SVINDLERIER I TELIA -IGEN

Staten som huvudägare helt utan ansvar
 
Gamla korruptionsskandaler i Telia dyker upp som nya skandaler.
 
Ytligt sett kan man få det intrycket att ledningen  i Telia vill städa rent på
sitt bord.
 
Inget är mer felaktigt, man har inte haft några som helst ambitioner att städa
rent på sitt bord.
 
De avskedanden som nu är aktuella har blivit nödvändiga till följd av ett miss-
grepp.
 
MAN ÖVERLÄT TILL EN UTOM STÅENDE, ADVOKATFIRMAN NORTON
ROSE FULBRIGHT, ATT GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING AV TELIAS
AFFÄRER I FORNA SOVJETLÄNDER.
 
Ingen hade då räknat med att advokatfirman skulle bete sig som en utomstå-
ende och lyfta fram saker man inte borde lyfta fram.
 
Nu tycks de uppgifter advokatfirman kommit fram till vara så graverande
att man väljer att förekomma.
 
BÄTTRE ATT FÖREKOMMA ÄN ATT FÖREKOMMAS.
 
Och då får fyra trotjänare avsked, men skälen till detta är så graverande att de
inte tål att föras fram till ägarna.
 
LOCKET PÅ SOM VANLIGT I TELIA.
 
Och huvudägaren i Telia gör som vanligt.
 
TIGER OCH BLUNDAR OCH TAR INGET ANSVAR.
 
Att Telia aldrig haft för avsikt att själva gå till botten med denna härva är mer än
tydligt.
 
En av de nu avskedade, Tero Kivisaari, hade redan 2012 en nyckelroll när de
gällde de obskyra affärerna i Uzbekistan.
 
SOM TACK FÖR SINA INSATSER I DENNA OMFATTANDE KORRUPTIONS-
HÄRVA BLEV HAN BEFORDRAD INOM TELIA OCH CHEF FÖR KONCER-
NENS MOBILVERKSAMHET.
 
Alla visste redan då att Tero Kivisaari var ansvarig för mycket av fifflandet i Uzbe-
kistan, men man valde ändå att befordra honom, ett gott tecken på att man inom
Telia inte ser korruption som något allvarligt.
 
Efter detta har mängder av graverande uppgifter kopplade till Tero Kivisaari
kommit fram, bland annat har han blivit delgiven misstanke om mutbrott.
 
FÖR BARA NÅGRA VECKOR SEDAN UTTALADE TELIA LEDNING SITT FUL-
LA FÖTROENDE FÖR HONOM, TROTS ALLT HAN GJORT OCH TROTS ALLT
SOM KOMMIT FRAM.
 
Det var då det, nu är det annat ljud i skällan, nu har advokatfirman uppgifter, som
gör att det förtroende som fanns för två veckor sedan övergått i avsked.
 
INGEN DÅLIG RESA PÅ VECKOR, FÖR EN SOM INTE GJORT NÅGOT SOM
INTE VAR KÄNT TIDIGARE.
 
Men då räknade man förstås inte med att advokatfirman skulle vara seriös, utan
gå i Telis ledband.
 
Vem efterträder då fifflaren Tero Kivisaari ?? Det gör fifflaren Veysel Aral, som
tidigare anklagats för att vara en centralfigur i en korrupt förtegashärva i Kazak-
stan.
 
Och den väljer alltså Telia till ny chef.
 
MER BEVÄNT ÄR DET TYDLIGEN INTE MED AMBITIONEN ATT STÄDA RENT.
 
Det innebär att det bara är att avvakta nästa steg i denna korruptionskarusell, när
nya uppgifter kommer fram, som inte ska komma fram.
 
Vem är då ansvarig för allt detta ??
 
En som definitivt inte kan vara ansvarig är ju huvudägaren Staten, då huvudägaren
vare sig följt upp verksamheten, tagit någon som helst ansvar för det hela och inte
heller sagt eller gjort något med anledning av allt som skett.
 
PRECIS LIKA ANSVARIGA SOM MAN VAR I NUON AFFÄREN.
 
Dagens Industri ställer med anledning av huvudägarens agerande frågan:
 
Finns det gränser för hur lam en storägare får vara ?
 
Vi vet nu också svaret på denna fråga.
 
DET FINNS INGA GRÄNSER FÖR HUR LAM EN STORÄGARE FÅR VARA, INTE
OM STORÄGAREN ÄR STATEN.
 
Hur beskriver då huvudägaren själv sitt agerande i denna härva, det vet vi nu också
svarat på, det svaret får vi höra varje dag.
 
STATENS TAR FULLT UT ANSVAR FÖR SITT ÄGANDE I STATLIGA FÖRETAG
OCH GÖR DET GENOM ETT ANSVARSFULLT OCH KRAFTFULLT STYRE.
 
Man kan ju undra hur ett ansvarslöst och kraftlöst styre skulle se ut med den defini-
tionen?
 
 
Sinnebilden för ansvarsfullt och kraftfullt
styre i NUON och Telia
AE
 
 

DEN SVENSKA TIGERN I MODERN TAPPNING

Det svenska försvaret sett med öppna ögon
 
Ska man som svensk hitta en försvarförmåga får man numera sluta sina ögon
och förföras av plattityder.
 
TILLGÄNGLIGT, ANVÄNDBART OCH FLEXIBILT
 
När man vaggas till sömns av Alliansregeringen och Försvarsutredningen kan
man för en stund känna sig trygg, i sömnen förstås.
 
Men uppvaknandet kan bli bryskt om man öppnar upp ögonen för annan infor-
mation än den den ansvarsfulla Alliansregeringen och den likaledes ansvarsfulla
Försvarsutredningen ger.
 
VILL DET SIG RIKTIG ILLA KAN MAN DÅ RAMLA UR SÄNGEN.
 
Utrikespolitikiska Institutet i Helsingfors ger nu sin syn på saken, och innehållet
i detta borde få de flesta av vakna.
 
ATT DE  ANSVARSFULLA I DEN ANSVARSFULLA ALLIANSREGERINGEN
OCH DEN LIKALEDES ANSVARSFULLA FÖRSVARSUTREDNINGEN SKULLE
VAKNA TILL AV ATT ANDRA HAR MER ÖPPNA ÖGON ÄN VI SJÄLVA ÄR NOG
FÖR MYCKET ATT BEGÄRA.
 
Men bortsett från att vi inte ska lyssna på vad "finnarna" säger, de har ju bara varit
med i ett och annat krig, så kan man ju ända roa sig med att lyssna på vad dessa
krigsveteraner tror sig veta.
 
Man beskriver Sverige som ett militärt säkerhetsvakuum, där man konsumerar säker-
het genom att rida på andra.
 
Det är inte utan att man känns vid det.
 
NÄR ANDRA BEKÄMPADE HITLER BEKÄMPADE VI ANDRA GENOM ATT EX-
PORTERA KRIGSMATERIEL TILL HITLER.
 
Och vi är nu så stolta över detta, att vi helst inte vill tala om det, det heller, men his-
torien tycks gå igen.
 
NU KONSUMERAR VI ÅTERIGEN SÄKERHET PÅ ANDRAS BEKOSTNAD.
 
De eländiga, krigströtta finnländarna tycks inte ha förstått någonting, när man påstår
att det svenska försvaret är i kris 2013.
 
DET SVENSKA FÖRSVARET ÄR INTE I KRIS ÅR 2013, DET SOM INTE FINNS ÄR
TILLGÄNGLIGT, ANVÄNDBART OCH FLEXIBLET OCH ALDRIG HAR SÅ LITE
KOSTAT SÅ MYCKET.
 
De eländiga och krigströtta finnländarna pekar också på att inte annanstans på jor-
den sker nu så stora militärmanövrar som i Östersjöområdet.
 
DET KÄNNS DÅ TRYGGT ATT VI HÄVDAR ATT NATO SKA FÖRSVARA OSS
NÄR NATO SJÄLVA SÄGER ATT DE INTE SKA FÖRSVARA OSS FÖR ATT VI
INTE ÄR MED I NATO.
 
NATO tycks ha missuppfattat det mesta, har de inte hört att ansvarspredikanten tar
ansvarsfullt ansvar för landet.
 
Sedan menar de eländiga och krigströtta finnländarna att Sveriges marin- och flyg-
vapen saknar moderna robotvapen.
 
Där faller direkt en slant ner.
 
NU FÖRSTÅR MAN VARFÖR VI INTE "GICK UPP" MED DE PLAN VI INTE HADE
NÄR RYSSARNA ÖVADE ANFALL MOT OSS, OCH VI FÖRSTÅR NU LITE BÄTTRE
VARFÖR FÖRSVARET FORTFARANDE KOSTAR LIKA MYCKET.
 
Skaffar man sig inte nya moderna robotvapen kan det ju inte bli billigare, det borde ju
alla begripa, i vart fall de okunniga finnländarna.
 
De eländiga finnländarna tycks också kunna dra slutsatser, som är förbjudna i Sverige.
Man menar då att "armen är förstörd" på grund av konstant underfinansiering och att
resultatet blir en ökande gap mellan Sveriges deklarerade säkerhetspolitik och landets
militära förmåga.
 
VI KONSUMERAR SÄKERHET PÅ ANDRAS BEKOSTNAD, PRECIS SOM UNDER
2 VK.
 
De eländiga och krígströtta finnländarna räds ändå inte att sticka ut hakan.
 
MAN MENAR DÅ ATT VÅR POLITIK INNEBÄR ATT VI HAR ACCEPTERAT ATT TA
ALLVARLIGA SÄKERHETSPOLITISKA RISKER.
 
Vad då säkerhetspolitiska risker, det påminner ju nästan om kritiken mot att vi tar risker
med att ha världens mest öppna gränder.
 
Har de eländiga finnlänarna inte förstått att vi vet bättre än alla andra ??
 
HAR DE INTE HELLER FÖRSTÅTT ATT SKYGGLAPPAR OCH MANTRA VÄGER
MYCKET TYNGRE ÄN EN MASSA REALPOLITISKA FLOSKLER.
 
Vad väger ett militärt vakuum och invandrargetton runt om i landet mot mantra och
floskler.
 
"Faan" ta finnarna och leve tillgänglighet, användbarhet, flexibilitet och öppna gränser.
 
SÅ LÄNGE KATASTROFEN INTE ÄR ETT FAKTUM SKA INTE FINNARNA TALA
OM FÖR OSS VAD SOM GÄLLER.
 
Alla borde ju vid det här laget veta vilka som vet bäst.
 
Vilka slutsatser ska man då dra om de "eländiga" finnarnas försök att tala oss tillrätta.
 
Den ena slutsaten, och det är den mest generösa, är att den ansvarsfulla Allians-
regeringen och den likaledes ansvarsfulla Försvarsutredningen inte har förmåga
att förstå vad som har hänt och händer i världen.
 
DÅ SKA MAN KANSKE INTE ASPIRERA PÅ ATT SITTA VID KÖTTGRYTORNA
OCH DRIVA EN POLITIK SOM ANDRA ANSER VARA ATT KANNIBALISERA PÅ
ANDRAS FÖRSVARSFÖRMÅGOR.
 
Den andra slutsatsen, något mindre välvillig, är att den ansvarsfulla Alliansrege-
ringen och den likaledes ansvarsfulla Färsvarsutredningen fullt ut begriper vad
de håller på med.
 
DÅ SKA DE SPÄRRAS IN, LANDSFÖRRÄDARE BRUKAR JU SPÄRRAS IN.
 
 
AE
 

HÖGSTA DOMSTOLEN SKRIVER HISTORIA

Högsta Domstolen bekymrar
 
Den turbulens Göran Lambertz åstadkommit har väckt mångas förundran och
fått många att agera eller uttala sig.
 
Ett av dessa uttalanden tycks ha goda skäl att skrivas in i våra historie-
böcker.
 
DETTA GÄLLER DET UTTALANDE  DOMSTOLENS ORDFÖRANDE, MARI-
ANNE LUNDIUS, FÄLLT I ÄRENDET.
 
Hon uppger sig ha talat med vederbörande, därför att hon är bekymrad över att
debatten kan påverka förtroendet för domstolen och rättsväsendet.
 
Ordföranden Marianne Lundius tycks inte ha satt sin fot utanför plenisalen på
många år.
 
PÅVERKA FÖRTROENDET FÖR DOMSTOLEN OCH RÄTTSVÄSENDET ??
 
Den minnesgode erinrar sig det faktum att ett antalledamöter i denna exclusiva
samling vid ett antal tillfällen haft mindre smickrande saker för sig, köp av sexu-
ella tjänster och lite annat godis.
 
Den minnesgode erinrar sig också att kollegor till dessa "gärningsmän" med stor
emfas försvarat deras illgärningar.
 
Den minnesgode erinrar sig också att såväl Högsta Domstolen som ett antal and-
ra rättsinstanserunder lång tid fällt ett antal domar, som milt uttryckt inte står i sam-
klang med det allmänna rättsmedvetandet.
 
Det räcker med att peka på det fall där en så kallad pojkvän tilläts offentliggöra ett
samlag med sin flickvän, utan hennes vetskap, för att man snabbt ska komma fram
till att rättsväsendet i Sverige är ett minne blott.
 
Så vad är det för förtroende HD ordförande talar om, ett förtroende som redan
är borta kan ju inte bli borta en gång till.
 
MEN VEM VET,UTAN DEN MINSTA VERKLIGHETSFÖRANKRING, KANSKE
FÖRTOENDE FALLA BORT HUR MÅNGA GÅNGER SOM HELST.
 
Det är inte bara förtroendefrågan som tyder på att HD ordförande hamnat utanför
verkligheten.
 
Göran Lambertz har ju faktiskt hållt på ganska länge om att yra om allt detta,
och skälet tycks vara att han inte vill kännas vid ett missgrepp han gjorde
som justitiekansler.
 
ATT ÖVERHUVUDTAGET NUDDA VID TANKEN ATT GÖRAN LAMBERTZ
SKULLE HA FÖRMÅGAN ATT LYSSNA PÅ NÅGOT LIGGER NOG SÅ LÅNGT
FRÅN VERKLIGEHETEN MAN KAN KOMMA, I VART FALL I DENNA FRÅGA,
 
Lika långt från verkligen som att det numera är vanligt att svenskar lägger ut filmer
på nätet över sina egna sexliv.
 
HD ORDFÖRANDE KANSKE BORDE LÄMNA PLENISALEN FÖR ETT BESÖK
I VERKLIGHETEN.
 
AE
 

PLATTITYDER I POLITIKEN

Plattityder i mittenfåran
 
Mikael Damberg och Carin Jämtin, båda gamla och trogna tjänare i socialdemokratins
vingård, skriver idag ett inlägg i Dagens Industri under rubriken "Moderattopparna är
fel ute".
 
Det mesta får väl anses som ganska välskrivet, illa vore väl annars, och man kan nog
hålla med om det mesta.
 
Man kan även hålla med om avslutningen.
 
VÅR PRIORITERING ÄR TYDLIG. OM VI FÅR NER ARBETSLÖSHETEN I SVERIGE
OCH DET BLIR FLER SOM JOBBAR, BIDRAR OCH BETALAR SKATT, DÅ FÅR VI
RÅD MED EN BÄTTRE SKOLA OCH EN STARK VÄLFÄRD. DÄRFÖR ÄR SVERIGES
VIKTIGASTE FRAMTIDSUTMANING ATT SKAPA FLER JOBB.
 
Visst kan man hålla med om detta, samma uppfattning har Moderaterna, Centerpartiet,
Folkpartiet, Kristdemokraterna, Vänsterkommunisterna och Sverigedemokraterna.
 
På samma sätt som alla håller med om att det är väder idag.
 
Om detta skulle vara partiets viktigaste prioritering och det som är så partiskiljande, att
man ska lägga sin röst på Socialdemokraterna, då blir man ju onekligen något konfun-
derad.
 
Viljan att attrahera alla med allt, enbart för att komma åt den åtråvärda makten
tycks nu överskugga allt, och partierna anstränger sig för att mer likna andra än
sig själva.
 
Förr gällde, liksom nu, att man vill ha ett skäl att rösta på ett visst parti.
 
DET BUDSKAP MAN DÅ SÄGER SIG PRIORITERA BÖR JU VARA SÄREGET
FÖR PARTIET I EN ELLER ANNAN MENING.
 
Annans blir det ju totalt meningslöst att rösta.
 
ÄR VI DÄR NU ?
 
 
Alla broilers tycks nu komma från samma broilerfabrik ?
AE

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet 
 
Vi blir ofta beskyllda för att vi är så taktiska och strategiska att vi tappar bort vår ide-
ologi. Ulf Bjereld och Marie Demker skriver om detta i DN idag och menar att vi allt-
för mycket fokuserar på trovärdighet och förmågan att förvalta, samtidigt som vi und-
viker de svåra demokratiska frågorna, som friskolor, välfärd mm.
 
Dessa beskyllningar bygger på okunskap, vår ideologi ligger sedan 2006 fast och
är utmejslad in i minsta detalj.
 
Det är själva maktinnehavet som är vår ideologi, och då måste vi undvika alla svåra
frågor, som kan ge väljarna en negativ bild av oss.
 
Den ideologin har vi inte tappat.
 
Bjereld och Demker skriver också om att vad de kallar ekonomismen tagit överhan-
den och där ger jag dem helt rätt. Vi moderater bygger det mesta av politiken på prin-
cipen "follow the Money", och den överskuggar allt när vi utformar vår taktik.
 
Marknaden är en bra herre, men en usel tjänare, som vi brukar säga.
 
Vi fick igår uppgifter om att en moderat i Upsala, som också följer principen "follow
the Money", haft oturen att avslöjas. Han hade följt principen utan att tänka på att
han kunde bli upptäckt.
 
Efter att ha fått 400 000 i bidrag från kommunen, vilket han inte var berättigad till, hade
han oturen att bli avslöjad.
 
Vi kommer nu att ge rådet till våra lokala moderata politiker, att vara så försiktiga att de
inte blir upptäckta, när de också följer "the Money" , i vart fall inte före valet.
 
Vi har fått mycket kritik för att vi skulle ha öppnat upp för att nyanlända kommer in i lan-
det och tar arbeten från svenskar. Detta är i grunden helt felaktigt.
 
Från 2006 har vi skapat 230 000 nya jobb och bara 70 % av dessa har gått till nyanlän-
na. Dessutom har de flesta av dem bekostats av instegsjobb och nystartsbidrag, något
som svenskar av rättviseskäl ändå inte kan få.
 
Detta innebär ju att hela 30 % av dessa nya jobb gått till svenskar, så kritiken faller här
platt till marken.
 
Det är så vi skapar rättvisa på arbetsmarknaden.
 
Vi fick i dagarna rapport om att 4 fall av tuberkulos inträffat på en skola i Lidingö, och att
smittan kan härledas till en nyanländ lärare. Smittskyddsläkare försvarar detta med att
det är sådant vi får vänja oss vid med våra öppna gränser, där vi inte bryr oss om att un-
dersöka om nyanlända kan tänkas ha sjukdomar eller smitta vi själva gjort oss av med för
länge sedan.
 
Det är så vi tar ansvar för folkhälsan.
 
Vi fick igår också uppgifter om att ett barn på 13 år slagits ihjäl av ett annat barn på ett
asylboende.
 
Detta är också något vi har fördelen att få vänja oss vid, det är så vi tar ansvar för trygg-
heten i landet.
 
Teliaaffären tycks aldrig få ett slut, nu dyker nya uppgifter upp, som kan knytas till oss
som huvudägare.
 
Vi har dock all anledning att värja oss från all sådan kritik. Precis som i NUON affären
och i Vattenfall har vi som ägare och huvudägare agerat helt i enlighet med vår policy.
 
Gör ingenting, säg ingenting och skulle Du av misstag göra eller säga någonting så se
till att inte minnas någonting, och visa inte i något läge tecken på att Du har ansvar.
 
Det är så vi tar ansvar som ägare i statliga företag.
 
Utrikespolitiska Institutet i Helsingfors tar sig nu ton och äventyrar det Nordiska samar-
betet. Vi får därifrån kritik för att Sverige numera utgör ett militärt vakuum och att vi ut-
gör en destabiliserande faktor.
 
Även denna kritik faller platt till marken, vi har ersatt vår militära förmåga med plattityder,
och alla känner nu till att det vi inte har, är flexibelt, användbart och tillgängligt.
 
Det är så vi tar ansvar för landets säkerhet.
 
Göran Lambertz affären rullar vidare och vi har nu fått veta att hovrättspresidenten Fredrik
Wersäll i all välmening i mail gett Lambertz det goda rådet:
 
"Jag skulle i all välmening vilja vädja till Dig att tills vidare hålla Din tankar i ärendet för
Dig själv".
 
Många har förundrats varför vår justitieminister inte fått mail om hur hon ska förhålla sig
med sina tankar i detta ärende.
 
Justitieministern har inga tankar i detta ärende, heller, och har man inga tankar får man'
inte heller några mail.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
 
AE
 
 

POLITIK SOM NÄR VÄGS ÄNDE

Radikala grepp i radikala situationer
 
Att den psykiska ohälsan bland unga ökat i Sverige är ingen nyhet. Varför den
ökat drastiskt under senare år får nog ses som en "ketchupeffekt", många års
socialt experimenterande med medborgarna är nog grundorsaken.
 
Politiken sedan 2006, med fokus på att öka inkomstklyftorna så mycket som
möjligt  och att sätta alla bidragstagare på svältgränsen, har säkerligen spätt
på denna utveckling.
 
Nu tycks vi ha nått vägs ände.
 
I VART FALL I TYRESÖ.
 
Där uppges nu antalet barnutredningar vara så stort att tjänstemännen/social-
sekreterarna inte hinner utföra dem, med risk för att barn far mer illa än nödvän-
digt.
 
I detta läget tar socialsekreterarna till drastiska åtgärder.
 
MAN KONSTATERAR HELT RESOLUT ATT MAN INTE KLARAR AV ATT
HANDLÄGGA DESSA ÄRENDEN OCH ÖVERLÄMNAT DEM MED VARM
HAND TILL POLITKERNA.
 
Varsågod och ta hand om det Ni ställt till med.
 
Man ska kanske inte rekommendera denna linjen på alla områden, där handläg-
gare och andra inte hinner med att få gjort det de ska ha fått gjort, det kan ju fö-
ra med sig att ansvariga politiker får bekänna färg, och det är det nog ingen som
vill.
 
Men sett som ett nödrop i en drastisk situation framstår det som verknings
fullt, det för med sig två saker:
 
1)  Politikerna blir varse vad de ställt till med
2)  Alla ärenden blir klara före valet
 
Nu försöker tydligen politikerna slingra sig undan det de fått i sitt knä, och ska se
över möjligheterna att anställa fler socialsekreterare.
 
Återigen ett tydligt exempel på hur ekorrhjulet snurrar allt fortare och åt fel
håll.
 
BARN OCH UNGA MÅR ALLT SÄMRE, OCH ALLT FLER SOCIALSEKRETE-
RARE SKA BLI ALLT FLER SOM TAR HAN DOM ALLT FLER.
 
Utdraget som en trendlinje blir det som den gamle landsfiskalen sa: "Alla är sko-
jare,en del är upptäckta och en del väntar på att bli upptäckta".
 
MEN HÄR MÅR HÄLFTEN PSYKISKT DÅLIGT OCH HÄLFTEN TAR HAND OM
DE SOM MÅR PSYKISKT DÅLIGT.
 
Vi ser samma utveckling på ett näraliggande, inom polisen, där ska allt fler poliser
ta hand om allt fler brottslingar.
 
Det finns faktiskt ett altenativ till denna utveckling.
 
SKAPA SÅDANA FÖRUTSÄTTNINGAR I SAMHÄLLET, ATT ALLT FÄRRE BARN
FAR ILLA OCH ATT DÄRFÖR ALLT FÄRRE SOCIALSEKRTERARE BEHÖVER
INGRIPA.
 
Men en sådan inriktning på politiken kräver ju att fokus flyttas från pengar till männis-
kor, och det finns inget som pekar på att en  sådan ändring kan komma till stånd
med Anders Borg dräglande över tillväxtsiffror.
 
Sett som ett nödrop är socialsekreterarnas nödrop en sund reaktion.
 
MINDRE SUND ÄR DOCK POLITIKERNAS REAKTION ATT BEGRÄNSA SITT
AGERANDE TILL ATT ANSTÄLLA FLER SOCIALSEKRETERARE.
 
Lite eftertanke om orsak och verkan skulle inte ha skadat.
 
 
Jag undviker enskilda fall, för övrigt
undviker jag alla fall.
AE
 
 
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar det flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Dagens väljarundersökningar, från Novus och Ipsos, ger oss stöd inför valet, aldrig
har vårt trovärdiga regeringsalternativt framstått som mer överlägset jämför med op-
positionen.
 
I båda undersökningarna får vi drygt 39 % av väljarna, medan den rödgröna sidan inte
förmår nå högre än drygt 50 % i båda undersökningarna.
 
Att då Alliansen utgör det enda trovärdiga regeringsalternativet förstår ju alla, så därför
kommer vi att påminna väljarna om detta varje dag före valet.
 
Vår ansvarsfulla arbetsmarknadspolitik visar sig nu också bära frukt. Ipsos undersök-
ningar visar att bara 35 % av väljarna har förtroende för de rödgrönas jobbpolitik, me-
dan hela 23 % har förtroende för vår jobbpolitik, tack vare att vi lyckats höja arbetslös-
heten sedan 2006.
 
Vi får idag också glädjande siffror över landets tillväxt. Siffrorna för tredje kvartalet be-
kräftar den långsiktiga trenden, sedan 2006 har tillväxten per capita i stort uteblivit.
Denna utveckling har Anders Borg ödmjukt försökt framhålla ett antal gånger och ökar
vårt trovärdiga regeringsalternativ.
 
Även våra demokratisatsningar bär nu frukt. Nacka Värmdö Posten, med nära knytning
till oss ansvarsfulla moderater, vägrar att ta in annonser för de förskräckliga sverigedemo-
kraterna för att underlätta för oss i valet.
 
Det är så vi tar ansvar för demokratiutvecklingen i landet.
 
Debatten kring rättsskandalen Quick sätter nu fokus på justitierådet Göran Lambertz,
och många visar förvåning över att regeringen inte framför några synpunkter kring detta.
 
Regeringen gör aldrig något eller säger något, om det kan påverka väljarnas sympatier
för oss negativt.
 
Det är så vi ansvarsfullt och kraftfullt styr landet.
 
Korruptionshärvan i Huddinge visar sig nu större än någon kunnat tro, och vissa blir nu
anmälda till åtal. Vi ser nu ständigt nya exempel på korruption inom många områden,
och omfattningen av varje enskilt fall tycks växa hela tiden. Att denna utveckling esca-
lerat sedan 2006 är ingen tillfällighet, utan är en naturlig konsekvens av vårt fokus på
att alla ska gynna sig så mycket som möjligt på andras bekostnad.
 
Follow the Money är grundbulten i Alliansens politik, och det är så vi tar ansvar för att
moral och anständighet ska urholkas så mycket som möjligt.
 
Så här nära inpå valet kan vi summera Alliansregeringens ansvarsfulla och kraftfulla
styre, och jag vill då jämföra alliansen med Göran Perssons regering, som han beskrev:
 
Jag leder inte världens mest briljante regering, statsråden tillhör inte den yttersta eliten,
och särskilt vackra är vi inte heller.
 
Mycket har hänt sedan Göran Persson beskrev den tidens ansvarslösa och kraftlösa
styre. Nu kan vi stolt summera vår egen politik och vårt kraftfulla styre.
 
Som stridshingst leder jag  världens mest briljanta regering, statsråden tillhör den ytter-
sta eliten, och vackra är vi också.
 
Den som inte delar denna uppfattning har nog inte följt Anders Borg och Carl Bildt den
Store.
 
Vissa elaka bedömare hävdar för övrigt att Carl Bildt är Sveriges mest överskattade po-
litiker. Detta ser jag som rent förtal, eller också har man undantagit de av oss i regerin-
gen, som skapat starkare offentliga finanser än alla andra.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
 
AE

RÄTTSHAVERI

Rättsskandalen Quick ligger nu i lä
 
Rättsskandalen Quick har länge ansetts vara Sveriges största rättsskandal genom
tiderna.
 
Nu tycks rättsskandalen Quick ligga ordentligt i lä.
 
SOM SVERIGES STÖRSTA RÄTTSSKANDAL GENOM TIDERNA TONAR NU
RÄTTSSKANDALEN OCH JUSTITIERÅDET GÖRAN LAMBERTZ FRAM.
 
Hur han kan få hålla på måste nog ändå ses som en fullständig gåta.
 
¨Likaså måste det anses som en fullständig gåta att en stor del av domar-
kåren (dummarkåren ??) ger sig på KU ordförande Morgan Johansson, för
att han säger det många andra säger.
 
Det är nu känt att HD ordförande, Marianne Lundin, haft enskilt samtal med rätts-
skandalen Göran Lambertz och ombett honom att besinna sig, att tänka på vad'
han säger, så att det inte skadar HD och rättsväsendet.
 
Det är också känt att Maria Abrahamsson, ledamot i dummarnämnden, tycker att
rättsskandalen Göran Lambertz skadar förtroendet för dummarkåren.
 
Det är också känt att Anders Alenäs, ordförande för domstolssektionen i JUSEK,
anser att rättsskandalen Göran Lambertz bör avgå.
 
Det är också känt att vänsterkommunisternas taleshen, Lena Olsson, anser att rätts-
skandalen Göran Lambertz bör avgå.
 
I detta läge uttalar sig alltså KU ordförande, Morgan Johansson, i samma rikt-
ning, och menar att rättsskandalen bör överväga att avgå.
 
OCH NÄR DETTA SKER GER SIG RÄTTSSKANDALEN GÖRAN LAMERTZ SIG
PÅ MORGAN JOHANSSON, LIVLIGT PÅHEJAD AV ETT ANTAL DUMMARE.
 
Man menar att Morgan Johansson ska veta sin plats som politiker och "hålla käf-
ten" och inte framföra kritik mot en rättsskandal.
 
DELAR AV DUMMARKÅREN TAR SIG ALLTSÅ I DETTA LÄGET FRIHETEN ATT'
TALA OM FÖR KU ORDFÖRANDE ATT HAN INTE FÅR FRAMFÖRA EN UPPFATT-
NING I EN YTTERST VIKTIG SAMHÄLLSFRÅGA.
 
Då Morgan Johansson inte är minister, är ju inte frågan om minsterstyre.
 
DESSA DUMMARE TYCKER ÄNDÅ ATT KU ORDFÖRANDE SKA HÅLLA KÄFTEN
I EN VIKTIG FRÅGA,
 
Utifrån detta måste man nog ställa sig frågan om inte delar av dummarkåren är en stör-
re rättsskandal än både rättsskandalen Quick och rättsskandalen Göran Lambertz.
 
En del av dummarna menar att rättsskandalen Göran Lambetz inte kan avsättas
med mindre än att han gjort sig skyldig till brott.
 
HAR HAN INTE GJORT DET ?????????????????????????????????????????
 
Skulle så inte vara fallet, måste väl ändå en som fått hjänrblödning kunna skiljas från ett
så viktigt ämbete.
 
FÖR HJÄRNBLÖDNING MÅSTE VÄL ÄNDÅ RÄTTSSKANDALEN GÖRAN LAMBERTZ
HA FÅTT, KAN DET FINNAS NÅGON ANNAN FÖRKLARING  ?
 
 
Högsta Domstolen ?
AE
 
 

UPPBLÅST BUBBLA BLAND LANDETS DOMARE

Någon djävla ordning måste det väl ändå vara
 
Var det inte så Hermanssons uttryckte sig om Hilding Hagbergs avkomma ??
 
Samma krav bör man väl också kunna ställa på landets ledande jurister och främst
då landets ledande domare.
 
Att justitierådet Göran Lambertz fått fnatt det vet vi sedan länge.
 
ATT VI HAR ETT SYSTEM SOM GÖR DET MÖJLIGT FÖR HONOM ATT HÅLLA
SIG FAST VID SITT ÄMBETE TYDER PÅ ATT HELA LANDET LIDER AV FNATT.
 
Fram till en viss tidpunkt var Göran Lambertz en tillgång för det svenska rättsväsen-
det, sedan fick han fnatt helt och hållet.
 
Efter hans agerande i Quick affären, efter det Quick frikänts för alla mord, borde det
vara en omöjlighet att han upprätthöll detta ämbete.
 
NÅGON DJÄVLA ORDNING MÅSTE DET VÄLÄNDÅ VARA I DESSA DOMÄNER,
INTE BARA HOS VÄNSTERKOMMUNISTERNA.
 
Många domare och andra jurister har uttalat stark kritik mot Göran Lambertz, så stark
att hans lämplighet som justitieråd måste ifrågasättas.
 
MEN NU ÄR DEN KRITIKEN SOM BORTBLÅST OCH LEDEN SLUTS KRING GÖRAN
LAMBERTZ AV DOMARER OCH ANDRA,SOM NU OCKSÅ TYCKS HA FÅTT FNATT.
 
KU ordförande Morgan Johansson uttalar det många känner, att Göran Lambertz borde
överväga att avgå.
 
I samma ögonblick detta sker upphör kritiken mot Göran Lambertz och fokus riktas mot
Morgan Johansson.
 
Man ylar om att demokratin är hotad,om någon utomstående kritiserar en så förnäm
person som ett justitieråd.
 
OCH MORGAN JOHANSSON FÅR HÖRA ATT EN POLITKER SKA VETA SIN PLATS.
 
Om nu denne förnäme herre, justitierådet Göran Lambertz har fått fnatt, och hans förnäma
kollegor känner sig förnärmade över att något så tarvligt som en politiker vågar framföra kri-
tik mot denna upphöjda elit, så är det nog dags att reda ut vad som gäller.
 
Demokratin är inte det minsta hotad om en ledande politiker menar att en vettvilling
inte ska vara justitieråd, för en vettvilling ska inte vara justitieråd i en demokrati.
 
DÄREMOT ÄR NOG DEMOKRATIN HOTAD OM EN VETTVILLING I HÖGSTA DOMSTO-
LEN YRAR OMKRING OCH HÄVDAR ATT OSKYLDIGA PERSONER ÄR SKYLDIGA PER-
SONER.
 
Inser man inte att en sådan vettvilling inte ska sitta i Högsta Domstolen har man själv inget
att göra inom rättsväsendet.
 
Och alldeles uppenbart är ju att dessa förnäma herrar, som inte tål kritik från tarvliga poli-
tiker, inte själva klarar ut att hålla rättssystemet rent från rena vettvillingar.
 
Då måste ju faktiskt någon anna rycka in.
 
FÖR NÅGON DJÄVLA ORDNING MÅSTE DET JU VARA BLAND LANDETS DOMARE.
 
Och någon borde upplysa dessa förnäma och uppblåsta individer vilken roll de har i sam-
hället.
 
Deras roll i samhället är att tjäna samhället.
 
HUR UPPBLÅSTA DE ÄN TER SIG GÄLLER FAKTISKT INTE DET MOTSATTA, DET
ÄR INTE SAMHÄLLET SOM SKA TJÄNA DESSA UPPBLÅSTA HERRAR.
 
Och med ett sådant synsätt borde det vara självklart att en vettvilling som Göran Lambertz
inget har att göra i Högsta Domstolen.
 
OCH KAN DESSA UPPBLÅSTA HERRAR INTE HÅLLA RENT I EGET HUS, BORDE
ÄVEN DE KUNNA INSE ATT NÅGON ANNAN MÅSTE TA ÖVER.
 
För som sagt, någon djävla ordning måste det ockspå vara bland landets domare.
 
 
Nu borde det väl ändå räcka
AE

BESÖK I EU FIENDENS KULA

Även en blogg behöver lite syre
 
Och just nu finns det mera syre på annan ort.
 
Bloggen kommer därför att "ligga nere" under tisdag - torsdag för att inhämta
mera syre.
 
Vederkvickelse kan då erhållas genom att insupa geniun EU kritik i det starkaste
fästet, London City.
 
Att ett nyfött barnbarn möter på plattan gör inte vederkvickelsen mindre värd.
 
På fredag bör det alltså åter gå att läsa obskyra inslag på bloggen om obskyra
politiker.
 
 
AE

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet   
 
Vi ser nu på många områden att vi närmar  oss valet allt fortare, bland annat blir partierna
positionering allt viktigare, samtidigt som alla blir försiktigare så att de inte gör fel.
 
Media spekulerar idag om frågor som splittrar Alliansen, och nämner då 7 viktiga punkter,
där frågan om riskkapitalbolagens vara eller inte vara inom skola och omsorg uppges va-
ra den viktigaste.
 
Man ser då Moderaterna och Folkpartiet stå enade mot centerpartiet och kristdemokrater-
som en enad front.
 
Media gör samma bedömning som vi, att denna splittring läggs ¨åt sidan före valet. Däre-
mot är vi moderater inte eniga med media, att detta kan segla upp som ett problem efter
valet.
 
Skulle det segla upp som ett problem efter valet pekar allt på att det inte initieras av nå-
got av dessa två partier.
 
Det är inte utan att även politiken har sina komiska inslag. Bert Karlsson hotar nu väljar-
na i Skara med att bilda ett nytt parti för att "rädda Skara".
 
Efter sitt senaste försök att rädda landet borde han ha fullt upp med att försöka rädda sig
själv, men sett som skämt kan man ju skratta åt det.
 
Franska föräldrar tycks nu vara på krigsstigen mot Sverige, efter att olika leksaksbolag
gett ut könsneutrala julkataloger, där flickor lekar med lyftkranar och pojkar med dockor.
Man varnar nu i Frankrike för att inte göra "som svenskarna" och skyller då på att denna
genusmodell kommer från Sverige.
 
Vi blir beskyllda för att visa manshat samt att utöva hjärntvätt och indoktrinering.
 
Den här beskyllningen har vi all anledning att protestera mot, hjärntvätt och indoktrine-
ring inom detta område upphörde vi med för flera år sedan.
 
Nu finns det ingen flicka som vågar leka med dockor längre.
 
Miljöpartiet presenterar nu förslag, där man vill tillföra 10 000 lärare till skolan för att för-
bättra miljön i skolan. Finansiering av detta vill man då göra genom att inte införa det
femte jobbskatteavdraget, något vi vill genomföra för att förbättra miljön för de som re-
dan har en bra miljö.
 
Det är så vi tar ansvar för att miljön ska bli bättre, där den redan är bra.
 
Vi får nu uppgifter från Migrationsverketom att antal asylsökande aldrig varit större.Det-
ta tolkar vi som att andra länder hörsammat Tomas Billströms uppmaning att de ska ta ett
större ansvar , och nu hänvisar sina asylströmmat till Sverige.
 
Migrationsverket begär nu och kommer att få ytterligare medel för att kunna fullfölja des-
sa framtidsinvesteringar, och vi har all anledning att varmt tacka alla andra länder som
gjort dessa satsningar möjliga för oss.
 
Dessa framgångar ger oss också anledning att blicka bakåt och då har vi ännu större an-
ledning att vara nöjda.
 
Redan med riksdagsbeslutet 1975 infördes det så kallade valfrihetsmålet när vi beslöt om
att satsa på ett mångkulturellt mål.
 
Redan då förvissade vi oss om att invandrarna själva fullt ut ska få bestämma hur mycket
de vill ha av svensk identitet. Vi ser nu att det lyckade resultatet av denna valfrihet på
många håll blivit att de valt bort all svensk identitet, utom vissa inslag som hänger ihop med
livets nödtorft.
 
För att inte den totala valfriheten på detta område ska bli alltför stor har vi under resans
gång kompletterat denna valfrihet med att ursprungliga svenskar ska få välja så lite som
möjligt av sin svenska identitet.
 
Debatten om pepparkakor inför varje jul, samt debatten om lämpliga sånger och kyrkobesök
i samband med skolavslutningar bekräftar att vi nått långt med denna ambition.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar förlandet 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
 

HOTET MOT VÅRA POLITIKER

Hoten mot politiker tycks bli fler och grövre
 
Expressen skriver idag om den hotbild många politiker lever under.
 
TRENDEN TYCKS VARA ALLT FLER OCH GRÖVRE HOT.
 
Demokratiministern kommer till tals i tidningen och ger sin bild av utvecklingen.
 
Jag ser att hoten har ökat och jag tvingas att krympa min livssfär. Vi borde
ha tagit tag i detta tidigare och måste nu införa tuffare lagar och strängare
straff.
 
SÄPO, som har till uppgift att bland annant svara för skyddet av vissa politiker,
ser också allvarligt på denna utveckling. Man menar därifrån:
 
Demokratin bygger på fri åsiktsbildning och allas rätt att framföra sina åsik-
ter.
 
Det är lätt att hålla med på dessa punkter, men tyvärr och som vanligt frestas man säga,
ser man ett stort problem, som ett avgränsat problem.
 
Att hot inte ska förekomma mot politiker är en så självklar sak, att det knappast ska be-
höva påpekas. Det ska inte förekomma mot andra heller för den delen. Och med den
bild som nu tonar fram, kan en akutåtgärd vara just "tuffare lagar och strängare straff".
 
Att politiker ska behöva begränsa sin "livssfär" för att de upplever en kraftig hotbild är
ju så befängt att man baxnar. Samtidigt nuddar demokratiministern vid något, som gjort
denna utveckling möjligt.
 
Vi borde ha tagit tag i detta tidigare.
 
EXAKT, NAIVA FÖRESTÄLLNINGAR OM ATT SAKER LÖSES AV SIG SJÄLV OCH
ATT DET ÄR NOG INTE SÅ ILLA  I ALLA FALL KAN FÅ JUST ICKE ÖNSKAVÄRDA
BETEENDEN ATT ESCALERA SOM JUST NU SKETT.
 
Samtidigt är det farlig att se denna hotbild mot politiker som just ett avgränsat problem-
omåde. Tyvärr är detta vanligt och man ser det på område efter område:.
 
Tyvärr ser man ofta problemen snävt och avgränsade:
 
ÄR DET ETT VISST PROBLEM I SKOLAN, RESURSER TILL SKOLAN, ÄR DET PRO-
BLEM MED RÄLS SOM INTE UNDERHÅLLS, RESURSER TILL RÄLSEN, JOBBAR
INTE POLISEN, RESURSER TILL POLISEN OCH SÅ VIDARE I ALL OÄNDLIGHET.
 
Men alla dessa samhällsområden är spegelbilder av hur ett samhälle mår i en vidare
mening. Vi har många signaler, som kan tydas som att samhället inte mår bra i en vi-
dare mening, ökade sjukskrivningar, främst mental ohälsa, ökade självmord bland unga
och mycket annat.
 
Mår samhället illa i en vidare mening får detta konsekvenser även på området
"hot mot politiker".
 
TUFFARE LAGAR KAN DÅ SOM EN AKUTOPERATION LINDRA SYMPTOMEN,
MEN PÅ SIKT BOTAS SJUKDOMEN MED ATT MAN SKAPAR ETT SAMHÄLLE
DÄR ALLA MÅR BÄTTRE, DÅ MÅR OCKSÅ SAMHÄLLET BÄTTRE.
 
SÄPO uppfattning att demokratin bygger på fri åsiktsbildning borde också tas på
större allvar av politiker, då kanske också samhället skulle "må bättre" och dessa hot
bli mindre till antalet.
 
Tyvärr har det utvecklats en syn inom politiken, där det är accepterat att begränsa både
den fria åsiktsbildningen och yttrandefriheten, det finns mängder av exempel på detta
utan att gå in på enskildheter.
 
Det är ingen konspiratorisk tanke att tro att ett samhälle "mår sämre i en vidare
mening" om medborgarna känner att de inte vågar hysa de åsikter de har och ut-
tala dessa fritt.
 
Det gamla talestället "man får skörda som man sår" äger sin giltighet på många områ-
den, troligen även i den nu aktuella frågan.
 
Skapar man frusterade medborgare, beter de sig frustrerat.
 
Det leder nog in på vad som är politikens viktigaste område,
 
Den viktigaste uppgiften är inte att skapa tillväxt si och så stor, inte heller att
skapa starka finanser si och så stor eller att spara så mycket här och så myc-
ket där.
 
DEN VIKTIGASTE UPPGIFTEN ÄR NOG ÄNDÅ ATT SKAPA ETT SÅ SAMMHÅLLET
SAMHÄLLE ATT SPEGELBILDER AV ENSKILDA OMRÅDEN INTE MEDFÖR DEN
'TYP AV HOT EXPRESSEN NU SKRIVER OM.
 
Med detta sagt kan enskilda hot aldrig ursäktas utan måste mötas med "tuffare lager
och strängar straff" när så erfordras.
 
Men fortfarande gäller att det är bättre att förekomma än att förekommas.
 
   Borde gjort mer, tidigare / AE
 
 
 
 

SVERIGE PÅVÄG BLI EN KÅKSTAD ?

En ständigt vidöppen grind är ingen grind
 
Så tycks då slussen var öppen på vid gavel.
 
Expressen har idag öppnat slussarna, så att verkligen forsar fram och krossar allt i
sin framfart.
 
Fram till idag har Expressen sett Sverige som en destination för alla lycksökare i he-
la världen.
 
Nu tycks verkligheten också trängkt in på Expressens redaktion.
 
IDAG SKRIVER ANNA DAHLBERG, EXPRESSEN, EN LEDARE SOM BORDE FÅ
HÅRET ATT RESA SIG I NACKEN PÅ FREDRIK REINFELDT,ERIC ULLENFÅN,
ANNIE LÖÖF OCH ETT ANTAL ANDRA DÖDGRÄVARE, VÄLFÄRDENS DÖDGRÄ-
VARE.
 
Anna Dahlberg tar upp många aspekter i sin ledare, alla bygger på att välfärden måste
ransoneras.
 
SKER DET INGEN RANSONERING, KOMMER DET INTE FINNAS NÅGOT KVAR ATT
RANSONERA.
 
Allt är borta med vinden utan ransonering.
 
När man nalkas detta problemområde går det inte att undvika att beröra flyktingpolitiken,
och det gör inte heller Anna Dahlberg, hon svär till ordentligt i kyrkan.
 
