UNG VÄNSTER

Revolutionära kommunister
 
Borås Tidning har i dag ett inslag med rubriken:
 
"Ung vänster samverkar med revolutionära kommunister"
 
Inslaget bygger en demonstration i Göteborg, där dessa parter medverkade.
 
Om Borås Tidning behagar skämta, så får man väl se det just som ett skämt.
Men om tidningen ser det som en "samverkan", då är man nog ute "och cyk-
lar" riktigt ordentligt.
 
UNG VÄNSTER OCH REVOLUTIONÄRA KOMMUNISTER ÄR VÄL FORT-
FARANDE SAMMA SAK, ELLER ????????????????????????
AE

SVERIGE STYR MOT EN NY KRIS

Stefan Löfven och Stefan Ingves styr som offer
 
I Dagens Industri kan man i dag läsa ett inslag med rubriken:
 
" De styr mot en ny kris"
 
De DI då åsyftar är Stefan Löfven och Stefan Ingves, som är tydliga bevis på att
Sverige avviker från övriga världen i vart fall i två avseenden.
 
ENLIGT DI SER DESSA SIG SOM OFFER FÖR OMVÄRLDEN OCH DE STYR
LANDET MED OFFERMENTALITET.
 
DE AGERAR INTE, DE BARA REAGERAR PÅ OMVÄRLDEN. FÅR MAN TOLKA
DI RÄTT INNEBÄR DETTA EN SAK.
 
LANDET SAKNAR LEDNING, FÖR INTE KAN ETT LAND LEDAS AV OFFERGE-
STALTER, SOM INTE KAN AGERA, VILKET NOG FÅR VARA EN FÖRUTSÄTT-
NING FÖR ATT KUNNA REGERA.
 
Stefan Ingves är då ett offer för en elak omvärld som hela tiden anpassar  riks-
bankens räntepolitik till vad som händer utanför bankens kontroll, i stället för att
använda de "verktyg" banken har.
 
Offerrollen spelar då Stefan Ingves genom att hela tiden klamra sig fast vid
sitt självpåtagna inflationsmål på 2 %.
 
GENOM ATT SPELA OFFERROLLEN HÄLLER HAN DÅ MER BENSIN PÅ
BOSTADSBRASAN, HELT UTAN ATT FUNDERA PÅ OM DET ÄR DAGS ATT
SKROTA, ELLER MODIFIERA, MÅLET.
 
DI menar alltså att vi har en riksbankschef, som sköter sitt arbete, "helt utan att'
fundera".
 
Det lämnas nu många förslag om hur "bostadsbrasan" ska lindras från olika håll,
en del rimliga, en del mindre rimliga. Men ett rimligt förslag har inte aktualiserats.
 
Man borde kanske överväga att förse Riksbanken med en riksbankschef som
"kan fundera", då "oförmågan att fundera" knappast är den bästa förutsättnin-
gen för att undvika en ny kris.
 
Får man tro DI, och många andra, är det bara en tidsfråga innan vi upplever en ny
finanskris, skapad av bland annat "bostadsbubblan".
 
ATT DÅ HA EN RIKSBANKSCHEF I FÖRARSÄTTET, SOM SER SIG SOM ETT
OFFERLAMM, SOM INTE AGERAR, SOM SKAPAR EGNA KONTRAPRODUK-
TIVA MÅL OCH SOM "HÄLLER BENSIN" PÅ BOSTADSBRASAN ÄR KANSKE
INTE DEN BÄSTA UTGÅNGSLÄGET.
 
Det andra offerlammet, Stefan Löfven anser sig vara ett offerlamm, enligt DI, för
att han hela tiden måste anpassa sig och landet efter hur många flyktingar som
kommer till Sverige.
 
Detta gör då Stefan Löfven, enligt DI, utan att reflektera.
 
HAR DI RÄTT HAR VI ALLTSÅ EN STATSMINISTER SOM INTE AGERAR,
UTAN REAGERAR UTAN ATT REFLEKTERA.
 
HAR DI RÄTT SÅ SKA MAN NOG VARA TACKSAM FÖR ATT LÄGET I SVE-
RIGE INTE ÄR SÄMRE ÄN "OHÅLLBART".
 
Hur kan DI komma med en så hård kritik, landet har en statsminister, som inte
reflekterar över landets viktigaste framtidsfråga ?
 
DI menar då, och här är DI riktigt elaka, att det är statsministerns, och rege-
ringens uppgift att reflektera, man ska reflektera över hur många flyktingar
Sverige kan ta emot och finansiera.
 
DI KALLAS DETTA, ATT REFLEKTERA ÖVER VIKTIGA FRÅGOR, ATT UTÖVA
LEDARSKAP. HAR DI RÄTT HAR VI ALLTSÅ INGET POLITISKT LEDARSKAP.
 
Vi har en statsminister, och en regering, och en opposition, som inte är en
opposition, som hela tiden reagerar utan att reflektera.
 
OJDÅ, KOM DET SÅ MÅNGA FLER FLYKTINGAR, DÅ MÅSTE VI SKRAMLA
IHOP LITE MER PENGAR.
 
Di pekar också på att Sverige extrempolitik i dessa frågor väcker uppmärksamhet
världen över.
 
DI exemplifierar då med fondförvaltare som inte förstår de svenska vägvalen, som
undrar varför just Sverige ska driva extrempolitik i viktiga frågor.
 
Märkliga fondförvaltare kan man tycka, det är klart att Sverige driver extrempolitik,
som avviker från övriga världen, om vi har en politiskt ledning som utöver lednin-
gen utan att reflektera, utan bara att reagerar, med ryggmärgen i stället för något
annat.
 
Det är inte bara fondförvaltare som förundras över Sverige extrempolitik, som ut-
övas utan att ansvariga reflekterar.
 
På Nordiska Mötet fick Stefan Löfven känsliga frågor från Finlands företrädare
angående den svenska flyktingpolitiken.
 
Den känsligaste frågan var då:
 
Finnarna kunde inte förstå hur en flyktingpolitik i ena stunden kunde beteck-
nas som vinstgivande, för att i andra stunden vara en börda man måste för-
dela.
 
Svaret på denna fråga är ju så enkel att den borde finnarna kunna svara på själva.
 
DRIVER MAN EN POLITIK UTAN ATT REFLEKTERA PÅ INNEHÅLLET ELLER
ATT REFLEKTERA ÖVER DESS KONSKEKVENSER, DÅ BLIR DET OFTA "SI"
I ENA STUNDEN OCH "SÅ" I ANDRA STUDEN.
 
DI är ganska så klara i sin uppfattning, Sverige styr med stor sannolikhet mot en
ny kris samtidigt som man försöker att framställa läget som positivt och hävdar:
 
Sverige kan bättre.
 
FRÅGAN ÄR OM SVERIGE KAN BÄTTRE, DÅ HADE VI VÄL VISAT DET, ELLER
??????
AE
 

GYCKLARNA HAR TAGIT ÖVER ROSENBAD

Verkligheten överträffar nu dikten
 
I dikten finns det begränsningar, vansinnet kan inte drivas hur långt som helst.
 
I den politiska verkligheten finns inga begränsningar, där kan vansinnet
drivas hur långt som helst.
 
OCH VÅRA POLITIKER DRIVER VANSINNET HUR LÅNGT SOM HELST.
 
Vi har erfarit att Italien och Grekland är utsatta för enorma påfrestningar när
det gäller flyktingpolitiken, så stora att EU, med stöd av bland annat Sverige,
besluta sig för att "flytta flyktingar från Italien och Grekland till andra länder".
 
Följer man nyhetsflödet är detta lätt att förstå, inget land är anpassat för att
klara de flyktingströmmar detta länder tar emot.
 
Nu har Stefan Löfven kommit fram till att flyktingströmmen till Sverige
också är på den nivån att EU måste hjälpa till.
 
STEFAN LÖFVEN BEGÄR DÅ ATT EU SKA JÄMSTÄLLA SVERIGE MED
GREKLAND OCH ITALIEN OCH "FLYTTA MÄNNISKOR FRÅN SVERIGE
TILL ANDRA LÄNDER".
 
Så långt går det att hänga med i karusellen, men sedan blir det stopp, tvär-
stopp.
 
SVERIGE ÅTAR SIG ATT TA EMOT ETT ANTAL FLYKTINGAR I EU FLYTT-
NINGSKARUSEULL, DRYGT 4 000.
 
DETTA HADE MAN KUNNAT FÖRSTÅ OM SVERIGE  INTE JÄMSTÄLLT
SIG SJÄLV MED GREKLAND OCH ITALIEN.
 
Nu har vi en situation i EU där 3 länder har en sådan "ohållbar" situation att
EU måste biträda med att "flytta flyktingar till andra länder". Dessa 3 länder
är då Grekland, Italien och Sverige.
 
Är det någon som tror, på fullt allvar, med handen på hjärtat, att någon
i "hela världen" skulle komma på den befängda iden att flytta flyktingar
från Italien till Grekland, för att dessa sedan, eller andra i deras ställe,
skulle skickas vidare till något annat land.
 
SJÄLVFALLET SKULLE INGEN I "HELA VÄRLDEN" KOMMA PÅ EN
SÅ BEFÄNGD IDE, DET INSER VI JU ALLA.
 
Är det någon som tror, på fullt allvar, med handen på hjärtat, att någon
i "hela världen" skulle komma på den befängda iden att flytta flyktingar
från Grekland till Italien, för att dessa sedan, eller andra i deras ställe,
skulle skickas vidare till något annat land.
 
SJÄLVFALLET SKULLE INGEN I "HELA VÄRLDEN" KOMMA PÅ EN
SÅ BEFÄNGD IDE, DET INSER VI JU ALLA.
 
Återstår då Sverige.
 
Är det någon som tror, på fullt allvar, med handen på hjärtat, att någon
i "hela världen" skulle komma på den befängda iden att flytta flyktingar
från Grekland och Italien, för att dessa sedan, eller andra i deras ställe,
skulle skickas vidare till något annat land.
 
Ja, det finns faktiskt i "hela världen" sådana som på fullt allvar menar att
man ska flytta flyktingar från Grekland och Italien till Sverige, för att dessa
sedan, eller andra i deras ställer, ska skickas till något annat land.
 
Var i himmelsens namn hittar man människor som kan komma på så
befängda ideer ?????????????????????????????????????????
 
I ROSENBAD OCH PÅ HELGEANDSHOLMEN HITTAR MAN MÅNGA
SOM KAN KOMMA PÅ SÅ BEFÄNGDA IDEER.
 
Programledaren i Agenda försökte göra Stefan Löfven uppmärksam på att
detta förfaringssätt kanske inte var helt lyckat.
 
STEFAN LÖFVENS SVAR PÅ DETTA VAR INTE HELLER HELT LYCKAT,
OM MAN UTTRYCKER SIG MILT, VÄLDIGT MILT.
 
AE

RIKSDAGSMAN GÖR AVBÖN

Moderat straffas för att läsa "fel saker"
 
Det fanns en gång för länge sedan ett Högerparti, som uppgav sig värna
om frihet och ansvar.
 
Den tiden är förbi, Fredrik Reinfeldt visade hur man brister i ansvar
och nuvarande moderatledning hur man brister i frihetsfrågor.
 
Många röster har höjts för att yttrandefriheten är begränsad i Sverige och
man tallar om "åsiktskorridoren".
 
Man trodde i "sin enfald" att dessa begränsningar i yttrandefriheten i första
hand skulle drivas en Lenins avkommor, men så är det inte.
 
IVRIGASTE FÖRESPRÅKARE FÖR ÅSIKTSKORRIDOREN TYCKS
NUMERA MODERATERNA VARA, PÅ ANNAT SÄTT KAN MAN INTE
TOLKA DERAS AGERANDE MOT RIKDSDAGSMANNEN JAN ERIC-
SSON.
 
Som man kan läsa i media har rikdsdagsmannen haft fräckheten att läsa
sajten "avpixlat", men inte nog med detta.
 
Han har haft den oerhörda fräckheten att länka till ett inslag på sajten.
 
PRECIS SOM OM MAN SKULLE HA RÄTT ATT LÄNKA TILL VILKEN
SAJT MAN VILL I SVERIGE I DAG.
 
Man kan ju fundera hur Jan Ericsson har tänkt när han gjorde detta ?
Trodde han också i "sin enfald" att yttrandefrihet och grundlagar var till
för annat än syns skull ? Då har han all anledning att tänka om, i vart fall
om han ska vara kvar i Moderaterna.
 
Riksdagsmannen Jan Ericsson har nu fått sitt straff, och han ska
vara tacksam för att han kom så lindrigt undan.
 
STRAFFET STANNADE BARA VID ATT BEHÖVA BE OM URSÄKT
OCH GÖRA EN AVBÖN, INNEBÄRANDE ATT HAN LOVAR ATT
ALDRIG INBILLA SIG ATT HAN HAR RÄTT ATT LÄSA OCH LÄNKA
VAD HAN VILL.
 
Uppgifter gör gällande att Nord Korea nu planerar en studieresa till Sverige
för att lära sig hur man bättre kan utforma en avbön.
 
AE
 

EU - HOVNARRARNS BOSTAD

EU HYLLAR SLIPSEN
 
Flyktingfrågan har gjort att många befarar att EU ska bryta samman, en gång till
frestas man tillägga.
 
Men EU ser att klara sig den här gången också genom att klamra sig fast
vid en av sina kärnuppgifter.
 
SLIPSEN.
 
I dag kan man i SvD läsa om hur EU visar sin makt och sin kompetens. SvD å-
terger en resolution, där ett antal EU parlamentariker kräver en omvälvande
förändring i EU verksamhet för att stärka sin makt i viktiga kärnfrågor.
 
DESSA PARLAMENTARIKER KRÄVER DÅ ATT EU SKA ENFÖRA " EN
SLIPSENS" I HELA EUROPA.
 
Det är inte underligt att EU gått "på kryckor", sedan sin start, att man kommit så
här långt utan "en slipsens dag i hela EU" framstår som en fullständig gåta.
 
Men nu ska det bli "andra bullar", nu ska EU vävas samman på ett mycket effek-
tivare sätt, vilket framgår av resolutionen/förslaget, då man motiverar detta med:
 
"Slipsens dag erfordras för att nå, bevara och säkerställa målet med ömse-
sidiga förbindelser europeer emellan och deras förbindelser med övriga
världen".
 
Man blir ju alldelses paff, när man läser detta, hur i himmelsen namn har EU
klarat sig utan förbindelser "europeer emellan" så många år utan "slipsens dag" ??
 
Hoppas också att implementerandet av "slipsens dag" går fort, så förbindelserna
med "övriga världen" kan hitta nya och spännande former. Alla inser ju att för-
bindelserna med "övriga världen" står och faller med att EU har infört en "slipsens
dag" för alla EU länder.
 
