MILJÖPARTIET BLÅSER TILL STRID

Miljöpartiet blåser till strid
 
Förbifart Stockholm tycks bli en liten nöt att knäcka, Miljöpartiet blåser till strid redan
innan regeringsförhandlingar är påbörjade.
 
Hur ska förhandlingarna då sluta, eftervalet.
 
KANSKE SOM I HANINGE, NÄR MILJÖPARTIET HAR INTERNA FÖRHANDLINGAR,
DÄRHAT MAN PÅ MINST TVÅ PÅ VARANDRA FÖLJANDE MÖTEN PUCKLAT PÅ
VARANDRA SÅ ATT POLISEN FÅTT GRIPA IN.
 
Man får väl då anta att de slagits för miljön.
 
Nu ska tydligen Miljöpartiet slåss ännu mer för miljön och blåser till strid när det gäller
förbifart Stockholm.
 
Ledande miljöpartister i Stockholm, med Åsa Romson i spetsen, blåser nu i fanfaren
och ska stoppa förbifart Stockholm.
 
Utan att darra det minsta på rösten förklarar nu Åsa Romson och några andra,
det blir bara ingen förbifart Stockholm.
 
PUNKT SLUT.
 
Man blåser här till strid, utan att darra det minsta på rösten, trots att riksdagen redan
satt punkt slut för denna fråga.
 
Att riksdagen fattat beslut om att utbyggnad ska sek tycks inte bekymra dessa
stridslystna miljöpartiet det allra minsta.
 
ATT SOCIALDEMOKRATERNA VAR MED PÅ DETTA BESLUT BEKYMRAR DEM
TYDLIGEN ÄNNU MINDRE.
 
Samma socialdemokraterna ska de nu sätta sig ner och säga:
 
NU STOPPAR VI FÖRBIFART STOCKHOLM OCH SÄTTER PUNKT SLUT HÄR,
ANNARS BLIR DET INGEN REGERING.
 
Med färska erfarenheter från Haninge får man väl då räkna med att fjädrarna ryker
i Rosenbad, när alla höns och tuppar sätter punkt slut för förbifarten.
 
Och denna kamp ska ske efter detta att man slagit varandra sönder och sam-
man i kärnkraftsfrågan.
 
Stefan Löfven har erfarenheter av långdragna förhandlingar från Metall, så där finns
det i alla fall visst hopp om att Rosenbad inte jämnas med marken.
 
Höns och tuppar i Miljöpartiet saknar denna erfarenhet och blåser ändå käckt till
strid, någon som kan medföra att Rosenbad ändå jämnas med marken.
 
Osvuret är som sagt bäst, men man börjar ändå ana en viss utveckling efter valet.
 
När Miljöpartiets representanter pucklat på sin förhandlingspartner, så att fjäd-
rarna ryker och Rosenbad jämnats med marken, då finns det två alternativ:
 
NYVAL ELLER EN BLOCKÖVERSKRIDANDE REGERING MED SOCIALDEMO-
KRATER, FOLKPARTISTER OCH CENTERPARTISTER.
 
Det är ju då tur att Rosenbad redan är jämnat med marken när dagisfröken Annie Lööf
ska tvinga Stefan Löfven att gå med på månggifte.
 
Alla osäkerheter till trots, en sak tycks redan vara klar efter valet.
 
VI VÄLJARE KOMMER ATT FÅ OSS MÅNGA SKRATT.
 
 
Regeringsförhandling efter valet
AE

VÅRT DEMOKRATISKA UNDERSKOTT

Mörkrets furstar tar för sig steg för steg
 
Putin vinner hela tiden terräng när det gäller att destabilisera och underminera det
demokratiska samhället i Ukraina.
 
Ukrainas regeringen står helt handfallen och medger öppet att man är hjälplös.
 
USA, NATO OCH EU ÄR OCKSÅ HJÄLPLÖSA OCH UPPGIVNA, VILKET ÄR LÄTT
ATT "LÄSA MELLAN RADERNA".
 
De antidemokratiska krafterna tillåts att härja helt fritt i Ukraina.
 
PÅ SAMMA SÄTT SOM DE ANTIDEMOKRATISKA KRAFTERNA TILLÅTS HÄRJA
HELT FRITT I SVERIGE.
 
Sverigedemokraterna har träffat avtal med SF om en reklamfilm, som visats i Göteborg
under tre dagar.
 
SEDAN SATTE DE ANTIDEMOKRATISKA KRAFTERNA STOPP FÖR DETTA.
 
Reklamfilmen är helt oskyldig, och budskapet är begränsat till att visa och presentera
partiets 4 företrädare i Göteborg.
 
Då tillåts de antidemokratiska krafterna i publiken att härja fritt, så fritt att perso-
lanen känner sig hotade och man får avbryta fortsatta spelningar.
 
Ett fall för polisen, inte i Sverige, här smeker vi de antidemokratiska krafterna medhårs,
mer medhårs än i Ukraina, där tar man i all fall avstånd från dem, även om man inte kan
göra något.
 
HÄR TAR INGEN AVSTÅND, I VART FALL INTE HITILLS, UTAN SNARARE SER MÅN-
GA POLITISKA FÖRTROENDEMÄN DETTA SOM NÅGOT POSITIVT.
 
Folk med felaktig människosyn ska ju inte få köpa reklamtid av SF, det begriper ju alla.
Och felaktig människosyn det vet vi ju alla vad det är, det har man om man inte vill bli
tagen med tång.
 
I VART FALL BEGRIPER MÅNGA DET I SVERIGE, SÅ MÅNGA ATT DET FÅR PAS-
SERA.
 
Nu gäller detta sverigedemokraterna, det är ingen djärv gissning att både polis, andra
politiker och SF skulle ha agerat annorlunda om det gällt en moderat reklamfilm.
 
Demokrati är inget man får till skänks, genom historien har det visat sig att man
får kämpa för att få och kunna behålla en demokrati, väldigt hårt många gånger.
 
I SVERIGE KÄMPAR VI INTE ALLS, DÄR RYCKER VI INTE ENS PÅ AXLARNA.
 
Demokrati är inte heller något man portionerar ut i små doser, antingen har man demo-
krati eller inte. Exakt var gränsen går mellan demokrati och ej demokrati är inte alltid
lätt att säga, men det finns en omslagspunkt, där det demokratiska underskottet är för
stort för att man ska kunna tala om demokrati.
 
DEN OMSLAGSPUNKTEN BÖR VARA PASSERAD NÄR ETT RIKSDAGSPARTI
INTE FÅR KÖPA REKLAMTID OCH VISA REKLAM SOM ANDRA.
 
Demokrati är inte heller något som man portionerar ut till vissa utvalda, per defintion
är ett samhälle demokratiskt först när alla har tillgång till alla demokratiska och mänsk-
liga rättigheter.
 
I SVERIGE HAR INTE ALLA TILLGÅNG TILL DESSA RÄTTIGHETER I DAG, FAL-
LET I GÖTEBORG MED SF ÄR BARA ETT EXEMPEL I RADEN SOM VISAR DETTA.
 
Nu var det inte hela publiken, som satte stopp för reklamvisningen, det är samma gäng
som alltid.
 
Visserligen en liten krets, men våldsinriktad, antidemokratisk som tillåts ta ut
svängarna genom att alla andra uppgivet tittar på.
 
UNGEFÄR SOM SEPARATISTERNA I UKRAINA.
 
De som tycker att det är förenligt med demokrati att våldsinriktade extremister stoppar
ett riksdagspartis reklamfilm, ska naturligtsvis applådera det som skett.
 
DE SOM TYCKER ATT DEMOKRATIN ÄR VÄRD ATT BEHÅLLA BÖR STÄLLA SIG
UPP OCH KÄMPA FÖR ATT VI FÅR BEHÅLLA DEN.
 
Rätt som det är är det kanske inte möjligt.
 
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÄRDEMOKRATIN VÄRD ATT FÖRSVARA ?

Vart är Sverige på väg ?
 
Den frågan har många ställt sig länge,men nu tycks man inte behöva ställa den
frågan, vi vet svaret.
 
Mölndalsposten är väl knappast en tidning som läses av så många, men ibland
kanske man ska ta sig en titt i även i en sådan lokal tidning.
 
Läkaren Ilona Machalowski är född i Kazakstan och har invandrat till Sverige och
arbetar nu här som läkare. Hon tycker nu att hon har anledning av skriva av sig
i nämnda tidning.
 
Där beskriver hon att hon i egenskap av sverigedemokrat blivit "portad" från
att komma in på Folkets hus.
 
SKÄLET SOM ANGETTS ÄR ATT HON SKULLE HA FEL "MÄNNISKOSYN".
 
Själv har hon svårt att förstå detta, då hon som läkare ger alla den vård de behö-
ver, oberoende av varifrån de kan tänkas komma eller vilka de kan tänkas vara.
 
Därutöver ägnar hon sig åt välgörenhetsverksamhet riktad mot samhällets svaga
och utsatta.
 
Så hon uppger att hon har lite svårt att förstå på vilket sätt hon skulle ha fel
"människosyn".
 
Hon uppger sig förfärad av vissa inslag i Sverige och beskriver sin bakgrund och
sin egen situation idag.
 
KOMMER FRÅN KAZAKSTAN, HENNES FARFAR STRED MOT NAZISTERNA
FÖR ATT FÖRSVARA FRIHETEN, HENNES MORBROR STRED MOT FORNA
SOVJETUNIONEN FÖR ATT BEKÄMPA FÖRTRYCKET.
 
OCH NU FÅR HON I SVERIGE STRIDA FÖR ATT FÅ DEL AV DEMOKRATISKA
RÄTTIGHETER.
 
Efter att tagit del av detta och mycket annat som undfägnats de som är och varit aktiva
inom sverigedemokraterna är det lätt att svara på frågan vart Sverige är på väg.
 
Just i detta avseende är Sverige på väg direkt åt "helsicke".
 
DEMONISERINGEN OCH FÖRFÖLJERSERNA AV SVERIGEDEMOKRATERNA
HAR NU FÅTT EN SÅDAN OMFATTNING OCH INRIKTNING ATT EN JÄMFÖ-
RELSE MED JUDEFÖRFÖLJERSERNA I 30 - TALETS NAZITYSKLAND ALLT-
MER BÖRJAR FRAMSTÅ SOM MOTIVERADE.
 
En samlad bild av vad som hänt och händer ger en förfärande beskrivning av det
som sker, i Sverige år 2014.
 
En statsminister, som håller i taktpinnen och likt Hitler underblåser hatet mot
en viss befolkningsgrupp, här genom att vägra ta i dem med tång.
 
Resultatet har inte låtit vänta på sig, sverigedemokrater har blivit misshand-
lade, mordhotade, se sina bilar och hem uppbrända mm mm mm.
 
När en sverigedemokratet blir svårt knivskuren i sin lägenhet av tre maskerade
gärningsmän ursäktar landets statsminister detta med:
 
"DET ÄR SÅDANT MAN FÅR RÄKNA MED NÄR MAN HAR SÅDANA UPPFATTNIN-
GAR"
 
Sverigedemokrater avskedade från sina jobb, uteslutna ur facken, får inte besöka
Folkets Hus och IOGT lokaler.
 
Listan på en allt grövre förföljelse kan göra hur lång som helst, och tankarna leder
till 30 - talets Nazityskland.
 
Ilona Mïchalowskis inlägg i tidningen ger en rättvis bild av Sverige idag, år
2014,
 
SVERIGE I ETT NÖTSKAL.
 
Det finns inga tecken, ännu, på att majoriteten av landets invånare delar synen att
denna demonisering är förenlig med vår demokrati.
 
Däremot är dessa skrämda till tystnad, i dag vågar ingen ens opponera sig
mot de mest grövsta övergreppen mot vår demokrati, när de riktas mot sver-
igedemokrater.
 
Den är en minoritet, för all del tycks den ganska så stor, som står för denna antidemo-
kratiska utveckling.
 
I dag finns det troligen möjligheter att vända denna skrämmande utveckling, på
samma sätt som man kunde vänt utvecklingen i Tyskland under 30 - talet.
 
OM MAN VELAT OCH VÅGAT VÄNDA UTVECKLINGEN.
 
Men i Tyskland ville man inte, och vågade inte, vända utvecklingen, när utvecklingen
kunde vändas, med det resultatet att man kom till en punkt, då utvecklingen inte kun-
de vänas.
 
Är det dit vi är på väg ?
 
ATT LÅTA DENNA ANTIDEMOKRATISKA UTVECKLING FORTSKRIDA, SÅ ATT
ÄVEN VI NÅR EN PUNKT DÅ UTVECKLINGEN INTE LÅTER SIG VÄNDAS.
 
För det är väl ett antidemokratisk inslag att misshandla en som är politiskt aktiv i ett
riksdagsparti, som vunnit sina mandat i demokratiska val ?
 
Eller ??
 
De som är intresserade av en demokratisk utveckling i landet får gott bränsle av att
läsa den aktuella insändaren i Mölndalsposten.
 
DET ÄR FAKTISKT EN RIKTIGT SKRÄMMANDE VERKLIGHET SOM ÅTERGES.
 
 
AE

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
Ipsos redovisar idag sin  väljarbarometer för april och en godare nyhet inför helgen kunde
vi knappast ha fått. 
 
Nu skiljer det bara 16 % mellan blocken.
 
Väljarbarometern är intressant också på andra sätt, vi har fått kritik för att allianspartierna
kan ha olika uppfattningar, och att vi kan få svårt att enas i vissa frågor. Detta hindrar inte
längre vårt allianssamarbete.
 
Kristdemokraterna och centerpartiet har enligt Ipsos lämnat alliansen, ovanpå detta före-
slår nu Bengt Westerberg att blockpolitiken upplöses och att folkpartiet går över till oppo-
sitionen.
 
Detta senare är att slå in öppna dörrar, vi ser det som mer eller mindre klart att folkpartiet
kommer att ingå i en socialdemokratiskt ledd regering, men att man väntar till efter valet
att tillkännage detta.
 
Med dessa förändringar kommer moderaterna inte att få svårt att enas med moderaterna
och vi står därför för det enda trovärdiga regeringsalternativet.
 
Även internt kommer moderaterna att få lättare att stå för ett trovärdigt regeringsalterna-
tiv.
 
Det mesta pekar nu på att både jag själv, Anders Borg och Carl Bildt lämnar politiken,och
då blir det ju fritt fram för att framställa synpunkter i en fruktbar debatt.
 
Ipsos barometer har ändå en liten smolk i bägaren, feministiskt initiativ gör stora framsteg
och når hela 2,3 %.
 
Vi får bara hoppas att de inte når 4 % och kommer in i riksdagen, då riskerar vi att det lyfts
fram krav på kvotering att mormödrar, som lärt sig att bli flator, ska besätta viktiga poster
på olika håll.
 
Även allt annat löper enligt ritningarna. Våra stora och ansvarsfulla satsningar på infrastruk-
turen ger nu resultat.
 
Under natten spårade bara ett godståg ut i närheten av Töreboda och blockerade stamba-
nan och bara ett godståg brann upp i samma område.
 
Vi närmar oss nu EU valet och ska välja nya EU kandidater, och inför detta får vi nog över-
väga att ställa högre krav på de vi väljer.
 
De vi tidigare valt har visat att de inte är anställningsbara på arbetsmarknaden och behöver
därför ett omställningsbidrag under två år, om de tvingas lämna sitt uppdrag.
 
Vi bör därför välja de kandidater, som är anställningsbara och kan ingå i jobblinjen.
 
Samtidigt undrar man hur de nuvarande kan lösa uppgifter, om de inte är anställningsbara i
övrigt. Vi är dock beredda att ge Cecilia Malmström och övriga instegsjobb, om de inte kan
få ett städjobb eller annat under de närmaste två åren.
 
Centerpartiets ungdomsförbund får nu kritik för att de liknar de socialdemokrater, som de-
monstrerar under 1 maj, som zombieliknande personer.
 
Den kritiken är svår att förstå, själv har jag alltid trott att det är zombies som demonstrerar
på 1 maj, titta bara på Veronica Malm, det måste väl ändå vara en zombie.
 
Den där Stefan Löfven får nu kritik för att socialdemokraternas inre kabinett, bestående av
fyra personer, enbart består av stockholmare och att man själva bara utser andra stockholms-
kompisar till viktiga poster.
 
Den kritiken tycker jag att zombien Stefan Löfven ska ta lätt på, själva utser vi inga andra än
stockholmare till viktiga poster, och det tycks som om Stefan Löfven lyssnat till vår begåvade
Anna Batra.
 
Hon hävdar ju, helt korrekt, att alla utanför Stockholm är obegåvade lantisar och sådana ut-
ser man ju inte till viktiga poster, särskilt inte om man inte är nära kompis med dem.
 
Stefan Löfven får också kritik för att dessa begåvade stockholmare riktar sin politik främst mot
män.
 
Även den kritiken tycker jag Stefan Löfven ska ta lätt på, jag brukar själv säga som Rickie
Bruch:
 
När kvinnan är mer än 5 meter från spisen är hon på rymmen.
 
Det är den jämlikhetsaspekten vi nu försöker implementera med Miljöpartiet och Vänster-
kommunisterna, när vi försöker hålla kvinnorna bakom låsta dörrar och bakom skynken i
våra moskeer.
 
I samarbete med USA, EU och NATO har vi nu enats om utsträckta våra kraftfulla sanktio-
ner mot Ryssland.
 
Den röda tråden i dessa nya sanktioner är att de inte får göra Putin ledsen eller arg, och de
får under inga omständigheter påverka några handelsförbindelser.
 
Vi vill ju inte att Putin ska bli arg eller ledsen, så glad som han blev när Ryssland fick OS.
 
Storbritannien meddelar nu att man har för avsikt att utvisa alla kriminella invandrare, så
långt detta låter sig göras.
 
Vi välkomnar detta besked, vi har redan ihop med Miljöpartiet förberett en framställan till
den brittiska regeringen att vi ska ges förtur att få välkomna dessa.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, öre för öre 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
          
AE

VÄNSTERPARTIET BJUDER PÅ CIRKUS

Hösten bjuder på underhållning
 
I dag har Vänsterpartiet satt ner fötterna, och mycket i avtrycket tyder på att vi väljare
kommer att få mycket underhållning efter valet.
 
Som läget ser ut just nu vinner oppositionen, men får inte majoritet, vare sig själva el-
ler med Miljöpartiet.
 
Bara  att komma överens med Miljöpartiet i en regeringsförhandling kräver
konststycken i den högre skolan.
 
NÄR DENNA RIBBA PASSERATS SKA MAN TA SIG ÖVER NÄSTA RIBBA, ATT
HITTA EN SAMSYN MED VÄNSTERPARTIET, SOM GÖR ATT DE ÄR REDO BACKA
UPP EN REGERING, ANTINGEN SOM REGERINGSPARTI ELLER SOM "STÖD".
 
Efter att ha sett dagens utspel inför valet lär väl den ribban sitta ganska högt.
 
HÖJDA INKOMSTSKATTER FÖR ALLA SOM TJÄNAR MER ÄN 30 000:- I MÅNA-
DEN OCH HÖJD BOLAGSSKATT.
 
Ser närmast ut som ett självmordsprojekt, och lär väl vara dömt att misslyckas.
 
Bolagsskatten sänktes bara för ett år sedan för att den var för hög, nu ska den
tydligen åka "jojo" , den också.
 
EFTER DET LÄR VÄL ALLT SOM GÅR ATT FLYTTA INOM NÄRINGSLIVET FLYTTAT
SÅ LÅNGT BORT DE KAN FLYTTA.
 
Att sedan höja skatten för alla med mer än 30 000:- lär väl vara den bästa garanten för
att nuvarande opposition inte ska komma i närheten av makten någon mer gång under
detta sekel.
 
Eftersom inte ens Vänsterpartiet vill ge sig in på vågstycket att höja kommunal-
skatterna innebär detta att brytpunkten måste sänkas för att åstadkomma det man
eftersträvar, eller möjligen en justering av grundavdraget.
 
I VART FALL LÄR VI VÄL KUNNA SE FRAM EMOT ETT RAMASKRI FRÅN LÖNTA-
GARNA OCH ETT REJÄLT HACK I TILLVÄXTKURVAN.
 
Enligt naturlagarna medför höjdskatt för alla över 30 000:- rejält minskat antal arbetade
timmar, kanske en genväg till 6 timmars arbetsdag.
 
Att en majoritet av väljarna säger sig se positivt på höjda skatter, innebär ju inte att de
själva vill drabbas av höjda skatter.
 
Ser man till "klyftorna" mellan socialdemokraterna och vänsterpartiet är det nog
mest troligt att det inte blir några regeringshandlingar överhuvudtaget.
 
SKA MAN REGERA I 4 ÅR, SKA MAN INTE BEGÅ SJÄLVMORD PÅ HÖSTEN I ÅR-
 
Återstår alltså Folkpartiet efter det att man lyckats förhandla bort kärnkraften med Miljö-
partiet.
 
Så inte behöver vi i höst betala för att gå på cirkus, det är bara att bänka sig fram-
för TV.
 
 
Höstens regeringsförhandling
tycks bli en riktig cirkus
AE

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
Nu när valet närmar sig kommer vi att intensifiera våra ansträngningar att framstå som an-
svarsfulla och ansvarskännande.
 
Vi kommer därför inte nöja oss med att räkna krona för krona, utan kommer att räkna öre för
öre, något Anders Borg redan gjorde under ett debattinlägg i går.
 
Som framgår av min debatt med där Stefan Löfven kommer vi också att fortsätta ta över op-
pisitionens politik.
 
Ett första steg är därför att beskylla socialdemokraterna för det stora skattesänkarpartiet. Vi
kommer sedan i nästa steg gå vidare att beskylla socialdemokraterna för att vara det stora
nya moderata partiet.
 
USA klargjorde härom dagen att vi inte kan påräkna hjälp från NATO och menade då att
vi inte hade "illusioner och perspektiv som inte stämmer". Här märks att ambassadören är
ny på sin post och inte kännertill vår politiska kultur.'
 
Så länge jag själv kan minnas har vi haft illusioner och perspektiv på oss själva som inte
stämmer och det har gått alldeles utmärkt.
 
Jag känner då inte till någon som utfört något i klass med vad vi utför, så illusioner kan man
leva gott på, i vart fall ett tag.
 
USA år nu vidare med sina sanktioner mot Ryssland och stoppar exporten av militär teknik.
Här  kan vitacka vår lyckliga stjärna för att USA inte stoppat detta tidigare, då hade ju Ryss-
land inte kunnat utgöra det hot det gör idag.
 
Samtidigt får vi hoppas att detta stopp inte varar så länge, då finns risken att Frankrike inte
kan fullfölja sin export till Ryssland av avancerade krigsfartyg, så att Ryssland kan öka ho-
tet mot Eu ytterligare.
 
LO och TCO försöker nu gemensamt inför valet bryta upp blockpolitiken och eftersträvar en
majoritetsregering. Här tycker jag att man slår in öppna dörrar.
 
Under hela vår regeringstid har vi i praktiken haft en majoritetsregering, då vårt samarbete
medsverigedemokraterna alltefter hand blivit mer och mer intimt.
 
Utan sverigedemokraterna hade vi inte klarat oss, och vi kommer inte heller att klara oss
utan dem ännu en mandatperiod.
 
Så någon brytning av blockpolitiken behöver vi inte, däremot får jag nog lägga min tång åt
sidan, om detta samarbete ska kunna fortsätta.
 
Feministisk Initiativ planerar nu en konferens i maj, där man presenterar program, som gör
det möjligt för oss att fördjupa samarbetet även med FI.
 
Under rubriken "Konsten att bli lesbisk" kommer man under konferensen att lära deltagarna
att "finna sin inre flata".
 
Man har också gjort beräkningar som visar att Staten tjänar på att även mormödrar blir les-
biska.
 
Detta senare var en nyhet för oss, vi kommer nu att komplettera vårt valmanifest på det sät-
tet att vi sätter in särskilda åtgärder inför valet för att få alla mormödrar att bli lesbiska.
 
Då vi vill ha ordning och reda i finanserna får vi ju inte missa ett tillfälle, där Staten kan tjäna
något.
 
Fortsätter utvecklingen inom FI i den här riktningen bör man nog kunna diskutera en sam-
manslagning mellan FI och Centerpartiet, där man vill att samma mormödrar ska samlas
kring en och samma man.
 
Centerpartiets förslag om att en man ska kunna vara gift med flera mormödrar har samma
bakgrund, att Staten ska kunna tjäna på det, i det senare fallet kan det offentligas utgifter
för hemtjänsten minska dramatiskt.
 
FI initiativ ger för övrigt intryck av att vi går mot en seriös och ansvarsfull valupptakt.
 
Media avslöjar nu att Sveriges ambassadör i Schweiz, Per Thöresson, försökt påverka
politiker i Schweiz att rösta rätt i parlamentet. Bland annat har man upprättat listor över
de politiker som varit kritiska eller neutrala till JAS Gripen affären till Schweiz försvars-
minister.
 
Av någon underlig anledning försöker media få denna marknadsföring att framstå som nå-
got suspekt.
 
Carl Bildt den Store, med sin erkänt höga begåvning och mederfarenhet av seriösa affärer
i Sudan, går nu till angrepp mot media och menar att det är så vi i Alliansen gör affärer.
 
Jag håller med Carl Bildt den Store, det är så vi i Alliansen gör affärer, erfarenheterna från
våra affärer med tunga fordon och haubitser med Norge, och ubåtar med Kockums talar
här sitt tydliga språk.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så läge, öre för öre 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
         
 
AE
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentakt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
Anders Borgs medverkan i Agenda i går vittnar om att jag inte behöver oroa mig för vem
som ska bli partiledare, när jag flyttar till Täby och tar ansvar.
 
Anders är på väg att blir en riktig stridshingst, under sina korta anföranden i Agenda lycka-
des han klämma in "räkna krona för krona" inte mindre än fem gånger.
 
Vinner vi inte valet efter detta, vet jag inte hur man ska bete sig för att vinna ett val.
 
Till min stora lycka lyckades han också klämma in skyddsvallar, visserligen utan något
samband till det övriga, men vad gör det, det viktiga är att väljarna får höra dessa vack-
ra ord.
 
Apropå valet skriver Dagens Industri idag en hel del om den kommande regeringsbild-
ningen, och man oroar sig för att både förhandlingarna efter valet och själva regerandet
blir stökigt.
 
DI tror också att vi fortfarande kan bilda regering, om vi bara får ett klart uttalat stöd från
sverigedemokraterna.
 
Hur mycket det än tar emot får jag därför nog lägga band på mitt hat och också låta sve-
rigedemokraterna omfattas av mitt välkomnande i mitt morgontal.
 
I övrigt hyser vi fortfarande gott hopp om att Folkpartiet ska ingå i ett borgerligt alternativ.
 
EU kommer i dagarna att skärpa sanktionerna mot Ukraina samtidigt som vi stöttat lan-
det med energileveranser och nödlån.
 
När det gäller energileveranser räknar EU med att gasleveranser ska kunna ske till Ukraina
redan under oktober, oktober i år är bäst tillägga för att understyrka snabbheten i våra in--
satser.
 
Vi räknar inte med att Putin hinner göra något innan dess.
 
Apropå Putin meddelar nu USA:s ambassadör, att vi inte under några omständigheter kan
räkna med stöd från NATO vid en rysk aggression.
 
Vi förklarade då för USA att detta är inget som oroar eller påverkar oss, vi kan tryggt luta
oss tillbaka och känna oss trygga med vår ensidiga solidaritetsdeklarationen.
 
Ambassadören sa då något om en kejsares nya kläder, men jag förstod aldrig vad han me-
nade, vi har ju ingen kejsare, inte ens en kung.
 
Aftonbladet skriver idag om ökade inkomstklyftor, som i sin tur skapat enorma förmögenhets-
klyftor. Aftonbladet har kommit fram till att den rikaste 1/5 delen äger 87 % av landets samla-
de tillgångar.
 
Detta ser vi som ett misslyckande, men vi ursäktas med att vi bara haft 7 år på oss. Får vi
bara förnyat förtroende räknar vi med att vi ska kunna nå vårt mål, att den rikaste 1/5 delen
ska äga 99 % av landets samlade tillgångar.
 
Att vi stannar vid 99 % förklaras lätt mec att något måste ju bli över till oss politiker.
 
Aftonbladet skriver också att den relativa fattigdomen ökat och att vi nu har högst relativ
fattigdom inom OECD, från 1995 har den växt från 3,7 % till 9,1 % 2010.
 
Att vi lyckats så väl under bara 7 år kom som en total överraskning.
 
Riksbanken och ett antal andra aktörer lägger nu förslag om att vi förutom statistik över in-
komstklyftorna ska upprätta statistik över förmögenhetsklyftorna.
 
Detta är något Alliansen motsätter sig, vi vill inte nå ut med vår politik, valutgången ser illa ut
som det redan är.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
              
 
AE
 
 

ENFALD SKA STOPPA BESLUT I BRYSSEL

Enfald och mångfald går hand i hand
 
Många hävdar att Stefan Löfven säger för lite, men av det lilla han säger, ligger
det närmare till hands att tycka att han säger för mycket.
 
När Stefan Löfven lämnade ett löfte om att Sverige skulle ha Europas lägsta
arbetslöshet inom ett visst antal år, trodde man att man inte skulle kunna
höra något mer enfaldigt.
 
Ska Sverige ha Europas lägsta arbetslöshet inom ett visst antal år, sker ju den jäm-'
förelsen med andra länder just det året.
 
Ingen har den minsta aning om vilken arbetslöshet Europas övriga länder har det an-
givna året.
 
Därför går det inte heller att sätta ett konkret mål, vilket medför att rätta åtgär-
der inte kan sättas in, man arbetar helt enkelt i blindo.
 
EN AMBITION ATT NÅ DIT SKULLE KUNNA VARA EN BRA AMBITION, MEN
ETT LÖFTE FRAMSTÅR BARA SOM MINDRE GENOMTÄNKT, ELLER DIREKT
ENFALDIGT.
 
Men det tycks inte vara det enda enfaldiga Stefan Löfven säger, när han säger nå-
gonting.
 
I dag fick vi höra något lika enfaldigt som löftet om Europas lägsta arbetslös-
het, eller kanske ännu mer enfaldigt.
 
Nu ska allt, eller nästan allt fokus läggas på jobb, jobb och åter jobb, jobb. Kan man
åstadkomma något i den riktningen är det lovvärt, men insikten om problemet tycks
inte vara så där överväldigande.
 
Jobb och åter jobb, jobb skapas inte genom att sätta arbetslösa på skolbänken,
inte heller med olika typer av åtgärder.
 
VARAKTIGA OCH RIKTIGA JOBB KAN BARA SKAPAS GENOM ATT SKAPA
EN SÅDAN EFTERFRÅGAN PÅ PRODUKTER OCH TJÄNSTER ATT DETTA
MEDFÖR NYANSTÄLLNINGAR.
 
Att angripa problemet från "andra hållet" är konstgjord andning och kejsarens nya
kläder, dessutom kostar det bara utan att ge något tillbaka.
 
Men åter till enfalden.
 
I dag fick vi höra Stefan Löfven beskriva sin kamp mot arbetslösheten.
 
INGET BESLUT FÅR FATTAS I BRYSSEL UTAN ATT DET MEDFÖR NYA JOBB.
 
Frågan är om det går att kläcka ur sig något mer enfaldigt.
 
EU har att fatta många viktiga beslut, en del lämpliga, en del nödvändiga, med helt
andra aspekter än just jobbfrågan.
 
SKA DESSA NU LÄGGAS PÅ HYLLAN ?
 
Just nu arbetar EU med planer på att förstärka sanktionerna mot Ryssland, något
som definitivt inte "medför nya jobb", snarare är risken stor att "gamla jobb" försvin-
ner i stället.
 
Ska allt sanktionsarbete gentemot Ryssland läggas på hyllan ?
 
ENLIGT STEFAN LÖFVEN JAJAMENSAN, FÖR DET MEDFÖR JU INGA NYA JOBB.
 
Det finns mängder av andra exempel som också belyser hur ogenomtänkt, direkt enfal-
digt, utspelet är.
 
En del viktiga och lämpliga beslut, som bör fattas, kan till och med innebära att en viss
effektivisering i ett visst avseende slimmar en verksamhet.
 
Ska EU alltså undvika att skapa beslut om årgärder, som kan medföra samordnings-
vinster inom EU inom olika områden, som teknikutveckling och annat.
 
ENLIGT STEFAN LÖFVEN JA, ALLT SOM INTE GER NYA JOBB SKA EU INTE
FATTA BESLUT OM.
 
Ska Stefan Löfvens uspel framstå så här enfaldiga är det nog bäst att han håller tyst
både inför valet och efter valet.
 
Hade Stefan Löfven i stället sagt att man bör väga in arbetslösheten mer när man fattar
olika beslut, då hade det varit lättare att hålla med honom.
 
MEN ATT AVSTÅ FRÅN ATT FATTA ALLA BESLUT SOM INTE DIREKT GER NYA
JOBB ÄR BARA ENFALDIGT.
 
 
Rosenbad nästa
AE

PAPEGOJAN RÄKNADE KRONOR I AGENDA

Papegojan räknade krona för krona i Agenda
 
När Anders Borg satt och ljög i KU var han nervös som en sparv.
 
I kvällens Agenda hade han intagit en ny skepnad.
 
PAPEGOJAN.
 
Har man inget nytt att komma med, får man väl ta till det gamla slitna man har, och
det gjorde Anders Borg, när han med sedvanlig överlägsenhet debatterade med Mag-
dalena Andersson.
 
Under den korta debatten lyckades Anders Borg räkna krona för krona flera
gångar.
 
HAN RÄKNADE KRONA FÖR KRONA 5 GÅNGER OCH LYCKADES KLÄMMA
IN  EN SKYDDSVALL OCKSÅ.
 
Att Anders Borg är imponerad av sig själv, om den saken råder inget tvekan, men allt
detta upprepande pladder får honom att mer framstå som en pajas.
 
Man blir numera matt bara man hör honom, man vet i förväg vad som ska komma
oberoende av vad saken gäller i övrigt.
 
EUROPAS STARKASTE FINANSER, ORDNING OCH REDA I EKONOMIN, ANSVARS-
FULLT ANSVARSTAGANDE, KRONA PÅ KRONA OCH SÅ BYGGA SKYDDSVALLAR.
 
Entonigt tonar den lilla klockan.
 
Något mer enfaldigt pladdrande får man nog leta efter, det skulle inte skada om det
i alla fall smög sig in i vart fallet något annat ord.
 
BARA AV DET SKÄLET  ATT MAN SLIPPER  DETTA ENFALDIGA PLADDER GÖR JU
ATT OPPOSITIONEN FRAMSTÅR SOM ETT VETTIGT VAL.
 
En färgstark variant av Anders Borg
AE
 

STEFAN LÖVFEN, GÖR HAN SIG BARA DUM ?

Klassresan medförde förlorad självbild
 
Stefan Löfven framstår för det mesta som en hygglig prick, ganska jordnära och hyfsat
goda ambitioner.
 
Hans senaste uttalanden gör honom bara till en prick, allt jordnära är borta, alla
seriösa ambitioner är som bortblåsta.
 
KVAR STÅR EN AVKLÄDD MAKTMÄNNISKA UTAN DEN MINSTA VERKLIGHETS-
FÖRANKRING NÄR DET GÄLLER DEN EGNA SJÄLVBILDEN.
 
För inte så länge sedan blev vi upplysta om att den kommande regeringen ? skulle fräl-
sa oss från allt ont.
 
Vi fick då höra att Stefan Löfven skulle föra oss till himmelriket och nå en arbets-
löshet lägre än inom alla andra EU länder inom ett visst antal år.
 
MAN TRODDE DÅ ATT MAN INTE HÖRT NÅGOT DUMMARE SEDAN HEDENHÖS,
VARE SIG STEFAN LÖFVEN ELLER NÅGON ANNAN HAR DEN MINSTA INSIKT
OM HUR SAKER UTVECKLAS INOM DETTA OMRÅDEDE NÄRMASTE ÅREN.
 
Man kan ha en ambition, och då kan EU lägsta arbetslöshet vara en sådan, men att
utfärda en garanti om detta är bara dummare än dummast.
 
Att Stefan Löfven plågar oss med sådana dumheter vittnar inte om något gott ef-
ter valet.
 
Vi som då trodde att vi hört det dummaste man kunde höra, visar sig nu haft helt fel.
 
Stefan Löfven kan faktiskt framstå som dummare än han då gjorde.
 
NU SKA STEFAN LÖFVEN OCH SOCIALDEMOKRATERNA ENLIGT SINA SENARE
UTTALANDEN KNÄCKA ARBETSLÖSHETEN INOM EU.
 
Knäcka arbetslösheten inom EU ?
 
Detta uttalande gör han tillsammans med Marita Ulfskog, inte känd för att vara Sveriges
mest begåvade politiker.
 
Det må så vara, dåligt sällskap kan man hantera, bara man bibehåller den rätta distansen.
 
Men att nu påstå att Stefan Löfven och socialdemokraterna ska knäcka arbetslöshe-
ten inom EU framstår så korkat och obegåvat att det är svårt att ta till sig.
 
En klassresa är något man både ska uppmuntra och beundra, men bara under en förutsätt-
ning, att man lyckas behålla sjävbilden.
 
Om antalet hjärnceller blir lägre i en direkt relation till nivån på klassresan tyder
detta på att man tappat all insikt om den egna självbilden.
 
STEFAN LÖFVENS GARANTI OM EU LÄGSTA ARBETSLÖSHET OCH HANS LÖFTE
IHOP MED BEGÅVNINGSRESERVEN MARITA ULFSKOG VITTNAR OM ATT DEN
INTELLEKTUELLA NIVÅN INTE RÄCKER TILL FÖR ATT BEKLÄDA LANDETS HÖG-
STA ÄMBETE.
 
På vanlig, hederlig svenska framstår helt enkelt Stefan Löfven för obegåvad för att kunna
ikläda sig  det ansvar medför att vara landets statsminister.
 
Men med hänsyn till vad vi nu har behöver det kanske inte innebära någon större
riksolycka.
 
 
 
AE

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
Den gångna helgen har varit lugnare än man kunnat föreställa sig, bara två svårt skottska-
de i Skogås, man undrar om den fria rörligheten tagit ledigt.
 
Moderaterna skyltfönster Muteholm visar nu upp sina finaste sidor inför turistsäsongen. Re-
dan har vi lyckats attrahera så många tiggare till att slå läger i centrala Muteholm, att de kun-
nat bygga upp två lägerplatser mitt i staden.
 
Vi räknar med att lägrens vajande tvättlinor kommer att få upp ögonen på turisterna hur rent
och vackert Muteholm är.
 
Det är bara synd att inte Anders Fogelström kan fortsätta sitt författarskap om Muteholms ut-
veckling.
 
En färsk forskningsstudie och rapport visar nu att 7,3 % av utlandsfödda män röstar på de för-
färliga sverigedemokraterna, en kraftig ökning då andelen bara för tre år sedan var 1,6 %.
 
Att så många främlingar kan vara främlingsfientliga utgör en stor utmaning, ett ord jag utgår
ifrån ingen hört förut, men när man säger utmaning menar man att man inte ska göra nå-
got.
 
Men dessa främlingar är inte bara främlingar, de är kritiska till invandringen och då per defi-
nition rasister.
 
Många av dem motiverar sin röst på sverigedemokraterna med att invandringen för med sig
mer omfattande och grövre kriminalitet.
 
Sådant vill vi inte höra, vi trodde att vi lyckats tabubelägga den typen av språk för länge se-
dan.
 
Främlingarna beskriver också Tensta som ett Mellersta Östern med skräp och smuts över-
allt.
 
För att inte främlingarna ska försvåra valrörelsen kommer Eric Ullenfån att meddela att
deras uppfattningar är myter och sätta upp dessa på sin mytlista.
 
Vi nås nu av nyheten att Syd Koreas president avgår efter färjekatastrofen. Man tar sig för
pannan och undrar över vilka ledare man håller sig med där borta.
 
Här har vi länge odlat en kultur, där ansvariga politiker inte ska ta ansvar för någonting, och
definitivt inte sådant de råder över, och så finns det ledare som tar ansvar för sådant de inte
råder över.
 
Vi får hoppas att detta ansvarslösa ledarskap inte sprider sig till Sverige, vem skulle då sty-
ra riket.
 
Apropå ansvar för sådant man kan råda över föreslår nu folkpartiet och centerpartiet att ska
sälja ut NUON. Vi motsätter oss detta, i vart fall före valet, då en försäljning medför att den
dåliga affären kommer att framstå som ännu dåligare.
 
Väljarna har redan fått reda på för mycket, i vart fall före valet.
 
Expressens Anna Dahlberg visar idag upp sina sämsta sidor och beskyller oss i Alliansen
för att visa bristande seriositet i försvarsfrågan. Hon menar då att de anslag vi ville höja
mest var luft och syftade till att finta bort väljare och journalister med ett 10 års perspektiv
som inte förpliktigade till något.
 
Den finten lyckades tydligen inte, vi får nu snabbt försöka hitta en annan fint, som kan
lura väljare och journalister inför valet.
 
Vi blir också beskyllda för att köra över Försvarsberedningen, men det tar vi med ro, tan-
ken var just att köra över Försvarsberedningen, så att vi kan flytta fokus från de frågor vi
inte vill ska debatteras inför valet.
 
Anna Dahlberg angriper också vår skolpolitik och menar att den styrs av plötsliga utspel
i form av hugskott och tar som exempel vårt förslag om att införa betyg redan efter fyran.
 
Detta var vare sig ett plötsligt utspel eller hugskott, vi pratade kring detta i flera minuter
innan vi la förslaget.
 
Att vi nyligen föreslagit betyg redan efter sexan och detta inte kunnat utvärderas under-
lättade den fortsatta långsiktiga reformeringen av betygssystemet.
 
Anna Dahlberg ger oss rådet att driva viktiga frågor seriöst och hellre förlora med stil än
vinna och förlora vår värdighet.
 
Vinna med stil, var skulle vi få den ifrån, det kan kanske Anna Dahlberg också förklara.
 
Färskt forskningsresultat visar nu att över hälften av arbetskraftsinvandringen stannar kvar
och söker asyl, men detta gäller bara den okvalificerade arbetskraften, den kvalificerade å-
tervänder tillbaka hem efter kort tid.
 
Detta spelar oss väl i händerna, då det underlättar för oss att dumpa lönerna, så att vi får
en lägre genomsnittlig lön och lägre levnadsstandard,
 
De som stannar kvar och begär  visar, enligt forskningen, att de efter några år har obefint-
liga eller låga inkomster, något som enligt forskarna tyder på att denna del av arbetskrafts-
invandringen utgör skenanställningar.
 
Forskarna antyder, men bara antyder, mer vågar de inte, att detta också tyder på att vissa
grupper kommer till Sverige bara för att leva på bidrag. Den typen av forskning trodde jag
att vi satt stopp för  länge sedan.
 
Vi försökte få forskarna att hålla inne med denna rapport till efter valet, men av någon under-
lig anledning ville de att väljarna skulle ha vetskap om detta.
 
Vi får därför blunda för denna rapport, också, så gott det går inför valet. Räcker inte detta
får Eric Ullenfån sätta upp rapporten på sin mytlista.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
           
 
AE
 
 

KRIMINELLA POLITIKER I BORÅS

Alliansen i Borås samarbetar med kriminella
 
Att Borås Stad ägnar sig åt ren kriminalitet inom många områden är väl känt vid det
här laget.
 
Oftast avser den kriminella verksamheten uppsåtliga och medvetna brott mot
Kommunallag och Konkurrenslagstiftning.
 
Ett brott  i raden av många blev föremål för föremål för en dom i Stockholms Tings-
rätt, där domen medförde att Servicekontoret inte tilläts att fortsätta bryta mot gäll-
ande lagar.
 
Denna dom har nu överklagats, men alliansen, som borde vara en opposition,
men som är en medlöpare till att brotten begås, har valt att rösta nej för ett
överklagande, men röstades ner i Kommunstyrelsen.
 
ALLIANSENS FÖRETRÄDARE SKRIVER IDAG OM DETTA I BORÅS TIDNING
OCH GER SIN SYN PÅ SAKEN:
 
- Domen är viktig, den handlar om den fria marknaden, den rättvisa konkurrensen
  och tron på våra företagare
- Kommunen ska inte kunna snedvrida villkoren på marknaden
- Kommunens verksamhet ska hålla sig inomlägens ramar
- Kommunens verksamhet är inte förenlig med vare sig Kommunallagen eller
  Konkurrenslagstiftning
 
När man läser detta får man ju nästan intrycket att alliansen anser att förtro-'
endevalda inte ska bryta mot laget.
 
Vilken blir då Alliansens reaktion på detta, att kommunens majoritet ser på ovan-
stående frågor på helt motsatt sätt ?
 
MAN GÖR SIG TILL BROTTENS MEDLÖPARE OCH SAMARBETAR MED DE SOM
ÄGNAR SIG ÅT UPPSÅTLIG OCH SYSTEMATISK KRIMINALITET.
 
Överord, knappast.
 
Att bryta mot lagar är brottsligt, per definition, men beroende på brottets beskaffenhet
beskriver man ofta kriminaliteten eller brottsligheten med olika ord:
 
Att köra för fort ses mest som en förseelse, men är per definition brottsligt och
därmed kriminellt, man bryter mot lagen.
 
Att vid enstaka tillfälle, i berusat tillstånd, slå någon "på käften" kan möjligen
ses som kriminellt, men många ser det nog som brottsligt, per defintion är det
både  brottsligt och kriminellt.
 
Att systematiskägna sig åt större narkotikalangning ses nog av de flesta som
kriminellt.
 
VAR PÅ SKALAN BEFINNER SIG EN KOMMUN SOM SYSTEMATISKT OCH UPP-
SÅTLIGEN BRYTER MOT BÅDE KOMMUNALLAG OCH KONKURRENSLAGSTIFT-
NING MED DE SKADLIGA KONSKEKVENSER DETTA MEDFÖR FÖR SKATTEBE
TALARNA.
 
Den mest korrekta beskrivningen är nog att en sådan kommun befinner sig på samma
nivå, som kända maffior i Sicilien och Neapel.
 
SITTER MAN I EN KOMMUNAL LEDNING OCH SYSTEMATISKT OCH UPPSÅTLI-
GEN ÄGNAR SIG ÅT ATT BRYTA MOT BÅDE KOMMUNALLAG OCH KONKUR-
RENSLAGSTIFTNING ÄR DET EN FÖRSSEELDE, DET ÄR BROTTSLIGT, MEN
DET ÄR REN OCH SKÄR KRIMINALITET.
 
Alliansens förträdare skriver lite pliktskyldigt i Borås Tidning om detta, men väljer att
i praktiken utgöra medlöpare till att dessa brott begås.
 
Har man den allra minsta anständigheten i kroppen som politiker borde valet
vara väldigt enkelt.
'
MAN ÄR ALDRIG MEDLÖPARE TILL ATT BROTT BEGÅS OCH MAN SAMARBE-
TAR ALDRIG MED GRUPPER SOM ANVÄNDER SIN POLITISKA PLATTFORM
FÖR ATT SYSTEMATISKT OCH UPPSÅTLIGEN ÄGNA SIG ÅT REN OCH SKÄR
KRIMINALITET.
 
Att Alliansens företrädare ändå är medlöpare till dessa brottslingar är inget annat än
en ren och skär skandal.
 
Skälet är delvis känt, man vill hålla sverigedemokraterna utanför makten, men
det är nog inte hela sanningen.
 
KÖTTGRYTAN HETER DET VISST.
 
Men bortser man från detta borta en sak vara klar, väldigt klar.
 
Man samarbetar inte med förtroendevalda, som väljer att utnyttja detta förtro-
ende man fått på så sätt  att man systematiskt och uppsåtligt ägnar sig åt ren
och skär kriminalitet.
 
FÖR DET ÄR JUST DET DEN POLITISKA MAJORITETEN I BORÅS STAD GÖR.
 
Kar man inte av att förhålla sig till detta faktum på ett anständigt sätt, lurar man bara
sig själva om man skriver naiva floskler i Borås Tidning.
 
För några andra lurar man inte.
 
 
AE
 
 
 
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
Utöver det varma vädret kan vi glädja oss åt positiva rapporter från Migrationsverket, som
visar att antalet asylsökande under 2014 kommer att bli större än någonsin.
 
Nu behöver ingen längre oroa sig för att pensionerna ska urholkas mer, inte heller behöver
vi oroa oss för att vård och omsorg ska fortsätta att försämras, det mesta tyder nu enligt rap-
perten på att vi en gång för alla blir räddade på dessa områden.
 
SOM Institutets undersökning visade bland annat att 62 % av moderata väljare tycker att det
är bra att man förbjuder vinstutdelning i vård, skola och omsorg,
 
Vi kan då  tacka vår lyckliga stjärna, vilken tur att det inte är väljarna som styr partiets politik.
 
Krisen i Ukraina tycks nu escalera alltmer, och vi kommer nu ihop med EU att införa mycket
strängare sanktioner.
 
Vi kommer därför att ta upp Putin på sanktionslistan och förbjuda honom att resa utanför
Ryssland mer än 7 dagar i veckan.
 
Resultatet av våra privatiseringar visar sig nu alltmer framgångsrika.
 
Färska rapporter visar nu att kostnaden för att besiktiga bilen bara ökat med 13 % under 2013.
 
Polisförbundet följer nu mina rekommendationer och säger att man inte heller vill ta i sverige-
demokrater med tång.
 
Man kommer därför att utestänga alla sverigedemokrater och judar från att inneha poster inom
förbundet.
 
Det glädjer en gammal stridshingst att se dessa stora framsteg i vår demokratiutveckling. Vi
får nu barra hoppas att Polisförbundet utvecklar sina värdegrunder i enlighet med detta och
inte rycker ut för att hjälpa sverigedemokrater och judar, som utsätts för brott.
 
Vi får aldrig falla för frestelsen att ställa grupp mot grupp.
 
Dagens Nyheter riktar nu sitt fokus mot äldreomsorgen, något vi helst ville slippa inför valet.
 
Tidningen skriver då att Maria Larsson, mer känd som Grodan för alla sina grodor, 2006 lo-
vade att platserna på särskilda boenden för äldre skulle bli fler.
 
Dagens Nyheter öser nu beröm över Grodan och pekar på att antalet platser sedan dess ba-
ra minskat med drygt 9 600.
 
Enligt DN förklarar kommunernas biståndshandläggare att deras arbetsbelastning är så stor
att det kan medföra att det fattas felaktiga beslut.
 
Det kan förklara varför fortfarande en del äldre får plats på särskilda boenden.
 
Räknar man krona på krona ska äldre vare sig ha hemtjänst eller platser på äldreboenden,
får vi bara förtroende ytterligare en mandatperiod ska vi nog lyckas nå fram till att bistånds-
handläggarna inte fattar fel beslut.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
                
 
AE
 
 
 
 
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till den ny dag.'
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
Novus senaste väljarbarometer kom ju igår och det mesta tyder nu på att jag inte får räkna
krona på krona längre, utan att jag ansvarsfullt får dra mig tillbaka och ta ansvar för Täby.
 
Jag räknar med att Täbyborna ska välkomna mig då jag lovat att bygga skyddsvallar åt
dem.
 
Då glappet mellan blocket ökat, känns det hela orättvist, och man tänker då på det gamla
ordspråket.
 
Otack är världens lön.
 
Jag kom starkt att tänka på detta i morse när en lägenhet i Solberga besköts med 10 talet
skott. Här har jag ambitiöst under 7 år arbetat för att det ska skjutas så mycket som möj-
ligt på våra gator, och så får jag inte räkna krona för krona längre.
 
Själv tycker jag att skottlossningen i Solberga är den slutliga bekräftelsen på att jag tagit an-
svar för att skottlossningar ska bli så många och omfattande som möjligt.
 
Även Beatrice Ask känner nu sig nere och ser otack som världens lön. Här har hon år efter
år försökt att underlätta för människosmugglare, så att de kan smuggla in så många som
möjligt till Sverige, så lätt som möjligt och så lönsamt som möjligt.
 
Henne mest effektiva verktyg har då varit att se till att våra pass blir så lättåtkomliga som möj-
ligt och kan användas för denna affärsverksamhet.
 
Och så dyker det nu upp personer, som vill ställa henne till ansvar för detta, det är minsann in-
te lätt att vara ansvarsfull moderatpolitiker.
 
Som om inte denna otack räckte visar nu SOM Institutets undersökning att 7 av 10 svenskar
motsätter sig vinstutdelning i privata välfärds- och skolbolag. Detta bekräftar det jag skrev om
mina undersåtar i mitt fina manifest "Det Sovande Folket".
 
Huvuddelen av väljarna är mentalt handikappade, SOM:s undersökning visar nu att jag hade
mer än rätt.
 
Dessutom visar SOM att en absolut majoritet av väljarna inte vill ha sänkta skatter.
 
Det var då i grevens tid vi gjorde ett omslag och tog över oppositionens skattepolitik.
 
