SLUTA ATT BARA PRATA OM BILBRÄNDER !!

Föräldrar måste fostra sina barn !!
 
I Borås Tidning kan man i dag hitta en ledare med denna rubrik:
 
FÖRÄLDRAR MÅSTE FOSTRA SINA BARN
 
FOSTRA SINA BARN ??
 
Det är väl precis det föräldrarna gjort, fostrat sina barn, men på en sätt som
medför att de bränner bilar, eller ??
 
I Sverige får man inte precisera olika kulturella beteenden, men man kan
ändå ställa frågan:
 
HUR MÅNGA HAR HÖRT TALAS OM SVENSKA FÖRÄLDRAR, SOM FOST.-
RAT SINA BARN TILL ATT BRÄNNA BILLAR ??
 
Jaså ingen, det förvånar inte.
 
Frågan är om man ska lösa detta kulturella beteende eller inte ?
 
Så här långt har politikerna varit tydliga, oerhört tydliga.
 
DETTA SKA VI INTE LÖSA, DETTA SKA VI BARA PRATA OM !!
 
Det finns faktiskt ett sätt att lösa detta, om man frigör sig från flumpolitiken,
och tillgriper åtgärder som medför resultat, så finns det en både enkel och
effektiv väg att vandra:
 
UTVISA BÅDE ANSVARIGT "BARN" OCH FÖRÄDRARNA OM DE SAKNAR
SVENSKT MEDBORGARSKAP ELLER HAR DUBBLA SÅDANA.
 
Många ryggar säkert för detta, och menar att det är "inhumant", "omänskligt"
och att man inte får vara så tydlig.
 
Men det är precis tvärtom, det är humant mot bilägarna, det är humant
mot föräldrarna och det är humant mot barnen.
 
BARA VETSKAPEN OM ATT HELA FAMILJEN SKULLE BLI UTVISAD
OM BARNEN FOSTRATS TILL ATT BRÄNNA BILAR SKULLE MEDFÖRA
ATT INGEN BIL, ELLER V ÄLDIGT FÅ, BRÄNDES UPP.
 
Det vore väl bra, eller ??
 
Bättre än att bilarna brinner upp eller ??
 
Och även bättre än att man bara pratar om det, eller ?
 
AE
 
 
 

TRÄ EN KONDOM ÖVER FLASKAN !!

Även Romarriket föll på grund av "olämpliga händelser"
 
I Borås Tidning kan man i dag läsa om något som beskrivs som en "olämplig
händelse" under rubriken:
 
ANSTÄLLD HETSADE BARN TILL LEK MED SEX ANSPELNING.
 
Platsen var en av kommunens fritidsgårdar och sexanspelning utgjordes av
barnens lek utgjordes av att de fick trä kondomer över flaskor.
 
Verksamhetschefen på kommunens fritidsförvaltning, Marie Louise
Bengtsson, förringar detta och kallar det en "olämplig händelse".
 
OLÄMPLIG HÄNDELSE ?? !!
 
DETTA ÄR INGEN "OLÄMPLIG HÄNDELSE" DET ÄR "FULLSTÄNDIGT
ÅT HELSICKE" OCH SKA BEHANDLAS SOM OM DET ÄR "FULLSTÄN-
DIGT ÅT HELSICKE" !!
 
En sådan behandling bör innehålla två åtgärder:
1) Den anställde på fritidsgården blir av med sitt arbete omgående
2) Marie Louise Bengtsson degraderas och omplaceras till mindre viktig
    post omgående.
 
Det är precis den här typen av händelser och sättet att bemöta dem som gör
att man saknar tilltro till Sveriges framtid.
 
Romarriket föll, till stor del på grund av dekadens, och mycket tyder på
att Sverige går ett liknande öde till mötes.
 
Sättet att bemöta denna typ av galenskaper blir nu den vanliga, man ska se
över värdegrunderna !!
 
Det behövs ingen värdegrundsplan för att en vettig människa ska be-
gripa att man inte tvingar barn på en fritidsgård att trä kondomer över
en flaska !!
 
Detta är typiskt för allt som sker i Sverige i dag, man reducerar det individ-
uella ansvaret till "noll", så vips så är problemet löst:
 
Man ser detta över hela linjen:
 
1) Bedriver en kommunanställd samhällsomstörtande verksamhet, som
    här, då ska man se över värdegrunderna.
2) Förgiftar en vårdanställd en patient så ska det anmälas till IVO, så är
    den frågan avförd från dagordning
3) Brinner halva Sverige så rycker inte polisen ut, utan man skriver att
    det är "en särskild händelse" och så är den frågan också avförd från
    dagordningen.
 
Ska vi få "någon djävla ordning i Sverige, som C H Hermansson skulle ha
sagt, så måste individers olagliga / olämpliga beteenden knytas till ett per-
sonligt ansvar och medföra påföljd i någon form, inte försvinna upp i "tomma
intet"
 
AE
 
 
 

FÖRSVARETS NYA GIGANTISKA GÖKUNGE !

Hur stor kan en gökunge bli ??
 
Vi har erfarit att en gökunge kan bli stor, väldigt stor.
 
EN GÖKUNGE KAN BLI LIKA STOR SOM NYA KAROLINSKA, DET VET
VI NUMERA.
 
När denna gökunge blev känd så utgick man ifrån att större än så kan väl ändå
inte en gökunge bli, då tränger den ju allt som går att tränga ut, och lite till.
 
Nu visar det sig dock att en gökunge faktiskt kan bli större än Nya Karolinska,
den kan bli hur stor som helst och ingen vågar nu gissa hur stor den blir.
 
DENNA GIGANTISKA GÖKUNG VISAR SIG NU VARA FÖRSVARETS NYA
LUFTVÄRNSSYSTEM, PATRIOC AFFÄREN.
 
Mycket har sagts om denna gökunge, men det mesta återstår nog att säga, när
man slutligen vet hur gigantisk den blir.
 
Dagens Industri har en artikel i dag, som visar hur det går till i det politiska spelet
när man vill att en gökunge ska bli stor, riktigt stor.
 
Försvaret behöver luftvärnsförmåga, bestående av eldenheter och missiler.
 
För att lura skattebetalarnas lierar sig nu moderaterna med regeringen och
låtsas som om gökungen bara uppgår till 10 - 12 miljarder.
 
MAN FÅR DÅ ELDENHETER MEN BARA 2O TALET MISSILER, SÅ FÅ ATT
DE KNAPPT KAN GÖRA VERKAN.
 
När väl denna gökunge är på plats, så kommer nästa gökunge att dyka upp som
"gubben i lådan".
 
DÅ BEHÖVER ELDENHETERNA FÖRSES MED SÅ MÅNGA MISSILER FÖR-
SVARET BEHÖVER, C:A 280 UTÖVER DE 20-TAL SOM NU KÖPTS IN, TILL
EN KOSTNAD PÅ UNGEFÄR 50 MILJONER/MISSIL, DVS TOTALT NÄRMARE
15 MILJARDER UTÖVER HANDPENNINGEN 12 MILJARDER.
 
Denna kostnad, totalt närmare 30 miljarder ska alltså finansieras utan att beslut
fattats om att Försvaret ska tillföras mer medel.
 
Det är nog bara regeringen, och nu moderaterna, som kan få detta räkneexempel
att gå ihop.
 
