FIFFEL MÖRKLÄGGS I BORÅS

Det som döljs kommer inte alltid fram i tö
 
Det kan ju inte ha undgått någon att Borås Stad, dess ledande politiker och dess
ledande förvaltningschefer har en viss, en betydande sådan, förkärlek för fiffel och
sådant ska ju döljas.
 
ANNARS RISKERAR MAN JU ATT INTE BLI OMVALD, OCH DET DUGER INTE
 
För ett tag sedan uppmärksammades medborgarna i staden på att omfattande fiffel
och inkompetens präglade ett ombygge av en förskola Kvarnen i Borås.
 
Trots omfattande försök av en medborgarekämpe, Kicki, vägrade staden att lämna
ut sådant underlag att det gick att få vetskap om vad som hänt.
 
LITE FLOSKLER OM AFFÄRSHEMLIGHETER OCH ANNAT STRUNT TYCKTE
MAN RÄCKTE FÖR DETTA MEDBORGARFÖRAKT.
 
Men revisionen skulle minsann titta på det. Inget har hörts om revisionen minsann
tittat på det, så än i dag vet ingen något.
 
FÖRUTOM DE SOM FIFFLAT FÖRSTÅS.
 
Politiker och förvaltningschefer med så uppenbara brister i många avseenden, lite
medborgarförakt, lite mörkläggning och annat, kan tänkas behöva en liten tröst i
allt mörker. Vad passar då bättre som hyllning är en liten enkel dikt.
 
Så var det åter dags för en dyster repris
Vårt Servicekontor allt mörkar till varje pris
 
En byggskandal på allas läppar nu är åter
Men kommunen mest föraktfull som vanligt låter
 
Lokalförsörjningen inte heller detta kunde sköta
En och en halv mille blev nio och en riktig röta
 
Ledaren såg bygget som det sämsta som skett
Men det mesta så gått när kontoret allt lett
 
Hanteringen därför i allt man valde att dölja
Och föraktfull tystnad över såten låta skölja
 
Affärsmässiga skäl man till sin lögn nu gjorde
När man Kicki inte gav det man säkert borde
 
Logiken bakom detta syns tydlig och klar
När något man döljer man inte ger svar
 
En revision av detta vore nu på sin plats
Men ingen i ledning för detta tar sats
 
Det ansvar man hävdar är  svårt att finna
Den tillit vi såtar kan känt nu helt vill försvinna
 
Men vad ska som såte man sig här kunna vänta
När kontoret med Lars ger oss kredit med ränta
 
 
Tur i oturen med dessa fördyringar var att det fanns skolor och äldrevård,
som gick att skära ner på, så allt gick ihop ändå.
 
FÖR KOMMUNEN MEN INTE FÖR ELEVER OCH ÄLDRE.
 
 
 
Ibland undrar man om den kan bli längre, i Borås ??
AE

KOMMUNALRÅD I BORÅS UTFATTIG

Miljöpartist styr Borås med skulder som erfarenhet
 
Alla städer har säkert sina udda figurer, Borås Stad har det också. En sådan är
miljöpartisten och kommunalrådet Tom Andersson.
 
Hans viktigaste erfarenhet för det politiska uppdraget, som han själv be-
skriver det, är att ha skulder hos Kronofogden.
 
SÅ ATT HAN VET HUR VANLIGT FOLK HAR DET.
 
Det är möjligt att han den vägen vet hur vanligt folk har det, men han tycks inte
veta hur han själv har det.
 
När han återigen, för en viss gång i ordningen, blir uppmärksammad på sin skuld
av Kronofogden ger han uttryck för en stor förvåning.
 
HAN TRODDE ATT SKULDEN VAR BETALD OCH MENAR ATT HAN TYDLI-
GEN TRYCKT PÅ FEL KNAPP.
 
Samtidigt förstår man att det är synd om lille Tom, kommunalrådet Tom Andersson,
när han beklagar sig över att han bara har 33 000 kvar i kassan varje månad när
skatten är betald.
 
Man blir imponerad av kunskapen om hur vanligt folk har det, 33 000 kvar
efter skatt är ju bara kaffepengar.
 
Man känner medlidande med lille Tom och hoppas att han får en trevlig helg
trots alla ekonomiska försakelser.
 
Vad är då bättre än en hyllning, avsedd att muntra upp i eländet.
 
Kronofogden har sina säkra kunder
Tom får här många svettiga stunder
 
Skälet till detta lite löjets skimmer bär
Som politiker han veta bör hur det är
 
När åter en skuld vår fogde har fått
Vetskap om detta någon annanstans gått
 
Skälet till detta tycks vara lätt att finna
Med glapp han hoppas att röster få vinna
 
Hans vetskap om skulden tycks ringa och liten
Noggrannhet saknas och larmet blir sliten
 
Tom tycks också ha missat det mesta
Att inte kunna trycka på knappen till nästa
 
Ursäkter för detta tycks vara väl dumma
Vi såtar blir lätt både arga och stumma
 
Men synd vi tycker om vår lille Tom
När bara 33 lappar till kassan nu kom
 
Hur ska den stackarn nu klara sig bara på detta
När han inte klarar att trycka på knappen den rätta
 
Politiken tycks rymma både ett och annat
En del borde nog bland skulder ha stannat
 
Men denna lilla hyllning får man hoppas att lille Tom får en fortsatt
trevlig helg.
 
Kommunalrådet drygar ut kassan
AE

BORÅS STAD OCH DEN NAKNA SANNINGEN

En omsorg där lusten ibland faller på
 
Borås Stad är ju för de flesta kända, som staden där de valda struntar i allt. Mindre
känt är kanske att personal inkom kommunen också struntar i allt, kanske inte i allt.
 
Anställda inom omsorgen struntar inte alltid i allt, de tar sig ibland tid att vara
visa riktig omsorg om sina klienter.
 
DET FÖREKOMMER DÄRFÖR ATT VÅRDGIVARPERSONAL UNDER TJÄNSTE-
TID PORRSURFAR MED KLIENTER.
 
Större omsorg kan man ju inte visa, så därför kan ju personalen vara värda en liten
hyllning, så här i anslutning till vårens stora högtid:
 
Lustigare än så kan ingen nog kunna vara
Än porrsurfarna i omsorgens käcka skara
 
Vårdtagare och personal har då viktigt att göra
All porrsurfning ingen då tillåts att störa
 
Klienterna med vårdarna gärna en film vill byta
När detta sker borde någon direkt kunna ryta
 
Men ingen tycks tid ha över för detta
När porrsurfandet i tjänsten ses som det rätta
 
Hur detta kan ske med en ledning på plats
Man undrar när klienten här ger sin sats
 
Det som hänt borde inte heller va möjligt
Alla ursäkter gör att det framstår som löjligt
 
Chefen då menar man inte kompisar är
Man ändå på gemensamma porrfilmer bär
 
Det mesta nu tyder att mången bör skämmas
Chefer i omsorg borde nog lite mera skrämmas
 
Om alla får göra vad alla vill
Tid och förstånd tycks då stå still
 
Man får väl så här inför helgen hoppas att vårdgivarna har tjänstgöring
under helgen, så att helgen inte blir alltför andefattig.
 
 
 
Enhetschef leder sammanträde inom Borås omsorg
AE
 
 

BORÅS STAD BRYTER LAGEN - IGEN

Skam den som ger sig tycks man tycka inom Borås Stad
 
Listan kan idag göras lång över händelser där Borås Stad ignorerar lagstiftningen
och utsätter medborgarna i staden för rena övergrepp.
 
Ofta handlar det om ärenden och mål som avgjorts i Förvaltningsrätten till Kom-
munens nackdel, men där Borås Stad då väljer att obstruera mot olika domslut.
 
DETTA OBSTRUERANDE MOT LAGEN, DÄR MEDBORGARE UTSÄTTS
FÖR OLIKA ÖVERGREPP OCH INTE FÅR SINA RÄTTIGHETER TILLGODO-
SEDDA, BORDE VARA EN OMÖJLIGHET I SVERIGE.
 
Men i Borås Stad är det ingen omöjlighet, där sätter man tydligen en ära i att ob-
struera mot lagstiftningen.
 
Senast ut är nu Södra Älvsborgs Räddningstjänst, där Förvaltningstjänsten
gett SÅRF bakläxa när den gäller sophanteringen.
 
SÄRF försöker hindra andra aktörer att sälja sina tjänster, men då det tidigare sop-
monopolet har ändrats, har nu SÄRF fått bakläxa.
 
Vad gör i ett sådant läge, den som är van att obstruera mot lagstiftningen.
 
DEN SOM ÄR VAN ATT OBSTRUERA MOT LAGSTIFTNINGEN FORTSÄTTER
NATURLIGSVIS ATT OBSTRUERA MOT LAGSTIFTNINGEN OCH UTSÄTTA
MEDBORGARNA FÖR ÖVERGREPP.
 
Den som just i detta ärendet är ansvarig för att medborgarna utsätts för övergrepp
är räddningschefen Sven Åke Josefsson.
 
HAN TYCKER ATT DET ÄR KONSTIGT ATT LAGSTIFTNINGEN ÄR UTFORMAD
SOM DEN ÄR UTFORMAD OCH DÄRFÖR SKITER HAN I LAGSTIFTNINGEN OCH
UTSLAGET I FÖRVALTNINGSRÄTTEN.
 
Det borde vara omöjligt att en offentliganställd så öppet och föraktfullt obstruerar mot
lagstiftning i sin tjänsteutövning.
 
Nu visar det sig att det inte är omöjligt, det är en realitet.
 
Då borde lagen  på ett annat område tillämpas omgående.
 
DEN SOM SÅ TYDLIGT OBSTRUERAR MOT DOMAR OCH LAGSTIFTNING OCH
SOM UTSÄTTER MEDBORGARNA FÖR FÖRAKT OCH ÖVERGREPP BORDE OM-
GÅENDE SKILJAS FRÅN SIN TJÄNST.
 
Valet mellan att följa lag eller att inte följa lag borde inte varavårt.
 
I Borås Stad är detta val ofta väldigt lätt.
 
MAN TAR LÄTT PÅ LAGEN OCH VÄLJER ATT INTE FÖLJA DEN.
 
        
Visst är det lätt att ge upp, mot dårarna kämpar gudarna förgäves
AE

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

 Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet
och särskilt för oss politiker                           
 
 
En färsk rapport tycks nu visa att många svenskar tror på tomten. 4 av tio tror att vi har ett
försvar och det ser vi som jämförbart att tro på tomten, den finns inte heller, på riktigt.
 
Aftonbladet genomför nu en intressant reportageserie, som visar på den entreprenöranda
som råder bland oss politiker. Man har kontaktat ett antal före detta politiker, som nu arbe-
tar som lobbyister. Bland annat har förre försvarsministern erbjudit sig att mot betalning ar-
beta för att ändra vissa lagar som klienter inte är nöjda med. Även ett antal andra moderater
har visat sig varit inne på denna linje.
 
Jag är stolt över denna utveckling, en gång moderat, alltid moderat, vare sig man är kvar i
politiken eller inte, att kunna gynna sina intressen genom att köpa ny lagstiftning tyder på
ett stort samhällsansvar.
 
Sven Tolgfors tycks också ha visat större begåvning än väntat i samband med att affären
blev uppdagad. Han ljög om sin insats, för att han förstod att den var fel och omoralisk.
 
Detta konsekventa ljugande hedrar honom, vem minns inte vapenaffären, och jag känner
mig stolt över att ha fostrat en generation av ljugande moderater.
 
Som sagt, en gång moderat, alltid moderat, har man en gång vant sig vid att ljuga ljuger
man för det mesta.
 
Telia affären tycks bli en långkörare. Innan utredningen inleddes  verkade vi som ägare för
att utredningen skulle bli offentlig och fick Telias ledning att lova att allt material skulle läm-
nas ut.
 
Som väntat blev utredningen kompromenterande för oss och vi har därför, som Telias största
ägare, låtit ledningen förstå att man inte ska lämna ut det man lovat lämna ut.
 
Vi räknar med att ingen ska kunna lista ut att vi som störste ägare skulle kunnat påverka
Telia i denna fråga.
 
Under gårdagen framkom att Försäkringskassan agerar rättsosäkert för att hindra sjuka från
att få den ersättning de är berättigade till.
 
Detta ligger helt i linje med moderaternas politik och Försäkringskassan gör här helt rätt,
kan man inte hindra sjuka från att få sin ersättning på annat sätt måste man tillgripa olag-
liga metoder.
 
Detta har vi moderater tillämpat på många andra områden, för oss är det viktiga att man
kan ta så mycket som möjligt från dem som har så lite som möjligt.
 
Vi ser denna ambition, att hela tiden öka klyftorna så mycket som möjligt, som ett led i
vår politik att inte ställa grupp mot grupp. Man skulle ju kunna tänka sig vad ett antal mil-
jardärer skulle säga, om de tvingades medfinansiera den ersättning sjuka har rätt till.
 
Jag hoppas här att Sven Tolgfors utnyttjar sin nya ställning, att köpa ny lagstiftning, så
att vi blir av med allt som gör det möjligt för sjuka att få hjälp.
 
Radio Kristianstad rapporterade i går om att de flesta skånska kommuner dignar under
den börda skenande försörjningsstöd utgör. För att få kontroll på detta kommer vi att se
över möjligheterna att differentiera försörjningsstödet, på samma sätt som vi nu gjort med
patientavgifter och tandvårdsavgifter, och då i ett första varv halvera det stöd som utgår
till de svenskar som får stöd.
 
Som jag sagt tidigare i mitt manifest, alla svenskar med bidrag ska sättas på svältkur.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet       
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
 Jag är inte mer tjurig i dag än annars, det ser bara så ut.
AE
 
 
 
 
 

POLITISKA DÖDGRÄVARE

Verkligheten formas i människors vardag
 
Politiska beslut är ofta luddiga och framförs på sätt och i sammanhang, att ingen
egentligen förstår vad som händer.
 
ATT TRÄFFA EN ANSVARSFULL, TOLERANT OCH HUMAN ÖVERENSKOM-
MELSE MED MILJÖPARTIET OM VÅRD AV ILLEGALA, DET LÅTER VÄL BRA.
 
Spontant låter det bra, väldig bra, väldigt humant och väldigt tolerant.
 
Frågan är om överenskommelsen tål ett möte med verkligheten, men det be-
ror ju förstås på hur man ser på saker och ting.
 
SER MAN PÅ SVENSKAR SOM SAKER OCH TING, OCH ILLEGALA SOM BLOD
OCH KÖTT, KAN DET JU FORTFARANDE TE SIG FINT.
 
Men tycker man att alla är lika mycket värda och att grupp inte får ställas mot grupp,
då blir mötet med verkligheten besvärligt.
 
Faktiska händelser kan faktiska vara bra att referera till, då bekräftas eller mot-
sägs hur bra något är.
 
Nedanstående är en beskrivning av en faktisk händelse och är en del av det som
följer av den ansvarsfulla överenskommelsen mellan Alliansregeringen och Miljö-
partiet.
 
Två patienter uppsöker en och samma Folktandvårdsklinik, den ena heter Karin och
är pursvensk, den andre uppger sig heta Omar, men inget vet vad han heter, han kan
heta vad som helst.
 
Karin har papper som visar vem hon är, Omar har inga papper alls och uppger att han
vistas illegalt i landet.
 
Karin och Omar är i behov av samma och jämförbar vård och tidsåtgången för båda
uppgår till 3/4 timme.
 
Men här stannar likheterna.
 
KARIN FÅR BETALA 1 340:- OCH OMAR  50:-.
 
Karin blir själfallet upprörd, men Omar är nöjd.  När Karin konfronterar personalen med
detta, visar det sig att alla tycker som hon, detta kommer inte att hålla, för de svenska
patienterna blir helt enkelt urförbannade.
 
Men alla förbannade bland personalen är väldigt angelägna, att det inte kommer
ut att de är förbannade, för chefen har sagt till dem att man inte får vara förban-
nad över detta.
 
FÖR DÅ ÄR MAN RASIST, OCH DET VILL INGEN VARA, HUR FÖRBANNAD MAN
ÄR.
 
Beroende på vilka värderingar man har, tycker man detta är bra eller dåligt.
 
TYCKER MAN ATT ALLA ÄR OLIKA MYCKET VÄRDA OCH TYCKER MAN ATT
GRUPP SKA STÄLLAS MOT GRUPP, DÅ TYCKER MAN DETTA ÄR BRA.
 
För här ställer man grupp mot grupp, och som vanligt är det svensken som ska betala
sin del och arbeta sig svettig för att betala Omars del.
 
Men oberoende av vad man tycker begriper man en sak.
 
DETTA KOMMER INTE ATT HÅLLA I LÄNGDEN.
 
Såvitt svensken inte är den dummaste på jorden, och det kommer nog att visa sig,
troligen inte alltför avlägset.
 
FORTFARANDE GÄLLER NATURLAGEN, DET SOM INTE ÄR HÅLLBART
HÅLLER INTE I LÄNGDEN.
 
 
Alliansregeringen bygger det Framtida Sverige
AE
 

FREDRIK REINFELDT OCH SVÄLTLÄGER

Fredrik Reinfeldt tar Försäkringskassan till hjälp
 
Fredrik Reinfeldt är inte bara statsminister, han är också författare, visserligen en
ganska så medioker sådan, men ändå.
 
De som inte läst hans politiska manifest, Det Sovande Folket, bör göra det.
 
Förr trodde man på tomten, det är det få som gör idag, många tror i dag på
Fredrik Reinfeldt, men det är svårt att tro på honom efter att ha läst detta
manifest.
 
EN STATSMINSITER, SOM VILL SÄTTA ALLA MED BIDRAG  PÅ SVÄLGRÄN-
SEN, EGENTLIGEN BORDE DET VARA EN OMÖJLIGHET, MEN DET ÄR DET
INTE.
 
Alla med bidrag ska inte kunna leva över svältgränsen, det står så på sida efter si-
da, lite väl många upprepningar för att fylla rimliga krav på författarskap, men ändå,
det står så.
 
På sida efter sida står det alltså lev på svältgränsen. De som lever på svält-
gränsen vet hur hemskt det är.
 
EN STATSMINISTER SOM VILL ATT MÅNGA AV MEDBORGARNA SKA HA DET
HEMSKT, DET BORDE VARA EN OMÖJLIGHET, MEN I DAGENS SVERIGE ÄR
DET INTE DET.
 
Manifestet ger en tydlig bild av hur hemskt folk med bidrag ska ha det och ansvarspre-
dikantens målsättning är väldigt tydlig.
 
Alla med bidrag ska formas av svält          
 
Nu visar det sig att ansvarspredikanten, trots 7 år vid makten, inte lyckats få alla med
bidrag att leva på svältgränsen och av det skälet har han tagit Försäkringskassan till
hjälp.
 
Alla vet ju hur det alltefter blivit allt svårare att få hjälp från Försäkringskassan
vid  sjukdom, men fattiga svenskar tycks vara ett segt släkte.
 
Trots idogt arbete av ansvarspredikanten och lakejerna vid Försäkringskassan lever
fortfarande ett antal bidragsgivare över svältgränsen.
 
I vad som tycks vara ren desperation visar det sig nu att Försäkringskassan i den-
na ambition åsidosätter lagen, för att folk ska svälta som Fredrik Reinfeldt kräver.
 
Det visar sig nu att Försäkringskassan satt i system att ta ifrån sjuka deras rätt, för att an-
svarspredikantens mål snabbare ska nås.
 
Vi vet sedan tidigare att läkare vid Försäkringskassan friskförklarar sjuka just av detta
skäl. Nu får vi också veta att dessa läkare lämnar en friskförklaring, som är så luddigt
utformad, att den inte går att överklaga.
 
Målet är att de sjuka, man förklarar friska, inte ska kunna få sjukersättning och den
vägen tvingas till svält.
 
HUR KONSTIGT DET ÄN LÅTER HAR JO VÅGAT LÄMNA SKARP KRITIK MOT DET-
TA TILLVÄGAGÅNGSSÄTT OCH MENAR ATT HELA FÖRFARINGSSÄTTET ÄR
RÄTTSOSÄKERT.
 
Trygga med att ha Fredrik Reinfeldts stöd i sin svältverksamhet avfärdar Försäkringskas-
sans JO kritik oerhört nonchalant. I princip säger man:
 
VI SKITER I JO OCH VI SKITER I OM DET ÄR RÄTTSOSÄKERT, HAR FREDRIK
REINFELDT SAGT ATT DE SKA SVÄLTA SÅ SKA DE MINSANN SVÄLTA.
 
Och visst kan Försäkringskassan kosta på sig detta oanständiga beteende, med stöd
från Fredrik Reinfeldt vet de att ingen kan göra något just nu.
 
Men de svältande, och vi andra som inte tycker att Fredrik Reinfeldt ska svälta
ut alla bidragtagare kanske inte kan göra något just nu, för JO skiter man ju i,
men vi kan göra något om drygt ett år.
 
Valet 2014 borde egentligen vara ganska så lätt.
 
DE SOM TYCKER ATT FREDRIK REINFELDT SKA ANVÄNDA FÖRSÄKRINGSKAS-
SAN PÅ ETT RÄTTSOSÄKERT SÄTT FÖR ATT SVÄLTA UT ALLA BIDRAGTAGARE
SKA SJÄLVKLART RÖSTA MODERAT.
 
Andra bör lika självklart inte göra det.
 
 
Försäkringskassan agerar rättsosäkert och bryter mot lagen för att svälta ut sjuka på uppdrag av
Fredrik Reinfeldt
 
AE
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet        
 
Vi skördar nu frukterna av det ansvarsfulla arbete vi lagt ner på att förbättra tryggheten
och säkerheten för medborgarna.
 
Våra satsningar i Göteborg, främst Angered och Bergsjön men även Hjällbo, har nu gett
till resultat att den bara är en skottlossning i veckan i Göteborg, det skulle ju kunna vara
en varje dag.
 
Som alla känner till har ju EU i olika omgångar kritiserat Sverige för våra rättsvidriga till-
lämning när det gäller visstidsanställning, Man hotar nu att dra oss inför EU domstolen.
 
Vår begåvade minister Hillevi Engström reder i dag ut dessa begrepp i SvD och skriver där
att "det finns ingen motsättning mellan den svenska lagen och EU rätten".
 
Med detta tror vi oss ha klarlagt för all framtid att EU kan aldrig ha rätt när Sverige har fel.
 
NUON affären får hela tiden ny dimensioner. Nu ska tydligen en oberoende utredning reda
ut hur vi skött denna affär. Som alla känner till accepterar vi inga oberoende utredning, där
det kan tänkas komma fram att vi gjort fel. Vi kommer därför att kräva att Maud Olofsson
ingår i denna utredning. Hennes förmåga att ljuga om denna affär kommer säkert då att va-
ra till stor nytta.
 
Rasister framför nu klagomål mot böneutropen i Fittja och sätter upp anslag om att man ska
överklaga beslutet. Waberi är rasande över detta, och har därför tagit initiativ till att ett antal
araber tillfälligt tar ledigt från sina arbeten för att riva ner dessa anslag.
 
En väljarundersökning visade igår att man hittat tre kristdemokrater. Man fann i går ytterli-
gare en kristdemokrat, Annelie Enochson, som avslöjades genom sina blogginlägg om ho-
mosexuella.
 
För att inte skrämma bort de tre väljare man fann i undersökningen har Göran förbjudit
Annelie att ha några synpunkter.
 
Under natten skedde en våldtäkt mitt på Södermalm, en svartaxiförare uppges här ligga
bakom det hela. Jag är så innerligt trött på detta ständiga gnäll om att kvinnor blir våld-
tagna med jämna mellanrum.
 
Våra kulturella satsningar har ett pris, det måste alla förstå, vi kan ju inte ta hit mängder
av våldtäktsmän och plötsligt förvänta sig att de inte ska våldta kvinnor, bara för att de
kommer hit och hämtar pengar.
 
På tal om pengar kommer det nu klagomål från olika håll i landet om att den varma maten
inte räcker till gamla och sjuka. Detta är något vi måste vänja oss vid, först måste värmd
mat gå till våra alltfler asylförläggningar, blir det sedan några smulor kvar kan vi se över
om även gamla svenskar ska få värmd mat.
 
Pengarna räcker ju inte till allt.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag och en trevlig helg. Själv kommer jag under helgen att resa runt i landet för att se om
det går att hitta några försvarsrester att lägga ner.
 
AE
 
 
 

ERIC ULLENFÅN HAR ORDET

Ansvarslöst var ordet
 
Man förundras över mycket när det gäller våra politikers strävan att maximera
antalet utrikesfödda i Sverige.
 
När man ser till händelserna i deras hemländer är det lätt att se ett mönster, ett
väldigt tydligt mönster.
 
Kenyaner har förstört Kenya, gambianer har förstört Gambia, libaneser har
förstört Libanon, irakier har förstört Iraq, afhganer har förstört Afghanstan
och många har förstört sina länder inom andra länder.
 
Nu kan dessa afhganer mm inte förstöra sina länder mer, det mesta är förstört.
 
OCH DÅ ANSER VÅRA POLITIKER ATT DE SKA KOMMA TILL SVERIGE
OCH FÖRSTÖRA SVERIGE OCKSÅ.
 
Har man synpunkter på detta är man per definition rasist.
 
Men man borde faktiskt ha rätt att tycka att vare sig afhganer eller svenskar
ska tillåtas förstöra Sverige mer än nödvändigt utan att man blir kallad rasist.
 
MAN ÄR INTE ENS RASIST OM MAN TYCKER ATT VÅRAPOLITIKER
INTE SKA FÖRSTÖRA SVERIGE.
 
Men vad är man då om man tycker att våra politiker ska tillåtas förstöra
Sverige ??
 
Det finns många ord för det, bäst att inte nämna något av dem.
 
 
AE

POLIS UTAN ANSVAR

En polis som skyddar kriminella mot offren
 
I Borås har ett antal invånare utsatts för brott på sätt som vore omöjligt i ett land
där lag och ordning råder.
 
Många av dessa brott har utförts i samband med fotbollsmatcher, bara det en om-
ständighet som manar till eftertanke. Brotten utgörs av vandalisering av bilar och
plundring av affärer.
 
POLIS OCH ORDNINFGSVAKTER ESKOTERAR DE KRIMINELLA SÅ ATT
ALLMÄNHETEN INTE KAN INGRIPA.
 
Om något offer för detta till äventyrs tycker att polisen borde ingripa blir de oför-
skämt bemötta.
 
AV POLISEN.
 
I Borås Tidning idag beskriver en rabiat och närmast imbecill polischef detta och
menar:
 
POLISENS UPPGIFT ÄR INTE ATT INGRIPA OM DET ÄR JOBBIGT FÖR PO-
LISEN, POLISENS UPPGIFT ÄR ATT INGRIPA I DET LÄGEN DET ÄR BE-
KVÄMT FÖR POLISEN ATT INGRIPA.
 
En sak tycks har förbigått den närmast imbecilla polischefen, Lena och någon-
ting mera ,och det  är ingen bagatell.
 
DET SOM SKILJER CIVILISERADE LÄNDER FRÅN OCIVILISERADE LÄNDER
ÄR ATT POLISEN I CIVILISERADE LÄNDER INGRIPER ÄVEN NÄR DET ÄR
OBEKVÄMT FÖR POLISEN.
 
Nu gör ju dessa närmast imbecilla polischefer, Lena och någonting mm, inte  några ana-
lyser, för det är de inte i stånd till, men om man gjort en analys hade man lätt kommit
fram till följande.
 
En stor andel av den pöbel, som plundrar butiker i skydd av polisen, är faktiskt
vad man kallar "normala människor" hur konstigt det än låter.
 
Många i denna pöbel har arbete, familj, barn och visar i övrigt hyfsat samhällsansvar.
Att de beter sig som nu har skett beror enbart på en enda sak, och allena på denna
enda sak.
 
DE VET ATT VI HAR VÄRLDENS SÄMSTA POLIS, SOM INTE INGRIPER SÅ
FORT NÅGOT KAN FÖRVÄNTAS BLI OBEKVÄMT.
 
Om vi hade en polisledning, vilket vi nu uppenbart inte har, hade denna före dessa
så kallade riskmatcher rett ut situationen genom att deklarera:
 
Vi kommer inte att acceptera brott, vi kommer inte att acceptera maskerade
huliganer, så fort vi ser en antydan till brott mot den allmänna säkerheten
kommer vi att ingripa, och vi kommer att göra detta med kraft.
 
I ett sådant läge hade alla i övrigt samhällsansvariga stannat hemma och kvar på
¨barrikaden hade varit ett antal rena gangsters.
 
Dessa hade varit så få att även den svenska polisen hade kunnat hantera
situationen.
 
VÄRLDENS SÄMSTA POLIS OCH VÄRLDENS MINST ANSVARSFULLA RE-
GERING SOM LÅTER DETTA FORTGÅ, VAD TYDER DETTA PÅ.
 
Kanske världens dummaste befolkning, var det inte så tysken sa:
 
DIE DUMME SWEDEN
 
Enligt vår egen självbild är ju vi alltid bäst i världen, inget motsäger tyskens tolk-
ning av detta.
 
Hur den så kallade polischefen i Borås, Lena och någonting ?, kunnat få
den befattning hon har, framstår ändå som en märklig omständighet.
 
I ett civiliserat land är det lag och ordning som ska styra hur vi beter oss, inte
en polischef och dennes anhang, som ser till sin egen bekvämlighet.
 
Man ställer sig ånyo frågan:
 
VAD HAR VI MEDBORGARE GJORT FÖR OMT FÖR ATT TRAKASERRAS
AV ANSVARSLÖSA POLITIKER OCH DERAS ANHANG, POLISCHEFER I
BORÅS MM.
 
I ett civiliserat land avgör inte politiker om brott ska beivras utifrån hur o-
bekvämt ett ingripande kan te sig
 
I ETT CIVILISERAT LAND KLARAR POLITIKER UT VAD SOM ÄR RÅGÅNGEN
MELLAN VAD SOM ÄR ACCEPTAL KRIMINALITET OCH VAD SOM INTE ÄR
DET.
 
I detta civiliserade land finns inget utrymme för imbecilla polischefer att flytta dessa
gränser för att polisens arbete kan te sig obekvämt.
 
 
Polischefen i Borås, medborgarens säkerhet
är mindre värd än polisens bekvämlighet
AE
 
 
 

MODERATERNA BJUDER UT SVERIGE

Vår beredskap är god
 
Så hette det under krigstiden, då vi inte hade något försvar heller. Samtidigt tycks
man ändå ha varit lite klokare på den tiden.
 
NÄR DET UPPTÄCKTES HUR OROLIG VÄRLDEN SÅG UT OCH MAN MÄRKTE
HUR LITE FÖRSVARSFÖRMGA MAN HADE RUSTADE MAN UPP.
 
Riktigt så förståndig tycks man inte vara idag.
 
NÄR DET NU UPPTÄCKS HUR OROLIG VÄRLDEN ÅTER SER UT OCH MÄRKER
HUIR LITEN FÖRSVARSFÖRMÅGAMAN HAR RUSTAR MAN NER ÄNNU MER.
 
Vad skiljer då krigstid från nutid, frånsett det att vi just nu inte har krig i vårt närområde.
 
Före och under krigstiden hade vi en regering med så pass mycket ansvar att
den rustade upp, i den ingick inte många moderater.
 
I nutid har vi en regering med så lite ansvar, att denrustar ner, när vi borde rusta
upp, i den ingår alltför många moderater.
 
ANTALET MODERATER I EN REGERING TYCKS ALLTSÅ VARA STYRANDE FÖR
OM EN POLITIK BLIR ANSVARSFULL ELLER INTE.
 
SvD skriver om detta idag och är kritisk till hur Regeringen förhåller sig till det faktum
att allmänheten nu upptäckt hur liten försvarsförmågan och beredskapen verkligen är,
och har blivit  "tack vare" alltför många moderater.
 
När kriget bröt ut och man förstod hur lite man hade att sätta emot rustade man upp
 
NÄR RYSSEN NU ÖVAR ANFALL MOT SVERIGE OCH VI FÅR VETA HUR LITE VI
HAR ATT SÄTTA EMOT, DÅ RUSTAR MAN NER ÄNNU MER, MEN INTE BARA DET.
 
Moderaterna blir arga över att bristerna blir kända.
 
SvD ställer sig frågande till detta, att bli arg över att bristerna blir kända när man borde
bli arg över att beredskapen är så låg.
 
SvD ställer också frågan vem som ska undanhållas information och menar att ryssen
knappast kan att undgått märka att vi inte har information.
 
Man menar vidare att även NATO måste ju ha sett hur läget är.
 
MODERATERNA BRYR SIG ALLTSÅ INTE OM ATT VI INTE HAR EN FÖRSVARS-
FÖRMÅGA ELLER INSATSBEREDSKAP, MAN BRYR SIG INTE HELLER OM ATT
DET BLIR KÄNT AV RYSSEN OCH NATO.
 
Däremot blir man arg, när samma information når den svenska allmänheten.
 
Kom ihåg namnen Fredrik Reinfeldt, Karin Enström och Cecilia Widegren.
 
NÄR HISTORIA EN GÅNG SKRIVS KOMMER INTE DESSA ATT TILLSKRIVAS DE
SOM VÄRNAT OM SVERIGE.
 
Såvitt historia då inte skrivs av moderater, men då är väl allt hopp ute ändå.
 
Vi har alltså en moderatledd regering, som blir arg över att den svenska allmänheten
får samma information om vår försvarsförmåga som vi ger ryssen och NATO.
 
Om någon ska bli arg i detta avseende är det den svenska allmänheten.
 
OCH DEN ILSKAN SKA INTE RIKTAS MOT RYSSEN, SOM BARA SKRATTAR
ÅT OSS, DEN SKA RIKTAS MOT MODERATERNA.
 
En ilska kan vara återhållsam.
 
MAN FÅR HOPPAS ATT DENNA ILSKA ÄR SÅ ÅTERHÅLLSAM ATT DEN HÅLLER
I SIG TILL SEPTEMBER 2014.
 
 
           
 
Tig inte inför valet 2014, för en svensk ska inte tiga, när moderaterna tiger om försvaret.
AE
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet          
 
Dagens stora nyhet är ju den senaste väljarbarometern från Ipsos, som visar att det fort-
farande finns kristdemokrater i landet.
 
Ipsos har lyckats hitta 3 kristdemokrater i Jönköping och detta är statistiskt säkerställt.
 
Den senaste tiden har mycket av debatten kretsat kring försvaret och allmänheten har fått
veta mycket den inte ska få veta. Tanken var inte att vi skulle göra oss av med försvaret så
att det märktes. Nu när alla vet att vi inte har något försvar för vi förhålla oss till detta.
 
Samtidigt ser jag det som naturligt att ett sovande folk, jag ser Er som ett Sovande Folk,
har ett försvar som sover, allt annat vore ju märkligt.
 
Försvarsministern sover inte, det ser bara så ut        
 
Vapenaffären med Saudiarabien lever kvar, tack för KU förhör med förre försvarsminis-
tern. Vi blir här beskyllda för att ha flytt från vårt ansvar.
 
När det gäller vapenaffärer har vi inget ansvar att fly från, så här är kritikerna ute och far.
Dessutom ser vi det som viktigast att rusta upp olika diktaturer nu när vi rustar ner vår
egen demokrati. Sa jag demokrati, nu var jag lustig utan att tänka på det.
 
Vi tycks inte heller bli av med Nuon affären. Vi vet alla att Maud betalade 70 miljarder för
mycket för att Lars Josefsson, Ni vet han med ett groteskt självbild, sa till henne att betala
så mycket. Maud ville ju också ha en grotesk självbild av sig själv, det var därför hon ljög
så mycket.
 
För att denna affär skulle gå snabbt och smidigt och bli så dyr som möjligt valde vi att be-
tala en stor bonus till Nuon:s VD för att han inte skulle sätta sig på tvären. Han begärde
också att få bli VD på Vattenfall, något vi kände att vi inte kunde hindra.
 
Hade vi stått emot hans krav hade v ju sparat 70 miljarder åt skattebetalarna, något vi
kände att vi inte kunde ta ansvar för, våta offentliga finanser hade då kunnat bli för
starka.
 
Som alla känner till har en bomb exploderat i ett höghus i Flemingsberg. Vi ser inte det-
ta som något allvarlig. Enligt polisen är det några ur arbetskraftsinvandringen, som vak-'
nat under natten och trott att de var kvar i Bagdad.
 
Vi har under dagen fått oroande uppgifter från Helsingborg. Där tycks en ur arbetskraftin-
vandringen ansträngt sig för att lämna sitt bidrag till att vi blir av med vår barbariska kul-
tur.
 
I samband med en överfallsvåldtäckt blev han så allvarligt skadad av ett vittne att han fick
uppsöka sjukhus, självfallet utan kostnad.
 
Den här typen av ingripande kan allvarligt underblåsa främlingsfientligenheten, så jag kom-
mer att informera Eric Ullenfån om detta, så att han kan komplettera sin hemsida med att vi
'ser allvarligt på sådana ingripanden från vittnen.
 
Waberi vill också gärna framhålla att denna överfallsvåldtäkt inte skett om kvinnan haft för-
stånd att klä sig i niqab.
 
De anställda vid Nuon försäkrades också att få en garanterad fortsatt anställning. De ner-
dragningar, som nu sker inom Vattenfall, måste därför drabba anställda i Sverige. Vi ser
dock detta som en logisk utveckling i vår ambition att hålla svenskarna utanför arbetsmark-
naden.
 
Räcker inte arbetsmarknaden i Sverige för att gynna utrikesfödda för vi gå utomlands
och gynna andra än svenskar.
 
Jag vill ändå peka på att vi nått långt i denna ambition. Svenskt Näringslivs senaste rap-
port visade att 7 av 10 nyanställda under den senaste tiden var utrikesfödda. Genom att
tredubbla bidragen för instegsjobb räknar vi inom kort med att inga svenskar alls ska få
nya jobb.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet       
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
 
Det där vittnet i Helsingborg ska jag allt tala med, så där
beter man sig inte mot våra våldtäktsmän
AE

POLITISKA SPYOR

När sanningen blir övermäktig kräks alla politiska kräk
 
Sanningen har alltid varit obehaglig för många, och i dag tycks den vara så obehaglig
för vissa politiker att de vill kräkas.
 
POLITIKER SOM VILL KRÄKAS FÖR ATT DE HÖR SANNINGEN KAN VÄL KNAP-
PAST VARA ANNAT ÄN POLITISKA KRÄK.
 
De flesta politiker i Örebro Kommunalfullmäktige tycks vara rena politiska kräk, som
vill kräkas när det förs fram obehagliga sanningar.
 
En misshaglig sverigedemokrat och lite sanning tycks räcka för att dessa politiska kräk
ska vilja kräkas.
 
Sverigedemokraten Jonas Millard säger i ett anförande:
 
Efter åratal av öppna gränser bodde det folk från 165 länder i Örebro, mest från
länder långt bort. Med tiden växte arbetslösheten, med tiden sjönk skolresultaten,
med tiden ökade kriminaliteten, med tiden ökade otryggheten och med tiden öka-
de kostnaderna.
 
Allt områden som är viktiga för medborgarna.
 
ALLA VET ATT VARJE  ORD ÄR  HELT SANT OCH HELT KORREKT, MEN SAN-
NINGEN SKA BARA FRAM INOM OMRÅDEN DÄR DET PASSAR.
 
NÄR OBEHAGLIGA SANNINGAR PRESENTERAS VILL NU POLITIKERNA I STADEN
KRÄKAS.
 
Troligen är det det onda samvetet som här styr kräkmekanismerna. Det finns något som
benämns projisering, som innebär att man känner skuld för ett misslyckande men vill pro-
jicera denna skuld på en annan.
 
Har då politikerna misslyckats med arbetslösheten, skolan, kriminaliteten. trygghe-
ten och kostnaderna är det naturligtsvis obehagligt att få höra detta.
 
DÅ ÄR DET BÄTTRE ATT PROJISERA SIN SKULD PÅ NÅGON ANNAN OCH VEM KAN
DÅ VARA BÄTTRE ÄN EN SVERIGEDEMOKRAT.
 
Alla har rätt att tycka att det är så viktigt med öppna gränser att man accepterar att arbetslös-
het, skolresultat, kriminalitet, otrygghet och kostnader blir ett större problem. Den rätten har
alla och många gör den avvägningen att öppna gränser är så viktigt att man accepterar ett
mycket sämre samhälle i dessa vitala avseenden.
 
Men lika rätt borde alla ha att tycka att arbetslöshet, skolresultat, kriminalitet, trygghet och
skenande kostnader är så vitala att man ska anpassa invandringen till vad samhället tål.
 
Men den rätten har man inte, försöker man hävda den rätten, vill de politiska kräken
kräkas.
 
Om man blandar ihop dessa "rättigheter" i en verklighetsfrämmande blandning, som att
skolan resultat blir bättre om elever från 165 länder, varav många från miljöer med anal-
fabeter, går i stadens skolor, då kanske man ska kräkas.
 
MEN DÅ SKA MAN KRÄKAS ÖVER SIG SJÄLV, FÖR SÅ ENFALDIG SKA MAN BARA
INTE KUNNA VARA.
 
Ett land där politiker inte tål att höra sanningen i frågor som är angelägna för många
medborgare inger inte mycket hopp för framtiden.
 
KRÄKS SEDAN POLITIKERNA AV DENNA SANNING FINNS INGET HOPP ALLS.
 
Man blir faktiskt ganska trött på dessa politiska kräk, som inte klarar av att hantera
det som är sant och dessutom bör diskuteras.
 
FÖR MÅNGA VILL FAKTISKT ATT SKOLRESULTATETEN SKA BLI BÄTTRE.
 
Att Sverige har västvärldens största invandring och tillika västvärldens sämsta kunskaps-
utveckling borde nog få politikerna på andra tankar än att kräkas.
 
FÖR DEN SOM INTE KRÄKS KAN FAKTISKT ANA SIG TILL ETT SAMBAND.
 
Sedan är allt egentligen ganska lätt att förstå om logik värderas högre än att kräkas. Bara
det förhållandet att man har stora och kostsamma integrationsprojekt samt att skolpeng
till "utsatta" områden är större än i övrigt borde väl kanske leda till ett annat beteende än
arr vilja kräkas. när sanningen om detta förs fram.
 
För öppna gränser med obegränsad invandring medför problem, inser politiker inte
detta då vill nog många medborgare kräkas.
 
 
Örebro Kommunalfullmäktige debatterar invandring
AE
 
 

FREDRIK REINFELDT HAR VISAT SIG

Fotboll viktigare än trygghet
 
Det finns förmodligen ingen vettig människa, som står upp för den huliganism,
som finns inom fotbollen.
 
Men det våldet är tämligen begränsat jämfört med det våld allmänheten
möter i sin vardag.
 
Pajasen Fredrik Reinfeldt reagerar på fotbollsvåldet, det är bra, men hur rea-
gerar han på annat våld, inte alls, det är riktigt dåligt.
 
Mord sker numera minst ett om dagen, enligt Fredrik Reinfeldt är detta
ett sätt att komma tillrätta med vår barbariska kultur.
 
Skottlossning sker dagligen på öppen gata, är det inte i skott i knäna är
det skott i foten. Ingen reaktion från pajasen.
 
Kvinnor blir numera kidnappade och bortförda på öppen gatan, ofta i
förening med grov och brutal våldtäkt, Reaktion från pajasen, ingen här
heller.
 
Våld mot kvinnor, kvinnor som faller från balkonger, reaktion ingen,
kompisen Waberi kan ju bli förbannad och säga till islamsiterna att inte
rösta på moderaterna. Så ut med kvinnorna från balkongen om de vill
vara kvinnor.
 
Misshandel, bedrägerier, hot, övergrepp i rättssak mm mm ,allt escalerar
snabbt och blir allt grövre.
 
Reaktion från pajasen ?? Ingen här heller.
 
SVERIGES PAJAS SOM STATSMINISTER.
 
Totalt ointresse för medborgarnas berättigade krav på trygghet och säkerhet i
sin vardag, men stort engagemang för fotbollsvåld riktat mot sin egen klubb.
 
Det framgår numera klart att vi inte någonsin kommer att få ett fungerande
rättssamhälle så länge pajasen ansvarsfullt styr landet.
 
 
AE
 
 

FREDRIK REINFLEDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet    
 
Våldet inom fotbollen väcker obehag och här måste vi göra någonting, vi måste väl-
ja mellan huliganerna och demokratin.
 
Moderaterna politiska våld mot oliktänkande, som de där hemska sverigedemokra-
terna ,tycker jag inte väcker lika mycket obehag, moderata huliganer är viktigare än
demokratin.
 
Waberi och jag njöt av böneutropet igår. Särskilt gladdes jag åt alla entusiastiska
shariaanhängare. Dessa menade att sharia är den enda rätta demokratin, och Wa-
beri var snar att hålla med.
 
Jag var också snar att hålla med, för att inte tappa islamistiska röster, vad gör några
avhuggna händer mot att kunna fortsätta regera.
 
Vid en studentafton i Lund blev några journalister överfallna och bortkörda av ett an-
tal shariaanhängare i närvaro av ett antal poliser. Vi ser här hur sharia kan sporra den
demokratiska utvecklingen samtidigt som vi blir av med vår egen barbariska kultur.
 
En 17 årig flicka bortrövades och kidnappades i går i Vingåker och blev våldtagen un-
der 10 timmar, Vi får inte se för allvarligt på detta. Gärningsmännen har säkert varit
utsatta för någon form av trauma och man har i Vingåker eftersatt utbyggnaden av
fritidshem.
 
Samtidigt hävdar Waberi att denna typ av kidnappningar inte behöver förekomma,
de unga flickorna kan undvika att bli utsatta genom att klä sig i niqab.
 
Läckorna i försvaret visar nu att vi inte har något försvar, och den typen av läckor
kan skada tilltron till det som inte finns. Försvarsministern, vår egen lilla fjolla, kom-
mer därför att genomföra en utredning, som syftar till att täppa till dessa läckor, så
att alla åter tror på kejsarens nya kläder.
 
Vår egen lilla fjolla har också återigen uttalat sitt förtroende för ÖB. Inom Alliansre-
geringen är vi eniga om att vi har förtroende för ÖB så länge vi anser oss ha nytta
av det. När vi inte längre har nytta av det meddelar vi att vi inte har nytta av det.
 
Jag är också stolt över fjollan i detta avseende, hon tycks kunna ljuga nästan lika
bra som vår lilla dagisfröken Annie. Dessa unga kvinnor växer snabbt in i sin roll,
snart kan de ljuga lika mycket som vi lite mer erfarna politiker.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet       
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt
trevlig dag. Karin lovar att ryssen inte kommer under dagen utan att vi ser det, men
på natten gör det ju inget om han kommer, då sover vi ju ändå.
 
AE

FARLIG TILLVÄXTPOLITIK

Vad som döljs i snö kommer upp i tö
 
Vår välfärd mäts i tillväxt relaterad till BNP.
 
Ju högre tillväxt, desto bättre är det.
 
ELLER ??
 
I tillväxten ingår mycket som är av rent ondo, konsumtion alkohol, snus, tobak,
övervikt som medför vård, köp av dåliga kylskåp mm.
 
Men ingen bryr sig, Hästsvanen har ju sagt att allt är bra med hög tillväxt.
 
På SCB vet man, till skillnad från Hästsvansen, vad som ingår i tillväxten och där
hävdar prognoschefen:
 
Den som är insatt i hur man beräknar BNP och tillväxt blir mörkrädd.
 
MÖRKRÄDD ??
 
Ska verkligen de som är insatta behöva gå omkring och vara mörkrädda för att
Alliansregeringen anser att en farlig tillväxt är bättre än medborgare som mår bra ??
 
Har prognoschefen det allra minsta rätt, borde det omgående ske en ansvarsfull
utredning, om vad som inom tillväxten är bra och vad som är dåligt.
 
FÖR ATT UTIFRÅN DESSA KUNSKAPER MER KUNNA FOKUSERA PÅ VILKEN
TILLVÄXT, SOM ÄR ÖNSKVÄRD RESPEKTIVE INTE ÖNSKVÄRT.
 
Egentligen ganska så självklart kan man tycka, men inte för alla.
 
VISSA TYCKER ATT TILLVÄXT FARLIG FÖR MÄNNISKAN ÄR VIKTIGARE ÄN
ATT MÄNNISKAN MÅR BRA.
 
De som tycker annorlunda ska definitivt inte rösta moderat.
 
VARFÖR INTE LYSSNA LIKA MYCKET PÅ SCB PROGNOSCHEF, SOM BÅDE
KAN OCH VILL, SOM PÅ HÄSTSVANSEN, SOM VARE SIG VILL ELLER KAN.
 
 
AE
 

EN SVENSK TIGER SOM PIPER

Vi minns det från krigstiden
 
EN SVENSK TIGER.
 
Och visst teg vi, vi teg när tyska transittrupper genomkorsade landet, och vi teg när
balter utämnades till Stalin till en säker död.
 
EN SVENSK TIGER ALLTID NÄR DET ÄR BESVÄRLIGT, MAN TALAR BARA
NÄR MAN HAR EGEN NYTTA.
 
Nu tycks vi tiga ännu mer än under krigstiden, om det nu är möjligt.
 
Nu har försvarsministern, regeringens egen lilla fjolla, sagt att vi svenskar ska
tiga om incidentberedskapen, inga läckor ska kunna berätta att vi inget har.
 
Nu ska det alltså räftsas inom försvaret vem som läckt att vi inte har några plan i bered-
skap och att våra radarstationer kapsejer, när ryssen närmar sig.
 
Att ryssen knappast själv kan ha undgått upptäcka att vi inte har några plan tycks
inte betyda något för denna fjolla.
 
SÅ NU FÅR RYSSEN SIG ETT NYTT GOTT SKRATT, SVENSKEN SKA TIGA OM
ALLT DET ALLA RYSSAR VET.
 
Men sett i ett större sammanhang är mycket kring detta alarmerande, mycket alarmerande.
 
VÅRA SÄKERHETSSYSTEM TYCKS HA HAVERERAT ÖVER HELA LINJEN.
 
Man kan ju skratta och raljera över att försverat är ett minne blott, så länge ryssen bara
skrattar gör det ju inget.
 
Men även det inre skyddet är ju mer eller mindre borta.
 
TRYGGHETEN PÅ VÅRA GATOR ÄR SOM BORTBLÅST OCH SVENSKEN TIGER HÄR
OCKSÅ.
 
Försvaret borta, polisen på väg bort, en allt mer escalerad brottslighet med inslag av allt gröv-
re brott.
 
Polisen borta ?? Det finns ju 23 000 poliser, visst men de måste ju ingripa annars kan de ju
som försvaret lika väl försvinna.
 
Och polisen ingriper inte, de heller.
 
Vi har länge vetat att polisen inte vill ta emot anmälningar, utreda brott eller rycka ut, det krä-
ver arbete, och det vill man inte bli utsatt för.
 
Vi vet också att polisen vid möte med beväpnade grupper, precis som försvaret, springer
och gömmer sig.
 
Man hoppas att någon bevakningskamera kan fångat något, så att man kan ingripa
när det inte är obekvämt.
 
PRECIS SOM FÖRSVARET INGRIPER MAN INTE, SVENSK POLIS TIGER OCKSÅ.
 
Viss förståelse kan man ju på ett mänskligt plan ha för att poliser är rädda att ingripa, men
är man för  rädd att upprätthålla lag och ordning, kanske man ska bli präst i stället.
 
Nu får vi också veta att polisen går på internutbildning för att uYbilda sig i att man inte ska
ingripa mot enskilda.
 
Hoppsan, tänker man nu.
 
INTE INGRIPA NÄR DE ÄR MÅNGA OCH FARLIGA OCH INTE INGRIPA MOT ENSKILDA.
 
Vad ska man då ingripa mot, kanske ingenting, precis som försvaret.
 
Men polisen, i vart fall i Borås, värjer sig mot denna generella kritik och menar att det
visst förekommer att man ingriper.
 
KÄNNER MAN SIG SYSSLOLÖSHET I BILEN OCH HITTAR EN UNG FLICKA HÄNDER
DET ATT VI KÖR UT HENNE I SKOGEN MED RISK FÖR HENNES LIV.
 
Man kan ju alltid hävda att hon har fel attityd.
 
MEN DEN FELKTIGA ATTITYDEN TYCKS INTE BEVÄPNADE GRUPPER HA, DÅ
SPRINGER MAN SJÄLV TILL SKOGS OCH GÖMMER SIG.
 
Vi kan se det vid våra gränser, vi kan se det inom gränserna, trygghet och säkerhet är
som bortblåst.
 
Under ett ansvarsfullt och kraftfullt moderat styre.
 
OCH SVENSKEN TIGER FORTFARANDE.
 
Överdrivet, generaliserande, kategoriskt ??
 
UNDER EN STUDENTAFTON I LUND UNDER VECKAN BLIR ETT ANTAL JOURNALSISTER
ÖVERFALLA OCH BORTKÖRDA AV SK ANTIRASISTISKT PÖBEL. NÄRVARANDE POLISER
TITTADE PÅ.
 
Övergrepp på journalister, med polisen tittande på, i Lund 2013, i Sverige 2013  ??
 
DÅ TIGER EN SVENSK OCH TRYGGHETEN ÄR BORTA
 
 
En svensk tiger
 
 
 
 

ALLIANSPAPEGOJORNA

Olika mantra ekar allt ihåligare
 
En dåre och en drucken upprepar med samma envishet samma sak hela tiden.
 
Våra politiker har satt i system att med envishet upprepa samma sak hela
tiden, gång på gång, samma mantra i ett evigt ekorrhjul.
 
POLITIKER, DÅRE ELLER DRUCKEN, SPELAR DET NÅGOT ROLL, VI DRAB-
BAS LIKA ILLA.
 
Ett sådant ekorrhjul snurrar varje gång en politiker blir tillfrågad om "hen" har för-
troende, för någon "hen" inte har förtroende för.
 
Pannan läggs då i djupa vecka och efter lång betänketid blir svaret.
 
JAG HAR FÖRTROENDE FÖR "NN" TILLS JAG MEDDELAR NÅGOT ANNAT.
 
Att någon annat "meddelats" genom en tidigare händelseutveckling, som just ut-
löst frågeställningen, tycks inte bekymra dessa "hen".
 
Nu senast runt i ekorrhjulet är Försvarsministern, regeringen egen lilla fjolla,
som nu låter meddela, för vilken gång i ordningen, att hon också är en pape-
goja.
 
Hon la alltså i går pannan i djupa veck och tänkte till och kom då så småningom
fram till:
 
JAG OCH REGERINGEN HAR FÖRTROENDE FÖR ÖB TILL DESS VI MEDDELAR
NÅGOT ANNAT.
 
Papegojtjatter.
 
Att Fredrik Reinfeldts statssekreterare, Gunnar Wieslander, enligt tillförlitliga källor upp-
manat ÖB att just avgå för att man just inte har förtroende för honom tycks inte bekymra
dessa tjattrande papegojor.
 
I DENNA VÄRLD BETYDER VERKLIGHETEN INGET, RETORIK OCH TJATTER STYR
DERAS HELA LEVERNE.
 
Ju mer de tjattrar, desto mer imponerade av sig själva tycks de bli.
 
         
 
Visst är hon färggrann, papegojan.
AE
 

VALET MELLAN GOTT OCH ONT

Huliganen har ordet
 
Våldet inom idrotten, och då främst fotbollen, är ju ett känt och stort problem.
 
Nu ska ansvarspredikanten plocka poäng på detta, men ordvalen väcker
en viss förvåning.
 
