NÄR MINNET ÄR KORT, ALLTFÖR KORT

Det "pappa" säger är alltid rätt.
 
Vi vet att minnet ofta är kort, väl kort, och tur är nog det.-
 
Skulle man erinra sig alla tokigheter som sägs och görs, hade man troligen
inte tid över för annat.
 
I dag nås vi av nyheten att antalet flyktingar, som kommer till Sverige, minskat
kraftigt.
 
NEDGÅNGEN UPPGÅR TILL 95 %, OCH DÅ ÄR DET BRA ATT MINNET ÄR
KORT.
 
Den minnesgode kommer nämligen ihåg vad  som sas för inte så länge sedan.
Problemet var bara att det sas av fel person.
 
Fel person var Jimmie Åkesson och han gjorde då gällande att invandringen
borde minska med 90 %.
 
SÄLLAN HAR VÄL NÅGON BLIVIT UTSKÄLLD AV SÅ MÅNGA,SÅ MYCKET,
TILL OCH MED FÖR ATT VARA JIMMIE ÅKESSON.
 
Hans förslag var fullständigt vansinnigt, man skulle bryta mot alla FN konventioner
som fanns, man skulle bli utslängd ur EU och tanken var så verklighetsfrämmande
att bara en "idiot" som Jimmie Åkesson kunde komma på en så befängd ide.
 
Faktum är att självaste chedredakören för Dagens nyheter satt i TV och påstod
just detta. Skulle man lyckas nedbringa antalet med 90 % så skulle man bryta
mot gällande FN konventioner och EU skulle slänga ut oss.
 
Nog borde man kunna kräva mer av en chefsredaktör på DN, eller ???
 
Nu har regeringens åtgärder alltså reducerat antalet flyktingar med 95 %,
och de flesta av oss vet att det var tämligen nödvändigt att gå den vägen.
 
MEN VI VET OCKSÅ HUR UTSLÄNGDA VI BLEV UR EU, VI VET OCKSÅ
HUR OMÖJLIGT DET SKULLE VARA ATT MINSKA MED 90 %.
 
Om man är en "komplett idiot" ochh fullständigt verklighetsfrämmande om man
vill minska antalet flyktingar med 90 %, vad är man då om man i praktiken lyc-
kas nedbringa antalet med 95 %.
 
AE
 
Visst är det bra att minnet är kort, särskild inom politiken
 
 

ALLIANSENS IDETORKA KOSTAR "SKJORTAN"

Så här får det bara inte gå till
 
Under rubriken "Mörka utsikter för snabbtåget" skriver Dagens Industri i dag om hur
det gick till när Alliansen fattade beslut om snabbtåget.
 
DAGENS INDUSTRIS BESKRIVNING AV HUR DET GICK TILL ÄR EN UTFÖR-
LIG BESKRIVNING AV HUR DET INTE BORDE FÅ GÅ TILL.
 
I dag är det väl känt att satsningen inte är samhällsekonomisk lönsam, ingen för-
nekar detta.
 
Ansträngningar pågår därför runt om i landet, i vissa kretsar, att försöka hitta
andra motiv till att man slänger ner 500 miljarder i ett stort svart hål.
 
FÖR DET BLIR SÄKERT, MINST, 500 MILJARDER  DET KOMMER ATT HANDLA
OM, SOM KOMMER ATT RÄNGA UNDAN ANDRA MER VIKTIGA SATSNINGAR.
 
Inledningsvis rörde det sig om 140 miljarder, som nu stigit till 320 miljarder, och då
har man inte ens räknat med alla kringkostnader, man har inte ens genomfört ser-
iösa kostnadskalkyler, inte ens säkrat finansieringen.
 
NÄR DET GÄLLER DEN STÖRSTA OFFENTLIGA SATSNINGEN I SVERIGE I
MODERN TID  SKER ALLTSÅ BESLUT OCH PLANERING GENOM ATT "MAN
SKJUTER FRÅN HÖFTEN".
 
Men det är inte bara i dag man vet att satsningen inte är samhällsekonomisk lön-
sam.
 
Alliansen visste att den var olönsam när man fattade beslutet, man gjorde egna
analyser som visade detta men trotsade sina egna analyser.
 
Världens bästa finansminister Anders Borg, som får antas  kunna räkna, var starkt
emot projektet.
 
TROTS ALLT DETT FATTADE ALLTSÅ ALLIANSEN BESLUT OM UTBYGGNAD,
MOT ALLT BÄTTRE VETANDE SOM DET HETER.
 
Att handla mot bättre vetande beskrev Alliansen utåt att man tog "ansvar för skatte-
betalarnas pengar".
 
I dag skriver ändå Di att den politiska uppslutningen kring projektet är stor.
 
2 ÅSNOR, REGERINGEN OCH ALLIANSEN, HANDLAR ALLTSÅ FORTFARANDE
MOT BÄTTRE VETANDE, SOM 2 ÅSNOR SOM STÅR PÅ VARSIN SIDA OM EN
HÖSTACK OCH SLITER I DEN FRÅN VARSITT HÅLL.
 
Men nu börjar "åsnorna" få motstånd. Härom dagen visade minister Anna Johansson
tydligt att hon var emot projektet och ska nu försöka få fram de kostnadsanalyser
Alliansen inte tycke man behövde för att genomföra landets största satsning i mo-
dern tid.
 
Göran Persson hakade härom dagen på och visade också att han är starkt emot sats-
ningen och menade att "nu måste någon tala klarspråk".
 
Och DI ´talar i dag "klarspråk" och inte är det smickrande för Alliansen.
 
FLERA ALLIANSFÖRETRÄDARE SOM DI TALAT MED "TAR SIG FÖR PANNAN"
OCH BESKRIVER HANTERINGEN AV FRÅGAN SOM MÄRKLIG, MYCKET MÄRK-
LIG.
 
Man hänvisar då till Anders Borg, som man menar hade räknat på det, och kommit fram
till att det var en GALEN IDE.
 
Vad gör då Alliansen när man kommer fram till att den ide är GALEN ?
 
Man beslutar att satsa minst 500 miljoner på denna galna ide, väl medveten om
att den inte bara är galen, den är också samhällsekonomisk olönsam.
 
Hur motiverade då Alliansen att man satsade 500 miljarder på en galen och samhälls-
ekonomisk olönsam ide ?
 
MAN UPPREPADE TILL LEDA ATT MAN TOG ANSVAR FÖR SKATTEBETALARNAS
PENGAR, ALLT EFTER DEVISEN "DROPPEN URHOLKAR STENEN".
 
Har inte skattebetalarna förstått att vi ansvarar för deras pengar genom galna ideer ge-
nom att säga "ansvar" 1 000 gånger, så tror de det säkert om vi säger det 1 000 000
gånger.
 
Åsnor, som ovan, är kanske därför inte en korrekt beskrivning.
 
DI förklarar också hur Alliansen tänkte, eller inte tänkte, när de bestämde sig för att
genomföra en galen ide, som var samhällsekonomisk och som man inte tyckte var
värd att utreda kostnadsmässigt fullt ut.
 
Den förklaring de lämnar, de alliansförespråkare som nu "håller sig för pannan",
är att Alliansen hade idetorka, och man kunde ju inte gå till val på idetorka,
 
SÅ ANLEDNINGEN TILL ATT ALLIANSEN BESLÖT OM EN SAMHÄLLSEKONOMISK
OLÖNSAM SATSNING, SOM MAN SJÄLV BESKREV SOM EN GALEN IDE, OCH DÄR
MAN INTE VISSTE VAD DET SKULLA KOMMA ATT KOSTA ELLER HUR DET SKULLE
FINANSIERAS, VAR ALLTSÅ ATT MAN HADE IDETORKA INFÖR VALET.
 
Det är alltså detta som Fredrik Reinfeldt gång på gång beskrev att man "tar ansvar för
skattebetalarnas pengar".
 
Nu tycks mycket tyda på att moderaterna, som DI skriver, kommer att ta sin hand från
projektet, på samma sätt som man tagit sin hand från Fredrik Reinfeldts flyktingpolitik.
 
Alliansföreträdare uppges enligt DI "hålla sig för pannan" när höghastighetsbanan kom-
mer på tal.
 
Det finns något annat som ännu mer borde få alliansföreträdare att "hålla sig för
pannan".
 
NÄR MAN SER VAD FREDRIK REINFELDT STÄLLDE TILL MED SITT "ÖPPNA
HJÄRTA" OCH HUR HAN DREV IGENOM EN GALEN IDE MOT BÄTTRE VETANDE
FÖR ATT PARTIET HADE IDETORKA, DÅ SKA MAN "HÅLLA SIG FÖR PANNAN"
OCH STÄLLA SIG FRÅGAN:
 
HUR I HIMMELSENS NAMN KUNDER VI VÄLJA DEN "IDIOTEN" TILL PARTILE-
DARE ?
AE
 
 
 
 
 
 
 

FLUMSVERIGE GER SLUMSVERIGE ?

Flummet har tagit över vårt land
 
Den som såg Uppdrag Granskning i går borde ha blivit förvånad, men ingen blir
längre förvånad över allt flummande, när det gäller undfallenhet på många om-
råden bland annat kriminalitet.
 
Uppdrag Granskning visade att "svartmäkleri", ett brott där fängelse ligger på
straffskalan, pågår helt öppet på olika platser. UG gransking omfattade Göte-
borg.
 
Helt ogenerat pågår denna kriminella verksamhet inför öppen ridå.
 
OCH INGEN BRYR SIG, INTE DET ALLRA MINSTA.
 
Förutom Uppdrag Granskning och ett antal tv tittare förstå.
 