Men trots all otack finns det ändå glädjeämnen, och vårt grannland Norge står nu för ett så-
dant glädjeämne.
 
I Norge har man nu bestämt att man direkt ska utvisa asylsökande, som visar sig vara kri-
minella.
 
Förutom att detta är rent rasistiskt spelar det oss rakt i händerna. Vi räknar nu med att ännu
fler kriminella asylsökande ska lockas att komma till Sverige efter att ha blivit avvisade från
Norge.
 
De senaste dagarna har det väckt en viss uppståndelse att busstrafiken till Gottsunda, utan-
för Upsala, stängts av. Upprinnelsen var att ett antal bussar blivit utsatta för omfattande sten-
kastning med stor risk för personskador.
 
Vi har nu fått förklarat att det hela berodde på ett missförstånd, och att trafiken snart kan kom-
ma igång igen.
 
Stenkastarna trodde att bussen var full av sverigedemokrater, och ville försöka vara mig till
lags genom att stena ihjäl dem, då de så väl visste att jag hatade allt vad sverigedemokrater
heter och inte vill ta i dem med tång.
 
Ska man underblåsa våld mot oliktänkande är det bäst att ta i riktigt ordentligt, det har jag
lärt mig från Adolf, han ville inte heller ta i vissa med tång.
 
Socialdemokraterna följer nu i våra spår och gör sig av med nästan alla äldre. Man rensar
bort så gott som alla över 65 % från sina vallistor och har nu bara 4 % över 65 år som kandi-
dater inför valet, lägst av alla partier.
 
Vi delar uppfattningen att alla äldre ska rensas bort, då de inte kan komma att ingå i arbets-
linjen, men så långt har inte ens moderaterna vågat gå.
 
Hoppas nu bara att inte en massa äldre får för sig att rösta på Alliansen, vi vill inte bygga en
framgång på att en massa bidragstagare röstar på oss, för oss gäller jobblinjen.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
        
 
AE
 
 
 
 
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
Anders Borg ringde mig tidigt i morse, och kallsvetten bröt ut direkt, men det visade sig att
jag kunde ta det lugnt.
 
Man hade inte sålt Telia i dag heller.
 
Miljörpartiet förbereder nu sina regeringsförhandlingar med socialdemokraterna efter valet.
Deras sammaträde i Haninge var nu det trejde i raden, och slagsmålen tycks ha varit lika
omfattande som tidigare.
 
Ska vi ha någon regering efter valet, så får vi hoppas att socialdemokraterna kan slå tillba-
ka minst lika hårt.
 
På tal om ordning skriver i dag Dagens Nyheter kritiskt att inte lyckats få ordning på polisen
trots alla miljardrullningar.
 
DN tycks ha gott sinne för humor, varför skulle vi lyckats få ordning på polisen när vi inte
lyckats få ordning på något annat.
 
Vi har ju bara suttit vid makten i sju år.
 
Hälften av KD väljare har nu övergett partiet, och minst 12 % uppges ha gått över till sverige-
demokraterna.
 
Dessa kantringar i opinionen gör det svårt att bedriva våra demokratiprojekt, Hade jag vetat
att de skulle gått över till SD hade jag ju inte tagit i dessa med tång heller.
 
Vill det sig riktigt illa kan jag ju ha suttit i samma rum som en del av dem, jag ryser vid blot-
ta tanken.
 
Storslagsmålen tycks nu breda ut sig allt mer över hela landet, senaste i går var det ett nytt
storslagsmål i Södertälje, och jag förstår  varför de håller på på det viset.
 
De flesta av dem tror att de känner någon som är kränkt.
 
I går vakande både jag och Karin Enström och slogs av samma hugskott, tänkt om vi skulle
köpa in lite kryssningsrobotar till Försvaret, sagt och gjort, lite yrvakna la vi fram förslaget
under dagen.
 
För att vi inte ska behöva räkna krona på krona för dessa, föreslår vi att man anskaffar dem
först 2028, då sitter vi inte heller längre vid makten.
 
Hoppas nu bara att inte Försvarsbredningen kommer på samma hugskott, detta vill vi vara
ensamma om.
 
Annekteringen av Krim och escaleringen av Ukraina krisen medför nu att vi måste utöka
sanktionerna.
 
SIDA kommer därför att utöka sitt stöd till Ryssland, med inriktning på Krim, så att alla för-
står att vi kraftfullt tar avstånd från Rysslands aggressioner.
 
I Göteborg nås vi nu av nyheten att kommunen kommer att bedriva viss försöksverksamhet
med 6 timmars arbetsdag.
 
Vi vet nu från olika rapporter att många grupper på arbetsmarknaden inte orkar arbeta hela
dagen, därför att deras kondition och uthållighet inte räcker till.
 
Vi motsätter oss därför kraftigt denna försöksverksamhet, då vi finner det bättre att alla grup-
per arbetar längre än de orkar.
 
Socialdemokratiska kommunalrådet Lennart Holmgren i Umeå går nu på offensiven och på-
står att de rumänska tiggarna åker omkring i lyxbilar och stjäl oxfile på ICA.
 
Tänk att de kan få in så mycket på sitt tiggeri, att de kan åka omkring i lyxbilar, för bara att
stjäla oxfile kan väl inte ge så stora förtjänster.
 
Sedan tycker jag inte ICA handlarna ska klaga, det mesta av oxfilen är ju ändå bara åsne-
kött i dessa dagar.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
De kristdemokrater, som gått över till sverigedemokraterna önskar jag verkligen inte en
trevlig dag, vi får aldrig tappa fokus här, de motsättningar vi kan skapa, de ska vi både
skapa och underblåsa.
 
         
 
AE
 
 

BORÅS STAD KAN FÅ HJÄLP AV KINNA

Borås Stad behöver rycka upp sig
 
Under ett antal år har det blivit tydligt att Borås utvecklats i en allt mer negativ riktning,
nu framstår det som motiverat att tala om Borås Stad som BROTTETS MECKA.
 
Medvetet, uppsåtligen sätter man i system att bryta mot mängder av lager, främst
kopplade till upphandling och olaglig konkurrens med privata företag.
 
NÄR MYNDIGHETER SOM KONKURRENSVERKET FÖRSÖKER FÅ BROTTETS
MECKA ATT FÖLJA GÄLLANDE LAGAR ANVÄNDER BORÅS STAD SKATTEBE-
TALARNAS PENGAR FÖR ATT  DRIVA EN TVIST SOM GÖR DET MÖJLIGT ATT
FORTSÄTTA MED KRIMINALITETEN.
 
Borås Stad behöver hjälp, och det finns hjälp att finna, inte så långt borta.
 
Den politiska ledningen i BROTTETS MECKA åker gärna och ofta och förlustar sig
i Kina, men åker de i stället till Kinna får de mer valuta för pengarna.
 
I KINA HAR DE INGEN HJÄLP KUNNAT FÅ, MEN I KINNA FINNS MYCKET HJÄLP
ATT FÅ.
 
I Kinna har nu uppdagats ett brott mot upphandlingslagen, som tycks ligga i samma hä-
rad som ett av de aktuella fallen i Borås.
 
Man har hyrt in en rektor för 2,5 miljoner utan att handla upp detta, och när detta
uppdagas visar alla en helt annan sida en den vi är vana vid från Borås.
 
Ansvarig chef, Dennis Reinhold, tar genast på sig ansvaret.
 
NÄR DET GÄLLER MOTSVARANDE I BORÅS FÖRKLARADE ANSVARIG CHEF.
KENT HEDBERG, ATT HAN VAR SÅ LÅNGT IFRÅN ANSVAR MAN KAN KOMMA.
 
Dennis Reinhold säger att man måste se över rutinerna, Kent Hedberg med sina che-
fers välsignelse, menade att vi ska minsann inte göra något, och ser någon annan
till att det görs någonting, så sätter vi stopp för detta.
 
Dennis Reinhold säger också, att detta påbörjades innan han tillträdde sin befattning,
men som förvaltningschef har han ändå ansvaret.
 
NÄR HÖRDE VI NÅGOT SOM LIGGER I NÄRHETEN AV DETTA I BORÅS, I BORÅS
GÖRS ALDRIG FEL OCH DÄR SKA VÄLJARNA "HÅLLA KÄFTEN".
 
I Kinna medger man utan omsvep att internkontrollen fallerat.
 
I BORÅS MENADE KENT HEDBERG ATT ALLL INTERNKONTROLL FUNGERAT
ALLDELESUTMÄRKT, TILL EN BÖRJAN.
 
SEDAN TVINGADES HAN GÖRA EN PUDEL, INTERNKONTROLLEN HADE KANSKE
SINA BRISTER, MEN ATT HAN SOM ANSVARIG POLITIKER SKULLE HA ANSVAR:
 
"NEVER IN MY LIFE"
 
Ledningar i Borås och Kinna reagerar som om det gällde helt skilda världar:
 
I Kinna menar kommunchefen Haleh Lindqwist att det gäller nolltolerans i dessa
frågor, och att det är fullständigt oacceptabelt att bryta mot lagen.
 
 FRÅN LEDNINGEN I BORÅS FÅR VI HÖRA ATT MAN MEDVETET BRYTER MOT
LAGEN FÖR "DET ÄR SÅ VÄLDANS KRÅNGLIGT" ATT FÖLJA LAGEN. RÅDER
DET GÄLLER NÅGON NOLLTOLERANS I BORÅS GÄLLER DEN NÄRMAST ATT
MEDBORGARNA SKA HÅLLA TYST.
 
I Kinna motiverar kommunchefen nolltoleransen med att det i slutändan handlar om
skattebetalarnas pengar.
 
I BORÅS ANVÄNDER MAN SKATTEBETALARNAS PENAGR FÖR ATT TVISTA
MED KONKURRENSVERKET OCH OLIKA TINGSRÄÄTTER FÖR ATT KUNNA
FORTSÄTTA SIN KRIMINELLA VERKSAMHET.
 
Så hjälpen tycks finnas på närmare håll än Kina, man hittar den i Kinna.
 
MEN DET HJÄLPER NOG INTE, FÖR DEN SOM INTE VILL HA HJÄLP HJÄLPER
INGEN HJÄLP.
 
I vart fall tycks Kinna vara värd dagens ros, rosens törnen kan dock stanna kvar på
annan ort.
 
AE
 
 

NYTT HUGSKOTT I FÖRSVARETS PLANERING

Den långsiktiga politiken nu en färskvara
 
Sedan en tid tillbaka är vi vana vid att det sker så kallade omslag i politiken hela tiden.
 
Ett omslag är som vinden, den kommer också in från olika håll och varierar olika da-
gar.
 
Många politiska beslut måste ges en långsiktighet för att de ska kunna planeras
och genomföras.
 
LÅNGSTIKTIGHETEN TYCKS SOM VINDEN NU VARA BORTA MED VINDEN OCH
ERSATT MED "BÄST FÖRE DATUM".
 
Och omslagen kan dugga tätt, i går skulle försvaret minska, i dag ska det öka och i mor-
gon ska det minska igen.
 
Omslagen är nu så många, att vi inte kan hålla redan på dem, och bäst är nog så.
 
Vare sig omslagen eller deras företrädare tycks präglas av någon större efter-
tanke, eller rättare sagt någon eftertanke alls.
 
I går morse vaknade tydligen Fredrik Reinfeldt och Karin Enström på kryssningsidan
och fick för sig ett nytt omslag:
 
I DAG SKA VI FÖRSE FÖRSVARET MED KRYSSNINGSROBOTAR.
 
Fortfarande lite halvvakna skickar de ut pressreleasen, att Alliansen vill att Försvaret
ska utrustas med kryssningsrobotar.
 
Hur motiverat är detta och hur mycket eftertanke ligger bakom detta halvvakna
beslut.
 
ATT MED BESTÄMDHET SÄGA HUR MOTIVERAT DET ÄR KRÄVER MYCKET EF-
TERTANKE, MEN MAN KAN MED BESTÄMDHET SÄGA ATT EFTERTANKEN ÄR
SOM BORTBLÅST.
 
´Det hela utgör ett nytt omslag, som inte är det minsta genomtänkt, utan bara syftar till
att ge intryck av att man månar om försvarsförmågan.
 
De aktuella kryssningsrobotarna, som Fredrik Reinfeldt och Karin Enström vill ha,
är tänkta som utrustning till JAS Gripen.
 
ATT UTVECKLA, PRODUCERA OCH UTRUSTA JAS GRIPEN MED KRYSSNINGS-
ROBOTAR ÄR EN LÅNG, MYCKET LÅNG PROCESS.
 
Det är inte en fråga, som lämpar sig "att få för sig" när man vaknar på en viss sida en
morgon.
 
Förra gången kryssningsrobotar till JAS Gripen fördes på tal ligger inte långt borta, när-
mare bestämt var det på senhösten 2013.
 
På senhösten 2013 förklarade Carl Bildt den Store och Karin Enström att det var
fullständigt uteslutet att tänka sig att utrusta JAS Gripen med kryssningsrobotar.
 
OCH MOTIVER SOM ANGAVS VAR TYDLIGT OCH KLART, MEDDELAT MED EN ICKA
RINGA ARROGANS.
 
VÅRT FÖRSVAR ÄR ETT FÖRSVAR.
 
På våren 2014 vaknar Fredrik Reinfeldt och Karin Enströmupp på en viss sida en mor-
gon och får ett hugskott.
 
DET VORE BRA MED KRYSSNINGSROBOTAR.
 
Nu får vi alltså veta att vårt försvar inte är ett försvar och att försvaret skulle må väl av att
ha kryssningsrobotar som kan nå långt bort.
 
Man kan nog ägna resten av livet åt att diskutera för-och nackdelar med att JAS Gri-
pen utrustas med kryssningsrobotar utan att komma fram till någon form av abslo-
lut sanning.
 
Men en sak behöver man inte fundera speciellt mycket över:
 
VAR KRYSSNINGSROBOTAR EN DÅLIG OCH OGENTÄNKT LÖSNING PÅ SENHÖSTEN
2013, SÅ GÄLLER SAMMA SAK PÅ VÅREN 2014.
 
PÅ SAMMA SÄTT GÄLLER ATT ÄR DET BRA MED KRYSSNINGSROBOTAR VÅREN
2014, HADE SAMMA SAK GÄLLT SENHÖSTEN 2013.
 
Detta är inte heller en fråga som påverkas av vare sig Krim krisen eller Ukraina krisen.
 
Det är sedan länge väl bekant att Ryssland dramatiskt ökat sin rustning av försvaret
och att man visat allt kraftigare aggressioner mot omvärlden, hotbilden har ökat dra-
matiskt.
 
ALLA TVEKSAMHETER I DESSA AVSEENDEN FÖRSVANN I SAMBAND MED GEOR-
GIEN KRISEN, FÖR DE SOM VIILLE OCH KUNDE SE FÖRSTÅS.
 
Skulle kryssningsrobotar diskuteras hade detta varit motiverat vid den tidpunkten.
 
Vi har en försvarsberedning, som ska lämna rapport och förslag inom tre veckor. Denna har
till uppgift att se över den långsiktiga försvarsplaneringen och försöka skapa breda blocköver-
skridande lösningar.
 
TRE VECKOR FÖRE DENNA VIKTIGA TIDPUNKT VAKNAR FREDRIK REINFELDT OCH
KARIN ENSTRÖM PÅ OLIKA SIDOR OLIKA DAGAR OCH FÅR OLIKA HUGSKOTT.
 
Och hugskotten kan ha vilken karaktär som helst, ena morgonen lite mer anslag, nästa morgon
lite mindre anslag, ibland försvar i Asien, nästa dag i Sverige.
 
Plötsligt ettt hugskott om att köpa in lite luftvärn, en dag säger vännen Marcus att SAAB skulle
må bra av lite fler JAS Gripen och det blir det ett hugskott om ytterligare 10 Gripen.
 
Plötsligt en morgon ska vi ha ubåtar, fler än förr, även här spelar vännen Marcus en stor roll,
bättre att ubåtarna byggs av den som inte kan bygga ubåtar (SAAB) än att de byggs av de
som kan bygga ubåtar (Kockums).
 
Genom allt detta finns det dock en röd tråd, mycket tydlig:
 
ALLA OMSLAGEN ÄR RENA HUGGSKOTT, INTE DET MINSTA GENOMTÄNKTA,
INTE DET MINSTA SAMORDNADE MED FÖRSVARSBEREDNINGEN OCH OFTA
I STRID MED BEREDNINGENS DIREKTIV.
 
OCH SAMTLIGA ÄR TÄNKTA ATT PÅVERKA VALUTGÅNGEN.
 
Det är ingen tillfällighet att Försvaret föreslås få ökade anslag först 2024, innan dess hin-
ner världen gå under.
 
Kommer förslaget om kryssningsrobotar att följa samma mönster ?
 
I SÅ FALL KANSKE FÖRSVARET KAN RÄKNA MED DEM NÅGON GÅNG I SLUTET AV
SEKLET.
 
Alla är i retoriken eniga om att försvarets planering måste bygga på långsiktighet och ha så
brett stöd som möjligt.
 
Det som nu styr försvarsplaneringen är så långt från allt vad långsiktighet heter man
kan komma.
 
FÖR ALLA DESSA OGENOMTÄNKTA HUGSKOTT STÅR EN ALLIANSREGERING, SOM
HÄVDAT ATT DEN ÄR DEN MEST ANSVARSFULLA OCH KRAFTFULLA SEDAN JOR-
DENS UPPKOMST.
 
 
Alliansens försvarsplanering
AE

ORDBAJS

Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta
 
Så hette det förr och så verkar det nog vara också idag.
 
Men dunkelheten tycks inte alltid hänga ihop med att man själva tänker dunkelt
utan vill få andra att tänka dunkelt.
 
Eller rättare sagt förleda andras tankar i den riktning man själv önskar.
 
Företaget Ericsson rapporterade igår och ville då förleda andra tankar i en viss
riktning.
 
Omsättningen hade då minskat jämfört med motsvarande tidigare kvartal, och det-
är ju inget man jublar över.
 
Den minskade omsättningen beskriver Ericsson som:
 
VI GÅR BAKÅT FRAMÅT.
 
Nu använder man ju inte just de orden, utan säger att man har "negativ tillväxt".
 
När det gäller att förändra storleken, vare sig det gäller omsättningen eller stor-
leken på något annat, finns det tre riktningar:
 
Något växer, något förändras inte i storlek, något krymper.
 
MEN NÅGOT SOM VÄXER KAN INTE SAMTIDIGT KRYMPA OM MAN ANVÄN-
DER SAMMA MÅTT.
 
Så när Ericsson rapporterar att man har "negativ tillväxt", så säger man sam-
tidgt att man går "bakåt  framåt" och att man "krymper när man växer".
 
Egentligen ganska självklart.
 
Ungefär lika tokigt, som när insiktsfulla politiker menar att de riskerar att tappa
väljarnas förtroende när de stjäl från de fattiga.
 
Det som inte finns kan inte heller krympa.
 
Tydligen är det inte bara i den poliska sfären man borde ägna sig åt lite mer efter-
tanke.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 

ROSENBAD FYLLT AV DÖDA CELLER

Alla omslag i politiken tyder på många döda celler
 
Omslagen i politiken duggar tätt, det ena omslaget är mindre genomtänkt än det andra,
en del är inte genomtänkta alls.
 
Skatter ner, skatter upp, studiebidrag som höjs för att inte höjas, försvarsanslag
ner, upp, sedan ner och upp igen.
 
Men frågan är om inte det senaste omslaget ändå tar priset.
 
För en kort tid sedan föreslog oppositionen att man skulle banta regeringskansliet för
att spara pengar.
 
Alliansen for i taket.
 
DETTA VAR DET MEST ANSVARSLÖSA OCH BEFÄNGDA MAN HÖRT SEDAN
HEDENHÖS, ATT DRA NER PÅ REGERINGSKANSLIET VAR JU BARA INTE TÄNK-
BART.
 
Skulle man ändå komma på denna fullständigt bisarra och befängda ide, skulle det få
'enorma konsekvenser.
 
MINST 30 TALET AMBASSADER SKULLE TVINGAS LÄGGAS NER OCH VÅR UT-
RIKESPOLITIK SKULE BLI ETT MINNE BLOTT.
 
Man utgår ju ifrån att denna reaktion kom först efter en omfattande eftertanke, för annat
än eftertanke kan väl knappast prägla landets högsta politiska ledning ?
 
ELLER ??
 
Nu föreslår Alliansregeringen, känd för sin omfattande eftertanke, att man ska öka ansla-
get till särintresset Försvaret.
 
OCH DÅ SKA DETTA FINANSIERAS MED ATT MAN DRAR NER PÅ JUST REGERINGS-
KANSLIET.
 
Man får väl anta att detta förslag bygger på lika mycket eftertanke, som man visade när
man tidigare kom fram till att 30 talet ambassader skulle behöva läggas ner.
 
För att vi väljare ska kunna överblicka de hemska konsekvenser detta nu för med
sig på utrikespolitiken är det ett anständighetskrav att man så fort som möjligt pre-
senterar denna lista på 30 talet ambassader som ska läggas ner de närmaste åren.
'
FÖR DEN HÄR TYPEN AV LÅNGSIKTIGA FÖRSLAG PÅ VIKTIGA SAMHÄLLSOMRÅDEN
SKER VÄL INTE HELT UTAN EFTERTANKE ?
 
Tänkte väl det, inte om man är ansvarsfull och kraftfull, och en stridshingst måste
ju också hela tiden inte bara vara på språng, utan också hela tiden i rätt riktning.
 
AE

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona  
 
EU angriper oss nu hårt för att vi inte följer EU direktiv rörande visstidsanställningar, och vi
har fått två månader på oss att vidta åtgärder.
 
Vi kommer här att tillmötesgå EU krav, redan inom två månader kommer vi därför att skicka
ett brev till EU, där vi upplyser EU om att vi måste fortsätta att bryta mot bestämmelserna
för att få ner den allmänna lönenivån så fort som möjligt.
 
Vi kommer då också peka på att arbetskraften i form av utomeuropeisk arbetskraftsinvandring
fortfarande är för begränsad för att vi ska kunna få ner lönenivån till den nivå vi vill ha den.
 
I går riktade alla media in sig på de rapporter vi fick, som visade att många elever på Chalmers
och KTH inte kan räkna, så många som 20 % klarar inte grundskolans matteprov.
 
Vi föredrar att se mer positivt på detta, enligt denna positiva grundsyn ska vi vara tacksamma
över att valfriheten i vart fall medfört att så många som 80 % av eleverna på Chalmers och KTH
klarar grundskolans matteprov.
 
I går blev vi riktigt tagna på sängen, när vi presenterade vårt förslag att försvaret skulle få en
anslagsökning på 5,5 miljarder 2024.
 
Vi kunde i vår vildaste fantasi föreställa oss att så många skulle falla för frestelsen tro att vi
ville tillskjuta medel till detta särintresse.
 
Många av oss fick oss ett riktigt gott skratt, att det skulle vara så lätt att lura väljarna. Vi såg
det själva som ett gott skämt att lägga det så långt bort som 2024, då blir det ju bara en from
förhoppning att någon någon gång ska ta ansvar för försvaret.
 
För oss spelar det ju ingen som helst roll, det får bli en fråga mellan socialdemokraterna och
miljöpartiet.
 
Sedan tycker jag ju att alla borde kunna förstå att vi inte menar allvar med  att lägga ett sådant
här ogenomtänkt och substanslöst förslag på riktigt, så nära försvarsberedningens rapport i
mitten på maj.
 
På det sättet skulle vi ju inte kunna skapa breda överenskommelser.
 
Sedan borde ju man också förstått att vi skämtat när vi sa att detta skulle finansieras med att
vi drog ner på regeringskansliet.
 
Det var ju bara en kort tid sedan oppositionen föreslog denna nedskärning, och vi visade ju
då att en nerdragning skulle vara omöjlig.
 
Vi pekade då på att en nerdragning skulle få mycket mer omfattande konsekvenser än vad
oppositionen räknat med.
 
Bland annat pekade vi på att en nerdragning skulle medföra att vi skulle behöva lägga ner
30 talet ambassader.
 
Att det finns sådana som tror att vi kan tänka oss att lägga ner 30 talet ambassader gör ju
att man redan här blir betänksam, redan detta visar ju att vi bara skämtade igår.
 
Ändå tycks vissa media gått på skämtet. Aftonbladet skriver då att krisen i Ukraina är på
riktigt för att vi ska kunna bedriva en sandlådepolitik.
 
Även om det inte verkade så först, inser jag efter lång betänketid, att krisen i Ukraina är på
riktigt.
 
Men det behöver ju inte innebära att vi har ett försvar på riktigt.
 
Expressen i sin tur tycker att försvaret är för viktigt för att bli ett slagträ inför valet.
 
Ett särintresse kan aldrig bli så viktigt, att det inte kan bli ett slagträ, förresten har vi inget
annat slagträ, nu när vi tagit över oppositionens politik.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av ER en fortsatt trevlig
dag.
 
               
AE
 

BORÅS STAD - RIKETS SKAMFLÄCK

Borås Stad provocerar rättssamhälle och medborgare
 
Det tycks inte gå en dag utan att väljarna i Borås nås av nyheter att Borås Stad brutit
mot än den ena lagen, än den andra lagen.
 
Är det inte brott mot upphandlingslagen, så är det Servicekontoret, som konkurrerar ut
privata företag.
 
Domar i Tingsrätter och Förvaltningsrätter tycks man mest se som dåliga skämt.
 
Det finns en skiljelinje mellan rätt och orätt, och den följer inte lagens bokstav, den föl-
jes dess anda.
 
DEN SOM VILL RÄTT FÖLJER BÅDE LAGENS BOKSTAV OCH ANDA, DEN SOM
VILL ORÄTT BRYTER MOT LAGENS BOKSTAV, I BÄSTA FALL GÅR MOT DESS
ANDA.
 
Den politiska ledningen i Borås Stad har en tydlig agenda.
 
KAN VI INTE KRINGGÅ LAGEN, SÅ BRYTER VI MOT LAGEN.
 
Detta framgår pinsamt tydligt, när man följer den så kallade kommunjuristen, han gör in-
gen hemlighet av att han stoltserar med att både bryta mot och kringgå lagen.
 
Borås Tidning skriver idag om detta beklämmande betecknade och citerar också en av
kommunens revisorer, som just använder ordet beklämmande.
 
ATT BESKRIVA DEN POLISIKA LEDNINGENS AGERANDE I BORÅS STAD MED
BEKLÄMMANDE ÄR EN SKÖNSSKRIVNING.
 
För bara någon vecka sedan kunde vi läsa om Dataservice chef, Claes Karlsson, och
hans uppsåtliga brott.
 
HAN VALDE ATT ÄGNA SIG ÅR REN KRIMINALITET, MED KOMMUNLEDNINGENS
VÄLSIGNELSE, GENOM ATT STRUNTA I UPPHANDLINSLAGEN RENT AV.
 
Och han hycklade inte med motivet. väl medveten om att den så kallade kommunjuristen
och kommunledningen stod bakom honom.
 
DET VAR SÅ VÄLDANS KRÅNGLIGT ATT FÖLJA AGEN, SÅ JAG KÖPTE AV MINA
VÄNNER I STÄLLET.
 
Det är Borås Stads ledning i ett nötskal.
 
För bara en kort tid sedan vann Konkurrensverket en tvist i Stockholms Tingsrätt,
där Borås Stad förbjöds att konkurrera ut privata företag.
 
Borås Tidning skriver om detta idag, och fram träder en samlad bild, som inte bara är be-
klämmande, den är förfärlig på många sätt.
 
MAN KÄNNER SIG FÖRFLYTTAD TILL SICILIENS MAFFA , SOM DEN FUNGERADE
FÖRR I TIDEN.
 
Inte bara det att kommunledningen stod bakom Servicekontoret, när det gällde att bryta mot
lagen.
 
Man valde att tvista om detta i Stockholms Tingsrätt, och förlorade.
 
DET KOSTAR PENGAR ATT DRIVA DENNA TYP AV TVISTER OCH DET KOSTAR MYC-
KET PENGAR.
 
I detta fallet kostade det nära 3 miljoner, pengar som användes för att Borås Stad skulle kun-
na fortsätta att bryta mot lagen.
 
I detta skedet blir det inte bara beklämmande och oanständigt, det blir nästan riktigt
lustigt.
 
FÖR ATT VISA ALLA ATT BORÅS STAD MINSANN STRUNTAR I ALLT VAD LAG HE-
TER VALDE MAN ATT UPPHANDLA DENNA JURIDISKA HJÄLP (NÄSTAN 3 MKR)
UTAN UPPHANDLING.
 
Borås Stad tycks ha haft som mål att provocera alla så mycket som möjligt, och man har
lyckats väl.
 
FÖRST BRYTER MAN MOT LAGEN, SEDAN BRYTER MAN MOT LAGEN EN GÅNG TILL
FÖR ATT KUNNA FORTSÄTTA ATT BRYTA MOT LAGEN.
 
OCH VI SKATTEBETALARE SKA ALLTSÅ BETALA NÄSTAN 3 MILJONER FÖR ATT
BORÅS STAD SKA KUNNA FORTSÄTTA ATT BRYTA MOT LAGEN.
 
Men provokationen stannar inte vid detta.
 
Nu har ledningen för Borås Stad, BROTTETS MECKA, överklagat den dom som fattades
av Stockholms Tingsrätt, så att man kan fortsätta att bryta mot lagen.
 
VI SKATTEBETALARE SKA ALLTSÅ BETALA YTTERLIGARE FÖR ATT BORÅS STAD
SKA KUNNA FORTSÄTTA ATT BRYTA MOT LAGEN.
 
När det gäller upphandlingen av juridiskt dom i tvisten (Stockholms Tingsrätt) så visar den så
kallade kommunjuristen sitt rätta jag.
 
Han menar att man kan kringgå lagen, genom att hävda vad som kallas synnerlig brådska,
och menar då att man i förväg inte vet vad man kan drabbas av.
 
VI ANDRA VET VAD MAN KAN DRABBAS AV NÄR MAN BRYTER MOT LAGEN, OCH INTE
ÄR DET ATT BRYTA MOT LAGEN EN GÅNG TILL, VARE SIG DESS BOKSTAV ELLER DESS
ANDA.
 
Borås Stad och dess så kallade kommun jurist i ett nötskal.
 
Den aktuella tvisten är inte den enda tvisten där Borås Stad använder skattebetalarnas
pengar för att kunna fortsätta med kriminell verksamhet.
 
Borås Elnät ägnade sig åt olaglig smygbeskattning, vilket blev föremål för en tvist. För
att kunna fortsätta denna kriminalitet köpte Borås Stad juridiska tjänster för närmare
200 000:-, så här långt.
 
SJÄLVKLART UTAN UPPHANDLING.
 
Borås Stad i ett nötskal blir då:
 
ÄGNAR SIG SYSTEMATISKT ÅT REN KRIMINALITET OCH ANVÄNDER SEDAN SKATTE-
BETALARNAS PENGAR FÖR ATT KUNNA FORTSÄTTA MED DETTA GENOM ATT DRIVA
OLIKA FORMER AV TVISTER.
 
Kommunstyrelsens ordförande, Ulf Olsson, har av många ansetts som den drivande när det
gäller att bryta så mycket som möjligt  mot olika lagar.
 
Han har nu satt ner foten, och avtrycket är tydligt.
 
KRINGGÅ ALLA LAGAR SÅ MYCKET SOM MÖJLIGT, GÅR INTE DETTA SÅ BRYT MOT
SÅ MÅNGA LAGAR SOM MÖJLIGT, OCH GENOMFÖR TVISTER SOM GÖR DET MÖJLIGT
ATT FORTSÄTTA MED VÅR KRIMINALITET SÅ LÄNGE SOM MÖJLIGT.
 
Fotavtrycket säger också:
 
ATT DETTA KOSTAR SKATTEBETALARNA PENGAR OCH MEDFÖR ATT OLIKA VÄL-
FÄRDSOMRÅDEN MÅSTE BLI FÖREMÅL FÖR NEDSKÄRNINGAR, DET SKITER VI FULL-
STÄNDIGT I.
 
Allianspartierna röstade i kommunstyrelsen mot att domen i Stockholms Tingsrätt skulle över-
klagas.
 
Det ger en god fingervisning var rösten ska läggas i valet i september.
 
DE FLESTA MEDBORGARNA I BORÅS STAD VILL NOG ATT DET POLITISKA STYRET
SKA ÄGNA SIG ÅT ANNAT ÄN REN KRIMINALITET.
 
 
AE
 
 
 
 
 

ALLIANSENS FALSKSPEL

Alliansen för väjarna bakom ljuset i försvarsfrågan
 
Det igår presenteradeförslaget om en höjning av försvarsanslaget var bara ett spel
för galleriet, om ens det.
 
Med tre veckor kvar till försvarsberedningens rapport borde denna inväntas, och
man borde i vart försökt åstadkomma en samsyn och breda blocköverskridande
lösningar.
 
I STÄLLET ARBETAR ALLIANSREGERINGEN ENERGISKT PÅ ATT UNDVIKA JUST
BREDA LÖSNINGAR.
 
MAN VILL SKAPA EN KONFLIKT I FÖRSVARSFRÅGAN.
 
Dels för att styra debatten från områden där maninte vill ´ha en debatt (välfärds- och skol-
frågor), dels för att man vill fokusera på miljöpartiets och vänsterpartiets försvarspolitik.
 
FALSKSPELET ÄR ENDAST GENANT OCH BORDE INTE LURA NÅGON.
 
När man hör Fredrik Reinfeldt uttala sig blir det bara pinsamt.
 
"Det väcker frågor om oppositionens förmåga att regera tillsammans eftersom de inte
vill samma saker i försvarsfrågan".
 
SEDAN NÄR VILL ALLIANSPARTIERNA SAMMA SAKER I FÖRSVARSFRÅGAN.
 
Follpartiet, positiva till försvaret, står så långt ifrån moderaterna, negativa till försvaret, det
överhuvudtaget går att stå.
 
Ungefär samma klyfta som mellan socialdemokraterna och miljöpartiet.
 
Kristdemokraterna ligger ganska nära folkpartiet,men långt från moderaterna, centerpartiet
tycks inte ligga någonstans, här heller.
 
DET BLIR BARA PINSAMT, NÄR FREDRIK REINFELDT UTTALAR SIG PÅ DETTA SÄTT.
 
Vad betyder i realiteten höjningen, som nu är föreslagen ?
 
INGENTING, INTE ENS PÅ MARGINALEN.
 
Budgeten ligger på 47 miljarder, försvaret genomför just nu redan beslutade reduceringar och
får nästa år nålpengar på 400 miljoner.
 
DETTA UTGÖR 0,1 % AV FÖRSVARSANSLAGET, DEN SOM TROR ATT DETTA PÅVER-
KAR NÅGOT MÅSTE HA SLAGIT SIG I HUVUDET.
 
Försvaret kommer att fortsätta att urholkas. För att detta inte ska ske kräver teknisk utveckling
och annat att anslaget följer BNP utveckling.
 
2010 utgjorde försvarsanslaget 1,37 % av BNP och har hela tiden minskat. försvaret urholkas
hela tiden på ett sluttande plan.
 
I år utgör andelen 1,23 %, en rejäl minskning redan här.
 
MED DEN FÖRESLAGNA HÖJNINGEN 2018, 1,1 MILJARDER, KOMMER ANDELEN ATT
UTGÖRA 1,16 %.
 
Alltså en rejäl sänkning även med den föreslagna höjningen, allt enligt Ekonoimistyrningsver-
ket, som kommenterar den föreslagna höjningen med:
 
"DEN FÅR MINSKNINGEN ATT PLANA UT".
 
Dessa siffror har inte tagit hänsyn till hur ytterligare 10 JAS Gripe, ubåtar och luftvärn ska
finansieras.
 
SÅ ALLIANSENS UTSPEL ÄR INTE ENS ETT SPEL FÖR GALLERIET, DET ÄR INTE ENS
KEJSARENS NYA KLÄDER.
 
DET ÄR BARA OANSTÄNDIG VALTAKTIK, OGENOMTÄNKT OCH ANSVARSLÖST.
 
En höjning med 0,1 % nästa år ger inte ens en "gubbe" på Gotland, möjligen en "stubbe" i
egenskap av Jan Björklund, som lär flytta dit efter valet.
 
Vill vi ha en regering, som ägnar det minsta ansvar för landets säkerhet, talar vi om en alli-
ans mellan socialdemokraterna, folkpartiet och kristdemokraterna.
 
LÅTER INTE SÅ TOKIGT SETT ÄVEN FRÅN ANDRA PERSPEKTIV ?
 
AE
 
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
Så var då påskhelgen äntligen slut efter ett antal sömnlösa nätter, ideliga mardrömmar där
Anders Borg ringde om att statliga företag hade sålts, än hade Maud sålt LKAB, än hade man
sålt Telia, kallsvetten hölls sig kvar hela helgen.
 
Frånsett mina mardrömmar har ju helgen varit lugn, bara två dödsskjutningar och fyra svårt
skadade i Norrköping. Att gärningsmännen varit försedda med både skjutvapen, knivar och
knogjärn visar att vi är på rätt väg, snart finns inget svenskt urbarbariskt kvar.
 
Det känns därför skönt att kunna läsa Demoskops förtroendebarometer, den visar att jag nu
nästan har lika stort förtroende som den där Stefan Löfven.
 
För att hålla nere lönenivåerna lyckades vi få igenom att lärarutbildningen ledde till att lärare
inte kan stava och räkna, nu har vi med valfrihetens hjälp lyckats hålla nere kunskapsutvecklin-
gen även  på våra tekniska högskolor.
 
Genom att 20 % av eleverna där inte klarar matteprov på grundskolenivå kan vi redan se att val-
friheten hjälp oss en bra bit på vägen. Fördelen med detta är att vi få fler civilingenjörer.
 
Valfrihetens fördelar slår nu igenom på andra områden. Alltfler lärare uppger nu att de ser
sig som betjänter till eleverna och inte har makt att bedriva undervisning. Man menar att e-
leverna använder utpressning om att flytta till annan skola om man inte får surfa fritt under
lektionerna.
 
Vi välkomnar denna utveckling, det har länge varit flummigt i skolan, och det är på tiden att
lärarna får veta sin plats.
 
Vi har fått kritik för att vi inte meddelade Bulgarien att vi skulle överföra en dömd brottsling,
denne släpptes i stället fri när man landade i Bulgarien.
 
Vi har försökt förklara för Bulgariens regering att Sverige aldrig gör fel, men det är som att
tala för döva öron, de envisas hela tiden att tala om att de inte fått något fax.
 
Det har de ju inte heller fått, då borde de väl ändå kunna begripa att vi aldrig gör fel.
 
Det är ju väl känt att vi stimulerar människosmugglingen genom att generöst tillhandahålla
pass mot skälig ersättning.
 
Tyvärr tycks denna omtanke väcka missuppfattningar på olika håll och man talar nu om våra
pass som skräppass. Det finns också tankar om att svenskar ska få begära visum till ett antal
länder, då ändå våra pass inte går att lita på.
 
Vi ser inte detta som ett problem, det viktiga att vi håller den fria rörligheten fri åt ett håll.
 
Cecilia Malmström vår begåvade EU parlamentariker väcker nu kritik runt om i Europa,
I Spanien är hon polisanmäld för förtal av fackliga organisationer och i Holland går hon
nu under benämningen hippie.
 
Vi har försökt förklara för våra europeiska kollegor att hon tillhör Folkpartiet och att man
där av hävd är både flummig och gärna ägnar sig åt förtal av andra, men tyvärr tycks det
inte hjälpa.
 
Vi kommer nu att förtydliga inför EU att hon är folkpartist och att man bör ha visst överse-
ende med detta.
 
Dagens Industri är idag som vanligt elak i sin framtoning. Man släpper inte NUON, trots alla
mina mardrömmar, utan hävdar fortfarande att jag ljuger.
 
Bland annat menar man att samarbetsklimatet i regeringen inte förbättrats av att Anders
Borg och jag gjort vårt bästa för att solka ner Maud Olofssons eftermäle.
 
Dagens Industri borde förstå att vi inte kan solka ner oss själva med sanningen, hur skulle
det då gå inför valet.
 
Även SvD är hård i tonen och ställer sig skeptisk till vårt agerande i ubåtsaffären. Man me-
nar då att vårt agerande utgör både ministerstyre, otillbörligt statsstöd till min vän Marcus
samt även utpressning.
 
SvD borde veta att det är regeringens uppgift att se till att min vän Marcus får som han vill.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge,  krona för krona 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
          
 
 
 
 
 
 

BROTTSLIGHETEN ESCALERAR I SVERIGE

Två dödsskjutningar och fyra svårt skadade
 
Resultatet av ett så kallat storslagsmål i Norrköping blev alltså två döda och 4 svårt
skadade.
 
Dubbelmördade skulle man kunna säga.
 
IHJÄLSKJUTNA MED PISTOL OCH SÖNDERSKURNA MED KNIV.
 
Efter storslagsmål och skjutningar, det sedvanliga mönstret, kulturyttringar i form av
fortsatta slagsmål och kaos på närliggande sjukhus, förra gången Sahlgrenska, nu
Norrköping.
 
Mönstret i denna utveckling är klarare än klar.
 
Den mest omfattande skottlossningen för närvarande tycks råda i Biskopsgården. Där
är polisen tydlig, alla skjutningar är invandrarrelaterade.
 
Vi har idag många bevis för att delar av invandringen för vissa problem med sig, ökat
antal skottlossningar är bara en sida.
 
Vi har också högst antal våldtäkter i världen, högst antal mordbräder i världen,
en allt grövre brottslighet, nya former av grov brottslighet, 85 % av de grova
brottslingarna på våra anstalter har invandrarbakgrund.
 
VARE SIG POLIS ELLER RÄDDNINGSTJÄNST VÅGAR VISA SIG I VISSA REVIR,
ÄNNU MINDRE VANLIGA MEDBORGARE.
 
Det är ingen naturlag som säger att det behöver vara på detta sättet, det är något vi
skapat alldeles på egen hand.
 
Lägger man allt pladder om rasism och främlingsfientlighet åt sidan borde ändå
alla, ALLA, kunna vara överens om att vi medborgare har rätt till ett visst mini-
skydd, när det gäller att skydda oss mot brottslighet.
 
När nu mängder av uppgifter pekar på att invandringen för med sig ökad och nya for-
mer av kriminalitet borde vi också kunna klara av att fokusera på detta.
 
Det kan aldrig vara rasism att försöka undvika att  att gruppen nyanlända inne-
håller krigsförbrytare, efterlysta mördare, dömda våldstäktsmän och liknande.
 
DET KAN ALDRIG HELLER VARA RASISM ATT MER FREKVENT UTVISA GROVA
BROTTSLINGAR MED INVANDRARBAKGRUND.
 
Någon gång inom troligen en nära framtid kommer frågan att ställas varför våra politiker
lät det gå så här långt.
 
SVARET PÅ DETTA KOMMER INTE ATT BLI SMICKRANDE.
 
AE
 
 
 
 

NÅLPENGAR TILL FÖRSVARET

Av försvaret bidde det inte ens en tumme
 
Det är egentligen ganska så väl kartlagt hur det svenska försvaret inte fungerar och
hur och i vilken utsträckning det brister.
 
En av de djupaste och mest noggranna analyserna har gjorts av Riksrevisionen.
 
Där är man tydlig och konkret i sin slutsats.
 
FÖRSVARET FÖRMÅR INTE LEVA UPP TILL DE MÅL RIKSDAG OCH REGERING
SATT FÖR FÖRSVARETS VERKSAMHET.
 
FÖR ATT KUNNA LEVA UPP TILL DESSA MÅL ERFORDRAS UNDER EN TIOÅRS-
PERIOD EN SUMMA PÅ 30 -50 MILJARDER FÖR ATT TÄCKA DE HÅL SOM FINNS
OCH FÖR ATT KUNNA LÖSA DE UPPGIFTER FÖRSVARET ÅLAGTS.
 
Ungefär 4 miljarder om året.
 
Detta var innan hugskotten från Regeringen om att anskaffa ytterligare 10 JAS Gripen,
förstärka ubåtsvapnet och att anskaffa luftvärn. Med dessa tillkommande satsningar ö-
kar "hålet" med minst 20 miljarder, medel som ska tas ut försvarets budget, inget annat
är sagt.
 
Av detta följer att Försvaret under den närmaste 10 årsperioden behöver minst 6
miljarder om året i ökade anslag, fast penningvärde, för att kunna leva upp till de
mål Regering och Riksdag fastslagit.
 
Dessa mål är också så satta, att vi förmodligen inte heller avskräcker någon annan än oss
själva.
 
Nu har det satsas pengar på Försvaret och nu slås en lans från Regeringen att sat-
sa "ännu mer".
 
ENLIGT HELT FÄRSKA UPPGIFTET ÄR NU REGERINGENS MÅLSÄTTNING ATT UN-
DER EN 10 ÅRS PERIOD I ETT STEGUTFÖRANDE SATSA MER, SÅ ATT ANSLAGET
EFTER 10 ÅR ÄR 5,5 MILJARDER STÖRRE ÄN NU.
 
Sker denna stegvisa höjning enligt "en rät linje" blir det sammanlagt drygt 25 miljarder,
dvs ungefär 2,5 miljarder om året.
'
Dessa 2,5 miljarder ska då ställas mot det behov på 6 miljarder, som ligger till grund
för att man i bästa fall ska kunna återta en försvarseffekt, som rimmar med satta mål.
 
Som en liten kuriosa kan också nämnas att Riksrevisionens rapport också säger att målen
är så satta att ingen begriper vad de innebär.
 
DÅ KANSKE DET INTE HELLER SPELAR NÅGON ROLL OM 6 MILJARDER OM ÅRET
BLIR 2,5 MILJARDER OM ÅRET.
 
När det hela är klart är också tidshorisonten sådan att vi då kan se på det ökade hotet från
Ryssland på samma sätt som vi såg på hotet från Hitler.
 
FÖR LITE OCH FÖR SENT.
 
Men ansvarsfullt och kraftfullt är det likafullt, fråga bara den ansvarsfulla och kraftfulla Alli-
ansregeringen.
 
Av försvarsförmågen bidde det inte en tumme, nu heller.
 
Finansieringen, krona för krona som vanligt, ska tydligen ske bland annat genom höjda för-
seningsavgifter i skattesystemet.
 
Dessa är redan höga och visar en mycket hög obalans i synen på Staten och dess
medborgare.
 
STATEN KAN DRA PÅ ETT ÄRENDE HUR LÄNGE SOM HELST, UTAN ANDRA EF-
FEKTER ÄN ATT DEN DRABBADE MEDBORGAREN KAN AVLIDA UNDER TIDEN, ME-
DAN MEDBORGAREN FÅR EN  FÖRSENINGAVGIFT FÖR DEN ALLRA MINSTA FÖR-
DRÖJNING.
 
Att lämna in exempelvis en skattedeklaration en dag för sent kostar i avgift 500:- även om
man kan visa att posten ínte nått fram nästkommande dag, som postens uppgift är.
 
NU SKA ALLTSÅ DENNA REDAN HÖGA AVGIFT HÖJAS ÄNNU MER.
 
I stället borde lagstiftningen ses över så att Staten och myndigheter ålades att besvara
och handlägga ett ärende inom viss angiven tid, med det tillägget att medborgaren fick
ett motsvarande skadestånd om tiden inte innehölls.
 
Först då skulle det föreligga en balans och rättvisa i relationen Staten och medbor-
garen.
 
Att höja denna avgift vittnar om den syn Staten har inte på sina medborgare, utan på si-
na underståtar.
 
Undersåtar med stort UNDERSÅTAR.
 
 
Nålpengar till Försvaret, åsnan hålls vid liv
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KUNSKAPSUTVECKLINGEN FÖR OSS MOT EN KATASTROF

Det sluttande planet tar aldrig slut.
 
Det kunskapssamhälle vi talar om så ofta tycks försvinna alltmer i ett dunkelt skim-
mer,
 
Kunskapsutvecklingen tycks befinna sig på ett sluttande plan, som aldrig upp-
hör slutta och där lutningen blir allt brantare.
 
Sämst kunskapsutveckling inom OECD, en problemlösningsförmåga (kognitiv förmåga)
som ligger långt under snittet, lärare som inte kan stava och läsa.
 
Högskoleelever, som är sÅ dåligt utbildade att de inte kan ta emot information och del-
ges kunskaper, i stället får undervisningen begränsas till att försöka lära dem busstidta-
bellen, så att de kan ta sig till Högskolan.
 
HÖGSKOLEELEVER LÄRA SIG BUSSTIDTABELLEN FÖR ATT TA SIG TILL SKO-
LAN.
 
En genomsnittlig IQ i landet under det som anses vara snittet, och som också utgör ett
sluttande plan.
 
DETTA ÄR DET SVENSKA KUNSKAPSSAMHÄLLET, SOM SKA GÖRA DET MÖJ-
LIGT FÖR OSS ATT KONKURRERA MED TIGRAR I ASIEN OCH AFRIKA.
 
Visst finns det många som både håller måttet och är på framkant, men det räcker inte,
Sverige som nation måste hålla måttet och hålla sig på framkant.
 
Nu kommer nästa kalldusch på det sluttande planet.
 
20 % AV BLIVANDE CIVILINGENGÖRER PÅ VÅRA TEKNIKSA HÖGSKOLOR KLA-
RAR INTE MATTEPROV, SOM MOTSVARAR GRUNDSKOLANS KRAV.
 
I JÄMFÖRELSE MED 1998 ÄR KUNSKAPERNA I MATTE KLART SÄMRE OCH ALAR-
MERANDE DÅLIGA.
 
Blivande civilingenjörer som inte kan räkna, gör nu sällskap med lärare, som vare
sig kan stava eller räkna.
 
Rapporten om kunskaperna i matte följer ganska väl de larmrapporter från Chalmers och
Tekniska Högskolan, som kommit med jämna mellanrum.
 
EKONOMISK STYRNING MOT EN ÖKAD GENOMSTRÖMNING GER UPPHOV TILL
ALLT LÄGRE KRAV INOM DE FLESTA OMRÅDEN, INTE BARA MATTE.
 
Det finns uppgifter, som pekar i den riktningen att kunskapskraven på vissa linjer under
ett begränsat antal år sjunkit med 50 - 75 %, för att genomströmningen ska ge ekonomisk
vinning.
 
DET GÅR INTE LÄNGRE ATT SKYLLA DÅLIGA KUNSKAPER PÅ DÅLIGA LÄRARE
OCH ORO I KLASSERNA.
 
Dels är skolan en spegelbild av samhället, dels talar vi om systemfel i vid bemärk-
else.
 
Många lärare är uppgivna och ser inga möjligheter att ställa vare sig kunskapskrav eller
andra krav på eleverna.
 
Passar inte läraren, så drar valfriheten vidare till en annan skola, där man får spela
flipper under lektionerna.
 
MÅNGA LÄRARE UPPGER SIG KÄNNA SIG SOM BETJÄNTER TILL ELEVERNA,
SOM MÅSTE PASSASUPP,SÅ ATT SKOLPENGEN INTE FÖRSVINNER NÅGON AN-
NANSTANS.
 
Allt pekar nu på att vi har ett systemfel i skolan, delvis beroende på samhället i stort,
dels på att systemen, främst valfriheten, inte ens teoretiskt ges möjlighet att leda till
en bättre kunskapsutveckling.
 
Liksom på många andra områden ska vi skilja ut oss från andra, ingen annat land
i världen har drivit valfriheten, finansierad med offentliga medel, så långt som Sve-
rige.
 
BORDE INTE DETTA FAKTUM I KOMBINATION MED DET FAKTUM ATT VI HAR
SÄMST KUNSKAPSUTVECKLING INOM OECD EN GÅNG FÖR ALLA KUNNA FÅ
OSS ATT BESINNA OSS.
AE
 

SVERIGE UTMANAR LÖJET - IGEN

Landet som inte kan göra fel
 
Att vi är bäst i världen på allt känner alla till vid det är taget.
 
Att vi aldrig kan göra fel, någonsin om något, är också väl känt i hela världen.
 
Ibland är vi så felfria att det helt enkelt bara är lustigt, eller kanske utmanar löjet.
 
Nu erfar man att en dömd mördare från Bulgarien, dömd till 16 år fängelse, skulle överfö-
ras till Bulgarien för att avtjäna sitt straff.
 
OCH DÅ GJORDE SVERIGE ALLT RÄTT IGEN.
 
Att den dömde släpptes fri i Bulgarien tycks vara en bisak, det viktiga är att Sverige inte
gjorde fel.
 
Bulgarien hävdar att man inte gjorde fel, man hävdar bestämt att man inte ens blev infor-
merad om att den dömde skulle föras till Bulgarien.
 
Inrikesministern här säger mycket bestämt.
 
NJET, NJET OCH ÅTER NJET, VI GJORDE INGET FEL, VI KÄNDE INTE ENS TILL
OCH HADE INTE BLIVIT INFORMERADE OM ATT DEN DÖMDE SKULLE KOMMA.
 
Den chef på gränspolisen, som var ansvarig för överföringen, är lite mindre bestämd,
eller rättare sagt inte det minsta bestämd.
 
