SYSTEMKOLLAPS NR 9

Tryggare kan man vara
 
Den som har åldern inne, vet att det inte är en naturlag som styr att saker alltid
är  som de är.
 
Vissa saker kan vara annorlunda.
 
Det sjöngs en psalm med orden "tryggare kan ingen vara". Att sjunga denna
psalm var så förfärligt att nu får man vare sig sjunga psalmen eller vara trygg.
 
Under helgen var det storslagsmål i Gävle.
 
Ett 50 tal sk bärplockare plockade bär av varandra, de plockade bär av
varandra så våldsamt att några blev skadade.
 
Att plocka bär i centrala Gävle är farligt.
 
Garanten för vår trygghet då, vår skattefinansierade polis, var fanns den och
vad gjorde den.
 
Garanten för vår trygghet, polisen, fanns på plats och tittade på. Bärplockare
som misshandlade varandra, varav några var "barnbärplockare", var tydligen
intressant att betitta för polisen, kanske kunde man lära sig hur man slogs.
 
Varför tittade polisen bara på utan att ingripa till en början. Polisen vet svaret och menar
att man uppträdde proffesionellt.
 
Bärplockarna var fler än polisen och då ska polisen inte ingripa, det kan vara farligt.
Då ska polisen titta på och inhämta information.
 
Det förekommer faktiskt att polisen ingriper, det förekommer tom med att polisen ingriper
med dödlig utgång för den / de polisen ingriper mot. Men då är ju polisen många och de
man ingriper emot få, mycket lättare att arbeta under sådana omständigheter.
 
Källor gör nu gällande att Polishögskolan är mycket tydlig i sin utbildning av trygg-
hetens garant och uppges inpränta i aspiranterna.
 
Ni får aldrig ingripa om det är farligt för polisen, Ni får bara ingripa om det är farligt
för andra.
 
Visst känns det tryggt,men det är tur man inte får sjunga psalmen, det skulle kännas falskt.
 
Tillförlitliga källor gör också gällande att Försvarmakten numera har samma instruktioner,
kommer det en fiende ska man titta på.
 
Det kan vara farligt att försvara sig.
 
Däremot uppges dessa instruktioner också innefatta en uppmaning till försvar, men bara om
en fiende är färre till antalet och obeväpnade, det kan vara farligt annars.
 
För övrigt ryktas det att Polismyndigheten och Försvarsmaken ska slås samman till en enda
myndighetet.
 
Arbetsnamnet uppges vara hemvården då detta rimmar bättre med det moderna arbets-
sätt man numera tillämpar.
 
För trygghet är ju inget att sträva efter idag, i vart fall inte om det är farligt.
Ingen fara grabbar, vi är fler än dom.
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETT NATIONELLT FÖRFALL

Ett systematiskt svineri
 
Härvan i Tillväxtverket blottlägger omständigheter, som inte är annat än
bevis på en nation som moraliskt har havererat.
 
Detta är ju bara ett exempel i raden av många fall, gång på gång inträffar
det.
 
Verk efter verk blir avslöjat med att begå ren kriminalitet, som kostar
oss skattebetalare stora belopp.
 
Vad blir resultatet, inget i princip. Vilket ansvar utkrävs, inget i princip.
 
Oavsett mängden och oavsett storleken blir det i värsta fall ett litet
"samtal" och ett luddigt "löfte" att nu ska vi ser över reglerna.
 
Det är nästan så att man tycker att en bankrånare förtjänar mer respekt, denne
tar i alla fall risker och får ta ansvar vid upptäckt.
 
Det absolut värsta som kan drabba en kriminell Verkschef är att bli om-
placerad till Regeringskansliet och uppbära full lön utan att arbeta.
 
Ett "straff" många skulle uppskatta,  mer tid till golf.
 
I det här fallet har Generaldirektören uppvisat sådana egenskaper att det fram-
står som ytterst anmärkningsvärt att hon utsetts som chef.
 
Förskingringen av skattemedel på Grand Hotell försvaras med:
 
Den är under kontroll, den har vi budgeterat för.
 
Kulturen inom statsförvaltningen är alltså den, att vilka vansinnigheter som helst
är helt OK;
 
Bara vi har budgeterat för dem, tur att man sitter ner.
 
En berättigad fråga infinner sig:
 
Var hittar Regeringen dessa tokstollar, eller är man i Regeringen samma
andas barn.
 
Regeringen avsätter och tillsätter Generaldirektörer, regelrätta lagbrott ska lag-
föras. Detta för in på frågan:
 
Vad är det för egendomliga mekanismer som gör att vi medborgare låter
allt detta hända och låter allt bero.
 
ÄR DET OSS DET ÄR FEL PÅ ? MÅSTE NOG VARA SÅ ANNARS SKULLE VI
AGERA.
 
Och vad gör våra valda lokala politiker, troligen ingenting. Dessa skulle ju kunna
framföra sina synpunkter och kräva åtgärder / ansvar.
 
Troligen är dessa just nu sysselsatta med att fundera över vad de ska säga /
inte säga eller göra / inte göra för att inte påverkas av denna händelse.
 
För våra intressen är de inte intresserade av.
 
Översatt till Borås Kommun är ju steget inte långt.
 
Vinresor till Rom och nöjesresor till Kina är tydliga exempel på samma ansvars-
löshet och bristande respekt för väljarna.
 
Frågan är ?
 
Vad har vi väljare gjort för ont ? För något ont måste vi väl ändå ha gjort för att
bestraffas med politiker och till dessa knutna myndighetschefer för att bli behand-
lade så föraktfullt som vi ofta blir.
 
Om inte de politiker vi väljer  klarar av att hålla rent, måste ju ju själva hålla rent,
annars förblir det smutsigt.
 
Kanske är det tid och läge för en "svensk vår" ?
 
Nej, inte i Sverige, här är det fortfarande fogdeväldet som styr våra liv.
 
Och varför skulle vi klaga, vi får ju rösta vart 4. år, i vart fall på vissa partier. Alla
partier vågar man ju inte rösta på, då kan man ju bli avskedad. Så det är nog
bäst att hålla tyst här också.
 
Tur att man inte kan bli avskedad.
Och så säger dom att vi är smutsgrisar,
vilket svineri.
AE
 

POLISEN I STOCKHOLM JO ANMÄLD

Polis skadad efter att ha ryckt ut utan skyddsutrustning
 
Polisen i Stockholm uppges vara JO anmäld för att ledningen skickat
i väg en patrull på larm, men utan nödvändig skyddsutrustning.
 
Larmet kom från Rinkeby, och polisen möttes av stenkastning vid an-
komsten, facit en kvinnlig polis skadad i ansiktet.
 
