ÄVEN BLINDA HÖNOR KAN - IBLAND

Även en blind höna hittar ett korn
 
Nu har den blinda hönan Eric Ullenfån äntligen hittat ett korn.
 
Efter att länge ha letat efter korn genom symboliska besök i Rinkeby och
diverse verklighetsförträngningar, så har då den blinda hönan äntligen
hittat sitt korn.
 
OCH MEDBORGARCERMONIER ÄR INGET DÅLIGT KORN, DET ÄR SVÅRT
ATT TRO ATT EN BLIND HÖNA KLARAT AV ATT HITTA DETTA.
 
Troligen har han fått hjälp i sitt sökande, men det spelar ingen roll.
 
OBLIGATORISKA MEDBORGARCEREMONIER UTE I KOMMUNERNA KAN
INTE VARA ANNAT ÄN BRA.
 
Detta bör man nog komma fram till oberonde av hur man ser till flyktingpolitiken'
i övrigt, hur många man anser ska "få" komma hit mm.
 
En medborgarceremoni omfattar de som FÅTT medborgarskap och detta
kan inte vara annat än bra.
 
I sitt letande efter korn borde kanske den blinda hönan försöka hitta ett korn, som
möjliggör en rimlig urskiljing av vilka som ska få och inte få medborgarskap, och på
vilka grunder.
 
Den processen är allt annat än bra idag.
 
DÄR FÅR VI NOG SÄTTA VÅR TILLIT TILL ANDRA ÄN BLINDA HÖNOR.
 
 
Eric Ullenfån söker efter korn
 
 
 

BARACK OBAMAS BYXOR VID KNÄNA

Barack Obama inmålad i ett hörn
 
Liten är mindre än stor, stor är mindre än större och störst av allt är Barack Obama.
 
Eller ?  Han kanske inte är så stor, det är hans post som gör honom stor, i öv-
rigt är han som alla vi andra.
 
SLITS MELLAN HOPP OCH FÖRTVIVLAN, TVIVLAR PÅ VAD SOM ÄR RÄTT
OCH FEL.
 
För nog måste Barack Obama i denna stund tvivla över vad som är rätt och fel,
omgivningen uppger också att man aldrig sett honom så pressad som nu.
 
En ödesbestämd insats i Syrien, de enda allierade Canada och Frankrike,
stort motstånd inom den egna väljarkåren.
 
OCH OVANPÅ DETTA YTTERLIGARE SKÄRPNING I RELATIONEN TILL RYSS-
LAND OCH KINA, IRAN KAN MAN NOG BORTSE IFRÅN.
 
Varför gör han då allt detta, en större uppförsbacke får man väl leta efter. Vissa me-
nar att han gör det för att Syrien regimen använt kemiska stridsmedel.
 
Detta är helt fel.
 
BARACK OBAMA GÖR DET FÖR ATT HAN SAGT ATT HAN SKA GÖRA DET
OM SYRIEN REGIMEN ANVÄNDER KEMISKA STRIDSMEDEL.
 
Det är en himmelsvid skillnad, inmålad i ett hörn och reträtten avskuren.
 
BARA FÖR ATT MAN INTE SKA STÅ DÄR MED BYXORNA NERDRAGNA TILL
KNÄNA.
 
Val mellan pest och kolera.
 
Vad kommer Barack Obama då att uppnå med att slippa stå med byxorna nerdragna
till knäna.
 
Ingenting, absolut ingenting av värde, snarast tvärtom.
 
SYRIEN BLIR ÄN TROTSIGARE, DERAS FÖRMÅGA PÅVERKAS INTE ALLS, RYSS-
LAND OCH KINA FÖRBANNADE OCH DEN EGNA BEFOLKNING BESVIKEN OCH
OVANPÅ DETTA STORA KOSTNADER FÖR EN INSATS SOM INTE LEDER NÅGON-
STANS.
 
I stället för att stå där med byxorna nerdragna till knäna kommer han att stå med byxor
na nerdragna till anklarna.
 
ALLA KOMER ATT INSE ATT DET HELA RÖR SIG OM SYMOLIK, ENBART SYMOLIK,
SOM INTE LETT TILL NÅGOT FÖRUTOM ATT BARACK HASAT NER BYXORNA ÄN-
NU MER.
 
Den här typen av insatser kan bara vara motiverade om man ser att de får en effekt och
leder till någon typ av framgång.
 
Regimen kvar, den militära förmågan kvar, alla nu aktuella problem kvar eller förvär-
rade, då talar vi bara om en sak, en enda sak.
 
REN SYMBOLIK.
 
En insats i detta läget skulle bara kunna försvaras om den leder till något, regimens fall,
avgörande minskad militär förmåga eller bättre läge för civilbefolkningen
 
INGET AV DETTA KOMMER ATT UPPNÅS.
 
Symboliska handlingar kan nog vara bra ibland, men inte när så här stora intressen/risker
står på spel.
 
Sedan undrar man i vilken värld Syrien regimen lever i , då man säger att man ska slå till-
baka mot angriparen.
 
SKA DETTA TOLKAS SOM ATT MAN SIMMANDE SKA TA SIG UT IMÖRKRET TILL DE
FARTYG SOM AVFYRAR MISSILERNA.
 
Den ene tycks vara mindre än den andre.
 
Frågan är om inte Barack Obama skulle vinna goodwill i detta läget genom att bara dra ner
byxorna till knäna.
 
SÅ STOR ÄR MAN INTE FÖR ATT MAN ÄR DET, STOR ÄR MAN FÖR ATT POSTEN
GÖR EN STOR.
 
Det är nog inte många som avundas Barack Obama just nu.
 
 
Visserligen självförvållat, men ändå, stackars sate.
AE
 

SJUKHUSVÅLDET TAR ÖVER

När våldet får tillåtas styra fritt
 
Våra psykakuter, och för all del även andra mottagningar, har under senare år blivit
skådeplatser för allsköns våld.
 
Skottlossningar och släktfejder påskyndar förlossningar och vägen tycks vara
spikrak.
 
MER VÅLD, NYA BARRIKADER, ÄNNU MER VÅLD OCH ÄNNU MER BARRIKA-
DER.
 
Tidigare har olika mottagningar på vissa sjukhus byggt in pansardörrar, pansarfön-
ster och anlitat Securitasvakter.
 
OCH NÄR SKOTTLOSSNINGARNA I ENTREN PÅSKYNDAR FÖRLOSSNINGAR-
NA ÄNNU MER GÅR MAN VIDARE MED NYA BARRIKADER.
 
Nu ska psykakuten på Sahlgrenska förse personalen med kravallsköldar av den typ
polisen använder.
 
Och när det inte räcker och släktfejderna utförs med bazookas, vad blir då näs-
ta steg.
 
EN POLISIÄR INSATSSTYRKA PÅ VARJE MOTTAGNING ?
 
När man beträder fel väg har man två val, att fortsätta på fel väg eller att försöka hit-
ta tillbaks till rätt väg.
 
RÄTT VÄG MÅSTE VÄL ÄNDÅ VARA ATT SJUKHUSENS MOTTAGNINGAR UT-
GÖR MOTTAGNINGSPLATSER, OCH INTE UTGÖR BELÄGRADE ZONER.
 
Och det finns en väg tillbaka, som inte medför att man barrikadierar personal bakom
pansardörrar och förser dem med kravallsköldar.
 
I den mån personalen utsätts för våld från patienter är problemet svårt att lösa,
men skottlossningar och Kidnappningar av personal utförs sällan av patienter,
de utförs oftast av inblandade i släktfejder och att man är missnöjd över att en
kvinnlig läkare undersöker en man eller tvärtom.
 
SÅDANT GÅR ATT AVLÄGSNA UTAN ATT MAN SÄTTER IN VARE SIG PANSAR-
DÖRRAR ELLER FÖRSER PERSONAL MED KRAVALLUTRUSNING.
 
Någon gång måste man väl ändå inse att man nått vägs ände.
 
JU FÖRR MAN INSER DET DESTO MINDRE KRAVALLUTRUSTNING ERFORDRAS
PÅ V¨ÅRA SJUKHUS.
 
 
Framtidens akutmottagning
AE
 

ÄLDREBOENDET SMEDÄNGENS RÄTTA ANSIKTE

Här är vi alla gubbdjävlar som ska dö
 
Larmrapporter och anmälningar om brister inom äldrevården tycks dugga som spö
i backen.
 
Äldreboendet i Kalmar, Smedängen, har många gånger visat sig på styva linan i dessa
sammanhang.
 
Nu visar en konsultrapport hur läget är vid Smedängens äldreboende i Kalmar.
 
Lite axplock ur konsultrapporten:
 
- Personalen säger till vårdtagarna att de ska dö, så man blir av med dem
- Vårdtagare blir misshandlade
- Äldre manliga vårdtagare blir kallade gubbjävlar
- Hela avdelningar lämnas utan personal, när dessa "går och röker"
- Cheferna stoppar anmälningar när anställda vill anmäla övergrepp
 
samt lite annat gott.
 
Konsultrapporten är en enda stor misstroendeförklaring mot allt som sker på det-
ta äldreboende.
 
Hur ställer sig ansvariga chefer till detta. Chef för omsorgsförvaltningen är Thomas
Tryggvesson och man kan ju undra hur han erhållit sin anställning. Han menar:
 
DETTA ÄR INTE SYSTEMATISK VANVÅRD.
 
Här gäller det att lägga ribban lågt, Thomas Tryggvesson menar kanske att det finns
tider på dygnet, då de anställda inte uppmanas att dö.
 
Likheterna med Lundsberg är slående, där blev tortyr pojkstreck, incident och
bagatell.
 
Rapporter om missförhållanden inom äldreomsorgen duggar nu så tätt att det finns an-
ledning att förhålla sig till detta och se över vad som bör  och kan göras.
 
Och då är likheterna med Lundsberg också slående.
 
MISSHANDEL, PENNALISM, VANVÅRD, ÖVERGREPP OCH MYCKET ANNAT
SKER VISST PÅ BÅDE SMEDÄNGEN OCH LUNDSBERG, MEN INTE BARA PÅ
SMEDÄNGEN OCH LUNDSBERG.
 
Smedängen och Lundsberg är spegelbilder av samhället i övrigt, och då hjälper det
inte att isolerat diskutera värdegrundsplaner och åtgärdsprogram på just Lundsberg
och Smedängen.
 
VÄRDEGRUNDSPLANER OCH ÅTGÄRDSPROGRAM MÅSTE DISKUTERAS I
DEN MILJÖ, SOM GÖR DET MÖJLIGT OCH ACCEPTABELT ATT SÅDANT HÄR
FÖREKOMMER, DET VILL SÄGA SAMHÄLLET I STORT.
 
Hur kan det ha blivit så att samhället i stort ser på äldre med dessa ögon, människor
som bara kostar och ska dö så fort som möjligt.
 
Mycket är kopplat den  maniska fixeringen till tillväxt, besparingar och jobblinjen. Allt
var inte frid och fröjd för 8 år sedan, men under de senaste sju åren har tillväxtfunda-
mentalism har inte gett utrymme för omsorg om de som inte kan inlemmas i jobblin-
jen.
 
SÄTTET ATT SE PÅ OCH BEHANDLA GAMLA ÄR I MÅNGA AVSEENDEN SKAM-
LIGT, SKÄNDLIGT, OANSTÄNDIGT OCH OFÖRSKÄMT.
 
Många av dessa gamla har lagt ner svett, möda och tårar på att bygga upp det samhäl-
le som gjort det möjligt för oss att leva det liv vi gör.
 
I allt väsentligt har nuvarande generation INTE skapat förutsättningar för det sam-
hälle vi har idag, det har tidigare generationer, och många av dessa, som byggde
landet med svett, möda och tårar, vanvårdas i dag på många äldreboende och i
sina hem.
 
DETTA ÄR SKAMLIGT, SKÄNDLIGT, OANSTÄNDIGT OCH OFÖRSKÄMT.
 
Dessa äldre har rätt att kräva att de får kosta oss lika mycket som vi kostade dem när
de med svett, tårar och under stor möda byggde upp vårt välstånd.
 
ALLT ANNAT ÄR SKAMLIGT, SKÄNDLIGT, OANSTÄNDIGT OCH OFÖRSKÄMT.
 
De politiker, vars utgångsläge är att människors harmoni, välstånd och hälsa står
i direkt relation till tillväxtkurvor, kanske får en plats i våra historieböcker.
 
MEN TROLIGEN INTE PÅ DET SÄTT DE TÄNKT SIG.
 
Det är ingen tillfällighet, inte heller någon naturlag, som medför att Sverige har Europas
största psykiska ohälsa och att denna också escalerar fortast i Europa.
 
HÄR KAN MAN NOGA TALA OM ETT SAMBAND MED ANDERS BORGS TILLVÄXT-
SIFFROR, MEN ETT INVERTERAT SÅDANT.
 
Om man aspirerar på att leda landet, är det ett rimligt krav att man har förmågan att se
två viktiga intressen, kanske oförenliga, på en och samma gång och väga ihop det till
något positivt.
 
Så tycks inte fallet vara idag, där gäller tillväxt och jobblinje, vart det leder i ö-
rigt är det ingen som bekymrar sig om.
 
I VART FALL INTE I ROSENBAD.
 
Lundsberg och Smedängen, och många andra larmrapporter, borde vara varningssigna-
ler, som får oss att se över värderingar och värdegrunder i en vidare mening.
 
INTE BARA BLAND PERSONALEN PÅ LUNDSBERG OCH SMEDÄNGEN, DE ÄR
BARA SPEGELBILDER AV DEN POLITIK SOM FÖRS/FÖRTS.
 
Sedan undrar man vart kristdemokraternas människosyn tagit vägen, när man klamrar
sig fast vid köttgrytan och accepterar alla besparingar moderaterna påkallar, oavsett
vad det medför i lidande.
 
Alf Svensson är ännu inte begravd, så han kan ju inte vrida sig i graven, men han
har anledning att vrida sig i Bryssel, när han se hu dagens kristdemokrater för-
valtar det arv han lämnade efter sig.
 
 
 
Jag kommenterar inga enskilda fall, särskilt inte om det enskilda
fallet visar att jag inte räcker till.
AE
 
 
 
 

MALMÖ VIS SUNDET, EN OSUN STAD ?

När tryggheten blir en schimär
 
Alla vet vad Malmö ligger, och de flesta vet en hel del om vad Malmö står för.
 
Men väldigt få har bilden fullt klart för sig vad Malmö står för.
 
MALMÖS LEDANDE POLITIKER VET DOCK FULLT UT VAD MALMÖ STÅR
FÖR.
 
Av olika skäl, väljer man att inte redovias vad Malmö står för, och det vet man
ganska så väl utifrån en enkätundersökning man har.
 
Malmös politiker har alltså gjort en enkätundersökning bland stadens in-
vånare för att få reda på hur de ser på staden.
 
RESULTATET AV DENNA VÄLJER MAN ATT LIGGA LÅGT MED.
 
Vill man ha en sann bild av verkligheten bör man ha en bred information, även så-
dan information, som inte fullt ut stämmer med vad man själv tycker.
 
Avstår man ifrån att söka bred och allasidig information, därför att viss infor-
mation inte passar, då får man också en skev bilden av verkligheten.
 
SOM ATT FÅ DEN SKEVA BILDEN AV VERKLIGHETEN MALMÖS LEDANDE
POLITIKER VILL GE.
 
Vi vet sedan tidigare att Malmö är Europas epicentrum för judeförföljelse, men det'
är också mycket annat vi bör veta.
 
   Har satt Malmö på kartan, skammens karta.
 
Mycket av det vi bör veta återfinns i form av svar på den enkätundersökning
på den enkät Malmös politiker gjord, men där man valt att ligga lågt med off-
entliggörande.
 
De som är intresserade av en allsidig information om läget i Malmö har möjlighet
att skaffa sig den genom att gå in på sajten Exponerat.
 
Denna sajt har låg status bland många, men som sagt, sanningen når man bara
med en bred och allsidig information.
 
Två svar i enkäten ger en förklaring till varför Malmös ledande politiker för allt i
världen inte vill ge spridning åt enkätsvaren:
 
När mina barn blir attackerade på stan bara för att de är svenskar, då är
det något som är sjukt.
 
Jag väljer nu att flytta från Malmö, därför jag anser inte det är rimligt att
mina barn måste lära sig bryta på arabiska för att bli accepterade.
 
Hur många visste, att det gått så långt, troligen inte så många, mycket mer finns
att ta del av i enkätsvaren, detta är bara axplock.
 
DÄREMOT FÅR MAN REDA PÅ DETTA OM MAN SKAFFAR SIG EN BRED
OCH ALLSIDIG INFORMATION, INTE BARA SÅDAN SOM BEKRÄFTAR VAD
MAN SJÄLV REDAN TYCKER OCH ANSER.
 
AE
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarfullt ansvar för landet      
 
Särskild ansvar tar jag för alla besparingar, som ger oss starka offentliga finanser.
Den sämre välfärden får Ni på köpet.
 
Vi närmar oss nu valet och i avsaknad av politik måste vi stajla upp oss, så att vi
vinner röster.
 
Genom att jag sågs le vid ett tillfälle uppmärksammades man på att jag tränar för att
att gå ner i vikt. Detta rådet har jag fått av mindre rådgivare, då de menar att jag gör
mig bättre om jag inte framstår  som så viktig.
 
Vissa rådgivare har gett mig rådet att försvinna helt, för att ge plats för de andra partierna.
 
Även Anders Borgs utseende har blivit av intresse inför valet, och många skojar om hans
hästsvans, ofta också kallad åsnesvans. Anders meddelar nu glatt att han inte gått till en
frisör under hela vår regeringstid, samtidigt som han tillägger att hans fru ofta klipper till
honom.
 
Detta förklarar hans ständiga behov att hävda sig utanför familjen, många av oss på Ro-
senbad är vid det här laget ganska så trötta på hans självhävdelsebehov.
 
Annie Lööf tog hem en stor seger, när hon lyckades stoppa nya regler om att företagen
inte ska rapportera löner varje månad. Själv delar jag hennes uppfattning rent allmänt.
 
Ju mindre vi gör desto bättre är det.
 
Vi får nu glädjande rapporter om nya tillskott i Malmregionen, som ökar förutsättningarna
för att bibehålla och öka välfärden.
 
Grova brottslingar, som utvisas från Danmark till sina hemländer, väljer nu att bosätta
sig i Malmö. Vår stora utmaning är nu att se till att alla dessa får instegsjobb.
 
Beträffande integrationspolitiken fick vi nyligen DN att gå ut med uppgifter, som skulle
visa att invandringen inte medförde några kostnader.
 
DN tycks nu ha drabbats av dåligt samvete och rättar till detta och avslöjar att bidrags-
beroendet är 7 gånger högre bland anvandrare än bland svenskar.
 
Vi får nu försöka hitta en annan tidning, som kan ljuga inför väljarna om detta.
 
Apropå invandring får vi nu färska rapporter om att dessa är kraftigt överrepresenterade
när det gäller att ha diagnosen HIV.
 
Vi ser inte detta som ett problem, då detta genom spridning kommer att jämna ut sig.
 
Nyligen fick vi en professor i Umeå att gå ut med informationen att så många gamla som
möjligt borde dö för att lämna plats till nyanlända svenskar.
 
Meningen var att detta skulle ske under mjuka övergångformer, men budskapet tycks
ha missförståtts.
 
På äldreboendet Smedängen i Kalmar säger nu personalen till de gamla att de ska dö,
så att man slipper dem. Vår avsikt var aldrig att vara så tydliga.
 
Samtidigt kallar de många av de äldre för gubbdjävlar, och det står i stark kontrast till vå-
ra jämlikhetsträvanden och värdegrunder.
 
Maria Arnholm kommer att ta upp överläggningar med omsorgen i Kalmar, så att man inför
det enhetliga begreppet hendjävlar.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet    
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
 
AE
 
 
 

GAMLA LÄMNAS ATT MED MED EN HINK

Gamla ska dö för att lämna plats
 
Vetenskap och beprövad forskning tycks ha en speciell innebörd i Sverige.
 
För inte så länge sedan hävdade en professor i Umeå att det vore bäst att
så många gamla som möjligt dog, så att de kunde lämna plats för nyanlän-
da svenskar.
 
MAN FÅR VÄL ANTA ATT UTTALANDET BYGGDE PÅ VETENSKAP OCH BE-
PRÖVAD ERFARENHET, ANNARS HADE HAN VÄL INTE VARIT PROFESSOR.
 
ELLER ??
 
Uttalanden väckte inte stor uppmärksamhet, den uppmärksamhet det väckte var
i huvudsak begränsat till de som hatar på nätet, en populär omskrivning numera
för de som inte har tystats fullt ut.
 
Men ingen ansvarig reagerade, han var ju professor, och visst, de gamla är ju
båda många, gamla och kostsamma.
 
VILKET INTE KAN TOLKA PÅ ANNAT SÄTT ÄN ATT TYSTNADEN VAR ETT
SAMTYCKE.
 
Nu verkar det som om professorns uttalande implementerats, ett vackert ord som
numera används ofta, på många områden, bland annat inom hemtjänsten.
 
Det tillhör nu rutinerna att gamla lämnas för att dö.
 
EN DEL SOM LÄMNAS FÖR ATT DÖ ÖVERLEVER, EN DEL DÖR OCH LÄMNAR
PLATS FÖR NYANLÄNDA.
 
Aftonbladet skriver idag om en 87 årig kvinna, som lämnades för att dö, men som
lyckades överleva.
 
Efter att ha fått en hjärtattack med stora bröstsmärtor larmar hon med sitt trygghets-
larm, och tro det heller inte, hemtjänsten rycker ut.
 
Men inte för att rädda liv, utan för att lämna den gamla och dö.
 
87 åringen blir tillfrågad om hon vill ha en ambulans, men är alltför förvirrad för att va-
sig kunna höra eller svara. Det framgår dock klart att hon haft och har smärtor i brös-
tet.
 
HEMTJÄNSTEN LÄMNAR I DETTA LÄGET DEN 87 ÅRIGA DAMEN ENSAM FÖR
ATT DÖ.  I EN STOR GENEROSITET SÄTTER MAN FRAM EN HINK SOM HON KAN
SPY I INNAN HON DÖR.
 
Efter ett antal timmar lyckas den gamla, fortfarande vid liv, samla ihop sig och ringa sin
syster, och sedan går det undan.
 
AMBULANS, VÅRD, TILLFRISKNANDE OCH ÅTER HEMMA, VID LIV.
 
Alla inblandade uppger att ingen förstår något av något, allt i detta ärende pekar på att
112 skulle ringts omgående, så att ambulans anlände.
 
Alla som inget vet uppger samstämt att så gör vi alltid, men nu gjordes det inte.
 
OCH INGET VET, INGENTING OM NÅGOT.
 
Man får väl anta att professorn i Umeå gnuggar händerna, nu när hemtjänsten implemen-
terar hans vetenskapliga och beprövade rön.
 
Och beprövat är det, alla vet ju att en 87 åring med hjärtattack inte ska lämnas
med en hink att spy i.
 
Nu är ju vi bäst i allt som rör sjukvård, hemtjänst och allt sammanknutet med detta, så
bra att framtida exportframgångar hägrar.
 
Men hur ser de som inte är lika bra som vi på en sådan här händelse.
 
87 åringens son, bosatt och verksam i Frankrike, ilar hem för att rycka in.
 
Han anmäler nu historien och gör en jämförelse med Frankrike, som ju har en säm-
re hemtjänst än vi. Han säger då:
 
ALLA LARMTJÄNSTER I FRANKRIKE ÄR BEMANNADE MED KUNNIGA LÄKARE,
MAN HAR DÄR EN ANNORLUNDA SYN PÅ ATT RÄDDA LIV OCH SÅ LÄGGER HAN
TILL.
 
MÄNNISKAN HAR DÄR ETT VÄRDE.
 
Tid för lite eftertanke kanske. Bland annat bör vi ställa oss frågan hur det kunnat gå så
långt att vi finner det naturligt och acceptabelt att behandla gamla människor på detta
sättet.
 
Det börjar bli väl många fall, där jobblinjen och besparingar vittnar om en syn på
medborgarna, som borde vara oss främmande.
 
ÄR MAN EN KOSTNAD ÄR MAN INTE VÄRD ATT SATSA PÅ, MAN ÄR FÖRBRU-
KAD.
 
Kanske är det därför det numera så kära beteckningen brukare kommit till.
 
FÖRBRUKAD.
 
Professorn i Umeå visste nog inte hur rätt han skulle komma att få.
 
 
Veckans påse nötter till hemtjänsten i Göteborg
AE
 
 
 
 
 
 
 

SVERIGE I VÄRLDSTOPP - HÄR OCKSÅ

Sverige världsledande på nytt område
 
Många av oss minns den hysteri, som rådde när AIDS härjade som mest och  innan 
 tillgång fanns på bromsmedeciner.
 
Nu råder ingen hysteri längre, i vart fall inte i Sverige.
 
MEN PÅ IRLAND RÅDER VISS HYSTERI KRING DENNA FRÅGA.
 
Irish Health presenterar nu siffor, som gör att irländarna blir lätt hysteriska.
 
MAN OROAR SIG ÖVER ATT LANDET LIGGER PÅ 4:E PLATS NÄR DET GÄLLER
HUR STOR ANDEL AV DE SOM HAR DIAGOSEN HIV UTGÖRS AV INVANDRARE.
 
Man ligger på 4:e plats och oroar sig för detta.
 
På vilken plats ligger Sverige ?
 
Enligt samma källor, Irish Health, ligger Sverige på första plats. när det gäller hur stor
andel av de som har diagosen HIV, som utgörs av invandrare.
 
Till skillnad mot irländarna oroar vi oss inte ett dyft över detta.
 
Borde vi oroa oss över detta, att vara världsledande på ännu ett område, kanske.
 
75 % av de i Sverige, som har diagnosen HIV, är alltså invandrare, i världsklass, helt
outstanding.
 
Kopplar man detta till att vi också är världsledande, helt outstandig, när det gäller
våldtäkter, och att merparten av dessa våldtäkter, 88 % enligt BRÅ, utförs av den
grupp som har den diagnos där vi är världsledande, då kanske vi också borde oroa
oss lite.
 
Men bara lite, för sådant får vi ju inte tala om i Sverige.
 
Varifrån har då Irish Helath fått dessa uppgifter, som oroar irländarna, men inte oss.
 
De kommer faktiskt från forskningsrapporter utarbetade av ett institut i Stock-
holm, som får lämna dessa uppgifter till Irland, men inte upplysa oss svenskar
om detta.
 
Varför har det blivit på det sättet att irländare får veta det vi inte får veta, det känns
ju lite onödigt att vi måste vända oss till Irland för att få uppgifter från Stockholm.
 
Det finns faktiskt ett svar på detta.
 
FREDRIK REINFELDT HAR LÅTIT FÖRSTÅ ATT VI INTE SKA VETA DETTA, FÖR
DÅ KAN FRÄMLINGSFIENTLIGHETEN UNDERBLÅSAS.
 
Och har Fredrik Reinfeldt låtit forskningsinstitutet förstå detta, ska självfallet bara
Irish Health få tillgång till dessa uppgifter.
 
Mot denna bakgrund är det ju bra att Irland inte har någon Fredrik Reinfeldt,
som inte vill underblåsa främlingsfientligheten.
 
FÖR MED DE SIFFOR IRISH HEALTH PRESENTERAR BORDE VI FAKTISKT
OROA OSS LITE ÖVER ATT VARA VÄRLDSLEDANDE.
 
Källor uppger nu att Eric Ullenfån har fått rycka ut och dämpa den oroa, som kan
smitta av sig.
 
Gratis kondomer ska då tilldelas alla som har HIV och uppger sig komma att begå
våldtäkter.
 
 
Mycket går att förändra till det bättre, men bara om vi vill,
annars är det svårt.
AE
 
 
 
 
 

ETT HAVERERAT RÄTTSSYSTEM

Åklagarens inkompetens slår hårt mot samhällssystemet
 
Alltefter informationen sprids om det aktuella skadeståndet till en av gärningsmännen
i gruppvåldtäkten i Mariannelund blir kritiken allt mer omfattande
 
Konstigt vore annars.
 
Det finns vissa grundbultar, som är nödvändiga för att ett samhälle ska kunna upprät-
tahålla demokrati, civilisation, anständighet mm.
 
Viktiga grundbultar är då ordningsmakt (polis), räddningstjänst, hälsovård, för-
svar, rättsväsen, tillit till myndigheter mm.
 
Órdningsmakten rycker inte längre alltid ut vid brott, räddningstjänsten vågar sig inte
ut för all stenkastning, vi har lägst antal vårdplaster i EU, försvaret mer eller mindre
good Bye.
 
Rättsväsen och tillit till myndigheter då ?
 
Studerar man efterspelet till gruppvåldtäkten i Mariannelund bör väl slutsatsen
vara given.
 
TOTALHAVERI.
 
Åtta små parvlar, under beteckningen ensamkommande barn, genomför en gruppvåld-
täkt, som är utdragen i 12 timmar. Kvinnan får livshotande skador och blöder både inuti
och utanpå.
 
Gärningsmännen, de små parvlarna, motiverar i rättegången sitt handlande med att hon
ju bara var en slampa och svennehora.
 
SLAMPA OCH SVENNEHORA.
 
En av de små parvlarna står och onanerar alldeles intill kvinnans ansikte under den ut-
dragna gruppvåldtäkten. Rätten beskriver detta som "han hade snoppen intill kvinnans
ansikte och detta utgör ett brott"
 
UTGÖR ETT BROTT
 
Rättens ordförande är klar över att ett brott begåtts och man ville fälla även den som fri-
kändes. Man uppger sig ha försökt att få åklagaren att omformulera gärningsbeskrivnin-
gen, så att man kunde fälla även den som frikändes.
 
Åklagaren, tillika kammaråklagare och tydligen "född under en byrå" vägrar att
omformulera gärningsbeskrivningen, då han utgår ifrån att även den "åttonde"
blir fälld, då han anser att bevisningen är stark.
 
Detta trots att rätten informerar åklagaren, född under en byrå, att bevisningen inte
räcker för den aktuella gärningsbeskrivningen utan den bör omformuleras på visst
sätt och då skulle bevisningen hålla.
 
Hur slutade då detta ?
 
DET SLUTADE MED ATT DEN "SOM HADE SNOPPEN INTILL KVINNANS ANSIK-
TE OCH BEGICK ETT BROTT" , SOM RÄTTEN BESKRIVER GÄRNINGEN, FÅR
130 000:- I SKADESTÅND.
 
För att han begått ett allvarligt brott, som en inkompetent åklagare inte kunde formulera
i en gärningsbeskrivning, trots att rätten ville hjälpa honom på traven.
 
Så hur rättsväsen och tillit till myndigheter utvecklats är lätt att beskriva.
 
HAVERI.
 
Egentligen är det nästan beundransvärt att så enorma samhällsförändringar kan åstad-
kommas under en ansvarsfull Alliansregering.
 
MAN HAR HUNNIT MED MYCKET PÅ 7 ÅR.
 
Sedan tycks samhället ha kapitulerat, eller är alla på ansvariga poster "födda under en
byrå" idag.
 
Vi har ju en riksåklagare, och vi har ju en högsta domstol.
 
HAR MAN DÄR SUTTIT PÅ LÄKTAREN OCH APPLÅDERAT NÄR ÅKLAGAREN
INTE KUNDE FORMULERA EN GÄRNINGSBESKRIVNING, MED LITE EXTRA
APPLÅDER, NÄR SKADESTÅNDET BESLÖTS.
 
Man kan ju undra, då ingen reagerat med annat än att betala ut pengar.
 
Och sedan kan man ju tycka att mycket i samhället framstår som märkligt.
 
Nyligen fick en beslöjad kvinna sitt huvud dunkat mot en bil, varefter hon åkte hem med
sin man.
 
DETTA FICK TILL FÖLJD ATT ALLLA MED SIKTE PÅ ATT FÖRHÅLLA SIG RÄTT
SPRANG HEM OCH TOG PÅ SIG EN SLÖJA OCH SÅ INGICK DE SOM NAIVA IDI-
OTER I DET PLANERADE HIJABUPPROPET.
 
Vart tog alla dessa upprörda och ansvarsfulla människor vägen när kvinnan blev ut-
satt för en utdragen gruppvåldtäkt.
 
OCH VART TOG DE VÄGEN NÄR EN AV GÄRNINGSMÄNNEN FICK SKADESTÅND.
 
INGA UPPROP, INGA PROTESTER, INGENTING, ABSLOLUT INGENTING.
 
Kan det vara så enkelt att det är som de parvlarna sa i rätten.
 
HON VAR JU BARA EN SLAMPA OCH SVENNEHORA.
 
Då blir det lättare att förstå, för slampor och svennehoror ska vi ju inte ha några upprop,
det förstår ju alla.
 
 
Ett hjärtligt tack till alla i den ansvarsfulla Alliansregeringen för att
vi får komma hit och våldta Era slampor.
AE
 
 
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGOHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
En del bedömare har oroat sig för att vi inte ska få igenom det femte jobbskatteavdra-
get och denna oro tycktes öka när sverigedemokraterna meddelade att de inte går med
på en ökad brytpunkt. 
 
Magdalena Andersson bekräftar nu att vår strategi verkar lyckas och att vi får igenom
detta avdrag.
 
Genom att få sverigedemokraterna att sätta sig på tvären när det gäller en ökad brytpunkt
meddelar nu Magdalena Andersson, att man inte kan gå emot en ökad brytpunkt då SD
gör det.
 
Det är här slantarna faller på plats. Genom att provocera SD att gå emot en ökad brytpunkt,
och få med oss socialdemokraterna på detta, provocerar vi också SD att motsätta sig ett fem-
te jobbskatteavdrag.
 
Magdalena Andersson menar nu att man måste rösta med oss om ett femte jobbskatteav-
drag, om sverigedemokraterna väljer att säga nej till detta, då man inte anser sig kunna
tycka som SD i någon fråga.
 
En del tycks vilja kalla detta sandlåda, men vi föredrar att kalla det storpolitik.
 
Härom dagen meddelade jag via MUF att kritiken mot Lundsberg byggde på jantelagen.
Nu gör sig olika folkrättsexperter stora i truten och menar att vissa inslag utgör ren tortyr
enlig lika FN konventioner.
 
Även denna kritik från dessa så kallade folkrättsexperter bygger på jantelagen, och ibland
önskar man att dessa folkrättsexperter var lika ansvarsfulla som vi ansvarsfulla moderater.
 
I Sverige förekommer ingen tortyr, inte ens när den förekommer, och framför allt inte när
den förekommer på Lundsberg.
 
Media tar nu upp de skadestånd som utbetalades till en av deltagarna i den grymma våld-
täkten i Mariannelund. Att man här  är kritisk bygger på att man inte ser till helheten.
 
Vi som ser till helheten bygger vår politik på hur den politiska oron kan sprida sig när det
muslimska inslaget i en befolkning ökar.
 
Undersökningar visar att vid en muslimsk andel på 5 % ökar den politiska oron och den
muslimska delen av befolkningen börjar ställa krav på eftergifter och särbehandling, som
egen mat, moskeer, egna lagar och annat.
 
I Sverige är den muslimska andelen 6 % och vi har kunnat passera den kritiska gränsen
på 5 % genom att göra alla de eftergifter Waberi och hans vänner krävt.
 
Vi ska därför se skadeståndet på 130 000:- som en eftergift till den muslimska andelen
av befolkningen, som anser att de har rätt att utföra våldtäkter.
 
Apropå våldtäkter visar nu uppgifter att Sverige har 20 gånger så många våldtäkter om
övriga länder i EU och uppgifter från BRÅ visar att vissa grupper står för huvuddelen av
de våldtäkter som utförs.
 
Att vi ser mellan fingrarna på alla dessa våldtäkter hänger också samman med att vi vill
göra eftergifter på alla områden.
 
Vem vill ha politisk oro, då är eftergifter ett bättre sätt att skapa sig problem på lång sikt.
 
Alla tycks inte vara nöjda med alla dessa eftergifter. Moderaten Olof Stråmark, mångårig
ordförande för moderaterna i Landskrona, går nu över till sverigedemokraterna.
 
Han motiverar sin övergång med att vår politik havererar i fråga efter fråga och att han
sett resultatet av alla eftergifter på nära håll.
 
Det han kallar för haveri, besparingar i välfärden, nedläggning av försvaret, en något an-
norlunda integrationspolitik än andra länder, ser vi som ansvarsfulla satsningar för att möj-
göra en snabb övergång till en annan mindre barbarisk kultur.
 
Anna Batra förklarar hans övergång med att han är en obegåvad lantis, som inte förstår
bättre.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av r en fortsatt trevlig
dag.
 
 
             
 
AE
 
 

BLI INTE GAMMAL I BORÅS STAD

Borås Stad tar nya tag och utsätter äldre ännu mer
 
Man kan säga mycket om den politiska ledningen i Borås, men en eloge är de ändå
värda.
 
DÄR TYCKS PAROLLEN GÄLLA, SKAM DEN SOM GER SIG, INGEN SKA FÅ
DEN RÄTT MAN HAR.
 
Ibland hoppas man att man någon gång ska kunna läsa lokaltidningen Borås Tidning
utan att behöva läsa om stora brister i omsorgen om stadens medborgare.
 
Det hoppet tycks vara rent önsketänkande, vilken sten man än lyfter på så
kryllar det av ohyra.
 
IDAG KAN MAN I TIDNINGEN LÄSA OM OHYRA I STADSDELEN NORR,
 
Där har man mer eller mindre lagt ner hemtjänsten för att kunna göra besparingar.
Och områdeschefen, Helen Magnusson, hymlar inte ett dugg om detta och säger:
 
VI HAR FOKUSERAT PÅ ATT MINSKA VÅRA KOSTNADER.
 
En omsorg, som har som verksamhet att leverera omsorg, fokuserar inte på huvud-
uppgiften, att leverera omsorg.
 
MAN FOKUSERAR PÅ ATT MINSKA KOSTNADERNA.
 
Hade det varit en annan stad än Borås Stad hade man ju trott att områdeschefen
Helen Magusson skojat med läsarna, men det gör hon inte.
 
Det märks att stadsdel Norr inte fokuserar på uppgiften utan fokuserar på att
minska kostnaderna.
 
Avvikelserapporter visar att man är ganska så duktiga på att fokusera på besparin-
gar.
 
I en avvikelserapport framgår det att en så kallad brukare, förmodligen är det en äl-
dre människa, knappt kan öppna dörren med nyckeln, när hemtjänsten kommer.
 
HEMTJÄNSTEN, SOM SJÄLVA HAR NYCKEL, VÄGRAR ATT ÖPPNA DÖRREN
MED DENNA NYCKELN MED MOTIVERINGEN ATT MAN GENOMFÖR BESPAR-
INGAR.
 
Den aktuelle brukaren, fortfarande troligen en människa, bodde viss tid på särskilt
boende men fick flytta hem till brukarens egen lya. Hemtjänsten brydde sig inte om
att ta reda på när brukaren flyttade till sin lya.
 
Detta resulterade i att brukaren fick sitta i sin lya utan att mat serverades på
flera veckor.
 
TROTS ATT HEMTJÄNSTEN FICK LARM OM DETTA LÄT MAN BLI ATT INGRI-
OA MED MOTIVERINGEN.
 
VI GENOMFÖR BESPARINGAR OCH DET KOSTAR PENGAR ATT LEVERERA
DEN MAT VI SKA LEVERERA.
 
En annan avvikelserapport visar hur trygghetslarmen fungerar, eller kanske ännu mer
inte fungerar, för även där ska det sparas.
 
Trots upprepade larm rycker larmpersonalen inte ut.
 
MAN LÄMNAR BESKEDET, VI ÄR PÅ LUNCH, VAR VÄNLIG ÅTERKOM NÄR VI
ÄTIT FÄRDIGT.
 
Sedan tillägger man att när man ätit lunch tänker man inte bry sig om larmet överhuvud-
taget, för detta kostar pengar, att rycka ut.
 
Man menar att det blir billigare att följa den prioriteringslista man har och strunta i larm.
 
Tips till Borås Stad blir här: Dela inte ut trygghetslarm, de används ju inte.
 
I en tredje avvikelserapport framgår att hemtjänsten stjäl guldhalsband och lägger dit
silversmycke i stället.
 
Med hänsyn till innehållet i övriga rapporter får man väl anta att detta är sanktio-
nerat från områdeschefen.
 
Ett bättre fokus på kostnadsbesparingar än att stjäla brukarnas smycken går väl knap-
past att hitta.
 
DET ÄR JU MER LÖNSAMT ÄN ATT VÄGRA LEVERERA MAT.
 
Hade detta varit en annan stad än Borås Stad hade ansvariga på ett eller annat sätt
visat att de skämdes.
 
I BORÅS STAD HAR INGEN VISAT ATT MAN SKÄMS.
 
Det kan och bör tilläggas att staden styrs av en röd grön majoritet, en och annan kan
nog annars förledas tro att moderater varit framme.
 
En liten detalj i sammanhanget är att den politiska ledningen slår sig för bröstet och
berömmer sig för att välkomna 400 analfabeter.
 
Nu har det ju bringats klarhet i hur det finansieras.
 
 
AE
 
 
 
 
 

JAN BJÖRKLUND SÄTTER INGA MER POTATISAR

Lundsberg kräver nu sitt första politiska offer
 
Skandalen kring Lundsberg kräver nu sitt första politiska offer på hög nivå.
 
Ian Wachtmeister, tidigare elev vid Lundsberg, klättrar återigen upp på scenen och
tar till orda.
 
Med sedvanligt kryddat språk annonser han nu att Jan Björklund lämnar poli-
tiken.
 
Ian Wachtmeisters sätt att formulera detta är som det alltid varit, kryddat och humo-
ristiskt.
 
JAN BJÖRKLUND HAR SATT SIN SISTA POTATIS, I VART FALL I VISSA KRER-
SAR.
 
Så har greven rätt, den forne eleven, vid Lundsberg, så lämnar Jan Björklund alltså
centerpartiet.
 
För det är väl i centerpartiet man sätter potatis.
 
I VART FALL GÖR DESS LEDARE MÅNGA OCH STORA ROVOR.
 
Så där lite perifert kan man ju också undra i vilka kretsar Jan Björklund satt sin sista
potatis.
 
För det kan väl knappast vara Lundsberg som åsyftas, det är ju nedlagt, och inte
har man satt några potatisar där, bara dill till kräftorna.
 
DÄR VISSTE MAN JU INTE ENS ATT ETT STRYKJÄRN SKA ANVÄNDAS TILL ATT
STRYKA SKJORTOR
 
Och inte heller kan greven avse grevskapet, för där äter man väl ändå inte potatis för
att skölja ner champagnen.
 
Så fortfarande är det oklart,i vilka kretsar är det Jan Björklund inte kan fortsätta att sät-
ta potatis.
 
Ian Wachtmeisters kryddade språk för ändå något gott med sig, nu får man ju i alla fall
bekräftat att Jan Björklund kunnat utföra några uppgifter.
 
Som att sätta potatis.
 
FÖR ATT FORMA EN SKOLA MED GODA KUNSKAPSRESULTAT HAR HAN JU INTE
MÄKTAT MED.
 
 
Ian vill fortfarande dansa med de stora elefanterna
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOMMUNDIREKTÖR MED FÖRKÄRLEK FÖR MUTOR

Allt är relativt här i världen.
 
Att allt är relativt här i världen vet vi sedan länge.
 
Även mutbrott är ett relativt begrepp.
 
SÄRSKILT FÖR KOMMUNCHEFEN I NORRTÄLJE, PER NORDENSTAM, ÄR
MUTBROTT ETT RELATIVT BEGREPP.
 
För några år sedan rullades en jättemutaffär upp i Falun. där PEAB som vanligt
var inblandad. Inblandade var också ett antal kommunala chefstjänstemän.
 
EN AV DESSA INBLANDADE CHEFSTJÄNSTEMÄN VAR HELEN LOTT, SOM
FICK SPARKEN FRÅN KOMMUNEN MED DUNDER OCH BÅNG.
 
Nolltolerans mot mutbrott var det som gällde och den kriminella Helen Lotts in-
satser låg långt över "noll".
 
Nu är affären uppmärksammad genom att Helen Lott ställs inför åtal.
 
HELEN LOTT ÄR NU CHEF FÖR GATUFÖRVALTNINGEN I NORRTÄLJE, DÄR
MAN TYCKS HA EN LITE SÄRPRÄGLAD UPPFATTNING, NÄR DET GÄLLER
MUTBROTT, OM MAN VÄLJER ATT UTTRYCKA SIG FÖRSIKTIGT.
 
Kommundirektörern Per Nordenstam, med förkärlek för mutbrott, ger i samband
med detta syn på nolltolerans när det gäller mutbrott.
 
NÄR HON FICK JOBBET VISSTE VI OM ATT HON SPARKATS FÖR MUT-
BROTT OCH ATT HON SKULLE ÅTALAS. DETTA ÄR INGET SOM FÖRÄN-
RAR VÅR RELATION TILL HENNE.
 
Nolltolerans, sa Bill
Nolltolerans var ordet, säger då Bull.
 
Nolltolerans mot mutbrott tycks i Norrtälje ha en speciell innebörd.
 
NOLL KONSEKVENSER VID GROVA MUTBROTT.
 
Kommundirektören avböjer tydligen intervjuer i anslutning till att ärendet blivit
aktuellt, igen.
 
Det gör han klokt i, ännu klokare skulle han varit om han begrep att han borde
packa sin väska för gott.
 
Kommundirektören tycks också vara utrustad med samma tondövhet som en viss
rektor i Lundsberg, dvs nolltolerans mot att höra toner.
 
Källor gör gällande att alla inblandade är sanna moderater, en omständighet
som enligt samma källormedfört att den kriminella Helen Lott fått en tjänst
hon aldrig borde ha fått.
 
Visst är Sverige fantastiskt, särskilt Norrtälje.
 
 
Per Nordenstam är ju bara en obegåvad lantis, där kan
man inte förvänta sig så mycket.
AE
 

LUNDSBERG ANFALLER I FULL AFFEKT

Suckarna blir nu bara tyngre
 
Vi har lärt oss att anfall kan vara det bästa försvaret, och det är det ibland, men då
måste det finnas tillstymmelse till möjlighet att nå framgång.
 
Rektorn vid Lundsberg, Staffan Hörnberg, tycks ha tagit fasta på det förra men
inte det senare.
 
NU ANFALLER HAN I FULL AFFEKT.
 
Vi har sett det förut. och vi ser det nu igen, ett omdöme sämre än sämst, som inte ens
fungerar, när loppet är kört.
 
Vi har sett det vid tidigare fall av pennalism på Lundsberg.
 
EXTREMT HÖGMOD, ARROGANS OCH INGEN HAR GJORT FEL.
 
Vi såg det i samband med att skolan ägnade sig åt bidragsbedrägeri.
 
EXTREMT HÖGMOD, ARROGANS OCH INGEN HADE GJORT FEL.
 
Man trodde i sin enfald att detta högmod, denna arrogans, detta förakt och denna skeva
verklighetsuppfattning i kombination med "noll" omdöme inte gick att överträffa.
 
Men går man omkring i den tron har man fel, gruvligt fel, allt detta går att överträf-
fa.
 
STAFFAN HÖRNBERG ÖVERTRÄFFAR NU SIG SJÄLV NÄR HAN ÖPPET GÅR UT
I ETT FÖRSVARSBREV.
 
Brevet ger uttryck för ett så förgrumlat omdöme och en sådan skev verklighetsuppfatt-
ning att det är en gåta hur han erhållit den befattning han nu blivit av med.
 
Ska nu anfall vara bästa försvar, måste det finnas något att försvara.
 
Men det lär det knappast finns.
 
MEN LUCKORNA I ANFALLET FÅR INTE heller VARA ALLTFÖR STORA, OCH DET
ÄR DE HÄR.
 
Den omdömeslöse rektorn dundrar nu på:
 
VI ÄR UTSATTA FÖR EN FÖRFÖLJELSE SOM SAKNAR MOTSTYCKE.
 
På fackebook dundrar elever och elevers föräldrar också på och menar att detta gillar man.
 