Jag minns inte att vi informerade Bulgarien  om att vi skulle överföra fången.
 
MEN VI GJORDE ALLT RÄTT, VI SATTE FÅNGEN PÅ PLANET, FLÖG NER HO-
NOM, LANDADE OCH SLÄPPTE AV HONOM PÅ FLYGPLATSEN.
 
Sedan var det ingen som såg honom på flera dagar.
 
MEN VI KÄNNER INTE TILL OM DET FANNS NÅGON SOM TOG EMOT HONOM,
VI SLÄPPTE HONOM OCH GJORDE ALLT RÄTT.
 
GJORDE ALLT RÄTT ?  FRÅGAN ÄR OM MAN ÖVERHUVUDTAGET KAN GÖRA
DETTA PÅ ETT MER FELAKTIGT SÄTT.
 
Att vår självbild inte alltid överensstämmer med omvärldens bild av oss är också gan-
ska så väl känt vid det här laget.
 
Men frågan är om det gynnar oss att framstå som regelrätta dumbommar varje
gång vi ska beskriva oss själva och det vi gör.
 
 
AE

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
So jag nämnde redan i går sover jag dåligt sedan förhören om NUON i KU, och inte blev
det bättre under den gångna natten.
 
Tre gångar under natten vaknade jag alldeles kallsvettig efter de mest förfärliga mardröm-
mar.
 
Varje gång var det Anders Borg, som ringde och sa att man sålt Telia.
 
Rysslands agerande i Georgien gav oss anledning att tänka om, vi gav då Försvarets
Materielverk uppdraget att spara in 760 miljoner på försvaret intill 2014, något som nu
visar sig komma väl till pass efter Krims införlivande med Ryssland.
 
Statskontorer har dock kommit fram till att denna besparing inte kan genomföras, man kan
bara spara 640 miljoner och först intill 2016. Motivet man uppger ligger i linje med Allian-
sens försvarspolitik.
 
Det finns inget att spara in på.
 
Paul Krugman går nu till hård attack mot Sverige och häcklar Riksbanken för att landet
hamnat i deflation.
 
Krugman ställer då en helt onödig fråga, och undrar hur detta kunde gå till, en fråga som
är lätt att besvara.
 
Vi har den riksbankschef vi har, höjer man fortare och mer än andra, och sänker senare
och mindre än andra, då blir det deflation.
 
Med en sådan riksbankschef och en sådan räntepolitik blir det deflation, det borde väl
ändå Paul Krugman förstå.
 
Folkhälsoinstitutet visar nu att 15 % av befolkningen inte går till tandläkaren för att det är
för dyrt, trots att de har behov, något som nu oroar tandläkarna för att de ska få lägre be-
läggning.
 
Vi har dock kunnat lugna tandläkarna, så att det inte behöver oroa sig för detta.
 
Vi gör den bedömningen att detta bortfall mer än väl kompenseras av att illegela invand-
rare får sina tänder lagade närmast gratis, för den symboliska summan 50 :-.
 
Kommunernas lån tycks nu öka lavinartat, just nu uppgår skuldsättning med ungefär 500
miljarder och ökar med ungefär 25 % om året.
 
Vi ser detta som en stor fördel. Nyligen fick vi en färsk och trovärdig rapport, som visade
att kostnaden för invandring uppgick till ungefär 250 miljarder om året, en kostnad som
till stor del drabbar kommunerna.
 
Genom att räntan är så låg möjliggörs nu denna gigantiska upplåning, så att medborgarna
inte behöver se det de inte ska se.
 
Vissa bedömare tror att problemet kan bli stort, om räntan stiger och skulden då uppgår till
ännu större belopp, samtidigt som löner inom äldreomsorgen måste upp, då ett stort antal
måste nyrekryteras de närmaste åren.
 
Detta är inget som bekymrar den ansvarsfulla Alliansregeringen, enligt vår bedömning
lämnar vi ifrån oss detta dukade bord efter valet i höst.
 
Som man säker, efter oss syndafloden.
 
Vi får och intressant statistik från transportstyrelsen och Kronfogdemyndigheten i vår två-
statslösning Malmö.
 
Denna statistik visar att företagssamheten inom gruppen nyanlända är större än vi någon-
sin vågat hoppas på.
 
Denna statistik visar att ett antal nyanlända äger ända upp till drygt 3 600 bilar, samtidigt
som de står i skuld till Kronofogdemyndigheten på drygt 41 miljoner.
 
Och så finns de belackare, vi kallar dem helst rasister, som hävdar att alla nyanlända inte
gör rätt för sig.
 
Särskilt tacksamma ska vi vara till Kronfogdemyndigheten, som tydligen tagit semester
för att denna företagssamhet inte ska äventyras.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
påskhelg.
 
            
 
AE
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
Trots det vackra vädret har påskhelgen varit den värsta helg jag kan minnas.
 
Den enda trösten jag haft är alla skottlossningar i Göteborg, har man väl en gång satt Sve-
rige på kartan som det land där det skjuts mest på öppna gator, vill man ju inte förlora sin
plats på kartan.
 
Men i övrigt, vilken helg, jag har inte kunnat sova en helg sedan KU förhören och rids av
ständiga mardrömmar.
 
Vi lovade ju Maud Olofsson att hon skulle få vara kvar som ordförande i LKAB som tack för
att hon inte infann sig i KU och talade om att Anders och jag ljög.
 
Men frågan är om det pris jag nu får betala inte är för högt, flera gånger varje natt plågas jag
av mardrömmar och vaknar alldeles kallsvettig upp flera gånger varje natt.
 
Och mardrömmen är ständigt densamma.
 
När jag läser morgontidningen står det med braskande rubriker att Maud Olofsson sålt
LKAB.
 
Dessutom har jag varit tvungen att stänga av alla telefoner på morgonen, den allra minsta
lilla signal gör att jag blir alldeles skräckslagen.
 
I morse hade jag glömt stänga av en telefon, och det ringde ihållande hela tiden.
 
Stel av skräck vare sig kunde eller ville jag svara.
 
Tänk om det var Anders Borg, som ringde och meddelade att man sålt Telia.
 
Socialdemokraterna föreslår nu att pensionärerna ska få sänkt skatt med 50:- per månad.
Detta oroar oss inte det minsta, vi räknar allt med att detta ska slå tillbaks mot oppositionen,
då de flesta pensionärer är mer ansvarsfulla än så.
 
I går fick vi av forskaren och docenten Jan Tullberg en rapport, som visar att invandringen
kostar ungefär 250 miljarder om året.
 
Jag tror att de flesta pensionärer är så ansvarsfulla  ,att de väljer att leva på svältgränsen för
att finansiera detta.
 
Förresten ska ju pensionärer leva på svältgränsen, de är ju bidragstagare, läs gärna mer om
detta i mitt fina manifest.
 
Vi riskerar nu att stå tomhänta inför valet, vi får nu uppgifter från socialdemokraterna, Kent
Härstedt, som tyder på att risken för detta är stor.
 
Kent Härstedt hotar med att socialdemokraterna kommer att avvakta med att lägga sina för-
slag för att vi inte ska kunna lägga beslag på dem.
 
Här riskerar Alliansen att gå till vals helt tomhänta, då vi ju inte kan driva vår egen politik.
 
Vi får mycket kritik för att vi inte driver vår egen politik, vissa anser att en borgerlig politiker
bör vara borgerlig även inför ett val.
 
Det är lätt att säga om man inte är tomhänt, något måste man ju gå till val på.
 
En del hävdar att vi är trötta, men jag hävdar då att en stridshingst aldrig kan vara trött.
 
Detta hindrar inte Stig Björn Ljunggren från att envisas med att hävda att Alliansen är tröt-
ta.
 
Han raljerar över att oppositionen inte behöver driva någon politik, utan bara kan plocka
upp de borgerligaväljare som är trötta på att Alliansen är trött.
 
Kan vi bara hindra Kent Härstedt ifrån att vänta med att man lägger förslag, ska vi nog se
till att det blir vi som plockar upp väljare från oppositionen.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
påskhelg.
 
Själv hoppas jag att Anders Borg nu inte ringer under dagen och säger att man sålt Telia.
 
           
 
AE

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
Nu har vi äntligen nåtts av det fina påskvädret, som utlovats så länge, men folk tycks bli
som förryckta.
 
I morse blev lag påhoppad av en som frågade mig om jag visste vad det är för skillnad
mellan en häst och en politiker. Jag vet ju hur en häst här, men jag kunde inte svara på
vad det är för skillnad.
 
Glatt informerade han då mig om att en politiker kan sko sig själv, men inte en häst, men 
skrattar  bäst som skrattar sist heter det, och nog fick jag mig ett gott skratt.
 
När jag förklarade att jag som stridshingst visste kunde sko mig själv fick jag tyst på honom.
 
Annars är det mesta sig likt. Vänsterpartisten Jenny Bengtsson uppger sig nu äcklad av att
sverigedemokraten Ann Catrin Löfvenhamn tar plats som fackligt ombud i Unionen.
 
Det verkar som om Jenny är släkt med Dan Eliasson, samtidigt förstår jag Jenny Bengtsson.
 
Hur Unionen kan komma på iden att släppa in en sverigedemokrat som fackligt ombud är
en fullständig gåta, jag känner mig också äcklad.
 
Unionen tycks inte ha lärt sig något om vår moderna historia, denna äckliga episod skulle
ju vara otänkbar på 30 talet i Tyskland, tänk vad äcklade  alla skulle blivit om någon kom-
mit på iden att släppa in en jude i en demokratisk församling.
 
Genom att hänvisa till min tång försöker jag åstadkomma så att man undviker sådana äck-
liga historier.
 
Forskaren och docenten Jan Tullberg presenterar i dag en rapport, som ges ut i form av en
bok, och som borde intressera oss alla.
 
Undersökningen och rapporten ger oss nu det underlag vi så länge kämpar för att få fram
Den visar att nettokostnaden för invandringen per år uppgår till 250 miljarder. Det positiva
med rapporten är att Jan Tullberg lyckats få med kostnader alla andra tidigare velat undvi-
ka, som kostnader för utökad grov kriminalitet, ökad skolpeng mm.
 
Dessa uppgifter har vi efterfrågat länge, men det är först nu vi lyckats få fram dem.
 
Summan uppgår till 7 % av BNP och hälften utgörs av så kallade undanträngningseffekter,
som uppstår när svenskar får stå till baka på arbetsmarknad och bostadsmarknad och an-
nat.
 
Vi hoppas nu att denna rapport en gång för alla tystar de kritiker, som kritiserar oss för
att lägga ner försvaret, lägga ner äldreboenden, skära ner på pensioner, ge förskolebarn
knäckebröd och vatten och mycket annat vis tvingas till.
 
Räknar vi krona för krona för att finansiera dessa 250 miljarder, bli det många krona för
krona att räkna.
 
Efter denna mycket välkomna rapport hoppas vi att all får en större förståelse för de ned-
skärningar vi valt att göra.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona.
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
Påsk.
 
           
 
AE
 
 

BORÅS STAD - VANVÅRD AV ÄLDRE

Vanvård av äldre i Borås
 
Med jämna mellanrum dyker det upp bevis på stora brister inom Borås Stad,  ofta är
dessa brister kopplade till bristande omsorg om äldre, ofta ren vanvård.
 
Många av fallen är direkt kopplade till att inget som berör äldre ska få kosta pengar,
de ingår ju inte i arbetslinjen och ska ju ändå snart dö.
 
I den mån någon mot förmodan skulle få tillgång till plats på ett äldreboende,
sker detta så snart inför "den sista dagen" att äldreboendet bör ses som en
omlastningsstation till bårhuset.
 
Borås Tidning tar upp ett sådant fall idag, och det är nu anmält till Inspektionen för
vård och omsorg (IVA).
 
KÄNNER MAN DEN POLITISKA LEDNINGEN I BORÅS RÄTT SPELAR DET IN-
GEN ROLL VAD IVA SÄGER, DE ÄLDRE SKA ÄNDÅ BARA INTE HA PLATS
PÅ ÄLDREBOENDE.
 
Personen ifråga hamnade efter en sjukdom under en kort tid på korttidsboende, ef-
ter hemkomsten blev vederbörande bunden till rullstol.
 
Lägenheten var inte anpassad för brukaren bland annat i det avseendet att
rullstolen inte kunde köras in på toaletten.
 
Detta var inget som bekymrade biståndshandläggaren det minsta, med hjälp av en
okunnig sjukgymnast hävdade biståndbedömaren att lägenheten visst var anpassad
till brukaren.
 
BRUKAREN BEDÖMDES KUNNA RESA SIG OCH GÅ NÅGRA STEG FÖR ATT
TA SIG IN PÅ TOALLETTEN.
 
Redan här borde allt vara riggat och klart, om en handikappad, buNden till en rullstol,
inte kan ta sig in på toaletten med rullstolen, ska  samhället bara ställa upp med en
plats på särskilt boende.
 
MEN INTE I BORÅS, DÄR FINNS INTE PLATS FÖR ÄLDRE, DÄR DET SPARAS
PÅ DE ÄLDRE.
 
Biståndsbedömaren beslut, fattat med stöd av en okunnig sjukgymnast, visade sig
snabbt vara fel, väldigt fel.
 
BRUKAREN TOG NÅGRA STEG, FÖLL OCH FICK TAS IN PÅ SJUKHUS.
 
Brukaren tycks här ha fått nog och tog kontakt med Attendo, som snabbt konstaterade
att hela situationen var helt absurd.
 
Attendo fick med hjälp av en annan biståndsbedömare, tydligen en med vettet i
behåll, in brukaren på särskilt boende.
 
DET SOM I SAMBAND MED DETTA UPPDAGADES GER EN KLAR BILD ÖVER
HUR BORÅS STAD SER PÅ VÅRDEN AV ÄLDRE.
 
Lägenheten hade inte städats på många månader, det fanns spår av avföring både på
golv och väggar.
 
På en femdagarsperiod hade elva olika vårdare besökt brukaren och ingen som helst
dokumentation visade vad som var gjort eller inte gjort.
 
Nu bortförklarar Borås Stad detta med:
 
OLYCKLIGA OMSTÄNDIGHETER OCH BRISTER I LEDARSKAPET.
 
Här får man sätta síg ner och hålla sig för pannan.
 
Elva vårdare besöker under fem dager en lägenhet, som inte städats på ett antal
månader och där man direkt ser spår av avföring på golv och väggar.
 
OCH INGEN SER NÅGOT ALARMERANDE, ÄR ALLA VÅRDARE BLINDA, DÖVA
OCH FÖRSTÅNDSHANDIKAPPE ??
 
Detta är inga olyckliga omständigheter, vi talar här om något helt annat.
 
VI TALAR OM EN HEMTJÄNSTORGANISATION, DÄR DE VERKSAMMA FULLSTÄN-
DIGT "SKITER" I HUR BRUKARNA HAR DET.
 
Minst elva av dessa vårdare måste ha sett både att lägenheten var ostädad och att det
fanns spår av avföring på golv och väggar.
 
MEN MAN "SKET" FULLSTÄNDIGT I DET, DET SKULLE JU KOSTA ATT TA BORT
SPÅR AV AVFÖRING FRÅN GOLV OCH VÄGGAR.
 
Och man är ju instruerad från "brister i ledarskapet" att inget får kosta något.
 
Att skylla detta på olyckliga omständigheter tyder på en bristande ansvarskänsla som
ligger bortom det fattbara.
 
Den politiska ledningen är troligen inte ute och städar brukarnas lägenhet.
 
DÄREMOT HAR MAN ETT YTTERST ANSVAR ATT SE TILL ATT ORGANISATIO-
NEN ÄR SÅ UTFORMAD OCH ARBETAR PÅ DET SÄTTET ATT BRUKARNA FÅR
DEN VÅRD DE HAR RÄTT ATT KRÄVA.
 
DEN HAR OCKSÅ DET YTTERSTA ANSVARET FÖR ATT DET UTFÖRS EN KVALI-
TETSKONTROLL, SOM GÖR ATT SÅDANT HÄR BARA INTE SKA KUNNA SKE
UNDER SÅ LÅNG TID DET SKETT.
 
Det är inga olyckliga omständigheter, som gjort att detta inträffat.
 
Det är en röd tråd i Borås Stad, som gjort att detta inträffat.
 
DEN RÖDA TRÅDEN ÄR ATT DE ÄLDRE INTE FÅR KOSTA NÅGOT, OCH ATT DET
ÄR ACCEPTABELT ATT DETTA LEDER TILL ATT ÄLDRE IBLAND UTSÄTTS FÖR REN
'VANVÅRD.
 
Som situationen är beskriven i Borås Tidning är det svårt att frigöra sig från intrycket att bi-
ståndshandläggaren i första skedet inte följt gällande socialtjänstlag.
 
I så fall talar vi om regelrätt tjänstefel.
 
SKULLE SÅ VARA FALLET VET VI JU ATT BORÅS STAD "SKITER" I SÅDANT OCK-
SÅ.
 
Men visst finns det också brister i ledarskapet.
 
Här man en så kallad kommunjurist, som ser som sin främsta uppgift att försöka
kringgå de regler, som syftar till att ge invånarna vissa rättigheter, då blir det också
"brister i ledningen".
 
 
Brister det i ledningen ??
AE
 
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDT INTE VUXEN UPPGIFTEN

Regeringen duckar i stället för att ta ansvar
 
SvD skriver idag en hel del om NUON affären och dess utveckling, man kan väl säga att
det mesta är starkt kritiskt.
 
Regeringens trovärdighet ifrågasätts, regeringens regeringsduglighet ifrågasätts och den
blir beskylld för att ducka och ljuga i stället för att ta ansvar.
 
SvD har också idag en intressant uppföljning av Regeringens förmåga att analysera det
hot vi kan komma att stå inför , och då kopplat till hur Ryssland utvecklats.
 
Just nu är de två starkaste aktörerna när det gäller utformningen av den framtida försvars-
politiken statsminister Fredrik Reinfeldt och försvarsberedningens ordförande Cecilia Wide-
gren.
 
Rycker man loss några axplock under det senaste året framstår deras förmåga att stå upp
för vår säkerhet något begränsad, om man väljer att uttrycka sig försiktigt.
 
Cecilia Widegren var i Ryssland ett antal gånger förra året och drog lärdom av detta.
 
MILITÄREN I RYSSLAND FÅR NU MAT OCH LÖN OCH ÄR GLADA, SÅ IDAG FINNS
DET INGEN HOTBILD FRÅN RYSSLAND.
 
Hon kompletterade detta med:
 
VI HAR SAGT ATT UNDER ÖVERSKÅDLIG TID, 5 - 10 ÅR, SER VI INGET HOT I VÅRT
NÄROMRÅDE.
 
Dessa uttalanden skedde när Ryssland upprustade som mest och man fortfarande hade
Georgien i färskt minne.
 
I Sälen i år varnade den finske presidenten med "Det gäller nu att vakna till insikt".
 
Vid samma möte i januari i år slog i stället statsminister Fredrik Reinfeldt fast:
 
SAMARBETET I EU OCH NATO GÖR ATT DET ÄR SVÅRT ATT TÄNKA SIG NÅGOT AV-
GÖRANDE MILITÄRT HOT MOT NÅGOT AV EUROPS LÄNDER.
 
Har man rent allmänt svårt att tänka blir det naturligsvis svårt att tänka sig detta också.
 
Denna svårighet att tänka håller sig kvar när Ryssland intar Krim.
 
SvD formulerar detta enligt:
 
DEN FINSKE PRESIDENTEN GÖR DISTINKTA OCH KRITISKA UTTALANDEN OM
RYSSLANDS AGERANDE, MEDAN EN OFÖRBEREDD REINFELDT SNUBBLAR PÅ
ORDEN.
 
Snubblar på orden är en snäll omskrivning, Fredrik Reinfeldt såg intagandeT som en icke
händelse, som inte rubbade hotbilden i Europa.
 
Av Svd artikel framgår också hur vår omgivning ser på Sverige och dess ledning.
 
Alla minns vi den "ryska påsken" då ryssarna övade anfall mot viktiga försvarsanläggnin-
gar i Sverige.
 
Våra beredskapsplan stod då kvar på marken.
 
DET VAR JU NATTETID, OCH SVERIGE HAR JU BARA DAGTID.
 
Fredrik Reinfeldt och Karin Enström beskrev detta som att vår beredskap var god, hur be-
skriver andra den ?
 
En leende NATO chef beskriver detta ganska så väl.
 
RYSSARNA ÖVERRASKAR IBLAND, DET SOM VID DEN RYSKA PÅSKEN VAR ÖVER-
RASKANDE VAR ATT DE KOM NATTETID. VI REAGERADE OCH SÄNDE UPP JAKT-
FLYG.
 
Sedan tillägger han leende:
 
MEN DET GJORDE JU INTE ALLA.
 
NUON affären och försvarsfrågan är just nu två av de viktigasTe frågorna vi har att förhålla
oss till, sedan får man räkna hur många kronor på kronor som helst.
 
Gör man en samlad bedömning av det man som medborgare känner till i dessa båda
affärer är det lätt att komma fram till en bestämd uppfattning.
 
OM MAN LÄGGER PARTIPOLITIKEN ÅT SIDAN OCH SER TILL PERSON ÄR FREDRIK
REINFEDLT HELT ENKELT INTE VUXEN UPPGIFTEN ATT VARA LANDETS STATSMI-
NISTER.
 
AE
 
 

FOGDEN TAR IDAH MER ÄN TIONDE

Den starke slår fortfarande den svage
 
DET VAR BÄTTRE FÖRR.
 
Sedan får IT vurmare och andra säga vad de vill.
 
Förr tog fogden bara vart "tionde".
 
NU TAR FOGDEN NÄSTA ALLT, OCH DET SOM FINNS KVAR SKA DEN NU TA OCKSÅ.
 
Balansen mellan stat och medborgare och hur maktutövningen utövas är en viktig demokrati-
fråga. När avvägningar görs i demokratiskt välutvecklade länder skapar man system, som ska
syfte till att den svagare partenskyddas, i välutvecklade demokratier anses detta vara medbor-
garen.
 
I mindre demokratiskt välutvecklade länder tillämpar man motsatt synsätt, de starkes
roll ska förstärkas, och den starke är alltid staten.
 
SETT I DETTA PERSPEKTIV FRAMSTÅR SVERIGE IBLAND SOM EN MINDRE VÄLUT-
VECKLAD DEMOKRATI,  DÄR STATEN SOM DEN STARKE PARTNERN SKA STÄRKA
SIN STÄLLNING PÅ DEN SVAGES BEKOSTNAD.
 
För inte så länge sedan försökte FOGDEN lugga studenterna genom att sänka studiebidra-
get, på det följde en reaktion, som medförde att Regeringen kunde tappa väljare.
 
DÅ GJORDE MAN ETT OMSLAG FÖR ATT INTE TAPPA VÄLJARE.
 
Nu slår FOGDEN till igen och anfaller från annat håll, skam den som ger sig tycks taktiken
vara.
 
Nu förslår man att höja påminnelseavgiften för obetalda studieskulder från 200:-
till 450:-, ingen dålig höjning.
 
DEN STARKE FOGDEN TAR ÄNNU MER FRÅN DEN SVAGE, I DETTA FALLET STU-
DENTEN.
 
Hur rimlig är en höjning från 200:- till 450:- den är inte rimlig alls.
 
DEN ÄR SANSLÖST ORIMLIG.
 
Vi har en lagstiftning, som reglerar hur stor påminnelseavgift man får ta ut, den uppgår
till 60:-, det är det belopp lagstiftaren och politikerna ansett vara en rimlig ersättning för
att påminna om att ett skuldbelopp är obetalt.
 
I en välutvecklad demokrati skulle denna lagstiftning gälla alla, både den som var
stark och den som var svag.
 
I SVERIGE GÄLLER DEN BARA DE SOM ÄR SVAGA.
 
För den som är stark, FOGDEN, beslutar man om särslagstiftning på ett antal områden
för att man ska kunna trycka till den som är svag riktigt ordentligt.
 
Lagstiftningen anger sålunda 60:- som högsta och rimliga ersättningen för en påminnelse,
för den svage vill säga.
 
 
Den som har bil och missat räkningen till Transportstyrelsen vet att då gäller inte 60:-,
då kostar fördröjningen 100:-.
 
DET HAR DEN STARKE BESTÄMT.
 
Ska Du rädda miljön och betala trängselskatt, och inte gjort detta i tid, svider i riktigt or-
dentligt i plånboken, då uppgår kostnaden till 500:-.
 
DET HAR DEN STARKE BESTÄMT.
 
Man borde ju kunna utgå ifrån att arbetet med att utforma och skicka en påminnelse är
lika stort, vare sig det gäller den STARKE eller SVAGE, men så kan det ju inte vara.
 
I ena fallet anses arbetet inte motsvara mer än 60:-, i andra fallet anses det kräva 500:-.
 
Om den högre ersättningen inte utgör ren ocker måste ju logiken leda till slutsat-
sen att den STARKE arbetar mindre effektivt, det tar drygt 8 gånger så lång tid för
den STARKE att utforma och skicka ut en påminnelse.
 
FÖR DET KAN VÄL INTE VARA OCKER FRÅN DEN STARKE, FÖR VI ÄR VÄL EN
VÄLUTVECKLAD DEMOKRATI, ELLER ??
 
När det gäller just påminnelsen för sen trängselskatt tyder signaler på att den STARKE
insett att summan är oskälig,och det finns signaler som tyder att en ändring varit på gång
under lång tid.
 
 
Men för att den STARKE FOGDEN ska kunna roffa åt sig så mycket som möjligt
av bilisterna har man skjutit på denna reform så länge som möjligt.
 
MAN PÅSTÅS NU RÄKNA KRONA FÖR KRONA OCH SE OM MAN ÄNDÅ INTE
KAN FORTSÄTTA ATT ROFFA ÅT SIG.
 
Och nu ska alltså studenterna plundras ännu mer av den STARKE genom att påmin-
nelsen för sen betalning höjs från 200:- till 450:-.
 
Så visst var det bättre förr, och allt sämre tycks det bli.
 
I VART FALL OM MAN SER TILL VISSA DEMOKRATISKA INSLAG I VÅRT SAM-
HÄLLE.
 
För det är en demokratifråga att hitta en balans i samhället mellan medborgarna och
staten. Den exakta balansen går aldrig att uppnå, men den extrema obalansen kan man
undvika.
 
Och i avvägningarna i ett välutvecklat demokratiskt samhälle bör omsorgen om
den svaga partnern, medborgaren, vara minst lika stor som omsorgen om den
starka partnern, Staten.
 
 
 
AE
 

ÖKAD TRYGGHET I MALMÖ

Tvåstatslösningen Malmö visar vägen
 
Malmö, vår port mot kontinenten tycks vara öppen för det mesta, och tycks kunna ge
Datainspektionen en svår nöt att knäcka.
 
Vi tycks också har övervunnit det mesta av vårt motstånd mot att bli övervakade
av övervakningskameror, något man nu hittar lite här och där.
 
TEKNIKT ÄR JU TILL FÖR ATT UTNYTTJAS OCH HITTAR HELA TIDEN NYA APP-
LIKATIONSOMRÅDEN.
 
Malmö visar här vägen.
 
Vi har vant oss vid att buset ska övervakas, så att vi andra kan känna sig trygga.
 
MALMÖ TAR NU STEGET FULLT UT OCH BUSET SÄTTER UPP ÖVERVAKNINGS-
KAMEROR, FÖR ATT KÄNNA SIG TRYGGA MOT DE SOM SKA TRYGGA OSS.
 
Polisen i Malmö rapporterar nu att man ofta får åka hem "lottlös" när man gjort raider för
att fånga in narkotikalangare, och man har nu lyckats hitta orsaken.
 
NARKOTIKALANGARNA HAR SATT UPP ÖVERVAKNINGSKAMEROR I ANSLUT-
NING TILL SINA FÖRSÄLJNINGSSTÄLLEN, SÅ ATT DE KAN VARNAS FÖR PO-
LISEN OCH ANDRA STÖRNINGAR.
 
Ska man skratta eller gråta ?
 
AE
 
 
 
 
 
 

BORÅS UNDER LUPPEN

Borås Stad i kris
 
Borås Stad har under senare år ryckt fram i mindre smickrande sammanhang, brotten
mot upphandlinsregler och andra regler är nu fler än det går att hålla reda på.
 
Konkurrensverket, Förvaltningsrätt och olika Tingsrätter har fått rycka in med jämna
mellanrum, men inget tycks hjälpa, ruttenheten tycks bara breda ut sig alltmer.
 
Det senaste fallet, Dataservice, lär nog vara droppen som urholkar stenen. Nu återstår
att se hur Konkurrensverket hanterar de svar de får på de frågor man ställt.
 
Varför har det blivit som det blivit i Mutås ?
 
MAN KAN MEN EN GÅNG SLÅ FAST ATT DET INTE ÄR EN NATURLAG ATT MUTÅS
SKA PRÄGLAS AV OEGENTLIGHETER MED JÄMNA MELLANRUM.
 
LIKA LÄTT KAN MAN SLÅ FAST ATT ANSVARET FÖR DEN UPPKOMNA SITUATIO-
NEN I ALLT VÄSENTLIGT KAN LÄGGAS PÅ DEN POLITISKA LEDNINGEN.
 
I grunden är allt lätt som "en plätt", en kommunledning som vill att allt ska gå rätt till och
som har för detta erforderlig kompetens ser också till att allt går rätt till.
 
Under resans gång har det tyvärr blivit ganska så klarlagt att inte ens viljan finns att det
ska gå rätt till, de mest bisarra avvikelser från upphandlingsregler har i det längsta och
till ytterlighet försvarats av den politiska ledningen
 
Men leker man med hypotesen att vi skulle ha en kommunledning, som vill att allt
ska gå rätt till, är det inte svårt att nå det målet, till det fordras det faktiskt inte så
mycket.
 
Man kan urskilja tre allmänna förutsättningar och en som är specifik för Borås.
 
Den första allmänna förutsättningen är synen på rekrytering och chefskap.
 
Fyller inte en chef måttet ska chefen skiljas från tjänsten.
 
HÄR FINNS MYCKET I ÖVRIGT ATT ÖNSKA I MUTÅS, EN  BILD TRÄDER FRAM DÄR
CHEFER KAN FRAMSTÅ SOM HUR INKOMPETENTA OCH ANSVARSLÖSA SOM
HELST, DE SITTER ÄNDÅ SOM KLISTRADE KVAR VID POSTEN.
 
Det finns chefer, som begått ytterst grova tjänstefel, och det är inte känt att de fått
den minsta påföljd.
 
Den andra allmänna förutsättningen följer det gamla ordspråket "sådan herre, sådan dräng".
Här sätter kommunledningen ribban helt på egen hand. Gör man själv allt rätt och ser till
att man inte själv kan angripas för olika oegentligheter, har man goda förutsättningar att
agera, när andra begår fel eller inte fyller måttet.
 
Begår man själv oegentligheter eller utför saker, som kan bli föremål för kritik, avväpnar
man sig själv på det viset att det blir svårt att agera mot andra.
 
"Kasta inte sten i om Du sitter i glashus" hette det förr.
 
En kommunlednings möjligheter till excesser är ytterst stor, man beslutat själv och ingen
kan ifrågasätta det man gör.
 
Man kan exempelvis åka till Kina utan att det medför nytta för kommunen eller någon
annan än en  själv, i formell mening går det alltid att hitta på en ursäkt för denna typ
av excesser.
 
Man kanske ska studera hur trottoarerna i Peking ser ut, vem kan säga att det är helt fel.
 
Man kan exemplevis åka till Manilla utan att det medför den minsta nytta för kommunen
eller någon annan än en själv.
 
Man kanske ska studera hur ett höghus ser, vem kan angripa det i formell mening.
 
Man kan också åka till USA utan att det medför nytta för kommunen eller någon annan
än en själv.
 
Man kanske ska studera hur en soppåse ser ut i USA, vem kan i formell mening säga att det
är helt fel.
 
Känner man att det är svårt att hitta på ett bärbart motiv att genomföra en resa som
inte är till nytta för kommunen, kan man alltid alliera sig med det land man åker till.
 
DET BRUKAR INTE VARA SVÅRT ATT SE TILL ATT BLI INBJUDEN. OCH EN INBJU-
DAN KAN MAN JU INTE TACKA NEJ TILL.
 
Det finns en avigsida, eller rättare sagt flera avigsidor, med dessa excesser, och den viktig-
aste är nog att man avväpnar sig själv, när man ska agera när andra begår oegentligheter
eller excesser.
 
Man har då svårt att agera, samtidigt som man kan väcka större förståelse för sina
egna excesser, om andra medges samma förmåner.
 
En förvaltningschef, som får åka till USA utan nytta för kommunen, framför ju inte
kritik mot en politisk ledning, som åker till USA utan nytta för kommunen.
 
Sammanfattningen är väldigt enkel.
 
SKA MAN KUNNA HÅLLA RENT OCH STÄDA I DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN
MÅSTE MAN OCKSÅ STÄDA OCH HÅLLA RENT OMKRING SIG SJÄLV.
 
Den tredje allmänna förutsättningen är viljan och förmågan att statuera exempel. Många av
de oegentligheter som skett är rena tjänstefel, ibland till och med grova tjänstefel. I vissa
fall kan man skönja tecken på ren korruption.
 
Det är inte känt att någon chef vid något tillfälle ställts till ansvar.
 
Förvaltningschefer och andra vet var gränsen går, och de utnyttjar detta. Kan de räkna med
att de kan begå excesser utan påföljder, så begår de ofta excesser.
 
På samma sätt är det lika klart att de flesta chefer inte begår excesser om man vet att det
blir påföljder om man överskrider en känd gräns.
 
Det går inte att driva en verksamhet, om alla chefer ska åtalas och bli avskedade titt som
tätt, men betydelsen av att statuera exempel kan aldrig överskattas.
 
Det räcker att kommunledningen en gång markerar och statuerar exempel, om oegentlig-
heterna når en viss nivå.
 
EFTER EN RÄTTVIS OCH LÄMPLIGT AVVÄGD MARKERING VET ALLA VAR SKÅPET
SKA STÅ.
 
Svårare än så är det inte,  för det är inte några förhärdade brottslingar man har att göra med.
 
Just i Mutås tycks man ha drivit avväpningen lite längre, eller mycket längre. Systemet byg-
ger på att en politisk opposition förutsättes svara för att excesserna inte blir för stora.
 
I Mutås har man avsagt sig denna demokratiska möjlighet genom att slå sig samman
i en och samma påse, för att inte sverigedemokraterna ska kunna utöva demokrati.
 
FÖLJDEN BLIR DÅ ATT INGEN KAN ELLER VÅGAR OPPONERA SIG MOT NÅGOT,
ALLA ÄR EN KUGGE I EN OCH SAMMA BYK.
 
Ser man till vad som hänt i samband med olika oegentligheter tycks insikten om var ansva-
ret ligger inte alltid vara välutvecklad.
 
I fallet Dataservice konstaterades så småningom att det visst brustit i internkontrollen.
men slutsatsen blev då att redovisningen inte varit fullödig.
 
SKITSNACK.
 
Politiskt ansvariga har ansvar för att det finns en internkontroll som fungerar.
 
Rent allmänt tycks man ha en viss benägenhet att luta sig mot kommunens revisorer, och
har inte dessa hittar något eller sagt något är allt frid och fröjd.
 
SKITSNACK.
 
Den kommunala ledningen har det yttesra ansvaret för att skapa en kultur, som mini-
merar oegentligheter, den har det yttersta ansvaret för att det finns en internkontroll
som fungerar och den har det yttersta ansvaret för att ingripa om det förekommer o-
egentligheter.
 
Kommunens revisorer är ETT verktyg för att kunna leva upp till detta.
 
Borås Tidning skrev i dagarna att det behövs en storstädning i Mutås.
 
MAN FÅR HOPPAS ATT DETTA BUDSKAP FANN VISST FÄSTE, OCH ATT HELGEN
ÄGNAS ÅT VISS RANNSAKAN FÖR VISSA.
 
 
AE
 
 
 
.
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
Nu känns det som om jag kan blåsa faran över i NUON affären, i vart fall under påsken,
Maud gjorde som hon blev tillsagd och kom inte till KU och avslöjade att Anders och jag
ljög.
 
Hon är värd sin belöning, så nu kan hon räkna med att få sitta kvar som ordförande i LKAB.
 
Sent igår tillkom det nya uppgifter, som även dessa visade att jag ljög, men dessbättre kom
de fram för sent för att kunna tas upp av KU.
 
Aftonbladet ställer nu den konstiga frågan, vem det är som ljuger, Maud Olofsson eller jag
och Anders. Jag trodde vi hade gjort klart för alla, även Aftonbladet, att det är Maud som
ljuger.
 
Vi får nu problem med EU på flera fronter. Genom ett beslut i EU kommissionen får vi inte
diskriminera svenskar, och det kan får långgående konsekvenser. EU börjar försiktigt med
att förbjuda nystartzoner, där vi vill diskriminera svenskarna genom att de ska tvingas beta-
la högre skatt än nyanlända.
 
Vi får hoppas att det stannar vid att de stoppar denna diskriminering, går EU vidare med att
stoppa vår diskriminering av svenskar, kan det bli riktigt besvärligt.
 
Fick man för sig att stoppa vår diskriminering av svenskar på arbetsmarknader skulle det de-
finitivt få långtgående konsekvenser, vi hoppas därför att de inte rör vår diskriminering med in-
stegsjobb, då faller hela vår arbetsmarknadspolitik.
 
Främst Eric Ullenfån skulle bli alldeles till sig, hur skulle han då kunna hävda att 600 000
nyanlända går till jobbet varje dag.
 
Själv skulle jag också få svårigheter, hur skulle jag då kunna hävda att det tillkommit 250 000
jobb sedan 2006.
 
Men det värsta av allt med en sådan diskrimineringsdom i EU kommissionen skulle vara att
det kunde medföra risk för att svenskar fick arbete.
 
EU ger oss nu också problem när det gäller visstidsanställningar, och kräver att dessa ska
upphöra i den form vi tillåter.
 
Här har vi under flera år enträget arbetet för att skapa osäkerhet på arbetsmarknaden och sän-
ka den generella lönenivån, och så EU och har en massa synpunkter.
 
Det börjar nästan kännas skönt att den där Stefan Löfven nu ska ta över.
 
Rapporter visar nu att vi närmar oss mitt viktigaste mål, att pensionärerna ska svältas ut, läs
gärna mer om detta i mitt fina manifest.
 
I en nyutkommen rapport kan vi nu läsa att glappet mellan lön och pension ökat kraftigt under
senare år.
 
Ser man till födda1938 fick de som pension 86 % av sin slutlön, medan födda 1946 bara fick 77
% av sin slutlön. Detta gäller bruttolönen, tar man hänsyn till vår diskriminering på skatteområ-
det ökar glappet ännu mer.
 
Får vi bara förtroende en period till ska vi nog kunna svälta ut denna grupp, så att vi en gång för
alla blir av med detta särintresse.
 
Vi närmar nu oss också snabbt målet av bli av med vår urbarbariska svenska kultur. Vi ser nu
allt större bidrag från olika håll att en gång för alla få ett slut på denna mörka period i vår his-
toria.
 
Ordföranden i Rädda Barnen, Jorge Londono, är därför värd en särskild eloge. När han nu på
twitter och instagram uppmanar kristdemokraternas Sara Skyttedal att "äta hans bajs" känns
det som att jag med stor stolthet kan dra mig tillbaka efter valet i höst.
 
Här ser vi inga rester av vårt mörka arv.
 
I går blev vi uppmärksammade på att ett antal muslimer konverterat till kristendom och efter
detta blir utsatta för övergrepp och lever under dödshot.
 
Här försöker vi så gott vi kan göra oss av med kristendomen och så kommer det hit muslimer
och konverterar.
 
Det är lätt att förstå den upprördhet muslimer nu känner, skulle jag säga något annat kunde
vi ju tappa hur många röster som helst i förorterna.
 
Waberi blev alldeles rasande när han fick höra detta, och kommer nu att söka ett samarbete
med Omar Mustafa, så att vi genom ett blocköverskridande samarbete kan finna lösningar,
så att denna konvertering upphör.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
               
 
AE
 
 

FREDRIK REINFELDT FÅR BACKNING AV EU

EU knäpper Fredrik Reinfeldt på näsan
 
Så sattes det då stopp för en av de vansinngheter stridshingsten fick för sig att
genomföra.
 
Ibland är det tydligen bra att EU finns, när det egna landet tycks styras av komp-
letta galningar.
 
Nystartzoner skulle ju frälsa landet enligt dessa kompletta galningar, allt
skulle bli så bra så bra, trots att erfarenheter från Frankrike och andra län-
der visade på det rakt motsatta.
 
DET SKULLE ENLIGT DESSA ERFARENHETER BLI SÅ DÅLIGT, SÅ DÅLIGT.
 
Men andras erfarenheter är inte tillräckligt för att galningarna i vårt eget land ska
besinna sig.
 
EU KOMMISSIONEN SÄTTER NU STOPP FÖR DETTA VANSINNE.
 
Motivet EU kommissionen anger är enkelt och logiskt.
 
DET ÄR OTILLÅTET STATSSTÖD ATT DISKRIMINERA SVENSKAR SÅ ATT
SVENSKAR FÅR BETALA MER SKATT ÄN NYANLÄNDA.
 
Men lika enkelt och logiskt är det inte att förstå att landets herrar är så skvatt
galna, att de bara kan komma på iden att svenskar ska betala högre skatt än
nyanlända.
 
EU KOMMISSIONEN BESKRIVER DET SOM DISKRIMINERING, OCH DET ÄR
JUST VAD DET ÄR.
 
Sedan undrar man ju vad vi själva är för galningar, hur kan vi själva bara komma
på iden att rösta på politiker, som diskriminerar svenskar.
 
Grupp mot grupp och annat pladder för vi höra till leda, men när det gäller
att diskriminera svenskar, då gäller detta tydligen inte längre.
 
Tänk att man ändå kan sända en tacksamhetens tanke till EU, det trodde man
aldrig.
 
Eric Ullenfån lär ha sprungit och gömt sig, när han fick höra detta.
 
AE
 
 
 

VÅRT NYA SVERIGE

Västnytt öppnar upp våra ögon
 
Västnytt idag öppnade upp ögonen på många, när man visade ett inslag om
en kvinna från Somalia, som konverterat till kristendom.
 
Tyvärr öppnar den typen av inslag inte upp ögonen på alla, en del ser det
i stället som motiverat att sätta på sig ytterligare ett lager av skygglappar.
 
DET HÄR TÅL JAG INTE ATT SE, DÅ MÅSTE JAG JU TÄNKA OM.
 
Då kan det vara bra att ha extra skygglappar till hands, och Eric Ullenfån kan
sätta upp en extra myt på sin lista.
 
Kvinnan från Somalia tycktes vara av det mer sympatiska slaget, hade lärt sig
svenska,  var vacker, klädde sig assimilerat och talade vårdat och gav uttryck
för både begåvning och uppfostran.
 
Men det har en vacker och klok kvinna från Somalia inte mycket för, här
ska det minsann inte assimileras, här ska det skapas ghetton.
 
Kvinnan ifråga, som assimilerat sig väl, hade alltså konverterat till kristendom,
och det gör man inte ostraffat i Omar Mustafas nya Sverige.
 
NU LEVDE HON UNDER STÄNDIGA DÖDSHOT OCH ANDRA HOT FRÅN
LANDSMÄN, SOM VALT ATT INTE INTEGRERA SIG OCH INTE LÄRA SIG
SVENSKA.
 
ENBART AV DET SKÄLET ATT HON VALDE ATT INTE LÄNGRE VARA
MUSLIM.
 
Vid intervjun i Västnytt var det tänkt att ytterligare två "landskvinnor", som
också valt att konvertera till kristendom, skulle närvara.
 
DESSA HADE DOCK BACKAT UR, DÅ DE VAR RÄDDA OM SINA LIV.
 
Efter intervjun fick en halvimbecill så kallad iman försöka förklara varför en
kvinna ska hotas till livet om hon konverterar till islam.
 
FÖRSIKTIGT UTTRYCKT KAN MAN VÄL SÄGA ATT DEN SÅ KALLADE
IMANEN, SOM GAV UTTRYCK FÖR ATT VARA MER ELLER MINDRE IM-
BECILL, INTE LYCKADES SÅ BRA.
 
Detta är alltså det samhäller vi nu har fått tack vare Fredrik Reinfeldt, Vero-
nika Palm, Omar Mustafa, Waberi och ett antal andra kompletta galningar.
 
Och vågar man ha synpunkter på att en kvinna från Somalia blir mord-
hotad för att hon konverterar till kristendom, blir man ju omgående
klassificerad som rasist av dessa galningar och deras gelikar.
 
DET KAN MAN STÅ UT MED.
 
 
AE

GÖRAN HÄGGLUND TAR DÖD PÅ FOLK

Statistik visar nu hur många Alliansen tar död på
 
Hur mycket är ett människoliv värt, inte mycket om man lyssnar på den ansvarsfulla
och kraftfulla Alliansregeringen.
 
I vart fall är ett människoliv inte värt så mycket att det är värt att lägga ner pen-
gar på att rädda det.
 
STATISTIK VISAR NU HUR MÅNGA MÄNNISKOR, SOM DOG I FJOL, FÖR ATT
DEN ANSVARSFULLA OCH KRAFTFULLA ALLIANSREGERINGEN INTE VILLE
LÄGGA NER PENGAR PÅ ATT RÄDDA DEM.
 
35 människor dog förra året i Sverige av det skälet.
 
Och det var vare sin någon naturlag eller naturkatastrof, bara en politisk kata-
strof, som gjorde att de dog.
 
Ny internationell statistik visar att Sverige har lägst antal vårdplatset inom OECD,
vi har 2,71 per 1000 invånare.
 
För att få perspektiv på denna låga siffra, som sjunkit år för år under ett ansvarsfullt
styre, kan vi jämföra med ettan på listan, Japan som har drygt 13 vårdplatser.
 
Undersökningar visar nu att dessa 35 dödsfall förra året är direkt kopplade till bris-
ten på vårdplatset, antingen fanns ingen vårdplats alls, eller också tvingades en
döende lämna en vårdplats för att en annan, troligen en i arbetslinjen, skulle kunna
få vårdplatsen.
 
DET FINNS ALLTSÅ ETT VETENSKAPLIGT BELAGT SAMBAND MELLAN AN-
TALET DÖDA (35 ST) AOCH BRISTEN PÅ VÅRDPLATSER.
 
DET FINNS OCKSÅ ETT SÄKERT SAMBAND MELLAN OECD LÄGSTA ANTAL
VÅRDPLATSER OCH DEN ANSVARSFULLA ALLIANSREGERINGEN.
 
Det sambandet kan kort sammanfattas.
 
I MODERATERNAS NYA SVERIGE, DET MAN NU KALLAR DET MODERNA
VÄLFÄRDSSAMHÄLLET, ÄR ETT MÄNNISKOLIV INTE VÄRT ETT DYFT.
 
I andra länder, där man anser att ett människoliv är värt ett dyft och anpassar an-
talet vårdplatser till detta, har man tydligen råd med detta, samtidigt som man har
lägre skatter än Sverige.
 
Man kan ju spontant tycka att det inte hänger ihop och man undrar var alla skatte-
pengar tar vägen.
 
Men det hänger nog ihop, har man världens flesta asylsökande kanske man
också får OECD lägsta antal vårdplatser.
 
Och inte heller behöver man kanske fundera vart pengarna tar vägen.
 
Det är bara att fråga Bert karlssom och andra lycksökare inom Sveriges största
tiilväxtområde, så får man veta vart pengarna tar vägen
 
 
Jag lyckades skaffa mig en vårdplats,
självfallet på en privat klinik, så att
jag slapp dö
Där slutar mitt ansvar
AE

STATSMINISTERNS MORGONTAL

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
I dag ska jag åter sätta mig i KU och ljuga, Anders och jag har tidigare talat oss samman,
så mina lögner ska nog överensstämma med Anders lögner.
 
Även Göteborg tycks nu gå mot en tvåstatslösning, de omfattande skottlossningarna tycks
nu tyda på detta.
 
För att fira denna utveckling sköts det glädjeskott på en av restaurangerna i det nya reviret.
 
Det är så vi uppmuntrar en avveckling av den urbarnariska svenska kulturen.
 
I går fick vi en glädjande rapport från OECD över tillgången på antalet sängplatser inom vår-
den i olika länder.
 
Visserligen hade vi lägst antal vårdplatser inom hela OECD, men fortfarande hittar vi länder
med lägre antal, jag tror faktiskt att det fortfarande är lägre antal på Grönland.
 
Storbritannien har med sina 2,95 vårdplatser näst lägst inom OECD och ser detta som att
systemet havererat.
 
Vi ser på våra 2,71 vårdplatser per 1000 invånare, som att vår ansvarsfulla och kraftfulla
vårdpolitik lyckats.
 
Våra demokratiprojekt rullar nu vidare, men tyvärr möter vi på lokalt motstånd på olika
håll. Vår begåvade Anna Batra förklarar detta med att det rör sig bara om obegåvade lan-
tisar, och vi ska inte bry oss om dessa.
 
I samarbete med centrala Folkets Hus lyckades vi få till stånd att alla lokala Folket Hus
skulle "porta" alla sverigedemokrater.
 
Tyvärr går nu lokala Folkets Hus i Göteborg emot detta demokratiprojekt och menar att
alla har lika stor rätt att besöka Folkets Hus.
 
Anna Batra ser detta som en bekräftelse på att man i Göteborg är obegåvade lantisar
och förslår att vi skickar dit Anticimex om man släpper in sverigedemokrater.
 
Även invånarna i Varberg bekräftar nu att de är obegåvade lantisar. Trots att IOGT-NTO
centrala ledning sagt ifrån att man inte får tala med sverigedemokrater, så har man bju-
dit in sådana tillsammans med andra partier för att höra vilken nykterhetspolitik man av-
ser föra inför valet.
 
Vi förstår att IOGT- NTO förbundsordförande är upprörd, att debattera med sverigedemo-
krater får inte komma på tal, man ska inte ens ta i dem med tång.
 
Och sedan bjuda in dem till IOGT-NTO sedan, när alla vet hur alla sverigedemokrater
super.
 
Vi måste nu inrikta våra demokratiprojekt, så att obegåvade lantisar inte ges möjlighet
att sätta käppar i hjulet.
 
En rapport från Handels visar nu att effekten av den sänkta arbetsgivaravgiften för unga
inte gett någon som helst effekt inom Handels. Efter 7 år ser man inga synbara effekter,
snarare har antalet unga minskat.
 
Ledningen för Handels menar nu att vi sprider en myt och att vår satsning är ett gigant-
iskt slöseri.
 
Vi tackar för informationen, vi har inte förut sett detta som en myt, men när vi nu blir
uppmärksammade på att det är en myt, så kommer Eric Ullenfån att ges möjlighet att
sätta upp den på sin mytlista.
 
Samtidigt undrar man hur Handels kan ha en uppfattning om hur många unga som är
anställda inom Handels, det trodde jag vi i Rosenbad hade bäst förutsättningar att kän-
na till.
 
Vi ser det inte heller som ett gigantiskt slöseri, om inte Handels bråkar om detta för myc-
ket kanske vi ändå kan vinna några röster på att driva frågan.
 
 
Media tycks vara kritiska till hur vi skötte NUON affären och man kan nu läsa att vi an-
tingen ljög om allt eller också var vi regeringsodugliga.
 
En ansvarsfull och kraftfull Alliansregering kan ju inte vara regeringsoduglig, så vi mås-
te väl då ha ljugit, hur långt in det än sitter att tvingas erkänna detta.
 
In i det längsta trodde vi att vår kriminella räd på Kockums, ihop med förbrytarna på
FMW, skulle kunna passera obemärkt. Vi räknade med att de flesta är så vana vid
att vid bryter mot lagar, att ingen skulle reagera.
 
Nu reagerar tydligen den där så kallade professorn I Göteborg, Dennis Töllborn, och
hävdar att vi gjorde oss skyliga till ett brott, när vi bröt oss in hos Kockums.
 
Antingen förstår den där Töllborn inte sitt eget bästa, eller också så vaknade han på
fel sida, när Alliansen bryter mot lagen, då ska alla bara hålla tyst.
 
Anna Batra ger mig rådet att ta det lugnt tills vidare, vi måste sluta med att ta hänsyn
till folk i Göteborg, de är ju ändå bara obegåvade lantisar, som inte begriper bättre.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
Själv ska jag när jag ljugit färdigt i KU fira påsken med att räkna krona för krona.
 
             
 
AE
 

NATO TAR NU TILL KRAFTTAG

Nu lägger nog Putin benen på ryggen och flyr
 
Äntligen talar nu NATO klarspråk, nu ska resurser sättas in så att Putin stoppas en
gång för alla.
 
Stridskrafter i luften, till sjöss och på marken ska nu sättas in i närområdet för
att skrämma Putin och lugna ner oroliga grannar.
 
Vad betyder detta imponerande maktspråk i praktiken.
 
