STRUTSARNA I ROSENBAD

När tanken inte räcker till
 
I dag har SvD ett inslag om bostadsmarknaden i Sverige, under rubriken:
 
ETT NYTT STOCKHOLM BEHÖVS INOM 5 ÅR
 
Artikeln innehåller många intressanta sakuppgifter, de flesta tyder på att
politikernas tillkortakommande är  större än vad man förmår ta till sig.
 
ATT TANKEN INTE RÄCKT TILL ÄR UPPENBART, MEN MYCKET TY-
DER PÅ ATT INTE HELLER VILJAN RÄCKT TILL.
 
De flesta är eniga om att vi behöver bygga ungefär 100 000 lägenheter per
år.
 
LIKA ENIGA ÄR DE FLESTA OM ATT DETTA KOMMER VI INTE ATT
KLARA.
 
Vi bygger sedan några år ungefär 30 000 lägenheter per år, och då går hela'
branschen på högtryck.
 
DET FINNS INGEN KAPACITET ATT TILLGÅ ATT BYGGA FLER ÄN DESSA
30 000 LÄGNEHETER OCH REDAN NU FINNS DET KLARA FLASKHALSAR,
STORA KOSTNADSSTEGRINGAR OCH BOLAG SOM MÅSTE TACKA NEJ
TILL JOBB.
 
Inte ens dåren persionifierad skulle komma ens på tanken att tänka sig att bygga
100 000 lägenheter per år.
 
TRÅNGBOHETEN KOMMER ATT ÖKA KRAFTIGT, LIKASÅ ANTALET SOM
HELT SAKNAR BOSTAD.
 
Hur kunde det bli så här, hur kunde denna enorma obalans uppkomma ??
 
ORSAKEN ÄR LÄTT ATT ANGE, DET ÄR "ALLA" ÖVERENS OM
 
DET ÄR I ALLT VÄSENTLIGT DEN ÖKADE BEFOLKNINGSMÄNGDEN TILL
FÖLJD AV DEN STORA INVANDRINGEN.
 
Anna Dahlberg (Expressen) skrev för ett tag sedan att politiker driver politik som
om de trodde att "pengar växer på träd" och det är bara att plocka för sig.
 
MAN BÖRJAR ANA ATT POLITIKERNA OCKSÅ TROR ATT BOSTÄDER
VÄXER PÅ TRÄD, DET ÄR BARA ATT PLOCKA FÖR SIG OCH FLYTTA IN.
 
Som sagt, hur kunde det bli så här ?
 
I grunden är politikernas uppgifter och ansvar att så långt det är möjligt upp-
rätthålla balanser inom olika samhällssystem.
 
I STÄLLET FÖR ATT FÖRSÖKA UPPRÄTTHÅLLA DESSA BALANSER,
BLAND ANNAT INOM BOSTADSOMRÅDET, HAR MAN PLADDRAT OM
"ÖPPNA HJÄRTAN" OCH "HUMANITÄR STORMAKT".
 
Man har i samband med detta "stängt hjärnan" för gott, om det finns något att
stänga är väl bäst att tillägga.
 
Man får inte ens nudda vid tanken att det är nyanländas "fel" att det bildas
ghetton, utanförskap, trångboddhet  och bostadsbrist.
 
DET ÄR POLITIKERNA OCH DEN POLITIK DE DRIVIT OCH HAR DRIVIT
SOM SKAPAT ALLA DESSA PROBLEM INOM OMRÅDET.
 
I stället för att se till helheten, att använda "helikopterperspektiv" har man
suboptimerat och pladdrat om brister i mottagningssystemet. Ingen har ens
orkat tänka på vad som händer "härnäst", även om mottagningskapaciteten
skulle klara av anstormningen.
 
ATT BOSTADSMARKNADEN MÅSTE VARA I BALANS, ATT SKOLORNA
MÅSTE VARA I BALANS, ATT ARBETSMARKNADEN MÅSTE VARA I
BALANS, OCH AT MYCKET ANNAT MÅSTE VARA I BALANS HAR
UPPENBARLIGEN INTE NÅTT FRAM TILL ROSENBAD OCH HELGE-
ANDSHOLMEN.
 
Bara mottagningskapaciteten räcker, så tuta och kör på.
 
Alla dessa brister inom bostadsmarknaden, och på andra marknader/ om-
råden, till följd av den stora invandringen är uppenbara för var och en, som
vill se är det bäst att tillägga.
 
Dessa ´brister har blivit uppenbara med en årlig invandring på ungefär
100 000, som under 2015 ökade med ungefär 50 %.
 
I DAG TYCKS DET INTE FINNAS EN "VETTIG" MÄNNISKA SOM HAR
DEN UPPFATTNINGEN ATT SVERIGE KLARAR AV DENNA INVANDRING,
MED DE OBALANSER SOM BLIR FÖLJDEN.
 
Sätt då fantasin i rörelse och försök tänka på hur det skulle ha sett ut om
oraklet Annie Lööf, livligt påhejad av ett annat orakel, Maria Ferm, fått sin
vilja fram.
 
DÅ SKULLE INVANDRINGEN ÖVER ETT ANTAL ÅR UPPGÅ TILL 30
MILJONER, DET VAR VAD SVERIGE SKULLE KUNNA TA EMOT.
 
Man föreställer sig lätt hur Sverige då skulle se ut.
 
Alla områden och alla system hade totalhavererat, 25 % av befolkningen
hade bostad, resten var hemlösa eller bodde bland 100 andra i en 3 rums-
lägenhet.
 
