FLYKTING FLYR TILL 10 000:-

Sant i Danmark och lögn i Sverige
 
Det danska beslutet att omhänderta flyktingars kontanter över en viss nivå har
väckt stark kritik.
 
Egentligen är det inte så revolutionerande, svenskar i armod som begär försör-
jningsstöd får "vända ut och in" på sin ekonomi innan beslut kan ges.
 
Det behövs inte många "tusenlappar" på kontot för att det ska vara "adjöss"
med försörjningskravet.
 
Är det inte skäligt att ställa motsvarande krav på flyktingar, som kan försörja
sig själva, eller ?
 
Åter till Danmark. Där intervjuades i dag ett antal danskar om vad de tyckte om
beslutet.
 
En intervjuad var en flykting, som leende och sympatiskt menade att han inte
trodde att så många flyktingar hade så mycket kontanter. Så la han till, fortfa-
rande leende och sympatiskt.
 
SJÄLV SKULLE JAG INTE HA FLYTT TILL DANMARK OM JAG HAFT
10 000:- .
 
Vi är ju vaccinerade i denna fråga och alla av oss VET ju att alla flyktingar
"flyr för sina liv från krigets fasor" och så dyker det upp en livs levande flyk-
ting som säger att han flyr, inte från något, utan till något, närmare bestämt
10 000:- eller mer.
 
Borde inte vetskapen att det är på det sättet påverka den svenska flyk-
tingpolitiken, i vart fall lite, eller ??
 
ELLER ÄR VI VACCINERADE SÅ ATT VI ÄR IMUNA FÖR ALL SANNING
PÅ DETTA OMRÅDE "FOR EVER" ?
 
AE

DEN SVENSKA FÖRNEKELSEN

När mord blir ett knivbråk
 
Förintelsen får man inte förneka, och det är väl inte så mycket att säga om.
 
I Sverige har man därutöver valt den motsatta vägen.
 
MAN SKA, ELLER TVINGAS TILL, FÖRNEKA EN MÄNGD FÖRHÅLLANDEN
AV STOR VIKT FÖR SAMHÄLLET.
 
Vi har nyligen erfarit att polisen har instruktioner att hemlighålla all kriminalitet
som kan tänkas vara knutet till invandring.
 
VI VET ATT INVANDRARE ÄR ÖVERRESPRESENTERADE VAD GÄLLER
KRIMINALITET, MEN TROTS DET SKA VI FÖRNEKA ATT DET ÖVERHUVUD-
TAGET FÖREKOMMER.
 
Vi har också nyligen erfarit att grupper av "unga män och pojkar" med invandrar-
bakgrund organiserar sig för att begå sexuella övergrepp mot "unga tjejer"
 
VI VET ATT DETTA FÖREKOMMER, MEN VI LÄGGER NER VÅR ENERGI PÅ
ATT FÖRNEKA DET I STÄLLET FÖR ATT FÖSÖKA RÅDA BOT PÅ DET.
 
Vi vet att läget på många orter är sådant att "unga tjejer" inte kan bada vare sig
i bassäng eller bubbelpool, därför att "unga män och pojkar" med invandrarbak-
grund tafsar på dem och begår ännu grövre övergrepp.
 
VI VET ATT DETTA FÖREKOMMER, MEN ÄVEN HÄR LÄGGER VI NER VÅR
ENERGI PÅ ATT FÖRNEKA ATT DET FÖREKOMMER I STÄLLET FÖR ATT
FÖRSÖKA RÅDA BOT PÅ DET.
 
Vi vet att det ofta förekommer skottlossningar, i långt större utsträckning än förut,
något som ofta resulterar i både dödlig utgång och svåra skador.
 
Vi vet även detta, men förnekar förekomsten så länge det är både möjligt,
och omöjligt.
 
 
NÄR FÖRNEKELSEN BLIR ALLTFÖR TYDLIG, OCH ORIMLIGT, ÖVERGÅR
FÖRNEKELSEN I ETT FÖRRINGANDE.
 
DÅ FÅ VI HÖRA ATT DET INTE ÄR SKOTTLOSSNINGAR, DESSA SKOTT-
LOSSNINGAR RUBRICERAS ALLT OFTARE SOM "POJKSTRECK".
 
Alla som firar helgerna ute vet hur det går till, på nyårsafton roar man sig med
skjuta raketer på andra.
 
Helgfirande i form av mord, mordförsök, våldtäkter och upplopp beskrivs
numera av polisen som "att helgen varit lugn".
 
POLISEN VET MYCKET VÄL ATT "HELGEN INTE VARIT LUGN" MEN MAN
HAR INSTRUKTIONER ATT FÖRNEKA SANNINGEN.
 
Men med mordet på ett asylboende i Mölndal är det inte frågan om förnekelsen
gått lite väl långt, även med svenska mått mätt.
 
När vissa media rapporterar om händelsen förnekar man mordet och förringar
händelsen på ett sätt som även med svenska mått måste framstå som
bisarrt.
 
FRÅN NYHETSRAPPORTERINGEN FÅR VI  IDAG HÖRA ATT DET SKETT
ETT KNIVBRÅK PÅ ASYLFÖRLÄGGNINGEN.
 
ETT KNIVBRÅK ?? frågan är om förnekelsen kan sträcka sig längre och ta
mer bisarra uttryck.
 
NÄR EN UNG MAN MED OBESTÄMD ÅLDER KNIVMÖRDAR EN UNG KVINN-
LIG ANSTÄLLD, DÅ ÄR DET INTE MORD ELLER DRÅP, DET ÄR ETT KNIV-
BRÅK.
 
KNIVBRÅK ??
 
Förnekelsen tar sig också andra, helt bisarra uttryck. Knivmordet, inte knivbråket,
kommenteras av ett kvinnligt kommunalråd i Mölndal, som troligen är helt otänkbart
i andra jämförbara länder.
 
JÄMFÖRBARA LÄNDER ?? FRÅGAN ÄR OM DET LÄNGRE FINNS NÅGRA
JÄMFÖRBARA LÄNDER.
 
Kommunalrådet uttrycket empati för gärningsmannen som inte kan uppfattas
på annat sätt att gärningsmannen är värd lika mycket empati som offret och
dess anhöriga.
 
Nej, lyssnar man på detta kommunalråd, så kommer man nog raskt fram till
att det inte finns några "jämförbara länder"
 
För fram till bara något år sedan följde omvärlden storögt den svenska, något
unika, invandringspolitiken.
 
I dag bör man nog kunna utgå ifrån att omvärlden inte följer Sverige "stor-
ögt".
 
MER TROLIGT ÄR ATT DE BLUNDAR, NYPER SIG I ARMEN OCH UNDRAR
OM DET VERKLIGEN KAN VARA SANT.
 
AE
 
 
 
 
 

FLYKTINGARNA ÄR UTE OCH CYKLAR

Norsk humor i Finnmarken
 
Flyktingfrågan och flyktingkrisen har fått många att mitt i bedrövelsen dra på munnen
åt alla befängdheter politiker och myndigheter har hittat på och hittar på.
 
Visst har det varit komisk att åse när migrationsverket anordnat kurser där
burkaklädda 'äldre "damer" ska lära sig cykla.
 
Men frågan är om inte Norge ändå tar priset, när det gäller att cykla.
 
Flyktingarna är raffinerade när det gäller förmågan att nästla sig in i Västeuropa.
En del har nu funnit att vägen via Ryssland är ett "rättssäkert" sätt att ta sig till
Norge.
 
"Rättssäkert" måste det väl vara dels då Ryssland mer än gärna biträder på resan,
dels genom att Ryssland och Norge har en öppen gränspassage mellan länderna i
Finnmarken, dels genom att ryssarna tillhandahåller cyklar.
 
Gränsen är stängd med taggtråd längs hela sträckningen utom på en plats där
ryssar, norrmän och flyktingar kan ta sig över.
 
Den enda restriktion som finns är att man inte får GÅ över gränsen.
 
FIFFIGA FLYKTINGAR LÖSER DÅ DETTA GENOM ATT CYKLA ÖVER GRÄN-
SEN.
 
