BIDRAG TILL TERROR MINSKAR TILLITEN I SAMHÄLLET

Faran finns där vi borde ana den
 
Man brukar säga att faran finns där man minst anar den.
 
I VISSA FALL FINNS I STÄLLET FARAN DÄR MAN MEST ANAR DEN.
 
En terrorforskare skriver i dag en högintressant ledare i Göteborgsposten, där
denna fråga behandlas på ett relevant sätt.
 
Det är i högsta grad på tiden att någon vågar ta upp denna tabubelagda fråga.
 
Terrorforskaren menar då att den största faran, vad gäller extrem islamism,
inte kommer från "återvändare", som kan tänkas utföra attentat på hemma-
plan.
 
DEN STÖRSTA FARAN LIGGER ENLIGT HONOM HOS DEN POLITISKA
OCH ICEMILITANTA ISLAMISMEN.
 
Den politiska och ickemilitanta islamism, vara medlemmar i varierande grad
hyser kritik, eller hat mot Väst, och som försöker upprätta parallellsamhällen
med egna lagar och rättssystem.
 
Var hittar vi då denna politiska och ickemilitära islamism, som enligt terror-
forskaren är den stora faran, i den meningen att deras mål, ambitioner och
aktiviteter minskar tilliten i samhället ?
 
VI HITTAR DEN I "TV-SOFFOR", VI HITTAR DEN I MOSKEER, VI FINNER
DEN HOS VISSA IMANER, VI HITTAR GRUPPERINGAR INOM "UNGA
MUSLIMER" OCH ANDRA MUSLIMSKA FÖRENINGAR.
 
Det är en brokig skara vi möter här, ovan nämnda områden ska inte uppfattas
som att "alla" tillhöra den "fara" terrorforskaren pekar på.
 
MEN DET RÄCKER ATT DE ÄR SÅ MÅNGA ATT DE KAN UNDERGRÄVA
TILLITEN OCH STABILITETEN I SAMHÄLLET.
 
Terrorforskaren ställer frågan vad vi gör åt detta, och ger själv svaret, vi gör
ingenting.
 
Men här får man nog säga att terrorforskaren har fel, visst gör vi något.
 
VI DELAR UT BIDRAG TILL DESSA GRUPPERINGAR SÅ ATT DE KAN
NÅ SINA MÅL ATT UNDERGRÄVA TILLITEN OCH STABILITETEN I
SAMHÄLLET.
 
Detta inslag kan läsas på nätet, Göteborgsposten, och kan varmt rekommen-
deras.
 
Passa samtidigt på och läs om Angereds Kamelcenter, som visar hur fram-
gångsrik integrationen blir när man delar ut rikligt med bidrag.
 
 
AE
 
 
 

VART ÄR VI PÅ ? I DIKET ??

Åsiktskorridoren underlättar för Stefan Löfven
 
En del hävdar att den så kallade åsiktskorridoren är borta, det är fel, helt fel.
 
ÅSIKTSKORRIDOREN LAMSLÅR FORTFARANDE SVERIGE MED FULL
STYRKA.
 
Hur många har i våra ansvarsfulla, statsunderstödda (bidrag) media kunnat
läsa om vad som skedde i Gottsunda tisdag kväll och onsdag kväll.
 
Jaså, ingen !! Inte konstigt. åsiktskorridoren lamslår nyhetsrapporteringen.
 
BARA DET SOM STYRKER ATT SVERIGE ÄR PÅ "VÄG I RÄTT RIKT-
NING", SOM STEFAN LÖFVEN UTTRYCKER DET, FÅR INFORMERAS
OM.
 
Allt annat, sådan som tyder på att Sverige är på väg i "fel riktning" får man
bara rapportera om, i bästa fall, efter valet, intill dessa gäller att Sverige är
på väg i "rätt riktning".
 
Hur många anser förresten att det som hände i Gottsunda visat att Sverige
är på väg i "rätt riktning", förutom Stefan Löfven förstås ?
 
Jaså ingen, inte förvånande, för det som hände i Gottsunda visar att Sverige
är på väg i "fel riktning", vi kanske till och med är på väg åt "helsicke".
 
Under tisdagskvällen gör polisen inslag i Gottsunda, efter vapen och narko-
tika, Bra, det bör ske ofta, och en del tillslag görs.
 
Under onsdagskvällen sker, till allas förvåning ?, ett antal andra saker.
 
