpningsmedel
 
Det brukar ju fungera i de flesta lägen, humot kryddad med lite satir brukar
göra susen.
 
Det har visat sig föreligga ganska stora spänningar mellan Grekland och
Tyskland i samband med alla krisförhandlingar, greker som anspelat på
nazisternas härjningar har fått stort utrymme.
 
Tyskt sändebud på förhandlingsrunda i Grekland tycks ha varit medveten
om detta och försökt lätta upp stämningen med lite humor.
 
Under förhandlingen uttrycker han då:
 
Arbetsmässigt går det tre greker på en tysk.
 
Grekerna blev förtjusta och vísade sin uppskattning genom att kasta några
ägg på sändebudet.
 
Med hänsyn till det ansträngda livsmedelsläget i Grekland får väl detta ses
som en mycket uppoffrande och stor sympatiyttring.
 
Europaskämtet bör väl gå till historien, fullt i klass med den klassika
frågan och svaret:
 
Hur många arbetar på kommunen:
 
Svar: Ungefär hälften
 
Det känns trygg att fredsprojektet EU livas upp med lite skämtsamma inlägg
då och då.
 
Tyskt sändebud i Grekland,
med grekiska ögon
AE
 

SYSSELSÄTTNINGEN ÖKAR LAVINARTAT

Framgångsrik integrationspolitik
 
Mycket kritik har från olika håll framförts för att Alliansregeringens politik
inte minskat arbetslösheten.
 
Siffror visar nu att detta inte är korrekt, inom vissa branscher inom tjänste-
näringarna  växel sysselsättningen lavinartat. Man har tom lyckats skapa
helt nya branscher.
 
En av de branscher som nu tycks växa lavinartat är butiksbevakning, sär-
skilt i butiker med belägenhet nära asylförläggningar. Här har en helt ny
bransch växt fram i spåren av den framgångsrika invandringen.
 
Väktare som väktar så att asylsökande inte stjäl alltför mycket i
närbelägna butiker.
 
Siffror visar nu också att denna verksamhet genererar betydande tillväxxt.
Polísen i Göreborg har under sex månader spanat mot grovt kriminella
asylsökande och under dagen gjort ett tillslag av vapen mm inne i en
större asylförläggning.
 
Polisen uppger att man ser att denna verksamhet, spaning mot asylför-
läggningar, växer så stadigt att det kan få genomslag på landets till-
växttal.
 
Dagens tillslag vittnar också om nya spännande inslag, visserligen lite
kända tidigare, men nu mer uppmärksamma.
 
Asylförläggningarna rymmer ett stort antal, som har förbud att visas i
landet till följd av tidigare kriminalitet och utvisning.
 
Detta tyder på en företagssamhet, som måste tas till vara. Maud Olofsson
kanske inte hade helt fel när hon hävdade att utrikesfödda var mer företags-
samma än passiva svenskar.
 
Uppgifter tyder dock nu på att även svenskarna blir mer och mer före-
tagssamma. Uppgifter gör gällande att en och annan svenska försö-
ker nästla in sig i asylföräggningar, då deras försörjning inte kan
tryggas på annat sätt.
 
Ett antal med nordiskt utseende anländer nu dagligen till landets gränser
och begär asyl. Då alla saknar pass och uppger sig heta Muhammed har
tullen ingen möjlighet att avvisa dem, utan de slussas direkt vidare till o-
lika asykförläggningar, där de ges tandvård och glasögon, något de inte
haft råd med tidigare.
 
Dagens tillslag vittnar också om ett nytt inslag i denna spännand bransch.
De grovt kriminella nätverken, som uppehåller sig i asylfärläggningarna,
kommer tydligen från Ryssland och Georgien. De uppges nu få extra
etableringsstöd för att de känner sig utanför gentemot somalier och
afganer.
 
Bostadsmarknaden i Stenungsundd uppges nu ha blivt överhettad. Samtliga
polismän, som jobbar dygnet runt med dessa spaningsuppgifter, uppger sig
ha tjänat så mycket på övertid att de känner det är dags att byta upp sig till
en dyrare bostad.
 
Och så finns det fortfarande sådana som hävdar att flyktingar inte är
till nytta för landet och att de tar våra jobb.
 
Sanningen är ju den motsatta, de skapar ständigt jobb.
 
Avvisad av Migtationsverket då
han kunde visa idehandlingar
AE
 
 
 
 
 

RÅNOFFER, BARN AV SIN TID

Globaliseringskrafterna rycker fram
 
Vårt samhälle förändras i grunden i många avseenden. Det som förr sågs
som något alldelses förfärlig ses inte nu som något förfärligt.
 
Om det ses alls, och ses det alls, så är det en följd av den heliga glo-
baliseringen. Den kan och ska vi inte stå emot.
 
Vad är det vi får när vi inte kan och ska emot dessa positiva krafter, som ska
ge oss välstånd och tillväxt, framför allt tillväxt.
 
Vi får mycket som förr sågs som förfärligt och som ansågs som oaccep-
tabelt.
 
Idag kan man läsa notiser om att  fyra barn blivit rånade i Göteborg. 11 åringar
som blir rånade av knivbeväpnade män i 20 årsåldern. De blir rånade på sina
mobiler ch i något fall sin bärbara dator.
 
Idag blir detta knappast en notis i media, och alla rycker på axlarna. så
länge deras egen 11 åring inte blir rånad.
 
So what, lite rån av barn får vi väl tåla, tänk på globaliseringen och tllväxten.
 
Man undrar ju lite stillsamt.
 
Vad behövs för att vi ska förstå att allt inte blivit bättre än förr, även om mycket
blivit det.
 
Det måste väl ändå gå att skapa ett vettigt samhälle utan att 11 åringar
blir rånade mitt på dagen mitt på öppna gatan.
 
Eller vi kanske vill ha det så, ibland undrar man ju.
 
 
Måste det sluta så här
AE
 
 
 
 

PETER NORRMAN SOM POLITISK CLOWN

De politiska clownerna
 
Ofta när regeringen borde ingripa i en viss fråga avstår man ifrån att ingripa
i en viss fråga, även om det framstår som befogat.
 
Så gör man när det passar att inte ingripa, och det passar att inte in-
gripa när det är obekvämt att ingripa och då man riskerar att få kritik.
 
Motiven till att inte ingripa känner vi till:
 
Det skulle vara ministerstyre, och det är inte tillåtet, och det vill vi ju
inte heller ha.
 
Självklart, är ministerstyre förbjudet vill vi ju inte att det förekommer minister-
styre, eller ??
 
Peter Norrman tycks tycka att det ska förekomma ministerstyre, när det
passar och risken för kritik är minimal.
 
Som Adolf sa, ändamålet för helga medlen, det är ju judarna som ska bort.
 
Nu är det Peter Norrman som är Adolf och det är ju SAS som ska vara
kvar.
 
Det är det helt OK att ringa till olika bankstyrelserer och under förtäckta hot
gå med på låneuppgörelser.
 
Om inte detta är ministerstyre, lär väl inget vara ministerstyre.
 
Men som det heter, pappa och mamma gör ju alltid rätt, så ministerstyre
när det passar, och inget ministerstyre när det inte passas.
 
Ansvarsfullt och kraftfullt som Fredrik säger.
 
Och flexibelt, så varför inte.
 
Bara vi medborgare också får vara kraftfulla, ansvarstagande och flexibla i
våra val när det gäller att följa eller inte följa olika lagar.
 
Flexiblare än jag kan ingen vara
AE
 
 
 

SKA MAN BEHÖVA JÄRNRÖR I EN DEMOKRATI

Rätten att försvara sig
 
Debattklimatet i Sverige tycks inte alltid vara det bästa.
 
Ofta diskuterar man de små frågorna när man borde diskutera de stora
frågorna.
 
Ibland undviker man helt de viktiga frågorna och debatter i stället de o-
viktiga frågorna.
 
Media idag gör ett stort nummer av att Eric Almqwist och någon till försett
sig med järnrör efter en "utekväll" i Stockholm.
 
Här väljer man att ta upp en lite fråga, när det finns en stor fråga, och
väljer att undevika en mer viktig fråga, för att i stället ta upp en mindre
viktig fråga.
 
Den stora och viktiga frågan är:
 
Varför förser sig dessa med järnrör.
 
Vi vet svaret, och svaret är:
 
I vårt samhälle har det förekommit och förekommer omfattande fysiskt
våld mot sverigedemokrater. Detta sker i form av misshandel, knivskärningar,
brandbomber in i lägenheter, vandaliserade bilar mm, ständiga övergrepp när
de vistas på offentliga platser.
 
Inga ledande politiker ser problem med detta, snarast underblåser man dessa stäm-
ningar.
 
Som exempelvis den ansvarsfulle Fredrik Reinfedlt, när han efter att en sverigedemo-
krat knivskars i Malmö, uttryckte sig:
 
Sånt får man räkna med när man är sverigedemokrat.
 
Demokrati är inget man får och har, demokrati är något man måste kämpa för, ständigt,
och förtjäna det.
 
Den bästa vägen att förtjäna demokrati är kanse inte att fokusera på små och o-
viktiga frågor i stället för att fokusera på stora och viktiga frågor.
 
Som man frågar får man svar, för det mesta.
 
Några järnrör hade kanske kunnat förhindra
detta, för ingen annan bryr ju sig
AE

ERIC ULLENFÅNS GRÄSLIGA KVINNOSYN

En fåntratt fånar sig alltid
 
Den sk affären med Eric Almqwist har föranlett många att ha synpunkter
på både det ena och det andra.
 
Som vanligt, nät det gäller detta område, har Eric Ullenfån haft syn-
punkter både på det ena och det andra.
 
Eric Almqwist har uppenbarligen i provocerat läge sagt saker man inte ska
säga.
 
Man behöver inte fundera speciellt länge för att komma fram till att man inte
säger "lilla hora" vare sig i trängt eller oträngt läge.
 
Eric Ullenfån har nu hakat på detta, detta också, och säger:
 
DELAR AV PARTITOPPEN STÅR FÖR EN GRÄSLIG KVINNOSYN.
 
Något enkelspårigt och ensidigt om man vill vara vänlig och förstående.
 
Eric Ullenfåns hjältar har ofta ett snarlikande språk och säker ofta:
 
SVENNEHORA, OCH DETTA SKER OFTA I ORTÄNGT LÄGE OCH
FÖR ATT FÖRNEDRA EN ANNAN ETNICITET.
 
Alltså ren rasism, om man använder begrepp som råder utanför landet,
här kan ju bara rasism gå i en riktning.
 
Men Eric Ullenfåns hjältar nöjer sig ofta inte med att säga "svenne-
hora", det förekommer att man utövar gruppvåldtäkt mot dessa sk
"svennehoror".
 
Det svenska debattklimatet i ett nötskal:
 
Om en svensk i trängt läge säger "lilla hOra" då är det uttryck för en
gräslig kvinnosyn, men om en utrikesfödd säger "svennehora" i o-
trängt lägae och sedan ihop med kompisar våldtar "svennehoran"
då berikar det och höjer vår barbariska kultur.
 
Med sådana värdering går det som det går och det kommer att gå som
det kommer att gå.
 
DET KOMMER INTE ATT GÅ ALLS.
Ull som ull
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MORGONHÄLSNING FRÅN FOLKETS STORE LEDARE

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvasfulle och mentalt handikappade statsminister hälsar de flesta
av Er välkomna till en ny dag.
 
Min morgonhälsning i dag präglas delvis av en nyss påkommen ödmjukhet.
Min fortsatta resa genom Asien har gett mig en något annorlunda syn på
Sverige. Efter att ha varit i Indoneseien kan jag inte annat än att erkänna,
att vi kanske inte är bäst på allt, långtifrån allt.
 
Som ansvarsfull och kraftfull statsminister trodde jag tidigare att jag var
kraftfullare än att andra väldens ledare, tom kraftfullare än Putin. Ingen an-
nan ledare, trodde jag, var så kraftfull att man inte tog i ett antal medborgare
med tång.
 
I Indonesien är man, hur konstigt det än låter, ännu mer kraftfull. Här
använder man grövre verktyg för att hålla alla dissidenter borta.
 
Jag måste också erkänna att vi inte är bäst i världen på att beskriva våra
väljare. Jag har tidigare trott att jag var den mest kraftfulla ledaren i hela
världe, då jag vågade beskriva huvuddelen av Sveriges befolkning som
mentalt handikappad. Men här ligger jag i lä, riktigt ordentligt.
 
I Indonesien sträcker man sig längre och är mer tydlig, här använder man
ordet sinnessjuk. Visserligen ligger det nära min ofta använda beskrivning,
men ändå. Jag har nog anledning att fundera över hur jag ska förhålla
mig till mina väljare framöver, steget från mentalt handikappad till sinnes-
sjuk är ju ändå inte så långt.
 
Även detta med demokrati har fått mig att fundera. I Indonesien säger man
att det är en demokrati, och då är det det som gäller. Skulle någon komma
på iden att ifrågasätta detta och kräva att det också ska finnas ett innehåll,
då har man effektiva medel att bekämpa sådant.
 
Hemma finns det fortfarande sådana, som anser att man ska få uttrycka sig fritt.
Hitintills har vi begränsat våra åtgärder här till att se till att de blir avskedade
och uteslutna ur facken, men det finns nog anledning att se över om inte
vi också kan effektivisera oss på detta område.
 
Även Indonesien vill köpa vapen av oss, mängder av vapen. Jag har redan
instruerat våra myndigheter at skriva om sina instruktioner, så att vi kan
sälja vapen till de länder riksdagen förbjudit oss att sälja vapen.
 
Handelsminister Ewa Björling har redan gjort ett gott arbete inför detta, ge-
anom att sprida ut uppgifter om att Indonesien är en demokrati, dit vi kan sälja
vapen.
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle statsminister de flesta av Er en fortsatt
trevlig dag.
 
 
AE

GÖTENE ÄR SATT PÅ KARTAN

Politiker som inte håller måttet
 
Det verkar finnas många av den sorten och de tycks bli alltfler.
 
Uppdrag Granskning hade idag ett sevärt program om Götene, där politiker
visade sig inte hålla måttet, inte ens det allra minst mått.
 
En förutvarande ordförande i kommunstyrelsen och nuvarande ordför-
ande i kommunstyrelsen passerade revy.
 
Det är ganska lätt att sammanfatta deras sätt att sköta sin förtorendeuppdrag:
 
Man får innerligt hoppas att det inte finns några fler politiker i landet som
är så inkompetenta, så oseriösa och så korrupta.
 
Finns det fler av den sorten i landet är det illa, riktigt riktigt illa.
 
Det är svårt att ta till sig att det finns så obegåvade och obskyra personer
i dessa befattningar.
 
Men programmet visar på ett generellt problem som sträcker sig långt längre
än just dessa två obskyra politiker.
 
Runt om i landet, i kommuner, i regioner och på nationell nivå skärs det ner,
och skärs ner, och oftast så att det drabbar väljarna hårt och konkret.
 
Parallellt med detta sitter i de flesta kommuner obskyra figurer och driver projekt,
som antingen är helt eller delvis onödiga, och främst syftar att sätta politikerna
själva på kartan.
 
Många gånger drivs projekten på ett så amatörmässigt sätt de kostar både en
och två gånger mot vad det borde kosta.
 
En alldelses så liten uppstramning i dessa avseenden skulle troligen medföra att de
besparingar som drabbar väljarna kan skäras ner ordentligt eller kanske helt.
 
För att åstadkomma detta erfordas ett antal förändringar, både stora och små.
 
En förutsättning för att det ska bli bättre är att det införs någon form av konkret ansvars-
tagande. Politiker ska inte kunna strunta i upphandlingslagar mm och lämna ut arbe-
ten till bröder och systrar utan att det får konsekvenser.
 
Med ett ansvar av den karaktären, rätt utformat, skulle troligen det mesta av all
"skit" som förekommer försvinna, över en natt.
 
En annan viktig förändring gäller väljarnas förhållningssätt. Vi måste sluta upp med
att acceptera att obskyra figurer sitter i förtroendebefattningar och ruiner systemet
både genom sin inkompetens och sitt korrupta förhållningssätt.
 
Det kommer aldrig att bli bättre om vi själva inte gör det bättre.
 
Programmet Uppdrag Gransking går i repris. Alla bör se på det. De som har förtroende
för politiker efter detta bör söka upp närmaste vårdinrättning.
 
 
Kommunalfullmäktige i Götene
under omröstning
AE
 
 
 

VERKLIGHETENS FRISKOLOR

En liten titt bakom fasaden skadar inte
 
Och vad hittar man där, jo man hittar ganska så mycket.
 
Och mycket av vad man hittar borde man inte hitta.
 
Tittar man i bakom fasaden på en mindre friskola, driven av en stiftelse.
som inte borde få vara stiftelse och driva friskola, då hittar man en hel'
del.
 
Hägglund talar sig varm för verklighetens folk. Han borde kanske också titta
in bakom fasaden för att se hur verklighetens friskola ser ut.
 
Inte den friskola Alliansen säger finnas, utan den friskola som finns på
riktigt.
 
Skolöverstyrelsen har tittat in på en sådan liten skola och funnit:
 
- obehöriga lärare som undervisas av ägaren i islam
- eleverna straffas med slag på händerna
- elever straffas genom att de under lektionen får stå med ansiktet mot väggen
  i timmar
- Stiftelsens ledamöter bor i Egypten
- Ägaren har tagit ut  6 800 000 under 3 år
- För dessa uttag har vare sig stiftelsen eller ägaren betalt källskatt
- Stiftelsen har betalt "0" i arbetsgivaravgifter
 
Visst är det härligt med valfrihet, för det är ju så det benämnas när man
rånar skattebetalarna och bryter mot allt man kan bryta mot, och lite till.
 
Den här typen av obskyra verksamheter måste ju läggas ner om de inte får
drivas med vinst, säger företrädare för Alliansen.
 
Finns det något som säger att inte en sådan här skola ska läggas ner ??
 
Det skulle möjligen vara för att den är muslimsk, för något finare finns ju inte,
och då får man väl ha lite överseende.
 
Ett motiv för vinstförbud kanske just är att denna typ av skolor ska bort,
och det så fort som möjligt.
 
Men det kommer inte att ske, inte med nuvarande Alliansregering, enligt den
väger valfriheten över.
 
Valfriheten för ägaren att strunta i allt.
 
Rektorn stänger igen för dagen
AE
 
 
 
 
 
 
 
 

FÖRSÄKRINGSKASSAN HAR BLIVIT GALEN

Besparingarna på FK tar sig nu allt mer absurda inslag
 
Under Alliansens alla år har vi lärt oss vad ansvarstagande är.
 
Sjuka är inte sjuka, för då förbättras de offentliga finanserna. Det
är ansvarsfullt och kraftfullt, i vart fall kraftfull.
 
Begreppet kraftfull kan alltid diskuteras, positivt eller negativ kraftfullhet,
det måste sättas in i sitt sammhang.
 
Adolf var kraftfull, det tyckte i alla fall judarna, som blev utsatta för
hans kraftfulla styre.
 
Fredrik är också kraftfull, det tycker i alla fall de sjuka som inte är sjuka.
 
Vi har alltmer vant oss vid absurda inslag i detta kraftfulla ansvarstagande.
Döende cancerpatiener tillräckligt friska för att LIGGA till arbetsmarknadens'
förfogande, det ena kraftfulla agerandet kan läggas till det andra.
 
Men frågan är om inte Försäkringskassans senaste policy är mer kraft-
fullt och ansvarstagande än alla tidigare ansvarsfulla och krafftfulla åt-
gärder, tillsammans.
 
Den nya trenden tycks vara att sjuka som kräver sjukpenning, där de har rätt
till detta, blir upplysta om att de inte är svenska medborgare.
 
Här tycks finnas obegränsade möjligheter till att stärka de offentliga fi-
nanserna, i förlängningen kan man ju hävda att alla svenska medborgare
inte är svenska medborgare.
 
För att inte främlingsfientligheten ska underblåsas utgår man ifrån att de som på
riktigt inte är svenska medborgare blir såpass mycket svenska medborgare, att
de får den sjukpenning riktigt svenska medborgare ska ha, men inte får.
 
BT inslag om detta idag är ju minst sagt häpnadsväckande, men tycks inte
ha höjt på många ögonbryn
 
So what ? Det är de Nya Moderaternas nya Sverige.
 
En svensk medborgare som söker sjukpenning, men avvisas för att man hävdar
att han inte är svensk medborgare, det borde vara en omöjlighet.
 
Men det är det inte, inte i det Nya Sverige.
 
Vi må alla göra fel ibland, det hör liksom till våra rättigheter, men för att samhället
ska fortbestå krävs att man lär av sina misstag, och inte gör om dem.
 
Men Försäkringskassan lär inte av sina misstag.
 
När den svenske medborgaren, alltid bosatt i Sverige, säger att han bor i Sverige
och att han är svenska medborgare, blir han återigen avvisad, och nu med beske-
det.
 
Vi har våra egna system och de säger att Du som är svensk medborgare inte
är svensk medborgare.
 
En normalbegåvad männíska skulle ju omedelbart komma fram till att det är För-
säringskassans "egna system" det är fel på.
 
Men sådana normalbegåvade människor tycks inte finnas på Försäkringskassan,
där är en svensk medborgare inte en svensk medborgare, för deras "egna system"
har tagit över verkligheten.
 
Hägglund får säga och tycka vad han vill, verklighetens folk har inte mycket att säga till
om, i Försäkringskassans  "egna system" finns man ju inte, så verklighetens folk tycks
inte vara mycker värda.
 
Hägglund får väl mynta om bergreppet till "Försäkringskassans folk".
 
Efter att ha fylld i några fullständigt galna blanketter, blir den svenska medborgaren, som
alltså är svensk medborgare på riktigt, uppringd av en vänlig galning på Försäringskassan
och graturerad:
 
Grattis, nu är Du svensk en gång till. Får han nu som dubbel svensk dubbla sjuk-
penngingar, det återstår att se. Inget är otänkbart i denna bisarra miljö.
 
Får han lika svårt att visa att han får dubbel sjukpenning, om han får det, som han har svårt
att visa att han är svensk medborgare, när han är det, är det väl bara att tacka och ta emot,
kanske med ett Grattis från Försäkrimngskassan:
 
Grattis, till att Du fått dubbla sjukpenningar.
 
Det är svårt att ta till sig att så mycket galenskaper kan fölrekomma på en och samma myn-
digheten, är möjligheten chefen inkvoterad analfabet, man kan ju undra ??
 
I vart fall borde väl även en inkvoterad analfabet förstå att man ber om ursäkt, när allt går så
snett som det gjort.
 
Men inte i Alliansregeringens Nya Sverige, där får man ingen ursäkt av dårar som gör
dåraktiga saker.
 
Där fortsättet dårarna att göra dåraktiga saker.
 
Svensken, som inte är svensk, men nu blivit gratulerad för att han är svensk är nu en inflyttad
invandrare.
 
Man får nog be om ursäkt för det där med inkvoterad analfabet.
 
Ingen analfabet kan vara så korkad som chefen på Försäkringskassans kontor i Borås.
 
Hen kanske har en politisk bakgrund, det skulle förklara mycket.
 
 
Välkommen till zoo
AE
 
 
 
 
 
 
 

RÄTTSRÖTA VID BORÅSPOLISEN

Polisen i Borås saknar ledning
 
Det går inte tolka läget på annat sätt.
 