NU SKA VI VÄLJA MELLAN HULIGANER OCH DEMOKRATI
 
Vilken demokrati ??
 
Den demokrati, där ansvarspredikanten föraktfullt avfärdar huvuddelen av den
svenska befolkningen som mentalt handikappad ??
 
Eller den demokrati där klyftorna ökar mest i västvärlden och man med den gamla
"klyschan" tar från de fattiga, sjuka och arbetslösa och ger till de rika ??
 
Eller den demokrati, där statschefen gör något så unikt att han deklarerar att han
inte vill representera en stor del av befolkningen, vilket han är skyldig att göra, och
vilket man inte kan göra om man avfärdar en stor grupp genom att inte vilja ta i
dem med tång ??
 
Eller den demokrati, där statschefen likt Hitler underblåser politiskt våld mot olik-
tänkande genom att anse att misshandlade sverigedemokrater får stå sitt kast ??
 
Eller den demokrati där den största judeförföljelsen i västvärlden förekommer ??
 
Eller den demokrati, där våldtäkter mot kvinnor, störst i västvärlden, skapat en
otrygghet, som inte är förenlig med ett demokratiskt rättssamhälle ??
 
Nej, ansvarspredikanten är nog inte den bäst lämpade att stå upp före demo-
kratin
 
Visst ska vi välja bort huliganerna, men det borde ansvarspredikanten sett till för
länge sen. Är man ansvarsfullare än andra och mer kraftfull i styret än andra, då
ska inte huliganerna kunna ta sig det utrymme man gjort..
 
Så vi har ett val, som kanske är ännu viktigare än att välja bort huliganerna.
 
VI HAR ATT VÄLJA MELLAN MODERATER OCH EN MER VÄLUTVECKLAD
DEMOKRATI.
 
Det tycks just nu som om det valet är gjort.
 
 
Moderatet eller mer välutvecklad demokrati, vi kan fortfarande göra det valet.
AE

ETT FLEXIBELT FÖRSVAR

Användbart, tillgängligt och flexibelt
 
Enligt säkra källor har Försvarsberednings ordförande, Cecilia Widegård, fått order
av ansvarspredikanten att lära sig utantill, helt på egen hand, ramsan:
 
Användbart, tillgängligt och flexibelt.
 
Efter omfattande och enträgna övningar, utförda som läsövning för de andra barnen
inom familjen, uppges nu ordföranden kunna rabbla ramsan i sömnen.
 
Vilken substans ligger det då i detta ??
 
Att insatsförsvaret inte är tillgängligt har vi fått säkra besked om, beredskapsplan
som ligger i malpåse och som inte har vare sig personal eller drivmedel är inte sär-
skilt tillgängliga.
 
Men användbarheten då, kan den möjligen vara bättre ?? Knappast, radarstationer,
som blir nersläckta när ryska plan råkar flyga förbi, tyder inte på alltför stor användbar-
het.
 
Med dessa brister är det ju tur i oturen att flexibilitet är så stor att den väger upp
avsaknad av tillgänglighet och användbarhet.
 
JAS 39 GRIPEN PÅ FÖRSVARETS HEMSIDA, SOM STÅR I STÄNDIG BEREDSKAP
ÅRET RUNT, ALLA DAGAR, BLIR NERSLÄCKTA EJ FUNGERANDE RADARSTATIO-
NER.
 
Mer flexibelt än en kameleont, inte ens ryssen klarar av denna flexibla omvandling, ett
flygplan som omvandlas till radarstation vid behov.
 
Försvarsutredningen uppges efter nu upptäckta brister kompensera bristerna i insats-
beredskapen genom en ny målsättning för insatsförsvaret, som ska skrämma ryssen.
 
Användbart, tillgängligt och flexibelt ska då bli
 
FLEXIBELT ANVÄNDBART, FLEXIBELT TILLGÄNGLIGT OCH FLEXIBELT FLEXIBELT.
 
Denna nya målsättning uppges komma att kompletteras med tydliga instruktioner att
försvaret ska anpassa sin hotbild utifrån anslaget storlek, på förslag från insatsche-
fen.
 
Försvarets nya målsättning ska gälla från årsskiftet, då Försvarsberedningen begärt tiden
intill dess för att öva på denna nya ramsa.
 
Uppmuntrade av insatschefen, generallöjtnanten Anders Silwer, som ser ett mindre hot från
ryssen, ju mindre anslag man disponerar, övervägar man nu också att gå vidare med bespar-
ingarna inom försvaret.
 
Allt enligt insatschefens devis.
 
HOTET BLIR MINDRE MED MINDRE ANSLAG.
 
Hästsvansen uppge se stora fördelar med denna nya försvarsanalys, och menar att
alla anslag ska dras ner.
 
FÖR DÅ FINNS JU INGET HOT ALLS.
 
Bättre än så kan det väl knappast bli.
 
 
Resterna av försvaret, användbart ?, beror på hur man ser det, tillgängligt ?
beror också på hur man ser det.
Flexibelt, definitivt, böja ryggar är alltid flexibla
AE
 
 
 
 
 
 

FÖRSVARET SLUTER ÖGON OCH ÖRON

Endast åsnan är vaken
 
Det är med incidentberedskapen som men Omar Mustafa, ju mer som rullas upp
och sägs, desto värre blir det.
 
Nu tycks ett antal åsnor i Försvarsutskottet kommunicerat / gnäggat ihop sig
med åsnan, insatschefen Anders Silwer.
 
Och lyssnar man till gnäggandet blir man uppriktigt bekymrad över mycket.
 
En verksamhet som utför verksamhet, ska inte ge intryck av att man sover. Och man
ska aldrig behöva påpeka att man inte sover, om man inte sover.
 
DET ÄR BARA NÄR MAN SOVER, NÄR MAN INTE SKA INTE  FÅR SOVA, MAN
BEHÖVER URSÄKTA SIG MED ATT MAN INTE SOVER.
 
Nu försöker åsnan till insatschef övertyga de andra åsnorna om att försvaret inte sover.
 
EN SÅDAN ÖVERTYGELSE BLIR ALDRIG AKTUELL OM MAN INTE SOVER, DET
HELA FRAMGÅR LITE VÄL SJUKT.
 
På Försvarets hemsida kan man då läsa:
 
DYGNET RUNT, ÅRET RUNT STÅR ETT ANTAL JAS 39 GRIPEN I BEREDSKAP
FÖR ATT AVVISA FRÄMMANDE FLYGPLAN.
 
Ungefär samma sa fjollan till Försvarsminister i Sälen, inget att fundera över alltså, allt
tycks solklart.
 
Bara en liten, liten hake.
 
DET FINNS INGA PLAN STARTKLARA, LÄGET ÄVEN HÄR SOLKLART.
 
En hemsida som ljuger, en försvarsminister som ljuger och en insatschef som ljuger
och så nu etT försvarsutskott och en insatschef som ska gnägga ihop sig så att de lju-
ger samma sak ihop inför oss medborgare.
 
Åsnan till insatschef ursäktar hemsidans formulering med att piloterna inte behöver sova
i hangarer, även detta är något bara åsnor behöver påpeka.
 
För att planen ska kunna vara startklara, som hemsidan och försvarsministern sä-
ger kan piloterna mycket väl sova någon annanstans än i hangaren.
 
DE KAN TILL OCH MED VARA VAKNA I HANGAREN, DÅ ÄR BEREDSKAPEN SOM
ALLRA HÖGST.
 
Åsnan till insatschef svamlar återigen om att det finns radarstationer.
 
I ÅSNANS ÖGON ÄR ALLTSÅ ETT ANTAL JAS 39 GRIPEN PÅ HEMSIDAN ETT AN-
TAL RADARSTATIONER I VERKLIGHETEN.
 
En hög chef inom flygvapnet, tillika insatschef, som inte kan skilja på ett flygplan
och en radarstation.
 
MAN FÖRSTÅR ATT RYSSARNA SKRATTAR GOTT.
 
Att ryssarna tycks ha lyckats släcka dessa radarstationer, som insatschefen på hemsidan
kallar JAS 39 gripen, får väl ryssarna att kikna av skratt.
 
En insatschef inom flygvapnet som inte kan skilja mellan en JAS 39 Gripen och en
släckt radarstation.
 
Men frånsett allt farsliknande finns det en allvarlig bakgrund, som är mycket skrämmande.
 
Försvarminsitern hävdar ständig beredskap, riksdagen har beslutat om ständig beredskap,
försvaret själva följer upp detta på sin hemsida, men ändå säger åsnan Anders Silwer.
 
FÖRSVARSMAKTEN (versaler) tycker inte att det finns hot mot Sverige och då anpas-
sar vi beredspaten efter detta.
 
DET HAR ALLTSÅ GÅTT SÅ LÅNGT MED DET ANSVARSFULLA OCH KRAFTFULLA
STYRET I LANDET, ATT OM RIKSDAG BESLUTAT OM EN VISS BEREDSKAP BYGGD
PÅ EN VISS HOTBILD, DÅ KAN INSATSCHEFEN STRUNTA I DETTA OCH GÖRA EN
HELT EGEN LITEN BEDÖMNING.
 
Försvarsmakten driver ingen egen linje vare sig vad gäller att fastställa hotbild eller att ut-
forma säkerhets- och utrikespolitik, det borde faktiskt åsnan begripa.
 
FÖRSVARET SKA GÖRA SOM RIKSDAGEN FASTSTÄLLT.
 
Nu tycks det ha skett en märklig kommunikation mellan regering och försvaret som
medför att man helt enkelt "skiter" i vad riksdagen fastställt.
 
DET KAN FÖRKLARA DET SAMSTÄMMIGA SVAMLET OM "ATT VI GÅR INTE UPP PÅ
ALLT".
 
Men åsnan Anders Silwer tycks inte bara vara en åsna, han tycks vara en riktigt jubelåsna.
 
I samma andetag som han hävdar att Försvaret inte tycker att det finns ett hot mot Sverige
tillägger jubelåsnan:
 
HADE VI HAFT ETT ANNAT FÖRSVARSANSLAG HADE HOTBILDEN VARIT EN ANNAN
OCH VI HADE DÅ ANPASSAT BEREDSKAPEN TILL DETTA.
 
Nu klingar det över rymden, jubelåsna och åter jubelåsna.
 
Vi som inte är insatschefer inser också att beredskapen måste anpassas efter resurser, men
att så tydligt säga att hotbilden anpassa efter anslagen, då har man tydligt beskrivit sig själv.
 
DÅ ÄR MAN HELT KLART EN STÖRRE JUBELÅSNA ÄN ALLA ANDRA JUBELSÅSNOR.
 
Man börjar alltmer förstå dem, som hävdar att vi lägger ner för mycket på Försvaret.
 
HÖ KOSTAR INTE SÅ MYCKET, SÅ ÅSNOR BÖR KUNNA VARA BILLIGARE I DRIFT.
 
 
 
Beredskapen är hög, till och med åsnan sover.
AE
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarfullt ansvar för landet     
 
Gårdagens stora händelse var en senaste väljarundersökningen från Novus. Vår
stora pensionsreform för avgångna riksdagsmän framstår nu alltmer som ett an-
svarsfullt bygge av vår framtida fritid.
 
Dagens stora händelse är invigningen av böneutrop i Fittja. Min gode vän, koran-
extremisten och riksdagsmannen Waberi, och jag kommer att närvara och njuta
av detta behagliga inslag för stockholmarna.
 
Påträffar vi några otrogna hundar i området vet Waberi hur de ska hanteras.
 
Skatteverket upptaxerar nu Stockholms Stad och några köpare till hemtjänster och
annat vi tidigare skänkt bort. Skatteverket tycks styras av hänsyn till lagen, och det
är något vi moderater aldrig kan acceptera. Det ankommer inte på Skatteverket att
motarbeta vår strävan att överföra offentliga medel till skatteparadis.
 
Många länder i Europa oroas nu för att den social turismen skal öka kraftigt när den
fria rörligheten slår igenom fullt ut. Bland annat är man rädd för att bulgarer och ru-
mäner ska utnyttja välfärdssystemen.
 
Vår Birgitta Olofsson har klarlagt vår ställning. Det kan aldrig komma för många bul-
garer och rumäner till Sverige för att ägna sig åt social turism, ju fler som kommer
desto bättre är det.
 
Det är så vi ansvarsfullt bygger det framtida Sverige. Vi har nått långt genom att öka
klyftorna inom landet, de rika har blivit allt rikare och de fattiga allt fattigare.
 
Nu återstår att gå vidare med denna ansvarsfulla omfördelning, och då skapar många
bulgarer och rumäner goda förutsättning för fortsatt ökade klyftor. Vi kommer därför
att utarbeta särskilda program som gör det möjligt att överföra medel från fattiga sven-
skar till bulgarer och rumäner.
 
Slutliga målet här är, som jag skriver i mitt fina manifest, att ingen fattig svensk ska le-
va över svältgränsen.
 
Stiftelsen Drottninghus visar sig nu vara ett tidigare okänt moderat fäste, som i all tyst-
het arbetat för korruption och omfördelning till rika. Stiftelsen är ålagd att tillhandahål-
la lägenheter till hyresgäster med svag ekonomiska ersättning. Ordföranden Bangt Dal-
hammar och förvaltningschefen Roland Wisbom har i det tysta, trots dom från förutvaran-
de Länsstyrelsen fördelat alla lägenheterna till extremt förmögna, som då får bo i centralt
fina lägenheter till mycket låg hyra.
 
Denna typ av omfördelning mellan rika och fattiga är ett viktigt inslag i vår moderata poli-
tik och det är sällan man ser ett så idogt arbete för detta mål.
 
Vi kommer att försöka bereda plats för dessa idogt arbetande vingårdsarbetare i vår nya
partistyrelse, denna typ av jordnära arbete måste få sin belöning.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet    
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
 
AE
 
 

FÖRSVARET TAR LEDIGT

Svensk beredskap en ren cirkus
 
Det ryska fingerade anfallet mot Sverige och vår uteblivna reaktion på detta fram-
kallar munterhet runt om i världen.
 
Man menar då att Fredrik Reinfeldt tycks ha fått rätt i sin beskrivning av det sven-
ska folket.
 
Ett sovande folk, där huvudelen är mentalt handikappade, allt enligt Fredrik
Reinfeldt.
 
Ett försvar, som ligger och sover, när ryssarna gör anflygning mot viktiga försvars-
anläggningar, tycker man bekräftar den bilden.
 
Man menar också att den mentala efterblivenheten är bekräftad i den högsta
försvarsledningen. Fjollan till försvarsminister tycks man ha räknat ut redan
innan, men nu menar man att högsta försvarsledningen  tycks tillhöra grup-
pen mentalt handikappade.
 
Carl Bildt den Störste av dem alla, insatschefen Anders Silwer uttrycker sig på
ett sätt som inte kan tolkas på annat sätt än att man pratat sig samman för att
mörklägga och ursäkta de brister som blivit uppenbara.
 
Man menar att man "inte går upp på allt" men glömmer att berätta att det
inte finns något att gå upp med överhuvudtaget.
 
Ryssarna skrattar åt oss, men bakgrunden är allt annat än rolig.
 
En enig riksdag har beslutat att beredskap ska råda 24 timmar om dygnet.
 
PÅ NÅGOT SÄTT HAR SEDAN REGERINGEN GÅTT BAKOM RYGGEN PÅ
RIKSDAGEN OCH SETT MELLAN FINGARNA ATT FÖRSVARET INTE UPP-
RÄTTHÅLLER DETTA KRAV.
 
Både regeringen och insatschefen tycks vara väl medvetna om att man inte levt
upp till vad som gäller, och tycks då ha pratat sig samman på ett sätt som leder
tankarna till att det inte är så allvarligt.
 
VI GÅR INTE UPP PÅ ALLT.
 
Att regeringen, representerad av bland annat Carl Bildt den Störste av dem alla,
backat upp insatschefen för att skydda sin egna intressen har tydligen gett insats-
chefen råg i ryggen.
 
I samband med utfrågning i försvarsutskottet framför han då helt ogenerat
att den beredskap man håller mer eller mindre är planlagd utifrån att man helt
struntar i riksdagens beslut.
 
Alla inblandade svamlar nu också omkring och menar att det där med plan i bered-
skap är ju inte så viktigt.
 
MAN MENAR DÅ ATT DET FINNS ANDRA VERKTYG, ÄR DET NÅGON SOM
KÄNNER IGEN ORDET VERKTYG ??, OCH ATT PLANEN ÄR ÖVERFLÖDIGA.
 
Hoppsan tänker man då, en av landets största investeringar i något som är över-
flödigt, lite svårt att ta till sig.
 
Det tycks också vara svårt att få konkretiserat vad det är för andra verktyg, som an-
vänds när planen inte används.
 
Väldigt svävande besked, eller inga alls, men med lite fantasi kan man tolka
det som att dt är radarstationer som utgör dessa verktyg.
 
Är tillförlitliga uppgifter rätt, var dessa radarstationer släckta av ryssen i samband med
anflygningen.
 
SÅ DETTA VERKTYG TYCKS HA VARIT VÄLDIGT SLÖTT OCH NÅGOT ANNAT
VERKTYG HAR MAN INTE KUNNAT PÅVISA.
 
Summasummarum innebär detta att det fanns ingenting, inte ett enda verktyg, som
kunde upprätthålla den minsta form av beredskap vid anflygningen.
 
TROTS ATT FÖRSVARET HAR ORDER ATT UPPRÄTTAHÅLLA EN SÅDAN 24
TIMMAR OM DYGNET.
 
Styrkt av Carl Bildt den störste av dem alla går insatschefen i dag vidare på den inslag-
na vägen.
 
I samband med utfrågningen menar han att vi har beredskap med planen bara dagtid,
och han kan också motivera varför.
 
DE FLESTA AKTIVITETERNA SKER DAGTID.
 
Ryssen måste ha skitkul, försvaret anpassar sin insatsberedskap till dagtid för att ryssen
gör anflygningar på dagtid, när det gör det under natt.
 
Man måste helt enkelt ha skitkul, när man hör denna insatschef, och man är också
säkert tacksam för informationen.
 
UNDVIK AKTIVITETER PÅ DAGTID, FÖR DÅ KANSKE NÅGON PILOT ÄR VAKEN
UTAN AGERA PÅ NATTETID, FÖR DÅ AGERAR MAN INTE, ENLIGT INSATSCHEFEN.
 
VARIFRÅN KOMMER DESSA UNDERLIGA DJUR, SOM VERKAR VARE SIG FÖRSTÅ
DET ENA ELLER DET ANDRA, MEN ÄNDÅ ANFÖRTROS VIKTIGA LEDANDE POSTER.
 
Vad blir nu nästa steg i detta veritabla dårhus ??
 
Ska räddningstjänsten permitteras september till april, för att de mesta bränderna sker un-
der vår och sommar ??
 
Ska polisen vara ledig under veckorna för att de flesta brotten sker under helgerna ??
 
Och sjukhusen kanske ska stänga sina akutmottagningar alla dagar i veckan utom lördag,
för det är ju då det kommer in mest skadade.
 
RYSSEN MÅSTE HELT ENKEL HA SKITKUL.
 
Ett presumtivt anfallsmål, som talar om när man kan komma för då är allt stängt.
 
HAR MAN BÖRJAT TILLÄMPA INKVOTERING PÅ INSATSCHEFER TILL FÖRSVARET ??
 
Att så sker på försvarsministerposten vet vi ju, men på denna nivå ??
 
Heliga Maria är det enda man kan säga, hoppas att ryssen kommer på dagtid.
 
OCH ATT HAN TAR VÄGEN ÖVER AFGANISTAN, FÖR ANNARS KAN DET BLI RIKTIGT
ILLA.
 
     
 
Även spionflygningen mellan Gotland och Öland var ett intressant.
inslag i debatten
 
AE
 
 
 
 
 
 

POLITIKER SVEK MOT VÄLJARNA

Alliansregeringens cirkus
 
Hyckleri och lögner, parad med omfattande och ren inkompetens, tycks vara utmärk-
ande för den ansvarsfulla Alliansregeringen.
 
Att man lär Tillväxtverket löpa amok med offentliga medel är väl känt vid det här
laget.
 
LIKA KÄNT BÖR VARA ATT TILLVÄXVVERKETS AMOK BARA KAN SKE MED EN
REGERINGS VÄLSINGELSE ELLER ATT REGERINGEN SAKNAR ALL FÖRMÅGA
ATT STYRA VERKET,
 
Det senare innebär en regerings utan all förmåga, det första innebär en regering utan
allt ansvar.
 
Nu ska alltså Tillväxtverket böta 45 000:- för att man bröt mot lagen.
 
NÄR VI VANLIGA MEDBORGARE BRYTER MOT LAGEN FÅR BI BETALA BÖTER
MED VÅRA EGNA PENGAR.
 
NÄR CHEFER PÅ TILLVÄXTVERKET BRYTER MOT AGEN FÅR DE OCKSÅ BETALA
BÖTER, OCKSÅ MED VÅRA PENGAR.
 
Att en chef bryter mot lagen och det utdöms "låtsasböter, som innebär att vi skattebetalare
får stå för notan.
 
I ett anständigt land bör det vara en självklarhet att den som bryter mot lagen är
den som ska betala eventuella böter.
 
ATT LANDETS ELIT KAN TILLÅTAS BRYTA MOT LAGEN OCH ANVÄNDA SKATTE-
MEDEL FÖR ATT BETALA BÖTER ÄR RENT ABSURT.
 
Den kan bara förekomma i ett land, där den rådande uppfattningen bland eliten är att
de mentalt handikappade medborgarna, som de beskrivs av Fredrik Reinfeldt är till för
eliten, och inte den politiska eliten till för väljarna.
 
BISARRT OCH RENT ABSURT.
 
Vid grövre brott kan ju faktiskt straffskalan vara fängelse även i de fall en kriminell gene-
raldirektör i tjänsten begår brottet.
 
ÄR DÅ NÅSTA STEG ATT DE MENTALT HANDIKAPPADE MEDBORGARNA SKA
AVTJÄNA GENERALDIREKTÖRENS FÄNGELSESTRAFF.
 
Verkar det överdrivet, kanske, men det är varianter på samma skala, den ena varianten
är bara mer absurd än den andra.
 
Vi har de politiker vi förtjänar heter det.
 
VI TYCKS INTE HA GJORT OSS  FÖRTJÄNTA AV SÅ MYCKET, SOM FÅR BETALA
BÖTER NÄR DEN POLITISKA ELITEN BRYTER MOT LAGEN.
 
En ren absurditet i ett anständigt land, men i Sverige en självklarhet.
 
Den politiska eliten utsätter folket för lidande, här också.
AE

ULLENFÅN MYTAR VIDARE

Eric Ullenfån skapar nya myter
 
Många fick sig många skratt, när Eric Ullenfån fyllde regeringskansliets hemsida med
myter, om att myter inte var myter.
 
Ullenfår går nu vidare på denna fåniga mytbildning. Bakgrunden är att man känner sig
störda över att alltfler upptäcker att vår ekonomi blir alltmer ansträngd med alltfler utri-
kesfödda.
 
ERIC ULLENFÅN INFÖR NU DEN NYA MYTEN ATT MAJORITETEN UTRIKESFÖDDA,
SOM FÅTT UPPEHÅLLSTILLSTÅND UNDER 2012, INTE LEVER PÅ BIDRAG.
 
Med denna nya myt undrar då många vad lever då denna majoritet på, för de tycks ju
inte svälta ihjäl precis.
 
Eric Ullenfån menar då att de lever på etableringsstöd och andra stöd, samt vissa
på instegsjobb.
 
OCH I DENNA UPPOCHNEDVÄNDA VÄRLD ÄR JU STÖD OCH INSTEGSJOBB, FI-
NANSIERADE MED OFFENTLIGA MEDEL, INTE BIDRAG, DET ÄR JU STÖD.
 
Ansvarspredikanten menar då att det bör ju till och med mentalt handikappade medbor-
gare begripa.
 
STÖD KAN JU ALDRIG VARA BIDRAG, DET ÄR JU BARA EN MYT.
 
Eric Ullenfån uppger sig också nöjd med att han hört talas om flera utrikesfödda, som går
till jobbet varje dag, de kan vara så många som 600.
 
 
För mig är i alla fall en fårskalle en fårskalle
AE

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarfullt ansvar för landet       
 
 
De senaste dagarna har mycket sagts om de spillror, som återstår av Försvaret. Jag
tycker att det är överraskande, att något som är så litet, kan väcka en så stor debatt.
 
Efter ryssarnas fingerade anfall mot våra luftförsvarsanläggning, vars radarfunktioner
tydligen också släckts av ett ryskt följeplan, kommer nu rapporter om att ett spionplan
opererat mellan Gotland och Öland. Ryssarna informerade oss om detta i efterhand,
själva kan vi ju inte upptäcka sådant längre, och som Carl Bildt säger, vi bryr ju oss
inte om att upptäcka allt heller.
 
Vi har nu stärkt beredskapen på Gotland genom att Försvarsministern, vår egen lilla
fjolla, sagt till generallöjtnanten Anders Silvers att han inte ska kommentera enskilda
fall, risken är annars att han faller.
 
Det har nu också kommit fram att ÖB blivit utsatt för påtryckning från min statssekrete-
rare Gunnar Wieslander, som framför till ÖB att Gunnar saknar förtroende för honom.
 
Som alla inser ingår det i Gunnars arbetsuppgifter att framföra att han inte har förtroende
för ÖB, så jag hoppas att ingen förleds tro att jag har någon del i detta.
 
Sedan delar jag Gunnars uppfattning i sak, ska vi göra oss av med Försvaret ska vi ju ock-
så göra oss av med ÖB.
 
Vår dagisfröken Annie Lööfs alla lögner tycks aldrig ta slut. Nu ger sig JO in och har star-
ka synpunkter på hennes och Regeringskansliet lögner och trixande. Vi har därför kallat
till oss JO för enskilda samtal, så att han ska informeras om att den ansvarsfulla Allians- regeringen inte känner sig bunden av våra grundlagar.
 
Socialdemokraterna i Ånge har valt att gå på vår arbetsmarknadslinje och öppnar nu upp
för vad man kallar en expansiv ny arbetsmarknad. Denna nya arbetsmarknad, att passa
upp ensamstående skägg, tycks kunna suga upp många arbetstillfällen, så många att vå-
ra äldre och sjuka blir lidande, men det gör ju inget i de fall de är svenskar.
 
Som de flesta hört har man beslutat att stänga högstadiet i Rosengårdsskolan och bussa
dessa elever till andra skolor i Malmö. Bakgrunden är att det fortfarande finns enklaver i-
nom Malmös skolverksamhet, där verksamheten fungerar och några får godkända betyg.
En bidragande orsak uppges också vara att alla lärare fått benen avsparkade och inte
längre kan gå till skolan.
 
Vi har ju fått kritik för att den svenska skolan inte är likvärdig och genom denna åtgärd
hoppas vi att alla elever i Malmö ska bli lika dåliga.
 
Eric Ullenfån har fått i uppdrag att informera alla medborgare att de utrikesfödda, som fått
uppehållstillstånd under 2012, inte lever på bidrag, vilket många tycks tro.
 
Då dessa fördomar och myter kan underblåsa främlingsfientligheten har Eric Ullenfån valt
att klassificera alla bidrag som stöd. Då jag anser att de flesta medborgarna är mentalt
handikappade räknar jag med att de ska sätta tilltro till Ullenfåns fåniga tilltag.
 
Föräldrarna i Stockholm gör nu uppror mot nedskärningarna i stadens förskolor. Även här
kommer Eric Ullenfån gå ut med information om att dessa rasistiska manifestationer inte
ses med blida ögon.
 
Alla borde ju ändå kunna förstå att vi inte kan ta hand om våra egna barn, när vi ska ta
hand om alla vuxna barn från världens alla hörn.
 
Som politiker måste vi ju lära oss att prioritera, och då är valet lätt, svenskar ska sättas på
svältgränsen, som jag skrev i mitt manifest, och utrikesfödda med bidrag ska få stöd.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet    
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig dag.
 
I morse, när jag vaknade var den där ÖB fortfarande kvar, sånt kan
förstöra hela dagen.
AE

FREDRIK REINFELDT INFÖR RIKSRÄTT ?

Är Fredrik Reinfeldt en landsförrädare ?
 
Mycket tyder nu på att landets statsminister, ansvarspredikanten Fredrik Reinfeldt,
ängar sig åt sådant dubbelspel, så att det framstår som rent landsförräderi.
 
DE INTERIÖRER, SOM NU BLOTTAS I SAMBAND MED RYSKA FINGERADE AN-
FALL MOT SVENSKA LUFTFÖRSVARSANLÄGGNINGAR, TYDER PÅ DETTA.
 
Riksdagen har beslutat att Försvaret ska ha en incidentberedskap 24 timmar om dyg-
net.
 
Detta uppfyllde inte Försvaret under påskhelgen, man hade ingen beredskap
alls.
 
Tillförlitliga källor gör nu gällande att Regeringskansliet, bakom ryggen på Riksdagen,
gett utrymme för Försvaret att bortse från Riksdagens beslut.
 
MOTIVET UPPGES VARA ATT FÖRSVARET SKA JU ÄNDÅ LÄGGAS NER.
 
Regeringen beslöt tidigare ha en arbetsgrupp, som innehöll enbart moderater. Denna
uppges ha haft som direktiv att lägga ner försvaret. Allianspartierna protesterade mot
att de inte fick vara med och gruppens sammansättning ändrades
 
Nu hävdar tillförlitliga källor att moderaterna bakom ryggen på övriga allianspar-
tier bedriver denna verksamhet vidare, med enbart moderater, som har en annan
agenda än den man framhåller utåt.
 
DENNA AGENDA UPPGES VARA ATT DECIMERA FÖRSVARET SÅ ATT DET MER
ELLER MINDRE UTPLÅNAS.
 
Fredrik Reinfeldts statssekreterare, Gunnar Wieslander, uppges att på uppdrag av Fredrik
Reinfeldt utöva påtryckningar på ÖB, för att denne ska avgå,
 
Gunnar Wieslander uppges här har framför till ÖB att han, Gunnar Wieslander, inte har för-
troende för ÖB och att ÖB därför ska avgå.
 
Vilken roll Gunnar Wieslander har här är formellt tvivelaktigt, men alldeles uppenbart
är att han inte skulle framför detta utan Fredrik Reinfeldts välsignelse.
 
UPPGIFTERNA UPPGES HA UPPRÖRT FÖRSVARSLENINGEN ORDENTLIGT.
 
Skulle hälften av dessa uppgifter stämma tycks Fredrik Reinfeldt ha brutit mot alla
grundlagar, som går att bryta mot.
 
Han tycks också ha gjort sig skyldig till vad man tidigare kallade samhällsomstör-
tande verksamhet och det hela tangerar till landsförräderi, om det nu inte är det.
 
Carl Bilds och Anders Silvers makabra uttalanden, att vi går inte upp på allt, framstår i
en mer förklarig dager om dessa uppgifter stämmer.
 
Käller gör nu också gällande att ryssarna inte bara utfört ett fingerat anfall mot
våra luftförsvarsanläggningar. Med ett medföljande plan, A 59 Mainstag, tycks
man ha släckt radarstationer på Gotland.
 
Generallöjtnanten Anders Silver var obegripligt stursk i korken när hann menade att
vi inte behöver ha den incidentberedskap riksdagen beslutat om samt att man gick inte
upp alla gångar. Han motiverade detta med att man kunde följa de ryska planen med
radar.
 
STÄMMER NU DE UPPGIFTER SOM FRAMFÖRS VAR ALLTSÅ DE RADARSTA-
TIONER, SOM SKULLE HA FUNGERAT SLÄCKTA AV DET RYSKA FÖLJEPLANET.
 
Man kunde alltså inte heller följa de ryska planen med radar.
 
VISSTE ANDERS SILVER DETTA OCH LJÖG, ELLER VISSTE HAN INTE DETTA
 MEN ÄNDÅ HADE DE UPPFATTNINGAR SOM FRAMFÖRDES.
 
Både Carl Bildts och Anders Silvers makabra uttalanden framstår nu som mer begrip-
liga.
 
Har de ansvarsfulla moderaterna bakom ryggen på riksdagen gett order till för-
svaret att man inte ska ha den beredskap riksdagen beslutat om, då är ju allt lätt
att förstå.
 
DÅ SKA DET VARE SIG FINNAS PLAN ELLER PERSONAL ATT TILLGÅ.
 
OCH BÅDE CARL BILDT OCH ANDERS SIVER HAR JU RÄTT, NÄR MAN SÄGER
ATT MAN INTE GÅR UPP PÅ ALLT, FÖR FREDRIK REINFELDT TYCKS BAKOM
RYGGEN PÅ RIKSDAGEN HA GETT ORDER OM DETTA.
 
Om begreppet riksrätt finns kvar i Sverige borde den här ha en viktig uppgift.
 
EN STATSMINISTER, SOM FRAMSTÅR SOM EN LANDSFÖRRÄDARE ??
 
Är det verkligen inte något som bör redas ut i grunden ??
 
            
 
Två klarade sig inte i längden, en har klarat sig så här långt.
AE
 
 
 
 
 
 

BORÅS STAD UTÖVAR TERROR

Borås Stad finner nya vägar att terrorisera medborgarna
 
Borås Energi AB är känt över landet för sin ekonomiska brottsliget. Genom ocker-
priser, i strid mot gällande lag, drabbar man medborgarna med en form av dubbel-
beskattning.
 
Denna ekonomiska brottslighet har den politiska ledningens välsignelse,
många ser därför ledningen i Borås som en ren Maffia, som styr en omfatt-
ande ekonomisk verksamhet, Borås Energi AB är här inte det enda inslaget.
 
Nu går Borås Energi AB vidare med att terrorisera medborgarna. I stadens utkant
(Borgstena) har bolaget tidigare ansökt om att få upprätta och driva 5 vindkraftverk.
 
Protesterna från boende blev omfattande och kommunledningen låtsades
då tillmötesgå protesterna genom att avstyrka förslaget "i sin nuvarande
utformning".
 
De boende kände sig trygga med denna förklaring, som ny tycks ha haft som syfte
att föra de boende bakom ryggen.
 
Borås Energi återkommer nämligen nu men en ny ansökan där man vill bygga tre
vindkraftverk i stället för fem vindkraftverk.
 
De boende känner sig nu överkörda, upprörda och lika oroade, som innan man
blev lurad av kommunledningen.
 
Hur ser då bolagets styrelse och ägarna på detta.
 
I styrelsen sitter en ledamot, självklart med politisk bakgrund, som inte drar
sig för att framstå som dummare än dummast. Namnet på denne är Ulf Sjö-
sten.
 
HAN MENAR, MAN FÅR VÄL UTGÅ IFRÅN ATT HAN MENAR ALLVAR, ATT
STYRELSEN HAR EN VÅRDNADSPLIGT MOT BOLAGET.
 
Nu är det faktiskt på det viset att detta bolag är offentligägt, och det tycks inte Ulf
Sjösten beakta eller begripa.
 
Om man ska använda ordet vårdnadsplikt i detta sammanhanget är det då på
det viset att bolaget, per definition som offentligägt, har en vårdnadsplikt
gentemot de "riktiga" ägarna, dvs bolagets kunder.
 
OM INTE STYRELSELEDAMOTEN ULD SJÖSTEN BEGRIPER ATT STYREL-
SENS VÅRDNADSPLIKT SKA SAMMANFALLA MED BOLAGETS VÅRDNADS-
PLIGT KANSE HAN BÖR SÄTTA SIG I EN ANNAN STYRELSE.
 
Eller ingen alls.
 
Hur ser då kommunledningen på detta.
 
I kommunstyrelsen ingår miljöpartisten Tom Andersson, som inte kan ta hand
om sina egna pengar, men anser att han kan ta hand om andras.
 
HAN ANSTRÄNGER SIG ATT FRAMSTÅ SOM ÄNNU DUMMARE OCH ÄNNU MER
OSERIÖS ÄN ULF SJÖSTEN, VILKET HÄR BORDE VARA OMÖJLIGT.
 
Ekonomen Tom Andersson säger nu med anledning av att de boende är förbannade.
 
DET ÄR VIKTIGT ATT BETONA BOLAGETS SJÄLVSTÄNDIGHET.
 
En komplett idiot har talat.
 
Inget bolag är självständigt från sina ägare, utan alla bolag har en ägare, som i vitala
frågor har en skyldighet att utöva sitt ägarskap.
 
Detta gäller även Borås Energi.
 
OCH DET BORDE TOM ANDERSSON KÄNNA TILL.
 
Och att bygga vindkraftverk i strid med de boende och i strid med kommunstyrelsens
beslut är ingen styrelsefråga, det är en ägarfråga.
 
SÅVITT BORÅS ENERGI INTE HAR VETSKAP ATT KOMMUNSTYRELSENS AVSIKT
VAR ATT LURA DE OROLIGA BOENDE I OMRÅDET OCH MAN SITTER TRYGG MED
EN VETSKAP ATT MAN SKA FÅ BYGGA TROTS ATT KOMMUNSTYRELSEN LÅTSAS
AVSTYRKA.
 
Om det är på det viset är det många som bör överväga  var de hör hemma.
 
 
Om det inte är på det viset har kommunstyrelsen viktiga uppgifter framför sig:
 
1)  Förklara för Ulf Sjösten att bolaget ägs av kommunen och inte av Ulf Sjösten
2)  Ta VD i örat för att bolaget i en ägarfråga agerar mot ägarens ägardirektiv
3)  Skicka Tom Andersson på en kurs där han lär sig elementär bolagsrätt, gärna
     med följe av Ulf Sjösten
 
Gör man anspråk på att vara så mycket bättre än alla andra, att man är lämpad
att representera dessa, bör vissa saker vara kända.
 
EN ÄGARE ÄR EN ÄGARE, EN STYRELSE ÄR EN STYRELSE OCH ETT BOLAG
ÄR ETT BOLAG.
 
Kan man inte skilja på rollfördelningarna här, bör man kanske söka sig ett annat verk-
samhetsområde.
 
Det är faktiskt människor, de boende, man hanterar här, och det är ett "djävla sätt"
att bete sig mot människor på sätt som nu sker.
 
Kommunalrådet Tom Andersson i samråd med styrelsen för Borås Energi
AE
 
 
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade statsminister hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet       
 
Gårdagens uppgifter om det ryska fingerade anfallet har fått oss att se över hotbilden.
Vi har därför ökat vår beredskap på bred front, för att kunna stå emot eventuella ytter-
ligare incidenter.
 
Hälften av högvakten har därför utrustats med lös ammunition, som ska kunna skräm-
ma bort en fientlig styrka.
 
Högvakten har också utrustats med ballonger, liknande flygplan, som snabbt kan sändas
upp, om huvudstaden blir anfallen. Vi är också tacksamma för att Fria Moderata Student-
förbundet bidragit till vår försvarsförmåga genom upprättande av en telefonsvarare, som
kan lotsa ryssen rätt.
 
Vi får nu glädjande rapporter från Svenskt Näringsliv, som visar att vår ansvarsfulla bid-
pragspolitik blivit framgångsrikt.
 
Det visar sig nu att 7 av 10 nya jobb gått till utrikesfödda, tack vare vår massiva bidragspo-
litik som syftar till att få tränga ut svensk arbetskraft. Målet är att satsa stort på mer instegs-
jobb och nystartzoner så att denna siffra växer ännu mer.
 
Vårt slutliga mål är att  bidragen ska styras, så att ingen svensk kan få ett nytt jobb.
 
Nuon affären förs nu åter på tal.  Vi trodde att vi kunde lura alla genom att hävda att priset
för Nuon var 30 miljarder för högt. Nya siffor bekräftar nu att priset var 70 miljarder för högt,
så nu tvingas vi ljuga ännu mer för att vår inblandning inte ska framgå.
 
Beträffande Nuon har nu lagts mycket skuld på förre VD Lars Josefsson, och man menar
att allt kunnat ske genom att han haft, vad man kallar en grotesk självtillräcklighet. Detta
är en orättvis beskyllning, som ägare har vi tagit vårt ansvar. och Josefsson hade aldrig
kunnat vara så groteskt självtillräcklig, om inte vi moderater, och Maud också för den delen,
också varit groteskt självtillräckliga.
 
På tal om att ljuga ljög förre försvarsministern i KU igår, igen. Med tanke på att vår dagis-
fröken, Annie Lööf, alldeles nyligen också ljög i KU,så träder bilden av en lögnaktig rege-
ring fram, Vi måste nu ta vårt ansvar och se till att vi ljuger, så att det inte framgår så tyd-
ligt.
 
Bonden Göran Persson stiger nu fram i rampljuset och har synpunkter på mycket. Bland
annat oroar han sig för kunskapsutvecklingen i skolan och menar att vinstudelning inom
denna sektor är skadlig.
 
Vi ser inte denna vinstutdelning som mer farlig än den vinsutdelning bonden Göran Pers-
son möjliggjorde för sin nuvarande fru, vars karriär påverkats på ett sätt ingen vill ta upp.
 
Göran Persson gör sig också lustig över vår självbild, där vi är bättre än alla andra, vilket
då får oss att tro att vi är osårbara. Göran Perssons egen självbild gör att vi tar till oss detta,
samtidigt som det är viktigt framhålla att vi moderater är bättre än alla andra.
 
Skatteverkets lokaler i Malmö har förstörts genom att en bomb utlösts. Vi ser här att en två-
statslösning i staden närmar sig alltmer. Samtidigt är vi lite förvånade över att attentatet rik-
tas mot just Skatteverket, då Skatteverket normalt inte har så mycket kontakter med våra 
nya vänner.
 
Risken för ytterligare attentat mot Skatteverket i Malmö framstår också som väldigt liten.
Med våra ansvarsfulla nystartzoner räknar vi med att ingen inom denna grupp ska ha några
andra kontaker med Skatteverket än att hämta bidrag, och då tror vi inte att man ödelägger
verket.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet                
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
 
Tro det eller inte, jag vaknade lika tjurig i dag också.
AE
 

FÖRSVARET SOM INTE FINNS

En försvarsledning som ljuger och är omdömeslös
 
Att ryssarna skrattar åt oss är ju känt. Lika stor anledning som de har att skratta,
lika stor anledning har vi att gråta.
 
Insatschefen, generallöjtnant Anders Silwer, ger sina synpunkter på det som hänt,
och då känns det som om man vill gråta.
 
Anders Silwer säger då bland annat:
 
Om jag skulle gå tillbaks och göra analysen med den kunskap jag har idag är
det inte säkert att vi höjt beredskapen.
 
Det kan bara inte uttryckas tydligare.
 
INSATSCHEFEN FRAMSTÅR SOM EN STÖRRE IDIOT ÄN VAD MAN TIDIGARE
KUNDE ANA FANNS I FÖRSVARETS LEDNING.
 
Han menar vidare att varken brist på personal eller ekonomi hindrar försvaret att höja
incidentberedskapen.
 
Nu vet vi vad som inte hindrar en höjning av beredskapen, men vi vet också vad som
hindrar en höjning av beredskapen.
 
OCH DET ÄR EN INSATSCHEF, GENERTALLÖJTNANT ANDERS SILWER, SOM
ÄR MER OMDÖMESLÖS OCH INKOMPETENT ÄN MAN TRODDE VAR MÖJLIGT'
I DESSA SAMMANHANG.
 
Det är ju tur att vi bara kan slåss en vecka med en sådan idiot i den översta ledningen.
 
Men insatschefen nöjer sig inte med att framstå som en omdömeslös idiot, han måste
gjuta eld på vågorna genom att ljuga också.
 
Nu får vi veta att ingen beredskap behöver gå upp, då de ryska planen hade trans-
pondrar, som gjorde  det möjligt att följa dem.
 
Lite skämtsamt kan man ju undra om det skulle kännas tryggare att kunna följa dessa
plans anfall mot olika mål om det varit ett skarpt läge.
 
Allvarligare är dock att idioten till insatschefen ljuger.
 
ALLA, INKLUSIVE HAN SJÄLV, VET ATT PLANEN HAR DESSA TRANSPONDRAR
STÄNGDA I DENNA TYP AV INSATSER.
 
Sedan ställer man sig frågan, hur kan en person med dessa kvalifikationer, förlåt uttryc-
ket, få det ansvar det innebär att vara insatschef.
 
KANSKE GENOM ETT KRAFTFULLE OCH ANSVARSFULLT STYRE FRÅN EN FÖR-
SVARSMINISTER, SOM ALLTMER FRAMSTÅR SOM EN ENDA STOR FJOLLA,
 
Vi har fått veta att det är svårt att rekrytera personal till det flexibla, ANVÄNDBARA OCH
TILLGÄNGLIGA nya försvaret.
 
Men att det var så svårt har vi inte fått veta. Vi har däremot fått veta vad användbart
och tillgängligt faktiskt innebär, inte så mycket alltså.
 
 
Sveriges incidentberedskap
AE

ÅSNORNA UTSER NY LEDAMOT I RIKSBANKEN

Kunskap får inte vara i vägen
 
Diskussionerna i Riksbanken tycks ha varit ständigt återkommande i samband med
räntebeslut.
 
Lars Svensson har nu tröttnat på att ingen annan har vare sig erforderligt kunnande
eller förmåga att lyssna.
 
Vår Riksbank höjer alltid tidigare och mer än andra och sänker senare och min-
dre än andra.
 
Lars Svensson har slagits för en utveckling mer inriktad på vad som behövs för eko-
nomin.
 
De flesta medger att Lars Svensson är outstanding. när det gäller kunskap och ana-
lytisk förmåga.
 
MEN I SVERIGE RÄKNAS INTE KUNSKAP OCH ANALYTISK FÖRMÅGA, DÄR SKA
KAN TYCKA SOM ANDRA.
 
Mötena kan bli besvärliga annars. Nu har Lars Svensson tröttnat på detta och ställer inte
längre upp. Mycket tyder också på att Riksbandsfullmäktige tröttnat på att Lars Svensson
gjort mötena jobbiga.
 
Man efterlyser nu efter Lars Svensson en ledamot, som mer lyssnar på majoriteten,
det är faktiskt precis det man säger.
 
Kan det sägas tydligare.
 
Konsensus ja, kunskap och analytisk förmåga nej.
 
Att detta medför mindre arbetstillfällen tycks inte försväva de som tycker att Riks-
bankens möten inte ska vara jobbiga.
 
DEN ANSVARSFULLA ALLIANSREGERINGEN BESKRIVER DETTA MED ATT MAN
FRAMGÅNGSRIKT BYGGER DET FRAMTIDA KUNSKAPSSAMHÄLLET.
 
60 000 ARBETSLÖSA TYCKS FÅ BETALA DETTA ANSVARSFULLA BYGGE FÖR FRAM-
TIDEN.
 
 
Riksbanksfullmäktige utser ny ledamot efter Lars Svensson
AE

TELIA MYGLAR VIDARE PÅ INSLAGEN VÄG

Ränderna går inte ur zebran
 
När Telias agerande i Asien upptäcktes blev uppståndelsen stor.
 
DET SKULLE HÅLLBARAS, DET SKULLE MORALISERAS, DET SKULLE
CERTIFIERAS OCH DET SKULLE SKAPAS ÄN DET ENA ÄN DET ANDRA
ORGANET SOM SKULLE SÄKERSTÄLLA ATT TELIA BLEV HÅLLBARARE
ÄN ALLA ANDRA.
 
Nu vet vi vad detta rabalder innehöll, allt var bara rent skitsnack, för att allt skulle
kunna fortgå som tidigare.
 
Man hinner knappt lägga på locket på grytan så har man till styrelsen utsett en
ledamot, som har allt annat än "hållbarhet, moral och etik" i bagaget.
 
Marin Lorenzons skattedribblande på Cypern borde ju rent allmänt medföra att han
var den siste på jorden ,som utsågs till styrelseledamot i Telia.
 
HÄR KAN MAN VERKLIGEN TALA OM ATT SÄTTA BOCKEN TILL TRÄDGÅRDS-
MÄSTARE.
 
Och det framstår inte i en bättre dagar genom att valberedningen vetat om detta och
nu försvarar allt. Och i denna obskyra valberedning sitter representanter för departemen-
tet, som skulle göra Telia hållbart och allt det andra.
 
Den nya ordföranden i styrelsen. Marie Ehrling, vill inte vara sämre och framför att hon
inte har några synpunkter på detta.
 
Alla tycks eniga om att Marie Ehrlings viktigaste uppgift är att återupprätta Telias
rykte moraliskt och etiskt.
 
OCH DÅ BÖRJAR HON DETTA ARBETE MED ATT HON INTE HAR NÅGRA SYN-
PUNKTER PÅ ATT EN LEDAMOT DRIBBLAR BORT SKATTER PÅ CYPERN.
 
Ett tydligt självmål alltså.
 
Med detta utsagt har Marie Ehrling sagt att hon saknar de nödvändiga egenskaper,
som erfordras för att leda in Telia på rätt väg.
 
Och vad säger då ägaren om detta, representerad av Erik Thedeén.
 
Svammel, svammel, floskel, floskel säger ägarens representant.
 
INGEN HADE FÖRVÄNTAT SIG NÅGOT ANNAT.
 
ALLA  TYCKS FÅ EN MENTAL FÖRSTOPPNING, SÅ FORT DE NALKAS TELIA, KANSKE
HAR DE DETTA TIDIGARE, INTE OVANLIGT I DESSA KRETSAR.
 
Så det mesta kommer nog att förbli som förut, alla certifieringar och hållbariseringar
till trots.
 
Konungen är död, leve konungen, så är det tydligen även inom Telia.
 
 Nya ledamöter och övriga nya kliar nya ledamöter och övriga nya
i en hållbar och moralisk städning
AE

ARBETSMARKNADSMINISTERN TÄNKER

När arbetsmarknadsministern tänker blir det problem
 
I går nåddes vi av nyheten att EU ser allvarligt på att Sverige inte tillämpar EU regel-
system när det gäller visstidsanställningar.
 
Nu får man ju inte se alltför formellt på lakejen Hillevi Engström, hon gör bara
vad hon är tillsagd att göra.
 
YTTERST ÄR DET DEN ANSVARSFULLE ANSVARSPREDIKANTEN, SOM ANSER
ATT VI SKA TROTSA EU OCH RISKERA DRAS INFÖR EU DOMSTOLEN.
 
Men som arbetsmarknadsminister är det hon som skickas ut för att informera oss om att
ansvarspredikanten inte vill följa EU regelsystem.
 
Skälet till detta vet vi.
 
SKULLE REGLERNA FÖLJAS KAN ANSVARSPREDIKANTEN INTE TILLRÄCKLIGT
FORT FÅ NER DEN GENERELLA LÖNENIVÅN OCH FÅ SÅ MÅNGA SOM MÖJLIGT
ATT LEVA PÅ SVÄLTGRÄNSEN.
 
Svältgränsen ??
 
ANSVARSPREDIKANTEN ÄR TROLIGEN DEN ENDE STATSCHEFEN I VÄRLDEN SOM
HAR SOM AMBITION ATT STORA GRUPPER AV BEFOLKNINGEN SKA LEVA PÅ SVÄLT-
GRÄNSEN.
 
Och svenskarna är nog det enda folket i världen som accepterar att en folkvald statschef
arbetar med denna ambition, klart uttalad i det manifest han skrivit.
 
Nu har arbetsmarknadsminister Hillevi Engström tänkt till om EU kritik om visstidsanställning,
självklart efter att ha rådfrågat ansvarspredikanten, och kommer då fram till:
 
Detta är inte ett stort problem på den svenska arbetsmarknaden.
 
Nu är ju allt relativt här i världen, så arbetsmarknadsministern kan ju ha delvis  rätt i detta.
 
ETT MYCKET STÖRRE PROBLEM PÅ DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN ÄR JUST
ARBETSMARKNADSMINISTER HILLEVI ENGSTRÖM OCH FRAMFÖR ALLT VAD AVSER
DEN NÄRMAST MONUMENTALA OFÖRMÅGAN ATT FÅ ARBETSFÖRMEDLINGEN ATT
GÖRA NÅGOT SOM INTE ÄR HELT VANSINNIGT.
 
Och man ska ju angripa de allvarligaste problem först, så innan motståndet mot EU här tas
bort, borde kanske något annat tas bort.
 
 
Varför inte ta bort den, som inte ser det som ett problem att Sverige är på väg att dras
inför EU domstol i en viktig fråga.
 
 
Arbetsmarknadsministerns under mental prövning
AE
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet och särskilt försvaret  
 
Gårdagens väljarundersökningar gav oss råg i ryggen. United Mind undersökning
visade att man fortfarande kan hitta både kristdemokrater och centerpartister, om
man letar tillräckligt noga.
 
Yougovs regionundersökning i Skåne var emellertid inte tänkt att den skulle bli känd.
Vi gjorde ett tappert försök ihop med Sydsvenskan för att även här hålla inne med så-
dana uppgifter svenskarna inte bör känna till.
 
Nu läckte ändå uppgifterna ut och vi kan då notera, att det finns fortfarande svenskar
som valt att bo kvar i Skåne, men vi ska nog kunna skrämma bort dessa också.
 
Det ryska fingerade anfallet mot oss har gett oss många goda erfarenheter. Vi vet nu
att insatsledningen inom försvaret är lika inkompetent, som försvarsministern och övrig
personal på departementet, nåja kanske inte lika inkompetent men nästan.
 
Samtidigt får jag en bekräftelse på min uppfattning om de oföretagsamma svenskarna,
som jag ser som ett sovande folk.
 
Nu prövade ryssarna oss och möttes av en snarkning, mer rätt kan jag inte få här,
 
Lars Svensson uppger nu att han lämnar Riksbanken. Vi ser med lättnad på detta, det
har varit besvärligt att ha en kunnig inom direktionen, som byggt sina slutsatser på en
god analys. Nu kan vi lättare upprätthålla en högre ränta än omvärlden utan att behöva
konfronteras med en massa obehagliga sanningar.
 
Vi hör nu att det planeras en kupp inom socialdemokraterna mot Veronica Palm. Sådant
gillar jag, vem minns inte mina kupper för att nå ordförandeposten i MUF och partiledar-
posten.
 
Den dagen man ser sina kollegor och väljare som medmänniskor ska man inte ägna sig
åt politiken, i vart fall inte inom moderaterna.
 
Lööf gav igår KU en ursäkt på min order, det var nödvändigt då hon ljög så dåligt att det
blev upptäckt. Jag har också informerat henne att hon måste lära sig ljuga bättre, om det
ska finnas en plats för henne i regeringen.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet och särskilt försvaret  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
 
Gud vad livet kan vara jobbigt, jag kan inte hitta min tång.
AE

ARBETSMARKNADSMINISTERN ETT SKÄMT

Sverige skäms ut inför omvärlden
 
Våra ansvarsfulla alliansministrar roar vår omvärld.
 
Ryssland har tidigare skojat friskt med det svenska försvaret och man har nog
fått sig ett och annat skratt efter den debatt, som seglat upp med anledning av
deras fingerade flyganfall mot Sverige.
 
Och visst inbjuder fjollan till försvarsminister till skratt, men det fastnar lätt
i halsen, om man betänker att hon ska agera vid någon form av ofred.
 
Det heter att en olycka inte kommer ensam, och det finns många olyckor i Allians-
regeringen utöver fjollan till försvarsminister.
 
Arbetsmarknadsministern har idag gjort sitt bästa för att skämma ut Sverige även
på ett annat område, arbetsmarknadspolitiken.
 
Två gånger har EU fastslagit att vår lagstiftning i ett visst avseende inte öve-
rensstämmer med EU lagstiftning. Det gäller reglerna för visstidsanställning.
 
