VARFÖR VILL VI VÄLJARE SÅ GÄRNA BLI LURADE ?

Har Sverige världens mest ansvarslösa politiker ?
 
Den frågan finns det anledning att ställa sig när mans er vilket "lurendrejeri" som
styr utvecklingen av större projekt.
 
Anskaffning av luftvärnssystemet Patrioc tycks vara en stort lurendrejeri i raden
av andra lurendrejerier.
 
Patriocsystemet skulle anskaffas och budgeten sattes till 10 - 12 miljarder. En
offert från USA, omfattande 3 eldenheter, 4 avskjutningsramper och 300 missiler,
landade på dryga 28 miljarder.
 
EN OMÖJLIG EKVATION MED ANDRA ORD OM MAN INTE ÄGNAR SIG ÅT
RENA LURENDREJERIER OCH DET TYCKS MAN GÖRA HÄR.
 
Antalet missiler skärs ner till ett minimum och simsalabim så kan man hålla bud-
geten, NU !!
 
Vad man ska med enheter till utan missiler tycks ingen vilja ta ställning till.
 
FIFFLARNA VET ATT HAR MAN VÄL INVESTERAT 12 MILJRADER, OCH INTE
FÅR NÅGRA MISSILER, SÅ KOMMER MAN ATT SENARE GÖRA TILLÄGGS-
BESTÄLLNINGAR, SOM DÅ SANNOLIKT KOMMER ATT BLI DYRARE ÄN
OM ANSKAFFNING NU SKEDDE FULLT.
 
Detta lurendrejeri tycks ha satts i system, Nya Karolinska är ett annat färskt exem-
pel. Där sattes budgeten till c:a 14 miljarder. Skanska, som enda anbudsgivare
lämnade en offert på 21 miljarder.
 
Inte heller den ekvationen hade gått ihop om lurendrejarna inte skött sitt
jobb.
 
MAN SKAR BORT NÖDVÄNDIGA FUNKTIONER, OCH SIMSALAMIB SÅ
KUNDE BUDGETEN HÅLLAS.
 
Att dessa nödvändiga funktioner senare skulle komma upp som tilläggsarbe-
ten, och då bli dyrare, var ingen kunskap man belastade väljarna med.
 
HAR MAN VÄL SATSAT 14 MILJARDER PÅ NÅGOT SOM INTE FUNGERAR
SÅ MÅSTE MAN JU SENARE SKJUTA TILL 7 MILJARDER SÅ ATT DET
FUNGERAR, DET VET JU ALLA, ELLER ?
 
Samma sak tycks nu hända med patrico.
 
HAR MAN VÄL INVESTERAT I AVSKJUTNINGSRAMPER SÅ MÅSTE MAN
JU SENARE OCKSÅ KÖPA MISSOLER, DET VET JU ALLA, ELLER ?
 
Den fråga man ställer sig när man följder denna typ av så kallade "ansvars-
fulla" upphandlingar är:
 
VAD HAR VI VÄLJARE GJORT FÖR ONT SOM "FÖRTJÄNAR" POLITIKER
AV DENNA KALIBER ?
 
Man behöver inte heller "gissa 3 gånger" för att komma fram till att projektet
"höghastighetståg" kommer att följa samma mönster, vilket delvis redan skett.
 
FÖRST SKÄR MAN NER FÖR ATT "HÅLLA" SIG INOM RAMARNA, SE-
DAN LÄGGER MAN TILL, MED RÅGE, SÅ ATT RAMARNA SPRÄNGS,
MED RÅGE.
 
Nya Karolinska såg vi, Patrico tycks vi nu få se och Höghastighets-
tåget kommer vi att få se.
 
DET KÄNNS TRYGGT ATT "DEN SVENSKA MODELLEN" GÖR DETTA
MÖJLIGT, ELLER ?
 
AE
 
 
 
 
 

LUFTVÄRNSAFFÄREN, DET STORA SVEKET ? !

Luftvärnsaffären bidde inte ens en tumme !!
 
I dagens Dagens Industri kan man läsa senaste nytt om den "Stora luftvärnsaffären".
Om dessa uppgifter visar sig sanna och slår in, i augusti, då har vi sett ett av de största
försvarssveken i modern tid.
 
SVEKET SLÅR TILL OCH MED FREDRIK REINFELDTS SVEK MOT FÖRSVARET,
OCH DET VILL INTE SÄGA LITE.
 
Om väljarna efter detta svek ger socialdemokraterna fortsatt förtroende i valet, måste
svenskarna vara det i särklass "dummaste" folket i världen.
 
Till och med "Kejsaren utan kläder" framstår som välklädd  jämfört med den
"försvarsfömåga" denna luftvärnsaffär tycks komma att medföra.
 
För att vara USA till lags valde man att gå vidare med systemet Patrioc, trots att det
fanns billigare, mycket billigare, och bättre alternativ. Man fick också en offert från USA
omfattande 4 eldenheter med vardera 3 avskjutningsramper, dvs totalt 12 ramper, samt
300 missiler.
 
Offertkostnaden uppgick till dryga 28 miljarder, men budgeten är begränsad till drygt
10 miljarder.
 
EN EKVATION SOM ALDRIG SKULLE GÅ IHOP OM MAN INTE VARA BEREDD ATT
BEGÅ DET STÖRSTA FÖRSVARSSVEKET I MANNAMINNE.
 
Avtal är planerat att tecknas i början av augusti och ansvariga utropar nu glatt att man
kommer att hålla budgeten, någon som inte borde vara möjligt !!
 
MEN BLIR SVEKET MOT VÄLJARNA OCH FÖRSVARSFÖRMÅGAN TILLRÄCKLIGT
STORT DÅ BLIR OCKSÅ ALLT OMÖJLIGT MÖJLIGT.
 
Man bantar antalet missiler, och det är ingen liten bantning man tänker sig. Allt om sveket
är självklart hemligt, det är ju val i höst, men mellan raderna kan man läsa "hur naken kej-
saren" blir.
 
MAN ANAR SIG TILL ATT ANTALET MISSILER KAN BEGRÄNSAS TILL 2 MISSILER,
INTE 300 SOM VAR TÄNKT.
 
RESTEN SKJUTS PÅ FRAMTIDEN, SOM MYCKET ANNAT MED DENNA ANSVARS-
FULLA REGERING.
 
2 missiler på 12 ramper, vem skrämmer det ??
 
Man har svårt att förstå att någon regering överhuvudtaget har "mage" att begå detta
enorma svek och driva denna ytterst ansvarslösa försvarspolitik.
 
Men detta är som sagt inte hela bilden. Patriocsystemet valdes framför andra system, som
var bättre och billigare. Ett sådant utgjordes av ett europeiskt samarbete, men det ratade
man, det var för billigt och för bra, ska det svikas så ska det svikas med besked.
 