Risken är kanske tyvärr stor att Sverige kommer att sätta sig "på tvären", här
vet ju inte många ens vad en slips är längre, men har vi tur kanske vi kan förhandla
fram ett undantag från att bära slips på "slipsens dag".
 
EU har många belackare, det är då tur att EU till och från visar krafttag i frågor
som är av vital betydelse för "det stora fredsprojektet".
 
AE

SVERIGE STYRS FRÅN ETT INMÅLAT HÖRN

Flykten från verkligheten
 
Stefan Löfven intervjuades i Agenda i går.
 
DET VAR INGEN UPPBYGGLIG TILLSTÄLLNING, OCH DÅ UTTRYCKER
MAN SIG MILT, MYCKET MILT.
 
Inte ens på en statsminister kan man ställa orimliga krav, men vissa krav bör man
kunna ställa, för att "landet ska tjänas väl", som det brukar heta.
 
SÅDANA HÖGST RIMLIGA KRAV ÄR ATT KUNNA SE VERKLIGHETEN OCH
ATT KUNNA BESKRIVA VERKLIGHETEN.
 
Utifrån denna "kravspecifikation" var det ingen uppbygglig bild vi delgavs i Agenda.
Intervjun handlade i allt väsentlig om flyktingkrisen, inte underligt i dessa yttersta
tider.
 
Stefan Löfven uppvisade då en oförmåga, både att se verkligheten, som att beskriva
verkligheten, som hade varit underhållande om saken inte varit så allvarlig.
 
Det enda som skiljde Stefan Löfven från en papegoja var att en papegoja är färg-
stark, det kan man knappast säga om Stefan Löfven.
 
Det var främst i två avseenden Stefan Löfven ägnade sig åt gedigen verklighetsflykt,
dels den så kallade "volymfrågan", dels "flytten av människor till andra länder".
 
När det gäller volymfrågan har debatten nu ju utvecklats i den riktningen att man mer
eller mindre öppet kan tala om att "volymen" är för hög. Ofta sker det i omskrivningar,
som att "asylströmmen är ohållbar", "andra länder måste ta en större börda" och
"EU måste hjälpa oss att flytta människor till andra länder".
 
Insikten om detta är således både utbredd och hög, men tycks ännu inte ha nått Stefan
Löfven.
 
"Alla" tror sig att förstå att uttalanden som ovan innebär att de som fäller uttalandet
anser att "asyltrycket måste minska".
 
Trots ett antal frågor kring detta lyckades frågeställaren inte få Stefan Löfven att ta
dessa ord i sin mun.
 
Hur ska man se på denna verklighetsflykt ?
 
DET ÄR GANSKA SÅ ENKELT, DEN SOM INTE SER VERKLIGHETEN OCH/ELLER
KAN UTTRYCKA VERKLIGHETEN I ORD, KANSKE BÖR ÖVERVÄGA ANDRA UPP-
DRAG, DÄR KRAVET PÅ VERKLIGHETSUPPLEVELSE ÄR MINDRE.
 
Den andra verklighetsflykten omfattade den "flyttning" av flyktingar som sker från Grek-
land och Italien till andra EU länder. Visserligen har den inte omsatts i verkligheten, den
heller, men ambitionen finns på papper, än så länge,
 
Stefan Löfven har nu "gjort ett stort nummer" av att han menar att även Sverige med sin
"ohållbara situation" bör omfattas av en sådan förflyttning.
 
Frågeställaren ställde ett antal frågor kring detta, men Stefan Löfven lyckades aldrig
förklara för tittarna hur detta kunde motiveras.
 
Hade det inte rört sig om människor, så hade det ju varit oerhört underhållande. Man
får väl anta att Stefan Löfven ändå menar allvar, för någon större humorist tycks han
inte vara.
 
Den svenska hållningen kan då sammanfattas enkelt:
 
UNGEFÄR  4500 FLYKTINGAR SKA FLYTTAS FRÅN ITALIEN OCH GREKLAND,
FÖR ATT DESSA LÄNDER INTE KLARAR AV SITAUIONEN, TILL SVERIGE.
SVERIGE , SOM REDAN HAR EN OHÅLLBAR SITAUTION, SKA DÅ TA EMOT
DESSA, VILKET GÖR ATT SITUATIONEN BLIR ÄNNU MER OHÅLLBAR. FÖR
ATT LÖSA DETTA SKA SVERIGE, ENLIGT STEFAN LÖFVENS BEGÄRAN,
SKICKA FLYTKINGAR TILL ANDRA LÄNDER.
 
Det framgår inte om Stefan Löfven menar att det är samma flyktingar som först
flyttas till Sverige  ( 4 500 st) för att sedan flyttas vidare till andra länder.
 
Trots upprepade frågor från programledaren lyckades Stefan Löfven inte förklara
det "vettiga i detta" och det skulle nog ingen annan gå i land med heller.
 
Man skulle ju kunna påstå att en sådan politik är mindre genomtänkt, den också,
men så snäll kan nog ingen vara.
 
Hur man i stället bör beteckna sådan politik bör man nog därför behålla för
sig själv.
 
Det förekommer att politiker använder en retorik, som gör det svårt att byta stånd-
punkt, alldeles uppenbart har Stefan Löfven drabbats av detta.
 
Populärt brukar detta beskrivas som att "man målar in sig i ett hörn" och
det brukar vara illa nog genom att det begränsar handlingsuttrymmet.
 
MEN NÄR EN STATSMINISTER MÅLAR IN SIG I ETT HÖRN, OCH INTE BE-
GRIPER ATT HAN MÅLAT IN SIG I ETT HÖRN, DÅ ÄR DET INTE "ILLA NOG",
DET ÄR ETTER VÄRRE.
 
Kan man inte se verkligheten och beskriva verkligheten i ord, då kan man inte
heller utöva någon som helst form av ledning, då detta är en förutsättning för
att gå vidare och hitta problemlösningar.
 
Efter gårdagens Agenda känner man knappast att Sverige har ett "styre" värt
namnet, snarast en verklighetsfrånvänd kompromiss, som famlar efter ett haml-
strå att klamra sig fast vid.
 
AE
 
 

GYCKLARANS AFTON

Är vi svenskar så enfaldiga som andra hävdar ?
 
Vi minns tyskarnas betyg: "Die dumme Schweden".
 
Ibland får man faktiskt den känslan att vi är precis så dumma som tyskarna an-
tyder eller dummare.
 
Andelen iraqier i flyktingströmmen är betydande, många kommer ifrån vad som
bör kunna betecknas som "säkra områden" i IraQ.
 
Det kretsar många rykten kring denna delen av asylströmmen, det ryktas om att
rika iraqier säljer av tillgångar i IraQ, till att asylsökande iraqier gömmer tillgån-
gar  i utlandet, för att leva gott på bidrag i Sverige.
 
Vet vet ju att detta är rykten, och rykten ska man vara varsam att lita på.
 
Man ska luta sina uppgifter på "källan" har vi då fått lära oss.
 
Undertecknad har hörsammat detta och hört med 3 källor, som borde veta en
hel del om dessa rykten.
 
Dessa "källor" utgörs av tre iraqier, som uppehållit sig i Sverige ett antal år,
etablerat sig och integretat sig väl och samtliga tre driver nu näringsverksamhet,
visserligen i blygsam skala, men tillräckligt för att kunna försörja sig och sina
familjer.
 
Dessa "källor" är samstämmiga i sin kritik och menar.
 
NÅGON DUMMARE ÄN SVENSKAR KAN INTE FINNAS MENAR DE DÅ.
 
Och de bygger då denna mindre smickrande beskrivning på sina egna erfaren-
heter. De har många bekanta från IraQ, som kommer ifrån säkra områden i'södra
Iraq, som sålt av sina tillgångar, som gömt dessa tillgångar i "utlandet" och
som sökt sig till Sverige för att leva på bidrag.
 
Utifrån sina egna erfarenheter, dels som iraqier, dels som skattebetalare,
är de samstämmiga i sin uppfattning.
 
NÅGOT DUMMARE ÄN SVENSKAR FINNS INTE.
 
Man blir uppmuntrad/tillsagd att lyssna mer till källor och mindre till rykten, men
då uppstår den delikata frågan om man ska lyssna till denna typ av "källor".
Svaret på denna fråga är ganska enkel.
 
Självklart ska man inte lyssna på vad denna typ av "källor", framför allt
strider ad de framför mot ju mot allt vad ansvariga politiker i Sverige framför,
och som all vet har ju dessa rätt, i vart för stunden, av skiftande uppfatt-
ningar i flyktingfrågan att döma.
Och vi får ju inte då hemfalla åt "ödets nycker" och sätta större tilltro till
politiker, som vet allt, om vilket de inget vet, än "källor", som vet allt, men
uppges inte veta något.
 
Skulle man ändå bli osäker och ifrågasätt denna "analys", så finns det ju andra
säkra bevis/tecken på att vi inte ska lyssna på dessa rykten, som förmedlas
av källor, som "bara" kommer ifrån Iraq själva, och "bara" känner de personer
som sålt av sina tillgångar i Iraq för att komma till Sverige och leva på bidrag.
 
Dessa "källor" väger ju väldigt lite, eller inget alls, mot vad som "predikas"
från Vänsterkommunsiterna och Miljöpartiet, livligt påhejade av Annie Lööf,
eller ?? / AE
 
AE
 
 

NÄSAN RÄCKER INTE TILL

Flyktingpolitiken är värre än "en heilg och enfaldig kossa"
 
I Indien hyllade man, och hyllar fortfarande, sina heliga "kossor"
 
I Sverige hyllar vi inga heliga kossor, men vi låter oss ledas och förledas
av heliga och enfaldiga åsnor..
'
På annat sätt lär man väl knappast kunna dra sina slutsatser efter
att ha tagit del av regeringens/oppositionens ansvarsfulla över-
enskommelser inom flyktingpolitiken.
 
Man har kommit överens om en viktig sak, väldigt viktig för politijker,.
 
VI MÅSTE UTFORMA EN ÖVERENSKOMNMELSE, SOM LURAR VÄL-
JARNA ATT TRO ATT VI TAR ANSVAR, NÄR VÅR ÖVERENSKOM-
MELSE BEKRÄFTAR ATT VI VARE SIG VILL ELLER KAN TA ANSVAR.
 
Frågan om anhöringinvandring är en sådan fråga, där ansvariga politiker
snarer framstår som enfaldiga åsnor än heliga kor.
 
Nu ska kravet på invandring av "anhöriga" skärpas, och de som tar hit "an-
höriga" ska tvingas "ta ett större ansvar".
 
STÖRRE "BULLSHIT" ÄR NOG SVÅRT ATT HITTA I VÄRLDSHISTIRIEN.
 
Inledningvis uppstår ett problem när man ska styrka någon form av "anhö-
ring".
 
Enligt de mest ansvarsfulla politiker i världen, de svenska förstås,
ska man bortse ifrån allt man inte ska bortse ifrån.
 
Anhöriginvandringen är i allt väsentligt ett gigantiskt bedrägeri som
syftar till att lura alla skattebetalare, som tror, i sin enfald?, att de
politiker de valt värnar om deras intressen.
 
INGET KAN VARA FEL, INGEN POLITIKER MÅNAR OM NÅGON
ANNARS INTRESSE ÄN SIN EGEN.
 
Hur man då ser på anhörinvandringen, enligt den lydelse den får i den
nu ansvarsfulla "flyktingövererskommelsen" är en fullständig gåta, om
man inte utgår ifrån att svenska politiker har en IQ överstigande "0" förstås.
 
Om man inte utgår ifrån detta, att svenska politikers IQ är "0", så borde man
ju se ett problem, ett tydlig problem.
 
Om en så kallad tidigare nyanländ bekräftar, kanske med mindre till-
förlitig dokumentation, att en så kallad "anhörig", kanske med 10
barn eller flera, kanske svenska intressen inte självfallet  inte sam-
manfaller med att man ska ta hit så många "anhöriga" som möjligt.
 
Den heliga uppfattningen i denna fråga ' är knuten till vad "övesteprästerna"
kallat ÅTERFÖRING AV FIMLJER.
 
Detta ger utrymme för eftertanke i 2 avseenden.
 
Det ena är att man kanske ska förlita sig på att anhöriga är anhöriga,
annars kanske man hamnar i den situatiOn Stefan Lövfen befarar.
 
Anhörigingivandring kan ske på 2 sätt, anhöriga som vill till Sverige
utan anknytning seS  Sverige "Som ett paradis", där man kan fortleva
sitt liv utan bekymmer.
Men "återföring", ett magiskt ord när det gäller det svenska heliga
djurbeståndet" har två inslag.
Det ena är att man "återförenas" i det land "man flytt för sitt liv ifrån",
det andra är att man vill få ett bättre liv på andras bekostnad.
 
Om "återföring av familjer" är det övergripande humanitära per-
skeptivet borde det väl ändå kunna utövas på fler platser än
Sverige, eller ???
 
 
DET ÄR INTE HÅLLBART OCH DET GÅR DÅ ÖVERSTYR.
 
Ungefär så kan man väl sammanfatta Stefan Lövfens vädjan till
EU:
KOM NU TILL VÅR HJÄP OCH FLYTTA ALLTA FLYNTINGAR TIIL
ANDRA LÄNDER, DÅVI NU SVIKET VÅRA MEDBORGARE SÅ
DEN MILDA GRAD ATT VI INTE KAN DÖLJA DET LÄNGRE/ ae
 
 
 

DRÖMMER STATSMINISTERN ??

Flyktingfrågan
 
De förhandlingar som nu förs mellan regeringen och oppositionen tycks vara mest
inriktade på att "komma överens".
 
Vad man kommer överens om tycks vara av mindre intresse.
 
Redan de förutsättningar "föörhandlingarna" bygger på visar att allt kommer att
hamna snett, mycket snett.
 
Ser man till tiden tom augusti kunde man göra en prognos på asylströmmen, som
hamnade i häradet "100 000 - 150 000" asylsökande.
 
Sedan september har "volymen" ökat och fortsätter att öka. Den senaste veckan
uppgick antalet asylsökande till närmare 10 000, och antalet fortsätter att öka.
 
DETTA INNEBÄR ATT ANTALET ASYLSÖKANDE (MOTSV) UPPGÅR TILL
NÄRMARE 500 000 PÅ ÅRSBASIS, OCH FORTSÄTTER ATT ÖKA.
 
Om man då för "förhandlingar" som bygger på att asylströmmen uppgår till
högst 150 000, riskerar man inte att hamna fel.
 
MAN HAMNAR FEL.
 
Statsministern själv är bekymrad och undrar om Sverige inte "slagit i taket" när vi tar
emot 150 000 per år.
 
Man ställer sig  frågan vilket "tak" Stefan Löfven tänker sig när fördröjnings-
mekanismen slagit ut och att han fattar att volymen ligger på runt 1/2 miljon ??
 