Moderaterna säger sig värna mer om "skattebetalarnas pengar" än andra
partier.
 
FREDRIK REINFELDT VISADE MED SIN FLYKTINGPOLITIK HAR DETTA AN-
SVAR GESTALTADE SIG. NU SKA TYDLIGEN MODERATERNA PÅ NYTT VISA
HUR MAN SLÖSASR MED PENGAR, INOM FÖRSVARET.
 
Allt pekar på att denna satsning kommer att tränga ut oerhört mycket av annan för-
svarsförmåga, och man ser nu moderaternas nya valslogan:
 
RÖSTA PÅ MODERTARNA OCH VI HAR INGET FÖRSVAR KVAR !!
 
Men detta räcker inte, det kommer att dyka upp en tredje gökunge, och ingen har
den minsta aning om hur stor denna gökunge är.
 
DENNA GÖKUNGE UTGÖRS AV ANPASSNINGSKOSTNADER OCH UPPGRA-
DERINGSKOSTNADER. INGEN HAR ENS IDS RÄKNAT PÅ DETTA FÖR ATT
INTE DET SKA BLI KÄNT HUR DYRT DET ÄR.
 
Men en sak vet vi:
 
REGERINGEN, MED STÖD AV MODERATERNA, KÖPER NU IN ETT LUFTVÄRNS-
SYSTEM SOM ÄR DYRARE ÄN ALLT ANNAT OCH INGEN HAR DEN MINSTA
ANING OM HUR DYRT DET BLIR I SLUTÄNDAN.
 
Men försvaret behöver ju luftvärnsförmåga menar många, och sådan är ju inte gratis.
 
VISST DEN ÄR INTE GRATIS, MEN DET FINNS ALTERNATIV.
 
DET FINNS MODERNARE SYSTEM, MED BÄTTRE TEKNISK PRESTANDA, SOM
KOSTAR HÖGS 1/3 AV DENNA GÖKUNGE.
 
 
Att regeringen fullständigt "skiter" i försvaret vet vi sedan många år, men vad har hänt
med moderaterna, man borde faktiskt förklara vad det är man håller på med här, och
då är det två frågor som är extra intressanta:
 
1) VARFÖR VILL MODERATERNA HA ETT ÅLDERDOMLIGT SYSTEM, MED SÄMRE
    PRESTANDA ÄN BEFINTLIGA ALTERNATIV, SOM KOSTAR MINST 3 GÅNGER
    MER ÄN VAD SOM BEHÖVS ?
2) VARFÖR VILL MODERATERNA INTE AVVAKTA MED DETTA BESLUT TILL EFTER
    VALET.
 
Dessa svar är moderaterna skyldiga oss väljare FÖRE valet.
 
FÅR MAN SOM VÄLJARE INGET SVAR PÅ DETTA GIGANTISKA SLÖSERI, SOM
MED ALL SÄKERHET KOMMER ATT URGRÖPA FÖRSVARSFÖRMÅGAN, SÅ
KANSKE SKA RÖSTA PÅ VÄNSTERKOMMUNISTERNA.
 
De vill egentligen inte heller ha ett fungerande försvar, men där möter man upp detta
med att det inte ska kosta så mycket,
 
Det är väl bättre att betala lite för lite, än väldigt mycket för närmast inget, eller ?
 
Läs gärna Dagens Industri idag, där kan man läsa hur oerhört stor detta slöseri tycks
bli och vilka urgröpningseffekter det kan tänkas få på försvarsförmågan.
 
Den Nya Alliansen:
 
MODERATER OCH SOCIALDEMOKRATERNA SOM GÅR SAMMAN FÖR ATT
MED EN GIGANTISK GÖKUNGE TRÄNGA UNDAN STOR DEL AV FÖR-
SVARSFÖRMÅGAN.
 
Men alla mynt har två sidor, så även detta, framstår Sverige som förlorare, så finns
det också vinnare:
 
RYSSEN SOM MÅSTE SKRATTA IHJÄL SIG ÅT DENNA SATSNING, SOM TYCKS
GÖRA VARE SIG TILL ELLER IFRÅN.
 
LEVERANTÖREN MÅSTE OCKSÅ SKRATTA IHJÄL SIG, TROLIGEN KUNDE MAN
INTE TÄNKA SIG ATT DET FANNS SÅDANA "TOKSTOLLAR" I VÄRLDEN SOM
KUNDE TÄNKAS KÖPA DETTA ÅLDERSTIGNAOCH MINDRE EFFEKTIVA SYSTEM
TILL ETT PRIS HÖGRE ÄN ALLT ANNAT.
 
Nu infinner sig en hemsks känsla:
 
TÄNK OM ALLIANSEN VINNER VALET OCH SKA TA HAND OM SKATTEBE-
TALARNAS PENGAR UNDER 4 ÅR PÅ DETTA SÄTT ??  !!
 
Då kanske vi har vare sig försvar eller skattebetalare, eller ?
 
Regeringen och moderaterna fattar beslut i Patriocaffären / AE
 
 
 
 
 
 
 

SVERIGE BRINNER

Vill MSB att Sverige ska brinna ??
 
Mycket har sagts om de många och stora bränderna i Sverige, och mycket återstår
att säga.
 
Viss sammanfattning finns det ändå utrymme att göra, så här långt:
 
- Det har aldrig brunnit så här mycket i modern tid
- Ett antal bränder, 3 ?, är fortfarande utom kontroll
- Nuvarande antal disponibla plan med förmåga till brandbekämpning är
  för få för att få stopp på bränderna
- Stora värden går till spillo för att bränderna fortsätter
 
Det heter att "hjälpen är som närmast när nöden är som störst".
 
Österrike, och 3 andra länder, tycks ha hörsammat detta ordspråk och erbjuder
nu sin hjälp, att ställa ytterligare plan till förfogande, vilket enligt all erfarenhet
skulle medföra att bränderna kunde släckas snabbar.
 
På MSB tycks man inte ha hört talas om detta ordspråk, där gäller det motsatta:
 
"NÄR NÖDEN ÄR SOM STÖRSTA TACKA DÅ NEJ TILL ALL HJÄLP SOM KAN
MILDRA NÖDEN"
 
Denna variant av den "svenska modellen" tillämpar nu MSB och tackar därför nej
till den hjälp om fler plan Österrike mm erbjuder.
 
Kanske är det dags att döpa om MSB ?
 
MOT SAMHÄLLETS BEVARANDE ??
 
Österrike förresten ??
 
Fick vi inte nyligen höra från våra orakel, Stefan Löfven, Morgan Johansson och Dan
Eliasson, att Sverige för litet för att ha råd att hålla sig med denna typ av brandbered-
skap.
 
Är Österrike verkligen så mycket större ??
 
KAN DET MÅNNE I STÄLLET BERO PÅ ATT ÖSTERRIKE TILLÄMPAR ANDRA
PRIORITERINGAR OCH DÅ MÅNAR MER OM SIN BEFOLKNING ÄR SVERIGE ?
 
AE
 
 

ALLAH GÖR ATT ALLA BLOMMOR BLOMMAR !!

Fredrik Reinfeldts ande vilar fortfarande över landet
 
Hur många vet vad  VETENSKAPSKOLAN i Göteborg står för ?
 
Skolinspektionen vet det, och därför har man framför mycket hård kritik i en
mängd avseenden.
 