Hur tänkte Annie Lööf när hon hävdade detta, att Sverige kunde ta
emot 30 000 000 nyanlända under ett antal år.
 
SVARET ÄR LÄTT ATT GE, HON TÄNKTE INTE ALLS, OCH DETTA
OCH MYCKET ANNAT TYDER PÅ ATT ANNIE LÖÖF ÖVERHUVUDTAGET
INTE TÄNKER ALLS.
 
Men partiledare för CP kan hon vara, hur tänker man inom partiet ?
 
Tänker man inte alls där heller ?
 
Ska man dra någon slutsats av det SvD skriver om bostadsmarknaden, så
är den väl.
 
SVERIGE HAR INTE KAPACITET ATT LÅTE "EN DJÄVEL" MER KOMMA
OMBORD .
 
AE
 

ETT HAVERERAT RÄTTSSYSTEM

Är domare synonymt med "dummare" ?
 
Vi matas nu dagligen med domar från rättssystemet där utgången får ett dårhus att
framstå som genicentra jämfört med domstolarna.
 
Nu senast frikändes 2 "14 åringar" efter ett åtal mot en åldring utanför Varberg.
 
Denna dom tyder på att man satt i system att använda rekvisiten "uppsåt" och
"bortom allt tvivel" på ett sätt som inte stämmer med vare sig rättskänslan eller
lagens bokstavliga tolkning.
 
14 - åringarna blev alltså frikända och domslut/domskäl följer det nu sedvanliga
 
Använd "bortom allt tvivel" på ett sådant sätt att mer dimmor lägras än
skingras.
 
14 - åringarna blir frikända samtidigt som kan säger att "inget annan kan ha utfört
mordet" ??
 
Vi har alltså läget:
- en mördad
- ingen annan är 14 åringarna kan ha utfört mordet
 
Om man inte är "född under en byrå" borde man då inte ha kommit fram till
slutsatsen.
 
DET ÄR STÄLLT BORTOM ALLT TVIVEL ATT 14 ÅRINGARNA UTFÖRT MOR-
DET .
 
För inget annan kan ju ha utfört det, eller ?
 
För det kan väl inte vara så i denna ytterst disfunktionella värld att mordet har
utförts av mordet själv ??
 
 
 
AE
 
 
 

ÅSNORNA I ROSENBAD

Rosenbad, vår nya djurpark ?
 
Regeringen tappar allt mer mark, och nu tycks desperationen vara sådan att
man alltmer också tappar fotfästet.
 
VILKET MER ELLER MINDRE  MEDFÖR ATT VISSA I REGERINGEN BE-
TER SIG SOM RIKTIGA ÅSNOR.
 
Kampen i regeringen, att framstå som den mest åsneliknande, tycks vara hård,
men än så länge håller Stefan Löfven och Peter Eriksson ledningen.
 
I går gjorde Stefan Löfven allt för att framstå som en riktig åsna, då han jäm-
förde Alliansen med "Jönssonligan", och detta genom att hävda att "Alliansen
kunde inte genomföra sin plan".
 
SÅ TALAR EN RIKTIG ÅSNA.
 
För det första är det bara riktiga åsnor som använder den vulgära retoriken på
denna nivå, att en statsminister beskriver en opposition är så lågt att även en
åsna bör rodna av skam vid jämförelsen.
 
För det andra är det bara riktiga åsnor på denna nivå, som inte har lyckats ta
till sig vår demokratiska ordning.
 
DET ÄR REGERINGEN, SOM STYR RIKET, DET MÅSTE MAN ALLT VARA
EN RIKTIG ÅSNA FÖR ATT INTE KUNNA TA TILL SIG.
 
Av  denna ordning följer att Alliansen kan ha hur många "planer" som helst, men
det ligger inte i deras makt att genomföra dem, då de inte sitter på de maktinstru-
ment som gör detta möjligt.
 
Man bör nog vara en riktig åsna för att inte kunna ta till sig detta faktum, att
en statschef inte har detta klart för sig är något anmärkningsvärt, och då
uttrycker man sig milt.
 
i dag försöker minister Peter Eriksson i god anda att överträffa statsministern i
sin kamp att framstå som den största åsnan.
 
Alliansen har nu lämnat den "arbetsgsgrupp" som hade som mål att komma fram
till en gemensam linje i bostadsfrågan.
 
An den anledningen blir nu Alliansen jämförd med en åsna, när geniet Peter
Eriksson menar.
 
" MAN KAN LEDA FRAM EN ÅSNA TILL EN KÄLLA, MEN MAN KAN ALDRIG
TVINGA DEN ATT DRICKA".
 
Efter dessa två åsneliknande, extremt vulgära och extremt enfaldiga uttalanden
från Stefan Löfven och Peter Eriksson är det aktuellt att ställa frågan:
 
VAD HAR SVENSKA FOLKET GJOPT FÖR ONT SOM HAR MINST TVÅ
"RÄNNSTENSLIKNADE" OCH "ÅSNELIKNANDE" POLITIKER PÅ DESSA
HÖGA POSTER.
 
Ett minimikrav på en minister bör väl i alla fall  vara att de kan vårda sitt språk
och att de inte hänfaller till värsta vulgärretorik, eller ?
 
Även småpåvarna ute i landet gör nu sitt till för att de ska höra hemma i åsne-
båset.
 
Kristdemokraten Falco Guldenpfennig, KD gruppledare i Borås, har i dag ett
inlägg i Borås Tidning, där han ondgör sig över vilken vulgära retorik kommun-
styrelsens ordförande, Ulf Olsson, använder sig av.
 