ÄR SVERIGE VERKLIGEN INTE VÄRT EN BÄTTRE LEDNING, OCH DÅ AVSES
INTE BARA REGERINGEN UTAN ÄVEN OPPOSITIONEN, SOM FÖR FÖRHAND-
LINGAR SOM OM VERKLIGHETEN INTE FINNS ?? / AE
 

VÅR BEREDSKAP ÄR GOD, SÄGER NU MSB

Ska man skratta eller gråta ??
 
MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, har en viktig funktion för
landet. Den kan sammanfattas med några korta ord:
 
DEN SKA SKYDDA LANDET BLAND ANNAT GENOM ATT SÄKERSTÄLLA
ATT MAN HAR EN HÖG BEREDSKAP GENTEMOT KRISER.
 
HÖG BEREDSKAP ?
 
Det är här man undrar om man "ska skratta eller gråta" ?
 
Ska man ha en hög beredskap, måste den ju rimligen bygga på att man i vart fall
"har en susning om" vad man håller på med.
 
MSD TYCKS INTE HA DEN "MINSTA SUSNING OM" VAD MAN HÅLLER PÅ
MED.
 
Vi har under senare tid nåtts av information om att MSB ska adminstrera uppbygg-
nad av tältläger för flyktingar på Revinge.
 
MSB har låtit förstå att "inom kort" skulle medföra inom någon vecka, men det var
när man "inte hade en susning" om vad man höll på med.
 
Nu har man tydligen "en susning om" vad man håller på med.
 
OCH MED DENNA ÖKADE INSIKT BLIR "INOM KORT" FÖRDRÖJT ETT BRA
TAG.
 
Anledningen till att tältlägret fördröjs är att det gått upp för MSB, vars uppgift är
att hålla hög beredskap inför kriser, att man behöver bygglov för att bygga tält-
läger.
 
Det är ju inte utan att man "höjer på ögonbrynen", borde man inte på MSB, vars
uppgift är att hålla hög beredskap inför kriser, ha sådan beredskap att man har
kunskap om at det behövs bygglov för att bygga tältläger ??????????????????
 
Att "låtgåmentalitet", okunskap och bristande ansvar är grundbultar i svensk
myndighetsutövning är ingen nyhet.
 
MEN NÄR DEN MYNDIGHETET, SOM SKA HA HÖGST BEREDSKAP, INTE
HAR NÅGON BEREDSKAP ALLS, DÅ BÖRJAR MAN BLI LITE OROLIG.
 
Man får väl nu anta att MSB hävdar att detta är acceptabelt, men att man ändå ska
se över rutinerna och ägna sig åt lite "förbättringsarbete".
 
Kanske i förening med att man certifierar sig för att hålla en hög kvalitets-
nivå på beredskapen inför kriser.
 
MAN FÅR VÄL OCKSÅ ANTA, UTAN ATT VETA, MEN ODDSEN ÄR GODA
FÖR ATT GISSNINGEN ÄR RÄTT, ATT MSB LEDS AV EN GD HÄMTAD FRÅN
DEN POLITISKA ELITEN.
 
AE
 
 
 

VILDA VÄSTERN HAR TAGIT ÖVER BORÅS

Tryggare kan ingen vara
 
Ja, så låter det så fort BRÅ eller kriminologer ska uttala sig om tryggheten i Sverige.
 
Tryggare kan ingen vara, heter det då.
 
Det är faktiskt sant i vissa avseenden och på vissa orter.
 
I stadsdelen Norrby i Borås gäller att "tryggare kan ingen vara".
 
I VART FALL OM MAN PARKERAR FEL.
 
Parkeringebolaget i Borås har nämligen beslutat att upphöra med parkeringsvakter.
och skället är lätt att förstå.
 
PARKERINGSVAKTER HAR BLIVIT BESKJUTNA.
 
Det är alltså "Det Nya Sverige" vi valt att skapa.
 
Stadsdelen Norrby är känd sedan tidigare. Tillsammans med stadsdelen Hässleholmen utgör
Norrby där svensk lag mer eller mindre har upphört.
 
På Norrby arbetar i stället sedlighetspoliser, som ser till att integrationen bland kvinnor inte
går för fort, ett arbete som underlättas av att man i vissa avseenden ersatt svensk lagstift-
ning med sharialagar.
 
Det är alltså det Sverige vi valt att skapa.
 
Man ställer sig då frågan om vi verkligen vill ha det på det viset.
 
Denna fråga kan inte besvara med annat än "ett rungande ja".
 
Eftersom alla som kritiserar dessa nya spännande inslag i vår miljö accepterar att bli
kallade "rasister" och "Nazister" måste vi ju vilja ha det på det viset, eller ???
 
Och vem vill "stänga sina hjärtan" för dessa nya spännande och exotiska inslag i
vår annars ganska så grå vardag ?
 
AE

LAG OCH ORDNING KAN INTE UPPRÄTTHÅLLAS

Även polisen har nåtts vägs ände
 
Sedan länge vet vi att lag och ordning inte längre upprätthålls i landet på ett sätt
som gör att medborgarna känner sig trygga.
 
DET NYA ÄR NU ATT HÖGA POLISCHEFER NU HELT ÖPPET MEDGER ATT
LAG OCH ORDNING INTE LÄNGRE KAN UPPRÄTTHÅLLAS.
 
Ett antal polismästare går nu ut och menar att viktig polisverksamhet måste stå till-
baka för att polisen ska "ta hand om flyktingar", särskilt tydligt tycks detta vara i
Götebort, där nu viktig verksamhet får stå till baka för att "polisen ska stå på cen-
tralstationen och hjälpa flyktingar till rätta".
 
Även rikspolischefen, Eliasson, mest känd för att vilja kräkas när han träffar på
en demokratiskt sinnad person, ropar nu på hjälp.
 
Vi får nu även från det håller höra.
 
DETTA HÅLLER INTE, VIKTIG POLISVERKSAMHET BLIR LIDANDE, VI
BEHÖVER MYCKER PER PENGAR NU, OCH VI KOMMER SENARE ATT
BEHÖVA MER ÄN MYCKET MER PENGAR.
 
De som länge sagt att det som "inte är hållbart håller inte" tycks ha fått rätt.
De som menade att detta skulle berika landet tycks inte ha fått rätt, i vart fall
inte vad gäller statens finanser och möjligheterna att upprätthålla lag och ord-
ning.
 
Hur ser då Stefan Löfven och andra på detta, att det som "inte är hållbart nu
visat sig inte hålla" och att lag och ordning råkat ut för ett regelrätt systemhaveri.
 
Stefan Löfven låter meddela att han har läget under kontroll, och man får väl
med detta anta att han då avser "en annan ordning" än den olika polismästare
och rikspolischefen talar om.
 
Men allt tycks ändå inte stå rätt till om man lyssnar på Stefan Löfven. Om man
ska "kavla upp ärmarna", "samtala tillsammans", "bjuda in varandra" och träffa
blocköverskridande överenskommelser av typen "god dag yxskaft" för att vi
står inför en historisk kris, kan det ju inte stå rätt till, eller hur ??
 
Man får nu hoppas att lag och ordning återställts när Stefan Löfven "kavlat
upp ärmarna".
 
Med hänsyn till statens finanser, som de nu utvecklas, så får man också
hoppas att rikspolischefens nödrop på mer penagr/resurser tillgodoses
med Stefan Löfvens "uppkavlade ärmar"
 
AE
 
 

TURKIET FÅR ALLT MAN "PEKAR PÅ"

EU ledning gör det igen
 
Förtroendet för EU och valutaunionen står i dag inte "på topp" om man uttrycker sig
försiktigt, och det är inte konstigt.
 
Ledarskapet, i den mån det finns, är ofta kontraproduktivt i den meningen att man
skapar kriser, som inte funnits tidigare, och förvärrar de kriser som finns. Bakgrun-
den är en blandning av att vilja "spela Allan" i kombination med okunnighet, ren en-
fald och en övertro på den egna personen.
 
Finanskrisen förvärrade man och förlängde genom att göra det mesta fel, och det
man gjorde rätt gjordes ofta för sent, för tidigt. för mycket eller för lite.
 
Man skapade inte flyktingkrisen i Mellersta Östern, men man skapade flyktingkrisen
i Europa, genom att inte i tid inse vad som komma skulle, och vidta åtgärder i tid.
 
Man byggde en valutaunion, som inte ens hade förutsättningar att fungera, utan i
stället medförda valutakonsekvenser åt två håll, Tyskland åkte snålskjuts på andra
länder, och vissa länder höll på att duka under, då de inte kunde använda valutan
för att parera konjuktursvängningar.
 
Man tog in Bulgarien för att "spela Allan", störst är bäst i Bryssel, och vi ser vad
det fört med sig.
 
Man tog in Rumänien för att "spela Allan", störst är bäst i Bryssel, och vi ser även
där vad det fört med sig.
 
Nu ska man också ställa till det i förhandlingar med Turkiet. Efter att möte i Bryssel
konstaterar Turkiets president Erdogan stolt att han fick allt han kunde peka på.
 
Och så här långt har EU inte fått någonting, ett bra exempel på hur det brukar
gå när "dilletanterna" i Bryssel sätter sig ner och "förhandlar".
 
Erdogan menar också att det inte "inte bråttom", det får ta den tid det tar, och me-'
nar då:
 
DET ÄR INTE TURKEIET SOM BEHÖVER HJÄLP MED ATT HINDRA FLYKTIN-
GAR FRÅN ATT TA SIG TILL EUROPA, DET ÄR EU SOM BEHÖVER HJÄLP MED
DETTA.
 
Erdogan har ju helt rätt, det är EU som behöver hjälp, men det brukar inte vara den
mest framgångsrika vägen i en förhandling att redan i utgångsläget klarlägga att den
ena parten behöver den andra, men inte tvärtom.
 
Men vem blir förvånad, man blir lika lite förvånad som man blir imponerad.
 
Nu återstår det bara att avvakta och se vad Erdogan menar med att "vi får allt vi
pekar på".
"Pekar han på" ett underhandslöfte om EU medlemskap så följer i alla fall EU den
linje man följd i många år.
 
SE TILL ATT SÅ MYCKET SOM MÖJLIGT GÅR ÖVERSTYR.
 
Turkiet med sin syn på mänskliga rättigheter och demokrati hör inte hemma i vare
sig EU eller Västvärlden, lika lite som Rumänien och Bulgarien med sina förutsätt-
ningar hör hemma i EU.
 
Juncker brukar ju styrka sig med "en och annan tår"  både inför förhandlingar och
annat, och många "tårar" innanför västen brukar medföra att ett annars stort "ego"
ofta blir större.
 
Så det finns väl, tyvärr, anledning att befara att det blir "Allan" som styr hur
förhandlingarna med Turkiet faller ut.
 
AE

TYSK REALISM OCH SVENSK VERKLIGHETSFLYKT

Tyskland går mot ökad insikt i flyktingkrisen
 
I dag kan man i SvD läsa ett debattinlägg under Brännpunkt, skrivit av Tysklands
vicekansler och Tysklands utrikesminister, med rubriken:
 
" Både realism och optimist behövs".
 
Man kan redan här notera att skillnaden mellan synen i Sverige och Tyskland är
avgrundsdjup.
 
MEDAN MAN I TYSKLAND SER REALISMEN SOM EN FÖRUTSÄTTNING FÖR
ATT LYCKAS ÄGNAR MAN SIG I SVERIGE ÅT VERKLIGHETSFLYKT FÖR ATT
ÖVERHUVUDTAGET INTE BEHÖVA FÖRSÖKA ATT LYCKAS.
 
Inslaget under brännpunkt är väl värt att läsa, utom för de som "öppnat sina hjärtan
på vid gavel" förstås, de har nog stängt hjärnan lite väl mycket för att kunna ta till
sig vad de tyska ministrarna skriver.
 
Dessa slår direkt fast att man behöver en ärlig debatt om de realistiska möjlighet-
erna att hantera flyktingströmmarna. Man menar vidare att det går mer eller mindre
överstyr om man håller sig till de extrema positionerna "vi klarar det" och "vi har inte
plats för alla".
 
Vår egen regerings position är mer än klar, den är övertydlig.
 
VI KLARAR DET, MENAR REGERINGEN, BARA VI KAVLAR UPP ÄRMARNA,
BARA VI HÖJER SKATTERNA MER ÄN MEDBORGARNA TÅL OCH OM VI
BJUDER IN VARANDRA OCH SAMTALAR SAMTIDIGT SOM VI FATTAR
BLOCKÖVERSKRIDANDE ÖVERENSKOMMELSER, SOM INTE LEDER NÅ-
GONSTANS.
 
Man bör nog kunna tolka de tyska ministrarna som att detta är mindre ärliga in-
slag i debatten.
 
De tyska ministrarna slår också fast mycket bestämt:
 
" Vi kan inte ta emot och integrera över en miljon flyktingar varje år".
 
En miljon flyktingar motsvarar i Sverige, sett till capita, ungefär 110 000 flyktingar.
Nuvarande "volym" i Sverige uppgår utifrån nuvarande antal (40 000 i september)
ungefär 500 000 på rullande årsbasis, och tycks vara ökande.
 
Vår regering menar att detta har man kontroll över och det "klarar man".
 
Bara man kavlar upp ärmarna, höjer skatterna mer än medborgarna tål och
låtsas att det inte skapar problem inom skola och mycket annat.
 
TYSKARNA SKULLE NOG SNARARE KALLA DETTA VERKLIGHETSFLYKT
ÄN REALISM.
 
´Skillnaden i de tyska ministrarnas syn på demokrati och vår syn på demokrati
är slående, mer än slående. De tyska ministrarna menar då:
 
Vår politik kan i längden endast få fortsatt stöd om vi inte kräver alltför
mycket av befolkningens beredskap att hjälpa till.
 
Man kan naturligtsvis diskutera om detta är uttryck för mer realism än att bygga
politiken på att den egna befolkningen får betala ett för högt pris, bland annat
i form av rejält höjda skatter, men även i form av diskriminering i olika former,
som undanträngningseffekter på arbetsmarknad, bostadsmarknad, sjukvård
mm mm.
 
De tyska ministrarna skriver vidare:
 
" Vårt arbete kommer bara att godkännas av våra medborgare om dessa
inte försummas och om deras konkreta behov och problem tas på allvar"
 
Inslaget är alltså klart läsvärt, men bara som ett varnande exempel.
 
VILKEN POLITIKER I SVERIGE SKULLE I DAG BASERA SIN POLITIK
PÅ ATT "INTE FÖRSUMMA MEDBORGARNAS BEHOV" NÄR DET GÄL-
LER ATT TILLHANDAHÅLLA EN STOR DEL AV VÅRA GEMENSAMMA
TILLGÅNGAR FÖR ATT HITTA LÖSNINGAR PÅ DET TYSKLAND ANSER
VARA OMÖJLIGT ATT LÖSA ??
 