Dagens BT visar detta mycket tydligt, när det gäller polisen som dumpade
en ung tjej i skogen.
 
Det må vara en en idiotisk polis vid ett tillfälle begår en idiotisk handling,
sådant händer, tyvärr väldigt ofta.
 
Men när den idiotiske polisen efter det att han utfört den idiotiska hand-
lingen hävdar att han skulle gjort det igen, då framskymtar en sak med
generande tydlighet.
 
Organisationen i Borås saknar fungerande ledning, det räcker inte med att det
sitter en viss hen i en viss stol med en viss grad.
 
Henen måste se till att organisationene fungerar också, och det gör den inte
när en idiotisk polis hävdar att han ska fortsätta att göra idiotiska saker.
 
Utan att någon ingriper.
 
Dessutom tycks det finns många idiotiska poliser i Borås, så många att de fyller en
hel rättssal, där de inte borde vara.
 
Att en och annan ledig polis kan ha proffessionellt intresse att närvara i en rättssal
där han inte borde vara, kan man förstå.
 
Men att ett stort antal idiotiska poliser befinner sig samtidigt i en rättssal, där de inte
borde vara, tyder på en sak:
 
Att de idiotiska poliserna pratat sig samman för att vara i en rättssal där de inte
borde vara.
 
Skälet till detta är uppebart.
 
Att stötta en idiotisk polis, som är så idiotisk så det är svårt att förstå. Genom att
stötta denne idiotiske polis framstår de andra poliserna också så idiotiska så att
det är svårt att förstå.
 
Att den utsatta tjejen i detta läge, med en massa idiotiska poliser runt sig, får svårt att
hävda sig, är ju bara bonus.
 
Eller det kanske var meningen, snubblande när övergrepp i rättssak, heter det
inte på det viset när Hells Angels försöker styra rättprocesserna.
 
Men med idiotiska poliser är det naturligtvis annorlunda. de saknar ju en ledning som
utövar en ledning som gör att dessa idiotiska poliser framstår som idioter.
 
Det definitiva beviset för att polisen i Borås saknar ledning, utgörs av att en polis
i tjänst uppträder i den rättssal, där han inte bara inte borde vara utan är där han
inte får vara.
 
DÅ KAN DET INTE FINNAS NÅGON LEDNING ÖVERHUVUDTAGET.
 
Att motivera sin närvaro i en rättsfall med att  "jag går om det ropas på radion" är så
urbota idiotiskt att det bara kan sägas av en polis som är mer idiotiskt än alla de andra
idiotiska poliserna.
 
Man kan ju inte fråga sig vad vi har för polisledning i Borås, för det finns ju uppenbarligen
ingen, men man har ju anledning att fråga:
 
Hur i himmelsens namn kan så många poliser samtidigt vara så idiotiska, det borde
vara en omöjlighet.
 
Det är nu lättare att förstå att det händer både det ena och andra, som inte borde hända
i den polisiära verksamheten.
 
Boråspoliser närvar vid
rättegång
AE
 
 
 
 
 
 

MODERAT MEGAFON TUTAT FALSKT

Den moderate megafonen har tutat igen
 
Den moderate riksdagsmannen Jan Ericsson,känd som megafonen som inte
kan tänka en självständig tanke, har tutat igen.
 
Den här gången har han tutat i BT om lögner rörande utvecklingen av
våra pensioner.
 
Megafonen Jan Ericsson skriver rad upp och rad ner om procent hit och pro-
cent dit, inget går att förstå och inget är tänkt att kunna förstås.
 
Allt är tänkt att missförstås, eller varför inte manipuleras.
 
Sänkt köpkraft blir ansvarstagande av Alliansen.
 
Pensionärerna bryr sig inte om 87 % här och 13 % där, inte ens om det blir
tvärtom. Inte heller bryr de sig om huruvida en del av slanten hamnar i en
eller annan generation.
 
De bryr sig bara om en sak, en enda liten sak, och det är hur deras
egen pension och köpkraft utvecklas.
 
Att då påstå att Alliansen stärker pensionärernas ekonomi är då en ren lögn,
en typiskt moderat ren lögn.
 
För att få denna lögn att framstå som något annat än en lögn hävdar megafonen
att en pensionär nästa år betalar c:a 600:- mindre i skatt än år 2006.
 
En pensionär struntar fullkomligt i om han betalar 600:- mindre i skatt än år 2006,
det enda han/hon fäster avseende är:
 
Den reala utvecklingen av sin egen köpkraft och denna blir inte bättre om
man sänker skatten mindre än man sänker pensionen.
 
Man ska inte fästa alltför stort avseende vid vad en megafon tutar, men även
för en megafon borde det finnas gränser, så att det inte tutas för mycket och
för falskt.
 
Att hävda att pensionärens ekonomi stärkts genom att skatten år 2013 är
lägre än skatten är både dumt och oförskämt.
 
Det är så oförkämt att inte ens en megafon borde tuta så falskt.
 
Om man ska relatera till ett visst år, varför då begränsa sig till år 2006, det
finns ju andra år att relatera till.
 
Utan att ha tillgång till statistik kan man utgå ifrån att pensionären år 1901 hade en
lägre skatt än år 2013, är det också Alliansens förtjänst.
 
En jämförelse mellan 1901 och 2013 visar hur komplett galen också en jämförelse
är mellan 2006 och 2013 är.
 
Bara en megafon, som tutar falskt, kan komma på iden att göra en så komplett
idiotisk jämförelse.
 
Under 2010 och 2011 fick pensionärerna en skattesänkning, som var lägre än minsk
ningen på pensionen. Samma sak kommer att ske 2013 och 2014.
 
Detta innebär att pensionärerna 2010, 2011, 2013 och 2014 får en lägre köpkraft
genom att skatten minskar mindre än pensionen minskar.
 
Det är detta som räknas och det är detta som styr pensionärens köpkraft, vilken alltså
blir lägre år för år.
 
DET ÄR ALLIANSENS FÖRTJÄNST OM MAN ANSER ATT DET UTTRYCKET ÄR
VÄL VALT.
 
Hur korkad och oseriös kan en moderat riksdagsman bara vara ???
 
Skatten var nog lägre åe 1011 också ???
 
Alla kan ju inte se helheten , det är för mycket begärt, men om man biter sig fast
i missvisande detaljer kanske man inte ska vara riksdagsman ??
 
Vi väljare är värda något bättre än megafoner som tutar så falskt.
 
 
För 8 år sedan när jag var väldigt liten
åt jag mindre, kan det vara så svårt att
förstå, det förstår ju en fårskalle
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MORGONHÄLSNING TILL DET SOVANDE FOLKET

Morgonhälsning till det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade statsminister hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Min nödvändiga resa till Bruma har gett mig många värdefulla erfarenheter.
Som jag sa igår kommer dessa erfarenheter att medföra förändringar i vår
arbetsrätt och  även påverka sjukhälsotalet.
 
Kan Burma vara så ansvarfulla att de inte har några sjuka och inte heller några
som uppbär a kassa, så bör vi kunna klara detta också
 
Alliansregeringens mål sedan 6 år är att får bort all sjukersättning och sänka er-
sättningen för arbetslösa, så att dessa inte klarar sig, utan måste ta underbetalda
arbeten.
 
Visserligen har vi lyckats väldigt bra så här långt, men Burma ligger tydligen långt
före Sverige i dessa avseenden, här är det inte många som klarar sig överhuvud-
taget.
 
Jag noterar under min resa till Asien att det mesta går moderaternas väg hemma i
Sverige. Jag har uppmanat Anders Borg att under min frånvaro vara särskilt upp-
märksam på att de offentliga finanser förstärks och att alla medborgares finanser
försämras.
 
Jag får nu rapporter som tyder på att detta utvecklas mycket väl.
 
Projektet att skicka iväg unga arbetslösa till andra länder utvecklas väldigt väl i
ett snabbt tempo. Visserligen tycks många av de som inte får vara kvar i Sverige
må dåligt, ibland riktigt dåligt, men det väger lätt mot att våra offentliga finanser
förbättras.
 
Andra rapporter visar också att vi varit framgångsrika i vår jobb politik. Snart finns
det inga kvar i arbetslöshetskassorna. Detta tillsammans med alla analfabeter vi
tillför arbetsmarknaden ger oss nu snabbt möjlighter att pressa ner lönerna.
 
Men denna utveckling tycks vi kunna nå målet att ingen ska kunna försörja sig,
förutom kapitalägarna förstås.
 
Ett annat projekt, som också tycks utvecklas väl är avstängningen av sjuka som
vill ha sjukpenning. Vår tidigare linje, där vi tvingat ut döende att ligga till arbets-
marknadens förfogande, väckte tyvärr uppmärksamhet. Sedan en tid driver För-
säkringskassan ett projekt på försök i Borås, som nu visat sig mycket framgpångs-
rikt.
 
Detta projekt går ut på att de som söker sjukpenning påstås vara icke svenskar och
därför inte ha rätt till sjukersättning överhuvudtaget. Försöket har så här långt varit
mycket framgångsrikt, och de som på det viset blitvit avvisade möter så stora svå-
righeter att de måste foga sig i att de bor utomlands när de bor i Sverige.
 
Försöket har visat sig så framgångsrikt att vi nu kommer att utvidga det till ett antal
andra orter.
 
En komplicerande faktor har här tyvärr varit att ett antal avvisade anmält sin behand-
ling till JO. För att projektet inte ska stoppas den vägen har jag låtit JO förstå att man
inte ska ta upp dessa anmälningar.
 
Detta leder in på en annan omständighet jag mött i Burma. Här svävar ingen i tvivels-
mål om vem som är till för vem. Alla vet att medborgarna är till för den politiska eliten, Trots
våra 6 år vid makten har vi inte lyckats få alla till samma insikt hemma i Sverige. Jag
kommer därför vi min  hemkomst att prioritera detta arbete, så att inte heller någon i
Sverige behöver tvivla på vem som är till för vem.
 
Det slutliga målet är då att alla ska förstå att alla är till för mig och den dagen kan jag
kanske ta i alla med tång, men inte innan.
 
 
AE
 
 
 
 
 

INGA FLER FLYKTINGAR TILL KRONOBERG

Nu brast dammen och det ordentligt
 
I alla tider och på alla platser har sedan urminnes tider gällt den gamla sanningen,
att jämställa med en naturlag.
 
Det som inte är hållbart det håller inte i längden.
 
Det borde stå i eldskrift på varje politikers skrivbod.
 
Det som inte var hållbart i Kronobergs län visade sig nu inte hållbart.
 
Dammen brast så småningom.
 
Men i övriga landet håller än så länge det som inte är hållbart.
 
Tänk att det ändå finns en verklighet i Sverige, bakom alla hycklande fasader. i
vart fall bakom de småländska stenmurarna.
 
Det som inte skulle kunna hända har nu alltså hänt.
 
Samtliga kommunledningar inom Kronobergs län har nu träffat en gemensam
överenskommelse, tydlig och klar.
 
Inga överenskommelser eller avtal kommer mer att träffas med vare sig
Migrationsverket eller Länsstyrelsen om att ta emot mer flyktingar.
 
RAKA BESKED ALLTSÅ.
 
Beskedet lämnades till Migrationsverket i samband med dennes och ett antal
andra ministrars besök i Växjö.
 
Migrationsministern uppgav sig vara bekymrad.
 
Det är nog inget mot de bekymmer den 17 årige poje känner som härom
dagen blev våldtagen av 5 - 6 i en sk gruppering.
 
Kan detta ha varit den utlösande faktorn, i så fall fullt förståeligt, en 17 årig
pojke ska bara inte utsättas för våldtäkt av 5 - 6 som kommer till Sverige för
att hämta pengar och tackar för sig på det viset.
 
Det moderata kommunalrådet i Växjö är talesman för alla kommunerna och
motiverar beslutet.
 
Vår flyktingpolitik är inte optimalt utformad och i kommunerna tickar
en socialbidragsbomb av den anledningen.
 
Han uttryckte också den uppfattningen att det tickar en socialbidrags-
bomb i hela landet.
 
Man får väl se dessa kommuners agerande som ett slag i luften. Andra
kommuner vidhåller ju fortfarande att varje analfabet är ett nettotillskott
man ska vara tacksam över att få ta emot.
 
Så nu bör väl det uppstå en tävling i att ta hand om så många som
möjligt av de som tänkt åka till Småland för att hämta pengar.
 
För är det bra att analfabeter väller in och räddar oss, så är det bra
och då måste man ju förhålla sig till att det är bra.
 
Borås Kommun lär väl se detta som ett ypperligt tillfälle att få hit ett
ytterligare antal analfabeter, som ska säkerställa vård och omsorg i
staden.
 
Men som sagt, inte heller i Borås håller i längden det som inte är
hållbart.
 
Det man förstått i Kronoberg, men inte på andra håll. är att en gummi-
snodd snättar hårdare ju mer spänner gummisnodden.
 
Spänner man gummisnodden allt för hårt kan det gå riktigt illa,
på samma sätt som en dammbristning vållar allt mer skada, ju
mer fylld dammen är.
 
Tänk att det finns så kloka och hederliga moderater, det trodde man
inte, inte efter de lokala erfarenheter man har.
 
 
En eloge till alla kommunledningar i Kronoberg
för ett hederligt och klarsynt agerande
AE
 
. 
 
 
 
 
 

SCHWETZ ÄVENTYRAR VÅR SÄKERHET

Diplomatisk kris under uppsegling ?
 
Fasorna från 2 VK medförde ju olika fredsansträngningar, av vilka det sk
fredsprojektet EU är det mest kända.
 
Det här projektet tycks ha fallit väl ut, Tyskland har inte anfallit Frankrike,
ännu, men risken ökar för var dag som EU krisen escalerar. Först en in-
förlivning av Grekland, igen, och så på det lite större Frankrike, igen.
 
Men det mest ironiska är att det största krigshotet tycks föreligga
mellan de två länder som stod utanför ansträngningarna att få bort
Hitler, Sverige och Schweitz.
 
Det tycks nu utvecklas en diplomatisk kris mellan dessa länder, som mycket
väl kan sluta i ett luftanfall mot Sverige, om man får tro den ansvarsfulle Fredrik
Reinfeldt och bisittande försvarsminister.
 
Båda menar, utan att avvakta en utredning om eventuella hotbilder, att
det störtsa militära hotet mot Sverige idag är ett flyganfall mot Sverige
 
FRÅN SCHWEITZ
 
Det uppges nu pågå stora anstängningar från EU för att förmå Scweitz till att
inte köpa Super Jas från Sverige, så att detta militära hot inte uppstår.
 
För som den ansvarsfulle statsministern och bisittaren försvarsministern
säger:
 
SUPER JAS SKA BARA ANSKAFFAS OM SCWEITZ HÖJER SIN MILITÄRA
FÖRMÅGA TILL LUFTANFALL, I ANNAT FALL BEHÖVS INGA SUPER JAS
I SVERIGE HELLER
 
Inflytelserika källor gör nu gällande att ledande EU politiker i hemliga förhandlingar
försöker förmå den ansvarsfulle Fredrik Reinfeldt att inte sälja några SUPER JAS
till Scweitz, för att detta hot inte ska uppstå.
 
Tidigare har man försökt den ansvarsfulle stasministern att avstå från an-
skaffning, även om Scweitz köper ett antal plan, men förgäves.
 
Detta uppges kraftigt ha avvisats av den ansvarsfulle statsministern med att:
"Anskaffar Scweitz SUPER JAS måste vi rusta upp vårt luftförsvar".
 
Det uppges också att EU förhandlare förstått att det inte går att få den ansvarsfulle
statsministern att förstå det han borde förstå, och därför uppges man ha föreslagit
ett alternativförslag:
 
Sälj inga plan till Scweitiz så behöver Ni inte köpa plan själva.
 
Källor gör nu gällande att den ansvarsfulle statsministern tagit väldigt illa vid sig.
då detta rör grundläggande värderingar inom de sk Nya Moderaterna. Den an-
svarsfulle statsministern uppges här ha sagt:
 
Vi kan inte göra våld på våra ansvarsfullla värderingar. För oss Nya Moderater
går kapitalet före allt annat, frågan om krig och dess konskekvenser får komma
in andra hand, något vi visade mycket tydligt i vårt stöd till Nazi Tyskland, då
vi sålde krigsmaterial, som gjorde det möjligt att förlänga kriget och dess fasor.
 
Tydligare kan det inte sägar, eller visas:
 
Kapitalet går före allt, i vart fall när det gäller de sk Nya Moderaterna.
 
Sedan är det ju en annan fråga om vi väljare ska lägga vår röst på en politik med denna
inriktning. Vi borde kanske ägna detta en viss eftertanke.
 
SÅ LÄNGE VI KAN.
 
 
 
HiSTORIEN GÅR IGEN, LÄRAREN TOG INTE I DEM
MED TÅNG HELLER, HAN GASADE IHJÄL DEM
 
AE
 
 
 
 
 
 

MORGONHÄLSNING FRÅN FOLKETS STORE LEDARE

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade statsminister hälsar de flesta av
Er välkomna till en ny dag.
 
Min hälsning idag sker från Burma, ett föregångsland i dag på många sätt.
Här gör folk som de blir tillsagda, det finns inte heller några som har van-
föreställningar, alla tycker som de blivit tillsagda att tycka.
 
Hemma finns det fortfarande sådana som inte tycker som jag. Mina erfaren-
heter från Burma är därför genomgående goda, här finns inga kritiska röster,
som är så kritiska att man inte vill ta i dem med tång.
 
Vi har redan påbörjat ett omskolningsarbete i Sverige med Burma som förebild.
Bengt Westerberg har som ett led i detta utarbetat ett förslag till upprättande av
omnskolningsläger, där lärare ska omskolas till att tycka rätt. I Burma är man
imponerad av detta omskolningsarbete.
 
Även när det gäller folkhälsoläget har man kommit längre i Burma än vad
vi gjort i Sverige. Ett av mina överordnade mål är att ingen i Sverige som
har bidrag, och det har de flesta, ska leva över svältgränsen. Tyvärr har
vi i Alliansregeringen långt kvar till detta mål. I Burma lever de flesta på
svältgränsen. Jag tar därför med mig hem intryck från detta, så att vi hemma
kan nå vårt mål, att de flesta svenskar också ska leva på svältgränsen.
 
Om detta kan NI läsa mer om i min fina bok, där jag beskriver Er som mentalt
handikappade.
 
Även sjukläget i Burma tycks vara mycket gott, här tycks det överhuvudtaget
inte förekomma någon sjukpenning, alla är tillsagda att vara friska och jobba.
 
Enligt rapporter jag fått hemifrån är läget desto dystrare hemma, försäkrings-
kassan hävdar att man behöver mer pengar för att fler blivir sjuka.
 
Fler sjuka, enligt våra mål ska inga sjuka vara sjuka.
 
Här har vi mycket att lära av Burma, fler ska inte bli sjuka, i vart fall ska de
inte vara så sjuka att de får sjukpenning.
 
De ska stå, eller ligga, till arbetsmarknadens förfogande, det är min ambition.
 
Sedan tycks det bli fler och fler som är sjuka längre tid än de får vara sjuka,
ett klart misslyckande för Alliansregeringen.
 
Vi måste bli tydligare och sätta regler, som gör att folk inte kan vara sjuka hur
länge som helst. Vi har därför gett uppdrag till Socialstyrelsen för att upprätta
listor på hur länge man får vara sjuk för de mest vanligaste sjukdomarna.
 
Som exempel kan nämnas att när det gäller döende cancerpatienter får dessa
vara sjuka under så lång tild som 30 dagar, innan de ska stå, eller ligga, till ar-
betsmarknadens förfogande.
 
Mitt besök i Burma har därför gett mig ny inspiration, kan Burma så bör vi också
kunna. Både svält och inga sjuka framstår nu som helt realistiska mål.
 
Det huvudsakliga målet för resan har varit att skapa möjligheter för export. Det
har visat sig att här finns obegränsade möjligheter till stora exportframgångar,
militärledningen i Burma vill köpa många av de vapen vi kan tillhandahålla.
 
En av mina viktigaste uppgifter när jag kommer hem, blir därför att hitta möjlig-
heter att kringgå de regler, som säger att vi inte får exportera vapen till länder
som Burma.
 
Handelsminisyer Eva Björling kommer att bli till oumbärlig hjälp i detta arbete,
hennes förmåga att ljuga och kringgå regler är väl omvittnad.
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle statsminister en fortsatt trevlig dag.
 
 
AE
 
 
 
 
 

POLITIKER DRABBAD AV VERKLIGHETEN

Verkligheten tränger sig på
 
Mona Sahlin sa efter sin avgång att hon förstndå förstod att politiker lever
i en bubbla och inte ser vad som händer "där ute".
 
Många väljare är beredda om att hålla med om detta och lite till.
 
I en stor bubbla finns det många små bubblor, och en sådan liten bubbla
är moderaten och riksdagsledamoten Katarina Brännström, också leda-
mot i Polisstyrelsen i Kronobergs län.
 
Hennes lilla bubbla tycks ha brustit, i vart fall tycks en liten, liten
spricka uppstått.
 
Moderaten ifråga är något så ovanligt som en politiker, som vill göra besök
utanför bubblan, och gjorde detta i lördags genom att följa med en polispat-
rull under dennes patrullering i Växjö.
 
Vid ett mindre rutiningripande lämnar både polisen och modraten ifråga bilen,
som ganska snart blir omringade av små kulturberikare. Dessa uppges vara
mycket provocerande och kastar på sevanligt sätt ett antal stenar.
 
Moderaten i fråga blir träffadv ett antal stenar, dock inte allvarligt skadad.
 
Hennes reaktion på detta blir:
 
Herregud, inte visste jag att samhällsutvecklingen medfört så stora för-
ändringar.
 
Men det har den och ledamoten i fråga har ett ansvar för den samhällsutveckling
som skett, både för att den skett och för att hon inte vet om att den skett.
 
Men anstränger man sig att göra bubblan ogenomtränglig blir man naturligts-
vis inte varse den samhällsutveckling som sker.
 
I stället blir man varse den samhällsutveckling, man i riksdagens plenisal säger
sker.
 
Mottagligheten för förändringar är dock troligen liten, sannolikt erfodras det minst en
sten i huvudet för att förstå vad som sker och skett.
 
Men att kalla de ,som sett hur samhällsutveckligen skett och dessutom vågar
tala om det, för rasister och främlingsfientliga, det går tydligen an ändå.
 
 
Det finns bara en sammanfattning på detta bubbelbeteende och det är som sagt.
 
Herregud
 
 
Jag begriper i alla fall lite.
AE
 
 
 

FRISKA SKÄGG BELAMRAR BUP ?

Samarbete med rasister på DN
 
Det tycks finnas rasister och främlingsfientliga vart man än vänder sig.
 
Än hittar man dom där än där, nu på både Migrationsverket och på DN, det
tycks inte finnas någon ände på denna utbredning.
 
Men någonstans måste de ju finnas när de nu tycks ha 11,2 % av väljar-
stödet enligt senaste väljarundersökningen.
 
De ensamstående skäggen tycks ha det svårt, måste vara jobbigt att resa så
långt för att hämta pengar, man förstår att de inte mår bra.
 
Många tycks må så dåligt att de söker upp slutenvårdsavdelningar för psykriatisk
behandling.
 
Handläggare menar enligt DN att de manipuler sjuktillstånd och "lägger in sig
på BUP" för att förhindra utvisning.
 