Ännu billigare var ett israeliskt system, uppgifter tyder på att en sådan missil skulle ha
kostat 1/10 av en patriocmissil, och den uppges ha samma prestanda, minst.
 
Men billiga och bra affärer med Israel vill den ansvarsfulla regeringen inte göra,
då kan man ju stöta sig med sina "kompisar" i Hamas. Bakom detta ansvarslösa
intrigerande ligger en ytterst palestinavänlig person, Peter Hultqwist, som till
och med fått palestinautmärkelser för sitt krypande för Hamas och dess terro-
rister.
 
Avtal ska tecknas nu i början av augusti, före valet med andra ord.
 
Om tillgängliga uppgifter nu stämmer så är slutsatsen enkel, mycket enkel.
 
GER VÄLJARNA REGERINGEN FORTSATT FÖRTROENDE EFTER DETTA SVEK,
EFTER DESSA LÖGNER OCH EFTER DETTA INTRIGERANDE DÅ ÄR SVENSKAR-
NA VÄRLDENS I SÄRKLASS "DUMMASTE" FOLK.
 
Vem kunde i sin vildaste fantasi tänka sig att det fanns något mer naket än sagans
"Kejsarens nya kläder".
 
NU VISAR DET SIG ATT VERKLIGEN HAR ENN ÄNNU NAKNARE SKAPELSE,
DEN SVENSKA REGERINGEN !!
 
Kanske så få som 2 missiler på 12 ramper och resten av inköpen skjuts på framtiden,
kanske efter det att "ryssen" tagit Gotland ?
 
Leverans av dessa ramper och kanske 2 missiler är tänkt att ske först 2021, redan
detta ligger ju i "framtiden".
 
Kommer resten av inköpen att skjutas till nästa århundrade ??
 
SKA MAN SKRATTA ELLER SKA MAN GRÅTA ?
 
AE
 
 
 

ÄRVÅR VÄLFÄRD FÖR "HÖG" ?

Kan det vara så att vi har för mycket "välfärd" ?
 
Spontant kan det tyckas som provocerande frågeställningar, men egna erfarenheter
motiverar frågeställningarna.
 
Sjukvården i Sverige får för det mesta höga betyg, om man kommer i åtnjutande av
den.
 
Det kritiken riktar in sig emot är tillgängligheten, man kommer helt enkelt inte i
kontakt med vården ?
 
MEN ÄR DENNA FOKUSERAD PÅ RÄTT SÄTT ? KAN DET VARA SÅ ATT SJUK-
VÅRDEN BLIR "OTILLGÄNGLIG" FÖR ATT MAN I ALLTFÖR MÅNGA FALL TAR
DET "SÄKRA FÖRE DET OSÄKRA" OCH BELASTAR VÅRDEN MED FALL SOM
INTE UTGÖR EN BELASTNING ?
 
Egna erfarenheter är tämligen tydliga i detta avseende.
 
För låt säga ungefär 8 - 10 år sedan noterade jag att prostatacancer är tämligen van-
lig i höga åldrar. Varför inte då ta ett PSA prov ?  Från ord till handling traskar jag
då i väg till en urolog, tillika god vän sedan många år, som är arbetar med dessa frå-
gor och anses, med rätta, som expert.
 
Efter provtagning mm delges jag det föga uppmuntrade resultatet.
 
Du har prostata cancer och så delgavs jag en "siffra" som inte sa mig någon-
ting.
 
UROLOGEN, TILLIKA KIRURG, TAR DÅ FRAM SIN PLANERINGSKALENDER
OCH SÄGER.
 
NU BOKAR VI EN OPERATION !!
 
Detta gick lite väl för snabbt för mig, och i kombination med en närmast panisk för-
skräckelse för operativa ingrepp i kroppen, slog jag ifrån mig med allt jag hade och
lite till, och meddelade:
 
Jag vill ta det lugnt med detta, avvakta hur det går och utifrån detta fatta be-
'slut om operation eller annat.
 
Detta togs inte fullt ut väl emot, vad ska en kirurg syssla med om hen inte får skära
i kroppar ? Men vi enades om förnyade prov ett halvt år senare, och då fick jag rätt,
helt rätt !!
 
TILLGÄNGLIGHETEN INOM VÅRDEN ÄR HÖG, VÄLDIGT HÖG !
 
Efter nya prov fick jag beskedet.
 
Din prostatacancer är inte aggressiv, Du gjorde rätt  som avvaktade och Din
cancer kommer att utvecklas väldigt långsamt, om den utvecklas. Jag fick
också beskedet utifrån vissa sannolikhetskurvor att jag skulle dö "flera gån-
ger om" av andra skäl än cancern.
 
Sedan dess genomför jag årliga prov, det senast nu i maj, och PSA värdena har
hela tiden legat på en och samma nivå, ganska så låga 5 - 6.
 
SÅ TILLGÄNGLIGHETEN INOM VÅRDEN ÄR HÖG, MYCKET HÖG !!
 
För något år sedan fick jag oerhörda smärtor, som jag förknippade med "magen".
Efter några dagars "elände" där jag ibland vare sig "kunde gå, sitta eller ligga", insåg
jag att ett besök på akuten var motiverat.
 
Detta beslut fattades under en lördag eftermiddag, sen eftermiddag, och jag skruvade
mig inför detta efter att ha läst i media mm om hur det ser ut på en akut, framför allt
en helg.
 
Men sent på kvällen, en lördag, är valfriheten borta, det är akuten som gäller.
Klockan 2300 lämpar min fru av mig vid akuten, som borde vara helt överfylld
med fyllerister, skottskadade och knivskurna.
 
ANTALET PATIENTER I AKUTENS VÄNTRUM VAR NOLL, SÄGER NOLL, OCH JAG '
FICK SENARE VETA ATT DETTA ALDRIG INTRÄFFAT.
 
Tillgänglig personal stod bara och väntade på att någon skulle komma som de fick ta
hand om.
 
Och nog tog de hand om mig, efter besked om att jag hade njursten fick jag
ligga över natten, med service överträffande allt man kunde förvänta sig, in-
vaggad i ljuva drömmar av morfin kunde jag inte ha det bättre.
 
"Tyvärr" gick njursten ut av sig själv så jag tvingades åka hem, väljer ordet tvinga,
då jag aldrig haft det mer bekvämt och skönt.
 
SÅ TILLGÄNGLIGHETEN ÄR HÖG, VÄLDIGT HÖG.
 
Nyligen anade jag mig till att jag hade högt blodtryck, rodnad i ansiktet och varm i
ansiktet, ibland. Medveten om att detta är lätt att behandla traskar jag i väg till vård-
centralen.
 