Det är när man läser denna kritik som man förstår hur långt vi tillåtit islami-
seringen att breda ut sig i Sverige.
 
Fredrik Reinfeldt ville ju islamisera hela Göteborg och knöt ju därför till sig
den koranske renlärige riksdagsmannen Waberi.
 
Även om den nya moderledningen inte velat nära denna "orm" vid sin barm
visar det sig nu att Fredrik Reinfeldt ändå lyckades ganska bra.
 
Vissa utdrag i Skolinspektionens kritik är skrämmande, vissa underhållande.
 
Skrämmande är att eleverna före skolstart varje dag tvingas att delta
i muslimsk morgonbön och sjunga muslimska "psalmer".
 
DETTA SKER ALLTSÅ HELT ÖPPET, OCH MED DENNA VETSKAP GER
VI ALLTSÅ DENNA TYP AV SKOLOR TILLSTÅND ATT PROGRAMMERA
ELEVER SÅ ATT DE BLIR RÄTTROGNA.
 
Underhållande är när eleverna får sjunga en variant av Idas visa och vi
får då höra eleverna sjunga.
 
ALLAH GÖR ATT ALLA BLOMMOR BLOMMAR !!
 
Läs gärna Skolinspektionens rapport om Vetenskapsskolan i Göteborg och
ställ sedan frågan:
 
HUR ENFALDIGA OCH FLATA ÄR VI SVENSKAR, EGENTLIGEN?
 
DUMMARE ÄN ATT TILLÅTA DETTA MED DEN LAGSTIFTNING VI HAR
I LANDET KAN VÄL INGEN VARA, ELLER ?
 
Sverige är ett land i dag, som i vissa, alla ?, stycken inte styrs överhuvudtaget.
 
Vi ägnar oss åt retorik, åt "babbel" om värdegrunder och att utforma
regler om hur man ska bete sig.
 
MEN SEDAN ÄR DET INGEN SOM ÄGNAR DET MINSTA INTRESSE ÖVER
HUR ALLT DETTA IMPLEMENTERAS I VERKLIGHETEN.
 
Otroligt mycket av retorik, men ingen som helst verkstad med andra ord.
 
Annie Lööf får väl antas njuta i fulla drag, i gott sällskap med Jonas
Sjöstedt, Gustav Fridolin, Maria Ferm, Fredrik Reinfeldt och ett antal
andra "islamvurmare".
 
AE
 
 

KORRUPTIONEN FRODAS I SVERIGE ?

Korruptionen i Sverige nu värre än någonsin ?
 
Den som har starka nerver och tål det mesta ska läsa dagens SvD.
 
SvD skriver i dag om det korrupta bygget "Nya Karolinska" under rubriken:
 
Man köpte ETT sjukhus men betalade för TVÅ
 
Den som inte ser det korrupta inslaget i detta gigantiska svindleri bör "dra något
gammalt" över sig.
 
SvD skriver här på 4 helsidor om mängder av tänkbara, och otänkbara, fel som
begåtts. SvD har begränsat sig i urvalet av fel för att inte behöva uppta hela tid-
ningen och alla bilagor med alla fel som begåtts.
 
Nya Karolinska har rönt uppmärksamhet världen runt, och många förvånas över
att vi envisas med att hävda att vi inte har någon korruption ned detta gigantiska
exempel på gigantisk korruption mitt framför näsan.
 
Vissa inslag, tidigare kända, är av den arten att ansvariga borde sitta "bakom lås
och bom". Ett sådant benämns numera "knapring", vilket tillämpades i samband
med anbudet.
 
MAN HAR EN BUDGET, ANBUDET MEDFÖR ATT BUDGETEN ÖVERSKRIDS,
MAN LYFTER UT VIKTIGA OCH NÖDVÄNDIGA FUNKTIONER FÖR ATT INNE-
HÅLLA BUDGETEN FÖR ATT SENARE, NÄR ANBUDET ÄR TAGIT, LYFTA
IN DEM SOM TILLÄGGSARBETEN, DÅ DUBBELT SOM DYRA.
 
Detta gjorde man medvetet och uppsåtligen för att lura skattebetalarna !! Att an-
svariga för detta inte sitter "inom lås och bom" tyder på stora strukturella system-
fel i Sverige.
 
Man kan i samband med denna byggnation skönja, tydligt, två sådana struk-
turella systemfel.
 
Det ena systemfelet utgörs av att vår kultur, vår tradition, vår praxis och vår lag-
stifning i princip tillåter att man svindlar bort hur mycket som helst av offentliga medel
utan att det får några personliga konsekvenser.
 
De mest enfaldiga menar att man löser detta med en opposition som
kräver "politiskt ansvar".
 
ÄR DET NÅGON SOM HÖRT TALAS OM EN POLITISK SVINDLARE DÄR
NÅGOT "POLITISKT ANSVAR" HAFT BETYDELSE ??
 
Skulle detta undantagsvis ha tillämpats dyker vederbörande upp som "gubben i
lådan" i en ny befattning när oron lagt sig.
 
DEN MINNESGODE ERINRAR SIG DÅ MONA SAHLIN OCH ETT ANTAL
ANDRA.
 
Detta systemfel måste / borde lösas om vi ska ha "någon djävla ordning i landet"
som CH Hermansson skulle ha sagt, och det kan bara lösas på ett sätt.
 
MAN UTFORMAR EN LAGSTIFTNING OCH INFÖR EN SÅDAN, SOM MED-
FÖR ATT POLITIKER INTE TILLÅTS SVINDLA OSS SKATTEBETALARE
HUR MYCKET SOM HELST UTAN ATT DET UTKRÄVS JURIDISKT ANSVAR.
 
Visst är en sådan utformning svår, mycket svår, men den måste till, det är helt
oacceptabelt att politiker på olika håll sitter och svindlar på våra pengar utan att
det utkrävs ansvar !!
 
Det andra systemfelet hänger just ihop med "gubben i lådan"
 
Ett antal ledande politiker, främst moderater, har deltagit i detta omfattande
svindleri.
 
I STÄLLET FÖR ATT DET UTKRÄVS NÅGON FORM AV ANSVAR ÅTER-
FINNER MAN NÅGRA AV DESSA RENT KRIMINELLA PERSONER SENARE
I ANDRA HÖGT UPPSATTA POSITIONER, EXEMPELVIS SOM LANDSHÖV-
DINGAR.
 
Man ställer sig då frågan om inte Sverige har den mest "korkade" befolkningen
i den demokratiska världen.
 
Med normala mått mätt borde det vara fullständigt obegripligt att ledande
politiker svindlar bort skattemedel i höga poster på Landstinget i samband
med bygget av Nya Karolinska för att senare återfinnas på andra viktiga
poster, som landshövding eller ordförande för viktiga arbetsmarknadsor-
ganistioner.
 
Att så kan ske, mitt framför ögonen på oss medborgare, och utan att någon så
mycket som skäms det minsta säger en hel del, eller allt, om tillståndet i landet
och hos oss väljare.
 
Just i denna affär är särskilt moderaterna insyltade, och det har man för-
sökt dölja, milt uttryckt.
 
Visserligen försökte den moderata ledningen motsätta sig att bygget sked-
de, men väl  i gång med allt "fiffel och båg" inblandat höll man god min,
eller kanske mer rätt dålig min, mycket dålig min.
 
