KORRUPTIONEN FRODAS I SVERIGE ?

Korruptionen i Sverige nu värre än någonsin ?
 
Den som har starka nerver och tål det mesta ska läsa dagens SvD.
 
SvD skriver i dag om det korrupta bygget "Nya Karolinska" under rubriken:
 
Man köpte ETT sjukhus men betalade för TVÅ
 
Den som inte ser det korrupta inslaget i detta gigantiska svindleri bör "dra något
gammalt" över sig.
 
SvD skriver här på 4 helsidor om mängder av tänkbara, och otänkbara, fel som
begåtts. SvD har begränsat sig i urvalet av fel för att inte behöva uppta hela tid-
ningen och alla bilagor med alla fel som begåtts.
 
Nya Karolinska har rönt uppmärksamhet världen runt, och många förvånas över
att vi envisas med att hävda att vi inte har någon korruption ned detta gigantiska
exempel på gigantisk korruption mitt framför näsan.
 
Vissa inslag, tidigare kända, är av den arten att ansvariga borde sitta "bakom lås
och bom". Ett sådant benämns numera "knapring", vilket tillämpades i samband
med anbudet.
 
MAN HAR EN BUDGET, ANBUDET MEDFÖR ATT BUDGETEN ÖVERSKRIDS,
MAN LYFTER UT VIKTIGA OCH NÖDVÄNDIGA FUNKTIONER FÖR ATT INNE-
HÅLLA BUDGETEN FÖR ATT SENARE, NÄR ANBUDET ÄR TAGIT, LYFTA
IN DEM SOM TILLÄGGSARBETEN, DÅ DUBBELT SOM DYRA.
 
Detta gjorde man medvetet och uppsåtligen för att lura skattebetalarna !! Att an-
svariga för detta inte sitter "inom lås och bom" tyder på stora strukturella system-
fel i Sverige.
 
Man kan i samband med denna byggnation skönja, tydligt, två sådana struk-
turella systemfel.
 
Det ena systemfelet utgörs av att vår kultur, vår tradition, vår praxis och vår lag-
stifning i princip tillåter att man svindlar bort hur mycket som helst av offentliga medel
utan att det får några personliga konsekvenser.
 
De mest enfaldiga menar att man löser detta med en opposition som
kräver "politiskt ansvar".
 
ÄR DET NÅGON SOM HÖRT TALAS OM EN POLITISK SVINDLARE DÄR
NÅGOT "POLITISKT ANSVAR" HAFT BETYDELSE ??
 
Skulle detta undantagsvis ha tillämpats dyker vederbörande upp som "gubben i
lådan" i en ny befattning när oron lagt sig.
 
DEN MINNESGODE ERINRAR SIG DÅ MONA SAHLIN OCH ETT ANTAL
ANDRA.
 
Detta systemfel måste / borde lösas om vi ska ha "någon djävla ordning i landet"
som CH Hermansson skulle ha sagt, och det kan bara lösas på ett sätt.
 
MAN UTFORMAR EN LAGSTIFTNING OCH INFÖR EN SÅDAN, SOM MED-
FÖR ATT POLITIKER INTE TILLÅTS SVINDLA OSS SKATTEBETALARE
HUR MYCKET SOM HELST UTAN ATT DET UTKRÄVS JURIDISKT ANSVAR.
 
Visst är en sådan utformning svår, mycket svår, men den måste till, det är helt
oacceptabelt att politiker på olika håll sitter och svindlar på våra pengar utan att
det utkrävs ansvar !!
 
Det andra systemfelet hänger just ihop med "gubben i lådan"
 
Ett antal ledande politiker, främst moderater, har deltagit i detta omfattande
svindleri.
 
I STÄLLET FÖR ATT DET UTKRÄVS NÅGON FORM AV ANSVAR ÅTER-
FINNER MAN NÅGRA AV DESSA RENT KRIMINELLA PERSONER SENARE
I ANDRA HÖGT UPPSATTA POSITIONER, EXEMPELVIS SOM LANDSHÖV-
DINGAR.
 
Man ställer sig då frågan om inte Sverige har den mest "korkade" befolkningen
i den demokratiska världen.
 
Med normala mått mätt borde det vara fullständigt obegripligt att ledande
politiker svindlar bort skattemedel i höga poster på Landstinget i samband
med bygget av Nya Karolinska för att senare återfinnas på andra viktiga
poster, som landshövding eller ordförande för viktiga arbetsmarknadsor-
ganistioner.
 
Att så kan ske, mitt framför ögonen på oss medborgare, och utan att någon så
mycket som skäms det minsta säger en hel del, eller allt, om tillståndet i landet
och hos oss väljare.
 
Just i denna affär är särskilt moderaterna insyltade, och det har man för-
sökt dölja, milt uttryckt.
 
Visserligen försökte den moderata ledningen motsätta sig att bygget sked-
de, men väl  i gång med allt "fiffel och båg" inblandat höll man god min,
eller kanske mer rätt dålig min, mycket dålig min.
 
HUR ALLT DETTA "FIFFEL OCH BÅG" HÖR IHOP MED ETT "VUXET
SAMTAL" BORDE KANSKE VÄLJARNA
 
FÅ VETSKAP OM, INNAN VALET.
 
LIKASÅ BÖR VÄLJARNA FÅ VETSKAP OM HUR ALLT DETTA "FIFFEL
OCH BÅG" HÄNGER IHOP MED EN PROFIL OM "LAG OCH ORDNING",
INNAN VALET.
 
Kan men inte hålla det egna partiet fritt från "fiffel och båg" på höga poster,
är det nästan lite väl fräckt att kräva hårdare tag mot dem som får betala detta
obskyra svindleri och denna gigantiska korruption, eller ?
 
AE
 

STEFAN LÖFVEN SLÅR VÄRLDSREKORD

Ska en statsminister få uttrycka sig hur enfaldigt som helst ?
 
Tungan slinter ibland hos de flesta, och det får man ha överseende med, i rimlig
utsträckning, vi är i alla fall människor, de flesta av oss.
 
Frågan är hur mycket tungan kan tillåtas slinta på en statsminister ?
 
Oppositionen  uttrycker stark kritik mot regeringens hantering av brandkatastro-
fen, och den kritiken är relevant i flera avseenden.
 
Dels har man inte säkerställt att Sverige har nödvändig utrustning och organisation
för brandbekämpning, dels utnyttjar man inte erbjudanden om hjälp från Ryssland
och man uttnyttjar inte heller hjälp som NATO skulle kunna bistå med.
 
Det är därför ingen överdrift att påstå att regeringen genom sitt agerande försvårat
släckningsarbetet och utsatt ortsbefolkningarna för onödigt lidande.
 
Opposition riktar därför stark och välmotiverad kritik mot regeringens in-
kompetenta agerande i en mängd avseenden.
 
Hur ser då Stefan Löfven på denna välmotiverade kritik ? Han är tydlig, mycket
tydlig med hur han ser på denna välmotiverade kritik och säger:
 
OPPOSITIONEN FÅR ÄGNA SIG ÅT VAD DEN VILL - JAG BRYR MIG FAKTISKT
INTE !
 
Vad Stefan Löfven säger med detta är förbluffande för innebörden är ju också föl-
jande:
 
JAG FÄSTER INGET AVSEENDE VID KRITIK SOM VISAR ATT VI FÖRBETT
SVERIGE DÅLIGT FÖR STORA BRÄNDER OCH JAG FÄSTER INGET AV-
SEENDE VID  KRITIK SOM VISAR ATT VI UNDERLÅTIT ATT VIDTA ÅT-
GÄRDER FÖR ATT SLÄCKA BRÄNDERNA.
 
Detta är troligen "världsrekord", ingen kan troligen erinra sig att någon statschef
uttryckt sig så vanvördigt och omdömeslöst i en viktig fråga som drabbar landet
hårt.
 
Då uppstår frågan:
 
Ska Stefan Löfven, som faktiskt inte bryr sig om brister i Sveriges förmåga
att släcka stora bränder ges möjlighet att vara statsminister ytterligare 4 år ?
 
TÄNK OM DET DÅ BRINNER IGEN OCH STEFAN LÖFVEN DÅ "FAKTISKT"
INTE BRYR SIG HELLER ?
 
Stefan Löfven på besök i Ljusdal / AE
 
 
 

KONSTEN ATT GÖRA SIG TILL ÅTLÖJE, STEFAN LÖFVEN MÄSTARE

Försvarets nya strategi i kampen mot "ryssen"
 
Försvaret har nu bestämt sig för att tillämpa en ny taktik för att möta hotet från
Ryssland:
 
TAKTIKEN GÅR UT PÅ ATT GÖRA SIG TILL SÅDANT ÅTLÖJE ATT RYSSEN
SKRATTAR IHJÄL SIG !!
 
Försvaret tycks redan ha lyckats med sin nya taktik.
 
INTE BARA RYSSEN, UTAN HELA VÄRLDEN, TYCKS NU SKRATTA IHJÄL
SIG INFÖR DET ÅTLÖJE FÖRSVARET GER UPPHOV TILL.
 
Stora delar av Sverige brinner och man kan tycka att alla tillgängliga resurser då
borde sättas in i brandbekämpningen.
 
Så tycker dock inte högsta försvarsledningen, där är det viktigare att göra sig
till åtlöje.
 
VILKET MAN GÖR NÄR MAN BESTÄMMER SIG FÖR ATT INTE SÄTTA IN
TILLGÄNGLIGA HELIKOPTRAR, MED FÖRMÅGA TILL BRANDBEKÄMPNING,
MED MOTIVERINGEN ATT PERSONALEN HAR SEMESTER OCH ATT MAN
DÅ INTE KAN" PEKA MED HELA HANDEN".
 
Till åtlöje gör sig också Stefan Löfven och Morgan Johansson som inte klarar av att
uppvisa sådan ledaregenskaper, sådant ansvarstagande och sådan handlingskraft
att de inte förmår ta en ÖB "i örat" som tycks ha villat bort sig fullständigt.
 
HELA VÄRLDEN MÅSTE SKRATTA "IHJÄL SIG" ÅT ATT SVERIGE HAR TVÅ
LEDANDE POLITIKER, TVÅ PAPPFIGURER, I SIN REGERING SOM INTE KLARAR
AV ATT TA ÖB " I ÖRAT" SÅ ATT SVERIGE INTE FRAMSTÅR SÅ LÖJEVÄCKANDE
SOM LANDET NU FRAMSTÅR.
 