Helt rätt, högt blodtryck, medicin rekommenderas och så ska allt bli bra igen. Men
tillgängligheten är som sagt hög, så jag fick beskedet:
 
När Du väl är här är det väl lika bra att vi tar ett EKG ?
 
INTET ONT ANANDE GÅR JAG MED PÅ DETTA, OCH FÅR SEDAN REDAN PÅ:
 
Ditt hjärta startar inte upp som det ska, uppehållen är lite för långa, men de är inte
längre än att Du bör kunna leva med dem.
 
Invaggad i säkerhet traskar jag hem, med mina korta uppehåll, men det tar bara
några dagar innan läkaren ringer igen, och jag får då beskedet:
 
" Jag är inte "expert" på hjärta men jag har samrått med en annan läkare och
denna anser att vi bör gå vidare med en undersökning och därför vill vi ge Dig
en remiss för fortsatt utredning.
 
Fortsatt intet ont anande går jag med på detta, remiss till sjukhus, det kan väl inte
skada att kolla hjärtat en gång till.
 
Ingen kö här inte, inte att tala om, jag får en remiss till en specialist i Göte-
borg ganska så snabbt.
 
Väl med remissen i hand så inser jag att en undersökning i Göteborg upptar mer
tid än en sådan i hemstaden Borås, så jag ber vårdcentralen ändra på remissen.
 
Inga problem här, inga kötider här, ganska så snart får jag en remiss till SÄS
i Borås och ganska så snart får jag en tid inbokad för att genomgå ett "24-
timmarstest" av hjärtat.
 
INGA KÖER ATT TALA OM HÄR INTE, TILLGÄNGLIGHETEN BÄTTRE ÄN
VAD MAN FÖRESTÄLLER SIG.
 
Fortfarande intet ont anande bär jag omkring denna utrustning under 24 timmar
och lämnar in den sen eftermiddag fredag.
 
På måndagen blir jag uppringd av en läkare, som sett resultatet, och jag
säger återigen, inga köer här, en tillgänglighet högre än man kan vänta sig.
kanske för hög.
 
Jag får då information om resultatet, och blir mer eller mindre beordrad:
 
"LÄGG ALLT ÅT SIDAN OCH INFINN DIG FÖR OPERATION I MORGON TIS-
DAG, VI MÅSTE SÄTTA IN EN PACEMAKER" !!!
 
Här kan man tala om tillgänglighet !!
 
men jag tyckte att tillgängligheten var för hög, hade annat att göra de närmaste
dagarna och efter en lång, och delvis mindre framgångsrik, diskussion gick lä-
karen med på att avvakta med operationen och tillgängligheten.
 
Jag fick dock bestämda instruktioner att avstå från en mängd saker, då
läkaren envisades med att jag ofta hade yrsel och att jag svimmade då
och då.
 
Läkaren vill dock inte lyssna till att jag vare sig svimmade eller hade yrsel, det
var tillgånglighet som gällde.
 
Senare ringer en operationsköterska mig och vill boka in en operationstid. Jag
får då veta att mitt hjärta nattetid, under vila, gör alltför långa uppehåll.
 
Sköterskan envisas med att  boka in en tid utan att jag fått någon informa-
tion att tala om, den enda information jag fick var att man skulle kontakta
Transportstyrelsen och hävda att jag inte var lämplig bilförare om jag inte
underkastade mig en operation. Budskapet var att om jag svimmade när
jag sov så kunde jag ju inte vara en lämplig bilförare.
 
ÅTERKOMMANDE OCH ENVISA FÖRSÖK ATT GÖRA GÄLLANDE ATT
JAG INTE KÖRDE BIL NÄR JAG SOVM FRÅNGICKS MED TYSTNAD.
 
Det var tillgängligheten som styrde !!
 
Inför operation blev jag med och mer "irriterade", så här hög får ju tillgängligheten
inte vara, allt hade skett över mitt huvud och jag hade inte fått någon information,
som gav mig den vetskap jag borde ha.
 
Jag bad därför om ett nytt prov, en "second opinion" och ville då skjuta på opera-
tionen.
 
Inga problem, här är det tillgängligheten som styr, vi tar ett nytt prov och
senarelägger operationen.
 
Efter att ha lämnat in även detta prov ringer en annan läkare och meddelar mig
att detta prov var värre än det förra. Nu hade jag inte bara ett långt uppehåll,
när jag sov, jag hade flera långa uppehåll när jag sov.
 
Jag förstod fortfarande ingenting, jag körde ju inte bil på natten när jag sov,
så då kunde väl "långa uppehåll" och svimningar inte motivera en operation,
eller ?
 
NY OPERATION INPLANERAS UNDER DET KLART UTTALADE "HOTET" ATT
KORTET "RYKER" OM JAG INTE UNDERKASTAR MIG DEN "FRIVILLIGA O-
PERATIONEN"-
 
Fortfarande ingen information värd namnet, dagen innan operationen ringer jag
för att ställa några adekvata frågor.
 
Blir då uppringd av en "tredje läkare" som blir ytterst förvånad över att jag
tidigare inte kallats till informationsmöte och jag får då beskedet.
 
Jag förstår att Du har ett antal frågor Du vill ha svar på och jag föreslår därför
att vi skjuter operationen, en gång till, och kallar till ett informationsmöte, där
Du ges möjlighet att ställa de frågor Du vill ställa.
 
Ungefär två veckor senare får jag en kallelse, lite diffust utformad, men sannolikt
till ett informationsmöte den 5/6.
 
Fortfarande en tillgänglighet, som gör att man "baxnar",
 
HAR MAN GETT SIG "SJUTTON" PÅ ATT OPERERA MIG UTAN ATT DET
BEHÖVS ?
 
Denna tillgänglighet inger onekligen vissa betänkligheter.
 
Efter det första prover skulle jag lägga allt åt sidan, utan att ha fått någon som
helst information, och dagen därpå infinna mig för en hjärtoperation !!
 
Nu har det gått dryga tre månader sedan "larmet", och jag har vare sig
avlidit, svimmat eller fått yrselanfall ?? !!
 
OCH JAG KÄNNER MIG ALLT ÄN ANNAT "HJÄRTSJUK".
 
 
Dessa återkommande "höga tillgängligheter" om operationer som inte upplevs
som motiverade infinner sig frågan:
 
KAN DET MÅNNE VARA SÅ ATT TILLGÄNGLIGHETEN INOM VÅRDEN IBLAND
BLIR FÖR HÖG, DÄRFÖR ATT MAN VILL UTFÖRA INGREPP, INTE FÖR ATT
SKYDDA PATIENTEN, UTAN FÖR ATT SKYDDA SIG SJÄLV OM NÅGOT
SKULLE INTRÄFFA I EN SITUATION SOM MAN BEDÖMER SOM OSÄKER ?
 