HUR ALLT DETTA "FIFFEL OCH BÅG" HÖR IHOP MED ETT "VUXET
SAMTAL" BORDE KANSKE VÄLJARNA
 
FÅ VETSKAP OM, INNAN VALET.
 
LIKASÅ BÖR VÄLJARNA FÅ VETSKAP OM HUR ALLT DETTA "FIFFEL
OCH BÅG" HÄNGER IHOP MED EN PROFIL OM "LAG OCH ORDNING",
INNAN VALET.
 
Kan men inte hålla det egna partiet fritt från "fiffel och båg" på höga poster,
är det nästan lite väl fräckt att kräva hårdare tag mot dem som får betala detta
obskyra svindleri och denna gigantiska korruption, eller ?
 
AE
 

STEFAN LÖFVEN SLÅR VÄRLDSREKORD

Ska en statsminister få uttrycka sig hur enfaldigt som helst ?
 
Tungan slinter ibland hos de flesta, och det får man ha överseende med, i rimlig
utsträckning, vi är i alla fall människor, de flesta av oss.
 
Frågan är hur mycket tungan kan tillåtas slinta på en statsminister ?
 
Oppositionen  uttrycker stark kritik mot regeringens hantering av brandkatastro-
fen, och den kritiken är relevant i flera avseenden.
 
Dels har man inte säkerställt att Sverige har nödvändig utrustning och organisation
för brandbekämpning, dels utnyttjar man inte erbjudanden om hjälp från Ryssland
och man uttnyttjar inte heller hjälp som NATO skulle kunna bistå med.
 
Det är därför ingen överdrift att påstå att regeringen genom sitt agerande försvårat
släckningsarbetet och utsatt ortsbefolkningarna för onödigt lidande.
 
Opposition riktar därför stark och välmotiverad kritik mot regeringens in-
kompetenta agerande i en mängd avseenden.
 
Hur ser då Stefan Löfven på denna välmotiverade kritik ? Han är tydlig, mycket
tydlig med hur han ser på denna välmotiverade kritik och säger:
 
OPPOSITIONEN FÅR ÄGNA SIG ÅT VAD DEN VILL - JAG BRYR MIG FAKTISKT
INTE !
 
Vad Stefan Löfven säger med detta är förbluffande för innebörden är ju också föl-
jande:
 
JAG FÄSTER INGET AVSEENDE VID KRITIK SOM VISAR ATT VI FÖRBETT
SVERIGE DÅLIGT FÖR STORA BRÄNDER OCH JAG FÄSTER INGET AV-
SEENDE VID  KRITIK SOM VISAR ATT VI UNDERLÅTIT ATT VIDTA ÅT-
GÄRDER FÖR ATT SLÄCKA BRÄNDERNA.
 
Detta är troligen "världsrekord", ingen kan troligen erinra sig att någon statschef
uttryckt sig så vanvördigt och omdömeslöst i en viktig fråga som drabbar landet
hårt.
 
Då uppstår frågan:
 
Ska Stefan Löfven, som faktiskt inte bryr sig om brister i Sveriges förmåga
att släcka stora bränder ges möjlighet att vara statsminister ytterligare 4 år ?
 
TÄNK OM DET DÅ BRINNER IGEN OCH STEFAN LÖFVEN DÅ "FAKTISKT"
INTE BRYR SIG HELLER ?
 
Stefan Löfven på besök i Ljusdal / AE
 
 
 

KONSTEN ATT GÖRA SIG TILL ÅTLÖJE, STEFAN LÖFVEN MÄSTARE

Försvarets nya strategi i kampen mot "ryssen"
 
Försvaret har nu bestämt sig för att tillämpa en ny taktik för att möta hotet från
Ryssland:
 
TAKTIKEN GÅR UT PÅ ATT GÖRA SIG TILL SÅDANT ÅTLÖJE ATT RYSSEN
SKRATTAR IHJÄL SIG !!
 
Försvaret tycks redan ha lyckats med sin nya taktik.
 
INTE BARA RYSSEN, UTAN HELA VÄRLDEN, TYCKS NU SKRATTA IHJÄL
SIG INFÖR DET ÅTLÖJE FÖRSVARET GER UPPHOV TILL.
 
Stora delar av Sverige brinner och man kan tycka att alla tillgängliga resurser då
borde sättas in i brandbekämpningen.
 
Så tycker dock inte högsta försvarsledningen, där är det viktigare att göra sig
till åtlöje.
 
VILKET MAN GÖR NÄR MAN BESTÄMMER SIG FÖR ATT INTE SÄTTA IN
TILLGÄNGLIGA HELIKOPTRAR, MED FÖRMÅGA TILL BRANDBEKÄMPNING,
MED MOTIVERINGEN ATT PERSONALEN HAR SEMESTER OCH ATT MAN
DÅ INTE KAN" PEKA MED HELA HANDEN".
 
Till åtlöje gör sig också Stefan Löfven och Morgan Johansson som inte klarar av att
uppvisa sådan ledaregenskaper, sådant ansvarstagande och sådan handlingskraft
att de inte förmår ta en ÖB "i örat" som tycks ha villat bort sig fullständigt.
 
HELA VÄRLDEN MÅSTE SKRATTA "IHJÄL SIG" ÅT ATT SVERIGE HAR TVÅ
LEDANDE POLITIKER, TVÅ PAPPFIGURER, I SIN REGERING SOM INTE KLARAR
AV ATT TA ÖB " I ÖRAT" SÅ ATT SVERIGE INTE FRAMSTÅR SÅ LÖJEVÄCKANDE
SOM LANDET NU FRAMSTÅR.
 
Nu är det bara att hoppas att "ryssen", när man skrattat färdigt, inte planerar ett an-
fall mot Sverige under semestertid, då förbanden inte får inställa sig för att personalen
har semester.
 
STEFAN LÖFVEN, MORGAN JOHANSSON OCH ÖB FRAMSTÅR HÄR SOM SYNNER-
LIGEN ÖMLIGA FIGURER, SOM INTE UPPVISAR DEN MINSTA FÖRMÅGA TILL MEST
ELEMENTÄRA LEDAREGENSKAPER.
 
Stefan Löfven besöker Ljusdal / AE
 

FYLLTRATTEN JUNCKER STYR EU / NATO I RULLSTOL

EU ledare stupfull under NATO mötet
 
Vad minns vi från det senaste NATO mötet , vi minns det media vill att vi ska minnas.
 
Och media vill att Donald Trump ska framstå som ett "svin".
 
MEDIA VILL DÄREMOT INTE ATT FYLLTRATTEN JUNCKER SKA FRAMSTÅ SOM
ETT "SVIN", DÄRFÖR SKRIVER MAN INGET OM FYLLTRATTENS AGERANDE.
 
All uppmärksamhet riktades mot "svinet" Donald Trump, som hade den enorma fräck-
heten att hävda att övriga NATO länder skulle betala mer i försvarsutgifter och inte,
som vanligt, åka snålskjuts på USA.
 
Betänker man att USA försvarsuppgifter ligger på ungefär 3,5 % av BNP och övriga
NATO länders på dryga 1 %, så är det ju inte ett "oberäkneligt" agerande från Donald
Trump, snarare tvärtom.
 
