NU ÄR VI BÄST HÄR OCKSÅ !!

Vad gör lärarna när de är i skolan ?
 
Man brukar skämta om vad personalen gör "på banken" men det tycks vara lika
motiverat att ställa en annan fråga:
 
Vad gör lärarna i skolan när studenterna studerar ?
 
Svenska Dagbladet besvarar i dag den frågan under rubriken:
 
"Svenska studenter får minst lärarledd undervisning i Europa" ??
 
Svaret på frågan är alltså att lärarna gör väldigt lite, eller inget alls.
 
DEN GENOMSNITTLIGA LÄRARLEDDA UNDERVISNINGEN FÖR STUDENTER
UPPGÅR DÅ TILL I SNITT 10 TIMMAR I VECKAN, LÄGST AV ALLA EUROPEISKA
LÄNDER.
 
Den "svenska modellen" förnekar sig alltså inte, här heller !!
 
Vi ska göra allting avigt, och när vi gör något avigt är det alla andra länder som är
"unika", de gör ju inte som Sverige.
 
Detta aviga beteende, där vi alltid "sticker" ut, medför att vi alltid slår oss för bröstet
och talar om hur bra vi är, och hur mindre bra alla "unika" länder är.
 
DEN SVENSKA MODELLEN I ETT NÖTSKAL.
 
Vad betyder då denna begränsade lärarledda undervisning ?
 
Det finns mängder av rapporter som visar att kunskapsutvecklingen ökar i takt med
att undervisningen blir mer lärarledd.
 
Vi gör alltså ett medvetet val:
 
SÄNK ANTALET LÄRARLEDDA TIMMAR FÖR STUDENTERNA SÅ ATT RESUL-
TATET AV ÚNDERVISNINGEN BLIR SÄMRE !!
 
Troligen är vi det enda landet som tycker att man medvetet ska försämra kun-
skapsutvecklingen för studenterna.
 
KANSKE ÄR DET DAGS ATT FUNDERA ÖVER HUR VÄL DEN "SVENSKA MO-
DELLEN" TJÄNAT OSS, EGENTLIGEN ?
 
Den gav oss lägst tillväxt inom Eu, den gav oss dåligt resultat i Pisa, den ger oss
rekord i våldtäkter, den ger oss rekord i bilbränder, den ger oss rekord i skolbrän-
der, den ger oss också många andra "rekord", som unika länder inte uppskattar
lika mycket som vi skälva.
 
Rekord i skottlossningar och dödligt våld 'är inte heller en följd av någon natur-
katastrof, man inte kan påverka, det är en följd av den "svenska modellen", som
man kan påverka, om man vill.
 
DET ÄR DÅ BARA ATT SE HUR MAN GÖR I "UNIKA" LÄNDER !!
 
AE
 

RSS 2.0