DE SOM BORDE BRY SIG, POLITIKER, OLIKA MYNDIGHETER SOM ÅKLA-
GARE OCH POLIS TYCKS INTE BRY SIG DET ALLRA MINSTA.
 
UG följde två "svarmäklare", Nancy och Kari, som helt öppet och ogenerat drev
sin kriminella verksamhet som om det vore vilken legal näringsverksamhet som
helst.
 
Som TV tittare tycker man att man borde förvänta sig att polisen dagen där-
på bankade på dörren och tog med sig Nancy och Kari.
 
I I DET FÖRLOVADE FLUMLANDET SVERIGE BANKAR INGEN POLIS PÅ
DÖRREN, VIKTIGT ÄR ATT KRIMINELLA INTE SKA STÖRAS I SIN VERK-
SAMHET.
 
Detta är inte första gången Uppdrag Granskning visar att ingen bryr sig det allra
minsta om det  pågår kriminell verksamhet helt öppen, ogenerat och inför öppen
ridå.
 
Gång på gång avslöjar UG kriminell verksamhet liknande detta, och varje
gång har man tyckt att polisen dagen därpå borde banka på dörren, UG har
ju så att säga "krattat" manegen.
 
NAMN FINNS. ADRESSER FINNS, BEVIS FINNS I FORM AV FILMINSPEKL-
NING, ÄNDÅ BANKAR INGEN POLIS PÅ DÖRREN OCH HÄMTAT DE KRIMI-
NELLA.
 
Ofta har UG  senare uppföljningsprogram för att se vad som hänt på
"området".
 
SOM EN GYLLENE RÖD TRÅD KAN MAN DÅ SÄGA ATT DET ALDRIG, ALDRIG
NÅGONSIN, HÄNT NÅGOT.
 
Samma personer som för något år sedan bedrev kriminell verksamhet helt öppet
och ogenerat driver då samma verksamhet, på samma plats och på samma sätt,
fortfarande lika öppet och ogenerat.
 
FORTFARANDE HELT ÖPPET OCH OGENERAT, SOM OM INGEN BRYDDE SIG,
SOM OM INGEN BRYDDE SIG ALLS.
 
Uppdrag Gransknings program av detta slag och uppföljningar senare ger en bra
bild av flumlandet Sverige, där ingen längre bryr sig det minsta och där politiker
tror att etik är "en slags hund".
 
FAST BILDEN KANSKE INTE ÄR "BRA", DEN KANSKE ÄR NÅGOT HELT
ANNAT ÄN "BRA", KANSKE RIKTIGT DÅLIG.
 
AE
 
 

ÄR ANNA BATRA KINBERG EN CLOWN - PÅ RIKTIGT

Vem är clown i familjen ?
 
Anna Batra Kinberg tycks ofta känna trycket från omgivningen och är ofta mer än
angelägen att förklara familjemedlemmarnas roller.
 
Vi får då höra att det inte är Anna Batra Kinberg som är clown i familjen.
 
FÖLJER MAN HENNEES IRRFÄRDER KÄNNER MAN SIG INTE RIKTIGT ÖVER-
TYGAD.
 
När hon irrade omkring i den svenska geografin och trodde att hon befann sig i
flällen, när hon i verkliga fallet befann sig i Falun, då kunde man ju dra på smilban-
den.
 
Detta roade ju mer än det förargade och clowner har ju som uppgift att roa, SÅÅ ??
 
Däremot är hennes övriga irrfärder inte lika roande, de är både oroande och ägnat
att förarga.
 
Den minnesgode erinrar sig hennes hållning i invandringsfrågan under epoken Fred-
rik Reinfeldt.
 
INGEN VAR DÅ LIBERALARE OCH FÖRESPÅKADE ÖPPNARE GRÄNSER ÄN
JUST ANNA BATRA KINBERG, MÖJLIGEN ANNITE LÖÖF UNDANTAGET.
 
Hennes hållning till sverigedemokraterna, på den tiden, var densamma som Fredrik
Reinfeldts.
 
SD VAR KACKERLACKOR OCH HÖRDE INTE HEMMA PÅ DEN SVENSKA POLI-
TISKA SCENEN.
 
SD paradfråga har varit och är invandrings- och migrationspolitiken. Nu gör Anna
Batra allt som står i sin makt att kopiera den politik som hon betecknat, tidigare,
som i bästa fall extremt ansvarslös, oftare som rent främlingsfientlig och rasistisk.
 
Denna kopiering måste nog ses som högst märklig.
 
SAMTIDIGT SOM ANNA BATRA KINBERG STEG FÖR STEG KOPIIERAR SD
POLITIK GÖR HON ALLT VAD HON KAN FÖR ATT DEMONISERA OCH FÖR-
RINGA DET HON KOPIERAR.
 
Att kopiera något som man samtidigt kraftigt kritiserar framstår inte som briljant,
om man väljer att använda en välvillig tolkning.
 
Härom dagen erfor vi hur ABK såg på den politik hon valt att kopiera.
 
MODERATENA LÖSER DE STORA SAMHÄLLSPROBLEMEN, OCH I DAG ÄR
INTEGRATION/MIGRATION ETT SÅDANT STORT PROBLEM, MEDAN SD
BARA PRATAR OM SAMHÄLLSPROBLEMEN.
 
Om nu Anna Batra Kinberg kopierar de förslag SD bara pratar om och med dessa
kopior löser de stora samhällsproblem SD bara pratar om, då måste väl slutsatsen
vara enkel ?
 
DÅ MÅSTE DET VÄL ÄNDÅ VARA ANNA BATRA KINBERG SOM ÄR CLOWNEN
I FAMILJEN, ELLER ?
 
I dag går Anna Batra Kinberg ett steg längre i sin clownkarriär, och säger, som ett svar
på SD "förslag" om samverkan:
 
" JAG ÄR INTE ETT DUGG ATTRAHERAD AV ETT PARTI SOM TAR AVSTÅND
FRÅN ATT LÖSA VIKTIGA SAMHÄLLSPROBLEM"
 
SD tar alltså, helt enligt Anna Batra Kinberg, avstånd ifrån att VILJA lösa viktiga sam-
hällsproblem.
 
MED EN SÅDAN FORMULERING MÅSTE MAN VÄL ÄNDÅ VARA EN RIKTIG CLOWN,
SÅVITT MAN INTE VILL BLI BETRAKTAD SOM RIKTIGT OANSTÄNDIG, ELLER ?
 
Olika partier ser olika samhällsfrågor som mer eller mindre viktiga. Olika partier ser också
olika lösningar på hur stora samhällsproblem ska lösas.
 
Moderaterna är nog ensamma i världen om uppfattningen att de skulle ha någon form av
monopol över vilka samhällsproblem som är stora och vilka lösningar som är de enda
rätta.
 
SD MÅ SE ANDRA LÖSNINGAR ÄN MODERATERNA PÅ STORA SAMHÄLLSPROB-
LEM, MEN DET INNEBÄR INTE ATT PARTIET INTE VILL LÖSA DE SAMHÄLLSPROB-
LEM DE ANSER SOM STORA.
 
ATT PÅSTÅ NÅGOT ANNAT ÖR INTE BARA ENFALDIGT, DET ÄR DIREKT OANSTÄN-
DIGT, OCH EN CLOWN SKA JU ROA, INTE FÖRARGA.
 
Så i det avseendet har nog ABK rätt, hon är inte clownen i familjen.
 
Moderaterna och socialdemokraterna har inte identiska uppfattningar om vilka problem
arbetsmarknaden omfattar, inte heller har de identiska uppfattningar vilka lösningar som
erfordras för att lösa dessa problem.
 
MED ANNA BATRAS TERMINIOLOGY SKULLE DÅ SOCIALDEMOKRATERNA KUNNA
BESKYLLAS ATT INTE VILJA LÖSA VIKTIGA SAMHÄLLSPROBLEM.
 
Det är vid en sådan jämförelse man direkt inser hur befängt det är att beskylla Sd för att
inte VILJA lösa viktiga samhällsproblem.
 
Socialdemokraterna vill inte lösa stora samhällsproblem ?
 
Sug på det en stund, ägna formuleringen lite eftertanke, och ställ sedan frågan:
 
ÄR ANNA BATRA EN CLOWN ELLER ÄR HON BARA OANSTÄNDIG ?
Den välvilliga tolkningen
AE
 

VII KULTUR SKAPAR TRYGGHET, ANNAN BARBARI

Vissa kulturer värda att bevara, andra inte
 
I Borås Tidning kan man i dag läsa ett inslag om det planeras en islamistisk
skola i Borås.
 
Borås politiska majoritet motsätter sig detta, förvånar inte, då man rent generellt
är emot friskolor.
 
Att man "vågar" hålla fast vid den linjen även när en islamistisk skola
vill ansöka om tillstånd väcker en viss respekt.
 
Förvånande är dock skolans motivering för att starta friskolan.
 
Man vill starta skolan genom att skapa trygghet.
 
OCH TRYGGHET UPPGER MAN SIG SKAPA OM MAN KAN ASSOCIERA
TILL SIN EGEN BAKGRUND OCH KULTUR.
 
Med det motivet för att starta friskolan borde ju saken vara avgjord redan i ett
tiden skede.
 
SKOLINSPEKTIONEN SÄGER BLANKT NEJ.
 
För är det något vi luttrade medborgare lärt oss under de senaste åren så är det ju
definitivt att saker som att "associera med sin egen bakgrund" och att "associera
med sin egen kultur" det är det sista man ska ge sig in på.
 