TVÅ GÅNGER HAR EU BEGÄRT ATT SVERIGE SKA ÄNDRA SIN LAGSTIFT-
NING, SÅ ATT DEN STÄMMER MED EU LAGTIFTNING, DÅ EU RÄTT GÅR FÖ-
RE NATIONELL RÄTT.
 
Hur svarar då arbetsmarknadsministern upp mot detta.
 
Hon svarar upp med samma enfald som präglar fjollan till försvarsminister,
och man börjar undra om det bara är fjollor i Regeringen.
 
Fjollan till arbetsmarknadsminister menar nu att svensk lag stämmer med EU rätt,
EU begär ändring av vår lag bara för skojs skull.
 
Även politiker ska ju kunna skoja över mycket, men detta skämt kan stå oss dyrt.
 
I och för sig kanske man inte ska bli förvånad över arbetsmarknadsministerns uttalan-
de. Sitt ansvarsområde Arbetsförmedlingen har väl skötts så dåligt att det inte kan
skötas sämre, så varför skulle hon nu plötsligt visa upp någon form av kompetens.
 
Senast i dag fick vi ju höra att Arbetsförmedlingen vräker ut pengar till så kallade etab-
leringslotsar, som driver sin verksamhet helt i strid med de avtal man har med Arbets-
förmedlingen. För att detta inte ska bli känt uppmanar anlitade bolag sina "klienter" att
de inte ska berätta vad de fått i mutor av bolaget.
 
Detta känner Arbetsförmedlingen till och fortsätter att vräka ut pengar till dessa obskyra
bolag. Så inte ska man förvånas att arbetsmarknadsministern tycks vara ett enda stort
skämt.
 
FÖRS ÄRENDET TILL EU DOMSTOLEN FÅR HELA EUROPA VETA VILKEN
FJOLLA VI HAR SOM ARBETSMARKNADSMINISTER, RÄCKER DE INTE ATT
DE FÅTT VETA ATT VI HAR EN FJOLLA SOM FÖRSVARSMINISTER.
 
Om nu regeringen ser det som sin främsta uppgift att skämma ut Sverige, kan de
ju ha vänligheten informera oss om detta inför nästa val, vi vill kunna välja den cir-
kus vi går på.
 
 
Arbetsmarknadsministern i full fart.
AE
 
 

FÖRSVARSMINISTER SOM SKÄMT

Dummare kan ingen vara
 
Den ryska provokationen mot Sverige har säkert en förklaring, men den får vi
säkert ingen klarhet i.
 
Däremot tycks vi ha  fått klarhet i, mer klarhet, hur enfaldig vår försvarsminister
tycks vara.
 
I Sälen fick vi höra  att vår säkerhetspolitik och utrikespolitik bygger på att
vi har en ständig beredskap att sätta, även om det oförutsägbara inträffar.
 
VI FICK OCKSÅ VETA ATT DET ÄR FÖRSVARETS UPPGIFT ATT STÅ FÖR
DENNA BEREDSKAP.
 
VI HAR OCKSÅ FÅTT VETA ATT DENNA BEREDSKAPUPPGIFT INNEBÄR
ATT TVÅ PLAN MED PILOTER SKA STÅ STÄNDIGT BEREDDA.
 
Nu stod vare sig två plan eller ett plan beredda, det fanns ingenting, absolut ingen-
ting av det som skulle finnas.
 
VILKEN IDIOT SOM HELST KAN DÅ BEGRIPA ATT DET BEGÅTTS FEL.
 
Men försvarsministern kan inte  begripa om det gått fel eller inte och säger:
 
JAG KAN INTE SÄGA OM DET BEGÅTTS FEL ELLER INTE.
 
Om vilken idiot som helst kan säga att det begåtts fel, vad är man då om man
inte kan begripa det vilken idiot som helst förstår.
 
MAN ÄR FÖRSVARSMINISTER I SVERIGE.
 
Tur i oturen är ju att vi inte har ett försvar.
 
Fjollan till försvarsminister blir enligt uppgift tillfrågad om hon har förtroende för sig själv.
 
Med ryggmärgen blir då svaret, inlärt på någon tankesmedja:
 
Jag har förtroende för mig själv så länge jag har förtroende för mig själv.
 
På frågan om hon kan sitta kvar, blir svaret efter lång betänketid:
 
Jag sitter kvar så länge jag sitter kvar.
 
 
Det  är ju tur att ryssen är snäll nuförtiden
AE

CARL BILDT EN SKAM FÖR SVERIGE

Carl Bildt den Störste en katastrof för landet
 
Alla, världen runt, vet vilken katastrof personligheten Carl Bildt den Störste repre-
senterar.
 
NÅGOT MER ARROGANT OCH SJÄLVGOTT HAR INTE SKÅDATS VARE SIG
I LANDET ELLER ANNORSTÄDES.
 
Man blir ändå förvånad med vilken arrogans och inkompetens han nalkas för landet
viktiga frågor.
 
Det ryska fingerade anfallet mot viktiga försvarsanläggningar har väckt ett stort
och berättigat intresse.
 
NÄR DET HÄNDE BEDÖMDES DET AV NATO SOM SÅ VIKTIGT ATT MAN SKIC-
KADE UPP BEREDSKAPSJAKT, NÅGOT SOM ANKOM PÅ SVERIGE ATT GÖRA.
 
M E N  S O M  S V E R I G E  I N T E  G J O R D E
 
Anledningen till att vi inte reagerade vet vi, de plan och piloter som skulle ligga i bered-
skaps fanns helt enkelt inte, som mycket annat i försvaret och mycket annat.
 
Hur reagerade då världens mest arroganta och oförskämda utrikesminister på detta.
 
Med raljans och arrogans, som vanligt, och säger:
 
VI REAGERAR INTE PÅ ALLT, VI GÅR INTE UPP PÅ ALLT, VI GÅR UPP NÄR VI
BEDÖMER ATT VI BEHÖVER GÅ UPP.
 
Det finns bara ett ord för detta.
 
SKANDAL, EN REN MEGASKANDAL.
 
Försvaret hade skyldighet att gå upp med beredskapsplan som skulle finnas tillgäng-
liga. Nu fanns dessa överhuvudtaget inte och då finns det inget att överväga.
 
Det gjordes alltså ingen bedömning huruvida man "skulle gå upp på allt eller
inte", då det inte fanns något att överväga.
 
ATT ETT LAND HAR EN SÅ NONCHALANT OCH INKOMPENT UTRIKESMINISTER
KAN BARA BESKRIVAS PÅ ETT ENDA SÄTT.
 
EN MEGASKANDAL.
 
Och fjollan till försvarsminister gör ju inget för att megaskandalen ska bli mindre.
 
HON VILL INTE UTTALA SIG OM DET FINNS NÅGOT ELLER INTE, OM NÅGOT
GJORT NÅGOT ELLER INTE, ELLER OM NÅGON BORDE HA GJORT NÅGOT EL-
LER INTE.
 
Men fjollan tycker att det är ett intressant inlägg i debatten att Ryssland nattetid
gör fingerade anfall mot svenska anläggningar.
 
DETTA STÄMMER VÄLDIGT LITE MED VAD FJOLLAN SA I SÄLEN.
 
Då hade försvaret ständig beredskap mot allt, till och med det oförutsägbara, och
man att skyldighet att sätta in det vid behov.
 
MEN DET VAR DÅ DET.
 
Mer inkompetenta, oseriösa och arroganta politiker än Carl Bildt den Store och fjollan Karin
Enström lär vara svårt att hitta i den utvecklade delen av världen.
 
 
Världens sämsta utrikesminister
AE

FÖRSVARET SOM INTE FINNS

Ett försvar vid vägs ände
 
Media rapporterar nu att ryska flygvapnet under påskhelgen genomförde fingerade
anfall mot viktiga mål i Sverige.
 
Politiker och berörda myndigheter har hemlighållit detta, för att vi inte ska få veta att
vi inte har något försvar.
 
Vi erinrar oss nu vad Försvarsminstern, regeringens egen lilla fjolla, sa under
Sälen konferensen.
 
SÄKERHETSPOLITIKEN SYFTAR TILL ATT HELA TIDEN, DYGNET RUNT, VARA
FÖRBEREDD PÅ ATT DET OFÖRUTSÄGBARA KAN INTRÄFFA.
 
Nu var inte ens det som inträffade speciellt oförutsägbart, ryska nyhetsbyråer skrev i
förväg att en större försvarsövning skulle hållas i området.
 
ENLIGT TILLFÖRLITLIGA KÄLLOR GÖR ALLTSÅ DE RYSKA BOMBPLANEN,
SKYDDADE AV JAKTFLYG, FINGERADE ANFALL MOT VIKTIGA MÅL I SÖDRA
SVERIGE OCH STOCKHOLM.
 
Och inte en kotte finns i beredskap, inte heller några plan eller piloter.
 
Däremot får vi veta att NATO plan lyfter från Baltikum för att skugga de ryska
planen.
 
Vi får nu också veta omfattningen av det så kallade svenska luftförsvaret. Tidigare
20 divisioner är numera 4. Av dessa är bara två operativa, då de andra saknar per-
sonal, som gör det omöjligt att operera.
 
DE TVÅ DIVISIONER, SOM RENT TEORETISKT SKULLE KUNNA OPERERA
HAR INGEN BEREDSKAP ALLS, TROTS ATT DE ÄR ÅLAGDA ATT HA DETTA.
 
Den ansvarsfulla Alliansregeringen beskriver detta som ett ansvarsfullt och kraftfullt
styre.
 
Röster höjs nu, som menar att vi inte har något försvar alls. Försvarsministern, rege-
ringens egen lilla fjolla, menar då att det har vi visst.
 
VI HAR ETT FÖRSVAR I AFGHANISTAN OCH DET FINNS, DET VET HON, HON
HAR VARIT DÄR FLERA GÅNGER OCH SETT DET MED EGNA ÖGON.
 
Försvarsministern, regeringens egen lilla fjolla, framför också att man ska se det
ryska fingerade anfallet mot viktiga svenska mål som ett intressant inslag i debatten.
 
Hon vill samtidigt lugna oss med att vi inte ska oroa oss för ryssarna, de utgör inget
hot idag, och man kan ju inte veta hur det ser ut i morgon.
 
Det gjorde inte heller Ungern, Tjeckoslovakien, Tjeckien och några andra.
 
OM VI HADE HAFT ETT FÖRSVAR, SKULLE DET KNAPPAST HA RÄCKT MED
EN FJOLLA SOM FÖRSVARSMINISTER, MEN NU SPELAR DET VÄL KNAPPAST
NÅGON ROLL, DET HELLER.
 
Och med en statsminister, som ser försvaret som ett särintresse han vill avskaffa,
finns det inte heller något skäl att ha något annat än en fjolla.
 
Jag är beredd, jag önskar bara jag hade lite ammunition.
AE

POLISEN SOM ETT STORT SKÄMT

Världens sämsta polis har ordet
 
En fotbollsmatch i Borås för ett par veckor sedan väckte en viss uppmärksamhet
runt om i landet och även utanför riket.
 
Polis eskorterade maskerade kriminella så att de utan risk från allmänheten
kunde ägna sig åt plundring av butiker.
 
Det dyker upp nya fall efter hand, som bekräftar bilden av en polis, som vare sig vill
eller kan sköta sitt arbete.
 
I dagens Borås Tidning kan man läsa om en kvinnlig bilist, som passerade Arenan
efter matchen, och som blev tvungen stanna för de som gick över gatan.
 
En som gick över gatan roade sig då att slö sönder rutan på bilen.
 
Kvinnan vågade inte lämna bilen innan vandalen försvunnit, men såg att fyra poliser
stått vid sidan och åsett det hela.
 
Vad gjorde då dessa fyra poliser, när de åsåg att vandalen slog sönder rutan.
 
INGENTING, ABSOLUT INGENTING, I SVERIGE GÖR POLISEN INGET, DE ÅSER.
 
Detta inträffade alltså i Borås och när kvinnan vågade lämna bilen frågade hon de
fyra poliserna, som åsåg vandaliseringen, varför de inte gjort något.
 
Hon fick då ett svar, som inte överraskar någon.
 
VI KAN INTE GÖRA NÅGOT, VI ÄR FRÅN GÖTEBORG.
 
Kvinnan blev självklart överraskad, varför nämnde man överhuvudtaget Göteborg.
 
GICK MÖJLIGEN DESSA POLISER FRÅN GÖTEBORG I DEN VILLFARELSEN ATT
MAN KUNDE GÖRA NÅGOT NÅGON ANNANSTANS.
 
Här erfordras uppenbarligen internutbildning av polisen i Göteborg, polisen på andra håll
gör inget heller.
 
Kvinnan blev dock lite nyfiken och efterhörde hos polisens presstalesman i Göteborg hur
man såg detta.
 
Hon blev då informerad om att polisen är välutbildad och har en så kallad SPT utbildning.
 
UNDER DENNA UTBILDNING FÅR DE LÄRA SIG ATT I MINSTA MÖJLIGA MÅN IN-
GRIPA MOT ENSILDA INDIVIDER.
 
Minsta möjliga mån är ju faktiskt att inte ingripa alls, och det har man tydligen lyckats lära
sig, men inte mycket annat.
 
Nu frågar man sig:
 
VARFÖR HAR VI EN POLIS ÖVERHUVUDTAGET ??
 
Säg det, den som kan.
 
 
Har man inte det ena, så kan man ju ha det andra.
AE
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet         
 
Rysslands fingerade flyganfall mot primära mål i Stockholm och andra platser har nu
tyvärr blivit känt. Vi försökte i det längsta hemlighålla detta, för att ingen ska tro att
Ryssland är eller kan komma att bli ett hot.
 
Försvarsministern, regeringens egen lilla fjolla, hälsar Er att det ryska anfallet är ett
intressant inslag i debatten.
 
En del tycks förvånade över att inga piloter eller plan fanns i beredskap, men vi i den
ansvarsfulla regeringen är inte  förvånade. Visserligen sa försvarsministern, regeringens
egen lilla fjolla, i Sälen har vi alltid har en beredskap mot det oförutsägbara, men det är
ju sådant vi säger om allt, vi trodde inte att någon skulle fästa avseende vid sådant.
 
Försvarsministern, regeringens egen lilla fjolla, låter hälsa att avsaknaden av beredskap
är ett intressant inslag i debatten.
 
Gårdagens SOM undersökning, som visar att allt fler är missnöjda med trygghets- och
socialförsäkringssystemen, gör mig stolt, mycket stolt. De som läst mitt fina manifest, det
Sovande Folket, vet ju att jag arbetar för att ingen med bidrag ska kunna leva över svält-
gränsen.
 
SOM undersökning visar här att jag är på rätt väg och redan nått långt. Ge mig bara fyra
år till vid makten, så ska jag se till att alla är missnöjda, och att ingen med bidrag ska und-
gå att svältas.
 
Vi tvingar nu Riksrevisionen att skära ner sin verksamhet. De tycks ha missförstått sitt upp-
drag och framfört kritik även mot Regeringskansliet i olika sammanhang. Sådant gör man
inte ostraffat. Vi skär nu ner anslagen, så att de bara kan revidera sådant som inte kan på-
verka bedömningen av vårt kraftfulla och ansvarsfulla styre.
 
Sentios väljarundersökning i går ger oss hopp inför valet. Även i denna undersökning lycka-
des man hitta några centerpartister.
 
I Norrköping drabbades man under helgen av en större skolbrand. Vi har Europas största
invandring och i särklass mest skolbränder i världen. Det finns de som ser ett samband här,
men så är det naturligtsvis inte.
 
Under natten mördades en kvinna i Rosengård, så vi lyckas fortfarande hålla vår statistik
uppe, minst ett mord om dagen.
 
Vi rapporterade i går om den palestinske läkaren som lämnade ut uppgifter till föräldrar
om hemliga uppgifter rörande deras döttrar sexualitet.
 
Vi har uppgifter som tyder på att den nu mördade är en sådan dotter och att man försökt
få henne att ramla från balkongen, men blivit avbrutna i sina ansträngningar.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet.      
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
 
Riksrevisionen gör mig riktigt sur, den också.
AE
 

DET DEKADENTA SVERIGE

Vansinnet escalerar dag för dag
 
För var dag som går ställer man sig frågan, om det kan bli värre.
 
För var dag som går noterar man att det kan bli värre, mycket värre. Det
blir nu efterhand så mycket värre att det i viss utsträckning knappt går
att ta in vad som händer.
 
OCH INTE HÄNDER, FÖR IBLAND BORDE DET HÄNDA NÅGOT, NÄR DET
HÄNDER SAKER SOM INTE BORDE KUNNA HÄNDA.
 
Nu blir vi informerade om att en läkare i Rosengård, en muslimsk palestinier,
vill föra oss ¨åter till medeltiden, men med hjälp av modern teknik.
 
På uppdrag av andra gullegrin från Gaza och andra enklaver har han suttit och
slagit i sekretessbelagda register inom sjukvården.
 
FÖR ATT FÅ REDA PÅ OM GULLEGRINENS DÖTTRAR HAFT NÅGOT SEX-
UELLT FUFFENS FÖR SIG.
 
Man får väl hoppas att den företagsamme och initiativrike läkaren, för det är han
ju enligt den offentliga retoriken till skillnad från alla svenskar, inte hittat något för
då är ju risken att ett antal döttrar ramlar ner från balkongerna.
 
Nu är läkaren avstängd och man får väl hoppas att han blir åtalad, men sannolik-
heten för detta är ju inte hög.
 
Vad gör då en läkare i Sverige som blir avstängd i detta läget.
 
HAN ÖPPNAR PRIVAT MOTTAGNING, SOM OM INGET HÄNT, DET KALLAS
NUMERA FÖR VALFRIHET.
 
Mer bisarrt lär det väl inte kunna bli i ett land, där ett antal generationer strävsamt
slitit för att skapa ett anständigt land.
 
I ett land med ett anständigt synsätt skulle man ställa ett antal frågor med anled-
ning av det inträffade:
 
1)  Hur fick han verka som läkare överhuvudtaget
2)  Hur kan ha  få fortsätta att verka som läkare, som om inget hänt
3)  Hur kommer det sig att rättsväsendet inte agerar, här utsatts ju ett antal
     döttrar för risk att falla ut från balkonger
4)  Finns det ingen som helst prövning när man öppnar en privat mottagning i detta
     läget.
 
Det är frågor man skulle ställa i ett anständigt land och man skulle också få
svar.
 
HÄR ÄR DET INTE ENS IDE ATT STÄLLA FRÅGAN.
 
I bästa fall skulle man få ett snorkigt svar att man inte kommenterar enskilda fall.
 
Nu vet vi också vad Socialstyrelsen gör mellan 0800 och 1700, de gör ingenting.
 
DET KAN INTE BLI MER BISARRT OCH DETTA GÅR UNDER BENÄMNINGEN
ANSVARSFULLT OCH KRAFTFULLT STYRE.
 
 
Öööhhh ???
AE

ÄR SVENSKARNA VÄRDA ALLT FÖRAKT ??

Svenskar är ett tåligt släkte
 
Eller något annat, ibland kan det finns lite väl många bollar i luften och då kan det'
finnas anledning att göra en summering.
 
Svenskarna var förr ett stolt folk, men det var innan Alliansregeringen.
 
NU ÄR VI BARA VÄRDA FÖRAKT, OCH DET AV ALLIANSREGERINGEN.
 
En summering kring detta blir inte uppmuntrande om man ser till ett axplock av ut-'
talanden, som gjorts av allianspolitiker:
 
Statsminister Fredrik Reinfeldt
 
Hävdar att majoriteten av svenska folket är mentalt handikappade, för att de i en
viss fråga inte tycker som han.
 
Beskriver också svenskarna som ett sovande folk, som inte förstår någonting.
 
Ovanpå detta hävdar han att vi inte har en kultur, och finns det en sådan är den
barbarisk och bör ersättas så fort som möjligt.
 
Förre ministern Maud Olofsson
 
Hävdar att  invandrarna är mer välutbildade, mer erfarna, mer företagssamma
och mer flexibla än vi svenskar
 
Folkpartisten Carl Hamilton
 
Hävdar att invandrarna är mer företagssamma och initiativkraftiga än den genom-
snittlige svensken.
 
Moderate gruppledaren Anna Batra Kinblad
 
Hävdar att alla som är bosatta utanför Stockholm är obegåvade lantisar, enda un-
dantaget är de som haft förstånd att flytta till Stockholm.
 
Såvisst känns det nerslående, egna valda politiker känner ett förödande förakt för
oss och ser oss bara i egenskap av skattebetalare och valboskap.
 
Dessutom är det ju intressant ur ett annat perspektiv. Tänk om någon kom på iden
att säga:
 
ALLA SVENSKAR ÄR MER FÖRETAGSSAMMA OCH MER INITIATIVKRAFTIGA
ÄN ALLA INVANDRARE.
 
Kors i himmelen vilket liv det skulle bli, hela landet skulle rasa och diskrimineringsom-'
budsmannen skulle förmodligen få hjärnblödning.
 
Men inte när motsatsen sägs, knäpptyst i salen.
 
Att det är knäpptyst i salen kan ju för all del bero på att det ligger något i vad som sägs,
men en vald politiker uttrycker sig inte på sätt som ovan.
 
I ett anständigt land, med ett anständigt folk, som inte är så obegåvade, som de
valda hävdar, finns två alternativ.
 
1) AKTUELLA POLITIKER FLYTTAR TILL ETT ANNAT LAND, DÄR DE INTE FÖR-
    AKTAR VÄLJARNA OCH UTÖVER DÄR SIN REPRESENTATION
2) VÄLJARNA GÖR SIG AV MED DESSA POLITIKER SÅ FORT SOM MÖJLIGT.
 
Allt är inte då nerslående, en del är faktiskt uppmuntr
 
ande, och det är att vi kan göra
oss av med dessa "dödgrävare".
 
I VALET  2014
 
Politiker, som så tydligt visar ringaktning för sina väljare borde vara en omöjlighet
i ett anständigt land.
 
OCH DET ÄR DET OCKSÅ.
 
 
Den skiten skulle jag inte tåla
AE

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny vacker vårdag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet            
 
Det senaste dygnet i Stockholm har varit mycket lugnt , nästan för lugnt. I grevens
tid skedde ett mord på en kvinna på ett hotell, innan dess var vi rädda för att vi inte
skulle kunna hålla vår mordstatistik, minst ett mord om dagen.
 
Skottlossning och mordförsök på en polis i Göteborg under natten oroar. Visserligen
ser vi mellan fingrarna, när många i den nya arbetskraften beväpnar sig, men det var
ju inte meningen att de skulle skjuta poliser, bara sverigedemokrater.
 
Omar  Mustafa affären tycks inte lägga sig. Allt mer visar nu hans knytning till Muslimska
Brödraskapet, och det skapar oro kring min vän Waberi. Särskilt tycks muslimska kvinnor
vara upprörda över att Omar Mustafa gavs plattformen i partistyrelsen.
 
Jag ska höra med min gode vän Waberi om han inte kan slå dessa olydiga muslimska
kvinnor, så att de inte sprider oro kring hans person, eller moderaterna.
 
Vi kommer nu att fokusera på sammanhållningen i landet. Som ett ytterligare steg i den-
na ambition höjer vi nu tandvårdstaxen i Stockholms län för alla etniska svenskar, så att
det skapas större utrymme för gratis tandvård till illegala i landet.
 
Vi räknar med att dessa illegala inom kort blir så många att vi måste upphöra med tandvård
till etniska svenskar helt och hållet.
 
Rasister pekar nu på att väldigt många pass är föremål för handel, som används i samband
med människosmuggling. Detta skulle främst gälla våra vänner från Iraq. Vi ser inga prob-
lem med detta, export som export, och vår politik syftar till att främja entreprenörskap.
 
För att gå rasisterna till mötes kommer vi dock att införa en gräns, när en och samma person'
låtsats tappa 100 pass kommer vi att kräva en viss del i den vinst som uppkommer på försälj-
ningen utöver denna nivå.
 
Vi räknar med att detta kommer att öka reformutrymmet i samband med höstens proposition.
 
En läkare på en vårdcentral i Rosengård, av en ren tillfällighet en palestinsk muslim, har haft
oturen att bli ertappad i sin tjänst. Han har spionerat via dataintrång på unga flickor för föräld-
rarnas räkning, så att de inte ska tillåtas lämna medeltiden.
 
Han har nu stängts av från tjänsten och startat ett privat vårdbolag. Det är för den typen av
händelser vi uppmuntrar privatisering inom vården, entreprenörer ska tillåtas pröva olika vä-
gar för att öka valfriheten.
 
Man får hoppas att Socialstyrelsen väljer att blunda för detta, det är ju ändå en muslim, och
dessutom en palestinier, och Waberi skulle bli utom sig om man hindrade efterlevnaden av
sharia.
 
Vi ser nu hela tiden hur privatiseringen av sjukvården får nya entreprenörer att blomma upp
och finna nya lösningar i sin verksamhet. Från Helsingborg nås vi av uppmuntrande informa-
tion, då en vårdcentral besöker nattklubbar och erbjuder fulla ungdomar gratis entré om de
blir deras klienter. Då svenskar, som alla vet, är mindre företagssamma och mindre initiativ-
kraftiga får man väl anta att det rör sig om välutbildad personal från Somalia eller något annat
högstående land, som har vänligheten sända hit arbetskraft.
 
Som alla vet har vi nu lagt ett förslag om nystartzoner, och syftet med dessa är att svenskar
ska trängas ut från arbetsmarknaden till fördel vår arbetskraftsinvandring
 
Motsvarande försök har skett i andra länder, bland annat Frankrike, och där har man kommit
fram till att nackdelarna är många och fördelarna få. Vi ser det dock på ett helt annat sätt.
 
Att göra en och samma sak flera gånger och förvänta sig olika utfall hela tiden, ser en del
som tecken på dumhet.
 
Vi ser det som tecken på ansvarsfull Allianspolitik.
 
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet    
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
 
AE
 
 
 

BULVANER SYR BORÅS STAD

Borås Stad använder målvakter
 
Under lång tid har det framgått att Borås Stad medvetet driver olika verksamheter
olagligt och fattar medvetet många beslut, som är lagstridiga.
 
Senast i raden var tillsättningen av en obehörig lärare, vilket rapporterades
om i går.
 
I STRID MOT GÄLLANDE REGLER ENLIGT FÖRVALTNINGSRÄTT, LÄRARFÖR-
BUND OCH SKOLVERK, MEN DET POLITISKA STYRET I BORÅS VET BÄTTRE.
 
Hela affären känns unken, mycket mycket unken.
 
Under förutsättning att kommunen inte leds av kompletta galningar, vilket i och för
sig mycket tyder på ibland, bör man utgå ifrån att i en rationell värld fattar man ra-
tionella beslut.
 
ATT MEDVETEN BRYTA MOT GÄLLANDE LAG FÖR ATT TILLSÄTTA EN OBE-
HÖRING LÄRARE I STÄLLET FÖR EN BEHÖRIG FRAMSTÅR INTE SOM ETT
RATIONELLT BESLUT.
 
I så fall ligger det något annan bakom. Det vanliga i den här typen av ärenden är att
den som fått tjänsten gynnats, på grund av vänskaps- eller släktförhållanden.
 
Uppgifter tyder på att Borås Tidning är inne på att undersöka detta, och man hoppas
att man kan gå till grunden i detta ärende.
 
Inledningsvis rapporterades det att kommunen skulle ha överklagat till Kammarrätten.
Detta visade sig nu vara fel, det är den så kallade kommunjuristen som privatperson
överklagat till Kammarrätten.
 
Denne så kallade kommunjurist uppvisar ofta med stor förtjusning en stor be-
nägenhet att hitta lösningar, som inte framstår som rumsrena.
 
Kommunen klarade inte av att överklaga i tid, och då har den så kallade kommun-
juristen hittat en lösning, som inte tycks rumsren.
 
Vi vet vad ekonomisk brottslighet är, vi vet vad bulvan är och vi vet vad målvakt är i sam-
band med brottslighet.
 
GER INGA BEHAGLIGA VIBBAR.
 
Innebär tillsättningen av den obehörige läraren korruptionsinslag har vi ren och skär eko-
nomisk brottslighet. Och då ska man ju ha en bulvan eller målvakt.
 
DEN SÅ KALLADE KOMMUNJURISTEN GÅR NU IN SOM BULVAN / MÅLVAKT FÖR
KOMMUNEN I ETT ÄRENDE SOM KÄNNS UNKET
 
Ger inga behagliga vibbar, men mycket av vad den politiska ledningen i Borås gör och säger
ger inga behagliga vibbar.
 
Den så kallade kommunjuristen och utbildningschefen, Anders Waldau; tycker inte det är
konstigt att en privatperson, och i detta fallet den så kallade kommunjuristen, går in som
bulvan / målvakt i ett ärende kommunen ska driva, eller rättare sagt inte ska driva.
 
Att dessa två inte tycker det är konstigt att den så kallade kommunjuristen uppträder
som bulvan och målvakt för kommunen.
 
DET ÄR KONSTIGT, SYNNERLIGEN KONSTIGT.
 
När det gäller korruptionsaffärer framstår nämligen mycket ofta som konstigt.
 
 
Vi behöver en bulvan, går det att hitta någon oseriös kommunjurist som är dum
nog att ställa upp ??
AE

SKRÄCKEN VERONICA PALM TAR ÖVER

Den totala katastrofen tycks kunna inträffa
 
Mycket har sagt om Veronica Palm, och mycket har inte sagts, som borde ha sagts.
 
De avgångsskrav, som rests mot henne avfärdar hon med:
 
DET VORE KONSTIGT OM MAN INTE FICK KRITIK SOM LEDARE NÄR MAN
FATTAR SVÅRA BESLUT.
 
SvD tar upp detta idag och menar att "fatta svåra beslut" är fel uttryck och menar att
Veronica Palm vare sig förstått det ena eller det andra, sig själv eller andra.
 
SvD menar att hon inte fattat svåra beslut.
 
HON HAR FATTAT EN RAD MYCKET DÅLIGA BESLUT.
 
Men SvD tycks fokusera på det minst allvarliga, svårt beslut borde vara dåligt beslut.
 
Betydligt allvarligare är att Veronica Palm beskriver sig som en ledare.
 
ÄN ÄR DEN DAGEN INTE FÖDD DÅ EN REN KATASTROF FÖRTJÄNAR ATT
BESKRIVAS SOM LEDARE.
 
Veronica Palm är allt annat än en ledare, hon är en ren katastrof.
 
Det allvarliga i situationen nu är att Stefan Löfven och Carin Jämtin uttalat sitt förtro-
ende för henne, vilket medför att hon sannolikt får sitta kvar.
 
Detta ökar RISKEN för att hon kan få en viktig ministerpost i nästa regering
efter valet 2014.
 
Sug på den beska karamellen.
 
VERONICA PALM FÅR EN VIKTIG MINISTERPOST I REGERINGEN EFTER VALET
2014.
 
Bara den omständigheten talar ju för var man ska lägga sin röst, eller kanske mer rätt,
inte lägga sin röst.
 
Att Stefan Löfven inte inser den belastning Veronica Palm utgör ,kan knappast tol-
kas på annat sätt än att Stefan Löfven inte är vuxen uppgiften som landets Stats-
minister.
 
 
Håret kan ju resa sig för mindre
AE
 
 

ALLAH TAR FÖR SIG

Sverige en plattform för Jihad
 
Omar Mustafa affären får hela tiden nya skepnader, den ena värre än den andra.
 
Hela tiden har alla varit angelägna att hylla Omar Mustafa till skyarna, en förkämpe
för tolerans och en kämpe mot rasism.
 
Han har bara haft oturen att bjuda in olämpliga talare, en otur han delar med
många andra jihadister,
 
Nu dyker det upp nya uppgifter, som är nya för vissa, men inte nya för de som har
ögon, öron och sinne.
 
Den världsomspännande islamismen, bland annat representerad av Muslimska Bröd-
raskapet, uppger själva att de eftersträver ett världsomspännande kalifat.
 
BLAND ANNAT SKA EUROPA ERÖVRAS.
 
Inledningsvis var fokus på väpnad kamp, men i takt med allt större muslimska befolk-
ningar i Europa mm har detta fokus flyttats.
 
NU SKA MAKTEN ERÖVRAS GENOM ATT MAN INFILTRERAR LÄNDERNAS
DEMOKRATISKA FÖRSAMLINGAR OCH GENOM PROPAGANDA.
 
Och så lite terror ovanpå detta, som lök på laxen.
 
Nalin Pektul var ganska tydlig med Omar Mustafs knytning till Muslimska Brödraska-
pet, en del andra har också varit tydliga med detta.
 
MEN INTE STEFAN LÖFVEN, INTE CARIN JÄMTIN, INTE VERONICA PALM, INTE
PETER WEUDERUD OCH INTE HELLER MÅNGA ANDRA.
 
För dessa har Omar Mustafa haft oturen att bjuda in talare med "förkastliga ideer".
 
Att Omar Mustafa har förkastliga ideer själv har man inte låtsas om.
 
ATT HAN SÄGER ETT OCH MENAR ETT ANNAT INGÅR JUST I DEN PROPA-
GANDA MUSLIMSKA BRÖDRASKAPET VÄRLDEN ÖVER BEDRIVER.
 
Man kan ju inte resa runt i Sverige och säga att man ska skära halsen av alla otrog-
na, då blir nog inte infiltrationen i landets demokratiska församling så framgångsrik.
 
Nej, då är det bättre propaganda att säga att man inte har "förkastliga ideer",
Sverige tycks vara fullt av idioter som tror detta är sant.
 
Nu dyker det uppgifter som visar att Omar Mustafa är precis det han är.
 
På Brödraskapet hemsida uppges det nu finnas ? (ha funnits ?) uppgifter som
säger.
 
OMAR MUSTAFA OCH HELENA BENAOUDA ÄR UNDERSTÄLLDA MUSLIMSKA
BRÖDRASKAPET OCH OMAR MUSTAFA ÄR LEDARE FÖR EN AV ORGANISA-
TIONENS ORGANATIONER.
 
Som om debatten i Sverige inte funnits skyltar man tydligen öppet om detta.
 
De som inte har ögon, öron och sinne framför nu att så är det inte alls. Inlam-
ska Förbundet ingår inte organisatoriskt i Muslimsa Brödraskapet menar des-
sa utan ögon, öron eller sinne.
 
På sätt och vis är det delvis rätt.
 
Muslimska Brödraskapet är inte en formell organisation, som formellt har under-
organisationer världen över.
 
ISLAMSKA FÖRENINGAR VÄRLDEN RUNT ÄR INTE FORMELLT KNUTNA TILL
MUSLIMSKA BRÖDRASKAPET, UTAN ÄR SAMMANVÄGDA I EN INFORMELL
STRUKTUR, DÄR KNYTNINGEN KAN VARA MER ELLER MINDRE STARK.
 
Muslimska Brödraskapet är en sådan informell struktur, till vien Islamska Förbundet
har en ideologisk knytning.
 
Stämmer nu de uppgifter, som kommer fram, och allt tyder på detta, då är Omar
Mustafs ställning klarlagd.
 
HAN ÄR EN FRONTGESTALT FÖR MUSLIMSKA BRÖDRASKAPET I SVERIGE.
 
Om detta stämmer för det med sig en annan sak. Moderaternas Waberi var ordförande
i förbundet före Omar Mustafa, och av detta följer då att han också var och är en av Bröd-
raskapet frontgestalter i Sverige.
 
De som inte har öron, ögon eller sinne avfärdar självklart allt sådant som konspira-
tionstankar, även om uppgifterna kan bekräftas av en och annan webbsida.
 
EN WEBBSIDA KAN MAN JU TA BORT. OM INNEHÅLLET VISAR SIG VARA EN BE-
LASTNING OCH FÖRSVARA SIG MED ATT UPPGIFTERNA RÅKADE BARA VAR DÄR
OCH DE BETYDER INGET.
 
Var det inte så Omar Mustafa sa ?
 
Uppgifterna om Omar Mustafa och Waberi är nu synnerligen alarmerande.
 
EN FRONTGESTALT FÖR MUSLIMSKA BRÖDRASKAPET SOM RIKSDAGSMAN FÖR
MODERATERNA.
 
Detta bör inte kunna förbigåas bara med tystnad, visar det sig då att uppgifterna är korrekta
och Fredrik Reinfeldts stöd för Waberi kvarstår, då har det också sagts.
 
MODERATERNA UPPLÅTER VÅRA DEMOKRATISKA FÖRSAMLINGAR TILL FRONT-
GESTALTER I MUSLIMSKA BRÖDRASKAPET, FÖR ATT BRÖDRASKAPET SKA FÅ
STÖRRE FOTFÄSTE OCH MAKT I SVERIGE.
Notera ordet större, fotfäste och makt finns redan.
 
Kan denna syn från Fredrik Reinfeldt vara ett led i hans ambition att utrota allt barbariskt
i landet.
 
Situationen är ju närmast absurd, och man undrar hur han ser på sin roll som statsminister.
 
Vi är många väljare, som har den uppfattningen, att våra valda politiker har andra uppgifter
än att understödja världsomspännande extrema "religiösa" rörelser, som eftersträvar större
makt och utrymme i Sverige.
 
Vi ser redan vart mycket är på väg. Utrikesfödda kvinnor och kvinnor i andra ´genera-
tionen invandrare kan vittna om detta.
 
FÖRR KUNDE DE GÅ KLÄDDA SOM VI ANDRA, NU PÅTVINGAS DE RELIGIÖS KLÄD-
SEL AV OMAR MUSTAFA OCH HANS ANHANG I MÅNGA OMRÅDEN.
 
VISSA NYANLÄNDA UTRIKESFÖDDA KVINNOR UPPGER TILL OCH MED ATT KVINNO-
FÖRTRYCKET I VISSA OMRÅDEN NU I SVERIGE ÄR STÖRRE ÄN VAD DE UPPLEVDE
I SITT HEMLAND.
 
Det finns faktiskt mycket att förklara ännu för Stefan Löfven, Carin Jämtin och Veronica Palm
 
OCH SÅ FREDRIK REINFELDT FÖRSTÅS.
 
 
Vi har inte sett eller hört några "förkastliga ideer"
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
Dagens stora nyhet är att vi nu vet vad vi egentligen vetat hela tiden. Omar Mustafa
affären är ett gott exempel på när vi känner till sådant vi känner till, men som vi inte
ska tala om.
 
Genom vårt nära sammarbetet med Muslimska Brödraskapet, via vår koranrektor i
Riksdagen, har vi blivit uppmärksammade på att ta del av Brödraskapet webbsida.
 
Där hittar vi den intressanta uppgiften att Omar Mustafa, och även vår gode vän Helena
Benaouda, är underställda Muslimska Brödraskapet och att Omar Mustafa är ledare för
en av Brödraskapets organisationer.
 
Vi har ju fått den informationen av Waberi, som också är knuten till brödraskapet, så på
det sättet är det ju ingen nyhet.
 
Men genom att det nu bekräftas formellt känns det tryggare, knytningen till Waberi ger
oss en känsla av trygghet mot attentat från organisationen.
 
Vi har nu fått uppgifter som rör landets HBT organisationer och som visar hur deras med-
lemmar skulle rösta om det var val.
 
En stor del av medlemmarna, kanske en majoritet, skulle i dag rösta på sverigedemokra-
terna och man förklarar detta med att man är rädd för de homofientliga krafter som följer
med vår arbetskraftsinvandring.
 
För vår del innebär detta stora praktiska problem. Vi vill ju ta i alla HBT anslutna med tång,
men samtidigt kan vi ju nu inte göra detta av lättförklarliga skäl, då många sympatiserar med
sverigedemokraterna.
 
Vi får se över denna situation och se om det finns tillgång till en tång med lite större flexibili-
tet.
 
Dagisfrökens, Annie Lööfs, aktier i Alliansregeringen har nu stigit ordentligt. Först trodde vi
att hon ljög omedvetet i Konstitutionutskottet, men allt inklusive hennes egna uppgifter, vi-
sar nu att hon ljög medvetet och med kunskap om att hon ljög.
 
Denna politiska mognad i kombination med uttalade värdegrunder gör att vi måste se över
möjligheterna att ge henne mer ansvarsfulla uppgifter.
 
En kedja är aldrig starkare än sin svagaste länk.
 
Enad står då Alliansregeringen stark, skulle någon komma på tanken att tala sanning, kan det
få katastrofala konsekvenser för Regeringen.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
 
AE
 
 
 

VÄLJARENS GRIS I SÄCKEN

Tala är silver, tiga är guld
 
Svenska Dagbladet skriver idag om Stefan Löfven och Mustafaaffären med rubr-
ken:
 
LÖFVEN VILL INTE PRATA OM MUSTAFA.
 
Problemet med Stefan Löfven är inte att han inte vill prata om Mustafa.
 
PROBLEMET MED STEFAN LÖFVEN ÄR ATT HAN VILL INTE PRATA ALLS.
 
Vad ska Ni göra inför valet:          Svar, det får vi se.
 
Vad ska Ni göra efter valet:          Svar, det får vi se.
 
Man talar om att köpa grisen I säcken, tänk om vi väljare nu tvingas köpa en
gris i säcken.
 
MED HÄNSYN TILL ALLT SPEKTAKEL KRING MUSTAFA KANSKE VI DÅ  TVIN-
GAS KÖPA EN RIKTIG GRIS I SÄCKEN.
 
 
Stefan Lövfen tycks ha tappat säcken
AE

KORRUPTIONEN I MALMÖ

Korruptionen i landet som inte finns
 
Bäst i världen även här, landet utan korruption. Det är bara synd att Stockhlom,
Umeå, Uppsala, Göteborg och några andra städer ligger i landet utan korruption
 
Och så Malmö förstås ,där tycks man försöka slå Göteborg med korruption,
som inte finns. Det är ju nästan som att man slår handläggarna på Migra-
tionsverket, som säjer uppehållstillstånd.
 
I Malmö har man ju inga uppehållstillstånd, men politiker och tjänstemän i den
offentliga sektor är ofta uppfinningsrika.
 
I Malmö har kommunen ett program för utsatta, under benämningen Jobbprojekt.
Tanken är att projektet ska hjälpa utsatta in på arbetsmarknaden.
 
Och vilka kan vara mer utsatta än anhöriga till politiker och tjänstemän inom
kommunen.
 
Så dessa utsatta släktingar får nu arbeten enligt detta program, före alla andra och
självklart får ingen veta att det är släktingar, för då skulle ju man kunna förledas tro
att det rör sig om korruption.
 
SJÄLVKLART RÖR DET SIG INTE OM KORRUPTION, I SVERIGE FÖREKOM-
MER INTE SÅDANT, OCH FÖREKOMMER DET KALLAS DET NÅGOT ANNAT.
 
Statistiken måste ju friseras, fråga SCB, så att ansvarspredikanten kan visa upp fina
siffror till OECD, och få något att skryta över.
 
Som sagt, uppfinningsrikedomen är stor i dessa kretsar, som aldrig hört talas om
korruption.
 
Har man inte uppehållstillstånd att sälja kan man ju sälja praktikplatser till
företagare, här finns alltid en slant att hämta.
 
Malmö, vår front mot Europa, alla judars skräck, tycks nu vara på väg att slå Göte-
borg, när det gäller korruption.
 
Många i Malmö är nu inkvoterade från alla tänkbara och ej tänkbara hörn av
vår värld.
 
SJÄLVKLART KAN INGEN I DENNA KRETS MISSTÄNKAS FÖR ATT VARA
INVOLVERADE I DEN OMFATTANDE KORRUPTION, SOM NU UPPTÄCKTS
INOM KOMMUNEN.
 
Då hade ju polisen informerat om detta.
 
 
Arbetsmarknaden för utsatta i Malmö
 
AE
 

MONA SAHLIN OM ENFALD I PARTIET

Ibland kan man faktiskt lita på socialdemokrater
 
Hur konstigt det än låter, att då lita på vad Mona Sahlin säger är ju konstigare än
konstigt.
 
Att Mona Sahlin vurmar för stenkastare och bilbrännare är ju känt sedan
länge.
 
MEN HENNES FÖRAKT FÖR DE MÅNGA SVENSARNA I PARTIET ÄR MER
OMFATTANDE ÄN VAD MAN TIDIGARE TROTT.
 
I en rapport om makten i partiet skriver hon:
 
VÅRT PROBLEM ÄR ATT VI I PARTIET ÄR FÖR MÅNGA SOM REPRESENTE-
RAR DEN VITA ENFALDEN.
 
Problemet r nog inte de mång vita.
 
PROBLEMET ÄR NOG DE MÅNG ENFALDIGA.
 
Ibland ska man faktiskt sätta tilltro till Mona Sahlin, men inte ofta.
 
 
Visst har hon rätt, de enfaldiga i partiet är för många
AE
 

BORÅS STAD BRYTER MOT LAGEN - IGEN

Bakslag i Förvaltningsrätten
 
En känd boråsadvokat har överklagat olagliga vinstöverföringar Borås Stad
gör mellan olika bolag där kommunen står som ägare.
 
HELT OGENERAT BESKATTAR MAN STADENS INVÅNARE OLAGLIGT.
 
Förvaltningsrätten har nu sagt sitt om detta i ett delavgörande, då man Borås
Stad förlorat sitt överklagande att få ett förbud att överföra vinstmedel upphävt.
 
Målet är intressant, lagen ger inte utrymme för att föra över vinstmedel på sätt
som sker.
 
DETTA LÅTSAS LEDNINGEN FÖR BORÅS INTE FÖRSTÅ.
 
Man driver nu alltså i olika instanser ett ärende, där man vill att instanserna
ska medge Borås Stad att bryta mot lagen.
 
Man kan dra tre tydliga slutsatser av kommunens agerande här:
 
1)  Total respektlöshet för gällande lag
2)  Total respektlöshet för väljarna, som bör kunna kräva att valda politiker
      följer gällande lag
3)   Ansvariga politiker och tjänstemedel tycks inte vara överfyllda av van-
       ligt "bondförnuft".
 
Vi väljare och medborgare förväntas förstå, när något är olagligt.
 
Den politiska ledningen i Borås och dess så kallade kommunjurist tycks
inte anse att de ska ha motsvarande förståelse.
 
Men som sagt, det visar inte bara att politikerna är ansvarslösa och oseriösa.
 
DET VISAR OCKSÅ ATT VI VÄLJARE INTE FÖRSTÅR VÅRT BÄSTA, VI BÖR
FAKTISKT KUNNA UTKRÄVA ATT VÅRA POLITIKER FÖLJER GÄLLANDE LAG.
 
Det är för vårt bästa.
 
Sinnebilden för en politiker i Borås Stad
AE

BORÅS STAD - KORRUPTION ??

Laglösheten breder ut sig i Borås
 
Idag kan man i Borås Tidning läsa om en lärare, som blivit förbigången vid tillsätt-
ningen av en tjänst.
 
ALLT PEKAR I DEN RIKTNINGEN ATT KOMMUNEN BEGÅTT ETT MEDVETET
FEL, OCH DÅ BRUKAR DET FINNAS EN ANLEDNING.
 
Lärarförbundet menar att kommunen frångått lagliga krav vid tillsättningen, medve-
tet och då frågar man sig varför.
 
Den som förbigåtts vid tillsättningen har överklagat till Förvaltningsrätten, och fått rätt.
 
KOMMUNEN OCH DESS SÅ KALLADE KOMMUNJURIST ANSER ATT DE KAN
DETTA BÄTTRE ÄN FÖRVALTNINGSRÄTTEN OCH SKOLVERKET OCH ÖVER-
KLAGR NU TILL KAMMARRÄTTEN.
 
Förvaltningsrätten skrev:  "I vart fall en person hade den utbildning som krävdes"
 
Och det var den som förbigicks, och han var den ende.
 
DET BRUKAR FINNAS ETT SKÄL NÄR MAN MEDVETET FRÅNGÅR GÄLLANDE
LAG.
 
Den så kallade kommunjuristen menar att frågan om behörighet inte är "enkel".
 
FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTEN, LÄRARFÖRBUNDET OCH SKOLVERKET TYCKS
DOCK FRÅGAN OM BEHÖRIGHET VARA "ENKEL" I DETTA ÄRENDE.
 
Men är begriper man ju inget, enligt Borås Stad och dess så kallade kommun-
jurist.
 
Från Lärarförbundet säger alltså Anders Forsell:
 
BORÅS STAD HAR I PRINCIP MEDVETET BEGÅTT ETT FEL.
 
Det brukar finnas en anledning när en kommun i princip gör något som medvetet är
fel.
 
MAN KANSKE VILL GYNNA NÅGON SOM MAN INTE HAR RÄTT ATT GYNNA,
HOPPSAN I SÅ FALL ÄR DET JU KORRUPTION.
 
Borås Stad, via Kristina Korpås, hävdar att man frångått det lagliga med hänvisning till
en viss förordning.
 
Det finns dock ett litet problem, eller kanske stort.
 
SKOLVERKET HÄVDAR ATT SKOLLAGEN STÅR ÖVER DEN ANGIVNA FÖRORD-
NINGEN OCH DÅ HAR ETT FEL BEGÅTTS.
 
Här blir man lite fundersam, och lite bekymrad.
 
TÄNK ATT KOMPETENSEN VID SKOLVERKET ÄR SÅ LÅG ATT BORÅS STAD MÅSTE
REDA UT VAD SOM GÄLLER.
 
Den här typen av medvetna lagbrott sker inte i en rationell värld av en slump.
 
Kan det möjligen vara så att den som fått tjänsten i sin vänkrets" eller släkt har
någon som känner någon.
 
TÄNK OM DET ÄR REN KORRUPTION ??
 
Man får hoppas att BT går vidare med detta.
 
Förklarar många gånger irrationella inslag
AE
 
 

MODERAT ENFALD - IGEN

Alliansen satsar och satsar
 
Alla vet ju numera vem moderaten Ulrik Nilsson är, det är moderaten Ulrik Nilsson,
som tillbringar sina lediga stunder med att sitta och krama ackumulatortanken i Borås.
 
Vi vet också vad en "Ulrik" är för något, det är att säga eller göra något, som lockar
till skratt, i bästa fall.
 
I dag gör Ulrik Nilsson en ny Ulrik, genom ett inlägg i Borås Tidning.
 
MED DETTA INLÄGG SKRATTAR MAN INTE, MAN BLIR PINSAMT BERÖRD.
 
En riksdagsman, så okunnig och med en så enfaldig framtoning, finns det verkligen
sådana ?
 
Ja, det finns så okunniga och enfaldiga riksdagsmän.
 
Ulrik Nilsson talar sig varm för högskoleutbildning av ingenjörer och hur bra det är med
ökad genomströmning.
 
Visst, en ökad genomströmning är bra för vederbörande skola, för den genererar
mer intäkter, men mindre bra för kunskapsutvecklingen.
 
FLER ELEVER, MINDRE MÖJLIGHETER TILL KRAV, SÄMRE KUNSKAPSUTVECK-
LING, DET VET ALLA.
 
Men inte Ulrik Nilsson.
 
Ett antal elever, som gått på en viss högskola med just ingenjörsutbildning, har viss er-
farenhet av detta.
 
Vid studiernas början var genomströmningen på en viss nivå och kraven på en viss nivå.
Därefter ökade genomströmningen, och man var tvungen att minska kraven för att kunna
ge "godkänt" och få sina pengar. Den bedömning som gjordes var att kraven på studiere-
sultat halverades.
 
En ännu större "genomströmning" medförde förnyat krav på att ställa ännu mindre krav på
studieresultat, denna gång en ny "halvering".
 
En ganska så utbredd uppfattning på den aktuella högskolan var alltså att under ett fåtal
år halveras kraven på studieresultat två gånger , dvs man krävde 1/4, just för att den ökade
genomströmningen tvingade fram sänkta krav, för att skolan skulle få sina pengar.
 
Vilket är fullständigt självklart.
 
FÖR DE SOM BEGRIPER.
 
Genom att öka genomströmningen menar i inlägget Ulrik Nilsson att Alliansen satsar på
ingenjörerna.
 
Visst, självklart ger en ökad genomströmning fler ingenjörer, men det ger också
sämre utbildade ingenjörer.
 
KVANTITET FRAMFÖR KVALITET ALLTSÅ.
 
Det är bara i en viss värld man utvecklar ett kunskapssamhäller, vilket vi måste
göra idag, genom att utbilda fler ingenjörer, som kan mindre.
 
I ULRIKS NILSSONS VÄRLD.
 
Ulrik Nilsson skriver själv i inlägget att den svenska ekonomin bygger på välutbildad ar-
betskraft.
 
Bara med en "Ulrik" kan man komma fram till att detta nås med sämre utbildade
ingenjörer.
 
 
 
Ju mindre jag kan, desto bättre är det
AE
 

MODERATEN ULRIK GÖR EN ULRIK

Alliansen satsar och satsar
 
Alla vet ju numera vem moderaten Ulrik Nilsson är, det är moderaten Ulrik Nilsson,
som tillbringar sina lediga stunder med att sitta och krama ackumulatortanken i Borås.
 
Vi vet också vad en "Ulrik" är för något, det är att säga eller göra något, som lockar
till skratt, i bästa fall.
 
I dag gör Ulrik Nilsson en ny Ulrik, genom ett inlägg i Borås Tidning.
 
MED DETTA INLÄGG SKRATTAR MAN INTE, MAN BLIR PINSAMT BERÖRD.
 
En riksdagsman, så okunnig och med en så enfaldig framtoning, finns det verkligen
sådana ?
 
Ja, det finns så okunniga och enfaldiga riksdagsmän.
 
Ulrik Nilsson talar sig varm för högskoleutbildning av ingenjörer och hur bra det är med
ökad genomströmning.
 
Visst, en ökad genomströmning är bra för vederbörande skola, för den genererar
mer intäkter, men mindre bra för kunskapsutvecklingen.
 
FLER ELEVER, MINDRE MÖJLIGHETER TILL KRAV, SÄMRE KUNSKAPSUTVECK-
LING, DET VET ALLA.
 
Men inte Ulrik Nilsson.
 
Ett antal elever, som gått på en viss högskola med just ingenjörsutbildning, har viss er-
farenhet av detta.
 
Vid studiernas början var genomströmningen på en viss nivå och kraven på en viss nivå.
Därefter ökade genomströmningen, och man var tvungen att minska kraven för att kunna
ge "godkänt" och få sina pengar. Den bedömning som gjordes var att kraven på studiere-
sultat halverades.
 
En ännu större "genomströmning" medförde förnyat krav på att ställa ännu mindre krav på
studieresultat, denna gång en ny "halvering".
 
En ganska så utbredd uppfattning på den aktuella högskolan var alltså att under ett fåtal
år halveras kraven på studieresultat två gånger , dvs man krävde 1/4, just för att den ökade
genomströmningen tvingade fram sänkta krav, för att skolan skulle få sina pengar.
 
Vilket är fullständigt självklart.
 
FÖR DE SOM BEGRIPER.
 
Genom att öka genomströmningen menar i inlägget Ulrik Nilsson att Alliansen satsar på
ingenjörerna.
 
Visst, självklart ger en ökad genomströmning fler ingenjörer, men det ger också
sämre utbildade ingenjörer.
 
KVANTITET FRAMFÖR KVALITET ALLTSÅ.
 
Det är bara i en viss värld man utvecklar ett kunskapssamhäller, vilket vi måste
göra idag, genom att utbilda fler ingenjörer, som kan mindre.
 
I ULRIKS NILSSONS VÄRLD.
 
Ulrik Nilsson skriver själv i inlägget att den svenska ekonomin bygger på välutbildad ar-
betskraft.
 