MÄNGDER AV BILAR SÄTTS I BRAND, GARAGE SÄTTS I BRAND,
BOMBER/EXPOSIONER FÖRSTÖR BYGGNADER MM MM.
 
Sverige är med andra ord "på väg i rätt riktning" så att det brakar om det.
 
Vem ska då rycka in när bilar och garage brinner upp ?
 
Om någon trodde att Räddningstjänsten skulle göra det tror "någon" fel",
inte i det Sverige som går i "rätt riktning".
 
DE SMÅ LIVEN I GOTTSUNDA ANSER ATT POLISEN KRÄNKT DERAS
REVIR, DETTA ÄR JU INTE SVERIGE, OCH DÅ KAN DET VARA FARLIGT
ATT VISTAS UTOMLANDS, I GOTTSUNDA.
 
Så Räddningstjänsten rycker inte ut, när det brinner, först efter ett antal timmar
rycker man ut, för att åse att allt brunnit upp.
 
Bättre sent än aldrig heter det, men här gäller inte detta, det vara bara för sent.
Varför vågade då Räddningstjänsten rycka ut för sent, när allt brunnit upp, det
finns en förklaring till det också.
 
POLISEN HADE SAMLAT IHOP SÅ STORA STYRKOR OCH UTRUSTAT
SIG MED FÖRSTÄRKNINGSVAPEN (KPISTAR) VILKET MEDFÖRDE ATT
RÄDDNINGSTJÄNSTEN VÅGADE RYCKA UT TILL DE SMÅ LIVENS EGET
REVIR.
 
Hur många har kunnat läsa om detta iExpressen ?, Aftonbladet ?, SvD ? eller
Dagens Nyheter ? Eller åse det på TV ?
 
Jaså ingen !!, Bra då kan Stefan Löfven fortsätta att hävda att Sverige utrikes-
territorium är på väg i "rätt riktning", vi andra kanske kan tillåta oss ha en av-
vikande uppfattning.
 
Skulle man kunna hävda att den uteblivna nyhetsrapporteringen är ett "bevis"
för att den så kallade "åsiktskorridoren" lever kvar, med stor kraft, i Sverige ?
 
Självfallet kan man inte hävda detta, då går man ju själv utanför "åsikts-
korridoren", eller ? / AE
 
AE
 
 
 
 
 

KONSTEN ATT DEGENERERA ETT SAMHÄLLE

Det är viktigt att se till detaljerna och undvika helheten !!
 
Omfattningen av "metto" har slagit många med häpnad, att det var så här illa
ställt räknade nog få med.
 
Det finns snart sagt inte ett område, som inte präglas att vittomfattande
och grova sexövergrepp, och där kulturen tycks utgöra en kopia av det
som föregick "romarrikets förfall".
 
Men i all sin förfärlighet är allt detta ändå "bara" en del av vårt samhälle.
Många andra delar präglas av samma degenerering och samma oförmåga
att komma till rätta med problemen.
 
Dyker det upp ett problem, så ska det begränsas till just det problemet, och
subotimering sker med en ryggmärgsreflex.
 
Nu ska alltså "metoo" mötas med åtgärder och värdegrundsplaner riktade mot
just sexuella övergrepp. När polisorganisationen får problem, då ska åtgär-
der riktas mot just den organisationen. När kunskapsutvecklingen sviktar,
då ska nya planer upprättas för skolan mm mm mm.
 
ALDRIG NÅGONSIN SER NÅGON TILL HELHETEN OCH VIDTAR ÅTGÄR-
DER, SOM RIKTAR SIG MOT ATT ALLA DESSA PROBLEM, ALLA DESSA
BRISTER OCH ALLA DESSA TILLKORTAKOMMANDEN, ÄR EN SPEGEL-
BILD AV VÅRT SAMHÄLLE.
 
EN SPEGELBILD AV ETT SAMHÄLLE, DÄR HELA SAMHÄLLSKROPPEN
SMITTAS AV NÅGON ALLVARLIG SJUKDOM.
 
För inte så länge sedan var de "10 budorden" det evangelium, som skulle frälsa
oss från allt ont.
 
Nu har detta evangelium ersatts av ett antal evangelium:
 
TILLVÄXT TILL VARJE PRIS OCH FOSTRAN TILL GIRIGHET TILL V ARJE
PRIS.
 
Det senare ansågs tidigare som en av de "sju dödssynderna", innan det upp-
höjdes till vår nya värdegrund.
 
