ATT FÖRA VÄLJARNA BAKOM LJUSET

 
Med statistik lösen Alliansen arbetslösheten
 
Kan man inte lösa arbetslösheten får man väl i stället säga att man löser arbets-
lösheten. Är man tillräckligt fräck kan man ju också låtsas styrka detta med stati-
sti, som i bästa fallet är avsedd manipulera väljarna.
 
Eller kanske mer rätt ljuga för väljarna.
 
PRECIS SOM DEN ANSVARSFULLE FREDRIK REINFELDT GÖR.
 
Ljuger om arbetslösheten för att den sk jobblinjen ska te sig bättre än den är.
 
I dag kommer statistik om arbetslösheten i EU, som tragiskt nog har ökat. Inte
oväntat har Spanien bottensiffror, en genomsnittlig arbetslöshet överstigande
25 % och en ungdomsarbetslöshet överstigande 50 %.
 
Men med den ansvarsfulle Fredrik Reinfeldts mått är läget bättre i Spanien
än det är i Sverige.
 
Om "bara" 25 % är arbetslösa, måste ju hela 75 % arbeta. 75 % av Spaniens be-
folkning är ju mer än hela Sveriges befolkning, där kan man alltså tala om fram-
gångsrik jobblinje.
 
Om man mäter sysselsättning.
 
Var och en  som, som ägnar sig åt den allra minsta eftertanke, inser att läget i
Spanien är sämre än läget i Sverige.
 
Sysselsättningen är kanske inte det lämpligaste måttetför att mäta den på-
stådda framgången med jobb linjen.
 
Arbetslösheten ger däremot korrekta siffror, och den har ökat, varav följer att den
sk jobblinjen inte varit framgångsrik.
 
Varför använder då den ansvarsfulle Fredrik Reinfeldt måttet sysselsättning, som
ger fel värden, när han skulle kunna använda måttet arbetslöshet, som ger rätt vär-
den.
 
Därför att den ansvarsfulle Fredrik Reinfeldt vill föra väljarna bakom ljuset.
 
Onekligen en säregen form av ansvarsfullhet.
 
Sedan kan man ju fråga sig vad det är för underliga mekanismer som gör att
så många väljare väljer ett parti, vars ledare vill föra dem bakom ljuset.
 
Fredrik Reinfeldt har själv förklarat varför, han anser att huvuddelen av väljarna är
mentalt handikappade.
 
Väljarna borde nog överväga både en och två gånger om de väljer rätt när de
väljer ett parti, vars ledare vill föra dem bakom ljuset och som anser dem vara
mentalt handikappade.
 
 
Statistik är jag bra på, då kan
tom jobblinjen te sig bra
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MORGONHÄLSNING FRÅN FOLKETS STORE LEDARE

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade statsminister hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Som alla känner till har ju Alliansregeringen under de senaste åren framgångsrikt
bekämpat arbetslösheten.  Detta har vi lyckats med genom att höja sysselsättnin-
gen till följd av att befolkningen ökat.
 
Alliansregeringen har därför funnit det motiverat att använda detta mått för att dölja
dett andra felaktigt påstår vara ett misslyckande, dvs att arbetslösheten ökat.
 
Alliansregeringen misslyckas aldrig, det är bara oppositionen som misslyckas.
 
Alliansregeringen  gör nu nya framsteg, och denna gång även så att vi lyckas få
ner arbetslösheten, inte höja den.
 
Vi stimulerar nu på olika sätt välutbildade ungdomar som för tillfället är arbetslösa,
att flytta till Norge. Detta gör vi ansvarsfullt och kraftfullt genom att betala resa, enkel
resa för säkerhets skull, samt kostnaden för ett års hyra.
 
Med denna ansvarsfulla satsning räknar Alliansregeringen att inom det närmaste året
få ner arbetslösheten kraftigt.
 
Efter att dessa satsningar visat sig nå målet, att minska arbetslösheten i Sverige, avser
Alliansregeringen att vidga programmet, så att arbetslösa  välutbildade ungdomar stimuleras
att flytta till även andra länder, i första hand Finland och Danmark.
 
Med dessa kraftfulla insatser räknar Alliansregeringen att få ner ungdomsarbetslösheten
till den lägsta inom EU.
 
Parallellt med detta kommer den ansvarsfulla Alliansregeringen satsa på stimulanser för
att få hit mindre välutdildade ungdomar från avlägset belägna länder.
 
Genom att sätta in dessa i särskilda program, såsom svenska för invandrare mm, kommer
de inte att registreras som arbetslösa utan medför i stället att sysselsättningen ökar kraftigt.
 
Dessa två, av varandra oberoende satsningar, kommer att medföra att Alliansregeringens
jobblinje blir ännu mer framgångsrik. Med dessa framgångsrika satsningar kan vi inför valet
2014 hävda att sysselsättningen ökat, men också att arbetslösheten minskat.
 
Vi räknar också med att kostnaderna för dessa kraftfulla insatser kommer att finansieras
fullt ut genom kraftiga sänkningar av pensioner och ollka former av bidrag.
 
Och med denna uppmuntrande information önksar jag de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
AE
 
 
 
 

DELAT ANSVAR FÖR VÅLDET I SYRIEN

Nöden frågar inte om lov skriver BT idag
 
Man behöver inte mycket fanstasi för att kunna föreställa sig de fasor många
upplever med det dagliga och omfattande våldet i Syrien.
 
BT skriver i sitt inlägg att när kriget är slut:
 
Bör de skyldiga ställas till svars för sina illdåd
 
Spontant lätt att hålla med om men vittnar om hyckleri, tyvärr väldigt vanligt i
dessa sammanhang.
 
Det finns ett annat illdåd än det illdåd Syriens ledning gör sig skyldig till.
 
Det illdådet består i att tidigare ha fjäskat för den regim som nu gör sig
skyldig till illdåd.
 
Fjäskande för att kunna exportera och skapa tillväxt fick ta överhanden, trots
att alla visste att regimen begick illdåd långt innan den arabiska våren.
 
Men då var det inte lika tillspetsat och lika uppenbart, man kunde låtsas
som om illdåden inte fanns, det fanns ju pengar att tjäna.
 
Likt en kameliont skiftar man färg när illdåden blir så uppenbara att så många ser
det att det blir en bealstning.
 
Då fjäskas det inte längre, inte ens handel och tillväxt anses så viktigt att man
inte låtsas om grova illdåd.
 
Samma sak skedde i Libyen.
 
När illdåden inte var så allmänt kända fjäskande man för Kadaffi, man tom fjäskade
så mycket att man bjöd in landets säkerhetstjänst för utbildning, så att de kunde lära
sig att tortera lite mer raffinerat, det skulle inte synas så mycket.
 
Så illdåden har begåtts under en lång perioden och har begåtts av andra än re-
gimen i Syrien.
 
Illdådet att göda detta monster bör rimligen vara ett lika stort illdåd som det
monstret nu begår, tack vara att andra illdåd gjort detta illdåd möjligt.
 
Skulle det finns någon form av objektiv och högre rättvisa, skulle ju även ett antal i
vårt land också ställas inför rätta för medverkan till illdåd.
 
Men någon sådan rättvisa vet ju vi alla att det inte finns, så våra politiker, som
begått dessa illdåd, behöver inte vara rädda.
 
NU HELLER.
 
Ju längre och mer man blundar desto mer
illdåd begår man och desto mer tjänar man
AE
 
 
 

EN MINISTER VAN ATT LJUGA

Miljöminister Lena Ek ljuger mer än de flesta
 
Ska man ljuga mer än det flesta andra politiker, då gäller det verkligen att ta i,
och det gör Lena Ek, och hon gör det så att det osar.
 
Det är sällan man hör någon ljuga så ogenerat som minister Lena Ek, inte
ens bland politiker, och inte ens bland politiker i Sverige.
 
Lögnhalsen Lena Ek, centerpartistisk minister. har idag ett debattinlägg i BT, där
hon ljuger så att det osar om det.
 
Debattinlägget gäller vargstammen storlek i Sverige, och sälla har någon ljugit så
mycket som Lena Ek nu ljuger.
 
Nu måste väl ändå husse Fredrik Reinfeldt vara nöjd, här har han en minister som
lyckas ljuga mer om vargstammen, än vad han själv lyckas ljuga om arbetslösheten.
 
Nu slår både ansvarsfullhet och kraftfullheten rekord, mer regeringsduglig kan
ingen regering vara. tänk att kunna ljuga mer än alla andra och ljuga så att det
osar om det.
 
När man ska bedöma den lögnaktike ministerns lögnaktighet är det viktigt att ha några
siffror i minner, när det gäller vargstammens storlek och hållbarhet.
 
- idag finns det c:a 300 vargar i Sverige
- tidigare förslag till tak för vargstammen var 210 vargar, ett förslag på en så låg nivå att
  Sverige skulle ställas inför EU domstoen om vissa ändringar ej skedde
- Naturvårdsverket menar att det måste finns minst 380 vargar, och antyder att även detta
   är för lite, och att det borde finnas minst 700 vargar
-  Jägarförbunder "accepterar" 150 vargar, men menar arr det borde inte finnas några alls.
 
Med denna bakgrund lägger den lögnaktige minister Lena Ek ett förslag som omfattar
en vargstam på 180 vargar och har mage att vara så lögnaktig i debattinlägget att hon
helt fräckt påstår att detta är i linje med Naturvårdserkets uppfattning.
 
Som menar att ett borde finnas minst 380 vargar, kanske uppemot 700 vargar.
 
Hur kan det bli så här.
 
Jo det kan bli så här om Sverige har den lögnaktigaste miljöministern i hela Europa, om
denna lögnaktiga minister själv är jägare och lobbar år jägarna.
 
Förslagets seriositet är ju lätt att skatta efter kommentarer från Jägarförbundet, där jublar man
över att ha en Europas mest lögnaktiga miljöminister.
 
Man är så lyriska så man vet inte till sig i Jägarförbundet.
 
En stam på 180 vargar, och det finns 300 vargar, här kan man ju få gå ut och skjuta hur
många som helst. Det lär man väl fira men en snaps innan man går ut och skjuter, så
det är väl bäst att hålla sig inne då.
 
Den lögnaktiga ministern Lena Ek kan nog påräkna att bli hedersordförande i Jägarför-
bundet.
 
Men det räcker inte med att vara den lögnaktigaste miljöministern i Europa, man måste tyd-
ligen också framstå som den dummaste miljöministern u Europa.
 
EU har ju tidigare ansett att 210 är en nivå, så låg att den måste ifrågasättas. Nu menar Lena
Ek att man genom förslaget om 180 vargar levererar allt det EU vill ha och uttrycker:
 
Vi ser inte längre några formskäl till att hålla detta ärende vid liv.
 
Hur dum kan en lögnaktig miljöminister egentligen bara vara.
 
EU KANSKE TYCKER ATT DET FINNS FORMSKÄL ATT HÅLLA DETTA ÄRENDE VID
LIV.
 
Till tillhör ju inte vanligheterna att ledande politiker säger och gör saker som skapar respekt,
det har vi vant oss vid.
 
Men det innebär ju inte att man måste ljuga och framstå som så dum att vi behöver
skämmas.
 
Lena Ek saknar ju inte förebilder, precis
AE
 
 
 
 

CENTERN VID KÖKSBORDEN

Vart tog centerpartiet vägen
 
Just nu tycks centern sysselsatt med att utarbeta ett nytt ideprogram och
detta fokuser på två frågor.
 
Vart tog centern vägen och vart är det på väg.
 
Det sipprar fram lite uppgifter om hur detta arbete fortskrider. och det innehåller
en del intressanta inslag.
 
Bland annat vill partiet flytta makten från Stockholm och Bryssel. Här kan man
tala om en "kovändning". Att år efter år, år efter år, arbeta för mer makt till Bryssel,
så plötsligt ska Bryssel ha mindre makt.
 
 
Med sådana "kovändningar" är det lätt att förstå att man undrar vart centern
är på väg.
 
Med denna förflyttning av makten från Bryssel och Stocholm vill man föra besluten
närmare medborgarna, och helst till köksborden.
 
Men man får ju inte gå alltför långt med denna maktförskjutning, fortfarande
måste man ju bestämma om mamma eller pappa ska sitta vid köksbordet och
besluta.
 
Lite överraskande framför man att det finns intern kritik att centern upplevs som trå-
gigt, och det förbryllar:
 
Ingen partiledare i modern tid har väl sagt så många lustigheter som Annie Lööf,
så här behöver nog partiet inte oroa sig.
 
Man har också planer på att avskaffa skolplikten, vilket bör vara ett ganska så okontro-
versiellt förslag, den då redan tycks vara avskaffad på vissa håll.
 
Detta motiverar man med att det i Danmark och Finland inte finns skolplikt och att det
där fungerar bra.
 
Det är mycket annat i Finland och Danmark som också fungerar mycket bättre,
men det får man inte tala om.
 
Här finns dock en stor potential för centerpartiet.
 
Mer lustig än tråkig
AE

DE FÖRSVUNNA PENSIONSMEDLEN

Ett system som eroderas alltmer
 
Alltfler blir nu uppmärksamma på hur vårt fina pensionssystem faller ut,
och det faller väldigt illa ut.
 
Det sjunker och sjunker och sjunker, pensionen blev lägre både 2010
och 2011 och blir även lägre de kommande åren.
 
Och Alliansregeringen triumferar, det är ingen hejd på hur starka de offentliga
finanserna blir genom detta.
 
Allra starkast blev de ju om man inte betalar ut några pensioner alls, men
här menar Alliansregeringen tydligen att man ska gå försiktigit fram, ta
ett steg i taget, så att inget märker något innan det är för sent.
 
En och annan ställer sig nu frågan, vem är ansvarig för att det blir så här, en
pension som blir lägre år för år, och en Alliansregering som jublar.
 
Det finns ett svar på detta.
 
Ingen har ansvar för detta och det är inte heller tänkt att någon ska ha och
ta ansvar för detta.
 
Ridsdagen har valt att lägga beslut om pensionens fortsatta storlek utanför riks-
dagens ansvarsområde. Ett system, som är tänkt att succesivt kapa pensionerna,
får reglera detta helt på egen hand.
 
På så sätt är alla politiker nöjda, ingen har ansvar för att pensionerna sänks
som man har bestämt att de ska sänkas.
 
Socialförsäkringsminister Ulf Kristoffersson, mest känd för att ha myglat till sig en
lägenhet av biståndsorganet Ersta, är väldgt tydlig med att ingen har ansvar för
detta och att ingen heller ska ha ansvar för detta.
 
På en fråga hur politiker ser på detta blir svaret:
 
"Frågan antyder ju att om pensionen inte når upp till en rimlig nivå, så ska
vi göra något åt saken, och så är det ju inte".
 
Man får hålla med Fredrik Reinfeldt:
 
Det känns tryggt med en ansvarsfull och kraftfull regering, särskilt om den
anser att den inte ska ha ansvar för det den har ansvar för.
 
Styret blir ju lite lättare när det är så lätt att
lura väljarna:
citat av känd moderat
AE

MORGONHÄLSNING FRÅN FOLKETS STORE LEDARE

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade statsminister hälser de flesta av Er
välkomna till en ny dag, som tycks bli en vacker dag.
 
Tyvärr måste jag medge att jag känner mig upprörd, och jag känner mig så upp-
rörd att jag idag inte känner för att hälsa Dan Olofsson välkommen heller.
 
Rättshaversisten Dan Olofsson är ett orosmoment som ställer orimliga krav både
här och där, och det gör mig upprörd. Det var förresten denne Dan Olofsson som
bjöd antisemiten Ilmaru på bjudresa för några år sedan, så det finns ju all anled-
ning att bli upprörd.
 
Nu säger sig Dan Olofsson komma med ett upprop som kräver en granskning vad
som hände finansmannen Mats Sundqwist, sådant gör mig riktigt upprörd. I det
Alliansstyrda Sverige sker ingen granskning av vare sig det ena eller det andra
om ärendet gäller staten, framför allt inte om det mesta tyder på att staten har
gjort fel.
 
Dan Olofsson är missnöjd med att barnens konton plundrats på några miljoner
kronor. Staten plundrar inga konton, vi tar bara det vi behöver.
 
Olofsson motiverar uppropet med att det berör tilltron till staten. Detta tyder på en
naivitet som känns overklig. Alliansen bygger inte sin makt på någon form av tilltro,
vi bygger den på retorik, som får folk att tro de har tilltro.
 
I uppropet hänvisas till att Mats Odell ansett att statens hantering varit regelvidrig.
Vad kristdemokrater tycker eller inte tycker är inget vi moderater fäster avseende
vid, de är ju snart borta från politiken.
 
Det hänvisas också till att Bo Lundgren menar att detta är inget staten tar ansvar för. Det
kan aldrig sägas för många gånger. Vi i Alliansregeringen tar aldrig ansvar, däremot
är vi angelägna att säga att vi tar ansvar, ju fler gånger vi säger det, desto fler tror på det,
det har Per Slingerman sagt.
 
Det framförs också att minister Peter Norman inte skulle känna ansvar för detta. Där
har han mitt fulla stöd, han ska inte känna ansvar här heller.
 
Så mitt ställningstagande när det gäller detta upprop är väldigt klart. Staten tänker
inte medverka till att det bringas någon form av klarhet här heller.
 
Och att vi skulle visa någon form av ansvar som skapar tilltro borde till och med en sån
som Dan Olofsson kunna inse att sådant sker inte i ett Alliansstyrt Sverige.
 
Vi i Alliansregeringen ägnar oss bara åt ministerstyre och enskilda fall när det gynnar oss,
så det blir väldigt lätt att avfärda detta upprop.
 
Och med detta önskar jag de flesta av Er en fortsatt trevlig dag.
 
AE
 
 
 

DET VERITABLA DÅRHUSET SVERIGE

Nu kan det bara inte bli värre
 
Inte ens om Miljöpartiet och Vänsterkommunisterna får som de vill.
 
Lek med tanken att en sk utrikesfödd misshandlar sin hustru i Sverige och
har lite annat kulturellt hyss för sig.
 
Lek också med tanken att vederbörande blir åtalad och dömd.
 
I det här fallet blev den sk utrikesfödde åtalad och dömd och även dömd
till utvisning.
 
Lek med tanken att den sk utrikesfödde efter avtjänat straff utvisas.
 
Detta skedde också , i sedvanlig ordning återkom han ganska så omgående
till Sverige, trotts förbud att vistas i Sverige.
 
Lek med tanken att vederbörande sk utrikesfödd, som vistas illegalt i landet, blir
upptäckt och åtalad.
 
Detta skedde också, den sk utrikesfödde blev upptäckt och åtalad för brott
mot utlänningslagen.
 
OCH FRIAD.
 
Inför rätten hävade han att en åklagare, vars namn han hade glömt, sagt att han
kunde vistas i Sverige trots att han var utvisad.
 
Rätten, förmodligen till 100 % bemannad med idioter, valde att tro på den
sk utrikesfödde och valde att fria honom trots att man hade svårt att förstå
det ingen borde kunna förstå.
 
Så här långt är det så befängt att ingen borde kunna tro att det är sant.
 
Men det är sant och det slutar inte med detta.
 
Vederbörande sk utrikesfödd, som vistas i landet trots utvisning, har ju blivit fri-
känd trots att han brutit mot utlänningslagen.
 
I detta läget visar vårt kära gamla land vilket veritabelt dårhus det blivit.
 
MANNEN SOM ÄR ÅTALAD FÖR BROTT MOT UTLÄNNINGSLAGEN OCH
BEVISLIGEN VISTAS I LANDER TROTS DETTA FÖRBUD FÅR SKADESTÅND
UPPGÅENDE TILL 28 000:-.
 
De som tycker att skattemedel ska användas för denna typ av vansinnigheter ska'
naturligtsvis fortsätta att rösta på Fredrik Reinfeldt och ett antal andra, som under-
minerar allt samförstånd som finns kvar.
 
Det som tycker att detta är vansinnigt bör ta sig en riktigt ordentlig funderare
på om man ska rösta på partier som står för denna dagordning.
 
Rådman omgiven av nämndemän
AE
 

MAUD OLOFSSON GÖR UPP MED MEDIA

Maud Olofsson saknar rampljuset
 
I en intervju i Dagens Industri gör Maud Olofsson come back, tycks sakna
sötebrödsdagarna.
 
Man kan ju tycka att en come back ska vara förenat med någon form av ny-
hetsvärde, men det är till att begära för mycket, i vart fall av Maud Olofsson.
 
Det är samma osakliga tragglande, samma floskler och samma intole-
rans.
 
Som vanligt när det gäller Maud Olofsson är det de förfärliga sverigedemo-
kraterna som spökar, och de tycks spöka något alldelses förfärligt för Maud
Olofsson, de bara blir fler och fler.
 
Men Annie Lööf kan säkert ge några tröstens ord, under henne ska ju
centerpartiet bli den ledande politiska kraften i Sverige.
 
Inte ens Maud Olofsson kunda leva upp till en sådan verklighetsflykt.
 
Nu är alltså sverigedemokraterna ännu förfärligare än någonsin och hon för-
färas något alldelses förfärligt att de blir fler och fler, och hon vet skälet till detta.
 
Det är medias fel hävdas det, come backen tycks vara förenad med hjärn-
stillestånd.
 
Samma media, som gör allt för att förtiga det som kan vara bra med SD, och för-
storar allt, som kan vara en nackdel för SD, skulle nu alltså vara orsaken till att
SD går framåt.
 
Det är ju nästan så att Annie Lööf framstår som ett acceptabelt alternativ
som ledare för centerpartiet.
 
Vi som minns Maud Olofsson minns också något annant, och det var hennes be-
skrivning av oss svenskar, och den glömmer man inte i första taget:
 
VI SVENSKAR ÄR MINDRE BEGÅVADE, MINDRE VÄLUTBILADE, MINDRE
FLEXIBLA, MINDRE FÖRETAGSSAMMA OCH MINDRE KULTURELLA ÄN
VÅRA GÄSTER SOMALIER.
 
Denna svenskfientlighet bör man ha i åminne när hon kommer tragglande med
samma gamla floskler.
 
Sedan kan man ju undra vad det är som gör att vissa politiker vill uppbära förtro-
endeposter för en befolkning, som beskrivs som i det närmast hopplös och som
har en barbarisk kultur.
 
Är det fortfarande det Lutherska arvet som späkar kanske ?
 
Kan det möjligen vara denna syn på oss väljare som styr den invandrings-
politik som i dag är rådande.
 
Analfabeter från Somalia mm utgör ekonomiskt ett nettotillskott och ska rädda vår
framtida välfärd, och är vi så värdelösa som Maud Olofsson hävdar/hävdade så
kanske det är på viset.
 
Det blir då lite lättare att förstå detta vurmande för allt somaliskt, det måste ju vara
lättare att regera över en etnisk grupp som är så överlägsen svenskar.
 
Men då finns ju alternativet att dessa politiker flyttar till Somalia i stället för
att igångsätta en större folkvandring hit, det kräver liksom inte lika mycket resurser.
 
 
Mauds vänner till undsättning
för att rädda landet
AE

VÅLDET ESCALERAR I VÅRA SKOLOR

Man får det man ber om
 
LIvet är faktiskt så enkelt många gånger.
 
Det man ber om det får man, och det man arbetar för det når man, inte
alltid men många gånger.
 
Under en lång tid har vi bett om att våldet i skolorna ska öka och vi arbetat
länge för detta mål.
 
Nu är vi bönhörda, men ändå tycks inte alla vara nöjda.
 
Det kommer nu ideliga rapporter fråm olika skolor om att våldet ökar kraftigt,
och det är då ofta lärarna som blir utsatta.
 
Senast ut med larmrapporter är skolorna i Angered, där det uppges vara fullt
kaos.
 
Lärare som blir misshandlade, revbensbrott, hjärnskakningar, sitter och gråter
på arbetstid, listan kan göras på precis hur lång som helst.
 
Detta är något vi bett om länge och arbetat hårt för länge.
 
Att människor från främmande kulturer kommer hit och hämtar pengar och som
tack utövar sin kultur i det nya landet.
 
De gör precis som de förväntas göra när de får bidrag för att upprätthålla
sin kultur, de upprätthåller sin kultur, att utöva våld mot lärare mm.
 
Och politiker som yrvaket och naivt nu menar att man måste "göra något".
 
Det har SD sagt länge, men då är man rasist.
 
I vanlig ordning i Sverige innebär "att göra något" att man tillför resurser,
självfallet, fattas bara annant, tänk om man gjorde något åt det grundläg-
gande strukturella problemet.
 
Om man tillför ett problem, vilket man gör, är det ju inte nödvändigtsvis alltid
bästa lösningen att man tillför mer resurser  för att lösa det problem man till-
för.
 
Det kanske är en bättre lösning att börja i andra ändan, att minska på eller
ta bort problemet.
 
Men det skulle ju bygga på en insikt att det inte nödvändigtsvis är Sverige som har
den optimala lösningen när det gäller att maximera inslag som medför att våldet i
skolorna ökar så att lärarna inte kan arbeta.
 
För det är ju rasism, det har ju Fredrik Reinfeldt, Maud Olofsson och ett antal
andra fastställt.
 
SÅ VÅLDET I SKOLORNA KOMMER NOG ATT FORTSÄTTA ÖKA ÄVEN OM MAN
TILLFÖR MER RESURSER.
 
Och lärarna kommer att fortsätta att gråta över att man lyckas så bra med att öka vål-
det i skolorna.
 
Gamla sanningar som "det går inte att ha kvar kakan och ändå behålla den" gällde förr,
men de gäller inte längre.
 
Nu kan man inte behålla kakan samtidigt som man äter upp den, lika lite som man
kan tillföra en skola våldsamma elever och våldet upphör.
 
 
Som man bäddar får man ligga
AE

GÖRAN PERSSONS FLEXIBLA VISIONER

Visioner till salu
 
Det är ju alldeles uppenbart att den tiden är förbi, då medborgare med sam-
hällsvisioner valde den politiska banan.
 
Nu utgörs visionen av att tjäna den som betalar bäst, och vi ser det gång
på gång, gång på gång.
 
Värderingar och uppgivna visioner får ge vika och bli något som är tvärtom
när någon annan betalar lite mer.
 
Att Göran Persson hellre tjänar mammon än socialdemokratiska ideal och
visioner behöver ingen tvivla om. Det är däremot lite mer märkligt hur han
hamnade i det socialdemokratiska partiet.
 
Men det kanske var den språngbräda som just för studen medförde att han opti-
merade sin egen vinning.
 
Och den ekonomiska vinningen blev ju oerhört stor. Visserligen kunde han
inte ensidigt höja sitt arvode till en nivå som motsvarande den egna självbil-
den, men det fanns ju andra vägar.
 
MAN KAN JU HA SK SPECIELLA RELATIONER TILL EN KVINNLIG SAKKUNNIG
OCH SEDAN ANVÄNDA SIN MAKTPLATTFORM FÖR ATT LOTSA HENNE TILL
DEN ENA VÄLBETALDA POSTEN EFTER DEN ANDRA
 
Och sedan gifta sig med henne och hennes förmögenhet, skapad genom att bli
framlotsad av just Göran persson, bygga herrgård, jaga med f d politiska låtsas-
motståndare och leva herremansliv.
 
En variant av socialdemokratiskt jämlike, som med jämna mellanrum visar upp sitt jäm-
lika tryne, nu senast i egenskap av ordförande för Scandinavien Air Ambulance, SAA.
 
Ett antal landsting har utrett möjligheten och lämpligheten att etablera ambulanssjukvård
i en gemensam organisation.
 
Dessa tjänster utförs idag av SAA, där Göran Persson som av en slump råkar vara ord-
förande i.
 
Göran Persson sågar denna utredning, vem blir förvånad, med att ekonomiskt pres-
sade landsting inte lämpat sig för att vara flygoperatörer.
 
Självklart är landstingen inte lämpliga att driva denna verksamhet, det skulle ju innebära
att SAA kundunderlag sviktar, och det kan ju inte en jämlikhetskämpe åse passivt.
 
Det finns inga legala regler som styr exakt när man ska hålla tyst och inte hålla tyst, men
det finns, eller borde finnas, moraliska kompasser.
 
Med den position Göran Persson hade och med de maktkontakter han har än idag
kanske den moraliska kompassen borde lett i den riktningen att han höll tyst i denna
fråga.
 
Men vem blir förvånad, har någon hört talas om en politiker med moralisk kompass.
 
Göran Persson moraliska kompass blir ganska så tydlig, när han ställer sig frågande till
vad e tik är "för en djävla hund".
 
Men som sagt, vi ska inte vara kritiska, väljer vi politiker som bara tänker på sig
själva får vi politiker som bara tänker på sig själva.
 
Som Göran Persson.
 
 
 
Använder sig också av sin politiska
plattform för att bli rik, går också över
lik
AE
 

MORGONHÄLSNING FRÅN FOLKETS STORE LEDARE

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade statsminister hälsar de flesta av Er
välkomna till inledningen på en ny vecka.
 
Jag får många förfrågningar om vem som ytterst ansvarar för vår utrikespolitik
och känner därför att jag bör klarlägga detta.
 
Den svenska utrikespolitiken formuleras helt och hållet av Carl Bildt, och det var
en förutsättning för at han skulle bli utrikesminister. Egentligen ville jag inte ha med
honom i regeringen, då han är allför självgod och då vi båda har svårt för varandra.
 
Detta innebär att jag inte självständigt formulerar något inom utrikespolitiken utan
blir tillsagd av Carl Bildt vad jag ska säga.
 
Men vi hade gemensamma intressen här, moderaterna kunde få ett rösttillskott
genom hans närvaro och Carl Bildt fick möjlighet att åka runt och berätta hur be-
gåvad han är.
 
Ett annat villkor Carl Bildt ställde var att han inte ville uppehålla sig i Sverige mer
än nödvändigt. Han motiverade detta med att hans person var alltför viktig för att
han skulle uppehålla sig i vad han kallade "ankdammen Sverige". Detta passade
väldigt väl, för då slapp vi andra utsättas för hans behov att hävda sig.
 
Hans stora frånvaro har visserligen medfört problem på UD, men det är ett pris
jag anser värt att betala.
 
Carl Bildt ställde ytterligare ett krav för att bli utrikesminister och det var att hans
hustru skulle bli EU parlamentariker. Inte heller detta var svårt att tillmötesgå, vi
i Alliansregeringen är vana vid att tillsätta goda vänner och släktingar på viktiga
poster.
 
Satsningen på Carl Bildt visade sig vara ett lyckokast, genom honom har Sverige
nu åter blivit en stormakt, inte från något annat land i världen kan man höra hur
stor dess utrikesminister är.
 
Carl Bildts betydelse för andra statsmän kan inte heller överskattas. Vid sina viktiga
besök i olika huvudstäder flockas världens stora ledare omkring honom och alla
uppger sig vara tacksamma för att bli tillsagda hur de ska sköta sina ämbeten.
 
Alliansregeringen är också medveten om att han ljuger i många avseenden, men
även på detta ser vi positivt.
 
Det hade varit mycket värre om han talade om vad han hade gjort, eller inte gjort.
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EU SOM KRINGLACKANDE CIRKUS

Vad annat är att vänta
 
EU är stort, så stort att det faktiskt borde bli mindre.
 
Man kan imponeras av EU storlek, och förblindas, och tro att storheten är
ett uttryck för rationalitet och effektivitet.
 
Inget kan vara mer fel.
 
Det finns inslag i denna storhet, som hör hemma i sandlådan, ett sådant
inslag är nu föremål för kritik, återigen.
 
Flytten varje månad till Starsbourg som kostar c:a 1 700 00 000 SEK per
år.
 
Dessa flytt sker bara för att Frankrike ser sin pappa som så stark att ett möte
också måste hållas i Strasbourg, även om alla det att det inte är motiverat och
att det kostar mycket.
 
Man vad gör det att det kostar mycket när man kan pungslå medlemsstaterna
för att Franrikes prestige inte ska få äventyras.
 
De enda som motsätter sig en ändring på detta område är alltså Franrike och det
lokal näringslivet i Strasbourg.
 
Och då får det väl vara som det är, ingen får väl då tala om för Franrike att
Franrikes pappa inte är så stark att man borde få ha ett särskilt möte i
Strasbourg.
 
Men värre är egentligen att denna prestigedrivna utvecklning inte bara omfattar
denna flytt.
 
Nyligen beslöts om den sk patentdomstolen, alla eniga om att den skulle vara
på en ort, men olika pappor fanns även här i sandlådan och krävde att en enhet
skulle finnas i Italien, för att tillgodse Italiens prestige, och en i Storbritanninen,
för att tillgodose detta lands prestige.
 
Är det verkligen rimligt att ett projekt av detta slag, av denna storleksordning,
ska drivas utifrån rena sandlådeperspektiv.
 
Egentligen inte, men det är precis det som sker.
 
Men om nu detta ska styra EU verksamhet, så borde ju allt ske efter demokratiska
principer, alla är ju lika mycket värda som Fredrik Reinfeldt brukar säga.
 
Och visst är det möjligt.
 
Med 30 dagar i månaden och bara 28 medlemsländer skulle man ju kunna ha ett
möte i varje land varje månad, det vote väl ändå demokratiskt.
 
Och kostnaden för detta behöver man ju inte bry sig om då heller, för det gör man ju
inte i dag.
 
Tänk vad detta skulle betyda för Malmös utveckling, för där måste det ju i så fall för-
läggas.
 
Det skulle anstå EU väl, och alla skulle vara nöjda, allas pappor vara lika starka.
 
Dags för Fredrik Reinfeldt att föra fram detta krav vid nästa möte, det går säkert igenom,
vill man vara med och bestämma utan att vara med, så går nog detta också.
 
Jag är för Strasbourg, det bär EU prägel
AE

KVALITE I VÅRDEN, SOM RETORIK

Är det någon som hört det förut
 
Jag, de flesta av oss har hört det till leda.
 
De som har ett fundamentalistiskt förhållningssätt till alla former av privati-
seringar brukar mantra detta:
 
Det viktiga är kvaliten.
 
Men hur viktig är kvaliten när det verkligen kommer till kritan, det är det vik-
tiga.
 
Och kvaliten tycks inte vara så viktig på alla områden när det kommer till
kritan.
 
Det finns nu statistik rörande ambulanssjukvården som visar hur viktig kvaliten
är, i vart fall på detta område, kopplat till Stockholm.
 
Där är inte kvaliten viktig alls, där styr pris och vinst.
 
Precis som många kritiker till fundamentalistisk privatisering hävdat under många
år.
 
Tidigare hade man krav på ambulanssjukvården att 75 % av alla akut sjuka med
livshotande symptom ska kunna nås med ambulans inom 10 minuter.
 
Det var ett konkret kvalitetskrav.
 
Men det togs bort i samband med senaste upphandling och nu visar det sig att det
tidigare kravet, nu borttaget, inte uppfylls på långa vägar.
 
Nu visar statistik att det tidigare kravet på 75 % motsvaras av c:a 27 %, och det finns
förklaringar.
 
Vid upphandlingen har moderaterna prioriterat pris framför kvalitet och ambulans
sjukvården har prioriterat högre vinst framför kvalitet.
 
När fundamentalistiska förespåkare för hejdlös privatisering i alla lägen mantrar att man
ska se till kvaliten, så kanske man ska göra precis som de säger.
 
Man ska se på kvaliten på riktigt och inte förledas av fagra ord.
 
Dessa statistikuppgifter bör ses i samband med de uppgifter som visar att det vid alltför
många tillfällen inte kommer någon ambulans överhuvudtaget.
 
Då uppstår ingen kostnad alls och vinsten rakar i höjden
 
En speciell form av hög kvalite.
Jag ringde ju 3 gånger
AE

MODERATERNA SOM MILJÖPARTI

Grotesk historieförfalskning
 
Vem minns Sofia Arkelsten ?
 
Det var den Nya Moderaren som uppfann en ny gammal moderat politik.
 
Vi som minns minns att Sofia Arkelsten gjorde gällande att Moderaterna låg
bakom ett antal revolutionerande förändringar i samhället, rösträtt mm mm.
 
Till och med Fredrik Reinfeldt tyckte att detta vara lite väl magstarkt, så
Sofia Arkelsten fick gå för att hon alltför tydligt visade att hon ljög.
 
De nya moderaterna uppger sig ha nolltolerans mot att ljuga.
 
Man får bara ljuga så länge ingen uppfattar att man ljuger.
 
Ett debattinlägg i BT idag visar på de Nya Moderaternas höga tolerans när
det gäller att göra misstag, man ska alltid få fler chanser.
 
Och Sofia Arkelsten har fått en ny chans att ljuga.
 
I BT framför hon de Nya Moderaterna som ett miljöparti framför alla andra par-
tier. Ett antal miljoner för en studie här, ett antal miljoner för en studie där, så
vips är de Nya Moderaterna ett mer trovärdigt miljöparti än alla andra partier.
 
Nu återstår att se hur den moderata ledningen hanterar denna historieför-
falskning.
 
Eller, hemska tanke, det är kanske den moderata ledningen som står bakom detta
inlägg, som ett led i valrörelsen, allt under måttot:
 
Den som ljuger mest vinner valet 2014.
 
Man får hoppas att detta inte gäller, för då är ju valutgången given.
 
Sann historieskrivning är ju faktisk ofta mer intressant än falsk historieskrivning,
den är faktisk så intressant att man förstår att Sofia Arkelsten ljuger om partiets
politiska historia.
 
Den sanna historien är att de Nya Moderaterna har sina rötter i Högerpartiet
som hade sina rötter i det Högerparti, som var ideologiskt knutna till den
politik som födes i nazi Tyskland.
 
Så man kan förstå att Sofia Arkelsten ljuger om både miljöarbete och annat.
 
Däremot är det svårare att förstå att så många väljare inte inser att de Nya
Moderaterna ljuger om så mycket.
 
Och det är ännu svårare att förstå att Fredrik Reinfeldt distanserar sig gentemot
SD med hänvisning till de rötter detta parti påstås ha.
 
Om Fredrik Reinfeldt har rätt angående SD rötter har ja man faktiskt samma
rötter.
 
Då är det nog bäst att ta till falsk historieskrivning både vad gäller miljö och annat.
 
De väl initierade vet ju också vilka partier i historien det är som anses sig
gynnas av att förvanska både beskrivning av historia och dagsläget.
 
Det är definitivt inte de partier som gått i bräschen för demokratisk utveckling.
 
Efter Sofia Arkelstens artikel bör väl Miljöpartiet ändå inse att man nu måste
byta namn och program, när man hamnat så i skuggan av de Nya Moderaterna
vad gäller miljöarbete.
 
 
En applåd för Moderaterna
som apar efter.
AE
 
 
 
 
 
 
 

MORGONHÄLSNING FRÅN FOLKETS STORE LEDARE

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade statsminister hälsar de flesta av
Er välkomna till vad som tycks bli en vacker söndag, förhoppningsvis lika
vacker som den moderata politiken framställs.
 
Inom kort kommer NATO att genomföra en större stabsövning i Baltikum.
Då jag har förstått att det råder vanföreställningar om vår hållning gentemot
NATO vill jag ta upp detta i dag.
 
Inom Alliansregeringen är vi helt eniga om att medlemskap inte är aktuellt,
och det finns många omständigheter som talar för detta. Att Jan Björklund
framför en annan uppfattning är inget att bry sig om och inget som medför
att vi skulle vara oeniga, Alliansregeringen är eniga om allt, det utgör en
grundförutsättning för att kunna hävda att oppositionen inte är enigt om något.
 
Tyvärr envisas Jan Björklund och några andra med vanföreställningar med
återkommande krav att vi ska utreda ett medlemsskap i NATO genom att ut-
värdera vilka för- och nackdelar som finns. Vi moderater motsätter oss detta
på det bestämdaste, då det mesta talar för att fördelarna skulle överväga, och
då är det bäst att frågan inte utreds.
 
Det mesta talar alltså för att vi står utanför NATO, men ändå är med i NATO.
Vår historik visar på det framgångsrika i ett sådant agerande, att inte vara med
och betala kostnader, men ända vara med för att erhålla fördelar.
 
Redan i samband med 2 VK tillämpade vi denna strategi med framgång och höll
oss väl med Hitler och kunde gå in i efterkrigstiden med en helt intakt industri.
De goda relationerna med Hitler möjliggjordes tack vare en framsynt hållning av
dåvarande Högerpartiet och la grunden till att De Nya Moderaterna kan driva
den politik vi gör gör idag.
 