Ryssarna biträder mer än gärna med denna passage och underlättar den genom
att "tillhandahålla"   cyklar. På sedvanligt ryskt manér är dock cyklarna inte i allra
bästa skick, men de medger att man kan "cykla" över gränsen.
 
Väl på andra sidan söks asyl, och vad händer väl då. Norge konstaterar raskt att
många saknar asylskäl och de återbördas till landet varifrån de kommer, Ryssland.
 
Inledningsvis stötte detta på ett mindre problem, avvisade asylsökande fick ju
inte GÅ tillbaks över gränsen.
 
Fiffiga norrmän löste detta på fiffigt sätt, de asylsökande fick använda de cyklar
man använt när de cyklade över gränsen TILL Norge.
 
Men se, det gick inte det heller, ryssarnas cyklar var i sådant skick att de
inte ansågs uppfylla gällande trafikregler.
 
FÖR ATT LÖSA DETTA DELIKATA PROBLEM FÖRSEDDES AVVISADE
ASYLSÖKANDE MED NORSKA CYKLAR, SOM UPPFYLLDE GÄLLANDE
TRAFIKREGLER, SÅ ATT DE SKULLE KUNNA CYKLA TILLBAKS ÖVER
GRÄNSEN.
 
Detta är INTE en norgehistoria, om nu någon till äventyrs skulle förledas tro
detta.
 
Om detta står att läsa i dagens SvD.
 
Att historien så småningom fick en annan vändning och allt slutade lyckligt är
en helt annan sak.
 
Så småningom lyckades man i Norge hitta en buss, som inte var trafikfarlig.
Efter långa och "öppenhjärtliga" samtal, som det heter på diplomatspråk lyc-
kades man komma överens om att bussen / bussarna fick passera den gräns
över vilken ingen får GÅ.
 
En riktig "solskenshisoria", eller ?, i vart fall kan man skratta åt den, rått eller
hjärtligt beror på läggning.
 
AE

SVERIGE - UPPGIVENHETENS EPICENTRUM ?

Uppgivenheten i Sverige tycks numera vara total
 
Uppgivenheten i Sverige sprider sig som en farsot, och mycket hänger samman
med flyktingkrisen.
 
EN FLYKTINGKRIS SOM SKAPATS AV POLITIKERS ENFALD OCH UNDFAL-
LENHET.
 
Mest tycks denna uppgivenhet märkas i kommunerna vad gäller omhändertagande
av så kallade "ensamkommande barn", ett uttryck som numera i bästa fall kan ses
som ett rent skämt.
 
86 av landets kommuner har nu rapporterat till IVO att de inte kan ta hand om dessa
"barn", de uppger lakoniskt att socialtjänsten helt har havererat inom detta område,
 
Hur tar då IVO emot dessa rapporter om att socialtjänsten i 86 kommuner har have-
rerat ?
 
Du säger helt uppgivet att de inte kan göra något och menar att det inte är deras
angelägenhet, utan en politisk fråga,
.
När då IVO bollar frågan vidare till politiskt håll, regeringen, visar det sig att uppgiven-
heten är minst lika stor i regeringen som i kommunerna och vid IVO.
 
ENLIGT IVO TAR REGERINGEN EMOT DESSA LARMRAPPORTER MED ATT
TACKA FÖR ATT DE SKICKAS VIDARE FRÅN IVO OCH MAN SÄGER ATT MAN
GÄRNA TAR EMOT FLER LARMRAPPORTER.
 
Med andra ord en total uppgivenhet på alla håll och på alla nivåer.
 
Migrationsverket är inte mindre uppgivet. Där konstaterar man lakoniskt i dag att det
nu tar ungefär ett halvt år innan en asylprövning överhuvudtaget kan påbörjas.
 
Att denna situation uppkommit är ingen naturkatastrof man inte kunnat undvika.
 
DET ÄR EN KATASTROF OCH ETT HAVERI VISSA POLITIKER MEDVETET OCH
MYCKET AMBITIÖST DRIVIT FRAM.
 
Störst ansvar för detta haveri, och andra haverier inom flyktingområdet, får väl vissa
politiker anses
 
 ha.
 
DIT HÖR FRÄMST FREDRIK REINFELDT, ANNIE LÖÖF, JONAS SJÖSTEDT,
GUSTAV FRIDOLIN OCH ÅSA ROMSON.
 
Man bör också ha i åtanke att Anna Batra Kinberg följsamt följde varje vink från Fred-
rik Reinfeldt i denna och andra frågor.
 
Hur ska man då se på detta ?
 
Regeringen och förutvarande regering beskriver detta som att "man tog och tar ansvar".
 
"TA ANSVAR" GEOM ATT SKAPA UPPGIVENHET I LANDET OCH DRIVA FRAM
HAVERIER INOM MÅNGA OMRÅDEN", ONEKLIGEN ETT SÄREGET SÄTT ATT
BESKRIVA DET SOM FÖRT SVERIGE DIT LANDET ÄR I DAG.
 
Det tycks som om vi väljare ska ta på oss ett större "ansvar" för att man ska kunna
komma till rätta med detta.
 
DETTA ANSVAR BÖR I EN FÖRSTA OMGÅNG MEDFÖRA ETT ANSVARSUTKRÄ-
VANDE AV DE POLITIKER SOM DRIVT FRAM DESSA HAVERIER OCH I SAMBAND
MED DETTA SE TILL ATT DE SÅ FORT SOM MÖJLIGT FÖRPASSAS SÅ LÅNGT
BORT SOM MÖJLIGT FRÅN ALLT VAD POLITIK HETER.
 
Den "arabiska våren" medförde stora scenförändringar, är det inte på tiden att också
Sverige får uppleva en vår, inte bara en dyster uppgivenhet ?
 
AE
 
 
 
 
 

DIE DUMME SCHWEDEN

Är vi verkligen dummare än dummast, på riktigt ?
 
De flesta länder vill gärna sätta sig "på kartan" och Sverige är här inget undantag.
Vi sätter oss "på kartan" med jämna mellanrum.
 
"Sist" vi satte oss på kartan var när en värld blev förstummad över att Sverige de-
lade ut pass till alla som "tappat sina pass", så att terrorister och allsköns slödder
kunde ta sig till Sverige med falska pass.
 
När en hel värld förstummades över denna undfallenhet bemötte vi all kritik mot
detta på sedvanligt sätt:
 
KOM INTE OCH PÅSTÅ ATT INVANDRARE INTE SKA FÅ "TAPPA" SINA
PASS, DÅ ÄR DU FRÄMLINGSFIENTLIGT, OCH UPPREPADE MAN SIN KRI-
TIK SÅ FÖRVANDLADES MAN FRÅN FRÄMLINGSFIENTLIG TILL NAZIST
 
Nu är återigen "hela världen" förstummad över vår undfallenhet och vår enfald.
 
NU ÄR DET INTE BARA PASS SOM "TAPPATS", MAN HAR OCKSÅ "TAPPAT"
SINA KÖRTKORT.
 
Polis och andra inblandade bekräftar nu att ett stort antal invandrare kör omkring i
landet utan att kunna uppvisa körkort.
 
Vissa, mindre handfast försök om man uttrycker sig försiktigt, görs för att komma åt
detta, men alla mindre handfasta försök stoppas genom att Sveriges Tingsrätter an-
ser att körkortslösa invandare ska kunna utsätta andra trafikanter för livsfara.
 
OCH SKÄLET ÄR DET GAMLA VANLIGA,  VI FÅR INTE INFORMERA OM NÅGOT
ELLER VIDTAGA NÅGTA ÅTGÄRDER, SOM KAN FÅ EN SVENSKA OPINIONEN
MER NEGATIV TILL INVANDRING.
 
Vilket alltså får till följd att körkortslösa invandrare åker omkring på våra vägar "fullt lag-
ligt" utan att ha körkort genom att hävda att de har körkort, men att detta är "tappat"
 
Att man inte har införskaffat nytt körkort efter att ha kört "körkortslös" i ett helt år eller
mer förklarar man med att det "varit besvärligt" att skaffa nytt körkort.
 
