STEFAN LÖFVEN BORDE AVSKEDA FOLKET

Partierna skapar kaos för att straffa väljarna
 
SvD ledarskribent, Ivar Arpi, skriver i dag ett ledarinlägg under rubriken:
 
REGERINGEN BORDE AVSKEDA FOLKET
 
Det är sällan man ser en så insiktsfull och analytisk beskrivning av den
"svenska modellen":
 
VÄLJARNA ÄR TILL FÖR POLITIKERNA I STÄLLET FÖR TVÄRTOM,
DET VANLIGA I VÄLUTVECKLADE DEMOKRATIER.
 
Enligf Arpis analys har väljarna röstat fel, och då ska de straffas. De som
röstat fel är SD väljare, mer rätt har de röstat som hyllar Lenin, Stalin och
Hilding Hagberg.
 
Analysen är träffsäker, mycket träffsäker, och bygger på att det politiska
läget efter valet inte alls är "låst".
 
DET ÄR POLITIKERNA SOM ÄR (B)LÅSTA OCH GENOM DETTA VILL
SKAPA ETT KAOS FÖR ATT STRAFFA VÄLJARNA SOM RÖSTAT FEL.
 
Efter en tids låtsaskäbbel ska då väljarna av allt kaos ha blivit så desperata,
kanske lika desperata som politikerna, och då vara beredda att acceptera
vad som helst för att slippa "låtsaskaoset", kanske till och med så despe-
rata att de accepterar Annie Lööf.
 
Det bäddar då för att vissa politiker, låt säga Annie Lööf och Jan Björk-
lund, kan skrida in på scenen och svika alla kategoriska väljarlöften
med:
 
"NU SVIKER VI ALLA DE LÖFTEN VI LÄMNAT FÖR ATT RÄDDA LAN-
DET FRÅN DET KAOS VI SJÄLVA SKAPAT FÖR ATT STRAFFA VÄL-
JARNA".
 
Skrämda väljare, tacksamma för att inte behöva straffas mer. kommer då
att acceptera vad som helst, till och med Annie Lööf.
 
Det heter att det är i detaljerna man ser det, och synsättet att straffa väl-
jarna återfinner vi bara inte på den högsta politiska nivån, vi återfinner det
även i detaljerna, till exempel inom assistansområdet:
 
Låt säga att en familj med ett barn med funktionsnedsättning har tilldelats
20 timmars assistans. Behovet av assistans ökar då. låt säga till 25 timmar
i veckan, och familjen orkar inte med utan ansöker om utökad assistans
för att klara av tillvaron för sig själva och barnet.
 
I samma ögonblick man ansöker om utökad assistanstid inträder För-
säkringskassans straffattityd. I stället för att pröva det utökade beho-
vet, så gör man en helhetsprövning enligt stängare regler.
 
DET SANNOLIKA ÄR DÅ. MED STRÄNGARE REGLER, ATT I STÄLLET
FÖR ATT FÅ 5 TIMMAR MER ASSISTANSHJÄLP FÅR MAN INGEN ASSI-
STANS ALLS.
 
Straffskalan kan variera, om man har 20 timmar och vill ha 25, kan man
straffas kanske med 10 timmar eller 15 timmar totalt, men synsättet är
klart, kristallklart.
 
DEN MEDBORGARE SOM HAR FRÄCKHETEN ATT IFRÅGASÄTTA
DEN ASSISTANSHJÄLP MAN FÅR, DEN MEDBORGARE SKA STRAF-
FAS, STRAFFAS RIKTIGT HÅRT SÅ ATT DET SVIDER, RIKTIGT OR-
DENTLIGT, GÄRNA FÅR DET MEST SVIDA FÖR DET BARN SOM
BEHÖVER STÖD.
 
Ungefär så tycks vi väljare bemötas om vi röstar fel:
 
RÖSTAR VI FEL SÅ SKA DET SVIDA, SVIDA RIKTIGT ORDENTLIGT,
OCH I DEN AMBITIONEN ÄR VÅRA ANSVARSFULLA POLITIKER BE-
REDDA ATT GÅ HUR LÅNGT SOM HELST.
 
INGET KAOS ÄR DÅ FÖR STORT FÖR ATT VI STACKARE SKA FÖR-
STÅ ATT VI RÖSTAT FEL.
 
Detta synsätt kallas i Sverige för demokrati, i andra länder benämner man
det ofta på annat sätt.
 
AE
 
 
 
 

LIBERALER OCH CP SABOTERAR REGERINGSBILDNING

Det finns ETT regeringsalternativ
 
Om man vill ha en regering, en regering på riktigt, finns det bara ett alternativ till
regeringsalternativ.
 
Vill man ha en regering, bestående av statister med förkärlek för floskler och me-
ningslösa, eller farliga, kompromisser, då finns det hur många alternativ som helst.
 
Dagens Industri, och flera andra seriösa bedömare, är inne på en och samma
linje.
 
DEN ENDA REGERING SOM HAR FÖRUTSÄTTNINGAR ATT LEDA LANDET
ÄR JUST NU EN ALLIANSREGERING SOM STYR MED STÖD AV SD.
 
Alla andra konstellationer är dömda att misslyckas eller utgör ett hot mot demokra-
tin. Ett konstellation som bygger på moderater och socialdemokrater medför att
en opposition i rätta ordets bemärkelse är borta.
 
DÅ GÄLLER ATT MAKT KORRUMPERAR OCH TOTAL MAKT KORRUMPERAR
TOTALT.
 
Varför bildas då inte den regerings som utgör det enda logiska alternativet, svaret är
mycket enkelt.
 
LIBERALERNA OCH CENTERPARTIET TÄNKER SABOTERA BILDANDET AV
EN FUNGERANDE REGERING !!
 
Själva har de inte tänkt tanken fullt ut, den här gången heller. Vart ska de själva ta vä-
gen om de inte finner sig i att sitta i en Alliansregering med visst stöd av SD ??
 
Själva har de ju sagt att de inte heller kan sitta i en regering där vänsterkommunisterna
har inflytande.
 
Genom denna mindre begåvade taktik har man blockerat för sig själva "åt bägge
hållen", och bäst är nog så.
 
Utifrån liberalernas och centerpartiernas rena sabotage återstår därför bara att bilda
en regering, som i princip kan se ut "hur som helst", men acceptera att centerpartiet
och liberalerna ställer sig utanför allt formellt samarbete.
 
Det sägs att man får det man förtjänar, det gäller oss väljare också.
 
VI HAR DÅ FÖRTJÄNAT LIBERALERNA OCH CENTERPARTIET OCH FÅR PÅ
KÖPET EN REGERING SOM HAR RINGA, ELLER INGA ALLS, FÖRUTSÄTTNIN-
GAR ATT FUNGERA.
 
AE
 

ÄR SVT PARTISK ?

Mycket har redan sagts om SVT
 
SVT agerande i samband med partilledardebatten har väckt en viss uppståndelse,
såväl i Sverige som utomlands.
 
Företrädare för Dansk och Norsk TV slår ifrån sig med allt de har, och lite till,
man säger då:
 
VI SKULLE ALDRIG UTTALA OSS PÅ DET SÄTTET, VI STRÄVAR EFTER
ATT VARA OBJEKTIVA !!
 
SVT strävar uppenbarligen inte efter att vara objektiva. Är det inte dags att vi
ställer oss frågan om SVT opartiskhet är så omfattande och tydlig, rent allmänt,
att det demokratiska underskottet i landet är besvärande stort ?
 
Det har alltid hetat:
 
"Säg mig vem Du umgås med så ska jag tala om vem Du är"
 
SVT uttalande har hyllats mest av vänsterkommunister landet runt. Det ger
lite vibbar om vad det hela rör sig om.
 
Alla undersökningar visar att personalen på SVT till 80 -85 % är vad man
kallad "vänstervridna" eller "vänsterradikala".
 
Är det verkligen rimligt att denna "vänstermaffia" ska kunna använda sig av
plattformen SVT för otillbörlig politisk påverkan?
 
Eva Landahl har ett "finger med i spelet", ett stort finger, angående SVT makab-
ra agerande.
 
Vem är då Eva Landhal ??
 
Den som roar sig med att följa kommentarer på nätet finner snabbt att Eva Landahl
är aktiv, mycket aktiv. Det finns snart sagt inte ett kritiskt inlägg mot SD utan att hon
inte "gillat" inlägget.
 
Så hennes position är tämligen klar.
 
ÄR DET VERKLIGEN RIMLIGT ATT EVA LANDAHL, OCH ANDRA VÄNSTER-
RADIKALER, SKA TILLÅTAS ANVÄNDA PLATTFORMEN SVT FÖR ATT FÖRA
UT SIN POLITISKA AGENDA, HÄR ANTIPATI MOT SD ?
 