Bara med en "Ulrik" kan man komma fram till att detta nås med sämre utbildade
ingenjörer.
 
 
 
Ju mindre jag kan, desto bättre är det
AE
 

TOLERANS ELLER DÅRSKAP

Den humanitära invandringen
 
Vår rekordartade invandring motiveras ju offentlig med att vi ska stå för tolerans,'
vi ska ge skydd och mycket annat.
 
Mångt och mycket här i världen är ett så kallat nollsummespel, är man human
mot en tvingas man vara inhuman mot en annan.
 
Ibland kan det bli väldigt tydligt.
 
Vi ska ju nu vara toleranta och humana mot de illegala, som uppehåller sig i landet.
En dam i Malmö har förstått budskapet och ville vara human och tolerant, mot en
illegal, som behövde gömmas.
 
Så den illegale fick bo gömd hos henne, tolerant och humant.
 
NU SITTER DEN ILLEGALE HÄKTAD HOS POLISEN.
 
Under tiden damen och myndigheter varit tolerant och human mot den illegale, har
den illegale varit intolerant och inhuman mot andra.
 
Häktad för två grova överfallsvåldtäkter, diverse narkotikabrott och diverse grova
brott. Den ena överfallsvåldtäkten begicks mot en 13 årig flicka, vars liv nu är för-
stört.
 
Vilka lärdomar drar man av detta.
 
ENLIGT FREDRIK REINFELDT, MILJÖPARTIET OCH CENTARPARTIET OCH
FÖRALLDEL MÅNGA ANDRA ÄR LÄRDOMEN TYDLIG.
 
Man ska vara ännu mer human och ännu mer tolerant mot ännu fler illegala,
så att ännu fler lllegala kan vara ännu intolerantare oh inhumanare, bland an-
nat mot 13 åriga flickor.
 
HYSER MAN DET MINSTA LILLA ANSVARSTAGANDE FINNS DET ANDRA
SLUTSATSER ATT DRA.
 
Humaniteten blev här ett dyrt pris för vissa, men vad gör det, bara
svenskar drabbades.
AE

STEFAN LÖFVENS HAÄLSNING TILL VÄLJARNA

Morgonhälsning till alla socialdemokrater
 
Er partiledare hälsar alla Er socialdemokrater välkomna till en ny dag.
 
Nu när möjligheterna till en valseger ter sig så starka, som de gör, kommer jag
framöver dagligen att tala till mina väljare för att föreberda vår valseger.
 
Många har kritiserat mig för att inte svara på frågor, och det gör jag inte heller.
Har man inget svar på något kan man ju inte heller svara på något.
 
Vår partikongress blev framgångsrik. Våra vänner i Islamska Förbundet lyckades
kuppa in ledamot i partistyrelsen, så att vi blev av med sådana vi ville ha kvar.
 
I stället fick vi en vi inte ville ha och detta gav upphov till svårigheter. Den
största svårigheten var att först försöka få folk att begripa att Omar Mustafa
inte står där han står, utan står där han säger att han står.
 
Det lyckades vi först med när Omar klockrent sa att har står, där han inte står.
Då först kunde vi också säga att han står, där han inte står, och därför kunde
sitta kvar i partystyrelsen.
 
Situationen komplicerades av att andra muslimer nu dök upp på scenen och
hävdade att Omar Mustafa inte står där han säger att han står. Detta hade
vi ju vetat hela tiden, men vi ville ju inte att andra skulle få reda på det.
 
Situationen blev nu lite krisartad, men vi löste detta genom att förklara för alla
hur det stod till.
 
Omar Mustafa står där han står, men inte där han står. Tyvärr har han bjudit in
talare med förkastliga ideer, som sammanfaller med hans egna förkastliga ideer
utan att vare sig han eller vi förstått att dessa förkastliga ideer sammanfaller.
 
I det läget måste vi göra något, utan att vi gjorde något, och vi lät därför Arbetar-
kommunen i Stockholm göra det vi gjorde.
 
Carin har haft stor del i detta, och många frågar sig nu om jag har förtroende för
henne.
 
Jag har förtroende för Carin så länge jag har förtroende för henne.
 
Många frågar också om jag har förtroende för Veronica, och svaret blir där det-
samma, jag har förtroende för Veronica så länge jag har förtroende för henne.
 
Skulle det visa sig att väljarnas förtroende för mig blir mindre när jag har förtro-
ende för Carin och Veronica kommer jag inte att ha förtroende för Carin och
Veronica.
 
Många frågar också om Veronica nu kan sitta kvar, och mitt svar är tydligt. Med
våra värdegrunder, med vilka vi måste vara väldigt tydliga, så kan hon sitta kvar
så länge hon sitter kvar.
 
Debatten har tyvärr också gett en bismak på det sättet att det nu blivit känt att
stora delar av vår rörelse är antisemitisk, bland annat våra bröder i Tro och So-
lidaritet.
 
Detta har vi ju vetat länge, men inte räknat med att det skulle komma fram på
det här sättet.
 
Vi måste nu gemensant anstränga oss mer, så att det inte så tydligt framgår att
många av oss är antisemitiska. Vi bör därför undvika att förneka att Förintelsen
skedde. När vi träffar våra goda vänner i Hamas så ska vi försöka förlägga des-
sa möten, så att de inte blir kända.
 
Jag är medveten om att detta kan bli svårt för många av oss, men vi kämpat för
ett gott syfte, en valseger.
 
Och med detta önskat statsministerkandidaten alla socialdemokrater en fortsatt
trevlig dag.
 
 
Skickar med en bild från vår öppna kongress.
 
AE

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
 
I dag visar det sig att vår lilla dagisfröken, Annie Lööf, ljög i samband med en utfråg-
ning i Konstitutionsutskottet. Det hedrar henne att hon ställer upp för Alliansens po-
litik på detta sätt.
 
Skulle hon ha sagt sanningen om vad vi håller på med I Rosenbad, skulle vi troligen
vara inspärrade allihopa, och det vill vi inte vara.
 
Så ett hjärtligt tack till vår lilla dagisfröken för ett gott arbete, hoppas hon håller fast
vid denna vår gemensamma värdgrund och aldrig kommer på tanken att säga san-
ningen till väljarna.
 
Dagens ros till dagisfröken alltså   
 
Alla som såg TV program Debatt i torsdag imponerades av den lågmälda profil våra
vänner i Islamska Förbundet hade. Den här gången  halshögg man inte sina me-
ningsmotståndare utan begränsade sig till att avbryta alla hela tiden.
 
Särskilt lilla Fatima gav ett gott intryck, men så är hon också ordförande i Muslimska
Människorättskommitten. Denna har sitt fokus på att bevaka kvinnors rätt, så att de
bara blir slagna av sina män när de varit olydiga.
 
Lilla Fatima var också god vän till Usama Bin Laden och har hyllat denne vid många
tillfällen. Vi är tacksamma för detta bidrag till vårt barbariska land och kommer att före-
slå ökade statliga bidrag till alla organisationer där hon kan ha en fot inne.
 
Vi lägger nu ett förslag om nystartzoner, ytterligare ett förslag som är avsett att gynna
ititiativrika och företagssamma analfabeter på de barbariska svenskarnas bekostnad.
 
Vi har här fått kritik för att vara desperata och vilja frisera arbetslöshetsstatistiken in-
för valet.
 
Alliansen är aldrig desperat, när vi friserar arbetslöshetsstastiken, det är bara den an-
svarslösa oppositionen som är desperat, när man friserar denna statistik.
 
Samtidigt är ju även desperation ett relativt begrepp, vi skulle aldrig bli så desperata
att vi ger barbariska svenskar samma möjligheter på arbetsmarknaden.
 
Vi ser nu över möjligheterna att gå vidare med denna ansvarsfulla politik. Instegsjob-
ben till våra nyvunna vänner, som inte får tilldelas barbariska svenskar, har nu visat
sig så framgångsrika att vi går vidare med denna satsning.
 
Vi kommer nu därför på försök att införa en ny typ av utstegsjobb, där barbarer som
har arbete, får lämna detta till analfabeter i ett nytt projekt med arbetsnamnet Det
Nya Instegsjobbet.
 
Vi räknar med detta att kunna göra åt med ännu mer skattemedel än tidigare sam-
tidigt som vi ger fler företagssamma arbete på barbernas bekostnad.
 
Vi räknar med att denna satsning kraftigt ska minska utanförskapet inom gruppen
utrikesfödda, samtidigt som vi understryker att grupp aldrig får ställas mot grupp, i
vart fall inte i retoriken.
 
Samtidigt ser vi dessa satsningar som ett sätt att öka sammanhållningen inom lan-
det.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet            
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt
trevlig dag.
 
 
AE

BORÅS , PRÄGLAD AV LAGLÖSHET

Ekonomisk brottslighet tillhör vardagen i Borås
 
Att den politiska ledningen i Borås inte bekymrar sig om vad som är lagligt eller
inte, är ju ingen nyhet.
 
Listan kan faktiskt numera göras ganska lång.
 
Det finns en annan lista som också kan göras inte bara ganska, utan väldigt lång.
 
OCH DET ÄR LISTAN ÖVER ÅTGÄRDER OCH UTTALANDEN, SOM VISAR
VILKET FÖRAKT MAN KÄNNER FÖR VÄ'LJARNA I BORÅS.
 
Återigen är nu frågan om Borås Energi sophämtning uppe. Alla vettiga bedömare
är samstämmiga.
 
DET SÄTT PÅ VILKET UPPHANDLINGEN HÄR SKETT ÄR OLAGLIGT OCH MED-
FÖR EN FÖRDYRING FÖR KUNDERNA.
 
Det är också uppenbart att den politiska ledningen helt enkelt "skiteri "om det är lag-
ligt eller inte, och varför skulle man inte göra det.
 
I EN LAGLÖS STAD SKITER MAFFIAN I LAG OCH ORDNING.
 
Konkurrensen satt ur spel alltså, och allt dyrare för kunderna. Nu ska det hela anmälas
till EU kommissionen, för i det korrupta Sverige kan ingen få rätt mot kriminella politiker.
 
Vi får alltså se hur det går.
 
Kommunens uttalande via kommunjuristen, säger det mesta. Vid tidigare protester
har man inte vidtagit några åtgärder och motiverar detta med.
 
DET ÄR JU INGEN MYNDIGHET SOM HÖRT AV SIG.
 
Nu vet vi alltså vad den politiska ledningen i Borås tycker.
 
Olaglighet är acceptabelt, när ingen myndighet hör av sig.
 
ATT VI MEDBORGARE OCH VÄLJARE I STADEN SKULLE KUNNA TÄNKAS HA RÄTT
ATT KRÄVA ATT KOMMUNEN UPPTRÄDER LAGLIGT TYCKS INTE FÖRESVÄVA DEN
POLITISKA LEDNINGEN.
 
Ett tydligare förakt för väljarna är väl svårt att formulera.
 
Den politiska ledningen skiter i väljarna
AE

KAOS I TRAFIKEN

En dinosarie styr en annan dinosarie
 
Moderaten Gunilla Leven har lagt en motion till regionfullmäktige om att man
inte ska köra med tomma bussar, och framför allt inte med stora tomma bus-
sar.
 
Med motionen menar hon att man ska belasta miljön mindre och vara mer
effektiv genom att köra med tomma bussar, som är mindre.
 
DET VAR VERKLIGEN PÅ TIDEN.
 
Har man inte tillgång till resandestatistik och med detta sammanhängande infor-
mation, kan man inte ha bestämda uppfattningar om hur kollektivtrafiken ska ut-
formas i detalj.
 
MEN UTAN TILLGÅN TILL DETTA KAN MAN SE.
 
Och det man ser på många turer är hiskeligt stora bussar, med plast för 60 ? pas-
sagerare, som har svårt att ta sig fram i rondellerna.
 
MED 1 PASSAGERARE PÅ BUSSEN.
 
Man har många gånger undrar hur detta kan komma sig, och många gånger ställt
den obehagliga frågan.
 
ÄR DET INKOMTENTA IDIOTER SOM UPPHANDLAR OCH UTFORMAR KOLLEK-
TIVTRAFIKEN OCKSÅ.
 
Det är ju närmast en provokation mot allt förnuft att köra omkring med en "jättebuss"
med bara en passagerare.
 
Det borde ju faktiskt, med utnyttjande av resandetrafik, kunna gå att planera när
många åker, och när få åker.
 
Då kan man också planera för när bussarna ska vara stora och när de kan vara
mindre.
 
Den syn man möter vad gäller denna fråga är ju inte imponerande precis.
 
Och det kostar, det kostar något alldeles förfärligt, för mycket, men vad gör det.
 
PASSAGERARNA BETALAR, KANSKE INTE GLATT, MEN I ALLA FALL.
 
Och vad händer nu med motionen ?
 
Troligen inte svårgissat.
 
INGENTING, DEN SKA JU FAKTISKT HANTERAS AV POLITIKER, OCH DE GÖR
JU ALDRIG FEL,
 
Har man upphandlat för stora bussar på vissa turer, måste det ju vara rätt, för man
kan ju inte ha gjort fel ?
 
Eller ?
 
Har man inte gjort fel, så är det vi som ser fel, vi ser bara en passagerare.
 
 
Visst kan man undra
AE

SOCIALDEMOKRATERNA EN REN FARS

Omar Mustafa affären rena farsen
 
Denna affär tycks nu ha tagit sådana proportioner att den blivit rena farsen, det är
tveksamt om farsen kan bli större.
 
DET SKULLE MÖJLIGEN KUNNA VARA OM FARSEN VERONICA PALM TILL-
LÅTS SITTA KVAR.
 
Då blir farsen större.
 
Partiets verkställande utskott tycks nu sitta i möte för att diskutera farsen, och man
får se hur det slutar.
 
Antingen en fortsatt fars på nuvarande nivå, med Veronica Palm borta, eller en
ännu större fars, med Veronica Palm kvar.
 
Tillåts hon sitta kvar ska det blir intressant att se vilka befängda argument man kommer
att använda för att motivera detta.
 
KOMMER SÄKERT ATT GE UPPHOV TILL MÅNGA SKRATT OCH MÅNGA TAPP-
ADE RÖSTER.
 
Det man ska diskutera är skrattretande, och visar med all önskvärd tydlighet, eller kan-
ske ännu tydligare, vilka ynkliga hycklare politiker är.
 
Man ska diskutera vad det innebär att Omar Mustafa bjudit in vad man kallar ta-
lare med "förkastliga ideer".
 
DET MAN BORDE DISKUTERA ÄR VARFÖR MAN SLUTIT OMAR MUSTAFA TILL
SIN FAMN, NÄR HAN SJÄLV HAR DE "FÖRKASTLIGA IDEER" MAN SVAMMLAR
OM.
 
Det hela är inget annat än ett vämjelikt spektakel, som en gång för alla, för tusende
gången i ordningen ?, visar vilka ynkliga hycklare många politiker är.
 
Men visst, underhållande är det, och alldeles gratis.
 
Socialdemokraternas verkställande utskott sammanträder angående
Omar Mustafa affären
AE
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet    
 
Som alla vet rapporterade SKOP i går sin väljarundersökning, och många är nu oro-
ade att kristdemokraterna kan raderas ut.
 
Jag kan stilla den oron, ännu har vi inte hittat något sätt att rader ut det som inte finns.
 
Landstinget i Stockholm tycks vara utsatt för en viss turbolens, då många landstingspo-
litiker är missnöjda med ordföranden, vår ansvarsfulle moderat Erik Weiman.
 
Många sträcker sig så långt att man kräver hans avgång och motiverar detta med att han
inte är skicklig på besvärliga beslut.
 
Vi har låtit landstinget i Stockholm förstå, att man ska ligga lågt i denna fråga. Går man
vidare här vet man aldrig hur det ska sluta, kanske alla som inte kan fatta besvärliga be-
slut då får gå.
 
Några moderater måste vi ju ha kvar inför valet.
 
Vi har nu tagit fram ett vårdpaket, som visar att en äldre svensk pensionär får betala cirka
4 gånger mer än en illegal, som upphåller sig i landet, för en och samma vård.
 
Vi kan aldrig understryka tillräckligt mycket, en grupp aldrig får ställas mot en annan grupp.
 
Folkpartisten Fredrik Malm skriver idag ett inlägg, som är kritiskt mot Peter Weiderud, ordfö-
rande i Muslimska Brödraskapets förgrening i Sverige, Socialdemokraternas Tro och Solidari-
tet.
 
Malm är där kritisk till de kontaker Weiderud haft och de värderingar han står för.. Jag
uppmanar till stor försiktigt vad gäller denna form av utspel, inget fokus får kunna riktas mot
vår egen koranrektor i riksdagen, ingen vet då hur många stenkastande röster vi kan förlora.
 
Själv har jag under senare tid ställts inför många frågor hur jag ser på att islamisten Waberi
sitter i riksdagen och jobbar för införande av sharia.
 
Jag har valt att inte svara på detta, då jag inte anser att väljarna har med att göra hur jag ser
på den frågan.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet    
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
 
AE

RASIST I FOLKPARTIET ?

Fredrik Malm visar framfötterna.
 
I Dagens nyheter idag talar folkpartisten Fredrik Malm ut i termer, som man inte
är van vid från det hållet.
 
EN KLAR OCH TYDLIG OCH MYCKET KRITISK ANALYS.
 
Som gäller hycklarna i socialdemokraternas gamla "broderskaparna". Enligt
Fredrik Malm tycks dessa mer eller mindre nu utgöra en förgrening av Muslimska
Brödraskapet och försvarar alla deras galenskaper, som om de själva vore galna.
 
Fredrik Malm ställer nu frågan varför inte ordföranden för denna suspekta och ob-
skyra organisation inte får avgå, när Omar Mustafa tvingats avgå.
 
FREDRIK MALM MENAR ATT BÄGGE HAR SAMMA SKIT PÅ FINGARNA.
 
Ett oväntat steg från en folkpartiskt, nästan som att svära i moskeen, men ett  steg
framåt är inte två steg framåt.
 
Med denna oväntade klarsyn återstår för Fredrik Malm den andra steget.
 
SE TILL ATT BRÖDRASKAPETS GALNING, MODERATEN WABERI, FÖRPAS-
SAS SÅ LÅNGT BORT SOM MÖJLIGT.
 
Ett avlägset problem är ju inte större än ett näraliggande, just för att det är avlägset.
 
Hur hette det nu igen ?
 
KORNET I GRANNENS ÖGA OCH BJÄLKEN I DITT EGET ??
 
Så Fredrik Malm, bra rutit, men inte tillräckligt.
 
OUR NEXT STATION IS WABERI.
Två galningar är två galningar för mycket och inte en galning för mycket.
AE
 
 

NALIN PEKGUK RYTER TILL

Nalin Pekgul reder ut begreppen
 
De flesta vet ju vem Nalin Pekgul är, god vän med Mona Sahlin och blir lätt röd om
kinderna om något säger emot henne.
 
Så man ska kanske inte lyssna alltför mycket på henne.
 
MEN SOM DET HETER, ÄVEN EN BLIND HÖNA KAN HITTA ETT KORN.
 
Och nu har hönan hittat ett korn, och hon skriver ett inlägg om detta i Expressen,
och det gäller affären Omar Mustafa.
 
Ett antal andra invandrare, muslimer, har tidigare också försökt få fram att Omar
Mustafa och Islamska Förbundet är knutet till Muslimska Brödraskapet och vill in-
föra sharia i Europa, inklusive Sverige.
 
Detta har avfärdats av alla att Omar inte längre tycker, tar avstånd från vad han
tycker och en massa annat svammel.
 
Förbundet och Omar Mustafa har två agendor, en dold sådan, och en öppen där
man "klockrent" säger att man inte står för det man står för.
 
Nu tar Nalin Pekgul bladet från munnen och reder ut begreppen.
 
HON MENAR ATT FÖRBUNDET INTE FÖRETRÄDER MUSLIMERNA I SVERIGE,
UTAN BARA 10 % OCH DÅ DE MEST EXTREMA ISLAMISTERNA.
 
HON MENAR ATT FÖRBUNDET ÄR EN UTGRENING PÅ MUSLIMSKA BRÖDRA-
SKAPET OCH ATT MAN VILL INFÖRA SHARIA I SVERIGE.
 
HON MENAR ATT DETTA MEDFÖR ATT KVINNAN I SVERIGE KOMMER ATT FÖR-
FLYTTAS BAKÅT I TIDEN OCH FÅ BEGRÄNSADE RÄTTIGHETER.
 
Detta  senare har vi redan sett i ett antal förorter där muslimska kvinnor tidigare kunnat
klä sig fritt, men nu tvingas till religiös klädsel av Omar Mustafa och hans anhang.
 
Nu när Nalin Pekgul rett ut detta tycker man ju att alla idioter som gått Muslimska
Brödraskapets ärendet och försvarat den "klockrene" Omar Mustafa borde upp-
höra att vara idioter.
 
Men så lätt är det inte.
 
FÖDD IDIOT, EN GÅNG IDIOT OCH ALLTID IDIOT.
 
Så ett antal idioter kommer säkert även efter detta att svamla om att Omar är ju så snäll,
han säger ju att han inte står för det han står för, och lite mera bla bla bla.
 
Och för varje idiot som försvarar Muslimska Brödraskapet och Omar Mustafa tar
vi ett steg mot ett mindre fritt Sverige.
 
Och ansvarspredikanten håller den andre korangalningen, moderaten Waberi, bakom
ryggen.
 
VARFÖR ??
 
 
Än är det inte städat
AE

FREDRIK LÖFVENS TAL TILL FOLKET

Statsministerkandidatens tal till Folket
 
Er näste statsminister hälsar de flesta av Er välkomna till en ny dag, Omar
Mustafa vill jag inte hälsa välkommen.
 
För att jag ska kunna vinna valet är det viktigt att ingen vet var jag står.
 
Därför sa jag ingenting igår och jag tänker inte säga något i dag heller.
 
I morgon kommer jag inte heller att säga var jag står.
 
Det är viktigt med ett tydligt varumärke, så att alla vet var man står, alla
måste vara klockrena med var de står.
 
Säger man inte att man inte står för det man står för, så utgår jag ifrån att man
står för det man står för, och då delar man inte socialdemokraternas värde-'
ringar.
 
Och vilka är då socialdemokraternas värderingar, jo i första hand säga att
man har en värdering, som passar, om man har en värdering, som inte pas-
sar.
 
Och vilka värdegrunder står jag själv för, det beror på. Värdegrunden får ju
aldrig bli ett självändamål utan måste kunna anpassas till olika situationer.
 
En värdegrund som är bra nu, kan vara dålig en stund senare, det beror på
hur många väljare vi får.
 
Carin Jämtin har en bra värdegrund, hon upprepar samma sak hela tiden,
tills lyssnaren somnar, och då vet ju ingen vilken värdegrund man har, den
som sover sover.
 
Vilken värdegrund jag själv har, det får Ni veta efter valet, i bästa fall.
 
Och med detta önskar jag alla utom Omar en fortsatt trevlig dag.
 
Vår förebild
AE

FREDRIK REINFELDT BYGGER SVERIGE

Bygget av det Framtida Sverige
 
Fredrik Reinfeldt ska ju bygga det nya Sverige ihop med centerpartiet och miljöpartiet.
 
Bygget tycks inte gå så fort som önskat.
 
Bostadsbolaget Tornet AB har tagit Fredrik Reinfeldt på ordet och ville medverka till byg-
get av det Framtida Sverige, i Tensta.
 
De boende i området, inte svenska barbarer utan företagssamma analfabeter, uppskat-
tade inte Tornets AB planer på att bygga det Framtida Sverige.
 
INITIATIVKRAFTIGA OCH FÖRETAGSSAMMA SOM DE ÄR, ALLT ENLIGT PROFESSOR
CARL B HAMILTON, ELDADE DE UPP TORNETS FÖRVALTNINGSBYGGNAD SAMT LI-
BILAR OCH ANNAN BRÅTE I FÖRBIFARTEN.
 
Dessutom dödshotade man bolagets personal om man byggde vidare.
 
Man måste ju visa vad man tycker.
 
Nu är det framtida bygget av det Framtida Sverige i Tensta tillfälligt stoppat, för bolaget
vill inte ha sina hus uppeldade.
 
MEN ÄVEN UTAN DESSA HUS UPPFÖRDA FÅR MAN EN TÄMLIGEN GOD BILD AV HUR
FREDRIK REINFELDT MED CENTERPARTIET OCH MILJÖPARTIET VILL UTFORMA BYG-
GET AV DET FRAMTIDA SVERIGE.
 
Initiativkraftiga och företagssamma skyddsbehövande bevakar vad de numera
kallar sitt land.
AE
 
 

CARL B HAMILTON HAR TÄNKT

De handlingsförlamade barbariska svenskarna
 
Av Fredrik Reinfeldt har vi blivit upplysta om att vi svenskar är barbarer och att vår
kultur är barbarisk. För att budskapet inte ska undgå någon upplyser han också om,
i all välmening förstås, att de flesta av oss är mentalt handikappade.
 
Maud Olofson ville inte vara bättre och fyllde på med att svenskarna är mindre be-
gåvade, mindre företagssamma och mindre välutbildade.
 
BARBARER, OBEGÅVADE, OFÖRETAGSSAMMA OUTBILDADE OCH MENTALT
HANDIKAPPADE, VAD MÅNNE DET BLI AV DETTA FOLKET, UTSIKTERNA TYCKS
ALLT ANNAT ÄN GODA.
 
Men som tur är har vi en ansvarsfull Alliansregering, som träffar ansvarsfulla överenskom-
melser med Miljöpartiet, så vi ska nog klara oss.
 
OFÖRETAGSSAMMA OCH OBEGÅVADA MENTALT HANDIKAPPADE BARBARER,
FÖRSÖRJA AV ANALFABETER.
 
Vi bygger det ansvarsfulla Framtida Sverige säger Fredrik Reinfeldt om detta.
 
Folkpartiet har upptäckt att de hamnat i bakvatten och känner nu att de vill ha in nya kärn-
väljare i form av stenkastare och bilbrännare
 
Proffessor Carl B Hamilton informerade oss därför i går att hitresta analfabeter är mer före-
tagssamma och initiativrika än den genomsnittlige svensken.
 
Han uppger i samband med detta att man räknar med att få många nya muslimska väljare,
som flyr från socialdemokraterna. Källor gör gällande att professorn ser väljarna som val-
boskap, och inte individer, som med hjälp av hötappar ska ledas in i rätt fållan.
 
ETT ANTAL ANMÄLNINGAR TILL DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN HAR TVINGAT
PROFESSORN ATT GÖRA EN PUDEL.
 
Han menar nu att han uttryckt sig slarvigt och trott att alla skulle förstå att han med "den ge-
nomsnittlige svensken" menade alla riksdagsmän.
 
En sådan pudel måste man ju acceptera, den är ju lätt att förstå.
 
En annan känd professor, vid Umeå Universitet, ville ju ta död på alla de gamla barbarerna
för att lämna plats för alla analfabeter.
 
Tycks vara nära vän med Carl B Hamilton, kanske nominerade till professor vid samma
utlottning.
 
HUR BLIR MAN PROFESSOR FÖRRESTEN ??
 
 
Den genomsnittllige professorn
AE

KRISTDEMOKRAT SIKTAD VID VINGA FYR

Alliansens regeringsalternativ starkare än någonsin
 
SKOP väljarundersökning visar att Fredrik Reinfeldts allt svammel om ett starkt
regeringsalternativ inte är något annat än just rent svammel.
 
Den så kallade Alliansen kan inte med dessa siffror visa ett alternativ, som gör
det möjligt att bilda en regering.
 
Såvitt man inte "gör upp" med miljöpartiet
 
OCH DET VISAR SIG DÅ ATT MAN GÄRNA GÖR.
 
Den bild man får idag är att det bara är för Miljöpartiet att länga upp en önskelista
och simsalabum är det överfullt i landet, en gång till.
 
Men vart tog då kristdemokraterna vägen i denna undersökningen.
 
SKOP URSÄKTAR SIG MED ATT MAN FÖRGÄVES FÖSÖKT HITTA NÅGON
KRISTDEMOKRAT, MEN ATT SIFFOR VISAR JU INTE VALRESULTATET.
 
Man menar då att det inte är omöjligt att det dyker upp någon kristdemokrat. I sam-
band med valet 2014.
 
UPPGIFTER GÖR REDAN GÄLLANDE ATT MAN SIKTAT EN KRISTDEMOKRAT
VID VINGA FYR OCH MAN SKA FÖRSÖKA FÅ MED DENNE I NÄSTA UNDER-
SÖKNING.
 
 
 
AE
 
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av
Er välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
 
Som väntat hölls Riksbanken räntan oförändrad, vilket innebär att den oberoende
Riksbanken gjorde som vi önskade.
 
Vi har nu en av de högsta räntenivåerna i Europa, och det visar hur ansvarsfull vår
ekonomiska politik är.
 
En hög ränta brukar för det mesta vara förenligt med en högre inflation. Vi har nu en
lägre inflation är det de flesta länder i Europa, återigen ett uttryck för vår ansvarsfulla
politik.
 
Vi har alltså lyckats med konststycket att ha en för hög ränta samtidigt som vi har en
för låg inflation, ansvarsfullare än så kan man inte bli.
 
Att vi också borde haft en högre inflation och en lägre ränta vet alla, utom vi moderater.
 
Den höga räntan och den låga inflationen har också medfört att vår kronskurs under en
lång tid stärkts mycket, också ett resultat av vår ansvarsfulla politik., vilket är bra för våra
exportföretag, det vet ju alla.
 
Ekonomer menar nu att den starka kronkursen skapar ett omvandlingstryck som är för-
ödande. Vi ser detta som ett led i våra ansträngningar att öka antalet arbetstillfällen.
 
Vi får nu kritik från Riksrevisionen att vi varit för passiva i vår energipolitik, men den följ-
den att elpriserna hamnat på en för hög nivå.
 
Jag har ju sagt att merparten av medborgarna är mentalt handikappade, nu tycks man
också vara mentalt handikappade på Riksrevisionen.
 
Vi har inte varit passiva, tvärtom har vi gjort allt vi kunnat för att höja elpriserna så mycket
som möjligt. Vi kan ju inte skapa starka offentliga finanser utan att ta ifrån medborgarn de-
ras pengar på alla områden, det trodde jag alla förstod.'
 
Att använda elpriserna som ett medel för att ta ifrån medborgarnas deras pengar är bra,
elpriserna flyttar inte utomlands, de heller.
 
Vi har förstått att många tycker att klyftorna i landet har ökat och att sammanhållningen
blivit sämre. För att bättra på detta kommer vi under alla våra tal att foga in ordet samman-
hållning.
 
Alla våra tal framöver om att vi tar ansvar och att vi lyssnar kommer därför att komplette-
ras med att vi håller samman,
 
Anders Borgs presentation om ekonomin tycks många ha upplevt som dyster, men nu
ska allt bli bättre.
 
I år blir visserligen tillväxten lägre än vad vi gissade, men nu gissar vi att tillväxten år 2014
blir högre.
 
Gissar vi inte rätt att tillväxten blir högre 2014 heller, gissar vi att tillväxten blir högre något
annat år.
 
Någon gång måste vi ju gissa rätt.
 
En undersökning i går visade att medborgarna vill ha kvar sin offentliga verksamhet, så att
tåg och annat går det.
 
Det vill inte vi moderater, vi vill inte ha kvar en verksamhet, som gör att tågen och annat
går.
 
Undersökningen visar också att en majoritet, till och med inom moderaterna, är negativa
till vinster inom välfärdsbolag, finansierade av offentliga medel.
 
Här ser man åter hur många medborgare, som är mentalt handikappade. Vi ledande mo-
derater ser dessa vinster som en förutsättning att våra vänner inom riskkapitalbolagen ska
finna det lönsamt att föra ut vinstmedel ur landet.
 
Ett tag under gårdagen blev vi oroade, då inget mord inrapporterades, men senare blev vi
lugnade genom beskedet vi fick om ett mord i Lomma.
 
Genom vår ansvarsfulla politik har vi ju nu ökat antalet mord i landet från ett var fjärde dag
till minst ett varje dag, och varje dag det inte sker ett mord blir vi oroade.
 
Kan vi inte upprätthålla denna nivå tvingas vi till en ny överenskommelse med Miljöpartiet.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
Och med detta önskar er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
 
AE
 
 

VÅRA SVENSKFIENTLIGA POLITIKER

Politikerna ställer grupp mot grupp
 
Vi medborgare blir tillsagda, i vart andetag från våra politiker, att "grupp får inte ställas
mot grupp" och att "alla är lika mycket värda".
 
 
Själva ställer de svenskfientliga politikerna grupp mot grupp och visar med all tyd-
liget att alla inte är lika mycket.
 
Borås är redan översvämmat av arbetskraftinvandring och nu ska staden översvämmas
av ännu mer arbetskraftsinvandring.
 
500 - 600 nyvunna vänner väntas ankomma till staden och man genomför då en konfe-
rens för att lösa hur man ska skaffa bostäder för alla nyanlända.
 
Man får väl utgå ifrån att denna konferens samordnas med en konferens som syftar
till att ordna bostäder för alla hemlösa, som haft oturen att vara svenskar, och alla
unga, som drabbats av att ha svenska föräldrar.
 
FÖR DET KAN VÄL INTE VARA SÅ ATT MAN STÄLLER GRUPP MOT GRUPP, UTRI-
KESFÖDDA MOT SVENSKAR.
 
Självfallet inte får man hoppas, då är man ju direkt svensfientlig, och det kan man väl knap-
past vara, för vi har ju valt dem för att representera oss ??
 
ELLER ??
 
Så låt oss hoppas att konferensen ger alla hemlösa svenskar och ungdomar utan
bostad ett gott hopp.
 
DET VAR I SÅ FALL PÅ TIDEN.
 
Men även om konferensen ställer grupp mot grupp och inte tycker att alla är lika mycket
värda en bostad, kanske man ändå inte ska förlora hoppet.
 
EN DEL LÄGENHETER KANSKE KAN BLI TILLFÄLLIGT LEDIGA OCH FÅ LÅNAS AV
BOSTADSLÖSA SVENSKAR, DÅ ETT ANTAL AV VÅRA NYVUNNER VÄNNER VÄLJER
ATT SPENDERA SINA ETABLERINGSSTÖD I SYRIEN.
 
 
 
Pågående konferens
AE
 

MODERATEN JAN ERICSSON TUTAR FALSKT IGEN

Enfalden komineras nu med något mycket värre
 
Moderaten Jan Ericsson, känd som partihögkvarterets megafon, tutar ofta i sin
megafon.
 
Det mesta tutande framstå som oförargligt och enfaldigt, men det senaste tutan-
det  i Borås Tidning är inte bara enfaldigt.
 
DET ÄR EN GROV FÖRVANSKING AV SANNINGEN OCH DET VITTNAR OM
EN EXTREM ANSVARSLÖSHET.
 
Tutandet denna gången avser den moderate koranrektoren Waberi, som sitter i
riksdagen för moderaterna.
 
Lögnen nu består i att megafonen tutar om att Waberi är vald av svensk folket.
 
DETTA ÄR EN SYNNERLIG GROV FÖRVANSKNING AV VAD SOM SKETT.
 
Waberi blev uppsatt som riksdagsman på order av Fredrik Reinfeldt och ett an-
tal lokala politiker ställde sig kritiska till detta.
 
Folket Fredrik Reinfeldt sa då till dessa kritiska att hålla tyst.
 
WABERI SKULLE VARA MED PÅ LISTAN, PUNKT SLUT.
 
Att han tycker att män ska slå olydig kvinnor och att sharia ska införas, så what?
 
Ingen moral, ingen etik, ingen anständighet, ingenting, absolut ingenting
får stå i vägen för möjligheten att några stenkastare från Backa och Bergsjön
ska säkra moderaternas makt.
 
Sedan följer som en naturlag att "folket" väljarna röstar fram Waberi, vem ska man
annars rösta fram om man röster på moderaterna ???
 
Så det var inte "folket" som röstade fram Waberi
 
DET VAR FOLKET FREDRIK REINFELDT SOM BESTÄMDE ATT FOLKET SKULLE
RÖSTA PÅ HONOM OCH INGEN ANNAN.
 
Enfaldighet och bristande trovärdig i en salig blandning, det blir då ett hiskeligt falst
tutande, men det räcker inte.
 
Megafonen tutar vidare om att han "aldrig haft några synpunkter på Waberis
jobb som ledamot"
 
WABERIS JOBB SOM LEDAMOT ÄR ATT INFÖRA SHARIA I LANDET OCH ETT
VIKTIGT DELMÅL HÄR ÄR ATT MÄN SKA FÅ SLÅ SINA OLYDIGA KVINNOR.
 
ETT ANNAT VIKTIG DELMÅL ÄR ATT SKOLLAGEN SKA VARA UNDERORDNAD
KORANDEN.
 
Detta "jobb" har alltså megafonen inga synpunkter på., driver han med väljarna eller
kan han verkligen vara så oanständig.
 
En salig blandning av enfald, lögner och shariasympatier, typiska drag för an-
svarsfulla moderater kanske.
 
NÄR MAN HÖR MEGAFONEN SÄGA ATT HAN INTE HAR NÅGRA SYNPUNKTER
PÅ ATT WABERI ARBETAR FÖR ATT MÄN SKA FÅ SLÅ SINA OLYDIGA KVINNOR
TROR MAN KNAPPT DET ÄR SANT.
 
Men det är sant, inom de ansvarsfulla moderaterna.
 
Det kan vara bra att veta inför nästa val, framför allt för dem som inte tycker att
män ska slå sina olydiga kvinnor, eller att tjuvar ska huggas av sina händer.
 
Megafonen Jan Ericsson har uppenbarligen inga synpunkter på detta.
 
VI ÄR MÅNGA ANDRA SOM HAR DET.
 
Den där Waberi är allt en go en, är det inte han som vill skära halsen
av mig när jag lever.
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATAINSPEKTIONEN, ETT ENDA STORT SKÄMT

Våra banker bryter mot lagen
 
Det vet vi ju alla att bankerna bryter mot lagen, och har gjort i alla tider.
 
OCKER ÄR JU ÄNDÅ OCKER.
 
Men de senaste dagarna har det framkommit uppgifter om en ny kriminalitet bland
bankerna.
 
MAN SÄLJER SEKRETESSKYDDAD INFORMATION OM KUNDER MOT PROVI-
SION TILL ANDRA BANKER.
 
Och dessa andra banker är ännu mer kriminella än de banker, som säljer uppgifter-
na, hur det nu kan vara möjligt.
 
Datainspektionen har nu gjort den bedömningen att det hela är olagligt. Finner
en myndighet något som är olagligt inom det egna ansvarsområdet, ska man
väl göra något.
 
SÅ TROR FORTFARANDE EN DEL, MEN INTE ALLA, OCH DEFINTIVT INTE PÅ
DATAINSPEKTIONEN.
 
Där tycks man se sina uppgifter som en hobbyverksamher fri från allt ansvar och
menar:
 
DET ÄR EN FRÅGA ÖR RÄTTSVÄSENDET ATT TA STÄLLNING TILL OM STRAFF
SKA UTDÖMAS.
 
Må så vara, men om man ser sin inspektionsverksamhet som mer än en hobby, kan man
ju initiera och driva ärendet intill dess "rättsväsendet eventuellt utdömer straff"
 
MEN HAR MAN INTE ANSVARSKÄNSLA, SÅ HAR MAN INTE.
 
Och förresten, bankerna har sysslat med ocker i alla tider.
 
SÅ VILKET RÄTTSVÄSENDE TALAR MAN OM ??
 
 
Datainspektionen utför inspektion under den kraftfulla Alliansregeringens styre.
AE

LIKKISTAN I BRYSSEL

En demokrati som föddes i Grekland och dödades i Bryssel
 
Michael Sohlman och ett antal framträdande statsvetare och ekonomer tar nu bladet
från munnen, när de skriver ett inlägg med formuleringen.
 
VI HAR ÖVERLÄMNAT OMFATTANDE OCH SVÅRKONTROLLERAD MAKT TILL
EU UTAN MÖJLIGHETER TILL DISUSSION OCH UTKRÄVANDE AV ANSVAR.
 
Sedan drar de slutsatsen.
 
DETTA KAN INTE FORTGÅ I EN DEMOKRATI.
 
De flesta, som själva befinner sig utanför köttgrytan med alla EU bidrag och allt vad
det heter, och som har den minsta insikt lär hålla med.
 
EU UTVECKLING KAN INTE FORTGÅ I EN DEMOKRATI OCH DET GÖR DEN INTE
HELLER.
 
Med den syn vi hade på demokrati innan EU:s tillkomst är nu det demokratiska under-
skottet så stort att det klingar falskt att beskriva tillståndet i EU och Sverige som demo-
kratiskt.
'
Men denna insikt hos de insiktsfulla spelar tyvärr ingen som helst roll, landet styrs
inte av de insiktsfulla.
 
LANDET STYRS AV SÅDANA SOM SAKNAR INSIKT OCH VÄLJER ATT BARA LYSS-
NA PÅ ANDRA UTAN INSIKT.
 
Demokrati i egentlig mening betyder något, bland annat debatt före val/beslut och möjlig-
het att utkräva ansvar efter beslut.
 
Finns inte det, så finns ingen demokrati.
 
SÅ ENKELT ÄR DET.
 
En tom påse blir inte fylld för att man fyller den med luft, inte heller uppstår en demokrati
för att man säger att något är en demokrati.
 
DET MÅSTE VARA EN DEMOKRATI FÖR ATT VARA EN DEMOKRATI.
 
Ekonomen Ann Pålsson är en av skribenterna bakom uppropet, och hon satt tidigare i
riksdagen för moderaterna.
 
Hon valde att lämna riksdagen för att Fredrik Reinfeldt sa till henne att hon inte
fick tycka och säga som hon ville.
 
HON SKULLE TYCKA OCH SÄGA SOM FREDRIK REINFELDT VILLE.
 
Så hon vet när det är demokrati och när det inte är det.
 
EU förespråkare, som för en gångs skull gör en gest, som alla kan förstå.
AE

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet   
 
 
Gårdagens stora händelse var ju attentatet i Boston, vilket uppskattades av många av
våra nyvunna vänner.
 
Jag känner ingen oro för att vi ska drabbas av samma terrordåd. Min gode vän, den mo-
derate riksdagsmannen och koranrektorn Waberi, har försäkrat mig att vi ska förskonas
från sådana  handlingar, om vi visar att grupp inte ska ställas mot grupp.
 
Han har därför begärt att vi ska se över lagstiftningen så att det blir tillåtet att hugga hän-
derna av tjuvar och att slå sina kvinnor, när de är olydiga. Vi kommer därför att i ett första
steg införa sådana lagförändringar inom den muslimska gruppen. Faller detta väl ut kom-
mer vi låta ändringen bli generell och gälla för alla.
 
Jag har också lovat Waberi att vi ska upplåta fler riksdagsplatser till extrema koranrektorer,
så att de med riksdagen som plattform snabbare kan införa sharia. Att vi får lite fler röster
från stenkastare och bilbrännare ser vi som lite bonus.
 
Våra nyvunna vänner har de senaste dagarna ägnat sig åt stenkastning på bussar i Backa,
Göteborg, i en sådan utsträckning att man fått ställa in ett antal förbindelser.
 
Detta visar att överenskommelsen med Miljöpartiet bär frukt, ju mindre bussarna kör desto
mindre utsläpp. Vi kommer därför att träffa en ny överenskommelse med partiet för att hitta
lösningar på hur vi snabbt ska kunna ta hit fler stenkastare.
 
Vi får nu den glädjande rapporten att våra nyvunna vänner reser till Syrien och kämpar för
Jihad. Med hänsyn till att det finns kritiska röster mot vår invandring känns det bra, då detta
visar att våra asylsökande verkligen reser till Sverige för att få skydd och uppskattar det
skydd vi ger dem.
 
Situationen i Syrien skapar dock vissa administrativa problem, då vi har svårt att finna vägar
för utbetalning av alla bidrag, etableringsstöd mm, vi gärna ger dem. Vi ser också att de ut-
sätter sig för en stor risk och vi kommer därför under dagen att utöka deras etableringsstöd,
så att de också får ett särskilt krigsetableringsstöd.
 
Under gårdagen fick vi uppgifter om att en 16 månaders baby under 3 månader utsatts för
synnerligen grov misshandel och tortyr och det visade sig att pappan var en afghan, som
som flytt från Afganistan för allt våld och sökt skydd i Sverige.
 
Med hänsyn till de många brott  våra nyvunna vänner från Afhganistan gjort sig skyldiga till
är det lätt att få den felaktiga uppfattningen att de utför fler och grövre brott än andra.
 
Inget är mer fel, vi får många uppgifter som tyder på att flera inom den afghanska gruppen
inte begått brott, och av de som utfört brott har vi flera uppgifter, som pekar på att vissa
inte är grövre än vi är vana vid.
 
Rikspolisstyrelsen och Rikspolischefen får nu svidande kritik i en rapport. För att visa att
denna rapport var fel, fick Rikspolisstyrelsen först uppgift om att inte sprida denna rapport,
då det fanns risk för att medborgarna skulle få veta det de redan vet, att vi har världens
sämsta polis.
 
Nu kom rapporten ändå ut och det visar sig att bristerna inte uppkommit under vårt ansvars-
fulla styre.
 
Rikspolischefen är visserligen tillsatt under vår mandattid, men det är inget den ansvarsfulla
Alliansregeringen kan lastas för.
 
Vår vårproposition imponerade på oss själva, inget har blivit så dåligt som det skulle kunna
bli.
 
Vi vill särskilt lyfta fram tillväxten, som sedan 2007 vuxit med totalt 0,7 %, dvs 0,13 % per
år. För att dessa ansvarsfulla framgångar inte ska sticka i ögonen har vi gjort ett antal prog-
noser i olika omgångar, som gett ett annat intryck.
 
Vi är med rätta stolta över vår ansvarsfulla ekonomiska politik, en tillväxt på 0,13 % per
år under 5 år slår flera andra länder i de forna Sovjetrepublikerna.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
AE
 

MODERAT SKAMPOLITIK

Moderaterna följer koranen och slår olydiga kvinnor
 
Det finns skamfläckar i alla partier, det finns också sådana som inte är skamfläckor
i alla partier.
 
Den moderate politikern i Vallentuna, Björn Schaerström, tycks vara en av de få
moderater som inte är rena skamfläckar.
 
De flesta andra moderater tycks vara upptagna av korruption eller resa omkring och
tala om för andra hur begåvade och ansvarsfulla de är.
 
HAN ÄR TILL OCH MED NÅGOT SÅ OVANLIGT I DETTA PARTI SOM NÅGON SOM
KAN UPPTÄCKA EN ANNAN SKAMFLÄCK.
 
Och dessutom våga säga att den skamfläcken är en skamfläck. Nu tar han bladet från
munnen, med anledning av Omar Mustafa affären, och menar att moderaterna ska göra
sig av med sin egen skamfläck.
 
SKAMFLÄCKEN  WABERI, SOM SITTER I RIKSDAGEN.
 
Vem är då skamfläcken Waberi, med ursprung från Somalia, och som före Omar Mustafa
satt som ordförande i Islamska Förbundet.
 
Skamfläcken Waberi har talat ut i många olika intervjuer, och det är inte alltid han hycklar
med vad han tycker.
 
Waberi tillhör en av de mer hårdförda och fundamentaliska utgreningar på de olika
rörelser, som vill införa sharia i Europa
 
Exempelvis tycker han att månggifte är något alldeles förträffligt och så tycker han
att män ska ha rätt att slå kvinnorna när de är olydiga.
 
RÄTT ATT SLÅ KVINNORNA NÄR DE ÄR OLYDIGA.
 
Ansvarspredikanten har slagits hårt för att få in denne motbjudande skamfläck i riksda-
gen. Han har till och med slagits så hårt att Hahn förbjudit andra moderater att tala om att
man har en skamfläck i riksdagen.
 
Nu vet vi alltså var Fredrik Reinfeldt står och var moderaterna står.
 
FREDRIK REINFELDT OCH MODERATERNA TYCKER ATT DET ÄR RÄTT ATT UPP-
LÅTA EN ARENA (RIKSDAGEN) FÖR ATT DENNE SKA SLÅSS FÖR SHARIA I VÅRT
LAND OCH ATT MAN SKA HA RÄTT ATT SLÅ OLYDIGA KVINNOR.
 
Bra att veta inför nästa val.
 
Waberi tycker också att koranen står över vår svenska skollag, och måste man välja
ska koranen ha företräde.
 
SKAMFLÄCKEN WABERI HADE OCKSÅ EN KORANSKOLA I GÖTEBORG DÄR KOR-
ANEN GICK FÖRE SKOLLAGEN.
 
Detta visste ansvarspredikanten när skamfläcken trots lokala protester sattes upp som kandi-
dat i riksdagsvalet.
 
Utifrån detta kan ingen annan slutsats dras att Fredrik Reinfeldt tycker att det är rätt
att en moderat riksdagsman arbetar för att skolan ska styras av koran före den skol-
lag vi har.
 
Det är också bra att veta inför nästa val.
 
Utifrån att ansvarspredikanten haft vetskap om var Waberi "står" och ändå arbetade
för att han skulle komma in i riksdagen är det lätt att definiera ansvarspredikanten.
 
Då tillämpar man det gamla talesättet.
 
Säg mig vem Du umgås med så ska jag säga vem Du är.
 
DÅ MÅSTE JU OCKSÅ FREDRIK REINFELDT VARA EN SKAMFLÄCK.
 
Bra att veta inför nästa val.
AE
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade statsminister hälsar de flesta av Er välkomna
till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet          
 
I dag lägger vi vår vårproposition och tillväxten blir nu lägre än vi tidigare sagt, ännu en gång.
Inför valet kommer att anstränga oss lite mer för att prata upp tillväxten, så att vi inte riskerar
förlora väljare.
 
Vi pekar i budgeten på att vår ansvarsfulla politik kommer att öka klyftorna ännu mer, något
vi ser som viktigt för att öka sammanhållningen i landet.
 
Affären Omar Mustafa har rört om i landet och även i vårt parti. Vår shariaförespråkare Waberi
har vi lyckats hålla låg profil om, men nu börjar den där Björn Schaerström härja igen. Han på-
står att Waberi är en skam för partiet och att vi bör göra oss av med honom omgående.
 
Jag blir tjurig när jag hört sådant   
 
Här har jag sagt till alla lokala moderater att de inte får vara kritiska till valet av Waberi till riks-
dagen, då vi kan tappa muslimska väljare, se hur det gick för socialdemokraterna.
 
Och i det läget säger Björn Schaerström vad han och många tänker, trots att jag sagt att de
inte får tänka.
 
Det är en skam för partiet, moderater som tänker, något så skamligt ska inte få  finnas.
 
Det har nu seglat upp en ny assistansaffär i Karlshamn där arbetskraftsinvanding från Iraq
fått runt 75 miljoner andra borde ha fått. Vi får se om vi kan skära ner lite mer på äldrevår-
den för att fylla denna lucka.
 
Många tycks hävda att somalier står för en stor andel av vår brottslighet, inget kan vara mer
fel.
 
I Göteborg visar nu en utredning att bara var femte ung somalier varit misstänkt för våldsbrott
under en tvåårsperiod.
 
Där ser vi resultatet av vår ansvarsfulla integrationspolitik, det skulle ju kunna vara varje ung
somalier.
 
På tal om arbetskraftsinvandrin har denna i samverkan med den ansvarsfulla momssänknin-
gen medfört ett stort uppsving av sysselsättning inom främst pizzerior.
 
Våra utredningar visar nu att många pizzerior ökat antalet anställda från en eller två ända upp
till 100 anställda. 98 av dessa har man sålt arbetstillstånd till för att dryga ut kassan, nu när det
är krav på kassaapparater, så de är väl kanske inte så mycket på plats, men ändå.
 
Med detta uppsving blir det ju lättare att motivera den ansvarsfulla momssänkningen.
 
På tal om somalier har man i staden Kolding I Danmarks upprörts över att, vad de kallar
pöbelhopar av somalier, drar runt på gatorna och vandaliserar och slår ner ungefär som hem-
ma i Mogadishu.
 
Man förslår där att inga somalier ska få vistas i stadens centrum efter klockan 2100.
 
Den typen av främlingsfienlighet får inte förekomma i Sverige, får vi problem vi inte kan han-
tera får vi förbjuda svenskarna av vara ute, då CAT medför en hälsofara om man röker det
inne.
 
Uppgifter från en utredning visar nu att vår ansvarsfulla minister Gunilla Carlsson inte lett
sin Biståndsenhet och inte heller haft någon målsättning för verksamheten. Hon ska också
ha köpt stora tjänster utan upphandling trots att det skulle ha skett.
 
Detta är en orättvis beskrivning och faller tillbaks på de konsulter som utrett läget på Bistånds-
enheten.
 
Ingen moderat saknar mål, alla har vi målet att sko oss själva så mycket som möjligt. Och det
där med upphandling får man väl ändå se som en storm i ett vattenglas.
 
Det rör sig ju ändå bara om offentliga medel, och så är ju hon moderat.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet.
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig dag.
 
 
AE
 

EN MODERAT KATASTROF, TILL

Den ena katastrofen tycks följa på den andra
 
Att Carl Bildt, den största av dem Alla, sköter sitt ämbete, så att läget vid utrikes-
förvaltningen är en katastrof, det vet vi och inget annat är att förvänta.
 
Nu kommer den föga överraskande informationen att minister Gunilla Carlsson,
chef för Biståndsenheten, också är en katastrof.
 
Katastrofen Gunilla Carlson har en bakgrund som revisor och blev mest känd som
revisorn som inte kunde deklarera. I samband med en deklaration fick Skatteverket
upp ögonen för katastrofen och man gjorde gällande att hon gjort sig skyldig till Skat- tebrott.
 
Självklar hanterade man inte katastrofen Gunilla Carlsson på samma sätt som
andra, enligt regelverket skulle hon straffas för vårdslöshet eller annat.
 
MAN SKATTEVERKET KOM FRAM TILL ATT KATASTROFEN GUNILLA CARLSSON
VAR REVISOR OCH TILLIKA MODERET.
 
Och då ska man ju inte kunna deklarera som alla andra, det borde ju alla förstå ?
 
Eller ??
 
Med denna meritbakgrund blir alltså katastrofen Gunilla Carlsson chef för Bistånds-
enheten med katastrofen Carl Bildt den Största av dem Alla som chef.
 
Nu är det konstaterat att läget på Biståndsenheten inte är vad det borde vara, på samma
sätt som deklarationen inte var i det skick den borde ha varit.
 
En konsultfirma har anlitats för att utreda situationen på Biståndsenheten, själv-
klart utan upphandling, för det rör ju sig om en ansvarsfull moderat.
 
Här ar man kommit fram till att absolut ingenting fungerar, ungefär som med deklaratio-
nen.
 
Den ansvarsfulla ministern har lett Biståndsenheten, lett må vara ett felaktigt ut-
tryck, men det är svårt att hitta något annat, med brister som är ganska så alar-
merande.
 
KONSULTFIRMAN KONSTATERAR BLAND ANNAT.
 
DET HAR INTE FUNNITS NÅGON LEDNING ELLER MÅLSÄTTNING.
 
Docent Torbjörn Larsson har arbetat med studier rörande effektivitet i Regeringskansliet
under 30 - 40 år och uppger nu.
 
NÅGOT VÄRRE OCH SÄMRE HAR HAN INTE SETT.
 
Uppgifter gör gällande att han inte haft tid att närmare granska Carl Bilds fögderi, för där
uppges det vara ännu värre.
 
