SVERIGE SOM FRISTAD, FÖR VISSA

Internationellt efterlysta kriminella
 
Aftonbladet skriver idag om den speciella arbetsgrupp inom polisen, som
arbetar med inriktning mot de mest kriminella efterlysta.
 
Dessa är 12 till antalet och finns upptagna på den så kallade Ikaros-
listan.
 
Aftonbladet presenterar listan med namn, foto och gärningsbeskrivning.
 
Tidningens ansvariga för censurhållning måste ha helgledigt, någon
annan förklaring kan inte finnas.
 
Samtliga namn på listan är svåra att uttala, och denna listan skulle aldrig
kunna presenteras i Aftonbladet om censuren fungerat.
 
Här får Aftonbladet verkligen skärpa sig, att presentera listor som tyder
på att andra än svenskar är överrepresenterade när det gäller grov krimi-
nalitet.
 
HÄR KAN MAN TALA OM ATT UNDERBLÅSA FRÄMLINGSFIENTLIGHET
OCH DETTA I AFTONBLADET.
 
Har redaktionsledningen fått "fnatt", man kan ju tro att man tagit in sverigedemo-
krater som vikarier på censuravdelningen.
 
Polisen menar att man jagar dem, för att de inte ska känna att de har en fristad i
Sverige.
 
Men de har ju redan fått en fristad i Sverige.
 
Listan manar till eftertanke, mycket eftertanke.
 
Vore man i Sverige mer ansvarsfull skulle denna lista inte behövas. Om inte
vem som helst skulle kunna komma hit utan papper, skulle vi kunna förebyg-
ga många problem.
 
Då skulle vi inte behöva jaga vissa kriminella för att de inte ska känna att Sverige
är en fristad för dem, när Sverige är en fristad för dem.
 
Det bådar gott för 2013 att Aftonbladets censuravdelning nu bemannats av sverigedemo-
krater och att vi läsare då får del av sanningar.
 
 
 
Öhh ??
 
AE
 

STORMVARNING INFÖR NYÅR

Det var en gång ett land
 
Alla länder förändras över tiden, en del länder förändras mycket över tiden.
 
I vissa länder förändras brottsligheten mycket, i andra länder mindre. Sverige
tycks defintivt höra till den förra gruppen.
 
Vi som minns, minns den tid då mord inträffade sällan och rubrikerna
blev stora och nyhetsrapporteringen omfattande och utdragen.
 
I dag ger de flesta mord endast en liten notis.
 
Det senaste dygnet tycks vara lugnet före stormen.
 
Endast två inrapporterade mord så här långt, och knappast notiser. Det
går att vänja sig vid det mesta.
 
OCH BARA KNIVSKÄRNINGAR, INTE ETT ENDA MORD GENOM SKOTT-
LOSSNING, VÄRLDENS SÄMSTA POLIS KANSKE ÄNDÅ HAR JOBBAT ?
 
Likt Sven Dufvas kamp på bron tycks det finnas kämpar även i modern tid,
som fortfarande hävdar att statistiken visar att antalet mord inte ökat.
 
Vi som minns, vi minns utan statistik och vi har inga skäl att mörka den
hemska sanningen.
 
Två mord idag, lugnet före stormen under det kommande dygnet ??
 
Förutom att kriminaliteten blir mer omfattande, rymmer den nu inslag, som inte
förekom tidigare.
 
I dag rapporterar tyska media om en kvinna som fått svavelsyra sprutat i ansiket
när hon öppnade dörren.
 
Detta har förekommit ett antal gånger i Europa under de senaste åren och
tycks ha sitt ursprung främst i Pakistan.
 
Kanske också ett tecken på lugnet före stormen, men å andra sidan får vi ju inte
reda på om denna stormen kommer till skillnad från andra stormar.
 
För vissa stormar ska vi inte känna till och inte heller ska vi få skydda oss
mot dem.
 
Nu återstår att avvakta och se hur många mord som sker under det kommande
dygnet, och som enligt vissa inte sker.
 
 
Ser mordstatistik som lögn och
förbannad dikt
AE

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle, kraftfulle och mentalt handikappade statsminister hälsar de flesta
av Er välkomna till årets sista dag.
 
Vi har ett spännande år framför oss och Alliansregeringen kommer att vara lika
ansvarsfulla nästa år, som vi varit tidigare år.
 
Vi har ansvarsfullt säkerställt att Sverige i dag har världens högsta sammanlagda
skattetryck. Detta ansvar kommer vi att förvalta väl. Den tillfälliga värnskatten som
infördes för ungefär 15 år sedan kommer att vara fortsatt tillfällig under mandatperioden.
 
Inte i något land är välutbildade medborgare så generösa i sina skattebetalningar,
tack vare denna tillfälliga värnskatt.
 
Vi kommer också ansvarsfullt att lägga ytterligare uppgifter på landets kommuner.
För att säkerställa att dessa höjer sina kommunala utdebiteringar kommer vi ansvars-
fullt att dra ner på statsbidragen till de flesta kommuner, så att kommunerna förstår
vikten av att höja sina skatter.
 
Då kommunalskatten är den högsta utgiftsposten för de flesta medborgare får nu
allt fler möjlighet att visa en allt större generositet mot alla som kommer till landet
för att hämta pengar. De flesta är tillsagda att uppskatta det försämrade skolresultat
som blir följden av detta.
 
Alla har ännu inte förstått vikten av att vi fortsätter vår globalisering. Det finns fort-
farande oinformerade väljare som ryggar för att kackerlackor blir allt vanligare samt
att infektioner på privata kliniker numera botas med maskar och åtföljande amputa-
tioner. Detta är sådant vi får vänja oss vid, då vårt offentliga kapitalet måste få flöda
fritt över gränserna.
 
Omvärlden blir också alltmer spännande. I takt med att vi ansvarsfullt reducerat vår
försvarsförmåga så att inga förband kan sättas upp, har Ryssland haft fräckheten att
rusta upp sin krigsmakt.
 
Vår säkerhets- och försvarspolitik kommer därför under 2013 att inriktas på att Ryss-
land inte vidtar några fientliga handlingar före 2020, den tidpunkt då vi först kan an-
vända de få förband vi har. Carl Bildt den Store kommer därför att spela en viktigare
roll än tidigare, något han säkert kommer att uppskatta, särskilt som han då ännu mer
kan undvika att vistas i det land han benämner ankdammen.
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle statsminister de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag
 
 
AE

TYSTNADENS RIKE


TYSTNADENS RIKE

Våldtäkten i Indien
 
Denna har uppmärksammats världen över, så också i Sverige. Det går inte
en dag utan att tidningar och TV nyhetsprogram tar upp fallet.
 
Man får se hur indier förfäras över att våldtäktsmännen i indien fört upp ett
järnrör i offrets vagina.
 
Man får också ta del av att svenskar förfäras över att indiska våldtäkts-
män för upp ett järnrör i offrets vagina.
 
Reaktioner, som är motiverade, både i Indien och i Sverige.
 
Men det finns ett litet men, eller närmare sagt ett väldigt stort MEN ----
 
I Sverige har vi under de senaste åren haft ett antal liknande fall, där ytterst
grova våldtäkter urförts.
 
DET HAR DÅ FÖREKOMMIT ATT VÅLDTÄKTSMÄNNEN FÖRT UPP KVAST-
SKAFT OCH ARMERINGSJÄRN I OFFRENS VAGINA.
 
Dessa gärningsmän tycks ha det gemensammma med gärningsmännen i Indien,
att de inte är en produkt av den barbariska svenska kulturen.
 
Inga rapporter tyder på att man blivit upprörd i Indien av dessa svenska fall.
 
Men man har inte heller blivit upprörd i Sverige.
 
Och varför denna uteblivna reaktion.
 
Det är egentligen inte alls konstigt att reaktionerna uteblivit. Politiker och
press i ohelig allians har under hand kommit överens om att vi svenskar
inte ska informeras om vissa saker.
 
OCH DET MAN INTE ÄR INFORMERAD OM KAN MAN JU INTE HELLER REA-
GERA MOT.
 
I den typen av samhälle, det svenska alltså, blir det på det sättet lättare att få folket'
att tycka som de ska tycka.
 
Och nu tycker folk att det är hemskt att man kör upp järnrör i vaginan på flickor
i Indien, men bryr sig inte om man kör upp armeringsjärn i vaginan på flickor i
Sverige.
 
Indien har en lång väg att gå i många avseenden, men frågan är om inte vi har en
längre väg att gå i vissa avseenden.
 
De enda järnrör, som finns i Sverige, bärs av sverigedemokrater, men de finns ju
dest mer.
 
 
Jag har hört att sverigedemokrater ligger
bakom våldtäkten i Indien ??
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUSLIMER I EUROPA

Det nya valet i det Nya Europa
 
Tyskland och Sverige uppvisar många likheter, men också många olikheter.
 
En olikhet är att pressen i Tyskland inser vikten av ett fritt informationssam-
hälle.
 
En annan olikhet är att polisen i Tyskland arbetar mer öppet mot allmänhe-
ten.
 
Ett aktuellt exempel på detta är en artikel i Det Spiegel, som återger en
händelse där fromma muslimska lamm spelar en avgörande roll.
 
I Sverige är de just fromma lamm som inte får ifrågasättas, i Tyskland bedöms
de efter sina handlingar.
 
Den aktuella händelsen utgörs av att en 24 årig indisk student inte delar den
uppfattning, ett antal muslimska extremister /salafister) anser han ska dela.
 
De försöker då tvinga honom att konvertera till islam och som påtrycknings-
medel försöker man skära tungan av honom.
 
De fromma lammen, som de beskriv i Sverige men inte i Tysklnad, blir dock avbrutna
i sina försök att skära av tungan på studenten och lämnar honom blödande på gatan.
 
Och hör och häpna.
 
DET SPIEGEL SKRIVER HELT ÖPPET OM DETTA, MAN FÖRSÖKER INTE ENS
URSÄKTA DET MED ATT SALFISTERNA ÄR UTSATTA FÖR STRUKTURELL
RASISM.
 
Och häpna ännu mer.
 
POLISEN ERKÄNNER HELT ÖPPET ATT DETTA HAR SKETT OCH INGA ANTI-
FASCISTER KRÄVER ATT POLISCHEFEN SKA GÖRA EN PUDEL OCH BE OM
URSÄKT.
 
Man börjar ju undra om hela Tyskland lider av strukurell rasism och om man inte alls
hört talas om det svenska Miljöpartiet och Centerpartiet.
 
Samma dag detta tillkännages visar en sammanställning av opionsundersök-
ningar att sverigedemokraterna fortfarande ökar.
 
Vid ett val i dag skulle 8,9 % rösta på SD.
 
Detta innebär också att c:a 90 % av väjarna fortfarande tycker att det är OK att
man skär tungan av dem om man inte går med på att bli konverterad till islam.
 
 
Fick inte härja fritt i Tyskland
men får härja fritt i Sverige
AE
 
 
 
 

ALLIANSENS TILLVÄXTGALNINGAR

Floskler och hållbarhet
 
Vissa saker går bara inte att förena, tilväxt och hållbarhet är två sådan faktorer.
 
Mer tillväxt ger mindre hållbarhet, och mindre tillväxt ger mer hållbarthet.
 
Enkelt för de flesta, men inte för alla.
 
För en del är det enklare att blunda för detta samand, och ibland blundas det
så att det mest blir skrattretande.
 
Men man borde inte skratta, det är alldelses för allvarligt för att man ska
skratta åt det.
 
Ibland blir blundandet lite övermaga, man undrar hur vissa kan blunda så mycket,
man har ju ändå bra två ögon att blunda med.
 
Skalade räkor blundas det för, och det blundas något alldelses förfärligt.
 
Räkor fiskas i vatten utanför VästSverige och vi bortskämda svenskar
klarar inte av att skala dessa räkor själva.
 
Förutom att vara så lata att vi inte klarar av att skala dessa räkor själva är vi så snåla
att vi inte vill betala för att de skalas.
 
Då ska det hållbaras på svenskt vis, vissa grupper tar över och förståndet går
under.
 
Oskalade räkor fraktas med båt till Afrika och genom Medelhavet till Bulgarien för att
skalas. Därfefter fraktas samma räka åter till Sverige med båt för att ätas av den som
är för lat att själv skala en räka.
 
Genom detta främjas Moderaternas heliga tillväxt och marknadskrafterna får
härja fritt.
 
Samma personer, som tycker att detta är bra, står ständigt i riksdagen och predikar
vikten av hållbarhet.
 
Kan alltså bara tänka en tanke i taget, sedan är det bom stopp.
 
Tillväxt är bra när man talar om tillväxt, och hållbarhet är bra när man talar om hållbar-
het.
 
Men den intellektuella nivån räcker inte till för att se att det finns ett samband, och
det finns det.
 
ETT VÄLDIGT TYDLIGT OCH VIKTIGT SAMBAND.
 
Den som inte orkar skala räckor och som tycker att en räka ska fraktas fram och tilbaka
till och från Afrika, har ju ett naturligt val 2014.
 
MODERATERNA
 
De som tycker att räkan ska skalas i Sverige har också ett naturligt val i samband med nästa
val.
 
ATT INSE VIKTEN ATT FÖRENA RIMLIG TILLVÄXT MED RIMLIG HÅLLBARHET.
 
Vilket då per defintion medför att en röst läggs på ett annat parti än tillväxtgalningarna.
 
Eller kan det vara så att landet inte bara styrs av jägarförbundet, när det gäller varg-
jakt, utan landet också styrs av fiskarna,när det gäller fiskerinäringen.
 
I så fall är det ju än mer orimligt att rösta på ett alliansparti, för de viktiga frågorna i landet
ska väl rimligen avgöras i regering och riksdagen.
 
Inte av jägarna och fiskarna samt deras lobbyister , centerpartiet, i regeringen.
 
 
Klarar troligen inte ens av att
skala en räka, inte ens center-
partister är väl kannibaler ??
AE
 
 
 
 
 
 
 
 

POLITISKA IDIOTER

Finns det riktigt gott om
 
Det är bara att se sig om, läsa lite tidningar och se på TV, så tycks de flesta
vara lögnare, hycklare eller rena idioter.
 
I vart fall när det gäller att förhålla sig till vad som är svenskhet och om
det finns något så hemskt som svenskar.
 
Bloggen Realisten (se Politometern) har i dag ett ganska så långt inlägg över
vad som är svenskt och om det finns svenskar.
 
Inlägget är underhållande och ger upphov till många skratt, om man har
humor, och skapar lite insikt, om man kan ta emot det.
 
Om man inte vill sitta kvar i ett förprogrammerat tillstånd och samtidigt få lite
underhållning är det läsvärt.
 
För de med hjärnan i behåll, blir behållningen efter läsningen en entydig
slutsats.
 
DET FINNS GOTT OM LÖGNARE, HYCKLARE ELLER RENA IDIOTER I
SVERIGE I DAG.
 
Många är faktiskt inte större idioter än att de själva kan välja om de ska
vara lögnare, hycklare eller idioter.
 
Det enda som behöver ske är att ha ögonen öppna.
 
Läs alltså och unna Dig några goda skratt.
 
Det ser väl alla lögnare, hycklare
och idioter att jag är svensk
AE

MASKAR I VÄLFÄRDEN

Masken är kastad
 
I dag kan man läsa om det privata vårdhemmet Rosengård i Stockholm, drivet
av Attedo.
 
Listan över hemskheter kan göras hur lång som helst.
 
Men en sak sticker ut, sticker ut riktigt ordentligt.
 
En kvinnlig patient blir förd till sjukhus på grund av infektion i benet och
får benet amputerat.
 
FÖR ATT DET FANNS MASKAR I SÅRET.
 
Visst. vi gör alla fel, någon gång, och ibland kan det då gå riktigt illa.
 
Men på Rosengård har man inte gjort fel.
 
Där är det naturligt att det förekommer maskar i såren sommartid, enligt ledningen.
 
Det går och har gått ihärdiga rykten att det finns moerata kopplingar mellan moderater
och privata vårdinrättningar, och att detta skulle kunna förklara partiets extrema håll-
ning i dessa frågor.
 
Vårdföretagets chef heter Henrik, Henrik Borelius, känns namnet igen.
 
Visst fanns det en moderat minister med samma efternamn, som fick gå till följd
av oegentligheter ?? Kanske syskon ??
 
Alla som vill få benet amputerat, därför att det är naurligt att det finns maskar i
såren sommartid, vet nu vilket parti man ska rösta på.
 
MODERATERNA
 
 
Maskar hiss vissa,
miljoner hos andra
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLITISK SJÄLVIRONI

Man får sig ett gott skratt
 
I dag kan man läsa i Aftonblaget att ett antal politiker är på krigsstigen.
 
DERAS ARVODEN ÄR FÖR LÅGA.
 
Det är härligt med politiker, som vågar sticka ut hakan och vara satiriska mot
sin egen situation.
 
För de kan väl inte tycka, på fullt allvar, att de har för lite betalt ???????
 
I den ekonomiska teorin är den bästa prissättningen, den prissättning som sker
efter den så kallade kundnyttan.
 
Dessa politiker skojar nu helt friskt om att de bara har 280:- per timmen i
arvode
 
Skulle man gå efter skämtlynnet och underhållningsvärdet i utspelet, kanske 280:-
per timme till och med vore i underkant.
 
Men ser man till vad som uträttas och prissätter efter kundnyttan då är nog
280:- i stället 279:- för mycket.
 
Fråga döende cancersjuka, som ska ligga till arbetsmarknadens förfogande, de har
en bra bild av prissättningen efter kundnytta.
 
 
Årets skämt
AE

DEN MODERATA ENFALDEN

Framstår ofta som orimlig
 
Att moderater ofta är kaxiga, stöddiga och arroganta är väl känt för de flesta.
 
Om inte annat så framgår detta tydligt i samarbetet med övriga allians-
partier.
 
Där är det ,liksom trångt i porten.
 
Denna stöddighet och arrogans tar sig ofta det intrycket att man inte ens an-
stränger sig för att vara seriös, inte ens om man hade kunnat.
 
Det moderata borgarrådet i Stockholm, Joakim Larsson, är en av de moderater,
som anser att han inte behöver framstå som seriös, när han borde kunna framstå
som seriös.
 
Eller han kanske inte begriper så mycket att han kan framstå som seriös,
när han skulle kunna framstå som seriös.
 
I Stockholm pågår en debatt kring kollektivavtalens vara eller icke vara inom privata
hemtjänstbolag.
 
Det moderata borgarrådet Joakim Larsson ger sin syn på detta.
 
Det här är bolag som de äldre har valt inom LOV systemet. Att förvägra någon
att välja ett visst bolag för att det inte har kollektivavtal
 
FALLER  PÅ  SIN  EGEN ORIMLIGHET
 
Man kan ha olika uppfattningar i sakfrågan, om kollektivavtal ska avkrävas dessa bolag
eller inte, men att
 
DET  SKULLE  FALLA  PÅ SIN  EGEN ORIMLIGHET  ATT STÅ  FÖR DEN ENA STÅND-
PUNKTEN
 
det faller verkligen på sin egen orimlighet.
 
Man börjar förstå ett och annat, när begreppet orimligt används på detta sätt i detta samman-
hang.
 
Då förstår man att vissa beslut är orimliga och ger orimlga resultat.
 
Man förstår också en annan sak.
 
Vissa moderater tycks vara så orimligt enfaldiga att de inte fyller måtter som politiker.
Det är också ett uttryck för förakt för väljarna att argumentera så enfaldigt, vi förutsättes
inte begripa vare sig det ena eller det andra.
 
Det är faktiskt dessa människor, men denna syn på rimligt och orimligt, som anser att de är
utvalda av en högre makt att fatta rimliga beslut i vårt ställe.
 
DÅ GÅR DET OCKSÅ SOM DET GÅR.
 
 
I rimlighetens namn tycks jag också
kunna vara moderat borgarråd
AE

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle, kraftfulle och mentalt handikappade statsminsister hälsar de
flesta av Er välkomna till en ny dag.
 
I dag vill jag sporra alla som känner för att friheten i Sverige ska bli mindre och att
yttrandefriheten ska begränsas än mer.
 
Vi närmar oss valet och många tycks felaktigt tro att även vi moderater är tvungna
att följa grundlagen. Inget är mer fel och vi kommer nu inför valet att visa hur
ansvarsfulla vi är i detta avseende.
 
Vi har redan kommit en bit på väg, många tycks felaktigt tro att en statsminister
enligt grundlagen representerar hela folket. Formellt må det vara så, men det är
inget vi anser vi moderater behöver följa.
 
Tycker vi inte om en viss person eller en viss grupp personer, tar vi inte i dem
med tång, och då kan vi ju inte heller representera dem.
 
Vi går nu vidare på denna inslagna väg.
 
Visserligen säger Regeringsformen att alla ämbetsmän ska vara sakliga, opolitiska
och opartiska, men inte heller detta är något vi moderater tycker vi behöver beakta.
 
Vi kommer nu inför valet att utse chefer inom olika myndigheter, som är beredda att
arbeta som valarbetare för moderaterna, vi kan kalla dessa valarbetare en moderat
adel, då de får fina chefsbefattningar och höga löner.
 
Valstrategin här är lika enkel som effektiv. Vi låter en sann moderat gå i lära hos Anders
Bort under en period. När sedan denne sanne moderat blivit en ännu mer sann moderat
och tänker i förprogrammerade banor, bereder vi honom en plats som generalirektör
inom något viktigt verk, där han eller hon kan agera som valarbetare inför valet.
 
Vi har redan lyckats placera ut några sådan viktiga valarbete, som gör nytta i moderaternas
vingård.
 
Tidigt ut på plan blev generaldirektörern för Skatteverket, Ingemar Hansson, som tidigare
lärdes upp under Anders Borg som dennes pressekreterare.
 
Även Finansinspektionens chef, Martin Andersson, har sutttit på skolbänken med Anders
Borg som lärare, och har sedan detta visat att han varit en trogen elev och arbetar nu trä-
get för att vinna valet åt moderaterna 2014.
 
Nu senast utsåg vi Hans Lindblad som chef för Riksgälden. Han har tidigare varit Anders
Borgs statssekreterare och vi bedömer nu att han blivit så förprogrammerad att han kan gå
in som valarbetare för moderaterna, och där göra stor nytta.
 
Vi har också ett antal andra elever som håller på att läras upp och indoktrineras. Dessa be-
dömer vi kommer att vara så manipulerade och programmerade att de redan under 2013
kan gå in som valarbetare i egenskap av generaldirektörer för särskilt viktiga myndigheter.
 
Jag hoppas att detta ingjuter så mycket mod i Er, att Ni väljer att rösta rätt år 2014. De som
väljer att rösta på annat sätt kommer vi att slå med en hammare efter valet.
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle Statsminister de flesta av Er en fortsatt trevlig dag.
 
 
AE

INDIEN SOM FÖREDÖME

När får det svenska folket nog
 
Ung kvinna våldtagen i Indien, i dag får vi veta att hon avlidit.
 
Under ett antal dagar våldsamma demonstrationer i Indien med krav på strängare
straff för våldtäktsmän.
 
Indiens pemiärminister framträder i TV och talar om en monstruös våldtäkt och att
krafttag måste vidtas för att skydda Indiens kvinnor.
 
Faller väcket mycket stor uppmärksamher över hela världen.
 
Så också i Sverige, för monstruösa våldtäkter bör bekämpas med alla medel
i alla länder.
 
Svenska Dagbladet skriver att det Indiska Folket fått nog, men inget om att
det svenska folket borde få nog.
 
Här stannar man till i tankegången.
 
Bekämpar vi monstruösa våltäkter i Sverige överhuvudtaget.
 
FÅR MOMSTRUÖSA VÅLDTÄKTER UTFÖRDA I SVERIGE SAMMA UPPMÄRK-
SAMHET I SVERIGE SOM MONSTRUÖSA VÅLDTÄKTER UTFÖRDA I INDIEN
 
Vi vet alla att svaren på båda dessa frågorf är ett definitivt nej.
 
I Mariannelund skedde en monstruöst grov våldtäkt.
 
Inga demonstrationer till stöd för den utsatta kvinnan men däremot demonstrationer
mot dem som framförde kritik mot att våldtäkten skett och att gärningsmännen borde
straffas.
 
DE KRITISKA BLEV OCKSÅ KALLADE RASISTER.
 
Så långt har alltså skyddet för kvinnor gått i Indien och så lite bryr vi oss om kvinnors
skydd i Sverige.
 
Mångfald blir enfald, aldrig har det framgåttg tydligare.
 
Detta är ett problem man kan göra något åt om man vill.
 
Men våra politiker vill inte, enfald prioriterar mångfald.
 
 
AE
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle, kraftfulle och mentalt handikappade statsminister hälsar de flesta
av Er välkomna till en ny dag.
 
Så här inför det nya året och med bara 1 1/2 år kvar av vår andra mandatperioded
kan det finnas anledning att summera resultatet av vår ansvarsfulla politik.
 
Min ambition att alla väljare med någon form av bidrag ska leva på svältgränsen har
infriats med råge. Aldrig har svälten framstått så tydligt hos stora grupper och aldrig
har köerna till olika soppkök varit lika långa.
 
En av våra viktigaste ambitioner har hela tiden varit att driva ner löneläget. En viktig
komponent har här varit att skapa en allt större arbetslöshet. Även här har vi lyckats
över förväntan. Aldrig i modern tid har arbetslösheten varit så hög, och den kommer
förhoppningsvis att öka under 2013.
 
Särskilt framgångsrika har vi varit när det gäller att öka ungdomsarbetslösheten, då
detta är extra gynnsamt för att kunna bringa ner det allmänna löneläget.
 
Vi har också ansvarsfullt och framgångsrikt lyckats få ner äldres pensioner, och även
här är målet att ingen pensionär ska leva över svältgränsen.
 
Tyvärr tycks här 2013 bli ett förlorat mål, då pensionärernas köpkraft tycks bli oförändrad,
eller till och med  kommer att öka.
 
Detta misslyckande kommer vi att kompensera fullt ut från och med 2014. Vi får här god
hjälp av den förlängda medellivslängen, som inom ett antal år kommer att medföra att
pensionerna kommer att halveras.
 
Vi kommer då att ha så många fattigpensionärer, att vi ser vårt mål om svältgränsen upp-
fyllt inom denna grupp. Vi kommer därför att förflytta vårt fokus om detta mål, så att även
andra grupper, än pensionärer, uppfyller målet att leva på svältgränsen.
 
Vår ansvarsfulla politik berör också vår försvarsförmåga. I takt med att välfärden skärs
ner finns det allt mindre att försvara, och här har vi gjort stora framsteg.
 
För att ingen ska förstå hur illa vi är ute, när det gäller vår försvarsförmåga, har vi ensidigt
träffat den så kallade Solidaritetsförklaringen, där vi ensidigt kräver att övriga Nordiska län-
der ska stötta oss, utan att vi själva kan stötta dem.
 
Vi har nu kommit så långt i våra ambitioner rörande försvarsförmågan att vi vare sig kan ge
eller ta emot hjälp från andra.
 
Under resten av mandatperioden räknar vi med att kunna montera ner det lilla som ändå
finns kvar. Vi har därför tillsatt en försvarsutredning med uppgift att se över vad som kan
monteras ner under de närmaste åren.
 
Denna försvarsutredning är instruerad att så ofta som möjligt säga orden tillgänglighet,
flexibilitet och användbarhet, för att ge intrycket av att vi ändå har något kvar av försvars-
förmågan.
 
Vårt ansvarsfulla anskaffande av ett antal JAS Gripen, för att stödja industrin, påverkar
lyckligstvis inte försvarsförmågan mer än marginellt, då dessa bara kan användas under
en kortare tid och inte är beväpnade fullt ut.
 
Och med denna ansvarsfulla summering hoppas Er ansvarsfulle statsminister att tillräckligt
många kommer att rösta rätt valåret 2014. För mig är inget viktigare än att få sitta kvar vid
makten och använda den till en fortsatt nedmontering av välfärden på olika områden.
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle statsminister de flesta av Er en fortsatt trevlig dag.
 
AE
 
 
 
 
 

SKATTER GER VÄLFÄRD, FÖR VISSA

Det  bisarra  landet Sverige
 
Man har lärt sig att när saker är som värst, då kan det inte bli värre.
 
MEN DET GÄLLER NUMERA INTE I SVERIGE, OCH DEFINITIVT INTE I
GÄVLE.
 
Där kan bara saker bli värre, när det är som värst.
 
22 000 000 borta vid en förvaltning i Gävle, försnillade av en "trotjänare" som
hade allas förtroende.
 
Alla har låtsats att man inte sett någon, både revisorer och chefer, för det måste
väl vara en omöjlighet att de inte sett något, 22 000 000 försvinner inte från en
kommunal förvaltning, utan att någon ser något.skatter
 
Chefer och revisorer kanske fått en extra dusör för att låtsas att inte ha sett
det de borde ha sett.
 
DET KAN MAN I ALLA FÖRSTÅ, DÄREMOT GÅR DET INTE ATT FÖRSTÅ ATT
DE INTE SETT.
 
Förvaltningschefen heter Birgitta Persson, det är ett namn man ska lägga på minnet,
kanske försvinner det mer pengar utan att någon ser vad de borde ha sett.
 
Denna representant för det Nya Sverige, där allt bara kan bli värre, ställer sig
oförstående till hur 22 000 000 bara kan försvinna, och menar:
 
JAG KAN INTE GE NÅGOT SVAR.
 
Vi är däremot många andra som kan ge ett svar, och det är ganska så tydligt och
ganska så självklart.
 
Gävle Kommun har anställt en förvaltningschef, som är så oseriös, så ansvars-
lös och så inkompetent, att hon inte bör anförtros den enklaste syssla.
 
Såvitt hon ändå inte vetat.
 
Som skattebetalare ställer man sig frågan, var kommer dessa galningar ifrån,
dels de som anställer, dels de som blir anställda.
 
Har fördumningen verkligen gått så långt att vi skattebetalare måste hålla till godo
med chefer av denna dignitet.
 
DÅ är det så illa, att det inte kan bli värre.
 
Ordet förvaltning tycks också ha fått en ny innebörd i Gävle, man kanske i stället
borde införa en ny titel, varför inte förskingringschef, det rimmar lite bättre med vad
som tycks pågå.
 
Förvaltningschef i Gävle
 
 
 

DEN NYA POLITISKA PÖBELN

Adel, borgare, bönder och pöbel
 
Prästerskapet är ju nu närmast borta, och det är väl lite för tidigt att gå över till:
 
Adel, prästerskap, bönder och imaner.
 
Så det fjärde skrået får väl bli pöbeln, för sådan finns det finns gott om, det tycks
krylla av dem:
 
I Rosenbad, i riksdagshuset, inom kommunerna och inom regionerna.
 
En pöbel, som men olika pöbelfasoner sitter och ägnar kraft och energi åt att sko
sig på vår bekostnad.
 
Genom att ge sig själva pensionsförmåner som är förmånligare än vad de
bör vara, på andra bekostad.
 
Ett pöbelaktigt beteende.
 
Nu senast ut på denna scen är pöbeln inom regionerna, som också vill dra ett
strå till sin egen stack.
 
Vad kan då vara bättre än att missbruka ett förtroende och sitta och besluta
om pensionsförmåner, som ingen annan ens kan drömma, ett pöbelaktivt
beteende.
 
VÅR NYA KLASS, PÖBELKLASSEN.
 
 
Den nya pöbelklassen
AE

EN MODERAT I SITT ESSE

Att inte kunna tänka en tanke själv
 
Vad är den näst finaste julklappen för en bloggskrivare ??
 
Jo det är att bli uppmärksammad och bekräftad av en politiker.
 
Vad kan då vara den finaste julklappen för en bloggskrivare ??
 
Jo, att bli upmärksammad och bekräftad av en moderat politiker, som arbetar
som megafon för partihögkvarteret och som inte kan tänka en tanke själv.
 
Denna senare lycka har jag begåvats med.
 
Den moderate riksdagsmannen Jan Ericksson skriver ofta enfaldiga inlägg i
Borås Tidning och det har funnints anledning att kommentera dessa som
just enfaldiga.
 
Jag har försökt hålla en respektfull hållning till den moderate riksdagsmannen Jan
Ericsson och inte sträckt mig längre än att beskriva honom som en enfaldig mega-
fon, som inte kan tänka en tanke själv.
 
Nu har den moderate riksdagsmannen haft vänligheten att både besöka min  blogg
och att delge mig sina synpunkter.
 
En bättre julklapp kan man inte få, att genom sin blogg kunna få någon som inte
annars kan tänka att tänka en självständig tanke.
 
Detta är just detta den moderate riksagsmannen Jan Ericsson gjort, han har faktiskt
tänkt en självständig tanke och beskriver mig utifrån detta:
 
Som en person som inte kan läsa, som  är otrevlig och som är en fegis.
 
Det är precis den typen av reaktioner man vill uppå men en politisk blogg.
 
Att få nå någon som inte kan tänka att tänka till, kan man nå längre, knappast.
 
Fast det där med fegis är inte rättvist, det tycks bygga på att jag inte vågar tala om
vem jag är. Det framgår så tydligt på min blogg, att man inte ens behöver vara läs-
kunnig för att ta del av detta, apropå läskunning.
 
Men den moderate riksdagsmannen har inte bara tänkt en tanke, han har tänkt två
tankar. Han har kommit fram till att min blogg är en hatsajt, vad det nu är.
 
För högre konstarter, som satir och humor, tycks vara okända begrepp i dessa
yttersta sfärer.
 
Men tänkandet av tanke nummer två når ändå inte ända fram, som riksdags
man borde man kunna känna till att förakt inte är detsamma som hat.
 
FÖRAKTBLOGG KAN JAG STÄLLA UPP PÅ, MER ÄN GÄRNA.
 
Fernissan inom de Nya Moderaterna tycks vara av den sämre kvaliten, det tycks
inte behövas mycket innan både tång och andra mindre verktyg kommer fram.
 
Som tack för uppmärksamheten önskar jag även enfaldiga moderata riksdagsmän
ett Gott Nytt År i deras strävan att ännu mer gynna redan mycket gynnade.
 
Jag kan i alla fall tänka en tanke, jag
tänker ofta på mat
AE
 
 
 

EN LYSANDE MODERAT STJÄRNA

Påminner alltmer om 10 små negerpojkar
 
Där slant tangenten igen, 10 små negerpojkar, nu får diskrimineringspmbuds-
mannen fullt upp att göra.
 
Nu skriver en moderat lokalpolitiker från Vallentuna, Björn Scharström, ett in-
lägg på Newsmill, som säkert renderar samtal med partiledningen och sedan.
 
Och så var de bara 9 små negerpojkar.
 
Björn Schaerströms inlägg kommer troligen att gå till historien, som ett viktigt
avstamp på den process som måste komma, förr eller senare.
 
Man blir ständigt påmind om den enfald som tycks råda inom moderaterna,
och så tycks det finnas både mångfald och insikt.
 
Men troligen inte så länge, negerpojkarna blev som sagt bara färre.
 
Björn Schaerström har ju gjort sig skyldig till det hemskaste av allt hemskt på
jorden.
 
Menar, på fullt allvar får man anta, att det inom sverigedemokraterna finns
sådana som är både hyggliga, rationella och förnuftiga.
 
Snart kommer det väl någon som säger att det även finns hyggliga, rationella
och förnuftiga inom de Nya Moderaterna, men så långt kan det väl knappast gå.
 
Men negerpoljens inlägg att värt att läsa, så länge det får finnas kvar.
 
En hammare slår bättre
än en tång
AE

ATT SLÅ FYRA FRUAR I STÄLLET FÖR ATT SLÅ EN

Att flytta tillbaks positionerna
 
Centerpartiets ideprogram tangerar väl det mesta, fri invandring till Glesbygder
månggifte mm mm.
 
När det gäller just månggifte framstår reaktionerna som väldigt märkliga. De enda
som tycks reagera mot detta är mer moderata krafter inom centerpartier, sådana
tycks tydligen finnas, alla ska inte ut och skjuta vargar.
 
Dessa moderata krafter är kraftigt emot månggifte.
 
Men vart tog resten vägen, genusrörelsen, Gudrun Schyman, övriga partier mm.
 
HELT DÖDSTYSTA, SAMTYCKE GENOM TYSTNAD.
 
Att de sk Nya Moderaterna vill ha månggifte är ju alldelses uppenbart, varför skulle
annars Waberi sitta där han sitter.
 
Men Gudrun Schyman då och alla andra genusgalningar:
 
Förr var det patrialkalt tyranni när en man slog en kvinna.
 
NU ÄR DET HÖJDEN AV LYCKA NÄR EN MAN SLÅR 4 KVINNOR.
 
Det går onekligen fort framåt, eller kanske utför, när extremister tillåts sätta agendan.
 
Men övriga partier då, folkpartiet och kristdemokraterna då ?
 
Att Folkpartiet kan äventyra landets existens om man kan tänja alla gränser och
bli mer liberal är liberal är ju inget nyhet, men månggifte?
 
Man får äl anta att man räknar in vissa röster från terrorister från olika hörn av världen,
och då kan väl tom månggifte vara ett pris värt att betala.
 
Men även kristdemokraterna är tysta, tystnad ger samtycke, och detta leder till:
 
Partiet Kristdemokraterna vill ha månggifte i Sverige, annars hade man sagt något
om Centerparties ideprogram.
 
Tänk att en ministertaburett kan bli så åtråvärd att ett parti som kristdemokraterna genom
sin tystnad samtycker till månggifte.
 
Begreppet Alliansregering tycks innebära att man är beredd att alliera sig med både vad som
helst och vem som helst
 
Bara man får en ministertaburett och får hoppa när Fredrik Reinfeldt säger hoppa.
 
 
Moderaternas kärnväljare
AE
 
 
 
 
 
 
 
 

SÄNKT MATMOMS, GIV TILL DEM SOM HAVER

Hur hänger det egentligen ihop
 
Dagens Nyheter skriver om sänkt matmoms idag och ställer utifrån olika
sakuppgifter frågan:
 
Hur hänger detta egentligen ihop ??
 
Frågan ställs utifrån uppgifter som tycks spreta åt olika håll:
 
1)  En ökad lönesumma som motsvarar ungefär 6 000 helårsarbeten
2)  Statistik från SCB som visar att antalet anställda minskat med 6,4
      % om man jämför 3 kv 2011 och 2012.
 
Det kan tyckas oförenligt, men är det inte.
 
Den lägre momsen medför en högre omsättning, utan att kostnaderna
ökar, vilket i sin tur medför en högre vinst.
 
DENNA HÖGRE VINST GÖR DET MÖJLIGT FÖR ÄGARNA, I AKTIEBOLAG,
ATT TA UT MYCKET, VÄLDIGT MYCKET HÖGRE.
 
Då ökar också den totala lönesumman.
 
Så visst hänger det ihop.
 
DET HÄNGER IHOP PÅ SAMMA SÄTT, SOM ALL ANNAN MODERAT POLI-
TIK HÄNGER IHOP.
 
Giv mer till dem som reda hava mycket.
 
Den intellektuella nivån tycks inte  heller imponerande hög, när det gäller att
förstå dessa mekanismer och samband.
 
Politiker ville ju att den sänkta momsen skulle ge fördelar, lägre priser och
fler anställda.
 