Vår hållning till valutasamarbetet i dag följer samma mönster, vi ser stora förde-
lar med att inte vara med och få samma problem som övriga stater, men vill själv-
fallet vara med och bestämma om allt.
 
Vi förhåller oss alltså till NATO på samma sätt, inte vara med på riktigt, låtsas
vara med lite, men ända vara med och bestämma allt.
 
Vår officiella hållning bygger också på att vi står så starka. att vi inte behöver NATO
stöd.
 
Som ett led i detta har vi minskat våra armestridskrafter, så att vi inte kan hjälpa
andra, bara bli hjälpta.
 
Vår marin har vi också reducerat, så att numären nu är så liten, att vi överväger att
lägga ner hela försvarsgrenen.
 
Satsningen på flyget följer samma mönster, visserligen har vi anskaffat ett antal
plan för att tillgodose industrins behov, men vi har medvetet avstått ifrån att beväp-
na dessa, så att de inte kan användas fullt ut.
 
Så det mesta talar alltså för att vi står så starka att vi inte behöver stöd av ett med-
lemsskap i NATO. Även ett försvagat EU talar för att vi står utanför NATO, då inte
heller ett försvagat EU kan hjälpa Sverige vid ofred.
 
För att vår hållning till medlemsskap inte ska framstå som alltför fyrkantig,har vi sagt
att vi kan utreda ett medlemsskap om socialdemokraterna säger ja till ett sådant, och
det känner vi oss trygga med, då socialdemokraternai nte kan tänkas göra detta.
 
Och med detta hoppas jag alla inser att de Nya Moderaterna för en mer ansvarsfull
och kraftfull försvarspolitik än alla andra. I vissa avseenden är den nästan lika an-
svarsfull och kraftfull som den försvarspolitik Vänsterpartiet står för.
 
AE
 

DAGENS SCOOP

Dagens scoop tyder på nyhetstorka
 
Eller någonting mycket värre, riktigt mycket värre.
 
Dagens scoop, som återfinns med stora rubriker i varje tidning, är att en
konduktör vågat uttala att en asylsökande familj åkte med SJ, men inte
ansåg att de behövde betala.
 
Bedrövligt, ofattbart bedrövligt, att sk asylsökande familjer åker
till Sverige för att hämta penagr, och ovanpå detta inte anser att
de ska erlägga betalning som alla andra resenärer.
 
Riktigt bedrövligt, ofattbart bedrövligt, att denna tacksamhetsattityd från
sk asylsökande blivit ett mönster.
 
Men i den politiska retoriken är det inte det bedrövliga, som är bedrövligt.
 
Det bedrövliga är att en främlingsfientlig SJ anställd säger att det som är
bedrövligt är bedrövligt.
 
När någon i Sverige säger att något bedrövligt är bedrövligt måste man ju göra
en "pudel", och det har ju SJ nu gjort.
 
Från SJ menar man nu att det var bedövligt att man tyckte att något bedrövligt
var bedrövligt.
 
Och så finns det fortfarande sk opinionsförmedlare, som tycker att de som röstar
på SD är obegåvade.
 
Det kanske är mer obegåvat att anse att man i ett demokratiskt land inte ska få
ge uttryck för att något som är bedrövligt är bedrövligt.
 
Tja, vad ska man säga,
när man inte får säga något
AE
 
 
 

POLITISKA LÖFTEN SOM INFRIAS

Vallöften som är hållbara
 
Vi väljare är ju vana vid att mängder av vallöften ges vid olika val.
 
Vi väljare är ju också vana vid att mängder av vallöften inte infrias,
har man väl gett sin röst är vallöftet inget värt.
 
Detta hindrar inte att de, som sviker sina vallöften, ändå utropar sig själva
som politiker i världens mest utvecklade demokrati.
 
Vi ser det gång på gång, och är nu så luttrade, att vi inte förväntar oss
något annat.
 
Nu vankas val i Ukraina, utskällt för att vara odemokratiskt och för att mani-
pulera väljarna.
 
Trots denna kritik har Ukraina hittat en demokratiform, som är överlägsen
den i Sverige.
 
Man ger väljarna valuta för deras röster, lovar en sak och håller en sak.
 
Där har vi mycket att lära, trots vår världsbästa demokrati.
 
Politiker i Ukraina lovar och håller, det kan man kalla för demokrati. Kandidater
utlovar vodka till de som röster på dem.
 
Och inte bara det, de väljare som lovar att rösta på en viss kandidat får
vodka av en viss kandidat, det kan man kalla demokrati.
 
Det bara inte lovas, det infrias också ,väljarna får vodka, det är det närmaste
direktdemokrati man kan komma.
 
Man kan ju fråga sig vilket som är bäst, att få ett löfte som infrias, eller få ett
löfte som inte infrias.
 
Det som är hållbart håller, ett löfte som håller är hållbarare än ett löfte
som inte håller.
 
Här har Per Slingerman mycket att lära.
 
Skulle Fredrik Reinfeldt utlova en flaska vodka, om man röstade på de Nya
Moderaterna, skulle valet vara lätt.
 
MEN FÖRST EFTER DET ATT LÖFTET INFRIATS OCH SLÄCKT TÖRSTEN.
 
 
Då håller ju en flaska vodka längre
den är ju i alla fall inte tom från
början
AE
 
 
 
 
 
 
 
 

RASISTSPÖKET

Fördjupade väljarundedrsökningar ger fler rasister
 
Sverigedemokraternas opinionsframgångar har ju väckt stor uppmärksamhet och
föranlett många analyser med de mest skiftande innehåll.
 
Andra strömningar inom väljarkåren har inte rönt lika stor uppmärksam-
het.
 
En strömning man länge försökt hemlighålla är att närmare 50 % av de svenska
väljarna sympatiserar med SD politik vad gäller invandringspolitik.
 
Cirka 50 % av den svenska befolkningen är alltså främlingsfientliga rasister,
det kan ju vara bra att känna till, när man blir beskylld för att vara rasist är
man tycker att väderutsikterna är mörka.
 
Fördjupade väljarundersökningar visar emellertid att rasist blir man även av andra
skäl än att vara kritisk till nuvarande invandringspolitik.
 
Dessa fördjupare undersökningar visar att många trogna moderater nu trött-
nat på att vara trogna moderater och väljer att stödja SD. Inom denna rörelse
finns det 3 skilda grupper, vilkas partisympati skiftar färg av olika skäl.
 
En grupp utgörs av trogna moderater som tycker att den svenska kulturen är värd
ett bättre öde än att avfärdas som barbarisk.
 
Den gruppen är ju en rent främlingsfientli rasistsikt grupp sedan länge och
hör ju hemma i det främlingsfientliga rasistiska partiet SD, som mot hela det
ansvarsfulla etablisemanget kämpar för att man ska få ha skolavslutningar i
kyrkan.
 
Så den gruppen av ansvarslösa trogna moderater ska man ju inte ta i med tång.
 
E annan grupp trogna moderater, som nu väljer att rösta på SD, är sådana som tycker
att Sverige ska försvaras, inte bara Afganistan. Många av dessa gör detta byte enbart
av det skälet att de misstror moderaternas försvarspolitik.
 
Gruppen främlingsfientliga rasister har nu utökats till att omfatta vissa försvars-
vänner, det kan vara bra att känna till för alla de rasister, som felaktigt trodde
att deras värnplikt hade ett högre syfte.
 
En tredje grupp trogna moderater, som nu väljer att rösta på SD, är sådana som ser
brottsbekämpningen som viktig och tycker att moderaterna inte lever upp till de krav
man bör ställa inom detta område.
 
 
Denna grupp tycker inte att dagliga skottlossningar lite här och där är ett uttryck för
en ansvarsfull politik.
 
Gruppen främlingsfientliga rasister har då alltså utökats även till att omfatta
sådana som inte tycker att brottsbekämpningen prioriterats tillräckligt mycket.
Det kan ju vara bra att veta att man är rasist för att man känner sig missnöjd
med att polisen inte vill ta upp en anmälan om ett visst vardagsbrott.
 
Motsvarande strömningar inom väljarkåren finns också på andra håll, trogna socikal-
demokrater som nu nu väljer att rösta på SD av samma och liknande skäl. Ström-
ningarna är dock mest omfattande när det gäller trogna moderater.
 
Trogna moderater sedan lång tid, missnöjda med moderaternas försvarspolitik
och brottsbekämpning. Måste kännas konstigt för dessa att Fredrik Reinfeldt
nu inte vill ta i dem med tång.
 
 
Rasistspöket
AE

MORGONHÄLSNING FRÅN FOLKETS STORE LEDARE

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade statsminister hääsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag i Alliansens Sverige.
 
Vi i Alliansregeringen ser nu alltfler bevis på att våra långsiktiga politiska mål är
på väg att uppfyllas.
 
Som alla känner till ser vi i Alliansregeringen inte pensioner som belöning för ett långt
förvärvsliv, vi ser pensionen som ett bidrag.
 
Många pensionärer och blivande pensionärer ser detta som sina pengar. men detta är
helt fel.
 
Pensionen är ett bidrag, som möjliggjorts genom Alliansregeringens ansvarsfulla och
kraftfulla politik. Det är också min bestämda uppfattning att inga bidrag ska få översti-
ga svältgränsen, något jag framförde i mitt politiska manifest.
 
Det är här vi nu ser att vi kan skörda frukterna efter ett långvarigt ansvarsfullt arbete,
som gör det möjligt att stärka de offentliga finanserna ännu mer.
 
Pensionerna har blivit lägre både under 2010 och 2011 och vi ser nu att vi har lyckats
hålla tillbaka dem även under 2013.
 
Även 2014 ser ut att bli ett lyckosamt år för Alliansregeringens ambitioner, då ser vi att
pensionerna kommer att sänkas med 100:-, ett avgörande steg mot målet att ingen pen-
sionär ska leva över svältgränsen.
 
Tyvärr, av många skäl, är det ju valår 2014, vilket komplicerar bilden lite grann. Även om
vi i Alliansregeringen vill utsätta alla pensionärer för svält vill vi ju inte förlora deras röster
i valet.
 
Därför har ju den ansvarsfulla Alliansrgeringen, vilket alla säkert känner till, beslutat att
alla pensionärer får en skattelindring 2014 med 50:-. Det är en eftergift vi känner oss
tvungna att göra och vi räknar med att denna ökning ska överskugga sänkningen på
100:- så att man ändå kan rösta för en fortsatt Alliansregering.
 
När väl valutgången är säkrad kommer Alliansregeringen att intensifiera arbetet med att
få ner alla bidragspensioner till svältgränsen.
 
För att de som aldrig arbetat inte ska drabbas av denna utveckling komme den ansvars-
fulla Alliansregeringen att genomföra fortlöpande höjningar av garantipensionen, så att
denna grupp inte ska behöva utsättas för svält.
 
 
AE

LITE GRYNINGSLJUS I MÖRKRET

Syndaren slutligen inför rätta
 
Ibland tycks det meningslöst att överhuvudtaget fundera över frågorm om
moral och etik.
 
Politiska vettvillingar tillåts göra vad som helst utan att någon vågar
agera.
 
I Italien har man fattat mod och dömt förre premiärminstern till 4 års fängelse.
 
Fyra års fängelse för skattesmitning, det låter ganska mycket.
 
Vad skulle då straffet bli för förtal av en befolkning, mentalt handikappade och'
barbariska, trolöshet mot huvudman och förskringring av offentlig egendom
samt att dela ut offentliga medel till goda vänner som inte vill arbeta mer för
att de super för mycket (Ulrika Schenström).
 
Det borde väl inte kunna ge mindre än åtta år för Fredrik Reinfeldt.
 
Men bara i Italien, i Sverige dömer man inte politiker som förskingrar offent-
lig egendom. Här har man varit så finurlig att man skrivit in att brott mot
Kommunallagen inte kan medföra sanktioner.
 
Så finurliga är de inte i Italien, där åtalar man och dömer kriminella
politiker.
Man kanske borde flytta till Italien, där
tycks det i alla fall råda en viss rättvisa
AE
 

PALATSREVOLUTION I MODERATERNA

Paradiset Seved skrämmer Moderat
 
I den politiska retoriken önskar alla politiker att de skulle kunna flytta till olika
invandrargetton.
 
Tyvärr är det alltid något litet praktiskt problem, som gör att just han/hon
inte kan flytta till ett invandrargetto.
 
Vem minns inte Göran Persson som skulle ha flyttat till ett invandrargetto, han
älskade miljön och han älskade människorna.
 
Men tyvärr, just han kunde inte just då flytta just dit hur gärna han önskade.
Han fick fortsätta sitt ömkliga liv utan att kunna bo i ett invandrargetto.
 
Nu är det tydligen revolution i De Nya Moderaterna oh Kvällsposten måste ha fått
en ny redaktion.
 
Moderaten John Roslund i Malmö flyttar från Seved därför att han inte kan bo kvar
där på grund av alla skottlossningar. Och dessutom tycker han att hans dotter ska
kunna lära sig cykla, men det vågar ju ingen göra i Seved.
 
Och detta menar moderaten John Roslund, som tycks ha fått allt om bakfoten.
Han tycks inte ha rådfrågat husse Fredrik Reinfeldt innan han gjorde palatsre-
volution, för då minsann skulle ha få veta hur det låg till.
 
DET ÄR INTE MILJÖN I SEVED SOM ÄR BARBARISK, DET ÄR DEN URSVENSKA
KULTUREN SOM ÄR BARBARISK, FRÅGA FREDRIK REINFELDT, HAN ÄR EXPERT
PÅ SÅDANA BEDÖMNINGAR.
 
Varför bor Fredrik förresten i barbariska miljöer, det måste väl finnas en och annan lägenhet
ledig i Rinkeby ??
 
Kanske hyckleri där också, som hos Göran Persson, det verkar mer troligt, hade han
velat bo bland skjutande invandrarkriminella hade han ju gjort det.
 
Men inte nog med att moderaten gör palatsrevolution och flyttar från Seved, han skriver om
det i Kvällsposten och förklarar helt öppet varför han flyttar.
 
Han kan inte bo bland all skottlossning mm.
 
Har han blivit helt galen, har han inte lärt sig något om vad man får säga och inte säga. Nu
är det lättare att förstå varför Fredrik Reinfeldt ser så tjurig ut.
 
Inte nog med att moderaten John Roslund inte vill bo i Seved, han får skriva om det i
Kvällsposten.
 
Även redaktionen på Kvällsposten måste ha blivit helt galen, sådant skriver man väl inte om
i Sverige.
 
Räkna med indraget presstöd.
 
 
Tom en del moderater har tröttnat på detta
AE
 
 
 
 
 
 
 

ALLIANSRGERINGEN GRUNDLURAR ALLA PENSIONÄRER

Moderaterna på god väg nå sina politiska mål
 
När det gäller opinionen har ju de Nya Moderaterna backat en hel del
senare tid.
 
Partistrategerna uppger sig dock inte fästa något avseende vid detta.
 
Det viktigaste är att den moderata politiken kan genomföras, och det
kan den, med råge.
 
Partistrategerna framstår som närmast lyriska, när de pekar på alla fram-
gångar med den moderata politiken.
 
Mest stolt uppger man sig vara med hur pensionen utvecklas, här tycker
man sig ha lyckats på alla fronter.
 
Dels har man lurat pensionärerna med  att besluta om en marginell skatte-
sänkning, som får dem att tro på högre pensioner, dels har man genom syste-
met säkerställt att pensionen urholkas för varje år, den blir mindre värd år för
år.
 
En skattesäkning på 50:- nästa år samordnas med sänkta pensioner på 100:-,
en orhörd framgång menar Per Slingerman, talesman för det ansvarsfulla
partiet.
 
Per Slingerman slingar sig också av stolthet när han beskriver pensionens utveck-
ling åren 2013 - 2015.
 
När alla andra får en lönehöjning på drygt 15 % under dessa år får pensio-
nären mindre år från år.
 
Per Slingerman menar att detta är det definitiva beviset på att den moderata po-
litiken lyckats, över förväntan.
 
Fredrik Reinfeldt framstår, om möjligt som ännu mer lyrisk än retorikern Per Slinger-
man. Han pekar på vad han skrev i sin fina bok:
 
Ingen med bidrag ska ha bidrag över svältgränsen, och pensionen är ju ett bi-
drag menar han.
 
Stolt uppger han att resultatet av den moderata politiken överträffar alla förväntningar
han hade när han formulerade målet:
 
Pensionärer ska leva på svältgränsen.
 
Han uppger att denna snabba måluppfyllelse beror på Alliansregeringens ansvarsfulla,
kraftfulla och regeringsdugliga styre.
 
Både Fredrik Reinfeldt och Per Slingerman uppger sig kunna tänka sig ytterligare re-
former inom detta område, då det fortfarande finns pensionärer som får pensioner som
gör det möjligt att leva över svältgränsen.
 
De ansvarsfulla politikerna Fredrik Reinfeldt och Per Slingerman uppger sig förvånade
över att ett antal äldre moderater lämnat partiet för SD och menar, de svälter ju inte
ihjäl.
 
Skänk en slant till en lurad pensionär
 
AE
 

EN GRADVIS NEDBRYTNING I SAMHÄLLET

En gradvis nedbrytning
 
En forskarrapport bekräftar det många sedan länge trott sig veta, det sker
en gradvis nebrytning av det svenska samhället, som över tid blir allt mindre
effektivt och slukar allt större resurser.
 
Detta har skett i takt med att näringslivets managementmetoder fått allt större
inflytande även i offentlig verksamhet.
 
Man beskriver detta som ett utökat managementvälde, som förslösar re-
surser och försämrar kvaliten.
 
Man menar att det inte räcker att man bestämmer vad en myndighet ska göra,
man måste också se hur den gör. Känns det igen ??
 
Gör rätt sak på rätt sätt, egentligen inget nytt.
 
Det som dock upplevs som nytt är när forskarna förklarar varför en tidigare hyfsat
effektiv offentlig verksamhet blivit allt mindre effektiv.
 
Utvärdering och rapportering har tagit en allt större del och blivit förlamande
för den verksamhet en myndigheten är tänkt att bedriva.
 
Känns också igen från många olika områden, lärare, läkare mm mm mm, som får
syssla med arbetsuppgifter, som ligger helt utanför kärnverksamheten.
 
Myndighetens ursprungliga och hududsakliga verksamhet har fått stå tillbaka för
olika utvärderingar och rapporter.
 
Utvärdering och rapportering HAr blivit den huvudsakliga verksamheten.
 
Ett särskilt myndighetssverige har då skapats för att administrera denna verksam-
het, såsom olika inspektioner och analysmyndigheter.
 
Nu har det till och med gått så långt att en analysmyndighet utvärderar en analys-
myndighet, som i sin tur ska utvärdera en myndighet.
 
Dessa myndigheter har nu tillåtits växa sig så stora och tillåtits ta så stort ut-
rymme att de skapat en egen byråkrati med egna problem.
 
När den goda avsikten från början var att man skulle lösa andra myndigheters prob-
lem.
 
Rapporten är intressant, mycket intressant, på många sätt.
 
En intressant aspekt är att detta skett under en regering, som anser sig mer
regeringsduglig än alla andra regeringar i hela Världen.
 
En annan intressant aspekt är vad får vi för att vi betalar Världens högsta skat-
ter ??
 
Det finns fortfarande de som hävdar att ju mer vi betalar desto mer välfärd får vi.
 
Rapporten tycks peka på det motsatta.
 
Ju mer vi betalar desto mindre vi får.
 
Rapporten menar också att det finns enorma välfärdsvinster att nå om man röjer upp
i denna djungel, och att det här finns en stor politisk potential.
 
Bara för att parti att ta för sig alltså, mindre skatter och större effektivitet, det skulle nog
många väljare kunna tänka sig att rösta på.
 
Kanske till och med de väljare som nu röstar på partier som står för högre skatter
och mindre effektivitet.
 
Så potentialen tycks finnas.
 
 
Styrning av myndighetssverige, allt,
alla flyter omkring och ingen når land
AE
 

MORGONHÄLSNING FRÅN FOLKETS STORE LEDARE

Morgonhälsning till det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade statsminister önksar de flesta av
Er välkomna till en ny dag.
 
Tyvärr blir det för var dag allt färre att hälsa välkomna och det har medfört
att jag inte kunna sova en blund i natt.
 
Jag kan inte hålla tillbaka min ilska, nu heller, när jag tänker på att de för-
färliga sverigedemokraterna nu är det tredje största partiet.
 
Det känns nästan som om inte alla lyssnar och lyder när jag säger vad de
ska tycka, trots att jag inte tar i dem med tång blir de vara fler och fler.
 
Alliansregeringen har dock bestämt att den inte är fel på den politik vi för,
det är väljarna det är fel på, de flesta är till och med mentalt handikappade.
 
Här har Alliansregeringen uppmuntrat till Västvärldens största invandring, och
vad är tacken, jo ett ökad stöd till SD.
 
Alliansregeringen har också infört sharialagar, uppmuntrat judeförföljelser samt
skapat speciella invandararzoner, och vad är tacken, jo ett ökad stöd till SD.
 
Det finns till och med kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt, som nu uppger att de
röstar på dessa förfärliga människor.
 
Alliansregeringen har avsatt stora resurser för att stimulera olika innovationer som
assistensverksamhet mm, och vad är tacken, jo ett ökad stöd för SD.
 
Alliansregeringen har också aktivt diskriminerat ursprungssvenskarna genom att
styra arbeten och olika bidrag för att välkomna analfabeter, och vad är tacken, jo
ett ökat stöd för SD.
 
Alliansregeringen har också varit tydliga med att vi måste komma bort från vår egen
barbariska kultur och ersätta den med en mer muslimskinspirerad kultur, och vad är
tacken, jo ett ökat stöd för SD, ett parti som vill behålla delar av den svenska identi-
teten, det är inte konstigt att man inte får en blund i ögonen.
 
Alliansregeringen har också försökt att tysta all debatt kring invandringen, vad är tacken,
jo ett ökad stöd för SD.
 
Som om inte detta räckte visar det sig att moderater, just moderater, inte mentalt
handikappade obegåvade lantisar, nu väljer att gå över till SD.
 
Det är inte lätt att ta ansvar och vara kraftfull när otack är den lön man får, men som
vi politiker brukar säga, vi har de väljare vi förtjänar, i vart fall när de börjar inse hur
ansvarsfulla vi i Alliansregeringen är.
 
 
AE

DET NYA SVERIGE

Verklighetens folk tycks röra på sig
 
Alla senare väljarundersköningar tycks bekräfta en entydig rörelse i väljar-
opionen.
 
Allt färre väljare väljer att vara svenskfientliga.
 
När det gäller väljarnas värdringar vad gäller invandringspolitiken tycks detta
följa samma mönster.
 
Allt färre väljare väljer att vara svenskfientliga.
 
Tidigare undersökningar har visat att ungefär 45 - 48 % av väljarna sympatiserar
med SD sk flyktingpolitik.
 
Denna siffra tycks nu ha ökat till ungefär 55 %,.
 
Eftersom c.a 15 % är osäkra innebär detta alltså att fortfarande är c:a 30 % av
väljarna fortfarande är svenskfientliga.
 
Men trenden är tydlig,  väldigt tydlig:
 
ALLT FÄRRE ÄR SVENSKFIENTLIGA, ALLT FÄRRE UPPSKATTAR SKOTT-
LOSSNINGAR PÅ VÅRA GATOR, ALLT FÄRRE UPPSKATTAR ASSISTANS-
BEDRÄGERIER OCH ANDRA BIDRAGSBROTT, ALLT FÄRRE UPPSKATTAR
VÅLDTÄKTER BEGÅNGNA AV INVANDRARE MM MM MMM
 
Och alltfler har tröttnat på svenskfientliga politiker.
 
Miljöpartiet och vänsterkommunisterna tycks ju bestå till 100 % av svenskfientliga.
Rensar man bort detta innebär detta att c:a 65 % av väljarkåren är svenskvänlig.
 
Detta innebär:
 
Att Fredrik Reinfedlt, Jan Björklund, Annie Lööf och Göran Hägglug samt
Stefan Lövfen för en politik, som går emot ungefär 65 % av sina egna väl-
jare i en av de viktigaste frågorna för dagen.
 
Med de påfrestningar det innebär på samhället med all kriminalitet mm knutet till
detta tar dessa ledare enormt stora risker. Den dag, vilken kan komma, då detta
blir uppenbarat för fler, kan bli ett bryskt uppvaknande för vissa.
 
Att som ledande politiker medvetet arbeta för större spänningar, större mot-
sättningar, ökad kriminalitet, mindre välfärd mm, det kan komma att få ett
pris.
 
Det finns faktiskt länder där detta betecknas som samhällsomstörtande verksamhet,
och det finns länder där sådan verksamhet blir föremål för riksrätt.
 
Det borde per automatik medföra att ställas inför riksrätt om man som politisk
ledare diskriminerar sin egen befolkning och utsätter den, helt i onödan, för
det våld och de motsättningar man nu medvetet har skapat.
 
Ingen svensk kvinna borde behöva utsättas för våldtäkt därför att en viss Fredrik Reinfeldt
saknar all form av anständighet och ansvar.
 
Ingen svensk, eller någon annan heller för den delen ska behöva utsättas för grova brott
och sedan inte våga vitnna därför att rättssystemet inte klarar av att hantera den sk kultur
Fredrik Reinfeldt och ett antal andra valt att införa i Sverige.
 
Den politiska ansvarslösheten och föraktet för svenskarna och den kultur de flesta
hyllar är monumental bland ledande politiker.
 
Kvinnor har faktiskt ett val, att leva med stora risker för att bli våldtagen eller inte är
faktiskt ett val man kan ta ställning till.
 
Vill man öka riskerna för att bli våldtagen och misshandlad i anslutning till detta ska man inte
rösta på ett svenskfientligt parti.
 
Säger jag ingenting har jag inget sagt,
tänker jag ingenting har jag inte tänkt.
Tänk på det.
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VINSTUTTAG

Egenintresset styr lite väl mycket
 
Vinster i välfärden styrs tyvärr av två omständigheter, dels ett rent egen-
intresse, dels ideogiska låsningar.
 
Med hänsyn till frågans stora principiella betydelse borde alla partier söka
efter en lösning, som tillfredsställer alla parter.
 
En lösning där vinsten är lagom och där kvaliten är säkrad. För att nå
dit måste alla komma upp ur "skattegravarna", knappast troligt.
 
Ibland blir egenintresse pinsamt tydligt, så pinsamt tydligt att man inte ens
försöker dölja att egenintresset styr, och enbart detta.
 
Stefan Löfven har ju nu presenterat en uppfattning som bygger på att man inte
ska ha ett vinsttak. Detta välkomnas från många håll, självklart, men misstros
från andra håll, lika självklart.
 
En av dem som nu höjer Stefan Löfven till skyarna är vice VD för välfärds-
bolaget Silverlife.
 
VICE VD FÖR SILVERLIFE ÄR FÖRRE SOCIALDEMOKRATISKE STATS-
SEKRETERAREN STEFAN STERN
 
Man behöver ju inte undra alltför länge vilken uppfattning den socialdemokratiske
statssekreteraren hade när han var statssekreterare.
 
Har man en uppfattning om vad som är bra i en viss position, och den mot-
satta i en annan position, finns det föga hopp om att denna fråga ska kunna
finna en lösning, som bygger på "lagom".
 
Och uppfattningen om vad som är bra eller dåligt följer tyvärr rakt igenom detta
tydliga spår.
 
Ingen är intresserad av att hitta en bra "lagomlösning", vissa tycker allt är
bra, det gör välfärdsoligarker och vissa partier, vissa tycker det är dåligt,
det gör vissa partier.
 
De flesta bra lösningar bygger på en sammanvägning av för- och nackdelar. Ser
man bara fördelar, blir resultatet därefter, ser man bara nackdelar, blir resultatet
också därefter.
 
Borde vi inte av våra politiker kunna kräva att de söker lösningar som bygger
på en sammanvägning av fördelar och nackdelar  ??
 
Tydligen inte, man blir ganska så uppgiven.
 
Dockor som säger en fras, när man trycker
på en knapp finns inte bara att köpa i affären.
Dessa tänker inte heller.
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MORGONHÄLSNING FRÅN FOLKETS STORE LEDARE

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade statsminister hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Den senaste väljarundersökningen från Novus har gjort att jag haft svårt att
sova under natten, den har gjort mig riktigt bekymrad. Skulle dessa siffror hålla
i sig till valet blir jag tvungen att börja arbeta.
 
Redan som ansvarsfull ordförande i MUF skrev jag en bok, där jag menade att
huvuddelen av väljarna är mentalt handikappade. Jag räknade aldrig med att få
så rätt, de mentalt handikappade ökar i takt med att moderaterna tappar röster.
 
Vi moderater har ju också alltid hävdat att alla utanför Stockholm är obegåvade
lantisar. Nu tycks vi tappa mer röster utanför Stockholm, vilket inte kan tolkas på
annat sätt än att lantisarna är mer obegåvade än vad till och med Anna Batra
Kíndblad hävdar.
 
Centerpartiet hamnar återigen under 4 % gränsen och det överraskar inte. Med
hänsyn till de uttalanden partiets ledare gjort är det mer överraskande att partiet
får några röster överhuvudtaget.
 
Inte heller kristdemokraterna når över 4 % och de tycks bli färre och färre, just
nu finns det ingen anledning att räkna med dem längre, och det är kanske lika
bra det. Ett parti, som hyllar verklighetens folk, hör egentligen inte hemma i
Alliansen. Mentalt handikappade och obegåvade lantisar är inte våra kärnväl-
jare. Tillsammans med Miljöpartiet måste vi nu inrikta hos på andra grupper.
 
Samtidigt som undersökningen ger oss sämre siffror räknar vi därför med att ge-
nom förhandlingar med Miljöpartiet kunna bilda en regeringsduglig regering.
Miljöpartiet har redan öppnat upp för att stöjda vår moderata politik, om vi i gen-
gäld accepterar att ta hit alla bekanta till de anhöriga som nu lovats uppehålls-
tillstånd i Sverige.
 
Detta ser vi som positivt, gruppen utgör ett antal miljoner, och det finns säkert en
och annan här som kan förstärka jobblinjen.
 
Sedan förstår jag inte vad det är som drar hos den där Löfven, när han tiger vinner
han röster, men när jag talar tappar jag röster, jag får det inte att gå ihop.
 
 
AE

KULTURARVET ETT MINNE BLOTT

En barbarisk kultur bättre än ingen kultur alls
 
Det sägs ju att vi människkor som regel får sona våra synder.
 
Man frågar sig då, vad har vi svenska väljare egentligen gjort för att
behöva representeras av politiker, som är direkt fientligt inställda
till oss svenskar och det kulturarv vi tror, bara tror, oss ha.
 
Den ansvarsfulle Fredrik Reinfeldt har ju varit väldig tydlig på den punkten.
 
Om det överhuvudtaget finns en svensk kultur är den barbarisk, menar
han, på fullt allvar tycks det.
 
Det är inte bara en kultur som kan vara barbarisk, även en statsminister tycks
också kunna vara det.
 
För visst är man barbarisk när man ser på sina väljare på det sättet.
 
Många tog sig då för pannan och undrade vad som stod på färde, detta kan
han väl bara inte mena.
 
Men visst, den ansvarsfulle Fredrik Reinfeldt menade visst detta, och vi
kanske ska vara nöjda med denna kulturbedömning.
 
För Fredrik Reinfeldt tycks det inte vara uteslutet att vi har ett kulturarv, men då
är det barbariskt.
 
Det tycks nu som om man har anledning att vara tacksam för det lilla, bättre
med ett barbariskt kulutarv än inget kulturarv alls.
 
För nu görs det nu gällande från en miljöpartist att Fredrik Reinfeldt har fel, det
finns ingen barbarisk svensk kultur.
 
Miljöpartisten, landstingsråd i Sörmland, Ylva Gilander Karlsson, har under en
debatt i fullmäktige korrigerat Fredrik Reinfeldt på den punkten och hävdar;
 
DET FINNS ÖVERHUVUDTAGET INGET SVENSKT KULTURARV I SVERIGE.
 
Utifrån dessa svenskfientliga uttalanden finns det nu en fråga som är klart motiverad:
 
Har landet Sverige drabbats av kollektivt vansinne, dels politiker som ser på
vår kultur på sätt som beskrivs, dels vi väljare som accepterar detta.
 
HAR VI ALLA SÅLEDES BLIVIT KOMPLETT GALNA ??
 
När man tar del av vad som pågår i Uppsala tycks det vara motiverat att svara ja
på denna retoriska fråga.
 
Där har politikerna bestämt att ensamkommande flyktingbarn, som är minst 21 år, ska
gå före svenska ungdomar är det gäller lägenhetskontrakt i Uppsala.
 
De ensamkommande barnen, som får stanna för att de är barn, ändrar nu karaktär
när det gäller att gå före i bostadskön. Då är de plötsligt minst 21 år och ska då ha
lägenhet, och då före andra som också behöver lägenhet.
 
Förutom en helt obegriplig förändring av barnens ålder så är ju detta en ren och skär dis-
kriminering.
 
Svenska ungdomar trängs ut och diskrimineras.
 
SÅ NOG HAR VI BLIVIT KOLLEKTIVT VANSINNIGA.
 
I vart fall har ett antal politiker blivit vansinniga.
 
Kulturen är på väg
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAFFIAN TAGIT ÖVER ROSENBAD

Vårt odemokratiska statsskick
 
Familjerna Reinfeldt och Bildt utgör något som inte borde kunna vara möjligt
i ett välutvecklat demokratiskt land.
 
Tilldelar sina hustrur välavlönade höga politiska poster, inte i något annat
demokratiskt land förfekommer sådant, eller skulle kunna förekomma.
 
Frankrikes president utser sin glamorösa hustru till EU kommissionär.
 
Nej, knappast, de flesta är nog överens om att det skulle inte kunna hända
i Frankrike, men det kan hända i Sverige.
 
Hur kan detta pågå ? Man får nog gå tillbaks lite för att se helheten.
 
Fredrik Reinfeldt är sedan barnsben van vid att demokratin är värd lite, oms ens
något.
 
Ihop med pappa och dåvarande hustrun härjade han i Täby, bland annat genom
obskyra olagliga affärer där offentlig egendom förskingrades.
 
Leder tankarna till Sicilien förr i tiden, familjer som tagit över den politiska makten och
gör som de vill.
 
Carl Bildts resa följer samma mönster. Får prya oss den senare svärfadern Gösta Boman,
för att sedan gifta sig med denns dotter, så att han lättare kan knuffa sig fram.
 
Blir tack vare svärfadern ny ledare i moderaterna, få är det som tror att han skulle
kunna ha gjort denna resa på egen hand, det räcker inte med att säga att man är bra,
man måste vara bra också.
 
En svärfar är lätt att lura, han vill sin dotters bästa och blundar för det som inte bör synas,
och så gick det som det gick.
 
Dessa 2 figurer fortsätter nu i denna anda, familjerna ska styra landet och tankarna leder
osökt till hur det var på Sicilien och i Syd Amerika förr, familjer som tagit över den politiska
makten och gör som de vill.
 
Att dessa två obskyra figurer, som ser demokratin som en familjedynasti, med eget
förstånd och på egen hand skulle kunna fram till att detta är olämpligt finns inte på
kartan, inte heller i verkligheten.
 
De är alldeles för obskyra och oseriösa för att kunna tänka i den riktningen.
 
Det återstår bara vi väljare som kan göra något åt detta, och det kan vi, i valet 2014.
 
 
Jag tänkte låta min son Eric börja sin bana
som tranie, dvs statssekreterare på Regerings-
kansliet
AE

DET POLITISKA MAFFIA SVERIGE

I Moderat tappning
 
I vissa suspekta länder går de högsta ämbetena i arv och man delar ut alla
viktiga poster till kusiner, barn , barnbarn mm.
 
Det  brukar ju vi ha synpunkter, väldigt mycket synpunkter, och mycket
kritiska synpunkter.
 
Så, så kan det väl inte gå till i Sverige, eller ??
 
Moderaternas syn på demokrati ansluter till detta och där har man upp-
fattningen att Sverige mycket väl kan utgöra ett moderatstyrt familjeföre-
tag.
 
Statsminister Fredrik Reinfeldt och hans förutvarande hustru, landstingsråd i
huvudstaden.
 
Förutvarande hustrun kan mycket väl vara kompetent, men alla utom inkrökta
moderatet bör kunna inse att hon som förutvarande hustru till statsministern
inte agerar utifrån egen kompetens.
 
Man förhåller sig till henne som förutvarande hustru till statsministern.
 
Utrikesminister Carl Bildt och dennes nuvarande hustru Maria Bildt, EU parlamen- tarier.
 
Mycket möjligt att hon också är kompetent, men alla utom inkrökta moderater
bör kunna inse att hon som hustru till landets högst begåvade person, tillika ut-
rikesminister, inte enbart agerar utifrån egen kompetens.
 
Man förhåller sig till henne som hustru till utrikesministern.
 
Ingen börs VD skulle komma på iden att anställa hustrun som vice VD, då skulle
han inte fortsätta som börs VD.
 
I andra mer civiliserade länder anses kopplingar att denna karaktär som korruption
och nepotism.
 
Men inte i Sverige, där ska vi bara hålla tyst, för det måste väl vara orsaken
till att ingen vågar ta upp detta.
Den korruption som inte förekommer
är lite väl tydlig, men då får man se den
med öppna ögon, inte svenska ögon
AE
 
 
 

POLITISK FÖRDRÖJNING

Att investera mer eller mindre, det är frågan
 
Klassikt, som att vara eller inte vara.
 
Allianspartiernas alternativa budgetförslag är intressanta.
 
Alliansen vill investera mindre och nå ett bättre ekonomiskt resultat.
 
Det tycks vara långt mellan Stockholm och Borås, även när det gäller för
information att leta sig fram.
 
För ett halvår sedan ville allianspertierna i Stockholm investera mindre
och nå bättre ekonomiskt resultat, men nu vill allianspartierna i huvud-'
staden investera mer och nå bättre ekonomiskt resultat.
 
Bägge delarna går uppebarligen bra, so what, men märkligt är väl ändå att
informationen om det "motsatta" inte nått fram till Borås.
 
Är det möjligen avsaknaden av "Götalandsbanan" som medför att änd-
rade ståndpunkter inte kommer fram??
 
Men eftersom båda synsätten ger lika gott ekonomsikt resultat kanske det
inte spelar så stor roll, om man gör en sak i Stockholm och det motsatta i
Borås. Då de "rödgröna" i Stokholm också bytt uppfattning, men åt andra
hållet så kanske det inte spelar så stor roll vad man tycker överhuvudtaget.
 
Man tycks vara överens om att förespråka "mindre enheter". Tänk om man
ändå lyckades leva upp till detta, på riktigt.
 
Det finns många exempel, både från förr och idag, där mindre enheter
i vid bemärkelse skapat ett socialt kitt, som möjliggjort att undvika
många problem som finns idag.
 
Tyvärr känns det där med "mindre enheter" inte riktigt trovärdigt, då allt hela
tiden ändå görs större och större, mer och mer centraliserat.
 
Att en mindre kostnad nu blir en större kostnad senare tycks inte bekymra.
 
Sparkrav på servicenämnden, kan det möjligen innebära att man vill att
Servicekontoret ska bli mindre.
 
Driver man den linjen, på riktigt, då är valsegern inom räckhåll, då behöver man
nog inget övrigt program.
 
Pengar avsatta för att "starta eget", låter bra, riktigt bra.
 
Det finns idag dock en annan sidan och ett annat perspektiv.
 
Många med erfarenhet från detta område kanske skulle vilja avsätta medel
för att färre skulle "starta eget".
 
Starta eget medför befogenhetet och ansvar, som illa skött, kan drabba andra som
sköter sig bra. Många som startar eget borde kunna hindras från att starta eget för
att undvika just dessa problem.
 
Det korrekta idag är visserligen att uppmuntra "starta eget", men bara  en
liten, mycket liten erfarenhet från fältet visar tydligt att alla ska inte agera på
denna arena.
 
Kanske är det idag, som det var igår, de som är mest lämpade att starta eget är de
som inte behöver särskilt stöd.
 
En hädisk tanke i ett korrekt samhälle, men kanske inte helt fel, i dag heller.
 
Lite pengar hit och lite pengar dit, en grupp får lite där, och en annan grupp får lite där,
lite rabatter här, och lite rabatter där.
 
Säkert i all välmening, om med välmening menas att locka röster.
 