Det vänligaste man då får höra är ju att man har sina rötter i nationalnazismen,
ofta kryddat med rasist, fascist och lite annat.
 
Men man kanske ska tolka läget lite annorlunda, visst tycks det som om vissa
får ha en kulturell bakgrund, andra inte.
 
DET SKA BLI INTRESSANT ATT SE OM SKOLINSPEKTIONEN BEFÄSTER
DEN UPPFATTNINGEN.
 
ÄR MAN "ETNISK SVENSK" HAR MAN INGEN RÄTT TILL KULTURELL
BAKGRUND, MEDAN EN KULTURELL BAKGRUND SKAPAR TRYGGHET
OM MAN ÄR "ICKE ETNISK SVENSK".
 
Den minnesgode erinrar sig hur Fredrik Reinfeldt beskrev den svenska kultu- ren, i den mån den fick finnas.
 
Inte beskrevs den som att den skapade trygghet, den beskrevs som
barbarisk.
 
MAN FÅR VÄL ANTA ATT ANDRA KULTURER BÖR MÄTAS MED SAMMA
MÅTTSTOCK SOM DEN SVENSKA, SÅ NU ÅTERSTÅR ATT SE OM SKOL-
INSPEKTIONEN ANSER ATT "EN BARBARISK KULTURELL" BAKGRUND
SKAPAR EN SÅDAN TRYGGHET ATT DET MOTIVERAR ATT GÅ EMOT
KOMMUNENS UPPFATTNING I FRÅGAN.
Visst är det "gycklarnas och hycklarnas marknad"
AE
 

MIODERAT CLOWN

Invandring i fokus
 
I dag kan man i SvD läsa ett inlägg under rubriken:
 
" VI (MODERATERNA) LÖSER DE PROBLEM SD PRATAR OM
 
Vi har vant oss vid att moderaterna ersatt praktisk politik med mantra, och man
tycks gå omkring i den villfarelsen att ju mer man pladdrar mantra, desto sannare
blir det.
 
Fredrik Reinfeldt byggde hela sin politik på att pladdra mantra, alla minns vi ju
ANSVARSTAGANDE.
 
Hur sant det mantrat, "ansvaratagandet", var kan vi ju nu utläsa i den politik som nu
förs i syfte att avvärja de värsta katastroferna av vad Fredrik Reinfeldt "ansvarsfulla"
flyktingpolitik förde med sig.
 
Anna Batra Kinberg gör sitt bästa för att följa i Fredrik Reinfelds spår när det gäller
"mantrapolitik". Inte en enda fråga besvaras på ett korrekt sätt utan oberoende av
frågans innebörd så upprepas samma mantra, gång på gång.
 
Nu får vi höra att moderaterna löser problemen som SD  pratar om.
 
Maken till "gallimatias" har man nog inte hört på många dagar.
 
NÄR MAN UTTRYCKER SIG PÅ DET VISET KRÄVER ANSTÄNDIGHETEN ATT
MAN OCKSÅ TILLÄGGER ATT MAN OCKSÅ SKAPAT DE PROBLEM SOM SD
LÄNGE PRATAT OM MEN SOM MODERATERNA LÄNGE VALT ATT BLUNDA
FÖR.
 
Anna Batra Kinberg uppger vidare att "SD visar att de inte löser samhällsproblem"
och menar att den akuta flyktingkrisen nu är ett samhällsproblem som påverkar
mycket annat.
 
Den minnesgode erinrar sig, och det räcket att bara gå något år tillbaka, att det var
just moderaterna som la ner hela sin själ på att skapa ett samhällsproblem som nu
påverkar mycket annat.
 
Den minnesgode erinrar sig också att det var just SD som under den tiden, då mode-
raterna som bäst höll på med att skapa ett stort samhällsproblem. inte talade om annat
än att just lösa detta samhällsproblem.
 
Under Fredrik Reinfeldts tid gjordes flera febrila försöka att förvanska historien. Am-
bitionerna på detta område, under Anna Batra Kinberg, tycks inte vara mindre, sna-
rare tvärtom.
 
Som läger är just nu tycks moderaternas och sverigedemokraternas flyktingpolitik
i mångt och mycket sammanfalla.
 
ATT DÅ I RETORIKEN MANTRA "ATT VI LÖSER SAMHÄLLSPROBLEMEN
MEN SD LÖSER INTE SAMHÄLLSPROBLEMEN UTAN BARA PRATAR OM
DEM" TILLHÖR VÄL KANSKE INTE DET MEST BEGÅVADE MAN HÖRT.
 
Samtidigit ligger det i sakens natur, som det heter, att SD inte kan lösa "samhälls-
problemen".'
 
Hur skulle det gå till ??
 
Den eller de som främst löser samhällsproblemen är i allt väsentlig Regeringen
och Riksdagens majoritet, och dit räknas inte SD så vitt är känt.
 
Dessutom är det ju så att om SD skulle lägga förslag, som "löser samhällsproblem"
så tillbakavisas de ofta för att de kommer från just "det hållet" även om andra i
grunden tycker att det utgör en bra politik.
 
SÅ SD KAN INTE "LÖSA SAMHÄLLSPROBLEMEN", INTE FÖR ATT DE INTE
HAR LÖSNINGARNA, UTAN FÖR ATT DERAS LÖSNINGAR TILLBAKAVISAS
ÄVEN OM DE ÄR "BRA" BARA FÖR ATT DE KOMMER FRÅN ETT VISST HÅLL.
 
Faktum är också att inte heller moderaterna har den rollen att de i dag "löser sam-
hällsproblemen", det är regeringen som löser dessa, formellt är det nog bäst att
tillägga.
 
Kanske borde Anna Batra Kinberg ägna en tids eftertanke på att komma till insikt
både om hur historien var, HUR är läget är i dag, och sin egen roll när det gäller att
"lösa samhällsproblemen" som det politiska läget ser ut i dag.
 
I alla tider har despoter dolt inhemska brister genom att peka på och demonisera
en "yttre fiende", som görs ansvarig för allt ont som sker.
 
Svenska etablerade partier har valt en annan väg, man pekar på en "inre fiende",
sverigedemokraterna, som görs ansvarig för allt ont som sker.
 
Att den valda politiken medfört att Sverige i dag  eHAR n polarisering och en bristande
sammanhållning, som oroar inför framtiden, tycks inte bekymra vissa speciellt
mycket.
 
Anna Batra Kinberg brukar ofta framhäva att det inte är hon som är "clownen"
i familjen.
 
MAN SKA INTE TA ALLT SOM FRAMFÖRS FRÅN MODERATERNA FÖR GIVET.
 
AE
 
 
 
 

ÄR ETT TOPPJOBB EB MUTA ?

Är Peter Hultqwist så oskyldig som han låter
 
Felaktigt ställd fråga kanske, Peter Hultqwist låter inte så mycket i denna fråga, men
desto mer låter Svenska Dagbladet. Tur är väl det, för i övrigt verkar ingen i landet
våga granska makten.
 
Det har sagts flera gånger, men förtjänar att upprepas gång på gång.
 
Peter Hultqwist behöver ett boende i Stockholm, och på något sätt  måste det-
ta lösas.
 
OCH DET SKA VARA ETT "STÅNDSMÄSSIGT" BOENDE, VÄRT EN SOCIALDEMO-
KRATISK MINISTER SOM HAR ANSPRÅK PÅ ATT VARA MER JÄMLIK ÄN ANDRA.
 
Men boendefrågan bör rimligen följa gällande regelsystem, och inte kollidera med jävs-
regler och mutlagstiftning, eller ?
 
Att Försvarets Bostadsstiftelse enligt sina egna regler inte ska kunna "ge" en jämlikhets-
kämpe en exklusiv lägenhet kanske inte är den viktigaste aspekten.
 
DEN VIKTIGASTE ASPEKTEN KANSKE ÄR HUR ÄRENDET TANGERAT, ELLER
PASSERAR, DE GRÄNSER SOM GÄLLER FÖR JÄV OCH MUTLAGSTIFTNING.
 
Svenska Dagbladet skriver om detta i dag, och där framgår det bland annat att cen-
terpartiets rättspolitiske talesman, Johan Hedin, höjt blicken där andra sänkt blicken,
och till andra hör av någon underlig anledning chefen för Riksenheten mot Korruption.
 
Fast det kanske inte är så konstigt att han sänkt blicken i stället för att höja den,
han lär väl vara medveten om vem som är husse och varifrån maten kommer.
 
MEN JONAS HEDIN HAR LÄGET KLART FÖR SIG, EN GANSKA SÅ OVANLIG
FÖRETELSE INOM DET PARTIET KAN MAN TYCKA, OCH UTVECKLAR SIN
SYN I FORM AV ATT STÄLLA EN "FRÅGA" TILL PETER HULTQWIST OM INTE
LÄGENHETSAFFÄREN ÄR FÖRENAD MED "JÄV" OCH "OTILLBÖRLIG PÅVER-
KAN".
 
Frågan verkar onekligen motiverad. I Stiftelsen satt tidigare Hultqwists gode vän
Jan Salestrand, en så god vän att denne senare blev utnämnd till jämlikhetskäm-
pens statssekreterare.
 
In på scenen efter Jan Salestrand i styrelsen för Bostadsstiftelsen kliver nu en
annan god vän in, generalmajor Bengt Svensson. Deras vänskap tycks vara
av det ädlare slaget.
 
STRAX EFTER ATT BENGT SVENSSON TAGIT PLATS I STYRELSEN BEKRÄF-
TAR HAN SIN VÄNSKAP MED PETER HULTQWIST GENOM ATT MAN "GER"
HONOM EN ATTRAKTIV LÄGNEHET.
 