För att påskynda förfallet inför man också extrem förnedringstv, där fokus ligger på
att ha samlag inför publik och att förnedra andra så mycket som möjligt.
Från barnsben får vi nu också lära oss att det viktigaste är att vi ska "förverk-
liga" oss själva, helst så mycket som möjligt på andras bekostnad.
 
Med dessa evangelium och dessa värdegrunder vore det väl närmast ett
under om samhället inte blev degenererat på sätt som skett.
 
Sverige sticker ut här, av flera skäl. Ett viktigt skäl, kanske det viktigaste, är
att vi blev förskonade från 2 VK. Medan övriga Europa tvingades bygga upp
sina samhällen kunde vi förpesta världen med vår självbelåtenhet.
 
In på scenen kommer sedan makarna Myrdal, som predikar att människan
inte är en biologisk varelse, utan man ska slå sönder 'de sociala strukturer
som format världen i tusentals år.
 
Med makarna Myrdal som grund och med ett Europa, som lider av 2 VK
sätter Sverige igång med omfattande sociala experiment, som  inget land
då vågade sig på, eller senare vågat sig på.
 
OM DET UR DETTA SKA RESA SIG ETT LAND, DÄR DET GODA TAR
ÖVERHANDEN ÖVER DET ONDA, DÅ HAR VI SETT VÄRLDENS ÅT-
TONDE UNDERVERK.
 
Ska vi få rätsida på detta så måste vi lägga många evangelium "på hyllan"
och erkänna att vi är biologiska varelser, fortfarande, som formas utifrån
många omständigheter.
 
Vi föds vare sig "goda" eller "onda", vi formas till varelser, utifrån en mängd
faktorer, där "godheten" eller "ondskan" kan ta överhand.
 
Ska vi slippa "metoo", och andra tlllkortakommanden, så måste vi släppa
taget om den naiva förställningen att alla ska förverkliga sig själva, helt
på egen hand, och gärna på bekostnad av andra.
 
VI MÅSTE DÄRFÖR, OM VI VILL ATT CIVILISATIONEN SKA ÖVERLEVA,
INFÖRA EN SYN PÅ SAMHÄLLETS UTVECKLING, DÄR MAN INFÖR
INCITAMENT, KALLA DET GÄRNA FOSTRAN, EN GOD SÅDAN, DÄR
MAN UPPMUNTAR DET GODAS UTVECKLING OCH FÖRHINDRAR,
SÅ LÅNGT DET GÅR, DET ONDAS UTVECKLING.
 
Det gör man inte om alla ska "knulla" i TV och alla ska titta på när alla
"knullar" i TV, för att knyta an till just "metoo".
 
De 10 budorden var nog inte så dumma när allt kommer till kritan, särskilt
inte om man tillämpar dem anpassat till dagens samhälle.
 
AE

ATT BRÄNNA VÄRLDEN I 2 ÄNDAR

Den som eldar upp mest kläder vinner
 
Uppdrag granskning visade igår hur de "globaliserade" klädföretagen bygger
upp sina affärsmodeller.
 
Uppdrag Granskning presenterade dock inte hela bilden, och det är den hela
bilden som utgör grunden, delvis, för att så många plagg eldas upp.
 
Forskare vid Borås Högskola kompletterar mer än gärna den bild Uppdrag
Granskning gav, och den bilden är skrämmande, fullständigt vettlöst skräm-
mande:
 
DET PRODUCERAS I DAG 1,5 PLAGG FÖR VARJE PLAGG SOM SÄLJS !!!!!
 
Det innebär att man alltså har en överproduktion på 50 % !!
 
50 %  !!
 
Det ligger i sakens natur att denna överproduktion måste hanteras och man har
valt en metod att hantera  denna överproduktion,
 
MAN ELDAR UPP ÖVERPRODUKTIONEN !!
 
Uppdrag Granskning gled tyvärr förbi detta i programmet, att man eldar upp klä-
der, för att det utgör en överproduktion.
 
Detta har varit på tapeten tidigare ett antal gånger, det ingår i affärsmodellen att
inte släppa ut en överproduktion på marknaden, då priser då påverkas på ett för
företagen negativt sätt.
 
Varför sker då denna överproduktion, säg det, som så mycket annat här i världen
framstå det som helt absurt. Vi vet vad som är kopplat till produktionen:
- extrem vattenförbrukning, ofta i områden där invånarna saknar vatten
- extrem tillförsel av farliga kemikalier
- extrem mängd miljöfarliga utsläpp
- extremt stora transportkostnader.
 