UTAN ATT SVÄVA DET MINSKA PÅ MÅLET HÄVDAR HON ATT SVERIGES VÄLFÄRD
GÅR FÖRLORAD OM VI VÄLJER ATT TA HIT ALLA SOM VILL KOMMA HIT.
 
Hon använder då begreppet grindvakter i välfärden i allmänhet, och menar att dessa grind-
vakter har en stor och avgörande betydelse om vi ska kunna behålla vår välfärd.
 
FUNGERAR INTE GRINDVAKTERNA INOM VÄLFÄRDEN OCH FLYKTINGPOLITIKEN
FINNS DET INGET KVAR ATT VAKTA OCH RANSONERA.
 
Anna Dahlberg drar sig inte för att se Sveriges framtid som en enda stor kåkstad, om dessa
grindvakter inte ges möjlighet att ransonera och vakta vår välfärd.
 
Denna ledare bör faktiskt läsas av alla, även de som anser att vår välfärd är oändlig,
kanske kan de också ta till sig lite av verkligheten.
 
Först ställes frågan hur mycket invandring tål Sverige ?
 
Sedan försökte sig professor Assar Lindbeck på att förklara att Sverige inte ekonomiskt
klarar av den invandring vi nu har och ser framför oss.
 
OCH NU SKRIVER ALLTSÅ EXPRESSEN ATT DET INTE FINNS NÅGON VÄLFÄRD KVAR
ATT RANSONERA, OM GRINDVAKTER INTE FÅR GÖRA SINA UPPGIFTER.OCH SE TILL
ATT VÄLFÄRDOCH INVANDRING INTE GÖR SVERIGE TILL EN ENDA STOR KÅKSTAD.
 
Slussarna tycks nu vara på väg att öppnas på vid gavel.
 
Att Fredrik Reinfeldt kommer att forsätta att simma mot denna strida ström med tången
i högsta hugg, lär väl ingen betvivla.
 
ÄR MAN BESATT SÅ ÄR MAN BESATT, DRIBS MAN AV TVÅNGSSYNDROM SÅ DRIVS
MAN AV TVÅNGSSYNDROM.
 
Men att en. eller flera, är besatta, ska det verkligen behöva innebära att vi alla drunknar genom
att fortsätta simma mot strömmen ??
 
Expressens ledare borde läsas innan man fattar beslut om man ska drunkna eller inte.
 
    Titanics undergång går nu i repris  /  AE

MÄNSKLIGA SVIN STYR GÖTEBORG

Nu vet vi var Sodom och Gomorra ligger.
 
Det ligger där Göteborg ligger.
 
Vi vet också varför Romarriket dukade under.
 
MAN GJORDE SOM GÖTEBORG GÖR.
 
Aftonbladet och Göteborgsposten presenterar idag detaljer kring hur Göteborgs
Kommun la ut stora belopp för att mörklägga det fiffel och de bedrägerier man gjort
sig skyldig till i Cannes.
 
Redan innan trodde man att man fått det mesta till livs, men ack så fel man kan
ha.
 
MAN KUNDE ALDRIG I SIN VILDASTE FANTASI FÖRESTÄLLA SIG ATT FIFFEL,
LÖGNER, BEDRÄGERIER, KORRUPTION OCH REN KRIMINALTET SKULLE KUN-
NA HA DEN OMFATTNING DET NU VISAT SIG HA I GÖTEBORG.
 
Alla bör läsa vad Aftonbladet och Göteborgsposten skriver om detta idag, man skriver
helt enkelt historia.
 
ALDRIG I MODERN TID HAR ETT DEMOKRATISKT LAND AVSLÖJATS MED ATT
HA ETT SÅ KORRUPT STYRE SOM GÖTEBORGS KOMMUN NU HAR.
 
Förra gången Annelie Hulhten skrev historia inom detta område lovade hon att avgå,om
uppgifterna var korrekta.
 
När uppgifterna visade sig korrekta skrev hon in sig i historieböckerna.
 
HON SATT KVAR, OCH HON SITTER KVAR ÄN.
 
Att hon "än" sitter kvar är det direkta skälet till att denna vanvettiga korruption och mörk-
läggning tillåts fortsätta och escalera.
 
Nu har vi erfarit att dessa rena gangsters i Göteborgs Kommun använder skattemedel i en
betydande omfattning för att dölja sina bedrägerier. Vi har också erfarit att så kallade konsul-
ter, ofta före detta moderata politiker, gärna ställer upp och ger förslag  till kriminella åtgärder
för att dölja vad man gjort.
 
Tidningarnas uppgifter tyder på att man köpt tjänster, som syftar till att sätta ett antal lagar
ur spel, yttrandefrihet, offentlighetsprinciper och öppenhet framstår nu i Göteborg som rena
skämt.
 
Om inte det som nu kommer fram får konsekvenser kan Sverige begära utträde ur ci-
vilisationen.
 
Två saker framstår nu som både motiverade och självklara:
 
UTKRÄVS INTE ANSVAR OCH EN FÖRUNDERSÖKNING INLEDS OM KORRUPTION
OCH TROLÖSHET MOT HUVUDMAN HAR SVERIGE LÄMNAT DEN DEL AV VÄST-
VÄRLDEN SOM HAR ETT FUNGERANDE RÄTTSSYSTEM.
 
OM NUVARANDE STYRE I GÖTEBORG TILLÅTS SITTA KVAR FRAMSTÅR GÖTEBOR-
GARNA SOM VÄRLDENS STÖRSTA IDIOTER.
 
Även en tredje omständighet bör beaktas i detta spektakel.
 
Vad gör man med den ansvarsfulle moderaten Henrik Nillson, ska han få fortsätta att
vara ansvarsfull på det sätt han visar att han är ??
 
Händelserna i Göteborg tyder på att landet har hamnat på dekis, denna typ av händelser
ska bara inte hända i ett utvecklat land.
 
Alliansen har lett landet under 7 år, med kraftfullt styre enligt sin egen beskrivning. Om detta
'är resultatet av kraftfullt styre finns det all anledning att "hålla sig för pannan".
 
    Mänskliga svin styr nu Göteborg.
                                       AE
 
 
 

STATSMINSITERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Åter en sömnlös natt, att Anders Borg nu blivit mäktigare än jag lämnar mig íngen ro,
hela morgonen har jag därför rådfrågar min spegel, om detta verkligen kan vara riktigt.
 
De frågor jag ställde och de svar jag fick gjorde tyvärr inte det hela lättare, jag började
med den fråga som störde mig mest:
 
Spegel, spegel på väggen där, säg mig vem mäktigast i riket är ??
 
Hur jag än kråmade mig framför spegeln fick jag hela tiden samma svar:
 
ANDERS BORG MÄKTIGAST I RIKET ÄR.
 
Med detta dystra besked gick jag vidare medfrågor:
 
Spegel, spegel på väggen där, säg mig vem väljarna mest har kär ??
 
Samma sak här, trots att jag frågade tre gånger, blev svaret detsamma och oförsonligt:
 
SOCIALDEMOKRATERNA VÄLJARNA MEST HAR KÄR.
 
Helt förkrossad söker jag nu tröst i att väljarna ändå är mentalt handikappade och går
vidare med nästa fråga:
 
Spegel, spegel på väggen där, säg mig vem mest begåvad i riket är ??
 
Här fick jag det svar jag förtjänar, jag borde ju ha vetat bättre.
 
ANNA BATRA MEST BEGÅVAD I RIKET ÄR    
 
När nästan alla förhoppningar grusats ställer jag den sista avgörande frågan:
 
Spegel, spegel på väggen där, säg mig vem riket styr när valet är här ??
 
Även här var spegeln rak på sak och svaret  blev helt annat än uppmuntrande:
 
I TÄBY DU SITTER OCH LÄXAN DIG LÄR,
 
Efter detta bestämde jag mig snabbt för att göra mig av med den spegeln, och jag
kommer inte att ta i den med tång.
 
Göran Hägglund tycks nu börja svära i kyrkan hur kristen han än är, samtidigt som han
äventyrar allianssamarbetet. Själv har jag ju krävt att vänsterkommunisterna ska ingå i
en rödgrön regering om vi vinner valet.
 
Nu menar Göran att det inte är Alliansens sak att avgöra vilka partier, som ska ingå i
en rödgrön regeringen, om den sidan får majoritet.
 
Det vet väl jag att det inte är Alliansens sak, men att det är min sak, det trodde jag alla
visste.
 
Bedömare menar nu efter SD landsdagar att SD strategi går ut på att få till stånd en svag
regering, så at de kan bibehålla sin vågmästarroll.
 
Är det inget annat de är ute efter, kan vi ju ställa in valet, målet om en svag regering är
ju redan nått.
 
Göteborgsposten och Aftonbladet skriver idag om de konsulttjänster Göteborgs Kommun
köpte in för att mörklägga fifflet i Cannes. Vår gamle trotjänare inom JKL tycks här visat
framfötterna riktigt ordentligt.
 
Det är inte för inte han har sin bakgrund inom moderaterna, vi skyr inte heller vare sig medel
eller kostnader för att mörklägga vad vi gör förväljarna.
 
Vi har nu all anledning att känna stor stolthet över förre moderaten Henrik Nilsson, som i
sin nya gärning implementerar våra traditioner på nya områden. Med hänsyn till de inno-
vativa råd han gett för att mörkläggningen ska bli så effektiv som möjligt, får vi överväga
att ge honom en ministerroll efter valet, kanske som ny informationsminister.
 
För de som inte läst Göteborgsposten och Aftonbladet rörande dessa innovativa konsult-
tjänster, rekommenderar jag en läsning.
 
Jag lovar att Ni blir berörda, försök bara för att en kort stund glömma att Ni är väljare, jag
tror det blir bäst så.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
 

OLIKA CIVILILSATIONER

Verkligheten är tydligen vår värsta fiende
 
Svd har idag en intressant ledare skriven av Ivar Arpi, han tycks inte rädd för att
få peststämpeln på sig.
 
Ledaren har rubriken " En kamp mellan civilsationer" och handlar om den bok och
den teori, som lanserades för 20 år sedan av statsvetaren Samuel P Huntington.
 
Denna behandlade det fenomen han benämnde;
 
ISLAMS BLODIGA GRÄNSER.
 
Han pekade på  alla de områden där den muslimska världen gränsade till en an-
nan civilisation, och där det regelmässigt uppstått krig och konflikter.
 
Han pekade då på konfliktområden som Sudan, Nigeria, Kaukasien, Jugoslavien,
Burma, Thailand, Israel, Kina, Indien och Pakistan, alla områden där civilisationen
islam gränsar till annan civilisation.
 
Arpi pekar sedan på att efter det denna teori lanserats har ett antal händelser in-
träffat, som knappast motsäger teorin:
 
11 september 2001, mohammedkarikatyrerna, självmordsbombningar och
kriget mot terrorism.
 
FN sändebud för religionsfrihetsfrågor, Heiner Bieleefeldt, hävdar att Samuel P
Huntingsson hade rätt och formulerar sig då enligt följande:
 
ETT LÅGINTENSIVT KRIG HAR LÄNGE PÅGÅTT MELLAN VÄSTVÄRLDEN
OCH DEN MUSLIMSKA VÄRLDEN I FN.
 
Med svenska mått är alltså FN särskilda sändebud alltså en islamofog.
 
De flesta bedömare menar att statsvetaren hade rätt, men borde veta bättre än
att prata om det.
 
Vår egen terrorismforskare. Magnus Norell, beskriver detta dilemma enligt följande:
 
KRITIKEN MOT SAMUEL P HUNTINGSSON HANDLAR INTE SÅ MYCKET OM
ATT HAN HADE RÄTT, DEN HANDLADE OM ATT HAN PRATADE OM DET.
 
Känns visst igen i dagens Sverige.
 
Teorin bygger på att den muslimska civilisationen är övertygade om sin egen
överlägsenhet och besatta av sen egen underlägsenhet i makt.
 
Agri skriver då att man bör se en varning i att arroganta moderniseringsteorier ger
alla civilsationer samma status av civilisationer, men att man befinner sig i olika sta-
'dier.
 
Man pekar då på att det finns fundamentala skillnader, som inte kan trollas bort i
en handvändning.
 
Tänk att alla andra kan ha så fel, Samuel P Huntington, Ivar Arp, Magnus No- 
rell, Heine Bielefeldt och alla andra.
 
DET VET VÄL ALLA ATT DESSA FUNDAMENTALISKA SKILLNADER SUDDAS
'BORT I EN HANDVÄNDNING, BARA REPRESENTANTEN FÖR DEN MUSLIMSKA
CIVILISATIONEN PASSERAR VÅR ÖPPNA GRÄNS.
 
AE
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna och hoppas Ni haft en bra dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Som jag nämnde i morse föll jag i coma, när det blev känt att Anders Borg anses som
mer mäktig i landet än jag.
 
Jag trodde att hans makt låg i svansen, och så blir han änne mäktigare som svanslös.
Jag kanske gjord en felbedömning, när jag utnämnde mig till stridshingst. En stridshingst
utan man är kanske inte det väljarna vill ha.
 
Värre är att den där Jimmie Åkesson nu är den femte mäktigaste personen i Sverige. Carl
Bildt den Store blev tvärarg när han hörde detta. Han menar att otack är världens lön, här
har han rest världen runt och talat om hur begåvad och mäktig han är, och så kommer
Jimmie Åkesson och slår honom på hemmaplan.
 
Men det värsta är nog ändå att var 4:e allianssympatisör är positiva till att Alliansen sam-
verkar med SD, om vi kan få igenom vår politik genom en sådan samverkan. Rent prak-
tiskt blir detta svårt att hantera, denna undersökning är ju inte öppen, så vi vet ju inte vilka,
som utgör 25 % av våra sympatisörer.
 
Risken blir ju nu att våra egna väljare drabbas av att jag inte vill ta i dem med tång.
 
Ovanpå detta får nu den där Jimmie Åkesson beröm i media för att hans tal på partiets
landsdagar var retoriskt skickligt.
 
Här har jag varje dag sedan år 2006, minst 10 gånger om dagen, hävdar att jag tar ansvar
för landet.
 
Inte är det någon som berömmer mig för att vara retoriskt skicklig.
 
SvD tycks också gå sverigedemokraternas ärenden och menar att brottsligheten escalerat
under vårt ansvarsfulla styre. Man skriver då att kriminaliteten på börsen nu är så omfattande
att Finansplats Sverige blivit Brottsplats Sverige.
 
Härsilar man mygg och sväljer elefanter, hade man lyssnat till allt det skjutande på våra ga-
tor, som vi stimulerat fram sedan 2006 hade man insett att hela vårt gamla Folkhem Sverige
blivit en enda stor brottsplats.
 
Det är så vi tar ansvar för brottsutvecklingen i landet.
 
Samtidigt får vi aldrig sväva på målet, när det gäller att framhäva entreprenörernas betydelse,
kan de sko sig på andra bekostnad, så  ökat detta vår tillväxt, och då får hederlighet och sådant
trams inte lägga hinder i vägen.
 
Vi tar också ansvar för landets framtid genom att satsa på alla unga. Samstämmiga rapporter
visar nu att den psykiska ohälsan för unga mellan 15 - 24 år ökar dramatiskt samtidigt som allt
fler blir inlagda på slutenvård.
 
Vi rider nu på denna ansvarsfulla utveckling inför valet och går ut med parollen "den generation
unga vi tidigare såg som fantastisk" ska vi forma om till morgondagens "generation ångest".
 
Får vi bara förnyat förtroende i nästa val så räknar vi med att alla unga ska vara ångestfyllda,
och de flesta inlagda på slutenvård före mandattidens slut.
 
Det är så vi tar ansvar för den psykiska ohälsan hos alla unga.
 
Våra internationella insatser väcker nu förundran över hela världen, själv tolkar jag denna för-
undran som beundran.
 
En svenska, ingående dessa internationella insatser har nu genomfört ett bombdåd i Beirut
och lyckats ta död på 21 oskyldiga människor.
 
Genom att ge dessa kämpar svenskt medborgarskap tar vi ansvar för kampen mot terrorism.
 
Även i Syrien har våra internationella insatser skördat ytterligare offer. Minst tre kämpar för
demokratin har som jihadkrigare fått sätta livet till under de senaste dagarna.
 
Genom att ge dessa jihadkämpar svenskt medborgarskap och entryggad ekonomi tar vi
stora steg mot enutökad demokrati i världen.
 
Vinner oppositionen valet nästa år kommer väljarna att bli utsatta fören skattechock. Vi hop-
pas då att denna chock blir så stor att den överbryggar den välståndschock vi gett dem se-
dan 2006.
 
Jag tar ansvar för landet   
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
Går Ni utanför dörren får Ni skylla Er själva, vår kulturomvandling kan medföra att Ni blir
träffadeav ett eller annat skott.
 
             
 
AE
 
 
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Idag när jag vaknade kände jag mig direkt ur balans och det svartnade förögonen
på mig.
 
Gårdagens uppgifter om att Jimmie Åkesson är den 5 mäktigaste i landet, att var 4
alliansväljare vill samverka med SD samt att många ser SD som ett normalt parti
blev bara för mycket för mig ,
 
Det svartnade för ögonen och jag sjönk ner på golvet.
 
Jag återkommer därför med mitt tal senare idag.
 
Jimmie Åkesson och jag tar ansvar för landet.
 
          

VÄLJARNA HAR ANLEDNING KÄNNA SIG FÖRÅDDA

Extrem polarisering mellan politiker och väljare
 
Omvärlden förundras över den underliga debatt som sker i Sverige rörande flykting-
politiken.
 
OM MAN NU KAN KALLA EN FÖRBJUDEN DEBATT FÖR EN DEBATT.
 
Vi vet sedan tidigare genom många mätningar att ungefär 50 % av väljarna är rasis-
ter, i vart fall klart främlingsfientliga.
 
DE ANSER ATT SVERIGEDEMOKRATERNA HAR DEN BÄSTA FLYKTING- OCH
INVANDRARPOLITIKEN, MEN VÄLJER ATT ÄNDÅ RÖSTA PÅ ANDRA PARTIER,
DÅ MAN PRIORITERAR ANDRA FRÅGOR HÖGRE, SOM SKOLA, VÄLSTÅND MM.
 
Att alla dessa frågor hänger ihop som ler och långhalm har inte många förstått, ännu,
men den dagen det eventuellt inträffar är det troligen helt adjöss med politikernas för-
måga att tysta alla oliktänkande.
 
ETT JORDSKRED FRAMSTÅR DÅ SOM SANNOLIKT.
 
Nu visar det sig att politikerna är i otakt även i andra avseenden. De flesta partilednin-
gar har uppträtt som maskar på en metkrok så fort man blir beskylld för att ha samma
uppfattning som sverigedemokraterna i en viss fråga.
 
OCH  VAD SAMARBETE GÄLLER SÅ SKA DET SKE ÖVER DÖDA MAMMORS
KROPPAR, ELLER GENOM ATT MOTA BORT SVERIGEDEMOKRATER MED
TÄNGER.
 
Nu är väljarnas uppfattningar rörande detta också undersökt, av Demoskop på uppdrag
av Expressen.
 
Som politiker har man knappast anledning att gnugga händerna, när man ser re-
sultatet av undersökningen.
 
VAR FEMTE VÄLJARE, BLAND DE VÄLJARE SOM INTE SYMPATISERAR MED
SVERIGEDEMOKRATERNA, ANSER ATT MAN SKA SAMVERKA MED SD OM MAN
DEN VÄGEN KAN FÅ MAJORITET FÖR DEN POLITIK MAN VILL DRIVA.
 
Bland Alliansens väljare är detta vanligare än genomsnittet var 5 väljare.
 
BLAND ALLIANSENS VÄLJARE / SYMPATISÖRER VILL VAR 4 VÄLJARE ATT
SÅDAN SAMVERKAN KOMMER TILL STÅND.
 
Om man inte ska framstå som helt tondöv finns det alltså anledning för ett antal poli-
tiker att besinna sig, besinna sig väldigt mycket.
 
Det spektakel, som nu äger rum om vem som stöder vem, i frågan om brytpunk-
ten framstår inte som annat än just rent spektakel om man ser till väljarnas pre-
ferenser.
 
Det skulle ju inte skada demokratin om ledande politiker försökte vara i samklang med
väljarna.
 
Någon gång.
 
MAN BEHÖVER JU INTE ALLTID UPPTRÄDA SOMOM DERAS UPPFATTNINGAR
SAKNAR BETYDELSE FÖR HUR MAN SKA BEDRIVA POLITIKEN SOM DERAS
REPRESENTANTER.
 
 
Svensk flyktingdebatt
AE

UNDERBARNET ANNA BATRA HAR GJORT DET IGEN

Den begåvade Anna Batra visar nu vägen
 
Frågan om en höjd brytpunkt tycks framkalla de mest primitiva reaktioner och ut-
talanden.
 
Anna Batra, ordförande i Finansutskottet, tycks ha reagerat mest primitivt.
 
Att just Anna Batra reagerar så primitivt förvånar många obegåvade lantisar, själv
är hon ju mer begåvad än alla som bor utanför Stockholm.
 
Nu försöker denna begåvade moderat utöva påtryckningar på talmannen Per Wes-
terberg, för att få honom att obstruera mot riksdagens majoritet.
 
ATT TALMANNEN ÄR VALD MED ATT UPPGIFT ATT JUST FÖRHÅLLA SIG
OBJEKTIV TYCKS INTE BEKYMRA DETTA UNDERBARN SPECIELLT MYC-
KET.
 
Man kan ju visa sitt förakt för medborgare bosatta utanför Stockholm på olika sätt,
Anna Batra har visat detta förakt tydligt.
 
MAN KAN OCKSÅ VISA SITT FÖRAKT FÖR DEMOKRATIN PÅ OLIKA SÄTT,
ANNA BATRA HAR HÄR OCKSÅ VARIT TYDLIG.
 
Riksdagen är till för oss i Alliansen,
                           tro inget annat.
                           AE

MODERAT I BORÅS VISAR VÄGEN

Nu vet vi bättre vad moderat ansvarstagande är
 
I takt med att allt mer fungerar allt sämre får vi ständigt höra samma mantra eka från
det moderata podiet.
 
VI HAR STARKAST OFFENTLIGA FINANSER I HELA EUROPA.
 
VI SKA BRINGA ORDNING OCH REDA I LANDETS FINANSER.
 
Många har ställt sig frågande till dessa mantra, hur kan det bringas ordning och reda
i statens finanser, om alla äldre får det sämre ??
 
SOM OM STATEN SKA VARA RIK OCH MEDBORGAREN FATTIG ??
 
Nu har en av alla dessa ansvarstagande moderater haft vänligheten att upplysa oss
om hur denna enorma ansvarsfullhet för ekonomin är beskaffad.
 
DEN ANSVARSFULLE MODERATEN I BORÅS KOMMUNALFULLMÄKTIGE,
MODERATEN EIKE JUNKE.
 
Denne har nu en gång för alla ansträng sig för att beskriva denna ekonomiska ansvars-
fullhet, så att alla en gång för alla förstår hur den är beskaffad.
 
I Borås är planerat att byggas  ett stort nytt Kraftvärmeverk och avloppsverk, som beteck-
nas EMC. Kostnadsberäkningen för detta projekt las på en sådan nivå att man i samband
med det prelimära beslutet fick med sig sådana, som skulle ställt sig tveksamma, om man
redan då angett den verkliga kostnaden.
 
Ett ganska så vanligt trick inom politiken, syftande till att lura både tveksamma kol-
legor och ännu mer tveksamma väljare.
 
MED RÄTT AGN FÅR MEN DEM PÅ KROKEN OCH SEDAN KAN DE INTE KOMMA
LOSS.
 
Borås Stad tycks ha tillämpat samma höga ansvarstagande i samband med beslutsproces-
sen om att bygga en "glaspaviljong" i Stadsparken.
 
Men åter till den ansvarsfulle moderaten Eike Junke.
 
Den preliminära kostnadsberäkningen på redan höga 3 000 000 000 tycks komma att över-
stigas med råge.
 
Man talar om en ökning på 750 000 till 1 000 000, men detta tycks inte bekymra alla ansvars-
fulla politiker, de tycks mer bekymrade över att uppgiften om denna ökning "kommit ut".
 
För att ändå få igenom detta projekt gör den ansvarsfulle moderaten Eike Junke en pedago-
gisk uppvisning i hur man tar ansvar för ekonomin inom hans parti.
 
Han säger då inför kommunalfullmäktige:
 
VI STÅR INFÖR EN INVESTERING, KOSTNADERNA BLIR STORA.
 
MEN BUSKAPET TILL ER, SOM SKA BESLUTA, ÄR ATT INTE TÄNKA PÅ KOSTNAD-
ERNA, UTAN FÖRLITA ER PÅ ATT VI HAR EN KOSTNAD,
 
TÄNK INTE PÅ 3 000 000 000 ELLER 3 500 000 000 ELLER VAD DET KAN BLI.
 
Nu har vi väljare alltså fått en pedagogisk uppvisning om hur den moderata ansvarsfulla
ekonomiska politiken är utformad.
 
Och detta budskap går man till vals på.
 
PÅ FULLT ALLVAR.
 
TÄNK INTE PÅ VAD DET KOSTAR, FÖRLITA ER BARA PÅ ATT DET BARA KOSTAR.
 
Heliga Maria frestas man säga, varifrån kommer en sådan vettvilling, och vilka vettvillingar
har röstat in honom i kommunalfullmäktige.
 
Jag brukar inte heller tänka på vad det kostar,
jag förlitar mig bara på att det kostar.
Ofta får jag besök av Kronofogden.
AE

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet 
 
Särskilt ansvar tar jag för alla kackerlackor och vägglöss.
 
De som såg Debatt i Tv igår kväll blev säkert överraskade över hur snabbt vägg-
lössen och kackerlackorna brett ut sig i landet. Detta borde inte komma som en
överraskning. I vårt gamla FattigSverige, där folk svalt, fann det gott om vägglöss
och kackerlackor.
 
Alla som läst mitt fina Manifest, Det Sovande Folket, vet ju att ett av mina viktigas-
te mål är att ingen som har bidrag ska kunna leva över svältgränsen.
 
Nu när alla våra ansvarsfulla nedskärningar medfört att vi närmar oss detta mål, fal-
ler det sig också naturligt att vägglöss och kackerlackor åter gör entre.
 
Våra öppna gränser underlättar också denna process, vi får hit svältande och med
detta följer vägglöss. Samtidigt måste ju öppna gränser vara öppna, de kan ju inte
vara öppna för svältande, men stängda för vägglöss.
 
Vi ska inte heller generalisera alltför mycket, när det gäller vägglöss och annan ohyra.
Det finns exempel på ohyra, som avancerat långt i samhället. Vi fick igår uppgifter om
att vissa löss till och med kunde bli generaldirektörer.
 
Om jag förstod uppgifterna igår rätt leds Trafikverket av löss och ohyra.
 
På tal om löss och ohyra har nu min gode vän, den fifflande moderaten Micael Sandin,
känd från Staffanstorp och Cannes, avsagt sig alla politiska uppdrag och står inte hel-
ler till förfogande för omval.
 
Det skäl han uppger för detta är att han super och fifflar för mycket.
 
Vi får hoppas att detta är en enstaka händelse och inte utgör inledningen på en trend,
där fifflande ses som en ursäkt att dra sig tillbaka från politiken.
 
En sådan trend skulle kunna medföra stora svårigheter för oss moderater att besätta
olika poster i samband med nästa val.
 
JO riktar nu skarp kritik mot Arbetsförmedlingen, igen frestas man säga, men den här
gången tycks kritiken vara obefogad.
 
Arbetsförmedlingen får kritik för det mesta, men JO riktar in sig främst på att man inte
ens kunnat hitta och lämna ut de handlingar JO begärt att få se.
 
Här får vi ta ett samtal med JO, Arbetsförmedlingar handlar här helt i enlighet med våra
direktiv.
 
Själva hemligstämplar  vi och vägrar  lämna ut alla handlingar, som skulle kunna medföra
att någon riktar kritik mot oss, och det finns ingen anledning att Arbetsförmedlingen inte
ska kunna dölja sina brister på samma sätt.
 
Mycket av den politiska debatten idag kretsar kring oppositionens försök att stoppa vårt
förslag till en höjning av brytpunkten.
 
Vi ser nu öppningar på hur vi ska kunna obstruera mot majoriteten i riksdagen och ut-
sätter nu vår moderate talman förpåtryckningar för att han ska gå våra ärenden.
 
Det är så vi tar ansvar för sammanhållningen i samhället.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
 
AE
 
 

FÖRETAGENS PLATS I SAMHÄLLET

Företagssamheten som en del av samhället
 
Efter att ha sett programmet "Under Cover Boss" rör sig en del tankar i huvudet.
 
För de företag, som genomför detta "projekt" på riktigt, medför det nog ett stort steg mot
ökad sammahållning inom företaget, och det leder oftast också till ökad lönsamhet.
 
För tittarna är det intressant att se hur den mänskliga aspekten på företagsamhet lyfts
frampå ett positivt sätt. I dag fick vi höra en "Boss" sammanfatta sina erfarenheter på
ett sätt som knyter an företagsamheten till samhällsansvaret och ansvaret för de an-
ställda. Vi fick då höra chefen ge uttryck för:
 
MINA ERFARENHETER FRÅN DESSA DAGAR HAR FÅTT MIG ATT FÖRSTÅ ATT
NÄR VI FATTAR BESLUT FÅR DE INTE BARA VARA AFFÄRSMÄSSIGA, VI MÅSTE
OCKSÅ SE TILL HUR BESLUTEN PÅVERKAR SAMHÄLLE OCH MÄNNISKOR.
 
Vem kan säga emot detta ??
 
I teorin finns en så kallad intressentmodell, som visar hur företaget samverkar med an-
dra intressenter, för att helheten ska bli så bra som möjlig. Den minnesgode erinrar sig
att denna modell var mer aktuell tidigare, men med åren har fokus alltmer flyttats till fö-
retagets avkastningskrav och lönsamhet.
 
Vi minns bruksorter långt in i modern tid, där företagen tog ansvar för mycket utanför
den direkta affärsverksamheten, kyrkor, skolor, välgörenhet, bostäder och mycket an-
nat.
 
Det finns fortfarande företagare, som är besjälade av att företaget ska ses som en del
av samhället i den meningen att man ska betala tillbaka lite av det samhället erbjudit
i form av utbildning, infrastruktur och annat.
 
Tyvärr har dock över tiden ökade avkastningskrav medfört att fokus flyttats från detta
samhällsansvar.
 
Vi ser det på många områden:
 
GIRIGA BONUSPROGRAM, SOM GYNNAR VISSA EXTREMT, PERSONALNED-
SKÄRNINGAR,FLYTT AV ENHETER TILL LÅGPRISLÄNDER, TRIXANDE MED
SKATTER I ALLA TÄNKBARA FORMER.
 
Vi har många exempel på företag, som går väldigt bra, men trixar med skatten, så att
bolagsskatten närmar sig "0".
 
Nedläggning av enheter på ett lönsamt  företag för att avkastningen mätt på ett visst
sätt ska stiga med någon tiondels procent.
 
Samhället ses inte alltid som en intressent i den meningen, att samhället tillhandahål-
ler möjligheter för företaget, utbildningssystem, infrastruktur och mycket annat.
 
DEN MÄNSKLIGA ASPEKTEN OCH SAMHÄLLSANSVARET HAR TONATS NER
OICH I STÄLLET HAR FOKUS ALLTSÅ FLYTTATS TILL LÖNSAMHET OCH AV-
KASTNINGSKRAV.
 
Och så hör man någon säga något så enkelt och klokt som:
 
NÄR VI FATTAR BESLUT FÅR VI INTE BARA SE TILL AFFÄRSMÄSSIGHETEN, VI
MÅSTE OCKSÅ SE TILL HUR DET PÅVERKAR SAMHÄLLET OCH MÄNNISKORNA.
 
När det gäller att skapa denna syn på företagssamhet, där företaget  ses som en mer in-
tegrerad del av samhället, ställer detta stora krav på politiskt ledarskap.
 
OM POLITIKERS FOKUS LIGGER PÅ ATT SKAPA "STARKA OFFENTLIGA FINAN-
SER" OCH "ATT SKAPA ORDNING OCH REDA I STATENS FINANSER" OCH VÄ-
GEN DIT ÄR BESPARINGAR INOM SJUKVÅRD, ÄLDREVÅRD, PENSIONER, KRIMI-
NALVÅRD, UTBILDNING OCH MYCKET ANNAT LÄR DETTA KNAPPAST PÅVERKA
FÖRETAGARE TILL ATT TA ETT STÖRRE SAMHÄLLSANSVAR.
 
Barnen gör inte som pappa säger ,de gör som pappa gör.
 
Tänk om i stället politiker mer tänkte som den aktuella "Cover Boss":
 
NÄR VI FATTAR BESLUT FÅR VI INTE BARA SE TILLA FFÄRSMÄSSIGHETEN, UTAN
VI MÅSTE OCKSÅ SE TILL HUR DET PÅVERKAR SAMHÄLLET OCH MÄNNISKORNA.
 
Översatt till den politiska arenan skulle detta kunna låta:
 
NÄR VI FATTAR BESLUT FÅR VI INTE BARA SE TILL HUR DET PÅ VERKAR VÅRA
VÄLJARSYMPATIER, VÅR MAKTBAS OCH HUR STORA BESPARINGAR VI GÖR, VI
MÅSTE OCKSÅ SE TILL HUR DET PÅVERKAR SAMHÄLLET I SIN HELHET OCH
MÄNNISKORNA.
 
Då kanske inte ens tågen skulle spåra ur, för att rälsbrotten ligger som ett pärlband
längs spåret.
 
Att den typen av ansvarstagande skulle bli utbrett bland företagare politiker är naturligts-
vis en dröm, men det kan man ju tillåta sig att ha så här nära inpå julen.
 
MEN TÄNK VILKET SAMMANHÅLLET SAMHÄLLE VI SKULLE FÅ OM FÖRETAGARE
OCH POLITIKER LÄT SINA BESLUT I STÖRRE UTSTRÄCKNING STYRAS AV DESSA
VISIONER.
 
Då skulle man inte varje dag behöva PRATA om att inte ställa grupp mot grupp, då skulle
det vara en självklar strävan på alla håll.
 
Men som sagt, det var länge sedan man trodde på Tomten.
 
AE
 
 

TRAFIKVERKET LEDS AV EN IDIOT

Trafikverkets generaldirektör har spårat ur
 
Vi får dygnet runt höra hur ansvarsfull och kraftfull vår alliansregering är.
 
En av den kraftfulla regeringens ansvarsfulla uppgifter är att utse general-
direktörer.
 
BLAND ANNAT HAR MAN UTSETT KATASTROFEN GUNNAR MALM, KATA-
STROFEN PÅ TRAFIKVERKET.
 
SVT roar sig med att undersöka Trafikverket ur en mängd aspekter och man blir
trött bara man hör vilken inkompetens och ansvarslöshet som tycks prägla det-
ta verk.
 
MEN FRÅGAN ÄR OM INTE DAGENS UPPGIFTER TAR PRISET.
 
År 2012 inträffade en svår tågolycka i närheten av Borlänge, ett godståg lastat
med timmer spårade ur, och det var ren tur att boende i anslutning till spåret inte
drabbades.
 
Nu visar det sig att generaldirektören Gunnar Malm, tydligen den största katastrof
Trafikverket upplevt genom tiderna, fick en krisrapport om hur farligt spåret var
långt innan urspårningen skedde.
 
DENNA SÅ KALLADE RISKRAPPORT SKICKADES TILL KATASTROFEN
GUNNAR MALM PERSONLIGEN OCH BESKREV HUR FARLIG BANAN VAR.
RAPPORTEN VAR UPPRÄTTAD AV KONSULTER PÅ TÅGKOMPANIET,SOM
BÖR HA VETAT HUR ETT TÅG SPÅRAR UR.
 
I korthet beskrevs banans farlighet enligt följande.
 
DEN AKTUELLA BANAN INNEHÅLLER 27 RÄLSBROTT OCH DET ÄR BARA
EN TIDSFRÅGA INNAN ETT TÅG SPÅRAR UR. MAN PEKADE PÅ ATT RIS-
KEN BEDÖMDES SOM STOR ATT EN URSPÅRNING SKULLE KUNNA MED-
FÖRA EN STOR KATASTROF.
 
Hur beter sig då en katastrof när han blir informerad om att en annan katastrof
kan tänkas inträffa inom katastrofens område.
 
EN KATASTROF BETER SIG DÅ SOM KATASTROFEN GUNNAR MALM.
 
Han besvarar riskrapporten med att lova att den aktuella rälsen inte ska bli sämre.
 
Efter att detta uppdagats finns det anledning att ställa två frågor:
 
1)  VILKA IDIOTER ÄR ANSVARIGA FÖR ATT IDIOTEN GUNNAR MALM BLEV
     GENERALDIREKTÖR ??
 
2)  VILKA IDIOTER ÄR ANSVARIGA FÖR ATT IDIOTEN GUNNAR MALM FÅR
     SITTA KVAR NÄR DETTA UPPDAGATS.
 
Idioterna ansvariga för detta kan väl inte sitta i en kraftfull ocj ansvarsfull regering ??
 
ELLER ??
 
Och detta får man alltså kännedom om samma dag det blir känt att den kraftfulla och
ansvarsfulla Alliansregeringen missbrukat sin utnämningsmakt och skänkt höga poster
till kompisar.
 
Var möjligen Gunnar Malm en av dessa kompisar ??
 
Svinaktigt är vad det är, säger då Bill
Mer än svinaktigt är vad det är, säger då Bull
AE
 

BORÅS TIDNING ÄRUTE OCH RESER

Borås Tidning tycks lite väl hemmablind
 
Om man uttrycker sig lite försiktigt, eller mycket försiktigt är ju inte Borås Tidning vida
känd för att stå för en självständig ställning.
 
Det spelar i det närmaste ingen roll hur befängd en moderat ståndpunkt kan upp-
fattas på objektiva grunder.
 
FÖR BORÅS TIDNING ÄR EN MODERAT STÅNDPUNKT ALLTID RÄTT, BARA FÖR
ATT DET ÄR EN MODERAT STÅNDPUNKT.
 
Så kan det bli när konkurrensen på den lokala mediamarknaden är lite väl mager.
 
Idag skriver Borås Tidning en ledare under rubriken: HÅLL AVSTÅND TILL SD I DAG,
och då åsyftas det kontroversiella förslaget om höjd eller inte höjd brytpunkt.
 
Undertecknad tillhör själv den krets, som tycker att brytpunkten bör höjas, men tycker
också att den politiska debatten kring detta inte får vara alltför snäv och rigid.
 
DET BORÅS TIDNING SKRIVER I FRÅGAN ÄR EXTREMT SNÄVT OCH EXTREMT
RIGITT.
 
Andra media i landet har varit inne på samma snäva och rigida linje men har efterhand
förstått att det är en alltför snäv och rigid linje.
 
DET TYCKS INTE BT LEDARSKRIBENT HA FÖRSTÅTT.
 
Om socialdemokraterna anser att brytpunkten inte ska höjas måste som utgångspunkt
vara att de ska ha rätt att driva frågan och att de ska driva frågan.
 
VAD BORÅS TIDNING SKRIVER ÄR ATT SOCIALDEMOKRATERNA INTE SKA DRIVA
EN FRÅGA DE ANSER VARA RÄTT, DÄRFÖR ETT  ANNAT PARTI OCKSÅ ANSER
ATT DET ÄR RÄTT.
 
I detta fallet de förfärliga sverigedemokraterna.
 
Här tycks inte Borås Tidning ha hängt med i den omsvängning, som skett i de flesta me-
dia. Där vill man ändra förhållningssättet och diskutera sakfrågan, ska brytpunkten höjas
eller inte, är detta bra eller inte.
 
Att driva en linje som bygger på att socialdemokraterna inte ska driva en fråga de
anser vara viktig, där att de förfärliga sverigedemokraterna intar samma ståndpunkt
är så befängt att man har svårt att tro att någon tidning fortfarande driver den lin-
jen.
 
BORÅS TIDNING ÄR TYDLIGEN SÅ BEFÄNGD ATT MAN FORTFARANDE DRIVER
DEN BEFÄNGDALINJEN.
 
Med det synsättet behöver vi ju inga andra partier än sverigedemokraterna.
 
DET RÄCKER MED EN EXPEDITIONSMINISTÄR, SOM UTGÅR IFRÅN SVERIGEDE-
MOKRATERNAS PROGRAM OCH SEDAN GÖR TVÄRTOM.
 
Det är också befängt, men inte mer befängt och definitivt billigare.
 
AE
 
 
 
 
 
 

SOCIAL SAMMANHÅLLNING

Då kan man ju få reda på det man inte vill få reda på
 
Och man ska absolut inte lyssna på något som kommer från USA, i vart fall om det
inte stämmer med  vadvi själva anser.
 
På Michigan State University har man forskat i ett ämne, där vår egen forskning be-
står i att vi inte får tala om ämnet.
 
MAN HAR ALLTSÅ FORSKAT I ÄMNET MÅNGFALD OCH VAD DET FÖR MED
SIG.
 
Och det man då kommer fram till är sådana slutsatser, att man omedelbart inser att
de mer borde lyssnat till svenska experter, som bygger sin forskning på att de skrämt
alla till tystnad.
 
Vilka vansinnigheter kommer man då fram till i USA, i denna forskning där fol-
får komma till tals.
 
BARA DET SENARE GÖR JU ATT MAN BLIR HELT ANDLÖS, TALAR FOLK FRITT
OM MÅNGFALD ??  SKVATT GALNA ALLTSÅ.
 
Forskningen leder bland annat fram till slutsatsen  att etnisk mångfald och social sam-
manhållning är oförenligt.
 
NÄSTAN VÄRRE ÄN DE DEMONISKA SVERIGEDEMOKRATERNA.
 
En annan slutsats man kommer fram till är att starkt segregerade områden fungerar
bättre än mångkulturella områden.
 
Man ska alltså inte bussa folk, inte flytta på folk, inte integrera folk.
 
MEN DET ÄRJU BARA FORSKNING I USA SOM KOMMIT FRAM TILL DETTA, IN-
GET VI BEHÖVER LYSSNA TILL ALLTSÅ.
 
Det som tydligast visar att inga svenska experter varit inblandade i denna är forskning
är en slutsats, som ingen i Sverige kan sätta tilltro till:
 
PÅTVINGADE POLITISKA ÅTGÄRDER ÄR MENINGSLÖSA.
 
Kopplat till detta menar man i forskningen att homogena grupper skapar en fredlig
samexistens medan mångfald skapar en labil situation.
 
VEM KUNDE ANA DET, MÖJLIGEN DE FÖRSKRÄCKLIGA SVERIGEDEMOKRA-
TERNA.
 
Ett annat intressant inslag är att man menar att upp till en viss procent påverkar
en "ny etnisk" grupp homogenitet inte så mycket. Man har bland annat studerat län-
der med muslimska minoritetsgrupper och då kommit fram till att upp till 5 % in-
slag av muslimsk minoritet sker inte så stora förändringar.
 
Över den gränsen ändrar gruppen attityd och kräver speciella särlösningar som
specialmat, sharialagtillämpning och andra särregler.
 
För något år sedan utgjorde den muslimska minoriteten i Sverigedrygt 6 %
och den ökar dag för dag.
 
Samma fenomen inträder för andra etniska minoriter än muslimer, men de uppges
inte ha studerats i samma utsträckning.
 
DET ÄR DÅ EN EVINNERLIG TUR ATT VI INTE FORSKAR I DETTA I SVERIGE
OCH ATT VI INTE LYSSNAR PÅ ANDRA SOM FORSKAR OM DETTA.
 
Då är det bättre att vi skapar sammanhållning i samhället enligt den så kallade
svenska modellen.
 
LYSSNA INTE PÅ ANDRA UTOM RIKET,OCH GÖR DEFINITIVT INTE SOM AND-
RA UTOM RIKET.
 
Koka inte soppa på en spik då det finns häxsoppa
AE

KORRUPTION ÄR TILL FÖR ATT DÖLJAS

Moderata konsulter mörklägger korruption
 
Vi fick nyligen en fin uppvisning i hur våra förtroendevalda förvaltar våra skattepengar.
 
FESTANDET I CANNES OMFATTADE DET MESTA, ALLT FRÅN GROV OMDÖMES-
LÖSHET TILL REN KRIMINALITET.
 
En av dem som stod för den rena kriminaliteten var fastighetsdirektören Bertil Ringnäs,
som anmäldes som misstänkt för bedrägerier.
 
DENNA ANMÄLAN SKEDDE AV POLISEN, INGEN I GÖTEBORGS KOMMUN VILLE
TA I DETTA, MAN VILLA ATT BERIL RINGNÄS SKULLE STANNA KVAR PÅ SIN
POST.
 
Och ta ansvar, som det så vackert heter i dessa situationer.
 
Det visar sig nu att Bertil Ringnäs har fler strängar på sin lyra än att ägna sig åt bedräge-
rier.
 
HAN ANVÄNDER OCKSÅ SEDAN SKATTEBETALARNAS PENGAR FÖR ATT FÖR-
SÖKA DÖLJA DESSA BEDRÄGERIER.
 
Det har nu blivit känt vad som hände när fastighetsbolaget förstod att de skulle granskas
av Uppdrag Granskning.
 
NÄR INFORMATIONSCHEFEN PÅ BOLAGET HITTADE KVITTOT PÅ KLÄDINKÖP,
FÖRSTOD HON ATT NÅGOT SKULLE HÄNDA, FÖR HON VISSTE JU ATT DET VAR
EN KLÄDAFFÄR.
 
Goda råd är alltså värda en ordentlig slant i detta läge, och vart går man för att få goda råd
i ett sådant här läge.
 
Att mörklägga bedrägerier man begått.
 
