FÖRTAL I RIKSDAGENS REGI

Vänsterpartiet kränker väljarna
 
En viss riksdagskvinna hade i går det dåliga, eller mer rätt det obefintliga, omdömet
att klä sig olämpligt, att bara ikläda sig en svart t shirt i riksdagen vittnar om dåligt om-
döme, att förse den med texten "SD - rasister" vittnar om obefintligt omdöme.
 
Gränsen mellan stenkastande och våldsbejakande stenkastare på gatan och
valda riksdagsmän inom vänsterkommunisterna tycks nu vara flytande.
 
MAN BÖRJAR MER OCH MER FÖRSTÅ VARFÖR PARTIET LUTAT SIG MOT
FÖRGRUNDSFIGURER SOM LENIN, STALIN, FIDEL CASTRO, CHE GUEVARA,
HILDING HAGBERG MM.
 
Ränderna går som sagt inte ur zebran, inte heller tycks förkärleken för våld och hat
gå ur dessa personer.
 
Delar av vänsterkommunisterna tycks nu så förblindade av hat till vissa väljargrupper
att de passerat ett normaltillstånd.
 
Det tycks stor anledning till att mer beteckna delar av partiet som en rabiat
sekt.
 
ALLA SERIÖSA BEDÖMARE, DIT RÄKNAS SJÄLVKLART INTE RABIATA SEK-
TER AV NÅGOT SLAG, ÄR RÖRANDE ENIGA OM EN SAK.
 
Ordet rasist betyder något, det har en faktisk innebörd, det är inget man slänger om-
kring sig lite hur som helst mot alla som säger eller uppträder på ett sätt som inte
passar en rabiat sekt.
 
DENNA INNEBÖRD MEDFÖR, VILKET ALLA SERIÖSA BEDÖMARE ÄR ENIGA
OM, ATT SD PARTIGROGRAM INTE INTEHÅLLER NÅGOT SOM KAN TOLKAS'
SOM RASSIM, INTE ENS MED DEN STÖRSTA ILLVILJA I VÄRLDEN.
 
MAN HITTAR INTE HELLER NÅGOT I PARTIETS HÅLLNING ELLER I DE UT-
TALANDEN MAN KAN FINNA, NÅGOT SOM STÖDER DEN RABIATA TESEN
ATT PARTIET OCH DESS VÄLJARE ÄR RASISTISKA.
 
Möjligen främlingsfientliga i den meningen att de vill att vi ska ta hit färre flyktin-'
gar, om nu detta är främlingsfientligt.
'
I så fall är hela världen, förutom Sverige exclusive SD förstås främlingsfient-
liga.
 
USA, AUSTRALIEN, TYSKLAND, FRANKRIKE, STORBRITANNIEN, HOLLAND,
SPANIEN. ITALIEN OCH EN RAD ANDRA LÄNDER ÄR I SÅ FALL LÅNGT MER
FRÄMLINGSFIENTLIGA ÄN DE VÄRSTA SVERIGEDEMOKRATER.
 
T shirten uppges ha väckt uppmärksamhet, vilket är en väldig skev beskriv-
ning av det faktiska beteendet.
 
Många väljare röstar på SD och partiet har ett antal riksdagsmän på plats. Alla dessa
har all anledning i världen att känna sig djupt kränkta av en t shirt med texten "SD =
rasister", vilket är en ren och grov förolämpning.
 
I JURIDISK MENING ÄR DET SVÅRT ATT KOMMA FRAM TILL EN ANNAN
BEDÖMNING ATT DET RÖR SIG OM REGELRÄTT ÄREKRÄNKNING OCH
FÖRTAL.
 
Att en rabiat riksdagskvinna, tillhörig en rabiat sekt, tillåts uppträda klädd på
sätt som nu skett är inget annat är en ren och skär skandal.
 
OCH INTE HEDRAR DET RIKSDAGEN OCH DESS TALMÄN.
 
Talmännen har cerimoniella uppgifter, men även uppgifter att hålla ordning i
kammaren, i vilket ingår att se till att inga uppträder iklädda ovårdad klädsel.
 
DET RÅDER INTE HELLER INGEN SOM HELST TVEKAN ATT DET INGÅR
I TALMÄNNENS UPPGIFER ATT INGRIPA, MED HJÄLP AV RIKSDAGENS
ORDNINGSVAKTER, OM RABIATA SEKTMEDLEMMAR ANVÄNDER RIKS-
DAGENS LOKALER FÖR ATT UTÖVA FÖRTAL OCH ÄREKRÄNKNING
MOT OLIKTÄNKANDE DISSIDENTER.
 
Har riksdagens talmän inte förstått detta, är det illa nog.
 
MEN HAR DE FÖRSTÅTT DETTA OCH MEDVERKAR TILL ATT RABIATA
SEKTMEDLEMMAR ANVÄNDER RIKSDAGENS LOKALER FÖR FÖRTAL
OCH ÄREKRÄNKNING MOT OLIKTÄNKANDE, DÅ ÄR DET VÄRRE.
 
DÅ ÄR DET ETTER VÄRRE, OCH TYDER PÅ ATT SVERIGE NUMERA
SAKNAR DE ELEMENTÄRA INSLAG, SOM UTGÖR CIVILISATIONENS
OCH DEMOKRATINS VAGGA.
 
Sanningen och verkligheten tycks i dag vara satta på undantag i Sverige.
 
Sverige har idag världens mest liberala invandringspolitik, och allt fler
inser allt snabbare att detta inte enbart är förenligt med fördelar.
 
OM MAN DÅ FRAMFÖR KRITIK MOT DETTA OCH RIKSDAGEN UPPLÅ-
TER SINA LOKALER FÖR ATT FÖRFÖLJA DESSA KRITIKER MED FÖR-
TAL OCH ÄREKRÄNKNING, DÅ ÄR DET MER ILLA ÄN VAD MAN NÅ-
GONSIN VÅGAT FRUKTA.
 
Inte heller sanningen är satt i högsätet i Sverige i dag i denna fråga. Myter,
halvsanningar och lögner ska få oss att tro det enda rätta.
 
Avviker vi från den rätta vägen blir vi, likt medeltidens häxor, utsatta
för häxjakt.
 
JU MER VI AVVIKER FRÅN MYTERNAS OCH FLOSKLERNAS VÄG
DESTO MER UTSATTA BLIR VI AV HÄXJAKTEN.
 
Man erinrar sig då den kända beskrivningen av ett lands relation till yttran-
defriheten.
 
JU LÄNGRE ETT LAND KOMMER FRÅN SANNINGEN, DESTO STÖRRE
BLIR HATET MOT DE SOM SÄGER SANNINGEN.
 
Att rabiata sektmedlemmar ska ta till sig innebörden av ett sådant uttalande
förväntar sig ingen, men det borde väl fortfarande finnas andra i Sverige ??
 
ELLER ??
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 

VALFRIHETEN SKINNAR OSS ALLA

Världens sjukaste skolpolitik
 
Den minnesgode erinrar sig den tid då förutvarande stridshingsten, numera desarmerad
till valack, härjade som värst i Täby.
 
Offentlig egendom slumpades bort eller skänktes bort till moderata "kompisar".
 
DENNA ANDA, SOM STRIDSHINGSTEN SJÄLV BESKRIVER SOM MER ANSVARS-
FULL ÄN ALLT ANNAT, TYCKS LEVA KVAR ÄVEN EFTER STRIDSHINGSTENS SOR-
TI.
 
Aftonbladet skriver idag om friskolan Kristinaskolan i Täby, och det är en munter läsning.
 
FÖR DE SOM I LIKHET MED STRIDSHINGSTEN TYCKER ATT SKATTEBETALARNA
SKA PLUNDRAS.
 
Kristinaskolan har fått kritik av Skolinspektionen på alla möjliga områden och några till.
ingen mat, inget extra stöd, inget skrivmaterial, i princip "nothing" till eleverna.
 
Skolans ägare har levt gott på skolpengen, särskilt som man fått extra skolpeng för extra
stöd till elever med funktionsnedsättning, vilket eleverna alltså ändå inte fått.
 
BÅDE ORDINARIE SKOLPENG OCH EXTRA SKOLPENG HAR GÅTT NER I FICKOR-
NA PÅ ÄGARNA.
 
Valfrihet kallas det på alliansspråk.
 
Man baxnar när man tar del av Aftonbladets uppgifter.
 
SEDAN 2006 HAR EN FEMTEDEL AV OMSÄTTNINGEN GÅTT TILL AKTIEUTDELNING
OCH KONCERNBIDRAG, TOTALT 31 MILJONER.
 
VART FEMTE KRONA, SOM VARIT AVSEDD FÖR UNDERVISNING HAR ALLTSÅ BA-
RA FÖRSVUNNIT I ÄGARNAS FICKOR.
 
Valfrihet kallas det på alliansspråk.
 
För 4 år sedan omsatte skolan 20,7 miljoner, årets därpå gjordes en aktieutdelning på 10,4
miljoner.
 
VARANNAN KRONA, SOM VARIT AVSEDD FÖR UNDERVISNING FÖRSVANN ALLTSÅ
UNDER 1 ÅR I ÄGARNAS FICKOR.
 
Valfrihet kallas det på alliansspråk.
 
Bolaget såldes i mars i år, och i kassan fanns då 24 miljoner, pengar som var avsedda för
eleverna och deras undervisning, Dessa försvann i samband med försäljningen i ägarnas
fickor.
 
Valfrihet kallas det på alliansspråk.
 
Peter Malmqwist är en känd ekonom, mest känd som skribent i näringslivsfrågor. Han skrä-
der inte orden, och säger:
 
"DET ÄR HELT OTROLIGT ATT DET GÅR ATT SAMLA PÅ SIG SÅ MYCKET PENGAR
GENOM ATT DRIVA EN ENDA OCH LITEN FRISKOLA"
 
Han tillägger:
 
"FÖR MIG ÄR DET OFATTBART ATT DET GÅR ATT UPPNÅ DENNA ÖVERLÖNSAMHET
PÅ SKATTEBETALARNAS BEKOSTNA"
 
OFATTBART, ÖVERLÖNSAMT, SKATTEBETALARNAS BEKOSTNAD ???
 
Var har Peter Malmqwist uppehållit sig de senaste åtta åren ??
 
Har han helt missat att vi haft en alliansregering under åtta år, som ansvarsfullt tagit
hand om skattebetalarnas pengar.
 
HAN TYCKS INTE ENS HA HÖRT TALAS OM DET NYA EVANGELIET.
 
VALFRIHETEN.
 
AE
 
 
 
 

VUXENMOBBNING I RIKSDAGEN

En skammens dag för Svensk politik
 
Det finns många sätt att göra sig till åtlöje och att minska sitt anseende.
 
SVERIGES RIKSDAG HAR I DAG VALT ETT AV DE MER EFFEKTIVA SÄTTEN
ATT GÖRA SIG TILL ÅTLÖJE OCH FÖR ATT MINSKA SITT ANSEENDE.
 
Valet av andre vice talman var i många avseenden ett politiskt lågvattenmärke, inte
värdigt ett land med något så när utvecklad civilisation och demokrati.
 
Att driva fram en omröstning på detta sättet hade kunnat vara förståeligt om
det fanns dels ett välgrundat misstroende mot Björn Söder, dels en alternativ
kandidat.
 
SOM REGLERNA NU ÄR UTFORMADE SKULLE BJÖRN SÖDER KOMMA ATT
VÄLJAS OAVSETT VALRESULTAT.
 
Bättre sätt att sänka riksdagens anseende lär väl knappast finnas. Man får väl anta att
det parti, som ligger bakom detta spektakel har tänkt sig att detta ska slå mot sverige-
demokraterna.
 
I SÅ FALL ÄR TANKEN LIKA DUM SOM OMRÖSTNINGEN.
 
Den här typen av "lekstuga" och "sandlåda" slår bara tillbaka på de som sitter i sand-
lådan och gapar. Reaktionerna följer inte ens politiska sympatier.
 
ÄVEN VÄLJARE, VILKA INTE SYMPATISERAR MED SVERIGEDEMOKRATERNA
BLIR PÅVERKADE AV DETTA, MEN KNAPPAST PÅ DET SÄTTET ETT VISST
PARTI TÄNKT SIG.
 
Ett redant sargat anseende för riksdagen får sig ytterligare en törn och ett både väl-
grundat och välmotiverat förakt för politiker och det politiska systemet får ytterligare
näring.
 
Svensk politik behöver bygga på tillit och ansträngningar för att undvika motsättningar
mellan olika grupper.
 
HÄR ANSTRÄNGER SIG I STÄLLET RIKSDAGEN FÖR ATT GÖRA TILLITEN SÅ
LITEN SOM MÖJLIGT SAMTIDIGT SOM MAN FÖRSÖKER SKAPA SÅ STORA
MOTSÄTTNINGAR INOM LANDET SOM MÖJLIGT.
 
För det politiska Sverige var dagen 2014-09-29 ingen stor dag, vi kommer nog att ha
anledning att påminnas den ett antal gånger.
 
Till ett antal ledamöters förtjänst måste ändå framföras att de såg ut att känna sig
generade, det hade de all anledning att göra.
 
Ett antal andra ledamöter tycktes närmast uppfatta detta spektakel som en munter
tillställning och visade glada miner under muntra tillrop, det hade de ingen anledning
i världen att visa.
 
Spektaklet har många dimensioner, en sådan är att riksdagen bör sträva efter att
skapa sammanhållning inom landet. inte att lägga stor kraft på att skapa stora
motsättningar.
 
Riksdagen agerande i dag tycks också vara en god sammanfattning av den politik
som förts under 8 år av förutvarande stridshingsten, nuvarande valacken, att
inte ta i misshagliga väljare med tång.
 
Detta har slagit tillbaka, och det finns stor anledning att utgå ifrån att dagens spek-
takel kommer att slå tillbaka ännu mer.
 
Riksdagen har många uppgifter, dit hör definitivt inte att ägna sig åt vuxenmobbning.
 
ATT FÖRHÅLLA SIG TILL UNGEFÄR 800 000 AV VÄLJARNA PÅ DETTA SÄT-
TET ÄR INGET ANNAT ÄN REN OCH SKÄR VUXENMOBBNING.
 
Som en liten parentes kan man ju ställa frågan, vilken idiot det är som kommit på iden
att utforma en omröstning på det sättet som nu skedde.
 
ALLT ÄR JU BÄDDAT FRÅN BÖRJAN TILL SLUT ATT UTGÖRA EN ENDA STOR
CIRKUS OCH ETT GENANT SPEKTAKEL.
 
Det enda positiva med dagens spektakel var som sagt att ett antal ledamöter, men inte
många såg ut att skämmas.
 
DET HADE DE ALL ANLEDNING ATT GÖRA.
 
Intressant var också att notera det stora intresset för vuxenmobbningen.
 
NORMALT BRUKAR BÄNKARNA VARA TOMMA, NU VAR DET NÄRMAST SLUT-
SÅLT.
 
Riksdagen väljer andre vice talman
AE
 
 
 
 
 
 
 
 

SANDLÅDAN VÄLJER TALMÄN

Så här kan det bara inte vara
 
Normalt brukar jag tycka att jag har hyfsad uppfattning om vad som händer,
men det gäller inte längre.
 
Efter att ha följt riksdagens omröstning av andre vice talman har jag
ingen som helst uppfattning om någonting överhuvudtaget.
 
SÅ SOM JAG UPPFATTAT DET KAN DET BARA INTE VARA.
 
Första röstomgången är klar, och talmannen informerar om resultatet. Då
Björn Söder ej fick majoritet valdes han inte.
 
ETT ANTAL RÖSTER PÅ BJÖRN SÖDER, OCH HUVUDDELEN BLANKA
RÖSTER.
 
Talmannen talar då om vad som gäller för de därpå följande två omröstnin-
garna, och det här det inte går att hänga med längre, om talmannen uttryckt
sig som "jag" uppfattat.
 
Ungefär enligt följande uttryckte sig talmannen.
 
Nu delar vi ut nya valsedlar, en blank och en med Björn Söder. Om Björn
Söder inte heller får en majoritet av rösterna i denna andra omgång sker en
tredje omröstning.
 
I den tredje omröstningen vinner den som har flest antal röster.
 
Björn Söder kommer även i tredje omröstningen att få ett antal röster,
och övriga bör även i tredje omröstningen vara blanka ???????????
 
DÅ RÖSTAS JU BJÖRN SÖDER FRAM. DÅ HAN ÄR DEN SOM FÅR FLEST
RÖSTER.
 
Så kan det ju bara inte vara, jag måste ha slumrat till eller hört fel.
 
Skulle jag inte slumrat till eller hört fel, utan hört rätt, medför ju detta att
Björn Söder kommer att bli vald, hur än andra än sverigedemokrater rös-
tar.
 
SÅ KAN DET VÄL ÄNDÅ INTE VARA, ELLER ???????????????????
 
Då utgör i så fall Sveriges främsta politiska församling också Sveriges största
sandlåda.
 
ÄR SAKEN RÄTT UPPFATTAT, VILKET JAG VERKLIGEN HOOPAS INTE
ÄR FALLET, ÄR JU ALLT BARA ETT MENINGSLÖST SPEKTAKEL, SOM
SATTS IGÅNG FÖR ATT VÄNSTERKOMMUNISTERNA RYMMER ANTIDE-
MOKRATISKA KRAFTER, SOM AV NÅGON ANLEDNING TILLÅTS HÄRJA
FRITT I ETT DEMOKRATISKT LAND, I VART FALL LITE DEMOKRATISKT.
 
Det är bara att innerligt hoppas att man slumrat till eller hört fel, när talmannen
beskrev hur den andra och tredje omgången skulle gå till.
 
SÅ KAN DET BARA INTE TILLÅTAS GÅ TILL.
 
AE
 
 
 
 

DEN OSÄKRADE GRANATEN

Nu går den sista delen av försvaret i graven
 
Många tycks ha den uppfattningen att vårt försvar lagts ner och att försvarsförmågan
helt är borta.
 
Utländska diplomater och andra bedömare visar nu att detta är helt fel.
 
VISS DEL AV FÖRSVARSFÖRMÅGAN HAR UPPRÄTTHÅLLITS AV ALLIANSEN
IN I DET SISTA.
 
Det är först när Carl Bildt nu avgår, som den sista spillran av försvaret försvinner.
 
Carl Bildt får nu i internationell press sitt eftermäle, och beskrivs efter sina
förtjänster.
 
CARL BILDT BESKRIVS DÅ SOM EN OSÄKRAD GRANAT.
 
Så visst försvar har vi ju haft under Alliansen in i det sista.
 
Att Carl Bildt beskrivs som en osäkrad granat har sin förklaring.
 
MAN MENAR ATT HAN KAN SÄGA VILKA DUMHETER SOM HELST, VAR SOM
HELST OCH NÄR SOM HELST.
 
Det finns en del som hävdar att valet av denna försvarsspillra till utrikesminister sä-
ger en hel del om Sverige.
 
DET ÄR NOG SVÅRT ATT SÄGA EMOT.
 
AE

MILJÖPARTIET SÄTTER TONEN

4 års meningslösa kompromisser kommer att "döda" landet
 
Samarbetsregering låter ju trevligt, vem vill inte samarbeta, gärna med alla.
 
De kommande 4 åren kommerdock med största sannolikhet bli allt annat än
trevliga, hur mycket samarbete vi än får uppleva.
 
Meningslösa kompromisser kommer att välla som en störtflod över oss, det enda syf-
tet med dessa är att inga taburetter ska mistas och inga ansikten förloras.
 
Urvattnade och meningslösa kompromisser, efter långa manglingar långt ifrån
det som var ursprungsförslaget.
 
INGEN KOMMER ATT FÖRSTÅ VAD MAN FÅTT, INTE HELLER VAD MAN INTE
FÅTT, OCH ALLA KOMMER ATT FRAMSTÄLLA SIG SOM VINNARE.
 
i dag fick vi se den första meningslösa kompromissen mellan socialdemokraterna
och Miljöpartiet. Meningslöst är kanske lite för snällt sagt, det mesta pekar nog på
att nästa PISA genom detta kommer att ge oss en ännu värre chock.
 
Enligt denna kompromiss ska alltså det svenska kunskapsläget räddas.
 
BLAND ANNAT GENOM OBLIGATORISK HÖGSKOLEKOMPETENS.
 
Himlen är blå, så också vissa politikers ögon. väldigt blåögda.
 
En obligatorisk utbildning med denna inriktning medför ett av följande alternativ.
 
Det ena alternativet är att ett antal ungdomar med lågt självförtroende kommer
att få ännu lägre självförtroende. Jan Björklund pekade på detta ett antal gånger
i kvällens Agenda, och menade att utslagningen kommer att öka.
 
Detta är så självklart, om nuvarande kvalitetskrav ställs på undervisningen, att det
närmast framstår som pinsamt att kompromissen läggs fram.
 
ALLA ÄR BARA INTE LÄMPADE ATT INHÄMTA BEHÖRIGHET TILL HÖGSKO-
LAN,, ATT LANDETS BLIVANDE STATSMINISTER INTE BEGRIPER DETTA,
BÅDAR INTE GOTT FÖR DE KOMMANDE ÅREN.
 
Det andra alternativet är att utbildningsanstalter och lärosäten anpassar kvalite-
ten på undervisningen och kraven för behörighet.
 
Detta har vi sett ett antal gånger förut, vid breddad antagning har kvaliteten på undervis-
ningen och kraven sjunkit, det allt överskuggande har varit att öka den så kallade genom-
strömningen.
 
VAD SOM STRÖMMAR IGENOM SPELAR INTE SÅ STOR ROLL MED DENNA PO-
LITIK.
 
Det troliga är att vi får se en sådan utveckling, en gång till. Redan är kunskapsnivån så
låg på vissa högskoleelever, att de inte ens kan läsa busstidtabellen och ta sig till hög-
skolan, ett faktum som kanske medför att man inte ska oroa sig för att det blir sämre
 
FÖR SÄMRE KAN DET VÄL KNAPPAST INTE BLI, ELLER ?
 
Minskad kunskapsnivå på våra högskolor är kanske det sista landet behöver, men med
Miljöpartiet i högsätet lär vi nog få räkna med många inslag, som är allt annat än det
landet behöver.
 
AE
 
 

ÄR LO CHEFEN FÖDD UNDER EN BYRÅ ?

Hur dum får en LO chef bara vara
 
LO chefen Thorwaldsson tycks vara född under en byrå, på annat sätt kan man inte
förklara hans senaste utspel.
 
Nu oroas han över SD framgångar, och det må vara, men hans förslag att mot-
verka ytterligare framgångar för SD, tillhör inte de mer begåvade inslagen i
svensk politik, om man uttrycker sig milt, mycket milt.
 
Det finns många anledningar till att SD gick starkt framåt i det senaste valet, en av
alla dessa anledningar är att svenskar känner sig diskriminerade gentemot så
kallade nyanlända på arbetsmarklnaden.
 
Listan på exempel på sådan diskriminering kan göras lång, men inom LO
chefens område finns det ett mycket tydligt exempel på en diskriminering
mot svenskar, som inte borde kunna förekomma i ett civiliserat land.
 
DET GÄLLER BLAND ANNAT SÅ KALLADE INSTEGSJOBB, DÄR UTRIKES-
FÖDDA FÅR FÖRTUR TILL LEDIGA ARBETEN GENOM ATT ARBETSGIVA-
REN FÅR ETT BETYDANDE STATLIGT STÖD.
 
Detta är en ren och skär diskriminering mot svenskar, den ger undanträngnings-
effekter och den medför att "utrikesfödda tar jobb från svenskar".
 
SÅ ÄR DET OCH FÖRNEKAR MAN DETTA ÄR MAN LIKA "KORKAD" SOM
LO CHEFEN NU GER INTRYCK AV ATT VARA.
 
Sedan kan man ju tycka, vilket man har rätt att göra, att denna typ av diskriminering
ska förekomma.
 
MEN DÅ MÅSTE MAN JU OCKSÅ ACCEPTERA ATT ANDRA, SOM TYCKER
ANNORLUNDA, KANSKE TYCKER ATT SÅ HÄR FÅR DET BARA INTE GÅ
TILL.
 
Och då kanske dessa, som tycker att så här får det bara inte gå till, röstar på SD.
 
Nu oroar detta LO chefen, och han vill lösa problemet genom att hälla bensin
på elden.
 
NU VILL LO CHEFEN ATT ARBETSMARKNADSSTÖD SkA GES I ÄNNU STÖR-
RE UTSRÄCKNING TILL UTRIKESFÖDDA, MEN DEN FÖLJDEN ATT UNDAN-
TRÄNGINGSEFFEKTEN BLIR ÄNNU STÖRRE OCH ATT ÄNNU FLER UTRI-
KESFÖDDA "TAR ÄNNU FLER JOBB FRÅN SVENSKAR".
 
Man har rätt att tycka så, på samma sätt som man har rätt att tycka att jorden
fortfarande är platt, men man måste då förstå vissa saker.
 
En sådan sak är att stödet för SD ökar, inte minskar, för de flesta medborgare
är trots allt inte lika "korkade" som LO chefen.
 
En fråga infinner sig också. när man tar del av vad LO chefen föreslår:
 
Hur naiv och dum får en LO chef bara vara ?
 
TYDLIGEN HUR NAIV OCH DUM SOM HELST.
 
LO chefen har ordet
AE
 
 
 
 
 

SJÄLVBELÅTENHET OCH SKENHELIGHET

Vi är oss själva nog
 
En tidigare amerikanske diplomat, högt rankad i den amerikanska administrationen,
har haft uppdraget av svenska UD att skriva en rapport om säkerhet i Norden och
NATO medlemskap.
 
Att han i rapporten kommer fram till att Sverige bör gå med i NATO förvånar natur-
ligtsvis inte.
 
Mer förvånar hans syn på Sverige, som den kommer till uttryck i rapporten.
 
DET FINNS EN BETYDANDE GRAD AV SJÄLVBELÅTENHET I SVERIGE, NÄR
DET GÄLLER SÄKERHETSSITUATIONEN I EUROPA.
 
Hans syn kanske inte förvånar så mycket, vi är ju kända världen över att vara själv-
belåtna intill bristningsgränsen rörande allt, inte bara säkerhetssituationen, men att
synen framförs så tydligt förvånar många.
 
Man erinrar sig då en annan amerikanska diplomat som beskrev ett annat självgott
inslag i Sverige, Carl Bildt.
 
HAN ÄR EN MEDELSTOR  HUND MEN SKÄLLER SOM EN STOR HUND.
 
Ska vi förstå dessa "pikar", även om de är fina.
 
Självklart inte.
 
ÄR MAN SJÄLVGOD, SÅ SKA MAN INTE RUBBAS SÅ LÄTT.
 
AE
 
 

DEMOKRATINS DÖDGRÄVARE FRAMME IGEN

SD får ingen ordförandepost i något utskott
 
Omvärlden förfasas alltmer över det stora demokratiunderskott, som föreligger i
Sverige.
 
I stället för att lyssna av denna kritik går ledande politiker vidare i ambitio-
nen att begränsa demokratin i landet.
 
DET SENASTE RESULTATET AV DESSA AMBITIONER ÄR ATT SD INTE
FÅR NÅGON ORDFÖRANDEPOST I NÅGOT RIKSDAGSUTSKOTT.
 
Detta har demokratins dödgrävare i socialdemokraterna kommit överens om
med demokratins dödgrävare i moderaterna.
 
Som vanligt har även dessa demokratins dödgrävare skäl för sina beslut, det
har alla demokratins dödgrävare haft i alla tider, Stalin, Mao, Hitler och alla
de andra.
 
Mikael Damberg gör nu allt för att sälla sig till denna grupp, och myser när han
kommit överens med moderaterna om att stänga sverigedemokraterna ute.
 
Men det är inte riktigt säkert att vi sett slutet på detta, det är inte helt omöj-
ligt att detta skott mot demokratin kan komma att visa sig kontraproduktivt.
 
Utskotten är tänkta att spegla riksdagens sammansättning och ses som
"minimiriksdagar". Tillämpas detta demokratiska synsätt borde SD ha fått
2 poster som ordförande i olika utskott.
 
Det borde vara den korrekta mest demokratiska ordningen.
 
NU VILL INTE DEMOKRATINS DÖDGRÄVARE INOM SOCIALDEMOKRA-
TERNA OCH MODERATERNA ATT SÅ SKA VARA FALLET, 13 % AV VÄL-
JARNA ÄR SÅ LITE VÄRDA, ATT DEMOKRATINS GRUNDREGLER KAN
SÄTTAS UR SPEL.
 
Men, som sagt, det kan visa sig kontraproduktivt och ökar riskerna för nyval.
Ingetdera av blocken vill i dag ha nyval, troligen vill inte heller SD ha detta.
Man kan inte vara omedveten om att väljarna skulle vända ryggen till det
eller de parti, som driver fram ett nyval, i onödan.
 
Men om ett nyval kommer till stånd genom att SD hävdar att den demo-
kratiska ordningen sätts ur spel, då kan läget bli ett annat.
 
DÅ KANSKE VÄLJARNA KOMMER FRAM TILL STÅNDPUNKTEN ATT
DET ÄR DEMOKRATINS DÖDGRÄVARE, SOM DRIVIT FRAM ETT NYVAL
GENOM ATT PROVOCERA FRAM ETT SÅDANT GENOM ATT ÅSIDO-
SÄTTA DEMOKRATISKA SPELREGLER.
 
Då kan väljarnas dom bli hård och vad som helst kan då hända.
 
Rätt använt har nog Mikael Damberg och de andra demokratins dödgrä-
vare satt ett vapen i händerna på SD som kan visa sig ödesdigert.
 
VI FÅR SE VAD DET LIDER.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 

DÅRHUSET SVERIGE ÄR BARA "FÖRNAMNET"

Vansinnet tillåts escalera för var dag
 
Valacken Fredrik Reinfeldt gjorde sig stor över att Sverige nu är en humanitär stormakt.
Vi skulle öppna våra hjärtan och släppa in de värsta förbrytare världen känner.
 
MIGRATIONSÖVERDOMSTOLEN HAR LYSSNAT PÅ VALACKEN OCH ÖPPNAR
NU UPP VÅRA PLÅNBÖCKER FÖR ATT HELA VÄRLDEN ALLRA VÄRSTA FÖR-
BRYTARE SKA FINNA EN FRISTAD I SVERIGE.
 
DEN HUMANITÄRA STORMAKTEN.
 
En dom från Migrationsöverdomstolen visar nu på det vansinne, som karaktäriserar
dårhuset Sverige.
 
En så kallad "arab" har dömts för diverse brott i Libyien till närmare 15 års
fängelse. Brotten utgör mord och försök till mord.
 
FÖR ATT INTE BEHÖVA SONA SINA BROTT HAR "ARABEN" TAGIT SIG
TILL SVERIGE.
 
ETT KOLOKT VAL KAN DET TYCKAS, NÄR MAN ERFAR VAD VETTVILLINGARNA
I MIGRATIONSÖVERDOMSTOLEN HAR FÖR SIG.
 
För att sona sina brott har då "araben" sökt asyl i Sverige, någon som förnekats honom
av Migrationsverket.
 
När Migrationsverket, med sina öppna dörrar, säger nej till asyl, bör man kanske
ta sig en riktig funderare.
 
MEN DET GÖR INTE MIGRATIONSÖVERDOMSTOLEN.
 
Domstolen ger den dömde araben, dömd till närmare 15 års fängelse för mord mm, asyl.
 
I enlighet med svensk domstolspraxis motiverar man självfallet denna absurda
dom, och skriver:
 
"MÖRDAREN / ARABEN RISKERAR EN OMÄNSKLIG OCH FÖRNEDRANDE BE-
HANDLING"
 
Det skulle ju kunna förleda en och annan till att tro att ledamöterna i Migrationsöver,
domstolen inte alla är kompletta vettvillingar, inte ens mördare ska ju riskera omänsk-
lig behandling.
 
När Migrationsverket definierar vad man menar med denna omänskliga behand-
ling, tänds plötsligt alla lyckor.
 
DET BLIR DÅ UPPENBART ATT MIGRATIONSVERKETS LEDAMÖTER SAMT-
LIGA ÄR KOMPLETTA VETTVILLINGAR,.
 
Den omänskliga behandling man åsyftar beskrivs nämligen tämligen tydligt:
 
"TEMPERATUREN I FÄNGELSET VARIERAR OCH FÅNGARNA HAR INTE TILL-
GÅNG TILL FRI DRYCK".
 
Man får väl anta att Migrationsöverdomstolens ledamöter efter denna famösa moti-
vering, själva har tillgång till fri dryck och tycker att samma förmån ska ges dömda
mördare.
 
VAR DENNA FRIA DRYCK INHANDLATS FRAMGÅ AV BÅDE DOMEN OCH MO-
TIVERINGEN TILL DENSAMMA.
 
Finns det då något positivt i detta, är det ju att Migrationsöverdomstolens tillgång
till fria drycker väsentligt tycks ha förbättrat de offentliga finanserna.
 
För att ingen omänsklig behandling ska förekomma medför den svenska rättsord-
ningen att "araben" inte heller får avtjäna något straff i Sverige, han går helt fri.
 
När vettvillingarna i Migrationsöverdomstolen nykrat till, efter stort inmundig-
ande av fria drycker, får man hoppas att den kranka efterklokheten träder in.
 
NÄR DENNA PRACIS TRÄNGT IN I ALLA VÄRLDENS HÖRN, KANSKE SVERIGE
BLIR EN STÖRRE HUMANITÄR STORMAKT ÄN VAD VALACKEN NÅGONSIN
KUNNAT TÄNKA SIG.
 
Det finns många brottslingar världen över som inte vill något hellre än att slippa
sina straff och få tillgång till fria drycker.
 
FÅR VI HIT ALLA DESSA, ETT ANTAL HUNDRA MILJONER, KOMMER STATEN
ATT GÖRA GYLLENE AFFÄRER, FÖR DET ÄR JU SÅ DET HETER, NÄR DENNA
GRUPP BESKRIVS SOM LÖNSAM.
 
