DET SVENSKA POLITISKA VARUMÄRKET

Panikslagna politiker klarar inte av att möta verkligheten
 
I dessa yttersta tider har mycket sagts om hur svenska politiker väljer att bekämpa
de som beskriver problemen i stället för att bekämpa problemen.
 
I SvD kan man i dag läsa ett ytterst intressant debattinlägg kring denna fråga med
rubriken:
 
SVERIGE DRIVS SOM ETT VARUMÄRKE
 
Debattinlägget framstår inte på ytan för vad det är.
 
INLÄGGET ÄR EN FÖRÖDANDE KRITIK MOT DEN YTTRANDEFRIHETSBE-
GRÄNSNING VI ÅSETT I SVERIGE UNDER DE SENASTE ÅREN.
 
Politiker har förklarat krig mot de som beskriver problem i landet och blir närmast
paniska så fort någon vågar uttala kritik.
 
ALLA BORDE LÄSA DETTA INLÄGG OCH DRA NÖDVÄNDIGA SLUTSATSER.
 
Vad är då en "nödvändig" slutsats, den frågan kan man ställa sig ? I vart fall kan ju
knappast slutsatsen bli att demokratin utvecklas i rätt riktning om friheten att yttra
sig utvecklas i fel riktning, eller ?
 
Författaren till inlägget ställer frågan:
 
VARFÖR REAGERAR FÖRETRÄDARE FÖR REGERINGEN, OCH ANDRA, NÄR
ENSKILDA MEDBORGARE KRITTISERAR BRISTER I SVERIGE ?
 
BORDE INTE DETTA I STÄLLET SES SOM EN SUND SAMHÄLLSKRITISK DE-
BATT ?
 
Författarens svar hittar vi i inlägget:
 
VI HAR FÅTT EN NY POLITISK KULTUR DÄR JUST SLÄLVA FRAMSTÄLLNINGEN,
PRESENTATIONEN OCH BILDEN BLIVIT VIKTIGARE ÄN VERKLIGHETEN OCH
DET REELLA INNEHÅLLET.
 
BILDEN AV PROBLEMEN I FÖRORTERNA ÄR VIKTIGARE ÄN DET SOM FAKTISKT
PÅGÅR.
 
BILDEN AV POLITIKEN HAR BLIVIT VIKTIGARE ÄN POLITIKENS INNEHÅLL.
 
Har författaren rätt på dessa punkter, då är det verkligen dags för oss väljare att dra
slutsatsen.
 
GÖR OSS EN GÅNG FÖR ALLA AV MED DE POLITIKER SOM HELLRE SKAPAR
EN POSITIV BILD AV SIG SJÄLVA ÄN ATT LÖSA SAMHÄLLSVIKTIGA FRÅGOR.
 
Författaren ser också längre än till politiken. Denna utveckling har också spridit sig
till myndighetssverige.
 
MYNDIGHETER VÄRNAR NU OCKSÅ MER OM SITT VARUMÄRKE OCH MAN
KRÄVER MER LOJALITET MOT MYNDIGHETEN ÄN MOT UPPGIFTEN OCH
VÄLJARNA.
 
Detta ser vi exempel på dagligdags, då enskilda inom en myndighet får löpa gat-
lopp för att man haft en åsikt, som inte vårdat myndighetens ´varumärke.
 
MED SVERIGE SOM VARUMÄRKE BLIR BILDEN OCH ORDET VIKTIGARE
ÄN INNEHÅLLET.
 
Detta leder tankarna till Hasse Alfredssons uttalande, han var tydligen tidigt ute:
 
EN TOM PÅSE ÄR TOM ÄVEN OM MAN FYLLER DEN MED LUFT.
 
Utvecklingen mot Sverige som varumärke kan inte uppfattas som annat än att
det politiska innehållet i dag utgörs av Hasse Alfredsson "tomma påse".
 
 
Författarens slutsatser leder tankarna till Maos Kina, till Sovjetunionen och andra
liknande länder.
 
TRYCKET MOT DEN ENSKILDE ATT INTE UTTRYCKA KRITIK BLIR ETT HOT
MOT YTTRANDEFRIHETEN !!
 
OM MAN CENSURERAR SIG SJÄLV FÖR ATT INTE FÅ KRITIK UPPSTÅR EN
LIKFORMIGHET, SOM MEDFÖR ATT MAN INTE ÄR FRI I DEN MENINGEN
MAB KNYTER TILL DEMOKRATISKA LÄNDER.
 
Vi får i stället en yttrandefrihetskultur i stället för en yttrandefrihet !!!
 
Det är exakt så vi har det i Sverige  dag:
 
LAGEN OM YTTRANDEFRIHET KAN GE STOR FRIHET MEN ÄNDÅ INSKRÄN-
KAS AV ETT DÅLIGT YTTRANDEFRIHETSKLIMAT, EN DÅLIG YTTRANDEFRI-
HETSKULTUR.
 
Samma mån om varumärket och samma dåliga yttrandefrihetskultur såg vi i Maos
Kina, vi såg det i Sovjetunionen och vi har sett det i många andra länder.
 
DET SPELAR INGEN ROLL OM MAN HAR EN YTTRANDEFRIHETSLAG OM
DET POLISKA TRYCKET HINDRAR MÄNNISKOR FRÅN ATT GE UTTRYCK
FÖR VAD DE VILL SÄGA.
 
Det är exakt så vi i Sverige skapat den så kallade "åsiktskorridoren", den korri-
dor som inte finns för att det svenska varumärket inte ska skadas.
 
DETTA DEBATTINLÄGG "MÅSTE" LÄSAS AV ALLA SOM ANSER ATT DET
POLITISKA INNEHÅLLET ÄR VIKTIGARE ÄN ATT TYSTA KRITIKER FÖR
ATT VÅRDA DET SVENSKA VARUMÄRKET.
 