OCH FINNS DET DÅ ETT BÄTTRE SÄRR ÄN ATT VÄNDA SIG TILL EN AV ALLA DE
SÅ KALLADE KONSULTBOLAG, SOM PÅ SENARE ÅR BEFOLKATS AV FÖRE DET-
TA POLITKER, OCH SOM NU HAR TILL UPPGIFT ATT FÖRSÖKA DÖLJA DET DE-
RAS KOMPISAR HÅLLER PÅ MED.
 
Så man vänder sig till konsultbyrån JLK, där man bedömer att den förre moderaten Henrik
Nillson är bäst lämpad att försöka dölja dessa bedrägerier.
 
SÅ DEN FÖRRE MODERATE POLITIKERN HENRIK NILSSON GÅR ALLTSÅ IN OCH
FÖRSÖKER DÖLJA ATT BERTIL RINGNÄS ÄGNAT SIG ÅT BEDRÄGERIER.
 
Detta kostar skattebetalarna 145 000:- och man lyckades inte ens dölja att det var bedrä-
gerier.
 
PENGAR KASTADE I SJÖN MED ANDRA ORD, ELLER KANSKE BÄTTRE KASTADE
TILL EN ANSVARSFULL MODERAT, FÖR DE ÄR JU ALLA ANSVARAFULLA, I VART
FALLOM MAN SKA TRO ANSVARSPREDIKANTEN.
 
 
I denna soppa finns många principiella frågor, en sådan är:
 
NÄR "I HIMMELSENS NAMN" BLEV DET OK ATT EN BEDRAGARE ANLITAR EN
KONSULTFIRMA FÖR ATT DÖLJA ATT VEDERBÖRANDE ÄGNAT SIG ÅT BEDRÄ-
ERIER OCH LÅTER SKATTEBETALARNA STÅ FÖR FIOLERNA.
 
Är inte detta korruption och trolöshet mot huvudman har dessa begrepp tappat all bety-
delse.
 
En annan fråga, som bör ställas är.
 
HUR KOMMER DET ATT EN POLITIKER, I DETTA FALL EN FÖRE DETTA MODERAT
SÅDAN, TYCKER ATT DET ÄR OK ATT TA BETALT 145 000:- FÖR ATT DÖLJA DE BE-
DÄGERIER, SOM SKETT.
 
Har de som är satta att leda land och kommun tappat all sans och måtta ??
 
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Men samtidigt måste jag säga att det är svårt att ta ansvar för ett land, där de flesta
medborgare är handikappade. När jag i mitt fina manifest  skrev att de flesta medbor-
gare i landet är mentalt handikappade, trodde jag aldrig att det mentala handikappet
var så utbrett, som det nu visar sig vara.
 
Trots alla ansträngningar att få bort all svensk kultur i samband med vårt barbariska
julfirande, så tycks det fortfarande finnas sådana, som anser att pepparkaksgubbar
får se ut hur som helst.
 
Nu senast var det Åhlens, som tyckte att pepparkaksgubbar ska få se ut hur som helst
i samband med sin julkatalog.
 
Genom en ansvarfull retorik lyckades vi så småningom få Åhlens att förstå att de inte
kan tillåtas presentera pepparkaksgubbar i sina julkataloger.
 
Samtidigt med detta dyker det upp nya versioner ab Barna Hedenös. Jag trodde vi lyc-
kats få stopp på dessa rasistiska propagandaalster. Även här lyckades vi med ansvars-
full retorik få ansvariga att förstå att den typen av propagandaalster kan inte tillåtas cir-
kulera runt om i landet hur som helst.
 
Som om detta inte skulle räcka, vänder nu ÖB och gör helt om. Vi fick först honom att
skriva uppförandekoder, som begränsar enskildas rätt att uttrycka sig fritt på sin fritid.
När han förstod att detta stred mot demokratiska grundvärden backade ÖB och nu till-
låter ÖB att försvarsanställda använder grundlagsstagdade rättigheter på sin fritid.
 
Man undrar ju vad ÖB håller på med, tänk om vi i Alliansregeringen tillät folk att säga
vad de ville på sin fritid, då skulle vi inte ha annat att göra än att avskeda lärare och
andra som inte förstår vårt bästa.
 
Det har gnällts över besparingar inom Banverket, som medfört att antalet rälsbrott
ökat markant. Denna typen av gnäll tycker jag man kan bespara oss. Sedan 2008
har antalet rälsbrott bara fyrdubblats och antalet olyckor har hängt med i denna ut-
veckling.
 
Sett till de stora besparingar vi gjort och de ansvarsfulla privatiseringar vi genomfört är
ju denna ökningen av rälsbrott rena struntsaker.
 
Vårt fokus på starka offentliga finanser får aldrig vika för sådana futiliter som trygg-
het och säkerhet för medborgarna.
 
Det är så vi tar ansvar förlandet 
 
Vi har under lång tid kämpat mot EU när det gäller våra visstidsanställningar. EU envi-
sas med att vi gör fel och att vi ska följa EU regler.
 
Nu tycks vi komma att dras inför EU domstolen, här också, och vi kommer att lägga ner
stora ansträningar för att skjuta på denna process, så att den inte belastar oss inför va-
let.
 
EU har mailat oss om sin inställning i denna fråga. Vi har hemligstämplat detta material,
då vi inte tycker att medborgarna ska få reda på att vi försöker skjuta denna fråga till efter
valet. Hemligstämplingen har skett med motiveringen att alliansen säkerhet står på spel.
 
Det är så vi tar ansvar för landet.
 
När vi tillträdde makten 2006 kritiserade vi socialdemokraterna för att missbruka utnämnings-
makten. Siffor visar nu att vi missbrukat denna makt ännu mer. Tillgänglig statistik visar
tydligt att vi konsekvent gynnat våra politiska vänner på poster som generaldirektörer och
landshövdingar.
 
Att vi då tar stor hänsyn till formella meriter visar vår stora Elefantkyrkogård.
 
Jag trodde alla förstod att vi måste säga en sak och göra en annan, tänk om vi sa vad vi
vad vi tänkte göra, då skulle vi ha fått lämna Rosenbad för länge sedan, det trodde jag
alla förstod.
 
KG Bergström försöker nu hålla sig väl med oss och skriver att socialdemokraterna gett
sverigedemokraterna ett "guldläge" när det gäller frågan om brytpunkten, precis som om
vi inte kan tillhandahålla guldlägen.
 
Det femte jobbskatteavdraget visar att vi inte är mindre duktiga än socialdemokraterna på
att ge sverigedemokraterna ett guldläge.
 
Götebergs festande i Cannes väckte stor uppmärksamhet. Vi får nu uppmuntrande rappor-
ter, om hur efterspelet till detta festande gick till.
 
Bertil Ringnäs, nu misstänkt för bedrägerier i samband med detta, anlitade konsultbolaget
JLK för att dölja att han köpt kläder, som han uppgav var mat. Denna konsulttjänst kostade
skattebetalarna 145 000:-. Inom JLK var förre moderatpolitikern Henrik Nilsson ansvarig för
att man skulle försöka mörklägga allt detta.
 
Det är så vi moderater arbetar för att hålla korruptionen borta från landet. Nu gick det inte
den här gången att mörklägga dessa bedrägerier, men i takt med att allt fler moderater går
in på konsultbyråer och jobbar åt oss, räknar vi att framöver bli bättre på att dölja vad vi gör.
 
Det är så vi tar ansvar för landet.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet.
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
 
 
AE
 

NATTENS ROS TILL FÖRSVARET

Försvarsmakten tycks ha nyktrat till
 
Försvaret, det lilla som är kvar, kanske inte är så tokigt i alla fall.
 
Fram till idag hade man på sin hemsida en uppförandekod, som innebar att ingen för-
svarsanställd fick kritisera Alliansregeringens invandrarpolitik, inte ens på sin fritid.
 
MAN FICK INTE GÖRA SOM´PROFESSOR ASSAR LINDBECK OCH MÅNGA AN-
DRA INTELLEKTUELLA, STÄLLA FRÅGAN, HUR STOR INVANDRING TÅL
SVERIGE.
 
För att få stanna kvar i Försvaret skulle man följa John med Eric Ullenfån.
 
VI TÅL ALLA.
 
Försvaret har under dagen insett att dess uppgift är att försvara demokratin, inte gräva
dess grav, och gör nu helt om.
 
Uppförandekoden är nu ändrad och det kontroversiella inslaget borttaget.
 
FÖRSVARETS TALESMAN MEDGER HELT OFÖRBLOMMAT ATT DET SKETT ETT
MISSTAG, OCH ATT DET AKTUELLA INSLAGET INTE BORDE HA KOMMIT MED.
 
Man medger också att försvarets uppgift bland annat är att försvara vår yttrandefrihet och
i denna ingår en rätt att få ställa sig kritisk till den politik som förs, även den förda invand-
rarpolitiken.
 
 
VISSA SAKET GÅR TYDLIGEN ATT STÄLLA TILL RÄTTA, ÄVEN I SVERIGE.
 
Nu fattas bara att ansvarspredikanten också inser att vi har demokrati i Sverige och gör
sig av med tången.
 
Så nattens ros får gå till Försvaret, kanske räcker den till en tagg till alla försvarsan-
ställda, för fler är de väl inte ??
 
 
 
   AE
 

GENERAL MacARTHUR HEMSÖKER SVERIGE

När viljan är så stark att det blir så fel
 
En del av oss minns både kriget, andra världskriget, och efterkrigstiden. Många
kämpade och stred, varav många fick sätta livet till för demokratin.
 
En del kämpade och stred lite väl mycket för demokratin.
 
EN SÅDAN KÄMPE HITTADE MAN I USA I FORM AV GENERAL MacARTHUR.
 
General Mac Arthur stred för demokratin i USA och såg en landsförrädare bakom
varje husknut.
 
Med dagens syn skulle man inte dra sig för att beteckna honom som psykisk sjuk
och lidande av förföljelsemani och ett antal olika diagoser, men då sågs han som
en hjälte.
 
Både under kriget och under efterkrigstiden visade det sig att många oskyl-
diga fick offras på detta altare.
 
SYFTET FRÅN MacARHUR VAR SÄKERT GOTT, ETT FÖSVAR AV DEMOK-
TRIN OCH MÅNGA NYTTIGA IDIOTET I HANS FÖLJESPÅR HADE SÄKERT
OCKSÅ ETT GOTT SYFTE.
 
Men ändå gick det "åt helsicke" på det sättet att vissa grupper i samhället utsat-
tes för ren förföljelse och många oskyldiga fick lida.
 
Bland annat många kända skådespelare i Hollywood på den tiden togs till förhör
som misstänkte landsförrädare, de kände ju någon som kände någon som någon
trodde var kommunist.
 
Vad har vi lärt oss av detta ??
 
INGENTING, ABSOLUT INGENTING ??
 
GENRAL MacARTHUR HEMSÖKER SVERIGE SEDAN NÅGRA ÅR.
 
Nu är det inte kommunister, som förutsättes vara landsförrädare, som ska förföljas
och trakasseras.
 
NU ÄR DET SVERIGEDEMOKRATER, SOM FÖRUTSÄTTES VARA RASISTER,
SOM SKA FÖRFÖLJAS OCH TRAKASSERAS.
 
Dessa förföljelser och trakasserier har tagit sig många former:
 
- företrädare för partiet har blivit utsatta för misshandel, knivskärning och annat och
  landets politiska ledning säger då att "det får man räkna med" då man har sådana
  synpunkter
- lärare med fel åsikter blir avskedade
- fackförbubd uteslutet medlemmar med fel åsikter
- när man i skolval finner att eleverna har fel åsikter, genomför man "omskolningskur-
  ser" så att de ska förstå vilka åsikter de ska.
 
Listan över övergrepp, förföljelser och trakasserier kan göras väldigt lång, de
flesta inslagen påminner i allt väsentligt om den gränslösa förföljelse MacArhur
gav upphov till.
 
Sammantaget ärl äget sådant att få vågar säga att de är sverigedemokrater, på samma
sätt få vågade säga att de var kommunister under MacArthur eran.
 
DÅ SOM NU FINNS DET INGEN ANLEDNING ATT FÖRUTSÄTTA ANNAT ÄN ATT
DET FRÅN BÖRJAN FANNS VÄLLOVLIGA SYFTEN BAKOM AGERANDET.
 
Som sedan spårade ur och övergick till ren sekterism.
 
OCH DE NYTTIGA IDIOTERNA HAKADE PÅ, DÅ LIKSOM NU.
 
Det senaste påfundet Mac Arthur instiftat i Sverige, är att anställda i Försvarsmakten
på sin fritid inte får uttala invandrafientliga uttalanden, då blir man avskedad.
 
DET RÄCKER ALLTSÅ ATT MAN UTTALAR ATT MAN TYCKER ATT DET KOMMER
FÖR MÅNGA INVANDRARE TILL SVERIGE, EN FRÅGA SOM ÄR EN POLITISK
FRÅGA.
 
Försvaret har med detta agerande frångått en av sina huvuduppgifter, att försvara
demokratin, och blivit en politisk marionett.
 
Inom parentes kan det ju tilläggas att alla "seriösa" partier anser att det kommer för
många invandrare till Sverige, annars hade ju inte Migrationsverket existerat och någ-
ra utvisningar hade inte förekommit .
 
Eller är detta också sverigedemokraternas "fel" ?? Man har alltså i grunden sam-
ma inställning till invandringen, men väljer att lägga sig på olika nivåer. Sverige-
demokraterna väljer att lägga sig på en nivå som är relativt vanligt förekommande
i Europa, de"seriösa" partierna sett med detta perspektiv på en extremt låg nivå.
 
Vi har redan lagstiftning i Sverige, som ska säkerställa att lag och ordning följs,
inom detta område finns olaga hot, hets mot folkgrupp, ofredande, förtal och
många andra inslag.
 
ATT FÖRSVARSMAKTEN NU SPÄR PÅ MED SIN SÅ KALLADE UPPFÖRANDEKOD
ÄR INGET ANNAT ÄR ATT SVERIGE INOM DETTA OMRÅDE FÖLJER I MacARTHURS
FOTSPÅR.
 
Genmälet efter generalen blev inte nådigt och USA fick senare framföra många ursäkter
till medborgare, som drabbats oskyldigt av dessa oförrätter.
 
ÄR DET VERKLIGEN NÖDVÄNDIGT ATT VI MED DESSA KUNSKAPER MÅSTE FÖLJA
I MacARTHURS FOTSPÅR ??
 
 AE

STATSMINSTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet   
 
Jag tar särskilt ansvar för våra egna pensioner.
 
Vi har fått färska siffor från Riksdagsförvaltningen, som nu visar hur ansvarsfulla
och kraftfulla vi varit, när det gäller att gynna oss själva.
 
Dessa beräkningar visar att minst 105 av riksdagens ledamöter kommer att bli be-
rättigade till förmåner som gör att de inte behöver arbeta mer i livet.
 
Dessa ansvarsfulla reformer bygger på att vi inte anser att vi politiker ska behöva
stå till arbetsmarknadens förfogande på samma sätt som de mentalt handikappa-
de medborgarna är tvungna att göra, jag tror att alla inser att vi ska utgöra en
gräddfil.
 
Genom denna manifesterade egennytta kommer dessa pensionsförmåner att upp-
gå till 500 miljoner enligt förvaltningens beräkningar.
 
Det är så vi tar ansvaret för våra egna pensioner , våra egna starka finanser och
landets ekonomi.
 
Genom vårt kraftfulla styre tar Alliansregeringen ansvar på många andra områden.
 
Den ansvarslösa oppositionen har försatt ambulanssjukvården i Skåne i stora svå-
righeter, genom att antalet ambulanser varit för få.
 
Vi har nu ansvarsfullt åtgärdat den bristen genom inköp av tre ambulanser, som
visat sig så tunga att de inte kan användas.
 
De står nu stilla i garagen med förhoppningen att de ska bli lättare.
 
Det är så vi tar ansvar för sjukvården.
 
Även rapporter från Trafikverket visar på det stora ansvar vi tar för landets kommu-
nikationer.
 
Mängder av rapporter har visat på bristfälliga och farliga rälsar, och många har varnat
för tågurspårningar om dessa brister inte avhjälps.
 
Som ett led i våra ansvarsfulla privatiseringar har vi avsatt för lite underhåll för att av-
hjälpa dessa bister, så att tågen spårar ur.
 
För att dessa ansvarsfulla besparingar inte ska belasta oss inför valet nästa år hävdar
vi att dessa brister borde ha reglerats före 2006.
 
Det är så vi tar ansvar för att kommunikationerna fungerar i landet.
 
Sedan några har  vi kvalitetssäkrat och certifierat vissa grundlagsskyddade rättigheter.
Genom dessa kvalitetssäkringar och certifieringar får därför nu medborgarna bara hysa
vissa åsikter och bara yttra det kvalitetssäkringen medger.
 
Det är därför glädjande att ÖB tar initiativ att gå vidare på denna väg, självklart med viss
hjälp från vår sida. Försvarets uppförandekod, att man bara får ha kvalitetssäkrade åsik-
ter på sin fritid, ger oss nu stora möjligheter att vidga synen på demokrati.
 
Vi kommer därför i samband med valet nästa år att även kvalitetssäkra valet, så att ingen
med otillåtna åsikter ges möjlighet att låta detta påverka hur man lägger sin röst.
 
Som ett led i denna kvalitetssäkring kommer sverigedemokraternas valsedlar bara att
få lämnas öppet, så att det framgår hur de med otillåtna åsikter röstar.
 
Denna kvalitetssäkrade öppenhet kommer då att kompletteras med att alla som röstar
utifrån dessa otillåtna åsikter, och som tillhör Försvarsmakten, får en skriftlig uppsägning
direkt i anslutning till valet.
 
Övriga som röstar otillåtet kommer att få ett informationsblad, som anger att de är mindre
värda som medborgare och att vi politiker inte kommer att ta i dem med tång. Vi kommer
då särskilt i informationsbladet  ange att vi politiker och alla rättsinstanser kommer att se
mellan fingrarna om någon försedd med detta blad blir utsatt för misshandel, mordbrand
eller annan vandalism.
 
För att inte antirasister ska ge sig på fel personer, kommer alla som röstar fel och förses
med informationsbladet också att tilldelas en stjärna, som de mot vite har skyldighet att
bära väl synlig på klädseln.
 
Vi är skyldiga ÖB ett stort och varmt tack för hans innovativa sätt att göra demokratin mer
öppen och tillgänglig för oss politiker.
 
Vi har nu fått säkra rapporter som visar att vänsterkommunisterna haft ett intimt samarbete
med  Revolutionära Fronten som blev föremål för polisens tillslag under gårdagen.
 
Vi kommer därför föra samtal med ÖB om att vidga demokratin ytterligare, så att Försvarets
uppförandekod också innefattar förbud för vänsterkommunister att vara anställda inom För-
svarsmakten.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
AE
 
 

FÖRSVARET HAR FÅTT EN NY ÖB

De stora stegens tyranni
 
Vi har under ett antal år vant oss vid de små stegens tyranni.
 
Plötsligt en dag får vi inte uttrycka vår uppfattning i en viss fråga, plötsligt en
dag blir man avskedad om man hyser en viss uppfattning och plötsligt en dag
så försvinner den grundlagsgrundade föreningsfriheten.
 
DE SMÅ STEGENS TYRANNI HAR FÖRT OSS MOT EN OMSLAGSPUNKT, SOM
LIGGER BORTOM ELLER FARLIGT NÄRA DEN PUNKT DÄR DEMOKRATI ÖVER-
GÅR I NÅGOT ANNAT.
 
Dessa små stegens tyranni har nu övergått till de stora stegens tyranni.
 
Vårt lilla försvar, de rester som finns kvar, har nu övergett de uppgifter som var
kopplade till att försvara vår frihet och våra demokratiska rättigheter.
 
FÖRSVARET TAR NU TÄTEN FÖR ATT MED DE STORA STEGENS TYRANNI
FÖRA OSS BORT FRÅN DEMOKRATIN.
 
Försvaret har en uppförandekod, som gäller både i och utom tjänsten.
 
Ett avsnitt i Försvarets LILLA RÖDA reglerar vilka politiska uppfattningar man
tillåts ha på fritiden, om man är försvarsanställd.
 
DET ÄR SÅLEDES FÖRBJUDET ATT GE UTTRYCK FÖR EN INVANDRARFIENT-
LIG UPPFATTNING.
 
Detta innebär de facto att de som är försvarsanställda inte får rösta på sverigedemo-
kraterna i nästa val, för då ger man ju uttryck för en invandrarfientlig inställning.
 
DET ÄR JU TUR ATT PROFESSOR ASSAR LINDBECK ÄR SÅ GAMMAL ATT
HAN INTE KOMMER IFRÅGA FÖR ATT VARA FÖRSVARSANSTÄLLD, FÖR HAN
HAR JU GETT UTRYCK FÖR FARHÅGOR ATT SVERIGE INTE KLARAR NUVAR-
ANDE STORLEKEN PÅ FLYKTINGSTRÖMMEN.
 
Tydligen reglerar inte Försvarets LILLA RÖDA hur man ska hantera det som hänger
samman med att våra val så här långt inte varit öppna.
 
MEN HAR MAN KOMMIT SÅ HÄR LÅNGT OCH AVLÄGSNAT SIG SÅ HÄR MYCKET
FRÅN DEMOKRATIN LÄR MAN NOG HITTA EN LÖSNING PÅ DETTA OCKSÅ.
 
En lösning kan ju vara att sverigedemokraternas valsedlar bara får lämnas öppet, så
kan de som röstar på det visat direkt få med sig en uppsägning.
 
Med det här stora steget mot tyranni har Försvarsmakten definitivt gått för långt.
 
NU ÄR DET BARA ATT HOPPAS ATT NÅGON VÅGAR LYFTA UPP DET TILL EU
DOMSTOLEN, FÖR DET ÄR DÄR DET HÖR HEMMA.
 
Vi tycks få vänja oss vid att EU Domstolen tar sig an olika ärenden och förklarar för
Sverige omfattningen och betydelsen av mänskliga rättigheter.
 
 
 Försvarsmaktens nye ÖB
AE
 

POLISEN VÄRD DAGENS ROS

Kan det Sovande Folket månne ha vaknat
 
I så fall var det verkligen på tiden, inte i elfte timmen utan i 111 timmen.
 
Om polisens tillslag på olika håll i landet mot Revolutionära fronten inte var en
dagslända, utan ett uttryck för en tillnyktring, då kan vi se en strimma av hopp.
 
Detta kriminella slödder längst ut på vänsterkanten har länge fått härja ostört under
de mest egendomliga beteckningar.
 
ATT KALLA DETTA KRIMINELLA SLÖDDER FÖR "ANTIFASCISTER" , "ANTIRA-
SISTER" OCH ANDRA MÄRKLIGHETER ÄR ETT STORT HÅN MOT ALLA SOM AR-
BETAR FÖR ETT TRYGGARE SAMHÄLLE.
 
Det extrema politiska våldet, om nu politiskt våld är rätt begrepp, utövas av extremister
längst ut på vänsterkanten och längst ut på högerkanten.
 
Man hittar det vare sig hos "vanliga" vänsterkommunister eller "vanliga" sverige-
demokrater.
 
Nu när polisen tagit sig tid att tänka om och ge sig på de som man bör ge sig på, nu finns
det för all del andra polisen också borde ge sig på, så fattas en viktig pusselbit.
 
ATT FREDRIK REINFELDT SLÄPPER GREPPET OM TÅNGEN OCH VISAR SAMMA
TILLNYKTRING SOM POLISEN.
 
Hot mot den egna politiska makten och hot mot samhället är helt olika saker, och förhål-
ler man sig på samma sätt till dessa båda hot är man långt ifrån en tillnyktring.
 
Men, som sagt, polisen är värd dagens ros för sin insats idag.
 
 Dagens ros går till en polis som tillnykrat ,i vart fall lite
AE

KOMMUNALRÅD DUMMARE ÄN TÅGET

Som man sår får man skörda
 
Hela världen minns kommunalrådet Morgan Hjalmarsson i Borås, när han beskrev
förutvarande kommunikationsminstern Åsa Thorstensson.
 
HON ÄR DUMMARE ÄN TÅGET.
 
Lite kraftuttryck i politiken skadar inte, men då får man nog ha ordning på tankarna
själv.
 
Så tycks inte alltid vara fallet med kommunalrådet Morgan Hjalmarsson.
 
En strid har nu blossat upp kring en föreslagen delutförsäljning av ett kommunalägt
bostadsbolag fastighetsbestånd.
 
Bolagets VD och styrelse vill sälja, ägaren vill inte sälja.
 
Detta reagerar då Morgan Hjalmarsson mot och menar:
 
BOLAGEN SKA JOBBA SJÄLVSTÄNDIGT OCH HÄR GÅR ULF OLSSON (ÄGA-
RENS RESPRESENTANT I EGENSKAP AV KS ORDFÖRANDE) IN OCH PEKAR
MED HELA HANDEN.
 
Det är ägarens uppgift att "peka med hela handen" i strategifrågor av den här typen.
 
KÄNNER INTE KOMMUNALRÅDET MORGAN HJALMARSSON TILL DETTA
ÄR HAN SOM SAGT DUMMARE ÄN TÅGET.
 
Huruvida utförsdäljningen sedan är bra eller inte är en helt annan fråga, men det är
ägaren som har att fatta beslut kring denna typ av frågor.
 
Kommunalrådet Hjalmarsson tycks ha många lustiga sidor i övrigt. För inte så länge
sedan raljerade han över att en annan VD för att annat kommunägt fastighetsbolag
städade på torget, han borde ha annat att göra.
 
Inte långt därefter får man se samma kommunalråd uppträda i TV och städa i
ett dike, man kan då också tycka att han också borde ha annat att göra.
 
BEGRIPER MAN INTE ATT MAN DÅ UTMANAR LÖJET KANSKE MAN ÄR DUM-
MARE ÄN TVÅ TÅG ??
 
 
 AE
 

LANDETS FRAMTID MÅR ALLT SÄMRE

Alliansregeringen bringar ordning och reda i finanserna
 
Men priset blir dyrt, väldigt dyrt.
 
Av ansvarspredikanten och fd Hästsvanen har vi matats med mantra hur bättre allt
blivit sedan år 2006, det magiska året då den ansvarslösa opposition lämnade och
den ansvarsfulla alliansregeringen tillträdde.
 
Mycket har förändrats sedan 2006, en del till det bättre, en del till det sämre,
ibland som en följd av Alliansregeringens kraftfulla styre, ibland inte.
 
ALLIANSREGERINGEN HAR DRIVIT EN POLITIK FÖRSEDD MED SKYGGLAPPAR,
DET SOM RÄKNATS HAR VARIT STARKA OFFENTLIGA FINANSEWR, ORDNING
OCH REDA I STATENS FINANSER.
 
Att detta sedan medför att det inte blir någon ordning och reda i kommunikationerna,
försvaret, skolorna, sjukvården, äldrevården och mycket annat är då av underordnad
betydelse,
 
HAR MAN SKYGGLAPPAR SÅ HAR MAN SKYGGLAPPAR.
 
En märkbar förändring, som bland annat hänger samman med att skapa ordning och
reda i statens finanser, dvs spara, spara och åter spara, är hur den psykiska ohälsan
hos unga utvecklats.
 
RAPPORTER VISAR NU ATT DEN PSYKISKA OHÄLSAN HOS UNGA SEDAN JUST
2006 ÖKAT MED 30 %
 
Allt fler i denna grupp har sedan 2006 också tagits in på slutenvården.
 
LANDETS FRAMTID MÅR ALLTSÅ ALLT SÄMRE OCH SÄMRE OCH OMHÄNDERTAS
I ALLT STÖRRE UTSTRÄCKNING FÖR ATT LANDETS LEDNING FOKUSERAR PÅ
EKONOMISKA NYCKELTAL.
 
Inget annat tillmäts någon som helst betydelse i dessa kretsar.
 
Omhändertagandet av dessa unga är också under all kritik, i de allra flesta fall blir
de föremål för förvaring, ingen vård.
 
FÖRVARINGEN SKER DÅ OFTA PÅ RÄTTSPSYK FÖR VUXNA, INTE SÄLLAN TILL-
SAMMANS MED TUNGT KRIMINELLT BELASTADE PSYKISKT SJUKA VUXNA.
 
Alla, som inte stirrat sig blinda på en tillväxtkurva, inser omedelbart att denna förvaring är
mer till skada än nytta.
 
Men vad gör det, man sparar och skapar ordning och reda i finanserna.
 
OCH DE UNGA MÅR ALLT SÄMRE.
 
För att de omhändertagna unga ska må allt sämre, sker ofta intagningen långt från hem-
met, för att säkerställa att de inte kan få besök av anhöriga.
 
Kommun-och Landstingsförbundet uppger sig vara medvetna om detta problem, att de
unga omhändertas på "anstalter" långt bort, så att de för säkerhets skull inte kan få besök.
 
Hur påverkar denna kunskap Kommun och Landstingsförbundet ??
 
DE SKA CENTRALISERA ANSTALTERNA ÄNNU MER, SÅ ATT ÄNNU FÄRRE KAN
FÅ BESÖK AV ANHÖRINGA.
 
För att spara och skapa ordning och reda i finanserna.
 
VI TALAR ALLTSÅ OM LANDETS FRAMTID OCH MED SKYGGLAPPARNA PÅ SKA-
PAR MAN ORDNING OCH REDA I FINANSERNA, MEN OORDNING OCH OREDA HOS
DE DRABBADE, I SJÄLEN.
 
Ordning och reda i finanserna nu, efter oss RAGNARÖK, tycks vara den politiska a-
gendan.
 
Forskare slår nu larm och ser detta som ett växandesamhällsproblem, ett antal kända
forskare sträcker sig ännu längre.
 
DE HÄVDAR ATT DE INTE SER NÅGOT SAMHÄLLSPROBLEM SOM ÄR STÖRRE.
 
Lek med tanken, att de har rätt, att denna utveckling är vårt största samhällsproblem
inför framtiden.
 
Vad gör ansvariga politiker åt denna utveckling ??
 
DE DRIVER EN POLITIK, SOM GÖR ATT VÅRT STÖRSTA SAMHÄLLSPROBLEM
BLIR ÄNNU STÖRRE.
 
Alliansregeringen har sin egen definition av denna  förda politik.
 
DEN ÄR KRAFTFULL OCH ANSVARSFULL.
 
Allt medan landets framtid mår allt sämre och sämre.
 
 
AE
 
 
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet.   
 
Särskilt ansvar tar jag genom att se till att allt fler unga lider av psykisk ohälsa.
 
Vår ansvarsfulla politik inleddes med det magiska året 2006, varefter allt i landet
blivit mycket bättre. Härom dagen blev vi upplysta att antalet dödsolyckor på arbets-
platserna blivit färre efter 2006, tack vare den ansvarsfulla alliansregeringen.
 
Vädret har också blivit bättre sedan 2006, tack vare den ansvarsfulla Alliansrege-
ringen.
 
Nu får vi rapporter om att unga sedan 2006 också omfattats av Alliansregeringens
välfärdssatsningar.
 
Sedan 2006 har den psykiska ohälsan bland unga bara ökat med 30 %, allt som en
följd av vår satsning på starka offentliga finanser.
 
Det är så vi tar ansvar för landets framtid.
 
Vi noterar nu att ledaren för sverigedemokraterna, Jimmie Åkesson, inte heller i år
inbjuds till Nobelfesten. Vi har valt att inte påverka Nobelstiftelsen i denna fråga då
vi tycker att det är viktigt att vi ställer grupp mot grupp.
 
Det är så vi tar ansvar för sammanhållningen i landet.
 
Vi får nu glädjande rapporter att SÄPO troligen kommer att få direkttillgång till all
trafikdata från mail och telefonsamtal inom landet.
 
Som alla minns lovade jag när FRA lagen infördes att detta aldrig skulle kunna kom-
ma att ske.
 
Det är så vi tar ansvar för att föra medborgarna bakom ljuset.
 
Riksdagskvinnan Al Sahlani, ledamot i centerpartiets styrelse, har nu tagit time out
från sitt uppdrag då hon är misstänkt för omfattande bedrägerier. Hon har beretts
möjlighet att ta time out med fullt arvode i stället för att ta tjänstledigt utan  lön.
 
Det är så vi tar ansvar för kriminella politikers förmåner.
 
Min företrädare Bo Lundgren tycks ha drabbats av hjärnblödning, när han nu föreslår
att socialdemokraterna och moderaterna ska överväga möjligheten till ett regeringssam-
arbete, om valutgången inte ger oss majoritet.
 
Att inte Bo begriper att det ligger under min värdighet att underordna mig den där Stefan
Löfven, det begriper jag då rakt inte, är man stridshingst går man alltid i första ledet.
 
 
Den dagen då jag finner mig i en position, då jag tvingas lyssna till någon hoppas jag ald-
rig inträffar.
 
Vi har fått ogrundad kritik för att vi dragit ner på äldrevården, bland annat för att vi sparar
pengar genom att inte låta dem gå på toiletten. Detta är inte hela bilden, på många äldre-
boende tvingar vi i stället in de äldre på toiletterna, för att de ska lära sig hålla tyst.
 
För att de ska ges möjlighet att vara på toiletten så länge som möjligt låser vi då dörren
utifrån, samtidigt som vi släcker ljuset för att skapa ordning och reda i äldreboendet fi-
nanser.
 
Det är så vi tar ansvar för de äldre i landet.
 
En korruptionshärva i Upsala har nu blivit känd, och den påminner om korruptionshärvan
i Huddinge. Vi får inte förstora upp dessa händelser, utan måste sätta in dem i ett större
sammahang.
 
Mycket pekar på att de sett mig som ett föredöme, när jag skott mig på andras bekostnad
'genom att inte betala min tv licens.
 
Det är så vi politiker tar ansvar för våra egna förmåner.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar förlandet.    
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trev-
lig dag.
 
             
 
AE
 
 

BO LUNDGREN PANTSÄTTER LANDET IGEN

Panten räckte bara till en enkel korv med bröd
 
Man tycker ju att Bu Lundgren borde ligga lite lågt efter sina tidigare resor.
 
Först en uppvisning i den lägre skolan, när det gäller juridik och moral, när det
gällde Carnegie och alla han lurade skjortan av där.
 
SEDAN EN UPPVISNING I EN ÄNNU LÄGRE SKOLA, DÄR HAN GARANTERADE
ATT SKATTEBETALARNAS PANT I SAAB SKULLE BLI EN GOD AFFÄR.
 
Efter dessa resor tycker man att Riksgäldens chef borde stanna hemma och inte ge sig
ut på fler resor.
 
MEN NU GER SIG BO LUNDGREON UT OCH RESER IGEN OCH FÖRESLÅR ATT
MODERATERNA OCH SOCIALDEMOKRATERNA SKA ÖVERVÄGA ETT REGE-
RINGSSAMARBETE, OM LUFTEN GÅR UR DE BÅDA BLOCKEN.
 
Bortsett från den demokratiska aspekten, som inte är oviktigt, torde ett sådant försök
vara dömt att misslyckas.
 
Den demokratiska aspekten är i högsta grad en viktig faktor. En samverkan med dessa
båda partier skulle medföra att det i Sverige inte skulle finnas någon politisk opposition.
 
Vem skulle då hålla reda på alla oegentligheter som sker, kanske det är det som
är själva tanken ??
 
BÅDA SIDOR SKULLE SITTA I SLUTNA RUM OCH FATTA BESLUT, SOM ALDRIG
LYFTS FRAM OCH KOMMER TILL VÄLJARNAS KÄNNEDOM.
 
Ingen opposition värd namnet från vänster, och ingen heller från höger.
 
DEN DEMOKRATISKA KONTROLLEN OCH MED DEN DEMOKRATIN BORTA MED
VINDEN.
 
Det är inte heller en vågad gissning att de flesta beslut skulle ha karaktären av kompro-
misser, där båda partierna utnämner sig till vinnare och väljarna står som förlorade.
 
Resenären menar att det är viktigt med samförstånd.
 
DEN SAMFÖRSTÅND MAN UPPNÅR DEN VÄGEN ÄR ETT SAMFÖRSTÅND MOT
VÄLJARNA FÖR ATT KUNNA HÅLLA IHOP DETTA SPEKTAKEL.
 
Resenären menar vidare att man på det sättet skulle kunna lägga stridigheter åt sidan.
 
STRIDIGHETERNA MELLAN DESSA BÅDA PARTIER SKULLE I STÄLLET ERSÄT-
TAS AV STRIDER MOT VÄLJARNA FÖR ATT HÅLLA IHOP DETTA SPEKTAKEL.
 
Den demokratiska aspekten är således oerhört viktig, men troligen inte den största stö-
testenen.
 
Den största stötestenen är nog ansvarspredikanten Fredrik Reinfeldt.
 
ATT DENNE INTRIGMAKARE, SOM INTE TÅL ANDRA SYNPUNKTER ÄN SINA EG-
NA, SKULLE UNDERORDNA SIG STEFAN LÖFVEN GÅR VÄL KNAPPAST ATT FÖ-
RESTÄLLA SIG I SIN VILDASTE FANTASI.
 
Från dag 1 skulle med största sannolikhet ett sådant samarbete präglas av konspiratio-
ner och intriger syftande till att ansvarspredikanten ska manövrera ut andra.
 
Carl Bildt bör kunna berätta hur det gick till att bli utmanövrerad som partiledare och Ulf
Kristersson har säkert en hel del att berätta hur det kändes att bli utmanövrerad i MUF.
 
Nej, Bo Lundgren bör nog avstå ifrån att ge sig ut på ogenomtänkta resor och
stanna kvar på Riksgälden och slicka såren efter den värdelösa panten i SAAB.
 
Och vi väljare bör nog se om vårt hus, så att det finns en opposion värd namnet kvar
i landet.
 
 Panten räckte till en enkel korv med bröd.
 
AE
 
 
 
 
 
 

NOBELSTIFTELSEN STÄLLER GRUPPMOT GRUPP

Nobelstiftelsen underblåset hat och motsättningar
 
Så var det då dags för en ny barnslig markering från Nobelstiftelsen, en markering
som mer hör hemma i sandlådan.
 
Nu slår man sig på bröster och utropar förtjust att Jimmie Åkesson är inte in-
bjuden till Nobelfesten i år heller.
 
MEN ÄR DET SÅ BARNSLIGT, FINNS DET ANLEDNING ATT VARA FÖRTJUST,
DEN FRÅGAN BORDE MAN NOG STÄLLA SIG I NOBELSTIFTELSEN.
 
Att krypa bakom att man har "rätten" att bjuda in vem vad vill vittnar bara om svaghet,
ingenting annat.
 
Nobelstiftelsen må vara hur privat som helst, deras tradition att bjuda in politiker byg-
ger på traditioner, som är allt annat än privata.
 
MAN BJUDER IN PARTILEDARNA I EGENSKAP AV PARTILEDARE, INGENTING
ANNAT, INTE SOM PRIVATA VÄNNER.
 
FRAM TILL FÖR NÅGRA ÅR SEDAN FRAMSTOD NOBELSTIFTELSEN SOM EN
SERIÖS, POLITISKT OBEROENDE STIFTELSE.
 
Det gör den definitivt inte längre, den ställer grupp mot grupp, som det kära barnet nu-
mera heter, man anstränger sig att skapa hat och motsättningar inom samhället.
 
FÖR DET ÄR JUST DET MAN GÖR.
 
Nobelstiftelsen må säga och tycka vad man vill, men oberoende av detta gäller en
sak:
 
'DET ÄR MEDBORGARE I ETT DEMOKRATISK LAND SOM I FRIA VAL VALT ATT
LÄGGA SINA RÖSTER PÅ SVERIGEDEMOKRATERNA, OCH ENLIGT VÅRT DE-
MOKRATISKA SYSTEM ÄR  JIMMIE ÅKESSON STÄLLFÖRETRÄDARE FÖR DESSA
RÖSTER.
 
Det är dessa demokratiska röster Nobelstiftelsen väljer att ställa utanför.
 
Den dag man värderar väljare olika,som Nobelstiftelsen nu gör, då ställer man också
demokratiskt sinnade väljare mot varandra, man skapar utanförskap och man sår hat,
splittring och motsättningar i landet.
 
OM DET ÄR DET VÄGEN NOBELSTIFTELSEN VILL GÅ, VORE DET MER RAKRYG-
GAT ATT SÄGA DETTA, I STÄLLET FÖR ATT KRYPA BAKOM ATT MAN BJUDER
IN VEM MAN VILL.
 
Med nuvarande väljarstöd är det ungefär 700 000 väljare som Nobelstiftelsen anser är
mindre värda och ställer mot andra grupper, som det kära barnet numera heter.
 
Lägger man till familjemedlemmar samt ungdomar under valbar ålder bör antalet med-
borgare Nobelstiftelsen behandlar med största förakt, uppgå till drygt miljonen.
 
Dessa överväganden bör man göra oberoende av vilket parti man röstar på och obe-
roende av vad man tycker om sverigedemokraterna och Jimmie Åkesson.
 
Visst, man har den formella rätten att bjuda in "vem man vill".
 
MEN MAN VERKAR I ETT DEMOKRATISKT SAMHÄLLE, OCH MAN TILLGODO-
GÖR SIG VÄRDET AV DETTA NÄR MAN BJUDER UPP TILL DANS.
 
DÅ ÄR DET INTE HELLER FÖR MYCKET BEGÄRT ATT MAN SJÄLV UPPFYLLER
ELEMENTÄRA DEMOKRATISKA KRAV.
 
Bedrövligt är det, säger då Bill
Bedrövligare än bedrövligt, säger då Bull
 
Nobelstiftelens nya kännetecken
 
AE
 
 
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet.   
 
Särskilt ansvar tar jag för privatiseringen inom sjukvården.
 
 
Vi får nu hela tiden glädjande siffror över hur sjukvården utvecklas. Storsjukhusen
inom Stockholmsområdet stänger nu ner antalet vårdplatser, på vissa håll med 10%,
förlänger sjukvårdsköerna och skapar allt större överbeläggningar, allt för att  för-
bättra det ekonomiska utfallet. Den minskade patientsäkerheten som följer på detta
väger då lätt, follow the Money som vi moderater brukar säga
 
Även förlossningssidan kommer vi nu att skära ner kraftigt, då det blir för dyrt att
sköta detta i Stockholm. Vi ser detta som en naturlig anpassning då de flesta stock-
holmare sedan tidigare är vana vid att resa till Västerås och andra städer för att föda.
Även här gäller follow the Money, våra starka offentliga finanser får inte äventyras av
en massa orimliga krav från blivande mödrar.
 
Det är så vi tar ansvarför sjukvården.
 
Vi får också glädjande besked från Kriminalvården. Genom ansvarsfulla besparingar
har vi lyckats öka hoten mellan intagna och många intagna blir också utsatta för kraf-
tigt våld, ofta av karaktären dödligt våld. Då många av dessa inte kommer att kunna
omfattas av vår ansvarsfulla jobblinje, ser vi inte detta våld som  något besvärande.
 
Det är så vi tar ansvar för de intagna inom Kriminalvården.
 
Vi utreder också möjligheten att skära ner ytterligare inom Kriminalvården, så att de
offentliga finanserna blir ännu starkare. Ett sätt vi nu tittar på är att ta bort det knivför-
bud, som gällt ett antal år.
 
Antalet knivdåd, med allvarliga skador, tycks nu vara så många, att allt tyder på att alla
struntar i knivlagen, och då kan vi lika gärna ta bort den.
 
Det är så vi tar ansvar för brottsutvecklingen i landet.
 
Ahlbrightstyrelsen angriper nu våra börsbolag för att alla i styrelserna är stöpta i samma
form och man hävdar då att det sitter en massa klonade människor i bolagens styrelser.
Kritiken sträcker sig så långt att man påstår att det skulle kunna vara bra att styrelserna
tillfördas även avvikande uppfattningar och man vill då kvalitetssäkra styrelserummen.
 
För oss politiker låter detta verklighetsfrämmande, att sätta någon kvalitetsstämpling
på oss har jag svårt att tänka mig att någon skulle kunna göra. Dessutom vet vi ju alla
att vi moderater är så klonade att tycka samma sak, att ingen kvalitetssäkring i världen
skulle få någon moderat att våga säga emot mig, ingen annan allianspolitiker heller för
den delen.
 
Många av oss skrattade hjärtligt då vi i Aftonbladet nu kunde läsa att Folkpartiet borde bli
lite mer självkritiska. Det räcker att nämna namnen Bengt Westerberg och Eric Ullenfån,
så förstår alla varför vi hade hjärtligt roligt åt detta.
 
Nu har vår partisekreterare Kent Persson bestämt att Malmö ska byte politiskt styre nästa
år. Han känsla för Region Skåne och Malmö är så stark att han kommer att belöna sta-
den men många besök inför valet. Denna starka känsla bygger på att han deltog i en ten-
nis cup för 25 år sedan med namnet Kalle Anka.
 
Styrkt av detta minne kommer partisekreteraren att kalla sin valturne i Skåne för Svälta
Räv, och hoppas med detta nå makten i Malmö, så att de äldre kan svältas ut även där.
 
Tyvärr ökar rasismen nu brett över hela landet. Färska rapporter visar nu att 17 % av LO
medlemmar är rasister, då de avser lägga sina röster på sverigedemokraterna. Tittar man
i åldersläget 18 - 49 % är hela 30 % inom LO rasister.
 
Vi måste med alla medel bekämpa denna utbredda rasism inom LO.
 
Tyvärr visar också rapporterna att rasismen inom moderaterna är ännu mer utbredd. Hela
50 % av de som skulle rösta på moderaterna sympatiserar med sverigedemokraternas
krav på minskad invandring.
'
Vi måste därför bekämpa varannan moderat genom att inte ta i dem med tången.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för att retoriken i invandrardebatten hålls på en balanserad ni-
vå.
 
Apropå detta försökte sverigedemokraterna sträcka fram en utsträckt hand mot oss,
som för denna ansvarsfulla retorik i invandrarfrågan.
 
Självklart kunde vi inte ta emot denna utsträckta hand, vi behöver sverigedemokraterna
för att ha någon att demonisera, vi vet ju alla att egna brister döljs bäst genom att demo-
nisera yttre och inre fiender.
 