Nu finns ju för all del inte så många överlevande från förintelsen, men de få som finns kvar
är troligen inte eniga med Staffan Hörnberg, elever och föräldrar.
 
Sedan anfaller den omdömeslöse rektorn i rasande fart:
 
LUNDSBERGSARE, STÅ UPP RAKRYGGADE.
 
Även detta gillar elever och föräldrar, trots att det är båda komisk och parodiskt.
Man undrar om rektorn läst på lite för mycket om Sven Dufva.
 
Sedan undrar man om man avser alla elever med detta, de som är torterade med
strykjärn kanske har lite svårt att resa sig och stå rakryggade som lundsbergsare.
 
STÅR MAN FÖR NÅGOT RIKTIGT DÅLIGT ÄR INTE ANFALL DET BÄSTA FÖR-
SVARET, DET FÅR MAN LÄRA SIG I ELEMENTÄRA KURSER I MARKNADSFÖ-
RING.
 
Står man för något riktigt dåligt, kan det bästa försvaret vara att säga och göra så lite
som möjligt.
 
För att sedan återkomma när man har något att visa upp, men där är vi inte ännu.
 
Rektorns omdömeslösa och affekterade öppna bred, elevernas och föräldrarnas
gillande av detta visar med all önskvärd tydlighet.
 
SKOLINSPEKTIONEN GJORDE RÄTT SOM STÄNGDE SKOLAN OCH DEN SKA
INTE ÖPPNAS PÅ DENNA SIDAN ÅR 3000.
 
Medalj för visad arrogans i fält
AE
 
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Fok
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
Efterdyningarna till pojkstrecket på Lundsberg tycks bli många och långa. Själv har 
moderaterna och jag själv fått kritik för att vi håller våra själsfränder om ryggen. Vi har
goda skäl att hålla våra själsfränder om ryggen, på Lundsberg fostras många att styra
över sitt land, på samma sätt som jag styr över alla handikappade medborgare.
 
Min syn på kritiken mot Lundsberg har sammanfattats fint av MUF, som menar att kriti-
ken är ett uttryck för jantelagen.
 
Inför Barack Obamas besök i Sverige klassas Sverige som ett högriskland när det gäl-
ler terrorism. Delvis kan vi förstå denna kritik, då våra generösa bidragssystem ger krigs-
förbrytare stora möjligheter att finansiera fortsatt terrorverksamhet.
 
Samtidigt tycker vi att beskrivningen är lite väl kategorisk, alla i Sverige är ju inte utsa-
ta för en hög risk.
 
Islamisterna vi välkomnar så glatt är ju inte utsatta för någon risk alls.
 
Igår blev det känt att vårdbolagen Aleris, Capio och Hjärtkärlsgruppen gått samman i en
kartell för att lura staten på pengar.
 
Vi ser med tillfredsställelse på detta, då det bekräftar att våra upphandlingar på området
sker ansvarsfullt och proffsigt.
 
Vi fick i går besked om att våra ansvarsfulla kollegor, moderaterna i Karlskrona, gått i
bräschen för nya ansvarsfulla besparingar, då man inför avgifter på bårhuset, men bara
för de som avlidit på särskilda boenden. Detta har väckt ont blod hos många av våra sym-
patisörer på dessa boenden.
 
Vi har därför lyckats förhandla oss till en lösning, som innebär att moderater, som bor på
särskilda boenden bara ska behöva betala halva avgiften, när de hamnar på bårhuset.
 
Vi fick också igår veta att en av de åtta som deltog i den grymma gruppvåldtäkten i Marian-
nelund nu får skadestånd på 130 000:-.
 
Vi ser på tillfredsställelse på detta, då det styrker oss i vår uppfattning att vi måste införa en
ny kultur i landet, och då kan det vara en bra början att utge skadestånd till de som begår
grova sexualbrott.
 
Vi fick också igår den glädjande nyheten att socialdemokraten Ingvor Bergman vid en debatt
i kommunalfullmäktige i Falköping nöp sverigedemokraten Hanna Wigh så hårt i armen att
det uppstod ett stort blåmärke.
 
Som jag alltid sagt, men den typen av uppfattningar sverigedemokraterna har, så ska de
nypas i armen.
 
Särskilt glädjande är att alla i kommunalfullmäktige applåderade, när socialdemokraten
Ingvor Bergman nöp sverigedemokraten Hanna Wigh så hårt i armen att det uppstod att
stort blåmärke.
 
Detta vittnar om att vi lyckats väl med att implementera vår moderata uppfattning, att an-
dra inte får tycka annorlunda.
 
Vi får nu hård kritik, även från våra alliansbröder, om vår ståndpunkt vad gäller lagförslaget
om nya 3:12 regler.  Våra alliansbröder hävdar att vi är obstinata och att det är svårbegrip-
ligt.
 
Jag tycker inte alls att det är svårbegripligt att vi är obstinata, vi har alltid talat om för dessa
småpartier vad som gäller och det tänker vi fortsätta med.
 
Även Konjukturinstitutet går till attack mot oss för att vi använder ett reformutrymme som
inte finns. Nu gör vi det för att vi står inför ett val, så det är ju inte så konstigt, men KI går
längre i sin kritik.
 
Man menar då att våra föreslagna reformer medför skattehöjningar och ännu mer bespar-
ingar de kommande åren.
 
KI är lustiga kurrar, det är ju det som är avsikten.
Vi har nu förstått att vi måste lämna ifrån oss makten, och då vill vi göra det så svårt som
möjligt för våra efterträdare. Att det drabbar medborgarna gör inget, de får skylla sig själva
att de då röstat som de gjort.
 
Vi kommer att få många goda skratt när kommande regering tvingas städa upp efter vårt lätt-
sinne inför valet.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av oss en fortsatt trevlig
dag.
 
Särskilt trevligt hoppas jag att Ingvor Bergman får för sitt demokratiska sinnelag, nästa gång
hon vill nypas får hon gärna låna min tång.
 
        
AE
 

JANTELAGEN I MODERAT TAPPNING

Kriser blottlägger ofta mycket, ofta för mycket
 
Mycket kritik har riktats mot den nyligen inträffade tortyren vid Lundsberg och vad
som följt på detta.
 
Det är i sådana här situationer många förhåller sig på ett sätt, som blottlägger vär-
deringar man annars försöker dölja.
 
De politiska partierna har ganska så mangrannt varit mer eller mindre kritiska, i
bästa fall har man duckat och gömt sig.
 
BÄST PÅ ATT DUCKA SIG OCH GÖMMA SIG HAR MODERATERNA VARIT,
NÅGOT SOM AVSLÖJAR DE INNERSTA VÄRDERINGARNA.
 
Allra tydligast har moderaternas innersta värderingar kanaliserats vis MUF ord-
förande, som är tydlig med sin beskrivning av vad som hänt.
 
KRITIKEN MOT LUNDSBERG ÄR ETT UTTRYCK FÖR JANTELAGEN.
 
Nu vet vi alltså var vi har moderaterna. Detta med jantelagen har i moderat tapp-
ning inträffat tidigare.
 
När den moderate landshövningen Eric KröNmark fifflade med sin bostadsförmån
i Karlskrona och fick påbackning av Skatteverket, då var kritiken mot detta också
ett utslag av jantelag.
 
Så det är lätt att placera moderaterna på värdegrundsskalan.
 
Kopplar man den syn, som kommer till uttryck genom att beskriva all kritik som
jantelag, till vad ledande ´moderater i övrigt säger blir man skrämd.
 
RIKTIGT, RIKTIGT ORDENTLIGT SKRÄMD.
 
En partledare, tillika statsminsiter, som på fullt allvar hävdar att mer än hälften av
den svenska befolkningen är mentalt handikappad.
 
En gruppledare i riksdagen, Anna Batra, som på fullt allvar hävdar att alla som inte
bor i Stockholm är obegåvade lantisar.
 
Så det är synnerligen lätt att placera moderaterna på värdeskalan.
 
När man ser till dessa nedsättande attityder mot medborgarna är det lätt att förstå
att moderaterna duckar rörande Lundsberg.
 
MÅNGA AV DERAS SJÄLVSFRÄNDER HAR FÖRÄLDRAR SOM GÅTT PÅ
SKOLAN ELLER FARFÖRÄLDRAR SOM GÅTT PÅ SKOLAN.
 
Och då duckar man och gömmer sig, och tortyr blir pojkstreck, incidenter och ba-
gateller.
 
Efterspelet till Lundsberg ger mycket fadd smak i munnen av många skäl.
 
Den elit som ska fostras att inta ledande poster i samhället, fostras på Lundsberg
att utöva denna ledning genom att förtrycka andra.
 
Detta är alltså vad som i verkligheten döljer sig bakom allt fagert tal om vär-
degrunder och annat.
 
I efterspelet har också mängder av förnäma namn passerat revy, representanter
föräldraföreningar, tidigare elever, föräldrar till tidigare elever och många andra.
 
Många av dem har namn, som klingar historiskt, det är von hit och det är von det.
 
Gemensamt för alla dessa celibriteter, som passera revy är att de mycket tydligt
förringat det som har hänt och händer på Lundsberg.
 
VISSERLIGEN VAR DET INTE SÅ BRA ATT MAN TORTERADE ELEVER MED
STRYKJÄRN, MEN DET VÄGER LÄTT GENTMOT DEN FOSTRAN SOM SKA
LEDA TILL ETT STÖRRE FÖRTRYCK AV ANDRA, INTE LIKA VIKTIGA PER-
SONER I SAMHÄLLET.
 
Sättet att uttrycka sig har varierat, ordvalen varierar, men temat och grundsynen
har varit densamma.
 
VI ÄR NÅGOT FÖRMER ÄN ANDRA OCH DÅ SKA VI OCKSÅ KUNNA TÄNJA
PÅ GRÄNSERN LITE MER ÄN ANDRA.
 
Och dessa värdegrunder får man alltså statsbidrag för att traditionsenligt föra vi-
dare.
 
HELIGA MARIA, KAN MAN BARA SÄGA, OCH SUCKA.
 
Nu har alla dessa celibriteter passerat revy och sagt vad de tycker, tortyr på Lunds-
berg är väl ändå inte så farligt, inte ska man bestraffa elever kollektivt för att de upp-
träder kollektivt.
 
VI ÄR JU ÄNDÅ LITE FÖRMER ÄN ANDRA.
 
När man därför tar del av tortyrskandalen kanske slutsatsen blir, det kanske var
bra att den inträffade.
 
Det positiva blir då att efterspelet återspeglar värderingar och värdegrunder
som  bara inte hör hemma på Lundsberg.
 
DE HÖR INTE HEMMA I SVERIGE ÖVERHUVUDTAGET.
 
Frågan är bara hur vi ska förhålla oss till vad efterspelat öppnat upp våra ögon för.
 
Bland annat kanske vi inte ska ta för givet att en storföretagschef, som är fost-
rad att se ner på andra på Lundsberg, är värd 200 miljoner i årslön för att han
inte ska flytta till USA.
 
INTE ENS OM HAN SÄGER DET SJÄLV OCH USA INTE VILL HA HONOM/HEN-
NE.
 
Man kan lära sig mycket om mycket, bara man vill och har sinnena öppna, och det
har man gjort i detta efterspel, om man haft sinnena öppna.
 
Men om man ska lära sig mycket om mycket, ska man gå efter sina sinnen,
inte andras sinnen, hur många Lundsberg dessa sinnen än gått på.
 
DET ÄR BARA DÅ POJKSTRECK BLIR POJSTRECK OCH TORTYR BLIR
TORTYR.
 
När man beskriver kritiken mot det som inträffat på Lundsberg som ett uttryck för
jantelagen, då har man satt ribban.
 
Och den har man satt lågt.
 
Moderaterna har som sagt duckat och gömt sig, Fredrik Reinfeldt har inte för-
hållit sig MUF beskrivning av kritiken, som styrd av jantelagen.
 
DEN SOM TIGER SAMTYCKER,  BÖRGÄLLA ÄVEN HÄR.
 
 
Vi har alla gått på Lundsberg och då håller man ihop mot de som inte gått
på Lundsberg, för de styrs ju bara av jantelagen
 
AE
 
 
 
 

MODERATERNAS JAKT PÅ DÖDA

Moderata besparingar in i döden
 
Säga vad man vill om modraternas besparingar, inte saknar man fantasi.
 
I Karlskrona genomdriver man nu en besparing, där man tar från de döda.
 
MEN BARA VISSA DÖDA, MAN STÄLLER GRUPP MOT GRUPP.
 
Döda i vissa grupper ställs mot döda i andra grupper.
 
Den moderata välfärden tar nu ett nytt steg, välfärden in i de dödas rike.
 
De boende på särskilda boenden i Karlskrona, som avlider, ska nu betala en
avgift för att få ligga på bårhuset. Avgiften ska uppgå till 1 600:- och säker-
ställa att moderaterna får en tryggad kommunalrådspension.
 
Men alla ska inte betala avgift för att få ligga på bårhuset.
 
DE SOM AVLIDER I HEMMET ELLER PÅ LASARETTET NÅS INTE AV MODE-
RATERNAS JAKT PÅ DE DÖDA OCH DERAS PENGAR.
 
Än så länge, i Karlskrona tycks ingen gå säker, inte ens de döda kan nu ligga säk-
ra.
 
Hur många gånger har man inte hört Fredrik Reinfeldt mantra:
 
VI FÅR INTE STÄLLA GRUPP MOT GRUPP.
 
Nu vet vi att det bara gäller oss levande, vi får inte ställas mot varandra men döda
ska få ställas mot varandra.
 
Man får väl anta att de avlidna, som kommer från särskilda boenden och betalar
för nöjet att ligga på bårhuset får någon form av diplom för att de säkerställer kom-
munalrådspensionerna.
 
Kanske får de också ligga lite bekvämare, på madrass kanske, någon valuta måste
väl ändå dessa få för sina avgifter.
 
Att ge döda samma bekvämligheter oberoende av om det betalar avgift eller kan ju
inte ses som likvärdig behandling.
 
Moderaterna ser redan problem med viss gränsdragningsproblem och menar att
avgiften ska halveras om man avlider på väg från hemmet till särskilt boende.
 
RÖSTAR VI PÅ MODERATERNA EFTER DETTA HÖR VI HEMMA PÅ NÅ-
GOT SOM LÅTER SOM BÅRHUSET.
 
VI HÖR DÅ HEMMA PÅ DÅRHUSET.
 
 
PRO kräver nu att de som betalar avgift ska slippa att ligga på golvet i
Karlskronas Bårhus.
AE
 

EN VARDAG ATT MINNAS I SVERIGE

Visst är Sverige fantastiskt på alla sätt
 
Med jämna mellanrum sker grova brott av den arten att vi lägger dem på minnet.
 
Den grova gruppvåldtäkten i Mariannelund är ett sådant, då 8 så kallade
nyanlända svenskar från Afganistan visade sin  kärlek till vad de senare
i rätten kallade för slampa och svennehora.
 
Kvinnan ifråga fick sönderslitet underliv och inblandade poliser mm menade
att de aldrig kommit i kontakt med något så vedervärdigt och grymt.
 
Sju av åtta inblandade nyanlända svenskar blev åtalade och dömda.
 
En av de inblandade blev frikänd till följd av att åklagaren använt fel
brottsrubricering i samband med åtalet.
 
Denne frikände hade, enligt rätten, varit passiv i samband med våldtäkten.
 
HAN HADE TILL OCH MED VARIT SÅ PASSIV ATT HAN UNDER TIDEN
DE ÖVRIGA 7 VÅLDTOG SVENNEHORAN STÅTT MED SITT KÖNSOR-
GAN OCH ONANERAT INTILL KVINNANS HUVUD.
 
Som belöning för denna passivitet tilldöms nu den nyanlände svensken ett
skadestånd på 130 000:-.
 
Kom sedan inte och säg annat än att Sverige är fantastiskt.
 
Egentligen bjuder det emot att återge något så här motbjudande, men det
cirkulerar så många uppgifter om att så kallade nyanlända svenskar är ö-
verrepresenterade när det gäller våldtäkter, att man också behöver lyfta
fram att det finns föredömliga exempel, till och med så föredömliga att de
belönas på detta sätt.
 
När sådant här händer blir det lättare att förstå det Fredrik Reinfeldt säger.
 
Vår egen kultur är en urbarbarisk kultur.
 
 
Kommentarer är nog överflödiga
AE
 

BARACK OBAMA STÄLLS INFÖR ULTIMATUM

USA besök i Sverige i farozonen
 
Utan egen politik hade ansvarspredikanten satt stor tillit att Barack Obama
skulle fixa valet åt honom.
 
Krisen i Arbetsförmedlingens ledning, moderaten Christna bidragsbe-
drägeri, tortyren vid Lundsberg understryker behovet att Barack Obama
fixar valet.
 
FÖR PÅ EGEN HAND TYCKS INTE ANSVARSPREDIKANTEN KUNNA
FIXA VALET.
 
Så nu vädjar Fredrik Reinfeldt att USA inte ska anfalla Syrien, så att Barack
Obama kan komma till Sverige och rädda valet för Alliansregeringen.
 
Kanske ligger i bakgrunden också starka sympatier för regimen i Syrien,
i nivå med vad Ryssland, Kina och Iran uppvisar.
 
DET VARA BARA 3 ÅR SEDAN ALLA VIKTIGA BEFATTNINGSHAVARE
PÅ UD, EXPORTKEDITNÄMNDEN OCH EN DEL ANDRA MYNDIGHETER
HADE KLIPPKORT TILL SYRIEN FÖR ATT ÅKA OCH FJÄSKA FÖR RE-
GIMEN.
 
EXPORTAFFÄRERNA HÄGRADE.
 
Kanske Fredrik Reinfelds fördröjningsnippel fortfarande är inställd på klippkort
till Syrien och ansvarsfulla exportaffärer, det tar ju lite tid att hänga med ibland.
 
Initierade källor hävdar att Fredrik Reinfeldt just nu håller tillbaks sitt starkaste
kort för att förmå Barack Obama att komma till Sverige nu.
 
KOMMER HAN INTE TILL SVERIGE NU FÅR HAN INTE TRÄFFA CARL
BILDT DEN STORE VID NÅGOT ANNAT TILLFÄLLE HELLER.
 
Källor i Washington uppger att USA är beredda att hålla igen med ett anfall
mot Syrien inför risken att inte få träffa Carl Bildt den Store.
 
 
Mitt ultimatum till Barack Obama är, kommer han
inte till Sverige nu, får han aldrig träffa mig
AE
 
 
 

ÅSNESVANSEN SÅGAS MED KNÖLARNA

Hästsvansen blir sågad jäms knölarna
 
Jag är bättre än alla brukar ropen skalla, när Anders Borg beskriver sig själv.
 
Men alla tycks inte övertygade om att Anders Borg är lika bra som han
beskriver sig själv.
 
I EN BRED UNDERSÖKNING SÅGAR NÄRINGSLIVETS FÖRETRÄDARE
FINANSMINISTRARNAS FINANSMINISTER.
 
Vi förtryckta undersåter är inte vana vi så tuffa tag, som nu man tar.
 
Först stänger man eliternas skola, som ska fostra eliternas elit att
förtrycka oss andra.
 
OCH NU SÅGAR NÄRINGSLIVET ANDERS BORG JÄMS KNÖLARNA.
 
Det blir bara för mycket.
 
Kan man inte börja med att klippa finansministrarnas finansminister, så att
man inte förleds att tro att det är en åsnesvans
 
Näringslivet är bara ett särintresse och ska inte ägna
sig åt sågning av finansministrar.
AE
 
 
 

SKOLINSPEKTIONEN, MUSEN SOM RÖT

Tillfälligt verksamhetsförbud på Lundsberg
 
Det finns tydligen lite ljuspunkter i det annars kompakta mörkret, att Skolinspek-
tionen skulle stå för detta är överraskande.
 
Tillfälligt verksamhetsförbud på Lundsberg.
 
NU BORDE JU DETTA SKETT LÅNGT TIDIGARE, UTAN TILLÄGG AV OR-
DET TILLFÄLLIGT, MEN SOM SAGT, BÄTTRE SENT ÄN ALDRIG.
 
Bidragsbedrägerier, pennalism, våldtäkter och tortyr hör inte hemma här för alla,
för vissa tycks det höra hemma här.
 
Och så en ledning, som springer och gömmer sig när det bränns, precis som
Annie Lööf springer och gömmer sig när det bränns, och det gör det ofta.
 
VISSA HÄR ÄR MODERATERNA, SOM GÄRNA FOSTRAR SINA GELIKAR
PÅ DENNA ÄREVÖRDIGA INTSTITUTION OCH SOM DUCKAT FÖR FRÅGAN
OM SKOLAN BÖR STÄNGAS.
 
Övriga partier har inte duckat, här heller.
 
Så dagens ros till Skolinspektionen, för att ge rättvisa åt Inspektionens underlå-
tenhet tidigare är det ju tur att rosen är försedd med törne.
 
Nu återstår att se vad som kommer att avses med tillfällt. Med hänsyn till hur det bru-
kar gå till är det ingen vågad gissning att inom ett tag kommer att berörda och ställa
upp och säga sig ta ansvar för att allt ska bli bättre.
 
OCH LUNDSBERG FORTSÄTTER SOM FÖRUT.
 
Då får rosen med törne ersättas med maskros.
 
Tyvärr är väl oddsen ganska låga att Skolinspektionen får behålla sin ros, de har
starka krafter att arbeta emot.
 
DE STARKASTE KRAFTERNA ÄR ANSVARSLÖSHET OCH DUMHET, OCH
DESSA KRAFTER BRUKAR FÖR DET MESTA SEGRA.
 
Särskild inte när ansvarslösheten och dumheten sitter på ansvarsfulla poster.
 
 
 
Skolinspektionen får den till låns
AE
 
 
 
 
 
 
 

NÄR FÖRSTÅNDET INTE RÄCKER TILL

Borås politiska ledning gör sig till åtlöje - igen
 
Nu är vi medborgare i Borås så vana vid att den politiska ledningen gör sig till åt-
löje, att vi närmast blir förvånade om den inte gör sig till åtlöje.
 
VI BEHÖVER INTE BLI FÖRVÅNADE IDAG HELLER.
 
Idag skriver Borås Tidning om hur Borås Stad tillämpar sina egna regler om hur
skolbussar ska nyttjas, eller inte nyttjas är nog en bättre beskrivning.
 
När man läser BT blir man alltså inte förvånad, tyvärr.
 
MÖJLIGEN KAN MAN BLI FÖRVÅNAD ÖVER ATT DEN POLITISKA LEDNIN-
GEN ANSTRÄNGER SIG SÅ OFTA OCH MYCKET FÖR ATT GÖRA SIG TILL
ÅTLÖJE.
 
En familj har två barn som går i skolan, och av många skäl vill föräldrarna att de
ska gå i samma skolka, ett val de har rätt att göra.
 
När det första barnet anvisades skola anvisades man den skola föräldrarna ville
ha och blev därför berättigade till skolskjuts med den skolbuss, som går.
 
När det andra barnet började skolan anvisades man en annan skola, men föräld-
rarna valde att välja samma skola som för det första barnet, något som är tillåtet
och naturligt.
 
Men för kommunen är det inte naturligt att man får skolskjuts, om man väljer en
annan än anvisad skola.
 
Så ingen skolbuss för andra barnet.
 
MEN DET GÅR EN SKOLBUSS, SAMMA SKOLBUSS GÅR TILL BÅDA DE AK-
TUELLA SKOLORNA OCH DEN HAR LEDIGA PLATSER.
 
BUSSEN GÅR DÅ FÖRBI DEN SKOLA, DÄR BÅDE DET FÖRSTA OCH DET
ANDRA BARNET GÅR, FÖR ATT SEDAN KÖRA VIDARE TILL DEN SKOLA
DIT DET ANDRA BARNET BLIVIT ANVISAD MEN INTE GÅR.
 
I bussen åker ena barnet, och bakom bussen åker det andra barnet i föräldrarnas
bil.
 
I bussen räcker ett antal lediga plaster lång näsa till föräldrarna i bilen bakom.
 
Miljöpartiet i Borås förklarar att det är viktigt att man ser till miljön. Kommun-
styrelsen hävdar att man även vid val av annan än anvisad skola ska ha rätt
till skolskjuts, om detta ej medför "organisatoriska eller ekonomiska" svårig-
heter.
 
KOMMUNSTYRELSEN MOTIVERAR DET AKTUELLA FALLET ATT DET MED-
FÖR ORGANISATORISKA OCH EKONOMISKA SVÅRIGHETER ATT LÅTA
BÅDA BARNEN ÅKA MED BUSSEN.
 
Det blir ju en ledig plats mindre då.
 
Områdeschefen Hajye Hedin, känd för sin intellektuella stelhet, motiverar i sin tur
det hela med att det handlar om likvärdighet för alla föräldrar.
 
ALLA VI BORÅSARE VET JU SEDAN LÄNGE ATT DET "KRYLLER" AV BARN
OCH FÖRÄLDRAR, SOM HAR SAMMA PROBLEM.
 
Uppgifter gör gällande att kön av bilar med barn bakom bussen aldrig tycks ta slut.
 
Med samma intellektuella stelhet hävdar områdeschefen att man måste hålla sig till
reglerna.
 
Det var onekligen en nyhet.
 
BORÅS STAD TYCKS ANNARS VARA EN FLITIG GÄST HOS KONKURRENSVER-
KET OCH FÖRVALTNINGSRÄTTEN FÖR ATT MAN JUST INTE HÅLLER SIG TILL
REGLERNA.
 
Man kan man köra med medborgarna, vilket tycks vara viktigt, får tydligen reglerna en
mer överordnad roll.
 
DET HELA ÄR, SOM VANLIGT FRESTAS MAN SÄGA, BEDRÖVLIGARE ÄN BE-
DRÖVLIG.
 
Vi väljare borde lära oss att välja politiker, som kan skämmas, då skulle sådant här
inte inträffa.
 
Borås Stad är också känd för att vara en stark motståndare till allt vad friskolor heter.
Väljer föräldrarna en friskola är man berättigad till busskort, oberoende av var frisko-
lan ligger.
 
Lite kontraproduktivt, om man är så stark motståndare till friskolor, samtidigt
som likvärdigheten för alla föräldrar inte blir så tydlig som områdeschefen
Hayne Hedin, känd för sin intellektuella stelhet, vill göra gällande.
 
Kanske är intellektuell stelhet i detta sammanhanget en komplimang, mycket tyder
på det.
 
Men områdeschefen Hayne Hedin, känd för sin intellektuella stelhet, finner råd att
komma ut denna kniviga situation.
 
Triumfierande utropar hon skadeglatt.
 
I FRAMTIDEN GÅR DET INGEN BUSS ALLS, HA HA.
 
Skrattar bäst som skrattar sist tycks områdeschefen mena.
  Där fick Ni så Ni teg
AE
 
 

MOMENT 22 RÅDER I SYRIEN KRISEN

Moment 22 och slag i luften
 
Upptrappningen i Syrienkrisen, med ett militärt angrepp nära förestående, vittnar
om de bräckliga grunder som styr många av de stora besluten.
 
Enkelt uttryckt står Syrien, Ryssland, Kina och Iran mot resten av världen. Men
Ryssland vill inte visa att man står mot resten av världen, så man intar ett läge
vi brukar kalla moment 22.
 
Man uppger sig inte vara direkt emot ett ingripande i Syrien.
 
Men om man ingriper i Syrien ska det vara på FN mandat.
 
OCH NÄR DET KOMMER TILL FN BLOCKERAT MAN ETT FN MANDAT.
 
Ett rent spektakel och ett moment 22, föga värdigt men värdigt Ryssland, som
vi lärt känna det under Putin.
 
Tyvärr har Sverige en benägenhet, som vanligt frestas man säga, att haka på
detta "moment 22" tänkande.
 
Vi sätter oss inte heller emot ett ingripande, men först efter att tillfredsställande
bevis lämnats om vem som tillgripit kemiska vapen.
 
När så tillfredsställande bevis lämnas i form av telefonsamtal med rege-
ringsföreträdare för den Syriska regimen och ansvarigt befäl för den ke-
miska attacken, återgår vi till ruta.
 
TILLFREDSSTÄLLANDE BEVIS MÅSTE LÄMNAS, TROTS ATT DE LÄMNATS.
 
Och en insats kan bara ske under FN mandat, trots att vi vet att ett FN mandat är
omöjligt att uppnå.
 
VI VILL OCKSÅ, MEN VI VILL INTE HELLER, PRECIS SOM RYSSLAND.
 
Ett rent spektakel och ett moment 22, föga värdigt men värdigt Sverige, som under
lång period intagit moment 22 - positioner i olika konflikter.
 
Det känns då tryggt att  det finns länder som är beredda att ta ansvar sett
 ur det bredare perspektivet.
 
VI MÅSTE FÅ TILL STÅND EN ANSTÄNDIGARE VÄRLD.
 
Nu när ett angrepp tycks nära förestående, uppstår frågan vad kan man göra och
vad kan man åstadkomma.
 
När man snabbt tittar på förutsättningarna kommer man lika snabbt fram till att
det är lättare att beskriva vad man inte kan göra.
 
Man kan inte agera för att störta regimen, då rubbas balansen i området. Sam-
tidigt får Ryssland och Kina bara störas lite, inte för mycket. Barack Obama
ska ju besöka Ryssland, och det kan ju inte äventyras, en gång till.
 
Man kan inte sätta in markgrupper.
 
Man kan inte sätta in attacker från luften som riskerar livet på civila oskyldiga.
 
Man kan inte sätta in attacker på lager av kemiska vapen, då detta utläser en
ren katastrof i närområdet.
 
När man tittat färdigt på vad man inte kan göra, en lång lista, återstår vad man kan
göra.
 
MAN KAN SÄTTA IN ANGREPP MED MISSILER MOT BEGRÄNSADE MÅL,
SOM INTE RISKERAR VARE SIG CIVILA LIV ELLER REGIMENS FALL.
 
Med andra ord, rent symboliska åtgärder, som inte kommer att medföra annat än
tillfälliga svårigheter för regimen, om ens det.
 
ALLT DETTA MAN DÅ SÄTTER IN FÖR ATT UPPNÅ DETTA LILLA GÖR MAN
AV ETT ENDA ? SKÄL.
 
Man känner att man måste göra något, bland annat för att Barack Obama målat
in sig i ett hörn, när han sagt att gränsen går om kemiska vapen används.
 
Då måste vi göra något.
 
MEN VI FÅR INTE GÖRA SÅ MYCKET ATT DET MÄRKS ALLTFÖR TYDLIGT.
 
Så byggs storpolitik, inte undra på att stora delar av världen ofta står i brand.
 
 
USA och Frankrike diskuterar "OM" de ska angripa Syrien
AE
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
 
Vi närmar oss nu alltmer USA, men ligger som vanligt lite efter i tiden.
 
Gårdagens skottlossningar i centrala Göteborg, där man från bilar besköt varandra för
tankarna till Al Capones Chicago. Vi ser detta som en bekräftelse på vår framgångsri-
ka brottsbekämpning.
 
Annars leder våra tankar i dag till Martin Luther King och firandet av hans minne och
vi minns alla hans minnesvärda tal "I have a Dream".
 
Även jag har en dröm, eller rättare sagt många drömmar.
 
Jag drömmer om den dag, då det inte finns några sverigedemokrater, då jag fått detta
på hjärnan.
 
Jag drömmer om den dag, då vår dagisfröken Annie inte gör några utspel, så att vi får
en chans att vinna valet.
 
Jag drömmer om den dag då något annat land  har lika många våldtäkter som Sverige,
så att vi slapp sticka ut här.
 
Jag drömmer om den dag då  det  skjuts på gator och torg i andra länder lika mycket
som hos oss, så vi slapp sticka ut på detta område.
 
Jag drömmer om den dag, då försvaret är borta, hitintills har vi inte lyckats få bort allt.
 
Jag drömmer om den dag då andra länder får lika dålig kunskapsutveckling som vårt
land, så vi slapp sticka ut på detta område.
 
Jag drömmer om den dag, då min fina ambition i mitt manifest infrias, så ingen med
bidrag kan leva över svältgränsen.
 
Jag drömmer om den dag, då så många av mina undersåtar inte är mentalt handikap-
pade, någon som jag tydligt visat på i mitt fina manifest.
 
Jag drömmer om den dag, då det inte så tydligt skulle framgå att vi inte kan rekrytera
höga myndighetschefer.
 
Jag drömmer om den dag, då det inte skulle vara så tydligt att så många moderata po-
litiker ägnar sig åt korruption.
 
Jag drömmer om den dag, då de etniska svenskarna är i minoritet, så att vi en gång för
alla kom ifrån vår urbarbariska kultur.
 
Jag drömmer om den dag, då ingen välfärd fanns kvar.
 
Jag drömmer om den dag, då andra länder också led av samma psykiska ohälsa, så
att konsekvenserna av våra besparingar inte framgick så tydligt.
 
Listan skulle kunna göras mycket längre, men någon gräns för drömmeriet måste jag
sätta.
 
Det jag slutligen drömmer om allra mest, är att det inte skulle vara val nästa år.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
 
AE

JAN BJÖRKLUND KLANTAR TILL DET - IGEN

Ont blir bara värre när Jan Björklund talar
 
Jan Björklund har fått mycket kritik för att han legat lågt och hållit tyst, knäpptyst,
när det gäller tortyren på Lundsberg.
 
Många har tolkat Jan Björklunds tystnad som samtycke.
 
Nu behöver vi inte tolka Jan Björklund längre, nu kan vi utgå ifrån vad han säger.
 
Och vad säger då Jan Björklund.
 
DET FÖREKOMMER VÅLD OCH ÄVERGREPP PÅ ANDRA SKOLOR OCKSÅ.
 
Nu behöver vi alltså inte tolka Jan Björklund längre, tystnaden VAR  samtycke.
Även uttalandet var ett samtycke.
 
INTE VAR TORTYREN SÅ ALLVARLIG, DET FÖREKOMMER JU VÅLD OCH
ÖVERGREPP PÅ ANDRA SKOLOR OCKSÅ.
 
Med det synsättet kan vi ju nalkas Nazi Tysklands krigsförbytelser, när man ga-
sade ihjäl judar, med en helt annan syn när nu våra ögon öppnats.
 
DET GASAS JU IHJÄL MÄNNISKOR I SYRIEN OCKSÅ.
 
Men ändå känns det som om Jan Björklund våndas över någonting i den här tor-
tyrskandalen.
 
Den ansvarsfulle utbildningsministern späder på sitt korkade uttalade med:
 
OM DET HÄNT NÅGOT SÅ MÅSTE VI GÖRA NÅGOT.
 
Den ansvarsfulle utbildningsministern är nog den ende i Sverige, som inte lyckats
ta till sig att detta hänt.
 
Offer, gärningsmän, polis, Lundsberg ledning, alla har lyckats förstå att det-
ta har hänt.
 
MEN INTE DEN ANSVARSFULLE UTBILDNINGSMINISTERN, I HANS VÄRLD
ÄR DET FORTFARANDE FRÅGAN OM DET HÄNT.
 
Att ha en utbildningsminister, med en inbyggd fördröjningsnippel kan knappast vara
en höjdare med hänsyn till de skolresultat landet visar upp.
 
SÅ OM DET SOM HÄNT VID LUNDSBERG HAR HÄNT, SÅ ÄR DET INTE SÅ ALL-
VARLIGT, DET INTRÄFFAR JU VÅLD VID ANDRA SKOLOR OCKSÅ.
 
Jan Björklunds sätt att uttala sig medför ändå en stor fördel.
 
VALET 2014 BLIR LITE LÄTTARE, YTTERLIGARE ETT PARTI SOM INTE ÄR VÄRT
ATT RÖSTA PÅ
 
Man kanske inte ska vara alltför kritisk till vad Björklund säger om tortyren på Lundsberg,
i vanliga fall upper han ju att han inte har "en aning" om att saker skulle kunna hända.
 
Nu tycks han i alla fall ha "en aning" om att det kan ha hänt.
 
"OM
"Om" jag r utbildningsminister, så har jag i alla fall
"ingen aning" om det
 
AE
 

FÖRBÄTTRINGSARBETE PÅ CAREMA

Kejsarens nya kläder
 
Carema känner vi alla till, vårdbolaget som vare sig vill eller kan,
när det gäller omsorg är bäst att tillägga.
 
Tjäna pengar vill de, och tjäna pengar kan de, gruvligt med pengar, tack
vare den ansvarsfulla Allinasregeringen uppfattning att riskkapitalbolag
är mer lämpade att ta hand om våra pengar än vi själva.
 
Nu har Carema hamnat i blåsväder så många gånger att man vill att det ska
sluta bås.
 
INTE GENOM ATT LEVERERA EN BÄTTRE VÅRD OCH OMSORG, UTAN
ATT KLÄ SIG I EN BÄTTRE SKRUD, INTE SOM SKYDDAR MOT BLÅST
UTAN SOM FÅR VÅRDTAGARNA ATT KÄNNA SIG BLÅSTA.
 
Nu ska luttrade omsorgstagare inte förknippa brist på vård och omsorg med
Carema utan de ska förknippa VARDAGA med vård och omsorg.
 
CAREMA SKA ALLTSÅ BYTA NAMN TILL VARDAGA, EN NY VARIANT
PÅ KEJSARENS NYA KLÄDER.
 
Fast frågan är om ansvariga på Carema är så där rasande smarta.
 
"Ny vårdskandal på Carema" låter ju inte så där rasande bra.
 
Men frågan är om det låter bättre med:
 
"VARDAGLIGA SKANDALER PRÄGLAR VARDAGEN PÅ VARDAGA"
 
Nja, skomakarens ska nog förbli vid sin läst.
 
 
Caremaskandaler ska bli vardag
AE
 
 
 

GRIPEN TAPPAR MARK I SCHWEIZ

En affär gripen ur luften
 
De närmaste dagarna kommer man i Schweiz att diskutera Gripen affären i landets
Nationalrat, en kammare i parlamentet.
 
Många politiker i Schweiz oroas över att köpet inte blir av.
 
HÄR I SVERIGE BÖR VI NOG OROA OSS MER ÖVER ATT KÖPET KANSKE BLIR
AV.
 
Maken till dåligt affärsavtal går troligen inte att hitta.
 
Inom denna bransch är det en självklarhet att  den urspungliga kostnadsberäknin-
gen / kalkylen inte håller, utan kostnaderna skenar i väg.
 
De begåvade schweizarna har förstått detta och lyckats förhandla sig till ett
fast pris på de plan de köper.
 
De mindre begåvade svenskarna, präglade av intellektuell stelhet som är den
förskönande omskrivningen, har inte förstått detta.
 
VI MINDRE BEGÅVADE HAR DÄRFÖR ÅTAGIT OSS ATT LEVERERA PLAN TILL
SCHWEIZ TILL FAST PRIS OCH TA ALLA KOSTNADSÖKNINGAR PÅ DE PLAN VI
SJÄLVA KÖPER.
 
Kanske inte den lättaste sak i världen att förstå men med enkla sifferexempel är det den
lättaste sak i världen att förstå.
 
Låt säga att Schweiz och Sverige köper vardera 50 plan till en beräknad styckekost-
ad på 1 miljard. Varje land betalar då 50 miljarder.
 
Låt vidare anta att kostnaderna skenar iväg, styckepriset i produktionen blir 2 mil-
jarder i stället för 1 miljard.
 
TOTALKOSTNADEN I PRODUKTIONEN BLIR DÅ 200 MILJARDER I STÄLLER FÖR
100 MILJARDER.
 
AV DENNA TOTALKOSTNAD I PRODUKTIONEN BETALAR DÅ SCHWEIZ FORTFA-
RANDE "BARA" 50 MILJARDER FÖR SINA 50 PLAN., MEN SVERIGES KOSTNAD
FÖR SINA PLAN HAR NU ÖKAT TILL 150 MILJARDER.
 
Vän av ordning menar då själfallet att sådana avtal kan väl ändå inte skrivas, och då
menar vänner av ordning att visst kan man skriva sådana avtal.
 
Vän av ordning blir då riktigt orolig och menar, vilka idioter kan skriva ett sådant
avtal.
 
IDIOTERNA I DEN ANSVARSFULLA ALLIASREGERINGEN KAN SKRIVA SÅDANA
AVTAL.
 
Det rör sig ju ändå bara om skattebetalarnas pengar och även om summan är stor me-
nar man att det hela inte äventyrar statsrådens livslånga pensioner när de lämnar
Rosenbad nästa år.
 
Att ensamlad expertis är ytterst enig om att det är tveksamt, dels att planen behövs,
dels att de inte har rätt kravprofil, medför ju inte att man blir mer imponerad av den
ansvarsfulla Alliansregeringens affärsupplägg och avtalstecknande.
 
När man sätter sig in i detta, lite, för det är det enda man kan göra, förstår man
lättare vad som kan ha hänt i affärer som SAAB och NUON.
 
INTELLEKTUELL STELHET KALLAS DET PÅ FINT SPRÅK.
 
 
Ansvarig för SAAB, NUON och Gripen affären
AE
 
 

HUNGER SOM DRIVKRAFT GER INGA JOBB

Vargpolitiken får nu konsekvenser för jobblinjen
 
När Alliansregeringen hårdlanserade jobblinjen menade man att "hungriga vargar"
jag bäst.
 
Med detta menade man uppenbarligen, att uthungrade arbetslösa skulle ta vilka
jobb som helst till vilka löner som helst.
 
Det vore orättvist om man inte medgav att Alliansregeringens politik varit o-
erhörd lyckad på den punkten.
 
Men genom den förda  vargpolitiken haltar den ursprungliga "målsättningen" att
hungriga vargar jagar bäst.
 
Nu när Alliansregeringen gett Lena Eek klartecken att utöva minsiterstyre på Natur-
vårdsverket för att utrota alla vargar, i strid mot allt vad EU regelverk står för, klingar
detta falskt.
 
Uppgifter från regeringskansliet tyder nu på att man kommer att omformulera denna
målsättning och anpassa den till att alla vargar försvunnit.
 
HUNGRIGA MÄNNISKOR JAG BÄST.
 
Det som Alliansregeringen och i dess förlängning Arbetsförmedlingen, inte heller so-
cialdemokraterna, tycks ha förstått är dock avgörande för denna jakt.
 
FÖR ATT HUGRIGA MÄNNISKOR SKA KUNNA JAGA SIG MÄTTA MÅSTE DET
FINNAS BYTE ATT JAGA.
 
Finns det inga jobb finns det heller inget byte och hungriga blir inte mätta. Detta leder
in på den närmast hysteriska politik som idag råder på arbetsmarknadsområdet.
 
ALLA FÖRSÖKER ÖVERTRÄFFA VARANDRA OCH ROPA ATT MAN SKA FIXA
JOBB.
 
Ingen tycks dock vara intresserad av vad det innebär för krav att "skaffa" jobb och
man tycks bortse från att "skaffa jobb" omfattar tre olika områden, som inte alltid
hänger samman.
 
Att "fixa jobb" i vid bemärkelse kan bara åstadkommas om man satsar i vid bemärk-
else och då måste tro olika komponenter hänga ihop:
 
1)  Det måste drivas en näringspolitik ,företagarpolitik och skattepolitik, som med-
     för att efterfrågan på arbetskraft ökar.
     Finns det ingen arbetskraft hjälper inte åtgärder inom detta område.
2)  Det måste drivas en utbildningspolitik, som medför att människor blir anställ-
     ningsbara.
     Finns det inte arbetstillfällen hjälper inga åtgärder att göra folk anställningsbara.
3)  Det måste finnas mekanisker, som underlättar matchningen av befintliga ar-'
     betstillfällen och anställningsbara människor.
 
Ingen arbetsmarknad kan fungera optimalt, om inte samtliga dessa tre områden fun-
gerar. När politiker debatterar "fixa jobb" och "arbetsmarknadsåtgärder" förs debatten
ofta som om dessa tre områden var en och samma fråga.
 
Det är det definitivt inte.
 
DESSUTOM KRÄVER VAR OCH ETT AV DESSA HELT OLIKA ÅTGÄRDER, SOM
KANSKE INTE ENS HAR DEN MINSTA KOPPLING TILL VARANDRA.
 
Mycket av Arbetsförmedlingens misslyckande tycks tyvärr hänga ihop med att man
inte åtskild dessa olika uppgifter utan allt har blivit ett enda stor "missmasch".
 
Ska alltså dessa delområden fungera optimalt måste varje delområde ses
utifrån sina förutsättningar och behov.
 
OCH INGET TYDER PÅ ATT EN OCH SAMMA MYNDIGHET (MOTSV) SKA AR-
BETA MED SAMTLIGA DELOMRÅDEN, DÅ VAR OCH ETT KRÄVER HELT O-
LIKA ÅTGÄRDER OCH KOMPETENS.
 
LO Metall tycks vilja gå i bräschen för en tillnyktring på detta område, då man nu ut-
ökar den tidigare försöksverksamheten att "matcha" lediga jobb mot anställningsbara
arbetslösa i ett webbprojekt.
 
Detta tycks må bäst av att skötas som en renodlad matchningsverksamhet utan
sidoblickar på att "fixa jobb" i form av efterfrågan/utbud "jobb".
 
Som en kontrast till detta har Arbetsförmedlingens tidigare verksamhet att "matcha/
förmedla jobb" alltmer kommit att handla om att göra folk anställningsbara till jobb som
inte finns.
 
Ska man få ordning på allt detta måste man också inta ett helt annat förhållningssätt
till många av de åtgärder Arbetsförmedlingen idag inriktat sig åt.
 
ATT  SÄTTA EJ ANSTÄLLNINGSBARA PÅ ARBETSTILLFÄLLEN SOM INTE FINNS
I FORM AV "INSTEGSJOBB", "LÖNEBIDRAG" OCH ANNAT ÄR DEFINTIVT INTE
ATT "FIXA JOBB".
 
Man flyttar bara ett bidrag till ett annat bidrag och den insikten borde nog öka på vissa
håll.
 
I bästa fall kan dessa åtgärder göra ej anställningsbara anställningsbara, men då ska
de också ses som en sådan åtgärd, inte att "fixa jobb".
 
 
Häxkok var nog bra en gång i tiden, men inte när det gäller
att "fixa jobb"
 
AE
 
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
Särskilt ansvar tar jag för den tortyr som förekommer på Lundsberg.
 
Sentios senaste väljarundersökning för augusti oroar, samtidigt som den gör det lättare
för mig som statsminister.
 
Att de förfärliga kackerlackorna i sverigedemokraterna nu uppgår till 14,6 % oroar, då
det kan innebära att jag blir hemlös, Täby kan jag ju inte flytta tillbaks till efter vad jag
ställt till med där.
 
Samtidigt underlättar det ju mitt ansvarsfulla styre, jag får inte så många medborgare
att representera. Alla måste ju förstå att jag inte ska behöva representera de medborg-
are jag inte vill ta i med tång.
 
14,6 %, det är ju minst 1 500 000 icke medborgare jag inte behöver bekymra mig om,
och det ger utrymme att ägna full kraft åt arbetsinvandringen från Bulgarien och Rumä-
nien.
 
Mycket kritik riktades mot ordföranden i Arbetsförmedlingens styrelse Christina Johan-
sson, för att hon ägnat sig åt bidragsbedrägeri.
 
Denna kritik är svår att förstå, hela Arbetsförmedlingens verksamhet är ju uppbyggd
på att alla ska få bidrag, som inte medför någon nytta.
 
Vi ser inte att Christina Johansson ska undantas från denna princip bara för att hon är
moderat, snarare tvärtom, hon har heller aldrig gjort någon nytta.
 
Tortyren vid Lundsberg väckte igår strak kritik. Inte heller detta förstår jag. För att inte Jan
Björklund skulle frestas säga någon dumt i denna fråga, också, gav jag honom order att
hålla tyst.
 
Det verkar som om mina mentalt handikappade medborgare inte förstår ett enda dyft.
På Lundsberg går unga män, som utgör landets elit och är tänkta att komma att ikläda
sig landet ledande poster.
 
För att dessa ska kunna utöva sin framtida ledning måste de lära sig att hålla medbor-
garna i schakt, och då är det en bra fostran att öva sig  tortyr mot de som är svagare.
 