Utifrån detta borde det väl vara ett "globalt" intresse för dessa "globaliserade"
företag att producera så få plagg som möjligt, i vart fall inte mer än vad mark-
naden efterfrågar.
 
I STÄLLET HAR MAN EN ÖVERPRODUKTION PÅ 50 % !!
 
Det sägs att företagen är rationella i sina affärsmodeller, men ibland undrar man. Det
hela påminner om överproduktionen inom bilbranschen, som rådde för ett antal
år sedan. Forskning visade då att det globalt förelåg en överproduktion på unge-
fär 10 %.
 
Samtliga bilproducenter i världen blev då tillfrågade hur de strategiskt tänkte möta
denna överproduktion på 10 %.
 
Svaret blev häpnadsväckande, lika häpnadsväckande som klädbranschens
överproduktion:
 
SAMTLIGA BILPRODUCENTER SKULLE ÖKA SIN PRODUKTION, SNITTET
LÅG PÅ EN ÖKNING MED 15 % !!!
 
Kom sedan inte och säg att världen inte är galen.
 
Det fanns inslag i Uppdrag Grankning, som inte kan tolkas på annat sätt än att
företagen själva inom branschen inte har för avsikt att ändra affärsmodellen.
 
Transparansen kring detta tycks vara "0" och lögnarna många och långtgående.
 
OM H&M KÖR PRODUKTER TILL BRÄNNINMGSSTATIONER I PLOMBERADE
CONTAINRAR, DÄR INNEHÅLLET HEMLIGHÅLLS TILL OCH MED FÖR DEN
SOM ELDAR UPP  INNEHÅLLET, DÅ HAR MAN OCKSÅ SAGT VAD SOM
GÄLLER:
 
DET H&M HÅLLER PÅ MED TÅL INTE EN GRANSKNING.
 
Detta har pågått under många år, och debatten dyker upp med jämna mellanrum.
Företagen har själva visat att de inte har ambitioner att ändra på något i dessa
avseenden.
 
Med hänsyn till resursförbrukningen och miljöpåverkan borde detta vara en viktig
politisk fråga, ochman ställer sig frågan:
 
Vad gör politikerna åt detta  problem?
 
INGENTING, SJÄLVFALLET, SOM VANLIGT SKULLE MAN VILJA TILLÄGGA,
VARFÖR SKULLE DE ÄGNA SIG ÅT VIKTIGA FRÅGOR NÄR DE KAN GÖRA
LIVET TILL ETT "HELVETE" FÖR MEDBORGARNA MED ENKLA FRÅGOR ?
 
Sverige är i detta avseende en liten, mycket liten, del, men det borde inte hindra
att man politiskt gör vad som är möjligt, och kanske nödvändigt.
 
Anna Dahlberg, Expressen, skrev nyligen i en krönika att Sverige är det land i
västvärlden, där den politiska styrningen är som minst, något som hon formule-
rade på sitt vanliga kluriga sätt:
 
DE POLITISKA BESLUTEN ÄR SÄLLAN GENOMTÄNKTA, FÖREGÅS ALDRIG
AV KONSEKVENSANALYS, UPPFÖLJS ALDRIG AV KONTROLLÅTGÄRDER
UTAN ALLT "BLIR BARA VAD DET BLIR".
 
När det gäller klädkedjorna blir också "allt vad det bara blir", och det som då blir
kan sammanfattas:
- Överproduktion på 50 %
- extrem vattenförbrukning
- extrem förbrukning av farliga kemikalier
- stor negativ miljöpåverkan
- överutnyttjande av långa och dyrbara transporter, i vart fall uppgående till 50 %
- uppeldning av överskott
- hemlighållande av uppeldning och lögner kring detta.
 
Borde det inte vara en viktig politisk åtgärd, som medförde en styrning av denna
verksamhet, som i vart fall medförde att det "gick åt rätt håll", som Stefan Löfven
vill beskriva sina gärningar.
 
AE

INKVOTERADE ENFALDIGA POLISCHEFER

Kvotering leder rakt ner i diket
 
Som alla numera känner till sker det kvoteringar i alla former till olika myndig-
heter  och organisationer.
 
Kvotering i stor skala tycks även ske inom polisorganisationen.
 
Som alla numera känner till är politrukern Dan Eliasson inkvoterad på sin
tjänst som rikspolischef.
 