Men varför inte leda tanken i en helt annan riktning, inga rabatter här och inga rabatter
där.
 
Använder man detta utrymme för att sänka skatten i stället, så kan ju folk med detta
utrymme göra det man vill.
 
INTE DET POLITIKER VILL ATT MAN SKA GÖRA.
 
Men det senare bygger ju på att politiker får mindre makt, och då blir man hädisk igen,
det går ju inte för sig, inte ens i borgerliga kretsar den dag som är i dag.
 
 
Budgetarbete i broilerfabriken
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOBBNING I SKOLAN OCH ELJEST

Kraftigt ökad mobbning på skolorna
 
Nya rapporter visar på en mycket kraftigt ökad mobbning i skolorna.
 
Under perioden 2008 till 2011 visar rapporten på en ökning med 104 %.
 
Denna ökning förekommer trots att man har nolltolerans och trots att man skriver
antimobbningsplaner.
 
Hur kan det komma sig.
 
Enkelt, planer för något fungerar bara om de/den som skriver planen fungerar
som ett föredöme.
 
Om de som skriver planen själva ägnar sig åt mobbning, kan man skriva hur många
antimobbningsplaner som helst.
 
Det fungerar bara inte, så enkelt är det.
 
Förr hette det, barnen gör som mamma och pappa gör, inte som de säger att de gör.
 
Samma sak här, barnen gör som lärare och politiker gör, inte som de säger att
de gör.
 
Den dag politiker och lärare upphöra att mobba vissa med viss politisk uppfattning,
vilket alla barn ser, kanske lärare och politiker lyckas med att skriva antimobbnings-
planer som barnen anser sig ska följa.
 
Så enkelt var det förr, och så enkelt är det nog nu också.
 
 
Är man naken, så är man naken
AE
 
 
 
 
 
 
 
 

PER SLINGERMAN VILL FÅ OSS ATT TRO

De nya moderaterna förnyar sig igen
 
Moderaternas Per Slingerman har nu lagt fast strategin som gör det möjligt
att vinna nästa val.
 
Alliansregeringens utmaning är att erbjuda förnyelse utan att väljarna
tror att att de behöver byta regering för att få det.
 
Det låter nästan för bra för at vara sant, visserligen kan det medföra problem
för västerkommunisterna, då Alliansregeringen övertar deras hjärtefrågor.
 
För formuleringen måste väl innebära att Alliansregeringen nu kommer
att förbjuda vinster inom omsorg, för att väljarna ska tro att de inte behö-
ver en ny regering för att vinster ska förbjudas.
 
Alla andra tolkningar måste j uvara fel.
 
Eller är det bara Per Slingerman som är "korkad" ??
 
ELLER ÄNNU VÄRRE, UTGÅR ÄVEN PER SLINGERMAN PRECIS SOM HUSSE
FREDRIK REINFELDT IFRÅN ATT DE FLESTA AV OSS ÄR MENTALT HANDIKAPPADE ??
 
Båda slutsatserna kanske är rätt, man kanske helt enkelt själv måste vara "korkad" för
att komma fram till att huvuddelen av väljarna är mentalt handikappade.
 
Formuleringen är ju också intressant på ett annat sätt.
 
Den visar tydligt, övertydligt, att visioner och politiskt innehåll är inget väljarna
ska erbjudas.
 
Väljarna ska erbjudas retorik, som får dem att TRO något annat än det de bör tro.
 
Man förstår här lite bättre Moderaternas historiska knytning till näringslivet.
 
Vill väljarna inte ha blå jeans är det vår uppgift att erbjuda dem rödagröna jeans.
 
Den typen av visoner finns, och på vissa områden är de berättigade och motiverade,
men knappast inom politiken.
 
Men det är klart, ska Per Slingerman tala om vilken klädkod som gäller inför ett val,
kanske man ska övergå helt till modebranschen.
 
Utmaningen är att få dem att TRO
att de är hästar
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MORGONHÄLSNING FRÅN FOLKETS STORE LEDARE

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade statsminister hälsar de flesta av Er även i dag välkomna.
 
Vi ser alla med stor oro på kriser i vår omvärld. Tyvärr medför dessa kriser
att många oöverlagt vidtar olämpliga åtgärder, ibland direkt skadliga, samt
gör oöverlagda uttalanden.
 
Den ansvarsfulla och kraftfulla Alliansregeringen visar hela tiden att den är
mer ansvarsfull och kraftfull än alla andra regeringar.
 
Alliansregeringens ansvarsfulle finansminister visar bland annat på detta
genom att ansvarsfullt göra tillväxtprognoser för nästa år, som är kraftfullare
än alla andras tillväxtprogoser.
 
Alla andra gör mer verklighetsförankrade prognoser och framstår därför inte
som lika kraftfulla.
 
Vår ansvarsfulle finansminister har i prognosarbetet arbetat ihop med ledande
politiker från Spanien, som visar samma ansvarsfullhet i sina prognoser som
Sverige gör.
 
Detta har idag visat sig genom att Spaniens premiärminister hävdar att en positiv
vändning är inom synhåll. Den typen av realistiska prognoser präglar också Alli-
ansregeringens ansvarsfulla politik.
 
Även på andra områden är Spanien nästan lika bra som Sverige, tom ibland ännu
bättre. Detta senare visas genom att Spanien har en högre sysselsättning än Sverige,
visserligen har de också en mycket hög arbetslöshet, men det är mindre lämpligt att
nämna, om man vill framstå som ansvarsfull och kraftfull.
 
Även i länder som varit nästan lika framgångsrika som Sverige, börjar man nu göra
oöverlagda åtgärder och utsätta sig för allt större risker.
 
Ett bra exempel, eller dåligt, är Schweitz som avser genomföra en folkomröstning om
bonusar i näringslivet.
 
Bara ordet folkomröstning får Alliansregeringen att rysa. Att en mängd mentalt
handikappade medborgare, ofta analfabeter, skulle kunna ges möjlighet att omkull-
kasta Alliansregeringens ansvarsfulla politik skulle vara otänkbart i ett Alliansstyrt
Sverige.
 
Risken för omfattande katastrofer är redan för stor genom att vi tyvärr måste genom-
föra val vart 4 år.
 
Ämnet för folkomröstningen i Schweitz, bonusar i näringslivet, är ju också direkt stö-
tande. Den ansvarsfulla Alliansrgeringen har ju nu under 6 år vidtagit kraftfulla åtgärder
för att säkerställa så stora ekonomiska klyftor som möjligt. Folkomröstningar av det slag
som nu sker i Schweitz skulle kunna omkullkasta hela denna framgångsrika politik.
 
Alliansregeringen kommer därför även i fortsättningen att i retoriken presentera underlag,
som visserligen inte är helt korrekta, men då ger en bättre bild av en ansvarfull och kraftfull
regering.
 
Och med detta önskar Er nsvarsfulle statsminister de flesta av Er en fortsatt trevlig dag.
Själv kommer jag att leda ett särskilt viktigt regeringsmöte, där jag kommer att understryka
vikten av att alla alliansministrar använder orden ansvar och kraftfull så ofta som möjligt.
Vi ser detta som en viktig förutsättning för att kunna vinna nästa val.
 
Per Slingerman kommer också på detta viktiga möte att lämna besked om vilka kläder
minstrarna ska använda under tiden fram till valet.
 
 
 
 
 
 
 

EU FREDSMISSION

Fredsprojektet rullar vidare
 
Ingenting tycks kunna stoppa det framgångsrika fredsarbetet EU driver år
efter år.
 
Inte ett enda krig har startats mellan Tyskland och Franrike, ett kvitto
på att fredsarbetet verkligen varit framgångsrikt.
 
Och framgången stannar inte vid etta.
 
Det tycks kunna bli en långtidsbudget i år också.
 
Visserligen skramlas det lite med vapen inför denna budgetprocess, men det är
ju bara bra så att ingen förleds att tro att freden är given en gång för alla.
 
Storbrittanien vill ha lite mer fred än andra i samband med långtidsbudgeten så
man går ut lite ödmjukt med att hävda:
 
Om det inte blir en bra deal för Storbrittanien så blir det ingen deal.
 
Bra rutet, nästan i klass med Chamberlain, fred i vår tid.
 
Det går inte heller att ta miste på Tysklands revanschlust, efter två förlorade
krig har man mycket att ta igen.
 
Storbrittaniens utspel bemöter man med att hota med att ställa in det möte
som ska behandla långtidsbudgeten.
 
Fred i vår tid hävdade Chamberlain efter sitt möte med Hitler.
 
Fred i vår tid hävdar Storbrittanien och Tyskland inför EU möte om långtids-
budgeten.
 
KRIG KAN FÖRAS MED OLIKA MEDEL, MEN FRED KAN BARA UTÖVAS PÅ
ETT SÄTT, ATT HÅLLA FRED.
 
Fred i vår tid
AE
 

MORGONHÄLSNING FRÅN FOLKETS STORE LEDARE

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade statsminister hälser även i dag
de flesta av Er välkomna till en ny dag.
 
Tyvärr känns kritiken mot eurosamarbetet allt mer besvärande. Då mycket
av denna  kritik, som all annan kritik från medborgarna, bygger på rena
vanföreställningar vill jag passa på tillfälet att räta ut en del missförstånd.
 
Både EU samarbetet och valutasamarbetet syftade i första hand till att skapa
den fred vi redan hade.Samarbetet har stoppat många krig som inte skulle ha
startats i alla fall.
 
Just nu tycks samarbetet hamnat i en tillfällig återvändsgränd och den gemen-
samma valutan tycks både ha skapat och förstärkt den kris vi nu ser.
 
Dette väger dock lätt mot de ökade möjligheter vi nu erbjuds att avstå alltmer
av våra nationella beslutsmöjligheter.
 
Olika åstramningseffekt tycks lyckligsvis medföra att krisen hela tiden förvärras.
Alliansregeringen ser mycket positivt på detta, då Sverige hela tiden då kan fram-
ställas som ett föredöme, möjliggjort genom att vi moderater inte lyckades få ige-
nom en euro anslutning.
 
Kritiker hävar nu att om en valutaunion inte fungerar så fungerar den inte. Detta är
att göra det lite för lätt för sig. Avsikten med valutaunionen var aldrig att den skulle
kunna fungera, det visste man i förväg att den inte skulle kunna göra, avsikten var
att överföra så mycket makt som möjligt till olika EU institutioner, och det har vi lyc-
kats med över all vörväntan.
 
Kritiker menat nu också att det som inte är hållbart det håller inte. Även detta är en
förenkling. Avsikten är inte att samarbetet ska hålla utan att olika EU ledare så
länge som möjligt ska kunna behålla så stor makt som möjligt, och även här ser vi
stora framsteg.
 
Detta medför att vi låtsas rätta till fel hela tiden och bygger vidare trots att vi vet
att det inte kommer att hålla i längden.
 
En del kritik har också riktats mot att EU samarbetet efter hand vidgats till områden
där man tidigare utlovat fortsatt nationell beslutsrätt. Alliansregeringen har väldigt
svårt att förstå denna kritik, då vi menar att den bygger på en alltför naiv uppfatt-
ning.
 
Alliansregeringen driver inte sin politik med sikte på att våra löften ska ses som
löften, då vi hela tiden utgår ifrån att alla vet att politik är att ljuga.
 
Detta medför då lyckligvis att vi inte behöver känna oss búndna av vare sig löften
eller avtal, en omständighetet vi trodde att alla var medvetna om.
 
Med detta hoppas jag att alla förstått vikten av att hålla inne med berättigad kritik
mot en fortsatt centralisering av makt till EU, samtidigt som jag önskar de flesta
av Er en fortsatt god dag.
 
AE
 

ROMARIKETS SÖNDEFALL

Ett samhälle som krackelerar
 
I dag kan man ta del av att ett tak störtar in i Örnsköldsvik, ett antal skadade.
so what, det är väl sådant som händer.
 
Visst, det är sådant som händer och det är just det som är problemet.
 
För några tiotal år sedan var samhällsbygget ganska så stabilt, stabiliteten i
samhället befann sig på en ganska hög nivå.
 
Likaså våra byggnationer, saker och ting rasade inte samman.
 
Vi hade hjärtligt roligt åt Grekland, Spanien och Portugal, jättskönt att åka
dit av solen, men vilken samhällsbyggnation, de byggnader man uppförde
kunde ju inte stå på egna ben.
 
Broar rasade, tak föll in och vi tyckte det var riktigt underhållande, det kändes
bra att vara svensk och stå för stabila byggen, dåvarande Skånska Cement
kunde man ju lita på.
 
Idag är det inte känt att broar och tak rasar in i Grekland, Portugal och Spanien.
Byggnationerna har blivit stabilare.
 
Tydligen en form av "nollsummespel" för i takt med att byggationer i
Medelhavsländerna har blivit stabilare, har våra egna byggen blivit mer
instabila.
 
Broar, tak och lite av varje ramlar ihop med jämna mellanrum, än här ch hän
där, I Sverige men inte i Spanien.
 
Vad är det egentligen som kan ha hänt ???
 
Har girigheten fått ta över så mycket att man bygger med så smala margi-
naler att broar och tak ramlar ihop med jämna mellanrum ??
 
Eller har ansvaret blivit mer eller obefintligt, så att ingen bryr sig om att
broar och tak ramlar in med jämna mellanrum ??
 
ELLER, VE OCH FASA. TÄNK OM DET ÄR BÅDE OCH, GIRIGHETEN HAR
ÖKAT OCH ANSVARET MINSKAT SÅ ATT TAK OCH BROAR RAMLAR IHOP
MED JÄMNA MELLANRUM.
 
Det bådar inte gott, men som man säger, myntet har två sidor, ibland ännu fler.
 
När broar och tak rasar ihop med jämna mellanrum ökar ju tillväxten och
det är ju bra, det har ju självaste Anders Borg sagt.
 
Och jobblinjen ska vi ju inte prata om i detta sammhang, när broar och tak
rasar ihop med jämna mellanrum kan det ju sysselsätta hur många som helst.
 
Det är bra med pespektiv, men allra bäst är det med bra perspektiv.
 
Broar och tak ska kanske inte ramla ihop med jämna mellanrum, inte heller
samhällen.
 
 
Det viktigaste är inte att inte rasera
det viktigaste är att säga att man inte
raserar:
Citat: Självaste Anders Borg
AE
 
 
 
 
 

POLITISK FÖRSKINGRING

Det sluttande planet sluttar alltmer
 
Olika signalvärden i samhället är viktiga. Det mamma och pappa gör är rätt
för barnet.
 
Det politiker gör är rätt för väljarna.
 
ÄGNAR SIG POLITKERNA ÅT BEDRÄGERI SÅ TYCKER OCKSÅ ETT
ANTAL VÄLJARE ATT DET ÄR RÄTT ATT ÄGNA SIG ÅT BEDRÄGERI.
 
Per Gudmundson i SvD tar upp detta idag, kommuner som ägnar sig åt rent
bedrägeri. Det förekommer sedan en tid tillbaka i ett antal kommuner och fö-
reslås nu i Stockholm.
 
I Stockholm föreslår man alltså nu att man ska korttidsanställa ett 1 500
av sina socialbidragstagare. Tiden för denna korttidsanställning ska
sättas till att det kvalificerar till arbetslöshetsersättning.
 
Man hycklar inte heller motivet, vilket i sig får ses som något positivt, hycklande
politiker klarar vi oss utan.
 
Genom att korttidsanställningen kvalificerar till a kassa lyfts kostnaden
bort från kommunen och läggs på a kassan.
 
A KASSAN BLIR SOCIAL BIDRAG.
 
För kommunen en ren vinst, vinsten med a kassan överstiger kostnaden för
korttidsanställningen.
 
En  ren vinst , visst, men borde också betecknas som ren systematisk för-
skingring (Gudmundsons ordval) av a kassemedel.
 
Signalvärdet är solklart.
 
Kan politiker som ska vara föredömen ägna sig åt systematisk förskingring
och försäkringsbedrägeri, för stunden visserligen legat sådant, måste väl
väljarna också kunna göra det, eller ??
 
Kanske ska polisen lägga ner mindre arbete på att jag vanliga brottslingar.
 
Och i stället lägga ner mer arbete på att jag ovanliga brottslingar, i det här
fallet vissa politiker.
 
Utifrån principen "ringarna på vatnet" skulle nog en sådan omprioritering ge större
effekt.
 
En politiker skapar 100 brottslingar, jagar man politikern upphör 100 personer
att vara brottslingar.
 
Kostnadseffektivt, definitivt.
 
 
Centra för grov brottslighet
AE

RIKSBANKCHEFEN TAR FÖR SIG

Riksbanken som helig ko
 
På torsdag ges räntebesked, och det mesta pekar på att vi får oförändrad
ränta.
 
Detta trots att de flesta initierade bedömare bedömer saken annorlunda,
detta trots att vår ränta är högre än omvärldens, trots att vi har en ned-
gång i konjukturen och trots att en stark krona sänker vår export.
 
Hur kan det ha blivit så och hur kan det bli så.
 
Det kan bli så när man gör Riksbanken helt oberoende och bemannar denna
oberoende med en direktion, som utnyttjar detta oberoende till att gå egna
vägar.
 
Riksbankchefen i Sverige är känd för att vilja sänka ränta mindre och senare än
alla andra samt att vilja höja räntan fortare och mer än alla andra.
 
Detta möjliggörs av att Riksbanken är oberoende samt att detta blivit en helig
ko som inte får ifrågasättas, och just därför missbrukas.
 
Riksbankens uppgift är klart definierad, att hålla inflationen kring en viss punkt, just
detta och ingenting annat. Utgående från detta skulle beslutet på torsdag vara sol-
klart:
 
Sänkt ränta.
 
Nu blir det troligen inte så och detta beror på att Riksbankschefen gett sig själv andra
uppgifter än den Rksbanken fått sig ålagt. Riksbankschefen anser att räntan ska sät-
tas enligt andra variabler, såsom bostadsbubbla mm mm. Ingen i uppdraget till Riks-
banken ens antyder att sådan hänsyn ska tas.
 
Ett oberoende som missbrukas och som kan vara direkt skadligt för Sverige.
 
EN HELIG KO SOM INGEN VÅGAR IFRÅGASÄTTA.
 
Man kan ju leka med tanken hur det skulle om även andra myndigheter bortsåg från
sina uppdrag och använde sin resurser till egensinnigheter.
 
Försäkringskassan börjar dela ut sjukpenning till alla som heter Svensson i
stället för till de sjuka.
 
Polisen börjar klippa gräset på alla offentliga grönytor i stället för att beivra
brott.
 
Riksförsäkringsverket slutar betala ut pensioner till pensionärer och betalar
i stället ut dessa pengar till riksdagsmän som slutat som ledamöter, kanske
i och för sig ett illa valt exempel.
 
Alla begripet ju att allt skulle gå direkt "åt skogen" om andra myndighete började
agera så egensinnigt.
 
Men alla låtsas att inte förstå att det går "åt skogen" när Riksbanken beter
sig lika egensinnint, i skydd av sitt säkrade oberoende.
 
Kanske är oberoendet bra. kanske är det nödvändigt, men det kräver en Riksbanks-
chef, som kan leva upp till de krav detta medför
 
Tja, då får det väl gå "åt skogen"
AE
 
 
 
 
 
 
 

ETT SAMHÄLLE I FÖRFALL ?

Vart är vi egentligen på väg
 
Det finns många gånger anledningen att ställa sig den frågan, och ibland kan
svaret te sig dystert, mycket dystert.
 
Internatskolan Lundsberg har varit "på tapeten" ett antal gånger det senaste
året.
 
Men det som nyligen framkommit slår nog det mesta.
 
Uppgifter har framförts till Skolinspektionen som tyder på att värdegrunderna på
Lundsberg inte kan ifrågasättas.
 
De ska i stället fördömas.
 
Just nu är bevisläget sådant att det är inte bevisat att det som påstås ha skett, verk-
ligen har skett, men mycket tyder på det.
 
En del av lämnade uppgifter väljar man från Skolinspektionen att specificera. Bland
annat specificerar man.
 
Äldre elever uppdrar åt yngre elever att trä en kondom på en spkvast och trä in
denna i analöppningen på andra yngre elever med förtjusta äldre elever som å-
skådare.
 
Andra inslag väljer man att inte specificera och mycket tyder på att detta är ännu hem-
skare händelser.
 
Man uppger att yngre manlige elever utövar sexuella handlingar med varandra
inför äldre åskådare, samt att grupper av manliga elever utövar sexakter på yngre
kvinnliga elever.
 
Skolinspektionen har lagt detta åt sidan, en sopkvast här och en sopkvat där, so What,
det är ju sådant som händer.
 
Och det är precis det som är problemet, att det händer.
 
Dessutom behandlar man det hela som om detta är en händelse knuten till Lundsberg.
 
Det inträffade är inte en händelse avskärmad till Lundsberg, det är någonting myc-
ket, mycket värre.
 
Ut denna krets rekryteras många som tidigare kallades samhällets stöttepelare, det finns
väl visst fog för att ställa sig frågande till denna beteckning just nu. Dessa kommer att be-
sätta ledande poster inom politik, affärsvärld och offentlig myndighetsverksamhet.
 
De kommer att vara ansvariga för att skriva nationella handlingsplaner mot mobb-
ning mm. Vidare kommer de att sitta i TV och gravallvarlig tala sig varma för vikten
av att alla har rätta värdegrundsplaner.
 
Inger situationen tillit inför framtiden, knappast, så man kan nog fråga sig vart vi är på
väg.
 
Man skulle ju kunna inleda "vägen" med att inse att det inträffade inte är en Lunds-
bergsfråga, det är något oändligt mycket viktigare.
 
I Dagens Industri skriver idag Per Nuder en krönika, som tar upp frågan om tillit mm i
vårt samhälle. Denna knyter delvis an till ovanstående beskrivning och kan delvis läsas
med behållning, mången lär nog känna igen sig i hans beskrivning av visst "praktikfall".
 
 
Var sak har sin plats,
eller kanske borde ha
AE

MORGONHÄLSNING FRÅN FOLKETS STORE LEDARE

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade statsminister hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny spännande vecka.
 
I dag tänker jag tala lite om mutor, något som förekommer flitigt i andra länder,
men inte i Sverige.
 
Kritiken mot Telia kan ge den uppfattningen att mutor sker av svenska företag,
men detta är en vanförestälnning, Alliansregeringen har bestämt att mutor inte
förekommer i Sverige och då kan inte heller svenskar muta utomlands.
 
OECD har visserligen gett Sverige svidande kritik för att vi inte utreder mutbrott
utomlands, men det är lätt att styrka att denna svidande kritik är ogrundad.
 
Har Alliansregeringen ansvarsfullt beslutat att det inte förekommer mutbrott be-
gångna av svenskar måste ju OECD kritik vara ogrundad.
 
Man hävdar också att vårt ramverk inte fungerar, då ingen någonsin blir åtalad.
Den ansvarsfulla Alliansrgeringen ser i stället detta som en bekräftelse på att
mutor inte förekommer.
 
Även andra internationella organ är kritiska mot hur vi arbetar mot mutbrott. Vi
i Alliansregeringen menar då att allt detta beror på hur man definierar ett mutbrott.
 
Vi har valt att definiera mutbrott som om de inte är mutbrott, och då finns det inte
heller något att utreda.
 
Dessutom är mutbrott utomlands svåra att utreda och då underlättar man för sig
om man låtsas att det inte förekommer.
 
Ibland tar sig kritiken mot Sverige rent illvilliga uttryck, man hävdar att vår lagstift-
ning är kraftlös.
 
Den ansvarsfulla Alliansregeringen för en kraftfull politik, att påstå att vi skulle
föra en kraftlös politik är rena vanföreställningar, rent av förtal.
 
OECD har tyvärr tvingat Sverige att ta fram lite hårdare lagstiftning mot mutbrott,
som om det skulle existera i Sverige. Detta medförde tyvärr att ett företag, SAAB,
vid ett tillfälle erkände att mutor förekommit. Det var nära gränsen den gången,
en utredning var på väg att påbörjas innan den ansvarsfulla Alliansregeringen
lyckades stoppa den.
 
Med hänsyn till de krafttag vi tar mot alla former av mutbrott är vi stolta över att
inga mutbrott förekommer och att vi internationellt toppar listan över mutfria län-
der.
 
Chefen för riksenheten för korruption driver nu några ärenden, som kan tolkas
som att Telia gjort sig skyldiga till mutbrott. Den ansvarsfulla Annialsregeringen
håller sig fortlöpande informerad om detta genom olika möten och vi är övertygade
om att dessa möten kommer att sluta med att chefen för Riksenheten för korrup-
tion även han inser att mutor inte förekommer.
 
Vi har redan informellt informerat honom om att Alliansregeringen ansvarsfullt fort-
löpande ser över chefsskapet på olika myndigheter.
 
 
Och med detta vill er ansvarsfulle statsminister önksa de flesta av Er en fortsatt
trevlig dag.
AE
 
 
 

VAD HÄNDER I VALET 2014

Mycket kan hända innan dess
 
Valet 2014 tycks just nu ganska så avlägset, men mycket tyder på att val-
rörelsen redan börjat.
 
Man ser många samordnade insatser från Allianspertierna, bland annat sam-
ordnade debattinlägg i olika tidningar samt moderata eftergifter gentemot ö-
vriga allianspartier.
 
Morsvarande samordning tycks inte föreligga på "andra sidan".
 
Nuvarande opinionsläge bäddar för en spännande valomgång, allianspartier
just nu kring 41 %, "rdögröna" just nu kring 47 %
 
Som osäkert kort liogger här Sverigedemokraterna i intervallet 7 - 10 %, be-
roende på undersökning.
 
Att inget parti kommer att förhandla med  SD i detta valet är tämligen säkert,
lika säkert är nog att SD valresultat kommer att tvinga fram politiska kon-
stellationer som gör det möjligt bilda regering.
 
Miljöpartiets blocktillhörighet tycks inte vara given.
 
Politiska visioner är till salu, på samma sätt som "jeans", det vet vi.
 
Skulle nuvarande Alliansregering erbjuda Miljöpartiet sådant "socker"
att de kunde inlemmas i en Alliansregering, skulle denna kunna få majoritet
eller ligga mycket nära detta.
 
Frågan är, vad kräver Miljöpartiet i ett sådant läge för arr "ställa upp" på detta.
 
Viktiga frågor för Miljöpartiet i ett sådant läge kommer att vara miljö- och invand-
rarfrågor.
 
Att moderaterna ställer upp på vilka eftergifter som helst för att kunna behålla
makten, det vet vi.
 
Men vad innebär det för oss väljare och vad kommer det att kosta oss väljare, det
vi vi inte:
 
Inte ännu, men vi kommer att få veta om detta scenario blir en realitet.
 
Kanske man reda nu ska fundera på om inte priset kan bli så högt att en röst på
Miljöpartiet medför ett lite väl högt pris.
 
 
Är det så vi vill ha det
AE
 
 
 
 

MUTMISSTÄNKT VD FÖR VOLVO

Mutmisstänkt ny VD skyddar Volvo
 
Valet av ny VD vid Volvo väckor starka farhågor rörande Volvostyrelsens
omdömesgillhet.
 
Volvos nuvarande ställning och lönsamhet borde kräva att en ny VD kan
ägna all sin kraft åt företaget under den närmaste tiden.
 
Att vara mutmisstänkt i en större muthärva, där brottet ej preskriberats, är
väl annars inte det man först tänker sig som meritkrav vid denna typ av rek-
rytering.
 
Någon eller några måste ha blundat med att som går att blunda med.
 
Mycket tyder på att "kylan" mellan tidigare VD och styrelsens ordförande
fått den senare att helt tappa omdöme och perspektiv.
 
Håkan Samuelssen övriga meriter i alla ära, men det torde nog vara ganska
så sjävklart att hans engagemang i närtid till stor del kommer att upptas av
denna muthärva, och då i egenskap av huvudmisstänkt.
 
Samuelsso n själv uppger att han inte bekymrar sig över för ett åtal.
 
Det borde han göra och Volvostyrelsen borde bekymra sig över att
Samuelssen inte bekymrar sig, för det kommer han att få göra.
 
Avsaknaden av strategisk helhetssyn tycks anmärkningsvärd.
 
Skygglapparna måste ha suttit väldigt tight då Volvostyrelsen menar att dessa
uppgifter är väl kända sedan länge.
 
Då utredningen av tyska åklagare inleddes i september 2012 får väl "sedan
länge" här anses ha fått en ny innebörd.
 
I den första omgången av muthärvan, där Samuelsson lyckades hålla sig utanför
för att alla uppgifter då inte var kända, valde han att lämna MAN för att som han
hävdar:
 
Skydda företaget.
 
Att lämna MAN vid den tidpunkten för att skydda företaget sågs då som ett både
klokt och självklart steg.
 
Att nu som huvudmisstänkt i en ny stor muthärva välja att SKYDDA Volvo
genom att gå in som VD framstår inte som lika klokt och självklart.
 
Troligen kommer det att visa sig att Volvostyrelsen gjort ett strategiskt misstag.
 
Att makt fördunklar omdömet och förblindar vet vi sedan länge, men att makt
kan fördunkla omdömet närmast totalt har inte varit lika uppmärksammat.
 
 
Kan det möjligen vara så att den nye kinesiske ägarens syn på korruption, hämtad
från Kina, redan smittat av sig på Volvostyrelsen ?
 
I så fall kan det komma Volvo att stå dyrt.
 
 
En ny? variant för lösning av
lönsamhetsproblem
AE
 
 

MORGONHÄLSNING FRÅN FOLKETS STORE LEDARE

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade statsminister hälsar de flesta av
Er välkomna till en ny dag.
 
Vi har nu hunnit smälta resultatet från det senaste EU toppmötet och vi kan
nu notera att alla länder blev vinnare under detta mötet.
 
Det fanns ingen fråga på dagordningen, där alla blev eniga, varför inga frågor
av betydelse blev föremål för beslut, en komprosmiss som alla oeniga blev e- niga om.
 
Sverige blev den största vinnaren på grund av min tydliga argumentering för
att Sverige kanske skulle komma att stå utanför.
 
Detta medförde visserligen att Frankrikes president blev irriterad och menade
att vi icke euro länder inte skulle blanda oss in i euro ländernas angelägenheter.
 
Jag kände mig därför tvungen att peka på Sveriges stora betydelse, och efter
detta visade Frankrikes president mig den vördnad jag bör visas.
 
Alla var efter mötet eniga om att det kommer att dröja innan en bankunion är
på plats, och det kommer ocksåatt dröja innan Sverige kan ge besked om vi
ska gå med eller inte.
 
Vårt ställningsragande före valet är tydligt och klart, vi ska inte gå med om våra
villkor inte uppfylls.Vår ambition är därför att skjuta på detta besked till efter
valet.
 
Skälet till denna förskjutning är att vi inte vill belasta valrörelsen med att vi så
småningom kommer att ge beskedet att Sverige kommer att gå med.
 
Vi i Alliansregeringen ser inte att omsorgen om skattebetalarnas pengar,då
efter valet, bör ges samma höga betydelse, vilket kommer att underlätta för ett
annat ställningstagande.
 
Och med denna summering från mötet önskar Er ansvarsfulle statsminsister
de flesta av Er en fortsatt trevlig dag.
AE

ORED I EUROPA I VÅR TID

En EU ledning som satt i system att ljuga
 
EU har nu funnits så länge att det finns goda grunder för att utvärdera EU
resultat mm. Det finns också omfattande litteratur som omfattar detta.
 
Utvärderingen är entydig:
 
Den som till äventyrs tror att EU ledning är seriös ska ta sig en riktigt
ordentlig funderare.
 
Den som till äventyrs tror att ledande EU politiker är hederliga ska också
ta sig en ordentlig funderare.
 
Fred i Europa har lett till så stora fientligheter i unionen att den börjar gå sönder
i sömmarna.
 
Till synes helt ovetande om detta arbetar ledande politiker för en fortsatt
utökning, trots att det är just den stora och snabba utvecklingen som lett
till ökad instabilitet.
 
EU ledare, inklusive Fredrik Reinfeldt och Carl Bildt, har gång på gång, gång på
gång, ljugit för alla EU medborgare.
 
Det går inte längre att dölja att ledande EU politiker sätter sina egna makt-
ambitioner långt, långt, före EU medborgarnas bästa.
 
Vi vet nu hur illa ställt det är med ansvaret hos dessa sk ledare.
 
2001 sa Romani Prodi:
 
Jag är säker på att euron kommer att tvinga oss att introducera en helt ny upp-
sättning politiska verktyg. Det är omöjligt att föreslå nu, men en dag kommer det
att bli kris och då kommer verktygen att skapas.
 
DET SOM HÄNDER NU FÖRUTSÅG MAN ALLTSÅ REDAN 2001 MEN BIDADE SIN
TID FÖR ATT FÅ BÄTTRE FÖRUTSÄTTNINGAR ATT ROFFA ÅT SIG MER MAKT.
 
2002 sa ordföranden Jean Claude Juncker:
 
Vi bestämmer någonting, låter det ligga ett tag och väntar på vad som händer. Om
ingen protestera, av det enkla skälet att de flesta inte vet vad som har blivit beslutat,
så fortsätter vi, steg för steg, tills det inte finns någon återvändo.
 
Detta bör läsas mínst två gånger, för den som efter detta fortfarande har den uppfattningen
att våra EU ledare arbetar för vårt bästa bör snarast uppsöka en klinik.
 
Fredrik Reinfeldts strategi när det gäller Sveriges medverkan i en bankunion, följer samma
mönster, låtsas ta ansvar och se till skattebetalarna, låt en tid gå och byt sedan ståndpunkt
så att Sverige går med i bankunionen.
 
Den finns en enkel slutsats att dra:
 
Den som tror att EU är en demokratiskt institut och som tror att EU ledarna är ärliga
avsikter mot EU medborgarna, bör omgående uppsöka hjälp.
 
 
Fredsprojekt, vitaliserat av ett vilset fredspris,
har nu nått sådana dimensioner att Grekland
överväger att begära krigsskadestånd av Tysknad.
 
Fred i vår tid, sa Chamberlain, denne man tycks ha
många beundrare i dagens Europa.
AE

REPLIK FRÅN EN FÅRSKALLE

 
För riksdagsmannen Ulrik Nilsson är det tvärtom
 
I dagens BT replikerar den moderate riksdagsmannen Ulrik Nilsson på
ett inlägg som rör mänskliga rättigheter.
 
Diskussionen om mänskliga rättigheter har sin grund i att Sverige leverar
vapen till tvivelaktiga regimer. Magnus Walan från Diakonia menar då:
 
"Den svenska regimen måste alltid sätta fattigdomsbekämpning och
mänskliga rättigheter före svenska exportintressen"
 
I och för sig en helt otroligt naiv uppfattning, vi har ju en moderatledd Allians-
regering, helt fokuserad på export av vapen.
 
Den nye moderaten Ulrik NIlsson menar dock att han tycker tvärtom.
 
Vi som följer riksdagsmannen Ulrik Nilssons resa är vana vid att han
tycker tvärtom, det är nog därför han inte kan stanna kvar en längre
tid på en position.
 
Magnus Walans uppfattning att man ska se vapenexport mot bakgrund av
mänskliga rättigheter bemöter den moderate riksdagsmannen Ulrik Nilsson
med att:
 
"Det är bra att Alliansregeringen satsar på rent vatten till Sahara".
 
Tja, det var ju inte riktigt det det gällde, men kan man inte argumentera i sak
får man väl argumentera osakligt.
 
Det är nog ingen annan än den moderate riksdagsmannen Ulrik Nilsson som
har uppfattat att svensk vapenexport utgörs av vatten till Sahara
 
Man undrar ju om detta är det bästa de kan syssla med uppe i riksdagshuset.
 
Med hänsyn till den moderate riksdagsmannen Ulrik Nilssons insatser
under sin tidigare politiska karriär och före densamma tyder det mesta
på att i vart fall hans inlägg är det bästa han kan syssla med där uppe i
riksdagshuset.
 
 
Vad Ni än gör, förväxla mig inte
med Ulrik Nilsson
AE

ALLIANSREGERINGEN SPÅRAR UR

Infrastruktursatsning som "bidde en tumme"
 
I samband med höstbudgeten gjordes stort nummer av stora satsningar inom
infrastruktur.
 
Alla jublade.
 
Det kommer nu fram uppgifter av den karaktären att alla kanske inte ska jubla
så mycket.
 
Anders Borg har ju hävdat att Ostlänken bygger på en kalkyl, som visar att den
är samhällsekonomiskt lönsam.
 
Detta visar sig nu vara ren lögn och avsikten med denna lögn är alldelses
uppenbar.
 
Bädda för bättre opionionssiffror.
 
Uppgifter från Trafikverket visar nu att Anders Borg helt enkelt ljugit. Trafikverkets
beräkningar, som stöds även av utomstående experter, visar tvärtom att den sats-
ning Alliansregeringen nu föreslår är samhällsekonomiskt olönsam.
 
Det som nu återstår är alltså ytterligare ett exempel på slöseri med allmämnna medel,
där allmänna medel används som valfläsk.
 
Vad gör då Borg,  när han konfromteras med dessa uppgifter, hävdar han att Alliansre-
geringen haft underlag för sitt beslut ?
 
Nej, i stället får nu Trafikverket ett nytt uppdrag "att utreda och redovisa beräk-
ningar av nytta och kostnader för utbyggnad av Ostlänken"
 
DETTA UPPDRAG FÅR ALLTSÅ TRAFIKVERKET EFTER DET ATT ALLIANSRE-
GERINGEN TAGIT ETT BESLUT SOM BYGGER PÅ ATT EN VISS NYTTA ÖVER-
STIGER EN VISS KOSTNAD.
 
Detta kalls i egen mun för regeringsduglighet.
 
Påminner lite grann om en annan regeringsduglighet.
 
När Alliansregeringen beslöt om anskaffning av SUPER JAS utan att invänta
Försvarsutredningens utredning om hotbilden.
 
Regeringsdugligheten i Sverige under Alliansrgeringen kan nog numera summeras
som:
 
Fatta viktiga, kostsamma och avgörande beslut och utred sedan om beslutet
var rätt.
 
En någon märklig variant av ansvarstagande och regeringsduglighet, men så blir det
också som det blir.
 
fast Bror Duktig ljuger ju inte
AE
 
 
 

MORGONHÄLSNING FRÅN FOLKETS STORE LEDARE

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade startsminister hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny spännande dag.
 
I dag vill jag hälsa särskilt välkomna alla goda vänner i jägarförbundet, de bör
också vara särskilt tacksamma mot Alliansregeringen en dag som denna.
 
Alliansregeringens minister Lena Eek är god vän med många inom Jägarförbundet
och har nu tillgodosett sina vänners önskemål, att alla vargar på sikt ska bort.
 
Jag ser med tillfredsställesle på att Lena Eek  nu tar detta framtidsinriktade steg.Själv
har jag många goda vänner inom förbundet och ser Lena Eeks förslag som en förut-
sättning för att jag även framöver ska kunna upprättahålla denna vänskap.
 
Jag tror säkert att alla förstår att inbjudningar till jakter och tillställningar måste prio-
riteras framför att ha en livaktig vargstam.
 
Förslaget är framtaget i samarbete med Jägarförbundet, som fått bestämma hur stor
stammen ska få vara. Alliansregeringen avser därför sätta stammen på en så låg nivå
att den inte ska kunna överleva.
 
Både Alliansregeringen och Jägarförbundet ser därför förslaget som ett första steg att
utrota dessa vargar.
 
Alliansregeringen är väl medveten om att förslaget strider mot EU regler som syftar till
att skydda utrotningshotade djur. Vi ser dock EU som så försvagat just nu att vi kallt
räknar med att EU inte vågar ta upp denna frågan. Man är från EU säkert medveten
om att Sverige då kan blockera en bankunion, så vi känner oss trygga med att lägga
detta förslag.
 
Enligt källor kommer jag också att hedras med en särskild utmärkelse från Jägarförbun-
det med anlening av Alliansregeringens tillmötesgående mot jägarna.
 
Och med detta önskar jag de flesta av Er, särskild då alla jägare, en fortsatt trevlig dag.
 
 
AE

FREDRIK REINFELDTS TÅNG TYCKS INTE RÄCKA TILL

Politikers verktyg och verktygslåda
 
Politiker i allmänhet tycks vara ett ganska så fantasilöst släkte som dessutom
i sin fantasilösa värld har som vana att anväda samma mantra som alla andra
fantasilösa politikerkollegor.
 