Polisen tar det trots detta lugnt och menar:
 
Så här har de hållt på i 20 år, och lite skoj måste de väl få ha. Dess-
utom blir det bara värre om vi griper någon, så vi har gett dessa
stenkastare immunitet.
 
Det känns skönt att vara i så trygga händer.
 
Det visar sig dock nu att skadan hade kunnat förebyggas om polisen vid
utryckningen försetts med lämplig och nödvändig skyddsutrustning. En
privatperson har därför JO anmält Polisledningen i Stockholm för att un-
derlåtit detta och utsatt polisen för onödiga risker.
 
Ledningen i Stockholm uppges ha både stränga och tydliga instruk-
tioner att polispatruller vid utryckning till Rinkeby och några andra
orter ska förses med skyddsutrustning i form av kök så att de kan
 servera kokt korv med bröd.
 
Det uppges att ledningen utövats av vikarier, som inte känt till dessa in-
struktioner som bygger på erfarenheter från Malmö.
 
Polisledningen uppger sig ta till sig kritiken och planerar en internutbild-
ning när kokkök ska medföras vid utryckningar.
 
Polisledningen låter också meddela att man inköpt ett antal trosskök
från det militära för att säkerställa att kokt korv kan serveras vid ut-
ryckningar. Man meddelar också att förhandlingar pågår med fackli-
ga organisationerna för att anställa ett antal kockar som ska medfölja
dessa patruller.
Vi är hungriga och vill ha kokt korv med bröd.
AE

BANKDIREKTÖR PÅ SKÄMTHUMÖR

Det skämtas friskt i bankpalatsen
 
Bankskandalen i England, den sk "liborgate", har skakat om bankvärlden
i England med avgångar som följd.
 
Skandalen har nu nått även Sverige, men här har vi lyckligsvis ett mer av-
slappnat sätt att hantera sådana frågor, vi skämtar frejdlöst och ingen av-
går naturligtsvis.
 
SEB:s VD Annilka Falkengren, utsedd till bankens VD trots att hon är kvinna,
kommenterar det hela med mycket självironi och med obegränsad humor
och menar:
 
Detta kan även påverka förtroendet för våra banker negativt.
 
 
Skämt i alla är, men lite verklighetsbaserade bör de väl vara om ironin
ska nå fram.
 
HUR I HIMMELSENS NAMN SKULLE FÖRTROENDET FÖR BANKERNA
KUNNA PÅVERKAS I NEGATIV RIKTNING, MAN UNDRAR.
Nästa nummer i manegen, Ni vet väl att banken är
utsatt för konkurrens, hahaha
AE
 

POLITISKA AMBITIONER

Grodan Boll ljuger igen
 
Som alla minns fick Maria Larsson i år, för andra året i rad, årets ut-
märkelse "årets groda" vid Regeringens midsommarfest på Harpsund.
 
Nu har grodan kväkt igen.
 
Det har nyligen blivit känt att Regeringen inte nått sitt mål att minska
antalet myndigheter. Detta motiverar grodan med att Regeringen har
som ambition att minska antalet.
 
En ambition når man per difinition om man kan påverka resultatet. Man
kan misslyckas att nå en ambition om man inte kan påverka utfallet.
 
Om Regeringen velat och haft ambitionen hade man kunnat påverka
utfallet och genomfört att antalet mydnigheter blev färre.
 
Var förresten inte Maria Larsson lärare, lärde hon sig ingenting i skolan,
man kan ju undra.
 
Är det förresten någon som minns något vettigt uttalat av grodan ,?
Knappast, grodan har väl fullt upp med att ljuga.
 
För det är en lögn att påstå att Regeringen haft ambitionen, då hade man
genomfört ambitionen.
 
MAN HAR TAGIT ETT AKTIVT BESLUT ATT INTE GENOMFÖRA AMBI-
TIONEN FÖR ATT ANDRA MÅL ÄR VIKTIGARE.
 
Vår nuvarande Alliansregering kallar detta förhållningssätt  ett
ansvarstagande av en regeringsduglig regering.
 
Hur ser en oansvarig regering som är regeringsoduglig ut med detta mått,
bäva måtte gudarna.
Min ambition är att tänka men jag lyckas aldrig.
AE

POLISINSATS I MALMÖ

Hårdare tag mot den grövre kriminaliteten i Malmö
 
Att Malmö haft problem med kriminalitet är väl känt, och lika känt är
att man storsatsat på polisen i Malmö.
 
Nu kommer uppgifter som pekar i den riktningen att polisens fokusering
är cyklister som cyklar utan lyse.
 
Skälet uppges vara att man tror sig veta att arabar och somalier inte
cyklar och på det sättet underblåser man inte främlingsfientlighet,
bara svenskar blir fällda, det är de om är ute och cyklar. utan lyse
är bäst att tillägga.
 
Att rekrytera goda krafter till polisen ses också som ett problem och man
har gjort ett antal enkäter för att försöka få klarlagt varför.
 
En tillfrågad uppger sig ha goda skäl att inte arbeta som polis i Malmö:
 
Han uppger sig inte vilja koka korv med bröd till knarkhandlande
araber och somalier som gifter sig med sina kusiner som medför
inavel under tiden polisen jagar svenskar på cykel utan lyse.
 
Kan det sägas tydligare.
 
 
Vad håller Ni högre varelser på med egentligen, vi lägre
varelser förstår ingenting.och det är väl bäst så.
AE

MODERAT FUNDAMENTALISM

Alliansregering riskerar våra skattemedel
 
Att moderater i allmänhet har en fundamentalistisk attityd till privati-
seringar är ingen nyhet.
 
I en rationell värld borde varje privatisering prövas efter hur lämplig
just den privatiseringen är, en pragmatisk syn om man så vill kalla
det.
 
Moderaterna är inte pragmatiska när det gäller privatiseringar, det
ska privatiseras till varje pris. Blir det sämre och dyrare är detta
helt ovidkommande, det ska bara privatiseras, punkt och slut.
 
Listan kan göras lång, det är illa nog. Men ändå värre är att offent-
lig egendom , ofta i strid mot gällande lag, slumpats bort under
former som i alla fall inte tål granskning.
 
Ansvarstaganden när det gäller att värna om skattebetalarnas medel,
har många gånger varit helt obefintligt
 
De flesta ledande moderaters erfarenhet av yrkesliv, utbildning mm är
ju inte direkt imponerande. Man får väl därför anta att de inspirerats till
denna fundamentalism under sin karriär i MUF och olika tankesmedjor.
 
Förvånande är att Moderaternas allianspartier ställer upp på denna
fundamentlism.
 