DET FÅR I S ÄLLET SES SOM EN FULLSTÄNDIG GÅTA ATT USA LÅTIT SIG
UTNYTTJAS PÅ DETTA VIS SOM ETT TACK FÖR ATT USA RÄDDADE EUROPA
FRÅN HITLER UNDER 2 VK.
 
Tilläggas kan att USA också står för 70 % av NATO gemensamma budget, något som
borde få övriga NATO medlemmar, samt Stefan Löfven, att uppvisa lite större ödmjuk-
het.
 
Med denna monumentala enfald och okunskap i bagaget är alltså övriga NATO län-
der eniga om att Donald Trump är ett "svin" som har fräckheten att lyfta fram att öv-
riga NATO länder beter sig just som "svin" och bara tänker på sig själva och utgår
ifrån att USA ska rädda dem, igen.
 
En av de som tycker att Donald Trump är ett "svin" är fylltratten, EU ordförande;
'Juncker.
 
För att visa sin respekt för Donald Trump och övriga regeringschefer under mötet var
han så full att han fick ledsagas av andra för att kunna hålla sig upprätt.
 
Detta är inte första gången fylltratten uppträder officiellt som en fylltratt, oändliga är
de gånger då han varit så full på offentliga möten att han inte kunnat agera i enlig-
het med sitt ämbete.
 
På detta möte var han uppenbarligare fullare än vanligt, det räckte inte att han fick
ledsagas av andra för att hålla sig upprätt.
 
PÅ VÄG UT FRÅN MÖTER FICK FYLLTRATTEN JUNCKER TRANSPORTERAS
UT I RULLSTOL, ALLTFÖR FULL FÖR ATT KUNNA HÅLLA SIG UPPRÄTT.
 
Det är alltså denna typ av politiker som leder EU och utgör kärnan i NATO och
i sitt omtöcknade tillstånd ifrågasätter de sanningar Donald Trump har mage att
föra fram.
 
Med fylltratten Juncker i ledningen för EU är det lätt att instämma i EU kri-
tiken, lägg ner EU.
 
NU BÖRJAR M,AN UNDRA OM MAN INTE OCKSÅ SKA LÄGGA NER NATO,
NÄR FYLLTRATTAT SOM JUNCKER SKA "SÄKERSTÄLLA" VÅR GEMEN-
SAMMA SÄKERHET.
 
En fråga uppstår onekligen:
 
VARFÖR ÄR ÖVRIGA LEDARE INOM NATO, SAMT STEFAN LÖFVEN, SÅ
IVRIGA ATT IFRÅGASÄTTA DONALD TRUMPS SANNINGAR, VISSERLIGEN
FRAMFÖRDRA PÅ SEDVALIGT BURDUST SÄTT, MEN SÅ IVRIGA ATT VARA
ÖVERSLÄTANDE MED JUNCKERS STÄNDIGT ÅTERKOMMANDE "FYLLOR" ?
 
Vilket är mest farligt för den "fria handeln" och för NATO avskräckande för-
svar ??
 
MAN MÅSTE VÄL SJÄLV VARA GANSKA SÅ "FULL" OM MAN BESVARAR
DENNA FRÅGA MED ATT JUNCKER STÅR FÖR STABILITET, FRI HANDEL
OCH SÄKERHET, ELLER !
 
 
Sin resa ut från NATO mötet i rullstol motiverade han med att han "hade ont i
ryggen".
 
"Vän av ordning" undrar då förstås om det var "ont i ryggen" som fick fylltratten
Juncker under ett besök I Litauen att gå omkring att rätta till slipsen på andra
deltagare ?
 
AE
 
 
 
 
 
 
 

DEN FUNKTINELLA DUMHETEN STYR SVERIGE

Den funktionella dumheten leder till framgång
 
Inte alla läser kultursidorna, men i dag borde alla som kan ta till sig nya perspektiv
läsa SvD kulturinlägg under rubriken:
 
FUNKTINELL DUMHET FORMEL FÖR FRAMGÅNG I ARBETSLIVET
 
De flesta som läser detta har nog drabbats av funktionell dumhet, men inte i värre
grad att artikeln kan skapa en viss eftertanke.
 
Vissa får nog anses ha drabbats av funktionell dumhet i så hög grad, att det
är slöseri för dem att läsa inlägget, dit bör räknas Fredrik Reinfeldt, Annie Lööf,
Stefan Löfven och många i deras omgivning.
 
Inlägget är skrivet av Mats Alvesson, professor i organisationsforskning, allt han skriver
bör / kan kanske inte tas för givet, men det räcker att 10 % är underbyggt för att man ska
inse att Sverige hamnat snett.
 
Man kan då läsa:
 
Om Du vill premieras i arbetslivet håll då god min inför tomma floskler och delta
i möten som är slöseri med tid.
 
Hand upp den som inte känner igen lite, eller mycket av detta !!
 
En svag förmåga till reflektion och kritiskt tänkande är kanske den viktigaste fram-
gångsfaktorn för många som vill göra karriär.
 
Hand upp den som träffat en politiker utan svag förmåga i dessa avseenden !!
 
Denna typ av funktionell dumhet, svag förmåga eller vilja till reflektion och kritiskt
tänkande  frodas i sort sett överallt.
 
I stort sett ????
 
Man är anpasslig och lydig. Man håller sig inom etablerade tankeboxar och agerar
med tunnelseende inom ramen för dessa.
 
Den mest kända "boxen" här bör väl vara Rosenbad, eller ??
 
Man krånglar inte till det genom att ifråga tomma floskler, läs kanske Annie Lööfs,
inte heller reflekterar kring vad som är den övergripande meningen med det man
sysslar med.
 
Förr hette det att det är viktigt att man arbetar med rätt sak, inte att man gör fel sak på
rätt sätt !!
 
Denna funktionella dumhet är alltså den viktigaste framgångsfaktorn för många
som vill göra karriär. Man håller på med allehanda strategier och värdegrunds-
planer utan attd et minsta bekymra sig över om de tillämpas.
 
Återigen, hand up den som inte fullt ute känner igen detta !! Som Hasse Alfredsson
sa, en tom påse är fortfarande tom, om man fyller den med luft !
 
Man refererar till organisationens värdegrund utan att fundera över om detta
säger något som helst av värde.
 
Här kanske alla politiker kvicknar till när de erinrar sig allt pladder om att "alla är lika
mycket värda" och vi får inte dela in oss i "oss och dem" ?? Att Annie Lööf skulle
kvickna till när hon erinrar sig sitt meningslösa pladder om att CP står för rättvisa,
jämlikhet och ser framåt, är väl att begära för mycket, men frågan är vem gör inte
det ?
 
Den som säger emot detta pladder om värdegrunder mm tas sällan väl emot.
 
Hand upp den som träffat en politiker som "sagt emot" och fortfarande har en le-
dande position ?
 
Enkla , tilltalande och upplyftande politiska korrekta budskap rabblas i det o-
ändliga.
 
Samtidigt som vi andra medborgare får höra att vi är så "outbildade" och "obegå-
vade" att vi bara kan tillhanda enkla lösningar på de svåra frågor politiker väljer
att bortse ifrån.
 
Man ska ha en positiv människosyn och förfäkta det goda ledarskapet.
 
Annars är man rasist, eller ??
 
Följ rutiner, tänk inte själv. Skruva ner tankeförmågan och satsa på att klara
ytliga granskningar.
 