Sedan några år ska alla fantasilösa politiker med jämna mellanrum säga
VERKTYG och/eller VERKTYGSLÅDA.
 
I annat fall är de inga seriösa politiker, verktygslåda med verktyg måste man
ju ha, hur skulle det annars se ut.
 
Utan bågfil skulle man ju inte kunna båga, och då skulle väl hela världen
ramla ihop, för båga måste man ju, annars får hu folk reda på vad man
gör och vad man inte gör men borde gjort.
 
Nu tycks verktygslådorna behövas göra större, i vart fall för den ansvarsfulle
Fredrik Reinfeldt.
 
I dag presenterades den senaste väljarundersökningen och i denna log SD
nytt rekord, 10, 1 %.
 
Man får väl anta att den tidigare tången är anpassad till tidigare och lägre stöd
för SD.
 
Finns det verkligen så stora tänger ??
 
Tveksamt, men en sak är inte tveksam, Sverige är det hela landet i hela, hela
Värdeln, som har en statsminister, som föraktar så stor andel av befolkningen
som 10,1 % att han inte vill ta i dem med tång.
 
Är då så kallad ny moderat, som i sömnen rabblar att alla är lika värde, bla
bla, ingen får vara utanför, bla bla.
 
Men vissa ska inte bara få utan tvingas vara utanför.
 
Och den väljer väljarna till Statsminister.
 
Kanske inte så märkligt, Hitler hade också stort stöd och han förföljde judarna han
också.
 
Så vi kanske har fått vad vi förtjänar.
 
 
Med hänsyn till samtycket till judeförföljelserna
i Malmö, så är ju skillnaden inte så stor
AE
 
 

EU SOM EN REN FASA

Vart leder oss politikerna
 
Den kände finansmannen Soros har varit på besök och vet svaret på denna
fråga.
 
Han menar att politikerna leder oss helt fel och har lett oss helt fel i många år.
 
Det är ingen hemlighet att det fanns många skeptiker när EU bildades och många
ansåg det dömt att misslyckats.
 
Soros menar att det är just det som just nu skett, EU är frånvarande och ägnar sig
åt fel man skapat själva och är helt oförmöget att  driva mot det urstrungliga målet.
 
Vad gör en organisation, som misslyckats med att nå målet ?
 
Antingen avvecklas organistionen eller också skaffar man sig nya mål.
 
DET SENARE ÄR JUST DET SOM SKER JUST NU OCH DESSA MÅL ÄR ATT
NÅ EXAKT DIT MAN URSPRUNGLIGEN LOVADE ATT INTE NÅ.
 
Så visst leder oss politikerna helt fel.
 
I tiden samordnat med Soros besök ger en känd ekonom ut en bok där han ger sin
syn på EU och hur krisen ska lösas.
 
Han menar att det bara finns en väg ut, och den måste man ta till varje pris, och mo-
tiverar detta talande.
 
Hellre ett fasansfullt slut än en fasa utan slut.
 
Bakom denna ständigt pågående fasa ligger ju politiker, som drivit detta projekt utan stöd
bland sina befolkningar, och dessa bör väl utifrån detta kunna beskrivas som fasansfulla
politiker.
 
På samma sätt som författaren ser på EU och EU avveckling borde man kanske kunna se
på de politiker som skapat och misslyckats med detta projekt.
 
Hellre ett fasansfullt slut för dessa än en fasa utan slut för medborgarna.
 
EU kommissionen styr med fanan
i topp över EU

MORGONHÄLSNING FRÅN FOLKETS STORE LEDARE

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade statsminsiter hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny spännande dag.
 
Det senaste dygnat har handlat mycket om EU förhandlingar. Som alla känner
till vill många EU länder skapa en bankunion och en budgetunion,
 
Alliansregeringen ser dessa förslag som ofärdiga och ogenomtänkta och de visar
på den stora splittring som råder inom EU.
 
Alliansregeringen är därför inte beredd att gå med i en utökad union som kan inne-
bära att skattebetalarnas pengar riskeras.
 
För Alliansregeringen är det viktigast att visa ansvar i denna fråga.
 
Som alla säkert förstår visar vi detta ansvar för att vi vet att de svenska väljarna
inte är mogna för att ta dessa steg och ett annat förhållningssätt kan medföra ett
mindre väljarstöd för Alliansen, och då måste vi visa det ansvar vi tror att väljarna
vill att vi ska visa.
 
De flesta förstår säkert också att Alliansregeringen innerst inne inte tycker på det
sättet, de inser säkert att vi är angelägna att vara med på EU tåget, i varje steg
till varje pris.
 
Alliansregeringen kommer också senare att ompröva sin hållning, så att vi blir
mer postiva när besluten slutligen tas.
 
Vi kommer då att visa ansvar genom att ställa upp för ett gemensamt Europna,
kosta vad det kosta vill, för det är ju inte Alliansregeringen som får betala.
 
Med detta smarta sätt att förhålla sig till en skeptisk väljarkrets får Alliansregeringen
möjlighet att visa ansvar inte bara en gång utan två gånger.
 
Först visar Alliansregeringen ansvar mot de svenska skattebetalarna genom att inte
vilja ansluta sig till en bankunion, sedan visar Alliansregeringen ansvar mot EU genom
att vilja gå med i en bankunion.
 
Som alla säkert förstår måste denna omprövning ske i små steg,så att väljarna inte upptäcker
vad som sker. Risken är då stor att de inser att vi inte visar ansvars när vi inte visar an-
svar.
 
Och med detta vill Er ansvarsfulle statsminister önska Er alla en fortsatt trevlig dag.
 
AE
 

SVERIGE, EN HELT GALEN VÄRLD

Dårhuset Sverige utmärker sig igen.
 
När det gäller inandringskostnader har olika siffror länge bollats i luften.
 
Samhällsomstörtande individer har hävdat att alla analfabeter medför
ett nettotillskott bara de sätter sin fot på Sveriges jord.
 
Seriösa debattörer har länge efterlyst en kostnadsberäkning, vad den
absurda invandringen för med sig. Detta har hela tiden avvisats som
främlingsfientligt.
 
Nu vet man varför dessa krav hela tiden har avvisats av olika sam-
hällsomstörtande element.
 
NIVÅN PÅ ERSÄTTNINGAR OCH KOSTNADER ÄR SÅDAN ATT HELA
SVENSA BEFOLKNING BORDE GÖRA REVOLUTION.
 
I DAG.
 
Det finns nu ganska så säkra uppgifter på olika exempel och dessa beräk-
ningar vilar tydligen på uppgifter Statskontoret tagit fram  och man harr
ett antal exempel.
 
Ett exempel visar att Sverige numera är det formidabla dårhuset. Detta exem-
pet tar upp vad en ensamstående mamma med 3 barn får i ersättning när hon
kommer hit och hämtar pengar.
 
Lägger man ihop etableringsersättning, etableringstillägg, bostadsbidrag
och underhållsstöd uppgår summa till:'
 
21 810:-  skattefritt, skattefritt
 
Långt, långt mer än vad de flesta svenskar i den sk jobblinjen kan drömma om.
 
Ovanpå detta utgår föräldrapenning retroaktivt med 180:- per dag, höjs från 2013-01-01
till 225:- per dag.
 
Vederbörande mamma är troligen analfabet och kommer aldrig att fundera på
att arbeta i det land dit hon kan åka och hämta pengar.
 
Denna ersättning kommer alltså att utgå år efter år, i takt med att svensken sliter och
sliter,år efter år.
 
En vanlig sitauion är att denna "ensamma" mamma är gift (olagligt) med en man
som också tycker om att komma hit och hämta pengar och som tycker det är
trevligt att vara gift med 3 andra mammor med 3 barn, som också tycker om att
komma hit och hämta pengar.
 
Denne pappa, som då måste bo någonannanstans för att bidrag ska utgå och månggiftet
fungra, han får ju också lite av livets goda.
 
Sammanräknar man etabelingsstöd, etanbleringstillägg och bostadsbidrag uppgår
denna summa till:
 
15 510:- skattefritt, skattefritt
 
En "normal" utrikesfödd familj med pappa, 4 mammor med vardera 3 barn får alltå skatte-
fritt en summa uppgående till c:a närmareb 80 000:- Ovanpå detta utgår föräldrapeng för
3 mammor.
 
Man kan ju undra varför ett antal av dessa anstränger sig med assistansbedrägeri,
men det kanske ligger i generna, bidragen borde ju räcka långt.
 
Vi  har alltås idag ett sammansvetsat politiskt system där alla partier utom ett parti har den
uppfattning att utrikesfödda, som kommer hit och hämtar pengar, ska få mer i ersättning
än de svenskar,plus ett antal arbetande utrikesfödda, som sliter dag ut ochdag in för att
dessa ersättningar ska kunna utgå.
 
En sak är fullständigt klart, domen en dag kommer att bli förödande över de poli-
tiker som i dag styr landet och anser att svenskar ska diskrimineras på sätt som
sker.
 
Det finns bara ett betyg på vad som sker mitt framför nosen på oss.
 
DET ÄR BARA FÖR DJÄVLIGT.
 
 
Var bor den snälle fabror Eric Ullenfån, han
har lovat oss mycket pengar utan att arbeta
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANDERS BORG FÖRHÄVER SIG, IGEN

På lösa boliner, även här
 
I samband med aktuella infrastruktursatsningar har Anders Borg gjort ett
antal märkliga uttalanden gällande den sk Ostlänken.
 
Han har definierat hastigheten "upp till" 250 km i timmen, tiden Stock-
holm - Linköping till 50 min och att det var det sistnämnde som avgjorde
satsningen.
 
EN RESTID PÅ 50 MINUTER OCH DÄRMED SAMHÄLLSEKONOMISKT.
 
Han förtydligare också att en lägre restid skulle göra att satsningen inte
blir samhällsekonomisk.
 
Hur sant är detta, det tycks inte alls vara sant, det tycks bara vara ogenomtänkt
strunt.
 
Studier, gjorda av olika experter bland annat vid Trafikverket, visar att det krävs
hastigheter på 400 km i tim för att kunna korta ner restiden till 50 min.
 
Historiens största infrastruktur satsningar bygger alltså på så lösa boliner
eller inga boliner alls.
 
Ytterligare ett bevis på kraftfullt regerande.
 
Inslaget har dock inslag av ren lyteskomik. Anders Borg blir tillfrågad om dessa upp-
gifter, då de anses helt oförenliga.
 
Av lättförklarliga skäl svarar han inte utan bollar i vanlig ordning över det till
annan, här pressekreteraren.
 
Denne svarar på frågan hur kan man få en restid på 50 min med hastigheten 250 km
i tim, när detta är omöjligt.
 
Pressekreteraren svarar på denna fråga med:
 
TIDSÅTGÅNGEN BEROR PÅ VILKEN TYP AV SPÅR SOM BYGGS, VILKEN STRÄCK-
NING SOM VÄLJS , VILKA TÅG SOM GÅR PÅ BANAN SAMT ANTALET STOPP.
 
Sverige, ett land som styrs med "goddag yxskaft".
 
När det gäller pressekreteraren och dennes svar tycks det vara ett olustigt inslag av lytes-
komik.
 
Den som har gjort det svaret offentligt borde ju ställas till ansvars för vuxenmobb-
ning.
 
För ingen kan väl vara så dum på riktigt att man svarar med det svaret på den fråga som
ställdes.
 
Eller kan man vara så dum på riktigt ?? Då är det lyteskomik och det borde den
ansvarsfulla Alliansregeringen hålla sig för god till.
 
 
Det är jag som investerar i
infrastruktur
AE
 
 
 
 

EU BESTÄMMER VÅR BUDGET

Eller varför inte nästan allt
 
Att EU har toppmöte idag är känt, men mindre känt är nog vad det kommer
att avhandla.
 
Det kommer att avhandla många frågor, bland annat ett förslag från Tysklnad,
som tycks ganska så väl förankrat.
 
Man vill tillsätta en EU ekono mikommissionär med mandat att blocker
nationealla budgeter.
 
Med detta förslag skulle alltså en kommissionär kunna underkänna vårt
lands budgetplan, om den inte fyller vissa mått.
 
OCH UTAN ATT KONSULTERA SVERIGE.
 
Det känns ju tryggt att vara i så trygga händer och samtidigt känna hur tack-
sam man ska vara för att våra politiker inte upplyste oss om denna resa när de
lurade oss att gå med i EU.
 
Valdebatterna kanske blir lite tråkigare framöver när man måste tillfråga EU
vilka reformer Sverige ska tillåtas ha
 
.Snart finns det inte så mycket att vara uppgiven över
AE

INVANDRARDEBATT LEDER FEL

Eller det kanske är tvärtom
 
Det går faktiskt att få till det precis hur som helst, allt beror på hur man för-
håller sig till fakta och verklighet.
 
I dagens BT finns ett inlägg från 2 folkpartister där man inte ens försöker för-
hålla sig till fakta och verklighet.
 
Man har själva en grundinställning, att det ska tas in många invandrare,
och då syftar alla formuleringar och ordval till att få läsaren att tycka
samma sak.
 
Inledningsvis hävdar man att det är en enkel och felaktig analys att påstå:
 
Utrikesfödda tar våra arbeten , minskar tryggheten och ökar kostnaden.
 
Man skulle önska att man kunde säga att det är sällan man ser så enfaldiga
argument, men sanningen är den motsatta, det är ofta man ser så enfaldiga
argument.
 
Instegsjobb finns, att det skulle vara en enkel och enfaldig slutsats att
det detta tar arbeten från "oss" är så enfaldigt att det är svårt att ta till
sig.
 
Urrikes födda är överrepresenterade inom grov kriminalitet, väldigt tydligt,
att påstå att det skulle vara en enkel och felaktig analys att påpeka detta
faktum, är så enfaldigt att det är svårt att ta till sig.
 
För det ökar faktiskt utryggheten, vare sig vissa folkpartister tycker motsatsen
eller inte.
 
Ingen vet idag hur stor kostnaden för invandringen är, för det vågar ingen
ta fram. Att det skulle vara en enkel och felaktig slutsats att påstå att in-
vandringen inget kostar är så enfaldigt att det är svårt att till sig.
 
Däremot skulle debatten inom detta område vinna på att det togs fram seriösa
uppgifter om vad invandringen kostade, så att detta skulle kunna vägas mot
andra angelägna behov.
 
Det skulle inte ge enkla och felaktiga slutsatser.
 
En gång i tiden hade vi roligt åt heliga kor i Indien och kunde inte förså hur de
tilläts gå omkring som heliga varelser.
 
Förhållningssättet till dessa heliga kor vittnade om en betydligt högre in-
tellektuell nivå på debatten än den som idag förs i Sverige kring invand-
ringen.
 
Man kan nog beskriva denna debatt som en mental härdsmälta. På ena ytter-
kanten finns de som ser terrorister i varje utrikesfödd, och på andra ytterkanten
är varje utrikesfödd, analfabeter och alla, ett klart nettotillskott, som vi ska vara
tacksamma för.
 
En ren intellektuell härdsmälta präglar hela debatten.
 
Debatten förs som om utrikesfödda skulle utgöra någon form av homogen grupp,
vilket är rent åt "helsicke", Gruppen utrikesfödda kan grovt indelas i 3 undergrupper:
 
1)  Utrikesfödda som är arbetskraftinvandring "på riktigt"
2)  Ekonomiska flyktingar som vill komma till Sverige och hämta pengar
3)  Flyktingar och nödlidande som behöver hjälp "på riktigt"
 
För man debatten utifrån att dessa grupper bör behandlas olika bör man nog få
mycket lättare att hitta rätt.
 
Gruppen 1 bör väl knappast föranleda några problem överhuvudtaget, såvitt det
sköts på ett korrekt sätt är väl bäst att tillägga.
 
Lika självklart är väl att gruppen 2 inte ska komma till Sverige för att hämta pengar,
vare sig det är i form av assistansbedrägeri eller annat bedrägeri (lögner om ursprung
mm). Att låta denna gruppen "välla in" minskar också toleransen för att ge verkligt nöd-
lidande hjälp. Inte bara toleransen är en resursfråga utan även ekonomin.
 
Det borde också vara lika självklart att gruppen 3 får ett mer generöst mottagande, under
föärutsättning att den enskilde kan identifieras och utsattheten/nöden dokumenteras på
rimligt sätt.
 
Att föra debatten som om dessa grupper är en och samma grupp leder absolut åt
"helsicke", allt blir fel. Gruppen 3 utmanövrerar gruppen 2, hur gärna man än vill
påstå annat är faktist resursfrågan ytterst gränssättande, om inte i dag så i morgon.
 
Man ser dagliga exempel på hur debatten går snett genom denna sammanblandning. I
bland blir det nästan skrattretande.
 
På en fråga i rikdsdagen, knuten till den stora invandringen av somalier, svarade Tomas
Billström:
 
Alla vet ju att vi behöver IT tekniker från Indien.
 
Han lyckade doch inte svara på frågan, varför vi skulle ta in många somalier.
 
Kanske det låg till på det viset att IT tekniker från Indien inte ville åka till Sverige
om de inte visste att mängder av analfater från Somalia också åkte dit.
 
Men en debatt på denna nivå kan det bara gå åt "helsicke".
 
Dagens inlägg i BT är på samma låga nivå, med den nivån kan det bara gå åt "helsicke".
 
I sedvanlig ordning kommer man dragande med en utsatt 10 åring och en läkare, och
menar, på fullt allvar får man väl anta, att en utsatt 10 åring och en läkare ska motivera
att det strömmar in människor som vill hämta pengar i Sverige.
 
En debatt på allra lägsta tänkbara nivå, så enfaldig att den bara kan komma från
enfaldiga folkpartister.
 
Ser man 10 åringen, som tillhörande grupp 2, och läkaren som tillhörig grupp 1 är det nog
ganska svårt att komma fram till att dessa två skulle motivera en anstormning av grupp 3
som bara vill hämta pengar.
 
Hade man ärliga avsikter i debatten borde det vara ganska så enkelt att hyfsa debatten
och komma upp på en nivå där man debatterade. Tyvärr tyder mycket på att olika aktörer
kanske har en annan agenda än den som framstår utåt.
 
En sak är dock säker:
 
Nuvarande ´debattnivå leder åt "helsicke", kanske inte idag, kanske inte i morgon,
men säkert som amen i kyrkan i övermorgon.
 
Om man med "helsicke" menat ett instabilt samhälle med stora motsättningar,
 
Vilket uppenbarligen många vill ha.
 
 
Folkpartist debatterar invandring
AE
 

MORGONHÄLSNING FRÅN FOLKETS STORE LEDARE

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade statsminister hälsar de flesta av Er välkomna till en ny dag.
 
I dag vill jag inte heller hälsa Swedbank välkomna, då banken underminerar
förtroendet för den ansvarsfulla och kraftfulla Alliansregeringen.
 
Alliansregeringen har kraftfullt hävdat att vi kraftigt sänkt alla skatter och att
alla får mer kvar efter skatt. För att detta ska framstå som sant har den an- svarsfulla Alliansregeringen skapar ett system av skatter, avgifter och annat,
som ska vara så svårgenomträngligt att ingen ska begripa hur mycket man
betalar i skatter, avgifter och annat.
 
Nu underminerar Swedbank detta kraftfulla ansvarstagande och lämnar i en
rapport uppgift om hur mycket man betalar i skatt, avgifter mm.
 
Ansvarslöst visar då banken att en inkomsttagaren med en lön på 24 000:-
betalar 17 500:- i skatter , avgifter och annat.
 
Och detta är tacken för allt stöd banken fick under finanskrisen. Den ansvars-
fulla Alliansregeringen kommer nu att ompröva sin ställning till den ansvars-
lösa banken.
 
Sådan illojalitet gör mig tjurigare än vanligt.
 
Ska vi kunna fortsätta att ta in mer och mer analfabeter, som ska försörjas,
måste alla bidra till att dölja hur mycket vi betalar i skatter, avgifter och annat
för att hålla detta igång.
 
Då får enskilda, vare sig banker eller andra, sprida vanföretsällningar som visar
att den ansvarsfulla Alliansregeringen ljuger.
 
För övrigt ser inte den ansvarsfulla Alliansregeringen skatter, avgifter och annat
på samma sätt som den ansvarslösa banken.
 
Då banken ser det som en kostnad att få betala 17 500:- i skatter, avgifter och
annat, ser den ansvarsfulla Alliansrgeringen det som en ynnest att man får
6 500:-, det är ju ändå statens pengar det handlar om.
 
Och med detta önksar jag de flesta av Er en trevlig dag samtidigt som jag utgår
ifrån att Swedbank inte kommer med mer rapporter av detta slag.
 
AE

RÅTTORNA I ROSENBAD

Problem med råttor
 
Det kommer nu uppgifter att England fått stora problem med råttor, då
råttorna utvecklat en immunitet mot gifter.
 
Dessa resistena råttor tycks nu också ha nått Sverige.
 
Uppgifter gör nu gällande att det finns ett stort antal resistenta
råttor i Rosenbad, som är helt resistenta mot all etisk och moral-
isk påverkan.
 
 
Resistent råtta

MORD PÅ UTROTNINGSHOTADE DJUR

Djur som far illa
 
Omfattande kritik har riktats mot djurparkerna på Öland och i Eskilstuna.
 
Att djurparkschefen för Zoo i Eskilstuna ljuger så att det osar bör väl knap-
past överraska någon.
 
Djurparken är ju helägd av Eskilstuna Kommun och vad är mentorer till
för om man inte ska vägledas av dessa.
 
Så det är väl ganska så självklart att djurparkschefen ljuger så att det
osar.
 
Och ingen kommer att bry sig, vad gör det om man dödar några friska pumor,
en hotad art, om de inte är önskvärda.
 
Sådant förekommer ju bara i andra länder.
 
Så med Eskilstuna kommun som ägare och med den aktuella VD för parken så
kommer djurparkschefen att stanna kvar på jobbet och ljuga så att det osar även
nästa gång men dödar ett utrotningshotat djur och hävdar att det lever ett gott
liv i en annan djurpark.
 
Men kritiken i stort är det väldigt svårt att förstå.
 
Bryr man sig inte om utsatta männsiskor verkar det ju lite långsökt att
man ska bry sig om utsatta djur.
 
Varför ska djurparkerna avvika i detta avseende.
 
 
Tur att jag och VD för Zoo har så mycket gemensamt,
då kanske jag får leva kvar.
AE
 
 

ORUBBAT FÖRTROENDE FÖR SVERIGES KUNG

Orubbat förtroende för Sverige Kung
 
 
Det är svårt att tänka sig en mer avundsvärd sits än den vår Svenske Lung
har.
 
De senare två åren har han dlat ut prsiet Årets Miljöpris.  år gick det till en mil-
jöaktivist, som tillämpat civil olydnad på Gotlandi samband med den uppmärk-
sammade skogsavverkningen.
 
Högsta Domstolen er henne delvis rätt genom att tillfälligt stoppa brytningen och
därmed även skogsavverkningen.
 
Men Sveriges Konung uppträder som ett tjurigt småbarn och vägrar dela ur
priset i år.
 
För de flesta tycks detta dock ej påverkad förtroendet för Sveriges Konung.
 
Vissa saker kan inte bli lägre än de är.
 
Riskerar aldrig minskat förtroende
AE

MODERAT VALSTART FÖRVANSKAR IGEN

Historien går igen
 
Moderaterna har under senare år haft en benägenhet att förvanska historien
i flera avseende, ett vanligt fenomen när man vill dölja tillkortakommanden.
 
Man förvanskade tom historien så mycket att man var tvungen att byta
partisekreterare.
 
Nu verkar det som om även den nye partisekreteraren sitter löst, då man fort-
sätter att förvanska inte bara historien utan även dagens verklighet.
 
Moderaterna tycks redan ha startat valrörelsen med inlägg i media som skrivs
centralt men som publiseras som om de vore skrivna av lokala riksdagsmän.
 
Dessa inlägg bygger i allt väsentligt på förvanskning av fakta, både vad
gäller historien och verkligheten nu.
 
I dagens BT finns ett sådant inlägg, låtsasinfört av dem moderate megafonen
Jan Ericsson, känd för att aldrig ha tänkt en sj'lvständig tanke, samt moderaten
Cecilie Tenfjord-Toftby.
 
I detta inlägg skryts det mycket, känns det igen, över saker som man kanske inte
borde skryta över.
 
Bland annat inleds inlägget med att:
 
Sverige ska behålla sin position som ledande forsknings- och innovations-
nation.
 
Ren förvanskning, man kan inte behålla något man inte har.
 
Tänk att sitta i en riksdag och aldrig hört talas om USA och Israel samt ett
antal andra länder, inte att undra på att det går som det går.
 
Man skryter också över att en tidigre satsning 2009 blev ett "jättelyft". Jättelyftet
innebar att landets största forskningsentra i Södertälje och Lund fick stryka på fo-
ten.
 
Ser man detta som ett jättelyft är det ju inte så konstigt att man ser ett behov
att förvanska fakta.
 
Av någon underlig anledning gör man sig skyldig till en egendomlig tanke-
lapsus, i inlägge anges, av misstag får man väl utgå ifrån, att Israel, Finland
och Korea är mer ledande än Sverige som är mest ledande.
 
Metaforen tycks vara lite felstämd här, ibland är det bra med både och, men det är
inte alltid det är förenligt.
 
Man menar också att satsade medel ska stärka Sveriges position som "ledande
kunskapsnation".
 
Eftersom kunskaperna enligt alla undersökningar blivit allt sämre år efter år och
Sverige ett antal år blivit allt sämre jämfört med många länder får väl begreppet
"ledande kunskapsnation" antas ha fått en ny innebörd.
 
Eller varför inte förvanskning.
 
Det behövs inte många sådan här inte inlägg för att även den nye partsekreteraren
ska behöva gå, om det ska finns någon form av logik hos detta ansvarsfulla parti,
ansvarsfullare än alla andra.
 
Fredrik Reinfeldt beskyller huvuddelen av oss svenskar för att vara mentalt handi- kappade. Att man nu presenterar inlägg med så uppenbara förvanskningar bekräftar
att man rent allmänt, inte bara Fredrik Reinfeldt, ser oss som mentalt handikappade.
 
För man vill väl att man ska tro på det som skrivs och det kan man bara göra
om man är mentalt handikappad.
 
 
Som blåst och uppblåst tror jag tom
på nya moderater
AE

MORGONHÄLSNING FRÅN FOLKETS STORE LEDARE

Morgonhälsning till det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade statsminister hälsar de flesta av
Er välkomna till en ny dag.
 
Säskilt välkomna vill jag idag hälsa alla de innovationsbenägna invandrare
som haft vänligheten att komma till vårt land och arbeta som assistenter åt
skådespelare, som låtsas vara funktionshindrade.
 
Alliansregeringen ser detta som en bekräftelse på att vår ansvarsfulla jobbpolitik
tillsammans med Miljöpartiet har lyckats väldigt bra.
 
Alliansregeringen arbetar därför nu på att tillsammans med Miljöpartiet hitta
nya potentiella grupper utanför Iraq som också kan komma till Sverige och
arbeta för tillväxt inom detta innovationsområde. Uppgifter gör gällande att
denna tillväxtbransch omsätter omkring 10 miljarder kronor och vi räknat
med att väsentliga kunna öka denna omsättning genom vårt samarbete med
Miljöpartiet.
 
Tyvärr har det framförts kritik mot att assistanssystemet utnyttjas på detta sätt.
Alliansregeringen ser denna kritik som uttryck för vanföreställningar och menar
att insatserna inom detta innovationsområde är helt i enlighet med Alliansrege-
ringens jobblinje.
 
Alliansregeringen har tidigare stöttat jobblinjen med att utöka antalet poliser och
avser nu gå vidare med denna framtidssatsning. Vi ser därför att denna innova-
tionsverksamhet, främst utövad av irakier inom assistentområdet, ger stora bidrag
till Alliansregeringens jobblinje.
 
Innovationsverksamhet bidrar också till att främja jobblinjen inom övriga rättsvä-
sendet, fler åklagare mm kan sysselsättas. Även utredningspersonal inom Försäk-
ringskassan måste blir fler till antalet.
 
Alla dessa framtidssatsningar inom innovationsområdet är självfinansierade fullt
ut genom att för höga ersättningar till sjuka och arbetslösa dras ner efter hand.
 
Innovationsverksamheten ger också stora synnerieffekter på Sveriges utrikes-
handel,
 
Många av de miljoner som denna innovationsverksamhet ger upphov till satsas
på näringsverksamhet och fastigheter i de länder varifrån innovatörerna kommer
ifrån.
 
Visserligen har innovatörerna fått tillstånd att driva innovationsverksamhet i
Sverige för att de mördas i de länder, där investeringar nu sker i stor skala, men
det är något Alliansregeringen väljer att inte beakta, det blir bara besvärande.
 
Och med detta önskar jag de flesta av Er, främst då alla innovatörer, en fortsatt
trevlig dag.
 
 
AE
 
 
 

POLITISK VUXENMOBBNING

Som visar förakt för stora medborgargrupper
 
Vi minns tidigare nobelfester där Jimmie Åkesson inte blev inbjuden, nu
tycks det vara dags igen..
 
Nobelstyrelsen är i sin fulla rätt att bjuda in vem man vill. Har man det
dåliga omdömet att utnyttja denna rätt på sätt som sker, borde övriga
partiledare visa respekt för demokratin på ett annat sätt.
 
Nobelstiftelsen tycks inte vara överdrivet förtjusta i demokratifrågor, men
olika partiledare borde vara förtjusta i demokratifrågor.
 
Att utesluta Jimmie Åkesson är inte enbart en markering mot honom per-
sonligen.
 
Det är en respektlös och oförskämd markering mot alla de c:a 700 000
väljare, som i dag skulle välja att rösta på SD.
 
Oavsett partifärg, och oavsett vilken partiledare som utesluts, borde
samtliga partiledare visa större respekt.
 
GENOM ATT OCKSÅ TACKA NEJ TILL INBJUDAN.
 
Nobelstiftelsens agerande är ett bedrövligt spektakel och det skulle
inte kunna komma till stånd om övriga partiledare visade resekt för
denna stora väljargrupp.
 
Det skulle bara behövas en liten antydan så skulle Nobelstiftelsen inse
att det hela är befängt och rätta sig efter detta.
 
Demokrati är inget man får till skänks, det är något man måste kämpa för,
var dag.
 
Denna kamp verkar inte föras med någon större kraft på vissa håll.
 
Alla mantra om likas värde blir då lätt innehållslöst, lika tomt och innehålls-
löst som Hasse Alfredssons tomma påse, den är tom så länge den inte
är fylld.
 
Så gick det till förr,
och går till så idag
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOMPLEXFYLLDA POLITIKER

Oanständigheten når oanade höjder
 
Eller kanske anade höjder, det beror på vilka föväntningar man har.
 
Vi har en Alliansregering, som dag in och dag ut far land och rike runt
och beskriver sig själva i vissa termer. Dessa termer har form av mantra
och rabblas som om det vore i sömnen. Dessa mantra är:
 
Vi är ansvarsfullare än andra, vi är kraftfullare än andra, vi är mer
regeringsdugliga än andra.
 
Är detta rimligt överhuvudtaget , att ständigt hålla på med detta sjävberöm.
Det ligger visserligen i varje människa  att i viss utsträckning vilja framhålla
sig själv.
 
Men det finns en gräns, visserligen svår att urskilja men den finns, där
alltför mycket självberöm övergår i något annat.
 
Kanske behov att hävda sig och mindervärdighetsproblem, vem vet, men
något konstigt är det hela.
 
Under tecknad har under ett antal år varit yrkesmilitär och har hyfsad erfaren-
het om hur detta fungerar.
 
Lek med tanken att man haft en regemnetschef (eller motsv) som rännt
omkring dag in och dag ut har trumpetat ut att han var ansvarsfullare, '
kraftfullare och bättre än alla andra.
 
Troligen hade han inte nått så långt i karriären, och om så skett hade han med all
säkerhet förpassats ut i kylan om han visat sådant bristande omdöme och så då-
lig självkänsla.
 
Lek också med tanken att en viss VD för ett större börsföretag rännde omkring
och trumpetade ut dag in och dag ut att han var ansvarsfullare, kraftfullare och
bättre chef än alla andra.
 
Det chefsskapet skulle med all säkerhet få ett snabbt slut.
 
Men Alliansregeringens främsta företrädare kan ränna omkring dag in och dag ut
och hävda att man är ansvarsfullare, kraftfullare och mer regeringsdugliga än alla
andra.
 
Det måste föreligga två fundamentala fel.
 
Det ena är att våra främsta politiker har så dålig självkänsla och så dåligt omdöme,
att de ränner omkring på det viset.
 
Det andra fundamenta felet är att vi väljare accepterar politiker, som inte håller större
klass.
 
Ledarskap och ansvar ska värderas på ett helt annat sätt. Klokt ledarskap och stort ansvars-
tagande syns och det talar för sig själv.
 
Måste man ihärdigt tala om för andra att man tar ansvar och är en kraftfull ledare är
det nog ganska så säkert att verkligheten är den motsatta.
 
Det är på tiden att vi ställer högre krav på de politiker vi väljer.
 
 
Det finns ingen som är kraftfullare än jag.
AE
 
 
 
 
 
 

ETT GIGANTISKT SVINDLERI

Invandrare plundrar systematiskt Sverige
 
Nu har alltså Försäkringskassan, sent omsider, genomfört en utredning,
som visar omfattningen av det assistansfusk, som vissa grupper i första
hand ägnar sig åt.
 
Omfattningen av fusket Försäkringskassan kommit på uppgår till
ungefär 1 500 000 000 SEK om året.
 
Kopplat till detta ingår andra typer av grova brott, såsom människohandel,
skattebrott mm mm. Stora summor överförs ckså till vissa hemländer där
förbrytarna bygger upp näringsverksamheter och bygger fastigheter.
 
Och detta sker i de länder där förbrytarna uppger att de inte kan visats
för att de blir torterade eller dödade.
 
Och svenskarna går på det och tramsar med i ett gigantiskt svindleri.
 
Det ligger som det heter i sakens natur att detta bara är toppen av ett is-
berg, det som upptäckts. Polisen i Halland skattade siffran för några år
sedan till 10 000 000 000 SEK.
 
Det är bara att komma hit med ett intyg på arabiska, som säger att man är
funktionshindrad, få en rullstol gratis i vilken man sitter när det passar och i
övrigt spela tennis eller annat roligt.
 
Blir man upptäckt, vilket händer, och åtalad, vilket också händer, blir man
frikänd för att man låtsas att man inte förstår svenska.
 
Och svenskarna går på det och tramsar med i ett gigantiskt svindleri.
 
Men det räcker inte med att man tramsar med, man uppmuntar det gigantiska
svindleriet. När Sverigedemokrater lyftar fram att detta förekommer, blir de om-
gående beskylda för att vara rasistr.
 
Såvisst, begreppet rasist får hela tiden nya innebörder, nu är man rasist
om man vill att våra skatter inte ska svindlas bort av kriminella invandrare.
 
En sak är i vart fall säker. Såsom denna fråga, och ett annat andra frågor hanteras,
är det svårt att tänka sig annat:
 
Än att vi svenskar måste vara så enfaldiga och naiva, att vi även i dessa av-
seenden är främst i världen.
 
 
Så går det när man borrar hål
i skrover, det sjunker
AE
 
 
 
 
 

FRISKOLOR SOM SPÅRAR UT

Man når en punkt där allt onormalt ses som normalt
 
Och då förvånas ingen längre, ingen förvånas över någonting överhuvud- taget.
 
För när det onormala blir ett rättesnöre då kan vad som helst hända.
 
Och det gör det i Sverige idag, gång på gång, dag efter dag, allt som inte
kan vara värre blir bara värre och värre.
 
Araben Mohammed Aabi harv nu fått tillstånd att starta friskola i Borås, och
kommunalrådet Lena Palmen uppger sig inte vara förvånad.
 
När en ledande kommunalpolitiker inte blir förvånad över ett sådant
beslut är det den slutliga bekräftelsen på att rättesnöret numera är att
upphöja det onormala till det normala.
 
Har man tidigare drivit en friskola och fått ofattande lritik för hur den drevs
borde det ju rimligen beaktas.
 
När kritiken avsåg så viktiga områden som dålig ekonomi,elever fick inte lyssna
på modern musik samt kopplingar till Saud Arabien, borde ju detta ha beaktats,
det borde ha beaktats mycket.
 
Det borde ha beaktats så mycket att man snabbt borde insett att friskolan
inte skulle få starta.
 
Ett beslut av den här karaktären ska inte medföra att man inte blir förvånad.
 
Det bör medföra att man blir mycket, mycket förvånad.
 
DET ÄR EN BEKRÄFTELSE ATT DET ONORMALA UPPHÖJS TILL RÄTTESNÖRE.
 
Det är knappast troligt att de som medverkat till dessa domar i grunden har den uppfatt-
ningen att skolor ska bedrivas på det sätt Mohammed Aabi tidigare gjort.
 
Mer troligt är att domarna är ett ytterligare inslag på en allt bredare väg där alla
slår knut på sig själva för att tillmötesgå allt tänkbart och även allt otänkbart
araber och muslimer ställer krav på.
 
Då blir det onormala normalt och man inte förvånad när man borde bli förvånad.
 
Politikerna uppger sig nu vara bekymrade över segreationen på Norrby. Må så vara, men
domens innebörd rymmer beydligt större sprängkraft.
 
Vilket samhälle vill vi egentligen ha, vill vi ett ett samhälle vi vill ha, eller vill vi ha
ett samhälle andra vill att vi ska ha.
 
Tyvärr tycks det mesta just nu luta åt att vi vill ha ett samhälle andra vill att vi ska ha.
 
 
Friskolerektor som vill förbjuda
modern musik och tillåts göra det,
 
I SVERIGE ÅR 2012
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MORGONHÄLSNING FRÅN FOLKETS STORE LEDARE

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade statsminster önskar de flesta av
Er välkomna till en ny dag. Tyvärr blir det färre och färre att hälsa välkomna
efter att alltfler väljer att vilja rösta som jag inte anser att de ska rösta.
 
Den kraftfulla och ansvarsfulla Alliansregeringen har dock på punkt efter punkt
visat sin regeringsduglighet. Vi tycker att vi borde uppskattas mer för detta.
 
Före maktövertagande kritiserade vi kraftigt, och på goda grunder, social-
demokraterna för deras ansvarslöshet när det gällde att skapa och behålla
dyrbara myndigheter.
 
Efter 6 år vid makten har den ansvarsfulla Alliansregeringen gjort stora fram-
steg på detta område.
 
Vissa verksamheter är helt nerlagda, men myndigheterna är fortfarande kvar,
ofta med ökad personal och till högre kostnad. Alliansregeringen ser detta som
en tydlig bekräftelse på vår ansvarsfullhet och vår regeringsduglighet.
 
Vi hade också ambitionen att minska antalet anställda inom myndigheterna. Vi har nu
lyckats att öka antalet i stället och är mycket stolta över denna ansvarsfulla fram-
gång.
 
Den totala lönekostnaden har också ökat i takt med vår ökade ansvarsfullhet. Detta
har möjliggjort sänkta sjuklöner och sänkt ersättning till arbetslösa, något vi är mycket
stolta över,
 
För 6 år sedan ansåg vi att myndigheternas lokalkostnader var alldelses för höga.
Allianseregeringen har nu ansvarsfullt och kraftfullt arbetat för att lokalkostnaderna
ska bli ännu högre och vi gör här fortsatt stora framsteg.
 
För 6 år sedan var vi också kritiska till att många myndigheters lokaler höll en för
stor standard. Denna standard har nu ökat vid många myndigheter, vilket också är
en bekräftelse på Alliansregeringens stora regeringsduglighet.
 
Vissa myndigheter försöker, trots Alliansregeringens uttalade ambitioner, att genom-
föra vissa förändringar som medför kostnadsbesparingar och mindre personal.
 
Den ansvarsfulla Alliansregeringen kommer att kraftfullt motarbeta alla sådan ansträng-
ningar, så att myndigheterna kan fortsätta att leva ett bekvämt liv och ägna sig år all-
mänt slöseri.
 
Vi kommer också ansvarsfullt att fortsätta uppmuntra alla myndighetschefer att genom-
föra dyrbara och onödiga fester, så att ingen ska behövla tvivla vem man ska visa sig soli-
darisk mot.
 