Frågan är nu om inte Moderaterna med stöd av sina allianspartier nu har
slagit alla ansvarslösa inslag tidigare när det gäller ansvarslöshet
 
Det gäller nu privatiseringen av Bilprovningen.
 
Trots att man inte hittat en seriös köpare och trots att den köpare
man hittat ändå saknar pengar, så ska Bilprovning privatiseras,
kosta vad det kosta vill.
 
I fundamentalistisk och hyperkapitalistisk anda har man därför accepterat
en köpare som inte har några pengar.
 
Detta löser man genom att säljaren ställer ut en revers och säljer ut
offentliga tillgångar på kredit. Detta sker i ett läge där bolaget ifråga
inte får låna pengar i banken, man kan fråga sig varför ??
 
Köparen saknar alltså pengar, ändå genomför man affären med de risker detta
medför.
 
Vad händer om köparen går i konkurs, jo säljaren (skattebetalarna) står
utan både Bilprovning och köpeskilling.
 
Att moderaterna risker skattemedel på detta sätt, det är deras agenda och det
har man väl skolats till i Timbro.
 
Men vad är det för egendomliga mekanismer som gör att allianspartierna
ställer upp på detta våghalsiga äventyr ? Kan det månne vara det nya
affärsoraklet Annie Lööf som luftat sina vidlyftiga floskler i frågan ?
Vem vet ?
 
Men det stannar inte med detta. Köparen är ett holdingbolag i Cypern och vad
innebär detta ? Jo, i strid med svensk lag men enligt Cyperns lagstiftning får
köparen låna pengar från bolaget Bilprovning.
 
Vi har alltså en köpare som saknar pengar och får köpa Bilprovning på kredit.
Ovanpå detta får köparen i strid med svensk lag låna pengar från Bilprovning
så att man får de pengar man inte har.
 
Ur bolagets synpunkt och ur moderaternas synpunkt är detta säkert optimalt.
 
Däremot är risktagningen med skattemedel helt förkastlig sett ur skattebetal-
arnas synpunkt.
 
Återigen, hur kunde Allianspartierna gå med på detta.
 
Snubblande nära, kanske inte bara nära, trolöshet mot huvudman. Med det
behöver väl inte bekymra dessa damer och herrer, de bestämmer ju själva
vad som är rätt och fel.
 
Jag Fredrik, mannen med ansvar, älskar att dela ut andras pengar.
Ju mer riskfyllt det är och ju mer lagstidigt det är ju mer taggad blir jag.
Vi moderater kallar detta ansvar.
AE
 

EU POLITISKA ELIT

Valutaunionkrisen är en ledarkris
 
Det börjar bli generande tydligt att herrarna i Brsyssel har föga kontroll
på vare sig det ena eller det andra.
 
Viktiga och avgörande beslut under ständiga  krismöten tas utan
att någon har kompetens att bedöma vilka konsekvenser som det
för med sig.
 
Konsekvensanalys existerar ej överhuvudtaget.
 
I bästa fallar är de viktiga och avgörande besluten trovärdiga i några
få dagar.
 
Ofta förvärrar dessa viktiga framhetsade beslut den redan omfattande
krisen.
 
Den samordning och det gemensamma intresse som skulle utgöra funda-
menta inom EU och säkra dess framtid har nu övergått mer eller mindre
till allas kamp mot alla.
 
Den federation alla ledare garanterade att vi absolut inte skulle få är det
numera ingen som överhuvudtaget ens låtsas att den inte är på gång.
 
S k brandsäkra väggar är brandsäkra en kort tid och expanderar
utan att någon verkar ha koll på något.
 
Rimligen borde det ur demokratiskt perspektiv ställas någon form av
minimikrav på de ledare som ska styra Europa och forma våra liv.
 
Det räcker inte ha fokusera på egna förmånder, tysta kritiker inom och
utom organisationen samt åka limousin, det måste till mer relevanta
meriter och kompetenser.
 
Tyvärr sjönk Grekland just nu och Spanien har fått in vatten.
Vi andra håller oss just nu flytande men saknar åror så vi vet inte vart vi tar vägen.
AE
 
 
 
 
 
 

VALUTAUNIONEN

Det ohållbara blir allt hållbarare
 
För två veckor sedan enades ledarna i Eu att man skulle ge stöd till
banker i Spanien "direkt". Bakom detta låg att räntorna stigt till 7 %,
en nivå som ansågs vara ohållbar.
 
Politikerna själva, marknad och alla jublade, nu var allt löst i det
korta persepktivet, nu kunde man se framåt.
 
När Angela rest hem visade det sig att stödet var förknippat med att
en gemensam bankunion skulle inrättas innan Spanien fick sitt stöd.
 
Detta skulle ta minst ett år.
 
Räntorna stiger igen till dryga 7 % och allt blir nu åter ohållbart
men ledarna gör det hållbart en gång till.
 
Vid den första överenskommelsen ställdes kravet att Spanien skulle
uppfylla vissa villkor till 2013 för att få stödet, allt annat var ohållbart.
 
Med en ny överenskommelse har man skjutit kraven på Spanien till
att behöva uppfyllas först 2014.
 
Det som först var ohållbart efter 2013 är nu ohållbart först efter
2014.
 
Med största sannolikhet kommer räntan ånyo att bli ohållbart hög och
ledarna då tvingas till ett nytt möte med en ny överenskommelse.
 
Det är då ingen vågad gissning att det som är ohållbart efter 2014
blir hållbart efter 2014, kanske "hur långt som helst".
 
Kommer unionen att spricka ? Sannolikheten mycket liten så länge
medborgarna inte påverkar utvecklingen utan låter EU ledare fort-
sättas bygga monument över sig själva som de missförvaltar grovt.
 
Frågan om hållbarhet och ohållbarhet bör kanske fokuseras i en annan
riktning.
 
Hur länge är det hållbart att ha så svaga ledare inom EU och som
har så begränsad kompetens vad avser att träffa rätt beslut och
framför allt att kunna se konsekvenserna av sina beslut.
 
Man har tappat räkningen på alla beslut ledarna träffat och som
löst problemen som inte blev lösta.
 
DET ÄR ABSOLUT INTE HÅLLBART MED SÅDANA LEDARE.
 
Skyll inte på för, det är Ni som har valt mig.
AE

KRISEN I EUROPA

Kan vi lita på våra ledare
 
Frågan kan te sig tillspetsad, men är högst berättigad.
 
Finanskrisen 2008 har vi i färskt minne. Det som då låg bakom krisen
till stor del var att vissa banker och finansinstitut var för stora och den
vägen blev systemfarliga.
 
Nuvarande kris bottnar delvis i detta problen nu också.
 