Får man tro detta inlägg hör Ulf Olsson hemma i samma bås som Stefan Löfven
och Peter Eriksson, efter Ulf Olssons beskrivning av KD.
 
KD FÅR DÅ HÖRA ATT MAN ÄR USEL OCH VÄRDELÖS OCH ATT DERAS
STÅNDPUNKT I EN VISS FRÅGA ÄR SKRATTRETANDE.
 
Ulf Olsson brukar ofta och gärna framhålla att "alla är lika mycket värda", och man
får väl anta att han har detta i åtanke när han beskyller KD för att vara "usel och
värdelös", eller ?
 
Som sagt, vad har vi väljare gjort för ont här i världen, som ska straffas på detta
sätt ?
 
AE
 

ENSAMKOMMANDE FLYTTAR FRÅNA FRIKA

Kanske dags att ta bort skygglapparna
 
Vi har under senare år lärt oss varför så kallade "ensamkommande barn" flyr
från sina hemländer, och varför de framför allt flyr till Sverige.
 
Detta har vi lärt oss så väl, att det satt sig i "ryggmärgen" och ingen verk-
lighet tycks längre kunna påverka vår syn på detta.
 
Långsamt, och mycket försiktigt, har det dock smugit på oss en liten, mycket
liten, misstänksamhet.
 
TÄNK OM RYGGMÄRGEN ÄNDÅ HAR.
 
Och det har den, ryggmärgen har fel i det mesta.
 
Dels har det visat sig att ryggmärgen styr åt fel håll när vi talar om barn, de flesta
är vuxna.
 
De flesta är inte heller "ensamma", de flesta har familj, ofta bestående av pappa,
mamma och ett antal syskon, ofta ett stort antal syskon.
 
Sist men inte minst leder ryggmärgen fel, när den hävdar att dessa icke ensamma,
icke barn flyr.
 
MÅNGA AV DEM FLYR INTE ALLS, DE FLYTTAR.
 
SvD har i dag ett ganska så intressant inslag om just detta.
 
Spelet bakom kulisserna är då inte alls, det som ryggmärgen lärt oss att tänka och
säga.
 
Det visar sig nu att smugglarna förädlat sin affärsverksamhet och vidgat sin verk.
samhet, något de tycker sig kunna göra då det visat sig att EU och Eu:s medlems-
länder ger smugglarna fritt spelrum, oavsett vad de gör och var de gör det.
 
Det visat sig nu att smugglarna söker upp familjer i länder belägna i Cetran-
afrika och övertalar pappa/mamma att låta smugglarna ta hand om deras
"barn".
 
Smugglarna utlovar då föräldrar och "barn" en "barnen" ska få allt i Europa, främst
Sverige, som de inte har tillgång till i Centralafrika.
 
Väl i smugglarnas händer inträffar mycket våld och utnyttjande, som ofta trotsar
all beskrivning, men allt detta hade kunnat undvikas om EU och EU:s medlems-
länder inte gett smugglarna fria händer i den meningen att EU ställer upp på det
smugglarna gör.
 
Sjävfallet har inte alla "ensamkommande barn", kanske inte ens de flesta, den bakgrund
SvD beskriver.
 
MEN TILLRÄCKLIGT MÅNGA HAR JUST DEN BAKGRUNDEN FÖR ATT VI SKA
STÄLLA OSS FRÅGAN OM VÅR SYN PÅ DENNA DEL AV FLYKTINGPOLITIKEN
ÄR DEN RÄTTA ?
 
AE

RIKSREVISIONEN TAR SITT JOBB PÅ ALLVAR

Dagens ros till Riksrevisionen.
 
Äntligen en myndighet som tar sitt jobb på allvar.
 
Efter mycket arbete, lite glädje och många tårar lämnar i dag Riksrevisionen en
rapport som kommer att revolutionera vår tillvaro.
 
Riksrevisionen har undersökt, länge och enträget de, kostnader som Migrations-
verket hade för sina asylförläggningar hösten 20015.
 
Och den ambitiöst utarbetade rapporten kommer fram till en slutsats av stor,
mycket stor betydelse.
 
RIKSREVISIONEN KOMMER HÄR FRAM TILL ATT MIGRATIONSVERKETS
KOSTNADER FÖR SINA ASYLFÖRLÄGGNINGAR HÖSTEN 2015 VAR DYRA.
 
Vem hade kunnat ana detta ??
 
När varje skattekrona måste "nagelfaras" är det tur att vi har myndigheter som tar'
sitt jobb på allvar, och ägnar sig åt undersökningar, som ger oss ökad kunskap
om sådant vi inte känner till.
 
Dagens ros med andra till ord till Riksrevisionen.
 
AE
 
 

ÄR FN CHEFEN SÅ "DUM" SOM HAN VERKAR ?

Kan en FN chef vara hur "dum" som helst ??
 
Den frågan måste man ställa sig efter den senaste veckan.
 
Samtidigt måste man ställa sig frågan om en FN chef kan vara hur omoralisk
som helst.
 
Tyvärr tvingas man nog svara jakande på båda dessa frågor av den senaste
veckan att döma.
 
I dag har SvD ett inslag om FN:s så kallade svarta lista för länder som begår män-
niskorättsbrott mot barn, under rubriken:
 
" FN BACKADE FÖR SAUDISKT HOT".
 
Så där i förbifarten kan man ju också ställa sig frågan om FN lärt av Sverige, när
det gäller "att backa" för SaudiArabien ?
 
Saudiarabien placerades på denna lista förra veckan för sina "insatser" i Jemen,
där man noterat att ett stort antal barn dödats.
 