Det är inte utan att tankarna går till myndigheter med tillsynsansvar, där både
tankeförmågan och ytligheten blir besvärande både hos myndighet och granskad,
enligt den "svenska modellen" får ingen enskild pekas ut, utan allt ska ske ytligt
och helst försvinna i ett töcken.
 
Om något inte fungerar på en arbetsplast (motsv) ska alla jobba med värde-
grunden för att se över rutinerna.
 
Det är här vi höra återkommande mantra som "Vi tar detta på största allvar" och
"Det finns alltid utrymme för förbättringsrutiner".
 
Återigen, hand upp den som hört talas om en enskild som fått ta ansvar inom
offentlig verksamhet, ansvar på riktigt ?
 
Personer med talang för funktionell dumhet samspelar väl med verksam-
heter som ser väl ut på ytan, men knappast under den.
 
Carl Henrik Svanberg ?, Fredrik Reinfeldt ? Maud Olofsson ? Annie Lööf ?
 
Resultatet av dessa "talanger" är en socialtjänst som går på knäna, en
svag polis, en arbetsförmedling som ständigt misslyckas, en integrations-
politik som fungerar illa, en dyr sjukvård som underpresterar och mycket
annat som inte fungerar,
 
Den bistra sanningen är helt enkelt att rekryteringskulturen i Sverige rörande
"höga chefer" leder fram till chefer som är allt annat än chefer och sällan för-
mår åstadkomma andra resultat än retoriska utspel.
 
Att arbeta mer begåvat, mer kritiskt och mer reflekterande skulle rubba
mångas cirklar och ställa till det för ledningar.
 
Hellre 10 "jasägare" i handen än 1 "nejsägare! i skogen med andra ord. I re-
toriken kan man uppfatta det som att "visselblåsare" tas emot positivt, inlednings-
vis, men chefer med ingrodd funktionell dumhet återkommer alltid senare och
hämnas på något sätt, exemplen är otaliga.
 
Lösningen på angivna problem är välutbildade personer benägna att tänka
självständigt. Sådana gynnas tyvärr sällan i dagens samhällskultur och ar-
'betsliv.
 
Handen på hjärtat, är det verkligen något som hört talas om en chef eller politi-
ker som har ambitionen att omge sig med begåvade personer som inte har till
uppgift att bekräfta korrekta budskap i "tankeboxen" ?
 
Mats Alvesson ställer sig kritisk till det så kallade "kunskapssamhället och menar
att kunskapen inte är så mycket värd om den saknar integritet och bygger på
försiktighet och följsamhet.
 
Detta inlägg i SvD är ytterst intressant att läsa för alla chefer, alla politiker och alla
som arbetar med rekryteringsfrågor.
 
Man behöver inte läsa inlägget "många gånger" för att snabbt inse att den intellek-
tuella kulturen / nivån i Sverige inte är vad den borde vara
 
AE
 
 
 

DE POLITISKA CYKELSTÄLLEN I VISBY

Vad smått är är stort inom politiken
 
Förr skojade man om att politiker ägnade sig åt mindre viktiga saker, därför att
de inte förmådde/ville ägna sig åt viktiga saker.
 
Man raljerade då med:
 
DE VIKTIGASTE BESLUT POLITIKER ÄGNAR SIG ÅT ÄR CYKELSTÄLLENS
PLACERING !!
 
I år ägnar man all kraft i Almedalen åt cykelställens placering.
 
Och cykelställen i Almedalen utgörs av Nordiska Motståndsrörelsen.
 
Medlemmar ur NMR har betett sig på sätt som är fullständigt "heltokigt", ofta i
mindre samklang med gällande lagstiftning, om detta råder ingen som helst tve-
kan.
 
Många medlemmar framstår som rena vettvillingar, inte heller om detta råder
den minsta tvekan.
 
Men, och åter men, dessa vettvillingar är tämligen få, och hur man kan få
detta "cykelställ" att framstå som Sveriges största problem är en fullstän-
dig gåta.
 
Om man ska ägna allt fokus åt störande uppträdande, så finns det i Visby en
betydligt större samhällsfara än NMR.
 
DEN SAMHÄLLSFARAN UTGÖRS AV DOMPROSTEN I VISBY.
 
När Tomas Gur håller att samhällsinriktat föredrag är han i sin fulla rätt att göra
detta.
 
Domprosten i Visby har inte den minsta rätt, eller anledning, att förhindra
detta.
 
DETTA HINDAR INTE DEN OBSKYRE DOMPROSTEN IFRÅN ATT LÅTA
KYRKKLOCKOR RINGA, PÅ TID SOM ANNARS INTE GÄLLER, FÖR ATT
HINDRA TOMAS GUR FRÅN ATT GÖRA SIG HÖRD.
 
För "vän av ordning" utgör detta ren och skär "störande av allmän ordning" och
då uppstår ett antal frågor:
 
1) Varför ingrep inte polisen mot domprosten när denna störde allmän ordning
    med det klara syftet att undergräva grundlagen vår yttrandefrihet ?
2) Omfattas inte domproster av den lagar som handlar om störande av allmän
    ordning ?
 
Det kan tyckas tillspetsat att se domprosten som ett större samhällsproblem än
NMR, men det är det nog.
 
NMR består av ett antal vettvillingar, många visserligen våldsbenägna, men något
större samhällsproblen utgör de inte, i vart fall inte just nu.
 
Men när individer / organisationer med etablerade maktpositioner missbru-
kar sin makt för att undergräva demokratiska rättigheter, då utgör de
en långt större samhällsfara än vad NMR någonsin gjort / gör !!
 
OCH DOMPROSTENS TILLTAG ÄR INGET ANNAT ÄN JUST MISSBRUK AV
MAKT !!
 
Det finns all anledning att hindra NMR utbredning och verksamhet, för den hör
inte hemma i vårt demokratiska samhälle.
 
MEN DET INNEBÄR INTE ATT VI SKA ÄGNA ALL KRAFT ÅT DETTA "CYKEL-
STÄLL" OCH BLUNDA FÖR DE MÖRKA KRAFTER VISSA DOMPROSTAR
KAN UTGÖRA.
 
AE
 
 

ÄR VI SVENSKAR FIFFLARE MED STORT MUNLÄDER ?

Stefan Fölster har svaret på detta
 
I SvD kan man i dag läsa en ledare under rubriken:
 
HAR RYGGRADSLÖSA DJUR SVENSKA VÄRDERINGAR ?
 
Ledaren / kolumnen är skriven av Stefan Fölster, inte helt okänd, och Stefan
Fölster visar med denna kolumn att han besitter en samlad och sammanfattad
erfarenhet av vad moral innebär, långt mer samlad än vad man normalt möter.
 
En mycket,  mycket läsvärd och tankeväckande kolumn !
 
Stefan Fölster ställer inte bara frågan om "ryggradslösa djur har svenska vär-
deringar".
 
HAN PEKAR OCKSÅ UT ETT ANTAL PERSONER SOM UPPFYLLER ALLA
KRAV PÅ RYGGRADSLÖSHET OCH DET ÄR SAMMA PERSONER SOM
UTGETT SIG FÖR ATT VARA BÄRARE AV DEN "SVENSKA MODELLEN"
 
Förstår man honom rätt, så kan man också uppfatta kolumnen som att just vi
svenskar är mer ryggradslösa än de flesta andra, och denna ryggradslöshet
sträcker sig långt, ända in i Rosenbad.
 