OCH DÅ MEDFÖR JU DEN POLITISKA LOGIKEN, ATT DET BLIR LÄGRE PRISER
OCH FLER ANSTÄLLDA.
 
För med den politiska logiken kan ju inte poliska beslut vara fel, det är bara en opposi-
tion som kan ha fel.
 
Hur motiverar man då att beslut, som lett fel, ändå leder rätt.
 
Jo, man beropar näringsidkarna, som bestämt hävdar att reformen blev lyckosam och
förde med sig fler anställda.
 
Det är bara med den politiska logiken man inte kan förstår att näringslivets positiva
attityd till reformen hänger ihop med mycket, väldig mycket, högre lönsamhet.
 
SOM GÖR DET MÖJLIGT ATT LÖNESUMMAN ÖKAR MYCKET, VÄLDIGT MYCKET,
UTAN ATT ANTALET ANSTÄLLDA ÖKAR.
 
Lätt som en plätt, dock inte inom vissa kretsar, där är inte lätt som en plätt lätt alls, det
mesta tycks vara svårt att förstå.
Inte ens jag skulle komma på tanken
att tänka med baken
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LASERATTACKER

Laserljus i vår tid
 
Under dagarna rapporteras om ökat antal laserattacker mot främst kollektiv-
trafiken i Stochkolm.
 
Vilka ligger bakom dessa och var sker de ??
 
Alla vet men ingen vågar.
 
Det är nästan rörande hur långt vår rädsla gått när det gäller att tala öppet om
allt det goda utrikesfödda fört med sig.
 
Inte ens när de lyser upp tillvaron för oss vågar vi tala om att de lyser upp
tillvaron för oss.
 
"Alla" vet var laserattackerna främst sker, i invandrartäta områden, och "alla" vet
vilka som främst bor i invandrartäta områden, invandrare.
 
När man nu på det korrekta språket ändå ska försöka tydliggöra detta så mycket
som möjligt heter det:
 
ATTACKERNA ÄR KONCENTRERADE TILL STADSDELAR INOM MILJONPROG-
RAMMET.
 
Tänk att yttrandefriheten och informationsfriheten kan begränsas så långt och så
effektivt utan tillgång till arbetsläger i Sibirien.
 
Vore det inte så skrämmande, vore det ju riktigt rörande med denna omtanke om
våra laserskyttar.
 
VISST ÄR VI DUKTIGA.
 
Nästa steg i vår kulturutrotning ??
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarfulle, kraftfulle och mentalt handikappade statsminister hälsar de
flesta av Er välkomna till en ny dag.
 
Vi riktar nu blickarna framåt mot det nya året. Vår politik är ju inte så inriktad
på att förbättra och förändra, på riktigt ,det viktiga är då att använda en retorik,
som ger intryck av att vi förbättrar och förändrar.
 
Vi kommer därför att utveckla retoriken ännu mer och använda den för att ännu
mer styra beteendet åt visst håll.
 
Vi vill uppmuntra den nya tekniken och ser därför gärna att väljarna handlar allt-
mer på nätet. Vi kommer därför att använda det negativt laddade ordet fysiska
butiker och styra över så att folk inte bara hamnar, utan även handlar i rymden.
 
Vi kommer att satsa ännu mer på att begränsa yttrandefriheten och som ett led i
detta inför vi en begränsad informationsfrihet som vi kommer att benämna Kopi-
tism. Då vi ändå inte lyssnar, tjänar det ju inget till att man försöker säga något.
 
En känd socialdemokrat lanserade begreppet köttberget. Vi ger nu detta ett nytt
innehåll och låter det omfatta inte bara äldre, utan även sådana som inte hör hemma
i vår värld, alltså de gamla och funktionshandikappade som inte förmår ta till sig
vår nya teknik.
 
Vi menar att dessa forfarande ska leva kvar i köttrymden, medan vi andra tar nya
steg in i cyberrymden.
 
Vi lämnar också andra otidsenliga begrepp bakom oss, som islamofog och homofog,
då miljön nu ser annorlunda ut. Vem vågar vara islamofog eller homofog i dessa tider.
 
I stället kommer vi att rikta vår uppmärksamhet mot alla nomofoger, sådana som är
rädda för cybervärlden och utgör köttberget, och lever i köttrymden.
 
Vi kommer också att upprätta handlingsplaner mot räckviddsångest, så att alla vågar
sig på att köra elbilar. Vi i Alliansregeringen tycker att det räcker med den ångest alla
har i andra avseenden.
 
Mycket i vår nya retorik kan kännas främmande, och då går det att vända sig till vår
myndighet Institutet för språk, där kan man förklara vad vi menar med dessa nya fina
ord.
 
Själv kommer jag under det nya året att fortsätta att zlatanera mina regeringskollegor,
och här utgår jag ifrån att alla förstår vad jag menar, att de gör som jag säger.
 
För att alla i köttrymden fullt ut ska förstå att de inte är önskvärda längre, kommer vi
så snabbt som möjligt att ta bort alla möjligheter att använda kontanter. Vi räknar då
med att det ska bli så svårt för dessa nomofoger att de inser att de inte lägre har plats
i vår cybervärld.
 
Och med detta vill Er ansvarsfulle statsminister önska de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
 
AE

FREDRIK REINELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle, kraftfulle och mentalt handikappade statsminister hälsar det flesta
av Er välkomna till en ny dag.
 
Vi behöver alla tänka efter ibland och det har vi möjligheter att göra i lugn och ro under
helgerna.Själv har jag under julhelgen försökt tänka flera gånger.
 
Flera bekanta, för några goda vänner har jag inte, har under helgen ställt frågan hur vi står
ut med politiken.
 
En sådan fråga är lätt att svara på för oss politiker, politiken står vi lätt ur med, däremot står
vi inte ut med väljarna.
 
Det finns vissa inom vår krets,som ställer sig frågan hur väljarna står ut med oss politiker, men
de ska inte vara politiker, och den typen av politiker står jag inte ut med. De är lika ärliga
och sanningsenliga som sverigedemokrater och jag vill inte ta i dem heller med tång.
 
Det har också ställts frågor hur vi står ut med att ljuga om så mycket, borde vi inte få dåligt
samvete av att ljuga så mycket.
 
Det är lätt att blit generad över så mycket beröm, inte trodde jag att någon kunde tänka sig
att vi har samvete. Man upphör aldrig att förvånas här och man tackar förtroendet.
 
Samtidigt är det överraskande att så många väljare efter så många år undrar hur vi står ut med
att ljuga så mycket. För oss är det en större ansträngning att tala sanning än att ljuga, och då
blir det lätt en vana att man ljuger, även när man inte behöver ljuga.
 
Och dessutom förutsätter maktinnehavet att man ser lögnen som moraliskt berättigad, annars
går det inte att regera överhuvudtaget.
 
Tänk Er själva hur illa det skulle kunna gå om man försökte tala sanning i pressade situationer,
man ska hålla sig till det man kan, det brukar vara en god regel.
 
Jag brukar hålla mig till det jag kan, och det är därför jag inte är synlig så ofta.
 
 
AE

FÖRSVUNNA KOR GÄCKAR POLISEN

Polisen hittar inga kor
 
Nu tycks det ha försvunnit 69 kor mitt framför näsan på Göran Persson.
 
Det fanns en tid då mycket mer än kor försvann mitt framför näsan
på Göran Persson.
 
SOM DEN ÅTRÅVÄRDA MAKTEN.
 
Polisen uppger se det som en gåta att 69 kor är försvunna, och undrar vart
de kan ha tagit vägen.
 
Som om 69 försvunna kor skulle kunna utgöra en gåta.
 
Men visst, allt är ju relativt.
 
Vi andra tycker att det är en större gåta att drygt 20 000 poliser kan vara
försvunna, när de borde vara på plats.
 
Men vem vet, de kanske är hos de försvunna korna, men å andra sidan är detta
mindre troligt, då de knappast framstår som några tjurar.
 
De kanske i stället är och mjölkar skåp med pengar tillhörande omhändertagna.
 
Minst två långtradare med släp fulllastade med kor, försvunna mitt framför näsan
på polisen.
 
DET ÄR EN GÅTA.
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle, kraftfulle och mentalt handikappade statsminister hälsar de
flesta av Er välkomna till en ny dag.
 
Det blev som jag trodde, det kom ingen tomte till mig i år heller. Jag förstår
inte varför, det finns ju många som är ännu elakare än jag, titta bara på vad
som sker i Syrien bland annat.
 
Annars tycker jag att jag borde fått någon julklapp, om inte annat verktyg, för
att hålla dissidenter på avstånd, titta bara vilka verktyg man har i Syrien och
vilken nytta de kan göra.
 
Med hänsyn till mitt kraftfulla styre tycker jag faktiskt det är orättvist att jag
inte får någon julklapp alls.
 
Jag kunde hu fått ett presentkort på SJ, det hade ju inte behövt kosta något.
Förresten finns det uppgifter om att det gått vissa tåg i Väst Sverige under
helgen, så viss nytta kunde jag ju haft med en sådan present.
 
Det finns belackare som hävdar att Alliansregeringen inte klarar sin uppgift
och hänvisar till just SJ och Vattenfall. När det gäller Vattenfall kan jag bestämt
dementera detta. Vi har kontroll på allt. Själv hade jag ström under helgen och
jag vet att det finns andra som hade ström under helgen. Dessutom uppges det
att vissa av dem som blivit utan ström kommer att få sin ström tillbaka,redan i år.
 
Så vi sköter denna del av infrastrukturen lika bra som vi sköter andra politiska
områden, som skolor och trygghet.
 
När det för övrigt gäller Vattenfalls avbrott är dessa inplanerade som ett led i jobb-
linjen av vårt ansvarsfulla Näringsdepartement. I stället för att göra kraftlednings-
gator, som en gång för alla skulle säkerställa att ledningarna håller, har vi valt att
såga av en gren i taget så att problemen uppkommer många gånger varje år.
 
Detta stället krav på en högre bemanning och att de samtidigt måste rycka ut på
övertid gör att tillväxten också befrämjas.
 
Det kommer nu oroande uppgifter från USA om det så kallade budgetstupet. Detta
är ingenting som vi behöver oroa oss för, vi har redan vidtagit åtgärder som gör att
vi inte kan drabbas.
 
 
Med redan världens högsta skattetryck, finns det alltså inga skatter att höja och
nedskärningar på alla områden har redan skett så att många redan får hungra och
svälta.
 
Och med detta vill Er ansvarsfulle statsminister hälsa de flesta av Er en fortsatt trev-
lig dag.
 
AE
 
 
 

SVENSKA TERRORISTER I SYRIEN

 
SÄPO låtsas oroad
 
Allt fler uppgifter strömmar nu in som pekar på att många så kallade svenskar
slåss på rebellernas sida i Syrien.
 
På samma sätt som sk svenskar öägnat sig åt terror på andra platser.
 
MED STÖD AV SVERIGES STARKA FINANSER
 
Och en säkerhetspolis i Sverige som låtsas oroad över denna utveckling, för
oroad på riktigt kan man ju inte vara.
 
Dessa så kallade svenskar har tidigare kommit till Sverige av två skäl.
Det ena är att hämta pengar för att ekonomiskt oberoende ägna sig åt
det andra skälet.
 
Att använda det sk toleranta Sverige som bas för diverse förberedelser för
diverse terrorism mm.
 
Den svenska invandringspolitiken inrymmer alltså en medveten ambition att
locka hit så kallade våldsbejakande islamister, för att ge dessa pengar så att
de tryggt kan förbereda just våldsåtgärder.
 
Och detta ska vi vara tacksamma för, och är vi inte tacksamma så är vi
rasister.
 
Hade dessutom SÄPO varit oroade för denna utveckling, på riktigt och inte på
låtsas, hade man ju bidragit till att våldsbejakande islamister inte tillåts komma
till Sverige överhuvudtaget.
 
Kommer det inga våldsbejakande islamister till Sverige, kan ju inga vålds-
bejakande islamister åka från Sverige till Syrien för att ägna sig åt våld.
 
För att sedan eventuellt återvända till Sverige än mer radikaliserade och vålds-
benägna.
 
FÖR VISSA ÄR DENNA ENKLA LOGIK LÄTT ATT FÖRSTÅ, FÖR ANDRA
INTE.
 
För den senare gruppen är nog ingen logik lätt att förstå.
 
SÄPO SKULLE INTE BEHÖVA OROA SIG VARE PÅ LÅTSAS ELLER PÅ
RIKTIGT OM MAN TILLHÖRDE DEN FÖRRA GRUPPEN.
 
Att denna typ av absurda inslag i den svenska invandringspolitiken skulle få till
stånd en förändring är att önska sig för mycket.
 
Sitter något i ryggmärgen i stället för hjärnan blir reaktionerna därefter.
 
Skulle någon mot bättre vetande hävda, att dessa våldsbejakande islamister
inte är lätta att känna igen, när de strömmar in över gränsen för att hämta pengar,
är det bara att öppna ögonen.
 
YVIGT SVART SKÄGG OCH EN VISS LÄTTIGENKÄNNLIG KLÄDSEL.
 
Skulle man missa detta, trots det svarta skägget, borde ju återvändandet från
Syrien, eller för all del även andra terroristästen, väcka även den mest slum-
rande.
 
DET BORDE VARA EN SJÄLVKLARHET ATT REGERING, RIKSDAG OCH SÄPO
HADE SOM AMBITION ATT VÅLDSBEJAKANDE ISLAMISTER INTE FINNER
SVERIGE MER ATTRAKTIVT SOM BAS ÄN ANDRA LÄNDER.
 
Men det är det inte, självklart alltså.
 
Däremot tycks det självklart att de ska gynnas på detta sätt.
 
Islamisten Waberi i riksdagen, en av den ansvarsfulles vänner, tycks ha fått ett bra
genomslag för sin extrema politik.
 
Får han hålla på i den här takten, tycks det vara motiverat för De Nya Moderaterna
att byta namn engång till.
 
Varför inte "De moderata islamisterna" ??
 
 
Den moderate islamisten
AE
 
 
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle, kraftfulle och mentalt handikappade statsminister hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Vår ansvarsfulla politik visar sin nu på många områden, och särskilt tydligt blir det i
samband med större helger.
 
En jul har aldrig känts så fridfull som denna jul, jag fick en julklapp jag bara drömt om.
I mitt manifest skrev jag att många medborgare inte skulle kunna leva över svältgränsen
och jag hade inte vågat hoppas på att vi skulle nå detta mål redan under den andra man-
datperioden.
 
Olika välgörenhetsorganistioner och frivillarbetande hade under juldagen arrangerat
olika julmåltider, där man gratis kunde äta en mindre julmåltid. Aldrig har köerna till
dessa soppkök varit större.
 
En bättre julklapp kunde jag inte få och där ser man resultatet av en ansvarsfull poli-
tik, där sjuka och arbetslösa bidrar till att välfärden får en annan mening.
 
Vi har i dagarna också sett vad det medför när man för en ansvarslös politik. I Indien
har under flera dagar skett stora demonstrationer fill följd av en grov våldtäkt. Den
indiske premiärminstern har till och med i TV fördömt våldtäkten, som an betecknade
som monstruös.
 
Sådant kan inte förekomma under vår ansvarsfulla politik. Visserligen förekommer det
mer våldtäkter i Sverige än i alla andra utvecklade länder, vad som nu menas med ut-
vecklade, men det är ju inget man talar om, än mindre demonstrerar mot.
 
Här har det blivit ett så vanligt inslag, att det ses som normalt förekommande, och de
flesta fall tycks bero på att unga svenska flickor inte insett vikten av att klä sig med
heltäcknade skynke.
 
Ansvarslösa politiker i Indien hävdar också att man ska ha strängare straff för våld-
täktsmän, för att kvinnornas trygghet ska säkras. Detta visar tydligt att Sverige lig-
ger långt fram i mångfaldsarbetet, vi ser numera våldtäkter som en utveckling av
vår nya mångkultur.
 
Straffen bör mot den bakgrunden bli lindrigare, om nu våldtäkter ska straffas över-
huvudtaget. Vi har nått långt på detta område och nu är det bara främlingsfientliga
som står för de villfarelser det innebär att motarbeta monstruösa våldtäkter.
 
Till och med extrema genusorganisationer har förstått vikten av att arbeta mot
denna mångfald och uttalar ingen kritik mot att kvinnor i Sverige våldtas på ett
monstruöst sätt.
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle statsminister Er alla en fortsatt god julhelg.
Ska NI demonstrera, se då till att demonstrera mot sådant som är värt att demon-
strera mot, som till exempel att vi fortfarande äter pepparkakor, trots den stora
risken för att skapa allergier.
 
 
AE

FREDRIK REINFELDTS JULHÄLSNING

Julhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle, kraftfulle och mentalt handikappade statsminister önskar
de flesta av Er välkomna till denna speciella dag.
 
Som alla känner till ser ja jag min befolkning som ett sovande folk som
inget begriper. Detta kommer väl till pass när jag önskar de flesta av Er
en God Jul.
 
Jag menar då att endast tomten är vaken, och så jag själv förstås.
 
Vi har ju fått en snörik jul och jag önskar jag kunde önska Er "A
White Christmas", men jag avstår.
 
Min gode moderatvän, extremisten Waberi säger att white är steriotypt och
att många vita kan kränkas om jag säger så.
 
Jag önskar Er därför A Good Christmas.
 
Jag hoppas att de flesta av Er får en trevlig sammankomst vi julbordet,
undvik bara stereoida köttbullar, de har ju en färg, som också gör att
många av våra nya vänner kan bli kränkta.
 
Själv kommer jag att tillbringa julen utan alla kristna traditioner ihop med
min vän Waberi, och vi kommer självfallet att bara äta halal slaktat kött.
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle statsminister de flesta av Er en
riktigt god Christmas.
 
 
AE

STEFAN LÖFVEN GER INTERVJU

Borde kanske stannat i Metall
 
Som ordförande i Metall gjorde Stefan Lövfen ett gott intryck och det tycks han
ha gjort så här långt även som ordförande i socialdemokraterna.
 
I en intevju i DN idag visar tyvärr Stefan Löfven att han inte har en sådan
verklighetsförankring eller är så vidsynt att det finns anledning att tro att
han kan föra landet i rätt riktning.
 
Intervjun handlar, som det alltid tycks göra nu ,om invandring, och här visar Stefan
Löfven att han förstår föga av de problem som nu tornar upp sig.
 
Eller kanske förstå förstår men vill inte agera i enlighet med detta, frågan är vad
som är värst.
 
Stefan Löfven är mycket upprörd över att några svergedemokrater i "fyllan och
villan" använt orden "babbe" och "hora" samt sagt "att detta är inte Ditt land".
 
Det finns all anledning att ställa sig kritisk till detta, men man kommer inte så
långt som enbent.
 
Svenskor är sedan lång tid tillbaka vana vid att kallas "svenskhoror" mm, och det ska
"knullas fuckin mother" hit och dit, samtidigt som besökare till vissa enklaver får höra
att "detta är vårt område, här får Du inte vara". Och detta är inte i "fyllan och villan"
utan uttryck för väl grundat hat mot svenskar och övriga västerlänningar.
 
När Stefan Lövfen blir lika upprörd över detta, är han så tvåbent att han kan röra
sig framåt lite bättre.
 
Sedan vill han ändå vara lite generös, och menar att de flesta väljare inom SD troligen
inte är främlingsfientliga.
 
En troligen helt korrekt bedömning, de vill bara värna om att motsättningarna inom
landet inte blir så stora att de inte kan hanteras.
 
TILL SKILLNAD FRÅN ÖVRIGA PARTIER, SOM AKTIVT ARBETAR FÖR ATT SKAPA SÅ
STORA MOTSÄTTNINGAR SOM MÖJLIGT.
 
Stefan Löfven kan också raljera lite och menar.
 
Det ska inte spela någon roll om man kommer från Kabul eller Ö - vik.
 
Må så vara.
 
Men det ska spela någon roll om man kommer hit från Kabul och våldar svenne-
horor eller ägnar sig åt annan kriminalitet.
 
När Stefan Löfven kommer till insikt om detta kanske han har förutsättningar att ta det
ansvar han nu menar att andra inte tar.
 
AE

DEN MODERATA ENFALDEN

Dummare  kan ingen  vara
 
Det skämtas om att en åsna inte kan välja mellan två hötappar.
 
När en moderat åsna inte ens kan välja en hötapp framstår ju till och med
åsnan som begåvad.
 
Den moderate rikdsdagsmannen Jan Ericson, känd som partihögkvarterets mega-
fon som inte kan tänka en tanke själv, har nu återigen belastat BT läsare med sitt
dravel om sysselsättningen inom restaurangbranschen.
 
Det tycks nu som om megafonen insett att hans tidigare dravel i frågan fått visst
mothugg, men på en inbiten åsna biter inga mothugg.
 
Megafonen envisas med att använda SCB statistik på ett sätt som motiverar frågan om
han varit nykter när han skrivit inlägget.
 
Skulle inlägget representera begåvningsnivån på svenska riksdagsledamöter då
är landet i allvarlig fara.
 
Megafonens viktigaste bevis för att sysstelsättningen inom branschen gått upp efter moms-
sänkningen tycks vara en hänvisning till SCB.
 
Där SCB skriver att omsättningen ökat i löpande priser efter momssänkningen och att
detta då skulle medfört, underförstått, att även sysselsättningen ökat.
 
Vad som inte tycks vara underförstått är att megafonen tycks vara så enfaldig att han inte
begriper de enklaste sammanhang.
 
Detta enkla sammhang är:
 
En momssäkning från c:a 20 till c:a 10 % påverkar per defintion omsättningen lika
mycket, det vill säga att omsättningen per definition ökar med c:a 10 % utan att vo-
lymen ändras. Inga fler eller färre gäster, inga dyrare eller billigare rätter, utående
ifrån att allt övrigt är lika ger en momssänkning en omsättningsökning på 10 %.
 
Det är nästan svårt att tro att en riksdagsman kan vara så pinsamt enfaldig att han inte
begriper detta enkla samband. Megafonen uppger sig ha arbetat på bank, det måste
väl ändå ha varit Ebberöds Bank ??
 
Nu uppges omsättningen har gått upp med 5,7 % i stället för 10 %, som borde ha skett
allt annat lika.
 
Detta innebär de fakto att volymen gått ner, dvs allt färre äter eller priser gått ner.
 
Med megafonens enfaldiga resonemang skulle detta medföra att antalet sysselsatta
minskat i stället för ökat.
 
När man läser detta enfaldiga inlägg, byggt på enfald och inkompetens, blir man riktigt
oroad för landets framtid.
 
Att kunskapsnivå i skolorna sjunkit är ju bekant, men att kunskapsnivån hos vissa
moderata riksdagsmän är obefintlig är oroväckande.
 
RIKTIGT ALARMERANDE, KLARAR HAN VERKLIGEN AV ATT TRYCKA PÅ RÄTT
KNAPP.
 
 
2 plus 2 blir 8, det vet väl
alla moderater, eller ??
AE
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle, kraftfulle och mentalt handikappade statsminister hälsar de flesta
av Er välkomna till en ny dag.
 
De senaste dagarnas opionionsundersökningar medför ett nytt politikt landskap och
jag får nog överväga om vår hållning till sverigedemokraterna inte ska ändras.
 
Vi får ju inte mista den åtråvärda makten genom att ha visioner och ideer som vi håller
fast vid. De flesta vet väl dessutom att vi moderater vänder kappan efter vinden till
vilket pris som helst.
 
Egentligen är det ganska så lätt att nu vända kappan efter vinden i invandrarfrågan,
kappan har tidigare varit vänd åt det hållet.
 
Vem minns inte moderaternas stolta hållning under kriget när vi mer än andra hyllade
den som senare kom att stå som förebild för oss moderater under lång tid. Denna
mörka period i partiets historia har vi velat gömma genom att skuldbelägga andra och
på det sättet flytta fokus, ett vanligt sätt att agera när man har något att dölja.
 
Så nu är det dags att ta nya tag och inta gamla ståndpunkter, det är inte ens uteslutet
att tången kommer att ersättas av varma famnen, nu när både Annie och Göran är
uträknade.
 
Så framöver kommer vi moderater att låtsas att medborgarna har rätt att oroa sig för
vad det kan innebära, när det kommer för många flyktingar till Sverige.De som vi igår
kallade nazister kommer vi nu att omfamna som oroade väljare.
 
Vi kommer också att låtsas acceptera att polisen får eftersöka kriminella personer som
inte får vistas i riket.
 
Om inte denna omsvängning räcker för att svänga opinionen finns det funderingar på att
vi återigen ska byta namn, och alternativa arbetsnamn är just nu De Nya Invandringsfientliga
Moderaterna eller Högerpartiet.
 
Om inte dessa kraftfulla åtgärder räcker kommer vi att låtsas att sverigedemokraternas
politiker är valda i demokratisk ordning, men så långt hoppas vi slippa att gå.
 
Och med detta vill Er ansvarsfulle statsminister önska de flesta av Er en fortsatt dag,.
Jag vill nog avvakta ett tag med att önska sverigedemokrater en trevlig dag, vi måste
först se hur vår nya hållning tas emot.
 
Jag känner mig ännu inte mogen att behandla dessa som grundlagen föreskriver, några
vi och dom måste vi ju få ha, och inget samhälle kan ju fungera om inte några tvingas
hålla sig utanför.
 
 
AE

SVERIGE SOM TERRORBAS

Sverige  som  terroristland
 
Så var det dags igen, sk svenskar ger en bild av Sverige, som blir allt vanligare.
 
Nu är det två somalier TILL som visat sig vara vad de är, två terroristutbildade
terrorister.
 
ÅTALADE I USA FÖR TERRORBROTT
 
Och media världen över har braskande rubriker:
 
SVENSKAR STÅR ÅTALADE FÖR TERRORBROTT I USA
 
Tänk att vi svenskar, som är svenskar på riktigt, så gott som varge dag ska behöva
bli utskämda, för att svenskar, som inte är svenskar på riktigt, har sin bas i Sverige
för sin terrorverksamhet.
 
Samtidigt drabbar detta ju oss andra i Sverige hårt.
 
Det är ju denna arbetskraftsinvandring som framöver ska säkerställa den väl-
färd vi själva inte kan säkerställa.
 
Det blir svårt med långa fängelsestraff i USA.
 
Men känner man svenska UD rätt kommer de all lägga ner stor möda för att få
dessa svenskar fria så att de kan komma hem till sitt Sverige och rädda oss arma
svenskar.
 
Det bör ju finnas mycker energi oförbrukat här med hänsyn till de insatser som ute-
blir när "riktiga" svenskar DRABBAS av brott utomlands.
 
Då är det ingen som bryr sig, men när mördare och allsköns otyg råkar "illa ut" tycks
resurserna vara obegränsade.
 
VÅLDTAGEN SVENSKA I GREKLAND, SVÅRT SKADAD, FÅR BETALA RESAN
HEM, TERRORIST FÄNGSLAD I USA HEMRESA I REGERINGSPLANET.
 
Vive la Suede
 
Man orkar inte ens längre bli upprörd över det oerhörda lättsinne vår Regering
visar när det gäller att upplåta Sverige för allsköns kriminella element.
 
Det vår ansvarsfulla Alliansregering i dag gör sig skyldig till benämndes fordom sam-
hällsomstörtande verksamhet.
 
I dag är benämningen ansvarsfullt styre.
 
I den svenska retoriken är detta detsamma som att ta hit terrorister och ge
dem etableringsstöd och försörjningsstöd, så att de inte behöver bekymra
sig över sin ekonomi, när de ägnar sig åt terror.
 
Den svenska formen av tolerans mot intoleransen.
 
Nysvensk moderat riksdagsman,
då blir liksom därefter
AE
 
 
 

DESPERATIONEN STYR ALLTMER

Att släcka en eld med bensin
 
Det är ingen hemlighet att både barn och unga i Sverige har en sämre psykisk hälsa
än i andra länder.
 
Många, som anser sig förstå detta såsom forskare mm, hävdar att detta delvis hänger
ihop med att barnen redan nu börjar på dagis för tidigt och vistas på dagis för mycket.
 
Den uteblivna anknytningen till bilologiska föräldrar blir mindre än den bör vara.
 
Politiker, som anser sig förstå detta bättre än forskare, menar att barn ska vistas på
dagis så mycket som möjligt.
 
Man vill alltså släcka elden genom att hälla på mer bensin, mer av det dåliga och
mindre av det goda.
 
Nu vill alltså socialdemokraterna hälla rikligt med bensin på elden, barnen ska börja
på allmän förskola redan som tvååringar.
 
All anknytning är tydligen av ondo, och föräldrar ses inte som biologiska varelser. Man
trodde ju faktiskt att även socialdemokraterna minskat sin tilltro till Mao och de Röda
Kmererna, för de ville väl också tidigt påverka barnen i rätt riktning.
 
När det värsta lagt sig i Kina och Kambodja, då ska vi tydligen gå den väg man
där kom fram till att man inte skulle gå.
 
Om detta förslag var tänkt att värva röster har Stefan Löfven begripit mindre än både
Mona Sahlin och Håhan Juholt, till och med mindre än Annie Lööf.
 
Kanske pågår en tävling mellan centerpartiet och socialdemokraterna att komma
med det mest absurda förslaget.
 
VEM VINNER, 30 000 000 INVANDRARE ELLER 2 ÅRINGAR PÅ ALLMÄN FÖR-
SKOLA, OSVURET ÄR NOG BÄST HÄR,
 
 
För att riktigt visa sin skämtsamma sida motiverar socialdemokraterna detta med att man
vill motverka barnfattigdom, här kommer till och med Annie till korta.
 
 
 
 
Tydligen kan det vara tommare än tomt
AE
 

MODERAT HYCKLERI

Gyckel och hyckel i en skön förening
 
Fredrik Reinfeldt har då gett en ganska så lång intervju i Sydsvenska Dagbladet.
 
Frågan är om någon statschef i modern gått så långt som Fredrik Reinfedlt
när det gäller hyckleri, som han gör i denna intervju.
 
Mycket i intevjun har fokus på invandringspolitik och mycket skulle ha kunna for-
mulerats av en sverigedemokrat.
 
Vad sägs om att vi måste ha reglerad invandring ??
 
Det har sverigedemokraterna sagt i ett antal år, och då fått höra att de är nazister
och mycket annat. Alla andra partier har gett sken av att vara humana och låtsats
att de inte stå för reglerad invandring.
 
Hyckleri och gyckel
 
Att man nu ska skärpa försörjningskraven vet vi sedan tidigare, men nu får vi höra
lite mer.
 
Polisen ska nu plötsligt leta upp papperslösa.
 
Kan det möjligen vara samma papperslösa, som ska gå i skolan, få tandvård gratis
och i princip ha samma rättigheter som alla andra.
 
Ska då polisen leta reda på dessa får att visa vägen till socialen, dit hittar de
nog själva.
 
Hyckleri och gyckel
 
Nu får vi väljare veta att det är naturligt att vi oroar oss för en stor invandring.
 
Men vadnudå, de som oroat sig har ju varit i bästa fall främlingsfientliga, bosatta
på landet, obegåvadat , arga och bittra. Den ansvarsfulle har inte ens velt ta i dessa
oroade väljare med tång.
 
NU HAR DESSA BASTARDER TYDLIGEN RÄTT ATT OROA SIG, HÄR GÅR DET
UNDDAN RIKTIGT ORDENTLIGT.
 
Nazist i går och oroad väljare idag. Kan det månne vara valet 2014 som skapar
dessa omsvängningar ??
 
Och så får vi höra att när man känner att det kommer för många invandrare, då kan
man tycka att det BLIR FÖR MYCKET och då har folk rätt att ställa frågor.
 
Hoppsan, nyss var allt detta tabu och alla som "ställde frågor" var arga och bittra
främlingsfiender.
 
Makten framför allt, då kan det svänga både 90 och 180 grader, nazister har plötsligt
rätt att ställa frågor.
 
Vart tog tången vägen ??
 
Och vad ska man göra åt att det kommer så många invandrare, att folk oroas, frågan
ställs till den ansvarsfulle.
 
Det kan vi inte styra blir då svaret.
 
 
Hyckleri och gyckel, direkt oanständigt. Delar vi ut mer pengar till utrikesfödda
än alla andra länder, kommer det fler till Sverige än till alla andra länder.
 
En naturlag, vi gör inte annat än styr, men åt fel håll.
 
Sedan tar den ansvarsfulle till storsläggan:
 
De som inte har tillstånd att stanna i Sverige måste åka hem.
 
Men kära nån, att moderaterna tar över socialdemokraternas politik, det har vi vant oss
vid.
 
Men att man tagit över sverigedemokraternas politik var defintivt en nyhet.
 
`Har Jimmie Åkesson lyckas frälsa den ansvarsfulle på gammeldar ?? Inte kan vi kräva
att de ska åka hem, hem till de länder där de blir torterade åker de bara på semester
och bara om andra betalar.
 
Visste inte den ansvarsfulle detta ?
 
Vi har också vant oss vid att Sverige är ett föredömer, ju mer som väller in desto
bättre föredöme är vi, och vi har med denna definition blivit bättre föredöme för
vart år som gått.
 
Nu ska det jämnas ut i Europa, och inte som vi tidigare lärt oss, att andra länder ska ta
efter vårt föredöme.
 
Nu ska antalet invandrare till Sverige MINSKA och andra ska ta emot mer.
 
Det är sista blir ändå för mycket, här säger självaste Fredrik Reinfeldt att vi tar in för
många.
 
Det blir svårnavigerat att hantera tången så att den omfamnar en själv, men som
sagt.
 
LYCKA TILL
 
Och är väljarna precis så mentalt handikappade som den ansvarsfulle hävdar i sin fina
bok, så tar de intryck av detta hyckel och gyckel.
 
Frågan är om någon statsman i modern tid gett urymme för så mycket gyckleri
och så mycket osanning, det senare antingen förr eller nu.
 
Förr och nu är ju helt oförenligt och något måste ju vara osant, för man kan ju inte vara
nazist ena dagen och oroad väljare nästa dag.
 
Att makten kan vara så åtråvärd att man nedlåter sig till skamgrepp på denna nivå
framstår för en ickepolitiker som en ren gåta.
 
Med den här farten och med 1 1/2 år till valet får vi kanske till och med höra att dömda
mördare och våldtäktsmän, med utrikesbakgrund, ska utvisas.
 
Troligen inte, så mycket hyckleri kan väl inte ens Fredrik Reinfeldt åstadkomma.
 
Moderat pardans

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle, kraftfulle och mentalt handikappade statsminister hälsar de
flesta av Er välkomna till en ny dag.
 
Efter gårdagens prognossänkning känner jag mig inte lika kraftfull, den åter-
hämtning vi nu kan se framför oss tycks bli både sen och klen, lika klen och
sen som vår egen politik.
 
När nu inte längre andra regioner lyfter vår ekonomi uppenbarar sig alla de
brister vi lyckats dölja så långe. Vi försöker ändå presentera högre tillväxt-
siffror än andra, om inte annat för att övertyga oss själva att vi är kraftfulla,
ingen annan tycks ju tro det längre.
 
Dagens opinionsmätningar bekräftar tidigare trender. Intressant är hur dessa
undersökningar speglar olka gruppers partitillhörighet.
 
Man ser här tydliga skillnander mellen olika grupper, såsom storstadsbor och
landsort, olika åldersgrupper, olika inkomstklasser samt utbildningsnivåer. Även
etnisk bakgrund spelar en allt större betydelse.
 
När det gäller storstad och landsort speglar här partitillhörigheten Anna Batras
uppfattning, de som bor i Stockholm är så begåvade att de röstar moderat, medan
övriga är obegåvade och röstar på andra partier, en del är till och med så obegå-
vade att det röster på Centerpartiet.
 
När det gäller moderatsympatiser i Stockholm får man nog räkna många av dessa
som osäkra röster. Många av dem är inte begåvade utan röstar på moderaterna
för att Anna Batra säger att de är begåvade, man skulle kunna säga att de inte
begriper bättre.
 
När det sedan gäller olika åldersgrupper är trenderna mycket tydliga. Unga, som har
hjärta, röstar ofta med hjärtat och röstar därför inte borgerligt. Äldre med erfaren-
het och hjärna röstar i allt större utsträckning på sverigedemokrater och andra
icke demokratiskt legitima partier.
 
Mellangruppen, de utan hjärta och hjärna, röstar enbart efter plånboken och då
blir moderaterna ett naturligt val.
 
När det gäller olika inkomstklasser blir skillnaderna ännu tydligare. De som tjänar
mest, och som är mest giriga och bara vill ha mer på andras bekostnad, kan inte
tänka sig att rösta på ett annat parti än moderaterna, så här har vi de flesta av
våra kärnväljare.
 
När det gäller olika utbildningsnivåer bekräftar undersökningarna det vi vetat länge,
väljare med hög utbildning väljer ofta att rösta på partier som eftersträvar ett mer
liberalt samhälle, och då blir det svårt att rösta på moderaterna. Detta är skälet till
att vi försöka nedbringa kunskapsnivån i skolan, ju mindre man begriper, desta mer
röster får vi moderater. Detta bekräftas ju också av att partiet växt i takt med att kun-
skapsnivån i skolan sjunkit.
 
Samtidigt underlättar detta vår rekrytering till ledande poster inom partiet, risken är
liten att vi på dessa poster får ledare, som har förmågan att fatta andra beslut än
de blir tillsagda att fatta.
 
Den etniska bakgrunden blir nu alltmer tydlig i partivalet. Invandrare, som enbart
kommer för att hämta pengar, röstar på de partier, som inte värnar om landets fram-
tid, såsom miljöpartiet och moderaterna, medan de utrikesfödda, som är mer ange-
lägna att slå rot i landet, allt mer röstar på sverigedemokraterna.Det är då intressant
att notera, att den enda kritik, som i dag vågar framföras mot vår invandringspolitik,
den kommer från utrikesfödda, som tycks vilja ta det ansvar vi själva inte vågar eller
vill ta.
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle statsminister de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag. Själv kommer jag att ägna huvuddelen av dagen att köpa julklappar åt mig själv,
har tomten rätt då får jag inga andra.
 
 
AE

ANTIKA KULTURER, SOM GÅTT UNDER

Står Sverige nu på tur
 
Många tar för givet att kulturer består, men inget är mer fel, kulturer kommer och
går.
 
Vi enrinrar oss Kina, Romarriket och Sodom och Gomorra.
 
Finns det tecken i skyn, är det nu tecken i skyn vi ser.
 
Inget land kan i längden existera med bibehållen kultur om inte det finns en
gemensam plattform att stå på, där moral, etik och värdegrunder håller sam-
hället samman.
 
Under de senaste dagarna har vi sett tecken i skyn, det kan inte tolkas på annat sätt:
 
Först ut en åklagare på Riksenheten för polismål som bedriver en förundersök-
ning, som innefattar att skicka mailbilder på en tjur som bestiger en ko. Detta
skickas då till den kvinna som anmält en polis.
 
Näst ut på plan är handläggare vid Sociala Omsorgen i Borås, som tillsammans
med vårdtagare, på tjänstetid och med tjänstedator, ägnar sig åt porrsurfning.
 