Väl placerad på denna lista hotar Saudiarabien med att dra in stöd till FN om
inte landet togs bort från listan.
 
MAN FÖRESLOG OCKSÅ ATT EN SÅ KALALD "FATWA" SKULLE UTFÄRDAS
MOT FN.
 
Vad gör FN i ett sådant läge, man gör det man brukar göra, man faller undan, man
lägger sig på rygg, som vanligt frestas man tillägga .
 
FN CHEFEN BAN KI - MOON PLOCKAR BORT SAUDIARABIEN FÅRN LISTAN.
 
Men han nöjer sig inte med detta, han gör i samband med detta följande uttalande:
 
" DET ÄR OACCEPTABELT ATT MEDLEMSSTATER UTÖVER OTILLBÖRLIGA
PÅTRYCKNINGAR".
 
För de lite mer kritiska finns det en viss skillnad mellan "acceptabelt" och "oaccep-
tabelt".
 
Den som inte nått posten som FN chef kanske då kan tycka att om man faller
undan för kravet, då har man också accepterat kravet, eller ?
 
OCH KAN MAN INTE SKILJA MELLAN ACCEPTABELT OCH OACCEPTABELT
DÅ KANSKE POSTEN SOM FN CHEF BLIVIT LITE VÄL HÖG, SAMTIDIGT SOM
MAN MÅSTE STÄLLA FRÅGAN OM EN FN CHEF KAN "VARA HUR DUM SOM
HELST".
 
FN blir ofta beskyllt för att falla undan i viktiga frågor.
 
Den här typen av undfallenhet och uttalanden som inte korresponderar med
åtgärderna lär väl knappast öka det förtroendet, som redan tycks vara ganska
så lågt.
 
AE

HUR MYCKET SKATTEHÖJNINGAR TÅL SVERIGE ?

KU friade alla från allt ansvar
 
KU har ju under en tid granskat Regeringens agerande med den så kallade "flykting-
krisen" i höstas.
 
I går fick vi veta hur denna granskning utföll.
 
INGEN KRITIK VÄRD NAMNET.
 
Och konstigt vore annars, alla partier har ansvar för att situation uppkom.
 
Och man kastar inte sten när man sitter i glashus.
 
Men frågan är om inte KU granskade fel sak, kanske borde man ha granskat
vad som gjorde att just Sveriges "flyktingkris" blev större än andra länders "flyk-
tingkris".
 
I och för sig hade säkert KU även här kommit fram till samma slutsats,
vi kastar inte sten i glashus.
 
Men just Sveriges "flyktingkris" var inget naturfenomen, den var ett resultat av
en extremt ansvarslös flyktingpolitik under ett antal år, där de flesta partier
gjort vad de kunnat för att underminera Sveriges framtid och välstånd.
 
För det är just det man gjort ett antal år med sin så kallade "signalpolitik"
och "humanism".
 
UNDERMINERAT SVERIGES FRAMTID OCH VÄLSTÅND.
 
Man får lätt det intrycket att man på många håll ännu insett hur långt man just
underminerat vårt välstånd och vår framtid.
 
Men den insikten kommer, var så säker, mottagningssystemet hade stora
brister, men de problemen väger nog lätt mot de problem som tornar upp
sig.
 
Revisionsfirman PWC har utarbetat en rapport som visar hur den förda flykting-
politiken driver högre skatter framför för sig.
 
Sett till landet som helhet krävs en kommunalskattehöjning i snitt på 1:82.
 
DET MOTSVARAR EN GENOMSNITTLIG SKATTEHÖJNING FÖR LANDETS
KOMMUNER PÅ UNGEFÄR 5 %.
 
I exempelvis Lund erfordras en skattehöjning med ungefär 4:-.
 
DET MOTSVARAR EN SKATTEHÖJNING PÅ UNGEFÄR 12 %.
 
Värst utsatt tycks Malmö vara, där krävs en skattehöjning på 6:41.
 
DET MOTSVARAR EN SKATTEHÖJNING PÅ HISSNANDE 20 %.
 
Hur man låtit denna situation växa fram borde KU ha granskat.
 
Inte oväntat kräver då vissa kommuner "statliga bidrag". Anna Dahlberg
på Expressen skrev vid något tillfälle att politiker beter sig som om pengar
växer på träd.
 
Detta är ett sådant tillfälle, vissa kommunalpolitiker visar att de tror att
pengar växer på träd.
 
DET STATLIGA SKATTETRÄDET.
 
Men Staten kan inte, allt annat lika som det heter, inte skyffla fram "nya pengar"
till kommunerna. Vi talar om ett "nollsummespel", ger Staten mer bidrag till
kommunerna, måste Staten dra in på något annat.
 
Att denna situation uppkommit och hur den uppkommit borde KU ha granskat.
Rent allmänt får det väl anses extremt ansvarslöst att driva en flyktingpolitik som
så tydligt urholkar bärkraften i ekonomin.
 
Men det är inte enbart en ekonomisk fråga, den förda flyktingpolitiken ger upphov
till andra stora, mycket stora, problem.
 
Stora problem föreligger inom byggsektorn i allmänhet och då vad gäller nya
skolor i synnerhet.
 
Tar man Malmö som exempel så krävs nybyggnation av 25 skolor till en
kostnad av ungefär 5 miljarder.
 
Frånsett ekonomin låter detta knappast sig göras då byggsektorn inte mäktar med.
 