Peter Hultqwist tycks ha förstått värdet av vänskapsgesten, för strax efter denna
vänliga vänskapsgest återgäldar och bekräftar Peter Hultqwist, som chef för För-
svarsdepartementet, vänskapen genom ett varmt tack.
 
OCH DET VARMA TACKET BESTÅR I ATT GENERALMAJOREN BENGT
SVENSSON BLIR UTSEDD TILL FÖRSVARSATTACHEE I WASHINGTON,
NÅGOT HAN INTE TYCKS HA HAFT NÅGOT EMOT.
 
Gången tål att upprepas, och det som händer sker slag i slag, inom loppet av
en kort tidsrymd, någon månad.
 
GENERALMAJOR BENGT SVENSSON TAR PLATS I BOSTADSSTYRELSEN,
KORT DÄRPÅ "FÅR" PETER HULTQWIST EN LÄGENHET, KORT DÄRPÅ
BLIR BENGT SVENSSOM ATTACHEE I WASHINGTON.
 
Var inte gällande jävsregler och gällande mutlagstiftning tänkt att hindra just den
typen av "vänskapsuttryck", eller ?
 
Fast det gäller ju förstås inte socialdemokratiska minsitrar.
 
Bra rutit av SvD och ännu bättre rutit av Johan Hedin.
 
AE
 

LÄGENHETSKORRUPTION

Någon djävla ordning måste det väl ändå vara
 
ÄVEN I SVERIGE
 
Statsminister Stefan Löfven reagerar starkt mot den kritik som framförts mot att
Peter Hultqwist "fått" en lägenhet av en bostadsstiftelse tillhörig Försvaret,
 
Men Stefan Löfven reagerar inte riktigt som man tänkt sig eller som han
kanske borde reagera.
 
KRITIK MOT VAD SOM MÅSTE ANSES LIGGA I NÄRHETEN AV ATT VARA
KORRUPTION, ELLER KANSKE ÄR KORRUPTION, AVFÄRDAR HAN SOM
TJAFS OCH TRAMS.
 
Så långt har det alltså gått i Sverige, kritik mot vad som i vart fall kan anses tan-
gera korruption avfärdas av landets statsminister som "tjafs" och "trams".
 
Kritiken mot affären har avfärdats lite väl lättvindigt.
 
Klart är att Peter Hultqwist behöver ett boende i Stockholm, lika klart är att ingen
missgynnar honom att få ett sådant.
 
KRITIKEN AVSWERFORMERNA HUR HAN FÅTT LÄGENHETEN, AV VEM HAN
HAR FÅTT LÄGENHETEN OCH ATT HAN FÅTT DEN I STRID MOT STIFTELSENS
REGLER.
 
Tämligen klart tycks vara att stiftelsens egna regler inte medger att stiftelsen "ger"
en lägenhet till försvarsministern. Utifrån detta borde affären aldrig ha kunna seg-
lats upp.
 
Vad är det då som gjort att stiftelsen, i strid mot sina egna regler, "gett" en lägenhet
till Försvarsminister Peter Hultqwist.
 
Problemet med korruption av typen vänskapskorruption och därmed samman-
hängande korruption, är att den är svår att bevisa, parterna väljer av lättförklar-
liga skäl att åberopa andra grunder än vad som styrt "mutan".
 
Vissa omständigheter är dock så graverande att Peter Hukrqwist borde ha insett att
det var olämpligt, mycket olämpligt, att "ta emot" en lägenhet.
 
Försvaret har intresse av att hålla sig väl med de som kan påverka "förmåner" rö-
rande Försvaret rent allmänt.
 
Vem har störst möjligheter, inom och utom regeringen, att arbeta för att För-
svaret ska gynnas så mycket som möjligt ?
 
PETER HULTQWIST.
 
Har någon annan än Peter Hultqwist "fått" en lägenhet av Försvarets bostads-
stiftlelse ?
 
 
NEJ
 
Vad kan då vara skälet till att man "gett" Peter Hultqwist en lägenhet, men inte
någon annan minister ?
 
DET ÄR INTE SPECIELLT LÅNGSÖKT I ATT SÖKA ORSAKEN I ATT FÖRSVARET
HAR MER NYTTA AV ATT HÅLLA SIG VÄL MED PETER HULTQWIST  ÄN ANDRA
MINISTRAR.
 
Det får väl anses ställt utom alla tvivel att det gynnar Försvaret att hålla sig väl med
Peter Hultqwist.
 
Lika mycket ställt utom alla tvivel är att ett sätt att hålla sig väl med Peter Hultqwist
är att "ge" honom en lägenhet.
 
Lagstiftningen är tämligen klar på detta området.
 
GER MAN NÅGON EN FÖRMÅN, ELLER MOTSVARANDE, I AVSIKTEN ATT
GYNNAS TILLBAKA, DÅ ÄR DET EN MUTA.
 
De som inte vill kännas vid att en muta är en muta avfärdar detta resonemang med
att "det inte är en förmån att få en lägenhet" i Stockholm.
 
Det är nog ganska så många bostadssökande i Stockholm som är beredda att
lämna en "avvikande uppfattning" i denna fråga.
 
Gränsdragningarna inom detta området är inte helt lätta, vill man fälla, hittar man lätt
skäl för detta. och vill man fria hittar man också lätt skäl för detta.
 
MEN ATT AVFÄRDA KRITIK MOT AFFÄREN MED ATT DEN UTGÖR "TJATS" OCH
TRAMS TYDER INTE PÅ NÅGOT STÖRRE INTELLEKT.
 
Och då uttrycker man sig försiktigt.
AE

REGERINGEN BYGGER LUFTKOJOR

Bostadsmålet en luftkoja
 
I Dagens Industri har man i dag "Tema fastigheter" är där finns ett inslag med rubriken
 
" Bostadsmålet är ett luftslott" 
 
Man ruskar lätt på huvudet, har DI blivit en satirtidning ?
 
REGERINGEN BYGGER VÄL INTE LUFTSLOTT LÄNGRE, DET ENDA SOM BYGGS
ÄR JU LUFTKOJOR.
 
Di nämnder det bostadspolitiska målet att man ska bygga 700 000 lägenheter på 10 år.
Vi kan då läsa hur man kommit fram till detta mål:
 
"Det verkar som om det inte är någon som tänkt igenom vilken oerhörd mobilisering
detta skulle kräva, bara att klara finansieringen skulle kräva runt 2 000 miljarder"
 
DET ÄR SÅ MAN BYGGER LUFTKOJOR, GENOM ATT INTE TÄNKA EFTER OCH IGENOM.
 
Dessa 2 000 miljarder, skulle alltså läggas ovanpå de 500 miljarder som är tänkta till hög-
hastighetståg, inte heller detta finansierat som det ser ut i dag.
 
Att byggbranschen sedan saknar de resurser som erfordras för att kunna nå detta mål tycks
också vara av underordnat intresse.
 
Men kanske blir detta en räddningsplanka för Stefan Ingves och hans inflationsmål.
 
SKA BYGGNADSBRANSCHEN BYGGA 700 000 MED RESURSER SOM INTE FINNS
LÄR VÄL INFLATIONEN SNABBT KOMMA ATT UPPGÅ TILL BÅDE 2 % OCH DET
DUBBLA,
 
För den som till äventyrs är imponerad av Regeringens bostadspolitiska mål på 700 000
lägenheter på 10 år, är DI "Tema fastigheter" i dag en "nyttig" läsning.
 
Men man måste vara "läskunnig", inte bara kunna läsa med "ryggmärgen", den
ryggmärg som alltid säger att det pappa, pappa Stefan Lövfen, säger alltid är sant.
 
Vi tycks ha fått en regering, vars mål i allt väsentligt utgörs av luftkojor.
 
FÖRST FICK VI "LÄGSTA ARBETSLÖSHETEN I EU 2020", NU FÅR VI 700 000
LÄGENHETER INOM 10 ÅR.
 
Fast det är ju bara de "stora" luftkojorna, vi har ju också de små luftkojorna.
 
SOM FÖRSVARET, ÄLDREVÅRDENM HEMTJÄNSTEN, POLISEN OCH MÅNGA
ANDRA SMÅ LUFTKOJOR.
 
För det är väl ingen som vill påstå att dessa verksamheter utgör "luftslott" ?
AE

SE TILL TT UNDVIKA MOMSKLUBBEN

Sverige, underbarare än underbart
 
Sverige blir allt mer och mer som Aladins Lampa, Wunderbart.
 
Men alla tycks inte hänga med i utvecklingen, de ingår fortfarande i MOMSKLUBBEN,
dumma svennar som de är.
 
Annat är det med de som flyr från krigets fasor för sina liv.
 
DE HAR TYDLIGEN UPPTÄCKT ATT MAN INTE SKA VARA MED I "MOMSKLUB-
BEN" FÖR ATT FÅ HA KVAR LIVET.
 
Följande är inget anekdot, om nu någon från Miljöpartiet vill göra detta gällande, det
är en vardagsbeskrivning av hur "MOMSKLUBBEN" i Sverige fungerar, och det är
också en beskrivning av hur en del människor "som flyr för sina lev från krigets fa-
sor" ställer sig till det svenska skattesystemet.
 
En viss bilfirma utannonserar en dyr lyxbil, en Mercedes i lyxklassen, och priset
uppgår till 1 000 000:- inkl mervärdesskatt.
 
En av de som "flytt för sitt liv från krigets fasor", bosatt i Malmö ringer och vill
köpa bilen.
 
På bristfällig svenska, mycket bristfällig, säger han då att han hämtar bilen och
betalar kontant.
 