Stefan Fölsters egen moraliska kompass leder ut i en kortfattad sammanfattning,
en sammanfattning som alla icke ryggradslösa djur är beredda att bejaka per
omgående:
 
JU MINDRE MORAL, DESTO MER MUNVÄDER.
 
Tankarna leder här onekligen till den svenska sjukan att inför hela världen stup
i ett tala om att vi är världsbäst i allt.
 
Är detta då ett tecken på mindre moral, ja, en hel del tyder i dag på detta.
 
Men Stefan Fölsters klarsyn om moral stannar inte vid detta, vi kan här också
läsa:
 
" Människor som högljutt proklamerar moraliska budskap fifflar i snitt
oftare än andra. Brösttonerna tjänar som kamouflage"
 
Den satt den skulle man kunna säga, en fullständigt fullträff !!
 
Mycket tyder i dag på att vi är både fifflare och har stort munläder, fifflet i Sverige
har blivit så omfattande och frekvent att vi tar det som naturligt.
 
Det som i andra länder ses som "vardagskorruption" och vänskapskorrup-
tion" ser vi som naturliga inslag i den "svenska modellen".
 
När Stefan Fölster talar om brösttoner och munläder nämner han i samma ande-
tag Margot Wallström.
 
Undra hur det kommer sig ?
 
AE
 
 

MILJARDRULLNING INOM FÖRSVARET

Patriocaffären tycks få svida hur mycket som helst
 
Dagens Industri har under en tid skrivit en hel del om den förstående luftvärns-
affären, anskaffning av systemet Patrioc för ungefär 28 miljarder.
 
Detta system är dyrare än andra, det är i många avseende sämre än andra och
det uppfyller inte det viktiga kravet "räckvidd 360 grader"
 
Ända tycks affären landa i början av augusti trots invändningar från många
håll!!
 
Bland annat har Carl Bildt, med erkänt stora kunskaper på området, uppgett sig
vara ytterst kritisk till affären och förespråka ett mer kostnadseffektivt system.
 
Nu ger sig även förre försvarsministern Mikael Odenberg in i leken, även han
känd för stora kunskaper inom området.
 
Han uppger sig nu också tveksam och kritisk till affären och menar att den
i vart fall bör skjutas upp till efter valet.
 
ETT MINST SAGT MOTIVERAT KRAV / FÖRSLAG !!
 
Att Peter Hultqwist inte tänker det vet vi sedan länge, men hur tänker den modera-
ta ledningen, som stödjer affären ??
 
Många går omkring i villfarelsen att försvarsförmågan ökar, då alla politiker lägger
ut dimridåer om detta, men det är fel, helt fel.
 
INOM FÖRSVARET PÅGÅR OCH PLANERAS FÖR BANTNINGAR FÖR ATT
MÖTA KOSTNADSPROBLEMEN, DÅ FÖRSVARET "SAKNAR" 9 MILJARDER!!
 
Detta är den "bittra sanningen", helt väsenskilt från uppgifter om ökad försvars-
förmåga.
 
Skulle man i stället för Patrioc välja ett mer kostnadseffektivt system, som dessutom
har nödvändiga / viktiga prestanda Patrioc saknar, då skulle man spara i storleksord-
ningen 15 - 20 miljarder.
 
MAN SKULLE DÅ UNDER NÅGRA ÅR TÄPPA HÅLET PÅ 9 MILJARDER OCH
KUNNA ÖKA FÖRSVARSFÖRMÅGAN, PÅ RIKTIGT.
 
Källor inom FMW menar att beslutet om Patrioc är "politiskt" och föga har att göra
med en optimal försvarsförmåga.
 
SÅ HUR TÄNKER DEN MODERATA LEDNINGEN ?
 
AE
 

STATLIG MILJARDRULLNING TILL INGEN NYTTA !!

Den svenska modellen slår till igen !!
 
I dagens Dagens Industri kan man läsa en intressant artikel rörande anskaffning
av nytt luftvärn under rubriken:
 
MILJARDSMÄLL FÖR PARTRIOTKÖP - SOCIALDEMOKRATERNAS NYA
KAROLINSKA !!
 
Vad gäller saken, som brukligt är när tokigheter inträffar så är den "svenska
modellen" inblandad, den modell som "har tjänat oss väl, tjänar oss väl och
kommer att tjäna oss väl ".
 
Ett antal av modellens grundbultar blir i denna affär väldigt tydliga:
 
1) Ta aldrig ansvar för skattebetalarnas pengar
2) Köp därför så dyrt som möjligt och strunta i att det finns mer kostnadsef-
    fektiva system
3) Sträva efter att det man köper är sämre än vad som i övrigt erbjuds på mark-
    naden, det viktigaste är att sätta skattebetalarna på plats.
4) Se till att underhållet blir så dyrt som möjligt, så att skatter måste höjas med
    motiveringen att vi ska värna om välfärden.
 
Ovanstående grundbultar i modellen blir pinsamt tydliga i denna luftvärnsaffär.
 
Vad gäller kostnaden är kostnaden för systemet beräknad till runt 28 miljarder.
Ett jämförbart system, inköpt från Frankrike, skulle kosta ungefär 8,5 miljarder.
 
Ursprungligen fanns i upphandlingen krav på så kallad "täckning 360 grader",
en viktig komponent för försvarsförmågan. Detta kunde inte Patrioc uppfylla,
däremot det billigare franska alternativet. För att möjliggöra ett köp av Patrioc
tog man därför bort detta krav, för att man skulle kunna köpa ett system som
var så dyrt som möjligt, och så dåligt som möjligt.
 
Kostnaden för framtida underhåll visar sig nu bli stora, väldigt stora, och detta
är i allt väsentligt kopplat till underhåll av missiler. Israel kan tillhandahålla mot-
svarande missiler, med samma prestanda, men med avsevärt lägre underhålls-
kostnader.
 
Dessa billiga modeller passar inte in i den "svenska modellen" om man ska köpa
så dyrt som möjligt och få så dålig teknik som möjligt.
 
Den som är mest ansvarig för denna affär är geniet Peter Hultqvist, samma geni
som såg till att IT skandalen på Transportstyrelsen blev en riktigt stor säkerhets-
läcka.
 
Peter Hultqwist tycks vara mycket angelägen om att tillämpa den "svenska mo-
dellen", att köpa dyrt och få något dåligt eller inget alls, och man kan då notera
att den "svenska modellen" i dessa avseenden tillämpats i tidigare stora försvars-
affärer, där man köpt dyrt, men fått något dåligt eller inget alls.
 
I ett samarbete med Norge inköptes ett stort antal haubitser, dessa kom
aldrig att inordnas i det svenska försvaret och man tvingades förrådsställa
dessa och inget vet i dag vad som kommer att hända.
 
DE MEST FÖRHOPPNINGSFULLA HOPPAS PÅ ATT NÅGON SKA KOMMA
ATT KÖPA DESSA BILLIGT, DET SOM MAN SJÄLV KÖPT DYRT.
 
I ett annat stort samarbetsprojekt med Norge skulle ett stort antal lastbilar inköpas
till Försvaret. Efter det att stora summor lagts ner på upphandling mm föll hela
affären, för Sveriges del. Att så skedde berodde på att Sverige hela tiden ändrade
på allt, så att allt så småningom skulle, även här, bli så dyrt som möjligt.
 