DE RESURSER SVERIGE HAR RÄCKER HELT ENKELT INTE TILL FÖR ATT
BYGGA ALLA DE SKOLOR OCH ALLA DE BOSTÄDER LANDET BEHÖVER
SOM EN FÖLJD AV DEN FÖRDA FLYKTINGPOLITIKEN.
 
Hur man låtit denna situation uppstå borde KU ha granskat.
 
Många tar lätt på detta problem och menar att arbetskraft lätt kan hämtas "utifrån".
 
Detta är fel, helt fel.
 
DE MEST SVÅRLÖSTA FLASKHALSARNA INOM BYGGSEKTORN ÅTERFINNS
INTE PÅ "BYGGARBETAROMRÅDET", SÅDAN ARBETSKRAFT KAN I VISS UT-
STRÄCKNING ANSKAFFAS "UTIFRÅN", DEN STÖRSTA BRISTEN UTGÖRS AV
ATT TJÄNSTEMÄN, PLATSCHEFER, KALKYLATORER MM, SAKNAS, OCH SÅ-
DANA KAN INTE HÄMTAS "UTIFRÅN".
 
Sensus som läget just nu ser ut.
 
Sverige kommer inte att klara av att bygga alla de bostäder och skolor som behövs,
inte ens om man lyckas krafsa ihop tillräckligt med "pengar".
 
ATT SVERIGE FÖRSATTS I DETTA LÄGE ÄR ETT PROBLEM, ETT STORT PROB-
LEM.
 
Ansvaret för hur denna anstränga situation uppkommit borde ha varit föremål för en
granskning av KU, om man är intresserad av en helhetsbild.
 
Hur kommer då vår framtid att se ut utifrån dessa förutsättningar ??
 
Skattehöjningar, som följs av skattehöjningar, som sedan följs av skattehöj-
ningar.
 
Vad händer sedan, när skatterna inte kan höjas mer ??
 
AVGIFTSHÖJNING, SOM FÖLJS AV AVGIFTSHÖJNING, SOM SEDAN FÖLJS
AV AVGIFTSHÖJNING.
 
Vad händer då sedan, när vare sig skatter eller avgifter kan höjas mera, för den situa-
tionen uppkommer, förr eller senare, troligen förr ?
 
DÅ INTRÄFFAR SJÄLVRANNSAKAN OCH DÅ KANSKE KU KOMMER FRAM TILL
ATT MAN BORDE BREDDA SITT MANDAT ?
 
AE

ASOCIALA OMSORGSNÄMNDEN I BORÅS

Borås Kommun skär ner på omsorg för att klara invandringen
 
 
Borås Tidning har i dag ett inslag om hur Borås Kommun försöker tillintetgör en
familj med en 13 - åring med grov funktionsnedsättning.
 
Man kan läsa detta under rubriken:
 
BORÅS KOMMUNS HÅRDA LINJE MOT 13 ÅRINGEN.
 
Detta bör läsas av alla, men sittande, risken är annars att man ramlar och slår sig
i huvudet, vilket tydligen alla i Borås Kommuns ledning gjort.
 
När Du läst detta, ställ då följande fråga till Dig själv:
 
Känner jag förtroende för den politiska ledningen i Borås.
 
Besvarar Du frågan jakande har Du problem, stora problem.
 
SÅ STORA ATT DU OMGÅENDE BÖR UPPSÖKA NÄRMASTE PSYKAKUT.
 
Om det numera finns någon sådan, är det bäst att tillägga, efter alla "ansvars-
fulla nedskärningar för att hantera den ansvarsfulla invandringen.
 
Det gäller en 13 åring med diagnoserna autism, utvecklingsstörning, ADHD och
epilepsi. han saknar all impulskontroll och saknar all känsla för fara, innebärande
att han kan springa ut rakt framför en bil.
 
Alla är överens om diagnosen och dess betydelse, bland annat innebärande att
övervakning måste ske dygnet runt, dag som natt.
 
Till och med de inom Borås Kommun, som tycks ha ramlat och slagit sig i
huvudet, riktigt ordentligt, tycks i grunden vara medvetna om detta.
 
DE BEDÖMER ATT FUNKTIONSNEDSÄTTNINGEN ÄR SÅPASS ALLVARLIG
ATT MAN BEDÖMT DEN TILL EN "FEMMA" PÅ EN SEXGRADIG SKALA,
ENLIGT BORÅS KOMMUNS MÄTMETOD.
 
Nivån 6 får väl då antas innebära att man är på väg till bårhuset ?
 
Kommunens bedömning har medfört att han beviljats plats i specialklass med
4 elever och 4 lärare (motsv), en anställd följer 13 åringen hela skoldagen, då
han inte kan vara vare sig ensam eller i grupp.
 
Då får det tydligen kosta.
 
BORÅS KOMMUNS LEDNING HAR TYDLIGEN INTE SLAGIT SIG SÅ ILLA I
HUVUDET ATT MAN KRÄVER ATT FÖRÄDRARNA SKA DRIVA SPECIAL-
KLASSEN, ÄNNU ÄR NOG BÄST ATT TILLÄGGA.
 
Föräldrarna har gått ner i arbetstid för att hantera situationen, något Borås Kom-
mun tycks vara nöjd med, mer pengar kan ju då gå till "globaliseringen".
 
VÄL ATT NOTERA, I SKOLAN BEHÖVER 13 ÅRINGEN STÄNDIG PASSNING,
ALLT ENLIGT KOMMUNENS BEDÖMNING.
 
Skolan, överläkare i barnneurologi och flera sakkunniga experter skriver intyg om
att 13 åringen behöver ständig passning, såväl i skolan som i hemmet, då pojken
besväras av en komplex funktonsnedsättning och är i behov av permanent vuxen-
tillsyn både dag- och nattid.
 