OCH VEM SKULLE TA MEDBORGARNAS ORO PÅ ALLVAR ??
 
DE SOM OROAR SIG ÄR JU BARA "RASISTER", OCH VEM TAR DERAS
ORO PÅ ALLVAR ??
 
Det gäller i stället att stilla oron genom att se till att medborgare, som tycks vara
oroliga, inte får något inflytande i politiken, eller ??
AE

REGERINGENS DRÅPSLAG MOT STATSKASSAN

Regeringen kan inte räkna
 
I Dagens Industri kan man i dag läsa ett inslag med rubriken:
 
" Slag mot statskassan".
 
Det är svårt att tolka inslaget på annat sätt än att regeringen inte kan räkna.
Staten har höjt effektskatten för kärnkraften och DI visar nu hur detta har
slagit, sett ur ett statsfinansiellt perspektiv.
 
Statens intäkter från effektskatten minskar med 1,5 miljarder när 4 agg-
regat stängs i förtid
 
DENNA MINSKNING ÄR STÖRRE ÄN VAD DEN BESLUTADE HÖJNIN-
GEN ÅSTADKOMMER.
 
Man får alltså in lite mindre till statskassan totalt, av detta kan man inte dra
någon annan slutsats än:
 
Regeringen kan inte räkna.
 
SÅVITT INTE AVSIKTEN VAR ATT RIKTA ETT DRÅPSLAG MOT KÄRN-
KRAFTSINDUSTRIN, ETT DRÅPSLAG SÅ KRAFTIGT ATT MAN SKULLE
TVINGAS ATT STÄNGA ETT ANTAL AGGREGAT I FÖRTID.
 
Men regeringen har ju sagt, ett antal gånger, att det inte var ett dråpslag, som
syftade till att ett antal aggregat skulle tvingas stänga ner.
 
Och detta måste man ju sätta tilltro till, en regering kan väl knappast
förväntas ljuga hela landet rakt upp i ansiktet, i vart fall inte i Sverige,
eller ??
 
Då återstår ju bara ett alternativ:
 
REGERINGEN HAR INTE EN ANING OM HUR DERAS BESLUT SLÅR.
 
Jan Björklund sa på sin tid hela tiden, när något gick snett inom friskole-
världen:
 
" Vi hade inte en aning om att det skulle komma att bli på det här viset".
 
NU VISAR DET SIG ATT NUVARANDE REGERINGEN FÖLJER I JAN
BJÖRKLUNDS SPÅR.
 
"REGERINGEN HAR INTE EN ANING OM HUR DERAS BESLUT KAN SLÅ"
 
Så måste det väl 'ändå vara, för hur skeptisk man än är så måste man väl ändå
utgå ifrån, dels att regeringen kan räkna, dels att regeringen inte ljuger, eller ??
 
AE
 
 

SE NU TILL ATT DÖTTRARNA INTE ÄR UTE

Undfallenhet säger då BILL, extrem flathet säger då BULL
 
Internationella media uppmärksammar nu Sverige mer och mer utifrån det "flykting-
kaos" vi skapat alldeles på egen hand.
 
Den kritik Sverige möter har gemensamma nämnare.
 
SVERIGE PRÄGLAS AV UNDFALLENHET, FLATHET, NAIVITET, ENFALD OCH
OKUNNIGHET.
 
De kritiker, som vill gå på djupet, menar att Sverige ägnar sig åt ett "socialt experiment",
där vi ske se hur många flyktingar Sverige "kan skrapa ihop" innan landet klappar ihop.
 
Man får väl anta att det är denna "sociala experimentslusta", som ligger bakom det
faktum att inget land i västvärlden har så många våldtäkter, ofta gruppvåldtäkter,
som begås av under samlingsnamnet "araber".
 
I Sverige är vi vana vid "social experiment" sedan Alva Myrdal och Gunnar Myrdal,
då skulle vi experimentera med barnen, barnen på riktigt. Nu ska vi experimentera
med barnen, på låtsas, för barn på låtsas tycks de flesta "barnen" vara.
 
Hur det gick med barnen på riktigt med denna "experimentlusta" det vet vu nu med
facit i hand, inte i något annat land i västvärlden är den psykiska ohälsan bland barn/
unga som så stor som i Sverige.
 
Nu tycks till och med Migrationsverket ha tröttnat på detta "sociala experimenterande".
Till och med Migrationsverket tycks nu har förstått att "experimenterandet" leder till
konsekvenser, om de blir alltför uppenbara.
 
I experimenterandet med människor placeras så kallade barn bland annat i svenska
familjehem.
 
Enligt tillförlitliga källor går nu till och med Migrationsverket ut och varnar för
att experimenterandet med svenska flickor gått för långt.
 
ENLIGT TILLFÖRLITLIGA KÄLLOR, MYCKET TILLFÖRLITLIGA KÄLLOR, UPP-
MANAR NU MIGRATIONSVERKET ATT SE TILL ATT DE SÅ KALLADE "BAR-
NEN" INTE  PLACERAS I MILJÖER DÄR MAN HITTAR "VÅLDTÄNKSBARA
OFFER".
 
Så långt har det alltså gått i detta social experimenterande, att man varnar för dess
konsekvenser, till och med från Migrationsverket.
 
Hur tar då ansvariga politiker till sig detta.
 
Den första reaktionen känner vi igen.
 
VI TAR ANSVAR. MAN FÅR VÄL DÅ ANTA ATT MAN MED DETTA UNDANTAR
DE FLICKOR, SOM ÄR I "VÅLDTÄKTSBAR ÅLDER OCH BLIR UTSATTA FÖR
VÅLDTÄKT.
 
En redan tydlig flaskhals tycks nu bli mycket tydligare. Ska familjehem inte välkomna
"asylsökande" om de har döttrar i våldtäktsbar ålder lär väl Bert Carlsson och Emanuel
kunna skära ännu mer "guld med täljknivar", för de flesta familjehem tycks ha "döttrar
i våldtäktstbar ålder" med hänsyn  till att våldtäkterna numera i mångfaldens tempo
omfattar åldrarna 0 år till 100 år.
 
Det är denna utveckling Anna Batra Kinberg, och många andra. bjuder in varandra
för att försöka hitta "blocköverskridande överenskommelser".
 
Som "vanlig svensk"  kan man annars tycka att dessa överläggningar och samtal
är lite onödiga.
 
VARFÖR INTE TILLÄMPA NUVARANDE LAGSTIFTNING, SÅ ATT VÅLDTÄKTS-
MÄN ÄR VÅLDTÄKTSMÄN OCH INTE "TRAUMATISERADA FLYKTINGAR".
 
Hur dessa "traumatiska flyktingar" ser på sin omgivning framgår klart, ibland väldigt
klart.
 
En traumatisk flykting flydde först till Finland, via Sverige förstås, väl där tyckte han
att mödan för flykten var väl liten, så han satte sig på tåget för att återvända till kött-
grytan Sverige.
 
Väl på tåget, på väg till köttgrytorna i Stockholm, hittade den traumatiserade flyktingen
ett "våldtänkbarts offer", det vill säga en svensk kvinna.
 
När väl våldtäkten av "det våldtäktsbenägra offret" är ett faktum  och den tramumatiske
flyktingen är identifierad och känd inträffar nästa steg i den svenska utvecklingen av
svenska kvinnor rättigheter.
 
Feministisk Initiativ låter nu meddela att kvinnor mellan 0 och 110 ålder inte ska åka tåg
i Sverige.
 
Visst är Sverige fantastiskt, eller ??
 
För har man inte tagit avstånd från det som skett på tåget så är man väl skyldig till
"passivt medgivande", eller ????
 
 
AE

SVERIGE STÅR INFÖR "SAMMANBROTT"

Politiker blundar för verkligheten, igen
 
Vi har sedan länge vant oss vid att många, de flesta ?, politiker blundar för verklig-
heten.
 
Återigen ser vi exempel på att ledande politiker blundar för den hårda verkligheten.
 
Anna Batra Kinberg gör nu ett stort nummer att hon inte "ska medverka till att
det uppstår kaos i landet" och samtliga partiledare iklär sig papegojrollen och
leker "följa John".
 
NU SKA VI TA ANSVAR FÖR ATT DET INTE BLIR KAOS I LANDET, VI SKA SAM-
VERKA, VI SKA BJUDA IN VARANDRA, VI SKA HA BLOCKÖVERSKRIDANDE
ÖVERENSKOMMELER.
 
Att man kan komma så långt bort från verkligheten ?
 
LANDET BEFINNER SIG I KAOS.
 
Gällande lagstiftning har upphört inom flera områden, bland annat är både Dublinför-
ordningen och Schengenavtalet satt ur spel. Tullen fungerar inte, asylmottagandet
fungerar inte, mängder av "asylsökande" struntar i att söka asyl och ränner runt i lan-
det utan att någon har en aning om hur många de är och vad de håller på med.Sko-
lans värld utgör ett kaos, den polisiära verksamheten har mer eller mindre upphört, då
"alla" poliser nu är "flyktingengagerade", kostnaderna för asylanter har passerat nivåer man
inte ens kunnat föreställa sig, socialvården går "på knäna", sjukvården klarar inte av sina
uppgifter mm mm mm.
 
Och så skjuts det vilt på gatorna, handgranater kastas lite här och där, bilar brinner
landet runt, skolor och förskolor sätts i brand mm mm.
 
Och politikerna vill ta ansvar för att undvika "kaos" ?
 
HUR LÅNGT IFRÅN VERKLIGHETEN KAN MAN BEFINNA SIG SOM POLITIKER ?
NU ÅTERSTÅR VÄL BARA ATT VI FÅR SE ANNA BATRA KINBERG GÅENDE OM-
KRING PÅ GATORNA OCH UPPGE ATT HON ÄR GUSTAV III ?
 
Hur kan det ha blivit så här ? Dagens Industri har en dag en analys med rubriken:
 
" Sprickor i den svenska fasaden" , där man kan läsa om oroliga investerare världen
runt, som oroar sig för Sveriges finanser.
 
DI förklarar då att migrationsfrågorna är så känsliga att få vågar analysera de ekono-
miska konsekvenserna som följer av invandringen.
 
DET ÄR KLART ATT DET DÅ BLIR KAOS OM MAN INTE FÅR TITTA PÅ VAD
" DET KOSTAR", PÅ VANLIG HEDERLIG SVENSKA BRUKAR MAN KALLA DET-
TA FÖR "LÅT GÅ MENTALITET" ELLER "STRUTSPOLITIK" OCH SÅDAN POLI-
TIK BRUKAR JUST SLUTA I KAOS.
 
De enda som vågat titta på vad "det kostar" är SKL, som kommit fram till att det kos-
tar så mycket framöver, att det är ohållbart.
 
Om det kostar så mycket att det är ohållbart, och detta "ohållbara" hela tiden
ökar, är inte det "kaos" ???
 
SKL utredning landar på en kostnadsökning på 270 miljarder intill 2019, något man
menar man inte kan ta ut i skattehöjningar, för då "brakar" ekonomin ihop.
 
Man får kostnadsökningar på 270 miljarder på några år, men kan inte ta ut detta
i skattehöjningar, för då "brakar samhället ihop", är inte det kaos ??
 
SKL utredning, som visar att kostnadsökningen blir 270 miljarder är redan överspelad,
då den bygger på Migrationsverkets prognos om 84 000 asylsökande om året, i rena
förskräckelsen över utvecklingen flyr man verkligheten och lever i det förgångna.
 
Är inte det kaos ??
 
En del vill fly verkligheten lite mindre än Migrationsverket, SKL och de flesta politiker,
och vågar sig på att skissa på ett antal asylsökande under året uppgående till 150 000.
 
Men då har man bara rört sig i riktning mot verkligheten, i dag har vi mycket
bättre underlag hur verkligheten ser ut, och då kostnadsökningen framöver kan
komma att se ut.
 
MEN DEN FÅR MAN INTE RÄKNA PÅ, ÄR INTE DET KAOS ???
 
Verkligheten just nu ser ut som följer. Ackumulerat för året pekar nuvarande siffror på
att antal asylsökande kan tänkas bli 150 000 eller något fler. Vi vet nu efter rapporter
från Migrationsverket att det under september kom ungefär 40 000 asylsökande och
så " en massa andra". De flesta bedömare menar att antalet snarare kommer att öka
än minska, vilket på rullande årsbasis får antalet asylsökande att uppgå till hissnande
500 000 under en rullande 12 månadersperiod.
 
Vi beräknar alltså kostnader utefter att det skulle komma 84 000 om året, vi
säger att det kommer 150 000 om året och vet att det kommer kanske 500 000
om året.
 
ÄR INTE DET BÅDE VERKLIGHETSFLYKT OCH KAOS ??????????????????
 
Nu ska det bjudas in och samtals och alla ska undvika att hamna i det kaos vi redan
befinner oss i. Allt detta samtalande syftar till kosmetika, som i sista ändan betyder
lika liten, eller mindre,  roll än Migrationsverks prognoser.
 
 
 
Det finns bara en väg, en enda väg, ut ur detta kaos.
 
OCH DEN VÄGEN ÄR ATT M INSKA STRÖMMEN AV ASYLSÖKANDE TILL
SVERIGE.
 
Den vägen beträder man inte, genom att ägna sig åt ännu mer verklighetsflykt, att
kräva att andra länder ska dela bördan. Inget land i Europa kan styra asylströmmen,
den styrs dit asylsökande styr den.
 
Den enda vägen för Sverige att få andra länder "att dela bördan" är att Sverige
ändrar sin flyktingpolitik, så att den står i överensstämmelse med vad som
gäller i de länder, vars börda nu är både hållbar, hanterlig och inte medför
"kaos".
 
Anna Batra Kinberg bör därför inte slösa energi på "att undvika att Sverige hamnar
i kaos", utan lägga ner all energi på att "kaoset i Sverige upphör".
 
AE
 
 

SVERIGES FASAD ÄR PÅ VÄG ATT RÄMNA ?

Politiker blundar för verkligheten, igen
 
Vi har sedan länge vant oss vid att många, de flesta ?, politiker blundar för verklig-
heten.
 
Återigen ser vi exempel på att ledande politiker blundar för den hårda verkligheten.
 
Anna Batra Kinberg gör nu ett stort nummer att hon inte "ska medverka till att
det uppstår kaos i landet" och samtliga partiledare iklär sig papegojrollen och
leker "följa John".
 
NU SKA VI TA ANSVAR FÖR ATT DET INTE BLIR KAOS I LANDET, VI SKA SAM-
VERKA, VI SKA BJUDA IN VARANDRA, VI SKA HA BLOCKÖVERSKRIDANDE
ÖVERENSKOMMELER.
 
Att man kan komma så långt bort från verkligheten ?
 
LANDET BEFINNER SIG I KAOS.
 