Lek med tanken att svenskar skulle nappa på detta beteende och åka ut i Eurpopa
utan att ha körkort. Lek vidare med tanken att polisen i Schweiz, eller något annat
land, skulle stoppa en svenska utan körkort.
 
Skulle polisen i vederbörande land acceptera detta, vi vet svaret.
 
POLISEN I VDERBÖRANDE LAND SKULLE ALDIG ACCEPTERA DETTA, MER
TROLIGT ÄR AT VI SKULLE BLI INTAGNA PÅ MENTALSJUKHUS.
 
Varav följer att "die dumme Schweden" närmast får ses som en komplimang, för
så dum att man accepterar detta kan knappast någon vara, eller ?
 
Detta problem, ett problem som är stort, kan man sätta stopp för över en natt, om man
vill:
 
DET ÄR BARA ATT KLARGÖRA ATT FÖR ATT KÖRA BIL I SVERIGE ERFORDRAS
KÖRKORT OCH HAR MAN INGET KÖRTKORT FÅR MAN INTE KÖRA BIL.
 
Slutsatsen här är lika enkel, som slutsatsen blev när svenska pass "tappades och såldes".
 
PROBLEMET ÄR LÄTT ATT LÖSA, ATT MAN INTE LÖSER PROBLEMET BEROR PÅ
ATT MAN INTE VILL LÖSA PROBLEMET.
 
Alternativet skulle vara att man är ännu dummare än "die dumme Schweden" och inte ens
ser ett problem när det slår "en i nacken".
 
Men är man så "dum" är det verkligen frågan om man ska ha Rosenbad som adress ?
AE
 
 
 
 

DET BISARRA SVERIGE

Fyrkantigare än fyrkantigt.
 
Man trodde länge, uppenbarligen helt fel, att inget kunde bli mer fyrkantigt än fyr-
kantigt.
 
Men som sagt, som vanligt har man fel, här också tillägger väl de flesta andra, det
finns sådant som kan bli mer fyrkantigt än fyrkantigt.
 
Vad undrar då självklart den intresserade ?
 
SVERIGE FÖRSTÅS, SOM VANLIGT FRESTAS MAN TILLÄGGA.
 
Migrationsverkets generaldirektör, Anders Danielsson, var inbjuden till riksdagens
socialförsäkringsutskott för att informera utskottet om effekterna av ID kontrollerna.
 
Plikttrogen som vanligt, och lite fyrkantig, traskar Anders Danielsson iväg till riksdags-
huset.
 
VÄL PÅ PLATS VID, OBSERVERA VID, INTE I, RIKSDAGSHUSET VÄGRAS
ANDERS DANIELSSON INTRÄDE.
 
HAN FÅR HELT ENKELT INTE KOMMA IN I RIKSDAGSHUSET UTAN VAKTER-
VÄGRAR HONOM INTRÄDE.
 
Skälet till detta något fyrkantiga och närmast bisarra beteende var att Anders Daniel-
son var inte upptagen på besökslistan. Självklart hjälpte det inte att han uppvisade
legitamation som visade att han var GD för Migrationsverket.
 
I Sverige har vi lärt oss sedan barnsben att regler är regler, i vart fall vissa,
och ju fyrkantigare vi beter oss desto effektivare är vi, enligt vår egen beskriv-
ning är väl bäst att tillägga.
 
Alla historier slutar inte lyckligt, Anders Danielsson fick, efter viss diskussion med
vakterna, vandra åter utan förrättat ärende.
 
Inget ont utan att det har något gott med sig, nu fick socialförsäkringsutskottet inte
vet vilka effekter ID kontrollerna gett, och det var nog bäst så.
 
Som "vanlig svensk" blir man närmast mållös, man kan ju tycka att vakterna borde
kunna ha tagit kontakt med de som bjudit in Anders Danielsson.
 
Men som sagt, i Sverige är regler regler, och de ska följas, i vart fall i vissa fall.
 
OM SEDAN EFFEKTEN ÄR LÖJEVÄCKANDE OCH BISARR TYCKS INTE BEKYMRA
NÅGON.
 
Härom dagen fick Riksbanken förödande kritik för att man fokuserade på "de små ekono-
miska frågorna" i stället för de "stora ekonomiska frågorna".
 
Kan det vara så att detta, att fokusera i smått i stället för i stort, är betecknande för landet,
man börjar stillsamt att undra ?
 
FÖR OM MAN SLÄPPER IN 160 000 UTAN LEGITIMATION BORDE MAN VÄL KUNNA
SLÄPPA IN 1 MED LEGITIMATION, ELLER ???
 
 
 
AE

BYFÅNEPARTIET STÖRST I SVERIGE

Byfånarna är nu Sveriges största part
 
I går redovisade Aftonbladet en väljarundersökning där SD var näst största parti.
 
I dag redovisar Yuogov en undersökning som visar att SD är landets största par-
ti, närmare 29 %. Moderaterna och socialdemokraterna ungefär lika stora, drygt
21 %.
 
Olika institut ställer frågorna på olika sätt, så man kan inte "rakt av" jämföra under-
sökningsresultat mellan olika institut.
 
Men man kan jämföra trenden för ett visst institut, och nu visar trenden att
SD ligger på "all time high" enligt Yougov.
 
Hur kommer då övriga partier att förhålla sig till detta ? Med all säkerhet kommer
de att hävda att de "tar ansvar" genom att bibehålla sin ögonbindel på, kanske kny-
ta den ändå fastare. Fullt tänkbart är att de kommer att träffa nya bisarra och anti-
demokratiska överenskommelser i syfta att hålla alla byfånar och nazister borta
från allt inflytande.
 
FÖR " ALLA " BEGRIPER JU, I VART FALL DE SOM INTE BEGRIPER NÅGOT,
ATT ALLA BYFÅNAR OCH NAZISTER I SVERIGES STRÖRSTA PARTI SKA
HÅLLAS BORTA FRÅN ALLT INFLYTANDE, OAVSETT ALL SKADA DET KAN
MEDFÖR AFÖR LANDET.
 
Det är demokrati det, det begriper ju "alla", i vart fall "alla" i Sverige, som inte begri-
per något .
 
Jag tänker då inte ge någon byfåne
något inflytande / AE
 
 
 

SYLVASS KRITIK MOT RIKSBANKEN

Riksbankens modell tar över verkligheten
 
I dag kan man i Svenska Dagbladet läsa ett intressant inslag under rubriken:
 
"Sylvass kritik mot Riksbanken".
 
Det är Mervyn King, tidigare chef för Bank of England, och Marvin Goodfriend,
Carnegie Mellan University, som haft uppdraget att utvärdera Riksbankens pen-
ningpolitik.
 
Rapporten följer det vanliga mönstret.
 
SKA MAN HÖRA NÅGON KRITIK MOT DEN SVENSKA FÖRTRÄFFLIGHETEN
OCH PRÄKTIGHETEN MÅSTE MAN SÖKA SIG UTOMLANDS, ELLER LYSSNA
PÅ NYANLÄNDA FLYKTINGAR.
 
Den kritik som utredarna  rapporterar om rörande Riksbankens penningpolitik är bå-
de sylvass och onådig, något vi svenskar är ovana vid.
 
Ska något, inom den etablerade delen av samhället, kritiseras i Sverige får den
inte vara vare sig sylvass eller onådig, den får inte ens vara vass.
 
KRITIKEN SKA LINDAS IN I OMSKRIVNINGAR, SÅ ATT MAN BLIR YR I HUVU-
DET OCH SÅ SMÅNINGOM TROR ATT DET INTE RÖR SIG OM KRITIK, UTAN
ÄR YTTERLIGARE ETT SLAG PÅ BRÖSTER ÖVER VÅR FÖRTRÄFFLIGHET.
 
Vad skriver då utredarna, om detta går det bra att läsa om i SvD, men några inslag
är värda på att särskilt ta fasta på.
 
När det gäller Riksbankens något mindre flexibla fasthållande vid inflationsmålet 2 %
kan man läsa:
 
" Det är bättre att acceptera låg inflation under en tid än att göra något som ris-
kerar att skapa obalanser och en artificiell boom i svensk ekonom".
 