Och som pensionär håller man tummarna.
 
FÅR VI HIT 100 000 000 DÖMDA MÖRADRE, SOM SKA STRÖVA FRITT PÅ VÅRA
GATOR, KANSKE TILL OCH MED PENSIONÄRSKATTEN KAN FÖRSVINNA.
 
Det reformutrymmet borde finnas, när 100 000 000 dömda mördare får tillgång till
fria drycker.
 
Man kan ju annars dra en annan slutsats av Migrationsöverdomstolens dom i detta
ärende.
 
Den aktuella dömde mördaren är ju åtalad även i Sverige, men frikänd i Sverige för
även detta åtal.
 
Detta ger den allmänna bilden av grovt kriminella, de flesta är "yrkeskriminella" och
återfaller snabbt i brott, särskilt om de har tillgång till fria drycker.
 
Detta borde ha fått vettvilljngarna i Migrationsöverdomstolen att besinna sig.
 
FÖRUTOM ATT MAN VISAT ATT SAMTLIGA LEDAMÖTER ÄR KOMPLETTA VETT-
VILLINGAR UTSÄTTER MAN ALLMÄNHETEN FÖR DEN  RISK FORTSATT BROTTS-
LIGFHET MEDFÖR.
 
Det finns en rubricering för sådant.
 
Allmänfarlig vårdslöshet.
 
DET RUBRICERINGEN BORDE TILLÄMPAS ÄVEN PÅ MIGRATIONSÖVERDOM-
STOLENS LEDAMÖTER.
 
Att sådana kompletta idioter tillåts sitta i våra högsta rättsvårdande instanser och ut-
sätta allmänheten för stora risker och dessutom få Sverige att framstå som ett skämt
världen över borde inte vara tänkbart.
 
Men det är inte bara tänkbart, det förekommer
 
MED DE POLITIKER VI VÄLJER.
 
Vilka slutsatser kan man dra av detta, för att komma fram till detta behövs det inte tillgång
till många "celler".
 
Interiör från Migrationsöverdomstolen
AE
 

STEFAN LÖFVEN - FÖRLORAREN

Förbifart Stockholm försvinner av bara farten
 
Nu ser vi det första offret på maktens altare.
 
FÖRBIFART STOCKHOLM, SOM NU FÖRSVINNER AV BARA FARTEN.
 
De flesta tycks vara överens om att Förbifart Stockholm behövs, och beslutet om en ut-
byggnad är redan taget.
 
Men vad betyder sådana futiliteter, när taburetter ska erövras och ansikten räd-
das.
 
INTE ETT DYFT.
 
Nu ska alltså ansikten räddas, och som vanligt är det väljarna som förlorar, inte an-
siktet, men både kommunikationer och välfärd.
 
FÖR DET KOSTAR, NÄR ANSVARSLÖSA POLITIKER SKA RÄDDA SINA AN-
SIKTEN, OCH ANDRA BETALA FÖR SÅDANA RÄDDNINGSAKTIONER.
 
Hur man ska rädda ansiktet på dessa ansvarslösa politiker tycks redan vara klar.
 
Det ena alternativet är att man bygger en annan led:
 
ÖSTERLEDEN.
 
Visserligen tycks den inte vara lika viktig för Stockholmsregionen, men vad gör det
när ansikten räddas.
 
Uppgifter gör nu gällande att Österleden ska döpas om till Förbifart Öster
Stockholm, för att rädda ansikten inom socialdemokraterna ännu mer.
 
Ett annat alternativ tycks vara att man skjuter allt framåt i tiden, så långt som
möjligt, och när man inte kan skjuta längre får man ta till en folkomröstning, men
bara om man räknar med att väljarna inser hur de ska rösta.
 
Då räddas många ansikten inom Miljöpartiet.
 
Inblandade parter kallar detta förhandlingar, andra ser det nog med som ett
förödmjukande spektakel, där alla inblandade tappar masken i stället för att
rädda ansiktet.
 
Politik sägs vara det möjligas konst.
 
MEN ATT ERSÄTTA DET SOM BEHÖVS MED NÅGOT SOM INTE BEHÖVS,
ENBART FÖR ATT RÄDDA ANSIKTEN, BORDE VARA OMÖJLIGT.
 
Även inom politiken.
 
Kompromisser med många räddade ansikten, där alla kan uppge sig vara nöjda
tillhör den ytterst ineffektiva kultur, som i många avseenden präglar Sverige.
 
Man tvistar om vilken dörr man ska gå ut igenom, och så kommer man
överens,
 
MAN GÅR IN I VÄGGEN MELLAN DÖRRARNA.
 
Visserligen får inget någonting, men lika visserligen får ju motparten inte som
den vill, och det tycks vara huvudsaken i denna typ av spektakel, där medbor-
garna alltid står som förlorare.
 
Vi kunde redan tidigare ana vad vi kunde förvänta oss de kommande
åren.
 
NU VET VI.
 
AE

BARNBIOBLIOTEKET STÄNGER SINA HJÄRTAN

En del hjärtan ska vara öppna, andra stängda
 
Vi hörde det hjärtskärande ropet från stridshingsten:
 
NI MÅSTE ÖPPNA ERA HJÄRTAN OCH PLÅNBÖCKER.
 
Alldeles uppenbart kände sig stridshingsten inträng i boxen efter att ha undergrävt
landets ekonomi för överskådlig tid.
 
Resultatet vet vi.
 
STRIDSHINGSTEN ÄR INTE LÄNGRE EN STRIDSHINGST UTAN EN VALLACK,
SOM ALLTMER FRAMSTÅR SOM EN ÅSNA.
 
Skillnaden mellan en stridshingst och en vallack, den känner vi alla till.
 
VALLACKEN ÄR EN DESARMERAD STRIDSHINGST.
 
Men alla följer inte stridshingstens hjärtskärande rop på hjälp, en del väljer att gå
motsatt väg och stänga sina hjärtan.
 
Barnbiblioteket i Malmö väljer nu att inte lyssna på stridshingstens rop på
hjälp.
 
ELLER DET KANSKE ÄR SÅ ATT MAN LYSSNAT FÖR MYCKET PÅ FÖRUT-
VARANDE STRIDSHINGSTEN, NUMERA VALLACKEN, SOM GÅTT UNDER
JORDEN.
 
I vart fall har man stängt sina hjärtan, och sina hjärnor, och plockat bort alla böc-
ker med barnboksfiguren Lilla Hjärtat, Lilla Hjärtat hade inte den rätta färgen.
 
Man får väl anta att Barnbiblioteket i Malmö också anser att ett stort antal
människor i Afrika också har fel färg ?
 
SKA MAN PLOCKA BORT OCH GÖMMA DESSA OCKSÅ, DET KAN BLI
EN SVÅR LOGISTISK UTMANING.
 
Visst är Sverige fantastiskt.
 
AE

GÖRAN HÄGGLUND HAR INTE GJORT "ETT SKIT" PÅ 8 ÅR

Psykriatisk tvångsvård en skam för landet - det också
 
Om man fortfarande har några illusioner om tillståndet i Sverige, då ska man absolut
inte se på programmet Uppdrag Granskning.
 
Då försvinner omedelbart alla eventuella kvarvarande illusioner och fram tonar
rena dårhuset.
 
OCH DET ÄR INTE PATIENTERNA SOM UTGÖR DE VÄRSTA DÅRARNA I DETTA
DÅRHUS.
 
Uppdrag Granskning visade i kväll ett program om tvångsvård av unga flickor med själv-
skadebeteende och Uppdrag Granskning uppehöll sig vid Växjö Psykriatiska Regionkli-
nik, en klinik som tidigare gjort sig känd för att ha kompletta idioter som chefer.
 
Det finns mycket att säga om detta dårhus, en sammanfattning visar att det inte
finns någon form av vård för unga flickor med självskadebeteende.
 
VÅRDEN TYCKS OMFATTA TVÅNGSINGRIPANDEN, SOM ÄR KONTRAPRODUK-
TIVA I DEN MENINGEN ATT PATIENTERNA ÅNGEST BLIR VÄRRE.
 
MYCKET HANDLADE OM DEN UNGA FLICKA "ANNA", 16 ÅR GAMMAL OCH FÖRE-
MÅL INLEDNINGSVIS FÖR BEHANDLING PÅ BUP.
 
När BUP inte längre kände att man klarade av att hjälpa "Anna" ville man hänvisa hen-
ne till "vuxenpsyk".
 
Där vägrade man ta emot henne, för att hon var minderårig.
 
MEN ATT HON VAR MINDERÅRIG HINDRADE INTE ANSVARIGA LÄKARE ATT
LÅSA IN HENNE PÅ REGIONKLINIKEN BLAND MÖRADRE OCH ALLSKÖNS
ANDRA GROVA FÖRBRYTARE.
 
Redan här är det bara att konstatera att den psykriatiska tvångsvården utgör ett rik-
tigt dårhus, och att dess chefer i stor utsträckning är kompletta idioter.
 
i VART FALL KUNDE PROGRAMMET VISA TRE CHEFER INOM VÅRDEN, SOM
VAR SÅDANA KOMPLETTA IDIOTER, ATT DE SJÄLVA BORDE LÅSAS IN FÖR
ALL FRAMTID.
 
Komplett idiot nr 1 utgjorde den så kallade biträdande verksamhetschefen, en idiot,
som inte tycks förstå de mest elementära samband,
 
Anna självskador fick till följd attg personalen straffade henne på det sättet
att hon inte fick träffa sin mamma.
 
REDAN DETTA ÄR DET SLUTLIGA BEVISET PÅ ATT REGIONKLINIKEN UTGÖR
ETT VERITABELT DÅRHUS.
 
Annas mamma var den enda livlina Anna hade, och att straffa Anna genom att frånta
henne dessa besök, är så befängt att man tror sig förflyttad till medeltiden.
 
Dessutom är det förbjudet att straffa "Anna" på det viset.
 
När UG konfronterar den komlette idioten den så kallade biträdande verksamhets-
chefen med dessa bestraffningar tonar bilden av ett dårhus fram ännu tydligare.
 
Frågan till idioten blir hur han förhåller sig till det faktum att "Anna" blivit be-
straffad på det sättet, att inte få träffa mamman.
 
TROTS ATT DET ÄR BEVISAT ATT JUST DEN BESTRAFFNING SKETT FÖR-
KLAR IDIOT NUMMER I.
 
DET ÄR INTE TILLÅTET ATT STRAFFA EN PATIENT PÅ DET VISET, OCH DÅ
KAN DET INTE HA HÄNT, OCH JAG KAN INTE FÖRHÅLLA MIG TILL NÅGOT
SOM INTE HÄNT.
 
När UG upprepar frågan blir idiotens svar detsamma.
 
JAG KAN INTE FÖRHÅLLA MIG TILL NÅGOT SOM INTE FÅR HÄNDA, FÖR
DÅ KAN DET INTE HA HÄNT.
 
Det var idiot nummer 1, som själv borde låsas in för all framtid.
 
Idiot nummer 2 kommer från Socialstyrelsen och arbetar med tillsyn inom IVO.
IVO har fått kännedom om att "Anna" far illa och beslutar sig för att göra ett till-
synsbesök.
 
För att man inte ska hitta "Anna" bältad informerar man de andra idioterna
på Regionkliniken om att man kommer på tillsynsbesök
 
OCH TILL ALLAS FÖRVÅNING ÄR "ANNA" INTE BÄLTAD NÄR IDIOTEN
FRÅN IVO KOMMER PÅ TILLSYNSBESÖK.
 
"Annas" journal visar klart och tydligt att "Anna" under ett antal månader bältats
drygt 80 gånger, i samtliga fall har hennes ångest och självskadebeteende blivit
värre i samband med detta-
 
När UG frågar idioten från IVO om det förekommit bältning blir svaret från
idioten.
 
DET HAR INTE FÖREKOMMIT NÅGON BÄLTNING.
 
UG hänvisar då till jornalen och frågar om idioten läst denna, varvid svaret blir
att idioten inte läst journalen.
 
På en förnyad fråga om bältning förekommit, då detta framgår av journalen.
blir svaret från idioten detsamma.
 
"ANNA" VAR INTE BÄLTAD UNDER TILLSYNSBESÖKET OCH DÄRFÖR HAR
DET INTE FÖREKOMMIT NÅGON BÄLTNING.
 
Det var idiot nummer 2, som själv borde låsas in för all framtid.
 
Idiot nummer 3 är högste ansvarig chef på landstinget.
 
Enligt gällande regler är det helt förbjudet att gipsa armar på patienter med själv-
skadebeteende utan deras samtycke.
 
Trots förbudet gipsade idioterna på regionkliniken armarna på ett antal pa-
tienter ofta och ofta långvarigt, ibland så långvarigt att armarna förlorade
sin rörelsefunktion.
 
UG frågar då högste chefen på Landstinget hur ´han ställer sig till att man så
öppet bryter mot lagen gällande förbudet mot gipsning.
 
Idioten på Landstinget svarar då att det är inget som bekymrar honom det
minsta, att man bryter mot lagen, det viktiga är att man skyddar liv och
funktion.
 
OCH SEDAN UPPREPAR IDIOTEN "LIV OCH FUNKTION" ETT TIOTAL
GÅNGER.
 
Högste chefen på Landstinget är alltså helt oberörd över att man på Kliniken helt
öppet bryter mot tydliga förbud.
 
Det var idiot nummer 3, som själv borde låsas in för all framtid.
 
Vi läser med stor förfäran inslag inom tvångsvården längre tillbaks i tiden, såsom
sterilisering, lobotomi och rasbiologisk "forskning".
 
DEN BISTRA SANNINGEN ÄR ATT ETT ANTAL IDIOTER GÖR ATT SITUA-
TIONEN INTE ÄR ETT DUGG BÄTTRE IDAG I VISSA AVSSENDEN.
 
Göran Hägglund har varit ytterst ansvarig för detta vansinne i 8 år och har haft
full vetskap om vad som sker i dårhuset.
 
För 3 år sedan lovade han att man skulle upphöra med att tvångsvårda unga
flickor tillsammans med mördare och allsköns andra grova brottslingar.
 
Sedan dess har det inte hänt "ett skit", varav följer att Göran Hägglund
bör ingå i kretsen kompletta idioter, när det gäller att ansvara för den
psykriatiska tvångsvården.
 
HADE HAN HAFT DEN MINSTA ANSTÄNDIGHET I KROPPEN HADE HAN
SKÄMTS "HÄCKEN AV SIG".
 
Nu har inte Göran Hägglund "skämts häcken av sig" enligt vad som är känt,
varav bör följa att han inte har den minsta anständighet i kroppen.
 
I stället får vi höra hur stora resurser Alliansen tillfört olika vårdområ-
den.
 
OM DESSA RESURSER UTGÖRS AV ATT MAN TILLFÖR KOMPELLETA
IDIOTER TILL IVO OCH DEN PSYKRIATISKA TVÅNGSVÅRDEN ÄR DET
NOG MÅNGA SOM BETACKAR SIG FÖR "STÖRRE RESURSER".
 
Det UG visade i kväll utgör en sådan skamfläck för psykriatisk tvångsvård
inom landet, att det borde vara otänkbart att det förekom.
 
MEN DET FÖREKOMMER, EFTER 8 ÅR MED GÖRAN HÄGGLUND SOM
YTTERST ANSVARIG.
 
 
Haha, fick hon inte träffa Mamma
AE
 

BORÅS STAD SKÄMMER UT SIG - IGEN

Borås Stad tycker att Borås ser fruktansvärt ut
 
I dag kan man läsa i BT att ledande politiker i Borås tycker att delar av bebyggelsen
ser fruktansvärt ut.
 
Det hela handlar då om den kompletterande bebyggelse, som nu växer fram i anslut-
ning till stadens högsta hus.
 
Ett likaledes högt hus byggs nu så nära, det blir bara fem meter mellan husen,
och husen skuggar varandras balkonger.
 
DETTA TYCKER SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS ORDFÖRANDE, MODERA-
TEN PER MÅNSSON, SER FRUKTANSVÄRT UT.
 
Det ser fruktansvärt ut, och det är fruktansvärt, men det finns två saker som är ännu
mer fruktansvärt.
 
En sak som är mer fruktansvärt är att politikerna släpp fram denna byggnation,
för det är ingen annan än politikerna som släppt fram denna fruktansvärda bygg-
nation.
 
ÄNNU MER FRUKTANSVÄRT ÄR ATT POLITIKERNA NU TYCKS VILJA FÅ DET
ATT FRAMSTÅ SOM ATT ANDRA ÄN POLITIKERNA SLÄPPT FRAM DEN FRUK-
TANSVÄRDA BEBYGGELSEN.
 
Man försöker nu framstå som kraftlösa och viljelösa offer, när man i själva verket är
fullt ansvarig för den situation som uppkommit.
 
Vare sig det gäller detaljplaner, förhandsbesked, byggrätter eller bygglov är
det politiska beslut som så småningom ger upphov till "fruktansvärda byggna-
tioner".
 
Politiker är alltså ansvariga fullt ut, men väljer här att blunda för detta.
 
Man kan ju knappast påstå att enfalden lyser med sin frånvaro, när ansvariga
politiker försöker slingra sig ur ansvaret.
 
Förre ordföranden, moderaten Bertil Myhrberg, anstränger sig något alldelses fruk-
tansvärt för att framstå som så enfaldig som möjligt, när han säger:
 
Samhällsbyggnadsnämnden befarade detta scenario när vi godkände bygglovet
i slutet av förra året. Vidare hävdar han att "gestaltningen inte blivit så elegant
som utlovats".
 
MAKEN TILL ENFALD FÅR MAN LETA EFTER.
 
Om det är något som borde ligga på Samhällsbyggnadsnämndens bord, så är det
att säkerställa att "gestaltningen" blir sådan att Borås Stad inte framstår som ett enda
stort och dåligt skämt.
 
Men inte blir man förvånad.
 
MAN ERINRAR SIG ATT DET VAR SAMMA FIGURER SOM VILLE "GESTALTA"
STORA TORGET GENOM ATT BYGGA TRE HÖGA HUS PÅ TORGET SOM SKUL-'
LE SKYMMA KULTURMINNESMÄRKET HEMGÅRDEN.
 
Vad gör det då att man "gestaltar" Druvefors, så att Borås framstår som ett dåligt'
skämt.
 
Hade det rört sig om två mindre hus, som byggdes i anslutning till varandra lite för
tätt, då kunde man förstått, i vart fall lite, att det kunde ha gått snett.
 
Men här rör det sig om det högsta huset i Borås överhuvudtaget, ett spekta-
kulärt bygge utan motsvarighet i stadens historia.
 
ATT DÅ VARA SÅ SLÄPPHÄNT ATT MAN "GESTALTAR" OMGIVNINGEN PÅ
SÄTT SOM NU SKER KAN INTE BARA FÖRKLARAS MED ANSVARSLÖSHET.
 
DET MÅSTE VARA EN EXTREM ANSVARSLÖSHET I KOMBINATION MED REN
ENFALD.
 
Men enfalden lyser inte med sin frånvaro på andra håll i denna underbara nämnd.
Vice ordföranden Kjell Claesson gör också allt vad han kan för att nämnden i sin
helhet ska framstå som kompletta idioter.
 
HADE DET INTE VARIT FÖR BALKONGERNA HADE DET NOG BLIVIT BÄTT-
RE.
 
Så uttrycker sig den riktigt enfaldige, när han "gestaltar" situationen.
 
HAN TYCKS INTE FÖRSTÅ ATT DET SKULLE HA BLIVIT BRA FÖRST OM
DET NÄRLIGGANDE HUSET BYGGTS PÅ BEHÖRIGT AVSTÅND.
 
Nu skäms tydligen att antal politiker över sig själva, att tolka " inget vi är stolta
över" på annat sätt, går knappast inte.
 
MEN ÄN VÄRRE ÄR ATT VI MEDBORGARE, ÄN EN GÅNG, SKA TVINGAS
SKÄMMAS ÖVER DE POLITIKER, SOM GÖR ATT VI TVINGAS SKÄMMAS
ÖVER VISSA INSLAG I BORÅS.
 
Hökerums Byggs roll i detta är inget man har anledning att vara stolt över heller.
Att "mjölka ut varje tänkbar" krona i ett projekt genom att ianspråkta mark på det-
sät är rent skamligt, men ytterst är det ett politiskt ansvar att ett så oseriöst bo-
lag kan härja fritt på sätt som nu sker.
 
Även här tycks Samhällsbyggnadsnämndens inställning ha spelat en stor
roll.
 
Ett antal beslut och uttalanden tyder på att man sätter äganderätten i
högsätet på ett sådant sätt att det tillåts äventyra samhällsutvecklingen
i stort.
 
MED DET BORDE INTE TILLÅTAS ATT MAN SÄTTER HALVFIGURER I
LEDANDE STÄLLNING, SOM LÄMNAR WALK OVER I VIKTIGA PLA-
NERINGSFRÅGOR.
 
I dag gestaltar jag Samhällsbyggnadsnämnden
AE
 
 
 
 
 

SVERIGE SKAPAR ORO I NORDEN

Sverige oroar sina nordiska grannar
 
SvD har idag under Brännpunkt en ledare av en känd norsk författare/skribent, som
i ledaren ger sin syn på Sverige och svenskarnas kunskap rörande invandring.
 
Ledaren är kritisk, starkt kritisk och inte nådig, det räcker med att 10% är sant för att
vi har större anledning att oroa oss för oss själva än vad norrmännen har anledning
att oroa sig för oss.
 
Den här typen av kritiska inlägg inom området invandring är vi inte vana att
få läsa i media, numera måste vi söka oss utomlands för att få kännedom om
vad som händer i Sverige på detta område.
 
DET HEDRAR SvD ATT MAN TAGIT IN DENNA LEDARE.
 
Däremot är inte ledaren hedrande för oss svenskar.
 
Det räcker med att 10 % är sant för att vi ska framstå som veritabla idioter, och
det är ofta den uppfattningen man numera möter i utländsk press.
 
Vi får ingående information om att svenska politiker grundar sina ståndpunkter rö-
rande invandringen på okunskap, skribenten skriver då:
 
SVENSKA POLITIKER VET INTE VAD DE PRATAR OM.
 
Mellan raderna kan man utläsa att skribenten har hjärtligt roligt åt att Sverige som
enda land kommit fram till att invandringen som helhet är lönsam, något som ofta
också utländska media upplever som riktigt underhållande.
 
Vi kan i ledaren då läsa att denna okunskap bygger på att Sverige valt att medvetet
undanhålla all information, som gör det möjligt att beräkna kostnaderna på området
invandring.
 
DET HAR BLIVIT EN HELIG KO, SOM INTE UNDER NÅGRA FÖRHÅLLANDEN
FÅR IFRÅGASÄTTAS, ATT DEN ÄR LÖNSAM.
 
I Sverige möts vi i stället av myter, och en myt är att si och så många går till arbetet
varje dag, hur många som inte går till arbetet varje dag ska vi inte känna till.
 
Norsk statistik, vars motsvarighet självfallet inte återfinns i Sverige, visat en annan
intressant omständighet.
 
DE INVANDRARE SOM FÅR JOBB STÅR SENARE UTAN JOBB MYCKET
SNABBARE ÄN ANDRA.
 
Det finns ingen anledning att utgå ifrån annat än att detta hänger samman med
att invandrare ges förtur på arbetsmarknaden genom olika stödprogram, som in-
stegsjobb mm.
 
NÄR STÖDET TAR SLUT TAR OCKSÅ JOBBET SLUT, MEN SÅDANT SKA VI
INTE KÄNNA TILL.
 
Tack SvD för att vi nu får denna information.
 
I slutet på ledaren menar skribenten att de nordiska grannarna har all anledning att
bli oroliga, då vi kombinerar världens högsta invandring med minst kunskap om just
invandringens konsekvenser.
 
Här tycks dock skribenten vara ute på hal is.
 
HAR SKRIBENETEN ALDRIG HÖRT TALAS OM ATT MAN KAN KOMPENSERA
BRISTANDE KUNSKAP MED ÖPPNA HJÄRTAN.
 
Slutet på ledaren sammanfattar den syn vi ofta möter utomlands numera, när det
gäller synen på vår extrema invandringspolitik.
 
NORGE BÖR BYGGA UPP EN FORSKNINGSSTIFTELSE ÅT SVERIGE. DÄR BÖR
PERSONER FRÅN ETABLERADE NORSKA OCH DANSKA FACKMILJÖER AN-
STÄLLAS. SOM BRODERFOLK BÖR VI FINANSIERA DRIFTEN.
 
SVENSKARNA BEHÖVER NÄMLIGEN HJÄLP. LÅNGT FRAMSKRIDEN IDEOLO-
GISK BLOCKERING GÖR DEM UR STÅND ATT HJÄLPA SIG SJÄLVA.
 
Vi ska vara tacksamma för att våra grannländer oroar sig för oss.
 
MINDRE TACKSAMMA BÖR VI VARA ÖVER ATT VÅRA POLITISKA LEDARE
INTE OROAR OSS FÖR OSS.
 
AE

PUTIN LOCKAR TILL SKRATT

Den ryska björnen lockar till skratt
 
Ingen som ser Putin kan tro att han har humor, han ser lika allvarlig och ledsen
ut som vår egen stridshingst.
 
Men skenet bedrar, i vart fall vad gäller Putin.
 
PUTIN VISAR SIG NU HA HUMOR, SAMTIDIGT SOM HAN KAN VARA RIK-
TIGT SATIRISK.
 
Talesman för Putin kritiserar nu USA:s bombning av IS ställningar. Kritiken
motiveras av att det är fel att destabilisera läget i regionen.
 
DESTABILISERA.
 
Bara man nuddar vid tanken på Krim och östra Ukraina inser man omedelbart
att Putin har en riktigt god humor, av det mer satiriska slaget.
 
AE

DET JÄSER HOS MÅNGA MODERATER

Ny pyser det i ledet
 
Nu tycks det pysa riktigt ordentligt i de moderata leden, så ordentligt att det finns
risk för att det pyser över.
 
Många moderater tycks nu "heligt förbannade" på stridshingsten, och ett
antal vill gång så långt att man hävdar att Fredrik Reinfeldt ville förlora va-
let.
 
Man pekar då på ett egendomligt uppträdande och egendomliga uttalanden före
valet, och ser det som signaler om att han ville förlora valet och dra sig undan
allt ansvar.
 
Huruvida detta är rätt eller inte kan man bara spekulera över.
 
Kritikerna inom moderaterna säger sig också se en anledning till varför Fredrik
Reinfeldt ville dra sig undan allt ansvar.
 
HAN HADE DRAGIT PÅ LANDET SÅ STORA KOSTNADER (INVANDRING)
OCH GJORT INTÄKTERNA SÅ SMÅ, ATT LANDET INTE KOMMER ATT
KUNNA STYRAS UNDER ÖVERSKÅDLIG TID.
 
Huruvida detta är sant eller inte behöver man inte spekulera mycket över,
det kommer att visa sig.
 
Fredrik Reinfeldt tycks också ha lyckats med bedriften att göra Sverige till
åtlöje, inte bara i våra nordiska grannländer, utan även "over there".
 
Då kan man ju förstå att han ville avgå och undandra sig allt ansvar.
 
ETT LAND, SÅ VANSKÖTT, ATT DET INTE GÅR ATT STYRA UNDER
ÖVERSKÅDLIG TID, KAN VÄL KNAPPAST LOCKA ENS EN STRIDS-
HINGST.
 
 
AE

HÄXJAKT I SVERIGE

Lite, alltför lite,har vi lärt oss av vår historia
 
Kring 2 världskriget rådde i USA en hysterik rörande kommunister och sympa-
tisörer till dessa.
 
General Mac Arthur fick fria händer att se till att detta hot mot USA elimi-
nerades.
 
RESULTATET BLEV EN HÄXJAKT AV SÄLLAN SKÅDAT ART, MÄNGDER
AV MÄNNISKORM FICK SE SINA LIV SLÅS I SPILLROR.
 
USA lärde sig så småningom läxan av detta, och man tog avstånd från det som
skedde, vissa fick också både upprättelse och skadestånd.
 
Sverige har inte nåtts av denna läxa, tvärtom tycks vi tycka att MacArthurs
häxjakt på oliktänkande är något att efterlikna.
 
DAGENS HÄXJAKT PÅ SVERIGEDEMOKRATER PÅMINNER I ALLT VÄSENT-
LIGT OM HÄXJAKTEN PÅ KOMMUNISTER I USA.
 
Skälen man i dag anger för häxjakten är lika absurda, som de som angavs under
jakten på kommunister.
 
Nu får vi höra att den som känner någon, som känner någon, som röstar
på sverigedemokraterna är rasist, är främlingsfientligt, gör skillnad på hud-
färg och anser att människor har olika värde.
 
Lika lite som MacArthur hade stöd för sin häxjakt i något program, lika lite har
dagens "elit" i Sverige stöd i SD partiprogram för det man anser kunna motivera
häxjakten.
 
Vi har idag de facto en reglerad invandring, SD vill reglera den mer än vad
som sker idag.
 
ATT LÄGGA DETTA TILL GRUND FÖR ATT PÅSTÅ ATT MAN SKILJER HUD-
FÄRG FRÅN HUDFÄRG ÄR INTE BARA SJUKT.
 
DET ÄR SJUKARE ÄN MACARTHUR HYSTERIN.
 
Nu går den kända reklambyrån Westander ett steg längre i denna häxjakt, man
uppmanar nu sina kunder att inte ha några som helst kontakter med sverigedemo-
krater eller med sådana som känner någon som känner en sverigedemokrat.
 
HÄXPROCESSEN TAR ETT STEG TILL OCH  I DET LAND, SOM USA BESKRI-
VER SOM BESATT AV BLOCKERAD IDEOLOGI, FUNDERAR INGEN ÖVER
OM DETTA ÄR RIMLIGT ELLER INTE.
 
Alla bara rabblar samma häxjaktstema, att alla är lika mycket värda.
 
OCH ALLA ÄR LIKA MYCKET VÄRDA, I EN VISS MENING, MEN INTE SVE-
IGEDEMOKRATER.
 
De är inte värda någonting överhuvudtaget, de ska utsättas för häxjakt i form av
övergrepp, både verbala och fysiska.
 
Det har gått långt på det sluttande planet, när det anses helt Ok att uppmana
omgivningen till att inte ha några som helst kontakter med en viss grupp.
 
Och ännu längre har det gått, när man motiverar detta med att man inte
ska ställa grupp mot grupp.
 
Hur sjukt är detta, det är mer sjukt än vad man kan föreställa sig. Graden av
sjukdom klarnar, om man leker med tanken att reklambyrån Westander upp-
made sina kundkontakter och andra att inte ha någon som helst kontakt med
en viss annan grupp än sverigedemokrater.
 
Lek med tanken att Westander uppmanade alla sina kundtakter till att
inte ha någon som helst kontakt med judar.
 
OCH MOTIVERADE DETTA MED ATT JUDAR STÄLLER GRUPP MOT
GRUPP GENOM ATT HA SKAPAT ETT HERRAVÄLDE INOM DEN FINANS-
IELLA VÄRLDEN.
 
Då skulle nog många, men inte alla, förstå hur sjukt det hela är.
 
AE

EN GALEN OCH HANDFALLEN VÄRLD

Naiva ledare skapar flyktingströmmar
 
Världen stod handfallen när Hitler byggde upp "det tredje riket", världen stod också
handfallen när Sovjetunionen värnade om sitt imperium.
 
Världen har också stått handfallen inför andra stora katastrofer och brott mänsklig-
heten, såsom röda khmererna, Uganda, Rwuanda mm, listan kan göras hur lång som
helst, där världens ledare stått totalt handfallna inför det som händer eller är på väg
att hända.
 
NU STÅR VÄRLDENS LEDARE HANDFALLNA IGEN, INFÖR DE HOT SOM MÖ-
TER OSS IDAG.
 
Det tycks som om man blundar i det stora, och kör ner sig i det lilla.
 
Om en psykopat lemlästar barn och våldtar kvinnor, då har alla en bestämd
uppfattning om vad som ska göras.
 
PSYKOPATEN SKA STOPPAS.
 
Om 10 psykopater lemlästar barn och våldtar kvinnor, då har alla också en
bestämd uppfattning om vad som ska göras.
 
PYSKOPATERNA SKA STOPPAS.
 
Om ett stort antal psykopater lemlästar barn och våldtar kvinnor, då vet också
världens ledare vad som ska göras.
 
MAN SKA STÅ HELT HANDFALLEN, OCH ABSOLUT INTE GÖRA NÅGONTING.
 
Ska man göra något ska man göra det för sent, och för lite.
 
Sverigedemokraterna hävdar att man ska hjälpa flyktingar i deras närområde, något
som i vissa avseenden är lätt att förstå.
 
Det blir billigare i den meningen att fler kan hjälpas, och flyktingarna tappar
inte kopplingen till sitt hemland.
 
Men oavsett man hjälper flyktingar i närområdet eller tar emot dem i Sverige, eller
annorstädes, så är redan katastrofen ett faktum.
 
HJÄLPEN KOMMER FÖR SENT OCH ÄR FÖR KNAPP.
 
Vi har sett Al Quaidas framfart och vi ser nu IS framfart, framfarter, som skapar yt-
terligare flyktingströmmar av sällan skådad omfattning.
 
Oavsett man hjälper flyktingarna i närområdet eller i Sverige, eller annorstädes, är
skadan redan skedd.
 
FLYKTINGARNA HAR UTSATTS FÖR OBESKRIVLIGA LIDANDEN, SOM DE
KOMMER ATT FÅ LEVA MED RESTEN AV LIVET.
 
Det finns därför alla skäl i världen att se helt annorlunda på hur världen ska bete
sig relativt rörelser som IS och andra.
 
Målsättningen bör vara att vidta åtgärder, som gör att flyktingströmmar inte
uppstår, inte att hantera flyktingströmmar, när det är för sent.
 