Gällande lagstiftning har upphört inom flera områden, bland annat är både Dublinför-
ordningen och Schengenavtalet satt ur spel. Tullen fungerar inte, asylmottagandet
fungerar inte, mängder av "asylsökande" struntar i att söka asyl och ränner runt i lan-
det utan att någon har en aning om hur många de är och vad de håller på med.Sko-
lans värld utgör ett kaos, den polisiära verksamheten har mer eller mindre upphört, då
"alla" poliser nu är "flyktingengagerade", kostnaderna för asylanter har passerat nivåer man
inte ens kunnat föreställa sig, socialvården går "på knäna", sjukvården klarar inte av sina
uppgifter mm mm mm.
 
Och så skjuts det vilt på gatorna, handgranater kastas lite här och där, bilar brinner
landet runt, skolor och förskolor sätts i brand mm mm.
 
Och politikerna vill ta ansvar för att undvika "kaos" ?
 
HUR LÅNGT IFRÅN VERKLIGHETEN KAN MAN BEFINNA SIG SOM POLITIKER ?
NU ÅTERSTÅR VÄL BARA ATT VI FÅR SE ANNA BATRA KINBERG GÅENDE OM-
KRING PÅ GATORNA OCH UPPGE ATT HON ÄR GUSTAV III ?
 
Hur kan det ha blivit så här ? Dagens Industri har en dag en analys med rubriken:
 
" Sprickor i den svenska fasaden" , där man kan läsa om oroliga investerare världen
runt, som oroar sig för Sveriges finanser.
 
DI förklarar då att migrationsfrågorna är så känsliga att få vågar analysera de ekono-
miska konsekvenserna som följer av invandringen.
 
DET ÄR KLART ATT DET DÅ BLIR KAOS OM MAN INTE FÅR TITTA PÅ VAD
" DET KOSTAR", PÅ VANLIG HEDERLIG SVENSKA BRUKAR MAN KALLA DET-
TA FÖR "LÅT GÅ MENTALITET" ELLER "STRUTSPOLITIK" OCH SÅDAN POLI-
TIK BRUKAR JUST SLUTA I KAOS.
 
De enda som vågat titta på vad "det kostar" är SKL, som kommit fram till att det kos-
tar så mycket framöver, att det är ohållbart.
 
Om det kostar så mycket att det är ohållbart, och detta "ohållbara" hela tiden
ökar, är inte det "kaos" ???
 
SKL utredning landar på en kostnadsökning på 270 miljarder intill 2019, något man
menar man inte kan ta ut i skattehöjningar, för då "brakar" ekonomin ihop.
 
Man får kostnadsökningar på 270 miljarder på några år, men kan inte ta ut detta
i skattehöjningar, för då "brakar samhället ihop", är inte det kaos ??
 
SKL utredning, som visar att kostnadsökningen blir 270 miljarder är redan överspelad,
då den bygger på Migrationsverkets prognos om 84 000 asylsökande om året, i rena
förskräckelsen över utvecklingen flyr man verkligheten och lever i det förgångna.
 
Är inte det kaos ??
 
En del vill fly verkligheten lite mindre än Migrationsverket, SKL och de flesta politiker,
och vågar sig på att skissa på ett antal asylsökande under året uppgående till 150 000.
 
Men då har man bara rört sig i riktning mot verkligheten, i dag har vi mycket
bättre underlag hur verkligheten ser ut, och då kostnadsökningen framöver kan
komma att se ut.
 
MEN DEN FÅR MAN INTE RÄKNA PÅ, ÄR INTE DET KAOS ???
 
Verkligheten just nu ser ut som följer. Ackumulerat för året pekar nuvarande siffror på
att antal asylsökande kan tänkas bli 150 000 eller något fler. Vi vet nu efter rapporter
från Migrationsverket att det under september kom ungefär 40 000 asylsökande och
så " en massa andra". De flesta bedömare menar att antalet snarare kommer att öka
än minska, vilket på rullande årsbasis får antalet asylsökande att uppgå till hissnande
500 000 under en rullande 12 månadersperiod.
 
Vi beräknar alltså kostnader utefter att det skulle komma 84 000 om året, vi
säger att det kommer 150 000 om året och vet att det kommer kanske 500 000
om året.
 
ÄR INTE DET BÅDE VERKLIGHETSFLYKT OCH KAOS ??????????????????
 
Nu ska det bjudas in och samtals och alla ska undvika att hamna i det kaos vi redan
befinner oss i. Allt detta samtalande syftar till kosmetika, som i sista ändan betyder
lika liten, eller mindre,  roll än Migrationsverks prognoser.
 
 
 
Det finns bara en väg, en enda väg, ut ur detta kaos.
 
OCH DEN VÄGEN ÄR ATT M INSKA STRÖMMEN AV ASYLSÖKANDE TILL
SVERIGE.
 
Den vägen beträder man inte, genom att ägna sig åt ännu mer verklighetsflykt, att
kräva att andra länder ska dela bördan. Inget land i Europa kan styra asylströmmen,
den styrs dit asylsökande styr den.
 
Den enda vägen för Sverige att få andra länder "att dela bördan" är att Sverige
ändrar sin flyktingpolitik, så att den står i överensstämmelse med vad som
gäller i de länder, vars börda nu är både hållbar, hanterlig och inte medför
"kaos".
 
Anna Batra Kinberg bör därför inte slösa energi på "att undvika att Sverige hamnar
i kaos", utan lägga ner all energi på att "kaoset i Sverige upphör".
 
AE
 
 

SVERIGE STICKER UT, HÄR OCKSÅ

Försvinner Sverige med "svinnet"
 
I SvD kan man idag läsa ett inslag med rubriken:
 
"Alarmerande siffror för svenska butiker".
 
Där uppges det att svinnet i svenska butiker uppskattas till 9 miljarder per år.
Men det är inte det mest uppseendeväckande, eller det kanske inte är uppse-
endeväckande.
 
SVERIGE ÄR MEST UTSATT I NORDEN NÄR DET GÄLLER SVINNET I BU-
TIKER, OCKSÅ FRESTAS MAN TILLÄGGA.
 
Sverige sticker ut på många sätt, inte alltid på positiva sätt, även om vi alltid
vill framhålla oss själva.
 
Nu sticker vi ut här också.
 
Det är ju ingen nyhet att tryggheten för medborgarna minskat i takt med att brotts-
ligheten ökat och ändrat karaktär.
 
Pusselbit läggs nu till pusselbit, och en bild tornar upp, som tyder på att det är
dags att se till att medborgarna får det de betalar för.
 
TRYGGHET, SÄKERHET OCH EN TRO PÅ RÄTTSSYSTEMET.
 
Många hävdar att Sverige i dag saknar politiskt ledarskap, och att Sverige styrs
av "undfallenhet", "flathet" och "naivitet", ofta i kombination med enfald och okun-
nighet.
 
Eftersom i princip alla ledande politiker i Sverige är överens om att inte
göra någonting åt detta, heller frestas man tillägga, finns det bara en en-
da rimlig slutsats.
 
VI MEDBORGARE MÅSTE TÄNKA OM I VÅRA VAL AV POLITIKER OCH I
VART FALL SE TILL ATT VI VÄLJER POLITIKER, SOM HAR EN ANTYDAN
TILL ATT VILJA UPPEHÅLLA EN RIMLIG RÄTTSORDNING.
 
Som det ser ut i dagens Sverige riskerar man ofta att glida in på "invandring",
vilket ämne man än berör, så också här.
 
Det kommer nu uppgifter som visar att en betydande del av polisens re-
surser är bundna till asylmottagandet, och att detta tränger undan möjlig-
heterna att utföra andra viktiga uppgifter.
 
VILKA KAN TYCKA ATT DETTA ÄR RIMLIG ?
 
Uppenbarligen regeringen, och tyvärr i maskopi med det som borde utgöra oppo-
sitionen.
 
AE
 
 

ÄR VÅR REGERING VERKLIGEN LEGITIM ?

Papegojorna har farit med osanning
 
Hur många gånger har vi inte hört papegojorna tjattra:
 
Alla är lika mycket värda.
 
NU SÄGER PAPEGOJORNA ATT ALLA INTE ÄR LIKA MYCKET VÄRDA.
 
På annat sätt kan man ju inte tolka att Stefan Löfven välkomnar vad han kallar
"100 klubben".
 
Företag som välkomnar 100 nyanlända under 1 år ska få en gräddfil till Arbets-
förmedlingen.
 
Som  enskild åtgärd, sedd utan perspektiv och med påsatta skygglappar, kan det
ju vara frestande att se detta som något positivt. Ingen kritik kan ju riktas mot att
man anstränger sig för att få nyanlända i arbete, sett som enskild händelse.
 
Men om man inte ser det som en enskild händelse, utan ser det i ett större
sammanhang, samtidigt som man vidgar perspektiven och tar av sig skygg-
lapprna, då är det inte positivt.
 
DET ÄR EXTREMT NEGATIVT, FÖR MED DETTA SÄGER MAN ATT ALLA
INTE ÄR LIKA MYCKET VÄRDA, TVÄRTOM VAD MAN TJATTRAT OM I
FLERA ÅR.
 
Nyanlända är ju inte den enda utsatta grupp, som har svårigheter på arbetsmark-
naden, vi hittar ungdomar, vi hittar lågutbildade och vi hittar gamla och en del
andra grupper.
 
Varför är dessa "inte lika mycket värda" i den bemärkelsen att de också ska
omfattas av "100 klubbar" där företagen får en gräddfil in på Arbetsförmed-
lingen ?
 
ALLA ÄR ALLTSÅ INTE LIKA MYCKET VÄRDA.
 
Vi ser också detta på andra områden.
 
Många svenskar är i dag utan bostad, och många ser ingen lösning på detta. Någon
hjälp får de inte.
 
Men en nyanländ, som kanske inte ens flyr för sitt liv, utan "bara" vill skapa
sig ett bättre liv i Sverige, får, som Migrationsverket uttrycker sig" tak över
huvudet före dagens slut.
 
TAK ÖVER HUVUDET KAN INNEBÄRA ATT MAN TAR IN PÅ HOTELL TILL
EN DYR KOSTNAD, NÅGOT SOM HEMLÖSA SVENSKAR INTE ENS KAN
DRÖMMA OM.
 
ALLA ÄR ALLTSÅ INT LIKA MYCKET VÄRDA I DAGENS SVERIGE.
 
Det sägs att det är i de små detaljerna man "ser det". I Stockholm uppmärksam-
mades nyligen en händelse som också visat att "alla inte är lika mycket värda", ens
i ett mindre perspektiv.
 
Ett antal "nyanända" köade för att erhålla mat, många av dem välklädda och pyss-
lande med sin moderna ipfone under väntan.
 
'En förbipasserande hade nyligen i närheten sett en utsatt svensk hemlös, klädd i'
trasor och slogs då av tanken att han "borde väl också kunna få lite mat". han tog
då med sig den hemlöse till matutdelningen, men där blev båda bryskt avvisade.
 
HÖR SERVERAR VI INGA HEMLÖSA SVENSKAR.
 
ALLA SVENSKAR ÄR ALLTSÅ INTE LIKA MYCKET VÄRDA I DAGENS SVE-
RIGE.
 
Listan kan faktiskt, tyvärr, göras lång på exempel där svenSKAr får stå tillbaka
och inte erhålla förmåner som kommer nyanlända till dels.
 
Man kan varav överens om att vi ska "hjälpa".
 
MEn man borde också vara överens om att den hjälpEN ska vara balanserad i den
meningen att utsatta svenskar inte får stå tillbaka utan erbjuds motsvarande "hjälp".
 
Följer man inte denna enkla, och självklara, visdom riskerar man något mycket
allvarligt och oroande.
 
Man riskerar att befolkningen inte ser den sittande regeringen som legitim.
 
FÖR EN REGERING KAN VÄL BARA UPPLEVAS SOM LEGITIM OM DEN MÅ-
NAR OM SVENSKAR LIKA MYCKET SOM OM AFGANER, ELLER ???
 
AE

NU FÅR MAN SÄGA ATT JORDEN ÄR RUND

Det är ingen ände på hur besvärlig verkligheten kan vara
 
I dag skriver i Dagens Industri PM Nilsson en ledare med rubriken:
 
"Nu måste S och M ta ansvar för landet"
 
Det mesta i ledaren, eller allt, kretsar kring nuvarande invandringsvolym, och de problem
denna skapar.
 
Dagens Industri har hela tiden gjort sig känd som en kritiker av den invandring var har haft,
mer eller mindre helt oreglerad, men ändå benämnd reglerad.
 
Det finns ett inslag i ledaren som känns kittlande och spännande, och det är när ledar-
skribenten föreslår åtgärder för att komma till rätta med problemet.
 
Bland dessa förslag till åtgärder framstår ett förslag som särskilt kittlande och
spännande.
 
LEDARSKRIBENTEN FÖRESLÅR, HELT OGENERAT OCH TYDLIGEN UTAN ATT
SKÄMMAS DET ALLRA MINSTA, ATT S OCH M SKA SAMVERKA FÖR ATT SVERIGE
SKA NÅ EN VOLYM PÅ ASYKSTRÖMMEN "I NIVÅ MED ANDRA LÄNDER".
 
Känns det igen ?
 
Är det inte detta sverigedemokraterna sagt ett antal år ? Nu kan man säga detta helt
öppet och ogenerat, utan att skämmas, om man inte är sverigedemokrat, då ska man
skämmas i alla fall.
 
Härom dagen menade Anna Batra Kinberg att situationen nu var sådan att man måste
införa "gränskonroll" för att "förvissa sig om vilka som kom till landet".
 
Känns det igen ?
 
Är det inte detta sverigedemokraterna sagt ett antal år ? Nu kan man säga detta helt
öppet och ogenerat, utan att skämmas, om man inte är sverigedemokrat förstås, då
ska man skämmas i alla fall.
 
Så ser nu verkligheten alltså ut.
 
LEDANADE POLITIKER OCH SKRIBENTER KRÄVER NU HELT ÖPPET OCH
OGENERAT, UTAN ATT SKÄMMAS DET ALLRA MINSTA, DET SVERIGEDEMO-
KRATERNA HAR SAGT I FLERA ÅR, OCH FÖR DETTA FÅTT SKÄMMAS "IN
PÅ BARA KROPPEN".
 
Är det verkligen så vi ska se på våra politiker, och är det sådana krav vi ska ställa
på dem.
 
Inser man något i tid, när en fråga kanske går att rätta till, då ska man "skämmas
in på bara kroppen" och kallas både det ena och andra.
 
MEN NÄR MAN INSER NÅGOT FÖR SENT, SÅ SENT ATT DET KANSKE INTE GÅR
ATT RÄTTA TILL, DÅ SKA MAN SES SOM EN ANSVARSFULL OCH SERIÖS POLI-
TIKER.
 