Inte vill vi att det ska bli känt att varannan moderat är främlingsfientlig och rasist, så vi be-
höver sverigedemokraterna, utan utsträckta händer.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet.    
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trev-
lig dag.
 
             
 
AE
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappader ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet.    
 
Under den gångna helgen har vi fått ta del av två väljarbarometrar, Sentios och SIFO
väljarundersökningar för november.
 
Båda visar att det bara är Alliansen som kan visa upp ett trovärdigt regeringsalterna-
tiv.
 
I Sentios undersökning har Alliansen 38 % och det skiljer 10 % mellan blocken. Social-
demokraterna och Miljöpartiet har ensamma 40,2 %, vilket visar att Alliansen har det
enda trovärdiga regeringsalternativet.
 
I denna undersökning ligger centerpartiet under 4 % och kristdemokraterna på 4,1 %,
vilket gör att Alliansens trovärdiga regeringsalternativ framstår som ännu trovärdigare,
särskilt om centerpartiets siffror står sig och partiet faller ur riksdagen.
 
Folkpartiets nedgång fortsätter här och partiet når nu bara 4,5 %.  Fortsätter denna ned-
gång kan vårt regeringsalternativt bli så trovärdigt att moderaterna står ensamma som
ett trovärdigt regeringsalternativ.
 
I SIFO undersökning ökar Alliansens trovärdiga regeringsalternativ, där är skillnaden mel-
lan blocken 12 % och socialdemokraterna och miljöpartiet når ensamma 43,6 % mot vårt
trovärdiga regeringsalternativ, som ger oss hela 38;9 %.
 
Även här kan det trovärdiga regeringsalternativt bli trovärdigare genom att kristdemokra-
terna tycks kunna falla bort.
 
Göran Hägglund tycks för övrigt oroa sig för att partiet kan nå upp till 4 % och på det sät-
tet kunna stanna kvar i riksdagen.
 
För att motverka denna risk har Göran påbörjar en utrensning där man från vallistorna
plockar bort sådana namn som attraherar väljarna.
 
Genom att plocka bort namn som Gunilla Gomér, som för övrigt fick mest kryssade rös-
ter, Lennart Sacredeus och Tuve Skånberg försöker Göran säkerställa att partiet inte
kan nå upp till 4% och på det sättet göra vårt regeringsalternativ mycket trovärdigare.
 
Även Folkpartiet ligger farligt nära gränsen 4 % i båda undersökningarna. Hittar de inte
en fråga att gå till vals på, och lyckan står oss bi, kan även folkpartiet hamna under 4 %.
 
Alliansens trovärdiga regeringsalternativ framstår då som mer trovärdigt än aldrig förr.
 
Denna trovärdighet ökar också med de uppgifter vi nu får att allt fler folkpartister söker
sig över till sverigedemokraterna.
 
Under partiets landsmöte ställe Marit Paulsen frågan om "hon var rätt tant för jobbet".
Genom att ställa denna fråga visade hon en större insikt än den majoritet, som valde
att rösta fram henne för att lotsa fram Sverige in i framtiden.
 
Erfarna polismän, med många år i tjänsten, rapporterar nu om inbrottsvåg i Halland
och Värmland, som är större än någonsin. Uppgivna poliser uppger att man inte sett
något liknande på 30 år.
 
Det är genom att driva fram denna utveckling vi tar ansvar för landet.
 
Expressen skriver idag att den politiska debatten saknar intellektuellt sökande och in-
slag av ideologiska avvikelser.
 
På den punktern håller jag inte med Expressen, många har sökt efter intellekt inom Ro-
senbad, men aldrig hittat något.
 
För en kort tid sedan rapporterade media om att en ung kvinnlig politiker i Norrland
blivit misshandlad i sitt hem för sitt ställningstagande rörande byskolor. Detta väckte
hård och berättigad kritik på många håll.
 
Leif GW Persson har på vårt uppdrag undersökt denna historia och tycks ha funnit att
den påstådda misshandeln aldrig ägt rum.
 
Han förklarar anmälan som ett rop på hjälp, och med den politik det aktuella partiet för,
är det lätt att förstå att dess företrädare ropar på hjälp.
 
Vi ser också en sådan anmälan både som  ett intellektuellt sökande och en ideolo-
gisk avvikelse, så Expressen tycks här vara ute på irrfärder.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet.    
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trev-
lig dag.
 
             
 
AE
 
 

KLAN HINDRAR FRIA VAL I SVERIGE

De små stegens tyranni pågår för fullt.
 
Bedrägerihärvan inom ett hemtjänstföretag i Södertälje ger många anledningar att
ställa sig frågan.
 
VAD HÅLLER VÅRA POLITIKER EGENTLIGEN PÅ MED.
 
De omfattande bedrägerierna inom hemstjänsten är illa nog, kan man tycka,men
när konturerna i denna härva avtecknar sig visar det sig att det finns värre saker
än bedrägerier att oroa sig för,
 
Ett antal personer är nu häktade, bland annat företagets VD Silva Gunduz, som
tidigare var gruppledare för vänsterkommunisterna i Södertälje Kommunalfull-
mäktige.
 
Tillförlitliga källor har förklaringen till att Silva lämnande sina politiska upp-
drag för att ägna sig åt annan form av kriminalitet.
 
DESSA KÄLLOR GÖR NU GÄLLANDE ATT SILVAS BROR, METIN ATASEVEN,
VAR DEN SOM TVINGADE BORT SILVA FRÅN POLITIKEN.
 
Denne broder sitter nu som riksdagsman och företräder De Nya Moderaterna. I sam-
band med att Metin Ataseven bytte parti och gick över till De Nya Moderaterna görs
nu gällande att han utfärdade ett klandekret.
 
DETTA KLANDEKRET FÖRBJÖD ALLA INOM KLANEN ATT FÖRETRÄDA AN-
NAT PARTI ÄN DE NYA MODERATERNA.
 
Mot denna bakgrund tvingades Silva bort från politiken och fick ägna sig åt annan
kriminalitet.
 
Så ser alltså Sverige ut idag.
 
ETT REGELRÄTT KLANSTYRE INOM VISSA OMRÅDEN, DÄR KLANENS MED-
LEMMAR INTE HAR RÄTT ATT UTÖVA FRIA OCH DEMOKRATISKA VAL.
 
Och detta anser De Nya Moderaterna vara helt i enlighet med demokatiska princi-
per, för annars hade ju Metin Ataseven inte företrätt partiet, så nu måste man ställa
sig frågan:.
 
VAD "I HELSICKE" HÅLLER DE NYA MODERATERNA PÅ MED ??
 
En koranrektor i Göteborg, Waberi, som företräder moderaterna i riksdagen och
som använder denna plattform för att föresråka sharialagar, samtidigt som han häv-
dar att män har rätt att slå sina olydiga hustrur.
 
Och ovanpå detta en annan riksdagsman, som utövar klanstyre och förbjuder sina
klanmedlemmar att rösta på annat parti än det han bestämmer genom klandekret.
 
Så frågan är nu:
 
VAD "I HELSICKE" HÅLLER DE NYA MODERATERNA PÅ MED.
 
Och vad håller centerpartiet på med, bara för några dagar sedan avslöjades att
en så kallad nyanländ, medlem i partistyrelsen, ägnade sig åt omfattande bedrä-
gerier av biståndsmedel.
 
Så även här är frågan:
 
VAD "I HELSICKE" HÅLLER CENTERPARTIET PÅ MED.
 
Och vad håller socialdemokraterna på med, det var inte så länge sedan ett an-
tal suspekta figurer med Veronica Palm i spetsen försökte kuppa in en anhängare
till muslimska brödraskapet i partistyrelsen.
 
Så även här är frågan:
 
VAD "I HELSICKE" HÅLLER SOCIALDEMOKRATERNA PÅ MED.
 
Allt detta är ett slag i ansiktet på "alla" anständiga medborgare. Att så kallade et-
niska svenskar undanber sig att smygvägen bli underkastade sharialagar och
muslimska brödraskapet borde väl knappast vara någon hemlighet.
 
Men det är ett ännu större slag i ansiktet på alla de hederliga och anständiga
nyanlända, som flytt förtryck i sina hemländer i tron att de ska möta ett demo-'
kratiskt statsskick i Sverige.
 
FÖRMODLIGEN ÄR MÅNGA AV DESSA, MED DE ERFARENHETER DE HAR
AV NÄMNDA INSLAG, SHARIALAGAR, KLANSTYRE OCH MUSLIMSKA BRÖD-
'RASKAPET, BETYDLIGT MER OROADE AV DENNA UTVECKLING ÄN VI SÅ
KALLADE ETNISKA SVENSKAR.
 
Så frågan är motiverad:
 
VAD "I HELSICKE" HÅLLER DE NYA MODERATERNA, CENTERPARTIET OCH
SOCIALDEMOKRATERNA PÅ MED.
 
Vill de införa sharialagar och klanstyre kan de väl i alla fall ha så mycket anständig-
het i kroppen att de gör det öppet i sina valmanifest, att göra den typen av samhälls-
förändringaringar smygvägen brukar inte vara förenligt med demokrati, i vart fall in-
te i andra länder än Sverige.
 
Så skärning i dessa avseenden är helt klart motiverat. Att vi inte som väljare kan på-
verka valet av våra politiska företrädare är illa nog.
 
MEN DET BEHÖVER JU INTE INNEBÄRA ATT VI SKA BEHÖVA ACCEPTERA
VAD SOM HELST PÅ PARTIERNAS VALLISTOR.
 
 
Rösta som klanen bestämmer, annars ................
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 

KATASTROFHJÄLP TILL FILIPPINERNA

Nöden kräver att man gör vad man kan
 
När man på distans ser den enorma ödeläggelse, som drabbat Filippinern, räcker
inga ord längre.
 
Tyvärr verkar det som om hjälpinsatserna inte heller räcker till.
 
Skadade som inte tas om hand,och som riskerar amputationer helt i onödan för att
hjälpinsatser saknas.
 
Liksäckar liggande på gatan ett antal dagar efter katastrofen.
 
Det är lätt att förstå den uppgivenhet, som drabbat den drabbade befolkningen, att
den behöver hjälp utifrån framstår som klarare än klart.
 
Läkare utan gränser som vanligt på plats och gör som vanligt viktiga och stora in-
satser.
 
Enskilda bidrar med ekonomisk välgörenhet som aldrig förr, men när skadade inte
kan tas om hand och liksäckar förpestar miljön känns det som om något ändå sak-
nas.
 
De flesta utvecklade länder har både helikopterresurser och militära fältsjuk-
hus.
 
MAN HAR INTE SETT EN ENDA BILD ELLER ANTYDAN ATT SÅDANA RESUR-
SER STÄLLTS TILL FÖRFOGANDE, VILKET SKULLE HA KUNNAT UTRÄTTA
"UNDERVERK".
 
Det talas vitt och brett om logistikproblem, och dessa blir nästan oöverstigliga om
man utgår ifrån "vanliga" civila resurser.
 
MIlitära fältsjukhus och miltära transportförband är dock anpassade just för
att överbrygga den typ av "logistikproblem" som lägger hinder i vägen för
läkare utan gränser och andra.
 
VART TOG ALLA DESSA RESURSER VÄGEN, DE FINNS JU PÅ PLATS "RUNT
OMI VÄRLDEN" ??
 
Att FN och enskild bidrar efter bästa förmåga, om detta råder inga som helst tvivel.
Hangarfartyg har också skickats till närområdet.
 
MEN ÄNDÅ KVARSTÅR FRÅGAN.
 
BIDRAR ALLA, SOM HAR DE MEST ANVÄNDBARA RESURSERNA, FULLT UT PÅ
DET SÄTT SOM MAN KAN FÖRVÄNTA SIG.
 
Liksäckar ska bara inte ligga längs gatorna dag efter dag till allmänt beskådande.
 
Inte heller ska lindrigt skadade riskera onödiga amputationer, för att läkare utan gränser
inte kan hantera den  närmast överstigliga omfattningen av personskador.
 
Innan den ansvarsfulla Alliansregeringen nedmonterade försvaret hade Sverige också
militära fältsjukhus.
 
HAR DE OCKSÅ FÖRSVUNNIT ELLER LAGTS I MALPÅSE ??
 
Det tar säkert dagar att "mobilisera/sätta upp" fältsjukhus, om de finns, och det tar dagar
att transportera dem och sätta upp dem i funktionsdugligt skick, men om de finns så borde
de synas.
 
Det borde både vi och andra rika länder kunna kosta på oss, särskilt med tanke på
hur stora i orden vi ofta är när vi ska lindra nöden i vissa andra avseenden.
 
 
 
AE
 
 
 
 

INTERNETCENSUR I SVERIGE

Sverige går i Kinas ledband
 
Mer rätt är kanske att hävda att alla censurmakare i Sverige går i Fredrik Reinfeldts
ledband.
 
Vi förfasas med rätta när diktaturen i Kina gör vissa internetsidor oåtkomliga
för att medborgarna ska hållas på mattan.
 
NÄR EXAKT SAMMA SAK SKER I SVERIGE BEMÖTS DET INTE ENS MED EN
GÄSPNING.
 
Landstinget i Stockholms län tillhandahåller så kallade patientdatorer även till de sjuk-
hus, som drivs i privat regi.
 
Sådana patientdatorer finns då bland annat på Capios sjukhus, St Göran. Fram till
alldeles nyligen var informationen tillgänglig på dessa datorer för patienterna.
 
Sjukhusledningen, med sjukvårsdirektör Mikael Ohrling, tycks ha varit på be-
sök i Kina och imponerats av landets internetcensur.
 
BERUSADE AV DESSA EFARENHETER HAR NU TYDLIGEN LANDSTINGET
SPÄRRAT PATIENTDATORERNA FRÅN DE HEMSIDOR KINAS MEDBORGARE.
FÖRLÅT, SVENSKA MEDBORGARE, MÅR DÅLIGT AV ATT LÄSA.
 
Något högre väsen har medfört att just sverigedemokraternas hemsida inte är åt-
komlig, alla andra partiers hemsidor är fortfarande åtkomliga.
 
MITT FRAMFÖR NÄSAN PÅ OSS, HELT ÖPPET, I NOVEMBER 2013, FÖREKOM-
MER DET ALLTSÅ INTERNETCENSUR I SVERIGE.
 
Vem kunde tro detta så sent som igår.
 
Detta är ett så oerhört allvarlig ingrepp i demokratins fundamenta att det är svårt att
tro att sjukvårdsdirektören Mikael Ohrling tar på sig ansvaret för denna internetcen-
sur, om han inte känner att han har stöd från den högsta politiska ledningen.
 
Det är ingen som tror att Fredrik Reinfeldt personligen gett en order till Mikael
Ohrling att införa internetcensur i landet.
 
MEN DET ÄR HELLER INGEN SOM TROR ATT KINAS FÖRLÄNGDA ARM, SJUK-
HUSDIREKTÖREN MIKAEL OHRLING, SKULLE TA PÅ SIG ANSVARET ATT IN-
FÖRA INTERNETCENSUR I LANDET, OM HAN INTE KÄNT ATT ETT TYST SAM-
TYCKE FANNS PÅ HÖGSTA ORT.
 
´Hade detta tysta samtycke inte förelegat hade censuren aldrig införts,och hade den
ändå införts hade den upphört i samma stund landets högsta politiska ledning fick
vetskap om vad som pågick.
 
OM VI LEVT I EN DEMOKRATI FÖRSTÅS.
 
Detta är inte fråga om främlingsfientlighet eller inte främlingsfientlighet, det är inte
fråga om rasism eller inte rasism.
 
DET ÄR FRÅGA OM VI SKA HA DEMOKRATI I LANDET ELLER INTE OCH DET
ANKOMMER PÅ LANDETS HÖGSTA LEDNING ATT SÅ LÅNGT DET ÄR MÖJ-
LIGT FÖRVISSA SIG OM ATT DEMOKRATIN FUNGERAR.
 
För en tid sedan fällde EU domstolen en dom med innebörden att Sverige bröt mot
de mänskliga rättigheterna.
 
MÅSTE DET VERKLIGEN GÅ SÅ LÅNGT ATT VI MEDBORGARE MÅSTE VÄNDA
OSS TILL EU DOMSTOLEN FÖR ATT INTE BLI UTSATTA FÖR INTERNETCEN-
SUR.
 
Kinas ledare tar ansvar för Kina genom internetcensur, nu vet vi vad Alliansregerin-
gens ansvar bygger på.
 
BROTT MOT MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH INTERNET CENSUR.
 
´Det är helt enkelt en skam utan like att ansvariga politiker tillåter att detta sker mitt
framför näsan på både dem själva och oss.
 
Man använder ibland ordet "kontaproduktivt". Om dessa så kallade nyttiga idioter,
som ligger bakom detta, tror sig att med detta kunna försvaga sverigedemokraternas
väljarstöd, lär de ta gruvligt miste.
 
All erfarenhet pekar på att effekten blir den motsatta.
 
ÄR MAN SÅ ERBARMELIGT ENFALDIG ATT MAN INTE BEGRIPER DETTA, DÅ
ÄR MAN INTE EN NYTTIG IDIOT, MAN ÄR EN NYTTIG JUBELIDIOT.
 
 
 Låt oss för guds skull slippa all sådan här "skit"
 
AE

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet.   
 
Under gårdagen fick vi en rapport, som bekräftar den beskrivning Anders Borg gjort
av vår ekonomiska utveckling.
 
Att vi är bättre än alla andra länder bekräftades nu i går genom att tillväxten tycks bli
negativ under två kvartal i rad. Denna negativa utveckling har vi kunna bortse ifrån
genom att företaget under lång tid byggt upp stora lager.
 
Av ren illvilja väljer nu företagen att kraftigt reducera sina lager, så att tillväxten blir
negativ. Många skulle nu kunna få för sig att Anders Borg skönmålat vår ekonomi.
 
För att Anders Borg ska kunna fortsätta att skryta om att vi är bättre än alla andra,
kommer vi därför att införa regler, som medför att alla företag kraftigt måste öka si-
na lager, i vart fram intill valet.
 
Då kan vi fortsätta att skryta över att vi är bättre än andra, i vart fall till dess företa-
gen skär ner sina lager nästa gång.
 
Som alla förstår finns det många sätt att framställa sig som bättre än alla andra, den
ekonomiska utvecklingen är bara ett exempel.
 
Vår moderate riksdagsman Jan Ericsson framställer nu oss moderater nu som bäst
på att hålla nere antal döda i arbetsplatsolyckor. Fram till 2006 dödade då opposi-
tionen fler i olika arbetsplatsolyckor än vi gjort efter 2006.
 
Det visar på det ansvar vi tar för landet.
 
Vissa landsting stänger nu ner vissa hemsidor på sina patientdatorer. Försöksverk-
samhet har då påbörjats på Capio, där man stänger ner alla sidor, som kan ge in-
formation om de hemska sverigedemokraterna.
 
Den typen av demokratiska initiativ uppskattat jag personligen, mitt hat mot sverige-
demokrater är så stort, att jag knappt vet till mig.
 
För att hitta andra sätt att stoppa all information, som kan försvåra att vi vinner valet,
kommer vi  därför inom kort tillsammans med ett antal landsting göre en studieresa
till Kina för att lära oss mer om hur man undanhåller väljarna viss information.
 
Jag räknar kallt med att väljarna är just så mentalt handikappade, som jag beskriver
dem i mitt fina manifest, att de ska acceptera att vi undanhåller dem den information
vi inte vill att de ska få tillgång till.
 
Folkpartiets landsmöte fortsätter att dominera den politiska agendan. Många på par-
tiets möte framförde stark kritik mot att vi moderater dominerar alltför mycket. När
Jan Björklund inte vill kännas vid detta beskyller vissa media honom för att prata
strunt.
 
Jan Björklund får gärna prata strunt, det är vi vana vid, bara han pratar det strunt
vi har sagt till honom att prata strunt om.
 
Folkpartiet uppger sig nu också vara beredd att lotsa Sverige in i den globala tids-
åldern.
 
Av detta skälet valde man enhällit att utse  73 åriga Marit Paulsen för en ny period
som kandidat till EU parlamentet.
 
Det är så vi i Alliansen tar oss an framtidens utmaningar, medan oppositionen backar
bakåt i tiden.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar förlandet  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trev-
lig dag.
 
             
 
AE

BORÅS STAD STRUNTAR I KONKURRENSVERKET

Borås sätter sig på kartan ännu en gång
 
Att Borås Stad bryter mot gällande upphandlingsregler tycks ha blivit en sådan vana,
att man blir mer överraskad om Borås Stad följer gällande lag i dessa avseenden.
 
Nu har Borås Stad Konkurrensverket flåsande i nacken ännu en gång, för vil-
ken gång i ordningen undrar man uppgivet.
 
DENNA GÅNG GÄLLER DET HUR DEN KONKURRENSUTSATTA HEMTJÄNSTEN
DRIVS.
 
Klagomål har inkommit till Konkurrensverket och man har därför gjort en studie i tre
kommuner för att se hur kommunerna efterlever lagen, eller mer rätt inte efterlever
lagen. Kommunerna var Borås, Boden och Järfälla.
 
Rapporten sätter nu Borås Stad på kartan en gång till, den karta som visar vil-
ka kommuner som struntar i gällande upphandlingsregler.
 
FÖR ATT INGEN SKA BETVIVLA VAR BORÅS LIGGER PÅ DENNA KARTAN
ANSTRÄNGER SIG NU KOMMUNALRÅDET LENA PALMEN FÖR ATT VISA
VAR BORÅS LIGGER PÅ KARTAN.
 
Konkurrensverkets rapport visar att Järfälla skött sig, men Borås har inte skött sig.
 
Denna misskötsel beskriver då Konkurrensverket på följande sätt.
 
VI TROR INTE ATT MISSKÖTSELN BEROR PÅ ATT MER EKONOMISK KOMPE-
TENS FINNS I JÄRFÄLLA ÄN I BORÅS. DET HANDLAR BARA OM HUR DET
SKÖTS.
 
Kan man uttala sig tydligare i en rapport ??
 
Kommunalrådet Lena Palmen vill inte veta av rapportens slutsatser och menar att
det fanns brister i valfrihetssystemet när det infördes och att därför Borås Stad är
utan skuld.
 
KOMMUNALRÅDET LENA PALMEN FÖRKLARAR INTE VARFÖR DESSA BRIS-
TER VID INFÖRFANDET DRABBAR BORÅS STAD, MEN INTE JÄRFÄLLA.
 
Det är därför bra att Konkurrensverket klarar ut varför dessa eventuella brister vid
införandet kan slå olika mellan olika kommuner.
 
DET BEROR PÅ HUR DET SKÖTS.
 
Kan det sägas tydligare ??
 
Det blir lättare att förstå Borås Stads inställning till dessa frågor när man läser vad
kommunalrådet Lena Palmen säger som avslut i sitt uttalande.
 
VÅRT UPPDRAG ÄR INTE ATT TILLFREDSSTÄLLA KONKURRENSVERKET.
 
Vilka är då "Konkurrensverket" ??Jo en statliga myndighet, som bland annat har
till uppgift att utöva tillsyn över att olika kokurrenslagar tillämpas rätt, bland annat
av landets kommuner.
 
ÄVEN OM KOMMUNALRÅDET LENA PALMEN INTE VILL KÄNNAS VID DET,
SÅ OMFATTAR DENNA TILLSYN ÄVEN BORÅS KOMMUN.
 
Har man då inställningen att man  inte ska tillfredsställa Konkurrensverket, blir det
genast lättare att förstå varför Borås Stad ofta bryter mot lagstiftning inom detta om-
råde.
 
Saker och ting beror på hur saker och ting sköts, Konkurrensverket vågar uttala
denna starkt kritiska formulering.
 
ALLDELES UPPENBART ÄR ATT KOMMUNALRÅDET LENA PALMEN BORDE
ANSTRÄNGA SIG LITE MER FÖR BORÅS STAD SKA TILLFREDSRÄLLA
KONKURRENSVERKET LITE MER, I ALLA FALL SÅ MYCKET ATT MAN FÖL-
JER GÄLLANDE LAGSTIFNING.
 
 
AE
 

MAGI I ALLIANSPOLITIKEN

Färden till paradiset påbörjades 2006
 
Att år 2006 är ett magiskt år och startpunkten för en ny era i världshistorien, det
känner vi ju till sedan längre.
 
ÅR 2006, MAGISKT I DEN MENINGEN ATT FRÅN DET ÅRET HAR ALLT BLIVIT
BÄTTRE.
 
Att det blivit bättre beror på den likaledes magiska Alliansregeringen, som med magi
tycks ha förbättrat allt sedan år 2006.
 
Under rubriken "Allt färre skadas och dödas i jobbet" beskriver den moderate riks-
dagsmannen Jan Ericsson i Borås Tidning denna magic.
 
Riksdagsmannen Jan Ericsson har ett förflutet på Ebberöds Bank, och kallas ibland
för parthögkvarterets megafon, så man får väl utgå ifrån att det även här är partihög-
kvarteret som ligger bakom beskrivningen av denna magic.
 
KANSKE DEM MAGISKE PARTISEKRETERAREN KENT PERSSON ?
 
Nu skriver alltså moderaten Jan Ericsson att Alliansregeringen sedan år 2006 svingat
trollspöt och sett till att antal dödsfall i arbetet minskat sedan år 2006.
 
Man får väl anta att avsikten med detta inlägg varit att försäkra sig om att ingen
av väljarna kommer på den befängda iden att rösta på ett oppositionsparti i näs-
ta val.
 
FÖR INGEN VILL VÄL ATT ANTALET DÖDSFALL I ARBETET SKA STIGA EFTER
2014.
 
Det finns många andra skäl att rösta på den ansvarsfulla Alliansregeringen.
 
Undertecknad drabbades för ungefär 30 år sedan, under den ansvarslösa oppo-
sitionen, av en tragisk händelse, en 3 månaders baby omkom i plötslig späd-
barnsdöd.
 
DETTA VILL VI INTE UPPLEVA EN GÅNG TILL,OCH SKA MAN TOLKA DEN MO-
DERATE RIKSDAGSMANNEN JAN ERICSSONRÄTT, SKA VI RÖSTA PÅ DEN
ANSVARSFULLA ALLIANSREGERINGEN.
 
Visserligen har vi inga spärbarn, med ålderns rätt, men svingar man trollspöt vet man
aldrig vilken magi som kan inträffa.
 
Man kan ju inte heller bortse från den viktiga klimatfrågan.
 
RÖSTAR VI INTE PÅ DEN ANSVARSFULLA ALLIANSREGERINGEN HÖSTEN
2014 KAN JU VINTERN 2014 / 2015 BLI HUR KALL SOM HELST.
 
Och frysa i onödan vill vi ju inte, så med den moderate riksdagsmannen Jan Ericssons
hjälp kan vi ju nu rösta så att vi inte behöver frysa kommande vintrar.
 
 
AE
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Särskilt hälsar jag alla tiggare välkomna och hoppas att Ni gör skäl för pengarna.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet.
 
Många har ställt sig kritiska till det allt mer omfattande tiggeriet på våra gator. Vi
ser nu att dessa bidrar till vår egen välståndsutveckling. Jag har ju länge hävdat
att vi måste ersätta vår urbarbariska kultur med en ny ädlare kultur.
 
Med hjälp av många tiggare och många svenska män får jag nu hjälp till denna
viktiga kulturomvandling.
 
Vi får nu uppgifter om att allt fler svenska män köper sex av manliga tiggare från
Rumänien, som ställer upp på detta för att kunna skicka hem pengar.
 
Genom att göra detta möjligt tar vi ansvar för landet och tiggarna.
 
Många har hävdat att vår kunskapsutveckling blivit sämre. Vi fick igår glädjande
uppgifter om att denna trend nu vänt. För att locka till sig elever, och för att hålla
dem kvar, sätter nu lärare och rektorer allt högre betyg.
 
Denna kunskapsutveckling har möjliggjorts genom vår ansvarsfulla utformning av
friskolereformen.
 
Det är så vi tar ansvar för landet.    
 
Mycket handlar i dagarna om Folkpartiets partikongress. Av någon underlig anled-
ning tycks många folkpartister vara missnöjda med det samarbete man har med
oss moderater. Sydsvenskan skrev i går till och med att folkpartiet är öppet för en
samverkan medsocialdemokraterna, därför att vi ser dem som busar om de inte
gör som vi säger.
 
Vi kanske har tagit i för starkt när vi kallat dem busar, när de inte gör som vi säger,
men något utrymme för att de självständigt ska få framföra synpunkter finns ju inte.
 
Det är ju i alla fall vi moderater, som i sista hand bestämmer, och då finns det ju in-
gen anledning att krångla till det på vägen.
 
Vissa kräver till och med att få framföra egna åsikter direkt till väljarna, och då måste
vi sätta ner foten ordentligt. Vi får aldrig sväva på målet, det är moderaternas åsikter
som gäller.
 
Det är så vi tar ansvar för allianssamarbetet.
 
Några mindre ansvarsfulla på kongressen tar också upp det sociala ansvar vi mode-
rater inte vill kännas vid. Man menar då att välmående människor är en förutsättning
för att få en välmående kommun.
 
Vi får väl se detta som sagt i all välmening, men människors välmående får aldrig
drivas så långt att det äventyrar våra starka offentliga finanser.
 
Röster höjs också inom folkpartiet att man efter valet vill kunna påverka det sociala
området lite mer, och man vill därför åt den ministerpost Göran Hägglund nu har.
 
Vinner Alliansen valet ser jag inga hinder för att de kan få Göran Hägglunds minister-
post, de kan få Annie Lööfs ministerpost också.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet.  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trev-
lig dag.
 
              
 
AE
 
 

TYSTNAD SKA RÅDA I BORÅS

Kulturnämnden en modern prinsessa som sover på ärtan
 
Två avgående teaterchefer i Borås har väckt både uppmärksamhet och kritik.
 
Att den senare avgick hängde uppenbarligen ihop med att han förväxlat Sverige och Kina,
han trodde i sin enfald att man fritt fick föra fram åsikter, även kritiska sådana.
 
Den som grundar sin uppfattning på vad som framförts i media blir närmast perplex.
 
Den kritik som teaterchefen framför är, sett med normala ögon, inte speciellt
provocerande.
 
DEN INNEHÅLLER HUMOR, LITE SATIR OCH RALJERAR LITE, SAMTIDIGT SOM
DEN TYCKS BYGGA PÅ FAKTA.
 
Men prinsessan på ärt, i det här fallet Kulturnämnden i Borås, tycks ha hämta sina ideo-
goska värderingar i Kina.
 
HÄR SKA DU HÅLLA TYST, ANNARS HAR DU INGET HÄR ATT GÖRA.
 
I dagens Borås Tidning försöker Kommunstyrelsens ordförande, socialdemokraten Ulf
Olsson, sig på konststycket att försöka försvara detta kinainspirerade övergrepp.
 
Till Ulf Olssons heder måste sägas att han försöker säga lite av både och,ambitionen
tycks vara att ingen ska ha vare sig fel eller rätt.
 
Eller är det hedersamt ? Kanske tvärtom ?
 
Lite, till inget förpliktigande, dimridåer om kvalitet och kvantitet, tycks vara den
röda tråden, eller kanske utgöra bevis på att röd tråd saknas ??
 
SYSTEMATISKT, METODISKT OCH SYNNERLIGEN KONSKEVENT UNDVIKER
ULF OLSSON ATT BERÖRA DET SAKEN GÄLLER.
 
Vare sig kvalitet eller kvantitet börjar på teatergolvet. Kvalitet och kvantitet formas
alltid från "toppen" , i detta fallet Kulturnämnden.
 
Det brukar kallas ledningsansvar, och den anses innehålla en uppmuntran till anställda
att både vara kritiska och framföra kritik, men icke så i Borås.
 
Det Ulf Olsson i stället borde ha förklarat är varför man valt en ledning som
inte håller måttet.
 
FÖR MAN HÅLLER INTE MÅTTET OM MAN INTE LÅTER FOLK KOMMA TILL
TALS.
 
Tyvärr tycks det ändå finnas en röd tråd i detta sammanhang.
 
DETTA ÄR INTE FÖRSTA GÅNGEN FOLK FÖRSÖKER KOMMA TILL TALS MED
OLIKA FÖRVALTNINGSCHEFER OCH POLITIKER I BORÅS.
 
OCH DET ÄR INTE HELLER FÖRSTA GÅNGEN MAN SÄTTER FOLK PÅ PLATS,
SOM FÖRSÖKER KOMMA TILL TALS MED OVAN NÄMNDA.
 
Varför det är så borde Ulf Olsson förklarar, eller ännu hellre.
 
SE TILL ATT DET INTE ÄR SÅ.
 
För det är väl därför man väljer maktpositioner, där man säger sig vilja värna om väl-
jarna, inte för att skydda förvaltningschefer och politiska allierade mot väljarna ??
 
ELLER ??
 
 
 
AE
 
 
 
 
 

CENTERPARTIET HÅLLER INTE MÅTTET

Ideologisk hållning ersätter förnuft och ansvar
 
Efter centerpartiets så kallade ideprogram är nu många nöjda med att centerpartiet
tycks vara på väg ut ur riksdagen.
 
I dag uttalar sig centerpartiet så att ännu fler bör bli nöjda med att centerpartiet tycks
vara på väg ut ur riksdagen.
 
Man ondgör sig över att Folkpartiet intagit en ändrad syn på riskkapital i skola och vård,
så här i elfte timmen före valet.
 
Att moderaterna glidit i frågan har man inte heller mycket till övers för, att detta
är en tillfällig "låtsaslek" före valet vill man inte heller kännas vid.
 
Centerpartiet är nu i denna fråga lika tydliga som man var i ideprogrammet, som var så
tydligt att dagisfröken fick åka hem från Thailand, för att hävda att det som var inte var.
 
Nu säger man alltså i frågan om att porta riskkapitalbolagen i skol- och vårdsek-
torn.
 
FÖR OSS HANDLAR DETTA OM EN GRUNDLÄGGANDE IDEOLOGISK HÅLLNING.
 
Bra att veta för de stackare, som fortfarande inte haft vett att sluta rösta på detta parti.
 
ETT PARTI,SOM SÄTTER DEN IDEOLOGISKA HÅLLNINGEN FRAMFÖR FÖRNUFT
OCH ANSVAR.
 
Med hänsyn till den debatt som pågår undrar man om det går att vara mer "tondöv".
 
Men partiet tar inga risker, när det gäller att tydliggöra sin ideologiska hållning. I en in-
tervju i Dagens Industri menar man.
 
VI HAR INGA PROBLEM ALLS MED ATT RISKKAPITALÄGDA SKOLOR, SJUKVÅRD
OCH OMSORG.
 
Man bekymrar sig alltså inte det minsta med att Skatteverket, elever och föräldrar har
stora problem med riskkapitalägda skolor.
 
Inte heller bekymrar man sig över att vårdtagare ofta får enorma problem i sina kontak-
ter med riskkapitalägda bolag.
 
Inte heller bekymrar man sig över att äldre får kissa i blöjan för att det kostar pengar att
gå på toiletten, när riskkapitalbolagen tar över.
 
VI, DET VILL SÄGA CENTERPARTIET, HAR INGA SOM HELST PROBLEM ATT
ACCEPRERA ATT DETTA ÄR VANLIGT FÖREKOMMANDE.
 
Det är då skönt att kunna konstatera att vi andra inte kommer att ha några problem
med centerpartiet efter valet.
 
 
 
AE
 
 

ALLIANSEN HAR DOLLARTECKEN SOM STYRMEDEL

Kapitalismen når allt längre ner i åldrarna
 
Samtidigt som kapitalismens drivkrafter når allt längre ner i åldrarna finner deras
företrädare hela tiden nya former.
 
Vi kan idag läsa om nya innovativa krafter i Motala.
 
ÄLDRE DAMER, I ÅLDRARNA 75 -80 ÅR, BLIR RÅNADE AV BARN, VARS ÅLDER
OFFREN UPPSKATTAR TILL 5 - 6 ÅR.
 
Barnen knuffar omkull de äldre damerna så att de faller handlöst till marken, varvid
dessa små parvlar befriar dem från väskor och annat och lämnar platsen.
 
5 - 6 ÅRINGAR.
 
Vi har fått höra under resans gång av ansvarspredikanten, att vår urbarbariska kultur
ska ersättas av ädlare kulturformer.
 
VI HAR ALDRIG BLIVIT INFORMARADE OM HUR DENNA ÄDLARE KULTUR SKA
KOMMA ATT SE UT, MEN NU KAN VI SKÖNJA KONTURERNA.
 
5 -5 åringar knuffar omkull äldre damer och rånar dem.
 
Om inte ansvariga politiker och myndighetermed denna utveckling inser att något
gått snett, kommer de aldrig att inte att något går snett.
 
Fast egentligen ska man väl inte förvänta sig något intresse att värna om säkerhet och
trygghet för medborgarna.
 
HAR MAN DOLLARTECKEN PÅ NÄTHINNAN OCH TILLVÄXT PÅ HJÄRNBARKEN,
SÅ BLIR DET JU INTE MYCKET TILL ÖVERS FÖR SÅDANA HÄR FUTILITETER.
 
Det sägs att vi har de politiker vi förtjänar, och då undrar man vad man gjort för ont.
 
 
 
AE
 
 
 
 

VÄNSTERPRASSEL INOM PRIVATISERAD VÄLFÄRD

Varning för att politiker kan ha varit inblandade
 
Hemtjänsthärvan i Södertälje innehåller alla de komponenter, som borde medföra
att vi hissat varningsflagg för mängder av inslag i samhället knutna till alliansens
ansvarsfulla privatiseringar, under parollen valfrihet.
 
VALFRIHETEN TYCKS I ALLT VÄSENTLIGT BESTÅ I HUR MYCKET MAN SKA
PLUNDRA DET OFFENTLIGA PÅ.
 
Konturerna i Södertälje börjar nu skymtas.
 
Inblandade politiker, tidigare verksamma i kommunalfullmäktige, är Jonas Sjöstedts
skyddslingar.
 
Dessa skyddslingar är ju tidigare kända för att vinster inte ska kunna tas ut i
välfärden.
 
MEN DESSA PLATTITYDER TYCKS NU GÄLLA ANDRA OCH LAGLIGA VINS-
TER.
 
Att vänsterkommunister tar ut olagliga vinster i form av rent bedrägeri tycks inte be-
komma Jonas Sjöstedts skyddslingar så mycket.
 
När Jonas Sjösteds skyddslingar bedriver privatiserad verksamhet, spelar det heller
ingen roll om man bedriver någon verksamhet.
 
Hälften av verksamheten är ingen verksamhet, den är påhittad verksamhet.
 
UNGEFÄR SOM I STALINS KOLSCHOSER OCH FABRIKER,DÄR VAR HELLER
INTE VERKSAMHETEN NÅGON VERKSAMHET.
 
Men Jonas Sjöstedts skyddslingar är några finurliga ena.
 
43 % av lönerna till de som inte finns och inte utför någon verksamhet är så
kallade nystartsföretag.
 
DET VILL SÄGA ATT JONAS SJÖSTEDST SKYDDSLINGAR LYFTER UT DINA
OCH MINA PENGAR FÖR ATT INTE DRIVA NÅGON VERKSAMHET OCH LYFTA
UT VINSTER, SOM SKYDSSLINGARNA INTE TYCKER ATT MAN SKA FÅ LYFTA
UT LAGLIGT.
 
BARA OLAGLIGT.
 
Vart tog förresten Jonas Sjöstedt vägen i denna bedrägerihärva, han brukar vara snabb
att ha synpunkter på hur den hemska kapitalismen missbrukar privatiseringen i välfärden.
 
Hur många sådana här fall ska vi behöva uppleva innan vi inser, att så här kan det
inte fortsätta.
 
OM VI NÅGONSIN KOMMER TILL DENNA INSIKT RÄCKER DET INTE MED LITE
FERNISSA PÅ YTAN, LITE FLUM OM LÅNGSIKTIGHET OCH SÅDANT HÄR TRAMS.
 
Långsiktiga bedrägerier kan aldrig vara bättre än kortsiktiga bedrägerier.
 
Det som behövs är en insikt som bygger på kompetens, ansvarskänsla och erfarenhet.
 
OCH DEN KOMBINATIONEN LEDER TILL ATT MAN SKA INTE EXPERIMENTERA
MED VIKTIGA SAMHÄLLSSYSTEM PÅ ETT SÅDANT SÄTT, ATT MAN BJUDER
IN BEDRAGERI.
 
Nu hade alltså 43 % så kallade nystartsbidrag.
 
Detta är bara starten på en vansinneskarusell.
 
NÄSTA GÅNG KARUSELLEN SNURRAR SKA DESSA BEDRAGERE, FÖRUTOM ATT
FÅ HÄLFTEN AV LÖNESUMMAN FRÅN DIG OCH MIG, LEVA I SÅ KALLADE NY-
STARTZONER OCH INTE BEHÖVA BETALA SKATTER FÖR DE VINSTER DE FIFF-
LAR SIG TILL.
 
Hallå jorden, vi anropar Jonas Sjöstedt.
 
VART TOG DU VÄGEN, PRIVATISERINGEN URARTADE JU I SÖDERTÄLJE, HAR
DU INTE SETT DETTA ????????????????????????????????????????????
 
AE
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet.    
 
Mitt utspel om att vänsterkommunisterna ska ingå i en regering tycks ha rört om rik-
tigt ordentligt.
 
Göteborgstidningen skriver att detta är ett ogenomtänkt förslag, man betecknar det
till och med som bisarrt, och drar det gamla ordspråket "det dunkelt sagda är det dun-
kelt tänkta".
 
Här har jag anledning att sända ett varmt tack till Göteborgstidningen, det är inte var
dag jag får berömmet att tänka dunkelt, ofta konstaterar man att jag inte tänker alls.
 
En del säger nu att jag borde tänkt på att vi hade demokrati i landet för 7 år sedan och
att många fortfarande hoppas att vi ska få tillbaks det nästa år.
 
Göran Hägglunds tycks gå omkring i villfarelse om sin betydelse och kostar på sig att
försöka vara lustig. Med anledning av den där Stefan Löfvens inviter till centerpartiet och
folkpartiet tycks Göran ha känt sig stött för att inte bli uppbjuden till dans.
 
Han manar därför Stefan Löfven att bjuda upp de som är intresserade att dansa ihop,
i stället för att bjuda upp de som inte är intresserade att dansa ihop.
 
Detta har fått många att förvånat höja på ögonbrynen och tolkat detta som att Göran
dansar med mig. Den typen av vanföreställningar måste vi få bort omedelbart, jag trod-
de alla visste vem som dansade med vem.
 
Kristdemokraterna och Göran Hägglund dansar inte med moderaterna och mig.
 
Kristdemokraterna och Göran Hägglund dansar för och åt mig, men inom ett år dansar
de inte alls.
 
Hemtjänsthärvan i Södertälje bekräftar nu våra framgånger inom detta område. Privati-
sering av detta område lockar fram bedragare även här. En del ondgör sig över att man
återfinner lokala politiker i denna bedrägerihärva.
 
Här silar man mygg och sväljer elefanter, och det uppskattar vi i Alliansregeringen. De
bedrägerier våra moderata vänner ägnar sig inom Carema, Attendo, Academica, JB-
koncenren mm gör ju att dessa 45 miljoner kan ses som felräkningspengar.
 
Man konstaterar också att den största delen av hemtjänstens verksamhet var en ren bluff.
Denna bluff har  blivit möjlig genom att vi tagit ansvar för landet.
 
På tal om Academica kommer nu nya bekräftade uppgifter, som visar på de stora fram-
steg vi gjort inom friskoleområdet. Lärare och rektorer inom koncernen bekräftar nu att
man sätter för höga betyg för att locka till sig elever, men även för att kunna hålla kvar
de elever man har.
 
Man menar, helt öppet, att eleverna anser att studietakten är för hög och att skolan
ska sänka denna och sätta lite högre betyg i stället.
 
Man säger då, helt öppet, att man sätter dessa högre betyg, för man sitter i knät på
eleverna.
 
Det är så det går när vi tar ansvar för landet.
 
Norska Migrationsverket konstaterar nu att man har problem, problem vi är förskonande
ifrån. Man hävdar då från det norska verket i en rapport att man har problem med "krimi-
nella utlänningar som inte är riktiga asylsökande".
 
Detta känns som ljuvlig musik i mina öron, det bekräftar vår framgångsrika integrations-
politik.
 
Kriminella utlänningar söker sig till Norge och riktiga asylsökande söker sig till Sverige.
Denna utveckling har ju också underlättats att vi inte får kalla sådana som inte är rik-
tiga asylsökande för kriminella utlänningar.
 
Det är så vi bedriver en ansvarsfull politik, till skillnad från den man bedriver i Norge.
 
Folkpartiet tycks vara ute efter en ny fråga, som motiverar deras existens, nu när de för-
lorat skolfrågan. Vi får hoppas att de hittar en ny fråga före valet.
 
Det är så folkpartiet bedriver en långsiktig, varaktig och ansvarsfull politik.
 
Vi fick i går höra att en chef i Skåne Regionen fått en varning för att han gjort  alltför
många onödiga och otillåtna utlandsresor.
 
Detta har skapat stor oro bland många riksdagsmän , särskilt moderaten Ulrik Nilsson.
 
För att stilla denna oro har vi gett direktiv till riksdagsförvaltningen att fortsätta att blun-'
da med allt de har, gärna lite till.
 
Det är så vi tar ansvar för landets finanser.
 
Fifflande tjänstemän inom Huddinge är nu avstängda för att inga jävssituationer ska upp-
komma, så att någon fortsätter att skapa sig egen vinning.
 
Vi får hoppas att denna farsot, att stänga av jäviga fifflare, inte sprider sig till Rosenbad
och riksdagen, då riskerar landet att stå utan ledning.
 
Inga Britt Ahlenius kan inte hålla sig borta från detta område nu heller, och lägger sin näsa
i blöt. Hon skriver nu i Göteborgsposten att Göteborg, med anledning av vad som upptäckts
i Cannes mm, gett vanskötsel och korruption ett ansikte.
 