FÖR ATT NÅ DETTA MÅL MÅSTE RÖRELSER SOM IS OCH LIKNANDE BE-
KÄMPAS I SIN UPPBYGGNAD, NÄR DE KAN BEKÄMPAS.
 
Nu sätter man in åtgärder för sent och för lite, och så sent att IS och likande rör-
elser inte kan bekämpas, man lyckas bara försvåra deras framfart.
 
Världen bör därför inte stå handfallen, när rörelser som IS visar sitt rätta
ansikte.
 
DE BÖR OMGÅENDE TILLINTETGÖRAS SÅ TILL DEN MILDA GRAD ATT
ALL DERAS OPERATIVA KRAFT FÖRSVINNER.
 
Då uppstår inte heller några flyktingströmmar.
 
I Sverige har vi en ännu mer handfallen syn på detta problem än många andra.
 
Här delar vi ut etableringsstöd till extrema islamister, tillåter att man rekryterar
jihadkrigare, tillåter att de reser till krigsområden och halshugger folk och däref-
ter återvänder till Sverige och fortsätter att uppbära etableringsstöd och andra
försörjningsstöd.
 
DETTA ÄR INTE ATT UTGÖRA EN HUMANITÖR STORMAKT, DET ÄR EN
UNDFALLENHET OCH NAIVITET AV SÄLLAN SKÅDAD ART, STÖRRE ÄN
DEN UNDFALLENHET ÄN DEN MAN VISADE HITLER.
 
Och den är sällsynt korkad.
 
Flyktingströmmar ska hindras med alla medel, av humanitära skäl, och
dit bör hänföras att Sverige inte finansierar deltagande i IS halshuggnin-
gar mm.
 
DEN UNDFALLENHETEN MOT TERRORORGANISATIONER ÄR HELT
ENKELT INTE OK.
 
Mycket av världens undfallenhet mot olika former av brott tycks bygga på att
man tror att man vinner på att kommunicera och diskutera, att hålla kanalerna
"öppna".
 
Denna uppfattning bygger på en otrolig naivitet, och bygger på uppfattnin-
gen att alla trots allt, innerst inne, är demokratiskt sinnade och vill väl,
bara de får chansen.
 
DET ÄR DENNA TYP AV NAIVITET SOM SKAPAR FLYKTINGSTRÖMMAR.
 
Terrorledare har en helt annan syn på dessa "öppna" kanaler.
 
DE SER EN DEBATT OCH DISKUSSION SOM EN MÖJLIGHET ATT FLYTTA
FRAM SINA POSITIONER PÅ ANDRA BEKOSTNAD.
 
Vi för inte en dialog med enskilda psykopater, som lemlästar barn och våldtar
kvinnor, lika lite bör vi "föra en dialog" med grupper av psykopater, som lem-'
lästar barn och våldtar kvinnor.
 
Det är först när man inser detta, man har en gnutta av chans att komma till rätta
med det våld olika former av terroristgrupper gör sig skyldiga till.
 
Det är inte bara IS, som nu vuxit sig så starka, att det man sätter in är för
lite och för sent.
 
RYSSLAND UTGÖR OCKSÅ ETT EXEMPELM PÅ HUR VÄRLDENS LEDARE
STÅR HANDFALLNA INFÖR DET SOM SKER OCH ÄR PÅ VÄG ATT SKE.
 
I dag är Ryssland så starka, att Ryssland kan begå i princip vilka övergrepp som
helst, utan att någon vågar vidta kraftfulla åtgärder.
 
På vägen till denna upprustning har Väst levererat avancerad krigsmateriel
till Ryssland och hjälpt till att bygga upp landets militära tekniska nivå.
 
SÅ SENT SOM UNDER UKRAINA KRISEN BYGGER VÄST AVANCERADE
MARINA ENHETER ÅT RYSSLAND.
 
En naivitet som är så stor, att den närmast är ofattbar.
 
Ryssland kan inte stoppas nu, lika lite som IS tycks kunna stoppas nu,
men man skulle inte byggt upp landets militära förmåga.
 
EN GÅNG KGB CHEF, ALLTID KGB CHEF, ATT SÄTTA SIN TILLIT TILL
PUTIN ÄR INTE BARA NAIVIT, DET ÄR DIREKT "KORKAT".
 
Flyktingströmmar kräver humanitär hjälp i stor omfattning, om detta finns ingen
som helst tvekan.
 
MEN ATT FÖRST STILLATIGANDE SE PÅ NÄR FLYKTINGSTRÖMMARNA
PÅBÖRJAS, FÖR ATT GRIPA IN NÄR DET ÄR FÖR SENT, TYCKS INTE
VARA HÖJDEN AV LEDARSKAP OCH VISDOM.
 
Man bör kunna dra ett antal slutsatser, fyra ganska tydliga sådana.
 
Den ena är att IS skulle ha stoppats med alla tänkbara medel, när man
fick vetskapen om den första halshuggningen.
 
Den andra är att Ryssland inte skulle hjälpts med sin militära uppbyggnad,
så snart det blev klart vilka ambitioner Putin har, och dessa har man känt
till sedan många år.
 
Ryssland skulle inte fått OS.
 
Ryssland bör inte få VM i fotboll 2018.
 
Ofta tycks det som om vi inget ser, inte hör och inget förstår.
 
Den minnesgode erinrar sig att vi hjälpte Khadaffi under en viss epok. Hans
säkerhetstjänst specialutbildades av SÄPO i Sverige under ett antal år.
 
PLÖTSLIGT FÖRSTOD VI ATT KHADAFFI INTE VAR RÄTT PERSON ATT
STATSA PÅ, MEN FÖR SENT.
 
BARA FÖR NÅGRA ÅR SEDAN SÅG VI SYRIENS LEDNING SOM EN BUNDS-
FÖRVANT, OCH MÄNGDER AV DELEGATIONER RESTE TILL LANDET FÖR
ATT UTVECKLA AFFÄRER.
 
PLÄTSLIGT, ÄVEN HÄR ÖVER EN NATT, FÖRSTOD VI ATT SYRIENS LED-
NING INTE VAR RÄTT LEDNING ATT SATSA PÅ.
 
Vi inte bara griper in för sent och för lite.
 
VI TYCKS OCKSÅ FÖRSTÅ FÖR LITE, OCH DET VI FÖRSTÅR, FÖRSTÅR
VI OFTA FÖR SENT.
 
Om vi inte förstår att den största humanitära hjälpen vi kan ge är att för-
hindra flyktingströmmar, då kommer dessa att fortsätta.
 
VI KOMMER DÅ OCKSÅ ATT TVINGAS HJÄLPA MÄNNISKOR PÅ FLYKT
FÖR SENT OCH FÖR LITE, SKADAN ÄR REDAN SKEDD.
 
USA har nu, allierade med vissa arabländer, satt in flyganfall mot IS, för lite
och för sent, men låt oss ändå hoppas att de fortsätter till dess att IS är
stoppade en gång för alla.
 
Låt oss också hoppas att dessa insatser, från USA och dess allierade
arabländer, får Sverige att förstå att vi inte ska tillåta att IS rekryterar
jihadkrigare i Sverige och att vi inte heller ska finansiera dessa "kri-
gares" halshuggningar.
 
SÅ LÄNGE VI INTE FÖRSTÅR DETTA KOMMER INGET ATT BLI BÄTTRE.
 
AE
 
 
 
 
 
 

STRIDSHINGSTEN HAR TAPPAT MASKEN

Fredrik Reinfeldt och Anders Borgs rätta jag
 
Många blev överraskade över att Fredrik Reinfeldt och Anders Borg avgick direkt
efter valnederlaget.
 
Egentligen borde ingen ha blivit överraskad, det mesta tyder på att båda dessa
"herrar" använt partiet som plattform för egna maktambitioner.
 
NU NÄR PARTIET INTE LÄNGRE ÄR EN PLATTFORM FÖR MAKTEN ÄR
DET INTE LÄNGRE INTRESSANT.
 
Det säger en hel del om dessa "herrar".
 
Moderatena driver just ju herrelöst, och kan trots rollen som strörsta opposi-
tionsparti inte påverka det minsta.
 
Att skapa den situationen genom att avgå i detta läge imponerar inte,
om man väljer att uttrycka sig milt.
 
Många är också starkt kritiska  till hur dessa "herrar" nu betett sig, en kritiker
bland många är förr Scania chefen Östling.
 
HAN BESKRIVER BÅDA SOM MYCKET OMDÖMESLÖSA OCH ANSVARS--
LÖSA.
 
Detta med ansvarslösheten är ju faktiskt intressant, och avslöjande.
 
Under åtta år vid maken, i medgång, har man, enligt egen utsago, tagit an-
svar för "landet och allt annat".
 
EFTER EN VALFÖRLUST, I MOTGÅNG, TAR MAN INTE ANSVAR FÖR DET
ALLRA MINSTA.
 
Det säger allt.
 
En del andra omständigheter säger också allt. Fredrik Reinfeldt är faktiskt fort-
farande statschef och ledare för partiet, om än bara i formell mening, då han
själv abdikerat i praktiken.
 
ATT DÅ SMYGA SIG IN BAKVÄGEN TILL OLIKA MÖTEN FÖR ATT INTE
BEHÖVA VISA SIG SÄGER INTE BARA MYCKET.
 
DET SÄGER ALLT.
 
Det är nog bara i Fredrik Reinfeldts värld en stridshingst beter sig på det viset.
 
AE
 

SVERIGE FÅR INTERNATIONELLT BERÖM

Sverige får nu det betyg vi förtjänar
 
Så långt man kan minnas har det varit "svensk tradition" att förklara för omvärlden
hur bra vi är, och hur mycket andra kan lära av oss.
 
Särskilt Carl Bildt den Store har ett grundmurat internationellt rykte om sig att
vilja påpeka sin egen förträfflighet.
 
Länge har vi arbetat i uppförsbacke när det gäller att få andra att förstå hur bra vi i
själva verket är.
 
Men nu tycks det kunna ske en islossning på detta område.
 
LAND EFTER LAND, TIDNING EFTYER TIDNING GER OSS NU DET BERÖM VI
FÖRTJÄNAR.
 
Senast ut med att ge oss det beröm vi förtjänar är New York Times. som på ett fler-
tal punkter ger oss det betyg vi förtjänar.
 
Det som intresserar omvärlden mest är vår invandringspolitik, och det är även den
New York Times tar upp även denna gång.
 
OCH VI FÅR SOM SAGT DET BETYG VI FÖRTJÄNAR.
 
Det New York Times då mest uppehåller sig vid är hur vi hanterar debatten kring
invandringen, eller för att återge tidningen, hur vi inte hanterar den.
 
Man kan väl sammanfattat New York Times beskrivning av Sverige enligt föl-
jande.
 
SVERIGE SAKNAR PÅ FUNDAMENTAL PUNKTER DEN FRIHET I ÅSIKST-
BILDNINGEN, SOM UTGÖR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR DEMOKRATI OCH
YTTRANDEFRIHET.
 
Vi får alltså, äntligen bdt beröm vi gjort oss förtjänta av.
 
Så stora brister i yttrandefriheten att en av USA ledande tidningar reser frå-
getecken för om Sverige överhuvudtaget är en demokrati.
 
Fast inte ska vi oroa oss över detta, vad vet tidningen om Sverige, man tycks inte
ens veta att 87 % av väljarna röstat för fortsatt förtryck i åsiktsbildningen.
 
En intressant uppgift, bland många, hittar man i tidningen, där man återger kost-
nader för invandringen, som tagits fram i Norge. Man beskriver då att Norge har
samma inriktning på sin flyktinghjälp som USA och Canada, man ger större hjälp
till närområdet, medan man ger mindre hjälp till asylsökande.
 
New York Times återger då norska kostnadsberäkningar, som visar att man kan
hjälpa 26 flyktingar i närområdet för den kostnad en asylsökande drar med sig.
 
Återigen blir man förvånad över hur lite New York Times förstår.
 
SKULLE DE NORSKA SIFFRORNA VARA KORREKTA SKULLE JU SVERI-
GEDEMOKRATERNA HA RÄTT PÅ DEN PUNKTEN, OCH SÅ KAN DET JU
INTE VARA.
 
AE
 
 

DEMOKRATIUTBILDNING

Kinas omskolningsläger nu förebild i Sverige
 
Folkrepubliken Kina tycks numera vara förebilden på vissa håll i Sverige.
 
Mao höll ordning på sina dissidenter på sin tid som ledare i den demokratiska folk-
republiken.
 
Till god hjälp att få saker på rätt plats hade han då omskolningsläger, dit olik-
tänkande hänvisades och fick genomgå indoktrinering under ett antal år.
 
EFTER DENNA OMSKOLNING VAR DE HJÄRNTVÄTTADE NÄR DE KOM UT,
OM DE KOM UT.
 
I Nordkorea finns fortfarande den typen av omskolningsläger, ingen ska få gå om-
kring i Nord Korea och tycka vad som helst.
 
Eftersom dessa avarter av "demokrati" ligger så långt bort tar de flseta av oss
avstånd från dessa "demokratiska omskolningar".
 
DETTA HINDRAR INTE ATT VI I DAG TILLÄMPAR SAMMA SYN PÅ OMSKOL-
NING I "DEMOKRATISK" RIKTNING.
 
Valet är nu över, och det gick inte som alla hoppats på, en del blev till och med för-
färade över att det inte gick som de ville.
 
Man får väl anta att även Mao och Den Store Ledaren i Nordkorea blev/blir för-
färade, när allt inte går som de bestämt.
 
I många skolor hade man elevval, och många elevval gick definitivt inte som Mao:s
ättlingar tänkt sig.
 
I MÅNGA SKOLOR FICK SD STORT STÖD, PÅ SINA HÅLL BLEV PARTIET
TILL OCH MED DET STÖRSTA PARTIET.
 
En del av MAO:s ättlingar har lyckats nästla sig in som rektorer på svenska sko-
lor. och vill nu tillämpa MAO:s syn på demokratiutveckling.
 
Just med anledning av det stora stöd SD fick på många håll ska nu ett antal
rektor genomföra extra utbildning i demokrati, så att eleverna lär sig att rös-
ta rätt.
 
Man kan ha olika syn på saker och ting, inklusive partiet SD, men med handen på
hjärtat.
 
Vari ligger skillnaden att hjärntvätta elever i Sverige med "extra utbildning i
demokrati" och MAO:s omskolningsläger, där de skulle lära sig att tolka
folkrepublikens syn på demokrati rätt.
 
VISST FINNS DET EN GRADSKILLNAD, MEN DET ÄR OLIKA NYANSER
PÅ SAMMA SKALA.
 
Att rektorer hjärntvättar svenska elever, för att de ska rösta rätt i skolval och
senare i riksdagsval mm, är så pass alarmerande att "demokratiutbildningen"
borde lyftas fram på högsta politiska nivå.
 
Sannolikheten är nog tämligen låg för att man hitta en rektor med sympa-
tier för SD, vederbörande skulle ha blivit avskedad för länge sedan, men
man kan ändå leka med tanken.
 
LEK MED TANKEN ATT EN REKOR, SOM RÖSTAR PÅ SD, BLIR FÖRFÄ-
RAD ÖVER ATT LÅT SÄGA VÄNSTERKOMMUNUISTERNA BLIR STÖRSTA
PARTIET I SKOLVALET.
 
LEK VIDARE MED TANKEN ATT VEDERBÖRANDE REKTOR TAR UPP
EXTRA "UTBILDNING I DEMOKRATI" FÖR ATT LÄRA ELEVERNA ATT
RÖSTA RÄTT, PÅ DENNA SKOLA DÅ ATT INTE RÖSTA PÅ VÄNSTER-
KOMMUNISTERNA.
 
Man behöver inte leka med tanken för att förstå vad som skulle hända i ett
sådant hypotetiskt fall.
 
Många länder reser idag frågetecken huruvida Sverige är en välutveck-
lad demokrati eller inte, vissa länder går så långt att de ifrågasätter
att Sverige är ett demokratiskt land.
 
EXTRA ELEVUTBILDNING I "DEMOKRATI" FÖR ATT LÄRA SIG RÖSTA
RÄTT GÖR DET VÄLDIGT SVÅRT ATT IFRÅGASÄTTA DENNA KRITIK
FRÅN MÅNGA LÄNDER.
 
 
 
AE
 
 
 
 

GENIERNA HAR TAGIT ÖVER I BORÅS

Genierna styr i Borås
 
Har man inga cykelställ att klamra sig fast vid, kan man ju klamra sig fast
vid andra viktiga frågor.
 
En sådan viktig fråga i Borås just nu, av debatten att döma, är hur man
ska förhålla sig till genomfartstrafik på en av stadens gator, Allegatan.
 
Allegatan är, som alla boråsare känner till, avstängd för genomfart på en viss
sträcka.
 
Tillåtet är att köra in på gatan, för att uträtta ett ärende, men bara under förut-
sättning att ett villkor är uppfyllt.
 
ATT MAN HITTAR EN PARKERINGSPLATS ATT STÄLLA BILEN PÅ.
 
DÄREMOT ÄR DET FÖRBJUDET ATT KÖRA IN PÅ GATAN, FÖR ATT
UTRÄTTA ETT ÄRENDE, OM MAN INTE HITTAR EN PARKERINGS-
PLATS.
 
Då får man böta, det har genierna i Borås kommit fram till.
 
Att förhålla sig till detta är inte helt okomplicerat, det normala är ju att man inte
vet om det finns någon parkeringsplats att ställa bilen på, innan man kör in på
gatan.
 
Hittar man ingen parkeringsplats får man alltså böta, och tar man en
runda till, i hopp om att då hitta en parkeringsplats, kanske man får böta
en gång till, om genierna är på dåligt humör.
 
Genierna tycks ha en lösning på detta.
 
Man förväntas ställa bilen på ett tillåtet ställe, lägga i en ordentlig peng,
för att sedan promenera till Allegatan och rekognosera, om det finns en
ledig plats, för att sedan promenera tillbaka till bilen och sedan köra till
den eventuellt lediga platsen.
 
GENIERNA I BORÅS HAR ÄNNU INTE KOMMIT SÅ LÅNGT I SIN GENIALA
PLANERING, ATT DE HAR ETT GOTT RÅD ATT GE TILL BILISTERNA, HUR
DE SKA BETE SIG OM DE HITTAT EN LEDIG PLATS, SOM SEDAN ÄNDÅ ÄR
UPPTAGEN NÄR DE ÅTERVÄNDER MED BILEN.
 
Visst är Sverige fantastiskt, i vart trafikplanering i Borås.
 
 
AE
 
 

ATT MÅLA IN SIG I ETT HÖRN

Släck inte den eld som brinner
 
Räddningstjänsten har stora problem i sin verksamhet, det känner vi till sedan länge.
Att ta sig fram till en brandhärd i en skur av stenar är nog inte det lättaste.
 
Nu erfar vi att Räddningstjänsten också har andra problem, man hittar inte fram till
brandhärDarna.
 
Nu nås vi av information om att den stora branden i Västmanland kanske inte hade
behövt bli så stor, om Räddningstjänsten kommit fram fortare.
 
NU VET VI ATT GPS VISADE RÄDDNINGSTJÄNSTEN FEL, OCH ATT MAN KOM
FRAM DRYGA HALVTIMMEN "FÖRSENT".
 
Tur i oturen var ändå att inga politiker satt på brandbilarna, som visades fel av GPS.
 
Då hade risken varit stor att de hällt besin på elden, för att den skulle bli större
och brinna fortare.
 
ALLT UNDER DE GLADA HEJAROPEN, VI ÄR EN STORMAKT, SOM ELDAR PÅ
BÄTTRE ÄN ALLA ANDRA OCH 87 % TYCKER ATT VI SKA ELDA PÅ ÄNNU
MER.
 
I vart fall låter det så när det gäller att förhålla sig till flyktingpolitiken.
 
Vi är alla tämligen överens om att integrationspolitiken fungerar väldigt då-
ligt, sämre än i alla andra länder. Vi är också tämligen överens om att vi
inte väl kan ta omhand de stora volym som nu väljer att komma till Sverige.
 
Vi vet också, även om få vill säga det öppet, att Sverige tar emot i särklass
mes flyktingar per capita i västvärlden.
 
Vi vet också att det finns ett antal konkreta problem, kopplade till integratio-
nen, som påverkar samhällsutvecklingen, viktigast här är nog kunskapsut-
vecklingen.
 
Sambanden är tämligen klara, så klara att även 87 % av befolkningen borde se dem.
 
EN STÖRRE INVANDRING ÄN ANRA JÄMFÖRBARA LÄNDER GER STÖRRE
INTEGRATIONSPROBLEN ÄN ANDRA JÄMFÖRBARA LÄNDER.
 
"Släcker" man verkligen detta samband med att "elda" på ytterligare, knappast,
precis som elden blir större när man häller på bensin, blir integrationsproblemen
större, när de växer oss ännu mer över huvudet.
 
Att "man häller bensin på elden" motiverar 87 % med att vi måste värna om de
som flyr från krig och våld mm.
 
OM DETTA VET VI EGENTLIGEN INTE ETT ENDA SKVATT.
 
Det enda vi vet är att drygt 90 % av de utrikesfödda, som väljer Sverige som res-
mål, saknar sådana handlingar att de inte kan identifieras.
 
VI VET ALLTSÅ INTE ETT SKVATT VILKA DE ÄR OCH MAN BÖR NOG STÄL-
LA SIG FRÅGAN VARFÖR DE SAKNAR IDEHANDLINGAR MM.
 
Det närmast liggande svaret är nog ändå att de inte vill bli identierade, då det skul-
le försvåra möjligheten till "PUT".
 
Bara denna "lilla" omständighet borde rimligen medföra att vi ställde oss frå-
gan om vi ska fortsätta att "hälla bensin på elden".
 
När andra argument tryter tar 87 % av befolkningen till argumentet att denna politik
måste vi driva för att få erforderlig arbetskraft.
 
Då har man inte ens gläntat på ögonlocken, det framgår snabbt att oerhört
många i flyktingströmmen aldrig kommer i närheten av att ingå i arbetskraf-
ten.om man ser till sammansättningen på dessa grupper.
 
OCH DET HAR INGET MED RASISM ATT GÖRA, DET HÄNGER SAMMAN
PÅ ÅLDERSSTRUKTUR, KULTURELL IDENTITET OCH UTBILDNING.
 
Det är ju alldeles uppenbart att många ledande politiker målat in sig i ett hörn
ur vilket det kan vara svårt att ta sig ut, när det gäller att förhålla sig till den stora
invandringen.
 
Samtidigt vet man, att ju mer man målar in sig, desto svårare är det att ta
sig ut.
 
BORDE INTE ALLA KÄNDA FAKTORER,MEDFÖRA ATT VI PÅ LITE RATIO-
NELLARE GRUNDER DEBATTERADE DENNA FRÅGA.
 
Det kan inte vara rationellt att hävda att Sverige är en humanitär stormakt och
att alla andra länder är ansvarslösa och främlingsfientliga, det tyder bara på
att man sitter inklämd i ett hörn.
 
Borde det inte vara läge, att för en "kort sekund" sluta hälla bensin på elden
och lämna tid för en viss eftertanke.
 
En sådan eftertanke skulle kunna bestå i att under en period hålla igen
lite för att "komma ikapp" integrationsproblemen och under den tiden
våga ta det djärva steget att hitta en rimlig balans inför framtiden, där
hänsyn tas inte bara till "fördelar" utan även till nackdelar.
 
VI HAR BARA ETT HJÄRTA ATT ÖPPNA OCH DET KAN BARA ÖPPNAS
VIDÖPPET.
 
När vi öppnat det på vid gavel står vi ändå vid vägs ände.
 
Hur var det man sa förr ?
 
BÄTTRE ATT MOTA "OLLE I GRIND" ELLER ATT INTE MOTA ALLS ?
 
 
Hur ska vi nu göra för att komma ut ?
AE

DET STARKA SVENSKA FÖRSVARET

Sverige har norra Europas starkaste försvar
 
Kritiken mot den svenska försvarsförmågan har inte varit nådig.
 
Kritiken har spänt sig ifrån att vi inte har något försvar alls, till det att vi
får något lite 2023.
 
PUTIN SLÅR NU ALLA DESSA KRITIKER PÅ FINGARNA OCH MENAR ATT
SVERIGE HAR NORRA EUROPAS STARKASTE FÖRSVAR.
 
Putin menar då att Ryssland kan ta både Kiev, Tallinn, Riga, Vilnius och War-
zava  på bara några timmar, om han vill.
 
Det är här den starka svenska försvarsförmågan visar sig.
 
ATT TA STOCKHOLM SKULLE JU KUNNA TA ÄNDA UPP TILL EN VECKA.
 
Om det inte sker någon aggression i övrigt någonsstans i Sverige, och om ryssen
inte skjuter för mycket förstås.
 
Men sett med Putins perspektiv verkar ju ändå en vecka som ett långt och
utdraget försvar.
 
Att vi har ett starkt försvar visar sig nu gå hand i hand med en synnerligen god
analysförmåga inom försvarsledningen.
 
Denna synnerligen goda analysförmåga visar sig nu i bedömningen av det
ryska "anfallet" mot Öland i onsdag.
 
FÖRSVARSLEDNINGEN TROR ATT KRÄNKNINGEN VAR AVSIKTLIG.
 
Det är ju tur att vi har en försvarsledning, som kommer fram till denna analys,
vi andra kan ju förledas tro att de ryska piloterna flög vilse.
 
AE

RYSSLAND DRIVER GÄCK MED SVERIGE

Ryssland destabiliserar nu Sverige
 
Vi minns när ryska attackflygplan övad anfall mot strategiska försvarsanlägg-
ningar i Skåne och i Stockholmsområdet.
 
Sverige sov då en djup törnrosasömn och NATO plan från Baltikum fick
gå upp i stället.
 
Vi vet också att Gotland är demilitariserat för att säkerställa att det inte blir
några oroligheter, om Putin får för sig att annektera Gotland.
 
Nu driver Ryssland med oss igen, och vi ses nog som ett tacksamt of-
fer att driva med i dessa yttersta dagar.
 
GOTLAND DEMILITARISERAT, I ÖVRIGT KAN FÖRSVARET VERKA BARA
I EN VECKA, ENBART PÅ ETT STÄLLE (LÄS STOCKHOLM) OCH FÖRST
2023, OM VI LYCKAS FÅ IHOP BEMANNING OCH PENGAR, VILKET JUST
NU INTE VERKAR TROLIGT.
 
Så Ryssland har tiden fram till 2023, i bästa fall, att driva gäck med Sverige, och
det gör man med besked.
 
TVÅ ATTACK- OCH BOMBFLYGPLAN , TYP SU-14, FLYGER PÅ LÅG HÖJD
UNDER VECKAN MOT ÖLAND.
 
Det demilitariserade Gotland tycks inte ens vara värt att öva anfall mot, bättre
att gå mot Öland direkt, har man tur kan få kungen utslagen.
 
De ryska planen flyger "ett antal kilometer" inom svenkt luftrum, innan
de blir upptäckta.
 
UPPTÄCKEN SKEDDE GENOM ETT GRIPEN PLAN, TUR I OTUReN ALLTSÅ
ATT ANFLYGNINGEN SKEDDE VI LUNCHTID, SÅ ATT PLANEN INTE
STOD PÅ MARKEN "OCH SOV".
 
Ingen stridsledning, ingen radar, inget i hela världen upptäckte dessa plan innan
de flugit "ett antal km" inne på svenska luftrum, innanför det demilitariserade
Gotland och nära fastlandet.
 
Är Ryssland ute efter att destabilisera även Sverige, så lär han få en lätt
match.
 
DESTABILISERINGEN HAR VI LYCKATS KLARA AV HELT PÅ EGEN HAND.
 
 
AE
 

PORTFÖRBJUD SD I RIKSDAGSHUSET

Vi speglar oss i vår egen självbild
 
Nu får man ju knappast läsa svenska sagor längre, och ska man läsa en saga
ska den handla om söndertrasade familjer, gärna en familj bestående av pappa,
pappa och adopterade barn.
 
Men på den tiden det begav sig fanns det andra sagor, många byggde på
bilder från det verkliga livet.
 
Från en sådan saga minns vi den kända ramsan:
 
SPEGEL, SPEGEL PÅ VÄGGEN DÄR, SÄG MIG VEM VACKRAST I VÄRLDEN
ÄR.
 
Och spegeln förväntades svara att "kvinnan" ifråga vackrast i världen var.
 
En modern saga skulle då kunna låta:
 
SPEGEL. SPEGEL PÅ VÄGGEN DÄR, SÄG MIG DET LAND BÄST I VÄRLDEN
ÄR.
 
Själva vet vi ju svaret på den frågan:
 
SVERIGE DET LAND I VÄRLDEN SOM BÄST ÄR.
 
Det blir dock allt tydligare att vår egen självbild inte motsvaras av den bild andra län-
der nu har av oss. Internationell press intresserar sig ganska så mycket för våra för-
hållanden, och det är oftast mindre smickrande saker vi då kan läsa.
 
Danmark, Norge och Finland ska vi inte längre lyssna på överhuvudtaget, många
inom de länderna ser inte längre Sverige som en demokrati, och hänsyftar då till
den så kallade "åsikskorridoren" och det helt befängda förhållningssättet till sve-
rigedemokraterna samt anstormningen  av utrikesfödda.
 
Danmark går här längst och framträdande politiker kallar vår invandring för ett
"självmordsförsök" samtidigt som man antyder att man kan tvingas komma att sär-
behandla Sverige, för att inte i sin tur drabbas av en invasion från Sverige av "PUT-
are".
 
Även världen runt i övrigt ser man med allt större förundran på hur vi avviker från
världen i övrigt inom många områden.
 
Ett ofta återkommande tema är att man alltmer ifrågasätter om Sverige längre är
en demokrati, och bakgrunden är då det sätt på vilket SD och dess väljare behand-
las.
 
Vår vana trogen lyssnar vi självklart inte på detta, kan inte världen begripa att
bonnläpparna i SD inte ska ges samma rättigheter som andra får man skylla
sig själv, Sverige kommer inte att rycka ut till undsättning om det behövs.
 
Men det tycks inte räcka med att vi inte lyssnar till denna otacksamma värld, som
inte har förstånd att lära sig av oss. Vi måste därför sätta ner foten och tala om vad
verklig demokrati är.
 
Och vi talar nu om vad verklig demokrati är.
 
BLAND ANNAT TALAR VI OM ATT DE SOCIALT OBEGÅVADE BONNLÄPPAR-
NA I SD INTE RYMS I VÅR SAMHÄLLSGEMENSKAP.
 
För att visa att vi inte ställer grupp mot grupp, talar vi därför vänligen om att Sverige
består av 87 % snälla människor och 13 % ona människor, och vem vill tillhöra de
onda.
 
Bara obegåvade bonnläppar, som inte ens inser att de är rasister.
 
Den intellektuella eliten i Sverige, ingående i kretsen 87 % snälla människor ,går nu
vidare i sin övertygelse att hela världen har fel i sin syn på demokratin.
 
Bonnläpparna i SD ska självklart inte ha posten som andre vice talman, lå-
ter nu den intellektuella eliten meddela.
 
MAN FÖRTYDLIGAR DETTA MED ATT MAN MÅSTE VÄRNA OM DEMOKRATIN,
INTE SKA BONNLÄPPAR FRÅN RENA "VISCHAN" TILLÅTAS BLI ANDRE VICE
TALMAN.
 
Men frågan är om världen förstår denna fina vink, varför inte ta steget fullt ut.
 
Finns det överhuvudtaget någon anledning att bonnläpparna i SD, som inte
ens själva begriper att de är rasister,  ska få vistas i riksdagshuset.
 
BORDE INTE ALLA REPRESENTANTER FÖR SD PORTFÖRBJUDAS I RIKS-
DAGSHUSET.
 
Sådant skulle säkert imponera mer på omvärlden än sådana halvmesyrer som att
bonnläppar inte ska få vara andre vice talman.
 
AE

FOI TYCKS LEDAS AV EN KOMPLETT IDIOT

Generaldirektör Jan Olof Lind
 
Vi skryter ofta, jämt och ständigt, över vårt ämbetsmannavälde, kompentensen
och ansvarsfullheten påstås ligga högt.
 
Man kan naturligtsvis diskutera detta, men en sak är nu tämligen säker.
 
GENERALDIREKTÖR JAN OLOF LIND PÅ FOI TILLHÖR DEFINTIVT INTE
KRETSEN KOMPETENTA OCH ANSVARSFULLA ÄMBETSMÄN.
 
När man hör namnet Jan Olof Lind leds tankarna lätt till en svinstia, för ett rik-
tigt svin tycks vi ha på posten som generaldirektör för FOI.
 
När Saudiaffären debatterades ljög Jan Olof Lind, så att det osade, redan
då framstod han som ett riktigt svin.
 
DET FRAMSTÅR OCKSÅ SOM FULLSTÄNDIGT OBEGRIPLIGT ATT HAN FICK
SITTA KVAR PÅ SIN POST EFTER ALLA DESSA LÖGNER.
 
Man ställer sig frågan om han har någon form av hållhake på regeringen.
 
Nu är vi där igen, knorren ramlar inte av grisen.
 
NU LJUGER ÅTERIGEN JAN OLOF LIND, SÅ ATT DET OSAR.
 
Och nu gäller lögnerna vapenaffärer till Kina i samarbete med KTH.
 
Den här gången tyckte till och med regeringen att svinet ljög, så att det osade
om det, och beslöt att kalla svinet till förhör i KU.
 
Förhöret skulle hållas idag, men det blev inget förhör, svinet Jan Olof
Lind behagade inte infinna sig.
 
I STÄLLET SKICKADE HAN EN GRISKULTING TILL KU, EN FÖROLÄMP-
NING, SOM BARA ÖVERTRÄFFAS AV MAUD OLOFSSONS VÄGRAN ATT
INFINNA SIG TILL FÖRHÖR I KU.
 
Stor upprördhet i KU, vilket är lätt att förstå, KU ska inte behöva finna sig i vil-
ka svinaktigheter som helst. Miljöpartiets representant lämnar KU i protest,
också något som är lätt att förstå.
 