Det är nog andra än sverigedemokrater som i dag bör "skämmas in på bara kroppen",
verkligheten kan ibland vara en elak fiende, den ska man tydligen inte liera sig med.
 
Vårt förhållningssätt påminner lite väl mycket om hur den stackarn fick "skämmas", som
före alla andra påstod att jorden var rund.
 
Nu när alla anra säger att jorden är rund kanske vi också
skulle pröva på att säga det, men bara försiktigt / AE

KLYFTORNA ÖKAR I SAMHÄLLET

Skolan beställer framtida "utanförskap"
 
Dagens Samhälle har ett antal artiklar rörande flyktingpolitiken och konsekvenserna
av denna. En av artiklarna har då rubriken:
 
"Klyftorna ökar i skolan"
 
Som utomstående, utan närmare insikt om hur nyanlända tas om hand i skolvärlden,
får man förlita sig på att de uppgifter Dagens Samhälle för fram är korrekta.
 
Med ett sådant antagande är det lätt att dra en bestämd slutsats.
 
I VISSAS AVSEENDEN BESTÄLLER SKOLAN FRAMTIDA "UTANFÖRSKAP".
 
När det gäller flyktingpolitiken kan man förhålla sig på olika sätt, man kan tycka att
det kommer för många. man kan tycka och det kommer "lagom" och man kan tycka
att det kommer för få. Det är en sak, en annan sak är hur man ska förhålla sig till
de som faktiskt kommer.
 
Och då bör utgångsläget rimligen vara att man förhåller sig på ett sådant sätt att
det främjar integrationen, det främjar individen och det främjar "samhället".
 
Uppgifter tyder rent allmänt på att Sverige ligger lågt i jämförelse med andra län-
der, när det gäller förmågan att integrera.
 
Får man tro dagens Samhälle får man väl anse att förmågan är helt obefint-
lig i vissa avseenden, såsom i skolan.
 
Dagens Samhälle skriver då att i en viss kommun kommer det 5 nyanlända per
vecka till skolan.
 
En del av dessa nyanlända har gått i skola tidigare, en del har överhuvudta-
get aldrig "gått i en skola".
 
OBEROENDE AV OM MAN GÅTT I EN SKOLA TIDIGARE ELLER INTE SÄTTS
MAN I "ÅTTAN ELLER NIAN" OCH PÅ DESSA ELEVER STÄLLS SAMMA
KRAV SOM PÅ ELEVER, SOM FÖLJT SKOLAN SEDAN "ETTAN".
 
Har vi blivit fullständigt galna.
 
Sätta en tonåring, som aldrig tidigare i sitt liv gått i en skola, direkt i en
"åtta" eller "nia" och ställa samma krav som på andra elever ?
 
FINNS DET ÖVERHUVUDTAGET NÅGON VETTIG MÄNNSISKA I VÅRT AV-
LÅNGA LAND SOM KAN TÄNKA SIG TANKEN ATT DETTA SKULLE KUNNA
FUNGERA ?
 
Självfallet inte, dessa elever har ingen som helst möjlighet att tillgodogöra
sig utbildningen, och detta kommer de ganska så snabbt underfund med
själva.
 
VI VET GANSKA SÅ VÄL HUR ELEVER, RENT ALLMÄNT, FUNGERAR, SOM
INSER ATT DE FALLER UTANFÖR I SKOLAN.
 
De reagerar "utåt" i form av aggressivitet, ofta senare i förening med ökande kri-
minalitet, missbruk och utanförskap.
 
Får man alltså tro Dagens Samhälle i detta avseende är vi inte bara dåliga
när det gäller integration.
 
VI FÖRSÖKER INTE ENS INTEGRERA, I STÄLLET BESTÄLLER SKOLAN
FRAMTIDA UTANFÖRSKAP, MISSBRUK OCH KRIMINALITET.
 
Hur i himmelsens namn kan någon komma på iden att bedriva undervisning
med nyanlända på detta sätt ?
 
Är vi "bara enfaldiga" eller är det något annat som styr detta, som inte
kan framstå på annat sätt än som "rubbat" ?
 
AE
 
 
 

SVERIGE ÄR INTE DIMENSIONERAT FÖR "ALLT OCH ALLA"

Vitala samhällsfunktioner fungerar allt sämre
 
Härom dagen skrev Anna Dahlberg I Expressen att nuvarande nivå på invandringen
inte var hållbar.
 
Hon menade att samhället helt enkelt inte var dimensionerat för att möta så stora
förändringar under en och samma tydsrymd.
 
Egentligen är detta självklart, fullständigt självklart.
 
ALLA SAMHÄLLSOMRÅDEN ÄR I BÄSTA FALL DIMENSIONERADE ATT KLARA
AV DE BEHOV SVERIGE HAR MED EN BEFOLNING PÅ NUVARANDE NIVÅ.
 
De flesta områden klarar inte ens detta behov, utan vi ser "flaskhalsar" inom många
områden redan sedan lång tid tillbaka.
 
MED DETTA SOM UTGÅNGSPUNKT LIGGER DET I SAKENS NATUR ATT VI
INTE KAN MÖTA STORA FLÖDEN AV INVANDRING, DELVIS MED BEHOV VI
INTE ENS FÖRBERETT OSS FÖR, UTAN ATT SAMHÄLLSSYSTEMEN BLIR
STRESSADE, KANSKE SÖNDERSTRESSADE.
 
I dag nås vi av en rapport, som visar ännu ett område som havererat, därför att det
stressats sönder.
 
BRISTEN PÅ TOLKAR FÖR ENSAMKOMMANDE BARN.
 
Många av dessa barn tycks ha en bakgrund, som medför att de måste tas om hand
i institutionsvården, HVB. Väl här blir de inlåsta, men det saknas tolkar, som kan för-
klara varför de blir inlåsta.
 
Många inlåsta ensamkommande, på HVB hem, får i stället den uppfattningen att
de satts i fängelse, vilket ofta medför andra reaktioner än om de kommit till in-
sikt att inlåsningen syftade till "hjälp".
 
ÄR DET VERKLIGEN NÅGOT POSITIVT ATT STRESSA SÖNDER EN VITAL SAM-
HÄLLSFUNTION I DEN OMFATTNINGEN ATT DEN HELT ENKELT INTE FUNGE-
RAR ?
 
Just HVG vården tycks ha stressats sönder även i ett annat avseende.
 
Även "svenska" barn/ungdomar behöver omhändertas för vård på HVB - hem. Det
kommer nu täta och tillförlitliga uppgifter att just detta nu fungerar mindre bra. Di-
mensioneringen för denna vård är sådan att det nu inte finns plats för "svenska"
barn/ungdomar, då "alla" platser är upptagna av ensamkommande med olika ty-
per av problem, ofta problem vi saknar erfarenhet att hantera.
 
ÄR DET VERKLIGEN NÅGOT POSITIVT ATT STRESSA SÖNDER EN VITAL
SAMHÄLLSFUNKTION I DEN OMFATTNINGEN ATT DEN INTE FUNGERAR ?
 
Vi ser detta på område efter område, invandringen är nu så omfattande att sam-
hällsfunktioner stressas sönder eller visar sig otillräckliga.
 
Anna Dahlbergs slutsatser verkar onekligen rimliga.
 
POLITIKER MÅSTE KOMMA TILL INSIKT OM ATT VÅRA RESUSER INTE
ÄR OÄNDLIGA OCH ANPASSA FLYKTINGSTRÖMMEN TILL VAD VI KAN
ANTAS KLARA AV.
 
Att förknippa en sådan debatt med "rasism" och "nazism" är inte enfaldigt, det
är mer än enfaldigt.
 
Sverige tar emot fler flyktingar än alla andra länder, Tyskland just nu tycks un-
dantaget. Tyskland erkänner ogenerat att strömmen nu är så stor att man inte
"klarar av" den och både diskuterar och vidtar åtgärder för att möta detta.
 
Det finns inget, såvitt är känt, som skulle kunna motivera att Sverige
har några dolda resurser, som skulle kunna medföra att vårt samhälle,
till skillnad från andra, kan ta emot och hjälpa grupper för vilket våra
samhällsfunktioner inte är dimensionerade.
 
DET HAR SAGTS FÖRUT, OCH KAN SÄGAS IGEN, DET SOM INTE ÄR
HÅLLBART, HÅLLER INTE I LÄNGDEN.
 
Vi vet vad "nollsummespel" är, vi vet vad "undanträngning" innebär och vi
vet också vad "den enes bröd är den andres död" är.
 
Det är begrepp som blir aktuella när man blundar för att resurser inte
är dimensionerade för allt och alla.
 
AE
 
 

KONJUKTURINSTITUTET MANIPULERAR BEFOLKNNGEN

Består Konjukturinstitutet  av kompletta idioter ?
 
I dag kan man i Dagens Industri läsa ett nyhetsinslag från Konjukturinstitutet, skriver
av prognoschef Jesper Hansson, under rubriken:
 
Flyktingstödet ett lyft för svensk BNP
 
Man häpnar och ställer sig frågan, hur enfaldig och oseriös får man bara vara på
Konjukturinstitutet ?
 
Vi hade en period, då alla välprogrammerade prognosmakare i Sverige, från Ystad
till Haparanda, kom med de mest fantasifulla prognoser och rapporter vilket lyft alla
nyanlända utgjorde för ekonomin.
 
VARJE NYANLÄND UTGJORDE DÅ ETT ETT SÅ KALLAT NETTOTILLSKOTT
TILL EKONOMIN OCH DETTA NETTOTILLSKOTT SKULLE RÄDDA LANDETS
FRAMTID.
 
Anders Borg satte stopp för dessa programmerade prognosmakare med sitt tal
om "skenande kostnader". Sedan dess har det successivt smugit sig in en ökad
insikt.
 
Man vågar nu tala om att invandringen utgör en kostnad.
 
EN DEL, TILL OCH MED INOM REGEREINGEN, VÅGAR SIG PÅ KONSTSTYC-
KET ATT SE KOSTNADERNA SOM SÅ STORA, ATT VI MÅSTE "KAVLA UPP
ÄRMARNA" FÖR ATT KLARA DEM.
 
Men på KI tycks de förprogrammerade prognosmakarna ha överlevt, nu med fe-
programmerad vara.
 
BNP lyfter med flyktingstödet.
 
ETT UTTALANDE KAN INTE VARA MER VINKLAT OCH OSERIÖST.
 
Sant är att konsumtionen ökar inom vissa områden, om antalet konsumenter blir
fler, så på det sättet är det korrekt att påstå att svensk BNP växer med ökat antal
flyktingar.
 
Men konsumtionen kan faktiskt öka på annat sätt än att ge flyktingar utrymme
för konsumtion.
 
Det finns stora resurssvaga grupper i samhället, som inte önskar mer än att de ges
ökat konsumtionsutrymme, pensionärer, arbetslösa, sjuka, ensamstående mammor
mm mm.
 
Om de "pengar" som nu riktas till flyktingar i stället skulle riktas till dessa resurssvaga
grupper skulle motsvarande lyft av BNP också ske.
 
SÅ DET ÄR INTE FLYKTINGARNA SOM I SÅ FALL LYFTER SVENSK BNP. DET
SOM LYFTER SVENSK BNP ÄR ATT KONSUMTIONEN LYFTER, OCH ATT RE-
GERINGEN VÄLJER ATT ADRESSERA UTRYMMET FÖR DETTA TILL EN VISS
GRUPP.
 
MOTSVARANDE SKULLE SKE OM EN ANNAN GRUPP FICK MOTSVARANDE
MERUTRYMME FÖR KONSUMTION.
 
Att KI väljer att formulera sig på sätt som sker får nog anses som både oseriös och
smaklöst. Man får väl anta att det ingår som ett led i "att hela landet nu ska mobili-
seras och kavla upp ärmarna för att kunna möta flyktingkaoset"
 
Sedan är all ökning av BNP inte bra, en del ökningar är helt enkelt dåliga.
 
Finanskrisen har vi i färskt minne, efter den inföll ett "första kvartal", där tillväxten
i Sverige inte var negativ. Att tillväxten då plötsligt inte blev negativ berodde på,
allt enligt SCB, i första hand på att snusförbrukningen och behovet av sjukvård
ökat.
 
Hur många, med handen på hjärtat, tycker att den typen av tillväxt är bra ?
 
På samma sätt bör man ställa sig frågan om den tillväxt KI nu talar sig varm för
verkligen är något positiv. Denna tillväxt medför en samhällsstress på snart sagt
alla områden, man kan nämna tolkar, sjukvård, psykologstöd, assistansstöd, bo-
städer mm mm mm.
 
Samhällsstressen är nu så stor att vitala områden helt enkelt havererat,
 
Är verkligen den tillväxt "något att se positivt på", som medför att samhäl-
let stressas sönder i vitala avseenden.
 
BORDE INTE EN TILLVÄXT, FÖRANLEDD AV MOTSVARANDE KONSUM-
TIONSÖKNING INOM BEFINTLIGA RESURSSVAGA GRUPPER VARA ATT
FÖREDRA ?
 
Framför allt med hänsyn till att en sådan prioritering snarare skulle minska "sam-
hällsstressen" i vid mening än öka den, eller ?
 
Konjukturinstitutet borde helt enkelt "hålla sig för god" för att ge ut prognoser, som
syftar till att manipulera befolkningen i en viss riktning.
 
AE
 

BARNEN PÅ KOLLO I BRYSSEL

EU ländernas samlade sandlåda samlad i Bryssel
 
EU kommissionens ordförande, Juncker, är nu "förbannad".
 
När han inte är "full" så tycks han vara "förbannad".
 
Nu är han "förbannad" över att eu kommissionärerna inte
sköter sina uppdrag.
 
I uppdraget ingår att kommissionärerna varje onsdag ska del-
taga på ett möte, lett av Juncker, vare sig han är nykter eller
full.'
 
Nu är Juncker "förbannad" över att ett antal kommisionä-
rer valde att ta ledigt, och roa sig med att åka till New York,
i stället för att sköta sina uppdrag.
 
Junckers ilska är lätt att förstå, vare sig den inträffar i nyktert
tillstånd eller inte. Dessa eu kommissionärer måste ha Junckers
tillstånd för att slippa deltaga i detta obligatoriska onsdagsmöte.
 
Trots detta obligatorium valde ett antal kommissonärer att
åka till New York och roa sig i stället för att utföra det upp-
drag, för vilket di uppbär arvode.
 
SÅ INTE ÄR DET MÄRKLIGT ATT JUNCKER ÄR "FÖRBANNAD".
 
Tidningen "New Europé" är tydligen också "förbannad" och skriver
i ren ilska:
 
" DET HÄR ÄR INTE KOLLA, UNGAR, NÄRVARO ÄR NÖDVÄN-
DIGT, OAVSETT HUR MÅNGA SEFIES MED SUPERKÄNDISAR
NI HADE TÄNKT ER".
 
Många har förundrats över de generösa ersättningar eu kommissio-
närerna lyfter.
 