Rasisterna på Migrationsverket har lyckats få med sig rasister på DN och förmått
dessa att skriva om denna främlingsfientlighet.
 
Det borde ju faktiskt alla förstå att man inte skriver att ensamstående skägg
lägger in sig på BUP när de lägger in sig på BUP.
 
Dessutom är det ju svårt att förstå hur de ska hinna med alla våldtäkter när de ligger
på BUP, så det måste vara främlingsfientligt förtal.
 
Och mycket riktigt, en sk enhetschef på Migrationsverket har fått kalla fötter och in-
sett att man inte talar om att ensamstående skägg lägger in sig på BUp när de läg-
ger in sig på BUP.
 
Denna sk enhetschef säger nu:
 
Våra handläggare är dåliga på att formulera sig.
 
Det är möjligt att de ensamstående skäggen manipulerar, men det tycks om det borde
beredas plats på BUP för en sk enhetschef på Migrationsverket, åldern på BUP tycks
ju inte längre spela någon roll.
 
En och annan tanke går ju till de barn och ungdomar som länge fått stå i kö för att få
vård, men inte får det på grund av platsbrist.
 
De får väl göra det omvända, manipulera och spela friska så att man inte behöver
tvivla på att dårar tagit över vårt samhälle.
 
OM MAN TILL ÄVENTYRS NU SKULLE TVIVLA.
 
 
Lägger dom in sig på BUP för att dom
inte vill åka hem ???
Det måste vara en fin djurpark.
AE

SMUGGELAFFÄRER

Riskfyllda resor för att hämta pengar
 
BT har i dag ett inslag om människosmuggling, och när man läser detta blir
man förundrad.
 
Och ställer sig frågan, vad är det vi håller på med egentligen.
 
Polisen uppger att 33 000 sökt asyk i år, och att av dessa ungefär 30 000 sak-
nar handlingar som styrker deras identitet. Detta stämmer ganska väl med Mi-
grationsverkets uppgift att 95 % saknar handlingar.
 
Polisen uppger inför BT att de som saknar pass mm, tillsagts av smugglarna
att slänga sina pass, så att deras identifikation inte kan röjas.
 
För då kan man ju få klarlagt att de inte har asylskäl, och de kommer ju
inte hit för att få detta klarlagt.
 
DE KOMMER HIT FÖR ATT HÄMTA PENGAR.
 
När man läser BT blir man oerhört förvånad.
 
VAD HÅLLER VI PÅ MED EGENTLIGEN ??
 
Varje nyanländ uppges ju medföra ett sk nettotillskot i vår ekonomi, här är alla
vinnare, ju fler som kommer, desto bättre är det.
 
Dessutom är ju dessa, de flesta analfabeter, nödvändiga för att trygga vår välfärd,
i vart fall enligt Miljöpartiet och Vänsterkommunisterna
 
Så varför i himmelsens namn jagar polisen människosmugglare ?????
 
VI ska väl i stället vara tacksamma för att det finns människosmugglare, som kan
styra flödet av flyktingar till Sverige, så att vår ekonomi och välfärd säkras.
 
Rent logiskt och rationellt borde denna jakt stoppas omedelbart, vill vi ha
hit flyktingar, ska vi väl bara vara tacksamma för att få hjälp med detta, eller ?
 
Lever vi i en helt galen värld ?
 
Däremot borde vi ju se till våra egna intressen och samtidigt lindra de umbäranden
smugglingen medför.
 
Varje insmugglad flykting ger smugglaren runt 150 000:-, här finns rationaliserings-
vinster att hämta, stora vinster.
 
Staten skulle kunna hoppa över ledet smuggling och arrangera resor till Sverige
från ett antal destinationer. Erläggs betalning för dessa resor med 150 000:- görs
en enorm vinst på varje resa, samtidigt som flyktingen får en trygg och säker resa.
 
Samtliga flyktingar från avlägsna destinationer skulle kunna resa first class och det
'skulle ändå bli en bra affär för staten. och tryggare för flýktingen.
 
Resultatet blir ju ändå detsamma, den som vill vara kvar får ju vara kvar, vare sig
asylskäl finns eller inte, vare sig identitet styrks eller inte.
 
SÅ VARFÖR I HIMMELSENS NAMN JAGAR MAN DESSA MÄNNISKOSMUGGLARE,
KAN VERKLIGEN NÅGON FÖRKLARA DETTA ???
 
Visserligen kan resan kompliceras av att flygbolaget kräver pass vid resans start, men detta
bör säkert också gå att lösa.
 
Arbetslösa ungdomar skulle kunna samla ihop passen vid ankomsten till Sverige och
sälja dem vidare i IraQ, Somalia mm.
 
En win win affär för all, här kan staten tjäna stora pengar på passförsäljning en gång till.
 
Och samtidigt behöver inte Migrationsverket besväras av handligar de måste utreda, de
kan direkt gå på flyktingens uppgifter, snabbare och mycket billigare.
 
Även detta en win win affär för alla.
 
För viss logik och viss rationalitet bör väl ändå gälla, eller ??
 
Det viktiga kan väl ändå inte vara vem som arrangerar resan, vem som beordrar att
passet slängs  och vem som säljer det vidare.
 
DET VIKTIGASTE MÅSTE VÄL ÄNDÅ VARA ATT ALLA RESOR HIT SÅ TRYGGT SOM
MÖJLIGTOCH ATT DET BLIR SÅ LÖNSAMT SOM MÖJLIGT, NÄR ALLA ÄNDÅ SKA
STANNA KVAR.
 
SÅ, VAD ÄR DET EGENTLIGEN VI HÅLLER PÅ MED ??????????????????????????
 
Det är här lätt att komma in på flyktingströmmen från Syrien, att dessa flyr från umbäranden
behöver ingen ifrågasätta.
 
Uppgifter tyder nu på att Sverige tagit emot mer flyktingar från Syrien än alla andra länder i
EU sammantaget har gjort.
 
Men fortfarande finns det syrier som flyr till andra länder än Sverige, och det får väl
ses som ett misslyckande, men ett misslyckande som bör kunna gå att rätta till.
 
Anordnar man fria resor från alla grannländer samt dubblar etaberingsstödet för denna grupp,
bör ingen syrier förledas att fly till något annat land. Massiva informationskampanjer från aktuella
svenska konsulat skulle säkerställa en framgång med sådan satsningar.
 
 
Kanske en expansiv framtidsbrasch
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFITÖRER I VÄLFÄRDEN

Debatter om vinster i välfärden går vidare
 
Och vilken debatt, man tror man blir galen.
 
Men det positiva med debattens utveckling är att man nu bättre förstår
varför vissa hävdar att vinst i välfärdsföretag är bra och nödvändigt.
 
DE FÖRSTÅR SJÄLVA INGENTING, ABSOLUT INGENTING ALLS.
 
En förskola i Lidingö har fått vitesförkäggande för att de profiterar på skatte-
medel genom att ha får få anställda lärare.
 
Bra rutet av kommunen, tyvärr det enda vitesförläggandet i landet, tgrots
att de flesta skolor profiterar på skattemedel genom att anställa för få lä-
rare.
 
Den aktuella förskolans rektor heter Marie Burman och anser uppenbarligen att
det är acceptabelt att profitera på skattemedel genom att anställa för få lärare.
 
Och sjävfallet anser hon att vinster i välfärden är nödvändigt, hon anser
till och med att det är ABSOLUT NÖDVÄNDIGT.
 
Hon har också vänligheten attupplysa oss andra varför hon tycker att det är ABSOLUT
NÖDÄNDIGT med vinster i privara välfärdsbolag.
 
Hon säger:
 
DET ÄR ABSOLUT NÖDVÄNDIGT MED VINSTER I VÄLFÄRDSBOLAG FÖR VI MÅSTE
JU BETALA LÖNER TILL LÄRARE.
 
Det blir ju liksom lite enklare att hävda att vinster är nödvändigt om man inte vet vad en
vinst är.
 
Tyvärr medför ju denna argumentationsförmåga, att det blir svårt att argumentera mot
vinster i välfärden.
 
Finns det någon som kan argumentera emot att man måste ha vinster i välfärdsbolag för
att man måste betala löner till lärare ??
 
Det skulle möjligen vara de som vet vad en vinst är, och det vet uppbarligen inte alla.
 
De som inte vet vad en vinst är, ska kanske hålla sig till det de vet.
 
På sätt och vis är ju argumentationen tacksam för de som är kritiska till vinster i vård mm.
 
De behöver ju inte precis anstränga sig för att kunna visa att debatten visar att argu-
metationen för vinster vilar så "sankan mark" , för att uttrycka sig snällt.
 
 
Man kan ju bli galen för mindre
AE
 
 
 
 
 
 

MORGONHÄLSNING FRÅN FOLKETS STORE LEDARE

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade statsminister önskar de flesta av Er
välkomna till en ny dag, som tycks föra med sig lite bättre väder.
 
Detta har också påverkat mitt humör i positiv riktning och jag känner mig idag
inte lika bitter mot all de, som alltid motarbetar mig och mina maktambitioner.
 
Jag har också all anledning att vara stolt över de insatset jag, med lite hjälp av
övriga inom Alliansregeringen, gjort för att få ner ungdomsarbetslösheten.
 
Mitt mål för ungdomsarbetslösheten är att få ner den under 2014, så att vi vin-
ner valet. Vad som händer därefter får bli en annan sak.
 
Redan tidigare fick vi bort ett antal ungdomar genom att skicka dem utomlands.
Resekostnader mm för detta får ses som väl investerade pengar, då det kommer
att ge många röster i valet.
 
Tyvärr har denna satsning visat sig vara otillräcklig. Alliansregeringen har därför
tagit nya ansvarsfulla och kraftfulla steg för att få bort ungdomsarbetslösheten.
 
Vi har nu gett Arbetsförmedlingen uppgiftetn att, vid sidan av sin arbetsförmedlande
uppgift,agera som arbetsgivare och anställa unga arbetslösa.
 
Visserligen kan Arbetsförmedlingen inte erbjuda dem arbetsuppgifter och visserligen
tränger det undan tidigare anställda inom Arbetsförmedlingen, men det är det pris vi
får betala för att kunna vinna valet.
 
Vi räknar inte heller med att dessa åtgärder ska få bort ungdomsarbetslösheten helt,
utan tänker inom kort sjösätta nya åtgärder.
 
Dessa nya åtgärder kommer att innebära att de ungdomar som nu anställs vid Arbets-
förmedlingen ges i uppdrag att starta företag, för att i dessa företag anställa andra ar-
betslösa ungdomar.
 
Genom att Arbetsförmedlingen i vanlig ordning  kringgår alla upphandlingsregler räknar
vi med att Arbetsförmedlingens upphandling kan riktas mot dessa företag, så att det ser
ut som om de har något att göra.
 
Efter alla dessa kraftfulla åtgärder kan det i värsta fall finna kvar ett antal arbetslösa ung-
domar. Dessa kommer i så fall att låtsasanställas vid regeringskansliet, som redan nu
svällt så mycket att det inte märks om det sväller ännu mer.
 
Dessutom kommer dessa utsatta arbetslösa ungdomar att kunna känna sig hemma i re-
geringskansliet, då deras arbeten kan samordnas med de uppgifter ett antal generaldi-
reltörer på elefantkyrkogården utför.
 
Vi räknar alltså med att all ungdomsarbetslöshet ska vara borta senast under juli 2014. Efter
valet, med början i oktober 2014, kommer lika kraftfulla åtgärder att sättas in för att av-
veckla dessa ansvarsfulla och kraftfulla åtgärder.
 
Vi räknar inte heller in sverigedemokrater i ungdomsarbetslösheten, dessa omfattas inte
heller av våra kraftfulla åtgärder. Vårt ansvarstagande innebär att de ska hållas kvar i sin
utanförskap och inte ges möjlighet till arbete överhuvudtaget. Skulle de mot förmodan
få anställning någonstans är det den ansvarsfulla Alliansregeringens uppfattning att de
ska avskedas omgående.
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle statsminister de flesta av Er en fortsatt trevlig dag.
 
AE

POLISENS BEGÅVNINGSRESERV

Skjutgalna och galna poliser
 
Många ställer sig undrande varför polisen inte lyckas vare sig förhindra eller
utreda brott.
 
Nu behöver man inte fundera längre.
 
Stationsbefälet Lars Marklund i Stockholm har i dag förklarat varför po-
lisen vare sig kan förhindra eller utreda brott.
 
Vild skottlossning på Kungsholmen idag, då polisen rycker ut mot en "svärds-
man".  De båda poliserna känner sig otrygga och skjuter, vilt igen skulle man
kunna säga.
 
Vilt därför i skjutriktningen låg ett flerfamiljshus och en av kulorna träffade all-
delses intill ett fönster.
 
Stationsbefälet Lars Marklund förklarar nu varför polisen vare sig kan för-
hindra brott ller utreda brott.
 
Han menar att skjutningen var exemplarisk och mönstergill, helt enligt regelbo-
ken.
 
Det känns ju tryggt att höra, exemplariskt och mönstergillt.
 
När han tillfrågas om det är riktigt att skjuta när ett flerfamiljshus ligger i bakgrun-
den. blir svaret.
 
DET KAN MAN NOG IFRÅGASÄTTA.
 
Om man i den polisiära organisationen anser att det som kan ifrågasättas är samma
sak som exemplariskt och mönstergillt, då behöver man inte fundera längre varför po-
lisen inte kan vare sig utreda eller förhindra brott.
 
Nu vet man varför polisen vare sig kan förhindra brott eller utreda brott.
 
DET BEHÖVER INGEN IFRÅGASÄTTA LÄNGRE.
 
Sedan tycks ju inte heller kravet på Polishögskolan vara speciellt högt ställda.
 
 
Stationsbefäl i Stockholm förklarar varför
polisen inte kan förhindra eller utreda brott.
AE

SEGREGATIONEN BREDER UT SIG

Borås måste skärpa sig
 
Många hävdar att Borås Stad måste skärpa sig när det gäller integrationsarbetet.
BT har en ledare på detta tema idag.
 
Rent allmänt kan man skärpa sig på olika sätt,om  det det finns ett problem, som tvingar
fram att man måste skärpa sig.
 
I det här fallet kan man skärpa sig, på riktigt, eller skärpa motsättningara, på
riktigt.
 
I BT inslag framgår att 25 % av boråsarna är 1. eller 2. generationens invandrare.
 
Sug på det, med den farten är snart hela Borås ett enda stort getto, precis som
Norrby, Hässleholmen, Kristineberg samt ett antal andra mindre områden.
 
Kanske välkomnar politikerna en sådan utveckling, då kan ju hela Borås bli en enda
stor frihandelszon, tänk vad pengar det trillar in då.
 
BT menar att Borås Stad måste skärpa sig om Borås ska bli en attraktiv stad att bo i.
 
Vad då bli attraktiv ? Vi är väl redan attraktiva, hela 25 % och mer kommer ju, hela
800 somalier.
 
Kan det bli mer attraktivt ??
 
Om nu segregationen är så allvarlig att Borås inte är en attraktiv stad att bo i hur kan man
då komma på den fullständigt befängda iden att ta hit ytterligare inslag som ökar på den
redan stora segragationen.
 
Den frågan borde nog Borås Stad svara på, här bedöms verkligen finnas ett behov
av skärpning, för det är nog inte många som förstår att man löser ett problem ge-
nom att göra det större.
 
Man löser inga integrationsproblem genom att göra segrationen större, ett enkelt faktum
som inte har det minsta med främlingsfientlig att göra.
 
Det har inte ens med rasism att göra, hur gärna politiker vill ha det till detta.
 
 
Attraktivt inslag, som både höjer värmen under den
kalla årstiden och höjer tillväxten.
Bättre kan det bli, bara att elda på
AE
 
 

MORGONHÄLSNING FRÅN FOLKETS STORE LEDARE

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade statsminister hälsar de flesta av Er
välkomna till en gråkulen dag.
 
Vädret påverkar oss alla, så även mig. I dag känner jag mig motarbetad och
missförstådd på alla fronter.
 
Ingen annan än jag själv verkar ha förstått hur ansvarsfull och kraftfull jag är.
Att alla mentalt handikappade medborgare inte förstår detta, kan jag leva med,
men även många andra tycks hysa tvivel angående mitt ansvarstagande.
 
Vart jag än rör mig idag tycks dessa förfärliga sverigedemokrater dyka upp.Ju
fler analfabeter jag tar hit, desto fler tycks dessa förfärliga människor bli, otack
är då både min och världens lön.
 
Många av dessa förfärliga människor är så närgångna att jag måste ha med min
tång, om de skulle komma för nära.
 
Jag har ju länge hävdat att de flesta svenskar, detta gäller inte utrikesfödda analfa-
beter, är mentalt handikappade. Aldrig har detta framstått tydligare än idag. Många
tycks ha större förtroende i vissa politiska frågor för den där Löfven, större förtroende
än för mig, för mig.
 
När jag satt alla dessa mentalt handikappade på svältgränsen kanske de bättre förstår
sitt eget bästa.
 
Även inom Alliansen känner jag mig motarbetad. Moderaternas framgång är helt knu-
et till alla mentalt handikappade och de analfabeter vi bjuder in, en förutsättning för
att man ska rösta på oss är ju att ingen förstår vad vi står för.
 
Och så försöker den där Björklund att få upp utbildningsnivån, förstår han inte vilka
risker han tar, nej otack är min lön.
 
Och  så centerpartiet med sin nya ledare, som hävdar att detta partiet ska bli den le-
dande kraften i svensk politik. Ledande kraft i svensk politik, mer ledande än vi ansvars-
fulla moderater. Jag ska nog visa henne vem som är ledande i svensk politik, inte är
det där partiet, där de flesta fortfarande bor utanför Stockholm.
 
Jag håller med Anna Batra Kindblad fullt ut, de flesta centerpartister tycks vara obegåvade
lantisar, tänk om den där Annie kunde hålla tyst någon gång.
 
Som om detta inte skulle vara nog håller dom där kristdemokraterna fortfarande på med det
där om verklighetens folk. Det är svårt att hålla god min i detta spektakel, vi moderater har
då aldrig känt beröring med vanligt folk. Det kanske är lika bra att de åker ut ur riksdagen.
 
Nej, i dag känner jag mig bara missförstådd och motarbetad, det är tur att jag säkerställt att
de mentalt handikappade väljarna betalar pension åt mig resten av livet, för arbeta det tänker
jag verkligen inte göra.
 
Och med detta önksar jag en del av Er en fortsatt trevlig dag.
 
AE
 
 

EN ALLT HÖGRE KULTURELL NIVÅ

Som tar sig alltmer spännande uttryck
 
Det gäller att vara ständigt förändringsbenägen gentemot spännande nya
globala inslag i vårt vardag.
 
Det gäller också att hänga med, för nu skenar  det globala inflytandet, hela
tiden berikas vi barbariska svenskar med nya fantasifulla spännande upp-
levelser.
 
Halalkött, böneutrop, omskärelse samt många andra spännande inslag.
 
Vissa globala inslag är så spännande att man knappt tror de är sanna,
men det är de, för det mesta.
 
Våldtäkter, för det mesta utförda av utrikes gärningsmän, har blivit så vanliga
att ingen fäster något avseende vid det.
 
Ojdå, har Du också blivit våldtagen, Du har väl någon att prata med ?
 
So what ?
 
Men den globala förnyelsen stannar inte vid detta, rörelsen i en viss riktning
måste hela tiden hållas levande.
 
Under helgen har en 17 åring POJK blivit våldtagen av 5 - 6 män i Växjö.
 
Det är en relativt ny företeelse, men vi lär nog få vänja oss vid detta också.
 
So what  ?  Våldtäkt som våldtäkt och homo är ju högsta mode, så det kanske
bara är bra, vem vet ?
 
Signalemant på gärningsmännen har ej lämnats, men 17 åringen bör väl ha
uppfattat både ett och annat, så signalement bör finnas.
 
Vi har nu lärt oss vad det innebär att signalement inte lämnas ut när det
finns signalement, hög sannolikhet för tillhörighet till sk gruppering.
 
Och lämnar man inte ut signalement på dessa sk berikare, så varför överhuvud-
taget gå till polisen, man vill ju inte få fast gärningsmännen.
 
Skulle någon polisman, utan karriärdrömmar, gå motvalls och lämna ut sig-
lament, där sådant finns men inte bör lämnas, så blir det ganska snabbt en
"pudel" från polisen.
 
So what ? varför gå till polisen när man vet att dessa är tillsagda att inte lämna ut
signalement.
 
En svensk utsatt för våldtäkt av 5 - 6 troligen tillhöriga en sk gruppering ? Det skulle
ju i så fall kunna tyda på hatbrott.
 
Nej, inte i Sverige, här går hatbrott och rasism bara i en riktning, det har vi också
fått lära oss i den globaliserade yran.
 
Vem har förresten hört talas om en manlig arab I Sverige som blivit våldtagen av 5 - 6
män ??  Knappast någon, man undrar ju varför ??
 
Det är kanske är av samma skäl som "invandrarhoror" inte blir gruppvåldtagna
av svenskar i Sverige.
 
Man måste väl för satirens skull ändå få använda det obscyra begreppet "invandrarhoror"
för svennehoror är ju accepterat och tycks på väg in i svensk ordlista ? Eller ?????????
 
För ordningens skull noteras, mycket tydligt och kraftfullt, att undertecknad tycker att  båda
begreppen är lika förfärliga och inget av begreppen ska användas i något sammanhang.
 
17 åring pojke alltså våldtagen av 5 - 6 män, so what ?
 
Man får ju bara det man bett om att få, och det är väl bra, eller ??
 
 
 
Herregud, sånt händer inte hos oss,
det är vi för civiliserade för
AE
 
 
 
 

SKOTTLOSSNING PÅ SAGERSKa

Mölndals kommun gnäller
 
Det är liksom lite svårt att hänga med i svängarna ibland.
 
Nu visar det sig att Mölndals Kommun fått många sk ensamstående
skägg på halsen, och måste ta hand om dem.
 
Man gnäller över att det kommit för många till kommunen och att man inte
Watergate
Watergate
 
I dag finns det ingen information som kan ge vägledning till vad som hände
på toiletten, där en skyddsvakt hittas död,
 
Men det finns många frågor som borde ställas.
 
Tyvärr kommer aldrig dessa frågor att ställas och ännu mindre några
svar att ges.
 
Fråga nr 1:
 
Varför skjuter man sig på toiletten en kort stund efter det att Fredrik Reinfeldts
som passerat in ?
 
Fråga nr 2:
 
Sannolikheten för att ett vådaskott ska bli dödande är ganska så liten, när det gäller
en "revolver". Hur gick detta tekniskt till ??
 
Fråga nr 3:
 
Var pistolen försedd med ljuddämpare ??
 
Fråga nr 4:
 
Om den ej var försedd med ljuddämpare, är det då möjligt att Fredrik Reinfeldts son,
som nyligen passerat, kunde undgå att höra skottet ??
 
Fråga nr 5:
 
Finns det andras fingeravtryck på pistolen ?
 
Fråga nr 6:
 
Fredrik Reinfeldt har en son som heter Erik. Denne är, vad som brukar benämnas,
väl känd hos polisen, bland annat för inblandning i diverse misshandel.
 
Var det sonen Erik, som nyss kommit hem?
 
Frågorna kommer aldrig att ställas, ännu mindre några svar.
 
Den svenska sk öppenheter är tyvärr enkelspårig.
 