Sådant fick vi tidigt lära oss i MUF.
 
Jag har själv förtroende för Lundsbergs ledning till dess jag sagt något annat.
 
Många kommuner uppger sig ha en ekonomisk kris, men den tycks nu gå mot sitt slut.
Vi får i dag statistik, som visar att rekordmånga nu söker asyl i landet, aldrig någonsin
har det varit så många.
 
Detta förbättrar i snabbt takt kommunernas ekonomier, då Eric Ullenfåns alla beräknin-
gar visar att varje asylsökande ger ett nettotillskot till ekonomin, till skillnad från alla an-
dra länder där integrationspolitiken inte varit lika lyckad.
 
Kritiken växer nu mot apoteksreformen och alla uppgifter styrker att läkemedel blivit dy-
rare, mindre tillgängliga och att glesbygden drabbas av nedläggningar. Jag förstår inte
hur detta kan skapa kritik, det var ju uttalade mål i reformen.
 
Alla borde väl ändå kunna förstå att vi inte kan locka hit internationella riskkapitalister
om de inte medges höja priserna och dra ner på tillgängligheten.
 
Hur ska de annars kunna sälja vidare till tredubbla priser.
 
Idag väntas ett viktigt beslut i Schweitz, som påverkar ett eventuellt köp av Gripen.
Vi hoppas att beslutet går i den riktningen att man går vidare i affären.
 
Det avtal vi träffat medför att skattepengar kommer att överföras till Schweiz i stora
mängder, och den möjligheten vill vi inte förlora.
 
Det underlättar min ambition att alla utsatta medborgare inte ska kunna leva över svält-
gränsen.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
AE
 

STÄNG TORTYRLAGRET LUNDSBERG

Tortyr är ett brott mot mänskliga rättigheter
 
Tortyr är faktiskt ett brott mot mänskliga rättigheter, även om det förekommer vid
Lundsberg, med Jan Björklunds tysta medgivande.
 
TORTYR ÄR ALLTID TORTYR.
 
Tortyr är inte ett fenomen, som växer med avståndet till Sverige, tortyr är ett feno-
men, som utförs på platsen.
 
ÄVEN NÄR DET SKER I SVERIGE MED JAN BJÖRKLUNDS TYSTA MEDGIV-
ANDE.
 
Tortyr konstitueras av två omständigheter.
 
Den ena omständigheten är handlingens innehåll och omfattning, och här får väl det
anses klarlagt att handlingens innehåll och omfattning konstituerar tortyr.
 
OM MAN BRÄNNER EN MEDBORGARE MED EN CIGARETT I EGYPTEN OCH
ALLA ÄR ENIGA OM ATT DETTA ÄR TORTYR, BORDE VÄL ALLA VARA ENIGA
OM ATT DET ÄR TORTYR, NÄR MAN BRÄNNER NÅGON MED ETT STRYKJÄRN,
VILKET GER STÖRRE SKADOR.
 
´Den andra omständigheten som konstituerar tortyr är uppsåtet / avsikten. Själklart
är det inte tortyr om någon tappar ett strykjärn på någon.
 
När det sker tortyr i Egypten, eller annorstädes, är avsikten / uppsåtet att få en
människa att underordna sig.
 
Detta underordnande kan anta olika former, att erkänna något, att berömma någon,
att erkänna en diktator eller att inordna sig i den av högheten påkallade strukturen.
 
Även här kan tortyr anses vara konstituerad, avsikten / uppsåtet har varit att
få yngre elever att underordna sig äldre elevers önskekmål, hur regelvidriga de
än är.
 
Alla länder värjer sig när de blir beskyllda för att tortyr förekommer i landet.
 
En del länder värjer sig mer än andra.
 
SVERIGE VÄRJER SIG MEST, HÄR VÄRJER VI OSS SÅ MYCKET ATT TORTYR
SOM FÖREKOMMER, FÖREKOMMER INTE.
 
Aftonbladet skriver om detta, men tycks inte ha förstått mycket. Lena Mellin, ansvarig
för inlägget i Aftonbladet verkar helt oförstående. Hon ställer frågan:
 
ÄR DET HELA ETT MISSLYCKANDE ELLER ÄR DET INKOMPETENS ?
 
Som skribent pÅ en av landets största tidningar borde man ju veta bättre än att ställa
så dumma frågor.
 
DET ÄR BÅDE ETT MISSLYCKANDE OCH REN INKOMPETENS, INTE ANTINGEN
ELLER.
 
Dessutom ÄR det tortyr, grymt, odemokratiskt, vidrigt, ansvarslöst och mycket
annat.
 
Man kan nu konstarea att det förekommer tortyr i Sverige. Man kan också konstatera
att denna tortyr har statsbidrag.
 
MAN KAN OCKSÅ KONSTATERA ATT JAN BJÖRKLUND SAMTYCKER TILL DENNA
TORTUR GENOM SIN TYSTNAD.
 
Den som anser att det som hänt inte är jämförbart med tortyr får gärna utveckla sina
ståndpunkter.
 
Ulf Kehnmark och övriga i Lundsbergs styrelse bör nog inte anstränga sig i detta
avseende,
 
DÄR HAR MAN REDAN FÖRKLARAT ATT TORTYR ÄR POJKSTRECK.
 
TORTYRLÄGER SKA ALLTID STÄNGAS, ÄVEN LUNDSBERG.
 
 
Om Lundsberg hör hemma i Sverige hör Sverige hemma där man
inte bör höra hemma
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUNDSBERG STYRS AV VETTVILLINGAR

Civilisationen upphör vid Lundsbergs grindar
 
Idag uttalade sig en ledande politiker i Frankrike om krisen i Syrien och hur han såg
på en lösning.
 
ALLT ÄR MÖJLIGT UTAN ATT INTE GÖRA NÅGOT.
 
Detaljer kring den bisarra och vedervärda misshandeln på Lundsberg, där närmare
10 vettvillingar brände två yngre elever så gravt att den ene fick transporteras till
universitetssjukhuset i Örebro med svåra skador, börjar nu sippra ut.
 
De detaljer som sipprar ut är delvis vidrigare än själva händelsen, Det vidrigaste av
allt är styrelseledamoten Ulf Kehnmark, som tycks kunna ha gjort sig bra som läger-
vakt i Nazi Tyskland eller under Bosnien krisen.
 
Man får verkligen hoppas att det inte går att uppbringa något vidrigare i landet
är styrelseledamoten Ulf Kehnmark, då är allt hopp ute för landet.
 
Detaljerna kring händelsen vittnar om att Lundsberg ligger utom räckhåll för civiliasa-
tionen.
 
Sex vettvillingar binder två yngre elever, sätter på dem ögonbindlar,lägger dem ner
på golvet och fräter sönder ryggen med ett strykjärn.
 
När man tar del av detta leds tankarna till tortyr i länder som förutvarande Sov-
jetunionen, NaztyTyskland och Balkan under balkankrisen och det är svårt att
tro att värre vettvillingar finns att uppbringa i Sverige.
 
MEN DET FINNS EN BETYDLIGT VÄRRE VETTVILLING I SVERIGE OCH DET ÄR
VETTVILLINGEN ULF KEHNMARK, SOM ÄR STYRELSELEDAMOT I LUNDSBERGS
STYRELSE.
 
Denne fullständigt bisarre galning betecknar allt detta som ett pojkstreck, där ingen haft
något ont uppsåt.
 
En skola, där denna typ av händelser förekommer med en stor regelbundenhet,
och där styrelsen visar en monumental omdömeslös borde det bara finns en väg
ut.
 
Och där kan man tillämpa den franske politikerns ambition anpassat till läget på Lunds-'
berg.
 
ALLT ÄR MÖJLIGT UTOM ATT LÅTA SKOLAN VARA KVAR.
 
Låter man detta passera och släpper ut lite dimridåer att man ska se över sina värde-
grundsplaner har man satt Sverige på kartan.
 
OCH DÅ ÄR BELÄGENHETEN AFRIKAS HORN, FÖR DÄR HÖR VI HEMMA OM
DEN HÄR TYPEN AV HÄNDELSER OCH UTTALANDEN TILLÅTS PASSERA.
 
Utbildningsministern Jan Björklund väljer att inte uttala sig.
 
BEDRÖVLIGARE ÄN BEDRÖVLIGT, JUST FÖR DEN HÄR TYPEN AV HÄNDEL-
SER BÖR OPINIONSBILDARE OCH POLITIKER LÄGGA FAST VAD SOM ÄR
ACCEPTABELT OCH INTE ACCEPTABELT.
 
Jan Björklunds passivitet kan inte ses som något annat än bedrövligare än bedröv-
ligt.
 
Den som tiger, samtycker, har det alltid hetat.
 
JAN BJÖRKLUND, SOM HAR ÖVERGRIPANDE ANSVARET FÖR VÄRDEGRUNDS-
UTVECKLINGEN INOM SKOLOMRÅDET TIGER.
 
SAMTYCKER HAN OCKSÅ, OM INTE, BÖR DETTA KLARAS UT.
 
 
Bara ett pojkstreck enlig styrelseledamoten och vettvillingen
Ulf Kehnmark
 
AE
 
 
 
 
 
 

HILLEVI ENGSTRÖM HAR SKÄPPAN FULL

Ansvarsfull moderat politiker plundrar staten - igen
 
I en till synes oändlig rad av ansvarsfulla moderata politiker passerar revy inför våra
ögon. 
 
Alla har de det gemensamt att de ägnar sig åt ekonomisk brottslighet och är korrupta.
 
I dag passerar Arbetsförmedlingens Ordförande, moderaten Christina Johansson,
revy inför våra ögon.
 
CHRISTINA JOHANSSON ÄR ANSVARSFULLARE ÄN ALLA ANDRA OCH DÄRFÖR
SITTER HON PÅ ETT ANTAL STOLAR, SOM UNDERLÄTTAR FÖR HENNE ATT ÄGNA
SIG ÅT EKONOMISK BROTTSLIGHET OCH ATT VARA KORRUPT.
 
Den ekonomiska brottsligheten, bidragsbedrägeri, tycks bestå i att hon som VD för ett utbild-
ningsföretag, Rinman Education , fifflat till sig närmare 400 000, som man nu kräver ska åter-
betalas.
 
De stolar den ansvarsfulla moderaten sitter på är då:
 
1)  VD i Rinman Education, som tagit uppdrag för Arbetsförmedlingen och som ägnat sig åt
     bidragsbedrägerier och nu krävs på återbetalning
2)  Vice ordförande i Hällefors Kommunstyrelse, som äger Rinman Education som huvudägare
3)  Och så ordförande i styrelsen för Arbetsförmedlingen, som upphandlat tjänster av det före-
     tag, där då Christina Johansson är VD
 
ALLT TILLRÄTTALAGT OCH RIGGAT FÖR ATT SYSTEMATISKT KUNNA SKO SIG PÅ
SKATTEBETALARNA.
 
De börjar bli några för många nu, som passerar revy på detta sätt, och till tillhör undantagen
att det inte rör sig om moderater.
 
Arenan i Solna var ju ett jätteklipp, för vissa.
 
Kanske ligger här själva kärnan i moderaternas fundamentalistiska syn på privatise-
ring av olika verksamheter.
 
RIGGA VERKSAMHETEN SÅ ATT DET BLIR LÄTTARE ATT ÄGNA SIG ÅT EKONOMISK
BROTTSLIGHET OCH BIDRAGSBEDRÄGERI, DET ÄR JU BARA SKATTEBETALARNAS
PENGAR DET GÄLLER.
 
Man blir också lite fundersam över vad Angeles Bermudez Svanberg gjorde gällande. Som
en reaktion på styrelsens misstroendeförklaring meddelade hon att hon inte hade förtroende
för AF styrelse.
 
I DAGENS LJUS VERKAR DET ATT HA VARIT EN HÖGST VÄLGRUNDAD UPPFATTNING.
 
Man undrar egentligen vad dessa förtroendemån/kvinnor håller på med ?
 
DRIVS EN DEL AV DEM INTE AV NÅGOT ANNAT ÄN ATT ÄGNA SIG ÅT BIDRAGS-
BEDRÄGERI
 
Hillevi Engström tog lång tid på sig att meddela att AF GD skulle sparkas och tog då på
sig rollen som papegoja.
 
Hur lång tid tar det nu innan papegojan flyger iväg och sparkar ordföranden för Arbets-
förmedlingens styrelse.
 
FÖR DET MÅSTE HON VÄL ÄNDÅ GÖRA.
 
Alla är ju överens om att Arbetsförmedlingen är det viktigaste verk vi har, och då kan väl inte
rena brottslingar sitta i toppen på ledningen, vare sig det gäller VD eller styrelsens ordförande.
 
ELLER ??
 
 
Dags för en ny flygtur ?
AE
 

STRYKLÄRN ÄR FINARE ÄN JÄRNRÖR

Det som krokigt ska bli ska böjas i tid
 
Den svenska internatskolorna är ju speciella på många sätt och har också under
senare år uppmärksammats på olika sätt.
 
Misshandel, mobbning, ofredande, sexuella övergrepp tycks vara stående
inslag i denna verksamhet.
 
GÅNG PÅ GÅNG INTRÄFFAR DET HÄNDELSER, SOM INTE SKA FÅ INTRÄF-
FA OCH GÅNG PÅ GÅNG SÄGER ANSVARSLÖSA ATT NU SKA DET INTE
HÄNDA IGEN
 
Och så händer det igen.
 
Och nu har det hänt igen.
 
NU HAR DET UPPDAGATS ATT 9 ELEVER VID LUNDSBERG VID SÅ KALLAD
NOLLNING BRÄNT EN ELEV SÅ SVÅRT MED STRYKJÄRN ATT VEDERBÖR-
ANDE FICK FÖRAS TILL SJUKHUS.
 
Och det är också en annan sak som händer igen.
 
Alla ansvarslösa, som borde vara ansvarsfulla, sticker fram ett yrvaket tryne.
 
OCH VI SOM GJORT SÅ MYCKET FÖR ATT DETTA INTE SKULLE HÄNDA IGEN.
 
Den bistra sanningen är den tvärt motsatta.
 
De ansvarslösa, som borde vara ansvarsfulla, har inte gjort ett enda dyft.
 
DET HAR BARA LÅTSAS GÖRA ETT ENDA DYFT, TRADITIONER MÅSTE JU FÅ
LEVA VIDARE, VAD GÖR DÅ LITE ÖVERGREPP I OLIKA FORMER, MÅNGA AV
OSS HAR JU GÅTT HÄR SJÄLVA.
 
Man menar ju inget illa, även om man gör illa.
 
När nu detta inträffar kommer man osökt in på de förfärliga sverigedemokraterna,
som beväpnar sig med järnrör. Visst är strykjärn ett effektivare vapen, här har SD
,ycket att lära.
 
Nu kommer alla ansvarslösa, som borde vara ansvarsfulla, att återigen hävda
att detta kommer inte att hända igen.
 
OCH SÅ KOMMER DET ÄNDÅ ATT HÄNDA IGEN, GÅNG PÅ GÅNG, STRYKJÄRN
PÅ STRYKJÄRN, VÅLDTÄKT PÅ VÅLDTÄKT.
 
Och varje gång sticker ett ansvarslöst tryne fram och ojar sig, hur kunde detta hända
när vi gjort så mycket.
 
Men frågan är om de enskilda händelserna är det största problemet.
 
DET MESTA TYDER ATT VI GENOM DETTA ÖPPNAR UPP EN LITEN, MEN BARA
EN LITEN GLUGG, FÖR DET OMFATTANDE HYCKleri SOM RÅDER OMKRING
OSS OCH STYR MYCKET I SAMHÄLLET.
 
Det är inte bara misshandel, mobbning och våldtäkterna som är tydliga inslag på dessa
ärovördiga institutioner.
 
De som skickar sina barn dit är ofta eliternas elit, samma elit som idag sitter på
olika myndigheter och skriver värdegrundsplaner, eller sitter i TV soffor och täv-
lar om att säga "värdegrund" så många gånger som möjligt.
 
OCH DE UNGDOMAR SOM SKICKATS DIT AV ELITERNAS ELIT HAR FRÅN BARNS-
BEN INJICETARATS I DEN ELITISTISKA ÅDRAN OCH LÄRT SIG ATT DE SKA VARA
MORGONDAGENS ELIT.
 
Som tar över efter sin elitistiska föräldrar och sitter på olika myndigheter och skriver
värdegrundsplaner, och sitter i TV soffor och pläderar för värdegrunder och att alla är
lika, och att grupp inte får ställas mot grupp.
 
Om man låter detta sjunka in lite grann och inte omedelbart jag bort sanningen med rygg-
märgen, hur ska man då reagera ?
 
Ska man slå sig för bröstet och notera att jag tillhör eliternas elit, som har rätt att
brännmärka andra med strykjärn, medan andra inte får ställa grupp mot grupp.
 
ELLER SKA MAN LÅTE EFTERTÄNKSAMHETEN SJUNKA IN OCH STÄLLA SIG
FRÅGAN:
 
Är det rimligt att detta får fortsätta.
 
Vi som använder våra strykjärn till att stryka våra skjortor tycker inte att detta är
rimligt.
 
DE SOM LÅTER ANDRA STRYKA SINA SKJORTOR OCH I STÄLLET ANVÄNDER
STRYKJÄRNET FÖR ATT BRÄNNA SÖNDER ANDRA TYCKER TYDLIGEN ATT DET-
TA ÄR RIMLIGT.
 
När nu detta och motsvarande händer gång på gång, är det inte då dags att ställa frågan:
 
ÄR DET RIMLIGT ATT DETTA HÄNDER GÅNG PÅ GÅNG.
 
Starka krafter tycks arbeta för att detta ska få hända gång på gång. Flera av internatskolor-
na har avslöjats med att ägna sig åt bidragsbedrägeri.
 
De som har att utöva insyn över detta har gång på gång sopat dessa bedrägerier under
mattan.
 
Visst är traditioner bra, men bara om de är bra i en objektiv mening.
 
NÄR VISSA GYNNADE TYCKER ATT TRADITIONER, SOM RYMMER ATT BRÄNNA
ANDRA MED STRYKJÄRN, ÄR BRA DÅ HAR VI ETT PROBLEM.
 
Och det problemet är inte begränsat till aktuella internatskolor.
 
DET PROBLEMET ÄR ETT STRUKTURPROBLEM, NÄSTAN I KLASS MED DEN STRUK-
TURELLA PATRIAKALISMEN.
 
Tillhör man eliten, så tillhör man eliten.
vad är det för en liten "skit"
AE
 
 
 

ATT SLÖSA MED SKATTEMEDEL

Alliansregeringen tar vid där Angeles Bermudez Svankvist slutar
 
Att Arbetsförmedlingens förutvarande generaldirektor slösat med skattemedel är
numera väl känt och torde kunna betecknas som understatement.
 
Slöseriet har omfattat vidlyftiga, dyrbara och omotiverade semesterresor, bisarra
telefonräkning, men det största slöseriet är ändå kopplat till alla de miljarder man
slängt i gapet på alla så kallade "konsultbolag" till ingen nytta.
 
Man tycker att Regeringen borde ha lärt sig något av detta, lite i alla fall.
 
MEN RGERINGEN TYCKS VARE SIG LÄRT SIG NÅGOT ELLER LITE, MAN
TYCKS INTE HA LÄRT SIG NÅGONTING ÖVERHUVUDTAGET.
 
Den avsatte generaldirektören fick sparken som stadsdirektör i Södertälje innan
hon tillträdde, för att hon var oanvändbar.
 
Detta såg förre arbetsmarknadsministern Littorin som en sådan merit att hon fick
bli generaldirektör på Arbetsförmedlingen, där hon nu också visade sig oamvänd-
bar.
 
Men det räcker inte med att beskriva förre generaldirektören som oanvändbar.
 
HON STÄLLER TILL MED STÖRRE SKADA ÄN HON GÖR NYTTA.
 
Nu ska då Alliansregeringen använda hennes "kompetens" för lämpliga uppgif-
ter.
 
VILKEN KOMPETENS ??  GÖRA ÅR ANDRA PENGAR ?
 
Förre generaldirektören har visserligen en årslön kvar att kunna utkräva, och med
begränsade perspektiv kan man kanske förledas då att ge henne "lämpliga arbets-
uppgifter".
 
Om man besvärar sig att se till skattebetalarnas intresse, borde man se till
att hon kommer så långt bort från alla arbetsuppgifter som möjligt.
 
EN ÅRSLÖN PÅ NÅGRA MILJONER ÄR EN BILLIG INVESTERING FÖR ATT
SÄKERSTÄLLA ATT HON INTE STÄLLER TILL MED NÅGOT YTTERLIGARE
VANSINNE.
 
Möjligen skulle hon kunna besätta en återbemannad telefonväxel i Rosenbad
då detta tycks vara något hon är duktig på.
 
Den skulle ju kunna vara bemannad dygnet runt, då hennes familjemedlemmar
också tycks roade att ringa dyrt på andras bekostnad.
 
Så ett gott råd till Regeringen är:
 
BEGRAV HENNE LÅNGT BORT FRÅN ALLT VAD ARBETSUPPGIFTER HETER.
 
 Självbild av ett vidlyftigt ego
AE

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
 
Särskilt ansvar tar jag för min pension, nu när tiden närmar sig då jag måste sluta.
 
Annars var ju helgens stora händelse att Arbetsförmedlingens GD fick sparken, Vi har
fått kritik för att ha varit passiva, men detta är helt fel.
 
Redan i samma stund som styrelsen meddelade att man inte hade förtroende för GD in-
ledde vi ett intensivt förberedelsearbete.
 
Stora delar av Regeringskansliet ägnade sig hela fredagen och lördagen åt att gå igenom
hur krishanteringen skötts av olika regeringen i samband med olika kriser. Under söndagen
kom vi slutligt att fastna för Bosse Ringholms framgångsrika presskonferens, som nu kom
att bli förebild.
 
För att kopieringen inte skulle bli alltför slående valde vi oss att koncentrera krishanteringen
på att säga "en samlad bedömning" så många gånger som möjligt i stället för Bosses begå-
vade och bevingade ord.
 
En bidragande orsak till den valda krishanteringsformen var också att papegojor är så vack-
ra.
 
Den där Stefan Löfven höll sitt sommartal under helgen och det innehöll inte mycket vet-
tigt.
 
Han beskyllde PPM systemet för att vara en flopp, och sådant kan man bara skratta åt.
Vi har talat med många bankdirektörer och alla är eniga om att PPM systemet inte är en
flopp.
 
Ingen kan erinra sig att man inom bankvärlden så lättvindigt kunnat lägga beslag på an-
dras pengar som inom PPM systemet, så någon flopp är det inte.
 
Sedan vill han ha kommunalt veto mot friskolor, detta är något vi motsätter oss starkt.
Riskkapitalbolagens valfrihet är en av grundbultarna i vår ansvarsfulla skolpolitik.
 
När det gäller den avsatte Generaldirektören kommer hon att begravas på Elefantkyrko-
gården. Många ställer sig undrande till vad alla gör på elefantkyrkogården, det gjorde vi
också under en längre tid, men inte nu längre.
 
De elefantkyrkogården utför de samma arbetsuppgifter som vi andra på Rosenbad, vi
begravar alla besvärliga sanningar.
 
Uppgifter visar nu att vildsvinen blir allt vanligare, och stockholmarna uppges vara mest
rädda för vildsvinen.
 
På Rosenbad har vi länge märkt av detta, då stockholmarna tar allt längre lovar kring
Rosenbad under sina promenader i staden.
 
Akutsjukvården i Örebro lämnar nu förslag på nya ord att ingå i vår ordlista, man menar
att de nu används så frekvent mot personalen, att de måste ingå i ordlistans ordförråd.
 
I första hand föreslår man att "hora", "luder" och "rasisthora" ska tas med i ordlistan, då
man dagligen möter dessa ord i sina kontakter med olika släktmedlemmar.
 
Man föreslår samtidigt att man samlar dessa nya ord under en gemensam rubrik, då de
oftast förekommer i samband kultutyttringar, det vi tidigare kallade misshandel och hot.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
 
             
AE
 
 

SEKTERISM INOM CENTERPARTIET

Sekten tar vid där förståndet tar slut
 
För att kunna lära sig något måste man ha något att lära sig med. Har man
således inget att lära sig mer, lär man sig inget.
 
CENTERPARTIET TYCKS INTE KUNNA LÄRA SIG NÅGOT.
 
Det är inte avlägset då renläriga centerpartister ville ha månggifte, platta
skatter, 30 000 000 analfabeter i kö till socialkontoret och gud vet allt.
 
Men bönderna ute i landet rasade, och renläriga vid Stureplan fick tänka om.
 
Men nu tycks dessa renläriga centerpartister under ledning av den mest
renlärige av dem alla, Fredrik Federley, ruvat länge på sin hämnd och vill
slå tillbaka.
 
Nu vill dessa renläriga centerpartister, som inget förstått och inget lärt, gå vi-
dare i sina gamla spår.
 
NU SKA FÖRÄLDRAFÖRSÄKRINGEN UTVIDGAS.
 
Den föräldraförsäkring vi mer normala människor kommit i kontakt med har haft
ett vällovligt syfte.
 
Föräldrarna ska kunna ägna sig mer åt barnet och föräldrar och barn ska
få möjlighet att knyta an till varandra bättre.
 
Galna centerpartister, berusade av/vid Stureplan vill nu gå vidare i sina galenska-
per och förändra föräldraförsäkringen.
 
Nu ska försäkringen inte syfta till att föräldrar tar hand om sina barn.
 
NU SKA FÖRSÄKRINGEN SYFTA TILL ATT ALLA SKA TA HAND OM ALLA
ANDRAS BARN.
 
Nu vet vi ju vilka värderingar Fredrik Federley står för, mutresor till Syd Afrika och
att klä sig i kvinnokläder. men viss besinning borde väl ändå råda i partiet, om man
på allvar vill försöka komma över 4 % i valet 2014.
 
Det tycks rent allmänt råda en uppfattning i centerpartiet att man ska återgå till si-
na rötter inför valet och lägga större anstängningar på att nå presumtiva väljare på
landsbygden.
 
Om man har den uppfattningen att en sådan utvecklas gynnas av att Fredrik
Federley framför de mest befängda förslag, tycks man inom centerpartiet ha
missuppfattat mycket av vad svenska folkets står för.
 
Med de förslag programgruppen framförde i våras och med det förslag man nu lå-
ter Fredrik Federley framföra har man mer eller mindre distanserat sig från allt po-
litiskt inflytande.
 
Centerpartiet tycks nu framstå som en extrem sekt, som försöker överträffa
alla Hbt grupper i allt som går att överträffa.
 
Om man tror att detta ska dra väljare på landsbygden och rädda partiet lär man
nog gruvligt ha misstagit sig.
 
Partiets enda räddning tycks nu vara att Fredrik Federley lovat at sluta med parti-
politik.
 
Det är jg som ska rädda centerpartiet
AE
 
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
Särskilt tar jag ansvar för att Arbetsförmedlingen har en fungerande ledning.
 
När det gäller Arbetsförmedlingen och dess ledning tycks det inte finna någon ände på
hur illa saker skötts. När Hillevi Engström ville få bort henne genom att styrelsen skulle
uttala sitt misstroende kunde jag inte föreställa mig att hon skulle sitta kvar genom att
åberopa att hon har mitt stöd och förtroende.
 
Men hon har ju rätt, jag har ju förtroende för henne så länge hon sitter kvar som GD.
 
Det dyker nu upp nya fall av bedrägerier på verket utan ledning. En av de högre chef-
erna har upptäckts med att betala ut dubbla lotsersättningar tills sig själv i 18 fall. Jag
vill understryka att det inte är GD personligen, som är ansvarig för just detta bedräg-
eriet.
 
Frågan om Angeles Bermudez Svanqwist ska sitta kvar kompliceras nu också av att
hon hävdar att hon inte har förtroende för Anders Borg och mig, för att vi inte tidigare
informerat henne om att vi inte hade förtroende för henne.
 
Hon hävdar därför att Anders Borg och jag ska avgå, samtidigt som den oproffsiga
styrens avgår.
 
Den stora händelsen det senaste dygnet är annars SIFO:s augustimätning. SD gör
nu stora framgångar i nya väljargrupper och detta medför att jag står handfallen in-
för denna nya situation.
 
Redan förra väljarundersökningen efter sommaren visade att jag måste flytta hem
till Täby och detta medförde att jag besökte Täby för att rekognosera efter en lämp-
lig bostad.
 
Denna information spred sig snabbt i samhället och skottlossning utbröt bland o-
roliga Täby bor när de blev rädda för att jag skulle komma tillbaka och stjäla resten
av kommunens tillgångar.
 
Nu vågar jag mig inte tillbaks till Täby och vet inte vart jag ska ta vägen.
 
Statsvetaren Jenny Madestam tycks ha svårigheter att finna sig tillrätta i vår nya
kultur. Hennes 8 årige son lär ha sagt i skolan att "muhammed är en gubbe som
snusar". Som vi alla förstår väckte detta en enorm vrede och kränkta medborgare
håller nu på att samla ihop sig inför ett upprop, där det ingår att bränna upp så
många bilar som möjligt.
 
Jenny Madestam är dock ångerfull och lovar att hennes 8 år son nästa gång han
vill diskutera snusfrågor kommer att beskriva Jesus som en gubbe som snusar.
 
Detta ser vi som en tillfredsställande tillnyktring, då blir det ju bara kristna som kan
bli kränkta.
 
På olika nät cirkulerar nu bilder av Ulf Björkman, som helt oprovocerat blev nedsla-
gen och grovt misshandlad i Uppsala, De som misshandlade honom uppgav att de
gjorde detta för att han var en "djävla svenne".
 
Vi utgår ifrån att inga upprop blir aktuella för detta, Ulf Björkman var ju ändå bara
en djävla svenne,
 
Även i Stenungsund blev en äldre man nedslagen och ligger nu och kämpar för
livet. Skälet den här gången var att han och hans familj blev störda av ungdomar
och bad dem sluta med detta.
 
Helt i enlighet med vårt nya debattklimat talade ungdomarna om för mannen att
de inte störde honom genom att slå honom medvetslös med en skate board bräda.
 
För att den typen av missförstånd inte ska inträffa mer framöver kommer Eric Ullen-
fån att utarbeta ett informationsmaterial om hur man löser tvister i Alliansregeringens
nya Sverige.
 
Förutom misshandel av oliktänkande kommer i detta material också skottlossning
och stenkastning få en framträdande roll.
 
Ska vi urbarbariska svenskar kunna integrera oss till en mer civiliserad kulturform
måste vi öppna upp för nya intryck från mer utvecklade länder.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet       
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
 
AE

HOVNARRARNA RÄDDAR REGERINGEN

Mutor går kanske hem men inte hut
 
Alliansregeringen har ju fått två ovälkomna gäster i sitt knä under helgen.
 
Dels Arbetsförmedlingens generaldirektör, dels SD vägran att ställa upp på en
förhöjd brytpunkt.
 
Så här i elfte timmen kan man ju roa sig att spekulera i hur det kommer att gå,
för det kommer att gå.
 
Med mutor går det mesta.
 
Tidsmässigt är det mest akut att komma undan affären med Arbetsförmedlin-
gen. En inte allftör vågad gissning är att det är löst så långt att GD är undanförd
på måndag morgon.
 
Angeles Bermudez Svanqwist är kaxig och har en tydligt förvrängd självbild och
har bara ett år kvar på sitt förordande.
 
Det är knappast troligt att hon stiger åt sidan med den "lilla" kompensation
det innebär att få lön/arvode bara ett år innan förordnandet går ut.
 
Så för att få henne att "frivilligt" stiga åt sidan kommer man att lämna en utfästelse
att hon efter förordnandets utgång ska ges andra uppgifter, väl betalda.
 
I morgon eller måndag fm får vi därför höra följande:
 
Arbetsförmedlingens Generaldirektör kallar till presskonferens där hon läm-
nar besked att hon frivilligt, helt på eget initiativ, ställer sin plats till förfogande.
Skälet till detta kommer troligen att vara att Arbetsförmedlingen under en läng-
tid haft en turbolent tid samt att de förändringsarbeten hon ägnat sig åt nu är
avslutade och att verket står inför nya utmaningar.
 
Det hela kommer att avrundas med att regeringen erbjudit henne en utmanan-'
de post, så utmanande att hon inte kunnat tacka nej, trots att hon gärna velat
stanna kvar och arbeta med den fantastiska personalen på Arbetsförmedlin-
gen, med vilka hon haft en fantastiskt fint samarbete.
 
Ett antal representanter för olika organisationer kommer att närvara och avrunda det
hela med att man bedyrar GD sin tacksamhet för den ansvarsfullhet hon visat.
 
Något senare under dagen kallar regeringen till presskonferens, där man informe-
rar om att GD lämnar sin post för att övergå till andra utmanande uppgifter. Man
kommer att understryka att beslutet helt och hållet är hennes och att ingen påver-
kan skett från regeringen.
 
Man kommer också att bedyra sin tacksamhet för allt det fina och ansvarsfulla arbete
hon lagt ner för Arbetsförmedlingen.
 
Man avrundar det hela med att bedyra sin tacksamhet för att GD ställer sina tjänster
till förfogande för andra viktiga uppgifter under ett antal år.
 
En gissning är alltid en gissning, och vi får se om gissningen är rätt. På måndag för-
middag vet vi om gissningen är rätt.
 
När det gäller Jimmie Åkessons sommartal har man lite längre tid på sig att hitta en
lösning.
 
Allianspartiernas förhandlingar inom ramen för reformutrymmer kommer däremot
ganska så omgående att få en ny inriktning.
 
Direkt kommer det informellt att beslutas om att gränsen för statlig inkomstskatt kom-
mer att ligga kvar oförändrat.
 
Förhandlingarna kommer därefter att inriktas på att använda denna del av reformut-
rymmet för att tillgodose diverse hjärtefrågor hos de mindre partierna.
 
Resultatet av dessa förhandlingar kommer vi att få se i budgetförslaget och där är
förslaget om höjd brytpunkt inte med.
 
Att förslaget om en förhöjd brytpunkt är borttaget kommer att motiveras med att man
velat stärka allianssamarbetet och att därför de mindre partierna fått gehör för ett
antal önskemål som tidigare inte varit aktuella.
 
Troligen får vi också höra en tirad om varför förslaget är borttaget, och då blir detta
troligen någon floskler om att det ekonomiska utrymmet förändrats och att regerin-
gen tvingas till ansvarstagande  för landet.
 
Åter en gissning, hur rätt den är återstår att se.
 
Lite mer av den här typen av politiska skeenden piggar upp det politiska klimatet.
 
 Rosenbadnarrarna kommer att fixa detta också,
med lite mutor, lite lögner och lite halvsanningar
kommer det att gå vägen
AE
 
 

ATTENTAT MOT ALLIANSEN

Inte alltid lätt att vara politiker
 
Det finns många ordspråk här i världen, ett är att ju högre man klättar desto mer
faller man.
 
Nu har Alliansregeringen klättrat ganska så högt i sin förlitan på att sveri-
gedemokraterna ska ställa upp på ett femte jobbskatteavdrag.
 
OM MAN NU SKA FÖRLITA SIG PÅ DETTA FULLT UT ÄR DET KANSKE IN-
TE SÅ SMART ATT, SOM JIMMIE ÅKESSON SKRIVER, FREDRIK REINFELDT
SÅ ÖPPET OCH MYCKET VISAR SITT OTYGLADE HAT MOT SD.
 
Fallet kan då bli stort, och risken för ett stort fall tycks nu vara stort.
 
Det reformutrymme Alliansen skisserat omfattar ju 25 miljarder och omfattar tre
inslag.
 
Ett femte jobbskatteavdrag, höjd brytpunkt statlig inkomstskatt och sänkt
skatt för pensionärer.
 
Bara jobbskatteavdraget omfattar då 16 miljarder.
 
Blir man så ofta och så mycket hatad, så är det naturligt att man vill ge igen,
och det gjorde Jimmie Åkesson i sitt sommartal i Sölvesborg, med råge.
 
Kristallklar på den punkten att man inte ställer upp för höjd brytpunkt för statlig in-
komstskatt och då faller den delen av förslaget, om man vågar lägga fram det är
bäst att tillägga.
 
När det gäller det femte jobbskatteavdraget var klarläggandet betydligt mindre,
och här får man anta att Jimmie Åkesson hade hejdlöst roligt och njöt för glatta
livet.
 
Hans uttalande går inte att tolka på annat sätt än att det femte jobbskatteav-
draget inte heller ska tas för givet.
 
Här har Alliansen satsat allt på ett kort, att sverigedemokraterna stödjer ett för-
slag om jobbskatteavdrag, och nu så ersätts säkra kort med osäkra kort.
 
Jimmie Åkesson hade gjort det lättare för Alliansregeringen om han varit
tydlig med att får man inte det ena, blir det inte det andra.
 
INGET JOBBSKATTEAVDRAG MED HÖJD BRYTPUNKT.
 
Men nu valde Jimmie Åkesson att vara otydligt, och det är nästan raffinerat elakt.
De förhandlingar alliansen nu ska föra mellan partierna ska inte bara tillgodose de
olika partiernas krav/önskemål, utan nu måste man väga in ett korrigerat ställ-
ningstagande från sverigedemokraterna, ett nej och ett nja.
 
NEJ TILL HÖJD BRYTPUNKT OCH NJA TILL ETT FEMTE JOBBSKATTEAV-
DRAG.
 
Och så finns det belackare, som säger att politik inte är lustigt, i vart fall måste
Jimmie Åkesson ha roligt efter detta.
 
Så långe denna osäkerhet råder måste Alliansen mata sverigedemokrater-
na med något om man vill känna sig säkra på att få igenom sitt förslag.
 
ÖNSKAN ATT MATA SD MÅSTE NOG SES SOM MINIMAL, DET KRÄVER JU
ATT TÅNGEN KOMMER FRAM SÅ ATT MAN KAN TA I SD.
 
Så håller Sd fortsatt god min i detta rackarspel, är nog oddsen för ett femte jobb-
skatteavdrag ganska så låga.
 
Och då måste moderaterna backa i denna fråga, och vilken back. Detta skulle ju
rädda Sverige i det trängda läge vi befinner oss.
 
HUR SKA NU SVERIGE RÄDDAS, MAN BLIR JU RIKTIGT OROAD.
 
Som det ser ut nu blir det heller ingen höjd brytpunkt, om inte tången åker fram
och man matar SD, så att de kan ställa upp på detta.
 
Och detta kommer samma dag, som Alliansregeringen sitter och suger på
hur de ska komma ur affären med Arbetsförmedlingens GD helskinnande.
 
Inte behöver man se på TV underhållning för att ha roligt, det räcker väl med att
följa de politiska turerna.
 
Många hävdar att Jimmie Åkesson är den smartaste av partiledarna. Detta
drag motsäger inte detta.
 
Många hävdar att Fredrik Reinfeldt inte är så smart som han själv tycker,
att förlita sig så starkt på sverigedemokraterna när det gäller ett femte jobb-
skatteavdrag motsäger inte detta.
 
Nu gäller det att invänta nästa drag i detta rackarspel, det kan innebära en lus-
tiger dans med de mest otänkbara danspar.
 
Alliansregeringen träffar en överenskommelse med de hemska sverige-
demokraterna för att få genom de komponenter man vill i "reformutrym-
met".
 
TILL OCH MED DEN ANNARS LITE ALLTFÖR ALLVARLIGE STEFAN
LÖFVEN LÄR VÄL SKRATTA SIG FÖRDÄRVAD OM DETTA INTRÄFFAR.
 
Det ska också bli intressant att se vem inom regeringen som utåt formellt ska
hantera denna något heta potatis.
 
Finns det överhuvudtaget någon inom regeringen som är den uppgiften vuxen ?
 
Det skulle i så fall vara Göran Hägglund, han har ju redan hälften av sina
före detta sympatisörer i sverigedemokraterna, så han har i vart fall inget
att förlora.
 
Fredrik Reinfeldt i förhandlingar med Jimmie Åkesson, uteslutet, Annie Lööf,
uteslutet, Jan Björklund, uteslutet.
 
Kanske ska Hillevi Engström skickas ut som taleskvinna i samband med
att hon löser upp skandalen på Arbetsförmedlingen.
 
HON KAN JU BARA FÅ RESPASS EN GÅNG.
 
 
Inte behöver man betala för att gå på cirkus
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGERINGEN TAR TIME OUT

Ohållbarare än ohållbart
 
Ett bakrus efter en kräftskivka på Harpsund ursäktar inte allt.
 
Den situation som nu uppstått med anledning av vad som avslöjats kring Arbetsför-
medlingens generaldirektör är inte bara ohållbar.
 
DEN ÄR OHÅLLBARARE ÄN OHÅLLBAR.
 
Lägg därför detta foto på minnet  
 
Det är inte omöjligt att personen framöver inte kommer att bli synlig så ofta i offent-
liga sammanhang.
 
Arbetsförmedlingens läge nu är ohållbart, regeringens förhållningssätt i ären-
det är ohållbart och generaldirektörens situation är ohållbar.
 
OM INTE ALLT DETTA OHÅLLBARA INOM KORT TIDSRYM BLIR HÅLLBART
HAR TROLIGEN ARBETSMARKNADSMINISTERN SATT SIN SISTA POTATIS
I ROSENBAD.
 
För man sätter väl potatis i Rosenbad, man måste ju ha detta till allt dillandet ?
 
Det som kommit fram kring Generaldirektören är med all sannolikhet bara början.
Öppnar man dammluckorna rasar vattnet fram. Ska man invänta att allt kommer fram
lär man som ansvarigt statsråd drunkna i vattenmassorna.
 
Regeringen styr riket och i detta styre ingår att styra de olika verken.
 
ARBETSFÖRMEDLINGEN STYRS INTE IDAG, INGEN VET VEM SOM SITTER
VID RODRET, GD ELLER STYRELSEN.
 
Båda kan inte styra i detta läge, och någon måste styra, och det ankommer på
regeringen att avgöra vem som ska styra.
 
Generaldirektören är tillsatt av den så kände förre arbetsmarknadsministern Littorin
och tycks vara moderaternas egen lilla gullegris.
 
Kan det möjligt vara samma inställning till korruptionskultur som förenar GD
och moderaterna i denna ohelig allians.
 
Så vid en ytlig betraktelse kan man frestas tro att styrelsen får vika och GD fortsätta
vara moderaternas lilla gullegris.
 
MEN I SÅ FALL GÅR DET ILLA, RIKTIGT ILLA.
 
Delar av styrelsen är nyligen nytillsatt just för att röja upp inom den ineffektiva arbets-
förmedlingen.
 
Om man nu röjer upp inom den ineffektiva arbetsförmedlingen genom att låta den kor-
rupta generaldirektören utsättas för stark kritik, och detta får till följd att styrelsen får gå.
 
Då har man inte en situation ohållbarare än ohållbar.
 
DÅ HAR MAN HELT PÅ EGEN HAND SKAPAT EN REN KATASTROF.
 
Så ska inte katastrofen inträffa eller det ohållbara övergå i en katastrof måste arbets-
marknadsministern omgående överge sitt nuvarande förhållningssätt.
 
RIKET SKA STYRAS, OCH DET ANKOMMER PÅ REGERINGEN ATT GÖRA DET-
TA.
 
Vill man inte styra riket, eller kan man inte styra riket, ska man häcka på annan plats
än Rosenbad.
 
Om det nu är fylleruset från kräftskivan som sitter kvar i huvudet på arbetsmarknads.
ministern har vi också ett problem, men det ligger på en annan nivå.
 
OM INTE ARBETSMARKNADSMINSITERN ÄR ARBETSMARKNADSMINSTER INOM
EN MYCKET KORT TIDSRYM ÄR DET FÖGA TROLIGT ATT VI FÅR SE HENNE SÅ
OFTA I OFFENTLIGA SAMMANHANG.
 
Sköts detta riktigt illa, och hitintills har det skötts riktigt illa, kanske fotot på Harpsund i
samband med kräftskivan blir ett av de sista gruppfotona på dessa ministrar.
 
Regeringen ska styra riket, och det gäller även om ministrarna är bakfulla.
 
DET DUGER INTE ATT INVÄNTA ATT BAKRUSET FÖRSVUNNIT.
 
Vi minns Ullrika Schenström, vi vill inte minnas fler.
 
För arbetsmarknadsministern kan väl knappast ha varit helt nykter med denna påfall-
ande passivitet.
 
Just nu har vi på måndag en viktig statlig myndighet, där ledningen är högst o-
klar.
 
VI HAR OCKSÅ ETT ARBETSMARKNADSDEPARTEMENT DÄR LEDNINGEN TYCKS
HÖGST OKLAR.
 
 
 
Regeringen tar time out efter kräftskivan
AE
 
 
 

ALLIANSPARTIERNAS UNDERKASTESE

Den eniga Alliansregeringen
 
Alliansregeringen berömmer sig ofta över att man är eniga.
 
Och visst är man eniga.
 
MODERATERNA BESTÄMMER OCH SEDAN ÄR ALLA ENIGA.
 
SvD tar upp detta idag, där man skriver:
 
"EFTER KRÄFTSKIVAN INLEDS BUDGETFÖRHANDLINGAR PÅ ALLVAR.
DET ÄR ETT ENKELT SPEL, 4 PARTILEDARE FÖRHANDLAR I NÅGRA VEC-
KOR OCH SEDAN VINNER ANDERS BORG"
 
Hur rättvis en sådan beskrivning är kan man som utomstående aldrig få veta, men
mycket tyder på att alliansens mindre partier alltför många gånger viker sig alltför
lätt.
 
Man blir många gånger lite förvånad över att de mindre partierna gång på gång
finner sig i att bli överkörda och förödmjukade.
 
ÄR VERKLIGEN MAKTENS SÖTMA SÅ STARK ATT MAN ANSER SIG KUN-
NA BÄRA FÖRÖDMJUKELSE GÅNG PÅ GÅNG.
 
Behöver det verkligen vara på detta viset, egentligen inte.
 
DET ENDA SOM BEHÖVS FÖR ATT ÄNDRA PÅ DETTA ÄR ATT DE MINDRE
PARTIERNA UTSER PARTILEDARE, SOM ÄR LEDARE MER ÄN STATISTER.
 
Moderaterna är störst och de är mäktiga i denna konstellation, men deras makt
bygger inte på någon naturlag.
 
MODERATERNAS MAKT BYGGER MER PÅ EGEN ARROGANS OCH HÖG-
MOD OCH ANDRAS UNDERKASTELSE.
 
Moderaterna kan inte styra på gen hand. Den dag de mindre allianspartierna gör
detta klart kan de vara med och styra landet utan att underkasta sig själva.
 
Försöker någon av de mindre partierna morra det allra minsta, blir de tillkastade
ett litet köttben för att hålla tyst
 
Fortfarande är fyra myror mer än en elefant, och även tre myror är mer än en elefant.
 
OCH EN MAJORITET SOM INTE ÄR NÅGON MAJORITET ÄR INGEN MAJORIT,
DEN MÅSTE SKAPA SIG EN MAJORITET.
 
Och det har moderaterna lyckats skapa närmast gratis.
 
KANSKE SKA MAN MORRA HÖGRE OCH FÅ ETT STÖRRE KÖTTBEN.
 
 
Använder andras muskler
AE
 
 
 
 
 

FÖRSKINGRING AV SKATTEMEDEL

Arbetsförmedlingen öppnar upp Panduras Ask
 
Den aktuella affären med Arbetsförmedlingens GD har många dimensioner.
 
En dimension får tyvärr stå tillbaka i debatten, men den återkommer i
varje affär, där en statlig myndighet (motsv) avslöjas med oegentlighe-
ter.
 
DENNA DIMENSION ÄR DE FRIHETER OLIKA MYNDIGHETERS CHEFER
TAR SIG NÄR DE SKA BEKOSTA SINA SEMESTERRESOR MM.
 
Då ska skattebetalarna betala.
 
I detta fallet har Arbetsförmedlingens GD gjort 15 så kallade tjänstresor
till behagliga semesterorter.
 
FÖR ATT FÖRSTÄRKA SEMESTERKÄNSLAN OCH SYFTET, ATT KOPPA
AV, HAR FAMILJEN OFTA FÅTT FÖLJA MED.
 