Och idag, som kronan på verket, en sexårig flicka på förskola i Härnösand ut-
satt för sexuella övergrepp.
 
AV ETT ANTAL JÄMNÅRIGA BARN.
 
Som håller fast henne, hotar henne, klär av henne och gör saker med henne som
ingen vågar tala om.
 
6 ÅR PÅ EN FÖRSKOLA.
 
Troligen ligger här Romarriket i lä, och det föll på grund av bl annat bristande moral.
 
Under ett antal deccennier har vi slagit oss för bröstet när våra gränser inom samlevnads-
området upplösts alltmer.
 
En förundrad omvärld har gapat och undrat om vi är tokiga.
 
Nu vet både omvärld och vi själva, vi är tokiga, bevisen hopar sig med generande tydlig-
het.
 
Vad ska man då göra om man inte ska följa i Romarrikets spår ?
 
Med risk för att bli beskyll för att svära i kyrkan, kanske man ska ägna sig åt viss själv-
rannsakan.
 
Kan det verkligen vara i en nations intresse att låta organisationer som RFSU och
HBT rörelser sätta agendan för utvecklingen ??
 
Svaret vet de flesta av oss, men de flesta av oss vet också en annan sak.
 
Det rätta svaret är återigen något som inte får uttalas i det land där yttrandefrihe-
ten blir alltmer fjärran för var dag.
 
Så varför ska man svära i kyrkan, när ingen lyssnar. Ingen svor i Petruskatedralen
heller.
 
 
Vår framtid ?
AE
 

LÄTTSINNIG OCH ANSVARSLÖS ALLIANSPOLITIK

Ansvarslösare än ansvarslös
 
Ungefär så bör Alliansregeringens ekonomiska politik beskrivas, den också.
 
Och varför skulle den ekonomiska politiken inte vara ansvarslös, när
det mesta (allt ?) annat är ansvarslöst.
 
Många förundrades tidigare i höstas när Anders Borg la en tillväxtprognos,
som var helt oförenlig med ekonomiska data och som skilde sig från alla
andra prognoser.
 
Många ställde sig frågan varför detta skedde och om någon kunde vara så
obegåvad i Alliansregeringen, att man inte begrep bättre.
 
Uppgifter gör nu gällande att ingen i Alliansregeringen inte var så obegåvad
att man inte begrep bättre, utan man redovisade för hög tillväxtprognos med-
vetet felaktigt.
 
Bakgrunden tycksha varit de dåliga opiononssiffrorna för de mindre allianspartierna.
Genom att blåsa upp tillväxten kunde man därigenom skapa ett reformutrymme som
inte fanns.
 
Genom detta skapades utrymme för de mindre allianspartierna att få igenom vissa
punkter, som det inte fanns reformutrymme för, men där man påstod att det fanns.
 
Många erinrar sig nu också att det i september förekom en omfattande debatt
om vilket reformutrymme som fanns, eller inte fanns.
 
NU VET VI.
 
Det fanns inget reformutrymme, Alliansregeringen la medvetet en för hög tillväxt-
prognos för att skapa ett fiktivt reformutrymme, som inte fanns.
 
DET ÄR SVÅRT ATT FÖRESTÄLLA SIG ETT MER ANSVARSLÖST AGERANDE NÄR
MAN MEDVETET ÄVENTYRAR LANDETS EKONOMI FÖR ATT GE ALLIANSPARIERNA
EN MINDRE SKJUTS I OPINIONEN.
 
En ansvarslöshet som inte kan beskrivas som något annat än ansvarslösare än an-
svarslöst.
 
Den ansvarsfulle tycks rabbla "ansvarsfull" i sömnen och tycks tro att en ansvarlöshet
ansvarslösare än ansvarslöst ska kunna kompenseras gemom att ordet "ansvar" upprepas.
 
Om man nu ska utgå ifrån den begåvning den ansvarsfulle Fredrik Reinfeldt utstrålar
får man väl räkna med att han nu säger ordet "ansvar" 10 gånger om dagen i stället
för 5 gånger om dagen.
 
Droppen som urholkar stenen, alltså.
 
Ska vi väljare "gå på" detta ansvarslösa agerande är vi precis så mentalt handikappade
som den ansvarsfulle hävdar att vi är.
 
Och större lättsinne med ett lands ekonomi är svårt att föreställa sig.
 
Det tycks finnas tillräckligt många "mentalt handikappade" väljare som tycker att detta
lättsinne är så bra, att man ska rösta fram det.
 
DET ÄR DÅ DET GÅR SOM DET GÅR.
 
 
Hon kanske inte är ensam om att vara för
berusad för att kunna sköta sitt ämbete ?
AE
 

ÅSIKTSGISTRERING

Eller någonting ännu värre
 
Man undrar vad Datainspektionen egentligen håller på med.
 
Att P 1 för register över politiska åsikter och vilka som är sjuka måste
väl ända ses som en viktig samhällsfunktion.
 
Nu ska alltså Datainspektionen titta på detta och man undrar om man inget
lärt av historien.
 
Stasi såg ju till att det hölls rent i forna Öst Tyskland, någon måste ju se till
att det hålls rent i dagens Sverige.
 
Det är ju svårt att förstå hur man ska kunna avskeda alla sverigedemokratiska
lärare och utesluta alla sverigedemokrater ur olika fack om man inte känner till
vilka som är svergedemokrater.
 
Det går liksom inte, här få faktiskt Datainspektionen skärpa sig.
 
Alliansregeringens ansvarstagande är ju också väldigt tydligt,inga sjuka ska få
sjukersättning.
 
Det blir också svårt att vägra sjuka att få ersättning, om man inte vet vilka som
är sjuka.
 
Härhar Datainspektionen spårat ut helt och hållet, här också, det påminner
om de tillfällen man vågat sig ut och kräva att medbrogarnas integritet ska
respekteras.
 
Sånt här går ju inte för sig i Världens Bästa Land, det borde väl till och med Data-
inspektionen kunna förstå.
 
Och utan register över politiska uppfattningar har ju den ansvarsfulle ingen
möjlighet att inköp tång med rätt storlek.
 
DEN ANSVARSFULLE MÅSTE JU FÅ VETA HUR MÅNGA HAN SKA TA I OCH
REPRESENTERA.
 
Det måste ju alla statsministrar förstå, eller ??
 
Här har Datainspektionen mycket att lära
AE

PORRSURFNING INOM BORÅS STAD

Värdegrunder med nya innehåll
 
I går kunde man läsa att en åklagare vid Riksenheten för polismål under dryga
året mailade med en kvinna som anmält en polis, med syftet att få kvinnan att
ta tillbaka anmälan.
 
Denna mailkonversation slutade med ett mail som visade en bild på en tjur
som besteg en ko.
 
När bilden borde ha visat en tjur, som besteg en tjur, värdegrunderna vid Riksen-
heten tycks inte ha följ med sin tid.
 
Idag kan man läsa att Social Omsorgsverksamheten utvecklat sin verksamhet i
takt med tiden, Borås Stad utöver förbättringsarbete tycks det.
 
En anställd inom omsogen använder tjänstedator på tjänstetid ihop med en
vårdtagare för "otillåten internetanvändning".
 
DENNA "OTILLÅTNA INTERNETANVÄNDNING2 VISAR SIG VARA PORRSUR-
FANDE.
 
Det uppges nu att Borås Stad förväntar sig Årets Pris för ett revolutionerande föränd-
ringsarbete, och det tycks de ha förtjänat.
 
Att andra anställda inom omsorgen tar emot porrfilmer från andra vårdtagare
gör det ju omöjlighet för andra kommuner att kunna hota Borås Stads möjlig-
heter att få utmärkelsen.
 
Sedan blir man ju imponerad av den kvalite, som tycks prägla personalen inom om-
sorgen, många tycks vara överkvalificerade.
 
En del tycks till och med kunna kvalificera sig för arbete på bordell, eller det
kanske redan ingår i arbetet, vem vet.
 
I vart fall har anställd relation med vårdtagare, så man kan ju aldrig veta.
 
Borås Stad tycks vara lyckligt lottade, att få tag på personal med dessa egenskaper
är inte många kommuner förunnat.
 
Att porrsurfa kan man nog tänka sig, men att porrsurfa med vårdtagare, det klarar
nog inte många av.
 
Man undrar bara hur de kommit på detta genila förändringsarbete, kan de verkligen ha
kommit på detta själva.
 
ELLER DE KANSKE BARA GÖR SOM PAPPA GÖR ??
 
Social omsorg i Borås Stad
 
AE
 
 

VÄRDEGRUNDER SOM GÅR PÅ GRUND

Så var det dags igen
 
För vilken gång i ordning, man har tappat räkningen.
 
 
En gravid kvinna, som inte blir kallad till en viss jobbintervju, som hon borde
blivit kallad till, och detta just för att hon var gravid.
 
Ett helt oacceptabelt bemötande, men dessa oacceptabla bemötande tycks numera
vara rutin vid Borås Stad.
 
Ju mer man pratar om värdegrunder, medborgarkontrakt och en massa annat
av den sorten, desto sämre tycks det verkliga bemötandet bli.
 
Alldeles uppenbart är att det inom Borås Stad finns en kultur som inte borde få finnas.
 
Alldelses för många gånger inträffar det att kommunmedborgare blir bemötta
på sätt som är helt oacceptabelt, och alldeles för många gånger inträffar det
att kommunmedborgare inte får den rätt eller det stöd de borde få.
 
ALLDELSES FÖR MÅNGA GÅNGER INTRÄFFAR DET ATT BORÅS STAD FÅR
BETALA VITE , BÖTER SAMT INGÅ ABSURDA FÖRLIKNINGAR, FÖR ATT NÅGON
HAR GJORT NÅGOT NÅGON INTE BORDE HA GJORT.
 
MEN ALDRIG, ALDRIG NÅGONSIN, INTRÄFFAR DET ATT DET UTKRÄVS ANSVAR
FÖR ATT NÅGON HAR GJORT ELLER INTE GJORT DET NÅGON BORDE HA GJORT
ELLER INTE GJORT.
 
Ansvarsutkrävs bara av de kommunmedborgare som drabbas.
 
Kan folk få göra hur som helst utan att ansvars utkrävs, då gör också folk hur som
helst.
 
Det borde vara ett minimikrav och självklart att Borås Kommunledning gör vad som är
möjligt för att det skapas en kultur inom olika förvaltningar, som medför att bemötandet
blir vad det borde vara.
 
Det sagda innebär inte att bemötandet alltid är dåligt, många gånger är det bra, men det
räcker att medborgare för många gånger möts av dåligt bemötande för att det inte ska vara
bra.
 
Det är märkligt att en kommunledning inte ser detta som en viktig uppgift, den är
faktisk viktigare än att skriva floskler som ingen följer, därför att inget ansvar ut-
krävs.
 
AE

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle, kraftfulle och mentalt handikappade statsminister hälsar de flesta
av Er välkomna till en ny dag.
 
Mina förhoppningar om en lugn jul tycks tyvärr komma på skam, den ansvarslösa
oppositionen fortsätter att sätta käppar i hjulet för den ansvarsfulla Alliansregeringen.
 
Innan verkligheten hann i kapp oss la den ansvarsfulla Alliansregeringen en ansvarsfull
tillväxtprognos på 3,7 %, för att vi skulle kunna framstå som duktigare än vi är.
 
Det dröjde inte länge innan den ansvarslösa oppositionen, livligt påhejad av verkligheten,
tvingade oss att skära ner prognosen till 2,7 %, fortfarande tillräckligt hög för att vi skulle
kunna framstå som bättre än vi är.
 
Nu tycks verkligheten konspirera alltmer och vi har nu tvingats att skära ner prognosen in-
för 2013 till 1,1 %, forfarande alltför hög, men vi måste ju ha något att skryta över.
 
Inte bara verkligheten konspirerar mot den ansvarsfulla Alliansregeringen,nu tycks Eu
gå den ansvarslösa oppositionens ärenden.
 
Här har vi under många år lydigt gått Jägarförbundets ärenden och nu vill EU begränsa
våra jägares nöjesjakter. Våra relationer med EU innebär ju inte att vi ska behöva följa
andra regler än de vi vill följa, så vi komer att fortsätta att obstruera mot EU för att inte
jägarna ska bli arga på oss.
 
Som om inte detta räckte får vi inte sälja snus på export längre. Visserligen har vi skrivit
på ett avtal om att så inte får ske, men våra avtal med EU är ju inte tänkta att hålla, de
heller. Vi följer bara de avtal som vi själva har nytta av, som statsrådspensioner och så-
dant.
 
De sänkta tillväxtprognoserna, åstadkomna av den ansvarslösa oppisitionen i samarbete
med verkligheten, kommer att medföra krav på besparingar. Sådana har redan inletts.
 
Vi har därför satt igång viss försöktsverksamhet inom Landskrona Kommun, där det utgått
direktiv att sociala omsorgen inte ska svara i telefon. Genom att utsatta inte då kan komma
i kontakt med kommunen räknar vi att kommunen gör stora besparingar, som i föräng-
ningen kan medföra att statsbidraget görs mindre.
 
Självfallet gäller dessa begränsningar endast svenskar, utrikesfödda kommer att ges möj-
liget att dygnet runt nå handläggare inom omsorgen.
 
Faller denna försöksverksamhet väl ut kommer vi att vidga den till hela landet och vi kommer
då också att gå vidare med Försäkringskassan, då det fortfarande finns sjuka som lyckas
bli sjukskrivna.
 
Genom att säkerställa att ingen kan få kontakt med Försäkringskassan räknar vi med att
jobblinjen förstärks då ingen kan bli sjukskriven.
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle statsminister de flesta av Er en fortsatt trevlig dag.
 
 
AE
 
 

CENTERPARTIET SOM LEKSTUGA

Ideprogrammet skapar förvirring
 
I bästa fall, tycks det. Det mesta tycks peka i den riktningen att många medlemmar
i Centerpartiet blivit "riktigt förbannade" som några fortroendevalda väljer att uttrycka
sig.
 
Kombinationen Ideprogram - Annie Lööf - Dagisfröken tycks väl inte heller kunna
utgöra en bas för att något vettigt ska kunna komma fram.
 
Det gjorde det inte heller.
 
FRI INVANDRING, 30 000 000 ANALFABETER SOM SKA MOTVERKA AVFOLKNING
I GLESBYGDER OCH TA DE JOBB SOM INTE FINNS.
 
Hela Centerpartiet tycks ha blivit en barnkammare, som leds av en dagisfröken med "noll"
erfarenhet av vare sig det ena eller andra.
 
Men när det är som värst, ska man inte tappa hoppet, och det verkar gälla i Centerpartiet
nu också.
 
Ett antal centerpartister uppger nu att de blivit offentligt hånade i samband med några
tågresor.
 
En sund reaktion från väljarna, som tyder på att allt hopp inte är ute för landet.
 
Ovanpå detta uppger nu ett antal centerpartister att de inte vill uppge att de är center-
partister, då de inte vill dra på sig spott och spe från omgivningen.
 
Det tycks därför ändå som om centerpartiet har en viss framtid, så länge det finns medlemmar
som skäms för partiet och dess ideprogram kan det ju faktiskt bli bättre.
 
FÖR SÄMRE OCH VÄRRE KAN DET INTE BLI.
 
Såvitt man inte klonar dagisfröken.
 
Dagisfröken som tar partier ny
nya dalar
AE

JAN BJÖRKLUNDS SKOLPOLITIK

Tycks ständigt vara på resande fot
 
Anders Lindberg skriver idag om fördumningen i den svenska skolan och tycks
här ha fått det mesta om bakfoten.
 
Att påstå att Jan Björklund med sin skolpolitik fått svenskarna att bli dum-
mare framstår som grovt orättvist och fel i sak.
 
Här tycks Anders Lindberg ta ut svängarna riktigt ordentligt och och tycks vara
ute och resa lite väl vidlyftigt.
 
Nu är för all del det mesta här i liver relativivt, så hur dum man än är finns det
säkert någon som är dummare.
 
MEN ÄNDÅ ??
 
Med hänsyn till den svenska debatten i allmänhet och många ledare i Afton-
bladet i synnerhet, måste man ändå ställa sig frågande till de slutsatser Anders
Lindberg framför:
 
KAN VERKLIGEN JAN BJÖRKLUNDS SKOLPOLITIK GÖRA SVENSKARNA
DUMMARE ??
 
INTERIÖR FRÅN JAN BJÖRKLUNDS
SKOLPOLITIK, SPRÅKSVÅRIGHETER
MEDFÖR EN SNABB KUNSKAPSBEGRÄNSNING
OCH EN BETYDANDE FÖRDUMNING
AE

VARGAR, HYENOR OCH SNUS

En politisk gemensam nämnare
 
Vargar och snus tycks vara svårt att förena, men har ändå en sak gemensamt.
 
Både tanken på varg och tanken på snus får väljarna att skämmas.
 
ATT SKÄMMAS ÖVER SINA POLITIKER.
 
En handelsminister som blåljuger om det mesta och ingenting begriper. Har man
skrivit under ett avtal med Eu om att snus ej får exporteras kan det väl inte vara så
svårt att förstå vad som gäller.
 
Förutom för den lögnaktige handelsminstern som blåljuger och ingenting be-
griper.
 
Tänk att vi väljare ska behöva skämmas över att vi har en handelsminister som oftent-
ligt måste tillrättasvisas av både Fredrik Reinfeldt och EU ledare för att hon ljuger och
ingenting begriper.
 
Och som är så korkad att hon förklarar krig mot Eu för att EU anser att ett ingånget av-
tal ska hållas.
 
Otroligt bedrövligt, men numera vardagsmat i det alliansledda Sverige.
 
Och varje år pekpinnar från EU för att man ingenting heller begriper i vargfrågan. En
centerpartistisk minister, som är så oseriös och ansvarslös att det trotsar all beskrivning.
 
Beskeden från EU är kristallklara, man måste vara mer än lovligt korkad för att inte be-
gripa att varg,enligt EU regler och besked, inte ska jagas med hänsyn till nuvarande
vargstam, som enligt detta är för liten.
 
En oseriös, ansvarslös och korkad minister, men det räcker inte med detta, vederbörande
minister är också någonting ändå värre.
 
I upprört tillstånd framstår den korkade ministern som ännu mer korkad, nu blir hon
förargad över att EU inte förstår den balanserade bevarandepolitik hon påstår sig
föra.
 
Nonsens, nonsens och åter nonsen. Ett antal ministrar, omfattande bland annat den korkade
ministern Lena Ek, har inte förstått att en ministerpost i Sveriges regering förpliktigar till att
föra en politik som inte gynnar en viss grupp.
 
Vare sig regering eller enskilda ministrar har rätt att helt öppet och ogenerat agera som
lobbyister för vare sig den ena gruppen eller den andra gruppen.
 
Att oseriösa, ansvarslösa och korkade minsistrar år efter år hittar de mest absurda skäl till
att jägarna ska få roa sig med att skjuta några vargar, är ingenting annat än en ren skandal.
 
Minister Lena Ek måste sakna det mesta för att inte kunna begripa att hennes ställning
inte är förenlig med att vara lobbyist åt jägarförbundet.
 
Hyenor ska inte få styra vargfrågan på det sätt som nu tycks ske.
 
En regering, som gång på gång skämmer ut landet och väljarna på sätt som sker i snusfrågan
och vargfrågan, hör inte hemma i ett civiliserat land
 
Tydligen finns det stunder då den lögaktiga
Ewa Björling inser detta, men för hyenor och
vargar återstår inget hopp
AE
 
 

KONSERVATIVA ÅKLAGARE

Könsneutraliteten får stå tillbaka.
 
I dag rapporterar EKOT om ett sällsynt fall, att det är sällsynt får man i alla fall
hoppas.
 
En kvinna, som gjort en anmälan, som då är under utredning och där den oförvitlige
åklagaren försöker få kvinnan att ta tillbaka anmälan.
 
Åklagaren ifråga tycks vara ovanligt nitisk, han kommunicerar på anmälaren,
och kommunikationen utvecklar sig på sedvanligt svenskt maner.
 
Kvinnan skickar foto över sig själv till den oförvitlige åklagaren, självklart foto som
inte är belastade med en massa kläder, Sverige är ju i alla fall Sverige.
 
En åklagare, som mot allt svenskt maner, blir upphetsad i tjänsten, och be-
svarar uppvaktningen.
 
Åklagaren ifråga tycks, som de flesta åklagare, inte själv ha mycket att komma med,
så han är tvungen att gå till fablernas värld.
 
Vad kan då vara bättre än att skicka ett foto över en tjur som bestiger en ko.
 
Hade det varit förr i tiden, eller i något annat land, hade det ju kunnat stanna vid detta,
en tjur ska ju kunna bestiga en ko, och kan inte åklagaren så får väl tjuren.
 
Men det är här åklagaren avslöjar sig och risken är väl nu stor att det går en an-
mälan till Diskrimineringsombudsmannen.
 
Inte kan en åklagare skicka bilder i tjänsten på en tjur som bestiger en ko, hade det
varit det katolska Spanien hade det väl gått an men Sverige, nej där borde det vara en
omöjlighet.
 
Man får väl nu utgå ifrån att Riksenheten ser över sina rutiner. så att åklagare i
tjänsten inte skickar bilder på tjurar som bestiger kor.
 
RÄTTAR MAN NU SNABBT TILL SINA RUTINER SÅ ATT ÅKLAGARNA SKICKAR
BILDER PÅ TJURAR  SOM BESTIGER TJURAR, SÅ KANSKE DISKRIMINERINGS-
OMBUDSMANNEN HÅLLER SIG LUGN.
 
Då känner man ju i alla fall igen sig. i Sverige.
 
 
Hade inte ett foto på oss passat bättre
AE
 
 
 
 
 
 

NYA SKATTESUBVENTIONERADE TJÄNSTER

Kamp på liv och död
 
Två av Sveriges mest egenkära personer för nu en kamp på liv och död.
 
Björn Ranelid och G W Persson.
 
Invektiven haglar och den som vill göra våld på sig och läsa Aftonbladet får sig ett
härligt skratt.
 
Sandlådejämförelsen är uppenbar och därför tycks Aftonbladet vara rätt forum
för denna giganternas strid på liv och död.
 
Men under sandlådan finns faktiskt en allvarlig aspekt, Björn Ranelid säljer böcker svart.
Att sälja svart är ju inget man kan kritisera någon för idag, snarast tvärtom om.
 
Men man undrar ju vad den ansvarsfulla Alliansregeringen egentligen sysslar med
förutom att skriva befängda ideprogram ??
 
Här pågår försäljning av böcker helt öppet och den ansvarsfulla Alliansregeringen gör
inget, absolut ingenting.
 
Har den ansvarsfulla Alliansregeringen inte hört talas om att man med skatteub-
ventioner kan göra svart arbetskraft till vit arbetskraft,.
 
Nu har vi ROT och RUT, kan vi nu förvänta oss:
 
Skattesubventionerat BDS - avdrag, böcker, dansa och sjung.
 
Här finns mycket skatter att hämta, varenda artist tycks leva liver på svarta pengar.
 
Så vad gör Alliansregeringen egentligen, fast det kan ju bli lite svåra gränsdragningsproblem
även här, i vart för Björn Ranelid.
 
Sångförmågan bör väl knappast kvalificera till skatteavdrag.
 
Även en giraff kan vara uppblåst
AE

SKOTTLOSSNING I DET NYA SVERIGE

Person skjuten utanför café
 
Som Hasse Alfredsson sa, en påse blir full först när man fyller den med någon-
ting.
 
Aftonbladet går oftast motsatt väg, inget innehåll men braskande rubriker.
 
Kanske en smart affäreside, med den läsförståelse som nu tycks finnas lär väl de
flesta knappast komma igenom braskande rubriker, ännu minrde innehållet.
 
Så det kan ju vara tomt och innehållslöst, det är Jan Helin också en garant
för.
 
Men idag är Aftonbladet riktigt listig.
 
Person skjuten utanför café i Götebor.
 
Vilken Persson ??  Göran Persson ??
 
Tänk vad rubriker kan åstadkomma.
 
Det borde media betänka, även Aftonbladet, så även Jan Helin om han kan
tänka.
 
 
AE

FREDRIK REINFELDTS MORGONTAL

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle, kraftfulle och mentalt handikappade statsminister hälsar de flesta
av Er välkomna till en ny dag.
 
Vi närmar oss nu julafton och som alla andra barn ser jag fram emot att få julklap-
par. Visserligen har jag inte, som vanligt, varit snäll under året, men jag är så barn-
slig att jag ändå bör kunna få några klappar av tomten.
 
I varje fall kan jag ju få önska mig några fina klappar.
 
Det som står högst upp på min önskelista är en större tång, då dissidenterna i landet
tycks bli alltfler.
 
Högt upp på listan står också att riksdagen ska besluta om att jag inte omfattas av jobb-
linjen och därför inte behöver arbeta efter det jag avgått.
 
Att hushållens skuldsättning ökar ännu mer skulle också vara en uppskattad julklapp,
det skulle ge oss ännu större utrymme att skryta över våra starka offentliga finanser.
 
Jag hoppas också att antalet bilbränder ökar kraftigt, dels för att det är en bekräftelse
på att vår egen barbariska kultur äntligen ersätts, dels för att det ökar den tillväxt vi
inte kan öka på annat sätt.
 
En uppskattad julklapp skulle också vara att arbetslösheten sjönk genom att fler välutbildade
unga svenska män flyttar utomlands för att få arbete och att fler ägnar sig åt högre studier,
så att de inte syns i statistiken över arbetslösa.
 
En fin klapp skulle också vara att konjukturinstitutet prognos visar sig riktig, att lågkonjuk-
turen blir utdragen.  Då får vi inför valet 2014 möjligheter att skryta över hur duktiga vi är
när USA, Kina och övriga EU drar igång tillväxten, samtidigt som vi kan skylla den utdrag-
na lågkonjukturen på den ansvarslösa oppositionen.
 
Som jag skrev i min fina bok "Det Sovande Folket" vill jag att större delen av svenska
folket ska svälta. Vi befinner oss snart där och det skulle vara en uppskattad julklapp
att få detta officiellt bekräftat.
 
En annan uppskattad julklapp skulle vara att få en garanti för att kommunernas dåliga
ekonomi fortsätter mörkläggas, i vart fall fram till slutet av 2014.
 
Men allra mest skulle jag som julklapp uppskatta sådant som gör det möjligt för Allians-
regeringen att fortsätta regera.
 
Här tänker jag då på nödvändigheten av att Det Sovande Folket fortsätter sova så att
man inte uppmärksammar vart vår politik leder.
 
En annan kär julklapp skulle vara att polis och åklagare även fortsättningsvis inte öppnar
upp förundersökningar när de hittar mitt namn i kundregister, där vissa kan antas tycka
att en statsminister inte ska finnas.
 
Som alla andra små barn är jag också barnsligt förtjust i att få uppmärksamhet och jag blir
också väldigt arg när någon säger emot mig, så därför hoppas jag att ingen säger emot mig
under julhelgen.
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle statsminister de flesta av Er en fortsatt trevlig dag.
 
 
AE
 

KUNSKAPSNATION I FÖRFALL

En skola med kunskapsutveckling i förfall
 
Svårigheterna i den svenska skolan tycks öka i takt med att fördumningen tilltar,
egentligen inte så kontsigt, det bör finnas ett samband här.
 
Samtidigt med denna utveckling tycks vissa tabun luckras upp, och det är inte heller
så konstigt.
 
En sanning är alltid en sanning, och en lögn är alltid en lögn, hur mycket retorik
man än använder för att dölja det som är sant.
 
Debatten i Borås tycks nu svalla på grund av att lärarna inte anser de kan leva upp till
vad skollagen säger.
 
Tidigare hade man ingen förklaring till varför det förelåg problem, nu har man en
förklaring till varför det förekommer problem.
 
Nu har problemen skapats av språksvårigheter, ingen läsförståelse och annat som hänger
ihop med detta.
 
Dessa problem har vissa uppmärksammat långt tidigare. Dessa har regelmässigt
kallats rasister, inte får man koppla ihop ett antal utan läsförståelse i klassen med
kunskapsutvecklingen, huha vad främlingsfientligt.
 
Nu har vissa andra, som inte enligt dem själva är rasister, kommit fram till att olika språk
och föga läsförståelse orsakar så stora problem i skolan att man måste ha extra stöd.
 
Här uppstår omedelbart två olika komplikationer, som båda är svåra att förstå.
 
Den ena är behovet av stöd. Under lång tid har de förfärliga sverigedemokraterna,
och för all del många andra, hävdat att invandringen kostar och att den kostar myc-
ket. Man har också hävdat att den inverkar menligt på kunskapsutvecklingen.
 
Det som tidigare inte har kostat något kostar nu så mycket att man måste tillföra extra stöd.
 
Vad har tagit åt landet, och framför allt de som vet bäst ??
 
Skulle invandringen kosta och medföra att den kräver särskilt stöd ? Får man nu plöts-
ligt tala om vad som helst ?
 
Är nu alla rasister, huller om buller ??
 
Den andra komplikationen är ju ändå märkligare, och den hänger ihop med defintionen av
rasist.
 
Den som tidigt inser en problem och lyfter fram det är alltså rasist, men den som långt
senare inser samma problem och lyfter fram det är alltså inte rasist.
 
De som långt tidigare inte var rasister. men som nu är rasister, kommer aldrig att vilja kännas
vid denna defintion och det är just därför vi inte ska ha för stora förhoppningar på att kunskaps-
utvecklingen.
 
Man imponeras ju inte heller av problemlösningsförmågan hos vissa.
 
Språksvårigheter och föga läsförståelse, som skapar problem i skolan, problem som
måste lösas.
 
När det gäller sättet att lösa olika problem framskymtar två helt olika strategier, den ena är att
skapa ett problem för att få ett problem att lösa, det andra är att undvika ett problem så att
man inte får något problem att lösa.
 
Importerar man inte språksvårigheter och föga läsförståelse till den svenska skolan be-
höver man inte tillföra extra resurser för att låtsas lösa de problem som följer i spåret
av detta.
 
Visserligen är vissa tabun lagda åt sidan, som att problemet finns, men där lär det stanna.
 
Att det skulle gå så långt att man får tala om att man i stället ska undvika problem, dit
är det nog långt, men det kommer, det kommer.
 
OM INTE FÖRR SÅ KOMMER DET NÄR BARN TILL CENTERPARTIETS 30 000 000 UT-
RIKESFÖDDA, ALLA  MED SPRÅKPROBLEM OCH FÖGA LÄSFÖRSTÅELSE SITTER PÅ
SKOLBÄNKEN OCH KRÄVER EXTRA STÖD.
 
Då kommer alla att vara rasister och främlingsfientliga, även de som långt senare inser det
som andra inser långt tidigare, men då är det tyvärr för sent.
 
 
Den slutliga lösningen
AE
 
 

ALLIANSREGERINGENS NYA LORTSVERIGE

Upplopp och vandalisering
 
Händelserna vid Plusgymnasiet i Göteborg är ju numera kända.
 
Diskussionen kring dessa ter sig, lindrigt uttryckt, som mycket inskränkta.
 
Olika skolledare uppger sig nu vilja informera mer i dessa frågor.
 
Frågan har en mycket större dimension och det är den dimensionen som
borde diskuteras.
 
Att kränkningar sker på sätt som sker, och att upplopp följer på detta på sätt
som sker är ett samhällsproblem, inte ett lokalt skolproblem.
 
Som man sår får man skörda, har det i vart fall hetat förut.
 
I takt med att allt nu går mycket fortare får man väl modifiera detta till:
 
Det man inte vill så får man ändå skörda.
 
Sverige är sett till världen i övrigt ett unikum, olika uppfattningar råder huruvida
detta ska ses som positivt eller negativt.
 
Vi har mer än andra genomfört ekonomiska och spciala experiment med befolkningen
utan att någon haft kunskap om vart det kan tänkas leda.
 
Straff och brott är inte längre kopplade till varandra, moral  och etik har blivit
något fult, rättvisa är numera ett skällsord.
 
De enda rättesnören som numera är styrande är, lite tillspetsat:
 
Förverkliga Dig själv på andras bekostnad, gör Dig rik på andras bekostnad
och låt andra arbeta om Du själv slipper.
 
Och så finns det sådana som blir förvånade över att det går som det går, och att
upplopp sker vid Plusgymnasiet.
 
För några år sedan drevs en kampanj angående "Lort Sverige" som syftade till att
göra Sverige rent.
 
Frågan är om det inte är tid för en ny kampanj, men med inriktning på att få
bort all den "lort" som nu präglar mycket i vår tillvaro.
 
Det är faktiskt ingen naturlag, som säget att antalet skottskade ska förbubblas varje
år, inte heller att vi ska ha världsrekord i antal våldtäkter.
 
DET ÄR NÅGOT VÅRA POLITIKER VALT ÅT OSS I ETT AKTIVT VAL, TYVÄRR
MED BENÄGET BISTÅND FRÅN OSS.
 
Kunskapsinhämtning i skolan
AE

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle, kraftfulle och mentalt handikappade statsminsister önskar de flesta
av Er välkomna till en ny dag.
 
Händelserna vid Plusgymnasiet skulle kunna öppna upp ögonen på många vart vår
skola är på väg, men det vill vi ju inte, öppna upp ögonen alltså.
 
Det som är heligt, det är heligt, och får inte ifrågasättas.,inte under några omständig-
heter. Därför är det angeläget att vi fortsätter på den inslagna linjen, att försämra kun-
skapsvecklingen i skolan samtidigt som vi säger att vi förbättrar den.
 
Vi har för syns skull infört vissa rättigheter för våra svaga elever, som innebär att de ska
kunna få stöd. Detta fungerar inte, och det har heller aldrig varit meningen att det ska fun-
gera. Allt svagare elever, med allt sämre kunskaper är en förutsättning för att vi ska kunna
genomföra vårt systemskifte med lägre löner och ett nytt fattig Sverige.
 
Det blir nu allt tydligare att många elever saknar läsförståelse och har ett begränsat språk.
Vi är medvetna om att alltfler inser att detta försvårar kunskapsutvecklingen i skolan och
kommer därför att intensifiera vårt arbete, för att fler inte ska komma till insikt om detta, i
vart fall ska de inte våga lyfta fram det i de debatter som inte får förekomma.
 
För att hålla skenet uppe hävdar vi att alla elever får det stöd de är berättigade till samt att
lärarna förmår leva upp till detta, trots att de inte gör det.
 
För att snabba på systemskiftet arbetar vi i Alliansregeringen målmedvetet på att försämra
förutsättningarna att bedriva undervisning i skolorna. Vi har valt att göra detta främst genom
att se till att maximera den grupp elever, som inte talar svenska och som inte tidigare gått
i skola. Detta har visat sig mycket verkningsfullt. Det mest positiva är att detta tycks med-
föra att även bättre rustade elever når sämre resultat, vi ser det som extra bonus.
 
Det finns uppgifter som tyder på att olika kommuner flyttar medel från flyktingmottagning till
skolorna, för att den vägen svara upp på ökande krav.
 
Vi i Alliansregeringen är medvetna om dessa svårigheter, men kommer ändå att införa en
stopplag  som hindrar sådana överföringar. Besparingar är nödvändiga över hela lin-
jen utom när det gäller just medel för flyktingmottagning. Dessa medel är heliga och ska
det ske någon förändring här, innebär det ökade medel.
 
Ska det ske en överflyttning till svaga elever, och då endast till dem med språksvårigheter,
ska det i första hand tas från sjuka, arbetslösa, äldre och lågavlönade, och förstås enbart
sådana med svensk bakgrund.
 
Vi är medvetna om att ett sådant synsätt kan orsaka protester hos främlingsfientliga och
mörka krafter, men vi är beredda att ta den kampen och är säkra på att vinna den.
 
Det är inte många som vill att Er ansvarsfulle statsminister inte vill ta i dem med tång, så
de flesta brukar foga sig.
 
Personligen är jag förvånad över att ingen ännu protesterar mot vad detta medför. det finns
hur konstigt det än låter, fortfararande lokalpolitiker, som envisas med att hävda att utbildnin-
gen inte blir sämre med många utrikesfödda i klasserna.
 
Vi ser detta som en bekräftelse på det framgångsrika att kalla alla för rasister, som öppet
vågar påtala vad som gäller.
 
Tyvärr finns det fortfarande krafter i samhället som menar att barnens framtid är beroende av
att de klarar skolan. Efter Alliansregeringens sex år vid makten är det förvånande att sådan
desinformation fortfarande lever kvar.
 
Vi har försökt vara tydliga med att skolans uppgift inte är att värna om barnens framtid. Skolans
uppgift är att värna om Alliansregeringens framtid, och en sådan förutsätter så låga kunskaper
som möjligt, samtidigt som det är en förutsättning för det systemskifte vi vill åstadkomma, att
få ner alla löner, så att landet blir ett låglöneland.
 
Genom allt svartarbete och gränsöverskridande sk gästarbetare är vi redan på god väg att nå
detta yttersta mål.
 
Och med detta vill Er ansvarsfulle statsminister önska de flesta av Er en fortsatt trevlig dag.
Själv kommer jag att vara upptagen under dagen med förhandlingar med Centerpartiet och
Miljöpartiet. Vi kommer här att fokusera våra förhandlingar på hur vi effektivast ska kunna
utnyttja allt fler med språksvårigheter så att kunskapsutvecklingen blir allt sämre. Det tycks
fortfarande finnas klasser där detta ännu inte slagit igenom.
 
 
AE

POLITISKA ÅLAR

Julbordets delikatesser
 
Så här tätt inpå julen är det många som intagit många goda julbord.
 
Man känner igen de traditionella rätterna, såsom olika sillar, men även på detta
område blåser förändringarnas vingar. En del gamla gormerätter saknas.
 
Såsom ålen
 
Med denna i åtanke kommer osökt tankarna inför julen att gå till våra valda poli-
tiker.
 
Man undrar då varför dessa inte kan samsas inför julbordet, ålen och politkern,
men man behöver inte undra länge.
 
Båda är mästare på att slingra sig.
 
Sedan kan man ju undra hur det nu ska gå när moderaternas mest slingrande röst
drar i väg till andra jaktmarker.
 
Det blir nog mindre slingrande hos moderaterna utan Per Slingerman.
 
Såvisst finns det likheter mellan politiker och ålar, förmågan att slingra sig, men
det finns också betydande skillnader.
 
Ålen är ju klassad som utrotningshotad.
 
Detta gäller ju inte våra valda politiker, de tycks i stället bli allt fler i takt med att
deras pensioner ökar mer än för de flesta andra.
 
Med hänsyn till hur de flesta slingrar sig får man väl säga tyvärr om detta,
men man får inte ge upp hoppet här heller.
 
Andra encelliga varelser är ju utrotade sedan länge.
 
Som sagt, inte ge upp hoppet,
vissa är ju redan utrotade
AE
 

EN SKOLA PÅ SLUTTANDE PLANET

Ett  kulturellt träsk
 
Med politiker som själva saknar elementärt förnuft blir skolans kunskapsut-
veckling narturligtsvis därefter.
 
En kultur vars nivå styrs av hur många mål Zlatan gör i en viss match,
den blir också därefter.
 
Har sedan ledande politiker en ambition, som är lägre än det lägsta blir det
också därefter.
 