Mina personliga erfarenheter styrker att frågan bör ställas .
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I KINA HAR MAN INGEN ÅSIKTSKORRIDOR

Kina har ingen åsiktskorridor
 
SvD har i dag ett långt och intressant inslag om utvecklingen i Kina och det
är när man läser detta man inser den stora skillnaden mellan demokrati och
diktatur, där går utvecklingen i en rasande takt.
 
Men det sker på bekostnad av demokratins signum, friheten, som i vissa
avseeenden, minskat senare år.
 
Men det man förlorar på karusellen, i demokratin, tycks man ta igen på
gungorna, i diktaturen, i diktaturen går det undan på ett sätt vi inte känner
igen.
 
BESLUTAR MAN SIG FÖR ATT BYGGA I KINA, SÅ BYGGER MAN I KINA,
SNABBT, BESLUTAR MAN SIG FÖR ATT BYGGA I EN DEMOKRATI , SÅ
BYGGER MAN, I NÄSTA GENERATION
 
En intressant jämförelse här är just höghastighetståg, i Sverige för vi en debatt
om vi ska debattera en utbyggnad av höghastighetståg.
 
I KINA HAR MAN BYGGT UT 1 500 FÖR HÖGHASTIGHETSTÅG SOM RUSAR
FRAM I EN FART PÅ 350 KM/TIM.
 
Allt pekar också mot att Kina inom ett antal år, inte så många, kommer att bli
världens största ekonomi, med allt vad detta innebär. Det innebär bland annat
en ambition att dominera politik och ekonomi i övriga världen vi inte är vana
vid.
 
Köpen av västerländska storföretag bör/ska därför inte bara ses som ett sätt
att köpa sig teknik, de ligger också inom ramen för att i framtiden sätta mark-
nadskrafterna ur spel genom att dominera marknader.
 
Vi har valet att här spela med eller att spjärna emot, så här långt tycks
allt peka mot att vi spelar med och framtiden får då utvisa om det var
rätt eller fel.
 
Priset för denna snabba utveckling är då avsaknaden av frihet för medborgarna,
något som i vissa avseenden minskat över tid senare år.
 
Det är här skiljelinjen går mellan demokrati och diktatur och i SvD reportage
framställs denna skiljelinje väldigt tydligt.
 
I KINA HAR MAN INGEN ÅSIKTSKORRIDOR OCH DÄR KAN MAN DÄRFÖR
RÅKA ILLA UT ÄVEN OM MAN SÄGER RÄTT SAKER, MEDAN VI I SVERIGE
HAR EN ÅSIKTSKORRIDOR OCH DÄRFÖR BARA KAN RÅKA ILLA UT OM
VI SÄGER FEL SAKER.
 
Vi ska därför vara tacksamma för åsiktskorridoren, eller ?
AE

MORGAN JOHANSSON TYCKS ÄNDA HA EN VISS FORM AV INSIKT !

Åsiktskorridoren rämnar för fullt !!
 
Morgan Johansson är ju känd, ökänd ?, för de flesta.
 
DE FLESTA KÄNNER HONOM FRÅN TV DÄR HAN IDISSLAT OM "ATT
ALLA ÄR LIKA MYCKET VÄRDA" OCH ATT SOM INTE TYCKER SOM
HAN GÖR ÄR RASISTER, MINST.
 
Nu tycks ett visst mått av insikt nått vår minister Morgan Johansson, hur kon-
stigt det än låter, insikt i någon form är väl det sista man förknippar med det
namnet.
 
Nu har insikten, i viss mån, nått minister Morgan Johansson, och han
vill då förmedla omvärlden sin ökade insikt genom tweet, med Donald
Trump som förebild ?
 
Som en kommentar till en händelse i Skåne, där alla skolbarn får gratis
skolskjuts får vi då höra:
 
SVENSKAR FÅR MER NÄR MIGRATIONEN BLIR MINDRE !!!!!
 
Om detta är rätt återgivet i tillgängliga media får det väl anses som
världens "åttonde underverk".
 
ATT MINISTER MORGAN JOHANSSON BEGRIPER DET ANDRA LÅNGT
FÖRE HONOM BEGREP.
 
Detta samband är ju så självklart att man får nypa sig i armen för att kunna tro
att någon, någonsin, hävdat motsatsen:
 
Motsatsen är då att svenskar får mer desto mer vi lägger på nyanlända !!
 
Detta är lika befängt som att påstå att en hund av en viss mängd föda får mer
av födan om alla andra hundar får mer.
 
Fram till i dag trodde, och hävdade minister Morgan Johansson att ju
mer föda alla andra hundar fick av en viss mängd desto mer föda fick
en viss hund !!
 
DET ÄR PÅ DEN TYP AV MERITER MAN  BLIR MINISTER I DAGENS
SVERIGE.
 
Nu återstår världens "nionde underverk", men det får vi säkert inte uppleva.
 
ATT MINISTER MORGAN JOHANSSON BER ALLA SINA VÄLJARE OM
FÖRLÅT FÖR ATT HAN KALLADE DEM NAZISTER OCH RASISTER FÖR
ATT DE I ETT TIDIGT SKEDE FÖRSTOD DET HAN NU UNDER GALGEN
TYCKS HA FÖRSTÅTT.
 
Morgan Johansson gör förtvivlade försök
att dra upp huvudet ur sanden / AE
 
 

LÅT ANNIE LÖÖF SPRÄCKA ALLIANSEN !!

Hur mycket ansvarslös politik av Annie Lööf tål Alliansen ?
 
Expressen har i dag en lång artikel om de 9 000 så kallade ensamkommande
"barn" som ska ges möjlighet att stanna i Sverige, på skattebetalarnas bekost-
nad bör tilläggas.
 
Annie Lööf vurmar för denna stora utgift och vill att flyktingpolitiken ska kosta
så mycket som möjligt, om andra betalar bör kanske tillägas.
 
Det är inte känt att Annie Lööf tar egna pengar ur fickan för denna extra, och
helt omotiverade, höga kostnad.
 
Expressens artikel borde få det att fastna i halsen på övriga Alliansen, tidnin-
gen försöker kartlägga, så långt det går, vilka dessa "barn" är och varifrån de
kommer.
 
INGEN LÄTT UPPGIFT, DÅ DE SAKNAR DOKUMENTATION OCH UPPGER
VARIERANDE UPPGIFTER, ALLT UTIFRÅN VAD SOM KAN TÄNKAS GYN-
NA DEM.
 
Expressen har sålunda bland annat kommit fram till:
 
- Alla har fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd
- 99,4 % saknar helt uppgifter om identitet, ursprung mm
- 78 % har fått sin ålder uppskriven av Migrationsverket.
 