På det sättet blir det ju lättare att helt komma ifrån den förfärliga tjänsten.
 
Bakgrunden är ganska så enkel och okomplicerad. Arbetsförmedlingen är en
svensk myndighet, som arbetar med tjänster inom de gränser landet har, eller
hade kanske.
 
Inget i Arbetsförmedlingens uppdrag motiverar långa och täta resor till avlägs-
na orter, välbelägna nära havet.
 
Självklart finns det ett visst behov av att göra ett antal tjänsteresor utom-
lands för att följa en bredare utveckling.
 
Men gör man 15 dyrbara tjänsteresor om året, många med familj, och riktade
mot behagliga semesterorter, begriper vilket "idiot" som helst att grunden är
inte behovet av en tjänsteresa.
 
GRUNDEN ÄR EN ÖNSKAN ATT PÅ ANDRAS BEKOSTNAD GÖRA EN SE-
MESTERRESA.
 
Kritiska riksdagsmän, en grupp som själva gärna gör likt Arbetsförmedlingens GD,
beskriver detta som en process i tre steg:
 
1)  Chefen (här GD) blir uttråkad och vill ut och resa.
2)  Chefen beslutar om ett resmål, som är tillräckligt behagligt
3)  Chefen letar upp något som kan motivera det valda resmålet
 
Så beskriver alltså ett antal kritiska riksdagsmän den egna reseverksamhe-
ten.
 
Det finns ingen anledning tro annat än att en GD agerar i likhet med detta.
 
DET LIGGER I SAKENS OCH TJÄNSTENS NATUR ATT 15 RESOR OM
ÅRET INTE ÄR DIKTERAT AV TJÄNSTEN.
 
Med denna reseverksamhet reduceras ju Arbetsförmedlingens chefspost till att
vara en 3/4 tjänst. Landets högsta lön inom förvaltningen framstår ju då som
något märklig.
 
Vilka mekanismer styr då detta bisarra beteende.
 
Många av de chefer, som blir aktuella för dessa tjänster, har en förvrängd
självbild. All forskning pekar också på att de har mer psykopatiska drag
än den genomsnittliga populationen, vilket bland annat medför att de i
större utsträckning än andra behöver bekräftas.
 
EN BEKRÄFTELSE MED DEN  SJÄLVBILD, SOM OFTA FÖREKOMMER,
ÄR DÅ ATT FRAMSTÅ SOM VIKTIG OCH BETYDELSEFULL.
 
Trots att längre resor blivit allt vanligare i en bredare krets tycks fortfarande många
vilja bekräfta sin betydelse med att göra många och långa så kallade tjänsteresor.
 
Att  sitta på stranden I Miami och låta pressekreteraren meddela.
 
GD ÄR PÅ TJÄNSTRESA I FLORIDA OCH KAN NÅS FÖRST OM EN VECKA.
 
Tänk då hur viktig en människa med bekräftelsebehov kan känna sig i det läget.
 
Och sådana tycks oerhört många i dessa kretsar.
 
Sedan har ju detta missbruk en stor tendens att sprida sig som ringar på vattnet,
och så har bevisligen skett i ett antal fall.
 
Det bästa sättet att undvika kritik från avundsjuka mellanchefer mm är ju att låta
dessa missbruka resesystemet också, då blir alla tysta och belåtna.
 
Hur ska man då komma tillrätta med detta ?  Att blanda in politiker i detta är att
sätta bocken till trädgårdsmästare. Med deras missbruk av friheten att själva be-
sluta om resor lär inget hända.
 
Men något bör hända, för detnkultur som skapats inom detta område, utgör inget
annat än ren "trolöshet mot huvudman".
 
MAN FÖRSNILLAR HELT ENKELT SKATTEMEDEL.
 
I fallet med Arbetsförmedlingens GD är inslaget av trolöshet väl tydligt.
 
Ett antal telefonräkningar är ju rent bisarra. Fyra av dessa står ut särskilt. Två av des-
sa fyra är knutna till så kallade tjänsteresor där familjen är med.
 
Att låta familjemedlemmar nyttja detta konto helt fritt kan väl knappast vara an-
nat än trolöshet mot huvudman, eller varför inte förskingring.
 
Så något bör göras. Varför inte tillsätta någon form av revisionsorgan, som ser över
frekvensen på chefers, och politikers, resor. Vi misstänkt alltför höga frekvenser och
alltför dyra resor gör man en revision och åtal ska kunna väckas.
 
SÅ KALLADE TJÄNSTERESOR UTAN TYDLIG KOPPLING TILL TJÄNSTEN SKA
SES SOM TROLÖSHET ELLER FÖRSKINGRING.
 
Bara förekomsten av ett sådant system skulle vara förebyggande.
 
För att inga gränsproblem ska uppkomma, eller "oskyldiga" dömas för skilda uppfatt-
ningar, kan man bygga in en möjlighet till att i förväg få godkännande för en viss typ
av resor.
 
Makt korrumperar alltid, så även revisorsmakt. Ett sådant organ skulle då byta
befattningshavare för att säkerställa att en korrupt grundsyn inte fick fotfäste
även i kontrollorganet, vilket nu ofta är fallet idag.
 
En verklighet eller en naiv dröm.
 
Tyvärr det senare.
 
IDAG SITTER ALLTFÖR MÅNGA PÅ ALLFÖR MÅNGA PLATSER DÄR DE SKOR
SIG SJÄLVA FÖR ATT MAN SKA HITTA EN LÖSNING PÅ DETTA PROBLEM.
 
Det är bara att titta på hur denna fråga blötts och stötts i riksdagen, en förmån,
hur bisarr den än är, får inte tas bort i dessa kretsar, som är mer jämlika än alla andra.
 
VI KANSKE BEHÖVER EN SVENSK "VÅR", DÄR DET GAMLA RUTTNA SLÄNGS
ÖVERBORD.
 
Hur utbrett är då detta, för det styr ju behovet av "drakoniska" åtgärder ?
 
Tyvärr tycks det vara så utbrett att så fort man lyfter på ett papper på en myndig-
het sp uppdagas omgående bisarra oegentligheter.
 
 
AE
 
 
 
 

MODERATER LÅTER RASIST VARA KVAR

Rasisten och moderaten Olle Engström får nu vara kvar
 
Olle Engströms debattartikel i våras väckte mycket rabalder i partiet, det Olle gjort
var det värsta man kunde göra, om manIinte struntar i väljarna förstås.
 
Olle beträdde då det mest förbjudna av allt, att visa att hans åsikter i flyktingfrågan
överensstämde med en majoritet av väljarna.
 
Olle beskrev moderaternas ansvarsfulla flyktingpolitik som "okontrollerad invand-
ring" och menade, på fullt allvar tydligen, att nyanlända svenskars kultur avvek från
vår kultur.
 
Det senare är lite svårt att förstår, då Eric Ullenfån infört nysvenska på detta om-
råde, som medför att hela världen består enbart av svenskar, svenskar och nyan-
lända svenskar.
 
Olle skulle bara bort, med alla tänkbara medel, och odemokratiska inslag
drog man sig inte för.
 
MEN OLLE VILLE INTE BORT, HAN VILLE STANNA KVAR.
 
Sedan dess har det tydligen spelats mycket boll inom den moderata partigruppen.
 
I våras skulle Olle förmås att lämna partiet, han skulle bara bort, med sina värderin-
gar utgjorde han en fasa för partigruppen, men inte för moderatväljarna.
 
 
Partigruppens inställning var helt klar:
 
Olle Engström skulle bara bort.
 
VID TIDPUNKTEN FÖR DETTA HADE PARTIGRUPPEN "BOLLEN" I DEN ME-
NINGEN ATT MAN HÄVDADE ATT DET GANNS GRUND FÖR ATT JAGA BORT
OLLE ENGSTRÖM.
 
Sedan dess har tydligen då bollen spelats mycket, nu har den spelats så mycket att
partiledningen i Borås inte längre anser sig "ha bollen", allt enligt moderaten Johan
Medelius.
 
Samma boll som man hade kontroll över i våras, hur kan den spelats bort så
illa.
 
Alla omständigheter tyder nu på att partigruppen insett, efter mycket vånda, att det är
bättre att Olle är kvar än att han tvingas bort.
 
Denna nya insikt tycks då bygga på att minst hälften av moderatsympatisörerna tyc-
ker precis som Olle Engström , eller ännu mer. Man tycks då också förstått att en
fortsatt bollspelning, där Olle ska bort, riskerar att splittra partiet, så att valda för-
troendepolitiker får hitta andra försörjningar 2014.
 
SÅ NU HAR MAN INTE BOLLEN LÄNGRE OCH OLLE FÅR GÄRNA VARA KVAR.
 
Nu hävdar det ansvarsfulla kommunalrådet Anette Carlsson att Olle fortfarande är
medlem i Moderaterna och vald av väljarna.
 
Så lät det inte i våras.
 
DÅ VAR OLLE UTSEDD AV VALBEREDNINGEN OCH HAN SKULLE BORT.
 
Det ansvarsfulla kommunalrådet säger vidare att man inte har juridiska möjligheter
att få bort Olle.
 
Detta är inget annat än rent struntprat.
 
VORE OLLE DEN SVERIGEDEMOKRAT HAN PÅSTODS VARA I VÅRAS VORE
DET DEN ENKLASTE SAK I VÄRLDEN ATT UTESLUTA HONOM UR PARTIET.
 
Nu hade tydligen partigruppen efter mycket bollspelande insett att en uteslutning skul-
le medföra en splittring i partiet och inga fortsatta taburetter i Borås.
 
OCH MED DEN NYVUNNA INSIKT GÄLLER INTE DET SOM GÄLLDE I VÅRAS.
 
Det ansvarsfulla kommunalrådet Annette Carlsson tycker ändå att partigruppens age-
rande gynnat partiet.
 
VI HAR KUNNAT FÖRMEDLA VAD PARTIET STÅR FÖR.
 
Det har man lyckats med till råge.
 
INGEN TVIVLAR LÄNGRE ATT PARTIET STÅR FÖR ÅSIKSTFÖRTRYCK.
 
Även en annan omständighet har blivit mer allmänt känt, och den är nog ganska så
besvärande att hantera i fall som "Olle".
 
ALLA UNDERSÖKNINGAR VISAR ENTYDIGT ATT MER ÄN HÄLFTEN AV MODE-
RATERNAS SYMPATISÖRER HAR SAMMA UPPFATTNING SOM SVERIGEDEMO-
KRATERNA I FLYKTINGFRÅGAN.
 
Då gäller det att hantera "Olle affärer" på ett sådant sätt att taburetten inte försvinner
under en.
 
ETT SÄTT ATT LÖSA DETTA ÄR ATT INTE LÄNGRE HA DEN BOLL MAN HADE
I VÅRAS.
 
Men på en punkt har faktiskt det ansvarsfulla kommunalrådet Anette Carlsson rätt,
och det visar hon när hon blir tillfrågad om hon har förtroende för "Olle". Svaret blir
då:
 
MIN PERSONLIGA UPPFATTNING ÄR OINTRESSANT EFTERSOM JAG SKA
FÖRMEDLA EN GRUPPS UPPFATTNING.
 
Här har kommunalrådet mer rätt än vad hon själv inser.
 
Med grupp avser hon säkert, till 100 % , partigruppen.
 
MEN DEN GRUPP SOM SKA AVGÖRA OM OLLE SKA HA FÖRTROENDE ELLER
INTE ÄR FAKTISKT VÄLJARNA.
 
Hur ogärna det än tycks te sig, det fordras nog många bollar innan denna förfärliga
sanning ska uppenbara sig.
 
Nu tycks detta ärende ändå landat något så när väl.
 
Men det är mer än bedrövligt att så många moderater under så lång tid visat så
många bevis på bristande omdöme och bristande sinnelag i demokratiska frå-
gor.
 
 
Där ser ni, vad var det jag sa, moderaterna i Borås har nu
verkligen bevisat att de är obegåvade lantisar.
 
AE
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
Idag har jag lite svårt att hålla isär tankarna, också, det blev några kräftor för många
och de måste ju sköljas när.
 
Samtidigt gjorde det stor nytta. Det var lättare att överse med att vi bryter mot överskotts-
målet efter att vi sköljt ner många kräftor.
 
Erfarenheterna från gårdagens förhandlingar blir att vi kanske inför kräftskivor vid alla
våra regeringsförhandlingar, besluten blir mycket smidigare då. Inte ens Göran Hägglund
satte sig på tvären  i går.
 
Annars är ju kritiken mot Arbetsförmedlingens Generaldirektör den stora händelsen för da-
gen. Vi ser detta som en olycklig utveckling, hon är ju en av de chefer som tillsats i egenskap
av sina nära relationer med ansvarsfulla allianspolitiker, och detta kan försvåra möjligheterna
att framöver gynna våra nära och kära.
 
Sedan är det en öppen fråga om hon eller styrelsen får gå eller ingen. Det avgörande här är
hur väljarna ser på vårt agerande. Egentligen spelar det ingen roll hur vi gör, hitintills har ju
Arbetsförmedlingen inte presterat någon nytta alls, så vare sig GD, styrelsen eller ingen av-
avgår kan ju knappast läget försämras.
 
Vi kan dock meddela att vi redan har hög beredskap för att utse en ny generaldirektör. Fle-
ra av ministrarna har redan framkastat namnförslag på släktingar som de anser kan komma
ifråga.
 
Telefonräkningarnas storlek tycks ha varit en avgörande faktor, men dessa har nu fått sin
förklaring. Under de resor då räkningarna var som störst hade GD med sig sin familj för att
semestern skulle bli så behaglig som möjligt.
 
Och vi förstår ju alla att ju fler som ringer desto dyrare blir det.
 
Det har riktats kritik mot alla de dyra resor GD gjort och många anser att de varit både onö-
diga och alltför påkostade.
 
Denna kritik bygger på rena vanföreställningar om hur vi ser på behovet av resor. Tittade
man på de resor vi politiker gör när vi känner behov av avkoppling skulle kritiken mot GD
tystna tvärt.
 
Nu ställer många frågan om regeringen har förtroende för Arbetsförmedlingens GD och
den frågan är lätt att svara på.
 
Hon har vårt förtroende så länge hon sitter kvar, och just nu sitter hon ju kvar. Sedan
kan förtroendet komma att undanröjas om det visar sig att Alliansregeringen lider minst
skada om GD får avgå i stället för styrelsen.
 
Jimmie Åkesson skriver i sin bok att det är väl tydligt att jag hatar allt vad gäller sverigede-
mokrater. Detta är sant, det riktas också kritik mot mig för att jag alltför öppet visar detta
hat, då jag i egenskap av statsminsiter har att följa grundlagen, och den anger att jag re-
presentera alla medborgare.
 
Här har den där Jimmie Åkesson hamnat helt fel, sverigedemokraterna är inga medbor-
gare, de är kackerlackor, det trodde jag alla visste, vi har ju tagit media till hjälp för att
förmedla den bilden.
 
Eric Ullenfån tycks vara på skämthumör. Han skriver nu ett debattinlägg och förslår att alla
medborgare ska kunna föreslås som politiska förtroendemän. Han motiverar detta med att
alla medborgare är stolta över att föreslås som politiska förtroendemän.
 
Det var riktigt lustigt, så det bör han ha kommit på under kräftskivan. Jag kan tänka mig att
många skulle bli mindre smickrade av en sådan uppvaktning.
 
Vi kommer nu att inleda förhandlingar med övriga allianspartier om det detaljerade inne-
hållet i reformutrymmet.
 
Anders Borg har då meddelat övriga att de får diskutera frågan under 4 veckor innan han
talar om vad som gäller.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag, detta gäller dock inte kackerlackorna.
 
              
 
AE

ELEFANTEN LÄMNAR ARBETSFÖRMEDLINGEN

Så var då vägs ände nådd, äntligen
 
I dag lämnade styrelen för Arbetsförmedlingen ett besked som är högst unikt för
Sverige.
 
Styrelsen har inget förtroende för generaldirektören Angeles Bermudaz Svan-
qwist.
 
Inga bortförklaringar, inga ursäkter, inga krumbukter, bara rakt på sak:
 
STYRELSEN HAR INGET FÖRTROENDE FÖR GENERALDIREKTÖREN ANGELES
BERMUDAZ SVANQWIST.
 
Ett förhållningssätt som är ytterst unik för Sverige, motsvarande har knappast hänt fö-
rut, men måste ändå ses som ett steg i rätt riktning.
 
ÄVEN SVERIGE BÖR KUNNA HANTAERA DENNATYP AV ÄRENDEN MED ÖPPEN-
HET, SÅ ATT SAKER FRAMSTÅR I RÄTT DAGER.
 
Ärenden ska inte, vilket är vanligt, skötas så att förloraren framstår som vinnare och vin-
naren som förlorare.
 
Ändå är väl  inte det mest märkliga att det sker.
 
MEST MÄRKLIGT ÄR VÄL ÄNDÅ ATT DET INTE SKETT TIDIGARE.
 
En Generaldirektör, som misslyckats med så mycket så många gånger, saknar nog sin
morsvarighet.
 
Inte bara ren inkompetens finns i bagaget, där finns även ren korruption.
 
HÖGA POSTER HAR SKÄNKTS TILL GODA VÄNNER.
 
Ett förtroende i organisationen som är så naggat i kanten att personalen vid atti-
tydundersökningar inte tillåts uppge vad de tycker om GD.
 
Nu när då styrelsen agerar resolut och rätt, öppnar GD upp sandlådan och visar sitt
rätta jag.
 
OM STYRELSEN INTE HAR FÖRTROENDE FÖR MIG ÄR STYRELSEN VÄRDELÖS
OCH DÅ KAN JAG INTE HA FÖRTROENDE FÖR STYRELSEN.
 
Sandlåda i kubik och frågan är hur en människa med denna attityd och beteende överhu-
vudtaget kunnat komma ifråga för en hög chefsbefattning.
 
En liten pikant detalj i denna affär är de telefon/dataräkningar, som GD åsamkat Arbets-
förmedlingen. Något höga, 311 000:- på 18 månader, för att uttrycka sig milt.
 
Och GD har inte en susning om att de varit höga, hon har inte förstått.
 
ATT INTE KUNNA FÖRSTÅ EN SÅ ELEMENTÄR GRUNDSAK TYCKS VARA EN NÅ-
GOT MÄRKLIG MERIT FÖR DEN AKTUELLA POSTEN.
 
Alliansregeringen brukar ju "skryta" över sina ansvarsfulla utnämningar, av vilka många
är direkta "kompisar" till ledande allianspolitiker.
 
DÅ KANSKE DET OCKSÅ BLIR SOM DET BLIR.
 
Men det roliga har nog bara börjat. Nä denna situation annars uppkommer, att en GD för-
troende ifrågasätts, rycker ansvarigt statsråd ut med ryggmärgen i högsta hugg. Vi får
då höra ett av två alternativa förprogrammerade inlägg från ansvarigt statsråd:
 
Antingen att man har förtroende för GD så långe man har förtroende för GD, ett
något märkligt sätt att uttrycka sig då det framstår som närmast en naturlag.
 
Eller också får man höra att man har förtroende för GD så länge GD sitter kvar
på posten.
 
EN DEL MINSITRAR HAR TILLRÄCKLIGT VETT FÖR ATT SE GENERADE UT NÄR
DE SÄGER DETTA, INTE ALLA.
 
Nu blir det troligen inte lika lätt och man har köpt sig lite tid genom att säga att
man inte vill lämna någon kommentar.
 
MEN DEN DAGEN KOMMER NÄR MAN MÅSTE LÄMNA EN KOMMENTAR, DEN
BÖR RIMLIGEN HA KOMMIT REDAN PÅ MÅNDAG, ANNARS HAR DET GÅTT
SNETT.
 
En styrelse som uttalat misstroende, arbetstagarorganisationer som uttalat misstroende,
då blir det svårt att hävda att regeringen har förtroende så länge man har förtroende.
 
Då GD bör få gå redan på måndag, allt annat framstår som ett rent spektakel, går det
väl knappast att heller uppge att man har förtroende så länge GD sitter kvar.
 
Så det kan bli en lustiger dans. Ska ansvarigt statsråd göra som Annie Lööf när det kni-
per, springa och gömma sig, helt oanträffbar och låta underhuggare meddela att det
lämnas ingen kommentar.
 
Eller ska man rida på räddningsplankan att man inte kommenterar enskilda fall.
 
Sköter man inte detta korrekt och snabbt kan det alltså bli riktigt lustigt, men inte för Alli-
ansregeringen.
 
Allt annat är en presskonferens senast måndag är ett kvitto på bristande regerings-
duglighet.
 
Allt annat än att rakt av under denna presskonferens meddela att GD avgår därför
att regeringen saknar förtroende för GD är också ett kvitto på rejält bristande re-
regeringsförmåga.
 
GD själv är ju som Expressen skriver kaxig som vanlig, dessutom lite ledsen.
 
Ledsen för att ha orsakat skattebetalarna dessa bisarra telefonräkningar.
 
Här har GD en möjlighet att åter bli glad i allt elände.
 
PUNGA UPP MED DE PENAGR HON MER ELLER MINDRE FÖRSKINGAR SÅ BLIR
ALLA GLADA, INTE SKA HON BEHÖVA VARA LEDSEN FÖR DETTA NÄR DET KAN
UNDVIKAS.
 
Sedan ska då GD troligen förpassas till Elefantkyrkogården och detta kan också bli en
lustiger dans. Vill verkligen övriga elefanter att kaxiga Svanqwist ska vistas bland övri-
ga elefanter, de kan ju genom det nya sällskapet bli ännu mer utskämda än tidigare.
 
Sedan undrar man varför det heter Elefantkyrkogården, dessa misslyckade indivi-
der är väl allt anat än elefanter.
 
DESSUTOM ÄR JU ELEFANTER KÄNDA FÖR ATT VARA TILL NYTTA.
 
 
En självbild som bör ha naggats i kanten
AE
 

ALLIANSSTYRDA GRUPPER

Grupp ställs mot grupp
 
I moderatstyrda Stockholm ställer man gärna grupp mot grupp.
 
BARA MAN STÄLLER RÄTT GRUPP MOT RÄTT GRUPP.
 
Resurser har dragits ner till resurssvaga elever. Nu senast har resurser dragits
ner till utsatta elever med dyslexi.
 
Debatten har varit omfattande och kritiken hård.
 
Men den politiska ledningen har kunnat lämna en god motivering, till att
så sker.
 
SKOLPENGEN SKA RÄCKA ÄVEN TILL DETTA.
 
Ytligt sett kan det ju låta bra, det ställer ju krav på att skolledningar ska hus-
hålla med resurser, och det kan ju låta bra, i vart fall ytligt.
 
Men lämnar man ytligheten börjar man bli lite fundersam
 
VARFÖR SKA BARA SKOLPENGEN RÄCKA I VISSA FALL OCH I VISSA
FALL INTE, OCH VARFÖR SKA SKOLLEDNINGAR HUSHÅLLA MED RE-
SURSER I VISSA FALL, OCH I VISSA FALL INTE.
 
För visst är det så, vissa får extra resurser i form av större skolpeng och vissa
får det inte.
 
MAN STÄLLER GRUPP MOT GRUPP, HUR OFTA MAN ÄN PÅSTÅR MOT-
SATSEN.
 
När det gäller utsatta elever, vars språksvårigheter är knuten till att de har ett
annat modersmål än svenska, är det ingen måtta på hur stor skolpeng man är
beredd att ge.
 
När det gäller elever, vars språksvårigheter är knuten till dyslexi, är det verkli-
gen måtta på hur stor skolpeng man är beredd att ge.
 
DEN ORDNARIE SKA RÄCKA.
 
Helt klart är att resurser rent allmänt inte räcker till allt, och man måste då prio-
ritera.
 
Man ska man då verkligen prioritera bort en grupp och prioritera fram en
annan grupp, där båda grupperna tycks ha samma behov av stöd.
 
HELT ENKELT STÄLLA GRUPP MOT GRUPP.
 
Kan verkligen någon "vettig" människa tycka att det är rättvist och rimligt, tro-
ligen inte.
 
Många "ovettiga" tycker det säkert är både rättvist och rimligt, men ska då
ovettighet styra skolpengens storlek, knappast.
 
Troligare är att bakgrunden ligger i den nya svenska masspsykosen.
 
ATT LÄGGA SIG PÅ RYGG, SOM FORT EN FARA UPPTRÄDER SOM KAN
KNYTAS TILL ATT MAN KAN BETECKNAS SOM "FRÄMLINGSFIENTLIG".
 
För rättvist är det inte, definitivt inte.
 
 
Jag hade inte "EN ANING" om att det skulle kunna bli så här
AE
 
 
 
 

ULF KRISTERSSON GÖR EN GRODA -IGEN

Moderat politiker ser ner på andra
 
Hur ofta hör vi inte ansvarspredikanten säga att man inte får ställa grupp mot
grupp, nästan lika ofta som att ansvarspredikanten själv beskriver sig som an-
svarfullare än alla andra.
 
Men hur ser det ut i egna ledet.
 
När ordet slinter kan sanningen också slinta, slinta fram.
 
Kan sanningen ha sluntit fram i moderaten Ulf Kristerssons debattinlägg i
DN ??
 
Där kan man läsa:
 
Sverige ska vara ett land där alla kan bli något.
 
Sug ordentligt på detta.
 
SVERIGE SKA VARA ETT LAND DÄR ALLA KAN BLI NÅGOT.
 
Läser man detta bokstavligt innebär det ju att Ulf Kristersson anser att alla i Sve-
rige inte är något.
 
Grupp mot grupp i dess mest råa form.
 
I DET ALLIANSSTYRDA SVERIGE ÄR NÅGRA NÅGOT OCH NÅGRA ÄR INTE
NÅGOT.
 
Hade det varit någon annan än Ulf Kristersson hade man kanske frestats att vara
lite mer förstående och inte tolka vad han säger alltför bokstavligt.
 
Men Ulf Kristerssons bakgrund är sådan att man har anledning att tolka hans
inlägg på denna punkten bokstavligt.
 
Under sin tid på Ersta Stiftelsen "stal" han från de utsatta den lägenhet som var
avsedd för dessa utsatta.
 
DESSA UTSATTA VAR DÅ INGET VÄRDA, I VART FALL INTE SÅ MYCKET ATT
DE SKULLE FÅ EN LÄGENHET SOM VAR AVSEDD FÖR DEM.
 
MEN ULF KRISTERSSON VAR SÅ MYCKET ATT HAN ANSÅG SIG KUNNA TA
LÄGENHETEN FRÅN DEM DEN VAR AVSEDD FÖR, FÖR DE VAR JU INGET.
 
Så mycket tyder på att man ska tolka Ulf Kristersson bokstavligt.
 
I hans värld är ett antal svenskar så lite värda att de inte är något.
 
MEN MED HANS POLITIK SKA DE TYDLIGEN KUNNA BLI NÅGOT.
 
Om det nu ändå är så att tungan bara sluntit har den nog sluntit lite för mycket, i vart
fall med den bakgrund Ulf Kristersson har att uppvisa.
 
Sedan tyder ju Ulf Kristerssons uttalande i allmänhet om cancersjuka och andra sjuka
att de inte heller är något.
 
DE ÄR NÅGOT FÖRST NÄR DE ÄR FRISKA.
 
 
Inte ens jag skulle kunna skriva något så dumt
AE
 
 

FRÄLSAREN GER OSS VÅRT BRÖD IDAG

Giv åt var och en en tionde
 
Alliansregeringens satsningar med nya reformutrymmen leder nu till stark kritik.
 
I MÅNGA AVSEENDEN OCH PÅ MÅNGA HÅLL.
 
Bland annat framförs mycket kraftig kritik från professor Lars Calmfors, och den
sträcker sig långt längre än att kritisera de aktuella inslagen.
 
Kritiken riktar sig främst mot sättet att skapa reformutrymme och avsak-
naden av information, som gör det möjligt för medborgarna att välja mel-
lan olika politiska val.
 
SOM ATT STÄLLA VÄLFÄRD MOT SÄNKTA SKATTER.
 
Lars Camfors förklarar på ett lättförståeligt sätt hur reformutrymmet växer av sig
själv, det är inget resultat av en ansvarsfull ekonomisk politiker.
 
Med ökad BNP och på det sättet ökade skatter växer reformutrymmet per
definition.
 
VÄLJER MAN DÅ OCKSÅ ATT SKÄRA NER I VÄLFÄRDEN OCH GÖRA BE-
SPARINGEN INOM MÅNGA OMRÅDEN, VÄXER REFORMUTRYMMET ÄNNU
MER.
 
När arbetslöshetsersättning och sjukpenning mm står helt still växer reform-
utrymmet av sig själv.
 
Utan att politiker behöver göra ett dyft, de behöver bara titta på.
 
Detta beskrivs som en bekväm politik, där man kan ge medborgarna gåvor varje
år, utan att det kostar något.
 
Genom att skära i välfärden skapar man utrymme att ge något varje år, man tar
alltså på ett ställe för att ge på ett annat ställe.
 
För medborgarna blir det ett nollsummespel, men ändå framstår politikerna som
välgörare.
 
NEDSKÄRNINGARNA LJUGER MAN ORT OCH SATSNINGARNA LYFTER MAN
FRAM.
 
Fast i den bittra verkligheten är det inte för medborgarna något nollsummespel, en
del försvinner på vägen.
 
För varje krona det offentliga tar över, lämnar man mindre än en krona åter,'
ineffektivitet måste få kosta.
 
Detta skapande av så kallat reformutrymme gör att politikerna varje år, och framför
allt valår, kan så där och slå sig för bröstet
 
NU GER VI ER DETTA OCH NU GÖR VI DESSA FÖRBÄTTRINGAR.
 
Men när det gäller Alliansregeringen motsvaras varje förbättring av en minst lika
stor försämring, en nedskärning av välfärd, och varje gåva motsvaras av att man
tar ifrån oss minst lika mycket på ett annat ställe.
 
Detta bör vi ha i åtanke när Alliansregeringen idag eller i morgon kommer att
stå och slå sig för bröstet.
 
Vi kommer då att få höra.
 
NU ANVÄNDER VI REFORMUTRYMMET FÖR ATT GÖRA DESSA FÖRBÄTT-
NINGAR.
 
När vi hör detta ska vi erinra oss att varje förbättring bygger på att varje del av re-
formutrymmet skapats av kapningar i välfärden.
 
Vi kanske också bör erinra oss detta om ett år ?
 
Lars Calmfors kritik mynnar ut i att han kritiserar Alliansregeringen för att man inte
tydliggör det val medborgarna har att träffa.
 
Calmfors menar då att valet står mellan bibehållen välfärd och bibehållna/höjda
skatter och sänkt välfärd och sänkta skatter,
 
Enligt Calmfors borde man vara tydlig med att detta är ett val man måste göra och
att informationen om detta är näst obefintlig.
 
Och visst är informationen om detta obefintlig.
 
ALLIANSREGERINGEN VILL FÅ DET ATT FRAMSTÅ SOM ATT VI FÅR BÅDE
OCH I STÄLLET FÖR ANTINGEN ELLER.
 
Men även i ett alliansstyrt Sverige blir 1 plus 1 fortfarande 2, hör gärna man än vill
att det ska framstå som tre.
 
För att kunna välja måste man veta vilka val man har.
 
ANSVARET ATT INFORMERA OM DETTA ANKOMMER PÅ POLITIKERNA ATT
GÖRA.
 
Att Alliansregeringen undviker detta är mer än tydligt, att vänsterkommunisterna lyf-
ter fram det är tydligt.
 
Socialdemokraterna gör också så gott de kan, men med interna slitningar blir det
lite av varje.
 
 
AE
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgontal till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet       
 
Det gångna dygnet har varit lugnt, bara två allvarligt skottskadade i Sollentuna, vilket
bekräftar att vi är på god väg att bli av med vår urbarbariska kultur, att lösa tvister un-
der civiliserade former.
 
Vi fick också rapport igår från Novus att väljarna i Stockholm föredrar oppositionen fram-
för alliansen. Stockholmarna är kanske inte så begåvade som Anna Batra jämt hävdar.
 
Vargkommitten la i igår fram det förslag till vargjakt vi beställt. Den avvek inte på någon
punkt från vad vi beordrade fram.
 
Många undrar varför vi så ihärdigt och envist obstruerar mot EU direktiv, EU beslut och
EU rovdjursdirektiv i denna fråga. Det tycker jag inte man ska behöva undra över, center-
partiet behöver några röster, och vi är väl medvetna att man får vara tämligen obegåvad
för att rösta på detta parti.
 
Genom att tillgodose varghatarna ser vi en potential att tillgodose centerpartiets behov.
 
Vi får nu kritik för att vi inte ger särskild stöd till utsatta elever med dyslexi utan menar att
den ordinarie skolpengen ska räcka.
 
Den kritiken förstår jag inte alls. Vi ökar skolpengen i alla utsatta områden, där eleverna
utgörs av nyanlända svenskar.
 
Då tycker jag alla borde kunna förstå att vi inte också kan öka skolpengen till utsatta ele-
ver med svensk bakgrund. Skär vi ner välståndet så kraftigt som vi ändå gör måste det
till prioriteringar som ter sig rättvisa.
 
Vi får nu nya rapporter om att barnprostitutionen i Stockholm ökar kraftigt. Detta leder till
kritik från vissa håll, exempelvis från kristdemokraterna, men man måste se detta i ett vi-
dare perspektiv.
 
Skär man ner välståndet på ett ställe får man skaffa sig välstånd på ett annat ställe. Dess-
utom tycks det finnas ett starkt motstånd hos vissa moderater att försöka stoppa detta, jag
kan inte förstå varför.
 
Vår förbundne Abdulla Mejsam från Gottsunda har nu förklarat varför bilbränderna varit så
många i Uppsala under en längre tid, något vi länge undrat över.
 
Abdulla förklarara bränderna med att de nyanlända svenskarna känner sig stressade in-
för skolstarten och då behöver avreagera sig.
 
Abdulla menar också att skolstartarna nu är väl förberedda inför skolstaren då de kunnat
avreagera sig under en lång tid.
 
Men denna förklaring framstår det som klokt att polisen inte ingrep mot bilbränder i Hus-
by, då detta skulle kunnat försvåra skolstaren 2013 och 2014.
 
Många tycks tycka att Sverige är en cirkus, och vi får nu hjälp från oväntat håll att sätta
stopp för denna cirkus.
 
Ända från Afrika anländer nu nyanlända svenskar för att sätta stopp för cirkusen.
 
Senast satte man stopp för cirkusen i Bårslöv genom att kasta sten så att cirkusen inte
kunde fortsätta.
 
Man kan stoppa mycket genom att kasta sten, och vi ser dessa ansvarsfulla nya kultur-
inslag som alternativa metoder att stoppa mycket.
 
Förutom att sätta stopp för cirkusen kan man stoppa polis, räddningstjänst och annat,
något som också kan underlätta skolstarten.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
 
AE
 
 

SANNINGSRESAN

Sant på ett ställe, islamofobi på ett annat ställe
 
Vi vet ju att det som är sant på ett ställe kan var allt annat än sant på ett annat ställe.
Vi vet också att sanningen kan ändra karaktär, det som är sant kan bli falskt, och det
som är falskt kan bli sant.
 
Det egna syftet och uppsåtet styr ofta om det som är sant är sant eller inte, manipula-
tion i bästa fall, kränkning av yttrandefrihet i värsta fall.
 
Vi har under senare år många förvånats över våra feministers hållning till islam och
vad islam företräder när det gäller kvinnosynen. Efter att under många år kämpat
för jämlikhet mellan könen är detta mål helt utraderat.
 
NU SKA ENLIGT VÅRA EGNA FEMINISTER KVINNANS HÅLLNING TILL MANNEN
STYRAS AV ISLAM.
 
Alldeles uppenbart  kan den förra ambitionen inte förenas med den senare, hade någon
för 10 år sedan sagt att kvinnan ska sitta bakom skynket hade vederbörande spärrats
in. Likaså om man uppmanat kvinnor att hoppa från balkonger.
 
Man har ställt sig frågande till hur denna omvandling kunnat ske och vad som ligger
bakom scenförändringen
 
Från sanningen långt där borta tycks vi nu funnit förklaringen.
 
DE FEMINISTER, SOM OMHULDAR ISLAM, VILL ENLIG SANNINGEN LÅNGT DÄR
BORTA BLI SEXSLAVAR TILL MUSLIMSKA MÄN.
 
Nyligen lät en feminist från Kuwait, som hyllade den rena islamiska feminismen, medde-
la sin och sina medsystrars syn på muslimska män och kristna kvinnor.
 
Det var ord och inga visor.
 
Och en sanning som är sant långt borta, men absolut förbjudit att tala om här hem-
ma.
 
ENLIGT DE SÅ KALLADE VISE MÄNNEN HAR MUSLIMSKA MÄN RÄTT ATT TA
KRISTNA KVINNOR SOM SEXSLAVAR.
 
Men den sträcker sig ännu längre, sanningen långt där borta.
 
Feministen från Kuwait menar att islam ska förslava hela den kristna världen och att
kristna kvinnors sexslaveri bara är en del av detta.
 
Nu kan ju detta inte vara sant, det finns bara videoinspelningar som bekräftar att det
är sant.
 
HADE DET VARIT SANT PÅ RIKTIGT BÖR VÄL VÅRA EGNA MEDIA HJÄLPA TILL
ATT SPRIDA DENNA BILD AV ISLAM,
 
EN BILD SOM ÄR SANN LÅNGT BORTA, MEN ISLAMOFOBI HÄR HEMMA.
 
Nu är ju inte alla i Kuwait av denna uppfattningen och man undrar då hur utbredd den-
na syn kan vara.
 
Den svenska hållningen är ju självklar.
 
DENNA SYN ÄR INTE UTBREDD ALLS OCH ATT DEN SKULLE KUNNA DRABBA
EUROPA ÄR HELT UTESLUTET.
 
Då gör man det lätt för sig, eller svårt för sig, beroende på hur man ser på frågan.
 
Det som är sant långt borta båda kan och är sant här "hemma". I Storbrittan-
nien är detta problem redan stort och påtagligt.
 
ANDELEN INVANDRARE FRÅN PAKISTAN ÄR DÄR STORT OCH DENNA GRUPP
ÄGNAR SIG TÄMLIGEN SYSTEMATISKT ÅT VAD MAN KALLAR "GROOMING".
 
Grooming är inget annat än att locka in unga engelska flickor i rent sexslaveri. Feno-
menet förekommer i mindre utsträckning i vissa andra europeiska länder, där ande-
len pakistanier är betydande, exempelvis i Norge.
 
Attityden bakom grooming är att dessa muslimska grupperingar ser "vita" kvinnor
och kristna kvinnor som mindre värda och slampor.
 
Svennehora får väl anses vara en nyans på samma skala.
 
Självklart kan man blunda för den syn som feminister inom den islamska världen,
en syn som är sant långt borta men inte här,framför och beskylla alla som har ögon
och öron öppna för islamofober.
 
Då gör man det lätt för sig, eller svårt för sig, beroende på vilken syn man har.
 
Vill man som kristen kvinna bli en sexslav till en muslisk man gör man det lätt
för sig om man blundar.
 
Hur ska man förhålla sig till denna typ av yttringar inom den islamska världen, att
kristna kvinnor ska bli sexslavar till muslimska män och att Europa och en del andra
områden ska förslavas ?
 
Att synen utgör extrema yttringar torde vara väl så uppenbart, så just nu finns
det väl ingen anledning att förstora upp "problemet".
 
DÄREMOT LÄR MAN FÖRSTORA UPP PROBLEMT PÅ RIKTIGT OM MAN FÖR-
HÅLLER SIG TILL DESSA YTTRINGAR SOM OM DE INTE FÖREKOMMER.
 
Ska man kunna försvara sig mot en "fiende" måste man veta hur fienden ser ut och
var fienden befinner sig.
 
FÖR DET ÄR VÄL FORTFARANDE FIENTLIGT ATT HA EN SYN SOM INNEBÄR
ATT KRISTNA KVINNOR SKA FÖRSLAVAS OCH ATT EUROPA SKA FÖRSLA-
VAS UNDER ISLAM.
 
Ibland kan man faktiskt undra.
 
Den som är intresserad att hålla öron och ögon öppna i denna fråga kan slå på nästan
vilken arabisk kanal som helst.
 
RÄTT SOM DET ÄR DYKER DET UPP EN GALEN SCHEIK SOM GER UTTRYCK
FÖR DENNA SYN PÅ "MODERNT SLAVERI".
 
Det sägs att även en blind höna hittar ett korn, men en blind höna hittar aldrig alla
korn.
 
Så ska vi förhålla oss till denna syn på "modernt sexslaver" kanske vi inte ska
vara blinda hönor.
 
SEDAN FÅR FREDRIK REINFELDT, MONA SAHLIN, GUDRUN SCHYMAN MM SÄGA
VAD DE VILL.
 
Vi är faktiskt födda med sinnen som ögon och öron, och vissa av oss med ett
visst förstånd.
 
MENINGEN MÅSTE VÄL ÄNDÅ HA VARIT ATT VI SKA ANVÄNDA DESSA SINNEN
TILL ANNAT ÄN ATT GÅ SEXSLAVERIFÖRESPÅKARE TILL MÖTES.
 
Den demokrati vi lärt känna har faktisk en fördel, så länge vi kan välja väljer vi
själva, om än med viss hjälp.
 
NÄR DEN TIDPUNKTEN KOMMER DÅ VI INTE KAN VÄLJA VÄLJER ANDRA ÅT
OSS.
 
Just nu tycks vi kunna välja att inte andra ska välja åt oss.
 
 Visdomsord från den gode vännen Waberi,
moderaternas egen lille trojanske häst
AE
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet    
 
Det nu över världen kända hijabuppropet ger anledning att reflektera en del över inte-
gration och flyktinpolitik.
 
När jag härom dagen drog på mig slöjan tycktes allt så enkelt, en kvinna slagen för att
hon bar slöja.
 
Då väger det lätt att miljoner kvinnor blir slagna för att de inte bär slöja.
 
Sedan dessa har jag talat med min gode vän Waberi, som står mig nära ideologiskt och
framför allt i kvinnofrågor. Han har kastat fram iden att kvinnan kanske inte blev slagen
för att hon bar slöja.
 
Hon kanske blev slagen för att hon varit olydig, och då menar Waberi att allt kommer i
en helt ny dager.
 
Och här håller jag med honom fullt ut. Med öppna gränser och införandet av en mindre
barbarisk kultur måste vi öppna upp för en tolerantare syn när det gäller att slå olydiga
kvinnor.
 
Hijabuppropet stimulerade också till andra välkomna upprop, ett sådant blev nu det
också välkomna uppropet för Sharia zoner/enklaver, där det bor många nyanlända sven-
skar.
 
Jag håller med om att den sådan utveckling både är önskvärd och nödvändig, vi kan ju
'inte ha parallella rättssystem, ett där man får slå kvinnor, och ett där man inte får slå kvin-
nor.
 
Genom införandet av sharia lagar, där man både får och uppmuntas att slå kvinnor blir
samstämmigheten högre mellan det formella och informella rättssystemet.
 
Ett par händelser i Malmö nyligen visar också på hur nödvändig en sådan utveckling är.
 
Två unga flickor, 13 respektive 16 ¨år gamla, begick självmord med familjen som vittnen,
genom att hoppa från balkonger.
 
Brottet dessa flickor gjort sig skyldiga till var att vilja tillämpa vår urbarbariska kultur i stället
för den hederssamma kultur vi nu strävar efter att införa.
 
Sharia lagar skapar även här bättre överensstämmelse mellan formellt och informellt rätts-
system.
 
I Norge menar nu ledande politiker att deras alltför omfattande invandring, enligt deras upp-
fattning, hotar den framtida välfärden.
 
Genom en framgångsrik integrationspolitik är vi inte själva hotade av detta, då i Sverige alla
nyanlända medför ett nettotillskott i ekonomin till skillnad för i Norge, där alla medför en net-
tokostnad, enligt deras beräkningar förstår.
 
Hotet norrmännen skisserar blir ju ännu mindre aktuellt hos oss om vi får förtroende en man-
datperiod till, då finns det ingen välfärd som kan hotas.
 
Folkpartisterna närmar sig nu alltmer den moderata hållningen till demokratin. I Skurup me-
nar nu folkpartister att politiker inte ska styras av folkets oro.
 
Detta har vi alltid ansett som självklart, den enda oro vi styrs av är att förlora nästa val.
 
Polisen oroas nu av den alltmer omfattande skottlossningen runt om i landet. Detta ver-
kar var en senkommen insikt.
 
Alliansregeringen har under 7 år enträget och ambitiöst arbetat för att skottlossningen på
våra gator ska öka så mycket som möjligt, och först nu upptäcker polisen den framgång
vi uppnått.
 
Polisen måste också komma till insikt om vad som är vårt mest prioriterade mål och vad
detta medför.
 
Vi kan ju inte ha öppna och okontrollerade gränser utan att skottlossningen ökar, det hän-
ger ju ihop som ler och långhalm, det trodde jag alla förstod, även polisen.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
         
 
AE
 
 
 

DEN MODERATA VALFRIHETEN

Ibland blir man bara ledsen
 
Som när landstingsborgarrådet Filippa Reinfeldt blev intervjuad i nyheter i dag.
 
När man hör ännu blir man ledsen, riktigt ledsen
 
MAN BLIR ÄNNU MER LEDSEN VID RISKEN FÖR ATT HON EFTER VALET
SKA FORTSÄTTA UTÖVA MAKT.
 
Frågan gällde förlossningsverksamheten i Stockholm, där det varje år, främst i an-
slutning till semestrar är ett ansträngt läge.
 
Enligt den ansvarsfulla allianspolitiken ska alla blivande mödrar fritt kunna välja
sjukhus där de ska föda barnet.
 
Denna så kallade valfrihet är ju en av grundbultarna i alliansen politik.
 
Trots denna valfrihet saknar förlossningsverksamheten i Stockholm resurser
att tillgodose dessa val, och problemen escalerar år för år.
 
Många av dem som fritt väljer sin rätt att föda i Stockholm hänvisas då
i stället till Uppsala, Enköping, Södertälje mm.
 
SÅ VAR DET ALLTSÅ MED DET FRIA VALET, EN AV GRUNDBULTARNA I
ALLIANSPOLITIKEN.
 
Hur det gick med den andra grundbulten, friskolan och fria val till friskolorna det
vet vi ju.
 
Där får man träffa flera fria val, först ett fritt val till en skola som går i konkurs
och sedan ett nytt fritt val till en annan friskola, som nu också tycks riskera
att gå i konkurs.
 
MÖJLIGEN SER MAN DESSA FLERA FRIA VAL TILL FRISKOLORNA SOM EN
KOMPENSATION TILL ATT VISSA, SOM SKA FÖDA, HAMNAR I ENKÖPING.
 
För en utomstående är det närmast omöjligt att se det berättigade och rimliga att
ett fritt val att föda i Stockholm medför att man föder i Enköping, så det kan vi läm-
na därhän.
 
Politiker råder ju faktiskt inte över allt, men visst råder de över, och det är
där intevjun i nyheterna kommer in.
 
En reporter fråga då oraklet Filippa Reinfeldt om det verkligen är ett fritt val för alla,
då vissa får sina val tillgodosedda och vissa inte. Reportern menar att vissa har
fria val, medan vissa inte har det.
 
Svaret från oraklet blir då:
 
ALLA HAR FRIA VAL, MEN ALLA KAN INTE FÅ SINA VAL TILLGODSEDDA.
 
Detta tål att smältas in:
 
ALLA HAR ALLTSÅ FRIA VAL, MEN EN DEL KAN INTE FÅ SINA VAL TILLGOD-
SEDDA.
 
Vissa så kallade fria val i vissa länder har samma karaktär, ett fritt val på en kandi-
dat tillgodoräknas en annan kandidat, ofta en diktator.
 
ÄR DET DETTA VI HAR ATT SE FRAM EMOT NÄR DET GÄLLER DEN FORT-
SATTA UTVECKLINGEN AV VALFRIHETEN.
 
Välj gärna fritt, men vi väljer sedan åt Er.
 