Eller som den ansvarsfulle uttrycker det: Skolan ska vara bättre än sitt
rykte.
 
Ryktet säger att vår skola är bättre än skolan i Kazakstan, men sämre än skolan
i Ryssland.
 
Kunskapsnationen Sverige, för det är ju så Sverige beskrivs, ska alltså ha
ambitionen att bli bättre än sitt rykte, en skola som är bättre än skolan
i Ryssland.
 
Med hänvisning till vad som idag händer på Plusgymniset och vad som hände på
Franska Skolan igår blir det inte svårt att leva upp till ambitionen, BÄTTRE ÄN
SITT RYKTE:
 
För det är väl närmast omöjligt att åstadkomma ett sämre rykte än vad som
följer i spåren av ovan nämnda händelser.
 
En politisk ledning som tappat kontrollen i alla avseenden när det gäller
både viktiga samhällsfunktioner och att skapa värdegrunder i det uppväx-
ande släktet.
 
Då blir det inte svårt att nå upp till ambitionen att skapa en skola:
 
BÄTTRE ÄN SITT RYKTE.
 
Den ansvarsfulle Fredrik är ju också bättre än sitt rykte.
 
Han kunde ju läsa innantill under jultalet, det är inte dåligt det, snart kanske han till
och med begriper vad en tång ska användas till.
 
 
Centerpartiet utformar ideprogram,
förhoppningsvis också bättre än sitt
rykte
AE
 

DAGISFRÖKEN LEDER CENTERPARTIET

Att förstå eller inte förstå
 
Centerpartiet uppger sig under ett helt år ha diskuterat ideer och värderingar och
tusentals personer har deltagit.
 
Ändå tycks man inte ha förstått så mycket.
 
Per Ankersjö skriver i SvD idag:
 
Vår otydlighet är den främsta orsaken till att väljarna bestraffar oss i val och
opinionsmätningar.
 
Och detta har man kommit fram till efter ett års diskuterande med tusentals personer.
 
När det mesta pekar på att det är precis tvärtom
 
VÄLJARNA BESTRAFFAR PARTIET I VAL OCH OPINIONSMÄTNINGAR FÖR ATT
MAN TYDLIGT TALAR OM VAD MAN VILL OCH INTE VILL.
 
Man ger sig på äventyret att vara generös mot väljarna också, och påstår helt ogenerat:
 
Det är inte väljarna det är fel på, det är partiet det är fel på.
 
Så när det är partiet det är fel på ska man alltså lösa detta genom att ännu tydligare tala
om att det är partiet det är fel på.
 
Man kommer här osökt att tänka på Göran Persson beskrivning av politiken:
 
Den högsta formen av intellektuell verksamhet.
 
Men det kanske inte är politik Centerpartiet ägnar sig åt, det mesta tycks mer påminna om
dagis.
 
Sedan uppger man sig bygga programmet på värderingar från partiets första program från
1912.
 
Det blir nu lite lättare att förstå partiets agerande i vissa frågor, då var ju värderingarna
sådana att inte ens rösträtt fanns.
 
Det där med att det inte skulle vara fel på väljarna klingar ju lite falskt. I ena stunden är 10 %
av väljarna rasister, arga, bittra och obegåvade, i andra stunden är det inget fel på dem.
 
Men att det inte skulle vara fel på väljarna kanske bara omfattar vissa väljare, de som
har värderingar från 1912.
 
 
Dagisfröken Annie Lööf har stora ambitioner för partiet med värderingar från 1912. Hon ska
göra det partiet till Sveriges dominerande parti.
 
I ideprogrammet beskrivs denna målsättning som att partiet åter måste bli ett parti som
slipper snegla nervöst på riksdagsspärren.
 
DAGISFRÖKEN VERKAR LEVA SITT EGET LIV, MAN FÖRSTÅR ATT ÖVRIGA I ALLIANSRE-
GERINGEN INTE VILL LÅTSAS OM HENNE.
 
Sedan ställer man i programmet frågan om det verkligen är rätt att flytta beslut i olika frågor
uppåt och vill med detta öka decentraliseringen.
 
Med 30 000 000 ytterligare invandrare som ska bosätta sig i glesbygder för att motverka
avfolkning i dessa blir det nog svårt att veta vad som är centralisering och vad som är
decentralisering.
 
OCH MED DAGISFRÖKEN I REGERINGEN ÄR DET NOG SÄKRAST ATT INGA BESLUT
FLYTTAS UPPÅT.
 
 
Kan det bli tydligare ?
AE
 
 
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle, kraftfulle och mentalt handikappade statsminister hälsar de flesta
av Er välkomna till en ny dag.
 
När jag höll mitt jultal var det avsikten att det skulle omfatta även vårt program för
att motarbeta främlingsfientlighet. Tyvärr hann min vän Waberi inte utarbeta detal-
jerna i detta program utan det blev klart först igår.
 
Jag passar därför på att ta upp de viktigaste inslagen i detta ansvarsfulla program
i mitt ansvarsfulla morgontal. Många inslag i programmet har redan tillämpats men
tas med för att göra programmet komplett och för att få det att framstå som ansvars-
fullt.
 
Den viktigare punkten är att alla omständigheter kring all invandring ska mörkläggas.
Då det inte finns några problem knutet till invandring får de problem som finns inte
lyftas fram. Endast sådant som kan tänkas främja en ökad invandring får lyftas fram.
Exempel på sådant är om någon utrikesfödd går till arbetet varje dag.
 
Alla debatter kring invandring är tabubelagt. De debatter, som borde ske, ska ersättas
med information till medborgarna, där vi tar redovisar hur de ska tycka i vissa invandrar-
relaterade frågor.
 
Även om Sd kan tänkas ha inflytande i vissa frågor får detta aldrig erkännas. I takt med
att SD väljare blir fler ska vi därför ansvarsfullt ta in ett ökat antal utrikesfödda för att visa
att SD inte kan påverka invandringen.
 
SD ska som parti demoniseras till varje pris, och inget angrepp är för simpelt här. Vi har
redan prövat vissa metoder med stor framgång och har då använt Adolf Hitlers och
Kaddaffis metoder. Att beskylla partiledaren för att vara en kackerlacka tycks ha upp-
skattats av många och vi kommeer att gå vidare på denna inslagna väg.
 
Men det räcker inte att demonisera partiet, vi måste också ge oss på partiets väljare. Här
visade jag tidigt ett stort ansvarstagande när jag uteslöt dem ur samhällets gemenskap
genom att inte vilja ta i dem med tång.
 
Detta har nu följts upp med yrkesförbud inom vissa områden i kombínation med misshandel
och vandalisering av egendom. Detta tycks redan ha fått stor effekt, då både företrädare för
partiet och dess väljare inte öppet vågar erkänna att de röstar på SD.
 
Vi komer under våren 2014 att göra en utvärdering över hur programmet utvecklats. Har
vi inte nått godtagbara resultat kommer vi genom lagstiftning säkerställa att våra ansvars-
fulla svenskfientliga åtgärder får fullt genomslag.
 
I första hand kommer vi då att frånta alla som röstar på SD rösträtten. Räcker inte detta kommer
vi inte att dra oss för att lägga ett förslag om att förbjuda partiet. Vi har redan haft sonderingar
med Kina om hur sådant kan skötas på ett smidigt sätt.
 
Mitt jultal upptog våra ambitioner kring skolan och jag har förstått att en del väljare är oroliga
för skolans utveckling. Jag kan nu stilla denna oro. Alliansregeringens har stora ambitioner inom
detta område och vi har nu formulerat ett första mål för att förbättra skolan.
 
Den ska bli bättre än sitt rykte, och vi kommer därför att intensifiera våra anstängningar för att
tala om hur bra den är.
 
Vi räknar med att de flesta under det närmaste året ska komma att tycka att skolan i Sverige är
bättre än skolan i Ryssland.
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RASISTER PÅ RIKSREVISIONEN

Verkligheten tränger sig på
 
Det gör den sakta men säkert, det är bara att ta sig till den, fast det är det ju
uppenbarligen inte så många som vill, eller kan.
 
Riksrevisionen presenterar ofta intressanta fakta om kostnader mm, inte alltid
så rolig läsning, men ändå läsvärt.
 
Att Sverige är outstandig när det gäller att ta emot sk "ensamstående skägg",
det vet vi sedan länge. Inget annat land kommer i närheten av att ta emot så
många lögnhalsar, det vet vi också sedan länge.
 
Men vad vi inte vetat sedan länge är vad detta kostar, och det har Riksrevisionen
hjälpt oss att ta reda på.
 
När man läser dessa faktauppgifter är det lätt att förstå att den ansvarsfulla
Alliansregeringen måste dra ner på välfärden för svenska barn, både här och
där.
 
En sammanlahd kostnad på drygt 3 000 000 000 SEK, inte så dåligt men är så stort
att det inte säger så mycket.
 
Men det blir lite mer verkligt när man relaterar det till vad olika myndigheter
kostar. 3 000 000 000 är så mycket som hela Tullverkets och Kronfogdemyndig-
hetens verksamheter sammantaget kostar.
 
Tullverket som skär när, när lögnhalsarna skär varandra, och andra också för den
delen.
 
Det lönar sig uppenbarligen att ljuga. I denna summa är dock inte inräknat kostnader
för all vandalisering, snatterier stölder mm, inte heller det omfattande lidande som är
förenat med mängder av våldtäkter mm.
 
Nu slant tungen igen, så får man ju inte säga, tur man är pensionerad.
 
Vad kostar ett svenskt barn, svårt att säga, det varierar, men vårt barnbidrag ligger på
dryga tusenlappen, per månad, ger en viss indikation.
 
Vad säger Riksrevisionen att ett lögnaktigt "barn", ej svenskt, kostar. Det varierar också,
men ligger  i normalfallet i spannet 3 000 - 6 000, per dygn inte per månad. Det finns
exempel på kostnader upp till dryga 15 000, per dygn inte per månad.
 
Det lönar sig alltså riktigt ordentligt att ljuga. Dessutom får vissa barn kosta och
andra inte.
 
Att tala sanning lönar sig däremot inte, det är lika hemskt som att äta pepparkakor och då
underblåser man främlingsfientlighet och är rasist.
 
Att den ansvarsfulla Alliansregeringen tillåter att Riksrevisionen  underblåser främ-
lingsfientlighet kan ju tyckas märkligt, kanske beror på att det nu finns så många
rasister, att man inte hinner tysta dem alla.
 
Kanske chefen för Riksrevisionen är släkt med någon i Regeringskansliet, det är
troligt och förklarar i så fall en hel del.
 
 
Jag förstår inte vad den där Fredrik yrar om,
skulle vi barn vara lika värdefulla,det är ju
ren rasism, jag är värd 5 gånger ett svenskt
barn.
AE
 
 
 

HÖNSHJÄRNORNA I REGERINGEN

Misslyckanden hopas på hög
Vem minns inte när Carl Bildt den Store var statsminister och Sverige var en
för liten ankdamm för denne storhet.
 
Finnaskrisen med vad den förde med sig.
 
Ett misslyckande ska kallas för ett misslyckande kallade Carl Bildt den
Store det.
 
Ett misslyckande som kostade nationen och enskilda enorma kostnader helt
i onödan. Det finns tecken som tyder på att det fanns uppsåt med i bilden.
 
STORBANKERNA SKULLE RÄDDAS PÅ NATIONENS BEKOSTNAD.
 
Ett misslyckande och ett fiasko utan like.
 
Av en moderatledd regering.
 
Några år sedan en ny moderatledd regering som gör nya misslyckanden och
fiaskon.
 
Privatiseringar och avknoppningar, som medför enorma kostnader för
nationen och enskilda, och som i vissa stycken fått viktiga samhällsfun-
tioner att inte fungera.
 
Allt beroende på misslyckanden grundade på misslyckade bedömningar.
 
Gjorda av misslyckade politiker.
 
Nu erkänner man alltså att man gått för långt med privatiseringarna och åstad-
kommit nya enorma förluster för nationen.
 
Hur kan politiker göra sådana katastrofala missbedömningar gång på gång,
och orsaka nationen enorma förluster, gång på gång.
 
Svaret är ganska enkelt:
 
En kombination av begränsat intellekt, föga utbildning, föga erfarenheter och
försedda med skygglappar fostrade i MUF, CUF och allt vad det heter.
 
Och ovanpå detta unga och ansvarslösa.
 
Så unga och ansvarslösa att de varje dag som en papegoja upprepar att de är just
ansvarsfulla.
 
Är der verkligen rimligt att misslyckade politiker gång på gång ska orsaka na-
tionen enorma förluster, därför att de inte är kompetenta att fatta vettiga beslut ??
 
Den frågan bör vi ställa oss inför valet 2014.
 
Och den bör inte påverkas av att misslyckade politiker gång på gång inser att de
är misslyckade och fattar andra, motsatta belopp som i sin tur leder till nya miss-
lyckanden.
 
Som väljare borde vi ha en självklar rätt att inte ledas av misslyckade politiker, som gör
misslyckanden gång på gång.
 
Vi ska bli politiker när vi lämnar
broilerfabriken, det tycks räcka
med en hönshjärna
AE
 
 

RIKSBANKENS FÖRTROENDE

En förtroendefråga
 
Det är ju ingen hemlighet att vi har en Riksbank, som går sin egen väg, om man
jämför med andra länder.
 
Höjer tidigare och mer än andra, sänker senare och mindre än andra.
 
Nu ser vi resultatet, en alltför stark valuta och enexport som störtdyker.
 
Den sk skuggdirektionen diskuterar i Dagens Industri det räntebeslut som kommer
att tas under dagen. Alla är eniga om att en sänkning måste ske, och då avses en
stor sänkning sett över tiden fram till och med feb 2013.
 
Språkbruket är alarmerande: "Det går rakt ner i källaren i vart fall för industrin och
exporten".
 
Anders Borgs prognos var ju 3,5 % tillväxt under 2013, hur kan den gå ner i
källaren ??
 
Kritiken från skuggdirektionen får nog anses väldigt stark. En snäll kommentar
låter:
 
Riksbankens resonemang hänger inie ihop.
 
En annan bemöter detta med:
 
Jag skulle använda starkare ord, men jag avstår.
 
Men vad vore Sverige, om man inte lindande in sanningen. En medlem uttryckte en
oro för att förtroendet för Riksbanken skulle kunna avta.
 
VILKET FÖRTROENDE ??
 
 
Riksbankens majoritet fattar
beslut om ränta
AE
 
 

ANDERS BORG OCH PROGOSER

Självklart inte
 
Är man bäst så är man, det spelar det ingen roll vad verkligheten visar sig vara.
 
Ansvarsfullast i världen, bäst i världen, högst tillväxt i Europa, jobblinje så
det knakar och prognoser i det blå, så det knakar ännu mer.
 
Almegas chefsekonom skriver i SvD idag och tycks fullt ut inte tycka att Anders
Borg är så bra som han själv tycker.
 
Hon menar att världens Bäste, Anders Borg, stirrat sig blind på jobbskatteavdrag
och "utanförskapet" och hävdar att landets välstånd inte är kopplat till sänkt moms
inom restauranbranschen.
 
Hon hävdar, mot bättre vetande förstås, att den viktigaste biten saknas.
 
KOMPETENSUTVECKLING.
 
Dessutom menar hon att det på grund av svårigheter att rekrytera rätt personal allt
oftare inträffar att företag högre upp i värdekedjan flyttar ut.
 
Här skjuter ju Almegas chefsekonom definitivt över målet och tycks inte ha förstått
Alliansregeringens grundläggande strategi.
 
Genom sämre skolresultat ska vi tvinga fram lägre löner, genom import av
outbildad arbetskraft ska vi snabba på denna process.
 
Denna process medför då i sin tur att de allt fler kompetenta, som går att
rekrytera, flyttar utomlands, tillsammans med de högstående företag, som
nu tvingas flytta utomlands.
 
Lite tillspetsat kan man sammanfatta politiken med:
 
Vi byter ut vår kompetena befolkning mot en importerad mindre kompetent be-
folkning, för att få ett fattigare land som medför att löner drivs ner och att en
allt större förmögenhetsöverföring kan ske, till vissa från vissa.
 
Alliansregeringens politik i ett nötskal, kanske borde Almegas chefsekonom följa
med i flytten utomlands om hon inte tycker den utvecklingen är bra.
 
Eller också kan hon arbeta för att vi mentalt handikappade medborgare får en
ansvarsfull regering, ansvarsfull på riktigt.
 
Till och med så ansvarsfull att den inte arbetar för ett utbyte av befolkningen, och
kanse till och med så ansvarsfull att vi får behålla våra traditioner och vår kultur.
 
Men det är väl också att skjuta över målet, mycket av detta är ju redan borta,
vad är en svensk jul utan pepparkaksgubbar ??
 
Lite halalslaktat kanske, gärna slaktat i strid mot alla gällande, nu ogällande,
regler.
 
Då blir det en riktig jul, för den utbytta befolkningen förstås.
 
AE
 
 
 
 

DEN POLITISKA HÄXAN BYTER FOT

Allt når vägs ände
 
I vart fall om man slår in på en felaktigt väg, och återigen tycks detta besannats..
 
Moderaterna har ju varit närmast som besatta av att privatisera allt som går
att privatisera och även sådant som inte går att privatisera.
 
Nu har man tydligen nått vägs ände och skapat en arbetsgrupp med namnet"Trygga
moderater". Namnet är signifikativt, alla privatiseringar har skapat otrygget om fortsatt
maktinnehav och nu vill man trygga denna.
 
Inga visioner är då för viktiga för att få stå i vägen för detta överordnade mål.
 
Nu säger man att "gemensamt ägda bolag kan vara ett viktigt komplement till privata
aktörer".
 
En rejäl intellektuell vurpa, men kanske inte så överraskande då en av arkitekterna
till rapporten är Anna Kinberg-Batra, känd för att hävda att alla utanför Stockholm
är obegåvade lantisar.
 
Då behöver man kanske inte framstå som intellektuell själv, det är ju ändå ingen som kan
förstå något.
 
Men kovändningen är ändå problematisk. Alla dessa "gemensamr ägda företag" har ju hela
tiden varit ineffektiva och kostnadsdrivande.
 
Nu har de över en natt blivit så effektiva och kostnadsmässiga att man kan behålla
dem för att trygga makten genom en "trygg rapport".
 
Man våldför sig riktigt ordentligt på sig själv och anger: "försäljningar av statliga bolag bör
inte drivas av ideologiska skäl".
 
Tänk vad makten är viktig, förr var det ideologiska skäl som styrde helt, huruvida det
blev dyrare och sämre var en helt underordnad fråga.
 
Och allt detta för att väljarna visat sig skeptiska till privatiseringarnas avigsidor. Vi obegåvade
lantisar kanske ändå kan påverka lite grann, men bara lite grann.
 
Man menar också att TIDIGARE MODERATER kan ha gjort det lite för lätt för sig genom
att säga att staten inte bör äga.
 
Var det inte en tidigare partisekreterare som fick gå för att hon förvanskat moderaternas his-
toria.
 
Det var inte TIDIGARE moderater som gjorde det för lätt för sig.
 
DET ÄR NUVARANDE MODERATER SOM GJORT DET FÖR LÄTT FÖR SIG.
 
Kan vi obegåvade lantisar äntligen räkna med att bli av men den begåvade moderaten Anna
Kinberg-Batra, då hon nu också förvanskar moderaternas historia, för att de ska framstå i
bättre dager.
 
Vore på tiden, så man får andas lit frisk luft, för det känns totftigt att bli kalla obegåvad
lantis av en som representerar dem högsta formen av intellektuell verksamhet.
 
Tänk vad maktens sötma kan ställa till det när man är visionslös och låter sig styras till 100 %
av sitt eget maktbegär.
 
Vi obegåvade lantisar ska kanske ta oss en riktig funderare om landet ska styras av ett parti
som bara har en sak helig, SIN EGEN MAKT.
 
 
Rapportförfattare
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle, kraftfulle och mentalt handikappade statsminister önksar de flesta
av Er välkomna till en ny dag.
 
Allas vår Annie Lööf har i dagarna bidraget till den slutgiltiga lösningen, att alla ska
få det sämre, så att hela landet blir fattigare. Det är endast denna lösning, som kan driva
ner lönerna, så att vi kan öka omfördelningen från fattiga till rika.
 
Centerpartiets förslag till helt fri invandring är därför mycket intressant och den har också
uppmärksammats av internationellt kända ekonomiska forskare.
 
Man menar att förslaget vittnar om en osofistikerad ekonomisk uppfattning  och att förslaget
inte är vuxen politik. Vem har hävdat att Annie Lööf är sofistikerad, hon kommer ju från
Småland, en obegåvad lantis, och alla vet ju att hon pryar i regeringen, vuxen är väl det
minsta hon är.
 
Forskare menar  då att en fri invandring medför lägre löner och enorma omfördelningar från
fattiga till rika. Här tycks man ha missat själva grundbulten i förslaget, avsikten är just att
göra fattiga fattigare, och rika rikare.
 
Man laborerar med siffror, där vi i Alliansregeringen mera går på gehör. Enligt forskarna
finns finns det ungefär 900 000 utrikesfödda som inte arbetar i Sverige idag. Självklart
medför en invandring av 30 000 000 att dessa 900 000 direkt får jobb samtidigt som alla
tillkommande 30 000 000 också direkt får jobb, annars går det ju inte ihop. Man får därför
akta sig för att presentera sifferuppgifter som visar hur det är,
 
Vi vet ju också sedan tidtigare att våra egna beräkningar visar att dessa 900 000 erhåller
ungefär 50 000 000 mer i bidrag än vad de tillför det allmänna. Vi får därför akta oss för
att tala alltför öppet om vad det då kan kosta i nettokostnad om ytterligare 30 000 000
välkomnas till att bli försörjda. Man kan ju lätt, felaktigt förstås, få det intrycket att denna
nettokostnad överstiger hela vår BNP.
 
Forskarna menar också att denna typ av fri invandring inte är förenlig med ekonomiska
stanardmodeller. Då vi vet bättre än alla andra är det inte heller Alliansregeringens upp-
gift att tillämpa ekonomiska stanardmodeller. Vi fattar hellre beslut om nya satsningar utan
att ha en aning om vad det kan medföra.
 
Forskarna debatterar Annies förslag mycket begränsat och då fokuserat på hur det påverkar
landets välstånd. Man menar då att ett land inte blir rikare genom att fler blir fattiga.
 
Internationella forskare tycks inte ha förstått Alliansregeringens ansvarsfulla politik. Denna
syftar just till att återskapa fattigdomen, så att jobbblinjen framgångsrikt medför att fler tvingas
ta jobb  till låga löner inom yrken de inte vill acceptera idag.
 
Att då planera för ytterligare invandring på 30 000 000 outbildade tycks vara det snabbaste
sättet att nå detta för Alliansregeringen viktiga mål.
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle statsminister de flesta av Er en fortsatt trevlig dag.
 
 
AE

CENTERPOLITIK, EN INTELLEKTUELL UTMANING

Spänner över ett vitt fält
 
Häromdagen informerade förre statsministern Göran Persson oss om att politik
är den högsta formen av intellektuell verksamhet.
 
Uppenbarligen tänkte han på sig själv, någon annan kan ju inte komma på
fråga.
 
Några dagar senare presenterar en arbetsgrupp från Centerpartiet ett förslag som
går ut på att vi ska ha fri invandring.
 
Förslaget motiveras av att vi behöver arbetskraft och att denna arbetskrafts-
invandring ska motverka avflyttningen från glesbygder.
 
Avfolkningen från glesbygder sker ju kontant för att dessa ha få arbetskraftstillällen
att erbjuda.
 
Nu menar alltså Centerpariet, på fullt allvar får man anta, att analfabeter från
olika oroshärdar, som kommer hit för att hämta pengar, ska ta de arbetstill-
fällen, som inte finns.
 
Att iden redan faller på förstadiet genom att dessa analfabeter föredrar olika ghetton
är ju inget man behöver beakta, det heller.
 
Man blir tydligen visare för var dag.
 
NU VET MAN OCKSÅ ATT POLITIK KAN OMFATTA ÄVEN DEN LÄGSTA
FORMEN AV INTELLEKTUELL VERKSAMHET.
 
 
Den lägsta formen av intellektuell verksamhet
AE

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle, kraftfulle och mentalt handikappade statsminister hälsar de flesta
av Er välkomna till en ny dyster söndag.
 
Dagarna blir nu allt dystrare och i takt med detta blir jag allt bittrare. Jag säger som
min vän Adolf, otack är världens lön.
 
Här har jag år efter år försökt framställa saker för att vilseleda medborgarna. Jag har
ljugit om än det ena, än det andra, men allt tycks nu vara förgäves.
 
Jag har, som min gode vän Adolf, underblåst våld mot dissidenter, men även detta tycks
vara förgäves.
 
Jag har, som min gode vän Adolf, samtyckt till Europas största judeförföljelse, men även
detta tycks vara förgäves, otack är min lön.
 
De blir nu allt fler och vi ansvarsfulla moderater blir allt färre.
 
De strömmar till från alla håll, först ut var våra unga framtidshopp, som inte var så lätta att
lura. Sedan anslöt sig många ur medelklassen, som bara går att lura upp till en viss gräns.
 
Nu visar sig även gamla, och till och med pensionärer, vara mer ansvarsfulla för landet än
vad vi ansvarsfulla moderater är.
 
Fler och fler börjar nu kräva att moderaternas kärnväljare, kriminella importerade från Afrika
och Mellersta Östern, inte ska få större rättigheter än svenskar.
 
Man kan i dessa dagar till och med se och höra förrädare, som menar att att vi måste få be-
hålla vår identitet och traditioner.
 
Vart är vi på väg, med denna utveckling blir Sverige snart som andra länder, och den dagen
fruktar jag.
 
Risken är tyvärr stor att vi moderater inte skulle få så många röster om Sverige skulle bli som
andra länder.
 
10 % i senaste SIFO, och gamla och begåvade som strömmar till, det blir många sömnlösa
nätter framöver.
 
Och ovanpå detta Per Slingerman som lämnat oss, vem ska nu tala om för oss hur vi ska
ljuga på bästa sätt., nej otack är världens lön.
 
Och med dessa bittra ord önskar jag allt färre en fortsatt trevlig dag. Själv ska min gode vän
Waberi och jag ta en sväng runt om i staden och förvissa oss om att ingen äter pepparkakor.
Jag önskar framlidne Adolf kunde stå vid min sida i dessa dystra tider.
 
AE
 
 

VÅRT STABILA POLTISKA SYSTEM

Som står pall i alla väder
 
USA  må vara världens supermakt fortfarande, men invånarna tycks inte
ta hänsyn till detta när de väljer sitt politiska ledarskap.
 
Man tar alltför stora risker när man väljer dessa och nu visar sig detta
akut genom att landet inte har en fungerande utrikesminister.
 
Utrikesminister Hillary Clinton har drabbats av uttorkning, ramlat och
slagit sig.
 
OCH FÅTT HJÄRNSKAKNING
 
Det är i sådana lägen det som mest tydligt framgår hur framsynta vi är i det
bästa landet av alla.
 
Även svenska politiker ramlar, men att de skulle drabbas av uttorkning
är inget som vi behöver oroa oss för.
 
Gudrun Schyman uppges ruska på huvudet och menar att detta är otänk-
bart i jämställdhetens Sverige.
 
Alla tillfrågade politiker menar också att vi cetrifierat och kvalitetssäkrat vårt
system,så att våra valda inte kan torka ut, ramla och få hjärnskakning.
 
Ramla, ja det sker titt som tätt, de flesta är inte vana att stå på egna ben,
därför måste de försörjas livet ut på offentliga medel.
 
Uttorkning, förekommer, men utgör inget större problem. Undantag finns,
vem minns inte förutvarande statsminister Ingvar Carlsson, något mer
knastertorrt fanns väl knappast.
 
Man menar också att vissa politiker ibland kan bli lite omskakade, många väcks
ofta lite brådstörtat i sina riksdagsbänkar.
 
Men på en punkt tycks enigheten närmast total.
 
Att någon skulle kunna få HJÄRNskaning är det ingen som kan föreställa sig.
 
Det känns då tryggt att veta att vi har denna höga beredskap, när vi inte har något
annat försvar att luta oss mot.
 
 
Vaccinerad mot hjärnskakning
AE
 

MARIA LARSSON OCH DAGENS GRODA

Utveckling i fel riktning
 
I dagens BT skriver Maria Larsson, mera känd som Grodan för alla sina grodor,
ett debattinlägg under rubriken "Stärkt stöd för utsatta barn".
 
Där hävdar Grodan att "alla barn har rätt att få växa upp under trygga förhållande"
och sedan slår hon fast:
 
Vi kristdemokrater gör allt för att detta ska bli verklighet.
 
Rent nonsens, en riktig groda.
 
Alliansregeringen, där KD ingår gör föga, om något, för att barnen ska få växa
upp under trygga förhållanden.
 
I stället försöker man skapa ett substitut, som går ut på att barn som vuxit upp otryggt
ska hanteras på ett visst sätt.
 
Socialtjänsten ska marknadsföra sig bättre, man inför "barntjänsten på nätet",
man ska få en "egen" socialsekreterare, som då ska besöka barnet "regelbun-
det" mm mm.
 
Inget av detta medför att "barn växer upp tryggt".
 
I den bästa av världar kan möjligen dessa förändringar marginellt medföra bättre
stöd för de barn som vuxit upp otryggt och behöver stöd.
 
Här har man valt fel väg och kör med den drucknes envishet allt fortare i en riktning
där allt fler mår allt sämre.
 
Så att alltmer stöd behöver sättas in.
 
För att denna trend ska brytas måste man tänka om, helt, och välja en helt annan väg.
 
Barn ska ges möjlighet att växa upp så tryggt att de i normalfallet blir så starka
att de inte blir utsatta och behöver stärkt stöd.
 
DEN OMVÄRDERINGEN KAN KD INTE GÖRA I SITT NUVARANDE SÄLLSKAP, INTE
HELLER I NÅGOT ANNAT SÄLLSKAP PÅ DEN POLITISKA KARTAN.
 
Ska en sådan omsvängning kunna genomföras behövs politiker som är seriösa och an-
svarsfulla, på riktigt, inte den ansvarsfulles ansvarsullhet.
 
Stärkt stöd för utsatta barn går före
stöd så att barn ej blir utsatta
En riktig groda, igen
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HÄGGLUNDS FUNGERANDE SAMHÄLLE

Frågan om brott och straff
 
De flesta minns den oerhört grymma och grova misshandeln på Kortedala Torg,utförda
importerade kriminella som senare satt och flinade i rätten under pågående rättegång.
 
SvD skriver om detta idag och refererar bland annat åklagarens beskrivning av det
grymma dådet.
 
JAG HAR ALDRIG HÖRT TALAS OM ETT SÅ BESINNGSLÖST VÅLD. DETTA ÄR
SKRÄMMANDE FÖR MIG, OCH DET ÄR SKRÄMMANDE FÖR DE POLISER SOM
JOBBAR MED ÄRENDET.
 
Alla vet vad som hände med de flinande importade kriminella.
 
140 timmars ungdomstjänst och ingen export dit där de hör hemma.
 
De kan alltså fortsätta att begå brott och att fortsätta att flina i rätten när man låtsas
straffa dem.
 
SvD refererar också till ett uttalande av Göran Hägglund, master in master när det gäller
till inte förpliktigande floskler. Han sa:
 
"Straff är nödvändigt för allas skull. Frågan om brott och straff har i hög grad varit
frikopplat från djupare moralfrågor även inom borgerligheten. Ett fungerande sam-
hälle måste göra sitt bästa för att uppsöka och straffa dem som bryter mot lagen.
Vi måste upprätthålla signalsystemet för vad som är rätt och fel".
 
Nu vet vi vad Göran Hägglund menar med signasystem och vad som är rätt och fel.
 
140 ungdomstjänst för det besinningslösa våld åklagare och polis kommit i kontakt
med.
 
Det är bra för oss väljare att få så tydligt klarlagt var Göran Hägglund står i frågor som rör
brott och straff.
 
Nu vet vi vilket parti vi inte ska rösta på om vi vill ha ett fungerande samhälle, för det
var begreppet "fungerande samhälle" Göran Hägglund använde.
 
SvD ställer frågan: "Vad säger Göran Hägglund nu ?"
 
Varför skulle han säga något nu, han har ju sagt allt tidigare, 140 timmars ungdoms-
tjänst för det mest besinngslösa våld man kan tänka sig.
 
Frågan rymmer också en annan domension, men den får vare sig SvD eller Göran Hägglund
prata om.
 
Detta besinngslösa våld utövades av importerade kriminella som uttryckt sig i termer
som tyder på att det var ett hatbrott.
 
ETT HATBROTT RIKTAT MOT EN  REPRESENTANT FÖR DE OTROGNA, DESSA INTE BARA
FÅR MAN SKA SPARKA IHJÄL DE SKA MAN SPARKA IHJÄL, OM MAN HAR DEN RÄTTA LÄRAN.
 
Lek med tanken, lek med tanken, bara för en liten, liten stund.
 
TÄNKA, MEN BARA TÄNK, FÖR DET FÖREKOMMER INTE, ATT 8 UNGDOMAR TILLHÖ-
RANDE SDU UTÖVER DET MEST BESINNNINGSLÖSA VÅLD MAN KAN TÄNKA SIG MOT
EN "PEPPARKAKSGUBBE".
 
TÄNK, MEN BARA TÄNK, FÖR DET FÖREKOMMER INTE, ATT "PEPPARKAKSGUBBEN"
BLIVIT SKADAD FÖR LIVET OCH BLIND PÅ ENA ÖGAT.
 
Vad hade Göran Hägglund sagt , det vet vi.
 
DÅ SKULLE DET FINNAS ETT SAMBAND MELLAN BROTT OCH STRAFF, SÅ ATT VI FÅR
ETT FUNGERANDE SAMHÄLLE.
 
Men bara DÅ.
 
 
Valslogan;  Rösta på mig om Du inte
vill ha ett fungerande samhälle
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRISKOLOR FÅR KRITIK

Skygglappar på
 
Europarådets parlamentriska församlig kommer att lägga fram en rapport där
man är strark kritisk till hur Sverige driver friskolor.
 
Rapporten kommer att peka på att kontrollen i systemet är för slapp och att
sk sekteristiska friskolor kan förekomma.
 
Vem hade väntat sig något annat än denna kritik ?
 
Rapporten kommer också att lyfta fram att svenska myndigheter alltför sällan
granskar enskilda friskolor
 
Vem hade väntat sig något annat än denna kritik ?
 
Representant för utbildninsdepartementet menar att systemet inte är slappt och
att kontroller sker
 
Vem hade väntat sig något annat än att ingen kritik kan tas emot ? Är man mest ansvars-
full och slår sig för bröstet i alla frågor då biter ingen kritik.
 
Men tyvärr visar rapporten på samma rädshågsla, som vi ser dagligen.Man pekar ut just
scientologer och Jehovas Vittnen, som exempel på friskolor, som kan tänkas vara sekter-
istiska.
 
Hur många sådana finns det ,knappast några, tycks inte utgöra något problem överhuvudtaget.
 
Hur många sekteristiska friskolor, finns det där man lär ut koranen, lär sig avguda Allah,
lär sig vikten av månggifte, olikhet mellan könen mm mm.
 
Väldigt många, alltför många och alltför sekteristiska.
 
Rapporten kanske inte kommer att tas emot så illa ändå.
 
Att fokusera på det lilla problemet och blunda för det stora problemet, det borde väl
passa svenska myndigheter alldeles förträffligt.
 
Har man tur kanske man hittar någon liten friskola, driven av Jehovas Vittnen, i någon guds-
fögäten håla.
 
Samtidigt behöver man ju inte underblåsa främlingsfientligheten genom att säga som
det är.
 
Sekteristiska koranskolor är ett vanlige och större problem i Sverige än sekteristiska
skolor drivna av Jehovas vittnen.
 
Men inte ska man se det som finns, när man kan se det som inte finns.
 
Den högsta formen av intellektuell verksamhet, var det inte så Göran Persson beskrev
det ?
 
 
Var är skogen, jag ser bara en massa träd ?
AE
 
 

GROV POLITISK SATIR AV GÖRAN PERSSON

En humor som framstår som pinsam
 
SvD har idag en lång intevju med förre statsministern Göran Persson.
 
När man läser denna kan man förledas tro att man läser Grönköpings
Dagblad.
 
Göran Persson visar exempel på en svårslagen satir och humor,
men den är så grov att den närmast fastnar i halsen.
 
Anständigherten kräver att man inte driver satiren alltför långt och här
har Göran Persson definitivt gått över gränsen, när han hävdar:
 
Politik är den högsta formen av intellektuell verksamhet.
 
Satir är ofta ett slagfärdigt sätt att föra fram ett budkskap, men blir den
för grov träffar den oftast över målet.
 
Och det gör den defintivt här.
 
Sedan bör det ju vara en underförstådd regel att man inte driver satiren
alltför långt med de som har svårast att förstå den.
 
Skulle vi vara den högsta formen av
intellektuell verksamhet
AE

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle, kraftfulle och mentalt handikappade statsminister hälsar de flesta
av Er välkomna till inledningen på en ny helg.
 
Idag kan man läsa Göran Perssons tankar rörande det förgångna i en intevju i Sven-
ska Dagbladet. Här man kan urskillja de stora avgörande skillnaderna mellan honom
och mig, den mest ansvarsfulle statschefen i hela Europa.
 
Göran Persson tycck mena att han börjar ångra vissa saker offentligt. Redan detta
uppenbarar vad som skiljer oss åt.
'
Jag ångar aldrig någonting,har jag bitit mig fast i någonting, ångrar jag aldrig någon-
ting, hur fel det än kan bli, andra får ju betala.
 
Göran menar också att ägarstyrningen av Vattefall misslyckades under hans tid.
 
Den ansvarsfulla Alliansregeringen har inte misslyckas med styrningen av Vattenfall
under vår tid, vi har inte styrt någon överhuvudtaget och då kan ingen styrning miss-
lyckas, det trodde jag alla förstått efter alla uppmärksammade fester och slöserier.
 
Göran är kritisk till att vi rest runt i världen och slaget oss för bröstet om hur duktiga
vi är. Han menar att detta kan  straffa sig.
 
Jag räknar också med att detta kommer att straffa sig, och då är det skönt att veta att
det är väljarna som straffas, inte vi som slagit oss för bröstet.
 
Min föregångare visar också vilka snäva perspektiv som styrde honom, han menar att
politiker ska behärska detaljer, förstå sin samtid och begripa människors oro.
 
Vi i Alliansregeringen beaktar inga detaljer, när vi fattar beslut är det vår ambition att
inte kunna förutse vad som händer, det som sker det sker, och detta präglar de flesta
privatiseringar.
 
Till viss del delar vi hans bedömning att man måste begripa människors oro, just nu är
opinionen sådan att det finns många moderater, som bekymrar sig över sina förmåner
efter nästa val, och det är en oro man måste ta på allvar.
 
Göran Persson gört ett stort nummer av att ha gått från statsminister till bonde och berättar
att han till våren ska utöka antalet kor från 35 till 40. Här ser man ytterligare ett exempel
på en politiker som fastnar i detaljer och fäster alltför stor vikt vid ord.
 