Patriocaffären är tänkt arr ske i början av augusti, en tidpunkt som styrs av att
'USA ockerfärgade offert går ut.
 
Den "svenska modellen" tillåter inte att man passerar detta datum och förhandlar
fram ett billigare pris, vilket borde vara möjligt genom att förhandla med det franska
alternativet som ett jämförelseprojekt.
 
Det som är ansvariga för att genomföra alla dessa fullständigt absurda affärer
försöker nu i höst bli omvalda, så att de även framöver ska kunna genomföra så
dåliga affärer, att Sverige alltid har högst skatter i världen.
 
Att Peter Hultqwist saknar både ansvar och kompetens ger dessa affärer tydligt be-
vis på, men en annan fråga inställer sig:
 
VAD ÄR DET FÖR UNDERLIGA MEKANISMER SOM MEDFÖR ATT VI SKATTE-
BETALARE STILLATIGANDE ÅSER DENNA FULLSTÄNDIGT VANSINNIGA MIL-
JARDRULLNING ??
 
Är vi verkligen så "dumma" eller gör vi oss bara till ?
 
Dagens Industri pekar på den omständigheten att även moderaterna ställer sig ba-
kom Patriocaffären. Denna moderata ledningen borde därför, före valet, motivera
sitt ställningstagande, och då är det 3 frågor som är av intresse;
 
1) Varför vill man köpa system som är avsevärt dyrare än andra tekniskt jäm-
    förbara system, i vissa avseenden till och med bättre ?
2) Varför bortser man ifrån behovet av "täckning 360" grader, när detta är
    ytterst viktigt, och då man kan köpa den förmågan från annat håll till en
    betydligt lägre kostnad.
3) Varför avstår man är köpa missiler från Israel, missiler med samma för-
    måga men med betydligt billigare underhåll.
 
Så länge den moderata ledningen inte besvarar dessa frågor på ett adekvat sätt
gör de sig inte förtjänta av väljarnas röster, de heller.
 
AE
 
 
 
 

HUR EFFEKTIVIT ÄR SVERIGE, EGENTLIGEN ?

Att vare sig vilja eller kunna
 
Hur effektivt är Sverige, egentligen ??
 
Läser man Dagens Industri och lyssnar till företrädare för byggnadsindustrin  är
vi allt annat än effektiva.
 
Om detta kan man läsa i dagens Industri under rubriken:
 
EN ENORM SKILLNAD
 
Där kan man läsa, tydligt och klart, att vi inte allas är så effektiva som vi vill på-
skina.
 
I SJÄLVA VERKET ÄR VI SÅ INEFFEKTIVA ATT MAN HÄPNAR, HÄPNAR
RIKTIGT ORDENTLIGT.
 
Vi är så ineffektiva att man nästan får nypa sig i armen för att inte tro att man
drömmer när man läser hur ineffektiva vi är. Vi kan då läsa, och häpnas:
 
KOSTNADEN FÖR ATT PRODUCERA EN LÄGENHETSTREA 20 MINUTER
UTANFÖR BERLIN ÄR 2,2 MILJONER MEDAN MOTSVARANDE LÄGENHET
UTANFÖR STOCKHOLM KOSTNAR NÄRMARE 5 MILJONER.
 
Mer än dubbelt så dyrt för samma sak !!!
 
Men det är mer ineffektivt än så, det är inte ens "samma sak".
 
BYGGNADSPROCESSEN I SVERIGE ÄR FLERA ÅR LÄNGRE ÄN I TYSK-
LAND !
 
Hur har det kunnat bli så här, frågan man sig då ?
 
Därför att vi är så ineffektiva att man rent av häpnar !!
 
Vi kan alltså inte, men inte bara det, vi vill inte heller.
 
DÅ ALLA ANDRA LÄNDER I HELA VÄRLDEN SETT FRÅN VÅR SYNVIN-
KEL ÄR "UDDA", SÄMRE OCH MINDRE EFFEKTIVA SKULLE VI ALDRIG
KOMMA PÅ TANKEN ATT LYSSNA PÅ HUR MAN BETER SIG  I TYSKLAND.
 
Det ligger under vår värdighet att överhuvudtaget nudda vid tanken att någon
annan kan göra något bättre än vi själva.
 
Vi vare sig kan eller vill alltså bygga så effektivt som i Tyskland, eller andra
länder.
 
Men ineffektiviteten stannar inte vid detta, vi hittar även stor ineffektivitet på ett
högre, aggregerat plan.
 
Om vi har världens högsta skatter, då borde väl också ha världens bästa
"offentligt finansierade verksamhet" på ett sammantaget och aggregerat
sätt, eller ??
 
Alla vet ju numera att så inte är fallet, så man undrar, var tar alla pengar vägen
i detta högst ineffektiva system ??
 
En krona in i systemet borde ju i vid mening ge 1 krona ut i systemet, men så är
det ju inte, det vet ju "alla", för i så fall skulle ju en krona in i bättre fungerande
länder ge mer än 1 krona ut, och så kan det ju inte fungera, det vet ju också
"alla", eller ?
 
Sammantaget kan man alltså säga, att jämfört med andra jämförbara
länder, så stoppar vi in mer pengar i systemet än vi får ut.
 
Hur kan det ha blivit på det är sättet undrar man då ? Svaret är givet:
 
PÅ ETT AGGREGERAT PLAN ÄR VI SÅ INEFFEKTIVA ATT MAN RENT
AV HÄPNAR.
 
Till grund för denna ineffektivt finns många orsaker, en tydlig sådan är vårt
skattesystem, som hämmat i princip allt som går att hämma.
 
Självklart ska vi inte heller göra något åt detta. Andra länder med lägre skat-
tetryck och bättre fungerande system är ju "udda" och vet inte bättre, inte är
det värt att lyssna på vad de kan ha att komma med.
 
När man ägnar den minsta eftertanke åt detta ineffektiva skattesystem så blir
man ju mer än häpen.
 
VI STRÄVAR INTE EFTER ATT HA ETT OPTIMALT SKATTESYSTEM, I DEN
MENINGEN ATT DEN GER MAXIMALA SKATTEINTÄKTER, VI SÄTTER
ETT EGENVÄRDE I ATT HA SÅ HÖGA SKATTEKVOTER SOM MÖJLIGT,
TROTS ATT "ALLA", UTOM SOCIALDEMOKRATER, VÄNSTERKOMMU-
'NISTER OCH CENTRGARDISTER FÖRSTÅS, VET ATT SAKER FÖRHÅLLER
SIG HELT ANNNORLUNDA.
 
ALLA ANDRA VET ATT SKATTENIVÅN INTE SKA SÄTTAS SÅ HÖGT SOM
MÖJLIGT FÖR ATT FÅ EN OPTIMALT FUNGERANDE VÄLFÄRD, UTAN
SKATTENIVÅN SKA SÄTTAS OPTIMALT SÅ ATT SKATTEINTÄKTERNA
MAXIMERAS.
 
Det vet ju alla, utom socialdemokrater, vänsterkommunister och centergardis-
ter förstås.
 
I Sverige sätter vi en ära i att arbeta med lägre effektivitet som om Laffer-
kurvan inte finns och aldrig har funnits.
 
AE
 
 
 
 

RSS 2.0