DET MESTA TYCKS INTE INNEBÄRA NÅGOT I PRAKTIKEN, SOM VANLIGT FRES-
TAS MAN TILLÄGGA.
 
Var till sjöss och med vad?
 
Bland annat i Östersjön ska nu NATO sätta skräck i Putin, och det gör man då ge-
nom att basera skräckinjagande enheter i Östersjön.
 
ETT ANTAL MINSVEPARE.
 
Har inte Putin lagt benen på ryggen och flytt innan, lär han väl nu rymma fältet fortare
än kvickt.
 
Hans möjligheter att minera Östersjön med framgång tycks nu blockerade.
 
FÖR DET ÄR JU DET NATO TYDLIGEN BEFARAT.
 
ELLER ?
 
AE
 

NUON AFFÄREN AVSLÖJANDE FÖR FREDRIK REINFELDT

Ministrar i avsaknad av all anständighet
 
Turerna i NUON affären visar många saker, dels visar de att Fredrik Reinfeld blivit in-
formerad om att affären var på gång, dels visar den att våra mest uppsatta ministrar
ljuger så att det osar om det och slutligen visar de att våra högst uppsatta ministrar
tycks tillhöra det mest omoraliska och oanständiga som beträtt en politisk scen i
modern tid, i Västvärlden är kanske bäst att lägga till.
 
De flesta av omständigheterna tycks vara ganska så klara.
 
ÄVEN DEN TAKTIK ANDERS BORG OCH FREDRIK REINFELDT HAR VALT
TYCKS OCKSÅ VARA GANSKA SÅ KLAR.
 
Det hela ska reduceras till en formalitet och all skuld ska lägga spå Maud Olofsson.
 
Både Anders Borg och Fredrik Reinfeldt klamrar sig fast vid att "de blev så
överraskade av att läsa i tidningen om NUON affären".
 
UTAN ATT LJUGA KAN DE MYCKET VÄL HA BLIVT ÖVERRASKADE ÖVER ATT
AFFÄREN SKEDDE JUST DÅ OCH ATT DET STOD I TIDNINGEN JUST DÅ.
 
Mer intressant är vad som hände innan Fredrik Reinfeldt och Anders Borg blev över-
raskade av vad de läste i tidningen.
 
Att Maud Olofsson informerat det så kalladeinre kabinettet om en eventuell
affär är mer än klart.
 
Det intressant är  hur denna information skett och hur den mottagits.
 
ÄVEN OM FREDRIK REINFELDTS REAKTION PÅ INFORMATIONEN VARIT
SÅDAN ATT MAUD OLOFSSON UPPFATTAT ATT DET VAR OK ATT GÅ VID-
ARE, SÅ KAN DET INNEBÄRA ATT FREDRIK REINFELDT TALAR SANT, NÄR
HAN SÄGER SIG BLI ÖVERRASKAD ÖVER DEN EXAKTA TIDPUNKTEN.
 
Vi vet att Maud Olofsson informerade Fredrik Reinfeldtom den tänkta affären. Hans
reaktioner på detta kan vara av två slag, Maud Olofsson uppfattar det som OK att
gå vidare, eller Maud Olofsson uppfattar det som att man ska lägga ner det hela.
 
ATT MAUD OLOFSSON SKULLE VÄLJA ATT GÅ VIDARE MED AFFÄREN OM
FREDRIK REINFELDT UTTALAT ELER ANTYTT ATT DEN INTE SKULLE GENOM-
FÖRAS FRAMSTÅR SOM MER BEFÄNGT ÄN BEFÄNGT.
 
Det är fullständigt uteslutet att göra en annan bedömning än att Maud Olofsson
fått det intrycket att affären var OK att genomföra.
 
Att då senare göra ett formfel i själva genomförandet tycks nu ha blivit det vik-
tiga.
 
SÅ FREDRIK REINFELDT TYCKS HA SAGT INFORMELLT JA TILL AFFÄRFEN,
I VART FALL UTTALAT SIG SÅ ATT MAUD OLOFSSON TOLKAT DET PÅ DET
VISET. SEDAN HAR MAUD OLOFSSON GÅTT VIDARE MED AFFÄREN UTAN
ATT FÖRANKRING SKETT PÅ FORMELT KORREKT SÄTT.
 
Vilket får till följd att affären genomförs utan att Fredrik Reinfeldt  inte har vetskap
om den exakta tidpunkten för genomförandet.
 
Så kan man koka ner det väsentliga till att bli en fråga om något oväsentlig,
och det är exakt det som nu tycks ha skett.
 
NU ÄR FRÅGAN REDUCERAD TILL FORMALIA OCH MAUD OLOFSSON SKA
HELA  SKULDEN FÖR DETTA FORMFEL.
 
Må vara att man lyckas med att få det att stanna vid detta, men en sak är nog klar
hur än utgången blir.
 
OMORALEN OCH OANSTÄNDIGHETEN LIGGER INTE HOS MAUD OLOFSSON,
DET LIGGER HOS DE SOM INTE "KOMMER I HÅG" VAD DE SKREV OCH HOS
DE SOM GAV MAUD OLOFFSON ANLEDNING TRO ATT AFFÄREN VAR OK.
 
Är det den typen av politiker vi vill ha ska vi naturligtsvis rösta på moderaterna i
september.
 
 
AE

TYSTNAD RÅDER I DIKTATURER

Lagar är till för andra enligt Alliansregeringen
 
Vi har den regering vi förtjänar,och vi förtjänar tydligen att ha en Alliansregering, som
ställer sig bakom allsköns kriminalitet.
 
ATT ALLA MINISTRAR DÅ LJUGER I KU BÖR INTE ÖVERRASKA.
 
Men de ljuger inte bara i KU, de ställer sig bakom ren kriminalitet.
 
Tvisten mellan Svenska Staten, representerad av FMW, och Kockums är en utdragen
historia, och gäller i allt väsentligt anskaffning av 2 nya ubåtar.
 
HÄROM DAGEN FICK VI UPPLEVA NÅGOT SOM INTE HÖR HEMMA I ETT DEMO-
KRATISKT SAMHÄLLE, INTE HELLER NÅGOT SOM ENLIGT LAGENS TILLÅTER
SIG GÖRAS.
 
FÖRSVARETS MATERIELVERK, MED UNDERSTÖD AV MILITÄR, BRYTER SIG IN
I KOCKUMS LOKALER FÖR ATT OMHÄNDERTA EGENDOM DE PÅSTÅR SIG ÄGA.
 
ETT KLOCKRENT FALL AV EGENMÄKTIGT FÖRFARANDE.
 
Trots detta råder total tystnad i riket, den slutliga bekräftelsen på att landets medborgare
en gång för alla skrämts till tystnad i alla frågor.
 
INGEN, ABSOLUT INGEN VÅGAR "ÖPPNA KÄFTEN" ÖVER DETTA KLOCKRENA
FALL AV EGENMÄKTIGT FÖRFARANDE.
 
Att dra den slutsatsen att FMW inte gör detta utan att det sanktionerats på hög politisk
nivå är lika klockrent.
 
DE HANDELSPOLITISKA RELATIONERNA MED TYSKLAND SKA ALLTSÅ UTVECK-
LAS MED HJÄLP AV KRIMINALITET, SOM SKER MED HJÄLP AV SVENSK MILITÄR.
 
Tyskland är både större och mäktigare än Sverige, tur att där råder både civilisation och
demokrati, annars hade vi ingen exportmarknad i Tyskland längre.
 
Nu öppnar dock professor Dennis Töllborn "käften" och menar att det är troligt att
ett brott begåtts.
 
DET ÄR INTE BARA TROLIGT ATT ETT BROTT BEGÅTTS, ETT BROTT HAR BEGÅTTS.
 
Tyvärr tycks professor Dennis Töllborn hysa orealistiska illusioner, om att någon ska lyssna
på honom.
 
DET ÄR BARA I VÄLUTVECKLADE DEMOKRATIER NÅGON LYSSNAR, NÄR NÅGON
AVSLÖJAR ATT LANDETS HÖGSTA POLITISKA LEDNINGH ÄGNAR SIG ÅT REN
KRIMINALITET.
 
Efter detta klockrena brott valde Thyssen Krupp att slänga in handduken, vilket är lätt att
förstå.
 
INGET FÖRETAG, HUR STORT DET ÄN ÄR, KAN VINNA EN KAMP MOT ETT LAND
DÄR DEMOKRATIN ÄR SÅ DÅLIGT UTVECKLAD ATT DET ÄR FRITT FRAM FÖR DEN
SITTANDE REGERINGEN ATT ÄGNA SIG ÅT REN KRIMINALITET UTAN ATT NÅGON
"VÅGAR SÄGA FLASKA".
 
Professor Dennis Töllborn är ändå värd en stor eloge, som ende dissident i Sverige inser
han både vad som hänt och vågar lyfta fram det.
 
Bra rutit, bara att hoppas att militärpolisen från P 7 inte dyker upp igen.
 
 
Blir det så här vi hittat Dennis Töllborn ?
AE

BORÅS OMDÖPT TILL MUTÅS

Borås Tidning belyser nu korruptionen i Mutås
 
Vi är vana vid att den politiska ledningen i Borås och underlydande förvaltningschefer
ägnar sig excesser i olika former.
 
Det mesta kretsar kring brott mot upphandlinsregler, men även andra grova tjänste-
fel, med inslag av ren kriminalitet, förekommer.
 
SOM KRONAN PÅ VERKET HAR DET DE SENASTE DAGARNA AVSLÖJATS ATT
DATASERVICE AV RENA BEKVÄMLIGHETSSKÄL KÖPER TJÄNSTER AV BEKANTA
I STÄLLET FÖR ATT FÖLJA GÄLLANDE REGLER.
 
Chefen på Dataservise säger här:
 
"DET ÄR VÄLDANS KRÅNGLIGT ATT FÖLJA LAGENS MENING OCH DET ÄR DÅ
LÄTTAREATT KÖPA TJÄNSTER AV BEKANTA"
 
Tränger man bakom detta bör det nog vara ett solklart fall av ren korruption.
 
Alla dessa excsesser har pågått många år med den politiska ledningens välsignelse.
 
Uttalanden från Konkurrensverket, domar i Förvaltningsrätt och domar i Tingsrätter, den ty-
pen av futiliteter bekymrar inte den politiska ledningen i Borås.
 
Kommunens så kallade kimmunjirost sätter sin prägel på verksamheten och tycks
mena att lagar är till för att kringgås.
 
Stadens stadsarkitekt fortsätter att förtäta stadens kärna, trots att han för inte så länge
använde sitt eget bolags hemsida för att på den ange numret på sin tjänstetelefon, för
att man den vägen kunde beställa tjänster i hans privata företag.
 
DEN KORRUPTA KULTUREN I MUTÅS TYCKS FAST FÖRANKRAD PÅ ALLA NIVÅ-
ER.
 
Borås Tidning gör idag en summering av ett antal händelser och drar sig nu inte för att
använda ordet korruption i detta sammanhang.
 
Det känns befriande att detta ord nu en gång för alla lyfts fram för att beskriva det
som händer i Mutås.
 
DE SVINAKTIGHET OLIKA FÖRVALTNINGSCHEFER GÖR SIG SKYLDIGA TILL OCH
VÄLSIGNAS AV DEN POLITISKA LEDNINGEN I MUTÅS FÖRTJÄNAR INGEN ANNAN
BETECKNING ÄR JUST KORRUPTION.
 
Den politiska ledningens attityd tycks vara sådan att man blankt struntar i både regler, la-
gar och direktiv från myndigheter och domar i olika instanser.
 
Att det därför skulle bli en rättelse på eget intiativ framstår inte som sannolikt.
 
VI MEDBORGARE FÅR DÄRFÖR SÄTTA VÅR TILLITT ATT EN REGELRÄTT GRANS-
NING KOMMER FRÅN ANNAT HÅLL.
 
KOMMUNGRANSKARNA PÅ UPPDRAG GRANSKNING VORE VÄLKOMNA TILL MUTÅS.
 
De ledamöter, vilka sitter i Kommunstyrelsen, och till äventyrs tycker att de också sitter där
av ren bekvämlighet, bör kanske ägna påskhelgen åt rannsakan över sin egen situation.
 
Frågan är både lätt att ställa och besvara:
 
SKA JAG BLUNDA FÖR FÖREKOMMANDE SVINAKTIGHETER OCH KORRUPTION,
'SOM FÖREKOMMER INOM KOMMUNEN ?
 
SVARET BÖR BLI NEJ.
 
Kommer man fram till ett annat svar bör man kanske överväga att förlänga påskledigheten.
 
BORÅS TIDNING ÄR VÄRD DAGENS ROS FÖR ATT FÖRA IN DEN RÄTTA BETECK-
NINGEN PÅ DE SVINAKTIGHETER SOMFÖREKOMMER.
 
DEN RÄTTA BETECKNINGEN ÄR KORRUTION.
 
 
Hyllning till Borås Tidning
AE
 
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulleoch menatlt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
Särskilt tar jag stort ansvar för NUON affären, som nu är föremål för förhör i KU.
 
Anders Borgs förhör i går blev ju en formidabel framgång, han lyckades helt fräckt
lägga hela skulden på Maud Olofsson, där fick hon vad hon behövde.
 
Nu slår hon desperat tillbaka och menar att hon till skillnad från andra tar fullt ansvar.
Skönt att vi blev av med henne, I Alliansen tar vi inte ansvar, här talar vi om vikten att
ta ansvar.
 
Miljöpartiet går nu till val på att föreslå skattehöjningar på 27;4 miljarder, bland annat
ska den statliga inkomstskatten höjas.
 
Vi får nu erkänna att vi gjorde en felbedömning, när vi själva  föreslår att vi ska höja
skatterna med bara 20 miljarder
 
Vi kommer nu att göra ett ännu större omslag och höja skatten ännu mer, så att ingen
kan säga att Miljöpartiet höjer skatten mer än Alliansen.
 
Min strävan att bli av med en urbarbariska svenska kulturen tycks nu finna fäste även
hos socialdemokraterna.
 
Socialdemokraten Rebecca Barjoset från Eslöv visar nu att även socialdemokraterna
slår in på de rätta vägen, att ersätta den urbarbariska svenska kulturen med en högre
och ädlare kultur.
 
Hon förslår därför att man ska skära av könsorganen på alla våldtäktsmän.
 
Här tycks vi finna samförstånd med oppositionen  i ännu en fråga, högre och ädlare
kultur är svårt att hitta.
'
Från Eslöv är det inte långt till Malmö tvåstatslösningen Malmö där vi kommit längst,
när det gäller att bli av med den urbarbariska svenska kulturen
 
För att befästa denna ställning går man nu vidare i kulturförädlingen och sprider ut
handgranater på gatorna för att visa hur långt man kommit.
 
Man får bara hoppas att de inte använder sig av svenska handgranater.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag och en fin påskhelg.
 
Själv kommer jag att inleda påsken med att ljuga i KU.
 
            
 
AE
.

NUON AFFÄREN VISAR ALLIANSENS HAVERI

Nuon affären tydliggör ett havererat ledarskap
 
Anders Borgs förhör i KU visar att det politiska ledarskapet inom Alliansregeringen
mer än havererat.
 
Maud Olofsson gör på eget bevåg en affär på 100 miljarder.
 
NÄR FINANSMINSTERN FÅR LÄSA OM DENNA AFFÄR I MEDIA RINGER HAN
TILL STATSMINSITERN OCH FRÅGAR OM HAN KÄNNER TILL AFFÄREN.
 
Nej, blir stridshingstens svar, jag känner inte heller till någon affär.
 
Lek med tanken, att dessa två, båda lögnare, talar sanning.
 
DÅ HAR ALLTSP MAUD OLOFSSON PÅ EGET BEVÅG BESLUTAT OM ATT AN-
VÄNDA 100 MILJARDER AV SKATTEBETALRNAS PENGAR UTAN ATT HA RÄTT
TILL DETTA.
 
Vem kan använda 100 miljarder av skattebetalarnas pengar, utan att ha rätt till det.
 
Tydligen kunde Maud Olofsson.
 
OM NU FREDRIK REINFELDT OCH ANDERS BORG TALAR SANNING, VILKET
INGEN AV DEM UPPENBARLIGEN  GÖR, LÄT MAN DETTA BARA PASSERA.
 
Världens bästa finansminsiter och världens kraftfullaste statsminister lät bara
passera att Maud Olofsson på eget bevåg använde 100 miljarder av offentliga
medel utan att ha rätt till det.
 
I Alliansens retorik kallas detta ett ansvarsfullt och kraftfullt styre.
 
I andras retorik ligger närmare till hands an använda termer som trolöshet mot huvud-
man.
 
Om nu Anders Borg och Fredrik Reinfeldt talar sant, har de en ännu svårare
nöt att knäcka.
 
HUR KOM DET SIG ATT MAUD OLOFSSON TILLÄTS GÖRA DETTA UTAN ATT
DET FICK NÅGRA KÄNDA KONSEKVENSER,
 
Beror det bara på ett havererat ledarskap, eller har det styrts av något annat, som att
det inte får komma ut att ledarskapet har havererat.
 
Ska vi skattebetalare då göra historiens sämsta affär för att det inte ska bli känt
att ledarskapet inom Alliansen inte fungerat.
 
Nu ska det tydligen slingras riktigt ordentligt för att komma ur denna soppa. Anders
Borgs förhör visar lite vilken taktik man använder.
 
Nu ska allt tydligen kokas ner till en soppa, där det gäller frågan om det skulle vara ett
formellt regeringsbeslut eller inte.
 
Anders Borg BEDÖMER att det borde ha varit ett formellt regeringsbeslut, och då
borde saker ha skötts annorlunda,
 
ANDERS BORG OCH FREDRIK REINFELDT GJORDE DÅ RÄTT.
 
Maud Olofsson och Ola Alterå hävdar att de BEDÖMDE att det inte behövdes ett for-
mellt och då skulle enligt dessa inte "vidi" erfordras.
 
Anders Borg är angelägen att framhålla att han förstår att de kunde ha fog för den upp-
fattningen.
 
SIMSALIM, ALT ÄR NEDKOKAT TILL EN SOPPA, DÄR TVÅPARTER BEDÖMER EN
OCH SAMMA SAK PÅ OLIKA SÄTT, OCH BÅDA HAR FOG FÖR SINA BEDÖMNIN-
GAR.
 
Båda har rätt, och inget har gjort fel, vilken härlig taktik.
 
Det saknas dock en liten kugge i denna taktik, ingen liten kugge förresten.
 
ATT UTAN TILLSTÅND, OCH UTAN BEFOGENHET, ANVÄNDA 100 MILJARDER
PÅ EGET BEVÅG KAN ALDRIG KOKAS NER TILL EN SOPPA, DÄR MAN REDU-
CERAR ALLT TILL EN FRÅGA HUR MAN BEDÖMT EN SAK.
 
Anders Borg och Fredrik Reinfeldt tycks också ha glömt bort en annan viktig kugge i
allt sitt slingrande.
 
DET FINNS OCKSÅ NÅGOT SOM HETER ANSTÄNDIGHET.
 
Men bara utanför Rosenbad förstås, inom Rosenbad gäller helt andra regler, där
lägger man bara till ett litet "o", sant blir osant och anständigt blir oanständigt.
 
KRAFTFULLT OCH ANSVARSFULLT STYRE KALLAS DET VISST.
 
 
Anders Borgs näsa står nu i vägen för det mesta
AE
 
 

BORÅS BLIR NU MUTÅS

Borås Stad ser upphandling som ett hinder för korruption
 
Göteborg blev för några år sedan vida känt för det stora inslaget av korruption och
blev omdöpt till Muteborg.
 
En lång rad uppseendeväckande brott mot upphandlinsregler, många rena tjänste-
fel och även ren kriminalitet, har nu passerar revy även i Borås.
 
Den senaste i raden, säkert inte den sista, gäller Dataservice inom Servicekontoret,
där man helt sonika upphört med att följa de regler, som gäller för upphandling av
stora köp.
 
Motivet till detta är som hämtat ur en fars:
 
"DET ÄR VÄLDANS KRÅNGLIGT ATT FÖLJA LAGENS MENING, DET ÄR LÄT-
TARE ATT KÖPA AV BEKANTA"
 
Att döpa om Göteborg till Muteholm var lätt, det blir nog svårare att hitta det rätta nam-
net på vårt nya Borås.
 
MUTÅS KÄNNS SPONANT RÄTT I MUNNEN.
 
En nyckelfigur i fallet Dataservice är socialdemokraten och halvfiguren Kent Hedberg,
ansvarig inom Servicenämnden.
 
När Dataservice upphandling först kom på tal i den lokala Tidningen, sprang han
och gömde sig, tyvärr ett ganska så vanligt beteende bland förtroendevalda som
känner att det brinner under fötterna.
 
Tydligen hittade någon honom i hans gömställe och fick honom att ge en kommentar.
 
AV SOCIALDEMOKRATEN OCH HALVFIGUREN KENT HEDBERG FICK VI DÅ VETA
ATT INTERNKONTROLLEN INOM DATASERVICE FUNGERADE BRA.
 
Den som hittade Kent Hedberg i hans gömställe tycks ha förstått att det där med att intern-
kontollen fungerade bra inte passade så väl så här nära inpå valet.
 
Så på något finurligt sätt har vederbörande fått halvfiguren Kent Hedberg att förstå att det
där med att internkontrollen inte fungerade bra, kanske inte var så bra.
 
Den som lyckats få halvfiguren Kent Hedberg att förstå bör nog träda fram i ramp-
ljuset, för här måste finnas en person med både oanade och obegränsade talanger.
 
Nu när halvfiguren Kent Hedberg förstått det han först inte förstod får vi nu en helt annan
version.
 
INTERNKONTROLLEN BRISTER.
 
Ser man på, även en blind halvfigur kan hitta rätt med lite god vägledning.
 
Men skam den som ger sig, tycks halvfiguren mena, och går vidare i sin ambition
att visa att han minsann inte har något ansvar, och det största ansvaret kanske in-
te heller ligger hos halvfiguren.
 
För att visa att felet ligger hos någon annan, låter nu halvfiguren oss få veta:
 
"VI KANSKE HAR STÄLLT FÖR LÅGA KRAV PÅ DET SOM TJÄNSTEMÄNNEN SKA
REDOVISA"
 
Här talar vi om ren kriminalitet, i bästa fall grova tjänstefel, och halvfiguren reducerar det
till en fråga om att redovisa.
 
Allt visar dock sammantaget att halvfiguren kanske inte har det största ansvaret.
 
"MAN KANSKE HAR STÄLLT FÖR LÅGA KRAV PÅ DE SOM SKA SITTA I SERVICE-
NÄMNDEN"
 
Och det kan ju inte halvfiguren Kent Hedberg lastas för, skyldig till detta är andra halvfigu-
rer.
 
Det inträffade inom Dataservice väcker dock större och allvarligare frågor.
 
De försummelser, som skett inom Dataservice är i bästa fall grova tjänstefel, i värsta
fall ren kriminalitet.
 
Det vore mycket överraskande om det inte låg mutbrott i botten och att skattebetalarna
fått betala för vissa personers tillkortakommanden.
 
TROTS DENNA MYCKET NEGATIVA TOTALBILD ÄR DET INGEN SOM ENS ANTYDER
ATT CHEFEN FÖR DATASERVICE SKA BLI POLISANMÄLD, ELLER BLI FÖREMÅL
FÖR NÅGON FORM AV DISCIPLINÅTGÄRD.
 
Fram tonar en bild, där politiker och högre tjänstemän inom offentlig förvaltning inte anser
att de omfattas av gällande lagstiftning.
 
Vi andra, vi som betalar detta följe, tror oss veta att vi jagas med blåslampa, så fort vi för-
söker sko oss eller göra det bekvämt på andras bekostnad.
 
Att man har svårt att komma åt politiker är ett känt faktum, här har man själva sett
till att lagstiftningen utformas, så att det blir svårt att komma åt politiker, som fiff-
lar.
 
Men detta innebär ju inte att de politiker, som är svåra att komma åt, också ska se till
att fifflande förvaltningschefer inte ska kunna nås med disciplinära åtgärder.
 
Det mesta, som är känt i dag, pekar på att chefen för Dataservis, Claes Karlsson
gjort sig skyldig till försummelser, som i bästa fall bör kunna rubriceras som gro-
va tjänstefel.
 
OM MAN INTE FÖLJER LAGENS MENING, DÄRFÖR ATT DET ÄR VÄLDANS KRÅNG-
LIGT OCH BEKVÄMARE ATT KÖPA IN AV DE MAN KÄNNER, DÅ ÄR DET BARA SÅ
IN I "HELLSKOTTA" DEL DET NÅGONSIN KAN BLI.
 
Den bild, som tonar fram, är att både avsked och åtal är åtgärder som bör övervägas.
 
OCH DET ÄR FAKTISKT FÖRTROENDEVALDAS FÖRBASKADE SKYLDIGHET ATT
HÅLLA RENT I SIN FÖRVALTNINGSORGANISATION.
 
Det vi tycks se är ett stort systemfel, som bara inte borde få förekomma.
 
Det tycks också som om de förtroendevalda i Mutås har mycket att fundera kring.
 
 
AE
 
 

LÖGNER I KU, IGEN

Maud Olofsson kastas nu till vargarna
 
I dag var då KU förhör med Anders Borg, och det blev sensationellt på flera sätt.
 
Sakkunnig på Näringsdepartiementet och sammanhållande i NUON affären var
då det begav sig Victoria Aastrup, som tillika var styrelsemedlem i Vattenfall.
 
HON HADE ALLA FÖRUTSÄTTNINGARFÖR ATT VARA VÄL INSATT I VAD SOM
HÄNDE OCH VILKA SOM VISSTE VAD.
 
Genom att upprätta promemorior och andra handlingar har hon också kunnat förete
vad som hände och vilka som visste vad, detta har också presenterats inför KU.
 
Handlingarna visar med all önskvärd tydlighet att Fredrik Reinfeldt var informerad om
affären, varav följer att han ljuger om sin medverkan.
 
Dokumenten bekräftar inte på samma sätt att Anders Borg innan affären hade samma
information.
 
DESSA HANDLINGAR FÖRVARADES PÅ NÄRINGSDEPARTEMENT, EN VIKTIG
OMSTÄNDIGHET, NÄR MAN SKA ANLALYSERA VAD ANDERS BORG SA I KU
FÖRHÖRET.
 
Förhöret med Anders Borg var alltså intressant på flera sätt, i vart var det intressant
i tre avseenden.
 
Hur många har sett Anders Borg nervös, normalt är han självgod, överlägsen och
arrogant och har aldrig fel.
 
KU MÖTTE EN ANDERS BORG SOM VAR YTTERST NERVÖS, NÅGOT SOM BARA
KAN BOTTNA I NÅGOT, SOM ANDERS BORG INTE VILL SKA BLI KÄNT.
 
Anders Borg var mycket angelägen att betona att man på Finansdepartementet hade
letat länge men inte kunnat hitta några handlingar, som visade att det skett en bered-
ning gällande NUON affären.
 
Detta bör Anders Borg kunna hävda utan att ljuga rent ut, möjligen kan detta
"halvljugande" vara orsaken till nervositeten, är man inte lika van att ljuga
som husse Fredrik Reinfeldt är det lätt att bli nervös även om man "halvljuger".
 
MAN BÖR NOG KUNNA LETA HUR LÄNGE SOM HELST PÅ FINANSDEPARTE-
MENET EFTER DESSA HANDLINGAR UTAN ATT HITTA DEM, SÅ PÅ DEN PUNK-
TEN LJUGER NOG INTE ANDERS BORG HELT AV.
 
Hade man däremot letat på Näringsdepartemenet, så kanske man lättare funnit hand-
lingar, som visade att det skett beredning i ärendet däri vart fall Fredrik Reinfeldt blivit
informerad.
 
Mot denna bakgrundär det lätt att förstå att Anders Borg var mer än angelägen
att betona att man letat på Finansdepartemenet utan att hitta något.
 
SÅDAN HERRE, SÅDAN HUND BÖR MAN NU KANSKE KUNNA SÄGA.
 
Den tredje intressanta omständigheten är att Anders Borg i sitt förhör distanserar
både sig själv och Fredrik Reinfeldt från Maud Olofsson.
 
HAR DET BEGÅTTS NÅGRA FEL ÄR DET MAUD OLOFSSON SOM BEGÅTT
FEL.
 
MAN KASTAR HELT ENKELT HENNE RAKT UT TILL VARGARNA.
 
Maud Olofssons vägran att infinna sig till KU blir nu intressant ur ett annat perspektiv.
 
Har det skett påtryckningar mot Maud Olofsson, så att Fredrik Reinfeldt och
Anders Borg kan kasta henne åt vargarna utan att hon kan försvara sig.
 
Med hänsyn till den "ärlighet" som präglar dessa personer, är det ingen långsökt kon-
spirationatt tänka sig att stridshingsten har information, som Maud Olofsson helst ser
stannar inom Rosenbad.
 
BLAND ANNAT HENNES LÖGNER I SAAB AFFÄREN OCH LÖGNER RÖRANDE
SIN VÄGRAN ATT SKAPA SÄKERHETSBEREDSKAP INOM ROSENBAD (EFTER
KATASTROFEN I THAILAND) ÄR JU INGET NÅGON VILL SKA KOMMA UPP PÅ
BORDET.
 
Då kan priset kanske vara värt att betala, en meningslös prickning från KU, som i prak-
tiken gör vare sig till eller ifrån då Maud Olofsson lämnat scenen.
 
 
AE
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och menatlt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona  
 
Krisen i Ukraina tycks vara på allas läppar, den där Mikael Odelberg, kritiserar nu Carl Bildt
för att han  ställer sig tveksam till att Eu inför sanktioner mot Ryssland.
 
Hur tänker Mikael egentligen, tur att vi hann  bli av med honom som försvarsminister, infö-
randet av sanktioner kan ju även komma att drabba EU och oss själva.
 
Nej, omsorgen om våra handelsförbindelser med Ryssland måste få gå före omsorgen om
Ukraina.
 
Vi vet ju också att Putin är beredd att gå precis så långt vi tillåter att han går, därför får vi
inte irritera honom med effektiva sanktioner, han skulle ju då kunna frestas att dra tillbaka
sina trupper.
 
Vid vårt möte i Luxenburg blev vi till och med beskydda för att vara villrådiga och visa van-
makt.
 
Inte är vi villrådida, vi vill inte för allt smör i Småland göra Putin på dåligt humör.
 
Friskolan Praktiska Sverige beskylls nu får att ha själva ha behållit 200 miljoner de fått av
Skolverket, som var avsedda till olika arbetsgivare, för att deltog sig an lärlingar.
 
Jan Björklund tycker att detta är bra, och tycker Jan Björklund att det är bra, får vi nog
ändå se upp.
 
Samtidigt är ju detta en av grundbultarna i den valfrihet vi välsignat inom friskolorna.
 
Våra moderata vänner i våra moderatkompisgäng, som äger dessa friskolor, måste ju fritt
kunna göra sitt val, antingen tar de ut större vinst eller också avsätter de medel till verk-
samheten.
 
Även ett antal verksamhetschefer vid Attendo tycks ha missuppfattar  vad vår valfrihet
går ut på.
 
Man kritiserar nu Attendo för att ljuga i alla upphandlingar och för att ge chefer bonus,
när de skär ner på verksamheten.
 
Även vårt moderata moderatkompisgäng i ledningen för Attendo måste ju ha rätt att
utnyttja valfriheten, väljer de att ljuga i upphandlingen måste de ju får ljuga och väljer de'
att ta ut stora vinster i stället för att lägga skattepengar på verksamheten, så är det väl
upp till dem, det säger i vart de moderater, som är rådgivare till dem i valfrihetsfrågor.
 
Vår politik att grupp ska ställas mot grupp följs nu upp av Folkets Park, där man avser att
utestänga sverigedemokrater från alla Folkets Park anläggningar.
 
Faller detta demokratiprojekt väl ut kommer vi att se över möjligheterna att stänge ute sve-
rigedemokraterna även från riksdagshuset.
 
Det är så vi utvecklar demokratin i landet.
 
KU har nu fått dokumentation från Victoria Aastrup, den inom näringsdepartement, som viss-
te mest om i vilken utsträckning jag var informerad i NUON affären. Hon vidhåller nu med be-
stämdhet att jag var informerad.
 
Utmaningen blir nu mycket större vid mitt förhör i KU, nu måste jag ljuga så mycket att Vic-
toria Aastrup blir den som framstår som lögnare.
 
Min gode vän från Eskilstuna, moderaten Nils Brown, tycks ha försökt strypa en taxichaufför
med invandrarbakgrund.
 
Han tillbakavisar alla anklagelser om att det skulle kunna röra sig om rasism, tvärtom hävdar
han nu.
 
Vittnen uppges ha sett honom med väldigt konstlad blick, och han förklarar detta med att tog
en för stor dos, och detta fick honom att hallucinera att chauffören i verkligheten var en sve-
gedemokraten.
 
Han lovar nu att inte fler gånger använda stryplina, utan ska ta med sig en tång nästa gång
han åker taxi.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
        
 
AE
 
 

KONKURRENSVERKET TYCKS ÄLSKA BORÅS

Borås stad följer inte lagen
 
I går blev det uppmärksammat att Datsservice inom Borås Stad genomförde sina
upphandlingar utan att följa upphandlingslagen regler.
 
Ansvarig chef på Dataservice gav sin förklaring till detta.
 
DET ÄR VÄLDANS KRÅNGLIGT ATT FÖLJA LAGENS MENING, DET ÄR MYC-
KET LÄTTARE ATT KÖPA UPP TJÄNSTER AV DE VI KÄNNER.
 
Man brukat känna de man bjuds på förmåner av.
 
Konkurrensverket har god kontroll på sina "pappenheimare" och vet att av
Borås Stad kan man förvänta sig vad som helst.
 
DET TOG BARA EN DAG INNAN KONKURRENSVERKET NOTERADE, ÄN EN
GÅNG, ATT AV BORÅS KAN MAN FÖRVÄNTA SIG VAD SOM HELST.
 
När vi har den politiska ledning vi har i Borås, ska vi vara tacksamma för att vi har
Konkurrensverket.
 
Konkurrensverket inkräver nu ett antal svar på vissa frågor till den 9/5 och frågor-
nas karaktär tyder på att man ser allvarligt på det hela.
 
BETYDLIGT ALLVARLIGARE ÄN ANSVARIGA CHEFER INOM KOMMUNEN.
 
Ansvarig chef inom Dataservice, Claes Karlsson, ska man bara inte prata om i det-
ta sammanhang, han tycker att det är bekvämligheten som ska styra här, det är ju
lättare och inte så väldans krångligt att beställa av de man känner.
 
Men hur ställer sig övriga ansvariga chefer inom kommunen till det inträffade.
 
DE STÄLLER SIG TILL DET INTRÄFFADE PÅ DET SÄTTET ATT MAN SOM SKAT-
TEBETALARE OCH MEDBORGARE BLIR MÖRKRÄDD.
 
Servicenämndens ordförande, socialdemokraten Kent Hedberg, tycks vara en riktig
halvfigur. Som ansvarig chef uppger han sig vara medveten om att man har ett an-
svar för att internkontrollen fungerar.
 
MEN DET ANSVARET, ATT SE TILL ATT INTERNKONTROLLEN FUNGERAR, SKA
UTGÅ IFRÅN OCH ENDAST BESTÅ AV ATT MAN LITAR PÅ TJÄNSTEMÄNNEN.
 
Lita på Claes Karlsson, man får hoppas att Kent Hedberg visar skämtlynne här.
 
Att Kent Hedberg  som ordförande i nämnden själv inte har ett ansvar är han väl-
digt noga med att understryka.
 
GENOM ATT SE MELLAN FINGARNA OCH BLUNDA FÖR VAD MAN SER, HAR
MAN INGET ANSVAR TYCKS SOCIALDEMOKRATEN KENT HEDBERG MENA.
 
Att det inte heller är så allvarligt tycks inte heller försväva halvfiguren Kent Hedberg,
 
TROTS DET SOM HÄNT TYCKER HAN ATT INTERNKONTROLLEN FUNGERAT
BRA.
 
Konkurrensverket gör en brandkårsutryckning, kommunens revisor håller sig för
pannan, Claes Karlsson tycker att det är väldans krångligt att följa lagens mening.
 
OCH HALVFIGUREN KENT HEDBERG TYCKER ATT INTERNKONTROLLEN
FUNGERAR BRA.
 
Servicenämndens vice ordförande Marie Friden tycks lida av minnesförlust och menar nu:
 
"En förvaltning ska självklart följa de lagar som finns"
 
Det tillhör vanligheterna att förvaltningarna inom Borås Stad inte följer de lagar som
finns, speciellt vid Servicekontoret.
 
Detta har då motiverats med att vi medborgare ska vara tacksamma för att man inte föl-
jer reglerna, då det blir både billigare och bättre om man inte upphandlar enligt lagen.
 
SÅ MINNET TYCKS KORT NÄR DET PASSAR.
 
Kommunstyrelsens ordförande, Ulf Olsson, tycks inte vara utrustad med bättre minne.
Otaliga gånger är det då Servicekontoret har upphandlat stora arbeten utan att följa
de lagar som gäller. När kritik har framförts i dessa avseenden har de ofta bemötts
med arrogans och ointresse.
 
Nu får vi höra en annan sång:
 
"ALLA FÖRVALTNINGAR SKA FÖLJA DE LAGAR SOM FINNS".
 
Det är ju inte precis det budskap man hört när kritik framförts mot Servicekontorets
härjningar.
 
Egentligen är vare sig Claes Karlsson, Kent Hedberg eller Marie Friden ytterst
ansvarig för de oegentligheter som skett på Dataservice.
 
YTTERSTA ANSVARIG ÄR KOMMUNSTYRELSEN, OCH DET GÄLLER ALLA DESSA
'LEDAMÖTER.
 
Det är dessa som skapat den kultur, som gjort det möjligt för förvaltningschefer och andra
att tycka "det är väldans krångligt att följa lagens mening" så vi "köper tjänster av de vi kän-
ner " i stället.
 
Detta är egentligen inget annat än ren och skär korruption, och kommunens revisorer
antyder att de också är inne på den linjen.
 
VARJE MEDLEM I KOMMUNSTYRELSEN HAR ETT ANSVAR FÖR DEN UPPKOMNA
SITUATIONEN.
 
Har man sett vad som skett, och det har alla gjort, och tyckt att det framstått som fel, men
ändå valt att hålla tyst, då har man här ett lika stort ansvar som de som "aktivt tycker att det
är bekvämligast" att köpa av de man känner.
 
ALL KORRUPTION BYGGER PÅ JUST DETTA, MAN SKAPAR EN RELATION, DÄR
DET BLIR "BEKVÄMT" OCH KANSKE LÖNSAMT ATT ODLA RELATIONEN.
 
Det behöver inte vara kompletta sommarstugor, även en lunch med rätt inriktning kan få
en chef som exempelsvis Claes Karlsson att tycka att det är bekvämt att tacka för lun-
chen på ett visst sätt.
 
Den undersökning, som nu sker, borde också inriktas på hur många luncher, mid-
dar och så kallade studiebesök dessa anlitade företag ställt upp med.
 
KOMMUNSTYRELSEN HAR ETT ANSVAR FÖR ATT ODLA EN KULTUR, DÄR ALLA
INSER OCH KÄNNER TILL ATT DET FINNS INGA GRATISLUNCHER.
 
Vad säger då kommunens revisor, man säger att det i värsta fall gynnar någon på kompis-
nivå, annars handlar det om slöhet eller okunnighet.
 
Anställer Borås Stad slöa och okunniga chefer, tydligen, för de anställer väl inte che-
fer som gynnar kompisar ?
 
ELLER ?
 
När det gäller just Dataservice fick förvaltningen 2011 en uppsträckning av revisorerna, där
man krävde skärpning och förbättringar när det gäller just upphandling.
 
Vad gjorde halvfiguren Kent Hedberg i samband med detta ?
 
HALVFIGUREN KENT HEDBERG GJORDE INGENTING, HAN TYCKTE JU ATT INTERN-
KONTROLLEN FUNGERADE BRA.
 
 
AE
 

UBÅTAR, DYRARE OCH SÄMRE ?

Kan bli en både dyr och dålig affär
 
Tvisten mellan Försvarets Materielverk och Thyssen Krupp, rörande en tänkt ubåtsaffär,
tycks vara på väg mot en lösning.
 
SAAB köper de anläggningar, som gör det möjligt att bygga de ubåtar Sverige anser sig
behöva.
 
Det är ingen hemlighet att Thyssen Krupp ger upp inför det utsiktslösa att kämpa
mot Svenska Staten, för det är Svenska Staten, som står bakom SAAB i denna frå-
ga och medfört att SAAB kunnat agera som man gjort.
 
Den typen av "samarbete" mellan en stat och ett företag brukar normalt inte klassificeras
som fri handel mellan länder.
 
Att Thyssen Krupp nu "ger sig" behöver inte innebära att man i framtiden inte minns
hur Svenska Staten i samarbete med SAAB satte krokben för Thyssen Krupp.
 
DET ÄR INGEN VÅGAD GISSNING, ATT DET I FRAMTIDEN KAN KOSTA OSS MER ÄN
DET SMAKAR, TYSKLAND ÄR ÄNDÅ VÅRT NÄST STÖRSTA EXPORTLAND.
 
Men hur bra affär blir det när nu SAAB tycks gå in i detta inhemska industriprojekt ?
 
Thyssen Krupp är världens största tillverkare av konventionella ubåtar och har en
marknad på ungefär 700 miljarder om året inom detta segment.
 
MAN KAN BYGGA UBÅTAR OCH MAN BYGGER UBÅTAR.
 
Saab kan inte bygga ubåtar, bygger inte ubåtar, men ska kanske komma att bygga ubåtar,
vilket innebär att man måste bygga upp en viss kompetens, även om det mesta följer med
från Kockums.
 
SAAB:s tillverkning kommer att omfattat 2 nya ubåtar och troligen modifiering av en tredje,
en kostnad som uppskattas till ungefär 10 miljarder.
 
Det är ingen vågad gissning att en byggnation av SAAB ger ett betydligt större styc-
kepris, allt annat skulle förvåna.
 
Att bygga upp en kompetens kostar, och synergieffekter i form av stordrift ger helt säkert
Thyssen Kruppkostnadsfördelar.
 
Så helt säkert är att den nu aktuella affären ger betydligt dyrbarare ubåtar, och vem
blir det som får betala.
 
INTE BLIR DET SAAB, INTE HELLER THYSSEN KRUPP, DET BLIR SKATTEBETAL-
ARNA.
 
Det brukar bli så när Staten ger sig in i affärsprojekt, som blir dyrare än de borde vara.
 
Hur bra blir nu ubåtarna ? Frånsett det faktum att vi alltid gÖr allt bättre än alla andra,
tycks det finns en viktig skillnad, kopplad till ubåtarnas motorer.
 
Den svenska lösningen med stirlingmotorer är självklart bättre än alla andra lös-
ningar.
 
THYSSEN KRUPP TILLVERKAR MOTORER, SOM BYGGER PÅ BRÄNSLECELLER
OCH DESSA MEDGER EN LÄNGRE SAMMANTAGEN TID UNDER VATTNET,OCH
DET ANSES SOM DEN VIKTIGASTE FUNKTIONEN.
 
Att "våra" stirlingmotorer inte ger samma möjlighet, spelar mindre roll, det är vår sjävl-
bild som är viktigast.
 
Är man bäst så är man, då spelar det ingen roll hur länge man kan vara under vatt-
net.
 
Genom att ni kapa banden till Thyssen Krupp och bygga ubåtarna på den svenska tek-
niken, bäst i världen, tappar vi alltså möjligheten att få ubåtar til verkade, som är lika
bra som de ubåtar andra köper.
 
Svenska Staten tycks bygga sina förhoppningar. på att SAAB ska kunna exportera.
 
Att konkurrera med dyrare och sämre produkter är inte den lättaste saken i värl-
den, så risken är stor att det hela stannar vid fromma förhoppningar.
 
DÅ STÅR VI DÄR MED SÄMRE OCH DYRARE UBÅTAR, MED SKATTEBETALAR-
NA SOM OFFER.
 
Vem skulle då bli överraskad, troligen ingen.
 
AE
 
 

EU SKRAMLAR MED PAPPERSTIGRAR

Villrådiga fjantar i EU
 
EU utrikesministermöte i Luxenburg bekräftar bilden av ledarskapet inom EU.
 
VILLRÅDIGA LEDARE, SOM VISAR SIN VANMAKT.
 
Att Putin hade en plan för Krim visade sig så småningom helt klart, Krim skulle
annekteras.
 
Att Putin också har en plan för hur Ukraina, som Putin anser tillhör Ryssland,
framstår också som klarare för var dag som går.
 
Att dessa olika mål är samordnade, utifrån Rysslands intressen, har inte
uppmärksammats fullt ut.
 
FÖR ATT KUNNA NÅ KRIM PÅ ETT RATIONELLT SÄTT BEHÖVER PUTIN
OCH RYSSLAND EN KORRIDOR TILL KRIM, OCH DEN KORRIDOREN ÄR
ÖSTRA UKRAINA.
 
Att Putin mot den bakgrunden skulle avstå från sina mål "frivilligt" bör nog anses
som mer än naivt.
 
Hans sätt att planera för detta och genomföra planeringen vittnat också om en
målmedvetenhet, som inte låter sig stoppas i första taget, han går här fram sam-
ordnat och välplanerat på 4 fronter:
 
1)  Diplomatiska förhandlingar med Väst, för att lura Väst tro att han eftersträvar
     en diplomatisk lösning
2) Ekonomisk utpressning vad gäller gasleveranser
3) Militär närvaro vid gränsen och även inne i Ukraina
4) Påtryckningar inne i Ukraina, som syftar till att destabilisera landet
 
Den uppenbara avsikten är att provocera fram våldshandlingar, som medför att
Ryssland ges möjlighet att "skydda"ryssar" och få sin efterlängtade korridor och
kanske lite till.
 
Målmedvetenheten och planeringen är minutiös.
 
Vad kan stoppa Putin och var har Väst att sätta emot.
 
De flesta bedömare är totalt eniga att Putin bara kan stoppas, om han möter så starkt
motstånd, att det kostar mer än det smakar.
 
Vad gör då Väst i detta läge, närmast ingenting.
 
I ett första skede införde man sanktioner mot ett antal ryssar på lägre nivå, så valda
att Putin inte skulle bli störd.
 
Resultatet blev att ryssarna bara gapskrattade.
 
Nu ökar man på sanktionerna, och beskriver själva dessa som kraftfulla och omfattande.
 
Dessa nya kraftfulla och omfattande sanktioner består i att sanktionslistan utökas
med 4 namn.
 
4 NAMN.
 
Och dessa tillkommande namn är ukrainska politiker, så valda att Putin inte blir störd av
detta heller.
 
För att inte riskera att Putin blir det minsta störd i sin målmedvetenhet, planering
och genomförande försäkrar EU med en mun att några ekonomiska sanktioner kan
vi inte tänka oss, och några sanktioner rörande gasleveranser blir det absolut inte
tal om.
 
KRAFTFULLA OCH OMFATTANDE SANKTIONER, RYSSARNA KOMMER ATT GAP-
SKRATTA ÄNNU MER.
 
De flesta bedömare hävdar nu att EU ledare visar både villrådighet och vanmakt, och att
detta låter sig styras av rädsla för at EU inte ska drabbas på något sätt.
 
Bakom retoriken tycks ligga en annan agenda, att inte införa sanktioner, som medför
att Putin blir störd, så att EU blir stört.
 
KOMMER MAN FRAM TILL ATT DEN TYPEN AV SANKTIONER ÄR ANNAT ÄN VERK-
NINGSLÖSA, BÖR MAN NOG SÖKA HJÄLP.
 
Det sägs ibland att det är bättre att göra något, bara man gör något, än att inte göra något
alls.
 
Frågan är om detta är rätt läge att göra något, som inte är något.
 
ATT GÖRA SIG TILL ÅTLÖJE I RYSSARNAS ÖGON OCH FRAMSTÅ SOM EN REN
PAJAS ÄR KNAPPAST ÄGNAT ATT UNDERLÄTTA ATT FRAMÖVER STÅ EMOT DET 
HOT RYSSLAND NU REPRESENTERAR.
 
Naiva ledare i Väst tror sig kunna räkna med att Putin väljer att inte gå vidare, då även
Ryssland drabbas hårt av ekonomiska sanktioner.
 
EU köper två tredjedelar av Rysslands gas, låter mycket och är mycket, men låter mer
än det är då EU inte kan vara utan denna import.
 
Dessutom styrs Putin av andra drifkrafter, och uppstår problem bland befolkningen
till följd av ekonomiska uppbäranden är han van att hantera denna typen av problem.
 
DESSUTOM TYCKS HAN JUST NU HA ETT STORT STÖD BLAND BEFOLKNINGEN FÖR
SIN UTVIDGNING AV RYSSLAND.
 
Kritiker menar att Putin just nu är värre än gamla Sovjetunionen, ett synsätt som tyder på
att man inte riktigt förstått vem Putin är och vilka drivkrafter han har.
 
PUTIN ÄR FOSTRAD I KGB OCH ÄR GAMLA SOVJETUNIONEN.
 
En farlig riskfaktor i utvecklingen är att många på ledande poster inom Ryssland fortfarande
ser Väst som en farlig fiende, i vart fall fiende.
 
Det finns fortfarande ett stort misstroende inom dessa kretsar mot Väst och NATO.
 
ATT MÖTA DETTA MED VILLRÅDIGHET OCH VANMAKT LÄR VÄL KNAPPAST GAGNA
UTVECKLINGEN.
 
Ett alternativ till långa och många krismöten är kanske att göra en variant på en känd f d
dansk politikers förslag till hur man skulle utforma landets säkerhetspolitik.
 
NÄR SOVJETUNIONEN ANFALLER, LYFTER MAN PÅ LUREN OCH SÄGER ATT VI
GER OSS.
 
Kanske värt att lyssna till i detta läget.
 
TA DET NI VILL HA OCH LÅT INTE EU DRABBAS.
 
Säkert är att resultatet knappst skulle bli sämre med detta än med verkningslösa sanktio-
ner som bara väcker åtlöje hos ryssarna.
 
 
 
Tack för OS, det gav mig det stöd som
gjorde att jag kunde gå vidare
AE
 
 
 
 

STATSMINISTERNS NÄSA VÄXER HELA TIDEN

Fredrik Reinfeldt ljuger i NUON affären
 
Att Fredrik Reinfeldt ljugit om sin roll i NUON affären har stått klart hela tiden, för de
som valt att se till fakta i ärendet.
 
Genom de uppgifter som nu inlämnats till KU framstår det som så uppenbart att
Fredrik Reinfeldt ljugit, att bara de mest insnöade moderaterna kan fortsätta att
förneka detta uppenbara faktum.
 
ATT MODERATERNAS FÖRETRÄDARE I KU ÄR INSNÖADE MODERATER HAR
STÅTT KLART HELA TIDEN OCH REAKTIONERNA PÅ NU ERHÅLLNA UPPGIF-
TER FÖRANLEDER INGEN ÄNDRAD BEDÖMNING.
 
En av de som hade mest insyn i NUON affären, när den planerades och genomfördes,
var Victoria Aastrup, sakkunnig vid Näringsdepartementet och styrelsemedlem i Vatten-
fal.
 
Hon har under resans gång hänvisat till dokument från olika sammanträden, som
tydligt visar att Fredrik Reinfeldt ljuger om sin roll.
 
NÄR HON NU SKRIFTLIGEN UTTALAR SIG TILL KU HÄVISAS ÅTER TILL DESSA
DOKUMENT, SOM HELT TYDLIGT BÅDE TYDER PÅ OCH VISAR ATT FREDRIK
REINFELDTLJUGER OM SIN ROLL.
 
Aktuella dokumnet har en sådan utformning och ett sådant innehåll, att det framstår
som uteslutet att de inte återger vad som sagts och skett i ärendet.
 
Oavsett detta forsätter de mest insnöade moderaterna, dit hör partiets företräd-
are i KU, att hävda att det som är sant inte är sant.
 
Frågan tycks vara avgjord, om Fredrik Reinfeldt har ljugit eller inte.
 
FREDRIK REINFELDT HAR LJUGIT, ATT PÅSTÅ NÅGOT ANNAT UTMANAR BA-
RA LÖJET.
 
Att KU skulle komma fram till denna ståndpunkt, där sitter också alliansföreträdare, som
ljuger, för att skydda både Fredrik Reinfeldt och sig själva, framstår som högst osanno-
ligt.
 
Men alla vi andra, vi som vet bättre och som anser att sanningen har ett egenvärde, vi
har en annan fråga att ta ställning till.
 
Och den frågan ska vi ta ställning till i september.
 
ÄR DET RIMLIGT ATT RÖSTA PÅ ETT PARTI, VARS LEDARE BYGGER SIN MAKT
PÅ ATT LJUGA.
 
Valet borde vara lätt, men bara för de som anser att sanningen har ett egenvärde förstås.
 