Detta är ju inget nytt, vi har gett vanskötseln ett ansikte sedan 7 år tillbaka, titta bara på hur
tåget spårade ur i går.
 
Den där Alenius beskriver också situationen i Göteborg som förfall och kulturkollaps. Det
märks här att hon inte varit i Sverige på flera år. Denna kulturkollaps har vi ju arbetat i 7
år för att den ska ersätta vår egen urbarbariska kultur.
 
Bengt Westerberg tycks ha blivit religiös på gamla dar. Nu skriver han att det skadestånd,
som diskrimineringsombudsmannen lyckades utkräva när en muslimsk man i Trollhättan
inte ville hälsa på en kvinna genom att ta henne i hand, var ett felaktigt beslut.
 
Jag håller här inte med Bengt, vi politiker måste visa vårt hat mot de somt tycker annorlunda,
jag skulle gett den muslimske mannen en tång i stället.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet.   
 
Och med detta önskare Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
 
            
 
AE
 
 
 
 

EU GÖR ALLT ONT VÄRRE

Det får inte gå för bra för EU
 
Under de senaste åren har vi "matats" med än den ena krisrapporten, än den andra
undergångsrapporten.
 
Grekland, Portugal, Spanien, Italien och så slutligen Frankrike.
 
ALLA HAR DE FÅTT PROBLEM FÖR ATT EU GETT DEM PROBLEM.
 
Nu har vi blivit så vana vid denna utveckling och denna krissituation att ingen längre
orkar bry sig.
 
Ovanpå detta kan man skönja en viss återhämtning på vissa områden i vissa prob-
lemländer.
 
I denna situation ska EU då gå in i nästa fas.
 
Det är inte bra att det går dåligt för vissa länder.
 
MEN DET FÅR INTE HELLER GÅ FÖR BRA FÖR NÅGOT LAND.
 
EU kommissionens ordförande Manuel Barosso, allmänt mer känd som "sprätten" oroar
sig nu för att det går för bra inom vissa länder.
 
Sprätten riktar då in sig på Tyskland.
 
DET HANDLAR OM ATT TYSKLAND KAN GÖRA MER FÖR ATT SKAPA BALANS
I EUROPAS EKONOMI.
 
Det sprätten ondgör sig över och det EU nu ska åtgärda är att Tysklands export går
för bra.
 
TYSKLANDS ÖVERSKOTT I BYTESBALANSEN MÅSTE GÖRAS MINDRE MENAR
DÅ SPRÄTTEN.
 
Det så kallade fredsprojektet i en blixtbelysning.
 
FÖRST SKA MAN SE TILL ATT DET GÅR SÅ DÅLIGT SOM MÖJLIGT FÖR SÅ
MÅNGA LÄNDER SOM MÖJLIGT.
'
Sedan ska man se till att det går sämre för de länder, som lyckades stå EU
ambitioner att det skulle gå så dåligt som möjligt.
 
Hopper ska visst vara det sista som överger oss människor.
 
VAD GÖR VI NU DÅ HOPPET OMEU ÖVERGETT OSS ?
 
 
 
AE

STATSMINISTERNS MORGONTAL

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, särskilt för alla de som skjuts i vår nya tvåstads-
lösning Helsingborg.
 
 
Vi närmar oss nu valet, och mycket tyder på att Alliansen förlorar makten. I denna sitau-
tion kommer jag att bestämma att vänsterkommunisterna ska ingå ingå i en regering.
 
Det är så jag tar ansvar för demokratin.
 
Här noterar vi också att Ulla Andersson och Jonas Sjöstedt hävdar att de aldrig kommer
att bli ett stödparti efter valet. Antingen ska man sitta i regeringen eller också vara i
opposition.
 
Detta uttalandet förstå jag inte alls, jag har ju bestämt att de ska sitta i regeringen, för
övrigt har väl aldrig detta parti varit till stöd för någon annan än Stalin.
 
Det är inte bara vi moderater, som tar ansvar, även centerpartiet tar ansvar. Detta par-
ti tar nu så stort ansvar att en i partistyrelsen är misstänkt för bedrägeri.
 
Att den misstänkte är en nyanländ framställer partiet som en tillgång, får man bara
hit 30 000 000 nyanlända till, så kommer det inte längre finnas något att försnilla.
 
Det går inte en dag utan att vi kan bocka av framgångar med vår privatiseringspolitik.
Senast igår blev vi uppmärksammade på att det största hemtjänstföretaget i Södertälje
blivit föremål för en omfattande polisrazzia.
 
Det är så vi tar ansvar för landet.
 
Vi tar också ansvar för landet, genom att begränsa underhållet på våra järnvägar, så
att rälsar ligger lösa.
 
Att ett och annat tåg spårar ur till följd av detta måste vägas mot de besparingar vi gör
i underhållet.
 
I går föll också en dom i EU domstolen där Sverige blev dömt för brott mot mänskliga
rättigheter.
 
Det är så vi tar ansvar för landet.
 
Vi får nu information om att mina moderata vänner i Investor systematiskt trixar med
skatter ,och inte betalar någon skatt alls.
 
För att inte detta ska skada oss inför valet kräver nu Anders Borg att Investor ska
lägga alla korten på bordet. Som alla förstå menar vi inte med detta att man ska lägga
några skatter på bordet, då blir jag aldrig bjuden på middag på Täcka Udden igen.
 
Det räcker med att man lägger korten på bordet, det är så vi tar ansvar för Investor.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet.    
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt
trevlig dag.
 
        
 
AE
 

BERTIL RINGNÄS BLIR RIKT BELÖNAD

Falska kvitton ger nu miljoner
 
Uppdrag Gransknings inslag om bedrägerier i Cannes var ju inget uppmuntrande
precis.
 
Efterspelet tycks inte heller bli precis uppmuntrande.
 
Som bekant är Bertil Ringnäs polisanmäld, av polisen, som misstänkt för bedrägeri
och urkundsförfalskning.
 
Nu får han gå från posten som VD i bostadsbolaget.
 
FÖR ATT GE RÄTT SIGNALER TILL ALLA SKATTEBETALARE BESTÄMMER
NU BOSTADSBOLAGETS STYRELSE ATT HAN SOM AVGÅNGSVEDERLAG
SKA FÅ 3 200 000 FÖR ATT HAN FIFFLAT MED KVITTON.
 
Att ett antal dumma frågor ställs med anledning av detta är ju inte konstigt,inte hel-
ler att dessa dumma frågor besvaras med dumma svar.
 
En dum fråga är om han verkligen ska ha detta avgångsvederlag, då han fiff-
lat med kvitton och är misstänkt för bedrägeri.
 
ETT DUMT SVAR FRÅN STYRELSEN BLIR DÅ ATT MAN ÄR BUNDEN AV ETT
AVTAL, SOM GER HONOM DETTA AVGÅNGSVEDERLAG, OCH DETTA KAN
MAN BARA FRÅNGÅ OM HAN BEGÅR ETT BROTT.
 
Begår ett brott ?????????????????????????????????????????????????
 
DET ÄR JU EXAKT DET HAN ÄR MISSTÄNKT FÖR ATT HA BEGÅTT ????????
 
Det tycks snart vara läge att inhägna hela Sverige, varningar för galningar.
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDT PLANERAR EN STATSKUPP

Det otroliga tycks ha inträffat
 
Stridshingsten tycks ha fått hjärnblödning, det senaste utspelet går inte att förklara på
annat sätt.
 
JAG tänker inte släppa fram en regering med enbart socialdemokrater och miljö-
partiet.
 
JAG kräver att vänsterkommunisterna ska var med i denna regering.
 
OBSERVERA ORDVALET "JAG" I DETTA SAMMANHANG, REDAN HÄR LIGGER
EN HJÄRNBLÖDNING NÄRA TILL HANDS.
 
La Suede c` est moi.
 
Ansvarspredikanten anser sig således i den ställningen att han nu ska bestämma hur
en regering ska se ut efter valet.
 
ÄVEN OM SOCIALDEMOKRATERNA OCH MILJÖPARTIET FÅR EN MAJORITET
ELLER FÅR EN ANDEL HÖGRE ÄN ALLIANSEN,  DÅ SKA ALLTSÅ STRIDSHING-
STEN BESTÄMMA HUR DENNA REGERING SKA SE UT.
 
Ett sådant komplett vansinnigt uttalande kan bara förklaras på två sätt.
 
DET ENA SKULLE VARA EN OMFATTANDE HJÄRNBLÖDNING, MEN DET FRAM-
STÅR SOM MINDRE SANNOLIKT.
 
DET ANDRA ÄR ATT STRIDSHINGSTEN PLANERAR EN STATSKUPP.
 
För fortfarande är det väl på det viset att det parti eller den konstellation av partier,som
får väljarmajoritet, ska forma regeringen.
 
Och ska också bestämma om vänsterkommunisterna ska vara med eller inte.
 
DET ÄR KNAPPAST NÅGOT EN STRIDSHINGST SKA BESTÄMMA.
 
I vart fall inte om vi ska låtsas som om vi har en demokrati.
 
 
 
AE
 
 

EU DÖMER UT SVERIGE

Eu visar Sverige vägen
 
Så kom då den dom från EU domstolen, som visar vad som gäller.
 
OM MAN GÖR ANSPRÅK PÅ ATT VARA ANSTÄNDIG FÖRSTÅS, OCH SÅ HÄR
LÅNGT HAR JU INTE SVERIGE ANSTRÄNGT SIG FÖR ATT FRAMSTÅ SOM AN-
STÄNDIGT.
 
Flickan som blev filmad i duschen, utan vetskap om detta, och sedan utlagd till allmänt
beskådande.
 
Kände sig på naturliga grunder kränkt, och ung som hon var trodde hon i sin enfald,
att hon skulle få upprättelse i det svenska rättssamhället.
 
Det fick hon då inte, unga flickor ska tåla att bli filmade nakna i duschen utan att
veta om det innan  de hittar sig själva nakna på nätet.
 
SÅ TYCKER I ALLA FALL JUBELÅSNORNA I DET SVENSKA RÄTTSSAMHÄLLET,
FRÅN TINGSRÄTT TILL HÖGSTA DOMSTOL.
 
DÄR SITTER TYDLIGEN ENBART JUBELÅSNOR OCH HÄCKAR.
 
Det är inte var dag, man tackar högre makter för att EU finns, men i det här fallet hittar
man i EU domstolen den rätt jubelåsnorna i allt från Tingsrätt till Högsta domstol inte
tycker sig behöva beakta.
 
EN EU DOM FRÅN EU DOMSTOLEN SOM INTE ÄR FÖRENLIGT MED ETT ANSTÄN-
DIGT OCH FUNGERANDE RÄTTSSAMHÄLLE.
 
Domstolen går på flickans linje och konstaterar att hennes mänskliga rättigheter kränkts
av Svenska Staten och utdömer ett skadestånd på 350 000:--
 
Alltså inte vilken dom som helst.
 
SVENSKA STATEN HAR KRÄNKT MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER.
 
Nu erinrar man sig att jubelåsnorna i allt från Tingsrätt till Högsta Domstol också ansåg
nyligen att en pojkvän kunde filma ett samlag med flickvännen och sedan lägga ut det
på nätet utan hennes vetskap.
 
Jubelåsnorna i rättssystemet satt tydligen själva framför datorerna och dräglade
inför unga flickor, som hade samlag med sina pojkvänner, för de ansåg att detta
var vanligt förekommande ute i samhället
 
JUBELÅSNORNA TYCKTE DET.
 
Nu är det bara att hoppas att även detta ärende går till EU domstolen, för blir kan
kränkt i det första fallet, blir man ju trefalt kränkt i det andra fallet.
 
DET ÄR JU BESYNNERLIGT ATT MAN SKA BEHÖVA SKÄMMAS FÖR SITT EGET
LAND, NÄREU BEHÖVER VISA DEN RÄTTA VÄGEN I DENNA TYP AV KRÄNK-
NINGAR.
 
 
Man ska kanske inte kräva förmycket.
 
AE
 

URSPÅRNING

Det mesta tycks ha spårat ur
 
I dag är alltså järnvägstrafiken i Stockholmsområdet lamslaget av att ett tåg spårat
ur.
 
Varför har då tåget sårat ur, det har många lämnat svar på under 7 lamslagna år.
 
STOCKHOLM,OCH INTE BARA STOCKHOLM, HAR VARIT LAMSLAGEN UN-
DER 7 ÅR UNDER EN REGERING SOM SPÅRAT UR.
 
Hur många gånger har vi inte hört sifferexercis från  den ansvarsfulla Alliansrege-
ringen hur många miljarder man lagt ner mer på spårunderhåll än oppositionen.
 
OÄNDLIGT MÅNGA GÅNGER
 
Nu medger infrastrukturministern i den lamslagna regeringen att man spårat ur.
 
VI SKULLE LAGT NER MER PÅ SPÅRUNDERHÅLL FÅR VI NU HÖRA.
 
Den lamslagna alliansregeringen måste tydligen fysisk se ett tåg spåra ur, för
att man ska förstå att rälsen legat lös och man själv spårat ur.
 
Så här är det på område efter område, en olycka måste ske för att den ansvarsful-
la alliansregeringen ska förstå att man spårat ur:
 
Nu inför vi valfrihet i skolan så får vi se hur det går.
 
OJDÅ, VAR KOM RISKKAPITALBOLGEN IFRÅN, VI HADE INTE EN ANING OM
ATT DE FANNS.
 
Nu inför vi det fria vårdvalet.
 
OJDÅ, VAR KOM CAREMA IFRÅN, VI HADE INTE EN ANING OM ATT DE VILLE
GÖRA VINST.
 
Nu genomförvi apoteksreformen.
 
OJDÅ, FINNS DET INGA LÄKEMEDEL I LAGER
 
Nu privatiserar vi kommunikationerna
 
OJDÅ, LIGGER RÄLSEN LÖS.
 
Nu bjuder vi in våldtäktsmän, så får vi ser hur det går.
 
OJDÅ, BEGÅR VÅLDTÄKTSMÄNNEN VÅLDTÄKTER.
 
OJOJDÅ.
 
Så kan man visa på område efter område att vi har en så kallad ansvarsfull regering,
som är allt annat än ansvarsfull.
 
MAN EXPERIMENTER MED VIKTIGA SYSTEM UTAN ATT FÖRVISSA SIG DET
ALLRA MINST HUR DET KAN TÄNKAS FALLA UT.
 
Nu har alltså tåget spårat ut igen, för att den ansvarsfulla alliansregeringen spårat ut,
igen.
 
OM MAN INTE BEGRIPER ATT ETT TÅG SPÅRAR UR OM EN RÄLS LIGGER LÖS,
KANSKE MAN SKA TA UNDER ÖVERVÄGANDE OM MAN INTE SKA SYSSLA MED
ANNAT ÄN ATT TA ANSVAR FÖR SVERIGE.
 
 AE

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Särskilt ansvar har jag för att våra kommunikationer ska kunna fungera under säkra
former.
 
Den stora händelsen i dag är just hur våra säkra kommunikationer är säkra. Ett gods-
tåg körde säkert in i en pelare och blockerade en tunnel för en lång tid framåt.
 
Anledningen tycks ha varit att rälsen legat lös länge, så länge att ett antal varningar
skett för att just denna typ av olycka skulle komma att ske.
 
Den typen av varningar tar vi lätt på, det är så vi tar ansvar för landet.
 
Kritiker har också menat att så många aktörer är inblandade i detta underhåll, vilket
får till följd att ingen känner ansvar för att rälsarna ligger lösa.
 
Det är så den ansvarsfulla Alliansregeringen tar ansvar för landet, lösa rälsar och lö-
sa boliner.
 
Många jublade i går då vi meddelade att vi ska bygga ut också tunnelbanan i Stockholm
på lösa boliner. Dessa boliner är så lösa att många experter och forskare nu menar att
detta inte är ett genomtänkt och lönsamt projekt. Andra lösningar skulle vara mer genom-
tänkta och lönsamma.
 
Här har alla experter och forskare helt fel, enligt våra beräkningar är denna utbyggnaden
den lönsammaste lösningen.
 
Genom att presentera den inför valet ger den oss möjlighet att få tillbaks fler väljare än
alla genomtänkta lösningar.
 
Media ställer sig nu kritiska till EU och dess ledning och man riktar in sig på Manuel
Barroso. Man menar att han är förälskad i sin egen maktposition.
 
Jag vänder mig starkt mot denna nidbild av min vän Manuel Barroso, han är inte mer för-
älskad i sin egen maktposition än jag är förälskad i min egen maktposition.
 
Det är ju därför vi bygger ut Tunnelbanan utan att ha gjort några lönsamhetsberäknin-
gar, Blir det en felsatsning blir det ju först uppmärksammat efter valet.
 
Man menar också att min vän Manuel Barroso är så förälskad att han glömt sitt uppdrag.
På den punkten skiljer vi oss år. Jag har inte glömt mitt uppdrag.
 
Mitt uppdrag är att sitta kvar i den maktposition jag förälskat mig i och det är därför vi
bygger ut Tunnelbanan.
 
Apropå EU skrev ett antal företagsledare i går en kritisk debattartikel riktat mot EU. Jag
håller med i allt de framförde, under förutsättning att det stärker min maktposition.
 
Vi minns festandet i Cannes, där ansvarsfulla politiker och tjänstemän skrev falska kvit-
ton för att de mentalt handikappade väljarna inte skulle få veta vad de höll på med. Nu
försöker media få till stånd en intervju med Anneli Hulthen för att få hennes syn på saken.
 
Tyvärr har hon valt att inte ställa upp i en intervju. Vi moderater ser helt annorlunda på
hur man ska få media att inte skriva om saker vi inte vill att de ska skriva om.
 
Vi har därför skrivit ett brev till Annelie Hulhten och föreslagit att hon ska träffa Göteborgs-
posten. Vi föreslår då att hon ska hota reportrarna med  att skära ballarna av dem, om de
skriver om alla falska kvitton.
 
Det är så vi moderater tar ansvar för att media ska tystas.
 
Vi fick i går rapport om att ett antal skolor drar ner på storleken på matsalar för att mat-
salarna ska bli billigare. Följden blir då att eleverna får äta i sina skolsalar och då tappar
aptiten och äter mindre.
 
Dessa ansvarsfulla besparingar ser den ansvarsfulla Alliansregeringen som föredömen.
Vi kommer därför att genomföra försöksverksamhet på ett antal äldreboenden, där de
äldre inte får besöka toiletterna, därför att de ges möjlighet att kissa i sina blöjor.
 
Vi kommer nu att öppna upp för att även dessa äldre får besöka sina toiletter och sam-
tidigt intaga sina måltider där.
 
Vi räknar då med att kunna göra stora besparingar då vi räknar med att de kan äta sam-
ma mat flera gånger.
 
Väljarna visar sig nu alltmer negativa till Folkpartiet och dess huvudfråga, skolfrågan.
Vi moderater förstår inte denna negativa utveckling, vi övertog ju folkpartiets huvudfrå-
ga och har gjort den till en av våra huvudfrågor, det finns ju inget i folkpartiet att ställa
sig negativ till längre.
 
Väljarna borde i stället se till att det inte heller längre finns något positivt i folkpartiet
att ställa sig till.
 
Även röster på tomma påsar ger oss möjlighet att regera vidare.
 
Centerpartier lovordar nu vår satsning på 78 000 nya lägenheter i Stockholm, då partiet
bedömer att detta hjälper dem att få landsbygden avfolkat.
 
Jag tar ansvar för landet  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trev-
lig dag.
 
          
AE

SKOLANS UPPGÅNG OCH FALL

Vi har tappat kontrollen över skolutvecklingen
 
För en kort tid sedan kunde vi läsa om en känd barnläkare, som skrev en bok, där
han hävdade att föräldrarna har tappat kontrollen över uppfostran av sina barn.
 
I går fick vi en bekräftelse på att även skolan tappat kontrollen rörande den del
av skolans uppgift, som är kopplad till "fostran".
 
ETT  20  - TAL POLISER I SÄLLSKAP MED ETT ANTAL HUNDAR UTFÖR EN
RAZZIA MOT EN SKOLA I BORÅS, ALMÅSGYMNASIET.
 
Bakgrunden är då att narkoitkan kommit att spela en allt större roll i skolan, elever
sitter drogade i bänkar under skoltid och försäljning sker i anslutning till skolans
entre.
 
DET ÄR BRA ATT SKOLAN I SAMRÅD MED POLISEN TAR TILL RESOLUTA
GREPP, NÄR SÅ ERFORDRAS, OCH SÅ TYCKS FALLET VARA HÄR.
 
Det var också bra när rektorn på en annan skola tog till resoluta grepp, när ett antal
elever "störde" ett "spöktåg".
 
Resoluta grepp behövs ibland, men är ofta ett tecken på att något gått snett och att
man just tappat kontrollen.
 
Tendensen tycks vara ganska så tydlig, mindre uppfostran, mer av droger och
mer inriktning på att alla ska förverkliga sig själva.
 
VI SER NU RESULTATET AV DENNA UTVECKLINGOCH MAN KAN ANA SIG
TILL DEN FRAMTIDA TENDENSEN.
 
Om tre år en insats av ett 40 - tal poliser, om 6 år en insats av ett 80 - tal poliser,
och om 9 år ger man upp och låter eleverna hantera detta bäst de vill.
 
Situationen borde föranleda någon form av självrannsakan ??
 
HAR VI DRIVIT SAMHÄLLSUTVECKLINGEN ÅT RÄTT HÅLL I ALLA AVSEEN-
DEN ?? KUNDE VI HA GJORT NÅGOT ANNORLUNDA NÄR DET GÄLLER ATT
FOSTRA VÅRA BARN TILL GODA MEDBORGARE ??
 
Något måste väl ändå ha gått fel, när elever sitter drogade på lektioner.
 
På kort sikt kan man på ytan röra om lite med polisinsats, och det är nog nöd-
vändigt.
 
PÅ LITE LÄNGRE SIKT RÄCKER INTE DETTA, RESOLUTA GREPP IDAG MÅSTE
STÖDJAS AV EN VILJA ATT ÄNDRA INRIKTNINGEN PÅ DET SOM GÅTT FEL.
 
Det räcker inte då att skriva en och annan värdegrundsplan, som ingen håller sig till,
det räcker inte ens att skriva nationella handlingsplaner, som ingen håller sig till.
 
VI MÅSTE OMPRÖVA I GRUNDEN, OM VÅR SYN PÅ ANSVAR PÅ OLIKA NIVÅ-
ERÄR FÖRENLIG MED DEN UTVECKLING VI VILL HA.
 
Klarar vi av det ??
 
Så här långt tycks vi uppenbarligen inte ha klarat av det fullt ut.
 
 
Föräldrarnas och skolans fostrande roll, frågan är om man ens ser "masten" där.
 
AE

SPARA PÅ GAMLA, SPARA PÅ UNGA

Småländsk gnetighet
 
Att smålänningarna är kända för snålhet är inget nyhet, den karga marken har skapat
karga människor, se bara på kristdemokraternas frontfigurer i Jönköping.
 
Göran Hägglund skrämmer man slaget på i första taget.
 
Men visheten bedrar snålheten, smålänningarna bringar ordning och
reda i kommunens finanser, i vart fall i det karga Värnamo, helt i klass med
Alliansregeringens bringande av ordning och reda.
 
Ett antal skolor i Värnamo bringar nu så stor ordning och reda i kommunens finanser,
att man infört innovativa besparingar inom skolan.
 
Man bygger små matsalar i vissa skolor för att försäkra sig om att alla elever
inte får plats att äta i matsalen.
 
PÅ DET SÄTTET BRINGAR MAN ORDNING OCH REDA I FINANSERNA.
 
De små liven måste ju ändå äta , även om de inte har tillgång till en matsal.
 
Detta har man löst genom att de yngre eleverna får äta i sina skolsalar,vilket
i sin tur medfört att de tappat aptiten och äter mindre mat.
 
PÅ DET SÄTTET BRINGAR MAN ÄNNU MER ORDNING OCH REDA I FINANSERNA.
 
Ligger Värnamo i Afrika ?
 
 
 
Skolundervisning i Värnamo
AE
 

EN LJUSNANDE FRAMTID ÄR VÅR

Men geten får inte vara med och rädda Sverige
 
Uppgifter vittnar nu om att Rumänien laddar upp för att rädda Sverige och övriga länder
från undergång.
 
Hela byar i Rumänien förbereder sig nu för att komma och rädda vår pensioner när rese-
restriktionerna lättar för dessa EU medborgare.
 
En zigenarhövding i en by, där alla ser fram emot att rädda Sverige undan under-
gång, ger sin syn på läget.
 
I JANUARI ÄR DET BARA GETEN, SOM ÄR KVAR I BYN.
 
Tyvärr uppger sig många av dessa i första hand vara intresserade av att rädda Storbrit-
tanien, så mycket av denna arbetskraftsinvandring tycks vi gå miste om.
 
Men Tobias Billström och Eric Ullenfån finner säkert på råd här också.
 
ÄR DE TILLRÄCKLIGT IHÄRDIGA SÅ FÅR DE SÄKERT STORBRITTANIEN ATT INSE
ATT MAN SKA TA SITT ANSVAR OCH LÅTA ALLA I ARBETSKRAFTEN KOMMA
TILL SVERIGE, DÄR ALLA ENLIGT ANDERS BORG ÄR EN TILLGÅNG.
 
Men redan på detta tidiga stadie finner man alltså att vi möter en situation, där alla inte är
lika mycket värda.
 
GETEN ÄR INTE VÄRD ATT FÅ FÖLJA MED.
 
Nu när denna arbetskraft ska rädda Sverige får man hoppas att denna räddning också
omfattar de tiggare man skickat som förpatrull.
 
Polisen i Malmö har lovat att registrera alla i sitt brottsregister, som kommer Sverige till
räddning, även barn och getter.
 
 
Jag vill också följa med
 
AE
 

MARIA LARSSON KISSAR I BLÖJAN

Alliansregeringen prickar av ännu ett vallöfte.
 
Trots motstånd från väljarna kan man dag för dag notera att Alliansregeringen
håller sina vallöften.
 
Snart är alla vallöften infriade
 
OCH MED DEN ALL VÄLFÄRD BORTA.
 
Nu kan vi läsa hur den ansvarsfulla Alliansregeringen fortsätter sina framgångar
och bockar av sina vallöften, ett efter ett.
 
DET SENASTE VALLÖFTET MAN NU BOCKAT AV ÄR ATT 74 ÅRINGAR IN-
TAGNA PÅ ÄLDREBOENDE SKA KISSA I BLÖJAN I STÄLLET FÖR ATT FÅ
GÅ PÅ TOILETTEN.
 
En 74 åring, med parkinssons sjukdom, intagen på särskilt boende för äldre och
med parkinssons sjukdoms är nu en av dem som får lyckan att bli avprickad av
den ansvarsfulla Alliansregeringen.
 
Sjukdomen medför att 74 åringen är försedd med blöja för att han inte ska
råka kissa på sig.
 
NÄR HAN BEGÄR ATT FÅ GÅ PÅ TOILETTEN FÖR ATT KISSA BLIR HAN TILL-
SAGD AV PERSONALEN ATT KISSA I BLÖJAN, SÅ ATT MAN SLIPPER BYTA
BLÖJA MER ÄN EN GÅNG OM DAGEN.
 
Äldreboendet har lärt sig av ansvarspredikanten hur man skapar ordning och reda
i äldreboendet finanser.
 
ATT MÄNNISKOR I ETT MODERNT SAMHÄLLE KAN KOMMA PÅ IDEN ATT FÖR-
NEDRA ÄLDRE PÅ DET SÄTTET BORDE VARA EN FULLSTÅNDIG OMÖJLIGHET.
 
DET ÄR INGEN FULLSTÄNDIG OMÖJLIGHET I DET MODERNA SVERIGE, LETT
AV DEN ANSVARSFULLA ALLIANSREGERINGEN.
 
DÄR SKA DET SKAPAS ORDNING OCH REDA I FINANSERNA OCH STATEN SKA
HA STARKA OFFENTLIGA FINANSER.
 
Och finns det då något bättre sätt än att en 74 åring, intagen  på äldreboende ska kis-
sa i blöjan för att man ska skapa ordning och reda i finanserna.
 
Det finns ingen som påstår att Fredrik Reinfeldt, Jan Björklund, Annie Lööf,
Göran Hägglund och Maria Larsson har instruerat personal på äldreboende att
de ska spara pengar på att 74 åringar ska kissa i blöjan.
 
MED FREDRIK REINFELDT, JAN BJÖRKLUND, ANNIE LÖÖF, GÖRAN HÄGG-
LUND OCH MARIA LARSSON HAR SKAPAT DEN MÄNNISKOFIENTLIGA KUL-
TUR I VÅRT SAMHÄLLE, SOM GÖR DET MÖJLIGT ATT DETTA SKER.
 
Prata om grupp mot grupp går bra, prata om att alla är lika mycket värda går också
bra.
 
MEN NÄR EN 74 ÅRING INTE ÄR MER VÄRD ÄN ATT HAN INTE FÅR GÅ PÅ
TOILETTEN NÄR HAN VILL KISSA, FALLER ALLA SÅDANA PLATTITYDER
PLATT TILL MARKEN.
 
Att Fredrik Reinfeldt med sin hatiska inställning till alla som inte jobbar, tycker han
är ansvarsfull, när han skapar ett sådant samhälle, förvånar ingen.
 
Att Maria Larsson tycker detta är OK, förvånar heller ingen, hennes förmåga
att förstå tycks inte vara större än en jordnöt.
 
Att Göran Hägglund tycker detta är OK, förvånar heller ingen, hans ambition
tycks vara att klä på Fredrik Reinfeldt på morgonen.
 
Att Jan Björklund tycker detta är OK, förvånar heller ingen, personalen har ju
valfrihet gudbevars, vill de inte hjälpa 74 åringen till toiletten kan de ju strunta
i det.
 
LÄNGE LEVE VALFRIHETEN, VÅRT NYA EVANGELIUM
 
Att Annie Lööf tycker detta är OK, förvånar heller ingen, hon tycks ju fortfar-
ande leva kvar på dagis.
 
Men Alf Svensson då, som i vart fall tidigare tycktes hysa den uppfattningen att även
en äldre människa är en människa.
 
Vart tog han vägen ??
 
HAR HAN OCKSÅ FALLIT IN I ROLLEN ATT BARA RÄKNA TRAKTAMENTEN I
BRYSSEL ??
 
 
Jag vill också kissa i blöjan när jag blir stor.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 

ATT LEVA I VÄRLDENS BÄSTA LAND

Kapitalismen frodas i Sverige och dör i Schweiz
 
Alla känner vi ju till hur det är ställt med Schweiz, hemliga bankkonton och en hejd-
lös rå form av kapitalism.
 
I USA ser man Sverige som en del av Schweiz, vilket borde bekymra oss, för Schweiz
vill vi ju inte förväxlas med.
 
DÄR TYCKS MAN GÅ ÅT HEL FEL HÅL
 
Redan innan har ju folket i Alplandet visat sin rätta sida, tänk bara att ha folkomröstnin-
gar, som politikerna valt att följa.
 
PÅ DET SÄTTET KAN JU VAD SOM HELST HÄNDA, I VÄRSTA FALL FÖRS EN
POLITIK SOM VÄLJARNA VILL SE SOM FÖRD.
 
Nej, redan här ligger vi långt före, osäkerheterna minskar ju om man förbjuder folk
att rösta på partier, som inte omhuldas av de som inte vill betala tv licens. Räcker
inte detta kan ju landets statsminister välja att inte ta i de med tång, som röstar som
de inte ska rösta.
 
DÄR HAR SCHWEIZ MYCKET ATT LÄRA.
 
Men man tycks ha mycket att lära av oss i övrigt också. Schweiz har ju långvarig erfa-
renhet av långtgående kapitalism, och väljer nu att mjuka upp detta och begränsa de
värsta avarterna.
 
Vi som inte har lika långvarig erfarenhet av de konsekvenser otyglad kapitalism för
med sig väljer att gå åt motsatt håll.
 
Självklart gör vi rätt, och Schweiz fel, fattas bara annat.
 
Den utveckling som sker i Schweiz är intressant på många sätt. När Schweiz luckrar
upp banksekretessen och försöker tygla bankerna går vi åt motsatt håll.
 
VÅRA BANKER HAR ALDRIG VARIT MER OTYGLADE, ÄR NU STÖRRE ÄN NÅGON-
SIN OCH TJÄNAR MER ÄN NÅGONSIN.
 
Självklart är vårt vägval det rätta, utifrån den långvariga erfarenhet av otyglad kapitalism vi
har, fattas bara annat, schweizarna borde ju veta bättre.
 
Schweiz går vidare i denna anda, nu ska man minska inkomstklyftorna och det tänker man
göra på ett djärvt sätt.
 
Man tänker låta folket rösta om ett förslag som medför att ingen inom ett företag får tjäna
mer än 12 gånger så mycket som den lägst avlönade inom föreraget, kallat 12:1 regeln.
 
HÄR BÖRJAR MAN UNDRA OM INTE INAVELN SLAGIT TILL I ALPDALARNA, DETTA
BLIR BARA FÖR MYCKET.
 
Folk ska få rösta som de vill och inkomstklyftorna ska bli mindre.
 
Självklart är vårt vägval bättre, förbjud folk att rösta på det som inte gillas, och se
till att inkomstklyftorna ökar mest i hela västvärlden.
 
ÄR MAN BÄST SÅ ÄR MAN BÄST.
 
Schweizarna räds inte heller att svära i den kapitalistiska kyrkan. Man har infört regler som
som medför att ägare i bolag ska bestämma om hur hög lön en VD ska ha.
 
Även här är ju vårt vägval klokare, självfallet ska en styrelse sitta och bestämma att
en VD har obskyr lön och obskyra förmåner.
 
FATTAS BARA ANNAT, MÅNGA I STYRELSEN ÄR JU SJÄLVA VD I ANNAT BOLAG,
OCH HUR SKULLE DET SE UT OM ANDRA BESTÄMDE DERAS LÖNER.
 
Sedan har man funderingar på att införa medborgarlön, så att ingen ska behöva svälta.
Man tycks inte i Schweiz ha läst ansvarspredikantens fina manifest. Här får man lära sig
att alla ska svälta, om de lever på bidrag.
 
Man kan ju fundera över vad de håller på med i Schweiz egentligen.
 
DET ÄR JU EN EVINNERLIG TUR ATT VI INTE LYSSNAR PÅ ANDRA, DÅ KUNDE
DET JU GÅ RIKTIGT FEL.
 
 AE

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet   
 
Väljarrapporterna duggar nu tätt, snart är dessa rapporter lika vanliga som centerpar-
tisterna.  Under dagarna har vi fått två rapporter, från Yougov och United Minds, som
båda bekräftar det vi vetat länge.
 
Folk är så mentalt handikappade att de inte förstår sitt eget bästa, nästan alla tänker sig
att rösta på felparti. För att möta denna utmaning kommer vi att försöka mobilisera  mån-
ga av de osäkra väljarna.
 
Vi kommer därför inför nästa val att införa möjlighet att rösta genom tumavtryck.
 
För de som ställer sig tveksamma till mig efter mitt snyltande med tv avgiften ger jag rådet
att besöka Täby galoppbana på söndag. Då kommer Ni att inse att Ni sitter säkert i sad-
eln.
 
Scweitz väljer nu en väg, som vi i den ansvarsfulla Alliansregeringen aldrig skulle kunna
välja, man tänker rösta om ett förslag, som medför att ingen kan tjäna mer än 12 gånger
den lön den lägst avlönade har i ett företag. Detta kallas då 12:1 förslaget.
 
Man undrar ju vad de håller på med i Alplandet, ett sådant förslag skulle ju minska klyf-
torna. Här strävar vi ansvarsfullt att öka inkomstklyftorna så mycket som möjligt.
 
Det är så vi tar ansvar för landet.
 
Dessutom har man planer på att införa medborgarlöner, men där ligger vi redan långt före.
Deras medborgarlöner motsvaras av våra etableringsersättningar och etableringsstöd,men
det gäller ju inte alla förstås.
 
Försvaret får nu kritik för att man tillsammans med Arbetsförmedlingen anordnar utbildningar,
vilka bara är öppna för nyanlända.
 
Detta är en långsiktig satsning och bygger på att de anställda inom Försvaret ska represen-
tera befolkningens sammansättning.
 
När vi väl nått centerpartiets mål om att 30 000 000 nyanlända ska rädda våra pensioner
kommer det inte att finns plast för några svenskar inom Försvaret, om vi ska lyckats upp-
rätthålla denna balans.
 
Några av våra nyanlända vänner från Somalia går nu till attack mot oss och kräver i media
att de måste få högre bidrag, i annat fall blir de terrorister.
 
Vi vill ju inte att terrorister ska bli terrorister, så därför känner vi oss tvungna att gå detta
krav till mötes.
 
Vi ser inget problem med finansieringen av denna ansvarsfulla reform, då det sägs att det
fortfarande finns platser inom särskilda boenden för äldre. En reducering av dessa ger oss då
möjligheter att ge större bidrag, så att terorister inte blir terorister.
 
Kalla fakta visade igår att vi utbildar kommunerna, så att de ska hitta lösningar för att slip-
pa betala för de där funktionsnedsatta.
 
Detta är en ansvarsfull satsning inom vår ansvarsfulla jobblinje, ingen av dessa funktions-
nedsatta kommer någonsin att kunna ligga till Arbetsförmedlingens förfogande. Genom
denna utbildning räknar vi med att kunna skapa ordning och reda i kommunernas finanser.
 
Det är så vi tar ansvar för landet, grupp får ställas mot grupp, bara de med funktionshinder
drabbas.
 
Röster höjs nu från många håll att vår ansvarsfulla politik drabbar många missbrukare. Från
Järfälla Kommun menar man nu att detta inte håller längre. Personalen menar att nedskär-
ningarna inom detta område medför att "folk dör som flugor därute".
 
Det är så vi skapar ordning och reda i kommunernas finanser.
 
Ansvariga inom Järfälla tycks också ha gått på kurs, något Kalla Fakta kanske borde titta
på, och försvarar dessa nedskärningar.
 
När missbrukarna dör som flugor där ute ställs inte så många krav på stöd från dessa, då
de redan är döda.
 
Det är så vi tar ansvar för landet.
 
Centerpartiet värnar ju om landsbygden och vi noterar nu att det fortfarande bor folk på
avlägsna orter utanför Stockholm.
 
För att ge dessa möjlighet att bli begåvade, Anna Batra lovar att de blir begåvade om de
flyttar till Stockholm, bygger vi nu 78 000 bostäder i Stockholm, så att de som fortfarande
bor på landet, och är obegåvade lantisar, ges möjlighet att bo i Stockholm.
 
När det gäller vår landsbygdspolitik får vi aldrig sväva på målet.
 
Så länge det bor folk utanför Stockholm måste vi styra resurserna, så att de lockas att
flytta till Stockholm. Vårt mål är att alla svenskar ska vara begåvade och bo i Stockholm.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
            
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet   
 
Det gångna dygnet har varit lugnt, bara en man svårt knivskuren i Akalla och en man
svårt skottskadad i Helsingborg.
 
När det gäller den skottskadade i Helsingborg skedde skottlossningen på en kyrkogård,
så den skjutne var säkert en sådan där kristen.
 
Vi ska inte ha några kristna vare sig i Malmö, Helsingborg eller Landskrona, så här få
de skjutne skylla sig själv.
 
Har man kristna värderingar i dessa områden får man skylla sig själv, det är så vi tar
ansvar för landet.
 
Tyvärr blev det igår känt att min presschef hotade att mörda folk på Radiotjänst och
skära ballarna av dem. Hon har fått mycket kritik för detta, men som alla förstår är
dessa hot bara en återspegling av hur jag ser på kritiken att jag snyltar på skattebe-
talarna.
 
Det är så jag tar ansvar för landet.
 
När jag fick höra nyheten att ICA hänger ut bilder på snattare blev jag rädd, tänk om jag
fanns med på dessa bilder, för att jag snattat tv avgiften tänkte jag.
 
För att ICA ska sluta med detta har jag nu skickat ut min presschef Roberta Alenius
för att skära ballarna av butikschefen.
 
Det är så jag tar ansvar för landet.
 
I går var annars den stora nyheten att advokaten Claes Borgström lämnade social-
demokraterna för att gå över till vänsterkommunisterna.
 
Detta har vi inga synpunkter på, bara han inte väljer att gå över till moderaterna, vi
vill inte ha några nya Quick affärer före valet.
 
Den där Stefan Löfvens utspel om blocköverskridande samarbete har ju gett upphov
till många debattinslag. Vissa ansvarskännande politiker, med stor erfarenhet av block-
överskridande samarbete, vittnar om att blockpolitiken är förödande för demokratin
och medborgarna.
 
Vi har inte sett det på det viset förut, vi har byggt blockpolitiken utifrån andra förutsätt-
ningar.
 
Men är blockpolitiken förödande för demokratin och medborgarna ska vi ju definitivt inte
göra oss av med den.
 
Vi måste ta till alla medel för att få tyst på dessa mentalt handikappadse medborgare, i
värsta fall får vi skära ballarna av dem, kanske till och med mörda dem.
 
Migrationsverket rapporterar nu om att många utländska journalister ringer och vill ha
intervjuer angående vår flyktingpolitik. Man menar då att Sverige avviker från alla andra
länder.
 
Här måste vår ståndpunkt vara helt tydlig, det är inte Sverige som avviker från alla andra
länder, det är alla andra länder, som avviker från Sverige.
 
Jorden kan ju inte heller kretsa kring solen, det vet ju alla.
 
Tankesmedjan Katalys, allmänt kallad Katastrof, skriver idag i DN att man vill införa platt
skatt och höja skattekvoten från 44 % till 51 %.
 
Det finns ju ingen vettig människa som vill införa platt skatt, alla sådana förslag faller ju
platt till marken.
 
Förutom Katastrof är det bara en annan katastrof, som mig veterligen vill införa platt
skatt, och det är katastrofen centerpartiet.
 
Men den katastrofen har ju väljarna redan gjort sig av med, så vi kan lugnt fortsätta
färden mot lägre skatter och nedskuren välfärd.
 
Vårt mål är att skattekvoten ska ner till 40%, men får att nå detta måste vi få bort alla
platser på äldreboende, samtidigt som vi uppmuntrar en ökad flyktingström.
 
För att kunna nedbringa antalet platser på särskilda boende för äldre, är det nödvändigt
att vi gör oss av med många äldre. Genom att utforma hemtjänsten som skett har vi re-
dan nått långt på detta område.
 
Vår största framgång här var när en äldre dam, 94 år gammal, kastade sig ut från balkon-
gen för att hemtjänsten hotade att ta hand om henne
 
En ökad flyktingström är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att minska skatterna.
Tobias Billström gör här stora ansträngningar för att andra länder i EU ska ta ett större
ansvar för oss, så att de överlåter sina tillgångar i form av nyanlända till oss.
 
Det är så vi tar ansvar för landet och bringar ordning och reda i Statens finanser.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
              
 
AE
 
 
 
 
 

STEFAN LÖFVEN STYR MOT ENPARTISTAT

Diktaturen närmar sig med stormsteg
 
Stefan Löfvens utspel om blocköverskridande regeringssamarbete har ju mötts av
jubel på många håll.
 
AV ANINGSLÖSA JUBEL.
 
Systemet med en regerande allians (motsv) och en opposition är själva fundamentet
i en demokrati.
 
Det finns inga rättsinstanser, det finns inga tillsynsmyndigheter eller annat som
syftar till att ledande politiker inte tar ut svängarna för mycket.
 
ATT EN REGERING INTE TAR UT SVÄNGARNA FÖR MYCKET BEROR ENBART
PÅ ATT MAN VET ATT EN OPPOSTION LYFTER FRAM ALLA OEGENTLIGHETER
MAN FÅR REDA PÅ.
 
Om båda dessa parter sitter i samma slutna rum och gemensamt beslutar om oegent-
ligheter, vem ska då lyfta fram dem.
 
INGEN KOMMER ATT LYFTA FRAM DEM.
 
Myndigheter som JO mm erkänner utan omsvep att man inte granskar politiker, utan man
utgår ifrån att en politisk ledning granskas av oppositionen.
 
Vem ska granska den politiska ledningen om det inte finns en opposition och inte
heller någon annan granskar den politiska ledningen.
 
Demokratin består av många beståndsdelar och finner sin styrka i hur dessa samverkar
i en och samma riktning.
 
En viktig beståndsdel är lätt att definiera här.
 
JU STARKARE OCH SJÄLVSTÄNDIGARE EN OPPOSITION ÄR, DESTO MINDRE
RISK FÖRELIGGER ATT DEN POLITISKA LEDNINGEN BEGÅR OFÖRRÄTTER
OCH OEGENTLIGHETER.
 
I samma ögonblick oppositionen upphör, och det gör den i praktiken om "oppositionen"
bildar "block" med regeringen, upphör också demokratin att fungera.
 
Vi har sett många länder utan fungerande oppositioner, vi brukar kalla dem dikta-
turer.
 
BRA EXEMPEL ÄR HÄR FÖRUTVARANDE SOVJETUNIONEN OCH ALLA SATELLIT-
STATER.
 
I dessa länder fungerade avsaknaden av blockpolitik alldeles utmärkt.
 
Den fråga man nu ställer sig är:
 
ÄR STEFAN LÖFVEN "BARA" ANINGSLÖS, ELLER ÄR HAN NÅGOT VÄRRE ??
 Blockpolitik är det värsta vi vet
AE
 
 

FREDRIK REINFELDT SKJUTER BALLARNA AV FOLK

Nu ska vi skjuta ballarna av Radiotjänst
 
Många av oss kommer att minnas Fredrik Reinfeldt som snyltaren, snyltaren som
inte ville betala tv licens.
 
Det kommer inte att tillhöra ett av de vackrare minnena, en statsminister ska
helt enkelt inte snylta på skattebetalarna.
 
OCH TV LICENS SKA HAN BETALA SOM ALLA ANDRA.
 
Många av oss har nu också anledning att minnas vilka medhjälpare Fredrik Reinfeldt
håller sig med.
 