Annie Lööf vill spräcka Alliansen för att dessa "barn" ska belasta det
svenska samhället i vid bemärkelse.
 
LÅT HENNE GÖRA DET, ALLIANSEN ÄR MER VITAL OCH  SAMMANHÅL-
LEN UTAN DETTA ANSVARSLÖSA INSLAG.
 
AE

VART TOG DEMOKRATIN VÄGEN ?

Partierna fjärmar sig alltmer från väljarna
 
Yougove presenterar idag sin väljarundersökning och stämmer den lär valet kunna
bli en större rysare än man befarat.
 
Det måste understrykas att olika institut genomför väljarundersökning på olika sätt
och kommer fram till olika resultat.
 
Det Yougove nu kommer fram till är sensationellt:
 
Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna är lika stora och ligger båda
kring 23 %. Moderaterna ligger under 19 % och Miljöpartiet och KD "åker ut"
ur riksdagen.
 
SD är alltså lika stora som socialdemokraterna och därmed landets "största parti",
och frågan är då hur övriga partier hanterar detta "största parti".
 
FRÅNSETT MODERATERNA HANTERAR ÖVRIGA PARTIERNA SD SOM OM
DE VORE "PARIAS", MAN HANTERAR ALLTSÅ 23 % AV VÄLJARNA SOM
OM DE VORE "PARIAS" OCH DE SKA INTE HA NÅGOT "INFLYTANDE".
 
Detta får väl anses konstituera att Sverige i praktiken inte utgör den demokrati,
alla grundlagar i alla ära, men i en demokrati behandlar man inte 23 % av väl-
jarna som om det vore parias, och man förvägrar dem definitivt inte "inflytande".
 
Än värre, och märkligare, blir det när man studerar vilken politik SD står för,
och har stått för.
 
Flyktingpolitiken och integrationen har seglat upp som väljarnas viktigaste fråga.
På detta område har SD på punkt efter punkt visat sig ha helt rätt, till och med
mer än helt rätt. Övriga större partier har inte bara närmat sig SD,, i vissa av-
seende har man i retoriken vågat gå längre än SD någonsin "vågat"
 
ÄNDÅ HÅLLER ALLA, UTOM MODERATERNA, PÅ MED ATT BABBLA OM
SVERIGEDEMOKRATERNAS AVSKYVÄRDA POLITIK OCH DERAS HEMSKA
RÖTTER !!
 
Detta antidemokratiska beteende har vållat Sverige stor skada, och det kommer
att vålla Sverige ännu större skada.
 
Både Löfven, Ulf Kristersson, Jan Björklund mm har nu insett vikten av att Sverige
ska "hålla ihop".
 
SKA DETTA LYCKAS KAN MAN JU BÖRJA MED ATT SJÄLVA "HÅLLA IHOP"
MED VÄLJARNA.
 
Allt babbel om "inflytande" är ju fullständigt befängt. Dels har SD haft stort infly-
tande i den meningen att man förflyttat övriga partiers positioner.
 
DESSUTOM ÄR DET JU FULLSTÄNDIGT BEFÄNGT ATT HÅLLA DET PARTI
UTOM "ALLT INFLYTANDE" SOM HAR VISAT SIG HA MEST RÄTT I "FLYK-
TINGFRÅGOR" OCH SOM HAR STÖRST VÄLJARFÖRTROENDE I JUST
DENNA FRÅGA.
 
Man kan därför ställa sig frågan:
 
GÅR DET ATT KOMMA LÄNGRE IFRÅN EN DEMOKRATI I EN DEMOKRAT ?
AE
 

SVÅRT ATT BILDA ALLIANSREGERING ?

Ska väljarna verkligen tvingas köpa "GRISEN I SÄCKEN" ?
 
I dagens Expressen äntrar oraklet Anders Borg scenen och lägger sin syn på
en kommande regering kan tänkas / bör se ut.
 
Med hänsyn till hur oraklet lät "marknadskrafterna" ta över, vilt och hänsynslöst,
utan att föregås av minsta konsekvensanalys, kanske man inte ska lyssna allt för
mycket på oraklet, helst inte alls.
 
Men på en punkt har oraklet säkert rätt:
 
DET BLIR SVÅRT ATT BILDA EN ALLIANSREGERING.
 
Han föreslår därför att det bildas en regering bestående av moderater och social-
demokrater, och man får väl anta att detta inte heller föregås av någon konsekvens-
analys, att "skjuta från höften" i viktiga frågor tycks vara oraklets signum.
 
Detta leder in på spekulationer om hur en regering kommer att formas efter valet.
Media spekulerar vilt, men ska verkligen media behöva spekulera över detta, är
dessa osäkerheter verkligen vad man bör förvänta sig i en demokrati ?
 
Spekulationerna flödar vilt, en minoritetsregering av moderater ?, en minoritetsre-
gering av socialdemokrater, moderater och socialdemokrater, soccialdemokrater
och centerpartister, det är ingen hejd på fantasin.
 
MEN LIKA LITE SOM MEDIA SKA BEHÖVA SPEKULERA KRING DETTA SÅ
SKA VÄLJARNA INTE BEHÖVA KÖPA "GRISEN I SÄCKEN".
 
De ska inte behöva lägga sin röst i tron att det får ett viss genomslag, för att vakna
upp några dagar senare och se att den inte alls fått något genomslag.
 
Ingen kan kräva av partierna att man vet hur valet faller ut, och utifrån detta vet hur
en regering kommer att formas.
 
DÄREMOT ÄR DET FULLT RIMLIGT ATT ALLA PARTIER, FÖRE VALET, INFÖR
VÄLJARNA, REDOVISAR DE VIKTIGASTE STRATEGIERNA FÖR VILKA REGE-
RINGSALTERNATIV SOM KAN BLI AKTUELLA VID OLIKA TÄNKBARA OCH
SANNOLIKA UTFALL I VALET.
 
Ska vi leva upp till demokratins fundamenta är det ett giver utgångsläge att väljarna
får en sådan information att de har en "susning" om hur deras röst kommer att ge
genomslag på politiken,
 
I dag mörkar alla partier alla tänkbara regeringsalternativ och nuvarande block-
politik tycks som "huggen i sten".
 
DETTA ÄR INTE OK, DEFINITIVT INTE, OM VI INTE BARA SKA LÅTSAS ATT
VI LEVER I EN DEMOKRATI.
 
Ulf Kristersson har ju öppnat upp för "vuxnare" samtal och har också visat viss
vuxenhet i sitt sätt att resonera i vissa frågor. Han tycks väl därmed vara den som
tycks mest lämpad att gå vidare i detta spår, i riktning mot demokrati.
 