VAR MAN SKA LÄGGA SIN RÖST, ELLER INTE LÄGGA SIN RÖST, NÄSTA ÅR
KANSKE INTE HAR NÅGON BETYDELSE.
 
Nu uppstår frågan om oraklet Filippa Reifeldt är så otroligt korkad att hon inte förstår
vad hon säger.
 
FÖGA TROLIGT, ÄR MAN SÅ KORKAD, BÖR MAN INTE KUNNA BLI LANDS-
TINGSBORGAR RÅD.
 
ELLER ??
 
Om hon nu inte är så "korkad" som uttalandet ger intryck av återstår bara en enda sak.
 
ORAKLET FILIPPA REINFELDT DRIVER MED VÄLJARNA.
 
Detta är visserligen inte "otroligt korkat" i samma mening, men det är något helt annat,
eller borde vara något helt annat.
 
DET BORDE VARA FULLSTÅNDIGT OACCEPTABELT.
 
Nu har vi valet 2014 framför oss, ska vi rösta på ett parti, som reducerar valfriheten till
något helt rudimentärt och vars mest framstående politiker antingen är "otroligt korkad"
eller driver med väljarna på ett synnerligen oförskämt sätt.
 
Det lysande ljuset Anna Batra brukar ju hävda att alla stockholmare är begåvade till
skillnad från oss på landsorten, som beskrivs av det lysande ljuset som obegåvade
lantisar.
 
NU ÅTERSTÅR ATT SE HUR BEGÅVADE STOCKHOLMARNA ÄR.
 
 
 
 
AE
 
 

LÅT OSS LÄRA AV HISTORIEN

Sverige tycks aldrig lära sig läxan
 
Så blev det så småningom bevisat det som tidigare varit känt.
 
Kemiska vapen används i Syrien med mängder av offer.
 
Sverige hållning till Syrien är ju nu tämligen klar, ett öppet avståndstagande och
stark kritik.
 
Men hur var det bara för några år sedan ?
 
Mängder av politiker, representanter för UD och Exportkeditnämnden och
höga företagsledare tävlade om att ställa in sig hos regimen, som redan då
var känd för hårdförhet och grymheter.
'
UNDER MÅTTOT - EXPORTAFFÄRER FRAMFÖR ALLT - MORAL OCH ETIK
SLÄNGS DÄR DET HÖR HEMMA - PÅ SOPTIPPEN.
 
Redan för ett antal år sedan borde anständigheten kärvt ett avståndstagande till
regimen i Syrien.
 
Men även anständigheten hamnade på soptippen.
 
Vi tycks aldrig lära oss, ska vi nu behöva skriva om historien på samma sätt som
vi tvingats frisera förhållandet till många andra stater under årens lopp.
 
Redan under NAZI Tyskland visade vi vårt rätta jag, exportaffärer framför allt, vad
gjorde det att kriget drog ut på tiden och att miljoner människor dog under den ti-
den.
 
DÅ GÄLLDE DET ATT FRISERA HISTORIEN LITE SÅ ATT VÅRT HYCKLANDE
INTE FRAMGICK SÅ TYDLIGT.
 
Det fortsatte med baltutlämningen, där vi för att hålla oss väl med Stalin skickade
tusentals balter till  en säker död i Sibirien.
 
DÅ GÄLLDE DET ATT FRISERA HISTORIEN LITE SÅ ATT VÅRT HYCKLANDE
INTE FRAMGICK SÅ TYDLIGT.
 
Fjäskandet för Stalin kom sedan att prägla många år, något som vi idag inte vill kän-
nas vid.
 
DÅ GÄLLDE DET ATT FRISERA HISTORIEN LITE SÅ ATT VÅRT HYCKLANDE
INTE FRAMGICK SÅ TYDLIGT.
 
Lite senare kom Öst Tyskland att bli det ekonomiska undret, mängder av ledande
svenska politiker reste dit och kom hem med tindrande ögon.
 
En mönsterstat i alla avseende, där vi strävade att ta efter vissa mönster, men så föll
muren, och allt visade sig vara en fasad, som dolde förtryck och dödande.
 
DÅ GÄLLDE DET ATT FRISERA HISTORIEN LITE SÅ ATT VÅRT HYCKNANDE
INTE FRAMGICK SÅ TYDLIGT.
 
Resorna till Kina under Mao och till Nord Korea var många och långa, och tindrande
ögon kom hem med livfulla berättelser, men så blev grymheterna kända.
 
DÅ GÄLLDE DET ATT FRISERA HISTORIEN LITE SÅ ATT VÅRT HYCKLANDE
INTE FRAMGICK SÅ TYDLIGT.
 
Senast i raden före Syrien var Libyen, trots att vi hade goda kunskaper om förtryck
och tortyr utbildade SÄPO Libyens säkerhetstjänst, så att deras tortyrmetoder kunde
förfinas, på plats i Sverige. Så var då Libyen inte något resmål längre för exportaffä-
rer.
 
DÅ GÄLLDE DET ATT FRISERA HISTORIEN LITE SÅ ATT VÅRT HYCKLANDE
INTE FRAMGICK SÅ TYDLIGT.
 
Samma mönster såg vi angående Cuba, Niqaragua, Nordvietnam, Kambodja och
en rad andra länder.
 
NÄR GRYMHETERNA BLEV KÄNDA I EN BREDARE KRETS GÄLLDE DET ÄVEN
I DESSA FALL ATT FRISERA HISTORIEN LITE SÅ ATT VÅRT HYCKLANDE INTE
FRAMGICK SÅ TYDLIGT.
 
Den smala kretsen visste ju redan, men låtsades att det regnade.
 
Och nu har vi alltså Syrien som den senaste, men säkert inte det sista, exemplet.
 
Alla inblandade och ansvariga visste för flera år sedan att regimen var hårdför,
ägnade sig åt tortyr och andra brott mot mänskliga rättigheter. Man visste ock-
så att kemiska vapen använts mot oliktänkande.
 
MEN VIKTIGARE ÄN ATT REDAN DÅ MARKERA AVSTÅNDSTAGANDE OCH
SLÅSS FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER VAR ATT LÅTA ÖGONEN TINDRA
ÄVEN HÄR.
 
EXPORTAFFÄRERNA FICK JU INTE ÄVENTYRAS.
 
Många av de politiker, som idag anstränger sig att hitta en "lösning" i Syrienkrisen
har all anledning att rannsaka sitt tidigare agerande.
 
Från Nazi Tyskland till Syrien, en enda röd tråd av hycklande och bristande an-
svar.
 
SKA VI ALDRIG LÄRA OSS.
 
 
En av våra trogna vänner för bara några år sedan,
ska vi aldrig lära oss av misstagen ?
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LÅT OSS LÄRA AV HISTORIEN

Sverige tycks aldrig lära sig läxan
 
Så blev det så småningom bevisat det som tidigare varit känt.
 
Kemiska vapen används i Syrien med mängder av offer.
 
Sverige hållning till Syrien är ju nu tämligen klar, ett öppet avståndstagande och
stark kritik.
 
Men hur var det bara för några år sedan ?
 
Mängder av politiker, representanter för UD och Exportkeditnämnden och
höga företagsledare tävlade om att ställa in sig hos regimen, som redan då
var känd för hårdförhet och grymheter.
'
UNDER MÅTTOT - EXPORTAFFÄRER FRAMFÖR ALLT - MORAL OCH ETIK
SLÄNGS DÄR DET HÖR HEMMA - PÅ SOPTIPPEN.
 
Redan för ett antal år sedan borde anständigheten kärvt ett avståndstagande till
regimen i Syrien.
 
Men även anständigheten hamnade på soptippen.
 
Vi tycks aldrig lära oss, ska vi nu behöva skriva om historien på samma sätt som
vi tvingats frisera förhållandet till många andra stater under årens lopp.
 
Redan under NAZI Tyskland visade vi vårt rätta jag, exportaffärer framför allt, vad
gjorde det att kriget drog ut på tiden och att miljoner människor dog under den ti-
den.
 
DÅ GÄLLDE DET ATT FRISERA HISTORIEN LITE SÅ ATT VÅRT HYCKLANDE
INTE FRAMGICK SÅ TYDLIGT.
 
Det fortsatte med baltutlämningen, där vi för att hålla oss väl med Stalin skickade
tusentals balter till  en säker död i Sibirien.
 
DÅ GÄLLDE DET ATT FRISERA HISTORIEN LITE SÅ ATT VÅRT HYCKLANDE
INTE FRAMGICK SÅ TYDLIGT.
 
Fjäskandet för Stalin kom sedan att prägla många år, något som vi idag inte vill kän-
nas vid.
 
DÅ GÄLLDE DET ATT FRISERA HISTORIEN LITE SÅ ATT VÅRT HYCKLANDE
INTE FRAMGICK SÅ TYDLIGT.
 
Lite senare kom Öst Tyskland att bli det ekonomiska undret, mängder av ledande
svenska politiker reste dit och kom hem med tindrande ögon.
 
En mönsterstat i alla avseende, där vi strävade att ta efter vissa mönster, men så föll
muren, och allt visade sig vara en fasad, som dolde förtryck och dödande.
 
DÅ GÄLLDE DET ATT FRISERA HISTORIEN LITE SÅ ATT VÅRT HYCKNANDE
INTE FRAMGICK SÅ TYDLIGT.
 
Resorna till Kina under Mao och till Nord Korea var många och långa, och tindrande
ögon kom hem med livfulla berättelser, men så blev grymheterna kända.
 
DÅ GÄLLDE DET ATT FRISERA HISTORIEN LITE SÅ ATT VÅRT HYCKLANDE
INTE FRAMGICK SÅ TYDLIGT.
 
Senast i raden före Syrien var Libyen, trots att vi hade goda kunskaper om förtryck
och tortyr utbildade SÄPO Libyens säkerhetstjänst, så att deras tortyrmetoder kunde
förfinas, på plats i Sverige. Så var då Libyen inte något resmål längre för exportaffä-
rer.
 
DÅ GÄLLDE DET ATT FRISERA HISTORIEN LITE SÅ ATT VÅRT HYCKLANDE
INTE FRAMGICK SÅ TYDLIGT.
 
Samma mönster såg vi angående Cuba, Niqaragua, Nordvietnam, Kambodja och
en rad andra länder.
 
NÄR GRYMHETERNA BLEV KÄNDA I EN BREDARE KRETS GÄLLDE DET ÄVEN
I DESSA FALL ATT FRISERA HISTORIEN LITE SÅ ATT VÅRT HYCKLANDE INTE
FRAMGICK SÅ TYDLIGT.
 
Den smala kretsen visste ju redan, men låtsades att det regnade.
 
Och nu har vi alltså Syrien som den senaste, men säkert inte det sista, exemplet.
 
Alla inblandade och ansvariga visste för flera år sedan att regimen var hårdför,
ägnade sig åt tortyr och andra brott mot mänskliga rättigheter. Man visste ock-
så att kemiska vapen använts mot oliktänkande.
 
MEN VIKTIGARE ÄN ATT REDAN DÅ MARKERA AVSTÅNDSTAGANDE OCH
SLÅSS FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER VAR ATT LÅTA ÖGONEN TINDRA
ÄVEN HÄR.
 
EXPORTAFFÄRERNA FICK JU INTE ÄVENTYRAS.
 
Många av de politiker, som idag anstränger sig att hitta en "lösning" i Syrienkrisen
har all anledning att rannsaka sitt tidigare agerande.
 
Från Nazi Tyskland till Syrien, en enda röd tråd av hycklande och bristande an-
svar.
 
SKA VI ALDRIG LÄRA OSS.
 
 
En av våra trogna vänner för bara några år sedan,
ska vi aldrig lära oss av misstagen ?
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNIN

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet       
 
Det viktiga hijabuppropet, troligen den enskilt viktigaste händelsen i vårt land sedan röst-
rätten infördes, sprids nu som ringar på vattnet.
 
Allt fler känner sig tvingade att ta på sig slöja.
 
Samtidigt väcker uppropet blandade känslor och rasistiska grupper ser här möjligheter
att driva sina frågor.
 
För att avleda uppmärksamheten pekar man nu på ett fall i Oskarshamn, där en svensk
kvinna nyligen blev tillfrågad av tre nyanlända svenskar, troligen palestinier, om hon var
svensk.
 
När hon svarade ja på detta blev hon grymt nerslagen och sparkad och man lämnade hen-
ne med orden:
 
Välkommen till Sverige, det är vårt land nu, inte Ditt.
 
Här ser man betydelsen av att vi svenskar så snabbt som möjligt integrerar oss och då kan
det vara en bra början att bära slöja.
 
Vi är också tacksamma för att media inte skrev om denna händelse på samma sätt som det
som utlöste hijabuppropet, man vet aldrig vad som kan hända när man underblåser främlings-
fientligheten.
 
Det väckte uppmärksamhet i går när Svenskt Fastighetsförmedling annonserade ut en villa,
där man som säljargument angav att grannarna enbart bestod av svenskar. Vi måste bli
mer uppmärksamma på denna typ av rasism och Eric Ullenfån kommer nu att få uppdraget
att se över hur den branschen ska saneras.
 
I ett första skede kommer vi att förbjuda alla argument, som kan tänkas knytas an till vad
som uppfattas som svenskt. Med denna nya inriktning kommer man inte att som säljargu-
ment kunna åberopa att en villa ligger på Djurgården, för där bor ju bara svenskar, och
att ange Skansen som ett näraliggande strövområde får anses som uteslutet.
 
Igår blev det också känt att mediemogulen Robert Murdoch blivit anklagad för att vara ra-
sist, då han skrivit att "samhällen måste integreras och muslimer har det svårast för detta".
 
Där ser man risken och faran med en fri press, något sådant skulle jag aldrig tillåta att sven-
ska media skrev om.
 
Som om detta inte räckte skriver The Economist om somalier och integration och menar att
"somalier är svårintegrerbara och väldigt lite anställningsbara". Man hänvisar visserligen till
statistik, men den typen av faktabaserad information skulle jag aldrig tillåta att någon för-
de fram i Sverige.
 
Försäkringskassan visar nu att sjukskrivningarna ökar lavinartat och kommer att öka ännu
mer. Detta tycks hänga samman med en stor ökning av stressrelaterade sjukdomar och en
ökad psykisk ohälsa.
 
Detta förstår jag inte alls. Både Anders och jag fick lära oss i MUF och på Timbro att
vi skulle privatisera allt, oavsett om det blir bra eller dyrt. Nu har vi under 7 år privatiserat
för glatta livet, och inte brytt oss om om det blir bra eller dåligt, dyrt eller billigt, och så ö-
kar de stressrelaterade sjukdomarna.
 
Troligen har vi gjort några fel på vägen, vi skulle sänkt sjukersättningen ännu mer, så att
ingen hade råd att vara sjukskriven.
 
Vi räknar dock med att denna ökning ska klinga av när vårt intima samarbete med sverige-
demokraterna öppnar upp för ett femte jobbskatteavdrag, då får många fler mer i plånbo-
ken och då kan man ju inte få en stressrelaterad ohälsa.
 
Det fick jag lära mig på MUF, att det finns inget viktigare än pengar. Har man bara pengar
kan man inte drabbas av psykisk ohälsa, inte ens om man inte får en vårdplats när man är
allvarligt sjuk.
 
Vi får i dagarna också veta att var fjärde friskola går med förlust och att konkurshotet är
stort för många av dem. Vi räknar med att denna situation blir något bättre när vi inför krav
på att föräldrarna måste inhämta och anallysera friskolans årsredovisning.
 
Själv tycker jag att detta krav, framför av Skolinspektionens GD, var så klokt att vi vill se
över möjligheterna att införa detta krav även på andra områden.
 
Närmast till hands ligger då att kräva att tågresenärer, som avser lösa returbiljetter, också
ska avkrävas att de inhämtar operatörens årsredovisning.
 
Annars kan man ju inte veta om det blir någon returresa.
 
Göran Hägglund lämnar nu en tillfredsställande förklaring till varför han inte håller något
sommartal, och menar då:
 
Ska man hålla ett sommartal ska man ha något bra att säga.
 
Vi ser med tillfredsställelse på denna insikt, som betydligt ökar våra möjligheter att vinna
valet.
 
Nu gäller det bara att också få tyst på Annie Lööf.
 
Aftonbladet skriver idag att det är dags att stoppa Fredrik Reinfeldt. Jag skrockade lätt,
jag kan faktiskt skrocka i andra sammanhang än fotbollsmatcher, när jag läste detta.
 
Mig stoppar man inte så lätt, idag kan väl ändå det inte ha undgått någon vad som händer
om man säger saker jag inte gett tillstånd till. Så här långt har jag fått tyst på de flesta med
min tång.
 
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
 
AE
 
 
 
 

POLITIK OCH VERKLIGHET

Den politiska sandlådan
 
Etablerade politikers förhållande till sverigedemokraterna leder lätt tankarna till
sandlådan.
 
TILL EN STOR SANDLÅDA, FÖR SANDLÅDAN STRÄCKER SIG FRÅN VÄN-
STERKOMMUNISTERNA TILL MODERATERNA, OCH FRÅN YSTAD TILL HA-
PARANDA.
 
Bara någon antyder sverigedemokrat tycks spade och hink åka fram.
 
Vem minns inte Lars Ohlry, som inte kunde befinna sig på samma våning som
en sverigedemokrat.
 
MEN KRAMA STALIN GICK ALLDELSES UTMÄRKT.
 
Nu senast ut på scen för att manifestera barnasinnet är socialdemokraten Nusreta
Kurtanovic Nilsson i Karlskrona som nu hoppar av politiken.
 
Med hink och spade i högsta hugg förklarar hon nu att hon inte kan vara kvar
i politiken för att partikollegan Chatarina Holmberg har anhöriga som sympa-
tiserar med Sverigedemokraterna.
 
Karlskrona tycks ligga mer avlägset än man trott, det tar tid innan nyheter når dessa
avlägsna krokar.
 
Till och med moderaterna har lagt hink och spade åt sidan och inlett ett intimt
och nära samarbete med sverigedemokraterna för att få igenom det femte jobb-
skatteavdraget.
 
Hoppas denna nyhet når Karlskrona i god tid före valet, så att även socialdemokrater
i vart fall kan lägga spade och hink åt sidan, sandlådan blir nog svårare att lämna.
 
Fast alla socialdemokrater lämnar inte politiken när sverigedemokraterna kommer på
tal.
 
EN DEL VÄLJER I STÄLLET ATT LÄMNA VERKLIGHETEN.
 
För något år sedan lämnade moderaten Jan Evert och socialdemokraten Ylva Johan-
sson verkligheten, när de kom i närheten av en sverigedemokrat. Den senare lämna-
de verkligheten, när det uppdagades att en sverigedemokrat besökt henne på hennes
riksdagsrum.
 
Ylva Johansson tappade då fotfästet i verkligen under former som är värt en liten hyll-
ning, varför inte i form av några rader på rim:
 
 
Vår kära Ylva ville inte nära SD vara
och fogar sig till de veligas skara
 
Inte kan SD ha varit på mitt rum
då skulle Mona blivit arg och stum
 
Och har SD ändå varit inne
det finns inte kvar i mitt minne
 
Om jag ändå minns att så är rätt
jag löser problemet på mitt lilla sätt
 
Han har varit där men inte sig befunnit
så än en gång har den rena lögnen vunnit
 
Så varför göra som Nusreta och lämna politiken helt och hållet, när man hör talas om
en sverigedemokrat.
 
Då är det bättre att göra som Ylva Jonasson gjorde.
 
TILLFÄLLIGT LÄMNA SANDLÅDAN FÖR EN SNABBVISIT I FANSTASIN.
 
Hoppas det inte finns en sverigedemokrat i krukan
AE
 
 
 

ALKOHOL OCH POLITIK

Debatt om förlängda serveringstider
 
Folkpartisten Joakim Malmberg har tidigare lagt förslag om att krogarna i Borås
skulle få utsträckt tid för servering av alkohol, från kl 2 till kl 3.
 
Detta tycks bli en långkörare, och debattnivån ligger som vanligt högt.
 
Gårdagens debatt i kommunstyrelsen tycks vittna om denna höga nivå, debatten
rörde sig tydligen mest om vilka som ingått i remissrundan, mindre om lämplighe-
ten av att utsträcka serveringstiden.
 
Särskilt upprörd över att alla inte tillfrågats i remissrundan var kommunalrå-
det Morgan Hjalmarsson, känd som stor hatare av kommunikationsminstrar,
då han tycker dessa är "dumma som tåget".
 
Hjalmarsson tyckte det var oförskämt att barn i lägre åldrar inte tillfrågats i remiss-
rundan, då de så småningom skulle bli så stora att de gick på krogen.
 
Annars finns det ju viktigare aspekter på denna fråga än om barn tillfrågats om öp-
pettider. Det förvånar något att förslaget kommer från en folkpartist, ingående i en
Alliansregering, som så hårt förespråkar jobblinjen.
 
Det vet ju alla att ju längre det sups inpå natten, desto mindre presteras det
ju dagen därpå, och desto fler är "sjuka" och frånvarande.
 
SÅ ENLIGT JOBBLINJENS FÖRESPRÅKARE BORDE MAN VÄL SNARARE
LÄGGA FÖRSLAG OM ATT BEGRÄNSA SERVERINGSTIDERNA.
 
Helt klart en svår avvägning, men alla förlängningar bör ju vara kontraproduktiva,
sett från jobblinjens horisont.
 
OCH NÅGON VIKTIGARE HORISONT FINNS JU INTE.
 
Man kan ju i sammanhanget undra hur mycket skräp Morgan Hjalmarsson skulle
orka plocka i diket, om han satt och söp hela natten.
 
 AE

POLITIKER DÅLIGA CYKLISTER

Inom politiken tycks råda antingen eller
 
Maria Borelius, känd skattesmitare som fick lämna Allinasregeringen, skriver i sin
krönika i dag (Dagens Industri) om EU och Angela Merkel.
 
Krönikan är intressant i vidare bemärkelse än EU, och Borelius hänvisar till  Delors
beskrivning av EU:
 
EU ÄR SOM EN CYKEL, DEN MÅSTE STÄNDIGT RULLA FRAMÅT, ANNARS
RAMLAR DEN.
 
Där kanske man hittar förklaringen till den närmast maniska ambitionen att bygga EU
vidare och den lika maniska förskräckelsen för all kritik mot EU.
 
Borelius hänvisar till Angela Merkel som nu hävdar att vi måste rulla tillbaks EU och
Borelius menar att detta är en sund inställning.
 
Man kan alltså vara EU vänlig men ändå vara kritisk till viss utformning och viss
utveckling.
 
Detta leder in på mängder av områden, där synen tycks vara densamma:
 
Friskolereformen, vinster i välfärden och mycket annat.
 
Man kan alltså vara kritisk till utformningen av friskolereformen utan att vara fientlig
till allt vad friskolor heter.
 
Man kan också vara kritisk till vissa inslag i privatisering av sjukvård, kommunikatio-
ner mm utan att vara fiende till allt vad privatisering heter.
 
Man kan också vara kritisk till vinster i välfärden i dess nuvarande utformning utan att
vara fiende till allt vad vinster i välfärden.
 
Alla dessa frågor skulle må bra av att diskuteras på samma sätt som Angela
Merkel nu vill diskutera EU.
 
RULLA TILLBAKS DET SOM INTE ÄR BRA, OCH BEHÅLL DET SOM ÄR BRA.
 
Konstigt egentligen att det finns motståndare till ett så till synes sunt resonemang.
 
Men det finns tyvärr motståndare till detta sunda resonemang, att rulla tillbaks
det som är mindre bra.
 
ALLIANSREGERINGEN INTAR TYVÄRR SAMMA INSTÄLLNING TILL DESSA
FRÅGOR SOM DELORS BESKRIVNING AV EU.
 
Cykeln, privatiseringen i dess olika former, ramlar omkull om den inte fortsätter fra-
måt.
 
Där är cykel försedd med skygglappar och designad av en fundamentalist.
 
Samma ytterlighetstänkande hittar man tyvärr på "andra sidan", främst personifierat
av vänsterkommunisterna.
 
DÄR SKA CYKELN INTE BARA RAMLA OMKULL, DEN SKA KASTAS I HAVET.
 
Många av de privatiseringar som skett har formen av rena experiment, och mycket
skulle nog blivit mycket bättre med ett mer balanserat synsätt.
 
Detta mer balanserade synsätt har man lyckats i alla andra länder, man får inte glöm-
ma att Sverige gått längst när det gäller att släppa loss offentlig finansering av skola,
vård mm.
 
Det vittnar om ett visst högmod att ta för givet att vi hittat den enda saliggörande ba-
lanserade avvägningen mellan offentligt/privat.
 
Den som är riktigt duktig på cykel kan faktiskt också få en cykel att stå upprätt
utan att den rör sig vare sig framåt eller bakåt.
 
Och nog borde vi ha rätt att kunna kräva att våra politiker ska vara både duktiga cyk-
lister och duktiga på annat.
 
 
EU och annat cyklar tryggt vidare
AE

MUTBARA VÄLJARE

Skadliga skatter kvar, oskadliga skatter bort
 
Dagens Industri skriver idag under "Rakt på sak" om det femte jobbskatteavdraget
och man drar en intressant slutsats.
 
MYCKET INTRESSANT
 
DI menar att Fredrik Reinfeldt motiverar jobbskatteavdraget alltför allmänt, de motiv
han anför skulle lättare och snabbare nås med andra justeringar menar DI.
 
DI avfärdar tre av motiven som närmast löjeväckande och inriktar sig på det fjärde
motivet:
 
Vi har lovat att göra det, alltså gör vi det.
 
DI hänvisar i samband med detta till valmanifestet 2010:
 
VÅR SAMLADE BEDÖMNING ÄR ATT DET INTE FINNS EKONOMISKT UTRYM-
ME ATT SÄNKA TILLVÄXTSKADLIGA SKATTER UNDER NÄSTA MANDATPER-
IOD.
 
De flesta insiktsfulla bedömare är eniga på två punkter:
 
Den ena är att effekten av jobbskatteavdrag klingar av efter hand och att effekten av
ett femte jobbskatteavdrag i bästa fall blir försumbar.
 
Den andra är att det finns vissa skadliga skatter, som värnskatt och alltför hög kapi-
talskatt.
 
DI menar då att det är en stor utmaning för regeringen att förklara varför man tar
bort skatter, som inte medför effekter, medan man behåller skatter, som är direkt
skadliga.
 
Här tycks Dagens Industri inte tänkt färdigt, detta är ingen stor utmaning.
 
FÖRKLARINGEN ÄR VÄLDIGT ENKEL.
 
ANSVARSTAGANDE FÖR SVENSK EKONOMI FÅR STÅ TILLBAKA FÖR MÖJ-
LIGHETEN ATT VÄRVA FLER RÖSTER.
 
Trots allt är det ju fortfarande fler som arbetar än inte arbetar. Och de som inte
arbetar kan man ju också ge en liten allmosa, varför inte lite sänkt pensionärs-
skatt, som plötsligt blivit bra efter att tidigare varit skadligt.
 
Lite åt alla, ropen skalla, inför valet.
 
Ingen stor utmaning att kunna förklara.
 
 
Sitt vackert, så får Du en belöning, eller varför inte,
Rösta på oss, så får Du lite mer i plånboken
AE
 
 

POLITISK ARROGANS

Men ansvar tas inte där det bör tas
 
Borås Tidning skriver idag om indragna turer mellan Äspered och Dalsjöfors, som får
till följd att skolbarnen inte kan ta sig till skolan.
 
Upprördheten bland föräldrar är tämligen stor och man överväger en anmälan till Skol-
inspektionen om brott mot skollagen, alla ska ju gå i skolan, och för att kunna gå i sko-
lan måste man ju kunna ta sig dit.
 
Trafiken drivs av Västtrafik på uppdrag av regionen, i regionstyrelsen sitter kommun-
styrelsens ordförande i Borås, Ulf Olsson.
 
Ulf Olsson uttalar sig i ärendet och menar att "han önskar att vi hade ansvaret". Ett
ganska så märkligt uttalande då han har ett ansvar. Att han sedan valt att sitta på två
stolar, som gör det svårare att utöva detta ansvar är en sak han borde tänka över, och
borde ha tänkt över långt tidigare.
 
Men ansvar har "vi", i det här fallet Ulf Olsson.
 
OM HAN HAR DEN UPPFATTNINGEN ATT TURERNA INTE SKULLE DRAGITS IN
OM "VI" FÅTT BESTÄMMA MEDFÖR BÅDE VANLIG LOGIK OCH ANSVAR ATT
HAN SLAGITS FÖR DETTA I REGIONSTYRELSEN.
 
Men slaget tycks ha bestått i en stilla gäspning.
 
Detta märkliga förhållningssätt övergår tyvärr till ren oförskämdhet och arrogans, när
han svarar på frågan om han opponerade sig.
 
Svaret på denna fråga blev, allt enligt BT är bäst tillägga:
 
"DET ÄR KLART ATT JAG KÄMPAR FÖR MIN KOMMUN, MEN JAG GICK INTE IN
PÅ ETT STYRELSEMÖTE OCH SA ATT JAG VILL RESERVERA MIG MOT ALLA
FÖRSLAG SOM RÖR BORÅS".
 
Svaret kan inte ses som annat än svepande, undanglidande, hånfullt och arrogant.
 
BT fråga gällde inte att reservera sig mot ALLA förslag som rör Borås.
 
BT FRÅGA GÄLLDE HUR HAN AGERADE I FRÅGAN OM INDRAGEN TUR MEL-
LAN ÄSPERED OCH DALSJÖFORS.
 
Här hade Ulf Olsson ett ansvar, och det valde han att inte ta.
 
Den här typen av bristande ansvarstagande blir tyvärr ofta följden av att omdömet
slinter, när man väljer att sätta sig på två oförenliga stolar.
 
Ulf Olsson kan förmodligen bättre.
 
FRÅGAN ÄR DÅ VARFÖR HAN INTE PRESTERAR BÄTTRE.
 
Tyvärr är nog svaret att maktens sötma, att sitta på två stolar, väger tyngre än ansvars-
tagande.
 
 
Klia sig själv på ryggen går också bra
AE
 

POLITISK ARROGANS

Men ansvar tas inte där det bör tas
 
Borås Tidning skriver idag om indragna turer mellan Äspered och Dalsjöfors, som får
till följd att skolbarnen inte kan ta sig till skolan.
 
Upprördheten bland föräldrar är tämligen stor och man överväger en anmälan till Skol-
inspektionen om brott mot skollagen, alla ska ju gå i skolan, och för att kunna gå i sko-
lan måste man ju kunna ta sig dit.
 
Trafiken drivs av Västtrafik på uppdrag av regionen, i regionstyrelsen sitter kommun-
styrelsens ordförande i Borås, Ulf Olsson.
 
Ulf Olsson uttalar sig i ärendet och menar att "han önskar att vi hade ansvaret". Ett
ganska så märkligt uttalande då han har ett ansvar. Att han sedan valt att sitta på två
stolar, som gör det svårare att utöva detta ansvar är en sak han borde tänka över, och
borde ha tänkt över långt tidigare.
 
Men ansvar har "vi", i det här fallet Ulf Olsson.
 
OM HAN HAR DEN UPPFATTNINGEN ATT TURERNA INTE SKULLE DRAGITS IN
OM "VI" FÅTT BESTÄMMA MEDFÖR BÅDE VANLIG LOGIK OCH ANSVAR ATT
HAN SLAGITS FÖR DETTA I REGIONSTYRELSEN.
 
Men slaget tycks ha bestått i en stilla gäspning.
 
Detta märkliga förhållningssätt övergår tyvärr till ren oförskämdhet och arrogans, när
han svarar på frågan om han opponerade sig.
 
Svaret på denna fråga blev, allt enligt BT är bäst tillägga:
 
"DET ÄR KLART ATT JAG KÄMPAR FÖR MIN KOMMUN, MEN JAG GICK INTE IN
PÅ ETT STYRELSEMÖTE OCH SA ATT JAG VILL RESERVERA MIG MOT ALLA
FÖRSLAG SOM RÖR BORÅS".
 
Svaret kan inte ses som annat än svepande, undanglidande, hånfullt och arrogant.
 
BT fråga gällde inte att reservera sig mot ALLA förslag som rör Borås.
 
BT FRÅGA GÄLLDE HUR HAN AGERADE I FRÅGAN OM INDRAGEN TUR MEL-
LAN ÄSPERED OCH DALSJÖFORS.
 
Här hade Ulf Olsson ett ansvar, och det valde han att inte ta.
 
Den här typen av bristande ansvarstagande blir tyvärr ofta följden av att omdömet
slinter, när man väljer att sätta sig på två oförenliga stolar.
 
Ulf Olsson kan förmodligen bättre.
 
FRÅGAN ÄR DÅ VARFÖR HAN INTE PRESTERAR BÄTTRE.
 
Tyvärr är nog svaret att maktens sötma, att sitta på två stolar, väger tyngre än ansvars-
tagande.
 
 
Klia sig själv på ryggen går också bra
AE
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
 
Gårdagen blev startskottet för en av efterkrigstidens största händelser, slöjuppropet.
Själv tog jag redan tidigt på morgonen på mig min slöja, men mina rådgivare rådde  mig
att vara försiktig.
 
Man var rädd att det skulle bli känt att jag är muslim.
 
I samband med detta viktiga upprop, i klass med kampen för allmän rösträtt, blev det känt
att en 15 årig flicka i Egypten begick självmord för att hennes föräldrar tvingade henne att
bära slöja.
 
De hemska högerextrema krafterna var inte sena att utnyttja detta för att hävda att man ock-
så bör kämpa för rätten att inte bära slöja, inte bara rätten att bära slöja.
 
Man upphör aldrig att förvånas, efter 7 års styre borde väl även högerextremisterna ha för-
stått att vi i Alliansregeringen bara kan ta hänsyn till en sak i taget.
 
Forskare och akademiker larmar nu om en språklig kollaps vid universiteten, studenterna
kan vare sig läsa, ta till sig instruktioner eller uttrycka sig på svenska.
 
Detta visar på den slutenhet som råder i den akademiska världen. Att svenskan kollapsar i
takt med att arabiskan vinner mark är både en naturlig och eftersträvad utveckling. I Malmö
har man nått längst på detta område, där annonser Räddningstjänsten efter personal på
arabiska.
 
Motsvarande utveckling äger rum i Finland, där ska man inte heller ska få tala svenska.
 
Aftonbladet kritiserar idag våra ansvarsfulla skattesänkningar på 16 miljarder och menar att
dessa skattesänkningar inte är en hållbar lösning på skolkrisen.
 
Vi är inte ute efter hållbara lösningar på skolkrisen, det trodde jag alla hade upptäckt vid det
här lager, vi är inte ute efter hållbara lösningar överhuvudtaget.
 
Vi är ute efter att  vinna valet.
 
Vi har nu fått information om vad som ligger bakom president Obamas besök i Sverige. USA
militär tycks ha hittat en lösning på hur man får fram en supermänniska, bara man har tillgång
till rätt kromosomer.
 
Carl Bildt den Store har låtit meddela USA att han har rätt kromosomer, och besöket tycks va-
ra ett resultat av denna ödmjukt framförda information.
 
Våra satsningar mot piratverksamheten utanför Somalia tycks nu bära frukt, och vi ser hur pi-
ratverksamheten minskar utanför Somalia.
 
Genom vår ansvarsfulla flyktingpolitik har den nu förflyttats till Halland, men båtarna har de
lämnat hemma, då de inte erfordras på vägarna.
 
Stefan Fölster går nu till angrepp mot vår skolpolitik och menar att Jan Björklund måste tänka
om. Det är i sådana lägen det tydligt framgår vilket särintresse näringslivet verkligen är.
 
Dessutom tycks den där Fölster ha en verklighetsfrämmande syn på hur vi politiker driver vår
verksamhet.
 
Efter att ha tänkt länge och väl är det väl knappast någon som ska kunna kräva att vi också
ska tänka om, vi är glada om man upplever att vi tänker.
 
Dessutom borde den där Fölster förstå att skygglappar och fundamentalism inte ger de bästa
förutsättningar för att tänka om.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
 
AE
 
 
 

MASSPSYKOS OCH ENFALD

Enfald går hand i hand med mångfald
 
Från historien erinrar vi oss många länder där masspsykos tillåtits styra människors
beteende.
 
I samtliga hårda diktaturer bygger man makten på att få medborgarna att agera
masspsykotiskt.
 
NAZI TYSKLAND ÄR ETT  "BRA" EXEMPEL, DÄR TÄNKTE INTE FOLK, DÄR A-
GERADE ALLA I MASSPSYKOS.
 
Vi har sett det i andra länder, Nord Korea, Cuba, Vietnam, Kina, Vit Ryssland och
många andra länder.
 
Kambodja är inte heller ett dåligt exempel, där skulle alla bo på landet.
 
Folk tänker inte och tillåts inte tänka.
 
NÄR DE BLIR KOMMENDERADE ATT GÅ UT PÅ GATOR OCH TORG ATT ROPA
VAD KEJSAREN BEFALLER, GÅR DE UT PÅ GATOR OCH TORG OCH ROPAR
DET KEJSAREN BEFALLER DE SKA ROPA.
 
Nu har vi masspsykos i Sverige, alla som tänker "rätt", men inte tänker fritt, ska nu bära
slöja.
 
När man ser detta erinrar man sig hur masspsykosen styrde Sveriges beteende under
2 VK. Vi var de enda som ställde oss utanför kampen mot Hitler, men inte bara det, vi
exporterade krigsmateriel till Hitler, så att kriget kund dra ut på tiden.
 
Så det måste vara något alldeles speciellt med oss svenskar, att falla i masspsy-
kos, så att  det bara finns ett korrekt agerande.
 
JUST NU ATT BÄRA SLÖJA.
 
Ingen svensk vågar opponera sig mot denna psykos, utan eventuella kritiska hukar
i buskarna. Vi går dit någon pekar med handen, som när röda kmererna pekade med
handen och fick folk att vandra ut på landet.
 
De enda som vågar vara kritiska är invandrarkvinnor, som av egen erfarenhet vet att
det finns en baksida med att bära slöja.
 
Vi vet också att mängder av muslimska kvinnor, även i Sverige, i dag tvingas till att
bära slöja, detta medför ingen masspsykos, inte ens en gäspning.
 
Den "påstådda" misshandeln kan man lämna därhän, har den skett på sätt som be-
skrivits, finns det ingen vettig människa som kan rättfärdiga vad som skett.
 
Men händelsen rättfärdigar inte heller att masspsykos bryter ut i landet och att
all tankeverksamhet upphör hos en stor grupp kvinnor.
 
Nu skanderar alla i en masspsykos, som påminner om hyllningen av Nord Koreas
ledare:
 
VI MÅSTE FÖRSVARA RÄTTEN ATT BÄRA SLÖJA.
 
Visst, låter man enfalden ta över kan det ju låta bra, men enfalden gör att man glöm-
mer en annan rättighet.
 
RÄTTEN ATT INTE BEHÖVA BÄRA SLÖJA NÄR EGNA MÄN OCH FUNDAMEN-
TALISTER KRÄVER ATT MAN SKA GÖRA DET.
 
Vart tar Gudrun Schyman och alla andra drabbade av masspsykos vägen, när denna
rättighet kränks för mängder av kvinnor varje dag ??
 
Mångfald i all ära, men den är inte mycket att ha när den kombineras med enfald och
masspsykos.
 
Masspsykos har studerats av forskare och man har kommit fram till en intressant
slutsats.
 
MASSPSYKOS DRABBAR LÄTTARE INDIVIDER MED LÄGRE BEGÅVNING (IQ)
ÄN INDIVIDER MED HÖGRE BEGÅVNING.
 
Något att tänka på innan man drar på sig slöjan. Ett intressant inslag i psykosen kopp-
lad till den vetenskapliga slutsats är att Veronica Palm utgör en frontfigur i denna mass-
psykos.
 
Hennes agerande i samband med "Mustafa - affären" rimmar väl med vad forskingen
kommit fram till.
 
 
Leve, leve SLÖJAN
AE
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny vecka och en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
Alliansens framgångsrika politik framgår nu tydligare för var dag.
 
SvD skriver idag om de rika ansvarsfulla kommunerna, som har lägre lärartäthet än mind-
re rika kommuner. Det är genom sådan ansvarsfulla besparingar man skapar starka fin-
anser inom kommunerna.
 
Vi är stolta över att de kommuner med minst lärartäthet leds av ansvarsfulla moderater.
 
När det gäller att skapa starka finanser genom hårda besparingar har den ansvarsfulla Alli-
ansregeringen visat vägen.
 
Vår starka offentliga finanser är en direkt följd av den ansvarsfulla nedmonteringen av väl-
färden och försvaret.
 
Vår ledstjärna är därför, starka offentliga finanser och medborgare utan välfärd och försvar,
samt starka kommunala finanser med skolor med så få lärare som möjligt.
 
Det väckte viss uppmärksamhet när GD för Skolöverstyrelsen menade att föräldrarnas val
av friskola skulle baseras på att man beställde och analyserade årsredovisningar. Detta är
en medveten strategi av den ansvarsfulla Alliansregeringen. Vår målsättning är att skolor-
na ska vara så lite likvärdiga som möjligt, och vi har redan nått långt på den vägen. Genom
att utforma reformen så att årsredovisningar måste analsyeras sållar vi bort föräldrar till
sådana barn, som vi inte vill ha i de skolor våra egna barn går.
 
Dagens Nyheter skriver också om detta idag och menar att likvärdigheten i skolorna är slagen
i spillror. Vi ser detta som en bekräftelse på att vi nått långt med friskolereformen, snart be-
höver vi inte besväras av barn till socialdemokratiska föräldrar i våra finare friskolor.
 
Det har nu avslöjats att det finns långtgående planer på terrorattacker mot snabbtåg i Euro-
pa.
 
Alliansens framgångsrika satsningar inom infrastrukturen ger nu resultat genom att vi kan
se att hotet mot oss själva är försumbart.
 
Al Quaida kan inte undgått upptäcka att vi saknar snabbtåg överhuvudtaget. Dessutom har
man låtit förstå att man är nöjda med våra egna terrorattacker mot våra egna tåg.
 
Man syftar då på att vårt underhåll är så dåligt att vissa rälsar ligger lösa och får tågen
att spåra ur. Sträckan mellan Stockholms Central och Stockholms Södra anges som en
särskilt framgångsrik terrorattack vi själva utfört.
 
Vi har också förstått att Al Quaida uppskattar vår ambition att upplåta vårt land som terror-
bas för olika organisationer.,något som vi också bedömer minska risken för att vi ska bli
utsatta.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
 
AE
 

FRISKOLEVAL

Skratta eller gråta är nu den stora frågan
 
Att friskolereformen i vissa stycken alltmer tycks spåra ur blir alltmer klart för de
flesta, men inte alla.
 
Inga väckarklockor i världen kan väcka en fundamentalist, som har hela sin
kropp höljd med skygglappar.
 
Men vi andra måste nog nypa oss i armen för att förvissa oss om att vi inte dröm-
mer.
 
Skolöverstyrelsens utvärdering efter JB Educations konkurs är nu klar och när GD
för Skolöverstyrelsen nu lägger sin syn på friskolorna måste man nypa sig i armen.
 
Många, många gånger.
 
Nu har förståelsen att friskolorna behöver en långsiktighet tydligen nått ända upp
till GD för skolöverstyrelsen.
 
Idag låter hon meddela att man måste förvissa sig om att den friskola man vill
välja har en sådan långsiktighet  att barnet ska ha kvar sin skola.
 
BRA, JÄTTEBRA, ANNARS KAN MAN JU TYCKA ATT ARKITEKTERNA BAKOM
DENNA REFORM BEGREP DETTA FRÅN BÖRJAN.
 
Men bättre sent än aldrig.
 
Men det som är mindre bra är att GD menar att det är barnets föräldrar, som ska stå
för den kontroll, som visar att skolan finns kvar nästa år.
 
Och detta ska då barnets föräldrar göra genom att begära in en årsredovisning
och genom denna förvissa sig om att skolan har resurser att finns kvar nästa år.
 
DE FLESTA HAR INTE EN "SUSNING" OM VAD EN ÅRSREDOVISNING ÄR, ÄNNU
MINDRE KAN DE LÄSA DEN.
 
Detta innebär alltså att bara de föräldrar som har råd att anlita en konsult för att analy-
sera årsredovisningen kan följa GD råd.
 
Så var det alltså med valfriheten, bara de som har råd anlita en konsult för att
läsa en årsredovisning kan känna sig trygg med valet av en skola.
 
Dessutom ryms många friskolor inom större koncerner och deras årsredovisningar
är ofta så snåriga att inte ens en revisor kan se alla fällor.
 
Och varför gör då inte Skolöverstyrelsen denna kontroll i samband med godkännande
och/eller löpnade.
 
Här förklarar man käckt att sådana resurser och den kompetensen saknar man.
 
MEN FÖRÄLDRARNA ANTAS HA DEN.
 
Det offentliga har ansvaret för utbildningsverksamheten och köper via skolpengen upp
de tjänster som erfordras för att utbildning ska bedrivas.
 
Och sedan överlåter man, utan att skämmas det minsta, på föräldrarna att för-
vissa sig om att skolan finns kvar nästa år.
 
HELIGA MARIA FRESTAS MAN SÄGA.
 
Man blir ju onekligen lite betänksam om hur reformen är uppbyggd. Skolöverstyrelsen
har till uppgift att ge friskolan godkännande att starta, ofta efter invändningar från berörd
kommun.
 
Men godkännandet är alltså bara en ren fasad, då Skolöverstyrelsen käckt själva
uppger att de saknar kompetens att bedöma om en sökande har resurser att be-
driva verksamheten.
 
ÅTERIGEN HELIGA MARIA, VEM KAN HA KOMMIT PÅ DETTA ??
 
Skulle nu detta vara höjden av visdom när det gäller att nyttja privatiserade tjänster
bör ju rådet inte begränsas till friskolorna.
 
Tågen går ju inte alltid som förväntat, vill man vara säker på en returresa kanske man
också bör läsa operatörens årsredovisning.
 
Har man inte innan förstått att något är galet bör manförstå det nu, årsredovisningar för
att åka tåg, gå till vårdcentralen mm mm.
 
Hur kan det bara bli så galet ?? Med ideologiska skygglappar kan det tydligen gå
så dåligt, men bara i Sverige.
 
Inte  något annat land har man släppt finansieringen så fri som i Sverige.
 
Man kanske i andra länder varit så förutseende och kompetent att man insett att
kompetensen inte räckt till för att hantera dessa system, som har formen av ex-
periment.
 
Detta leder ju till den förskräckliga tanken att våra egna politiker och arkitekter bakom
reformen inte varit ens så kompetenta att de insett att de inte är kompetenta att hante-
ra dessa komplexa system.
 
Det skulle ju i sin tur förklara mycket.
 
Om nu friskolevalet ska bygga på att man läser årsredovisningen och detta är det an-
svarsfulla styre Fredrik Reinfeldt alltid talar om, kanske man ska inte ett nytt förhåll-
ningssätt till ansvar.
 
JU MINDRE ANSVARSTAGANDE, DESTO BÄTTRE.
 
Man börjar ju nästan  undra om det inte är Jonas Sjöstedt som har rätt, bort med allt
vad friskolor heter.
 
Fredrik Reinfeldts talskrivare glömde tydligen att ta med detta goda råd i det tal an-
svarspredikanten höll i Gustavsberg.
 
Men det kommer ju fler tillfällen att ge det goda rådet att föräldrarna ska bygga
sitt val på friskola efter att ha läst årsredovisningen.
 
 
Cirkus som cirkus
AE
 
 

KYRKOBRÄNDER I EGYPTEN - OCH SVERIGE

De små stegens tyranni
 
När det gäller utvecklingen i andra länder är vi svenskar inte sena att ha synpunkter,
ju mer avlägset länderna är, desto mer synpunkter.
 
FÖRR HETTE DET ATT MAN GÄRNA SÅG GRANDET I GRANNENS ÖGA MEN
INTE BJÄLKEN I SITT EGET ÖGA.
 
När det gäller den pågående konflikten i Egypten är vi inte ett dugg rädda för att vara
rädda för utvecklingen.
 