2008 var politiker eniga om att man måste reducera de risker det med-
förde när bankerna blev för stora och för systemfarliga.
 
Hur blev det ?  Vi vet svaret nu.
 
Genom sammanslagningar och fusioner har de stora bankerna mm blivit
större.
 
De banker och finansinstitut som 2008 var för stora och systemfarliga
har nu växt och blivit ännu större och ännu mer systemfarliga och det
mesta pekar i den riktningen att denna utveckling fortsätter.
 
 
När det gäller detta område är det således ganska så klart att vi inte
kan lita på våra ledare.
 
Om det sedan beror på vilja eller kompetens spelar egentligen ingen
roll, vi ska kunna lita på att våra politiker löser de problem de lovar att
lösa.
 
 
Skyll inte på , det är NI som har valt mig.
AE

RUMÄNIEN

Alf Svensson och bjälken i det egna ögat
 
Alf Svensson är ju känd för att vara ärlig, har åldern nu tagit ut sin rätt ??
 
PÅ Newsmill idag har Alf Svensson ett inlägg om utvecklingen i Rumänien,
där man avsätter och tystar folk.
 
Varför måste svenska politiker åka till avlägsna länder för att studera
hur man avsätter och tystar folk ??
 
Är det inte intressant att lyfta fram hur man i Sverige avsätter och
tystar folk ??
 
Slälvklart är det inte intressant, här i Sverige är det ju bara judar och
sverigedemokrater som blir avsatta och tystade, och de ska ju avsättas
och tystas.
 
BÄTTRE ATT ÅKA TILL RUMÄNIEN OCH LÅTSAS ATT ALLT ÄR BRA I
SVERIGE, HÄR BLIR JU INGA AVSATTA OCH TYSTADE.
 
När man avsätter sverigedemokrater som är lärare och fackliga ombud, då
avsätter man ju dem inte, inte i Sverige inte, sådant förekommer inte här.
 
Och judarna då, ändamålen måste väl ändå helga medlen. Och förebilder
saknas inte, Hitler tystade och avsatte också judar och oliktänkande,
 
Men judarna då, inte avsätter vi och tystar dessa ?
 
Nej, visst inte, vi löser det på svenskt vist efter förebilder i det förflutna,
vi jagar iväg dem från Malmö mm, då  blir vi ju av med dem för gott,
mycket bättre.
 
Tänk ändå vad bra vi är, inte ens när vi gör fel gör vi fel.
 
 
Vi skyggar inte för fel, bara de är avlägset belägna.
AE
 
 

POLITISK RÄTTFRAMHET

Cirkuskonster
 
Det är på många sätt något speciellt med Almedalen, politiker klär sig
i shors och verkar som människor.
 
Ibland blir de tom öppnare och stundtals tom ärliga.
 
Göran Hägglund fick anfall av ärlighet och rättframhet som sträcker
sig mycket längre än vad man är van vid.
 
Han beskrev ledande politiker som cirkusdirektörer.
 
Man bedömer att Göran Hägglund efter denna rättframhet och ärlighet
kommer att Serafimerorden, då sådan ärlighet inte skådats i landet i
mannaminne.
 
Den kritiske har dock uppmärksammat att ärligheten finns finns men inte
insikten.
 
Politiker är inte alls som cirskusdirektörer, en cirkus kan vara både
sevärd och lovvärd.
 
Göran Hägglund visade sin ärlighet också på annat sätt, I present fick han
en mössa med texten "jag arbetar inte" och han hade modet att bära denna
mössa.
 
Det är inte känt om givaren med texten avsåg Göran Hägglundsinsatser
i Regeringen eller om den avsåg hans livslånga arbetsfriga försörjing
efter riksdagsmandatet.
 
 
Här kan man också skratta, men med ett befriande skratt.
AE

EUROKRISEN

Ledare med snabba beslut
 
Spanska bankers behov av snabb hjälp medförde ju att EU regelsystem
fick stå tillbaka och att EU ledarna beslöt om stödlån dirket till spanska
banker, i strid mot tidigare regler.
 
Krisen var avhjälpt för stunden och skjuten på framtiden.
 
Alla utan insikt jublade och börserna rusade. Nu kunde EU krisen
gå in i en fas där man arbetade mer långsiktigt.
 
Vad hände egentligen ? Det visar sig nu.
 
Beslutet omfattade att det måste finns en fungerande gemensam bankin-
spektion innan stödlånen kan stättas på plats.
 
Denna gemensamma funktion hinner "troligen" inte skapas i år upp-
ger nu Tyskland.
 
Två frågor inställer sig nu:
 
 
Klarar sig Spanien i avvaktan på dessa DIREKTA lån ?
 
Vilken tidshorisont gäller när man fattar beslut om åtgärder som inte ska
genomföras DIREKT ?
 
Blir man imponerad ? Knappast. Blir man förvånad ? Knappast .
 
Detär jag som är EU Ordförande, men det visste Ni väl ? Det gick lite för
fort att ta sig till Bryssel, men nu är jag här så jag behöver inte jäkta,
förutom med federationen förstås.
AE
 

SAMARBETE ÖVER GRÄNSERNA

Irak samarbetar nu med Migrationsverket
 
Iraks regering har nu fattat ett beslut som är tänkt att underlätta ar-
betet vid Migrationsverket.
 
Irak har beslutat vägra ta emot alla irakier som ej får asyl i EU
och som avvisas till Irak.
 
För att sätta kraft bakom orden kommer Irak att införa sanktioner mot
de flygbolag (motsv) som inte följer detta beslut.
 
Konsekvensen av detta beslut i förening med regler för asyl / PUT
blir att alla irakier kommer att få permant uppehållstillstånd.
 
MIgrationsverket jublar, nu menar man att man inte behöver lägga ner
arbete på dessa fall längre. Speciellt underlättas prövning av krigsför-
brytare, som tidigare varit ganska omfattande.
 
Samarbetet bedöms medföra minskat arbete i en sådan utsträöckning
att personalen vid Migrationsverket kan reduceras kraftigt.
 
Media har fram till nu inte tagit upp denna nyhet. Man får väl anta att
detta beror på att man inte vill försätta medborgarna i en falsk trygg-
het om uppgifterna inte är sanna.
 
Är de sanna ?? Fråga Guardian för det är där beslutet refereras, bland
annat
 
Hade någon förväntat sig att media skulle ta upp detta ? Knappast.
 
Den officiella bilden för oss svenskar är ju numera att vi inte ska få
information inom vissa områden.
 
Bra eller dåligt ?? Fråga kineserna vad de tycker, de vet hur det är,
censur är bra där och tydligen här också.
 