Ett helt enkelt lysande debattinlägg.
 
AE
 
 
 

LYSSNA PÅ INVANDRARE

Lägg den svenska undfallenheten åt sidan
 
Det aktuella upploppet i Rinkeby bekräftar i vissa avseende det vi redan vet.
 
MÅNGA SANNINGAR OCH MÅNGA GODA RÅD FÅR VI BARA HÖRA
VIA NYANLÄNDA, SJÄLVA HÄNGER VI OSS ÅT NAIVITET, UNDFAL-
LENHET OCH RÄDSLA.
 
Lyssnar man till röster i Rinkeby efter upploppet förstår man lätt varför den
så kallade integrationen inte lyckas.
 
VI ÄR FÖR UNDFALLANDE, FÖR NAIVA, FÖR OMHÄNDERTAGANDE
OCH FÖR RÄDDA, BÅDE ATT TALA OCH ATT AGERA.
 
En röst i "folkvimlet" försöker göra sin röst hörd i Rinkeby och säger:
 
Det handlar om dålig politik !!
 
Man får väl då anta att han lyssnat lite för mycket på retoriken om "fattigdom"
och "dåliga betyg", en uppfattning som tydligen inte omfamnas av omgivande,
som genast avbryter honom.
 
DET HANDLAR OM DÅLIG UPPFOSTRAN, INTE OM POLITIK.
 
Skulle vi komma så långt att vi ser detta, att det finns dålig uppfostran och
avsaknad av personlig ansvar, bakom upploppen och kriminaliteten, då
skulle vi också kunna sätta in rätt åtgärder, i stället för att ägna oss åt
att "idissla" om "fattigdom".
 
Rösterna på torget i Rinkeby är tydliga och samstämmiga:
 
MAN BORDE SKÄRPA LAGARNA OCH UTVISA DEM SOM BEGÅR GROVA
BROTT. INTE BARA DEM UTAN OCKSÅ DERAS FAMILJER. VI TROR ÄR-
LIGT ATT DET ÄR ENDA SÄTTET. DE ÄR JU INTE RÄDDA FÖR FÄNGELSE,
VI KAN SÄTTA VÅRA LIV PÅ ATT SKULLE BLI LUGNT EFTER 3 UTVISNIN-
GAR.
 
Exakt så fungerar det med signalsystem, sätt ner foten, skulle man sätta ner
foten på sätt som nyanlända sker ger uttryck för, så skulle det inte innebära
"massutvisningar" utan man skulle åstadkomma en anpassning, vare sig
familjerna eller deras telningar vill bli utvisade.
 
Varför lyssnar vi inte på förnuftiga röster från invandrare, när vi inte kan
hantera detta själva ?
 
Många invandare far helt i onödan illa för att vi inte förmår hantera detta.
Själv har jag till och ifrån kontakt med invandrarföretagare i "min profession"
och det är ytterst deprimerande hur de får lida för att vi inte förmår hantera
en visserligen stor kriminalitet bland invandrare, men ändå som utgör en
bråkdel av gruppen invandrare.
 
DET ÄR HELT ENKELT VÅR "FÖRBANNADE SKYLDIGHET" ATT NU
NÄR VI "BJUDIT IN DEM" SÅ SKA VI OCKSÅ HANTERA EN KRIMINA-
LIT BLAND DEM SÅ ATT DET INTE NEGATIVT DRABBAR HELA GRUP-
PEN.
 
Ibland blir det riktigt deprimerande hur detta kan slå, och hur illa många
nyanlända mår för att vi inte hanterar detta rätt. Det är i de små detaljerna
man ser det, heter det, och i dag träffades jag av en "liten detalj".
 
Jag säljer en del på auktioner, bland annat Tradera, och bland köparna
hittar man ofta just invandrare, också. Nyligen hade jag sålt en post till en
invandrarkvinna, som just nu befinner sig utomlands, vilket medförde att
hon inte kunde betala de närmaste dagarna.
 
Jag fick då i morse ett mail, där hon bad om respit med betalning några
dagar, något som är helt OK.
 
Men det var inte OK det sätt på vilket mailet avslutades:
 
SNÄLLA, TRO MIG, JAG KOMMER ATT BETALA, JAG ÄR INTE SOM
ALLA UTLÄNNINGAR SOM ALLTID LURAS.
 
Skötsamma invandrare ska inte behöva gå omkring och känna någon form
av kollektiv skuldkänsla för "alla utlänningar som alltid luras".
 
DET ÄR VÅR "FÖRBANNADE SKYLDIGHET" ATT TA HAND OM "ALLA
UTLÄNNINGAR SOM ALLTID LURAS", SÅ ATT DEN STORA GRUPPEN
AV INVANDRARE INTE GÅR OMKRING MED DENNA KOLLEKTIVA
SKULDKÄNSLA.
 
Nyanländas förmåga, nod och vilja att uttrycka de sanningar vi själva inte
förmår närma oss borde kanske också få oss att se integrationen som
lite mer "mångfasetterad".
 
VI KANSKE BORDE INRIKTA OSS PÅ ATT INTEGRERA MER "LAGOM"
OCH "INTEGRERA MER RÄTT", DÅ DET UPPENBARLIGEN FINNS E-
GENSKAPER HOS NYANLÄNDA, POSITIVA SÅDAN, SOM VI SJÄLVA
I STOR UTSTRÄCKNING SAKNAR.
 
En sådan egenskap är att våga och vilja säga saker vi själva inte vågar ta
upp
 
INTEGRERA DÄRFÖR LAGOM OCH INTEGRERA RÄTT.
 
AE

SESTRUKTIVA BELÖNINGSSYSTEM

Belöning inte bra för kreativiteten
 
SvD har i dag ett debattinlägg under rubriken:
 
BELÖNING INTE BRA FÖR KREATIVITETEN
 
Författare till debattinlägget är Göran Nilsson, ekonomie doktor vid Upsala uni-
versitet, och Lennart Francke, "styrelseproffs".
 