NU VER VI VARFÖR, I DESSA KRESTAR ÄR DET MERITERANDE
ATT INTE DELTAGA I OBLIGATORISKA MÖTEN OCH SKÖTA SITT
ARBETE.
 
AE
 

DET SVENSKA HYCKLERIET

Visst är vi svenskar världsbäst, på att hyckla
 
Sedan 2 VK har Sverige lett "hyckleriligan", inget land i västvärlden har
lyckats hyckla sig fram, och mygla sig fram, som Sverige.
 
De senaste åren gör ingen besviken.
 
När det gäller flyktingpolitiken har vi hycklat mer i Sverige än vad övriga
EU lyckats hyckla ihop i övrigt.
 
Vi har öppnat våra hjärtan, och när andra länder inte följt i våra fotspår
har de fått veta att de "inte tar ansvar".
 
Vi har som enda land i Europa gett syrier direkt permanent uppehållstillstånd,
när andra länder inte följt i våra fotspår har de fått veta att de "inte tar ansvar".
 
Vi har gett nyanlända bidrag i olika former, som ligger skyhöjt över vad som
gäller i andra länder, när andra länder inte följt i våra fotspår har de fått veta
att "de inte tar ansvar".
 
Den svenska regeringens budskap. såväl den nuvarande som den förut-
varande, har varit kristallklart.
 
VÅR AMBITION ÄR ATT ENSAMMA TA EMOT FLER FLYKTINGAR ÄN
NÅGOT ANNAT LAND.
 
Flyktingarna har tagit till sig budskapet, de strömmar nu till Sverige i större
mängder än vad som gäller i något annat land.
 
UTIFRÅN DET REGELSYSTEM NUVARANDE OCH FÖRUTVARANDE
REGERINGEN SKAPAT OCH TILLÄMPAT, BORDE DE VARA NÖJDA,
MER ÄN NÖJDA.
 
MÅLET HAR JU INTE BARA NÅTTS, DET HAR ÖVERTRÄFFATS.
 
När målet både nåtts och överträffats träder hycklerier fram i sin fulla kraft.
 
Det är Sverige, själva helt och hållet, som skapat de förutsättningar som
nu lett till att flyktingar söker sig till Sverige i större utsträckning än till
andra länder.
 
I detta läget visar vi vårt rätta ansikte, samma ansikte som vi visade när öv-
riga Europa stred för friheten under 2 VK.
 
VI KRÄVER ATT ANDRA SKA TA ANSVAR NÄR VI STÄLLER TILL DET.
 
Om vi nu med ett säreget signalsystem vill ta till oss fler flyktingar än vad
andra länder anser de mäktar med, och flyktingar tar sig till Sverige helt en-
ligt de signaler vi sänder ut, då uppstår frågan:
 
Ska vi då kräva att andra länder tar del av den börda vi själva under
många år bett om att få bära ?
 
ELLER SKA VI STÄDA UPP EFTER OSS SJÄLVA ?
 
Man behöver inte ha mycket "anständighet i kroppem" för att besvara en
så enkel fråga.
 
Det man själv, helt på egen hand, ställer till med, det rättar man också
till på egen hand.
 
ATT NU KRÄVA ATT ANDRA LÄNDER SKA TA STÖRRE ANDEL AV DEN
"BÖRDA" VI SJÄLVA SKAPAT, HELT PÅ EGEN HAND, ÄR HYCKELI PÅ
SAMMA NIVÅ SOM NÄR VI UNDER 2 VK  GJORDE GÄLLANDE ATT VI
VAR NEUTRALA, NÄR VI I SJÄLVA VERKET FÖRLÄNGDE KRIGET GE-
NOM ATT SKEPPA NÖDVÄNDIG KRIGSMATERIAL TILL TYSKLAND.
 
Nu håller vi återigen en ny stor kris vid lev, genom att kräva att andra ska
städa upp efter oss.
 
Har vi bett 3.världens medborgare att komma just till Sverige, så
är det faktiskt vår "förbannade skyldighet" att städa upp efter oss
själva.
 
ANDRA LÄNDER SKA INTE BEHÖVA STÄDA UPP EFTER SJÄLVGODA
SVENSKAR, SOM INTE I TID INSER VAD DE STÄLLER TILL MED.
 
AE
 
 

HJÄRTAT VIDÖPPET, OCH HJÄRNAN STÄNGD

Hjärtat är nu vidöppet, likaså gränserna
 
Sedan en tid tillbaka ökar flyktingströmmen till Sverige stadigt.
 
Vart man sig i världen vänder, flyktingarna till Sverige man sänder.
 
Man läser om flyktingkas i det ena efter det andra landet, si och så många kommer
varje dag, och strömmen ökar stadigt.
 
Och de flesta vill till Sverige, de uppger då att Sverige är såå fantastiskt, med
alla sina bidrag tillägger en del.
 
Sedan en tid tillbaka tar Sverige över 1000 asylsökande per dag, och siffran ökar
stadigt.
 
DEN SENASTE SIFFRAN TYDER NU PÅ ATT UNGEFÖR 2 000 SÖKER ASYL
PER DAG, KOMMENTAR ÖVERFLÖDIGT.
 
Det finns inget som tyder på att strömmen avtar, snarare tvärtom, alla vill till
det fantastiska landet Sverige med sina fantastiska bidrag.
 
På årsbasis innebär 2 000 per vecka ungefär 750 000 asylsökande, detta ska
ställas mot Migrationsverkets senaste prognos på 84 000, en prognos man upp-
ger sig komma att revidera i närtid.
 
Ska vi då räkna med att den reviderade prognosen medför "att man lägger
till en nolla", i så fall blir prognosen trovärdig, såvitt inte ökningstakten
håller i sig, då får man väl "lägga till 2 nollor".
 
Med "2 nollor" tilllagda, det vill säga 840 000 asylsökande per år tar det bara
4 år innan Annie Lööfs dröm går i uppfyllelse.
 
Vi fick i dagarna höra, av regeringen, att Sverige står inför "enorma ekonomiska
påfrestningar" till följd av invandringen, och dessa "enorma påfrestningar" bygger
på Migrationsverkets prognos på 84 000.
 
VAD BLIR "ENORMA PÅFRESTNINGAR" OM MAN SÄTTER "EN NOLLA"
ÄVEN EFTER DESSA, DET VILL SÄGA PÅFESTNINGARNA BYGGER PÅ
DAGENS INFÖLDE, 750 000 PÅ ÅSRBASIS.
 
En inte alltför vågad gissning är statsbankrutt.
 
Med Stefan Löfven är inte oroad, han säger sig ha läget under kontroll.
 
Tyskland med sina drygt 81 miljoner menar att man "klarar av" att ta emot
500 000 asylsökande per år, och då ska man beakta att Tyskland har en
starkare och mer motståndskraftig ekonomi än Sverige, mycket kraftigare
och mycket mer motståndskraftig.
 
500 000 vad Tyskland klarar motsvarar i Sverige ungefär 75 000 asylsökande.
Mot detta ska ställas att strömmen i dag tycks vara det "tiodubbla" och ten-
densen ökande.
 
DET KÄNNS SÅ TRYGGT ATT STEFAN LÖFVEN HAR LÄGET UNDER KON-
TROLL.
 
AE
 

ÄR MALMÖPOLISEN HELT "HJÄRNDÖD" ?

Kan polisen vara hur "dum som helst"
 
Frågar man GW Persson om polisen kan vara "hur dum som helst" blir svaret tydligt.
 
Polisen i Sverige kan vara "hur dum som helst" och polisen i Sverige är "så dum"
att vi har världens sämsta polis.
 
VÄRLDENS SÄMSTA POLIS ? DET LÅTER OROVÄCKANDE.
 
Men allt är relativt, även inom "världens sämsta polis", och det ligger i sakens natur,
här som på alla andra håll, att spridningen är stor.
 
Så var hittar man den sämsta polis man kan tänka sig i landet som har "världens
sämsta polis".
 
INTE HELT OVÄNTAT HITTAR MAN DEN SÄMSTA POLIS MAN KAN TÄNKA SIG
I MALMÖ.
 
När man tar del av de uttalanden som fälls, och det arbete som utförs, eller mer rätt
inte utförs, blir man ännu mer oroad.
 
Malmöpolisen tycks inte vara den sämsta polisen i det land som har "världens
sämsta polis".
 
MYCKET TYDER PÅ ATT POLISEN I MALMÖ ÄR HELT HJÄRNDÖD.
 
Man kan inte tolka deras agerande på annat sätt.
 
"Hela Sverige" har följt följetången "en industritomt i Malmö" där 400 illegala mig-
ranter slagit ner sina bosättningar.
 
Detta är ett uppenbart brott, med rubriceringar som olaga intrång, egenmäktigt för-
farande, hemfridsbrott och miljöbrott.
 
Hur ställer sig då polisen i Malmö till detta ?
 
DE STREJAR GENOM ATT GENOMFÖRA EN OLAGLIG STREJK, FÖR DET
MÅSTE VÄL ÄNDÅ VARA EN OLAGLIG STREJK NÄR MAN INTE LÖSER DE
UPPGIFTER MAN HAR SOM SKYLDIGHET ATT LÖSA, ELLER ???????????
 
Sin strejk har polisen motiverat med att polisen inte känner till brottslingarnas per-
sonnummer.
 
SE DÄR, REDAN HÄR ÄR DET UPPENBART ATT MALMÖ HAR DEN SÄMSTA PO-
LISEN I LANDET SOM HAR "VÄRLDENS SÄMSTA POLIS".
 
När man hör de "hjärndöda poliserna" i Malmö, förleds man till att tro att "dummare
än så kan väl ändå ingen vara".
 
Men som vanligt har man fel, polisen i Malmö är "dummare än man kunde ana".
 
I går erfar vi har "hjärndöda poliser" i Malmö hittat på ett nytt raffinerat sätt för att mo-
tivera att de strejkar.
 
Vi fick då höra, från en "hjärndöd" polis i Malmö, chef till råga på allt, fick han
godkänt på Polishögskolan genom lottdragning ?, att Sveriges sämsta polis
inte ingrep mot den olagliga "bosättningen" för att de bott där för länge.
 
SVEIGES SÄMSTA POLIS LÄT DÅ MEDELA ATT DE OLAGLIGA OCCKUPAN-
TERNA BOTT DÄR SÅ LÄNGE, ATT DET HAR NÅGON FORM AV "BESITT-
NINGSRÄTT".
 
När man hör detta räcker det inte att tala om "världens sämsta poliser" och "de
sämsta poliserna i landet med världens sämsta poliser".
 
NU TYCKS VI HA KOMMIT I KONTAKT MED UNIVERSUMS SÄMSTA POLISER.
 
BESITTNINGSRÄTT ?  ÄR DET INTE NÅGOT MAN KOMMER I ÅTNJUTANDE AV
EFTER EN "LÅNG BESIKTNING", SOM BYGGER PÅ NÅGON FORM AV LEGAL
HANDLING, ELLER ??????????????????????????????????????????????
 
Här talar vi om en grupp, som "lyder" under den så kallade "tremånadersregeln", ef-
ter 3 månader vistas de illegalt i landet.
 
Här försäger sig "Sveriges sämsta polis", för alla är det uppenbart att alla dessa
occkupanter vistats i Sverige i mer än 3 månader, och enligt utlänningslagen
ska de bort.
 
DET BORDE ÄVEN "HJÄRNDÖDA POLISER" I MALMÖ BEGRIPA.
 
Att olagliga ockupanter, som vistats i Sverige illegalt, skulle kunna uppnå någon
form av besttingsrätt, är så befängt att man inte tror det är sant.
 
MEN POLISEN I MALMÖ VISAR ATTD ET ÄR SANT.
 
Men polisen i Malmö tycks ändå otrygg i sin roll, man tycks befara att det inte till-
räckligt klart framgår att de är den "sämsta polisen i universum".
 
Därför går man i dag ut med information, som visar att polisen i Malmö lever
upp till förväntningarna.
 
VI FÅR DÅ HÖRA ATT MAN SEDAN APRIL UREDER EN ANMÄMAN OM
OLAGA INTRÅNG PÅ DEN SÅ KALLADE "INDUSTRITOMTEN" I MALMÖ"
 
Utredningen om olaga intrång, som  först inte gick att komma åt då personnum-
mer saknades, som sedan inte gick att komma åt då "besittningsrätt" förelåg, be-
kräftar nu allt det vi befarat.
 
POLISEN I MALMÖ ÄR HELT HJÄRNDÖD.
 
Man menar nu att anmälan i april 2015, om olaga intrång, är föremål för fortsatt
utredning.
 
"Hela Sverige" har under ett antal år, genom olika tv program, genom olika poli-
tikers uttalanden, genom grannars uttalanden och mycket annat, visat att det
föreligger "olaga intrång".
 
OCH DETTA UTREDER UNIVERSUMS SÄMSTA POLIS FRÅN APRIL TILL
OKTOBER OCH ÄR ÄNNU INTE KLARA.
 
4oo illegal ockupanter, sedan ett antal år, det är bara att sätta sig i en bil
ock åka till "industritomten", så ser man omedelbart att det är "olaga in-
trång".
 
OM MAN INTE ÄR UNIVERSUMS SÄMSTA POLIS FÖRSTÅS.
 
Man behöver inte ens "sätta sig i en bil" och åka till "industritomten", det räcker
med att se på TV.
 
När man ser att det tar 7 månader (april - sept) för att göra en timmes jobb
(max) undrar man om det finns något sämre än "universums sämsta polis".
 
Nu tycks tydligen någon "låtit förstå", kanske regeringen, vem vet ?, att Malmö
Polis inte kan bete sig på det sättet att Sverige skämmer ut sig för hela världen.
 
Vi erfar nu, i dag, att polisen i Malmö, universums sämsta polis, när utredningen
om olaga intrång är klar, ska avsluta det olagliga intrånget.
 
VART TOG PERSONNUMREN OCH BESITTNINGSRÄTTEN VÄGEN ?????
 
AE

OLAGLIG STREJK INOM POLISEN

Polisen i Malmö vägrar att utföra sitt jobb
 
Kåkstaden i Malmö är utsatt för livlig debatt.
 
Under de senaste dagarna har information lämnats, som inte kan tolkas på annat sätt
än att polisen i Malmö både har möjlighet, rätt och skyldighet att ingripa mot den
brottslighet, som är förknippad med ockupationen.
 
Dagens Industri går i en ledare i dag vidare under rubriken:
 
"Äganderätten måste gälla även i Malmö"
 
En förbryllande rubrik kan man tycka, kan det verkligen finnas andra än miljöpartister
och vänsterkommunister, som tycker att lagstadgad äganderätt inte ska gälla även i
Malmö ??
 
Hur konstigt det än låter finns det faktiskt sådana "figurer", figurer som utnyttjar sin
maktställning för att underminera lag och ordning i samhället, ja till och med under-
minera de mest grundläggande förutsättningarnas för samhällets fortbestånd.
 