Att arbeta med kor, eller med åsnor och får som vi på regeringskansliet tvingas till varje dag,
kan ju inte tillmätas en avgörande skillnad.
 
Göran uppger sig vara kritisk till ägarstyrningen av Vattenfall och menar att Maud var totalt
frånvarande vid Vattenfalls köp av holländska Nuon. Här skjuter han återigen in sig på detal-
jer, Maud var aldrig närvarande i den meningen att hon förstod någonting.
 
Och med detta vill Er ansvarsfulle statsminister hälsa de flesta av Er en fortsatt trevlig dag.
 
 
AE

RIKSDAGSMAN UTE OCH RESER IGEN

Åter  en  Ulrik
 
I dag kan man läsa i BT att riksdagsmannen Ulrik Nilsson, mer känd som resenären,
varit ute på resa och denna gång besökt Afganistan.
 
Ulrik Nillson tillåter sig vara skämtsam på flera sätt, och det uppskattas.
 
På frågan varför han rest till Afganistan blir svaret att det beror på att Sveriges enga-
gemang övergår till civil styre.
 
Riktigt underhållande, och ett bra exempel på satir över sin egen person, det
vet ju alla att resenären Ulrik Nilsson reser mycket, därför att han tycker att
det är roligt och att andra betalar, helst i form av regelrätta semesterresor.
 
Sedan tycks det vara många som ser dessa kostnader som väl investerade pengar.
 
Med hänvisning till tidigare insatser på olika områden tycks många tycka att
resenären gör mer nytta borta än hemma.
 
Resenären uppger också att han lyssnat på militära företrädare. Här blir underhålls-
värdet oerhört stort, och man blir imponerad över att en politiker visar sådan distans
till sina egna egenskaper.
 
Att Ulrik Nilsson skulle lyssna bör väl ändå vara ett av de roligaste skämten i
år.
 
 
Riksdagsmannens reseskildring
AE
 

MAFFIAN STYR BORÅS STAD

Politiska ockrare
 
I dagens BT kan man läsa en insändare, som är kritisk till den uthyrning Borås
Stad har till Migrationsverket.
 
Är insändarens uppgifter korrekta är det en bekräftelse på vad som rent allmänt
tycks kännetecka Borås Stad.
 
En ren ganster/maffiastad där gällande regler bara tillämpas när det passar
och där man betalar mindre än vad man är skyldig  betala och där man tar mer
betalt än vad man har rätt till.
 
Att hyra ut en liten stuga för på 15 kvadratmeter och hänvisas till gemensamma be-
kvämlighetsinrättningar och för detta ta 21 000:- per månad är en bekräftelse på o-
vanstående.
 
Men Borås Stad är påhittiga, som alla andra maffiosis, när det gäller att roffa åt sig
otillbörligheter.
 
Är det inte tillåtet ta 21 000:- per månad, därför att man skulle få backa i en
hyrestvist, kan man ju kringgå det hela genom att hyra ut per dag.
 
SKÄNDLIGT, OANSTÄNDIGT, OMORALISKT OCH FÖRKASTLIGT.
 
Vi väljer inte våra politiker för att de ska kringgå olika regler för att kunna roffa åt
sig.
 
Vi väljer våra politiker för att vi vill vara stolta över dem och vår stad.
 
INTE FÖR ATT VI SKA BEHÖVA SKÄMMAS ÖVER DEM OCH VÅR STAD.
 
Man får hoppas att insändarens sakuppgifter inte är korrekta.
 
 
 
Etik, vad är det för en djävla hund ??
AE

SvD GÅR MOT STRÖMMEN

Antisemitismen i Sverige
 
När man i dag läser SvD tappar man hakan, SvD är rättfram i en fråga man inte
får tala om.
 
SvD beskriver vardagshändelser i Malmö, vardagshändelser som borde få varje
ansvarskännande människa att känna förskräckelse.
 
Och inte bara förskräckelse.
 
Man borde omedelbart inse att vi ska sluta att importera antisemitism från
Mellersta Östern.
 
Hitlerhälsningar mot "judebarn", "kasta på juden" lekar mot judebarn, hakkors
hos "judehoror" och "judesvin".   MM MM MM MM.
 
Och detta låter vi pågå, dag efter dag, år efter år, därför att våra ledande
politiker lämnat sitt tysta samtycke.
 
DEN MEST OMFATTANDE JUDEFÖRSFÖLJELSEN I EUROPA FINNS ALLTSÅ
I SVERIGE, MED LEDANDE POLITIKERS TYSTA SAMTYCKE.
 
För samtycket finns ju, annars skulle de gjort något, det finns möjlighet att göra något.
 
Man kan sätta stopp för importen av antisemitism från Mellersta Östern.
 
SvD skräder inte orden.
 
Trakasserier, incidenter och attacker har blivit vardag för Malmös judar, en skam för
Sverige menar man.
 
Till skillnad från Eric Ullenfån, som använder uttrycket svenskar, när det gäller att peka
ut skyldiga till antisemitismen, är SvD klar och tydlig.
 
Bakom allt detta ligger importerad antisemitism, och det är inga "svenskar".
'
IMPORTERAD ANTISEMITISM.
 
Politikerna i Sverige har fått landet att landa upp och ner.
 
De svenskar som är kritiska till judeförföljelserna blir kallade rasister medan anti-
semitisterna, som trakasserar judar, blir kallade antirasister.
 
Hur kan det bli så tókigt att allt vänds upp och ner. Här kommer Torgny Segerstedts ord
väl till användning.
 
Väljer man politiker som är intellektuella pygmeer då blir allt upp och ner, rasister
blir antirasister och utsatta för rasism blir rasister.
 
På samma sätt som skedde under en viss Adolf i Tyskland under 1930- och 1940 -
talet.
 
ADOLF  OCH  FREDRIK
 
Man måste nypa sig i skinnet många gånger och ställa frågan:
 
Vad är det för underliga mekanismer som medför att vi svenskar tillåter våra politiker
att driva utvecklingen mot en moralisk katastrof ??
 
Det är bara vi väljare som kan ändra på detta, eller är det så illa att majoriteten av oss är
antisemiter, precis som majoriteten av politikerna tycks vara antisemiter.
 
Fråga bara Ilmar Repalu, han vet.
 
 
Hans ande tycks vila över Sverige än i dag
AE
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle, kraftfulle och mentalt handikappade statsminister hälsar de flesta
av Er välkomna till en ny dag.
 
I dag är jag mer irriterad än vanligt och jag hälsar absolut inte rikspolischefen välkommen
idag. Inte heller den lögnaktiga handelsministern vill jag veta av idag. Ta sig  friheten
att förklara krig mot EU, en oförlåtlig synd.
 
När det gäller att skapa motsättningar, spänningar och stridigheter är det jag som driver
de frågorna, det ankommer inte på handelsminstern att agera här,
 
Rikspolischefen ser jag som en ovälkommen gäst i vårt samhälle, just nu känns det som
att jag inte vill ta i honom med tång.
 
Hans öppenhjärtliga och sanningsenliga debattinlägg i Dagens Nyheter är ett slag i ansiktet
på mig personligen, Er ansvarsfulle statsminister.
 
Här har jag år ut och år in fört de mentala svenskarna bakom ljuset och fått dem att tycka
att vi ska importera grov krimininalitet.
 
Och nu skriver då denne rikspolischef, jag kan inte ens ta hans namn i min mun, att rörligheten
över landsgränsen och de avskaffade gränskontrollerna medför en växande grov organiserad
brottslighet och skapar parallella samhällen.
 
Som om jag inte visste det, men det innebär ju inte att andra ska veta det. Ett bättre sätt att
underblåsa främligsfientlighet får man leta efter, här tycks den där rikspolischefen gå rasisternas
ärende.
 
Och risken är ju att effekten av att ta in extremisten Waberi i riksdagen klingar av och allt färre
grovt kriminella kommer till landet och röstar på moderaterna.
 
Den där rikspolischefen har inte heller lyssnat på mig, han har inte lyssnat på Er ansvarsfulle
statsminister, jag tror knappt det är sant.
 
Han påpekar, visserligen fullt sanningsenligt men ändå, att utanförskap och segragation skapar
en ökad grov kriminalitet.
 
Här får jag anstänga mig för att bryta ut i otidigheter, det är ju dessa grupper jag hävdar ska
rädda vår välfärd, och nu är de plötsligt grovt kriminella.
 
Att vara så sanningsenlig kan inte tolkas på annat sätt än att han går sverigedemokraternas
ärenden.
 
Men värst av allt är att han menar att grovt krimimella, importerade utifrån, ska utvisas ur riket.
 
Här går han definitivt för långt, Waberi är fullständigt ur gängorna, och hur har han tänkt att de
som utvisas ur riket ska kunna rösta på moderaterna.
 
Ska någon utvisas är det den där rikspolischefen, han ska inte lägga sig i vårt valarbete.
 
Han pekar också på lyckosamma insatser i Södertälje. Här har ju polisen gett sig på våra
allra käraste kärnväljare, kapitalister som arbetar inom frizoner, och det kan få allvarliga kon-
sekvenser. Dessutom kostade det ju 200 miljoner i rättegångskostnader, pengar som skulle
kunna användas bättre, exempelvis för att höja politikers pensioner.
 
Och som avslutning föreslår han att vi politiker skulle bidra till att stoppa ökningen av den im-
portade grova krimininaliteten. Vill han göra gemensam sak med sverigedemokraterna är det
hans sak, men då får han också ta konsekvenserna.
 
Jag räknar därför med att folk ska förstå att det är legitimt att bryta sig in i hans lägenhet och
knivskära honom, för det kan ju bli följden när man har de åsikterna.
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle statsminister de flesta av Er en fortsatt trevlid dag.
 
 
 
AE
 
 

H & M SOM KOLONISATÖR

Att ta men inte ge
 
Kalla fakta hade ett program om H & M och Stefan Perssons makalösa fram-
gångar.
 
Att Stefan Persson varit en framgångsrik företagsledare råder det ingen tvekan
om, företaget har år efter år stigit i värde.
 
Den specifika kompetensen att driva en företag framgångsrikt går inte att
ta miste på.
 
Men räcker det att driva ett företag framgångsrikt, tydligen, även om programmet
gav en bister eftersmak.
 
Livslön i Bangladesh uppgår till ungefär 1 500 SEK i månaden och de anställda
tjänar 250 SEK i månaden. Detta räcker inte ens till nödtorft i livet.
 
Och detta för att Sfefan Persson ska bli ännu rikare och vi andra kunna köpa en
blus för 129:- i stället för 159:-.
 
Programmet gav upphov till beydande eftertanke.
 
En förmögenhet, uppgående till 168 miljarder SEK, 8:ne rikast i världen.
 
Summan är svindlande och förmögenheten ger en avkastning på minst 15 miljar-
der SEK om året.
 
Bara avkastningen är så svindlande att Stefan Persson och hela hans släkt
inte skulle kunna konsumera avkastningen hur hårt de än ansträger sig.
 
1 % av förmögenheter är en bråkdel av årets avkastning. Enligt siffror från SOS barn-
byar kan ett utsvultet barn i Afrika ges både mat, bädd, utbildning och framtidstro
för 200:- per månad.
 
1 % av den aktuella förmögenheten skulle alltså göra det möjligt att ge 1 000 000
fattiga barn mat , framtidstro mm. Denna summa skulle alltså kunna avsättas
utan att det märktes och förmögenheten skulle ändå per år stiga med ungefär
15 miljarder SEK, en summa som inte går att göra åt.
 
I USA har det vuxit fram en allt större insikt om att förmögenheter skapade på detta
sätt skett genom att andra bidragit, och utnyttjats. Man har där mer och mer insett
att man därför måste "ge något tillbaka" och skapar fonder för välgörenhet mm.
 
I Sverige saknas denna insikt, där gäller fortfarande det extrema rofferiet helt i klass
med forna tiders kolonialism, där man med hjälp av vapenmakt tog de naturtillgångar
man behövde.
 
Detta pågår fortfarande, år efter år, miljard skapas efter miljard, och skaparen
blir bara rikare och rikare.
 
Och de som gjort denna resa möjligt förblir fattiga år efter år, en del dukar under för
de påfrestningar som gör det möjligt att Stefan Perssons förmögenhet ökar år efter
år.
 
Man må vara hur duktig företagare som helst, när det bygger på att fattiga och utsatta
utnyttjas maximalt uppstår frågan:
 
Är detta vettigt, är Stefan Persson värd doktorshatten ??
 
Svaret är ganska så givet, även om det kan kännas obehagligt.
Svenska kolonialism år 2012
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN HAVERERAD VÄLFÄRDSINDUSTRI

Skattemedel på irrvägar
 
Skatteverket har utarbetat en rapport om statusen i den svenska välfärdsindustrin,
en industri för vilken moderaterna främst står som arkitekt.
 
SvD återger och kommenterar denna rapport och det blir ganska så uppenbart att
något gått snett, väldigt snett, här också.
 
För att förstå varför det gått så snett måste man känna till att det finns inget annat
land i hela världen som gått så långt när det gäller att låta marknadskrafterna
fritt få roffa åt sig av offentligt finansierad välfärd.
 
Vi är alltså bäst här också, eller kanske sämst, uppgifterna tyder nog mer på det
senare.
 
-  17 av 23 värlfärdskoncerner, ägda och styrda av välfärdsoligarker, betalar ingen
    bolagsskatt trots att de har stora rörelsevinster, pengarna förs ut till skattepara-
    dis
    Här hjälper aldrig så låga nominella bolagsskatter, även om bolagsskatten sätts
    till "0" ger det inga effekter
- Ränteavdrag till utlandet har byggt upp ett underskott på 2,7 miljarder , vilket inne-
   bär att skatt inte heller kommer att betalas inom överskådlig tid
-  Ett stort antal tandläkare, med offentligt finansierad verksamhet, har skapat sk hol-
   dingbolag i skatteparadis och undviker därigenom beskattning
-  Koncerner byter räkenskapsår enbart för att trixa med och få ner skatten
 
mm mm mm
 
SvD kallar detta för finansiell ingenjörskonst, som medför att oerhört stora skatter
undandras Sverige.
 
SvD ställer också frågan om poliktiker inte här varit för naiva. En märklig frågeställ-
ning kan det tyckas, vi vet jui svaret.
 
Fast de sk Nya Moderaterna har inte varit naiva, inte i detta avseendet.
 
DÄR ÄR MAN BERÄKNANDE
 
De har som primärt mål att välfärden ska undergrävas, och att många ska leva
på vad man kallar svältgrånsen, samtidigt som de vill föra över offentliga medel
till olika marknadsoligarker för att öka deras redan stora förmögenheter.
 
Och dessa röstar så många på, tänk att välfärdsoligarkerna har så stora familjer, för
man måste väl tillhöra den inte kretsen här för att rösta fram något så absurt.
 
Moderat devis inom välfärden:
Många får ge vad ett fåtal får, får förresten ??
AE
 
  

TELIACHEFEN HAR FÅTT HJÄRNSVIKT

Telias ledning har tappat greppet
 
Frågan är kanske om man någonsin haft något grepp, skulle så vara tycks det
nu vara tappat, riktigt ordentligt.
 
Telias ledning tillbakavisar anklagelser om att mutor skett med hänvisning till
ett brev som erhållis från uzbekiska myndigheter.
 
Undra vem som styr dessa processer, kan det möjligen vara den familj
som fått mutan ??
 
Här tycks Telias ledning fått hjärnsvikt.
 
Enligt brevet skulle allt agerande skett "i full överensstämmelse med de lagar
och förordningar som tillämpas i Uzbekistan"
 
Det är väl egentligen det som är själva problemet. Diktatorn styr allt enligt
egna lagar och förordnar själv vilka mutor han ska ta.
 
Att vara så naiv, eller kanske oseriös, eller ännu mer kanske enfaldig, att
man använder detta brev som bevis för att man inte mutat, kan bara tolkas
på ett enda sätt.
 
TELIAS LEDNING SKA INTE VARA TELIAS LEDNING.
 
Ett brev betyder så mycket, här att
Telias ledningtappat greppet, totalt
AE
 

OCKUPATIONSPOLITIK OCH SAMVETE

Torgny Segerstedts bevingade ord
 
BT har idag en krönika kopllad till Torgny Segersdtedt, känd från 2 VK för
sin kritik mot Nazi Tyskland och Hitler.
 
Vi minns hans uttalande: "Det är ej rådligt att handla emot sitt samvete".
 
Detta förhållningssätt tycks numera inte omfattas av många. Moderna sam-
hällsbyggare tycks vilja eftersträva en variant av detta:
 
Det är ej rådligt att tänka och tala fritt.
 
I vart fall tycks det numera gälla i Sverige, här ska man tycka enligt natinellt
upprätta planer för värdegrunder.
 
Krönikan blickar tillbaks till den tiden då det var rådligt att ha samvete, men
man ser tydliga kopplingar till dagens moderna Sverige.
 
Torngy Segerstedt kritiserade, vad som han benämnde som intellektuella pyg-
meer.
 
Trots alla krigsrättegångar efter kriget tycks många intellektuella pygmeer ändå
ha övervintrat och klarast sig ganska så bra.
 
Till och med så bra att många av dem numera att ledande politiska befatt-
ningar i Sverige.
 
Kröikan pekar på det faktum att Per Albin Hansson försökte utforma en eftergifts-
politik för att Sverige inte skulle bli ockuperat. Här ser vi både skillnader och lik-
heter.
 
Likheten utgörs av omfattande eftergifter mot andra kulturer och skillnaden
utgörs av att vi nu eftersträvar en ockupation, inte försöker undvika den.
 
Krönikan tar också upp dåtidens  flyktingpolitik, som då omfattade judar, och menar:
 
Den var som hårdast när den som mest behövdes.
 
Där har ju skett en radikal omvärdering:
 
Nu är den som slappast, när den som ´minst behövs.
 
Regeringens politik beskrevs som både principlös och naiv.
 
Där har ju uppenbart inte mycket förändrats.
 
 
Vissa enklaver redan ockuperade
AE
 

FRAMGÅNGSRIKA KULTURTSNINGAR

Framgångsrika satsningar på kulturen
 
När det gäller den svenska kulturen har Alliansregerinen varit väldig tydlig.
 
Vår svenska kultur är inget att ha, den är barbarisk, och den bör ersättas
av den kultur vi kan finna i Nordafrika, Mellersta Östern och Afganistan.
 
Vår framgångsrika och omfattande invandringspolitik bygger till stor del på
denna ambition, att införa en ny högre kultur i det tidigare barbarlandet Sverige.
 
I detta arbete är alla medel tillåtna, till och med att kränka de som får kränkas,
och de som får kränkas är tydligt urskiljbara.
 
Kristna svenskar och så förstås sverigedemokrater, men de senare räknas
ju inte.
 
När det gäller kränkningen av svenska kristna skedde ett framgångsrikt genombrott
i samband med att Jesus framställdes som homosexuell i Uppsala Domkyrka.
 
En värdig manifestation ledd av självaste ärkebiskopen.
 
Inte någon gång i modern tid har så många kristma svenskar blivit kränkta så
framgångsrikt.
 
Det framstår därför inte som speciellt överraskande, snarare är det en logisk fort-
sättning, att gruppen svenska kristna blir utsatta för fortsatta kränkningar med Upp-
sala Domkyrka som bastion.
 
Ett luciafirande i Uppsala Domkyrka med huvudnumret en rappare måste
väl ändå utgöra det definitiva beviset att vi äntligen tagit det slutliga steget
till en högre kultur.
 
När nu inga andra får kränkas är det skönt att man hittat en grupp, svenska kristna,
som tillåts bli utsatta för den samlade mängden kränkningar.
 
En form av nollsummespel ??
 
Det positiva, får man väl anta, är att Sverige alltmer tycks uppvisa likheter med de
länder som ska ge oss den högre kulturen.
 
Förföljelser och kränkningar av kristna är ju också tämligen vanliga i de länder
varfirån våra kultursatsningar  numera hämtas.
 
Du ska inte häda andra än kristna,
det moderna 11 budordet ?
AE

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle, kraftfulle och mentalt handikappade statsminister hälser de
flesta av Er välkomna till en ny dag.
 
Tack vare vår ansvarsfulla politik går tågen inte i dag heller.
 
Ridsdagen kommer under dagen att besluta om infrastruktursatsningar, där
vi vill lura alla till att tro att det sker satsningar.
 
Vi uppmanar nu oppositionen att i samband med detta ta det ansvar vi själva
inte tagit.Vi i Alliansregeringen ser här gärna att problemen löses av andra,
som att all snöröjning mm sköts av de som borde kunna åka till arbetet.
 
Järnvägens problem handlar väldigt lite om kyla och snö, problemen är kopp-
lade till eftersatt underhåll under 6 år. Här vilar ett tungt ansvar över oppositionen,
som borde ha gjort det vi inte velat göra.
 
Med dagens beslut visar Alliansregeringen att vi vet som behöver göras, det vet
ingen annan.
 
Vi visar också när det behöver göras, det vet inte oppostionen. Samtidigt kräver
vi att oppositionen ska ta sitt ansvar för finansieringen, det är inget som den an-
svarsfulla Alliansregeringen kan påverka.
 
Finansieringen är knäckfrågan när det gäller att se till att tåg som inte går går.
Vi kräver därför besked av oppositionen hur den finansieringen är tänkt att ske,
då vi utgår ifrån att alla inser att det ät oppositionens uppgift, inte vår uppgift,
vår uppgift är att ansvarfullt hävda att oppositionen ska göra det vi borde ha
gjort.
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle statsminister de flesta av Er en fortsatt
trevlig dag. Själv kommer att att äta pepparkaksgubbar hela dagen, men det
kommer att ske utan att någon får se det.
 
Mycket av det jag gör tål nämligen inte att ses.
AE
 
 

BEVINGADE ORD WINSTON CHURCILL

Slutet på början
 
Winston Churcills bevingade ord under 2 Vk är ju väl kända:
 
Detta är inte slutet, det är inte ens början på slutet, det kanske är
början på slutet.
 
Hur skulle den frispråkige Winston Churcill, inte rädd för att vara kontgro-
versiell, ha beskrivit dages situation i Sverige:
 
- negerbullar förbjudet
- pepparkaksgubbar förbjudet
- stjärngossar förbjudet
 
Han skulle förmodligen ha beskrivit det precis som det är.
 
SLUTET  PÅ  SLUTET.
 
USA har sitt fiskala stup, Sverige har sitt invandrarstup.
 
När det gäller att klara sig från stupet är nog USA odds lite bättre, våra
odds tycks just nu vara obefintliga.
 
 
Ingen stjärngosse i år, då ger tom jag upp
AE

HAVERERAD ANHÖRIGINVANDRING

Moderat enfald i repris
 
Den moderate megafonen Jan Ericsson, riksgadsmannen som inte tycks kunna
tänka en tanke själv, fyller även i dag BT med floskler.
 
Ni avser flosklerna anhöriginvandring och försörjningskrav. Hela inlägget ger en
tydlig vink att han inget begriper, här heller, och inte heller vill begripa något, här
heller.
 
I megafonens tappning har vi generösa regler för asyl och de flesta tycker vi ska ge
en fristad för människor på flykt.
 
Det skulle också vara på sin plats att ha generösa regler för de som tvingas
att betala för dessa generösa regler, om det nu inte är någont annat än ge-
neröst.
 
Svenskfientlig generositet kanske vore en bättre beskrivning.
 
Visst är många på flykt, ment är ingen naturlag som säger att denna flykt ska
medföra att de hamnar i Sverige, mest avlägset beläget av alla länder.
 
Att de ändå hamnar i Sverige i så stor andel beror i stället på att de kan hämta
en större summa pengar här än i andra länder, och att vi tillåter att de ljuger mer
än vad man tillåter i andra länder.
 
Det finns mer korrekta sammanfattningar för detta än generositet.
 
Kanske ren enfald, skulle då bygga på att skolresultate tycks visa att vi är en-
faldigare än andra.
 
Att sedan driva en linje att andra länder bör driva en lika ansvarsfull politik som Sverige
är ju mer än enfaldigt.
 
Det är dessa länder som är ansvarsfulla, och inte Sverige, och de är Sverige som
bör närma sig dessa länder, inte tvärtom.
 
Allt annat ses som enfaldigt och ansvarslöst i alla länder.
 
Utom Sverige.
 
Vad vore en megafon utan lite floskler hämtade från Eric Ullenfån:
 
600 000 invandrare som går till sitt arbete varje dag, arbetar, betalar skatt och
försörjer sin familj.
 
Många av dessa 600 000 går till sitt arbete "varje dag" med hjälp av instegsrogrammet,
ett program som bara riktar sig till utrikesfödda och som medför att många arbetslösa
svenskar "inte kan gå till ett arbete varje dag och betala skatt".
 
Generöst ? Knappast, i vart fall inte mot svenskar. Enfaldigt ? Absolut.
 
Eric Ullenfåns floskler, nu uttrumpetad av megafonen, är en variant på det halvfulla
eller havlvtomma glaset.
 
Vi vet hur många utrikes födda det finns i Sverige, på ett ungefär, och beroende på hur
man räknar. Man skulle därför lika gärna kunna säga:
 
900 000 invandrare går inte till något arbete någon dag, betalar ingen skatt och blir
försörjda av andra.
 
Låter inte lika bra, men är lika sant, och är per defintion ett uttryck för främlingsfientlighet,
för vissa sanningar får man ju inte säga.
 
Inte i Sverige, år 2012, under Alliansregeringen.
 
Och  så detta ältande om försörjningskrav för anhöriginvandring. En havererad invandrings-
politik blir ju inte bättre av att den havererar ännu mer.
 
Man kan pröva hur många anhöriga som helst och vid ankomsten ställa krav på
bostad och försörjning.
 
DET AVGÖRANDE ÄR HUR DE BETER SIG, ELLER INTE BETER SIG, NÄR DE VÄL
FÅTT FAST FOT I LANDET.
 
Då är det fritt fram för dessa att hämta pengar från oss också, oavsett alla floskler man
ger uttryck för.
 
Ett haveri är ett haveri och
ett mislyckande är ett misslyckande,
fråga här gärna Carl Bildt den Store
AE

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle, kraftfulle och mentalt handikappade statsminister önskar de flesta
av Er välkomna till en ny dag.
 
I dag är jag så stolt att jag känner mig nästan lyrisk, på punkt efter punkt får nu vår
ansvarsfulla politik genomslag och i en snabbare takt än vi vågat hoppas på.
 
Det har nu gjorts beräkningar på den sk samhällskostnad som uppstår när tågen inte
går i Stockholmsområdet. Denna kostnad är mindre än 6 miljarder och bevisar att vi
även på denna punkt varit ansvarsfulla.
 
Det skulle kostat betydligt mer att sätta in underhåll som medfört att tågen gick, så här
har vår ansvarsfulla politik gett ett betydande nettoöverskott.
 
Olika individers umbäranden är inget vi moderater tar med i våra kalkyler, för oss är det
pengarna som räknas, och att de ska vara rätt fördelade, efter principen:
 
Allt mer åt allt färre.
 
Att tågen inte går är bara ett led i vår moderata strategi. Min gode vän moderaten Per,
blev för ett tag sedan dömd för att ha köpt vissa sexuella tjänster. Han försökte över-
klaga detta med hänvisning till att han inte fick erektion.
 
Efter detta driver vi i Alliansregeringen vår tågpolitik efter devisen, går inte det ena så går
inte det andra.
 
Även på andra områden ser vi snabba framsteg på olika områden.
 
Nu är det bara de mest främlingsfientliga elementen som äter pepparkakor. Förekommer
det ätande av pepparkakor på någon skola  kommer alla lärare på denna  därför att av-
skedas, då vi utgår ifrån att de sympatiserar med SD.
 
Sporrade av vår ansvarsfulla politik tar nu andra ansvarsfulla egna intitativ i rätt riktning.
 
Ett gott exempel på detta är förbud mot tomtar och stjärngossar, hemska kvarlevor från
vår barbariska kultur. Det utfärdas nu på vissa håll klara påbud hur en stjärngosse inte får
se ut om han ska se ut överhuvudtaget.
 
Påbjuden klädsel vit skjorta och svarta byxor, gör nu att det inte kan ske en förväxling med
Ku Klux Klan. Samtidigt har ansvariga ute  landet för förbjudit bärande av stjärna och huv
på huvudet, så att ingen koppling till tidigare barbariska traditioner kan skönjas.
 
Vi i Alliansregeringen ser med glädje på denna snabba utveckling och gör nu bedömningen
att vi kanske inte behöver invänta nästa vinter med att förbjuda all snö, så att ingen vit blir
kränkt.
 
Med detta vill Er ansvarsfulle statsminister önska de flesta av Er en fortsatt trevlig dag.
Själv kommer jag, i mån av tid, att besöka en viss inrättning.
 
 
AE
 
 
 

SVERIGE, PARADISETS FÖRKAMMARE

Det kostar på att vara världsbäst
 
Vi får dagligen höra att vi i Sverige är bäst i världen på än det ena och än det
andra.
 
Men det kostar på att vara bäst, ibland kan det bli riktigt dyrt, det kan bli
så dyrt att alla inte har råd att äta sig mätta.
 
Rapporter dräller in i stort sett varje dag. I dag dräller det in en rapport som visar
vad det kostar att vara bäst.
 
När det gäller livsmedelspriser visar nu en färsk rapport att priserna i Sverige ligger
30 % över snittet i hela EU.
 
Enbart Norge och Danmark har högre livsmedelspriser.
 
Men där kan man , till skillnad från Sverige, glädja sig åt att man har en mycket högre
köpkraft genom högre löner.
 
Så Sverige tycks faktiskt vara bäst i hela Världen här också, nåja i vart fall hela
Europa.
 
EN KÖPKRAFT SOM INNEBÄR ATT VI HAR DE HÖGSTA LIVSMEDELSPRISERNA
I HELA EU.
 
Det kostar på att vara bäst i världen.
 
För det kan väl inte vara så att vi har de högsta priserna för att vi just inte är bäst
i världen, nej det är ju en otänkbar tanke, vi har ju den ansvarsfulla Alliansregerin-
gen.
 
Det kanske är så att priserna är anpassade till pensionerade politikers köpkraft, det
skulle ju kunna förklara det hela.
Medborgare i världens bästa land
AE

DET STORA HOTET MOT MEDBORGARNA

Hotet mot medborgarna
 
Nu görs det plötsligt en stor affär av hot mot våra politiker, oacceptabelt om
det förekommer, men en droppe i havet jämfört med ett betydligt större hot.
 
POLITIKERNAS  HOT  MOT  MEDBORGARNA
 
SvD tar upp detta i en ledare i dag och är ovanligt ärlig i sin beskrivning. Man
återger ett uttalande som den ansvarsfulle gjorde med aneldning av att en
dissient i malmö blev knivskuren i sin lägenhet av tre sk antifacister.
 
Den ansvarsfulle sa ordagrannt:
 
 
"Jag vill gärna påpeka att de som lever på att driva upp ett vi- och dom-
tänkande och ett i grunden hatfullt sätt att se på relationer mellan männi-
skor ska inte bli förvånade om sådant händer"
 
Ett solklart uttalande som underblåser politiskt våld, nästan exakt så sa Adolf
om judarna, de förstörde till och med hela världsekonomin.
 
Hur ser SvD på detta uttalande, klockrent tydligt, man menar:
 
"Det är en typ av uttalande om våld mot opposition som man normalt bara
påträffar i auktoritär stater"
 
Exakt så skriver alltså SvD om vår ansvarsfulle statsminister, statschef i Sverige
år 2012.
 
Med normala mått är vi alltså en auktoritär stat, och det tycks stämma.
 
Hetsen mot SD och de former detta tar sig visar likheter med många tragiska
händelser i historien, såsom judförföljerserna, McCarthy I USA mot kommunister,
Kambojda, utrensingar i Kina och en del andra länder.
 
Morsvarigheten är alltså ett "normalt" inslag i Sverige år 2012.
 
Var tid har  danar utifrån sina förutsättningar sina ledare. Nazi Tyskland formade under
30 - talet sina ledare. Motsvarande skulle inte kunna hända i dagens Sverige, utan det
auktoritära ledarskapet tar sig andra former.
 
Men alla former, oberoende av tidsanda, går ut på att tysta oliktänkande, precis det som
händer i Sverige idag och som tar sig uttryck i politiskt våld som anstiftas och underblåses
av statsministern.
 
Fredrik Reinfeldt tycks ha sådana personliga egenskaper att det inte är en djärv gissning att
anta att han återfunnits i kretsen kring Adolf, om han levt på den tiden.
 
ADOLF  OCH  FREDRIK
 
 
Jag gillar inte heller oliktänkande
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEN INHUMANITÄRA HUMANITET

Hyckleri i världsklass
 
Världens mest omfattande och ansvarslösa invandring motiveras av humanitära
skäl och omsorg om sk utrikesfödda,eller  nyanlända.
 
Vad innebär omsorgen och vad grundar den sig på.
 
De flesta som kommer hit , c:a 95 %, saknar dokumentation som gör det möjligt
att identiera vederbörande.
 
Vi ger dem den identitet de vill  ha och sätter igång att dela ut pengar, ganska
så mycket pengar om man jämför med den hjälp man annars skulle kunna
ge för dessa pengar.
 
De som  kommer hit är mestadels inte överdrivet fattiga, på något sätt tycks de
haft råd med att betala resekostnader med ungefär 150 000:-.
 
Det finns heller ingen information som tyder på att de skulle ge intryck av
att ha svultit, en del är faktiskt ganska så välgödda.
 
Vad kostar det att dela ut pengar till dessa per månad ??
 
20 000: när man inkluderar allt är med säkerhet en väldigt låg siffra, i vissa fall
uppgår enbart den sk "hyran" till olika ockrare till denna summa.
 
Nyligen kunde man se ett program, som visade verksamheten vid SOS Barnbyar.
 
Där omhändertog man riktigt svältande barn, gav dem utbildning, mat och för-
hoppning inför framtiden.
 
DETTA UPPGAVS KOSTA UNGEFÄR  200:- PER MÅNAD.
 
Vi har alltså ett val vi ställs inför.
 
Att "hjälpa" en "låtsassvältande" till en kostnad av minst 20 000:- per månad
eller att hjälpa 100 riktigt svältande barn för 200:- per månad och barn.
 
Förutom att hålla undan svälten för dessa riktigt svältande barn täcker summan utbild-
ning och förhoppningar om en bättre framtid.
 
Dessa riktigt svältande barn ger dessutom intryck av att vara tacksamma för
hjälpen 200:- per månad till skillnad från "låtsassvältande" som kostar oss
minst 20 000:- per månad, där den sk tacksamheten ofta tar sig uttryck i våld-
täkter och brända bilar.
 
Av någon outgrundlig anledning anses det mer humanitärt och korrekt att hjälpa en
mindre behövande än 100  riktigt behövande.
 
VÄRLDSREKORD I HYCKERI TROLIGEN
 
Av ännu outgrundligare anledning kallar man de som vill hjälpa 200 riktigt svältande i
stället för en "låtsassvältande" för främlingsfientliga och rasister.
 
VÄRLDSREKORD I ENFALD TROLIGEN.
 
Förutom att vara mer humanitär med att hjälpa 100 i stället för 1 skulle man uppnå
ett annat syfte, visserligen egoistiskt men ändå legitimt.
 
Man skulle undvika sådana motsättningar i landet, etniska och andra, att landet inte skulle
krackelera, som ny tycks ske.
 
MAN KANSKE TILL OCH MED SKULLE KUNNA FÅ ÄTA PEPPARKAKOR.
 
Med en mer humanitär attityd'
skulle man faktiskt kunna slippa
detta.
 
AE

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle, kraftfulle och mentalt handikappade statsminister hälsar de
flesta av Er välkomna till en ny dag.
 
För att markera min framtidstro vill jag särskilt hälda alla de välkomna som ar-
betar träget för attvi inte ska få äta pepparkakor.
 
Gårdagen var en höjdpunkt, att få närvara på Nobelfesten, och träffa begåvade
människor, det tillhör inte rutinerna i Regeringskansliet.
 
Samtidigt var det ett trevligt avbrott från alla andra givande kontakter i form av ut-
rikesfödda kvinnor och unga moderata flickor.
 
Vår ansvarsfulla politik kröns nu med ständiga framgångar, delvis tack vare lojala
och ansvarskännade medarbetare i skolan.
 
Redan tidigare lycades vi få gehör för att man inte ska få äta negerbullar. Med stöd
av lojala lärare har vi nu lyckats flytta fram positionerna, så att det är främlingsfientligt
att äta pepparkakor. Inför nästa lucia och jul kommer vi att utfärda ett formell dekret
som säger att det är totalförbud att äta peppakakor.
 
Styrkta av dessa ansvarfulla framgångar kommer vi inför valet att gå vidare. Redan
under 2013 kommer vi att förbjuda köttbullar, då även dessa vanligtsvis är bruna.
Brända svarta köttbullar är ju sedan tidigare förbjudet.
 
Vi kommer att täppa till alla hål i detta ansvarsfulla arbete. Då köttbullar kan innehålla
fläskkött kommer vi inte heller att tillåta köttbular i andra färger, framför allt inte rött och
vitt.
 
Många utrikesfödda, som kommer hit för att hämta pengar, uppger sig känna sig kränkta
av vårt julfirande. Vi kommer därför inför nästa jul att kalla alla för rasister, som använder
sig av röda symboler inför julen, såsom tomtar och andra barbariska rester av vår kultur.
 
Även vita tycks känna sig kränkta, varför vi måste gå vidare med vår ansvarsfulla politik.
Vi kommer därför inför nästa vinter att förbjuda all snö, så att ingen ska behöva känna sig
kränkt av snö.
 
När vi genomfört alla dessa ansvarsfulla och framåtsyftande reformer hoppas jag att få lite
mer tid för mitt privatliv och räknar därför med att bredda mina relationer med framför allt
mycket unga moderata flickor.
 
Dessa har mycket att ge, även för framtiden.
 
Och med detta vill Er ansvarsfulle statsminister önska de flesta av Er en fortsatt trevlig dag.
 
AE
 
 
 

POLITISK DÅRSKAP SKÄMMER UT SVERIGE

Sverige görs till åtlöje runt om i världen
 
Nyligen spred sig uppgiften om den innovativa läraren i Laxå, som tyckte
sig göra precis som politiker ville hon skulle göra.
 
Hon bar sig åt som en idiot, precis som många politiker gör i dessa
sammanhang.
 
Barnens luciatåg blev saboterat:
 
1)  Förbud mot att klä sig som pepparkaksgubbe
2)  Förbud att äta pepparkakor
3)  Förbud att sjunga "Vi komma från pepparkakeland"
 
Alla svenskarär tydligen inte kompletta idioter, så det fanns många som rea-
gerade över detta.
 
Det var bra, betydligt bättre än de idioter som låg bakom tilltaget.
 
Detta  visade sig nu vara ett så idiotiskt tilltag att det väckte uppmärksamhet
runt om i världen.
 
I dag skriver Daily Mail om detta och återger förbudet med stora rubriker
och menar att småbarnen inte får äta pepparkakor, för då är de rasister.
 
Här har vi ett tydligt kvitto att våra idiotiska och ansvarslösa politiker drivit detta'
för långt, förhoppningsvis till vägs ände.
 