PÅ DET HÄR SÄTTET SKA DET BARA INTE FÅ GÅ TILL.
 
Man återkommer återigen, för tusende gången, till frågan:
 
VAD ÄR DET FÖR FEL PÅ SVERIGE, DÄR DENNA TYP AV HÄNDELSER
INTRÄFFAR GÅNG PÅ GÅNG, OCH ALLTID FÅR PASSERA UTAN ATT
NÅGON SÄTTER NER FOTEN.
 
Får generaldirektören Jan Olof Lind efter detta sitta kvar på sin post, är
det lika bra att lägga ner all myndighetsverksamhet.
 
SÅ HÄR FÅR DET BARA INTE GÅ TILL.
 
Samtidigt kan man ju inte undgå att imponeras, det får väl ses som en
prestation att lyckas hitta en lögnare av denna kaliber.
 
MAN TRODDE KNAPAPST ATT NÅGON SKULLE KUNNA UTMANA
MAUD OLOFSSON PÅD ETTA OMRÅDE.
 
AE
 
 
 
 
 

STEFAN LÖFVEN OVÄRDIG SOM STATSMINISTER

Stefan Lövfen visar sig vara inte vuxen uppgiften
 
Sverige står inför en rad problem, många av dem allvarliga. och på många av
dessa allvarliga problem har vi in gen lösning.
 
I DET LÄGET TYCKS VI FÅ EN STATSMINISTER, SOM HYSER DJUPA O-
DEMOKRATISKA VÄRDERINGAR OCH SOM INTE TYCKS UPPGIFTEN
VUXEN.
 
Fredrik Reinfeldt förolämpade stora delar av den svenska befolkningen genom
att hävda i att huvuddelen var mentalt handikappad, och att han inte ville ta i
vissa med tång.
 
Nu visar sig Stefan Löfven vara samma andas barn, sedan födseln
fostrad till att få ett totalitärt sinnelag.
 
Stefan Lövfen tycker sig nu vara listig, och uppger sig vilja samtala med alla
demokratiska partier, men uteslutet SD,
 
Stefan Lövfen uppger på oklara grunder att SD inte är ett demokratiskt
parti.
 
DETTA ÄR INGET ANNAT ÄN EN REN OCH SKÄR FÖROLÄMPNING,
DET ÄR INTE HELLER INGET ANNAT ÄN EN OFÖRSKÄMDHET MOT
ALLA DE SOM FÖRETRÄTT sd OCH RÖSTAT PÅ PARTIET.
 
Det finns inget i vare sig partiets förflutna eller i dess partiprogram, som skulle
kunna försvara och motivera den oförskämdhet Stefan Löfven nu kastat ur sig.
 
Fredrik Reinfeldt menade att Stefan Löfven inte var värdig att bli stats-
minister, det var i sig en ren oförskämdhet, så säger inte en statsminis-
terkandidat om en annan kandidat.
 
MEN FREDRIK REINFEDLT HADE HELT RÄTT.
 
MED DET TOTALITÄRA SINNELAGET STEFAN LÖFVEN NU VISAT SIG
HA,OCH MEN DEN OMDÖMESLÖSHET HAN TYCKS BESITTA ÄR
HAN INTE VÄRDIG INNEHA POSTEN SOM STATSMINISTER.
 
Man avfärdar bara inte ett annat demokratiskt parti för att vara odemokratiskt,
bara för att man inte gillar partiet och dess politik.
 
 
Stefan Lövfens idol ?
AE
 
 

FOLKPARTIET ETT YTTERLIKHETSPARTI

I Sverige är numera jorden platt
 
När jorden blev rund skrek hela världen av avsky.
 
Tänk vilken idiot, som inte begriper att jorden är platt, häng galningen i
närmaste galge.
 
Tänk att vi inte kommit längre i vår egen civilisation, än att i retoriken vända
på sanning och lögn.
 
I Sverige är numera sanningssägaren en galning, och lögnaren en huma-
nitär missionär, i vart fall när det gäller invandtringspolitiken.
 
De som förr tyckte att jorden var platt, de ansvarsfulla, de kloka och lärde, har
idag en bestämd uppfattning, om vilket parti som är ett ytterlighetsparti
 
SVERIGEDEMOKRATERNA.
 
De, som förr tycke att jorden var rund, för all del inte så många till en början, är
inte beredda att hålla med om detta.
 
Om man för ett ögonblick lämnar retoriken och håller sig fast vid marken, så
får ordet ytterlighetsparti en helt annan innebörd, lite beroende på om man
väljer att se till bara Sverige, eller väljer att se lite vidare än bara Sverige.
 
Eftersom vi är tillsagda att se till globaliseringen bör vi ju se lite vidare
än "bara" Sverige.
 
Vad är då ett ytterlighetsparti, enligt de som förr tycke att jorden var platt, är
det enkelt som en plätt att svara, SD är ett ytterlighetsparti.
 
Sverige tar idag i absoluta tal emot mer flyktingar än Tyskland med en
befolkning på drygt 80 miljoner invånare.
 
DETTA INNEBÄR ATT SVERIGE TAR EMOT UNGEFÄR 10 GÅNGER MER
FLYKTINGAR ÄN TYSKLAND, SOM ANSES TA EMOT MEST I EUROPA
EFTER SVERIGE FÖRSTÅS.
 
När det gäller invandringen per capita är alltså bilden klar:
 
Allra högst ligger Sverige, därefter kommer Tyskland med en invandring
uppgående till 1/10 av Sveriges, därefter kommer ingenting, sedan ingen-
ting och sedan ett antal andra länder i Europa.
 
Eftersom Sd förespråkar en flyktingnivå i nivå med Tyskland, måste ju alla rege-
ringsbärande partier i Tyskland också vara ytterlighetspartier, om jorden fortfa-
rande inte är platt förstås.
 
Bilden är ju den rakt motsatta, om man tänker sig någon form av normal-
tillstånd, och det är ju till normaltillstånd man relaterar ytterligheter, då
är ju normaltillståndet en invandring något lägre än Tysklands.
 
LÄNDER SOM AVVIKER FRÅN DETTA TÄNKTA "NORMALTILLSTÅND",
ÅT BÄGGE HÅLLEN, BLIR JU DÅ PER DEFINTION YTTERLIGHETSPAR-
TIER.
 
Det parti, som förespråkar en invandring i nivå med Sveriges, blir då per defi-
tion ett ytterlighetsparti, lika väl som vissa partier i Ungern och Grekland blir
'ytterlighetspartier på andra sidan.
 
Men per defintion kan aldrig SD beskyllas för att vara ett ytterlighets-
parti, när det gäller volymen på antalet flyktingar, om man ser till bil-
den vidare än Sverige, och under förutsättning att man inte fortfarande
tycker att jorden är platt.
 
YTTERLIGHETSPARTIERNA, NÄR DET GÄLLER INVANDRINGEN, ÄR I
STÄLLET I FALLANDE ORDNING:
 
VÄNSTERKOMMUNISTERNA, MILJÖPARTIET, CENTERPARTIET, FOLK-
PARTIET OCH MINST "YTTERLIGT" INOM DENNA KRETS MODERATER-
NA OCH KRISTDEMOKRATERNA.
 
Att hävda något annat är lika dumt som att hävda att jorden är platt.
 
Sedan har ju var och en rätt att tycka att en ytterlighetspolitik är det
rätta att driva i Sverige, men då bör det vara med öppna ögon.
 
Hävdar man att SD är ett ytterlighetsparti, därför att partiet förespråkar en
invandring på en viss lägre nivå, då följer av detta också att man tycker
att alla länder i hela Europa, utom Sverige förstås, styrs av ytterlighetspar-
tier.
 
I dag skrattar vi åt de idioter, som hävdade att jorden var platt.
 
INOM ETT ANTAL ÅR KOMMER VÅRA EFTERLEVANDE ATT SKRATTA
ÅT DE IDIOTER SOM I DAG MENAR ATT SD UTGÖR ETT YTTERLIGHETS-
PARTI I DEN MENINGEN ATT MAN FÖRSPRÅKAR EN LÄGRE INVANDRING
PÅ EN NIVÅ JÄMFÖRBAR MED TYSKLANDS.
 
Såvitt inte våra efterlevande, i likhet med dagens svenskar, anser att allt som
sker i Sverige är "normaltillstånd" och bäst i världen, medan övriga världen
inte begriper sitt eget bästa.
 
AE
 
 
 
 

TALMANNEN GÅR UTANFÖR SITT MANDAT

Grundlagen läggs nu åt sidan
 
Det är ju alldeles uppenbart att ren och skär desperation råder på många håll inom
Alliansen efter valnederlaget.
 
Inte ens riksdagens talman har lyckats hålla sig på mattan, och tycks nu ha
drabbats av ren hybris.
 
Det är nog en allmän uppfattning att talmannen så här långt utövat sitt ämbete på
ett grannlaga sätt, många är beredda att säga med glans.
 
Man har inte sett några tecken på bristande objektivitet.
 
Att då, som nu sker, falla på mållinjen, blir ju tyvärr ett mycket tragiskt slut.
 
Att talmannen har en betydande roll i detta läget, när det gäller själva regerings-
bildningen, är det inte den minsta tvekan om.
 
Däremot tycks det vara ytterst tveksamt att det ingår i hans mandat att "ut-
reda" om en kommande budget kan komma att godkännas och på vilka vill-
kor detta då kan komma att ske.
 
EN NÄRMAST ENIG KÅR AV KÄNDA STATSVETENSKAPARE UTTALAR
NU BÅDE SIN BESTÖRTNING OCH FÖRVÅNING, OCH MENAR ATT TAL-
MANNENS AGERANDE SAKNAR STÖD I GRUNDLAGEN OCH ATT HAN
GÅR UTIFRÅN SITT MANDAT.
 
Agerandet förbryllar, riktigt ordentligt, då agerandet knappast kan komma att ge
avtryck på själva regeringsbildningen.
 
Agerandet kan bara sätta grus i maskineriet på väg mot den regeringsbild-
ning, som förr eller senare måste till.
 
ATT TALMANNEN DÅ VÄLJER ATT LÄGGA GRUS I MASKINERIET I STÄL-
LET FÖR ATT UNDERLÄTTA EN REGERINGSBILNDING KAN VÄL KNAP-
PAST SES SOM ETT VÄRDIGT AVSLUT PÅ EN LÅNGVARIG KARRIÄR SOM
RIKSDAGENS TALMAN.
 
Med detta något förbryllande beteende, i strid mot grundlag och utanför mandatet,
kan knappast talmannen sägas stupa med flaggan i topp.
 
Den släpas närmast på marken, regeringsbildningen är värd att ske under
värdigare former.
 
Då talmannen så här långt, alltid, har bemödat sig att iaktta objektivitet i sitt äm-
bete, får man väl ändå utgå ifrån att han här inte förstår bättre och lurats ut på
villovägar av det bete Fredrik Reinfeldt la ut om att "man måste godkänna en
budget" för att släppa fram en annan regering.
 
Men oavsett skälen till talmannens agerande.
'
MED TILLGÅNG TILL DEN INFORMATION MAN HAR JUST FÖR STUNDEN
ÄR AGERANDE BÅDE OVÄRDIGT OCH ANSTÖTLIGT, OCH DEFINITIVT
INTE ETT VÄRDIGT SLUT PÅ EN LÅNG OCH FRAMGÅNGSRIK TALMANS-
KARRIÄR.
 
Hade talmannen, med sin moderata inriktning, ansett sig göra moderaternas
"en tjänst", hade det ju ändå funnits en viss logik, vänskapskorruption, i sättet
att agera.
 
Som det nu ter sig bör det nog mer ses som kontraproduktivit, på det sät-
tet att det hela kopplas till moderaterna, och ingen lär väl kunna se detta
som ett "genialt politiskt drag", om man väljer att uttrycka sig milt.
 
AE
 
 

CENTERPARTIET VÄRD DAGENS ROS

Med Fredrik Reinfeldt borta finns lösningar
 
Det största hindret i svensk politik för breda och ansvarsfulla överenskommelser
har nu lämnat arenan.
 
Fredrik Reinfeldt..
 
Och vi ser redan antydningar till islossningar i rätt riktning, centerpartiet tycks ha
lämnat den kvävande omfattning De Nya Moderaterna med Fredrik Reinfeldt i
spetsen utgjorde.
 
Fredrik Reinfeldt hade inget annat ansvar än att taktisera i sitt agerande så
att han fick som han ville, inte att något skulle vara bra för landet. Överens-
kommelserna med Miljöpartiet bör ses mot denna bakgrund.
 
 
FÖR FREDRIK REINFELDT FANNS BARA FIENDER OCH VÄNNER, ALLT
VAR SVARTVITT.
 
Och synen på vännerna och fienderna var lätt att skönja.
 
VÄNNERNA SKULLE HÅLLA TYST OCH FIENDERNA SKULLE FÖRGÖRAS.
 
Ungefär samma inställning som en känd figur i Tyskland på 1930 - talet.
 
Nu känner centerpartiet tydligen att man kan flyga på egna vingar, och ta ansvar.
 
PÅ RIKTIGT.
 
Antydningarna om att centerpartiet vill uppträda ansvarsfullt och konsekvent i sam-
band med budgetprocessen ska ledningen ha all heder av. Är uppgifterna rätt, att man
inte tänker ställa upp på något spektakel om att bryta ut enskilda delar i budgeten,
vittnar om en ansvarskänsla från det partiet många efterlyst under lång tid.
 
MEN BÄTTRE SENT ÄN ALDRIG.
 
Om centerpartiet nu ser budgetprocessen, som den var och är tänkt, och ser till hel-
heten, vilket man antyder man tänker göra, då finns det hopp om framtiden.
 
I vart fall centerpartiets framtid.
 
Att oppositionen valde att bryta ut en enskild del (brytpunkten) i samband med bud-
getprocessen i höstas fick Fredrik Reinfeldt att gå i taket. Skälet var inte att han bryd-
de sig om effekten av det hela.
 
Anledningen till att han for i taket ligger i hans personlighet.
 
HAN TÅL INTE ATT ANDRA GÅR EMOT HONOM, ALLA I OMGIVNINGEN SKA
HÅLLA TYST, SÅVITT DE INTE INSTÄMMER I HANS MANTRA.
 
Att i detta läget börja yra om att en praxis blivit ändrat tyder på en något begränsad
förmåga att se helheten, om man uttrycker sig milt.
 
Att i en enskild fråga avvika från en etablerad praxis, skapar inte en ny praxis,
lika lite som en enda svala gör en sommar.
 
FREDRIK REINFELDT VILLA HA STRID, OCH RÄKNADE MED ATT FÅ STRID,
OCH DÅ VÄGER LANDETS VÄL OCH VE LÄTT.
 
Lika lätt, som när han mer eller mindre drev igenom att landets försvar skulle avveck-
las.
 
Nu tycks Centerpartiet insett att detta inte är rätt att driva en anständig och ansvars-
full politik, vilket hedrar både partiet och dess ledning.
 
Dagens Ros är det faktiskt värt.
 
 
Till centerpartiet under "måttot"
Även en blind höna tycks kunna hitta ett korn
AE

CIRKUS KRING BUDGETEN

Något fel måste det vara på oss svenskar
 
Ibland känns det, på goda grunder, som om det måste finnas något genuint på oss
svenskar.
 
På något underligt sätt tycks vi ha gjort det till en vana att krångla till det, och
vi tycks många gånger hellre eftersträva problem i stället för lösningar.
 
NU SKA VI TYDLIGEN EFTERSTRÄVA SÅ MYCKET KAOS SOM MÖJLIGT NÄR
DET GÄLLER EN NY REGERINGSBILDNING.
 
Moderaterna har här satt agendan genom att i diffusa termer ta upp att man inte tän-
ker släppa fram en regering, som inte lyckas få igenom sin budget.
 
Och att oppositionen inte ska kunna få igenom sin budget ska nu Alliansen
bli man för.
 
TALMANNEN, SJÄLV MODERAT, HAKAR NU PÅ DENNA CIRKUS, UTAN ATT
RIKTIGT TYCKAS FÖRSTÅ VAD HAN PYSSLAR MED.
 
Talmannen ska nu alltså kalla till sig partiledarna och ställa frågan, hur de kommer
att ställa sig till en viss budget.
 
Detta kan bara bli en ren cirkus, som inte mynnar ut i någonting överhuvudta-
get.
 
I skottgluggen ligger oppositionens budget, det är ju den Alliansen ska ta ansvar för
att försöka stoppa, för ansvarsfullt måste det ju vara, när Alliansen gör det.
 
Ingen vet hur en budget från en ny regering kan tänkas att komma att se, först
ska ingående partier förhandla fram ett regeringsförslag, och sedan ska man ta
fram en gemensam budget.
 
Hur denna gemensamma budget kommer att se ut vet man allts inte, men
talmannen ska ändå avkräva svar hur partierna ställer sig till denna budget.
 
SVARA PÅ HUR DE STÄLLER SIG TILL EN BUDGET, DE SAKNAR KÄNNEDOM
OM HUR DEN KOMMER ATT SE UT.
 
Tror möjligen talmannen att partiledarna är "synska" och kan se in i framtiden ?
 
Hur är frågan tänkt att ställas:
 
HUR TÄNKER DU, JIMMIE ÅKESSON, STÄLLA DIG TILL EN BUDGET, SOM
DU INTE KÄNNER TILL HUR DEN SER UT ?
 
Ren cirkus med andra ord, både konstitutionen och bildandet av en ny regering är
för allvarligt för att bli utsatt för denna typ av spektakel.
 
Alliansen visste vad den gjorde, när man valde att formulera sig om att man
inte tänker släppa fram en regering, som inte får igenom sin budget.
 
DÄREMOT TYCKS TALMANNEN INTE RIKTIGT FÖRSTÅ VAD HAN SJÄLV NU
DRAR I GÅNG.
 
Alliansen gillrade en fälla, och talmannen gick snällt och prydligt i fällan.
 
I MORGON ÖVERGÅR TALMANNEN TILL ATT BLI CIRKUSDIREKTÖR.
 
 
AE

NY MODERATLEDARE UTSEDD

Valberedningen har sitt förslag  klart
 
I politiken går det ibland snabbt, lika snabbt som Fredrik Reinfeldt bestämde sig
för att avgå som partiledare, lika snabbt fann  valberedningen en ny kandidat.
 
Valberedningens ordförande, Lars Ingvar Ljungman, är inte den som drar ärende
i långbänk, han har redan utsett ny kandidat som partiledare.
 
Geniet Lars Ingvar Ljungman presenterar nu valberedningens förslag till
ny partiledare för moderaterna:
 
JAG SER ATT DET BLIR EN MAN ELLER KVINNA SOM  KAN UTVECKLA
PARTIET.
 
De, som inte är män eller kvinnor, kan alltså se sig  efter något annat att göra
än att vara partiledare för moderaterna.
 
Det är tur att meterologerna inte är moderater, då skulle väl väderprog-
noserna ändra karaktär:
 
"DET ÄR VÄDER I DAG OCKSÅ".
 
Geniet Lars Ingvar Ljungman kanske påverkats av ett annat stort geni, vi
fortfarande minns.
 
Geniet och Palmeutredaren Hans Holmer.
 
Denna hade en viss förmåga, stor förmåga, att hitta Palmemördare och ringa
in dessa. När en mördare inte längre var mördare, lyckade han snabbt ringa
in en annan misstänkt.
 
Hans Holmer svävade inte heller på målet, när han satt i TV och hävdade
att man nu ringat in en ny misstänkt palmemördade, även den gången
var sannolikheten 95 % för att man hittade mördaren.
 
För alla misstänkta Palmemördare var "sannolikheten för att man hittat rätt
mördare" alltid 95 %, det blir enklare att komma ihåg misstankegraden, om
man hela tiden håller sig till en och samma procent.
 
hade man inte satt stopp för det geniet, hade väl alla medborgare efter hand
blivit misstänkta Palmemördare.
 
Hans Holmer satt alltså i TV och uppgav att man nu ringat in mördaren,
och att sannolikheten var 95 % för att man ringar in rätt mördare, en gång
till.
 
MÖRDAREN VAR DÅ EN MAN ELLER EN KVINNA, OCH DEN MISSTÄNKTE
MÖRDAREN BEFANN SIG I SVERIGE ELLER UTOMLANDS.
 
Det var bara frågan om timmar innan ett gripande kunde bli aktuellt.
 
Så Lars Ingvar Ljungman har att brås på.
 
NU ÄR DET BARA ATT TILLKÄNNAGE NAMNET PÅ DEN NYA MODERATA
PARTILEDARE, MAN ELLER KVINNA.
 
Det är tur att PISA undersökningar inte omfattar den vuxna befolkningen.
 
 
AE
 
 

MODERAT FÖRNYELSE ?

Alla moderata negerpojkar har inte gått
 
Man får hoppas att avgångarna från den moderata ledningen inte stannar vid det
som skett, utan går vidare.
 
"10 små negerpojkar" behöver kansle inte gå, men går två till så kanske till
och moderaterna kan komma att framstå som ett anständigt parti.
 
Att Fredrik Reinfeldt avgick blev med all säkerhet en lättnad för många,. Att landet
har en statsminister med den synen på medborgarna att majoriteten är mentalt han-
dikappad, för att de uppskattar den så kallade svenska modellen, lär nog vara ett
svårslaget rekord i den utvecklade världen i modern tid.
 
Närmast kommer nog Kadhaffi, som betecknade de medborgare, som inte tyckte
som han , som kackerlackor och råttor.
 
Att Fredrik Reinfeldt inte begrep att han som statsminister representerade hela be-
folkningen, enligt grundlagen, utan ansåg att hans personliga hat gav honom rätt
att utesluta 10 % av befolkningen genom att vägra att ta i den med tång, får honom
inte heller att framstå som någon större personlighet,
 
Arrogansen och oförsonligheten mot de, som framförde avvikande uppfattningar
låg också på en sådan nivå, att hans sinnelag knappast är förenligt med demokra-
tiska värderingar.
 
Anders Borg har hyllats som världens bästa finansminister. Man bör då ha i åminne
att Sveriges "framgångar" grundlades tidigare, under Göran Persson. Göran Persson
införde de budgetregler, som kom att medföra att Sverige klarade sig ganska så hel-
skinnat genom kriserna, vi hade lärt av 1990 -talet.
 
Anders Borg hade "förstånd" att låta dessa regler kvarstå, att detta skulle utgöra en
prestation, som motiverar epitetet "världens bästa finansminister", verkar inte helt
lätt att ta till sig.
 
Anders Borg är nationalekonom och kan räkna. Hans social patos däremot och hans
förståelse för mänskliga villkor i vid mening, är väl närmast obefintliga, något han
själv tycks ha insett, genom de motiveringar han lämnat till att inte vilja bli partile-
dare.
 
Som den räknenisse Anders Borg är hade han säkert blivit en bra "kamrer" inom
moderaterna, där lär väl aldrig behöva ställas krav på att man ska begripa att män-
niskor är mer än tabeller och siffror.
 
Bara den omständigheten att Anders Borg ville göra Sverige till "Ett Nytt
Afrika" tyder nog också på att alla celler inte satt på rätt ställe.
 
Blir nästa "negerpojke" det begåvade geniet Anna Batra Kinblad kan modera-
terna utvecklas ytterligare i rätt riktning.
 
Vi är många så kallade "obegåvade lantisar" utanför Stockholm, som inte med upp-
bjudande av all tänkbar fantasi kan föreställa oss att det är förenligt med den minsta
gnutta av förstånd att bära de värderingar på landsortsbor som Anna Batra gör.
 
Med dessa tre borta torde väl moderaternas största belastning utgöras av Carl
Bildt. Försvinner han kanske vi får någon ordning på ett UD, som inte sett någon
ledning sedan han tillträdde.
 
Många världen runt skulle säkert förenas i en lättnad hos många svenskar, om vi
inte ständigt upplystes hur lite vi begriper och hur mycket Carl Bildt begriper.
 
Kanske räcker det med dessa "fyra negerpojka" för att moderaterna ska kun-
na bli det parti det borde vara och utgöra den politiska kraft partiet gjorde
innan Fredrik Reinfeldt trädde till och satte taktiserandet före visionen.
 
Historiskt omfattade det "riktiga" moderata partiet många visioner och krafter, som
än i dag omhuldas av många svenskar.
 
Som ett försvar, som att lag och ordning ska gälla, som att samhället ska
hållas samman och som att vi mår bättre av att inte bli alltför likt Afrika, för
att använda Anders Borgs ord.
 
Svensk politik behöver inte taktiska krafter, vi behöver politiska krafter, och
det hade moderaterna i vid mening, innan oraklet Carl Bildt tog över.
 
Svensk politik behöver inte heller "nio partier" som klungas i mitten, vi behö-
ver politiska krafter, som håller demokratin levande.
 
FÖR ATT DEMOKRATIN SKA KUNNA HÅLLAS LEVANDE, ERFORDRAS EN
KRAFT SOM STYR OCH ANSVARAR, OCH EN OPPOSITION, SOM UTKRÄVER
ANSVAR.
 
I samma andetag, som dessa krafter förenar sig i viljan "att ta ansvar för landet"
förenar de sig också i viljan "att ta ansvar mot väljarna".
 
UTAN EN FUNGERANDE OPPOSITION ÄR FÖRUTSÄTTNINGARNA ATT LEVA
UPP TILL DEMOKRATISKA PROCESSER NÄRMAST OBEFINTLIGA.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 

HEMTJÄNSTEN I BORÅS, DELVIS EN SKAMFLÄCK ?

Bli inte gammal i Borås
 
Aldrig någonsin har någonsin så stora resurser lagts på hemtjänsten, har någon
hört det förut.
 
Ja, det har man hört förut, till leda.
 
Så man undrar var alla dessa pengar tar vägen, för inte kommer de alltid
till nytta för de förbrukade människor, som hänvisas till hemtjänsten, när
det inte får den omsorg de borde få.
 
Vissa inslag inom hemtjänsten ligger på en sådan nivå, att det är motiverat att
använda ord som skandal, övergrepp mot brukare mm.
 
Nedanstående expempel är små axplock från den dagliga rutinen på en
viss enhet (kommunal), som ägnar sig åt hemtjänst år så kallat brukare.
 
Anställda, som har att ta hand om dessa brukare, använder sin mobiltelefon
i en sådan utsträckning, att det menligt inverkar på vårdens kvalitet.
 
Att stå med moblien i ena handen och spela ett visst spel, samtidigt som
man med andra handen försöker vända en patient, tycks utgöra en "värde-
grund" inom hemtjänsten på en viss enhet.
 
Att man stjäl småsaker från brukarna tycks på vissa håll inom en viss enhet ske
med viss regelmässighet
 
Man stjäl mat och tar med sig småsaker, som tidningar, som om brukaren
inte existerade.
 
Man ska alltså inte bli gammal i Borås, och blir man gammal, ska man akta sig
flr vissa inslag inom hemtjänsten.
 
En viss brukare har enligt programmet rätt till 40 minuters social samvaro, inkl
promenad. När den anställde inom hemtjänsten anländer säger hen i stället
till brukaren, att nu ska vi tvätta håret och duscha.
 
Detta vill inte brukaren, utan ligger kvar i sängen.
 
Den anställde går då i stället ut i köket, öppnar kylskåpet, tar ut oöppnat godis-
paket och sätter sig vid köksbordet och ogenerat äter upp brukarens godis.
 
Efter en stund kommer brukaren ut i köket, och tittar på den anställde, som sitter
vid bordets och äter upp hennes godis, och säger:
 
"Vad sitter Ni här och glor för, är Ni arbetslösa".
 
Som svar på detta far den anställde upp och ropar vredgat:
 
"FY, VAD ÄCKLIG DU ÄR, FY VAD SMUTSIG DU ÄR".
 
Vem vill bli gammal med en sådan hemtjänst, troligen ingen.
 
En annan brukare får uppmuntrande tillrop, när den anställde anländer till lägen:
 
"Fy vad det lukar skit här inne, här skulle man ju inte kunna vara en minut"
 
Vem vill bli gammal med en sådan hemtjänst, troligen ingen.
 
Enhetens chef har för vana att uttala sig, och bete sig, på ett sådant sätt
att man inte blir överraskad över ovanstående inslag.
 
Listan skulle kunna göras längre, men ovanstående inslag är mer än tydliga,
mer än övertydliga.
 
INTE VILL MAN BLI GAMMAL I BORÅS.
AE
 

SVERIGES KOLLEKTIVA DÅRSKAP

Tyskland väljer att vara ett slutet land
 
Valet är över och erfarenheterna borde vara många och värdefulla, tyvärr är inte
bilden sådan, utan de erfarenheter vi drar är samma gamla floskler och samma
gamla mantra.
 
En viktig erfarenhet från valet är att Tyskland stängt sina gränser, och väljer
att sluta sig mot omvärlden. Anledningen till denna utveckling är att tyskarna
i gemen är rädd för främlingar, de flesta bor på landet, saknar utbildning och
har svårt med sociala relationer.
 
Regeringen Angela Merkel präglas också av ren extremism, de flesta i regeringen
är antingen nazister, fascister eller rasister.
 
ALLA I DEN TYSKA REGERINGEN ÄR UTTALAT FRÄMLINGSFIENTLIGA.
 
Den tyska regeringen är också så förfärlig att vi nu måste ta krafttag för att iso-
lera landet, och se till att Tyskland inte får något inflytande inom EU.
 
En annan erfarenhet från valet gäller centerpartiets framgång, denna är bara
en ren schimär, och det är lätt att skratta över centerpartiets eländiga valresul-
tat.
 
DET VIKTIGA ÄR INTE ATT CENTERPARTIET FICK DRYGT 6 %, DET VIK-
TIGA ÄR ATT UNGEFÄR 94 % AV VÄLJARNA INTE RÖSTADE PÅ CENTER-
PARTIET, HA HA HA.
 
Kan tyckas som egendomliga erfarenheter, men det är just de erfarenheter vi bör
dra.
 
Och de erfarenheter vi drar, och de förhållningssätt vi uppvisar, visar nu
klart läget inom Sverige.
 
VI LIDER AV TOTALITÄRT SINNELAG OCH VI HAR DRABBATS AV ETT
KOLLEKTIVT DÅRSKAP.
 
Inte är den tyska regeringen främlingsfientlig, men enligt den svenska kollektiva
enfalden är den det.
 
Sverigedemokraterna vill begränsa mängden utrikesfödda, som tar sig till
Sverige, och blir av den anledningen förföljda på samma sätt som judarna
blev i Nazi ´Tyskland.
 
Sverigedemokraterna vill begränsa invandringen till i nivå med vad som gäller
i ansvarsfulla länder, exempelvis Tyskland.
 
Om denna målsättning stipulerar att SD är främlingsfientliga och rasist-
iska, blir ju slutsatsen då väldigt enkel.
 
TYSKLAND, OCH ALLA ANDRA LÄNDER I EUROPA FÖR DEN DELEN,
ÄR OCKSÅ FRÄMLINGSFIENTLIGA OCH RASISTISKA.
 
Alla andra slutsatser måste ju vara mer eller mindre "korkade", eller ??
 
Nu gäller det att inte ta i Angela Merkel med tång.
 
Och så fort Tyskland kommer på tal, ska vi alla säga rasism tre gånger
och uttala ett antal besvärjelser.
 
På samma sätt som SD under inga förutsättningar får ges något som helst
inflytande, måste vi nu se till att Tyskland, med Angela Merkel i spetsen, inte
ges någon som helst möjlighet att utöva inflytande i Bryssel.
 
 
Denna målsättning når vi bäst genom att skapa allianser, där allt går
ut på att skapa så mycket problem som möjligt, bara inte Tyskland får
något inflytande på politiken.
 
Låter det provocerande, det är inte alls provocerande.
 
Tyskland har som sagt ungefär en invandring i nivå med den SD vill
ha i Sverige, och då bör väl SD och Tyskland bedömas med samma
ögon.
 
ALLA ÄR JU LIKA MYCKET VÄRDA, TYSKARNA MÅSTE JU VARA
LIKA MYCKET VÄRDA SOM SVERIGEDEMOKRATER, OCH TVÄRTOM.
 
En viktig erfarenhet från valet är också att vi inte får uttala oss utan att sam-
tidigt säga att vi ska bekämpa rasism och främlingsfientlighet. Vi får bara
akta oss för att skapa kunskap om vad rasism är, det viktiga är att vi så
många gånger uttalar ordet rasism, utan att veta vad riktig rasism ät.
 
En annan viktig erfarenhet från valet är att de partier, som går framåt, mås-
te besinna sig, och inte låta framgången få dem att tappa perspektiven.
 
Centerpartiet tycks ha drabbats av ren hybris, nu när man fick sitta
kvar i riksdagen, men partiet måste ner på jorden fortare än kvickt.
 
DET VAR JU ÄNDÅ UNGEFÄR 94 % AV VÄLJARNA SOM INTE RÖS-
TADE PÅ CENTERPARTIET, HA HA HA.
 
Låter det befängt, visst gör det , men det låter inte mer befängt än när
ledande politiker reducerar SD framgång med.
 
DET VAR JU ÄNDÅ UNGEFÄR 87 % SOM INTE RÖSTADE PÅ PAR-
TIET, HA HA HA.
 
Utan att ta i för mycket skulle man kunna säga att både enfalden och den
kollektiva dårskapen lyser igenom lite väl tydligt.
 
Men centerpartiet var trots allt ändå det mest framgångsrika partiet,
när man ser till det samlade valresultatet.
 
MAN VAR JU DET PARTI, SOM TAPPADE MINST SYMPATISÖRER
TILL SD.
 
Låter det befängt, visst, det är också precis vad det är.
 
Partiledningens enfald och kollektiva dårskap lyser igenom lite väl
tydligt.
 
Sedan kan man ju tillägga att det ligger i sakens natur, att centerpartiet inte
tappade många sympatisörer till SD.
 
Det finns ju inte så många sympatisörer at tappa.
 