BOLAGET IFRÅGA, AUKTORISERAD MERECEDESSÄLJARE, SOM BARA SER
TILL AVKASTNINGEN, OCH ALDRIG VILL KÄNNAS VID VARE SIG PENNING-
TVÄTT ELLER "MOMSKLUBB" SÄGER ATT DET ÄR HELT OK ATT BETALA
BILEN KONTANT VID HÄMTNING.
 
På avtalad tid dyker då den som "flytt från sitt liv från krigets fasor" upp för att hämta
bilen och köra den till en känd förort i Malmö, i folkmun numera kallat  "Norra Pale-
stina".
 
På bruten svenska, eller ingen svenska alls, sträcker han fram en plastpåse, inne-
hållande mängder av sedlar, och säger:
 
" Här har Du Dina 800 000:-, ge mig nu nycklarna.
 
Den auktoriserade firman för Mercedes, som inte känner till begreppet penningtvätt,
blir ändå något förvånad, och säger.
 
" Men bilen kostar ju inte 800 000:- , den kostar ju 1000 000:- med moms"
 
Mannen från Malmö, i folkmun kallat Norra Palestina, blir irriterad och slänger fram
plastpåsen med sedlar, innehållande sedlar för 800 000:-, och säger med ilska i
rösten:
 
" HÄR HAR DI DINA 800 000:-, GE MIG NU BILEN, JAG ÄR INTE MEDLEM I
NÅGON MOMSKLUBB".
 
Visst är Sverige numera "wunderbart", särskilt "wunderbart" är att alla tittar åt
sidan, när någon som "flytt för sitt liv från krigets fasor" vill betala en lyxbil med
sedlar i en plastpåse (800 000:-) men inte vill betala ingående mervärdesskatt:
 
FÖR ATT HAN INTE INGÅR I NÅGON MOMSKLUBB.
 
Nu ska man ju inte av detta förledas tro att Skatteverket och andra myndigheter
ligger på latsidan när det gäller att komma åt ekonomisk brottslighet och penning-
tvätt.
 
FORTFARANDE HITTAR SKATTEVERKET MÄNGDER AV SMÅFEL, NÄR DE
GENOMFÖR REVISIONER AV SMÅFÖRETAG, VISSA KAN UPPGÅ TILL FLERA
HUNDRA KRONOR.
 
VARNING TILL DE SOM HAR EN SVAG HÄLSA:  Detta är ingen anekdot, det
är inte heller någon av Eric Ullenfåns myter, inte heller är det en påhittad his-
roria från något nazistparti.
 
DET ÄR EN KORREKT OCH SANN BESKRIVNING AV HUR LÅNGT FÖRFALLET
GÅTT I SVERIGE, ETT FÖRFALL SOM VISSA FORTFARANDE ENVISAS MED ATT
BESKRIVA SOM EN "VÄLFÄRDSUTVECKLING" OCH EN POLITIK, STYRD AV
ÖPPNA HJÄRTAN.
 
Men också med stängda hjärnor.
 
Att Det Meningslösa partiet (MP) , vänsterkommunisterna och Annie Lööf ska kunna
ta till sig detta lär nog vara att begära för mycket.
 
NÄMNDA SER BARA DET DE VILL SE, OCH INTE ENS DET.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 

ANDERS SUNDSTRÖM ÄR EN LÖGNARE

Anders Sundström är en ren skojare
 
Höga toppchefers fiffel i Swedbank har vandrat som en följetong i media sedan en
tid tillbaka.
 
En första urladdning skedde i förrgår då styrelsen, under ledning av lögnaren
Anders Sundström, gav bolagets VD sparken "på studs".
 
MED HÄNSYN TILL ANDERS SUNDSTRÖMS AGERANDE, BLAND ANNAT INNE-
FATTANDE ATT HAN LJUGIT OM SIN MEDVERKAN OCH KUNSKAP, SÅ BÖR
NÄSTA URLADDNING BLI ATT ÄGARNA GER HONOM SPARKEN, OCKSÅ "PÅ
STUDS".
 
För det kan nu slås fast, utan den minsta tvekan.
 
ANDERS SUNDSTRÖM HAR LJUGIT, HAN HAR LJUGIT OM VAD  HAN KÄNT
TILL OCH HAN HAR LJUGIT OM LITE ANNAT OCKSÅ.
 
Media, främst Svenska Dagbladet och Dagens Industri, har skrivit "spaltmeter" om
vad som hänt i denna affär. De flesta vet nu det mesta som skett, och inte skett, det
man saknar kännedom om är främst skälen till varför VD fick sparken "på studs" och
på det sätt som skedde.
 
Den ende som inte tycks ha full kännedom om vad som skett, i vart fall enligt uppgiven
egen uppfattning, tycks vara lögnaren Anders Sundström.
 
Det kan tycks starkt att beskylla en av jämlikhetens barrikadkämpar för att vara
en lögnare, men så är det, utan skymten av tvivel.
 
ANDERS SUNDSTRÖM ÄR EN LÖGNARE OCH BORDE BEHANDLAS DÄREFTER.
 
En rimlig behandling vore att acceptera det faktum att en grov lögnare inte ska sitta
som ordförande i styrelsen för Swedbank.
 
Hur kan man då så oförblommat påstå att Anders Sundström är en lögnare, man tar
ju risken för att bli "stämd".
 
Man behöver faktiskt inte bli stämd för att påstå att Anders Sundström av ett
enkelt skäl.
 
ANDERS SUNDSTRÖM ÄR EN LÖGNARE, OCH HAN VILL UNDVIKA ALL UPP-
MÄRKSAMHET KRING DETTA, OCH DÅ STÄMMER MAN INTE DEN SOM PÅ-
TALAR ATT HAN ÄR EN LÖGNARE.
 
Lögnen är lätt att beskriva och är  knuten till den kännedom han haft om höga chefers
affärer, och den kännedom han uppger sig ha haft.
 
Då uppgifterna om detta är oförenliga måste rimligen lögn föreligga i ena fal-
let,
 
Anders Sundström ska som "chefens närmaste chef" godkänna alla externa styrelse-
uppdrag toppcheferna haft.
 
Anders Sundström medger att han godkänt de första styrelseuppdragen, men säger sig
sedan sakna kännedom om hur verksamheten vuxit.
 
Han menar då att hans erkännande av de första uppdragen avsåg "liten" verksamhet,
och då skulle kunna godkännas, men att verksamheten sedan vuxit utan hans känne-
dom, och hade han haft vetskap om denna starkt ökande verksamhet, så hade han
inte godkänt uppdragen.
 
Detta inte bara haltar, det är helt enkelt inte sant.
 
Under 2 års tid har "toppcheferna" hela tiden utökat de extrerna styrelseuppdragen i
"egna" bolag. Alla dessa nya styrelseuppdrag har måst erkännas av "chefens närmaste
chef", det vill säga Anders Sundström
 
ANDERS SUNDSTRÖM ATT ALLTSÅ UNDER 2 ÅRS TID FÅTT KÄNNEDOM OM
VARJE STYRELSEUPPDRAG SOM TILLKOMMIT OCH HAR DEN VÄGEN FÅTT
EXAKT KUNSKAP OM I VILKEN UTSTRÄCNKING VERKSAMHETEN VÄXT.
 
Att då påstå att han efter sitt första godkännande inte fått kunskap om att verksam-
heten växt är alltså en ren lögn.
 
Då uppkommer frågan om det är lämpligt att en lögnare sitter som ordförande
i styrelsen för Swedbank, särskilt som lögnerna har stor betydelse, så stor be-
tydelse att saken är under utredning hos Finansinspektionen.
 
AV NÅGON UNDERLIG ANLEDNING TYCKER STORÄGARNA ATT DET ÄR
LÄMPLIGT ATT DET SITTER EN REN LÖGNARE SOM ORDFÖRANDE I
STYRELSEN FÖR SWEDBANK.
 
MEN VID NÄRMARE EFTERTANKE KANSKE DET INTE ÄR SÅ UNDERLIGT,
DE SOM FÖRETRÄDER STORÄGARNA ÄR JU "KOMPISAR" MED ANDERS
SUNDSTRÖM, EN DEL HAR TILL OCH MED VANT SIG VID ATT TA ORDER
AV HONOM GENOM ATT HA HAFT HONOM SOM CHEF.
 
Vad säger det om storägarna ?
 
DET ska man nog hålla tyst om, DÅ kan man nog bli stämd .
 
AE
 

SVERIGES LÅGA TRÖSKLAR

Politikerna slår in öppna dörren
 
Hur många gånger den senast tiden har vi inte hört det nya mantrat:
 
" TRÖSKLARNA TILL ARBETSMARKNADEN MÅSTE GÖRAS LÄGRE "
 
När det ideliga pladdrandet om detta upphört matas vi med nästa mantra:
 
" VI MÅSTE KUNNA ERBJUDA JOBB MED LÄGRE INGÅNGSLÖNER"
 
Var håller politikerna egentligen hus, har de ingen aning om vad som hän-
der runt omkring dem ?
 
I dessa frågor verkar det som om de slår in helt öppna dörrar och att
verkligheten rusat förbi dem.
 
VI TYCKS REDAN HA "LÅGA TRÖSKLAR" TILL ARBETSMARKNADEN
OCH ARBETSMARKNADEN TYCKS REDAN ERBJUDA LÄGRE LÖNER.
 
Hur kan detta ha undgått ansvariga politiker ?
 
Härom dagen undersökte några reportrar taxinäringen och då närmast
UBER:s verksamhet som tycks ställa till med förtret inom branschen. Det
som retar upp branschen är då att UBER ta mycket lägre taxor än övriga
inom taxinäringen.
 