Det författarna skriver är känt sedan länge, men eftersom det inte tränger igenom
förtjänar det att upprepas gång på gång:
 
BELÖNINGSSYSTEM FÖR VISSA, PÅ HÖGA NIVÅER, ÄR I BÄSTA FALL
NEUTRALA I SITT UTFALL, I SÄMRE FALL OCH TROLIGARE EN REN
KATASTROF FÖR BOLAGET.
 
Debattinlägget är lättillgängligt och klart läsvärt, men det måste understrykas
att logiken och argumenten gäller höga chefer på ledande poster.
 
Belöningssystem, utformade "längre ner i organisationen", följer helt andra
lagar.
 
Vissa formuleringar är väldigt tydliga och vi känner igen beteendet:
 
STÄLLDA MÅL I FÖRENING MED FINANSIELLA BELÖNINGAR LEDER
TILL AGGRESSIVA AFFÄRER OCH ETT OETISKT BETEENDE.
 
Vi vet också att detta oetiska beteende medför att man lägger fokus på kort-
siktiga åtgärder, som gynnar en själv, medan långsiktiga åtgärder som gyn-
nar företaget får stå tillbaka.
 
Vi kan också läsa i inlägget en annan omständighet, som tidigare är känd av
de som vill "veta".
 
BELÖNINGSSYSTEM MEDFÖR OETISKA BETEENDEN GENOM ATT
STARKA FOKUS LÄGGS PÅ DET SOM SKA BELÖNAS, MEDAN ANDRA,
KANSKE VIKTIGARE ASPEKTER, TRÄNGS UNDAN.
 
Författarna menar då att man genom detta skapar ett tunnelseende som är
skadligt för företaget.
 
Hur många förknippar landets högsta chefer inom näringslivet med att de
drivs av och tillämpar tunnelseende ?
 
SOM TACK FÖR DETTA TUNNELSEENDE, SOM KAN VARA SKADLIGT
FÖR FÖRETAGET KAN DE KOMMA I ÅTNJUTANDE AV SÅ STORA BE-
LÖNINGAR ATT REDAN DET ÄR SKADLIGT FÖR AKTIEÄGARNA.
 
Hur ser då författarna på chefernas ansvar och lojalitet mot företaget och
ägarna, de menar att man ofta vare sig ser ansvar eller lojalitet, och vi kan
då läsa:
 
MOTTAGARNA AV BELÖNINGAR MAXIMERAR RESULTATET GENOM
KORTSIKTIGA ÅTGÄRDER NÄR DE HAR MEST ATT TJÄNA PÅ DET,
FÖR ATT DÄREFTER LÅTA EFTERTRÄDARNA TA SMÄLLEN.
 
Snyggt beteende, roffa ¨åt sig så mycket det går, och lämna ett sjunkande
skepp med "smulor på bordet".
 
Nu gäller detta lyckligstvis inte alla, men det räcker att ett fåtal företag blir "för-
störda" med detta tunnelseende och oetiska beteende.
 
Vågar man nämna någon som särskilt mycket representerar detta oetiska
beteende ?
 
Varför inte, vår klart lysande stjärna, fd VD på Assa Abloy och Eriksson,
lämnade blödande verksamheter i sina spår just med anledning av detta
giriga och oetiska beteende.
 
Som tack för detta är denna lysande nu ordförande i BP ock känd
för att se på sin omgivning som "the small people".
 
Den slutsats författarna drar är den slutsats alla borde dra. man ska i re-
kryteringen eftersträva personer som mer arbetar efter en inre motivation
än drivs av girigt tunnelseeende, uttryckt i debattinlägget som:
 
FÖR ATT FRÄMJA MOTIVATIONEN BÖR MAN REKRYTERA PERSO-
NER SOM ÄR INTRESSERADE AV ARBETSUPPGIFTEN I SIG SNAR-
ARE ÄN BELÖNINGEN I FORM AV BONUS.
 
Frågan har varit föremål för omfattande debatt, men den debatten har
inte lett till någon förändring/förbättring.
 
Det enda resultat vi sett  är att klyftorna i samhället ökar och att samman-
hållningen i samhället blivit sämre.
 
Näringslivet har alltså visat att man inte vill göra något åt detta, egenin-
tresset är för stort för att någon förbättring ska kunna skönjas.
 
Vem ska då göra något åt detta när näringslivet slår dövörat till ??
 
Politiker ??
 
Alla försök att genomföra en förbättring är alltså dömda att misslyc-
kas.
 
Man vet på alla fronter vad man borde göra, men gör det inte då egen-
intresset spjärnar emot !!
 
Man kan dra en "vårdslös" slutsats av debattinlägget och den debatt som
skett i frågan:
 
Det förekommer att chefer "hotar" med att flytta till USA om de inte
belönas på ett visst sätt, så att de kan driva sitt egenintresse.
 
SE DÅ INTE DETTA SOM ETT HOT, UTAN SE DET SOM ETT LÖFTE
OCH BETALA BILJETTEN TILL USA OMGÅNDE, ENKEL.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 

KEJSAREN MED NYA KLÄDER GÅR I KRIG

Den största leken på 23 år
 
I september genomför Försvaret den största leken på 23 år då man genomför
leken Aurora  2017.
 
19 500 soldater ska då leka krig, här ingår deltagare från Finland, USA, Norge,
Danmark, Frankrike och Estland.
 
Bakgrunden är ett "lätt maskerat anfall" av Ryssland mot Gotland där man i ett
senare skede går vidare in i Baltikum.
 
USA BIDRAr MED ETT STRIDSVAGNSKOMPANI OCH INFANTERI.
 
Det är USA deltagande, med stridsvagnar och infanteri, som visar att det
är fråga om en "lek", eller kanske "spel för galleriet".
 