 
 
Bara Fredrik Reinfeldt har en längre näsa
AE
 

PUTIN STYR OCH STÄLLER

EU sitter kvar med Svarte Petter
 
Senaste utvecklingen i Ukraina tycks inte skrämma börsen eller andra marknader,
börsen låtsas som om det regnar.
 
Man skisserar katatstrofscenarier, men börsen drar den motsatta slutsatsen
att allt går efter beräkningarna.
 
Och det tycks det göra.
 
Det är alldelses tydligt att Putin hade en plan för Krim och har en plan för
Ukraina.
 
SYFTET MED DEN PLANEN ÄR MER ÄN KLAR, OCH FRAMGÅR AV PUTINS
TIDIGARE UTTALANDEN.
 
Ukraina är en del av Ryssland, som han kallar "Lillryssland".
 
Inte ens när krisen escalerar som värst och det är helt klart att ryska speciel-
förband opererar helt fritt i Ukraina, lyckas man inte samla ihop sig till något,
som går att  se som en samlad motaktion.
 
ETT EU SOM ÄR TOTALT HANDLINGSFÖRLAMAT TILL FÖLJD AV KOMBINA-
TIONEN ATT LEDARE SAKNAS OCH ATT LÄNDERNA SATT SIG I BEROENDE-
STÄLLNING AV RYSSLAND.
 
Det senare något som egentligen är fullständigt obegripligt naivt och dumt.
 
En handlingsförlamning kryddad med en naivitet, som verkar nästan på gränsen till
förståndshandikapp.
 
Att Ryssland har en plan även för Ukraina tycks helt klar, frågan är närmast
hur stor del av Ukraina, som ska annekteras eller stöpas om till en federation.
 
ALLA INITIERADE VET ATT DET ENDA SOM KAN STOPPA PUTIN ÄR ATT HAN
MÖTS AV MOSTÅND, SOM SYNLIGGÖR ATT DET KOSTAR MER ÄN DET SMA-
KAR ATT UPPNÅ DE MÅL HAN EFTERSTRÄVAN.
 
Med detta klart för sig lyckas EU inte ens åstadkomma sanktioner, som är värda nam-
net, gasen från Ryssland får ju inte sina, så att det kostar något.
 
Av någon underlig anledning tycks man sätta sin tillit till ett inplanerat möte i Geneve
på onsdag.
 
Carl Bildt den Store ger då uttryck för en förhoppning att Mr Lavrov, som han
kallar Rysslands utrikesminister, trappar ner läget inför detta möte.
 
ATT EN UTRIKESMININSTER ÄR SÅ NAIV OCH VERKLINGSFRÄMMANDE UT-
MANAR NÄRMAST LÖJET, I ÖVRIGT TYCKS JU CARL BILDT INTE VARA NAIV
I SIN SYN PÅ RYSSLAND, TILL SKILLNAD FRÅN HANS HUSSE.
 
Vare sig Putin eller Mr Lavrov kommer att trappa ner vare sig det ena eller det andra,
så länge de inte möter motstånd, som tvingar fram detta.
 
Några till intet förpliktigande ord i Bryssel lär definitivt inte medföra att något
trappas ner.
 
Börsen sägs ju alltid har rätt, och tycks ha rätt den här gången också.
 
LÅT RYSSLAND TA VAD DE VILL HA, SÅ ATT INGA MARKNADER OROAS
I ONÖDEN, TYCKS NU STYRA BÖRSEN.
 
Ett ställningstagande, som knappast låter sig förenas med att man påstår sig vilja
hjälpa och stötta Ukraina.
 
Frånsett lite retorik är väl resultatet så här långt att man lämnat Ukraina åt
sitt öde.
 
 
Tar vad han vill ha
AE

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Fok
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappadeansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfulle ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
Veckan inleds med de sedvanliga skottlossningar i Biskopsgården, denna gång på en för-
skolas utegård. Vi får här en försmak av hur vår kultur utvecklas när vi ny på allvar tycks
kunna bli av med vår egen urbarbariska kultur.
 
En annan försmak på denna utveckling fick vi nyligen i Malmö, där hade den fria rörlighe-
ten vänligheten att dra ut tänder och naglar för att hjälpa en meningsfrände att kunna tala
lite mer fritt ur hjärtat.
 
Det är så jag vill att vårt samhälle ska utvecklas.
 
Veckan inleddes också positivt med en ny väljarundersökning, från YouGov, även denna
bekräftar att vi närmar oss en valseger, nu når vi ända upp till 36,4 % för alliansen, och
avståndet till oppositionen är nu bara 13 % och bara kristdemokraterna ligger under 4 %.
 
Valet 2010 visar nu att vi tar igen detta i år också, det är vårt starkaste kort.
 
Samtidigt tycks oppositionen ha svårt att enas. Miljöpartiet i Haninge tycks ha för vana
att slåss under sina sammankomster, och gjorde det nu också på sitt senaste årsmöte.
 
Skulle oppositionen mot all förmodan vinna hoppas vi därför att slagsmålen i samband
med regeringsförhandlingarna blir så omfattande att man inte kan bilda en gemensam re-
gering.
 
Socialdemokraterna tycks nu utarbeta en valhandbok inför EU valet, där man trycker på
skiljelinjerna mellan blocken.
 
Vi räknar med att den nu  blir ganska tunn, då vi inte har några skiljelinjer.
 
Valhandboken fokuserar på den skiljelinje oppositionen ser som störst "Rättvisa villkor
och fler jobb".
 
Det blir svårt för oss att bemöta detta, då alla ju vet att vi står för orättvisa villkor och
att det ska finns färre jobb.
 
Lars Josefsson slåss nu för sin heder efter affärerna i Vattenfall. Han försvarar då sitt
agerande med att Maud Olofsson var omöjlig att få tag på för att kunna diskutera affä-
rer.
 
På den punkten kan vi lugna Lars Josefsson, Maud Olofsson var omöjlig att diskutera
affärer med, även när man fick tag på henne, annars hade ju vare sig SAAB eller NUON
utvecklats på sätt som skett.
 
Apropå Maud Olofsson köper nu SAAB Kockums ubåtsverksamhet, den affären innehåller
så många lögner och oegentligheter att den borde ha tilltalat Maud.
 
Krisen i Ukraina aktualiserar alltmer Riksrevisionens kritiska rapport om försvaret och mån-
ga frågar sig nu, hur det kunde gå så här långt.
 
På den punkten känner jag att jag inte behöver bli svaret skyldig.
 
Genom att det gått så illa ville vi inte veta hur illa det var ställt, då hade vi ju varit tvungna
att erkänna att vi handlat fel gällande försvaret, och erkänna fel det gör vi inte i Alliansen. 
 
En bidragande orsak till att det blev så illa ställt var också att det skulle bli dyrt och jobbigt
att börja planera, beräkna och finansiera försvaret, det är mycket mindre jobbigt att lägga
ner äldreboenden.
 
Krisen i Ukraina tvingar oss nu att förstå hur illa det är ställt, och vi tänker då om och tän-
ker till.
 
Vi tänker oss då att nästa regering får ta hand om det vi ställt till det så illa med.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
           

BORÅS STAD SÄTTER SIG PÅ KARTAN, IGEN

Korruptionen har tagit över Borås Stad
 
Invånarna i Borås Stad är ganska så luttrade vid det här laget, är den inte den ana
skumraskaffären, så är det den andra skumraskaffären.
 
Den politiska ledningen i Borås tycks ha satt i system att strunta i att följa
gällande lagar.
 
OCH INTE BARA ATT MAN STRUNTAR I DET, NÄR OEGENTLIGHETER UPP-
MÄRKSAMMAS TYCKS MAN STOLT ÖVER DET OCH FORTSÄTTER STRUNTA
I GÄLLANDE LAGAR.
 
Man är alltså ganska så luttrad vi det här laget, och borde inte höja ögonbrynen vad
som än händer.
 
Men i dag har Borås Tidningen vänligheten att informera oss om Borås Dataservice
och de oegentliger denne verksamhet. har för sig.
 
Dataservice har en chef, Claes Karlsson, som med en vänlig beskrivning tycks
vara mer korkad än det går att föreställa sig, vilket framgår av de svar han lämnar
på tidningens frågor.
 
Han erkänner utan omsvep att avdelningen upphandlar mångmijonbelopp utan upphand-
ling, och förklarar detta med:
 
"DET ÄR INTE KORREKT UTIFRÅN LAGENS MENING MEN FÖRETAGEN HAR VARIT
NYTTIGA FÖR VÅR VERKSAMHET".
 
Hur har Borås Stad lyckats få tag i en sådan idiot ?
 
Här har man lyckats hitta en idiot, som inte tycker att verksamheten ska bedrivas uti-
från "lagens mening".
 
Man anar sig till var han kan ha hittat sina inspirationer.
 
BORÅS STAD HAR BÅDE EN POLITISK LEDNING OCH EN SÅ KALLAD KOMMUN-
JURIST, SOM INTE HELLER TYCKER ATT MÅNGA VERKSAMHETER SKA FÖLJA
"LAGENS MENING".
 
När man inte "följt lagens mening" har man speciellt gynnat vissa personer, man får väl
anta att en viss nyttighet för vissa då också varit aktuell.
 
Ett visst företag säljer tjänster utan upphandling, och ett antal konsulter bryter sig ur och
"bildar"eget".
 
Utan någon som helst form av upphandling låter då Dataservice köpet av tjänster
följa dessa konsulter.
 
MAN HAR GOD ANLEDNING ATT KUNNA UTGÅ IFRÅN ATT MÅNGA SKÖNA MID-
DAGAR OCH SÅ KALLADE STUDIEBESÖK UNDERLÄTTAT DETTA VAL.
 
Claes Karlsson säger sig införstådd med att detta fortsatta arbete "initierades utan upp-
handling".
 
KÖP SOM INITIERAS AV GODA MIDDAGAR OCH SÅ KALADE STUDIEBESÖK BE-
HÖVER JU INTE INITIERAS AV UPPHANDLING, SPECIELLT OM MAN ANSER DET
BETUNGANDE ATT "FÖLJA LAGENS MENING"
 
För det är betungande att följa lagens mening.
 
På frågan om man får göra så här erkänns utan omsvep:
 
"DET SKA JU UPPHANDLAS, SÅ UTIFRÅN DET ÄR DET JU INTE TILLÅTET, MEN
VI GÖR DET SOM KÄNNS BÄST JUST DÅ".
 
Som sagt, det bör nog anses som en prestation att lyckas få tag på en sådan komplett
idiot.
 
Han tycker också att det är bra att jämföra företag, får då kan man ju få ett rimligt pris,
men tillägger att vi känner våra spelare, och då kan vi ändå göra en god bedömning,
och då behöver man ju inte "följa lagens mening"
 
På frågan hur det kunnat bli så här, blir då svaret:
 
"DET LÖPER PÅ".
 
Att det "löper på" motiveras med att "det är så otroligt mycket att hålla reda på, och
ibland missar man något", och då behöver man ju inte "följa lagens mining".
 
Som sagt, var får man tag på en sådan idiot.
 
Några dagar efter det att Borås Tidning gjort intervjun tycks "idioten" ha kvicknat till, för
då återkommer han och menar att det finns godkända ramavtal.
 
VILKET VISAR SIG VARA EN REN LÖGN, VEM BLIR ÖVERRASKAD.
 
Det är som sagt väldigt jobbigt att "följa lagens mening" och Claes Karlsson beskriver
detta utförligt:
 
"DET ÄR SÅ VÄLDANS KRÅNGLIGT, DET ÄR MYCKET REGLER OCH RUTINER ATT
HÅLLA REDA PÅ. DÄRFÖR ÄR VI SJÄLVA OSÄKRA PÅ OM VI GÖR RÄTT ELLER
FEL".
 
Må vara att Claes Karlsson är osäker, men en sak är säker.
 
EN SÅDAN KOMPLETT IDOT SKA BARA INTE VARA CHEF, DET RÄCKER MED ATT
BORÅS SERVICEKONTOR HAR EN LIKNANDE CHEF.
 
Hur förhåller sig nu Claes Karlsson till allt detta, nu när BT skriver om det:
 
"OM DU SKRIVER EN ARTIKEL OM ATT VI INTE FÖLJER LAGEN OM OFFENTLIG
UPPHANDLING SÅ FÅR VI JU GÖRA EN UPPHANDLING, HELT KLART".
 
Som sagt, var får man tag på¨sådana ?
 
Politiskt ansvarig för att "lagens mening inte följs" på dataservice är socialdemokraten
Kent Hedberg.
 
Han sprang och gömde sig när Borås Tidning ville ställa frågor.
 
DET GJORDE HAN NOG RÄTT I.
 
 
AE
 
 
 

FOLKPARTIST I BORÅS TYSTAR VÄLJARE

Folkpartist i Borås förlöjligar väljare
 
Genom ett inlägg i Borås Tidning bekänner nu folkpartisten Anna Svalander färg.
och det är en färg man trodde att ingen folkpartisk skulle kunna stå för.
 
Bakgrunden är en infekterad debatt i Borås angående nybyggnad av ett kongress-
hus, där en del av debatten förs av just Anna Svalander och en av motståndarna
till nybygget, Reimar Westerlind.
 
I det aktuella inlägget i dagens BT beskyller Anna Svalander motståndaren för att
"göra påhopp, förlöjliga och förolämpa", för att sedan ge motståndaren ett gott råd:
 
VILL DU BLI TAGEN PÅ ALLVAR, SLUTA DÅ UPP MED ATT FÖRMINSKA DE
SOM INTE TYCKER SOM DU.
 
Sedan använder folkpartisten Anna Svalander 1/3 sida åt att just göra påhopp, för-
löjliga och förolämpa de flesta motståndare, och Reimar Westerlind i synnerhet.
 
Den röda tråden i övrigt i inlägget är att förstora sig själv och förminska andra.
Reimar Westerlind i synnerhet.
 
Inlägget är så pinsamt dåligt och oförskämt, att man måste utgå ifrån att det är skrivet
i högsta affekt, en folkpartist, som uppger sig vara liberal, ska bara inte nedlåta sig till
att skriva pinsamheter av detta slag.
 
Men som sagt, det som är skrivet i affekt, får man ha lite överseende med, vi har
alla rätt  till dåliga dagar.
 
MEN DAGARNA FÅR INTE VARA HUR DÅLIGA SOM HELST, DET FINNS GRÄN-
SER ÄVEN FÖR EN LIBERAL FOLKPARTIST, SOM SKRIVER PINSAMHET I AF-
FEKT.
 
En annan röd tråd i inlägget är att den liberala folkpartisten Anna Svalander tycks ha
väldigt ont av att en medborgare, som inte tycker som hon själv, har fräckheten att
framföra kritiska uppfattningar.
 
Detta kommer till uttryck i skrivningen:
 
"EFTERSOM JAG INTE SITTER IN STYRELSEN FÖR NÅGOT AV ERA BOLAG,
SÅ GÅR JAG INTE IN OCH TAR ÖVER VERKSAMHETEN ELLER TALAR OM FÖR
ER HUR NI SKA DRIVA DEN"
 
Som om denna jämförelse har den minsta relevans, eller ens är tänkbar i en demo-
krati.
 
VI GÅR INTE IN OCH TAR ÖVER VERKSAMHET, ÄR HON SKVATT GALEN, HAR
REIMAR WESTERLIND TAGIT ÖVER KOMMUNENS VERKSAMHET ?
 
Så förstorar sid Anna Svalander och förminskar andra, men mest förminskar hon demo-
kratin.
 
Detta är alltå det sätt på vilken en liberal politiker i Sverige år 2014 avfärdar en med-
borgare, som framför synpunkter på hur politiken bedrivs.
 
DET ÄR SVÅRT ATT ERINRA SIG I MODERN TID ATT NÅGON POLITIKER SÅ ÖP-
PET OCH ARROGANT AVFÄRDAT MEDBORGARES RÄTTIGHETER ATT FRAMFÖRA
SYNPUNKTER I ETT ÖPPET SAMHÄLLE.
 
Om inte denna skrivning föranleder ett avståndstagande från andra folkpartister och en
ursäkt från Anna Svalander, är det bara att konstatera en sak.
 
FOLKPARTIET HÖR INTE HEMMA I EN DEMOKRATISK STAT, INTE MED DETTA
ÖPPET VISADE FÖRAKT FÖR MEDBORGARES SYNPUNKTER.
 
Detta bör ses mot bakgrund av Borås Stads kommunikation i övrigt, där man uppger sig
vilja uppmuntra vad man kallar medborgarkommunikation.
 
Om detta utgör Borås Stads officiella syn på hur denna medborgarkommunika-
tion bör utformas, då är vi väljare bara att beklaga.
 
Anna Svalanders påhopp sträcker sig väldigt långt, närmast helt öppet beskyller hon
meningsmotståndarna för att driva sina uppfattningar av det skälet att de vill tjäna på
det.
 
OM INTE FORMULERINGARNA ÄR FÖRTAL, LIGGER DE SÅ NÄRA FÖRTAL MAN
KAN KOMMA.
 
Anna Svalander tycks också ha den säregna synen på demokratin, att vi ska rösta var
fjärde år, och mellan dessa val ska vi vara så vänliga att hålla tyst.
 
Politikerna i Sverige framhåller gärna och ofta att detta är representativ demokrati.
 
NÄR MAN SÄGER TILL MEDBORGARE I ANDRA LÄNDER ATT DE SKA HÅLLA
TYST, BRUKAR VI DOCK KALLA DET FÖR FÖRTRYCK, DET VI SJÄLVA KALLAR
FÖR REPRESENTATIV DEMOKRATI.
 
Anna Svalander förstorar här upp både sin och andra roll och skriver:
 
"NÅGRA AV OSS HAR AV MEDBORGARNA BLIVIT VALDA ATT FÖRVALTA SKAT-
TEKRONORNA PÅ BÄSTA SÄTT, EFTER BÄSTA FÖRMÅGA".
 
Anna Svalander utgår här ifrån att alla politiker förvaltar varje skattekrona på bästa sätt,
en synpunkt som närmast framstår som komisk.
 
Men frånsett det komiska ska vi alLtså hålla tyst, för vi har ju valt politiker, som gör
rätt, och förvaltar våra skattekronor på rätt sätt.
 
DÅ SKA MAN JU HÅLLA TYST MELLAN VALEN, ENLIGT DEN LIBERALE POLITIKERN
ANNA SVALANDER.
 
Nu vet ju de flesta av oss att politikerna inte i varje given stund förvaltar varje skattekrona
på bästa sätt.
 
Ska vi hålla tyst då också, och hur långt sträcker sig detta krav på tystnad, ska vi
överse med allt och hålla tyst om allt.
 
ENLIGT DEN LIBERALA FOLKPARTISTEN ANNA SVALANDER SKA VI TYDLIGEN
DETTA.
 
VI FÅR JU RÖSTA VART FJÄRDE ÅR, DÅ SKA MAN JU HÅLLA TYST MELLAN VA-
LEN.
 
Den minnesgode erinrar sig att man fick rösta även i förutvarande Sovjetunionen med vissa
intervall, där var till och med röstdeltagandet högra än i Sverige, ända upp till 99,9 %.
 
När dessa 99,9 väl röstat fick de heller inte säga något mellan valen.
 
ANNA SVALANDER TYCKS SAKNA DEN TIDEN.
 
Om detta inlägg inte medför en oreserverad ursäkt på ett antal punkter, så lär man inte
sakna folkpartiet, om och när de förvisas till opposition efter valet.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 

VÄST UTAN FUNGERANDE LEDNING

Sent ska syndarn vakna
 
Ryssland tar nu för sig bit för bit av Ukraina, också, och Väst tittar storögt på.
 
Carl Bildt den Store, med alla sina brister, tycka ändå vara den ende i hela,
hela Sverige, som har en någorlunda verklighetsuppfattning om vad som
händer och är på väg att hända.
 
CARL BILDT DEN STORE MENAR NU ATT RYSSLAND SYFTAR TILL ATT
SLITA SÖNDER UKRAINA.
 
Sent ska syndarn vakna, när Carl Bildt den Store uttrycker farhågor för att
Ukraina ska "slitas sönder". är redan Ukraina sönderslitet.
 
Ukraina är redan sönderslitet.
 
FÖRST FÖRLORADE MAN KRIM, SEDAN TAPPADE MAN KONTROLLEN
ÖVER ÖSTRA UKRAINA, OCH OVANPÅ DETTA HOTAS MAN MED AVSTÄNG-
NING AV GASLEVERANSER,OM VÄST INTE GÅR IN OCH BETALAR UKRAI-
NAS GASSKULDER.
 
Ett land kan knappast bli mer sönderslitet än det vi just nu ser framför oss.
 
Och värre blir det.
 
PUTIN KOMMER ATT TA FÖR SIG, SÅ LÄNGE VÄST TITTAR STORÖGT PÅ.
 
Civilisationens fortlevnad är beroende på at Väst, USA, Nato och Eu har starka
ledare, som kan sätta gränser.
 
SÅ VISAR DET SIG I STÄLLET ATT VÄST, USA, NATO OCH EU HAR LEDARE,
SOM I BÄSTA FALL UTGÖR RENA MARIONETTER TILL PUTIN.
 
Hela Västvärlden tycks stå utan ledning, vilket innebär att vi kan stå på randen till
en katastrof.
 
Alla "rysslandskännare" och "putinkännare" tycks vara eniga om en sak, en
enda viktig sak.
 
PUTIN TAR FÖR SIG SÅ LÄNGE HAN INTE MÖTER MOTSTÅND.
 
Med detta i bagaget låter man Putin ta för sig utan det minsta motstånd, i stället
för att visa motstånd smeker man Putin medhårs.
 
MAN STÅR HELT ENKELT HELT HANDFALEN INFÖR VARJE STEG PUTIN TAR.
 
Nu tycks delar av Ukraina också vara förlorat, och Väst tittar storögt på.
 
Putin kan alltså enlig alla "kännare" mötas med motstånd, först då tvekar han
att gå vidare.
 
Hitintills är facit att Putin möter varje form av motstånd med att ge minst lika mycket
tillbaka, i den fasta förvissningen att Väst vill ju helst ha en "dialog".
 
Vändpunkten på detta spektakel behöver inte ligga långt borta, och det behöver inte
mycket till för att det ska vända.
 
Vi minns skottet i Sarajevo, en liten händelse kan förändra en hel värld.
 
Tröskeln till en storkonflikt ligger nu inte långt borta.
 
NU BEHÖVS DET INTE MER ÄN ATT VÄST FÖRMÅR MOBILISERA NÅGON FORM
AV ENIGHET,OCH STÄLLER KRAV PÅ ATT NU FÅR DET VARA SLUT, ANNARS SÅ
----.
 
Om Putin sin vana trogen då utgår ifrån att Väst inte menar allvar den här gången heller.
men Väst genom att målat in sig i ett hörn också måste visa att man menar allvar, då står
man inför en katastrof.
 
Man ska inte i första hand lasta Putin i så fall, för att en katastrof inträffar,
 
I FÖRSTA HAND SKA MAN DÅ LASTA DE LEDARE I VÄST, SOM TROTT ATT DET
GAGNAR VÄRLDSFREDEN ATT MAN RUSTAR RYSSLANDS FÖRSVAR, OCH LÅ-
TER PUTIN HÅLLAS TILL DESS KATASTROFEN ÄR ETT FAKTUM.
 
Att man gav Ryssland OS, utifrån det man då visste och utifrån vad man hade anledning
att förvänta sig, kommer troligen inte att skrivas in i historieböckerna som världens åtton-
de underverk.
 
Inte heller kommer historikerna hylla EU, för att man tävlade om att exportera teknik
och viktiga försvarssystem till Ryssland, som gjorde det möjligt att åstadkomma den
upprustning vi nu ser resultatet av.
 
Just nu tycks det som att risken är stor för att inte bara Ukraina ska slitas sönder.
 
Ser man till vår egen lilla värld, Sverige, har vår ledare under 7 långa år tittat stor-
ögt på utan att tänka överhuvudtaget.
 
NÄR UKRAINA OCH ANDRA DELAR AV VÄRLDEN ÄR PÅVÄG ATT SLITAS SÖN-
DER UPPHÖR FREDRIK REINFEDT ATT STORÖGT TITTA PÅ.
 
Då först gör han ett omslag, tänker om och tänker till.
 
 
 
AE
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
Den fria rörligheten blir nu allt rörligare, och rör sig ofta på moped, något vi fick njuta av
i Biskopsgården under helgen.
 
En man under promenad med sin hund rörde sig fritt och blev skjuten av mopedåkare, som
också rörde sig fritt.
 
Polisen misstänker inget brott, utan tror att det rör sig om ett misstag.
 
Man tror att avsikten var att i stället skjuta hunden, då hundar, både trogna och otrogna sådana,
ofta utgör en plåga för den fria rörligheten.
 
Det är tungt att regera, men det har ändå sina glädjeämnen. Ett sådant ser vi idag, när SIFO
presenterar sin april undersökning.
 
Nu pekat det mesta på att jag inte så mycket längre behöver känna denna tyngd.  Samtidigt
är det förvånande att vårt valarbete inte slagit igenom mera.
 
När vi på barnkalaset hoppade kråka trodde jag att alla skulle komma att rösta på moderater-
na, men det kommer, det kommer.
 
Man får både hoppa och hoppas.
 
Att jag tänkt till och tänkt om har inte heller gett utslag i undersökningen, något vi kanske ska
vara tacksamma för.
 
Skulle jag ändå fortsättas av att tyngas av allt regerande, så kommer jag i alla fall att slippa han-
tera centerpartiet och kristdemokraterna. Regerandet blir ännu tyngre av att man ständigt ska
behöva slänga ut lite småsmulor. för att de ska kunna hamna över 4 %.
 
Krisen i Ukraina tycks gå in i ett nytt skede, det visar återigen att jag inte tänkt, tur att jag nu
tänkt till och tänkt om.
 
Inom moderaterna tvingas vi ofta göra omslag och tänka till och tänka om, det blir lätt följden,
då man inte tänker till i tid.
 
När det gäller escaleringen av Ukraina krisen måste vi alltså tänka till och tänka om riktigt or-
dentligt.
 
Fortsätter Putin sin aggression kommer vi därför att kräva att Ryssland även får genomföra
nästa OS, något straff måste de ju ändå ha.
 
Viker de sig inte för detta tvingas vi ta till ytterligare skärpta åtgärder inom EU, och vi får då inte
tveka att låta fler länder än Frankrike förse den ryska marinen med avancerade krigsfartyg.
 
Jag får nu kritik för att jag inte reagerade när ryssarna gick in i Georgien 2008.
 
Den kritiken tycker jag är orättvis, det är så tungt att regera, så man kan ju inte reagera på
allt. Dessutom tänkte jag då inte alls, men som alla vet har jag ju nu tänkt om och tänkt till.
 
Härom dagen presenterade jag ju min fempunktsplan, och den tycks ha väckt många frågor.
 
Fempunktsplanen utgör bland annat vår nya bidragslinje, där de som jobbar ska jobba mer
och fler timmar så att vi kan ta hit ännu fler, som inte jobbar alls och lever på bidrag.
 
På det sättet lyckas vi ansvarsfullt kombinera vår arbetslinje med vår nya bidragslinje.
 
En av punkterna i fempunktsplanen är också att man ska stanna kvar längre i utbildnings-
väsendet.
 
Vårt mål är att man ska stanna kvar så länge att man har lärt sig stava, vi får aldrig ge av-
kall på kvantiteten inom utbildningsväsendet.
 
När det gäller vår ansvarsfulla skolpolitik blir jag nu anklagad för att vara verklighetsfrån-
vänd, då jag förnekar att det finns segregation på skolområdet, man påstår till och med
att jag tycks vara trött och uppgiven.
 
En stridshingst är aldrig trött eller uppgiven, en stridshingst gör hela tiden omslag och
tänker till och tänker om.
 
En del av dessa kritiker, som tydligen aldrig träffat en stridshingst, kritiserar mig för att
inte kunna erkänna att jag gjort misstag, bland annat då det gäller att bedöma behovet
av vår försvarsförmåga.
 
En stridshingst gör inga misstag, och skulle en stridshingst göra misstag, så erkänner han
dem inte.
 
Att jag skulle ha missbedömt ryssarnas agerande i Georgien och deras övningsanfall mot
viktiga försvarsanläggningar förra påsken är ju inget annat än rena förolämpningar.
 
Ser man till ryssarnas agerande i Georgien kom jag ju redan efter 6 år fram till att jag
skulle tänka om och tänka till.
 
Det finns många som har fördröjningsnipplar, som är inställda på ännu längre tid, titta
bara på Carl Bildt den store, han har ännu inte insett att han inte är störst i världen,
trots alla år som förflutit sedan han reste runt på Balkan och talade om för alla hur
begåvad han var.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
           
 
AE
 
 

FREDRIK REINFELDT TÄNKEWR TILL

Fredrik Reinfeldt försedd med fördröjningsnippel
 
Nu är stridshingsten på krigsstigen.
 
Idag får vi höra att nu minsann, nu måste Sverige tänka om och tänka till.
 
BÄTTRE SENT ÄN ALDRIG HETER DET, MEN FRÅGAN ÄR OM INTE VISSA SAKER
BARA ÄR FÖR SENT.
 
Har man som statsminister inte kunnat tänka på 7 år, framstår det ju inte som speciellt im-
ponerande att man tänker om och  tänker till efter 7 år.
 
Hur beter man sig förresten när man tänker om när man inte tänkt tidigare ??
 
Detta att tänka om, när man inte tänkt tidigare, motiverar nu stridshingsten med att det
tillkommit nya omständigheter.
 
Om man går sovande genom liver och öppnar ögonen blir allt nytt, men för de som
har ögonen öppna för jämnan blir inte gammalt nytt.
 
Det är ingen nyhet att Putin varit KGB chef och präglats av detta, det är heller ingen ny-
het att Ryssland sedan Sovjetunionens fall lidit av svår baksmälla och visat ett stort be-
bov att "ta revansch", ungefär som Tyskland efter 1 VK.
 
Det är heller ingen nyhet för någon med öppna ögon att denna revanschlust tagit sig ut-
tryck i en kraftig upprustning under många år, larmrapporter har inte saknats.
 
Det är heller ingen nyhet att Ryssland ser vissa tidigare delar tillhörande Sovjetunio-
nen som "sina områden", inte heller är det en nyhet att Ryssland agerat tidigare i en-
lighet med detta.
 
Det finns inga nyheter, som motiverar att man tänker om och tänker till.
 
TÄNKT, DET SKULLE FREDRIK REINFELDT HA GJORT TIDIGARE, MEN UPPEN-
BARLIGEN HAR HAN INTE VARIT I STÅND ATT TÄNKA.
 
Fredrik Reinfeldt får nog ses som den mest ansvarslöse statsminister Sverige haft, när
det gäller förmågan att tänka, vad gäller Sveriges säkerhetspolitik.
 
Skulle Fredrik Reinfeldt varit metrolog skulle han säkert också ha varit världens sämsta
metrolog.
 
I stället för att göra en bedömning om det kommer att regna, skulle han troligen
tänka om och tänka till, när han upptäckte att det regnade.
 
FÖR ATT DÅ TA PÅ SIG REGNKLÄDER EFTER ATT REDAN HA BLIVIT GENOMVÅT,
FÖR ATT DÅ UPPTÄCKA ATT HAN INTE HAR NÅGRA REGNKLÄDER.
 
Många undersökningar visar att Fredrik Reinfeldt möts av stort förtroende i vissa kretsar,
i det egna partiet är ställningen både stark och ohotat.
 
Men nutid är inte framtid.
 
När det skrivs historia är det mer troligt att Fredrik Reinfeldts eftermäle blir av
en helt annan karaktär.
 
DET TROLIGA EFTERMÄLET BLIR SANNOLIKT ATT HAN GÅR TILL HISTORIEN
SOM DEN STATSMINISTER SOM RASERADE VÄRLDFÄRDEN, OCH INFÖRDE
VAD MAN NU KALLAR DEN ALLIANSENS MODERNA VÄLFÄRD, OCH DEN SOM
EN GÅNG FÖR ALLA RASERADE FÖRSVARET, SÅ ATT ALL FÖRSVARSFÖMÅGA
MER ELLER MINDRE FÖRSVANN.
 
 
Landet behöver inte en statsminister, som tänker till och tänker om när det är för sent,
landet behöver en statsminister, som tänker till i tid.
 
Att då ha en hjärna som är försedd med en fördröjningsnippel, inställd på 7 år,
ger ju då inte de bästa förutsättningar.
 
 
Den blinda gåsen tänker nu till och tänker om
AE
 

ETT NAIVT OCH HANDLINGSFÖRLAMAT VÄST

Putin styr sina marionetter i Väst
 
Två steg framåt, och ett halvt steg på låtsas tillbaka, och sedan är segern vunnen.
 
Det drama vi nu åser är en ren repris från 2 VK då Chamberlain såg "fred i vår
tod".
 
NAIV, UTAN FÖRMÅGA TILL EFTERTANKE LYDDE HAN MINSTA VINK FRÅN
ADOLF, HAN VILLE JU SÅ VÄL OCH SÅ VILLE JU ALLA HA FRED.
 
Vilja till fred fick ersätta förmåga till fred.
 
Det är ungefär det drama som utspelas inför öppen ridå just nu.
 
Putin tar två steg framåt, ser vad som händer, händer inget, tar han ytterligare
två steg framåt.
 
OM DET HÄNDER NÅGOT EFTER TVÅ STEG, OCH VÄST BÖRJAR TALA OM
SANKTIONER ELLER ANNAT, DÅ HÖRS DET PLÖTSLIGT ANDRA TONGÅN-
GAR.
 
Några förledande ord och meningar får Väst att tappa alla tankar om sanktioner, nu
säger ju Putin att han inte vill ta två steg till.
 
Och när Väst ropat "fred i vår tid" så utnyttjar Putin tillfället till att ta två steg
framåt igen.
 
I går trodde sig Chamberlains gengångare höra försonliga tongångar från Putin, nu
fanns det hopp att allt skulle lugna ner sig.
 
Dagen därpå, när Väst tror det lugnar ner sig, intas ett antal polisstationer i
'östra Ukraina, två steg framåt har ytterligare tagits.
 
Nu ska Väst förhålla sig till denna nya situation, och kommer att nås av budskapet
att Putin och Ryssland inte har sin hand i detta, det är självständighetskämpar som
agerar i östra Ukraina.
 
Och Väst kommer att nöja sig med detta och förnöjt ropa "fred i våd tid".
 
Nu sitter för all del Putin till synes med alla triumf på hand, så i praktiken kan vare
sig "Väst", USA, NATO eller EU vare sig säga bu eller bä.
 
MEN DET INNEBÄR JU INTE ATT MAN HELA TIDEN MÅSTE BETE SIG SOM
ETT "BÄÄ".
Putin möter hårt motstånd
AE

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfult ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
Som jag nämnde i min intervju tynger det att regera, jag trodde aldrig det skulle vara så
tungt att räkna krona för krona.
 
Men som jag också sa, det blir mindre tungt framöver, då valet inte är förlorat, för opposi-
tionen.
 
Det väckte uppmärksamhet när vi under veckan bröt oss in i Kockums lokaler, för att ut-
vecka handelsförbindelserna med Tyskland.
 
Händelsen bekräftar vår långsiktiga ansvarsfullhet, när det gäller att utveckla långsiktiga
försvarssamarbeten med andra länder.
 
Med Norge har vi tidigare inlett två långsiktiga samarbeten, först havererade samarbetet
rörande anskaffning av haubitser, sedan havererade samarbetet rörande anskaffning av
tunga fordon.
 
Styrka av dessa framgångar intervenerade vi i Schweiz demokratiska processer och tror
oss förstå att vi lyckats få även JAS Gripen affären att haverera.
 
Håller vi nu bara tungan rätt i munnen ska vi nog kunna se till att det inte blir några ubåtar
heller.
 
Det är så vi bygger skyddsvallar i orostider.
 
Våra satsningar på välfärdens kärna tillsammans med Miljöpartiet tycks nu bära frukt.
 
I Norge och Danmark klagar man nu högt för att man  inte lyckats hålla invandringen på
en hög nivå, i båda länderna minskar nu antalet nyanlända kraftigt.
 
Man ser med uppenbar avundsjuka på att vi i stället har lyckats åstadkomma en årlig
ökning på 20 %, något som vi nu vet stärker vår kunskapsutveckling och konkurrenskraft
på sikt.
 
Håller denna utveckling i sig räknar vi med att vår krona för krona politik ska göra det
möjligt att ha lagt ner alla äldreboenden under nästa mandatperiod.
 
I mitt fempunktsprogram inför valet formulerar jag nu fem punkter, som är viktiga för att
Alliansen ska kunna fortsätta att öka sysselsättningen på arbetslöshetens bekostnad.
 
Den ena punkten understryker vikten av att de som har arbete ska arbete fler timmar
och mer.
 
Det är så vi minskar arbetslösheten och det är så jag visar att jag lärt mig räkna.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet,  än så länge, krona för krona 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
AE
 
 
 

DUMMARE ÄN SÅ KAN INGEN VARA

Die dumme Sweden tycks vara i gott sällskap
 
Ubåtsaffären med Kockums har genom tisdagens aktion onekligen gått in i ett nytt
skede, där bägge parterna, FMW och Kockums framstår som kompletta idioter.
 
Det som hände under tisdagen är i någon form av objektiv mening tämligen klart.
 
FMW TRÄNGDE SIN I KOCKUMS LOKALER, DERAS LABORATORIUM, OCH
FÖRSÖKTE MED VÅLD, STÖTTAT AV MILITÄRPOLIS, OMHÄNDERTA VISS
EGENDOM.
 
Företagets säkerhetschef försökte på olika sätt förhindra detta, bland annat ring-
de han efter polis.
 
Det senare en tämligen meningslöshet åtgärd, i Sverige rycker polisen numera
inte ut vid brott, och definitivt inte om brottet begås av en statlig myndighet med
stöd av militärpolis.
 
Utifrån detta händelseförlopp ska nu parterna frisera vad som hänt, och då framstår
bägge parter som kompletta idioter.
 
Kockum tycks fortfarande vara invaggad i den tron att mans ka tillverka ubåtar åt FMW,
en uppfattning, som är så korkad att det bara inte går att ta till sig.
 
Utifrån detta korkade förhållningssätt försöker Kockums gjuta olja på vågorna
och menar att det inte föreligger någon tvist mellan FMW och Kockums.
 
Man beskriver detta som att allt skedde i samförstånd och att inga oegentligheter sked-
de.
 
Här får vi onekligen en ny definition på samförstånd.
 
EN SÄKERHETSCHEF, SOM FÖRSÖKER STOPPA FMW INTRÅNG OCH KALLAR PÅ
POLIS, SKULLE ALLTSÅ VARA NÅGON FORM AV SAMFÖRSTÅND.
 
Den typen av kompletta idioter ska inte tillverka någonting överhuvudtaget, definitivt in-
te så viktiga saker som ubåtar åt Sverige.
 
HUR KORKAD FÅR MAN BARA VARA.
 
FMW å sin sida gör så gott man kan för att framstå som lika korkad, man menar att den
omhändertagna egendomen tillhörde FMW.
 
Vilken idiot som helst känner till att man inte stormar in i andras lokaler och tar
det man anser vara ens egendom.
 
STRIKT JURIDISKT TALAR VI OM EGENMÄKTIGT FÖRFARANDE.
 
Den typen av kompletta idioter, som gör sig skyldig til detta, ska inte sitta i led-
ningen för FMW.
 
Inte ens om man är moderatkompis till stridshingsten.
 
Man börjar nu förstå varför det finns materialbrister på 30 -50 miljarder, som måste kom-
penseras under de närmaste 10 åren.
 
Det framstår som om det finns fler hål än det som finns  i Försvarets budget.
 
I detta något infekteradeläge beter sig den ene komplette idioten, som om vederbörande
är mer än komplett idiot och säger då:
 
UNDER TIDEN VI PRATAR FÖRBEREDER VI TILLVERKNINGEN AV 2 UBÅTAR.
 
Som sagt, hur korkad får man bara vara, har man i detta läget inte insett att det inte blir
någon ubåtsaffär för Kockums bör man "dra något gammalt över sig".
 
Särskild som de andra idioterna på FMW säger att det blir under inga omständighe-
ter någon ubåtsbeställning till Kockums.
 
Just nu är läget sådant att de kompletta idioterna vid Kockums inte fattat att det inte blir
någon ubåtsaffär och därför "förbereder tillverkning av två ubåtar".
 
När det går upp för dessa kompletta idioter vad det är som håller på att ske, det
blir ingen beställning av ubåtar, kanske de kvicknar till och inser att de inte är en-
samma om att vara kompletta idioter.
 
I så fall är inte sista ordet sagt.
 
OCH I SÅ FALL FÅR DE KOMLETTA IDIOTERNA PÅ FMW INTE SISTA ORDET.
 
Man bryter sig inte in hos andra och omhändertar egendom, inte ens om man har fog
för att hävda att den tillhör en själv.
 
Vi har lagar som är tänkta att reglera detta.
 
DET VORE BRA OM DE KOMPLETTA IDIOTERNA PÅ FMW INSÅG OCH RESPEK-
TERADE DETTA.
 
 
Generaldirektören på FMW planerar riad mot Kockums.
AE

MODERAT VILL INTE BLI FILMAD

Moderater vill inte bli avslöjade
 
Moderater i Brömölla kräver nu att det ska införas förbud mot att filma politiker i
samband med att fullmäktige har sammanträden.
 
Det seriösa och ansvarsfulla förslaget, för moderater är ju per definition seriösa
och ansvarsfulla till skillnad från andra. bygger på att man inte vill att politikerna
ska förlöjligas.
 
Man talar om slag i luften, och detta måste väl ändå vara ett av de grövre
slagen i luften på länge.
 
NÄR DET GÄLLER ATT FÖRLÖJLIGAS KLARAR MODERATERNA I BRO-
MÖLLA DET HELT PÅ EGEN HAND, BLIR DE FOTADE LÄR DET VARE SIG
GÖRA TILL ELLER IFRÅN.
 
AE

SVERIGE UTMÄRKER SIG IGEN

Ryssland och Sverige samma andas barn
 
Att Sverige ligger i det så kallade vodkabältet har man skojat om i många år, finnars
och svenskar supande ligger i klass med ryssars supande.
 
Vi har uppvisat många andra likheter med Ryssland, och har ogenerat hyllat ledare
som Lenin och Stalin. Under lång tid hade vi till och med vår egen lille Stalin, Hilding
Hagberg, som fick en senare efterföljare i Lars Ohrly.
 
Det är inte bara vi själva som uppvisar och uppvisar många likheter med förut-
varande Sovjenunionen, många andra länder gör ofta jämförelser mellan Sve-
rige och Sovjetunionen/Ryssland.
 
I dag blir det bekräftat att man inte behöver ta steget över Östersjön, för att känna
att man befinner sig i ett land som mer påminner om Putins Ryssland än övriga Eu-
ropa.
 
Att den så kallade ansvarsfulla och kraftfulla Alliansregeringen inte känner sig bekvä- ma med att ubåtar tillverkas av Kockums har man ju inte gjort någon hemlighet av.
 
Har man sedan Wallenbergs malmtransorterna under 2 VK till Tyskland tackat
familjen för att de förlängde kriget och lidandet, tycks det ju inte finnas någon
anledning att upphöra med detta gynnande, tycks vara en röd tråd i vår efter-
krigshistoria.
 
Så nu ska Wallberg gynnas en gång till och tackas av med ubåtsaffärer. En av de
larviga bortförklaringar, som nämnts är att Kockum inte kan exportera ubåtar.
 
De har bara exporterat 6 ubåtar till Australien, och fick mycket beröm för detta.
 
MEN DET VAR DÅ DET.
 
Dagens händelse utgör inte någon höjdpunkt.
 
EN MILITÄRPOLIS, SOM STORMAR IN I KOCKUMS LABORATORIUM, OCH LÄG-
GER BESLAG PÅ VAD MAN PÅSTÅR ÄR DERAS EGENDOM.
 
Man måste ju utgå ifrån att detta är sanktionerat på politiskt nivå, hur inkompetent FMW
generaldirektör ibland än framstår, måste man utgå ifrån att detta inte sker utan att vara
förankrat politiskt.
 
Vi andra, som inte ingår i den ansvarsfulla Alliansregeringen,vet att det finns lagar,
som är tänkta att reglera hur man hanterar denna typ av frågor.
 
VI TROR OSS DÅ VETA ATT MAN INTE HAR RÄTT ATT STORMA IN I ANDRA LO-
KALER FÖR ATT ÅTERTA, ENS DET MAN ANSER VARA ENS EGEN EGENDOM.
 
Vi tror oss veta, att ansökan om sådant förfarande ska ske till Kronofogden.
 
VI ANDRA TROR OSS VETA ATT DETTA I NORMALFALLET BETECKNAS SOM
EGENMÄKTIGT FÖRFARANDE, OCH UTGÖR REN OCH SKÄR BROTTSLIGHET.
 
Vi som tror oss veta detta, tror oss också veta en annan sak.
 
Den så kallade ansvarsfulla alliansregeringen uppvisar stora likheter med Putin,
man gör vad som faller en in, om det sedan är lagligt eller inte, om det sedan inn-
ebär att man behöver ljuga eller inte, det är av underordnad betydelse.
 
ALLIANSEN GÖR SOM PUTIN, STORMAR IN DÄR MAN INTE HAR RÄTT ATT STOR-
MA IN.
 
Kockums är tyskägt, nu återstår att se om Tyskland har intresse att vidta de diplomatiska
åtgärder, som tycks vara motiverade.
 
Det finns mycket som talar för att det bör bringas klarhet i om detta beslag har laglig grund
eller inte.
 
AE
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
Man blir bekymrad, när man upplever den oro och den kritik Swedbanks datahaveri väcker
bland kunder.
 
Redan efter att bankens nät legat nere i bara 6 timmar är kunderna rasande. Här har de
mycket att lära av väljarna i övrigt, när det gäller att visa tålamod.
 
Efter att Rosenbad legat nere i 7 år är väljarna fortfarande inte rasande.
 
På tal om rasande är de flesta inom Regeringskansliet sjukskrivna idag. När de fick höra
att Annie Lööf var rasande, vågade de inte infinna sig till arbetet.
 
Så här långt ser vi inga tecken på att denna frånvaro påverkar verksamheten vid Regerings-
kansliet.
 
Vi får nu rapporter om att utvandingen från Sverige är större än någonsin, förra året utvand-
rade över 50 000 svenskar, ett större antal än någonsin.
 
Vi ser detta med stor glädje, både Maud och Jag har ju länge hävdat att svenskar är både o-
begåvade, oföretagssamma och outbildade, så det känns som en lättnad, när vi blir av med
så många.
 
Lika mycket gläds vi över att fler nyanlända än någonsin valde att gynna Sverige förra året.
även här är Maud och jag eniga, dessa nyanlända är både mer begåvade, företagssamma
och utbildade än de flesta svenskar.
 
Denna lyckosamma kombination, att ersätta företagsamma och välutbildade med oföretags-
samma och outbildade, bäddar väl för vår framtida kunskapsutveckling och konkurrenskraft.
 
Vi erfar nu att vår vän Putin skickar brev till de flesta europeiska länder, att de inte ska be-
höva räkna med så höga energikostnader framöver, då gasen kommer att strypas.
 
När vi ser denna omtanke och välvillighet ser vi med stolthet på våra ansvarsfulla ansträng-
ningar att göra det möjligt att så fort som möjligt bygga ut North Stream, så att Rysslands
beroende av Europa blir större.
 
För att inte Tysklands energikostnader ska bli för stora, kommer vi också inom kort att byg-
ga ut Slite hamn, för att göra det lättare för Ryssland att se till att gasleveranser inte blir så
stora att de belastar landets ekonomi.
 
Vi har nu hittat en genväg att dramatiskt höja kunskapsutvecklingen.
 
I samarbete med ett antal elevorganisationer har vi upptäckt möjligheter att gå in i skolornas
interna nätverk och höja både betyg och omdömen helt efter behag.
 
Erfarenheterna från detta är så här så goda, att vi finner anledning att gå vidare med detta.
 
Erfarenheterna visar också att vi snabbt kan gå in och ändra både betyg och omdömen på
de vi inte gillar, och här har vi stora möjligheter att påverka sverigedemokraternas möjlighe-
ter att studera vidare.
 
På det sättet kan vi ge högskolorna möjlighet att inte behöva ta i dessa med tång.
 
Med detta nya betygsättningssystem räknar vi inte med att kunskapsutvecklingen blir sämre
än tidigare.
 
Vi får nu oroande rapporter från SFI utbildningen på olika håll i landet. Vissa elever tycks
lära sig svenska för fort, så fort att de inte ges möjlighet att få arbete genom våra ansvars-
fulla projekt i forma av instegsjobb mm.
 
Vi kommer därför att reformera SFI utbildningen, så att ingen lär sig svenska så fort att de
inte kan få arbete i våra ansvarsfulla projekt.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
              
 
AE
 
 
 
 

PUTIN DRIVER MED EU

Väst tycks älska att göra sig till åtlöje
 
Putin har säkert många glada dagar i sitt näste.
 
För vart drag som görs, och för var dag som går, framstår USA, NATO och EU i en
salig blandning som rena fjantar.
 
Ser man i backspegeln är det fullständigt obegripligt att dessa fjantar kunde
sätta världen i sådan beroendeställning till Ryssland, som den nu befinner sig
i.
 
Att bygga gasledningar (North Stream och South Stream) och göra Europa helt be-
roende av Ryssland är bara så naivt, obegåvat, dumt och korkat att man knappast
kan ta till sig vad som skett.
 
Och dessa fjantar ska stå som garanter för den fria världens säkerhet och stabilitet.
 
 
 
Nu sitter vi där vackert, och Putin kan kosta på sig många skratt.
 
Tittar man en gång till i backspegeln och ser att vi gav Ryssland OS är det bara att
konstatera att fjantar tycks vara en alltför generös och vänlig beskrivning.
 
Vissa inslag i Putins politik tyder på att han har riktigt roligt.
 
Det senaste är nu att han "vädjar" till Europa att säkerställa att Ukraina ska kunna
betala sina obetalda gasräkningar.
 
ANNARS KANSKE VARE SIG UKRAINA ELLER EUROPA FÅR NÅGON GAS.
 
Fjantar är helt klart ett understatement, det är väl närmast kriminellt att försätta Eu-
ropa i sådan beroendeställning, att man måste tillmötesgå en sådan "vädjan".
 
Vilket EU faktiskt redan gjort, då man beviljat krediter till Ukraina.
 
Man är mer än fjant, om man är så naiv att man tror att dessa "krediter" går till
uppbyggnad av demokrati och stabilitet i Ukraina.
 
REDAN PÅ ETT TIDIGT STADIUM KUNDE ANDRA ÄN FJANTAR INSE ATT SÅ-
DANA SÅ KALLADE KREDITER SKULLE GÅ TILL OBETALDA GASRÄKNINGAR
OCH HÖJDA GASPRISER.
 
Så EU går Putins vädjan till mötes och låter krediter till Ukraina hamna i Putins fickor.
 
Som läget är nu är valfriheten för USA, NATO och EU närmast obefintlig, det
är bara att göra som Putin "vädjar" om.
 
DÄREMOT VAR DET ANSVARSLÖST OCH OMDÖMESLÖST LÅNGT BORTOM
VAD SOM GÅR ATT FÖRSTÅ ATT SÄTTA VÄST I DENNA GISSLANSITUATION.
 
En av dessa fjantar, Italiens urikesminister, klär nu denna ansvarslöshet i ord, och me-
nar att man måste föra en dialog, med Ryssland och motiverar detta med:
 
VI HAR JU SÅ STOR IMPORT AV GAS OCH OLJA FRÅN RYSSLAND.
 
Som sagt, fjant är ett vänligt uttryck, till och med Chamberlain framstår ju som ett
ansvarsfullt geni, när man hör dessa fjantar.
 
Samma fjant, Italiens utrikesminister, låter dock inte detta slå ner sig, utan menar att
en dialog ska föra utvecklingen i rätt riktning.
 
Fjanten menar då:
 
VI TAR INTE FÖR GIVET ATT RYSSLAND ÄR FÖRLORAT.
 
Det beror på vad som läggs i innebörden "förlorat", däremot tycks det klarare att myc-
ket annat är förlorat:
 
KRIM ÄR FÖRLORAT, DELAR AV UKRAINA TYCKS VARA FÖRLORAT OCH VÄSTS
OBEROENDE ÄR DEFINITIVT FÖRLORAT.
 
Så går det när fjantar tillåts sitta vid makten och styra.
 
AE
 

ANNIE LÖÖF SKRÄMMER LIVER UR FOLK

Ett skratt förlänger livet
 
Det sägs att varje skratt förlänger livet, och här tonar nu fram ett nytt motiv som kan
styra det val vi gör i september.
 
Annie Lööf visar sig nu ha en sådan humoristisk sida, att man med henne vid makten
tycks kunna få ett långt liv.
 
Alliansen gör ytterligare ett nederlag, nu när man inte får igenom förslaget om
ändrade arbetsgivareavgifter för unga.
 