SÄG MIG VEM DU UMGÅS MED,SÅ SKA JAG SÄGA VEM DU ÄR.
 
Fredrik Reinfeldt "umgås" med sin presschef Roberta Alenius, som tycks ha förevigat
sitt namn i den svenska historien.
 
PRESSCHEFEN SOM RINGER TILL EKOT OCH MORDHOTAR TJÄNSTEMÄNNEN
FÖR ATT DE SLÄPPT UGPPGIFTEN OM ATT FREDRIK REINFELDT SNYLTAR PÅ
SKATTEBETALARNA.
 
Men detta räcker inte, Fredrik Reinfeldts "umgänge" är tydligen en renlärig feminist, för
hon hotar också att skära ballarna av alla på Radiotjänst.
 
Hade detta varit uttryck för en enskild persons vansinne, hade man ju kunnat skratta
åt det, men det är inget uttryck för en enskild persons vansinne.
 
ROBERTA ALENIUS ÄR FREDRIK REINFELDTS PRESSCHEF OCH SKA FÖRMEDLA
HANS SYN PÅ HUR INFORMATION SKA LÄMNAS UTÅT.
 
Roberta Alenius arbetar inte i ett vakuum, utan när hon uttrycker dessa hot förmedlar hon den
stämning Fredrik Reinfeldt och Regeringskansliet internt gett uttryck för.
 
Ingen tror, förmodligen är bäst tillägga, att Fredrik Reinfeldt uppdragit åt Roberta Alenius
att uttrycka sig som hon gjort.
 
DÄREMOT FINNS DET ALL ANLEDNING I VÄRLDEN ATT UTGÅ IFRÅN ATT SAMTALEN
I REGERINGSKANSLIET OCH SIGNALERNA FRÅN FREDRIK REINFELDT LEGAT PÅ EN
SÅDAN NIVÅ ATT ROBERTA ALENIUS TROTT SIG FÖRMEDLA RÄTT BUDSKAP.
 
Det gjorde hon också, men det var inte meningen att det skulle komma ut, och nu ska budbära-
ren skjutas.
 
DET ÄR INTE FÖRSTA GÅNGEN MAN SKJUTER FREDRIK REINFELDTS BUDBÄRARE.
 
När Fredrik Reinfeldt gjort det förbjudna eller olämpliga ska alltid budbäraren skjutas.
 
VI MINNS NUON, DÄR OCKSÅ ALLA VISSTE ATT FREDRIK REINFELDT HADE FULL VET-
SKAP OCH VAR YTTERST ANSVARIG.
 
Men där sköt man alla budbärare kring Fredrik Reinfeldt.
 
Nu skjuter man alltså presschefen Roberta Alenius, för att hon förmedlat ansvarspredikantens
budskap, skjut ballarna av alla som inte gör som jag säger.
 
Men Fredrik Reinfeldts presschefer tycks lida av Alsheimers sjukdom, hon förnekar inte
det som sagts, men minns inget.
 
HAR JAG SAGT DETTAA MINNS JAG INTE, OCH DET ÄR EN SAK MELLAN MIG OCH DEN
JAG TALLAT MED.
 
Nu är det inte en sak mellan den sjuka Roberta Alenius och den hon samtalat med.
 
MORDHOT FALLER UNDER ALLMÄNT ÅTAL.
 
Detta med att inte heller minnas leder tankarna till alla andra kriminella, de minns heller inget
när de står inför skranket. Men minnesförlusten leder också till andra slutsatser.
 
Återgår man till det som sagts:
 
JAG SKA MÖRDA NÅGON PÅ RADIOTJÄNST OCH JAG SKA SKÄRA BALLARNA AV ALLA
PÅ RADIOTJÄNST.
 
och betänker man vem som sagt detta:
 
FREDRIK REINFELDTS PRESSCHEF, SOM FÖRMEDLAT FREDRIK REINFELDTS SYN.
 
då blir man lite betänksam.
 
Kan verkligen en presschef vara så sjuk, att hon ger uttryck för att detta utan att minnas, vem
sätter tilltro till detta.
 
INGEN.
 
Enda förklaringen till att hon inte skulle minnas detta samtal, och det sätt på vilket hon uttryckt
sig, skulle vara att detta bara var ett samtal av en viss karaktär i mängden.
 
VI I REGERINGSKANSLIET BRUKAR RINGA OCH MORDHOTA FOLK OCH HOTA ATT SKÄ-
RA BALLARNA AV DEM SÅ FORT NÅGOT KOMMER UT SOM KAN STÖRA BILDEN AV
VÅR STRIDSHINGST.
 
Är det på det viset kan man mycket väl glömma ett enskilt samtal om att skära ballarna av en
viss grupp, här på Radiotjänst.
 
Hur troligt är detta, faktiskt ganska så troligt. Denna syn på omgivningen är symptomatisk för
ansvarspredikanten.
 
HISTORIEN KOMMER OCKSÅ ATT MINNAS ANSVARSPREDIKANTEN SOM VAR SÅ HAT-
FULL MOT 700 000 AV VÄLJARNA ATT HAN INTE VILLE TA I DEM MED TÅNG.
 
Visst finns det vissa likheter.
 
Man blir också fundersam till det återkommanande mantrat från stridshingsten.
 
VI FÅR ALDRIG STÄLLA GRUPP MOT GRUPP.
 
Men tjänstemännen på Raditjänst är också en "grupp", och visst ställer man den gruppen mot
andra grupper om man skär ballarna av dem.
 
Det är i allmänna val vi väljare avgör om vi ska ha en statsminsiter, som till sin press-
chef förmedlar känslan av att hon ska uttrycka sig som hon gjort.
 
 
Rosenbad tycks ha världens längsta näsa.
AE
 
 
 

TITANICS UNDERGÅNG I REPRIS

Europa på dekis
 
Säga vad man vill om Herman Lindquist, men rädd att sticka ut hakan är han inte.
 
Sin historia kan han också, där kan ingen slå honom på fingrarna.
 
Nu drar han ut trendlinjen och siar om Europas undergång.
 
Han bygger sina slutsatser på tre olika komponenter:
 
VÄLUTBILDADE OCH AMBITIÖSA ASIATER, STABILA KULTURER I ASIEN
OCH DEN STORA MASSINVANDRINGEN.
 
Ja, han svär i kyrkan och använder ordet massinvandring. Sedan svär han till rik-
tigt ordentligt i kyrkan en gång till och hävdar.
 
STORA GRUPPER I DENNA MASSINVANDRING HAR INGEN TANKE PÅ ATT
INTEGRERA SIG, DE VILL LEVA I SINA EGNA ENKLAVER,SÅ LIKA HEMLAN-
DET SOM MÖJLIGT.
 
Och sedan ramlar nog taket in i kyrkan när han svär till riktigt ordentligt.
 
OCH MÅNGA AV DESSA HATAR ALLA VÄSTERLÄNNINGAR OCH ALLT VÄS-
TERLÄNDSKT.
 
Han konstaterar att de flesta politiker följer denna utveckling som om de inget vill,
inget kan och inget förstår och gör en slående jämförelse.
 
POLITIKERNA I EUROPA KAN LIKNAS VID FÖRSTAKLASSPASSAGERARE,
SOM SITTER PÅ TITANIC OCH INVÄNTAR SIN EGEN UNDERGÅNG.
 
Och andras undergång bör man kanske tillägga.
 
Tänk om Herman Lindquist har rätt, det har han ju haft många gånger tidigare. Det
finns heller inget i EU och ECB utveckling så här långt, som kullkastar hans uppfatt-
ning.
 
I SÅ FALL MÅSTE JU MÅNGA ANDRA HA FEL.
 
 
AE
 

DEN LILLA SVENSKA HORAN

Fredrik Reinfeldt stöper om den svenska kulturen
 
Det är med stor tveksamhet detta inlägg görs, då bakgrunden är så osmaklig att man
har svårt att tro att det är sant.
 
Inlägget omfattar också ett område, som vi är tillsagda att hålla tyst om, så jag räknar
med att jag omgående blir klassaD som rasist, främlingsfientlig och allt det andra.
 
MEN NÅGON GÅNG MÅSTE VI UPPMÄRKSAMMA VAD SOM HÄNDER I SVERIGE
OCH I VILKEN RIKTNING VI ÄR PÅ VÄG.
 
Polisen i Örebro utreder just nu en uppmärksammad gruppvåldtäkter, där gärningsmän-
nen är de vanliga.
 
EN BLANDNING AV UTSATTA ENSAMKOMMANDE STACKARS PYREN BLANDAT 
MED ALLSKÖNS   SLÖDDER.
 
Gruppvåldtäkten har ägt rum i en lägenhet tillhörande socialtjänsten i Kumla, och i vanlig
ordning har ingen ansvar för någonting.
 
BARA DEN UNGA FLICKAN HAR ETT TUNGT ANSVAR.
 
En av dessa, som kommit till Sverige för att rädda våra pensioner, zigenaren Rade Ristic,
försöker leva upp till Fredrik Reinfeldts beskrivning av välartade, men ack så utsatta,ny-
anlända vänner.
 
Zigenaren Rade Ristic, en av de inblandade i denna gruppvåldtäktshärva, skriver då på
sin Facebook - sida:
 
LTEN SVENSK HORASOM SÄTTER DIT OSKYLDIGA FÖR ATT HON VILLE HA KUK
OCH SEDAN GÅR OCH ANMÄLER DET.
 
Både gärningen och attityden är så oerhört vidrig, att man drar sig för att återge vad som
sagts och gjorts, men förr eller senare måste vi ta upp en diskussion om dessa företeelser.
 
Det är många frågor som bör besvaras kring detta:
 
1)  Är det inte dags att erkänna och förhålla sig till det faktum att rasismen i Sverige
     idag är tvåriktad
 
2)  Är det verkligen rimligt att näthat bara ska omfatta, när zigenare och andra blir
     kommenterade ? Den aktuella skrivningen på facebook visar att vi har en lång
    väg att gå innan vi hittar en rimlig balans här
 
3)  Är det verkligen rimligt att vår urbarbartiska kultur, så beskriven av Fredrik Rein-
     feldt, ska ersättas av en kultur, som den kommer till uttryck i ovan nämnda gär-
     ning och beskrivning på Facebook
 
4)  Är det verkligen rimligt att gärningar av detta slag ska återkomma med en häp-
    nadsväckande regelbundenhet och de som dristar sig att ha synpunkter på detta
    fördöms som rasister och främlingsfientliga av Fredrik Reinfeldt, Eric Ullenfån,
   Mona Sahlin och en massa andra typer, som underblåser synen på "den lilla sven-
   ska horan"
 
Kommunisternas ledare Hermansson sa en gång i tiden något som borde gälla än idag:
 
Någon djävla ordning måste det väl ändå vara i ett parti.
 
På samma sätt kan man nu tycka:
 
NÅGON DJÄVLA ORDNING MÅSTE DET VÄL RÅDA ÄVEN I SVERIGE.
 
Den där lilla svenska horan var inte det en obegåvad lantis,
                           de kan gott ha det, bara vi får hit våra ensamkommande
                           skyddslingar
                           AE

CLAES BORGSTRÖM VÄNSTERPRASSLAR

Hilding Hagberg skulle gnuggat händerna
 
Lika som bär, maka söker maka,talesätten är många när det gäller att beskriva hur olika
konstellationer bildas.
 
Idag jublar Vänsterkommunisterna över att advokaten Claes Borgström tar ytterligare ett
steg åt vänster, hur det nu är möjligt i det fallet, och lämnar socialdemokraterna för vänster-
kommunisterna.
 
I JUBLET ÖVER DETTA KAP KAN MAN SKYMTA ATT VÄNSTERKOMMUNISTERNA
HYLLAR ADVOKATENS TROVÄRDIGHET.
 
Man kan väl då ana i kulisserna att man menar att advokaten Claes Borgström och Vänster-
kommunisterna har samma höga grad av trovärdighet.
 
DEN ADVOKATEN CLAES BORGSTRÖM OCH HANS KOMPISAR GÖRAN LAMBERZ
OCH SOPKVASTEN VISADE I QUICK AFFÄREN.
 
Allt är ju relativt här i världen, men den typen av jubel borde ha lätt att fastna i halsen när
besinningen väl infinner sig, om den nu kan infinna sig i just detta fallet.
 
Synd att inte Hilding Hagberg finns kvar i denna trovärdiga skara, han och Claes
Borgström skulle säkert ha passat ihop.
 
 
AE
 
 

OLAGA HOT FRÅN ROSENBAD

Den politiska makten står över all lag
 
Man blir allt efterhand så luttrad att man inte reagerar på någonting,
men det media idag tar upp toppar nog det mesta.
 
ATT FREDRIK REINFELDTS PRESSCHEF RINGER TILL EKOT OCH HOTAR MED
ATT MÖRDA NÅGON PÅ RADIOTJÄNST OCH SKÄRA BALLARNA AV TJÄNSTE-
MÄNNEN PÅ RADIOTJÄNST TORDE NOG ÖVERTRÄFFA DET MESTA HÄR I VÄRL-
DEN.
 
Och detta bara för att ansvarspredikanten är upprörd över att han inte ska få snylta med
sin tv licens, snylta på skattebetalarna.
 
Nu uppkommer en viktig principiell fråga, och den borde ha högsta dignitet.
 
Vi vet att olaga hot är en kriminell handling, vi vet också att olaga hot om att avse
mörda någon är en grov kriminell handling.
 
DET TYCKS OCKSÅ IDAG VARA KLARLAGT I SÅ LÅNG UTSTRÄCKNING ATT DET-
TA OLAGA HOT SKETT ATT EN FÖRUNDERSÖKNING BORDE INLEDAS.
 
Nu uppstår alltså frågan.
 
HUR KAN DET KOMMA SIG ATT PERSONER KNUTNA TILL MAKTENS BONING, HÄR
ROSENBAD, KAN SLUNGA UT SIG OLALA HOT OM ATT MÖRDA NÅGON, UTAN ATT
NÅGON INOM RÄTTSSAMHÄLLET REAGERAR.
 
Har vår politiska ledning alltså blivit så korrupt och maktfullkomlig att hot av detta slag bara
får passera.
 
Det får i vart fall inte passera när "vanliga" medborgare gör sig skyldiga till olaga
hot och hotar mörda någon.
 
VART TOG POLISEN VÄGEN NU NÄR DET ÄR KÄNT ATT DETTA OLAGA HOT SLUN-
GATS UT AV FREDRIK REINFELDTS PRESSCHEF ??
 
Har Sverige verkligen blivit ett så ruttet land att detta bara får passera, bara för att maktens
boning är involverad ??
 
I SÅ FALL ÄR DET HEMSKARE ÄN HEMSKT.
 
 Tja vad gör man
AE

STATSMINISTERNS MORGONTAL

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
'
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet   
 
Särskilt ansvar tar jag för att min presschef mordhotar tjänstemän på Radiotjänst och
vill skära ballarna av dem.
 
Vad vore det urbarbariska Sverige utan Malmö, de kulturella förströelserna i vår två-
stadslösning hörs vida omkring. Det känns tryggt att gränserna är så öppna att folk
kan komma hit och bomba sönder våra bostadshus. Många av dessa förslitna fastig-
heter är ju ändå i behov av omfattande renovering, så det kanske är lika bra att de
bombas sönder.
 
När det gäller integrationen i övrigt kritiserar SvD oss i dag för att inte ha situationen
under kontroll och att vi misslyckats på många punkter. Tyvärr måste jag här ge SvD
rätt, i vissa avseenden har vi misslyckats.
 
Vi vill ändå peka på att vi nu lämnar dessa misslyckanden bakom oss, strömmen av
nyanlända har aldrig varit större. Fortsätter dessa framgångar kan vi snart infria cen-
terpartiets mål att ha tagit hit 30 000 000 nyanlända.
 
Ett bättre mått på en lyckad integrationspolitik kan vi nog inte få.
 
Den där Stefan Löfvens utspel ger fortfarande ringar på vattnet, och många kritiska
röster hart höjts mot hans samarbetsinvit.
 
Annie Lööf, vår lilla dagisfröken, var den som gick längst i sin kritik, då hon förklarade
att Stefan Löfven gillar att dagdrömma.
 
Här ger jag henne helt rätt, inom politiken räcker det inte att dagdrömma.
 
Själv drömmer jag dygnet runt för att centerpartiet och kristdemokraterna ska hamna
över 4 %, så att jag kan fortsätta att söndra landet
 
Själv påpekade jag att Stefan Lövfens utspel inte är realistiskt, och ser fortfarande att
en seger för Alliansen ligger inom räckhåll.
 
Med mina långa armar når jag alla som försöker komma åt mig.
 
Detta fick Ekot uppleva när min presschef, Roberta Alenius, ringde till Ekot efter det
att det blev känt att jag snyltade på skattebetalarna genom att inte betala tv licens.
 
Min presschef mordhotade då för min räkning de tjänstemän som låg bakom att detta
blev känt och hotade att skära ballarna av dem.
 
Mig ger man sig inte på ostraffat, det vet nu både sverigedemokraterna och Ekot.
 
Av någon underlig anledning kritiserar media oss nu för att inte ha lyckats med våra
satsningar för att få ner ungdomsarbetslösheten. Man har då upptäckt att det vi kal-
lar ungdomsrabatten inte gett någon effekt alls.
 
Inte har vi misslyckats inte, den stora satsningen var inte avsedd att skapa arbetstillfäl-
len för ungdomar.
 
Den stora ungdomsrabatten var avsedd att skönmåla statistiken och där vill jag bestämt
hävda att vi lyckats.
 
Vi har skönmålat mycket annat också, hela vår politik bygger på att vi skönmålar, fast när
det gäller att skära ballarna av Raditjänst då skönmålar vi inte.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar förlandet   
 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trev-
lig dag.
 
                 
 
AE
 
 

FREDRIK REINFELDTS PRESSCHEF SKÄR BALLARNA

Regeringskansliet mordhotar Radiotjänst
 
Många blev förvånade när det blev känt att Fredrik Reinfeldt snyltade på skattebe-
talarna genom att inte betala TV licens, något alla nu är eniga om att han både var
och är skyldig att göra.
 
När detta blev känt försökte ansvarspredikanten ge sken av att det var en fråga
för "juristerna".
 
Det visar sig nu att det inte var en fråga för juristerna
 
DET VISAR SIG I ALLRA HÖGSTA GRAD HA VARIT EN FRÅGA FÖR REGERINGS-
KANSLIET.
 
Det är också nu känt hur frågan diskuterades internt inom regeringskansliet och inne-
hållet i denna interna diskussion förmedlades av dåvarande presschefen Roberta
Alienius, som i samtal till Radiotjänst uttalar ett mordhot mot Radiotjänst:
 
JAG SKA MÖRDA DE TÄNSTEMÄN PÅ RADIOTJÄNST SOM LIGGER BAKOM
DETTA OCH SKÄRA BALLARNA AV DEM.
 
Uppfriskande att höra hur landets Statsminister skapar en andra på regeringskansliet
asom medför attt höga tjänstemän uttalar sig på det viset.
 
Det framstår också som helt osannolikt att statsministern inte själv deltagit i'
dessa diskussioner på ett sådant sätt att presschefen ansett sig kunna uttala
sig som hon gjort.
 
Nu vet vi lite mer om varför vissa beskriver Fredrik Reinfeldt som "Hatfeldt".
 
 
För min räkning sa hon att hon skulle skära ballarna av Er
AE

FREDRIK REINFELDT SÅGAS AV ANNIE LÖÖF

Annie Lööf tål inte Fredrik Reinfeldt
 
Stefan Lövfens utspel tycks ha rört om i grytorna riktigt ordentligt.
 
Att många partimedlemmar i folkpartiet och centerpartiet är mindre förtjusta över att
agera åhörare till moderaterna är ingen nyhet.
 
Annie Lööf väljer här i sina kommentarer att vädra detta missnöje med samarbetet,
samtidigt som tydligt ger uttryck för att hon inte tål moderatledaren Fredrik Reinfeldt.
 
Hon säger då med tydlig adress till ansvarspredikanten:
 
ÄR DET NÅGOT JAG INTE TÅL, SÅ ÄR DET ARROGANTA PERSONER OCH
KARLAR SOM TAR ETT NEJ FÖR ETT JA.
 
Det där med arrogansen känner vi till, det har också gått rykten om att stridshingsten
av ungston i moderatstallet, men det där andra var en nyhet.
 
ATT ALLIANSSAMARBETET STRÄCKT SIG SÅ LÅNGT ATT ETT NEJ INTE TAS FÖR
ETT JA DET VAR JU DEFINITIVT EN NYHET.
 
 
Snälla, snälla, jag säger aldrig nej
AE
 
 

FREDRIK REINFELDTS STORHETSTID

Ansvarspredikantens svaghet
 
Lyssnandets konst borde vi alla ägna oss åt lite mer, tala lite mindre och lyssna lite
mer.
 
Det är genom lyssnandet kan i de små orden urskiljer de stora svagheterna.
 
Vi minns den storvulne de Gaulle:
 
LA FRANCE, C ` EST MOI
 
Han hade ju rätt, stor var han och framgångar under kriget hade han presterat.
 
Nu tycks vi ha fått vår egen lille "de Gaulle", Fredrik Reinfeldt.
 
De 7 åren vid makten tycks ha fått honom att likna sig vid de Gaulle.
 
Stefan Löfvens utspel kommenterar han med orden:
 
MIN svaghet i dagsläget är att alliansen i opinionsmätningarna ligger strax
under 40 %.
 
MIN SVAGHET ??
 
Inte Sveriges svaghet, inte alliansens svaghet, inte allianspartiernas svaghet, bara
Fredrik Reinfeldts svaghet.
 
Det är i de små orden man se  de stora konturerna,vi tycks nu ha fått vår egen "de
Gaulle".
 
LA  SUEDE,  C`EST MOI
 
 
AE

CARL BILDT PÅ DEFENSIVEN

Även en blind höna kan hitta ett korn
 
Och även Carl Bildt kan göra sig förtjänt av dagens ros.
 
SÅ LÅNGT DET ÄR KÄNT, SÅ HÄR LÅNGT UNDER DAGEN, HAR CARL BILDT
INTE FÖROLÄMPAT EN ENDA JOURNALIST.
 
Så dagens ros går till Carl Bildt, men det är bäst att lämna den tidigt under dagen,
mycket kan hända under dagen som går.
 
   AE

STEFAN LÖFVEN ÄRUTE OCH CYKLAR

Desperat politik inför valet
 
Stefan Löfvens utspel om en eventuell blocköverskridande regering efter valet tyder
närmast på att utspelet inte är genomtänkt.
 
Dels finns det inte mycket att samverka med.
 
Redan har man ju klarat ut att vänsterpartiet inte kan tänkas ingå i en regering. Ett
antal väljarundersökningar visar att vare sig kristdemokraterna eller centerpartiet
framstår som troliga samarbetspartner.
 
Att tanken skulle vara att samarbeta med Moderaterna känns knappast trovär-
digt.
 
KVAR STÅR ATT SAMARBETA MED FOLKPARTIET.
 
Folkpartiet, som nu blir uppbjuden till dans, betecknar det hela som snömos.
 
SETT UR DESSA PERSPEKTIV ÄR DET INTE MYCKET TILL UTSPEL.
 
Hur reagerar då väljarna på detta ? Att borgerliga väljare skulle strömma till social-
demokraterna till följd av detta framstår väl knappast som troligt.
 
Däremot kan ju ett antal socialdemokrater på "vänsterkanten" känna sig störda av
detta och "strömma" till vänsterpartiet, som knappast kommer att få sitta med i en
regering.
 
Ett stort vågspel från Stefan Löfven alltså, och till vilket syfte ??
 
ETT OGENOMTÄNKT VÅGSPEL , KNAPPAST NÅGOT SOM IMPONERAR.
 
Socialdemokraterna har nog störst chans att vinna valet, om Stefan Löfven fort-
sätter att hålla tyst, i vart fall vad gäller "besked" i regeringsfrågan.
 
 
Stefan Löfven är nog ute och cyklar
 
AE
 
 

MISSNÖJDA VÄLJARE

Regeringen godkänner hur stort missnöjet får vara
 
Demoskops väljarundersökning bekräftar den bild vi tidigare fått av sveigedemo-
kraterna.
 
PARTIET BÅDE BEFÄSTER OCH FÖRSTÄRKER SIN STÄLLNING INOM VÄL-
JARKÅREN.
 
Det behövs ingen större fantasi för att inse att det kan ställa till bekymmer på olika
sätt om väljarnas sympatier i stort ligger fast intill valet.
 
Statsminstern avfärdar partiet som ett missnöjesparti.
 
VAD ÄR DÅ ETT MISSNÖJESPARTI ??
 
Rimligen är ett missnöjesparti ett parti som är missnöjt med den politik den sittande
regeringen driver.
 
VÄNSTERPARTIET ÄR MISSNÖJT MED DEN DRIVNA POLITIKEN, SOCIALDE-
MOKRATERNA ÄR MISSNÖJDA MED DEN FÖRDA POLITIKEN OCH MILJÖPAR-
TIET ÄR MISSNÖJDA MED DEN FÖRDA POLITIKEN.
 
Är då dessa partier missnöjespartier, nej enligt den gällande retoriken är de bara miss-
nöjda.
 
Missnöjesparti är bara det parti som är så missnöjt att de andra missnöjda partierna
inte tycker att de är lika missnöjda.
 
Begreppet missnöjesparti använder de etablerade partierna i en nedsättande
mening, för att se till att andra partier inte kommer in och roffar åt sig ´deras
missnöjda väljare.
 
Man borde nog kalla saker för vad det är, och det bör gälla även landets statsminis-
ter.
 
Bygger ett partis politik på att man är missnöjd med den förda politiken då är
man per definition:
 
MISSNÖJESPARTI
 
Det ankommer inte heller på landets statsminister att sätta en kvalitetsstämpel på
hur missnöjd man får vara utan att få det nedsättande begreppet"missnöjesparti"
stämplat i pannan.
 
För vi ska väl inte ställa grupp mot grupp, och alla missnöjda är väl lika mycket, eller
lika litet ,värda ?
 
 
Alla är vi missnöjda med något
AE
 

STATSMINISTERNS MORGONTAL

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Mordförsöket i Södertälje igår bekräftar vår framgångsrika brottsbekämpning. Nu när
vare sig polisen eller justitieministern har intresse att värna om medborgarnas skydd,
ser vi med tillfredsställelse att det sker en sanering genom att de mest kriminella bland
våra nyanlända vänner skjuter ihjäl varandra.
 
Med så mycket vapen i omlopp i samhället räknar vi med att denna sanering bör kunna
vara slutförd inkom kort.
 
Dagens rapport från Demoskop  bekräftar vad jag alltid sagt, medborgarna är helt klart
mentalt handikappade.
 
11,9 % som röstar på sverigedemokrater, har de blivit skatt galna, hur ska vi moderater
nu kunna fortsätta att skära i välfärden.
 
Med den här utvecklingen kommer väl till och med de äldre, som saknar värde på arbets-
marknaden, att få tillgång till särskilda boenden.
 
Att kristdemokraterna och centerpartiet ligger under gränsen överraskar inte, vem vill rös-
ta på dessa partier. Däremot är det bra att ha med dem i regeringen, för de har lärt sig att
göra som jag säger.
 
Den där Stefan Löfvens utspel får man ta för vad det är. Jag har ju länge begärt att få ett
besked i regeringsfrågan och det fick jag med besked.
 
Jag fick ett besked, som inte var ett besked.
 
Jan Björklund betecknar utspelet som snömos, och jag håller med honom. Jan Björklund
med sin skolpolitik borde väl om någon veta vad snömos är.
 
Sedan återstår ju inte mycket av utspelet när dammet lagt sig.
 
Vänsterpartiet är ju borta ur bilden sedan tidigare, centerpartier och kristdemokraterna får
åka hem till Jönköping och Småland, kvar återstår moderaterna och folkpartiet om man
vill samarbeta över blockgränsen.
 
Jag kan inte tänka mig att den där Stefan Löfven menar ett samarbete med oss, utan kvar
blir bara folkpartiet.
 
Och som sagt, vill man ha snömos kan man gott få snömos.
 
Kommunerna oroas nu över sin ekonomi de kommande åren och vi måste komma till rät-
ta med detta. Vi får nog ta Anders Borg på orden, när han var i USA och hävdade att alla
nyanlända svenskar är en stor tillgång för oss.
 
Vi har därför långtgående planer på att aktivt söka upp intresserade, främst i Nordafrika
och försöka locka dem till att komma hit och rädda kommunernas ekonomi.
 
Vi har redan utformat ett utkast till marknadsföring för att locka hit så många som möjligt.
 
Varför stanna kvar hemma och arbeta när Du kan komma till oss och få 10 gånger mer och
inte behöva göra någonting.
 
Vi räknar med att det budskapet ska kunna attrahera så många att vi får ordning på kommun-
'ernas ekonomi.
 
Vi fick igår uppgift om att kriminalvårdens generaldirektör hjälper sina vänner att bringa ord-
ning och reda i sina vänners finanser genom att tilldela dem lukrativa uppdrag.
 
Vi får vara lite försiktiga att ställa oss kritiska till detta, använder vi politiker ofta skattebetal-
arnas pengar för att bringa ordning och reda i våra egna finanser ,får vi nog räkna med att
andra tar efter detta.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar förlandet  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
AE
 
 

DEN KRIMINELLE GENERALDIREKTÖREN

Ett land som driver vind för våg
 
Vi väljer politiker för att de ska styra riket, och ska vi lyssna till den ansvarsfulla
Alliansregeringen tycks de styra riket för fullt.
 
Sedan är det ju frågan om riktningen är den rätta.
 
I denna styrning, eller uteblivna styrning, ingår att styra regeringen underordnade
myndigheter.
 
Vi erinrar oss då excesser i olika former på de flesta myndigheter, är det inte
den ena skatteplundringen i form av James Bonds fest, så är det den andra
skatteplundringen.
 
Och de departement som ska se till att excesserna uteblir deltar friskt i skatteplund-
randet, lilla fröken Annie Lööfs domäner är här ett gott exempel.
 
SÅ DEN STYRNINGEN ÄR DET INTE MYCKET STÄLLT MED.
 
Och ute i kommunerna blir bedragarna allt fler och fler, allt fler och fler bringar ordning
och reda i sina egna finanser, som det så  vackert heter.
 
Ett led i denna kraftfulla styrning är att utse generaldirektörer, som inte ska plundra
skattebetalarna.
 
Många av dessa häckar nu på Elefantkyrkogården efter att just ha plundrat skat-
tebetalarna.
 
SÅ DEN KRAFTFULLA STYRNINGEN ÄR DET INTE MYCKET STÄLLT MED.
 
Men alla generaldirektörer, som plundrar skattebetalarna, sitter inte och häckar på
Elefantkyrkogården.
 
EN AV DE GENERALDIREKTÖRER, SOM PLUNDAR SKATTEBETALARNA, TILL-
LÅTS FORTFARANDE HÄCKA PÅ KRIMINALVÅRSSTYRELSEN,OCH DÄR SITTA
OCH PLUNDRA SKATTEBETALARNA.
 
Skatteplundraren på detta verk heter Nils Öberg, och när man hör honom uttala sig,
då blir man rädd, riktigt rädd. Man ställer sig då frågan.
 
VAR I HIMMELENS NAMN HAR DEN KRAFTFULLA ALLIANSREGERINGEN HIT-
TAT DENNA VERITABLA IDIOT.
 
Generaldirektören Nils Öberg gillar att fiffla, och eftersom han sitter som generaldirek-
tör, gillar den kraftfulla Alliansregeringen att han sitter och fifflar.
 
Annars hade han ju inte suttit på Kriminalvården och fifflat ??
 
ELLER ??
 
Men generaldirektören tycks inte bara fiffla, han tycks så korkad, att alla ser att han
fifflar.
 
Som alla andra verk är då Kriminalvården underkastad olika upphandlingsregler,
och när det gäller detta område gillar Nils Öberg att fiffla.
 
DET TILLHÖR INTE VANLIGHETERNA ATT EN GENERALDIREKTÖR PERSONLI-
GEN PÅ DETALJPLANET MEDVERKAR I EN MINDRE UPPHANDLING.
 
Men nu är inte heller generaldirektören Nils Öberg en vanlig generaldirektör.
 
HAN ÄR EN KORKAD GENERALDIREKTÖR, SOM GILLAR ATT FIFFLA.
 
Det tillhör inte heller vanligheterna att en generaldirektör personligen styr ett ärende och
i samband med detta bryter mot alla lagar och bestämmelser man kan bryta mot.
 
Men nu är inte heller generaldirektören Nils Öberg en vanlig generaldirektör.
 
HAN ÄR EN KORKAD GENERALDIREKTÖR, SOM GILLAR ATT FIFFLA.
 
Den fifflande och korkade generaldirektören har alltså styrt en mindre upphandling i strid
mot alla lagar för att en "vän" ska få ett väl tilltaget konsultarvode. För att åstadkomma
detta har upphandlingen skräddarsytts, fått avbrytas för att den skräddarsytts och därefter
skräddarsytts igen så att bara "vännen" kunde komma ifråga.
 
Trots allt skräddarsyende fanns i slutändan en konkurrent som hade den efterfrå-
gade kompetensen, vilket inte "vännen" hade, men detta bekymrade inte den kor-
kade och fifflande generaldirektören.
 
Han försvarar nu upphandlingen och motiverar varför han styrt den på sätt som skett.
 
DEN SOM VANN UPPHANDLINGEN HAR JAG TRÄFFAT PÅ FÖRSKOLAN, VI HAR
BARN PÅ SAMMA FÖRSKOLA, OCH VI PRATADE MED VARANDRA OCH JAG
TYCKTE ATT HAN SKULLE VINNA UPPHANDLINGEN.
 
Ett bra kvitto på den ansvarsfulla Alliansregeringens kraftfulla styre kan man tycka.
 
Nu ligger ärendet på olika tillsynsmyndigheter och det kan medföra att Kriminalvårds-
verket får böta för denna försummelse.
 
Här kommer man in på en annan avart i den ansvarsfulla Alliansregeringens kraftfulla
styre.
 
Det är inte den korkade och fifflande generaldirektören som får böta, han kommer
helt undan.
 
DET ÄR KRIMINALVÅRDSSTYRELSEN SOM FÅR BÖTA, DET VILL ALLTSÅ SÄGA
ATT VI SKATTEBETALARE FÅR BÖTA FÖR ATT EN GENERALDIREKTÖR FIFFLAR
OCH ÄR KORKAD.
 
En skattefinansierad myndighetet bötar till en annan skattefinansierad myndighet, ingen
som helst verkan på någon i slutändan.
 
HELIA MARIA FRESTAS MAN SÄGA OCH SUCKAR.
 
Var kan nu den korkade och fifflande generaldirektören kunna tänkas hamna, på elefant-
kyrkogården är väl trängseln för stor och det är inte säkert att en åsna kan känna sig
säker bland de stora elefanterna.
 
Kanske man kan sockra med en position som landshövding, då kan han ju fortsätta
att fiffla, för det är väl avsikten att han ska fiffla.
 
Annars hade han väl inte suttit som generaldirektör och fifflat ??
 
ELLER ??
 
 
 
 
Kriminalvårdens Generaldirektör
AE
 
 
 
 
 
 
 
 

SKJUTGLÄDJEN SPRIDER SIG

En man skottskadad i idylliska Södertälje
 
Bovärdarna i idylliska Södertälje lyckades inte stoppa att det sköts salut mitt i stan
mitt på "blanka dan".
 
En man blyförgiftad trots att fredsprofeten styr med tung hand över staden, nu tycks
man inte ens gå säker i Södertälje.
 
Oklart vad som utlöst skottlossningen, kanske har någon fått sin jacka nedstänkt eller
kanske har någon domare i en fotbollsmatch dömt fel, vem vet, i dessa yttersta da-
gar behövs inte mer än en gäspning för att skottlossning  ska bryta ut.
 
Man kan bara sucka tungt. Några har ett tungt ansvar för att denna omfattande
skottlossning , alla våldtäkter och allt annat grovt våld tillåtits utvecklats som
skett.
 
FINNS DET NÅGON RÄTTVISA HÄRI VÄRLDEN KOMMER DESSA TUNGT AN-
SVARIGA ATT GENOMGÅ SKÄRSELDEN.
 
Det är ju ingen naturlag, som säger att öppna gränser behöver innebära detsamma
som öppet vansinne.
 
AE
 

POLISEN ÖVERTAR LEDNINGEN I GÖTEBORG

Polisen i Göteborg övertar Kommunstyrelsens uppgifter
 
Som sagt, än är inte undrens tid förbi, man kan ju knappt tro att det är sant.
 
Att kommunstyrelsen i Göteborg, med halvkriminella Annelie Hulthen i spetsen,
abdikerat från sina uppgifter framgick ju med förfärande tydlighet i Uppdrag
Granskning.
 
NU RYCKER I STÄLLET POLISEN I GÖTEBORG IN OCH SER TILL ATT KOM-
MUNENS UPPGIFTER SKÖTS SOM DE SKA SKÖTAS.
 
Att nu polisen går in och anmäler de bedragare Uppdrag Granskning avslöjat är ju
inget annat än en ren sensation.
 
EN KOMMUNLEDNING, SOM ABDIKERAR FRÅN SINA UPPGIFTER UNDER
FORMER SOM MEDFÖR ATT POLISEN MÅSTE GÅ IN OCH SKÖTA DESS UPP-
GIFTER.
 
Inget annat än en ren praktskandal.
 
Själv får väl det halvkriminella kommunalrådet Annelie Hulthen ses som en prakt-
skandal i sig.
 
Vid förra skandalen skulle skandalen avgå om de uppgifter Uppdrag Gransk-
ning avslöjade skulle visa sig sanna.
 
NÄR SEDAN DESSA UPPGIFTER VISADE SIG SANNA SATT SKANDALEN
HULTHEN KVAR I ALLA FALL.
 
Om inte skandalen Annelie Hulhten har vett på att avgå efter detta, har hon mindre
vett i skallen än man trodde.
 
OCH DÅ LÄR DET INTE FINNAS SÅMYCKET VETT KVAR,OM DET ÄR MINDRE
ÄN MAN TRODDE.
 
En skandal ska bara avgå om skandalen ställer till skandal efter skandal.
 
Polisen har fått mycket "skit" i Göteborg på senare tid, här hämtar man hem
mycket av det förtroende man förlorat.
 
TVÅ ROSOR, DUBBEL DOS, TILL EN POLISMYNDIGHET, SOM VÅGAR SÄGA
IFRÅN. DET ANDRA BORDE HA SAGT IFRÅN
 
   
 
 
Nu kan de skjuta en salut på Hisingen som tack
AE
 
 

GÖTEBRORGSANDAN UTGÖR REN KRIMINALITET

Kriminaliteten frodas i Göteborgs politiska ledning
 
Den uppmärksamhet Uppdrags Gransknings avslöjande om korruption inom Göteborgs
Kommun för några år sedan tycks ha gått spårlöst förbi.
 
FORTFARANDE ÄGNAR SIG LEDANDE FÖRVALTNINGSCHEFER OCH LEDANDE
POLITIKER ÅT REN KRIMINALITET.
 
Uppdrag Granskning angående festandet i Cannes visar på brister och beteenden som
borde vara helt otänkbara för en politisk ledning.
 
Många av de kvitton som företeddes av Uppdrag Granskning kan i bästa fall beskrivas
som tillkomna av omdömeslösa och ansvarslösa individer, som det inte borde finnas plats
för inom den kommunala organisationen.
 
Men två kvitton har inte tillkomit till följd av omdömeslöshet och ansvarslöshet.
 
DE INKÖP SOM ÄR KOPPLADE TILL DESSA KVITTON UTGÖR ETT REGELRÄTT BE-
DRÄGERI.
 
Om man köper in en svart klänning "noir 40"  för privat bruk och på detta kvitto uppger att
det är frukostmat, då är det inte omdömeslöshet.
 
DET FÖRELIGGER ETT KLART UPPSÅT ATT FÖRA ANDRA BAKOM LJUSET OCH
LURA TILL SIG PENGAR MAN INTE ÄR BERÄTTIGAD TILL - VARAV FÖLJER ATT
DET ÄR FRÅGA OM REGELRÄTT BEDRÄGERI.
 
Om man inköp sex flaskor vin och lite annat strax före avfärden hem, och på kvittot upp-
ger att det är "frukost" mat, då är det inte omdömeslöshet.
 
DET FÖRELIGGER ÄVEN HÄR ETT KLART UPPSÅT ATT FÖRA UTBETALAREN,
GÖTEBORGS KOMMUN, BAKOM LJUSET OCH LURA TILL SIG PENGAR MAN IN-
TE ÄR BERÄTTIGAD TILL - VARAV FÖLJER ATT DET ÄR FRÅGA OM REGELRÄTT
BEDRÄGERI.
 
Det normala i bedrägerifall är att bedragaren ställs till ansvar för bedrägeriet och åtalas.
 
I Göteborg är inget normalt, där råder "Göteborgsandan" och då åtalar man inte be-
dragaren.
 
DE HÖGSTA POLITISKA LEDARNA SPELAR MED I DETTA BEDRÄGERI OCH FÖR-
SÖKER GE SKEN AV ATT DET SKULLE VARA NÅGON FORM AV SLARV.
 
Man skulle kunna säga att även ansvariga politiker i Göteborg är bedragare, politiska be-
dragare.
 
Vad säger det mer ?
 
DET SÄGER ATT DEN POLITISKA LEDNINGEN INTE ÄR DET MINSTA INTRESSERAD
ATT FÅ STOPP PÅ VARE SIG BEDRÄGERIER, SLARV ELLER OMDÖMESLÖSHET, SOM
FÅR TILL FÖLJD ATT SKATTEBETALARNA BLIR BEDRAGNA.
 
Hade man varit det minsta intresserad av att få stopp på dessa rena bedrägerier, hade man
tagit upp dessa fall och statuerat exempel.
 
HADE MAN TAGIT UPP DESSA TVÅ FALL OCH STATUERAT EXEMPEL HADE ALLA
FÖRSTÅTT ATT SÅ FÅR MAN INTE GÖRA.
 
NU FÖRSTÅR I STÄLLET ALLA ATT SÅ FÅR MAN GÖRA.
 
Därför kommer "Göteborgsandan" att leva kvar.
 
Att den kommer att leva kvar beror på att den politiska ledningen i Göteborg fattat
ett aktivt beslut att den ska leva kvar, genom att låta dessa två bedrägerier passera
'som "slarv".
 
 
Göteborgsandan frodas och uppmuntras av den politiska ledningen
AE
 
 
 
 
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Uppdrag Gransking visade igår intressanta interiörer från politikers dagliga gnetande
för att stå upp för sina väljare.
 
Det är nu lätt att se vad vi får för våra skattepengar, och vi har nu också fått samban-
det mellan höga skatter och välfärd väl belyst. Efter denna fina presentation vad vi'
får för våra skattepengar hoppas jag att ingen längre ställer sig kritisk till att vi till-
sammans med Danmark har högst skatter i världen.
 
Vi har också fått en fin lektion över hur vi politiker bringar ordning och reda i Statens
och Kommunernas finanser.
 
Jag hoppas också att alla som sett programmet uppskattar den ödmjukhet alla inblan-
de politiker och tjänstemän visat för den ogrundade kritik de utsatts för.
 
Och ingen behöver oroa sig över att Göteborg skulle vara ensamt. Alla våra myndig-
heter agerar nu i enligt med den policy Göteborg uppvisat, det har ju det senaste å-
ret visat med all önskvärd tydlighet. Annie Lööf förtjänar här ett stort tack för att hen-
nes departement särskilt visat framfötterna och festat särskilt mycket.
 
Det är så vi bringar ordning och reda i våra finanser.
 
Gunnar Axen tar nu time out, efter att det står klart att han kommer att bli föremål för
en förundersökning angående ofredande.
 
Han tar detta hårt, då han som alla andra politiker är oskyldig till det han gör, men vi
tröstar honom så gott vi kan.
 
Vi har då försökt få honom att inse att han bara är en bricka i ett större spel, där han
han går före oss andra. När han då förstått att alla vi andra ledande moderater också
kommer att ha tagit time out inom ett år tycks han ha blivit ordentligt lättad.
 
Vissa av oss som skulle ta time out nästa år tycks gå händelserna i förväg. I Herrljunga,
en kommun strax utanför Borås, har Alliansen bestämt sig för att göra time out redan
nu och överlämnar makten till opposition redan i förväg.
 
Inom Rosenbad kommer vi dock att avvakta med time out till nästa år, så att vi får tid
att se till att våra statsrådspensioner hinner höjas en gång till.
 
Den där Mona Sahlin uppmanar mig nu att stå upp för demokratin, för att den där Jimmie
Åkesson blivit tårtad. Någon demokrati har jag aldrig stått för, och det tänker jag inte gö-
ra nu heller, men jag kan gå den där Mona Sahlin till mötes på en punkt och ta avstånd
från tårtningen.
 
Ska man inte ta i den där Jimmie Åkesson med tång ska man ju inte heller ta i honom
med tårta.
 
Vår kunskapsutveckling har ju blivit föremål för omfattande kritik, och många sätter den-
na utveckling i samband med kvaliteten på lärarna.
 
Rapporter från Mälardalens Högskola vittnar nu om att vi vänt denna utveckling, och vi har
där våra öppna gränser att tacka för detta.
 
Då lärarna där kan vare sig svenska eller engelska har man infört teckenspråk i undervis-
ningen.
 
Bättre tecken på en lyckad integrationspolitik kan man inte få.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
 
 
 
 

MONA SAHLIN GÖR COME BACK

Undrens tid är inte förbi
 
Vem kunde någonsin tänka sig att Mona Sahlin skulle göra sig förtjänt av en ros,
det fanns inte i sinnevärlden.
 
Men undrens tid är tydligen inte förbi.
 
MONA SAHLIN IMPONERAR STORT OCH GÖR SIG NU FÖRTJÄNT AV DAGENS
ROS.
 