 
I dag finns det ingen information som kan ge vägledning till vad som hände
på toiletten, där en skyddsvakt hittas död,
 
Men det finns många frågor som borde ställas.
 
Tyvärr kommer aldrig dessa frågor att ställas och ännu mindre några
svar att ges.
 
Fråga nr 1:
 
Varför skjuter man sig på toiletten en kort stund efter det att Fredrik Reinfeldts
som passerat in ?
 
Fråga nr 2:
 
Sannolikheten för att ett vådaskott ska bli dödande är ganska så liten, när det gäller
en "revolver". Hur gick detta tekniskt till ??
 
Fråga nr 3:
 
Var pistolen försedd med ljuddämpare ??
 
Fråga nr 4:
 
Om den ej var försedd med ljuddämpare, är det då möjligt att Fredrik Reinfeldts son,
som nyligen passerat, kunde undgå att höra skottet ??
 
Fråga nr 5:
 
Finns det andras fingeravtryck på pistolen ?
 
Fråga nr 6:
 
Fredrik Reinfeldt har en son som heter Erik. Denne är, vad som brukar benämnas,
väl känd hos polisen, bland annat för inblandning i diverse misshandel.
 
Var det sonen Erik, som nyss kommit hem?
 
Frågorna kommer aldrig att ställas, ännu mindre några svar.
 
Den svenska sk öppenheter är tyvärr enkelspårig.
 
AE
kan ta hand om dem.
 
Märkligt, synnerligen märkligt.
 
Här har man år efter år, år ut och år in, blivit tillsagd att tycka att alla krigsför-
brytare, terrorister, våldtäktsmän, you name it, som haft vänligheten komma
till vårt land och hämta pengar, berikar vår kultur och där varje individ utgör
ett nettotillskott på vår ekonomi.
 
Och så gnäller man i Mölndal att det kommer för många.
 
Ska man gnälla, ska man väl gnälla över att det inte kommer tillräckligt många,
då i annat fall  både ekonomin och kulturen hamnar på en lägre nivå.
 
Typiskt svenskt gnällande, inte ens när man får som man vill och allt är
så bra det tänkas kan, så gnäller man.
 
För det kan väl inte vara så att politikerna i Mölndal blivit sverigedemo-
krater, troligen inte, för då vill ju inte den ansvarsfulle Fredrik ta i dem
med tång.
 
Och det gäller att se upp med statliga bidrag om man inte tycker som man ska,
kanske inte den ansvarsfulle Fredrik vill ta i dessa med tång heller.
 
 
 

SPRICKOR I HYCKLERIET

Mölndals kommun gnäller
 
Det är liksom lite svårt att hänga med i svängarna ibland.
 
Nu visar det sig att Mölndals Kommun fått många sk ensamstående
skägg på halsen, och måste ta hand om dem.
 
Man gnäller över att det kommit för många till kommunen och att man inte
kan ta hand om dem.
 
Märkligt, synnerligen märkligt.
 
Här har man år efter år, år ut och år in, blivit tillsagd att tycka att alla krigsför-
brytare, terrorister, våldtäktsmän, you name it, som haft vänligheten komma
till vårt land och hämta pengar, berikar vår kultur och där varje individ utgör
ett nettotillskott på vår ekonomi.
 
Och så gnäller man i Mölndal att det kommer för många.
 
Ska man gnälla, ska man väl gnälla över att det inte kommer tillräckligt många,
då i annat fall  både ekonomin och kulturen hamnar på en lägre nivå.
 
Typiskt svenskt gnällande, inte ens när man får som man vill och allt är
så bra det tänkas kan, så gnäller man.
 
För det kan väl inte vara så att politikerna i Mölndal blivit sverigedemo-
krater, troligen inte, för då vill ju inte den ansvarsfulle Fredrik ta i dem
med tång.
 
Och det gäller att se upp med statliga bidrag om man inte tycker som man ska,
kanske inte den ansvarsfulle Fredrik vill ta i dessa med tång heller.
 
Vad sysslar man i Mölndal egentligen,när
man ätit sig mätt kan man väl aldrig vara
hungrig ?
AE

ATT BYGGA SAMHÄLLE

Lagom och sunt förnuft
 
 
Justitierådet Göran Lambertz har ju engagerat sig i Quick - processen på ett
sätt som väckt förundran, för att uttrycka sig milt.
 
Göran Lambertz säger nu att han förstår att andra sett honom som en dum-
skalle och uppger att det funnits stunder då han själv sett sig som en dum-
skalle.
 
Men Göran Lambertz kanske inte är en dumskalle, i vart fall syns hans föräldrar
inte ha varit detta.
 
Göran Lambertz är intervjuad i SvD i dag och ger uttryck för både det ena och det
andra. Bland annat ger han uttryck för hur hans föräldrar präglat honom.
 
De var enkla människor, de visste vad som var rätt och fel och de vek sig inte
för det som var obekvämt.
 
Hur gick det för dem ??
 
De ingick i den generation som byggde upp vårt samhälle, och en förutsättning för
detta samhällsbygge var just att man just visste vad som var rätt och att man inte
vek sig för det obekväma.
 
Hur har detta samhällsbygge förvaltats ??
 
I vissa avseenden bra, i vissa avseenden dåligt.
 
Till de dåliga inslagen hör att den förra generationen skapade en generation som
värderingsmässigt rör sig i en helt annan riktning.
 
Man vet vad som är rätt men gör ofta fel, allt under devisen roffa åt Dig så
mycket som möjligt.
 
Man viker också för det obekväma för att säga och göra saker, som under-
lättar den egna karriären och tillvaron, allt under devisen roffa åt Dig så mycket
som möjligt.
 
Kanske inte de bästa förutsättningarna för ett fortsatt bra samhällsbygge, samhälls-
bygget kan till och med raseras i vissa avseenden.
 
"I have a dream" sa en känd amerikansk pastor i samband med raskravaller.
 
Tänk om vi också hade en dröm, där man byggrer vidare på samhället i samma anda
som Göran Lambertzs föräldrar och andra i den generationen.
 
Där drömmen omfattar att göra det man vet är rätt, i stället för att göra det man
vet är fel.
 
En dröm som också innefattar att man inte sätter den egna bekvämligheten i
högsätet.
 
Tänk om denna dröm också innefattar att man agerar med fokus på "lagom"
och med fokus på "sunt förnuft" i stället för ideologiska ytterligheter, vare
sig de återfinns här eller där.
 
Då kanske vi skulle kunna skapa ett lika mycket bättre samhälle för nästa genera-
tion, som förra generationen skapade för vår generation.
 
För man borde inte kunna tycka att man skapar ett bättre samhälle för nästa gene-
ration, när man tillåter ett ökat antal mord per dag för var dag, eller då man inte
fäster avseende vid att Sverige har Världens högsta våldtäktsstatistik.
 
Eller borde man kunna tycka detta, ibland undrar man.
 
För att nå dit fordras många obekväma och drastiska beslut, som bygger på
att man vet vad som rätt, och inte bara vet, man gör det man vet är rätt.
 
Det är inte mycket idag som tyder på att vi ens kan formulera en dröm som leder
i denna riktning.
 
Inte när tillväxttal och BNP tillåts styra värderingarna.
 
 
När hörde vi dessa säga "I have a dream"
AE
 
 
 
 

RASSIM I VARDAGEN

Enkelspår går före dubbelspår
 
Alla vet ju att man med tåg bara kan köra i en riktning, om det bara finns
ett enkelspår.
 
Lika många vet att man med tåg kan köra i två riktningar, om det finns dub-
belspår.
 
Om sedan ett enkelspår blir blockerat går det inte att köra vare sig i ena
eller andra riktningen, det vet ju alla, nästan alla.
 
Bengt Westerberg, känd som bror Duktig, har nyligen lämnat en rapport beträf-
fande vardagsrasism och hur man ska omskola lärare för att komma till rätta
med detta.
 
Här åker Bror Duktig på blockerat enkelspår.
 
Rapporten bygger på uppgifter som tyder på att:
 
Nästan hälften av utrikesfödda elever har upplevt rasism i sin vardag.
 
DETTA SKA VÄGAS MOT ATT NÄSTAN ALLA SVENSKA ELEVER HAR
UPPLEVT RASISM I SIN VARDAG, FRAMFÖR ALLT DE SVENSKA SVENNE-
HOROR SOM VÅLDTAGITS PÅ SKOLTOILETTER.
 
Men varför bekymra sig om sådana futiliteter.
 
Inte när det är mer korrekt att köra enkelspår och blockera det spår som
finns.
 
 
 
Att inte se, det man inte vill se, att inte
höra det man inte vill höra, att inte säga
det man inte får säga:
KAN MAN VARA MER KORREKT ??
AE
 
 
 
 
 
 

KORRUMPTION

Vi lever i en korrupt värld
 
Det tycks bli alltmer uppenbart, även att denna omfattande korrumption
finns och har funnits i Sverige.
 
Men som allt annat kan även korumptionen vara relativ ,så också för-
hållningssättet till detta fenomen.
 
 
Ryssland anses ju allmänt som ett mycket korrupt land, det hävdas att inga
affärer överhuvudtaget kan göras utan inslag av mutor.
 
Rysslands försvarsminister bev nyligen avskedad och skälet till detta angavs
vara just korrumption.
 
Denna korrumption bestod då i en härva, där fastigheter och andra egen-
domar har sålts ut till vrakpris.
 
Där ser man hur olika länder kan förhålla sig på olika sätt när det gäller korrump-
tion.
 
I vissa länder, såsom Sverige, ser man på detta på ett helt annant sätt.
 
 
DÄR BLIR MAN STATSMINISTER OM MAN SÄLJER UT FASTIGHETER OCH
ANDRA EGENDOMAR TILL VRAKPRIS.
 
Tänk att Ryssland kan ses som ett föredöme, i vissa avseenden, när det gälle hur
mn förhåller sig till mutor och korrumption.
 
Tål att tänka på.
 
 
 
Borde kanske anlitas för att rensa upp i det
svenska privatiseringsträsket.
AE
 
 
 
 
 

MORGONHÄLSNING FRÅN FOLKETS STORE LEDARE

Morgonhälsning till det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade statsminister hälsar de flesta
av Er välkomna till en ny dagar.
 
Jag känner mig mer tagen än vanligt efter den tragiska händelsen i går
inom Sagerska Palatset.
 
Jag förstår att många är bekymrade över säkerhetsnivån kring min familj,
men jag kan här lämna mycket lugnande besked på detta område.
 
Säkerheten kring min familj är minst lika bra som den säkerhet Ni med-
borgare känner i Er egen vardag, framför allt i vissa stäer såsom Malmö
och Södertälje.
 
Och dessutom försöker jag att leva på ett sätt så att min vardag återspeg-
lar vardagen i samhället i övrig.
 
De skottlossningar vi i Alliansregeringen uppmuntrat till på våra gator och
tor medför då att vi också måste anpassa vår egen närmiljö.
 
Så kära medborgare, jag känner mig lika säker, som många av Er känner
sig osäkra.
 
Och med detta önksar jag de flesta av Er en fortsatt trevlig dag med inte allt-
för många skottlossningar.
 
 
AE
 
 

LIVVAKT TILL STATSMINISTERN SKJUTEN

Livvakt skjuten i Sagerska Palatset
 
Det ena skämtet tycks bli grövre än det andra.
 
Tidigare i dag menade den ansvarsfulle Fredrik Reinfeldr att man inte
kunde ha två parallella rättssystem i landet, när alla vet att vi inte ens
har ett rättssystem.
 
Nu tycks polisen tycka att alla spärrar är brutna och skämtar än värre.
 
En livvakt har hittats skjuten i Sagersja Palatset och ska ha avlidit. Statsmi-
nistern själv uppges vara på Aftonbladet för att tala om vad de får skriva och
uppges vara oskadad.
 
Polisen upper nu att man inte MISSTÄNKER NÅGOT BROTT.
 
Livvakten har alltså skjuit sig själv och avlidit.
 
Är det sant är det tragiskt, är det inte sant får det nog ses som årets mest
makabra skämt.
 
Eller, det kanske inte är det.
 
När inte ens ett mord är ett mord kan ju BRÅ statistik bli hur bra som
helst, tom Jerry kanske blir nöjd, han som jämt uttalar sig i TV och me-
nar att de brott som begås aldrig begås.
 
Svaret om det var ett grovt skämt eller inte lär väl komma.
 
 
Polisen betecknar det som en särskild händelse
och sätter in alla resurser.
AE
 
 
 

SAMHÄLLE PÅ ETT SLUTTANDE PLAN

Som sluttar alltmer och alltmer
 
Forskare har länge talat om att tillståndet i Sverige kan liknas vid ett sluttande
plan där vissa omständigheter successivt blir allt sämre.
 
Bland annat har då åsyftats kriminalitet, säkerhet, trygget, moral och etik. Frågor
har ställts hur man ska förändra denna riktning, men ingen har kunnat lämna nå-
got svar på detta.
 
Tvärtom har man sett stora risker för att det sluttande planet skall nå en sk
knäckpunkt och slutta mycket mer brant.
 
Med andra ord skulle kriminalitet, säkerhet, trygghet, moral och etik mycket fortare
bli mycket sämre.
 
Vissa ser att vi redan nått denna knäckpunkt.
 
Det kan säkert diskuteras i evigheter, men vad som inte kan diskuteras är det som
realt händer.
 
Ökat antal skottlossningar, ökat antal våldtäkter, ökat antal mord,allt grövre och mer
omfattande grov kriminalitet.
 
Så kriminalitet, säkerhet, trygghet, moral och etik har blivit sämre.
 
Det finns de som inte ser något sluttande plan, ännu mindre någon knäckpunkt.
 
Det finns de som ser och vill se ser ett sluttande plan, och i många fall en passerad
knäckpunkt.
 
Vem förväntar sig att en 9 årig flicka på morgoen, "mitt på ljusa dagen", ska
bli kidnappad och bortrövad på väg till skolan.
 
I SVERIGE FÖRVÄNTAR MAN SIG DET I DAG, OCH DET INTE BARA FÖRVÄNTAS,
DET HÄNDER.
 
24 ÅRING HÄKTAD FÖR MÄNNISKOROV AV 9 ÅRING I ÖRGYTE.
 
Men det hemskaste är vad som gjort detta möjligt och allt mer vanligt förekommande.
 
Den här 24 åringen har inte anlänt till Sverige i fallskärm från en annan planet.
 
Det finns inte ens en antydan till att ledande politiker försöker vrida detta till rätta.
I den mån man gör något är det att förneka att det som händer  händer.
 
Vi får veta att det begicks mord förr också, men det vi inte ska veta är att förr begicks ett
antal mord om året, nu begås ett antal mord om dagen.
 
Tänk om 24 åringens frustration skulle ha påverkats av att politiker ägnar sin huvudsakliga
verksamhet åt att de försöker tysta oss samtidigt som de ökar sin egen pension i takt med
att de sänker våra pensioner.
 
Ingen orimlig tanke, för det är inte från planeten Mars 24 åringen kommer.
 
24 åringen är en produkt av den miljö vi själva skapat i Sverige och är inte en följd av
någon naturlag som säger att det ska vara så.
 
VI ALLA I SVERIGE HAR ALLTSÅ SKAPAT ETT SAMHÄLLE SOM MEDFÖR ATT MÅNGA
MÅR SÅ DÅLIGT ATT ALLTFLER BEGÅR DESSA HEMSKA BROTT.
 
Hur löser vi detta.
 
Vi försöker inte ens lösa det, vi fortsätter att utveckla samhället i den riktning som medfört att
folk mår så dåligt att alltfler begår den här typen av hemska brott.
 
För att överhuvudtaget förstå dessa problemförställningar är det viktigt att inse ett antal omstän-
digheter, och där kan man tala om naturlagar:
 
1)  Kriminalitet förekommer i så gott som alla samhällen och länder och har alltid gjort detta
2)  Graden av kriminalitet mellan olika samhällenoch stater varierer, och variationen är stor,
     mycket stor
3)  Dessa variationer har många förklaringsvariabler, men den viktigaste förklaringen är inte
     att medborgare och individer i olika samhällen och stater fån början är olika.
4)  Olika samhällen formar individerna till att utveckla olika värderingar och formar en miljö
     som skapar mer eller mindre förutsättningar för ett civiliserat samhälle
5)  De som för stunden ansvarar för att det blir som det blir och är som det är är valda eller
     icke valda politiker.
6)  De som ytterst ansvarar för att det är som det är och blir som det blir är alla medborgare
     som väljer de som för stunden ser till att det är som det är och blir som det blir
 
Vill vi således ändra lutningen på det sluttande planer måste vi först rannsaka oss
själva och ställa frågan, vilket samhälle vill vi ha.
 
NÄR VI SJÄLVA BESVARAT DENNA FRÅGA KAN VI VÄLJA POLITIKER SOM GER OSS
DET SAMHÄLLE VI VILL HA.
 
Och inte välja politiker, som ger oss ett samhälle de själva vill ha.
 
Det är faktiskt en viss skillnad, em mycket stor och mycket viss skillnad.
 
Valet är fritt. så långe det inte
gått så långt att valet inte är fritt
AE
 
 
 
 

CARL BILDT DEN STORE

Carl Bildt den store är ute och reser igen
 
På sina resor, där han informerar världens ledare hur de ska styra sina länder,
tycks Carl Bildt den Store ändå nås av nyheter från det han kallar ankdammen.
 
Han tycks nu ha nåtts av nyheten att Demoskop ger SD ungefär 9 % och detta
får honom att nedlåta sig till att kommentera en inrikes händelse:
 
De försöker isolera Sverige från omvärlden. Det går inte. Det skadar Sverige.
 
Sverige är ju inte hela världen och de flesta i världen är nog tämligen eniga:
 
Är det något som skadar Sverige så är det som Carl Bildt den Store ser som
att Sverige inte isolerar sig, en havererad invandringspolitik.
 
Det SD står för är att inte stå för världens största invandring.
 
Hur konsekvent är egentligen Carl Bildt i sitt uttalande, egentligen inte alls.
 
Faktum är att Sverige idag skickar tillbaka ett antal asylsökande, och det
är inte SD bedrift.
 
Så isoleringen får ett ganska så egendomligt innehåll.
 
Skickar man tillbaka ett viss antal då isolerar man inte Sverige, men skickar man
tillbaka ett annat antal, då isolerar man Sverige.
 
Men man kanske inte ska kräva mer av en som anser sig för högstående för att uppe-
hålla sig i ankdammen Sverige.
 
Då kanske tiden för eftertanke inte blir tillräckligt stor när man uttalar sig i ank-
dammsfrågor.
 
Samma dag läser man att Italien isolerar sig mot omvärlden. Där inför man en lag som
säger att man ska lära sig nationalsången i skolan.
 
Det är isolering mot omvärlden.
 
Man ryser ju vid blotta tanken av något sådant, och lyckligsvis förekommer det inte
här, fattas bara annat.
 
Men säkert är att SD skulle nog vilja isolera Sverige mot omvärlden i detta avseende också.
 
 
Isolerar sig från ankdammen Sverige
AE
 

STALIN GÅR IGEN

Stalins ande spökar
 
Så skämmer då Borås Stad ut sig igen, det är inte första gången, och lär
inte bli sista gången med nuvarande uppsättning.
 
Borås Stads ungdomsråd, partipolitiskt obunden, arrangerar "Kristallnatten".
En motiverad demokratisk tillställning, under förutsättning att det hela sköts
på rätt sätt.
 
Men det sköts inte på rätt sätt, obskyra extremgrupper på väntsrkanten,
ser inte det hela som en demokratisk manifestation.
 
För då skulle även SDU bjudas in, partiet verkar demoktariskt inom demokratins
ram, varav följer att de per defintion ska behandlas lika.
 
I en demokrati.
 
Nu tar den obskyra organisationen SSU Södra Älvsborg över och menar att då får
SDU inte vara med.
 
Så här långt har man väl sett socialdemokraterna som ett någorlunda hyfsat parti,
sett ur demokratisk synvinkel.
 
Låter den lokala socialdemokratiska ledningen detta passera, som om det vore
OK, har man positionerat sig långt ifrån den demokrati man säger sig värna om.
 
Det återstår alltså att se om ledningen i fråga värnar om demokrati eller hyllar antidemo-
kratiska yttringar.
 
Vänsterpartisten Fredrich Legnemark går mycket längre och tycks ha fått mycket
om bakfoten.
 
Lite för mycket påverkad av Hilding Hagberg fortfarande, tydligen.
 
Menar att "jag är alltså inte ute för att tysta dem utan bara att vi inte ska erbjuda plattformar
att yttra sig"
 
Riktigt bra, tydligen en läraktig elev till Stalin, denne ville inte heller erbjuda vissa en
plattform att yttra sig, de skickades till Sibirien.
 
Med det uttalandet har vänsterkommunisterna sagt att man ligger kvar i Hilding Hagbergs anda, om
en rättesle inte sker.
 
Sakligt är det hela uppåt väggarna också, det tycks som om ingen har koll på vad
manifestationen avser. Kristallnatten var den natt judeförföljsen i Nazi Tyskland
escalerade med vissa händelser.
 
Vi har omfattande judeförföljelser i Sverige, huvidsakligen utförda av gulliga muslimer.
Båda SSU och vänterkommunisterna gullar med dessa gulliga muslimer och gullar så
mycket att de blundar för de förföljelser som sker, i dag, i Sverige.
 
Sverigedemokraterna är det parti som mest tydligt och kraftfullt tagit avstånd från
dessa förföljelser.
 
Dett innebär att manifestationen ska omfatta de grupperingar som accepterar judeförföljelse,
men de som tar avstånd från detta får inte vara med:
 
Nu uppstår frågan:
 
ÄR MANIFESTATIONEN KRISTALLNATTEN EN MANIFESTATION FÖR DET SOM SKEDDE
ELLER EN MANIFESTATION MOT DET SOM SKEDDE.
 
Man önksar det vore det senare, men agerandet tyder på att det är det förstnämnda.
 
Borås satt på kartan igen, och vi boråsare får skämmas igen.
 
Fortsatt ideal i vissa kretsar
AE
 
 

SKÄMTAREN FREDRIK REINFELDT I NY ROLL

Myntet har alltid två sidor
 
Vem kunde tro att Fredrik Reinfeldt kan skämta, det har närmast framstått
som en otänkbarhet.
 
Men även den ansvarsfulle Fredrik Reinfeldt kan visa sig på skämthu-
mör och drar sig då inte för de mest vågade skämt.
 
Ett upprop har ju krävt en granskning av Staten i det sk Carnegiefallet. Ingen
har väl påräknat att det skulle bli en sådan, då det mesta tyder på att Staten
gjort fel.
 
Och alla vet ju att inga granskningar får ske om granskingen kan riskera
visa att Staten har fel.
 
Som väntat avvisar nu Fredrik Reinfeldt kravet på granskning, och att tillåter
sig i motiveringen till detta vara rejält skämtsam.
 
Fredrik Reinfeldt menar då:
 
Vi kan inte ha två parallela rättssystem i det här landet.
 
Ett ytterst vågat skämt, det måste ju finnas ett rättssystem i grunden för att
en granskning ska ge upphov till parallela system.
 
Den typen av skämt uppskattas för att komma från en Statsminister, det är
inte ofta allvarliga brister framställs med sådan satir.
 