MEN BORÅS KOMMUNS LEDNING OCH ANSVARIGA HANDLÄGGARE TYCKS
HA SLAGIT SIG SÅ ILLA I HUVUDET ATT DE KAN BORTSE FRÅN DESSA EX-
PERTER OCH GÖRA EN EGEN BÄTTRE BEDÖMNING, EN SOM BYGGER PÅ
ATT FÖRÄLDRARNA SKA DRA "LASSET" UTOM SKOLTID, DET BLIR DÅ
MER ÖVER TILL "GLOBALISERINGEN" TYCKS MAN MENA.
 
Familjens begäran om assistens avslås, efter sedvanlig medborgardialog får man
väl anta, och Asociala Omsorgsnämnden motiverar också sitt beslut.
 
För att få assistans måste man ha 7 timmars behov i veckan med att äta, ta
på sig och hygien, och 13 åringen har här bara behovet 3,5 timmar i veckan.
 
ATT 13 ÅRINGEN HAR ETT ANTAL DIAGNOSER SOM GÖR ATT HAN BEHÖ-
VER STÄNDIG PASNING KOMMER MAN LÄTT FÖRBI I ASOCIALA OMSORGS-
NÄMNDEN.
 
Helt fräckt gör man en lista över diagonser, som kräver tillsyn, och för att spara
pengar till "globaliseringen" utelämnar man de diagnoser som 13 åringen lider
under.
 
GENIALT KAN MAN TYCKA, INTE DÅLIGT FÖR ATT KOMMA FRÅN NÅGRA
SOM SJÄLA TYCKS LIDA AV ATT HA SLAGIT SIG I HUVUDET OCH LIDA
AV DIAGOSEN "BRISTANDE EMPATI OCH SINNESSVAGHET".
 
Efter avslaget ville familjen och experterna träffa Asocial Omsorgsnämnden för att
utveckla 13 åringens behov, men se det gick inte.
 
DEN TYPEN AV MÖTE INGICK INTE I KOMMUNENS KATALOG ÖVER "MED-
BORGARDIALOG" OCH DÄRMED BASTA.
 
Lite villfarelse kände nog Borås Kommun ändå, då de försökte påverka familjen
när de ansökte om assistans.
 
MAN UPPTRÄDE HOTFULLT OCH HOTADE MED ATT TA BARNET IFRÅN FA-
MILJEN OM DET VAR SÅ ILLA SOM FAMILJEN PÅSTOD.
 
Man får väl anta att detta hot var upptaget i kommunens katalog över lämpliga in-
slag i medborgardialogen ?
 
Borås Tidning inser mycket mer än Asocial Omsorgsnämnden och ställer då frå-
gan:
 
Ni nekar assistans till en pojke som måste punktbevakas i skolan och på
fritids., hur förklarar Ni på Asociala Omsorgsnämnden att övervakningsbe-
hovet försvinner när han kommer hem ?
 
Svaret från Asocial Omsorgsnämnden borde gå till historien:
 
PUNKTBEVAKNING PÅ ANDRA STÄLLEN HAR INGEN KOPPLING TILL VÅR
BEDÖMNING.
 
Så här långt inser man att ingen på Asociala Omsorgsnämnden har "kopplat" nå-
got och att inget har koppling till något.
 
Man får väl anta att detta geniala svar också finns upptagit i kommunens katalog
över "medborgardialog", syftande till att avfärda alla "gnetare" som betalar löner
till de som " saknar koppling" till allt.
 
Kanske det ändå finns en viss koppling till något.
 
KANSKE, BARA KANSKE, ÄR DET PÅ DET VISET ATT PÅ FRITIDEN KAN
JU ASOCIALA OMSORGSNÄMNDEN FRÅNGÅ SITT ANSVAR OCH LÄGGA
ÖVER DET PÅ FÖRÄLDRARNA.
 
DE HAR JU ÄNDÅ GÅTT NER I ARBETSTID OCH SÅ BLIR DET JU MER PEN-
GAR TILL GLOBALISERINGEN.
 
Skulle man kunna tänka sig att någon, bara någon, inom Borås Kommun känner
skam efter denna hantering av 13 åringen.
 
Självfallet inte.
 
ÄVEN 13 ÅRINGAR OCH DERAS FÖRÄLDRARNA MÅSTE JU INSE ATT DE
ÄR TILL FÖR BORÅS KOMMUN, OCH DEFINITIVT INTE MOTSATSEN. ATT
FÖRÄLDRARNA BIDRAR TILL LÖNERNA PÅ ASOCIALA OMSORGSNÄMN-
DEN FÖRÄNDRAR SJÄLJVKLART INTE DETTA FAKTUM.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 

VÅRT NYA SLAVERI

Alla är vi nu offer för slaveriet
 
I Borås Tidning kan man i dag läsa ett inslag om hur hemtjänsten fungerar, eller
mer rätt, inte fungerar.
 
Rubriken lyder:
 
" KRITISERAR HEMTJÄNSTENS MINUTJAKT, ÄR ETT HÅN".
 
Det är brukaren Kerstin Blom som beskriver hur hon är utsatt för detta hån, utan
att ta till för mycket är hon inte ensam.
 
Den samlade bild man får av vårt samhälle efter att ha läst detta är att vi lever i
ett modernt slaveri, där de nya slavdrivarna är dels tekniken, dels teknikens of-
fer på olika chefsnivåer.
 