AE
 
 
 
 

LÅSNINGEN SOM BLIR EN BLÅSNING !!

Den stora Blåsningen
 
Många av oss minns den uppskattade filmen:
 
DEN STORA BLÅSNINGEN.
 
Den Stora Blåsningen kommer nu i repris, efter valet.
 
Borås Tidning skriver i dag om det låsta läget inför valet under rubriken:
 
LÅSNINGEN - NÅGOT PARTI MÅSTE BACKA EFTER VALET.
 
Som många andra fastnar BT i en nutidsbeskrivning och vågar sig inte på
en framtidsbeskrivning.
 
Här vågar sig dock "vän av ordning" på en framtidsbeskrivning:
 
DEN STORA LÅSNINGEN KOMMER ATT FÖLJAS AV DEN STORA
BLÅSNINGEN.
 
Lägg till ett "B" så har vi framtidsscenariet.
 
Partierna är låsta före valet och vi väljare är blåsta efter valet !!
 
Låsningen är en chimär, bakom denna "låsning" agerar alla partier i ett och
samma syfte.
 
I den regering som MÅSTE komma till stånd är det viktigaste av VI
ingår !!
 
Alla upplevda "låsningar", alla löften, alla visioner, alla stängda dörrrar kom-
mer då att vara som bortblåsta, efter en tids förödmjukande tirader.
 
LANDETS VÄL OCH VÄLJARNAS VÄL KOMMER DÅ ATT VARA SOM
BORTBLÅSTA, KVAR STÅR VÄLJARE BÅDE SVIKNA, BESVIKNA
OCH BLÅSTA.
 
Man la sin röst för något man ville ha och fick något helt annat !!
 
De partier som då enats om att genomföra DEN STORA BLÅSNINGEN
kommer då enade och unisont. utropa:
 
DETTA GÖR VI FÖR ATT TA ANSVAR FÖR LANDET !!
 
I själva verket gör det detta för att "ta ansvar för sig själva och sin egen
framtid".
 
I detta ansvarstagande, för dem själva, kommer att ligga ett antal så kallade
blocköverskridande överenskommelser, som är till nytta för dem själva och
till skada för landet och väljarna.
 
Detta kommer inte att märkas till en början, då drunknat allt i allt pladder om
att "ta ansvar för landet", men det kommer upp till ytan, för eller senare, och
då kommer vi inte att vara tillbaka på ruta 1.
 
DET ÄR HÖGST TROLIGT ATT DE SANNOLIKT ANSVARSLÖSA KOMP-
ROMISSER SOM KOMMER ATT SKAPAS I OLIKA FORMER ÄR TILL SÅ-
DAN SKADA FÖR LANDET ATT VI TVINGAS BACKA I VÅRT VÄLSTÅND,
ÄNNU MER.
 
Nu är det alltså bara att sätta sig ner och avvakta reprisen:
 
DEN STORA BLÅSNINGEN !!
 
En av huvudrollerna kommer nog att has av Annie Lööf, viktiga statister
i Denna Stora Blåsning lär då vara Jan Björklund och Stefan Löfven.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 

DEN KRIMINELLA VÄLFÄRDEN

Välfärd på ytan göder kriminalitet
 
Inför valet beskriver många inom media den svenska välfärden. I SvD kan man idag läsa
ett nyhetsinslag om den svenska välfärden, den välfärd som motiverar våra höga skatter,
enligt Magdalena Andersson:
 
KRIMINELLA KVITTERADE UT ASSISTANSPENGAR I FLERA ÅR
 
Detta är alltså den "svenska välfärden" möjliggjord genom den "svenska modellen" !!
En njutbar och roande läsning, men kräver starka nerver, ha gärna lugnande medel
inom räckhåll.
 
Ett välfärdsbolag, av SvD kallat skandalbolag, fick 1/1 miljard av Försäkringskassan
under 7 år.
 
1/2 MILJARD UNDER 7 ÅR OCH INGEN REAGERADE !!
 
Bra att vi har den "svenska modellen" så att kriminella kan sko sig utan att upptäckas.
Hur gick då detta till frågar man sig, och SvD har svaret, som bygger på domar i målet.
 
Företaget drevs av en "släkt".
 
Som av en ren tillfällighet utgjorde denna "släkt" en grupp nyanlända.
 
"Släkten" använde sig av så kallade "pappersassistenter", assistenter som befann sig
utomlands, i Serbien, och inte utförde någon form av arbete. Det enda som kunde upp-
fattas som arbete var att man skickade falska tidrapporter till "släkten" i Malmö
 
Även många av de så kallade funktionsnedsatta befann sig i Serbien. De som befann
sig i Sverige överdrev ofta sina assistansbehov och var ofta inte berättigade till hjälp.
 
De assistenter som befann sig i Sverige har ingått i den så kallade "arbetskraftsinvand-
ringen" och erhållit arbetstillstånd.
 
FÖR DESSA BLEV ARBETSTILLSTÅNDET EN DÖRRÖPPNARE TILL VÄLFÄRDS-
SAMHÄLLET SVERIGE, DÄR MAN ROFFADE ÅT SIG VÄLFÄRDSMILJONER FÖR
ATT BYGGA UPP ETT BRA LIV I HEMLANDET.
 
Hur kunde då Försäkringskassan låta detta pågå i 7 långa år, pengar bara vällde ur
systemet under tiden ?
 
MAN TYCKTE ATT DET SÅG BRA UT PÅ YTAN !!!
 
Hur såg då denna "yta" ut frågar man sig ?
 
En del av den "yta" som Försäkringskassan ansåg såg bra ut var en assistent som
arbetade åt sin son. Denne hade åkt fast i tullen och var kopplad till tungt kriminella
grupper i Malmö.
 
DEN YTAN TYCKTE FÖRSÄKRINGSKASSAN VAR OK !!!!!
 
Åklagaren i målet ger sin syn på allt detta, och mycket därtill, och menar;
 
Det svenska systemet, den "svenska modellen", bygger för mycket på förtro-
ende och för lite kontroll.
 
Här har åklagaren fel, fullständigt fel, på 2 punkter:
 
1) DELS SÅ BYGGER INTE SYSTEMET PÅ FÖRTROENDE, DET BYGGER PÅ
    ENFALD, EXTREM ENFALD
2) DELS HAR VI INTE LITEN KONTROLL, VI HAR INGEN KONTROLL ALLS
 
Som av en ren händelse har Dagens Industri i dag ett inslag där det hävdas att
svensk begåvning (IQ) är dalande, IQ sjunker med 0,2 % per år, och det ger
6-7 sänkning under en generation.
 
När man erfar hur Försäkringskassan delar ut 1/2 miljard till dessa kriminella frestas
man tro att den sänkning av IQ pågått i många generationer, i vart fall på Försäk-
ringskassan.
 
I viss utsträckning är dessa problem inom assistansområdet uppmärksammade,
och man har satt in åtgärder.
 
Vilka är då dessa åtgärder för att komma till rätta med denna omfattande kriminali-
tet:
 
MAN DRAR IN STÖD TILL SMÅ BARN, SOM VERKLIGEN BEHÖVER STÖDET !!
 
Den "svenska modellen" tjänar även här de kriminella väl, mycket väl.
 
AE
 
 
 
 
 

VÅR LJUSNANDE FRAMTID !

Tredje invandrargenerationen
 
Det är i det små detaljerna man ser det, heter det.
 
Och nog finns det många detaljer att se, om man vill förstås, det går att blunda
för dem också.
 
Man talar ofta om "andra generationens invandare", och trenden tycks vara något
så när klar.
 
Andra generationens invandrare tycks vara något mer brottsbenägna är sina
föräldrar.
 
Hur förväntas det då gå för tredje generationens invandrare, den generation som
alla integrerat och satsat så mycket resurser på att man snart inte har råd med nå-
got annat ?
 
Viss vägledning får man i de små detaljerna. Sådana detaljer hittar man på många
ställen, bland annat ett så kallat "biståndscenter" vid namn Emmaus i Borås.
 
Dessa "detaljer" är inga rykten utan hänför sig till direkta iakttagelser.
 
En sådan "detalj" inträffade i fredags på Emmaus. 2 barn, tillhörande den tredje
invandrargenerationen ?, spelade "innebandy" med klubbor som låg till försäljning
på en disk. Som bandybollar använde man muggar man "snodde" på porslinsav-
delningen. Viss, stor, förstörelse uppstod självfallet. När personalen försökte tala
dessa små liv blev de bespottade av de små livens mammor.
 