Kränkt för än det ena, än det andra, rasist här och rasist där, nazist bara man
öppnar "käften" i invandrarfrågor.
 
Nu har det alltså gått så långt att dessa idiotiska och ansvarslösa politiker gör oss
till åtlöje runt om i världen.
 
Dags att visa ansvar och lägga ner all dårskap om alla mörka krafter, brunskjortor,
rasister och all annan "skit" som kastas runt utan den minsta eftertanke.
 
ATT MÅNGA I LANDET SEDAN LÅNG TID SKÄMTS ÖVER MÅNGA AV VÅRA POLI-
TIKER, DET ÄR EN SAK.
 
Men att vi också ska behöva skämmas på den internationella arenan ärf det slutliga
beviset för att Sverige blivit en skådeplast för ansvarslösa idioter.
 
Sverige återresa till medeltiden
AE
 

DIKTATURENS KREATUR I SVERIGE

Tydligare kan det inte visas
 
När man tar del av vad som händer runt om i landet går tankarna till Sovjet,
Burma och andra länder med erfarenhet av grov diktatur.
 
Det är först 6 år tillbaka som Sverige stiger fram som ett land där det demo-
kratiska underskottet är så stort, att man kan ifrågasätta om vi har en demo-
krati.
 
En statsminister, som inte vill ta i alla med tång, omfattande judförföljelse
på olika håll, politiskt våld, både verbalt och fysiskt, mot SD, något som
underblåses av Statsministern personligen.
 
Vem minns inte när en sverigedemokrat blev överfallen i sin lägenhet och kniv-
skuren.
 
En statsminister, som kommenterar detta med:
 
DET ÄR SÅDANT MAN FÅR RÄKNA MED NÄR MAN TILLHÖR DET PARTIET.
 
Precis så sa den snarlike Adolf:
 
Judarna får skylla sig själva, och så gick det som det gick.
 
Många med de rätta åsikterna är så negativa till sajten Avpixlat, att man bara inte läser
den, än mindre tror på vad det står.
 
Gestapo kom också och hämtade dem som läste fel böcker.
 
Idag finns ett inslag som berör ett besök SDU gjort på John Bauer Gymnasiet i Norrköping.
 
De som läser detta och fortfarande hävdar att alla partier utom SD är demokratiskt
legitma partier måste sakna både Josef och Adolf.
 
Inslaget är läsvärt och bör läsas och ägnas eftertanke, kanse självrannsakan i vissa fall.
 
Som sagt, Fredrik uppvisar allt större likheter med både Josef och Adolf, för han är per-
sonligaren anstiftare till vad som händer.
 
 
Tycks numera leda John Bauer
Gymnasiet i Norrköping
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOBELSTIFTELSEN HYCKLAR MER ÄN GÄRNA

Hyckleri i extas
 
Fredspriset till EU, med Barosso struttande omkring som en uppblåst
tupp, eller kanske höna.
 
Vad har EU gjort i fredens tjänst ??
 
Inget, absolut ingenting, däremot har EU skapat större motsättningar
mellan EU länderna än vad som funnits sedan slutet av 2 VK.
 
Men detta är ingenting mot Nobelstiftelsens eget hyckeri, som tycks
få hållas hur absurt det än är.
 
SD är i Sverige ett legitimt demokratiskt parti och finns representerat i vår
Riksdag, för att ett stort antal svenskar röstar på partiet.
 
Men man får inte vara med i de fina salongerna, för man har inte rätt
värderingar.
 
Sett till Nobels ursprunglinga syfte är detta rent nonsens, Nobelstiftelsen
bjuder inte in SD för att det är tillsagt att det är mest korrekt att inte bjuda
in SD.
 
Vilka har då, enligt Nobelstiftelsen, de rätta värderingarna och vilka anses det
då korrekt att bjuda in.
 
Politiker, som satt i system att bryta mot mänskliga rättigheter, Iran och
Zimbabve för att nämna några.
 
Dessa har alltså, enligt Nobelstiftelsen, värderingar som mer överensstämmer
med Alfred Nobels testamente än vad SD har.
 
Kan en stiftelse sjunka ner mer i ett moraliskt träsk, knappast.
 
Och ledande politiker följer mer än gärna med i detta träsk.
 
 
Detta hycklande tröttar ut mig
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DET REELLA HOTET FRÅN VÅRA POLITIKER

Hyckleri och enfald
 
I en salig blandning.
 
Nu ska alla enas om att hot mot politiker ska bekämpas.
 
Självaste minister Birgitta Olsson sitter i Tv och rabblar floskler i en takt
man förknippar med kulsprutor.
 
De otäcka hoten mot de snälla politikerna gör att politiker inte vågar säga vad
de tycker.
 
De vågar inte ens tänka.
 
Här blir man ju riktigt bekymrad, till en början kan det ju inte vara så farligt om
man inte vågar tänka, när man är politiker.
 
Det måste ju finnas förutsättningar för att kunna tänka, annars är det väl
ingen risk med att inte "våga tänka".
 
Men frånsett detta finns det en allvarlig aspekt på politikernas reaktion på att de
själva blivit hotade och inte vägar säga saker och "tänka".
 
Vi mentalt handikappade medborgare har levt med detta i sex långa år.
 
Tänker och säger vi fel är vi rasister, nazister, främlingsfientliga, obegåvade
lågutbildade, det är ingen ände på vad vi då är.
 
Resultatet har inte låtit vänta på sig, vem vill vara obegåvad nazist.
 
Knappast en "käft" vågar säga något om vissa företeelser i den svenska poli-
tiken.
 
Då får man inte vara med i facket, man blir avskedad från arbetet, bilen
bränns upp mm mm mm mm.
 
Men det är tydligen skillnad på hot och hot, beroende på vem som blir utsatt
för hotet.
 
Även i Nazi Tyskland var vissa hot tillåtna, men andra inte.
 
FREDRIK OCH ADOLF
 
Men det kanske ska vara olika även här, vissa hot är OK och andra inte.
 
På samma sätt som arbetslinjen gäller för vissa och inte för andra, och på
samma sätt som bra avgångsvederlag gäller för vissa men inte för andra.
 
Även dessa skillnader fanns ju i Nazi Tyskland, vissa tog för sig och
andra inte.
 
FREDRIK OCH ADOLF
 
 
Inte blev jag hotad, jag hotade andra,
dessa tog jag inte i med tång, jag överlät
det till mobben
ADOLF OCH FREDRIK
AE

FÅR EN MODERAT VARA HUR DUM SOM HELST

Den moderate megafonen är i farten igen
 
Den moderate megafonen Jan Ericsoon uttalar sig i BT idag angående effekten
av den sänkta restaurangmomsen.
 
Jan Ericson är mest känd som megafonen, som inte kan tänka en tanke själv,
som trumpetar ut budskap från partihögkvarteret.
 
Nu visar megafonen att megafonen inte heller kan tänka det andra tänker.
 
När det gäller effekten av den sänkra restaurangmomsen är SCU siffror oerhört
entydiga och för 3 kvartalet 2012 gäller här:
 
1)  Lönesumma i branschen har ökat med 6,4 %
2)  Antalet sysselsatta inom branschen har minskat
 
Detta får megafonen att hävda att sysselsättningen inom branschen ökat
därför att lönesumman inom branschen ökat.
 
Att SCB säger tvärtom är inget som påverkar megafonen, som tycks leva i någon
form av dimma.
 
Sambanden är kristallklara, och man behöver inte vara någon "Einstein" för att för-
stå dessa. Men megafonen tycks inte förstå något överhuvudtaget.
 
Om momsen i branschen sänks med 10 % medför detta med automatik att omsätt-
ningen ökar med 10 %. Denna omsättningsökning är enbart kopplad till momssänk-
ningen och medför inga som helst kostnadsförändringar.
 
Detta innebär per autmatik att lönsamheten ökar med samma belopp.
 
En verksamhet som före sänkningen hade en omsättning på 5 000 000 och ett resul-
tat på 200 000 får alltås över ett natt helt andra siffror.
 
Omsättningen ökar till 5 500 000 och resultatet ökar till 700 000.
 
Detta medför i sin tur att ägaren/ägarna i bolaget kan ta ut en betydligt högre lön.
 
DET ÄR DETTA SOM GÖR ATT LÖNESUMMAN BLIVIT 6,4 % HÖGRE SAMTIDIGT
SOM ANTALET ANSTÄLLDA FAKTISKT MINSKAT ENLIGT SCB
 
Att inte kunna tänka en enda tanke själv är illa nog.
 
Man att som riksdagsman inte heller kunna läsa innantill vad SCB skriver borde
vara en katastrof.
 
OCH MODERATERNA ÄR EN KATASTROF FÖR LANDET, I MÅNGA AVSEENDEN.
 
Ingen tycks längre bry sig om hur människor mår, och ingen bryr sig det minsta om med-
borgarnas trygget och säkerhet..
 
Före Fredrik Reinfeldt och innan detmoderaterna tog över var partiet en röst för ökad
trygghet och säkerhet. På den tiden var mord och skottlossningar spektakulära händelser,
som medförde omfattande rubriker.
 
Nu skjuts det hejvilt varje dag och det går inte en enda dag utan ett antal mord. De
flesta mord medför bara en liten notis, ingen bryr sig längre.
 
Det är en naturlig följd av att enfaldigen, bland annat representerad av megafonen Jan
Erikcsson, styr landet.
 
Enfald, i kombination med extrem makthunger och en felaktig självspegling brukar
inte vara en bra kombination.
 
INTE HELLER NÄR DET GÄLLER ATT STYRA SVERIGE.
 
 
Moderat megafon
AE
 

MODERAT ENFALD

Den moderate megafonen är i farten igen
 
Den moderate megafonen Jan Ericsoon uttalar sig i BT idag angående effekten
av den sänkta restaurangmomsen.
 
Jan Ericson är mest känd som megafonen, som inte kan tänka en tanke själv,
som trumpetar ut budskap från partihögkvarteret.
 
Nu visar megafonen att megafonen inte heller kan tänka det andra tänker.
 
När det gäller effekten av den sänkra restaurangmomsen är SCU siffror oerhört
entydiga och för 3 kvartalet 2012 gäller här:
 
1)  Lönesumma i branschen har ökat med 6,4 %
2)  Antalet sysselsatta inom branschen har minskat
 
Detta får megafonen att hävda att sysselsättningen inom branschen ökat
därför att lönesumman inom branschen ökat.
 
Att SCB säger tvärtom är inget som påverkar megafonen, som tycks leva i någon
form av dimma.
 
Sambanden är kristallklara, och man behöver inte vara någon "Einstein" för att för-
stå dessa. Men megafonen tycks inte förstå något överhuvudtaget.
 
Om momsen i branschen sänks med 10 % medför detta med automatik att omsätt-
ningen ökar med 10 %. Denna omsättningsökning är enbart kopplad till momssänk-
ningen och medför inga som helst kostnadsförändringar.
 
Detta innebär per autmatik att lönsamheten ökar med samma belopp.
 
En verksamhet som före sänkningen hade en omsättning på 5 000 000 och ett resul-
tat på 200 000 får alltås över ett natt helt andra siffror.
 
Omsättningen ökar till 5 500 000 och resultatet ökar till 700 000.
 
Detta medför i sin tur att ägaren/ägarna i bolaget kan ta ut en betydligt högre lön.
 
DET ÄR DETTA SOM GÖR ATT LÖNESUMMAN BLIVIT 6,4 % HÖGRE SAMTIDIGT
SOM ANTALET ANSTÄLLDA FAKTISKT MINSKAT ENLIGT SCB
 
Att inte kunna tänka en enda tanke själv är illa nog.
 
Man att som riksdagsman inte heller kunna läsa innantill vad SCB skriver borde
vara en katastrof.
 
OCH MODERATERNA ÄR EN KATASTROF FÖR LANDET, I MÅNGA AVSEENDEN.
 
Ingen tycks längre bry sig om hur människor mår, och ingen bryr sig det minsta om med-
borgarnas trygget och säkerhet..
 
Före Fredrik Reinfeldt och innan detmoderaterna tog över var partiet en röst för ökad
trygghet och säkerhet. På den tiden var mord och skottlossningar spektakulära händelser,
som medförde omfattande rubriker.
 
Nu skjuts det hejvilt varje dag och det går inte en enda dag utan ett antal mord. De
flesta mord medför bara en liten notis, ingen bryr sig längre.
 
Det är en naturlig följd av att enfaldigen, bland annat representerad av megafonen Jan
Erikcsson, styr landet.
 
Enfald, i kombination med extrem makthunger och en felaktig självspegling brukar
inte vara en bra kombination.
 
INTE HELLER NÄR DET GÄLLER ATT STYRA SVERIGE.
 
 
Moderat megafon
AE
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle, kraftfulle och mentalt handikappade statsminister önskar de
flesta av Er välkomna till en ny dag.
 
Dagen tycks ha börjar bra, med två opionsundersökningar, som visar att mo-
deraternas retorik får väljarna att tro på partiet. Att de flesta väljare, enligt min
uppfattning, är mentalt handikappade underlättar för oss när vi med vår reto-
rik ska framställa oss som ansvarsfulla.
 
Två av Alliansregeringens partier skulle falla under strecket om det var val idag
Denna utveckling tycks vara naturlig, då partierna inte har något att komma med
och då deras ledare inte är lika kraftfulla som jag.
 
När det gäller en regeringsbildning i nästa val är detta inget som skapar bekymmer.
För mig är makten och härligheten det primära, så jag är beredd att gå in i vilken
konstellation som helst för att få utöva makt.
 
Detta synsätt undcerlättas också av att vi moderater inte har några som helst andra
visioner än just att få utöva makt.
 
När det gäller härligen har det de senaste dagarna cirkulerat ihärdiga rykten som
bygger på innehållet i en polisundersökning. Enligt denna undersökning och enligt
ryktena skulle jag ha gått till prostituerade och utnyttjat mycket unga moderata
flickor.
 
Detta är inget jag vill eller kan dementera, men menar samtidigt att även jag måste
få ha ett privatliv. Skulle det jag inte vill dementera vara sant, vill jag erinra om att ett
sådant beteende bara skulle visa hur kraftfull jag är, samtidigt som jag skulle ha goda
föredömen av tidigare politiker, som Fälldin, Geijer och en del andra.
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle statsminister de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
 
AE
 
 
 

FREDRIK REINFELDT SOM BORTBLÅST

Vart tog Fredrik Reinfeldt vägen
 
Är det möjligen någon som kan sett till eller hört av den ansvarsfulle under de
senaste dagarna.
 
HAN VERKAR SOM BORTBLÅST.
 
Har han möjligen tagit intryck av näringslivsoraklet Annie Lööf, som springer
och gömmer sig så fort något känns obekvämt.
 
Har han tagit intryck av detta bör den ansvarsfulle hålla sig gömd länge,
riktigt länge.
 
Det tycks nu vara klarlagt att den notering, som återfunnits i en prostituerads
kundregister avser en kund.
 
Av polisundersökningsprotokollet tycks det framgå att den utrikesfödda
kvinnan hävdat att noteringen avser en kund.
 
Noteringen "Fredrik Reinfeldt, minister, 1 600:-" i kundregistret skulle alltså
avse en kund till den prostituerade.
 
Undra vem denne Fredrik Reinfeldt är, kan det möjligen vara den Fredrik Reinfeldt
som sprungit ch gömt sig.
 
Samme Fredrik Reinfeldt, som förutom att ha sprungit och gömt sig, inte de-
menterat de uppgifter som härrör från polisundersökningsprotokollet.
 
Bör inte den ansvarsfulle och kraftfulle träda fram och dementera att han inte går
på bordell och utnyttjar mycket unga moderata flickor.
 
Han kanske sprungit och gömt sig för att han inte vill ta i någon med tång längre,
vem vet ??
 
Ska man eftersträva den yttersta makten skadar det inte med en viss elemen-
tär anständighet.
 
 
Titta vad kraftfull jag är
AE
 
 

ALLA ÄR KRÄNKT AV ALLT

Cirkeln tycks nu vara sluten
 
Om den tidigare fanns någon som betvivlade att Sverige blivit ett veritabelt dårhus
böra dessa tvivlare ha blivit färre.
 
Sverige framstår nu som landet där alla blir kränkta av allt.
 
Det tycks ha uppstått en tävlan om att vara mest enfaldig och rent korkad.
 
Historien om negerbullar och glass känner vi till sedan gammalt, allt associerat till
svart blev plötsligt kränkande.
 
Den mentalt handikappade befolkningen, som Fredrik Reinfedlt beskriver oss, knor-
rade men höll tyst.
 
Svenskar håller tyst, möjligen kan vi prata i bastun eller uttrycka oss mot dem
som är svagare.
 
Men att kritisera påbud uppifrån, nej det gör vi inte.
 
Så vi fick inte längre äta negerbullar.
 
Vissa individer i de högre sfärerna hävdar att Sverige är världens mest innovativa
land, och det tycks synas tecken på att så är fallet, även om alla utanför Sverige
har en annan uppfattning.
 
En lärare i Laxå tycks vara väldigt innovativ, mer innovativ än alla andra lärare. Nu räcker
det inte att införa påbud om att man inte får äta svart.
 
Nu inför den innovativa läraren ett påbud från fursten att vi inte ska få äta brunt.
 
DEN INNOVATIVA LÄRAREN FRÅN LAXÅ HAR NU INFÖRT ETT PÅBUD FRÅN FUR-
STEN I SAMBAND MED ELEVERNAS LUCIATÅG.
 
MAN FÅR ENLIGT DETTA PÅBUD ALLTSÅ INTE:
 
1)  Klä ut sig till pepparkaksgubbe
2)  Sjunga Vi äro små pepparkaksgubbar
3)  Äta pepparkakor
 
En föräldrar vågade, troligen utrikesfödd, protestera mot detta och den innovativa läraren
blev då ännu mer innovativ.
 
Påbudet hade absolut inget samband med att någon kunde bli kränkt utan påbudet
var infört för att några kanske hade allergi.
 
Man undrar vad det är för folk som bor i Laxå, kommer de från planeten Mars möjligen ??
Vi vanliga jordiska medborgare har nog svårt att förknippa allergiproblem med att sjunga
pepparkakssången.
 
Nu är det bara att vänta på att någon ännu mer innovativ slå detta innovativa inslag,
så närmar vi oss en helt sluten cirkel.
 
Vi börjar försiktigt med att förbjuda allt svart, för svarta kan bli kränkta.
 
Vi tar nästa steg och förbjuder allt brunt, för bruna kan bli kränkta.
 
Nu emotser vi nästa steg, när man förbjuder allt rött, som indianer och sådant, för
även röda kan ju bli kränkta.
 
Och som sista steg uppnår vi den abosluta saligheten, vi förbjuder allt vitt, för även
vita kan ju bli kränkta.
 
När vi uppnår det sista heliga stadiet bör väl kanske vi kunna göra en betydande be-
sparing genom att dra in myndigheten Diskrimineringsombudsmannen.
 
För med detta sista heliga stadium bör ju ingen kunna bli kränkt, men det finns ju heller
ingenting kvar.
 
Och så finns det fortfarande politiker som inte förstår varför sverigedemokraterna
går framåt trots alla järnrör.
 
Just nu kan man ju känna sig oerhört kränkt av all snö som finns runtomkring en,
borde faktiskt förbjudas.
 
Nu är jag kränkt på riktigt, komma hit och
påstå att jag har mänskliga egenskaper
AE
 

VÄRLDENS MIRAKEL VÄNDER NERÅT

Kejsaren är nu avklädd
 
Vi minns alla Anders Borgs skönmålning vad gäller skönmålningen av tillväxt-
progonserna för 2013 och 2014.
 
Alla seriösa bedömare gjorde andra bedömningar och hävdar att Anders
Borg var för optimistisk.
 
Var han optimistisk eller var han något annat ?  Det är nog svårt att tro att Världens
Bästa Finansminister var så optimistisk i detta läget, så han var nog något annat.
 
Han var nog medvetet lögnaktig om den kommande tillväxten för att den sk
ansvarsfulla Alliansregerngen skulle framstå bättre än den är.
 
Och förenat med förhoppningen att den skönmålningen inte skulle avslöjas förrän
efter valet.
 
Men den skönmålningen kom på skam.
 
Det svenska miraklet tycks ha förvandlats till den svensla mardrömmen.
 
Nu kommer med all säkerhet ett antal desperata åtgärder att vidtas för att väljarna
ska tro att Alliansregeringen är bättre än den är. I takt med att valet närmar sig
kommer därför troligen många åtgärdspaket att sjösättas, alla lika effektfulla, alla
självfinansierade och alla ett bevis på Alliansregeringens förträfflighet.
 
Nya LAS,, nya fristartzoner, lite lägre moms här, lite lägre skatt där och lite
högre skatt här mm mm.
 
LAPP PÅ LAPP, SOM LAPPEN SA.
 
Men vi vet redan en sak, dessa desperata åtgärder kommer bara att medföra en sak,
en enda sak.
 
De kommer att kosta väljarna väldigt mycket utan att ge någon som helst nytta.
 
Det brukar gå så när en desperat regering tar till desperata åtgärder, när skönmålningen
inte räcker till.
 
Inte ens de nya väljargrupperna, med extremisten Waberi i spetsen, kommer att kunna
förändra detta.
 
AE
 
 

DÅLIG BEREDSKAP

Sparkrav blir offentliga
 
Alla tänkbara och otänkbara kostnader förenade med att dela ut pengar till hela
väldens folk börjar nu bli alltmer synliga.
 
Man får nu dra ner både här och där, och det många har rätt att kräva kan
man inte längre kräva.
 
ALLTFÖR MÅNGA SK UTRIKESFÖDDA KOMMER HIT OCH HÄMTAR PENGAR.
 
Detta gäller såväl i Borås som andra städer, i en del städer vågar nu politiskt ansva-
riga lyfta fram detta problem.
 
Så dock inte i Borås, ännu är kanske bäst att tillägga.
 
För det kommer att lyftas fram, när pengarna och slut och inge fler möjligheter till
uttaxeringar finns.
 
DET  KOMMER.
 
Nu ska det dras ner på hemtjänsten inom delar av Borås, och skälet är ganska så
komiskt, om man bortser från det oansvariga, det oseriösa och det inkompetenta.
 
Man menar att man måste dra ner för att olika företag nu sköter hemtjänsten
och att man MISSAT att dra ner på den egna verksamheten i motsvarande grad.
 
Kan man verkligen vara så ansvarslös, oseriös och inkompetent att man MISSAR
detta ?? Knappast möjligt, det måste finnas specifika skäl till att man MISSAR något
så uppenbart.
 
Man kanske inte var på plats, man kanske var på en trevlig vinresa, vem vet ??
Den typen av verksamheter, alltför ofta förekommande, medför ju två saker:
 
1)  Man missar saker
2)  Man måste dra ner på annat
 
Men man tycks ha MISSAT  även i ett annat avseende.
 
Borås Stad tycks tycka det är acceptabelt att dölja oegentligheter och otillbörligheter
med att hemligstämpla omständigheter som kan röja detta.
 
Här tycks man ha MISSAT detta. Varför  har man inte hemligstämplat att man MISSAT
detta uppenbara, på det sättet skulle inte detta ha kommit fram heller.
 
Beredskapen vid Borås Stad tycks inte vara den bästa
.
Det kan väl ingen ha MISSAT att jag arbetar
i Borås Stad
AE
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle, kraftfulle och mentalt handikappade statsminister hälsar de
flesta av Er välkomna till en ny dag.
 
I dag vill jag bli lite personlig och ge min syn på hur makten ska förvaltas.
 
För mig är själva makten det viktiga, makten och härligheten är mitt valspråk, i
vissa avseenden har jag en känd Adolf som förebild.
 
De senaste dagarnas nyhetsflöde tyder på att jag har andra intressen än mak-
ten. Men aldrig så unga moderata flickor eller utrikesfödda kvinnor kan bli vik-
tigare än makten och härligheten.
 
För att bibehålla makten och härligheten ser jag som viktiagste medel två tyd-
liga strategier, dels att tysta alla oliktänknade, så att ingen kritik sipprar ut, dels
hitta nya väljargrupper.
 
När det gäller att tysta kritiker har jag varit i Kina och hämtat inspiration, och jag
tycker jag har lyckats ganska så väl med att implementera deras sätt att arbeta.
 
Det förekommer inte längre någon kritik mig mot, oavsett vad jag gör eller oavsett
hur det går, de flesta vill att jag ska ta i dem med tång.
 
Nya väljargrupper är svårt att hitta inom landet och jag konspirerar därför med Miljö-
partiet för att hitta nya sådana.
 
Här har jag varit framgångsrik, inget land i världen har lyckats attrahera så stora nya
väljargrupper.
 
Det gäller dock att få dessa nya väljargrupper att välja det ansvarsfulla moderata
partiet, så att jag kan vara kvar som statsminister.
 
Vi har därför, mot bättre vetande, valt att ta in extremisten Waberi som riksdagsman.
Det finns då en potentiel på c:a 500 000 muslimer, av vilka många är extremister, och
som då kan tänkas rösta på oss, då de tror att vi också är extremister.
 
Jag är väl medveten om att landets väl far illa av detta och att stora motsättningar upp-
står, men allt sådant måste stå tillbaka för mina personliga maktambitioner.
 
Vad jag sedan tycker om detta i grunden kan väl alla föreställa sig, att min son springer
omkring på stan och slåss och skriker "blatte" tyder väl på att jag här är som andra, i
detta fallet är bäst att tillägga.
 
För att alla extremister ska förstå hur viktigt det är att de röstar på mig har jag valt att
gå lite längre, jag är beredd att äventyra rikets säkerhet för mina personliga ambitioner.
 
Som ett led i detta har jag sett till att extremisten Waberi sitter med i Försvarsutskottet,
något som skulle ha varit otänkbart om det funnits andra mål än mina personliga makt-
ambitioner.
 
Det finns för övrigt sådana som hävdar att jag redan är en stor säkerhetsrisk utfirån de'
uppgifter som cirkulerat om unga moderata flickor och utrikesfödda kvinnor.
 
Av olika skäl har jag valt att inte dementera dessa uppgifter, man vet ju aldrig vad som
kan komma fram, eller som man säger i dessa dagar.
 
Det som är gömt i snö kommer fram i tö så man ska aldrig ta något för givet.
 
Och med detta vill jag hälsa de flesta av Er en fortsatt trevlig dag, själv kommer jag att
hålla mig undan i dag också.
 
 
AE

ATT TA POLITISKT ANSVAR

När orden förlorar sin innebörd
 
ANSVARSTAGANDE, VAD ÄR INNEBÖRDEN AV DETTA
 
Det har idag förtydligats i Italien i dag, där premiärminsitern meddelar att han
avgår.
 
Berlusconi meddelar samtidigt att han kommer att kanditera till posten
och att han gör det av "ansvarstagande".
 
Nu vet vi vad ansvarstagande är, man har ju länge undrat vad den ansvarsfulle
i Sverige menat när han i sömnen rabblar att han tar "ansvar".
 
Nu vet vi vad som menas med ansvarstagande.
 
RASISM, VAD ÄR INNEBÖRDEN AV DETTA.
 
Förr var innebörden bland annat att man såg judar som lägre varelser, en upp-
fattning som idag underblåses i Sverige av statsminister Fredrik Reinfeldt ge-
nom att han tyst samtycker till att judar förföljs i Malmö.
 
Är då den ansvarsfulle rasist på riktigt, svårt att svara på frågan. Det troliga
är att han samtycker till att judar förföljs i Malmö för att kunna värva muslim-
ska röster.
 
Men viss tveksamhet får nog anses råda ändå. Har man en vuxen son som springer
omkring i Stockholm och slåss och ropar "blatte" kanske man har präglat honom, vem
vet ??
 
Vad betyder rasism idag  frånsett detta ??
 
RASISM I DAG ÄR ATT INTE ACCEPTERA ATT ANDRA FRAMFÖR SIN UPPFATT-
NING.
 
Innebörden har alltså ändrats radikalt och med denna innebörd är vår statsminister
rasist i kvardat:
 
Samtycker till judeförsföljelser och förföljer folk som vill använda den formella
yttrandefriheten.
 
Precis som i Nazi Tyskland under förkrigstiden.
 
Mycker tycks förena Adolf och Fredrik.
 
Berlusconi ansvarstagande, Adolf ansvarstagande och vår egen Fredrik ansvars-
tagande.
 
ADOLF  OCH  FREDRIK
 
 
Underblåste också hat mot olika grupper
AE
 
 
 
 
 
 
 

SAMHÄLLE OCH BROTT

Att välja rätt väg
 
Ett antal ledamöter i Justitieutskottet, med Johan Pehrson i spetsen, skriver
idag i BT en ledare under rubriken "Brott bland unga ska förhindras".
 
Rubriken är lite missvisande då debattinlägget egentligen avser åtgärder
som sätts in när brott ej längre kunnat förhindras.
 
Sättet att föra debatten sätter här ett "ömt finger" på hur man ser på detta pro-
lemområde.I stort sett finns det två alternativa sätt att se på hur "brott bland
unga ska förhindras".
 
Det ena alternativet är att i ett tidigt skede i en människas liv skapa förut-
sättningar för att vederbörande överhuvudtaget inte inleder en brottslig
karriär.
 
Det andra alternativet är att man tillåter en alltmer escalerande brottslig-
het hos unga och sedan sätter in allt mer, mindre verkningsfulla, åtgärder
för att komma till rätta med detta.
 
Samhällsutvecklingen har i allt större utsträckning medfört att det senare alterna-
tivet kommit att styra synen på brottsbekämpning bland barn och unga.
 
Kriminaliten bland barn och unga ökar och kryper allt längre ner i åldrarna,
samtidigt som man anser sig tvungen att sätta in mer och mer resurser för
att stävja detta.
 
Huruvida man gör detta är en helt annan sak.
 
Den förstnämnda metodiken, att tidigt skapa förutsättningar för att förhindra en
kriminell utveckling, är idag mer eller  mindre tabubelagd.
 
Förr var den inte tabubelagd och gav i vissa avssenden bättre resultat:
 
Samhällssynen byggde på på att barnen tidigt gavs rätt värderingar både
inom kärnfamiljen och inom skolan.
 
En lugn tillvaro i kärnfamiljen med möjlighet att prägla barnet sågs som något bättre
än en stökig miljö på förskolan, som skapar oro och otrygghet.
 
Ett värdegrundsskapande tidigt i skolan sågs som något viktigare än att barn i tidig
ålder skulle sekulariseras och utvecklas "självständigt". Att lära sig "att inte stjäla"
och "att inte döda" sågs som viktiga inslag i skolans uppgift.
 
Att inte importera unga med hög benägenhet för kriminalitet sågs som viktigare än
att importera unga med hög benägenhet för kriminalitet.
 
Det finns alltid vägskäl där man tvingas välja, och dagens läge vad gäller barn
och ungas värdegrunder, lämnat mycket övrigt att önska.
 
Allt var inte bättre förr, men säkert är att allt inte heller var sämre förr.
 
Man måste inte kasta ut barnet med badvattnet.
 
Den "gamla" synen är förpassad till "soptippen", att överhuvudtaget tala för att barn
ska uppfostras i hemmet är som att svära i kyrkan, det går bara inte för sig.
 
Men vart går utvecklingen, knappast kan den fortsätta som den nu gör. Det mesta
pekar på att vi förr eller senare måste dra ner på våra tillväxtmodeller, vilket då kommer
att medföra en lägre tillväxt.
 
Ett led i detta blir med största säkerhet en annan arbetsfördelning, kanske skulle den
kunna innebära en "återgång" till fostran i kärnfamiljer.
 
Sammanväger man utvecklingen på olika samhällsområden,som  tillväxt, resurs-
brister, klimatförhållanden mm, kanske vi förr eller senare tvingas tänka om i den
riktningen.
 
I så fall är förr bättre än senare.
 
 
Allt var faktiskt inte sämre förr
AE
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle, kraftfulle och mentalt handikappade statsminister hälsar de flesta
av Er välkomna till en snöig inledning på helgen.
 
Jag har inte varit så synlig de senaste dagarna, men även en ansvarsfull statsmin-
ister måste ju få tillfredställa sina behov.
 
Den ansvarsfulla Alliansregeringen har nu framgångsrikt styrt landet under drygt sex
år och inget land i världen har en så ansvarsfull och kraftfull regering. Vi kan nu även
summera läget efter halvtid inför nästa val, och det är något vi i Alliansregeringen är
stolta över.
 
Sysselsättningen faller, arbetslösheten ökar och varslen tränger sig på. Allt detta be-
ror på den avsvarslösa regering som styrde landet förr, i annat fall hade läget varit
mycket bättre.
 
Industrin visar fallande ordervolymer, fallande produktion och sämre lönsamhet. Även
detta beror på oppositionen, hade man velat sänka bolagsskatten mer hade läget varit
helt annorlunda.
 
Som alla vet är ju skolresultatet katastrofalt dåligt och blir sämre och sämre. Vi arbetar
träget för att denna utveckling ska fortsätta, ju mindre väljarna begriper, desto lättare är
det att genomföra vår politik.
 
Privatiseringar har nu fått en sådan omfattning att snart ingenting fungerar, och det som
fungerar har blivit dyrare, vi ser detta som en stor framgång. Tåg som inte går medför
också stora energibesparingar, en kompromiss som tillkomit för att tillfredsställa det
ansvarsfulla centerpartiet.
 
Bostadssituationen har blivit allt bättre under vårt styre, allt större efterfrågan gör nu att
allt större andel av våra gemensamma resurser kan styras över till fastighetsägarna.
 
Även förmögenhetsfördelningen i landet totalt har förändrats i positiv riktning. Aldrig
någonsin har så få ägt så mycket.
 
Under det senaste året har vi lyckats öka antalet sjuka, främst sådana med psysiska
sjukdomar, en utveckling som visar vår stora medkänsla för utsatta grupper.
 
Invandringen har aldrig varit större än nu i modern tid, framför allt utgörs nu denna in-
vandring av människor som kan påverka vår kultur i rätt riktning. Detta ser vi som en stor
framgång för vårt jämställdsarbete, då vi behöver en annan kvinnosyn i Sverige.
 
I takt med att invandringen ökar, har motsättningarna mellan olika grupper escalerat. Vi
i Alliansregeringen strävar efter större motsättningar mellan olika medborgargrupper, då
detta medför att vår politik uppmärksammas mindre, väljarna blir då upptagna med att
slåss med varandra.
 
Försvaret är nu mer eller mindre borta, och vi har under åren fått många mail som uttrycker
stor tacksamhet för att man inte längre behöver göra värnplikten.
 
Även när det gäller energipolitiken har vi lyckats forma en enig politik. Vi har nu lyckats
driva upp alla energipriserna så att till och med centerpartiet går med på att kärnkraften ska
utvecklas .
 
När man kan visa upp så stora framgångar bör väl alla inse att även en statsminister måste
kunna slå sig loss och tillfredsställa sina behov som en riktig karlakarl. Unga moderata flickor
och utrikesfödda kan då komma väl till pass.
 
Och med detta önksar Er ansvarsfulle statsminister de flesta av Er en fortsatt trevlig dag.
 
AE

ALLIANSENS VANSTYRE

En havererad politik
 
Raden av tillkortakommanden som tyder på ett vanstyre i landet blir allt längre.
 
Tillkortakommanden, mygel, smussel, inkompetens och korrution kostar landet
oerhört stora pengar.
 
 
Nu senast framgår detta vanstyre av Riksrevisionens rapport över infrastru-
tursatsningar.
 
Samtliga satsningar blir extremt mycket dyrare än vad som anslås i medel. I allt
väsentligt består dessa fördyringar i att man inte insett att det måste till sk tilläggs-
beställningar.
 
Bygger man en tunnel och behöver en vär för att komma dit kan vägen vara
ett sk tilläggsarbete.
 
Då duger det inte att avsätta medel i budgeten för tunneln enbart, och sedan när vä-
gen måste byggas förvånat utropa:
 
OJ VAD DYRT DET BLEV.
 
Det är som att köpa en byxa med ett ben och sedan gå till skräddaren och sätta dit
ett ben till.
 
OJDÅ, VAD DYR BYXAN BLEV, DEN OCKSÅ.
 
Anders Borg, världens mest framstående ekonom, har uttalat sig över rapporten
från Riksrevisionen och menar:
 
Det är ofta budgeterade infrastruktursatsningar blir mycket dyrare.
 
Goddag yxskaft alltså, av världens mest framstående ekonom.
 
Det är inte satsningen som är budgeterad som blir dyrare, utan det arbete som inte är
förutsett, planerat och budgeterat överhuvudtaget.
 
Vem kan tänkas köpa en byxa med ett ben och sedan tycka att "ojdå vad dyrt det blev
att sy dit ett ben till" ??
 
Finansministerns i världens mest framgångsrika och kraftfulla regering.
 
Men så blir det ju inga pengar heller till pensioner och rimliga förskolegrupper, ganska
lätt att förstå efter denna rapport.
 
 
Ojdå, behövs det ett skrov också
AE
 
 
 
 
 
 
 
 

ÄR FRDRIK REINFELDT EN SÄKERHETSRISK ??

Vissa uppgifter pekar i den riktningen
 
Den husrannsakan som skett med anledning av en kopplerihärva tycks ha med-
fört att ett kundregister från en prostituerad kommit i fel händer, dvs polisens och
åklagarens händer.
 
Inget som är känt tyder på att vare sig polisen eller åklagaren valt att under-
söka detta närmare, makten kan tydligen uppfattas som farlig.
 
I stället har man valt att åberopa skäl till att inte genomföra fortsatt utredning
vilka närmast måste klassificeras som årets största skämt.
 
FREDRIK REINFELDT, MINISTER, 1 600:- SOM NOTERING FRÅN EN SFI KURS.
 
Otroligt underhållande, tänk att hallickar och deras prostituerade kan ha sådan humor,
det trodde man inte .
 
Eller, om det nu skulle vara sant, kan det vara SÄPO som skrämt upp hallicken
att visa denna svårslagna humor, ingen lär få veta.
 
Men en sak är säker.
 
Skulle noteringen i kundregistret vara just det som tycks mest naturligt, då är
en sak tämligen säker.
 
DÅ ÄR DEN ANSVARSFULLE OCH KRAFTFULLE TROLIGEN LANDETS STÖRSTA
SÄKERHETSRISK JUST NU,
 
Det bör han i och för sig ha varit redan tidigare, med bundsförvanten Waberi invald i
försvarsutskottet, men värst kan tydligen bli värre.
 
Min moderate kompis fick ingen erektion,
ha ha, där fick han
AE
 

POLITIKER SOM STIRRAR SIG BLINDA

Kommunister som föredömen
 
Vem kunde tro att vänsterkommunister skulle kunna framstå som föredömen och
att andra skulle framstå som politiker som vare sig kan eller vill förstå någonting ö-
verhudvudtaget.
 
Men så tycks det se ut i maffiastaden Borås.
 
Tecknar man ett avtal med ett visst vårdförfetag, här Carema, borde ju alla kunna
förstå att det avtalet förpliktigar båda parter till något alldeles självkart.
 
Att hålla avtalet och om man struntar i att hålla avtalet ska detta inte förlängas
för att man struntar i att hålla avtalet.
 