FÖRUTOM ATT LEDNING OCH MÅLSÄTTNING SAKNAS DÄR SAKNAR MAN CARL
BILDT, DÅ DENNA STÄNDIGT ÄR UPPTAGEN ATT RESA RUNT OCH BERÄTTA HUR
BEGÅVAD HAN ÄR.
 
Många kanske höjer på ögonbrynen över de omdömen som fälls angående katastrofen
Gunilla Carlsson och hennes fögderi.
 
Men man ska inte höja på ögonbrynen.
 
ENLIGT ANSVARSPREDIKANTEN ÄR DETTA ETT ANSVARSFULLT OCH KRAFT-
FULLT STYRE AV LANDET.
 
 
 
Dagens katastrof
AE
 

ALLIANSENS SKRYTVALS

Lögnerna värre än väntat
 
I vårpropositionen anges nu att den svenska ekonomin blir sämre än väntat, tillväxten
blir  lägre än väntat och arbetslösheten blir högre än väntat.
 
Detta är en ren lögn.
 
VARE SIG EKONOMIN ELLER TILLVÄXTEN BLIR LÄGRE ÄN VÄNTAT, INTE HEL-
LER BLIR ARBETSLÖSHETEN HÖGRE ÄN VÄNTAT.
 
Men däremot blir både ekonomin och tillväxten sämre än det Anders Borg låtas vänta,
likaså blir arbetslösheten högre än Anders Borg låtsats vänta.
 
Så gott som alla bedömare har de senaste åren haft låga förväntningar på den svenska
tillväxten mm, dock inte Anders Borg.
 
HAN HAR LÅTSATS HA HELT ANDRA FÖRVÄNTNINGAR OM EN BETYDLIGT HÖG-
RE TILLVÄXT.
 
Denna har han varit tämligen ensam om och tvingats revidera sina prognoser ett antal
gånger.
 
Nu tvingas man revidera ner sina låtsasprogoser ännu en gång, och snart är man
kanske nere på den nivå, som stämmer med övrig omvärld och verklighet.
 
Varför gör då Anders Borg på detta sättet, kan man undra. Det finns en förklaring till
detta, som tycks ganska så sannolik.
 
INTE KAN MAN SKRYTA ÖVER EN ANSVARSFULL OCH FRAMGÅNGSRIK EKO-
NOMISK POLITK OM DEN INTE ÄR BÄTTRE ÄN OMVÄRLDENS.
 
För att kunna möjliggöra detta skrytet för man väl då säga att tillväxten är högre än den
är, och att vi är bättre än omvärlden utan att vara det.
 
Anders Borgs hopp står nu till att man bara behöver lägga ytterligare två propo-
sitioner före nästa val.
 
De offentliga finanserna, då de som är starkast i hela världen, skryter man om dessa
grundlöst också.
 
Ja, detta skryt är också grundlöst, helt grundlöst. Det finns något som heter naturlagar
och de så kallade starka offentliga finanserna är ett resultat av naturlagar.
 
HAR MAN VÄRLDENS HÖGSTA TOTALA SKATTETRYCK, MÖJLIGEN EFTER
DANMARK, OCH SKÄR NER ALL VÄRFÄRD SAMT OVANPÅ DETTA SÄLJER
UT OFFENTLIGA FÖRETAG, TYVÄRR OFTA TILL UNDERPRIS, DÅ UPPSTÅR
STARKA OFFENTLIGA FINANSER.
 
Allt annat vore i strid mot alla naturlagar.
 
Om ansvarspredikanten och hästsvansen "uppfunnit" naturlagarna ka de stolt skryta
vidare, i annat fall bör också skrytet om de starka offentliga finanserna upphöra.
 
På samma sätt som skrytet om vår tillväxtsaga nu successivt tonas ner.
 
Den starka kronan då, den som är så stark, detta måste väl ändå visa att vi är världs-
bäst, bättre till och med än Schweitz.
 
Värdet på den svenska kronan följer naturlagarna, allt annat vore konstigt.
 
OCH EN SÅDAN NATURLAG ÄR ATT KRONANS VÄRDE BLIR HÖGRE NÄR  VÅR
RÄNTENIVÅ ÄR HÖGRE ÄN OMVÄRLDENS, ALLT ANNAT VORE I STRID MED NA-
TURLAGARNA.
 
Att sedan industrin går på "knäna" med denna höga räntenivå är ju en ren futilitet, sådant
får andra reda ut.
 
DE SOM LEVER I VERKLIGHETEN OCH TAR ANSVAR PÅ RIKTIGT.
 
Så den svenska tillväxten är inte alls sämre än väntad, den är lika dålig som man har an-
ledning att förvänta sig.
 
DÄREMOT ÄR ALLIANSREGERINGENS LÖGNER OCH SKRYT VÄRRE ÄN VAD MAN
BORDE HA ANLEDNING ATT FÖRVÄNTA SIG.
 
AE

STEFAN LÖFVEN HÄLSAR FOLKET

Helghälsning till alla antisemiter
 
Er statsministerkandidat önskar Er alla en god fortsättning på helgen.
 
Den senaste tidens turbolens gör att jag känner mig tvungen förklara vår politik och
var vi står.
 
Många tycks tro att det finns många antisemiter i vårt parti och det finns det, och jag
'beklagar att det nu blivit så tydligt. Vi förlorar säkert många väljare på att detta nu bli-
vit så uppenbart, men lika många strömmar säkert till.
 
Vår värdegrund får ingen ifrågasätta, eniga vi här står. Ingen som inte har de rätta
värderingarna får tillåtas representera partiet.
 
Ilmar Repalu har de rätta värderingarna.
 
Vi misslyckades skändligen med att få in en riktigt varmhjärtad muslim i partistyrelsen
på grund av allt näthat.
 
För att vara bättre förbredd nästa gång vi väljer in socialdemokrater med de rätta vär-
dering har vi gett Ilmar Repalu ett avgörande inflytande i valberedningen.
 
Med lite humor kan man ju säga att sämre kan det inte gå.
 
En del näthatare har upprörts av att Omar Mustafa, som enligt vår begåvade Veronica
Palm gjort ett mycket gott arbete, hyllar både Hitler och Förintelsen.
 
Detta såg vi inte som ett problem, så länge han klockrent sa att han hade de rätta vär-
deringen.
 
Det sågs också som ett problem att han ville anfalla Israel med stridsflyg, men vem vill
inte det i det socialdemokratiska partiet, vi har under många år solidariserat oss med
folket som lider under Hamas.
 
Muslimska Förbundet formulerade sin hemsida lite för tydligt, vilket vi beklagar. Men
genom att Omar Mustafa klockrent sa sig ha de rätta värderingarna kom detta inte att
utgöra något problem, i vart fall inte för oss socialdemokrater.
 
En olycka kommer aldrig ensam sägs det, och det gjorde den inte här heller. Även for-
muleringen om olika rättigheter för män och kvinnor borde man ha varit försiktig med, man
vet aldrig vad som kan komma ut.
 
Nu lyckades vi komma ur denna knipa också genom att Omar Mustafa även här klockrent
hävdade att han delar socialdemokraternas värderingar.
 
Tyvärr blev trycket från näthatare, de som motsätter sig att man hyllar Hitler, för stort för
att vi kunde hantera sitauationen. Vi gav därför Omar en möjlighet att låtsas ändra sina
värderingar, men han ville inte gå med på det.
 
Veronica Palm har länge kämpat sida vid sida med Omar Mustafa och gett honom en platt-
form där han kan verka för judarnas utplåning.
 
Vi ser Veronica Palm som en av våra främsta frontfigurer när det gäller att föra ut de vär-
deringar vi står för och som framför allt Ilmar Repalu arbetat ihärdigt för att de ska få fäste
bland alla antisemiter.
 
Vi får nu dra lärdom av det som skett och inför nästa val till partistyrelsen förbereda oss
bättre. Ilmars inflytande här gör oss trygga med att vi får en med de klockrena värdering-
arna som hyllar Hitler.
 
Judarna ska inte tro att de kommer undan så lätt.
 
Vi tycks tyvärr inte ha nått ut med information på rätt sätt. En del av våra väljare tycks fort-
farande tro att en värdegrund är något man har och står för.
 
Med den inställningen når man inte långt i politiken, en värdegrund är till salu och kan än-
dras när som helst, i vart fall hos oss socialdemokrater.
 
 
 
Vår valberedning ser fram mot nästa klockrena invak
av de rätta värdegrundarna
AR
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
I dag vaknar man upp till en ny SIFO rapport och finner att KD och CP fortfarande
ligger kvar där de hör hemma.
 
Kvar på barrikaderna är nu bara vi ansvarsfulla moderater, och så folkpartiet för-
stås, men de räknas ju inte heller fullt ut.
 
Sammanlagt samlar vi hela 32 mot socialdemokraternas andel på ungefär 34 %.
Som alla förstår medför detta att inget regeringsalternativ står starkare än Alliansens
alternativ och vi kommer att fortsätta att angripa socialdemokraterna på den punkten.
 
34 % kan  aldrig bli mer än 32 % och risken är liten att det ska bli så med hänsyn till
våra exempellösa framgångar i skolan.
 
Annars har det varit lugnt under natten. Lite skottlossning i Spånga men bara ett mord
till följd av detta. Annat var det förr, då skedde ett mord bara var 4 de dag.
 
Omar Mustafas avgång har väckt uppseende. Vi ansvarsfulla moderater förstår inte
detta. Vi hyllade nästan alla Hitler under kriget och nu har vi tagit in Waberi för att
hålla dessa traditioner vid liv.
 
Waberi är ju också en förlängd arm på det framstegsvänlig Muslimska Brödraskapet
och var ordförande före Omar, och bägge vill utplåna Israel.
 
Ska Waberi få sitta kvar, bör ju också Omar få sitta kvar, här har socialdemokraterna
gjort en felbedömning., det förstår vi ju alla.
 
Vi kommer nu att höra med Omar om han vill ingå i vår partistyrelse, för att få över
lite islamister på vår sida. Han kommer säkert att kunna uttala de värdegrunder vi
vill att han ska uttala, och då spelar det ju ingen roll vad han tycker, heller.
 
Vårt grannland har inte förstått det vi förstår, där har man räknat på vad invandringen
kostar. Här har man kommit fram till att en invandrare kostar drygt 4 miljoner och att
detta även gäller arbetskraftsinvandring.
 
Man undrar hur de får ihop sin ekonomi, det vet ju alla att varje utrikesfödd tillför oss
ett nettoöverskot särskild de med en bakgrund som analfabeter.
 
Norge har också räknat på vad invandringen under 2012 kostat för 15 400 asylsökande,
och här underblåser man främlingsfientligheten riktigt ordentlig.
 
Man hävdar att dessa 15 400 kostar samhället ungefär 63 miljarder och här måste man
ha vänt på tecknen och gjort ett plus till ett minus.
 
Kan våra cirka 80 000 asylsökande ge ett betydande överskott kan ju inte 15 400 ge ett
underskott, det begriper ju alla, utom Norge tydligen.
 
Det kan ju tolkas som att det finns skalfördelar med invandringen, desto fler analfabeter
man tar in desto mer tjänar man.
 
I så fall kommer ju centerpartiets mål med minst 30 000 000 utrikesfödda att ge oss en
ekononomi starkare än något kunnat tro.
 
Det begriper väl också alla, utom i Norge förstås.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet          
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trewvlig
dag.
 
 
AE
 
 

MUSLIM VÄRD ATT LYSSNA TILL

Det finns muslimer och det finns muslimer
 
En muslim heter Omar Mustafa, en annan heter Nima Gholan Ali Pour, den först-
nämnde är i likhet med många socialdemokrater extrema antisemiter, medan den
andra avgick ur socialdemokraterna för att han inte är antisemit.
 
Alla läser inte Newsmill, men idag skriver Nama Gholan Ali Pour ett inlägg alla borde
kunna läsa.
 
Det är sällan man läser en så djupgående, analytisk och ändå lättförståelig be-
skrivning av ett problem många inte vill låtsas om.
 
DETTA INLÄGG PÅ NEWSMILL ÄR ETT "MÅSTE" FÖR DE SOM VILL UTVECKLA
SVERIGE I EN ANNAN RIKTNING ÄN ATT FÅ BORT ALLA JUDAR.
 
Kan vi i praktiken omsätta det som skribenten tar upp, vilket är fullt möjligt. får vi ett land
fritt från de motsättningar vissa muslimska extrema rörelser eftersträvar, livligt påhejade
av ett antal partier, både utanför och inom regeringen.
 
För att skribentens utopi ska bli möjligt är det en förutsättning att de mest extrena anti-
semitiska krafterna ur socialdemokraterna och moderaterna flyttar dit de hör hemma.
 
HAMAS
 
Inlägget är alltså ett "måste" för att förstå ett och annat. Bland annat att det muslimer
man ska omfamna och samarbeta med, samtidigt som det finns muslimer man inte ska
omfamna och samarbeta med.
 
 
Dagens tårta till Nima
AE

BÖKIGT I ROSENBAD

Det är bökigt med svin
 
Borås Stad är ju numera en stad där de obegåvade lantisarna, som vi beskrivs av
den begåvade Anna Batra Kinblad, inte vågar gå ut när begåvade invånare från
Stockholm nedlåter sig att sätta sin fot i staden.
 
Nu har då Justitieministern, som Beatrice Ask benämns av någon underlig anledning,
varit i Borås för att lunga de obegåvade lantisarna.
 
Vi får då höra att juridik är bökigt.
 
EN JUSTITIEMINSITER SOM TYCKER ATT JURIDIK ÄR BÖKIGT, KAN HON VARA
JUSTITIEMINISTER PÅ RIKTIGT ?
 
Man kan ju undra.
 
Samtidigt känns det ju befriande för obegåvade lantisar att få bekräftat det vi länge
vetat, vilka det är som bökar.
 
De som bökar brukar ju vanligtsvis hålla till på landet, men tydligen finns det
utrymme för att böka även i Rosenbad.
 
En utrikesminister som tycker att juridik är bökigt, svårt kanske, men bökigt ?
 
Kan det möjligen vara så att även obegåvade lantisar smugit sig in i huvudstaden ?
 
 
Regeringssammanträde
AE

STEFAN LÖFVENS TOMMA SKAL

Det ekar ihåligt i Veronica Palms tomma skal
 
När viss rök, bara viss rök och väldigt liten rök, skingrats efter Omar Mustafas ut-
träde är vi lite klokare än innan.
 
De som har huvudet mer än som prydnad har länge vetat både var Omar Mus-
ta stod och var han står.
 
DE VARS HUVUD I BÄSTA FALL BARA TYCKS UTGÖRA EN PRYDNAD FÖR-
STOD INTE FÖRUT VAD OMAR MUSTAFA STOD FÖR, ELLER VILLE INTE FÖR-
STÅ DET.
 
Är då huvudet ett enda stort hålrum har man inte heller efter avgången förstått vad
han står för och stod för.
 
VERONICA PALMS HUVUD TYCKS VARA ETT ENDA STORT HÅLRUM.
 
Hon har ett stort ansvar för att Omar Mustafa fått använda socialdemokraterna som
plattform för att hylla Hitler och lite annat.
 
Inte ens nu, när viss rök skingrats, förstår detta hålrum det mest elementära.
 
Muslimska förbundets hemsida tar upp de skilda lagligheter som ska gälla för män och
kvinnor. På fråga om detta svarar hålrummet, vars huvudprydnad tycks utgöra ett tomt
skal:
 
DET FINNS SKILDA MENINGAR OM VAD DENNA SKILDA LAGLIGHET BETYDER
OCH VARFÖR MAN VILL HA DEN.
 
HELIGA MARIA, SKILDA MENINGAR.
 
I ett stor tomrum det möjligt att det Inns utrymme för skilda meningar, för något annat tycks
inte finnas.
 
Muslimska förbundet är mycket tydligt med att klargöra vad detta med olika laglighet be-
tyder:
 
DET BETYDER ATT KVINNANS VITTNESMÅL ÄR VÄRT HÄLFTEN AV MANNENS, DET
BETYDER ATT MANNEN SKA ÄRVA MER ÄN KVINNAN OCH DET BETYDER ATT MAN
OCH KVINNA HAR OLIKA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER INOM DET OMRÅDE VI
BRUKAR BENÄMNA ÄKTENSKAPSBALKEN.
 
Har man en delad mening om detta är huvudet ett enda stort skal, såvitt man inte själv tycker
att detta är riktigt och man inte vill tillstå det.
 
Frågan är nu inte var Omar Mustafa står.
 
FRÅGAN ÄR VAR TOMRUMMET VERONICA PALM STÅR.
 
Enligt tomrummet ska det tydligen också råda delade meningar om varför Muslimka Förbun-
det vill ha dessa skilda lagligheter.
 
Muslimska Förbundet är själva mycket tydliga med just varför man vill ha dessa skilda
lagligheter.
 
DET ÄR DÄRFÖR ATT MAN OCH KVINNA INTE ANSES LIKA MYCKET VÄRDA.
 
Har man en dlad mening om detta är också huvudet ett enda stort skal, så vitt man inte själv
tycker att detta är riktigt och man inte vill tillstå det.
 
Frågan är inte heller var Omar Mustafa står.
 
FRÅGAN ÄR VAD VERONICA PALM BÅDE FÖRSTÅR OCH STÅR.
 
Det tomma skalet Veronica Palm är en av socialdemokraternas frontfigurer och tycks i bästa
fall vara försedd med en riktig hönshjärna, förlåt uttrycket. Hon kommer alltså vid ett regerings-
skift att bli tilldelad en viktig ministerost.
 
KANSKE JUSTITIEMINISTER, DÅ KANSE VI FÅR DELADE MENINGAR HURUVIDA MORD
ÄR RIKTIGT ELLER INTE.
 
Att tomskalet har en viktig roll inom socialdemokraterna i dag är illa nog, men att hon, med ett
tomskal på axlarna, skulle bli minister kan inte bedömas på annat sätt:
 
SOM EN REN KATASTROF.
 
Men man blir ändå å något underligt sätt imponerad av detta tomskal och hennes omgivning.
 
ATT KUNNA SKRÄMMA IVÄG BÅDE MUSLIMSKA VÄLJARE OCH ISLAMOFOBER ÄR
INGEN DÅLIG BEDRIFT.
 
Det vill nog till ett tomskal för det.
 
       Undra vem Omar Mustafa är ???
 
AE
 
 

VERONICA PALM OCH HITLER

Mustafaaffären blir alltmer absurd
 
Och så skedde då det som aldrig borde ha skett, Vettvillingen Omar Mustafa,
Veronica Palms egen lille kelegris,, fann för gott att lämna scenen.
 
DET BORDE ALDRIG HA SKETT, FÖR HAN BORDE ALDRIG HA KOMMIT
I NÄRHETEN AV ETT DEMOKRATISKT PARTI.
 
När man hör Veronica Palm undrar man om Omar Mustafa kom i närheten av
ett demokratiskt parti, mycket tyder på att socialdemokraterna är något annat.
 
Mycket har sagts om Omar Mustafa och behöver inte upprepas. Man kan
dock lägga på minnet vissa inslag i hans "värdegrund"
 
HYLLNING AV HITLER OCH FÖRINTELSEN SAMT FÖRSPRÅKANDE AV
FLYGANFALL MOT OCH UTPLÅNING AV ISRAEL.
 
Nu när han lämnat sina poster kan han ju ägna sig åt judeutrotning och hyllning
av Hitler lite mer ostört, en verksamhet som finansiseras av offentliga medel.
 
SKAM ÖVER OMAR MUSTAFA, SKAM ÖVER VERONICA PALM OCH SKAM
ÖVER SVERIGE.
 
Kelgrisens mentor, Veronica Palm, tycks nämligen inte vara speciellt störd av det
som nämns ovan. Hon är mer störd av den islamafobi hon mött de senaste dagar-
na.
 
Det skulle alltså vara islamafobi att man reagerar över att en hyllare av Hitler
blir invald i partistyrelsen.
 
SKAM ÖVER VERONICA PALM.
 
Skamfiguren Veronica Palm är också upprörd över det hat som visats. Om man
nu använder hat i detta sammanhang är det motiverat med hat.
 
DET VAR MOTIVERAT ATT HATA HITLER FÖR ATT HAN DÖDADE MILJONTALS
JUDAR, DET ÄR MOTIVERAT MED HAT MOT OMAR MUSTAFA, SOM HYLLAR
HITLER SOM DÖDADE MILJONTALS JUDAR.
 
OCH DET ÄR MOTIVERAT MED HAT MOT VERONICA PALM MED DEN SYN HON
HAR PÅ OMAR MUSTAFA, SOM HYLLAR HITLER, SOM MÖRDADE MILJONSTALS
JUDAR.
 
Hatar man inte Hitler, hatar man inte Omar Mustafa och hatar man inte den som backar
upp Hitlerhyllaren Omar Mustafa, då är man ett stort problem.
 
VERONICA PALM ÄR ETT STORT PROBLEM FÖR ALLA DE SVENSKAR SOM AN-
SER ATT SVERIGE SKA HÅLLAS RENT FRÅN EXTREMA HYLLARE AV HITLER,
JUDEHATARE OCH NAZISTER.
 
Det duger inte att svamla om värdegrunder, om man har Omar Mustafa som kelgris
och är mer upprörd över att vi blir upprörda över hans inval än över vad Omar sagt och
gjort.
 
Än en gång.
 
SKAM ÖVER VERONICA PALM.
 
Hennes agerande och uttalanden under förspelet till att Omar Mustafa avgick är
mer än en skam, det är en dubbelskam.
 
DUBBELSKAM ÖVER VERONICA PALM.
 
Utifrån denna skamfigurs agerande med knytning till Omar Mustafa under lång tid är det
minst lika motiverat att Veronica Palm lämnar alla poster inom partiet.
 
Ska partiet ha några chanser att utmana Alliansen i valet är det uteslutet att i ledningen ha
skamfigurer, som famnar om och tar till sig Hitlerhyllare, vilket Veronica Palm gjort under
lång tid, in i det sista och även efter det sista.
 
Det visar den grövsta tänkbara omdömeslöshet.
 
SKAM ÖVER ALLA SOM GER PLATTFORMAR FÖR JUDEHATARE OCH HITLERHYL-
LARE.
 
Valberedningens brister i detta avseende lär väl aldrig bli klarlagt, det har aldrig inträffat
och kommer aldrig att inträffa att politiker lägger korten på bordet.
 
Man kommer att mörka allt, som inte bör komma till väljarnas kännedom.
 
MÖJLIGEN KOMMER MAN ATT STRÄCKA SIG SÅ LÅNGT ATT MAN LÄRT SIG NÅGOT
OCH ATT MAN SKA SE ÖVER RUTINER.
 
Men man vet så mycket om de brister som förelegat och de sk värdegrunder som avslöjats
i denna krets, vurmande för Hitlerhyllare mm, att man an göra en rimlig sammanfattning.
 
SKAM ÖVER VALBEREDNINGEN.
 
Stefan Lövfens roll lär väl heller aldrig bli klarlagd. Han har inte tagit avstånd till Omar
Mustafa, han har bett att Omar ska säga att han har en annan värdegrund än han har, och då är allt OK.
 
I den mån Stefan Löfven sagt mer har det varit allmänt svammel om "alla lika värda" och
annat trams.
 
Men han har inte disanserat sig från Omar Mustafa, han har inte kritiserat vad Omar
sagt eller gjort, allt har varit inriktat mot att dölja så mycket som möjligt.
 
Det typen av politiker hörde mer hemma i det land Omar Mustafa vurmade för, att liera sig
med judehatare och Hitlerhyllare för att vinna några röster i invandrartäta områden är inget
annat än en ren skam.
 
SKAM ÅT STEFAN LÖFVEN.
 
Det hävdas att man måste känna tillit till landets politiker, för att ett land ska hållas samman.
Den tillit många har idag till systemet och politikerna har ju inte precis höjts efter detta.
 
ATT MEDBORGARNA SKA BEHÖVA SKÄMMAS ÖVER SINA POLITIKER OCH SITT
LAND ÄR INTE DEN BÄSTA FÖRUTSÄTTNINGEN.
 
Det finns mycket att säga om Omar Mustafa och socialdemokraterna, men i riksdagen sitter
moderaten Waberi. Denna är också en förlängd arm för Muslimska Brödraskapet och är
om möjligt en större vettvilling än Omar Mustafa.
 
Denne har Fredrik Reinfeldt upplåtit en arena där Waberi kan slåss mer framgångsrikt för
islamisering av Sverige, med samma motiv som socialdemokraternas inval av Omar.
 
ETT ANTAL RÖSTER FRÅN INVANDRINGSTÄTA OMRÅDEN ÄR VIKTIGARE ÄN
LANDETS SÄKERHET OCH FORTLEVNAD.
 
SKAM ÖVER MODERATERNA OCH FREDRIK REINFELDT.
 
Även Miljöpartiet fiskar i grumliga vatten med vettvillingen Kaplan i riksdagen. Här är man
dock lite andra motiv, att så snabbt som möjligt få hit så många muslimer som möjligt och
då kan ju Kaplan vara en god början.
 
Och var platsar en vettvilling om inte bland andra vettvillingar.
 
ATT FÖRETRÄDARE FÖR MUSLIMSKA BRÖDRASKAPET SKULLE GES PLATTFOR-
MAR I RIKSDAG MM VAR UTESLUTET BARA FÖR NÅGRA ÅR SEDAN.
 
Nu är det rasism att ha synpunkter på detta.
 
Nu är till och Al Jazeera förundrade över vår migrationspolitk och ska skicka hit ett repor-
tageteam, som följer upp hur alla irakier klarar sig.
 
DETTA SÄGER VÄL ALLT.
 
Och det är våra politiker stolta över.
 
DET SÄGER VÄL MER ÄN ALLT.
 
 
Stommen i den svenska demokratin numera
AE
 
 
 
 
 
 
 

STEFAN LÖVFEN HYLLAR HITLER ?

Socialdemokratins hyllning till Hitler och Förintelsen
 
Spektaklet kring Omar Mustafa tycks nu ha antagit sådana proportioner att världen
knappast skådat ett större spektakel i modern tid.
 
Närmast imbecilla företrädare för partiet hävdar med emfas att man ska sätta
tilltro till en lögnare, som säger att han inte står där han står.
 
Fokus i denna soppa har förflyttats till att diskutera var Omar Mustafa står.
 
Omar Mustafa har aldrig varit otydlig med var han står.
 
DET ÄR EXTREMT OSERIÖSA, NÄRMAST IMBECILLA IDIOTER I PARTILEDNIN-
GEN, MED STEFAN LÖFEN OCH CARIN JÄMTIN I SPETSEN SOM LÅTSAS FÖR-
STÅ ATT MAN INTE FÖRSTÅR VAR OMAR MUSTAFA STÅR.
 
Dessa idioter, som här framstår som närmast totalt imbeciella , tycks tro att man kan
ha två värdegrunder på en gång, en när det passar ett syfte och en annan, när det pas-
sar ett annat syfte.
 
Omar Mustafa har aldrig varit otydlig med var han står, han har tvärtom varit myc-
ket tydlig med var han står.
 
HAN ÄR ANTISEMIT, HAN VILL UTPLÅNA ISRAEL, HAN VILL DÖDA HOMOSEXU-
ELLA, HAN VILL UNDERORDNA KVINNOR I SAMHÄLLET, HAN VILL INFÖRA SHA-
RIA LAGER OCH HAR GÅR MUSLIMSKA BRÖDRASKAPETS ÄRENDEN.
 
Allt  detta står Omar Mustafa för. Men den extremt oseriösa ledningen i socialdemokrater-
na, som här framstår som rent imbecilla, vill inte att Omar ska framstå på det sättet.
 
DE VILL ATT HAN SKA FRAMSTÅ PÅ ETT ANNAT SÄTT OCH BER NU HONOM ATT
SÄGA ATT HAN INTE STÅR DET HAN STÅR FÖR.
 
Fullständigt bisarrt beteende, fullständigt absurt, kompletta idioter tycks ligga bakom denna
strategi.
 
Expressen fullbordar i dag bilden av en socialdemokratisk ledning som är kompletta idioter.
Man refererar här till inlägg på facebook av Omar Mustafa, där galningen skriver.
 
GENOM HISTORIEN HAR ALLAH ÅLAGT ATT JUDARNA SKA STRAFFAS FÖR DERAS
KORRUPTION. SISTA STRAFFET UTFÖRDES AV HITLER, SOM SATTE DEM PÅ PLATS.
 
Detta kompletteras med hyllningar till Hitler och Förintelsen.
 
Och denna galningen väljer man in i partistyrelsen, det bevisar en sak.
 
SOCIALDEMOKRATERNAS LEDNING OCH VALBERDENINGEN ÄR ANTINGEN SVER-
IGES STÖRSTA IDIOTER ELLER OCKSÅ HYLLAR DE HITLER OCH FÖRINTELSEN.
 
Det är bara att välja, men oberoende av vad man kommer fram till är man en ännu större
idiot om man röstar på socialdemokraterna efter detta.
 
Nu har tydligen Hitlerälskaren Stefan Löfven upptäckt att han är trängd och uppmanar
galningen Omar Mustafa att välja vilken värdegrund han ska ha.
 
Välja värdegrund, efter hand det passar, har Stefan Löfven fått hjärnblödning.
 
EN VÄRDEGRUND HAR MAN, DEN PÅSTÅR MAN SIG INTE HA FÖR ATT FÅ SITTA
KVAR I PARTISTYRELSEN.
 
Och Omars värdegrund är kristallklar.
 
JAG HYLLAR HITLER OCH FÖRINTELSEN OCH FÖRINTELSEN VAR ALLAHS
STRAFF PÅ JUDARNA.
 
Nu ska tydligen partistyrelsen och Omar Mustafa ha samma värdegrund för att han
ska stanna kvar i partistyrelsen.
 
OM PARTISTYRELSEN ANSER ATT ALLAH STRAFFADE JUDARNA OCH MAN HYL-
LAR HITLER OCH FÖRINTELSEN, DÅ SKA HAN SITTA KVAR I PARTISTYRELSENS.
 
Annars ska han bort, i går.
 
Expressen har en annan intressant uppgift, hans taxerade inkomst uppgick till 1 500 000:-
På förfrågan varifrån denna inkomst kommer vill han inte svara på varifrån den kommer,
inte heller varför han inte vill tala om varifrån den kommer.
 
DET ÄR NOG BÄST SÅ.
 
´Vi väljare vet varifrån de kommer. Politiker har en förkärlek att vräka pengar på
alla suspekta mångkulturella satsningar.
 
MAN VRÄKER TILL OCH MED UT MER PENGAR TILL HITLERHYLLARE ÄN MAN
VRÄKER UT PENGAR PÅ ÄLDRE OCH SJUKA.
 
Efter detta spektakel kring Omar Mustafa tycks det vara dags att vräka ut något annat.
 
LEDANDE POLITIKER, SOM GÖR SITT YTTERSTA FÖR ATT DRIVA SVERIGE MOT
EN REN KATASTROF.
 
Att Stefan Lövfen skulle vara en del av denna katastrof trodde nog inte många inled-
ningsvis.
 
ATT EN HITLERHYLLARE SKA FÅ VÄLJA VÄRDEGRUND FÖR ATT FÅ VARA MED
I PARTISTYRELSEN.
 
Heliga Maria, frestas man säga.
 
 
Socialdemokraternas nya partistyrelse, bara de klockrent säger att de inte
är vad de är.
AE
 
 
 
 
 

POLITISK ENFALD SATT I SYSTEM

Den ena nollställda regeringen avlöser den andra
 
Just nu har vi en nollställd Alliansregering, innan dess hade vi en nollställd regering
ledd av nollställda socialdemokrater.
 
Tomas Gur skriver till och ifrån ledare i SvD och skriver om nollställda regeringar. Han
beskriver där den långsiktiga hanteringen av sk illegala invandrare.
 
Han skriver där att 1976 fattade en nollställd regering ett så kallat nollställningsbeslut,
som innebar att alla illegala invandrare plötsligt fick amnesti och blev legala för att få
uppehållstillstånd.
 
Detta nollställningsbeslut inspirerade analfabeter från hela världen att i ännu
stridare strömmar strömma till Sverige, för man fick nu veta att en illegal blev
legal, bara man hade lite tålamod.
 
SEDAN DETTA NOLLSTÄLLNINGSBESLUT 1976 HAR NOLLSTÄLLDA REGERIN-
GAR FATTAT YTTERLIGARE  FEM NOLLSTÄLLDA BESLUT, SOM GAV ALLA IL-
LEGALA AMNESTI.
 
Varje nollställningsbeslut medförde en allt ström större ström av analfabeter, en ström
som redan var för stor.
 
MAN VISSTE JU ATT ASYLSKÄLEN INTE SPELADE NÅGON ROLL, FICK MAN
ETT NEJ, GÄLLDE DET BARA ATT HA LITE TÅLAMOD, SÅ FICK MAN AMNESTI.
 
Resultatet ser vi nu, vi har aldrig haft så många illegala i landet, och alla går omkring
och väntar på en amnesti eller nollställning, som det kallas av nollställda regeringar.
 
Ha bara lite tålamod och is i magen, så blir ett nej ett ja.
 
NÄRMAST IMBECILLA IMMIGRATIONSFÖRESPRÅKARE INOM MILJÖPARTIET
OCH CENTERPARTIET UNDERLÄTTAR DENNA PROCESS.
 
Annie Lööf , vår lilla dagsifröken, vill ju förenkla regelsystemet. Tomas Gur har här ett
bra förslag om hur detta kan ske när det gäller nollställning av illegala.
 
Låt riksdagen fatta ett beslut som medför att alla illegala i landet som fått nej
på en asylansökan tre år senare automatiskt får ett beviljat uppehållstillstånd
om de kan hålla sig undan i tre år.
 
Beslutet skulle kunna underlättas om polisen fick instruktioner, som innebar att
de inte fick eftersöka illegala i avvaktan på att dessa under tre år väntar på att bli
legala.
 
LÅTER DET VANSINNIGT ?
 
ABSOLUT INTE, DET LÅTER SOM EN GENIAL IDE JÄMFÖRT MED HUR DET GÅR
TILL IDAG.
 
Annie Lööf kan lägga ett antal förenklingar till protokollet, ett antal myndigheter kan av-
skaffas utan att det märks ett dugg.
 
RESULTATET BLIR DETSAMMA, MED DEN SKILLNADEN ATT MAN INTE BEHÖVER
BELASTA OLIKA MYNDIGHETER MED NOLLSTÄLLNING VART TREDJE ÅR.
 
Ännu enklare blir det ju om man säger ja till alla direkt, är det inte så dagisfröken Annie
Lööf vill ha det ?
 
Kan man inte lösa ett problem kan man ju förenkla det.
 
Visst är Sverige fantastiskt.
 
 
Nollställd
AE
 
 
 
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade statsminister hälsar de flesta välkomna
till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet   
 
 
I dag hälsar jag särskilt Omar Mustafa och Waberi välkomna för deras långvariga
kamp att utplåna alla judar.
 
Det kommer nu fram uppgifter om att Omar på sin Facebook sida hyllat Hitler och
Förintelsen, och en del tycks upprörda över detta. Har man verkligen inget annat
att bli upprörd över, Waberi tycker att Sverige är en ankdamm här och förstår inte
hur vi kan tillåta judar att vistas i landet.
 
När han fått in mer islamister i riksdagen har han lovat se till att vi blir av med alla
dessa judar.
 
Nu har åklagarmyndigheten gått vid sidan av våra instruktioner igen och genomför en
förundersökning mot Örjan Lid, vårt ansvarsfulla kommunalråd i Vallentuna, för att
han tycks ha försnillat över 100 miljoner kronor.
 
När sådant kommer fram blir jag sur på media  
 
Vi minns ju fortfarande korruptionen i Solna i samband med Arena Bygget och vi kän-
ner oss nu tvingade att vidta åtgärder, som får väljarna att bortse från dessa händelser.
 
Vi har därför eftersökt en moderat i Stockholm, som kan tänkas kunna motstå korruption
och som inte ägnar sig åt bedrägerier, men vi har ännu inte lyckats hitta någon.
 
Polisen i Stockholm varnar nu invånarna för så kallat kringresande sällskap, ofta nära
vänner till Maria Leissner och Eric Ullenfån, och som påminner om det ansvarsfulla
kommunalrådet Örjan Lid. Enligt polisen ägnar sig dessa sällskap åt bedrägerier och
polisen omber allmänheten att hänvisa dem till närmaste socialkontor om de påträffas.
 
Som alla känner till har vi planer att se över pensionsreformen. Vår ambition är att den
denna gången ska hålla minst i fem år och vi kommer även denna gången att utforma
systemet som ett pyramidspel.
 
Peter Norman hade i går en intevju där han tog upp frågan om bankernas konkurrens
och menade att denna inte fungerar. Vi ansvarsfulla moderater utgår ifrån att alla väl-
jare inser att denna situation inte kan ha påverkats av den ansvarsfulla Allinasreger-
ingen, vi gör bara så gott vi kan, och det tycks inte räcka, här heller.
 
Peter tog också upp frågan om korruptionen i Telia och såg problemet som en viktig
väckarklocka. Vi har många väckarklockor i regeringskansliet, som ringer för sent,
ofta inte alls.
 
Vi ser dock detta som ett mindre problem, ett sovande folk mår bäst med en sovande
regering.
 
Peter krävde också att alla bolag därför måste ägna sig åt hållbarhetsfrågor.
 
Hållbarhetskrav och hållbarhetsfrågor låter fint, vi överväger nu att säga dessa ord
i anslutning till att vi säger att vi tar ansvar för landet, alltid kan det lura någon.
 
Som en försöksverksamhet kommer nu Peter Norman att kräva att alla inom Rege-
ringskansliet övar sig på att säga hållbarhetskrav och hållbarhet varje gång de till-
talar någon.
 
Man kommer också få instruktioner om att försöka infoga verktyg och verktygslåda
varje gång man säger något.
 
Genom denna försöksverksamhet räknar vi med att kunna driva en ännu hållbarare
och ansvarsfullare politik, även när väckarklockan inte ringt.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet.
 
Och med detta önskar Er ansvarspredikant och hållbarhetspredikant de flesta av Er
en fortsatt trevlig dag.
 
 
AE
 
 
 

MODERATA TJUVAR

Det ena ansvarsfulla trynet ersätter det andra.
 
Så var det dags för ett nytt ansvarsfullt moderat tryne, som tar ansvarsfullt ansvar
för landet.
 
Kommunalrådet Örjan Lid i Vallentuna tar, liksom Fredrik Reinfedlt och alla
andra ansvarsfulla moderater, ansvarsfullt ansvar för landet.
 
MEN DET ANSVARSFULLA KOMMUNALRÅDET ÖRJAN LID TAR INTE BARA
ANSVAR FÖR LANDET, HAR TAR OCKSÅ ANSVAR FÖR SIN OCH SIN HUS-
TRUS EKONOMI.
 
Han tar till och med så mycket ansvar för sin och sin hustrus ekonomi att hustrun
blivit drygt 100 miljoner rikare och skattebetalarna drygt 100 miljoner fattigare.
 
Nu hävdar elaka konspiratörer inom rättsväsendet att det ansvarsfulla kommu-
nalrådet varit lite väl ansvarsfull och inleder en förundersökning.
 
Det ansvarsfulla kommunalrådet säger sig välkomna denna förundersökning, men inte
lika mycket som de 100 miljoner hustrun fått.
 
Anna Batra Kinblad úppges gnugga händerna av förtjusning, ytterligare att ansvarsfullt
moderat kommunalråd i Stockholm som visat att han inte är en obegåvad lantis. Anna
understryker att de ansvarsfulla kommunalråden i Solna i samband med Arena bygget
inte heller var obegåvade lantisar.
 
Sådana rikedomar anser hon vanliga obegåvade lantisar kinte an tillförskansa
sig.
 
Även ansvarspredikanten Fredrik Reinfeldt uppges gnugga händerna av för-
tjusning, visserligen hamnade pengarna inte direkt i ett skatteparadis, men
det är ju inte för sent för detta ännu.
 
Ansvarspredikanten uppges också stolt ha framför att denna privatisering av offent-
liga medel visar på moderaternas kraftfulla styre.
 
100 miljoner i privatisering på ett bräde, det är mycket pengar det, menar an-
svarspredikanten och ansluter sig till Anna Batra Kinblad.
 
DETTA KLARAR INTE OBEGÅVADE LANTISAR OCH ANDRA  MENTALT HANDI-
KAPPADE MEDBORGARE, DET FÅR TILL ANSVARSFULLA MODERATER FÖR
DETTA.
 
Obegåvad sa Bill
Ansvarsfull var ordet, sa Bull
 
 
Ansvarsfulla moderater i kö
AE
 
 
 
 
 
 
 

HITLERS ANDE VILAR ÖVER RÖRELSEN

Att säga en sak och göra något annat
 
Valet av Omar Mustafa till partiets verkställande utskott har onekligen stuvat om
i många föreställningar.
 
Socialdemokraterna antisemitiska ??
 
Inför detta har partiledning och andra ömsom tigit, ömsom pratat strunt och öm-
som ljugit.
 
Det sipprar nu fram uppgifter som tyder på att valet av Omar Mustafa är nå-
got värre än ett "misstag"
 
UPPGIFTER TYDER NU PÅ ATT DET INTE ÄR ETT MISSTAG UTAN NÅGOT
MYCKET VÄRRE, MYCKET MYCKET VÄRRE.
 
Att vi tack vare Ilmar Repalu haft västvärldens mest omfattande judeförföljelse i
Malmö, har vi vetat i många år, inte bara vi utan hela världen.
 
TRAKASSERIER OCH ÖVERGREPP I MÄNGDER, PÅ ÖPPEN GATA, JUDAR
HAR TVINGATS FLY FRÅN MALMÖ OCH VÄRLDEN HAR FÖRUNDRATS.
 
Från ledningen i socialdemokraterna har föga skett, tyst samtycke tycks ha gällt. I'
den mån man sagt något, har  det sagda inte gett effekt.
 
SOM VANLIGT ALLTSÅ, LITE SVAMMEL OM VÄRDEGRUNDER OCH "ALLA
ÄR LIKA MTCKET VÄRDA" OCH SÅ PÅ JUDARNA IGEN.
 
Med ledningens tysta samtycke, tydligen.
 
Nu sipprar uppgifter fram att stora delar av den så kallade rörelsen i betydande ut-
sträckning stött antesemiten Ilmar Repalu i hans ansträngningar att jaga iväg alla
judar från Malmö.
 
Man har länge vetat att rörelsen rymmer många antisemiter, men så många, det ö-
verraskar. Broderskapsrörelsen uppges här haft ett stort inflytande, och där vet vi
ju att det sedan många år "kryllar" av krafter, som har föga till övers för judar.
 
Det källor nu hävdar är att starka antisemiska krafter i rörelsen vill ha in re-
presentanter, som arbetar i antisemitisk riktning.
 
KÄLLOR MENAR ATT MAN VARIT MEDVETEN OM ATT DET KAN SKRÄMMA
VISSA VÄLJARE, MEN ATT DET GENERERAR FLER VÄLJARE ÅT ANDRA
HÅLLET.
 
Dessa uppgifter uppges nu bygga på att man bedömer att de antisemiska strömnin-
garna i landet är så starka att man vinner fler väljare än man förlorar.
 
En bidragande effekt uppges också vara att man vill locka till sig alla judehatare i
den allt större muslimska gruppen.
 
ANTISEMITISM SOM RENT RÖSTFISKE ALLTSÅ, I SVERIGE ÅRM 2014.
 
Kan detta verkligen stämma, alla ledande i rörelsen svamlar ju om "tydlighet", "värde-
grund" och "allas lika värde" mm.
 
Lite eftertanke här skadar inte. Visserligen var ordet värdegrund inte uppfunnit under
Nazi tiden i Tyskland, men svamlade det gjorde man redan då.
 
Med Hitler, Göring och Goebbels i spetsen, stödda av Gestapo, SS, Hitlerjugend,
lägerchefer, torterare , lägerläkare mm bedyrande man inför en hel värld.
 
SKULLE VI VARA ELAKA MOT JUDARNA, ALDRIG I LIVET, DET ÄR BARA RENA
KONSPIRATIONER.
 
Hur mycket detta svammel var värt fick vi veta senare.
 
Är det då en naturlag, som säger att samma svammel idag skulle vara annorlunda,
knappast.
 
INGEN NORMAL MÄNNISKA ÅKER VÄRLDEN RUNT OCH SKRYTER ÖVER ATT
MAN VILL UTROPA JUDAR.
 
Men vissa gör det, och dit hör Omar Mustafa och hans kompisar runt om i världen. Så
vi behöver inte vänta till något krigsslut för att få reda på hur mycket dagens svammel är
värt.
 
Genom att välja in Omar Mustafa i VU har man  redanvisat vad detta svammel är
värt.
 
INGENTING, INTE MER ÄN HITLERS SVAMMEL.
 
Är de uppgifter som nu sipprar fram lite i taget korrekta, då är läget i Sverige långt värre
än någon kunnat frukta.
 
STÖRRE PARTIER I LANDET LÄGGER IN REN ANTISEMITISM I SIN VERKSAMHET
FÖR ATT LOCKA TILL SIG ANTISEMITER.
 
För att man bedömer att Malmö inte var ett undantag, utan en regel, och att antisemitis-
men i Sverige är så stor att det lönar sig med röstfiske i denna grupp.
 
När man väger de uppgifter, som sipprar fram, ska man inte glömma att antisemitismen
i Sverige under Nazi tiden var ganska så stor.
 
Och det var inte sverigedemokrater, som stod för detta, det var i första hand an-
svarspredikantens parti.
 
ÄR DET NU SÅ ILLA ATT ALLT DETTA LEVER KVAR, MEN I EN ANNAN SKEPNAD,
INOM SOCIALDEMOKRATERNA I STÄLLET FÖR FÖRUTVARANDE HÖGERPARTIET.
 
Stefan Löfven är tyst, mycket tyst, förutom svammel om "värdegrunder".
En del tycker tydligen att Hitler gjorde för lite
AE
 
 

SOCIALDEMOKRATERNAS DUMBOMMAR

Papegojorna styr socialdemokraterna
 
Vem minns inte Bosse Ringholms presskonferens, där han hela tiden satt och
rabblade samma mantra:
 
Jag är en dumbom, jag är en dumbom, jag är en dumbom.
 
Och alla närvarande reportrar gapskrattade och höll med Bosse Ringholm, visst
var han en dumbom.
 
Sedan gjorde man sig av med dumbommen Bosse Ringholm, men tycks ha
skaffat sig nya dumbommar, som kraxar som papegojor.
 
CARIN JÄMTIN, PARTIETS PARTISEKRETERARE, OCH ULF OLSSON, KOMMUN-
STYRELSENS I BORÅS, ÄR TYDLIGEN TVÅ SÅDANA DUMBOMMAR SOM KRA-
XAR SOM RIKTIGA PAPEGOJOR.
 
Affären Omar Mustafa har nu tydligt, synnerligen tydligt, visat att de är papegojor och'
dumbommar.
 
Oberoende av vilka fråga som ställs i denna affär blir svaret:
 
Jag är en dumbom, jag är en dumbom, jag är en dumbom.
 
Nu säger de inte exakt så, utan på varje fråga, oberoende av hur den är formulerad blir
svaret:
 
DET ÄR VIKTIGT ATT HAN ÄR TYDLIG MED VAR HAN STÅR.
 
När man sagt detta 10 gånger, oberoende av hur frågan ställs, då är man väl en dumbom
och papegoja, precis som Bosse Ringholm.
 
ELLER ??
 
Men dumheten stannar inte vid att de är papegojor, den sträcker sig mycket längre.
 
OMAR MUSTAFA HAR UNDER MÅNGA ÅR VARIT MYCKET, MYCKET TYDLIG MED
VAR HAN JUST STÅR.
 
Och han står definitivt inte där han efter kritiken säger sig stå, för att kunna sitta kvar i VU
och kämpa för islam i Sverige.
 
HAN STÅR FÖR ANTESIMITISM, HOMOFOBI, KVINNOFIENTLIGHET, LÖGNER OCH
MYCKET ANNAT SOM INTE HÖR HEMMA I SVERIGE.
 
Det är där han under många år varit väldigt tydlig med var han står. Detta förändras inte
av han nu "klockrent" ljuger om allt detta.
 
Att Carin Jämtin är en papegoja har hon visat tidigare, så det förvånar ingen att hon
nu åter rabblar:
 
Jag är en dumbom, jag är en dumbom och jag är en dumbom.
 
Däremot har Ulf Olsson i svaga ögonblick visat tendenser till att ha vissa seriösa sidor. Det
är synd att hans agerande nu visar att dessa tecken måste ha varit fel.
 
Att välja in Omar Mustafa I VU säger mycket klart var man själv står, och där ska
ingen politiker i ett demokratiskt land stå.
 
Nu pekar visserligen mycket på att Omar Mustafa kuppades in i ett sent skede och att vissa
i valberedningen inte fullt ut hade klart för sig var Omar Mustafa "står".
 
Skulle det vara på det viset är detta ju inget gott betyg åt valberedningen, välja in idioter
som snarast vill anfalla Israel, utan att göra research, som gör att man får vetskap om
det mest elementära.
 
Då säger också alla i valberedningen med enad röst:
 
Jag är en dumbom, jag är en dumbom, jag är en dumbom.
 
Visst, man kan göra fel, det är mänskligt, man kan vara omtöcknad eller full, men när man
kvicknar till och inser vad som hänt, då rabblar man inte.
 
HAN ÄR TYDLIG MED VAR HAN STÅR, HAN ÄR TYDLIG MED VAR HAN STÅR .......
 
precis som Bosse Ringholm
 
jag är en dumbom, jag är en dumbom, jag är en dumbom.
 
Man säger i stället:
 
VI GORDE ETT FELAKIGT VAL.
 
Gör man inte detta är man en sällsam blandning av  antesemit, homofog, kvinnohatare,
Israelhatare och lögnare mm.
 
Förutom att man är en riktig papegoja och en riktig dumbom
 
SAMT EXTREMT OSERIÖS, SÅ OSERIÖS ATT MAN INTE BÖR VISTAS I ETT DEMO-
KRATISKT LAND.
 
Detta förändras inte av att man babblar i en evig runda:
 
Min värdegrund är, min värdegrund är , min värdegrund är......................................................
 
Det är också en variant av :
 
JAG ÄR EN DUMBOM , JAG ÄR EN DUMBOM, JAG ÄR EN DUMBOM.
 
EN VÄRDEGRUND ÄR VÄRD NÅGOT FÖRST DEN DAG DEN BETYDER NÅGOT, EN VÄRDE-
GRUND SKAPAS INTE AV ATT MAN SÄGER SIG GÖRA EN SAK OCH GÖR EN ANNAN.
 
Att rabbla "min värdegrund är att alla är lika mycket värda" i detta sammanhang är inte uttryck
för en värdegrund.
 
DET ÄR UTTRYCK FÖR DEN DJUPASTE ENFALD, I BÄSTA FALL.
'
Omar Mustafa står inte för "alla är lika mycket värda", i hans värld, enligt vad han säger själv
är judar, homosexuella , kvinnor och några andra grupper definitivt inte lika mycket värda.
 
Sedan får dumbommar och papegojor kraxa "klockrent" och "tydlig med var han står"
hur många gånger som helst.
 
Mest tragiskt i denna historia är att socialdemokraterna visar var de just står.
 
Även om de kan ha fel i en viss fråga har man så här länge haft en naiv uppfattning att de
vill väl.
 
DENNA NAIVA UPPFATTNINGEN SKA MAN INTE HA LÄNGRE, SOCIALDEMOKRATERNA
I SVERIGE VILL DEFINITIVT INTE VÄL, VALET AV OMAR MUSTAFA KAN INTE TOLKAS
PÅ ANNAT SÄTT.
 
Socialdemokraternas variant av "alla är lika mycket värda"
AE
 
 
 
 
 
 

DE NYA SOCIALDEMOKRATERNA

Omar Mustafa har tagit över
 
Nu är då islamisten Omar Mustafa invald i socialdemokraternas verkställande utskott,
varifrån den högsta makten utövas.
 
Innan detta inval hade man ju kunnat skoja om att bli invald i maktens finrum, men
det sätter sig nog i halsen efter Omars inval.
 
TERRORRUM ÄR NOG EN BÄTTRE BETECKNING, OM MAN SKA ANVÄNA OMAR
MUSTAFAS EGEN BETECKNING.
 
Om vi utgår ifrån att man är rationell och bara blir invald i VU om man delar socialdemo-
kraternas värderingar, så har ju valet av Omar Mustafa ett stort intresse.
 
OM DESSA VAL INTE ÄR RATIONELLA I DEN MENINGEN ATT LEDAMÖTERNA SKA
DELA PARTIETS VÄRDERINGAR OCH PROGRAM FRAMSTÅR JU ONEKLIGEN VU
I EGENDOMLIG DAGER.
 
Så man måste nog utgå ifrån att man blir bara invald i VU om man delar partiets värderingar,
och vad står då Omar Mustafa för.
 
1)  Han ser Sverige som en koloni i USA
 
     Vi som inte känt till att VU har den uppfattningen har anledning att tacka för informatio-
     nen, vi behöver tydligen inte söka visum mer vid resor till USA
 
2)  Israels Ambassad i Stockholm är en terrorambassad.
    
    Om nu VU har den uppfattningen tycks SÄPO ha gjort ett riktigt dåligt jobb, ska vi verkli-
    gen ha en terrorambassad mitt i Stockholm.
 
3) Sverige ska använda sina JAS plan för att anfalla och utplåna Israel så fort som
    möjligt.
 
    Visserligen tycker också en tredjedel av Malmö detta , och lite suspekt folk på andra håll
     detta också, men är det verkligen så klok politik att föra fram detta så öppet.
     Något skulle ju kunna tro att partiet är antisemtiskt, och det vore ju inte så bra om de fick
     veta detta, bättre att de tror något annat.
 
Genom Omar Mustafas uttalande vet vi var han står, genom invalet i VU vet vi nu lite
bättre var socialdemokraterna står.
 
Valet av Omar Mustafa till VU kommer säkert att få ett antal islamistiska terroristsympatisörer
att rösta på Socialdemokraterna, men i övrigt får man utgå ifrån att effekten blir den motsat-
ta.
 
Att han vill ha död på alla homosexuella kan ju också bli en försvårande faktor, men man får
väl utgå ifrån att han har VU med sig här också, men rösterna från olika HBT grupper bör nog
finna andra vägar.
 
ANNARS ÄR VI PRECIS SÅ MENTALT HANDIKAPPADE SOM FREDRIK REINFELDT
HÄVDAR ATT VI ÄR.
 
En valseger 2014 framstår nu som mycket oroande.
 
SKA OMAR MUSTAFA I SÅ FALL FÅ MED SIG PARTIET PÅ ETT OMEDEBART FLYG-
ANFALL MOT ISRAEL.
 
Man får hoppas att den ansvarsfulla Alliansregeringen lagt ner de sista resterna av försva-
ret då, så att detta inte blir möjligt.
 
Ni finns det blindbockar i socialdemokraterna som definitivt inte vill se detta, heller.
 
Under ett antal år har han just hävdat detta, samt visat tydlig antesemitism.
 
MYCKET TYDLIGT OCH KONSEKVENT I OLIKA SAMMANHANG, HAN HAR VARIT
SOM MAN NU SÄGER KLOCKREN PÅ DESSA PUNKTER.
 