Kan inte någon sticka detta under "näsan" på Stefan Ingves ?
 
Vår förträfflighet får också sig en riktig "käftsmäll", som det numera heter:
 
" Man ska inte låtsas att man vet mer än man vet, eller att det går att finjustera
inflationen"
 
Ska man tolka detta som en "pik" till Riksbanken som tycks tro sig veta "allt" ??
 
Man föreslår också att Riksdagen och inte Riksbanken bör siffersätta inflationsmålet.
 
Ett förslag, som knappast går att infria, det lär väl knappast finnas någon politiker i
Sverige, som har den starka självkänslan, att Riksbankens självständighet vågar i-
frågasättas.
 
Det gäller att hålla sig till heliga kor. Hur ser då utredarna på att Riksbanken hela ti-
den håller sig till den "heliga kon" inflationsmålet 2 % ?
 
" Riksbanken bör bli mindre beroende av sina modeller och fokusera mer på
verkligheten".
 
Om detta är en korrekt kritik och Riksbanken sätter sina mål utan att ta hänsyn till
verkligheten, då kanske man borde överväga att riksdagen tar över beslut som rör
siffersättningen av inflationsmålet, att bedriva viktig finansiell verksamhet utan att
beakta verkligheten. och det "fortare än kvickt".
 
VI SKA INTE BEDRIVA VIKTIG VERKSAMHETEN UTANFÖR VERKLIGHETEN.
 
Men innan man genomför en sådan drastisk förändra måste man ju förstås ändra riks-'
dagens inriktning och arbete, så at den också håller sig till verkligheten.
 
Men utredarna nöjer sig inte med att mena att Riksbanken driver sin verksamhet
vid sidan av verkligheten, man går mycket längre i sin kritik:
 
" Direktionens diskussioner om räntebanorna beskrivs som surrealistiska".
 
Nu börjar det ju bli riktigt roligt. När Riksbanken för diskussioner kring räntepolitiken
så använder man alltså modeller utan förankring i verkligheten och för surrealistiska
diskussioner.
 
Men den arbetsmetodiken kanske man inte ska bli överraskad över att Riksbanken
inte förmår höja inflationen.
 
Vi kan också läsa att Riksbanken ska fokusera mer på de stora ekonomiska frågor-
na ??
 
SKA MAN TOLKA DEN KRITIKEN SOM ATT RIKSBANKEN FOKUSERAR PÅ
DE SMÅ EKONOMISKA FRÅGORNA ??
 
Sedan säger utredarna:
 
"Penningpolitik är ingen naturvetenskap, det finns inga naturlagar som säger
hur styrräntor, inflation och arbetslös exakt hänger samman, det är inte som
att vrida på termostaten för att öka värmen".
 
Ska man tolka detta som att Riksbankens modeller, som ligger utanför verkligheten
och som just hävdar att det föreligger ett mer eller mindre exakt samband mellan
dessa områden, inte skulle vara användbara ??
 
Liknelsen vid att vrida på ett termostat är egentligen ganska så träffande.
 
Varje gång inflationen går ner,, eller vägrar gå upp, sänks räntan, utan att det
medför någon verkan. Detta genomför man gång på gång, utan att det medför
någon verkan, med risk för att skapa obalanser i ekonomin, som utgör stora risker
för en kommande kris.
 
UNGEFÄR SOM OM MAN INTE FÖRMÅR LÄRA SIG NÅGONTING AV ALLA
MISSLYCKADE FÖRSÖK ?
 
AE

HEMTJÄNST INOM ÄLDREVÅRDEN TILL VARJE PRIS

Ytterligare en ideologisk kullerbytta
 
Hemtjänst till varje pris återspeglar rätt väl vad som skett och sker inom äldrevården.
 
32 000 platser inom äldrevården har försvunnit under de senaste 10 åren.
 
Våra "ansvarsfulla" politiker motiverar detta dels med att de äldre "vill" bo
hemma, ibland i sin egen avföring, dels att det blir billigare.
 
NÄR DET GÄLLER ATT DE ÄLDRE HELLRE "VILL" BO HEMMA FÅR MAN
VÄL ANTA ATT  DET ÄR SAMMA ÄLDRE SOM I STORT ANTAL ÖVERKLGAR
BESLUT TILL FÖRVALTNINGSRÄTTET FÖR ATT DE "FÅR" BO HEMMA.
 
En bra sammanfattning kan man tycka på den transparens, ärlighet och tydlighet
som politikerna tillämpar när det gäller att kommunicera kring denna fråga.
 
Man undrar vem politikerna tror att de "lurar", kanske försöker de övertyga sig
själva, "alla" vet ju att de äldre "vill" bo hemma för att kommunerna, fram till i dag,
ansett att det blir inte billigt, men mindre kostsamt.
 
Nu tycks det visa sig att uttrycket "hemtjänst till varje pris" verkligen har sin täckning.
 
HEMTJÄNST INOM ÄLDREVÅRDEN TYCKS BLI DYRARE ÄN BOENE PÅ ÄLDRE-
VÅRDEN, OCH SÄMRE.
 
Skulle denna uppfattning, som bygger på senare utredningar, visa sig vara rätt, att
hemtjänst blir dyrare än äldreboende, då bör man nog avstå ifrån att uttrycka det
man bör uttrycka, det lämpar sig vare sig i "tal eller skrift".
 
Den eventuella illusionen om hemtjänsten har då medfört att vi fått en hemtjänst
unik i världen troligen.
 
DEN HAR BLIVIT MYCKET SÄMRE OCH DEN HAR BLIVIT MYCKET DYRARE.
 
Vill man vara riktigt elak, och det vill man ju ibland, kan man konstatera att
detta mönster, mycket dyrare och mycket sämre, hittar på många andra håll
än inom äldrevården.
 
Det är en utveckling som skett i takt med att politikerna allt oftare uppger att de
"tar ansvar", i tron att handling kan ersättas av ord.
 
Vad har vi då vunnit på att äldrevården blivit mycket sämre och mycket dyrare:
 
Vinsten är att det förekommer att äldre ligger helt apatiska hemma i sina sängar, för
att underlätta toilettebesök placerar man pottor i vardagsrummet, äldre ligger isole-
rade hemma utan annan kontakt än hemtjänstpersonal några minuter per dygn,
brukarna får mat de inte kan äta, hemtjänstpersonalen hinner inte med sina upp-
gifter, de far som skållade troll mellan brukarna, ofta slutar det med att de blir sön-
derstressade och sjukskrivna,
 
En annan viktig vinst är alla de överklaganden som skett till förvaltningsrätter av
brukare, som "fått" bo på hemma. Många av dessa brukar och deras anförvanter har
under långvariga och ojämna kamper slagit sig fördärvade och tappat allt förtro-
ende för både politiker och samhälle. Denna samhällsvinst måste ju också vägas
in när man organiserar en äldrevård som är mycket dyrare och mycket sämre.
 
Man kan ju fråga sig om dessa "vinster" är tillräckligt stora för att det ska väga
upp att äldrevården blivit mycket dyrare och mycket sämre.
 
POLITIKER PÅ DE FLESTA HÅLL HÄVDAR FORTFARANDE ATT DENNA
"VINST" VÄGER UPP ATT ÄLDREVÅRDEN BLIVIT MYCKET DYRARE OCH
MYCKET SÄMRE.
 
I Norrköping tycks man kämpa på barrikaderna i detta avseende. Här hävdar man,
med kommunalrådet Lars Stjernqwist i spetsen, att äldrevården blir både billigare
och bättre om den bedrivs på äldreboende.
 
Varför lyssnar inte andra politiker mer på vad man kommit fram till i Norrköping och
på en del andra platser ?
 
DET MÅSTE VÄL VARA FÖR ATT MAN VILL HA EN MYCKET DYRARE OCH
EN MYCKET SÄMRE ÄLDREVÅRD, ELLER ??
 
AE
 

HOVNARRARNA I AGENDA

Bara förlorare, inga vinnare i Agenda
 
I kvällens Agenda "drabbade" Stefan Löfven och Anna Batra Kinberg ihop i en
debatt bland annat omfattande "affären Kommunal / Margot Wallström".
 