DÄR UTGÖR KVOTERINGSGRUNDEN ATT VARA EN RÄTTROGEN SOCIAL-
DEMOKRAT.
 
Men det förekommer även en omfattande inkvotering på andra höga nivåer inom
polisorganisationen, där kvinnor inkvoteras till polischefer, inte för lämplighet och
kompetens, utan just för att de är kvinnor.
 
Vi har under senare tid sett ett antal, ett stort antal, kvinnliga polismästare (motsv)
gestalta förbi och dokumenterat en monumental inkompetens.
 
Denna visade inkompetens beror inte på att de inkvoterade är just kvinnor, utan
det hänger mer samman med att urvalet för denna kvotering är begränsat.
 
Fortfarande är det färre kvinnliga poliser än manliga, och det ligger då i sakens
natur att man har färre att välja mellan, och detta medför lika säkert som "amen
i kyrkan" att kompetens blir lägre.
 
HAR MAN BARA EN KANDIDAT ATT VÄLJA PÅ NÄR DET GÄLLER ATT UTSE
EN RIKSPOLISCHEF , OCH DENNE ÄR UTVECKLINGSSTÖRD,  DÅ FÅR MAN
OCKSÅ EN UTVECKLINGSSTÖRD RIKSPOLISCHEF.
 
Övriga jämförelser ligger i den så kallade "betraktarens ögon".
 
På samma sätt förhåller det sig med inkvotering ab kvinnliga polismästare (motsv).
 
JU FÄRRE MAN HAR ATT VÄLJA MELLAN DESTO LÄGRE BLIR KOMPETEN-
SEN.
 
Uppdrag granskning hade i går ett inslag om en polishund som bitit och sårad en
helt oskyldig person. Hela historien kring detta vittnar om en kultur inom polisen,
som tyder på att alla är inkvoterade och urvalskretsen utgörs av "förståndshand-
kappade.
 
Janne Josefsson intervjuade då en inkvoterad kvinnlig områdeschef, och Janne
Josefsson blev faktiskt upprörd, riktigt upprörd, och det tillhör inte vanligheterna,
han brukar kunna besinna sig.
 
Men det är lätt att förstå honom.
 
Något dummare, något enfaldigare, något mer lögnaktigt, något mer ansvars-
löst och något mer sorgligt än denna kvinnliga inkvoterade områdeschef är
nog svårt att finna.
 
TROLIGEN VAR HON INKVOTERADE UR DEN SNÄVA KRETS SOM POLITRUKEN
DAN ELIASSON INKVOTERATS FRÅN.
 
Är det inte dags att vi besinnar oss, och tar ett steg tillbaka,
 
ELLER KANSKE MER RÄTT, ETT STEG FRAMÅT.
 
Ska Sverige kunna fortsätta att utgöra ett någorlunda välorganiserat samhälle måste
vi sluta upp med dumheterna att inkvotera folk som chefer utifrån olika identitetskri-
terier.
 
SKA VI HA EN CHANS ATT HÄVDA OSS GLOBALT MÅSTE VI DÄRFÖR ÅTER-
GÅ TILL ATT UTSE CHEFER EFTER ADEKVATA MERITER SOM SUNT FÖR-
NUFT, ANSVARSKÄNSLA OCH KOMPETENS.
 
Mångfald  bör inte tillåtas bli mer enfald än det redan blivit !!
 
För varje inkvoterad chef, som den vi såg i Uppdrag Granskning, fastnar Sverige
alltmer i diket.
 
Det  är bara vi själva som kan avgöra om vi ska stoppa detta innan vi hamnat
i diket för gott.
AE

ÄR STEFAN LÖFVEN KORRUPT - PÅ RIKTIGT ?

Rosenbad dignar av korruption
 
När IT skandalen ruskade om våra sinnen fanns på agendan att uttala missför-
troende mot tre statsråd, bland annat Peter Hultqwist.
 
Just Peter Hultqwist blev en känslig fråga, då många menade att han var trevlig
och dessutom talade dalmåL.
 
OCH TREVLIGA MÄNNISKOR SOM TALAR DALMÅL KAN MAN JU INTE
RIKTA MISSFÖRTROENDEOMRÖSTNING MOT, SÅ ALLIANSEN FICK
KALLA FÖTTER, ISKALLA FÖTTER.
 
Kom det fram något "nytt" så skulle dalmasen få sitta kvar.
 