Och synpunkter har vi, mänger av synpunkter.
 
NÄR DET GÄLLER UTVECKLINGEN I VÅRT EGET LAND ÄR VI RÄDDA FÖR TT
VARA RÄDDA, PÅ GRÄNSEN TILL LÖJEVÄCKANDE.
 
Många nyttiga idioter, som det ofta heter, går omkring och känner sig nöjda med att
inte vara rädda när de borde vara rädda.
 
Utvecklingen i Egypten oroar, skrämmer och ingen vet vart det ska sluta.
 
När motsvarande händer i Sverige är ingen oroad, ingen är skrämd, och alla
vet att det ska sluta väl.
 
Det brinner i Egypten, det brinner i Syrien, men det brinner också i Sverige.
 
När muslimska Brödraskapet i Egypten kringskär demokratin med våld och
frihetsbegränsningar är vi alla eniga om att det är fel.
 
NÄR ISLAMISTER I SVERIGE, SYMPATISERAR MED MUSLIMSKA BRÖDRA-
SKAPET, DEMONSTRERAR PÅ MEDBORGARPLATSEN FÖR BRÖDRASKA-
PET I EGYPTEN ÄR VI ALLA ENIGA OM AT DET ÄR RÄTT.
 
Fel i Egypten, men rätt i Sverige.
 
Bilbränderna i Sverige ska vi inte tala om, och det gör vi inte längre, det ingår i vår
vardag, som den ansvarsfulla Alliansregeringen skapat åt oss.
 
Det bränns bilar varje dag, på ett otal platser runt omkring i landet.
 
DET SENASTE DYGNET BRÄNDES ETT ANTAL BILAR I GÖTEBORG, OCH I
VANLIG ORDNING KASTADES STEN PÅ RÄDDNINGSTJÄNSTEN.
 
Ingen bryr sig, ingen nyhetsförmedling, främlingsfientligheten kan ju underblåsas,
och det får den ju inte göra.
 
DÅ ÄR DET BÄTTRE ATT SVERIGE BRINNER.
 
Inget land i den utvecklade världen har så många skolbränder som Sverige.
 
Ingen bryr sig, låt det brinna.
 
BRYR MAN SIG KAN JU FRÄMLINGSFIENTLIGHETEN UNDERBLÅSAS, OCH
DET FÅR DEN JU INTE GÖRA.
 
Då är det bättre att skolorna brinner upp.
 
Nyligen togs nästa steg i denna bisarra utveckling, man har börjar bränna hyreshus
på olika håll.
 
Ingen bryr sig, ingen nyhetsförmedling, för främlingsfientligen kan ju underblå-
sas.
 
DÅ ÄR DET BÄTTRE ATT HYRESHUSEN I SVERIGE BRINNER UPP.
 
Nu är nästa steg tagit, och nu närmar vi oss Egypten alltmer, där tillhör det vardagen
att kopternas kyrkor bränns ner.
 
Under natten brändes en filadefiakyrka i Karlskrona ner till grunden, och polisen "miss-
tänker" mordbrand.
 
Ingen bryr sig, ingen nyhetsförmedling, främlingsfientligheten kan ju underblå
sas.
 
DÅ ÄR DET BÄTTRE ATT VÅRA KYRKOR BRÄNNS NER, LIKT KOPTERNAS KYR-
KOR I EGYPTEN.
 
Det enda media, som "bryr" sig är Kvällsposten. Deras sätt att "bry sig" är att in-
sinuera att det är högerextremister, som står bakom mordbranden.
 
Alla vet vi ju att högerextremister går omkring och bränner kyrkor.
 
KANSKE SAMMA "HÖGEREXTREMISTER" SOM BRÄNNER KOPTERNAS KYR-
KOR I  EGYPTEN ??
 
Att vara naiv kan ibland vara en fördel, att vara nyttig är en ännu större fördel.
 
Till och med att vara idiot kan ibland, men bara ibland, vara en fördel.
 
MEN ATT VARA EN NAIV, NYTTIG IDIOT ÄR ALDRIG EN FÖRDEL.
 
Framför allt inte om man anser att man ska hålla tyst om att kyrkor bränns ner för att
främlingsfientligheten kan underblåsas.
 
 
Tack Fredrik Reinfeldt, för att vi får verka ostört.
AE
 
 
 
 
 

STALINS ÄTTLINGAR VISAR NYA SIDOR

Även en blind höna hittar ett korn
 
Alltsedan Lenins, Stalins och Hilding Hagbergs härjande har vi vant oss vid att
kommunister ska man inte lita på, inte om man vill överleva.
 
Sedan kommunisterna började låtsas att de inte är kommunister började man se
små trevare till att visa mänskliga drag.
 
I dag hittar man, på riktigt, ibland, men bara ibland, mänskliga drag hos
vänsterkommunisterna.
 
Vänsterkommunisten Ida Legnemark ger i dagens Borås Tidning i ett debattin-
lägg uttryck för just mänskliga drag.
 
Hon beskriver hur personalen inom omsorgen slits ut genom så kallade delade
turer för att kommunen ska spara pengar.
 
EN DELAD TUR I ARBETET, 4 TIMMAR JOBB PÅ FÖRMIDDAGEN, ETT AN-
TAL LEDIGA TIMMAR SOM INTE MEDGER NÅGOT ATT GÖRA, OCH SÅ 4
TIMMARS ARBETE PÅ EFTERMIDDAG/KVÄLL.
 
Vem kan hitta på något sådant ?
 
Borås Stad kan hitta på något sådant.
 
För den som inte är detaljinsatt i de krav som styr arbetet är det inte möjligt att ha
en bestämd uppfattning om delade turer är en nödvändighet.
 
Men vänsterkommunisten Ida Legnemark hävdar att motivet till delade turer
är att man drar ner på personalkostnaderna och formuleringarna i övrigt ty-
der på att delade turer inte är nödvändigt.
 
BARA KOSTNADSBESPARANDE.
 
Om delade turer inte är nödvändigt är det inget annat än en ren skandal att man
bedriver rovdrift på personalen på detta sättet.
 
Att en gång om året hävda att personalen är den viktigaste resursen räcker
inte långt.
 
MAN MÅSTE OCKSÅ LEVA UPP TILL DET.
 
Att ha delade turer i omsorgen, om det inte är nödvändigt utan för att spara pengar,
är inte uttryck för att man ser personalen som en viktig resurs.
 
DET ÄR I SÅ FALL REN ROVDRIFT PÅ PERSONAL.
 
Vi ondgör oss, med rätta, över H & M och andra bolags rovdrift på personal i Paki-
stan, Bangladesh och andra länder.
 
ROVDRIFT PÅ PERSONAL I SVERIGE ÄR INTE BÄTTRE, INTE ALLS BÄTTRE,
SNARARE VÄRRE.
 
Värre eftersom vi kan bättre och kritiserar andra, som ägnar sig rovdrift, men inte kan
bättre.
 
 
AE

JÄMLIKHETEN I SKOLAN

Klassresan tar sin början
 
I dagens Borås Tidning ondgör sig socialdemokraterna Anders Österling och Per
Carlsson över orättvisorna i livet och i skolan i synnerhet.
 
Kritiken mot friskoleoraklet Jan Björklund är hård, enligt de båda tycks inte
Jan Björklund ha lyckats med något när det gäller att åstadkomma rättvisa
inom skolan.
 
Till en viss del är det lätt att förstå kritiken, friskolereformen har ju inte visat sig
saliggörande, om man väljer att uttrycka sig försiktigt.
 
Var gång det är något som går snett inom reformen, en koncern i konkurs
eller vinster i skatteparadis, uttrycker sig friskoleoraklet:
 
NÄR VI GENOMFÖRDE REFORMEN HADE VI INTE "EN ANING" OM ATT DET
SKULLE KUNNA BLI SÅ HÄR.
 
Med andra ord en föga genomtänkt reform, och dp kan mycket tänkas gå snett.
 
Anders Österberg och Per Carlsson är nu kritisk till skolans möjligheter att skapa
rättvisa och menar:
 
KLASSRESAN BÖRJAR I KLASSRUMMET.
 
Utan att ta till överord finns det nog grund för att hävda att detta är helt fel:
 
Klassresan börjar inte i klassrummet, den fortsätter i klassrummet.
 
KLASSRESAN BÖRJAR MED DE POLITISKA BESLUT SOM FORMAR SKO-
LANS FÖRUTSÄTTNINGAR ATT SKAPA RÄTTVISA OCH GE FÖRUTSÄTT-
NINGAR FÖR EN KLASSRESA.
 
Som allt annat lever skolan inte sitt eget liv utan är en spegelbild av ett större
sammanhang, som då i främsta hand bygger på genomtänkta och/eller ej ge-
nomtänkta politiska beslut.
 
 
AE
 

JONAS SJÖSTEDT SKÄMTAR VILT

Jonas Sjöstedt överraskar stort
 
Vem hade trott att västerkommunisten Jonas Sjöstedt kunde vara rolig, för det
mesta tycks han vara arg och upprörd.
 
Lite röd om kinderna i de flesta debatter.
 
Men nu visar Jonas Sjöstedt en helt annan sida. Han tycks ha en raffinerad hu-
mor på det politiska området.
 
Inför sitt sommartal uppger nu Jonas Sjöstedt humoristiskt:
 
VI SÄTTER OSS INTE I EN REGERING SOM FORTSÄTTER DAGENS PRIVATI-
SERINGSPROGRAM.
 
Utifrån olika förutsättningar och värderingar kan man komma fram till olika stånd-
punkter när det gäller lämpligheten i dagens privatiseringsprogram. Jonas Sjöstedt
är ju inte ensam i sin kritik av detta, alla andra länder har ju intagit en försiktigare
och mer balanserad avvägning i sina avregleringar.
 
Men är man världsledande så är man.
 
Så Jonas Sjöstedt kan kosta på sig att skämta om detta och om att sitta i en rege-
ring.
 
Många måste fått sig ett gott skratt, när de tog del av detta.
 
DET VET JU ALLA ATT INGEN VILL HA MED VÄNSTERKOMMUNISTERNA I
NÅGON FORM AV REGERING.
 
Men som skämt var det godkänt med råge.
 
AE
 

EN KOMIKER ÄR FÖDD

Borås nye store komiker heter Stig Hallgren
 
Som kommen från ingenstans framstår nu Stig Hallgren som Borås största geni på
komikerområdet.
 
Komikern Stig Hallgren skriver idag i Borås Tidning, där han går i svaromål på ett
inlägg av moderaten Jan Ericsson.
 
Moderaten Jan Ericsson har ett förflutet på Ebberöds Bank och tjänstgör villigt som
en megafon för partihögkvarteret i Stockholm.
 
Komikern Stig Hallgren är nu kritisk till att han inte fått det svar han efterfrå-
gat.
 
KOMIKERN STIG HALLGREN HÄVDAR ATT HAN BARA FÅTT SVÄVANDE
SVAR FRÅN MEGAFONEN JAN ERICSSON.
 
Den här typen av skämt lämpar sig bäst på söndagen, då det tar ett bra tag innan
man hämtar sig från allt skratt.
 
Komik blandad med satir på det mest raffinerat sättet.
 
SVÄVANDE SVAR.
 
Kan det bli lustigare, alla vet ju att politiker, inte ens megafoner, ger några svar
överhuvudtaget, då ska man vara glad att få ett svävande svar.
 
Såvisst är Stig Hallgren lustig.
 
 AE

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Även om väldigt lite tyder på det just nu hoppas jag att Ni fortsätter att vara Mitt So-
vande Folk.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
 
Det gångna dygnet bekräftar att vår brottsbekämpning skapar trygghet och säkerhet
på våra gator, bara en skjuten i Täby och lite skottlossning på gatorna i Göteborg.
 
Beträffande skottlossningen i Täby har den tydligen utlösts av de oroligheter som är
knutna till att jag tycks tvingas flytta tillbaka till Täby.
 
Man uppger sig orolig för att jag ska skänka bort den enda kommunala inrättning, som
jag inte lyckades skänka bort tidigare.
 
Annars var ju den viktigaste händelsen mitt imponerande sommartal i Gustavsberg, där
jag imponerade starkt på mig själv. Grundbulten i mitt tal var ju ett införande av ett femte
jobbskatteavdrag. Effekten av tidigare jobbskatteavdrag är ju starkt ifrågasatt, men har
man låst sig för en ide får man inte påverkas av verkligheten runt  omkring en, i vart fall
inte om man är en sann troende moderat.
 
För att kunna genomföra detta starkt ifrågasatta avdrag måste vi se över våra samarbets-
former, då vi ju ändå är i minoritet i riksdagen. Vi kommer därför att inleda ett nära samar-
bete med de ansvarsfulla sverigedemokraterna och detta kommer nu att utvecklas alltmer.
 
Jag ser inga problem med en sådan kursändring, alla undersökningar visar att mer än hälf-
ten av våra medlemmar sympatiserar med SD flyktingpolitik.
 
Den enda som kan skapa problem på den punkten är nog Birgitta, vår begåvade och tal-
före folkpartist. Men vill hon sitta kvar i regeringen kan jag nog få även henne att se posi-
tivt på denna kursändring.
 
Faller detta nära samarbete väl ut får vi inte ställa oss främmande för att ta med SD i
regeringsalliansen, om nuvarande väljaropinion står fast.
 
Detta leder in på varför jag kallade den där Stefan Löfven för en hycklare, som alla känner
till är anfallet det bästa försvaret. Många kan nog frestas att kalla mig hycklare för min nya
hållning till SD, och då bör fokus flyttas åt annat håll.
 
Även min starka kritik mot socialdemokraterna vittnar om hyckleri, när jag raljerar om att
de nu är kritiska mot jobbskatteavdraget, men efter sin valseger avser behålla den.
 
Hela vår framgångsrika kursändring inom politiken bygger ju på att vi kopierat socialdemo-
kraternas politik, inte har vi ändrat på mycket där inte.
 
Så vill jag inte själv bli kallad hycklare gäller som sagt att anfalla först.
 
Nu får jag också kritik för att jag gick för hårt fram och var för elak mot oppositionen. SvD
skriver om att jag inte borde ha sänkt mig till en så låg nivå.
 
Jag sänkte mig inte till en låg nivå, jag höll ett tal på den nivå där jag hör hemma.
 
Vi oroas nu av brödraskapets aktioner i Egypten, dessa bör vi kunna ta med ro. Brödra-
skapets demonstrationer på Medborgarplatsen vittnar ju om att sådana aktioner kan ge-
nomföras utan våld, i vart fall till en början.
 
Jonas Sjöstedt försöker nu göra sig lustig och menar att han inte kommer att sitta i en re-
gering som fortsätter dagens privatiseringsprogram. Då vi är de enda som skänker bort
värdefull offentlig egendom måste han ju åsyfta oss i Alliansen.
 
Det är inte ofta vi är eniga med Jonas, men på den här punkten är vi eniga. Ska vi nu
tvingas välja nya samarbetspartner stämmer sverigedemokraterna mycket bättre med
våra politiska mål.
 
För att återkomma till jobbskatteavdraget har jag fått kritik för att jag ser alltför snävt på
detta. Många menar att det inte räcker med att se till utbudet av arbetskraft, man måste
också skapa en efterfrågan på arbetskraft.
 
Detta förstår jag inte, jag förstår det inte alls. Att förstå två saker samtidigt är inte min
starka sida, först måste jag misslyckas på en punkt för att sedan kunna misslyckas på
en annan punkt.
 
Så när vi misslyckats med att skapa jobb med jobbskatteavdraget får vi återkomma och
misslyckas med att skapa efterfrågan på jobb.
 
Själv tycker jag den kritiken är lite väl fräck, vem har hört talas om en moderat som kan
tänka två tankar samtidigt.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet   
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
 
AE

BORÅS STADS OMMUNNARRAR

Att inte se skogen för alla träd
 
Vi medborgare och väljare förväntar ju oss att våra valda politiker ska ägna sig åt
de för oss viktigaste frågorna.
 
VI förväntar oss därför att de inte ska ägna sig åt de så väl kända "cykel-
ställen".
 
Nu har den politiska ledningen i Borås Stad identifierat en av de viktigaste fram-
tidsfrågorna för oss väljare.
 
MAN SKA SÄKERSTÄLLA ATT ALLA BLANKETTER OCH LIKNANDE SKA
VARA KÖNSNEUTRALA.
 
Som väljare gläds man åt denna reformvilja inom ett ytterst viktigt område. Sam-
tidigt är man tacksam för att man har en politisk ledning, som har det goda omdö-
met att lyssna till de mest högröstade.
 
FÖR DE HAR JU ALLTID RÄTT, DET VET VI JU SEDAN LÄNGE.
 
i denna viktiga och angelägna reformiver får man hoppas att gnistan inte slocknar
på vägen. Alla politiker är ju nu eniga att man ska slåss för ett större moskebygge
i Borås.
 
Här kommer den viktiga och angelägna reformiver väl till pass, när det gäller
att säkerställa könsneutraliteten.
 
VI BÖR VÄL DÄRFÖR I DENNA ANGELÄGNA REFORMIVER KUNNA PÅRÄKNA
ETT MOSKEBYGGE UTAN SKYNKE, BAKOM KVINNORNA TVINGAS SITTA.
 
En vågad gissning är nog trots allt att både reformivern och könsneutraliteten stannar
vid skynket.
 
EN POLITIKER ÄR JU EN GÅNG FÖR ALLA EN POLITIKER, OCH ETT SKYNKE
ÄR ETT SKYNKE.
 
Stannar man nu vid skynket kanske man kan tycka att "cykelstället" åter tagit plats
på den politiska arenan.
 
Gamla tiders hovnarrar har tydligen blivit den nya
tidens kommunnarrar
AE
 

BORS STAD VALPPUDLAR

Borås Stad följer nu sina egna regler
 
Mycket har sagts och skrivits om "91 åringen" som inte fick omsorgsboende, trots
att hon så ville och trots att kommunens egna regler gav henne en ovillkorad rätt
till detta.
 
I går tycktes kommunalrådet Lena Palmen skvatt galen och försvarade detta
vansinne och rena regelbrott.
 
Nu har till och med Borås Stad förstått att detta håller inte, och man har då gjort
den kända pudeln.
 
MAN GER "91 ÅRINGEN" DEN PLATS I OMSORGSBOENDE HON HAR RÄTT
TILL.
 
Kommunalrådet Lena Palmen, som igår tycktes skvatt galen, tar i dag upp detta i
ett debattinlägg i Borås Tidning.
 
Men kommunalrådet Lena Palmen, i går skvatt galen, gör inte en hel pudel,
hon gör bara en halv pudel, knappt det.
 
Från att ha varit skvatt galen kan hon nu betecknas som bara galen.
 
Kommunalrådet Lena Palmen skriver i inlägget om "affären" som om den in-
te angick henne och att hon har ett begränsat ansvar.
 
DET ÄR "VI" HIT OCH DET ÄR "VI" DIT NÄR KOMMUNALRÅDET SKRIVER OM
AFFÄREN.
 
Men Lena Palmen är inte "vi" i detta fallet, hon är kommunalrådet Lena Palmen, och
som sådan ett ansvar större än "vi".
 
Kommunalrådet är den som är ansvarig, för att organisationen getts utrymme att fatta
det fullständigt vansinniga beslut som fattats. Ansvarig tjänstemän anser sig ha gjort
rätt och handlat i ledningens anda.
 
Kommunalrådet har också in absurdum försvarat detta vansinniga beslut.
 
Med denna bakgrundsbild är debattinlägget inte skrivit på det sätt man har an-
ledning att kunna kräva.
 
DET ÄR INTE "VI" SOM SKA ÄNDRA SIG, DET ÄR KOMMUNALRÅDET LENA
PALMEN SOM SKA SKÄRPA SIG.
 
En sak är fullständigt klar, och den borde vara fullständigt klar för alla politiker och
tjänstemän om Borås Stad.
 
INGEN INOM DEN POLITISKA KRETSEN ELLER ORGANISATIONEN HAR DEN
MINSTA RÄTT ATT UTSÄTTA MEDBORGARE FÖR DETTA VANSTYRE OCH
VÅLLA ENSKILDA DEN SKADA MAN VÅLLAT.
 
Den eller de som direkt ligger bakom detta bisarra och direkt felaktiga beslut bör ha
gjort sig skyldiga till sådant tjänstefel, att det bör få konsekvenser.
 
Har vederbörande handlar i den politiska ledningens anda torde väl intresset
att ta in detta vara begränsat.
 
DET ÅTERSTÅR DÄRFÖR ATT SE OM ANSVARIG/A FÖR BESLUTET HANDLAT
I LEDNINGENS ANDA ELLER INTE.
 
En pudel är en pudel, och en halv pudel är en halv pudel, och ingen pudel är ingen
pudel alls.
 
Att beskriva ansvaret med "vi" på det sätt som skett ligger närmare ingen pudel
alls än en halv pudel.
 
En hel pudel är lätt att formulera, och till det krävs det mod en ledande politiker bör ha.
 
En hel pudel kan låta.
 
I detta fallet har "91 åringens" rättigheter inte tillgodosetts, med den följden att
hon och hennes anhöriga farit illa. JAG har mot bättre vetande försvarat detta.
JAG ber därför "91 åringen" och hennes anhöriga om ursäkt för den skada de
vållats.
 
Har vi de politiker vi borde ha, och borde kunna kräva, återkommer kommunalrådet
Lena Palmen med en hel pudel, i stället för ingen pudel alls.
 
 
Så här ser en hel pudel ut
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
Det gånga dygnet tycks ha varit lugnt, bara ett mord under gårdagen, ett knivmord i
Alby. Våra stora satsningar på brottsbekämpning tycks ha gett resultat, förr var det
bara ett mord i månaden, nu ett eller fler om dagen.
 
Den stora händelsen i dag är annars den senaste väljarbarometern från United Minds,
som visaratt oppositionen drar ifrån och nu ligger på drygt 48 %, medan vi som tar ansvar
bara når upp till 38 %. Otack tycks vara världens lön även i politiken.
 
När det gäller brottsbekämpningen skiljer sig oppositionen från oss på en viktig punkt,
som jag sa i går lever socialdemokraterna i en gammal tid och har inte tagit in moderna
förhållanden, vilket medför att de ser ett mord om dagen som ett misslyckande.
 
Vi moderater, som lever i nutid och som har tagit in moderna förhållanden ser däremot
ett mord om dagen som en lyckad satsning.
 
United Minds siffror har varit kända ett bra tag, president Obamas besök kommer därför
lägligt. Vi har redan diskuterat min roll efter valet och Barack Obama tycks vara intresse-
rad av att ta tillvara på min kompetens. Vi har därför diskuterat en topposition inom
NASA där mitt intresse för övervakning av medborgarna skulle komma väl till pass.
Obama se också min förmåga att begränsa medborgarnas yttrandefrihet på olika sätt
som  något som skulle kunna komma till nytta.
 
Nappar jag på erbjudandet får jag inte glömma att ta med min tång.
 
Miljonsvindeln inom centerpartiets internationella stiftelse blev känd under gårdagen. Vi
har länge försökt hålla detta hemligt utom Alliansen, för att ingen ska ifrågasätta vårt an-
svarstagande.
 
Nu när det är känt får man inte förstora händelsen, den är ju inte värre än när jag skänk-
te en årslön till Ulrika Schenström för att hon inte skulle bli ledsen.
 
Den typen av ansvarsfulla beteenden står ju skattebetalarna ytterst för, så för oss i Ro-
senbad blir det ju inte betungande, när det inte blir känt förstås.
 
Kritiken mot Attendos utökning av sina lån för att möjliggöra en miljardutdelning tycks ha
väckt skarp kritik. Även kritiker inom riskkapitalbolagen menar att det var otaktiskt att ta
detta steg under den debatt som pågår.
 
Jag delar inte denna kritik och ser inte utdelningen som otaktisk. Våra moderata vänner i
ledningen för dessa bolag vet att de alltid kan lita på oss, oavsett den debatt som rasar.
Så där ska man inte behöva ta någon taktisk hänsyn.
 
Igår meddelande Lunds Universitetssjukhus att man säkrade patientsäkerheten genom
att dra ner på antalet vårdplatser, något som väckte kritik på många håll.
 
Vår begåvade moderatkollega inom regionen, Pia Kinhult, försvarade denna besparing
med ett antal intellektuellt högstående argument.
 
Hon visade med detta att hon inte är en obegåvad lantis och vi kommer därför tillfråga
henne, om hon i samband med en förstående regeringsombildning kan tänka sig att flyt-
ta till Stockholm och bli en begåvad stockholmare.
 
Anna Batra ger sitt godkännande för denna omvandling från obegåvad till begåvad.
 
I går föreslog Ulf Berg att an skulle införa tiggeriförbud. Jag ställer mig positiv till det-
ta. I mitt fina manifest för jag ju fram ambitionen och målet att de flesta svenskar ska
leva på svältgränsen.
 
Det känns då inte lämpligt att man ska kunna tigga sig upp över svältgränsen,.
 
Kristdemokraterna är ju också motståndare till ett tiggerförbud, men där är man ju för
allt som gäller  tigga och be.
 
Vi fick igår veta att man i Stockholm kraftigt skär ner resurserna till resursskolorna och
detta väckte kritik.
 
Jag delar inte denna kritik, vi måste kunna hålla fokus. Våra resurser är inte obegränsade
och de resurser vi har måste prioriteras enligt jobblinjen och flyktingpolitiken.
 
Vi vet ju sedan länge att många av dessa svaga elever aldrig kommer i arbete, och då
ska man ju inte slösa resurser på dem.
 
I samband med Barack Obamas besök blir det känt att Sverige är ett högriskland för
terror, och det är vi stolta över att ha åstadkommit detta under våra sju år vid makten.
 
Våra öppna gränser och ingen kontroll av nyanlända svenskar ger ett gyllene tillfälle att
använda Sverige som bas för terrorverksamhet.
 
Vi får aldrig svika våra ideal på denna punkten.
 
I går fick vi information om att kostchefen i Flen slutade, för att barn och gamla inte fick
rätt kost.
 
Vi ser positivt på en sådan utveckling, det ger oss ett kvitto på att våra besparingar slår
igenom fullt ut.
 
Detta med barn och gamla leder in på Görans prioritering, där man vill satsa på just gam-
la och barn. Vi får ta upp en diskussion med Göran om detta, han tycks inte ha förstått
att dessa grupper inte ingår i vår jobbskapande politik.
 
Vi fick också veta att Friends Arena behöver byggas om till stora kostnader, och detta är
något som förvånar mig mycket.
 
Ledande moderater tog ju emot mutor för att arenan skulle bli bra, och så blev den inte
bra.
 
Vi måste nog se över den moderata mutkulturen, så att man får något för den.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle  ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag. Själv kommer jag att sprida lite lögner under mitt sommartal i Gustavsberg.
 
          
 
 
 

CENTERPARTISTER ROFFAR ÅT SIG

Så var det dags för en ny ansvarsfull affär
 
För ansvarsfull måste den ju var, självaste centerpartiet och dess vässade ledare
är ju inblandad.
 
Centerpartiets internationella stiftelse, som samarbetar med SIDA, är nu misstänkt
för en milonsvindel, knuten till åren 2008 - 2009.
 
Genom en revision upptäcktes svindeln redan förra sommaren, men med omsorg
om alla sin väljare beslöt centerpartiets ledning att lägga locket på.
 
INGEN SKULLE FÅ REDA PÅ HUR ANSVARSFULLA CENTERPARTIET KAN
VARA, DÅ KAN MAN JU GÅ UNDER NOLL I VÄLJAROPINIONEN.
 
3,2 miljoner av skattemedel är alltså borta, förskingarade av ansvarsfulla centerpar-
tister, alla i Alliansen är ju per definition ansvarsfulla enligt ansvarspredikanten
Fredrik Reinfeldt.
 
Trots att locket lagts på går det att få information om vilka som är huvudmisstänkta.
 
HUVUVMISSTÄNKTA ÄR DEN ANSVARSFULLA RIKDSDAGENSLEDAMOTEN
ABIR AL-SAHLANI, INVANDRAD FRÅN IRAQ FÖR ATT RÄDDA DEN SVENSKA
VÄLFÄRDEN, OCH HENNES FAR.
 
Centerpartiet låter nu hälsa, när det hela blir känt, att man ser det som ett led i om-
sorgen av gamla och sjuka, då fadern uppges vara något sjuk.
 
Centerpartiet anser sig inte heller behöva rucka på målet att ta hit minst ytter-
ligare 30 000 000 ansvarsfulla presumtiva centerpartistväljare.
 
MAN UPPGER SIG SE OMFÖRDELNINGEN SOM EN RATIONALISERING I DEN
ANSVARSFULLA POLITIKEN, SIDA MEDEL NÅR SNABBARE OCH ENKLARE
GAMLA OCH SJUKA OM VI LÅTER NYANLÄNDA SVENSKAR TA HAND OM
PARTIETS STIFTELSER.
 
Man måste nog heta Annie Lööf för att medverka tlll att detta hemlighålls och att inte
skämmas för det som hänt.
 
Men kan man ljuga glatt och mycket i KU kanske man inte känner sig berörd om
att dölja detta heller.
 
Ansvar var ordet, säger Bill
Ansvar är det, säger Bull
 
Vad säger Annie Lööf ??
 
AE
 
 
 
 
 

KOMMUNALRÅD SKVATT GALEN I BORÅS

Ränderna går aldrig ur zebran
 
En zebra är därför alltid en zebra, och en åsna alltid en åsna.
 
På samma sätt som Borås Stad i många avseenden är en rättslös stad.
 
RÄNDERNA GÅR INTE UR ZEBRAN, INTE HELLER LÄMNAR BORÅS
DEN SKAMLÖSA VÄG MAN OFTA VÄLJER.
 
Det verkar sitta i de politiska generna.
 
Borås Tidning har tidigare skrivit om  en 91 åring, medelmåttigt demenssjuk med
diverse lyten, och tar upp detta idag igen.
 
ENLIGT KOMMUNENS EGNA REGLER HAR HON EN OVILLKORLIG RÄTT
TILL SÅ KALLAD FÖRENKLAD BISTÅNDSHANDLÄGGNING, SOM GER
HENNE EN OVILLKORLIG RÄTT TILL OMSORGSBOENDE, OM HON SÅ
ÖNSKAR.
 
Och kommunens egna regler ger kommunen ingen som helst rätt att vägra
henne denna ovillkorliga rättighet.
 
MEN MAN VÄGRAR HENNE ÄNDÅ DENNA OVILLKORLIGA RÄTTIGHET,
FÖR ATT DET KOSTAR PENGAR.
 
Den bakomliggande orsaken är med största sannolikhet att man måste priori-
terade en anstormning av så kallade anhöriga.
 
MEN OAVSETT MOTIVEN HAR EN KOMMUN INGEN SOM HELST RÄTT
ATT VÄGRA EN MEBBORGARES HENNES OVILLKORLIGA RÄTTIGHET.
 
Men det gör man i Borås.
 
Lite av uppåtvända världen, man skulle ju kunna förledas tro att Borås är mode-
ratstyrt, men här är det tvärtom.
 
EN KOMMUNLEDNING, UNDER LEDNING AV SOCIALDEMOKRATER, VÄG-
RAR EN UTSATT MEDBORGARE HENNES OVILLKORLIGA RÄTTIGHET FÖR
ATT SPARA PENGAR.
 
Frågan är om man blivit galen ? Mycket tyder på detta, och inte då bara maktgalen.
 
Ansvarigt kommunalråd Lena Palmen tycks ha blivit skvatt galen och säger:
 
"Jag tycker att det är djup orättvist att behandla människor olika och ge en 90 åring
plats och neka en 89 åring som är i större behov.
 
Är kommunalrådet Lena Palmen således skvatt galen ? Tydligen.
 
HAR DET ALDRIG FÖREVÄVAT DET SKVATT GALNA KOMMUNALRÅDET ATT
MAN KAN BEHANDLA MÄNNISKOR LIKA GENOM ATT GE EN 90 ÅRING PLATS
ENLIGT HENNES OVILLKORLIGA RÄTTIGHET OCH DESSUTOM GE EN 80
ÅRING EN PLATS NÄR DENNE BEHÖVER.
 
Man måste nog vara mer än skvatt galen för att hitta ett motsatsförhållande i detta
avseende.
 
Att en 89 åring med behov inte skulle få plats för att en 90 åring med rätt skulle
få det är så befängt att det knappt går att ta till sig.
 
MEN NU GÅR DET ATT TA TILL SIG, VI BEFINNER OSS I SKAMMENS STAD,
BORÅS STAD, DÄR RÄTT OCH LAG MÅNGA GÅNGER UPPHÖRT ATT GÄLLA.
 
Det skvatt galna kommunalrådet vill inte kommentera det enskilda fallet, och det är
nog bäst så.
 
DÅ KANSKE SKVATT GALEN KAN KOMMA ATT FRAMSTÅ SOM EN KOMPLIMANG.
 
Detta med att inte kommentera enskilda fall blir allt lustigare.
 
SÅ FORT ARGUMENTET TRYTER ÅKER DETTA FRAM, HUR SKYLDIG EN PO-
LITIKER ÄR JUST ATT KOMMENTERA ETT ENSKILT FALL.
 
Klarar man inte av debatten kring ett ärende där man intagit fel ståndpunkt, kanske
man ska vara något annat än politiker.
 
Det skvatt galna kommunalrådet, som inte vill kommentera enskilda fall, har ändå
en uppfattning:
 
SOM POLITIKER HAR VI ANSVAR ATT SE TILL ATT PENGARNA ANVÄNDS PÅ
BÄSTA SÄTT.
 
Man får hoppas att det bara är i Borås som pengarna används på bästa sättet när man
tar ifrån medborgarnas deras ovillkorliga rättigheter och bryter mot sina egna regler.
 
För det skvatt galna kommunalrådet måste väl ändå prata om "samma sak",
eller har fokus flyttats 180 % grader.
 
Som när Tomas Billström blir trängd av kritik av en stor anstormning av analfabeter från
Afrikas Horn, och kontrar med att vi behöver IT tekniker från Indien.
 
Har månne det skvatt galna kommunalrådet och Tomas Billström gått på samma
barnkrubba, inom politiken benämnd tankesmedja för sedvanlig indoktrinering ??
 
Det skulle kunna förklara benägenheten att prata om något annat än saken.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 

ANNIE LÖÖF TAR SIG TON

Fyra elefanter är mer än en myra
 
Vi vet att fyra myror är mer än en elefant, och då måste ju fyra elefanter vara mer
än en myra.
 
Tycker man i alla fall.
 
MEN SÅ ÄR DET INTE ALLTID, INTE OM MYRAN HETER ANNIE LÖÖF OCH
ÄR DAGISFRÖKEN I ALLIANSREGERINGEN.
 
Myran Annie Lööf har nu i sitt sommartal sopat mattan med elefanten Stefan Löfven.
 
Vi får då av Myran veta ett antal saker:
 
JAG vill sänka kostnaden för anställda, HAN vill dubblera kostnaden för anställda.
 
JAG vill prata om grön miljöpolitik, HAN är knäpptyst.
 
JAG vill prata om en levande landsbygd, HAN vill införa en lastbilsskatt.
 
Har man en väljarandel på ungefär 3,5 % bakom sig, kan det tyckas som om det inte
spelar någon roll vad man säger och hur man säger det.
 
MEN DET MYRAN SÄGER, OCH HUR MYRAN SÄGER DET, SÄGER MER OM
HENNE ÄN OM ELEFANTEN.
 
Att betona JAG så kraftigt är onekligen uttryck för en förvrängd självbild. JAG  är cen-
terpartiet och kring mig kretsar övriga.
 
Att betona HAN på sätt som sker är både oartigt, oanständigt och kontraproduktivt,
och man har svårt att tro att en seriös politiker kan uttrycka sig på det viset.
 
OCH DET GÖR INTE HELLER EN SERIÖS POLITIKER.
 
En så förvrängd självbild redan vid unga år.
 
HUR SKA DE DEN FÖRVRÄNGDA SJÄLVBILDEN UTVECKLAS OM MYRAN FÅR
VARA KVAR I MAKTENS KORRIDORER.
 
Lyckligtsvis tycks den risken vara minimal.
 
Efter sommartalet vet vi i alla fall att en elefant är större än en myra.
 
 
Myra som tar sig ton
AE
 
 
 
 

ALLIANSSTYRD SJUKVÅRDSPOLITIK

Moderat sjukvårdspolitik i sin prydnad
 
I landet styrt av ansvarsfulla allianspolitiker vet alla att antal vårdplatser gått ner
kraftigt under senare år.
 
NU HAR VI LÄGST ANTAL VÅRDPLATSER INOM EU OCH DETTA ÄR ALLI-
ANSEN STOLT ÖVER.
 
Man ser det som en ansvarsfull sjukvårdspolitik.
 
De flesta normalbegåvade ser ett samband mellan ett mindre antal vårdplatser
och en sämre patientsäkerhet.
 
Det kommer också uppgifter från olika håll inom vården, som styrker detta.
 
DET FINNS TILL OCH MED DOKUMENTERADE FALL DÄR PATIENTER AV-
LIDIT TILL FÖLJD AV JUST BRISTEN PÅ VÅRDPLATSER.
 
Men alla i riket är inte normalbegåvade, en del är inte begåvade alls.
 
Inför valet vänder man nu på detta samband.
 
MINDRE ANTAL VÅRDPLATSER GER ÖKAD PATIENTSÄKERHET.
 
Först ut på plan är Lunds Universitetssjukhus, där man i god alliansanda strävar
efter att genom besparingar åstadkomma personalreduceraringar.
 
Och man lyckas.
 
PÅ MÅNGA AVDELNINGAR SÄGER NU INFÖR HÖSTEN HÄLFTEN AV SKÖ-
TERSKA UPP SIG.
 
På Ontilogen säger 9 av 21 sjuksköterskor upp sig, men sjukhusledningen ser inte
detta som ett problem.
 
MAN SER DET SOM POSITIVT FÖR DÅ KAN MAN GENOMFÖRA ÅTGÄRDER
SOM FÖRBÄTTRAR PATIENTSÄKERHETEN.
 
De åtgärder man alltså sätter in när sköterskorna blir färre är att dra ner på antalet
vårdplatser.
 
OCH MAN MOTIVERAR DETTA MED ATT PATIENTSÄKERHETEN BLIR HÖGRE.
 
Nu är ju region Skåne styr av världens mest ansvarsfulla politiker, så detta måste ju
vara rätt och bra.
 
Men som den obegåvade lantis man är , enligt det skinande ljuset Anna Batra,
ställer man sig ändå tvivlande.
 
DET KAN VÄL ÄNDÅ INTE ÖKA PATIENTSÄKERHETEN NÄR MAN MINSKAR
ANTALET VÅRDPLATSER, OM ETT MINSTAT ANTAL VÅRDPLATSER MINSKAR
PATIENTSÄKERHETEN.
 
En alliansstyrd sjukvårdspolitik kan tydligen åstadkomma detta.
 
Frågan är om man ska bli imponerad ??
 
 
Det finns vårdplatser, så det räcker, titta bara.
AE
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
Under de senaste dagarna har jag legat lite lågt, och skälet till detta är att jag vill vässa
våra argument inför valet. Jag ville hitta något vi moderater är bra på, men lyckades inte
komma på något annat än korrupta affärer, och det vill vi ju inte tala för mycket om.
 
I stället har jag nu inriktat mitt arbete på att få Barack Obama skulle hålla ett tal under sitt
besök i Sverige, där han skulle tala om allt bra vi moderater gjort. Tyvärr uppgav Obama
att tiden inte gav utrymme för ett sådant tal. Att räkna upp allt Sverige var världsbäst på,
världsledande i eller världsetta skulle ta mer än den tid han disponerade för sitt besök,
uppger hans förerädare.
 
Först uppfattade vi detta som ett satiriskt inlägg, men vi insåg snabbt att Obama tycks
vara lika imponerad av oss som vi är imponerade av oss själva.
 
SvD skrev nyligen om vårt försvar, igen, och som vanligt har man tappat fotfästet. Man
raljerar över att vår begåvade Cecilia Widegren skryter om att vi nu ska gradera upp ett
antal stridsvagnar 122 och att vi borde gjort detta redan 2008 när ÖB krävde detta.
 
SvD tycks inte förstå vår försvarspolitik det minsta, den avser inte att stärka försvaret,
den avser att minska försvaret. Uppgraderingen av 122:an är ett steg i denna riktning.
Genom uppgraderingen lyckas vi minska antalet stridsvagnar till hälften, snart är de
borta helt och hållet.
 
Internationella bedömare tycks också något yrvakna över vårt politik. Ett känt institut
i London skriver risken är att försvaret slutar fungera innan denna uppgradering skett
och utfärdar en varning för en systemkollaps inom försvaret.
 
Det är ju just det vi ansvarsfulla moderater eftersträvar.
 
I Schweitz tycks missförstånden vara ännu större, här säger man att vår solidaritetsför-
klaring saknar trovärdighet, NATO ger ingen säkerhetsgaranti för icke. medlemmar och
EU är en papperstiger.
 
Som om vi inte visste detta, vår politiska inriktning är en helt annan. Genom att skapa
stora motsättningar inom landet, blir sammanhållningen så liten att det blir det blir en
stabiliserande faktor.
 
Ingen vill ha ett land som inte går att styra..
 
Samtidigt får ju detta konsekvenserför vår förmåga att delta i internationella satsnin-
gar, den blir ju mindre. Vi ser därför med tillfredsställelse att ett antal moskeer i Göte-
borg uppmanar till frivilliga insatser inom detta område, såsom jihadkrig i Syrien.
 
Som träningsläger använder man nu Gottsunda i Uppsala, där man tränar sig i att
anlägga bränder. Vi ser med tillfredsställe på detta stora och betydelsefulla enga-
gemang i fredens tjänst.
 
Framgångarna med vår ansvarsfulla privatiseringspolitik visar sig nu allt tydligare.
 
Nyligen gick JB Education ju i konkurs för att man tagit ut för mycket vinstmedel i bör-
jan. Nu aviserar  Attendo att man ökar belåningen för att ägarna ska kunna ta ut stör-
re utdelningar.
 
Vi ser med glädje på att våra moderata vänner i ledningen för detta bolag på detta sätt
bekräftar deras långsiktiga engagemang och omsorg om koncernens förmåga att stå
emot tillfälliga svackor.
 
Även om vår politik ligger fast över tiden oroas vi ibland över att takten är för låg, det
tycks ibland ta alltför lång tid innan huvuddelen av svenskarna lever på svältnivå, en
ambition jag målande beskriver i mitt fina manifest "Det Sovande Folket".
 
I sådana dystra stunder får man ändå energi från olika rapporter. I Lindesberg uppger
nu Socialnämndens ordförande att man nu drar ner på allt för att kunna tillgodose de
kostnadsökningar som är förenade med den ökade invandringen på orten. Hon beskri-
ver målande hur en nyligen anländ åttabarnsfamilj kostnade över 35 000 per månad
och att detta gav utrymme för att sätta fler svenskar på svältgränsen.
 
Eric Ullenfån kommer att utforma ett förslag, som gör det möjligt att öka på denna utvec-
ling.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
Och med detta önksar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
AE

POLITIKEN TAR ÖVER NÅGRA DAGAR

Ingen uppdatering av bloggen måndag - torsdag
 
Under de närmaste dagarna, måndag12/8 - torsdag 15/8, kommer ingen  uppdatering
att ske av bloggen. Inte ens statsministern kommer att ha något att informera om.
 
Skälet till detta uppehåll är att den politiska verksamheten ska prioriteras några dagar,
vindar ska sökas och finger lyftas, och det bär dit vinden blåser.
 
Blir det fint väder kan det bli en fin seglats.
 
AE

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade bansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
 
Det gånga dygnet har varit lugnt, oväntat lugnt om man ser till hur vår brottsbekämpning
utvecklats under de senaste 7 åren.
 
Den enda händelse av större vikt är en större radhusbrand i Täby, men den har sin natur-
liga förklaring.
 
Oroliga Täbybor vill skapa bostadsbrist, då de är oroliga för att jag nästa år ska vänta åter
och slumpa bort all den egendom kommunen har kvar.
 
JB Educations konkurs kostade över en miljard i konkursen, men det får ses som en god
investering för att utveckla friskolereformen. Reformen är det inget fel på, det är fel på e-
leverna, som gör fel skolval. Vi kanske borde göra det fria skolvalet lite mindre fritt så att
våra goda moderata vänner i ledningen för några friskolekoncerner kan fortsätta att skapa
sig förmögenheter.
 
JB Education har ändå fått en ny och bra lösning, men en ny långsiktig och kompetent ä-
gare. Koncernens förre VD, Anders Hultin, går nu in som ägare och ser nu den långsiktig-
het han inte såg som VD. Den nye ägaren menar nu:
 
Jag såg en potential i skolorna som andra inte såg.
 
Man kan ju tycka att Anders Hultin borde ha sett och verkat för denna potential i sin egen-
skap av VD. För att ingen ska ifrågasätta friskolereformens långsiktiga uppläggning väljer vi
dock att blunda för de typen av omständigheter.
 
Den nye ägarens långsiktighet och ansvarsfullhet är dessutom tryggad genom en långvarig
vänskap med hästsvansen, och vi kan ju inte anlägga kritiska synpunkter på våra närmaste
vänner. Och dessutom var Anders Hultin en av arkitekterna bakom friskolereformen och då
kan han ju inte ha fel.
 
SvD har idag en ledare som är både intressant och komisk, och som omedelbart leder tan-
karna till os politiker.
 
SvD skriver då att "pojkar har sämre betyg och får de bästa jobben". Jag skrattade lätt när
jag läste detta, jag kan faktiskt skratta, men bara när jag är ensam, då jag snabbt insåg lik-'
heterna med oss politiker.
 
De flesta av oss har ju dåliga betyg, många har ingen utbildning alls, och alla ser vi till att
få de bästa jobben. Men det är efter politiken, före politiken har vi inte jobbat alls, då har
barnkrubban på MUF, CUF, PIFF och PUFF tagit upp all vår tid.
 
SvD skriver vidare "Pojkarna glider genom skolan och ses ofta som begåvade tack vare sitt
starka självförtroende".
 
En beskrivning direkt hämtad från Rosenbad, gör vi annat än glider omkring och ser oss som
mer begåvade än andra.
 
Att vi är mer begåvade än andra är ju det motiv, som styr oss när vi anser oss bäst lämpade
att styra landet. Själv ser jag de flesta medborgarna som mentalt handikappade.
 
Och vårt självförtroende och vår självbild är det inget fel på, visserligen stämmer den inte all-
tid med omgivningens bild av oss, men vad gör det när ingen vågar ta upp detta.
 
Och skulle någon ifrågasätta den självbild vi har av oss själva brukar vi peka på Carl Bildt,
och då brukar de flesta inse att självbilden och självförtroendet är det inget fel på.
 
Vi får nu rapporter om att allt fler fängslade skattebrottslingar släpps ur fängelset efter HD
dom om skattetillägg. Här ser vi den negativa sidan av att vara med i EU, det blir svårt att
obstruera mot den lagstiftning, där EU har möjlighet att gå in och se till att vi följer lagen.
 
Vi får dock inte förstora detta problem, fortfarande finns det lagar vi kan obstruera mot utan
att EU kan göra någonting år det.
 
Vår obstruktion mot riksdagens beslut om att trappa ner FAS 3 är ett bra exempel där vi
kan obstruera mot lagar och beslut utan att någon kan göra någonting åt det.
 
I går fick vi illavarslande information från Skurup, där det nu visar sig att ledande moderater
inte vill ställa lokaler till förfogande för ensamstående barn. Man menar då att man vill ta viss
hänsyn till kommuninvånarnas önskemål och har backat från ett tidigare beslut.
 
Denna värdgrund oroar oss, hela den moderata politiken kan stå på spel, om man skulle
börja ta hänsyn till medborgarna önskemål.
 
En sådan utveckling får mig att rysa, tänk om tågen skulle gå, och tänk om vi hade ett för-
svar, och tänk om välfärden utvecklades i stället för avvecklades, och tänk om vi inte hade
några friskolor och tänk om vi hade lika många vårdplatser som andra länder.
 