En annan "detalj" inträffade dagen därpå på samma ställe. Min fru gjorde då ett
besök med vårt barnbarn, 5 år gammalt, och detta besök lär väl bli ett minne för
livet.
 
Det dröjde inte länge förrän en jämnårig, tillhörande 3 generationen invandrare,
försökte tvinga på honom en "skräckmask", tvingade upp honom mot väggen och
pucklade på honom med en bandyklubba, till dess han var alldeles blåslagen i
ansikte och över kroppen.
 
Ett globaliserat minne för livet !
 
En tredje "detalj" inträffade i dag på samma ställe. Ett barn, 5 - 6 år ? tillhörande
tredje generationen invandrare  behövde bajsa, och det skedde i ett hörn, på gol-
vet inne i butiken.
 
Mamman hade tydligen tagit visst intryck av våra seder i Sverige, och tyckte inte
att bajset skulle ligga i en hög på golvet.
 
Helt sonika tog hon en jacka, som hängde till försäljning, och torkade upp baj-
set.
 
Intregrationen tycks inte vara så misslyckad som många säger, eller ?
 
Vem påverkar vem i detta kulturella utbyte ?
 
Det är inte för mycket sagt att vår vardagsbeteende påverkas i kraftig utsträck-
ning, positivt tycker vissa, negativt tycker andra.
 
Min dotter annonserade ut en säng på "Blocket Borås" och en invandrarfamilj
dök upp och ville köpa sängen. Handpenning på halva beloppet erlades och
sängen skulle hämtas nästa dag.
 
Ingen säng hämtades dagen därpå, men däremot fick hon ett mail, som angav
att hon skulle betala tillbaks handpenningen. Till denna begäran var fogat tex-
ten:
 
"OM DU INTE TÄNKER BETALA ÄR VI MÅNGA SOM TÄNKER BESÖKA DIG
OCH DÅ KOMMER DU ATT BETALA"
 
Självklart betalade hon tillbaks handpenningen, vem vill bli blåslagen för så lite ?
 
Många kanske, säkert, tycker att ovan uppgivna "detaljer" om tredje generationen
är både onödiga och ointressant.
 
Besök då en förskola, en skola, en park, ett badhus eller en butik och studera
beteenden.
 
DET MAN DÅ SER GER INGA BEHAGLIGA VIBBAR OM HUR VI KOMMER
ATT PÅVERKAS AV OCH UPPLEVA 3 GENERATIONENS INVANDRARE
NÄR VI VÄL LANDAR DÄR.
 
 
Vi står därför i en stor tacksamhetsskuld till Fredrik Reinfeldt, Annie Lööf,
Gustav Fridolin, Maria Ferm, Mona Sahlin och många andra, eller ?
 
AE
 

VET LÖFVEN VAD HAN TALAR OM ??

Enfaldiga politiska debatter
 
När man hör politiska debatter i TV mm så blir man lätt trött, mycket trött.
 
När man sedan hör Stefan Löfven i dryga timmen stå och veva med armarna hela
tiden mässande ett enfaldigt, mycket enfaldigt och okunnigt, mantra blir man inte
bara trött, man blir förbluffad.
 
VI HÖJER SKATTERNA MED 140 MILJARDER,  OCH HÖJER DÅ VÄLFÄRDEN,
MEDAN NI MINSKAR SKATTERNA, OCH DÅ MINSKAR VÄLFÄRDEN !!
 
Detta fick vi höra ett antal gånger, påminner lite om Bosse Ringholm, och sanningen
är att det är enfaldigt, mycket enfaldigt, okunnigt, mycket okunnigt, och oseriös, myc-
ket oseriöst.
 
HAR STEFAN LÖFVEN ALDRIG HÖRT TALAS OM LAFFERKURVAN ?
 
Lafferkurvan visar en tänkt optimal punkt på skattekvoten/skattetrycket, där en viss
skattenivå maximerar effektivitet / välfärd.
 
Detta påminner väldigt mycket om den så kallade priselasticiteten när det gäller
prissättning på varor. Där finns det ett tänkt/teoretiskt pris där priset maximerar
vinst. Högre pris ger då mindre vinst, och lägre pris ger lägre vinst.
 
Ungefär så fungerar lafferkurvan, som bygger både på vetenskap, forskning
och empiriska data.
 
SKATTER ÖVER DEN OPTIMALA SKATTENIVÅN GER LÄGRE EFFEKTIVITET
OCH SKATTER UNDER DEN NIVÅN GER OCKSÅ LÄGRE EFFEKTIVITET / VÄL-
FÄRD.
 
Se slarvigt ritad lafferkurva nedan:
 
Denna visar tydligt hur erbarmerligt enfaldigt och okunnigt tragglandet om 140 mil-
jarder mer och 100 miljarder mindre är.
 
Allt tyder på att Sverige skattekvot/skattetryck passerat den optimala punkten, låt
då säga att Sverige befinner sig som skissen visar.
 
Att Sverige passerat den optimala punkten får väl anses styrkt genom att vår höga
skattekvot inte har sin motsvarighet i hög effektivitet / välfärd.
 
Slutsatserna blir då överslagsmässigt väldigt enkla:
 
ÖKAR MAN SKATTERNA MED 140 MILJARDER SÅ DRÄNERAS EFFEKTIVITEN/
VÄLFÄRDEN PÅ MER ÄN 140 MILJARDER OCH MINSKAR SKATTERNA MED
100 MILJARDER, DÅ TILLFÖRS EFFEKTIVITET / VÄLFÄRD MED MER ÄN 100
MILJARDER,
 
Teoretiskt är detta väldigt lätt att förstå, svårigheterna ligger i att hitta den optimala
punkten på kurvan, en vetskap som är nödvändig för att hantera frågan om skatter
ska höjas eller sänkas.
 
Frågan kompliceras än mer genom att vissa skatter följer detta mönster mer, en del
mindre, en del kanske inte alls och vissa kan ha motsatt verkan.
 
 
Man måste därför hitta det man förr kallade dynamiska effekter, ett uttryck
som nu tycks vara tabubelagt och ersatt med ännu ett enfaldigt mandra.
 
VARJE REFORM / SKATTESÄKNING MÅSTE FINANSIERAS "KRONA FÖR
KRONA".
 
Detta är inte bara fel, det är sanslöst fel.
 
Rätt reform och rätt skattesänkning ger en dynamisk effekt, som medför att
den finansierar sig själv och "lite till", allt enligt lafferkurvan.
 
Ingen begär att Stefan Löfven ska känna till allt om lafferkurvan och dess sätt att
verka.
 
MEN MAN BÖR KUNNA KRÄVA AV LANDETS  STATSMINISTER ATT HAN
INTE FÖR DEBATTEN SOM OM HAN INTE VISSTE OM ATT DEN FI
NNS !!
 
Tyvärr har även moderaterna hakat på denna enfadliga debatt och skyr "dyna-
miska" effekter som pesten.
 
Vi har alla, obeoende av partitillhörighet, en önskan och ett ansvar, att Sverige ska
utvecklas väl. Det borde därför ligga i allas intresse att vi hanterar skatter på ett
sätt så att det gynnar fortsatt välståndsutveckling.
 
En bra, och egentlig nödvändig start, vore då att man så långt det är möjligt
strävar att placera Sverige rätt på kurvan.
 
FÖRST DÅ VET MAN OM SKATTER SKA HÖJAS ELLER SÄNKAS, NÄSTA
SVÅRA STEG BLIR SEDAN ATT URSKILJA VILKA SKATTER SOM SKA
HÖJAS/SÄNKAS FÖR ATT GE MAXIMAL NYTTA/MINIMAL SKADA.
 
Just nu förs debatten, av alla partier, som om detta teoretiska samband inte fanns
överhuvudtaget, och då uppstår frågan:
 
Undviks frågan för att man inte själv har kunskap och/eller tycker att den är
för svår, eller undviks frågan därför att man utgår ifrån att medborgarna
tycker att den är för svår att förstå ?
 
Denna fråga ger omedelbart upphov till en ny fråga:
 
VILKET ÄR VÄRST ??
 
 
 

STRUTSEN HAR VISAT SIG I NATT, IGEN

Inget nytt på "bilbrännarfronten"
 
Den gånga natten har inte avvikit från andra nätter vad gäller bilbränder.
 
I NATT BRANN "BARA" 13 BILAR I VÄSTERÅS.
 
Bra att media inte skriver om detta, det skulle ju kunna påverka valet, och det
vore ju inte bra, eller ?
AE

SVT ÄR DELVIS POLITISKT STYRT

Enfalden och okunnigheten styr vår debatt
 
Många ha blivit upprörda, andra inte, över Jimmie Åkessons uttalande om P 3.
Man har rätt att tycka att han har "fel", men lika stor rätt att tycka att det ligger
något, eller mycket, i vad han säger.
 