Normalt brukar man kunna kora en "vinnare" och en "förlorare" i denna typ av
debatter.
 
Här lyckades man med att båda framstod som rena förlorare.
 
ÄR DET DEN TYPEN AV DEBATTER VI HAR ATT SE FRAM EMOT BLIR MAN
BARA TRÖTT, MYCKET TRÖTT.
 
Programledaren var på "bettet" flera gånger och ville ha svar på sina frågor, vilket
han i princip aldrig fick.
 
Främst Anna Batra Kinberg undvek frågeställningarna som om hon examinerades på
en tankesmedja i konsten att inte svara på frågor.
 
En av programledarens frågor gällde hur oppositionen ska "skapa nya jobb" genom att
sänka trösklarna till arbetsmarknaden och genom att sänka löner.
 
Trots upprepade frågor låtsades Anna Batra Kinberg som om frågan aldrig var
ställd, utan valde att pladdra om  helt andra saker.
 
Frågan om sänkta löner är ju inte helt okomplicerad och nog känns det därför rimligt att
väljarna ges besked om hur detta är tänkt att ske.
 
Redan i dag finns det ju grupper av anställda vars löner är så låga, att de inte "klarar
sig på lönen". Bostadsbidrag och i vissa fall försörjningsstöd lättar på trycket. Hur
är det tänkt att anställda ska kunna leva på ännu lägre löner ?
 
Ska bostadsbidrag och försörjningsstöd utgå i större belopp än i dag för de som ska
"ta sig in på arbetsmarknaden med lägre löner".
 
Om detta är tanken är det inte orimligt att väljarna får besked om detta. Om det finns
ett annat sätt att lösa upp denna "knut" är det också rimligt att besked lämnas hur det
är tänkt att ske.
 
SÄKERLIGEN VAR HON IMPONERAD AV SIG SJÄLV MEN DET FLESTA, SOM
INTE GÅTT TANKESMEDJORNAS KURSER, ANSER NOG ATT HON UPPTRÄDDE
LÖJEVÄCKANDE OCH MINST SAGT OSERIÖST.
 
NÅGON STATSMINISTERÄMNE KAN MAN KNAPPAST SÄGA ATT MAN SÅG.
 
 
 
 
SOM VANLIGT MUMMEL I SKÄGGET, HUMMANDE HIT OCH DIT OCH INGEN KLAR-
HET VARE SIG HIT ELLER DIT.
 
 
 
Utgångsläget är ju att de flesta anser att Margot Wallström handlat riktigt rejält fel, vissa
menar att det kan vara fråga om mutbrott.
 
Mot den bakgrunden bör det rimligen anses som att Stefan Löfven bör lämna sin syn
på hur han ser på Margot Wallströms agerande och framtid.
 
ATT DET SKA VARA SÅ SVÅRT ?
 
Som Stefan Löfven nu uttryckte sig gjorde han snarast ont värre, något som tycks helt
onödigt, då det finns ett sätt för honom att "komma ur knipan". Utgångsläget är ju att
han behöver distansera sig från Margot Wallströms agerande samtidigt som han inte
distanserar sig alltför mycket från Margot Wallström.
 
Samtidigt måste Stefan Löfven ta hänsyn till att Margot Wallström har ett starkt stöd
i vissa viktiga väljargrupper.
 
Tänk om vi i stället för mumlande i skägget fått höra ett tydligt klarläggande:
 
" JAG ANSER ATT MARGOT HANDLADE HELT FEL, DET SKADAR HELA REGERIN-
GEN. MARGOT WALLSTRÖM HAR DOCK VARIT EN SÅDAN TILLGÅNG FÖR REGE-
RINGEN OCH ÄR DET ALLTJÄMT SÅ EN SAMLAD BEDÖMNING LEDER TILL ATT
JAG HAR FORTSATT FÖRTROENDE FÖR HENNE I ROLLEN SOM UTRIKESMINSITER.
SKER DET EN FÖRUNDERSÖKNING OCH DENNA LEDER FRAM TILL ATT ALLVAR-
LIGT FEL HAR BEGÅTTS KOMMER SAKEN I ETT ANNAT LÄGE".
 
Stefan Löfven räddad, i detta avseende, och Margot Wallström också räddad, i detta av-
seende.
 
SKA DET VERKLIGEN VARA SÅ SVÅRT OCH FARLIGT ATT SÄGA DET ALLA ÄNDÅ
VET PÅ ETT VETTIGT SÄTT.
 
Ett Agenda med 2 förlorare, det är inte dåligt det.
 
AE
 
 

KVINNOR STENAS - I TYSKLAND

Mångfalden tar sig nya uttryck
 
Nu erfar vi att ett antal kvinnor i Tyskland utsatts för "stening" med avsikten att döda
dem, därför att de inte hade den rätta sexuella läggningen.
 
Steningen, i avsikt att döda, avbröts lyckligtsvis av polisen, som också grep a några
"araber".
 
STENING AV KVINNOR I VÄSTVÄLDEN, VISST GÅR DET RASKT FRAMÅT.
 
För det är väl "framåt" om man får tro en del rätt  ?
 
Hur skulle vi se på detta i Sverige ?
 
Hur de mest förhärdade "kulturrelativisterna" skulle se på det det vet vi nog redan.
 
Med största säkerhet skulle från detta håll, ett "ganska så stort håll", hävdas
att detta med stening är inget nytt, fulla svenska män har i alla tider stenat
sina kvinnor till döds.
 
FÖR DET ÄR VÄL UNGEFÄR SÅ MAN RESONERAR NÄR MAN FÖRSÖKER
RELATIVISERA OCH FÖRRINGA NYA INSLAG AV SEXÖVERGREPP, I ALLT
VÄSENTLIGT UTFÖRT AV "ARABER", ELLER ?
 
AE

SÄG MARGOT WALLSTRÖM - DET RÄCKER

Hamas hoppar högt av glädje
 
Man får väl anta att Hamas efter Margot Wallströms senaste, sista ?, uttalande som
utrikesminister  hoppar högt av glädje.
 
Det sista ? Man får väl hoppas att så blir fallet.
 
Margot Wallström tar nu så tydligt parti för terrorismen mot Israel att hon förbjuds
för överskådlig tid att besöka Israel.
 
Den tid är tydligen förbi då man tror sig kunna förutsätta att landets utrikesminister driver
en politik som gagnar landet.
 
Frågan är om en utrikesminister kan bedriva en politik som är mer skadlig för lan-
det och dess relationer med "främmande makt" ?
 
Israel sammanfattar ganska så väl innebörden av Margot Wallströms uttalande:
 
" HON UPPMANAR TERRORISTER ATT DÖDA OSKYLDIGA CIVILA OCH FÖRSÖ-
KER FÅ DEM ATT TRO ATT DE HAR INTERNATIONELLT STÖD".
 
Resten av regeringen är inte portförbjuden i Israel, ännu, då man i Israel utgår ifrån
att ingen annan i regeringen kan vara så oförskämd, oseriös och ansvarslös som Margot
Wallström.
 
Att Stefan Löfven kommer att stötta Margot Wallström, även nu, kan vi nog ta för givet,
men frågan är vilka ordval och nyanser som kommer att väljas.
 
Att tro att Stefan Löfven skulle inse att det mer skulle gagna socialdemokratin att
ta avstånd från Margot Wallströms uttalande är nog att hoppas på för mycket.
 
Intressant är om oppositionen kommer att framför kritik, och i så fall i vilken form.
 
Kommer man "i landets intresse", som vanligt frestas man tillägga, att avstå
ifrån att uttala sig kritiskt med hänvisning den mentala anda som återstår efter
decemberöverenskommelsen ?
 
En sak får man nog ändå ta för givet.
 
I VARJE ANNAT LAND, DÄR REGERINGEN HAR SOM UTGÅNGSPUNKT ATT
MAN SKA TJÄNA LANDET OCH DESS BEFOLKNING, SKULLE MARGOT WALL-
STRÖMS "SAGA VARA ALL".
 