Så väljarna borde få veta, före valet:
VILKA REGERINGSALTERNATIV KOMMER MODERATERNA ATT SONDERA
OM ALLIANSEN I NUVARANDE TAPPNING INTE KAN BILDA REGERING ?
 
Det är ett rent anständighetskrav att väljarna, bara i en demokrati förstås, har till-
gång till denna information.
 
ANNARS ÄR DET "GRISEN I SÄCKEN" OCH MED NUVARANDE VÄLJAROP-
ION KAN MAN LIKA VÄL STANNA HEMMA.
 
Att socialdemokraterna på motsvarande sätt skulle redovisa sina strategier för
väljarna är nog att begära för mycket, där har taktiken alltid byggt på "grisen i
säcken".
 
AE
 
 
 
 

ÄR DET DAGS ATT FÖRBJUDA PÅVEN ?

Vi får aldrig vika för den rätta tron
 
I alla tider har det visat sig att man måste slåss för det som är rätt. Även om viss
rätt är uppnådd så måste man slåss för att behålla den.
 
Detta gäller även att slåss för den "rätta tron".
 
Vi får aldrig tveka ett ögonblick för att göra vad som krävs för att slåss för
den rätta tron.
 
Vad är då den rätta tron ??
 
ATT FÖRLITA SIG PÅ KORANEN FÖRSTÅS !!
 
I Växjö har man nu tagit steget fullt ut och slåss med näbbar och klor för att be-
vara den "rätta tron" och bekämpa den "felaktiga tron".
 
Vad är då "rätt tro" och "felaktig tro" i Sverige Anno 2018 ??
 
RÄTT TRO ÄR FÖRSTÅS ISLAM OCH FEL TRO ÄR FÖRSTÅS DEN KÄT-
TERSKA KATOLSKA LÄRAN.
 
Växjö har verkligen ansträngt sig för att leva upp till denna lära om den "rätta
tron" i vetskap om det stöd man får från ansvarsfullt håll, Stefan Löfven och
Gustav Fridolin, livligt påhejade av Mona Sahlin och Maria Ferm.
 
Man har därför visat sitt stöd för en hållbar och ansvarsfull samhällsutveckling
på två sätt:
 
1) Det ena sättet är att tillåta böneutrop från moskeen i staden.
Motiveringen är lätt att förstå utifrån den påbjudna religionen i Sverige, numera:
Det gäller att väcka stadens alla medborgare, så att de inser vikten av
Mohammeds födelse
2) Det andra sättet är att förbjuda stadens katolska kyrka att ha klockringning
före mässan.
Även här är motiveringen lätt att förstå utifrån den påbjudna religionen, numera:
Stadens inslamister får inte störas i sina terrorförberedelser.
 
Att man ska se så olika på olika religionsutövningar är inskrivet i vår grundlag:
 
DÄR GÅR DET UNDER BENÄMNINGEN RELIGIONSFRIHET.
 
 
AE
 
 
 

ÄR NÄSTA STATSMINISTER EN "APP" ?

Vi är inte mer högstående i dag än på 800 - talet
 
I dag kan man läsa ett ytterst intressant inlägg i SvD, skrivet av Wilhelm
Agrell, pensionerad expert på underrättelseanalys. Han håller sig till äm-
net underrättelser, men synpunkterna, kritiken och analysen träffar mitt
i hjärtat på den "svenska modellen".
 
" I DENNA VIRVELVIND AV INFORMATION HÅLLER VI PÅ ATT TAPPA
GREPPET " .
 
Håller på ??
Vi HAR tappat greppet inom de flesta, alla ?, samhällsfunktioner.
 
"VI FOKUSERAR FÖR MYCKET PÅ KVANTITET".
 
Detta problem hittar man på snart sagt alla områden, så fort det uppstår ett
problem, och många sådana uppstår, så ropar alla för fulla muggar med en
och samma röst !!
 
Öka antalet anställda och höj lönerna !!
 
Ingen tycks för en sekund tänka i termer som att man ska effektivisera och se
till att organisationen arbetar på rätt sätt, och med rätt saker.
 
" FLER ANALYTIKER SOM TÄNKER I SAMMA BANOR BETYDER INTE ATT
DET BLIR BÄTTRE"
 
Analytiker ?? !!
 
Detsamma borde väl gälla Regeringskansliet och många andra "myndigheter" ?
 
Fler som tänker i samma banor och upprepar samma mantra, betyder inte
ett bättre resultat, eller ?
 
"TROTS DIGITALISERING HANDLAR ALLT OM INTERAKTION MELLAN
MÄNNISKOR"
 
I dag är denna "interaktion" mellan människor mer eller mindre borta, vi har redu-
cerats till "antenner" på en mobil. Den som försöker hitta en chef eller handläggare
kan lägga ner detta omgående.
 
Den bästa "interaktion" man kan hoppas på är att hitta någon att "chatta med"
vilket i dag innebär svar av typen "god dag yxskaft", där en chattare sitter och
svarar på frågor med  svarsmallar som inte har med frågorna att göra !!
 
" MED STORA MÄNGDER INFORMATION BEHÖVS MER AV ASSOCIATIVT
TÄNKANDE"
 
Vi behöver pussla ihop, tänka fritt, följa oväntade banor och lägga tyngd på
att se samband.
 
Pussla ihop ??
Är det någon som träffat eller hört talas om en politiker eller myndighetschef som
tycks hålla mer än en tanke i huvudet åt gången ? Inte mycket till "pussel".
 
Tänka fritt ??
Är det någon som träffat eller hört talas om en politiker eller myndighetschef som
tänker fritt ?
Det närmaste man kan komma är väl Bosse Ringholm och Stefan Lövfen när han
står i TV och rabblar inövade mantra.
 
Följa oväntade banor ??
I den "svenska modellen" är det nog det absolut säkraste och snabbaste sättet
att förkorta sin karriär, I Sverige tänker man bara helt enkelt inte i oväntade ba-
nor. Frågan är om man ens TÄNKER i väntade banor ?
 
Lägga tyngd på samband ??
Detta är väl det sista man tänker på när det gäller den "svenska modellen". Det
verkar nästan vara förbjudet att försöka lösa ett delproblem som om det hängde
ihop med omvärlden.
 
Skolan har sina problem, men de är avskilda från allt annat, polisen har sina pro-
blem och de är avskilda från allt annat, mm mm.
 
Suboptimering tycks vara den politiska ledstjärnan.
 
GÖR INGET HELHJÄRTAT OM DU KAN GÖRA DET HALVHJÄRTAT !!
 
"VI KOMMER HELA TIDEN TILLBAKA TILL DEN TIDLÖSA MÄNSKLIGA
KOMPETENSEN"
 
Det får nog stå för  Wilheml Agrell, som det brukar heta när man vill sätta nå-
gon på plats:
 
Vi andra vet ju att numera finns det bara en tidlös kompetens, och det är
en "app".
 