I mycket skarpa ordalag fördömer hon "tårtandet" av Jimmie Åkesson, inte bara plikt-
skyldigast, utan som ett hot  mot demokratin.
 
Den minnesgode erinrar sig här att Mona Sahlin i denna fråga hållit en tydlig och rak linje,
då hon tidigare krävt att politiker måste besinna sig och inte uppvigla folk att begå politiskt
våld mot sverigedemokraterna.
 
Mona Sahlin uppmanar partiledarna Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfven att också i skarpa
och tydliga ordalag markera att detta utgör ett hot mot vårt demokratiska samhälle. Hur
reagerar då dessa partiledare på "tårtandet" och Mona Sahlins krav.
 
Stefan Löfven låter sin presschef i lite allmänna ordalag framföra att sådant bör ju inte
få ske.
 
SÅ MYCKET VAR DEMOKRATIN VÄRD FÖR STEFAN LÖFVEN.
 
Fredrik Reinfeldt uttalar sig vagt om kränkning, men ser ingen koppling till hot mot demokratin.
 
SÅ MYCKET VAR DEMOKRATIN VÄRD FÖR FREDRIK REINFELDT.
 
När en fotbollsdomare blev hotad vid ett visst tillfälle, kallade ansvarspredikanten till press-
konferens och fördömde detta i skarpa ordalag, och menade att det var ett hot mot vårt öpp-
na samhälle. Den öppenheten hotades tydligen inte när Jimmie Åkesson blev "tårtad".
 
SÅ MYCKET ÄR VÅRT ÖPPNA SAMHÄLLE VÄRT FÖR FREDRIK REINFELDT.
 
Man erinrar sig också ett visst tillfälle, då en viss centerpartist blev misshandlad på söder,
oklart var då om misshandeln hade en politisk koppling. Stort pådrag av Fredrik Reinfeldt
och hela det politiska eliten, världens undergång tycktes nära förestående.
 
MAN SKULLE NU KUNNA SÄGA ATT ALLA ÄR INTE LIKA MYCKET VÄRDA, ÄR DET
INTE SÅ FREDRIK REINFELDT BRUKAR SÄGA ?
 
Rent allmänt kan nog ändå säga att de flesta ledande politiker intagit en någorlunda sansad
hållning, till det inträffande, om än inte alltid på det tydliga sätt Mona Sahlin agerat.
 
För många tycks "tårtandet" av Jimmie Åkesson mer kunna fördömas därför att partiet kan
få sympatier för det som skett.
 
SÅ MYCKET ÄR DEMOKRATIN VÄRD FÖR MÅNGA SOM UTTALAT SIG.
 
Så ett varmt tack till Mona Sahlin för att hon rakryggat vågar tala ut i ett försvar av vår demo-
krati, vi får väl se henne som en ställföreträdare för de partiledare, som borde gjort samma
sak.
 
Till och med tobleronen blir nu ursäktad med detta.
 
 
AE
 
 
 

SVERIGE DRIVER HERRELÖST OMKRING

Fritt fall tycks nu vara det som gäller
 
Sedan några år tillbaka har vi matats med uppgifter om än den ena, än den andra
myndigheten, som ägnat sig åt utsvävningar.
 
Har det inte varit Tillväxtverket, så har det varit SÄPO eller någon annan myndig-
het, som förlorat fotfästet i tillvaron. Eller Annie Lööf och hennes departement.
 
HAR DET INTE VARIT JAMES BOND FEST HAR MAN SUPIT TILL DESS MAN STU-
PAT , DET VIKTIGASTE TYCKS HA VARIT ATT GÖRA ÅT SÅ MYCKET SKATTE-
MEDEL SOM MÖJLIGT.
 
För inte så länge sedan matades vi om politiker i Staffanstorp, som söp och festade i
Cannes, så att omvärlden häpnade.
 
I kväll ska omvärlden häpna när vi matas med uppgifter om att politiker från Göte-
borg också varit Cannes och supit och festat.
 
DET SPELAR TYDLIGEN INGEN ROLL VILKEN STEN MAN LYFTER PÅ LÄNGRE,
UNDER ALLA STENAR KRYLLAR DET AV OHYRA.
 
En student från USA betalar 183 000 SEK för att studera vid en högskola,och får för
detta inget. I lärosalen saknas stolar, man får sitta på golvet, och alla elever tvingas
samlas kring en dator. Läraren, om man kan nu kan beteckna vederbörande som lä-
rare, kan varken landets språk, engelska och inget annat språk. Läraren ifråga tittar
in ibland och delar ut lite papper utan att  någon begriper vad de ska användas till
 
Den myndighet, som har att övervaka utbildningen i landet ifråga, konstaterar när ele-
ven vill ha sina pengar tillbaka, att inget fungerat på skolan och att allt är undermå-
ligt.
 
När man läser detta tror man att det är en djungelskola någonstans i mörkaste Afrika.
 
Men det är ingen djungelskola i mörkaste Afrika.
 
DET ÄR MÄLARDALENS HÖGSKOLA I MÖRKASTE SVERIGE.
 
HAR PROPPEN GÅTT UR SVERIGE FULLSTÄNDIGT ??
 
Det går inte att skylla allt detta och mycket till på enstaka myndigheter och enstaka myn-
dighetschefer. Vi talar om strukturella brister, som för med sig att ingen tar ansvar och
alla är invaggade i tron att de gör som de vill.
 
Det är landets politiska ledning, som ska säkerställa att förutsättningarna är så-
dana, att alla inte är invaggade i tron att de gör som de vill.
 
Bringa ordning och reda i Statens finanser i all ära, men det blir av underordnad betyd-
else, när proppen gått ur systemet.
 
SVERIGE TYCKS IDAG VARA ETT LAND PÅ DRIFT, UTAN LEDNING I DESS VERK-
LIGA MENING.
 
Vi ses i Cannes, ha galoscherna på, det kan bli ganska så vått, Staten betalar.
 
 
Bringar oordning och oreda i systemet
AE
 
 

SOPMAFFIAN STYR BORÅS STAD OCH NEAPEL

Borås Stad konkurrerar ut alla andra
 
Invånarna i Borås börjar bli ganska så luttrade, när det gäller den uppmärksamhet
vi väcker land och rike runt, när det gäller att bryta mot allt inom gällande upphand-
lingsregler.
 
Listan över de brott mot olika upphandlingsdirektiv mm som Borås Stad bru-
tit mot, är nu så lång att den inte låter sig presenteras på några få sidor.
 
GÄLLER DET INTE STENSPRÄNGNING, SÅ GÄLLER DET SERVICEKONTORET,
GYM ELLER NÅGOT ANNAT.
 
Konkurrensverket har haft vänligheten att visa Borås uppmärksamhet ett antal gånger,
men det tycks inte vara något som biter på den politiska ledningen i Borås Stad.
 
SKA DET BRYTAS SÅ SKA DET BRYTAS ORDENTLIGT TYCKS MAN TÄNKA.
 
Och det bryts ordentligt, riktigt ordentligt, så ordentligt att man har svårt att förstå
hur valda politiker kan nedlåta sig till att systematiskt hålla på med sådan "skit".
 
För de kan väl inte tycka att det är rätt, inte ens i Borås.
 
Idag kan man läsa i Borås Tidning om två ytterligare ärenden/fall, som sätter Borås
på kartan, på "skitkartan".
 
Det ena gäller att Borås Stad inte upphandlat renhållningen, utan direktupphandlat
dessa tjänster hos ett bolag, som råkar vara kommunalägt.
 
Alla vet att en sådan upphandling medför en fördyring, men i Borås Stad för-
klarar man stolt att man med denna fördyring sparar pengar åt skattebetalar-
na.
 
EU kommissionen och konkurrenskommissionen tycks vara ganska så eniga om
att detta är fel, och ärendet är nu anmält till EU kommissionen.
 
MEN ANMÄLAREN TYCKS INTE HA RÄKNAT MED DET MOTSTÅND MAN KOMMER
ATT MÖTA, BÄVE MÅTTE EU KOMMISSIONEN.
 
Kommunens ledande politiker, kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson, räds inte denna
anmälan och försvarar upplägget med:
 
"VÅRA JURISTER HAR TITTAT PÅ ÄRENDET OCH FUNNIT ATT VI INTE GÖR FEL".
 
Så EU kommissionen och konkurreskommisionen kan nu gå och slänga sig i väggen,
vad har det att sätta emot "våra jurister" i Borås.
 
Som invånare i Borås känner man sig stolt över denna kompetens och ansvars-
känsla.
 
ELLER ??
 
Det andra fallet man kan läsa i dagens BT gäller att Sjuhärads Kommunalförbund inte
upphandlat konsulttjänster, på sätt som ska ske. Borås Stad är en ledande aktör inom
denna organisation, men låter inte detta genera sig, inte det minsta.
 
Chefen, förbundsdirektören Lena Brännmar, har tidigare utstått mycket kritik för att hon
frångått mängder av regler, bland annat att hon attesterat sina dyra vanor själv, men tycks
inte begripa att denna framförda kritik bör följas upp av ett "förbättringsarbte" utan fort-
sätter att fiffla.
 
Vad gör då huvudmännen i Sjuhärads Kommunalförbund när förbundsdirektören Lena
Brännmar fortsätter att fiffla.
 
HUVUDMÄNNEN, BLAND ANNAT BORÅS STAD, GÖR INGENTING, HÄR HELLER,
DE VILL FORTSÄTTA ATT SÄTTA BORÅS PÅ DEN KARTA SOM UPPTAR DE
KOMMUNER, SOM INTE ANSER ATT DE SKA FÖLJA GÄLLANDE LAGAR.
 
Att det föreligger något grundläggande systemfel inom kommunens ledning tycks vara
uppenbart, en ledning ska inte "skita i allt", men ett änne värre systemfel tycks föreligga.
 
VAD ÄR DET SOM GÖR ATT VI VÄLJARE FINNER OSS I DENNA "SKIT" ??
 
Svara på det den som kan.
 
 
Har äntligen hittat hem, står nu i Borås, ledd av sopmaffian
AE
 

GÖTEBORGSANDAN LEVER VIDARE

Skam den som ger sig menar politikerna i Göteborg
 
Vi minns allt fifflandet i Göteborg, där en till syns ändlös rad av politiker och tjänste-
män fifflade med än det ena och det andra.
 
Fifflandet och korruptionen var så omfattande att man myntade begreppet Göteborgs-
andan.
 
Fifflandet och korruptionen var också så tydligt och omfattande att alla som varit med
och fifflat nu skulle ta ansvar.
 
Kommunens ledande politiker, Annelie Hulten, som var ytterst ansvarig för allt
detta fifflande, skulle ta större ansvar än alla andra för allt detta fifflande.
 
HON SKULLE TA SITT ANSVAR FÖR ALLT DETTA FIFFLANDE OCH ALL DENNA
KORRUPTION GENOM ATT AVGÅ OM UPPGIFTERNA VISADE SIG VARA SANNA.
 
Till ingens förvåning avgick inte kommunalrådet Annelie Hulten, när uppgifterna visade
sig sanna.
 
Vi vet nu varför det ansvarsfulla kommunalrådet klamrade sig fast vid taburetten.
 
HON VILLE ÅKA TILL CANNES OCH FORTSÄTTA ATT TA ANSVAR FÖR ALLT FIFFEL
OCH ALL KORRUPTION.
 
Och det tycks hon ha gjort med råge, om man kan tolka uppgifterna från kvällens Uppdrag
Granskning rätt.
 
Vi minns Staffanstorp, vi minns förra "Göteborgsandan" och vi kommer nu att minnas den
nya "Göteborgsandan".
 
Den nya "Göteborgsandan" innehåller de sedvanliga inslagen. Man skriver upp gäster
man inte haft, man skriver upp saker man får köpa, när man köper saker man inte får
köpa, kvitton kommer bort, kvitton går inte att läsa mm mm.
 
Allt det där känner vi till och det är ingen som förväntar sig något annat i dagens
Sverige, lett av den ansvarsfulla Alliansregeringen.
 
Men "Göteborgsandan" imponerar ändå i sin förslagenhet. Att köpa dyra privata fest-
länningar , som man ska ha på sig när man dricker den champagne man dricker,
och uppge att klänningen är mat, det får nästan anses som innovativt.
 
Förklaringen är inte dålig den heller. När det hela blir upptäckt förklaras det hela
med.
 
OJ,VILKEN OTUR, HÄR HAR JAG KÖP TVÅ SAKER I SAMMA AFFÄR OCH
BÅDA KOSTADE LIKA MYCKET,OCH SÅ RÅKADE JAG LÄMNA IN FEL
KVITTO.
 
OCH KOMMUNALRÅDET ANNA JOHANSSON "RÅKADE" OCKSÅ ACCEP-
TERA FEL KVITTO.
 
Nu ser man att idioterna med "göteborgsandan" har en annan egenskap. De
anser tydligen att vi skattebetalare är kompletta idioter.
 
Kan det vara så att Anna Batra har rätt, är vi lantisar obegåvade, "göteborgs-
andan" tycks bekräfta detta.
 
Väldigt imponerande är också den arrogans och överlägsen, på gränsen till hånfull-
het, som de fifflande använder när de bemöter Uppdrag Granskning.
 
Särskilt imponerar här den kvinnliga direktören för ett kommunalt fastighetsbo-
lag.
 
Man kan nu efter ett antal inslag av Uppdrag Granskning dra en bestämd slutsats.
 
UPPDRAG GRANSKNING BEHÖVER INTE LETA EFTER STENAR NÄR DE SKA
HITTA POLITIKER OCH OFFENTLIGANSTÄLLDA OM DE VILL HITTA FIFFEL
OCH KORRUPTION.
 
DET RÄCKER ATT DE LYFTER PÅ NÄRMASTE STEN, OCH SE DÄR VAD VI HIT-
TADE.
 
Det tycks alltså som om vi har en kultur inom den offentliga verksamheten, som i mångt
och mycket gränsar till ren kriminalitet, om inte gränsen i många fall är överskriden.
 
Klart är också att ansvariga politiker vare sig har vilja eller förmåga att ändra på detta,
det blir bara lite låtsaskrumbukter när avslöjanden blir lite alltför besvärande.
 
"Vi" andra måste alltså göra något åt det innan det är för sent. Här finns mycket
att göra, en sådan första åtgärd skulle vara:
 
ATT SE TILL ATT "GÖTEBORGSANDAN" LEDDD AV ANNELIE HULTEN FÖRSVIN-
NER, VILKET HON SJÄLV UTLOVADE INNAN HON ÅKTE TILL CANNES OCH FIFF-
LADE.
 
 
 
Göteborgspolitiker på mässa i Cannes
AE
 
 

STATSMINISTERNS MORGONTAL

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Det känns bättre för var dag att vakna upp, vårt land känns allt mer en som liten
sörgårdsidyll.
 
I går bara ett enda litet mord i Lidingö, och dessutom var det en äldre. Vi hade ock-
så de sedvanliga bilbränderna i Malmö, som visar att vårt framgångsrika projekt, två-
stadslösningen Malmö, fungerar som vi tänkt oss.
 
Annars verkar det vara mest gällande bland alla mentalt handikappade medborgare.
 
Hemlösa Helsingborg har tydligen på det allmännas bekostnad erbjudits tak över hu-
vudet, hur jag på det sättet ska kunna bringa ordning och reda i Statens finanser är
och förblir en gåta.
 
Nu utlovar kommunen att detta är självfinansierat inom kommunen, genom att dra ner
på många äldreboende skapar man utrymme för att hemlösa ska sova i trapphus. Med
detta resonemang är ju risken stor att även de äldre, som körs ut från sina boenden
ska kräva att få sova i trapphus.
 
Ändå tar sig föreningen Värmestugan sig friheten att gnälla över att de hemlösa ska
sova i ett trapphus.
 
Herregud tänker man, vet inte Värmestugan om att alla acceptabla bostäder är upptag-
na av asylsökande, ska vi nu bli tvungna att ge tak över huvudet åt svenska hemlösa
också,
 
Och ovanpå detta gnäller Uppdrag Granskning i kväll igen över att vi politiker roar oss
'i Cannes. Var ska vi annars roa oss, vi kan ju inte roa oss hemma, i Cannes kan vi roa
oss och skriva ut vilka kvitton som helst.
 
Man gnäller till och med att vi köper privata festklänningar och lämnar in kvitton som
om det vore matinköp.
 
Hur tänker man på Uppdrag Gransking egentligen. Ska vi gå omkring i Cannes och
dricka champagne iklädd overaller. Och så gnäller man över att vi skriver dit falska
uppgifter på de flesta kvitton, när vi varit ute och roat oss.
 
Det vet väl alla att man ska lämna in kvitton, och kan man inte skriva vad man gjort
måste man ju skriva dit något man inte gjort.
 
Nej, vi får ta ett samtal med TV, att sända den typen av program så nära valet duger
inte.
 
Och Aftonbladet gnäller som vanligt, den här gången gnäller man på Tobias Billström,
för att han låter som en papegoja, när han försvarar de aktieaffärer, som är så skumma
att vi hemligstämplat dem.
 
Man undrar var Aftonbladet varit den senaste tiden, det vet väl alla att alla i regeringen
låter som papegojor, när de gjort sig skyldiga till oegentligheter.
 
Och Tomas Bodström beklagar sig också, nu över att hans klient från Afrika "mår fruk-
tansvärt dåligt." Hans klient skulle kanske må lite bättre om han inte gick omkring med
en hammare och rånade folk och mördade, när lusten föll på.
 
Bankernas vinster tycks ha stuckit i ögonen riktigt ordentligt och därför går nu Anders
Borg ut och skrämmer bankerna lite grann, så att bankkunderna ska kunna tro att vi'
står på deras sida.
 
Vi har samtidigt varit tydliga i vår kommunikation med bankerfna, att detta hot bara är
på låtsas inför valet.
 
Som alla begriper hade vi ju gjort något åt detta under våra 7 år vid makten, om vi
velat göra någonting åt det.
 
Jag tar ansvarfullt ansvar förlandet 
  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trev-
lig dag.
 
Jag hoppas också att Ni har annat för Er i kväll än att se på Uppdrag Granskning
 
             
AE
 
 

LÄS VAD DE HEMSKA DANSKARNA SKRIVER OM OSS

Ingen regel utan undantag
 
Läkaren David Eberhard skriver i sin bok att vi svenskar är ouppfostrade, framför allt
våra barn.
 
Men, som det heter, det finns ingen regel utan undantag.
 
PÅ ETT OMRÅDE ÄR VI VÄLDIGT UPPFOSTRADE, ELLER VARFÖR INTE VÄLJA
ORDEN MANIPULERADE OCH STYRDA, OCH DET GÄLLER VAD VI SKA LYSSNA
TILL OCH VAD VI SKA LÄSA.
 
Vi är uppfostrade till att inte lyssna på de som har en kritisk inställning till att Sverige tar
emot flest antal flyktingar i hela världen, vi ska till exempel inte lyssna till professor Assar
Lindbeck, som utifrån sin grunda kunskaper i ekonomi inte begriper att vi klarar av detta.
 
Vi är också uppfostrade till att inte läsa böcker och media, som inte förmedlar den så kal-
lade rätta bilden. Och skulle vi komma på den befängdda iden att läsa en hatsajt, blir vi
omedelbart förklarade som drabbadeav spetälska.
 
Men som sagt, det finns ingen regel utan undantag.
 
En av de värsta hatsajterna i hela världen finns i Sverige, och som alla känner till heter
den Avpixlat. Man vågar knappt ta ordet i munnen av rädsla för att AFA ska komma dra-
gande med sina bomber.
 
Men i alla fall, även världens värsta hatsajt, är inte fredat från att kunna göra misstag. I dag
har man ett riktigt läsvärt inslag. Det handlar om en dansk journalists syn på Sverige och
den synen sammanfaller inte riktigt med svenska jourmalisters syn på Sverige.
 
Detta inslag är faktiskt läsvärt, inte för att den danske journalsiten kan ha rätt, för han är ju
danska och skriver på Avpixlat, utan för att visa hur rätt alla svenska journalister har.
 
Vill man lyfta blicken lite, men bara lite, det är inte värt att lyfta blicken för mycket,
då kommer AFA rusande, livligt påhejad av landets Statsminister, då ska man läsa
detta inlägg.
 
Men rådet bör ges med en varning, använd en annans dator så att inte FRA lyckas snap-
pa upp att Du läser vad en dansk skriver på Avpixlat.
 
Vill Du bli av med jobbet eller Din organisationsfrihet finns det enklare sätt att
åstadkomma detta än att läsa Avpixlat.
 
Men kan Du gå in utan risk för att bli upptäckt är det läsvärt, kanske så läsvärt att man
ska ta risken att bli upptäckt.
 
 
Inlägget bör läsas med eftertanke, ryggmärgen läggs då åt sidan
AE

SVERIGE OCH NORGE INTE LIKA SOM BÄR

Lika barn leker inte bäst ihop
 
Nyligen drabbades vi av ett vansinnesdåd i Ljungsbro, där två fick sätta livet till.
 
Ganska snabbt greps gärningsmannen, och direkt upphörde alla hjärnprocesser hos
alla inblandade.
 
GÄRNINGSMANNEN ÄR JU FÄRGAD, HUR HANTERAR VI DETTA, SÅ ATT IN-
GEN FÅR VETA ATT HAN ÄR FÄRGAD.
 
Det tog ett dygn innan polisen överhuvudtaget kunde formulera sig så att man begrep
att ett brott begåtts.
 
Sedan var det "33 åringen" hit och "34 åringen" dit, varvat med att han var en
schysst kille, för han var ju färgad, underförsått förstås, då ingen uppgav att
han var färgad.
 
Ingen reagerar över detta längre, vi är vana att media rapporterar på det sättet så
fort en så kallad nyanländ ligger bakom brottet. Man uppger sig på grumliga grun-
der då inte vilja underblåsa främlingsfientlighet, och man undrar ju då vem de tror
man lurar.
 
När det gäller denna typ av rapportering av vi nu lärt oss ett stående mönster.
 
VERKAR RAPPORTERINGEN I SAMBAND MED ETT BROTT "GRUMLIG" DÅ
UTGÅR VI JU NUMERA ATT EN SÅ KALLAD NYANLÄND ÄR INBLANDAD.
 
Hur detta kan tänkas minska främlingsfientligheten är en fullständig gåta, det kan
ju faktiskt tänkas att man utgår ifrån att det är en nyanländ, när det är en svensk.
Men den typen av logiskt och rationellt tänkande tycks inte bekymra vår press.
 
Längst i denna ambition tycks ofta Aftonbladet gå. I det senaste fallet gick man
så långt att man införde en pixlad bild, där man färgade konturerna av huvudet,
så att man skulle tro att det rörde sig om en "vit".
 
Man skullehär på goda grunder kunna hävda att Aftonbladet underblåser
svenskfientligheten, men det behöver vi väl inte bekymra oss över heller.
 
Vi har lärt oss att leva med detta och låter inte heller oss luras längre, vi låter
media fortsätta att lura sig själva.
 
Men värre blir det när Norge kommer in i bilden, då blir det riktigt illa.
 
När ett illdåd i Norge sker, med samma inslag av vanvett och med en färgad
som gärningsman, då blir plötsligt rapporteringen en annan.
 
ALLA MEDIA, ÄVEN I SVERIGE, TÄVLAR OM ATT VARA DEN SOM SNABBAST
ANGER ATT GÄRNINGSMANNEN ÄR EN SYDSUDANES.
 
Det som inte går bra i Sverige, går alltså bra om det händer i Norge, och underblå-
ser man främlingsfientlig med en viss rapportering om brott, är det inte samma sak,
om rapporteringen avser ett brott i Norge.
 
DÅ ÄR DET FRITT FRAM I SVERIGE ATT RAPPORTERA OM ATT EN FÄRGAD
BEGÅR ETT VANSINNESBROTT, BARA DET SKER I NORGE, FÖR DÅ UNDER-
BLÅSES INGEN FRÄMLINGSFIENTLIGHET.
 
Vad säger detta om media ?  Vad säger detta om oss själva ??
 
Det är nog bäst att hålla inne med detta, man vet aldrig vad media då kan hitta på
att skriva om en, man är ju svensk gudbevars.
 
Sedan har man ju rätt att tycka att rapportering kring ett brott ska omfatta etnicitet
eller inte, men det är en helt annan sak.
 
Vare sig man tycker det ena eller andra bör samma gälla på bägge sidor grän-
sen.
 
Eller ??
 
   Herregud, det syns ju att han är svart   / AE
 
 
 
 
 
 
 
 

VETTVILLINGAR BJUDER PÅ TÅRTKALAS

Ett land mycket gått överstyr
 
Så blev då Jimmie Åkesson alla fall bjuden på tårta avsina motståndare inom EXPO,
för uppgifter gör gällande att den givmilda kvinnan tillhör detta statsunderstödda ba-
geri.
 
Märkligt nog har många varit sansade i sina kommentarer.
 
Man har på de flesta håll menat att demokratins regler ska gälla även för Jimmie
Åkesson och det parti han företräder.
 
DÄR HAR FREDRIK REINFELDT MYCKET ATT LÄRA, DÄR OCKSÅ.
 
Men vi befann oss ju inte i Sverige om alla kommentarer hade varit av det välvilliga och
sansade slaget.
 
Rekord i galenskaper tycks ändå det statsunderstödda bageriet EXPO ha, när man skri-
ver med anledning av händelsen.
 
SD GILLRADE EN FÄLLA I "FÖRSÖK TILL EN PR KUPP".   DET VAR EN MEDVETEN
STRATEGI FÖR ATT PROVOCERA FRAM BROTTSLIGA ANGREPP PÅ PARTIETS
FÖRETRÄDARE.
 
Detta skriver man men anledning av att Jimmie Åkesson utan att störa någon eller göra
väsen av sig signerar böcker till sådana som inte vill kasta tårta på honom.
 
Det finns faktiskt sådana som tycker att EXPO är en seriös organisation.
 
EFTER ATT IDAG HA LÄST VAD EXPO SKRIVER MED ANLEDNING AV "TÅRTKA-
LASET" FRÅGAR MAN BRA.
 
Vilken planet kommer medlemmarna i EXPO ifrån ?
 
Kanske från planeten Rosenbad, för det är där man bestämmer om bidrag till des-
sa kompletta vettvillingar.
 
 AE

POLIS FÖRTJÄNT AV DAGENS ROS

Även en blind höna tycks kunna hitta ett korn
 
Det tillhör inte vanligheterna att man vill ösa beröm över polisen, men som sagt,
gamla ordspråk gäller tydligen fortfarande.
 
ÄVEN EN BLIND HÖNA KAN HITTA ETT KORN.
 
Och den blinda hönan är i detta fallet polisens talesman i Bohuslän, som haft an-
ledning att uttala sig efter de politiska våldsövergrepp som skett mot sverigedemo-
krater i Uddevalla, Vänersborg och Dalsland.
 
Polisen ser det som en så kallad särskild händelse, och polisens talesman beskri-
ver våldshandlingarna som ett angrepp på demokratin.
 
Den är typen av "ord och visor" är vi inte vana vid, så polisens talesman i
Bohuslän gör sig förtjänt av dagens ros för sitt oreserverade stöd för vår
demokrati.
 
DET FINNS DOCK HÄR SOM ALLTID ANNARS OCSÅ EN BAKSIDA, ALLA
MYNT HAR TVÅ SIDOR.
 
Detta viktiga oreserverade stöd för att demokratin ska fungera borde i första
hand uttals av någon annan än polisens talesman.
 
DETTA STÖD BORDE UTTALAS AV LANDETS STATSMINISTER FREDRIK
REINFELDT.
 
Men han är väl troligen fullt sysselsatt med att uttala förståelse för att man begår
politiska våldsbrott mot dessa hemska sverigedemokrater.
 
MED SÅDANA VÄRDERINGAR SKA MAN JU UTSÄTTAS FÖR POLITISKT
VÅLD, DET HAR VÅR STRIDSHINGST UTTALAT ETT ANTAL GÅNGER.
 
I vart fall känns det skönt att kunna utdela dagens ros till en som gjort sig för-
tjänst av det.
 
Hoppas också rosen värmer, det ges nog inte många rosor i dag till po-
lisen.
 
 
AE
 

NU SKA DEMOKRATIN BOMBAS BORT

Så var det dags för en ny repris i våldsutvecklingen
 
Vi minns Kristallnatten i Tyskland, vi minns också vad som skapade och drev fram
att Kristallnatten blev aktuell.
 
DET VAR ADOLF HITLERS RETORIK OM ATT VISS GRUPP INTE VAR MÄNN-
ISKOR OCH ATT DE SKULLE UTPLÅNAS.
 
Då var det judarna det gällde, och än i dag gäller för judar att de inte är människor
och ska bort, men inte i Tyskland och inte  under Adolf Hitler.
 
I SVERIGE OCH UNDER FREDRIK REINFELDT, ÅR 2013 I SVERIGE.
 
Men det är inte bara judarna i Malmö, som ska bort, även andra ska bort.
 
ALLA SVERIGEDEMOKRATER SKA ELIMINERAS, UNGEFÄR PÅ DET SÄTTET
SOM SKAPADE FÖRUTSÄTTNINGAR ATT KRISTALLNATTEN INTRÄFFADE.
 
Hård retorik, som skulle få en viss grupp att framstå som utanför, omänskliga och
som skall förgöras.
 
I dag kan vi läsa i media om ytterligare ett attentat i Sverige, i Uddevalla, som på-
minner om det som drev fram Kristallnatten i Tyskland.
 
ATTENTATET BESTÅR AV ATT EN PARTIMEDLEM I SD FÅR SIN BIL FÖRSTÖRD
AV EN BOMD, BLIR UTSATT FÖR HOT OCH ANNAN SKADEGÖRELSE, ALLT
FÖRBUNDIT MED ORDET "AFA".
 
För de som inte känner till vad AFA ärt så är AFA en fredsälskande och antirasistisk
rörelse som försöker bomba bort demokratin, tyvärr med många politikers goda minne.
 
Vem är då ansvarig för att detta inträffar i Sverige, gång på gång, men ingen gör något
för att förhindra det.
 
Ja inte är det Adolf Hitler, men kanske hans andar. I så fall befolkar hans andar Rosen-
bad.
 
Om vi har en statsminister som tar avstånd från en stor grupp människor genom
att hävda att i dessa ska vi inte ta i med tång, då är det Afolf Hitlers ande som svä-
var i luften.
 
Om vi har en statsminister, som är fylld av hat mot en stor grupp av den svenska
befolkningen, och inte missar ett tillfälle att utstråla detta hat i samband med olika
sätt att beskriva hur denna grupp ska elimineras, oskadligöras, ställas utanför
mm mm mm, då gör sig Hitlers ande riktigt närvarande.
 
Om sedan en av dessa omänskliga brunskjortor med hakkors i pannan sedan blir
knivskuren i sin lägenhet och landets statsminister kommenterar detta med att
man får skylla sig själv om man har dessa åsikter, då är inte bara Hitlers ande
svävande i luften, då tycks Hitler själv sväva där.
 
Nu tar AFA, de fredsvänliga antirasisterna, på sig bombdådet i Uddevalla, ungefär som
Hamas tar på sig bomddåd på judar, så att AFA är direkt skyldiga, om det tycks just nu
inte råda några tvivel.
 
Men det är inte AFA, som genom retorik drivit fram ett beteende bland svenska folket,
inklusive många ledande politiker, som påminner om den utveckling som ledde fram
till Kristallnatten.
 
De som drivit fram denna utveckling är många, de flesta av dem politiker, men
media har också gjort vad man kunnat, och de nyttiga idioterna går att räkna
i hundratusentals.
 
ALLA DESSA ÄR INDIREKT ANSVARIGA FÖR BOMBDÅDET I UDDEVALLA, FÖR
KNIVSKÄRNINGEN I MALMÖ SAMT FÖR ALLA MISSHANDLING, ANDRA BOMB-
ATTENTAT OCH MORDBRÄNDER SOM HAR RIKTATS MOT SVERIGEDEMOKRA-
TER.
 
OCH ALLRA MEST INDIREKT ANSVARIG ÄR FREDRIK REINFELDT PERSONLI-
GEN, SOM DRIVIT FRAM DENNA UTVECKLING OCH UNDERBLÅST ALLA TEN-
DENSER TILL ATT DEN SKA ÖKA I OMFATTNING.
 
Över honom svävar därför Adolf Hitlers ande.
 
DÅ ÄR MAN INGEN STRIDSHINGST, MAN ÄR NÅGOT HELT ANNAT, OCH DETTA
ANNAT LÄMPAR SIG INTE I TRYCK.
 
Om någon till äventyrs skulle komma på den befängda iden att Fredrik Reinfeldt oreser-
verat kommer att ta avstånd från detta bombattentat lär de bli besvikna.
 
Fredrik Reinfeldt personliga egenskaper leder lätt till att en våldsmiljö skapas, det är in-
te bara sverigedemokrater som råkat illa ut. Hans makt bygger på intriger och konspira-
tioner.
 
Det är därför ingen i partiet vågar framföra något, det är därför riksdagsgruppen
får skäll, om de inte agerar som de förväntas agera.
 
Det är också därför Carl Bildt och Ulf Kristersson blev utmanövrerade i intriger.
 
NU HAR DET ALLTSÅ GÅTT SÅ LÅNGT ATT DENNA RETORIK OCH DETTA HAT
LEDER TILL ATT VISSA POLITISKA UPPFATTNINGAR SKA BOMBAS BORT.
 
Att kristdemokraterna, med sin historia och sin syn på mänskligheten, ställer upp
på detta politiska våld är en fullständig gåta.
 
Det hade också varit en fullständig gåta att folkpartiet ställer upp på detta politiska
våld, om det inte varit för Bror Duktig, Bengt Westerberg.
 
Det man idag känner för det som inträffat är lätt att beskriva.
 
SKAM ÖVER DEM SOM DRIVIT FRAM DENNA UTVECKLING, OCH SKAM ÖVER
AFA SOM GÅR DERAS ÄRENDEN.
 
 
 
Återuppstånden från de döda.
 
AE

STATSMINISTERNS MORGONTAL

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet   
 
Den överskuggande världsnyheten igår var ju, som alla känner till, att Anders Borg
klippt av sin hästsvans. Det kom som en total överraskning för mig, men nu när Anders
förklarat bakgrunden förstår jag det hela lite bättre.
 
Nu är det klippt inför valet.
 
För mig tycks det också klippt, även om det inte finns något att klippa. Och min man
ger jag mig inte på i första taget, och inte svansen heller.
 
Nu när det ändå är klippt inför valet hann Anders Borg med att hålla ett föredrag på tanke-
smedjan Peterson Institute i USA, där han informerade alla om vilken stor tillgång den stora
flyktingströmmen är för Sverige.
 
Många av åhörarna ställde sig väldigt förvånande till detta, då de tidigare hört Tobias Bill-
ström kräva att andra länder i EU skulle ta ett ansvar, när det gällde den stora flyktingström-
men. Man menade då att om det var så bra med en så stor flyktingsström till Sverige, så skul-
le vi väl inte dela med oss av denna tillgång.
 
Jag får erkänna att vi varit otydliga på den punkten, framöver när vi kräver att andra länder
ska ta ett större ansvar i flyktingfrågan, måste vi förtydliga detta med att vi vill att alla flyktingar
ska till Sverige, andra länder måste ta  ansvaret att dela med sig till oss.
 
Nu är ju USA lite speciella, som vi alla känner till, och alla trodde inte på Anders Borgs försäk-
ran, att den stora flyktingströmmen ses som en tillgång. Man menade då att vi gick ut med
dubbla budskap.
 
Vi går aldrig ut med dubbla budskap, vi anpassar bara det vi säger till de vi talar till, det fick
jag lära mig av Per Slingermann.
 
Som de flesta känner till har läkaren David Eberhard skrivit boken "Hur barnen tog makten"
och denna har nu väckt stor uppmärksamhet över hela världen.
 
Man hävdar att Sverige tappat kontrollen över barnen och att svensk uppfostran skapar
snorungar.
 
Okunskapen om Sverige tycks fortfarande vara stor, vi uppfostrar ju inte längre våra barn
överhuvudtaget, och då kan vi ju inte uppfostra dem till snorungar.
 
Sedan har man missuppfattat Eberhards bok och här får man väl skylla på den titel han
valde. Boken "Hur barnen tog makten" var tänkt att beskriva hur den ansvarsfulla Alliansen
kom till makten.
 
Vid mitt besök i Göteborg kom samtalet mycket att handla om alla skottlossningar. Man för-
säkrade mig då att dessa nu kommer att upphöra med de kraftfulla insatser man satt in, det
finns snart bovärdar på plats i varje stadsdel.
 
Jag fick också rapport om kunskapsutvecklingen i fem skolor, belägna i vissa områden. Re-
sultaten  där ligger nu på den nivå man har på vissa skolor i Malmö. Ansvarig stadsdelschef
informerade oss om att detta var den situation vi var tvungna att vänja oss vid, så länge vi
valde att ta emot så många elever med särskilda behov.
 
Jag förstår inte vad han menade, Jan Björklund har ju lovat att fixa detta före valet, sedan
kanske vi kan tänka oss att vänja oss vid en allt sämre kunskapsutveckling.
 
Apropå denna allt sämre kunskapsutveckling har Borlänge Kommun prövat på en intressant
innovation, när det gäller högskoleutbildningen.
 
För invandrare, som har otillräckliga betyg för att kunna få en högskoleplast, har kommunen
köpt ett antal platser, så att de med otillräckliga betyg ändå får platser på andras bekostnad.
 
Den ansvarsfulla Alliansregeringen ser denna begåvade innovation som ett stort steg i rikt-
ningen att nå världens bästa kunskapsutveckling.
 
Vi fick i går höra att en arabisk läkare fälldes för att ha begått sexuella övergrepp mot sina
patienter, bland annat 2 pojkar i åldrarna 6 och 8 år. Detta upprörde tydliga många, men vi
får inte bli upprörda över sådant.
 
Det är också sådant vi måste vänja oss vid.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trev-
lig dag.
 
             
 
AE
 
 
 
 

VÄRLDSREKORD I SKOLBRÄNDER

Så var det då dags igen
 
Borås Tidning skriver idag om ett antal anlagda bränder på en boråsskola, ett tiotal
anlagda brandhärdar. Som tur i oturen ingen större skada skedd, då branden inte kun-
de sprida sig.
 
Skolbränder är ett stort problem, som vi valt att tala väldigt lite om.
 
DÅ ANTALET SKOLBRÄNDER I SVERIGE ÖVERSTIGER ANTALET SKOLBRÄN-
DER I ALLA ANDRA LÄNDER, BORDE VI INTE TALA LITE OM DET, VI BORDE
TALA MYCKET OM DET.
 
Som en jämförelse kan man notera att antalet bränder i Sverige, i absoluta tal, över-
stiger antalet bränder i hela UDA. i faktiska tal.
 
Det kostar pengar, det skapar oro och rädsla hos elever och det hämmar kunskaps-
utvecklingen. Tillräckligt för att det borde finns många anledningar att analysera prob-
lemet och försöka göra någonting åt det.
 
Talar vi lite om skolbränder rent allmänt talar vi ännu mindre om vilka som kan tänkas
ligga bakom flertalet mordbränder, eller rättare sagt, vi talar inte alls om detta, och då
kan man ju heller inte göra någonting alls.
 
Den kunskap man erhållit från ett stort antal skolbränder tyder på ett visst mön-
ster, bland annat uttrycker ett antal elever stor oro inför skolstarter, och det an-
ses i vissa kretsar som en ursäkt för att bränna ner en skola.
 
Vissa nazister och rasister sträcker sig så långt att de hävdar att det i stor utsträckning
är samma grupp som eldar upp skolor, som eldar upp bilar, men så kan det ju inte vara.
 
Eller ??
 
Rektorn vid den aktuella skolan är med rätta bekymrad och uttrycker sin oro i diffusa
termer, och säger.
 
När man utsätter andra för dessa faror har man passerat alla gränser.
 
MAN FÅR VÄL ANTA ATT HAN MED DETTA DIFFUSA UTTALANDE INKLUDE-
RAR PASSERANDET AV DEN ÖPPNA GRÄNSEN.
 
AE
 
 

HANDIKAPPANPASSADE VALLOKALER

Hjulet uppfunnit på nytt
 
Demokratiminister Birgitta Ohlsson försöker nu hitta nya väljare inför valet och vill
därför handikappanpassa vallokalerna inför valet.
 
Förslaget uppges få kalla handen av Fredrik Reinfeldt, som menar att han länge
hävdat att vallokalerna redan är handikappanpassade.
 
ANPASSADE FÖR MENTALT HANDIKAPPADE, FÖR DET ÄR JU SÅ HAN SER
PÅ OSS VÄLJARE.
 
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STATSMINISTERNS MORGONTAL

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Händelsen i Ljungsbro har upprört många , och det med rätta. Vissa sträcker sig så långt
att den misstänkte mördaren borde ha utvisats för länge sedan då han tidigare begått mån-
ga brott, av vilka en del är allvarliga våldsbrott.
 
Vi politiker ställs ofta inför svåra val och måste göra prioriteringar. Ett sådant svårt val är om
vi ska trygga medborgarnas säkerhet eller att ta hit galningar som går omkring på gatorna
med en hammare och rånar folk.
 
För oss har valet varit lätt, vi tycker det är självklart att medborgarnas säkerhet får stå tillba-
ka och vi tar hit galningar som går omkring med hammare och rånar folk.
 
En rapport igår visade att stödet för moderaterna bland äldre minskat dramatiskt, från 30 %
till 20 %. Denna minskning hade vi räknat med, dessa äldre ryms inte i vår jobbpolitik och
är därför inte längre lika mycket värda som andra.
 
Vi har därför valt att ställa grupp mot grupp, äldre mot yngre.
 
SVT har sedan några dagar ett reportage om polisens agerande i arrestlokaler. Här styrks
att många både dött och fått men för livet till följd av övergrepp från polis och häktningsperso-
nal.  Som exempel tar SVT upp Aminogatan, som sedan många år är känt för att inte bry
sig om alla rapporter som visar på alla övergrepp.
 
Vi ser positivt på detta reportage, då det styrker bilden av en kraftfull och ansvarsfull regering,
som har full kontroll på alla myndigheter.
 
Novis sammanvägda väljarundersökning visar nu återigen att sverigedemokraterna är landets
tredje största parti. Vi ser dock detta som ett övergående problem. Som alla vet består ju des-
sa väljare av unga arga män, oftast outbildade och obegåvade och med svåra social problem.
 
I takt med att alla flyttar till Stockholm och blir begåvade, det lovar Anna Batra att de blir, så blir
detta problem mindre och mindre.
 
Vi får nu rapporter om att sjukskrivningarna ökar kraftigt, främst bland unga kvinnor. Hur dessa
mår är ett mindre bekymmer, men vi måste se över detta, då  det kan  försvåra för oss att bringa
ordning och reda i Statens finanser.
 
Vi kanske finner lösningen genom att stressa dem ännu mer, så att de blir ännu sjukare.
 
Färska rapporter visar nu att förtroendet för mig bland väljarna har minskat kraftigt, jag kanske
var en åsna som beskrev mig som en stridshingst.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar förlandet  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
              
 
AE
 
 
 
 
 

DJUREN HAR TAGIT ÖVER POLITIKEN

Än har politikerna inte lämnat däggdjursstadiet
 
Trots alla tekniska hjälpmedel lever politikerna kvar som däggdjur, fast formerna
kan variera.
 
Vem minns inte den färgstarke Ian Wachtmeister.
 
POLITIKER ÄR SOM KROKODILER, DE HAR SMÅ ÖRON OCH EN STOR KÄFT.
 
Ställd inför enkla frågor, som ändå tycks vara svåra att svara på försöker många
sig på att bli lite färgstarkare.
 
EN PAPEGOJA INTAR ARENAN.
 
När väljarunderlaget sviker väljer vissa att gå till anfall.
 
OCH INTAR SKEPNADEN AV EN STRIDSHINGST.
 
Att många dessutom är direkta åsnor vet vi sedan länge.
 
Nu tar ett nytt djur plats i politiken.
 
IGELKOTTEN.
 
I Jan Schermans krönika i Dagens Industri lanseras i dag politikern som en igelkott.
Jan Scherman beskriver då hur igelkotten och politikern beter sig inför att val när ett
hot närmar sig sig, öppenhet är det sista man tänker på.
 
IGELKOTTEN, OCH POLITIKERN, KRYPER IHOP, DRAR IN HUVUDET OCH RE-
SER ALLA TAGGAR UTÅT. SÅ SITTER DEN STILLA OCH FRÄSER ILSKET I HOPP
OM ATT ATTACKEN SKA ÖVER.
 
Jan Scherman har hämtat sin liknelse från moderaternas agerande när DI skrev om
splittringar och av hopp inom moderaterna.
 
Vad ska vi välja i nästa val ?
 
KROKODIL, PAPEGOJA, STRIDSHINGST, ÅSNA ELLER IGELKOTT ??
 
Varför inte en kameleont, de verkar populära just nu.
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 

MODERAT UTMÄRKELSE, DAGENS ROS

Än tycks hopperkunna leva
 
Dagens Industri har idag två helsidor om kommunernas skattesituation, och den tycks
inte vara så munter.
 
De flesta kommuner uppger sig hålla låg profil inför valet, men sedan uppger man
sig vara tvungen att brassa.
 
DE SKATTESÄNKNINGAR ALLIANSREGERINGEN GÖR STORA NUMMER KOMMER
ALLTSÅ INTE MEDBORGARNAS PLÅNBÖCKERTILL GODO,UTAN FÖRSVINNER I
STÄLLET TILL KOMMUNERNA.
 
Så var det alltså med de skattesänkningar, som skulle få väljarna att lägga sin röst i rätt
urna.
 
Men i allt detta kompakta skattemörker finns det i alla fall en liten ljusning.
 
OCH DEN LJUSPUNKTEN ÅTERFINNER MAN I LUND, HOS DET MODERATA KOMMU-
NALRÅDET MATS HELMFRID.
 
Lunds kommun höjer skatten redan i år i stället för att vänta till efter valet, och på det sättet
lura väljarna.
 