Tänk att det bara är vänsterpartister som förstår detta.
 
Om man anser sig ha träffat en odemokratisk och idiotisk överenskommelse,
av den art som skedde, måste ju denna överenskommelse få vika när avtalet
inte följs.
 
Att  av ideologiska fundamentalistiska skäl kräva att avtalet förlängs framstår ju
som så korkat och ansvarslöst, att det är svårt att förstå att inte alla inser det.
 
Tänk att det bara är vänsterkommunister i Borås som förstår detta och är be-
redda ta det ansvaret.
 
Övriga partier borde skämmas, men är ju i den gynnsamma situationen att man inte
har den egenskapen.
 
 
Att stirra sig blind är min starka sida
AE
 

ÅTER EN POLITISK SKANDAL I MAFFIASTADEN

Byggskandalen förskolan Kvarnen
 
BT har en insändare i dag angående denna byggskandal, klar, tydlig, kritisk
och motiverad.
 
Bra ledare, borde fungera som vägledare för tidningens ledare, som annars
är ganska så "lama".
 
Media ska ju stå för samhällskritik.
 
Vad säger BT i ledaren:
 
Byggskandal, mörkar hanteringen, föraktfull tystnad mot väljarna, tystanden kan för-
klaras bara om det finns oegentligheter mm mm.
 
Utkristalliserad kritik som borde tas på största allvar.
 
Tidningen menar att man borde genomföra både en ekonomisk revision och en politisk
sådan.
 
Skandalen har ju sådana dimensioner att alla borde förstå detta. Att det finns vissa
politiker, som inte förstår någonting överhuvudtaget, det är ju känt sedan länge:
 
Men Kommunstyrelsens ordförande är ju utbildad lärare, det kan han väl knappast ha blivit
utan att förstå någonting överhuvudtaget.
 
Men ännu tyder inget, som är känt, på att han förstått någonting överhuvudtaget.
 
Det alla borde förstå är bland annat:
 
1)  Bort med hemligstämpeln
2)  Bort med Chefen för Servicekontoret
3)  Se till att Lars Nordin sköter sitt arbete.
 
Förstår man inte att väljarna har rätt att kräva en viss anständighet ska man inte ar-
beta som förtoendevald.
 
Otillbörligheterna i kombination med helighållandet är av sådan art att det inte räcker med
att en revision sker av kommunens revisoer, som för det mesta lämnar rapporter enligt be-
ställning,utan här erfordas något helt annat.
 
En riktig revision utförd av revisorer Kommunen inte kan styra.
 
 
Kommunstyrelsen i maffiastaden Borås
AE

FÖRSKOLOR I MAFFIASTADEN BORÅS

Knäppgökar i maffiastaden Borås
 
Stora grupper på förskolor har väckt stor oro och mycket kritik, inte bara i Borås.
 
Mellan raderna kan man utläsa att nedragningar på förskolorna sker för att man
ska kunna betala obskyra ersättning för asylboenden mm.
 
Då är det OK att barnen far illa.
 
Nu har man haft ett möte med föräldrarna där chefen för barnomsorgen Håkan Anving
tycks framstå som en riktig "knäppgök".
 
Han påstår att han inte kan ge ett löfte om några förändringar. men ett löfte borde han
kunna ge.
 
Även förskolorna i Borås ska leva upp till skollagens intentioner, lite pengar borde
det väl finnas för detta, även om Servicekontoret och Lokalförsörjningskontoret
svindlar bort det mesta.
 
Men "knäppgöken" försöker ändå vara lite tillmötesgående och menar:
 
Den oro Ni förmedlar, den behöver vi.
 
"DEN ORO NI BEHÖVER DEN BEHÖVER VI".
 
Sug på det en stund och det är uppenbart att Håkan Anving är en "knäppgök".
 
Om det är något "knäppgöken" skulle behöva, så ä det att föräldrarna inte ska vara
oroliga.
 
Hade man inte vetet det tidigare skulle man ju tro att politikerna i Borås blivit skvatt galna.
 
 
Vi behöver Er oro
AE
 
 
 
 
 

DEN MODERATA ENFALDEN OCH EGOISMEN

Moderat politik tycks styras av enfald
 
I dag skriver två moderata kvinnliga politiker i BT om RUT avdrag under rubriken
"Alliansens politik bra för jämställdheten".
 
En av dessa skribenter har en bakgrund som lärare, Annette Carlsson, så man
tycker ju att hon borde kunna förstå något, i alla fall något enkelt, men så är det
inte.
 
Nu tycks eleverna som söker till lärarhögskolan ha väldigt låga antagninsbetyg.
 
Hade man inga betyg alls på den tiden Annette Carlsson sökte ?? Det finns
ju skäl att fundera.
 
Alla vet hur RUT fungerar, en del har råd att nyttja det, andra har det inte. De som
inte har råd att nyttja det, subventioner de som har råd att nyttja det.
 
Nu hävdar dessa skribenter, som framstår som oerhört enfaldiga, att detta är
en av Alliansrgeringens viktigaste jämställdhetsreformer.
 
Rent allmänt tänker man, Gud i himmelen, vad är detta för galningar, har man inte
gjort något viktigare på detta område ??
 
Inser man överhuvudtaget vad det är man säger.
 
Det dessa skribenter hävdar är att man ska arbeta för jämställdhet inom ett skikt
i samhället.
 
DE SOM HAR RÅD MED RUT AVDRAG SKA ERHÅLLA HÖGRE JÄMSTÄLLDHET OCH
DE SOM INTE HAR RÅD TILL RUT AVDRAG SKA MOTARBETAS SÅ ATT MAN INTE FÅR
ÖKAD JÄMSTÄLLDHET.
 
Och detta vansinne går man till val på.
 
Sedan menar man att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället, och att RUT
avdraget bidrar till detta.
 
Kan politiker verkligen vara så enfaldiga. att man inte inser vad det är man säger.
 
KVINNOR SOM INTE HAR RÅD ATT UTNYTTJA RUTAVDRAGET SKA INTE FÅ VARA MED
OCH FORMA SAMHÄLLET, MEDAN KVINNOR SOM HAR RÅD ATT NYTTJA RUT AVDRAGET
SKA KUNNA VARA MED OCH FORMA SAMHÄLLET.
 
Har de sk Nya Moderaterna återgått till Högerpartiet i början av 1900 - talet ??
 
Och denna "jämställdhetspolitik" går man till vals på.
 
OCH DET FINNS VÄLJARE SOM RÖSTAR PÅ DETTA.
 
TROLIGEN KVINNOR SOM HAR RÅD ATT ANVÄNDA RUT AVDRAGET OCH DEN VÄGEN
KAN VARA MED OCH FORMA SAMHÄLLET, KNAPPAST NÅGRA ANDRA KVINNOR.
 
För så enfaldiga kvinnor kan väl knappast finns, får man hoppas.
 
Rättviseaspekten i RUT avdraget för också tankarna till början på 1900 - talet. Man tar från en
"fattig" för att ge till en "rik".
 
Varför komplicerar man upplägget genom RUT, det är väl bättre att uttaxera direkt en viss summa
pengar från "fattiga" och dela ut detta till "rika". Det blir både enklare och billigare.
 
Medeltidens "tionde" skulle ju kunna tjäna som förebild.
 
RUT som medel att skapa jämställdhet, men bara för vissa grupper, kan enfalden och ego-
ismen framstå tydligare ??
 
Och detta finns det folk som röstar på ??
 
 
Beskyll mig inte för att vara moderat,
för guds ull
AE
 
 
 
 

KORRUPTION PÅ ALLA NIVÅER

Och specifikt inom Telia
 
De allra flesta insåg tidigt att Telias agerande med Talikant var en korrupt affär
på många sätt.
 
Inget tyder på något annat.
 
De uppgifter som nu kommer fram i anslutning till den utredning som gjorts styr-
ker också detta.
 
Affärsupplägget var en medvet korrupt affär och upplägget skedde medvetet
för att dölja vad som hänt.
 
Alla inblande måste ha insett vad det gällde, allt annat är otänkbart.
 
En fråga är dock inte belyst ännu, inte ens uppe på agendan.
 
Den här typen av affärer brukar för det mesta innebära att alla inblandade får en
del av kakan. De 2 miljarder som slussades till Talikant blev aldrig bokförda och
ingen vet var de är, det tycks till och med som om ingen heller vill veta.
 
Kan det möjligen vara på det viset att denna summa delats på alla inblandade
på sätt som brukligt är ??
 
Kan det därför möjligen vara på det viset att inblande chefer på Telia fått vara
med och dela på dessa pengar ??
 
Kan det möjligen vara så att dessa pengar i så fall slussats till konton i Schweiz,
där de kunnat disponeras av inblandade chefer från Telia ??
 
Om chefen för riksenheten mot Korrution hade den minsta heder och den minsta ambi-
tion hade denna fråga tagits upp och utretts. Inget som är känt tyder på att så skett ?
 
Kan det i så fall möjligheten bero på att summan delats på det sättet att representant
för ägaren varit med och delat ??
 
Det skulle ju kunna förklara varför ingen vill titta på korruptionsärendet ur detta perspek-
tiv, för staten ger man sig inte på.
 
INTE I SVERIGE.
 
 
AE
 
 
 
 

MORGONHÄLSNING FRÅN FOLKETS STORE LEDARE

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
En ansvarsfulle, kraftfulle och mentalt handikappade statsminister hälsar de
flesta av Er välkomna till en fin men kall dag.
 
I dag vill jag säga några ord om kärleken, något som ligger oss alla varmt om
hjärtat, och hälsar därför särskilt välkomna alla unga moderata flickor men även
prostituerade från olika länder.
 
I samband med en husrannsakan i Halland omhändertogs ett kundregister från
en prostituerad och där fanns angivet mitt namn under beteckningen "Fredrik
Reinfeldt, minister, 1 600:-". Många undrar nu naturligstvis om jag besökt pro-
stituerade och det svar jag har att ge är då naturligtsvis.
 
Vi politiker kommenterar aldrig enskilda fall, framför allt inte om svaret kan belasta
oss själva.
 
Dessutom hade ju den prostituerade till polisen lämnat ett bra svar, varför mitt namn
fanns angivet i kundregistret.
 
Hon menade att hon fått den uppgiften i samband med kurs i svenska för invandrare.
Och det vet ju alla, att prosituerade från Panama och Rumänien regelmässigt besöker
SFI, och där träffar mängder av olika Fredrik Reinfeldt. Varför det också står 1 600:-
kan man bara spekulera över.
 
Polis och åklagare hade vänligheten att inte gå vidare med detta ärende, när det gällde
mitt eventuella besök, ett vanligt fenomen när polis och åklagare är rädda för att stöta
sig med makten.
 
Däremot var man inte rädd för att stöta sig med makten när man gick vidare men en
annan moderat politiker, som senare blev åtalad och fälld för köp av tjänster i denna
härva, han hade ju inte samma höga ställning.
 
Denne politiker höll på att skämma ut oss moderater när han överklagade med motivet
att han inte köpt några tjänster eftersom han inte fick erektion. Hur ska vi moderater
kunna  framstå som kraftfulla om vi inte kan få erektion, att då kunna slå tillbaka sverige-
demokrater med järnrör framstår ju som en omöjlig kamp.
 
Vissa föreslog därför att han skulle uteslutas ur partiet, inte för köp av sextjänster, utan för
att han inte kunde få erektion. Detta föll, då några insåg att han skulle kunna slå tillbaka
genom att lämna ut uppgifter om andra. Det fanns tydligen risk för att fler moderater besökt
dessa utrikesfödda, en del hade tydligen till och med fått erektion, och den risken gick ju inte
att ta.
 
Många moderater hedrar mig genom att ihärdigt påstå att jag ägnar mig åt sk amorösa även-
tyr med många mycket unga flickor inom moderaterna. Med åren får man ju ett allt större be-
hov av att visa att man inte är gammal och alla vet ju hur vackra unga flickor kan vara.
 
Samtidigt är det ju så att min ställning gör det lättare att få vad jag vill ha, oavsett vad det
gäller. Bill Clinton var förresten en väldigt bra president på många sätt.
 
Att vår skilsmässa skedde i omedelbar anslutning till att mitt namn figurerade i detta samman-
hang är ju självklart bara en tillfällighet.
 
Och med detta vill Er ansvarsfulle statsminister hälsa de flesta av Er en fortsatt trevlig dag.
 
 
AE

FREDRIK REINFELDT ÄR UTE OCH RÖR PÅ SIG

Och inte i vilket kundregister som helst
 
Den ansvarsfulle och kraftfulle statsmannen Fredrik Reinfeldt vill inte ta i alla
med tång.
 
DET TYCKS MER MOTIVERAT ATT VI VÄLJARE INTE VILL TA I HONOM
MED TÅNG.
 
I vart fall om man tolkar vissa uppgifter på ett rimligt sätt.
 
En polisutredning, som omfattar beslag från några prostituerade. Ett beslag
avser en prostituerads kundregister. I detta register står noterat:
 
Fredrik Reinfeldt, minsister. 1 600:-
 
Åtal väcks i ärendet, men polisen i Halmstad väljer att inte gå vidare med
"minister Fredrik Reinfeldt" då man inte tycker att det finns något som tyder
på att han är inblandad.
 
Att polisen i Halmstad har en sådan humor kan ju vara bra i sig, men borde
kankse ta sig andra uttryck än att mörklägga denna typ av uppgifter.
 
I åtalet blir alltså en annan känd moderat politiker fälld för att ha gått till
samma prostituerad, här vågade polis och åklagare tydligen gå vidare.
 
Den prostituerade, från Panama tydligen, förklarar för polisen att noteringen inte
är en notering om en kund utan härrör från SFI kurs.
 
En sådan förklaring är ju så humoristisk att den borde kunna få en död att
skratta.
 
I vart fall fick den förklaringen polisen att inte gå vidare.
 
Två månader efter detta är skilsmässan ett fakltum. Samband ??
 
Det visar sig nu att den ansvarsfulle Fredrik Reinfeldt, enligt samstämmiga källor
inom moderaterna, tycks utnyttja sin ställning något riktigt gruvligt.
 
Källor gör gällande att han fta utnyttjar unga moderata flickor, mycket unga
tydligen, för sexeulla tjänster.
 
Locket på i Sverige gäller som alltid i frågor av denna karaktär, fråga Fälldin, Geier
Palme och ett antal andra.
 
Ansvarsfull, kraftfull och allt det där - jo man tackar - skönt att de flesta inte är
lika ansvarsfulla och kraftfulla.
 
Men så är de inte heller statsministrar.
 
Sättet av polis och åklagare att hantera dessa uppgifter är den slutliga bekräft-
elsen på att Sverige inte är ett civiliserat land.
 
Och den här figuren menar på fullt allvar att han inte vill ta i vissa med tång.
 
Skulle uppgifterna, med inblandade prostituerade från bl a Panama, vara korrekta,
får man ju här en naturlig förklaring på den ansvarsfulles benägenhet att ta hit
svarta från Afrika.
 
Att ta sig an utsatta flyktingar kan tydligen innebära mycket av noteringen i kundregistret
att döma.
 
 
Fredrik Reinfeldt, minsister, 1 600:-
AE
 

FÖRSKOLOR SOM HAVERERAR

Ett haveri som blottlägger en katastrofal politik
 
Inom hela landet tycks nu det uppmärksammats att även förskolorna havererat.
 
Detta blottlägger många brister och politikers falska agenda. I dag kan man läsa
hur många Boråsare ställer sig till detta problem.
 
Tyvärr tyder många av föräldrarnas reaktioner på att de är naiva, på gränsen
till otänkbart naiva, när de förhåller sig till dessa brister.
 
Man ställer bland annat naivt frågan om skollagen och läroplanen bara är ord på
ett papper.
 
Tänk att kunskaperna bland färäldrarna är på så låg nivå, det vet väl alla att
alla värdegrundpapper, natinella handlingsplaner, läroplaner, planer för hem-
lösa, planer för utsatta mm mm, bara är ord på papper.
 
Ingen ovettig männsiska har väl ens tänkt tanken att detta skulle vara mer än ord på
papper.
 
Och dessutom ställer man sig frågande om politkerna kan sätta sig över lagen, man
undar då om föräldrarna skämtar, eller är de så okunniga och naiva.
 
Politikerna har ju själva skrivit Kommunallagstiftningen som uttryckligen säger att
ingen politiker kan få påföljd vad man än gör.
 
Dessutom tycks politikerna i Borås Stad vara extra angelägna om att utnyttja denna
favör, för de tycks tycka att denna möjlighet är en favör.
 
Ständiga domar i Förvaltningsrätten man inte följer, ständiga viten, ständiga
böter, sanslösa förlikningar, bisarra hemligstämplar, brott mot upphandliongs-
regler mm mm.
 
Så man undrar ju var dessa föräldrar hållit hus, som inte uppmärksammat detta ??
 
Nu är de oroade över att barnen är oroligare, mer utåtagerande och tröttare.
 
Här framstår politikerna mer ansvarslösa och oseriösa än man trodde att till och med
politiker kunde vara.
 
Sverige sticker redan ut i dessa avseende, barn som mår psykiskt dåligt, far illa och
börjar tidigt en kriminell bana.
 
Och bakom denna utveckling ligger just att de i låg ålder varit oroliga, utåtagerande
och trötta.
 
Nu sviker politikerna både sina uppgifter, barnen, föräldrarna och samhället.
 
För dessa barn kommer att bli ännu mer psykiskt sjuka än sina föregångare och de
kommer i större utsträckning att bli kriminella än sina föregångare.
 
Just för att de i förskolan lever i större grupper och blir oroligare, mer utåtagerande och
tröttare.
 
Sedan är det ju en annan diskussion om det överhuvudtaget ska vara i förskolan i så låg
ålder, men det får man ju inte heller tala om, för man vill ju inte få reda på att man är en
bakåtsträvare som inte begriper att förskolan har en pedagogik, som är viktigare än bar-
nens anknytning till föräldrarna. Var det inte så Mao så förresten ??
 
Föräldrarna har inte alltid stöd hos förskolechefer, och det framgår ibland lite väl tydligt.
 
Ett visst barn blev just oroligare, tröttare och mer utåtagerande och fick dessutom
huvudvärk av allt väsen på förskolan.
 
När föräldern tog upp detta med förskolans chef föreslog denna:
 
Han får väl ta med sig hörselskydd.
 
Med politiker, som skapar dessa bristande förutsättningar i vid mening,finns det all anled-
ning att oroa sig för framtiden och vad den medför i form av ökad psykisk ohälsa.
 
POLITIKER SOM INTE BRYR SOM OM DETTA BORDE KANSKE INTE VARA POLITIKER.
 
Det blir nu allt tydligare att olika haverier på olika områden knyts till ett problem man inte får
tala om.
 
Det finns inte mindre pengar i det offentliga systemet idag än i går. Däremot prioriteras det
på ett annorlunda sätt. Nedskärningar från olika områden tas för att slussas till ett område man
inte får tala om.
 
DE POLITIKER SOM TYCKER ATT MAN SKA GÖRA ORIMLIGA NEDSKÄRNINGAR I FÖR-
SKOLAN OCH SLUSSA DESSA MEDEL TILL OMRÅDEN MAN INTE FÅR TALA OM OCH
DESSUTOM ANSER ATT MAN INTE FÅR TALA OM DETTA, VAD BÖR DE VARA ??
 
Svårt att svara på, det borde inte finnas plats för dem överhuvudtaget.
 
MEN POLITIKER BORDE DE INTE VARA.
 
 
Skyll inte på mig, man gjorde
mig orolig i förskolan
AE
 
 
 
 

MORGONHÄLSNING FRÅN FOLKETS STORE LEDARE

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle, kraftfulle och mentalt handikappade statsminister önksar de
flesta av Er välkomna till en ny snöig dag.
 
Många oroades av gårdagens siffror om en ökad arbetslöshet. Er ansvarsfulle
statsminister kan lugna Er alla på den punkten, oron för detta bygger på rena
vanföreställningar.
 
Även om krisen utanför Sverige blir värre och värre, blir Alliansregeringen alltmer
framgångsrik i sin ansvarsfulla och kraftfulla politik.
 
Sedan valsegern 2006 har vårt primära mål varit att sänka lönerna för alla utom
redan gynnade. Vi ser nu att vår politik lyckats över förväntan, allt vi ansvarsfullt
gjort pekar nu i en och samma riktning, vi lyckas inte bara hålla igen lönerna, vi
har till och med lyckats sänka många löner.
 
Alla våra insatta åtgärder samverkar ju optimalt.
 
Genom att förkorta många utbildningar och genom att säkerställa att skolresultaten
blir sämre får många svårigheter att överhuvudtaget få jobb, i den mån de får jobb
måste de hålla tillgod med lägre löner, här ser Alliansregeringen av vi gör fortsatta
framsteg.
 
Vi har också lyckats pressa upp arbetslösheten till mycket högre nivåer och det mesta
tyder nu på att den under de närmaste åren blir ännu högre. Många tvingas då acceptera
lägre löner, vilket medverkar til vår ansvarsfulla och framgångsrika politik.
 
Den sänkta ersättningen i a kassan samverkar nu med allt övrigt, så lönerna trycks nu till-
baka snabbare än vi vågade hoppas på.
 
Många bidragsersättning har stått stilla eller minskat, en medveten framtidssatsning för att
hålla tillbala alla löner. Många med bidrag på svältgränsen tvinga nu ta slavarbeten för att
hålla svälten borta. Denna framgångs tycks nu bara bli större och större.
 
Den satsning som gett störst resultat på lönetrycket neråt är ändå vår ansvarsfulla och fram-
gångsrika invandringspolitik. Inget land i hela världen har varit så ansvarsfulla och framgångs-
rika, vi har lyckats locka hit mer analfabeter än något annat land. En del av dessa, visserligen
inte så många, är nu beredda att ta vilket jobb som helst till vílken lön som helst, en utveckling
som spelar den ansvarsfulla Alliansregeringen i händerna.
 
Vår ambition att så många som möjligt av dessa analfabeter ska arbeta svart tycks också nu
bära frukt. Mängden svartarbete bland dessa ökar hela tiden, en utveckling som många arbets-
givare är tacksamma för, och vi räknar med att detta ger utdelning i valet 2014.
 
Det enda moln som nu tycks finnas på Alliansregeringen himmel är risken för att allrför många
medborgare ska komma underfund med vad vi håller på med, och att de gör det inför valet år
2014.  För att motverka detta kommer vi att låtsas motarbeta den ökade arbetslösheten under
en kort period före  valet för att lura välarna att vi är så ansvarsfulla som vi hävdar.
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle statsminister de flesta av Er en fortsatt trevlig dag.
 
 
AE
 
 
 
 
 

MAFFIAN STYR I BORÅS STAD

Demokratin satt ur spel, på många sätt
 
Projektet Kvarnen, som spårade ur, bör väl vara känt över hela landet vid et
här laget.
 
Viktiga delar, som felaktigt hemligstämplats, för att dölja otillbörligheter,
uppges ha gett eko ända ner till Palermo.
 
Där uppger sig kända maffialedare vilja påbörja ett samarbete med Servicekon-
toret. Man uppger sig vilja börja med sophämtningen, då man i Palermo menar:
 
Det tycks finnas mycket skit i Borås.
 
Kommunalrådet Tom Andersson har nu agerat i ärendet och menar att han inte
känner till att allt då alla detaljer sällan hamnar på hans nivå.
 
Med hänsyn till hur det hela skett tycks det inte vara mycket som hamnar
på HANS NIVÅ.
 
Men lite tillmötesgående tycker han sig ha anledning att vara, bara det inte med-
för något.
 
Det kostar ju inget att säga ett sekretessen låter märklig. Men när det kommer
det realiteter, då kostar det.
 
På BT förslag att kommunalrådet på denna nivå ska titta på underlaget och meddela
oss medborgare om att allt gått rätt till, då inspireras han av ledarna i Palermo.
 
Det är svårt att veta hur detta ska prioriteras.
 
Vi är många väljare som kan tala om för kommunalrådet på denna nivå hur han ska
prioritera detta.
 
Det borde vara självklart med en prioritering som syftar till att klarlägga huru-
vida något otillbörligt skett, tycker många väljare.
 
Men nu är det inte vi väljare som styr denna prioritering, utan politikerna, och där är
prioriteringen den omvända.
 
Allt som tyder på otillbörliga inslag ska döljas för medborgarna.
 
Uppgifter gör nu gällande att maffialedarena också är intresserade av att få med kommu-
nalrådet på denna nivå i ett stort samarbere om skit i Borås Stad.
 
Mycket tyder på att många ser det som angeläget att vara med i ett samarbete i dessa
frågor. Bland annat stadsarkiteken uppger sig kunna bilda ett bolag på Sicilien som inte
bedriver verksamhet, men som med kommunledningens goda minne bedriver verksamhet.
Han uppges just nu undersöka hur man ska hantera telefonabbonemang så att kommunen
kan betala dessa utan att någon får reda på det.
 
 
Vi visar bara upp det som tål att visas, så vi
kan fortsätta med det vi håller på med.
AE

FARSOTEN ENFALD

En farsot som sprider sig snabbt
 
Enfald inom poltiken och dess förvaltningar tycks vara en farsot som sprider
sig snabbt, snabbare än vinden.
 
Att enfalden visat sig i många skepnader på Lokalförsörjningskontoret
i Borås är ju känt sedan tidigare.
 
Men nu tycks inte enfalden bara ha spridit sig, den tycks ha ökat i styrka, ut-
vecklingen ser illavarslande ut.
 
Att denna farsot nu både drabbat Lokalförsörjningskontoret och ökat i styrka
framgår med icke önskvärd tydlighet i samband med olika uttalanden i sam-
band med förskolan Kvarnen.
 
En projektledare, som menar att man skulle tackat nej till jobbet och att
det är ett exempel på kommunal förvaltning, när den är som sämst.
 
Man hävdar med facit i hand att man borde gjort en projektering.
 
En ansvarig hög chef beskriver det hela som "ett bygge som spårade ur"
 
Sammantaget utgifter så höga att ingen har den minsta lilla förklaring till
att det blivit som det blivit, alla är överens om att det blivit svinaktigt dyrt.
 
Kända fuktskador, som var kända när man drog igång, men som nu ändå
påstås ha varit okända.
 
Hur sammanfattar man allt detta, ett riktigt skitjobb borde ligga nära till hands.
 
Men chefen för Lokalförsörjningskontoret har en annan syn på detta arbete
som spårade ur.
 
TJÄNSTEMÄNNEN GJORDE ETT FÖREDÖMLIGT ARBETE OCH JAG ÄR STOLT
ÖVER ATT DE GJORDE ETT SÅ BRA ARBETE.
 
??????????????????????????????????????????????????????????????????
 
Jaha, tänker man, nu har då farsoten enfald satt sig riktigt fast på hög nivå inom
denna förvaltning.
 
Föredömligt arbete, man börjar ju undra hur de arbeten ser ut som inte är
föredömliga och där man inte är stolta över tjänstemännen.
 
Tanken svindlar, kanse det avses fördyringar på Kulturhuset, eller kanske fönsterbyten
som inte får ske ?
 
I vart fall är en sak alldelses uppenbar. Vare sig det ligger hos tjänstemännen eller
förvaltningens chefer borde det vara alldeles självklart att enfalden och inkompe-
tensen så ofta och så mycket inte får bli så omfattande att skattebetalarna drabbas
på sätt som sker gång på gång.
 
Men den kommunala ledningen tycker uppenbarligen att skattebetalarna ska drabbas av
detta gång på gång, och som konsekvens se större barngrupper mm mm.
 
För förvaltningen och dess chef får ju hållas, gång på gång, det är ju andra som får
betala.
 
Man blir ju ändå lite fundersam, ett projet som spårade ur och tjänstemän som gjort ett
föredömligt arbete, kan det verkligen hänga ihop.
 
Ja det skulle faktiskt kunna hänga ihop, och det skulle kunna hänga ihop om den
stolte Lars Nordin och andra stolta chefer gjort ett arbete, som är allt annat än
föredömligt.
 
Då skulle ett objekt kunna spåra ur och tjänstemännen ändå ha gjort ett föredömligt ar-
bete.
 
Men det spårar ändå ur, av helt andra skäl, Lars Nordin och andra chefer gör ett
allt annat än föredömligt arbete.
 
Så måste det nog vara, det kan ju inte spåra hur annars.
 
Frågan är nu om farsoten enfald ska tillåtas bita sig fast vid Lokalförsörjningskon-
toret.
 
En inte allför djärv gissning ärf att den får vara kvar och att Lokalförsörjningskontoret gång
på gång återkommer med projekt som spårar ur och blir för dyra.
 
Men inte för att tjänstemännen gör ett dåligt jobb, utan för att enfalen klamrar  sig
fast på andra nivåer.
 
 
Skulle jag vara chef på LFK ??
AE
 
 
 
 
 

NÄR ENFALDEN SITTER I HÖGSÄTET

Kan enfalden vara större än enfalden
 
Den moderate rikdsdagsmannen, megafonen Ericson, skriver i en ledare i BT
ett inslag som ger anledning att ställa frågan:
 
Kan enfald vara större än enfald ?
 
Jan Ericsson, känd som megafonen från partihögkvateret och för att inte kunna
tänka en självständig tanke, uttrycker sig så att svaret tycks givet.
 
Enfalden kan tydligen vara större än enfald, mycket större.
 
Jan Ericsson, som tydligen inte kan tänka en självständig tanke, tycks däremot
kompetent att trumpeta ut floskler och lögner.
 
Återkommande lögner och floskler, så ofta återkommande lögner, att det upp-
levs som direkt pinsamt.
 
Redan inledningen på ledaren är direkt pinsamt lögnaktig, då megafonen menar att
"folk vill jobba". Det finns mänger av "folk" som absolut inte vill jobba, och som aldrig
kommer att "vilja" jobba och här hjälper inga sk matchningsprogram.
 
Har man inte denna grundläggande omständighet klart för sig är man enfaldigare
än enfalden.
 
Har möjligen megafonen en annan uppfattning ges han rådet att tala med sina kamrater
från Riksdagen och från olika kommuner. Dessa uppvisar minst sagt en betydande obe-
nägenhet att "vilja jobba" efter sin politiska karriär.
 
Men megafonen Jan Ericsson kanske menar att dessa representanter inte är vad
som benämns som "folk".
 
I så fall är ju megafonen ínte rakt igenom lögnaktig, för på den punkten tycks nog många
hålla med honom.
 
Och så står Sverige emot krisen oväntat bra, man håller sig för pannan, i den mån
den finns kvar efter alla "hålla sig för pannan" med anledning av tidigare inlägg från
megafonen.
 
Sanningen är den rakt motsatta. Utvecklingen i Sverige , just nu, är sämre än utvecklingen
i alla EU länder förutom Grekland. Alla viktigare ekonomiska nyckeltal viker kraftigare än i
alla andra länder förutom Grekland. Just nu visar till och med Italien och Spanien bättre siff-
ror när det gäller beställningar, orderingång mm mm.
 
Och så detta evinnerliga tuggandet om att sysselsättningen ökar. Bedrövligt enfaldigt.
 
Enfaldigare än den enfald som överträffar enfalden.
 
I en ökande befolkning ökar sysselsättningen även om arbetslösheten ökar, så sker just
nu och sedan 2006 i Sverige.
 
Mätt med megafonens enfaldiga resonemang har Spanien en högre sysselsättning än
Sverige, vilket visar hur enfaldigt det är att gå på begreppet sysselsättning.
 
Bara den riktigt enfaldige kan hävda att det är bätta att 11 av 20 jobbar än att 10 av 10
jobbar.
 
Megafonen Jan Ericsson är riktigt så enfaldig att han hävdar att det förra är bättre och
att det senare inte ska beaktas.
 
En enfald större än enfalden, mycket mycket större.
 
Och så det gamla tuggandet om starka finanser, som uppstår när man har världens
högsta skatter.
 
Grekland är också på väg mot starkare finanser genom att höja sina skatter. Någonstans
måste pengarna finnas, tar man ifrån medborgarna pengarna hamnar de hos Staten och
Staten får "starka finanser".
 
Starka finanser och starkt skuldsatta hushåll, mest skuldsatta i Europa.
 
Ser man inte detta samband, ser man ingenting och enfalden är enfaldigare än enfalden.
 
Med fler arbetslösa har utanförskapet ökat, inte minskat som megafonen enfaldigt
hävdar, räknat i aktiska antalet.
 
Sverige påstås göra stora satsningar och andra dramatiska nedskärningar.
 
Det är bara i fablernas väg det är en stor satssning om tågen inte går.
 
Eller megafonen kanske med stora satsningar menar den debatt som just nu pågår
om allt fler barn i barngrupper på förskolor. Eller det avses kanske att Sverige har
närmast sämst innovationsklimat i Europa ? Eller kanske satsningen på sjuka och
arbetslösa ? Eller kanske resultatet i skolorna ? Eller ?????????????????????
 
Eller idisslandet om stora satsningar kanske avser alla myndigheters slöseri med
skattemedel ? Måste vara en bra satsning efter det uppmuntras så starkt.
 
I ledaren tuggas det vidare om alla de arbetstillfällen som skapats av den sänkta restaurang-
momsen.
 
Nu är det ju en gång för alla bevisat att denna sänkning inte gav några arbetstillfällen,
men det tar kanske lite tid innan detta faktum tränger fram till vissa. Det tycks som om
det inte tränger fram alls hos vissa.
 
Och så den gamla vanliga visan om oppositionen som "chockhöjer" skatterna för företagande.
Med detta måste avses återgång till full moms för restauranger och normal arbetsgivaravgift
för vissa ungdomar.
 
Om det inte blev några fler arbetstillfällen när man sänkte momsen, lär det inte heller bli färre
när man höjer momsen till vad den var. Arbetsgivarna anställer de man behöver, vare sig färre
eller fler.
 
Att fortfarande idissla att jobb skapats inger knappast förtroende för att uttrycka sig milt.
 
Om nu oppositionen vill "chockhöja" vissa skatter måste detta ju innebära att den sk
ansvarsfulla Alliansregeringen "chocksänkte" samma skatter.
 
Ingen ekonomi mår bra av chockartade förändringar i vare sig den ena eller andra riktningen.
 
Väl analyserade förändringar, utan fundamentalistiska förtecken, med väl dokumenterade kon-
sekvensbeskrivninga, brukar vara en bra strategi även inom detta område.
 
Allt annat är enfaldigare än enfalden.
 
VINNER ALLIANSEN NÄSTA VAL GENOM ATT IDISSLA DESSA LÖGNER OCH FLOSKLER
ÄR DET MÅNGA AV OSS SOM ÄR ENFALDIGARE ÄN ENFALDEN.
 
 
Rösta på mig, jag är bra på att tugga
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERRORISTER I FALSK FÖRKLÄDNAD

Den frågan tycks kräva ett svar
 
I SvD idag tar en ledarskribent upp risken för att kemiska stridsmedel sätts in
i Syrien konflikten.
 
Skribenten menar att den skarpa internationella reaktionen beror på en rädsla,
en rädsla för att kemiska stridsvapen ska hamna i händerna på terrorister.
 
Hamna i händerna på terrorister ??
 
Har de inte redan hamnat i händerna på terrorister ? Vad är Al Assad annat är
en terrorist.
 
Själva frågeställningen, och att den förekommer, vittnar om hur svårt vi har att
ha rätt perspektiv när det gäller konfikthantering.
 
En man, försedd med svart skägg, som spränger en bomb, som oturligt nog
inte dödar någon, är en terrorist.
 
Det tycker vi alla, och visst är han en terrorist, för det är ju i så liten skala att vi för-
mår ta oss till det.
 
Men den statschef, som sänt ut denna man med skägg och många andra män
med skägg, och desutom själv begår illdåd mot sina egna medborgare, denne
statschef är ingen terrorist.
 
För det är så stort att det förmår man inte ta till sig eller också låtsas man inte förstå
det.
 
Kontentan visar en skrämmande attityd till ett av världens största problem, be-
går man terrordåd mot ett fåtal är man terrorist, men begår man terrordåd mot
många är man fortfarande statsman.
 
Och som statsman får man sitta med i FN och utveckla strategier mot bekämpning av
terrorbrott, men då bara de terrorbrott andra begår, i övrigt gäller veto mm.
 
Ska man behandla en terrorist som en terrorist har vi en lång väg att gå, som det
nu ser ut en omöjlig väg att gå.
 
Så visst är Al Assad en terrorist, på samma sätt som statscheferna i Iran, Nordkoera,
mängder av länder i Afrika samt "Västbanken" är terrorister.
 
Ska det därför överhuvudtaget finns möjligheter att få en bättre väg måste vi slå in på en
helt annan väg och förse oss med helt andra perspektiv.
 
En stor terrorist är inte värd mer än en liten terrorist och ska bekämpas med samma
medel.
 
Troligen en utopi i dag, men historien visar tydligt att vi kommer inte närmare några mål
med utopier, däremot utan sådana.
 
Det görs gällande att människan är det klokaste djur som finns och har funnits.
 
IBLAND FINNS DET ANLEDNING ATT UNDRA.
 
 
Statsman eller terrorist, svaret är nog inte
givet för efterlevande till ett antal döda i
Norra Afrika
AE
 

MORGONHÄLSNING FRÅN FOLKETS STORE LEDARE

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle, kraftfulle och mentalt handikappade statsminister hälsar de flesta
av Er välkomna till en ny dag.
 
I dag känner jag att jag inte heller vill välkomna Anders Wijkman, då denne tar sig
friheten att framföra synpunkter på klimatfrågan som jag inte delar. Och framför man
synpunkter jag inte delar får man finna sig i att inte bli tagen i med tång.
 
Den där Wijkman menar nu att våra ekonomiska modeller uppvisar allvarlige brister.
Våra modeller har inga brister över huvudtaget, däremot kan man finna brister i andra
länders modeller. Omfördelningen från utrikesfödda, som kommer hit och hämtar pen-
gar, till svenskar är ett bra exempel på våra framgångsrika modeller.
 
Wijkman talar om långsiktiga risker. Här är vi i Alliansrgeringen redan nu föregångare,
allt vi gör är långsiktigt fokuserat på att vinna valet 2014, om detta sedan medför ett sämre
klimat är en underordnad fråga.
 
Det görs också gällande att inkomstfördelningen är skev. På den punkten kan vi moderater
hålla med, den är skev. Vi arbetar dock hårt för att rika ska bli rikare och fattigare fattigare,
så att denna skevhet upphör.
 
Wijkman menar också att vi behöver en by typ av ekonomi. Vi moderater håller här med
honom fullt ut och vi har redan påbörjat denna utveckling. Vårt mål är att lönerna ska bli
så låga inom arbetarklassen, jag ser fortfarande icke moderater som en arbetarklass, att
man inte kan försörja sig. Vi har nått långt på detta område.
 
Wijkman tycks i vissa avssenden leva i en helt annan värld, när han hävdar att man måste
eftersträva längre livslängd på det vi köper. Detta skulle ju skå undan själva fundamentet
på Alliansregeringens politik, som innebär att tillväxten ska öka så mycket  som möjligt oav-
sett vilka skador det medför.
 