Genom en sådan utveckling får alla en större drivkraft för att sänka ersättningar till alla
dem som låtsas vara utsatta. Alliansregeringens mål är att ingen som låtsas vara utsatt
ska få bidrag överstigande svältgränsen, på sikt kanske lite ännu mindre.
 
Och med denna varma hälsning önskar jag flertalet av Er en fortsatt trevlig dag.
 
 
AE

EU MOT STUPET ?

En dålig lösning visar just vara dålig
 
Skuldkrisen i EU kan väl knappast någon ha undgått, möjligen i så fall Nobel-
stiftelsen.
 
Kaos eller något ännnu värre i varenda hörn.
 
Schweítz upprustar med tydligt angivande att man måste vara beredd
att försvara sig mot EU, just det, mot EU
 
Ledande finansmän i USA som menar att Tyskland, inte Grekland, måste
lämna euro samarbetet, för att kaoset inte ska bli ännu värre.
 
En svensk finansminster som menar att Grekland ska lämna eurosamar-
betet, för annars brakar det ihop.
 
En tysk finansminster, som beskyller en svensk finansminster  för att skapa
oro i Eu och för att prata strunt.
 
Ett land, Finland, som inte vill vara med vare sig här eller där.
 
Det är knappast troligt att ett fredspris till denna sörja vare sig gör till eller ifrån,
annat än att det devalverar nobelpriset.
 
Och så krigar man om vem som ska hämta fredspriset.
 
En vansinnig värld, kanske, i vart fall ett vansinnigt Europa.
 
Tyvärr en naturlig följd av att ge politiker, som inte kan axla ansvar, alltför
stort ansvar och för stora befogenhet.
 
Men lösningar har man ju själv.
 
Ännu större befogenheter och ännu större kaos.
 
Tyvärr är krisen så djupgående att ett vansinnigt Europa mycket väl kan föra
med sig en vansinning värld.
 
Men fredspriset fick man, kanske för att USA och Nato löste det på Balkan som EU
borde ha löst men inte kunde lösa.
 
Fast där var ju Carl Bildt den Store inblandad, så det var nog tur att USA tog över,
det räcker inte med små hundar som skäller högt.
 
Konturerna av EU klarnar alltmer
AE
 
 
 
 

KORRUPTION PÅ DEN ALLRA HÖGSTA NIVÅN

Sverige sticker ut även här
 
I ett direktsänt program i Studio 1 visar Corazza Bildt vem hon är.
 
Hon är gift med Carl den Store.
 
Att vara gift med Catl den Stote medför självklart att man påverkas och det
finns väl knappast några förutsättningar att en påverkan från det hållet ska-
par goda egenskaper.
 
Mycket riktigt, i programmet visar sig Corazza Bildt vara en kopia av Carl
Bildt den store, lika överlägsen, liga arrogant, lika nedlåtande.
 
Men faktum är att hon lyckas överträffa sin lärpmästare.
 
Hon lyckas med konststycket att vara ännu oförskämdare mot motdebattö-
rer än vad tom Carl Bildt den Store kan vara.
 
En klar prestation.
 
Men en sådan här uppvisning i oanständighet väcker även andra frågor, och dessa
frågor skulle nog kännas ganska så besvärande i andra länder med mer utvecklad
respekt för demokratin.
 
En statsminister vars hustru är högsta landstingsråd i landets huvudstad.
 
En utrikesminster, vars hustru är EU parlamenteriker.
 
Inte i något annat land i västvärlden skulle landets högsta politiker komma på iden
att se landet som ett familjeföretag.
 
Men i Världens Bästa Land går det alldelses utmärkt att bedriva nepotism,
något som förr in tiden skedde i Syd Amerika och som vi var väldigt kritiska
till.
 
Det är inte bara nämndemän som är omdömeslösa och jäviga.
 
På den allra högsta nivån hittar man sådana som är ännu mer omdömeslösa
och jäviga.
 
Är det någon som hört talas om en börs VD (eller motsv) som anställer sin hustru som
chefssekreterare.
 
Nej, jag tänkte väl det, sådant förekommer bara i mer suspekta kretsar, såsom
regering mm.
 
 
Sonen Eric Reinfeldt, väl känd av polisen som det heter,
lär för övrigt vara påtänkt som justiieminister.
AE
 

ALLIANSREGERINGEN LURAR VÄLJARNA

Sysselsättningen ökar
 
Nu märks det att valrörelsen börjat tidigt.
 
Tidningarna svämmar över av moderata inlägg, där moderara megafoner
för ut imbecilla budskap, ägnade att lura väljarna.
 
Anders Borg och några andra agerar idag i BTsom  moderata megafoner och för ut
ett imbecillt budskap ägnat att lura väljarna.
 
 
Man hävdar att sysselsättningen ökat, vilket är korrekt, men väljer att hålla
tyst om att arbetslösheten också ökat, vilket också är korrekt.
 
Alla, utom megafoner från moderetarna, imbecilla dessa också må vara osagt, vet
att sysselsättningen är ett högst ointressant mått.
 
Alla, utom megafoner från moderaterna och en och annan moderatkramare, vet
att det är storleken på arbetslösheten, som mäter om man lyckas med en jobb-
politik eller inte.
 
Men Alliansregeringen har uppenbarligen ingen ambition, på riktigt , att mäta arbets-
lösheten.
 
Den enda ambition man har, som megafon för moderaterna, är att lura väljarna
att tro att en hög sysselsättning är bättre än en hög arbetslöshet.
 
Relaterar man detta imbecilla och oseriösa svammel till andra länder framgår det hur
manilupulativt agerandet är.
 
Alla vet att Spanien har en skyhög arbetslöshet. förskräckande hög, och en av
de högsta i Europa.
 
Alla vet också, utom imbecilla megafoner från moderaterna, att sysselsättningen i
Spanien är högre än i Sverige, fler arbetar i Spanien än i Sverige.
 
När nu dessa närmast imbecilla megafoner från moderaterna skryter över att syssel-
sättningen i Sverige ökat, borde de kanske också "skryta" över att sysselsättningen i
Sverige är lägre än motsvarande i Spanien.
 
Men det kanske inte lockar närmast imbecilla megafoner från moderaterna,
väljarna blir då kanske inte lika lätta att föra bakom ljuset.
 
Detta enfaldiga, närmast imbecilla dravel om sysselsättning, kan bara ha sin grund
i två omständigheter:
 
Den ena är att dessa megafoner själva vare sig förstår det ena eller det andra, de är
just och enbart närmast imbecilla megafoner.
 
Den andra omständigheten är att de förstår dessa samband och avsikten är just att
föra väljarna bakom ljuset.
 
Man står inför ett svårt val om man ska bedöma vilket som är värst.
 
Men en sak är tämligen säker, politiker, vare sig de är närmast imbecilla eller
medvetet lurar väljarna, ska förpassas så långt bort från politiken som möjligt.
 
Det är bara vi väljare om kan åstadkomma det reningsbad som uppenbarligen är nöd-
vändigt.
 
 
 
Full sysselsättning i Rosenbad
 
 
 
 
 
 
 
 

SANNING OCH KONSEKVENS

Det som inte får finnas alltmer
 
De senaste väljarundersökningarna visar på en tydlig trend, Sverige-
demokraterna ökar och ligger i intervallet 7,7 - 9,2 % beroende på
vilken undersökning det gäller.
 
Partiet är också den 3 eller 4 största kraften i svensk politik, också beroende
på vilken undersökning man åberopar.
 
Hur förhåller sig då övriga partier till detta.
 
Man förhåller sig märkligt, mycket ärkligt, och det i många avseenden.
 
Den viktigaste aspekten är att stödet i opinionen bygger på frågan vilket
parti man skulle rösta på idag om det vore val. Det finns andra undersök-
ningar, där frågor ställs på annat sätt. Frågan ställs då:
 
Vilket parti driver en invandringspolitik, som bäst överensstämmer med Din
uppfattning. Då blir svaret helt annorlunda:
 
Då får SD stöd i intervallet 43 - 49 %, beroende på vilken undersökning
man åberopar.
 
De skilda resultaten, beroende på hur man frågar, beror på att väljarna skattar
andra frågor än invandringspolitik högre. Ekonomi, sysselsättning, trygghet mm
rangordnas högre.
 
Dessa omständigheter borde övriga partier förhålla sig till och inte beskylla
SD för att vara  ett extremistiskt parti.
 
För ett parti, som fortfarande i stor utsträckning driver just en fråga, kan per defintion
inte vara extremt om man har stöd av halva befolkningen.
 
Detta borde övriga partier förhålla sig till.
 
SvD skriver idag om SD valresultat och låter andra partier komma till tals. Man blir
lite fundersam, när olika partier då uttalar sig.
 
Moderaterns partisekreterare, Kent Persson, menar att det är oroliga tider och att
då väljare dras till "missnöjespartier".
 
Ytterligare floskler och trams, helt utan innehåll och uttalade utan eftertanke.
 
Ett demokratiskt system förutsätter att det finns "missnöjespartier", annars
skulle det ju inte finnas någon opposition.
 
Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet är väl mlssnöjda med den
politik som förs, annars hade de inte varit i opposition, eller ??
 
Det vore skönt om vissa politiker lät oss väljare slippa sånt retoriskt innehållslöst
trams.
 
Miljöpartiets talesman,  Anders Wallner, uttalar sig på sätt som är skrämmande. Han
upprörs över att Agenda i sitt senaste rogram ställde frågan "hur mycket invandring
Sverige tål". Han menar då:
 
 
Vi brukar inte prata om sådant.
 
Precis, vi brukar inte, eller ännu bättre, får inte prata om "sådant" precis som man
inte i Kina mm får prata om "sådant" som inte får föras fram.
 
Begriper inte Anders Wallner vad han säger, eller han kanske begriper ?
 
Då är det riktigt illa.
 
Andelen som inte vill bli
kamelskötare ökar stadigt
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANDERS BORG MANIPULERAR

Fler vägar till fullsysselsättning
 
Så lyder rbriken på ett inlägg i BT, där bland andra Anders Borg är författare,
och som visar att valrörelsen börjat tidigt.
 
Lyckas man inte med det ena , får man väl försöka lyckas med det andra.
Det är bara tråkigt att man fösöker lyckas med det som är oviktigt, medan
man misslyckas med det som är viktigt.
 
Sysselsättning och arbetslöshet är två vitt skilda saker, och dessa begrepp blan-
dar man inte ihop om man inte har en viss avsikt.
 
Och den vissa avsikten här är att dölja att man misslyckats med det man
hävdar att man lyckats med.
 
Är man nöjd med att sysselsättningen ökat och arbetslösheten samtidigt ökat,
vilket har skett, då är man också nöjd med att:
 
Man är mer nöjd då 80 av 100 arbetar än när 9 av 10 arbetar.
 
Matematiken här är ju väldigt enkel, arbetslöshet anges i % av en på visst sätt
definierad popupalation, medan sysselsättningen anger det faktiska antalet.
 
Man blir ju lite fundersam över att det finns figurer som känner sig nöjda med
ökad sysselsättning, när arbetslösaheten samtidigt stiger.
 
Men vissa politiker, som vill manipulera sanningen, låtsas vara nöjda med
detta.
 
För de kan väl bara inte vara så "korkade" att de själva inte ínser detta ?
 
Eller kan de ??
 
Skribenten Anders Borg vet ju bättre, han vet ju allt, och han vet allt
bättre än alla andra.
 
Och ändå väljer han att redovisa felaktiga mått för att lura läsarna till att tro
att något som blivit sämre har blivit bättre.
 
Är det verkligen sådana politiker vi vill ha.
 
Mycket tyder på detta, men samtidigt ger de senaste väljarundersökningarna en
viss förhoppning, i den meningen att man vill ha politiker som kallar saker vid dess
rätta namn.
 
 
Full sysselsättning i Rosenbad
AE
 
 

MORGONHÄLSNING FRÅN FOLKETS STORE LEDARE

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade statsminister hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Som alla vet är Alliansregeringen ansvarsfullare än alla andra regeringar och
det visar sig gång på gång.
 
Nu senast visar det sig detta genom att de andra ansvarslösa regeringarna inom
EU vill ha hådare sanktioner mot Iran. Detta ställer sig inte den ansvarsfulla Alli-
ansregeringen bakom och har gett Carl Bildt den Store uppdraget att i stället försöka
mjuka upp relationerna med Iran.
 
Genom detta utgår Alliansregeringen ifrån att EU ändrar ståndpunkt för alla vet ju
att Carl Bildt den Store inte kan ha fel.
 
Denna mjukare hållning gentemot Iran syftar bland annat till att göra det lättare
för Iran att anskaffa kärnvapen, något som främst moderaterna anser nödvändigt
för att Iran ska kunna göra sig kvitt Israel. Även här i Sverige ser vi ju hur judar
beter sig, främst i Malmö, så vi har den största förståelse för Irans ambitioner.
 
Carl Bildt den Stores uppgift här är också att underlätta svenska affärer med Iran,
och inga sanktioner får då stå i vägen för detta.
 
Mindre ansvarsfulla diplomater inom EU har framför kritik mot detta och man väjer
inte för att ta till kraftord. Olika EU diplomater hävdar att Sveriges agerande är pinsamt,
absurt och ologiskt.
 
Den ansvarsfulla Alliansregeringen kan inte se att vår hållning till Iran är mer pin-
sam, absurd eller ologisk än Carl Bildt den Stores agerande i Lundinaffären.
 
En uppmjukad hållning till Iran gör det också möjligt att få mullorna vänligt inställda
till Sverige. Alliansregeringen ser en sådan utveckling som en viktig komponent
när det gäller att omvandla det svenska samhället i muslimsk riktning.
 
Den ansvarsfulla Alliansregeringen ser det som beklagligt att övriga EU ställt sig
vid sidan av Sverige när det gäller att skapa förutsättningar för att ta bort en fak,-
tor, som skapar instabilitet i området, Israel.
 
Och med denna hälsning önskar Er ansvarsfulle statsminister en trevlid dag.
 
AE

STATSMINISTERN FÖRAKTAR DET SVENSKA BARBARIET

Dagens SIFO siffror bådar gott
 
SvD hade vid ett tillfälle en ledare där man ställde sig frågande till att just vi
svenskar var så stressade, när vi egentligen inte hade anledning att vara
stressade.
 
Man fann som tänkbar förklaring en folklig egenskap som innebar att vi alltid
ville vara till lags och att vi blev stressade när vi inte kunde vara till lags.
 
Detta skulle enligt ledarskribenten vara anledningen till att vi svenskar
okritiskt intar ytterlighetspositioner.
 
Vi gör helt enkelt som vi blir tillsagda, utan att tänka vare sig för mycket eller
för lite.
 
Många förundras över den svenskfientlighet vi svenskar själva intar och för-
klaringen skulle kunna vara just detta:
 
Att okritiskt inta ytterlighetspositioner.
 
Vi svenskar leds av en regering vars ledande politiker visar ett förakt för folket,
som knappast är möjligt i något land.
 
Många känner till att Statsministern föraktfullt har avfärdat majoriteten av
den svenska befolkningen med att de är mentalt handikappade, enbart av
det skälet att de tror på den sk svenska modellen.
 
Modereternas gruppledare vill inte vara sämre och avfärdar alla som inte
bor i Stockholm med att de är obegåvade lantisar.
 
Fredrik Reinfeldt är tydligen orolig för att medborgarna inte ska förstå att han
föraktar dem, så han förtydligar detta förakt med att hävda:
 
Alla framsteg kommer utifrån , svenskarna har inte gjort några framsteg.
 
Det ursvenska är bara rent barbari.
 
Anders Borg vill gärna vara till lags, så han kompletterar husse genom att hävda:
 
Utan invandrare hade svenskarna fortfarande stampat jordgolv.
 
Det är inte känt att det finns något land i hela världen där statsministern och
finansministern så öppet visar sitt förakt för den befolkning de hävdar de re-
presenterar.
 
Det måste nog anses som besynnerligt att en befolkning i ett demokra-
tiskt land är så kuvat att man accepterar att deras ledande politiker så
öppet visar sitt förakt för den inhemska befolkningen.
 
Ovanpå detta kommer en diskriminering mot det sk urssvenska barbariet som
tar sig uttryck i att sk nyanlända ges förmåner som inte kommer den inhemska
befolkningen till del, såsom instegsjobb, förtur bostäder samt ett antal olika bi-
'drag.
 
SIFOS siffror bör därför ses som glädjande.
 
Det borde ju vara en självklarhet att ledarna i ett demokratiskt land värnar
om sina medborgare och inte öppet visar sitt förakt för dem.
 
Nu är det tyvärr inte så i Sverige och därför är ju siffrorna uttryck för en liten,
men ändå ökande sjukdomsinsikt.
 
Dessa barbariska svenskar
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANDERS BORG GÅR PÅ PUMPEN

Hut tycks gå hem ibland ändå
 
Vi är nog ganska så många som är trötta på Anders Borgs extrema
självgodhet och självupptagenhet.
 
Det är ingen hejd hur duktig han är i sina egna ögon. Debattklimatet
i Sverige är ju nte av den karaktären att man vågar ifrågasätta den
typen av uppblåsta personer i höga befattningar.
 
Då känns det skönt att andra har det mod vi själva inte har.
 
Anders Borg spekulerade nyligen i sevanlig självgod anda om att det
skulle vara bra för Grekland om Grekland gick ur EU samt att det var
en tidsfråga när detta skulle.
 
Nu sätts Anders Borg på plats och han sätts på plats riktigt ordent-
ligt.
 
Tyske Finansminstern avfärdar detta bryskt med att det är strunt och att det
är skadligt för både Grekland och övriga EU om så skulle ske.
 
EU kanske inte bara har nackdelar, skönt att andra vågar ifrågasätta det
vi borde våga ifrågasätta.
 
Gödda grisar
AE

RASISMEN BREDER UT SIG

Rasismen stärker sitt grepp i Sverige
 
Den senaste SIFO undersökningen visar alarmerande siffror, 7, 7 % av väljarna
är rasister och främlingsfientliga.
 
Men undersökningen bekräftar något ännu värre.
 
7,7 % av väljarna har felaktig människosyn, de vill inte ta emot fler invandrare
än vad som sker i andra Europeiska länder.
 
Det är ju otroligt skrämmande, att 7,7 % av väljarna har en så felaktig människosyn,
att denna överensstämmer med EU i övrigt.
 
Men det finns faktiskt något som är ännu mer skrämmande, mycket mycket mer
skrämmande, och som ger assocationer till samhällen i det förgångna.
 
Att demonisera ,7,7 % av väljarna för att de är djärva nog att våga stå för
en uppfattning, som är den gängse utanför Sverige.
 
Det är det riktigt allvarliga och skrämmande, inte att 7,7 % demoniseras för att de
påstås vara rasister, när alla egentligen vet att de inte är det.
 
Historien är full av exmpel på tyranniska regimer, som inte kunnat nå förtroende
genom egna insatser. Man har därför valt en annan väg:
 
Definiera en grupp att demonisera, så att all uppmärksamhet avleds från
maktens agerande och tillkortakommande.
 
Påminner visst om en viss Hitlers jakt på judar.
 
Kan det möjligen vara samma drivrafter, som medför att sverigedemokrafter blir
förföljda som judar ??
 
Mycket tyder på att det är just så, i så fall är det ju bedrövligt att så många medborgare
kan manipuleras i tider, då alla sägs kunna vara informerade.
 
7,7 % av väljarna, det är visserligen en toppnotering, men frågan är om det inte är rekord
i ett annat avseende:
 
Finns det något annat land i den civiliserade delen av världen där 7,7 % av befolk-
ningen förklaras ej önskvärd, tom så lite önskvärd att statschefen inte vill ta i dem
med tång ?
 
ALLA VET ATT DET FINNS INGET ANNAT SÅDANT LAND, SÅ DET ÄR REKORD HÄR
OCKSÅ.
 
Kanske inte ett så smickrande rekord, men vad gör det när man är tillsagd att tycka att det
är ett smickrande rekord.
 
7,7 %, då får vi ta på oss
större skygglappar
AE
 

POLISEN KRITISERAR MIGRATIONSVERKET

Ett farsartat myndighetssverige
 
Aftonbladet har under den senaste perioden haft en artikelserie där man
granskar Migrationsverkets arbete, om man nu kan kalla verksamhetet
för arbete, icke arebte ligger närmare till hands.
 
I granskingen kommer fram både det ena och det andra, det ena all-
varlige än det andra.
 
I takt med att granskningen fortlöper tycks till och med Aftonbladet kommit
till insikt.
 
Alla som får asyl borde inte få asyl, och vissa som söker asyl borde inte
söka asyl alls.
 
Har aftonbladet kommit till denna insikt, borde väl nästan alla andra också ha
kommit till denna insikt.
 
Eric Ullenfån kräver nog en särbehandling, där är nog inte fakta tillräck-
ligt, det bör nog späs på med lite myter.
 
Men granskningen har också komiska inslag.
 
Många och alla undersökning / enkäter visar vilka myndigheter som har lågt
förtroende.
 
Här ligger polisen i en klass för sig, den allmänna bilden är att man vare sig
försöker eller kan förebygga eller beivra brott.
 
Denna i särsklass dåliga myndighetet ger sig nu på äventyret att kritisera Migrations-
verket, katten på råttan.
 
Om polisens kritik nu är riktig, och det mesta tyder på det, uppstår en berättigad
fråga:
 
HUR  SKÖTER EGENTLIGEN MIGRATIONSVERKET SINA UPPGIFTER, ÄR DET
VERKLIGEN MÖJLIGT ATT VARA SÅ DÅLIG ATT MAN BLIR UTSATT AV KRITIK
FRÅN POLISEN.
 
En ganska så intressant frågeställning, kan en myndighet verkligen vara så dålig att
den är sämre än polisen ??
 
Även här tyder mycket på att Migrationsverket både kan vara och är sämre än
Polisen.
 
I det samhälle som styrs av en kraftfull och ansvarsfull Alliansregering ??
 
Vi väljare kanske i stället ska välja en mindre kraftfull och ansvarsfull regering om
nu detta är måttet på regeringsduglighet.
 
En riktig cirkus har i alla fall
ett visst syfte, att roa
AE
 
 
 
 
 

MORGONHÄLSNING FRÅN FOLKETS STORE LEDARE

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade statsminister hälser de flesa av Er
välkomna till en lite småregning dag.
 
Vi politiker blir ofta beskyllda för att uttrycka oss otydligt och ibland tom för att
använda floskler.
 
Detta gäller inte Alliansregeringen och framför allt inte moderaterna, vi är tyd-
liga med vår politik och uttrycker oss alltid så att politikens innehåll blir klart för
alla.
 
Alliansrgeringens begåvade Försvarsminister, hon är inte från landet och således
inte en obegåvad lantis, har i dagens SvD skrivit ett inlägg som tydligt visar just
moderaternas förmåga att uttrycka sig tydligt och konkret.
 
I dag väljer jag därför att i min morgonhälsning återge de mest tydliga inslagen i
vår försvarspolitik, som den formuleras av den begåvade Försvarsministern.
 
Sveriges försvarspolitik ska präglas av kontinuitet, samarbete och ansvarstagande
och således inte av ryckighet, brist på samarbete och ansvarslöshet.
 
Vi strävar efter breda överenskommelser, inte efter smala överenskommelser.
 
Försvarsmakten behöver utvecklas för att möta morgondagens hot, således inte
för att möta gårdagens hot.
 
Anslagen till Försvaret ska användas ändamålsenligt och ansvarfullt, således inte
utan ändamål och ansvarslöst.
 
Vi tar också ett helhetsgrepp kring Försvarets ekonomi och väljer därför att inte ta
små grepp i taget.
 
Alliansregeringen tar ansvar för att värna både om försvarsfömåga och ekonomin,
vi är således inte ansvarslösa när det gäller att värna om förmågan och ekonomin.
 
Som Statsminister är jag stolt över att vår försvars- och säkerhetspolitik kan uttryckas
i så tydliga och konreta termar. Syftet med våra tydliga och ansvarsfulla formuleringar
är att alla in i minsta detalj ska kunna förstå Försvarets utformning och utveckling.
 
Ingen annan regering har heller tagit så stort ansvar när det gäller att utforma en tydlig
försvarspolitik som bygger på en hotbild, grundligt analyserad av våra främsta försvars-
experter.
 
Det är därför Alliansregeringen fattat beslut om anskaffning av JAS Gripen innan för-
svarsutredningen kunnat utreda den aktuella hotbilden. Vi bedömer att vi på det sättet
bäst tar till vara på kunskaperna hos landets främsta försvarsexpert, moderaten Ceccila
Widegren , ordförande i försvarsutredningen.
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle statsminister de flesta av Er en fortsatt trevlig dag.
 
AE
 
 

QUICK UTREDNING KRITISERAS

En liten, liten strimma av hopp kanske
 
Aftonbladet, som fårtt "spader" i asylfrågan och nu en rikspolischef som
fått "spader" i Expressen.
 
En och samma dag, det känns nästan som om det blir för mycket att
ta till sig.
 
En rikspolischef, som helt plötsligt och helt oväntat är kraftigt kritisk mot
hur polisen skötte utredningarna kring Sture Bergwall och hur han dömdes.
 
Hur vågar han, han kan ju få Penntinen emot sig, den polisman som
skötte alla utredningar, och som inte gjorde några fel, enligt sig
själv
 
Och som gjorde olagliga efterforskningar i Norge för att lura folk att
han gjort rätt när han gjort fel.
 
Hur vågar rikspolischefen gå emot dessa krafter, men så är det också
första gången.
 
Och troligen den sista, för det finns ju gränser för hur ärlig en hög tjänsteman
kan och får vara.
 
Och vad säger sopkvatsen om detta, han lär väl gå i spinn.
 
Nej, det är nog bäst att återgå till ordningen och häva ur sig de sedvanliga
flosklerna att alla gjort rätt och att alla tagit ansvar.
 
Med den här farten kanske tom polisen fås att fungera, och det duger ju inte.
 
Och ovanpå denna mycket ovanliga och rättframma uppriktigthet menar Riks-
polischefen att "vissa personer" sagt saker de inte borde ha sagt.
 
Ser man på, nu är förre JK och nuvarande Justitierådet Göran Lambertz
reducerad till en viss person som sagt saker han inte borde ha sagt.
 
Här går det minnsan undan, kan det möjligen vara så att rikspolischefen har
insett att han är rikspolischef och att med detta följer ansvar.
 
Nej, det är nog att dra för långtgående slutsatser, ansvar är ju bara
något andra har i dessa kretsar.
 
Men ändå, lite ljus i tunnelt är det allt.
 
Nu återstår att se vad sopkvasten säger
AE

SANNING OM MIGRATIONSVERKET BRISERAR

Och det är ingen vanlig pudel Aftonbladet gör
 
Utan en riktigt ordentlig pudel, tom kanske någon större hund.
 
Aftonbladet har ju under ett stort antal år censurerat allt som kan antydas
vara kritik mot den förda invandringspolitiken.
 
Allt som ser bra ut skulle in i tidningen, och allt som såg dåligt ut skulle
stanna utanför tidningen.
 
Nu genomför alltså Aftonbladet en granskning av Migrationsverket, som bygger
på uppgifter man får internt från verket.
 
Och det är inga dåliga uppgifter man får, och man väljer att återge dem.
 
HÄR KAN MAN TALA OM PUDEL I EXTREMFORMAT.
 
Tidningen återger alltså följande kritik som framförs från handläggare på verket:
 
1)  Man har en viss tid per asylärende, 2,5 tim, under vilken tid man ska fatta
beslut i asylärende. Räcker inte tiden till ska man bevilja asyl utan att ut-
     redningen är komplett
2)  Man ska bevilja så många asyl som möjligt för att nå upp till vissa mål, även
     om förutsättningar för asyl ej finns
3)  Man har sk avarbetningshelger där man ska arbeta ikapp och då är under-
förstått att alla ansökningar ska beviljas oavsett förutsättningar, så att man
     "kommer ifatt".
 
Detta väljer alltså Aftonbladet att publisera, ingen censur här inte. Man publiserar det
utan kommentarer. Uppgiftslämnarna beskylls inte ens för att vara rasister.
 
Tidigare uppgifter av exakt samma slag har viftats bort som främlingsfientliga och
rasistiska.
 
HÄR KAN MAN VERKLIGEN TALA OM EN PUDEL, ELLER KAN DET VARA SÅ ATT
CHEFSREDAKTÖREN JAN HEDIN ÄR LEDIG.
 
Nu förstår man bättre varför Sverige kryllar av banditer av alla tänkbara och otänkbara
slag, krigsförbrytare, våldtäktsmän, terrorister, extrema islamister, vanliga tjuvar mm mm,
allt i en salig blandning försörjda av hederligt folk.
 
Finns det någon form av rimlighet i landet Sverige borde dessa uppgifter få ett antal an-
svariga att få lämna sina platser samt att asylprocessen stramas åt.
 
 
Problemet kanske inte är att SD är främlingsfientliga, utan problemet är kanske just
det handläggare vid Migrationsverket lämnar uppgifter om.
 
 
Snabba på fucking mother, jag måste
hämta mina (=era) pengar
AE

TA FRÅN FATTIGA OCH GE TILL RIKA

Eurpas starkaste banker
 
Anders Borg har säkerställt att alla , ner till det minsta barnet, ska veta att
det finns ett land där bankerna har starkare finanser än alla andra länder.
 
Föga överraskande är det landet Sverige.
 
Nu visar det sig att de ansvarsfulla bankerna har så starka finanser att det
väckt Konkurrensverkets intresse.
 
Man menar därifrån att konkurrensen kanske inte fungerar felfritt.
 
På Konkurrensverket tycks ha samlats skämtare som vågar tänja på grän-
serna.
 
En konkurrens som KANSKE inte fungerar felfritt, man måste haft hejd-
löst roligt när man formulerade detta.
 
Vi kunder ser det lite allvarligare och menar att konkurrensen fungerar inte alls
så illa:
 
DEN FUNGERAR INTE ALLS.
 
Starka finanser hos bankerna beror vare sig på Alliansregeringen, Anders Borg
eller särskilt kompetenta bankdirektörer.
 
De starka finanserna hos bankerna beror på att man kan ta ut Europas hög-
sta boräntor, därför att konkurrens i verklig mening saknas, samt att man
rånar fondägare på avgifter, i ett system helt utan insyn och konkurrens.
 
Viss modifiering tycks nog nödvändig, de starka finanserna beror delvis på Allians-
regeringen, som tillåtet och uppmuntrat dessa  absurt höga boräntor.
 
Allt för att genomföra stora förmögenhetsöverföringar och öka lyftorna i sam-
hället.
 
Men så låter det ju inte, i retoriken låter det annorlunda, helt annorlunda, eller varför
inte tvärtom.
 
Finansmarknadsministern menar att större konkurrens skulle göra det lättare
att pruta mellan bankerna.
 
Ett uttalande lika meningslöst som att hävda att man ska pruta på skatten, finns det
ingen konkurrens så finns det ingen konkurrens och det går inte att pruta vare sig på
skatten eller annat.
 
Finansmarknadsministern menar också att man med ökad konkurrens ska stärka
konsumentens ställning.
 
Här blir det pötsligt väldigt svårt att hänga med.
 
En finansmarknadsminister som hävdar att man ska stärka konsumentens
ställning gentemot bankerna som har de högsta boräntorna i Världen ?
 
Konsumentens ställning kan ju faktiskt stärkas på ett annat område, där Sverige
är i världsklass, och där finansmnisterns ansvarsområde är mer uttalat.
 
Att minska stat, kommuners, landsting konkurrens om våra skatter och olika
myndigheters konkurrens om våra avgifter hit och dit, skulle ju i avsevärd ut-
sträckning också stärka konsumentens ställning.
 
Men det skulle ju kunna öka den privata sfären, och det är ju inte tillåtet, bara
tillåtet att prata om att man ska göra det.
 
Sedan är det ju inte bara bankerna som har världens starkaste finanser, även landet
har ju världens starkaste offentliga finanser Även dessa starka finanser bygger på att
medborgarna rånas, med världens högsta skatter.
 
Ett land som rånar sina medborgare och får Världens starkaste finanser och
bankerna som rånar sina kunder och får världens starkaste bankfinanser, det
låter ju som ett egendomligt sammanträffande.
 
Det kanske inte är ett sammanträffande, det kanske är en logisk följd av den politiska
ambitionen att skapa ett starkt samhälle på medborgarnas bekostnad.
 
Lite högre boräntor skulle inte skada
då kunde man ju få bonus och inte
behöva stjäla
AE
 
 
 
 
 
 

POLITIKERFASONER

Komplex går före visioner
 
I dag kan man läsa i  BT om en uppblåsande tvist vad gäller skolbyggnader
i Borås, En utomstående har svårigheter att sätta sig in i vad som ur skolans
synpunkt är det optimala, att bygga nytt eller bygga om.
 
Däremot har en utomstående lätt att tolka vad som sägs från politiskt
håll.
 
Den sk Alliansen beskylls för att vara oärliga med att inte tidigare ha satt ner
foten.
 
Moderaten Annete Carlsson bemöter detta med:
 
DE RÖDGRÖNA BEHÖVER LÄRA SIG ATT JOBBA MED FÖRANKRINGS-
PROSSEN OCH SLÄPPA IN OSS TIDIGARE.
 
Inga visioner, inga funderingar på vad som är bra eller dåligt.
 
De rödgröna behöver lära sig.
 
Annette Carlsson bakgrund lär vara lärare och i skolklassen kan det vara en
bra modell:
 
Att barnen ska lära sig.
 
Men på den politiska, och förhoppningsvis demokratiska arenan, kanske ambi-
tionen inte ska vara att lära en politisk motståndare att man ska tycka som man
själv.
 
Med den attityden ska man kanske stanna kvar och lära barn att bete sig
som man tycker att de ska bete sig.
 
Synsättet inom den politiska och offentliga sfären omfattar tyvärr till stor del att
man ska mästra andra, inte övertala eller övertyga, man ska mästra.
 
Ibland blir det lite väl påtagligt. För något år sedan skickade undertecknad ett
brev, som visade sig ha fel postnummer. slarv från min sida.
 
Brevet returnerades med text på baksidan:
 
Returneras, fel postnummer, rätt postnummer är 503 36.
 
Stor irritation, för är man inte politiker eller anställd i offentlig sektor, kan man ju
tycka att brevet ska lämnas fram, när det rätta postnumret är känt.
 
Vid samtal med vederbörande chef, en viss Maria, blir man upplyst om att brevet
kommer fram fortare om postnumret är rätt.
 
När man då ifrågasätter detta och menar att det måste ta längre tid för posten att
komma fram om man retrnerar det blir det först lite svammel hit och dit i förening
med lite, eller varför inte mycket, arrogans och överlägsenhet.
 
Men efter lite debattteknik får man höra det verkliga skälet:
 
Nästa gång Du skickar ett brev går det fortare fram om Du skriver rätt post-
nummer.
 
Det måste kännas skönt att sitta i en situation där man tycker att man kan mästra
sina kunder och uppdragsgivare på det sättet.
 
Annette Carlssons uttalande förbryllar, var hon inte lärare ??
 
Inte visste man att posten och lärare hade så mycket gemensamt.
 
 
Sandlåda, skola, politik.
what´s the difference
AE
 
 
 
 

MASSINVANDRING KOSTAR

Katten kring höt gröt
 
Tomas Guhr; SvD, tar idag upp sin sin kolumn ett tabubelagt ämne:
 
Sveriges flyktingpolitik
 
Tomas Guhr har ett mer realistsikt förhållningssätt till problem inom
den svenska flyktingpolitiken än de flesta andra. Jämfört med Tomas
Guhr tycks de flesta politiker befinna sig i en annan värld.
 
Alla problemlösningar har tre steg, och dessa steg är en förutsättning
för att kunna komma i närheten av en lösning av ett visst problem:
 
Steg 1:   Att inse att ett problem finns
Steg 2:   Att erkänna att det problem man upptäckt finns, för många
               en ren omöjlighet
Steg 3:   Att skissa på alternativa lösningar på det problem man insett
               och erkänt
 
Politiker i allmänhet har inte ens kommit i närheten av att skymta steg 1.Toms
Guhr visar på ett förtjänstfullt sätt att han passerat steg 1 och steg 2, men efter
detta blir det problematiskt.
 
Tomas Guhr pekar på 2 omständigheter, som fördyrar asylprocessen och gör
den oerhort ineffektivt.
 
Den ena omständgheten är att många asylsökande kommer från viseringsfria
länder och överhuvudtaget inte har rätt till asyl. De flesta av dessa, 98 %, får
också avslag på sin ansökan.
 
Men "likt förbaskat" ska de tröskas igenom en dyrbar asylprocess, som
slukar oerhörda resurser och som medför att asylprocesserna för övriga
blir längre, dyrbarare och ineffektivare.
 
Detta har Sverigedemokraterna hävdat länge, och beskylls då för att vara ra-
sister.
 
När nu Tomas Guhr hävdar samma sak låter det ju rimligt, hur hänger det
ihop.
 
Det hänger bara ihop om man vill demonisera Sverigedemokraterna på felaktiga
grunder.
 
Den andra omständigheten tar upp det förhållandet att Sverige tar in mest flyk-
tingar per capita i hela Världen. Här blir det intressant, riktigt intressant, Tyvärr
vågar inte heller Tomnas Guhr gå vidare i detta spår utan fastnar i det som är mer'
korrekt.
 
Just den omständigheten att Sverige tar in fler än alla andra brukar Sverigedemo-
kraterna framföra och responsen känner vi till:
 
Rasistiskt, nazistiskt, inhumant, fel människosyn, fel värdegrund och bla bla
ha i en evig runda.
 
När Tomas Guhr säger samma sak får man det intrycket att han menar samma sak,
hur kan det hänga ihop. Det hänger bara ihop om man vill demonisera Sverigedemo-
kraterna även om man tycker detsamma.
 
Till och med Eric Ullenfån närmar sig detta i piruetter när han menar att andra länder
inte tar sitt ansvar. Hur hänger detta ihop egentligen.
 
Det hänger faktiskt ihop för Eric Ullenfån har inte  nått steg 1 och hans intellek-
tuella nivå tyder på att han i bästa fall, i absolut bästa fall, bara kan komma i när-
heten av steg 1.
 
Men även Tomas Guhr gör piruetter när han menar att att det ska arbetas för jämnare
mottagning i Europa, samma sak som Eric Ullenfån menar. Att Eric Ullenfån inget menar
det vet vi, men vad menar Tomas Guhr:
 
Menar Tomas Guhr att Sverige tar emot för många och att vi ska ta samma ansvar som
alla andra länder.
 
Då får man väl utgå ifrån att han röstar på Sverigedemokraterna.
 
Eller menar han att alla andra länder ska ta emot lika många som Sverige och med detta
visa samma ansvarslöshet.
 
Då verkar samtalsterapi vara motiverat, men inget tyder på att Tomas Guhr menar
detta.
 
Däremot tyder allt på att Eric Ullenfån menar detta, men där räcker nog inte samtalsterapi.
 
Den tredje varianten av anpassning är att utjämningen sker genom att Sverige tar emot
färre och alla andra länder fler. Det borde ju kunna vara en rimlig balans i ett första skede.
 
Men då uppkommer problemet hur man ska hantera Sverigedemokraterna.
 
Det duger ju inte att driva en politik där man enligt egen retorik har felaktig männsiko-
syn mm, tänk om Fredrik Reinfeldt inte vill ta i Eric Ullenfån med tång.
 
Nej det duger absolut inte, Tomas Guhr måste ha menat detsamma som Eric Ullenfån.
 
Alla andra länder ska visa sig lika ansvarslösa mot sin egen befolkning som Sverige
gör.
 
Nu tyder mycket på att Tomas Guhr har passerat steg 2 delvis och innerst har skisser på
hur steg kan te sig.
 
Men så långt vågar han inte gå, han har ju sitt jobb att tänka på.
 
Here We come, jag har läst på hemsidan
att jag blivit torterad och att jag ska åka
till Sverige och hämta pengar.
Hur hittar vi till Eric Ullenfån ?
AE
 
 

CHEFSBONUSAR

Carema har fått fel chef
 
 
Skandalerna inom vårdföretaget Carema duggade för en tid sedan tätt, men
nu har det varit tyst ett tag.
 
Tills nu, då det visar sig att Carema fått en ny chef som inte trivs på
Carema.
 
Och trivs inte VD på ett företag med sin tjänst är det svårt att tänka sig att
det går så bra.
 