Man behöver inte läsa mycket av detta inslag, för att "håret ska resa sig i nacken".
Man behöver inte heller läsa mycket för att inse att det numera gäller "ombytta rol-
ler".
 
MEDAN VI TIDIGARE HADE HYFSAD KONTROLL PÅ TEKNIKEN OCH I ALLT
VÄSENTLIGT ANVÄNDE DEN I GODA SYFTEN ÄR VI NU SLAVAR UNDER TEK-
NIKEN OCH FÅR DEN ATT DRIVA OSS ATT GÖRA ONDA SAKER.
 
I hemtjänsten är det uppenbart vem som bestämmer över vem, och vem som är
slav under vem.
 
Längst ner i hierarkin sitter slaven brukaren, som är slav under slaven hemtjänst-
personal.
 
På nästa nivå hittar man hemtjänstpersonalen, som har två slavdrivare, dels tek-
niken i form av mobiltelefon, dels i form av en intellektuellt undermålig ansvarig
chef inom hemtjänst.
 
På nästa högre nivå hittar man nästa slav, ansvarig chef inom hemtjänsten, som
är slav under "den nya välfärdens allt högre krav på allt högre avkastning".
 
Är det någon som möjligen tycker att det låter "överdrivet", säkert, men den känslan
går strax bort om man läser inslaget i BT.
 
Lite axplock.
 
Kerstin Blom har fått beviljat hemtjänst 70 timmar i månaden, det låter väl bra, eller ?
 
I dessa 70 timmar ingår att hon får hjälp med att värma mat, duka och diska, det
låter väl också bra, eller ?, framför allt med hänsyn till att Kerstin Blom sitter i rull-
stol.
 
Det är sedan man inser att vi lever i ett nytt slavsamhälle.
 
KERSTIN BLOM HAR FÅTT BEVILJAT HEMTJÄNST FÖR ATT VÄRMA MAT,
DUKA OCH DISKA MED 8 MINUTER.
 
8 MINUTER !!!!
 
Och under dessa viktiga minuter ska slavarna i hemtjänsten registrera alla rörelser
och åtgärder på sin mobiltelefon.
 
Gissa hur mycket tid det blir över till "social samvaro".
 
0 SEKUNDER.
 
Kerstin Blom har också fått beviljat hemtjänst för att hon ska kunna handla. Väl i
butiken upphör hemtjänstens slavar att intressera sig för brukaren Kerstin Blom.
 
ALLT DERAS INTRESSE INRIKTAS NU MOT SLAVDRIVAREN MOBILTELEFON
I VILKEN DE MÅSTE REGIRSTRERA VARJE RÖRELSE OCH ÅTGÄRD I BUTIKEN.
 
Gissa hur mycket tid det blir över för att hjälpa Kerstin Blom att handla.
 
O SEKUNDER.
 
Och så rullar det på.
 
Utan att mena att det skulle bli följden har vår utveckling av "Den nya välfärden", där
avkastningen på kapitalet är helt avgörande och vår användning av tekniken medfört
att vi alla numera är moderna slavar, om än på olika nivåer.
 
I stället för att använda tekniken till att göra saker enklare och bättre, låter vi tekni-
ken driva vårt liv, så att vi i vissa avseenden helt enkelt framstår som slavar.
 
Allt detta sker under den välsignelse vi alla som slavar dignar under:
 
DEN AVREGELRADE MARKNADEN DÄR MÄNNISKOR HAR UPPHÖRT ATT
VARA MÄNNISKOR UTAN BLIVIT EN KUGGE I ETT MASKINERI, DÄR KUG-
GEN FÅR SLITAS SÅ MYCKET SOM MÖJLIGT, BARA AVKASTNINGEN PÅ
KUGGEN BLIR SÅ HÖG SOM MÖJLIGT.
 
Är detta effektivt, det beror på vilken värdegrund man har.
 
Har man den värdegrunden att allt räknas i pengar, att girighet är en dygd
och att människan är en slav, då kommer man säkert fram till att det är
effektivt.
 
Onkel Toms Stuga känner många till.
 
Onkel Toms ägare tyckte säkert också att Onkel Tom var effektiv ute på
bomullsfältet.
 
Det som särskiljer dåtiden slavdrivare och nutidens slavdrivare är att trots
allt insåg de förra att det var människor, som arbetade på bomullsfälten.
 
DAGENS SLAVDRIVARE INSER INTE ATT BRUKARNA ÄR MÄNNSIKOR
OCH FÖR ATT KUNNA LEVA MED DETTA GÖMMER DE SIG BAKOM
AVKASTNINGSSIFFOR, STATISTIK OCH TEKNIK.
 
Vill vi ha det på det viset ?
 
UPPENBARLIGEN, DET FINNS JU DE SOM HÄVDAR ATT VI SJÄLVA KAN
ÄNDRA PÅ DETTA.
 
OCH SÅ FINNS DET DE SOM HÄVDAR ATT SLAVERIET ÄR SÅ FAST ROTAT
I SAMHÄLLSSYSTEMT ATT DET INTE GÅR ATT ÄNDRA PÅ DET.
 
Man kan ju börja med att testa tanken på Stefan Löfven, eller varför inte Annie
Lööf.
 
Är det någon som kan tänka sig att de skulle vara förmögna att ändra sig i
någon fråga, om de målat in sig i ett hörn?
 
JASÅ INTE ?
 
AE
 
 

STRUTSEN STYR SVENSK EKONOMI

Den svenska modellen.
 
I dagens Dagens Industri kan man läsa ett intressant inslag under Analys med
rubriken:
 
POLITIKER SKYR NYA VINDAR.
 