Sedan menar denne Wijkman att hanteringen av krisen, som bara omfattar andra länder än Sverige
förstås, bara gäller pengar. Som om det fanns något annat än pengar. För oss moderater finns
det inget viktigare än pengar, problemet är att pengarna fortfarande är orättvist fördelade. Det
finns fortfarande arbetare, som disonerar så mycker pengar att de kan leva över svältgränsen.
Vi i Alliansrgeringen är dock på god väg att komma till rätta med detta allvarliga problem, så att
pengarna kan hamna där de hör hemma, hos redan mycket förmögna.
 
Man får hoppas att den där Wijkman aldrig kommer att kunna påverka våra ekonomiska mo-
deller, för då kan det ta hus var som helst. Risken är till och med stor att alla dessa mentalt
handikappade medborgare börjar köpa saker som håller, det skulle ju omkullkasta hela vår
tillväxtstrategi.
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle statsminister de flesta av Er en fortsatt trevlig dag.
 
 
AE

ORUBBAT FÖRTROENDE FÖR POLITIKER

Tilltron kvar på samma nivå trots alla kriser
 
I Borås har under senare tid det politiska styret visat att de inte har den minsta
förskoning med väljarna. Återkommande bstruktioner mot olika lagar, viten och
böter ger en bild av politiker som gett upp.
 
Många väljare tycks i denna situation ha fått mindre förtroende för stadens
politiker.
 
MEN INTE ALLA, ALLT FLER HAR ETT ORUBBAT FÖRTROENDE TROTS ALLT
DERAS VALDA POLITIKER STÄLLER TILL MED.
 
Det känns då skönt att ha orubbat förtoende för politiker, en viktiga omständighetet
i svåra tider.
 
Att inte tappa tilltron, vad som än händer, det bygger samhället på.
 
Att på en skala från 1 till 10 befinna sig där det bara finns en riktning.
 
UPPÅT , ALLT ANNAT ÄR OTÄNKBART.
 
AE
 
 
 
 
 

EU PÅ VÄG ATT GÅ UNDER ?

Ett ruttnande spökskepp
 
Eu skulle ju rädda allt och alla, allt annat var ju otänkbart.
 
Nu har det otänkbara blivit tänkbart och återigen visar det sig med inte önskvärd
tydlighet.
 
Det går bara inte att lita på politiker.
 
LJUGER DE INTE FÖR ANDRA SÅ LJUGER DE OM SIG SJÄLVA.
 
Sanningens minut tycks dock närma sig för dessa lögnares älskade projekt, EU,
som skulle rädda allt och alla.
 
Det är riktigt fascinerande hur många nu ser på EU med lite mer öppna ögon.
 
EEC och andra finansiella institut beskrivs i media som bankirmobben, utsatta
länder i södra Europa beskrivs som zombier i Pigs- stallet.
 
Allt fler noterar att systemet inte är livsduktigt, och i takt med detta går det
ännu fortare mot något som är ännu mindre livsdugligt.
 
Man kan ju undra om alla europeer blivit galna ? , frågetecknet borde kanske bort ?
 
Europa beskrivs i media som ett ruttnande spökskepp som styr mot en EU stat, som
ingen vill ha, och där Tyskland får bestämma allt.
 
Men ingen talar om det för oss, då man vet att vi inte vill ha det på det sättet,
man känner sig alltmer som undersåter i EU, ej som medborgare i EU.
 
En kröniker i SvD delar idag in dessa undersåtar i tre grupper, servila fuskare, apatiska
medborgare och föraktande medborgare.
 
Att grekerna är servila fuskare, ihop med många andra, det vet vi vid det här laget.
 
Och var befinner vi oss svenskar, är vi bara apatiska eller är vi föraktfulla ? På denna
skala finns i förlängningen också en annan dimension. Apati och förakt kan övergå till
hat, om det råder för länge.
 
Historien ger veterligen inget exempel på samhälle som gått mot hägrande tider där
fusk, apati, förakt och kanske hat varit den rådande känslan.
 
Ska det älskade EU projeketet bli det sk undantaget ??
 
Just nu är det inte mycket som pekar i den riktningen, hur mycket än Barosso
struttar omkring och häver ur sig floskler.
 
Det livsdugliga EU projektet
AE
 
 
 
 
 

I SVERIGE FINNS MEST PENGAR ATT HÄMTA, FÖR VISSA

Det är inte alltid den som har rätt som får rätt
 
I vart fall inte när det gäller invandrarfrågor.
 
Moderaterna fick inte som de ville angående ökade krav på försörjningsstöd.
 
De som hade fel fick rätt i stället.
 
Att vi sticker ut i dessa frågor ver numera hela världen, förutom svenskarna
förstås.
 
Generaldirektören för Migrationsverket i Norge ställer en berättigad fråga när
det gäller detta förhållande och ger också ett bra svar.
 
Varför väntar Sverige 5 gånger fler asyksökande än Norge ????????
 
Bra fråga, som det brukar heta, men här finns faktiskt också ett bra svar,
vilket annars inte brukar vara fallet.
 
Han menar att vi har samma internationella konventioner och bedömer fallen
ungefär lika, och hävdar att det beror på att vi är mer generösa, i detta avse-
ende, än alla andra länder.
 
Han säger då:
 
Krig och konflikting styr i mångt och mycket antalet asylsökande.
 
VART FLYKTINGARNA SEDAN ÅKER MENAR HAN ÄR EN HELT ANNAN
SAK.
 
Och vart de åker och hämtar penagr det vet vi svenskar.
 
Nu när ekonomin rasar ner i snabb takt, kanske vi ska vara tacksamma för att våra
ansvarsfulla politker driver linjen att det finns mest pengar att hämta i Sverige.
 
Varje sk flykting som kommer hit och hämtar pengar ökar ju vår välfärd, det
har ju Alliansregeringen sett till att alla vet.
 
Vet man inte det är man ju i bästa fall främlingsfientlig och det vill ju ingen vara.
 
 
Hit med pengarna bara
AE
 
 

SVENSK KONJUKTUR VIKER MER ÄN ANDRA

En fortsatt nattsvart konjuktur
 
Globala konjuktursignaler mäts bland annat av inköpschefsindex. Här ser man
ett index på 50 som ett normaltillstånd, ju mer över, desto bättre, ju mer under
desto sämre.
 
Och Sverige sticker nu ut, riktigt ordentligt.
 
Man ser tecken som kan tydas som att index försiiktigt stiger i många länder, ett
vägt snitt ligger på 49,7 %.
 
Kina 50,6 %, Ryssland 52,7 %, USA 49,5 %, Tyskland 46,8 %.
 
Och Sveriges index är 43,2 % .
 
Det enda land som ligger sämre till vad gäller detta index är Grekland. Länder som
Spanien och Italien har högre index än Sverige.
 
Att Sverige halkar efter alltmer beror på:
 
Ökad arbetslöshet,färre beställningar, minskad produktion och växande lager.
 
Alla siffror pekar åt fel håll, bedömare menar att Sverige är helt under isen.
 
Skälet till detta anges vara att vi är mer konjukturkänsliga än andra, går det bra
går det bättre för oss, går det dåligt går det sämre för oss.
 
Mycket är kopplat till en relativt sämre export och en alltför stor och ineffektiv offentlig
sektor.
 
När det går upp reser Anders Borg runt och skryter. När det går ner vad gör han
då, ??
 
SKÖNMÅLAR TYCKS DET SOM.
 
Inte ska vi väljare få reda på att den ansvarsfulla och kraftfulla Alliansregeringen
just nu är i färd att styra landet på ett sämre konjukturläge än andra länder.
 
Tänk om vi fick veta detta, hur skulle det se ut.
 
Bland annat skulle kanske den ansvarsfulla och kraftfulla Alliansregeringen ta sig en rik-
tig fundare på om det mest optimala är att vara den i Europa som delar ut mest pengar
till de som kommer hit för att hämta våra pengar.
 
Men bara ibland
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BORÅS POLITISKA LEDNING "SKITER" I VÄLJARNA

Tycks vara församlade i Borås
 
När man ska förlänga ett avtal med vårdföretaget Carema visar politkerna
med icke önskvärd tydlighet en mängd omständigheter, som sammantaget
inte kan bedömas på annat sätt än:
 
Sveriges mest ansvarslösa och oseriösa politiker i förening med en
betydande brist på begåvning tycks vara församlade i Borås.
 
Förlängningen av avtalet är förknippat med en tidigare maktuppgörelse,
redan den befängd och helt absurd. Egna kortfristiga maktintressen sätts
före medborgarnas berättigade krav på en fungerande demokrati.
 
I uppgörelsen kommer man överens om att allt i privat regi vid en bestämd tid-
punkt ska vara i privat regi mandatperioden ut.
 
Vårdföretaget Carema tycks ha drivit ett äldreboende med påtagliga brister och
delvis i strid med avtalet.
 
Trots detta känner sig Sveriges mest ansvarslösa och oseriösa politiker
tvungna att förlänga avtalet.
 
En nornalt fungerande människa, oavsett parttillhöringhet, inser ju omedelbart
att i en sådan överenskommelse måste det vara underförstått att företaget i
fråga följer lager, avtal mm.
 
Politikerna i Borås tycks inte vara normalt fungerande männsikor och häv-
dar att överenskommelsen ska gälla även om brister föreligger.
 
Kommunstyrelsens ordförande är väldigt tydlig på den punkten och tycks här inte
framstå som en normalt fungerande människa.
 
Med de uttalanden som görs innebär detta att Carema under mandatperioden kan
bedriva verksamheten, eller inte bedriva, bäst de önskar.
 
Ser de kortsiktigt enbart till mandatperioden kan de alltså, med politikernas välsig-
nelse, bryta mot allt som går att bryta emot.
 
För att ett antal oseriösa och ansvarslösa politiker träffat ett avtal som de
tolkar på ett bisarrt och absurt sätt.
 
Alldelses uppenbart är också att de fullständigt struntar i hur dessa bisarra förete-
elser drabbar medborgarna. I och för sig inte överraskande, då man både gjort och
sagt ett och annat, som tydligt visar att man struntar i både lagar och medborgare.
 
Konstruktionen av "maktuppgörelsen" och tolkningen nu hur den ska omsättas i faller
Carema visar tydligt:
 
1)  Borås måste ha Sverige mest oseriösa politiker
2)  Borås måste ha Sveriges mest ansvarslösa politiker
3)  Omfattningen av 1) o 2) tycks vara på en sådan nivå att man måste ifrågasätt
      om det förstånd finns, som är en förutsättning för att inneha en politiskt ledande
      befattning
 
Ser men detta bisarra beteende kopplat till ett antal obstrutktioner mot gällande lag, ett antal
viten, ett antal böter , ett antal vansinniga förlikningar samt ett antal inslag som tyder på
omfattande korruption tycks man kunna dra även en annan slutsats.
 
Ledande politiker i Borås Stad tycks inte vara värda att inneha de poster de har.
 
För att uppnå denna värdighet är det en grundförutsättning att man arbetar för medbor-
garnas bästa.
 
Och det gör man definitivt inte i detta fallet, och inte i ett antal andra fall heller.
 
 
Vi i kommunstyrelsen "skiter" i Er
medborgare, he he
AE

MORGONHÄLSNING FRÅN FOLKETS STORE LEDARE

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade statsminister hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
I dag är jag bekymrad, och jag är bekymrad över Svenskt Näringsliv, och jag
är så bekymrad att jag inte vill ta i Svenskt Näringsliv med tång.
 
Under lång tid har vi hävdat att organisationen är ett särintresse och vi trodde
man skulle uppfatta det förtäckta hotet. Nu går organisationen längre och vi-
sar öppet att man motarbetar Alliansregeringens ansvarsfulla och kraftfulla po-
litik.
 
I morgon kommer man med en rapport, som visar att vi skönmålat vår export-
industri, uppgifter som aldrig var tänkta komma ut, då de kan avslöja vår skön-
målning av exportindustrin.
 
Man hävdar i rapporten att vi inte är bäst, och ifrågasätter Alliansregeringens
ansvarsfulla styre. Man menar att exporten som andel av BNP ligger på 17:-
plats i EU och på 59:- plats globalt.Våra ansträngningar att skönmåla detta och
hävda att vi är världens ledande exportnation tycks nu vara förgäves.
 
Dessutom är rapportförfattarna direkt illvilliga Man menar att andra länders ex-
port har större innehåll av både högteknologi och medelhög teknologi. Nu har
vi lyckats tysta alla i invandrarfrågor och nästa steg tycks nödvänigsvis vara att
tysta alla i svenskt Näringsliv, alla måste tro att Sverige är ett föregångsland
när det gäller teknisk utveckling.
 
Dessutom hävdar man att våra företag är attraktiva och framgångsrika, men att
produktion och forskning förlagts utomlands och då räknas det inte in i exporten.
Här kan vi i alliansregeringen hålla med rapportförfattarna om att vi varit framgångs-
rika.
 
Vi har under många år strävat efter att göra Sverige till ett land där ingen vill inves-
tera och vi tycks ha lyckats över förväntan.
 
Vår ansvarfulla politik har här visat sin rätta värde, högre arbetskraftskostnader i
förening med lägre produktivitet samt minskad innovationstakt, allt verkar i samma
riktning.
 
Svenskt Näringsliv menar också att ëxporten är den starkaste motorn för att skapa
välstånd och jobb. Genom att nu visa på de riktiga exportsiffrorna utmanar Svenskt
Näringsliv Alliansenregeringen, som menar att det viktiga är inte om något är bra,
utan det viktiga är att man säger att något är bra.
 
Då vi i Alliansrgeringen själva är svenskfientliga vill vi i det längsta dra oss för att be-
skylla Svenskt Näringsliv för att vara svenskfientliga, men fientliga tycks man vara.
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle statsminister de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
 
AE

MAFFIASTADEN BORÅS

Korruptionen frodas i Borås
 
BT belyser på ett bra sätt den utbredda korruptionen i Borås, som bland annat
visar sig genom att obekväma handlingar hemligstämplas.
 
Att hemligstämlla dessa handlingar är inget annat är en ren och skär skan-
dal, skandalen ligger helt och hållet på samma nivå som den tidigare korrup-
tion, som uppdagades i Göteborg.
 
Från Servicekontorets sida hävdar man att det skulle skada kontoret om uppgifterna
kom ut.
 
Detta är ett klart understatment, det skulle skada både Servicekontoret och
Borås Kommunledning, om det kom ut vad Servicekontoret håller på med.
 
Kommunledningens hantering av Servicekontoret och Servicekontorets agerande
är inget annat än en ren skandal.
 
Från mycket tillförlitliga moderata källor kommer samstämmiga uppgifter att
Servicekontoret verksamhet fullt ut inte styrs av Kommunledningen.
 
Uppgifterna tyder på att Servicekontorets verksamhet delvis styrs av LBC, där föut-
varande kommunstyrelsens ordförande fortfarande kan utöva inflytande i kommunen.
 
Föreligger det den minsta sanning i dessa uppgifter är skandalen så stor att den
nog slår det mesta i landet i modern tid.
 
Dessa tillförlitliga källor hävdar också att den stora kostnaden man nu hemligstämplats
har sin grund i överdebitering från företag anslutna till LBC.
 
Många aktörer anser sig ha mer eller mindre bevis för att till LBC anknutna företag
regelmässigt överdebiterar sina arbeten.
 
Detta tycks utgöra en så lukrativ verksamhet att aktuella företag avstår från att göra ar-
beten åt andra än Kommunen.
 
Överhuvudtaget tycks här saknas underlag som gör det möjligt att följa vad som hänt,
en skandal i sig, som då tycks bekräfta de otillbörliga inslag som påstås finnas i affären.
 
Det finns ibland skäl att hemligstämpla innehållet i en uppgörelse med en kommersiell
aktör, men då ska detta hemligstämplas när handligarna inkommer eller utgår.
 
Handlingarna ska inte hemligstämplas när en medborgare långt senare begär att få ta
del av handlingarna. Detta kan bara tyda på att man vill dölja oegentligheter.
 
Handlingarnas beskaffenhet tyder på att denna otilklbörlighet inte är av ringa art.
 
NU MÅSTE FRÅGAN UPP PÅ BORDET.
 
HUR LÄNGE SKA SERVICEKONTORET FÅ HÅLLA PÅ MED ALL DENNA "SKIT"
FÖR ATT MAN SKYDDAS STARKA INTRESSEN, SOM GYNNAS AV VISSA INSKLAG
I KONTORETS VERKSAMHET.
 
 
Kommunen är en bra kund,
bättre än de flesta
AE
 
 
 
 
 
 
 

MORGONHÄLSNING FRÅN FOLKETS STORE LEDARE

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade statsminister önksar de flesta av Er
välkomna till en ny, men kall dag.
 
Vi börjar nu närma oss jul och jag vet nu vad jag önskar mig i julklapp av mina
undersåtar, jag vill ha en större tång.
 
Min tidigare tång har nu blivit alltför liten, då alltfler inte tycker som de blivit till-
sagda att tycka.
 
Den tång jag önskar mig måste vara så stor att den kan omfatta centerpartisten
Staffan Danielsson. Vi hittar nu inom Alliansen politiker som inte tycker som de
blivit tillsagda att tycka, och dessa måste bort.
 
Staffan Danielsson vill att vi ska se över reglerna för invandring, att han bara vågar,
det är andra länder som ska se över sina regler, vi gör aldrig fel.
 
Danielsson menar att debatten kring invandringen ska öppnas, så att frågor kan och
får ställas, besvaras och rätas ut.
 
Värre rasist får man ju leta efter, ställa frågor och få svar, då kan ju alla medborgare
få veta vad de får försaka för att vi ska vara främst i Europa, jag vågar inte ens tänka
tanken.
 
Nej, en ny, mycket större tång är det jag nu mest önskar i julklapp.
 
Danielsson har också mage att påminna mig om att vi tar emot mer flyktingar från
Syrien än hela Europa i övrigt sammantaget. Det är inte meningen att vi inom Alli-
ansen ska tala om detta, här får Anniese till att disciplinen inom partiet stramas upp.
 
Annie måste göra som sverigedemokraterna, uteslut alla rasister, när de för öppet
visar att de är rasister. Inom moderaterna har vi lyckats dölja detta väl.
 
Som om inte dettaräckte har danielsson synpunkter på att 30 % av alla sk ensamstå-
ende barn söker sig till Sverige, och att detta är mycket då vi bara utgör 2 % av befolk-
ningen i Europa.
 
Jag håller med om att 30 % är ett misslyckande Vi ska ta upp en diskussion med Miljö-
partiet och se om vi inte kan dela ut lite mer pengar till dessa stackars barn, så att vi
snabbare når målet att 100 % ska komma hit.
 
Danielsson är inte heller lite fräck, när han väcker frågan om inte Sveriges invandrings-
politik borde närma sig andra länders politik.
 
Detta är ju oförtäckt rasism, och precis vad de förfärliga sverigedemokraterna begär,
och dessutom skulle det ju medföra att våra kostnader för invandringen blev mindre,
ett helt orealistiskt alternativ.
 
Att mer pengar skulle kunna läggas på sjuka, fattiga och arbetslösa i stället för att vara
generös mot alla som kommer hit och hämtar pengar går stick i stäv med Alliansens
politik.
 
Nej, svältgränsen gäller för alla sjuka, fattiga och utsatta svenskar, så att vi kan satsa
mer på hemresor för asylsökande, så att de mer regelbundet kan besöka de länder där
de blir utsatta för tortyr.
 
Det måste tyvärrnog bli en väldigt stor tång i julklapp, om jag ska bli nöjd med den.
 
Och med detta hälsar Er ansvarsfulle statsminister de flesta av Er en fortsatt trevlig dag.
 
 
AE
 
 
 

BORÅS BÖRJAR LIKNA SICILIEN

I Borås är sanningen till för att döljas
 
Nu tycks det ske så många regelvidriga saker i Borås Stad, så man har snart
ingen panna att hålla sig för.
 
Att köpa en kraftigt fuktskadad byggnad, knappt större än en villa, för 1,4
milj kr, och sedan bygga om den för 7,5 milj kr måste väl ändå vara svår-
slaget.
 
GANGSTERREKORD, MAN UNDRAR OM AMBITIONEN ÄR ATT SLÅ VÅR
STÖRRE STAD I VÄST.
 
5 600 arbetstimmar totalt, det motsvarar drygt 3 heltidsanställda under 1 år.
 
Antingen har det inte gått så fort som man uppger att det måste ha gått,
eller också har trängseln på arbetsplasten varit betydande.
 
Det är kanske därför det kostar så mycket, en man kanske gräver en grop på
1000 tim, men 1000 man gräver inte samma grop på 1 tim.
 
Siffrorna indikerar i stället att mycket av arbetet kan misstänkas ha lagts där det
inte borde ha lagts. Man börjar då tänka på ett och annat garage på Tjörn.
 
Att dessutom skylla på "löpande räkning" tyder inte på annat är rent oförstånd, i
bästa fall. Rätt skött kan "löpande räkning" ge lägre kostnad.
 
Chefer och politiskt ansvariga på LFK /LFN tycks bete sig som små barnungar.
Så fort det är något som inte utförts bra, kommer man dragande med Alidebergs-
badet.
 
Det är nog bara på LFK / LFN man har den uppfattningen att man får försnilla
skattemedel, bara för att Alidesbergsbadet råkade bli billigt.
 
Ett riktigt, riktigt billigt förhållningssätt.
 
En av de inkompetena cheferna vid LFK menar att projektet spårade ur.
 
Det var inte projektet som spårade ur, det var ansvariga chefer vid LFK som
spårade ur, och man spårade ur något sån i Norden, eller varför inte in i Lars
Nordin.
 
Den ansvarige, inkompetente chefen vid LFK har ingen "bra" förklaring till varför
kostnaden blev så stor.
 
Hur skulle han kunna ha det, det är ju så dåligt skött så man tror knappt det
är sant.
 
Och i denna sörja tydligen markkostnader på ungefär 1 milj  kr.
 
SOM HEMLIGSTÄMPLATS.
 
Både beloppets storlek och hemligstämpel borde vara en omöjlighet.
 
Men inte i Gangsterstaden Borås.
 
Att hemligstämpla denna typ av arbete kan bara tolkas på ett sätt, ett enda sätt.
 
MAN HAR NÅGOT OTILLBÖRLIGT ATT DÖLJA.
 
Ochdet är inte känt att kommunledningen har intresse att titta på det man döljer på
Servicekontoret.
 
Nu börjar man definitivt att tänka på några garage på Tjörn och saltade räk-
ningar, det ska bara inte kosta 1 milj i markarbeten.
 
Man undrar hur länge Servicekontoret ska få hålla på med sina olagligheter i form av
bristande upphandling mm.
 
OCH MAN UNDRAR HUR LÄNGE DET SKA DRÖJA INNAN KOMMUNLEDNINGEN
KOMMER TILL INSIKT ATT DE INTE REPRESENTERAR VÄLJARNA BÄST GENOM
ATT SÄTTA BORÅS PÅ KARTAN SOM EN REN GANGSTERSTAD.
 
Det aktuella bygget är också det enda en medborgare "råkat" titta på. Hur ser det ut på
andra ombyggander om man "råkar" titta på dessa också ?
 
LFK utför arbete på löpande räkning
AE
 

TILLVÄXTEN SOM TAR SLUT

När kakan är uppäten är den slut
 
Dock inte hos våra politiska ledare, där tar en kaka aldrig slut.
 
Tillväxt är en helighet, som aldrig får ifrågasättas i de politiska krestarna,
trots att tillväxt på sikt medför att kakan äts upp.
 
Anders Borg, skryter om tillväxttal, och vi med honom, och hella värdeln
med oss.
 
Att skryta över att en kaka blir uppäten, när den kommer att behövas,
kan det verkligen vara så klokt.
 
Det finns numera både fakta och bedömare, som visar att detta inte är så
klokt, men vad gör det, tillväxt får aldrig ifrågasättas.
 
Med nuvarande utveckling, ständigt hyllad av alla kommer den ekonomiska
aktiviteten att vara 20 gånger större än i dag, år 2100.
 
I de ekonomiska modellerna, där man matar in en tillväxtsiffra finns inga be-
gränsningar, men i verkligheten utanför modellarna finns en begränsning.
 
En planet, jorden, med en viss mängd resurser.
 
I de större sammanhangen är det ingen som vill se detta, det är de teoretiska
modellerna som gäller, inget tar slut, allt är obegränsat.
 
Men i mindre sammanhang är detta lättare att förstå och Svd gör idag i en krö-
nika en bra jämförelse.
 
Ett företag, som har som enda affärside att sälja av sitt lager, når snart
vägs ände.
 
Så enkelt är det, begränsade resurser tar slut, dock inte i större sammahang,
där politiker lever i bubblor avskilda från verkligheten.
 
Där är inte en begränsad tillgång en begränsad tillgång, där ger den an-
vända modellen bara en siffra på hur fort vi växer.
 
Inte en siffra på hur fort vi går under.
 
Företagets försäljning ur lager är samma rovdrift som när man utfiskar hav och
skövlar regnskog mm.
 
Det som finns tar slut, och när det är slut så är det slut, kakan är uppäten.
 
Det borde väl ändå alla kunna förstå, det går inte att äta upp kakan och ändå ha
den kvar.
 
Det finns numera omfattande litteratur på området och allt som sägs och skrivs
pekar entydigt i en riktning:
 
Ekologiska och ekonomiska system är på kollosionskurs, riktigt ordentligt.
 
EVIG TILLVÄXT I EN ÄNDLIG VÄRLD ÄR HELT ENKELT EN MATEMATISK
OMÖJLIGHET.
 
Och ändå låter vi oss styras av politiska dårar, som sakta men säkert arbetar
i riktning mot vår undergång.
 
TILLVÄXT, TILLVÄXT OCH ÅTER TILLVÄXT, OCH JU STÖRRE DEN ÄR DESTO
BÄTTRE ÄR DET.
 
Vi tycker Anders Borg är duktig och själv skryter han ofta över detta.
 
Är det verkligen något att skryta över att man fortare än andra driver utvecklin-
gen i den riktningen att många av våra resursslag helt enkelt tar slut.
 
Många menar nu att det är nödvändigt att vi inför andra mått än BNP för vår utveckling.
 
Politiker finns dock mycket sällan bland dessa "många" där gäller tillväxtens
heliga evangelium och där gäller att mer Du köper , sliter och slänger, desto
bättre är det.
 
Är vi verkligen lika dumma och oansvariga som våra politiker runt om i världen.
 
Begriper inte vi heller att kakan är uppäten när den är uppäten, verkar inte så.
 
Man talar ofta om jordens oljeresurser, men faktum är att väldigt många av de resurser
har samma begränsningar som oljan.
 
De tar så småningom slut, järnmalm, aluminium, zink och mängder av viktiga re-
sursslag.
 
Det enda som ökar är vattennivån i våra hav, och den ökar för att andra resurser min-
skar.
 
Man får ju vara tacksam för att man inte tillhör nästa generation.
 
 
Häxkonst kanse kan rädda oss
AE
 
 
 
 
 
 
 

EN SVENSK SKOLA UTAN PERSPEKTIV

Eller kanske med fel perspektiv
 
Att ha fel eller inga perspektiv tycks vara en gemensam nämnare när det gäller
utvecklingen i den svenska skolan.
 
En evig rundgång ger sämre resultat, som kräver mer resurser, som ger
sämre resultat, som kräver mer resurser.
 
Resurser i all ära, men det kanske inte är resurserna som är snålt tilltagna.
 
Det kanske är perspektiven som är snålt tilltagna, eller kanske saknas helt.
 
Att vi skulle kunna komma fram till detta på egen hand är mindre sannolikt, med
en närmast fientlig inställning till allt som kan lukta intellektuell kultur.
 
Men vågar man ta hjälp av mindre vetande i andra länder, kan man kanske, men
bara kanske, öppna upp ögonen som gör det möjligt att få perspektiv.
 
En nyutkommen rapport ger möjlighet att öppna upp perspektiven, men då får man
rycka loss skygglapparna ordentligt och ägna sig åt betydande självrannsakan.
 
Alla bör ha noterat att rapporten tar upp att vi har lägre kunskapsresultat i skolan än
Ryssland och en mängd liknande länder.
 
Men rapporten säger och tar upp mycket annat.
 
Den säger bland annat att den allmänna inställningen i samhället till utbildning
och intellektuell hög nivå betyder mycket mer än hur mycket resurser som sat-
sas.
 
Redan här svär man i kyrkan, där man inte får vara numera, det vet ju alla att resultatet
i skolan avgörs till 99 % av resursnivån, och sedan av lärarnas löner.
 
I Sverige vet man det, men i andra länder vet man lite mer, och det är kanske där-
för Ryssland når bättre resultat än Sverige.
 
Rapportförfattarna ger en god sammanfattning angående detta:
 
En 18 åring kommer på sin 18 årsdag ha tillbringat 9 % av sitt liv i skolan. För att
man ska kunna utnyttja detta på rätt sätt måste de övriga 91 % , det man kallar för
återkoppling utanför skolan,samverka med dessa 9 %, först då kan man tala om ett
bra recept.
 
Man dristar sig till att exemplifiera detta med:
 
Om kulturen utanför skolan glorifierar kändisar som knapp kan läsa, då får samhället
stora problem.
 
Nu tycks man svära så att kyrkvalvet måste rasa ner. Det vet väl alla iatt Zlatan är mycket
viktigare än alla kulturella personligher i Sverige sammantaget.
 
I vart fall vet man det i Sverige, och det är kanske därför Ryssland och liknande andra
länder får bättre resultat i skolan.
 
Men frågar sig alla svenskar, som vet bäst:
 
Så kan det ju inte vara, vi har ju ett kunskapssamhälle där alla ska vara högskoleut-
bildade.
 
Det kanske det som är en del av problemer, ska de som knappt kan läsa slussas igenom
hela utbildningssystemet med godkända betyg, då kanske det blir därefter.
 
Det finns en bra beskrivning på denna svenska suboptimering, där alla ska vara hög-
skoleutbildade utan kompetens att inhämta för detta lämpliga kunskaper.
 
I en annan rapport beskrivs detta som:
 
Ett utbildningssystem där allt fler studenter studerar allt färre timmar under allt fler år.
Sammhällets syn på kunskapsinnehåll formuleras i terminer i stället för intellektuell
insikt och förmåga,
 
Definitivt som att svära i kyrkan, riktigt ordentligt.
 
Det vet väl alla att det är hur många år man går i skolan, som styr hur duktig man blir.
 
Tänk om det är så, men bara tänk om, att det är så att många andra har rätt, och vi har fel,
tänk om det i stället är så:
 
Att med mindre resurser kan man nå bättre resultat med fler timmar under färre år.
 
Men det är bäst att bara leka med tanken, för så kan det ju inte vara, när vi själva formulerar
andra mål.
 
Det är ju de andra, som ser saken på ett annorlunda sätt, och som når bättre resultat.
som måste ha fel.
 
Det vet ju alla, i vart fall i Sverige.
 
Och förresten, iden är ju dödfödd från början, behöver man hörselskydd i skolklassen
hjälper det ju inte vare sig med fler eller färre timmar.
 
Då ska vi vara tacksamma att vi fortfarande ligger på 21 plats.
 
 
 
En historielös dåtid ger också en
historielös framtid, man kanske
till och med borde få gå i kyrkan
AE
 
 
 

EU FÖRHANDLINGAR

Alla politiker lurar alla
 
Vi är sedan många år vana vid att politiker ljuger för oss medborgare och för
oss bakom ljuset.
 
Kanske lika bra det, så slipper man höra sanningen.
 
Det vi inte är lika vana vid är att politikerna ljuger för varandra och försöker
föra varandra bakom ljuset.
 
Detta tycks vara satt i system inom EU.
 
EU har två viktiga projekt under bearbetning, dels frågan om en bankunion,
dels EU långfristiga budget.
 
Först skulle beslut fattas om den långsiktiga budgeten, sedan beslut om bank-
unionen.
 
Som av en händelse havererade förhandlingarna om den långsiktiga bud-
geten.
 
Det sipprar nu ut uppgifter, som tyder på att Tyskland och EU ordförande ser
bankunionen som den viktigaste frågan av dessa två.
 
Storbrittannien och Sverige är motsträviga till bankunionen och vill bibehålla
sin höga rabatter.
 
Det tycks nu föras en raffinerad strategi, som går ut på att säkra bankunionen
först, och sedan ta en konfrontation om budgeten.
 
På detta sätt skulle man kunna gå lura Sverige och Storbrittannien på att gå med på
bankunionen, för att senare få behålla sina rabatter, som belöning.
 
För att senare inte få behålla sina rabatter som belöning, när bankunionen väl
är i hamn.
 
Skulle dessa uppgifter vara korrekta, är det mångas förutfattade meningar som kommer
på skam.
 
Alla politiker är inte "korkade". en del är till och med raffinerat utstuderade.
 
Det återstår nu att se hur våra representanter i de kommande förhandlingna uppträder.
 
Är de raffinerat utstuderade eller något annat.
 
I det senare fallet går vi med på bankunionen för att få en belöning vi inte får.
 
I det första fallet går vi inte med på en bankunion för att straffas med att inte få
en belöning, vi inte skulle fått annars heller.
 
Det tycks vara riktigt spännade och högt spel, som förekommer "nere" i Bryssel.
 
Det är nog bäst att blåsa upp sig inför
förhandlingar, då också
AE

MORGONHÄLSNING FRÅN FOLKETS STORE LEDARE

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade statsminister hälsar det flesta av Er
välkomna till en ny solig söndag.
 
Särskilt välkomnahälsar jag alla i Rinkeby där Eric Ullenfån och jag gjorde ett
besök i går.
 
Allt tal om Rinkeby som ett ghetto klingar efter detta falskt, en mer vänlig och väl-
kommande atmosfär får man leta efter. Det finns kritiska röster om detta, men
dessa kommer fråm mörka krafter som vill underblåsa främlingsfientlighet.
 
Både Eric Ullenfån och jag rekommenderar alla som har möjlighet att flytta till
Rinkeby, för att kunna njuta av förortsidlyllen. Själva är vi dock förhindrade men
skulle gjort det om vi bara kunnat.
 
Redan inledningsvis möttes vi av röklukt och välkomnande eldslågor som blanda-
des med lukter från bränt gummi och glas. Många av invånarna såg detta som en
alternativ uppvärmningsmetod och menade att detta skedde varje dag och sparade
mycket energikostnader.
 
Vi fick veta att man bara behövt elda upp 77 bilar under året för att kunna få den
uppvärmning man önskade.
 
Andra trevliga inslag var regelbundet förekommande stenkastning mot polisen,
något som främlingsfientliga krafter ser som negativt. Tyvärr tycks det under året
bara förekommit 30 sådana, och vi tycks ännu inte nått upp till de mål vi strävar
mot, att nå samma frekvens av stenkastning som råder på Västbanken.
 
Området tycks nästan för lugnt och passar därför utmärkt för pensionärer, som
strävar efter en lugnare tillvaro på ålderns höst.
 
Hitintills har det bara förekommit under året 7 uttalade våldsamma upplopp och det
finns kanske anledning att sätta in resurser som vitaliser området.
 
Området blir också av allt större betydelse för StorStockholms tillväxt och arbetsmark-
nad.
 
De gånger Räddningstjänsten biträder vid anordnade uppvärmningar har de följe av ett
antal polisbilar. Dessa arbetsmarknadsårgärder, som också medför ökad tillväxt, kommer
att bli förebild för hur vi kommer att utveckla den offentliga servicen även i andra städer.
 
Även de uppskattade bilbränder medför en kraftig tillväxt, både inom bilbranschen som
sådan, men även inom andra branscher, som försäkringsbransch mm.
 
Och med detta vill Er ansvarsfulle statsminister önska de flesta av Er en fortsatt trevlig dag.
 
AE
 
 

DEN SVENSKA SKOLAN KRÄVER HÖRSELSKYDD

Man borde bli förvånad
 
Men det tycks man inte bli längre, inget förvånar längre.
 
Allt kan inte dras över en kam och alla skolor är olika med varierande problem
och möjligheter.
 
Men att nedanstående händer på en svenska förskola borde vara tillräckligt för
att stanna upp och tänka till.
 
En sexåring på en västsvensk förskola kommer hem och frågar mamman:
 
Vad är en bög förnågonting ?
 
Själlklart undrar mamman varför han frågar detta och får då till svar:
 
Dom säger hela tiden att jag är en bög.
 
Pojken ifråga har ofta huvudverk när han kommer hemfrån förskolan och hävdar
att ljudnivån är så hög att han får huvudvärk.
 
Föräldrarna tar upp detta med förskolans chef och får då till svar:
 
Då föreslår jag att han tar med sig hörselskydd.
 
Det är ju också en form av valfrihet i det alliansstyrda Sverige:
 
Att gå till förskolan utan hörselskydd och få ont i huvudet, eller att gå till för-
skolan med hörselskydd och föhoppningsvis inte få ont i huvudet.
 
Man får väl utgå ifrån att förskolechefen anser att förskolan är bra, men för många
av oss andra behövs inga kommentarer.
Den som skriker högst vinner
AE
 
 
 
 
 

MORGONHÄLSNING FRÅN FOLKETS STORE LEDARE

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade statsminister hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Gårdagens väljarundersökning visat att alltfler moderater söker sig till sverige-
demokraterna. På det personliga planet känns detta tråkigt, då jag nu måste
sluta hälsa på många som varit goda vänner under lång tid.
 
På nyhetsområdet har annars Saab:s konkursförvaltarberättelse dominerat .
Denna visar vad alla vetat under en lång tid, att ett antal nyckelpersoner ljugit
och att alla ansvariga runt omkring låtsas tro på dessa lögner.
 
De täta kontakterna med regeringsföreträdare blev avgörande för att alla dessa
lögner skulle kunna framstå som trovärdiga.
 
Både Jan Åke Jonhson och Victor Muller lärde sig här snabbt hur man skulle kunna
ljuga så mycket som möjligt för att föra omgivningen bakom ljuset.
 
Vi i Alliansregeringen är stolta över att ha kunnat bidra med dessa erfarenheter.
 
Alla visste ju att Saab var på obestånd när Europeiska Investeringsbanken skulle
ställa upp med krediter. Som alla vet var banken tveksam till att ställa ut lånet då
man hade den uppfattningen att Saab var på obestånd och att lån då ej får bevil-
jas.
 
Som alla säkert minns ställdes därför ett antal frågor till Alliansregeringen om Saab:s
tillstånd.
 
Med hänsyn till det uppenbara obeståndet såg vi först stora svårigheter att lämna ett
svar, som skulle kunna innehålla sådana trovärdiga lögner att banken kunde föras
bakom ljuset.
 
Maud Olofsson fick det otacksamma uppdraget att skriva ihop ett svar och här kom
hennes erfarenheter väl till pass. Inte många, om någon, i Alliansregeringen kan fram-
föra lögner så envetet som Maud och hon lyckades även här.
 
Med väl anpassade lögner lyckades hon få banken att ställa ut krediter som inte skulle
få ställas ut.
 
Tack vare detta blev konkursen kostsammare än vad den annars skulle ha blivit och vi
fick tillfälle att framstå som ansvarsfulla och kraftfulla.
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle statsminister de flesta av Er en fortsatt trevlig dag.
 
AE
 
 
 
 

RSS 2.0