Före detta medarbetaren på SVT, Helena Stålnert, tillhör den skara som blir upprörd,
och hon är som sagt i sin fulla rätt. Hon framflr sin upprördhet i dag i en ledare i SvD
under rubriken:
 
NEJ, PUBLIC SERVICE ÄR INTE POLITISKT STYRT.
 
Debattinlägget är inte bara pinsamt enfaldigt, det kringgår problemets kärna, vilket
ofta upprörda personer gör sig skyldiga till när de saknar sakargument.
 
I en lång harang beskriver då Helena Stålnert, hur ledningen utses i SVT, och vilka
som kan komma ifråga som ledamöter mm.
 
EN ENDA LÅNG OCH MENINGSLÖS HARANG SYFTANDE TILL ATT KRINGGÅ
PROBLEMET.
 
Måvara att det inte står ristat "vänsterkommunist" i pannan på utsedda styrelseleda-
möter, men det är inte avsaknaden av detta som är styrande för hur politiskt SVR är,
på riktigt.
 
En sak är hur SVT anses "styrt" av en "oberoende" ledning, en helt annan sak är
hur denna "styrning" omsätts i verksamheten.
 
Ett antal utredningar har gjorts rörande den politiska hemvisten hos anställda vid SVT
och alla hamnar i samma "härad".
 
80 - 85 % av de anställda är "vänstervridna", antingen i form av vänsterkommu-
nister eller i form av miljöpartister.
 
JUST DESSA POLITISKA GRUPPERINGAR ÄR KÄNDA FÖR ATT I TID OCH OTID.
I ALLA MÖJLIGA OCH OMÖJLIGA LÄGEN, SÅ GOTT SOM ALLTID FÖRFÄKTA
SINA POLITISKA BUDSKAP.
 
Mot denna bakgrund är det en tämligen ointressant aspekt om SVT ledning i formell
mening är "politiskt oberoende", den politiska styrningen utövas oberoende av detta
"nere" i verksamheten.
 
OCH DENNA POLITISKA STYRNING TYCKS DE KLARA AV MED STOR FRAMGÅNG,
ELLER ?
 
AE
 

SVERIGES VÄLJARE DOPAS INFÖR VALET

Är det inte dags att vakna nu ??
 
Det är mindre än 2 veckor till valet och både väljare och politiker, som vill bli valda,
sover "som stockar".
 
Dagens Industri har i dag en analys kring detta under rubriken:
 
DAGS ATT VAKNA.
 
Den handlar om Sveriges ekonomi och berör viktiga områden, som överhuvudtaget
inte tas upp inför valet.
 
Det finns andra, och viktigare, områden än landets ekonomi, men ekonomin är inte
så oviktig att den kan läggas helt åt sidan inför valet, vilket nu sker, i praktiken.
 
VI VÄLJARE HAR RÄTT ATT INFÖR VALET VETA VILKA EKONOMISKA PROB-
LEM LANDET HAR OCH HUR OLIKA POLITIKER TÄNKER SIG LÖSA DEM.
 
DI analys listar 4 viktiga problemområden:
 
TILLVÄXT, SYSSELSÄTTNING, EXPORT OCH SKULDSÄTTNING.
 
När det gäller tillväxt matas vi "till leda" med uppgifter om att Sverige är en "tiger" med
en tillväxt på dryga 3 %.
 
Detta är en ren lögn.
 
DET ENDA RÄTTA MÅTTET PÅ TILLVÄXTEN ÄR ATT INKLUDERA BEFOLKNINGS-
TILLVÄXTEN OCH TILLVÄXTEN PER CAPITA ÄR LÄGRE ÄN 1 %, OCH DETTA ÄR
LÄGST TILLVÄXT I HELA EUROPA !!
 
Detta medför att vi år ut och år in halkar efter i välståndsutvecklingen och det märker vi
¨på många, alla ?, områden.
 
Varför döljer ALLA politiker detta inför valet ?
 
När det gäller sysselsättning så är Sverige också en "tiger", sysselsättningen ökar hela
tiden så att det brakar.
 
Detta är rent nonsens, det relevanta måttet är arbetslösheten, och den har aldrig
i jämförelse med jämförbara länder varit högre.
 
Man kan ju spontant tycka att en hög sysselsättning borde ge en  låg arbetslöshet,
men så är det inte i "rövarspråkets" land.
 
Där ger en hög sysselsättning en hög arbetslöshet !!
 
OCH DET HÄNGER JUST SAMMAN MED REGERINGENS "RÖVARSPRÅK", DET
SPRÅK MAN ANVÄNDER NÄR SCB FÅR TILL UPPGIFT ATT MANIPULERA SIFF-
RORNA.
 
När SCB ställer frågor om sysselsättning gäller följande:
 
MAN ANSES SOM SYSSELSATT OM MAN "ARBETAT" EN TIMMA UNDER DEN
VECKA FRÅGAN STÄLLS. HAR MAN ARBETAT 1 TIM PÅ TVÅ STÄLLEN DÅ ÄR
MAN 2 SYSSELSATTA. GÄLLER ÄVEN FÖRENINGSARBETE.
 
Att mäta sysselsättningen på detta sätt tyder på "mental ohälsa" och föreligger inte
sådan måste syftet vara att föra oss väljare bakom ljuset.
 
Varför tiger oppositionen om detta inför valet ?
 
När det gäller exporten skjuter den i höjden och alla jublar, och det är bra om den
"skjuter i höjden", men mindre bra är bakgrunden till att den skjuter i höjden.
 
Svensk ekonomi är dopad genom att vår valuta "sjunkit som en sten" i samma
takt som exporten "skjutit i höjden".
 
Vår valuta gentemot euron är på den lägsta nivån sedan många år, i skrivandets
stund 10:60. Sett till framtiden är detta inget annat än en ren katastrof och skälet
är tydligt.
 
EXPORTFÖRETAGEN RIDER PÅ VÄXELKURSEN OCH GÖR INTE NÖDVÄN-
DIGA PRODUKTIVITETSFÖRBÄTTRINGAR, VILKET PÅ SIKT ERODERAR
KONKURRENSKRAFTEN.
 
Varför tiger man om detta inför valet ?
 
När det gäller skuldsättningen håller Magdalena Andersson att brista på grund
av beröm för sig själv.
 
Vi får då höra att Sverige aldrig haft en så låg offentlig skuldsättning. Detta
är väl rätt men inget mått på landets finansiella risk.
 
DEN FINANSIELLA RISKEN UTGÖRS AV DEN SAMLADE SKULDSÄTTNINGEN,
DEN OFFENTLIGA ADDERAD TILL HUSHÅLLENS.
 
DÅ HAR SVERIGE EN EXTREMT HÖG SKULDSÄTTNING, SOM INFÖR FRAM-
TIDEN UTGÖR EN STOR RISK. JAPAN ÄR DET ENDA LAND I VÄRLDEN SOM'
HAR EN STÖRRE SKULDSÄTTNING.
 
Varför nuddar inte ens politiker vid detta inför valet ??
 
Ser man på politikers tystnad i dessa viktiga frågor inför valet så ställer man sig som
väljare frågan:
 
Syftar valdebatten BARA till att föra oss väljare bakom ljuset ?
 
AE
 
 

VARFÖR LJUGER REGERINGEN, IGEN ?

Svensk tillväxt lägst inom EU !
 
Så här inför valet, och annars också, så briljerar regeringen i ett antal frågor.
 
FÖR ATT KUNNA BRILJERA SÅ ÄGNAR MAN SIG ÅT LÖGNER !!
 
Per Gudmundson i SvD lyfter fram dessa lögner i en ledare med rubriken:
 
RÖVARSPRÅKET DÖLJER ATT VI HAR SÄMST TILLVÄXT I EU.
 
Detta är i och för sig känt sedan länge och inga nyheter men det behöver lyftas
fram inför valet. Ledaren bör därför läsas av alla som är många att lägga sin röst
rätt.
 
Det Gudmundson kallar "rövarspråk" är en omskrivning, en vänlig sådan
för rena lögner.
 
De lögner som lyfts fram avser två viktiga områden, svensk tillväxt och arbets-
lösheten.
 
När det gäller tillväxten briljerar regeringen med siffor som närmar sig 3 %.
 
Den verkliga tillväxten utgör 0,9 %, räknat per capita, det enda korrekta
måttet, och är lägst inom EU.
 
INGET ANNAT LAND INOM EU HAR EN TILLVÄXT PER CAPITA UNDER-
STIGANDE 1 %.
 