" DET HAR INTE GÅTT FRÅN DÅLIGT TILL BRA, DET HAR GÅTT FRÅN
EN SORTS DÅLIG TILL AN ANNAN SORTS DÅLIG"
 
Vi som var med "förr" är nog benägda att hålla med här, i vissa avseenden,
visst var det bättre förr, i vissa avseenden.
 
Bland annat löste 10 poliser det 100 nu inte klarar av. I skolan lärde man sig
saker man i dag inte ens känner till existerar, mm mm.
 
Hela Wilhelm Agrells inlägg, om underrättelsetjänst, styrker den känsla man
fått sedan länge rörande hela samhällsbilden.
 
Politiker har mer eller mindre abdikerat från sin makt och sitt ansvar i
viktiga frågor och ägnar sig oftast åt att bekämpa verkligheten, Det är
hög tid att man kliver upp ur sandlådan och ägnar all sin kraft åt att
leda Sverige rätt in i framtiden, inte överlåta den utvecklingen på "appar"
och "mobiltelefoner".
 
FÖR DET FINNS FAKTISK EN MÄNSKLIG ASPEKT ÄVEN I DEN "SVENSKA
MODELLEN", DEN ASPEKTEN UPPHÖRDE INTE PÅ 800 - TALET.
AE
 
 
 
 
 
 
 

STEFAN LÖFENS "LAG OCH ORDNING"

Stefan Löfven vill förföra oss med "lag och ordning"
 
Ingen kan väl ha undgått Stefan Löfvens nya skepnad ?
 
NU SKA HAN FÖRFÖRA OSS MEDBORGARE MED SIN BESKRIVNING
AV DET LAND HAN ANSVARAR FÖR OCH DÄR DET RÅDER "LAG OCH
ORDNING".
 
Hur ser då den "lag och ordning" ut som Stefan Löfven vill förföra oss med ?
Den har många skepnader, en av dessa beskrivs tydligt i dagens SvD under
rubriken:
 
"Polisen vill få utföra systematiska kontroller i gränsnära områden".
 
Denna begäran, minst sagt högst rimlig utifrån brottslighetens omfattning och
karaktär, bygger på hur den gränsöverskridande brottsligheten agerar och vilket
stöd den får, bland annat av "staten".
 
Den begäran polisen nu framställer är alltså inte bara rimlig, sättet att arbeta
borde ha varit en självklarhet  länge sedan, om man vill skydda medborgarna för-
stås.
 
Vissa inslag i polisens begäran tyder på det motsatta, man vill i stället skydda
brottslingarna och aktivt understödjer dessa i sin brottsliga verksamhet.
 
Ett uttryck i polisens begäran lyder sålunda, och den bygger på att ryska grup-
peringar infiltrerat alltmer:
 
" TILL SKILLNAD FRÅN TIDIGARE ETABLERADE NÄRVERK, RUMÄNSKA
MM, LYFTER DE RYSKTALANDE NÄRVERKEN IN UTFÖRARE SOM STAN-
VAR UNDER LÅNG TID I SVERIGE OCH LÅTER DEN SVENSKA STATEN
FINANSIERA UPPEHÄLLET"
 
Den svenska staten finansierar uppehället ???
 
Det måste väl betyda att den "svenska staten", eller kommunerna, delar ut
olika bidrag för att ryska kriminella ska få det lättare att förbereda och ge-
nomföra sin brottslighet, eller ??
 
Man tar sig för pannan, inte nog med att vi låter dessa kriminella flöda över våra
gränser, väl inne i landet delar vi ut bidrag till dem, allt enligt polisen, för att de
under längre tid ska få det lättare att förbereda och genomföra sin brottslighet.
 
Detta är den "lag och ordning" Stefan Löfven vill förföra oss med. Men det stan-
nar inte med detta.
 
Den "svenska staten" nöjer sig inte med att dela ut bidrag för att underlätta denna
kriminalitet, stöldgodset måste ju ut ur landet också också.
 
Tullens verksamhet har därför organiserats och dimensionerats för att un-
derlätta denna utförsel. Tullverket har också instruerats att underlätta de
kriminellas utförsel av stöldgods.
 
Allt detta kan summeras med en kort sammanfattande beskrivning:
 
" ÄVEN OM TULLVERKETS PERSONAL VET ATT VISST GODS, LÅT SÄGA
EN GRÄVMASKIN, ÄR STÖLDGODS VÄLJER DE ATT INTE INGRIPA OCH
VÄLJER ATT STÅ SOM "FÅGELHOLKAR" FÖR ATT UNDERLÄTTA DE KRI-
MINELLA UTFÖRSEL AV STÖLDGODS".
 
Det är den "lag och ordning" Stefan Löfven vill förföra oss med.
 
Regeringen under möte om hur man ska bemöta brottsligheten 
AE
 
 
 
 
 
"
 
 

NATO;S FIASKO I EUROPA

Europas skydd är minimalt
 
NATO och det "stora fredsprojektet" EU är ju tänkt att utgöra ett skydd för Europa.
I det "stora fredsprojektet" utgör Tyskland en motor, och man ställer sig nu frågan
hur mycket detta skydd är värt och om man kan lita på NATO ?
 
Motorn i EU tycks i vart fall gå helt på tomgång, och tycks inte kunna bidra
med något skydd alls.
 
TYSKLAND TYCKS HA FÖRVALTAT SIN FÖRSVARSFÖRMÅGA LIKA URUSELT
SOM SVERIGE.
 
Försvarsbudgeten ligger nu på 1,2 %, jämfört med 3,5 % under det "kalla kriget".
 
Går man in på detaljer visar det sig att Tyskland och Sverige även då kan "ta var-
andra i hand", på samma sätt som man visade "stort ansvar" i flyktingfrågan och
"tog varandra i hand".
 
Ett annat sätt att beskriva Tysklands och Sveriges politik på dessa områden
tycks i stället kunna vara:
 
SANSLÖST ANSVARSLÖST !!
 
Vad avser detaljer tycks Tyskland, den stora motorn i "det stora fredsprojektet" ha
hämtat inspiration från Sverige.
 
Man disponerar totalt 182 stridsflygplan av typen Eurofighter.
AV DESSA ÄR ENBART 4 INSATTSBEREDDA, ÖVRIGA ÄR LÅSTA PÅ MARKEN !!
 
Samtidigt "garanterar" Tyskland att 82 ska stå till omedelbart förfogande för insats inom
NATO, och det gör man med 4 tillgängliga plan !!
 
Man disponerat 244 stridsvagnar Leopard 2.
AV DESSA VAR 95 INSATSBEREDDA, ÖVRIGA GICK INTE ATT ANVÄNDA.
 