Efter invalet till VU har det stormat lite, om man får uttrycka sig försiktigt, och om det stor-
mar för mycket så kan man ju få lämna VU igen, och det vore ju inte bra.
 
DÅ KAN MAN JU INTE INFÖRA ISLAM I SVERIGE MED VU SOM PLATTFORM
 
Då får man väl vara klockren en gång till, men åt motsatta hållet, och påstå att det som
sagts och gjorts vare sig sagts eller gjorts.
 
Och som muslim får man ju ljuga för otrogna, det står ju i självaste koranen, så det
är ju inte mycket att säga om.
 
MEN ATT DET SKULLE FINNAS SOCIALDEMOKRATER SOM NU ÄR SÅ DUMMA
ATT DE TROR PÅ DETTA NYA KLOCKRENA, DET TRODDE MAN INTE.
 
Och så är det säkert inte.
 
DE VET MYCKET VÄL ATT OMAR MUSTAFA LJUGER OM DET MESTA OCH VÄLJER
OCKSÅ ATT LJUGA INFÖR VÄLJARNA.
 
Kanske läser de också koranen och ser väljarna som otrogna.
 
MAN FÅR HOPPAS ATT SOCIALDEMOKRATERNAS VÄLJARE ÄR OTROGNA EFTER
DETTA OTROLIGT EMBARMERLIGA SPEKTAKEL.
 
Verkställande utskottets nya ansikte, anfall Israel
så fort som möjligt.
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     
 
 
 

FÖRSVARSMINISTERN HAR TALAT

Försvarsministern som inte kunde bli mer än kapten
 
Alliansen försvarspolitik, eller en utebliven sådan, har diskuterats mycket.
 
Bland annat mot bakgrund av Rysslands kraftiga upprustning. Under denna
debatt har den så kallade försvarsministern, för man kan väl inte vara försvars-
minister på riktigt utan försvar, visat anmärkningsvärd respektlöshet mot ÖB
 ett flertal gångar.
 
MAN KAN TILL OCH MED STRÄCKA SIG SÅ LÅNGT ATT HON VARIT DI-
REKT OFÖRKÄMD MOT ÖB.
 
Bedömare menar att denna respektlöshet och hämnden på försvaret, att lägga
ner, det bottnar i komplex.
 
DÅ HON INTE KUNDE BLI MER I FÖRSVARET KUNDE JU HON BLI MER I
ROSENBAD, OCH DÄR KAN MAN JU DÅ HÄMNAS GENOM ATT VARA RE-
SPEKTLÖS.
 
Nu flyttar Ryssland stora resurser av sina försvarskrafter till Nordens närområde,
och detta tycks oroa utbildningsminister Jan Björklund, som tycks kunna oroa sig
här, men inte alltid annars.
 
Men den så kallade försvarsministern, utan försvar, oroar sig inte.
 
HAR MAN INGET ATT OROA SIG MED OROAR MAN SIG INTE.
 
Däremot  tycker den så kallade försvarsministern att förflyttningen av ryska trupper
är ett INTRESSANT BIDRAG.
 
Det fanns sådana som tyckte att tyska transiteringstrupper genom Sverige under
2 VK också var ett INTRESSANT BIDRAG.
 
Hitler tyckte det, Göring tyckte det och många andra tyckte det.
 
MEN NORRMÄNNEN TYCKTE INTE DET VAR ETT INTRESSANT BIDRAG.
 
Att se den ryska upprustningen och förflyttningen av ryska försvarskrafter närmare
Norden som ett INTRESSANT BIDRAG visar en sak väldigt tydligt.
 
VI VÄLJARE SOM ÖNSKAR OSS MÖJLIGHETER ATT VÄRNA VÅR FRIHET
ÄR VÄRDA ETT MER INTRESSANT BIDRAG PÅ FÖRSVARSMINISTERPOS-
TEN.
 
Vårt intressanta bidrag om ryssen kommer.
AE
 
 
 

ENFALD I ROSENBAD

Kan man bara framstå som enfaldig
 
Det är en intressant fråga, kan man framstå som enfaldig utan att vara det ?
 
När det gäller kommentarerna kring "Billströmsaffären" framstod statsministern
som enfaldig.
 
Först får vi höra att Tomas Billström absolut har kvar hans förtroende.
 
SEDAN FÅR VI HÖRA ATT DET TAR LÅNG TID FÖR TOMAS BILLSTRÖM
ATT ÅTERUPPRÄTTA DET FÖRTROENDE HAN TAPPAT.
 
Sällsynt enfaldigt, men kan man låta så enfaldig utan att vara enfaldig, knappast.
 
Det skulle i så fall innebära att Fredrik Reinfeldt utgår ifrån att alla medbor-
gare är så enfaldiga att de inte begriper vad han säger.
 
OCH DET SKULLE JU KUNNA STÄMMA, FÖR VI HAR JU AV ANSVARSPRE-
DIKANTEN FÅTT HÖRA ATT VI ÄR MENTALT HANDIKAPPADE, DET KANSKE
ÄR SAMMA SAK, VEM VET.
 
Men nu tycks enfalden sticka fram igen, denna gång i samband med den korrupta
affären Saab/Pakistan.
 
Man behöver bara snegla på det material som presenteras, så ser man direkt
att affären rymmer både det ena och det andra.
 
BLAND ANNAT MUTOR OCH KORRUPTION, KOPPLAT TILL STORA BELOPP.
 
Vad säger då ansvarspredikanten, som ibland tycks ha en benägenhet att framstå som 
enfaldig, om detta. Jo, nu får vi höra, först är bäst att tillägga:
 
Jag måste utgå ifrån att de regelsystem som finns har följts.
 
Bra, tydligt och betryggande, ingen korruption, inga mutor, fast bara först, för i nästa
andetag får vi höra.
 
HAR REGLERNA INTE FÖLJTS OCH OM DET ÄR FRÅGA OM NÅGOT SOM INTE
ÄR LAGLIGT, DÅ ÄR DET EN FRÅGA FÖR RÄTTSVÄSENDET.
 
Ojojoj då, rättsväsendet kanske då också ska utgå ifrån att regelsystemet följts ?
 
Kan man framstå som så enfaldig flera gångar utan att vara enfaldig ?
 
DET ÄR KNAPPAST TROLIGT.
 
 
Jag förutsätter att jag är en get när jag är en fårskalle
AE

DÖDSSYNDEN GIRIGHET

En samhällsfarlig girighet
 
Till och ifrån blommar debatten upp om hur bonusar ska hanteras och till vilken
nytta de är.
 
Forskningen på detta område är kristallklar.
 
Bonus till de högsta cheferna ger ingen positiv effekt, men riskerar att ska-
pa negativa effekter på lång siKt.
 
Att styrelser och Vd i olika tjänstemannaledda företag har en annan uppfattning är
föga förvånande.
 
DE SER DET SOM EN LÖNEFÖRMÅN ATT DELA UT ANDRAS PENGAR TILL
VARANDRA.
 
Att allt detta är absurt styrks också av att ägarledda företag och tjänstemannaledda
företag hanterar detta olika.
 
I ägarledda företag små bonusar eller inga alls, utan att de går sämre, snarare
tvärtom.
 
I vissa sfärer, av typen Wallenbergsfären där man inte äger bolagen utan i kraft av
rösträttsdifferentiering förvaltar bolagen, tycks man se höga bonusar som ett sätt
att vända VD fokus åt fel håll, företagets intresse får stå tillbaka för förvaltarens makt-
ambitioner.
 
Ibland är motiven till olika program formulerade så att det lockar till skratt.
 
Det är inte alltid bonus är kopplat till framgång och lönsamhet utan man får bonus
i företag, som går med förlust, därför att det är jobbigare att arbeta då.
 
MEN BARA FÖR VD, INTE FÖR DE SOM FÅR sLUTA FÖR ATT DET GÅR DÅLIGT,
FÖR DEM ÄR DET INTE LIKA JOBBIGT.
 
Trots alla absurditeter kring dessa program finns det fortfarande naiva varelser, utan kret-
sen styrelse och VD, som tror att bonusar kan vara bra.
 
Genom bonusprogrammet i BP, där då Svanberg trots protester bland ägarna, fått
fortsatt förtroende, borde insikten ha klarnat även hos dessa.
 
Det finns fyra stora oljebolag i världen ,
AE
ett av dem är BP.
 
Nu ska Svanberg och resten av girgburkarna ha bonus i detta bolag och man har
utformat ett program för hur man ske kunna de dem pengar utan att de har utfört
något.
 
DE SKA NU FÅ BONUS SÅ LÄNGE BP TILLHÖR ETT AV DE FYRA STÖRSTA BO-
LAGEN I VÄRLDEN.
 
Att det bara finns 4 stora bolag är man ganska tyst om i beskrivningen.
 
De som efter detta , utanför kretsen styrelse och VD, fortfarande tycker att bonus-
program för den högsta ledningen bör ta sig en riktig funderar.
 
VAR LIGGER NÄRMASTE MOTTAGNING ?
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet   
 
 
Under det senaste dygnet har lugnet lägrat sig över Stockholm, bara en småbarns-
mamma är mördad. Med den här lugna och avspända utvecklingen kommer antalet
mord bara att tredubblas under 2013.
 
Vår shariavän, koranrektorn Waberi, och jag firade ordentligt igår när vi fick höra att
vi kommer att underhållas med böneutrop i Fittja. Waberi tog sig till och med en öl,
självklart när ingen såg det, för han är ju trogen sharialagarna.
 
Ett  kommunalråd i Jönköping blev under gårdagen nerslagen av fredsvännerna på
vänsterkanten. Jag säger som jag brukar säga när suspekta politiker blir mördade
eller nedslagna.
 
Det är sådant man får räkna med när man har sådana åsikter.
 
Kostnaden för inhyrd personal inom sjukvården har under året bara ökat med 30 %.
Här ser vi hur vår ansvarsfulla politik bär frukt även på detta område. Kostnaden skul-
le ju kunna ha ökat med 100 % redan i år.
 
I går blev det känt att två homosexuella under en promenad i Paris blev nedslagna av
och grovt misshandlade av en muslimsk pöbel. Detta var så grymt att det slogs upp ö-
ver hela världen, utom i Sverige förstås.
 
När vi fick kännedom om detta tog Regeringskansliet kontakt med alla media och tog
upp frågan om tidningsstöd. Efter detta samtal förstod media att det inte var lämpligt
att man skrev att det finns muslimska pöbelhopar som grovt misshandlar homosexu-
ella.
 
Ett tag var vi öppna för att släppa fram denna nyhet, då uppgifter gjorde gällande att
Omar Mustafa fanns med i denna muslimska pöbelhop.
 
Apropå Omar Mustafa så är vi tacksamma för att man valde in honom i partiets verk-
ställande utskott. Själva valde vi ju in Waberi i riksdagen för att kunna genomföra shar-
ia i landet, detta kommer nu att underlättas genom Omars inflytande.
 
Omar och Waberi ligger också nära varandra i andra viktiga frågor, såsom antesemitism
och homofobi. Det tycks bli en hård kamp om de muslimska väljarna 2014.
 
Vi räknar därför med att tillåta böneutrop över hela Stockholm, dock inte i närheten av
min bostad, det skulle bli lite för mycket.
 
Socialdemokraternas utrikespolitik tycks nu bli farlig. Eftersom Omar Mustafa valts in
i VU måste man ju utgå ifrån att han och partiet delar samma uppfattning i olika frågor.
 
Vi tycker det är oroande att man kallar Israels Ambassad för "Terrorambassaden", inte
för uppgiften i sig, men det visar ju lite för tydligt hur antesemitiska vi är i Sverige.
 
Och det vill vi ju inte att alla ska få veta, det är ju därför ju formulerat olika värdegrund-
der, som hävdar att vi inte tycker det vi tycker.
 
Socialdemokraternas förslag, framkastat av Omar Mustafa, att vi ska anfalla Israel med
vårt flygvapen så fort vi kan ,tycker vi är riktigt dåligt.
 
En sådan insats är svår att genomföra då Flygvapnet inte har råd med bensin för en sådan
insats.
 
Annars delar vi Omar Mustafas uppfattning, att Israel ska utplånas så fort som möjligt, annars
hade vi ju inte förlitat oss på Waberi och hans muslimska shariavänner.
 
Vi räknar därför med att kunna komma överens med socialdemokraterna om ett annat sätt
att utplåna Israel, då bensinen inte räcker för flyginsatser.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet   
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
 
AE

EN INKOMPETENT ARBETSMARKNADSMINISTER

Ingående i en ansvarslöshet Alliansregering
 
I går uppträde en inkompetent och ansvarslös arbetsmarknadsminister, Hillevi
Engström, i TV Nyhetsprogram.
 
Hon sa sig vara upprörd över att Arbetsförmedlingen var inkompetent och
inte kunde sköta sina uppgifter.
 
DET ÄR INGET MOT DEN UPPRÖRD MÅNGA AV OSS VÄLJARE KÄNNER
FÖR ATT ARBETSMARKNADSMINISTERN ÄR INKOMPTENT OCH INTE KAN
SKÖTA SINA UPPGIFTER.
 
Nyhetsinslaget handlade då om Arbetsförmedlingens coach satsningar, som har
blivit lika misslyckat, som många andra ogenomtänkta privatiseringar.
 
Det är den ansvarslösa Alliansregeringen, som gett Arbetsförmedlingen upp- draget.
 
MEN INTE BARA DETTA, MAN HAR OCKSÅ UTFORMAT RIKTLINJERNA FÖR
HUR ARBETSFÖRMEDLINGEN SKA SKÖTA DETTA UPPDRAG.
 
Detta uppdrag har lämnats utan den minsta lilla analys över hur det skulle kunna tän-
kas bli. Det enda styrande., och det heliga styrandet, har varit att nu ska halleluja rå-
da även inom detta område.
 
MAN BETER SIG UNGEFÄR SOM PINGSTVÄNNER, ROPAR MAN HALLELULA,
SÅ SKA JESUS UPPENBARA SIG.
 
HÄR ROPAR MAN HALLELUJA I FORM AV EVANGELIET PRIVATISERING OCH
DÅ SKA DEN EVIGA SANNINGEN OCH LYCKAN UPPENBARA SIG I FORM AV
"NÅGOT", MEN INGET VET VAD.
 
Men nu vet vi vad detta evangelium skapar, detta skapar inte välstånd, det skapar
elände i en sällan skådad rad.
 
Hade man inte varit så förblindad i sin överreligiösa blindtro på allt privatiser-
ande, hade man sett detta, också.
 
MEN NU HADE MAN INTE EN ANING OM HUR DET SKULLE GÅ, SOM JAN
BJÖRKLUND BRUKAR SÄGA OM SINA OGENTÄNKTA FÖRSLAG.
 
Men nu har vi inte bara en aning om hur det gick, vi vet hur det gick, det gick rent åt
helsicke, detta också.
 
DET MESTA OGENOMTÄNKTA OCH OKÄNDA BRUKAR GÅ ÅT HELSICKE OM'
MAN INTE GÖR EN KONSEKVENSANALYS.
 
Det är just arbetsmarknadsministern som är ansvarig för att det gått åt helsicke, det
är hon som gett och utformat uppdraget åt Arbetsförmedlingen.
 
Att arbetsförmedlingen i sin tur rakt igenom är inkompetent vet ju alla, och det
borde ju medfört än större ansträngningar att förvissa sig om att det blir rätt,
inte mindre ansträngningar.
 
Nu står alltså Hillevi Engström och är upprörd, och anser sig inte ha ett dugg med detta
att göra, heller, för det är inte mycket hon tycks ha att göra med, när det går fel, och det
gör det ofta.
 
DET ÄR ARBETSFÖRMEDLINGEN DET ÄR FEL PÅ, OCH VISST, DET ÄR DET
OCKSÅ, MEN JUST HÄR LIGGER FELET I FÖRSTA HAND PÅ JUST HILLEVI ENG-
STRÖM.
 
För det är väl ingen ansvarsfull moderat från Månen eller Mars som gett Arbetsförmed-
lingen uppdraget.
 
Nej, just det, det är faktiskt Hillevi Engström som gett Arbetsförmedlingen upp-
draget.
 
Och nu dras samma gamla visa som vanligt, när allt gått snett, det ska kvalitetsäkras,
det ska kontrolleras och det ska certifieras och så lite mer halleluja ovanpå detta.
 
Men det är med coachingen som med tågen, och apoteken, och friskolorna, och
vaktbolagen, och äldrevården, och sjukvården och mycket annat.
 
DET GÅR INTE ATT KONTROLLERA, KVALITETSSÄKRA OCH CERTIFIERA OCH
ROPA HALLELUJA FÖR ATT NÅGOT SOM INTE FUNGERAR SKA FUNGERA.
 
Det fungerar inte ändå, och det vet man i alla andra länder. Där genomför man mot-
svarande liberalisering, om man genomför den, i mindre skala och försiktigare.
 
OCH FRAMFÖR ALLT SLÖSAR MAN INTE BORT SKATTEBETALARNAS PENGAR.
 
Bedömare  utomlands ser med förundran på dessa ansvarsfulla satsningar på riskkapital
och den snällaste bedömningen är att vi genomför en osäker resa mot okänt mål med
hög risk där ingen vet hur det ska sluta.
 
EN MER VANLIG BEDÖMNING ÄR ATT VI ÄR DUMMARE ÄN DE TÅG SOM INTE
GÅR, SOM LÅTER ALLIANSREGERINGEN EXPERIMENTERA PÅ SÅ OSÄKRA
GRUNDER MED VÅRA SAMHÄLLSSYSTEM.
 
Och det är som sagt, det är inte Hillevi Engström och hennes hallelujavänner som är
dummat här.
 
DUMMAST ÄR VI VÄLJARE SOM LÅTER DETTA SKE.
 
 
Arbetsförmedlingens haveri av coachingjobben orsakat av invasion från månen,
i vart fall av Hillevi Engströms upprördhet att döma
AE
 

OMFATTANDE KORRUPTION I SVERIGE

Korruption på hög nivå
 
Så var det dags igen för en ny stor korruptionshärva, denna gång högt upp i makt-
eliten.
 
Vi har nu blivit upplysta om att Exportkeditnämnden haft vänligheten att låna
ut 7 miljarder till Pakistan när SAAB sålde plan med radarutrustning till Paki-
stan.
 
Denna är typen av affärer kan bara förekomma när det föreligger omfattande korrup-
tion på den absolut högsta nivån.
 
ALLA REGERINGAR I SVERIGE HAR SEDAN 2 VK FJÄSKAT FÖR FAMILJEN
WALLENBERG, SOM TACK FÖR ATT FAMILJEN WALLENBERG GJORDE SIG
RIK PÅ ATT FJÄSKA FÖR HITLER, SÅ ATT HITLER KUNDE KRIGA VIDARE.
 
Den typen av korruption på den högsta nivån är för att använda vanlig svenska, nå-
got "alldeles för djävligt" och vi ser många exempel på hur det då gått.
 
Ett sådant exempel är SAAB:s försäljning till Pakistan av dessa plan.
 
Pakistan fick köpa planen, trots att man bedömde att de saknade pengar att betala.
Nu när Pakistan inte tycks kunna betala är det ju Sverige som saknar pengar i stäl-
let.
 
SAAB skulle ju hjälpas till varje pris, man måste ju tacka familjen till varje pris.
 
OCH DÅ FÅR JU EXPORTKEDITNÄMNDEN LÅNA UT PENGAR, SOM MAN INTE
RÄKNAR MED ATT FÅR TILLBAKA, TILL VARJE PRIS.
 
Den här Exportkreditnämnden, som lånar ut våra pengar till varje pris, till och med när
man bedömer att man inte får tillbaks dem, hur ser den ut egentligen ??
 
För beter man sig på det sättet, kan man väl inte se riktig ut, och mycket riktigt, man
ser inte riktig ut.
 
CHEFEN FÖR EXPORTKREDITNÄMNDEN HETER KARIN APELMAN OCH HAR
EN BAKGRUND PÅ ETT VISST BOLAG, GISSA VILKET ??
 
SAAB så klart, och då är det ju självklart att man lånar ut skattepengar som man vet
att man inte får tillbaka, framför allt till SAAB.
 
Men en chef måste väl ha en styrelse, som ser till att allt går rätt till.
 
Det förekommer styrelser, som ser till att allt går rätt till, men inte på Exportkre-
ditnämnden, där har man en styrelse som ser till att mycket inte går rätt till.
 
Som att låna ut pengar man vet att man inte får tillbaka. Och då undrar man hur en sty-
relse kan bete sig på det viset.
 
Jo, en styrelse kan bete sig på det visat om man har en ledamot från ett visst
bolag, gissa vilket ??
 
JUST PRECIS, SAAB VAR RÄTT GISSAT, STYRELSEN HAR SOM LEDAMOT SAAB
FÖRRE VD ÅKE SVENSSON.
 
Självklart lånar man då ut skattepengar som man bedömer att man inte får tillbaka, fram-
för allt till SAAB.
 
Dessa två nu nämnda är ju både jäviga och korrupta, men ansvaret vilar inte tyngst
på dessa två.
 
DESSA TVÅ ÄR BARA JÄVIGA OCH KORRUPTA HANTLANGARE ÅT ÄNNU MER
KORRUPTA PÅ ETT HÖGRE PLAN.
 
Och detta högre korrupta plan är regeringen, som är ansvarig för att det kunnat ske.
 
Det finns nog få exempel på en tydligare form av korruption, men det är det ju
inte korruption ändå.
 
FÖR MINISTRAR I SVERIGE KAN JU INTE VARA KORRUPTA, DE ÄR JU BARA
ANSVARSFULLA, FRÅGA ANSVARSPREDIKANTEN.
 
Eller ?
 
En chefsjurist på SAAB, som vill stoppa affären men blir överkörd av VD, säger väl
allt.
 
VD behöver ju inte heller bekymra sig om något, riskerna tar ju något annan,
och allt det olagliga är ju inget.
 
REGERINGENS FJÄSKANDE INNEBÄR JU ATT MAN SER MELLAN FINGRARNA
PÅ ALLT, TILL VARJE PRIS.
 
 
Ansvariga minsistrar då ? Har de gått lottlösa eller
fjäskar de för familjen gratis ??
AE
 
 
 
 
 
 
 

DET LAGLÖSA SVERIGE

Fixering vid girighet
 
Alliansregeringen har under sina sju år vid makten lyckats förändra landet i grunden
på många olika sätt.
 
En tydlig förändring är att man släppt loss alla krafter i ett fundamentalistiskt
experiment.
 
DÄR DET NU SKAPATS EN KULTUR, DÄR ALLT GÅR UT PÅ ATT ROFFA ÅT
SIG SÅ MYCKET SOM MÖJLIGT AV ANDRA.
 
Parallellt med denna utveckling har polisen mer eller mindre upphört med sin verk-
samhet.
 
Vi ser nu resultatet.
 
I MÅNGA AVSEENDE ÄR SVERIGE ETT RENT LAGLÖST LAND.
 
I dag kan man ta del av uppgifter om hur vissa banker agerar. Att banker aldrig haft
det minsta samhällsansvar är väl känt, men att man inom vissa banker gått så långt
som man gör är mindre känt.
 
Vissa banker gör stor affär av att man månar om kunderna, när dessa söker bolån.
Kunden ska inte få bolån om banken bedömer att kundens ekonomi är bristfällig. Nu
visar det sig att vissa banken, SEB och SBAB, bakom detta inte är det minsta be-
kymrade för kunderna.
 
Man är däremot bekymrad över sin egen ekonomi.
 
MAN ÄR TILL OCH MED SÅ BEKYMRAD ÖVER SIN EGEN EKONOMI ATT MAN
SÄLJER UPPGIFTER OM DESSA KUNDER, VARS EKONOMI INTE MEDGER ATT
TA LÅN, TILL ANDRA KREDITINSTITUT.
 
Och för detta får man lite provision, lite klirr för varje kund som inte kan betala, men
kan betala, bara räntan blir tillräckligt hög.
 
Så att dessa andra långivare kan låna ut till de som inte har råd att ta lån.
 
MEN TILL MINST DEN DUBBLA RÄNTA,
 
Detta sker med den ansvarsfulla Alliansregeringen välsignelse, där den heliga och
extremt fundamentalistiska marknadskrafterna ska tillåtas ta över allt.
 
SERIÖSA BEDÖMARE KALLAR DETTA EN FALIG RESA MOT DET OKÄNDA MED
STORE RISKER, MEDAN ALLIANSREGERINGEN KALLAR DET FÖR ANSVARS-
FULLT STYRE.
 
För att detta ska fungera skriver vissa banker då avtal med vissa långivare, de kunder
som inte har råd att låna ska ändå få låna.
 
MEN TILL DUBBLA RÄNTAN, FÖR DET HAR DE RÅD TILL.
 
Det fullständigt bisarra i detta framstår i all sin nakenhet när berörda parter motiverar
sitt agerande.
 
Bankerna understryker sitt stora samhällsansvar och menar:
 
DET HÄR ÄR EN SERVICE VI GER DE KUNDER SOM INTE FÅR LÅNA HOS OSS.
 
Kreditgivarna, som ger lån till minst dubbla räntan, vill inte visa mindre samhällsansvar
och menar:
 
VI HJÄLPET DE HUSHÅLL SOM INTE HAR RÅD ATT TA LÅN GENOM ATT GE DEM
DE LÅN DE INTE HAR RÅD.
 
Detta är alltså Sverige i dag.
 
RENA VILDA VÄSTERN, DÄR DET MESTA STYRS AV ALLIANSREGERINGENS EX-
PERIMENTERANDE AV EXTREMA MARKNADSKRAFTER.
 
Den här typen av extrema avarter kan aldrig förekomma i ett samhälle där en regering
känner ansvar för utvecklingen.
 
DET KAN BARA FÖREKOMMA I ETT LAND DÄR REGERINGEN INTE KÄNNER DET
MINSTA ANSVAR FÖR UTVECKLINGEN.
 
MAN ÖVERLÅTER UTVECKLINGEN TILL DEM, SOM HAR ÄNNU MINDRE ANSVARS-
KÄNSLA ÄN MAN SJÄLV.
 
Om det nu är möjligt.
 
Sverige, år 2013, under en Alliansregering, som släppt alla dårar fria. och vill ha förnyat
mandat,så att alla dårar fortfarande får härja fritt.
 
 
Det är inte bara murar som raseras numera.
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till den ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet. Skolinspektionen rapporterar nu att nästan alla
skolor i Sverige är undermåliga.
 
Jag tar ansvar för alla undermåliga skolor    
 
Under gårdagen beslöt den ansvarsfulla Alliansregeringen att vi skulle bli ännu ansvars-
fullare. I samråd med Miljöpartiet ska vi öka flyktingströmmarna till Sverige. Med nuvaran-
de kommunikationer mellan Danmark och Sverige är det inte möjligt att genomföra den-
an anstormning. Vi kommer därför att sätta in särskilda flyktingfärjor mellan Hälsingborg
och Helsingör, som ska inrikta sig på alla långtradare med insmugglade barn. Tullen kom-
mer också att uppmärksammas på att inte kontrollera dessa rutter.
 
Eric Ullenfån är på förslag att bli chef för denna verksamhet.
 
Det visar sig nu att SSAB:s affärer med Pakistan var förenad med omfattande korruption
och att Exportkreditnämnden genom sina ansvarsfulla lån gjort Sverige mycket fattigare.
 
Den ansvarsfulla Alliansregeringen kommer under dagen att besluta att SAAB:s korruption
inte är korruption, då Exportkeditnämnden är inblandad. Vi kommer också ansvarsfullt att
besluta att de 7 miljarder som nu tycks gå förlorade inte tycks gå förlorade.
 
I går uppträdde vår ansvarsfulla minister Hillevi Engström i TV med anledning av Arbets-
förmedlingens coach satsningar. Hon uppgav här, med all rätt, att hon var upprörd över
de misslyckanden Arbetsförmedlingen gjort sig skyldig till.
 
Vi kommer efter detta att ta upp en diskussion med TV ledningen, då den aktuelle repor-
ten antydde att den ansvarsfulla Alliansregeringen skulle ha någon delaktighet i denna sats-
ning.
 
De riktlinjer Arbetsförmedlingen fått rörande inriktning och utformning av denna satsning har
självklart lämnats av någon annan än den ansvarsfulla Alliansregeringen.
 
Förmodligen är det någon från Månen som gett Arbetsförmedlingen dessa direktiv.
 
 
När man såg detta inslag i TV förstår man varför socialdemokraterna ersatte Ylva Johansson
med Omar Mustafa i verkställande utskottet.
 
Ylva Johansson gjorde gällande att arbetslösheten ökat och ökar för varje dag, vi kommer att
ta upp detta också med TV ledningen.
 
Här har vi ökat sysselsättningen med mängder av instegsjobb, och vi har grillat korv med da-
gisfröken, och så tar Ylva Johansson upp sådana frågor som arbetslösheten.
 
Vi tar bara upp sådana frågor som gynnar oss, och det borde Ylva veta, och dit hör inte frågor
om arbetslösheten.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet.
 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er välkomna till en fortsatt
trevlig dag.
 
AE

SVERIGE ETT LAGLÖST LAND

Laglösheten det normala tillståndet
 
Att vi har världens sämsta polis är väl känt vid det här laget, och av det lär väl också
följa att vi har världens sämsta justitieminister.
 
Ibland blir det lite väl tydligt.
 
Vi har ett maskeringsförbud för att inte skapa upplopp mm. Om då grupper uppträder
maskerade bör man ju rimligen ingripa, så att maskeringen upphör.
 
Inte i Sverige, inte i Borås, där är det onormala normalt, och det olagliga lagligt.
 
300 personer väller in i en matbutik, maskerade, och sätter igång och käkar kyckling,
sallader mm.
 
Bagdad ?, Mogadishu ?,  Mexico City ? eller kanske Malmö ?
 
Nej Borås och det gäller då fotbollsfantaster.
 
Ordningsvakter, som följer med och säger till personal:
 
"Tar de med sig något så ingrip inte, då vet man inte vad som kan hända".
 
Och var är då polisen undrar man, spelar de innebandy ?
 
Nej, de står vid kassorna och tittar på när maskerade fotbollsvänner käkar kyck-
ling och annat.
 
Då börjar man ju undra om polisen i Borås har någon polischef över huvudtaget , och det
visar sig att man har.
 
Polischefen heter Lena Matthijs och hon tycker inte att polisen ska ingripa.
 
För då kan det bli värre.
 
RÄTTSSAMHÄLLET HAR TOTALHAVERERAT OCH POLISCHEFEN INGRIPER INTE
FÖR ATT DET KAN BLI VÄRRE.
 
Sett i ett större perspektiv kan det inte bli värre, ingen polischef, ingen polis, då kan det
inte bli värre.
 
FÖR DET FINNS INGET VÄRRE ÄN ETT LAGLÖST LAND.
 
Polischefen, som inte är polischef, och polisen, som inte är polis, tycker att andra ska
göra jobbet åt dem.
 
DE GODA KRAFTERNA SKA GÖRA JOBBET ÅT DEM.
 
Nu har vi faktiskt inte en polis för att onda krafter ska bekämpas av goda krafter, man
undrar om polischefen i Borås gått en wodoo wodoo kurs.
 
VI LÄGGER FAKTISKT NER ETT ANTAL MILJARDER PÅ EN POLISORGANISATION
SOM SKA BEKÄMPA DE ONDA KRAFTERNA.
 
Och har man chefer inom denna organisation, vilket uppenbarligen inte Lena Matthijs är
annat än till titeln, går detta faktiskt att stoppa.
 
Och det är nog ganska så lätt att stoppa.
 
DET RÄCKER MED ALL SÄKERHET ATT I FÖRVÄG KLARA UT ATT MASKERING
KOMMER INTE ATT TILLÅTAS OCH STJÄL MAN I BUTIKER BLIR MAN OMHÄNDER-
TAGEN.
 
De flesta i denna gruppering på ungefär 300 personer är med största sannolikhet "normala"
personer, förlåt uttrycket, i den meningen att de i övrigt har ett "normalt liv".
 
Att de uppträder maskerade på detta sättet och beter sig som de gör beror säkert
på en enda sak.
 
DE KÄNNER EN STOR TRYGGHET MED ATT VETA ATT BORÅS INTE HAR EN POLIS-
CHEF OCH ATT STADEN HAR EN POLIS SOM INTE INGRIPER VID BROTT.
 
Har man den vetskapen är det lättare att begå brott, utan den vetskapen begår de flesta
"normala" människor inte brott.
 
DET BORDE POLISCHEFEN, SOM INTE ÄR POLISCHEF, VETA.
 
För oss medborgare känns det ändå tryggt att veta, att polisen någon gång då och då ändå
klarar av att ta några omaskerade fortkörare.
 
För maskerade fortkörare vågar de sig väl knappast på.
 
  Totalhaveri      Jag tar ansvar
 
Och vilket ansvar sen.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 

VÅR KATASTROFALA UTRIKESPOLITIK

Ambassadör visar åter sin enfald
 
Vem minns inte katastrofen i Thailand, som uppenbarade en annan katastrof.
 
Katastrofen Lars Danielsson, som hade ansvar för katastrofhanteringen,
och som själv visade sig vara en katastrof.
 
TOTALT INKOMPETENT, VARE SIG VILLE ELLER KUNDE NÅGOT.
 
Fick vila upp sig lite efter detta, självklart med ön på vår bekostnad.
 
Men när man väl kommit in i dessa kretsar finns det ingen väg ut, hur stor
katastrof man än är.
 
Så man var snäll att på vår bekostnad ge katastrofen Lars Danielsson ett nytt
tungt uppdrag, denna gången ambassadör i Syd Korea.
 
NU  HAR KATASTROFEN LARS DANIELSSON TALAT IGEN.
 
Och nu kommenterar han läget i Nord Korea, och då med formuleringar som är
katastrofalt omdömeslösa.
 
Inte oväntat, en katastrof är en katastrof, även om katastrofen är ambassadör.
 
Nu säger alltså katastrofen:
 
"Jag vill inte förringa det som sker nu i Nord Korea, men det är inte galningar
det handlar om utan personer som är besatta av att hålla sig kvar vid makten
och köttgrytorna så länge som möjligt"
 
Hans erfarenheter från Rosenbad tycks här ha kommit till sin rätt.
 
Men om nu inte galningarna i Nord Korea är galningar, så tycks katastrofen Lars
Danielsson vara en galning.
 
Inte "förringa", om det är något galningen Lars Danielsson nu gör så är det
att "förringa".
 
Genom att påstå att galningarna i Nord Korea ägnar sig åt retorik och att det bara
är luft bakom allt, kan reaktionen bli den rakt motsatta.
 
GENOM ATT HÄVDA ATT DET INTE LIGGER NÅGOT BAKOM RETORIKEN
MÅLAR MAN IN EN GALNING I ETT HÖRN OCH KAN TVINGA FRAM ÅT-
GÄRDER SOM INTE VAR AVSEDDA.
 
Den som säger detta är alltså satt att bevaka vår intressen i Syd Korea och tycks
nu göra det på samma sätt som han bevakade våra intressen i Thailand.
 
Den så kallade tysta diplomatin kritiseras ibland, men kan ibland vara ett klokt val.
Även en katastrof bör kunna begripa att hålla tyst ibland.
 
Och vem ligger då bakom utnämningen av katastrofen Lars Danielsson
 
KATASTROFEN CARL BILDT DEN STÖRSTE AV DEM ALLA.
 
Skapar man katastrofer i Sudan kan man väl skapa lite katastrofer i Korea också.
 
 
 
Ett får är ett får och en katastrof en katastrof,
även om den finns i Syd Korea
AE
 
 
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Mina ansvarsfulla ansträngningar att ta ansvar för landet bär frukt och vi ser detta
varje dag. Under den gångna natten hade bara ett mord, jag säger bara ett mord, och
bara två beskjutningar i Malmö  mot bussar och bara en fastighet med bageri i
Malmö sprängts i luften.
 
Ansvarsfullare styre går inte att uppnå, inte ens i Bagdad eller Mexico City.
 
Gårdagen präglades av förslaget om en pensionsreform och även denna visar vår
ansvarsfullhet. Nu blir det fler äldre som tvingas jobba, och det är bra, för då slipper
vi betala pensioner. Då vi har en omfattande ungdomsarbetslöshet medför detta vis-
serligen att äldre, som arbetar mer ,tränger ut unga, som inte kan komma in på arbets-
marknaden.
 
Man skulle kunna säga att nu jobbar  äldre för fler unga, i stället för att unga ska job-
ba för fler äldre.
 
Det är också bra, det ger möjlighet för oss att tillskjuta Arbetsförmedlingen ytterligare
ett antal miljarder för coach satsningar till de unga, som nu inte kommer in på arbets-
marknaden, för att äldre stannar kvar.
 
Det är ansvarsfullt det.  
 
Uppdrag gransking kommer i kväll att visa hur huliganer infiltrerat AIK styrelse och den
vägen banar fram för ökat våld.
 
Det är bra det, det är nästan lika bra, som när vi moderater sluter Waberi till vår famn,
eller som när socialdemokraternas sluter Omar Mustafa till sin famn, för att bana väg för
ökat islamistiskt våld.
 
Som de flesta känner till tvingades den muslimska friskolan Yasmine till nerläggning, det
känns som ett svårt bakslag, bakom fifflet stod ju ändå muslimer.
 
Något oväntat har det nu visat sig att dessa kulturbeivrare av misstag lagt beslag på ett
antal miljoner för egen del, en del anser det som rent bedrägeri.
 
Krafter var igång för att reda ut detta och väcka åtal, men när Waberi fick reda på detta
blev han arg. Jag fick då order att se till att detta inte skedde, för då skulle inga muslimer
rösta på moderaterna.
 
Jag fick därför ansvarsfullt se till att det inte blev åtal för att de av misstag råkat ta lite pen-
gar, friskolor är ju ändå friskolor, och fritt är fritt.
 
Vi har nu gett Försäkringskassan order att se till att alla bulgarer och rumäner kommer till
Sverige så fort som möjligt genom att de får alla bidrag  det är möjligt ge dem och gärna
lite till.
 
För att möjliggöra dessa satsningar fortsätter vi att dra ner på äldreomsorg och sjukvård.
 
Gripenaffären tycks nu gå i baklås och de svenska skattemedel som skulle gå upp i rök i
Schweitz kan nu komma att gå upp i rök i Sverige, då planen vi själva köper blir mycket
dyrare.
 
Men för den ansvarsfulla Alliansregeringen och Exportkeditnämnden spelar det ingen
roll om det går upp mer skattepengar i rök, vi har mycket att ta av, nu när vi skärt ner
över hela linjen. Kan vi slänga bort ett antal miljarder till Pakistan kan vi väl också slän-
ga bort ett antal miljarder i Scheitz.
 
Det är bra det också.
 
Det kommer nu fram uppgifter om betydande korruption och ekonomisk brottslighet vid
Göteborgs Universitet.
 
Vi tar ansvarsfullt ansvar för den högre utbildningen  
 
Som alla förstår känner jag mig stolt över all den ansvarsfullhet jag visar Er alla, jag hoppas
att detta medför att alla röstar på Waberi och mig i nästa val. Jag riktar här en särskild vädjan
till landets alla muslimer.
 
Visa nu Er tacksamhet , när vi nu slutit Er koranrektor Waberi till vår famn och gett honom en
riksdagsplats där han kan arbeta för att Ni ska få Er sharia.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet.
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig dag.
 
 
AE
 
 
 
 
 

DET VAR EN GÅNG ETT LAND

Den blomstertid som kommer
 
Man måste vara till åren kommen för att känna igen denna text, det är en av de
barbariska inslag i vår kultur vi gjort oss av med.
 
Men det kommer ändå en blomstertid i bygget av det Framtida Sverige, men
inte en blomstertid för svenskar., lika lite som för judar.
 
BLOMSTERTIDEN KOMMER FÖR ANTESEMISKA KRAFTER OCH DÄR FINNS
DET INTE PLATS FÖR MÅNGA SVENSKAR, OCH INTE FÖR NÅGRA JUDAR.
 
Valet av den extreme islamisten och judehataren Omar Mustafa till socialdemokra-
ternas VU borde få raggen att resa sig på alla svenskar.
 
DET ÄR EN REN OCH SKÄR KATASTROF OCH EN FÖROLÄMPLING MOT
ALLT MÄNSKLIGT BETEENDE.
 
Här talar man om nolltolerans om än det ena och än det andra, och så väljer man
in en i VU som vill döda alla judar.
 
Ska man nu tolka socialdemokraternas variant av nolltolerans som att det
inte ska finns några judar i Sverige.
 
Det finns ju faktiskt anledning att ställa sig den frågan.
 
Men även om vi alla svenskar i själ och hjärta är judehatare, och som Ilmar,
Omar och Stefan, vill ta död på allt vad judar heter, borde det ju finnas någon
form av själv självbevarelsedrift..
 
Den nye ledamoten i VU hatar inte bara judar, han hatar också svenskar och
har formulerat sin syn på hur det framtida Sverige ska byggas.
 
Omar Mustafa, invald ledamot i socialdemokraternas VU, har på sitt program något
alla i landet borde ta till sig, och ta till sig detta riktigt ordentligt.
 
DEN EXTREME ISLAMISTEN OMAR MUSTAFA, LEDAMOT I VU ARBETAR
FÖR OCH TYCKER ATT ALLA HÖGA OFFENTLIGA POSTER I SVERIGE SKA
INNEHAS AV MUSLIMER.
 
Den här agendan återspeglar ett antal besvärande omständigheter.
 
DEN ÅTERSPEGLAR RASISM, DEN ÅTERSPEGLAR DISKRIMINERING OCH DEN
ÅTERSPEGLAR RENT SAMHÄLLSOMSTÖRTANDE VERKSAMHET.
 
Den som tar till sig detta och fortfarande anser att det framtida Sverige ska byggas av
socialdemokraternas VU är antingen själva muslimer eller rena vettvillingar.
 
Nu ska vi svenskar alltså, allt enligt ledamoten i VU, inte längre ha rätt att kandi-
dera till höga offentliga poster i landet.
 
Och dessa kompletta vettvillingar finns det alltså andra kompletta vettvillingar som röstar
på.
 
Sodom och Gomorra känns inte längre så avlägset.
 
Sveriges framtida urtima riksdag
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FÖRINTELSEN ÅTERUPPSTÅDD - I SVERIGE

Socialdemokraterna vill utrota alla judar
 
Fram till i dag var man invaggad i någon form av falsk förhoppning.
 
Man trodde, uppenbart helt fel, att socialdemokraten Ilmar Repalu stod för
något partiet inte backade upp.
 
NU VET VI BÄTTRE.
 
Socialdemokraterna backar inte bara upp Ilmar i frågan att begå övergrepp mot
judarna i Malmö.
 
Det verkställande utskottet i socialdemokraterna backar inte bara upp Ilmar
i antisemitismen, antisemitism tycks nu ha blivit partiet officiella linje.
 
PÅ ANNAT SÄTT KAN MAN JU INTE TOLKA INVALET AV DEN EXTREME
ISLAMISTEN I VU.
 
Den extreme islamisten Omar Mustafa är inte vem som helst. Den extrem isla-
misten Omar Mustafa arranger tillställningar i Södermalmsmoskeen som skulle
få Goebbels att bli grön av avund.
 
Svadan i Södermalmsmoskeen överträffar med råge allt Adolf, Goebbels och
hela gänget kunde kläcka ur sig under den vansinniga tiden på 1940 talet.
 
På den tiden var man medveten om att det var vansinnigt och försökte hålla
hemligt att man skulle avrätta alla judar.
 
NU OSAR DET ANNORLUNDA I SÖDERMALMSMOSKEEN, DÅ ÄR DET RUMS-
RENT ATT AVRÄTTA ALLA JUDAR, OCH DET OSAS RIKTIGT ORDENTLIGT
OM DETTA I MOSKEEN VID HÖGTIDLIGA TILLFÄLLEN.
 
För allt detta är den extrem islamisten Omar Mustafa ansvarig.
 
Samme Omar Mustafa har nu valts in i partiets verkställande utskott. Man väl-
jer ju knappast in en känd judehatare i VU, om inte partiet står bakom denna
linje.
 
Så nu vet vi det.
 
SOCIALDEMOKRATISKA PARTIET TYCKS HA ÖVERGÅTT TILL ATT VARA ETT
ÖPPET ANTISEMITISKT PARTI OCH GÅ EFTER LINJEN ATT ALLA JUDAR ÄR
GRISAR OCH ATT ALLA JUDAR SKA DÖDAS.
 
Annars hade man väl knappast valt in Omar Mustafa i VU.
 
Eller ??
 
Samtidigt är det ju bra att man är öppen med sin politik.
 
NÄR NU SOCIALDEMOKRATERNA KOMMER GÅENDE MED SKYLTEN "ARBEIT
MACHT FREI" DÅ VET VI JU HUR VI INTE SKA RÖSTA.
 
Om vi inte är antesemiter och vill döda alla judar, då går vi på Ilmars och Omars linje.
 
Tydlighet är bra.
 
Under 1930 och 1940 var Adolf tydlig.
 
ÅR 2013 I SVERIGE ÄR SOCIALDEMOKRATERNA OCH STEFAN LÖFVEN TYDLIG.
 
Så tydlig att man blir skrämd, är verkligen judarna i Sverige år 2013 inte mer värda än
judarna i Nazi Tyskland under 1940 - talet.
 
Tydligen inte, Omar Mustafa sitter ju i VU.
 
 
Socialdemokraternas nya VU
AE

BORÅS STAD INGER ORO

Fiffel inom Sjuhärads Kommunalförbund
 
Uppgifter lämnad i media angående oegentligheter ger signaler om att allt
inte står rätt till. Den typen av signaler kan oroa eller inte oroa.
 
För seriösa politiker är den typen av signaler oroande.
 
FÖR OSERIÖSA POLITIKER ÄR DEN TYPEN AV SIGNALER INTE ORO-
ANDE, VARFÖR SKULLE DE VARA DET.
 
Tar man inte ansvar och är seriös har man ju ingen anledning att se oegent-
ligheter som oroande signaler.
 
Som framgått är Ulf Olsson och Margareta Lövgren ordförande respektive vice
ordförande i Sjuhärads Kommunalförbund.
 
Båda dessa understryker att det inte är  OROANDE SIGNAL att det begås
oegentligheter inom förbundet.
 
Känner man inte att det är oroande signaler att det förekommer oegentligheter
och omfattande inkompetens inom den organisation man är satt att leda, då
har man själv gett olika signaler.
 
Den ena signalen är att man själv inte är ansvarsfull och seriös, eller mer
frankt uttryckt.
 
MAN STRUNTAR I DET MAN INTE SKA STRUNTA I.
 
Men lite eftertanke ger också andra signaler, riktigt oroande signaler.
 
Både Ulf Olsson och Margareta Lövgren använder uttrycket "vi känner inte
av några oroande signaler" i sin kommunikation med media.
 
Att använda uttrycket på det sätt som skett, två olika individer använder samma
uttryck vi skilda tillfällen. Ett uttryck som inte är det gängse.
 
Detta ger oroande signaler, riktigt oroande signaler.
 
KAN DET MÖJLIGHETEN VARA SÅ ATT DESSA TVÅ PRATAT SIG SAMMAN
FÖR ATT FÖRA MEDIA OCH VÄLJARNA BAKOM LJUSET.
 
Mycket tyder på det, och då är det inte bara oroande signaler.
 
DET ÄR RIKTIGT, RIKTIGT OROANDE.
 
 
Det är inte bara skepp som kan sjunka till botten.
även förtroendet kan sjunka till botten
AE

BORÅS STAD - FIFFLARNAS MECKA

Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson gillar fiffel
 
Sjuhärads Kommunalförbund är på väg att segla upp som ännu en faktor som
visar att Borås Stad är en laglös stad.
 
Ulf Olsson är kommunstyrelsens ordförande och som sådan tillika ordförande
i Sjuhärads Kommunalförbund.
 
Ulf är sålunda en slipad politiker med lång erfaren, men ´har trots detta lyckats
bibehålla en hyfsad bild av sig själv som en seriös politiker.
 
Det tar mycket lång tid att bygga upp ett förtroende, Ulf Olsson har kämpat
hårt länge.
 
DET GÅR FORT ATT RASERA ETT FÖRTROENDE, ULF OLSSON GJORDE
DET PÅ EN DAG.
 
I dag nås vi av uppgifter som visar att svenskar anser att korruptionen är mycket
utbredd i Sverige, mycket mer utbredd än i alla andra Nordiska länder.
 
Som politiker bör man kanske därför vara lite försiktig, när man går i god för
saker man inte har full kontroll över.
 
Vad vet vi om Sjuhärads Kommunalförbund idag ??
 
Vi vet bland annat att ledningen i strid mot egna regler och allmänt gällande
regler attesterar sina egna regler.
 
SÅDANT TYDER REGELMÄSSIGT PÅ ANTINGEN ETT ANMÄRKNINGSVÄRT
OFÖRSTÅNG, MEN ÄR MAN DÅ CHEF, ELLER PÅ ATT MAN DÖLJER NÅGOT.
 
Den här typen av oegentligheter kan aldrig ursäktas med att tiden brister, har man
tid att attestera har man tid att göra det rätt.
 
ÄR DENNA TYP AV OEGENTLIGHETER VERKLIGEN NÅGOT ATT UTTALA
FÖRTROENDE FÖR ??
 
Ulf Olsson, och Margareta Lövgren, tycker det.
 
Man får betydande medel, offentliga sådan, för att driva olika projekt. Enligt
revisorer och i övrigt samstämmiga uppgifter följs dessa projekt ej upp vil-
ket innebär att man inte har en aning om hur det gick.
 
Revisorerna beskriver det som "mycket snack och lite verkstad".
 
Stora summor skattemedel, och ingen bekvämar sig eller bryr sig om hur de
används, ger de något eller inte ?
 
Inget vet.
 
ÄR DENNA TYP AV OINTRESSE, OSERIOSITET OCH INKOMPETENS VERKLI-
GEN NÅGOT ATT UTTALA FÖRTROENDE FÖR ??
 
Ulf Olsson, och Margareta Lövgren, tycker det.
 
Sjuhärads Kommunalförbund har tidigare i olika former drivit utvecklingspro-
jekt.
 
Föregångare till Ulf Olsson har då innehaft samma roll. Dennes insatser då var, om
man uttrycker sig väldigt försiktigt, synnerligen magra, och det mesta slutade i en
ren katastrof.
 
Ska det nu bli en ny repris.
 
UNDER NYA FÖRTROENDEFÖRKLARINGAR FRÅN ANSVARIGA.
 
Det finns vissa inslag i denna historia som borde fått vissa inblandade att tänka till,
och då tänka till riktigt ordentligt.
 
Ulf Olsson och Margareta Lövgren är ordförande respektive vice ordförande i denna
organisation. De har som detta det yttersta ansvaret.
 
När de nu uttalar förtroende för Lena Brännmar uttalar de alltså också förtroende
för sig själva.
 
DET FINNS BARA ETT ORD FÖR DETTA - BEKLÄMMANDE.
 
Revisorer kommer nu att göra en fördjupad gransking, men redan vet vi att vissa allvar-
liga fel begåtts.
 
Att i det läget uttala förtroende för sig själv är inte speciellt seriöst eller begåvat.
 
DET FINNS BARA ETT ORD FÖR DETTA - BEKLÄMMANDE.
 
Men den allvarligaste kritiken ska nog riktas mot att vare sig Ulf Olsson eller Margareta
tycks ha förstått vilka roller de har som förtroende valda.
 
När Lena Brännmar och andra inom organisationen begår fel är det inte deras upp-
gift att försvara dessa mot sina "riktiga" uppdragsgivare.
 
Både Ulf Olsson och Margareta Lövgren har helt andra roller.
 
DE SKA FÖRSVARA SKATTEBETALARNA OCH VÄLJARNA MOT SÅDANA SOM
LENA BRÄNNMAR OCH ANDRA INOM ORGANISATIONEN SOM INTE FÖLJER DE
REGLER SOM GÄLLER.
 
Det är bedrövligt att vare sig Ulf Olsson eller Margareta Lövgren tycks begripa detta.
 
DET FINNS BARA ETT ORD FÖR DETTA - BEKLÄMMANDE.
 
Som sagt, förtroende bygger man upp under en lång period, men raserar fort.
 
IBLAND KAN DET GÅ SÅ FORT SOM EN DAG, OM MAN VÄLJER ATT TA STRID
MOT VÄLJARNA, NÄR MAN SKA FÖRSVARA VÄLJARNA.
 
Som väljare blir man faktiskt ganska så uppgiven.
 
 
När man skiter i väljarna, skiter man också på dem.
AE

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet.   
 
Så hann då verkligheten ikapp oss, hur hårt vi än kämpade emot. För bara något år
sedan lyckades vi lura väljarna att tro att vi inte hade någon korruption i landet.
 
Nu tycks väljarna tro att vi är mer korrupta i Sverige än i alla andra nordiska länder. Vi
hade nog räknat med att medborgarna skulle vara så mentalt handikappade att de in-
te inser vad vi håller på med.
 
Vi får ta tag i detta och se till att inte så mycket kommer fram. Göteborgs Kommun tycks
här ha funnit en bra lösning när det gäller den stora muthärvan.
 
Här har politiker i samråd med revisorer föredömligt råkat slarva bort all dokumentation,
som visat att man är korrupta. På det visat blir ju en stor muthärva en liten muthärva och
vår statistik ser då bättre ut.
 
I Regeringskansliet har vi ännu inte vågat ta det steget, att slänga allt känsligt material,
där har vi begränsat oss till att hemligstämpla allt materiel som kan avslöja alla oegentlig-
heter vi ägnar oss åt.
 
Göteborgs lösning tycks mer trygg, där finns det ju ingen risk att uppgifter läcker ut, vi
kommer nu att tillsätta en erfaren korrupt politiker för att se över hur vi bäst kan tillämpa
Göteborgs föredömliga rutiner.
 
Min gode vän Jan Sundling, med stora erfarenheter av oegentligheter, har tillfrågats om
han vill hjälpa oss med detta. Han har tackat ja under förutsättning att han får betalt för
fyra timmar varje timme han jobbar.
 
Detta är inget större problem, vi är vana vid att betala entreprenörers fakturor med över-
debiterade timmar, bara vi får lite själva förstås.
 
Vi föreslår nu en straffrabatt för kriminella som erkänner sina brott. Tyvärr tycks det finnas
vissa administrativa svårigheter när det gäller att utforma reglerna för detta. Som är väl
känt utgörs ju idag den kriminella grupp till stor del av politiker, och att de skulle kunna er-
känna något är ju uteslutet, de kan ju bara ljuga.
 
Vi ser därför över möjligheterna, så att lögnaktiga politiker kan få straffrabatt utan att erkän-
na. En sådan straffrabatt  ska i så fall förenas med tystnadsplikt vad gäller att inte avslöja
sin kollegor.
 
Vissa delar av socialdemokraternas partikongress föll väl ut, och inom vissa områden tycks
möjligheterna till blocköverskridande överenskommelser ha ökat. Islamisten Omar Mustafa
har ju gjort sig känt för sin ambition att bygga det framtida Sverige enligt moderat förebild.
 
Han eftersträvar ju att invandrare ska ha företräde till alla jobb och framför allt att alla höga
offentliga poster ska tilldelas invandrare, i första hand muslimer.
 
Genom att nu släppa in honom i maktens korridorer ser vi stora möjligheter att enas kring
målet att ta bort alla svenskars inflytande så fort som möjligt. Min gode vän Waberi var
nära att ta en öl när han hörde detta, men så kom han ihåg att han förespråkar sharia.
 