Vi förfasades, med all rätt, över den enfald och den kollektiva dårskap, som
möjliggjorde för Adolf Hitler att begå de övergrepp mot judarna som skedde.
 
Vi förfasades, med all rätt, över den enfald och den kollektiva dårskap, som
möjliggjorde för röda khmererna att begå de övergrepp mot stadsborna som
skedde.
 
Vissa förfasades, dit hörde inte vänsterkommunisterna, med all rätt, över
den enfald och den kollektiva dårskap, som möjliggjorde för Stalin att ge-
nomföra sina utrotningsprogram.
 
Danmark, Norge och Finland förfasas, med all rätt, över det totalitära sinne-'
lag, som i Sverige gjort det möjligt att begå alla de demokratiska övergrepp
som skett och sker mot sverigedemokrater.
 
När kommer vi att förfasas över oss själva, kan det möjligen finnas en
öppning, nu när den störste hataren av alla, Fredrik Reinfeldt, lämnar
stridsscenen.
 
FÖR DET ÄR JUST SOM EN STRIDSSCEN STRIDSHINGSTEN SER PÅ
POLITIKEN, INTE EN ARENA FÖR SAMARBETE, BYGGT PÅ DEMOKRA-
TISKA VÄRDERINGAR.
 
På denna scen ska vissa befolkningsgrupper förgöras, man får hoppas att
detta nu får ett stopp.
 
Mycket har sagts om dessa förfärliga sverigedemokrater både för valet, un-
der valet och efter valet.
 
Det mesta tyder på ren enfald, indoktinering och totalitärt sinnelag.
 
Oavsett vad man tycker om detta parti, har ett inslag i valrörelsen varit
vidrigare än SD framgång, vidrigare än alla andra vidriga inslag tillsam-
mans.
 
Detta inslag är när representanter för IS (Islamistiska Staten) försökt
få väljare i Rinkeby att inte rösta.
 
OM DETTA HAR MAN INTE TALAT ALLS, VILKET OCSKÅ TYDER PÅ
EN SÄLLAN SKÅDAD ENFALD OCH EN SÄLLAN SKÅDAD KOLLEKTIV
DÅRSKAP.
 
 
AE
 
 
 
 
 
 

VALANALYS I DEN HÖGRE SKOLAN

Eric Ullenfån har ordet
 
Under kvällens lopp fick vi erfara många förklaringar till varför det gått dåligt för vissa
partier, och ännu sämre för andra.
 
Vi kommer säkert att roas de närmaste veckorna med ytterligare förklaringar av typen
bortförklaringar.
 
Ingen förklaring eller bortförklaring lär knappast kunna överträffa den analys
Eric Ullenfån gjorde under kvällen.
 
VÄLJARNA RÖSTADE BORT OSS FÖR ATT VI GJORT ETT BRA JOBB UNDER
ÅTTA ÅR.
 
Kommentarer är nog överflödiga.
 
AE

SVERIGE ETT SEMI TOTALITÄRT LAND

Åsiktskorridoren ger oss ett totalitärt samhälle
 
I Danmark frodas och lever en debattöer och författare vid namn Kasper Stövring.
 
Han är stolt och glad över att leva i Danmark, där han får debattera fritt och
utöva sitt författarskap fritt.
 
DENNA FRIHET AMVÄNDER HAN FÖR ATT KRITISERA SVERIGE, FÖR ATT
HA BLIVIT ETT SEMI TOTALITÄRT SAMHÄLLE.
 
För oss svenskar, som lever inom åsiktskorridoren i vad Kasper Stövring kallar ett
semi totalitärt samhälle, är hans åsikter av det otillåtna slaget.
 
HADE HAN DEBATTERAT OCH FÖRFATTAT I SVERIGE HADE HAN ÅTALATS
FÖR LÄNGE SEDAN.
 
Men nu lever inte Kasper Stövring i det semi totalitära Sverige utan i det fria Danmark
och därför kan han debattera och utöva sitt författarskap utan risk för att åtalas.
 
På sin blogg skrev han på fredagen tänkvärda saker, men bara tänkvärda för de som
uppskattar demokrati, inte alls tänkvärda, utan bara besvärande, för de som i Sverige
arbetar för ett semi totalitärt samhälle med en så smal åsiktskorridor som möjligt.
 
När man läser hans blogginlägg från i fredags känner man igen sig, samtidigt
som man blir ytterst förfärad över att det i andra länder upplevs att det är så
illa som det är i Sverige, med yttrandefrihet och demokratiunderskott.
 
Kasper Stövring skriver då bland annat följande:
 
"EN REPRESSIV POLITISK KORREKTHET HAR NU BLIVIT SÅ STARK, ATT DET
ÄR TVEKSAMT OM SVERIGE KAN SES SOM EN FUNGERANDE DEMOKRATI"
 
Kasper Stövring väljer sina ord med omsorg och är lite väl försiktig.
 
Får man inte säga vad man vill är det inte tveksamt om man har en fungerande
demokrati.
 
DET ÄR ALLT ANNAT ÄN TVEKSAMT ATT MAN SAKNAR EN DEMOKRATI, OM
RÄTTEN ATT YTTRA SIG ÄR BEGRÄNSAD TILL ATT HÅLLA SIG INOM DEN AV
STATSMAKEN ANBEFALLDA ÅSIKTSKORRIDOREN.
 
Kasper Stövring skriver vidare:
 
"EN ALLT SMALARE ÅSIKSTKORRIDOR UTVECKLAR SAMHÄLLET TILL ATT BLI
ALLT MER TOTALITÄRT".
 
I totalitära stater är man van vid att Staten utövar förtryck mot medborgarna, Stövring
har uppmärksammat att Sverige är unikt i detta sammanhang.
 
"POLITISKT KORREKTA MEDBORGARE GÅR STATENS ÄRENDE OCH UTÖVAR
FÖRTRYCK MOT ANDRA, SOM SÄGER VAD MAN INTE FÅR SÄGA".
 
Även här är Kasper Stövring försiktig, när han skriver:
 
"SVERIGE MÅSTE SES SOM ENM SEMI TOTALITÄR STAT. DEN TOTALITÄRA
TENDENSEN ÄR TYDLIG OCH GÄLLER BÅDE STAT OCH MEDBORGARE. MÅN-
GA SVENSKAR HAR SOCIALISERATS OCH MANIPULERATS IN i ETT SYSTEM,
SOM GJORT ATT DE SJÄLVA FÅTT ETT TOTALITÄRT SINNELAG".
 
Den satt den, mer träffande kan man idag inte beskriva det svenska sinnelaget.
 
ETT TOTALITÄRT SINNELAG, DÄR DISSIDENTER SKA HÅLLA "KÄFTEN".
 
Så ser man alltså på Sverige i Danmark, många andra danskar, bland annat ett antal
ministrar, har framfört samma varningssignaler. Ledande politiker har till och med sträckt
sig så långt att man menar at Sverige äventyrar det Nordiska samarbetet, om vi går vi-
dare med det åsiktsförtryck som är kopplat till invandringsdebatten.
 
Hur ser man på samma sak i Norge ?
 
DÄR ANSER MAN ATT SVERIGE BEGÅR ETT NATIONELLT SJÄLVMORD.
 
Hur ser Finland på detta ?
 
"DJÄVLA IDIOTER".
 
Hur ser vi själva på det som danskarna ser som ett semi totalitärt samhälle, det som
norrmännen ser som ett nationellt självmord och som finnarna beskriver som "djävla
idioter" ?
 
VI BESKRIVER OSS SJÄLVA SOM EN HUMANITÄR STORMAKT, DÄR ALLA SOM
LÄSER PIPPI LÅNGSTRUMP ÄR RASISTER.
 
Tankarna leder då direkt till Finland.
 
"DJÄVLA IDIOTER"
 
AE
 
 

EN RÄTTVIS JOBBPOLITIK

340 000 nya jobb
 
Alliansen försöker hemlihålla att det, enligt deras egen uppfattning, skapats
340 000 nya jobb under deras 8 år vid maken.
 
Pressar man Alliansen hårt tvingas de också medger att ungefär 200 000 av
dessa nya jobb gått till nyanlända utrikesfödda, ofta i form av instegsjobb.
 
Däremot är Alliansen mycket angelägen att framhålla att arbetskraften
under samma tid ökat med 800 000, så att arbetslösheten gått upp.
 
FÖR ALLA SOM VILL LYSSNA FÖRKLARAR OCKSÅ ALLIANSREGE-
RINGEN ATT DESSA 200 000 "TAGIT JOBB FRÅN SVENSKAR".
 
Men alla förstår ju direkt att Alliansregeringen försöker luras, så kan det ju
inte vara.
 
ALLA VET JU ATT INGEN KOMMER HIT OCH "TAR JOBB FRÅN SVEN-
SKAR".
 
 
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 

VALUTGÅNGEN

Valet tycks bli en rysare
 
De senaste mätningarna tyder på att valet blir en rysare, enligt vissa mätningar
skiljer det bara 3 % mellan blocken.
 
Väljarna har att fatta ett mycket svårt beslut, då valutgången blir avgörande
för hur Sverige utvecklas.
 
SKA DET GÅ ÅT "HELSICKE" MED EN ALLIANSREGERING VID MAKTEN
ELLER SKA DET GÅ ÅT "HELSICKE" MED OPPOSITIONEN VID MAKTEN.
 
Det är inte alltid lätt att vara väljare.
 
AE

VÄRLDENS SÄMSTA POLIS

Polisen gnuggar inte geniknölarna
 
Bara två personer ihjälskjutna i Stockholm, inget att förfasa sig över.
 
Skottlossning på öppna gator är numera sinnebilden av "Det Nya Sverige" som
växt fram under Alliansregeringen.
 
Desto större anledning finns det att förfasa sig över polisen, ansvariga utredare tycks
inte ha några geniknölar att gnugga.
 
Alla inblandade konsterar torrt att båda är ihjälskjutna.
 
Polisens teori utifrån detta blir då:
 
ALLT TYDER PÅ ATT DE ÄR SKJUTNA OCH MAN KAN INTE UTESLUTA ATT BROTT
BEGÅTTS.
 
Vad kommer efter "yxskaft" ?
 
AE
 
 
 
 

ALLIANSEN UPPMUNTAR BARNSLAVARBETE

Alliansens ägaransvar är "0"
 
Har man följt Alliansens ägaransvar för sitt ägande i Telia och Vattenfall, finns det
bara en sammanfattning.
 
STATENS ÄGARANSVAR ÄR I BÄSTA FALL OBEFINTLIGT, MER TROLIGT
EXTREMT ANSVARSLÖST.
 
Vi har sett hur Vattenfalls värde eroderat genom köpet av NUON, den sämsta
affären någonsin i Statens Historia.
 
Inte helt oväntat har ingen i Alliansen ansvar för detta.
 
Vi har sett hur Telia ägnar sig åt ren och omfattande korruption både i Kasakztan
och Uszekistan.
 
Inte helt oväntat har ingen i Alliansen ansvar för detta heller, man är bara
huvudägare.
 
OCH SITTER MAN SOM HUVUDÄGARE I STYRELSEN ÄR DET HUVUDSAKLIGA
MÅLET ATT GENOM STYRELSEARVODE FÖR BÄTTRA SIN EKONOMI.
 
Att dra lärdom om vad som hänt och att försäkra sig om att Telia agerar mer i enlighet
med ägarens direktiv finns inte på kartan.
 
I STYRELSEN FÖR TELIA SITTER ÄGARENS REPRESENTANT FÖR ATT FÖR
BÄTTRA SIN EKONOMI, VAD TELIA GÖR ÄR INGET SOM DÅ BERÖR ÄGAREN.
 
Som naiv medborgare trodde man ju i sin enfald att alla Telis turer i Uzbekistan skulle
få ägaren Staten att besinna sig, och se till att Telia agerar enligt ägardirektiv, i vart
fall i viss utsträckning.
 
Nu visar Human Rights Watch att Staten inte bekymrar sig det minsta huruvida
Telia är korrupt eller inte, inte heller bekymrar man sig det minsta om Telia upp-
muntrar barnslavarbete eller inte.
 
En viktig exportsektor i Uzbekistan är bomullsindustrin, nu visar uppgifter att
Telia genom korruption medverkar till att barn används som slavar för att hål-
la den export på en hög och för diktatorn en lönsam nivå.
 
1 MILJON KVINNOR OCH BARN, ÄNDA NER I ÅLDERN 9 ÅR, ARBETAR SOM
SLAVAR PÅ BOMULLSFÄLTEN FÖR ATT GÖDA DIKTATORNS KONTO.
 
Dessa slavar, kvinnor och små barn, behöver näring för att kunna utföra sitt slav-
göra.
 
FÖR ATT BEHAGA DIKTATORN I UZBEKISTAN BETALAR DÅ TELIA MAT TILL
DESSA SLAVAR, SÅ ATT DE ORKAR UTFÖRA SINA SLAVSYSSLOR.
 
Telia tycker att man gör allt rätt, kvinnorna och barnen får ju mat, så att de har ork
att utföra slavarbetet,
 
Human Rights Watch gör en helt annan bedömning.
 
MAN SER DET SOM REN KORRUPTION, OCH MENAR ATT MATEN ÄR EN
FÖRUTSÄTTNING FÖR ATT TELIA SKA FÅ VERKA I LANDET.
 
Så mycket lärde man sig alltså inom Telia av förra affären.
 
Hur ser då störste ägaren, Staten, på detta.
 
MAN SER INGET ALLS, DÅ MAN ÄR FULLT UPOTAGEN ATT BORRA HÅL
I HUVUDET PÅ VÄLJARNA FÖR ATT DE SKA FÖRSTÅ HUR ANSVARSFULL
ÄGAREN, STATEN/ALLIANSEN, ÄR.
 
Eftersom Alliansen menar att man inte ska ställa grupp mot grupp, får man väl
anta att slavarna på bomullsfältet, 9 åriga barn ock kvinnor, inte utgör en grupp.
 
ELLER ?
 
 
Jag skiter fullständigt i att 9 åringar
arbetar som slavar i Uzbekistan, det
viktiga är att Telia ger god avkastning.
AE
 
 
 
 
 

ANDERS BORG ÄR BÄST - IGEN

Anders Borg pratar strunt - igen
 
I dag har SvD ett inlägg, som tar Anders Borgs syn på ekonomin.
 
Där kan vi läsa att Anders Borg läxar upp facken och arbetsgivarna.
 
ANDERS BORG LÄXAR UPP FACKEN OCH ARBETSGIVARNA FÖR ATT DE,
ENLIGT HANS MENING, INTE FUNGERAT.
 
Ungefär som att lärarna läxar upp eleverna för att läraren lämnat så otydliga instruk-
tioner att eleverna inget förstått.
 
Det saken då gäller är att facken och arbetsgivarna inte förstått hur YA jobben ska
hanteras.
 
Anders Borg menar därför att man måste sätta press på facken och arbetsgivarna.
så att de tar ansvar för att det fungerar.
 
Det finns faktiskt en annan ordning än den Anders Borg vill hålla sig till.
 
MAN BORDE SÄTTA SÅDAN PRESS PÅ ANDERS BORG, SÅ ATT HAN UT-
FORMAR SYSTEM, BLAND ANNAT RÖRANDE YA JOBB, ATT FACKEN
OCH ARBETSGIVARNA FÖRSTÅR VAD DET RÖR SIG OM.
 
 
AE
 
 

NATO IMPOTENT

Nato går inte att lita på
 
Krisen i Ukraina och annekteringen av Krim visar att EU och Europa inte går att
lita på.
 
Oavsett Putins aggressioner visar man den andra kinden till, och Putin är
inte sen att slå till även här.
 
I TAKT MED ATT EU BEKRÄFTAR SIN INKOMPETENS GÅR PUTIN VIDARE
I SIN AGGRESSION.
 
Nu konfronterar Ryssland och Putin även NATO, och vi ser återigen ett exem-
pel på den undfallenhet Väst ägnar sig åt.
 
Nato uppger sig till 100 % värna om medlemsstaternas integritet.
 
NÄR VERKLIGHERTEN TRÄNGER SIG PÅ VISAR DET SIG ATT NATO TILL
"0" PROCENT VÄRNAR OM MEDLEMSSATERNAS INTEGRITET.
 
I vart fall "skiter" NATO i Estland.
 
Rýska trupper slår ut alla kommunikation i anslutning till gränsen till Est-
land, låter granater detonera och låter sedan ryska trupper invadera Est-
land.
 
NÄR DE RYSKA TRUPPERNA INVADERAT GRÄNSOMRÅDET TILL EST-
LAND KIDNAPPAR DE EN ESTNISK POLIS PÅ ESTNISKT OMRÅDE OCH
FÖR HONOM TILL MOSKVA OCH HÅLLER HONOM FÄNGSLAD DÄR-
 
NATO som ska försvara Estland gör "nothing".
 
Ingen menar att NATO ska sätta igång med ett kärnvapenkrig med anledning av
detta, men något måste man göra.
 
I STÄLLET GÖR MAN "NOTHING".
 
Nu vet vi vad NATON:S åtaganden mot medlemsstaterna omfattar:
 
" NOTHING".
 
NATO har här visar sig lika impotenta som EU, och Putin tackar för sig.
 
Det enda NATO orkar med som reaktion på vad som närmast måste ses som
en ren krigsförklaring liknar de reaktioner vi ser från EU.
 
MAN UTTRYCKER SIN ORO FÖR ATT RYSKA TRUPPER TRÄNGT IN PÅ
ETSNISKT MARK OCH KIDNAPPAT EN ESTNISKT POLIS.
 
Nu vet vi vad NATO är värt.
 
" NOTHING "
 
NATO ska hålla tyst, när jag annekterar NATO
AE
 
 

UNGA VILL HA ÄRLIGA POLITIKER

Unga väljare ser bakom hyckleriet
 
Politikernas syn på sig själva delas inte alltid av många unga väljare.
 
Det finns flera skäl till att valdeltagandet bland de unga är litet, ett sådant
skäl är att förtroendet också är litet.
 
TYDLIGEN VÄLDIGT, VÄLDIGT LITE.
 
En ung röst ur det unga väljardjupet visar hur illa ställt det är:
 
" ALLA LÅTER LIKADANT. DE SVARAR INTE PÅ FRÅGOR OCH JAG FÖR-
STÅR INTE VAD DE SÄGER ".
 
Frågan är om politikerna egentligen kan få sämre betyg, tyvärr pekat det mesta
att det ät rätt.
 
Vem har hört en politiker svara på en fråga ?
 
Och visst låter de alla likadant, alla låter som papegojor. just för dagen
har papegojorna ett nytt mantra, som papegojorna upprepar med stor
förtjusning.
 
HUMANITÄR STORMAKT.
 
Inställningen från många unga är ändå något positivt.'
 
DEN VISAR ATT POLITIKERNA INTE LYCKATS BORRA HÅL I HUVUDET
PÅ ALLA VÄLJARE, OCH ATT VISSA FORTFARANDE HAR FÖRMÅGAN
ATT SE KLART OCH TÄNKA SJÄLVSTÄNDIGT.
 
Och en sak borde egentligen vara fullständigt självklar.
 
SÅ LÄNGE EN POLITIKER INTE SVARAR PÅ FRÅGOR, BÖR HAN /HON
VARA NÅGOT ANNAT ÄN POLITIKER.
 
AE
 
 

ALLIANSEN MÖRKAR INVANDRINGENS KOSTNADER

Ekonomistyrningsverket talar ur skägget
 
Ekonomistyrningsverkets senaste rapport ger nu svaret på varför Fredrik Reinfeldt
för en tid sedan valde att tala om invandringens skenande kostnader, och att invand-
ringen åt upp allt reformutrymme.
 
Fredrik Reinfeldt bara antydde, ESV ger nu hela bilden.
 
ESV uppger nu att budgetunderskottet för 2014 blir minst 91 miljarder, det är det
största underskottet sedan finanskrisen på 1990 - talet och 76 miljarder större än
regeringens egen budget för 2014.
 
Här går det som sagt undan, och vi vet nu vad innebörden är av att skapa
starka offentliga finanser.
 
DET STÖRSTA UNDERSKOTTET PÅ 20 ÅR.
 
ESV menar också att underskottet för 2015 måste skrivas upp med 24 miljarder.
Verket pekar också på att bakom dessa skenande kostnader ligger i allt väsent-
ligt en skenande invandring.
 
Nu vet vi alltså varför äldrboende läggs ner och varför äldre dör av svält.
 
ESV pekar också ut de "ensamkommande barnen" som en särskilt kostsam post
inom invandringsbudgeten.
 
Det blir alltså väldigt dyrt när vi öppnar upp våra hjärtan och stänger våra
hjärnor, för det är just det vi gör när vi hanterar vuxna män som "barn".
 
Som sagt, så skenar kostnader just nu, för invandringen.
 
De direkta kostnaderna för invandringen, enligt ESV, uppgår 2014 till 3 %
av statsbudgeten, för att 2015 stiga till 4 % , dvs en ökning på 33 %.
 
Detta gäller bara de direkta kostnaderna i statsbudgeten, ovanpå detta ska läg-
gas mängder av andra kostnader, såsom tolkar, asyladvokater mmm mm, kost-
nader, som också skenar.
 
ESV slutsats är också entydig.
 
DET BEHÖVS STÖRRE SKATTEHÖJNINGAR OCH STÖRRE NEDSKÄRNIN-
GAR ÄN VAD SOM AVISERATS SÅ HÄR LÅNGT.
 
Att öppna hjärtat räcker inte nu längre så långt.
 
Borde inte detta nå väljarna före valet.
 
AE
 
 
 
 

ALLIANSEN BORRAR HÅL

Man blir faktiskt ganska så trött på Alliansens retorik
 
Att Alliansen har en förvrängd självbild av sig själv behöver ingen betvivla.
 
Under åtta långa år har vi hört entoniga mantra från Alliansen,
 
INGEN ÄR SÅ BRA SOM ALLIANSEN ATT TA ANSVAR FÖR EKONOMIN,
INGEN I EUROPA HAR SKAPAT SÅ STARKA OFFENTLIGA FINANSER SOM
VI.
 
Så självbilden är det inget fel på.
 
Men retoriken är det fel på, riktigt ordentligt fel.
 
RETORIKEN ÄR SÅ FEL, ATT MAN INNERLIGT TRÖTT BARA MAN HÖR
DESSA ENTONIGA OCH ENFALDIGA MANTRA.
 
Entonigt klingar den lilla klockan.
 
VI TAR ANSVAR, VI ÄR ANSVARSFULLA, VI SKAPAR STARKA OFFENT-
LIGA FINANSER.
 
Den entoniga och enfaldiga klockan klingar inte bara varje timme, den klingar
varje gång en allianspolitiker öppnar "truten".
 
Den klingar så ofta, så entonigt och enfaldigt att man måste slå dövörat
till.
 
Ju närmare valet vi kommit desto enfaldigare klingar den enfaldiga klockan.
Efterhand har vi försetts med nya mantra.
 
VI BYGGER SKYDDSVALLAR, VI HAR 265 FÖRSLAG, NI HAR BARA 88
FÖRSLAG, VÅR PAPPA ÄR MYCKET STARKARE ÄN DIN PAPPA.
 
Borra hål i skattesystemet har också på senaste tid klingar ganska så ofta.
 
Det senaste, troligen inte det sista, mantrat hörs nu ljuda över landet.
 
SVERIGE ÄR EN HUMANITÄR STORMAKT.
 
Tryck på vilken knapp Du vill på vilken allianspolitiker som helst, så blir svaret
nu genast.
 
VI BYGGER SKYDDSVALLAR, SOCIALDEMOKRATERNA BORRAR HÅL
I SKATTESYSTEMET OCH SVERIGE ÄR EN HUMANITÄR STORMAKT.
 
Svaret har aldrig något samband med en eventuell fråga, man är tydligen allt-
för rädd för att framstå som alltför intellektuell.
 
Denna typ av retorik är på tämligen låg intellektuell nivå, närmast av papegoj-
karaktär, och man känner igen den ifrån diktaturer, där befolkningen ska gå
omkring i skaror och rabbla mantra om den Store Ledarens förträfflighet.
 
Ju mindre hjärnan arbetar desto bättre anses denna retorik fungera,
och hjärnan tycks inte heller fungera hos avsändarna.
 
BORRA HÅL I SKATTESYSTEMET, MAN BLIR GANSKA SÅ TRÖTT NÄR
MAN HÖRT DET "HUNDRA GÅNGER".
 
Ännu tröttare blir man när man hört "humanitär stormakt" "tusen gånger".
 
Om politikerna anser att vi medborgare är så dumma, som denna enfaldiga
retorik antyder, då är vi inte dumma.
 
VI ÄR DUMMARE ÄN ENFALDEN SJÄLV.
 
Inom den delen av marknadsföringen, som anstränger sig att vara seriös och an-
svarsfull, skiljer man mellan att övertala och att övertyga.
 
Övertala anses oseriöst och ineffektivt, om mottagaren är något så när
kunnig.
 
FINT OCH EGFFEKTIVT ANSES DÄREMOT ATT ÖVERTYGA MED ARGU-
MENT.
 
Alliansens rådgivare tycks ha ägnat lite eftertanke åt de erfarenheter man vunnit
under lång tid under marknadsföringens område,
 
Att överyga med argument finns inte på kartan.
 
ATT ÖVERTALA FINNS INTE HELLER PÅ KARTAN.
 
DESTO MER HITTAR MAN PÅ KARTAN, FÖR ATT ANVÄNDA ALLIANSENS
EGNA ORD.
 
MAN BORRAR HÅL I HUVUDET PÅ VÄLJARNA.
 
AE
 
 
 
 
 
 

VILL ALLIANSEN HA MINSKAD ARBETSLÖSHET ?

Åter sänkt inflationstryck
 
Konsumentprisökningarna för augusti visar nu på minskat inflationstryck.
 
En inflation på årsbasis på 0,5 % jämfört med 0,6 % föregående månad.
 
Inflationsnedgången får många bedömare att tro att Riksbanken kommer att sänka
räntan under oktober för att få upp inflationen, där målet då ligger på 2 % inflation.
 
Ett annat sätt att få upp inflationen, vilket alla tycks eniga om att man bör få, är
att minska arbetslösheten, vilket man kan göra.
 
MAN KAN MINSKA ARBETSLÖSHETEN, OCH DEN VÄGEN FÅ UPP INFLATIO-
NEN, MED EN EXPANSIV EKONOMISK POLITIK, DÄR MAN SATSAR PÅ OFFENT-
LIGA INVESTERINGAR.
 
Men en sådan politik förutsätter att man VILL ha ner arbetslösheten, och frågan är
om man från Alliansens sida vill ha ner arbetslösheten, hur mycket man än i retori-
ken säger sig vilja detta.
 
För hade man både kunnat, vilket man kan, och "velat" ha ner arbetslösheten,
så hade det varit lätt som en plätt.
 
DET ENDA MAN BEHÖVDE GÖRA VAR ATT TA AV SIG TVÅNGSTRÖJAN ÖVER-
SKOTTSMÅLET.
 
Den sitter tydligen som huggen i sten, oavsett hur omvärlden utvecklas, och det ty-
der inte alla gånger på den flexibla förmåga, som erfordras för att driva en optimal
ekonomisk politik.
 
Mig flyttar heller ingen på
AE

ALLIANSENS FALSARIER

Väljarna förs bakom ljuset
 
Vi känner igen det inom alla politiska områden.
 
När man inte vill tala om egna tillkortakommanden, så talar man om något annat.
 
Nyckelord, när det gäller arbetsmarknaden, är arbetslöshet, sysselsättningsgrad och
sysselsättning.
 
Av naturliga skäl väljer Alliansen att inte tala om arbetslöshet och sysselsätt-
ningsgrad, det skulle visa på Alliansens tillkortakommanden.
 
DÄRFÖR TALAR MAN I STÄLLET OM SYSSELSÄTTNING FÖR ATT LÄTTARE
KUNNA FÖRA VÄLJARNA BAKOM LJUSET.
 
Man gör då ett stort nummer av att antalet sysselsatta under åtta år ökat med unge-
fär 300 000. Så där, utan den minsta lilla eftertanke, kan man ju förledas tro att det-
ta är bra.
 
Men det är bara bra, om man inte ägnar uppgiften den allra minsta lilla efter-
tanke.
 
DEN ALLRA MINSTA EFTERTANKE VISAR DÅ ATT ARBETSKRAFTEN UNDER
DEN AKTUELLA TIDEN ÖKAT MED UNGEFÄR 100 000 PER ÅR, DET VILL SÄGA
SAMMANLAGT UNGEFÄR 800 000.
 
När arbetskraften ökat med 800 000 har alltså ytterligare 300 000 getts sysselsättning.
Visst har sysselsättningen ökat, men eftertanken måste ha varit minimal, om man kom-
mer fram till att detta är bra.
 
DET ÄR INTE BRA, DET ÄR RIKTIGT DÅLIGT.
 
De korrekta måtten arbetslöshet och sysselsättningsgrad visar också att arbetsmark-'
nadspolitiken inte varit framgångsrik, siffrorna talar sitt tydliga språk.
 
Att förlita sig på antalet sysselsatta, när arbetskraften ökar kraftigt, är helt en-
kelt intellektuellt undermåligt.
 
LIKA UNDERMÅLIGT SOM ATT HÄVDA ATT DET ÄR BÄTTRA ATT 10 AV 20
ARBETAR ÄN ATT 9 AV 10 ARBETAR.
 
Vem skulle komma på iden att hävda något så urbota korkat?
 
ALLIANSEN KAN KOMMA PÅ IDEN ATT HÄVDA NÅGOT SÅ URBOTA KORKAT,
FÖR DET ÄR PRECIS DET DE MAN GÖR NÄR MAN LUTAR SIG MOT EN ÖKAD
SYSSELSÄTTNING.
 
Har vi de politiker vi förtjänar, har vi tydligen inte gjort oss förtjänta av mycket.
 
VI VÄLJARE OCH MEDBORGARE BORDE VARA MER VÄRDA ÄN ATT FÖRAS
BAKOM LJUSET PÅ DET VISET.
 
AE

EU:s DIKESKÖRNING

En tvångströja förhindrar utvecklingen
 
Sätt en blind bakom ratten, och bilen hamnar ganska så omgående i diket.
 
Sätt en blind i landets politiska ledning (inom EU) och landet hamnar ganska
så omgående "i diket".
 
FÖR I DIKET HAR VI HAMNAT OCH MÅNGA LEDARE TYCKS VARA BLINDA
BÅDE FÖR DETTA, FÖR VAD SOM LETT TILL DET OCH VAD SOM KAN LEDA
UPP UR DIKET.
 
Dagens Industri har en ledare om detta idag, som borde läsas. även av de blinda.
Ledaren utgår ifrån ECB senaste räntesänkning och plan på att köpa upp privata
obligationer och ser detta som allvarliga signaler om hur allvarlig situationen är.
 
Alltfler börjar nu inse, förutom de fortsatt blinda eurofisterna inom EU, att själva
valutaunionen är roten till mycket av det onda.
 
I Usa  beskriver man Europa på ett träffande sätt:
 
" MAN SKAPADE EN ÖKEN OCH KALLADE DEN EUROZONEN ".
 
En bättre tiopoängare är nog svårt att hitta, för öken är det Eu just nu tycks vara.
Läser man DI blir man närmast överraskad att så mycket ändå tycks fungera nå-
got sånär, men som sagt, när kulisser faller, då faller de fort.
 
Det räcker med att peka på kulissen Öst Tyskland, så inser man att en kuliss
kan falla fort.
 
Ledaren i DI menar att EU frivilligt satt på sig en tvångströja, som mer och mer styr
oss i fel riktning.
 
Vi konsoliderar budgetar, vi sänker utgifter, vi höjer skatter och vi följer sla-
viskt den närmast neurotiska stabilitets-och tillväxtspakten.
 
INGEN ÄGNAR EN TANKE ÖVER ATT DET BÄR IVÄG I DIKET, VI KONSTATE-
RAR BARA LAKONISKT HELA TIDEN ATT DET "BÄR I DIKET".
 
Att bära en tvångströja, vare sig en mental sådan eller en mer bokstavlig, brukar in-
te utgöra den bästa förutsättningen för att inte hamna i diket.
 
Ledaren pekar också på att EU nu överträffat alla misstag, som begåtts i modern tid,
på alla områden har vi lyckats prestera sämre.
 
OCH ALLT MENAR MAN GÅR ATT HÄNFÖRA TILL VALUTAUNIONEN, SOM
SKULLE RÄDDA OSS IFRÅN ALLT ONT.
 
I stället tycks den ha skapat allt ont, och ingen ägnar den minsta tanke över detta,
i stället skruvar man sig besvärat i tvångströjan.
 
Det är lätt att hålla med DI beskrivning:
 
I STÄLLET FÖR ATT TA OSS UPP UR DIKET ÄGNAR VI OSS ÅT SJÄLVPÅTAG-
NA OCH SJÄLVGODA ÅTSTRAMNINGAR.
 
Vilka gör att vi klibbar oss ännu mer fast i diket.
 
DI har lösningen, att man ser till att inflationen tar fart, och att detta sker genom
offentliga investeringar, vilket i sin tur måste tillåta att man bortser från den
självpåtagna tvångströjan:
 
ÖVERSKOTTSMÅLET, VILKA MÅNGA ANSER HAR SPELAT UT SIN ROLL.
 
Följer man ledarens resonemang slås man av hur enkelt allt tycks vara och hur fel
allt tycks göras.
 
Arbetslösheten är för hög, räntan är för låg och inflationen är för låg, allt
detta hänger samman och går att rätta till.
 
Nyckeln till lösningen tycks vara enkel,
 
ATT MAN TAR AV SIG DEN SJÄLVPÅTAGNA OCH SJÄLVGODA TVÅNGS-
TRÖJAN.
 
Med expansiva offentliga investeringar bör man då kunna få ner arbetslösheten,
få upp räntan och få upp inflationen.
 
Att dessa expansiva offentliga investeringar måste väljas med stor omsorg,
är så självklart att det inte behöver nämnas.
 