Hotbilden är kanske inte så mycket att säga om, den kan förefalla rimlig, men
USA kommer inte att rycka till undsättning med vare sig "stridsvagnar" eller
infanteri, hur många värdlandsskap vi än kan åberopa,
 
LOGISTIKEN MEDGER INTE DETTA !!
 
Ryssland kommer inte att annonsera ut ett anfall i så god tid att USA hinner
skeppa över "stridsvagnar" och "infanteri" så att dessa kan infinna sig i tid
för att kunna ha betydelse.
 
ETT ANFALL KOMMER ÖVERRASKANDE OCH FÖRLOPPET ÄR
SNABBT OCH ETT AVGÖRANDE TORDE SKE INOM KORT TID.
 
Det är bland annat av det skälet NAT/USA stationerar "stridsvagnar" och
"infanteri" i Baltikum och Polen.
 
ÄR MAN INTE PÅ PLATS I TID SÅ KOMMER MAN ALDRIG ATT KUNNA
INGRIPA !!
 
Den svenska försvarsförmågan är inte speciellt stor, och därför att det viktigt
att man övar på riktigt, när man över, och inte övar på "lek".
 
Det får anses fullständigt uteslutet att försvarsledningen INTE har full insikt om att
"stridsvagnar" och "infanteri" från USA inte kan sättas in i tid i Sverige vid ett
överraskande anfall mot Sverige.
 
Att man ändå genomför "leken", genomför ett "låtsasspel", beror alltså på an-
nat än okunskap.
 
Spelet för gallerierna genomförs i stället för att hylla en av alla våra
heliga kor, de heliga kor som upphöjts till evangelium som inte får
ifrågasättas, hur osannolika de än framstår.
 
DEN HELIGA KON I DETTA FALLET ÄR VÄRDLANDSAVTALET, SOM
FICK ERSÄTTA DEN HELIGA KON SOLIDARITETSAVTALET.
 
Båda avtalen fyller samma nytta som den indiska heliga kon .
AE
 
 

SKATTEVERKET DRABBAT AV HJÄRNVIRUS ?

Värre än så här kan det inte gå, eller ?
 
Spontant känner man att värre än så här kan det inte bli, men osvuret är nog
ändå bäst, samma känsla har man fått förut, men ack vad fel man hade.
 
Donald Trump får nu kritik för att han ger sig på Sverige, och det ser ut att
behövas.
 
GALENSKAPERNA I SVERIGE TAR SIG NU SÅDANA UTTRYCK AV VI
BEHÖVER INTERNATIONELL HJÄLP.
 
Skatteverket tycks "under bordet" ha fått uppdraget att hämta in mer av våra
surt förvärvade slantar för att finansiera den Humanitära Stormakten.
 
OCH NÄR SKATTEVERKET GÅR PÅ JAKT DÅ SKJUTER MAN VILT
OMKRING SER, RIKTIGT VILT.
 
Nu ska man skjuta ner ägare till bostadsrätter och man skyr inga medel i
denna kamp.
 
Vanligt förekommande är att en ägare till en bostadsrätt köper till en yta.
vanligtsvis ett garage.
 
Förvirradee hjärnor, eller inga hjärnor alls ?, på skatteverket vränger då
till detta så att till och med Donald Trump skulle tysta.
 
MAN SER DÅ TILLÄGGSKÖPET AV ETT GARAGE SOM OM MAN FÖRST
SÅLDE SIN BOSTADSRÄTT FÖR ATT SEDAN KÖPA TILLBAKS SIN EGEN
BOSTADSRÄTT NU INLEMMAD MED ETT GARAGE.
 
Fiifigt tycker Skatteverket och kan då inkassera skatten på en fiktiv realisations-
vinst så att den Humanitära Stormakten klarar sig några dagar till.
 
Fullständigt sanslöst tycker andra, de flesta andra.
 
Man brukar tala om analoga fall inom juridiken och här kan man tala om ana-
loga fall.
 
Ett sådant analogt fall uppstår om man bygger till ett Attevallshus på sin tomt,
eller kanske köper till en liten yta intill sin egen tomt.
 
MED SKATTEVERKETS SKARPA HJÄRNOR SKULLE DETTA DÅ INNE-
BÄRA ATT MAN FÖRST SÄLJER SITT HUS/TOMT SOM DET SÅG UT FÖ-
RUT FÖR ATT SEDAN KÖPA TILLBAKS DEN AV SIG SJÖLJ, NU UTÖKAD
MED ETT ATTEVALLSHUS ELLER 10 KVADRATMETER GRÄSYTA.
 
Hur var det nu tyskarna sa ??
 
Var det inte "Die Dumme Schweden" ?
 
Skatteverket går på skattejakt
AE
 

STATENS DOPADE FINANSER

Alltid kan man lura någon menar Magdalena Andersson
 
Kan det månne vara någon som hört "skrytet" om statens starka offentliga
finanser ?
 
Alla!! Till leda !!
 
Mycket har sagts om statens starka offentliga finanser, det mesta ägnat att
missleda, eller kanske mer rätt lura medborgarna.
 
Ett lands finansiella sårbarhet kan aldrig bedömas utifrån storleken på statens
upplåning, enbart.
 
ETT LANDS FINANSIELLA SÅRBARHET MÅSTE BEDÖMAS UTIFRÅN
DEN TOTALA UPPLÅNINGEN, SOM UTGÖR SUMMA AV OFFENTLIG
UPPLÅNING OCH HUSHÅLLENS UPPLÅNING.
 
Här är Sverige outstanding, också, det finns bara ett land i världen som har
större finansiell sårbarhet utifrån detta och det är Japan.
 
ALLT SKRYT OM SVERIGES STARKA OFFENTLIGA FINANSER ÄR
ÄGNAT ATT MISSLEDA MEDBORGARNA, I BÄSTA FALL.
 