Nu vet vi ju sedan flyktingkrisen att Sveriges regering har helt andra ambitioner än att
tjäna landet och dess befolkning.
AE
 
 
 

REMISS TILL BÅRHUSET

En utredning föreslår nu att vi inte ska göra oss illa
 
Regeringen har tillsatt en utredning som i dagarna kommer att presenteras.
Utredningen syftar "officiellt" till att effektivisera verksamheten inom sjukvården.
 
REGERINGENS UTREDARE GÖR DOCK INGEN HEMLIGHET AV ATT DET
INTE ÄR FRÅGA OM EN EFFKEKTIVERING UTAN ATT DET ÄR DE STIGANDE
KOSTNADERNA SOM SKA DÄMPAS.
 
Utredningen kommer att förslå att man ska försvåra för svårt skadade att besöka
sjukhusakuter.
 
Man föreslår därför att det ska krävas remiss för att kunna besöka en akut.
 
Förslaget har sina fördelar, förutom att kostnadskurvan dämpas, så får man en
betydande effektivisering på köpet.
 
I bästa fall kan effektiviseringen bli så stor att alla besök till akuten upp-
hör, genom att det uppstår betydande svårigheter att erhålla en remiss,
framför allt om man är så skadad att man "vare sig vet vad man heter el-
ler var man är".
 
Skulle denna effektivitetsvinst inte uppnås snabbt kan ju regeringen ge
direktiv att ingen läkare får skriva remiss till akutsjukvården, då blir ju
kostnadsutvecklingen väldigt gynnsam.
 
Skulle det för en svårt skadad medföra att remissinhämtandet drar ut på ti-
den, så att akuten inte ens behövs, så är det heller inget man behöver bekym-
ra sig om.
 
Det böra inte vara förenat med större svårighet att omdirigera ambulansen, om den
rycker ut med hänsyn till kostnaden, till närmaste bårhus i stället.
 
Visar sig denna effektivisering betydande, att flertalet skadade dör under
remissinhämtandet, bör man kanske överväga att samlokalisera bårhuset
med akuten, det skulle säkert också spara pengar.
 
Verkar förslaget "vettigt" ? Ser man till att det presenteras i Sverige förefaller det
vettigt.
 
AE
 

VAD ÄR DET FÖR FEL PÅ MARGOT WALLSTRÖM ?

Margot Wallström förnekar sig inte, nu heller
 
Socialdemokrater har i princip i alla tider varit emot Israels existens.
 
Den ende ledande socialdemokrat i modern tid, som uppvisat förståelse för att
även Israel ska få existera var Göran Persson.
 
Trots sitt kraftiga ledarskap lyckades han aldrig, trots många försök, att
rubba de israelfientliga krafterna inom partiet.
 
MARGOT WALLSTRÖM HAR DOCK VALT ATT GÅ ÄNNU LÄNGRE ÄN
SINA FÖREGÅNGARE NÄR DET GÄLLER ATT UPPVISA OFÖRSTÅEL-
SE FÖR ISRAELS RÄTT ATT EXISTERA.
 
Hamas kramar dock Margot Wallström ofta och mer än gärna. Samma Hamas
som på sin agenda har att utrota Israel genom att ta livet av "alla judar från
hav till hav".
 
Denna ambition försöker Hamas leva upp till genom ständiga attacker mot
Israel.
 
Utifrån Hamas agenda och utifrån Hamas ständiga terrorattacker mot Israel kan
man ju tycka att alla "normalt funtade" människor insåg att israel hade rätt att
skydda sig.
 
Till dessa "normalt funtade" människor kan man knappast räknas Margot
Wallström.
 
HON ANSER ATT ISRAELS FÖRSVAR MOT TERRORATTACKER SKA
VARA SÅ "PROPORTIONERLIGT" ATT DET INTE FÖRHINDRAR TERROR-
ATTACKER.
 
Margot Wallström vill därför att det utreds om Israel använt "oproportionerligt
våld" och genomfört "utomrättsliga avrättningar".
 
Vad är då proportionerligt våld ?
 
Den termen används numera när man vill ta tydlig ställning för en part mot en
annan, men inte vill eller vågar uttala detta tydligt.
 
Då kräver man att den part man vill se som förlorare använder "proportionerligt
våld" så att de dukar under.
 
DET ÄR EXAKT DET MARGOT WALLSTRÖM NU FÖRSÖKER GÖRA.
 
Vad är motsatsen till oproportionerligt våld ?
 
Rimligen bör det vara proportionerligt våld, eller ?
 
Vad är motsatsen till utomrättsliga avrättningar ?
 
Det bör rimligen vara rättsliga avrättningar, eller ?
 
Att frågan nu kommer upp har sitt ursprung i det faktum att vissa palestinier,
med Hamas stöd, anser att terrorattacker med dödlig utgång är ett sätt att främja
fredsutvecklingen i Mellersta Östern.
 
Dessa Margot Wallströms telningar genomför därför ständiga terrorattacker
mot civila oskyldiga i Israel, ofta med dödlig utgång.
 
ISRAEL SVARAR PÅ DETTA GENOM OLIKA FORMER AV MOTÅTGÄRDER.
 
ALLA, UTOM MARGOT WALLSTRÖM OCH HENNES GELIKAR, INSER VEM
SOM HAR ANSVARET FÖR DENNA UTVECKLING.
 
Upphör knivattackerna, upphör Israels motgärder, medan knivattacerna skulle
fortsätta, i ökad utsträckning, om Israel upphörde med motåtgärder.
 
SÅ ORSAK OCH VERKAN TYCKS VARA TÄMLIGEN KLAR, VARAV FÖLJER
ATT OCKSÅ SKULDFRÅGAN ÄR TÄMLIGEN KLAR.
 
Varför krävs utredning bara av Israels agerande, varför krävs inte motsvarande
utredning av terroristernas agerande ? Rimligen borde båda sidor utredas paral-
llellt, om man vill framstå som något så när objektiv, om det nu finns något att ut-
reda.
 
Att Margot Wallström och hennes Israelfientliga gelikar nu väljer att bara kräva ut-
redning av en sidas agerande, kan rimligen inte tolkas på annat sätt än att den
andra sidan agerar korrekt.
 
Med normal logik följer då av detta att terrorister som oprovocerat knivmördar o-
skyldiga civila i Israel använder sig av "proportionerligt våld" och "rättsliga avrätt-
ningar", för det är ju detta som utgör motsatsen till de hemskheter Israel gör sig
skyldig till.
 
Att bekämpa terrorister på det sätter, att man anser att deras terrorattacker är
"proportionerligt våld" och "rättsliga avrättningar" tillför onekligen kampen mot
terrorismen nya dimensioner.
 
Kanske sådana dimensioner att det nu blir lättare att förstå att Sverige
inte ville bistå Frankrike i kampen mot terrorismen.
 
Om man nu "sticker ut hakan" och kritiserar Israel för att använda oproportionerligt
så kan man ju tycka att det föreligger en skyldighet att förklara vad som då kan ut-
göra proportionerligt våld.
 
Med Margot Wallströms intellektuella framtoning får man väl då anta att hon
menar att Israel ska skicka in judar inom Hamaskontrollerat område och
knivmörda oskyldiga civila enligt principen "öga för öga och tand för tand",
dvs för varje dödad civil oskyldig i Israel, så ska de knivmördas en civil o-
skyldig i Hamaskontrollerat område.
 
DET ÄR PROPORTIONERLIGT VÅLD.
 
Om det är detta proportionerliga våld Margot Wallström vill se, bör det ju
komma till uttryck.
 
FÖR DET KAN VÄL INTE VARA PÅ DET VISET ATT HON MENAR ATT ISRAEL
INTE SKA FÅ ANVÄNDA NÅGOT VÅLD ÖVERHUVUDTAGET UTAN SITTA OCH
VÄNTA PÅ LANDETS UTPLÅNING, ELLER ?
AE
 
 

KRISEN TYCKS KOMMA SOM "ETT BREV PÅ POSTEN"

Svenska beslutsfattare har somnat
 
I dagens Dagens Industri kan man läsa ett intressant, och skrämmande inslag,
skrivit av Citis chefsekonom.
 