 
Säg Quick, det räcker
AE
 
 

MORGONHÄLSNING FRÅN FOLKETS STORE LEDARE

Morgonhälsning till det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade statsminister hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Tyvärr visar Demoskop idag att de finns allt färre att välkomna. Trots att jag
Fredrik Reinfedlt inte tar i dem med tång, blir de bara fler. Nu tycks de utgöra
en hel miljoner, som väljer att vara i utanförskap.
 
Jag kan inte förstå var alla dessa förfärliga människor kommer ifrån.
 
Idag vill jag lugna Er som kan tänkas vara lite oroliga över de varsel som läggs.
Ni behöver inte vara alls oroliga för dessa varsel, de berör bara Sveriges Basindu-
stri  och vi i Alliansregeringen ser detta i stället som en god förutsättning att sty-
ra över arbetsmarknaden mer till olika tjänstenäringar.
 
Ni behöver alltås inte vara alls oroliga, möjligen ska Ni vara oroliga för att det kom-
mer att saknas arbetskraft inom de tjänstenäringar vi satsar på.
 
Ett område som expander mycket kraftigt är tolkverksamheten. Nu finns det tolkar
knutna till alla offentliga verksamheter och vårt mål är att inom ett år det ska finnas
tolkar stadigvarande på alla privata butiksställen, så att ingen ska behöva känna sig
tvungen att lära sig något på SFI.
 
Visserligen kan de flesta av dessa tolkar knappast någon svenska, men i längden
kommer detta att få allt mindre betydelse.
 
En annan bransch som expander mycket kraftigt, och mycket kraftigare än i något
annat land, är assistansverksamheten.
 
Här har vi utformat reglerna så att vem som helst kan låtsas vara funktionshindrad
och vi har säkerställt att ingen vågar ifrågasätta ett funktionshinder genom att alla
som gör detta är främlingsfientliga.
 
Branschen expanderar snabbt över hela landet och vi i Alliansregeringen är tvungna
att stimulera anhöriga att komma hit och ta hand om sina anhöriga. För att täcka be-
hovet ställer vi inga krav på att anhörig ska vara anhörig.
 
Vi i Alliansregeringen tycker också att det är av underordnad betydelse att det före-
kommer lite kriminalitet här och där. Det viktiga är att dessa låtsassjuka driver till-
växten och stärker jobb linjen.
 
Även på fastighetsområdet sker en mycket kraftig expansion, både vad gäller ökad
arbetskaft och ombyggnation. Inte i modern tid har det skett en sådan kraftig expan-
sion på detta område. Vi ser många flaskhalar här, som medför utmaningar på olika
sätt.
 
Även andra tjänstenäringar, som advokater, psykologer, psykriater, sjukvårspersonal,
tandläkare, optiker, alla inom rättsväsendet samt många andra branscher expanderar
nu långt mer än vad vi i Alliansregeringen vågat hoppas på.
 
Så kära medborgare, känn ingen oro, Alliansregeringen kommer att säkerställa att
jobblinjen tryggas och varslen ger oss möjlighet att snabba på denna process.
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle statsminister Er alla en fortsatt trevlig dag.
 
AE
 
 

RIKSBANKSCHEFEN TALAR UT

Att förstå eller inte förstå
 
I dag har riksbankschefen utfrågats av Finansutskottet,
 
Hans svar och utläggning i övrigt föranleder ingen annan bedömning än
den många gjort tidigare.
 
Det finns ingen anledning att bli lika imponerad av honom som han
är imponerad av sig själv.
 
Riksbankschefen, som höjer mer och tidigare än andra riksbankchefer,
och som sänker senare och mindre än andra riksbankschefer, det är ju
nte mycket att bli imponerad av, snarare tvärtom.
 
Riksbankschefen, som inte löser riksbankens uppgift att hålla inflationen
inom ett visst intervall, utan som håller på med helt andra saker, utom
riksbankens mandat, det är ju inte mycket att bli imponerad av, snarre
tvärtom.
 
Och utfrågningen i Finansutskottet gör ju att man får hålla sig "för pannan".
 
Bostadskrisen i USA framstår ju som en mild fläkt om vår riksbankschef
får som han vill.
 
Vid utfrågningen tar han upp det alla vet, att hushållens skuldberg är högt, men
en omständighet, som liksom inte omfattas av Riksbankens mandat.
 
Men han har en lösning på det han inte har med att göra.
 
Han föreslår att man sätter ett tak på ett hushålls skulder i relation till hushållets
disponibla inkomst.
 
Och det taket skulle då vara 200 % av hushållets disponibla inkomst.
 
Herregud tänker man, här verkar Riksbanken sätta lite nollor fel precis som Lokal-
försörjningsnämnden, kanske är Riksbankschefen em kristdemokrat i det för-
dolda.
 
Lek med tanken en disponibel inkomst för ett hushåll på 600 000:-, detta ger
en maximal skuldnivå för hushållet på 1 200 000:-
 
Underbart för villaköpare, men katastof för villa säljare.
 
Genomsnittspriset på villor kommer alltså att ligga på högst 1 500 000:-.
 
Som sagt, man får väl hoppas att Riksbankschefens inte får lika fria händer med
detta, som han har med Riksbanken.
 
FÖR DÅ KOMMER BOSTADSKRISEN I USA ATT FRAMSTÅ SOM EN VÄSTAN-
FLÄKT.
 
 
Möjligt att han vill väl, men inte
begriper bättre, fast då kanske
inte nuvarande post är optimalt
AE
 
 
 
 
 
 
 

ÖKAD TILLVÄXT NER SKOLOR BRINNER NER

Visst skryt bör fastna i halsen
 
I Sverige är vi bäst på mycket, det vet vi vid det är här laget. Vi är bäst på offent-
liga finanser och vi har en tillväxt, som gör andra avundsjuka.
 
Tänk vad bra vi är när vi får säga detta själva.
 
Men frågan är om andra länder verkligen ska vara så avundsjuka, mycket ty-
der på att många länder, med lägre tillväxt inte ska vara avundsjuka alls.
 
Tvärtom, det kanske är vi som ska vara avundsjuka på många andra
länder, som har en lägre tillväxt än Sverige.
 
För vad är tillväxt egentligen ?  SCB hemsidor visar detta, och redan en över-'
sikt upptar 450 sidor. Här finns mycket intressant att läsa för de som impone-
ras alltför mycket av Anders Borgs och Fredrik Reinfeldt skryt om vår höga till-
växt.
 
Det finns oerhört mycket intressant att läsa här, och man kommer ganska
snabbt fram till att vi kanske inte ska skryta alltför mycket.
 
Vissa saker ska tas med en "nypa salt" och dit hör defintivt vissa omständigheter
som påverkar och styr BNP / tillväxt.
 
Svenskar super och snusar mycket, det senaste någon så in i "Sverige",
detta driver tillväxten.
 
Är det något att skryta över ?
 
Varje brottsling som blir satt i fängelse driver och ökar tillväxten.
 
Är det verkligen något att skryta över ?
 
Varje gång räddningstjänsten rycker ut för att det brinner, ökar tillväxten.
 
Detta innebär att varje gång någon kultursnutte sätter eld på en skola, förskola,
fritidshem, container, moped, bil mm, då ökar detta och driver tillväxten.
 
Beroende på tycke och smak kan man ju ha olika uppfattningar om detta är något
att skryta över. Man förstår ju också lite bättre varför  detta inte tas på allvar.
 
Just denna tillväxt är ju optimal, vissa sakar som brinner upp, ska ju ersättas och
då blir det tillväxt en gång till, dubbel tillväxt så att säga.
 
Dubbel tillväxt för att en skola bränns ner, DET är något att skryta över.
 
Vi är Europs sjukaste folk, varje sjukbesök, varje behandling, varje inköp av
medecin ökar och driver tillväxten.
 
Är det verkligen något att skryta över.
 
Varje invandrare, som kommer till Sverige, ökar och driver tillväxten.
 
Varje lärare i SFI får en lön, denna ökar och driver tillväxten.
 
Varje fastighetsägare, som till obskyra priser hyr ut sk asylföräggningar,
driver och ökar tillväxten.
 
Varje tolk, som utför ett uppdrag, ökar och driver tillväxten.
 
Det finns mycket, oerhört mycket, intressant att ta del av när det gäller vad som
driver tillväxten och ökar BNP, när man går ner på detaljnivå.
 
Man kommer ganska så snabbt fram till att allt i tillväxten är inte av godo,
tvärtom är det mycket av ondo.
 
Man kommer också ganska så snabbt fram till en annan sak och detta hänger
samman med en fråga som många ställer sig. Vad är det för mekanismer som'
medför att våra politiker är som galna, när det gäller att simulera till världens
mest omfattande invandring ??
 
Kanse finner vi svaret på denna fråga här ??
 
Kostnader förenade med mycket i invandringen är i nationalräkenskaperna inga
kostnader i den meningen att de är kostnader, i stället driver och ökar mycket av
vår tillväxt.
 
Då vi har Europs högtsa invandring, i särklass den högsta, är det ju heller
inte så konstigt att vi har en hög tillväxt.
 
Lek med tanken att vår tillväxt exklusive invandring inte är högre än omvärldens,
eller kanse till och med lägre.
 
Lek också med tanken att den ansvarsfulla Alliansregeringen vet detta och av det
skälet stimulerar till en allt större invandring för att få upp tillväxttalen.
 
För att kunna skryta.
 
Tänk om det är på det sättet, lek bara med tanken.
 
FÖR DÅ ÄR DET OCKSÅ SÅ ATT DEN ANSVARSFULLA ALLIANSRGERINGEN
ÄVENTYRAR MYCKET AV DET VI VÄRNAR OM OCH FINNER VÄRDEFULLT.
 
Som välfärd, sammanhållning, demokrati, jämlikhet, trygghet, ansvarsfull djurhållning
och mycket annat.
 
Det räcker bara att leka med tanken för att bli förskräckt.
 
KAN NÅGON VARA SÅ ANSVARSLÖS OCH ÄVENTYRA SÅ VIKTIGA VÄRDEN
FÖR ATT KUNNA SKRYTA ÖVER EN TILLVÄXT MAN INTE BÖR SKRYTA ÖVER.
 
Det finns faktiskt en del som pekar i den riktningen.
 
Man förundras också över varför mycket, mycket grova döma brottslingar inte döms till
utvisning.
 
Lek med tanken att det är en medveten handling för att de ska stanna kvar i Sverige
för att fortsätta begå brott och driva och öka tillväxten.
 
För det kan väl knappast finns någon annan förklaring till att de får stanna kvar och får
fortsätta att begå grova brott.
 
 
ANSVAR KAN SOM SAGT DEFINIERAS PÅ OLIKA SÄTT, MEN EN SAK KAN INTE
DISKUTERAS, OCH DET ÄR ATT FREDRIK REINFELDT HAR INTE TOLKNINGS-
FÖRETRÄDE NÄR DET GÄLLER ATT DEFINIERA JUST VAD SOM ÄR ANSVAR.
 
Konspirationsteorier, menar kanske många, för detta framförs ju så fort något som
är obekvämt tas upp.
 
Låt gå för detta, men det är ingen konspiration att tillväxten ökar om det brinner,
inte ens om en kultursnutte futtar på.
 
 
Här ökar tillväxten, så att
det ryker om det.
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STENKASTARKULTUREN

De politiska målen infrias
 
De nya moderaternas politiska mål infrias efter hand och politiken
tycks i vissa fall bli mycket framgångsrik.
 
Fredrik Reinfeldr uttalade ambition att ersätta vår barbariska kultur
med en högre stående kultur ser att att infrias alltmer.
 
Stenkastning mot poliser i Rinkeby, även på en del andra ställen, ökar
hela tiden, och medför nu att polisen måste bepansra sina bilar när de
rycker ut till dessa områden med högstående kultur.
 
Vissa "barbarer" tycks inte förstå detta med att kasta sten, varför kastar
man sten mot polisen, tycks de undra.
 
Det är inget att undra över, utan sten kastas för att det är förenligt med
naturlagar.
 
Man skapar det man skapar och man får det man får, och man tar hit
det man tar hit.
 
Tar man hit flera representanter för mer högstående kulturer, i vars kultur det
ingår att kasta sten på polisen, då kastas det mer sten på polisen.
 
Märkligt att några ska tycka att detta är märkligt, det är ju självlart,
lika självklart som att fler åker skidor om fler åker skidor.
 
Sedan kan man ju förstås tycka att det borde vara ett gemnsamt intresse att
ta hit fler skidåkare än stenkastare, men därom är ju uppenbarligare inte alla
överens.
 
Självklart är företrädare för stenkastarkulturen inte nöjda med att polisen
rycker ut till Rinkeby, och deras skäl till detta är ju lätt att förstå.
 
De menar då:
 
Ni har inget här att göra, detta är vårt område. Märkligt att polisen inte
respekterar detta när politikerna gett dem dessa områden.
 
Vissa kritiker menar att det inte är stenkastarnas fel att de kastar sten, utan
att det är politikernas fel att de kastar sten. Skälet skulle då vara att det är
politikerna som skapat dessa, vad man benämner getton.
 
På den punkten borde alla kunna vara eniga:
 
Vare sig politiker eller andra ska skapa getton.
 
Har man den uppfattningen att det bästa sättet att inte skapa getton är att ta
hit stenkastare, som kastar sten, då blir det i stället getton.
 
Det finns ju faktiskt andra ställen än Rinkeby där man kan kasta sten, om
det inte passar.
 
Mindre, inte mer, av detta
AE
 

SEGREGATION SOM POLITISKT MÅL

Man får oftast det man ber om
 
Vänsterkommunisten Lennart Andreasson har i dag ett debattinlägg i BT
angående en forskarrapport, vars slutsatser han ifrågasätter, och det
tycks ske på goda grunder.
 
Rapporten tycks vara ett rent beställningsarbete för att föra fram
det man vill ska framstå som bra och hålla tillbaka det man vet är
mindre bra.
 
Debattinlägget har rubriken:
 
Friskolor leder till segregation.
 
Orsak och verkan kan ibland vara svårt att hantera, vi vet att vi har fri-
skolor, och vi vet att vi har segregation.
 
Det kanske, och inte bara kanske, också är tvärtom:
 
Segregation leder till friskolor.
 
Det är faktiskt också på det viset, i vissa områden där segregation medför
alltför stora problem bestämmer sig föräldrar för att flytta barn från segrega-
tion till just friskolor.
 
Så orsak och verkan är inte alltid så lätt.
 
Men en sak är lätt, och det är att vi får det vi skapar.
 
Skapar vi friskolor får vi friskolor, och skapar vi segragation får vi segra-
tion.
 
Bekväma beslut är inte alltid förenligt med logik, men i längden är logik mer
hållbart än bekväma beslut.
 
Vill man inte ha friskolor, ska man inte första skapa friskolor och sedan
kämpa för att de ska bort, det tror man nog de flesta är överens om.
 
Friskolor skapar man ju bara om man vill ha dem.
 
Lika självklart borde väl vara att om man inte vill ha segregation skapar man
först inte segregation för att sedan arbeta för att det ska bort, det borde väl
också de flesta vara överens om.
 
Man så tycks det inte vara, då många först vill ha segregation, för att sedan utan
större framgång kämpa för att den ska bort.
 
 
Livet ter sig många gånger svårt, men ibland är det lätt:
 
Ber om något, så får man det ofta, och tar man hit något så kommer det hit,
och segregationen den har vi tagit hit.
 
Eller som man sa förr i tiden:
 
Som man bäddar får man ligga.
 
Fast det tycks ju inte gälla längre, utan bör få en ny tappning:
 
Som man bäddar får andra ligga.
 
Just det
AE
 
 

MORGONHÄLSNING FRÅN FOLKETS STORE LEDARE

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade statsminister önksar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
I dag känner mig mig stoltare än vanligt över hur ansvarsfulla och kraftfulla vi
i Alliansregeringen varit.
 
Vi har i många frågor visat vägen för övriga världen och detta blir nu synligt
på många håll.
 
I USA oroar man sig för det fiskala stupet, och även i Europa inkl Sverige är
det många som oroar sig för vad det kan komma att medföra.
 
Som ansvarsfull minister med mer insikt än andra säger jag bara, det finns
ingen som helst anledning att oroa sig för detta.
 
Det fiskala djupet medför stora skattehöjningar och stora besparingar och vi
i Alliansregeringen har ju visat att detta är rätta vägen till att bli bäst i Världen.
 
Vi i Alliansregeringen har ju inte bara varit i närheten av det fiskala djupet, vi
har hamnat där, inget land i Världen har så höga skatter och inget land har
genomfört så stora nerdragningar i välfärden.
 
Så USA har inget att oroa sig, dessa skattehöjningar och besparingar kan bara
leda i en riktning, och det har visat sig vara den rätta vägen.
 
Risken är i stället att USA blir nästan lika bra som Sverige, om skatthöjningarna
blir för stora, men den rísken tror vi är ganska liten.
 
Det verkar som om de ansvarslösa politikerna inte vill höja skatterna i USA lika
mycket som i Sverige, då de tycks ta någon form av hänsyn till medborgarna,
varför är svårt att förstå, men de tycks inte insett betydelsen av ett starkt samhälle
och svaga individer.
 
Så Alliansregeringen räknar med att bli fortsatt mest ansvarsfull i hela, hela
Världen.
 
Och med dessa förhoppningsfulla ord önskar Er ansvarsfulle statsminister de
flesta av Er en fortsatt trevlig dag.
 
AE
 
 
 
 

POLITISKA FÄLLOR

Politiker fångade i sin egen fälla
 
En integrationsdag i Borås, ytterligare ett inslag på en oframkomlig väg.
 
Räddningstjänsen anses av många göra ett gott arbete.
 
Vem har hört talas om en räddningstjänst som släcker en eld genom att
hälla besnin på elden.
 
Ingen skulle man tro, men politíker arbetar efter den modellen.
 
Vem har hört talas om att någon löser ett problem med att man tillför ett
problem till.
 
Ingen skulle man kunna tro, men politiker arbetar efter den modellen.
 
På integrationsdagen menar kommunstyrelsens ordförande att problemet med
integration är så stort att man måste våga ta obekväma politiska beslut.
 
Just detta är nog problemet, retoriken har varit så fastlåst på att alla är
rasister bara man antyder en viss sak.
 
Ingen har vågat ta ett obekvämt beslut, utan alla har tagit de bekväma besluten,
för att inte framstå som främlingsfientlig eller rasist.
 
Politiker har här genom sin egen retorik skapat en fälla man inte kan ta sig
ut.
 
Bekväma beslut, som medför att man häller besnin på elden och att man tillför ett
problem till i stället för att lösa ett problem.
 
Fällan är så ordentligt gillrad att även obekväma beslut kommet att medföra
att man fortsätter att hälla bensin på elden och att tillföra mer problem när
man borde lösa de problem som finns.
 
Kan det verkligen vara så svårt att inse, att vi när det gäller integrationspolitiken
inte bara nått vägs ände, vi har passerat vägs ände.
 
Kan det verkligen vara så kontroversiellt att fatta det obekväma beslutet att ett tag
hålla andan, minska flödet som skapar integrationsproblem för att ägna alla krafter
och obekväma beslut åt att lösa de problem som finns, dvs underlätta för de som
finns i landet i dag och samtidigt försöka hålla ihop landet.
 
När man sedan förhoppningsvis känner att man har mark under fötterna
och sammanhållningen och integrationen inte skapar både delade städer
och delat land, göra en översyn av vad man klarar av.
 
Och sedan anpassa både obekväma och bekväma beslut till detta.
 
Men att hälla bensin på elden och att tillföra mer problem för att lösa ett
problem, det löser vare sig integrationsproblem eller andra problem.
 
Det brinner bara fortare.
 
Även svårt gillrade fällor går att lösa upp, men då måste man fatta riktigt ordentligt
obekväma beslut.
 
Och egentligare pekar all erfarenhet i en viss och given riktning.
 
JU OBEKVÄMARE BESLUT MAN FATTAR DESTO BÄTTRE BLIR DET.
 
Mindre, inte mer av sånt
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STATEN SAKNAR SUNT FÖRNUFT

Det går som det går när en blind leder en blind
 
Anders Sundström intervjuas i Dagens Industri och ges tillfälle att ge sin syn
på Telia och dess affärer.
 
Han menar:
 
Jag saknar ett allmänt sunft förnuft i styrelsen.
 
Han tycker detta är märkligt, och menar att det ju ändå rör sig om välkända och
kompentena personer.
 
Problemet kanske är att det just rör sig om den lilla kretsen av "välkända per-
soner", som ska sitta överallt, vare sig de har relevant kompetens eller inte.
 
Sundström menar att Telia visar att problemet bottnar i att man saknar värderingar
och uttrycker sin förvåning över att Staten som stor ägare utser så många styrelser
och ändå blir det som det blir.
 
Det är just därför det blir som det blir.
 
OM NÅGON UTAN VÄRDERINGAR OCH UTAN SUNT FÖRNUFT UTSER EN
STYRELSE DÅ BLIR DET EN STYRELSE UTAN VÄRDERINGAR OCH UTAN
SUNT FÖRNUFT.
 
Det kan väl ändå inte vara så svårt att förstå.
 
 
Fårskallar är ni allihopa, allihopa
AE

SKANDALÖST UNDERMÅLIG POLITIK

Avdrag för läxhjälp styrs av obalans
 
Som framgått många gånger har den ansvarsfulla Alliansregeringen föreslagit
att barn till rika föräldrar ska få läxhjälp på bekostnad av barn till fattiga föräld-
rar.
 
En propostion har nu lagts i ärendet och i denna proposition hänvias till svar
från olika remissorgan.
 
Man skriver:
 
En majoritet av de sju remissinstanserna tillstyrker.
 
Det låter ju jättebra, här tar den ansvarsfulla Alliansregeringen hänsyn till majo-
riteten, det är man inte van vid, klara framsteg.
 
Men det tycks vara ett kontroversiellt framsteg, 7  har svarat.
 
Av dessa 7 utgör 3 Skatteverket, Ekonomistyrningsverket och Skopverket, dessa
avstyrker eller framför kraftig kritik.
 
Men vilka är då övriga 4, de 4 som utgör den majoritet, som gör att man ska få avdrag
för läxhjälp.
 
Dessa 4 är branschorganistionen Almega, Intresseorganisationen för hushålls-
nära tjänster, läxhjälpsföretaget My Acadami samt ytterligare ett läxhjälpsföretag.
 
Här måste ändå ligga en hund begraven, varför skulle dessa företag, som gynnas av att
avdragen införs, vara så positiva till propositioner, det är svårt att förstå.
 
I vart fall är det svårt för den ansvarsfulla Alliansregeringen att förstå, eller kanske
inte, det är kanske här hunden ligger begraven.
 
Representanter i skatteutskottet menar att propositionen är "skandalöst undermålig". Man
hävdar:
 
Det här verkar vara något som man bara ska köra igenom.
 
Självklart, allt som rör privatiseringar ska bara "köras" igenom, grundat på en fundamenta-
listisk ideologi. Huruvida det är bättre och vad det kostnader saknar intresse.
 
Vad händer nu ??
 
Det körs bara igenom, och om något år kommer man underfund med att även detta
privatiseringsinslag gick snett.
 
Då skickar man ut Jan Björklund som får ge sin syn på varför det gick som det gick:
 
VI HADE INTE EN ANING OM ATT DET SKULLE GÅ SOM DET GICK, NU HELLER.
 
För det är ju så han brukar säga när man genomfört ogenomtänkta förslag utan att se
vilka konsekvenser som skulle uppstå.
 
Så blir det när man grundar sina beslut på en fundamentalisk ideologi och bara
kör igen saker.
 