När det gäller att missleda och lura medborgarna har våra ansvarsfulla
finansministrar på marginalen hittat på ett fiffigt sätt att bättra på statisti-
ken om  våra starka offentliga finanser.
 
SvD skriver om detta i dag under rubriken:
 
" KREATUR SOM VARKEN GER MJÖLK ELLER AVKOMMA".
 
De "kreatur" SvD skriver om är statligt ägda företag, som Vattenfall, LKAB
mm, som gått från att vara kassakor till förlusttyngda företag.
 
Men det har inte hindrat ägaren staten ifrån att mjölka företagen på utdel-
ningar företagen inte haft finansiell förmåga att betala.
 
Detta har fiffiga finansministrar löst på det sättet att man tvingat företagen
att LÅNA upp pengar för att kunna ge utdelning till Staten ägaren.
 
Företagsmässigt, och nationalekonomiskt, är detta en skamstycke och
fullständigt ansvarslöst.
 
BEHÖVER DET LÅNAS UPP PENGAR SÅ FÅR STATEN EN LÄGRE
RÄNTA ÄN DE STATLIGT ÄGDA FÖRETAGEN FÅR !!!!
 
Men effekten blir den våra finansministrar vill ha för att kunna skryta lite
mer.
 
DE OFFENTLIGA FINANSERNA BLIR JU PÅ MARGINALEN LITE
BÄTTRE, ATT FÖRETAGENS FINANSIELLA STÄLLNING BLIR
"URDÅLIG" BEHÖVER MAN JU INTE BEKYMRA SIG ÖVER, DET
SYNS JU INTE I STATISTIKEN.
 
I vart fall inte i den statistik man vill ska synas.
 
Inom idrottsvärlden är det inte tillåtet med "dopning".
 
BORDE INTE DET OCKSÅ GÄLLA VÅRA NATIONALRÄKENSKAPER,
ELLER ????
 
AE
 
 

DET SVENSKA FLUMMET

Miljarder försnillas i det svenska "flummet"
 
Kriminaliteten inom assistansområdet är så stor att man "baxnar".
 
Den årliga kostnaden utgör 30 miljarder och ingen vet hur stor del som utgör
det brottsliga inslaget.
 
ALLA VET DOCK ATT DET BROTTSLIGA INSLAGET ÄR SKYHÖGT OCH
NU SKA ALLA TA "ANSVAR".
 
Tar man då ansvar ??
 
Inte "ett skit" !!
 
SvD har i dag en intervju med ansvarig minister, Åsa Regnér, och av den inter-
vjun framstår hur stort ansvar man visar, i verkligheten.
 
STORLEKEN PÅ ANSVARET KAN STAVAS "0" !!
 
´Mängder av svindlerier är anmälda och "ligger på hög" hos polisen i väntan
på utredning.
 
I VÄNTAN PÅ EN UTREDNING, SOM KANSKE ALDRIG GENOMFÖRS,
FORTSÄTTER FÖRSÄKRINGSKASSAN MED IVO GODA MINNE ATT ÖSA
MILJARDER ÖVER DE KRIMINELLA.
 
Tillsynsmyndighet IVO skulle kunna sätta stopp för miljardrullningen till miss-
tänkta kriminella även innan en utredning leder fram till åtel, om man vill.
 
MEN MAN VILL INTE AVBRYTA MILJRADRULLNINGEN TILL DE KRIMI-
NELLA.
 
SvD ställer en direkt fråga till ansvarig minister:
 
Varför kan inte tillståndet dras in i väntan på polisutredningen om det finns
allvarliga misstankar ??
 
En bra fråga som det heter, och motiverad. Det uteblivna svaret är däremot
mindre bra, det uteblivna svaret blir då:
 
IVO har SAGT att man ska prioritera tillsyn i högre grad när det gäller
assistansen.
 
SAGT !! GODDAG YXSKAFT MED ANDRA ORD !!
 
Det uteblivna svaret bekräftar det vi redan vet.
 
POLITIKER TYCKER DE ÄR SMARTA NÄR DE INTE SVARAR PÅ DIREKTA
FRÅGOR.
 
Vi får också återigen en bekräftelse på hur den "svenska modellen" fungerar:
 
GÖR INGET PÅ RIKTIGT OM DU KAN GÖRA DET PÅ LÅTSAS ELLER SÄGA
ATT DU SKA GÖRA DET !!
 
Men frågan har en betydligt djupare dimension, politiker är ansvariga gentemot
sina uppdragsgivare väljarna och att i övermod och med nonchalans vägra att
svara på en direkt fråga vittnar om föga, eller ingen, förståelse för vad demokra-
tin kräver.
 
Media utgör den "tredje statsmakten" och får väl i denna typ av frågor anses
representera väljarna.
 
Det är märkligt att vi väljare finner oss i detta, de politiker som vägrar att svara
på motiverade frågor inför väljare för förpassas dit de hör hemma.
 
NORDKOREA
 
Förutom att Åsa Regnér visat att hon omgående bör förpassas till Nordkorea
har hon också visat en annan sak.
 
HON OCH REGERINGEN "SKITER FULLSTÄNDIGT" I ATT KRIMINELLA
ROFFAR ÅT SIG EN BETYDANDE ANDEL AV DESSA 30 MILJARDER SOM
GÅR TILL ASSISTANSHJÄLP.
 
För hade man inte "skitit fullständigt" i det så hade väl IVO fått uppdraget att
dra tillbaka tillståndet då det startats en utredning, som byggde på allvarliga
misstankar, eller ?
 
FÖR DET KAN VÄL INTE VARA EN "MÄSNKLUG RÄTTIGHET" ATT HA
TILLSTÅND OCH ROFFA ÅT SIG, ELLER ?
Regerginen tar krafttag mot assistansfusket / AE

KONSTEN ATT GÖRA SIG TILL ÅTLÖJE

Gör inget på riktigt om man kan göra det på låtsas.
 