Denna låga tillväxt utgör ett problem, ett stort sådant, inför framtiden. Man brukar
överslagsmässigt räkna med att tillväxten bör uppgå till ungefär 2 % för att man
ska "hänga med i utvecklingen". Ligger den lägre så har landets produktivitetsök-
ningar varit på för låg nivå och minskat konkurrenskraften.
 
Att det cirkulerar olika uppgifter hänger samman med den stora befolkningsöknin-
gen. Att vi överhuvudtaget har en positiv tillväxt hänger också delvis samman med
en gynnsam valutautveckling, den kan senare slå hårt åt andra hållet.
 
När det gäller arbetslösheten briljerar regeringen med att den gått ner, och det har
den, men inte beroende på regeringens politik, utan beroende på en långvarig hög-
konjuktur, som fått arbetslösheten att gå ner i alla jämförbara länder.
 
När regeringen briljerar med att arbetslösheten gått ner från 7,8 till 6,5 % i
en högkonjuktur så ska detta jämföras med andra länder.
 
I TYSKLAND LIGGER ARBETSLÖSHETEN PÅ 3,5 % OCH I STORBRITANNIEN
PÅ 4,1 %.
 
Slutsatsen är mycket enkel:
 
DET FINNS ABSOLUT INGET ATT BRILJERA ÖVER I DESSA AVSEENDEN,
SNARARE BORDE MAN SKÄMMAS ÖVER ATT MAN INTE ÅSTADKOMMIT BÄTTRE
RESULTAT UNDER EN LÅNGVARIG HÖGKONJUKTUR.
 
Troligt är att konjukturen vänder under nästa mandatperiod och då står vår nya regering
inte med "ett dukat bord" utan kommer att ställas inför stora svårigheter, mycket beroende
på att nuvarande regering sumpat bort våra framtidsmöjligheter.
 
Många är osäkra inför valet, läser man ledaren är man troligen inte längre osäker.
 
AE
 

SLUTA ATT BARA PRATA OM BILBRÄNDER !!

Föräldrar måste fostra sina barn !!
 
I Borås Tidning kan man i dag hitta en ledare med denna rubrik:
 
FÖRÄLDRAR MÅSTE FOSTRA SINA BARN
 
FOSTRA SINA BARN ??
 
Det är väl precis det föräldrarna gjort, fostrat sina barn, men på en sätt som
medför att de bränner bilar, eller ??
 
I Sverige får man inte precisera olika kulturella beteenden, men man kan
ändå ställa frågan:
 
HUR MÅNGA HAR HÖRT TALAS OM SVENSKA FÖRÄLDRAR, SOM FOST.-
RAT SINA BARN TILL ATT BRÄNNA BILLAR ??
 
Jaså ingen, det förvånar inte.
 
Frågan är om man ska lösa detta kulturella beteende eller inte ?
 
Så här långt har politikerna varit tydliga, oerhört tydliga.
 
DETTA SKA VI INTE LÖSA, DETTA SKA VI BARA PRATA OM !!
 
Det finns faktiskt ett sätt att lösa detta, om man frigör sig från flumpolitiken,
och tillgriper åtgärder som medför resultat, så finns det en både enkel och
effektiv väg att vandra:
 
UTVISA BÅDE ANSVARIGT "BARN" OCH FÖRÄDRARNA OM DE SAKNAR
SVENSKT MEDBORGARSKAP ELLER HAR DUBBLA SÅDANA.
 
Många ryggar säkert för detta, och menar att det är "inhumant", "omänskligt"
och att man inte får vara så tydlig.
 
Men det är precis tvärtom, det är humant mot bilägarna, det är humant
mot föräldrarna och det är humant mot barnen.
 
BARA VETSKAPEN OM ATT HELA FAMILJEN SKULLE BLI UTVISAD
OM BARNEN FOSTRATS TILL ATT BRÄNNA BILAR SKULLE MEDFÖRA
ATT INGEN BIL, ELLER V ÄLDIGT FÅ, BRÄNDES UPP.
 
Det vore väl bra, eller ??
 
Bättre än att bilarna brinner upp eller ??
 
Och även bättre än att man bara pratar om det, eller ?
 
AE
 
 
 

TRÄ EN KONDOM ÖVER FLASKAN !!

Även Romarriket föll på grund av "olämpliga händelser"
 
I Borås Tidning kan man i dag läsa om något som beskrivs som en "olämplig
händelse" under rubriken:
 
ANSTÄLLD HETSADE BARN TILL LEK MED SEX ANSPELNING.
 
Platsen var en av kommunens fritidsgårdar och sexanspelning utgjordes av
barnens lek utgjordes av att de fick trä kondomer över flaskor.
 
Verksamhetschefen på kommunens fritidsförvaltning, Marie Louise
Bengtsson, förringar detta och kallar det en "olämplig händelse".
 
OLÄMPLIG HÄNDELSE ?? !!
 
DETTA ÄR INGEN "OLÄMPLIG HÄNDELSE" DET ÄR "FULLSTÄNDIGT
ÅT HELSICKE" OCH SKA BEHANDLAS SOM OM DET ÄR "FULLSTÄN-
DIGT ÅT HELSICKE" !!
 
En sådan behandling bör innehålla två åtgärder:
1) Den anställde på fritidsgården blir av med sitt arbete omgående
2) Marie Louise Bengtsson degraderas och omplaceras till mindre viktig
    post omgående.
 
Det är precis den här typen av händelser och sättet att bemöta dem som gör
att man saknar tilltro till Sveriges framtid.
 
Romarriket föll, till stor del på grund av dekadens, och mycket tyder på
att Sverige går ett liknande öde till mötes.
 
Sättet att bemöta denna typ av galenskaper blir nu den vanliga, man ska se
över värdegrunderna !!
 
Det behövs ingen värdegrundsplan för att en vettig människa ska be-
gripa att man inte tvingar barn på en fritidsgård att trä kondomer över
en flaska !!
 
Detta är typiskt för allt som sker i Sverige i dag, man reducerar det individ-
uella ansvaret till "noll", så vips så är problemet löst:
 
Man ser detta över hela linjen:
 
1) Bedriver en kommunanställd samhällsomstörtande verksamhet, som
    här, då ska man se över värdegrunderna.
2) Förgiftar en vårdanställd en patient så ska det anmälas till IVO, så är
    den frågan avförd från dagordning
3) Brinner halva Sverige så rycker inte polisen ut, utan man skriver att
    det är "en särskild händelse" och så är den frågan också avförd från
    dagordningen.
 
Ska vi få "någon djävla ordning i Sverige, som C H Hermansson skulle ha
sagt, så måste individers olagliga / olämpliga beteenden knytas till ett per-
sonligt ansvar och medföra påföljd i någon form, inte försvinna upp i "tomma
intet"
 
AE
 
 
 

FÖRSVARETS NYA GIGANTISKA GÖKUNGE !

Hur stor kan en gökunge bli ??
 
Vi har erfarit att en gökunge kan bli stor, väldigt stor.
 
EN GÖKUNGE KAN BLI LIKA STOR SOM NYA KAROLINSKA, DET VET
VI NUMERA.
 
När denna gökunge blev känd så utgick man ifrån att större än så kan väl ändå
inte en gökunge bli, då tränger den ju allt som går att tränga ut, och lite till.
 
Nu visar det sig dock att en gökunge faktiskt kan bli större än Nya Karolinska,
den kan bli hur stor som helst och ingen vågar nu gissa hur stor den blir.
 
DENNA GIGANTISKA GÖKUNG VISAR SIG NU VARA FÖRSVARETS NYA
LUFTVÄRNSSYSTEM, PATRIOC AFFÄREN.
 
Mycket har sagts om denna gökunge, men det mesta återstår nog att säga, när
man slutligen vet hur gigantisk den blir.
 
Dagens Industri har en artikel i dag, som visar hur det går till i det politiska spelet
när man vill att en gökunge ska bli stor, riktigt stor.
 
Försvaret behöver luftvärnsförmåga, bestående av eldenheter och missiler.
 
För att lura skattebetalarnas lierar sig nu moderaterna med regeringen och
låtsas som om gökungen bara uppgår till 10 - 12 miljarder.
 
MAN FÅR DÅ ELDENHETER MEN BARA 2O TALET MISSILER, SÅ FÅ ATT
DE KNAPPT KAN GÖRA VERKAN.
 
När väl denna gökunge är på plats, så kommer nästa gökunge att dyka upp som
"gubben i lådan".
 