Nu är det bara att hoppas att "ryssen", när man skrattat färdigt, inte planerar ett an-
fall mot Sverige under semestertid, då förbanden inte får inställa sig för att personalen
har semester.
 
STEFAN LÖFVEN, MORGAN JOHANSSON OCH ÖB FRAMSTÅR HÄR SOM SYNNER-
LIGEN ÖMLIGA FIGURER, SOM INTE UPPVISAR DEN MINSTA FÖRMÅGA TILL MEST
ELEMENTÄRA LEDAREGENSKAPER.
 
Stefan Löfven besöker Ljusdal / AE
 

FYLLTRATTEN JUNCKER STYR EU / NATO I RULLSTOL

EU ledare stupfull under NATO mötet
 
Vad minns vi från det senaste NATO mötet , vi minns det media vill att vi ska minnas.
 
Och media vill att Donald Trump ska framstå som ett "svin".
 
MEDIA VILL DÄREMOT INTE ATT FYLLTRATTEN JUNCKER SKA FRAMSTÅ SOM
ETT "SVIN", DÄRFÖR SKRIVER MAN INGET OM FYLLTRATTENS AGERANDE.
 
All uppmärksamhet riktades mot "svinet" Donald Trump, som hade den enorma fräck-
heten att hävda att övriga NATO länder skulle betala mer i försvarsutgifter och inte,
som vanligt, åka snålskjuts på USA.
 
Betänker man att USA försvarsuppgifter ligger på ungefär 3,5 % av BNP och övriga
NATO länders på dryga 1 %, så är det ju inte ett "oberäkneligt" agerande från Donald
Trump, snarare tvärtom.
 
DET FÅR I S ÄLLET SES SOM EN FULLSTÄNDIG GÅTA ATT USA LÅTIT SIG
UTNYTTJAS PÅ DETTA VIS SOM ETT TACK FÖR ATT USA RÄDDADE EUROPA
FRÅN HITLER UNDER 2 VK.
 
Tilläggas kan att USA också står för 70 % av NATO gemensamma budget, något som
borde få övriga NATO medlemmar, samt Stefan Löfven, att uppvisa lite större ödmjuk-
het.
 
Med denna monumentala enfald och okunskap i bagaget är alltså övriga NATO län-
der eniga om att Donald Trump är ett "svin" som har fräckheten att lyfta fram att öv-
riga NATO länder beter sig just som "svin" och bara tänker på sig själva och utgår
ifrån att USA ska rädda dem, igen.
 
En av de som tycker att Donald Trump är ett "svin" är fylltratten, EU ordförande;
'Juncker.
 
För att visa sin respekt för Donald Trump och övriga regeringschefer under mötet var
han så full att han fick ledsagas av andra för att kunna hålla sig upprätt.
 
Detta är inte första gången fylltratten uppträder officiellt som en fylltratt, oändliga är
de gånger då han varit så full på offentliga möten att han inte kunnat agera i enlig-
het med sitt ämbete.
 
På detta möte var han uppenbarligare fullare än vanligt, det räckte inte att han fick
ledsagas av andra för att hålla sig upprätt.
 
PÅ VÄG UT FRÅN MÖTER FICK FYLLTRATTEN JUNCKER TRANSPORTERAS
UT I RULLSTOL, ALLTFÖR FULL FÖR ATT KUNNA HÅLLA SIG UPPRÄTT.
 
Det är alltså denna typ av politiker som leder EU och utgör kärnan i NATO och
i sitt omtöcknade tillstånd ifrågasätter de sanningar Donald Trump har mage att
föra fram.
 
Med fylltratten Juncker i ledningen för EU är det lätt att instämma i EU kri-
tiken, lägg ner EU.
 
NU BÖRJAR M,AN UNDRA OM MAN INTE OCKSÅ SKA LÄGGA NER NATO,
NÄR FYLLTRATTAT SOM JUNCKER SKA "SÄKERSTÄLLA" VÅR GEMEN-
SAMMA SÄKERHET.
 
En fråga uppstår onekligen:
 
VARFÖR ÄR ÖVRIGA LEDARE INOM NATO, SAMT STEFAN LÖFVEN, SÅ
IVRIGA ATT IFRÅGASÄTTA DONALD TRUMPS SANNINGAR, VISSERLIGEN
FRAMFÖRDRA PÅ SEDVALIGT BURDUST SÄTT, MEN SÅ IVRIGA ATT VARA
ÖVERSLÄTANDE MED JUNCKERS STÄNDIGT ÅTERKOMMANDE "FYLLOR" ?
 
Vilket är mest farligt för den "fria handeln" och för NATO avskräckande för-
svar ??
 
MAN MÅSTE VÄL SJÄLV VARA GANSKA SÅ "FULL" OM MAN BESVARAR
DENNA FRÅGA MED ATT JUNCKER STÅR FÖR STABILITET, FRI HANDEL
OCH SÄKERHET, ELLER !
 
 
Sin resa ut från NATO mötet i rullstol motiverade han med att han "hade ont i
ryggen".
 
"Vän av ordning" undrar då förstås om det var "ont i ryggen" som fick fylltratten
Juncker under ett besök I Litauen att gå omkring att rätta till slipsen på andra
deltagare ?
 
AE
 
 
 
 
 
 
 

DEN FUNKTINELLA DUMHETEN STYR SVERIGE

Den funktionella dumheten leder till framgång
 
Inte alla läser kultursidorna, men i dag borde alla som kan ta till sig nya perspektiv
läsa SvD kulturinlägg under rubriken:
 
FUNKTINELL DUMHET FORMEL FÖR FRAMGÅNG I ARBETSLIVET
 
De flesta som läser detta har nog drabbats av funktionell dumhet, men inte i värre
grad att artikeln kan skapa en viss eftertanke.
 
Vissa får nog anses ha drabbats av funktionell dumhet i så hög grad, att det
är slöseri för dem att läsa inlägget, dit bör räknas Fredrik Reinfeldt, Annie Lööf,
Stefan Löfven och många i deras omgivning.
 
Inlägget är skrivet av Mats Alvesson, professor i organisationsforskning, allt han skriver
bör / kan kanske inte tas för givet, men det räcker att 10 % är underbyggt för att man ska
inse att Sverige hamnat snett.
 
Man kan då läsa:
 
Om Du vill premieras i arbetslivet håll då god min inför tomma floskler och delta
i möten som är slöseri med tid.
 
Hand upp den som inte känner igen lite, eller mycket av detta !!
 
En svag förmåga till reflektion och kritiskt tänkande är kanske den viktigaste fram-
gångsfaktorn för många som vill göra karriär.
 
Hand upp den som träffat en politiker utan svag förmåga i dessa avseenden !!
 
Denna typ av funktionell dumhet, svag förmåga eller vilja till reflektion och kritiskt
tänkande  frodas i sort sett överallt.
 
I stort sett ????
 
Man är anpasslig och lydig. Man håller sig inom etablerade tankeboxar och agerar
med tunnelseende inom ramen för dessa.
 
Den mest kända "boxen" här bör väl vara Rosenbad, eller ??
 
Man krånglar inte till det genom att ifråga tomma floskler, läs kanske Annie Lööfs,
inte heller reflekterar kring vad som är den övergripande meningen med det man
sysslar med.
 
Förr hette det att det är viktigt att man arbetar med rätt sak, inte att man gör fel sak på
rätt sätt !!
 
Denna funktionella dumhet är alltså den viktigaste framgångsfaktorn för många
som vill göra karriär. Man håller på med allehanda strategier och värdegrunds-
planer utan attd et minsta bekymra sig över om de tillämpas.
 
Återigen, hand up den som inte fullt ute känner igen detta !! Som Hasse Alfredsson
sa, en tom påse är fortfarande tom, om man fyller den med luft !
 
Man refererar till organisationens värdegrund utan att fundera över om detta
säger något som helst av värde.
 
Här kanske alla politiker kvicknar till när de erinrar sig allt pladder om att "alla är lika
mycket värda" och vi får inte dela in oss i "oss och dem" ?? Att Annie Lööf skulle
kvickna till när hon erinrar sig sitt meningslösa pladder om att CP står för rättvisa,
jämlikhet och ser framåt, är väl att begära för mycket, men frågan är vem gör inte
det ?
 
Den som säger emot detta pladder om värdegrunder mm tas sällan väl emot.
 
Hand upp den som träffat en politiker som "sagt emot" och fortfarande har en le-
dande position ?
 
Enkla , tilltalande och upplyftande politiska korrekta budskap rabblas i det o-
ändliga.
 
Samtidigt som vi andra medborgare får höra att vi är så "outbildade" och "obegå-
vade" att vi bara kan tillhanda enkla lösningar på de svåra frågor politiker väljer
att bortse ifrån.
 
Man ska ha en positiv människosyn och förfäkta det goda ledarskapet.
 
Annars är man rasist, eller ??
 
Följ rutiner, tänk inte själv. Skruva ner tankeförmågan och satsa på att klara
ytliga granskningar.
 
Det är inte utan att tankarna går till myndigheter med tillsynsansvar, där både
tankeförmågan och ytligheten blir besvärande både hos myndighet och granskad,
enligt den "svenska modellen" får ingen enskild pekas ut, utan allt ska ske ytligt
och helst försvinna i ett töcken.
 
Om något inte fungerar på en arbetsplast (motsv) ska alla jobba med värde-
grunden för att se över rutinerna.
 
Det är här vi höra återkommande mantra som "Vi tar detta på största allvar" och
"Det finns alltid utrymme för förbättringsrutiner".
 
Återigen, hand upp den som hört talas om en enskild som fått ta ansvar inom
offentlig verksamhet, ansvar på riktigt ?
 
Personer med talang för funktionell dumhet samspelar väl med verksam-
heter som ser väl ut på ytan, men knappast under den.
 
Carl Henrik Svanberg ?, Fredrik Reinfeldt ? Maud Olofsson ? Annie Lööf ?
 
Resultatet av dessa "talanger" är en socialtjänst som går på knäna, en
svag polis, en arbetsförmedling som ständigt misslyckas, en integrations-
politik som fungerar illa, en dyr sjukvård som underpresterar och mycket
annat som inte fungerar,
 
Den bistra sanningen är helt enkelt att rekryteringskulturen i Sverige rörande
"höga chefer" leder fram till chefer som är allt annat än chefer och sällan för-
mår åstadkomma andra resultat än retoriska utspel.
 
Att arbeta mer begåvat, mer kritiskt och mer reflekterande skulle rubba
mångas cirklar och ställa till det för ledningar.
 