 
Vem ska ta hand om oss nu ?
AE
 

FÖRSVARSPOLITIK

Regeringsduglighet
 
Att Allianspartierna är djupt oeniga i försvarsfrågan är ingen hemlighet.
 
Alla utom moderaterna vill öka det som inte finns, medan modera-
terna vill reducera det som inte finns.
 
Anders Borg är den som håller i taktpinnen och han menar att han gör
det för att han kan allt bättre än alla andra.
 
SvD tar i dag upp detta i en ledare och menar:
 
Försvarspolitik kan inte drivas med utgångspunkt från att Anders
Borg har fått för sig att han kan allt bättre än andra.
 
Man får väl anta att detta är skrivet av en sommarvikarie för alla vet ju:
 
ANDERS BORG ÄR BÄST OCH HAN ÄR BÄST I ALLT.
 
Sin kompetens inom försvarsområdet motiverar han med att han gjort
värnplikten och därför inte behöver lyssna på ÖB.
 
Om Anders Borgs agerande i försvarsfrågan, som understöds av mannen
med ansvar Fredrik Reinfeldt, är regeringsduglighet och ansvarstagande
då undrar man verkligen vad regeringsoduglighet innebär ??
 
Det är inte heller en gång för alla givet att den som skryter mest är
bäst, i den reella världen utanför "broilerfabriken" brukar det faktiskt
vara tvärtom.
 
ÄR MAN "BÄST" BRUKAR MAN INTE BEHÖVA TALA OM DETTA FÖR
HELA VÄRLDEN.
 
 
För att ingen ska tveka säger jag det än en gång, Jag Anders Borg är
bäst av alla, ingen får tro något annat.
AE

ANHÖRININVANDRING

Vem har rätt och vem har fel
 
För att komma fram till bra beslut i olika frågor erfordras kunskap om
fakta och att debatt kan och får föras.
 
Detta gäller även invandringsfrågor och anhöriginvandring. Hur är det
med detta ?? Jämför man England och Sverige ser det ut på följande
sätt:
 
I England får man debattera dessa frågor och det gör man, medan
man i Sverige inte får debattera dessa frågor och det gör man inte
heller.
 
Vilket är bäst ? Hade det varit en annan fråga hade svaret varit självklart,
fri debatt är bra och ska tillåtas.
 
Detta gäller inte debatt om invandring i Sverige.
 
I England för man just nu en debatt där positionen från Regeringspartiet
är klar och tydlig och kan sammanfattas:
 
1) För att ta in en anhöring krävs en verklig relation och man vill an-
    vända försörjningskrav för att styra upp detta
2) Alla måste kunna försörja sig. För att ta hit en äkta hälft bör krävas
    en inkomst på ungefär 200.000 Sek. Medföljer barn är summan högre.
3) Det ska finnas både vilja och förmåga att integrera sig i samhället
 
Man menar också att om dessa krav inte uppfylls bör invandringen inte
få ske.
 
Oppositionen ställer sig bakom detta och menar:
 
1)  Det måste till ett starkare skydd för skattebetalarna
2)  Vill man göra landet England till sitt nya land måste man bidra till det
3)  Ingen belastning ska tillåtas ske på offentliga medel
 
När man tar del av denna debatt, som i liknande former förs i flera andra EU -
länder, undrar man om England och Sverige ligger på samma planet.
 
I Sverige, där ingen debatt får föras, är det fullständigt uteslutet att någon
skulle våga uttrycka sig på detta viset, repressalierna skulle bli mycket
omfattande.
 
I Sverige, där ingen debatt får ske, sker "bidraget" åt andra hållet, här vräks
svenskar med hyresavtal /hyresrätt från sina lägenheter för att bereda plats
för invandring.
 
Sådana avarter kan bara förekomma i ett land där människorna är skrämda till
tystnad.
 
Hur har det kunnat gå så långt att det inom ett visst område anses som
"bra" att debatt inte får ske och att medborgare skräms till tystnad ???
 
Några borde ha skyldighet att reda ut vilka grunder man har för att ha
skapat denna situation.
 
För det är väl fortfarande så att politiker är till för väljare och inte tvärtom,
ibland kan man ju undra.
 
 
Det måste vara berg här, nu kommer jag inte längre ner.
AE
 
 
 
 
 
 

ATT TALA ELLER INTE TALA

Tala är silver och tiga är guld
 
Socialdemokraternas nye ledare Löfven har fått utstå mycket kritik för
att han undvikit att uttala sig i mångt och mycket.
 
Nu har Löfven uttalat sig.
 
Han uppger att han inte förstår varför Fredrik Reinfeldt och Moderaterna
vill vänta med förhandlingar om en "jobbpakt" till inför valet 2014.
 
Hallå, hallå, skämtar han med oss ??
 
 
Självklart att Fredrik Reinfeldt och Moderaterna vill vänta med dessa
förhandlingar till 2014, ett avtal om "jobbpakt" med fackliga organisa-
tioner färdigt i augusti 2014 blir "mumma", ger många röster.
 
Innehållet högst troligt Kejsarens nya kläder och att det kostar många skatte-
kronor är nog ingen vågad gissning.
 
Jag förstår inte vad det är han inte förstår ?
AE

EKONOMINYTT

Valprognoser och bäst i världen
 
Nya siffror över tillväxten kommer nu hela tiden. Utmärkande för dessa
är att Anders Borg hela tiden bedömer en högre tillväxt än andra, som
Riksbanken och OECD mm. Medan Riksbanken bedömer tillväxten 2013
till 1,7 % bedömer Borg att den blir 3,0 %. Anders Borg förklarar detta
med:
 
För att vinna valet 2014 måste vi visa att vi är duktiga med ekonomin
och det är därför viktigt att redovisa en hög tillväxt. Vi kommer att
revidera upp tillväxten för varje månad inför valet med 1 % per månad
och räknar med att i valupptakten kunna bedöma tillväxten till 28 %.
 
I princip hela världen sänker nu räntorna för att motverka en nedgång i eko-
nomin, EU, Kina mm mm. Det är bara Riksbanken i Sverige som vet att detta
är fel och bibehåller räntan på en relativt hög nivå.
 
 
Tro inte att jag skämtar, jag är bäst
AE

REGERINGSDUGLIGHET

Humor i regeringen
 
Näringsminsiter Annie Lööf visar sig nu, till mångas stora överraskning
ha en väl utvecklad humor.
 
I DI säger hon sig bli irriterad över talet om kvotering och menar:
 
Jag skulle aldrig vilja bli kvoterad till Näringsminister, jag vill bli vald
på mina meriter.
 