SvD har idag ett inlägg där den ny chefen får ge sina synpunkter på ett och
annat.
 
Mellan raderna kan man läsa att han blir ganska så kortvarig som chef
för Carema.
 
HAN HAR NÄMLIGEN INGEN BONUS OCH DÄRFÖR KOMMER HAN, ENLIGT
DEN OFFICIELLT BESTÄMDA STÅNDPUNKTEN, INOM KORT ATT ACCEP-
TERA EN CHEFSUTNÄMNING I USA.
 
För att  rekrytera chefer till större företag utan att de får bonus anses ju inom
styrelser och näringslivsorgansioner som att svära i kyrkan.
 
Då blir man inte heller frälst.
 
Man undrar ju hur den här chefen har rekryterats och vad det är för en underlig
figur egentligen.
 
På fullt allvar, får man väl anta. menar alltså denne nye chef att det är en
starkare drivkraft att göra rätt än att få bonus.
 
Det är ju tur att inte alla rekryteringar misslyckas så totalt.
 
Hur skulle det se ut om alla företag hade chefer som hade som främsta
drivkraft att göra rätt.
 
Det är så främmande i dagens Sverige att den nye chefen på Carema bör ses
som en exotisk fågel.
 
USA next är det ju som gäller utan bonus.
 
Här är en riktig chef, ordentlig
bonus som drivtkraft och inte
en massa tjafs om att göra rätt
Två dyra lägenheter som grädde
på moset så blir man ännu bättre
chef
AE

MORGONHÄLSNING FRÅN FOLKETS STORE LEDARE

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade statsminister hälsar de flesta av
Er välkomna till en ny dag.
 
Gårdagen vittnade om att den kraftfulla och ansvarsfulla Alliansregeringen
nu lyckas på område efter område
 
Nobels fredspris till EU var den slutliga bekräftelsen på att den ansvarsfulla
Alliansregeringen lyckats få Nobelstiftelsen att överge de mål stiftelsen har
enligt Nobels testamente.
 
Alliansregeringen har nu kraftfullt och ansvarsfullt lyckats få stiftelsen att inse
att dess huvudsakliga uppgift är att vara ett redskap för den politiska makten.
 
Den första bekräftelsen på denna ansvarsfulla process var när Alliansregeringen
lyckades förmå Nobelstiftelsen att inte bjuda in alla riksdagspartier till Nobelfes-
ten.
 
Att här utstänga det enda parti, som går i bräschen för yttrandefrihet, är ett stort
steg, som vi är stolta över att lyckas få till stånd, med hjälp av en ansvarsfull
Nbelstiftelse.Det ger oss ökade möjligheter att gå vidare på den väg vi slagit in,
att tysta alla oliktänkande.
 
Litterarturpriset till en regimvänlig författare i Kina visar återigen på att vår ansvars-
fulla politik vinner ytterligare framgång. Här har Nobelstifteftsen verkligen insett
vikten av att vara maktens lydiga redskap och det vinner alltid i längden, i vart fall
så länge Alliansregeringen får råda.
 
Genom denna politiska markering ges nu stora möjligheter att vidga våra affären
med diktaturen Kina.
 
Fredspriset till EU ser Alliansregeringen som den slutliga bekräftelsen att Nobel-
stiftelsen tar sitt fulla ansvar. Visserligen skapar EU i många avsikter konflikter
och motsättningar, men det demokratiska underskottet ökar hela tiden som pla-
nerat. EU utveckling rör sig därför hela tiden i rätt riktning och fredspriset är i
detta läget ett väkommet bidrag och ges möjlighet att legalisera den fortsatta
antidemokratiseringsprocessen i EU.
 
I förlängningen kan fredspriset också ses som ett fredspris och inte bara en poli-
tisk markering. När alla beslutsorgan är överförda till EU centralt och då alla mili-
tära resurser står under en gemensam ledning kommer inga nationalstater att
kunna starta krig.
 
På det sättet är ju freden i EU säkrad.
 
Och med detta önskar jag de flesta av Er en fortsatt trevlig dag.
 
AE
 
 

POLITIKER TROTSAR LAGEN

Egensinniga politiker styr
 
Servicekontorets ständiga brott mot gällande lagar är en lång, mycket lång
historia.
 
Brottsligheten är inte begränsad till Servicekontoret och dess chefer. Den är
ett resultat av ledande politkers politiska ambitioner.
 
Vi har alltså ledande politiker som har som politiska mål att systematiskt
bryta mot vissa lagar.
 
Vem är det egentligen fel på, förbrytarna i kommunen eller vi medborgare, man
har ju anledning att fundera kring detta.
 
Advokaten Olle Lindeblad har i dagens BT ett debattinlägg kring detta med an-
ledning av den muntliga förberedelse, som sker i dag mot bakgrund av att Borås
Stad är stämd av Konkurrensverket.
 
Klarläggande, tydligt och bra inlägg, där har den sk kommunjuristen en del att
lära.
 
Vi har alltså ledande politiker, som gång på gång, inom område efter område
systematiskt bryter mot gällande lagar.
 
Återigen, vem är det fel på egentligen, vad är det för egendomliga mekanismer
som medför att vi väljer politiker som är rena förbrytare.
 
För det är man ju om man systemaiskt bryter mot lagen.
 
POLITIKER SOM SKÄMMER UT BORÅS STAD.
 
Och en sk kommunjurist som tycker att det är acceptabelt att systematiskt
bryta mot lagar om summan "bara" uppgår till ett antal miljoner.
 
Och detta accepterar vi, eller tvingas vi att acceptera, i så fall är det ännu värre.
 
Olle Lindeblad ställer i inlägget frågan:
 
Varför detta lagtrots i Borås ?
 
 
Detta är ju egentligen en överflödig fråga, och svaret vet vi.
 
Vi har valt politiker, som är kriminella, och då ägnar man sig åt att bedriva
kriminalitet. Lagtrots är ett alltför snällt ordval.
 
En mycket viktigare och relevant fråga är vad det är som gör att vi medborgare
väljer politiker som är kriminella.
 
Det bör vi fundera på inför nästa val.
 
Just detta inslag av kriminalitet tycks mer knuten till den nuvarande politiska led-
ningen, den sk röd gröna alliansen. Den sk oppositionen menar, lite lamt, att man
försökt att stävja detta.
 
Man ska nog från det hållet inte slå sig på bröstet alltför mycket, motståndet, om
det existerat, har ju inte precis varit kraftfullt eller imponerat.
 
Menar man allvar med detta och inser att lagtros är kriminalitet har man ju
möjlighet att agera med reservationer mm.
 
DET HAR JU INTE PRECIS NÅTT NÅGON STÖRRE SPRIDNING ATT SÅDANT
FÖREKOMMIT.
 
Så slagen mot det egna bröstet bör nog vara lite varsamma.
 
 
Vi sägs ju i alla fall vara rena
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEFÄSTA SKYTTEGRAVAR

Maginotlinjen nu befäst på båda sidor
 
Skillnaden mellan riktig krigföring och politisk krigföring tycks bli allt tydligare,
när man följer debatten rörande valfrihet och vinster i välfärden.
 
Inom den riktiga krigföringen byggde man skyttegravar, men lämnade
dessa när omständigheterna var goda.
 
I DEN POLITISKA KRIGFÖRINGEN BYGGER MAN SKYTTeGRAVAR,
BLIR ÄNNU MER INDOKTRINERADE OCH LYCKAS EJ TA SIG UPP.
 
I SvD i dag under brännpunkt har Hanna Wagenius, ordförande i centerpartiet,
ett inlägg som bekräftar skillnaden.
 
Hanna Wagenius har lyckats med konststycket att bli ännu mer indoktri-
nerad i denna fråga än vad som annars är vanligt.
 
Hör finns ingen logik, inget samband mellan orsak och verkan, förenligt blir
oförenligt och inget hänger ihop.
 
Hanna Wagelius är politiker.
 
För att kunna föra en vettig debatt inom detta område bör man utgå ifrån vissa
fundamenta.
 
Ett viktigt fundamenta är att Sverige är det land i världen som drivit den offentliga
finansieringen längst. Man kanske borde vara lite ödmjuk och ställa sig frågan
om alla andra har helt fel och Sverige då helt rätt.
 
Hanna Wagelius har svaret på detta och menar att alla som inte delar hennes
uppfattning har fel utgångspunkt i problemformuleringen.
 
Det får väl till en centerparist för att våga sig på äventyret att hävda, på fullt allvar
får man väl anta, att alla andra länder har felaktiga utgångspunkter när de dimnesio-
ner valfriheten och vinsten.
 
De enda som har rätt utgångspunkt i problembeskrivningen med denna argu-
mentering är valfrihetens fundamentalister i Sverige.
 
En sällsynt enfaldig och självgod utgångspunkt.
 
Ett annat viktigt fundamenta är att valfrihet kan föreligga även om vinsten blir
föremål för begränsningar.
 
När detta debatteras hävdar valfrihetens förespråkare att ett antal vårdintättningar mm
måste stängas om inte vinstutdelningen får vara helt fri.
 
Sett intellektuellt är detta en närmast ofattbart låg debattnivå. I bland annat Danmark har
man insett detta och inte gett samma utrymme för fri vinstutdelning. Här finns fortfarande
valfrihet.
 
Men den rent enfaldiga svenska debatttekniken medför detta att de friskor mm som
är öppna i Danmark, inte är öppna, för de måste ju vara stängda.
 
En annan självklarhet, som förbigås, är hur kvaliten skapas. Det finns ett samband mellan
kvalitet och vinstens storlek. Det är närmast befängt att föra en debatt om en höjd kvalitet
utan att beakta dess påverkan av vinstens storlek.
 
Allt annat lika medför en större vinst i  motsvarande grad minskad kvalitet.
 
Vill man hitta en optimal nivå, vilket bör vara möjligt då man lyckats med detta på andra
håll, gäller det att hitta en rimlig gräns på tillåten vinstnivå, där önskvärda incitament
fortfarande uppnås, men där så mycket av vinsten som möjligt i stället styrs till att
öka kvaliten.
 
Hanna Wagelius talar om förakt för vanliga människor och menar med detta att
sådant skapas om man inte tillåter helt fri vinst.
 
Om förakt skapas är det nog mer om man utgår ifrån att sk vanliga männsikor inte
begriper att valfrihet på rimlig nivå kan bibehållas med vinster på rimlig nivå.
 
Lagom är nog en väldigt bra målsättning för de flesta verksamhetsområden, men dit når
man aldrig om man har sk fel utgångspunkt i problemformuleringen.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MORGONHÄLSNING FRÅN FOLKETS STORE LEDARE

Morgonhälsning till det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade statsminister hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny solig dag.
 
Jag har förstått att många upplevde att jag såg trött och sliten ut under parti-
ledardebatten. Många oroliga menalt handikappade medborgare har också hört
av sig till mig och uttryckt oro för min hälsa. Man har också uppgett att man upp-
lever mig som stressad.
 
Dessa uttryck för empati uppskattar jag och jag ska i dag i min hälsning vara lite
personlig, även om jag har svårt för att vara personlig.
 
Jag kan därför trygga alla med att jag nyligen gjort en hälsokontroll, som visar
att jag inte är utsatt för stress, men även att jag inte kan bli utsatt för stress.
 
Detta är tacksamma besked för Er alla, som behöver en ansvarsfull statsminister.
 
Förekomsten av stress kan ju utlösa både hjärtinfatkt och hjärnblödning.
 
När det gäller hjärtinfarkt gav hälskontrollen mycket lugnande besked, det finns
inga förutsättningar för att jag får hjärtinfarkt.
 
Vad avser hjärnblödning var läkaren inledningsvis orolig när han såg mina mun-
gipor, men gav senare det lugnande beskedet att det absolut inte fanns några som
helst förutsättningar att jag skulle drabbas av hjärnblödning.
 
Däremot pekade man under kontrollen på risken för lunginflammation då det visade
sig att jag hade lungorna i behåll.
 
Med detta i ryggen känns det bra att vara ansvarsfull statsminister och känna att vår
jobbpolitik är så framgångsrik. Den senaste ökningen av varsel inom industrin ger oss
ändå större möjlighetet att nå framgångar med jobblinjen.
 
I detta läge underlättas Allliansregeringens ambitioner, både vad gäller att sänka alla
löner och att höja avgiften till a kassorna ännu mer, så dessa varsel kommer som en
skänk från ovan.
 
Hade det varit möjligt skulle en dag som denna mitt hjärta klappa för Er alla, men jag
hoppas i stället att allas hjärtan klappar för mig.
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle statsminister Er alla en fortsatt solig dag.
 
AE

FÅRAKTIGT INLÄGG OM UPPHANDLING

Jämställdhet vid upphandling
 
I dagens BT kan man läsa ett inlägg, infört att representanter för Sveriges
Kommuner och Landsting.
 
Inägget har rubriken "Jämställdetskrav vid upphandling" och är mycket
intressant och pedagogiskt utformat.
 
Inlägget visar med näsatn kuslig precision på hur det blir när en myndig-
het har för många anställda som har för lite att göra.
 
OCH SOM INTE TILLHÖR VERKLIGHETENS FOLK UTAN VÄLJER ATT
LEVA I "DET BLÅ".
 
Inlägget är också ett kusligt bevis på hur långt man kan gå när det gäller att
manipulera och indoktinera människor.
 
De flesta är nog överens om att jämlikhet mellan könen är eftersträvansvärt,
de flesta är nog också överens om att det återstår att göra inom detta område.
 
Men om något återstår att göra bör man kanske göra något som leder i
rätt riktning.
 
Samma dag som man läser detta inlägg kan man läsa ett annat tjusigt inlägg, fyllt av
floskler, av den geniala näringsminsitern. Annie Lööf menar i sitt inlägg att det
är utomordentligt viktigt att man med kraft arbetar för att förenkla för företagen.
 
Lätt att hålla med om, och viktigt.
 
Skribenterna i BT och Annie Lööf tycks leva i helt skilda världar, den  senare låt-
sas förstå behoven inom företagen, medan de förstnämna inte ens låtsas att de
inte förstår behoven inom företagen.
 
Jämställdhet i all ära, men indoktrinering och enfald får inte ta över helt.
 
Skribenterna visar på ett exempel i Växjö, som man anser föredömligt när offent-
liga myndigheter upphandlar:
 
Företag som vill sälja varor eller tjänster till kommunen ska bifoga en aktuell
jämställdhetsplan.
 
Varför inte begära en djurhållningsplan av alla som har hundar, katter och hundar,
när man ändå håller på, att mata djuren 3 gånger om dagen är också behjärtans-
värt.
 
Och är man väl i gång kan man ju inkräva en djurhållningsplan även av de som inte
har hundar, katter eller hästar, på samma sätt man avkräver jämställdhetsplaner av
företag med enbart manliga eller kvinnliga medarbetare, för sådana finns.
 
Med lite krav på att djurhållningsplanernas efterlevnad kontrolleras kan man ju hålla
igång ett antal instegsjobb mm, en ren bonuseffekt.
 
Man kanske tom kan förbättra de offentliga fínanserna med lite kontrollavgifter, vem
vet vad övertaliga vid myndigheter kan hitta på när de har otillräckligt att göra.
 
Det kan aldrig sägas för många gångar.
 
En myndighets effektivitet konstitueras aldrig av att det sitter för många personer
på myndigheten och har för lite att göra och de dessutom tillås att belasta andra
som har mycket att göra.
 
Tillåter man enfalden att styra blir det därefter.
 
Dessutom bryts det tillräckligt mycket mot nuvarande upphandlingsregler, detta underlättas
inte av att upphandling underkastas nya krav på att inbegära jämlikhetsplaner och djurhåll-
ningsplaner, eller varför inte alla andra planer som finns också.
 
Inlägget i BT visar tydligt att det inte finns någon gräns för hur enfalden tillåts breda
ut sig.
 
Skribent i BT
AE

STRUKTURPROBLEM INOM POLSIEN OCH ------

Det är inte mycket som går rätt
 
Nya rapporter bekräftar bilden av en ineffektiv polisorganisation.
 
Internt har regeringen gjort en utredning om polisens effektivitet och i en
rapport lämnar man en föskönande bild av polisens verksamhet.
 
Man menar att utredningen ger en dyster bild av hur polisen utrder
brott.
 
Vi medborgare, som till äventyrs gått till polisen för att få ett brott utrett
har en helt annan bild.
 
Vi tycker att det är mycket dystert att polisen inte utreder de flesta
brotten överhuvudtaget.
 
Man erkäner ändå i rapporten att internutredningen visar på det sämsta
resultatet på många år, det blir bara sämre och sämre.
 
Detta får justieministern att skicka en medarbetare till polisen för att höra
med polisen hur polisen arbetar.
 
En justitieminister som inte vet hur polisen arbetar.
 
Det vet ju alla andra, att polisen inte arbetar alls, i vart fall inte på de
tider när brotten begås, och inte inom de mest brottsbelägna områ-
dena.
 
Rycker man inte ut kan man ju inte arbeta.
 
Utredningen pekar också på den omständigheten att ökade resurser och fler
poliser lett till allt sämre resultat.
 
Känns inte det igen.
 
Fler poliser, sämre resultat, fler läkare, mindre tillgänglighet, fler myndighetet,
sämre servise mm mm.
 
Och så sämre demokrati med fler politiker.
 
Man kanske inte ska se det sämre resultatet hos polisen som ett avgränsat poli-
siärt utredningsproblem.
 
Man kanske ska ta sig en fundering, en riktigt omfattande fundering, om inte
det sk starka samhället medfört att vi byggt upp strukturer som leder fel.
 
SOM BLIR ALLT INEFFEKTIVARE JU FLER DE BLIR, JU STÖRRE DE BLIR OCH
JU MER RESURSER DET TILLFÖRS.
 
I så fall ska justitieminsitern inte skicka en medarbetare till polisen för att lära sig hur
polisen arbetar.
 
Då ska man skicka en medarbetare till Rosenbad för att se hur regeringen arbetar.
 
Men  det vill nog till att den medarbetaren är luttrad, riktigt luttrad.
 
På en riktig cirkus kan man ju ändå skratta
AE
 
 
 

MORGONHÄSLNING FRÅN FOLKETS STORE LEDARE

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade statsminister hälsar der flesta av
Er välkomna till en ny solig dag.
 
I dag vill jag absolut inte välkomna Aftonbladet, jag vill inte ens ta i tidningen
med tång. I går kände jag mig pigg, när jag fått beröm, och idag känner jag mig
trött, mycket trött, när jag inte får beröm.Och så känner jag mig tjurig.
 
Jag är inte van vid att få kritik för att jag inte förstår, jag är mest van vid att för-
klara att andra inte förstår.
 
Nu påstår Aftonbladet, i en artikel om a kassan, att denna måste förändras.
Aftonbladet påstår att så gott som alla förstår att den måste ändras, och menar
att jag är den ende som inte förstår detta.
 
Här går tidningen absolut för långt,och tidningen har som vanligt fel, det är en van-
föreställning man försöker sprida. Det är precis tvärtom, jag är den ende som för-
står och det är alla andra som inte förstår.
 
När jag får höra sådana vanföreställningar blir jag tjurigare än annars.
 
Som om inte detta skulle räcka blir jag beskyld för att inte visa mig ansvarsfull när
det gäller säkerheten vid våra kärnkraftsverk.Den här kritiken vittnar om att alltför
många fortfarande tar yttrandefriheten för given.
 
Det är inte andra som ska avgöra om jag är ansvarsfull eller inte, det ankommer på
mig att avgöra, jag är ju statsminister.
 
Och i egenskap av statsminister har jag redan tidigare beslutat att jag är ansvarsfull.
till och med världens mest ansvarsfulla statsminister.
 
Sedan har jag när det gäller ansvar för känrkraften inget ansvar alls. Det ansvar som
ankommer på mig ansvarar kärnkraftsbolagen och marknaden för, det trodde jag att'
alla insåg.
 
Att säga att man tar ansvar är inte detsamma som att man tar ansvar, det trodde jag
också att alla förstod.
 
När man inte förstår det blir jag riktigt, riktigt tjurig.
 
Tidningarna hävdar också att den bristande säkerheten vid kärnkraftverken stressar
mig. Inget kan vara mer fel, jag blir aldrig stressad, jag stressar bara andra som inte
tycker som jag.
 
Förresten har jag ingen anledning att känna mig stressad av den bristande säkerheten
vid kärnkraftverken, jag har min försörjning säkerställd ändå.
 
Och med detta vill jag önska de flesta av Er, Aftonbladet undantaget, en fortsatt god dag.
 
Och glöm inte under dagen att jag är ansvarsfull och kraftfull, för annars blir jag ännu
tjurigare.
 
 
AE
 
 
 
 

MORGONHÄLSNING FRÅN FOLKETS STORE LEDARE

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade statsminister hälsar der flesta av
Er välkomna till en ny solig dag.
 
I dag vill jag absolut inte välkomna Aftonbladet, jag vill inte ens ta i tidningen
med tång. I går kände jag mig pigg, när jag fått beröm, och idag känner jag mig
trött, mycket trött, när jag inte får beröm.Och så känner jag mig tjurig.
 
Jag är inte van vid att få kritik för att jag inte förstår, jag är mest van vid att för-
klara att andra inte förstår.
 
Nu påstår Aftonbladet, i en artikel om a kassan, att denna måste förändras.
Aftonbladet påstår att så gott som alla förstår att den måste ändras, och menar
att jag är den ende som inte förstår detta.
 
Här går tidningen absolut för långt,och tidningen har som vanligt fel, det är en van-
föreställning man försöker sprida. Det är precis tvärtom, jag är den ende som för-
står och det är alla andra som inte förstår.
 
När jag får höra sådana vanföreställningar blir jag tjurigare än annars.
 
Som om inte detta skulle räcka blir jag beskyld för att inte visa mig ansvarsfull när
det gäller säkerheten vid våra kärnkraftsverk.Den här kritiken vittnar om att alltför
många fortfarande tar yttrandefriheten för given.
 
Det är inte andra som ska avgöra om jag är ansvarsfull eller inte, det ankommer på
mig att avgöra, jag är ju statsminister.
 
Och i egenskap av statsminister har jag redan tidigare beslutat att jag är ansvarsfull.
till och med världens mest ansvarsfulla statsminister.
 
Sedan har jag när det gäller ansvar för känrkraften inget ansvar alls. Det ansvar som
ankommer på mig ansvarar kärnkraftsbolagen och marknaden för, det trodde jag att'
alla insåg.
 
Att säga att man tar ansvar är inte detsamma som att man tar ansvar, det trodde jag
också att alla förstod.
 
När man inte förstår det blir jag riktigt, riktigt tjurig.
 
Tidningarna hävdar också att den bristande säkerheten vid kärnkraftverken stressar
mig. Inget kan vara mer fel, jag blir aldrig stressad, jag stressar bara andra som inte
tycker som jag.
 
Förresten har jag ingen anledning att känna mig stressad av den bristande säkerheten
vid kärnkraftverken, jag har min försörjning säkerställd ändå.
 
Och med detta vill jag önska de flesta av Er, Aftonbladet undantaget, en fortsatt god dag.
 
Och glöm inte under dagen att jag är ansvarsfull och kraftfull, för annars blir jag ännu
tjurigare.
 
 
AE
 
 
 
 

RINGHALS UR DRIFT OCH LENA EK PÅ DRIFT

Blockeras av inkompetenta partikamrater
 
Stefan Löfven tycks nu få det allt svårare att skapa förtroende. I partiet tycks
finna riksdagsmän, som äventyrar valarbetet.
 
Riksdagsmannen Hans Hoff i Halland tycks höra till denna krets och ger uttryck
för en anmärkningsvärd omdömeslöshet.
 
Bakgrunen är hans besynnerliga, och föga förtroendeingivande, agerande i sam-
band med Green Peace besök på Ringhals.
 
Som om Green Peace inte skulle ha rätt att besöka Ringhals, som alla andra.
 
Det tycks vara mycket riksdagsmannen Hans Hoff inte lyckats förstå.
 
Han tycks gå omkring med den föreställningen att det skulle finnas någon
forma a säkerhet i anslutning till Ringhals.
 
Och den har Stefan Lövfen fått på halsen.
 
Som inte detta räckte driver han den något egenartade uppfattningen att den
ansvarige ministern, centerpartisten Lena Ek, skulle ha någon form av ansvar
för den verksamhet hon är ansvarig för.
 
Stefan Lövfen får det inte lätt med sådana utspel.
 
Här har Lena Ek tagit ansvar under 6 år och inget fungerar och plötsligt dyker
det upp figurer som tycker att hon ska visa och ta ansvar.
 
Har Hans Hoff aldrig hört talas om den ansvarsfulla och kraftfulla Alliansregeringen ??
 
Det har i alla fall alla andra, och i den regeringen ingården ansvarsfulla och kraft-
fulla ministern Lena Ek.
 
Stefan Lövfen får nog vara lite mer uppmärksam på vad som sker.
 
Hans Hoff kritik och krav påavgång blir ju ännu besynnerligare när man betänker att den
ansvarsfulla ministern Lena Ek är centerpartist.
 
Har någon hört talas om en ansvarsfull minster från Centerpartiet ?
 
Det vill nog till sig att Hans Hoff skärper sig om Stefan Lövfen ska få en chans.
 
Den kraftfulla och ansvarsfulla ministern Lena Ek låter för övrigt hälsa att hon
inte ser så allvarlig på de ofta förekommande besöken på Ringhals.
 
Dels är ju verket sällan i drift och dessutom tycks ju verket vara mycket säkrare än
Forsmark.
 
Ytterligare en kraftfull och ansvarsfull
centerpartist
AE
 

KORKAD POLIS FÅR VARA KVAR

Det besinninglösa våldet
 
Vi kan idag i BT läsa om den polisman som för en tid sedan dumpade en
ung kvinna i anslutning till ridhuset.
 
Man måste ha förståelse för att alla kan göra oövertänkta saker, detta gäller
även poliser.
 
I detta fallet är det inte en oövertkagd handling.
 
Polismannen ifråga hävdar nu, efter lång betänketid, att han skulle gjort
samma sak igen.
 
OCH HAN FÅR KVAR KVAR SOM POLIS, DIREKT VÄMJELIKT.
 
Detta visat tydligt att polisorganisationen inte fullt ut agerar med insikt vilka
som är deras uppdragsgivare.
 
Att en polisman begår övergrepp mot en enskild, enbart av det skälet att
vederbörande haft fel attityd, borde omgående medföra avsked.
 
En sådan polis inser inte vilka han företräder och den typen av poliser hör hemma
i länder där uppdragsgivarna inte representerar väljarna, Kina mm.
 
Att vederbörande efter lång betänketid inte inser att han gjort fel är ju ett tydligt
bevis på att han är så "korkad" att han inte ska vara polis enbart av detta skäl.
 
Lagen man åberopar visar att polisen tillåtits ta för sig för stor makt.
 
Polislagen anger att polisen har rätt att avlägsna någon från en plats där
vederbörande stör ordningen.
 
Förarbeten till lagen säger tydligt att avsikten är att avlägsna vederbörande från
den plats där störningen sker.
 
Lagen är inte tänkt att möjliggöra att en person avlägsnas till Afrika.
 
INTE HELLER TILL EN UTSATT OCH FARLIG PLATS I ANSLUTNING TILL
RIDHUSET.
 
Bara att avlägsna från den plats där störningen sker.
 
Polismannen ifråga tycks mer "korkad" än "korkad". Alla tycks vara överens om
att kvinnan inte gjort något olagligt och att det inte fanns grund för ingripande.
 
Den "korkade" polismannen uppger ändå att dumpningen av kvinnan var
bra:
 
FÖR ANNARS SKULLE HON SATTS I CELL OCH DET SKULLE HA VARIT
VÄRRE.
 
För var skulle hon ha satts i cell ??
 
Hur "korkad" och  oseriös kan en polisman vara och ändå få kvarstå i tjänst.
 
En skam för poliskåren, får man hoppas i alla fall.
 
En skam för de som beslutar om att polisen inte avskedas.
 
EN ÄNNU STÖRRE SKAM ÖVER OSS ALLA SOM KOLLEKTIVT LÅTER DETTA
SKE.
 
 
Nu är vi i Sverige och här är det jag
som avgör vilken attityd Du ska ha
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MORGONHÄLSNING FRÅN FOLKETS STORE LEDARE

Morgonhälsning till det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade statsminister hälsar de flesta av er välkomna till´en solig dag.
 
I dag känns all trötthet som bortblåst.
 
Vi i Alliansregeringen har länge hävdat att vi är mer ansvarsfulla, mer kraftfulla
och mer regeringsdugliga än alla andra regeringar i hela världen.
 
Själva är vi alltför blyga och ödmjuka för att vilja tala om detta, men vi har nu
fått bekräftat av Internationella Valutafonden att vi är bättre än alla andra, alla
andra i hela världen.
 
Vi har sjävla velat lyfta fram detta tidigare men har avstått på grund av vårt .ödmjuka
och blygsamma förhållningssätt. Vi känner oss nu stolta över att kunna ansluta
oss till denna bedömning.
 
Att valutafonens uppgifter i allt väsentligt bygger på de uppgifter vi lämnat om
oss själva känns extra bra, det betyder att man litar på oss.
 
Valutafonden pekar på många områden där Alliansregeringen är bättre än alla
andra regeringar i hela världen.
 
Bland annat pekar man på de överskottsregeler som beslöts om under Göran
Persson och som den socialdemokratiska regeringen drev framgångsrikt.
 
Vi känner oss nu väldigt ansvarsfulla och kraftfulla över att den ansvarslösa
socialdemnokratiska regeringen inte fick tillfälle att fullfölja dessa åtgärder.
 
Göran Persson regeringen beslöt också om det finanspolitiska ramverk,som Va-
utafonden nu framför som en god grund för vår utveckling. Även här känner
sig Alliansregeringen ansvarsfull och kraftfull, för att den förra regeringen insåg
vikten av att införa detta ramverk.
 
Valutafonden ser också Riksbankens trovärdighet, som en förutsättning för vår
goda utveckling. Denna trovärdighete skapades genom reformer under den förra
regeringen och även här ser vi att Alliansregeringens ansvarsfulla och kraftfulla
styre gett resultat.
 
Hanteringen av krisbankerna  under 1990 talet skedde enligt Valutafonden föredömligt
och ses som  en viktig förutsättning för att skapa starka banker. Denna hantering,
som skedde under den förra regeringen, bekräftar till fullo Alliansregeringens reger-
ingsduglighet.
 
Sist men inte minst menar Valutafonden att den flytande växelkursen varit en avgör-
ande faktor för den ekonomiska utvecklingen i Sverige.
 
Visserligen ville vi alla i Alliansregeringen ansluta oss till euro samarbetet, och ansåg
tidigare att alla som inte anslöt sig till denna uppfattning var outbildade och obegåvade,
men nu uppskattar vi att vi får beröm för att det inte blev som vi ville, ett tydligt tecken
på vårt ansvarsfulla och kraftfulla styre.
 
Det finns säkert en och annan mentalt handikappad medborgare som ställer sig frågande
till om inte vår nuvarande framgång inte beror på tidigare regerings åtgärder.
 
Den diskussionen är vi inte rädda att ta, vi är vana vid att skriva om historien så att vi
framstår i bättre dager än vad som är rätt.
 
Vi moderater var faktiskt de första som hävdade att jorden är rund och att alla är lika
mycket värda. Det sistnämnda drev vi framgångsrikt redan under andra världskriget
tillsammans med Europas då största ledare. Så vi har en lång historik, som visar att
vi är ansvarsfullare än alla andra.
 
Och med detta vill jag önska Er alla en fortsatt god dag.
 
 
AE

ALLA ÄR INTE LIKA MYCKET VÄRDA

Allas värde är inte lika
 
Hur många gånger har vi hört det ??
 
Allas lika värde eller att ingen får vara utanför.
 
 
Kan låta som stolta ambitioner eller varför inte meningslösa floskler. Hur ser
verkligeheten ut.
 
Den ser defintivt helt annorlunda ut.
 
I verkligheten ökar bland verklighetens folk för var dag en grupp som består
av dem som inte är lika mycket värda.
 
Och för denna grupp är den officiella politiska ståndpunkten inte att de inte
ska få vara utanför.
 
DE SKA VARA UTANFÖR.
 
För några få dagar sedan gjorde Aftombladet en enkätundersökning, som snabbt
tystades ner, eller varför inte mörklades, svaren passade inte.
 
Denna enkätundersökning visade att 35 % av alla ungdomarinte INTE är lika mycket värda.
 
De är dessutom så lite värda att de till varje pris ska hållas utanför. Denna grupp
är så lite värda och ska hållas så mycket utanför att de ska kunna avskedas från
olika jobb, och facklig anslutning kommer inte på tal.
 
Idag presenterade You Gov sin senaste väljarbarometer och den visade samma trend.
 
De som inte är lika mycket värda och som ska hållas utanför uppgick til 9,3 % av
väljarkåren. 9,3 % utgör c:a 600 000 väljare och dessa är alltså mindre värda än alla
andra och ska hållas utanför till varje pris.
 
600 000 INDIVIDER I DEN SVENSKA VALMANSKÅREN ÄR ALLTSÅ MINDRE VÄRDA
ÄN ALLA ANDRA OCH DE SKA HÅLLAS I UTANFÖRSKAP.
 
De är tom så lite värda att de inte får ha en statschef, de lever i någon form av lands-
flykt.
 
Den statschef som regerar över alla andra, men inte över dessa som är mindre värda, tycker
att de är så lite  värda att han inte vill ta i dem ens med tång.
 
Mindre värda, satta i utanförskap och så smutsiga att den som borde vara deras stats-
chef inte vill ta i dem med tång.
 
Vad säger grundlagen ? Den är ganska så tydlig. Visserligen behöver man uppenbarligen inte
följa den, men den säger att startschefen representerar alla i landet.
 
Inte kan man representera dem som man hävdar att man inte vill ta i med tång, det hänger
liksom inte ihop.
 
I historien har vi sett andra statschefer som inte velat ta i alla medborgare med tång.
 
Hitler ville inte ta i judar med tång, han ville gasa ihjäl dem. Vår nuvarande statschef
når inte hit men gör så gott han kan, uppmuntrar vissa malmöbor att hota med att
gasa ihjäl judar.
 
Kadaffi var inte heller så dålig, de som han inte gillade ville han inte heller ta i med tång,
de kallades kackerlackor och råttor.
 
I modern tid kommer ingen statschef i den civiliserade världen i närheten av att se på sin befolk-
ning på det sätt Fredrik Reinfeldt gör.
 
Men Fredrik Reinfeldt gillar ibland att vara tydlig med sina åsikter. Då räcker det inte att inte vilja
ta i 600 000 medborgare med tång.
 
Då hävdar man att majoriteten av den svenska befolkningen är mentalt handikappad.
 
Vad säger ovanstående om statschefen Fredrik Reinfeldt ?
 
Det säger en hel del.
 
Vad säger den omständigheten att vi väljer en statschef som inte anser sig representera alla
medborgare och skiljer av dem från övriga samhället ??
 
Det säger väldigt mycket.
 
Hitler och Stalin var uppburna under perioder, men historien har inte varit nådig. Finns
det anledning att tro att historien blir nådigare mot en regeringschef som inte vill ta i
9,3 av väljarna med tång ?
 
Knappast.
 
 
 
Tog inte heller i alla med tång
AE

BORÅS STAD DJÄVLAS MED FUNKTIONSHINDRADE

Socialstyrelsen visar hur det går till i Borås
 
Och där går det ofta till som det inte ska gå till, det börjar bli lite väl ofta före-
kommande att Borås sätts å kartan, som det heter, men i den bemärkelsen
att vi väljare får skämmas över våra valda politiker.
 
Att de skulle kunna skämmas själva är det ingen som kan föreställa sig.
 
Bakgrunden är egentligen ganska märklig och visar övertydligt att det inte ens
finns en ambition hos Kommunen att leva upp till sina skyldigheter.
 
I grunden en Kommun som medger att en viss funktionshindrad har ett visst be-
hov, bland annat bostad med särskild service.
 
När detta ska omsättas i praktiken vägrar Borås Stad att verkställa det man
själv sagt man vill och ska verkställa.
 
Är det någon som förstår ??
 
Sociala omsorgsnämnden tycks förstå de direktiv som lämnats löpande, men inte
så att de blir allmänt kända.
 
Inte ska en funktionshindrad svenskafå den hjälp vederbörande är berättigad
till och som Borås Stad anser att han ska få.
 
PENGARNA MÅSTE JU GÅ TILL ANNAT.
 
Fast man kan ju inte säga rent ut att man inte vill genomföra det man själv sagt man
har skyldighet att genomföra.
 
Men man kan ju trilskas, och man kan trilskas så in i "Norden".
 
Man lämnar erbjudanden som har den karaktären att Socialstyrelsenanser att de inte
är FAKTISKA ERBJUDANDE.
 
Sociala Omsorgsnämnden borde skämmas, om den hade kunnat.
 
Erbjudanden visar sig inte genomförbara.
 
Sociala Omsorgsnämnden borde skämmas om den hade kunnat.
 
Erbjudande motsvarar inte heller vad man tidigare sagt att den funktionshindare har rätt
till.
 
Sociala Omsorgsnämnden borde skämmas om den hade kunnat.
 
Den politiska ledningen i Borås tycks inte ha antydan till "anständighet" i kroppen. Det åter-
kommer hela tiden ärenden, där medborgare inte får rätt till det de har rätt. Domar i Förvalt-
ningsrätte, rättegångar. förlikningar mm hela tiden.
 
Under tiden bedriver Borås Stad själv illegal verksamhet inom upphandlingsområdet
mm och även här struntar man i lagar mm.
 
Som väljare blir man ju fullständigt perplex, hur tänker dessa egentligen. 63 000:- i böter per
månad tycker man det är värt att betala för att "djävlas" med en medborgare.
 
Man får väl anta att den sk kommunjuristen är nöjd även här och menar att alla gjort allt rätt.
 
Men det är klart, kan man inte skämmas kan man kanske inte heller tänka.
 
SÅ MÅSTE DET VARA.
 
Sociala Omsorgsnämnden handlägger ärende.
AE
 
 
 

MORGONHÄLSNING FRÅN DEN STORE LEDAREN

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade statsminister hälsar de flesta av
Er välkomna till en ny dag i Alliansens Sverige.
 
Alliansregeringen har under 6 år lyckats genomföra de allra flesta av sina
vallöften, de svaga har ständigt blivit svagare, och de starka har ständigt bli-
vit starkare.
 
Målsättningen  för Alliansregeringen har jag beskrivit i min fina bok, Det
Sovande Folket. En viktig målsättning i denna fina bok, är att inga bidrag
ska få överstiga svältgränsen.
 
Här har Alliansregeringen inte lyckats fullt. Vi har visserligen sänkt alla er-
sättningar och kraftigt närmat oss detta mål, men vi är inte framme ännu.
 
Tyvärr tycks vi inte heller nå detta angelägna må inom mandatperioden, utan
vi får skjuta på detta angelägna  reformarbete.
 
Får Alliansregeringen fortsatt förtroende kommer det att bli ett vallöfte att under
nästa mandatperioden ska bidragen på alla fronter begränsas så att inga över-
stiger svältgränsen.
 
Det reformutrymme sjuka, funktionshindrade och arbetslösa skapar med detta
kommer Alliansregeringen självklart att omfördela på samma sätt som tidigare,
alla svaga ska bli ännu svagare och alla starka ännu starkare.
 
Ingen ska få känna sig utanför här.
 
Vår retorik återspeglar inte fullt ut detta angelägna reformarbete, då en öppen
politik på detta område skulle kunna medföra stora svängningar i opinionen.
Per Slingerman har varit väldigt noga med att vi ska undvika att kalla saker vid
dess rätta namn, då detta skulle kunna medföra väljarflykt.
 
Själv är jag inte orolig för en sådan utveckling då jag utgår ifrån att alla mentalt
handikappade meborgare röstar på oss moderater, men visst kan en öppet och
ärlig retorik skrämma väljare som inte är mentalt handikappade.
 
Vi får hitta retoriska lösningar som gör det möjligt att attrahera även denna grupp.
 
Och med dessa uppmuntrande ord önskar Er ansvarsfulle och kraftfulle statsmini-
ster de flesta av Er en fortsatt god dag.
 
Vår uppskattade gruppledare i Riksdagen, den begåvade moderaten Anna Batra
Kindblad, låter hälsa att hon inom kort kommer att utlysa en riksomfattande tävling,
där årets mest obegåvade lantis kommer att premieras. Den begåvad gruppledaren
hälsar också att stockholmare inte deltar i denna tävling av lättförstådda skäl.
 