LIKA SJÄLVKLART ÄR ATT MAN LÖSER INGA STORA PROBLEM IKLÄDD
TVÅNGSGTRÖJA, INGA SMÅ HELLER.
 
Frankrike gjorde vissa stapplande försök att ta sig ur tvångströjan, men det räcker
inte.
 
För att helheten ska fungera, måste också den största delen vara med på
noterna, och den utgörs av Tyskland.
 
DET BLIR FÖRST NÄR TYSKLAND TILLÅTER SIN INFLATION ATT ÖKA,
SOM INFLATIONEN I EU ÖKAR SÅ ATT VI KOMMER UPP UR DIKEN.
 
Kan blinda ledare, iklädda tvångströja lösa detta ?
 
Knappast, det behövs nog mängder av friskt blod i dialysen.
 
 
AE
 
 

ARBETSLÖSHET OCH INFLATION

En rigid ekonomisk planering
 
Uppdrag Granskning hade idag ett intressant program om den så kallade jämviktsar-
betslösheten.
 
Ämnet som sådant är svårt att tränga sig in i och vetskapen om hur jämviktsar-
betslösheten ser ut, tycks variera kraftigt.
 
Man kan här se en röd tråd, ju mindre insatt man är desto bestämdare uppfattning tycks
man om en viss jämviktsarbetslöshet, och motsatsen gäller också, desto mer insatt man
är, desto mindre bestämd är man om på vilken nivå jämviktsarbetslösheten ligger.
 
De mest insatta, dit hör många ekonomer, tycks ha den vaga uppfattningen, att
visst det finns någon form av jämviktsarbetslöshet, men ingen kan bestämt säga
på vilken nivå den ligger.
 
De mindre insatta, dit tycks höra många politiker, tycks ha den uppfattningen att
man kan bestämma den aktuella nivån på jämviktsarbetslösheten, och i dag tycks
de flesta av dessa mindre insatta hamna på en nivå kring 7 %.
 
SOM AV EN REN SLUMP RÅKAR DENNA LIGGA PÅ UNGEFÄR DEN NIVÅ VI IDAG
HAR PÅ ARBETSLÖSHETEN.
 
Både mer insatta och mindre insatta tycks vara överens om att arbetslösheten har ett
visst samband med inflationen och varierar med denna.
 
MINDRE ARBETSLÖSHET GER ÖKAD INFLATION, OCH TVÄRTOM.
 
När det gäller nu rådande läge i ekonomin tycks de mindre insatta, med de bestämda
uppfattningarna, inte påverkats av att tillståndet i ekonomin förändrats i vitala avseen-
den.
 
En sådan vital omständighet är nivån på inflationen, den närmar sig "0", ligger ibland på
"0" för att ibland till och med bli negativ.
 
Så här långt är allt lätt att förstå, men det är nu det börjar bli knepigt.
 
ENLIGT DEN GÄNGSE OCH RÅDANDE UPPFATTNINGEN ÄR INFLATIONEN FÖR
LÅG, OCH BÅDE RIKSBANKEN OCH POLITIKER VILL HA UPP INFLATIONEN TILL
EN HÖGRE NIVÅ.
 
TILL UNGEFÖR 2 %, VILKET ANSES VARA DEN INFLATIONSNIVÅ, SOM BÄST
GYNNAR UTVECKLINGEN.
 
Huruvida detta är rätt eller fel spelar ingen roll, tycks det, men upp till 2 % ska den.
 
Om det nu finns en jämviktsarbetslöshet, uppskattad av de mindre insatta till ungefär
7 %, och inflationen är för låg, och bör höjas med 2 %, då frågar sig den som är ännu
mindre insatt än de mindre insatta.
 
BORDE INTE DEN NU RÅDANDE SITUATIONEN VARA ETT SYNNERLIGEN LÄMP-
LIGT TILLFÄLLE ATT MED SÅ KALLADE EXPANSIVA ÅTGÄRDER DRIVA NER
ARBETSLÖSHETEN FÖR ATT FÅ UPP INFLATIONEN.
 
Som att slå två flugor i en smäll och nå två viktiga mål samtidigt.
 
Fast förstås, man får ju inte presentera enkla lösningar som det heter, lösningarna ska
helst vara utformade så att ingen förstår dem, men lockande låter det.
 
Vad är det då som hindrar en ekonomiska politik i denna riktning.
 
SÄG DET, DEN SOM KAN, MEN MYCKET BEROR NOG PÅ ATT DE FLESTA
BEDÖMER DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN EFTER VAD DE SETT I BACK-
SPEGELN.
 
Inget förändras med andra ord, det som gällde för 40 år sedan, gäller än i dag.
 
Rigiditet är bara förnamnet, samma rigiditet ser vi på synen på räntan.
 
Alla insatta och mindre insatta sitter bara och väntar på att räntan ska återgå
i normalläge.
 
OCH MED NORMALLÄGE MENAS HUR RÄNTAN SÅG UT I BACKSPEGELN.
 
Att omständigheterna ändrats, så att dagens ränta är normalräntan vi får leva med
många år, tycks inte föresväva vare sig de insatta eller mindre insatta.
 
Rigiditet är bara förnamnet, även här.
 
Men tänk om de har rätt, som drömmer om forna tider och sin normalränta, låt säga
på 3 -4 procent, högre får den ju inte bli, det tycker inte hushållen är normalt.
 
Då skulle man ju kunna slå tre flugor i en smäll.
 
SÄNKA ARBETSLÖSHETEN GENOM EXPANSIVA ÅTGÄRDER, OCH FÅ UPP
INFLATIONEN TILL ÖNSKVÄRD NIVÅ (2 %) OCH PÅ KÖPET FÅ EN HÖJD
RÄNTA TILL "NORMALNIVÅ".
 
Tre flugor i en smäll, och ingen vågar sig på att slå slaget.
 
Nu är ju det inte riktigt så enkelt, som det låter ovan, men man lär sig aldrig flyga
om man inte försöker.
 
AE
 
Rigida är de säger då Bill
Riktigt rigida är de säger då Bull
 
 
 
 

CECILIA MALMSTRÖM RIVER INGA FLER MURAR

Ny handelskommissionär
 
Cecilia Malmström, tidigare kommissionär för invandringsfrågor, gjorde sig här så
omöjlig bland de flesta EU länder, att man inte kunde ha henne kvar på den posten.
 
Hon har nu getts posten som handelskommissionär, och då gäller det gamla
vanliga.
 
SVERIGE I TOPP I ALLT.
 
I det här fallet är den blygsamma Cecilia Malmström stolt över posten.
 
Det bevisar att Sverige är en tung spelare.
 
Man orkar inte ens sucka över en så verklighetsfrämmande självbild av både sig
själv och Sverige.
 
ATT HON GJORT SIG OMÖJLIG PÅ EN POST, OCH MÅSTE GES EN ANNAN
POST, INNEBÄR JU INTE ATT SVERIGE ÄR EN TUNG SPELARE.
 
Hade Sverige varit den "tunga" spelare Cecilia Malmström hävdar och hennes egen roll
så betydande, som hon antyder, så hade ju utfallet blivit något helt annat.
 
Då hade ju hon suttit kvar och ansvarat för de frågor, för vilka hon brinner mest.
 
ATT RIVA DE MURAR MER ANSVARSFULLA LÄNDER ÄN SVERIGE FÖRSÖKER
BYGGA UPP.
 
 
AE

DÖDSSYNDEN GIRIGHET STYR PÅ SIDA

Regeringens utnämningspolitik.
 
Så var vi åter där, en generaldirektör, som lider av dössynden girighet, och en rege-
ring, som inte är kompetent att utnämna chefer.
 
SIDA:s generagldirektör uppvisar ett beteende och värderingar, som en gång
för alla borde diskvalicera henne från framträdande befattningar inom det of-
fentliga.
 
MAN UNDRAR HUR REGERINGE BÄR SIG ÅT I SIN UTNÄMNINGSPOLITIK, HUR
MAN GÅNG EFTER GÅNG LYCKAS HITTA DE MEST GIRIGA, ANSVARSLÖSA
OCH INKOMPETENTA KANDIDATER MAN KAN TÄNKA SIG.
 
Nu har tydligen ansvarig minister kallat till sig generaldirektören, för att denna då
ska "förklara sig".
 
Det finns väl ingen anledning att anta något annat än att även generaldire-
ktören på SIDA, liksom generaldirektören på FOI Jan Olof Lind, med emfas
hävdar att  allt rgått ätt till.
 
OCH SÅ ÄR MINISTER HILLEVI ENGSTRÖM NÖJD, KOMPISEN PÅ SIDA BE-
HÖVER JU INTE LÖPA GATLOPP, ALLT HAR JU GÅTT RÄTT TILL.
 
Men allt har inte gått rätt till, och vem ska kalla till sig ansvarig minister för utnäm-
ningen.
 
För det är där det grundläggande felet ligger.
 
DET ÄR HELT ENKELT INTE OK ATT MAN UTSER EN GENERALDIREKTÖR
PÅ SÄTT SOM NU SKETT, UTAN ATT FÖRVISSA SIG OM VEDERBÖRANDES
BAKGRUND.
 
Man måste nog tyvärr utgå ifrån att den som varit ansvarig för utnämningen haft
kännedom om den dubbla lönen, men inte brytt sig, nu nära inpå valet måste man
bry sig.
 
ALTERNATIVET ÄR BETYDLIGT VÄRRE, DÅ HAR VI EN REGERING SOM
INTE HAR DEN MINSTA KOLL PÅ DET MEST DELEMENTÄRA.
 
Så på det visat kan det ju inte vara, särskilt om man går till vals på hur ansvarsfull
man är.
 
Man tvingas tyvärr dra slutsatsen att det rör sig om något helt annat.
 
VÄNSKAPSKORRUTION.
 
Att kalla till sig någon och nöja sig med en förklaring av typen "godtag yxskaft"
tycks vara regeringens sätt att agera kraftfullt och ansvarsfullt, för det menar man
ju att man gör.
 
Till och med så kraftfullt och ansvarsfullt att ingen annan är värdig att leda
landet, om man ska tro Fredrik Reinfeldt.
 
Dessa excesser återkommer nu gång på gång, och ingen tycks ha det minsta in-
tresse av att sätta stopp för det.
 
Det finns bara ett enda sätt att sätta stopp för den här typen av excesser
och det är statuera exempel, så att alla inser,
 
SÅ HÄR GÖR MAN BARA INTE.
 
Det kan väl knappast vara något problem att skilja generaldirektören från sin
post.
 
I samband med utnämningen bör ju hon ha ljugit om sin dubbla lön, och
den typer av lögner borde väl rimligen kunna ses som grund för avsked.
 
FÖR GENERALDIREKTÖREN LJÖG VÄL I SAMBAND MED UTNÄMNINGEN,
ALLT ANNAT INNEBÄR JU ATT ANSVARIG MINISTER VISSTE OM DEN
DUBBLA LÖNEN.
 
Generaldirektören satt uppenbarligen i TV och ljög också så att det osade. Sam-
stämmiga uppgifter visar  att anställda på SIDA framställt till henne att hon skul-
le avstå från den dubbla lönen.
 
Men den typen av framställningar biter uppenbarligen inte på Dödssynden
girighet, generaldirektören ljög med emfas även om detta, och tyckte att
hon både behövde och var berättigad till den dubbla lönen.
 
 
HON BEHÖVDE DEN DUBBLA LÖNEN FÖR ATT TRYGGA SIN EKONOMI.
 
Som sagt, ska man få slut på denna typ av excesser krävs att man går på djupet
av vad som sagts, gjorts, inte sagts och inte gjort.
 
OCH MAN GÅR INTE PÅ DJUPET OM MAN BER EN KOMPIS ATT BEKRÄFTA
ATT INGET FEL BEGÅTTS.
 
Härom dagen fick en moderat politiker lämna sina poster, därför att han använt or-
det "drägg" i samband med kriminella invandrare.
 
DRÄGG HAR VI TYDLIGEN PÅ MÅNGA HÅLL I SAMHÄLLET.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 

LANDET STYRS AV VETTVILLINGAR

Vettvillingarna tar över landet
 
Det sjöngs förr, det är de små, små detaljerna som gör det.
 
Mer rätt kan det inte bli.
 
TITTAT MAN PÅ DE SMÅ, SMÅ DETALJERNA FÅR MAN EN HELT ANNOR-
LUNDA SYN PÅ LANDET.'ÄN VAD SOM FÖRMEDLAS FRÅN OLIKA TALAR-
STOLAR INFÖR VALET.
 
Många av de små, små detaljerna är ruggiga, inte mest ruggiga för att de inträffar,
utan mest ruggiga när man ser vem/vilka som står bakom många av de små, små
detaljerna.
 
Ett litet axplock idag visar vart vi är på väg.
 
Moderaterna utger sig för att vara lagens förkämpar, och nu ska man satsa på lag
och ordning, och till allas stora häpnad har man upptäckt att det finns brottsoffer.
 
En sådan moderat kämpe för lagen finns uppsatt på vallistorna i Härryda. Han är
dömd för mordhot och allsköns olika rubriceringar kopplade till detta. Bakgrunden'
var att polisen intresserade sig för moderatens arbete för lag och ordning och upp-
sökte honom på hans gård.
 
Väl där fick polisen erfara moderatens syn på lag och ordning, de blev jagade med
en motorsåg ungefär 100 meter, under tiden moderaten skrek,
 
JAG SKA DÖDA ER ALLA, ERA DJÄVLAR.
 
Detta hände för ungeför 1 år sedan och mannen blev som sagt dömd.
 
Den moderate kämpen för lag och ordning satt då som förtroendevald, satt kvar
efter domen, och är nu uppsatt på kommunens vallista.
 
Moderaterans kretsledare i Härryda Per Vorberg, en annan moderat kämpe
för lag och ordning försvarar detta med:
 
" DET HAN HAR GJORT ÄR DÅLIGT, MEN HAN ÄR INTE EN BROTTSLIG PER-
SON "
 
När man tar del av detta slås man av tanken på vad ett antal järnrör kom att betyda
i Stockholm.
 
Sedan undrar man var man hittat moderaten Per Vorberg, inte trodde man att det
fanns så utpräglade vettvillingar inom moderaterna.
 
En annan liten, liten detalj gäller en framstående politiker inom FI, världens kämpe
när det gäller att försvara våld mot kvinnor och bar.
 
Den framstående politikern inom FI är dömd för våld mot sin femåriga dotter, och bak.-
grunden är att dottern var "oregerlig vid matbordet".
 
Detta föranledde kämpen för våld mot kvinnor och barn att släpa in den oreger-
lida dottern och kyla ner henne med en iskall dusch.
 
Fi ledande gestalter, inklusive Gudrun Schyman, har sitt eget sätt att förhålla sig till
detta.
 
När media ringer slänger man på luren och säger att man vill inte prata om
detta.
 
DENNA AKTUELLA POLITIKERN ÄR SOM SAGT KANDIDAT TILL RIKSDAGEN
OCH KOMMER ATT ANFÖRTROS VIKTIGA UPPGIFTER, OM fi KOMMER IN I
RIKSDAGEN.
 
Tankarna leder då osökt till moderaternas shariaförkämpe Waberi, vilken man upp-
låtit en plats i riksdagen för att han ska kunna kämpa för rätten att mannen ska få
slå sina fyra hustrur, men bara om de är olydiga.
 
Om man uttrycker sig försiktigt är det ju knappast något i dessa små, små detaljer,
som kan knytas till de ambitioner partierna företrädare låter framföra inför valet.
 
Anders Borg har gett oss ett politiskt löfte.
 
MODERATERNA SKA ARBETA FÖR ATT VI SKA BLI SOM AFRIKA.
 
Moderaterna tycks vara på god väg.
 
För en tid dömdes en nigeriansk medborgare i Eslöv för dödshot mm. Bakgrunden
var då att han skulle hämta sin ettårige pojke på dagis, vad nu den ettårige pojken
nu gjorde där. I samband med detta hade en jämnårig ettårig flicka fräckheten att
krama om pojken och pappan, från Afrika, blev alldeles ursinnig.
 
Han krävde då att få straffa den ettåriga flickan genom att få slå henne, sam-
tidigt som han skrek att flickan kanske gjort hans pojke blind.
 
Självklart motsatte sig personalen detta, frågan är hur länge man vågar ta strid i
sådana frågor, varefter pappan blev ännu mer ursinnig.
 
HAN SKREK DÅ ATT HAN SKULLE HÄMTA ETT MASKINGEVÄR OCH SKJUTA
ALLA BARN OCH ALL PERSONAL PÅ DAGIS.
 
När man tar del av detta leds tankarna till två fall i Borås, där föräldrarna torterat
sina barn, för att driva ut häxor.
 
Anders Borg behöver alltså inte misströsta.
 
MYCKET TYDER PÅ ATT HAN BLIR BESANNAD, VI BLIR ALLTMER LIKT AF-
RIKA.
 
För några dagar sedan blev två moderatpolitiker avstängda, den ene hade då sagt:
 
"VI HAR EN MASSA DRÄGG BLAND DE SOM KOMMER HIT, DE SKA INTE VARA
HÄR, DE SKA HEM".
 
Sättet att uttrycka sig är kanske inte det smakligaste, men frågan uppstår ändå.
 
VILKET ÄR VÄRST, ATT VI HAR VISST INSLAG AV "DRÄGG" BLAND DE SOM
SÖKER SIG TILL SVERIGE, ELLER ATT NÅGON VÅGAR SÄGA ATT VI HAR DET".
 
I andra länder skulle svaret vara givet, i Sverige är det också givet, tyvärr.
 
Det väckte också en stor uppmärksamhet härom dagen, när en ledande sverigedemo-
kart avslöjades med att ha använt ordet "kackerlackor" i kommentarsfält.
 
Också en synnerligen osmaklig formulering, och vederbörande fick lämna alla
sina uppdrag, inte mer än rätt.
 
Men tankarna leder då till en tidning i Dalarna, som för ungefär ett år sedan, hade en
stor bild på en kackerlacka, som beskrevs som en sverigedemokrat, och som skulle
sprutas ihjäl med insektsgift.
 
Inte fick någon avgå då, alla kackerlackor är tydligen inte lika mycket värda.
 
TVÄRTOM FICK TIDNING ROS OCH BERÖM FRÅN MÅNGA HÅLL.
 
Som sagt, man ska inte lyssna alltför högtidligt till ambitiösa politiska tal inför valet.
 
Man får en betydligt bättre bild av tillståndet i landet om man ser sig om, och
ser till de små, små detaljerna.
 
DET ÄR JU ÄNDÅ DÄR VERKLIGHETENS FOLK LEVER, FÖR ATT CITERA
GÖRAN HÄGGLUND.
 
AE

DEN STORA FÖRNEKELSEN, DRÄGG FINNS INTE

Modern tids inkvisition
 
Det blir allt mer uppenbart att Sverige infört en modern form av inkvisitionen.
det gäller att få tyst på alla med kritiska synpunkter till varje pris.
 
2 moderater i Gävleborgs län blir nu offer för den moderata inkvisitionen,
och får lämna alla uppdrag.
 
Den ene moderaten har gjort sig skyldig till det värsta som kan hända i Det Nya
Sverige, där inkvisitionen dagligen skördar nya offer.
 
Utan att rygga på manschetten säger han öppet och ärligt, utan tanke på
att inkvisitionen kan komma att avrätta honom.
 
VI FÅR HIT EN MASSA DRÄGG, DE SKA INTE VARA HÄR, DE SKA ÅKA
HEM.
 
Det är bara att titta in på en liten anstalt, och man ser omedelbert, att det är
alldeles uppenbart att vi får hit en massa drägg. Många av dessa är ytterst
grova brottslingar, så att beteckna dem som drägg får väl ses som en ren
komplimang.
 
Vi har också en massa jihadister, drällande omkring i Mellersta Östern och
skär halsen av många. Att beteckna dessa som drägg får väl ses som en stor
oförskämdhet mot de som bara är drägg.
 
Så felet kan väl knappast vara att påpeka det faktum att vi tar hit en massa
drägg, det är lika sant som att vi har en massa drägg med så kallat svensk
etnisk bakgrund.
 
Så inkvisitionen måste rikta in sig på att man antingen tycker att detta drägg ska
få stanna kvar i landet, eller så riktar man in sig på att man inte får säga att drägg
är drägg.
 
Oavsett vilket som gäller tycks med med expressfart likna något som på-
minner om Romarrikets fall.
 
Att inte få säga att drägg är drägg är lika befängt som att inte kalla en spade för
en spade.
 
Den andre avrättade moderaten har ondgjort sig över att så kallade utrikes-
födda går omkring med dyrbarare barnvagnar än svenskar.
 
BETYDER INTE RÄTTVISA, JÄMSTÄLLDHET OCH LIKVÄRDIGTHET NÅGON-
TING ALLS NU LÄNGRE.
 
Det borde ju vara alldeles självklart att alla kör omkring i lika dyra barnvagnar,
inte får man ställa grupp mot grupp på det viset.
 
Skulle någon kunna köra omkring i en dyrare barnvagn borde det ju bero på att
han/hon tjänat mer än andra, inte mindre.
 
Så ingen kan ju tycka att det är rätt att de som tjänst sina pengar själva ska köra
omkring med billiga barnvagnar, medan de som använder andras pengar ska köra
omkring med dyra barnvagnar.
 
Så även här måste ju inkvisitionens avrättningar bygga på att man inte får säga
det uppenbara,
 
I vissa stycken tycks vi ha återvänt till Medeltiden.
 
HÄNG ALLA SOM PÅSTÅR ATT JORDEN ÄR RUND.
 
En sak är nog ganska så säker.
 
Lika mycket som vi förundras över att man brände häxor på bål, och att dåtidens
inkvisition avrättade alla störande element, lika mycket kommer nästkommande
generation förundras över vår tids inkvisition.
 
Man trodde ju att man nåtts vägs ände, när en man blev en hen, men ack så fel
man hade.
 
ATT INTE FÅ SÄGA ATT DRÄGG ÄR DRÄGG ÄR NOG ÄNNU VÄRRE ÄN ATT
INTE FÅ SÄGA ATT EN MAN ÄR EN MAN.
 
Man kan ju undra vart vi är på väg, men svaret på den undran är nog ganska så gi-
ven.
 
FULLKOMLIGT ÅT HELSICKE.
 
AE

ALLIANSEN VITTRAR SEGER

Det tycks bli ganska jämt på mållinjen
 
Den pågående valrörelsen vittnar om vad politiken omfattar.
 
KANSKE 1 % VISIONER OCH KANSKE 99 % TAKTIK.
 
Det politiska innehållet blir därefter.
 
För bara några månader sedan föreföll valutgången given, en stor seger för opposi-
tionen.
 
Nu tycks inget vara givet, fortsätter den senaste trenden kan det i stället bli om-
bytta roller.
 
EN ALLIANSSEGER.
 
De olika opinionsinstitutens prognoser spretar åt olika håll, om man uttrycker sig milt.
Med undantag för SIFO och nu senast NOVUS skulle oppositionen behålla ett stort
övertag.
 
Att instituten visar olika resultat är inte konstigt, frågorna ställs olika, och då blir också
svaren olika.
 
Men trenden säger desto mer, och framför allt trenden nära inpå valet, den säger väl-
digt mycket.
 
Dessutom har SIFO tidigare visat sig kunna ge de mest träffsäkra prognoserna, och
utgår man ifrån dessa tycks det kunna bli jämt på upploppet.
 
För tre veckor sedan var glappet  enligt SIFO ungeför 10 %, en vecka senare hade
glappet gått ner till ungefär 7 %, och ytterligare en vecka senare hade glappet
gått ner till ungefär 5 %.
 
En synnerligen tydlig förskjutning, som i allt väsentligt gynnat de mindre allianspartier-
na, och troligen har sin grund i alliansens taktik, att få oppositionens regeringsalterna-
tiv att framstå som oerfaret mm.
 
Vad blir då SIFO nästa prognos, 2 - 3 % glapp ?
 
Novus har lämnat den färskaste prognosen, och den ansluter sig i allt väsentligt till
SIFO senaste prognos, ett glapp på ungefär 5 %.
 
Det intressanta är här dock förskjutningen i opinionen under den tid NOVUS
ställde frågorna.
 
UNDERSÖKNINGEN OMFATTADE 4 DAGAR, SNITTET UNDER DESSA DAGAR
 GANSKA SÅ VÄL TILL SIFO, ETT GLATT PÅ UNGEFÄR 5 %.
 
Men under undersökningens två sista dagar hände någonting, glappet blir då i stället
2,9 %.
 
Trenden för SIFO / NOVUS blir då under den senaste månaden, glappet 10 % blir
7 %, som blir 5 %, och som övergår i ett glapp på 2,9 %.
 
DEN SENASTE SIFFRAN 1 VECKA FÖRE VALET OCH TYDLIGEN EN FORTSATT
SJUNKANDE TREND.
 
Håller trenden i sig bör rådande vecka få glappet att närma sig "0", så det kan bli rik-
tigt spännande.
 
En allians större än opposition bör, som det nu ser ut, inte medföra några större pro-
blem.
 
ALLIANSEN BILDAR REGERING GANSKA SÅ SNABBT. SVERIGEDEMOKRA-
TERNA TITTAR PÅ, DET ÄR SEDAN PROBLEM KOMMER ATT HOPA SIG.
 
Men som sagt, SIFO och NOVUS är bara två institut, det är för tidigt att döma ut de
andra.
 
Vem som har mest "rätt" kommer att visa sig i de första vallokalsundersökningarna.
 
Men just för stunden tycks oddsen vara goda för möjligheten till en fortsatt alli-
ansregering, eller dåliga beroende på utgångspunkten.
 
AE
 
 
 
 
 

JAN BJÖRKLUND TEKNIKFIENTLIG

Ryggmärgen talar, när annat inte finns
 
Att kunskapsutvecklingen i skolan är allt annat än bra, är det numera ingen som be-
tvivlar.
 
Tvisten gäller numera om flummet ska fortstätta eller om det ska stoppas.
 
För den som söker, vad politikerna kallar enkla lösningar, ligger ett antal enkla lös-
ningar inom räckhåll för att man ska kunna förbättra kunskapsutvecklingen.
 
EN SÅDAN ENKEL LÖSNING ÄR ATTG MAN ÄGNAR SIG ÅT KUNSKAPSIN-
HÄMTNING OCH UTVECKLING AV FÖRMÅGOR I STÄLLET FÖR ATT ÄGNA SIG
ÅT NÅGOT ANNAT.
 
Till och med de som bor utanför Stockholm, de obegåvade lantisarna för att citera
det moderata geniet Anna Batra, inser att det är bättra att inhämta kunskaper än att
göra någonting annat.
 
Till och med Jan Björklund, en av de obegåvade lantisar som upphörde att
vara obegåvad lantis när han flyttade till Stockholm, fortfarande enligt det
moderata geniet Anna Batra, har insett att det är bättre att inhämta kunskaper
än att göra något annat i skolsalen.
 
JAN BJÖRKLUND FÖRSLÅR DÄRFÖR NÅGOT SÅ SJÄLVKLART SOM ATT
MOBILTELEFONER SKA FÖRBJUDAS I SKOLSALEN.
 
Så rationell får man inte vara i Sverige, där ska de små liven i skolsalarna ägna sig
åt Facebook och Instagram på lektionerna i stället för att inhämta kunskaper.
 
En av de som förstår vikten av att ägna sig åt Facebook och Instagram på lek-
tionerna i stället för att inhämta kunskaper är vänsterkommunistern Rossana
Dinamarca.
 
HON GÅR NU TILL HÅRT ANGREPP MOT JAN BJÖRKLUND OCH MENAR ATT
DETTA FÖRBUD TYDER PÅ TEKNIKFIENTLIGHET.
 
Man får väl anta att Rossana Dinamarcas reaktion är en så kallad ryggmärgsreflex,
för uttalandet tyder på att det inte kan komma några reflexer från något annat håll.
 
Vi vet att eleverna gärna ägnar sig åt Facebook och Instagran på lektionerna,
vi vet att lärarna inte har kraft att stoppa detta och vi vet att kunskaperna blir
sämre till följd av detta.
 
ATT MOT DENNA BAKGRUND YRA OM TEKNIKFIENTLIGHET NÄR MAN VILL
ÅSTADKOMMA BASALA FÖRBÄTTRINGAR, NÄR DET GÄLLER FÖRUTSÄTT-
NINGARNA FÖR KUNSKAPSINHÄMTNING, ÄR SÅ ENFALDIGT ATT DET TROT-
SAR ALL BESKRIVNING.
 
DET ÄR TILL OCH MED ENFALDIGARE ÄN MÅNGFALDEN, SOM MÅNGFAL-
DEN I DESSA YTTERSTA DAGAR IMPLEMENTERAS.
 
Tekniken går framåt på många områden, och det mycket roligt man skulle kunna
ha för sig under lektionerna.
 
Man får väl därför anta att geniet Rossana Dinamarca också vill ge fritt ut-
rymme för annan teknik i skolsalarna än mobiltelefoner.
 
VARFÖR INTE STORSKÄRMAR, LJUDANLÄGGNINGAR OCH ANNAT.
 
Troligen skulle det inte heller påverka kunskapsinhämtningen, erfarenheterna ty-
der på att även aktiviteter kopplade till detta skulle drunkna i den ljudmiljö Rossana
Dinamarca så gärna vill värna om.
 
KUNSKAPSFIENTLIG ELLER TEKNIKFIENTLIG, VALET BORDE VARA LÄTT,
MEN UPPENBARLIGEN INTE FÖR ALLA.
 
Vänsterkommunist tycker till
AE

KRISTDEMOKRAT RÅNAR ÄLDRE

KD kampanj inom äldrevården
 
Göran Hägglund och ett antal andra kristdemokrater säger sig slåss för de äldre.
omsorgen om dessa är total, på ytan.
 
Under ytan är omsorgen mindre total, den finns inte.
 
KRISTDEMOKRAT I BLEKINGE SLÅR NU BÅDE SVENSKT REKORD OCH
VÄRLDSREKORD I HYCKLERI.
 
Kristdemokraten Ann Sofhie Lainesdotter Emilsson står som kandidat både till
Riksdagen och kommunalfullmäktige.
 
Nu vet vi inför valet på söndag, vilka kristdemokraterna anser ska försvara
demokrati, lag och ordning nästkommande mandatperiod.
 
BLAND ANNAT ANN SOFIE SKA DÅ FÖRSVARA LAG OCH ORDNING GENOM
ATT INTE EN PLATS I RIKSDAGEN.
 
Samma Ann Sofhie, som nyligen blev dömd för att ha rånat en 77, samtidigt som
hon kampanjer för insatser inom äldrevården.
 
Troende brukar ofta beskyllas för hyckleri av icke troende, och här får väl
vissa vatten på sin kvarn.
 
MAKEN TILL HYCKLERI LÄR NOG VARA SVÅRT ATT HITTA, NÄSTAN LIKA
SVÅRT ATT HITTA SOM VÄLJARE TILL KD.
 
Att det är svårt att hitta v äljare till KD är nu lätt att förstå.
 
Kristdemokraten Ann Sofhie skäms dock inte det minsta och försvarar sitt
åldringsvård med:
 
"ALLA KAN VI GÖRA FEL".
 
Så sant det är sagt, alla kan vi göra fel, men vi är nog många som inte sträcker
sig så långt som att råna en 77 åring på några hundralappar.
 
Det är val på söndag, och många tror sig ha svårt för att bestämma sig för
hur denna "valfrihet" ska utnyttjas.
 
EN SAK ÄR NOG EFTER  DETTA DE FLESTA ÖVERENS OM, DET FINNS I VART
ETT PARTI, SOM INTE BLIR AKTUELL.
 
Ann Sofhie är inte ensam inom partiet, efter åldringsrånet har hon blivit omfamnat
av många partikollegor, som uttryckt sympatier för henne.
 
PARTILEDNINGENS SYMPATIER FÖR HENNE FRAMGÅR AV DET TYSTA SAM-
TYCKE MAN LÄMNAT.
 
 
Räcker inte den extra pensionärsskatten får vi väl gå
till handgripligheter och råna dessa äldre, som bara är
till besvär
AE
 
 
 

SVERIGE NÄRMAR SIG ÄTTESTUPAN

Danmarks statsminister ryter till
 
I danska media kan man ofta läsa det man inte får/kan läsa i svenska media.
 
Politiker och media tycks vilja utveckla kunskapsutvecklingen i den riktning som
nu sker.
 
JU MINDRE VI VET DESTO BÄTTRE ÄR DET.
 
Trots denna hårda censur hittar ett och annat korn vägen över sundet, och nu tycks
kornen vara många, och intressanta.
 
LEDANDE POLITKER, MED STATSMINISTERN I SPETSEN, RYTER NU TILL OCH
MENAR ATT NU FÅR DET VARA NOG.
 
Sveriges invandringspolitik beskrivs som "SVERIGES FLYKTINGSSJÄLVMORD".
 
Statsministern försöker vara försiktig i sitt ordval, men andemeningen är kristallklar.
 
DETTA ÄR INTE HÅLLBART.
 
Statsministern pekar också på att detta inte är enbart en svensk angelägenhet, med
de regler vi har är det en Nordisk angelägenhet.
 
Bland annat menar man att utrikesfödda med svenskt PUT har fritt tillträde till övriga
nordiska länder, och man är tydlig med att ingen ska tro att kassakistorna i Danmark
står öppna på sätt som nu sker i Sverige.
 
Statsministern är väldigt tydlig, detta är inte hållbart, och får den svenska in-
vandringspolitiken påverkan i Danmark kommer man agera.
 
De uttalanden vi nu hör från Danmark kan bara tolkas på ett enda sätt.
 
Politikerna i Sverige äventyrar nu inte bara reformutrymmet.
 
DE ÄVENTYRAR OCKSÅ DET NORDISKA SAMARBETET.
 
Man kan ju formulera ansvarsfullhet på många sätt, den svenska ansvarsfullheten är
så långt från den danska ansvarsfullheten man kan tänka sig.
 