 
Mina meriter är CUF och avsaknad av yrkeserfarenhet, slå det den som kan.
AE

REGERINGSDUGLIGHET

Vi har inte en aning om någonting
 
Folkpartiet mm låter nu meddela att man vill se förändringar i arbets-
löshetsförsäkringen.
 
Skälet är det det inte blev som man trodde att det skulle bli när man ge-
nemdrev förändringen.
 
Förstod man inte innebörden av sitt eget beslut ?? Tydligen inte.
 
Det är inte första gången Jan Björklund och andra i Regeringen inte har
"en aning" om vad de gör och vilka konskekvenserna blir av de beslut man
fattar.
 
När det gällde friskolereformen hade Jan Björklund inte " en aning"
om att det skulle kunna bildas större friskolor och reformer
 
När det gällde vårdreformen hade man inte "en aning" om att det
skulle bli koncerner med skatteminimering som mål och som slus-
sade skatterna till Paradiset
 
Nu uppger man att man inte "hade en aning" om att arbetslöshetsför-
säkringen skulle bli så här.
 
I begåvningsprofilen finns ett område som benämnes "komplex förmåga",
vilket just är förmågan att förstå vilka konsekvenser man får i framtiden när
'man fattar ett visst beslut.
 
Den komplexa förmågan tycks vara en bristvara i dessa kretsar.
 
Visst är det charmerande att uppge sig inte "ha en aning" om vad man
gör och visst är det klädsamt att erkänna fel, men en regeringspost kan-
ske inte är det mest naturliga för en person som fattar viktiga beslut
"utan att ha en aning om vad han gör", framför allt inte om det sker med
en viss regelbundenhet.
 
 
Vadå ??
AE

FÖRETAGSVÄNLIG POLITIK

Krafttag för ökad tillväxt
 
Regeringen svänger nu och säger sig vara beredd att göra krafttag för
en ökad tillväxt. Man har redan haft möten med olika myndigheter för
att öpnna upp för nya satsningar och det har redan gett resultat.
 
Försäkringskassan låter nu meddela att tillväxten ska öka genom
att prostituerade ges rätt till sjukpenning.
 
Som enda krav ställer man att det ska föreligga varaktighet för att få den
eftertraktade f skattsedekl, enn förutsättning för att få sjukpenning inom
tillväxtbransch.
 
Källor gör nu gällande att Regeringen tänker gå vidare efter med nya djärva
och innovativa lösningar.
 
Man uppges inom kort komma att föreslå att rånare ska få rätt till sjuk-
ersättning om de har f skattsedel.
 
Även här kommer man att ställa krav på varaktighet, emn man avser mjuka upp
kraven genom att låta rånarna få rätt till sjukpenning även under de perioder de
"sitter inne", allt i avsikt att öka tillväxten.
 
 
Vad gör man inte för tillväxten
AE
 
 

RIKSBANKEN

Skilda världar
 
I dag skriver SvD om den olika syn på tillväxt, ränteutveckling mm som
föreligger mellan Riksbankschefen och Regeringen.
 
Det verkar vara på tiden att detta kommer upp.
 
En oberoende Riksbank i all ära men drar Riksbanken åt ett visst håll
och Regeringens satsningar åt ett annat är ordet kontraproduktivitet
ett snällt ordval.
 
SvD skriver:
 
Det tar tid för Stefan Ingves att ändra sig.
 
En bra beskrivning, i Världens bästa land har vi en säregen syn på höjning
och sänkning av räntor:
 
Vi höjer mer och tidigare än andra och vi sänker mindre och senare än
andra.
 
Nu är inflationen sådan och tillväxten sådan, att en sänkning nu enligt många
framstår som självklar.
 
Den tid det tar för Stefan Ingves att ändra sig ska det nu också innebära
att vi sänker senare och mindre än andra.
 
Vi kanske tom sänker så sent att tillväxten har börjat stiga kraftigt.
 
I Riksbanksfullmäktige finns 2 ledamöter, som vill sänka räntan, och dessa går
under benämningen "akademiker". Innebär det att de andra ledamöterna inte
är "akademiker" och vad innebär det i så fall.
 
Vi känner Sven Dufva från fornstora dagar, men:
 
Sven Dufva skapade inte bron, han bara stod på den och hade också svårt
att ändra sig.
AE
 
 
 
 

Fredrik Reinfeldt visar Musklerna

Mannen med ansvar har muskler
 
Vid det här laget vet hela världen att det finns ingen mer ansvarsfull
statsman i hela världen, och det heller aldrig funnits någon.
 
Särskilt stor ansvar har han för att nedmontera den svenska modellen.
 
Han är på god väg att lyckas.
 
Redan befinner sig många sjuka och arbetslösa på svältgränsen, en del
som ligger till arbetsmarknadens förfogande ligger till och med under svält-
gränsen.
 
Fredrik Reinfeldt uppger sig därför beredd att visa sina muskler och
öka tempot så att man snabbare når målet att ingen får bidrag över
svältgränsen.
 
 
Fredrik Reinfeldt uppges, enligt säkra källor, vara övertygad om att inom
kort och  ansvarsfullt ska ha besegrat alla sjuka och arbetslösa.
 
Statsmannen med ansvar menar också att Regeringen är på det klara hur man
ska disponera de medel man frigör här.
 
Analfabeter från Somalia och Afganistan ska få de sjukas och arbetslösas
pengar.
Det är jag som ligger till arbetsmarknadens förfogande och det är mig som
Fredrik Reinfeldt besegrat med sina muskler.
 
 
Jag är starkare än alla sjuka och arbetslösa.
AE

EU Patentet

Sandlådan blir bara större och större
 
Förra veckan jublade alla över att en segsliten tvist var löst i EU, nu
hade man bestämt var kontoret för EU Patentet skulle.
 
Många av barnen hade en stark pappa och därför blev beslutet
att man delade kontoret i 3 delar.
 
Alla insåg att ett kontor räckte och var mest kostnadseffektivt, men
vissa av barnen hade starkare pappor, så det blev tre kontor, 1 i LOn-
don, 1 i Paris och 1 i Munchen.
 
Tyskland, England och Frankrike hade de starkaste papporna.
Alla de andra barnen kände sig mobbade och blev ledsna, men
vågade inte säga något då Angela kunde bli arg.
 
Allra mest ledsna blev Italien och Spanien, de blev så ledsna att de
lämnade sandlådan.
 
De sprang gråtande iväg och skulle berätta för pappa hur stygga
de andra barnen var.
 
Nu visar det sig att barnen i EU Parlamentet är ännu mer ledsna än
Italien och Spaninen.
 
Dessa barn känner sig nu överkörda, och dessutom har man rivit
deras sandslott. Tjutande stoppar de därför den överenskommelse
ledarna i EU träffade i veckan innan och jublande kablade ut över
Världen.
 