UBER TAR UNGEFÄR HÄLFTEN AV VAD DET KOSTAR FÖR EN VISS
STRÄCKA JÄMFÖRT MED ANDRA.
 
Den undersökande journalisten beställde via appen en bil från UBER. Allt
detta och vad som följde därpå fotades helt öppet och visades i ett nyhets-
inslag.
 
Taxibilen anlände, och det ska UBER ha all heder av, det tillhör inte vanlig-
heterna i dessa yttersta dagar.
 
Journalisten tar plats, färden börjar, allt filmas och samtal sker i vänskap-
lig ton mellan journalisten och chauffören.
 
Chauffören talar om att han har ett arbete, och att det känns bra att köra taxi
vid sidan av för då "lär han sig svenska bättre".
 
Reportern tar mod till sig och frågar om chauffören betalar skatt. Denne ser
då frågande ut och svarar sedan: "Nej, han betalar ingen skatt".
 
Reportern går vidare och frågar varför chauffören  inte betalar någon skatt.
Fortfarande vänskapligt, öppet utan hemlighetsmakeri och med vetskap om
att allt filmas blir svaret:
 
" DET FINNS INGA LAGAR I LANDET SOM SÄGER ATT MAN SKA BE-
TALA SKATT ".
 
Så nu vet vi det, det finns inga lagar i landet som säger att man behöver be-
tala skatt, och chauffören har ju rätt, för skulle han ha fel skulle ju skatteverk,
polis, ekobrottsmyndighet och åklagare ingripa mot UBER:s verksamhet, el-
ler ??
 
Vi får nu också förklaringen till varför kan hålla halva taxan jämfört med andra
inom näringen.
 
Avgifter och skatter uppgår till ungefär 50 % och säger lagarna i landet
att man inte behöver betala skatt, så får ju UBER lika mycket över "netto"
som de taxibolag som frivilligt tar på sig att betala skatter och avgifter
utan att det är nödvändigt.
 
Så vad håller egentligen politikerna på med ? Inte kan "trösklarna" och "in-
gångslönerna" bli lägre, eller ?
 
Och kom sedan inte och påstå att Sverige är "flummigt"
 
AE
 
 
 
 
 
 

FIFFLARNA GÅR FRIA - VI ANDRA BETALAR

Systemfelen i Sverige hopas på hög
 
Systemfel i landet läggs till systemfel och det tycks aldrig ta slut.
 
I många avseenden tycks  man ha organiserat vaeksamheter för att skapa
problem knutna till bristande ansvarskänsla och ansvarstagande.
 
I Dagens Industri kan man läsa under rubriken "Miljardböter möjliga"
och det gäller intressekonflikterna i Swedbank.
 
Bakom denna situation ligger dels ordföranden i styrelsen , Anders
Sundström, och övriga styrelseledamöter, som saknat förmåga,
eller vilja, eller saknat bådadera, att utforma regler som stävjar de
värsta oegentligheterna.
 
Bakom ligger också två höga chefer som för egen vinning utnyttjat
en lamslagen VD och avsaknaden av tydliga regler.
 
För att dessa tre höga chefer, fyra med bankens VD inkluderat,
ägnat sig åt otillbörliga excesser eller stillatigande tittat på när
andra gjort det, så ska BANKEN kunna drabbas av miljardböter.
 
BANKEN ÄR INTE ANDERS SUNDSTRÖM OCH DE ANDRA MER
ELLER MINDRE KRIMNELLA FIGURERNA, BANKEN DET ÄR I
ALLT VÄSETNLIGT AKTIEÄGARNA OCH DESSA HAR INTE GJORT
"ETT SKIT" FÖR ATT DET SKA MOTIVERA ATT DE SKA DRABBAS
AV FÖRLUSTER.
 
De riktiga skurkarna, VD och styrelsen, behöver bara titta på när deras
offer drabbas.
 
Hade regelsystemet haft annat syfte än att i alla lägen rädda eliten
så hade regelsystemet i detta fallet gjort att böteskrav riktades mot de
riktiga skurkarna, det vill säga Anders Sundström och övriga gän-
get.
 
DET ÄR OANSTÄNDIGT, DET ÄR OMORALISKT, DET ÄR KONTR-
PRODUKTIVT OCH DET ÄR TYPISKT FÖR SVERIGE.
 
Samma skevhet upplever man när någon hög chef inom det offentliga
gjort något riktigt fel eller otillbörligt. Då kan en tillsyningsmyndighet
rikta viteskrav mot MYNDIGHETEN, när det är en enskild person, el-
ler flera, som är skyldiga till oegentligheterna.
 
De som drabbas är här skattebetalarna som inte "gjort ett skit" för att
drabbas av vite i dessa fall.
 
ÄVEN DETTA ÄR OANSTÄNDIGT, DET ÄR OMORALISKT, DET ÄR
KONTRAPRODÚKTIVT OCH DET ÄR TYPISKT FÖR SVERIGE.
 
Det typiska för Sverige är rent allmänt att ansvarstagande inte utkrävs
när något gjorts fel.
 
Typiskt är också att ju högre upp "i toppen" man sitter desto mindre
ansvar förutsättes man behöva ta.
 
I DEN MÅN MAN ÖVERHUVUDTAGET KRÄVER NÅGON FORM AV
ANSVAR I "TOPPEN" SÅ BELÖNAS VEDERBÖRANDE GENOM ATT
FÅ BEHÅLLA SIN LÖN I OLIKA FORMER MEN UTAN ATT BEHÖVA
ARBETA ELLER PRESTERA NÅGOT.
 
Vill man ha ett samhälle som inte präglas av ansvarslöshet, omoral och
oanständighet så ska ansvar utkrävas där det hör hemma.
 
OCH DET HÖR INTE HEMMA HOS SKATTEBETALARNA OM EN EN-
SKILD CHEF INOM EN OFFENTLIG MYNDIGHETET FIFFLAR, LIKA
LITE SOM DET HÖR HEMMA HOS AKTIEÄGARNA OM EN STYRELSE
ELLER VD FIFFLAR.
 
Att bötesbelopp och vitesbelopp måste jämkas med ett sådant synsätt
är ganska så självklart, rimligt kan också vara att fördela ansvaret.
 
MEN ATT DE RIKTIGA SKURKARNA GÅR HELT FRIA OCH ATT ANDRA
FÅR BETALA BÖTER FÖR DERAS FELSTEG KAN ALDRIG VARA RIK-
TIGT.
 
INTE I ETT LAND SOM VILL FRAMSTÅ SOM ANSTÄNDIGT.
 
AE
 
 
 
 

DEN SVENSKA ANKDAMMEN

Kan vi inte bättre eller vill vi inte bättre
 
Sverige är ett litet land, även om vi vill få det att framstå som stort, väldigt stort.
 
Ofta framstår det lilla landet som en ren ankdamm, och då inte i positiv mening,
en ankdamm är ofta väldigt nersmutsad.
 
KANSKE LIKA NERSMUTSAD SOM ANKDAMMEN SVERIGE.
 
Nyligen fick vi information om att den så kallade försvarsförmågan inte heller
den här gången "bidde mer än en tumme".
 
Att försvarsförmågan inte heller den här gången "bidde mer än en tumme"
beror den här gången, också frestas man tillägga, på att man inom Försvaret
"räknade fel" inför försvarsbeslutet.
 
MAN RÄKNADE FEL OCH NU SAKNAS DET ALLTSÅ PENGAR, DET SAKNAS
SÅ MYCKET PENGAR ATT FÖRSVARET INTE KAN LEVA UPP TILL FÖRSVARS-
BESLUTET, DEN HÄR GÅNGEN HELLER FRESTAS MAN TILLÄGGA.
 
Den som räknade fel inom försvaret var dåvarande generallöjtnanten Jan Salestrand,
det var han som var ansvarig för att ta fram det material, som nu gör att försvaret sak-
nar pengar igen.
 
Jan Salestrand räknar så fel, att man tycker det ligger i tangentens riktning att
han inte skött sitt jobb.
 
Vad händer i ankdammen Sverige när en hög befattningshavare missköter sitt jobb
genom att räkna så fel att verksamheten han styr inte fungerar.
 
I ANKDAMMEN SVERIGE BRUKAR DEN TYPEN AV FELRÄKNARE PREMIERAS
OCH BEFORDRAS, OCH DEN HÄR GÅNGEN UTGÖR INGET UNDANTAG.
 
SOM TACK FÖR ATT HAN RÄKNAT SÅ FEL BLIR NU JAN SALESTRAND UT-
SEDD TILL STATSSEKRETERARE INOM FÖRSVARSDEPARTEMENET.
 
Man får väl anta att man inte inom det departementet har behov av höga befattnings-
havare som kan räkna, och det skulle ju kunna förklara en del tidigare "räknefel".
 
Nu förstår till och med regeringen att fara är på färde, när det gäller försvaret.
 
NU SKA DET GRANSKAS OCH MAN SKA GRANSKA HUR DET KUNDE RÄKNAS
SÅ FEL.
 
Och vem tillsätter man som granskare när något gått fel i ankdammen Sverige ?
 
ANKDAMMEN ÄR JU BÅDE LITEN OCH SMUTSIG OCH KULTUREN INOM POLI-
TIKEN ÄR VAD DEN ÄR, SÅ SJÄLVALLET SÅ UTSER MAN SOM GRANSKARE
DEN SOM SKA GRANSKAS.
 
Så Jan Salestrand, som inte kunde räkna under sin tid i försvaret, och får antas fort-
farande mindre kunnig på detta område, ska nu granska varför han själv inte kunde
räkna innan han blev befordrad för att han inte kunde räkna.
 