AV NÅGON UNDERLIG ANLEDNING PÅMINNER DEN DANSKA ANSVARSFULL-
HETEN OM DEN ANSVARSFULLHET ALLA ANDRA LÄNDER ANSER ATT DE SKA
DRIVA.
 
Men vem lyssnar på danskarna ?
 
Alla vet ju att vi alltid är bäst, alltid driver den rätta politiken, och alltid utgör
ett föredöme för alla andra.
 
SÅ VISST KAN VI TA DE DANSKA POLITIKERNS FAR HÅGOR MED RO.
 
I alla fall till dess det visar sig att de har rätt.
 
AE

VISST KÄNNER VI IGEN OSS I DDR

Oberättigad kritik mot Fredrik Reinfeldt
 
Många har framför stark kritik Fredrik Reinfeldt för att han beskrev Stefan Lövfens
"jobbpolitik" som DDR politik.
 
"Det var som forna DDR, ingen är arbetslös, men många gör inget".
 
Sällan har väl kritik varit så oberättigad, om det är någon som har kunskap hur DDR
politiken var utformad, så är det väl ändå Fredrik Reinfeldt.
 
Inte i modern tid har antalet "sysselsatta" på Regeringskansliet och I Rosen-
bad ökat så kraftigt och antalet är nu större än någonsin.
 
MAN FÅR VÄL HÄR ANTA ATT DDR STÅR SOM FÖREBILD, INGEN I REGERINGS-
KANSLIET ÄR ARBETSLÖS, MEN INGET GÖR NÅGOT, I VART INTE TILL NÅGON
NYTTA.
 
I vissa skrymslen av Regeringskansliet häckar sinnebilden av DDR, den så kallade
Elefantkyrkogården. Här har man samlat generaldirektörer, som inte är anställnings-
bara och de förvaras därför i regeringskansliet, många av dem är ju vänner till de öv-
riga I DDR och får ju därför inte kastas ut i den jobblinje, som gäller alla andra.
 
HÄR STÅR JU DEFINTIVT DDR SOM FÖREBILD, INGEN ÄR ARBETSLÖS
OCH INGEN GÖR DEN MINSTA NYTTA, TVÄRTOM FÖREKOMMER DET ATT
DE FÅR MINDRE UPPGIFTER OCH STÄLLER TILL EN MASSA FÖRTRET.
 
Vi som levde på den tid det begav sig under den ljuva DDR tiden vet en annan sak.
Man fick inte säga så mycket i DDR, och definitivit fick man inte säga fel saker.
 
Hade man då inte den rätta DDR känslan och sa fel saker, kunde det hända
att lärare blev skilda från sina tjänster, och DDR så kallade statsfiender fick
inte ens vara med i folkrörelsen kommunisterna.
 
MAN FÅR VÄL ANTA ATT DET ÄR DENNA DDR KULTUR, SOM LETT FREDRIK
REINFELDT TILL ATT DRIVA DEN FOLKDEMOKRATISKA POLITIK HAN DRI-
VER MOT DEM HAN INTE VILL TA I MED TÅNG.
 
DDR populäre ledare tog inte heller i vissa med tång.
 
DDR var då liksom Sverige är nu, ett ekonomiskt under, och svenskar vallfärdade
till DDR för att ta del av det ekonomiska undret. Många kom hem , så fulla av be-
undran att "ögonen gick i kors", och många ville implementera det ekonomiska
undret DDR i Sverige.
 
Ingen har lyckats implementera detta ekonomiska under förrän Fredrik Rein-
fedlt.
 
Det ekonomiska undret DDR föll samman med dunder och brak.
 
Nu när vissa kostnader är skenande, och vi ska bita ihop och öppna våra
plånböcker påminnner allt mer  i Sverige om den fasad i DDR, som visade
sig vara ett enda stort falsarium.
 
Den som tror att invandringen i den form den nu har är hållbart över sikt, har nog
bara öppnat hjärtat.
 
Så sammantaget slår man in öppna dörrar, när man kritiserar Fredrik Rein-
feldt för att jämföra Stefan Löfvens politik med DDR.
 
HAN VET VAD HAN TALAR OM.
 
AE
 
 
 

FREDRIK REINFELDT FÖRHÄRLIGAR SIG SJÄLV

Historien går igen - tyvärr
 
Vi har många erfarenheter, som tyder på att politiker har egenskaper, som i ett visst
avseende skiljer sig från deras väljare.
 
I likhet med framstående företagsledare har de fler drag som är utmärkande för
psykopater, ofta av lindrigare karaktär, men ibland, tyvärr av mer allvarlig ka-
raktär.
 
Vi vet också att politiker påverkas i sina ämbeten, tyvärr ofta i negativ riktning.
 
Vi vet att makt korrumperar och att total makt korrumperar totalt, vi vet också
att politikernas självbild av sig själv förändras med åren, en del självbilder blir
riktigt förvanskade.
 
FREDRIK REINFELDT TYCKS HA EGENSKAPER, SOM MED RÅGE SAMMANFAL-
LER MED DE NEGATIVA EGENSKAPER EN POLITIKER OFTA HAR, OCH TILLÄG-
NAR SIG MED ÅREN.
 
Att i en politisk debatt inför valet hävda att motståndaren, Stefan Löfven, inte är värdig,
tyder på en synnerligen märklig självbild, man kan ana sig till allvarliga psykiska defek-
ter.
 
Det finns andra inslag i Fredrik Reinfeldts bakgrund, som leder i samma riktning.
 
En känd politiker i modern tid, skrev före sin politiska karriär ett manifest med
namnet Mein Kampf.  Politikern, som  inte ens behöver  nämnas vid namn an-
vände stor del av manifestet att angripa en viss del av befolkningen.
 
JUDARNA.
 
Veterligt finns det bara en annan politiker i modern tid, som före sin politiska karriär
skrev ett manifest, där han på samma sätt valde att gå till frontalangrepp på den stor'
del av befolkningen, som han ansåg som lägre stående och misshaglig.
 
Samme politiker pladdrar idag om vikten av att inte ställa grupp mot grupp.
 
POLITIKERN, SOM PÅ SAMMA SÄTT SOM ADOLF HITLER, VALDE ATT MISS-
KREDITERA EN STOR DEL AV BEFOLKNINGEN OCH SE DEN SOM LÄGRE STÅ-
ENDE ÄR ALLTS FREDRIK REINFELDT.
 
Fredrik Reinfeldt skrev alltså sitt manifest, delvis i samma anda som Adolf Hitler skrev
sitt manifest, och kom att kalla det "Det Sovande Folket".
 
I "Det Sovande Folket" misskrediterade Fredrik Reinfeldt majoriteten av den
svenska befolkningen och beskrev många svenskar som lägre stående varel-
ser, på samma sätt som föregången, när det gäller manifestförfattande, be-
skrev judarna som lägre stående varelser.
 
ENLIGT FREDRIK REINFELDT SKREV ALLTSÅ I SITT MANIFEST ATT ALLA
SVENSKAR, SOM OMHULDADE DEN SVENSKA MODELLEN, VAR MENTALT
HANDIKAPPADE.
 
MENTALT HANDIKAPPADE, OCH DÄRMED LÄGRE STÅENDE VARELSER,
HELT I LIKHET MED HUR ADOLF HITLER BETECKNADE JUDARNA.
 
Samtidigt blir det lätt komisk, när Fredrik Reinfeldt bemödar sig att framhålla vikten
av att hålla sig till den svenska modellen, vilket han nu gör.
 
Detta kan ju inte tolkas på annat sätt att han mognat, och nu ser sig själv som
mentalt handikappad.
 
Att i ett manifest beskriva judarna på det sätt Adolf Hitler gjorde tyder nog på allvar-
liga psykiska defekter.
 
Det är svårt att komma till en annan slutsats att man också lider av allvarliga
psykiska defekter, om man skriver en bok, där majoriteten av svenska medbor-
garna framställs som mentalt handikappade och som lägre varelser.
 
DENNE MANIFESTFÖRFATTARE FÖRKLARAR ALLTSÅ STEFAN LÖFVEN
SOM OVÄRDIG.
 
Säga vad man vill om manifestförfattaren Fredrik Reinfeldt, konsekvent tycks han i alla
fall vara.
 
Vi vet att man som statsminister enligt gällande grundlag representerar hela befolknin-
gen och alla enskilda ingående i denna.
 
Att då som statsminister välja att förhålla sig till en betydande andel av befolk-
ningen med "att de kommer jag inte att ta i med tång" tyder rimligen på samma
psykiska defekter som kommer till uttryck i författandet av "Det Sovande Folket".
 
DENNE STRIDSHINGST FÖRKLARAR ALLTSÅ STEFAN LÖFVEN SOM OVÄRDIG.
 
Synen på svenskarna, som lägre stående varelser, kommer också till uttryck när Fredrik
Reinfeldt förhåller sig till den svenska kulturen och vårt kulturarv.
 
"I DEN MÅN VI HAR EN KULTUR ÄR DET EN URBARBARISK KULTUR".
 
Ett något säreget uttalande, om man representerar den aktuella kulturen, om man ut-
trycker sig extremt försiktigt. och tyder knappast heller på att vare sig omdömet eller
det psykiska tillståndet är vad det borde vara.
 
OCH DENNE HATARE AV DEN SVENSKA KULTUREN FÖRKLARAR ALLTSÅ
STEFAN LÖFVEN SOM OVÄRDIG.
 
Vi vet också hur Fredrik Reinfeldt förhöll sig till långvarig erfarenhet inför valet 2006.
 
Då skulle den regering som suttit länge och hade långvarig erfarenhet bort
från makten, därför att det fanns ett egenvärde i att man inte satt för länge och
fick erfarenhet.
 
NU ÄR DETTA HISTORIA OCH NU GÄLLER DET MOTSATTA.
 
DEN SOM VÄNDER UPP OCH NER PÅ DENNA INSTÄLLNING TILL ERFAREN-
HET OCH MAKT, ALLT EFTER DET SOM BÄST PASSAR HONOM SJÄLV,
VÄLJER NU ALLTSÅ ATT BETECKNA STEFAN LÄÖFVEN SOM OVÄRDIG,
BLAND ANNAT MED HÄNVISNING TILL DEN BRISTANDE ERFARENHETEN.
 
Ett förhållningssätt, som knappast kan betecknas som omdömesgillt, det kanske
till och med kan betecknas som ovärdigt.
 
En annan ovärdig statsministerkandidat sökte makten en gång det begav sig
utan den erfarenhet och värdighet Fredrik Reinfeldt anser att andra ska ha,
men inte han själv.
 
DEN KANDIDATEN VAR TAGE ERLANDER.
 
Han blev också kallade med nedsättande begrepp, och den gången var det:
 
NOLLAN.
 
Tage Erlander förhöll sig värdigt till detta  och konstaterade att det var en bra ut-
gångspunkt, och vi vet ju hur det gick.
 
Stefan Löfven kanske därför inte behöver bekymra sig över vare sin värdig-
het eller erfarenhet, faller han är ju fallet inte så stort, om man får tro Fredrik
Reinfeldt.
 
DÄREMOT BÖR NOG FREDRIK REINFELDT BEKYMRA SIG MER, VÄLDIGT
MER, OM SIN VÄRDIGHET, FALLER HAN FALLER HAN LÅNGT, OM MAN FÅR
TRO HONOM SJÄLV ÄR DET BÄST ATT TILLÄGGA.
 
Sammanfattningsvis kan man väl notera att det tillhör ovanligheterna att en stats-
chef i ett modernt land beskriver sig med orden:
 
JAG ÄR DEN ENDE SOM ÄR VÄRDIG ATT LEDA LANDET.
 
Senast vi hörde något likande var från de Gaulle, som gjorde gällande att "La France
c´ est moi" och före honom hörde vi något likande från Napoleon Bonaparte.
 
Men det är klart, går man omkring som statsminister, och beskriver sig som en
stridshingst, då har man nog satt ribban för vad man kan förvänta sig
 
AE

KOLDIOXIDUTSLÄPPEN NU MINDRE I NORSBORG

Kostnaderna skenar även för bilägarna
 
Vi fick nyligen veta att kostnaderna för invandringen skenar, de skenar i
sådan utsträckning att vi ska öppna våra hjärtan och bita ihop, ett mål
som de ansvarsfulla paret Fredrik Reinfeldt och Anders Borg formulerat.
 
Anders Borg väljer att vara lite mer globaliserad.
 
VI MÅSTE STRÄVA EFTER ATT BLI SOM AFRIKA, DET ÄR VÅR FRAMTID.
 
Man får väl då anse att han menar Boko Haram, Ebola epedemin och de små
möjligheterna att stoppa dem, i Afrika.
 
Invånarna i Norsborg har nu följt uppmaningen från Fredrik Reinfeldt och Anders
Borg och öppnat upp sina hjärtan.
 
För att visa att de öppnat upp sina hjärtan har de ställt sina bilar lätt åtkom-
liga för Miljöpartiets väljare, bilbrännarna.
 
MINST 20 BILAR UPPBRÄNDA UNDER NATTEN, NORSBORGARNA KÄN-
NER SIG NU LÄTTADE.
 
När de nu öppnat sina hjärtan följer med detta att de också ges möjlighet att öpp-
na sina plånböcker.
 
Miljöpartiet uppges fira det hela i champagne, här slipper vi koldioxidutsläppen
från minst 20 bilar.
 
Uppgifter gör redan gällande att Miljöpartiet och De Ny moderaterna är be-
redda att träffa överenskommelser om att miljön kan räddas ännu mer.
 
Man ställer då en enda liten fråga.
 
Hur stora plånböcker har invånarna i Norsborg ?
 
Husby tycks också ha vaknat l till livs, och framför nu sina argument i va-
lets upptakt.
 
ETT ANTAL SKOTTLOSSNINGAR HAR LIVAT UPP VALDEBATTEN I HUSBY
UNDER NATTEN.
 
I Sverige har vi tyvärr en benägenhet, en stor benägenhet, att bara kunna debat-
tera en sak i taget, och vi kan bara ta ställning till en fråga i taget.
 
ATT HA TVÅ BOLLAR I LUFTEN I SVERIGE TYCKS DEFINTIVT VARA EN BOLL
FÖR MYCKET.
 
Men ändå ?
 
Måste vi verkligen stänga våra hjärnor, när vi uppmanas att öppna våra hjär-
tan?
 
BORDE VI INTE KUNNA ANVÄNDA BÅDA KROPPSDELARNA SAMTIDIGT ?
 
AE

DET TAR SIG, SA MORDBRÄNNAREN

Vi tycks gå från klarhet till klarhet
 
Ibland går faktiskt utvecklingen framåt, och till och med ibland raskt framåt.
 
Debatten om invandringen tycks nu kunna bli föremål för en sådan utveckling.
 
Likt rymdraketer tycks utvecklingen ske i steg och man kan urskilja tre
steg även i invandringsdebatten.
 
URSKILJA TVÅ STEG OCH HOPPAS PÅ DETT TREDJE ÄR KANSKE MER
RÄTT.
 
Det första steget tog faktiskt Fredrik Reinfeldt och Anders Borg, för bara några
veckor sedan. Fram till den tidpunkten styrdes alla andra länder av politiker, som
inget förstod. När de påstod att invandringen föranledde kostnader framställdes
de i bästa fall som mindre vetande, i sämsta fall som rena rasister.
 
Plötsligt säger nu Fredrik Reinfeldt och Anders Borg att dessa mindre vet-
ande rasister hade rätt, inte bara rätt, de hade helt rätt.
 
INVANDRINGEN KOSTADE INTE BARA, KOSTNADERNA SKENADE OCH
SKULLE MEDFÖRA ATT UTRYMMET FÖR REFORMER VAR OBEFINTLIGT
OCH ATT VI SKULLE BITA IHOP OCH ÖPPNA VÅRA PLÅNBÖCKER.
 
Så var då steg 1 tagit, och ingen tyckte det hela var motsägelsefullt, att ena dagen
tycka det ena, och andra dagen det helt motsatta, vi var ju ändå i Sverige.
 
Moderaten Jan Ericsson skiver ett inlägg i dagens Borås Tidning, och inlägget
utgör något som tyder på att man vacklande börjar ta steg  två. Inlägget har rub-
riken "invandring, humanism och realism" och det avslutas med:
 
Allt som rör invandring och asylpolitik måste kunna diskuteras nyanserat
och förnuftsmässigt precis som alla andra samhällsfrågor.
 
På detta följer:
 
ATT MAN ENS BEHÖVER PÅPEKA DENNA SJÄLVKLARHET SÄGER EN DEL
OM DET SVENSKA DEBATTKLIMATET.
 
Det senare är alltså inte skrivet av Sverigedemokraterna, inte heller hatsajten Av-
puixlat eller någon svenskfientlig rasist vid någon dansk tidning, det är skrivet av
en svensk moderat riksdagsman.
 
Klokt, modigt och ett tecken på att foten är lyft för att vi ska kunna ta det andra
steget.
 
Moderaten Jan Ericsson är annars mer känd som högkvarterets megafon, när han
tutar i megafonen vet vi andra vad partiledningen tycker att vi ska tycka.
 
Har jan Ericsson nu lämnat megafonen hemma, kan den gott ligga där för gott, Möj-
ligt är förstås att det är Eric Ullenfån som ligger bakom detta, ingen vet ju vilka myter
han kan tänkas komma med.
 
Men bra rutit i alla fall, nästan värt dagens ros.
 
Men det tredje och viktigaste steget saknas, vad är en debatt om skenande kostna-
der värd, om man inte får föra fram de argument man vill och uttrycka det man känner.
 
Begränsas debatten till att man bara får föra fram det vissa självmant gör gällan-
de är det enda rätta, då kan man stanna kvar i grottan och vare sig ta steg ett eller
steg två för att komma ut.
 
Vänsterkommunisten Lennart Andreasson ondgör sig i samma tidning i dag att många
pensionärer redan tagit vad som skulle kunna vara ett tredje steg och han ger ett antal
exempel.
 
Ett antal av dessa förfärliga pensionärer, rasister in i innersta märgen, uppges
då säga de mest förfärliga saker, som:
 
"KASTA UT ALLA HUCKLEKÄRRINGARNA".
 
Visst låter det förfärligt, ingen kan väl knappast anse att detta sätt är ett sätt att föra en
debatt framåt, men ensak är helt säger.
 
För att en debatt ska vara värd namnet debatt så är det faktiskt så att man ska
ha rätt att säga "kasta ut alla hucklekärringar".
 
I VART FALL SKA DEN RÄTTEN VARA LIKA STOR SOM ATT FÅ SÄGA: " TA IN
ALLA HUCKLEKÄRRINGAR".
 
Om Lennart Andeassom modifierade sin syn det allra minsta på det senare. så skulle
han troligen märka att de hemska pensionärerna också modifierade sin syn på det
förra.
 
Saker hänger liksom ihop, i vart fall utanför det politiska området.
 
Låt oss nu bara hoppas att steg 1 och början på steg 2 följs upp av slut på steg 2 och
ett tredje, så att alla känner att de kan säga.
 
"TA IN ALLA HUCKLEKÄRRINGAR" LIKA MYCKET SOM "SLÄNG UT ALLA HUCK-
LEKÄRRINGAR"
 
Då först har vi förutsättningar att föra en debatt värd namnet, som det ser ut nu vågar
ingen "öppna käften" av rädsla för att använda ett ord, som medför att de på löpsedlar-
na kan läsa att de är rasister eller nazister.
 
Hur är det nu det heter när det gäller nivåer i mililtära konflikter ?
 
"ÅTERHÅLLSAMHET SKAPAR ÅTERHÅLLSAMHET" LIKA VÄL SOM "OPROPO-
TIONERLIGT VÅLD SKAPAR OPROPOTIONERLIGT VÅLD".
 
Samma mekanismer styr samma människor, när det gäller debatten kring invandring,
tål nog att tänka på.
 
AE

CARL BILDT YRAR OMKRING

Närmande till NATO
 
Vårt förhållande till NATO tycks vara kontroversiellt på många sätt.
 
Det nya "värdlandsavtalet" väcker olika reaktioner, en del finner det bra, en del finner
det mindre bra och en del finner det riktigt dåligt.
 
Till den senare gruppen hör förre ambassadören i Moskva, Sven Hirdman.
 
DENNE MENAR ATT AVTALET MEDFÖR ETT KLART STEG MOT NATO OCH
INNEBÄR SÄKERHETSPOLITISKA RISKER.
 
Man kan ha olika uppfattningar i denna fråga, och utifrån olika värderingar av sak-
förhållanden komma fram till olika slutsatser.
 
En given slutsats torde ändå vara, och den bör man nog komma fram till obe-
roende av vilka värderingar man har.
 
VÄRDLANDSAVTALET MEDFÖR ETT NÄRMANDE TILL NATO, DET ÄR JU
SJÄLVA TANKEN MED AVTALET.
 
Man kan de facto närma sig NATO på olika sätt, utan att vilja bli medlem. Det er-
fordras inte mycket begåvning för att komma fram till denna enkla slutsats, men
den begåvning Carl Bildt den Store besitter räcker inte för att nå upp till denna ni-
vå.
 
Han avfärdar Sven Hirdman med att prata i nattmössan.
 
VEM SOM HAR NATTMÖSSAN PÅ SIG ÄR LÄTT ATT SE, OCH INTE ÄR DET
SVEN HIRDMAN, I DET HÄR FALLET.
 
Beträffande de säkerhetspolitiska riskerna har ju Putin "himself" sagt att om Finland
och/eller Sverige närmar sig NATO skulle det höja de säkerhetspolitiska spänning-
arna, något man alltså bör ha som utgångspunkt när man bedömer vad Sven Hird-
man säger.
 
Sven Hirdman återger här endast vad Putin "himself" säger, och med vetskap
om hur Putin fungerar, torde en sak vara klar.
 
INTE HELLER I DETTA AVSEENDET ÄR DET SVEN HIRDMAN SOM HAR NATT-
MÖSSAN PÅ SIG.
 
Att det skulle höja de säkerhetspolitiska spänningarna om Sverige gick med i NATO
bör därför mer eller mindre ses som en "naturlag", på samma sätt som de höjdes
när Ukraina började orientera sig västerut.
 
För att bevisa att Sven Hirdman pratar i nattmössan hänvisar Carl Bildt den Store till
Försvarsberedningen.
 
Man får väl här anta att han menar samma Försvarsberedning, som ligger
hemma under natten och rabblar flexiblititet, användbarhet och tillgänglighet
i sömnen, men som i sin törnrosasömn inte sett något ökat hot från Rýssland.
 
ATT HÄNVISA TILL DEN FÖRSVARSBEREDNINGEN TYDER PÅ ATT EN NATT-
MÖSSA ÄR TRÄDD PÅ DEN FÖRSTA.
 
När Carl Bildt den Store hänvisar till att Sven Hirdman talar i nattmössan, är det inte
vilken nattmössa som helst Carl Bildt den Store åsyftat.
 
Carl Bildt uttalar då:
 
SVEN HIRDMAN TALAR I NATTMÖSSAN - BOKSTAVLIGEN.
 
Vi som inte pratar i nattmössan brukar kunna skilja på olika uttryck, såsom bildligt
och bokstavligen.
 
Kanske har Carl Bildt den Store rätt.
 
KANSKE HÖRDE HAN SVEN HIRDMAN UTTALA SIN UPPFATTNING INNE I
SÄNGKAMMAREN MED NATTMÖSSAN PÅ - BOKSTAVLIGEN - OCH PÅ RIK-
TIGT - INTE BARA BILDLIGT.
 
Eller Sven Hirdman går kanske omkring försedd med en bokstavstrogen nattmössa
även ute "på gatorna".
 
SÅ VEM SOM PRATAR I NATTMÖSSAN, BILDLIGT, BEHÖVER MAN INTE FUN-
DERA ÖVER, OCH INTE ÄR DET SVEN HIRDMAN.
 
Carl Bildt hänvisar också till övningsmöjligheterna med NATO och menar att vi behö-
ver öva med NATO "hela tiden".
 
Detta är ett uttryck för samma "flexibiliet, tillgänglighet och användbarhet" som
den sovande Försvarsberedningen använder.
 
OGENOMTÄNKT STRUNTPRAT, ÖVNINGSMÖJLIGHETER "HELA TIDEN" KAN,
FÖRUTOM ATT HÖJA DET SÄKERHETSPOLITISKA HOTET MOT OSS SJÄLVA,
OCKSÅ VARA KONTRAPRODUKTIVT PÅ VÅR FÖRSVARSFÖRMÅGA.
 
Vi övar mycket och gärna med NATO, ett stort inslag är då våra luftstridskrafter.
 
Enligt tillförlitliga uppgifter, mycket tillförlitliga uppgifter, har detta medfört att
vi i viss mån gjort oss beroende av NATO:s ledningssystem. Bland annat upp-
ges detta innebära att vi måste disponera vissa så kallade kryptonycklar, till-
höriga NATO, för att våra luftstridskrafter ska kunna fungera fullt ut.
 
DESSA HAR VI TILLGÅNG TILL, NÄR VI ÖVAR "HELA TIDEN", MEN NATO ÄR
MYCKET TYDLIGA MED ATT VI INTE DISPONERAR DEM I ETT SKARPT LÄGE.
 
Slutsatsen av detta är, enligt tillförlitliga uppgifter, mycket tillförlitliga uppgifter, att
vårt luftförsvarssystem i ett skarpt läge inte kan verka fullt ut, för att vi inte ges till-
gång till dessa kryptonycklar.
 
Kanske man borde beaktat detta, innan man beslutade om köp av 60 JAS Gripen
till, som i sådant fall har begränsad användbarhet, eller för att använda Försvars-
beredningens ord, är "flexibla, användbara och tillgängliga".
 
Även när det gäller synen på övningsmöjligheter med NATO tycks Carl Bildt den Store
prata i nattmössan, bokstavligen.
 
Vi ska inte öva med NATO "hela tiden", vi ska öva med NATO så mycket och på
ett sådant sätt att vår försvarsförmåga stärks.
 
INTE SÄNKS, VILKET BLIR FALLET OM OVANSTÅENDE UPPGIFTER OM KRYPO-
NYCKLAR STÄMMER.
 
 
AE

GYCKLRARNA I ROSENBAD

Och vad finner man där.
 
Fredrik Reinfedlt är inte sen att framhålla sig själv.
 
Nu, nära inpå valet, har han formulerat ett nytt mantra, som vi också får höra
intill leda.
 
JAG HAR MYCKET LÄNGRE ERFARENHETER ÄN ALLA ANDRA.
 
Rent ut sagt ett äckligt sätt att framhålla sig själv på, helt i klass med att min pappa
är mycket starkare än Din pappa.
 
Detta är lika befängt och äckligt som när Fredrik Reinfeldt och Anders Borg
mantrar.
 
VI HAR 265 FÖRSLAG OCH NI HAR BARA 88 FÖRSLAG, OCKSÅ I KLASS MED
SANDLÅDAN OCH MIN PAPPA ÄR MYCKET STARKARE ÄN DIN PAPPA.
 
Det är inte underligt att det finns stora brister i landet, när det styrs av sådana fjan-
tar.
 
Alla utom dessa fjantar är nog medvetna om att det är inte erfarenhetens längd som
är avgörande, det är erfarenhets art och kompetensen att utnyttja den rätt.
 
Vi är nog många som betackar oss för Fredrik Reinfeldts erfarenhet, att beskylla
majoriteten av svenska befolkningen för att vara mentalt handikappade tyder
inte på att han har de rätta erfarenheterna, hur långa de än må vara.
 
Dessutom är detta en ganska yrvaken uppfattning. Inte längre tillbaka än för åtta år
sedan gällde det motsatta.
 
Då skulle regeringar och statsministrar med lång erfarenhet bort fortast möjligt,
just för att de hade långa erfarenheter.
 
DE LÅNGA ERFARENHETERNA MEDFÖRDE DÅ INFÖR VALET FÖR ÅTTA ÅR
SEDAN, ATT MAKTHAVARNA VAR TRÖTTA OCH MÅSTE BYTAS UT MOT
FRÄSCHA NYA MAKTHAVARE.
 
Fredrik Reinfeldt var en av de drivande i denna äckliga argumentering, och hans
politiska erfarenhet vid den tidpunkten var ganska så tunn, om man uttrycker sig
försiktigt.
 
Nu låter det annorlunda, inte bara annorlunda, det låter tvärtom.
 
Detta är också ett rent äckligt argumenterande, man borde kunna kräva att
landets högsta politiker, att de förmår förhålla sig till värdet av erfarenhet lika,
vare sig de sitter i opposition eller i regering.
 
Men man blir som sagt inte överraskad, kan man fjanta omkring och skryta över
hur många förslag man har:
 
VI HAR 265 FÖRSLAG OCH NI HAR BARA 88 FÖRSLAG,
 
då kan man nog förvänta sig vad som helst från dessa fjantar.
 
Det kanske är det synsättet, som ligger bakom kunskapsutvecklingen i matematik.
 
NI SKA RÄKNA SÅ MÅNGA TAL SOM MÖJLIGT, MEN DET SPELAR INGEN ROLL
OM NI RÄKNAR RÄTT.
 
Ett bra förslag är alltså bättre än flera förslag, lika väl som få goda erfarenheter är
bättre än många dåliga erfarenhet.
 
Fjantigt säger då Bill
Fjantigt är bara förnamnet säger då Bull
 
Fredrik Reinfeldt och Anders Borg i farten
AE

FÖRSVARSMINISTER UTAN ANSVAR

Papegojan utan färg
 
Vi är vana att se papegojor som färggranna varelser, men nu erfar vi att det finns
entonigt färgade sådana också.
 
I vart fall finns det en papegoja utan färg.
 
FÖRSVARSMINISTERN.
 
Hennes papegojpladder, i anslitning till den nya FOI affären, har väckt munterhet
världen över.
 
Något vi ska vara tacksamma över, det bekräftar det vi känner till sedan tidigare.
 
Ingen är så bra att vederbörande kan allt, och ingen är heller så dålig att ve-
börande inte kan någonting.
 
NÄR VI N U ÄR BEGÅVADE MED EN FÖRSVARSMINISTER, SOM TYCKS EN-
FALDIGARE ÄN ENFALDEN SJÄLV, KÄNNS DET BEFRIANDE ATT HON ÄNDÅ
HAR FÖRMÅGAN ATT UNDERHÅLLA SOM PAJAS.
 
Hade pajasen haft ett försvar att ansvara för hade det ju varit en ren katastrof, men
nu behöver vi inte bekymra oss om den biten.
 
Många har som sagt roats av pajasens papegojpladder, en som inte bara roats utan
också framför kritiska synpunkter, är retorikexperten Paul Ronge.
 
Han lindar in sin kritik i en vänlig formulering och menar:
 
När man upprepar sig på det sättet är risken stor att man framstår som
"MINDRE VETANDE".
 
Snällare än så kan man inte uttrycka sig, samtidigt som det känns befriande att
vi i alla fall har en politiker, som inte försöker framstå i annan än sin rätta dager.
 
Är det lite beställt med vetandet är det desto större beställd med ansvarslöshetende.
 
Den mindre vetande försvarsministern vill helt enkelt inte veta vad som hänt.
 
DEN MINDRE VETANDE FÖRSVARSMINISTERN KALLAR TILL SIG LÖGNAREN
JAN OLOF LIND, FÖR ATT DENNE SKA LJUGA OCH BEKRÄFTA ATT ALLT ÄR
OK.
 
Som Karin Enström säger, ett antal gånger:
 
Jag har kallat till mig generaldirektören för att han ska komma till mig och be-
kräfta att inga fel begåtts.
 
GENERALDIREKTÖREN ÄR ALLTSÅ INTE KALLAD FÖR ATT TALA OM VAD
SOM HÄNT, UTAN FÖR ATT BEKRÄFTRA ATT DET SOM HÄNT INTE HÄNT.
 
Då kan ju den ytterst tragiska figuren Karin Enström fortsätta att framstå som mindre
vetande.
 
Sett ur ett annat perspektiv är hela affären ytterst motbjudande.
 
ATT EN AV LANDETS HÖGSTA POLITIKER ANSER SIG KUNNA LJUGA IN-
FÖR VÄLJARNA PÅ SÄTT SOM NU SKER ÄR BÅDE MOTBJUDANDE OCH
PINSAMT.
 
Men som sagt, man kan ju inte kräva så mycket av mindre vetande.
 
Däremot borde kanske den gruppen av människor inte sitta i landets regering.
 
ELLER HAR KVOTERINGSVANSINNET STRÄCKT SIG SÅ LÅNGT ATT MINDRE
VETANDE OCH UTVECKLINGSSTÖRDA SKA INNEHA ETT ANTAL MINISTER-
POSTER.
 
Karin Enström är inte ensam om att ge det intrycket, att sitta på Rosenbad och som
minister sitta och ägna sig åt mytskrivning, leder tankarna i samma riktning.
 
AE

SKRÄCKSCENARIO DEN 14 SEPTEMBER

Kaos tycks nu vara bara "förnamnet"
 
I dag kom två nya väljarundersökningar, Ipsos och Novus, och dessa bekräftar den
senaste trenden.
 
Det rödgröna blocket leder, men har ingen egen majoritet, men glappet till
alliansen minskar något.
 
Väger man samman de senaste 4 undersökningarna, där även SIFO (kanske den
"bästa" ) ingår ser ställningen ut som:
 
47,4 % för oppositionen och 38,5 % för alliansen, samtliga allianspartier tycks
nu kunna känna sig säkra på att hamna över 4 %.
 
DEN STORA SKRÄLLEN NU ÄR DOCK FEMNINISTISKT INITIATIV, SOM I EN
AV DAGENS MÄTNINGAR FÅR JUST 4 % OCH TYCKS VARA I STIGANDE
TREND INFÖR VALET.
 
Står  sig detta kan bara slutsatsen bli en:
 
SVERIGE SLÅR IGEN DÖRREN FÖR GOTT.
 
Skulle de "rödgröna" komma att regera med egen "majoritet", där stödet från vänster-
kommunisterna och FI skapar denna "majoritet", vare sig det blir i en regering eller
som stöd, då lär vi få veta att vi lever.
 