DÅ BEHÖVER ELDENHETERNA FÖRSES MED SÅ MÅNGA MISSILER FÖR-
SVARET BEHÖVER, C:A 280 UTÖVER DE 20-TAL SOM NU KÖPTS IN, TILL
EN KOSTNAD PÅ UNGEFÄR 50 MILJONER/MISSIL, DVS TOTALT NÄRMARE
15 MILJARDER UTÖVER HANDPENNINGEN 12 MILJARDER.
 
Denna kostnad, totalt närmare 30 miljarder ska alltså finansieras utan att beslut
fattats om att Försvaret ska tillföras mer medel.
 
Det är nog bara regeringen, och nu moderaterna, som kan få detta räkneexempel
att gå ihop.
 
Moderaterna säger sig värna mer om "skattebetalarnas pengar" än andra
partier.
 
FREDRIK REINFELDT VISADE MED SIN FLYKTINGPOLITIK HAR DETTA AN-
SVAR GESTALTADE SIG. NU SKA TYDLIGEN MODERATERNA PÅ NYTT VISA
HUR MAN SLÖSASR MED PENGAR, INOM FÖRSVARET.
 
Allt pekar på att denna satsning kommer att tränga ut oerhört mycket av annan för-
svarsförmåga, och man ser nu moderaternas nya valslogan:
 
RÖSTA PÅ MODERTARNA OCH VI HAR INGET FÖRSVAR KVAR !!
 
Men detta räcker inte, det kommer att dyka upp en tredje gökunge, och ingen har
den minsta aning om hur stor denna gökunge är.
 
DENNA GÖKUNGE UTGÖRS AV ANPASSNINGSKOSTNADER OCH UPPGRA-
DERINGSKOSTNADER. INGEN HAR ENS IDS RÄKNAT PÅ DETTA FÖR ATT
INTE DET SKA BLI KÄNT HUR DYRT DET ÄR.
 
Men en sak vet vi:
 
REGERINGEN, MED STÖD AV MODERATERNA, KÖPER NU IN ETT LUFTVÄRNS-
SYSTEM SOM ÄR DYRARE ÄN ALLT ANNAT OCH INGEN HAR DEN MINSTA
ANING OM HUR DYRT DET BLIR I SLUTÄNDAN.
 
Men försvaret behöver ju luftvärnsförmåga menar många, och sådan är ju inte gratis.
 
VISST DEN ÄR INTE GRATIS, MEN DET FINNS ALTERNATIV.
 
DET FINNS MODERNARE SYSTEM, MED BÄTTRE TEKNISK PRESTANDA, SOM
KOSTAR HÖGS 1/3 AV DENNA GÖKUNGE.
 
 
Att regeringen fullständigt "skiter" i försvaret vet vi sedan många år, men vad har hänt
med moderaterna, man borde faktiskt förklara vad det är man håller på med här, och
då är det två frågor som är extra intressanta:
 
1) VARFÖR VILL MODERATERNA HA ETT ÅLDERDOMLIGT SYSTEM, MED SÄMRE
    PRESTANDA ÄN BEFINTLIGA ALTERNATIV, SOM KOSTAR MINST 3 GÅNGER
    MER ÄN VAD SOM BEHÖVS ?
2) VARFÖR VILL MODERATERNA INTE AVVAKTA MED DETTA BESLUT TILL EFTER
    VALET.
 
Dessa svar är moderaterna skyldiga oss väljare FÖRE valet.
 
FÅR MAN SOM VÄLJARE INGET SVAR PÅ DETTA GIGANTISKA SLÖSERI, SOM
MED ALL SÄKERHET KOMMER ATT URGRÖPA FÖRSVARSFÖRMÅGAN, SÅ
KANSKE SKA RÖSTA PÅ VÄNSTERKOMMUNISTERNA.
 
De vill egentligen inte heller ha ett fungerande försvar, men där möter man upp detta
med att det inte ska kosta så mycket,
 
Det är väl bättre att betala lite för lite, än väldigt mycket för närmast inget, eller ?
 
Läs gärna Dagens Industri idag, där kan man läsa hur oerhört stor detta slöseri tycks
bli och vilka urgröpningseffekter det kan tänkas få på försvarsförmågan.
 
Den Nya Alliansen:
 
MODERATER OCH SOCIALDEMOKRATERNA SOM GÅR SAMMAN FÖR ATT
MED EN GIGANTISK GÖKUNGE TRÄNGA UNDAN STOR DEL AV FÖR-
SVARSFÖRMÅGAN.
 
Men alla mynt har två sidor, så även detta, framstår Sverige som förlorare, så finns
det också vinnare:
 
RYSSEN SOM MÅSTE SKRATTA IHJÄL SIG ÅT DENNA SATSNING, SOM TYCKS
GÖRA VARE SIG TILL ELLER IFRÅN.
 
LEVERANTÖREN MÅSTE OCKSÅ SKRATTA IHJÄL SIG, TROLIGEN KUNDE MAN
INTE TÄNKA SIG ATT DET FANNS SÅDANA "TOKSTOLLAR" I VÄRLDEN SOM
KUNDE TÄNKAS KÖPA DETTA ÅLDERSTIGNAOCH MINDRE EFFEKTIVA SYSTEM
TILL ETT PRIS HÖGRE ÄN ALLT ANNAT.
 
Nu infinner sig en hemsks känsla:
 
TÄNK OM ALLIANSEN VINNER VALET OCH SKA TA HAND OM SKATTEBE-
TALARNAS PENGAR UNDER 4 ÅR PÅ DETTA SÄTT ??  !!
 
Då kanske vi har vare sig försvar eller skattebetalare, eller ?
 
Regeringen och moderaterna fattar beslut i Patriocaffären / AE
 
 
 
 
 
 
 

SVERIGE BRINNER

Vill MSB att Sverige ska brinna ??
 
Mycket har sagts om de många och stora bränderna i Sverige, och mycket återstår
att säga.
 
Viss sammanfattning finns det ändå utrymme att göra, så här långt:
 
- Det har aldrig brunnit så här mycket i modern tid
- Ett antal bränder, 3 ?, är fortfarande utom kontroll
- Nuvarande antal disponibla plan med förmåga till brandbekämpning är
  för få för att få stopp på bränderna
- Stora värden går till spillo för att bränderna fortsätter
 
Det heter att "hjälpen är som närmast när nöden är som störst".
 
Österrike, och 3 andra länder, tycks ha hörsammat detta ordspråk och erbjuder
nu sin hjälp, att ställa ytterligare plan till förfogande, vilket enligt all erfarenhet
skulle medföra att bränderna kunde släckas snabbar.
 
På MSB tycks man inte ha hört talas om detta ordspråk, där gäller det motsatta:
 
"NÄR NÖDEN ÄR SOM STÖRSTA TACKA DÅ NEJ TILL ALL HJÄLP SOM KAN
MILDRA NÖDEN"
 
Denna variant av den "svenska modellen" tillämpar nu MSB och tackar därför nej
till den hjälp om fler plan Österrike mm erbjuder.
 
Kanske är det dags att döpa om MSB ?
 
MOT SAMHÄLLETS BEVARANDE ??
 
Österrike förresten ??
 
Fick vi inte nyligen höra från våra orakel, Stefan Löfven, Morgan Johansson och Dan
Eliasson, att Sverige för litet för att ha råd att hålla sig med denna typ av brandbered-
skap.
 
Är Österrike verkligen så mycket större ??
 
KAN DET MÅNNE I STÄLLET BERO PÅ ATT ÖSTERRIKE TILLÄMPAR ANDRA
PRIORITERINGAR OCH DÅ MÅNAR MER OM SIN BEFOLKNING ÄR SVERIGE ?
 
AE
 
 

ALLAH GÖR ATT ALLA BLOMMOR BLOMMAR !!

Fredrik Reinfeldts ande vilar fortfarande över landet
 
Hur många vet vad  VETENSKAPSKOLAN i Göteborg står för ?
 
Skolinspektionen vet det, och därför har man framför mycket hård kritik i en
mängd avseenden.
 
Det är när man läser denna kritik som man förstår hur långt vi tillåtit islami-
seringen att breda ut sig i Sverige.
 
Fredrik Reinfeldt ville ju islamisera hela Göteborg och knöt ju därför till sig
den koranske renlärige riksdagsmannen Waberi.
 
Även om den nya moderledningen inte velat nära denna "orm" vid sin barm
visar det sig nu att Fredrik Reinfeldt ändå lyckades ganska bra.
 
Vissa utdrag i Skolinspektionens kritik är skrämmande, vissa underhållande.
 
Skrämmande är att eleverna före skolstart varje dag tvingas att delta
i muslimsk morgonbön och sjunga muslimska "psalmer".
 