Nej så vågar vi inte tänka, vi får ta ett samtal med moderaterna i Skurup, så att de inte lyss-
nar på folk.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
 
AE
 
 
 

PENGAR UPPHITTADE INFÖR VALET

Anders Borg får underkänt
 
Den rubriken använder alltså Dagens Industri, när man skriver om de reformar man
anser står inför dörren nu under hösten.
 
Att Dagens Industri kan ta så fel.
 
VÄRLDENS BÄSTA FINANSMINISTER KAN JU INTE HA FEL, I VART FALL INTE
I SINA EGNA ÖGON.
 
Det, enligt Anders Borg, kraftfulla paketet, som syftar till att "tillföra energi" i svenska
ekonomi, innehåller då enligt bedömarna tre komponenter:
 
1)  Ett femte jobbskatteavdrag
2)  Höjd brytpunkt statliga inkomstskatt
3)  Sänkt "pensionärsskatt"
 
Att de två senare punkterna "tillför energi" i den svenska ekonomin är nog de flesta
överens om. Däremot, om man tolkar kritiker och bedömare. kan det första punkten
i stället "ta energi" från den svenska ekonomin.
 
Och nog svänger det om denna fråga, vissa partier byte ståndpunkt vad gäller jobb-
skatteavdraget, som man byter skjorta.
 
Frågan för vissa partier är inte om jobbskatteavdraget är bra eller inte.
 
DET VIKTIGA ÄR ATT DET FRAMSTÅR SOM BRA, OCH ATT MAN DÅ SOM
GÖRAN HÄGGLUND, BLAND ANNAT, KAN BEFINNA SIG  DET ViNNANDE LA-
GET.
 
Konjukturinstitutets bedömning och uttalande i denna fråga är ju riktigt underhållande,
när man menar:
 
Regeringen har svängt . Från att ha varit försiktig tidigare har man ändrat sig av
något skäl.
 
NÅGOT SKÄL ??  HAR KONJUKTURINSTITUTET INTE HÖRT TALAS OM ATT DET
ÄR VAL NÄSTA ÅR ?
 
Utanför den krets, som mest bekymrar sig för att ett jobbskatteavdag ska uppfattas bra,
är förtjusningen över ett femte jobbskatteavdrag betydligt mindre.
 
Tveksamheten om nyttan är stor hos många, bland annat SEB:s chefsekonom Robert
Bergqwist, som menar att marginalnyttan sjunker för varje steg man genomför.
 
Vad gör det om marginalnyttan sjunker, bara nyttan framstår som nyttigare än
den är ?
 
DET VIKTIGASTE MÅSTE VÄL ÄNDÅ VARA ATT DE IDEOLOGISKA SKYGGLAP-
PARNA KAN SITTA KVAR.
 
Och då får lite nytta kosta hur mycket som helst, framför allt inför ett valår.
 
Det behöver inte smaka, bara det kostar
AE
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
 
När jag vaknade i morse kändes det som lugnet före stormen, inte en enda skottloss-
ning hade rapporterats under det senaste dygnet. Bara ett litet ynka knivmord i Malmö,
sådant får man räkna med om man inte har rätt uppfattning.
 
När jag lite senare fick besked om omfattande kulturyttringar i Vällingby, där skjutvapen var
inblandade ,blev jag lite lugnad, ordningen var så att säga återställd.
 
Gårdagen präglades annars av spekulationer om en regeringsombildning, och media speku-
lerade här om att Ewa Björling skulle lämna regeringen
 
Här blev jag uppriktigt överraskad, jag trodde hon redan hade lämnat regeringen. Senast jag
hörde av henne var när hon ljög i samband med Saudi affären.
 
Media hävdade också att Beatrice kunde vara aktuell att lämna regeringen. En sådan föränd-
ring blir lätt att genomföra och ligger i linje med ambitionen att banta antalet ministrar, då
hon inte behöver ersättas.
 
Media raljerade igår om Barack Obama besök och menade att nu är amerikanarna nöjda
ryssarna sura och svenskarna malliga.
 
Vi har anledning att vara malliga, vi har ju Carl Bildt den Store.
 
Apropå Carl har han tydligen blivit föremål för en förväxling. En överläkare i Borås har nu an-
mält Barack Obama för brott mot mänskligheten, något som kom som en överraskning.
 
Läkaren måste ha menat Carls misstänkta brott mot mänskligheten i Sudan.
 
Jans utspel om strängare krav på friskolorna har väckt många upprörda känslor, bland annat
går talesmän för centerpartiet och kristdemokraterna till hårt angrepp och menar att vi måste
värna om mångfalden. Peje Emilsson, själv verksam inom friskoleområdet, bör ju veta vad han
talar om, och han håller med Jan om att riskkapitalbolagen inte är lämpliga att verka inom väl-
färdsområdet, då de saknar den långsiktighet som är nödvändig.
 
Inom Alliansen är vi dock inte alltid eniga och vi står ofta för olika saker.
 
En del står för mångfald och en del står för enfald. Själv vill jag just nu inte uttala någon bestämd
uppfattning i frågan utan vill avvakta och se vilken uppfattning som ger bäst utslag i opinionen.
 
Ibland kan man ju stå för både mångfald och enfald.
 
SvD skriver idag om den människohandel, som avser unga flickors försäljning av sex. SvD och
författarna bakom artikeln tycks vara kritiska till vår förda politik. Man menar då att vi tenderar
att se milt på dessa brott och rubricerar dem som koppleri i stället för den människohandel det
rör sig om. Man sträcker sig så långt som att påstå att detta skulle vara ett medvetet systemfel,
som bygger på att vi sparar pengar, genom att koppleri är ett brott riktat mot staten och inte ger
de utsatta unga flickorna rätt till skadestånd och ombud i processer.
 
Att det är så är medvetet, men det är inget systemfel, det är i allra högsta grad en grundbult i
vår moderata politik.
 
Vi får aldrig tappa fokus på våra starka offentliga finanser, inte ens unga flickors rätt till skade-
stånd får stå i vägen för detta.
 
Laddbrokes presenterade igår oddsen för valutgången nästa år, och de visar att de hemska
sverigedemokraterna kommer över 10 %.
 
Håller detta i sig får jag flytta tillbaks till Täby. Jag håller just på att förbereda detta genom att
undersöka om man har kvar några skolor jag kan sälja till underpris.
 
I avvaktan på utgången känner jag mig tvungen att förse mig med en större tång.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             

TANKENS MAKT ÖVER ORDET

Perspektiven skiftar i ett snabbt tempo
 
Centerpartiets ideprogram fick upp ögonen på många, som då allt klarare insåg att
politiker och väljare inte alltid går i takt
 
Många centerpartister ansågs ha värdgrunder och värderingar, som hade lite fotfäste
i den allmänna uppfattningen, om man nu väljer att uttrycka sig försiktigt, mycket försik-'
tigt.
 
Fredrik Federley var en av de, som låg bakom detta närmast bisarra programut-
kast, som fick många att höja på ögonbrynen.
 
Federleys omdöme har väl inte alltid imponerat, så hans medverkan kanske inte över-
raskade i detta sammanhang.
 
Mutresan till Syd Afrika inger ju inte precis förtroende, om man väljer att uttrycka
sig milt.
 
Men frågan är nu om Fredrik Federley ändå inte överträffar sig själv, och med råge.
 
Fredrik Federley är god vän med en man misstänkt för mord på en manlig bekant, en
affär som väckt stor uppmärksamhet.
 
Av tillgänglig information kan man  få det intrycket att vänskapen till den misstänkte mör-
daren ligger fast sedan många år. Kanske inte det mest lämpade sällskapet för en vald
förtroendeman i riksdagen.
 
Men det som inger farhågor, stora farhågor, är Fredrik Federley värdegrunder när
det gäller olika brottsrubriceringar och hur han ser på det som hänt.
 
Den misstänkte mördaren, Fredrik Federleys gode vän sedan många år, är nu gripen av
polisen och denna situation beskriver Fredrik enligt följande:
 
VÄNNEN ÄR NU HOS POLISEN, ÄR VID LIV OCH HAR INTE GJORT NÅGOT DRAS-
TISKT.
 
Något drastiskt ??  Vännen är faktiskt misstänkt för mord, är inte detta drastiskt, så kan
man ju undra vad som är drastiskt.
 
Man blir ju lite fundersam över vad kretsarna kring Fredrik Federley håller på med,
när ett misstänkt mord reduceras till något som inte är drastiskt.
 
Nu har ju Fredrik Federley informerat om att han inte ställer upp till omval i nästa val, ett
gott tecken kan man tycka.
 
Begriper inte väljarna vilka krav man bör kunna ställa på en riksdagsman, är det ju
tacksamt att riksdagsmannen själv kommer fram till att han inte håller måttet.
 
FÖR DET KAN MAN VÄL KNAPPAST GÖRA MED MUTRESA TILL AFRIKA, EN BEKANT-
SKAPSKRETS SOM RYMMER MISSTÄNKT MÖRDARE OCH SÅ EN VÄRDEGRUND DÄR
ETT MISSTÄNKT MORD INTE ÄR DRASTISKT.
 
Som sagt, vad sysslar man egentligen med på sina håll ?
 
 
AE

RIKSDAGENS NÖJESRESOR

Ansvarslösare än ansvarslöst
 
En intern rapport kritiserar nu hur riksdagsmännens så kallade studieresor går till.
 
DENNA RAPPORT VISAR MEST TYDLIGT HUR DE INTE BÖR GÅ TILL.
 
Rapporten pekar på två stora brister, dels resor som inte "behövs", dels ingen rap-
portering om vad som gjorts i samband med studieresan.
 
Men den grövsta kritiken kommer nog internt från riksdagsmän, som själva delta-
git i dessa så kallade studieresor.
 
OCH DENNA KRITIK BORDE FÅ DE FLESTA ATT SÄTTA I HALSEN.
 
Kritikerna menar att resenärerna överhuvudtaget inte väger in någon nytta i resan,
när de väljer resmål.
 
Kritikerna, internt inom riksdagen, inte avundsjuka finansiärer bland väljarna, menar
här att resorna styrs av två kriterier:
 
1)  Välj resmål så långt bort som möjligt
2)  Välj resmål där förlustelsen blir så stor som möjligt.
 
När väl resmålet valts enligt dessa två viktiga kriterier försöker man hitta någon på
det valda resmålet, som skulle kunna motivera varför man reser just dit i studiesyf-
te.
 
OCH MAN LYCKAS ALLTID HITTA NÅGOT.
 
Det räcker med att den framförda kritiken innehåller ett embryo av sanning för att slut-
satsen är mer eller mindre given.
 
MER ANSVARSLÖSA POLITIKER TORDE VARA SVÅRT ATT HITTA.
 
Oanständigt, säger Bill
 
Värre än oanständigt, tillägger då Bull
 
Valt resmål med syftet att utprova hur länge en hängmatta håller
AE
 
 
 
 
 

FAS 3 OCH OBSTRUKTION FRÅN ALLIANSEN

Att visa respekt eller inte
 
Rapporter visar nu att antal sysselsatta i FAS 3 ökat ganska så mycket under
det senaste året.
 
Detta må synas något märkligt, då riksdagen för något år sedan gjorde bedöm-
ningen att programmet inte var effektivt och kostade för mycket, och beslutade
då om en nertrappning.
 
OCH SÅ SKEDDE DET EN UPPTRAPPNING.
 
Redan vid riksdagsbeslutet, att skära ner FAS 3, visade sig Alliansen, främst
moderaterna negativa, då man gjorde bedömningen att en nertrappning skulle
medföra sämre statistik över antalet arbetslösa.
 
Och som sann moderat vill man ju inte ha sann statistik över antalet arbets-
lösa under eget regeringsinnehav, det vill man bara ha när oppositionen styr.
 
Hur gör då en sann moderat i detta läget, jo en sann moderat struntar helt enkelt
i det riksdagen beslutat om.
 
Vissa saker kan man påverka, vissa saker kan man inte påverka, antalet syssel-'
satta i FAS 3 kan en styrande regering påverka.
 
Man har, trots att man kunnat påverka antalet, valt att öka antalet sysselsat-
ta i stället för att minska det.
 
ETT SÅDANT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT KAN BERO PÅ TVÅ SAKER:'
 
1)  Det ena är att man öppet obstruerar mot riksdagsbeslut och då mot landets
     grundlag
 
2)  Det andra är att man inte förmått påverka det man ska kunna förmå påverka
 
Är det förstnämna aktuellt, är det ju faktiskt inte första gången den sittande
regeringen obstruerar mot riksdagsbeslut och landets grundlagar.
 
De flesta seriösa bedömare är nog eniga om att det i en välutvecklad demokrati inte
ska förekomma att en sittande regering obstruerar mot riksdagsbeslut, med den makt-
delning, som gäller i våra grundlagar.
 
En adekvat slutsats är ju inte svår att dra, sittandet ska upphöra.
 
Skulle de andra alternativet vara aktuellt uppkommer frågan:
 
'SKA DET VERKLIGEN FÖREKOMMA I EN VÄLUTVECKLAD DEMOKRATI ATT
EN SITTANDE REGERING INTE FÖRMÅR PÅVERKA DET DE HAR SKYLDIGHET
ATT PÅVERKA OCH SKA KUNNA PÅ VERKA.
 
Oavsett vad som styrt sittande regering att inte följa fattat rikdagsbeslut är ju agerandet
knappast att se som det ansvarsfulla styre, vi väljare vant oss att höra ett antal gånger
om dagen.
 
Bedrövligt, sa Bill
 
Värre än bedrövligt, säger då Bull
 
 
Tänk om man ändå slapp den där riksdagen
AE

ALLIANSREGERINGENS OBSTRUKTION

Att visa respekt eller inte
 
Rapporter visar nu att antal sysselsatta i FAS 3 ökat ganska så mycket under
det senaste året.
 
Detta må synas något märkligt, då riksdagen för något år sedan gjorde bedöm-
ningen att programmet inte var effektivt och kostade för mycket, och beslutade
då om en nertrappning.
 
OCH SÅ SKEDDE DET EN UPPTRAPPNING.
 
Redan vid riksdagsbeslutet, att skära ner FAS 3, visade sig Alliansen, främst
moderaterna negativa, då man gjorde bedömningen att en nertrappning skulle
medföra sämre statistik över antalet arbetslösa.
 
Och som sann moderat vill man ju inte ha sann statistik över antalet arbets-
lösa under eget regeringsinnehav, det vill man bara ha när oppositionen styr.
 
Hur gör då en sann moderat i detta läget, jo en sann moderat struntar helt enkelt
i det riksdagen beslutat om.
 
Vissa saker kan man påverka, vissa saker kan man inte påverka, antalet syssel-'
satta i FAS 3 kan en styrande regering påverka.
 
Man har, trots att man kunnat påverka antalet, valt att öka antalet sysselsat-
ta i stället för att minska det.
 
ETT SÅDANT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT KAN BERO PÅ TVÅ SAKER:'
 
1)  Det ena är att man öppet obstruerar mot riksdagsbeslut och då mot landets
     grundlag
 
2)  Det andra är att man inte förmått påverka det man ska kunna förmå påverka
 
Är det förstnämna aktuellt, är det ju faktiskt inte första gången den sittande
regeringen obstruerar mot riksdagsbeslut och landets grundlagar.
 
De flesta seriösa bedömare är nog eniga om att det i en välutvecklad demokrati inte
ska förekomma att en sittande regering obstruerar mot riksdagsbeslut, med den makt-
delning, som gäller i våra grundlagar.
 
En adekvat slutsats är ju inte svår att dra, sittandet ska upphöra.
 
Skulle de andra alternativet vara aktuellt uppkommer frågan:
 
'SKA DET VERKLIGEN FÖREKOMMA I EN VÄLUTVECKLAD DEMOKRATI ATT
EN SITTANDE REGERING INTE FÖRMÅR PÅVERKA DET DE HAR SKYLDIGHET
ATT PÅVERKA OCH SKA KUNNA PÅ VERKA.
 
Oavsett vad som styrt sittande regering att inte följa fattat rikdagsbeslut är ju agerandet
knappast att se som det ansvarsfulla styre, vi väljare vant oss att höra ett antal gånger
om dagen.
 
Bedrövligt, sa Bill
 
Värre än bedrövligt, säger då Bull
 
 
Tänk om man ändå slapp den där riksdagen
AE

KRÄFTSKIVA PÅ HARPSUND

Nya tider kräver nya tag
 
Det spekuleras om mycket inför valet, om regeringsombildning och annat.
 
Så spekuleras det också om att alliansen, medveten om att den varit
för defensiv, nu ska gå till offensiv.
 
Man kommer därför under hösten att lämna ett antal offensiva förslag, som 
alla går ut på att alla ska kunna räkna fram att de får mer i plånboken.
 
MEN MINDRE PÅ BANKEN.
 
För alla offensiver hitintills har ju inneburit att man gett ett på ett ställe för
att ta tillbaks två på ett annat ställe.
 
Strategiarbetet avslöjar nu ett överraskande nytänkande hos Alliansen, man
medger öppet har man tappat initiativet och att detta kräver nya arbetsfor-
mer.
 
FÖR ATT MAN SKA KOMMA UR DENNA HANDLINSGFÖRLAMNING UPP-
GER NU INTIERADE KÄLLOR ATT MAN I SAMBAND MED KRÄFTSKIVAN
PÅ HARPSUND KOMMER ATT FÖRLÄGGA ÖVERLÄGGNINGARNA TILL
EFTER MIDDAGEN, I STÄLLET FÖR FÖRE MIDDAGEN.
 
Lite på skämt, och lite på allvar, uppger då samma källa.
 
DÅ KANSKE ÄVEN GÖRAN HÄGGLUND KAN KOMMA PÅ NÅGOT NYTT
OCH EGET.
 
 Efter andra glaset räknar man med att nå enighet om ett 10 jobbskatte-
avdrag
'AE

GÖRAN HÄGGLUND VISAR TÄNDERNA

Alliansregeringens interna arbete
 
Dagens Industri spekulerar idag över regeringens strategi inför valet.
 
Där kan man hitta intressanta detaljer om hur det interna allianssamarbetet
utvecklas.
 
Bland annat tar man upp frågan om jobbskatteavdraget, där olika partier haft
'olika ståndpunkter.
 
Göran Hägglund var tidigare motståndare till ytterligare ett sådant avdrag, men
har svängt i frågan.
 
För att framstå som vinnare i den interna dragkampen.
 
Dagens Industri refererar här en moderat källa, som självklart vill vara anonym.
 
GÖRAN ÄR SÅDAN, NÄR HAN MÄRKER ATT MODERATERNA HAR SATT NER
FOTEN OCH KOMMER ATT DRIVA IGENOM NÅGOT GÅR HAN UT OCH SÄGER
ATT DET ÄR HANS KRAV. DÅ HAMNAR HAN PÅ DEN VINNANDE SIDAN.
 
Onekligen intressanta upplysningar om det interna allianssamarbetet, och så finns
det sådana som fortfarande säger att småpartierna i regeringen inte lägger sig platt
fall för moderaterna.
 
Frågan är dock vilket som är värst:
 
GÖRAN HÄGGLUNGS HÅLLNINGSLÖSA HÅLLNING ELLER MODERATERNAS
HÅLLNING TILL GÖRAN HÄGGLUND.
 
Men inresant är det, ska nu Göran Hägglund visa sig ännu hållningslösare och hålla
tyst om vad den moderata källan hävdar.
 
 
Lakejen finner sig tillrätta
AE

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

 Morgonhälsning till mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
Jan Björklunds utspel igår där han krävde att friskolor ska ha långsiktighet väckte stor
uppmärksamhet. Detta är inget Alliansen ställer sig bakom och Jan tycks ha gjort ett av
sina allt vanligare ogenomtänkta utspel.
 
Friskolorna har kommit för att stanna i sin nuvarande form, och i denna form ingår att våra
moderata vänner inom olika riskkapitalbolag ska kunna göra de affärer de tjänar mest på.
 
Vi får aldrig tappa detta fokus och förledas falla för frestelsen att eleverna ska ha en tryggad
skolgång.
 
Vi ser nu nya attentat mot politikernas välfärd. Det förra attentatet inträffade när en massa
avundsjuka väljare hävdade att vi politiker inom regering och riksdag inte skulle ha bättre
pensionsförmåner än andra. Även internt inom riksdagen anslöt sig opportunistiska kritiker,
självklart ingen moderat.
 
Nu ser vi ett nytt attentat mot vår välfärd. I en intern rapport kräver nu vissa att våra nöjesre-
sor ska begränsas så  att man ska kräva en större nytta av resan, och så ska man rapportera
vad man gjort.
 
Nyttan av dessa resor vet vi ju redan, att åka på semester på andras bekostnad är i vart fall
den nytta som gjort att jag blivit politiker.
 
Det är tydligen svårt för vissa att förstå drivkrafterna hos oss politiker på ledande nivå, fortfa-
rande finns det sådana, som tror att vi styrs av visioner om ett bättre samhälle.
 
De ledande visioner vi har, i vart fall jag, är att samhället blir bättre om jag får bättre pensioner
än andra och att andra betalar mina semesterresor.
 
Det kan väl inte bli bättre.
 
Kravet på rapportering om nyttan av dessa resor kan man ju bara skratta åt. Många av oss
skulle inte kunna stanna kvar en enda dag, om vi rapporterade vad vi gjorde, eller inte gjor-
de på dessa resor.
 
Media spekulerar nu i en regeringsombildning inför valet, och då tänker man i första hand på
en omstuvning av moderater. Vi arbetar faktiskt intensivt med detta, men tyvärr har vi svårt att
hitta kandidater, som fyller måttet. Vi ser ju redan på regeringens sammansättning, att det är
svårt att hitta moderater, som fyller måttet.
 
Ett namn media spekulerar i är vårt skinande ljus Anna Batra, och mycket talar för att hon kan
bli aktuell.
 
Hennes stora förtjänst ligger i att kunna ställa grupp mot grupp.
 
Begåvade stockholmare mot obegåvade lantisar, vi räknar med att en tydligare fokousering på
denna gruppindelning ska leda till en valseger, i vart fall i Stockholm.
 
Rapporter visar nu att antalet i FAS 3 årgärder ökat, i strid mot ett tidigare riksdagsbeslut.
 
Riksdagsbeslut i all ära, men vi kan ju inte ge dessa en sådan betydelse, att de riskerar att
avslöja våra misslyckanden med arbetslösheten.
 
Dålig statistik är till för att döljas är vårt motto, och där får inte riksdagen sätta sig på tvären.
 
Carl Bildt den Store visar ofta sin storhet. Nu har han för tredje gången  på kort tid grälat
på twitter med medborgare, som inte når upp till hans begåvning.
 
Nu senast råkade han i sin storvulenhet i gräl med professor Ulf Bjereld och beskyllde honom
för att vara bitter, bitter, bitter.
 
Vi vet sedan länge att storhet lätt kan övergå till vansinne. Risken för en sådan övergång hos
Carl Bildt den Store får  dock nog bedömas som obefintlig. Inte ens Carl kan bli något han
redan är.
 
Vi har fått en förfrågan från Finland om hur man lättast ska underlätta invandring i landet. Man
upplyser då oss om att man i Finland bara har en asylmottagning, och den har bara 40 platser.
 
Nu vill man ha hjälp av oss för att kunna hitta en lösning på att ta in så många som möjligt utan
behöva lägga ner en massa arbete på kontroller och annat.
 
Vi kommer att sända över Eric Ullenfån för att biträda Finlands regering i detta ansvarsfulla arbe-
te, ingen kan detta bättre än han.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
Den stora händelsen nu är ju att Barack Obama besöker Sverige i början av september.
K G Bergström beskriver detta som en skänk från ovan, för Barack Obama förstås. Han
uppger sig länge velat möta Carl Bildt den Store, men inte vågat hoppas att ett sådant mö-
te kommer till stånd.
 
I USA beundrar man ju Carl Bildt den Store över allt annat och beskriver honom som en
medelstor hund, som skäller som en stor hund.
 
Själv har jag alltid tyckt att det ligger något valpaktigt över Carl.
 
Vi ser detta som ett tillfälle att fokusera på annat än våra egna misslyckanden inom mån-
ga områden.
 
I våra planer inför mötet ingår att försöka hålla Annie borta från Barack Obama, då han in-
te känner sig tillfreds med politiker, som ljuger alltför mycket om alltför mycket.
 
På tal om egna misslyckanden är ju JB koncernens konkurs ett bra exempel på detta. Jan
försöker nu flytta fokus från dessa misslyckanden genom att låtsas ställa högre krav.
 
Tyvärr har Miljöpartiet hakat på detta och föreslår nu att riskkapitalbolagen ska stå för
kostnaderna i samband med en konkurs, hur det nu ska gå till. Vi ser detta förslag som
kontraproduktivt. Privatiseringen av skolorna har aldrig syftat till att riskkapitalbolagen ska
lägga ner några pengar på verksamheten, syftet har i stället varit att de ska tjäna så myc-
ket som möjligt.
 
I ledningen för dessa bolag sitter ju många av vara moderata vänner, och vi sviker aldrig
våra vänner.
 
I går fick vi veta att den inte blir någon utredning om dödsskjutningen i Husby, därför att
polisen sköt mot huvudet. Avsikten var här att döda, hade avsikten varit att hindra, hade
man ju skjutit mot benet.
 
Vi ser därför med tillfredsställelse på beslutet, vi kan ju inte ha ett samhälle, där polisen
skjuter utan avsikt att döda.
 
I dag får vi också en rapport om att mer än vart tredje vardagsbrott inte anmäls. Vi ser det-
ta som glädjande, då vi länge hävdat att vår ansvarsfulla brottsbekämpning medfört att
brottsligheten inte ökat.
 
Rapporteras inte brotten underlättas vårt arbete med att nedbringa brottsligheten.
 
Man skulle kunna tro att bilbränderna upphört, men så är det inte alls. Fortfarande brinner
det billar varje dag, lite varstans. För att ingen ska bli provocerad och bränna ännu fler bi-
lar, har vi uppmanat polisen att göra så lite som möjligt.
 
De har tagit oss på orden och gör inget.
 
Under gårdagen brann ett hyreshus i Bergsjön. Polisen misstänker att det rör sig om en
mordbrand eller tillverkning av bombutrustning, som gått fel. Att anlägga bränder i hyres-
hus är i dessa företagssamma kretsar är ett nytt inslag, och polisen misstänker därför att
man trott det var en skola.
 
För att inte provocera fram mer bränder kommer polisen inte heller här att göra något.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
AE
 
 
 
 
 

BORÅS - EN LAGLÖS OCH LOTTLÖS STAD

Omsorg om gamla, bara det inte kostar
 
Så var då dags igen, åter i fall i den oändliga rad av fall, där Borås Stad inte lever
upp till att leverera den omsorg, man ska leverera.
 
Vi är sedan länge vana vid att kommunens politiska ledning struntar i domar
från Förvaltningsrätt och annat.
 
LITE MER FÖRVÅNANDE ÄR ATT MAN STRUNTAT I SINA EGNA REGLER, NÅ-
GO MAN KAN LÄSA OM I DAGENS BORÅS TIDNING.
 
En äldre, 91 år gammal kvinna, med medelmåttig demens, kraftigt nedsatt syn, ned-
satt hörsel och ofta drabbad av oro och ångest, vill komma i åtnjutande av omsorgs-
boende.
 
Men se, det får hon inte, för sådant kostar, och i Borås får inte gamla kosta nå-
got.
 
Hur ser då kommunens egna regler ut för att hantera denna typ av önskemål/krav ?
 
2009 införde man så kallad förenklad biståndsbedömning för just äldre över
90 år med oro och ångest.
 
DESSA ÄLDRE GAVS RÄTTEN, HÖR OCH HÄPNA, ATT SJÄLVA AVGÖRA OM
DE SKULLE FÅ TILLGÅNG TILL OMSORGSBOENDE.
 
En högst vänlig gest från kommunen kan man tycka, men det är ju inte så mycket be-
vänt med denna vänlighet, om man inte tillämpar sina egna regler.
 
De regler, som infördes 2009 om förenklad biståndsbedömning, gäller i dag, så-
vitt är känt.
 
ALLTSÅ BORDE DEN GAMLA KVINNAN, HELT I ENLIGHET MED KOMMUNENS'
EGNA REGLER, FÅ TILLGÅNG TILL OMSORGSBOENDE.
 
Men det får hon inte, det kostar, och gamla får inte kosta.
 
Intressant är hur Borås Kommun argumenterar för att komma undan, det de enligt si-
na egna regler inte ska komma undan.
 
Man har på förslag att ta bort denna förenklade beståndsbedömning, för att den
kostar, och gamla inte får kosta.
 
MEN DÅ DETTA BARA ÄR PÅ FÖRSLAG GÄLLER JU DE GAMLA REGLERNA, OCH
ENLIGT DESSA HAR KVINNAN RÄTT TILL OMSORGSBOENDE, OM HON SJÄLV
GÖR DEN BEDÖMNINGEN ATT HON BEHÖVER DET.
 
Det är alltså att gå händelserna lite i förväg, hänvisa till regler, som är på förslag och inte
gäller, för att slippa tillämpa regler, som gäller.
 
Det tillhör numera rutinerna, att man vaknar upp till en ny dag och noterar att det
återigen inträffat något, som gör att man skäms över sin Stad och dessledning.
'
SKAMLÖST, SA BILL
 
VÄRRE ÄN SKAMLÖST, SA DÅ BULL
 
 
AE
 
 
 
 
 

SVERIGE HAR NÅTT IFATT MEDELTIDEN

Åter till Medeltiden, kanske enkelt biljett denna gången
 
Vår vardag i de Nya Moderaternas Nya Sverige blir allt mer spännande för var dag
som går.
 
I tag tycks det vara särskilt spännande i centrala Gävle.
 
DEN NYA ARBETSKRAFTEN , HÄR I FORM AV SÅ KALLAT BÄRPLOCKARE,
TRYGGAR VÅR VÄLFÄRD PÅ EN CENTRAL TOMT I GÄVLE.
 
Ett fyrtiotal ur den nya arbetskraften pucklar på varandra med påkar och annat. När
påkarna inte räcker till tar man till sina bilar och köra på varandras bilar och också
varandra.
 
Ett antal skadade i dessa skämtsamma nya kulturyttringar, med den här farten är det
inte mycket kvar av den ursvenska barbariska kulturen.
 
MAN FÅR ANTA ATT ANSVARSPREDIKANTEN FÖLJER KULTURUTVECKLIN-
GEN OCH SLÅR SIG FÖR BRÖSTET.
 
Och visst, inslag av ny kultur finns, hade inte bilarna varit inblandade, hade likheten
med Medeltiden varit påfallande.
 
KANSKE EN UTVECKLING AV  VIKINGASPELEN PÅ GOTLAND ?
 
Och spänningen tilltar för var dag, vem ska skjutas idag och var  det skjutas ?? Och
så lite slagsmål med påkar som pausunderhållning.
 
Sjukhus som bygger pansarbarriärer, för att den nya arbetskraften väljer entreer som
scen för sina kulturyttringar.
 
Öppna gränser och öppna dörrar kan låta bra i teorin och det kanske är bra även
i praktiken.
 
MEN ÖPPNA DÖRRAR OCH ÖPPNA GRÄNSER BEHÖVER JU INTE INNBÄRA ATT
MAN SLÄPPER IN VAD SOM HELST, INTE HELLER HUR SOM HELST.
 
Vill man leva som om Sverige är Chicago på fyrtiotalet, kanske det är bättre att åka till
Chicago på riktigt.
 
Med hänsyn till det yttrandeförbud som ansvarspredikanten har påkallat i landet
när det gäller kritik av migrationspolitiken och öppna gränser, finns det ingen
anledning förvänta sig att någon politiker tar sig tid att fundera över vad som hän-
der runt omkring oss.
 
SKOTTLOSSNINGAR VARJE DAG PÅ ALLTFLER PLATSER, VÅLDTÄKTER SÅ
LÅNGT ÖGAT NÅR, PÅKSLAGSMÅL HÄR OCH DÄR, BILAR SOM ANVÄNDS SOM
STRIDSVAGNAR OCH VAPEN OCH EN HEL DEL ANNAT.
 
SJÄLVKLART SKA MAN SOM ANSVARIG POLITIKER INTE FUNDERA ÖVER SÅDANA
FUTILITETER, NÄR ANSVARSPREDIKANKTEN UTLYST YTTRANDEFÖRBUD I RIKET.
 
Men som en ännu inte en helt tystad medborgare ställer man sig två frågor, eller
kanske tre frågor:
 
1)  Hur mycket ska våra säkerhet och trygghet naggas i kanten innan ansvariga po-
     litiker vågar tillämpa grundlagens yttrandefrihet
2)  Hur mycket skada ska så kallade öppna gränser få ställa till med innan någon an-
     svarig fattar att man inte kan släpa in vad som helst hur som helst
3)  Varför är alla andra länder dummare än Sverige och för en diskussion kring dessa
     frågor
 
Kan möjligen denna bisarra utveckling bero på att vi har valt politiker som ser smått men
som inte ser stort.
 
Alla vet  ju att vi inte ska släppa in vad som helst hur som helst i våra hus, till och
med världens sämsta polis går ju ut och varnar oss för att släppa in vad som helst
hur som helst i våra hus, även om vi håller dörrarna öppna.
 
MEN OM HUSEN ÄR MÅNGA OCH OMFATTAR HELA LANDET DÅ SKA VI SLÄPPA
IN VAD SOM HELST HUR SOM HELST.
 
Man måste väl heta Fredrik Reinfeldt, Annie Lööf eller Gustav Fridolin, för att man ska
släppa in vad som helst hur som helst.
 
Vänsterkommunisterna har ju också samma synsätt som Fredrik Reinfeldt mm,
men där är man ju i alla fall öppen med sin agenda,
 
DET DEMOKRATISKA STATSKICKET MÅSTE FÅ ETT SLUT OCH DÅ ÄR DET ETT
BRA MEDEL ATT SLÄPPA IN VAD SOM HELST HUR SOM HELST.
 
Den borgerliga alliansen tycks ha samma agenda som vänsterkommunisterna, men man
arbetar med olika strategier.
 
ALLIANSEN LJUGER OM SIN STRATEGI MEDAN VÄNSTERKOMMUNSITERNA ÄR
MER ÖPPNA.
 
På oss väljare ankommer nu att rösta rätt inför valet 2014. ska vi rösta på de som ljuger
om sin agenda eller är ärliga om sin agenda?
 
ELLER SKA VI RÖSTA PÅ DEM SOM INTE VILL SLÄPPAI N VAD SOM HELST HUR
SOM HELST.
 
 
De Nya Moderaternas Nya Sverige
AE
 
 
 
 
 
 

MODERATERNAS KULTURARBETE

Åter till Medeltiden, kanske enkelt biljett denna gången
 
Vår vardag i de Nya Moderaternas Nya Sverige blir allt mer spännande för var dag
som går.
 
I tag tycks det vara särskilt spännande i centrala Gävle.
 
DEN NYA ARBETSKRAFTEN , HÄR I FORM AV SÅ KALLAT BÄRPLOCKARE,
TRYGGAR VÅR VÄLFÄRD PÅ EN CENTRAL TOMT I GÄVLE.
 
Ett fyrtiotal ur den nya arbetskraften pucklar på varandra med påkar och annat. När
påkarna inte räcker till tar man till sina bilar och köra på varandras bilar och också
varandra.
 
Ett antal skadade i dessa skämtsamma nya kulturyttringar, med den här farten är det
inte mycket kvar av den ursvenska barbariska kulturen.
 
MAN FÅR ANTA ATT ANSVARSPREDIKANTEN FÖLJER KULTURUTVECKLIN-
GEN OCH SLÅR SIG FÖR BRÖSTET.
 
Och visst, inslag av ny kultur finns, hade inte bilarna varit inblandade, hade likheten
med Medeltiden varit påfallande.
 
KANSKE EN UTVECKLING AV  VIKINGASPELEN PÅ GOTLAND ?
 
Och spänningen tilltar för var dag, vem ska skjutas idag och var  det skjutas ?? Och
så lite slagsmål med påkar som pausunderhållning.
 
Sjukhus som bygger pansarbarriärer, för att den nya arbetskraften väljer entreer som
scen för sina kulturyttringar.
 
Öppna gränser och öppna dörrar kan låta bra i teorin och det kanske är bra även
i praktiken.
 
MEN ÖPPNA DÖRRAR OCH ÖPPNA GRÄNSER BEHÖVER JU INTE INNBÄRA ATT
MAN SLÄPPER IN VAD SOM HELST, INTE HELLER HUR SOM HELST.
 
Vill man leva som om Sverige är Chicago på fyrtiotalet, kanske det är bättre att åka till
Chicago på riktigt.
 
Med hänsyn till det yttrandeförbud som ansvarspredikanten har påkallat i landet
när det gäller kritik av migrationspolitiken och öppna gränser, finns det ingen
anledning förvänta sig att någon politiker tar sig tid att fundera över vad som hän-
der runt omkring oss.
 
SKOTTLOSSNINGAR VARJE DAG PÅ ALLTFLER PLATSER, VÅLDTÄKTER SÅ
LÅNGT ÖGAT NÅR, PÅKSLAGSMÅL HÄR OCH DÄR, BILAR SOM ANVÄNDS SOM
STRIDSVAGNAR OCH VAPEN OCH EN HEL DEL ANNAT.
 
SJÄLVKLART SKA MAN SOM ANSVARIG POLITIKER INTE FUNDERA ÖVER SÅDANA
FUTILITETER, NÄR ANSVARSPREDIKANKTEN UTLYST YTTRANDEFÖRBUD I RIKET.
 
Men som en ännu inte en helt tystad medborgare ställer man sig två frågor, eller
kanske tre frågor:
 
1)  Hur mycket ska våra säkerhet och trygghet naggas i kanten innan ansvariga po-
     litiker vågar tillämpa grundlagens yttrandefrihet
2)  Hur mycket skada ska så kallade öppna gränser få ställa till med innan någon an-
     svarig fattar att man inte kan släpa in vad som helst hur som helst
3)  Varför är alla andra länder dummare än Sverige och för en diskussion kring dessa
     frågor
 
Kan möjligen denna bisarra utveckling bero på att vi har valt politiker som ser smått men
som inte ser stort.
 
Alla vet  ju att vi inte ska släppa in vad som helst hur som helst i våra hus, till och
med världens sämsta polis går ju ut och varnar oss för att släppa in vad som helst
hur som helst i våra hus, även om vi håller dörrarna öppna.
 
MEN OM HUSEN ÄR MÅNGA OCH OMFATTAR HELA LANDET DÅ SKA VI SLÄPPA
IN VAD SOM HELST HUR SOM HELST.
 
Man måste väl heta Fredrik Reinfeldt, Annie Lööf eller Gustav Fridolin, för att man ska
släppa in vad som helst hur som helst.
 
Vänsterkommunisterna har ju också samma synsätt som Fredrik Reinfeldt mm,
men där är man ju i alla fall öppen med sin agenda,
 
DET DEMOKRATISKA STATSKICKET MÅSTE FÅ ETT SLUT OCH DÅ ÄR DET ETT
BRA MEDEL ATT SLÄPPA IN VAD SOM HELST HUR SOM HELST.
 
Den borgerliga alliansen tycks ha samma agenda som vänsterkommunisterna, men man
arbetar med olika strategier.
 
ALLIANSEN LJUGER OM SIN STRATEGI MEDAN VÄNSTERKOMMUNSITERNA ÄR
MER ÖPPNA.
 
På oss väljare ankommer nu att rösta rätt inför valet 2014. ska vi rösta på de som ljuger
om sin agenda eller är ärliga om sin agenda?
 
ELLER SKA VI RÖSTA PÅ DEM SOM INTE VILL SLÄPPAI N VAD SOM HELST HUR
SOM HELST.
 
 
De Nya Moderaternas Nya Sverige
AE
 
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
Vi får idag Novus rapport om väljaropionen, den första efter sommaren. Här ligger oppo-
sitionen på över 50 % och vi ligger under 40 %, allt fullständigt obegripligt. Vi har ju prö-
vat allt vi kan för att manipulera väljarna, men inget tycks lyckas, snart är man benägen
tro att väljarna fäster avseende vid den förda politiken.
 
Att vi inte kan säga sanningen om den politik vi för, det förstår ju alla, då skulle vi inte ha
en enda väljare kvar.
 
Men det hjälper tydligen inte heller att ljuga, vi har ju inte gjort annat än ljugit under det
senaste åren. Om inte annat visar ju NUON affären detta, men inte ens att ljuga tycks
nu hjälpa.
 
Vi har också försökt att hålla oss undan, efter Almedalsveckan har ju vare sig Annie el-
ler jag visat oss offentligt, och vi trodde att det skulle locka väljare, men inte ens det tycks
hjälpa. Vi trodde att Centerpartiet skulle kunna klara sig över 4 % om vi fick tyst på Annie
och hon höll sig borta, men det hjälper inte heller.
 
Kristdemokraterna klarar sig däremot bättre, genom att man hamnar på just 4%. Göran har
fått mycket kritik för att han som ende partledare inte håller sommartal, men troligen är det
detta som gjort att partiet går så bra.
 
Våra satsningar på Försvaret tycks inte heller ha hjälp. När vi först la ner det blev folk arga,
och när vi hävdade att det vi inte hade var flexibelt, användbart och tillgängligt, blev folk än-
nu argare.
 
Vad ska man ta sig till med sådan väljare.
 
JB koncernens konkurs väckte ju uppmärksamhet, då skulderna blev mycket större än vad
många befarat. Skulderna blev nu så stora att konkursen blottlägget stora brister i vårt priva-
tiseringsprogram.
 
För att ingen ska förstå hur stora dessa brister är lovar nu Jan Björklund att kontrollen framö-
ver ska bli bättre. Envisa kritiker hävdar att vi borde ha förstått detta tidigare, men riktigt så
lätt är det inte.
 
Har man ideologiska skygglappar märker man inte bristerna, ens om man blir uppmärksam-
mad, vi kan ju se hur det gick med NUON affären också.
 
Samtidigt måste jag erkänna att de ideologiska skygglapparna ibland är så stora att vi in-
te beaktar bristerna och riskerna ens när vi är medvetna om dem.
 
I sista hand handlar det ju ändå bara om skattebetalarnas pengar.
 
Under gårdagen förflyttades vårt nya kulturutbud till Hultsfred, då en man blev påkörd för att
därefter bli beskjuten. Av någon underlig anledningen lyckades skytten inte träffa. Vår begåv-
ade Anna Batra sätter detta i samband med att det måste ha varit en obegåvad lantis som sköt.
 
I går rapporterade media om Revolutionära Fronten, som ägnar sig åt skadegörelse, mordbrän-
der, mordförsök och lite annat. Efter denna rapport blev tidningens lampor och annat sönder-
slagna av ungdomar med järnrör.
 
I vår kamp mot yttrandefriheten ser vi Revolutionära Fronten som vår militära gren, som ska
göra processen kort med våra motståndare. Vi får inte sky några medel, när det gäller att tysta
alla, som kan tänkas vara kritiska mot den förda migrationspolitiken.
 
Jag säger som jag brukar säga.
 
Skriver man om att invandrare kan ägna sig åt kriminalitet får man skylla sig själv.
 
Äldreboendet Vårbacka Plaza väckte ju en stor uppmärksamhet när det visade sig att man låste
in äldre dementa i skrubbar och lät dem ligga med bajs och kiss flera dagar. Det visar sig nu att
en av dessa äldre varit inlåst i en skrubb mer än en månad och att man tagit bort handtaget för
att han inte ska komma ut.
 
Detta kan ytligt te sig lite märkligt, men detaljerna får aldrig skyla helheten. Ju längre en dement
är inlåst, desto större besparing kan man göra, och då är borttagandet av ett handtag ingen stor
kostnad.
 
Upphandlingen av Waxholmstrafiken tycks stöta på stora problem. De små partierna i den borg-
erliga alliansen agerar här självsvåldigt och man är tydligen beredd spräcka den borgerliga enhe-
ten, om vi inte får som vi vill.
 
Här har vi tyvärr blivit tagna på sängen. Under 7 år har de knutit näven i byxfickan och gjort som
vi moderater sagt, och plötsligt börjar de ha synpunkter.
 
Med de väljarundelag dessa småpartier har, borde de bättre veta sin plats.
 
Jag skrattade lätt när jag fick höra att antirasisten Henrik Johansson, avlönad av LO för att mot-
arbeta rasism, i en debatt använde ordet "negerboll". Detta väckte synnerligen stor kritik från
många grupper, och det ser jag som ett gott tecken.
 
För man en ansvarsfull politik får man aldrig väja för de stora och svåra frågorna.
 
Spöken härjar nu i Stockholm och ägnar sig åt stölder från främst turister. När vi fick höra talas
om dessa spöken spreds snabbt ryktet att det var spökena från Rosenbad, som härjade även
utanför Rosenbad. Vi har kontrollerat detta och kan bekräfta att de spöken vi har i Rosenbad
bara härjar från Rosenbad.
 
Att sedan en del tycker att stöld ändå är en stöld får vi försöka bortse ifrån, några starka offent-
liga finanser lär vi inte kunna skapa utan dessa stölder.
 
Som jag brukar säga, en stat kan aldrig bli rik, om undersåtarna inte blir fattiga.
 
I början av juni väckte det en viss uppmärksamhet att en mamma med en baby blev prejad av
vägen av en algerier, som inte tyckte om att bli omkörd. Ärendet är nu avgjort i tingsrätten och
tingsrätten fästa avseende vid vad algeriern sa men inget avseende vid vad mamman sa.
 
Då vi alla vet att alla dessa oföretagssamma svenskar ljuger sig fram här i liver är det skönt att
kunna se att rättvisan ändå segrar ibland.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
 
          
 
AE

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag, en ny dag i det moderata trygga Sverige.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
Det gångna dygnet återspeglat våra ambitioner på trygghetsområdet, vi kan notera i
vart fall en ihjälskjuten i Stockholm.
 
Även vår sjukvårds- och vårdpolitik skördar fortsatta framgångar, som bygger på våra
ansvarsfulla besparingar.
 
Vi hittar också spännande nya inslag på vårdområdet, där nya företagssamma vårdfor-
mer införs av våra nya vänner, de nyanlända svenskarna.
 
Ett sådant spännande inslag inom äldrevården hittar vi på Vårbacka Plaza, som drivs
i privat regi av den företagssamma nysvenskan Soheila Govazi.
 
Genom att låsa in de dementa äldre i skrubbar, och genom att inte tillhandahålla den
minsta utrustning, lyckas man hålla nere kostnaderna till ett minimum.
 
Stora personalbesparingar gör man också genom att inte byta på dessa äldre när de
bajsar och kissar.
 
För att de inte ska irra omkring i onödan låser man in dem, också en kostnadsbespar-
ande åtgärd.
 
Polisen ser det hela som olaga frihetsberövande, men kostar det så smakar det. Man
kan inte ta bort vård och omsorg utan att det märks.
 
Vi tackar Soheila Govazi för att hon så tydligt stöttar oss i vår jobblinje, att dessa äldre
skulle kunna stå till Arbetsförmedlingens förfogande tycks vara uteslutet, och då får de
ju inte kosta något.
 
Sedan får man ju inte glömma att ägarna och ledningen på koncernen Aleris tillhör
våra goda vänner och sympatisörer. Och man kan ju inte gynna sina vänner om man
tvingar dem att köpa en massa utrustning.
 
Jag tycker att en madrass på golvet räcker långt och väl
 
På tal om Arbetsförmedlingen får vi nu dess fulla stöd för att driva en ansvarsfull flyk-
tingpolitik. Man kräver nu därifrån att invandrare ska få gratis körkort, för att de ska kun-
na röra på sig.
 
Vi stödjer fullt ut detta förslag, att svenska ungdomar skulle behöva röra på sig anser
den ansvarsfulla Alliansregeringen som uteslutet.
 
Arbetsförmedlingen föreslår också att alla nyanlända ska förses med betydligt lyxigare
hemutrustning än alla svenskar, så att de inte förleds resa tillbaka till sina hemländer.
 
Även detta ansvarsfulla förslag stöttar vi, och vi kan peka på att vi redan gjort mycket
på det området.
 