Anna Batras "zonförslag" har gett upphov till många kommentarer, men
frågan är om så många verkligen förstått vad förslaget går ut på ??
 
FÖRSLAGET ÄR ETT INSLAG I DEN SVENSKA FARSEN
 
Den fars som följder den svenska modellen:
 
GÖR INGET PÅ RIKTIGT OM DU KAN GÖRA DET PÅ LÅTSAS.
 
Och Anna Batra vill att vi ska göra det "låtsas".
 
Vi känner till ett antal omständigheter, som gör att detta förslag måste ingå
i den svenska farsen.
 
Den ena omständigheten är att "alla" vet att en viss grupp i samhället har
försett sig med falska och flera identiteter.
 
Den andra omständigheten är att om det föreligger flera uppgift om en
ålder och identitet så ska man, enligt praxis från Tingsrätter, utgå ifrån
den "ålder och identitet som är mest gynnsam för den tilltalade".
 
Lek då med tanken på följande högst tänkbara "hypotetiska" resonemang:
 
Mohammed har "zonförbud" och får inte infinna sig på Möllevångstorget.
 
Detta struntar Mohammed fullständigt i och tillbringar dagarna på
Möllevångstorget med full vetskap om att det inte längre patrullerar
några poliser på våra torg och gator.
 
TILL ALLAS FÖRVIRRING DYKER DET EN DAG UPP EN FÖRVIRRAD
POLIS PÅ MÖLLEVÅNGSTORGET, SOM I SIN FÖRVIRRING KÄNNER
IGEN MOHAMMED OCH MINNS ATT HAN HAR ZONFÖRBUD.
 
Polisen ringer efter förstärkning, för det måste man göra när man utför
id kontroller på Möllevångstorget och när 10 pansarbilar är på plats då
vågar man nalkas Mohammed.
 
Den förvirrade polisen, helt vilse undrande varför han befinner sig utan-
för callcenter, har nu tagit mod till sig och undrar varför Mohammed är
på Torget, då han har zonförbud ?
 
Mohammed verkar inte speciellt skrämd av detta, utan rotar i sina fickor
och får fram något som tycks vara en förteckning över olika identiteter.
 
Den förvirrade polisen blir då upplyst om följande:
 
JAG ÄR INTE MOHAMMED, TITTA HÄR PÅ SIDAN 6, DEN VISAR
ATT JAG I DAG, HÄR OCH NU ÄR AHMED, OCH AHMED HAR INGET
ZONFÖRBUD.
 
Anna Batra Kinberg, hantera den situation om Du kan  !!
 
AE

MODERAT DESPERATION, ELLER ENFALD ?

Moderaterna gör sig till åtlöje, igen ?
 
Moderaternas nyligen lagda förslag om att förbjuda vissa personer att vara på
vissa ställer inbjuder till många synpunkter, om man väljer att uttrycka sig milt,
mycket milt.
 
SvD juridiske kommentator, Mårten Schultz, skriver om detta i SvD i dag under
rubriken:
 
ETT HÄPNADSVÄCKANDE M FÖRSLAG.
 
Läser man inlägget, tycks förslaget inte bara vara häpnadsväckande, det tycks
vara ogenomtänkt, så ogenomtänkt att det framstår som enfaldigt och desperat.
 
Men vi är ju annars vana vid desperata och ogenomtänkta förslag från
just moderaterna, sådana tycks dyka upp när man behöver visa att man
finns.
 
VI MINNS MODERATERNAS VALRÖRELSE DÄR FREDRIK REINFELDT
MENADE ATT MAN SAKNADE VISIONER, SOM SKULLE KUNNA ATTRA-
HERA VÄLJARNA INFÖR VALET.
 
Vips så hade moderaterna en visIon och Fredrik Reinfeldt förklarade glatt.
 
VI BYGGER ETT HÖGHASTIGHETSTÅG I SVERIGE !!
 
Det här "häpnadsväckande" förslaget tycks ha kommit till under liknande om-
ständigheter.'
 
De som ska förbjudas vistas på vissa ställen behöver inte vara kriminella, det'
räcker att polisen anser att de har " SÄRSKILT OTRYGGHETSSKAPANDE
BETEENDE".
 
Det kan inte understrykas för många gånger att det är POLISEN som på helt
subjektiva grunder fattar beslut om en viss person har sådant beteende.
 
Mårten Schultz beskriver detta som:
 
KORT SAGT, POLISEN GES MÖJLIGHET ATT HELT SJÄLV BEGRÄNSA
FRIHETEN FÖR MÄNNISKOR SOM INTE BEGÅTT BROTT ELLER BEGÅR
BROTT !!
 
det är då tillräckligt att POLISEN anser att beteendet är särskilt otrygghetsska-
pande !!
 
Mårten Schultz ser då ett antal besvärande frågor kring detta ??
 
Ska det gälla alla ??
 
SJÄLVKLART KAN MAN TYCKA, INFÖR LAGEN ÄR VI JU ALLA LIKA,
ELLER ?
 
Då måste ju det också gälla journalister, eller ?
 
Här öppnar sig oändliga möjligheter för polisen, de flesta poliser anser ju
att de flesta journalister utövar ett "otryggskapande beteende" på polisens
möjligheter att arbeta fritt, och framför allt att arbete vid sidan av gällande
regler.
 
Så alla journalister bör således räkna med att drabbas av förbud att vis-
tas på plaster där polisen har för vana att göra ingripande.
 
Förbudet måste ju också gälla alla politiker, eller ska de ha gräddfil här ock-
så ??
 
Om man utgår ifrån att politiker också omfattas, då blir konskevenserna syn-
nerligen vittgående.
 
De flesta politiker har ju ett "särskilt otrygghetsskapande beteende" för
de flesta människor och konsekvenserna av detta måste ju bli väldigt
vittgående.
 