Viss kritik har riktats mot att en våldsvideo i Göteborg finansierats av skattemedel. Här har
bidragen använts för att visa våld mot lokala politiker, och här ser vi avigsidan att svenskar
sitter i dessa positioner.
 
Väljer vi att ge alla dessa positioner till muslimer, så behöver ju andra muslimer inte använda
skattemedel för att mana till våld mot lokala politiker.
 
Här slår man två flugor i en smäll, bort med allt svenskt inflytande samtidigt som man sparar
på offentliga bidrag till våldsfilmer, som inte behövs längre.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet.      
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
 
AE
 

KRIMINALITETEN ESCALERAR I ROSENBAD

Alliansregeringens trolöshet mot väljarna
 
Man tycker ju att en regering ska respektera sina väljare, så tycks inte gälla i
Sverige.
 
Troligen finns det inte ett land i den utvecklade världen där politiker vi-
sat ett större förakt för väljarna än Sverige. Man har ju svårt att ta till sig
en del av det som förekommer i detta avseende.
 
En statsminister som på fullt allvar hävdar att huvuddelen av den svenska be-
folkningen är mentalt handikappad för att man inte tycker som han.
 
Samme statsminsiter, enligt grundlagen skyldig representera alla medborgare,
vägrar att representera vissa som röstar som han inte tycker. Han visar detta
grova förakt, ett direkt brott mot gällande grundlag, genom att inte, som han ut-
trycker, vilja ta i vissa väljare med tång.
 
En moderat gruppledare, en av statsministerns mest förtrogna kollegor, föro-
lämpar huvuddelen av det svenska folket genom att, på fullt allvar, hävda att
alla utanför Stockholm är obegåvade lantisar.
 
Ingen utanför Sverige skulle kunna tro att detta är sant, för där skulle det aldrig
kunna inträffa.
 
Men här kan det inte bara inträffa, vi bryr oss inte.
 
Man tycker då att det inte skulle kunna bli värre.
 
MEN MED EN ALLIANSREGERING, SOM BYGGER SIN MAKT PÅ KRIMINELL
VERKSAMHET KAN DET BLI VÄRRE.
 
MYCKET, MYCKET VÄRRE OCH DET HAR DET BLIVIT, I DAG.
 
I dag visar Alliansregeringen ett ännu större förakt för väljarna, på en nivå som bor-
de vara omöjlig.
 
Under gårdagen avslöjades kriminella nätverk i Rosenbad, knutna till den krimi-
nelle Jan Sundling, ordförande i SJ, och man tycker att detta borde medföra att
man betackar sig för att medverka i dennes kriminalitet.
 
MEN DET GÖR MAN INTE, MAN ANSTRÄNGER SIG I STÄLLET FÖR ATT VISA
SITT FÖRAKT FÖR VÄLJARNA GENOM ATT HÅLLA FAST VID DENNE KRIMI-
NELLE PERSON.
 
Nu vill man att förbrytaren ska fortsätta att jobba åt regeringskansliet, men man ska
hitta andra vägar att plundra skattebetalarna.
 
ETT SVÅRSLAGET REKORD I FÖRAKT FÖR VÄLJARNA.
 
Är det då så säkert att den kriminelle Jan Sundling är kriminell, det är svårt att komma
fram till en annan slutsats.
 
Jan Sundling är då ordförande i SJ styrelse.
 
I SJ regelsystem står väldigt tydligt och klart att ingen ersättning i form av styrelsearvode
får utbetalas till anställda i Regeringskansliet.
 
Jan Sundling var fram till idag anställd i Regeringskansliet. I sin egenskap av ordförande i
SJ Styrelse är han ansvarig för hur reglerna inom SJ utformas. Han har också ansvaret
för att de tillämpas på rätt sätt.
 
Det finns ingen möjlighet till en annan tillämpning än att den kriminelle Jan Sund-
ling inte ska ha arvode som styrelseordförande.
 
I och med att han utformat reglerna, skriver under att de ska gälla, är ansvarig för deras
tillämpning är det fullständigt uteslutet att han inte haft full vetskap om reglerna.
 
Det är också en självklarhet att det är hans "förbannade" skyldighet att känna till vad
gäller.
 
Skulle han detta oaktat inte ha fattat vad som gäller tycks han vara "dummare än de
tåg han ser till inte går".
 
MEN DET KAN HAN JU INTE VARA, FÖR HAN ÄR JU ORDFÖRANDE I SJ STYRELSE
OCH SOM SÅDAN KAN HAN JU INTE VARA HUR DUM SOM HELST.
 
Eller ?
 
Trots all vetskap om vad som gäller, trots hans ansvar för att reglerna ska tillämpas rätt väl-
jer han att ge sig själv och ta emot pengar han inte har rätt att vare sig ge sig själv eller ta e-
mot.
 
UTIFRÅN   GÄLLANDE LAGSTIFTNING BÖR DET VARA ETT SOLKLART FALL AV TRO-
LÖSHET MOT HUVUDMAN.
 
Och då är man väl kriminell.
 
Eller ?? Det kanske inte gäller de i regeringskansliet, som jobbar häcken av sig 2 - 3 dagar i
veckan.
 
Och denne kriminelle Jan Sundling vill alltså Näringsdepartementet ska fortsätta att
plundra skattebetalarna.
 
MEN PÅ ETT ANNAT SÄTT, DÅ DET FÖRRA SÄTTET NU ÄR UPPTÄCKT.
 
GROVT KRIMINELLA VERKSAMMMA I REGERINGSKANSLIET.
 
Går det att tänka sig ett större förakt för väljarna.
 
KNAPPAST.
 
För var dag blir det mer och mer uppenbart vad ansvarspredikanten avser när han rabblar
"jag tar ansvar för landet" och "jag reser runt och lyssnar".
 
SKA MAN ÄGNA SITT LYSSNANDE ÅT KRIMINELLA KAN DET JU VARA ETT GOTT
UTGÅNGSLÄGE ATT VÄLJARNA ÄR MENTALT HANDIKAPPADE.
 
Annars skulle de nog inte acceptera detta monumentala förakt.
 
 
 
 
Rosenbad nästa ?
AE
 
 
 

INSTITUELL OMVÄND RASISM

Rasism som rasism tycker man i Grönköping
 
Kommunalfullmäktige i Grönköping har länge haft planer på att kvotera in
svenskar på alla jobb, så att alla invandrare hålls utanför.
 
Källor gör gällande att man inte vågar ta det steget av rädsla för att
Bengt Westerberg ska resa sig ur soffan.
 
Nu uppger man sig sporrade av fullmäktige i Malmö och går vidare med
dessa planer.
 
Man tycks i Grönköping mena att kan man kvotera och diskriminera
åt ena hållet måste man väl kunna kvotera och diskriminera åt andra
hållet.
 
Man lägger nu fram ett förslag om en sådan kvotering med följande inrikt-
ning.
 
ALLA SVENSKAR I KOMMUNEN SKA FÅ FÖRETRÄDE TILL ALLA
JOBB I KOMMUNEN FÖRE ALLA UTRIKESFÖDDA HELT OBEROENDE
AV UTBILDNING OCH ERFARENHET.
 
Man lägger till en motivering i beslutet som bygger på att man ansluter sig
till Fredrik Reinfeldts, mer allmänt kallad ansvarspredikanten, framtida Byg-
ge av Sverige.
 
JU MINDRE MAN VET OCH JU MINDRE MAN KAN DESTO FORTARE
BYGGS FRAMTIDENS SVERIGE.
 
Obekräftade uppgifter gör gällande att Bengt Westerberg inför denna ra-
tionella logik, som inte någon kan motsäga, inte reste sig ur soffan.
 
HAN FÖLL DÖD NER, DETTA VAR MER ÄN HAN KLARADE, SVENSKAR
LIKA MYCKET VÄRDA SOM UTRIKESFÖDDA ELLER KANSKE ÄNNU MER.
 
Då räcker det  inte med att resa sig ur soffan, då måste man falla ner död.
 
Längst ner på en sida i Grönköpings veckoblad hittar man en förskrämd no-
tis, självklart anonym , hen vill ju kunna gripas av tången.
 
VARFÖR ÄR EN KVOTERING OCH EN DISKRIMINERING BÄTTRE ÄN
EN ANNAN KVOTERING OCH EN ANNAN DISKRIMERING.
 
Frågan har också ställts till ansvarspredikanten, som via pressekreteraren
lämnar det oväntade svaret.
 
VI KOMMENTERAR INTE ENSKILDA ORÄTTVISOR.
 
 
Jag, fårskalle ?????
AE
 

RASISM BLAND POLITIKER I MALMÖ

Grupp ställs mot grupp
 
Vi har hört det till leda:
 
Alla är lika mycket värda.
 
GRUPP FÅR INTE STÄLLAS MOT GRUPP.
 
Men allt det där tramset det gäller inte, det gäller inte alls och skulle det gälla
gäller det bara vissa.
 
DET HAR ALDRIG VARIT TYDLIGARE ÄN NU.
 
Politikerna i Malmö är nu på väg att fatta beslut om kvotring av arbetssökande
till alla offentliga arbeten.
 
Kvoteringen ska innebära att utrikesfödda med lägre utbildning ska få förtur
till arbete framför etniska svenskar med bättre utbildning.
 
Man får nog gå långt tillbaks i historien för att hitta en motsvarighet till diskrimine-
ring. Här ser  vi också rasismens absolut fulaste tryne och man är inte ens det
minsta generad och gör det alldeles öppet.
 
Aldrig har det varit tydligare:
 
ALLA ÄR INTE LIKA MYCKET VÄRDA, UTRIKESFÖDDA ÄR MER VÄRDA ÄN
SVENSKAR, GRUPP STÄLLS MOT GRUPP, SVENSKAR STÄLLS MOT UTRI-
KESFÖDDA.
 
Lagligt är läget nog ganska så klart:
 
Solklart fall av diskriminering och rasism.
 
Ingen kommer dock att protestera mot detta.
 
DET ÄR JU BARA SVENSKAR SOM DRABBAS, OCH DE RÄKNAS JU INTE NU-
MERA.
 
Detta är alltså Alliansregeringens sätt att ansvarsfullt bygga det Framtida Sverige.
 
Man måste vara blindare än en blind för att inte se vilka negativa följder detta
får:
 
DET ENA ÄR ATT MOTSÄTTNINGARNA I LANDET ÖKAR PÅ ETT KATASTRO-
FALT SÄTT.
 
När man gjort sig av med alla svenskar kanske detta är löst.
 
DET ANDRA ÄR DET MOTSATSFÖRHÅÅLANDE DET INNEBÄR ATT BYGGA
ETT KUNSKAPSSAMHÄLLE, SAMTIDIGT SOM MAN PREMIERAR ANALFA-
BETER FRAMFÖR ERFARENHET OCH KUNNIGHET.
 
Det går bara inte ihop.
 
Men som sagt, det som inte är hållbart håller inte i längden.
 
DEN KLART SVENSKFIENTLIGA REGERINGEN TYCKS SATSA PÅ ATT DET HÅL-
LER SÅ LÄNGE ATT DE ALLA KAN LYFTA SINA OBSKYRA PENSIONER.
 
 
Here we come, bered oss arbeten
AE

KRIMINALITETET I ROSENBAD

De Kriminella i Rosenbad finner nya vägar
 
I går avslöjades ju vissa inslag i det kriminella nätverk, som brett ut sig i Rosenbad.
 
Den kriminella Jan Sundling, god vän med den ansvarsfulle ansvarspredikanten, fick
ögonen på sig.
 
Nu har den kriminella Jan Sundling, fortfarande ordförande I SJ för att tågen inte
ska gång, funnit nya vägar på sin kriminella bana.
 
HAN SÄGER NU UPP SIG FRÅN SIN TJÄNST PÅ REGERINGSKANSLIET, DÄR HAN
ENLIGT EGEN UTSAGO ,JOBBAT HÄCKEN AV SIG 2 - 3 DAGAR I VECKAN.
 
Han ska alltså inte länge jobba vare sig ÅT eller FÖR Regeringskansliet.
 
Vi vet ju sedan länge att de kriminella har en stor förmåga att ligga före det rättsliga sys-
temet. Och just dessa kriminella nätverk, Rosenbad och närstående, har utvecklat en viss
teknik för att lura rättssystemet och skattebetalarna.
 
När man inte kan arbeta på ett kriminellt sätt jobbar man alltså på ett annat kriminellt
sätt.
 
MAN ARBETAR INTE KRIMINELLT, MEN MAN ARBETAR ÄNDÅ KRIMINELLT, MEN
I EGET BOLAG.
 
Legalisering plundring av skattebetalarna kallar vissa det, renodlad kriminalitet kallar andra
det.
 
Den kriminelle Jan Sundling har redan ett konsultbolag. Det är ingen vågad gissning att han
fortsätter sin kriminella bana i detta bolag genom att fortsätta göra samma sak och få betalt
fyra gånger för samma sak.
 
Smart tycker säker det kriminella nätverket i Rosenbad, då jobbar han ju vare sig ÅT
eller FÖR oss, då jobbar han ju bara både ÅT och FÖR sig själv.
 
Men fortfarande minst legaliserad plundring av skattebetalarna.
 
Oddsen är ganska goda för att detta inträffar.
 
Man får väl då anta att det kriminella nätverket i Rosenbad återigen skrattar gott.
 
FÖR ATT ÅTERIGEN HA LURAT VÄLJARNA OCH SKATTEBETALARNA.
 
Man tycka att de kriminella i Rosenbad är dumma som provocerar oss så tydligt på det sätt
som sker.
 
Men det är inte de kriminella i Rosenbad som är dummast.
 
Det är vi väljare som är dummast.
 
SOM LÅTER OSS PROVOCERAS SÅ TYDLIGT UTAN ATT REAGERA.
 
 
 
Regeringssammanträde
AE
 
 

MODERATA GAMAR

Moderater lämnar sjuka åldringar i sticket
 
Under Alliansens år  vid makten har vi vant oss vid att mycket blivit mycket
sämre.
 
ELLER INTE FUNGERAR ALLS,SOM ÅLDRINGSVÅRDEN.
 
Mycket av de nya moderaternas ambitioner tycks styras av en direkt fientlig
syn på allt vad människor heter, särskilt inom åldringsvården.
 
I vart fall om de inte är produktiva.
 
UNGEFÄR SOM ADOLF SÅG PÅ EJ PRODUKTIVA I NAZI TYSKLAND,
BORT MED DEM.
 
Moderaten Lotta Wigren i Lidingö anstränger sig hårt för att visa de människo-
fientliga attityderna inom moderaterna.
 
Där har en åldrande kvinna alzheimer och alla är överens om att hon inte
kan ta hand om sig.
 
HON HAR DÄRFÖR EN VISS BEGRÄNSAD HEMTJÄNST, MEN SKA I ÖVRIGT
SKÖTAS AV SIN MAN.
 
Denne är 92 år gammal, själv lite sjuk och säger sig inte orka med någon vård av
sin hustru.
 
Man vill därför ha äldreboende för hustrun , som inte kan ta hand om sig
själv, och där mannen inte orkar ta hand om henne.
 
Moderaten Lotta Wigren uppger att det finns platser, men att kvinnan inte har be-
hov av äldreboende, då hon kan skötas av maken.
 
Sedan måste man sätta sig ner, för annars är risken stor att man faller.
 
LOTTA WIGREN HÄVDAR ALLTSÅ ATT MANNEN SKA SKÖTA HUSTRUN.
 
När hon konfronteras med hans ålder och hälsa blir svaret:
 
Vi tittar inte på ålder, vi tittar på behov.
 
VI TITTAR INTE PÅ ÅLDER, VI TITTAR PÅ BEHOV.
 
Tur i oturen är ju då att den 92 årige mannen, som ska sköta omsorgen, inte är 192
år, för då hade det ju varit ännu svårare.
 
Men ingen plats på äldreboende för hustrun, för åldern tittar man ju inte på.
 
DETTA ÄR ALLTSÅALLIANSREGERINGENS POLITIK INOM ÄLDREOMSOR-
GEN I SVERIGE ÅR 2013.
 
Det kunde lika gärna ha varit i Nazi Tyskland 1940.
 
NÅGOT MER CYNISKT OCH MER MÄNNISKOFIENTLIGT LÄR NOG VARA SVÅRT
ATT HITTA I ETT NÅGOT SÅ NÄR CIVILISERAT LAND.
 
Lotta Wigren tittar inte på ålder, bara behov.
 
Vi väljare tittar inte heller på Lotta Wigrens ålder, vi ser något annat.
 
VI SER EN KOMPLETT IDIOT MED EN MÄNNISKOSYN SOM INTE HÖR HEMMA I
ETT CIVILISERAT LAND.
 
Men hon hör hemma i De Nya Moderaternas Land.
 
 
Häxor, finns det ?
Ja i Lidingö, bland moderaterna
AE
 
 
 

DEN MODERATA ENFALDEN

Dogmer och fundamentalism tar över förstånd
 
Men det förutsätter ju förstås att det finns något att ta över, och i bland blir man
tveksam, mycket tveksam.
 
Finns det verkligen något att ta över ??
 
I dag skriver de enfaldiga moderaterna Anette Carlsson (Borås) och Elisabeth
Avantesson (riksdagen) ett inlägg i Borås Tidning. Skrivningar bygger på ren
fundamentalism och rena dogmer.
 
Och med sådan formuleringar och floskler att man lätt drar slutsatsen
att inget förstånd finns att ta över.
 
Nu finns det ju goda skäl att anta att den enfaldige moderaten Annette Carlsson
är förhållandevis oskyldig. Det mesta pekar väl i den riktningen att hon är en me-
gafon för moderpartiet i Stockholm och att man hittar även detta inlägg i landets
alla tidningar, men med andra porträtt.
 
Bortser man från alla löjliga floskler, som att allt är fantastiskt, det finns möjlighe-
ter och utmaningar och annat dravel, så mynnar allt ut i en dogm.
 
ÄLDRE MÅSTE ARBETA LÄNGRE FÖR ATT VÄLFÄRDEN SKA KUNNA UPP-
RÄTTHÅLLAS.
 
Det är här enfalden visar sig.
 
Sysselsättningen är en given faktor, antalet arbetstillfällen är en given faktor. Det
enda man åstadkommer är en ändrad struktur på sysselsättningen.
 
EN ELLER FLERA ÄLDRE ARBETAR LÄNGRE FÖR ATT EN ELLER FLERA
UNGA INTE SKA KOMMA IN I SYSSELSÄTTNINGEN.
 
Detta är en ren naturlag, så länge vi har en arbetslöshet. Äldre kan bara öka sys-
sättningen då arbetslösheten är ringa eller "0", i annat fall kliver en in och en annan
ut.
 
Det bör ju till och med en enfaldig kunna begripa.
 
Och inte blir det billigare, om det är det man är ute efter. Man må slippa utbetalning
av en pension men får i ställer stå kvar med ersättning till en arbetslös ung. Frågan
är om inte samhällskostnaden på sikt blir högre om den unge inte arbetar, men den
äldre arbetar.
 
Skribenternas dogmer kan därför bara tillämpas i ett samhälle utan arbetslöshet men
inte i det samhälle vi har idag.
 
Och för övrigt är de ju inte lite fräcka heller.
 
Den enfaldiga Elisabeth Svantesson kan ju till en början arbeta för att ta bort sina
egna obskyra möjligheter att slippa arbeta innan hon ger sig på andra.
 
Resonemanget är tillämpbart först det läget arbetsmarknaden tillförs fler arbetstill-
fällen, som inte bekostas av Staten är bäst att tillägga. Vägen dit är lång.
 
Det finns dock andra grunder för att föra resonemanget om att äldre kanske ska be-
redas MÖJLIGHET, inte tvingas,  arbeta längre, och då för sin egen livskvalitet.
 
Men alla sådana diskussioner måste föras utifrån insikten att sysselsättningen
är en given faktor.
 
ETT PLUS ETT KAN ALDRIG BLI TRE.
 
LIKA LITE SOM SAMHÄLLSKOSTNADEN KAN BLI MINDRE FÖR ATT EN ÄLDRE
UTFÖR ETT JOBB  I STÄLLET FÖR EN UNG.
 
Man blir ju riktigt bekymrad för framtiden när ledande politiker, som står för framtida
viktiga beslut, fattar dessa beslut utan den ringaste insikt.
 
De är ju nästan som Jan Björklund allihop, de har inte "en aning" om något.
 
DE FRAMSTÅR JU NÄSTAN SOM ENFALDIGA, MEN SÅ ILLA KAN DET VÄL INTE
VARA ??
 
Eller ??
 
 
Moderaterna gnäggar i Borås Tidning
AE

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av
Er välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet och så lyssnar jag  
 
Dagen har börjat bra på alla sätt , solen värmer redan och Yougovs senaste mätning
ger oss råg i ryggen. Centerpartiet når fantastiska 2, 7% och med denna enastående
framryckning står Alliansens regeringsalternativ  starkare än någonsin.
 
I går blev det känt att min gode vän; Jan Sundling, uppbär fyra löner för ett och sam-
ma arbete. Det var inte meningen att dessa gåvor skulle bli kända.
 
Min gode vän Jan Sundling fick gå in som ordförande i SJ efter Ulf Adelsohn, då den
senare ville att tågen skulle gå. Vi vill inte lägga pengar på att tågen skulle gå och ge-
nom att ge min gode vän ordförandeskapet, och ge honom lite extra gåvor räknar vi
nu med att han är mer följsam än Ulf och ser till att tågen inte går.
 
Gåvorna från skattebetalarna kan sticka i ögonen, men det är en struntsumma jämfört
med de besparingar vi nu kan göra på SJ.
 
Vi är medvetna att gåvorna strider mot lagen, och vi medvetna om att gåvorna i andra
länder skulle ses som muta, men vi har varit förutseende och anpassat lagstiftningen
så att vi kan ge denna typ av mutor utan att någon kan komma åt oss.
 
Vi känner oss trygga med detta och utgår ifrån att Chefen för Riksenheten mot Mutor
är införstådd med vem som tillsätter honom.
 
Skulle ändå man riskera sina karriärer på Riksenheten har vi tryggat vårt handlande
med att Jan Sundling inte jobbar ÅT SJ, han jobbar bara FÖR SJ, det är så vi be-
driver ansvarsfull allianspolitik.
 
Det är inte bara solen som värmer, lite bilbränder i Hammarkullen och en storbrand i
Hälsingborg värmer också, de värmer mitt hjärta.
 
Dessa värmande händelser bekräftar att vår ansvarsfulla arbetskraftsinvandring är på
rätt väg.
 
Just denna miljösatsning var det avgörande för vår ansvarsfulla överenskommelse med
Miljöpartiet. Från deras sida vill man ju göra sig av med alla bilar, och ett snabbare sätt
att åstadkomma detta än att bränna upp dem kom vi inte fram till. Och som alla vet finns
det inte tillräckligt med svenskar, som bränner bilar, utan en ansvarsfull arbetsktaftinvand-
ring är en förutsättning för denna miljösatsning.
 
Malmö tar nu nästa steg mot en tvåstatslösning och beslutar att man ska tillämpa etnisk
kvotering av alla arbetssökande. Tanken är då att man ska hindra svenskar från att få
arbete.
 
Ilmar har lovat mig att gå vidare på den vägen, och inom kort kommer ett strikt förbud att
anställa alla svenskar inom hela Skåne Regionen.
 
Ulf Kristersson gör ett bra jobb och pressar tillbaka alla pensioner så gott det går. Detta
har väckt en viss kritik, men  Ulf har starka argument för att avfärda detta.
 
Han menar då att pensionärerna är medborgare och inte bara ser till sin egen pension här
och nu.
 
Elaka tungor menar här att det är just det vi ansvarsfulla allianspolitiker gör, ser på vår egen
pension här och nu, och att vi då inte skulle vara samhällsmedborgare.
 
Detta är en orättvis kritik, visserligen lägger vi ner alla våra krafter på att få en pension här
och nu, men vi ser längre än andra.
 
Förutom att få pension här och nu ser vi till att få pension även senare, så visst är även vi
Allianspolitiker samhällsmedborgare.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvaret för landet och min pension.  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
 

GROV FÖRSKINGRING I ROSENBAD

Regeringskansliet plundrar skattebetalarna
 
Vi har under de senare åren sett mängder av exempel på hur olika myndigheter
löper amok med offentliga medel.
 
Den ansvarsfulla Alliansregeringen låter dem hållas och hävdar att detta
exempellösa slöseri är ansvarsfullt och kraftfullt alliansstyre.
 
JU MER PENGAR SOM SLÖSASBORT DESTO ANSVARSFULLARE ALLTSÅ.
 
Dagisfröken Annie Lööf har också gjort så gott hon kunnat, hon är ju också ansvars-
full allianspolitiker.
 
OCH I DESSA KRETSAR ÄR DET ANSVARSFULLT ATT SLÖSA MED OFFENT-
LIGA MEDEL.
 
Nu visar det sig att Näringsdepartementet, där dagisfröken är ansvarig, inte bara
ägnar sig åt ansvarsfullt slöseri.
 
MAN ÄGNAR SIG ÅT GROV EKONOMISK BROTTSLIGET.
 
Man delar helt enkelt ut offentliga medel till sådana som inte är berättigade till er-
sättning.
 
Man får väl anta att dessa mottagare blir lättare att hantera på detta sätt.
 
I ANDRA LÄNDER KALLAS SÅDANT KORRUMTION, MEN DET HAR VI JU
INTE I SVERIGE, SÅ DET ÄR VÄL BARA REN OCH SKÄR GROV EKONOMISK
BROTTSLIGHET.
 
Den ekonomiska brottsligheten är ju ofta svår att kartlägga, men ibland lyckas man ge
den ett ansikte.
 
Ett sådant ansikte är Jan Sundling, halvtidsanställd på Regeringskansliet och
ordföranden i ett antal viktiga styrelser i statliga bolag.
 
Andra ansikten i detta kriminella närverk hittar man på Regeringskansliet och
där har statssekreterare Erik Theden gjort sig till talesman för detta kriminella
nätverk.
 
För oss skattebetalare är ju regler till för att hållas, medan kriminella nätverk ser reg-
ler som är något man kringgår i den mån man ser dem.
 
Den kriminelle Jan Sundling har sett reglerna, men valt att kringgå dem.
 
Som halvtidsanställd vid Regeringskansliet ska han definitivt inte ha arvodesersätt-
ning för styrelseuppdrag i statliga bolag.
 
Som alla andra kriminella struntar han i dessa regler och ser till att han får den
ersättning han inte är berättigad.
 
Men han struntar inte bara i reglerna, han försvarar sin kriminella verksamhet med att
han är förmer än andra.
 
Andra som jobbar på Regeringskansliet ska alltså inte ha extra ersättning, men
han ska ha, då han är förmer än andra.
 
Sticker man ut hakan med den typen av argument vill det till att man har starka argu-
ment, och den kriminelle Jan Sundling anser sig ha starka argument.
 
Alla andra, som är mindre viktiga personer, jobbar ÅT Regeringskansliet, men
han, den imposante Jan Sundling, jobbar FÖR Regeringskansliet.
 
OCH NÄR HAN DÅ INTE JOBBAR ÅT REGERINGSKANSLIET UTAN BARA FÖR
MENAR HAN, TYDLIGEN PÅ FULLT ALLVAR, ATT HAN SKA HA DEN ERSÄTT-
NING HAN INTE ÄR BERÄTTIGAD TILL.
 
Genom att föra detta fullständigt absurda resonemang har den kriminelle Jan Sundling
avslöjat sig.
 
Med detta resonemang avslöjar han att han varit medveten om reglerna och att
han brutit mot dem.
 
AV DETTA FÖLJER ATT HAN GJORT SIG SKYLDIG TILL EN KRIMINELL HAND-
LING, ATT TA EMOT PENGAR HAN INTE ÄR BERÄTTIGAD TILL.
 
Och då är man ju kriminell, eller ?
 
Och vilka är det då som delar ut offentliga medel till kriminella, inte helt klarlagt i dag men
statssekreterare Erik Theden har gjort sig till talesman för detta kriminella nätverk.
 
Han medger utan omsvep att reglerna inte medger den ersättning, som utbetalts, men
börjar i samma andedrag föra ett förvirrat resonemang, som bygger på ÅT och FÖR och
MEN och MEN.
 
Sedan en liten pudel, näringsdepartement har ett betydande ansvar för denna kriminella
verksamhet.
 
Detta är alltså den sanna bilden av den ansvarsfulla Alliansregeringen, en ren och
skär kriminell maffia som delar ut offentliga medel till icke berättigade.
 
Sedan undrar man var man hittar en sådan figur som Jan Sundling, för man måste ha letat
länge, många så oseriösa och självgoda lär väl inte gå att hitta, ens i den kriminella världen
 
Med en halvtidstjänst på Regeringskansliet och ordförande i tre mycket viktiga sty-
relser samt ledamot i ett antal andra vill man ju tro  att  det medför mycket arbete.
 
INTE I DEN KRIMINELLA VÄRLDEN, DÄR GÄLLA SNABBA OCH LÄTTFÖRTJÄNTA
PENGAR.
 
Jan Sundling menar här att han har ett bekvämt liv, arbetar lite då och då och det blir väl'
kanske två till tre dagar i veckan.
 
En förbluffad reporter undrar då om man kan sköta allt detta om man arbetar så lite.
 
Man får väl anta att den förbluffade reportern blir än mer förbluffad över svaret Jan
Sundling då ger.
 
JAG JOBBAR HÄCKEN AV MIG.
 
Återigen, var lyckas man hitta sådana figurer, men samtidigt ska man vara tacksam för sva-
ret.
 
Många har ju undrat vad man gör på Regeringskansliet, men nu behöver man inte und-
ra längre.
 
GENOM ATT FÅ FYRDUBBLA ERSÄTTNINGAR FÖR ETT OCH SAMMA ARBETE JOB-
BAR JOBBAR MAN HÄCKEN AV SIG 2 - 3 DAGAR I VECKAN.
 
Det är ju alldeles uppenbart att kriminalitet lönar sig när man har de rätta kontakterna.
 
Ett kriminellt närverk, som styr landet, det är vi nog ganska ensamma om i Europa.
 
DET BÖRJAR NU BLI LITE LÄTTARE ATT FÖRSTÅ DEN PASSIVITET REGERINGEN
VISAR MOT ALLSKÖNS ANNAN GROV KRIMINELL VERKSAMHET.
 
Säg mig vem Du umgås med, så ska jag säga vem Du är
 
VAR DET INTE SÅ DET HETTE ??
 
Och detta kriminella närverk röstar vi väljare fram, frivilligt.
 
Nja det där frivilliga får man väl kanske ställa sig lite tveksam till, lite tänger och lögner
minskar frivilligheten.
 
 
 
Maffialedare i näringsdepartementets kriminella nätverk ?
 
AE
 

BORÅS - VÄRLDENS KREATIVA CENTRA

Bara problem som finns behöver lösas, inte andra
 
Det låter ju ganska så självklart, finns inget problem, finns inget problem att
lösa.
 
Men finns det ett problem, finns det ett problem att lösa, och då finns
ju ett problem.
 
MEN, SOM DET HETER, PROBLEM ÄR JU TILL FÖR ATT LÖSAS OCH DÄR
VISAR BORÅS STAD FRAMFÖTTERNA, IGEN FRESTAS MAN TILLÄGGA.
 
Man visar en kreativitet, som är få förunnat, när det gäller tillämpningen av det
fria skolvalet.
 
Det fria skolvalet är ju omtvistat, en del anser att det ska finnas, en del anser att
det inte ska finnas.
 
Men Borås Stad löser denna kniviga tvistefråga på ett finurligt sätt.
 
DET FRIA SKOLVALET, SOM FINNS, FINNS INTE.
 
I samband med en skolomorganistion har ett antal föräldrar träffat ett fritt skolval
om att deras barn ska gå vid en viss skola.
 
Dessa fria skolval har inte passat skolledningen och som alla vet är ju skol-
ledningen överordnad det fria skolvalet, i vart fall i Borås.
 
SÅ SKOLLEDNINGEN, SOM ENLIGT BORÅS STAD ÄR ÖVERORDNAD DET
FRIA SKOLVALET, LÖSTE DETTA GENOM SIN NÅGOT SÄREGNA KREATI-
VITET.
 
Det fria skolvalet skulle inte gälla, och då fanns det ju inget problem.
 
Fast för de okunniga villfarelser, som tror att det finns ett fritt skolval, finns
det ju fortfarande ett problem.
 
OCH DET ÄR SKOLLEDNINGEN.
 
Hade denna kreativitet varit en engångshändelse hade man ju blivit imponerad av
det hela, men tyvärr så har politiker i Borås Stad skämt bort oss.
 
De är ofta kreativa och löser problem, som finns, genom att hävda att de inte
finns.
 
Förutvarande kommunalrådet Else Marie Lindgren imponerade starkt när hon löste
problemet med hemlösa.
 
28 hemlösa i Borås, allt enligt olika utredningar från Socialstyrelsen, var ett lättlöst
problem.
 
Det var bara att förklara att det inte fanns några hemlösa i Borås.
 
Så skolledningen i Borås har ju tidigare traditioner att leva upp till, problem
med ett fritt skolval som finns, löses lätt som en plätt.
 
DET FINNS INGET FRITT SKOLVAL.
 
Med denna enorma kapacitet och kreativitet förvånas man över att den politiska led-
ningen i Borås envisas med att ständigt diskutera dessa tiggare runt om i staden.
 
Försök i stället leva upp till Else Marie Lindgrens och skolledningens kreativi-
tet.
 
BESTÄM HELT KORT ATT DET FINNS INGA TIGGARE I BORÅS, OCH DÅ FINNS
DET JU INTE HELLER NÅGOT PROBLEM ATT LÖSA.
 
Varför detta vankelmod i denna fråga, när kreativiteten annars är så stor ??
 
 
Visst kan man undra
AE
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet.
 
 
De senaste dagarna har allt kretsat till socialdemokraternas partikongress och det
är skönt den är över. Nu kanske jag åter kan få en uppmärksamhet jag är värd sam-
tidigt som mitt ansvarstagande får möjlighet att träda fram lite mer.
 
Man avslutade tydligen kongressen på ett uppslupet sätt, som om man redan vunnit
valet. Stefan Löfven uppges till och med ha sjungit en snappsvisa och druckit snaps.
 
Den typen av folkligheter håller vi moderater oss för goda för, vi behöver ingen snaps
för att fatta omtöcknade beslut.
 
Partikongressen anklagas för att ha valt en ledning med Stockholmsdominans. Här har
man tydligen inspirerats av vår gruppledare, Anna Batra Kinblad, som bestämt hävdar
att alla utanför Stockholm är obegåvade lantisar.
 
Skolinspektionen har riktat allvarliga anklagelser mot en skola som tillåtit elever att frivil-
ligt besöka en adventsgudstjänst. Oroliga företrädare för muslimska organisationer har
undrat om den typen av förbud nu gäller även besök i moskeer,
 
De har fått lugnande besked i denna fråga, Självklart ska skolorna kunna fortsätta att
göra besök under skoltid i moskeer under fredagsböner.
 
Vi kan ju inte omhulda två religioner samtidigt och här har vi gjort ett tydligt val.
 
Väl inne på detta området noterar vi att många bedömare hävdar att vårt land inte klarar
av den anstormning av flyktingar som nu sker, man tycks tro att vi inte förstår bättre.
 
Men riktigt så dumma är inte ens vi moderater, till och med vi förstår att detta inte håller
i längden. Vi räknar dock med att det ska hålla så länge att vi inte behöver ta ansvar när
det havererar totalt.
 
Denna flykt framåt i tiden ligger till grund för vår verklighetsfrämmande flyktingpolitik.
 
Samtidigt måste den ju finansieras innan den havererar totalt, och vi tvingas därför till
besparingar vi annars kanske inte skulle göra. 
 
Ett sådant område är omsorgen om de äldre, där vi under många år skurit ner antalet
äldreboenden för att frigöra resurser till dyra flyktingboenden. De äldre, som inte klarar
sig själva hemma, får därför nu inget äldreboende.
 
Genom denna reform slipper vi kostnader för äldreboenden samtidigt som vi slipper
kostnader för hemtjänst, då dessa äldre inte klarat sig själva hemma.
 
Läkarförbundet går nu till angrepp mor vår ansvarsfulla organisation av sjukvården. Man
menar här att vi övergett läkekonsten och nu bedriver sjukvårdsproduktion. Vi ser inte
detta som kritik utan en bekräftelse på att våra satsningar är rätt.
 
Med näringslivets erfarenheter som grund ser vi denna reform som bästa vägen att fri-
göra resurser från detta område. Produktionen kommer därför att än mer riktas mot våra
mest lönsamma klienter även i fortsättningen. Sjuka som inte har en given plats inom
produktionen har inte heller någon given plats inom sjukvårdsproduktionen. Möjligen
kan vi tänka oss en konstruktion liknande Samhall, där klienter med nedsatt produk-
tionsförmåga i akuta lägen kan förvaras i sjukhusens soprum och annat.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet   
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
AE

VÄLFÄRD OCH SJÄLVMORDSSTATISTIK

Starka finanser som medecin
 
Vi vet från många rapporter att unga och barn i Sverige har högre andel psykisk
ohälsa än andra jämförbara länder.
 
I dag presenteras uppgifter som visaratt självmorden i Sverige bland barn och unga 
ligger på en högre nivå och ökar fortare än i jämförbara länder.
 
Trots alla mantra om att vi är bäst i världen.
 
MAN SKA KANSKE FRÅGA SIG VAD VI ÄR BÄST PÅ.
 
Vår ansvarsfulla Alliansegering tycks tro att man undviker psykisk ohälsa bland barn
och unga genom att ha starka offentliga finanser och hög tillväxt.
 
I ett land där starka offentliga finanser och en hög tillväxt är viktigare faktorer
än omsorgen om den psykiska hälsan bland barn och unga kan resultatet bara
bli ett.
 
EN REN KATASTROF.
 
Nu är alla inblandade experter förfärade över att självmorden bland barn och unga är
högre än i andra länder och barnombudsmannen ska nu utreda barnen.
 
Må så vara, men det är inte barnen det är fel på, barn och unga begår självmord
för att mycket är fel i deras omgivning.
 
Samma snäva synsätt tillämpas när det dyker upp missförhållanden inom sjukvård, po-
lis,skolan, räddningstjänst och allt annat.
 
Då ska man utreda vad som är fel inom sjukvård, polis,skolan räddningstjänst och
allt annat.
 
Men det är vare sig barnen, de unga, sjukvården, polisen, skolan, räddningstjänsten och
allt annat det är fel på.
 
Allt detta speglar bara samhället i stort.
 
DET ÄR SAMHÄLLET I STORT DET ÄR FEL PÅ OCH SOM MEDFÖR ATT BARN OCH
UNGA BEGÅR SJÄLVMORD OFTARE  I SVERIGE ÄN I ANDRA LÄNDER.
 
Det är alltså samhället i stort som ska utredas, och den första frågan man bör ställa sig i
samband med en sådan utredning är.
 
ÄR VERKLIGEN STARKA OFFENTLIGA FINANSER OCH EN HÖG TILLVÄXT DEN
BÄSTA GARANTIN FÖR EN GOD PSYKISK HÄLSA, INTE BARA BLAND BARN OCH
UNGA, UTAN BLAND ALLA GRUPPER.
 
Att samhället i stort har stora brister i dessa avseenden är ju alldeles självklart, självmords-
statistiken skulle i så fall se annorlunda ut.
 
En ganska så självklar slutsats här blir att det finns väsentliga omgivningsfaktorer
som medför dessa negativa slutsatser.
 
TÄNK OM DET ÄR PÅ DET VISAT ATT VI I PRIMÄRA AVSEENDEN ORGANISERAT
OCH STRUKTURERAT VÅRT SAMHÄLLE I STORT SÅ ATT DETTA GENERERAR
DENNA SJÄLVMORDSSTATISTIK.
 
Då är det ju inte barnen man ska utreda, inte heller skolan och allt det andra.
 
Vi har ju i grunden förändrat vårt samhälle i avseenden som kan tänkas skapa psykisk
hälsa.
 
Vi förnekar vår nationella kultur, vi förnekar våra rötter, vi tar bort våra normer och
med dessa förenad moral och etik.
 
VI ERSÄTTER DETTAI SKOLAN MED PROBLEMBASERAD UNDERVISNING OCH EN
INRIKTNING SOM INNEBÄR ATT ALLA SKA UTVECKLA SIG SJÄLV BÄST DET GÅR.
 
Vi ser resultatet av detta, förutom ökade självmord, föga ansvar för andra, extrem inriktning
på den egna personen, sexuellt tryck i allt lägre åldrar och mycket annat som är en bra gro-
grund för psykisk ohälsa.
 
Tänk om många av de vägval vi gjort, med hänvisning till att vi begriper bättre än alla
andra, leder fel, i så fall är vi illa ute.
 
FÖR DÅ KOMMER PSYKISK OHÄLSA OCH SJÄLVMORD ATT ÖKA ÄNNU MER,FÖR
INGEN LEDANDE POLITIKER I DETTA LANDET KOMMER NÅGONSIN ATT EKÄNNA
ATT VÄGVALEN VARIT FEL.
 
Är man bäst och valt den enda rätta vägen, då är allt rätt och vägen är den rätta.
 
SEDAN FÅR SJÄLVMORDSSTATISTIKEN SÄGA VAD DEN VILL, OCH INGEN KUNDE
RUBBA SVEN DUFVA HELLER.
 
 
Först driver man mig till självmord och sedan får jag inte ens ett riktigt
träd att hänga mig i.
AE

ALLIANSREGERINGENS UTROTNING AV VARGAR

Ett enda stort haveri, det också
 
Under många hundra åren har vi inte haft några större problem med våra vargar.
 
Nu har vi stora egenskapade problem med våra vargar.
 
ORSAKAT AV ATT VI HAR EN ALLIANSREGERING SOM SÄTTER JÄGARES
INTRESSEN FÖRE NATIONELLA INTRESSEN OCH OLIKA LAGAR.
 
Förr höll sig vargarna i sina naturliga revir, precis som fiskar som simmar i vatten,
inte på land.
 
Nu utsätter man vargstammen för stress och försök, att allt detta blir rubbat.
 
Man hittar nu vargar, ofta ensamma stressade vargar, där vargar inte förvän-
tas vara.
 
Vargar beter sig inte längre som vargar.
 
Många stycks vara socialiserade och skyr inte längre människor, det förekommer
till och med att vargar tar sin in på altaner och rövar bort sovande hundar.
 
Och allt detta för att vi har en så kallat ansvarsfull Alliansregering som inte kan skilja
på sitt uppdrag som regering och att gå jägarnas intressen till mötes.
 
Att man ovanpå detta, i sin iver att vara jägarna till lags, bryter mot olika EU direk-
tiv och rovdjurslagar bekymrar uppenbarligen inte dessa förklädda jägarlobby.
 
Sett till hur det blivit, med vargar där de inte ska vara och med ett onormalt beteende,
är det bara att konstatera.
 
VI HAR EN ANSVARSFULL ALLIANSREGERING, SOM INTE KAN HÅLLA ORDNING
PÅ 200 VARGAR.
 
Man får väl nästan vara jägare för att kunna ha tillit att en sådan kretsa kan hålla ordning
på närmare 10 000 000 000 medborgare.
 
Vi som inte är jägare vet ju att de inte kan det, antalet mord, våldtäkter och skott-
lossningar ligger väl i nivå vargpolitiken.
 
Tänk vad fel man ändå kan ha, här trodde man att
det inte skulle kunna bli värre, och så blev det värre
AE
 
 
 
 
 
 
 

DEN MODERATE LEDARGESTALEN

Moderaten Ulrik Nilsson på skämthumör
 
Den kände resenären, moderaten Ulrik Nilsson, skriver ibland skämtsamma
inlägg i Borås Tidning.
 
Oftast har dessa inlägg en sådan karaktär att de utgör vad som brukar benäm-
nas "att göra en Ulrik" . Att göra en "Ulrik" brukar ofta utlösa skratt och dagens inlägg
är inget undantag.
 
Samtidigt kan man i dagens inlägg inte undgå att beundras en smula, en halv-
sida i BT utan att hans livs största kärlek, ackumulatortanken, nämns.
 
Kan kanske i och för sig bero på att Simonsland och Borås Arena nu omnämns i
samma kärleksfulla termer som förr ackumulatortanken.
 
Så nu får vi kanske räkna med trånande kärleksbrev till Simonsland i stället.
 
I dagens inlägg efterlyser moderaten ledarskap i Borås, må så vara att ett sådant
kanske saknas, men kritiken kommer i så fall från något oväntat håll.
 
För det måste väl ändå vara samme moderat Ulrik Nilsson, som besvärat
sin omgivning under olika perioder på olika håll, som Provningsanstalten,
Regionen och Borås Kommun.
 
Innan han tvingas flytta från olika positioner gjorde han sig själv inte precis känd
för att utöva ett föredömligt ledarskap.
 
ÖRONEN UPPGES HA VARIT FÖR SMÅ FÖR ATT KUNNA UTÖVA ETT LEDAR-
SKAP.
 
Så när resenären här efterlyser ledarskap får det väl närmast ses som ett dråpligt
skämt.
 
Förutom ledarskapet menar Ulrik att man visat en snäv syn på vad vi har ett museum
till.
 
Det låter nästan som om Ulrik Nilsson själv var inblandad i denna verksamhet utan
ledarskap, då många uppgifter pekar i den riktningen att hans tidigare framgångar
på olika håll just kan ha förkortats lite på grund av egen "snäv syn".
 
För att ingen ska undgå att moderaten Ulrik gör en "Ulrik" är han angelägen i
inlägget att framlägga sin stora betydelse.
 
SIN MYCKET STORA BETYDELSE.
 
För att ingen ska undgå hans stora betydelse skriver han om Textilmuseet.
 
LÅT MIG GÖRA DET FULLT KLART HUR JAG SER PÅ FUNKTIONEN.
 
Nu är det bara att hoppas att alla inblandade, som herrelöst driver omkring utan Ulrik
Nilssons ledning, fått fullt klart för sig det Ulrik Nilsson säger att de ska ha fullt klart
för sig.
 
Vilken olycka drabbar oss annars inte.
 
 
NI SKA HA FULLT KLART FÖR ER HUR DET ÄR,
Visst, det har vi
AE
 
 

ALLIANSREGERINGENS FÅGLAR

En katastrof är en utmaning
 
Vi är ganska så vana vid att ledande politiker har ett begränsat ordförråd, vissa
upprepas till leda.
 
Nästan som mantra, eller varför bara nästan.
 
Alliansregeringens arbetsmarknadsminister blir utfrågad om ungdomsarbetslöshe-
ten av Aftonbladet.
 
Denna uppgår till 26,4 % och är mycket större än i många jämförbara länder
i Europa,
 
26,4 % är inget annat än en ren och skär katastrof.
 
MED DET SOM ÄR EN KATASTROF FÖR ARBETSLÖSA UNGDOMAR ÄR IN-
GEN KATASTROF FÖR ALLIANSREGERINGENS POLITIKER.
 
Och varför skulle det vara en katastrof för dessa, man har ju genom legaliserad
plundring av skattebetalarna förvissat sig om obskyra pensioner livet ut.
 
För att alla ska förstå att den ansvarsfulla Alliansregeringen inte ser detta som
en katastrof använder man en annan formulering.
 
MAN ANSER ATT KATASTROFEN ÄR EN UTMANING.
 
Och för att alla verkligen ska förstå att man anser att katastrofen inte är en katastrof,
utan en utmaning, använder man ordet utmaning flera gånger.
 
Inte bara två gånger, inte bara tre gånger, inte bara fyra gånger, utan fem gånger.
 
MAN SKULLE JU NÄSTAN KUNNA TRO ATT DET ÄR ETT MANTRA.
 
Med de löner dessa ministrar har, borde man kanske överväga att ersätta dem med
papegojor, de är visserligen också dyra, men utgör en engångskostnad och ägnar sig
inte heller åt legaliserad plundring av ägaren.
 
Men utmaningen, är enligt papegojan, ingen stor utmaning.
 
För enligt papegojan är 26,4 % arbetslösa ingen besvärande omständiget, utan
bara en liten utmaning.
 
FÖR PAPEGOJAN FÖRKLARAR STOLT ATT OM BARA 26,4 % ÄR ARBETSLÖSA,
SÅ ARBETAR JU 73,6 %.
 
Så talar en papegoja, eller är det kanske en förklädd gås ?
 
 
ALLIANSREGERINGENS ARBETSMARKNADSMINISTER
AE

ALLIANSRGERINGENS UNGDOMSARBETSLÖSHET

En katastrof är en utmaning
 
Vi är ganska så vana vid att ledande politiker har ett begränsat ordförråd, vissa
upprepas till leda.
 
Nästan som mantra, eller varför bara nästan.
 
Alliansregeringens arbetsmarknadsminister blir utfrågad om ungdomsarbetslöshe-
ten.
 
Denna uppgår till 26,4 % och är mycket större än i många jämförbara länder
i Europa,
 
26,4 % är inget annat än en ren och skär katastrof.
 
MED DET SOM ÄR EN KATASTROF FÖR ARBETSLÖSA UNGDOMAR ÄR IN-
GEN KATASTROF FÖR ALLIANSREGERINGENS POLITIKER.
 
Och varför skulle det vara en katastrof för dessa, man har ju genom legaliserad
plundring av skattebetalarna förvissat sig om obskyra pensioner livet ut.
 
För att alla ska förstå att den ansvarsfulla Alliansregeringen inte ser detta som
en katastrof använder man en annan formulering.
 
MAN ANSER ATT KATASTROFEN ÄR EN UTMANING.
 
Och för att alla verkligen ska förstå att man anser att katastrofen inte är en katastrof,
utan en utmaning, använder man ordet utmaning flera gånger.
 
Inte bara två gånger, inte bara tre gånger, inte bara fyra gånger, utan fem gånger.
 
MAN SKULLE JU NÄSTAN KUNNA TRO ATT DET ÄR ETT MANTRA.
 
Med de löner dessa ministrar har, borde man kanske överväga att ersätta dem med
papegojor, de är visserligen också dyra, men utgör en engångskostnad och ägnar sig
inte heller åt legaliserad plundring av ägaren.
 
Men utmaningen, är enligt papegojan, ingen stor utmaning.
 
För enligt papegojan är 26,4 % arbetslösa ingen besvärande omständiget, utan
bara en liten utmaning.
 
FÖR PAPEGOJAN FÖRKLARAR STOLT ATT OM BARA 26,4 % ÄR ARBETSLÖSA,
SÅ ARBETAR JU 73,6 %.
 
Så talar en papegoja, eller är det kanske en förklädd gås ?
 
 
ALLIANSREGERINGENS ARBETSMARKNADSMINISTER
AE

SOCIALDEMOKRATER FÖR OSS BAKOM LJUSET

Beslut som inte tål att föras fram
 
Den socialdemokratiska kongressen är ju en stor apparat, och man tycker att par-
terna borde leva upp till detta.
 
Men inte, i vissa avseenden lever man inte upp till någonting.
 
Friskolor är uppenbarligen  inom partiet en stridsfråga, hur långt ska man gå, när det
gäller begränsning av dessas etablering.
 
Nu fattade kongressen en beslut som var tänkt att innebära en kompromiss, som för
stunden skulle tillfredsställa alla, men på sikt ingen.
 
Kommunerna skulle alltså få AVGÖRANDE INFLYTANDE över framtida etable-
ringar.
 
Klart uttalat, konkret utsagt, avgörande är avgörande, det vet vi ju alla, eller ??
 
Tydligen inte de som fattat beslutet.
 
Senare blir både Stefan Löfven och Carin Jämtin intervjuade angående beslutet och ställs
inför frågan.
 
ÄR DET VETO ??
 
Nu visar det sig att dessa två ledande socialdemokrater är två slingrande ormar,som sling-
rar och slingar.
 
Man är inte kapabel att lämna en beskrivning av det beslut man fattat.
 
ETT BESLUT OM VETO MAN FATTAT ÄR INGET VETO MAN FATTAT.
 
Om avgörande är det avgörande som ingår i det svenska språket då är det AVGÖRANDE.
 
Och med tillämpning av svenska språket medför avgörande inflytande att man i en eller
annan form har veto möjlighet, annars är inte inflytandet avgörande.
 
BEGRIPER MAN VERKLIGEN INTE SÅ ENKLA SAKER PÅ DENNA HÖGA NIVÅ.
 
I så fall kanske man inte ska aspirera på att bli statsminister.
 
Nu är det nog inte så illa ställt att man inte begriper innebörden av "avgörande in-
flytande".
 
DET ÄR NOG SÅ ILLA STÄLLT ATT MAN INTE VILL ATT VÄLJARNA SKA FÖRSTÅ
INNEBÖRDEN AV DET BESLUT MAN FATTAT.
 
Ett parti, som gör anspråk på att leda landet, som fattar beslut som man inte vill att väl-
jarna ska förstå.
 
Det låter ju riktigt illa, det låter nästan som om man vill föra väljarna bakom ljuset.
 
HAR MAN DEN INSTÄLLNINGEN ATT MAN SKA VINNA VÄLJARE GENOM ATT FÖRA
DEM BAKOM LJUSET KANSKE MAN INTE HELLER SKA ASPIRERA PÅ ATT BLI STATS-
MINISTER.
 
Det låter ju nästan som om det vore Fredrik Reinfeldt, men bara nästan.
 
Kan verkligen det politiska livet ha blivit en så skändlig verksamhet, att den här typen av age-
rande ses som helt naturligt av de inblandade.
 
Det är bara att konstatera, att det är just så skändligt.
 
 
Är man inte bortskämd är det kanske
naturligt att inte ställa några krav
AE

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄSLNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Många tycks tro att jag inte drivs av en rättvisekänsla, inget kan vara mer fel. Vår se-
naste överenskommelse med Miljöpartiet visar detta mycket tydligt. Där kom vi öve-
rens om att alla illegala invandrare skulle få samma rättigheter som som vi etniska
svenskar när det gäller vård och omsorg.
 
För att detta skulle bli så rättvist som möjligt satte vi patientavgiften för illegala till 50:-.
Visserligen betalar alla etniska svenskar mer, men rättvisare än så här kan det inte
bli.
 
Alla etniska svenskar betalar mer än alla illegala invandrare.
 
Till och med de hemska sverigedemokraterna måste väl förstå att mer än så här rätt-
vist kan det inte bli.
 
Vår strävan efter rättvisa visar sig också i det snabba omhändertagande av asylsök-
ande. Vår ambition är att ankommande ska få en bostad inom dagens slut, och detta
är ett prioriterat mål.
 
Etniska svenskar som hemlösa och ungdomar skulle också få en bostad, om vi tyckte
de var lika viktiga.
 
Rättvisare än så kan det väl inte bli, det måste väl till och med de hemska sverigedemo-
kraterna kunna förstå.
 
Socialdemokraternas beslut om friskolorna känns befriande. Visserligen tog man det
formella beslutet att kommunerna skulle ha "ett avgörande" inflytande på etableringar,
men Stefan Löfvens och Carin Jämtins uttalanden efteråt tyder på att de inte förstått
vad de beslutat om, de heller.
 
Förstår de inte vad de beslutar om ska vi nog kunna komma överens om framöver,
då vi möts med samma förutsättningar.
 
Vi gör hela tiden successiva framsteg i vår strävan att bygga det framtida Sverige, där
målet är att inte återfinna något av vår gamla kultur.
 
Som ett led i detta arrangerade min gode vän, koranrektorn och den moderate riksdags-
mannen under veckan  ett kulturarrangemang i Sundsvall.
 