Hellre 10 "jasägare" i handen än 1 "nejsägare! i skogen med andra ord. I re-
toriken kan man uppfatta det som att "visselblåsare" tas emot positivt, inlednings-
vis, men chefer med ingrodd funktionell dumhet återkommer alltid senare och
hämnas på något sätt, exemplen är otaliga.
 
Lösningen på angivna problem är välutbildade personer benägna att tänka
självständigt. Sådana gynnas tyvärr sällan i dagens samhällskultur och ar-
'betsliv.
 
Handen på hjärtat, är det verkligen något som hört talas om en chef eller politi-
ker som har ambitionen att omge sig med begåvade personer som inte har till
uppgift att bekräfta korrekta budskap i "tankeboxen" ?
 
Mats Alvesson ställer sig kritisk till det så kallade "kunskapssamhället och menar
att kunskapen inte är så mycket värd om den saknar integritet och bygger på
försiktighet och följsamhet.
 
Detta inlägg i SvD är ytterst intressant att läsa för alla chefer, alla politiker och alla
som arbetar med rekryteringsfrågor.
 
Man behöver inte läsa inlägget "många gånger" för att snabbt inse att den intellek-
tuella kulturen / nivån i Sverige inte är vad den borde vara
 
AE
 
 
 

DE POLITISKA CYKELSTÄLLEN I VISBY

Vad smått är är stort inom politiken
 
Förr skojade man om att politiker ägnade sig åt mindre viktiga saker, därför att
de inte förmådde/ville ägna sig åt viktiga saker.
 
Man raljerade då med:
 
DE VIKTIGASTE BESLUT POLITIKER ÄGNAR SIG ÅT ÄR CYKELSTÄLLENS
PLACERING !!
 
I år ägnar man all kraft i Almedalen åt cykelställens placering.
 
Och cykelställen i Almedalen utgörs av Nordiska Motståndsrörelsen.
 
Medlemmar ur NMR har betett sig på sätt som är fullständigt "heltokigt", ofta i
mindre samklang med gällande lagstiftning, om detta råder ingen som helst tve-
kan.
 
Många medlemmar framstår som rena vettvillingar, inte heller om detta råder
den minsta tvekan.
 
Men, och åter men, dessa vettvillingar är tämligen få, och hur man kan få
detta "cykelställ" att framstå som Sveriges största problem är en fullstän-
dig gåta.
 
Om man ska ägna allt fokus åt störande uppträdande, så finns det i Visby en
betydligt större samhällsfara än NMR.
 
DEN SAMHÄLLSFARAN UTGÖRS AV DOMPROSTEN I VISBY.
 
När Tomas Gur håller att samhällsinriktat föredrag är han i sin fulla rätt att göra
detta.
 
Domprosten i Visby har inte den minsta rätt, eller anledning, att förhindra
detta.
 
DETTA HINDAR INTE DEN OBSKYRE DOMPROSTEN IFRÅN ATT LÅTA
KYRKKLOCKOR RINGA, PÅ TID SOM ANNARS INTE GÄLLER, FÖR ATT
HINDRA TOMAS GUR FRÅN ATT GÖRA SIG HÖRD.
 
För "vän av ordning" utgör detta ren och skär "störande av allmän ordning" och
då uppstår ett antal frågor:
 
1) Varför ingrep inte polisen mot domprosten när denna störde allmän ordning
    med det klara syftet att undergräva grundlagen vår yttrandefrihet ?
2) Omfattas inte domproster av den lagar som handlar om störande av allmän
    ordning ?
 
Det kan tyckas tillspetsat att se domprosten som ett större samhällsproblem än
NMR, men det är det nog.
 
NMR består av ett antal vettvillingar, många visserligen våldsbenägna, men något
större samhällsproblen utgör de inte, i vart fall inte just nu.
 
Men när individer / organisationer med etablerade maktpositioner missbru-
kar sin makt för att undergräva demokratiska rättigheter, då utgör de
en långt större samhällsfara än vad NMR någonsin gjort / gör !!
 
OCH DOMPROSTENS TILLTAG ÄR INGET ANNAT ÄN JUST MISSBRUK AV
MAKT !!
 
Det finns all anledning att hindra NMR utbredning och verksamhet, för den hör
inte hemma i vårt demokratiska samhälle.
 
MEN DET INNEBÄR INTE ATT VI SKA ÄGNA ALL KRAFT ÅT DETTA "CYKEL-
STÄLL" OCH BLUNDA FÖR DE MÖRKA KRAFTER VISSA DOMPROSTAR
KAN UTGÖRA.
 
AE
 
 

ÄR VI SVENSKAR FIFFLARE MED STORT MUNLÄDER ?

Stefan Fölster har svaret på detta
 
I SvD kan man i dag läsa en ledare under rubriken:
 
HAR RYGGRADSLÖSA DJUR SVENSKA VÄRDERINGAR ?
 
Ledaren / kolumnen är skriven av Stefan Fölster, inte helt okänd, och Stefan
Fölster visar med denna kolumn att han besitter en samlad och sammanfattad
erfarenhet av vad moral innebär, långt mer samlad än vad man normalt möter.
 
En mycket,  mycket läsvärd och tankeväckande kolumn !
 
Stefan Fölster ställer inte bara frågan om "ryggradslösa djur har svenska vär-
deringar".
 
HAN PEKAR OCKSÅ UT ETT ANTAL PERSONER SOM UPPFYLLER ALLA
KRAV PÅ RYGGRADSLÖSHET OCH DET ÄR SAMMA PERSONER SOM
UTGETT SIG FÖR ATT VARA BÄRARE AV DEN "SVENSKA MODELLEN"
 
Förstår man honom rätt, så kan man också uppfatta kolumnen som att just vi
svenskar är mer ryggradslösa än de flesta andra, och denna ryggradslöshet
sträcker sig långt, ända in i Rosenbad.
 
Stefan Fölsters egen moraliska kompass leder ut i en kortfattad sammanfattning,
en sammanfattning som alla icke ryggradslösa djur är beredda att bejaka per
omgående:
 
JU MINDRE MORAL, DESTO MER MUNVÄDER.
 
Tankarna leder här onekligen till den svenska sjukan att inför hela världen stup
i ett tala om att vi är världsbäst i allt.
 
Är detta då ett tecken på mindre moral, ja, en hel del tyder i dag på detta.
 
Men Stefan Fölsters klarsyn om moral stannar inte vid detta, vi kan här också
läsa:
 
" Människor som högljutt proklamerar moraliska budskap fifflar i snitt
oftare än andra. Brösttonerna tjänar som kamouflage"
 
Den satt den skulle man kunna säga, en fullständigt fullträff !!
 
Mycket tyder i dag på att vi är både fifflare och har stort munläder, fifflet i Sverige
har blivit så omfattande och frekvent att vi tar det som naturligt.
 
Det som i andra länder ses som "vardagskorruption" och vänskapskorrup-
tion" ser vi som naturliga inslag i den "svenska modellen".
 
När Stefan Fölster talar om brösttoner och munläder nämner han i samma ande-
tag Margot Wallström.
 
Undra hur det kommer sig ?
 
AE
 
 

MILJARDRULLNING INOM FÖRSVARET

Patriocaffären tycks få svida hur mycket som helst
 
Dagens Industri har under en tid skrivit en hel del om den förstående luftvärns-
affären, anskaffning av systemet Patrioc för ungefär 28 miljarder.
 
Detta system är dyrare än andra, det är i många avseende sämre än andra och
det uppfyller inte det viktiga kravet "räckvidd 360 grader"
 
Ända tycks affären landa i början av augusti trots invändningar från många
håll!!
 
Bland annat har Carl Bildt, med erkänt stora kunskaper på området, uppgett sig
vara ytterst kritisk till affären och förespråka ett mer kostnadseffektivt system.
 
Nu ger sig även förre försvarsministern Mikael Odenberg in i leken, även han
känd för stora kunskaper inom området.
 
Han uppger sig nu också tveksam och kritisk till affären och menar att den
i vart fall bör skjutas upp till efter valet.
 
ETT MINST SAGT MOTIVERAT KRAV / FÖRSLAG !!
 
Att Peter Hultqwist inte tänker det vet vi sedan länge, men hur tänker den modera-
ta ledningen, som stödjer affären ??
 
Många går omkring i villfarelsen att försvarsförmågan ökar, då alla politiker lägger
ut dimridåer om detta, men det är fel, helt fel.
 
INOM FÖRSVARET PÅGÅR OCH PLANERAS FÖR BANTNINGAR FÖR ATT
MÖTA KOSTNADSPROBLEMEN, DÅ FÖRSVARET "SAKNAR" 9 MILJARDER!!
 
Detta är den "bittra sanningen", helt väsenskilt från uppgifter om ökad försvars-
förmåga.
 
Skulle man i stället för Patrioc välja ett mer kostnadseffektivt system, som dessutom
har nödvändiga / viktiga prestanda Patrioc saknar, då skulle man spara i storleksord-
ningen 15 - 20 miljarder.
 
MAN SKULLE DÅ UNDER NÅGRA ÅR TÄPPA HÅLET PÅ 9 MILJARDER OCH
KUNNA ÖKA FÖRSVARSFÖRMÅGAN, PÅ RIKTIGT.
 
Källor inom FMW menar att beslutet om Patrioc är "politiskt" och föga har att göra
med en optimal försvarsförmåga.
 
SÅ HUR TÄNKER DEN MODERATA LEDNINGEN ?
 
AE
 

STATLIG MILJARDRULLNING TILL INGEN NYTTA !!

Den svenska modellen slår till igen !!
 
I dagens Dagens Industri kan man läsa en intressant artikel rörande anskaffning
av nytt luftvärn under rubriken:
 
MILJARDSMÄLL FÖR PARTRIOTKÖP - SOCIALDEMOKRATERNAS NYA
KAROLINSKA !!
 
Vad gäller saken, som brukligt är när tokigheter inträffar så är den "svenska
modellen" inblandad, den modell som "har tjänat oss väl, tjänar oss väl och
kommer att tjäna oss väl ".
 
Ett antal av modellens grundbultar blir i denna affär väldigt tydliga:
 
1) Ta aldrig ansvar för skattebetalarnas pengar
2) Köp därför så dyrt som möjligt och strunta i att det finns mer kostnadsef-
    fektiva system
3) Sträva efter att det man köper är sämre än vad som i övrigt erbjuds på mark-
    naden, det viktigaste är att sätta skattebetalarna på plats.
4) Se till att underhållet blir så dyrt som möjligt, så att skatter måste höjas med
    motiveringen att vi ska värna om välfärden.
 