INGEN POLITIKER SKULLE FÅ VISTAS NÅGONSTANS, ELLER ?
 
Med hänsyn till ovanstående svåra avvägningar får man väl anta att mode-
raternas förslag här är genomtänkt på det sättet att politikerna inte ska om-
fattas av sina egna regler, här heller.
 
AE
 
 
 

KNSTEN ATT UTREDA GÄRNINGSMÄN UTAN IDENTITET

Åsiktskorridoren slår slag i luften
 
SvD har i dag ett intressant inslag under rubriken:
 
POLISENS KLAGAN VAR INGEN HETS !!
 
Det är skrivet av SvD juridiske kommentator Martin Schulz och handlar om det
facebookinlägg polisen Peter Springare gjorde sig "skyldig" till,
 
Peter Springare har fått mycket kritik, men även mycket stöd, för detta inlägg.
 
Martin Schulz kommer fram till en mycket tydlig och klargörande slutsats.
 
DET VAR INTE "HETS MOT FOLKGRUPP" ATT FORMULERA SIG PÅ SÄTT
SOM SKETT.
 
Trots detta har Peter Springare fått löpa gatlopp och även vissa av hans chefer
har ägnat sig åt vuxenmobbning.
 
Om man lämnar lämpligheten i att framföra det som framförts och sättet på
vilket det framförts så finns det uppenbarligare viktigare uppgifter att debat-
tera än om Peter Springare ska få utnyttja sin yttrandefrihet eller inte.
 
Många anser tyvärr att han INTE ska få utnyttja sin yttrandefrihet, till
dessa hör märkligt nog ett antal polischefer och åklagare, som annars
har till uppgift att bland annat värna om yttrandefriheten, inte bekämpa
den.
 
I det Peter Springare framför finns "sprängstoff" som borde vara viktigt att
diskutera. Ett sådant inslag är just förekomsten av kriminalitet bland olika
grupper.
 
ALLA TYCKS VARA ÖVERENS OM ATT MAN SKA BEKÄMPA KRIMINA-
LITET, MEN DET FÅR INTE SKE EFFEKTIVT, HELST SÅ INEFFEKTIVT
ATT DET SAKNAR VERKAN.
 
Om man ska förebygga brott, en viktig uppgift i samhället, måste man ut-
forma och rikta åtgärder och information, så att det når de som berörs.
 
Om man inte vet vilken grupp man ska rikta informationen om
blir insatta åtgärder och information alltför allmängiltigt och spritt
för att nå avsedd verkan.
 
DETTA KAN INTE LEDA FRAM TILL EN ANNAN SLUTSATS ATT DET
ÄR VIKTIGT ATT VETA VILKA INDIVIDER ELLER GRUPPER AV INDI-
VIDER SOM  ÄR ÖVERREPRESENTERADE NÄR DET GÄLLER ATT
BEGÅ VISSA TYPER AV BROTT.
 
Rent allmänt måste det därför vara av vikt att ha kännedom om dessa indi-
vider eller grupper av individer, så att åtgärder kan utformas på rätt sätt och
riktas åt rätt håll.
 
Allt annat är "flum i kubik".
 
ATT UNDANTA NYANLÄNDA FÖR DETTA ALLMÄNGILTIGA RESONE-
MANG BYGGER I BÄSTA FALL PÅ ENFALD, I VÄRSTA FALL PÅ NÅGOT
VÄRRE.
 
SvD återger en uppgift som är ytterst intressant och hämtat från Peter
Springares inlägg:
 
HÄLFEN AV DE MISSTÄNKTA SOM ÄR UTSATTA FÖR UTREDNING
KAN VI INTE UTREDA SÄKERT DÅ DE SAKNAR GILTIGA PAPPER
OCH LJUGER OM ÅLDER, NATINALITET OCH IDENTITET.
 
Detta är en viktig komponent i den Humanitära Stormakten.
 
´BORDE VI INTE HA KOMMIT LÄNGRE I UTVECKLINGEN ÄN ATT
SKJUTA BUDBÄRAREN OCH I STÄLLET ÄGNA VÅR KRAFT ÅT ATT
DEBATTERA HUR VI SKA LÖSA DENNA TYP AV PROBLEM, FÖR
PROBLEM ÄR DET, DET FÖRNEKAR INGEN.
 
Utom när man ska uttala sig, då förnekas problemet av många.
 
AE
 
 
 
O
 
 
 
 
 
 

VÅR INBYGGDA INEFFEKTIVITET

Att betala för det man inte får
 
Svenska Dagbladet har i dag ett intressant, och skrämmande, inslag om vården
under rubriken:
 
PERSONALBRIST HINDER FÖR OPERATIONER
 
Här hittar man många skrämmande uppgifter, en sådan är uppgiften om hur många
vårdplatser akutsjukvården i Stockholm har, och hur många av dessa som är till-
gängliga.
 
AKUTSJUKVÅRDEN I STOCKHOLM HAR 3 412 VÅRDPLATSER SOM SKA
VARA TILLGÄNGLIGA, MEN AV DESSA ÄR MINST 580 OMÖJLIGA ATT AN-
VÄNDA.
 
Skälet är personalbrist.
 
Det finns alltså 580 vårdplatser som helt enkelt inte används.
 
Frågan är betydligt mer långtgående än att gälla "personalbrist". Dessa minst 580
vårdplatser, som inte kan användas" kostar "skjortan" även när de står outnyttjade.
 
Detta är resultatet av en bristfällig planläggning inom sjukvårdssektorn, där vi
tingas betala dyrt för något vi inte får.
 
Vi ser detta på andra områden.
 
Vi betalar dryga 40 miljarder om året till ett försvar, som inte kan lösa sina
uppgifter.
 
Vi betalar ofattbara summor till en polisorganisation som inte kan lösa de
mest angelägna trygghetsfrågorna.
 