Annie Lööf, en av de ansvariga bakom förslaget, låter dock inte detta slå ner henne
utan visar i stället sin humoristiska begåvning.
 
Hon låter nu meddela att hon är RASANDE över att oppositionen går emot förslaget.
 
Med Annie Lööf RASANDE får man väl också anta att oppositionen kippar efter andan
och kryper till korset och går med på ändringarna.
 
INTE VÅGAR NÅGON UTSÄTTA SIG FÖR ANNIE LÖÖVS VREDE.
 
Samtidigt är det ju beklagligt att USA, NATO och EU inte insett vilken skräck Annie Lööf
kan sätta i motstridiga förhandlingspartner.
 
Med henne vid förhandlingsbordet hade väl Putin inte vågat "öppna käften".
 
Att innehavet av en makttaburett kan förvrida sinnet och självbilden på en oerfaren ung
politiker till denna milda grad ger ju upphov till många och långa skratt.
 
Så låt Alliansen sitta kvar vid makten, så får vi ett långt liv med många skratt.
 
 
Skrämmer slaget på folk
AE

TIGGARE STÄLLS MOT TIGGARE

Den långsiktiga lösningen
 
Den politiska lösningen på alla problem tycks idag vara att ledande politiker enas
om att utforma ett mantra, som skenbart ska utgöra någon form av lösning på ett
problem.
 
Att räkna krona för krona eller gnägga som en stridshingst.
 
När det gäller de rumänska tiggarna i landet tycks man ha hittat en gemensam
formulering som alla ansvarsfulla politiker kan  ställa sig bakom.
 
DEN LÅNGSIKTIGA LÖSNINGEN VAD GÄLLER DE RUMÄNSKA TIGGARNA
LIGGER I RUMÄNIEN.
 
Ojdå, vad eniga och ansvarsfulla alla är.
 
Det finns andra tiggare än rumäner, som väljer att åka till Sverige och tigga, men
de behöver inte sitta på gatorna att tigga, det är vi som tigger om att vara dem till
lags.
 
Här har man inte formulerat samma lösning man kan enas om, man har formu-
lerat den motsatta lösningen, och den ska alla enas kring, vare sig man vill el-
ler inte.
 
Så nu har de vise männen i Rosenbad och deras tjänare på Helgeandsholmen for-
mulerat två olika lösningar på ett och samma problem, beroende på hudfärg och
en godtyckligt vald linje genom Europa,
 
NÄR DET GÄLLER TIGGARNA FRÅN RUMÄNIEN LIGGER DEN LÅNGSIKTIGA
LÖSNINGEN FÖR DESSA TIGGARE I RUMÄNIEN.
 
NÄR DET GÄLLER TIGGARNA FRÅN SOMALIA OCH JÄMFÖRBARA LÄNDER
LIGGER DEN LÅNGSIKTIGA LÖSNINGEN FÖR DESSA TIGGARE I SVERIGE.
 
Och så säger man att människan är en intelligent varelse.
 
 
AE

ANDERS BORT, ÄR HAN EN ÅSNA ?

Anders Borg tycks vara dålig i matematik
 
Alla undersökningar visat att svenska elever är dåliga i matematik, de kan helt enkelt
inte utföra de enklaste räkneoperationer, ett plus ett blir inte alltid två.
 
Nu sällar sig Anders Borg till den grupp, som inte lyckas få ett plus ett att bli två.
 
VÄRLDENS BÄSTA FINANSMINISTER KAN HELT ENKELT INTE RÄKNA.
 
I samband med gårdagens presentation av vårpropositionen fick Anders Borg kraftig
kritik på två avgörande och viktiga punkter.
 
En kritik omfattade hans syn på den kommande tillväxten, tillväxten 2014 och
2015.
 
Anders Borg har ägnat 7 år att göra glädjekalkyler över tillväxten, och varje år tvingats
backa, när utfall och verklighet blir lite väl påträngande.
 
Tittar vi på de gångna 7 åren, alliansens regeringstid, har tillväxten knappt överstigit "0",
sett till BNP per capita, det enda vettiga mått när befolkningen växer kraftigt.
 
Prognosen för 2014 följer samma mönster, en ren glädjekalkyl, och ju längre fram i
tiden prognosen avser, desto större blir glädjen och prognosen högre.
 
Kritiker menar att det finns ingen statistik eller annat, som pekar på att tillväxten ska ta
fart, men ändå hoppar Anders Borg högt av glädje.
 
Om två år får vi ett nytt facit på att Anders Borg inte kan räkna, men då bryr han sig
nog inte, då sitter han som kamrer i Bryssel.
 
Lite mer illavarslande är nog ändå hans bristande förmåga att räkna arbetslösa, i går o-
roade han sig för att arbetslösheten kanske skulle komma att sjunka för snabbt.
 
I går fanns det inga siffror, ingen som helst statistik eller grund, som pekade i den
riktningen, att Anders Borg hade grund för sin oro.
 
EN MER ELLER MINDRE OMTÖCKNAD HJÄRNA HADETYDLIGEN BETRÄTT SCE-
NEN.
 
LO ordförande beskrev detta som att Anders Borg tappat markkontakt, det får nog i sken
av dagens siffror ses som en vänlig beskrivning.
 
IDAG FINNS DET SIFFROR.
 
Dagens statistik visar att Sverige har deflation både under februari och mars.
 
TILLÄMPAR MAN VETENSKAP OCH BEPRÖVAD PRAXIS, SOM DET VACKERT
HETER I VISSA KRETSAR, SÅ PEKAR DETTA I RAKT MOTSATT RIKTNING MOT
VAD ANDERS BORG OROADE SIG FÖR.
 
Vi har tydligen en finansminister, som i vart fall i går, inte kunde uppvisa den minsta förmå-
ga att se till de mest elementära ekonomiska samband.
 
Det finns faktiskt både vetenskap och beprövad praxis, som visar hur arbetslösheten
förhåller sig till inflationen, och detta samband är ganska enkelt.
 
INFLATIONEN UPP OCH ARBETSLÖSHETEN NER, OCH TVÄRTOM.
 
Enkelt att förstå, för alla utom landets finansminister Anders Borg, som i går oroade sig
för att arbetslösheten skulle sjunka snabbt när inflationen sjönk så att vi får deflation.
 
Sambandet får nog ses som ganska väl underbyggt, om man ser till empiriska erfaren-'
heter, inflationen går ner och arbetslösheten stiger, men detta gäller bara ner till en inflation
gränsande till "0".
 
När inflationen övergår till deflation gör sig också en annan faktor gällande, konsumenter
minskar sin konsumtionsbenägenhet, man får ju mer för pengarna om man väntar med köp.
 
I alla världar, utom Anders Borgs värld, medför en övergång till deflation att arbets-
lösheten ökar ändå mer, allt annat lika får man väl kanske tillägga.
 
I ANDERS BORGS VÄRLD SKA MAN OROA SIG FÖR ATT ARBETSLÖSHETEN SJUN-
KER FÖR SNABBT. NÄR DEFLATION FÖLJER PÅ MYCKET LÅG INFLATION.
 
Ett land, Japan, är känt för att under en längre tid ha brottats med problem som är koppla-
de deflation och därmed sammanhängande problem.
 
Det är inte känt att man i Japan oroat sig speciellt mycket för att arbetslösheten skul-
le sjunka alltför snabbt.
 
Anders Borg tycks kunna se fram mot en kamrerbefattning  i Bryssel efter valet.
 
MED HÄNSYN TILL HANS OFÖRMÅGA ATT RÄKNA FÅR MAN FÖR EU:S SKULL
HOPPAS ATT ARBETSUPPGIFTERNA INTE BLIR ALLTFÖR KRÄVANDE.
 
Med beaktande av hans uppträdande i går tycks en lämpli garbetsuppgift då vara att räkna
får, något han bör ha erfarenhet av efter ett antal år i Rosenbad.
 
Anders Bort oroar sig för att arbetslösheten
ska sjunka för snabbt
AE
 

EN REGERING SOM INTE TÄNKER

Ubåtsaffären
 
Riksrevisionens granskningsrapport om Försvaret var inte nådig.
 
REGERING PLANERAR INTE, BERÄKNAR INTE OCH FINANSIERAR INTE.
 
Svårt att tänka sig en grövre kritik, men Riksrevisonen tycks inte ha tänkt på att detta
är den alliansens definition av kraftfullt och ansvarsfullt styre.
 
Tankarna leds till denna kritik, när Regeringen nu formellt avslutar förhandlingarna
med Thyssen Krupp angående tillverkning av två nya ubåtar.
 
Utvecklingen vid Kockum/Thyssen Krupp har pågått under en längre tid, och medfört
kostnader på drygt 600 miljoner, pengar som nu är kastade i sjön.
 
PLANERAR INTE, BERÄKNAR INTE OCH FINANSIERAR INTE.
 
De avslutade förhandlingarna med Thyssen motiveras med något som kan samman-
fattas som:
 
Vi vill ha en inhemsk produktion av ubåtar.
 
Det tog alltså ett antal år och kostade drygt 600 miljoner att komma fram till detta
och då infinner sig omedelbart frågan:
 
Kände inte Regeringen till att Kockums var tyskägt, då man la förhandsbeställ-
ningen och kastade 600 miljoner i sjön.
 
SVARET MÅSTE JU VARA GIVET, INTE KAN MAN HA KÄNT TILL DETTA, OM
MAN VILL HA EN INHEMSK PRODUKTION.
 
Riksrevisionens kritik bör nu kompletteras lite:
 
PLANERAR INTE, BERÄKNAR INTE, FINANSIERAR INTE OCH TÄNKER INTE.
 
AE

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet. än så länge, krona för krona 
 
I dag vill jag tipsa om dagens lästips. Expressen skriver idag om förspelet och spelet bakom
kulisserna, när vi gick ut med förslaget att sänka studiebidragen.
 
Den som är intresserad av att bli imponerad av en kraftfull och ansvarsfull regering, samtidigt
som man lär sig lite om krona för krona, bör läsa vad Expressen skriver idag.
 
Annars var ju Anders Borgs presentation av vårpropositionen gårdagens stora händelse, och
den mottags med blandade känslor från olika håll.
 
Konjukturinstitutet kritiserade oss för att pengarna inte skulle komma att räcka till välfärden.
Man pekade då på att personaltätheten i skolorna och inom vården skulle komma att minska.
 
Den kritiken tar vi lätt på, Alliansens moderna välfärdssamhäller inrymmer ingen välfärd, det
tycket jag faktiskt att Konjukturinstitutet borde känna till vid det här laget.
 
Vårt slutmål är att det inte ska finnas någon välfärd, som kan minska.
 
Knäckebröd och vatten är vad som gäller för barnen och till denna välfärd, alliansens moder-
va välfärdssamhälle, kommer pengarna att räcka.
 
Vi blev också beskyllda för att vara landets sämsta regering i modern tid, även den känns o-
rättvis.
 
Jag minns Bildt regeringen, och jag tycker nog att vi kan mäta oss med den.
 
Anders Borg framförde också oro för att arbetslösheten kan komma att sjunka för snabbt,
och fick mycket kritik för detta.
 
Ökar kritiken här får vi göra ett omslag och oroa oss för att den kan komma att öka för fort.
 
Vi blev också beskyllda för att mörka vissa siffror som den stora långtidsarbetslösheten, de
stora inkomstklyftorna och att fler blir sjuka, men färre ändå får ersättning.
 
De här frågorna mörkar vi inte, vi tänker bara att vänta med att ta upp dem till efter valet, det
blir då lättare att beskylla oppositionen som ansvarig för att dessa problem uppkommit.
 
Apropå detta innefattade vårpropositionen också att vi nu ändrar definitionen på massarbets-
löshet. När vi vann valet 2006 utgjorde 8 % en massarbetslöshet, då arbetslösheten nu är 8,1
% känns det förlegat att hålla fast vid detta begrepp.
 
Vi definierar nu massarbetslöshet, som när arbetslösheten överstiger 10 %.
 
Förlorar vi valet kommer vi att återgå till den gamla definitionen.
 
Våra erfarenheter från att ändra på definitionen av försenade tåg är så goda att vi känner
oss bekväma även med att ändra även definitionen på massarbetslöshet.
 
Krisen i Ukraina medför att försvarsdebatten hela tiden hålls levande, den medför också
att vi satsar nya resurser på att bygga upp försvaret.
 
Våra erfarenheter från andra världskriget kommer då väl till pass, när krisen är ett faktum
ska vi stå så lite rustade som möjligt, när krisen sedan är över ska vi stå så mycket rusta-
de som möjligt.
 
Det är med denna långsiktiga och ansvarsfulla säkerhetspolitik vi säkerstället landets
stabilitet och trygghet.
 
För att optimera denna långsiktiga och ansvarsfulla försvarsplanering, avslutade vi igår
samarbetet med Thyssen Krupp rörande tillverkningen av 2 nya ubåtar, detta har ju bara
kostat 600 miljoner fram till idag, pengar  som mår bäst av att kastas i sjön.
 
Motivet till denna nya inriktning finner vi i att min gode vän Marcus har ställt krav på att
SAAB ska få tillverka dessa ubåtar.
 
När han lät förstå att jag inte skulle bli bjuden på middag på Täcka Udden någon mer gång,
om jag inte gjorde som han sa, då var saken avgjord.
 
Eurostat rapporterar nu att vi äntligen lyckats överträffa Malta, nu finns det inte ett enda land
i hela världen, som tar emot så många asylsökande som Sverige.
 
För att säkerställa denna ledning avsätter vi nu i budgeten ett antal miljarder. Med vår krona
för krona politik innebär detta, att vi räknar med att kunna ta bort de äldreboenden, som vi
ännu inte hunnit avveckla.
 
 Vi får då möjlighet att ständigt bli påminda, om vad dessa ansvarsfulla omprioriteringar
för med sig.
 
Vi har nu nåtts av information, som bekräftar att Black Cobra i samband med karnevalen
i Linköping härom dagen, lät upprätta vägspärrar för att kontrollera bilister, som avsåg be-
söka deras revir.
 
Polisen i Linköping uppger att det var det sjukaste de sett, och vi tolkar detta, som att man
avser den obefogade rädsla många bilister upplevde i samband med visitationen.
 
Jag säger då som jag brukar, ger man sig in i andras revir får man skylla sig själv.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona  
 
Jag hoppas Ni alla upptäckt att jag bygger skyddsvallar också.
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
          
 
AE

ANDERS BORGS FORDONSSKATT

I dag ser vi ett ytterligare moraliskt haveri
 
Så blev då vårpropositionen ytterligare ett moraliskt haveri för Alliansen.
 
Anders Borgs barn vet bäst och andras ungar vet ingenting.
 
Hur många gånger under det senaste året har vi inte hört hur transportnäringen ska
duka under, näringslivet halta sig fram och glesbygden förvinna helt.
 
Alla dessa katastofala katastrofer har av Anders Borg och hans gelikar kopp-
lats till en och samman sak.
 
MILJÖPARTIETS BESKATTNING AV FORDON.
 
Ny rycker Anders Borgs barn in och gör det andras ungar inte får göra.
 
HÖJER FORDONSSKATTEN, OCH HÖJER DEN GANSKA SÅ REJÄLT FÖR VIS-
SA FORDON.
 
Men ingen konsekvensanalys, som visar hur det drabbar transportnäring, näringsli-
vet och glesbygden.
 
All den kritik som riktats mot Miljörpartiet visar sig nu inte ens vara vatten värd.
 
Eller också är det andra fordon som drabbas av andra pengar ?
 
Aldrig någonsin har talesättet varit mer motiverat.
 
EGNA BARN OCH ANDRA UNGAR FÅR NU BLI ANDERS BORGS BARN OCH
ANDRAS UNGAR.
 
Pappa gör alltid rätt, har vi också fått höra, att Anders Borg gör som pappa vet sv
också sedan tidigare.
 
Det hindrar inte att det moraliska haveriet är mer än tydligt.
 
ATT HUGGA PÅ MILJÖPARTIET SOM SKETT OCH SEDAN KOPIERA DERAS
FÖRSLAG ÄR INTE BARA ETT HAVERI.
 
DET ÄR ETT OANSTÄNDIGT HAVERI.
 
 
Nästan lika lång som Anders Borgs näsa.
AE
 
 
 

ANSERS BORG INGER ORO

Arbetslösheten får nu inte sjunka för snabbt
 
Ibland vet man inte om man ska skratta eller gråta.
 
De flesta ekonomiska bedömare oroar sig, i den mån man oroar sig för andra, för att
arbetslösheten ska ligga kvar på en för hög nivå.
 
Anders Borg oroar sig nu för något helt annat.
 
NU OROAR SIG ANDERS BORG FÖR ATT ARBERSLÖSHETEN SKA SJUNKA
FÖR SNABBT.
 
Här har man ställt upp mål efter mål, hystat in miljard efter miljard, allt för att få arbets-
lösheten att sjunka.
 
UTAN ATT NÅ RESULTAT, ARBETSLÖSHETEN LIGGER ENVIST KVAR PÅ EN
FÖR HÖG NIVÅ.
 
Då oroar sig Anders Borg för att den ska sjunka för snabbt, och motivet är då att infla-
tionen då också skulle stiga för snabbt och för mycket.
 
Anders Borg måste vara en person, som är hyperkänslig när det gäller att känna oro,
eller också har han tillgång till information, som ingen annan har.
 
ELLER OCKSÅ LEVER HAN PÅ EN ANNAN PLANET, ELLER KANSKE I AFRIKA.
 
För de som inte har tillgång till inte känd information är ju förutsättningarna ganska
så klara, i vart fall i vissa avseenden.
 
En inflation, som krestar kring "0" och riskerar att övergå i deflation, och ett in-
flationsmål på 2 %.
 
Vi tror oss också veta, efter tidigare erfarenheter, att en höjning av inflationen
på 1 % bör kunna ge en sänkning av arbetslösheten med också 1 %.
 
EN TUMREGEL MAN HAR ANVÄNT,OCH ANVÄNDER, MEN TYDLIGEN INTE PÅ
ANDERS BORGS PLANET.
 
För utifrån denna tumregel, och utifrån inflation och inflationsmål, skulle Sverige "tåla"
att arbetslösheten sjönk "snabbt" med 2 %.
 
Går Anders Borg omkring och oroar sig för att arbetslösheten riskerar att snabbt
sjunka med väsentligt mer än 2 %, finns det anledning att fundera över vad han
"har i huvudet".
 
DEN KONSTEN KLARAR INTE ENS VÄRLDENS BÄSTA FINANSMINISTER AV.
 
Det skulle möjligen vara om ännu fler fick ännu fler instegsjobb och nystartsjobb, som
förvränger arbetsmarknaden.
 
DET BORDE HAN OROA SIG FÖR.
 
AE
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
Vi har nu utvecklat vår valplattform inför valet, förutom att pladdra om att ta ansvar, att
pladdra om att bringa ordning och reda och att pladdra om krona för krona så går vi
nu vidare med pladdret.
 
Vi kommer nu också att pladdra om att vi bygger skyddsvallar.
 
Många av våra större samhällsproblem tycks vara på väg mot en lösning. För inte så län-
ge förslogs från Umeå Universitet att vi skulle se till att de äldre dog lite fortare, så att vi
fick bättre utrymme för nyanlända.
 
Kopplat till detta fick vi också nyligen förslag från Malmö att antalet äldre borde tunnas ut
lite fortare, så att man fick kostnaderna under kontroll.
 
Vi håller nu på att  se över dessa förslag.
 
I går fick vi ett ytterligare intressant förslag, som gör det möjligt att reducera sverigedemo-
kraternas inflytande framöver. Förslaget bygger på att vi ska tvångssterilisera alla sverige-
demokrater.
 
Dessa förslag och ett antal likartade förslag visar att vi lyckats skapa en plattform i debat-
ten, som gör det möjligt att ansvarsfullt ta oss an viktiga problem.
 
I samma riktning pekar olika offentliga inrättningars vägran att ta emot Jimmie Åkesson.
Genom att konsekvent ställa grupp mot grupp kan man få en grupp att upphöra.
 
Erfarenheter från Tyskland pekar på att man kan få  en grupp att upphöra, bara man an-
vänder de rätta medlen som tvångssterilisation och isolering.
 
Det är så vi bäst utformar demokratin i landet.
 
Annie Lööfs förhör i KU, kopplat till alliansföreträdares ansvarsfulla fördelning av riskkapi-
tal i Inlandsinnovation, tycks ha fallit väl ut.
 
Annie uppgav då att hon inte visste något om något, men att hon utgick ifrån att hennes
partikamrater alltid gjorde rätt i allt.
 
Det är så vi ansvarsfullt möter de problem som dyker upp, visar det sig att allt är fel, så
utgår vi ifrån att det är rätt.
 
Den senaste PISA undersökningen, som rörde problemlösning, tycks nu ha missförståtts
av både Skolverket och ett antal internationella organ.
 
Dessa menar nu att den kognitiva förmågan hos svenska elever ligger i klass med jäm-
förbara länder, men att resultatet dras ner av nyanlända, som kommer från länder med
lägre genomsnittlig IQ och därmed lägre kognitiv förmåga.
 
Först och främst borde ju både Skolverket och alla internationella organ förstå att man
inte får uttala sig på det viset, vi kommer nu uppdra åt Revolutionära Fronten att tala
dessa institutioner till rätta.
'
Samtidigt verkar det som om både Skolverket och alla internationella organ vänt upp och
ner på alla siffror.
 
Både Maud och jag har ju bestämt och vid flera tillfällen hävdat att nyanlända är mycket
mer begåvade än svenskar, och det är ju inget man kan ändra på bara för att det kom-
mer en PISA undersökning, som säger något annat.
 
Aftonbladet skriver idag att Anders Borg är för stor för Sverige och att han nu lägger sin
sista vårproposition.
 
Vi delar den uppfattningen, ingen förutom Carl Bildt den Store, är så stor som Anders
Borg, och han är för stor för Sverige.
 
Vi kommer därför att försöka få in honom som kamrer i Bryssel.
 
Vad vi ska göra med Carl Bildt den Store, det vet vi inte ännu. Vilken ankdamm vi än
försöker sätta honom i, så säger han att den är för liten.
 
Fortfarande pågår det ett antal etniska rensningar i Afrika, ofta kopplade till att hitta olja
och andra rikedomar, så det är inte omöjligt att vi hittar en ankdamm i Afrika, där Carl
Bildt den Store kan göra sig rik.
 
På vissa hål i media får vi nu kritik för vår ansvarsfulla skolpolitik, och många sträcker
sig så långt, att vi inte ens har ett mål för skolan.
 
Den kritiken är orättvis, visst har vi ett mål för skolan, den ska bli så lång som möjligt
för att lösa ungdomsarbetslösheten.
 
Samma kritiker menar att vi borde säga vad vi menar med skolpolitiken och mena vad vi
säger.
 
Den vägen vinner man inga val, jag har vart med om två valrörelser och är på väg in i
en tredje.
 
Val vinner man på att säga det man inte menar, och mena det man inte säger.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
Och så bygger jag skyddsvallar också, ihop med Anders Borg. Den bästa skyddsvallen vi
byggt, är den som tillförsäkrar oss livslånga arbetsfria pensioner, det vi kallar arbetslinjen
för vissa.
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
           
 
AE
 
 

NU ÄR VI EUROPABÄST IGEN

Vem har inte hört det ett antal gånger.
 
Och nu får vi höra det igen, braskande rubriker i alla tidningar.
 
SVENSK VÅRD BÄST I EUROPA.
 
En EU rapport slår nu fast att Sverige har en tätposition inom vården, man har då
undersökt den tekniska nivån på att lösa vårdsituationen kopplat till vissa diagno-
ser.
 
Man har undersökt fem olika sjukdomstillstånd, i samtliga fall ligger Sverige väl till,
men är inte bäst i något fall.
 
En sammanvägning ger dock Sverige en tätposition.
 
Så nu kan vi läsa braskande rubriker.
 
SVENSK VÅRD BÄST I EUROPA.
 
Plötsligt blir Europa väldigt litet, i denna undersökning deltog 7 länder.
 
Sverige, Finland, Norge, Danmark, Italien, Nederländerna och Ungern.
 
Övriga länder i Europa kunde av olika skäl inte delta.
 
Ändå läser vi nu braskande rubriker.
 
SVENSK VÅRD BÄST I EUROPA.
 
Att den tekniska nivån är hög vet vi sedan många tidigare undersökning, men vi vet
också att tillgängligheten ofta är låg.
 
GOTT TEKNISKT KUNNANDE, MEN SVÅRT ATT FÅ TA DEL AV DEN.
 
Den aktuella undersökningen pekar också på detta, men för det blir det inga braskan-
de rubriker.
 
Undersökningen visar att Sverige har den lägsta produktiviteten inom akutsjuk-
vården.
 
BÅDE DANMARK OCH NORDE HAR EN PRODUKTIVITET,SOM ÄR 20 % HÖGRE
ÄN SVERIGES.
 
20 %, det är ganska så mycket, och ändå ger det inga braskande rubriker, hän-
ger troligen ihop med vår självbild.
 
Undersökningen visar också en annan sak, ingen av de andra länderna lägger ner så
stora resurser på sjukvården, vilket då leder till.
 
Vi satsar mest och får ut minst, och får då den dyraste och minst effektiva sjuk-
vården.
 
Uppgifterna är intressanta även på ett annat område, som gäller tillväxten.
 
Utan att vara expert bör man kunna utgå ifrån att den tillväxt, som mäts inom
detta område, bör vara kopplat till resursinsatsen.
 
SKULLE SÅ VARA FALLET, VILKET DET BÖR VARA, LEDER ALLTSÅ INTE EN
HÖG TILLVÄXT MED AUTOMATIK TILL NÅGOT POSITIVT.
 
I så fall tål också detta att tänka på när man skryter om den och den procentsatsen,
som är si och så mycket högre än i alla andra länder.
 
Hög konsumtion av tobak, hög konsumtion av alkohol och hög konsumtion av sjuk,
vård leder definitivt till högre tillväxttal.
 
Så lite försiktig bör man nog vara, när man skryter alltför mycket om våra höga
tillväxt.
 
AE
 
 

ALLIANSENS TOMMA PÅSE

En påse, fylld med enbart floskler och mantra
 
Vi som minns den tiden, då ordning och reda sträckte sig längre än till retoriken,
minns Hasse Alfredssons dagar, när han var som bäst.
 
Det räcker inte med en tom påste.
 
MAN MÅSTE OCKSÅ FYLLA PÅSEN MED NÅGOT.
 
Alliansen har tydligen lyssnat på Hasse Alfredsson, för man har fyllt sin påse.
 
MED RETORIK, MANTRA OCH FLOSKLER.
 
Påsen är helt enkelt överfull, alldeles för full, man hittar både det ena och andra.
 
Längst ner i påsen hittar man "ansvar" och olika varianter på detta, ovanpå
ligger sedan "ordning och reda" i olika varianter på detta, nästa längst upp
ligger "krona för krona" och nu har man pressat dit "att bygga skyddsvallar".
 
Om man nu väljer att se detta innehållslösa pladder som ett innehåll, så är allt kopp-
lat till ekonomiska faktorer.
 
Vi har en regering, som ser på sitt politiska uppdrag med rent kamerala ögon.
 
Väljarnas förtroende vittnar om att kamrern fått godkänt, just när det gäller att skö-
ta ekonomin.
 
Men ett land är något mycket förmer än en tillväxtkurva, och att si och så mån-
ga går till arbetet varje dag.
 
Det överordnade målet i samhället bör rimligen vara, att medborgarna mår bra i en
vid bemärkelse, för att detta mål ska uppfyllas måste samhället i sina helhet fungera.
 
De olika samhällsfunktionerna fungerar i stort som kommunicerande kärl,
fungerar inte en sektor, fungerar inte helheten.
 
Av väljarnas dom att döma fungerar ekonomin, hur det är med övriga sektorer vet
vi också.
 
Där är väljarnas dom ofta hård, mycket hård, och de flesta vet att det är väldigt
mycket, som fungerar väldigt dåligt.
 
Det finns således stora brister, ibland mycket stora brister, inom de flesta andra sek-
torer.
 
SKOLAN, sämst kunskapsutveckling inom OECD, FÖRSVARET, som inte kan och
inte heller kommer att kunna lösa sina uppgifter, KOMMUNIKATIONER, som i
bästa fall kommer fram för sent, POLIS OCH RÄTTSAPPARAT, som inte ger med-
borgarna elementär trygghet, dagliga skottlossningar på öppen gata, högst antal
våldtäkter i världen, escalerande antal mord, SJUKVÅRD, reducerat antal vård-
plaster, nu lägst inom OECD, ÄLDREVÅRD, minskat antal platser på några år
29 000 och stort lidande bland många äldre, LÄRARUTBILDNING, lärare som
inte kan stava och läsa, FÖRSKOLOR, små barn som i bästa fall matas med vat-
ten och knäckebröd.
 
LISTAN KAN GÖRAS HUR LÅNG SOM HELST PÅ SAKER, SOM INTE FUNGERAR.
 
Men det finns ingen lista på saker, som ungerar, det finns bara en påsa med floskler
och så en kameral syn, som visserligen skapat "ordning och reda" på ett område men
nästan ren misär på andra.
 
Att som kamrer sköta en sektor i samhället, och missköta alla andra, räcker det ?
 
Tydligen för den ansvarsfulla och kraftfulla Alliansregeringen, för där går man
ju till val på att man bara får tala om påsens innehåll och kamera inslag.
 
ALLT ANNAT, AV BETYDLESE FÖR SAMHÄLLET, FÅR MAN INTE DEBATTERA
INFÖR VALET.
 
Kraftfullt styre förresten, det mesta tyder på att styrningen av underordnade myndigheter
är så svag, att de flesta generaldirektörer kan göra vad som helst.
 
OCH GÖR DET.
 
Att bara göra en sak, och strunta i att göra allt annat, tycks fungera i de högre sfärerna,
men skulle knappast fungera i de lägre sfärerna.
 
En familj med en sjurumsvilla skulle säkert bli uppskattad för sin "ordning och reda" om
man höll städat i samtliga sju rum.
 
Det är knappast troligt att en annan familj, som bara höll städat i ett rum, skulle
ses som samma garant ör "ordning och reda".
 
DET SKULLE KNAPPAST RÄCKA ATT HÄVDA, VI STÄDAR JU I ETT RUM, DÅ
KAN DET SE UT SOM REN MISÄR I ANDRA RUM.
 
Men i Rosenbad tycks det kamerala styret se det med så begränsade perspektiv.
 
Apropå kamrer, idag presenterade just kamrern årets budgetproposition, och man und-
rar vem den kamrern representerar.
 
Att Anders Borg har en självbild, som sträcker sig till skyarna, är ju ingen hemlig-
het, och det syntes tydligen.
 
Idag representerade han inte regeringen, bara sig själv.
 
Jag har bestämt, jag har bedömt, jag har beslutat, jag har bestämt att ändra mig.
 
DET VAR MÅNGA JAG, MEN INGEN VI OCH INGEN REGERING.
 
Det finns många tecken, som bekräftar att landets styrs med rent kamerala ögon.
och då bir det också som det blir.
 
AE

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
Väljarundersökningen Marknadsinsikt gav oss härom dagen nytt hopp inför valet, vårt
trovärdiga regeringsalternativ tycks bli allt starkare allt närmare valet vi kommer.
 
Enligt undersökningen är det nu bara centerpartiet, kristdemokraterna och folkpartiet
som inte når upp till 4 %.
 
På barnkalaset i Göteborg lanserade vi Alliansens moderna välfärdssamhälle, som byg-
ger på att vi satsar allt hårdare på arbetslinjen, och de som inte omfattas av arbetslinjen
får tas hand om nära och kära, något jag länge slagits för.
 
För att inte väljarna ska skrämmas bort kommer vi att undvika alla debatter, som har
knytning till vårt moderna välfärdssamhälle och frågor som väljarna tycker är viktiga.
 
Vårdförbundet, Vision och många andra kämpar nu hårt för att fullfölja mitt långsiktiga
mål, att skapa så stora motsättningar som möjligt i samhället.
 
Med gemensamma krafter ser vi nu ut att närma oss detta mål.
 
Vi har tidigare fått kritik för att våra lärarelever inte kan stava och läsa. Av någon under-
lig anledning visar nu siffor som SIFO presenterar att väljarna har större förtroende för
oppositionens skolpolitik än för vår skolpolitik.
 
För att komma till rätta med detta kommer nu Jan Björklund att storsatsa för att få upp
lärarnas kompetens.
 
Jan kommer då att genomföra ett lärarlyft på 1/2 miljard, som syftar till att nå 40 000 lä-
rare med målet att så många som möjligt ska lära sig stava och läsa.
 
Riksrevisionen lägger nu sin slutrapport rörande sin granskning över Försvaret, och
menar då att Försvaret inte har förmåga att stå emot ett väpnad anfall.
 
Här har Riksrevisionen hamnat helt fel, Försvaret är inte dimensionerat för att tåla
väpnade anfall, möjligen obeväpnade sådana.
 
Försvaret är dimensionerat för att utgöra en bas för industriella satsningar. som styrs av
vad min gode vän Marcus har för önskningar.
 
Riksrevisionen pekar också på att insatsorganisationen inte är på plats förrän år 2023,
om ens då.
 
Detta är inte heller något som bekymrar oss, Ryssland har försäkrat oss att man under
den tiden kommer att vara upptagna med att annektera andra länder, inte ens Finland
är man säker på att man hinner annektera innan 2023.
 
 
KU har nu fått tillgång till uppgifter i NUON affären, som visar att styrelsen i NUON och
Näringsdepartementet hade tillgång till uppgifter, som visade att NUON skulle bli en stor
felsatsning.
 
Detta förändrar förutsättningarna för mitt förhör i KU, nu måste Maud och jag sätta oss
ner och anpassa mina lögner till detta nya läge,
 
Norsk polis och norska myndigheter slår nu larm om att de flesta asylsökande är krimi-
lenna och bluffar om sin ålder.
 
Här tycks Norge ha ren otur, den typen av problem möter vi inte i Sverige, Migrationsver-
ket har försäkrat oss om att de flesta asylsökande försäkrar att de inte ljuger om sin ål-
der.
 
Polisen i Göteborg tycks däremot ha påverkats av detta larm, och slår nu själva larm om
att utvisade grova brottslingar nu ofta uppehåller sig i Sverige kamoflerade, iklädda niqab
eller hijab.
 
Vi har upplyst polisen i Göteborg, att den fria rörligheten inte får begränsas av att någon
grov brottsling skulle ha utvisats, samtidigt som vi har påpekat att Miljöpartiet kan bli arga
på oss, om polisen plötsligt skulle börja leta efter grova utvisade brottslingar.
 
Vi får nu rapporter från Italien som tyder på att den fria rörligheten nu går in i ett nytt ske-
de, som gör det möjligt att utveckla vår konkurrenskraft.
 
Italienska myndigheter utlovar nu att en arme av vad man kallar afrikaner och araber står
redo att rädda EU, man uppskattar antalet till 600 000.
 
Vi har tillsammans med Miljöpartiet gått ner med en skrivelse, där vi begär att få förtur till
denna utomeuropeiska arbetskraftsinvandring, det är ju ändå här de hamnar förr eller se-
nare.
 
Vi går också händelserna i förväg och har uppdragit åt Eric Ullenfån att ändra på regerin-
gens hemsida.
 
Där kommer därför inom kort att stå att  1200 000 invandare går till jobbet varje dag, i
stället för bara de 600 000 som går till jobbet varje dag innan vi får denna förstärkning.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
           
 
AE

FÖRSVARET BORTA MED VINDEN

Riksrevisionen hittar inte mycket att granska
 
Under ett antal år, sedan 2010, har Riksrevisionen granskat Färsvarsmakten, och det
mesta kan nog tolkas som att man inte hittat mycket att granska.
 
En brist i materialförsörjningen för de närmaste 10 åren, som uppgår till ungefär
30 50 - miljarder.
 
Detta möter den kraftfulla och ansvarsfulla Alliansregeringen genom att skära ner an-
slaget med 100 miljoner, samtidigt som man uppger sig ha för avsikt att anskaffa ytter-
ligare 10 JAS Gripen, något Försvaret ej anser sig behöva och som ska rymmas inom
den ram, som ska skäras ner med 100 miljoner om året, men som kräver en höjning
per år med ungefär 4 miljarder.
 
Att det räcker för högst en vecka mot en fiende, som anfaller begränsat och lokalt har
vi också fått veta.
 
Vi har också få veta att resurserna är så klena att vi inte ens förmår ställa upp med
något, som skulle kunna medföra att vi får hjälp utifrån.
 
RIKSREVSIONENS GRANSKNING VISAR ALLTSÅ, VILKET BESTYRKS AV DE
UPPGIFTER ÖB LÄMNAT, ATT VI STÅR MER ELLER MINDRE AVLÖVADE.
 
Riksrevisionen har också upplyst om  att bristerna är orsakadeav att den kraftfulla
och ansvarsfulla Alliansregeringen inte planerat, beräknat och finansierat Försvaret.
 
Man får alltså lätt det intrycket att tillståndet inom Försvaret knappast kan vara
värre.
 
NÄR MAN NU LÄSER RIKSREVISIONENS SLUTORD OM TILLSTÅNDET INOM FÖR-
SVARET INSER MAN SNABBT ATT LÄGET ÄR VÄRRE.
 
MYCKET VÄRRE.
 
Vi kan nu läsa att det är otydligt vilka mål Försvaret har, ingen vet helt enkelt vilka upp-
gifter Försvaret är tänkt att ställas inför, det blir liksom inte riktigt lätt, att då urforma
och dimensionera försvaret, om man uttrycker sig försiktigt.
 
I den mån målen är så tydligt formulerade att någon begriper vad som gäller är
den allmänna bilden att målen inte uppfyllts eller kommer att uppfyllas.
 
SOM ATT INSATSORGANISATIONEN SKULLE VARA PÅ PLAST 2014, NÅGOT
SOM FÖRST SKÖTS TILL 2023 OCH NÅGOT SOM NU MEST VERKAR ALDRIG
KOMMER PÅ PLATS.
 
Innan Försvaret vet vad man ska göra, och när man har något att göra med för att lösa
detta, har ryssen hunnit ta både Ukraina, Polen, Finland, Baltikum, Gotland och övriga
Sverige.
 
Riksrevisionen är tydlig på detta område och menar:
 
TROTS FÖRDJUPAD GRANSKING PÅ OMRÅDET HAR VI INTE LYCKATS REDA
UT VAD FÖRSVARSMAKTEN EGENTLIGA SKA KUNNA KLARA AV.
 
Heliga Maria tänker man då, ungefär som att ersätta hastighetsbegränsningsskylar på
våra vägar (ex max 100 km/tim), med:
 
Här får Du inte köra hur fort som helst.
 
Riksrevisionen menar ändå att vissa krav är precist uttryckta, men uppger då lakoniskt:
 
VÅR GRANSKING VISAR ATT MAN INTE KLARAR AV ATT NÅ UPP TILL DE MÅ-
LEN.
 
VARKEN IDAG ELLER NÄR DEN INSATSORGANISATION ÄR PÅ PLATS, SOM
REGERING OCH RIKSDAG BESLUTAT OM, FULLT BEMANNAD OCH RESURS-
SATT.
 
Återigen tar man sig för pannan.
 
Vi kommer alltså aldrig att ha ett Försvar, som uppfyller de mål Riksdag och Re-
gering satt.
 
Den insatsorganisation man någon gång i framtiden, i bästa fall, kommer att ha avfär-
das med:
 
DEN ÄR ÄNDÅ INTE AVSEDD OCH UTFORMAD FÖR ATT HANTERA DE SVÅR-
ASTE UPPGIFTERNA.
 
Men uppgiften att gå högvakt kan man fullfölja.
 
Riksrevisionens fördjupade gransking kommer också fram till något annat, minst lika
alarmerande.
 
FÖRTROENDEFRÅGAN MELLAN REGERING OCH FÖRSVARSMAKTEN LIGGER
PÅ EN SÅDAN NIVÅ, ATT DEN RISKERAR ATT FÖRSÄMRA FÖRUTSÄTTNINGAR-
NA FÖR EN GOD STYRNING OCH EN EFFEKTIV VERKSAMHET.
 
Det där sista kan förklara mycket av sakernas tillstånd.
 
Det Riksrevisionen säger saknas, en god styrning, beskrivs av Alliansregeringen
på ett något annorlunda sätt.
 
EN KRAFTFULL OCH ANSVARSFULL STYRNING.
 
Det är bara att titta sig omkring, och upptäcka att man inte hittar någonting, så är det
lätt att komma fram till vem som har rätt.
 
FÖR BÅDA KAN INTE HA RÄTT.
 
AE
 

ALLIANSENS MÖRKADE BUDSKAP

Ett svek som inte låter sig beskrivas
 
Valrörelsen närmar sig allmer, och valrörelsen tycks få en utformning, som borde
göra valet lätt för de flesta.
 
I dagarna fick vi kännedom att arbetslösahetsersättningen för vissa grupper under
ett antal år har eroderat i den så milda grad, att ersättningen inte överstiger vad
som skulle erhållas i försörjningsstöd.
 
På barnkalaset fick vi höra moderaterna beskriva detta som "Alliansens mo-
derna välfärdssystem".
 
DETTA ÄR  INTE RESULTATET AV NÅGON TILLFÄLLIGHET, UTAN RESULTA-
TET AV EN HÖGST GENOMTÄNKT PLANERING OCH STRATEGI.
 
Alla med bidrag ska svältas ut, som FR beskriver det i sitt fina manifest, och i Fredrik
Reinfelds värld är arbetslösa med arbetslöshetsersättning bidragstagare, på samma
sätt som pensionärer är bidragstagare, och ska svältas ut.
 
Vid några fall av överraskande insikt har stridshingsten förstått att en arbetslöshets-
försäkring eller försörjningsstöd på denna nivå, inte ger utrymme för annat än svält.
 
Det är då innebörden av "Alliansens moderna välfärdspolitik" blir riktigt klar,
och Fredrik Reinfeldt har beskrivit denna välfärdspolitik ett antal gånger:
 
NÄR SVÄLTEN INTE KAN HÅLLAS UNDAN FINNS DET ANDRA TRYGGHETS-
SYSTEM SOM KAN TRÄDA IN, SOM KÄRAOCH NÄRA.
 
Nu vet vi det, när svälten står för dörren ska bidragstagare hålla sig levande genom
att "nära och kära" håller dem vid liv.
 
ALLIANSENS MODERNA VÄLFÄRDSSAMHÄLLE.
 
Men nu tycks väljarna ha fått nog och prioriterar upp de frågor som hänger ihop med
annat än "ordning och reda i ekonomin", som skolor, sjukvård omsorg mm.
 
Då står sig Alliansen slätt och det visar man sig vara medveten om.
 
NU ÄR VALSTRATEGIN ATT UNDVIKA EN VALKAMPANJ, SOM HÄNGER IHOP
MED DE FRÅGFOR VÄLJARNA TYCKER ÄR VIKTIGA.
 
Förhållningssättet är så främmande för ett modernt demokratiskt statskick, att man
har svårt att tro att det är sant.
 
LÄGGA UPP EN STRATEGI, SOM BYGGER PÅ ATT MAN SKA UNDVIKA ATT
DISKUTERA DE FRÅGOR VÄLJARNA TYCKER ÄR VIKTIGA.
 
DÄRFÖR ATT VÄLJARNA HAR ANDRA VÄRDERINGAR ÄN DE ALLIANSEN
STÅR FÖR.
 
I ett demokratiskt samhälle borde det vara en självklarhet, att man i en valrörelsetar tar
upp de frågor väljarna tycker är viktiga, allt annat är ju fullständigt sanslöst.
 
Alliansen väljer i stället att undvika de frågor, som är viktiga för väljarna, väl med-
veten om att man står för en annan politik än den väljarna önskar.
 
Med denna insikt och denna valstrategi beskyller man oppositionen för att inte ha ett
genomtänkt program.
 
Må så vara, men vad är värst, att inte ha ett genomtänkt program, eller att ha
ett genomtänkt program, som är så cyniskt, kallsinnigt och människofientligt,
att man inte vågar tala om det.
 
En moderat i Norrtälje, som nu valt att frånsäga sig sina politiska uppdrag, beskriver
detta utförligt i media i dag.
 
Och bilden blir dag för dag allt mer klar och tydlig.
 
Alliansen, och då främst moderaterna, står för en politik de inte vågar stå för,
lämnar dubbla budskap, säger en sak och gör sedan en helt annan.
 
BARA DEN OMSTÄNDIGHETEN ATT MAN INTE VÅGAR TALA OM VAD MAN VILL
I ALLIANSENS "MODERNA VÄLFÄRDSSAMHÄLLE" BORDE VÄL FÖR ALLA GÖ-
RA VALET TÄMLIGEN LÄTT I SEPTEMBER.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappad ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona   
 
Veckan inleds med att den fria rörligheten tillsammans med polisen i Linköping ställer till
med vårkarneval till stor förtjusning för stadens invånare.
 
Glädjen bland invånarna tycks ha blivit  stor, så stor att vi kommer  försöka träffa nya ansvars-
fulla överenskommelser med Miljöpartiet, så att vi får till stånd ännu större fri rörlighet och
då kan åtnjuta karnevaler på fler ställen.
 
Uniteds Minds bekräftar idag vårt trovärdiga regeringsalternativ, nu skiljer det bara 13,3 %
mellan blocken, om man räknar med KD förstås, och det ska man ju inte göra.
 
Efter helgens barnkalas i Göteborg, där vi samlat ihop 2 800 barn och lekt "de små grodorna"
räknar vi med att snabbt kunna ta igen oppositionens försprång.
 
Min gode vän Per Slingerman, skriver idag i Dagens Industri att vi ska vara tillsammans med
och umgås med barn, det skulle då vara den bästa skolan för oss moderater.
 
Helgens barnkalas i Göteborg visar att vi tog honom på orden.
 
Dan Eliasson på Försäkringskassan menar nu att han vill sitta kvar, och att det vore fegt och
dumt av honom att sticka nu.
 
Ulf Kristersson låter nu meddela att Dan Eliasson inte är dum och feg så länge han inte visar
sig vara dum och feg.
 
Vårt moderata kompisgäng på Attendo visar nu hur man får ordning och reda på sin ekonomi.
Våra moderattoppar, som utgör rådgivare åt Attendo och andra ansvarsfulla välfärdsbolag, har
lyckats få igenom att man debiterar kommunerna för 2 timmar när man utfört behovsprövad
hemtjänst på 1 tim.
 
Våra moderattoppar, som utgör rådgivare, låter meddela att man utgår ifrån att Attendo gör allt
enligt gällande regler, trots att man gör allt fel.
 
Rörligheten på arbetsmarknaden underlättas också genom att Attendo avskedar de, som tyc-
ker att det blir lite för mycket ordning och reda i bolagets finanser.
 
Dagens Nyheter ger oss nu beröm för att vi lyckats få ner arbetslöshetsförsäkringen, så att
den nu är i nivå med försörjningsstödet för stora grupper.
 
Att vi under bara två mandatperioder skulle lyckas få även arbetslösa att leva på svältgränsen
har tidigare framstått som en önskedröm.
 
Den drömmen beskrev jag i mitt fina manifest "Det Sovande Folket", att jag skulle lyckas så
snabbt vågade jag då inte hoppas på.
 
Nu kan vi inrikta ansträngarna på att få ner pensionerna till samma nivå, där finns det fortfa-
rande en del som återstår att göra.
 
Skatteverket har nu gjort undersökningar som visar att 8 av 10 handlare i Malmö säljer "svart",
trots införandet av certifierade kassaapparater. Enligt undersökningen omfattar den svarta
försäljningen i de flesta fall även svarta cigaretter och svart tobak.
 
Det är genom att blunda för detta kraftfullt håller nere brottsutvecklingen.
 
Eric Ullenfån låter meddela att det inte påträffats några nyanlända i denna undersökning,
som sålt svart, och utgår ifrån att de flesta som avslöjats är sverigedemokrater.
 
På tal om sverigedemokrater meddelar nu brandmännen i Mamlö att de inte vill veta av den där
Jimmie Åkessons besök. Man kommer därför att se till att all personal och alla brandbilar är bor-
ta när han genomför sitt besök.
 
Man är tydlig med att brandsäkerheten måste få stå tillbaka, får att man ska kunna visa att inte
heller brandmännen i Malmö vill ta i sverigedemokrater med tång.
 
Det är genom att uppmuntra dessa manifestationer vi tar ansvar för demokratiutvecklingen i
landet och brandsäkerheten i Malmö.
 
Även vissa sjukhus följer nu mitt råd, och visar att de inte heller vill ta i Jimmie Åkesson med
tång, när han genomför sina besök.
 
Vi ser detta som ett första steg, sverigedemokarter har inget att göra på våra sjukhus, får vi
bara en mandatperiod till på oss, så ska vi nog tillsammans med Miljöpartiet se till att de in-
te får någon vård heller.
 
Det är så vi säkerställer sammanhållningen i samhället.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
 
AE
 
 
 
 

NU ROPAR ALLA "VARGEN KOMMER" MEN INGEN LYSSNAR

Men alla larmrapporter tycks nå döva ören
 
Larmrapport kommer nu larmrapport, och man ropar  "vargen kommer" gång på
gång.
 
Men ingen ids bry sig, trots att vargen denna gången riskerar att komma på riktigt.
 
Summerar man nu ett antal kända fakta, och ett antal rapporter, har man all
anledning att blir oroad på riktigt.
 
RIKTIGT ORDENTLIGT OROAD.
 
För att klara kommande konkurrens i vår "globala" miljö krävs att vi håller oss väl fram-
me som kunskapsnation.
 
Genom olika rapporter vet vi nu hur väl vi håller oss framme, när det gäller att
hävda oss som kunskapsnation.
 
SÄMST KUNSKAPSUTVECKLING INOM OECD, DÅLIG PROBLEMLÖSNINGSFRÖ-
MÅGA (SÄMST I NORDEN) OCH ELEVER SOM UNDERVISAS AV LÄRARE, SOM
MÅNGA GÅNGER INTE SJÄLVA KAN STAVA ELLER LÄSA.
 
En annan viktig faktor, för att kunna hävda sig mot elaka konkurrenter är att samhället
har en identitet och präglas av stor sammanhållning.
 
Vi vet idag hur stor den sammanhållningen är.
 
INKOMSTKLYFTORNA HAR ALDRIG VÄXT SÅ FORT, MOTSÄTTNINGARARNA
MELLAN OLIKA GRUPPER I SAMHÄLLET ÄR STÖRRE ÄN NÅGONSIN MED EN
STATSMINISTER, SOM INTE ENS VILL TA I ALLA MED EN TÅNG.
 
Vi vet sedan länge att trygghet och en känsla av säkerhet är viktiga faktorer för att kun-
na göra väl ifrån sig såväl inom utbildning som arbetsliva.
 
Vi vet ganska väl hur trygga vi är idag.
 
HÖGST ANTAL VÅLDTÄKTER I VÄRLDEN (NÄST HÖGST), ESCALERANDE AN-
TAL MORD, EN KRIMINALITET SOM HELA TIDEN ÖKAR OCH HITTAR FORMER
OCH MEDBORGARE, SOM VET ATT INGEN BRYR SIG, VARE SIG POLIS, POLI-
TIKER ELLER RÄTTSVÄSEN I ÖVRIGT.
 
Hälsa, såväl psykisk som fysisk, är en grundförutsättning för att kunna skaffa sig en
utbildning och inlemma sig i arbetslivet.
 
Vi vet ganska så väl vilken hälsa vi har idag.
 
VÄRLDENS FRISKASTE FOLK ÄR VÄRLDENS SJUKASTE FOLK, VI HAR DEN
STÖRSTA PSYKISKA OHÄLSAN I VÄSTVÄRLDEN, FRÄMST BLAND UNGDO-
MAR, ANTAL SJÄLVMORD BLAND UNG PÅ TOPP I VÄRLDEN.
 
I dag skallar ännu ett rop på vargen, denna gång visar rapporten har ökningen av diabe-
tes 1 är dramatisk, varje år sker en ökning med35 %.
 
Denna gång är vi inte "världsbäst", Finland är ännu värre, men vi kommer in som en
god "tvåa".
 
Vi vet också att fetman ökar som en farsot, ingen har vågat eller vill analysera vad detta
kan komma att föra med sig i form av ohälsa, kostnader, konkurrenskraft mm.
 
Andra rapporter visar i samma riktning.
 
En kondition och uthållighet, som medför att många av oss inte orkar arbeta hela
dagen.
 
En ungdomsarbetslöshet och långtidsarbetslöshet, som är rekordstor, och ingen
har ännu presenterat en antydan till hur detta ska lösas.
 
Väger man samman dessa indikationer är det ju svårt att vara odelat positiv, det tycks
som om vargen kommer på riktigt den här gången.
 
Och med denna bilden för ögonen arbetar våra ledande politiker, med det de tycker
vara viktigt.
 
ATT STÄNDIGT FRAMHÅLLA ATT VI ÄR BÄST I VÄRLDEN PÅ ALLTING.
 