Ovanstående grundbultar i modellen blir pinsamt tydliga i denna luftvärnsaffär.
 
Vad gäller kostnaden är kostnaden för systemet beräknad till runt 28 miljarder.
Ett jämförbart system, inköpt från Frankrike, skulle kosta ungefär 8,5 miljarder.
 
Ursprungligen fanns i upphandlingen krav på så kallad "täckning 360 grader",
en viktig komponent för försvarsförmågan. Detta kunde inte Patrioc uppfylla,
däremot det billigare franska alternativet. För att möjliggöra ett köp av Patrioc
tog man därför bort detta krav, för att man skulle kunna köpa ett system som
var så dyrt som möjligt, och så dåligt som möjligt.
 
Kostnaden för framtida underhåll visar sig nu bli stora, väldigt stora, och detta
är i allt väsentligt kopplat till underhåll av missiler. Israel kan tillhandahålla mot-
svarande missiler, med samma prestanda, men med avsevärt lägre underhålls-
kostnader.
 
Dessa billiga modeller passar inte in i den "svenska modellen" om man ska köpa
så dyrt som möjligt och få så dålig teknik som möjligt.
 
Den som är mest ansvarig för denna affär är geniet Peter Hultqvist, samma geni
som såg till att IT skandalen på Transportstyrelsen blev en riktigt stor säkerhets-
läcka.
 
Peter Hultqwist tycks vara mycket angelägen om att tillämpa den "svenska mo-
dellen", att köpa dyrt och få något dåligt eller inget alls, och man kan då notera
att den "svenska modellen" i dessa avseenden tillämpats i tidigare stora försvars-
affärer, där man köpt dyrt, men fått något dåligt eller inget alls.
 
I ett samarbete med Norge inköptes ett stort antal haubitser, dessa kom
aldrig att inordnas i det svenska försvaret och man tvingades förrådsställa
dessa och inget vet i dag vad som kommer att hända.
 
DE MEST FÖRHOPPNINGSFULLA HOPPAS PÅ ATT NÅGON SKA KOMMA
ATT KÖPA DESSA BILLIGT, DET SOM MAN SJÄLV KÖPT DYRT.
 
I ett annat stort samarbetsprojekt med Norge skulle ett stort antal lastbilar inköpas
till Försvaret. Efter det att stora summor lagts ner på upphandling mm föll hela
affären, för Sveriges del. Att så skedde berodde på att Sverige hela tiden ändrade
på allt, så att allt så småningom skulle, även här, bli så dyrt som möjligt.
 
Patriocaffären är tänkt arr ske i början av augusti, en tidpunkt som styrs av att
'USA ockerfärgade offert går ut.
 
Den "svenska modellen" tillåter inte att man passerar detta datum och förhandlar
fram ett billigare pris, vilket borde vara möjligt genom att förhandla med det franska
alternativet som ett jämförelseprojekt.
 
Det som är ansvariga för att genomföra alla dessa fullständigt absurda affärer
försöker nu i höst bli omvalda, så att de även framöver ska kunna genomföra så
dåliga affärer, att Sverige alltid har högst skatter i världen.
 
Att Peter Hultqwist saknar både ansvar och kompetens ger dessa affärer tydligt be-
vis på, men en annan fråga inställer sig:
 
VAD ÄR DET FÖR UNDERLIGA MEKANISMER SOM MEDFÖR ATT VI SKATTE-
BETALARE STILLATIGANDE ÅSER DENNA FULLSTÄNDIGT VANSINNIGA MIL-
JARDRULLNING ??
 
Är vi verkligen så "dumma" eller gör vi oss bara till ?
 
Dagens Industri pekar på den omständigheten att även moderaterna ställer sig ba-
kom Patriocaffären. Denna moderata ledningen borde därför, före valet, motivera
sitt ställningstagande, och då är det 3 frågor som är av intresse;
 
1) Varför vill man köpa system som är avsevärt dyrare än andra tekniskt jäm-
    förbara system, i vissa avseenden till och med bättre ?
2) Varför bortser man ifrån behovet av "täckning 360" grader, när detta är
    ytterst viktigt, och då man kan köpa den förmågan från annat håll till en
    betydligt lägre kostnad.
3) Varför avstår man är köpa missiler från Israel, missiler med samma för-
    måga men med betydligt billigare underhåll.
 
Så länge den moderata ledningen inte besvarar dessa frågor på ett adekvat sätt
gör de sig inte förtjänta av väljarnas röster, de heller.
 
AE
 
 
 
 

HUR EFFEKTIVIT ÄR SVERIGE, EGENTLIGEN ?

Att vare sig vilja eller kunna
 
Hur effektivt är Sverige, egentligen ??
 
Läser man Dagens Industri och lyssnar till företrädare för byggnadsindustrin  är
vi allt annat än effektiva.
 
Om detta kan man läsa i dagens Industri under rubriken:
 
EN ENORM SKILLNAD
 
Där kan man läsa, tydligt och klart, att vi inte allas är så effektiva som vi vill på-
skina.
 
I SJÄLVA VERKET ÄR VI SÅ INEFFEKTIVA ATT MAN HÄPNAR, HÄPNAR
RIKTIGT ORDENTLIGT.
 
Vi är så ineffektiva att man nästan får nypa sig i armen för att inte tro att man
drömmer när man läser hur ineffektiva vi är. Vi kan då läsa, och häpnas:
 
KOSTNADEN FÖR ATT PRODUCERA EN LÄGENHETSTREA 20 MINUTER
UTANFÖR BERLIN ÄR 2,2 MILJONER MEDAN MOTSVARANDE LÄGENHET
UTANFÖR STOCKHOLM KOSTNAR NÄRMARE 5 MILJONER.
 
Mer än dubbelt så dyrt för samma sak !!!
 
Men det är mer ineffektivt än så, det är inte ens "samma sak".
 
BYGGNADSPROCESSEN I SVERIGE ÄR FLERA ÅR LÄNGRE ÄN I TYSK-
LAND !
 
Hur har det kunnat bli så här, frågan man sig då ?
 
Därför att vi är så ineffektiva att man rent av häpnar !!
 
Vi kan alltså inte, men inte bara det, vi vill inte heller.
 
DÅ ALLA ANDRA LÄNDER I HELA VÄRLDEN SETT FRÅN VÅR SYNVIN-
KEL ÄR "UDDA", SÄMRE OCH MINDRE EFFEKTIVA SKULLE VI ALDRIG
KOMMA PÅ TANKEN ATT LYSSNA PÅ HUR MAN BETER SIG  I TYSKLAND.
 
Det ligger under vår värdighet att överhuvudtaget nudda vid tanken att någon
annan kan göra något bättre än vi själva.
 
Vi vare sig kan eller vill alltså bygga så effektivt som i Tyskland, eller andra
länder.
 
Men ineffektiviteten stannar inte vid detta, vi hittar även stor ineffektivitet på ett
högre, aggregerat plan.
 
Om vi har världens högsta skatter, då borde väl också ha världens bästa
"offentligt finansierade verksamhet" på ett sammantaget och aggregerat
sätt, eller ??
 
Alla vet ju numera att så inte är fallet, så man undrar, var tar alla pengar vägen
i detta högst ineffektiva system ??
 
En krona in i systemet borde ju i vid mening ge 1 krona ut i systemet, men så är
det ju inte, det vet ju "alla", för i så fall skulle ju en krona in i bättre fungerande
länder ge mer än 1 krona ut, och så kan det ju inte fungera, det vet ju också
"alla", eller ?
 
Sammantaget kan man alltså säga, att jämfört med andra jämförbara
länder, så stoppar vi in mer pengar i systemet än vi får ut.
 
Hur kan det ha blivit på det är sättet undrar man då ? Svaret är givet:
 
PÅ ETT AGGREGERAT PLAN ÄR VI SÅ INEFFEKTIVA ATT MAN RENT
AV HÄPNAR.
 
Till grund för denna ineffektivt finns många orsaker, en tydlig sådan är vårt
skattesystem, som hämmat i princip allt som går att hämma.
 
Självklart ska vi inte heller göra något åt detta. Andra länder med lägre skat-
tetryck och bättre fungerande system är ju "udda" och vet inte bättre, inte är
det värt att lyssna på vad de kan ha att komma med.
 
När man ägnar den minsta eftertanke åt detta ineffektiva skattesystem så blir
man ju mer än häpen.
 
VI STRÄVAR INTE EFTER ATT HA ETT OPTIMALT SKATTESYSTEM, I DEN
MENINGEN ATT DEN GER MAXIMALA SKATTEINTÄKTER, VI SÄTTER
ETT EGENVÄRDE I ATT HA SÅ HÖGA SKATTEKVOTER SOM MÖJLIGT,
TROTS ATT "ALLA", UTOM SOCIALDEMOKRATER, VÄNSTERKOMMU-
'NISTER OCH CENTRGARDISTER FÖRSTÅS, VET ATT SAKER FÖRHÅLLER
SIG HELT ANNNORLUNDA.
 
ALLA ANDRA VET ATT SKATTENIVÅN INTE SKA SÄTTAS SÅ HÖGT SOM
MÖJLIGT FÖR ATT FÅ EN OPTIMALT FUNGERANDE VÄLFÄRD, UTAN
SKATTENIVÅN SKA SÄTTAS OPTIMALT SÅ ATT SKATTEINTÄKTERNA
MAXIMERAS.
 
Det vet ju alla, utom socialdemokrater, vänsterkommunister och centergardis-
ter förstås.
 
I Sverige sätter vi en ära i att arbeta med lägre effektivitet som om Laffer-
kurvan inte finns och aldrig har funnits.
 
AE
 
 
 
 

SKA MAN ELDA MÅSTE MAN HA NÅGOT ATT TÄNDA MED

Är vi helt "korkade" eller gör vi oss till ?
 
Tyskarna har länge hävdat att vi svenskar är "dumma" och ibland blir det
svårt att säga emot, mycket svårt.
 
Bevisen för vår "dumhet" står ibland som spö i backen !!
 
I DAG ÄR DET MYCKET "SPÖ"
 
Tiggeriet har länge diskuterats, ska det vara tillåtet att tigga eller inte ? Man
kan i frågan urskilja 3 strategier:
 
1) Tillåta tiggeri
2) Vare sig tillåta eller förbjuda tiiggeri
3) Förbjuda tiggeriet
 
Eskilstuna Kommun har tröttnat på sakernas ordning och skrider nu till verket,
nu ska frågan om tiggeriet avgöras, därmed basta.
 