 
AE

MEDBORGARFÖRAKT

Visar förakt för medborgarna
 
Den officiella framtoningen från våra valda är för det mesta att man uppskattar
och uppmuntar förslag ock kritik från sina medborgare.
 
Man upprättar värdegrunder kring detta, skriver handlingsplaner, utser särskilt
ansvariga och bildar samverkansgrupper.
 
Allt för att medborgare ska känna att man ska kunna framföra synpunkter.
 
Men det är bara ett spel för kulisserna, det enda man uppskattar är att
medborgarna är nöjda.
 
Borås Kommun är inget undantag, tvärtom är man nog ganska så ovanlig i
sin framtoning när det gäller att sätta folk på plats, när dessa framför synpunkter,
som inte faller i smaken.
 
Ett antal gånger har ett antal beskyllts för att vara omdömeslösa, när de
i välmening framfört synpunkter, som inte fallit politiker i smaken.
 
I dagens BT kan vi utläsa en annan och ny variant. För en kort tid sedan hade
BT ett läsarinlägg, som gav uttryck för tveksamheter angående flyttningen av
Textilmuseet. Denna debattör får nu reda på att han är:
 
OFÖRSKÄMD
 
Om något nu är oförskämt är det när politiker försöker tysta medborgare med att
beskriva dem som omdömeslösa eller oförskämda.
 
Ett klart övertramp av Morgan Hjalmarsson och Bengt Wahlgren.
 
För läsare, utan politisk bakgrund och inte lika känsliga för kritik fanns det inget i
inlägget, som det fanns anledning att uppfatta som oförskämt.
 
Inlägget gav uttryck för en uppfattning, och det ska man ha rätt att framföra
i ett demokratiskt samhälle utan att beskyllas för att vara oförskämt, så länge
det inte är oförskämt.
 
Vad tyckte genierna Morgan Hjalmarsson och Bengt Wahlgren då var oförskämt.
 
Att inlägget antydde att hyresvärden var ute efter att tjäna pengar.
 
Det ligger i sakens natur att en hyresvärd är ute efter att tjäna pengar, att antyda
denna självklarhet kan väl, i objektiv mening, knappast vara oförskämt.
 
Att bli upprörd över detta och angripa debattören med att vara oförskämd
tyder närmast på att man har något att dölja.
 
DET HADE DÄREMOT VARIT MOTIVERAT ATT BESKYLLA DEBATTÖREN FÖR
ATT VARA OFÖRSKÄMD OM HAN ANTYTT ATT HYRESVÄRDEN INTE VARIT
UTE EFTER ATT TJÄNA PENGAR.
 
För då ska han inte vara hyresvärd.
 
Det är inte märkligt att mycket går snett i politiken, när högst ansvariga politiker
har en så skev verklighetsuppfattning och inte klarar att argumentera utan att själva
bli oförskämda.
 
Riktigt dåligt alltså.
 
Skjut ner alla budbärare
AE
 
 
 

MORGONHÄLSNING FRÅN DEN STORE TRÖTTE LEDAREN

Morgonhälsning till det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade statsminister hälsar de flesta av
Er välkomna till en ny dag.
 
Vi hade partiledardebatt igår och många upplevde att jag framstod som trött.
Detta är en korrekt bedömning, jag känner mig väldigt trött, och det jag känner
mig mest trött på är alla som tycker sig veta bättre än Alliansregeringen.
 
Under debatten kom två viktiga frågor upp där Allianserregeringen anser sig
veta bättre än alla andra.
 
Den ena frågan är den sänkta krogmomsen. Här bestämde sig Alliansregeringen
i förväg för att den skulle komma att medföra ökad sysselsättning. Vi hade ju al-
drig räknat med att Statisitsiska Centralbyrån skulle ta fram siffror på hur det gick
på riktigt. Nu använder man dessa fakta för att ifrågasätta Alliansregeringens po-
litik.
 
Det är den typen av vanföreställningar som gör mig trött, riktigt trött och jag ställer
mig ibland frågan om det sovande svenska folket verkligen är värda att ha mig som
statsminister.
 
Den andra frågan som kom upp och som gör mig trött, riktigt ordentligt trött, är
effekterna av den sänkta bolagsskatten
 
Även här bestämde sig Alliansregeringen i förväg för att sänkningen skulle medföra
ökad sysselsättning. Man kan ju inte ändra uppfattning som politiker när det visar
sig att man har fel.
 
Även denna reform ifrågasätts nu av organisationer som borde veta bättre. Först ut
var Svenskt Näringsliv, som felaktigt menade att detta inte kommer att påverka sys-
selsättningen. Vad vet Svenskt Näringsliv om näringsliv, man ska inte uttala sig om'
saker man inte känner till.
 
Sådant gör mig trött, riktigt ordentligt trött.
 
Ovanpå detta vädrar småföretagarna vanförsetällningar och menar att reformen inte
kommer att medföra ökad sysselsättning. Man hävdar helt fräckt och ogenerat att det
är andra faktorer som styr om företagen anställer eller inte.
 
Sådant gör mig trött, riktigt ordentligt trött.
 
Att regera över ett mentalt handikappat folk med vanföreställningar är svårare än vad
någon kan föreställa sig. Det gör mig trött, riktigt ordentligt trött.
 
Med detta önskar jag de flesta av Er en fortsatt god dag.
 
AE
 
 
 

FRAMTIDEN ALLT DYSTRARE

Sveriges ungdomar allt mer obegåvade
 
Uppgifter rörande svenska ungdomars begåvning ger nu dystra framtids-
utsikter.
 
Aldrig tidigare tycks så många ungdomar ha varit så obegåvade.
Den utbredda rasismen i dessa åldewrsgrupper avskräcker nästan
ännu mer.
 
Man undrar hur det kan ha gått så illa.
 
Aftonbladet har gjort en enkät bland ungdomar under 26 år och ställt
frågan:
 
Vilket parti skulle Du rösta på om det var val i dag.
 
Så stor andel av gruppen som drygt 34 % visade sig vara obegåvade,
rasister och ha dålitgt självförtroende.
 
DE RÖSTADE PÅ SVERIGEDEMOKRATERNA. ANDELEN I NIVÅ MED
ELLER HÖGRE ÄN RESULTATEN I SKOLVALEN I SAMBAND MED FÖRRA
VALET.
 
Man blir förskräckt och undrar hur det kan ha gått så snett. Kan de möjligtsvis
ha påverkats av att deras skolor bränns ner, att deras tjejkompisar våldtas samt
att de själva blir bestulna på mobiler och jackor.
 
Det verkar långsökt för sådant får man ju inte prata om, så det kan ju inte
ha påverkat valresultatet.
 
Det är nog så att de är precis som våra ledande politiker hävdar, obegåvade och
med lågt självförtroende.
 
En mycket dyster framtid skymtar, 34 % av ungdomarna så obegåvade att
de röstar på SD.
 
Omskolningsläger tycks vara enda lösningen, när de inte väljer självmant som de
blir tillsagda.
 
Fast man behöver ju inte förskräckas alltför mycket inför valet. Erfarenheterna från
de 2 senaste valen tycks vara genomgående goda.
 
Genom att uppmana posten att inte dela ut SD valmaterial och gömma SD
valsedlar bör man kunna komma tillrätta med detta problem även i kommande
val.
 
Skulle detta inte vara tillräckligt bör en studieresa till Ryssland säkert ge ytterligare
impulser hur man kan manipulera valet.
 
Även SvD tycks numera bestå av obegåvade journalister. I dag skriver man helt öppet
om att judar i Malmö förföljs, och att de förföljs av muslimer.
 
Man undrar vad som tagit åt alla, muslimer som förföjer judar i Malmö, går det
att tänka sig något tokigare.
 
Eric Ullenfån har ju sagt att det är svenskar, nu ryker nog presstödet till SvD.
 
Man undar vad de tänker på och hur de vågar.
 
Samtidigt måste man ju imponeras av dessa ungdomar som tycks vara helt orädda
att rösta som de inte får rösta, trots alla repressalier.
 
Och repressalierna finns, de är många och de är grova.
 
Efter skolvalen i samband med förra valet bad en elev på en viss fråga om råd från
en lärare. Läraren visste att eleven röstat på SD och skrek åt eleven, högt så att
andra elever i närheten hörde det:
 
Skolan ligger i Borås.
 
Tror Du att jag är så djävla dum att jag undervisar en sverigedemokrat.
 
Man kan på goda grunder anta att eleven ifråga numera kommer att rösta rätt,
någon måtta på modet får det väl vara.
 
Det känns också tryggt att Borås Stad utbildningsavdelning säkerställer att
våra elever röstar rätt genom att anställa rätt lärare.
 
AE
 

B ATONGUTBILDNING MOT FÅNGAR

Verkligheten överträffar dikten
 
Det verkar helt onödigt att se på TV eller gå på bio, verkligheten är långt
mer fascinerande.
 
Verkligheten överträffar både dikt och förmågan att kunna räkna med
vad som kan hända.
 
I VERKLIGHETENS SVERIGE, BLAND VERKLIGHETENS FOLK, KAN VAD
SOM HELST HÄNDA.
 
Barn, som gör besök på en kriminalanstalt, Arnöanstalten, ges möjliget att över-
träffa dikten.
 
Man förses med batong och en docka med fångkläder och uppmas att
puckla på dockan.
 
JO utreder nu ärendet, men har som oftast fel fokus, man utreer och kritiserar
de stackare som är längst ner och gör så gott de kan.
 
Att detta "så gott de kan" inte alltid räcker långt är en helt annan sak,
 
Det verkliga brottet, som JO borde utreda, är att ha skapat ett samhällsklimat
och en sådan förduming att någon kan komma på iden att låta barn puckla på
dockor med fångkläder.
 
DET ÄR ETT MYCKET GRÖVRE BROTT, MEN JO UTREDER INGA GRÖVRE
BROTT, FRAMFÖR ALLT INTE OM POLITIKER ÄR INBLANDADE.
 
Nästa gång barnen besöker anstalten får man hoppas att personalen är mer
upplyst och inser att man inte ska puckla på fångarna.
 
I den bästa av världar kan man därför hoppas på att barnen förses med
batong och får puckla på dockor utklädda till politiker, eller varför inte
riktiga politiker.
 
SÅ ATT DE FÅR KÄNNA PÅ HUR DET ÄR ATT VARA SVENNEHORA ELLER
ATT PÅ ANNAT SÄTT BLI UTSATT FÖR VÅLD MAN INTE VILL LÅTSAS OM.
 
Det var bättre förr
AE

NÄR POLITIKEN ÄR SOM VÄRSTA, VAR DAG

När är politiken som värst
 
Politiken är som värst varje dag.
 
Den som ställer sig tveksam till detta till synes generella påsteånde bör
öppna sina ögon och se sig omkring. 
 
Afonbladet har i dag ett väldigt talande inlägg av Jan Goullio.
 
De, som gillar Jan Gouillio, bör läsa detta. De, som inte gillar Jan Goullio
bör också läsa detta.
 
Efter att ha läst detta, vare sig man gillar Jan Goullio eller inte, kan bara komma
fram till en entydig slutsats.
 
Politik är ett synnerligen smutsigt hantverk, på det sätt det bedrivs i Sverige
idag, och politikerna själva är rent allmänt synnerligen smutsiga.
 
De som kommer fram till en annan slutsats efter att ha löst detta inlägg, ska nog
inte bemöda sig att läsa något överhuvudtaget.
 
De ska behålla alla skygglappar på och fortsätta titta på fotboll.
 
Oberoende av allt kommer de ändå inte att bergipa något överhuvudtaget, så skygg-
lapparna kommer inte i vägen.
 
Inlägget är fakttiskt oerhört välskrivet och pekar på ett av de största problemen vi har
i Sverige inför framtide.
 
Visionslösa, alltmer giriga och alltmer korrupta politiker.
 
OCH DET ÄR VI SOM VÄLJER DEM.
 
Tja, vad ska man tro, vad de säger eller
vad de menar ??
AE
 

OFATTBARA POLITIKER

Att inte vilja förstå
 
Alliansregeringen går till anfall mot oppositionen bland annat när det gäller
att återföra "krogmomsen" till den generella momsnivån.
 
Statistiska Centralbyrån har styrkt fullt ut att sänkningen inte medförde en
ökad sysselsättning av unga inom denna bransch.
 
Dessa faktauppgifter är inget som bekymrar Alliansregeringen som envisas
med att hävda att sysselsättningen ökat, när det är bevisat att den inte ökat.
 
Den drucknes envishet går ju i alla fall att förstå, där spriten går in går
vettet ut.
 
MEN VARFÖR GÅR VETTET UT ALLIANSREGERINGEN I DENNA FRÅGA,
HAR SPRITEN GÅTT IN HOS DEM ALLA ??
 
Har den tidigare sänkningen inte medfört ökad sysselsättning är det högst troligt
att en återgång inte heller minskar sysselsättningen.
 
Krogarna anställer och avlönar de personer man behöver, varken färre eller
mer.
 
Insikten hos Alliansregeringens företrädare i denna fråga är inte imponerande.
Man lyftar fram företrädare för branschen som är lyriska över sänkningen och
förfärade över en eventuell återgång.
 
De har all anledning att vara lyriska över sänkningen och all anledning att vara
förfärade över en återgång.
 
På en krog med en omsättning på 5 000 000 medförde sänkningen en ökad
vinst på c:a 500 000:- som gick rätt ner i ägarens fickor.
 
Det är därför inte så märkligt att företrädarna är lyriska. Däremot är det mycket
märkligt att Alliansregeringens företrädare inte inser varför de är lyriska.
 
Men den är inte första gången i historien fundamentalism i ideologiska
frågor blockerat sans och förnuft.
 
Men viss insikt tycks ändå råda om att reformen är tveksam. Jan Björklund
berömmer oppositionen och uttrycker:
 
Det är ofattbart hur man resonerar.
 
Man får väl utgå ifrån att berömmet bygger på att det är ofattbart att Alliansrege-
ringen i denna fråga inte resonerar alls.
 
Oraklet Annie Lööf stämmer in i detta beröm av oppositionen:
 
Det är ett dråpslag.
 
Att med "det" avses oraklet själv tycks undersförstått.
 
 
Alliansregeringen diskuterar krogmomsen
AE
 
 
 
 
 

MORGONHÄLSNING FRÅN DEN STORE LEDAREN

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade statsminister hälsar de flesta
av Er till vad som tycks bli en vacker söndag.
 
Vi i Alliansregeringen är nöjda med allt vi gör och vi är med rätta stolta
över vårt ansvarsfulla och kraftfulla regerande.
 
Tyvärr tycks inte alla dela denna stolthet, det tycks finnas de som är mindre
nöjda med vissa inslag i vår politik.
 
En del av denna kritik omfattar utrikesminsister Carl Bildt, av många kallad
Carl den Store, och dennes ständiga frånvaro och den oordning detta för
med sig på departemantet.
 
Detta är en medveten satsning från Alliansregeringen, då vi vill hålla borta
Carl Bildt så mycket som möjligt. Relationen till övriga inom Alliansregeringen
är inte den bästa, och vårt förhållande är rent kyligt.
 
Att Carl Bildt överhuvudtaget kom med i regeringen beror uteslutande på att
partiet skulle kunna attrahera riktiga moderater. Utan Carl Bildt hade risken
varit stor att partiet endast attraherat oerfarna krafter, som inte var moderater
på riktigt, utan valde partiet för att det var fint.
 
Dessutom är det bekvämt att ha Carl Bildt på avstånd, då han för det mesta
ljuger, och framför allt ljuger han mycket om sin egen förträfflighet.
 
Hans egen syn på sin förträfflighet går lätt att utläsa på hans blogg, där det
ständigt framförs vilka viktiga personer han träffat och hur imponerande dessa är
av hans förträfflighet.
 
Vi övriga i alliansregeringen tycker ofta att det kan bli lite för mycket av detta
skryt och har därför arrangerat så att Carl Bildt för det mesta är borta.
 
Oordningen på utrikesdepartementet är det pris vi får betala och så här långt
tycker vi att priset är värt att betala.
 
Tyvärr har det visat sig att Alliansrgeringen rymmer andra ministrar som inte heller
bör visa sig alltför mycket. Alliansregeringen gör därför stora ansträngnimngar för
att förmå Annie Lööf att uttala sig så lite som möjligt.
 
Vi har ännu inte lyckats fullt ut med denna målsättning, men gör stora framsteg.
Det är nödvändigt att Alliansregeringen lyckas med detta för att Centerpartiet
ska kunna komma över 4 % i valet 2014.
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle statsminister de flesta av Er en fortsatt
god dag.
 
 
AE
 
 
 
 

ETT FÖRDUMMAT ADVOKATSAMFUND

Rättssamhället sviktar
 
I takt med att indoktineringen på vissa områden blir tydligare och tydligare
sviktar rättssamhäLlet alltmer och mer.
 
Advokatsamfundets Generalsekreterare uttrycker sig idag på sätt som mest
kan karakteriseras som en intellektuell härdsmälta.
 
Hon menar, på fullt allvar får man väl anta, att sverigedemokrater inte
ska få tjänstgöra som nämndemän vid våra domstolar. De anses inte
ha värderingar som hör hemma i en rättsstat.
 
Vilka värderingar är det som sverigedemokraterna har och som kännetecknar
deras politik. Allt prat om rasism och sådant trams kan omgående läggas åt
sidan, det är inte känt att någon i partiet uttalat sig så att detta skulle anses
kunna känneteckna partiet. Inte heller står det i partiprogrammet något i den
riktningen.
 
Däremot är sverigedemokraterna tydliga med att man anser att Sverige
tar emot för många ekonomiska flyktingar. Man vill ta emot färre än andra
partier.
 
Det är ju inte alls på det viset att alla andra partier har värderingar, som går ut på
att alla ska få komma till Sverige. I sådant fall skulle ju Migramtionsverket med dess
prövningar inte finnas. För det kan väl knappast vara SD som med sina rättsvidriga
värderingar bildat Migrationsberket och utformat de direktiv verket har att följa.
 
Detta har andra partier gjort, vilka också anser att för många kommer till Sverige
och därför vill avslå att vissa får stanna i landet.
 
Skillnaden är alltså var man sätter ribban, vilken nåvå man tycker är acceptabel.
 
Man kan naturligtsvis enfaldigt hävda att ligger man under ribban och vill ta in färre,
då har man fel värderingar, men ligger man över ribban, och vill ta in mer, då har
man rätt värdering.
 
Men innan man ger sig in på detta intellektuella vågspel bör man kanske ha lite
perspektiv, och det behös inte mycket till perspektiv för att komma fram till att
logiken inte är imponerande.
 
För 10 år sedan motionerade moderaterna om att invandringen skulle begränsas. De
krav som då ställdes var mycket mer långtgående än vad någon sverigedemokrat idag
föreslagit.
 
Med den helt perspektivlösa logiken skulle alltså moderaterna för 10 år sedan ha
varit olämpliga som nämndemän för att de haft så fel värderingar att de inte hörde
hemma i en rättsstat.
 
Vem är beredd att gå så långt, knappast Anne Ramberg, då är det lättare att låta sig
ledas av indoktrinering och ge sig på den man får ge sig på.
 
Perspekriv lite mer närliggande i tiden är hur det ser ut övriga Europa. Det finns inget
land i Europa som kommer i närheten av att ta emot så många ekonomiska flyktingar
som Sverige gör. Politiker av alla kulrörer vill begränsa invandringen långt mer än vad
den gällande politiker i Sverige medför.
 
Med Anne Rambergs perspektiv och intellektuella resonemang måste ju alla partiers
representaner i hela övriga Europa ha rättsvidriga värderingar och inte kunna sitta
som nämndemän i de länder detta förekommer.
 
Vem är beredd att gå så långt och att vara så rationell, knappast Anne Ramberg, och inte
någon annan sk ansvarsfull politiker heller.
 
AccepteraR man Anne Ramberg föga begåvade argument blir det ju svårt att utveckla ett
fortsatt samarbete.
 
Ska Sverige verkligen gå med i en federation där huvuddelen av politikerna har
värderingar som inte hör hemma i en rättsstat ??
 
Nu är ju inte detta problemet, utan problemet är ett helt annat.
 
DE VÄRDERINGAR ANNE RAMBERG GER UTTRYCK FÖR HÖR DEFINITIVT INTE HEMMA
I EN RÄTTSSTAT.
 
Härdsmälta i advokatsamfundet
AE
 

Annie Lööf som dråpslag

Floskeldrottningen flosklar igen
 
Näringsminister Annie Lööf är känd, ökänd vill många hävda.
 
Det som är mindre känt är att hon är väldigt drålig och har en väldig
utpräglad satirhumor.
 
Annie Lööf skojar idag om att oppositionens skattepolitik är ett dråp-
slag, samt att Statistiska Centralbyråns statistik är ett dråpslag. När
hon får veta att SCB statistik stödjer oppositionens uppgifter skämtar hon
till riktigt ordentligt.
 
Jag menar att det är jag som är dråpslaget.
 
Tänk att sinnet kan byta från skämt till allvar så snabbt.
 
 
Dråpslaget
AE

POLITIKER SOM EJ TAR ANSVAR

Politiker som drar löje över sig själva
 
Om det stannade vid att politikerna drog löje över sig själva fanns det ju ingen
anledning att förfäras.
 
Men det finns anledning att förfäras när politikerna inte bara drar löje
över sig själva, utan drar löje även över väljarna de representerar.
 
Representerar kankse inte är rätt ord, för det förutsätter ju att man verkar
för väljarnas bästa.
 
Och det gör man ju inte om man tycker att barnen i en förskola ska bli sjuka
av att dricka kranvattnet.
 
Vekar bara en bättre lösning att begränsa det till att dra löje över sig
och andra.
 
I dagens BT kan man läsa om en förskola som haft problem med vattenet
under 3 år.
 
Problem med vatten under tre år i Världens Bästa Land, hur kan det överhuvudtaget vara möjligt.
 
´Med ansvarslösa politiker och inkompetenta tjänstemän är det möjligt att
ha otjänligt vatten i en förskola i Världens Bästa land under tre år.
 
Dricker barnen vattnet blir de sjuka, dricker barnet inte vattnet blir de
inte sjuka.
 
Klart samband, lika klart som att politiker och tjänstemän inte visar
ansvar, nu heller.
 
Under tre år har ansvariga chefer roat sig med att sanera och byta, inte det
som medför att vattnet blir otjänligt, utan man har sanerat och bytt sådant
som inte påverkar att vattnet blir otjänligt.
 
Befinner man sig i en oas i Sahara, kanske det ibland kan uppstå problem
med otjänligt vatten.
 
Men om en stad har vattenrening, och denna vattenrening medför att alla
fastigheter utom en får tjänligt vatten, då kanske man borde ha så mycket
fantasi att man förstod att problemet är knutet till fastigheten.
 
Att då byta och sanera sådant som inte påverkar vattnets tjänlighet, men
underlåta att sanera och byta det som orsakar det otjänliga vattnet kan
man ju se som ett skämt.
 
OM INTE BARNEN BLEV SJUKA AV SKÄMTET.
 
Inkompetensen vid Lokalförsörjningskontoret måste ha en sådan vidd, att det
drar löje över kommunen.
 
Kommunalrådet Lena Pamlen tycks ganska så avslappnad till att barnen blir sjuka
av otjänligt vatten.
 
Det är inte mitt problem och om det är ett problem så vet jag inte när det kan
lösas.
 
Det är ingen som förväntar sig att Lena Palmen ska byta rör inom vattenlednings-
systemet, men däremot har vi anledning att förvänta oss att hon säkerställer att
kommunens förvaltning kan byta rör så att barnen inte blir sjuka av att rör och an-
nat inte byts.
 
En ansvarslös politiker bollar över problemet till en annan ansvarslös politiker,
Lennart Andeasson, som hävdar att man gjort allt man kan för att komma till
rätta med problemet.
 
Rent bullshit, man har ju inte kommit tillrätta med det man borde komma till rätta med,
man har sanerat och bytt sådant som inte hänger samman med det otjänliga vattnet.
 
Ren och osminkad inkompetens hos berörda i kombination med noll ansvar.
 
Inte heller Lennart Andeasson ´förväntas kunna byra rör, men inom ansvarsområdet
ligger att anlita sådan kompetens som kan byta rör så att vattnet inte blir otjänligt.
 
Om Lokalförsörjningskontoret inte kan byta rör eller upphandla att rätt rör byts,
så finns det ju andra som kan det.
 
När Lena Palmen och Lennart Andreasson inte vill ta ansvar hamnar bollen hos Förvalt-
ningschefen Lars Nordin, och det är först då man förstår varför man gjort fel saker under
tre år.
 
Man förvänat sig liksom inte att rätt saker ska göras från det hållet.
 
Lars Nordin menar att tester på vattnet visar att det är bättre än kranvatten, det är bara
det att barnen blir sjuka när de dricker detta vatten, men inte när de dricker kranvatten.
 
Var befinner vi oss egentligen, har vi hamnat i det optimala dårhuset ??
 
Lars Nordin menar att testerna visar att kranvattnet är bättre än flaskvatten, som barnen
druckit men inte blivit sjuka.
 
Som sagt, var befinner vi oss egentligen, har vi hamnat i det optimala dårhuset ??
 
Skulle man göra tester på chefer vid Lokalförsörjningskontoret, skulle dessa troligen
också visa bätte resulat, för sämre kan det ju inte bli.
 
Ingen kräver att Lena Palmen och Lennart Andreassonska ska kunna byta rör, men
däremot finns det goda skäl till att de ska agera så ansvarfullt att den an-
svariga förvaltningen bemannas av chefer som kan se till att rör byts eller la-
gas.
 
Det duger inte att begränsa meritkravet till att kunna vara oförskämd om någon har
synpunkter.
 
Vadå, jag har sanerat i hela mitt liv,
inte blir vattnet bättre för det
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MORGONHÄLSNING FRÅN DEN STORE LEDAREN

Morgonhälsning till det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade statsminister önskar de flesta
av Er välkomna till en ny dag.
 
För var dag blir det alltfler att hälsa välkomna och det ser Alliansregeringen
som en bekräftelse på att vår ansvarsfulla politik har lyckats.
 
Vi har lämnat direktiv till Migratiionsverket att de ska upphöra med att pröva
ansökningar om asyl och bevilja alla permanent uppehållstillstånd oberoende
om de har skäl eller inte.
 
Bagrunden är bland annat att det visat sig mycket lättare att motivera ett tillstyrkande
av PUT än att motivera ett avslag.
 
Av olika skäl var avsikten inledningsvis att mörklägga dessa direktiv, men läckor
på Migrationsverket medför nu att vi går ut och bekräftar detta.
 
Med Alliansregeringen välsignelse har alltså Migrationsverket sedan en tid tillbaka
upphört att pröva all ansökningar. För att stimulera en ökad invandring har vi
i samband med detta utlovat en bonus till alla handläggare ställd i relation till
hur många fler PUT man beviljat.
 
Alliansregeringen har satt upp klara mål för hur denna politik ska utformas fram-
över. Målet är att nå upp till minst 100 000 nyanlända per år för att sedan utifrån
denna låga invandring höja ambitionerna för varje år.
 
Om migrationsverket inte klarar av att bevilja alla dessa tillstånd är Alliansrege-
ringen beredd att utfärda ett generellt tillstånd för alla att komma till Sverige och
bli försörjda.
 
Alliansregeringen har som mål att senast 2040 ha ökat vår befolkning till minst
13 milj, där det är ett uttalat krav att minst hälften ska vara utlandsfödda, för att
möjliggöra en snabbare avveckling av svensk kultur.
 
Denna omställning kommer att medföra många positiva förändringar inom vårt
samhälle, som sedan länge tyvärr präglats av alltför många inslag av svensk
kulturhistoria.
 
Alliansregeringen har därför ihop med Miljöpartiet och Vänsterpartiet satt ihop en
arbetsgrupp som ska utarbeta en nationell handlingsplan för hur vi ska omforma
vårt juridiska system, för att det ska kunna anpassas till denna utveckling. Gruppen
har som mål att komma med förslag redan under 2013.
 
Redan nu pekar det mesta på att alla skolor kommer att som obligatorium införa
arabiska som andrahandsspråk under 2014. Tanken är sedan att detta språk i ett
senare skede ska bli förstahandsspråk inom vissa försöksområden.
 
Och med dessa glädjande nyheter önskar jag de flesta av Er en riktigt god dag.
 
 
AE
 
 
 

EUROPS BYFÅNAR

Europas byfånar förnekar sig inte
 
Är man byfåne så är man, och det är vi, riktigt ordentligt, nu behöver
inget tvivla på detta.
 
I dag presenterar Aftonbladet uppgifter som får Sverigedemokra-
terna att förblekna.
 
Aftonbladet har från ett antal källor fått det bekräftat, det många anat men
inget vågat tala om.
 
Asylprocesserna är inte ett skämt, det är något mycket värre, det är
så illa så det är nog bara Europas byfånar som tycker att detta ska få
fortsätta.
 
Och då ska man veta att Aftonbladet i vanliga fall vill maixera allt som
som, kommer till Sverige.
 
Källorna vid Migrationsverket, vilka Aftonblader refererar till, menar att det
sker inga prövningar.
 
Man uppger sig ha fått instruktioner från ledningen i två avseenden:
 
1)  Det är viktigare att ge PUT än att inte ge PUT för det är meriterande
     att ge så många PUT som möjligt.
2)  Prioritera att bevilja PUT i stället för att avstyrka för det går mycket fortare,
     det krävs då inga motiveringar och Migrationsverket kan stoltsera med många
    PUT.
 
Och så finns det de som på fullt allvar menar att Sverige inte är ett dårhus.
 
HUR GÅR DET IHOP, DET GÅR INTE IHOP ALLS, SVERIGE ÄR NUMERA ETT
DÅRHUS.
 
95 % av sk nyanlända saknar idehandlingar för att man ska kunna ljuga om sitt
ursprung och kunna bli försörjd av Sverige resten av sitt liv.
 
När dessa 95 % får sina fall  handläggda får flertalet beviljat PUT för att det går fortare att
bevilja PUt än att avstyrka PUT.
 
Den här politiken leder, lika säkert som amen i kyrkan eller akrabadahr, till att landet Sverige
får motsättningar som leder till situationer liknande de som finns i muslimska länder.
 
Med full vetskap om detta väljer vi politiker som vill bryta ner det svenska samhället, i det
nya landet ses våldtäkter och dagliga skottlossningar som en kulturell utveckling.
 
Att då betecka oss som Europas byfånar framstår faktiskt som ganska snällt.
 
 
Migrationsverket får bonus för varje bilbrand
AE
 
 
 
 
 

DEN HELIGA MÅNGFALDEN OCH ENFALDEN

Friskolor, det är bra det
 
Valfrihet är bra och valfrihet är heligt.
 
Om sedan resultatet blir bra är av underordnad betydelse och mindre
heligt.
 
Ibland syns detta mönster tydligt, väldigt tydligt.
 
I fallet friförskolan Solblomman i Angered syns detta tydligare än annars.
I detta fallet är det inte bara valfriheten som är helig, mångkulturen är he-
lig, till och med ännu heligare.
 
Mångkulturen är så helig att då kan valfriheten se ut precis hur som helst.
Valfriheten kan då se så hemsk ut att förskolan Solblomman  måste stänga.
 
Barnen mår fruktansvärt illa, personalen mår fruktansvärt, illa kaos i alla avseen-
den, fiffel och båg över hela linjen.
 
Allt är en ren och skär "disaster".
 
Då är det väl bra om man vågar stänga förskolan Solblomman, djärvt vågat
med en helig och mångkulturell ledning.
 
Men det heliga får inte ifrågasättas för mycket, då kan det gå tokigt. Därför
är det bäst att låta den som har ansvar för allt detta kaos få öppna en ny
förskola;
 
I Stockholm, och där blir det ju mycket enkelt, där är privatisering helt överordnat
allt annat.
 
Tänk att det gått så snett med denna fundamentalistiska extrema privatisering inom
verksamheter som är så viktiga.
 
En förskola i Angered stängs för att innehavaren gör allla fel man kan begå
och mycket mer, och alla far illa. Sedan får samma innehavare öppna en ny
förskola på annan ort, där alla inklusive barnen också kommer att fara väl-
digt illa.
 
Valfrihet må vara bra, men i lagom doser, även ideologiskt förblindade moderater
borde väl kunna se när det brakar åt "helsicke".
 
Eller kan de inte, i så fall kanske de inte ska sitta där de sitter ?
 
 
En moderat skuta som flyter,
det ser väl alla ?
AE
 

MORGONHÄLSNING FRÅN FOLKETS STORE LEDARE

En morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade statsminister hälsar de flesta
av Er välkomna till en ny dag.
 
Idag sker min hälsning med blandade känslor, en del av Alliansregeringens
politik tycks falla väl ut, medan sverigedemokraterna tyvärr lyckas försvåra
vår ansvarsfulla politik på andra områden.
 
Tyvärr tycks sverigedemokraterna ha fått in representanter på Statistiska
Centralbyrån, som nu lämnar statistiska uppgifter, vilka vi inte accepterar.
Vi har, utifrån vår ideologi, bestämt att den sänkta krogmomsen skulle ge
fler arbetstillfällen. SCB presenterar nu uppgifter, som man menar visar
att Alliansregeringen har fel.
 
Alliansregeringen har aldrig fel, och skulle vi ha fel korrigerar vi detta genom
att frångå fakta.
 
Det är också en väl bevarad hemlighet att den sänkta momsen främst skulle
syfta till att öka inkomstklyftorna, genom att öka lönsamheten hos krogarna,
inte till att öka antalet arbetstillfällen.
 
Alliansregeringen kommer inom kort att ansvarsfullt lösa detta problem genom att
tillsätta en ny chef för SCB, som har till uppgift att säkerställa att  vi når de re-
sultat vi hävdar att vi når.
 
Som ny chef för SCB kommer en son till en välkänd minister att utses.
 
Mer glädjande är då de resultat vi nu ser av den framgångsrika invandrings-
politiken. Vi har under det senaste dygnet erfarit att det varit vild skottloss-
ning i Karlstad. Vi förstod omedelbart att det rörde sig om nyanlända som
ville visa oss sin kulturella överlägsenhet.
 
Alliansregeringen ser det som särskilt positivt att skottlossningar sker på
offentliga platser, så att alla svenskar inser värdet av en kulturell omförvand-
ling i landet.
 
Vi i Alliansregeringen ser detta som ett yttersta bevis på att vår politik har
lyckats, samtidigt som politiken framöver skapar möjligheter för vår försvars-
industri att expandera.
 
Utifrån dessa goda erfarenheter kommer Alliansregeringen i samarbete med
Miljöpartiet att arbeta för att stimulera fler skyttar att ta sig till Sverige och leva
på bidrag. Genom detta räknar den ansvarsfulla Alliansregeringen med att
efterfrågan på ammunition ska öka och bidra till en positiv tillväxt.
 
Och med detta önskar jag Er alla en trevlig fortsatt dag med många inslag av
kulturella skottlossningar.
 
AE
 

TELIA OBEROENDE UTREDNING, ETT SKÄMT

Det som inte är hållbart håller inte i längden.
 
För var dag Telia affären rullar vidare blir man alltmer förvånad.
 
Telia tycks ha en VD som är tondöv för allt och lite lite, verkar inte ha en
antydan till det minsta förnuft.
 
Ägarrepresentanten gör sitt bästa i en hopplös situation, att slå Telias VD
när det gäller tondövhet och omdömeslöshet, är ju en omöjlighet, men det
hindrar inte att Peter Norman gör så gott han kan.
 
När det kommit fram så mycket uppgifter att det inte längre går att blunda
för någonting, tävlar dessa gunstiga herrar om att blunda så mycket som
möjligt.
 
Att mutor har förekommit och att lögner har uttalats framstår nu som
så tydligt att man får vara väldigt frånvarande för att inte inse detta.
 
Att då hantera denna krissituation så bra som möjligt borde därför för Telia
VD vara fråga om ren självbevarelsedrift.
 
Men inte ens i detta läge förmår den tondöve Lars Nyberg agera rätt.
 
Att hävda att man ska genomföra en oberoende utredning och redovisa
allt öppet och sedan utse en affärsrelation som utredare är så dumt att
man inte kan fatta att det finns sådana dumskallar.
 
Man har ju anledning att undra över hur denna chefsrekrytering gick till, var
den enda meriten att kunna ljuga så mycket som möjligt ??
 
Eller kan det vara så eländigt att myndighetschefer och chefer för statliga
bolag är så vana vid att kunna göra vad som helst utan den minsta efter-
räkning ?? Mycket tyder på det.
 
När man sedan hör Telias kommunikationschef så inser man ju också att inget
kan hanteras rätt i detta bolag, men hon kan ju i alla fall säga rättmätig ägare,
visserligen i de mest obegripliga sammanhang, men ändå.
 
Och ägarens representant, Peter Norman, tycks ännu inte ha fattat att
den valda affärsrelationen är lindrigt sagt olämpligt.
 
Det som inte håller i längden är inte hållbart.
 
Nu återstår det att se hur länge detta håller.
 
 
 
Telias rättmätiga ägare
AE
 
 
 

ANSVARSLÖSA POLITIKER

Sent omsider vaknar syndaren
 
Man börjar ju nästan bli trött på det ständiga och tydliga mönstret, politiker
som inte tar ansvar och sedan låtsas ta ansvar, när det börjar brännas.
 
Kretsen utökas hela tiden, nu kände tydligen finansmarknadsministern
att han vill ingå i denna tappra skara.
 
Först lite låtsasupprördhet efter Uppdrags Granskning av Telia, det lägger sig
säkert.
 
Och affären Telia la sig efter programmet, en stund i alla fall. Nya uppgifter,
lite mer låtsasupprördhet och några till intet förpliktigande floskler.
 
Men ve och fasa, det lägger sig inte, och man inte inte hävda att alla
svenskar har vanföreställningar, inte nu när Schweitiz, Ryssland och
Uzbekistan hävdar att Telia fifflar.
 
Då får man väl skylla på någon annan, denna gången också.
 
Nu får styrelsen i Telia veta att den brustit och måste förnyas, man borde ha
varit mer misstänksam mot korruption och sett svårigheterna att agera i
Uzbekistan.
 
Syndaren vaknar sent och hävdar yrvaket att visst har det syndats, men av
andra.
 
Det styrelsen i Telia borde ha vetet, och det borde den ha vetet, visste ägaren
sedan 4 år tillbaka. Företrädaren till Peter Norman visste, Peter Norman visste,
det Peter Norman borde ha vetet.
 
Om styrelsen i Telia borde ha vetat och ska förnyas när den inte har vetat, vad
bör då ägarens representant göra när han inte heller vetat vad han borde
ha vetat.
 
Det blinda, döva och sovande politiker får göra i andra länder där man låtsas
inte veta vad man ska veta.
 
AVGÅ NATURLIGTSVIS
 
Men det gör man ju inte politiker i Sverige, här flyttar man ansvaret till menalt
handikappade medborgare.
Finansmarknadsministern utövar
ägaransvar
AE

MORGONHÄLSNING FRÅN FOLKETS STORE LEDARE

En morgonhälsning till det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade statsminister hälsar de flesta av
Er välkomna till en ny dag.
 
Som de flesta av Er troligen har sett har Alliansregeringen redan intensifierat
arbetet inför valet 2014 och vi gör det på bred front.
 
En viktig kugge i detta är Per Slingerman som fått uppdraget att författa ett
antal debattinlägg där alla våra mantra kommer att upprepas ett antal gånger.
 
Dessa debattinlägg kommer sedan att skickas ut till våra olika riksdagsmän
som ska låtsas vara skribenter till dessa inlägg. På det sättet kommer våra
riksdagsmän att framstå som mer ansvarsfulla och kraftfulla än vad de är.
 
En annan viktig kugge i detta skede är vår begåvade gruppledare i Riksdagen,
den populära Anna Batra Kindblad. Hon kommer att resa runt i landet och
studera alla obegåvade lantisar, så att vi blir bättre på att anpassa vårt valbudskap
till dessa obegåvade väljare.
 
En mer omstridd insats kommer vår floskeldrottning Annie Lööf att få stå för.
Alliansregeringen hade urspungligen tänkt sig att hon skulle få dra sig undan
under valrörelsen, för att hon inte skulle säga alltför många ogenmtänkta sa-
ker.
 