 
AE

CENTERPARTIST VÄN MED KRONOFOGDEN

Staffan Nilsson i en klass för sig
 
Vi har vant oss vid centerpartister, som tar ut svängarna riktigt ordentligt.
 
Förra ledaren, Maud Olofsson, och nuvarande ledaren, Annie Lööf, tycks
hysa en viss förkärlek för att ljuga så att det osar om det, både inför KU och
inför andra.
 
Per Åsling slussar medel från statliga riskkapitalfondbolag till egna bolag.
 
En riksdagskvinna tar time out efter att ha avslöjats för omfattande svind-
lerier och bedrägerier i samband med ekonomiskt stöd till Iraq.
 
Centerpartisten Staffan Nilsson slår nu följe med dessa föredömen, för det är
väl alla höga politiker ?
 
Staffan Nilsson kandiderar som EU kandidat i samband med vårens EU val, och
är femte namn på listan. Staffan Nilsson sitter också med i ett antal organ, där ar-
betet omfattar ekonomisk rådgivning och budgetering för internationellt stödarbe-
te.
 
Men Staffan Nilsson sysslar också med annat, sedan 1983 sysslar han i ge-
nomsnitt 6 gångar om året med annat.
 
Han håller då Kronofogden strängt upptagen.
 
FRÅN 1983 HAR CENTERPARTISTEN STAFFAN NILSSON 188 GÅNGER VARIT
FÖREMÅL FÖR KROGDEMYNDIGHETENS INTRESSE.
 
Senast under 2012 och 2013 var ett antal skatteskulder aktuella.
 
Staffan Nilsson tycks inte heller speciellt oroad för detta,och tycks mena att det vik-
tiga är att han kan ta hand om andra pengar, mindre viktigt att han kan ta hand om si-
na egna pengar.
 
PÅ SÄTT OCH VIS HAR JU STAFFAN NILSSON RÄTT, POLITIKER ÄR RENT ALL-
MÄNT DUKTIGA ATT TA HAND OM ANDRAS PENGAR, KANSKE LITE FÖR DUK-
TIGA.
 
Men som sagt, Staffan Nilsson är inte oroad, inte heller för sin EU kandidatur.
 
HAN MENAR ATT HAN ÄNDÅ KAN UTGÅ IFRÅN ATT VÄLJARNA HAR STOR
FÖRSTÅELSE FÖR HONOM.
 
Förståelse, 188 ärenden hos kronofogden ?
 
Skulle Staffan Nilsson ha rätt i detta avseende fick ändå Fredrik Reinfeldt rätt
till slut, som han beskriver det i sitt fina manifest.
 
DÅ ÄR VI MENTALT HANDIKAPPADE
 
En trio centerpartister, som tar hand om
andras pengar
AE
 
 
 
 
 
 

LÄRARUTBILDNINGEN SÄMRE ÄN VAD SOM ÄR MÖJLIGT

Sämre än så här kan det inte bli, får man hoppas
 
Vid tidigare högskoleprov presterade lärarstudenter, så dåligt att man utgick ifrån att
det inte kunde bli sämre.
 
Satte man systematiskt alla svar som "1", "X" eller "2" fick man bättre än många lärar-
studenter. Likaså blev resultatet bättre med en slumpgenerator eller en "apa" som
fick sätta dit tecken.
 
Så sämre än så kunde det väl ändå inte bli tänkte man.
 
NU VISAR DTE SENASTE PROVET ATT MÅNGA LÄRARSTUDENTER FÅR BE-
TYDLIGT SÄMRE PROVRESULTATÄN VAD MAN UTGICK IFRÅN VAR ABSO-
LUTA LÄGSTANIVÅN.
 
På skalan 1 - 2 får nu många så lågt som 0,05 och ett antal får ända ner till 0,01.
Det senare resultatet uppnås av 2 promille av provdeltagarna, och med det resul-
tatet kommer man in på ett antal lärarhögskolor,
 
Inför nästa år är miniminivån satt till 0,5, så 0,01 ger ju en föraning om vad
som gäller.
 
Egentligen är det så dåligt, att det inte ska gå att få så dåligt, inte ens om man inte
kan ett enda svar.
 
ENDA MÖJLIGHETEN ATT FÅ SÅ DÅLIGT RESULTAT TYCKS VARA ATT MAN
ÄR SÅ BRA, ATT MAN VET ALLA SVAR OCH SYSTEMATISKT UNDVIKER ATT
SVARA RÄTT.
 
Denna något konspiratoriska misstanke motsägs dock av att lärarna vid lärarhögsko-
lorna noterar att nyintagna elever ofta vare sig kan stava eller läsa.
 
Hur klarar sig då dessa elever på lärarhögskolan.
 
DE KLARAR SIG INTE ALLS, ETT ANTAL LÄRARHÖGSKOLOR HAR DOCH FUN-
NIT EN RAFFINERAD LÖSNING PÅ DETTA.
 
När eleverna presterar lika dåligt på proven under utbildningen, ges eleverna möjlighet
att ta med sig rättat prov hem under natten, rätta hemma och återkomma med rätt svar.
 
Man har alltså ingen anledning att bli överraskad av att eleverna på olika nivåer
får OECD sämsta kunskapsutveckling.
 
ATT UNDERVISAS AV LÄRARE SOM INTE KAN STAVA OCH LÄSA GER JU INTE
DE BÄSTA FÖRUTSÄTTNINGARNA.
 
Problemet är dock mycket större, och inte begränsat till lärarstudenter, dessa kommer
ju någonstans ifrån själva och har erhållit utbildning på olika håll.
 
Denna utbildning håller alltså sådan "klass" att många elever inte kan vare sig
stava eller läsa när det efter högskoleprov kommer in på olika högskolor.
 
När det gäller högskolor är problemet inte heller begränsat till lärarhögskolan. Det var
inte länge sedan lektorer i Uppsala och Linköping slog larm om likande problem.
 
Där gick det överhuvudtaget inte att undervisa, då eleverna inte hade sådana
förkunskaper och begåvningar att de kunde tillgodogöra sig information.
 
DEN SÅ KALLADE UTBILDNINGEN FICK BEGRÄNSAS TILL ATT FÖRSÖKA
LÄRA ELEVERNA ATT LÄSA BUSSTABELLEN, SÅ ATT DE KUNDE TA SIG
TILL OCH FRÅN HÖGSKOLAN.
 
De lektorer som slog larm, var angelägna att framföra en viktig sak, dessa svårig-
hete, man slog larm om, hängde på inget vis ihop med eventuella språksvårighe-
ter.
 
De elever man var tvungen att undervisa i hur man läser busstidtabeller var
svenska elever.
 
Detta är alltså det uppväxande släkte, som ska föra Sverige framåt i konkurrens
med andra länder när det gäller att utveckla kunskapssamhället.
 
Andra undersökningnar ger inte anledning till större optimism, nyligen presente-
rades en undersökning, som visade att arbetstagare inte orkade arbeta hela da-
gen för att deras kondition var för dålig.
 
En naturlig fråga infinner sig , när man får en samlad bild av tillståndet på
många håll.
 
HUR KUNDE DET TILLÅTAS ATT GÅ SÅ HÄR LÅNGT.
 
Vi vet nog egentligen svaret.
 
Är man bäst i världen och abslolut ska göra det mesta på ett avvikande sätt
jämfört med andra länder, och ovanpå det har en självbild som begränsar
möjligheterna att ta till sig kritik och se att något är fel.
 
DÅ KAN DET TILLÅTAS ATT GÅ SÄ HÄR LÅNGT.
 
Hur långt har denna utveckling fått pågå, i vart fall ett antal decennier.
 
Erfarenheter talar då för att det också tar ett stort antal år, att vända på
detta.
 
OM DET GÅR.
 
AE
 
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
Moderaternas sverigedagar avslutades med ett trevlig inslag på en förskola i Göteborg.
Genom att utge mig för att vara en stridshingst fick jag alla de små barnen att på komman-
do hoppa högt av glädje, när jag själv tog ett språng.
 
Det är så vi skapar kraft i vår arbetslinje.
 
Expressen skriver idag att vi  för en strutspolitik, och inte vågar ta upp aktuella problem till
debatt av rädsla för att skrämma väljare.
 
Den som följt våra sverigedagar vet att vi inte är några strutsar, själv är jag en stridshingst och
övriga är hoppande kängurur. Det barn de bär vid sin barm är våra kompisar i vårt moderata
kompisnätverk, som sitter i ledningarna för våra välfärdsbolag.
 
Apropå korruption nämnde jag härom dagen att jag lyckats få in min son Gustav, 21 år, på
konsultfirman Prime. Jag slog mig då på bröstet för att det var min ställning, som gav honom
detta jobb i hård konkurrens med andra.
 
Det visar sig nu att detta inte är hela bilden, en starkt bidragande orsak till att Gustav anställs
som konsult är ett stort och varmt tack för de stora konsultuppdrag Prime fått från Försäkrings-
kassan.
 
Prime har utan att lägga ner något arbete att tala om fått  ungefär 40 miljoner i arvoden, något
man nu tackar för, samtidigt som man hoppas att Gustav ska öppna upp portarna till ytterligare
stora arvoden, utan att man behöver lägga ner något arbete att tala om.
 
Primes viktigaste uppgift har varit att uppdatera Försäkringskassans Facebook, så att general-
direktören ges bättre möjligheter att kräkas på de han inte tycker om.
 
På våra sverigedagar, och även tidigare, har vi ju fört fram hur vi genom vår ansvarsfulla och
kraftfulla allianspolitik lyckas få ner det vi kallar för utanförskap.
 
SCB bekräftar nu denna utveckling och deras senare rapport visar att den kraftfulla och ansvars-
fulla alliansregeringen från 2011 fått ner utanförskapet från 14,4 % till 14;6 %.
 
Fackförbundet Vision gör nu som Vårdförbundet och följer mitt råd att inte ta i sverigedemokra-
terna med tång.
 
Ansvarsfullt kommer man nu följa mina intentioner och utesluta sverigedemokraterna ifrån alla
debatter och aktiviter när riksdagspartierna bjuds in.
 
Det är så vi gemensamt utvecklar demokratin i landet.
 
Aftonbladet skriver idag kritiskt om att Sverige har det mest extrema liberala skolsystemet i
världen. Många forskare tycks undra hur det kunde gå så långt.
 
Där blir jag inte svaret skyldig, med en kraftfull och ansvarsfull alliansregering kan det gå så
långt.
 
Forskarna ställer sig också kritiska till att världens mest extrema och liberala skolsystem ge-
nomfördes så snabbt, och utan att några som helst utvärderingar skedde.
 
Inte heller där är jag svaret skyldig, ju mindre utvärderingar man gör, desto snabbare går
det.
 
I samband med detta framför statsvetaren och professorn Marie Demker att det är ett demo-
kratiskt problem att alliansens toppar samarbetar med välfärdsbolagen för att dessa ska un-
derlättas att maximera sina vinster, helst med så mycket skatteplanering som möjligt.
 
Vi ser inte detta som ett demokratiskt problem, vi känner inte till något exempel, där våra
moderata toppar inte fått ta del av de vinster välfärdsbolagen gör genom att inte återföra
sina vinster till verksamheten.
 
Andra skulle se detta som korruption, men vi har varit så förutseende att vi utformat vår
mutlagstiftning, så att våra moderata toppar kan hålla på med detta.
 
Aftonbladet tycks vara riktigt på hugget idag och ställer frågan varifrån pengarna ska kom-
ma när vi fortsätter att sänka skatterna, när valet väl är över.
 
Man kan ju undra var Aftonbladet varit de senaste 7 åren, pengarna kommer naturligstvis att
fortsätta att komma ifrån de äldre, barnen i förskolorna, de sjuka, de arbetslösa och alla'
andra bidragstagare, intill dess att de svälter ihjäl.
 
Jag rekommenderar Aftonbladet att läsa mitt fina manifest "Det Sovande Folket", där talar
jag om varifrån pengarna ska komma.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
            
 
 
 
 
 

ANDERS BORG I ETT NÖTSKAL

Envetenhet är inte alltid en dygd.
 
Att Alliansen står för arbetslinjen behöver man inte tvivla på.
 
Men när 2 800 delegater hoppar upp i luften, som om de vore förskolbarn,
på stridshingsten order, då finns det anledning att hysa andra tvivel.
 
När det gäller arbetslinjen, och därmed förknippade problem, har SvD idag en
ganska så omfattande artikel kring detta, och den är riktigt intressant på många
sätt.
 
Artikeln ger en nyanserad bild av världens bästa finansminsiter och även av
arbetslinjen.
 
Alla vet, att det är fullständigt självklart, att det måste finna en kola att köpa, om man
ska köpa en kola,
 
Det spelar alltså ingen som helst roll, hur mycket pengar man har i "plånboken", om
det inte finns någon kolna, det blir ändå ingen kola.
 
Inom företagsekonomin talar man om utbud och efterfrågan, utbudet här är kolan
och efterfrågan är pengarna och suget efter en kola.
 
Detta samband, en efterfrågan skapar ett utbud, är fullständigt självklart på alla
områden utom ett.
 
DET ÄR INTE SJÄLVKLART FÖR ALLIANSEN NÄR DET GÄLLER ARBETSLINJEN.
 
Enligt denna arbetslinje ska man stimulera arbetslösa genom att skapa olika typer av
incitament, som gör dem mer intresserade av att anta arbeten.
 
Lägre arbetslöshetförsäkring, jobbskatteavdrag och allt annat, allt syftar till en
och samma sak, att skapa ett utbud av arbetskraft.
 
Vad händer då om utbudet ökar, men det inte finns någon efterfrågan, det är om det-
ta SvD artikel handlar, och den är tämligen kritisk..
 
Man kan väl sammanfatta det hela med.
 
STIMULERAR MAN BARA UTBUDET, MEN INTE EFTERFRÅGAN, HÄNDER PRECIS
DET SOM HÄNT.
 
Det händer ingenting, det är just därför Alliansen hela tiden talar om sysselsättning,som
är kopplad till att befolkningen ökat, och att därmed rent matematiskt fler kan arbeta, trots
att arbetslösheten ökat.
 
För att efterfrågan ska öka, måste efterfrågesidan stimuleras till att efterfråga mer
arbetskraft, och denna stimulans kan bara ske mot företagen, och få dem att efter-
fråga med arbetskraft.
 
DE FLESTA BEDÖMARE, SÅ ÄVEN SKRIBENTERNA I SVD, ÄR ENIGA OM ATT PÅ
DET OMRÅDET HAR DET SKETT FÖGA. ELLER RÄTTARE SAGT INGET.
 
SvD kommer då in på Anders Borg, som haft huvudansvaret för detta, och bilden träder
fram av en person, som har en halv kompetens.
 
SOM FÖ STÅR ATT ETT ÖKAT UTBUD AV ARBETSKRAFT MÅSTE TILL, MEN SOM
INTE FÖRSTÅR ATT DETTA MÅSTE VARA KOPPLAT TILL EN ÖKAD EFTERFRÅGAN
PÅ ARBETSKRAFT.
 
Med denna halva kompetens har Anders Borg kämpat på som en envis åsna, och inte lyc-
kats åstadkomma någon som helst minskning av arbetslösheten, då efterfrågan saknats.
 
Tidigare kollegor till Anders Borg beskriver en bild, som kan förklara denna halva
kompetens, och att han strävar vidare som en enveten åsna.
 
Vi får då veta:
 
ATT ÄNDRA UPPFATTNING INGÅR INTE I HANS BETEENDEMÖNSTER.
 
Vi andra, som kan ändra uppfattning, vet att man ändrar uppfattning, om man gör något
som leder i fel riktning.
 
Då ändrar man uppfattning och gör något som leder i rätt riktning.
 
DET GÖR INTE ANDERS BORG, HAN GÖR HELA TIDEN SAMMA SAK, OCH FÖR-
VÄNTAR SIG ETT ANNAT UTFALL.
 
En del har ganska träffande beskrivningar på denna egenskap, och inte är dessa något
man skryter om precis.
 
Till bilden hör inte bara att Anders Borg har en halv kompetens, har utnyttjar denna halva
kompetens på ett visst sätt. Förre ministerkollegan Mikael Odenberg beskriver då Anders
Borg enligt följande:
 
HAN SPRINGAR I TANGENTENS RIKTNING, MED ETT URVAL AV FORSKNINGSRAP-
PORTER UNDER ARMEN, GÄRNA I HÖG HASTIGHET.
 
Svd beskriver ganska så bra världens bästa finansminister:
 
GÖR FEL, KAN INTE ÄNDRA SIG NÄR HAN GÖR FEL OCH GÖR FEL FORTARE ÄN
ANDRA.
 
Inte undra på att Alliansen vill fokusera på sysselsättning och undvika att tala om arbets-
lösheten.
 
 
AE
 
 

POLISEN GES RÄTT ATT AVRÄTTA BROTTSLINGAR

Polisen tillåts utöva dödsstraff
 
Vi minns avrättningen på öppen gata, där polisen under filminspelning avrättade en
redan svårt skottskadad brottsling.
 
Nu har denna regelrätta avrättning fått sin epilog, Rikspolisstyrelsens Personal-
ansvarsnämnd har sagt sitt.
 
POLISEN, SOM AVRÄTTADE DEN REDAN SVÅRT SKOTTSKADE, FÅR BEHÅLLA
SITT JOBB ÄVEN OM HAN BLIR FÄLLD FÖR BROTT.
 
Det är så det går till i Sverige, ett väl så gott bevis på att rättssystemet totalt havererat,
det också.
 
Genom kameraövervakning på den aktuella platsen har det gjorts möjligt för hela Sver-
ige att med egna ögon se hur rättssystemet totalt har havererat.
 
Genom inspelningen vet vi exakt hur det gick till, och det gick till på ett sätt som
är typiskt för ett land, där rättssystemet havererat och där polisen används som
redskap i stället för att säkra medborgarnas trygghet.
 
Vi vet att den dödsskjutne innan avrättningen gjort sig skyldig till grova brott, men i
Sverige har vi inte dödsstraff ens för grova brott, såvitt Rikspolisstyrelsen Personal-
ansvarsnämnd inte informellt delegerar till polisen att avrätta grova brottslingar.
 
Av filminspelningen kan vi se att den avrättade redan var svårt skottskadad innan
han avrättades, möjligen såg polisen det hela som en ren skjutövning.
 
Den svårt skottskadade försökte efter det att han skottskadats krypande ta sig fram
på den stenlagda gatan.
 
FILMINSPELNINGEN VISAR EXAKT HUR DET GÅR TILL.
 
Den svårt skottskadade har till och med svårt att krypa, men gör så gott han kan, han kry-
per med uppenbara svårigheter fram emot polisen.
 
Intrycket man får av inspelningen är att han kommer att falla ihop död vilket ögonblick
som helst.
 
Vid avrättningen har den svårt skottskadade och krypande brottslingen ungefär
25 meter att krypa innan han når polisen, som avrättar honom.
 
Det finns inget som helst utrymme för att hävda att polisen ifråga på något sätt var ho-
tad och då skulle kunna ha rätt att utöva nödvärn.
 
Ingen annan person befann sig heller i närheten på det sättet att den svårt skottskadade
skulle kunna utgöra ett hot.
 
Inte heller fanns det någon egenomdom den svårt skottskadade  skulle kunna förstöra
i samband medavrättningen, såvitt man inte hävdar att han skulle slå sönder gatstenarna
i samband med att han föll ner död.
 
Men det skulle ha ju göra även med en regelrätt avrättning i så fall.
 
FILMISNPELNINGEN VISAR MED ALL ÖNSKVÄRD TYDLIGHET, ELLER KANSKE
ICKE ÖNSKVÄRD TYDLIGHET, ATT DEN SVÅRT SKADADE VID AVRÄTTNINGEN
INTE UTGJORDE NÅGON SOM HELST FARA FÖR DEN POLIS SOM SKÖT,INTE HEL-
LER FÖR NÅGON ANNAN POLIS, INTE HELLER FÖR NÅGON PRIVATPERSON OCH
INTE HELLER FÖR NÅGON EGENDOM.
 
ÄNDA AVRÄTTADES HAN PÅ ÖPPEN GATA AV POLISEN, HELT KALLBLODIGT
OCH HELT O ONÖDAN.
 
Och Rikspolisstyrelsens Personalansvarsnämnd menar då att han ska behålla jobbet
även om han blir dömd för brott.
 
Ett beslut, som ger rättsordningen informellet en helt annan innebörd än den lag-
stiftningen säger.
 
HÖR DELEGERAS RÄTTEN INFORMELLT TILL POLISEN ATT SAMLAT UTGÖRA
FÖRUNDERSÖKNINGSLEDARE, ÅKLAGARE OCH DOMSTOL OCH OM DENNA
SAMLADE RÄTT KOMMER FRAM TILL "SKYLDIG" UTÖVA DÖDSSTRAFF I
FORM AV AVRÄTTNING PÅ ÖPPEN GATA.
 
Starka ord, men innebörden av att han får behålla jobbet efter det som skett är ingen
annan.
 
HAN FÅR INFORMELLT DELAGATIONEN ATT UTÖVA DÖDSSTRAFFI FORM
AV AVRÄTTNING PÅ ÖPPEN GATA.
 
Omständigheterna  i övrigt i detta fall tyder också på att rättssystemet havererat totalt.
 
Normalt brukar ju rättssystemet låtsas inleda en förundersökning i liknande fall,
och sedan mer eller mindre samma dag komma fram till att ingen är skyldig till
något.
 
Så skedde också nu, men trycket tycks ha blivit så stort att även de mest ansvarslö-
sa inom det totalhavererade rättssystemet insett att man var tvungen att låtsas att
man tog upp förundersökningen på nytt.
 
Just nu är utgången av förundersökningen utåt en öppen fråga.
 
MEN "INÅT" ÄR DET INGEN VÅGAD GISSNING VAD BESLUTET BLIR, VI HAR JU
MED POLISMYNDIGHETER ATT GÖRA, OCH DÄR SKYDDAR JU ALLA ALLA.
 
Så det blir säkert en nerlagd förundersökning igen.
 
Vid avrättningar påöppen gata räcker det tydligen inte med avrättningpå öppen gata
för världens sämsta polis, för det har vi enlig G W Persson, man måste ju ha lite roligt
också.
 
Så när avrättningen är ett faktum, dyker det upp en annan polis på inspelningen,
försedd med polishund och batong i högsta hugg.
 
HAN SÄTTER DÅ IGÅNG MED ATT SLÅ PÅ DEN AVRÄTTADE, SOM I FILMIN-
SPELNINGEN REDAN DÅ FRAMSTÅR SOM DÖD.
 
Den polisen har inte ens varit föremål för en förundersökning på låtsas.
 
Många uppger sig idag vara mer rädda för polisen än för brottslingar.
 
ATT DEN KÄNSLAN SPRIDIT SIG OCH TYCKS HA ETT GANSKA SÅ STORT FOG
FÖR SIG KAN VÄL KNAPPAST TOLKAS PÅ ANNAT SÄTT ÄN ATT RÄTTSSYS-
TEMET HAVERERAT TOTALT, DET OCKSÅ.
 
Vi har ju också ett antal andra fall, som tycks bekräfta den bild av polisen, som avteckningar
sig i samband med denna avrättning.
 
OSMO VALLO FALLET MINNS VI ALLA.
 
Vi har de politiker och poliser vi förtjänar.
 
 
AE

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komman till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
Vi har hela tiden satt vårt hopp till att det ska vända inför valet, och vi ser nu att ju närmare
valet vi kommer, desto mer vänder det.
 
Demoskops väljarundersökning i dag visar att vårt regeringsalternativ nu blir så trovärdigt,
att vi själva inte förstår hur snabbt det vänder inför valet.
 
Att det skulle vända så tidigt, och att vårt regeringsalternativ skulle framstå så trovärdigt
kunde vi inte drömma om för bara några månader sedan.
 
Oppositionen får egen majoritet för fjärde undersökningen i rad, denna gången 51,9 %, och
både centerpartiet och kristdemokraterna är borta ur bilden.
 
Mängden av osäkra väljare är nu så stor, att vi också kan sätta en större tillit till att vi får
många röster från sådana, som inte vet vad de röstar på.
 
På våra Sverigedagar understryker vi att vi ska vinna jobblinjen, i stället för att tala om ar-
betslösheten kommer vi därför att fortsätta att tala om sysselsättningen.
 
Som jag skrev i mitt fina manifest, är ju de flesta väljare mentalt handikappade, så vi räknar
med att kunna lura dem med sysselsättningsbegreppet.
 
Alla med förståndet i behåll skulle ju omedelbart inse att det är bättre att 9 av 10 arbetar,
än att 10 av 20 arbetar, men vi bygger inte vår valbudskap, på att folk har förståndet i
behåll, vi bygger på att de är mentalt handikappade.
 
Oppositionen har valt bidragslinjen, medan vi väljer arbetslinjen. Detta kommer vi att fortsätta
med och utökar därför antalet instegjobb, så att sysselsättningen ökar ännu mer.
 
Det är då viktigt att utforma direktiven till Arbetsförmedlingen, så att de av misstag inte ger
några etniska svenskar arbete, det är detta vi kallar arbetslinjen.
 
Vi talar mycket om alliansens moderna välfärdssamhälle, och det är därför Anders Borg ta-
lar så mycket om Afrika,
 
Det är i Afrika Sveriges framtid ligger, det har de äldre redan insett, för i Sverige har de ju
inte funnit den.
 
På tal om alliansens moderna välfärdssamhälle får vi nu bekräftelser från olika håll att allt-
mer kommuner följer våra ambitioner, att  bidragstagare ska hållas på svältgränsen, om
detta kan Ni läsa närmare i mitt fina manifest.
 
Som alla vet är ju barn i förskolan bidragstagare, som ännu inte ingår i arbetslinjen, och
de ska därför också svältas ut.
 
Linköpingskommun visar nu vägen och skär ner portionerna till barnen i förskolan  så att de
tvingas att svälta.
 
Många av dessa bidragstagare har förts till akutsjukvård, där man konstaterat låga närings-
nivåer och tvingats ge näringsdropp.
 
Linköpings kommun motiv för dessa satsningar på alliansens moderna välfärdssamhälle
följer helt vår syn.
 
Man motiverar barnens svält med att man prioriterar härbärgen till EU migranter.
 
Vi samarbetar i dessa frågor med Svenskt Näringslivet, där vår folkpartistiske kollega
Fijab Fahime driver en hård linje att barnen ska svältas ut med knäckebröd och vatten.
 
Det är så vi skapar alliansens moderna välfärdssamhälle.
 
Anders Borg har nu anmälts till KU, för att han är arrogant och inte svarar på interpellations-
frågor i tid.
 
Här måste jag rycka ut till Anders Borgs försvar, inte ska han behöva följa riksdagsförord-
ningen, för att behaga en opposition i riksdagen, som inte vet bättre än att driva en bidrags-
linje.
 
Jag ska i stället se till att övriga moderater gör som Anders Borg, och inte lovar för mycket.
 
Apropå Anders Borg skriver nu K G Bergström att Anders Borg tycks bli en alltför stor be-
lastning för Alliansen, och att han borde knipa käft.
 
Vi får nog hålla med K G på den punkten, det är en av anledningarna till att Anders Borg
numera huserar i Afrika.
 
Vår långsiktiga försvarsplanering går nu vidare. Karin och jag brukar träffas över en lunch
i veckan och se om vi inte kan hitta på några nya långsiktiga satsningar.
 
Vi den senaste lunchen kom vi fram till att vi borde ha 5 ubåtar i stället för 4 ubåtar. Att
de fyra ubåtarna vi har inte har bemanning, ser vi som ett mindre problem.
 
Det är så vi långsiktigt och ansvarsfullt planerar, beräknar och finansierar för vår försvars-
förmåga.
 
Academedia har de senaste dagarna fått mycket kritik för att de gör stora vinster för att
lärartätheten är extremt låg. Nya siffror visar nu att vinsten skulle minska med ungefär 200
miljoner om Academedia hade en lärartäthet i klass med de andra skolor, som har lägst lä-
rartäthet.
 
Vårt moderata kompisnätverk, som styr Academedia har sagt till oss att det är det här vi
har att rätta oss efter, annars är de inte våra kompisar längre.
 
När jag fick höra detta kom jag att tänka på vänskapskorruption.
 
Färska siffor visar nu att Sveriges rapport sjönk med 7 % 2013, det är oppositionens fel,
det också.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet,  än så länge, krona för krona 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
          
 
AE
 
 
 
 

ANDERS BORG INBJUDS TILL KU

Högdragen arrogans ligger bakom anmälan
 
En del av riksdagens ledamöter anser att de ska följa riksdagsförordningen, en del anser
det inte.
 
Till de senare tillhör Anders Borg, känd för sin arrogans och högdragenhet.
 
OCH DET ÄR JUST FÖR ARROGANSEN OCH HÖGDRAGENHETEN HAN NU ÄR
ANMÄLD TILL KU.
 
Riksdagsförordningen föreskriver att interpellationsfrågor ska besvaras inom en viss
tid.
 
De övervägande antalet riksdagsmän, med undantag av Anders Borg, tycks an-
stränga sig att besvara frågor inom föreskriven tid, och gör det också.
 
ANDERS TYCKS GÖRA DET MOTSATTA, ATT ANSTRÄNGA SIG ATT INTE BE-
SVARA EN ENDA FRÅGA I TID, OCH HAN GÖR DET INTE HELLER.
 
Nu är Anders Borg KU anmäl för denna arrogans.
 
Strategin tycks vara enkel i arrogansens högborg.
 
INTE SKA VÄRLDENS BÄSTA FINANSMINSITER BEHÖVA GÖRA SOM KRETI
OCH PLETI.
 
Sådan husse, sådan dräng brukar det heta, och det tycks vara aktuellt i detta fallet.
 
Fredrik Reinfeldt försvarar som husse sin dräng Anders Borg, och motivet till detta för-
svar är väl nästan värre än Anders Borgs arrogans.
 
Fredrik Reinfeldt försvarar Anders Borg med att de andra lovar för mycket.
 
Här kommer i dagen en syn på ansvar, man trodde hörde hemma i en svunnen tid.
 
Enligt Fredrik Reinfeldt lovar de riksdagsmän, som lämnar svar inom den tid
riksdagsförordningen föreskriver, för mycket.
 
LOVAR FÖR MYCKET NÄR DE UPPFYLLER DE KRAV VÅRA DEMOKRATISKA
INSTITUTIONER KRÄVER.
 
Här kommer till och med Anders Borgs arrogans i skuggan.
 
GÅR DET ATT ÅSKÅDLIGGÖRA ETT STÖRRE FÖRAKT FÖR DEMOKRATIN
OCH EN STÖRRE ARROGANS ÄN DEN FREDRIK REINFELDT NU VISAR.
 
Visst går det, det skulle möjligen vara om någon statschef kom på iden att inte
kunna ta i 10 % av sina väljare med tång.
 
KU anmäld för sin arrogans
AE
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgontal till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
Jag fortsätter nu att ta ansvar genom att långsiktigt säkerställa vår försvarförmåga.
 
Förra veckan åt jag lunch med Karin, och vi upptäckte då att vi inte hade någon luftvärn.
Innan lunchen var slut hade vi kommit överens om att köpa in lite luftvärn till år 2020.
 
Våra erfarenheter av denna långsiktiga panering, beräkning och finansiering blev så goda
att vi bestämde oss för att ha veckomöten om vår långsiktiga försvarsplanering.
 
I går träffades vi därför igen och Karin sa då att hon tyckte att 70 JAS GRIPEN lät mer än
60 JAS GRIPEN.
 
Detta argument lät så övertygande att jag omedelbart lät mig övertygas, 70 JAS GRIPPEN
är ju långsiktigt mer än 60 JAS GRIPEN.
 
Då ÖB inte vill ha mer plan var vi tvungna att förankra detta långsiktiga beslut hos Marcus
Wallenberg.
 
Till vår stora förvåning blev han glatt överraskad och ville gärna ställa upp med ytterligare
10 JAS GRIPEN, men bara på detta villkor.
 
Att vi planerar, beräknar och finansierar, så att det inte finns några reservdelat, då räknar
Marcus med att vi återkommer med nya beställningar, som ersättning för de plan som
måste slaktas.
 
Efter denna breda och långsiktiga överenskommelse återstår bara att Försvarsberdnin-
gen gör som jag säger.
 
Aftonbladet har några dagar skrivit kritiska rapporter om skolkoncernen Academedia, och
man tycks vara kritisk till att skolkoncernen tjänar  6 200:- på varje elev, och utnyttjar skat-
teplanering för att kunna slussa dessa vinster ner i fickan på vårt moderata kompisgäng.
 
Vi får ta till oss kritiken, vi tycker också att vinsten borde kunna vara högre. Vår moderata
riksdagsman, Maria Abrahamsson, sitter som rådgivare till koncernen.  Vi får ge henne
uppdraget att se över möjligheterna att skapa en mer lönsam valfrihet.
 
Tidningen kritiserar också koncernen för att ha extremt mycket lägre lärartäthet än andra
skolor, både kommunala skolor och friskolor.
 
Den kritiken tar vi lätt på, hur skulle de kunna göra så mycket vinster, om de hade den
lärartäthet de ska ha, och som många andra har.
 
Där har Aftonbladet mycket att förklara.
 
Lärarnas Riksförbund tycks haka på denna ovederhäftiga kritik, och menar att Academedia
måste ställas till ansvar.
 
Inte kan vi ställa Academedia till ansvar, de gör ju bara som Maria Abrahamssom råder dem
till, och Maria gör ju bara vad den ansvarsfulla Alliansregeringen råder henne till.
 
Skulle någon ställas till ansvar skulle det ju vara jag och Jan Björklund, men vi är ju så fulla av
ansvar, att det inte finns plats för mer ansvar.
 
På tal om skolor visar nu vår ansvarsfulla skolpolitik i Stockholm vara lika långsiktig som vår
försvarspolitik.
 
Behovet av skolor de närmast åren är blir mycket stort, vi räknar med att det behöver tillkomma
67 nya skolor.
 
För att tillgodose detta behov har vi planerat, beräknat och finansierat för 11 nya skolor.
 
Det är så vi bedriver ansvarsfull och långsiktig politik även inom skolområdet.
 
Jag har ny lyckats få in min son Gustav, 21 år, som konsult på PR firman PR firman Prime.
Man räknar då på Prime med att få ännu mer lukrativa uppdrag från Stockholms Stad.
 
Gustavs erfarenheter som butiksbiträde på McDonald och mina referenser gjorde att alla
andra mindre kvalificerade sökande fick stå tillbaka.
 
Det är så jag ansvarsfullt tar ansvar för min familj.
 
Tre kommunalråd i Växjö, med den där Bo Frank i spetsen, har nu skrivit till Länspolische-
fen, att polisen måste ta itu med den grova och omfattande brottsligheten i stadsdelen
Araby.
 
Vad man tydligen inte tänkte på när man larmade skriftligt om detta, var att stadsdelen do-
mineras av nyanlända.
 
Vi får nu kalla samman partistyrelsen och diskutera om vi ska utesluta den där Bo Frank.
 
Socialdemokraterna gör nu ett stort nummer av att Margot Wallström kommer att ingå i
en kommande regering.
 
Här tycker jag man ska lyssna till det gamla ordspråket och ta det lugnt.
 
Ät inte grisen förrän den är slaktad.
 
Jag tar ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
              
 
AE
 
 
 
 
 
 

ALLIANSREGERINGEN HAVERERAR NU PÅ ALLA FRONTER

Hägrande vinster ska ge elever en hägrande framtid
 
Aftonbladet har det senaste dagarna haft en artikelserie om Academedia, och den
gör en del glada, en del mindre glada.
 
Att så mycket skit och oegentligheter kan inrymmas i en skolkoncern, ägd av
inflytelserika makthavare, och där rådgivarna är kända politiker, som fram
till idag åtnjöt ett visst anseende. det trodde man inte var möjligt.
 
En vinst på 6 200:- per elever,pengar som skulle komma verksamheten till del, slus-
sas genom suspekt skatteplanering till holdingbolag, och försvinner i fickorna på
ïnflytelserika girigburkar.
 
Vinsten har möjliggjorts genom att man har en lärartäthet, som är lägre än alla
andra och så låg att den är rent provocerande.
 
Kända politiska profiler, som sitter som rådgivare till bolaget, har stillatigande
åsett detta, det sker ju i hägn av valfrihetens välsignelse.
 
Det Aftonbladet skriver dessa dagar borde en gång för alla få upp ögonen på
många.
 
SÅ HÄR FÅR DET BARA INTE GÅ TILL.
 
Lärarnas Riksförbund, genom Bo Jansson, menar nu att Academedia måste ställas
till ansvar.
 
Varför skulle Academedia ställas till ansvar ?
 
DE GÖR JU EXAKT SOM SYSTEMET GER DEM INCITAMENT ATT GÖRA, DE
GÖR OCKSÅ EXAKT DET DE FÖRVÄNTAS GÖRA.
 
De som borde ställas till ansvar är därför andra.
 
DE SOM UTFORMAT SYSTEMEN, SÅ ATT ACADEMEDIA KAN GÖRA SOM DE
NU GÖR.
 
Vi vet vilka som utformat dessa system, de sitter i Rosenbad.
 
Finns det någon rättvisa i världem medför Aftonbladets artiklar att de sitter i
Rosenbad, än så länge.
 
SÅ HÄR FÅR DET BARA INTE GÅ TILL.
 
Hur motbjudande det än känns, så finns det faktisk bara ett parti, som har en genom-
tänkt och ansvarsfull skolpolitik, när det gäller att utforma dessa system.
 
ATT VÄNSTERKOMMUNISTERNA SKA HA SÅ RÄTT, OCH ALLA DE ANDRA SÅ
FEL, BORDE INTE FINNAS PÅ KARTAN.
 
 
Regeringens skolhaveri
AE
 
 
 
 

REGERINGEN GRIPS AV PANIK

Fredrik Reinfeldt tycks vakna panikslagen varje morgon
 
Riksrevisionen kritiserade regeringen för att ha en undermålig planering när det
gäller Försvaret.
 
Man uttryckte sig tämligen klart.
 
REGERINGEN PLANERAR INTE, BERÄKNAR INTE OCH FINANSIERAR INTE
FÖRSVARET.
 
Ett antal ryck de senaste dagarna bekräftar att det vare sig planeras, beräknas el-
ler finansieras.
 
Enligt Riksrevisionen saknar under de närmaste 10 åren ungefär 30 - 50 mij-
jarder, för att Försvaret ska kunna leva upp till Riksdagens mål.
 
Denna brist har uppkommit genom Alliansregeringen planering, beräkning och fi-
nansiering.
 
Med en något förvrängd självbild, för att uttrycka sig milt, beskriver Regerin-
gen detta som ett kraftfullt och ansvarsfullt styre.
 
Under våren lägger Försvarsberedningen fram sitt första "betänkande" om Försva-
rets framtida utformning, innan dess anses inget klart, rörande vare sig planering,
beräkning eller finansiering.
 
I detta läge, mot bakgrund av underskottet 30 - 50 miljarder och det faktum att
'Försvarsberedningen inte sagt sitt, sätter Alliansregeringen igång och plane-
rar, beräknar och finansierar, på det sätt vi nu blivit vana vid.
 
För en vecka sedan vaknade man en morgon, och tyckte att man behövde lite luft-
värn. När kaffet väl var druckit var också beslutet fattar.
 
VI KÖPER VÄL IN LITE LUFTVÄRN DÅ.
 
I går fattade man ett nytt beslut över frukostkaffet.
 
Vi köper väl in 70 JAS Gripen i stället för 60 JAS GRIPEN, de kan säkert vara
bra att ha.
 
Ett välbetänkt beslut kanske, eftersom de nuvarande JAS GRIPEN måste slaktas för
att Regeringens panering, beräkning och finansiering inte medger att nuvarande plan
kan flyga i brist på reservdelar.
 
Men det kanske inte gör något att reservdelar saknas heller, minns man rätt ville ÖB
inte ha vare sig 60 JAS GRIPEN eller 70 JAS GRIPEN.
 
ÖB ANSÅG ATT DET KRÄVDES ANDRA PRIORITERINGAR FÖR ATT UPPRÄTTA-
HÅLLA DEN AV RIKSDAGEN BESLUTADE FÖRSVARSFÖRMÅGAN.
 
Vem ville då ha JAS GRIPEN, när ÖB inte ville ha det ?
 
Den frågan är faktiskt ganska lätt att besvara, JAS GRIPEN är inget försvarspro-
jekt överhuvudtaget.
 
DET ÄR ETT RENT INDUSTRIPROJEKT MED SYFTA ATT UPPRÄTTHÅLLA IN-
HEMSK KOMPETENS INOM DET FLYGTEKNISKA OMRÅDET.
 
Men finansieras genom Försvaret ska det.
 
Det var Fredrik Reinfeldt och Marcus Wallenberg, som ville ha JAS GRIPEN, den
senare har haft anledning att gnugga händerna riktigt ordentligt.
 
Inte dåligt åstadkommit, att ha en regering, som lobbar för den egna verksamhe-
ten (SAAB)
 
Ni är ju inte ens de första 60 JAS GRIPEEN finansierade med det materialunderskott,
30 - 50 miljarder, som föreligger.
 
Ovanpå detta ska nu ytterligare 10 JAS GRIPEN finansieras (ung 10 miljarder),
plan som ÖB inte vill ha men som Marcus Wallenberg vill ha.
 
Man får väl anta att den senare i går gnuggade händerna ytterliga några varv.
 
Med regeringens ansvarsfulla politik, krona för krona politiken, ska nu detta under-
skott hanteras.
 
Det är bara att hoppas att det inte blir fler begåvade försvarsbeslut under frukosten.
 
Sveriges säkerhetspolitik är för viktig att skratta åt, men maken till cirkus får
man nog leta efter.
 
Regeringens försvarsplanering
AE
 
 

CANCERSJUKA GES NU KRONA FÖR KRONA UNDER ANSVAR

Nu ska tydligen också cancersjuka få krona för krona
 
Ibland kan det vara bra att vara fräck, men när fräckheten blir alltför tydlig och
överstiger förståndet, då är det bara fräckt.
 
Sett utifrån vad som hänt tidigare med cancersjuka, är det inte bara fräckt,
det är direkt oanständigt.
 
Svårt cancersjuka, även döende sådana, har vant sig vid att tvingas släpa sig el-
ler bäras på bår till Arbetsförmedlingen.
 
FÖR ATT STÅ TILL ARBETSFÖRMEDLINGENS FÖRFOGANDE.
 
Nu närmar vi oss valet, och då gäller andra tongångar.
 
Nu ska det satsar pengar på svårt cancersjuka, 2 miljarder skjuts till under
åren 2015 - 2018.
 
ETT NYTT OMSLAG ALLTSÅ, VIKET I ORDNINGEN VET MAN INTE.
 
En ryckig dag för dag politik, gör att man blir alldeles snurrig i huvudet.
 
SKATTER NER, SKATTER UPP, FÖRSVAR DÄR, FÖRSVAR HÄR, INGET
LUFTVÄTN, PLÖTSLIGT LUFTVÄRN, HÖJD A KASSA, SÄNKT A KASSA
OCH OMSLAGEN YR OMKRING, SÅ ATT ALLT BARA SNURRAR.
 
En kraftfull och ansvarsfull politik, krona för krona.
 
Att det nu satsas, om det nu kommer att satsas, om det vet vi inget, medel på
svårt cancersjuka är både motiverat och bra.
 
Men sett i ett större sammanhang är det direkt oanständigt.
 
FÖRST GÖRA LIVET TILL ETT "HELVETE" FÖR DE CANCERSJUKA MELLAN
VALEN,OCH SEDA LOVA ATT SPRIDA UT PENGAR DIREKT FÖRE VALET.
 
En oanständig. grym och kallt kalkylerande politik, där inte den minsta hänsyn tas
till människorna, det enda som betyder något är hur många röster ett visst omslag
kan tänkas ge.
 
Att omslaget denna gång sker i kristdemokraternas regi är också kallt och
cyniskt.
 
DETTA KALLA, CYNISKA OCH BERÄKNANDE INSLAG HÄNGER IHOP MED
EN AMBITION ATT LOCKA SÅ MÅNGA VÄLJARE TILL VALURNAN ATT kd
HAMNAR ÖVER 4 %.
 
KALLT, CYNISKT. BERÄKNADEN OCH OANSTÄNDIGT.
 
Svårt cancersjuka skulle ha blivit utlovade detta för länge sedan, långt innan valet
börjar närma sig.
 
Alliansen driver ju nu en ansvarsfull politik, där krona ska räknas för krona.
 
Det är inte här sagt vilka kronor som ska räknas från vilka kronor.
 
KANSKE LITE MINDRE ÄLDREBOENDEN, DÅ SLÅR MAN JU TVÅ FLUGOR
I EN SMÄLL.
 
Lite fler 94 åringar som slänger sig ut från balkongen för att de inte får den hjälp
de behöver gör ju då kanske många kronor för kronor.
 
Alliansen borde het enkelt skämmas, först göra livet till ett "helvete" för en
viss grupp och sedan muta dem inför valet.
 
FY SKAM GÖRAN HÄGGLUND.
 
 
AE
 
 
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
Vårt kraftfulla styre av våra myndigheter visar nu att ytterligare en hög chef inom Försäkringskas-
san, Lars Åke Brattlund, tycks ha medverkat i olika mörkläggningar.
 
För att han ska kunna mörklägga sina mörkläggningar, har han getts uppdraget att mörklägga
Jonas Lindgrens alla mörkläggningar.
 
Ansvarig minister, Ulf Kristersson, är nu angelägen att framhålla att allt går rätt till inom Försäk-
ringskassan, nu när alla andra vet att allt går fel till.
 
Det är så vi tar ansvar för att allt går rätt till på våra myndigheter.
 
Amerikanska CNB berömmer oss nu återigen i aktuella sändningar, man rapporterar nu om vår
åsiktsregistrering och jämför oss med förutvarande Sovjetunionen och menar att vi bygger vårt
utopiska samhälle på skräck och lögner.
 
Vi tar till oss berömmet, samtidigt som vi känner att det är överdrivit.
 
Fortfarande finns det ju sverigedemokrater, som vågar säga att de är sverigedemokrater, så vi
har tydligen inte satt tillräckligt med skräck i alla.
 
CDN menar vidare att vi är ett u land, där vissa åsikter har blivit för farliga till och med för att
läsas.
 
Här tycker jag att CBN överdriver problemet, de flesta undersökningar tyder ju på att de flesta
inte kan läsa.
 
Aftonbladet skriver idag kritiskt om skolkoncernen Academicas skatteplanering, där stora
vinster fortfarande slussas skattefritt till skatteparadis.
 
Jag känner inte till så mycket om detta, men Marcus Wallenberg har sagt till mig att han vill ha
det på det viset.
 
USA varnar nu för att Ryssland har allt på plats för vad som behövs för att kunna gå in i Ukraina.
Vi står starka och beredda inför en utökad kris, redan efter 7 år har vi kommit till insikt om att vi
behöver luftvärn redan 2020.
 
För att stå ännu starkare inför en eventuell kris i framtiden har vi nu stoppat beställningen av två
nya ubåtar. Skälet till detta är att Kockums inte kan exportera ubåtar, vilket vi anser att SAAB kan.
 
Denna uppfattning lyckades vi komma fram till redan efter tre år, och arbetet med att komma
fram till denna insikt kostade inte mer än 600 miljoner.
 
Det är så vi tar hand om skattebetalarnas pengar och långsiktigt stärker vår försvarsförmåga.
 
Anders Borg och Annie Lööf skriver idag i Dagens Industri att Sverige tillhör den absoluta världs-
toppen när det gäller att kreativitet och innovation.
 
Vi beklagar att PISA inte fick ta del av detta innan de skrev sin senaste rapport.
 
Anders Borg och Annie Lööf skriver vidare att vi nu tillsätter en Entreprenörskapskommitte, som
ska se över möjligheterna att förbättra förutsättningarna för att starta, driva, utveckla och äga
företag i Sverige.
 
Anders Borg och Annie Lööf är värda stort beröm för att ha insett behovet av en sådan utredning
redan efter 7 år vid makten.
 
Att det presenteras redan nu hänger själfallet inte samman med att vi står inför ett val.
 
Näringslivets tidigare expert, Elsa Widding, öser också lovord över vårt kraftfulla och ansvars-
fulla styre, och menar att hon inför köpet av NUON informerade oss om att köpet av NUON tro-
ligen skulle komma att bli en katastrof.
 
Hon visar nu att vi varnades för att man inte skulle göra förvärv, som inte skulle skapa något
värde.
 
Jag hoppas nu att alla inser att både Maud och jag måste ljuga om allt detta för att skydda oss.
 
Förlossningsvården i Stockholm tillförs ny ytterligare resurser, genom invigningen av BB Sophia.
Tanken med detta privata tillskott är att vårt moderata kompisnätverk ska kunna göra ytterligare
vinster, och för att underlätta detta  ska BB Sofhia ha så låg bemanning som möjligt och absolut
inte kunna genomföra någon form av intensivvård, alla fal som kan tänkas minska vinsterna ska
därför redan från början slussa still andra förlossningsenheter.
 
Experter menar att en sådan verksamhet kan komma att medföra fara för patienterna, vissa kan
till och med dö.
 
Vi är väl medvetna om dessa risker, men det får inte stå i vägen för möjligen att göra större
vinster för vårt moderata kompisnätverk.
 
Filippa menar också att risken inte är så stor, som många hävdar, och menar då att det inte
är livsfarligt att föda på BB Sophia.
 
Vi måste ju sätta ribban någonstans, och födande mammor borde vara tacksamma om de över-
lever en förlossning.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig dag.
 
            
 
AE
 

BLINDBOCKAR STYR FÖRSVARSPLANERINGEN

Nu blir det inga ubåtar heller,
 
När det gäller Försvar och försvarsförmåga är det ju inte längre så mycket som åter-
står.
 
Tänk att det ska vara så svårt att planera för så lite.
 
Riksrevisionen beskriver i sin rapport denna planering av så lite med orden:
 
MAN PLANERAR INTE, MAN BERÄKNAR INTE OCH MAN FINSIERAR INTE.
 
Alliansregeringens omskrivning av detta är "ett kraftfullt och ansvarsfullt styre".
 
Men det är klart, finns det inte så mycket att planera för, kan man ju ta det hela
med en klackspark, och det är med en klackspark man planerar Försvaret och
vår försvarsförmåga.
 
I förrgår infann sig en insikt, om att man inte "planerat, beräknat och finans-
ierat" för luftvärn, man kom på att det helt enkelt inte fanns något luftvärn.
 
Denna insikt satte inång en omfattande "planering, beräkning och finansiering"
av luftvärn, som omsattes i en långsiktigt plan:
 
OJDÅ, HAR VI INGET LUFTVÄRN, DÅ FÅR VI VÄL KÖPA IN LITE LUFTVÄRN
TIL 2020.
 
I går upptäckte man att man inte "planerat, beräknat och finansierat" för anskaffning
av två nya ubåtar, så efter lång sju resor och lika mycket besvär ställde man in be-
ställningen av två nya ubåtar, som var tänkta att bygga av Kockums, med långvarig
erfarenhet av både ubåtstillverkning och export.
 
Den kraftfulla Alliansregeringen gör ju ingen ogenomtänkt i sin kortfristiga
planering, beräkning och finansiering av den långsiktiga försvarsförmågan,
så även här har man ett väl genomtänkt och väl övervägt motiv för att åter-
ta beställningen.
 
Vi är angelägna om att kunna behålla de immateriella rättigheterna, och så kan ju
Kockum inte exportera, och exportera ubåtar det vill vi ju.
 
Utvecklingen av dessa två ubåtar har skett vid Kockum under ett antal år, och ut-
vecklingskostnaden så här långt uppgår till 600 miljoner, pengar som nu är kasta-
de i sjön.
 
Det har alltså tagit ett antal år och kostat 600 miljoner för att komma fram till
att Kockums inte kan exportera ubåtar och att man inte kan behålla de immater-
iella rättigheterna om ubåtarna tillverkas vid Kockum.
 
Man har således anledning att anta att den kraftfulla och ansvarsfulla Alliansrege-
ringen uppdrog åt en blindbock att lägga beställningen vid Kockums.
 
FÖR ALLA ANDRA, FÖRUTOM BLINDBOCKARNA, MÅSTE JU REDAN DÅ VE-
TAT OCH FÖRSTÅTT ATT KOCKUM INTE KUNDE EXPORTERA UBÅTAR OCH
ATT MAN INTE KUNDE BEHÅLLA DE IMMATERIELLA RÄTTIGHETERNA OM
MAN LA BESTÄLLNINGEN VID KOCKUMS.
 
Nu är tydligen inriktning att SAAB ska ta vid, och en ny utvecklingsperiod äga rum
med nya friska pengar, allt enligt devisen "vi planerar, beräknar och finansierar
likt en blindbock",
 
Det mesta tyder redan nu på att samarbetet med SAAB också kommer att styras
av blindbockar.
 