Stefan Löfven nappade direkt på betet till Alliansens stora förtjusning och smidde
en plan tillsammans med Emma Lennartsson, hans statssekreterare.
 
OM EMMA LENNARTSSON MEDGAV ATT HON KÄNDE TILL DET HAN SJÄLV
KÄNDE TILL, MEN FÖRNEKADE ATT HAN SJÄLV KÄNDE TILL DETTA, SÅ
SKULLE MAN LÅTSAS SPARKA HENNE FÖR ATT RÄDDA STEFAN LÖFVEN
SJÄLV OCH FÖRHOPPNINGSVIS ÄVEN PETER HULTQWIST.
 
För att agna betet väl skulle man med dunder och dån på gator och torg basunera
ut att Emma Lennartsson inte fick något avgångsvederlag.
 
Vad man samtidigt valde att inte tala om var att Emma Lennartsson skulle få avgångs.
vederlag.
 
MEN FRÅN ETT HÅLL DÄR MAN RÄKNADE MED ATT DET INTE SKULLE
SYNAS, I VART FALL INTE INNAN PETER HULTQWIST VAR SÄKRAD.
 
Nu har vi facit, Emma Lennartsson fick avgångsvederlag på 1 300 000:-, i all
väsentligt skattemedel som slussades vida fackliga organsiationer för att dölja
det hela.
 
Alliansen nappade snabbt på betet, nu slapp man ju vara konsekvent och ansvarsfull,
att man nu betraktas som närmast full hade man kanske inte räknat med.
 
Ledarskribent på Svd ställer nu den motiverade frågan:
 
ACCEPTERAR ALLIANSEN ATT BLII LURAD PÅ DETTA VISET ??
 
Svaret vet vi, Alliansen älskar att bli lurad ,bara man slipper sätta sig på regerings-
taburetten,
 
Men det finns en annan aspekt:
 
OM INTE UPPGÖRELSEN MELLAN STEFAN LÖFVEN OCH EMMA LENNARTSSON
UTGÖR REN OCH SKÄR KORRUPTION DÅ EXISTERAR INTE BEGREPPE KORRUP-
TION.
 
AE

LÖVGÄRDESSKOLAN I BERGSJÖN

Lövgärdesskolan i Bergsjön
 
Stefan Löfven framhåller gärna och ofta, att Sverige är på väg i "rätt riktning", i vart
fall sedan valet 2014.
 
Man får väl då anta att han främst tänker på den "rätta riktningen" som präglar Löv-
gärdesskolan i Göteborg, Bergsjön.
 
Under åren har man kunnat läsa om växande problem på denna skola, belägen i ett
invandrartätt område.
 
Mord på lärare, många fall av misshandel, mobbning, kränkningar, uppgivna lärare,
och elever, lärare som inte orkar, mängder av viten mm mm mm !!
 
I Göteborgsposten kan man i dag läsa att utvecklingen fortsätter i Stefan Löfvens
"rätta riktning", i vart fall på Lövgärdesskolan.
 
UNDERVISNINGEN INSTÄLLD DÄRFÖR ATT HELA SKOLAN ÄR MER ELLER
MINDRE SÖNDERSLAGEN / VANDALISERAD.
 
Tecknen på ett land i ett djupt förfall tycks bli allt fler och allt tydligare, och detta
tyder Stefan Löfven som att Sverige är på väg i "rätt riktning".
 
När det finns utrymme för så kallat "förbättringsarbete" i något avseende finns al-
ternativet att tillämpa "outsourcing", något som i dag ofta sker i svensk myndighets-
utvöning. Outsourcingen har till och med trängt in i regeringskansliet, varför inte
låta även detta fenomen utvidgas i "rätt riktning".
 
OUTSOURCA STEFAN LÖFVEN OCH HANS FUNKTION GENOM ATT LÅTA
NÅGON I RUMÄNINEN ELLER ANNORSTÄDES ÖVERTA LEDNINGEN ÖVER
LANDET, SÅ KANSE DET UPPSTÅR MÖJLIGHETER ATT TYDA UTVECK-
LINGEN I LANDET SOM BÄTTRE ÖVERENSSTÄMMER MED VERKLIGHETEN.
 
Skulle en "outsourcning" av Stefan Löfven  och hans post medföra en reell förbättring
av regeringsmakten ??
 
En svår fråga att besvara, men sämre kan det väl knappast bli, om man har andra
värden här i livet än pladder, floskler och en högre tillväxt.
 
 
AE

RSS 2.0