Efter att hon propsat på att få vara med har Alliansregeringen gått med på att
hon visar sig. Annie kommer under valarbetet därför att besöka förskolor och
samtala med alla små barn, på ett sätt hon är särskilt lämpad för.
 
Jag kommer att ha anledning att många gånger återkomma till hur vi bedriver
vårt ansvarsfulla valarbete.
 
Och med detta önskar jag Er en trevlig fortsatt dag
 
AE
 
 
 

ANNIE LÖÖF UNDERHÅLLER

Regeringens rolighetsminister
 
Annie Lööfs besök i Borås öppnar upp ögonen på många och man får en
annan syn på politiker.
 
Politiker kan ju vara riktigt underhållande, något som blir tydligt vid
Annie Lööfs besök i Borås.
 
Hon uppger sig trivas i okonstlade möten med barn.
 
Man skulle ju kunna säga att barngruppen utökas också.
 
Skämtsagt förklarar hon det dåliga opinionsläget med:
 
Vi behöver förtydliga vår kommunikation.
 
Den typen av satirisk humor är ovanlig i dessa kretsar, annars brukar det ju
vara känsligt att tala om att dåliga siffror beror på det motsatta, att man varit
väldig tydlig med sin kommunikation och att väljarna förstått budskapet.
 
Annie Lööf menar också skojfriskt att det inte är en enmans show att
bygga framgång, medan det är en enmans show att ständigt säkerställa
att opinionsläget blir sämre.
 
Träffsäker och genuint ärlig självkritik.
 
Att vara utsedd till floskeldrottning uppger hon sporrar henne till att använda mer
floskler.
 
Visserligen roligt, men är det genomförbart ?
 
Det underhållande och skämtsamma besöket avslutas med ett skämt, som får andra
skämt att förblekna:
 
Mitt mål är att Centerpartiet ska bli en dominerande kraft i svensk politik.
 
Nu vet man vad det innebär att "vrida sig av skratt".
 
Annie Lööf har uppenbarligen valt fel scen.
 
Satirkomiker
AE

HEMLÖSA ÖVERGES

Skammens rodnad
 
Skammens rodnad borde breda ut sig på många av kommunens ledande
politiker.
 
Borås Stad smiter från sitt ansvar, igen, eller kan det vara på det viset att
Borås Kommun bara har ansvar om hudfärgen inte är den gängse, en om-
vänd rasism.
 
Är ledande politiker rasister, fast mot svenskar ? Diskriminerar man
svenskar ?
 
Frågan tycks motiverad utifrån det sätt man hanterar frågan om bostäder
till hemlösa.
 
När det gäller människor från avlägsna länder utan anknytning till Sverige
är det aldrig frågan om att det inte finns bostäder.
 
Det ska bara fixas, till varje pris, kosta vad det kosta vill. Dyra hotell-
lösningar blir det om andra alternativ saknas.
 
 
Men bostad ska fixas, till varje pris, de ställs inte på gatan.
 
Då finns inte de hinder, som man nu åberopar för att hindra att hemlösa får
hjälp.
 
Ingen handlingsplan skickas ut på remiss för att fördröja ansvarstagande,
allt fixas på stört, kosta vad det kosta vill.
 
Ingen blockerar lösningar för att inte tillräckligt kraftfulla redskap finns, allt
fixas på stört, kosta vad det kosta vill.
 
Ingen skyller på oklar ansvarsfördelning och oklar ledning, allt fixas på stört,
kosta vad det kosta vill.
 
Inte heller skyller man på att det tar tid att ordna samarbetsformer, allt ska
fixas på stör, kosta vad det kosta vill.
 
Men det gäller inte för hemlösa, där anstränger sig alla för att hitta ursäkter för att
inte behöva göra något.
 
En kommunledning som är rasister och diskriminering en viss folkgrupp ?
 
Uppenbarligen är det en sådan kommunlednin g vi har valt.
 
Stackars hemlösa, kanske borde de flytta till Afrika för där måste det ju uppstå
lediga bostäder.
 
Fanns förmågan att skämmas skulle kinderna brinna hos vissa.
 
Lena Palmen vill också gärna leka med ord, för att det ska låta bättre än det borde
låta.
 
Visst kan man säga att man inte misslyckats helt, om man skickat ut en handlingsplan
på remiss samt lite till.  Då låter det naturligsvis bättre att hävda:
 
Vi har inte lyckats fullt ut.
 
Det låtter mycket, mycet bättre än den mer korrekta beskrivningen:
 
Vi har inte misslyckats fullt ut.
 
Glaset är nog mer halvtomt än halvfullt i det här fallet.
 
 
Född med otur, är bara svensk
AE

POLITISKA MEGAFONER

Papegojer och megafoner
 
I BT idag kan man återfinna ett inlägg av moderaterna Anna Batra Kindblad
och megafonen Jan Ericsson, den senare mest känd för att förmedla vad andra
säger.
 
Författare Anna Batra Kindblad, det förfärar, det förfärar något alldeles förfärligt.
Anna Batra Kindblad största bidrag till den politiska utvecklingen i Sverige är att
uttala sin bedömning av det svenska folket, och den bedömningen är ganska
så tydlig, och oerhört kränknade.
 
Alla svenskar som inte bor i Stockholm är obegåvade lantisar. Lite trängd
modifierade hon sitt uttalande med att de lantisar som flyttat till Stockholm
hade visat att de inte var obegåvade lantisar
 
Kan man överhuvudtaget fästa avseende vid vad en människa säger, som ger ut-
tryck för en sådan människouppfattning.
 
Hur var det nu med det där "alla är lika" förresten. Det kanske bara är Stockholmare
som är lika ?
 
Megafonen Jan Ericsson tycks göra det eftersom han står som medförfattare.
 
Sakligt sett är innehållet underhållande, på samma sätt som alla inlägg från moderater
numera är underhållande.
 
Man uppträder som papegojor, upprepar, upprepar och återigen upprepar, och
detta inlägg är inget undantag.
 
Det finns ju knappast något nyhetsvärde i  "starka offentliga finanser", "kraftfulla inves-
teringar", "ansvarsfull politik", men oavsett detta upprepas dessa mantra gång på gång.
 
Droppen urholkar stenen, rätt som det är är det kanske någon obegåvad lantis
som tror på det och blir lika imponerad som skribenterna.
 
Men är detta verkligen skribenterna, man kan nog tvivla, och tvivla ganska mycket.
Samma inlägg, med samma formuleringar, dyker upp gång på gång, i tidning efter
tidning och med olika skribenter.
 
Kan det möjligen vara Per Slingerman som har författat inlägget och sedan överlåter
på papegojor och megafoner att "skriva inlägg". Mycket tyder på det.
 
Samme Per Slingerman som gjort upp listor över vilka ord moderater ska använda
och som bestämt vilken färg en moderat ska ha på en slip och en skjorta.
 
PAPEGOJOR OCH MEGAFONER.
 
Förresten, kanske inte, en papegoja har ju en vacker färgsättning, det är nog mer än vad
man säga om Anna Batra Kindblad och Per Slingermans slipsar.
 
Det får nog räcka med megafoner.
 
I den mån det finns ett sakligt innehåll verkar det nästan som att skribenterna ansluter sig till
Anna Batra Kindblads definition, obegåvade lantisar.
 
Man beskyller socialdemokraterna för åtstramning. Vi som är riktiga obegåvade lantisar ser
något annat.
 
För oss är sänkningar av a kassa, sänkning av sjukpenning, höjd avgift till a kassa, höjda av-
gifter inom många områden inget annat än åtstramningar.
 
Kanske rätta åtgärder i sig, men åtstramingar är det, men det kanske är skillnad på åt-
stramningar ? Det man själv gör är bra åtstramningar och det andra gör är dåliga åt-
stramingar.
 
Det blir lättare att förstå inlägget då.
 
Det är väl bara obegåvade lantisar som INTE kastar sten i glashus.
 
Vi obegåvade lantisar vet också en annan sak. Vi vet vad starka offentliga
finanser är. De uppstår när man tar mer pengar från medborgarna än vad
andra länder gjort och gör.
 
SÅ UPPSTÅR STARKA OFFENTLIGA FINANSER, DEN EGNA SJÄLVBILDEN
STYR OM DETTA ÄR NÅGOT ATT SKRYTA ÖVER ELLER INTE.
 
 
Anna Batra Kindblad rör om i grytan
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FINANSIELLA MARKNADER

Vart är vi på väg
 
Många ställer sig den frågan, vart är vi egentligen på väg, när så mycket
ser så dystert ut.
 
Det offentliga skuldberget, inte bara i Europa, är de flesta väl medvetna om.
Att tillväxten under många är blir låg, kanske till och ifrån negativ, utgår också
många ifrån.
 
Paralleller dras alltmer till Japans situation, som visat sig omöjlig att ta sig ur.
 
Det så kallade kapitalet, bland annat börsmarknaden mm, sägs ofta ligga lite
före och anses ofta spegla den kommande utvecklingen.
 
Hur ska man tolka framtiden utifrån dessa rörelser ?
 
Det börjar här sprida sig uppfattningar, som rätt eller fel, lätt kan tolkas
som väldigt negativa och dystra.
 
Man utgår då ifrån fortsatta skuldneddragningar och kortare cykler mellan olika
krissituationer och menar att man utifrån detta ska hålla sig till vad som fungerar
i en skuldsatt värld med låg tillväxt.
 
Slutsatsen blir att man ska hålla sig till vad man kallar produkter med så
kallad strukturell tillväxt.
 
Aktier vi är vana vid att satsa i blir då ratade och kapitalflödena tar andra vägar,
i riktning strukturell tillväxt.
 
Vilka tycks då trenderna vara inom detta område. ? Tolkar man vissa bedömare
så utgörs den strukturella tillväxten av:
 
En åldrande befolkning och överviktighet samt produkter som är kopplade
till att tillgodose dessa gruppers behov.
 
Den finansiella marknadens bedömning ligger ofta före den pågående utvecklingen
och vissa delar av denna framtidsspegling skulle då utgöras av dessa trender.
 
Kapitalrörelser är ofta rationella och rör sig dit de ska röra sig för att allokeringen
ska bli den rätta.
 
Men vad betyder dessa eventuella trender för det politiska skeendet och är
man överhuvudtaget mogen att agera i takt med denna utveckling.
 
Frågan behöver ställas och den behöver också besvaras.
 
En värld, till allt större del, bestående av åldrande och överviktiga. Löser
vi deras behov med nuvarande system ?
 
Det är nog definitivt läge för att lämna "cykelställen".
 
Blir man mindre dyster av att
veta vem som inom Sverige
främst ska hantera detta ?
AE

MORGONHÄLSNING FRÅN FOLKETS STORE LEDARE

Min hälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade statsminister hälsar de flesta av
Er välkomna till en ny dag.
 
Tyvärr måste jag tillstå att gårdagen slutade illa och idag har det inte börjat
bättre.
 
Händelserna i Telia har förstorats upp och jag sätter detta i samband med att
de flesta av Er är mentalt handikappade och har vanföreställningar.
 
Den ansvarsfulla Alliansregeringen är visserligen störst ägare i Telia men
detta innebär ju inte att vi har och ska ta ansvar för sådant vi har ansvar för
och ska ta ansvar för.
 
Vårt ansvarstagande är en ren retorisk fråga och vi befäster vårt ansvarsta-
gande genom att hela tiden upprepa "ansvarsfullhet", inte genom att ha och
ta ansvar, på riktigt.
 
Därfär har det uppstått vanföreställningar kring vårt ansvar i Telia.
 
För att ge en god bild av Alliansregeringens ansvarstagande har vi i våra in-
struktioner skrivit in att statliga företag ska vara föredömen inom mänskliga
rättigheter, hållbarhet och rent spel.
 
Debatten kring Telias affärer visar nu, tyvärr, att det uppstått vanföreställningar
även kring detta. Vi hade aldrig räknat med att någon skulle fästa avseende
till denna, som vi ser det, till intet förpliktigande formulering.
 
Alliansregeringen har därför tillsatt en arbetsgrupp, under ledning av Per Slingerman,
som ska utarbeta en informationsplan som ska ligga till grund för en riksomfattande
kampanj. Denna har som främsta syfte att få alla att inse att Alliansregeringen har
och tar ansvar även i de fall vi har men inte tar ansvar.
 
Den osakliga kritiken runt Telias affärer i Uzbekistan har också inriktat sig på att Telias
affärer gynnar diktatorns familj och att pengar som skulle tillfalla folket i stället tillfaller
familjen. Även denna kritik utgör rena vanföreställningar. Den ansvarsfulla Alliansre-
geringen gör aldrig affärer med folk, vi gör affärer med despoter.
 
Att despoten i detta fallet kokar soppa av sitt folk ser Alliansregeringen som en intern
angelägenhet, som inte får rubba förtroendet för diktatorfamiljen. Telias gynnande
av diktatorns familj ska också ses som ett led i att skapa bättre förutsättningar för fa-
miljens livsmedelsförsörjning, så att beroendet av soppa blir mindre.
 
Viss kritik har också riktats mot finansmarknadsministern, för att denne inte uttalar sig
när han borde uttala sig.
 
Finansmarknadsministern har här mitt fulla stöd och vi tar här gemensamt ansvar, vi
uttalar oss aldrig när vi borde uttala oss utan strävar efter att uttala oss när vi inte borde
uttala oss.
 
Med denna morgonhälsning sätter jag min tillit till  att alla Ni mentalt handikappade med-
borgare ställer upp på Alliansregeringens ansvarsfulla ledning av de statliga företagen.
 
Näringsministern Annie Lööf vill att jag framför en hälsning från henne och hon lovar att
inte säga något dumt idag heller.
 
 
 
AE
 

TELIAS BLUFFAFFÄRER

Teliaaffären oroar och roar
 
I morgon, torsdag, tycks det vara planerat att Telias VD ska ha pressinformation.
 
Det vet vi säkert att vi får höra nya lögner om ett brevlådeföretag som var rätt-
mätiga ägare till något vi alla vet att de inte var rättmätiga ägare till.
 
Hur det hela ska sluta vet ingen, men det lär nog fordras internationella påtryckningar
för att det svenska rättsväsendet ska kunna komma igång.
 
Men på vägen till en upplösning tycks affären få många lustiga inslag. En så allvarlig
tidning som SvD tycks inte kunna hejda sig från olika lustigheter.
 
I morgonens upplaga ger man sig på vågstycket att skämta i form av en gåta och ställer
frågan:
 
Vem var det som inget såg, inget visste och förstod noll samt småsov på sin post
under 4 år ?
 
Sedan ger man lite vägledning på gåtan och tillägger:
 
Det är den som  förvånad ropar på information och inte haft internetuppkoppling på
4 år.
 
Då klarnar det:
 
Det är finansmarknadsminister Peter Norman.
 
Hejdlöst roligt men ska vi verkligen ha ministrar som är ansvariga för viktiga verksamheter
som inget ser, inget vet och inget förstår samt småsover på sin post och inte känner till
att det finns internet.
 
I Sverige ska vi tydligen det om vi väljer en Alliansregering.
 
Finansmarknadsministern
småsover på sin post
AE

REVOLT INOM KRISTDEMOKRATERNA

Sverigedemokraterna har lyckats med det omöjliga
 
Det man trodde var helt omöjligt har nu hänt, mitt framför ögonen på
alla oss som inte varit tillräckligt uppmärksamma.
 
Sverigedemokraterna har lyckats få in en trojanska häst inom det
allra heligaste, KD ungdomsförbund.
 
Efter sviterna från Cuba debaclet tycks Aron Modigh inte ha tillräckligt
kontroll på sina förehavanden, han har gjort misstaget att avslöja sig
som SD trojanska häst inom KDU genom ett oförsiktigt uttalande.
 
Dessutom gör sig Aron Modigh skyldig till att svära i kyrkan och
säger något av det mest förbjudna att säga i dagens Sverige.
 
Arom Modigh framför idag att det är absolut oacceptabelt att kasta sten
på polisen och att polisen måste ges resurser att stoppa dessa, som han
benämner kriminella handlingar.
 
Tydligen har han i samband med detta oförsiktiga och vårdslösa ut-
talande totalt tappat kontrollen över sig själv när han menar:
 
VI MÅSTE FÅ STOPP PÅ DESSA KRIMINELLA LIGISTER.
 
Är det något som ska stoppas bör det väl vara Aron Modigh, han låter ju
som en förskräcklig sverigedemokrat, inte får man kalla dessa gullungar för
kriminella ligister.
 
Och att avsätta resurser för att stoppa denna stenkastning är väl ändå
att sträcka sig för långt.
 
Har polisen ingen korv med bröd kvar att mata dessa kriminella ligister.
 
NU FATTAS VÄL BARA ATT ARON MODIGH UTTRYCKER ATT VI INTE
SKA TA HIT KRIMINELLA LIGISTER ÖVERHUVUDTAGET, SÅ ATT VI
SLIPPER MATA DEM MED KORV OCH BRÖD.
 
Men att gå så långt och utmana Eric Ullenfån så långt, det vågar väl inte ens
en Trojansk häst.
 
 
AE
 
 

STOCKHOLMSMODERATER SPÄR PÅ FÖRAKTET

Och naiva studenter
 
Att moderaterna i Stockholm är extremt arroganta och minst sagt ovilliga
att tillämpa gällande lagar, det vet vi sedan länge.
 
Att ledande moderater inte uttalar sig i kontroversiella frågor det vet vi sedan
länge. Först måste man inhämta vad Per Slingerman tycker att de ska säga.
 
Ett par studenter vid Stockholms Universitet har skrivit om detta och kommit
fram till i en utredning att moderaternas agerande i Stockholm kanske kan spä
på och öka politikerföraktet.
 
Vilken planet kommer dessa studenter ifrån ???
 
Hur skulle moderaterna i Stockholm kunna agera för att öka politiker-
föraktet ??
 
Vi har ju ändå bara 7 världens underverk, skulle detta vara det 8 ??
 
Skit kan inte bli skitigare än skit
AE

JO FÅR PROBLEM

Svårt att vara JO i dessa dagar
 
Våra sk demokratiska institutioner har ju byggts upp för att ge intryck
av att vara just demokratiska institutioner.
 
Intsruktionerna för dessa institutioner har därför gjortai syfte att inga pro-
lem ska uppstå för makthavarna, bara för medborgarna. JO och JK behöver
därför bara ta upp deärenden de tycker är ofarliga och lägga annat åt sidan.
 
Deras yttrande kan inte heller överklagas.
'
Och allt blir som lagstiftarna åsyftat.
 
Ett spel för galleriet där man kan hävda att JO, politikerns förlänga arm,
tyvärr måste kontatera att Du har fel och politikern / myndigheten rätt.
 
Och sorry, detta går inte att överklaga.
 
Globaliseringen skapar tyvärr nu problem för dessa rättsvidriga institutioner, som
går poitikernas ärenden för att få det att framstå som om medborgare kan få rätt.
 
Att utredaren Penntinei den sk Quick affären begått alla fel man kan tänka sig
och mängder av fel man inte kan tänka sig det vet alla.
 
So what, en låtsasförundersökning och ingen fel begåtts så är allt OK.
 
Det är vi vana vid och vi är vana vid att få veta att vi inget kan göra. myndigheter
gör förresten aldrig fel.
 
Nu har JO problem.
 
En advokat i Norge har polisanmält Penntinen för att denne bedrivit olagliga och
obskyra och integritetskränkande utredningar:
 
I Norge, inte i Sverige där Penntinen utrett och utan tillstånd.
 
Intressant fall där JO nu är ett offer i globaliseringen.
 
Hur ska man vända på argumenten för att komma fram till att JO yttrar
sig på det viset att Penntinen inte gjort några fel, nu heller.
 
När det är norrmän som anmäler och inte dumma svenskar som blir tillsagda vad
de ska tycka.
 
Utvecklingen blirintressant, mycket intressant, tänk om JO tvingas till att
göra en utredning i stället för att genomföra en beställd låtsasutredning.
 
Globalisering tycks inte bara vara av ondo.
 
 
Herregud, hur ska jag nu bete mig för att alla
ska förstå att Penntien inte gjort fel när man
i Norge vet att jan gjort fel
AE

TELIAS BLUFFAFFÄRER

Telias ägare väljer att vara passiv
 
Politik tycks vara ett både smutsigt och märkligt hantverk.
 
Telias affärer tyckts återigen bekräfta detta, ett Telia där staten är huvud-
ägare och förhåller sig passiv.
 
Man förstår nu lättare alla upprepningar om hur ansvarsfulla och rege-
ringsdugliga Alliansregeringen är.
 
Ansar och ett seriöst agerande ersätts med prat, prat och åter prat kompletterat
med att andra ska ta ansvar och göra saker som ankommer på Regeringen att
göra.
 
Prat, prat, och åter prak, retorik och floskler i all evighet.
 
Nu senast dokumenterat i Telias mutaffärer med Uzbekistan, som tycks ha fått
en mycket märklig vänding.
 
Telia, som likt sin ägare, upprepar sig till leda, rättmätiga äagare hit och
rättmätiga ägare dit.
 
Nu hävdar Handelsbanken och Riksenheten mot korrution att förertaget i Gib-
raltar aldrig haft någon licens att sälja, så var det med den rättmätige  ägaren hit
och dit.
 
Hela affären tycks alltså vara en ren och skär smutsig bluffaffär, som enbart
tycks syfta till att muta presidenten och hans dotter.
 
En chef för Telia, ägt av staten, som ljuger, ljuger och åter ljuger.
 
Vad borde då staten i egenskap av störste ägare göra.
 
Det finns mängder av saker man skulle kunna och borde göra, det är bara
att sätta i gång.
 
Vad gör då staten i egenskap av störste ägare.
 
Man gör ansvarsfullt och regeringsdugligt ingenting, absolut ingenting.
 
Men lite retorik orkar man med i alla fall och finansmarknadsministern menar,
ansvarsfullt och regeringsdugligt får man väl anta.:
 
Det är av yttersta vikt att Telia Sonera går till botten med dessa uppgifter.
 
Ansvarslöst trams, ingenting annat, Telia Sonera har ju redan gått till botten med
detta, bolagets lögnaktige VD har ju förklarat för alla att man köpt licenser av rätt-
mätiga ägare hit och dit.
 
En ansvarsfull och regeringsduglig finansmarknadsminister, som inte fattat det alla
andra har fattat:
 
Telia har gått till botten med detta, enligt Telias egen uppfattning.
 
Det kanske är meningen att Telia ska gräva i botten under botten ??
 
Bedrövligt, men inte utan like, detta är typsikt för den ansvarsfulla och regerings-
dugliga Alliansregeringen.
 
Låt marknaden styra, lite mutor här och lite mutor här, lite excesser här och lite excesser
där, allt får passera, det ingår i marknaden.
 
Borde inte den ansvarsfulle och regeringsduglige finansmarknadsministern kunna förstå
att han, i egenskap av störste ägaren:
 
Själv borde gå till botten med de lögnaktiga uppgifter den lögnaktige VD lämnat.
 
  Telias amsvarsfulla ägare
 
Man får väl vara tacksam för att inte alla har samma syn på ansvarstagande som den
ansvarsfulla Alliansregeringen, hur skulle det se ut då ?
 
NÄR TILL OCH MED BEDÖMARE I RYSSLAND OCH UZBEKISTAN HÄVDAR ATT
DET RÖR SOM OM REGELRÄTTA MUTOR,BORDE DET VÄL VARA ALLDELSES
SJÄLVKLART ATT DET INTE ÖVERLÅTS PÅ TELIA ATT GÅ TILL BOTTEN.
 
Riksenheten för korruption tycks ha mycket på fötterna, den brukar inte gräva och gå
till botten i första taget, då politiker är inblandade.
 
 
Finansmarknadsministern tar krafttag
AE
P.S. Det tycks finnas möjligheter till samordningsvinster
genom att slå samman Rosenbad och Skansen ?
 
 
 

SUNT FÖRNUFT OCH VETENSKAP

Sunt förnuft bättre än vetenskapliga belägg
 
I ett debattinlägg i BT i dag tar västerkommunisten Ida Legnemark upp ett antal
frågor kring skolan och betygssättning mm.
 
Viktiga frågor rakt av, de flesta styrs av vilka värdegrunder man själv har, och
då kan man komma till olika slutsatser.
 
Men i ett avseende uttrycker sig Ida Legnemark på ett sådant sätt att man måste
ställa sig frågan om hur fast grund hon står på.
 
Hon hävdar att det inte finns vetenskapliga belägg för att nationella prov inte
visar vad eleverna lärt sig.
 
Till och med en vänsterkommunist måste väl kunna medge hur dogmatisk man är är och
vill vara, att allt kräver inte vetenskapsliga belägg.
 
Man kommer faktiskt väldigt ofta långt, väldigt långt, genom att använda sunt
förnuft.
 
Ett prov värt  namnet , visar per definition hur långt man kommit kunskapsmässigt.
 
Visar ett prov inte hur långt en elev kommit är det inte vetenskapliga belägg som
saknas.
 
Det är provet som är fel utformat.
 
Sedan kan man med olika utgångspunkter diskutera huruvida prov är bra eller inte i en
viss given situation, men det är liksom en annan sak.
 
Det är ingen nackdel om viktiga frågor debatteras på sakliga grunder.
 
Fast förstås, nu är ju vänsterkommunisten Ida Legnemark politiker och då gäller
ju inte sakliga grunder.
 
Då kan vad som helst bli vad som helst, tom att ett prov inte visar något.
 
AE

EN ALLT SÄMRE SKOLA

Man förstår varför
 
BT har idag ett inslag om att ridutbildningen på Sven Erikssonsgymnasiet
är hotad.
 
Man ställer sig ibland frågande till varför skolan i Sverige utvecklats så nega-
tivt som skett.
 
När man hör gymnasiets rektor Anders Nilsson behöver man inte ställa
sig frågande längre.
 
Man förstår varför, vissa borde inte vara rektorer.
 
Vissa händelser har inträffat på detta gymnasium tidigare och där rektorn
uttalat sig i former som närmast väcker anstöt.
 
Så inte är det konstigt att skolan blir sämre.
 
Konstigt är det däremot att en rektor inte förmår ta till sig att verksamheter inte får
vara förenade med ej oväsentliga avgifter.
 
När Skolöverstyrelsen påpekar detta enkla faktum kommenterar Anders Nilsson
detta med:
 
SKOLÖVERSTYRELSEN ÄR UTE PÅ HAL IS.
 
Men denna terminologi tycks isen brustit under rektorn, som inte kunnat fatta det alla
andra kan fatta.
 
Han tycks inte heller kunna ta sig upp ur vaken utan menar att:
 
Skolöverstyrelsens tolkning kan ifrågasättas.
 
Det framstår som mer motiverat att tolka att en rektor som inte kan hålla sig flytande
verkligen ska vara rektor.
 
Sedan är det onekligen något förvånande att ett gymnasium ska ägna sig åt denna form
av utbildning.
 
Sverige präglas inte av att den privata sfären är för stor, jämfört med andra länder
är den privata sfären liten, väldigt liten.
 
Det borde vara en självklarhet att hobbyverksamheten ridning ingick i den privata
sfären och att skolan arbetade inom områden som medför att kunskaper i kärn-
ämnen inte blir sämre och sämre.
 
 
Till och med kan hålla mig flytande
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KORRUPTIONEN I GÖTEBORG

Visst finns det gratisluncher
 
Och ganska dyra sådana, det har visat sig bland annat i Göteborg.
 
Kommunstyrelsens ordförande, Annele Hulthen, gör nu stort nummer av att man
rensar bort den smuts som förenar staden Göteborg med muthärvor. Bland annat
tycks omfattningen av bolagiseringen minska.
 
Anneli Hulthen menar att nu ska all smuts städas bort, som är förenlig med den stora
muthärvan.
 
Men en stor smutshög får vara kvar, och det är den smutshögen som gjorde det
möjligt att det utvecklades en kultur i Göteborg på sätt som skedde.
 
Och central i den smutshögen är Anneli Hulthen.
 
Så muthärvorna lär nog återkomma.
 
 
Kommunstyrelsens ordförande har också sin speciella syn på ansvar, kanske inte spec-
iell i politiska kretsar, men i övrigt speciell.
 
Inledningsvis när mutorna började rullas upp var hon tydlig med att hon skulle avgå om
uppgifterna visade sig korrekta.
 
När sedan uppgifterna visade sig korrekta, var det inte alls tal om att avgå, absolut
inte.
 
DÅVAR DET TAL OM ATT STANNA KVAR
 
O C H  T A  A N S V A R
 
Känns det igen ? Köttgrytorna tycks vara väldigt hägrande.
 
Så när anledningen till smutsen stannar kvar är nog utvecklingen lätt att förutse.
 
Trots alla upprepade värdegrunder och handlingsplaner lär nog muthärvor återkomma,
om mutorna upptäcks är bäst att tillägga.
 
Ska man städa ska all smuts bort, annars blir det inte rent.
 
 
AE

MORGONHÄLSNING FRÅN FOLKETS LEDARE

Min hälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade statsminister önskar de flesta av
Er välkomna till en ny dag.
 
Som alla vet är Sverige det enda land inom EU som har en så duktig regering
att vi har starkare offentliga finanser än alla andra. En del känner också till att
detta i huvudsakt beror på att vi tar mer pengar från medborgarna än vad alla
de länder gör, som har mindre starka offentliga finanser än vi har. Men det bru-
kar vi tala tyst om.
 
Alla vet också att alla andra länder uppskattar att bli upplysta om hur duktiga vi
är och hur imponerade vi i Alliansregeringen är av oss själva.
 
Vi i Alliansregeringen har därför bestämt att Er ansvarsfulle statsminister ska ge-
nomföra en Eriksgata i EU:s viktigare länder för att informerada deras ledare hur
de ska agera.
 
Som Ni säkert har sett har denna Eriksgata redan inletts med ett besök I Frankrike
där jag informerade Franrikes President hur imponerade vi är av oss själva. Han åter-
gäldade detta med att berömma oss för att vi är så imponerade av oss själva.
 
Slävklart tog jag inte upp hur vi skapat dessa starka finanser, det hade kunnat
väcka ont blod.
 
Nästa mål på denna viktiga Eriksgata är att besöka Storbritannien och upplysa
dess Premiärminister hur imponerade vi är av oss själva. Jag räknar med att vi
även här kommer att belönas med beröm för hur duktiga vi är.
 
Självfallet kommer jag inte att ta upp att vi har mest våldtäkter i hela världen och'
att all kriminalitet escalerar. Premiärministerna skulle då kunna förledas tro att vi
inte är så duktiga som vi själva tycker.
 
Eriksgatan kommer att avslutas med ett besök i Tyskland för att informera Angela
Merkel om hur duktiga vi här. Hon brukar ha vänligheten att att återgälda detta med
att hon har förståelse för att vi är imponerade av oss själva.
 
Självfallet kommer jag här inte att ta upp att våra ungdomar och våra barn mår sämre
än i alla jämförabara länder, inte heller att vår ungdomsarbetslöshet är extremt hög.
 
Vidare kommer jag att undvika allt som rör vår skola, då denna försämras mycket fortare
än alla andra jämförabara länder.
 
Genom att undvika dessa frågor underlättar jag för Angela Merkel att bli imponerad av att
vi är imponerade av oss själva.
 
Efter avslutad Eriksgata kommer jag att återgå till rutinerna, att varje dag för Er menalt
handikappade medborgare tala om hur ansvarsfulla och duktiga vi i Alliansregeringen är.
Även då kommer jag att undvika att beröra de områden som kan förleda Er att tro att vi
inte är så duktiga som vi hävdar.
 
Vi kommer också fortsätta att beskriva verkligheten på ett förskönande sätt så att Ni alla
ska bli lika imponerade av oss som vi är imponerade av oss själva. Per Slingerman har
därför gjort en ambitiös lista över ett antal ord, som ska underlätta denna manipulering.
 
Och med denna ödmjuka morgonhälsning önskar jag de flesta av Er en fortsatt god dag.
 
 
AE

ANTIREFORMPARTI

För många "reformkåta" politiker
 
Det är rubriken i anslutning till en artikelserie i Norge, där man mer vågar
ifrågasätta den rådande ordningen.
 
I Sverige tycks den rådande ordningen vara att Stat och Kommun dispo-
nerar våra pengar efter eget gottfinnande.
 
I den antuella artikelserien hittar man något så utmanande som att
det är företag och individer som avstår pengar till Stat och Kommun
och att alla pengar ska nyttjas på bästa sätt.
 
En diskussion som i Sverige är helt omöjlig.
 
Här låter Stat och Kommun oss få behålla lite av deras pengar och
resten ska finansiera obskyra verksamheter, som inte tål granskning.
 
Skillnad som vatten och eld, i det ena fallet äger den ene pengarna, i det
andra fallet äger den andre pengarna.
 
Artikelförfattarna menar också att mycket som går över offentliga verksamheter
saknar många kunskap om vad som sker.
 
Som att svära i kyrkan I Sverige.
 
Här är det själva meningen med livet att vi inte ska veta vart pengarna går
och vill vi kontrollera att de inte går till obscyra verksamheter, fram med hem-
ligstämpeln.
 
Som vatten och eld, och ända så nära varandra Norge och Sverige.
 
Man menar också att framgång inte är skäl till slöseri, även detta ger bilden av
vatten och eld.
 
Här ska framgång, definierad som att ta så mycket som möjligt från företag
och individer, just omsättas i slöseri, där obskyra verksamheter tillåts frodas
lite här och där.
 
Pågående deabattserie i Norge påpekar att inga utspel från politiker syftar till att
dra ner verksamheter eller att upphöra att göra något.
 
Bara förslag om att göra mer saker och att utvidga pågående verksamheter,
med andras pengar.
 
Tänk om det dök upp ett nytt parti, som inte byggde på "reformkåta" politikers
ambition att göra åt alltmer av andras pengar.
 
Som i stället ville göra åt mindre av andras pengar.
 
Det borde gå bra för ett sådant parti, i alla fall i Norge.
 
Det går faktiskt att göra lika många bra saker för en mindre summa pengar om
man tar bort alla dåliga saker man gör.
 
De dåliga sakerna är faktiskt ganska så många och kostsamma.
 
 
Kostnadseffektiv ?
AE

ETT LAND I FÖRFALL

Quick affären blottlägger ett land i förfall
 
BT har idag, Mikael Hermansson, ett debattinlägg om denna rättsskandal.
Det mesta går att hålla med om, men inlägget vittnar om en naiv föreställ-
ning, när det gäller de inblandes roll och egenskaper.
 
BT avrundar inlägget med att en bra början på slutet vore att de som orsa-
kade monstret nu ska visa civilkurage.
 
Tråkigt att ett bra inlägg i övrigt ska behöva sluta så naivt.
 
Till och med på BT borde man väl känna till att man inte kan visa något
man inte har, hur skulle det gå till.
 
Herrarna ifråga har under många år väldigt tydligt visat att man inte har civil-
kurage, särskilt tydligt har detta varit när de lierat sig med förre JK för att sprida
diverse lögner.
 
Har man inget civilkurage har man inget sådant att visa, hur skulle detta
gå till.
 
Affären  blottlägger tillvärr, väldigt tydligt, ett stort systemfel i Sverige. Olika ak-
törer inom det som kallas rättsväsendet kan agera precis hur som helst utan
att det utkrävs den minsta form av ansvar.
 
Vissa inslag i den sk utredningen, bl a vallning av en helt neddrogad person som
erkänner allt som går att erkänna, hör inte hemma i ett civiliserat land. Inte hel-
ler hör det hemma i ett civiliserat land att ge en person överdoser av en medecin,
som har den biverkningen att man erkänner allt som går att erkänna och lite.
 
Att personer inom rättssystemt kan agera på detta sätt och undgå alla for-
mer av ansvarskrävande ryms knappast inom begreppet civiliserat sam-
hälle.
 
I Norge uppger nu representanet för föräldrar till mordoffer att man har för avsikt
att stämma vissa inblandade i denna rättsskandal.
 
Tänk att man ska behöva gå till det civiliserade landet Norge för att något
ansvar ska kunna utkrävas i ett mindre civiliserat land.
 
Det sägs att ett land byggs med stolthet, är detta rätt lär det inte bli mycket byggt
mer i Sverige.
 
Ovanpå detta håller nu en person i denna krets, en närmast imbecill utredare inom
polisen, på med privatundersökningar i Norge, som syftar till att han ska kunna rätt-
färdiga sina tidigare galenskaper.
 
Även detta får han hålla på med.
 
Inte heller det borde kunna ske i ett civiliserat land, för polisen i ett land måste
väl vara civiliserad för att landet ska vara civiliserat. eller ??
 
Man kan ju undra.
 
Det blir därefter
AE
 
 
 

JUSTITIEMINISTERN EN SÄKERHETSRISK

Justitieministern äventyrar Rikets säkerhet
 
Under den gångna veckan beslöt vår ansvarsfulla justitieminister att SÄPO
skulle få hemligstämpla visst underlag, som Dagens Nyheter ville ta del av.
 
Mycket tyder på att det begärda underlaget återigen skulle styrka att
SÄPO leds av korrupta och inkompetenta kompisar till olika ministrar.
 
Med risk för att detta skulle medföra att Alliansregeringens regeringsduglighet
skulle ifrågasättas beslöt den ansvarsfulla justitieministern att materialet skulle
få hemligstämplas.
 
Med hänvisning till Rikets säkerhet.
 
Reaktionerna blev de väntade, det var bara att konstatera att beslutet inte stod i
överensstämmelse med gällande lag, inte detta beslutet heller.
 
Goda råd är dyra sägs det, här tycks goda råd vara så dyra att man i denna
situation håller till godo med dåliga råd.
 
Den ansvarsfulla justitieminsitern öppnar nu upp, via sin ansvarsfulle stabschef,
för att det trots vad som sagts blir möjligt att begära ut de tidigare begärda hand-
lingarna.
 
Trots att en utlämning av dessa handlingar äventyrar Rikets säkerhet., för
det var ju det som hävdades.
 
Vi har alltå en ansvarsfull justtitieministern som en viss fredag hemligstämplar
vissa handlingar, med hänvisning till Rikets säkerhet, för att nästkommande
måndag öppna upp för att lämna ut dessa handlingar.
 
Som riskerar att hota Rikets säkerhet.
 
Vi har alltså en ansvarsfull justitieminister som ena dagen oöverlagt säger en
sak och nästa dag oöverlagt säger det motsatta.
 
Och som med det senast sagda oöverlagda, allt enligt egen beskrivning,
hotar Rikets säkerhet.
 
En justitieminister som agerar så att Rikets säkerhet är i fara, det borde väl ändå
vara en omöjliget.
 
Nej, inte i det alliansstyrda Sverige, där kan vad som helst tydligen vara möj-
ligt.
 
 
Och så säger dom att jag
är en fårskalle
AE

MORGONHÄLSNING TILL ALLA MENTALT HANDIKAPPADE

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade statsminister hälsar Er välkomna
till en ny vecka, som tycks gå i regnets tecken.
 
Jag har fått förfrågningar varför jag beskriver mig som mentalt handikappad
och jag vill gärna ta upp detta.
 
Att jag beskriver mig som mentalt handikappad beror på att jag är mentalt
handikappad, det har jag förklarat tidigare i en bok jag skrivit till och om Er med-
borgare.
 
I denna bok har jag varit ärlig, något ovanligt för att komma från mig, och jag
har där konstaterat att huvuddelen av Er är mentalt handikappade.
 
Min ärliga beskrivning av mig själjv kan därför ses som en solidaritetsförkla-
ring riktad till Er andra, som är mentalt handikappade.
 
Samtidigt vill jag understryka att det är den enda solidaritetshandling jag visat
så här långt och jag tror knappast att det blir aktuellt någon mer gång.
 
Den gångna vecka präglades i slutet av att många av Er, återigen, visade grova
vanföreställningar. Min högt skattade justitieminister medverkade då till att SÄPO
kunde mörklägga sådant som SÄPO har skyldighet attg redovisa men inte vill
redovisas för att det ska framgår att SÄPO gjort fel.
 
Detta skedde narurligtsvis med min välsignelse och jag vill betona att vi även
framöver ansvarsfullt kommer att hemligstämpla allt som tyder på att vi inte är
regeringsdugliga.
 
Vår bedömning är att dessa olagliga hemlingstämplingar är nödvändiga för att
vi ska vinna nästa val.
 
Och med detta vill jag önska Er en fortsatt god dag.
 
AE
 

RSS 2.0