För att visa att tyskarna har helt rätt använder man sig av linje nummer 2, det
ska vare sig vara tillåtet eller förbjudet att tigga.
 
MAN KOMMER DÄRFÖR BARA ATT KUNNA TIGGA PÅ LICENS / TILLSTÅND
OCH AVGIFTEN KOMMER ATT UPPGÅR TILL 150:- .
 
Att tiggarna inte har tillstånd att vistas i Sverige, med följden att gängse sätt att be-
tala knappast fungerar.
 
Är det månne meningen att särskilda indrivare ska lägga beslag på 150:-
direkt ur burken om avgift ej erlagts, för det är väl ingen som tror, på fullt
allvar, att polis eller annan kommer att avlägsna tiggare utan tillstånd, eller ?
 
Stefan Löfven gör nu sitt bästa för att visa att tyskarna har rätt, helt rätt. Han uppger
sig nu se positivt på Eskilstunas försök att komma tillrätta med tiggeriet med motive-
ringen:
 
MAN SKA INTE BEHÖVA TIGGA FÖR SIN ÖVERLEVNAD !!
 
Den satt den !!
 
Man måste nog vara socialdemokratisk statsminister för att komma fram till att man
kan komma "att tigga mindre för sin överlevnad" om man betalar 150:- för att kunna
tigga för sin överlevnad.
 
"Vän av ordning" kan annars kanske tycka att man måste tigga mer för att få fram
pengar till denna avgift, eller ??
 
Kommentarer om Stefan Löfvens mentala hälsa är nog överflödiga utifrån detta
uttalande, eller ?
 
I dag varnas vi också för att man kan få demens om man ägnar sig åt "vedeldning",
den minnesgode erinrar sig tidigare påbud om hur många hårda smörgåsar man fick
äta.
 
När stenen väl satts i rullning gnuggar ansvariga myndigheter händerna av förtjusning,
ska det eldas så måste det regleras hur, när och varför, den "svenska modellen" måste
styra oss här också.
 
Den svenska modellen medför nu att en representant för ansvarig myndigheter upp-
träder i TV under bästa sändningstid och kungör vilket påbud som nu ska gälla för att
man inte ska få demens om man eldar med ved.
 
Påbudet innehåller då 3 viktiga inslag:
 
1) Veden bör ha legat och torkar i 1/2 år
2)¨MAN MÅSTE HA NÅGOT ATT TÄNDA MED.
3) Man ska tända veden i övre ändan
 
Det är inte utan att man studsar till:
 
VI FÅR NU VETA ATT MAN MÅSTE HA NÅGOT ATT TÄNDA MED OM MAN SKA
ELDA MED VED OCH DÅ DEMENS.
 
"Vän av ordning" kan kanske annars tycka att man bäst undviker demens om man inte
har något att tända med, för då blir det ju ingen vedeldning, eller ?
 
Har svenska myndigheter inget annat för sig än att elda med ved som torkat
mindre än 1/2 år ??
 
Ska Ni elda måste Ni ha något att tända med / AE
 
 
 
 
 

FLERA KRÖKTA RYGGAR GER ETT HELT ROSENBAD

Stå upp för Dig själv och andra
 
I dag talas det alltmer om ett samhälle som är "splittrat" och som "dras i sär".
 
Många ställer sig undrande till dessa begrepp, men lyssnar man till orakel
som Stefan Löfven och Annie Lööf, så framstår tydligt vad som menas med
ett "splittrat samhälle".
 
ETT SAMHÄLLE ÄR SPLITTRAT OM MAN INTE TYCKER SOM STEFAN
LÖFVEN OCH ORAKEL ANNIE LÖÖF.
 
Det finns andra sätt, betydligt bättre, att åstadkomma mindre splittring, än att
tycka som Stefan Löfven och oraklet Annie Lööf.
 
För att förbättra samhörigheten i samhället och minska splittringen kan
man i stället tänka i de termer socionomen Brené Brown ger uttryck för.
 
MAN FINNER DÅ FYRA KOMPONENETER SOM UTGÖR GRUNDEN FÖR
"ÄKTA TILLHÖRIGHET" OCH SOM MINSKAR SPLITTRINGEN.
 
1. För samtal med de som inte tänker som Du !! För att minska polariseringen
    behöver vi samtala med människor som är olika oss själva.
    Not: Socionomen tycks inte ha hört talas om SD, dessa kan man väl inte
    samtala med, eller ?
2. Hör Du någon ägna sig åt "skitsnack" bemöt detta med fakta !! Våga då
    säga ifrån men var trevlig.
    Not: Finns det så mycket fakta att man med dessa kan bemöta Stefan
    Löfvens "skitsnack" ?
3. Ta kontakt med okända människor !!
    Not: Denne socionom tycks inte ha hört de fördelar som är förknippade med
    att förvara "okända" människor i getton som Tensta mm.
4. Ha en rak rygg ! Men var mjuk framåt !! Vi behöver visa sårbarhet för att
    kunna öppna oss för andra.
    Not: Är det någon som hört talas om en "rak rygg" i Sverige ? Vad krokigt ska
    böjas i tid och alla framgångsrika karriärer börjar i Sverige med att ryggen
    kroknar för gott
En del som tål att tänkas på, eller ?
 
AE
 

FREDSPRIS TILL TRUMP

Trump förtjänar inte det andra förtjänar, eller ?
 
Trumps möte med Kim har utlöst febrila tankegångar i flera avseenden:
 
- Kommer avtalet att hålla eller inte ?
- Kommer Trump att få Nobelpris eller inte ?
 
Svaren på dessa frågor hänger samman med den så kallade "betraktarens
ögon".
 
De som gillar Trump anser att han ska ha Nobelpris oavsett vad han säger/
gör, medan de som ogillar honom menar att han inte ska ha priset oavsett
vad han säger / gör.
 
Detta är ett dilemma, ett dilemma som SvD ledarskribent, Tove Lifvendahl ,
i dag tar upp på ett förtjänstfullt sätt, ett sätt som borde mana till eftertanke,
hos många, kanske särskilt hos oraklet Margot Wallström.
 
Sant är, historiskt, att NordKorea brutit många tidigare överenskommelser
och inte är att lita på, vilket medför att man ska se på avtalet med en sund
skepsis.
 
Men viktiga skeenden har förändrats förut och man ska aldrig säga aldrig,
en positiv utveckling på Koreahalvön är alltför viktig för att döma ut avtalet
bara för att Trump är en medaktör.
 
Sant är också att inget möte på denna nivå skett tidigare, och för detta bor-
de Trump få visst positivt gensvar, vilket han inte får av alla (läs bland annat
Margot Wallström".
 
DETTA ÄR ETT DILEMMA, ETT RIKTIGT STORT DILEMMA.
 
Sant är att Donald Trump är bufflig, lite vulgär och har en retorik som inte
alltid är rumsren,, och detta leder andra agerande i fel riktning, helt fel rikt.- ning".
 
Och denna felaktiga riktning känner vi igenom, mönstret är solklart:
 
NÄR NÅGON MAN KÄNNER SYMPATI FÖR SÄGER NÅGOT "DUMT"
SÅ MEDFÖR SYMPATIN ATT DET LÄTT SES MED ÖVERSEENDE.
NÄR DEN MAN KÄNNER SIG AVOG MOT DÄREMOT SÄGER NÅGOT
"KLOKT", SÅ DÖMS DET UT PÅ FÖRHAND.
 
Detta får till följd att Trumps agerande inte bedöms utifrån vad han säger
och gör, inte ens efter resultat, det bedöms utIfrån att det är Donald Trump
som säger/gör någonting.
 
OCH DÅ ÄR ALLT ÄR PER DEFINTION NEGATIVIT, HUR POSITIVT DET
ÄN ÄR OBEJEKTIVT SETT.
 
Tove Lifvendahls slutsats borde mana till eftertanke hos många, särskilt hos
oraklet Margot Wallström, och slutsatsen är:
 
HADE BARACK OBAMA ÅSTADKOMMIT DETTA MÖTE HADE HAN HAFT
FREDSPRISET SOM I EN ASK !!
 
Apropå oraklet Margot Wallström kommenterade hon avtalet i TV, och där
lyste det fram väldigt tydligt.
 
DONALD TRUMP SKA INTE BEDÖMAS UTIFRÅN VAD HAN SÄGER OCH
GÖR RENT OBJEKTIVT, UTAN HAN SKA BEBÖMAS UTIFRÅN ATT MAR-
GOT WALLSTRÖM FINNER HONOM OSYMPATISK, VILKET MÅNGA
GÖR.
 
Detta tog sig uttryck på ett högst klandervärt sätt i Rapport.
 
Margot Wallström satt närmast och hånskrattade åt att mötet skett, var ytterst
raljant och förlöjligade det hela.
 
Margot Wallström borde kanske besinna sig här, Trumps möte med Kim har
troligen större betydelse för fred på halvön än Sverige ekonomiska bistånd
till NordKorea, som medför  att stärka förtryckarregimen.
 
Ingen kräver av Margot Wallström att hon ska besinna sig som andra, det
klarar hon inte av, relationen med Hamas är bevis nog för detta, men hon
borde förstå en sak:
 
DET FINNS MER SERIÖSA SÄTT ATT BEDÖMA OCH KOMMENTERA
DET MÖTE SOM SKETT ÄN ATT FÖRLÖJLIGA OCH HÅNSKRATTA ÅT
DONALD TRUMP.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 

KU ÄR EN SKYMF MOT VÄLJARNA

Svaghet i systemet bygger på svaga politiker
 
I dagens Svd kan man läsa ett inlägg av Jonas Gummesson under rubriken:
 
KU:S GRANSKNING AVSLÖJAR SYSTEMETS SVAGHET
 
Detta är nog dagens "understatement", om avsikten är att utkräva ansvar så
har vi inget system, vi har ett antal statister, som sprattlar omkring för att
driva med väljarna.
 
Men om det finns ett system, och detta är svagt, så finns det något annat
som är ännu svagare.
 
DE RYGGRADSLÖSA OCH ANSVARSLÖSA POLITIKER SOM SITTER I KU
OCH LÅTSAS ATT DE UTKRÄVER ANSVAR.
 
Hela KU verksamhet är ett rent hyckleri och en fasad tänkt att ge oss illusionen
att vi har ett demokratisk system, där ansvar ska utkrävas gentemot väljarna.
 