Källor i Bryssel uppges nu befara att sanden i staden är på väg att ta slut.
 
 
Det är jag som leder EU och det får ingen annan göra.
AE

LÖGNAREN FREDRIK REINFELDT

har en statsminister som ljuger
 
Det kan han väl inte göra, han är ju Statsminsiter. Jo, Statsminister
Fredrik Reinfeldt ljuger.
 
När man uttrycker en anklagelse på den här nivån, så tydligt, så konkret
och helt utan reservationer, måste man väl ändå ha mycket på fötterna ?
 
Ja man har mycket, väldigt mycket, på fötterna.
 
I sin bok "Det Sovande Folket" ger Fredrik Reinfeldt, mycket tydligt, mycket
konkret, sin syn på svenska folket. För att det säkert ska tränga fram skriver
han på flera ställen i boken:
 
De som tror på den svenska modellen är mentalt handikappade, ja just
det, Du och jag är mentalt handikappade.
 
I Visby säger nu Fredrik Reinfeldt:
 
Vi Nya Moderater gillar den svenska modellen.
 
Även den del av svenskarna, en majoritet, som enligt Fredrik Reinfeldt påstår
är mentalt handikappade, inser ju att dessa uttalanden är oförenliga. Det kan
bara stämma om Fredrik Reinfeldt själv anser att han ingår i gruppen "mentalt
handikappade".
 
Det gör han ju inte.
 
Vi har alltså en statsminister som ljuger. Hur kan vi tycka att detta är accepta-
belt ??
 
Tja, vi kanske är just så mentalt handikappade som Fredrik Reinfeldt på-
står att vi är.
 
 
Det är jag som ljuger med ansvar.
AE
 
 
 

ATT LIGGA TILL ARBETSMARKNADENS FÖRFOGANDE

Fredrik Reinfeldt överträffar målen
 
Fredrik Reinfelts politiska ambitioner är väl dolda, em en del av dem
beskriver han i sin bok "Det Sovande Folket". Dessa ambitioner vill
han dölja så väl så att boken nu inte längre finns tillgänglig.
 
Ett av hans primära mål, på vilket han lägger ner mycket kraft, är att
inga bidrag ska ligga över svältgränsen.
 
Hur har han lyckats ? Otroligt väl, sett ur hans synpunkt.
 
Han har inte bara nått målet, vissa mål har han överträffat.
 
I går visade TV ett inslag on en allvarligt sjuk som låg intagen på sjuk-
hus. Försäkringskassan bortsåg från detta och menade att den säng-
liggande, intagen på sjukhus, ska ligga till arbetsmarknadens förfo-
gande.
 
Försäkringskassan uppges nu också överväga om inte avlidna ska ligga
i sina gravar till arbetsmarknadens förfogande.
 
TV inslaget uppger att den sängliggande sjuke, intagen på sjukhus, också
nu ska få aktivitetsersättning i stället för sjukpenning.
 
Guld i grenen för Fredrik Reinfeldt, tänk att kunna överträffa sitt mål i en av
sina viktigaste grenar.
 
Fredrik Reinfeldt måste vara oerhört stolt, här får den till arbetsmark-
nadens förfogande liggande sjuke, intagen på sjukhus, inte bara ett
bidrag som inte överstiger svältgränsen.
 
BIDRAGSTAGAREN FÅR ETT BIDRAG SOM UNDERSTIGER SVÄLT-
GRÄNSEN.
 
Man förstår att Fredrik Reinfeldt är stolt och skryter över sitt ansvarsfulla
agerande.
 
 
Det är jag som ligger till arbetsmarknadens förfogande.
AE

KEJSARENS NYA KLÄDER

Per Slingerman byter kläder
 
När det gäller arbetsmarknadspolitik och resultatet av Alliansens åt-
gärder under 6 år är det mesta nedslående.
 
Alliansen, och då främst Moderaterna, försöker slå blå dunster i ögo-
nen på väljarna genom att blanda ihop begreppen på ett sätt som ska-
par förvirring.
 
Fakta när det gäller utvecklingen är att befolkningen ökat i antal, antalet
arbetslösa har ökat och sysselsättningen har ökat. Genom att "glömma"
vissa fakta och genom att blanda ihop begreppen vill Moderaterna ge en
falsk bild av arbetsmarknadsläget.
 
Både arbetslösheten och sysselsättningen har ökat. Moderaterna
lyfter då enbart fram att sysselsättningen ökat, men detta beror en-
bart på att befolkningen blivit större.
 
Arbetslösheten har också ökar, men det anmärkningsvärda är att
den ökat fortare än sysselsättningen ökat.
 
I relationstal innebär detta att andelen av befolkningen som är arbetslösa
har blivit större, då är det inte relevant att enbart lyfta fram sysselsättnings-
ökningen.
 
Man kan faktisk säga att Moderaterna ljuger och detta är man mycket
väl medveten om. Man är medveten om att man står med "tom påsa"
och att man har misslyckats.
 
Misslyckandet blir ändå större om man bryter ner statistiken och ser vad som
ingår i "sysselsättningen". Då hittar man bland annat FAS 3 mm redovisade
som "sysselsättning".
 
Denna typ av falsk redovisning kritiserade man starkt socialdemokraterna
för på den tiden det begav sig, men det var tiden före Fredrik Reinfeldt, nu
är anständigheten helt lagd åt sida.
 
Som kommunikationsstrateg inom partiet är det Per Slingermans uppgift att för-
söka tömma denna "tomma påse". Inriktningen är då inte att fokusera på mind-
re arbetslöshet utan att i ännu större utsträckning blanda ihop begreppen.
 
I Per Slingermans värld är inte sakpolitiken och resultatet viktigt, det är reto-
riken som är viktig. Är det något som inte fungerar så byter man namn på det
som inte fungerar och hoppas att väljarna ska "glömma" att det inte fungerar.
 
Först in på banan blev "arbetarpartiet moderaterna" som inte visade sig kunna
leverera. Namnbyte till "enda arbetarpartet" som inte heller visar sig kunna
leverera.
 
Vad gör man då ?  Försöker man fylla påsen ? Nej, man:
 
Man byter namn en gång till, nu är det "det moderna arbetarpartier Moderaterna"
som ska lösa arbetslösheten.
 
Per Slingermans egen beskrivning av att regelmässigt ändra namn är "att hitta lösnin-
gar".
 
Om Moderaterna "hittar lösningar" på andra problem med samma metodik lär det
så småningom bli svårt att känna igen sig.
 