DETTA SKER ALLTSÅ HELT ÖPPET, OCH MED DENNA VETSKAP GER
VI ALLTSÅ DENNA TYP AV SKOLOR TILLSTÅND ATT PROGRAMMERA
ELEVER SÅ ATT DE BLIR RÄTTROGNA.
 
Underhållande är när eleverna får sjunga en variant av Idas visa och vi
får då höra eleverna sjunga.
 
ALLAH GÖR ATT ALLA BLOMMOR BLOMMAR !!
 
Läs gärna Skolinspektionens rapport om Vetenskapsskolan i Göteborg och
ställ sedan frågan:
 
HUR ENFALDIGA OCH FLATA ÄR VI SVENSKAR, EGENTLIGEN?
 
DUMMARE ÄN ATT TILLÅTA DETTA MED DEN LAGSTIFTNING VI HAR
I LANDET KAN VÄL INGEN VARA, ELLER ?
 
Sverige är ett land i dag, som i vissa, alla ?, stycken inte styrs överhuvudtaget.
 
Vi ägnar oss åt retorik, åt "babbel" om värdegrunder och att utforma
regler om hur man ska bete sig.
 
MEN SEDAN ÄR DET INGEN SOM ÄGNAR DET MINSTA INTRESSE ÖVER
HUR ALLT DETTA IMPLEMENTERAS I VERKLIGHETEN.
 
Otroligt mycket av retorik, men ingen som helst verkstad med andra ord.
 
Annie Lööf får väl antas njuta i fulla drag, i gott sällskap med Jonas
Sjöstedt, Gustav Fridolin, Maria Ferm, Fredrik Reinfeldt och ett antal
andra "islamvurmare".
 
AE
 
 

KORRUPTIONEN FRODAS I SVERIGE ?

Korruptionen i Sverige nu värre än någonsin ?
 
Den som har starka nerver och tål det mesta ska läsa dagens SvD.
 
SvD skriver i dag om det korrupta bygget "Nya Karolinska" under rubriken:
 
Man köpte ETT sjukhus men betalade för TVÅ
 
Den som inte ser det korrupta inslaget i detta gigantiska svindleri bör "dra något
gammalt" över sig.
 
SvD skriver här på 4 helsidor om mängder av tänkbara, och otänkbara, fel som
begåtts. SvD har begränsat sig i urvalet av fel för att inte behöva uppta hela tid-
ningen och alla bilagor med alla fel som begåtts.
 
Nya Karolinska har rönt uppmärksamhet världen runt, och många förvånas över
att vi envisas med att hävda att vi inte har någon korruption ned detta gigantiska
exempel på gigantisk korruption mitt framför näsan.
 
Vissa inslag, tidigare kända, är av den arten att ansvariga borde sitta "bakom lås
och bom". Ett sådant benämns numera "knapring", vilket tillämpades i samband
med anbudet.
 
MAN HAR EN BUDGET, ANBUDET MEDFÖR ATT BUDGETEN ÖVERSKRIDS,
MAN LYFTER UT VIKTIGA OCH NÖDVÄNDIGA FUNKTIONER FÖR ATT INNE-
HÅLLA BUDGETEN FÖR ATT SENARE, NÄR ANBUDET ÄR TAGIT, LYFTA
IN DEM SOM TILLÄGGSARBETEN, DÅ DUBBELT SOM DYRA.
 
Detta gjorde man medvetet och uppsåtligen för att lura skattebetalarna !! Att an-
svariga för detta inte sitter "inom lås och bom" tyder på stora strukturella system-
fel i Sverige.
 
Man kan i samband med denna byggnation skönja, tydligt, två sådana struk-
turella systemfel.
 
Det ena systemfelet utgörs av att vår kultur, vår tradition, vår praxis och vår lag-
stifning i princip tillåter att man svindlar bort hur mycket som helst av offentliga medel
utan att det får några personliga konsekvenser.
 
De mest enfaldiga menar att man löser detta med en opposition som
kräver "politiskt ansvar".
 
ÄR DET NÅGON SOM HÖRT TALAS OM EN POLITISK SVINDLARE DÄR
NÅGOT "POLITISKT ANSVAR" HAFT BETYDELSE ??
 
Skulle detta undantagsvis ha tillämpats dyker vederbörande upp som "gubben i
lådan" i en ny befattning när oron lagt sig.
 
DEN MINNESGODE ERINRAR SIG DÅ MONA SAHLIN OCH ETT ANTAL
ANDRA.
 
Detta systemfel måste / borde lösas om vi ska ha "någon djävla ordning i landet"
som CH Hermansson skulle ha sagt, och det kan bara lösas på ett sätt.
 
MAN UTFORMAR EN LAGSTIFTNING OCH INFÖR EN SÅDAN, SOM MED-
FÖR ATT POLITIKER INTE TILLÅTS SVINDLA OSS SKATTEBETALARE
HUR MYCKET SOM HELST UTAN ATT DET UTKRÄVS JURIDISKT ANSVAR.
 
Visst är en sådan utformning svår, mycket svår, men den måste till, det är helt
oacceptabelt att politiker på olika håll sitter och svindlar på våra pengar utan att
det utkrävs ansvar !!
 
Det andra systemfelet hänger just ihop med "gubben i lådan"
 
Ett antal ledande politiker, främst moderater, har deltagit i detta omfattande
svindleri.
 
I STÄLLET FÖR ATT DET UTKRÄVS NÅGON FORM AV ANSVAR ÅTER-
FINNER MAN NÅGRA AV DESSA RENT KRIMINELLA PERSONER SENARE
I ANDRA HÖGT UPPSATTA POSITIONER, EXEMPELVIS SOM LANDSHÖV-
DINGAR.
 
Man ställer sig då frågan om inte Sverige har den mest "korkade" befolkningen
i den demokratiska världen.
 
Med normala mått mätt borde det vara fullständigt obegripligt att ledande
politiker svindlar bort skattemedel i höga poster på Landstinget i samband
med bygget av Nya Karolinska för att senare återfinnas på andra viktiga
poster, som landshövding eller ordförande för viktiga arbetsmarknadsor-
ganistioner.
 
Att så kan ske, mitt framför ögonen på oss medborgare, och utan att någon så
mycket som skäms det minsta säger en hel del, eller allt, om tillståndet i landet
och hos oss väljare.
 
Just i denna affär är särskilt moderaterna insyltade, och det har man för-
sökt dölja, milt uttryckt.
 
Visserligen försökte den moderata ledningen motsätta sig att bygget sked-
de, men väl  i gång med allt "fiffel och båg" inblandat höll man god min,
eller kanske mer rätt dålig min, mycket dålig min.
 
HUR ALLT DETTA "FIFFEL OCH BÅG" HÖR IHOP MED ETT "VUXET
SAMTAL" BORDE KANSKE VÄLJARNA
 
FÅ VETSKAP OM, INNAN VALET.
 
LIKASÅ BÖR VÄLJARNA FÅ VETSKAP OM HUR ALLT DETTA "FIFFEL
OCH BÅG" HÄNGER IHOP MED EN PROFIL OM "LAG OCH ORDNING",
INNAN VALET.
 
Kan men inte hålla det egna partiet fritt från "fiffel och båg" på höga poster,
är det nästan lite väl fräckt att kräva hårdare tag mot dem som får betala detta
obskyra svindleri och denna gigantiska korruption, eller ?
 
AE
 

STEFAN LÖFVEN SLÅR VÄRLDSREKORD

Ska en statsminister få uttrycka sig hur enfaldigt som helst ?
 
Tungan slinter ibland hos de flesta, och det får man ha överseende med, i rimlig
utsträckning, vi är i alla fall människor, de flesta av oss.
 
Frågan är hur mycket tungan kan tillåtas slinta på en statsminister ?
 
Oppositionen  uttrycker stark kritik mot regeringens hantering av brandkatastro-
fen, och den kritiken är relevant i flera avseenden.
 
Dels har man inte säkerställt att Sverige har nödvändig utrustning och organisation
för brandbekämpning, dels utnyttjar man inte erbjudanden om hjälp från Ryssland
och man uttnyttjar inte heller hjälp som NATO skulle kunna bistå med.
 
Det är därför ingen överdrift att påstå att regeringen genom sitt agerande försvårat
släckningsarbetet och utsatt ortsbefolkningarna för onödigt lidande.
 
Opposition riktar därför stark och välmotiverad kritik mot regeringens in-
kompetenta agerande i en mängd avseenden.
 
Hur ser då Stefan Löfven på denna välmotiverade kritik ? Han är tydlig, mycket
tydlig med hur han ser på denna välmotiverade kritik och säger:
 
OPPOSITIONEN FÅR ÄGNA SIG ÅT VAD DEN VILL - JAG BRYR MIG FAKTISKT
INTE !
 