BARA FÖR ATT DE SKA KÖRAS IGENOM.
 
 
Till och med jag lär mig min läxa ibland,
en del tycks aldrig göra det
AE
 
 
 

ANNIE LÖÖF GÖMMER SIG I BUSKARNA IGEN

Ansvarsfulla ministrar gömmer sig i buskarna
 
Annie Lööf tycks väl leva upp till sina ambitioner om en grön politik, så fort
det hettar till gömmer sig hon i buskarna.
 
Så också nu, väl gömd i buskarna, många önksar nog hon stannar där
för gott.
 
I går framkom att såväl den lögnaktige generaldirektörer Pia Enochsson som
den lögnaktiga mininstern Annie Lööf ljugit, ljugit igen.
 
Denna gång ljög man om jobbsiffror knutna till Yrkeshögskolor.
 
Där har den ansvarsfulla alliansregeringen tillskjutit stora resurser grundat
på de lögner Annie Lööf och Pia Enochsson fört fram.
 
Nu tycks det röras om i grytan, allt efter devisen, det som inte är hållbart håller inte
i längden.
 
Inte ens när en minister ljuger.
 
Riksdagens utbildningsutskott har bland annat kallat till sig Pia Enochsson för att
få en förklaring, en förklaring som inte finns, men som de ändå kommer att få.
 
Då blir alla nöjda, ytterligare lögner har gett en bra förklaring.
 
Inte bara Annie Lööf har gömt sig.
 
Den annars så stridbare Jan Björklund har nu plötsligt inte tid, med det väljarstöd han har
borde han väl ha all tid i världen kan man tycka. `Han bollar i sedvanlig ordning bollen vi-
dare till den annars också stridbara Nyamko Sabuni, inkvoterad minister, som hade för
mycket att göra för att kunna svara.
 
Men hennes statssekreterare, den lögnaktiga skatan Maria Arnholm, ljög hon också.
 
För man är väl en skata om man ljuger och stjäl ??
 
De studenter, som enligt Annie Lööf fått jobb men inte fått jobb, börjar nu ocks röra på sig.
 
En student menar att han blev lurad att läsa till "vindkraftsprojektör", en bransch som inte
finns. Han menar här:
 
Jobbsiffrorna är uppblåsta, bara 2 av 14 fick jpbb, inte 9 av 10 som den lögnaktiga
skatan säger.
 
Hallo där tycker man, vad då uppblåst.
 
EN UPPBLÅST REGERING OCH EN UPPBLÅST MINISTER SKA LÄMNA UPPBLÅSTA
JOBBSIFFROR, ANNARS FUNGERAR DET JU INTE.
 
Opposionen tycks förstå lika lite. Här menar man att tvivelakti statistik får inte ligga till grund för
regeringsbeslut.
 
Herregud undrar man, vad håller oppostionen på med.
 
Det är klart att en tvivelaktig regering måste lämna tvivelaktig statistik, tänke om den
lämnade riktig statistik, då var den ju inte en tvivelaktig regering längre.
 
Miljöpartiet, som annars borde sympatisera med Annie Lööf ute i de gröna buskarna, menar
också att det är allvarligt när myndigheter lämnar missvisande statistik för att det ska se ut
som om det sköter sin uppgift.
 
Också en märklig inställning.
 
Självklart lämnar en myndighet missvisande statistik om den ansvarsfulla Alliansrege-
ringen lämnar missvisande statistik.
 
Annars skulle det ju finnas både riktig statistik och missvisande statistik, och det går ju inte för sig.
 
Då kanske en och annan får för sig att den ansvarsfulla Alliansrgeringen inte var an-
svarsfull.
 
Den lögnaktiga skatan
AE
 
 
 

MORGONHÄLSNING FRÅN FOLKETS STORE LEDARE

Morgonhälsning till det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade statsminister hälsar det flesta av Er
välkomna till en ny dag,en mycket bra dag.
 
Vi ser nu utgången av valet i USA och kan välkomna en president, som är nästan
lika ansvarsfull som jag. USA kommer att behöva mycket hjälp för att lösa sina
problem.
 
De problem USA har har den ansvarsfulla Alliansregeringen kraftfullt redan löst.
Carl Bildt och jag har därför inplanerat en resa till USA inom kort, då vi ska tala
om för presidenten hur han ska styra USA de kommande fyra åren.
 
Ett av USA största problem är deras konstitution, där olika partier numera är oför-
fögna att kompromissa.
 
Den ansvarsfulla Alliansregeringen har valt en annan väg, betydligt mer ansvarsfull
och framgångsrik. Vi kompromissar inte internt, vi moderater talar om för de andra
partierna vad som gäller. Vid den minsta antydan till obstruktion antyder jag en re-
geringsombildning, och då får jag som jag vill.
 
Vi har alltså inga som helst problem knutna till behov av några kompromisser.
 
USA:s skuldkris är väl känd, detta har den ansvarsfulla Alliansregeringen löst på ett
annat sätt. Vi har nu starka offentliga finanser genom att vi tagit ifrån våra medborgare
huvuddelen av deras pengar.
 
På så sätt har hushållen fått ett skuldberg, som är bland de högsta i världen, men detta
är inget som oroar den ansvarsfulla Alliansregeringen, så länge vi sitter vid makten.
 
USA tycks halka efter när det gäller resultatetn i skolan. Även här har den ánsvarsfulla
Alliansregeringen varit framsynt och gjort stora framsteg. Vi har valt en helt annan väg,
Genom att ge privatiseringen en lämplig utformning har vi stimulerat till allt högre betyg
trots att resultaten över tid blivit allt sämre.
 
Som vi moderater allid har hävdat, man ska följa pengarna, och denna princip tillämpar
man nu i skolan. Ju bättre betyg, desto högre skolpeng.
 
USA tycks också få problen när det gäller relationerna till Iran. Mycket tyder på någon
form av anfall mot Irans kärnvapenanläggningar, och de flesta är eniga om att detta
kommer att medföra vedergällningar.
 
Den ansvarsfulla Alliansregeringen har förutsett detta och vidtagit kraftfulla åtgärder
för att inte drabbas av detta. Nästan inget land i hela världen, tyvärr är just Iran mer
framgångsrika här, har förföljt judarna i landet lika mycket som den ansvarsfulla och
kraftfulla Alliansregeringen.
 
Iran har framfört sin stora tacksamhet för detta och ser oss som sin allierad, vi räknar
därför med att inte drabbas av eventuella vedergällningar.
 
Och med detta önksar Er ansvarsfulle statsminister de flesta av Er en fortsatt solig dag
i Världens Bästa Land.
 
AE

KULLISER SOM INTE HÅLLER

Mycket går att dölja länge, men inte för evigt.
 
Vem minns inte forna Öst Tyskland, det östtyska ekonomiska undret,
format av den tidens superhjältar.
 
Svenska studiegrupper åkte på besök, impónerades och kom hem fulla
med förundran och beundran.
 
Detta ville vi efterlikna men hann inte bygga färdigt innan muren föll.
 
Och inte bara muren, hela Östtyskland föll, det var inget Öst Tyskland, det
var en enda stor kuliss.
 
Många hade svårt att ta till sig detta, länge levde det östtyska undret i mångas
sinnen.
 
Kulisserna finns kvar, men inte i Öst Tyskland, nu frodas de i Sverige i
stället.
 
I likhet med allt i Öst Tyskland som var bäst är vissa saker i Sverige bäst. Ett
av dessa bästa saker tycks nu vara Myndigheten för Yrkeshögskolan.
 
Där visar ett antal rapporter att yrkesskolorna lyckats väldigt dåligt med
sitt mål, att få ut elever i arbetslivet.
 
Det finns ett mått på hur man misslyckats med detta, och det måttet är 6 av 10, och
detta mått är accepterat av alla.
 
Men verkers generaldirektör bygger kulisser, skriver broshyrer och skryter
om verkets förträffligthet.
 
I detta skryt har 6 av 10 nu blivit 9 av 10, en ren kuliss syftande till att verket ska
framstå i bättre dager.
 
Om detta finns att läsa i dagens SvD, ingen uppbygglig läsning.
 
Annie Lööf har använt denna kuliss för att skryta över hur duktig Allians-
regeringen är när det gäller jobb linjen.
 
Inte heller något uppbyggligt skryt.
 
Det finns mängder av andra kulissbyggen.
 
Ett försvar som inte kan försvara oss, en ökad arbetslöshet som blir en ökad
sysselsättning,en minskad rest moms som ger ökad sysselsättning men som
gett mindre sysselsättning, pensioner som ska öka men som minskar, listan
kan faktiskt göras ganska lång.
 
Vi ser en tydlig utveckling där det viktiga inte är att prestera, det viktiga har
blivit att säga att det presteras.
 
Precis som man gjorde i Öst Tyskland, och I Sovjetunionen, och i dag i Nord Korea.
 
Vi vet hur det gick med muren och det östtyska undret, man får väl hoppas innerligt
att historien inte går igen.
 
Och att de kulisser man nu bygger upp håller bättre än kulisserna i Öst Tyskland.
 
Om nu mer kulisser ska rasa är det ju en öppen fråga vilka som rasar först.
 
Kanske EU kulisser ??
 
Numera rasar till och ifrån lite broar, tak och annat, sådant som höll förr, kan det vara
tecken i tiden ??
 
 
Det som inte är hållbart, håller inte,
inte i längden
AE
 
 
 
 
 
 
 

KORRUPTA POLITIKER

Korruptionen breder ut sig
 
Det kan aldrig sägas för många gångar.
 
Sverige är ett helt igenom genomkorrumperat land, det blir uppenbart
gång på gång.
 
Det förändrar man inte genom att lagstiftingen inte benämner muta som muta,
man får visserligen en bra statistik och blir bäst i världen, här också.
 
Men en muta är fortfarande en muta och korruption är fortfarande korrup-
tion, sett  med objektiva ögon och med andra länders lagstiftning.
 
Men visst, statistiken blir väldigt fin om en muta görs till en icke muta och man
kan skryta om detta, också.
 
Det tycks finnas ett tydligt mönster, när det gäller mutor och korruption, vissa
återkommer oftare än andra.
 
När det gäller politiker tycks moderater återkomma i korruptionsärenden
oftare än andra.
 
När det gäller näringslivet tycks entreprenören Erik Paulsson, känd från de
fina salongarna där pengar räknas men inte moral, återkomma oftare än
andra.
 
Denne senare har ju ett visst ryke efter solkigheterna i Solna Arena fifflet.
Ett antal sk kallade internaffärer där minoritetsägare fått ta olika smällar
bättrar på imagen.
 
Nu har dessa parter funnit sin förening i ännu en korrumptionshärva, Norrvikens
Trädgård. Där är inslagen så graverande att frågan är om Sverige inte passerat
ramarna för ett civiliserat samhälle.
 
Erik Paulssons bolag har alltså köpt Norrvikens Trädgårdar till underpris.
Någon annan har inte tillfrågats, det har inte ens varit känt att trädgården
var till salu. Försäljningen har skett i strid med stiftelsens stadgar.
 
I den här korrupta affären är de inblandade inte bara korrupta, vissa tycks när-
mast imbicilla, en sådan är stitftelseordförandens ordförande, Anders Persson.
 
Han medger att ingen annan tillfrågats, att det inte var känt att trädgården var
till salu samt att detta blev känt först efter det att den färdiga affären var
offentligtgjord.
 
Han motiverar detta med:
 
INGEN ANNAN BUDGIVARE HADE TRÄTT FRAM ------------------------------------
 
Imbicill, eller kanske något ändå värre, uppenbarligen.
 
Vilka är då de inblande parterna och hur har den gått till.
 
Ett antal viktiga poster i stiftelsestyrelsen sitter på olika poster inom företag i
PEAB  sfären, och alla dessa är jäviga med råge och mycket till.
 
Allt dessa gjort är helgalet och mycket till, men man får väl anta att belöingen inte
uteblivit. Erik Paulsson var ju genrös mot mutkolvarna i Solna, så det finns väl an-
ledning tro att alla i styrelsen får en god belöning.
 
Men de abslout värsta skurkarna sitter i Båstads kommun, olika politiker.
 
Den som utser styrelsen i stiftelen är moderaten, självklart en korrupt moderat,
Annette Åkesson, kommunstyrelsens ordförande. När hon utsåg denna styrelse
var hon tjänstledig från en tjänst, på just PEAB, och var den drivande kraften
för att den korrupta affären skullde genomföras.
 
På vägen fram till denna korrupta affär, fanns det vissa hinder, men sådana
hinder är ju korrupta politiker bra på att forcera.
 
Ett sådant hinder var detaljplanen, som hindrade Erik Paulsson att bygga som han
ville.
 
Denna detaljplan ändrades efter ett kraftfullt arbete av en korrupt politiker,
kommunstyrelsens ordförande moderaten Annette Persson. Hon var vid
tiden för detta korrupta agerande anställd på PEAB.
 
Det var slutligen smhällsnämnden i Båstad, som tog det slutliga beslutet om att
Erik Paulsson skulle få härja som han ville efter det att den korrupte politikern
Anette Åkesson gett honom möjligheten att härja som han ville.
 
Självklart sitter som ordförande i Samhällsnämnden en korrupt politiker
som gör det möjligt för Erik Paulsson att härja som han vill.
 
Denne korrupte politiker är Thomas Andersson, tillika styrelseledamot och
delägare i Erik Paulssons bolag Båstadstennis & Hotell.
 
Affären är polisanmäld och under utredning av åklagare.
 
Och så finns det fortfarande de som hävdar att korruption, det har vi inte,
inte i Sverige, det finns bara i andra länder.
 
Jösses, kan man bara tillägga.
 
 
Stackars moderater, som måste dryga ut en fet pension
med både otillåtet extra arbete och lite mutor, det kan
inte vara lätt att vara politiker i dag
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÖNSKVÄRDA OCH EJ ÖNSKVÄRDA URVAL

Somalier här och där
 
Under de senaste dagarna har det debatterats mycket om att somalier i
Sverige tycks ha svårt att etablera sig i Sverige.
 
Mycker svårare i Sverige än i andra länder.
 
Man undrar lite naivt varför och menar att utbildningssnivån kan vara lite högre
på de som väljer att utvandra till andra länder än Sverige.
 
BT skriver om detta i dag och tar upp detta om utbildning.
 
Man behöver faktiskt inte undra, varför det blivit på detta sättet, det
finns utredningar och forskning, som visat varför det blivit på detta
sättet.
 
MAN HAR KOMMIT FRAM TILL ATT DET BEROR PÅ URVALET.
 
De som utvandrar till USA och Canada vet att de utvandrar till länder där man
förväntar sig att de ska bidra efter bästa förmåga. Då får man också somalier
som är beredda att bidra efter bästa förmåga.
 
De som utvandrar till Sverige vet att Sverige är det land som ger dem de bästa
ekonomiska förutsättningarna utan att behöva arbeta, och det land som ställer
minst krav på asslimilering, eller rättare sagt inga krav alls.
 
Då får man också somalier som prioriterar en hög levadsnivå utan att behöva
arbeta och som väljer att inte integrera sig.
 
Aktuell forskning benämner detta det naturliga urvalet och detta var ett
begrepp som var känt redan på Darwins tid.
 
Det är bara i Sverige man låtsas att detta urval inte existerar.
 
Tar man del av forskningsrapporter om detta somaliska urval, så kommer
man fram till att det inte det är somalierna det är "fel" på, det är vår in-
vandringspolitik, som styr ett visst urval till oss.
 
Rapporter inom detta område har studerat somalier specifikt, men det finns ingen
anledning att tro annat än att denna urvalsprocess också gäller andra etniska
grupper.
 
Sk kallade "ensamstående skägg" kommer inte till Sverige i så stora mängder
för att de älskar våra köttbullar.
 
Det borde tom en tjockskallig politiker kunna begripa.
 
 
Det kanske också är en urvalsprocess som
medför att politiker inte förstår detta med
urvalsprocess
AE
 

MORALISKT SÖNDERFALL I POLITIKEN

Korrupta politiker visar sitt rätta tryne
 
Tryne tycks vara ett välmotiverat ordval, då vissa politiker beter sig rent
svinaktigt.
 
Frågan om rikdsdagsmännens pensionsförmåner tycks nu bli föremål
för ändring, det mesta talar för att det blir en svinaktig ändring.
 
Summerar man det som varit finns klart korrrupta inslag, så tydliga att det
som utformat systemet borde skämmas.
 
Men som tur är, för dem själva, kan svinaktigt korrupta politiker inte
skämmas.
 
Man får bara oss andra att skämmas över våra svinaktiga politiker.
 
Summeraringen visar på 2 klart korrupta inslag:
 
1)  Man har suttit i riksdagen och gett sig själva obskyra ersättningar, som man
     själv menar att andra inte ska kunna få
2)  För syns skull har man utformat reglerna så att folk ska fås att tro att från pensionen
     ska avräknas andra inkomster.
     Dessa regler har utformas så att man svinaktigt lätt kan kringgå dem och uppbära
     två "löner"
 
Nu när man under galgen är tvungen att se över detta bisarra system, tar man sig
friheten att vara ännu mer korrupt och ännu mer svinaktig.
 
De ändrade reglerna ska inte drabba dem själva, bara dem som kommer efter 2014.
 
Precis som nuvarande pensionsregler inte drabbar dem själva, bara andra.
 
Man ska inte ta till överord, när man kritiserar svikatkigt ansvarslösa politiker, det kan
slå tillbaka.
 
Men när det gäller denna fråga tycks inga överord finnas.
 
Dessa svinaktiga politiker kan inte ses som annat än moraliskt slödder.
 
Och de borde behandlas därefter.
 
Den nya suggan lär vara politiker, något så
svinaktigt vill vi inte ha i vår stia
AE
 
 
 

MORGONHÄLSNING FRÅN FOLKETS STOTE LEDARE

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade statsminister hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag, som tycks föra med sig vackert väder.
 
Det politiska vädret är tyvärr inte lika vackert, och det är  som vanligt vi mode-
rater, som är ansvarsfulla, medan andra partier visar stor ansvarslöshet.
 
Vi moderater visar vår stora ansvarsfullhet genom att blicka framåt, och redan nu
arbeta för en ansvarsfull politik efter valet 2014. Andra partier planerar i stället
att föra en ansvarslös politik efter valet, något vi moderater inte kan ställa upp
på.
 
Sedan jag tillträdde har vi moderater ständigt uppvisat stor ansvar. Vi har gjort
det möjligt för trogna partikamrater att slippa arbeta efter att de slutat sitt riksdags-
mandat.
 
Vi har också ansvarsfullt utformat reglerna så att våra trogna partikamrater kan få
dubbla ersättningar, i stället för att behöva nöja sig med bara en ersättning.
 
Men nu tycks vi moderater stå isolerade i detta ansvarstagande. Övriga ansvars-
lösa partier, tom vissa allianspartier, arbetar för en ansvarslös politik efter valet.
 
Man menar från detta håll att pensionsbestämmelserna ska begränsas till att bara
omfatta några år, inte vara livslånga.
 
Detta skulle ju kunna medföra att jag själv inte får livslång pension, och det skulle
ju vara förfärligt ansvarslöst, det skulle ju vara lika ansvarslöst som att arbeta för
att medborgarnas pensioner inte skulle minska.
 
Jag har därför sagt till vår partigrupp at de ska fortsätta att arbeta för att jag ska få
en livslång pension, även om reglerna ändras efter 2014.
 
Om enstaka ministrar inte visar ansvasrfullhet i denna fråga är jag inte främmande
för en regeringsombildning, som säkerställer att jag får livslång pension efter 2014.
 
Själv kommer jag under den närmast tiden att lägga all kraft på att andra ska inse
att vi ska föra denna ansvarsfulla politik, så att jag inte behöver stå lottlös några år
efter 2014.
 
AE

ÖKADE ORÄTTVISOR

Utanförskapet ökar
 
Det är ju ingen nyhet att klyftorna i samhäller ökar, det är något som
prioriteras av våra politiker idag, mer till riksdagsmän som inte arbetar
och ännu mer till gamla, och unga kommunalråd, som inte heller ar-
betar, fast många av dem arbetar.
 
DET BLIR LIKSOM LITE MER ÖVER DÅ, NÄR MAN SMUSSLAR
OCH DET GÖR MAN.
 
Även utanförskapet ökar drastiskt, fast ingen vet vad det egentligen är,
men ökar det gör det.
 
Nu visar nya forskarrapporter, att orättvisorna och klyftorna även ökar
på andra områden.
 
Studier visar att tjocka har svårt att få jobb.
 
Och det är här klyftorna och orättvisorna blir pinsamt tydliga.
 
Vissa tjocka får inga jobb och vissa tjocka får jobb utan att behöva
arbeta, och dessutom väldigt bra jobb utan att behöva arbeta.
 
Inom vissa områden är det till och med meriterande att vara tjock, det är
bara tjocka som får vissa jobb, och dessa är förenade med förmånder
som andra tjocka och även smala inte ens kan drömma om.
 
Tydligast framstår denna orättvisa i rikets största stad, på Helgandsholmen
uppehåller sig 349 tjockskalliga, som låtsas arbeta.
 
Ännu tydligare framstår klyftorna i Rosenbad, där många är så tjockskalliga,
att de inte inser att de är tjockskalliga.
 
Tjockskalliga källor uppger att de tjockskalliga inte har några planer på att ändra på
dessa förhållanden, då det i stället ses som en merit att vara tjockskallig.
 
Moderaten Anna Batra Kindblad uppges se sig som det främsta beviset för
hur man kan bli framgångsrik hur tjockskallig man än är.
 
 
Framgångsrik tjockskalle
AE

POLITIKER SOM PLUNDRAR SYSTEMET

Politiker roffar åt sig alltmer
 
Och blir allt fräckare, det tycks inte finns några gränser för hur fräck man är.
 
När det gäller att roffa åt sig av skattemedel.
 
Vi har blivit tillsagda att vi ska tycka att det är bra att riksdagasmän inte ska
behöva arbeta efter sin mandatperiod.
 
Då gäller inte jobblinjen.
 
En bred undersökning visar nu att ledande kommunalpoliker också satt detta
i system.
 
Skrämmande exempel visar på unga kommunalråd, 40 år, som får uppåt
en halv miljon kroner om året upptill 65 år.
 
SÅ ATT DE SLIPPER ARBETA.
 
Gällande regelsystem menar att man inte ska få dessa förmåner som "ung poli-
tiker", men detta "skiter man i".
 
Regelsystemet anger också att inkomster från arbete ska avräknas.
 
DETTA SKITER MAN I OCKSÅ.
 
Inte bara likt ekonomiska brottslingar hittar man lösningar, där man kan smussla
och kringgå dessa regler, så att man får dubbla ersättningar.
 
I andra länder kallas sådant korruption. Här har politikerna medvet utformat mut-
lagstiftningen, så att man kan smussla, roffa åt sig och fiffla fritt.
 
Självklart finns det en och annan kommunalpolitiker, som inte smusslar och fifflar
och roffar år sig.
 
Men de kan inte vara många.
 
Den omständigheten att det förekommer innebär att en majoritet smusslar,
fifflar och roffar åt sig, för annars skulle det inte förekomma.
 
Detta är allstå Sverige idag år 2012.
 
I våra kommunalfullmäktige sitter majoriteten av våra ledande politiker och
utformar regler, som medför att de kan smussla, fiffla och roffa åt sig så att
de inte behöver arbeta.
 