KU fungerar inte på det sättet, har aldrig fungerat på det sättet och kommer al-
drig att fungera på det sättet så länge vi har de ryggradslösa politiker som sit-
ter, dels i KU, dels i Riksdagen och dels i Regeringen.
 
I KU ÄR DET ALDRIG FRÅGAN OM ATT UTKRÄVA DET ANSVAR SOM
VÄLJARNA RÄTTELIGEN HAR RÄTT ATT KRÄVA. I KU ÄR AMBITIONEN
ATT UPPRÄTTHÅLLA ILLUSIONER OCH ATT FÖRFLYTTA FOKUS TILL
MINDRE VIKTIGA FRÅGOR.
 
Ett bättre bevis för detta är den så kallade "kritiken" i IT skandalen kan man
nog inte hitta.
 
Man skjuter på två redan vingklippta politiker, Anders Ygeman och Anna Johan-
sson, med följden att fokus läggs där det inte hör hemma.
 
FOKUS BORDE VARA STEFAN LÖFVEN, DELS AV DET SKÄLET ATT HAN
HAR DET "YTTERSTA" ANSVARET, DELS AV DET SKÄLET ATT HAN UT-
SETT DESSA FADÄSER TILL MINISTRAR.
 
Men som sagt, KU ser inte som sin uppgift att utkräva ansvar, där det hör hem-
ma, agenden ser helt annorlunda ut.
 
Den som till äventyrs tror att KU det allra minsta sneglar på vad väljarna kan
tänkas ha för rätt att utkräva har anledning att bli besviken.
 
KU ledamöter har 3 amitioner, och det är lätt att prioritera dessa:
 
1) Att se till att ingen kritik riktas mot politiker tillhörande det egna partiet
2) Att se till att ingen, eller så liten som möjligt, riktas mot politiker tillhörande
    oppositionen
3) Att bortse ifrån allt som kan tänkas ligga i väljarnas intressen.
 
Man kan tycka att ledamöter i KU borde mer se till väljarna än opposi-
tionen, men så är det inte, här gäller vänskapskorruption.
 
OM MAN I EN VISS FRÅGA MILDRAR KRITIKEN MOT EN POLTIKER
TILLHÖRANDE OPPOSTIONEN, SÅ FÅR MAN SOM TACK MOTSVA-
RANDE BEHANDLING NÄR "EGNA" POLITIKER STÄLLS INFÖR
SKRANKET.
 
Det är så det fungerar när ryggradslösa varelser genom vassa armbågar
slår sig fram till positioner de inte är vuxna att hantera.
 
Just i detta ärende borde Stefan Löfven och Hultqwist fått minst lika
mycket kritik som Anders Ygeman och Anna Johansson.
 
STEFAN LÖFVEN I EGENSKAP AV REGERINGSCHEF OCH HULTQWIST
I EGENSKAP AV LEDAMOT I SÄKERHETSPOLITISKA RÅDET.
 
Men vänskapskorruptionen lägger hinder i vägen för detta, vem sågar av
den gren man sitter på ??
 
OCH GRENEN ÄR I DETTA FALLET ÄR ATT EN VÄNSKAP MED OPPOSI-
TIONEN VÄGER TYNGRE ÄN ANSVAR GENTEMOT VÄLJARNA.
 
KU har sammanträde i IT skandalen / AE
 
 

ÄR REGERINGEN VÄRLDENS SÄMSTA UPPHANDLARE ?

Vad dåligt är ska köpas dyrt, eller ?
 
I augusti är det tänkt att Sverige ska skriva under avtal med USA om köp av
luftvärnssystemet Patrioc.
 
Dagens Industri följer upp utvecklingen med artiklar. Vi informeras då om
att Sverige i budgeten avsatt 10 - 12 miljarder och att USA offert ligger på
drygt 28 miljarder.
 
En ekvation som alla begriper inte går ihop.
 
DETTA ÄR TÄNKT ATT LÖSAS GENOM ATT MAN SKÄR NER ANTALET
MISSILER TILL NÄRMAST "0" !!.
 
Ett luftvärnssystem med avskjutningsramper men utan missiler !!
 
Ungefär som att köpa en bil utan hjul, eller , eller kanske bara 1 hjul ?
 
I dagens industri kan man läsa intressanta uppgifter om denna affär, det framgår
då, och har framgått tidigare, att Patrioc utvärderades först tillsammans med
franska Astern, tekniskt ett likvärdigt eller bättre system.
 
Detta franska Astern har nu köpts in av Singapore, som hade ungefär likartade
krav som Sverige.
 
Singapore betalar för Astern ungefär 1/3 av vad Sverige kommer att betala för
Patrioc.
 
SVERIGE KÖPER ALLTSÅ DYRARE ÄN ANDRA OCH FÅR SÄMRE TEKNIK
ÄN ANDRA.
 
Bedömare inom branschen menar att Singapore har världens "bästa upphandlare"
vad gäller upphandling inom detta område.
 
Man köper billigt och får valuta för pengarna.
 
Om Sverige köpen en sämre teknik och betalar 3 gånger så mycket för detta så
bör väl kanske slutsatsen landa i:
 
SVERIGE MÅSTE HA VÄRLDENS "SÄMSTA UPPHANDLARE" INOM DETTA
OMRÅDE, ELLER ?
 
Förutom tekniken och kostnaden rymmer affären också en annan dimension.
 
Sverige köper eldenheter och avskjutningsramper, men få, närmast "0"
missiler.
 
VI FÅR ALLTSÅ ETT LUFTVÄRNSSYSTEM SOM ÄR DYRARE ÄN NÖDVÄN-
DIGT MEN INTE GER NÅGON ÖKAD FÖRSVARSFÖRMÅGA.
 
Inköp av missiler, nödvändiga för att öka försvarsförmågan, sägs komma att ske
"i framtiden" och överlåts till kommande regeringar.
 
SÅ GICK DET ALLTSÅ MED DEN UTLOVADE SATSNINGEN PÅ LUFTVÄRNS-
FÖRMÅGA, EN FÖRMÅGA SVERIGE HITTILS SAKNATS HELT, OCH ÄVEN
TYCKS KOMMA ATT SAKNAS FRAMÖVER.
 
AE
 

VARFÖR VILL VI VÄLJARE SÅ GÄRNA BLI LURADE ?

Har Sverige världens mest ansvarslösa politiker ?
 
Den frågan finns det anledning att ställa sig när mans er vilket "lurendrejeri" som
styr utvecklingen av större projekt.
 
Anskaffning av luftvärnssystemet Patrioc tycks vara en stort lurendrejeri i raden
av andra lurendrejerier.
 
Patriocsystemet skulle anskaffas och budgeten sattes till 10 - 12 miljarder. En
offert från USA, omfattande 3 eldenheter, 4 avskjutningsramper och 300 missiler,
landade på dryga 28 miljarder.
 
EN OMÖJLIG EKVATION MED ANDRA ORD OM MAN INTE ÄGNAR SIG ÅT
RENA LURENDREJERIER OCH DET TYCKS MAN GÖRA HÄR.
 
Antalet missiler skärs ner till ett minimum och simsalabim så kan man hålla bud-
geten, NU !!
 
Vad man ska med enheter till utan missiler tycks ingen vilja ta ställning till.
 
FIFFLARNA VET ATT HAR MAN VÄL INVESTERAT 12 MILJRADER, OCH INTE
FÅR NÅGRA MISSILER, SÅ KOMMER MAN ATT SENARE GÖRA TILLÄGGS-
BESTÄLLNINGAR, SOM DÅ SANNOLIKT KOMMER ATT BLI DYRARE ÄN
OM ANSKAFFNING NU SKEDDE FULLT.
 
Detta lurendrejeri tycks ha satts i system, Nya Karolinska är ett annat färskt exem-
pel. Där sattes budgeten till c:a 14 miljarder. Skanska, som enda anbudsgivare
lämnade en offert på 21 miljarder.
 
Inte heller den ekvationen hade gått ihop om lurendrejarna inte skött sitt
jobb.
 
MAN SKAR BORT NÖDVÄNDIGA FUNKTIONER, OCH SIMSALAMIB SÅ
KUNDE BUDGETEN HÅLLAS.
 
Att dessa nödvändiga funktioner senare skulle komma upp som tilläggsarbe-
ten, och då bli dyrare, var ingen kunskap man belastade väljarna med.
 
HAR MAN VÄL SATSAT 14 MILJARDER PÅ NÅGOT SOM INTE FUNGERAR
SÅ MÅSTE MAN JU SENARE SKJUTA TILL 7 MILJARDER SÅ ATT DET
FUNGERAR, DET VET JU ALLA, ELLER ?
 
Samma sak tycks nu hända med patrico.
 
HAR MAN VÄL INVESTERAT I AVSKJUTNINGSRAMPER SÅ MÅSTE MAN
JU SENARE OCKSÅ KÖPA MISSOLER, DET VET JU ALLA, ELLER ?
 
Den fråga man ställer sig när man följder denna typ av så kallade "ansvars-
fulla" upphandlingar är:
 
VAD HAR VI VÄLJARE GJORT FÖR ONT SOM "FÖRTJÄNAR" POLITIKER
AV DENNA KALIBER ?
 
Man behöver inte heller "gissa 3 gånger" för att komma fram till att projektet
"höghastighetståg" kommer att följa samma mönster, vilket delvis redan skett.
 
FÖRST SKÄR MAN NER FÖR ATT "HÅLLA" SIG INOM RAMARNA, SE-
DAN LÄGGER MAN TILL, MED RÅGE, SÅ ATT RAMARNA SPRÄNGS,
MED RÅGE.
 
Nya Karolinska såg vi, Patrico tycks vi nu få se och Höghastighets-
tåget kommer vi att få se.
 
DET KÄNNS TRYGGT ATT "DEN SVENSKA MODELLEN" GÖR DETTA
MÖJLIGT, ELLER ?
 
AE
 
 
 
 
 

LUFTVÄRNSAFFÄREN, DET STORA SVEKET ? !

Luftvärnsaffären bidde inte ens en tumme !!
 
I dagens Dagens Industri kan man läsa senaste nytt om den "Stora luftvärnsaffären".
Om dessa uppgifter visar sig sanna och slår in, i augusti, då har vi sett ett av de största
försvarssveken i modern tid.
 
SVEKET SLÅR TILL OCH MED FREDRIK REINFELDTS SVEK MOT FÖRSVARET,
OCH DET VILL INTE SÄGA LITE.
 