Vad Stefan Löfven säger med detta är förbluffande för innebörden är ju också föl-
jande:
 
JAG FÄSTER INGET AVSEENDE VID KRITIK SOM VISAR ATT VI FÖRBETT
SVERIGE DÅLIGT FÖR STORA BRÄNDER OCH JAG FÄSTER INGET AV-
SEENDE VID  KRITIK SOM VISAR ATT VI UNDERLÅTIT ATT VIDTA ÅT-
GÄRDER FÖR ATT SLÄCKA BRÄNDERNA.
 
Detta är troligen "världsrekord", ingen kan troligen erinra sig att någon statschef
uttryckt sig så vanvördigt och omdömeslöst i en viktig fråga som drabbar landet
hårt.
 
Då uppstår frågan:
 
Ska Stefan Löfven, som faktiskt inte bryr sig om brister i Sveriges förmåga
att släcka stora bränder ges möjlighet att vara statsminister ytterligare 4 år ?
 
TÄNK OM DET DÅ BRINNER IGEN OCH STEFAN LÖFVEN DÅ "FAKTISKT"
INTE BRYR SIG HELLER ?
 
Stefan Löfven på besök i Ljusdal / AE
 
 
 

KONSTEN ATT GÖRA SIG TILL ÅTLÖJE, STEFAN LÖFVEN MÄSTARE

Försvarets nya strategi i kampen mot "ryssen"
 
Försvaret har nu bestämt sig för att tillämpa en ny taktik för att möta hotet från
Ryssland:
 
TAKTIKEN GÅR UT PÅ ATT GÖRA SIG TILL SÅDANT ÅTLÖJE ATT RYSSEN
SKRATTAR IHJÄL SIG !!
 
Försvaret tycks redan ha lyckats med sin nya taktik.
 
INTE BARA RYSSEN, UTAN HELA VÄRLDEN, TYCKS NU SKRATTA IHJÄL
SIG INFÖR DET ÅTLÖJE FÖRSVARET GER UPPHOV TILL.
 
Stora delar av Sverige brinner och man kan tycka att alla tillgängliga resurser då
borde sättas in i brandbekämpningen.
 
Så tycker dock inte högsta försvarsledningen, där är det viktigare att göra sig
till åtlöje.
 
VILKET MAN GÖR NÄR MAN BESTÄMMER SIG FÖR ATT INTE SÄTTA IN
TILLGÄNGLIGA HELIKOPTRAR, MED FÖRMÅGA TILL BRANDBEKÄMPNING,
MED MOTIVERINGEN ATT PERSONALEN HAR SEMESTER OCH ATT MAN
DÅ INTE KAN" PEKA MED HELA HANDEN".
 
Till åtlöje gör sig också Stefan Löfven och Morgan Johansson som inte klarar av att
uppvisa sådan ledaregenskaper, sådant ansvarstagande och sådan handlingskraft
att de inte förmår ta en ÖB "i örat" som tycks ha villat bort sig fullständigt.
 
HELA VÄRLDEN MÅSTE SKRATTA "IHJÄL SIG" ÅT ATT SVERIGE HAR TVÅ
LEDANDE POLITIKER, TVÅ PAPPFIGURER, I SIN REGERING SOM INTE KLARAR
AV ATT TA ÖB " I ÖRAT" SÅ ATT SVERIGE INTE FRAMSTÅR SÅ LÖJEVÄCKANDE
SOM LANDET NU FRAMSTÅR.
 
Nu är det bara att hoppas att "ryssen", när man skrattat färdigt, inte planerar ett an-
fall mot Sverige under semestertid, då förbanden inte får inställa sig för att personalen
har semester.
 
STEFAN LÖFVEN, MORGAN JOHANSSON OCH ÖB FRAMSTÅR HÄR SOM SYNNER-
LIGEN ÖMLIGA FIGURER, SOM INTE UPPVISAR DEN MINSTA FÖRMÅGA TILL MEST
ELEMENTÄRA LEDAREGENSKAPER.
 
Stefan Löfven besöker Ljusdal / AE
 

FYLLTRATTEN JUNCKER STYR EU / NATO I RULLSTOL

EU ledare stupfull under NATO mötet
 
Vad minns vi från det senaste NATO mötet , vi minns det media vill att vi ska minnas.
 
Och media vill att Donald Trump ska framstå som ett "svin".
 
MEDIA VILL DÄREMOT INTE ATT FYLLTRATTEN JUNCKER SKA FRAMSTÅ SOM
ETT "SVIN", DÄRFÖR SKRIVER MAN INGET OM FYLLTRATTENS AGERANDE.
 
All uppmärksamhet riktades mot "svinet" Donald Trump, som hade den enorma fräck-
heten att hävda att övriga NATO länder skulle betala mer i försvarsutgifter och inte,
som vanligt, åka snålskjuts på USA.
 
Betänker man att USA försvarsuppgifter ligger på ungefär 3,5 % av BNP och övriga
NATO länders på dryga 1 %, så är det ju inte ett "oberäkneligt" agerande från Donald
Trump, snarare tvärtom.
 
DET FÅR I S ÄLLET SES SOM EN FULLSTÄNDIG GÅTA ATT USA LÅTIT SIG
UTNYTTJAS PÅ DETTA VIS SOM ETT TACK FÖR ATT USA RÄDDADE EUROPA
FRÅN HITLER UNDER 2 VK.
 
Tilläggas kan att USA också står för 70 % av NATO gemensamma budget, något som
borde få övriga NATO medlemmar, samt Stefan Löfven, att uppvisa lite större ödmjuk-
het.
 
Med denna monumentala enfald och okunskap i bagaget är alltså övriga NATO län-
der eniga om att Donald Trump är ett "svin" som har fräckheten att lyfta fram att öv-
riga NATO länder beter sig just som "svin" och bara tänker på sig själva och utgår
ifrån att USA ska rädda dem, igen.
 
En av de som tycker att Donald Trump är ett "svin" är fylltratten, EU ordförande;
'Juncker.
 
För att visa sin respekt för Donald Trump och övriga regeringschefer under mötet var
han så full att han fick ledsagas av andra för att kunna hålla sig upprätt.
 
Detta är inte första gången fylltratten uppträder officiellt som en fylltratt, oändliga är
de gånger då han varit så full på offentliga möten att han inte kunnat agera i enlig-
het med sitt ämbete.
 
På detta möte var han uppenbarligare fullare än vanligt, det räckte inte att han fick
ledsagas av andra för att hålla sig upprätt.
 
PÅ VÄG UT FRÅN MÖTER FICK FYLLTRATTEN JUNCKER TRANSPORTERAS
UT I RULLSTOL, ALLTFÖR FULL FÖR ATT KUNNA HÅLLA SIG UPPRÄTT.
 
Det är alltså denna typ av politiker som leder EU och utgör kärnan i NATO och
i sitt omtöcknade tillstånd ifrågasätter de sanningar Donald Trump har mage att
föra fram.
 
Med fylltratten Juncker i ledningen för EU är det lätt att instämma i EU kri-
tiken, lägg ner EU.
 
NU BÖRJAR M,AN UNDRA OM MAN INTE OCKSÅ SKA LÄGGA NER NATO,
NÄR FYLLTRATTAT SOM JUNCKER SKA "SÄKERSTÄLLA" VÅR GEMEN-
SAMMA SÄKERHET.
 
En fråga uppstår onekligen:
 
VARFÖR ÄR ÖVRIGA LEDARE INOM NATO, SAMT STEFAN LÖFVEN, SÅ
IVRIGA ATT IFRÅGASÄTTA DONALD TRUMPS SANNINGAR, VISSERLIGEN
FRAMFÖRDRA PÅ SEDVALIGT BURDUST SÄTT, MEN SÅ IVRIGA ATT VARA
ÖVERSLÄTANDE MED JUNCKERS STÄNDIGT ÅTERKOMMANDE "FYLLOR" ?
 
Vilket är mest farligt för den "fria handeln" och för NATO avskräckande för-
svar ??
 
MAN MÅSTE VÄL SJÄLV VARA GANSKA SÅ "FULL" OM MAN BESVARAR
DENNA FRÅGA MED ATT JUNCKER STÅR FÖR STABILITET, FRI HANDEL
OCH SÄKERHET, ELLER !
 
 
Sin resa ut från NATO mötet i rullstol motiverade han med att han "hade ont i
ryggen".
 
"Vän av ordning" undrar då förstås om det var "ont i ryggen" som fick fylltratten
Juncker under ett besök I Litauen att gå omkring att rätta till slipsen på andra
deltagare ?
 
AE
 
 
 
 
 
 
 

Tidigare inlägg
RSS 2.0