Svenskar får arbeta ihop mycket som delas ut till dessa företagssamma nyanlända, men
som de inte själva får vara en del i.
 
Denna ansvarsfulla flyktingpolitik bygger på att vi anser svenskar så mentalt handikappade,
att de inte är värda att satsa på, samtidigt som alla nyanlända visar sig mer företagssamma
än de flesta svenskar.
 
Vi ser denna spännande utveckling på många områden, Nyss blev en fotbollsdomare i Upp-
sala biten i benet och slagen i huvudet under en match. Det har tidigare inträffat att en ofö-
retagsam svensk slagit en domare i huvudet, men inte bitet i benet, det kan jag inte erinra
mig.
 
Det fordras alltför stor företagssamhet för att bita en domare i benet. och det hittar vi inte
hos svenskar,
 
Det framförs nu stark kritik mot att busschafförer ser på film och skickar SMS när de borde
köra buss i stället.
 
Vi försöker ta till oss detta, men kan under semestertid inte göra så mycket, då vi måste av-
vakta att tolkarna återkommer från sina hemländer.
 
Alla är inte nöjda med vår ansvarsfulla flyktingpolitik. Tino Sanandaji skriver idag om vad han
kallar borgerlighetens intellektuella kollaps i migrationsfrågor.
 
Här skjuter han över målet, jag känner ingen inom borgerligen som kan ha råkat ut för en
intellektuell kollaps. Många har kollapsat, när de ljugit för mycket, men intellektuell kollaps,
nej det har jag aldrig hört något om.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
 
AE

SVENSK TERROR UTOMLANDS

Sverige finansierar terrorism
 
Sedan flera år har Sverige på olika sätt finansierat internationell terrorism.
 
Sätten har varit flera, upplåtit Sverige som fristad för tidigare och persumtiva
krigsförbrytare, härbärgerat terrorister, byggt anläggningar (moskeer) för att
underlätta rekrytering till terrororganisation samt gett så frikostiga bidrag till
allt och alla att stora delar av dessa bidrag kan slussas vidare till terrororga-
nisationer i Somalia mm.
 
Och ingen så mycket som rynkar på ögonbrynet åt det som tycks ha blivit
ett inslag i vår vardag.
 
Viss uppmärksamhet har det dock väckt att två boråsbröder kämpat i Syrien i-
nom en terrorstämplad organistion.
 
SJÄLVMORDSBOMBNING OCH OND BRÅD DÖD SOM RESULTAT.
 
Hur ser då omgivningen på detta.
 
Omgivningen är imponerad och hyllar dessa hjältar.
 
PÅ FACEBOOK HYLLAS DE SOM MARTYRER OCH HELGONFÖRKLARAS.
 
Samtidigt beskriver släktingar, grannar och vänner dem som snälla, goda, om-
tänksamma och som vanliga människor med vanliga uppfattningar.
 
VANLIGA MÄNNISKOR MED VANLIGA UPPFATTNINGAR.
 
Det är kanske just där problemet ligger.
 
EN FÖRSKJUTNING AV VÄRDEGRUNDER I SAMHÄLLET ATT MÄNNISKOR
SOM ÄGNAR SIG ÅT TERRORISM BESKRIVS SOM VANLIGA MÄNNISKOR
OCH HELGONFÖRKLARAS.
 
Fredrik Reinfeldt och hans Alliansregering har länge och enträget kämpat för att
få denna värdeförskjutning till stånd.
 
DET GÅR INTE ATT FÖRNEKA ATT HAN LYCKATS.
 
Det fulla priset har vi dock ännu inte fått betala, men det kommer, det kommer.
 
 
De Nya Moderaternas nya vanliga människa i Sverige.
AE
 

MODERAT BAJSVÅRD AV GAMLA

Moderat vård i bajs och kiss
 
Att moderaterna har tagit bort de flesta vårdplatserna i Stockholm är ju inget nyhet,
men man tycker ju att det som finns kvar borde hålla någon form av standard.
 
Den privata äldrevården i Stockholm, det heligaste av allt heligt, håller faktiskt
en viss standard.
 
DENNA STANDARD ÄR BAJS, KISS OCH MADRASS PÅ GOLVET.
 
Vårdkoncernen Aleris, som innehar äldreboendet Vårbacka i Stockholm, har förstått
moderaternas vink om att det ska sparas och gamla dödas.
 
Polisen fick ett larm om en uttorkad äldre kvinna, som fick föras till sjukhus för att
omsorgen brast. Det är inte första gången Aleris och Vårbacka utmärker sig.
 
Väl på plats för att ta hand om den vanvårdade kvinna hör polisen att det bankar ini-
från ett rum.
 
När polisen frågar vad det rör sig om försöker personalen tysta ner det hela och
menar att det är inget att bry sig om.
 
POLISEN LÖSER SIN UPPGIFT, FÖR EN GÅNGS SKULL, OCH UT RAMLAR EN
GAMMAL "GUBBE", I DET NÄRMASTE NAKEN OCH ELÄNDIG.
 
Nerkletad med en salig röra av kiss och bajs ger han ett föga människovärdigt
intryck.
 
När polisen granskar rummet hittar man en skrubb på 2 x 3 meter där "gubben" varit
inlåst, nerkletad med sitt bajs och kiss.
 
DEN ENDA UTRUSTNING SOM FANNS I SKRUBBEN VAR EN MADRASS.
 
 PÅ   G O L V E T
 
Personalen och ledningen tycker fortfarande inte att saken är något att bry sig om,
så här vill moderaterna i Stockholm att äldrevården ska vara.
 
KVALITETSSÄKRADE OCH CERTIFIERADE PRIVATA ÄLDREBOENDE SKA
LÅSA IN DEMENTA ÄLDRE "GUBBAR" I SKRUBBAR UTAN ANNAN UTRUST-
NING ÄN EN MADRASS PÅ GOLVET.
 
Moderat äldreomsorg, när den är som bäst.
 
Fillippa Reinfeldt låter också hälsa att detta är moderat omsorg, och inget att fästa
avseende vid.
 
BAJSET ÄR JU BARA TRE DAGAR GAMMALT.
 
Ledningen för Aleris tycker att allt är OK, så här vill moderaterna ha det, och så här
ska då moderaterna få det.
 
Att skrubben saknar all utrustning utom en madrass på golvet förklarar man med.
 
GAMLA DEMENTA SKA INTE HA EN MASSA SAKER OMKRING SIG.
 
Lite saker ska man ändå få ha omkring sig, förklarar man lite urskuldande:
 
SOM BAJS OCH KISS.
 
Göran Hägglund och Maria Larsson är högst ansvariga i landet för denna kvalitetssäk-
rade vård.
 
Båda uppges låta hälsa att man inte vill kommentera enskilda fall som vårdas i bajs
och kiss, men tycker att det är bra att man får ha en madrass.
 
Moderaterna är det parti i Stockholm som är ansvariga för att detta kunna utveck-
las på sätt som skett.
 
OCH DET  PARTIET FINNS DET FOLK SOM RÖSTAR PÅ.
 
Jesus Maria, kan man bara säga.
 
ÄLDREOMSORG PÅ EN MADRASS PÅ GOLVET I SITT EGET BAJS OCH KISS.
 
I SVERIGE ÅR 2013 UNDER EN ANSVARSFULL ALLIANSREGERING.
 
Finns det ingen ände på eländet undrar man.
 
Och Aleris, med skattemiljoner samlade i skatteparadis, skulle ju frälsa alla de gamla
dementa.
 
FRÄLSTA I PRVIATISERINGSVANSINNET I SITT EGET BAJS OCH KISS PÅ EN
MADRASS PÅ GOLVET.
 
Med moderater som påskyndare av denna vård.
 
DET BÖR VI KOMMA IHÅG TILL SEPTEMBER 2014.
 
 
Hälsar  från sängen att gamla dementa ska ligga i bajs och kiss på en madrass på golvet
och tillägger viskande:
 
Egentligen tycker jag inte så men det vågar jag inte säga, då blir Fredrik arg på mig.
igen.
 
AE
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikankt önskar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
I dag hälsar vi vår trogne valarbetate Tore Lifverdahl välkommen som politisk redaktör på
SvD. Tore har samvetsgrannt gått igenom alla moderata barnkrubbor och vet vad hon ska
säga i alla frågor.
 
Trots dessa ihärdiga studier på våra barnkrubbor tycks hon inte ha förstått grundbulten i
vår flyktingpolitik.
 
I dag skriver hon på SvD hur vi ska arbeta för att locka hit analfabeter till Sverige för att de
ska dela med sig till oss.
 
Det är tråkigt att hon ska hamna så snett i sitt första införande i SvD, den svenska flykting-
politiken syftar inte till att folk ska komma hit och dela med sig.
 
Den svenska flyktingpolitiken syftar till att vi ska dela med oss så mycket att analfabeter väl-
jer att komma till Sverige i stället för att belasta andra länder.
 
På det sättet tar vi vårt globala ansvar.
 
Alarmerande rapporter kommer nu om en lavinartad ökning av blodsugande väglöss i student-
bostäder.
 
Vi kan lugna alla oroade studenter, dessa blodsugande löss kommer inom kort att återvända
till Rosenbad.
 
Vi har tidigare haft ett gott samarbete med media, man har skrivit det vi har sagt man ska skri-
va och inte skrivit det vi har sagt man inte ska skriva.
 
Östran i Kalmar bryter nu detta samarbete och skriver öppet om att invandrare står bakom en
stor del av den grova kriminaliteten.
 
Som svar på detta har tidningens bilar fått sina däck sönderskurna, en sund reaktion på en
osund journalistik.
 
Jag säger som jag brukar säga, skriver man på det viset får man skylla sig själv.
 
Även i Göteborg tycks den journalistiska nivån bli allt lägre. Där uppger  en kriminalreporter
på Expressen att "han är rädd för sin egen hemstad". Han åsyftar då att det skjuts dagligen
i de flesta stadsdelar.
 
Vi har redan haft kontakt med Expressen om detta och man kommer att införa ett klarlägg-
fande för att främlingsfientligen inte ska underblåsas.
 
Man kommer då att kompettera inlägget med att dessa skjutningar i allt väsentligt utförs av
svenskar, nyanlända svenskar.
 
Media tar idag åter upp vapenaffären med Saudi Arabien och menar att KU borde göra ett
omtag, då bristen på dokumentation upplevs som stor.
 
Dessa tidningar lär sig tydligen aldrig, att vi inte dokumenterar det vi har skyldighet att doku-
mentera beror ju på att vi inte vill bli avslöjade.
 
Sedan har vi inget emot ett omtag med nya förhör i KU, bara vi får lite tid på oss så att vi kan
förbereda oss. Vi måste säkerställa att vi presenterar samma lögner som förra gången och
det är inte alltid lätt att komma ihåg alla lögner, när man har som vana att alltid ljuga.
 
Våra internationella insatser antar nu nya former, idag får vi uppgifter om att två svenskar, två
så kallade nysvenskar, omkommit i Syrien i samband med ett självmordsattentat. Vi kommer
att ge dessa en hedersbegravning.
 
Samtidigt ger detta en förklaring till de upploppslikande övningar vi uppmuntrade i Husby
med mera. Vi räknar med att behovet av dessa träningsläger kommer att öka.
 
I takt med att dessa internationella insatser ökar kommer vi också att anslå mer medel  för
utbyggnad av nya moskeer, så att tillräckligt många rekryter kan rekryteras.
 
Igår blev upprördheten stor då mina mentalt handikappade medborgare fick reda på att
våra myndigheter säljer ut personliga uppgifter om dem.
 
Denna upprördhet bygger på vanföreställningar, då man inte tycks ha förstått att starka
offentliga finanser får man inte till skänks, det räcker inte ens att ta bort välfärden.
 
Medborgarnas rätt till ett skyddat privatliv väger då lätt, även om EU domstolen har en annan
uppfattning.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
 
AE
 
 

SVERIGE HAR FALLIT SAMMAN

Fallet utför blir bara högre
 
I dag kan man läsa i Borås Tidning om en händelse, som borde höra hemma i
en annan värld.
 
HÄNDELSEN BORDE HÖRA HEMMA I TRANSSYLVANIEN MED DRAKULA
SOM GÄRNINGSMAN.
 
Men Dracula tycks befinna sig i Borås, närmare bestämt Alidebergsbadet, och
Sverige tycks överträffa Transsylvanien.
 
En pappa tvingar sin fyraårige son, ej simkunnig, att hoppa från hopptornets
högsta nivå, tio meter högt.
 
SONEN FALLER ILLA MEN PERSONALEN LYCKA HOPPA I OCH RÄDDA HO-
NOM.
 
Ingen tycker att Dracula gjort fel, han är ju pappa, och ansvar har ju upphört
att existera i Sverige.
 
INTE HELLER VÄRLDENS SÄMSTA POLIS GÖR NÅGOT, DÄR SLÅSS MAN OM
ATT FÅ MED SÅ MÅNGA SOM MÖJLIGT I PRIDE PARADEN.
 
Ingen på Alidebergsbadet gör något, visserligen tycker man att pappan inte skulle
tvinga sonen hoppa, men göra något.
 
NEJ, DET GÖR MAN INTE I SVERIGE, LANDET PÅ DEKIS.
 
Det finns faktiskt viss lagstiftning även i landet på dekis, även om ingen tycks bekymra
sig över den längre.
 
En åtalspunkt heter framkallande av fara för annan.
 
OM DET INTE SKULLE VARA EN FARA FÖR SONEN, EJ SIMKUNNIG, ATT TVINGAS
HOPPA FRÅN TIO METERS HÖJD, FINNS DET INGA FAROR I VÅR VÄRLD.
 
Det skulle möjligen i så fall vara personalen på Alidebergsbadet och polisen, av vissa
kallad stinkande apor.
 
Ser man till polisens insatser i vissa fall borde aporna känna sig förnärmade.
 
Och har sociala omsorgen lagt ner al annan verksamhet än att dela ut pengar till ny-
anlända svenskar ??
 
En utredning om vårdnadshavarens lämplighet borde väl ändå vara ett minimum ??
 
En gång fick vi höra:
 
Det är de små, små detaljerna som gör det.
 
OCH DE SMÅ, SMÅ DETALJERNA VISAR ATT SVERIGE ÄR ETT LAND PÅ DEKIS.
 
Kan en pappa tvinga en 4 åring, ej simkunnig, att hoppa från tio meters höjd, är det kanske
inte ens fråga om dekis.
 
DET ÄR NOG MER FRÅGA OM DEKIS I KUBIK.
 
Att Transylvanien med Dracula skulle framstå som en idyll trodde man inte för 7
år sedan.
 
MEN NU INTE BARA TROR MAN, NU VET MAN.
 
AE
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
Tack vare våra ansvarsfulla överenskommelser med Miljöpartiet, understödda av det
ansvarsfulla Centerpartiet, har Sverige blivit ett allt mer spännande land att leva i.
 
Sent under lördagen blev en man svårt skottskadad i centrala Malmö, när han skulle
passera ett övergångsställe. En bil stannade till, en man steg ur och mejade ner den
skjutne.
 
Likheterna med Chicago blir allt tydligare och vi slår oss för bröstet för denna framgångs-
rika kamp mot brottsligheten.
 
Samtidigt uppmanar vår ansvarsfulle justieminister alla att beväpna sig med skjutvapen,
så att de får en rimlig chans att överleva, om de ger sig ut utanför bostaden. Om de ser
en nyanländ svensk dra vapen uppmanar justitieministern alla att skjuta först.
 
Att polisen angreps i Pride paraden har väckt stor uppmärksamhet och försatt oss mode-
rater i ett dilemma.
 
Bakom attentatet låg så kallade asylanarkarkister, som blivit triggade till detta genom nät-
hat av den nyanlände svenskan Foujan Rouzbeh, som kallar polisen stinkande apor.
 
Vi ser det som omöjligt att komma åt just detta näthat, då näthat bara utförs av högerex-
tremister.
 
Dessutom står ju vi ansvarsfulla politiker på samma sida som dessa asylanarkister i deras
kamp mot polisen.
 
Båda vill vi ju att  all illegala ska få stanna i Sverige, och där utgör polisen ett problem.
 
Våra framgångar inom sjukvården syns nu allt tydligare, våra ansvarsfulla besparingar
ger nu effekt över hela landet, och på alla områden.
 
I Luleå såg vi under helgen ett lyckat försök att dra ner på kostnaderna. Där samarbetar
ambulanssjukvården med en professor vid Umeå Universitet, som vill att alla gamla ska
dö för att lämna plats till nyanlända svenskar.
 
Detta samarbete bar nu frukt, då en 81 åring föll mitt i centrum och gjorde sig illa. Våld-
samma blödningar väckte hopp om att hon skulle dö på platsen, men trots att ambulans-
sjukvården drog på en utryckning i det längsta, det tog en timme innan man kom fram,
lyckades den åldriga kvinnan överleva.
 
Då kvinnor i denna ålder inte är lönsamma och kan inordnas i jobblinjen får vi utsträcka
utryckningstiden för ambulanssjukvården i liknande fall till minst 1 dygn.
 
Även Elisabeth, svårt cancersjuk, bekräftar vår framgångsrika sjukvårdspolitik. I samband
med många besök avfärdade man henne som barnslig, då det skulle bli för dyrt att behandla
hennes cancer.
 
När hon trots dessa avfärdningar envisades med att hon hade rätt till vård tog läkarna sitt an-
svar och förklarade att hon var dödsdömd.
 
Läkarna skämtade med henne och hävdade att hennes cancer inte gick att stoppa, det skulle
bli för dyrt, det var bättre att hon dog.
 
Elisabeth tog då kontakt med Finland, där man ännu inte kommit så långt i sina besparingar
utan räddar de liv som kan räddas. Läkarna i Finland skrattade åt oss, och menade att visst
går det att rädda Ditt liv, det är det vi läkare är till för.
 
Nu räddade läkarna i Finland Elisabeths liv, men den som skrattar sist skrattar bäst.
 
Finland får skylla sig själva, när de räddar liv, de kommer aldrig att kunna få lika starka
offentliga finanser som den ansvarsfulla Alliansregeringen om de bekymrar sig för att rädda
liv.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
 
 

MODERATERNAS NYA VALSTRATEGI

Djärvhet eller våghalsighet
 
Säga vad man vill om dessa nya moderater, men fega är de inte, alltid.
 
Nu ska det drivas ny politik, igen, och frågan är nu om moderaterna
är djärva eller bara dumdristiga.
 
NU SKA MAN ALLTSÅ MUTA STORSTADSBOR ATT FLYTTA TILL
LANDET GENOM ATT SKRIVA AV DERAS STUDIESKULDER.
 
Att det är en muta är helt klart, och man kan ju förstå att man måste muta
väljarna när man inte har någon vettig eller ansvarsfull politik.
 
Men är det djärvt eller bara dumdristigt ?
 
Moderaternas skinande ljus i riksdagen är ju dess gruppledare, något
mer begåvat har ju världen aldrig skådat.
 
HON ÄR TILL OCH MED SÅ BEGÅVAD ATT HON ANSER SIG KUNNA
HÄVDA ATT ALLA SOM INTE BOR I STOCKHOLM ÄR OBEGÅVADE LAN-
TISAR.
 
Lite lätt trängt efter att ha gjort detta begåvade uttalande modifierade hon sin
uppfattning lite, men bara lite grann.
 
De obegåvade lantisar, som flyttade till Stockholm, visade att de inte var
obegåvade lantisar genom att flytta till Stockholm.
 
Efter att ha blivit undervisade av det skinande ljuset Anna Batra, vet vi alltså tre
saker:
 
1)  De som bor i Stockholm är begåvade
2)  De som bor utanför Stockholm är obegåvade lantisar
3)  De obegåvade lantisar, som flyttar till Stockholm, blir begåvade Stockholmare,
     som det skinande ljuset Anna Batra kanske  ?
 
En arbetsgrupp inom moderaterna ska nu arbeta med hur man bäst kan muta så
många som möjligt så att de röstar på de nya moderaterna.
 
Men redan uppger man sig stå inför problem.
 
OM EN OBEGÅVAD LANTIS BLIR EN BEGÅVAD STOCKHOLMARE NÄR HEN
FLYTTAR TILL STOCKHOLM, VAD BLIR DÅ EN BEGÅVAD STOCKHOLMARE
NÄR HEN FLYTTAR TILL LANDET.
 
Arbetsgruppen uppges ha ställt frågan till det skinande ljuset Anna Batra, som upp-
ger att hon inte vill kommentera enskilda fall och skulle hon vilka kommentera en-
skilda fall, så  minns hon inget.
 
Visst är man en obegåvad lantis och det finns ingen anledning att skämmas
över detta.
 
MER ANLEDNING ATT SKÄMMAS HAR MAN OM MAN HÄVDAR ATT ALLA
UTANFÖR STOCKHOLM ÄR OBEGÅVADE LANTISAR.
 
Men de riktigt skinande ljusen kan nog inte skämmas, de trampar på helt ogenerat
i den ena gropen efter den andra.
 
Samtidigt tycks det skinande ljuset Anna Batra ha stöd för sin uppfattning
från högsta nivå.
 
ANSVARSPREDIKANTEN HIMSELF HÄVDAR JU ATT HUVUDDELEN AV OSS
MEDBORGARE ÄR MENTALT HANDIKAPPADE.
 
Många förundras över att kunskapsutvecklingen blir allt sämre och sämre, egent-
igen är detta inte förvånande.
 
KAN KUNSKAPSUTVECKLINGEN BLI ANNAT ÄN KATASTROFALT DÅLIG MED
EN BEFOLKNING, DÄR HUVUDELEN ÄR:
 
BÅDE OBEGÅVADE LANTISAR OCH MENTALT HANDIKAPPADE
 
Allt enligt de ansvarsfullaste av alla, Fredrik Reinfeldt och Anna Batra, det skinande
ljuset.
 
Och som sagt, nog måste de ha delvis rätt.
 
KAN MAN VARA ANNAT ÄN MENTALT HANDIKAPPAD OM MAN RÖSTAR PÅ
EN STATSMINSITER, SOM HÄVDAR ATT MAN ÄR MENALT HANDIKAPPAD.
 
Knappast, så inte är det konstigt att kunskapsutvecklingen rasar.
 
 
Mycket tyder på att inte heller alla stockholmare är begåvade
AE
 
 
 
 

BEHOV AV HJÄRNBYTE I ROSED

Härdsmälta i Rosenbad
 
Vi har de senaste dagarna blivit upplysta om begåvningsnivån hos vår politiska
elit i landet.
 
Det började med att ett språkrör i Miljöpartiet föreslog att rösträttsåldern
skulle ta bort helt och bebisar får rösta.
 
DÅ BEBISAR INTE ÄR MEDVETNA OM HUR DE SKA RÖSTA FÖRESLOG
DET BEGÅVADE SPRÅKRÖRET ATT FÖRÄLDRARNA SKULLE FÅ RÖSTA
FÖR BARNET.
 
Det fortsatte med att vänsterkommunisterna kom med förslaget att man skulle
förbjuda porr för vita män.
 
MEN INTE FÖR FÄRGADE MÄN OCH DEFINITIVT INTE FÖR KVINNOR.
 
Eric Ullenfån blev så imponerad av dessa fåniga förslag att han trampar vidare
i samma hjulspår.
 
TYDLIGEN ÄR HAN FÖRHÄXAD AV ALLT VAD HBT HETER I DESSA DAGAR
OCH VILL SLÅ EN LANS FÖR DET MEST BEFÄNGDA MAN KAN TÄNKA SIG.
 
Men för Eric Ullenfån är det befängda inte befängt.
 
Nu förslår Eric Ullenfån att gränsen för könsbyte vid 18 års ålder ska tas bort och
uppger att han är beredd lägga ett förslag om detta.
 
Påverkad av Miljöpartiet uppger han sig medveten om att små bebisar inte heller
är medvetna om vad ett könsbyte innebär.
 
FÖRÄLDRARNA SKA DÄRFÖR I ANSLUTNING TILL FÖDSELN FATTA BESLUT
OM ETT EVENTUELLE KÖNSBYTE.
 
Är föräldrarna mer än tre uppger Eric Ullenfån att majoriteten ska få bestämma om
könsbyte ska ske.
 
Vid skilda uppfattningar, men där ingen majoritet finns , menar Eric Ullenfån att man
kan slingla slant om könsbyte ska ske och då bör barnmorskan svara för detta.
 
Eric Ullenfån är inte fånigare än att han insett att okontrollerade könsbyten
kan rubba balansen mellan könen, men ser även en lösning på hur man ska
hantera detta.
 
ERIC ULLENFÅN MENAR DÅ ATT MAN SKA TILLÅTA KÖNSBYTE I TURORD-
NING ENLIGT PRNICIPEN VARANNAN DAMERNAS OCH VARANNAN HERRAR-
NAS.
 
Genom att bara tillåta lika många könsbyten från bebispojk till bebisflicka som från
bebisflicka till bebispojk menar då Eric Ullenfå natt balansen inte rubbas.
 
Samtidigt menar Eric Ullenfån att mycket talar för att man ska tillåta mer könsbyten
från bebisflickor till bebispojkar,, så att bebisflickorna slipper att leva under det pat-
rialkaliska förtrycket.
 
Nu väntar vi bara på ett förslag om hjärnbyte hos den politiska eliten, men frågan är
vilka som kan tänkas vilja ha deras hjärnor.
 
 
Eric Ullenfån tänker
AE
 

FREDRIK REINFELDT LJUGER SÅ DET OSAR

NUON affären demaskerar alla lögnare i Alliansen
 
Den beskäftiga Maud Olofsson är ju inte den som är känd för att hålla sig till
sanningen, tvärtom tillhör det rutinerna att hon ljuger för det mesta om det
mesta.
 
Men även Maud Olofsson talar ibland sant, hur främmande det än låter.
 
I I NUON AFFÄREN ÄR DET STYRKT ATT HON TALAR SANNING, HUR
FRÄMMANDE DET ÄN LÅTER.
 
De andra i Alliansen är så vana vid att Maud Olofsson ljuger att de ljuger med
av bara farten.
 
I NUON affären är den del omtvistat och en del oomtvistat, vad är då oom-
tvistat.
 
JO, ATT MAUD OLOFSSON I DETTA FALLET TALAR SANNING I NUON
AFFÄREN OCH ATT DE ANDRA LJUGER.
 
Att Maud Olofsson talar sanning styrks av näringsdepartements så kallade
loggbok, som tjänstemannen Viktoria Aastrup upprättade och där det står
klart och tydligt att Maud Olofsson talat om affären direkt med Fredrik Rein-
feldt och de övriga i det inre kabinettet.
 
DENNA LOGGBOK ÄR ALLTSÅ UTGÅNGSPUNKTEN I DENNA AFFÄR
OCH UTGÖR I VISS MENING DEN ABSOLUTA SANNINGEN.
 
Hur förhåller då de inblandade sig till denna absoluta sanning ??
 
Viktora Aastrup som upprättat handlingen kan inte förneka att loggboken finns
men minns ingenting.
 
Elisabeth Thand Ringqwist, nu VD i företagarna, var den som  svarade för den
direktrapportering till Viktoria Aastrup, är nu rädd för att inte kunna vara kvar som
VD så hon minns ingenting heller.
 
Fredrik Reinfeldt  blev enlig loggboken informerad men ljuger om detta.
 
Jan Björklund blev enligt loggboken informerad men ljuger om detta
 
Göran Hägglund blev enligt loggboen informerad men ljuger om detta
 
Samtliga ovanstående statsråd kompletterar lögnerna med att de inte minns
vissa inslag.
 
Peter Norman har nu kommit in i bilden och får väl närmast betraktas som ett enda
stort skämt.
 
HAN VAR INTE MED PÅ DEN TID DET BEGAV SIG MEN ÄR DEN SOM MEST
IHÄRDIGT HÄVDAR ATT DE SOM LJUGER INTE LJUGER.
 
Skämtet Peter Norman har alltså inte en aning om vad som hänt. när han ljuger
för han bara andras lögner vidare.
 
OCH DETTA LÖGNAKTIGA OCH BISARRA GÄNG, MED INSLAG AV RENA
CLOWNER ÄR ALLTSÅ SATTA ATT STYRA LANDET.
 
Det är inte underligt att de både småler och skrattar åt oss utomlands.
 
 
Peter Norman får utgöra fasaden i dessa bisarra lögner
AE
 
 

MODERATERNAS NYA MUTA

Väljarflykt ska stoppas med mutor
 
Att moderaterna tappar stort i Stockholm är väl känt och detta tycks oroa de begåvade
moderaterna i Stockholm.
 
Man tänker sig nu ge sig ut på landsbygden och ragga väljare i tron att de obegåvade
lantisarna ska vara så dumma att de röstar på moderaterna.
 
Iden kommer från moderaternas begåvade gruppledare, Anna Batra Kinblad, som
ett antal gånger påpekat för oss ute i landet att vi är obegåvade lantisar.
 
HON MENAR NU ATT VI ÄR DUMMA ATT VI KAN FÖRLEDAS ATT RÖSTA PÅ MODE-
RATERNA.
 
Moderaterna uppger sig ha insett att alla utanför Stockholm är så dumma och obegåvade
att det inte går att nå dem med vanlig information.
 
Man kommer därför att muta många av dessa obegåvade lantisar.
 
FÖR ATT SYSTEMATISERA DESSA MUTOR OCH FÖR ATT DE INTE SKA BELASTA
MODERATERNAS VALKASSA KOMMER MAN ATT AVSKRIVA STUDIESKULDERNA
FÖR DE OBEGÅVADE LANTISARNA.
 
Redan uttrycker man oro för att man inte ska nå så många, då det inte kan finnas så mån-
ga obegåvade lantisar som studerat.
 
Man uppger sig därför redan vara beredd att pröva ytterligare en muta om denna muta
inte ger avsedd effekt.
 
NÄSTA MUTA SKULLE DÅ BLI ATT ALLA SOM HETER SVENSSON OCH PETTERSSON
OCH BOR PÅ LANDET, OCH ÄR SÅ OBEGÅVADE, ATT DE INTE FÅTT NÅGRA STUDIE-
SKULER SKA FÅ 100 000:- VARJE GÅNG DE RÖSTAR PÅ MODERATERNA.
 
För en muta är väl fortfarande en muta ??
 
 
Ge barnen lite godis så de kommer att rösta rätt
AE
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
 
Det senaste dygnet har varit lugnt, endast en man svårt skottskadad i Örebro. Det märks
att det fortfarande är semesterperiod, vi får hoppas att skjutningarna blir lite fler efter som-
maren.
 
Våra ansvarsfulla överenskommelser med Miljöpartiet måste ju visa sig bära frukt.
 
Vi tappar nu väljare i Stockholm och vi kommer därför att anstränga oss för att kompensera
detta genom att ragga väljare på landsbygden. Vår begåvade gruppledare, Anna Batra Kin-
blad, har fått ansvaret för denna satsning.
 
Som alla känner till hävdar hon ju att alla utanför Stockholm är obegåvade lantisar och hon
menar nu att de nog är så dumma att de kan tänkas rösta på moderaterna.
 
Ett medel för att nå dessa obegåvade lantisar är att muta dem genom att skriva av deras
studieskulder. Samtidigt kanske detta inte ger så stor effekt, då de flesta av dessa obegå-
vade lantisar måste vara så dumma att de inte kan ha studerat.
 
Vi får därför också titta på andra lösningar. En sådan lösning vi tittar på är att ge varje obe-
gåvad lantis 100 000:- varje gång hen röstar på moderaterna.
 
Igår uppmärksammades det att en 31 åring i Malmö häktades för så kallad grooming av 185
unga flickor. Den häktade var nyss frigiven från ett fängelsestraff för två våldtäkter mot två
14 åriga flickor.
 
De hemska rasisterna var inte sena med att peka på att detta mönstret är vanligt bland utom-
europeiska invandrare.
 
För att inte främlingsfientligheten ska underblåsas finner den ansvarsfulla Alliansregeringen
det nödvändigt att vi påpekar att gärningsmannen var svensk, en nyanländ svensk från ett
icke europeiskt land.
 
Vi hyser ni stor oro för utvecklingen i Egypten. Den nya militärregimen har i sin deklaration
framfört att man är beredd att begränsa yttrandefriheten genom lagstiftning. Denna utveck-
ling oroar oss i Sverige. Här har vi framgångsrikt lyckats begränsa yttrandefriheten utan att
behöva reglera detta i lag, och vi tycker att även Egypten borde kunna klara av att begrän-
sa yttrandefriheten utan att stifta lagar om detta.
 
Vi kommer att skicka ner Eric Ullenfån till Egypten och instruera militären hur de ska traka-
sera medborgarna, så att de håller tyst utan att man behöver lagstifta om det.
 
För att detta ska ge effekt kommer han att få låna min tång och visa upp den för militären.
 
Försäkringskassan presenterade nyligen uppgifter om det utanförskap som kvinnor med
barn upplever när de som nyanlända svenskar återvänder till sitt hemland. Dessa uppgif-
ter visar nu att en nyanländ svensk kvinna med tre barn bara får 22 249:- skattefritt i må-
naden.
 
Vi förstår nu lite bättre varför det inte kommer mer än 100 000 nyanlända svenskar till
sitt forna hemland för att hämta pengar, det finns ju inte så mycket att hämta.
 
Vi kommer därför att överlägga med Miljöpartiet och Centerpartiet om att höja detta be-
lopp och vi anser att 50 000:- i månaden skattefritt är en minimisumma.
 
Höjer vi tillräckligt mycket kanske vi lyckas nå upp i Centerpartiets ambition att locka hit
30 000 000 nyanlända svenskar, som vill hämta våra pengar.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             

VÄLFÄRDSSTATEN

Sverige ligger i topp
 
Mörka krafter, ofta i bruna skjortor, hävdar ofta att välfärden i Sverige fått stå
tillbaka för de stora kostnaderna invandringen medför.
 
Det visar sig nu att dessa uppgifter är helt fel, välfärden i Sverige har aldrig va-
rit högre, för vissa förstås, inte för alla.
 
Försäkringskassan har tagit fram uppgifter som visar vad en kvinna med tre
barn har att leva på om hon väljer att inte arbeta.
 
FÖR ATT BELYSA UTANFÖRSKAPET HOS VISSA HAR FÖRSÄKRINGSKAS-
SAN RÄKNAT PÅ VAD SOM GÄLLER FÖR EN NYANLÄND SVENSKA KVIN-
NA MED TRE BARN.
 
Med nyanländ svensk kvinna menar Försäkringskassan en kvinna som är född
i ett utomeuropeiskt land, bott där i hela sitt liv, och som väljer att åka till Sverige
för att hämta de pengar Försäkringskassan och andra välvilligt ställer till förfogan-
de.
 
Försäkringskassans sammanställning visar två saker, dels att det finns ett
utanförskap, de som inte har turen att vara född i ett annat land, dels att väl-
färden är högre i Sverige än i alla andra länder, för vissa,
 
Försäkringskassans sammanställning visar på hur utsatt den kvinna här som kom-
mer till Sverige och hamnar i utanförskap.
 
 
Etableringsersättning                   6 776:-
Etableringsstöd                            3 000:-
Barnbidrag                                   3 754:-
Underhållsstöd                             3 819:-
Bostadsbidrag                              4 900:-  (på en hyra på 7 000:-)
Summa:                                     22 249:-
 
För att inte utanförskapet ska kännas alltför betungande är allt detta självklart skat-
tefritt.
 
Cirka 90 % av svenskarna är så tacksamma att den välfärd erbjuds de utsatta, som
väljer att komma till Sverige och leva i utanförskap, att de glatt och villigt röstar på
de partier, som anser att alltför få ges möjlighet att leva i denna misär och utanför-
skap.
 
Uppgifter gör gällande att Eric Ullenfån är chockerad över dessa siffror, han uppges ha
trott att alla nyanlända i vart fall fick minst 50 000:- i månaden skattefritt.
 
Samma källor hävdar att regeringen förbereder en reform där  etableringsstödet ska
tiodubblas, så att vi får hitt tillräckligt många, som kan rädda vår välfärd.
 
Visst är Sverige fantastiskt, för vissa.
 
 
Otursförföljda, födda i Sverige
AE

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar De flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
Många ställer sig frågande till varför jag hållit mig undan den sista tiden och inte gått
i svaromål där jag borde ha tillrättalagt saker. Det finns en naturlig förklaring.
 
Vissa är periodare, de håller sig undan vissa perioder, för att visa sig under andra pe-
rioder.
 
Det senaste dygnet har varit lugnt, för lugnt tycker Miljörpartiet, då bara två män blivit
skjutna, i Västra Frölunda.
 
Miljöpartiet reser nu krav på att vi ska träffa nya överenskommelser som säkerställer
att antalet skjutna inte blir så lågt som två om dygnet. För att ingen ska kunna tro att jag
inte hatar allt vad sverigedemokrater heter kommer vi att gå med på detta ansvarsfulla
krav.
 
Moderaten Jerzy Golowkin från Hylte framförde häromdagen oro över att han påmindes
om sina rötter i kommunistpartier, därför att jag inte lät folk säga annat än vad de får säga.
 
Jerzy behöver inte oroa sig längre, vi såg ansvarsfullt till att han inte längre kan oroa vare
sig  själv eller oss i moderaterna, nu är vi av med honom, också.
 
Jerzy ansåg att vi allt mer närmade oss en kommandoekonomi och det ville han inte vara
med om.
 
Vad Jerzy oroar sig för rör mig inte i ryggen, det viktiga är att drygt 25 % av väljarna vill ha
en kommandoekonomi,
 
I Södertälje utvecklas vårt kulturprogram över förväntan. Under gårdagen lekte ett stort
antal nysvenskar med pistoler och knivar. Glatt sköt de vilt omkring sig och jagade varan-
dra lekfullt med knivar, några blev tyvärr skadade under dessa glädjescener.
 
Rasister var inte sena att underblåsa främlingsfientligheten, men vi har upplyst dessa om
att det var svenskar som ägnade sig åt dessa kulturyttringar, nyanlända svenskar som å-
tervänt hem efter långvarig, mycket långvarig, utlandsvistelse.
 
Vissa av dessa nyanlända svenskar, åter på plats i sitt forna hemland, är till och med föd-
da utomlands, ofta i ett utomeuropeiskt land. Det visar hur långt globaliseringen sträckt sig.
 
Musikern Omar Solueyman från Syrien ville deltaga i Stockholms Music & Arts nu under
helgen. Den ansvarsfulla Alliansregeringen har svårt att förstå en sådan önskan och vi av-
slog självfallet hans visumansökan så att han fick stanna hemma.
 
Risken ansågs för stor att han skulle hoppa av, vill syrier komma till Sverige och hämta pen-
gar föredrar vi att de gör det illegalt, inte genom att ansöka om visum och deltaga i konferen-
ser och annat.
 
Någon ordning måste vi ju ändå ha i landet.
 
Vi överväger nu att anmäla Rumäniens ambassadör till Diskrimineringsombudsmannen, då
han uttryckt oro över rumäners närvaro i Sverige. Han menar att allt tiggeri och kriminalitet
riskerar att skämma ut Rumänien. Han menar vidare att deras situation bara kan lösas ge-
nom utbildning och att detta inte är möjligt, då de har för låg kognitiv förmåga.
 
Även om han är ambassadör finns det gränser för hur långt man kan gå. i Sverige finns inga
med för låg kognitiv förmåga, och framför allt inte om de ska hävdas komma för att rädda vår
välfärd, grupp får aldrig ställas mot grupp.
 
Och dessutom ser vi det som ett utfall mot  oss svenskar, de är ju nyanlända svenskar, in-
te rumäner.
 
Det värsta av allt är att den där ambassadören tycks gå omkring och tro att man får säga vad
som helst i Sverige, och det har jag ju upplyst alla om att man inte får.
 
Landshövdingen i Skåne, Margareta Pålsson, är nu anmäld till JO för att hon hotat personal
inom sociala omsorgen och utövat påtryckningar för att gynna en bekant.
 
Vi kommer att överlägga med JO om detta, tar han upp ärendet skulle det ju kunna tolkas
som att ledande politiker ska följa samma regler som andra, och den risken vill vi inte ta.
 
Dessutom har landshövdingen uppträtt som privatperson, det gör vi politiker ofta när vi gyn-
nar oss själva.
 
En ledamot i Ung Vänsters styrelse, Johanna Granholm, har väckt ett intressant förslag. Hon
vill att vi ska förbjuda porr mot vad hon kallar vita män. För att ingen ska känna sig diskrimi-
nerad understryker hon att förbudet bara ska gälla vita män, inte färgade män och inte heller
kvinnor.
 
Vi har frågat Johanna Granholm om hon inte vill verka för moderaterna i stället, den typen
av ansvarsfulla förslag har mer moderat prägel än kommunistisk prägel.
 
Vi kommer att pröva förslaget i positiv anda, men bara under för utsättning att jag själv inte
omfattas av förbudet. Risken finns ju då att mina påstådda eskapader i Halland skulle kunna
ges retroaktiv verkan.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig dag.
 
             

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
 
Både NUON affären och rättsskandalen rörande Sture Bergwall har skakat om oss en
hel del.
 
I dessa yttersta dagar är det ett tacksamt läge att Ni medborgare är så mentalt handi-
kapade att Ni inte förstår vad som skett. Att Ni dessutom för det mesta sover underlät-
tar situationen ännu mer.
 
Vill Ni veta hur mentalt handikappade Ni verkligen är ska Ni läsa mitt fina manifest Det
Sovande Folket.
 
Där kan Ni läsa vad jag tycker om Er.
 
Nu har McKinsey rapporten en gång för alla klarlagt att vi i Alliansregeringen ljugit om
vår medverkan. För min del anser jag att mitt agerande och mina lögner har ett förson-
ande drag.
 
Jag har ljugit för att kunna sitta kvar vid makten.
 
Samtidigt är det bra att rapporten så tydligt visar vad en sann moderat är.
 
En sann moderat är en moderat som ständigt ljuger.
 
Våra omfattande lögner i NUON affären leder in på rättsskandalen kring Sture Bergwall.
Där hävdar nu riksåklagaren och andra att Christer van der Kwast, den där sopkvasten Ni
vet, medvetet ignorerade viktiga bevis. Man menade att han ignorerade dessa bevis för att
det skulle gynna hans karriär.
 
Parallellerna med NUON affären är många, sopor på ett ställe och en sopkvast på ett an-
nat ställe. En annan likhet är att vi också ignorerade de varningssignaler vi fick om att
köpet av NUON var för dyrt och riskfyllt.
 
Vi ignorerade dessa varningssignaler och ljög senare för att gynna våra karriärer, här att
sitta kvar vid makten.
 
Arbetslösa kommer nu i september att klämmas åt hårdare. Vi har här inte nått ända fram,
fortfarande är det arbetslösa som lyckats klamra sig fast och få ersättning från sin arbets-
löshetsförsäkring.
 
Vi kommer nu att inkräva rapportering från dessa, och denna kommer att få den karaktären,
att de flesta misslyckas med att rapportera.
 
Vi räknar med detta att antalet arbetslösa med ersättning från arbetslöshetsförsäkringen ska
gå ner mycket kraftigt.
 
Får vi förnyat förtroende i nästa val kommer vi att avge ett vallöfte om att ingen arbetslös ska
kunna få ersättning från a kassa. Vi räknar med att kunna nå detta genom att införa allt strän-
gare och svårare krav på rapporter.
 
Självfallet omfattas vi politiker inte av dessa rapporteringskrav, vi har ju inga krav på oss alls,
det enda vi kräver är att få pensioner högre och gynnsammare än alla andra.
 
Professor Erik Svensson vid Lunds Universitet väckte stor uppmärksamhet när han twittrade
om att han ville spotta en journalist i ansiktet.
 
Erik Svensson och jag tycks ha mycket gemensamt, journalisten ifråga är en av de jag inte
vill ta i med tång.
 
Nu går min vän Erik Svensson ut i media och ber om ursäkt samtidigt som han vädjar om
att inte bli dömd ohörd. Nu är han ju inte dömd ohörd utan han är dömt utifrån det man hört.
 
Själv hoppas jag verkligen att jag blir dömd ohörd, skulle man döma mig efter vad man hört
mig säga, skulle jag inte kunna visa mig någonstans.
 
Det räcker med vad man hört mig säga i NUON affären för att döma mig hörd.    
 
I detta läget känns det skönt att kunna ha tystat alla kritiker och fått media att förstå att de
ska gå maktens ärenden.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
och så vill jag hålla ihop landet, för vissa.
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             

ROSENBAD, LÖGNARNAS FÄSTE

Narrar som bara ljuger
 
Alla mynt har som känt två sidor, så också narrarna, deras två sidor är väl kända.
 
De narras och roar.
 
Men det finns faktiskt narrar, som bara har en sida.
 
Dessa narrar roar inte det minsta, de ägnar sig bara åt att narras grovt.
 
DESSA NARRAR HUSERAR I ROSENBAD.
 
Dessa narrars överstepräst heter Fredrik Reinfeldt  och har inte roat en kotte
i hela sitt, däremot narrat desto fler.
 
Fredrik Reinfeldt i narrartagen.
 
Vanliga narrar, som både roar och ljuger, brukar vara öppna med att de narras.
Narrarna i Rosenbad, som inte roar det minsta. gör allt för att dölja att de narras,
eller kanske mer riktigt ljuger.
 
Alla med den allra lilla insikt har för länge sedan insett att allt i Rosenbad ljuger
om allt när det gäller NUON affären.
 
En hemlig McKinsey rapport avslöjar just detta, att alla narrar i Rosenbad ljuger
om allt rörande NUON affären.
 
Och det är inte ett fåtal som ljuger om detta, och alla dessa ljuger inte så li-
te heller.
 
PÅ NÅGOT BAKVÄNT SÄTT ÄR DET ÄNDÅ IMPONERANDE ATT SÅ MÅNGA
I EN REGERING KAN LJUGA SÅ MÅNGA GÅNGER OM SÅ MYCKET.
 
McKinsey rapporten kastar nu ljus över dessa narrar och lögnare.
 
Maud Olofsson ljög så att det osade om det, när hon beskrev den bedömda värde-
tillväxten i Vattenfall, och hon har därefter fortsatt att ljuga om sin roll i affären, så
att det osar om det.
 
Ola Alterå, då statssekreterare till lögnaren Maud Olofsson, ljög så att det osade om
det när han beskrev risken med ett eventuellt kapitaltillskott och har därefter fortsatt
att ljuga så att det osar om det rörande sin roll i affären.
 
Narrarnas överstepräst, lögnaren Fredrik Reinfeldt har hela tiden ljugit så att det osar
om det om sin roll i affären.
 
Och som kronan på verket har Peter Norman ljugit så att det osar om det om allas
roll i affären.
 
Nu ljuger inte bara dessa narrar om NUON, och dt är inte bara dessa narrar som
ljuger.
 
Narren Carl Bildt den Store ljuger så att det osar om det så fort han får tillfälle, när
det gäller medverkan till krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten tycks narrens
benägen att ljuga vara större än stor.
 
Narren Eva Björling ljuger så att det osar om det bara någon nämner ordet vapen-
export.
 
Och lillnarren, regeringens egen lilla dagisfröken, Annie Lööf  ljuger om allt av bara
farten.
 
Många av oss minns Nixon Gate, där Richard Nixon ljög så att det osade om det
om sin roll i en suspekt historia
 
Richard Nixon fick avgå för att han ljög så att det osade om det, samma sker
i andra länder där politiker ljuger så att det osar om det.
 
MEN INTE HÄR I SVERIGE, HÄR TAR POLITIKERNA ANSVAR FÖR LANDET
NÄR DE LJUGER SÅ ATT DET OSAR OM DET.
 
Narrarnas överstepräst, lögnaren Fredrik Reinfeldt, beskriver huvuddelen av den
svenska befolkningen som mentalt handikappad i sitt fina manifest, Det Sovande
folket.
 
Kanske har han rätt.
 
KANSKE ÄR SVENSKARNA JORDENS DUMMASTE BEFOLKNING.
 
Eller finns det någon bättre förklaring till att vi väljer politiker, som utövar sin makt
genom att ljuga så att det osar om det ??
 
 
Regeringssammanträde i Rosenbad
AE
 
 
 

RSS 2.0