Det intressanta med denna "analys" är vad som sägs under det möte Riksbanken
bjudit in till under helgen.
 
Där refereras vad många ledande ekonomer anser och inser, bland annat säger
Alan Blinder från USA följande:
 
CENTRALBANKER OCH POLITIKER SKA INTE VARA HELT FRIKOPPLADE
FRÅN VARANDRA.
 
Det är ju inte utan att mantänket på vår Stefan Ingves roll när man hör detta.
 
SÄLLAN HAR VÄL EN cHEFSTJÄNSTEMAN HAFT SÅ SORT SPELRUM ATT
BYGGA UPP FRAMTIDA BUBBLOR, UTAN ATT POLITIKER ANSER ATT DET
BERÖR DERAS ANSVARSOMRÅDEN.
 
Strutsen framstår i detta avseende som en tämligen upplyst varelse.
AE
 
 
 
 
 
 
 

KUNGEN SKA HÅLLA KÄFTEN ?

Åsiktskorridoren gäller också Kungen
 
Inte ens på högsta nivå har men insett vad den "svenska modellen" står för.
 
Till och men Kungen uttalar sig nu så att man frestas tro att han aldrig hört ordet
"åsiktskorridor".
 
Nu har Kungen och Drottningen uttalat sin uppfattning om Nobelstiftelsens skrytbygge:
 
BÅDA HAR DÅ IFRÅGASATT BÅDE PLACERINGEN OCH UTSEENDET AV DEN
NYA BYGGNADEN.
 
Och alla hyllare av den "svenska modellen" ger nu upp ett ramaskri.
 
KUNGEN OCH DROTTNINGEN SKA HÅLLA KÄFTEN EKAR DET NU I ALLA RÄTTA
VRÅN I DEN "SVENSKA MODELLEN".
 
Som "vanlig svensk" känner man sig trygg med att ansvariga uttalare inte har viktigare
saker att ägna sin kraft åt.
 
Till och med politikernas omkramade "cykelställ" framstår ju som en oviktig
fråga jämfört med detta uttalanden, om det är rätt eller inte,
 
Men i viss mening får man hålla med kritikerna, Kungen ska ju inte hålla sig förmer än
sina undersåtar, och framför allt inte mer än deras representanter, politikerna.
 
En docent i statsvetenskap med en rätta åsikten enligt den "svenska modellen",
Cecilia Åse, förklarar nu varför Kungen inte får ha en uttalad uppfattning i denna
viktiga fråga, Vi får då höra:
 
" En bärande tanke när man utformade statschefsrollen som vi nu lever med,
var att medborgarna inte skulle få den uppfattningen att statschefen hade en
uppfattning om saker och ting som var omstridda bland befolkningen"
 
MEDBORGARNA SKULLE INTE FÅ EN UPPFATTNING FÖR ATT KUNGEN
HADE EN UPPFATTNING ???
 
Skönt att den "svenska modellen" nu klargör för oss att Kungen inte får ha en upp-
fattning, som gör att vi medborgare får en uppfattning.
 
En förträngning av den omtalade "åsiktskorridoren" ?
 
Men vart leder då denna "svenska modell" ? Den ledder käpprakt åt helsicke.
 
Vi är vana vid att se Kungen på balkongen vissa dagar ropande "Leve Sverige".
Hur kan han med ??
 
Inte ska han få uttala den uppfattningen att han gillar Sverige, då kan ju
åhörarna också förledas gilla Sverige ?
 
OCH SÅ FÅR DET JU INTE GÅ TILL, INTE ENLIGT DEN "SVENSKA MO-
DELLEN" MED SIN SNÄVA ÅSIKSKORRIDOR.
 
DÅ SKA KUNGEN HÅLLA KÄFTEN, HOPPAS VI INTE BEHÖVER UPPLEVA
NÅGRA FLER "LEVE SVERIGE".
 
Men docentens, hur blir man docent förresten, som julklapp?, tolkning av den
"svenska modellen" kanske inte är helt fel ?
 
Inte ska han som statsöverhuvud uttala saker som gör att medborgare
får en uppfattning, när politikerna inte får uttala saker som gör att med-
borgarna får en uppfattning om saker och ting som är omstridda bland
befolkningen, eller ?
 
FÖR ÄR DET NÅGOT VI LÄRT OSS GENOM ÅREN, SÅ ÄR DET ATT POLI-
TIKER INTE FÅR/KAN/VILL UTTALA EN UPPFATTNING OM SAKER OCH TING
SOM ÄR OMSTRIDDA BLAND MEDBORGARNA.
 
Då hummas det, det duckas det, vi får höra att vi får väl se, en nationell samord-
nare blir tillsatt, det ljugs och det mörkas.
 
ALDRIG FÅR VI HÖRA EN POLITIKER UTTALA EN UPPFATTNING OM SAKER
OCH TING SOM ÄR OMSTRIDDA BLAND BEFOLKNINGEN , ELLER ?
 
HUMMAS DET INTE, SÅ UTTALAS DET SOM ATT VI SKA FÅ TVÅ UPPFATT-
NINGAR PÅ EN OCH SAMMA GÅNG.
 
En att all kärnkraft ska vara kvar, en annan att all kärnkraft ska rivas, eller att'
bensinskatten ska höjas, men den ska inte höjas.
 
SÅ VARFÖR SKA KUNGEN INBILLA SIG ATT HAN ÄR FÖRMER ÄN POLITIKER
OCH INBILLA SIG ATT HAN SKA SÄGA SAKER POLITIKERNA BORDE SÄGA ?
 
AE

RSS 2.0