Inte nog med detta, en pansarbrigad i Munster ska ingå i den multinationella in-
satstsyrkan VJTF som ska utgöra ett skydd för NATO i Europa, har ett ännu sämre
läge:
 
MAN HAR SOM UPPGIFT ATT KUNNA STÄLLA UPP MED 39 LEOPARD 2 MEN
BARA 9 STRIDSVAGNAR KAN SÄTTAS I RULLNING.
 
Vidare detaljer visar samma bild:
 
Man disponerar 58 helikoptrar NH 90, men bara 13 kan flyga !!
 
Man disponerar 52 attackhelikoptrar Tiger, men bara 13 kan sättas in !!
 
Man disponerar 93 jaktbombplan Tornado, men bara 16 kan göras startklara !!
 
Man disponerar 4 ubåtar men ingen kan tas i bruk !!
 
Så frågan är inte OM man kan lita på NATO i Europa
SVARET ÄR ATT MAN INTE KAN LITA PÅ NATO I EUROPA.
 
Man tvingas alltså sätta all sin tillit till USA och Donald Trump, samt Storitannien,
ingen av dem ingående i det "stora fredsprojektet"
 
AE
 
 
 
 
 
 

DEN POLITISKA KARUSELLEN

Att åka karusell på en struts
 
Många är bekymrade i dag över att vi västvärlden saknar ett strakt politiskt
ledarskap, vilket skapar ett vakuum.
 
Ett vakuum som Kina fortlöpande fyller ut och tar över.
 
Men även om vi saknar ett starkt politiskt ledarskap i västvärlden så har vi
ju politiker, som i sina egna ögon är ledare.
 
De finns många sätt att beskriva dessa politiker, som i egna ögon, men oftast
inte i andras, skulle utgöra någon skämtsam form av ledare.
 
Författaren Per Wästberg har i dagens SvD en krönika där han raljerar lite
både över sig själv och över andra.
 
En formulering i krönikan är så träffande, när det gäller att beskriva dagens
politiska "ledare", att man svårligen kan tänka sig en mer träffande beskriv-
ning:
 
UNDER EVIGT PLADDER KLÄTTAR DE UPP PÅ DEN POLITISKA KARU-
SELLEN, GRENSLAR EN STRUTS, FLAGGAR FÖR SIN EGEN BETYDELSE
OCH SNURRAR RUNT SÅ LÄNGE ATT DE INTE MÄRKER NÄR KARUSEL-
LEN STÅR ALLDELES STILLA.
 
Det bör noteras att Per Wästberg i sin krönika åsyftar kultureleliten, men vem
kan säga att den inte lika väl omfattar den politiska eliten ?
 
Alla är inte lika träffande som Per Wästberg, det finns de som väljer att formu-
lera sig försiktigare, och då kan det låta på ett annat sätt, men innebörden är
densamma:
 
UNDER UTÖVANDE AV SITT ANSVARSFULLA POLITISKA LEDARSKAP
ÄR DET STOR RISK ATT EN POLITISK LEDARE RISKERAR ATT FJÄRMA
SIG FRÅN VERKLIGHETEN FÖR ATT SENARE KANSKE HELT TAPPA
FOTFÄSTET I VERKLIGHETEN.
 
De flesta politiker tycks i så fall befinna sig i ett "senare skede".
 
AE

ANNIE LÖÖF HAR FÅTT SOM HON VILL

Centerpartiets politik tycks få fullt genomslag i Blekinge.
 
Det är inte ofta vi får se "osminkade sanningar" om kriminalitet och problem
kopplade till invandring från politiker och statliga myndigheter.
 
Men Länsstyrelsen i Blekinge tycks ha tagit klivit ur den omtalade "åsiktskor-
ridoren".
 
Länsstyrelsen har fått uppdraget att skriva en rapport som beskriver läget i Ble-
kine, rörande asylmottagandets följdverkningar,
 
Denna rapport måste ha fått Annie Lööf att rysa av välbehag, här slår hen-
nes politik in på punkt efter punkt.
 
RAPPORTENS SAMMANFATTNING ÄR KLAR OCH ENTYD, ASYLMOTTAG-
ANDET HAR SKAPAT STORA SVÅRIGHETER, FRÄMST VAD GÄLLER SK
"ENSAMKOMMANDE".
 
Det gäller inom samtliga områden, skola, sjukvård, tandvård, lag och ordning mm.
 
Nu gäller för all del detta troligen inom samtliga delar av landet, men Länsstyrelsen
här sticker ut genom att våga ta steget ur åsikskorridoren och kalla "en spade för
en spade"
 
Det ska nu också bli spännande att se hur många ursäkter som kommer att tvingas
fram, hur många "hundar" vi får uppleva och hur många huvuden som kommer att
omplaceras ?
 
Rapporten går långt i sin klarhet och tydlighet och räds inte beskriva asylmottagan-
det följder i annat än rosenröda färger. Man går så långt som att man i rapporten
lämnar följande formulering / sammanfattning:
 
" Ensamkommande HOTAR att omkullkasta hela socialtjänstens verksamhet"
 
Vi slipper med andra ord pladder om att vården ska räddas, arbetskraftsbristen ska
lösas och annat meningslöst jollrande.
 
DET ÄR HÄR ANNIE LÖÖF KOMMER IN SOM EN RÄDDANDE ÄNGEL.
 
Genom att Centerpartiet gör gemensam sak med Miljöpartiet och gör det möjligt
för ytterligare ungefär 9 000 "ensamkommande" behöver det inte STANNA VID
ETT HOT att socialtjänstens hela verksamhet helt omkullkastas.
 
HOTET SER UT ATT KUNNA REALISERAS OCH MAN FÅR VÄL ANTA ATT
DET VARIT ANNIE LÖÖFS AMBITION, FÖR HON MÅSTE VÄL HA FÖRSTÅTT
VAD HON GÖR, ELLER ?
 
ELLER FÖRSTÅR HON LIKA LITE SOM FREDRIK REINFELDT GJORDE ?
 
Göran Persson tog i dag upp i sitt tal att regeringen Reinfeldt genom sin extrema
ansvarslöshet skapade stora skador för lång tid framåt och som kommer medföra
stora kostnader.
 
MAN HADE INGEN PLAN, OCH ALLT FICK BLI VAD DET BLEV, OCH NU SER
VI HUR DET BLEV !!
 
Denna rapport visar troligen bara inledningen på något som kommer att medföra
stora svårigheter och kostnader under lång tid framöver.
 
Kanske borde den moderata partiledningen fundera mer över hur man ska
möta / lösa dessa problem än att öka dem genom att samverka med Annie
Lööf.
 
AE
 

RSS 2.0