Vi betalar ofattbara summor till en skolorganisation som långt ifrån levererar
vad som motsvarar resursinsatsen.
 
Man kan visa på många andra områden där resursinsatsen inte på långt när ger
det utbyte man borde ha rätt att kräva.
 
Samhället har blivit betydligt mer komplicerat än tidigare i många avseenden, och
det är ingen lätt uppgift för politiker att få det hela att fungera något så när hyfsat.
 
Mycket av nämnda brister leder fram till resursfrågan, dvs skattetrycket. Många
hävdar att "alla" dessa problem löses om man kastar ytterliga "dåliga pengar ef-
ter redan dåligt utnyttjade pengar".
 
Det mesta tyder i stället på att det är inte avsaknaden av resurser, vi har
världens näst högsta skattetryck, som skapar alla dessa brister.
 
DET MESTA TYDER PÅ ATT DET ÄR BRISTFÄLLIG PLANLÄGGNING, SOM
I SIN TUR BYGGER PÅ OTILLRÄCKLIG KOMPETENS, I VID MENING, HOS
FLERTALET  LEDANDE OCH ANSVARIGA POLITIKER.
 
Detta leder i sin tur till en annan slutsats.
 
SAKNAR MAN ERFORDERLIG KOMPETENS, I VID MENING, ATT PLANERA
FÖR OCH LEDA ETT MODERNT OCH KOMPLICERAT SAMHÄLLE, SÅ
KANSKE MAN SKA SYSSLA MED ANNAT ÄN POLITIK PÅ LEDANDE POS-
TER.
 
Kanske som kamelskötare i Angered ?
 
AE

ALLIANSENS SVINDLERIER

Stormod och inkompetens hand i hand
 
I dagarna fick vi veta hur det gick för Posten.
 
DET GÅR "HELSICKE", PÅ UNGEFÄR SAMMA SÄTT SOM DET GÅTT
"ÅT HELSICKE" FÖR VATTENFALL.
 
Posten och Vattenfall har mer gemensamt än att båda gått "åt helsicke".
 
GEMENSAMT FÖR BÅDA ÄR  MISSLYCKADE GIGANTISKA INTERNA-
TINELLA AFFÄRER, VÅGHALSIGA, STORMODIGA OCH KAXIGA FÖRE-
TAGSLEDNINGAR, SVAG KONTROLL FRÅN ÄGAREN STATEN OCH
EN EXTREMT ANSVARSLÖS OCH INKOMPETEN ÄGARREPRESEN-
TANT.
 
Postens misslyckade internationella satsning, Danske Posten, leder lätt
tankarna till Vattenfalls misslyckade internationella affär, NUON.
 
Båda misslyckades för att de var äventyrliga, inte genomtänkta och mer
styrdes av kaxighet och övermod än kompetens.
 
Företagsledningarna har ett stort ansvar för vad som skedde, ett ansvar
man inte utkrävt utan i stället försökt mörklägga och begrava så mycket
information som möjligt.
 
Om kaxiga och övermodiga företagsledningar har ett ansvar så å-
vilar i dessa affärer ett ännu större ansvar ägaren, STATEN !!
 
MEN DET ABSOLUT STÖRSTA ANSVARET FÖR ATT ALLT GICK
"ÅT HELSICKE" ÅVILAR DEN ÄGARREPRESENTANT SOM HÖLL
I TRÅDARNA, ELLER MER RÄTT, BORDE HA HÅLLIT I TRÅDAR-
NA.
 
Vem var då denna exempellöst ansvarslösa, inkompetenta, kaxiga
och övermodiga representanten för ägaren Staten ??
 
DET VAR MAUD OLOFSSON.
 
Maud Olofsson kan anses personligen ansvarig för att det gick "åt he-
sicke" med dessa båda bolag.
 
Men Maud Olofssons ambitioner sträckte sig längre än att det skulle gå
"åt helsicke" med Posten och Vattenfall.
 
Det skulle också gå "åt helsicke" med SAAB.
 
För att SAAB skulle kunna refinansieras i samband med att gangstern
Viktor Muller och hans ryska vänner  skulle ta över en av våra national-
klenoder erfordrades ¨lån från ECB, Europeiska Centralbanken. ECB
regler är sådana att lån ej kan ges till företag på obestånd,
 
Saab ´var vid tidpunkten för lånet helt klart på obestånd och ECB
hade då inte rätt att bevilja lån.
 
FÖR ATT RUNDA REGLERNA SKREV MAUD OLOFSSON ETT BREV
TILL ECB , DÄR HON FRAMFÖRDE ETT ANTAL LÖGNER SOM FICK
DET ATT FRAMSTÅ SOM ATT SAAB INTE VAR PÅ OBESTÅND.
 
ECB BEVILJADE DÅ LÅNET MED VISSA SÄKERHETER OCH SÅ
GICK DÅ SKATTEBETALRNAS PENGAR "ÅT HELSICKE" HÄR
OCKSÅ.
 
Detta är en bra sammanfattning av Maud Olofsson.
 
FULLSTÄNDIGT HÄNSYNSLÖS MOT SINA UPPDRAGSGIVARE SKAT-
TEBETALARNA, SANSLÖST ANSVARSLÖS OCH SANSLÖST INKOM-
PETENT.
 
Maud Olofsson har ju lämnat arenan och lämnat över till Annie Lööf.
 
ANNIE LÖÖF HAR ETT FLERTAL GÅNGER LOVAT ATT FÖRA
MAUD OLOFFSONS ARV VIDARE.
 
Hennes löfte att Sverige ska ta emot 30 000 000 nyanlända vittnar om
att han tar detta löfte på allvar.
 
ALLT SKA GÅ "ÅT HELSICKE".
 
Med Annie Lööf vid makten som ska förvalta Maud Olofssons arv så vet
vi alltså vad vi har att vänta.
AE

RSS 2.0