SAAB HAR INTE SETT EN UBÅT "PÅ VYKORT", MEN EXPORTERA UBÅTAR ÄR
DE TYDLIGEN DUKTIGA PÅ.
 
Man förstår alltmer att ryssarna har hjärtligt roligt både åt vår försvarsminister och
vår beredskapsförmåga.
 
 
AE

ÄR SVERIGE PÅ DEKIS ?

Vi ser vi inte skogen för alla träd
 
När man pusslar och bitarna faller på rätt plats framstår pusslets rätta bild, hamnar
pusselbitarna fel, blir det inte heller en samlad och rätt pusselbild.
 
Det moderna Kina hade en gång en hög kultur, likaså Romarriket, och en mängd
stater i mellersta Östern.
 
Att Sodom och Gomorra inte står för något bra känner många av oss också till.
 
ALLT TYCKS INTE BESTÅ FÖR EVIGT, TYDLIGEN, FRAMFÖR ALLT OM DET LIG-
GER LÅNGT BORT PÅ KARTAN OCH LÅNGT TILLBAKA I TIDEN.
 
Då kan vi se att samhällen och kulturer störtar samman, ibland i en rasande takt.
 
Öst Tyskland låg inte långt borta, och allt föll i nutid, och fort gick det.
 
Kan något sådant hänga i Sverige, självfallet inte, den självbild vi har medger inte att den
tanken kan infinna sig.
 
MEN LITE PÅ DEKIS ÄR VI ALLT.
 
Fogar man samman de pusselbitar vi har tillgängliga, och fogar in dem på rätt plats, kanske
det tonar fram en bild att vi kan bli ännu mer på dekis.
 
Att vi är på dekis när det gäller kunskapsutvecklingen och skolan medger inte ens vår
självbild att vi förnekar längre.
 
Lägst kunskapsutveckling inom OECD,lägs problemlösningsförmåga i Norden, en sjunkande
IQ, näst intill inga kunskaper i matematik och andra naturvårdsämnen. Motivation, uthållighet
och värderingar ligger i vägen för att rätta till detta snabbt.
 
Många anger att den omfattande reformtakten är en av orsakerna till detta förfall och
att vi är på dekis inom detta område.
 
Skulle snabb och ogenomtänkt reformtakt kunna vara orsaken till förfall inom skolområdet
kanske en snabb och ogenomtänkt reformtakt kan vara orsaken till förfall också på andra
områden.
 
Vi har vissa pusselbitar, det gäller bara att foga in dem på rätt plats.
 
Inget land i Västvärlden har genomfört så många, så snabba och så omfattande experiment
med landets medborgare, trygghetssystem, värderingar och annat. Det hela började med
Alva Myrdal och hennes barnstugor, sedan har vi område efter område valt att gå mycket
längre än alla andra länder i experimenterandet med samhället och dess medborgare.
 
Vi ser oss som föregångare på alla områden, något många andra länder till en början också
gjorde, nu ser de i stället många gånger oss som avskräckande exempel.
 
Viktiga pusselbitar i denna utveckling är då en sexuell frigjordhet, som förr kunde
'kännas spännande, en närmast löjeväckande utveckling på vissa områden som
gäller jämlikhet och vi ser samma snabba förändring på många områden.
 
Vi ser också resultatet av detta, som blir en följd av att människorna inte känner igen sig
och saknar rötter, det senare något man anser viktigt i andra länder.
 
Här ses det närmast som en fördel att inte ha några rötter alls, och ju mer udda
en familjebildning är, desto mer "nyttig".
 
Mamma, pappa och barn ses i dag i vissa kretsar som förlegat och något fult, det ska
vara pappa, pappa och adopterat barn, då infinner sig först tomtebolyckan.
 
Vi har vissa pusselbitar, som visar hur vi reagerat på denna reformtakt, om man
väljer att använda det något vänliga ordet.
 
HÖGST PSYKISK OHÄLSA BLAND UNGDOMAR, EN UNGDOMSARBETSLÖSHET
SOM DELVIS UTGÖRS AV ATT MAN VÄLJER BORT VISSA ARBETEN, VÄRLDENS
FRISKASTE FOLK BLIR VÄRLDENS SJUKASTE FOLK, MEST VÅLDTÄKTER I VÄST-
VÄRLDEN, ESCALERADE ANTAL MORD OCH ESCALEREAD GROV BROTTSLIGHET
I ÖVRIGT SAMT EN DEL ANDRA MINDRE ANGELÄGNA FÖRETEELSER.
 
Finns det någon som litar på någon idag, i vart fall litar man inte på politiker, poliser och
många andra myndigheter, något som är en förutsättning för att samhället på sikt ska
kunna hålla samman.
 
Vi tror oss nu veta att den snabba reformtakten inom skolan är en av skurkarna i dra-
mat, när det gäller den dåliga kunskapsutvecklingen, och den slutsats vi då drar blir:
 
Sluta nu upp och ändra hela tiden, låt oss få lugn och ro i skolan.
 
Skolan är en spegelbild av samhället i övrigt, tänk då om den snabba reformtakten på
många områden medfört samma negativa utvecklingar inom samhället i övrigt.
 
Finns det då inte anledning att lägga pusselbitarna på plats och se hela bilden och
ställa sig frågan:
 
SKA VI INTE FÖR ETT TAG LUGNA NER OSS OCH SLUTA ÄNDRA SÅ MYCKET,
MÅNGA GÅNGER FÖR ÄNDRANDETS EGEN SKULL, DÅ KANSKE DET FINNS
BÄTTRE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR STÖRRE LUGN OCH RO I SAMHÄLLET I
SIN HELHET, SOM KANSKE TILL OCH MED SPEGLAR AV SIG TIL SKOLAN.
 
Framför allt finns det väl alla skäl i världen att stanna upp med alla de extrema system-
förändringar, där man stöper om viktiga samhällssystem, och det efter en tid visar sig
att man inte gjort den minsta konsekvensbeskring över vad som kan inträffa.
 
Eller som Jan Björklund brukar säga, när någon avart inom valfrihetens välsig-
nade skola blir alltför tydlig:
 
JAG HADE INTE EN ANING OM ATT DET SKULLE KUNNA BLI SÅ HÄR.
 
Vi borde nog stanna upp och förvissa oss om att vi har en rimlig aning om vad som
kan hända, när vi väljer att ändra på något viktigt.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 

SKITEN PÅ FÖRSÄKRINGSKASSAN FINNS KVAR

Dan Eliasson utgör en skamfläck för Sverige
 
Skamfläcken Dan Eliasson städar vidare.
 
Först städade han upp på Migrationsverket, så att verket slapp både honom och
den kriminelle Jonas Lindgren.
 
Väl inne på Försäkringskassan kände den kriminelle Jonas Lindgren sig trygg,
och trodde, på goda grunder, att han med generaldirektörens välsignelse kunde
fiffla vidare.
 
Efter många försök tillmörkläggning, och efter många lögner, var det dags
att städa upp igen.
 
Sin vana trogen städar generaldirektören Jan Eliasson ,känd för att vilja kräkas
på de som han inte gillar, trappan nerifrån.
 
Så han sopade trappan ren nerifrån och den kriminelle Jonas Lindgren fick
gå.
 
ÖVRIG SKIT, LÄNGRE UPP PÅ TRAPPAN I FORM AV GENERALDIREKTÖ-
REN JAN ELIASSON OCH SÄKERHETSCHEFEN TORGNY COLLIN, FANNS
KVAR, OCH KUNDE OHÄRJAR ÄGNA SIG ÅT FORTSATTA LÖGNER OCH
MÖRKLÄGGNINGAR.
 
Nu är det dags för ytterligare en städomgång, nu ska skiten Torgny Collin städas
bort, men fortfarande städar generaldirektören Dan Eliasson trappan ren genom att
sopa den ren nerifrån.
 
ALL SKIT LÄNGST DÄR UPPE, I FORM AV DAN ELIASSON, ÄR FORTFAR-
ANDE KVAR.
 
När skit längre ner på trappan städas bort, händer det att det  att skitenplötsligt
visar sig  få talförmåga.
 
Då kan det hända att man får reda på både det ena och det andra, såvitt den
bortstädade skiten fått så höga avgångsvederlag, att de känner det värt att
hålla tyst.
 
Nu är det inte mycket kvar att städa bort, ansvarig minister, Ulf Kristersson, har
ju städat bort sig självmant, genom att gömma sig i en håla på landet.
 
Nu återstår bara skiten längst där uppe på trappan.
 
KRÄKGENERALEN DAN ELIASSON.
 
Det skulle inte överraska om det inträffade de mest spännande saker de närmaste
dagarna.
 
 
AE
 

SKAMFLÄCKEN I BORÅS

Borås Stads Servicekontor en skamfläck
 
Borås Tidning skriver idag om skamfläcken Borås Servicekontor, där BT ledare bygger
på att Stockholms Tingsrätt igår fällde en dom, som syftade till att Servicekontorer skul-
le upphöra att vara en skamfläck.
 
Läser man ledaren , och har man följt debatten något så när, leder slutsatsen i en viss
riktning.
 
Det är inte bara Borås Servicekontor som är en skamfläck för staden.
 
Borås Tidning pekar på olika omständigheter, som borde medföra att boråsarna gick
man ur huse och gjorde rent hus i staden.
 
Tidningen pekar på den nyligen avkunnade domen om Borås Elnät, där bolaget, som
tidningen skriver, skinnade skattebetalarna.
 
När Förvatningsrätten förbjöd detta , valde kommunen i sedvanlig ordning att
överklaga detta.
 
INTE FÖR ATT DET VAR RÄTT, UTAN FÖR ATT MAN VILLE FORTSÄTTA ATT
SKINNA SKATTEBETALARNA.
 
Borås Tidning ställer frågan hur kommunpolitikerna ständigt kan hamna i konflikt med
både lagen och boråsarna.
 
Tidningen ger svaret på sin egen fråga:
 
Det visar att politikerna är fastlåsta i de etablerade verksamhetsformer man själva
skapat.
 
Då dyker nästa fråga upp:
 
Är det verkligen rimligt att kandidaterna till stadens viktigaste poster utgörs av
individer, som är så rigida, att de låser in sig i former, som ständigt gör att de
hamnar i konflikt med både lagen och invånarna ?
 
SVARET KAN TYCKAS SJÄLVKLART, MEN DET SJÄLVKLARA TYCKS INTE
STYRA VÅRT VAL AV FÖRTROENDEVALDA,
 
Borås Tidning sträcker sig också så långt att man beskyller stadens ledande politiker
för att ha tappat både det ena och det andra.
 
MAN HAR TAPPAT BÅDE FOKUS OCH OMDÖME.
 
Det är lätt att hålla med BT här, många omständigheter tyder på att man tappat omdömet
i många frågor.
 
Kanske inte tappat, man kan ju sakna omdöme av andra skäl.
 
Då dyker det upp ännu en fråga, en obehaglig sådan:
 
Om våra ledande politiker saknar både fokus och omdöme, då kan det ju bara inne-
bära en sak.
 
ÄVEN VI VÄLJARE HAR TAPPAT OMDÖMET.
 
 
AE
 
 
 
 
 

SVENSK SKOLA PÅ DEKIS

PISA undersökningen ruskar om oss alla, nästan alla
 
Den senaste PISA undersökningen ruskar om de flesta av oss, men inte alla, en
del går aldrig att ruska om.
 
En del av oss har ens självbild, som medför att ingen PISA undersökning i
världen kan förändra den självbilden.
 
DESSA HITTAR ALLTID FÖRKLARINGAR SOM SYFTAR TILL ATT FÖRSVA-
RA SJÄLVBILDEN.
 
Men frågan är vi inte borde bli ännu mer omruskade av PISA undersökningen än
vad vi tycks ha blivit.
 
Bara den omständigheten att låg problemlösningsförmåga är direkt relaterad
till låg IQ, och att olika undersökningar visar på låga värden i båda dessa av-
seenden borde skapa om oss riktigt rejält,
 
DETALJERSTUDERAR MAN VISSA INSLAG I UNDERSÖKNINGEN BORDE MAN
SKAKA SÖNDER.
 
Hur omfattande är den dåliga problemlösningsförmågan och hur definieras den ?
 
Var fjärde svensk, eller 23,5 %, är vad OECD kallar lågpresterande.
 
OECD definierar lågpresterande med:
 
"Eleverna kan som bäst lösa väldigt enkla problem, som inte kräver långsiktigt
tänkande och som sker i familjär miljö, som till exempel att välja ut den billigas-
te möbeln i en katalog"
 
VAR FJÄRDE SVENSK KLARAR ALLTSÅ BARA AV ATT UNDER GYNNSAMMA
OMSTÄNDIGHETER VÄLJA UT EN BILLIG MÖBEL I EN KATALOG.
 
Klarar vår självbild av detta ?  Många reaktioner tyder på detta, det är bara att blunda.
 
OECD:s chef för utbildning formulerar definitionen på ett annat sätt:
 
"Dagens 15 åringar med dåliga kunskaper att lösa problem kommer att bli mor-
gondagens vuxna, som har svårt att hitta ett jobb"
 
Detta hindrar inte ledande politiker att tramsa omkring och pladdra om "ledande kun-
skapsnation" och annat trams.
 
Kopplar man ihop PISA undersökningen med mätningar om låg genomsnittlig IQ,
och med rapporter om att elever vid höskolor ofta kan vare sig det ena eller andra,
ofta inte ens har förutsättningar att ta bussen till skolan, då borde även ledande
politiker kunna inse att vi är allt annatän en "ledande kunskapsnation"
 
PISA undersökningen visar också något annat, vilket Skolverket pekar på.
 
SVENSKA ELEVER FRAMSTÅR SOM MINDRE UTHÅLLIGA.
 
Det var bara för någon vecka sedan, som en annan rapport visade att de flesta "arbetare",
främst inom tillverkningsindustrin, hade en så dålig kondition att de inte orkade arbeta
hela dagen.
 
Även i denna rapport kom begreppet uthållighet på tal, uthålligheten medgav inte att man
arbetade så länge som 8 timmar om dagen.
 
Dålig uthållighet på arbetsplasten och dålig uthållighet när det gäller problemlös-
ning.
 
DETTA HINDRAR INTE HELLER LEDANDE POLITIKER ATT FARA LAND OCH RIKE
RUNT OCH PLADDRA OM ATT VI HAR EN HÖG KONKURRENSKRAFT.
 
Det tar tydligen väldigt långt innan självbilden kan formas efter verkligheten för vissa.
 
Vad ska man då göra åt detta, en projektledare inom OECD undersökning pekar
på EN omständighet man bör tänka på, och en sak man bör ändra på.
 
TEKNISKA HJÄLPMEDE SKA INTE BEGRÄNSAS TILL ATT INHÄMTA INFORMA-
TION, DE BÖR I MYCKET HÖGRE GRAD ANVÄNDAS TILL VAD MAN KALLAR
JOBBA MED "INTERAKTIONER".
 
På vanlig hederlig "bonnsvenska" innebär detta att man inte ska få allt presenterat på
ëtt silverfat.
 
Man ska själv pröva och öva och finna lösningar.
 
Som sagt, reaktionerna på PISA rapporten är många och av olika slag, de allra flesta
tycks dock vara av den karaktären att förringa problemet, och få det att framstå som om
vägen tillbaka är ganska så lätt.
 
Samtidigt bygger alla reaktioner på att andra gjort fel, helt oberoende av hur ansvarig
'man själv varit.
 
Vägen tillbaka till bättre problemlösniingsförmåga, högre IQ, bättre kunskaps-
utveckling, högre uthållighet och annat är nog allt annat än lätt, den är nog
både svår och lång, om den överhuvudtaget har något slut.
 
Ofta ser man inte skogen för alla träd, ofta gör man sig skyldig till suboptimeringar,
och frågan är om inte olika reaktioner bygger på detta.
 
Det finns ingen del av samhället, som är avskärmad från andra delar, alla delar
griper in i varandra och påverkar varandra.
 
SKOLAN ÄR ALLTSÅ EN SPEGELBILD AV SAMHÄLLET I ÖVRIGT.
 
Behandlar man problem i skolan, som "skolproblem", när de i själva verket utgör en
spegelbild av samhällsproblem, sedda i ett större sammanhand, då lär vi nog aldrig
nå vägs ände,
 
Vissa röster i debatten tyder på insikt om detta, men inte kommer dessa signaler
från ansvariga politiker.
 
DÄR GÄLLER ALLT HÖGRE LÄRARLÖNER, BETYG I FYRAN ELLER SEXAN,
SÅDANT SOM ALLDELES SÄKERT PÅVERKAT KUNSKAPSUTVECKLINGEN,
MEN MED ALL SÄKERHET INTE ÄR AVGÖRANDE FÖR KUNSKAPSUTVECK-
LINGEN.
 
Den avgörande förutsättningen ligger nog i motivation, värderingar, uthållig-
het och andra "subtila" egenskaper.
 
Skapar samhället "utanför skolan"  individer som saknar motivation, kondition, ut-
hållighet, flexibilitet, med IQ genomsnitt under medel, då lär vare sig högre lärarlö-
ner eller andra reformer inom skolan medföra väsentliga förbättringar.
 
 
 
AE
 
 
 

ETT NÄRINGSLIV PÅ DEKIS

Obskyra arvodeshöjningar
 
Det är inte bara i riksdagen man hittar obskyra ersättningar, på vissa håll inom närings-
liver hittar man samma andas barn.
 
Valberedningen i Volvo följer nu detta mönster och föreslår obskyra arvodeshöj-
ningar till styrelseordföranden Carl Henric Svanberg och ett antal andra.
 
I sanningens namn måste man erkänna att detta väckt stark kritik inom näringslivet på
olika håll, en reaktion man aldrig upptäckte när riksdagen beslöt om sina livslånga
"oanställbarhetsgarantier".
 
Nu verkar dock valberedningen stå inför prövningarnas tid, på sedvanligt sätt motiverar
man de obskyra höjningarna med det vanliga tramset att aktuella kandidater flyr landet,
om det inte får obskyra ersättningar.
 
Nu står valberedningen inför en intressant prövotid.
 
Genom en adminstrativ miss har möjligheterna att få igenom dessa obskyra ersättnin-
gar minskat väsentligt.
 
Om man nu leker med tanken, att valberedningens förslag inte går igenom, utan
Carl Henric Svanberg och de andra girigburkarna får de höjningar de är värda;
 
VAD HÄNDER DÅ ?
 
Kommer girigburkarna att tacka för sig och fly utomlands ?
 
Här har vi ett intressant test i den krassa verkligheten, ligger det någon som
helst substans i det sedvanliga tramset om att fly utomlands, om man inte får
obskyra ersättningar.
 
ÉN INTE ALLTFÖR VÅGAD GISSNING ÄR ATT GIRIGBURKEN CARL HENRIC
SVANBERG ÄNDÅ ACCEPTERAR POSTEN, OM HAN INTE FÅR OBSKYR ER-
SÄTTNING.
 
Med den personlighet han utstrålar skulle han nog välja att stå i rampljuset gratis.
 
Vad innebär det för framtiden, om ersättningsbeslutet blir rimligt, och Carl Henric
Svanberg ändå väljer att stå i rampljuset ?
 
DET INNEBÄR INGENTING.
 
En del lär sig aldrig, i vart fall inte om lärdomen medför att man bör ha mindre obskyra
ersättningar.
 
AE

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgontal till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona  
 
PISA undersökningen igår tog många med överraskning, något jag har svårt att förstå, under-
sökningen avsåg ju förmågan att lösa problem, och då når man ju inte så goda resultat om
man är mentalt handikappad.
 
Själv insåg jag tidigt att huvuddelen av väljarna är så mentalt handikappade, att de inte kan
lösa problem av enkla slag.
 
Om detta skrev jag tidigt om i mitt fina manifest "Det Sovande Folket", så för mig kommer
det inte överraskande att vi får så dåligt resultat i denna undersökning.
 
Det som är mer överraskande är väl i så fall att svenskarna är så mentalt handikappade, att
de väljer en statsminister som beskriver dem som mentalt handikappade.
 
De kan man ju se som en bekräftelse på att jag ger dem en rättvisande beskrivning i mitt fi-
na manifest.
'
Inte heller den begåvade Anna Batra är speciellt förvånad, att vi når låga resultat i denna un-
dersökning.
 
Hennes undersökningar bekräftar också den bild jag ger, att obegåvade lantisar skulle vara
i stånd att lösa problem är ju mindre troligt.
 
Vi får idag en annan bekräftelse på att väljarna är mentalt handikappade och inte kan lösa
problem. SIFO presenterar nu en rapport, som visar att 58 % av väljarna är emot vinster
inom välfärden.
 
Den ansvarsfulla Alliansregeringen däremot satsar på att lösa problemen just genom att
satsa på vinster inom välfärden. Vi får löpande uppgifter om att vi blir av med allt fler
äldre, som bara utgör problem, då de inte ingår i arbetslinjen.
 
I går fick vi kritik för att Kustbevakningen inte får tillräckligt med anslag, och nu är tvungna
att förtöja ett antal av sina båtar vid kaj.
 
Det tycks som om Kustbevakningen inte hört talas om ordning och reda i ekonomin. Hur
skulle vi kunna skapa ordning och reda i ekonomin, om Kustbevakningens båtar gick till
sjöss och slukade en massa bränsle.
 
Samma ordning och reda i ekonomin skapar vi när vi säkerställer att det inte finns reserv-
delar till JAS Gripen, som gör det möjligt att man lyfter med planen. Här skapar vi ordning
och reda i ekonomin, dels genom att spara in på reservdelar, dels genom att spara in flyg-
bränsle, vilket då följer av det första.
 
Även på andra områden skapar vi ordning och reda inom ekonomin, men får ofta kritik för
detta. Äldrevården är ett tydligt exempel på detta. Hur skulle vi kunna skapa ordning och
reda i ekonomin, om vi inte skar ner på antalet platser inom äldrevården och utsatte mån-
ga gamla för vanvård.
 
För att återgå till PISA undersökningen visar idag en annan rapport att socialdemokraterna
har störst förtroende bland väljarna när det gäller partiets skolpolitik, 21 % mot folkpartiets
och moderaternas 11 %.
 
SvD ställer då frågan vad som är kvar, om ett enfrågeparti tappar sin enda fråga.
 
Det som är kvar, när ett enfrågeparti tappar sin enda fråga. är folkpartiet.
 
 
Riksrevisionen skrev i går att vi inte planerat, beräknat och finansierat Försvarets framtid.
 
Vi tar nu till oss den kritiken och köper in lite luftvärn.
 
KU har nu påbörjat sina förhör om NUON och låter sig tydligen inte nöja med de lögner vi
lämnat så här långt. Man begär nu ut protokoll från de möten Vattenfall haft med Närings-
departement.
 
Man undrar vad de håller på med i KU, tror de att vi bara ljugit för skojs skull. Man får allt
vara bra naiv, om man tror att den typen av protokoll skulle dyka upp efter alla dessa lögner.
 
Även KU borde väl förstå att det kommer att presenteras trovärdiga lögner, även här, om
hur dessa protokoll aldrig upprättats eller bara försvunnit.
 
Expressen presenterar nu inspelningar, som visar att generaldirektör Dan Eliasson och hans
säkerhetschef ljugit om allt, när det gäller de oegentligheter, som avslöjats inom verket.
 
För att visa sitt kraftfulla och ansvarsfulla styre av underordnade myndigheter, har ansvarig
minister, Ulf Kristersson, gömt sig i en håla på landet.
 
Det är så vi utöver ett kraftfullt och ansvarsfullt styre av våra myndigheter, i vart fall före
val.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
           
 
AE
 

DAN ELIASSON FRAMSTÅR ALLTMER SOM EN REN DUMSKALLE

Försäkringskassans generaldirektör är en ren idiot
 
Expressen har under ett antal dagar följt upp verksamheten vid Försäkringskassan,
vars generaldirektör är Dan Eliasson, ett faktum som bör vara väl känt idag.
 
Expressen har då visat att det förekommer mängder av oegentligheter, ofta ren och
skär kriminalitet vid myndigheten. Dessa oegentligheter har skett av höga chefsper-
soner nära knutna till Dan Eliasson, några av dem Eliassons kompisar, som värvats
till myndigheten i strid mot alla  de regler, som gäller för rekrytering inom statliga myndig-
heter.
 
Dan Eliasson, mest känd för att vilja kräkas på de han inte gillar, har svarat upp på
denna kritik ungefär som kan vänta sig av en sådan person, som nu visar sig för-
tjänt av epitetet "ett riktigt svin"
 
Det "riktiga svinet" Dan Eliasson har ljugit och mörklagt allt det som hänt, bland
annat har han ljugit inför ansvarig minister, Ulf Kristersson.
 
ANSVARIG MINISTER HAR FÖRHÅLLIT SIG TILL DESSA LÖGNER SOM OM DET
VORE VAL I SPTEMBER OCH HAR SPRUNGIT OCH GÖMT SIG.
 
Nu vísar en hemlig inspelning Expressen gjort med förfärande tydlighet att allt vad som
anförts av Expressen inte bara är sant.
 
DET ÄR MER ÄN SANT.
 
Mötet, som leds av säkerhetschefen Torgny Collin, är inspelat och från denna inspel-
ning får man information, som med förfärande tydlighet visar vilken idiot och vilket svin
verkets generaldirektör verkligen är,
 
Inspelningen bekräftar nu att Dan Eliasson och Torgny Collin vid möte fattat beslut om
att utredningen om Jonas Lundgren skulle läggas ner och att ingen åtgärd skulle vidtas.
 
Utåt ljög man senare om detta och ljög då om att utredning pågick. När personalen
vid möter efterfrågar varför Torgny Collin ljög om detta, framgår av inspelningen
att han beordrats om detta av "ledningen", med vilket knappast kan avses något
annat än Dan Eliasson.
 
Inspelningen visar också att man, när Expressen avslöjat allt, skulle inta ett annat förhåll-
ningssätt.
 
"Ledningen", det vill säga Dan Eliasson bestämde då att man skulle hantera denna
fråga på vad som betecknades som "ett särskilt sätt".
 
DET KAN MAN JU NU SÄGA ATT MAN GJORT OCKSÅ, MEN KNAPPAST PÅ ETT
SÄTT SOM BORDE FÖRANLEDA ATT DAN ELIASSIN KLAMRAR SIG FAST.
 
Genom denna hemliga inspelning är det alltså nu klarlagt att både Dan Eliasson och
säkerhetschefen medverkat i en mörkläggning och att man ljugit.
 
Inspelningen av mötet visar också att säkerhetschefen vidtagit åtgärder, som syftat till
att ta reda på vilka inom verket, som läckt till Expressen, något som är helt förbjudit.
 
Efterforskningen har skett genom direkta frågor under mötet och i enskilda samtal
med vissa anställda, vilka upplevt detta som mycket allvarligt.
 
Efterforskningen är synnerligen tydlig i sin utformningen, och inspelningen visar att
personalen under mötet gett Torgny Collin hur många chanser som helst att backa när
det gäller de frågor, som syftade till att hitta läckorna.
 
Torgny Collin frågade då envist på, och hans beteende beskrivs av närvarande enligt:
 
"Hans frågor tydde på en ihärdighet och inkompetens, som gränser till dumhet".
 
TORGNY COLLIN HAR EN BAKGRUND SOM POLIS.
 
Denne dumskalle har alltså Dan Eliasson skickat ut som frontfigur, när det gäller att
ljuga om affären och att mörklägga affären, för att i ett senare skede övergå till att
efterforska läckor inom myndigheten.
 
GENOM DETTA FRAMSTÅR DAN ELIASSON SOM EN ÄNNU STÖRRE DUMSKAL-
LE ÄN TORGNY ELIASSON.
 
Expressen har nu anmält det hela till både JO och Justitiekanslern, och man får hoppas
att dessa har så mycket integritet och mod att de vågar ta i detta.
 
DAN ELIASSON ÄR JU KOMPIS MED REGERINGEN OCH SÅDANA FORDRAS MOD
'ATT GE SIG PÅ.
 
Vad gör då ansvarig minister åt denna eländiga härva, förutom att springa och gömma
sig ?
 
Han gör ingenting.
 
GENOM ATT INTE GÖRA NÅGONTING VISAR HAN UPP YTTERLIGARE ETT EXEM-
PEL PÅ DET KRAFTFULLA OCH ANSVARSFULLA STYRE FREDRIK REINFELDT
ÄLSKAR ATT SKRYTA OM.
 
Gör Ulf Kristersson ingenting nu, bör ärendet upp i KU, det är nog där det nu också hör
hemma.
 
ATT DAN ELIASSIN MÅSTE BORT BORDE STÅ KLART FÖR ALLA, ÄVEN OM DET
RÅKAR VARA VAL I HÖST.
 
 
AE
 

VÅGAR OCH KAN VI SE OSS SJÄLVA I SPEGELN

Men bara om man höjer blicken
 
Dagens PISA undersökning har på många håll väckt starka reaktioner, främst av
den anledningen att undersökningen avser sådant, som är kopplat till förmågan
att lösa problem i vid mening, inklusive uthållighet, kreativitet och annat.
 
När tidigare undersökning visat att kunskapsutvecklingen är dålig har många trös-
tat sig med.
 
MEN VI ÄR JU DUKTIGA PÅ ATT VARA KREATIVA OCH ATT LÖSA PROBLEM
 
Nu kan vi alltså inte trösta oss med detta heller.
 
Ingen vågar sig på att hitta förklaringar till varför vi skulle vara sämre än mån-
ga andra att just lösa problem.
 
Diskussionen förs som om det fortfarande är en fråga om att höja lärarnas löner och
att valfriheten ska frälsa oss.
 
Men det finns faktiskt vissa indikationer på varför resultatet är som det är.
 
En stor förmåga att lösa problem vittnar om en hög intellektuell förmåga, att förneka
det sambandet är inte bara obegåvat, det är mer än obegåvat.
 
SAMBANDET LYSER OCKSÅ FRAM I OLIKA UNDERSÖKNINGAR, BARA MAN KAN
OCH VILL SE RESULTATEN.
 
Dagens PISA resultat är tydlig i vissas avseenden, snittet på problemlösningsförmågan
anses ligga på 500, Sverige ligger under medel på 492.
 
HÖGST  I UNDERSÖKNINGEN LIGGER SINGAPORE MED ETT RESULTAT PÅ 562,
STICKER UT SOM EN KLART LYSANDE STJÄRNA.
 
Singapore återfinns högst i en annan undersökning, som också relaterar till förmågan att
lösa problem, undersökningar om olika länders och regioners IQ.
 
Här anses snittet ligga på 100, och Singapore ligger högst i världen på 109 (i snitt).
 
Bäst i världen i förmåga att lösa problem, och högst rankning när det gäller IQ snitt,
det är väl ett samband man borde fundera över.
 
Egentligen behöver man inte fundera speciellt länge, sambandet är mer än klart, god
förmåga att lösa problem når man inte med höga lärarlöner, det når man med hög be-
gåvning.
 
Vart leder detta när det gäller Sverige ? Det leder i en obehaglig riktning.
 
Sverige har ett IQ snitt som ligger under 100 (under snitt) och detta har varit långsamt
dalande under ett antal år. Kopplingen till aktuellt resultat i dagens PISA undersökning
är även här mer än tydlig.
 
Låg begåvning/låg IQ medför per automatik låg förmåga att lösa problem.
 
Vågar man inte se denna något obehagliga sanning, kommer vi att fortsätta att uppvisa
dåliga resultat, både vad gäller problemslösningsförmåga och IQ, i den mån man vågar
mäta det senare.
 
Vad ska man då göra om man vågar se sanningen i vitögat och se denna sanning och det-
ta uppenbara samband.
 
Man bör vidga blicken ytterligare lite, och se att det finns också ett samband till den tidigare
PISA undersökningen, den som uppvisade en kraftigt försämrad kunskapsutveckling.
 
Allt hänger ihop, för ingen vill väl på fullt allvar påstå att förmågan att inhämta kun-
skaper är helt frikopplad från den intellektuella nivån, dvs aktuell IQ.
 
Vågar man tänka i dessa termer faller en slutsats ut ganska så självklart.
 
Den mest effektiva vägen mot en bättre kunskapsutveckling och bättre problemlös-
ningsförmåga följer med en ökning av vår genomsnittliga IQ.
 
GÅR DET ATT ÖKA VÅR GENOMSNITTLIGA IQ, BÖR INTE VARA OMÖJLIGT DÅ VI
HAR LYCKATS ATT SÄNKA DEN.
 
Forskning har visat att man genom intellektuella utmaningar kan öva upp intellektet på
en apa (alltså öka apans IQ) och det vore väl ren skam om det mänskliga släktet här
skulle vara sämre rustat.
 
Men det tar tid, mycket lång tid, och det kräver ett helt annat synsätt än det vi har idag, det
mest troliga är att vi inte har den "drakoniska" kraft som erfordras för att den vägen bryta
mönstret.
 
Så vi får nog fortsätta att se kunskapsutveckling och problemlösningsförmåga, som
en funktion av höga lärarlöner och en reformtakt i skolan, som gör att allt slås sön-
der.
 
MEN RÄKNA INTE MED ATT DET BLIR MARKANT BÄTTRE.
 
 
AE

STATEN SOM ÄGARE BELÖNER RIKT KRIMINELLA

Telia belönar sina kriminella chefer.
 
Det märks tydligt att Staten är huvudägare i Telia, man ställer grupp mot grupp och
gynnar de mest kriminella inom företaget.
 
Att Telia ägnar sig åt kriminella affärer med ägarens god minne är numera känt
över hela världen.
 
ATT ETT ANTAL CHEFER SPARKATS FÖR DIVERSE KRIMINALTITET, HUVUD-
SAKLIGEN MUTOR OCH KORRUPTION ÄR INTE HELLER NÅGON HEMLIGHET.
 
Nu vet vi vad som hände med dessa kriminella chefer, som fick sparken för att de just
varit kriminella och åsamkat Telia stora skador.
 
DE BLEV RIKLIGT BELÖNADE FÖR ATT DE VARIT SÅ KRIMINELLA SÅ ATT
DE FICK SPARKEN.
 
De allra mest kriminella fick avgångsvederlag, som motsvarade minst lönen för två
år.
 
Är det någon som hört talas om en "vanlig" anställd inom något företag, som
fått två årslöner efter att ha sparkats för att ha snattat i kaffekassan ?
 
KNAPPAST, DÅ ÄR DET BRUKLIGT ATT MAN FÅR GÅ PÅ DAGEN OCH UTAN
'NÅGON KLAPP PÅ AXELN.
 
Lars Nyberg, det högsta hönset i denna kriminella krets, var så kriminell att det nu
övervägs om han ska få ansvarsfrihet.
 
Det är alldeles uppenbart, att det gäller skilda regler för kriminella, beroende
på vilken nivå de sitter och utövar kriminaliteten.
 
MAN SKULLE KUNNA SÄGA ATT MAN STÄLLER GRUPP MOT GRUPP, OCH
SÅDANT ÄR JU NUMERA VÄLDIGT FULT.
 
I vart fall är det fullständigt sanslöst ansvarslöst av styrelsen och ledningen i övrigt
att belöna dessa kriminella på sätt som skett.
 
Och det är också fullständigt sanslöst oanständigt och ansvarslöst av den kraft-
fulla och ansvarsfulla regeringen att som huvudägare tillåta dessa absurda av-
arter.
 
Även om avarten är en operativ ledningsfråga, kan man somägare göra sig av med en
ledning som ägnar sig åt sådant svineri.
 
Är det verkligen rimligt att Telia med Staten som huvudägare ska sända ut signaler
till barn och unga, att de ska bli kriminella, när de blir stora, för att det är det som
lönar sig bäst,
 
ÄNNU ETT TYDLIGT HAVERI INNAN DAGEN NÅR SITT SLUT.
 
AE
 
 
 
 

KUSTBEVAKNINGEN NÄRMAR SIG OCKSÅ STUPET

Krona på krona skapar haveri på haveri
 
Vi har en ansvarsfull och kraftfull Alliansregering, som leder landet genom att skapa
ordning och reda.
 
Det går inte en dag utan att vi får reda på vilken ordning och reda den kraftfulla
och ansvarsfulla Alliansregeringen skapar.
 
Det Regeringen kallar ordning och reda är inget annat än haveri på haveri, inom den
ena samhällsfunktionen efter den andra.
 
Varje dag får vi lite inblickar i detta lappverk av samhällsbygge vi begåvats med.
 
Denna dagen inleddes med att Riksrevisionen lämnade en rapport, som innehöll en
så skarp kritik, att det är svårt att tänka sig en starkare kritik, och den avsåg bristen
på planering inom Försvaret.
 
Man kan sammanfatta denna kritik med:
 
Det har inte skett någon planering värd namnet och Försvaret är på väg mot en
ren kollaps.
 
Detta bemöter Försvarsministern med sedvanligt lugn.
 
Jaså, saknar vi luftvärn, då får vi väl skaffa lite sådant, nu när vi upptäckt att det
finns ryssar och ett Ukraina.
 
MEN VI VÄNTAR TILL 2010.
 
Senare på dagen följer en ny PISA rapport på den förra, nu får vi veta att vi är sämst i
Norden och långt under genomsnittet i OECD, när det gäller att kunna lösa problem.
 
Men skapa problem är vi tydligen bra på, i vart fall om man huserar i Rosenbad.
 
Dagens senaste skörd, kanske inte den sista, är att Kustbevakningen nu följer i För-
svarsmaktens spår.
 
Inom Försvarsmakten flyger inte JAS Gripen för att man saknar reservdelar och
bränsle, ungefär som det var i det kollapsade Sovjetunionen, när läget var som
värst.
 
NU ERFAR VI ATT ETT ANTAL AV KUSTBEVAKNINGENS BÅTAR LIGGER FÖR-
TÖJDA VID KAJ, DÄRFÖR ATT MAN INTE HAR MEDEL FÖR INKÖP AV BRÄNSLE.
 
Och inför sommaren räknar man med att var fjärde inom Kustbevakningen måste sä-
gas upp i brist på anslag.
 
Det är detta som är ordning och reda i statens finanser och som utgör ett kraft-
fullt och ansvarsfult styre.
 
ORDNING OCH REDA I FINANSERNA.
 
Det är ju faktiskt en snäll beskrivning av den politik som förs.
 
SLUTAR MAN KÖPA GODIS TILL BARNEN, FÅR MAN OCKSÅ EN MER ORDNING
OCH REDA I EKONOMIN,MEN DET BLIR INGEN GODIS TIL BARNEN.
 
Att skryta över att man skapar ordning och reda i ekonomin, samtidigt som viktiga sam-
hällsfunktioner haverier i brist på resurser. är så befängt att man har svårt att tro att det
ligga vettiga människor bakom tilltaget.
 
Men det kanske det inte är heller ?
 
 
Alliansens kustbevakning
AE
 
 
 

FÖRSVARSFÖRMÅGAN ERODERAR

Planeringen av Försvaret sämre än vad man någonsin kunnat tro
 
Vi har matats med rapporter från olika håll, som alla pekar i samma riktning.
 
FÖRSVARET ÄR ETT SÄRINTRESSE, SOM ÄR PÅ VÄG ATT FÖRSVINNA.
 
Revisionsverket har haft vänligheten att med jämna mellanrum upplysa oss om att
Försvaret mer eller mindre är helt utan planering, det mesta sker vind för våg.
 
Den rapport Riksrevisionen nu presenterar bekräftar denna bild, det förekom-
mer ingen försvarsplanering värd namnet.
 
Vi har länge vetat att Försvarets materialanskaffning varit satt på undantag, och gett
upphov till stora brister och ryckig planering, om man nu vill vara vänlig nog att använ-
da det begreppet planering..
 
RIKSREVISIONEN BEKRÄFTAR NU DETTA MED STOR ÖVERTYDLIGHET.
 
Den urholkade materialanskaffningen medför under de närmaste 10 åren brister i
materialanskaffning på 30 - 50 miljarder, vilket innebär ungefär 4 miljarder per år,
10 % av nuvarande försvarsbudget.
 
Detta är inga brister, som är knutna till särintressets egna önskemål.
 
DESSA BRISTER MÅSTE TÄCKAS FÖR ATT FÖRSVARET SKA KUNNA UPP-
NÅ DE MÅL SOM SATTS AV RIKSDAG OCH REGERING.
 
4  miljarder omåret är ju ingen liten brist, och den märks på många olika områden,
att då spela med 100 miljoner ena veckan och ingen miljon nästa vecka utmanar
ju bara löjet.
 
Den första frågan är hur det kunde bli så här illa, här är det ju inte ens fråga om en
planeringsmiss.
 
EN SAMLAD BILD GER SNARAST INTRYCKET ATT DET INTE PLANERATS
ÖVERHUVVUDTAGET, DET HAR BARA RÅKAT BLI PÅ DET ENA ELLER ANDRA
SÄTTET.
 
Varningstecken har inte heller saknats, ÖB har med jämna mellanrum varnat för just
denna underfinansiering vad gäller materialanskaffningen, men varje gång har den
ansvarsfulla Alliansregeringen skakat på huvudet och sagt.
 
FÖRVARETS BEHOV ÄR TÄCKTA.
 
Det går därför inte att frigöra sig från misstanken att Regeringen medvetet vill strypa
försvaret, genom att underfinansiera materialanskaffningen och den vägen tvinga fram
rationaliseringar.
 
Mycket i det som borde vara planering, tyder på att ingen planering förekommit.
 
Anskaffningen av JAS Gripen var närmast ett industriprojekt, som syftade till att behålla
svenskt kunnande inom flygteknik.
 
Försvaret hade andra mer angelägna behov, men skulle finansiera detta industri-
projekt med försvarsanslag, något som kom att medföra att JAS Gripen redan från
början blev en gökunge i boet.
 
REDAN HÄR UPPKOM EN STOR UNDERFINANSIERING I ÖVRIG MATERIALAN-
SKAFFNING.
 
Att anskaffningen av JAS Gripen inte var något annat än ett industriprojet, syftande till
att behålla det industriella kunnandet styrkas av ett antal faktorer.
 
Man brydde sig inte ens om att avsätta resurser för att kunna hålla planen i luften,
inga resurser för flygbensin och flygtid fick dem att stanna kvar på marken.
 
Och ovanpå detta visar nu den skå kallade "planeringen" att man inte velat el-
ler kunna inse att planen behöver reservdelar för att kunna flyga.
 
SÅ NU SLAKTAS FRISKA GRIPEN PÅ LÖPANDE BAND FÖR ATT FÅ FRAM RESERV-
DELAR SÅ ATT RESTERANDE KAN KOMMA UPP I LUFTEN.
 
Alliansregeringen kallar detta för försvarsplanering.
 
Vi har länge vetat att Försvaret både behöver och saknar fungerande luftvärn, nå-
got som inte bekommit den ansvarsfulla Alliansregeringen det allra minsta.
 
NU PLÖTSLIGT ÖVER EN NATT, GÖR MAN ETT OMSLAG ÄVEN HÄR, OCH KON-
STATERAR ATT DET KANSKE VORE BRA MED LITE LUFTVÄRN.
 
Så nu ska det anskaffas lite luftvärn, men först 2020.
 
Alliansregeringen kallar detta för försvarsplanering.
 
Artillerihaubister har vi inte haft tillgång till på länge, de försvann i ett havererat samarbete
med Norge.
 
Det finns sådana som bestämt hävdar att sådana kan vara bra att ha, men inte den
ansvarsfulla Alliansregeringen.
 
Även bristen på haubister beskrivs av Alliansregeringen som ansvarsfull och kraftfull för-
svarsplanering, under måttot tillgängligt, användbart och flexibelt.
 
Nu spelar det kanske inte så stor roll, om vi har haubitser eller inte, de behöver ju drag-
fordon för att kunna förflyttas, något som Försvaret idag har stora brister på.
 
Även här medför brist på reservdelar och övriga resurser att många är funktions-
odugliga och försedda med körförbud.
 
Anskaffningen av nya tunga fordron förvann också i ett havererat samarbete med Norge.
Alliansregeringen tycks vara bra på att få samarbeten med Norge att haverera.
 
Skulle vi på något underligt sätt ändå få fram tunga fordon har de en begränsad rör-
lighet, då förmågan att ta sig över även mindre vattendrag numera är helt bortblåst.
 
Regeringen kallar denna oförmåga för flexibilitet.
 
Ubåtar säger både ÖB och Regeringen att vi behöver.
 
Anskaffningen av nya sådana försvann i ett havererat samarbete med Kockums, var
detta landar vet ingen idag. Det enda man vet är ubåtarna blir senarelagda, om de över-
huvudtaget kommer till stånd.
 
Alliansregeringen tycks vara bra på att få samarbeten att haverera även med andra
än Norge.
 
Mot denna bakgrund konstaterar nu Riksrevisionen att Försvaret saknar 4 miljarder om å-
ret under en tioårstid för att kunna leva upp till Riksdagens och Regeringens mål.
 
En slutsats bör man kunna dra.
 
INGEN, INTE ENS DEN ANSVARSFULLA OCH KRAFTFULLA ALLIANSREGERINGEN,
KAN VARA SÅ ENBARMELIGT DÅLIG PÅ ATT PLANERA, SÅ ATT DENNA SITUATION
OCH DESSA BRISTER UPPSTÅR.
 
Detta leder till slutsatsen att man genom underfinansiering medvetet velat urgröpa Försvaret.
 
Satsningen på luftvärn nu är ju närmast skrattretande, alla har varit medvetna om denna brist
under många år.
 
Först nu vaknar Regeringen till i sambandmed Ukraina krisen.
 
Ojdå, finns det ryssar, då får vi nog fixa till lite luftvärn.
 
MEN FÖRST 2020.
 
Då vet vi inte om det finns vare sig ryssar, Ukraina eller svenskar.
 
Detta är ingen planering.
 
DET ÄR RYCKIGA OMSLAG, DÄR MAN SKJUTER FRÅN HÖFTEN I EN DAG FÖR
DAG POLITIK.
 
Ena dagen Afghanistan, andra dagen Sverige, ena dagen inget luftvärn, nästa dag
luftvärn, man kan ju knappast säga att långsiktigheten imponerar.
 
Hyser man den uppfattningen att man långsiktigt skapar stabilitet och säkerhet i vår omgiv-
ning på detta sätt kanske man ska ägna sig åt annat än planering av Sveriges försvarsför-
måga.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 

NY PISA RAPPORT SKRÄMMER ÄNNU MER

Så var det då dags för en ny avhyvling
 
Förskräckelsen från förra PISA rapporten hinner knappt lägga sig, innan nästa
förskräckelse tar tag i oss.
 
Frågan är om inte dagens PISA rapport utgör en större förskräckelse än
förra rapporten.
 
Den förra rapporten från PISA mätte kinskapsutvecklingen, som då visade att
Sverige hade den sämsta utvecklingen inom hela OECD.
 
Man kunde ju då trösta sig med att denna dåliga kunskapsutveckling kunde
knytas till olika faktorer.
 
Visserligen fördes ett otal sådana fram, undervisningsmetoder, oro i klasserna,
dåliga lärare, dåliga lärarlöner och mycket annat, uppfattningarna var som sagt
delade.
 
Men gemensamt för de orsaker, man förde fram, var att det mesta pekar
på att det går att rätta till, även om det tar tid, om man vill.
 
Dagens rapport från PISA mäter något helt annat.
 
DEN MÄTER ELEVERNAS FÖRMÅGA ATT KONTROLLERA UPPGIFTER,
ATT REFLEKTERA OCH ATT ÄGNA SIG ÅT PROBLEMLÖSNING.
 
Här ligger vi under OECD snitt, sämst i Norden och på 20 plats, det vill säga
sämre än alla jämförbara länder.
 
Vad är det som förorsakar låg förmåga att reflektera och låg förmåga till
problemlösning ?
 
INTE ÄR DET LÅGA LÄRARLÖNER, KNAPPAST HELLER DÅLIGA LÄRARE,
FÖR DET ÄR ELEVERNAS FÖRMÅGA PISA MÄTER.
 
Det dåliga resultatet mäter något helt annat.
 
Det finns en annan undersökning, som mäter näraliggande faktorer, den visar att
den genomsnittliga IQ nivån i Sverige under senare år har fallit och fortsätter att
falla.
 
Vi ser här samma mönster, förmågan att lösa problem torde vara väl relate-
rad till begåvningen, mätt som IQ.
 
Det är nu det börjar bli riktigt illa varslande.
 
Om det är på det sättet att Svenska elever genomgår en regelrätt "fördumning",
då är vi minst sagt illa ute.
 
OCH DET ÄR INTE HELLER NÅGOT MAN RÄTTAR TILL I BRÅDRASKET.
 
Undervisningsmetoderna i skolan kan och bör ha ett visst samband med förmågan
att lösa problem, det är ett känt faktum att övning i problemlösning ger ökad förmåga
att lösa problem.
 
På samma sätt som minskad övning medför en "fördumning".
 
Att hämta hem alla problemlösningar på dator, surfplatta och mobiler kan vara prak-
tiskt, och det sker snabbt.
 
Men någon övning i problemlösning medför det inte.
 
Vi mäter vår konkurrenskraft på olika sätt, och här ingår penetration av olika tekniska
hjälpmedel bland befolkningen.
 
Om många 11 åringar har teknikst avancerade mobiler, är det jättebra, likaså
om man sänder många SMS av typen "Jag är här, var är Du?".
 
Tänk om det är så att vi förförts av den tekniska utvecklingen på det sättet att elever-
na genomgått en regelrätt fördumning.
 
I SÅ FALL ÄR VI BETYDLIGT MER ILLA UTE, ÄN VAD DEN FÖRRA PISA RAP-
PORTEN GAV OSS ANLEDNING ATT TRO.
 
AE
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgontal till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
En dag som denna är media fyllda med aprilskämt, den ena mer otroligare än det andra.
 
Ipsos presenterar ett av de grövsta aprilskämten, och man undrar hur man ka komma på
tanken att någon skulle kunna gå på ett sådant skämt.
 
Att den där Stefan Löfven nu skulle ha lika stort förtroende som jag bland medborgarna är
lite väl grovt för att någon ska kunna tro det.
 
Jag säger återigen, en stridshingst, som tar ansvarsfullt ansvar och räknar krona för krona,
inger ett förtroende, som den där Stefan Löfven bara kan drömma om.
 
Särintresset försvaret tycks återigen bekymra Riksrevisionen. I en ny rapport visar man för-
svaret saknar finansieringen av materialinköp under de närmaste tio åren. Man har beräknat
bristen till 30 50 miljarder, vilket utspritt under perioden blir ungefär 4 miljarder per år.
 
Riksrevisionen ställer sig kritisk till detta och menar att detta kräver fortsatta rationaliserin-
gar, för att få balans inom Försvaret.
 
Jag säger återigen, Riksrevisionen tycks inte förstå hur vi ser på särintresset Försvaret.
Själva iden med att underfinansiera materilasidan är ju att tvinga fram rationliseringar, så
att vi en gång för alla blir av med detta särintresse.
 
Krisen i Ukraina visar här att vi är på rätt väg.
 
Det är så vi tar ansvar för att utveckla landets säkerhetspolitik.
 
I går blev det känt att kommunikationsdirektörer vid Försäkringskassan, Jonas Lindgren,av-
gick som en direkt följd av de oegentligheter han gjort sig skyldig till.
 
När Expressen presenterade den kriminalitet, som rådde inom Försäkringskassan, trodde
vi för den stund av vår gode vän Dan Eliasson skulle bli offer för vad han själv kallar en folk-
domstol, för de oegentlighetet han själv gjort sig skyldig till.
 
Vi ser nu att han klamrat sig fast vid makten, och låter andra betala priset för de oegentlig-
heter han har fullt ansvar för.
 
Vi förstår nu att oppositionen gärna vill ha med honom i en kommande regering, förmågan
att undandra sig ansvar kan aldrig överskattas i politiska sammanhang.
 
Att sopa trappan underifrån är också en av de första sakerna vi får lära oss i MUF.
 
Dagens Nyheter skriver idag om en dom som fälldes i Stockholms Tingsrätt, Servicekon-
toret i Borås förbjuds att konkurrera ut privata företag.
 
Många har ställt sig frågande till hur den typen av verksamhet har kunnat pågå så länge
inom så många kommuner.
 
När den frågan kommer på tal, brukar vi invända att Annie Lööf bara haft sju år på sig för
att de mindre privata företagen ska få möjligheter att verka.
 
Det är genom denna aktiva näringspolitik vi främjar den privata företagssamheten, inget
får gå så fort att man förleds tro att det händer någonting.
 
KU förhör kommer att genomföras utan Maud Olofsson och hennes lögner. KU får då
hålla tillgodo med styrelseproffset Lars Westerberg, som kommer att förhöras inom kort.
 
Vi känner oss trygga med vad han kommer att säga, genom att inlemma honom i vår
intressfär utgår vi ifrån att han inser vilket pris han får betala om han säger vad han borde
säga.
 
När tiden närmar sig för mitt förhör i KU, kommer jag också att stämma av vad jag ska
säga med honom. Både Maud och jag har goda erfarenheter av att stämma av vad man
ska säga, så att man ljuger på samma sätt.
 
Det gick bra tidigare, så det ska nog gå bra nu också.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
           
 
AE
 

RSS 2.0