Och när de utformat regler som gör att de kan smussla, fiffla och roffa åt sig,
kringgår de reglerna så att de kan smussla, fiffla och roffa åt sig ännu mer.
 
Der är vårt Sverige idag å 2012.
 
Och vi gör inget åt det, när vi skulle kunna göra något åt det.
 
I Ryssland har Putin smusslat , fifflat och roffat åt sig så att han nu är en av världens
rikaste män.
 
Där kan man inte göra någonting åt det, men Sverige ?
 
VAD ÄR DET SOM HAR HÄNT, VAD ÄR DET SOM GÖR ATT VI BARA RYCKER
PÅ AXLARNA ???
 
Märkligt, synnerligen märkligt, och inget gott betyg på oss själva.
Borde vara ett föredöme för kommunalråd, tjuven
får i alla fall slita och ta risker
AE
 
 

ÖKAT SKYDD NÖDVÄNDIGT MOT SVERIGES DUMSTOLAR

Skyddet mot svenska dumstolar otillräckligt
 
Í ett rättssamhälle är den gängse modellen att rättssystemet, inkl domstols-
väsendet, är tänkt att värna om medborgarnas säkerhet.
 
I Sverige tycks en glidning allt fortare ske mot det motsatta.
 
Medborgararna behöver ett ökat skydd mot dumstolarna.
 
För dumma tycks en del vara, riktigt ordentligt dumma.
 
En mamma, kallad Anna, lever med skyddad identitet tillsammans med sina
barn. Att hon har skyddad identitet beror på att hennes tidigare man misshand-
lat henne och suttit fängelse för detta.
 
För att inte dölja mammans adress har umgänget med fadern skett via kontakt-
person utsedd av Socialnämnden.
 
Vid tillfälle ansåg denne kontaktperson att barnen verkade må så dåligt av att träffa'
pappan att umgängesförsöket avbröts.
 
Nu har dumstolen sagt sitt.
 
Man menar rent allmänt att mamman inte har rätt att förhålla sig passiv utan måste
aktivt arbeta för att umgänget med pappan fungerar.
 
Trots att kontaktpersonen anser att barnen far illa av umgänget.
 
Dumstolen tar nu ifrån Anna vårdnaden om barnen med motiveringen.
 
SKYDDSÅTGÄRDERNA KRING ANNA ANSES GE BARNEN SÄMRE UPPVÄXT
VILLKOR. BARNEN LEVER INTE UNDER NORMALA FÖRHÅLLANDEN OCH
KAN KNAPPAST ÅKA PÅ RIDLÄGER.
 
Om Dumstolen varit en domstol i stället för en dumstol kunde man kanske ha kommit
fram till att det var pappan som skulle fås att inse att han skulle bete sig normalt.
 
Dumstol tycks egentligen vara en för snäll omskrivning.
 
Ordförande i Dumstolarnas'
centralorganisation
AE
 

MORGONHÄLSNING FRÅN FOLKETS STORE LEDARE

Morgonhälsning till det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade statsminister hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny vecka.
 
Jag hoppas att den kommande veckan blir bättre än hur den inletts, nu har Ni
väljare hittat en ny anledning att gnälla.
 
Den här gången gnäller Ni över de fina pensioner våra ansvarsfulla kommunal-
råd beviljat sig själva.
 
Jag har sagt det förut, och säger det idag också. Otack är den lön vi politiker
får för all den möda vi lägger ner på att sko oss själva.
 
För riksdagsmän har vi lagt ner oerhört mycket möda för att kunna sko oss, så att vi
inte behöver arbeta som alla andra.
 
Samma sak har vi i Alliansregeringen uppmuntrat ute i kommunerna. Vi har på
olika sätt stimulerat styrande politiker, kommunalråd mm, att prioritera sina ar-
betsuppgifter så att deras egna förmåner optimeras.
 
Vi har lyckats väldigt väl, nu kan avgående kommunalråd slippa arbeta resten av
sitt liv hur unga de än är när de avgår.
 
Och för detta får vi otack, det är inte lätt att vara politiker.
 
Och ändå har vi utformat regelrna, så att de ska ge sken av att det sker en avräkning
om man får andra inkomster.
 
Avsikten har naturligstvis aldrig varit att de ska ta annat arbeta, så att andra inkomster
uppstår, och därför har pensionen satts väldigt hög, och vi kommer målmedvetet och
ansvarsfullt att arbeta på att den ska bli ännu högre.
 
När det gäller dessa viktiga finansiella mål är det viktigt att vi satsar högre än något
annat land. Att man i andra länder har så svag ekonomi. att detta inte förekommer och
att man där av det skälet benämner sådana inslag som korruption, visar på på vårt stora
ansvar.
 
Även om pensionen satts så hög att ingen ska förledas arbeta, har vi insett att en del
avgångna kommunalråd känner för att arbeta, efter att ha ägnat politiken många år.
 
Vi har därför tagit vårt stora ansvar och utformat reglerna, så att de lätt kan kringgås.
Genom lika smarta upplägga som andra ekonomiska brottslingar kan därför våra an-
svarsfulla kommunalråd, och även riksdagsmän, lyfta dubbla ersättningar.
 
På vissa håll har de sammanlagda ersättningar blivit så höga att det framtvingat bespa-
ringar och skattehöjningar inom kommunerna. Den kritik som framförts i dessa lägen
ser vi i Alliansregeringen som uttryck för den svenska avundsjukan och rena vanföre-
ställningar.
 
Man kan till och med förledas tro att det finns väljare som anser att politiker inte ska
sko sig själva och smussla med regler. Vi i Alliansregeringen kommer därför inom kort
att utarbeta ett informationsprogram som syftar till att öka förståelsen för att vi politiker
ägnar oss korruption och skor oss själva.
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle statsminister de flesta av Er en fortsatt trevlig dag.
 
 
AE

VÅR NYA KULTUR

Vi är på god väg mot en allt högre kultur
 
Vår uppskattade och ansvarsfulle Fredrik Reinfeldt har ju meddelat oss att vår
egen kultur är barbarisk och bör ersättas med en högre stående kultur, och att vi
kan få detta genom att ta hit kulturella invandrare.
 
Även Maud Olofsson drog sitt stå till stacken för att vi ska sträva efter denna
högre kultur. Hon beskrev oss svenskar som mindre välutbildade, mindre före-
tagssamma och mindre ambitiösa än våra nyinflyttade vänner, så vi skulle vara
tacksamma för att de kom och höjde vår kultur.
 
Vi ser nu alltfler tecken på att vår kultur är på väg att nå oanade höjder och det
finns många exempel på detta. Palestina är ju ett speciellt område, tillsammans
med Pakistans tycks det rymma många, som kan komma hit och höja vår kul-
turelle nivå.
 
Det finns inget bättre sätt att styrka denna kulturella höjning än att visa på posi-
tiva inslag på området. Växjö tingsrätt har nyligen avkunnat en dom, som blev
lindrig för att det just fanns kulturhöjande miljö som bakgrund.
 
2003 kom en man med familj från just Palestina och i familjen fanns en son.
 
Läser man domen har sonen konsekvent under 6 år fått den kulturella bearbet-
ning som Fredrik Reinfeldt menar höjer vår egen barbariska kultur.
 
Ett litet axploch ur domen visar på den låga kultur vi själva har och som kan kan höjas
på det sätt Fredrik Reinfeldt eftersträvar.
 
Sonen våldtogs både analt och oralt, ofta som en ren bestraffning, hemma, i källaren
och senare på ett familjehem.
 
Sonen skulle kontrollera en mängd saker och läsa post mm. Funderade detta inte till
belåtenhet fick han stryk, ordentligt med kulturellt stryk, ofta med käppar och järnföre-
mål.
 
Pppan använde en kniptång, kanske Reinfeldt berömda tång, för att knipa sönder naglar
på fingar och tår, när sonen misshagat honom.
 
Sonen fick som straff dricka urin och till och ifrån kissade pappan på honom.
 
Alla protester möttes med hot om att sonen skulle mördas.
 
Mamman visste om allt, men såg det hela som naturligt, det var ju kultur.
 
De som vill veta mer om dessa kulturyttringar kan läsa utslag från Växjö Tingsrätt.
 
Pappan blev dömd mot sitt nekande, fick ett lindrigt straff, kulturella insatser
måste ju premieras.
 
Självfallet skulle han inte utvisas, då hade han ju inte kunnat fortsätta med sina
kulturfrämjande insatser.
 
Och lika självfallet kunde han ingen svenska, efter att ha bott i landeti 9 år.
 
Varför skulle han lära sig ett nytt språk, när hans kultur ska ersätta vår, och där
ingår väl språket.
 
Detta är inget extremt exempel, liknande fall dyker upp regelbundet. Och frågan har
en mycket omfattande principiell betydelse.
 
De politiker, och andra med för den delen, som beskyller kritiker till denna sk
nya kultur för rasister och främlingsfientliga, de säger också en annan sak.
 
ÄR MAN KRITISK MOT DESSA KRITIKER MENAR MAN PER DEFINITION ATT
MAN TYCKER ATT DESSA KULTURYTTRINGAR ÄR OK.
 
För man kan faktiskst inte både behålla och äta kakan.
 
Att det sedan finns en och annan sk läkare som kör taxi förändrar inte denna princi-
piella problemställning.
 
Man är faktiskt vare sig rasist eller främlingsfientlig för att man vill leva i ett anständigt
land.
 
 
Också en vanligt förekommande kultur-
höjande kulturyttring, driva ut onda
andra med lite inslag av tortyr
AE
 
 
 
 
 

MORGONHÄLSNING FRÅN FOLKETS STORE LEDARE

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade statsminister önksar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
I dag känns det tyvärrr ganska tungt och det känns som att otack är världens
lön, i vart fall för oss ansvarsfulla politiker.
 
Inledningen på helgen blev som förväntat, ett antal mord skedde som det bru-
kar, och då riktas det kritik mot vår förda politik.
 
Då känns det tungt, som om vi skulle ha något särskilt ansvar på detta område.
 
Vi tycket det är viktigt att man ser till helheten och det gör den ansvarsfulla Alli-
ansregeringen. Och helheten är att dra in på välfärden, så att vi får Europas
bästa offentliga finanser.
 
Även vi moderater förstår att dessa indragningar medför att männisikor mår dåligt
och utför mord och annat, men man måste se till helheten, och då måste vi accep-
tera att folk mår dåligt för att tillväxten ska kunna öka fortare.
 
Jobblinjen tycker vi är ett bra exempel på vårt ansvarsfulla styre, den medför att
folk blir mer stressade, mår allt sämre, och detta skapar  förutsättningar för ett
större antal mord mm. Men det är det pris vi måste betala för att den moderata
politiken ska kunna få genomslag.
 
Moderaternas visioner har aldrig omfattat medborgarnas välmående, för oss är det
bara tillväxt och finanser som gäller.
 
Det känns även tungt att viss kritik i dessa sammanhang riktas mot den förda in-
vandringspolitiken, som medför att fler mördas än vad annars skulle ske.
 
Vi moderater är också medverna om att om vi tar hit mördare, så mördar de, allt
annat vore konstigt. Men vi ser detta som en icke fråga. Det viktiga är att många
av dessa mördare kan fås att ingå i vår kärna av ansvarsfulla väljare, och det an-
ser vi att vi har lyckats med, till stor del tack vare att vi varit framsynta att ta in
vår vän Waberi i riksdagen.
 
Samtidigt känns det märkligt att det framförs så mycket kritik för att ett antal mord
sker till och ifrån.
 
Det är ju ingen politker, som blivit mördad, och då är det ju för oss moderater en
ren ickefråga.
 
Och med detta önksar jag de flesta av Er en trevlig fortsatt dag.
 
AE
 

SJUKVÅRDEN I DET NYA SVERIGE

Det sparas så att folk dör
 
Gång på gång inträffar det med jämna mellanrum att folk far illa eller rent av dör,
för att amulanssjukvården tycker det är för dyrt att rädda folk.
 
Men detta är ju en följd av privatiseringar av ambulanssjukvården och då
är det ju per defintion bra
 
ATT FOLK DÖR FÖR ATT AMBULANSSjUKVÅRDEN SPARAR
 
Men dessa besparingsivrare har uppenbarligen og hjälp innefrån vården.
 
I Gävleborg skulle ambulanssjukvården hämta en viss "Stig" som var mycket dålig
däran. På grund av att viss dokumentation misstolkades i samråd med sjukhuset
lämnade ambulanssjukvården "Stig" åt sitt öde, han fick ligga kvar hemma.
 
På morgonen hittade hemtjänsten honom dör, och det är klarlagt att hans liv
skulle kunna ha räddats om han kommit under vård.
 
Alla kan göra fel, och alla kan göra felbedömninagar, det måste vi tyvärr lära oss
leva med.
 
Men frågan är om vi verkligen ska behöva lära oss leva med att vissa läkare är så
embarmeligen korkade, att de inte ens ser vad som hänt, när facit finns för handen.
 
Chefsläkare Sven Erik Keiski tycks vara en av dessa embarmeligen korkade
läkare, som är så korkade att de inte bör vara läkare.
 
Hans bedömning efteråt, med facit i handen borde gå till historien, då han menar:
 
DET ÄR SVÅRT ATT AVGÖRA OM DET VAR RÄTT ATT LÅTA STIG LIGGA
KVAR HEMMA.
 
När man vet att han dog och när man vet att han hade kunnat räddas om han fått
vård.
 
Det är inte alls svårt att avgöra detta, tvärtom, det är den enklaste sak i världen att avgöra
att det var FEL att lämna honom kvar.
 
Det inträffade är principiellt viktigt.
 
Håller läkarutbildningen i dag så låg nivå att vilka idioter som helst kan bli överlä-
kare.
 
Uttalandet tyder på detta, i annat fall måste det ha sin förklaring i att han förfalskat sin
läkarexamen, ett inte helt ovanligt fenomen i dag.
 
För så korkad ska bara en läkare inte kunna vara, och kan man det är det illa ställt,
mycket mycket illa ställt, i den svenska sjukvården.
 
Man kanske inte ska förvånas över att det
är så illa ställt
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETT NEDTYSTAT SAMHÄLLE

Även förskolebarn ska hålla tyst
 
Många tycks bli upprörda och kränkta väldigt lätt.
 
Ny tycks ett antal föräldrar till ett antal barn på en förskola i Västra
Götaland känna sig kränkta för att förskolebarnens munnar blivit
igentejpade.
 
Förskoleläraren motiverar detta med att hon inte kunde få tyst på bar-
nen på annat sätt och detta gör föräldrarna upprörda.
 
Föräldrarna måste vara miljöaktivister, de tycks bli upprörda över
det mesta, hur ska man få tyst på barnen om man inte tejpar igen
munnarna, det tycks föraäldrarna inte tänkt på.
 
Och varför ska just små barn inte hålla tyst, alla vuxna i hela landet är
ju tillsagda att hålla tyst om vissa saker. På anstiftan av politiker blir ju
vissa medborgare  avskedade om de inte håller tyst om sin politiska
uppfattning.
 
Och så blir man upprörd över lite tejp, förskolläraren gör ju bara
som hon lärt sig av Fredrik Reinfeldt och ett antal andra, folk
ska tystas ner, lite tejp är väl inte värre än en rasiststämpel.
 
Ändå har politiskt ansvariga inom verksamheten kännt trycket så stort
att man genomfört en sk utredning. Denna utredning uppges ha kommit
fram till att förskolläraren inte kan anses ha gjort fel när hon tejpade för
munnen på de små barnen.
 
Hon har nu uppgett att hon trodde det var små sverigedemokrater.
 
Och då kan det ju inte vara fel att få dem att hålla tyst.
 
 
Visst behöver munnen tejpas igen på vissa
AE
 
 
 
 
 

FÖRSVARSMAKTEN HELT TONDÖV

Tillgänglighet
 
Vårt samhälle förändras i ett raskt tempo, fortare än någon hinner med,
blir allt fler allt galnare.
 
Nu är det ansvariga inom Försvarsmakten som blivit allt galnare.
 
Känt sedan tidigare är att de officerare, som inte skriver under för utlands-
tjänstgöring, får sparken.
 
Men tydligen vill man ge änne fler sparken, inte bara de som inte vill skriva
under, utan även andra.
 
DE SOM INTE VARIT HEMMA VID EN VISS TIDPUNKT.
 
Ett antal reservofficerare får nu sparken för att de inte varit hemma och kunnat
lösa ut rekommenderade handlingar som rör denna kntraktsanställning.
 
Försvarsmakten har självfallet ett motiv för detta:
 
DET INGÅR I ARBETSUPPGIFTEN ATT VARA TILLGÄNGLIG.
 
Allt fler blir uppenbart allt galnare.
 
Det finns bara en reaktion på detta, och det är att hålla sig för pannan, och att
hålla sig för pannan riktigt ordentligt.
 
Reservofficerare är faktiskt inte i tjänst när de inte tjänstgör och har inget krav
på att vara tillgänglig dygnet runt, året runt.
 
Om nu Försvarsmakten anser att tillgängligheten är så viktig, så finns det
ju andra tillgänglighetsområden som borde prioriteras före detta.
 
TILLGÄNGLIGEN AV FÖRSVAR PÅ GOTLAND ELLER ANNORSTÄDES ÄR
JU KNAPPAST AV DEN ARTEN ATT DET FINNS NÅGON TILLGÄNGLIGHET
ÖVERHUVUDTAGET.
 
Men det kanske är lättare att ge sig på reservofficerare som är borta tillfälligt än
att sköta för rikets säkerhet angelägna uppgifter.
 
 
Alla tycks ju inte få avsked, en del fyrbenta
får i stället avskeda andra
AE
 
 

LITE MORD DÅ OCH DÅ GÖR GOTT

Tryggare kan ingen vara
 
Visst är det så, det finns ingen tryggare plats på jorden, och alla är trygga,
och ingen ska behöva känna sig otrygg.
 
I vart fall försöker BRÅ få oss att tro det, med benäget bistånd av vår
ansvarsfulla Alliansregering företrädd av världens ansvarsfullaste
justitieminister.
 
Man kan ju undra varför dessa så ansvarsfulla personer lägger ner så mycket
energi på att försöka få oss att tro att ingen kan vara tryggare.
 
Har man något att dölja, kan det vara så att det är precis tvärtom, och det
är det man vill dölja ??
 
Mycket tyder faktiskt på detta, att vi har en ansvarsfull justitieminister, som för-
söker få oss att tro att vi är trygga, när vi har anledning att känna oss otrygga.
 
Tryggheten kan ju faktsikt mätas på olika sätt, man kan utgå ifrån hur det är och
säga som det är, eller utgå ifrån hur det är och säga att det är tvärtom.
 
Som BRÅ och den ansvarsfulle Justieministern.
 
Alla mord och skottlosnningar, som förekommer regelmässigt nuför tiden gör ju
onekligen att BRA har en brant uppförsbacke i sin ambition att få oss att tro att
vi ska vara trygga, när vi är otrygga.
 
Ett axplock under natten fredag - lördag borde få både BRÅ och den ansvars-
fulle justitieministern att söka andra arbetsuppgifter.
 
- 48 åring gripen för mord i Degerfors
- Man död efter knivöverfall på Kungsholmen. Här säger en känd granne, detta är väl
  inget, det brukar vara lite blod på väggarna i samband med helger
- Man mördad i Vänersborg
- Efterlyst 21 åring kör med uppsåt ihjäl äldre kvinna
 
Men alla blir ju inte mördade, kan vara en tröst, en del blir bara skjutna, som t ex mannen
i Malmö, som sköts av en rånare.
 
Om man inte tolkar detta som att det psykiska hälsotillståndet i landet är allt annat än önsk-
värt, har man nog själv problem med den psykiska hälsan, man kanske tom är mentalt
handikappad, som den ansvarsfulle Fredrik Reinfeldt beskriver svenskarna.
 
Det uppges nu att BRÅ i samarbete med den ansvarsfulle justitieministern ska gå
ut med en dementi och informera oss "om att det som har hänt har inte hänt" så
att vi kan känna oss fortsatt trygga.
 
Så det är väl alldeles uppenbart att något har hänt i landet, och det som har hänt är inget
att eftertrakta.
 
Lika uppenbart är det inte varför ansvariga politiker och mydnigheter i stället för
att arbeta för en större trygghet arbetar för att vi ska tro att vi är trygga när vi är
otrygga, riktigt rejält otrygga.
 
Kan man se det på annat sätt när en kvinna i dag vare sig vågar gå ut eller åka taxi ?
 
Nästa gång vi röstar bör vi kanske beakta att detta är den ansvarsfulle Fredrik Reinfeldt
mått på välfärd och trygghet.
 
När tillväxten ökar och klyftorna ökar är vi trygga, i vart fall är vissa det.
 
 
Tryggare kan många vara
AE
 
 
 
 
 
 

STATMINISTERNS MORGONTAL

Morgonhälsning till det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade statsminister hälser de flesta av Er
välkomna till en ny dag. I dag är jag så nöjd att jag nästan kan välkomna även
oliktänkande dissidenter, men så nöjd är jag inte.
 
Anledningen till att jag är så nöjd är resultatet från vårt senaste ministermöte,
här fick jag igenom allt jag ville, nu också.
 
Resultatet medför att Alliansregeringen inom kort kommer att storsatsa för att få
ner den arbetslöshet, som minskar, men ändå har ökat.
 
Målet är att kraftigt minska utanförskapet och att helt få bort ungdomsarbetslös-
heten.
 
Alliansregeringen kommer därför att genomföra stora satsningar inom områdena
export, matchningar på arbetsmarknaden, utbildning och särskilda åtgärder.
 
När det gäller exportverksamhet har redan viss försöksverksamhet skett, och med
gott resultat. Vi kommer därför att inleda en större export av arbetslösa ungdomar
till andra länder för att de ska få ta över våra problem. Resurser kommer därför att
avsättras för betalning av enkel resa till andra länder samt fri hyra under en viss
tid.
 
Alliansregeringens mål är att vi ska vara kvitt alla arbetslösa ungdomar inom ett år.
För att inte reta upp Miljöpartiet kommer självfallet inte ungdomar, som röstar på
sverigedemokraterna, att få fri resa, de ska bara deporteras.
 
Alliansregeringen har noterat att det finns stora matchningsproblem på arbetsmark-
naden, och ett särskilt utsatt område tycks vara vissa områden inom eltekniken. Vi
kommer därför införa en ny form av behörighet, benämnd C behörighet, som syftar
till att få certifikat att kunna tända en lampa och sätta på en spis. Migrationsverket
har redan med god framgång haft viss försöksverksamhet inom detta område. Vi
fortsätter nu denna satsning genomn att redan nästa år stimulera en ökad arbets-
kraftsinvandring. Minst 50 000 är målet att få hit och sätta i utbildning för att kunna
tända en lampa och sätta på en spis. Dessa kommer sedan att utföra dessa tjänster
i särskilt utsatta områden, där behovet av dessa tjänster är särskilt uttalat.
 
Denna verksamhet kommer att bedrivas med full skattebefrielse, för att de ska lockas
stanna kvar i Sverige och för att minska mängden svartarbete.
 
Alliansregeringen ser detta som en möjlighet för Sverige att behålla sin världsledande
roll inom det tekniska området.
 
Ett annant matchningsproblem Alliansregeringen uppmärksammat är bristen på kamel-
skötare. De kurser som anordnats här har visat sig otillräckliga och vi kommer nu att
satsa stort på fler kurser för kamelskötare.
 