FÖRST REGERINGSFÖRHANDLINGAR, SOM PÅMINNER OM ETT VULKANUT-
BROTT OCH SEDAN FYRA ÅR UNDER EN REGERING, DÄR ALLA SER UT SOM
OM DE FÅTT VULKANASKA I ANSIKTET.
 
Detta kommer bara inte att fungera.
 
Att redan komma överens med Miljöpartiet, med alla stora motsättningar man
måste överbrygga, kräver underverk, och vare sig socialdemokraterna eller
miljöpartiet rymmer underverk i sin ledning.
 
Sedan ska socialdemokraterna och miljöpartiet i samlad trupp gå till Jonas Sjöstedt
och förvissa sig om att han stödjer deras "budget", något som lär utlösa många
långbänkar.
 
Sedan ska Stefan Löfven, Gunnar Fridolin, Åsa Romson och Jonas Sjöstedt
gå i samlad trupp till Gudrun Schyman för att förvissa sig om att hon stödjer
den "budget" Jonas Sjöstedt under stod vånda lovat stödja.
 
Detta kommer bara inte att fungera.
 
Står sig FI siffror och Stefan Lövfen vill förvissa sig om ett majoritetsunderlag,
där både vänsterkommunisterna och FI ges olika roller, då vet vi vad vi kan se
fram emot både direkt efter valet och under de därpå följande åren.
 
ETT FULLSTÄNDIGT KAOS PÅ ALLA OMRÅDEN.
 
Detta kommer bara inte att fungera.
 
Att få med centerpartiet i denna cirkus lär knappast heller komma att fungera,
alliansen kommer att få många tillfällen att återkomma.
 
VAD VAR DET VI SA, HAHA, NI VALDE ETT SKRÄCKKABINETT OCH NI
FICK ETT SKRÄCKKABINETT.
 
 
AE
 

PAPEGOJA UTAN FÄRG

Papegojnäbben kacklar
 
FOI nya skandal förvånar ingen, med generaldirektören Jan Olof Lind som chef bör
inget kunna gå rätt till.
 
I den förra skandalen, saudiaffären, ljög tydligen Jan Olof Lind friskt, lika friskt som
han nu ljuger.
 
Belöningen för att han ljög förra gången och skyddade regeringen blev att
han fick sitta kvar på posten.
 
OCH RESULTATET SER VI NU.
 
Nu skyddar lögnarna varandra, lögnaren Karin Enström och lögnaren Jan Olof
Lind, och klamrar sig fast vid varandras lögner.
 
Bägge tycks vilja ljuga så mycket att de skyddar varandra, och båda får sitta
kvar.
 
Karin Enströms har ett förflutet som militär och hennes förståndsgåvor i samband
med att ljuga i denna nya skandal, bekräftar att Försvaret har svårt att fylla sin be-
manning.
 
Karin Enström upprepar nu sin lögn tio gånger, inte i olika versioner, utan
med exakt samma ordalydelse.
 
HÄR KOMMER TILL OCH MED BOSS RINGHOLM TILL KORTA.
 
Papegojan Karin Enström fick i alla fall lära sig något i det militära, grunden i all
utbildning.
 
VISA, INSTRUERA OCH ÖVA, OCH ÖVA SKULLE MAN GÖRA MÅNGA
GÅNGER TILL DESS DET MAN ÖVADE SATT FAST, SOM RISTAT I EN STEN.
 
Kan det månne vara detta som sitter kvar i papegojan Karin Enström, när hon rabb-
lar samma lögn hela tiden.
 
Ambitionen att utreda vad FOI gjort och inte gjort tycks vara liten, eller närmare
sagt obefintlig.
 
Jag kallar till mig generaldirektören för att han ska bekräfta att FOI inte gjort
fel.
 
PAPEGOJAN BEHÖVDE INTE BLI BESVIKEN, LÖGNAREN JAN OLOF LIND
BEKRÄFTADE ATT FOI OCH HAN INTE GJORT FEL.
 
Sådana futiliteter som att olika dokument visar det motsatta, ska man naturligtsvis
inte beakta, om avsikten är att ljuga sig fri.
 
Att två så djupt tragiska personer ska sitta på så höga poster i vårt samhälle in-
ger inga förhoppningar inför framtiden.
 
I sakfrågan är allt kristallklart.
 
FOI HAR VELAT EXPORTERA FÖRBJUDEN KRIGSMATERIAL TILL KINA
OCH VALT ATT LÅTA DETTA SKE VIA KTH FÖR ATT FOI INBLANDNING
INTE SKA FRAMSTÅ.
 
För att slingra sig i frågan hänvisar man till det tillstånd man fått från ISP,
men myndigheten vill inte kännas vid att man gett tillstånd för export av det
FOI och KTH velat sälja.
 
I stället visar det sig nu att lögnaren Jan Olof Lind även ljugit för ISP
och mörkat viss omfattning av programvaran.
 
Att försvaret nu också visar sig inblandat höjer ju inte medborgarnas förtroende
för olika myndighetsverksamheter.
 
 
AE

ENFALDEN RGERAR I ROSENBAD

Fyra politiska myror är mer än 1 politisk elefant
 
När man hör partiledarna och deras närmaste lakejer blir man trött, deprimerad
och tappar tron på mänskligheten.
 
ÄR DETTA DET BÄSTA DE KAN ÅSTADKOMMA.
 
Då får vi nog bita ihop ordentligt framöver, med stridshingstens ordval.
 
De tomma påsarna inför valet tycks vara fortsatt tomma, och tomma påsar
måste fyllas inför valet.
 
ALLIANSEN VÄLJER ATT FYLLA SINA TOMMA PÅSAR MED LUFT.
 
Ett av alliansens viktigaste budskap till väljarna blir nu:
 
VI HAR 265 FÖRSLAG OCH NI HAR BARA 88 FÖRSLAG.
 
Här känner barnen i sandlådan igen sig direkt, min pappa är mycket starkare
än Din pappa.
 
Om man bortser från sandlådeperspektivet måste väl ändå detta vara ett
av den enfaldigaste argument vi hört sedan "Hedenhös".
 
265 ÄR BÄTTRE ÄN 88 FÖRSLAG ÄR DET BÄSTA ALLIANSEN KAN KOMMA
MED.
 
Styrs vi av kompletta idioter, det tycks inte bättre.
 
Är man inte en komplett idiot inser man ju omedelbart att ett bra förslag är bättra
än ett dåligt förslag.
 
EN INSIKT, SOM INTE TYCKS HA NÅTT IDIOTERNA I ROSENBAD, FÖR IDIO-
TER ÄR JUST VAD DE NU VÄLJER ATT FRAMSTÅ SOM.
 
Bra förslag är bra, och dåliga förslag är dåliga. alla utom idioterna i Rosenbad in-
ser då omedelbart:
 
MÅNGA BRA FÖRSLAG ÄR BRA OCH FÅ DÅLIGA FÖRSLAG ÄR OCKSÅ BRA,'
JU FÄRRE DE SENARE ÄR DESTO BÄTTRE ÄR DET.
 
Men så låter det inte i galningarnas värld, i Rosenbad, där är det kvantiteten som
gäller:
 
265 förslag är bättre än 88 förslag, vi har 265 förslag, Ni har bara 88 förslag.
 
Maken till enfald tycks inte kunna hittas sedan "Hedenhös", man börjar nu förstå
varför stridshingsten vill ha bort den urbarbariska svenska kulturen.
 
HAN MÅSTE HA IDIOTERNA I ROSENBAD I ÅTANKE.
 
Vi andra, som ser kvalitet som något viktigare än kvantitet, ser en annan dimension.
 
88 BRA FÖRSLAG KAN VARA BÄTTRE ÄN 88 DÅLIGA FÖRSLAG, OCH DEFI-
NITIVT BÄTTRE ÄN 265 DÅLIGA FÖRSLAG.
 
Man börjar undra vem det är som utgör rådgivare till Alliansen, när det gäller att
forma dessa budskap, min pappa är starkare än Din pappa.
 
Kan det möjligen vara Eric Ullenfån, som getts uppdraget att vara mytskrivare
på ett nytt område.
 
Alliansen styr riket
AE

POLITISK CIRKUS

Nya apkonster inom Rosenbad
 
En av cirkusen Alliansens turneer medförde att en av clownerna, Sven Tolgfors,
fick lämna manegen.
 
Sven Tolgfors fick lämna manegen som ett bondeoffer, offrade man honom kunde
de andra clownerna vara kvar.
 
CLOWNERNA FREDRIK REINFELDT, EWA BJÖRLING OCH SUPERCLOWNEN
TILLIKA GENERALDIREKTÖREN JAN OLOF LIND.
 
Den senare känd för att kunna ljuga bättre än till och med Maud Olofsson, skönt
att känna förvissningen av att Sverige ligger världsbäst till i något avseende.
 
Clownen Karin Enströmhar nu kallat till sig superclownen Jan Olof Lind från bul-
vanen FOI.
 
Inte för att försäkra sig om om vad som hänt.
 
UTAN FÖR ATT FÅ FÖRSÄKRING FRÅN SUPERCLOWNEN JAN OLOF LIND
ATT DET SOM HÄNT INTE HAR HÄNT.
 
Clownen Karin Enström tillsammans med övriga clowner i Rosenbad är rörande
eniga.
 
Vi ljög om allt i Saudiaffären och vi kunde då sitta kvar, om vi lämnade ett
bondeoffer.
 
DÅ BÖR VI KUNNA LJUGA LIKA MYCKET I KINA AFFÄREN OCH KUNNA
SITTA KVAR.
 
Blir kritiken för stor, före valet, efter valet så kvittar det, kan vi ju alltid även nu
leverera ett bondeoffer.
 
Ewa Björling är nog här i så fall ett lämpligt bondeoffer, clownen Karin Enström
får nog anses för oviktigt och oansenligt för att ens kunna utgöra ett bondeoffer.
 
Vissa lär sig aldrig, som sagt.
 
AE
 
 

FÖRSVARSPOLITIKEN RENA SKÄMTET

Att vakna upp, för sent och för lite
 
ÖB har länge slagit larm om att de mål regering/riksdag satt upp för försvaret
inte kan nås utan höjda anslag.
 
Främst materialanskaffningen och bemanningen är kraftigt eftersatta, och
siffran 4 miljarder tycks vara en välgrundad ansats för att man ska ha möj-
lighet att nå satta mål.
 
Nu tycks genierna i Rosenbad kvicknat till i sin törnrosaslummer, och insett
att Försvaret behöver mer pengar.
 
Genierna har då kommit fram till att Försvaret behöver 1.3 miljarder, inte
de 4 miljarder ÖB och andra hävdar.
 
Man får väl då anta att denna skillnad hänger ihop med att även Försvaret ska
bita ihop och öppna sina hjärtan.
 
Får då Försvaret 1,3 miljarder när de behöver 4 miljarder.
 
NEJ, ÖKNINGEN BLIR 100 MILJONER.
 
Här gäller det nu för Försvaret biter ihop riktigt ordentligt och öppnar sina hjärtan
på vid gavel, så kanske ryssen blir så human att Gotland får vara ifred.
 
Att man ska se till kroppen som en helhet är väl känt, mår en del illa, mår
ofta också en annan del illa.
 
MEN ATT ÖPPNA HJÄRTAN SKULLE VARA FÖRENAT MED STÄNGDA HJÄR-
NOR TYCKS VARA EN NYHET.
 
Nu återstår bara frågan:
 
Ska man se försvarspolitiken som ett skämt eller är den bara skämd.
 
BÅDE OCH ÄR NOG DET BÄSTA SVARET.
 
AE
 

ATT SKAPA RIKTIGA JOBB INGEN CIRKUS

Politikerna stänger gärna ena ögat
 
Inför valet erfar vi att den viktigaste frågan är tydlig.
 
Den viktigaste frågan är att skapa jobb, och att åter skapa jobb.
 
SÅ INFÖR VALET SÅ SKA NU POLITIKERNA SKAPA JOBB.
 
Samtidigt uppger de lite skamset att de inte kan skapa jobb, det är andra som kan
skapa dessa jobb, men de ska ändå anstränga sig att skapa jobb.
 
I denn kluvenhet stänger de för säkerhets skull ena ögat och agerar som om
det bara finns en sida på arbetsmarknaden.
 
UTBIDSSIDAN, NÄR DET GÄLLER ARBETSKRAFT.
 
Det stänga ögat ser då inte att jobbskapandet också hänger samman med efterfråge-
situationen när det gäller arbetskraft.
 
DET ÄR FÖRST NÄR EN ÖKAD EFTERFRÅGAN PÅ TJÄNSTER OCH PRODUKTER
BLIR AKTUELL, SOM EFTERFRÅGAN PÅ "RIKTIGA JOBB" KAN ÖKA.
 
Det ser inte det stänga ögat, det stängda ögat skapar jobb genom att göra arbetslösa
"anställningsbara" till jobb som inte finns.
 
SAMMA MÄNNISKOR SKULLE ALDRIG KOMMA PÅ IDEN ATT SPÄNNA VAGNEN
FÖRE HÄSTEN, MEN DET ÄR PRECIS DET MAN GÖR, NÄR MAN FÖRSÖKER
GÖRA ARBETSLÖSA "ANSTÄLLNINGSBARA" TILL JOBB SOM INTE FINNS.
 
Riktiga jobb kan bara skapas genom en ökad efterfrågan på varor/tjänster.
 
Det är inte ens företagare som "skapar" riktiga jobb.
 
DET ÄR FORTFARANDE EN ÖKAD EFTERFRÅGAN SOM "SKAPAR RIKTIGA"
JOBB, OCH FÖRETAGARNA AGERAR UTIFRÅN DETTA.
 
En optimal jobbskaparpolitik bör därför inrikta sig på ökad efterfrågan av arbetskraft,
inte ett ökat utbud av "anställningsbara", en viss modifiering erfordras dock, när det
gäller rena "matchningsproblem".
 
En ökad efterfrågan på varor/tjänster sker bland annat genom konsumtionen.
I USA är andelen konsumtion större än i Sverige, varför konsumtionen i USA
i stor utsträckning styr efterfrågan på arbetskraft.
 
I valmanifestet föreslår socialdemokraterna en höjd a kassa, ökat barnbidrag och
ökad sjukpenning, just omständigheter som medför möjligheter till ökad konsum-
tion för många, då många idag inte har de konsumtionsutrymme de behöver fylla.
 
Så enkelt uttryckt:
 
HÖJD A KASSA GER ÖKAG KONSUMTION, VILKET I SIN TUR SKAPAR
"RIKTIGA".
 
Balansgången är inte helt enkel, det måste erkännas då både höjd a kassa och
höjd sjukpenning kan skapa också "negativa incitament" men riktiga jobb skapas.
 
Dessa samband, vilka mer eller mindre bör kunna ses som "naturlagar"
avfärdar Alliansen, mest företrädd av Fredrik Reinfeldt och Anders Borg,
som ansvarslös bidragspolitik.
 
DET ÄR OKUNNIGT, DET ÄR ANSVARSLÖST OCH MAN BORDE KUNNA
STÖRRE INSIKT OCH KUNSKAP HOS DESSA BÅDA "HERRAR".
 
AE
 
 
 

VÄRLDENS BÄSTA LAND HALKAR EFTER

Sverige halkar efter mer och mer
 
Enligt den ansvarsfulla och kraftfulla Alliansregeringen har allt blivit bättre sedan det
magiska året 2006.
 
World Economic Forum tycks vara några riktiga glädjedödare.
 
FORUMET SKRIVER EN ÅRLIG RAPPORT OM OLIKA LÄNDERS KONKURRENS-
KRAFT OCH HAR NU FRÄCKHETEN ATT PÅSTÅ ATT SVERIGE HALAKAR EF-
TER ANDRA LÄNDER.
 
Trots att vi haft en ansvarsfull och kraftig Alliansregering i 8 år.
 
World Ekonomic Forum är inte heller rädda att sticka ut hakan. de radar upp de om-
råden som inneburit att vi halkar efter andra länder.
 
Vi kan då i rapporten läsa att följande områden medfört att Sverige tappat konkurrens-
kraft gentemot andra länder:
 
INFRASTRUKTUR, INSTITUTIONER, INNOVATIONER, EFFEKTIVITET PÅ ARBETS-
MARKNADEN, SVAGHETER I UTBILDNINGEN, FRÄMST MATTE OCH NATURVETEN-
SKAP, SKATTENIVÅER, SKATTEREGLER, RESTRIKTIONER PÅ ARBETSMARKNA-
DEN,TILLGÅNG TILL FINANSIERING, OUTBILDAD ARBETSKRAFT OCH INEFFEKTIV
STATLIG BYRÅKRATI.
 
När man ser uppräkningen blir man lätt deprimerad, och undrar om det finns något som vi
inte blivit sämre på.
 
Vi ska definitivt inte låta glädjedödaren World Economic Forum ta ifrån oss vår världsledande
roll,, förmodligen går de oppositionens ärenden.
 
Vi vet ju att det finns andra viktigare områden, där ingen kan slå oss på fingrarna.
 
INGET LAND I VÄRLDEN KAN SLÅ OSS PÅ FINGRARNA, NÄR DET GÄLLER ATT
TA EMOT SÅ MÅNGA EKONOMISKA FLYKTINGAR SOM MÖJLIGT.
 
Då kan konkurrenskraften "slänga sig i väggen".
 
AE

HUMANISMEN VIKER FÖR PLÅNBOKEN

Plånboken viktigare än hälsan
 
Retoriken från den ansvarsfulla Alliansregeringen vittnar om deras syn på vilka
värden man ska prioritera.
 
OFFENTLIGA FINANSER, ORDNING OCH REDA I EKONOMIN OCH MER I
PLÅNBOKEN, TILL DEN SOM JOBBAR I VART FALL.
 
Det senare gäller inte de högsta politikerna själva, de ska ha mer i plånboken
livet ut, även om de inte "jobbar".
 
Så Alliansens prioritering är tydlig och klar.
 
MONEY, MONEY, EKAR DET TOMT I ROSENBAD.
 
Hur människor mår, det andra kallar humanism, är en underordnad fråga, men
denna underordnade fråga har ändå en förmåga att sticka fram ibland.
 
Statistik visar nu att sjukfrånvaron ökat under flera år, och det senaste
året är ökningen ungefär 10 %, det mesta utgör psykiska åkommor.
 
KANSE SÅDANA ÅKOMMOR, SOM UPPSTÅR, NÄR MAN PRESSAS ATT
HELA TIDEN FÅ MER I PLÅNBOKEN.
 
Man tycker ju att i valet mellan hälsa och mer i plånboken, borde ju valet vara lätt.
 
Alliansen tycker också att valet är lätt.
 
MER I PLÅNBOKEN.
 
Alla tycker troligen inte detta.
 
DET FINNS KANSE TILL OCH MED SÅDANA SOM TYCKER ATT DET NU
ANVÄNDA ORDET HUMANSIM SKA OMFATTA FLER ÄN UTRIKESFÖDDA.
 
Men så långt når vi nog aldrig, inte i Sverige, och inte under en Alliansregering.
 
Där prioriteras plånboken framför hälsan och humanismen ska inte omfatta
alla.
 
AE

SVENSKA BULVANAFFÄRER MED KINA

Vissa tycks aldrig lära sig
 
Nu tycks en ny illegal bulvanaffär segla upp med den ansvarsfulla Alliansregeringen
inblandad.
 
Även denna inlindad i dimmor och lögner och generaldirektör Jan Olof Lind
vid FOI, regeringens bulvan för vidare bulvanverksamhet.
 
Man tycker ju att bulvanerna i Rosenbad, för bulvaner är just vad de är, borde ha
lärt sig något av Saudiaffären, de borde ha lärt sig lika mycket som Sven Tolgfors
då gjorde.
 
MEN INGET BULVANER I ROSENBAD SIG LÄRDE.
 
Nu seglar det alltså upp en ny bulvanaffär, denna gång med Kina, och denna gång
rör det sig om avancerade program knutna till vapensystem till stridsflygplan.
 
Enligt gällande vapenembargo och enligt gällande regler för vapenexport är
det inte tillåtet med vapenexport till KINA.
 
PUNKT SLUT SKULLE MAN VILJA TILLÄGGA, MEN NÄR DET GÄLLER BUL-
VANERNA I ROSENBAD, GÄLLER INTE HÄR PUNKT SLUT.
 
När det gäller bulvanerna i Rosenbad är gällande regler till för att kringgås och då
är bulvaner och målvakter det gängse tillvägagångssättet.
 
Bulvanerna i Rosenbad låter nu bulvanerna på FOI, vars generaldriektör är
bulvanen Jan Olof Lind, förstå att de bör och kan utnyttja Kungliga Tekniska
Högskolan som bulvan i sista ledet i kontakterna med Kina.
 
BULVANEN KTH VET VAD SOM FÖRVÄNTAS AV DEM, INGA ANSLAG FÅR
FRYSA INNE, OCH UPPTRÄDER MER ÄN GÄRNA SOM BULVAN FÖR BUL-
VANEN FOI, I SIN TUR BULVAN FÖR BULVANERNA I ROSENBAD.
 
Så än en gång tycks skandalen vara en faktum, och lögnerna far som käglor ge-
nom luften, i den mån man minns något, något som känns igen från Saudiaffären.
 
Inget har gjort något, och har man gjort något så minns man inte att man
gjort något, och minns man att man gjort något har någon annan gjort det.
 
OCH ÄVEN DENNA GÅNG ÄR VÄRLDENS MEST ANSVARSFULLA OCH KRAFT-
FULLA REGERING ANSVARIG, DET ÄR JU SÅ DET MARKNADSFÖR SIG SJÄLVA.
 
En annan marknadsföring skulle kunna vara mer adekvat.
 
VÄRLDENS MEST LÖGNAKTIGA REGERING. MEN RIKTIGT SÅ ILLA ÄR DET
JU INTE, DE ÄR JU OFFER FÖR SIG SJÄLVA OCH SJÄLVA BULVANER.
 
Strikt sett är Alliansregeringen bulvaner för sina kompisgäng i privatfinansierade
välfärdsområden. Dessa talar om för sina kompisar i regeringen vad de ska hur
verksamheterna ska utformas för att kompisgängen ska få så stort utbyte som
möjligt.
 
En av bulvanernas bäste kompis, Henrik Borelius, hade vänligheten att
tala om för bulvanerna i Rosenbad hur det skulle utforma verksamheten,
så att de av honom ledda företagen kunde maximera sin vinst.
 
BULVANVERKSAMHET PER DEFINTION.
 
ELLER ??
 
Uppdrag Granskning i kväll kan bli spännande, så här nära inpå valet.
 
AE

30 BRIGADER BLEV 1, NÄSTAN 1

Av försvaret bidde det inte ens en tumme, heller
 
Olika försvarsanalytiker går nu till stoms mot den försvarSpolitik, som förs, eller
kanske mer rätt.
 
DEN FÖRSVARSPOLITIK, SOM INTE FÖRS.
 
Annekteringen av Krim fick många att låtsas ha vaknat upp, men bara lite, det
som kom att utspelas betecknas av många analytiker som en politisk cirkus.
 
DET BLEV EN MAKTKAMP MELLAN BLOCKEN SOM MYNNADE UT I IN-
GENTING.
 
Vi vet försvarets behov av medel för att upprätthålla nuvarande nivå, som den
skissas genom olika politiska mål.
 
ENLIGT ÖB ERFODRRAS DÅ 4 MILJARDER PER ÅR, RÄKNAT FRÅN "NU".
 
Regeringens svar på detta är 5,5 miljarder först om 10 år, då vet ingen hur den sä-
kerhetspolitiska bilden ser ut.
 
Men vi vet med ganska så stor säkerhet hur bilden ser ut på vägen mot 2024.
 
PENGARNA RÄCKER INTE IDAG TILL DE MÅL SOM ÄR SATTA FÖR FÖR-
SVARET, DET ERFORDRAS SOM SAGT 4 MILJADER I TILLSKOTT PER ÅR,
FRÅN OCH MED "NU".
 
Ovanpå detta kommer nu beställningar av Gripen, anskaffning av två nya ubåtar
och modernisering av en eller två ubåtar.
 
Finansieringen av dessa tillkommande beställningar är inte klara, men bland
försvarsanalytiker tonar fram en bild, vi känner igen från tidigare.
 
NYA FLYGPLAN AOCH UBÅTAR PÅ PLATS, MEN INGA VAPENSYSTEM TILL
DEM, OTILLRÄCKLIGT ANTAL ÖVNINGSTIMMAR OCH PERSONAL SOM
SAKNAS.
 
Skulle denna bild stämma lär väl bara det moderata kompisgänget på SAAB vara
glada, men det kanske räcker.
 
FÖR ANSKAFFNINGEN VAR VÄL I FÖRSTA HAND ETT INDUSTRIPROJEKT
SOM SKULLE GÖRA DET MODERATA KOMPIGÄNGET PÅ SAAB GLADA ?
 
ELLER ??
 
Som om inte detta skulle räcka tonar fram en bild som tyder på att anskaffade
flygplan blir väldigt sårbara.
 
Den större delen av basorganisationen är avvecklad, vilket medför att pla-
nen inte kan spridas, utan de blir stående samlat, och därmed ytterst sår-
bara.
 
FÖR ATT INTE GÄCKA EN FIENDE ALLTFÖR MYCKET HAR VI OCKSÅ
SÄKERSTÄLLT ATT DEN ANSAMLING AV SÅRBARA FLYGPLAN PÅ ETT
FÅTAL BASER INTE KAN FÖRSVARAS AV LUFTVÄRN.
 
För det är också avskaffat i en sådan utsträckning att detta fåtal baser inte kan
försvaras.
 
ÖB menar att vi kan försvara Sverige i högst en vecka, och då mot en fiende som
angriper ett begränsat område och inte skjutet för mycket.
 
Jan Björklund spär nu på detta med att vårt försvar kan inte försvara oss mot "rik-
tiga hot", underförstått bara mot "oriktiga hot", vad det nu kan omfatta.
 
42 miljarder i anslag kan tyckas mycket för att ge denna effekt, och vi vet vad
som orsakat detta.
 
GIGANTISKA KOSTNADER PÅ UTLANDSINSATSER.
 
Då dessa utlandssatsningar nu skurits ner, kvarstå kostnaden 42 miljarder, men vi
får föga valuta för satsningen.
 
Med anledning av vad Jan Björklund säger, försvaret kan inte möta "riktiga hot" bör-
jar man undra om man ska ha ett försvar överhuvudtaget.
 
Vem skulle komma på iden att sats 42 miljarder på en Räddningstjänst som
inte kan släcka "riktiga eldar" ??
 
JAN BJÖRKLUND KANSKE ?
 
AE
 
 
 

VÄLFÄRDENS KÄRNA

Välfärden frodas som aldrig förr
 
Vi får ständigt höra om nerdragningar inom välfärden, något som lika ständigt tillbaka-
visas av Alliansen.
 
Nya siffror från välfärdens kärnområde visar att Alliansen har rätt.
 
VÄLFÄRDEN FRODAS SOM ALDRIG FÖRR, I VART FALL INOM PRIORITERADE
OMRÅDEN.
 
Ett sådant prioriterat område är asylindustrin, ett område som växer, så att det knakar,
det växer till och med så fort att vi måste bita ihop, om man väljer att använda Fredrik
Reinfeldts ordval.
 
ÄGARNA TILL LIDA HOF I HAÖÖAND, INGÅENDE I TILLVÄXTORAKLET ASYL-
INDUSTRIN, EN SÅ KALLAD GASELL, MEN EN STOR SÅDAN, PRESENTEAR
NU STOLT SIFFROR, SOM VISAR ATT DE MINNSANN INTE BEHÖVER BITA IHOP.
 
Skadeglatt uppges de också tillägga att skattebetalarna får bita ihop desto mer.
 
Migrationsverket hyr förläggningsplatser på Lia Hof för asylsökande, och man betalade
för 2013 ungefär 20 miljoner, en summa som fick ägarna till Lia Hof att av pur glädje
bygga en ny konferensanläggning.
 
FÖR NÅGONSTANS MÅSTE JU ALLA PENGAR TA VÄGEN SOM BLIR ÖVER, NÄR
MIGRATIONSVERKET VRÄKER PENGAR ÖVER ÄGARNA.
 
Allt kan ju inte tas ut som vinst, för att hålla kvaliteten hög, måste ju en del av överskott
investeras i verksamheten.
 
VERKSAMHETEN HÄR RÅKADE VARA EN KONFERENSANLÄGGNING, SOM
LÅG I MODERBOLAGET, OCH SOM INTE HADE MED ASYLINDUSTRIN ATT
GÖRA.
 
Av ersättningen från Migrationsverket, ungefär 20 miljoner, slussades sålunda unge-
fär 10 miljoner till moderbolaget, som använde dessa för upprustning av en konferens-
anläggning.
 
Vi vet att Migrationsverket ibland, i akuta situationer, tvingas betala absurda summor
för att få asylplatser, detta var inte ett sådant fall.
 
Migrationsverket driver ett samarbete med Lia Hof sedan tidigare, och detta tycks va-
ra den gängse bilden av vår nya tillväxtindustri.
 
Slutsatsen är lika enkel som förfärande, eller varför inte skandalös.
 
MIGRATIONSVERKET BETALAR ASYLINDUSTRIN DUBBELT SÅ MYCKET SOM'
BEHÖVS FÖR ATT VERKSAMHETEN SKA HÅLLA EN GOD, JÄMN OCH HÖG
KVALITET.
 
Nu vet vi varför Fredrik Reinfeldt kräver av oss att vi ska bita ihop, när kostnaderna
för invandringen skenar, för att använda Anders Borgs beskrivning.
 
Vi vet också att när kostnaderna på ett område skenar, skenar också vinsterna på
ett annat.
 
Hur ska man då beskriva en sådan politik, lyssnar man till Alliansen är beskriv-
ningen:
 
VI DRIVER EN ANSVARSFULL EKONOMISK POLITIK OCH TAR ANSVAR FÖR
DE STRAKA OFFENTLIGA FINANSERNA.
 
Vi som tvingas bita ihop för att ägarna till Lia Hof ska kunna bygga en konferensanlägg-
ning kanske ser det på ett annat sätt.
 
AE

PUTIN SOPAR MATTAN MED VÄST

EU sanktioner mot Ryssland bidde inte ens en tumme
 
Ryssland annekterat Krim, har Ukraina i ett järngrepp och uttalar ambitioner att
kämpa för ett Storryssland, som omspänner stora delar av förutvarande Sovjet-
unionens sfär.
 
Själv ser sig Putin som en imperiebyggare och gör ingen hemlighet av detta.
 
När det gäller Ukraiona specifikt ser han landet som den del av den ryska
nationen.
 
FOLKET I UKRAINA ÄR RYSSAR OCH HAR UTSATTS FÖR EN STATSKUPP
ISCENSATT AV VÄST.
 
Ord och visor med andra ord, Putin vet vad han vill och ser till att få det han vill
ha.
 
Ukraina kan sägas stå inför ett fullbordat faktum, Putin införlivar de delar
han vill införliva och ser till att resten, eventuellt, håller sig på mattan, den
ryska mattan.
 
Vad gör då Väst i detta läget, en vänlig beskrivning är att man pösmunkt fjan-
tar omkring.
 
Skrämmer man till äventyrs nnågon, är det nog vi själva som blir skrämda.
 
ÖVER ATT LÅTA OSS STYRAS AV SÅ VIDUNDERLIGT ANSVARSLÖSA
OCH INKOMPETENTA POLITIKER.
 
Vad har Väst gjort så här långt, Fredrik Reinfeldt beskriver det talande, när
han nu inför nya sanktioner säger:
 
NU  TALAR VI OM SANKTIONER SOM BITER, SOM SPELAR ROLL.
 
Det var detta vi fick höra när Fredrik Reinfeldt återkom från Bryssel efter att
ha fjantat omkring med de andra fjantarna.
 
Ordvalet är talande, nu talar vi om sanktioner som biter, som spelar róll,
varav följer att tidigare sanktioner vare sig bitit eller spelat roll.
 
Putin har också visat att han inte anser att de inte biter eller spelar roll.
 
UKRAINAKRISEN HAR PÅGÅTT UNDER LÅNG TID, OCH MÅNGA HAR DE
MÖTEN VARIT I BRYSSEL, DÄR MAN SKULLE UTSÄTTA PUTIN FÖR SÅ-
DAN PRESS ATT HAN DROG SIG TILLBAKA.
 
Och det man då har åstadkommit är:
 
SANKTIONER SOM VARE SIG BITER ELLER SPELAR ROLL.
 
Den bistra sanningen är nog också att Väst / NATO inte kan påverka Putin
med sanktioner "som biter eller spelar roll", framför allt inte som man drar
gränsen vid att man själv inte får drabbas.
 
Det enda som skulle kunna hejda Putin i dag är en felkalkylering, som le-
der till ett militärt svar från NATO.
 
NÅGOT SÅDANT LÄR VI INTE FÅ SE.
 
Om man nu inte kan stoppa Putin med sanktioner eller på annat sätt, kan man
ju ta till de vapen som finns.
 
Att Frankrike i detta läget fortfarande avser exportera/leverera de två krigs-
fartygen av typ Mistral, är inget annat än en ren och skär skandal.
 
SER MAN TILL DETTA ÄR ORDET FJANT EN REN KOMPLIMANG.
 
Att också i detta läget ställa upp på och planera för ett VM i fotboll i Ryssland
år 2018 är inte heller något annat än en ren och skär skandal.
 
Fjantar kan ju vara underhållande, men inte de fjantar, som nu fjantar
omkring som katten kring het gröt, när det gäller hur man ska förhålla
sig till Ryssland.
 
INKOMPETENTA FJANTAR KAN SÄLLAN VARA UNDERHÅLLANDE,
DÄREMOT DJUPT TRAGISKA.
 
Och det är väl så man får se på de europeiska ledarna i dag.
 
AE
 

RSS 2.0