ANKDAMMEN ÄR NOG INTE SÅ SMUTSIG I ALLA FALL, I VART FALL INTE
SETT I RELATIV MENING.
 
Denna typ av inavel, både samhällsfarlig och oanständig, ser vi varje dag, vi har två
färska andra fall som tydligt visar hur illa det är ställt är i ankdammen.
 
Rektorn vid Karolinska Institutet, Anders Hamsten, skulle inledningsvis utreda sig
själv, kan nog inte inträffa i något annat land.
 
Anders Sundström, ordförande i Swedbanks styrelse, sparkar bankens VD för att
slippa bli sparkad själv, något som troligen inte kan ske i något annat land.
 
Enligt den samlade bilden av ankdammen Sverige uppstår en ganska stor och mo-
tiverad fråga.
 
HUR KUNDE SÅ MYCKET INOM MOPRALOMRÅDET SÅ SNABBT OCH SÅ OM-
FATTANDE GÅ SÅ FEL I ANKDAMMEN SVERIGE.
 
Man talar sig varmt och ofta om värdet av att ha en "moralisk" kompass.
 
Vet vi överhuvudtaget vad en kompass är ??
Släpp inte in någon i ledet, köttgrytan
räcker inte till alla / AE

EXTRAKNÄCK ELLER KORRUPTION ?

Kommunstyrelseordförande månar om sin ekonomi
 
I dagens Borås Tidning kan man läsa ett inslag som handlar om hur kommunstyrelse-
ordföranden i Borås, socialdemokraten Ulf Olsson, sköter sin förtroendebefattning.
 
Eller missköter är nog många beredda att kalla det.
 
Borås Tidning genomför en granskning av Ulf Olssons uppdrag vid sidan av posten
som kommunstyrelsen, och det är ingen munter läsning.
 
Man kan då läsa att Ulf Olsson har ett antal icke arvoderade uppdrag, med en natur-
lig koppling till det politiska uppdraget.
 
MEN MAN KAN OCKSÅ LÄSA ATT ULF OLSSON HAR FRIVILLIGA UPPDRAG
SOM TAR 1/4 AV HANS ARBETSTID I ANSPRÅK.
 
OCH FÖR DESSA FÅR HAN BETALT, 160 000:-, SAMTIDIGT SOM HAN UPPBÄR
FULL ERSÄTTNING FÖR SITT POLITISKA UPPDRAG, SOM OM HAN JOBBADE
100 % , NÄR HAN I VERKLIGHETEN BARA ARBETAR 75 %.
 
Den här typen av oegentligheter har uppmärksammats på andra håll, och oegentligheten
har också uppmärksammats inom Borås, där kritiken tycks vara stor, men undertryckt.
 
Att det rör sig om en oegentlighet ligger i sakens natur, och det erkänner Ulf
Olsson också, genom att hävda.
 
HAN MOTIVERAR SIN FRÅNVARO FRÅN ARBETET I BORÅS MED ATT MAN KAN
JU INTE VARA PÅ TV¨Å STÄLLEN SAMTIDIGT.
 
Helt korrekt. man kan inte vara på två ställen samtidigt, och av det följer att man rimligen
bara kan ha en ersättning i taget.
 
Det borde Ulf Olsson också inse, och troligen inser han det, men tycks ha fallit
offer för den vanliga sjukan bland den politiska eliten.
 
MAN BLIR SÅ FÖRBLINDAD AV MAKTEN OCH SIN EGEN FÖRTRÄFFLIGHET
ATT MAN ANSER SIG OUMBÄRLIG OCH DÄRFÖR ANSER SIG BERÄTTIGAD
TILL ERSÄTTNINGAR MAN EGENTLIGEN INTE ÄR BERÄTTIGAD TILL
 
Det borde Ulf Olsson förstå, och det troliga är att han också förstår det, men att
girigheten har tagit överhand.
 
Ulf Olsson har under åren haft hyfsat anseende i Borås. Som "utomstående" vet
man inget om hans framtida planer, men genom att läsa mellan raderna kan man
gissa sig till att han kan ha andra planer för framtiden än att verka lokalt politiskt
i Borås.
 
Att då radera ut allt anseende han skapat under åren och avsluta sin poli-
tiska gärning i Borås genom att framstå som en fifflande girigbruk framstår
mest som tragiskt.
 
Sverige har en mjuk korruptionslagstiftning, mycket mjukare än andra jämförbara
länder.
 
ATT ANVÄNDA SIN MAKTPOSITION I BORÅS FÖR ATT TILLSKANSA SIG
YTTERLIGARE EKONOMISKA FÖRMÅNER, OCH KANSKE EN SPRÅNGBRÄDA
INFÖR FRAMTIDEN, SKULLE I DE FLESTA ANDRA LÄNDER KLASSAS SOM'
REN OCH SKÄR KORRUPTION.
 
Men inte i Sverige, här gynnar det kommunen mer än Ulf Olsson, om man förstår
honom rätt.
 
Myntet har flera sidor. Ulf Olsson anses frånvarande av omgivningen, inte så kons-
tigt då han är frånvarande 25 %. Ur demokratisk synvinkel är detta rent oanständigt.
Väljarna har lagt sin röst på det "röd gröna" alternativet och har all rätt att kräva
att denna gruppering utser en kommunstyrelseordförande, som både inser och
tillämpar att hans uppdrag är knutet till Borås i en utsträckning som stämmer med
arvoderingen.
 
Ulf Olsson agerande får nog anses vittna om vittnande respekt för demokratiska
grundvärden, och det troliga är att han är medveten om detta, men att girigheten
har tagit överhand.
 
Det hävdas att kritiken mot Ulf Olssons agerande är stark och det mesta tyder på
att arbetet blir kraftigt eftersatt genom att han inte är närvarande i den utsträckning
som erfordras.
 
DET FINNS INGA URSÄKTER I VÄRLDEN SOM MOTIVERAR ATT MAN HÅLLER
SIG BORTA FRÅN ARBETETY OCH SAMTIDIGT LYFTER DUBBLA URSÄKTER.
 
Alla mer eller mindre dumma förklaringar till detta är rents trams, och i den mån det
inte är trams, utan uppdraget medför nytta för Borås, borde det ses som en självklar-
het att det sker en avräkning från det ordinarie arvodet.
 
MEN DET FÅR ALDRIG FÖRELIGGA DEN MINSTA TVEKAN OM VEM SOM
ÄR HUVUDMAN NÄR DET GÄLLER ULF OLSSONS UPPDRAG.
 
Det är väljarna i Borås, och det borde Ulf Olsson visa större förståelse för än vad
nu är fallet.
 
För att legitimera denna verksamhet har partiet mer eller mindre lagt locket på,
de enda som får uttala sig är Ulf Olsson själv och partikamraten Peter Löfberg.
Den senare är mer än villig att legitimera sidouppdragen.
 
Här tillkommer en annan aspekt, knuten till förståelsen för demokratiska prin-
ciper.
 
Ulf Olssons legitimitet som ordförande i kommunstyrelsen är inte knuten till
vad partikamraten Peter Löfberg tycker och tänker.
 
ULF OLSSONS LEGITIMET TILL POSTEN SOM KOMMUNSTYRELSENS ORD-
FÄRANDE ÄR KNUTEN TILL VAD MEDBORGARNA I BORÅS TYCKER OCH
TÄNKER.
 
Och dessa får nog i allt väsentligt "tycka och tänka" att Ulf Olsson ska verka för
deras bästa utifrån den ersättning han uppbär för uppdraget.
 
Det är nog ingen förhastad slutsats att hävda att Ulf Olsson undergrävt sin legi-
timitet i 2 avseenden.
 
I ett avseende har han undergrävst sin legitimiet hos medborgarna, något
som är en helt nödvändig förutsättning för att kunna verka fullt ut i den
post han innehar.
 
I DET ANDRA AVSEENDET HAR HAN UNDERGRÄVT SIN LEGITIMITET HOS
OMGIVNINGEN. HANS FÖRMÅGA ATT AGERA KRAFTFULLT MINSKAR I
SAMMA UTSTRÄCKNING SOM HAN MÅSTE "SMEKA MEDHÅRS" FÖR ATT
HÅLLA NÅGOT SÅ NÄR TYST PÅ KRITIKER.
 
Det hävdas att kritiken är omfattande, men samtidigt undertryckt, därför att
ärenden är "känsligt".
 
Även detta visar att respekten för demokratin i Borås Stad inte är utvecklad på
det sätt den borde vara.
 
Ju känsligare en oegentlighet är, desto viktigare är det att man undviker den
och om den inte undviks man lyfter fram den i ljuset.
 
DET FINNS ALL ANLEDNING ATT TRO ATT UKLF OLSSON ÄR VÄL MEDVE-
TEN OM DETTA MEN ATT ANDRA VÄRDEN FÅTT TA ÖVERHAND.
 
Ulf Olssons gärning i Borås sträcker sig över många år.
 
Det känns som sagt därför tragiskt att man kan konstatera att han efter alla
dessa år "skitar ner sig så mycket för så lite",
 
Men även opposition har "skitat ner sig".
 
Oppositionens väljare ska kunna kräva att oppositionen så långt det är möjligt
lyfter fram denna typ av oegentligheter och så långt det är möjligt ser till att det
städas undan.
 
Det har man inte gjort.
 
I STÄLLET HAR MAN MEDVERKAT I DEN MÖRKLÄGGNINGSKULTUR, SOM
TYCKS PRÄGLA BORÅS STADS POLITISKA ARENA, OAVSETT PARTIFÄRG.
 