Om väljarna efter detta svek ger socialdemokraterna fortsatt förtroende i valet, måste
svenskarna vara det i särklass "dummaste" folket i världen.
 
Till och med "Kejsaren utan kläder" framstår som välklädd  jämfört med den
"försvarsfömåga" denna luftvärnsaffär tycks komma att medföra.
 
För att vara USA till lags valde man att gå vidare med systemet Patrioc, trots att det
fanns billigare, mycket billigare, och bättre alternativ. Man fick också en offert från USA
omfattande 4 eldenheter med vardera 3 avskjutningsramper, dvs totalt 12 ramper, samt
300 missiler.
 
Offertkostnaden uppgick till dryga 28 miljarder, men budgeten är begränsad till drygt
10 miljarder.
 
EN EKVATION SOM ALDRIG SKULLE GÅ IHOP OM MAN INTE VARA BEREDD ATT
BEGÅ DET STÖRSTA FÖRSVARSSVEKET I MANNAMINNE.
 
Avtal är planerat att tecknas i början av augusti och ansvariga utropar nu glatt att man
kommer att hålla budgeten, någon som inte borde vara möjligt !!
 
MEN BLIR SVEKET MOT VÄLJARNA OCH FÖRSVARSFÖRMÅGAN TILLRÄCKLIGT
STORT DÅ BLIR OCKSÅ ALLT OMÖJLIGT MÖJLIGT.
 
Man bantar antalet missiler, och det är ingen liten bantning man tänker sig. Allt om sveket
är självklart hemligt, det är ju val i höst, men mellan raderna kan man läsa "hur naken kej-
saren" blir.
 
MAN ANAR SIG TILL ATT ANTALET MISSILER KAN BEGRÄNSAS TILL 2 MISSILER,
INTE 300 SOM VAR TÄNKT.
 
RESTEN SKJUTS PÅ FRAMTIDEN, SOM MYCKET ANNAT MED DENNA ANSVARS-
FULLA REGERING.
 
2 missiler på 12 ramper, vem skrämmer det ??
 
Man har svårt att förstå att någon regering överhuvudtaget har "mage" att begå detta
enorma svek och driva denna ytterst ansvarslösa försvarspolitik.
 
Men detta är som sagt inte hela bilden. Patriocsystemet valdes framför andra system, som
var bättre och billigare. Ett sådant utgjordes av ett europeiskt samarbete, men det ratade
man, det var för billigt och för bra, ska det svikas så ska det svikas med besked.
 
Ännu billigare var ett israeliskt system, uppgifter tyder på att en sådan missil skulle ha
kostat 1/10 av en patriocmissil, och den uppges ha samma prestanda, minst.
 
Men billiga och bra affärer med Israel vill den ansvarsfulla regeringen inte göra,
då kan man ju stöta sig med sina "kompisar" i Hamas. Bakom detta ansvarslösa
intrigerande ligger en ytterst palestinavänlig person, Peter Hultqwist, som till
och med fått palestinautmärkelser för sitt krypande för Hamas och dess terro-
rister.
 
Avtal ska tecknas nu i början av augusti, före valet med andra ord.
 
Om tillgängliga uppgifter nu stämmer så är slutsatsen enkel, mycket enkel.
 
GER VÄLJARNA REGERINGEN FORTSATT FÖRTROENDE EFTER DETTA SVEK,
EFTER DESSA LÖGNER OCH EFTER DETTA INTRIGERANDE DÅ ÄR SVENSKAR-
NA VÄRLDENS I SÄRKLASS "DUMMASTE" FOLK.
 
Vem kunde i sin vildaste fantasi tänka sig att det fanns något mer naket än sagans
"Kejsarens nya kläder".
 
NU VISAR DET SIG ATT VERKLIGEN HAR ENN ÄNNU NAKNARE SKAPELSE,
DEN SVENSKA REGERINGEN !!
 
Kanske så få som 2 missiler på 12 ramper och resten av inköpen skjuts på framtiden,
kanske efter det att "ryssen" tagit Gotland ?
 
Leverans av dessa ramper och kanske 2 missiler är tänkt att ske först 2021, redan
detta ligger ju i "framtiden".
 
Kommer resten av inköpen att skjutas till nästa århundrade ??
 
SKA MAN SKRATTA ELLER SKA MAN GRÅTA ?
 
AE
 
 
 

ÄRVÅR VÄLFÄRD FÖR "HÖG" ?

Kan det vara så att vi har för mycket "välfärd" ?
 
Spontant kan det tyckas som provocerande frågeställningar, men egna erfarenheter
motiverar frågeställningarna.
 
Sjukvården i Sverige får för det mesta höga betyg, om man kommer i åtnjutande av
den.
 
Det kritiken riktar in sig emot är tillgängligheten, man kommer helt enkelt inte i
kontakt med vården ?
 
MEN ÄR DENNA FOKUSERAD PÅ RÄTT SÄTT ? KAN DET VARA SÅ ATT SJUK-
VÅRDEN BLIR "OTILLGÄNGLIG" FÖR ATT MAN I ALLTFÖR MÅNGA FALL TAR
DET "SÄKRA FÖRE DET OSÄKRA" OCH BELASTAR VÅRDEN MED FALL SOM
INTE UTGÖR EN BELASTNING ?
 
Egna erfarenheter är tämligen tydliga i detta avseende.
 
För låt säga ungefär 8 - 10 år sedan noterade jag att prostatacancer är tämligen van-
lig i höga åldrar. Varför inte då ta ett PSA prov ?  Från ord till handling traskar jag
då i väg till en urolog, tillika god vän sedan många år, som är arbetar med dessa frå-
gor och anses, med rätta, som expert.
 
Efter provtagning mm delges jag det föga uppmuntrade resultatet.
 
Du har prostata cancer och så delgavs jag en "siffra" som inte sa mig någon-
ting.
 
UROLOGEN, TILLIKA KIRURG, TAR DÅ FRAM SIN PLANERINGSKALENDER
OCH SÄGER.
 
NU BOKAR VI EN OPERATION !!
 
Detta gick lite väl för snabbt för mig, och i kombination med en närmast panisk för-
skräckelse för operativa ingrepp i kroppen, slog jag ifrån mig med allt jag hade och
lite till, och meddelade:
 
Jag vill ta det lugnt med detta, avvakta hur det går och utifrån detta fatta be-
'slut om operation eller annat.
 
Detta togs inte fullt ut väl emot, vad ska en kirurg syssla med om hen inte får skära
i kroppar ? Men vi enades om förnyade prov ett halvt år senare, och då fick jag rätt,
helt rätt !!
 
TILLGÄNGLIGHETEN INOM VÅRDEN ÄR HÖG, VÄLDIGT HÖG !
 
Efter nya prov fick jag beskedet.
 
Din prostatacancer är inte aggressiv, Du gjorde rätt  som avvaktade och Din
cancer kommer att utvecklas väldigt långsamt, om den utvecklas. Jag fick
också beskedet utifrån vissa sannolikhetskurvor att jag skulle dö "flera gån-
ger om" av andra skäl än cancern.
 
Sedan dess genomför jag årliga prov, det senast nu i maj, och PSA värdena har
hela tiden legat på en och samma nivå, ganska så låga 5 - 6.
 
SÅ TILLGÄNGLIGHETEN INOM VÅRDEN ÄR HÖG, MYCKET HÖG !!
 
För något år sedan fick jag oerhörda smärtor, som jag förknippade med "magen".
Efter några dagars "elände" där jag ibland vare sig "kunde gå, sitta eller ligga", insåg
jag att ett besök på akuten var motiverat.
 
Detta beslut fattades under en lördag eftermiddag, sen eftermiddag, och jag skruvade
mig inför detta efter att ha läst i media mm om hur det ser ut på en akut, framför allt
en helg.
 
Men sent på kvällen, en lördag, är valfriheten borta, det är akuten som gäller.
Klockan 2300 lämpar min fru av mig vid akuten, som borde vara helt överfylld
med fyllerister, skottskadade och knivskurna.
 
ANTALET PATIENTER I AKUTENS VÄNTRUM VAR NOLL, SÄGER NOLL, OCH JAG '
FICK SENARE VETA ATT DETTA ALDRIG INTRÄFFAT.
 
Tillgänglig personal stod bara och väntade på att någon skulle komma som de fick ta
hand om.
 
Och nog tog de hand om mig, efter besked om att jag hade njursten fick jag
ligga över natten, med service överträffande allt man kunde förvänta sig, in-
vaggad i ljuva drömmar av morfin kunde jag inte ha det bättre.
 
"Tyvärr" gick njursten ut av sig själv så jag tvingades åka hem, väljer ordet tvinga,
då jag aldrig haft det mer bekvämt och skönt.
 
SÅ TILLGÄNGLIGHETEN ÄR HÖG, VÄLDIGT HÖG.
 
Nyligen anade jag mig till att jag hade högt blodtryck, rodnad i ansiktet och varm i
ansiktet, ibland. Medveten om att detta är lätt att behandla traskar jag i väg till vård-
centralen.
 
Helt rätt, högt blodtryck, medicin rekommenderas och så ska allt bli bra igen. Men
tillgängligheten är som sagt hög, så jag fick beskedet:
 
När Du väl är här är det väl lika bra att vi tar ett EKG ?
 
INTET ONT ANANDE GÅR JAG MED PÅ DETTA, OCH FÅR SEDAN REDAN PÅ:
 
Ditt hjärta startar inte upp som det ska, uppehållen är lite för långa, men de är inte
längre än att Du bör kunna leva med dem.
 
Invaggad i säkerhet traskar jag hem, med mina korta uppehåll, men det tar bara
några dagar innan läkaren ringer igen, och jag får då beskedet:
 
" Jag är inte "expert" på hjärta men jag har samrått med en annan läkare och
denna anser att vi bör gå vidare med en undersökning och därför vill vi ge Dig
en remiss för fortsatt utredning.
 
Fortsatt intet ont anande går jag med på detta, remiss till sjukhus, det kan väl inte
skada att kolla hjärtat en gång till.
 
Ingen kö här inte, inte att tala om, jag får en remiss till en specialist i Göte-
borg ganska så snabbt.
 
Väl med remissen i hand så inser jag att en undersökning i Göteborg upptar mer
tid än en sådan i hemstaden Borås, så jag ber vårdcentralen ändra på remissen.
 
Inga problem här, inga kötider här, ganska så snart får jag en remiss till SÄS
i Borås och ganska så snart får jag en tid inbokad för att genomgå ett "24-
timmarstest" av hjärtat.
 