Har chefsekonomen rätt till bara en del tycks framtiden vara allt annat än ljus.
 
Sveriges framtid är negativt kopplad till hushållens höga skuldsättning,
där vi kan stoltsera med högst skuldsättning i världen.
 
Om skuldsättningen hos hushållen kan relateras till risken för en "finansiell
bubbla" då har hushållen i Sverige inte bara högst skuldsättning i världen.
 
SVERIGE HAR DEN STÖRSTA FINANSIELLA BUBBLAN I VÄRLDEN.
 
Utifrån detta är det bara att sätta sin förhoppning till att hushållens skuld-
sättning inte har någon betydelse.
 
Och just den förhoppningen tycks vi ha valt att leva på.
 
När det gäller förhållanden i Sverige är det tyvärr vanligt att vi oftare får höra
verklighetsförankrade beskrivningar från andra länder än från "våra egna led".
 
Så tycks det vara även i denna fråga, om chefsekonomen har "en smula rätt".
 
Vi kan då läsa:
 
HUSHÅLLENS SKULDSÄTTNING LEDER TILL EN FINANSIELL KRIS FÖRR
ELLER SENARE.
 
FÖRR ELLER SENARE ?
 
Det låter nästan ödesbestämt, och då frågar man sig varför ingen gör något
åt det ?
 
Chefsekonomen har ett svar på detta också.
 
VÅRA BESLUTSFATTARE TYCKS HA SOMNAT.
 
Han har inte heller mycket till övers för våra övervakningsmyndigheter, som tyd-
ligen ingår i den krets "som somnat". Vi kan då läsa chefsekonomens syn på ut-
vecklingen.
 
Att tillåta att hushållens skuldsättning skenar på detta vis är vårdslöst och
farligt.
 
VÅRDSLÖST OCH FARLIGT ?
 
Mot denna bakgrund menar chefsekonomen att man borde kunna göra något åt
det, då:
 
HELA SITAUTIONEN ÄR FÖRUTSÄGBAR OCH KAN BARA SLUTA PÅ ETT
SMÄRTSAMT SÄTT.
 
FÖRUTSÄGBAR, OCH INGET GÖR NÅGOT ???
 
Dessa tongångar rimmar ju ganska illa med allt "pladder" om starka offentliga fi-
nanser och världens största ansvarstagande.
 
I STÄLLET FÖR VÄRLDENS STÖRSTA ANSVARSTAGANDE HAR VI VÄRL-
DENS STÖRSTA FINANSIELLA BUBBLA, OM CHEFSEKONOMEN HAR RÄTT.
 
Världens kanske största finansiella bubbla, en vårdslös och farlig skuldsättning,
som bara på ett smärtsamt sätt förr eller senare leder till en finansiell kris.
 
Hur tänker vi möta denna "utmaning", ett numera kärt begrepp när man inte har
en lösning på ett problem ?
 
TYDLIGEN, OM MAN FÅR TRO CHEFSEKONOMEN, SKA VI MÖTA DENNA
"UTMANING" GENOM ATT SOVANDES INVÄNTA ATT KRISEN INTRÄFFAR.
 
AE

SVERIGE - ETT LAND I UPPLÖSNING ?

Tillväxt så det knakar om det
 
I Borås Tidning kan man i dag läsa ett "upplyftande" inslag, som visar att tillväxten
fortsätter så att det "knakar".
 
På den slutna psykriatiska mottagningen i Borås sker en droghandel mer eller mindre
öppet i stor skala.
 
På avdelningen finns ett antal patienter som är intagna för sina drogrelaterade miss-
bruksproblem, så marknadsefterfrågan är det inget fel på.
 
Man ska ju inte missunna missbrukare att fortsätta missbruka droger, men kan det
verkligen vara ekonomiskt försvarbart att till höga kostnader vårda dem på en sluten
avdelning och förse dem med droger, när det flödar av droger på "den öppna mark-
naden".
 
Hur ser då ansvariga chefer på detta ?
 
De ser på detta som man vanligtsvis ser på stora och avgörande problem i
Sverige i dag.
 
DETTA ÄR INGET VI VARE SIG VILL ELLER KAN TA I, OCH SJÄLVKLART
HAR INGEN GJORT FEL, NU HELLER.
 
Lite ödmjuk tycks man ändå vara, eller också har man gått på "krishanteringskurs"
för man gör det pliktskyldiga inlägget att visst, vi får nog titta på detta.
 
SAMTIDIGT TILLÄGGER MAN ATT MAN SKA NOG INTE "TITTA FÖR MYCKET"
FÖR VI FÅR JU INTE VISITERA PATIENTERNA.
 
Det visar sig också att mottagningen i Borås inte är ensam om detta problem, det
tycks förekomma lite "här och var".
 
Till och ifrån förundras det lite här och var över vad det är som händer i Sverige ?
 
Detta behöver vi nog inte undra över, ett land där man säljer droger på en sluten
avdelning till patienter som är intagna för beroendemissbruk, har sin givna plats
i historien, ungefär samma plats som det gamla Romarriket.
 
ETT LAND I UPPLÖSNING.
 
AE
 
 
 

KONSTEN ATT SVAMLA FRAM ENERGI

Är Sverige på väg att rasa ?
 
i dag rasar börserna världen runt, i dag igen, till följd av "oro" för Kina, men
frågan är om vi inte ska oroa oss lite mer för vad som sker på "hemmaplan".
 
På samhällsområde efter samhällsområde blir nu förhållandena "inte
hållbara" för att sedan övergå till "mer ohållbara är inte ohållbara".
 
Vi vet hur det gick i flyktingfrågan. År efter år har initierade och insiktsfulla
bedömare varnat för att mängden nyanlända skapar ohållbara situationer
på en rad områden.
 
Otack tycks vara världen lön även här för dessa initierade och insikts-
fulla bedömare har bemötts med "pekpinnar" i bästa fall, oftare har de
beskyllts vara både främlingsfientliga, rasister och nazister.
 
I DAG STÅR STEFAN LÖFVEN PÅ BARRIKADEN OCH UTTRYCKER SIG
I TERMER SOM VI INTE TIDIGARE ENS VÅGAT TÄNKA OSS ELLER
KUNNAT FÖRRESTÄLLA OSS, MEN RASIST - NEJ, MEN ANSVARS-
FULL - JA
 
Samme Stefan Löfven som tidigare "pekade finger" åt de som begrep
bättre än han och så sent som i höstas stod och orerade om att i "hans
Sverige skulle det inte byggas några murar".
 
Men det är inte bara flyktingpolitiken som har varit och är ohållbar, även inom
andra samhällsområden hittar vi områden där det framförs varningar om att
sitautionen håller på "att gå överstyr".
 
Det räcker med att nämna Rättsväsendet, Försvaret, Sjuk- och Hälsvård,
Socialvård mm som inser man vad som är på färde.
 
FARA ÄR PÅ FÄRDE DÅ RÄCKER DET INTE MED ATT SVAMLA OM
ATT VI HAR STARKA OFFENTLIGA FINANSER.
 
Symptomatiskt för alla dessa "ohållbara situationer" är att politiker inte
vidtar åtgärder när man kan påverka läget.
 
MAN HUKAR, MAN BLUNDAR OCH MAN ORERAR OCH TITTAR UPP
FÖRST NÄR DET ÄR FÖR SENT, OCH INGA ÅTGÄRDER GÖR DET MÖJ-
LIGT ATT LÖSA UPP KNUTARNA.
 
I dag skriver Dagens Industri om vårt senaste "ohållbara" samhällsområde.
 
ENERGIFÖRSÖRJNINGEN.
 
Tidigare har 4 reaktorer stängts till följd av kombinationen låga elpriser och
den "ansvarsfulla" senaste höjningen av effektskatten.
 
Nu varnar Vattenfall för att situation på energiförsörjningsområdet inte
heller är "hållbara".
 
MAN BEDÖMER ATT RESTERANDE REAKTORER OCKSÅ MÅSTE STÄN-
GAS OM INTE ÅTGÄRDER VIDTAS.
 