Man hade då lyckats samla ihop ett stort antal biblar, som man brände utanför en kyrka.
Fortfarande finns det säkert ett fåtal, som tycker att en sådan handling borde vara lika
klandervärd som att bränna koranen, men vi ska nog så småningom kunna göra oss av
med dessa också.
 
För alla begriper ju att en bränning av koranen är en grov kränkning, medan en bränning
av biblar är en god början på en ny och ädlare kultur.
 
Det utgår jag ifrån att alla förstår, i vart fall förstår Waberi och jag det, vi förstår det mesta
ihop.
 
Vår begåvade arbetsmarknadsminister har välvilligt ställt upp för en intervju i Aftonbladet
angående ungdomsarbetslösheten.
 
Aftonbladet var då, som vanligt, kritisk till att ungdomsarbetslösheten var så stor som
drygt 25%.
 
Arbetsmarknadsministerns kunde då lämna lugnande besked  om ungdomsarbetslösheten.
 
Om ungdomsarbetslösheten är 26,4 % medför ju detta att nästan 75 % har arbete, bättre
bevis på vår ansvarsfulla arbetsmarknadspolitik går väl inte att få.
 
Tänk nästan 75 % av ungdomarna jobbar, med dessa framgångar räknar vi med att vinna
nästa val.
 
75 % ungdomar som jobbar, och jag som nästan trodde att det var ett problem.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
 
AE
 
                                                         
 

SOCIALDEMOKRATERNAS FRAMTIDSPLAN

Ordets makt över tanken får styra
 
Nu ska alltså socialdemokraterna bygga Sveriges framtida konkurrenskraft genom
att delvis låta som moderater förr lät.
 
När socialdemokrater drev socialdemokratisk näringspolitik blev mycket fel,
ofta allt.
 
NÄR SOCIALDEMOKRATER NU VILL DRIVA MODERAT NÄRINGSPOLITIK
ÄR DET INTE MYCKET SOM BLIR BÄTTRE.
 
I SvD idag skriver Stefan Löfven och Mikael Damberg att småföretagen ska bli so-
cialdemokraternas nya fokus.
 
Båda skribenterna har dock ett problem i sin problembeskrivning. Säkert har de gjort
både ett och annat studiebesök på småföretag, men den reella erfarenheten och kun-
skapen om dessa företag ligger på en nivå som om de "inte satt sin fot på småföretag".
 
Skrivningarna i inlägget tyder också på, ganska så tydligt, att man inte satt sig in i de
problem man beskriver och analysen tycks väl grund i många stycken.
 
Skribenterna föreslår en NYFÖRETAGARGARANTI som går ut på att staten går in och
tar risken tillsammans med banken för att finansiera bärkraftiga företagsideer.
 
ORDETS MAKT ÖVER TANKEN STYR DETTA.
 
RISK och BÄRKRAFTIG AFFÄRSIDE ??
 
Detta är två oförenliga storheter och bara genom formuleringen visar man att analysen
är grund, mycket grund.
 
Till en början ligger det i sakens natur att en affärside, i det läge man skissar i nor-
malfallet, aldrig kan beskrivas som "bärkraftig".
 
Den kan utifrån vissa parametrar bedömas komma att bli bärkraftig, det är långt ifrån sam-
ma sak.
 
Skulle mot förmodan sådana omständigheter föreligga att man med säkerhet kan
säga att en affärside är bärkraftig, ligger det i sakens natur att ingen risk kan före-
ligga.
 
SOCIALDEMOKRATISK NÄRINGSPOLITIK, STYRD AV ORDETS MAKT ÖVER TAN-
GEN, UTAN ATT GRUNDAS PÅ DJUPARE ANALYS.
 
Kan knappast leda rätt, nu heller. Snarast leder dessa "ordens makt över tanken" att allt
fler startar småföretag, som inte är bärkraftiga, och som inte delvis skulle ha betalts av
andra.
 
Vi har nog redan sett för mycket av detta, att vissa tar risker med andras pengar, det är
då vi får ej bärkraftiga företag i stället för bärkraftiga företag.
 
Problemet är snarast det motsatta, konkursstatistik antyder detta, alltför många
ej bärkraftiga företag startas just av det skälet att "staten" går in med stöd.
 
DÖBELSMEDECIN KALLAS DET I ANDRA SAMMANHANG.
 
Skrivningar om konkurrenskraft och jobbskapande tyder också på att analysen är grund
och insikten liten.
 
Sveriges konkurrenskraft ökar genom en minskning av enhetskostnaden, och den är i allt
väsentligt knuten till arbetskostnaden.
 
Detta innebär att  konkurrenskraften bara kan förbättras med färre jobb, här finns ett
klart samband.
 
MAN SÄKRAR ALLTSÅ INTE SYSSELSÄTTNINGEN NÄR MAN STÄRKER KONKUR-
RENSKRAFTEN, MAN MINSKAR SYSSELSÄTTNINGEN.
 
Detta har pågått i många år, pågår nu och kommer att pågå. Insikten om detta ökar på
många håll, vilket medför att man successivt tvingas till en ökad acceptans för högre
arbetslöshetstal.
 
Synen på jobbskapandet måste därför utgå ifrån detta. Sedan kan konkurreskraften stär-
kas så mycket att det medför en expansion, och i bästa fall kan detta då medföra en ökad
sysselsättning.
 
Formuleringarna tyder på att man blandar ihop "jobbskapande" med tillkomsten av nya
jobb. Jobbskapande kan man skapa genom att tillföra stödmedel för att hålla ett antal
sysselsatta med åtgärder, som annars inte skulle efterfrågas.
 
Nya jobb/arbetstillfällen skapas bara genom ökad efterfrågan eller strukturella förändringar,
exempelis "hemtagningar" av produktion i utlandet.
 
Jobbskapandet i den första meningen är endast en schimär och leder vare sig till ökad
konkurrenskraft eller minskade kostnader, man flyttar en kostnad från ett ställe till ett
annat.
 
Skribenterna är drabbade av den svenska sjukan, som innebär att vi alltid är bäst i klassen.
Man skriver att "Sverige ska vara världsledande på att ta fram och leverera varor ".
 
Vår förmåga att värna om det välstånd vi har, och i den bästa av världar kunna öka den, mås-
te präglas av realism, allt annat leder fel.
 
Och denna realism innebär att vi måste kliva ner från ett antal piedestaler och inse att
vi inte är världsledande vare sig här eller där. Och det är i den miljön våra framtida
möjligheter skapas, inte i en annan miljö på en annan planet.
 
Tvärtom är det mycket som tyder på att "världsledandet"  i olika avseenden kommer att uppen-
bara sig på andra platser än i vår närmiljö. Våra ambitioner måste vara präglade av denna rea-
lism.
 
Skribenterna menar att vi aldrig kommer att kunna tävla med dåliga löner och dåliga arbets- villkor.
 
DÅLIGA LÖNER och ARBETSVILLKOR ??
 
Åter orders makt över tanken, om det är något som betecknar utvecklingen just nu är det en
förfärande utveckling mot just dåliga löner och dåliga arbetsvillkor på många håll.
 
Och så ska man då i stället satsa på kompetens, åter ordets makt över tanken.
 
Vi motiverar en stor arbetskraftsinvandring genom att den "behövs" av olika skäl. För
att denna ska komma in på arbetsmarknaden inför man stödåtgärder i olika former.
 
Dessa åtgärder tränger undan annan arbetskraft, vilket i klartext medför att kompetens trängs
ut av ej kompetent personal, ofta före detta analfabeter, som genom SFI och annat fått ett
mindre kompetenslyft.
 
Att på fullt allvar hävda att man den vägen satsar på kompetensutveckling för att stär-
ka konkurrenskraftigen är onekligen magstarkt.
 
OCH ÅTER ORDETS MAKT ÖVER TANKEN.
 
Förmodligen betvivlar ingen socialdemokraternas välvilja i dessa avseenden.
 
MEN VÄLVILJA RÄCKER INTE HÄR, INTE HÄR HELLER.
 
Inte ens välvilja tycks finnas när man LOVAR att Sverige ska ha lägst arbetslöshet inom EU
år 2020.
 
DÅ ÄR DET INTE VÄLVILJA, DET ÄR REN DUMHET.
 
Men en bra målsättning skulle det kunna vara, troligen omöjlig att uppnå, men ändå.
 
Skribenterna föreslår i inlägget att arbetsgivarens ansvar för anställdas sjukkostnader ska
halveras.
 
HALVERAS ??
 
Ett helt fel blir ett halvt fel, bättre vore om ett helt fel blir helt rätt.
 
ÄNNU HAR INGEN LYCKATS FÖRKLARA VARFÖR EN ARBETSGIVARE SKA STRAF-
FAS FÖR ATT EN ANNAN ÄR SJUK, OM MAN INTE KAN HA PÅVERKAT DETTA.
 
Vill man inte ta steget fullt ut, och ändå sätta fokus på småföretagares villkor, kunde man ju
ålägga anställda att stå för arbetsgivarens sjukdomskostnader.
 
Visst vore det tokigt, det inser ju alla ??
 
MEN INTE MER TOKIGT ÄN MOTSATSEN, DET INSER JU ALLA ??
 
 
 
Nu ska det sökas lösningar med dessa, som gör att
alla falanger blir nöjda.
KAN DET BLI BRA ??
AE
 
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av
Er välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet och bygger   
Framtidens Sverige.
 
Demoskops senaste väljarundersökning ger hopp inför framtiden, att partiet som
leds av dagisfröken, skulle hamna över 4 % trodde ingen av oss på längre.
 
Vi hade inte räknat med att vår satsning på förskolan skulle ge detta snabba resul-
tat.
 
Kristdemokraterna har vi gett upp hoppet om, framför allt nu när socialdemokraterna bli-
vit den familj kristdemokraterna var innan de blev ingenting.
 
Håkan Löfvens tal innehöll mycket luft och tomma löften. När han talar om att han ska-
par lösningar i stället för konflikter har han gjort upp om räkningen utan hyresvärden.
 
Att vi moderater skulle eftersträva någon form av lösning är totalt uteslutet, för oss
moderater och speciellt för mig själv är konflikten det primära. Alla avknoppningar och
privatiseringar hade inte gjorts om det inte varit konfliktskapandet som styrt det hela.
 
Har man själv inget att komma med är nyckeln till framgång att skapa splittring och stri-
digheter på olika håll, sammanhållning är då bara av ondo.
 
Mina personliga konflikter med Carl Bildt och Ulf Christerson är här talande, ingen ska
kunna tro att man når en lösning med mig inblandad.
 
Fortsätter Stefan Löfven på det viset lär det sluta med att jag inte kan ta i honom med
tång heller.
 
Socialdemokraterna tycks nu luta mot vad man menar ett avgörande inflytande för
kommunerna när det gäller etablerande av friskolor, en form av vetorätt.
 
Man kan ju bli vansinning för mindre, hur ska vi kunna bygga demokratin i vårt bygge
av framtidens Sverige om kommunerna nu plötsligt ska ha något att säga till om.
 
Den typen av demokrati betackar vi moderater oss för, det är vi som bestämmer vad
som får sägas, och skulle någon komma på en annan ide, har jag alltid min tång att
ta till.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet och tillsammans med Arbetsförmedlingen bygger
jag framtidens riskkapitalbolag.
 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
 
AE

BORÅS UTSATT FÖR KULTURYTTRINGAR

Krigsfronten har nu nått Borås
 
Det många kulturälskare länge väntat på tycks nu ha infunnit sig.
 
Frontlinjen för det småskaliga kriget har nu nått Borås, och kulturyttringarna
antar då en annan karaktär.
 
Vi  har inte varit så bortskämda här i Borås, systematiska skjutningar mot fordon,
främst bussar, tycks mest ha skett i anslutning till frizonen Rosengård, Malmö.
 
Men den som väntar på något gott, ska inte vänta förgäves som det heter,
och det som nu inträffar är ju gott, något annat vågar man ju inte säga.
 
För rasist vill ju ingen vara, så det är godis när bussar beskjuts.
 
Buss alltså beskjuten i anslutning till frizonen Hässleholmen, Borås, med ett antal
skott. Borås Lokaltrafik lugnar dock alla med att skott inte är farligt. Trots detta har
man valt att välja säkrare fordon och undersöker möjligheterna att låta trafiken väl-
ja andra vägar.
 
Redan uppges säkrare fordon ha satts in i den trafik som passerar Hässlehol-
men. Dessa fordon har hämtats från bortglömda förråd, som en gång tillhörde
det försvar, som nu inte finns.
 
Lokaltrafikens nya bussar
 
Beslut uppges ännu inte ha fattats om de nya bussarna ska förses med ammunition
eller om vapenutrustningen ska ses som attrapper.
 
Kommunledningen uppges också ha tagit kontakt med Regeringen för att påskynda
den extra tilldelningen till frizonen, så att man kan köpa annan ammunition för beskjut-
ning av dessa mer motståndskraftiga fordon.
 
Vissa extremister på den extrema högerkanten uppges ha utnyttjat situationen
och hävdar, att vad var det vi sa.
 
TAR MAN HIT SKYTTAR, SÅ SKJUTER DE, FRAMFÖR ALLT NÄR DE HAR EN
FIENDE.
 
Kommunledningen uppges ha gått ut med särskild information för att stoppa det man
beskriver som att underblåsa främlingsfientlighet.
 
Man menar då från kommunens sida.
 
Skjuter de i Malmö, ska det minsann skjutas här i Borås också, och ska det skju-
tas behöver vi skyttar.
 
Som sagt, den som väntar på något gott, ska inte vänta förgäves.
 
MED TINDRANDE ÖGON VÄNTAR MAN BARA PÅ VAD SOM BLIR NÄSTA "GOTT"
 
Lite raketskjutning kanske efter "Hamasmodell", för än har ju Ilmar och hans vänner inte
skrämt iväg alla judar.
 
Tyvärr är det vid sådana här tillfällen den strukturella rasismen visar sitt fula tryne.
 
Alla ser det inte som en naturlag att man bjuder in skyttar till landet som tackar
för sig genom att beskjuta de som delar ut pengar till dem.
 
   Bara lite pojkstreck tydligen, i vart fall enligt chefen för
                             Lokaltrafiken, ungefär som att nalla äpplen.
AE

EN KORRUPT ALLIANSREGERING ??

Korruption eller vanstyre
 
Det är nu så uppenbart att den ansvarsfulla och kraftfulla Alliansregeringen göder
riskkapitalbolagen, att man inte längre kan undvika den obehagliga frågan.
 
ÄGNAR SIG ALLIANSREGERINGEN ÅT SYSTEMATISK KORRUPTION ELLER
ÄR DET BARA RENT OCH SKÄRT VANSTYRE.
 
För något "skumt" är det, det går inte längre att blunda för.
 
Vi har sett att den ansvarsfulla Alliansregeringen göder riskkapitalbolagen på
område efter område, vi har sett det på friskolor, vi har sett det inom sjukvår-
den, vi har sett det inom omsorgen och vi har sett det på många andra ställen.
 
OCH NU SER VI DET INOM ARBETSFÖRMEDLINGENS OMRÅDE.
 
Riskkapitalbolag från när och fjärran söker sig som flugor till en sockerbit till coaching
uppdrag. Och med fjärran avses då riskkapital från andra länder.
 
Det är ingen naturlag som säger att en regering ska göda riskkapitalbolag på skatte-
betalarnas  bekostnad. I så fall är det en naturlag som gäller i Sverige, men inte i an-
dra länder.
 
I andra länder råder den egendomliga uppfattningen att en regering mer ska måna
om offentliga medel än att göda riskkapital
 
I en del länder råder den ännu mer märkliga uppfattningen, att man inte ska göda
riskkapitalbolagen alls, man går så långt att man förbjuder dem verka inom dessa
sektorer, i vart fall med möjlighet till vinstuttag.
 
OCH DESSA LÄNDER, DÄR MAN iNTE GÖDER RISKKAPITAL, HAR ÄNNU INTE
GÅTT UNDER, MEN DET KOMMER, DET KOMMER.
 
I vart fall om man ska tro den ansvarsfulla Alliansregeringen, som hävdar att allt går
under, om man inte göder riskkapital.
 
Varför kommer riskkapital från fjärran för att bedriva verksamhet i Sverige ??
 
Dels för att deras egna regeringar månar om offentliga medel, dels för att kon-
trollen i Sverige är "0", här råder rena Vilda Västern.
 
Nu har denna obskyra verksamhet under några år alltså också accelererat inom Arbets-
förmedlingens område genom den så kalla coaching verksamheten, inte för att skapa jobb,
för det har ju inte skapats, utan för att göda riskkapitalbolagen.
 
BARA UNDER TVÅ ÅR HAR ALLTSÅ RISKKAPITALBOLAGEN FÖRDUBBLAT SINA
ANDEL INOM DENNA LUKRATIVA BRANSCH.
 
Bara fåntrattar, av den typen som finns inom alliansregeringen, kan ställa sig frågande till
varför riskkapitalbolag fokuserar inom dessa sektorer. Riskkapitalbolagen har en utmejslad
och klar affärside, vilken i allt väsentligt bygger på att under några år maximera avkastnin-
gen.
 
Och inom denna sektor, riskkapitalbranschen, har man alltså identifierat var man
finner den högsta avkastningen, den ojämförligt högsta avkastningen.
 
DET ÄR INOM DE OMRÅDEN DÄR ALLIANSREGERINGEN VÄLJER ATT GÖDA
DESSA BOLAG.
 
Bland annat inom arbetsförmedlingens område.
 
Dessa avvägningar, att söka sig till områden där avkastningen är högst, är uttalade,
tydliga och väl kända.
 
MAN FÅR VARA MER ÄN FÅNTRATT FÖR ATT INTE HA FATTAT DETTA.
 
  Och fåntrattar finns, det har vi vetat i 7 år.
 
Och då uppstår frågan, vad som styr den ansvarsfulla Alliansregeringen.
 
ÄR DEN EN MEDVETEN OCH VALD STRATEGI ATT PÅ SKATTEBETALARNAS BE-
KOSTNAD GÖDA RISKKAPITALBOLAGEN ELLER ÄR MAN SÅ URBOTA KORKAD
ATT MAN INTE BEGRIPER DET.
 
Valet är fritt som det heter, men för en väljare, som inte också är en ren fåntratt, borde
valet vara lätt, väldigt lätt.
 
Man väljer inte politiker som göder riskkapital vare sig det beror på ren och skär
korruption eller urbota dumhet.
 
        
 
Ta för Er , de mentalt handikappade väljarna betalar.
AE
 
 
 
 

ALLIANSREGERINGENS SANDLÅDA

Ett kraftfullt styre som går överstyr
 
Vi har sett under de senaste åren många exempel på vår ansvarsfulla Alliansrege-
ringskraftfulla styre.
 
De myndigheter man kraftfullt styrt har i skilda sammanhand, såsom James
Bondsfester mm, varit kraftigt fulla.
 
Många medborgare har ställt sig undrande till denna innebörd av ett ansvarsfullt
och kraftfullt styre.
 
För att nu undanröja alla oklarheter kring innebörden av Alliansregeringens
kraftfulla och ansvarsfulla styre har regeringen i samband med Telia Soneras
bolagsstämma lämnat ett förtydligande, som bör undanröja alla tveksamhe-
ter.
 
På stämman anklagade organisationen Aktiespararna staten för att ha varit en då-
lig ägare, som inte ställde krav på bolaget.
 
Den ansvarsfulle statssekreteraren Erik Thedeen hade då uppdraget att förtydliga
den ansvarsfulla Alliansregeringens syn på sitt ansvar och framförde då regerin-
gens klarläggande.
 
Staten kommer ÄVEN FRAMÖVER att ställa hårda och tuffa krav på Telia.
 
 
Nu vet vi alltså två saker, dels att ägaren ÄVEN TIDIGARE ställt hårda och tuffa
krav på Telia ,dels vad som avses med kraftfullt styre med hårda och tuffa krav.
 
De väljare, som till äventyrs kan tycka att detta klingar falskt, bör erinra sig att den
ansvarsfulle och kraftfulle statssekreteraren arbetar i den liberala miljö som präg-
gar den ansvarsfulla dagisfröken Annie Lööf.
 
DÄR KAN VAD SOM HELST VARA VAD SOM HELST.
 
 
Jag ställer tuffa och hårda krav
AE

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av
Er välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet. 
 
Efter att ha sett Uppdrag Granskning under gårdagen är jag tacksam för att Ni so-
ver och är mentalt handikappade. Hade Ni haft det minsta förstånd hade Ni reage-
rat kraftigt.
 
Hade vi i den ansvarsfulla Alliansregeringen förstått något hade vi också förstått att
mycket i migrationspolitiken är fel.
 
Så än en gång, Ni underlättar för oss , som inget begriper, genom att sova och vara
mentalt handikappade, fortsätt med det, i vart fall fram till oktober 2014.
 
Själv blev jag imponerad av Migrationsverkets ambitioner, att ha som mål att anord-
na en bostad före dagens slut för  500 ankommande från Gambia är en imponeran-
de ambition.
 
För att kunna innehålla denna ambition ställer många svenskar lojalt upp på alla sätt.
Många hemlösa, ungdomar och många andra är då glada att få tak över huvudet före li-
vets slut, så att andra kan få det före dagens slut.
 
Men alla svenskar ställer tydligen inte upp, en del känner sig tvungna att fly från sina
bostäder och orter i samband med att Migrationsverket anskaffar bostad före dagens
slut. Vi ser därför nu tendenser till begynnande interna flyktingströmmar.
 
För att komma till rätta med dessa interna flyktingströmmar, bestående av flyende
svenskar, överväger Alliansregeringen att ge även dessa status som flyktingar med rätt
till asyl. Med hänsyn till bostadsbristen kommer dock målet för dessa bli att bostad ska
först kunna erhållas före årets slut, inte före dagens slut.
 
Genom att uppfylla denna vikt ambition, att alla gambianer, ska få en bostad före da-
gens slut visar den ansvarsfulla Alliansregeringen hur viktigt det är att alla är lika myc-
ket värda och att grupp inte får ställas mot grupp.
 
Före dagens slut för vissa och före livets slut, i bästa fall, för vissa är vår ansvarsfulla
ambition.
 
Även i Malmö anstränger man sig nu för att visa att alla är lika mycket värda och att
grupp inte får ställas mot grupp. Där har den politiska ledningen nu beslutat att alla som
haft försörjningsstöd mer än 10 månader ska få gratis dator och internetuppkoppling
samt ett fritidsbidrag, som gör att möjligt att köpa sig det man behöver.
 
Reaktionen på detta är imponerande, alla de arbetande svenskar, som själva arbetat
mer än 10 månader, och själva inte har råd till vare sig internet eller fritid, fortsätter lo-
lajt att arbeta för att de som inte arbetar ska kunna få det som de som arbetar inte får.
 
Genom dessa ansvarsfulla åtgärder visar Malmö att alla är lika mycket värda, i vart fall
vissa av dem alla.
 
Det har slagits upp stort att en rektor fått sin näsa knäppt i samband med kulturyttringar
på en skola. Vi räknar med att fler näsor på rektorer inte blir knäckta med dessa framtids-
inriktade fritidsbidrag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
 
AE
 

STEFAN LÖVFEN BORDE VETA BÄTTRE

En bra ambition blir ett dåligt löfte
 
Nog för att de flesta politiker ofta framstår som mer än lovligt verklighetsfrån-
varande, men frågan är om inte Stefan Lövfen nu överträffar det mesta som
är känt.
 
Ett löfte om att arbetslösgeten ska vara lägst i EU om socialdemokrater-
vinner valet 2014 är ju egentligen rena skämtet.
 
MEN AVSIKTEN KAN VÄL KNAPPAST ATT VARA HUMORISTISK OM DET-
TA, UTAN DET BÖR NOG TAS PÅ ALLVAR.
 
Och då är det inte trovärdigt, det är en rent ut sagt ett direkt korkat löfte.
 
Däremot skulle en ambition med samma mål vara en bra ambition.
 
Vare sig Stefan Löfven eller någon annan vet hur arbetsmarknaden kommer att
se ut i EU år 2020.
 
Det är tänkbart att Sverige det året har så gynnsamma förutsättningar att löf-
tet kan komma att infrias.
 
MEN DET ÄR LIKA TÄNKBART ATT FÖRUTSÄTTNINGARNA INTE ÄR SÅ
GYNNSAMMA ATT MÅLET KAN INFRIAS.
 
Bara målet att nedbringa arbetslösheten i landet är en svår uppgift.
 
ATT RELATERA DEN TILL ARBETSLÖSHETEN I ANDRA EU LÄNDER OM
7 ÅR ÄR EN DIREKT OMÖJLIGT UPPGIFT.
 
Om förutsättningarna rent allmänt är mer gynnsamt i ett antal EU länder relativt
Sverige, medför löftet att Stefan Lövfen måste ingripa aktivt i dessa EU länder.
 
Han måste då få dessa att inte nedbringa sin arbetslöshet så mycket att hans
löfte inte kan infrias.
 
Det är ett helt orealistiskt löfte, det är ett dumt löfte och det är ett direkt korkat löf-
te.
 
DET ÄR ETT LIKA KORKAT LÖFTE SOM EN MOTSVARANDE AMBITION
SKULLE KUNNA VARA EN BRA AMBITION.
 
Frågan är nu om Stefan Lövfen själv är så korkad att han inte inser det motsä-
gelsefulla och verklighetsfrämmande i löftet.
 
Vare sig han är så korkad eller inte, båda inte löftet något gott.
 
DEN TYPEN AV LÖFTEN UTFÄRDAR MAN INTE OM MAN INTE ÄR DIREKT
KORKAD.
 
Man skulle ju nästan kunna tro att Håkan Juholt är arkitekten bakom detta löfte,
av Stefan Lövfen hade man faktiskt förväntat sig mer.
 
Även om han själv är helt verklighetsfrämmande har han ju i alla fall förhand-
lat med verkligheten.
 
BORDE HAN DÅ INTE LÄRT SIG MER ??
 
En framtid i gycklarnas tecken
AE
 
 

BORÅS - LAGLÖSHETENS EPICENTRUM

Förvaltningsrätten tar Borås Stad i örat
 
Vi som bor i Borås är numera vana vid att leva i laglöst land, begår inte
kommunledningen det ena brottet, begår man det andra brottet.
 
Listan kan alltså göras lång, mycket lång.
 
Kommunala förvaltningar som arbetar inom områden de inte får arbeta, som
i strid mot gällande lag konkurrerar ut privata företag, olagliga upphandlingar
hör till vardagen, man struntar i domar från förvaltningsrätt mm.
 
Man provocerar också mot gällande lag i sådan utsträckning att det numera
också tillhör vardagen att man tvingas till böter, får betala förlikningar och
skadestånd i olika avseenden.
 
Som sagt, listan kan göras lång, det som går som en röd tråd genom allt
detta är lätt att skönja.
 
ETT KOMPAKT FÖRAKT FÖR VÄLJARNA OCH GÄLLANDE LAGSTIFT-
NING.
 
Att det borde vara en självklarhet för väljarna att kunna förvänta sig att en kom-
munledning följer gällande lag, är tydligen inget som nått fram till kommunled-
ningen.
 
Nu senaste i raden av oegentligheter och olagligheter är ett beslut från Förvalt-
ningsrätten, där kommunen förbjuds att verkställa ett beslut om ett olagligt kon-
cernbidrag.
 
Då kommunala bolag ska arbeta under självkostnadsprincipen medför att det i
princip inte ska kunna förekomma koncernbidrag. Förekommer det sådana bi-
drag är detta i så fall resultatet av en olaglig överbeskattning av kommunens
invånare.
 
Detta vet kommunledningen i Borås Stad.
 
TROTS DENNA VETSKAP ÄGNAR SIG KOMMUNLEDNINGEN ÅR EFTER
ÅR, ÅR EFTER ÅR, ÅT OLAGLIG ÖVERBESKATTNING AV KOMMUNENS
INVÅNARE.
 
Ekonomisk brottslighet är ekonomisk brottslighet även om den förekommer i
kommunal regi.
 
Politiska ekonomiska brottslingar, i Sverige, år 2013 ??
 
Att Borås Stad tar hänsyn till förvaltningsrättens dom i detta ärende framstår
nog som mindre sannolikt.
 
Med hjälp av en så kallad stadsjurist, som framstår som allt annat än seri-
ös, lär man nog snarare ägna betydande krafter åt att hitta lösningar som
gör det möjligt att fortsätta olagligheterna.
 
Som väljare är vi ju ganska utelämnade i Borås Stad.
 
Där har alla partierna, utom sverigedemokraterna, gått samman i en allians som
gör det möjligt för politikerna att ägna sig åt olagligheter utan att någon kan prote-
stera.
 
En allians, där man kommit överens om att ingen ska kunna protestera när
man begår olagligheter.
 
Vi medborgare tycks ha blivit av med både demokratin och laglydnad, ett bittert öde
kan tyckas, men ingen tycks bry sig det minsta.
 
Ska valet 2014 betyda valfrihet i reell mening lär man vara tvungen flytta till en
annan kommun.
 
I SVERIGE, ÅR 2014, DÄR ALLA TALAR SIG VARMA FÖR VALFRIHET ??
 
 
Mot dårarna kämpar gudarna förgäves,och
mot politiker kämpar väljare också förgäves.
AE
 
 

FREDRIK REINFELDTS MOTGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta
av Er välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet   
 
 
Vårt ansvarsfulla och kraftfulla styre visar sig nu på alltfler områden. Våra sats-
ningar på trygghet och säkerhet gör oss stolta. Under det senaste dygnet sked-
de bara ett mord i Stockholmsområdet, och innan vi tillträdde vårt ansvarsfulla
och kraftfulla styre kunder det ske flera mord om året.
 
Även våldtäktsstatistiken visar vårt kraftfulle styre, under ett antal år har antalet
våldtäkter bara 8 faldigast, det kunde ha varit mycket värre.
 
Som alla vet arbetar vi också på att det ska bli mycket värre, vi lägger ner stora
ansträngningar på att berika vår kultur med nya medborgare, som kan förvärra den-
na statistik.
 
Som ett led i dessa ansträngningar har vi förmått familjerna i Afghanistan att skicka
hit barn i allt lägre åldrar.  Vi har rekommenderat mammorna i landet att skicka hit
sina ensamstående barn redan vi 10 års ålder, och vi ser nu framgångar med dessa
satsningar framför allt i Upsala.
 
Vårt kraftfulla styre visar sig också på vår styrning av olika myndigheter. Olika uppgif-
ter visar nu att Migrationsverket betalar högre hyror för sina boenden än nödvändigt.
Man motiverar detta med att de lägenheter som finns att hyra, inte finns att hyra.
 
Migrationsverket följer här våra anvisningar in i minsta detalj, man säger en sak och
så förhåller det sig på ett annat sätt, ungefär som när det finns ett försvar, när det inte
finns något försvar.
 
Vårt kraftfulla styre visar sig nu också genom arbetsförmedlingens satsningar på arbets-
lösa i FAS - och coach program. De företag som anlitats har mycket högre vinstmargi-
naler än alla andra företag, visserligen har det inte medfört några ny arbetstillfällen,
men det är ändå väl använda pengar.
 
Ett av de viktigaste målen med dessa satsningar har varit att ägarna ska kunna ta ut
så stora vinster som möjligt, i likhet med våra mål för friskolorna, och här har vi lyckats
över förväntan.
 
Våra satsningar till coach företagen har medfört så stora vinstuttag att ägarna knappt
tror det är sant, men det är det.
 
Samtidigt har vi lyckats nå andra viktiga mål, företagen har lärt sig förfalska olika doku-
ment för att få uppdragen, man ägnar sig åt meningslös verksamhet i stället för att för-
bereda deltagarna inför jobb, det är på det sättet vi ansvarsfulla moderater bygger det
Framtida Sverige.
 
Kritiker säger att man fått väldigt lite för pengarna, men inget är mer fel, ägarna till dessa
bolag har fått mycket för skattebetalarnas pengar.
 
Genom dessa offensiva satsningar bedömer vi att även coachbolagen ska få starka fin-
anser, på samma sätt som våra offentliga finanser blivit starka genom att vi omhänder-
tagit skattebetalarnas pengar.
 
Vi har nu också anledning att förändra vår näringspolitik. Nya uppgifter pekar nu på att
allt fler äringsidkare sympatiserar med sverigedemokraterna. En arbetsgrupp under led-
ning av dagisfröken Annie Lööf håller nu på att kartlägga dessa näringsidkare, så att vi
får underlag som gör att vi inte kan ta i dessa med tång.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet    
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
 
AE

DEN RASISTISKE CLOWNEN

Den akademiska världens geni krälar i stoftet
 
Hela världen vet nu att världens mest idiotiske professor finns i Sverige, närmare
bestämt i Umeå.
 
Namnet är professor Mikael Hjälm, vi bör lägga det namnet på minnet, möter
vi något som ser ut som en dubbelåsna är det nog professor Mikael Hjälm.
 
Dubbellåsnan, som tycker att alla äldre i Sverige ska dö så fort som möjligt, för att
bereda plats för kamelskötare från Afrika.
 
Det finns många sätt att skämma ut vårt land, och dubbelåsnan Mikael Hjälm
har hittat sin egen nisch.
 
En hel värld förundras över vilka idioter som uppbär professorer i Sverige.
 
Nu tycks jubelåsnan blivit överöst med mail från gamla, som vill leva lite längre än
vad professorn tycker.
 
Mailen tycks ha varit så många och omskakande att jubelåsnan vill vara en
före detta jubelåsna, och ber om ursäkt.
 
ETT AV DE TECKEN SOM UTMÄRKER EN JUBELÅSNA ÄR ATT JUBELÅSNAN
TROR ATT MAN UPPHÖR ATT VARA JUBELÅSNA, OM MAN BER OM URSÄKT
FÖR ATT MAN ÄR EN JUBELÅSNA.
 
Riktigt så enkelt är det inte, ränderna går inte ut zebran, inte heller upphör en
jubelåsna att vara en jubelåsna, för att åsnan ber om ursäkt.
 
Och vilken ursäkt sedan, skulle man kunna bli mer än jubelåsna skulle Mikael Hjälm
ha blivit mer än jubelåsna.
 
Åsnan gnäggar som ursäkt:  " JAG VILL INGEN NÅGOT ONT".
 
Heliga Maria frestas man säga, här önskar en jubelåsna att en hel generation av sven-
skar ska dö så fort som möjligt.
 
OCH GNÄGGAR GLATT ATT HAN INTE VILL NÅGON NÅGOT ONT.
 
Hitler ville kanske inte heller några judar något illa, han tog också bara död på dem.
 
Hitler blev inte professor, det blev jubelåsnan Mikael Hjälm, det säger en hel del
om Sverige.
 
INTE ATT UNDRA ÖVER ATT VÄRLDEN FÖRUNDRAS.
 
 
Snälla, snälla, rara, jag ville aldrig några judar något illa,
jag ville bara bereda plats för ariska tyskar.
AE
 
 

BORÅS ÅTER I SANDLÅDAN

Föräldrainflytande på låtsas
 
Sandaredsskolan har under senare tid låtit tala om sig, och knappast i positiva
ordalag.
 
Ny tycks rektorn anstränga sig riktigt ordentligt för att skämma ut skolan
riktigt ordentligt.
 
SAMTIDIGT SOM HAN SKÄMMER UT BORÅS STAD RIKTIGT ORDENTLIGT.
 
Man talar sig ofta varm för både elevinflytande och föräldrainflytande, men bara
när det passar tydligen.
 
NÄR DET INTE PASSAR SKA DET TYDLIGEN INTE VARA NÅGOT FÖRÄLD-
RAINFLYTANDE ALLS.
 
Alldeles uppenbart har skolledning och föräldrar inte samma uppfattning i en del
frågor, men sådant ska ju diskuteras i en bredare krets.
 
OM MAN MENAR ALLVAR MED FÖRÄLDRAINFLYTANDE FÖRSTÅR.
 
Och allvar med detta menar tydligen inte skolans rektor, och tydligen inte heller
kommunens ledning, eftersom de låter rektorn hållas.
 
En anslagstavla på skolan framstår ju som en lämplig plats att sätta upp olika
meddelande om skolans intressenter vill träffas i något sammanhang.
 
Men det tycker inte skolans rektor.
 
OCH TYDLIGEN INTE HELLER KOMMUNENS LEDNING EFTERSOM REKTORN
FÅR HÅLLAS.
 
Skolans anslagstavla är tydligen placerad i en stor sandlåda, någon annan förklaring
kan inte finnas till rektors agerande.
 
När föräldrarna sätter upp meddelande på kvällen på anslagstavlan, tydligen belägen
i en sandlåda, lägger rektor ner stor möda att ta bort meddelandet redan morgonen
därpå.
 
Rektorns, och kommundledningens ?, motivering tycks extremt löjeväckande
och lockar till skratt.
 
SKOLAN HAR INGA ADMINSITRATIVA RESURSER ATT STÄLLA UPP FÖR FÖR-
ÄLDRARNA.
 
DÄREMOT TYCKS MAN HA ADMINSITRATIVA RESURSER FÖR ATT MOTARBE-
TA FÖRÄLDRARNA GENOM ATT TA NER DE MEDDELANDEN DE SATT UPP.
 
Häpnadsväckande löjeväckande, det borde egentligen vara omöjligt att en rektor vid
en svenska skola nedlåter sig till detta spektakel.
 
Och ovanpå detta menar spektaklet till rektor skolan bara arbetar professionellt och
då kan man tydligen bara ta ner lappar, inte sätt upp dem.
 
Har kommunledningen tillsatt en komPlett idiot som rektor vid Sandaredsskolan?
 
MAN BÖRJAR ANA SIG TILL ATT HÖR TILL DEN GRUPP SOM KOM IN PÅ LÄRAR-
UTBILDNINGEN GENOM ATT GISSA SIG TILL SVAREN PÅ HÖGSKOLEPROVET.
 
Och fortsätter att gissa sig till svar.
 
Man har passerat det stadiet då det finns anledning vänta sig att spektaklet till
rektor kan skämmas.
 
MEN KOMMUNEN HAR INTE PASSERAT DET STADIET, DÅ KAM KAN VISA ATT
MAN SKÄMS, ÄNNU,
 
Eller ??
 
 
 
Sandaredsskolans ledning
AE
 
 
 
 
 
 
 
 

HYCKLERSKAN GUDRUN SCHYMAN

Kvinnan ska inte ha några rättigheter
 
Det har ju inte undgått någon att våra nyvunna vänner, de muslimska frihets-
kämparna, har en något annorlunda syn på kvinnans roll i samhället.
 
Aldrig har detta framgått tydligare än under de informationsdagar dessa
frihetskämpar haft i Stockholm under de senaste dagarna.
 
Där menar man helt ogenerat och öppet att det finns inga generella rättigheter
när det gäller män och kvinnor.
 
DET FINNS BARA RÄTTIGHETER FÖR MÄN OCH SKYLDIGHETR FÖR
KVINNOR.
 
Många har förvånats över att feministiskt initiativ hållit sig tysta när de ser att
steg för steg kvinnan vandrar tillbaks till medeltiden.
 
I SVERIGE, DÄR VI LÄNGE HÄVDAT VI NÅTT LÅNGT PÅ OMRÅDET ATT
JÄMSTÄLLA KVINNOR OCH MÄN.
 
Men FI och Gudrun har inte alls hållit tyst.
 
Tystnaden kan nämligen tala, och den kan tala väldigt tydligt ibland.
 
TYSTNADEN INFÖR DE STEG FÖR STEG KVINNORNA TAR MOT MEDEL-
TIDEN TALAR ALLTSÅ SITT TYDLIGA SPRÅK.
 
I valet mellan att vara kritisk mot ökad mångkultur, som våldtäkter och en del an-
nat benämns, eller att vara kritisk mot en återgång till medeltiden har man valt,
klart och tydligt.
 
VI I FEMINISTISKIT INITIATIV HAR VALT ATT KVINNORNA SKA ÅTERGÅ
TILL MEDELTIDEN FÖR ATT GÖRA DET MÖJLIGT ATT FÅ SÅ MYCKET
MÅNGKULTUR SOM MÖJLIGT.
 
Frågan är om inte FI med detta klara och tydliga ställningstagande är den största
hycklaren vi sett under historiens lopp.
 
Men man ska kanske inte förundras.
 
Vad annat än hyckleri kan hycklare åstadkomma ?
 
 
Jag älskar att sitta bakom ett skynke
på balkongen, i slöja, och framför allt
älskar jag att hålla tyst i mannens för-
samling.
Kommer nästan som en liten överraskning,
i vart fall det där med att hålla tyst.
AE

SKOLPOLITISKT TOTALHAVERI

Den blir vad vi gör den till
 
Så får vi då äntligen en förklaring till varför vår kunskapsutveckling är så mycket
sämre än i andra jämförbara länder.
 
Därför att vi är bättre än andra länder, om vi får gå på vår egen linje.
 
DÄRFÖR ATT VI ÄR SÄMRE ÄN ANDRA LÄNDER, OM VI FÅR GÅ PÅ OLIKA
FORSKARES LINJER.
 
I Sverige har vi ju under många år, enligt vår egen uppfattning, varit bäst i hela
världen när det gäller att bedriva undervisning. Vi har då bedrivit probleminriktad
undervisning i högre grav än andra,medan många fortsatt att ägna sig åt kunskaps-
inriktad undervisning.
 
Den förfärliga gamla katederundervisningen alltså, den som var helt omöjlig.
 
Visserligen fick vi sämre resultat i skolan än andra, men vad gör det, vi hade ju in-
fört en framtidsinriktad undervisningsform.
 
Världen är ändå ganska underlig och orättvis.
 
DEN SOM HAR DEN NYA OCH BÄSTA UNDERVISNINGSMETODEN NÅR DE
SÄMSTA RESULTATEN, MEDAN DE SOM HAR DEN GAMLA OCH SÄMSTA
UNDERVISNINGSMETODEN NÅR DE BÄSTA RESULTATEN.
 
Otack tycks här vara elevernas belöning.
 
Nu kommer forskare från hela världen med helt förfärande resultat.
 
Vår undervisningsform, den probleminriktade, är inte alls bra, den är riktigt
dålig och leder också till dåliga resultat.
 
MEDAN DEN GAMLA UNDERVISNINGSFORMEN, DEN KUNSKAPSINRIKTADE
ELLER KATEDERUNDERVISNINGEN, ÄR BRA, RIKTIGT BRA, OCH LEDER TILL
BRA RESULTAT.
 
I den underutvecklade världen har detta ju egentligen varit känt länge, men nu tycks
det tydligen ha trängt ända in i världens mest utvecklade centra, världens bästa land,
landet Sverige.
 
Tanken svindlar, vi är inte bara sämst, vi har medvetet valt att vara sämst, för
det är ju ingen utomstående som tvingat oss att bli sämst.
 
DET ÄR VÅRA FRAMTIDSINRIKTADE POLITIKER, DE SOM BYGGER FRAMTI-
DENS SVERIGE, SOM TVINGAT OSS ATT BLI SÄMST.
 
Och som om detta inte räckte, menar dessa eländiga forskare att lugn och ro är av-
görande för att man ska kunna nå en bra kunskapsutveckling, sådant som att komma
i tid, inte slåss på lektionerna, sparka lärarna på benen och kalla dem för svennehoror,
och mycket annat.
 
Nu vet vi det också, det alla vetat som vill veta, men som en del låtsas inte veta.
 
Går nu detta att rätta till, om man leker med tanken att dessa eländiga och okunniga
forskare har rätt.
 
UTGÅNGSLÄGET ÄR JU INTE DET BÄSTA.
 
Dels har vi ju politikerna, som bara tar till sig de forskningsresultat, som passar dem
själva, så risken är nog stor att allt stannar vid att vi får veta hur det är, men ingen gör
något åt något.
 
Som vanligt frestas man säga.
 
Skulle nu mot all förmodan ansvariga politiker fatta vad det gäller, ska ju andra under,
visningsmetoder, den gamla katederundervisningen, implementeras av lärarna.
 
Lärare, som inte själva kan något, som blir lärare genom att gissa sig fram på
proven, ska alltså lära andra något genom kunskapsundervisning.
 
LÅTER KNAPPAST SOM EN FRAMKOMLIG VÄG.
 
Och skulle nu politiker och lärare lyckas ta sig fram längs denna oframkomliga väg,
ska de först skapa lugn och ro i klassrummen för att lyckas.
 
ÄR DET VERKLIGEN NÅGON SOM TROR PÅ ATT DET ÄR MÖJLIGT , DET
SKULLE I SÅ FALL VARA DE SOM FORTFARANDE TROR ATT JORDEN ÄR
PLATT.
 
Lugn och ro i klassrummen, det lär nog förbli en utopi, sjutton olika språk
i en och samma klass ger ju inte de bästa förutsättningarna.
 
Vi får därför nog räkna med att vår kunskapsutveckling fortsätter i nuvarande riktning,
blir allt sämre och sämre.
 
EN VÄNDING FÖRUTSÄTTER ATT VI HAR POLITIKER, SOM ANSER ATT
DET SOM ÄR BRA ÄR BRA, OCH INTE ATT DET SOM ÄR DÅLIGT ÄR BRA.
 
Och där är vi inte, definitivt inte.
 
Det har aldrig varit tydligare, skrämmande övertydligt.
 
VI HAR DE POLITIKER VI FÖRJÄNAR OCH GENOM DEM DEN KUNSKAPSUT-
VECKLING VI FÖRTJÄNAR.
 
Det finns olika sätt att bygga framtidens Sverige.
 
MAN KAN OCKSÅ RASERA FRAMTIDENS SVERIGE, OCH EN DEL, PÅ DEN
ABSOLUT HÖGSTA NIVÅ, ÄR JUST NU I FÄRD MED DETTA.
 
Och de ligger inte på latsidan precis.
 
 
      
 
Kunskapsinriktad            Probleminriktat haveri
undervisning ????
Öööhhh???
 
 
 
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er välkomna till en ny dag.
 
Jag hoppas att Ni haft en trevlig och avkopplande helg, själv har jag ansvarat he-
la helgen.
'
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet.      
 
 
I övrigt har helgen varit lugn, mycket tyder på att det blivit för lugnt. Den senaste
natten genomfördes tydligen bara ett mord, och för att skapa förutsättningar för
detta var vi tvungna att släppa ut mördaren i förtid, tidigare dömd för dråp och lite
annat.
 
Tyvärr lyckades vi inte ansvarfullt upprätta denna nivå i Göteborgsområdet, men å
andra sidan upprätthöll vi omfattande skottlossning, något vi premierat under många
år och nu kan skörda frukterna av.
 
I samband med dessa kulturyttringar i Angered blev bara två skottskadade, men å and-
ra sidan tycks våra ungdomssatsningar slagit väl ut.
 
De två som stod för denna skottlossning flydde på moped, något vi tolkar som ett fram-
steg på detta område, att överbrygga generationsmotsättningarna.
 
Forskare runt om i hela världen menar nu att vår skola drivits på felaktigt sätt, man har
fräckheten hävda att kunskapsbaserad skola skulle vara bättre än vår problematiska
skola.
 
Forskare i all ära, men inser man inte att allt den ansvarsfulla Alliansregeringen gör är
bäst i världen, är man inte mycket till forskare.
 
Hur skulle vi dessutom kunna ha en kunskapsbaserad undervisning, med lärare som
själva inte har någon kunskap, nej där får faktiskt forskarna skärpa sig.
 
Sedan påstår dessa, som kallar sig forskare, att lugn och ro skulle ha stor betydelse för
kunskapsutvecklingen. Här måste man vara realistisk, ber man hela världens alla oroliga
barn komma till Sverige, kan vi ju inte få lugn och ro i klasserna.
 
Man måste ju prioritera rätt, det borde ju forskarna inse.
 
Andra så kallade forskare kommer med en massa konstiga uppfattningar om den invand-
ringspolitik vi bedriver i Europa. Man menar då att så länge gränserna är öppna så kom-
mer det att strömma analfabeter från Nordafrika till Europa, så länge en ökad levnadsstan-
dard lockar. Vi ser då goda möjligheter att centerpartiets mål infrias, det är inte alls omöj-
ligt att då 30 000 000 väljer att ta vägen till Sverige.
 
Det har väckt en viss uppståndelse att en professor i Umeå nu hävdar att det vore bra om
hela den äldre generation dog så fort som möjligt, för att bereda plats för dessa ankomman-
de skaror.
 
Äldreminister Maria Larsson väljer att inte kommentera detta med annat än att hon tycker
att det finns många gamla i landet.
 
Jan Björklund i egenskap av utbildningsminister säger sig vara stolt över detta geniala för-
slag och ser det som ett bevis för att vi lockar stora begåvningar till den akademiska värl-
den.
 
En förskola i Gävle läggs nu ner för att den anses vara för segregerad, och man flyttar nu
barnen till andra förskolor. Alla muslimska föräldrar är upprörda över detta, och det är lätt
att förstå, då en sådan åtgärd går stick i stäv med den ansvarsfulla Alliansregeringens mål,
att på sikt ska det inte finnas annat än muslimska barn på våra förskolor, och innan vi når
dit är det inte de muslimska barnen det ska flyttas på.
 
Dagens Nyheter skriver idag att vår politik går på tomgång, man får väl se det som ett för-
senat aprilskämt. Är skafferiet tomt så är det tomt, och det som är tomt kan bara gå på
tomgång, det borde Dagens Nyheter kunna inse.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet.   
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
 
AE
 

FREDRIK REINFELDT DRIVER MED VÄLJARNA

Aftonbladet avslöjad
 
På Aftonbladet tror man tydligen att läsarna går på vad som helst.
 
I dag skriver man om ett mord begånget under måndagen i Stockholm.
Den misstänkte gärningsmannen är tidigare dömd för dråp.
 
AFTONBLADET SKOJAR DÅ MED ATT GÄRNINGSMANNEN I MITTEN'
AV MARS BLEV DÖMD TILL 4 MÅNADERS FÄNGELSE FÖR MISSHANDEL
OCH SKADEGÖRELSE.
 
Nu får väl ändå Aftonbladet ge sig, dömd till 4 månaders fängelse i mars och
nya mord den 1/4.
 
Inte ens i Sverige kan väl mördare dömas så hårt, lite väl genomskinligt.
 
Vi andra tycker nog att Aftonbladet borde ha förstått att med ansvarspredikanten
vid makten i 7 år så ska sådant inte vara möjligt.
 
Eller ??
 
 
April, april, din dumma ansvarspredikant
AE
 
 

MODERATA UNDERSKOTT I VÅRDEN

Nya moderata framsteg inom vården
 
Bristerna inom vården inom Region Skåne tycks vara väl kända vid det här laget,
men orsakerna tycks inte lika kända.
 
INTE HELLER BLAND DEM SOM BORDE KÄNNA TILL ORSAKERNA.
 
Man har räknat med ett visst underskott, men allt tyder nu på att det blir mycket
högre.
 
Den ansvarsfulla och seriösa moderata politikern Pia Kinhult ger sin syn
på denna utveckling.
 
JAG KAN INTE SVARA PÅ VAD SOM HÄNT.
 
Om man har ansvar för något, vilket man hävdar att man har, och inte kan svara
på vad som hänt, vad gäller det man har ansvar för, vad tyder det på ??
 
Det vågar man inte uttala.
 
OCH HUR SKULLE DET SE UT OM LEDNINGEN UTÖVADES AV SÅDANA
SOM INTE TAR ANSVAR, FÖR SÅDANA FINNS JU ??
 
De skulle troligen inte ens veta att det föreligger ett underskott, för sådana poli-
tiker finns det ju.
 
Eller ??
 
Men vi andra vet mer än Pia Kinhult.
 
Vi vet att det är dyrt att byta normala dörrar till pansardörrar, och vi vet att
det är dyrt att ha vakter där man inte borde behöva vakter.
 
MEN VILL MAN HA DET SÅ, SÅ BLIR DET SÅ.
 
TÄNK ATT PIA KINHULT INTE VET DETTA, HON SOM ÄR SÅ ANSVARSFULL,
FÖR MODERAT ÄR HON JU.
 
Öööhhh ???
AE
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av
Er välkomna till en ny dag.
 
 
Jag tar ansvar för landet   
 
Vi vaknar upp till nya stimulerande siffror både från Ipsos och SIFO. Ipros siffor är
mycket glädjande, alltmer tyder nu på att vi slipper besvärande regeringsförhand-
lingar med centerpartiet och kristdemokraterna.
 
SIFO siffror visar på väljarnas förtroende för partiledarna och dessa överraskar.
Fortfarande tycks det finnas väljare med förtroende för Annie, även om de är lätt
räknade. Med hänsyn till hennes insatser i Allianssamarbetet hade vi räknat med
att förtroendet för henne skulle vara mindre, och begränsat till henne själv och Per
Ankersjö.
 
Helgen har varit lugn frånsett att en kvinna ramlat ner från en balkong. I samband
med att vi utvecklar vår kultur i en ny riktning kommer vi också att göra balkonger-
na säkrare, ingen ska kunna ramla ner från en balkong.
 
Debatten rörande lärarstudenters resultat på högskoleprov tycks inte lägga sig, nu
skriver Dagens Nyheter att schimpanser skulle ha nått ett bättre resultat och vara
mer meriterade som lärare.
 
Vi är glada över dessa tydliga framsteg inom detta viktiga område, samtidigt som vi
noterar att Regeringskansliet här släpar efter i utvecklingen.
 
Hos oss skulle nog åsnor vara mer meriterade.
 
Arbetskraftsinvandringen var uppe i Kalla Fakta och uppgifterna bekräftar det vi län-
ge haft förhoppningar om.
 
Lönsamheten hos många arbetsgivare ligger nu på en högre nivå i takt med att de
lyckats sälja allt fler arbetstillstånd, fri rörlighet och handel är en förutsättning för att
arbetsgivarna ska få det bättre, en utveckling som underlättas av att de inte behöver
betala löner till de man sålt arbetstillstånd till.
 
Vi kommer att se över möjligheterna att utvidga detta system, så att arbetsgivarna ges
möjlighet att sälja arbetstillstånd även till svenska arbetslösa.
 
De muslimska familjedagarna i Stockholm tycks ha varit mycket framgångsrika. Polisen
tycks ha lyckats rekrytera ett antal terroristsympatisörer som polisaspiranter och menar
att det är bättre de utövar våld inom polisen, så att SÄPO slipper ha dem under övervak-
ning i Somalia.
 
Den Islamistiska Informationsföreningen gav oss också viktig information om våra rät-
tigheter, när  man informerade om mannens rättigheter.
 
Får han inte sitt sexbehov tillgodosett kan mannen bli mycket arg.
 
Genom denna information blir det ju lättare att förstå det våld som utövas i samband med
en del kulturyttringar, som en del fortfarande envisas med att kalla våldtäkter.
 
Annan viktig information fick vi om våra generella mänskliga rättigheter, där vi via en popu-
lär hemsida fick reda på att det finns inga generella rättigheter.
 
Det är bara mannen som har rättigheter, medan kvinnan bara har skyldigheter.
 
Vi kommer nu att höra med Waberi och en del andra, om vi inte kan ta upp dessa rättig-
heter i samband med vår nästa översyn att lagstiftningen på detta område.
 
Det är nu också lättare att förstå Gudrun Schymans motstånd mot att kritisera shariala-
gar och annat, har kvinnorna bara skyldigheter, kan man ju inte ge dem rättigheter.
 
Gudrun uppger nu att feministisk initiativ nu kommer att inriktas mer på att visa hur kvin-
norna ska kunna uppfylla dessa viktiga skyldigheter.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet    
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.

RSS 2.0