MEN DET ÄR VÄL DET SOM ÄR MENINGEN MED ATT HITTA LÖSNINGAR PÅ DETTA
SÄTTET MED EN PÅSE SOM ÄR OCH FÖRBLIR TOM.
 
Per Slingerman är uppenbarligen beläst inom sagovärlden och tycks där ha funnit sitt före-
döme.
 
 
Det är jag som är Per Slingerman
 
AE
 
 
 
 
 
 

ALMEDALSVECKAN

Radikala förslag från Miljöpartiet
 
Nu föreslås krafttag från Miljöpartiet inom det ekonomiska området, man
presenterar förslag som är tänkta att få sådant genomslag att Miljöpartiet
tar intitiativet i den ekonomiska debatten.
 
Man uppger sig nu utifrån sina ekonomiska insikter och sin kompe-
tens på detta områda att få besätta finansministerposten i en kom-
mande regering.
 
Man föreslår genombrytande förändringar vad gäller ROT avdrag och vill
utvidga tillämpningen inom detta område.
 
Bland annat vill man ha ROT avdrag inom branschen bilverkstäder.
 
Branschen jublar redan och menar att då kan man kraftigt höja pris-
erna på samma sätt som byggbranschen gjorde.
 
Förslaget innefattar också en sänkning av momsen för ett antal tjänste-
näringar, bland annat lekmammor.
 
Detta senare förslag motiverar man med att:
 
Momssystemet måste göras enklare och reformen skulle ge ökad sys-
selsättning inom Skatteverket.
 
Man uppger sig vara medveten om att förslagen ger begränsad ekonom-
iskt utfall, men siktet är inställt på att öka väljarbasen inför nästa val.
 
 
Vi blir också stora om några år.
AE
 
 

SOVANDE POLITIKER

ÖB pekar finger åt Regeringen
 
Ett antal gångar har ÖB gjort framställningar till Regeringen om att
medel måste skjutas till om ej drastiska nedskärningar ska bli aktu-
ella.
 
Alla ledande politiker inom Alliansen tycks ha sovit, sovit och åter
sovit.
 
Inget har man hört, inget har man förstått och inget har man
gjort.
 
 
ÖB har man skjutit åt sidan genom att inkompetensaförklara honom,
hans beräkningar är inte värda att beakta, men förtroende för honom
det har man.
 
Sömnen tycks ha varit väldigt god och den tycks ha varit djup
i TV soffan, för det är tydligen där man vaknat.
 
När ljudet i TV blir alltför högt vaknar alla Alliansens ledare utom själ-
vaste Fredrik Reinfeldt, som sover vidare.
 
Nu gäller andra tongångar:
 
Det man inte har förstått tidigare, det förstår man nu. Det man vetat
tidigare men inte vetat tidigare, det vet man nu. Det man inte hört fö-
rut men hört förut, det hör man nu.
 
Nu ska det skjutas till pengar plötsligt, men Fredrik Reinfeldt då ?? Han
som fortfarande sover ??
 
Han blir väckt av allt väsen och blir på ursinnigt humör när han yrvaket
förstår vad som hänt, en vanligt humörläge enligt källor när någon inte
delar hans uppfattning.
 
Partiledarna kallas samman och får, enligt tillförlitliga källor, en ordentlig
uppstramning:
 
Ni har vanföreställningar. Vad tror Ni att Ni är för några ? Ni ska inte
tänka själva utan göra som jag säger.
 
Övriga partiledare uppges ha blivit chockade men samtidigt erinrat sig att
detta är det sedvanliga sättet att behandla partigruppen i Riksdagen om man
där inte skulle vara tillräckligt följsam.
 
Den nyblivne Försvarsministern får nu reda ut Regeringens hållning och upp-
ger:
 
Regeringen har förtroende för sina myndighetschefer så länge de är myn-
dighetschefer.
 
Media ställer sig frågande till detta och pekar på de motsatta uppfattningar som
råder mellan ÖB och regeringen och menar:
 
Om Regeringen "räknar rätt" måste ju ÖB "räkna fel" och då kan väl inte
det föreligga fullt förtroende.
 
Inför denna logik vaknar till och med den yrvakne Försvarsministern och förtyd-
ligar sig:
 
Regeringen har alltid fötroende för sina myndighetschefer även om Reg-
eringen inte har förtroende för sina myndighetschefer.
 
Som väljare känner man här:
 
Vi väljare kanske skulle ha förtroende för våra politiker om de höll tyst.
 
 
Regeringen överväger nu att föreslå nytt namn på Hemvärnet,
HEMVÄVT är det tänkt att heta.
 
AE
 

EU POLITISKA MÅL

EU mål och hur dessa nåtts
 
Efter att antal krisår och oräkneliga krismöten har man ett hyfsat facit
hur EU urspungliga mål nått. Mål och måluppfyllesle kan då samman-
fattas:
 
Målet var att med ekonomisk samordning skapa en stabiliserande
politisk enighet men nu har omfattande politisk söndring, byggd
på olika länder egenintressen, skapat omfattande och långtgåen-
de finansiell instabilitet.
 
EU ledarna uppger sig vara nöjda med detta och driva utvecklingen
vidare i detta spår, men med högre fart.
 
Som sagt:
 
Vi vet inte hur det slutar, men vi vet att det inte slutar
 
Förresten, om Du inte trodde det, så har faktiskt dessa EU ledare
lön för vad de åstadkommit, och en hög sådan.
 
Väl mött
AE
 

EU POLITISKA MÅL


ANALYS EU MÖTET

På tak utan väggar byggs nu nya våningar
 
Som vanligt efter kris möten sker omfattande analyser om vad man
kommit fram fram. Även denna gång är analytikerna eninga:
 
Ju mer vi förstår ju mindre förstår vi.
 
EU ledarana är själva, efter det 1001 krismötet under 5 år,är så utmat-
tade, att de ej själva förstår vad som hänt. En talesman för EU, som
fortfarande har ork kvar, menar dock:
 
Meningen är just att ingen ska förstå.
 
Stridigheterna mellan Tyskland och övriga EU länder framgår dock allt
tydligare och analytikerna menar:
 
Tyskland måste värna om valutaunionen så att de kan fortsätta
sin exportökning på andra medlemsländers bekostnad.
 
Analytikerna anser nu att det därför är lätt att sammanfatta de olika
skiljelinjerna, där
 
Tyskland vill få ett slut på skräcken
 
medan
 
Övriga länder vill ha skräck utan slut.
 
 
Hur det slutar vet vi inte, det enda vi vet är att det inte slutar.
 
 
En fortfarande halvt vaken EU ledare menar att EU vaknar till liv
i morgon, och det tror vi ju på.
AE

RSS 2.0