Konsekvensen av detta blir, vilket alla tycks vara eniga om, att kvarvarande
energikällor inte kommer att räcka.
 
MAN MÅSTE DÅ TILL OCH IFRÅN RANSONERA ELEN, VILKET INNEBÄR
ATT BOSTÄDER IBLAND BLIR KALLA OCH ATT INDUSTRIER IBLAND
STÅR STILL, SAMTIDIGT SOM MYCKET ANNAT STÅR STILLA.
 
Är ansvariga politiker medvetna om detta och avser de att göra något ?
 
Medvetna tycks de vara, för vi får nu höra att man "tar situationen på
allvar" (är det någon som hört det förut),  och "man följer situationen".
 
Dessa inlärda ryggmärgsreflexer har de lärt sig att tillämpa på olika tanke-
smedjor, när de inte har grepp på läget.
 
SAMTIDIGT FÅR VI HÖRA ATT MAN DEFINITIVT INTE TÄNKER GÖRA
NÅGOT, FÖRUTOM ATT "MAN TAR FORTSATT ANSVAR" OCH "ATT
MAN TAR ALLT PÅ STORT ALLVAR".
 
Ska energiförsörjningen nu bli en repris på flyktingkrisen ?
 
Kommer detta att innebära att man låter den "ohållbara" situationen
övergå till något som är värre än "ohållbart", nu också.
 
TÄNKER MAN ÄVEN HÄR TIGA, HUKA, ORERA OCH SVAMLA TILL
DESS ATT DET ÄR FÖR SENT.
 
Får man tro Vattenfall duger det inte att svamla länge till, inte ens om "man
tar frågan på stort allvar" och om man "tar ansvar för situationen" .
 

HÖGHASTIGHETSTÅG, VÅR NYA HELIGA KO

Vår framtida gökunge
 
Det sägs att måttet på "måttlig intelligens" är att hela tiden göra samma sak och
få samma felaktiga utslag, och sedan fortsätta att göra samma sak och hoppas
på ett bättre utslag.
 
Förr kunde man läsa reklamen "Säg Algots det räcker".
 
NU KAN VI SÄGA, SÄG "BOTTNIABANAN" OCH "STORFLYGPLATS LULEÅ",
DET RÄCKER.
 
Men det räcker inte, nu ska man visa att det gamla ordspråket ovan gäller.
 
GÖR OM OCH GÖR FEL IGEN.
 
I dag har Dagens Industri ett inslag om höghastighetståg under rubriken:
 
" Dyra höghastighetståg svår utmaning enligt ministern".
 
Redan rubriken är ju helintressant:
 
UTMANING ??
 
Det ordet ligger ju numera på var hens läppar, i vart fall alla politikers, och vi vet
numera ganska så väl vad det betyder.
 
MAN HAR EN SITUATION SOM MAN VARE SIG VILL ELLER KAN GÖRA NÅ-
GOT ÅT, OCH LÅTER DEN DÄRFÖR LIGGA KVAR SOM EN UTMANING.
 
Höghastighetstågen uppfyller alla krav på "utmaning", men uppfyller också alla
krav på politikers oförmåga att hantera ett problem och göra avvägningar.
 
Man balanserar på lina genom att antingen inte göra något alls eller att göra
två oförenliga saker samtidigt.
 
I FALLET HÖGHASTIGHETSTÅG HAR MAN TYDLIGEN, ENLIGT INFRASTRUK-
TURMINISTERN, BESTÄMT SIG FÖR ATT GÖRA TVÅ OFÖRENLIGA SAKER
SAMTIDIGT.
 
Vi kan då i DI läsa vad infrastrukturminister Anna Johansson anser om höghastig-
hetstågen.
 
DET ÄR EN NÖDVÄNDIG SATSNING.
 
Vi som inte är miljöförstörda av en vistelse i Rosenbad eller dess närhet vet ju vad
"en nödvändig satsning" betyder.
 
Den är nödvändig och man genomför den därför.
 
Men vistelse i Rosenbad eller dess närhet tycks medföra att orden får en annan be-
tydelse, för infrastrukturminister Anna Johansson tillägger:
 
DET SKA INTE BYGGAS NÅGOT SOM INTE ÄR SAMHÄLLSEKONOMISKT
OLÖNSAMT.
 
Nu råkar det vara på det viset att alla intierade tror sig veta att problemet är just sam-
hällsekonomiskt olönsamt och skälet till detta är att Sverige är så glest befolkning längs
den tänkta sträckningen att det inte går att uppnå samhällsekonomisk lönsamhet.
 
Läget är annorlunda i tättbefolkade områden som Tokyo och delar av Europa.
 
När det gäller höghastighetstågen har vi alltså en situation, allt enligt infrastruktur-
minister Anna Johansson, som innebär dels att de ska byggas för att det är nödvän-
digt, dels att det inte ska byggas för att det inte är samhällsekonomiskt lönsamt.
 
Hur löser då politikerna detta dilemma ? De gör som vanligt, ungefär som
indierna behandlade sin heliga kor.
 
FRÅGAN FÅR INTE VIDRÖRAS, I VART FALL INTE MED FAKTA.
 
Ungefär som när kommunalrådet i Växjö, ett moderat sådant, hävdar att negativa
fakta om invandringen får inte presenteras, för det kan negativt påverka opinionen.
 
DE INDISKA HELIGA KORNA FICK VARA KVAR, MOT BÄTTRE VETANDE, OCH
PÅ SAMMA SÄTT LÄR VÄL PLANERNA PÅ HÖGHASTIGHETSTÅG LEVA KVAR,
MOT BÄTTRE VETANDE.
 
Kostnaderna "skenar" också och "redan" , hur ska det då bli när "spaden sätts i backen" ?
'
ETT NYTT KAROLINSKA I KUBIK, DÄR VI ÅTER FÅR HÖRA ATT ALLA SOM AR-
BETAT FÖR PROJEKTET OCH HYLLAT DET FRAM TILL EN VISS DAG LÅTER
MEDDELA ATT DE INTE KUNNAT PÅVERKA SITUATIONEN OCH HADE DE KUN-
NAT PÅVERKA DEN HADE DEN VALT ATT STOPPA SATSNINGEN EFTER ALLA
VARNINGAR.
 
Skenande kostnader, först 170 miljarder, sedan 320 miljarder och sedan "ännu mycket
mer", redan på planeringsstadiet. Detta löser Anna Johansson i retoriken.
 
DET FÅR INTE BLI EN GÖKUNGE SOM ÄTER UR ALLA ANDRA INVESTERINGAR.
 
Det är då tur att retoriken finns till i sådana här lägen, det står ju redan klart att gökungen
redan är på plats.
 
FÖR ÄVEN OM SVERIGE HAR "STARKA OFFENTLIGA FINANSER", SOM VI HÖRT
TILL LEDA OCH LITE TILL, KAN DET VÄL KNAPPAST VARA PÅ DET VISET ATT MAN
PLOCKAR FRAM 500 MILJARDER UTAN "ATT DET ÄTER UPP NÅGONTING", ELLER ?
 
Faktum är att man redan insett att Sveriges "starka offentliga finanser" inte tål detta utan
man söker andra finansiella lösningar, dock utan att veta hur detta ska ske.
 
Nu svindlar tankarna onekligen.
 
MAN HAR BESLUTAT OM EN SATSNING SOM HAR OFÖRENLIGA MÅL, DELS
NÖDVÄNDIGT, MEN SAMTIDIGT SAMHÄLLSEKONOMISKT OLÖNSAMT OCH
OVANPÅ DETTA VET MAN INTE HUR DET SKA FINANSIERAS.
 
Det är inte utan att man redan börjar få en känsla av att Nya Karolinska kommer att
framstå som en "stilla västanfläkt".
 
Klarar man inte av att hantera situationen när konsekvenserna blir alltför uppenbara
i takt med att höghastighetstågen kommer på plast, får man väl kalla in Maud Olofsson.
 
HENNES ERFARENHETER FRÅN NUON AFFÄREN KOMMER DÅ SÄKERT ATT
VARA TILL STOR GLÄDJE.
AE
 
 
 
 

RSS 2.0