Till dessa "skumma figurer" hör politiker av skilda kulörer, polisen i Malmö
samt vissa organ inom rättsväsendet.
 
Dagens Industris ledare  i dagsätter den "sista spiken i kistan".
 
Ockupationen är olaglig.
 
POLISEN HAR SKYLDIGHET, RÄTT OCH MÖJLIGHETER ATT AVBRYTA DEN
PÅGÅENDE BROTTSLIGHETEN.
 
Varför avstår då polisen ifrån att lösa de uppgifter de har skyldighet att lösa ?
Den för stunden mest närliggande tanken är att politiker "låtit förstå" att polisen
inte ska ingripa, utan göra som man gör på Stockholms Central, bara stå och titta
på när brottsligheten pågår.
 
Men så kan det väl knappast vara, vill man hoppas, att politiker ger polisen instruk-
tioner att de inte ska utföra sitt arbete, då är ju det mer bekymmersamt i Sverige än
vad någon, någonsin, kunnat tänkt sig, så det måste finna något annat skäl.
 
DET ENDA SKÄL MAN DÅ KAN TÄNKA SIG ÄR ATT POLISEN I MALMÖ MED
POLISMÄSTARENS GODA MINNE ÄGNAR SIG ÅT EN OLAGLIG STREJK.
 
Vad gör man med en polismästare, som i det "tysta uppmanar" poliskåren att kollek-
tivt strejka olaglig ??
 
DET ENDA TÄNKBARA MÅSTE JU VARA ATT AVSKEDA POLISMÄSTAREN,
FÖR INTE KAN VI HA POLISMÄSTARE, SOM LEDER EN OLAGLIG KOLLEKTIV
STREJK INOM POLISKÅREN, ELLER ??
 
SKULLE EN NY POLISMÄSTARE OCKSÅ FORTSÄTTA MED DEN OLAGLIGA
STREJKEN FÅR MAN VÄL AVSKEDA HEN OCKSÅ, TILL DESS MAN FÅR EN
POLISMÄSTARE, SOM ÄGNAR SIG ÅT SITT ARBETE, FÖR VI KAN VÄL INTE
HA EN POLISMÄSTARE, SOM LEDER EN KOLLEKTIV OLAGLIG STREJK
INOM POLISKÅREN, ELLER ?
 
Inte ens i Malmö,
 
Cirkus ska vara roligt, men alla cirkusar
är inte roliga
AE

INFLATIONSHYSTERIN

Stefan Ingves styr Sverige mot en bubbla ?
 
Flera bedömare, inom och utom landet, beskriver landets ledning, om man nu kan
kalla det ledning, som att "flathet och undfallen" kryddad med "enfald" sitter i hög-
sätet.
 
För bara några dagar sedan skrev Anders Linder just om detta, Sverige styrdes med
"flathet och undfallen". I dag kunde vi läsa i Dagens Industri Annika Borgs ledare med
rubriken:
 
"Det offentliga har kapitulerat".
 
I samma tidning (DI) skriver i dag riksbankens förre chefsekonom, Krister Andersson
ett inlägg under rubriken:
 
"Väldigt nära en bubbla".
 
Sällan har väl en myndighetschef ( motsv) sågats så jäms med knölarna som nu
Stefan Ingves blir sågad jäms med knölarna.
 
Då Krister Andersson var den som var närmast ansvarig för formuleringen av inflations-
målet 1993 och bakgrundens till dess tillkomst får man väl anta att han ganska så väl
vet vad han talar om.
 
Han bör nog veta lika mycket som Stefan Ingves tycks veta lite.
 
Om Krister Andersson har rätt, bara till hälften rätt, ställer man sig frågan hur en "halvfigur"
som Stefan Ingves tillåts agera som han gör, för "halvfigur" måste han väl ändå vara, om
Krister Andersson har rätt, bara till hälften rätt, eller ?
 
Riksbankens förre chefsekonom menar nu att Riksbanken misstolkar målet (inflationsmålet)
och blåser upp bubblor (tillgångsbubblor) och han är inte nådig i kritiken.
 
Han menar att Riksbanken glömmer att det överordanden målet/syftet är prisstabilitet
och att inflationsmålet på 2 % bara är ett operationellt mål för att säkerställa pris-
stabiliteten.
 
HAR KRISTER ANDERSSON RÄTT, BARA TILL HÄLFTEN RÄTT, HAR VI ALLTSÅ
EN RIKSBANK, SOM GJORT ETT MEDEL TILL ETT MÅL OCH BORTSER HELT
FRÅN MÅLET.
 
Suboptimering är då bara "förnamnet".
 
Krister Andersson var som sagt den som arbetade fram underlaget för att sätta inflations-
målet på 2 % och menar att när det hamnade på just 2 % sågs det som ett mycket ambi-
tiöst mål.
 
HAN MENAR NU ATT VI LYCKATS MYCKET BÄTTRE ÄN VAD VI NÅGONSIN FÖR-
VÄNTADE OSS, NU NÄR INFLATIONEN LIGGER UNDER 2 % OCH MÅLET, PRISSTA-
BILITET, ÄR SÄKRAT.
 
Här är Krister Andersson tydlig, när han nu menar att vi nått målet, prisstabilitet, och att man
nu äventyrar att man nått detta mål genom att arbeta  fortsätta att arbeta med medlet, som om
medlet vore ett mål i sig.
 
Det går inte att ta miste på Krister Anderssons budskap:
 
INFLATIONSMÅLET SATTES TILL 2 % FÖR ATT NÅ MÅLET PRISSTABILITET. IN-
FLATIONSMÅLET VAR DÅ ETT MEDEL FÖR ATT NÅ MÅLET. MÅLET ÄR NU NÅTT,
I HÖGRE GRAD ÄN VAD VI VÅGAT HOPPAS PÅ, OCH NU BORDE PRISSTABILI-
TEEN INTE ÄVENTYRAS GENOM ATT RIKSBANKEN BYGGER UPP BUBBLOR.
 
Andersson är tydlig med att medlet tagit över och nu äventyrar prisstabiliteten.
 
Han menar också att vi ska inte ägna åt oss sådant som vi nu gör, att systematiskt för-
svaga kronan och göra svenskarna fattigare
 
Med hänsyn till hur vi tidigare sett på devalveringar är det märkligt att det nu kan förekom-
ma på sätt som sker, utan att någon så mycket som höjer på ögonbrynen, förutom Krister
Andersson förstås.
 
Han avslutar sitt inlägg med:
 
"JAG TROR ATT VI ÄR VÄLDIGT NÄRA EN BUBBLA"
 
Det går inte heller att ta miste på vad han anser vara det som drivit fram denna situation,
att vi är väldigt nära en bubbla.
 
STEFAN INGVES.
 
Krister Andersson nämner inte i sitt inlägg att inflationsmålet tidigare var formulerat med
ett toleransintervall på "plus/minus" 1 %, vilket gjorde det möjligt att föra en mer flexibel
finanspolitik. Detta toleransintervall togs bort. Vem tar bort toleransintervall, som möjlig-
glr en flexiblare finans politik och gör det lättare att undvika framtida bubblor ?
 
Stefan Ingves.
 
Krister Anderssons inlägg leder direkt in på "flathet och undfallenhet". För visst måste
det vara "flathet och undfallen" kryddad med enfald, att låta en riksbankschef förvandla
ett medel till ett mål och med detta äventyra prisstabiliteten och öka risken för en bubbla ?
 
Så de som vill få bekräftat att även finanspolitiken i Sverige förs genom "flathet
och undfallen" mot i det här fallet Riksbanken och dess chef, kan få detta bekräf-
tat genom att läsa Krister Anderssons inlägg i DI idag.
 
Men det är ingen munter läsning, det kan aldrig vara muntert att få sina värsta farhå-
gor besannade.
 
En självständig riksbank i all ära, men när självständigheten blir så stor att den tillåts
äventyra vitala framtida mål i landet och skapa risk för bubblor, då talar vi inte bara om
självständighet.
 
VI TALAR OM "FLATHET OCH UNDFALLENHET" KRYDDAD MED "ENFALD",
OM SÅ BARA KRISTER ANDERSSON HAR RÄTT TILL 50 %.
 
Krister Andersson kryddar sitt inlägg med en jämförelse, som vi alla bör förstå:
 
"Vem har anledning att klaga när priserna på COOP blir lägre ? "
 
Bakom detta ligger en insikt om att den sänka inflationen ligger globaliseringen, digi-
taliseringen och ökad effektivit förstärkt med extrema prissänkningar på olja och vis-
sa råvaror.
 
Vem har anledning att klaga över detta, förutom Stefan Ingves och aktuella
producenter förstås.
 
Stefan Ingves tycks inte vara alltför benägen att kunna lyssna, man kan nästan förledas
tro att han inte kan lyssna, så risken finns ju att han inte har "några öron".
 
Men någon borde ändå ta honom "i öronen" och klara ut för honom att han
ska driva verksamheten mot det fastställda målet och inte göra ett operationellt
medel till mål.
 
AE

FLATHET OCH UNDFALLENHET STYR LANDET

Lag, ordning och reda satt på undantag
 
Härom dagen kunde man läsa en ledare av SvD förre politiske redaktör, Anders Linder, att
Sverige mer eller mindre driver "vind för våd". Eller leddes genom "flathet, naivitet och und-
fallenhet", som Anders Linder uttryckte sig.
 
Detta återkommer bedömare till gång på gång, både bedömare inom och utom landet:
 
SVERIGE LEDS INTE, LANDET DRIVER VIND FÖR VÅG, PRÄGLAT AV NAIVITET,
FLATHET OCH UNDFALLENHET.
 
DET TILLHÖR INTE OVANDLIGHETERNA ATT MAN HITTAR ORDET "ENFALD" I
DESSA SAMMANHANG.
 
Ett område, där flathet, naivitet och undfallenhet, kanske också enfald, vem vet ?, sitter
i högsätet är möjligheterna för tiggare och andra att ockupera andras mark och fastigheter.
Detta vill nu regeringen komma till rätta med, i framtiden, och tillsätter nu en utredning,
som ska se över möjligheterna att komma till rätta med detta, i framtiden.
 
I AVVakTAN PÅ FRAMTIDEN FORTSÄTTER NAIVITETEN, FLATHETEN OCH UND-
FALLENHETEN, LIVLIGT PÅHEJADE AV ENFALDEN, ATT STYRA LANDET.
 
När minister Morgan Johansson annonserade denna utredning var han mer tydlig än
vad man är van med. På frågan hur man skulle se på situationen att tiggare blev vräkta
från sina "ockuperade bosättningar", blev svaret (ungefär).
 
"De får väl flytta hem till sina hem i sina hemländer, eller också får de som andra
skaffa sig legala hem".
 
RIKTIGT BRA OCH TYDLIGT FÖR ATT KOMMA FRÅN EN MINISTER.
 
Morgan Johansson såg både bister och uppgiven ut när han sa detta, ska det möjligen
tolkas som att regeringen tröttnat på att tiggare numera styr "lag och ordning l landet" ?
 
I så fall  är det inte en sekund för tidigt, Stefan Löfvens ord om att det måste före-
ligga lag och ordning borde rimligen omfatta alla som befinner sig i landet.
 
Men varför vänta till framtiden ?
 
Politiker älskar att prata i termer som "verktygslåda" och "verktyg". För att en verktygslåda
ska vara värd sitt namn bör den rimligen innehålla fler än ett verktyg, både dåliga och säm-
re.
 
Ett riktigt dåligt verktyg i denna låda tycks vara Kronofogdemyndigheten, som borde
vässas riktigt ordentligt, för från det hållet tycke vare sig det ena eller andra vara möj-
ligt, förutom att jaga ungdomar med förfallna SMS lån förstås.
 
Men verktygslådan innehåller ju också polisen, en organisation som faktiskt har ett antal
uppgifter, en sådan tycks vara att avbryta pågående utövning av brott. Såvitt är känt er-
fordras inte att polisen behöver personnummer för att avbryta ett brott en gärningsman
just håller på att fullfölja.
 
Såvitt är känt är det faktiskt brottsligt att ockupera annans mark och annans
hus. Egenmäktigt förfarande, hemfridsbrott och miljöbrott bör kunna vara till-
lämpbart.
 
SÅ RIMLIGEN BORDE POLISEN HA MÖJLIGHET, OCH SKYLDIGHETET ATT
INGRIPA, MED MÅLSÄTTNINGEN ATT SE TILL ATT BROTTSLIGHETEN UPPHÖR.
 
Vilket rimligen måste innebära att kontrollen över fastigheten/huset återförs där den
hör hemma, hos ägaren.
 
Nuvarande situation kan inte tolkas på annat sätt än att polisen "inte vill" full-
göra sina uppgifter i detta avseende.
 
HURUVIDA DETTA ATT "INTE VILJA" SPRINGER UR POLISENS EGNA PRIORI-
TERINGER ELLER BEROR PÅ ATT NÅGON POLIISK NIVÅ "LÅTIT POLISEN"
FÖRSTÅ, ATT DE INTE SKA AGERA, MÅ VARA OSAGT.
 
Men ingen tyder på, såvitt är känt, att polisen inte skulle kunna utgöra det verk-
tyd, som gör det möjligt att upprätthålla lag och ordning i detta avseende.
 
Med fallenhet för "galghumor" kan man ju se det hela som ett stort skämt, men det
är inte ett stort skämt, det är helt enkelt bisarrt.
 
I ett land dår någon form av ordning råder, ska helt enkelt inte tiggare, eller
någon annan, kunna bryta mot lagen på sätt som sker, utan att "någon bryr
sig".
 
Problemets vidd inser man omgående om man själv tänker sig in i situationen. Ocku-
pationerna gäller inte mara mark. utan även bostäder, vilket Uppdrag Granskning vi-
sade (Högfors).
 
Lek med tanken att Du och Dina kära uträttar ett ärende på staden och återvänder
till den "trygga bostaden". Väl framme noterar Du att låset är uppbrutit och ur varje
fönster sticker det ett "tiggarhuvud". Vad gör Du då, ringer självfallet till polisen, el-
ler ?
 
Döm om Din förvåning när svaret från polisen då blir:
 
"Någon har låtit förstå att vi inte ska avbryta denna typ av brott. För att då
kunna låta bli att fullgöra våra arbetsuppgifter måste vi ju hitta på ett god-
tagbart skäl. Vi har inte hittat på ett bättre skäl än att vi inte ingriper för att
avstyra brott än att brottslingarna har inga kända personnummer."
 
"Tack för att Du ringde, men nu måste jag avsluta samtalet, vi håller på
att fika, sedan ska vi spela bandy"
 
Hur mycket måste man öppna sitt hjärta för att tycka att detta är rimlig ??
 
 
AE
 

RSS 2.0