Bristande språkutbildning skapar stora trösklar på arbetsmarknaden. Vi kommer därför
redan nästa år att storsatsa på en utbildning, som utgör en fortsättning på den framgångs-
rika SFI, svenska för invandrare. Denna nya utbildning kommer att benämnas SFS, somal-
iska för svenskar, och är tänkt att underlätta svenskars besök hos specialistutbildaded
läkare från Somalia och Irak.
 
Vi kommer också att göra stora satsningar inom tolkutbildningen. Särskilda tolkar kommer
att utbildas för att möjliggöra svenskars besök vid olika vårdinrättningar mm. Självklart
kommer dessa tjänster att avgiftsbeläggas till skillnad från de tolktjänster som finns i dag.
 
Särskild åtgärder kommer att vidtas inom jordbruksområdet. Alliansregeringen har uppmärk-
samat att olika innovatörer driver jordbruksverksamhet i mindre, ofta olönsam skala. Vi kom-
mer därför styra EU medel så att dessa cat odlingar kan ske i storskalighet för att möjliggöra
lönsamhet.
 
Självfallet kommer dessa verksamheter, mest förekommande i olika frizoner, också att skatte-
befrias, för att minska mängden svartarbete.
 
Så alla förstår säkert varför jag är så nöjd i dag och med detta önskar jag de flesta av Er en
fortsatt trevlig dag.
 
AE
 
 

FÖRSÖK / TEST

Test
AE

ARBETSMARKNADSPOLITIK SEDD MED ANDRA ÖGON

Export som väcker uppmärksamhet
 
Vi svenskar brukar ju vara imponerade av oss själva och vill gärna tro att
andra är lika imponerade av oss.
 
Vi ska nog inte ta för givet att detta alltid stämmer, ibland när vi sätter
oss på kartan,bedömer andra vårt agerande på annat sätt än vi själva
 
Att vi gång på gång i modern tid velat äta upp kakan men ändå behålla den,
har blivit lite väl tydligt. Andra tar ansvar och vi ska åka med.
 
Nu ger Washington Post sin  syn på det senaste inslaget där vi går vår egen
väg och andra får ta över vårt ansvar.
 
Alliansregeringen har ju en viss benägenhet, med hjälp av lille Goebbels
Per Slingerman, förvanska uppgifter, bland annat arbetslöshetens storlek.
 
Nu har lille Goebells kommit på en fifiig lösning, vi exporterar vår arbetslöshet.
Nu skickar man alltså iväg välutbildade ungdomar till Norge, betalar enkel resa
och hyra under en period.
 
Så försvann dessa välutbildade ungdomar och arbetslösheten i Sverige
blir bättre, ett resultat av ett ansvarsfullt och kraftfullt styre som den an-
svarsfule Fredrik Reinfeldt hävdar.
 
Samtidigt tar vi in mindre välutbildade ungdomar från avlägsna länder och då
ökar sysselsättningen, genom att de låtsas gå på SFI.
 
Här slår man två flugor i en smäll, bra statistik på alla håll, ingen hejd på
det ansvarsfulla och kraftfulla styret.
 
Dessa ersättningsungdomar är de som ska rädda våra pensioner mm, och det
måste de ju vara bättre på än våra egna ungdomar, eftersom det sker ett sådant
utbyte, bort med välutbildade och in med mindre välutbildade.
 
Fast risken är nog hög att pensionen här blir ett fagert löfte, dessa ungdomar,
som ska säkra vår framtid, får börja sin utbildning med att lära sig tända en
lampa och sätta på en spis.
 
Det tycks som att vägen till säkrad pesnion är lång.
 
Styret är så ansvarsfullt och kraftfullt att rykten om detta nått även USA, här
kan man säga att vi sätter Sverige på kartan.
 
Men kanske inte som vi tänkt oss.
 
Washington Post är mycket kritiska till vårt agerande och menar att vi
exporterar vår ungdomsarbetslöshet och låter andra ta hand om denna.
 
Vi kanske inte är bäst, bäva månne lille Goebbels.
 
Egentligen är det ganska så märkligt att mycket av det vi gör är väldigt fel,
sett med andras ögon, men väldigt bra, sett med våra egna ögon.
 
Är verkligen detta något att vara stolt över, att sätta Sverige på kartan
gång på gång, och få andra att vara så kritiska mot oss som vi borde
vara själva.
 
Visst kan jag rädda Era pensioner, men
jag måste lära mig tända en lampa och
sätta på spisen först
AE
 

MEDIAS SKYGGLAPPAR

Att kunna se två saker samtidigt
 
Att BT är en moderatvänlig tidning, kan man ana sig till ibland, ett sätt att
uttrycka sig om man vill vara lustig.
 
Att man är lika SD fientlig som moderatvänlig är också lätt att uppfatta. När
dessa två förhållanden sammanfaller, tycks simultankapaciteten på BT vara
något begränsad.
 
En krönika i BT, skriven av Hermansson, tyder på detta.
 
Krönikan kan summeras enkelt.
 
En moderat, som är missnöjd med moderat politik, kan ju inte vara nöjd
med den politk SD för.
 
Alla har ju uppmärksammat att SD under senaste tid fått ökat stöd. Parallellt
med dessa undersökningar har det skett fördjupade undersökningar där man
kommer fram till två saker:
 
1)  Väljare överger moderaterna för moderaternas försvarspolitik
2)       -"-                                                                   "uteblivna" brottsbekämning
 
Djupintervjuerna har också ställt frågan vart de tar vägen i stället och varför de
gör detta nya val:
 
Många har då svarat att man lämnar moderaterna för skäl, som framgår ovan,
och går till SD, för att de sympatiserar med deras invandringspolitik.
 
Detta fenomen beskriver Hermansson, som att "dessa moderater inte väljer att rösta
på sverigedemokraterna"
 
Trots att de själva uppger att de tänker rösta på just SD.
 
Som journalist bör man kanske inte vara så rabiat i ett visst avseende, att det blockerar
möjligheten att ta del av det
 
som händer.
 
Det finns parallella undersökningar till dessa väljarundersökningar, som belyser hur
många som sympatiserar med SD invandringspolitik, framför andra partiers.
 
Alla dessa ligger i intervallet 45 - 51 %, dvs hälften av Sveriges befolkning.,
här ingår faktiskt många, väldigt många utrikesfödda.
 
Bara detta senare borde mana till eftertanke, tänk att det finns många, väldigt
många utrikesfödda, som inte de heller tycker Sverige ska vara en fristad för
allsköns kriminalitet.
 
Att man ändå inte röstar på SD beror på att man värdesätter andra frågor högre.
 
Många av dessa finns även inom moderaterna och dessa skulle rösta på
SD om invandringspolitiken skulle vara den enda fråga som blev föremål
för röstning.
 
Detta vet Hermansson och hans rabiata hållning till SD bör inte tillåtas ta överhand,
så att han bortser från detta.
 
Inte om han vill vara journalist, på riktigt.
 
Skönt att jobba på BT och
inte behöva se allt
AE
 
 

EN HANDELSMINISTER SOM LJUGER, IGEN

Eller man kanske inte vill se
 
Handelsminster Ewa Björling är ju inget okänt begrepp.
 
Handelsmininster Ewa Björling är begreppet som tycker att det ingår
i hennes uppgifter som handelsminister att ljuga, och att ju mer man
ljuger desto bättre löser man uppgiftetn.
 
Inte behöver man se den export av krigsmaterial man inte vill se, det underlättar
tillvaron, tycks begreppet Ewa Björling tycka.
 
Nu tycks begreppet Ewa Björling ha ytterligare en dimension, hon inte bara ljuger
mer än andra, hon tycks vara mer naiv än alla andra.
 
Fast man blir ju ändå lite imponerad av hennes konsekventa hållning, när
hon framstår som ytterst naiv, ljuger hon också.
 
Alla, utom begreppet Ewa Björling, vet att korruption förekommer och att det
även förekommer inom svenska företag.
 
OECD har framför strark kritik för att Sverige inte vidtagit åtgärder, där korruption
förekommit och där man anser att åtgärder borde ha vidtagits.
 
Företagen erkänner helt oförblommat att det måste mutas i vissa länder, annars
blir det inga affärer.
 
De mest seriösa bolagen, i vart fall de som vill framstå som seriösa, även de är
lite försiktiga och menar:
 
Vi kan aldrig garantera att mutor inte förekommer på lägre nivå i organisa-
tionen.
 
Det är sådant som kallas helgardering.
 
Alla är således medvetna om att svenska företag mutor och blundar inte för
detta,nästan alla är bäst att tillägga.
 
Begreppet  Ewa Björling är inte medveten om detta, eller låtsas/ljuger om att
hon inte är medveten om detta och menar, på full allvar, i samband med en
intervju i SvD:
 
SVENSKA FÖRETAG MUTAR INTE TILL SIG FRAMGÅNGAR.
 
Óch detta menar hon på fullaste allvar, företagen själva säger att de inte kan göra
affärer om man inte mutar.
 
Men man är ju inte minister i Sverige om man inte ser Sverige som bäst i Världen,
här också.
 
Begreppet Ewa Björling menar då vidare att:
 
Arbetet mot mutor utomlands fungerar bra, alltså det arbete mot det som inte
finns, verkar vara en lättskött uppgift.
 
Det gäller ju också att inte tappa perspektivet, lite grann har hon tydligen lärt av Carl
Bildt den Store och menar:
 
Detta arbete ska framför allt handla om att medvetengöra andra regeringar om
de problem de har och få dem att arbeta mot korruption.
 
Skönt att känna igen sig, andra gör  fel men inte vi.
 
Sådär spontant kan det ju kännas som om begreppet Ewa Björling borde medvetengöra
sig själv innan hon medvetengör andra.
 
Vi får nöja oss med det vi har:
 
EN HANDELSMINISTER SOM LJUGER MER ÄN ANDRA OCH INTE SER DET HON
BORDE SE OCH SOM ANDRA SER.
 
Det finns nog många som tycker att kraven är lite väl lågt ställda.
 
Sedan är det ju en gammal känd sanning, för att lösa ett problem, måste man erkänna
att det finns, och detta problem finns inom begreppet Ewa Björlings område.
 
Så den ansvarsfulla och kraftfulla politiken blir nog svårt att genomföra, här också.
 
 
Gör affärer som inte finns med sådana
som inte heller ser det som finns
AE
 
 
 
 
 
 
 
 

MORGONHÄLSNING TILL DET SOVANDE FOLKET

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade statsminister hälsar de flesta av Er välkomna till en ny dag.
 
I dag känner jag dock inte för att hälsa Skatteverket välkomna, inte ens
Svenska Dagbladet är välkomna i dag. I mitt Allianssverige finns det inget
utrymme för obstruktioner.
 
Vi har nyligen meddelat att vi kommer att effektivisera olika myndigheter på
det sättet än de inte kan obstruera mot Alliansregeringen. Mitt under denna
process obstruerar Skatteverket, och man obstruerar inte mot vem som helst.
 
Man obstruerar mot mina bästa vänner, de innovatörer som är nödvändiga för
att kyftorna i landet ska kunna göras ännu större.
 
Inga innovatörer i modern tid har stöttat Alliansregeringen så effektivt när det
gäller att vidga klyftorna mellan olika grupper. Dessa innovatörer har vi bjudit
in i våra finaste salonger och nu kommer Skatteverker och påstår att de smuss-
lar.
 
Man sträcker sig så långt som att de undahållit skatt och nu blir jag riktigt upp-
rörd.
 
Det är själva grunden i den moderata politiken att de som tjänar mest ska skatta
minst, någon anledning att rösta på oss moderater måste väl ändå finnas. Och nu
menar Skatteverket att de smusslar. Det är alldeles uppenbart att det finns utrymme
för effektiviseringar inom Skatteverket.
 
Ännu mer upprörd blir jag när Svenska Dagbladet visar sig sympatisera med dessa
obstruktioner, Svenska Dagbladet ska ju vara moderat och förväntas därför inte stå
för en sådan linje. Där har man fräckheten att avslöja att en av mina bästa vänner
undanhållit några miljarder i skatt, som om det skulle vara något i det Alliansstyrda
Sverige. Dessa summor måste ju ses relaterade till de viktiga uppgifter de har i
samhället, att de ska bli rikare än alla andra.
 
Denna drivkraft ska uppmuntras, inte motarbetas, och då framstår några skattemil-
jarder hit eller dit som futtigheter.
 
Med detta sagt kan jag lugna alla väljare, vi i Alliansregeringen kommer fortsätta att
stödja viktiga innovatörer, så att de kan fortsätta att slussa skattepengar till olika skatte-
paradis.
 
Jag hoppas att alla inser att dessa innovatörer har vårt fulla stöd i sin kamp mot Skatte-
verket och Svenska Dagbladet, annars hade vi ju stoppat dem långt tidigare.
 
Nej, Björn Saven och mina övriga goda vänner kan fortsätta att sova lungt, jag kommer
att arbeta för att de även fortsättningsvis kommer att bjudas in till de fina salongerna,
såsom Nobelfesten, på samma sätt som jag arbetar för att vissa demokratiskt valda
inte ska bjudas in.
 
Och med detta önskar jag Er alla en fortsatt trevlig dag, och då särskilt Björn Saven,
som jag ser som en av moderaternas största föredömen.
 
AE

EU LÅNGSIKTIGA BUDGET

Sveriges hållning är svår att förstå
 
Nu grälas det om EU igen, för vilken gång i ordningen vet man inte.
 
Nu är det EU långtidsbudget det är fel på, den också.
 
Fredrik Reinfeldt och Birgitta Olsson intar ett högt tonläge, ett mycket högt
tonläge,
 
Man är starkt kritisk till att Sverige har den sämsta nettopositionen, vi
betalar in mest per capita i hela EU.
 
Betalar in 1:- och får tillbaka bara 0:54.
 
Men vad nu då, vad är detta, själva grundiden med projektet är ju bl annat
att omfördela från starka till svaga regioner.
 
Vi har ju hört till leda att vi är bäst, vackrast och har de starkaste finanserna i hela
Europa, alla andra ska vara avundsjuka på vår handlingsfrihet.
 
Per definition måste ju omfördelning från rik region till svag region innebära
att den rikaste får betala mest och den fattige erhålla mest.
 
Allt annat är ju ologiskt eller rent befängt, såvitt förhållningssättet inte ligger på ett annat
plan
 
Ett indirekt erkännade att vi inte är vackrast och bäst.
 
I annat fall bör väl gälla det som gäller annars, går man med i en förening med vetskap
om deras stadgar, så är det stagdarna som gäller.
 
Nivån på nettopositionen kan alltid diskuteras, men att den rike här betalar mest
kan aldrig diskuteras,
 
INTE OM MAN ÄR SÅ ANSVARSFULL SOM MAN SJÄLV SÄGER.
 
Detta borde man kanske tänkt på när man gick in i EU och innan man såg till att
bli så bra.
 
Tom vi begriper det Fredrik Reinfeldt inte begriper
AE

RAPPORT OM FRISKOLAN

När det dåliga framställs som bra
 
Det har nu presenterats en utredningsrapport, som menar att friskolor medfört
att utbildningsresultatet blivit bättre.
 
 
Alla rapporter är skrivna av människor, och alla männsikor har en viss vär-
dering i ett visst avseende.
 
Har man en positiv syn på friskolor, kommer rapporten att hävda att frisko-
lor är bra.
 
Därför ska denna rapport, som alla andra rapporter, tas med "en nypa salt".
 
Det finns andra rapporter som säger att resultatet i kommunla skolor blivit sämre
efter friskolereformen, alltså tvärtom, men är då troligen skrivna av lika "objektiva"
forskare som tycker att friskolor är dåligt.
 
Men vissa inslag i rapporten framstår som anmärkningsvärda.
 
"Alla" är eniga om att skolresultatet i Sverige under ett antal år blivit allt sämre
och sämre, framför allt i viktiga kärnämnen.
 
Hur kan man då komma fram till att det "genomsnittliga" resultatet i både frisklor och
kommunala skolor blit bättre ??
 
Hänger liksom inte ihop, hänger bara ihop om man i förväg bestämt sig för att
friskolor är bättre.
 
På många håll och vid många tillfällen har man rapporterat att vissa friskolor satt för höga
betyg, och som skäl har angetts att man vill "attrahera nya elever", och då för att få bättre
ekonomi.
 
Att så skett är inte ifrågasatt.
 
Att då hävda att man inte funnit några "tecken" på betygsinflation hänger liksom inte
ihop, det hänger bara ihop om man i förväg bestämt sig för att friskolor är bra och att
rapporten ska anpassas utifrån detta.
 
Man menar vidare att ett bevis utgörs av att ett ökat antal elever går vidare till högre studier.
 
Onekligen lite snävt resonerat, då alla vet att kvaliteten på många högre studier sänkts
just därför att genomströmningen är större.
 
Slutsatsen i rapporten på just denna punkten skulle ju faktiskst kunna bli tvärtom.
 
Ett annat bevis sägs utgöras av att den genomsnittliga utbildningslängden blivit längre.
 
Om den genomsnittliga utbildningslängden har ökat och resultat i Sverige i viktiga
ämnen , kärnämnen, successivt blivit sämre, tyder väl detta närmast på att allt
sammantaget blivit sämre, alltså precis tvärtom.
 
Forskning och rapporter i all ära, men om de alltför tydligt skrivs med uppsåtet att "bevisa"
något man redan tidigare subjektivt ansett, kanske man ska vara lite skeptisk och inte dra
alltför långtgående slutsatser.
 
 
Nu har vi levererat det som beställts,
ska vi fortfarande ha kvar lapparna på ?
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLITIKER I UTANFÖRSKAP

En utsatt politiker får bara ut 33 000:- i månaden
 
Politiker får ofta utstå missriktad kritik och det finns till och med de som anser
att de ska vara föredömen.
 
Det finns faktiskt politiker som är föredömen, konsekvent genom hela li-
vet.
 
Miljöpartisten Tom Andersson ansåg sig vara ett föredöme, när han vid tillträdet
ville visa hur det var att ständigt skuldsätta sig och att inte betala skulder.
 
Tydligen tog väljarna inte lärdom av detta föredöme utan Miljöpartisten Tom
Andersson har tvingats fortsätta vara föredöme, ständigt nya skulder som ej
betalas.
 
På frågan varför han inte betalar sina räkningar, blir svaret:
 
Det har uppstått något glapp.
 
Ett osedvanligt sk understatement, det är nog ingen som betvivlar att det uppstått ett
glapp.
 
Däremot är det svårare att förstå att vi väljare måste utsättas för ett glapp.
 
På frågan om han inte fått besked om dessa skulder blir då svaret:
 
Det har jag ingen uppfattning om och jag har inte varit så noggrann.
 
Ett märkligt uttalan de, man skulle nästan kunna tro att vi väljare borde kunna kräva
att politiker har uppfattningar och är noggranna.
 
Som tur är är det inte så, visst finns det uppfattningar ibland, men lyckligtsvis är
de ofta inte verklighetsförankrade.
 
Reportar kan ibland vara ihärdiga, till gränsen för det oacceptabla, och frågar även om
Miljöpartisten Tom Andersson inte fått brev från Kronofogden om skulderna, för det bru-
kar man ju få.
 
Tom Andersson är , som alla politiker, aldrig ett svar skyldigt och menar nu:
 
Jag trodde att det var en missuppfattning för jag trodde att man bara kunde trycka
på en knapp så var det betalt.
 
Miljöpartisten Tom Andersson avslutar intervjun med att säga:
 
Jag vet inte vad jag ska säga.
 
SOM VÄLJARE VET MAN VAD MAN BORDE SÄGA, MEN DET ÄR NOG BÄST ATT LÅTA
BLI.
 
Fast det känns ändå som om man är lite orättvis i sin bedömning, när man får reda på varför
Miljöpartisten Tom Andersson ständigt drar på sig nya skulder han inte betalar.
 
Han får KANSKE ut 33 000:- i månaden och det är allt familjen har att leva på.
 
STACKARS KRAKE, DET ÄR INTE ATT UNDRA PÅ ATT HAN INTE FÅR DET ATT GÅ IHOP.
 
Reportaget är ju bra också på ett annat sätt, många har undrat, och undrar väldigt mycket, hur
MIljöpartiet kan se på invandringen på det sätt man nu gör, oreglerad invandring av analfater
varav de flesta aldrig kommer i arbete.
 
Nu förstår man lite bättre.
 
 
Det där med pengar tycks inte så viktigt och att saker och ting kostar behöver man inte
beakta, och defintivt inte om andra betalar.
 
 
 
Räcker det verkligen om man trycker
på en knapp, kanonbra
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MORGONHÄLSNING FRÅN FOLKETS STORE LEDARE

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade statsminister hälsar många av Er
välkomna till en ny dag.
 
Idag känner jag mig nästan bitter, otack verkar vara världens lön även för oss
politiker. Nu finns det till och med väljare som hävdar att moderaterna är försvars-
fientliga.
 
Inget kan vara mer fel, allt bygger på vanföreställningar, vi moderater är vare sig
fientliga eller vänliga i vår syn på försvaret. Man kan inte vara fientlig till något man
inte vill ha.
 
Medvetna om att alla inte delar vår mening här använder vi retorik som syftar till att
få folk att tro att vi fortfarande har ett verksamt försvar.
 
Anskaffningen av ett antal Super Gripen har engagerat många. Vi i Alliansregeringen
hävdar att detta blir en betydande kraft i den svenska försvarsförmågan.
 
Att ett färre antal plan i stället ger en lägre försvarsförmåga vill vi tala tyst om, vår
retoriker Per Slingerman, ibland kallad lille Goebbels, har sagt till oss att dölja detta
med orden betydande kraft.
 
Det finns visserligen ett riksdagsbeslut på anskaffning på närmare 80 nya plan och nu
tycks det som om vissa hävdar att riksdagen skulle kunna fatta denna typ av beslut,
även detta tycks vara en ren vanföreställning.
 
Riksdagen är ingen självständig institution i dessa frågor, de fattar de beslut Alliansre-
geringen säger att de ska fatta.
 
Här har riksdagen gått utanför sina befogenheter, när de fattat beslut om större anskaffning
än den den ansvarsfulla Alliansregeringen nu fattat beslut om.
 
Kritiker hävdar nu också, även detta felaktigt, att antalet färre plan medför att bara en och då
en begränsad del av landet kan luftförsvaras.
 
Denna kritik faller på sin egen orimlighet, anskaffningen av dessa plan var ett rent industri-
projekt och kan man använda dem i begränsade delar av landet ser Alliansen detta som en
oförutsedd bonuseffekt.
 
Ännu mer fel blir det när kritiker pekar på att Ryssland bygger ut sitt stridsflyg och att detta då
skulle utgöra någon form av hot. Inget kan vara mer fel, vår respekt för grannen i Öst är så
stor att vi aldrig talar i termar av hot när det gäller Ryssland.
 
Det enda stridsflyg, som kan tänkas utgöra ett hot mot Sverige, är det stridsflyg Schweitz har
planer att anskaffa.
 
Bygger därför Schweittz upp sitt stridsflyg med Gripen, utgör detta ett sådant hot att även vi
måste rusta upp  vårt luftförsvar.
 
I annat fall kommer anskaffningen av Gripen att få stå tillbaka för att finansiera nya överenskommel-
ser med MIljöpartiet, som gör det möjligt att ta hit fler analfabeter att försörja.
 
 
AE
 
 
 
 
 

RSS 2.0