AE
 
 

ÄR ALLA REAKTORER PÅ VÄG BORT ?

Bättre fäkta än illa fly ?
 
På den tiden det begav sig menade man att det var "bättre att fly än att illa fäkta".
 
När det gäller energipolitiken tycks man ha vänt på det hela och många tycks nu
i stället mena att "det är bättre att fäkta än att illa fly".
 
FÖR PÅ ANNAT SÄTT KAN MAN NOG INTE TOLKA ATTACKERNA MOT
KÄRNKRAFTSENERGIN.
 
Debatten har gått hög om de höga effektskatterna. Dessa är så höga att de på
sikt, på kort sikt, hotar med att alla reaktorer måste stängas ner.
 
Vi låga nivåer på elpriserna ligger produktionskostnaden högre än intjäningsför-
mågan, något som inte är hållbart, vare sig på kort eller lång sikt.
 
Vattenfall VD, Magnus Hall, är mycket tydlig med att effektskatten måste bort.
Behovet av investeringar kan inte motiveras med denna skatt kvar, menar han,
och kräver att besked lämnas "före sommaren" och alla andra besked än att
skatten tas bort helt, medför då att reaktorer måste stängas av i förtid.
 
Ingen ansvarig politiker har överhuvudtaget visat större intresse för denna
fråga än att pladdra om att "man tar ansvar" och "ser allvarligt på läget".
 
I DETTA UTSATTA LÄGE HÖJE STATEN INSATSEN YTTERLIGARE.
 
NU GÅR STRÅLSKYDDSMÝNDIGHETEN UT OCH KRÄVER ATT KÄRN-
AVFALLSAVGFITEN SKA HÖJAS KRAFTIGT.
 
Normalt agerar Strålskyddsmyndigheten inte på detta sätt, utan kravet får
anses vara "mindre vanligt förekommande".
 
Med kraftigt höjda kärnavfallsavgifter på redan alltför höga effektskat-
ter tycks man inte längre behöva fundera på om flera, eller alla, reakto-
rer måste stängas i förtid.
 
FRÅGAN ÄR VÄL NÄRMAST HUR SNABBT DET LÅTER SIG GÖRAS.
 
Man ställer sig frågan hur en myndighetet kan vara så "tondöv" att man tar
detta initiativ i detta läge ?
 
På det mänskliga planet borde det inte finnas någon myndighet som
är "SÅÅ" tondöv, så man kanske borde söka efter en annan anledning
till att kravet på kraftigt höjda kärnavfallsavgifter kommer just nu.
 
KAN DET MÅNNE VARA SÅ ATT MYNDIGHETEN FÅTT DIREKTIV,
FRÅN STEFAN LÖFVEN, SOM FÅTT DIREKTIV FRÅN ÅSA ROMSON,
ATT EN GÅNG FÖR ALLA SE TILL ATT PROCESSEN MED REAKTO-
RERNA BLIR SÅ KORT SOM MÖJLIGT ?
 
En sådan konspiratoriskt tanke skulle ju också stämma med att ingen an-
svarig politiker så här långt sagt att reaktorerna INTE ska stängas, vilka
sker om åtgärder rörande effektskatt mm inte vidtas.
 
Det ser alltså ganska så mörkt ut, både i bokstavlig och bildlig bemärkelse.
 
Hur mörkt dets er ut i bokstavlig bemärkelse kommer vi att få se när
strömmen stängs av.
 
UNDRA HUR MÅNGA VÄLJARE SOM RÖSTAR PÅ DET MENINGSLÖSA
PARTIET I DET LÄGET ?
 
AE

VATTENFALL KRÄVER BESKED, OMGÅENDE

Effektskatten måste bort
 
I Dagens Industri kan man i dag läsa ett inlägg från Vattenfall VD med rubriken:
 
"KRÄVER BESKED".
 
Vattenfalls VD kräver nu besked och det är klara besked han kräver:
 
ALLA REAKTORER STÅNGS OM INTE EFFEKTSKATTEN TAS BORT.
 
Ord och inga visar med andra ord, och besked måste, enligt VD Magnus Hall,
komma före sommaren.
 
Vattenfall står inför stora investeringar på reaktorerna av säkerhetsskäl, och
man bedömer att dessa inte är motiverade om effektskatten finns kvar.
 
Även vattenkraftverk riskerar att stängas av, men inte i samma snabba tem-
po som kärnkraften.
 
De flesta tycks vara överens om att Sverige, om effektskatten är kvar, står
inför en kraftigt ökad risk för effektbrist och tidvis extrema priser.
 
Energiminister Baylan tycks inte bekymrad över detta alarmerande tillstånd,
han tycks vara fokuserad på att "ett borttagande av effektskatten skapar ett
hål i statens intäkter". Att Sverige kanske rasar som "ett korthus" om det blir
elbrist tycks inte bekomma energiministern.
 
Hur agerar politiker i allmänhet på ankommande risker av denna dignitet,
stora nog att kunna äventyra vitala delar av landets industriverksamhet
och välstånd.
 
Politiker av alla läger väljer som oftast, eller alltid, endera av de två strate-
gier, som står till buds.
 
STRAGETI NUMMER 1 ÄR ATT KONSTERA ATT DET FÖRELIGGER EN
STOR UTMANING OCH SEDAN BEGRAVA FRÅGAN.
 
STRAGEGI NUMMER PÅ ÄR ATT KONSTATERA ATT MAN TAR FRÅGAN
PÅ ALLVAR OCH SEDAN BEGRAVA FRÅGAN.
 
Näringsminister Mikael Damberg gör här ingen besviken, när han nu kommen-
terar Vattenfalls besked med orden:
 
Jag försäkrar att regeringen tar de nya nödsignalerna på allvar.
 
Mikael Damberg valde alltså strategi 2, nu återstår att se om den fullföljs med
att frågan begravs för gott.
 
SAMTIDIGT SOM VÄLSTÅNDET I LANDET OCKSÅ BEGRAVS FÖR GOTT.
 
AE

ENERGIPOLITISK HÄRDSMÄLTA

Svensk energipolitik förnekar sig inte
 
Nyligen erfor vi att fyra reaktorer skulle stängas av i förtid. Skälet var en
kombination av låga energipriser och effektskatten.
 
Ännu mer nyligen erfor vi att resten av reaktorerna också riskerar att stängas
av i förtid och närtid av samma skäl.
 
I dag återger Dagens Industri hur läget är inom vattenkraften.
 
LÅGA ELPRISER I KOMBINATION MED HÖGA SKATTER RISKERAR NU
ATT ETT ANTAL VATTENKRAFTSVERK STÄNGS AV.
 
Det "Gröna Sverige" närmar sig alltmer.
 
När det gäller vattenkraften är läget ytterst prekärt, stängs ett antal ner tycks
konsekvenserna bli förödande.
 
I samband med dessa uppgifter nås man av information, som medför att
man undrar vad en del håller på med.
 
Vattenkraftverken riskerar att stängas av för att skatterna är för höga.
 
DE ÄR TILL OCH MED SÅ HÖGA ATT IBLAND ÖVERSTIGER SKATTERNA
PÅ VATTENKRAFTEN DE INTÄKTER MAN FÅR VID FÖRSÄLJNING.
 
Med andra ord, säljer man för 1 000:- ska man leverera in kanske 1 200:- till
Staten.
 
EBBERÖDS BANK FRAMSTÅR JÄMFÖRT MED DETTA SOM EN GENIAL
AFFÄRSVERKSAMHET.
 
Det säger sig själv och ligger i sakens natur att ingen verksamhet pågå om
skatten på verksamheten är högre än den intäkt verksamheten genererar.
 
Det behöver man inte vara nationalekonom för att förstå, och man kan
ju tycka att ansvariga politiker också borde begripa detta.
 
ELLER KAN DET VARA SÅ ATT ANSVARIGA POLITIKER BEGRIPER
DETTA, MEN ATT MILJÖPARTIET FÅTT EN SÅ STARK STÄLLNING ATT
MAN TROTS VETSKAPEN ÄR BEREDD ATT ÄVENTYRA HELA LANDETS
ENERIGFÖRSÖRJING OCH INDUSTRIVERKSAMHET.
 
För det är faktiskt exakt det man nu gör, man äventyrar landets energiförsörj-
nong och landets industriverksamhet.
 
Att Miljöpartiet och Vänsterkommunisterna jublar behöver man inte betvivla,
närmare "grottstadiet" har vi inte stått på länge, och det är väl dit dessa "her-
rar" vill styra landet.
 
När det dessutom gäller kärnkraften är det ett fullständigt mysterium att Miljö-
partiet och Vänsterkommunisterna fått en sådan genomslagskraft för sin yt-
terst ansvarslösa politik.
 
Med 4 generationens kärnkraftsverk har säkerheten ökat betydligt
samtidigt som avfallet är ett mindre problem genom att det kan åter-
användas. Dessutom föreligger ingen risk för "härdsmälta" med dessa
nya kärnkraftsverk.
 
ATT DÅ MILJÖPARTIET OCH VÄNSTERKOMMUNISTERNA ÄNDÅ KAN
HÅLLA ÖVRIGA PARTIER SOM GISSLAN GENOM ATT ÄNDÅ KOMMA
DRAGANDE MED HOT OM "HÄRDSMÄLTA" FRAMSTÅR SOM NÅGOT
AV ETT MYSTERIUM.
 
Den enda förklaring man kan tänka sig är en ett antal "härdsmältor" redan
inträffat, men på andra plaster än kärnkraftverk.
 
Härdsmälta ? / AE
 

RSS 2.0