INGA KÖER ATT TALA OM HÄR INTE, TILLGÄNGLIGHETEN BÄTTRE ÄN
VAD MAN FÖRESTÄLLER SIG.
 
Fortfarande intet ont anande bär jag omkring denna utrustning under 24 timmar
och lämnar in den sen eftermiddag fredag.
 
På måndagen blir jag uppringd av en läkare, som sett resultatet, och jag
säger återigen, inga köer här, en tillgänglighet högre än man kan vänta sig.
kanske för hög.
 
Jag får då information om resultatet, och blir mer eller mindre beordrad:
 
"LÄGG ALLT ÅT SIDAN OCH INFINN DIG FÖR OPERATION I MORGON TIS-
DAG, VI MÅSTE SÄTTA IN EN PACEMAKER" !!!
 
Här kan man tala om tillgänglighet !!
 
men jag tyckte att tillgängligheten var för hög, hade annat att göra de närmaste
dagarna och efter en lång, och delvis mindre framgångsrik, diskussion gick lä-
karen med på att avvakta med operationen och tillgängligheten.
 
Jag fick dock bestämda instruktioner att avstå från en mängd saker, då
läkaren envisades med att jag ofta hade yrsel och att jag svimmade då
och då.
 
Läkaren vill dock inte lyssna till att jag vare sig svimmade eller hade yrsel, det
var tillgånglighet som gällde.
 
Senare ringer en operationsköterska mig och vill boka in en operationstid. Jag
får då veta att mitt hjärta nattetid, under vila, gör alltför långa uppehåll.
 
Sköterskan envisas med att  boka in en tid utan att jag fått någon informa-
tion att tala om, den enda information jag fick var att man skulle kontakta
Transportstyrelsen och hävda att jag inte var lämplig bilförare om jag inte
underkastade mig en operation. Budskapet var att om jag svimmade när
jag sov så kunde jag ju inte vara en lämplig bilförare.
 
ÅTERKOMMANDE OCH ENVISA FÖRSÖK ATT GÖRA GÄLLANDE ATT
JAG INTE KÖRDE BIL NÄR JAG SOVM FRÅNGICKS MED TYSTNAD.
 
Det var tillgängligheten som styrde !!
 
Inför operation blev jag med och mer "irriterade", så här hög får ju tillgängligheten
inte vara, allt hade skett över mitt huvud och jag hade inte fått någon information,
som gav mig den vetskap jag borde ha.
 
Jag bad därför om ett nytt prov, en "second opinion" och ville då skjuta på opera-
tionen.
 
Inga problem, här är det tillgängligheten som styr, vi tar ett nytt prov och
senarelägger operationen.
 
Efter att ha lämnat in även detta prov ringer en annan läkare och meddelar mig
att detta prov var värre än det förra. Nu hade jag inte bara ett långt uppehåll,
när jag sov, jag hade flera långa uppehåll när jag sov.
 
Jag förstod fortfarande ingenting, jag körde ju inte bil på natten när jag sov,
så då kunde väl "långa uppehåll" och svimningar inte motivera en operation,
eller ?
 
NY OPERATION INPLANERAS UNDER DET KLART UTTALADE "HOTET" ATT
KORTET "RYKER" OM JAG INTE UNDERKASTAR MIG DEN "FRIVILLIGA O-
PERATIONEN"-
 
Fortfarande ingen information värd namnet, dagen innan operationen ringer jag
för att ställa några adekvata frågor.
 
Blir då uppringd av en "tredje läkare" som blir ytterst förvånad över att jag
tidigare inte kallats till informationsmöte och jag får då beskedet.
 
Jag förstår att Du har ett antal frågor Du vill ha svar på och jag föreslår därför
att vi skjuter operationen, en gång till, och kallar till ett informationsmöte, där
Du ges möjlighet att ställa de frågor Du vill ställa.
 
Ungefär två veckor senare får jag en kallelse, lite diffust utformad, men sannolikt
till ett informationsmöte den 5/6.
 
Fortfarande en tillgänglighet, som gör att man "baxnar",
 
HAR MAN GETT SIG "SJUTTON" PÅ ATT OPERERA MIG UTAN ATT DET
BEHÖVS ?
 
Denna tillgänglighet inger onekligen vissa betänkligheter.
 
Efter det första prover skulle jag lägga allt åt sidan, utan att ha fått någon som
helst information, och dagen därpå infinna mig för en hjärtoperation !!
 
Nu har det gått dryga tre månader sedan "larmet", och jag har vare sig
avlidit, svimmat eller fått yrselanfall ?? !!
 
OCH JAG KÄNNER MIG ALLT ÄN ANNAT "HJÄRTSJUK".
 
 
Dessa återkommande "höga tillgängligheter" om operationer som inte upplevs
som motiverade infinner sig frågan:
 
KAN DET MÅNNE VARA SÅ ATT TILLGÄNGLIGHETEN INOM VÅRDEN IBLAND
BLIR FÖR HÖG, DÄRFÖR ATT MAN VILL UTFÖRA INGREPP, INTE FÖR ATT
SKYDDA PATIENTEN, UTAN FÖR ATT SKYDDA SIG SJÄLV OM NÅGOT
SKULLE INTRÄFFA I EN SITUATION SOM MAN BEDÖMER SOM OSÄKER ?
 
Mina personliga erfarenheter styrker att frågan bör ställas .
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I KINA HAR MAN INGEN ÅSIKTSKORRIDOR

Kina har ingen åsiktskorridor
 
SvD har i dag ett långt och intressant inslag om utvecklingen i Kina och det
är när man läser detta man inser den stora skillnaden mellan demokrati och
diktatur, där går utvecklingen i en rasande takt.
 
Men det sker på bekostnad av demokratins signum, friheten, som i vissa
avseeenden, minskat senare år.
 
Men det man förlorar på karusellen, i demokratin, tycks man ta igen på
gungorna, i diktaturen, i diktaturen går det undan på ett sätt vi inte känner
igen.
 
BESLUTAR MAN SIG FÖR ATT BYGGA I KINA, SÅ BYGGER MAN I KINA,
SNABBT, BESLUTAR MAN SIG FÖR ATT BYGGA I EN DEMOKRATI , SÅ
BYGGER MAN, I NÄSTA GENERATION
 
En intressant jämförelse här är just höghastighetståg, i Sverige för vi en debatt
om vi ska debattera en utbyggnad av höghastighetståg.
 
I KINA HAR MAN BYGGT UT 1 500 FÖR HÖGHASTIGHETSTÅG SOM RUSAR
FRAM I EN FART PÅ 350 KM/TIM.
 
Allt pekar också mot att Kina inom ett antal år, inte så många, kommer att bli
världens största ekonomi, med allt vad detta innebär. Det innebär bland annat
en ambition att dominera politik och ekonomi i övriga världen vi inte är vana
vid.
 
Köpen av västerländska storföretag bör/ska därför inte bara ses som ett sätt
att köpa sig teknik, de ligger också inom ramen för att i framtiden sätta mark-
nadskrafterna ur spel genom att dominera marknader.
 
Vi har valet att här spela med eller att spjärna emot, så här långt tycks
allt peka mot att vi spelar med och framtiden får då utvisa om det var
rätt eller fel.
 
Priset för denna snabba utveckling är då avsaknaden av frihet för medborgarna,
något som i vissa avseenden minskat över tid senare år.
 
Det är här skiljelinjen går mellan demokrati och diktatur och i SvD reportage
framställs denna skiljelinje väldigt tydligt.
 
I KINA HAR MAN INGEN ÅSIKTSKORRIDOR OCH DÄR KAN MAN DÄRFÖR
RÅKA ILLA UT ÄVEN OM MAN SÄGER RÄTT SAKER, MEDAN VI I SVERIGE
HAR EN ÅSIKTSKORRIDOR OCH DÄRFÖR BARA KAN RÅKA ILLA UT OM
VI SÄGER FEL SAKER.
 
Vi ska därför vara tacksamma för åsiktskorridoren, eller ?
AE

MORGAN JOHANSSON TYCKS ÄNDA HA EN VISS FORM AV INSIKT !

Åsiktskorridoren rämnar för fullt !!
 
Morgan Johansson är ju känd, ökänd ?, för de flesta.
 
DE FLESTA KÄNNER HONOM FRÅN TV DÄR HAN IDISSLAT OM "ATT
ALLA ÄR LIKA MYCKET VÄRDA" OCH ATT SOM INTE TYCKER SOM
HAN GÖR ÄR RASISTER, MINST.
 
Nu tycks ett visst mått av insikt nått vår minister Morgan Johansson, hur kon-
stigt det än låter, insikt i någon form är väl det sista man förknippar med det
namnet.
 
Nu har insikten, i viss mån, nått minister Morgan Johansson, och han
vill då förmedla omvärlden sin ökade insikt genom tweet, med Donald
Trump som förebild ?
 
Som en kommentar till en händelse i Skåne, där alla skolbarn får gratis
skolskjuts får vi då höra:
 
SVENSKAR FÅR MER NÄR MIGRATIONEN BLIR MINDRE !!!!!
 
Om detta är rätt återgivet i tillgängliga media får det väl anses som
världens "åttonde underverk".
 
ATT MINISTER MORGAN JOHANSSON BEGRIPER DET ANDRA LÅNGT
FÖRE HONOM BEGREP.
 
Detta samband är ju så självklart att man får nypa sig i armen för att kunna tro
att någon, någonsin, hävdat motsatsen:
 
Motsatsen är då att svenskar får mer desto mer vi lägger på nyanlända !!
 
Detta är lika befängt som att påstå att en hund av en viss mängd föda får mer
av födan om alla andra hundar får mer.
 
Fram till i dag trodde, och hävdade minister Morgan Johansson att ju
mer föda alla andra hundar fick av en viss mängd desto mer föda fick
en viss hund !!
 
DET ÄR PÅ DEN TYP AV MERITER MAN  BLIR MINISTER I DAGENS
SVERIGE.
 
Nu återstår världens "nionde underverk", men det får vi säkert inte uppleva.
 
ATT MINISTER MORGAN JOHANSSON BER ALLA SINA VÄLJARE OM
FÖRLÅT FÖR ATT HAN KALLADE DEM NAZISTER OCH RASISTER FÖR
ATT DE I ETT TIDIGT SKEDE FÖRSTOD DET HAN NU UNDER GALGEN
TYCKS HA FÖRSTÅTT.
 
Morgan Johansson gör förtvivlade försök
att dra upp huvudet ur sanden / AE
 
 

Tidigare inlägg
RSS 2.0