Nu är ju skattehöjningen i sig ingen ljuspunkt, men Mats Helmfrids motivering är en
ljuspunkt.
 
DET ÄR I ALLA FALL HEDERLIGARE ATT TA BESLUTET OM SKATTEHÖJNING NU FÖ-
RE VALET I STÄLLET FÖR ATT ÅTERKOMMA EFTER VALET OCH SÄGA ATT NU HÖJER
VI SKATTEN.
 
Försök att slå det den som kan, definitivt värt dagens ros.
 
 
AE
 

POLISEN GER SIG INTE

Polisvåld tillåts fortsätta i oförminskad omfattning
 
TV har en angelägen reportageserie, där man beskriver situationen i våra häkten och
de övergrepp häktade blir utsatta för.
 
Ett antal dör i arresten under resans gång, 8 till antalet under det senaste året,
och de som överlever får ofta ärr i själen för resten av livet.
 
TV TAR UPP AMINOGATAN I GÖTEBORG SOM ETT SKRÄCKEXEMPEL, OCH
ATT DETTA HÄKTE UTPEKAS SOM ETT SKRÄCKEXEMPEL ÄR INTE ÖVERRAS-
KANDE.
 
För något år sedan stals de häktades tillgångar av poliser. Dessa tillgångar var inlåsta
i skåp, till vilka bara tre poliser hade nycklar.
 
Ingen utredning gjordes, man tyckte att de häktade gott kunde bli av med sina
pengar.
 
OCH POLISEN GÖR JU INGA FEL,NÄR DE FÅR UTREDA SIG SJÄLVA,SÅ DET
KANSKE VAR RATIONELLT ATT INTE UTREDA VEM SOM STAL DE HÄKTADES
PENGAR.
 
Nu är alltså Aminogatan på tapeten igen, för vilken gång i ordningen undrar man. 67
anmälda övergrepp under det senaste året, många av dem utförda av en och samma
krets inom organisationen.
 
MEN SOM VANLIGT INGEN HÖRD OCH INGEN DÖMD.
 
Men riktigt så oskyldigt kan det ju inte vara, då fem av dessa förövare blivit av med sina
jobb till följd av de övergrepp de begått mot häktade.
 
SVT TAR UPP ETT FALL,SOM FÅR EN ATT UNDRA OM MAN BEFINNER SIG I IRAN
ELLER EGYPTEN.
 
En ung kvinna blir inlåst i häktescell under tre dygn, helt naken, fråntagen alla sina kläder.
Utanför står fnissande häktespersonal och dräglar , många av dem unga killar.
 
PÅ TREDJE DYGNET FÅR KVINNAN MENS OCH FÅR DÅ I NÅDER TILLGÅNG TILL
BINDA OCH TROSOR,OCH DE UNGAKILLARNA I HÄKTESPERSONALEN DRÄGLAR
INTE LIKA MYCKET LÄNGRE.
 
Dessa övergrepp sker helt öppet, varav följer att de sker med chefernas goda minne. Yt-
terst ansvarig för att det pågår är polismästaren i Göteborg.
 
Hon har uppenbarligen vare sig vilja eller förmåga att stoppa dessa övergrepp, som
sker systematiskt och inför öppen ridå.
 
DET ÄR REGERINGEN SOM TILLSÄTTERPOLISMÄSTAREN, EN POLISMÄSTARE,
SOM UPPENBARLIGEN "SKITER" I DET MESTA.
 
När Polismästaren nu "skiter" i att sätta stopp för dessa övergrepp övergår ansva-
ret på den som tillsatt polismästaren.
 
ALLTSÅ REGERINGEN.
 
Som uppenbarligen "skiter" i övergreppen också, för annars skulle de ju ha stoppats.
 
ELLER ??
 
 
Ööööhhhh ??
 
AE
 

SVERIGE TYCKS NÄRMA SIG STUPET

Sverige helt utom kontroll
 
För att par år sedan satt tre kända statsvetare i ett "talk" program i Tv och diskuterade
angelägna problem, aktuella just vid en tidpunkten.
 
Man var tämligen eniga om att Sverige befann sig på vad man kallade "ett sluttande"
plan.
 
Det som gjorde att man kom fram till denna samstämmiga bedömning hängde
inte ihop med hur mycket var och en av oss hade i plånboken, inte heller vil-
ken ordning och reda Fredrik Reinfeldt bringade i Statens finanser.
 
Det hängde inte ens ihop med att Anders Borg skapat starka offentliga finanser.
 
DET HÄNGDE IHOP MED SÅ TORFTIGA TING SOM ANSVARSTAGANDE, ETIK,
MORAL, ANSTÄNDIGHET OCH ANDRA SIMPLA SAKER.
 
Som kan sammanfattas med "sköt Dig själv och skit inte i andra".
 
Man kom tämligen enigt fram till att det fanns inte mycket av den varan kvar i Sverige då,
för ett par år sedan. Samtalet fortsatte med att diskutera hur man skulle komma till rätta
med detta.
 
Även på den punkten var man tämligen eniga.
 
DET SKULLE INTE GÅ ATT KOMMA TILL RÄTTA MED DETTA UTAN SÅDANA "DRA-
KONISKA" ÅTGÄRDER, SOM INTE ÄR MÖJLIGA I EN DEMOKRATI.
 
Samtalet avslutades med en bedömning av den framtida utvecklingen, som var ganska så
dyster.
 
MAN BEDÖMDE ATT DET SLUTTANDE PLANET SKULLE NÅ EN KNÄCKPUNKT FÖR
ATT SEDAN FALLA BRANT.
 
I dessa yttersta dagar undrar man inte om vi ändå passerat knäckpunkten. Den tragiska
händelsen i Ljungsbro väcker tankar, som landar i att ansvariga på olika nivåer tappat
kontrollen över utvecklingen.
 
Denna illgärning var helt onödig, hade myndigheter och politiker på olika nivåer skött sina
uppgifter på rätt sätt, hade detta aldrig hänt.
 
Vi vet nu att "34 -åringen" var kongoles, vi vet att han återfinns på femton ställen i
belastningsregistret, varav ett antal utgörs av väldigt grova brott.
 
Vi vet också att han brukade gå omkring med en hammare och råna folk, ofta på-
verkad av cannabis. Vi vet också att bekanta i hans omgivning ansåg honom så
farlig att han inte borde ha fått gå lös. Den uppfattningen delas av polisen idag.
 
Det mesta av detta är känt sedan länge, av de som vill veta förstås.
 
DE BÅDA MÖRDADE HADE LEVT IDAG OM POLITIKER OCH MYNDIGHETER PÅ O-
LIKA NIVÅER SKÖTT SINA UPPGIFTER.
 
I dessa uppgifter ingår att skapa en trygg miljö, så långt detta är möjligt, för medborgarna.
Denna uppgift har man på det grövsta underlåtit att göra, anledningen är troligen en kombi-
nation av inkompetens och ansvarslöshet.
 
I dessa uppgifter, som syftar till att säkra tryggheten för medborgarna, så långt det
är möjligt, ingår att försäkra sig om, så långt det är möjligt att vad som helst inte
tillåts komma in i landet.
 
OM VAD SOM HELST KOMMER IN I LANDET OCH GÖR VAD SOM HELST, SKA DE
TAS OM HAND AV RÄTTSVÄSENDET, DÖMAS OCH UTVISAS.
 
DE SKA DEFINITIVT INTE GÅ OMKRING MED EN HAMMARE OCH RÅNA FOLK, FÖR
ATT ALLA ÄR RÄDDA OCH FLATA ATT INGRIPA, SÅ FORT DET GÄLLER EN SÅ
KALLAD NYANLÄND.
 
De mördade mördades helt i onöden, och det största ansvaret för detta har de politiker och
myndigheter på olika nivåer, som inte sköter de uppgifter de är ålagda att sköta.
 
Utifrån det som nu hänt har vi anledning att ställa oss ett antal frågor:
 
1)  Vad är det för underliga mekanismer i vårt samhälle som gör att det utvecklats en
     bred uppfattning att vad som helst ska släppas in i landet och tillåtas göra vad som
     helst ??
2)  Vad är det för underliga mekanismer i vårt land som medför att vi inte utvisar de
     värsta avarter av kriminella, när de trots allt kommer in i landet och gör vad som
     helst ??
3)  Vad är det för underliga mekanismer i vårt land som medför att vi låter kända gro-
     va brottslingar, kända för extrem farlighet, gå omkring med en hammare och råna
     folk ??
4)  Vad är det förunderliga mekanismer i vårt samhälle som medför att ett antal kända
     personer, av många sedda som idoler, tycker att denne galning är "en schysst kil-
    le" ??
5)  Vad är det för underliga mekanismer hos oss själva som gör att vi dyrkar idoler som
      tycker att denne galning är "en schysst kille"  ??
 
Statsvetarna i TV visste tydligen vad de talade om.
 
 
 
AE
 
 
 

DET SOM ÄR OHÅLLBART HÅLLER INTE I LÄNGDEN

Bumerang som valstrategi
 
Alltefter tiden går och vi närmar oss valet så intensifierar partierna sina ansträng-
ningar att hitta de rätta strategierna.
 
I detta strategiarbete tycks visioner och ideer inta en ringa, eller ingen roll.
 
ALLT GÅR UT PÅ HUR MAN SKA HANTERA, ELLER INTE HANTERA SVERIGE-
DEMOKRATERNA.
 
Moderaternas strategi på detta område är känd sedan länge.
 
VI SKA INTE TA I 700 000 VÄLJARE MED TÅNG. NÄR VI SÄGER ATT MAN INTE
SKA STÄLLA GRUPP MOT GRUPP MÅSTE MAN FÖRSTÅ ATT 700 000 VÄLJARE
ÄR INGEN GRUPP, SÅ DEN STÄLLER VI MOT ANDRA.
 
Men om 700 000 väljare inte är en grupp, vad är det då, där har moderaterna inte läm-
nat klara besked, där heller.
 
Socialdemokraterna har nyligen haft strategimöte och tycks ha andra vapen i sin verk-
tygslåda än en tång.
 
HAR NÅGON FÖRRESTEN HÖRT NÅGON POLITIKER UTTALA ORDEN VERKTYG
OCH VERKTYGSLÅDA UNDER DET SENASTE ÅRET  ??
 
Under valgeneralen Jan Larsson har man plockat fram andra "verktyg" från sin verktygs-
låda.
 
Man konstaterar att sverigedemokraterna framför så sakliga argument och är så
duktiga i sin argumentation, att den blir svår att bemöta.
 
Vilket verktyg tar då Jan Larsson fram, han tar inte fram något verktyg alls.
 
HANS RÅD TILL SOCIALDEMOKRATERNA INFÖR VALET ÄR ATT INTE TA DEBATT
MED SVERIGEDEMOKRATERNA, EFTERSOM MAN DIREKT FÖRLORAR DEBATTEN.
 
Det är ju i alla fall  lite ärligare än att inte ta i dem med tång, men knappast en framgångs-
rik strategi.
 
Den mest framgångsrika strategin når nog både moderaterna och socialdemokraterna, även
övriga partier för den delen, om man utgår ifrån de faktiska omständigheterna.
 
Den viktigaste omständigheten är nog då att det är inte 700 000 väljare, som stödjer
sverigedemokraternas integrations-och flyktingpolitik.
 
ALLA UNDERSÖKNINGAR VISAR ATT UNGEFÄR HÄLFTEN AV ALLA VÄLJARE, INKLU-
DERANDE MÅNGA INVANDRARE, HAR DEN UPPFATTNINGEN ATT SD HAR DEN
BÄSTA INTEGRATIONS- OCH FLYKTINGPOLITIKEN.
 
Att de röstar på andra partier än SD beror då på att de finner andra frågor, som skolor, väl-
färd, ekonomi, brottsbekämpning mm, som viktigare.
 
Sett på denna "viktighetsskala" kommer flyktinpolitiken långt ner, på 8:e plats.
 
DEN DAG, DÅ MER ÄN 700 000 VÄLJARE KOMMER UNDERFUND MED ATT ALLA
DESSA MÅLOMRÅDEN ÄR INTIMT IHOPKOPPLADE, KOMMER NUVARANDE STRA-
TEGIER ATT RASA SAMMAN SOM KORTHUS.
 
SD viktigaste programpunkt, att begränsa "strömmen" av flyktingar, är således intimt för-
knippad med alla andra samhällsområden, såsom ekonomi, brottsbekämpning,välfärd.
lönenivåer, äldrevård, sjukvård mm.
 
DEN DAG VÄLJARNA INSER DETTA KOMMER MED STÖRTSTA SANNOLIKHET
NUVARANDE STRATEGIER ATT RASA SAMMAN.
 
En annan faktisk omständighet borde också vägas in i partiernas strategier. Det är inte
bara SD som vill begränsa flyktingströmmen. Det är inte SD som skapat Migrationsver-
ket. Det är inte heller SD som ligger bakom de utvisningar som sker.
 
ALL RETORIK ÄR ETT ENDA STORT SPEKATAKEL OCH HYCKLERI.
 
Allt prat om helt öppna gränser faller platt till marken,  bägge de stora partierna vill
begränsa flyktingpolitiken, men inte lika uttalat som SD.
 
SD är således i gott sällskap, alla är främlingsfientliga och rasister, men på olika
nivåer på samma skala.
 
En annan faktisk omständighet man borde ta hänsyn till i sina strategier är hur det ser ut
i andra europeiska länder.
 
Sverige är det land som tar emot mest flyktingar per capita. Man har rätt att tycka det är
rätt, man har rätt att tycka det är fel, men ett faktum är vad det är.
 
Alla andra europeiska länder har en flyktingsyn som överensstämmer med den
som präglar SD. Det är Alliansen och övriga oppositionspartier som har en från
övriga europeiska länder avvikande uppfattning.
 
I förlängningen leder detta till att alla andra länder i Europa leds av främlingsfientliga
och rasistiska politiker, för de värnar ju om en mindre flyktingström än den ansvars-
fulla alliansen och den likaledes ansvarsfulla oppositionen.
 
När får vi höra att Fredrik Reinfeldt kallar alla europeiska ledare för rasister
och främlingsfientliga och att han inte vill ta i dem med tång.
 
Så länge moderaterna och socialdemokraterna inte  beaktar dessa omständigheter är
det bara en tidsfråga innan båda partiernas strategier faller samman.
 
Att inta den ståndpunkten att andra europeiska länder ska gå samma väg som
Sverige, och som Tobias Billström beskriver det, ta ett större gemensamt ansvar,
är inte bara en naiv dröm.
 
DET ÄR DIREKT DUMT, OCH DET SOM ÄR DUMT OCH OHÅLLBART HÅLLER IN-
TE I LÄNGDEN.
 
Hur länge det håller är alltså ren ren tidsfråga.
 
 
      Dubbla budskap håller inte i längden /AE
 
 
 
 
 
 
 
 

STATSMINISTERNS MORGONTAL

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Särskilt ansvar tar jag för att alla medborgare ska kunna känna sig trygga.
 
Den tragiska händelsen i går utan Linköping överskuggar idag det mesta. Tack vare
medias fullödiga och korrekta information vet nu alla att den misstänkte gärningsman-
nen har sitt ursprung i Kongo.
 
Tyvärr har den vetskapen fört med sig många rasistiska kommentarer på olika håll,
och därför är det än mer angeläget att försvara våra öppna gränser.
 
När det gäller våra öppna gränser får vi aldrig sväva på målet, alla är välkomna att
komma hit och hämta pengar, vad de i övrigt gör ska vi inte fundera över.
 
Vissa rasister har också sträckt sig så långt som att just den här gärningsmannen bor-
de ha utvisats för länge sedan.
 
Att han förekommer i belastningsregistret under 15 punkter, varav många grova vålds-
brott, måste vi se som ett  resultat att vi inte lyckats i vår integration, vi kan inte skylla
detta på honom.
 
Vi får aldrig ge upp när det gäller integrationen, när just denne gärningsmannen kom-
mer ut igen efter avtjänat straff, har han fortfarande möjligheter att rädda våra pensio-
ner, det säger i alla fall Eric Ullenfån.
 
Många kritiserar nu oss för att ha skurit ner tullens resurser så att man inte kan stoppa
det stora inflödet av vapen. Vi ställer oss inte främmande för att öka tullens resurser,
det är ju snart val. Samtidigt måste vi förvissa oss om att tullen begränsar sin verksam-
het till inflödet av vapen. Vi får inte ta risken att den utökar sin verksamhet så att de ock-
så försöker begränsa inflödet av de som bär och använder illegala vapen.
 
Vi får nu kritik från olika håll att vi inte kritiserar USA för NSA avlyssning. Här återkom-
mer samma kritiker och samma vanföreställningar som vi hörde under FRA debatten.
 
När vi förde medborgarna bakom ljuset för att få igenom FRA lagen var ju just syftet att
utöka samarbetet med NSA, så att de fick de uppgifter de nu kritiseras för att ha fått.
 
Skulle vi nu kritisera USA och NSA skulle vi ju också kritisera oss själva, så vi måste
ligga lågt inför valet.
 
Någon ny debatt, som visar att vi ljuger vill vi inte ha.
 
The Economist kommer inom kort tid ut med en ny PISA rapport, som vísar att vår kun-
skapsutveckling ligger under OECD snitt. Glädjande nog pekar man i rapporten på att
det inte är pengarna som är problemet, det känns skönt när vi skurit ner så mycket som
vi gjort.
 
I stället pekar man på att vår allt sämre kunskapsutveckling beror på att ingen tar ansvar
och alla aktörer skyller på andra aktörer. Samtidigt får vi kritik för att vi omsorgsfullt und-
viker att tala om vad det beror på.
 
Får vi bara förnyat förtroende i nästa val ska vi fortsätta att skylla den allt sämre kunskaps-
utvecklingen på andra, samtidigt som vi omsorgsfullt ska undvika att tala om vad den kan
bero på.
 
En del rasister har redan kopplat rapporten till våra välfärdssatsningar inom flyktinpolitiken,
Alla borde ju här kunna förstå att kunskapsutvecklingen blir bättre ju fler elever vi för in i
klasserna, som inte behärskar vårt språk och som många gånger är rena analfabeter.
 
Vi ska i stället se detta som en utmaning, har någon förresten hört ordet utmaning under
det senaste året ?
 
Jag ser nu att jag kallas Hatfeldt på många sajter. Jag förstår inte varifrån den beskyllnin-
hen kommer. Jag hatar ingen, att jag sedan inte vill ta i alla medborgare med tång är en
helt annan sak.
 
Adolf Hitler och Josef Stalin ville ju inte heller ta i alla medborgare med tång.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
 

NÄRBLIR DET BARA FÖR MYCKET

Aldrig, i vart fall inte I Sverige
 
Här tycks vi av någon underlig anledning tappert sträva mot vår egen undergång.
 
Händelserna i Ljungsbro är ju en oerhörd tragedi för alla inblandade, så oerhört tragisk
att det knappast är fattbart.
 
På något sätt måste vi ändå förhålla oss till vad som händer på ett någorlunda ra-
tionellt sätt. Vi bör också sträva efter att den här typen av händelser inte inträffar
och här tycks mycket brista.
 
REDAN TIDIGT PÅ MORGONEN VAR POLISENS TYSTNAD SÅ PÅTAGLIG ATT MAN
FÖRSTOD ATT HÄNDELSEN VAR FÖRKNIPPAD MED OMSTÄNDIGHETER, SOM
ANSVARIGA MYNDIGHETER INTE VILL SKA KOMMA UT.
 
Medias intresse att informera oss om omständigheter av detta slag är ju inte precis fram-
trädande. Ibland får man gå till så kallade hatsajter för att få reda på vad som händer runt
omkring oss.
 
Alla känner ju inte till vad en hatsajt är, men en hatsajt är en sajt som har ambitio-
nen att informera oss om vad som händer omkring oss.
 
Via hatsajter får vi idag reda på vad som hände i Ljungsbro under natten och i morse.
 
DET VI INTE SKULLE FÅ VETA VAR ATT GÄRNINGSMANNEN VAR SVENSK, EN
NYANLÄND SÅDAN. DÅ VET VI ATT INFORMATION GES PÅ ETT HELT ANNAT
SÄTT ÄN OM GÄRNINGSMANNEN VAR EN SVENSK, EN INTE NYANLÄND SÅDAN.
 
Granskar man vårt förhållningssätt till en sådan här händelse och jämför händelsen med
andra kända jämförbara händelser, blir slutsatsen nog att vårt förhållningssätt ibland fram-
står som rent barockt.
 
Vi minns sverigedemokraterna i Stockholm, som gick omkring med järnrör och hela
Sverige befann sig plötsligt på randen till undergång. Två svenskar, ej nyanlända
sådana, känner sig hotade och tar upp järnrör, som de bär med sig en viss sträcka.
 
ALLA VAR ÖVERENS OM ATT NÅGOT VÄRRE KAN BARA INTE HÄNDA.
 
Men när en svensk, en nyanländ sådan, slår ihjäl två svenskar med järnrör råder tystnad
och hysch hysch.
 
SILA MYGG OCH SVÄLJA ELEFANTER SA MAN FÖRR.
 
Samtidigt är det ingen naturlag, som säger att man ska ta hit svenskar, nyanlända sådana,
som mår så dåligt att de slår ihjäl andra med järnrör, vi har nog tillräckligt problem med den
typen av händelser utan detta inslag.
 
Däremot har vi åsiktsfrihet i Sverige, i vart fall åt ett håll, och var en har rätt att tycka
att vi ska ta hit svenskar, nyanlända sådana, som slår ihjäl andra med järnrör.
 
I det här fallet bör det noteras att vederörande är känd sedan tidigare för grova våldsinslag,
så vårt skydd och vår säkerhet skulle ju kunna ha gagnas på ett bättre sätt.
 
LIKA SJÄLVKLART BORDE DET VARA ATT MAN FÅR TA SIG RÄTTEN ATT TYCKA ATT
MAN INTE SKA TA HIT SVENSKAR, NYANLÄNDA SÅDAN, SOM MÅR SÅ DÅLIGT ATT
DE SLÅR IHJÄL FOLK MED JÄRNRÖR.
 
Men si, åt det hållet får man inte tycka, då blir man förpassad med ljusets hastighet till en
hatsajt.
 
Nu har detta tragiska inträffat och man ställer sig då frågan hur vår beredskap och vilja är
att undvika att det inträffar nya illdåd av detta slag.
 
Tyvärr kan man nog säga att den beredskapen och den viljan närmar sig noll, om den inte
redan är noll.
 
Uppgifter från Migrationsverket tyder på att viljan och beredskapen att skydda oss
från fortsatta illdåd redan är noll.
 
Strömmen av så kallade ensamkommande barn ökar dramatiskt hela tiden. Man har rätt
att tycka vad man vill om detta, men ser man till vad som ibland inträffar inom denna grupp
'efter det att de begärt asyl i Sverige, tillhör inte alla den extremt skötsamma gruppen.
 
Det borde i vart fall finnas en viss ambition att sovra i denna krets, så att de mest
våldsbenägna inte fick en given plast i vår välfärd, men så tycks inte vara.
 
MIGRATIONSVERKETS DIREKTIV TYCKS TYDA PÅ ATT MAN INTE ENS TÄNKER
TANKEN PÅ ATT UNDERSÖKA VAD SOM KOMMER IN I LANDET OCH VARIFRÅN
DE KOMMER.
 
Stämmer de uppgifter som cirkulerar har tjänstemännen på Migrationsverket två timmar på
sig per asylsökande och under den tiden ska man utröna vederbörandes bakgrund. Tiden
är satt med hänsyn till att strömmen är så stor att man inte har tid att klarlägga de sökan-
des bakgrund.
 
Direktiven tycks också innebära att man inte får ställa frågor som kan medföra att det asyl-
sökande "barnet" känner sig ifrågasatt, man ska också acceptera erhållna svar så att ingen
känner sig ifrågasatt.
 
MED DESSA DIREKTIV KAN VEM SOM HELST FABULERA IHOP VILKEN HISTORIA
SOM HELST, OCH INGET FÅR IFRÅGASÄTTAS.
 
Alla har rätt att tycka att detta tillvägagångssätt är det som ska gälla, men man kan inte
samtidigt ge sken av att det finns vilja och ambition att upprätthålla ens ett skenbart skydd
mot fortsatta illgärningar av detta slag.
 
SÅ VI KAN LUGNT RÄKNA MED FORTSATTA HÄNDELSER AV DETTA SLAG OCH
HYSCH HYSCK KRING ALLT SOMDÅHÄNDER.
Den känslan har nog många idag.  /AE
 
 
 
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till mitt sovande folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Särskilt ansvar tar jag för att ingen ska få reda på Tobias Billströms skumma aktie-
affärer.
 
Förra natten låg jag ju sömnlös, för att jag inte hörde några skottlossningar runt knu-
ten. I går kunde jag somna in tryggt i förvissningen att ordningen var återställd, två
skjutna i Göteborg och en i Malmö.
 
Särskilt skottlossningen i Malmö värmer hjärtat. Jag har ju länge hävdat att vi måste
ersätta vår egen barbariska kultur med kulturer, där man är lite mer inriktade på sten-
kastning och just skottlossning. Här sköt man ner en man efter en dispyt i en biltvätt,
ett bättre kvitto på en högre och ädlare kultur är nog svårt att hitta.
 
Vi får idag uppgifter om ett så kallat grovt våldsbrott, som begåtts utanför Linköping,
och som nu klassificeras som en särskild händelse. Polisen hemlighåller allt kring det-
ta, då uppgifterna kan tänkas skada Tobias Billström.
 
Sverigedemokraterna förnekar sig aldrig, nu kommer man med krav på att vi ska skär-
pa kraven på blivande poliser.
 
Här finns inga krav att skärpa, efter att ha tagit del av skånepolisens förklaringar i sam-
band med "romregistret" trodde jag att alla visste att det inte ställs några krav alls på
blivande poliser, framför allt de som är tänkta att avancera till polismästare.
 
Så här finns inget att skärpa, vi har samma syn på valet av justitieminister.
 
Ipsos väljarundersökning idag ger oss moderater råg i ryggen. Alliansen ligger nu bara
10 % efter oppositionen i denna mätning. Genom att vi lyckats få Annie Lööf att hålla
tyst under mätperioden lyckades centerpartier ändå nå upp till 4 %. Vi räknar med att
centerpartiet nåt bättre siffor i nästa mätning, då denna period kommer att omfatta
partiets censur i Solna.
 
Våra egna framgångar ser jag helt kopplade till att partiet numera leds av en strids-
hingst.
 
Billströms aktieaffärer tycks aldrig ta slut, den ena verkar skummare än den andra.
Den senaste var så skum att vi var tvungna att hemlighålla den inför valet, tänk om
folk fick reda på vad Tobias höll på med.
 
En del mentalt handikappade, de jag beskriver i mitt fina manisfest, har av någo un-'
derlig anledning ställt sig kritiska till detta hemlighållande.
 
Här ligger vår policy fast, medborgarna ska aldrig få reda på det de borde få reda på,
särskilt inte så nära inför ett val.
 
Regeringskansliets presstalesman gick också ut i går och meddelade att detta viktiga
och ansvarsfulla hemlighållande inte innebär en ny policy. Där måste vi alla ge honom
helt rätt.
 
Den ansvarsfulla alliansregeringen döljer allt vi inte har rätt att dölja, den policyn får
aldrig bli föremål för ändring.
 
Samtidigt är det ju inte så att vi hemlighåller för mycket, tvärtom, vi hemlighåller för
litet. Här tänker jag närmast på vad den där Carl Bildt den Store håller på med på
UD, eller inte håller på med borde man kanske säga. Här borde nog det mesta hållas
hemligt.
 
Nu tycks det där Miljöpartiet dra även detta ärendet till KU, det börjar bli tröttsamt
med alla dessa KU besök, där jag ständigt tvingas att ljuga.
 
Samtidigt har jag nu så stor vana vid att ljuga i KU, att det den här gången bör gå
av bara farten.
 
Det väckte också en viss uppmärksamhet när kommunalrådet Anna Nilsson Solna
helt öppet gick ut och censurerade bort all kritik i en fråga hon inte ville lyssna till
kritik.
 
Här imponerade hon stort, hon försökte inte ens dölja det, så öppet vågar inte ens
regeringen agera, när vi mörklägger och censurerer.
 
Vi försöker i alla fall att uppge ett skäl, även om dessa ibland kan låta lite ihåliga.
Vi ser nu Anna Nilsson som en lämplig ny minister i en eventuell regeringsombild-
ning, denna förmåga måste vi ta tillvara.
 
Ett antal svältande pensionärer gnäller nu över att de får svälta. Jag blir trött bara jag
hör dem. Jag rekommenderar dem att läsa mitt fina manifest, där står det klart och
tydligt att alla med bidrag ska svälta.
 
Ulf Kristersson försöker ändå lindra denna kritik, så att vi inte skadas inför valet, ge-
nom att låtsas erkänna att vi skulle utformat pensionsbromsen annorlunda, om vi
förstått hur den skulle slå.
 
Där tycker jag Ulf Kristersson går för långt, vi genomför aldrig viktiga reformer med
att lägga ner en massa arbete på att försöka sätta oss in i hur det kan komma att
gå.
 
Titta på  friskolreformen, vårdreformen, privatisering av tåg, apotek och mycket
annat där var det ingen som brydde sig om hur det skulle komma att falla ut. Vi får
aldrig sväva på målet när det gäller dessa viktiga reformer.
 
Våra ideologiska experiment får aldrig begränsas av att våra reformer kan komma att
slå fel. Därför förtjänar Jan Björklund en eloge för sin öppenhet, när han medger att
han "inte har en aning" om vad som ska ske när han beslutat något.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar förlandet  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trev-
lig dag.
 
             
 
AE
 

TOBIAS BILLSTRÖM UTGÖR EN SÄKERHETSRISK

Skumma aktieaffärer döljs genom skumt beslut
 
Ett antal uttalanden och ett antal aktieaffärerhar ju medfört att ingen förväntar sig något
annat än skumheter från Tobias Billström.
 
Men en och annan kan tänkas ha levt i den trygga förvissningen att vår regering ändå
inte sysslat med skumma saker.
 
DEN FÖRVISSNINGEN KAN MAN NU LÄGGA ÅT SIDAN, REGERINGEN ÄGNAR SIG
GÄRNA ÅT SKUMMA AFFÄRER, BARA MAN KAN DÖLJA DEM MED SKUMMA BE-
SLUT.
 
Billströms senaste  aktieaffärer framstår som allt annat än inte skumma, och har berättigat
väckt stor uppmärksamhet. Den största uppmärksamheten har dock inte riktats mot den
skumme Tobias Billström, utan mot den så kallade ansvarsfulla regeringen, som valt att
hemligstämpla Tobias Billströms privata aktieaffärer.
 
Man måste vara mer än skum för att kunna  fram till en annan slutsats än att Bill-
ströms aktieaffärer är en ren privatsak. Är det en ren privatsak ankommer det in-
te på regeringen att hemligstämpla vare sig det ena eller det andra.
 
HADE UPPGIFTERNA VARIT AV DEN KARAKTÄREN ATT ANDRA ÄN BILLSTRÖM
SKULLE UTGÖRA ETT HOT MOT HONOM OM DET KOM FRAM ATT HAN ÄR SKUM,
HADE REGERINGEN RENT ALLMÄNT KUNNAT HAFT FOG FÖR EN HEMLIGSTÄMP-
LING.
 
Men så är det inte.
 
STRIDSHINGSTEN ANGER I REGERINGENS BESLUT ATT TOBIAS BILLSTRÖM
SKA SKYDDAS MOT ATT VI MEDBORGARE FÅR REDA PÅ ATT HAN ÄGNAR SIG
ÅT SKUMMA AKTIEAFFÄRER.
 
Utan att vara konstitutionellt kunnig känns det väldigt märkligt att regeringens befogen-
heter sträcker sig in på Tobias Billströms privata arena. Att hemligstämpla hans privata
förekommanden, för att vi medborgare inte ska få reda på att han är skum, framstår
som rent befängt.
 
Alla vägar för att få rätsida på detta bör nu prövas.
 
Fortfarande utan att vara konstitutionellt kunnig ställer man därför frågan:
 
KAN EN RIKSDAGSMAJORITET I RIKSDAGEN HÄVA REGERINGENS HEMLIGSTÄM-
PEL ??
 
I så fall bör rimligen den vägen prövas.
 
Men regeringens agerande öppnar upp för en annan och viktigare frågeställning.
 
ÄR TOBIAS BILLSTRÖM EN SÄKERHETSRISK FÖR LANDET.
 
Det är svårt att komma fram till en annan bedömning.
 
Om Tobias Billströms privata sfär innehåller sådana element, att regeringen måste
hemligstämpla detta privata agerande, då måste rimligen Tobias Billström utgöra
en säkerhetsrisk.
 
HISTORISKT HAR ALLA POLITIKER, ELLER FÖR DEN DELEN OCKSÅ MILITÄRER,
ANSETTS UTGÖRA EN SÄKERHETSRISK, OM DERAS LEVERNE INNEHÅLLER IN-
SLAG SOM MEDFÖR ATT KÄNNEDOM OM DEM LEDER "TILL MEN OCH SKADA"
FÖR DEN SOM KAN AVSLÖJAS.
 
Vederbörande kan ju bli utsatt för utpressning, om någon lyckas komma över de uppgifter
som är så graverande att man måste hålla dem hemliga.
 
Så beaktar man den praxis, som utvecklats och tillämpas så långt man kan överblicka,så
är Tobias Billströms status kristallklar.
 
HAN ÄR EN SÄKERHETSRISK FÖR RIKET.
 
 
SVERIGES SÄKERHETSRISK
AE
 
 
 

KOMMUNALRÅDET FÖRSÖKER TYSTA SVT

Solnacentern ser censur som hög etik
 
Många förundrade väljare har under dagen ruskat på huvudet åt Solnacenterns
censur, när man raderade ut kommentarer från föräldrarna angående nedläggning
av en skola.
 
När Centerpartiet presenterade sitt ideprogram och Annie Lööf tvingades
hasta hem från Thailand för att ljuga allt till rätta igen, då tänkte många.
 
NU KAN VÄL ÄNDÅ INTE GALNINGARNA I CENTERPARTIET STÄLLA TILL
MED NÅGOT SOM ÄR VÄRRE.
 
Men som vanligt när det gäller centerpartiet är osvuret bäst, där överträffar gal-
ningarna varandra med jämna mellanrum.
 
Kommunalrådet Anna Nilsson i Solna trodde säkert att hon överträffade de
galningar som skrev ideprogrammet, för något mer vansinnigt att införa cen-
sur ett år före valet är svårt att tänka sig.
 
Nu kan det inte bli värre, tänker man, inte ens i centerpartiet.
 
Går man omkring i de tankarna har man inte träffat kommunalrådet Anna Nilsson
i Solna, försedd medradergummi så fort någon vågar yppa den minsta kritik.
 
För visst kan det bli ändå värre, när det gäller kommunalrådet Anna Nilsson.
 
MED RADERGUMMIT I HÖGSTA HUGG NÖJDE HON SIG NU INTE MED ATT
SÄTTA MUNKAVLE PÅ FÖRÄLDARNA.
 
Hon försökte också sätta munkavle på SVT, genom att uppmana SVT att inte skriva
om att hon sätter munkavle på föräldrarna.
 
Motivet till att hon försöker sätta munkavle på SVT är inte dåligt, som hämtat
ur en fars.
 
KOMMUNALRÅDET FÖRSÖKER SÄTTA MUNKAVLE PÅ SVT GENOM ATT
HÄVDA ATT DET INTE ÄR GOD ETIK ATT SKRIVA OM DETTA I MEDIA.
 
Ett kommunalråd som tycker att det är god etik att sätta munkavle på föräldrar, som
framför kritik, men som tycker det är dålig etik att skriva om det, har nog hamnat på
fel plats.
 
Fast kommunalrådet kanske förväxlar etik med en tik, den skäller också när vill ha
tyst på inkräktare.
 
KOMMUNALRÅDET ANNA NILSSON I SOLNA SKA NOG VARA ALLT ANNAT
ÄN KOMMUNALRÅD, ATT INTE KUNNA SKILJA PÅ ETIK OCH EN HUND KAN
VÄL BARA SES SOM EN MERIT I CENTERPARTIET.
 
Men det tycks just nu vara ett övergående problem, nästa höst kan hon tysta vem
'hon vill utan att någon bryr sig.
 
 
 
Centern biter ifrån sig i Solna
AE
 
 
 
 

CENTERPARTIET INFÖR CENSURAV KRITIK

Solnacentern raderar nu ut resten av centerpartiet
 
Det är ju alldelses uppenbart att den ansvarsfulla alliansen har en någon säregen syn på
demokrati, öppenhet och medborgardialog.
 
Tidigare idag nåddes vi av nyheten att Fredrik Reinfeldt hemligstämplar allt kring suspekta
aktieaffärer, som utförs av den likaledes suspekte Tobias Billström.
 
Allt  under demokratins ledstjärna.
 
Som en av Anna Batras obegåvade lantisar undrar man hur det i himmelsens namn sus-
suspekta aktieaffärer, utförda av den likalede suspekte Tobias Billström, kan komma att
bli en regeringsfråga.
 
Som obegåvad lantis tycker man ju att det borde vara en privatfråga för Tobias
Billström.
 
Men vi får väl försöka stå ut med det ett tag till, om ett år är definitivt inte den suspekte
Tobias Billströms suspekta affärer en regeringsfråga.
 
Centerpartiet i Solna anstränger sig nu också efter förmåga för att se till att Tobias Bill-
ströms aktieaffärer aldrig mer kan bli en regeringsfråga.
 
Den lilla skara man fortfarandehar omkring sig som väljare försöker man nu ra-
dera ut.
 
Ett pressmeddelande solnacentern sänder ut om nedläggning av skola ger ett antal
kommentarer från föräldrar som inte tycks falla kommunalrådet Anna Nilsson i sma-
ken.
 
HON RADERAR HELT SONIKA UT ALLA INLÄGG FRÅN FÖRÄLDRAR, SOM INTE
FALLER HENNE I SMAKEN.
 
Så småningom inser tydligen hennes omtöcknande hjärna, i den mån det finns något
som kan vara omtöcknat, att hon med detta raderat ut även centerpartiet.
 
HON FÖRSÖKER DÅ ATT ÅTERSKAPA DET SOM INTE FALLIT HENNE I SMAKEN
FÖR ATT FÖRHINDRA ATT PARTIET INTE BLIR UTRADERAT.
 
Må vara att hennes insats är behjärtansvärd, men här lägger hon ner energi till
ingen nytta.
 
CENTERPARTIET ÄR REDAN UTRADERAT.
 
Man blir ju ändå lite fundersam över hur partiet kan skrapa ihop 3 % av väljarkåren med
denna syn på medborgardialog och öppenhet.
 
Men det behöver vi ju inte heller fundera på så länge till.
 
Ber om att bli utraderad
AE
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDT RETIRERAR TILL SIN LYA

Bättre fly än illa fäkta
 
Många äldre med kyld mat och liggande hemma i sin egen avföring ser nog dagens
nyhet som en befrielse.
 
ANSVARSPREDIKANTEN TRAVAR ÅTER TILL TÄBY, GALOPPBANAN FÅR MAN
VÄL ANTA.
 
Bättre fly än illa fäkta tycks hingsten mena, när den ena efter den andra väl-
jar undersökningen vittnar om ett uppvaknande bland det Sovande Folket.
 
Men någon galopp är det inte, definitivt inte, och några unga ston i MUF stallet
står nog inte heller med trånande blickar på Täby Galoppbana och välkomnar.
 
DESSA TRÅNANDE BLICKAR KAN MAN BARA UTNYTTJA OM MAN MISS-
BRUKAR SIN MAKT, ANNARS INTE, HUR HINGST MAN ÄN ÄR.
 
Uppdrag Gransknings program leder snabbt till slutsatsen att ansvarspredikanten
och hingsten blir välkomnad, när han byter Rosenbad mot Täby.
 
I likhet med ansvarspredikanten tycks vissa rektorer i Täby inte hört talas om moral,
anständighet , etik och vanligt förnuft.
 
DET TYCKS MAN HA SÅLT UT NÄR FAMILJEN REINFELDT SÅLDE UT ALLT AV
VÄRDE I KOMMUNEN.
 
Nu får man bara hoppas att Radiotjänst håller ångan uppe, den nyinflyttade hingsten
är ju inte precis känd för att göra rätt för sig.
 
 
Vi tar också vår tillflykt när det börjar att brännas för mycket
AE
 

FREDRIK REEINFELDTS FÖRAKT FÖR DEMOKRATIN

Fredrik Reinfeldt inför censur igen
 
Så var det då åter dags för en affär igen, och som vanligt ska det mörkläggas och
hemligstämplas när den ansvarsfulla Alliansregeringen kan lida "men och skada".
 
Den ansvarsfulle och omdömesgille moderater ministern Tobias Billström
visar sig nu ha köpt ytterliga aktier, än de aktier han köpte som en insider-
affär.
 
FÖRRA AFFÄREN GICK SÅ SNABBT ATT DEN  HANN STRIDSHINGSTEN INTE
MÖRKLÄGGA, UTAN DEN BLEV UTSATT FÖR LITE "LÅTSASGRANSKNING".
 
Med de goda kontakter stridshingsten tycks ha lyckades han låta den granskande
myndigheten förstå att Billström inte gjort fel.
 
OCH DÅ VISADE DET SIG NATURLIGTSVIS ATT BILLSTRÖM INTE GJORT
FEL, GODA KONTAKTER OCH FÖRAKT FÖR DEMOKRATI TYCKS VARA EN
TILLGÅNG IBLAND.
 
Nu har då den ansvarsfulle och omdömesgille moderate ministern gjort ytterligare
en ansvarsfull aktieaffär.
 
DENNA GÅNGEN TYCKS DOCK AFFÄREN VARA SÅ OMDÖMESGILL, KORREKT
OCH ANSVARSFULL ATT DEN INTE ENS TÅL EN "LÅTSASGRANSKNING".
 
Så nu låter alltså stridshingsten hemligstämpla den ansvarsfulle och omdömesgille
Tobias Billströms privata aktieaffär.
 
Har åsnan, eller stridshingsten, fått hjärnblödning och utgår ifrån att vi alla är exakt
så mentalt handikappade som han beskriver oss i sitt manifest.
 
Vi hade en skandal häromdagen rörande Alliansens friskolepolitik, men denna hem-
ligstämpling torde utgöra en betydligt värre skandal.
 
ATT EN STATSCHEF HEMLIGSTÄMPLAR EN MINISTERS KRIMINELLA AKTIE-
AFFÄRER, AV RENT PRIVAT SLAG, FÖR ATT KÄNNEDOM OM DESSA KAN FÅ
REGERINGEN ATT LIDA MEN OCH SKADA, TORDE LIGGA LÅNGT BORTOM
VAD SOM ÄR FÖRENLIGT MED DEMOKRATI.
 
Ett större förakt för demokratiska principer är nog svårt att tänka sig.
 
OCH MOTIVERINGEN ÄR INTE DÅLIG.
 
BILLSTRÖM KAN LIDA MEN OCH SKADA AV OM OMSTÄNDIGHETERNA KRING
AFFÄREN BLIR KÄNDA.
 
Stridshingsten tycks vara en riktig åsna, om han är så oerhört korkad att han
tror att vi är så korkade att vi inte förstå vad som ligger bakom detta.
 
DET ÄR INTE BILLSTRÖM SOM LIDER SKADA OCH MEN OM AKTIEAFFÄRER-
NA BLIR KÄNDA - DET ÄR DEN ANSVARSFULLA ALLIANSREGERINGEN SOM
KOMMER ATT LIDA MEN OCH SKADA.
 
Vi som minns Gösta Bohman ställer oss frågande hur en så skum figur som
Fredrik Reinfeldt på så kort tid kan förstöra så mycket.
 
FÖR VISST ÄR MAN SKUM OM MAN HEMLIGSTÄMPLAR TOBIAS BILLSTRÖMS
PRIVA´TA AKTIEAFFÄRER.
 
Det är knappast en statschefs uppgift att "skydda" en ministers kriminella och privata
aktieaffärer, inte ens om det skulle gagna ministern i fråga.
 
ATT PÅ EGEN HAND MÖRKLÄGGA TOBIAS BILLSTRÖMDS SKUMMA OCH PRIVATA
AKTIEAFFÄRER ÄR BARA FÖR MYCKET.
 
När man sticker hål på en ballong, så sjunker den ihop.
 
ÄR DET MÅNNE DETTA VI JUST NU ÅSER ??
 
 
 
Två riktiga skumraskfigurer
AE
 

LEGAL SVARTHANDEL I STOCKHOLM

Alliansen bringar ordning och reda i svarthandlares finanser
 
SvD har en intressant artikel i dag rörande torghandel i Stockholm, och den visar
vilket ansvar den borgerliga majoriteten anser sig ha i staden, som befolkas av an-
andra än obegåvade lantisar.
 
I VISSA AVSEENDEN TAR MAN INGET ANSVARS ALLS, TILLOCH MED DEN
BEGÅVADE ANNA BATRA TVINGAS NOG ERKÄNNA ATT TILL OCH MED O-
BEGÅVADE LANTISAR TAR STÖRRE ANSVAR.
 
SvD har då undersökt 164 torghandlare, 23 av dem driver ingen verksamhet, inte
enligt Skatteverket.
 
MEN SJÄLVA ÄR DE IGÅNG MED SVARTHANDEL DAGEN I ÄNDA, DAG
EFTER DAG,HELT ÖPPET OCH OGENERAT.
 
Det sker så öppet och ogenerat, att man måste anse att denna svarthandel är lega-
liserad, annars hade man väl gjort något.
 
Eller ??
 
En tillfrågad handlare uppger att han står där varje dag, och självklart har han tillstånd,
men bara från kommunen, inget tillstånd i övrigt.
 
HAN DRIVER INGET FÖRETAG, SAKNAR F SKATTSEDEL,,ÄR INTE REGISTRE-
RAD FÖR MOMS OCH REDOVISAR INGEN INKOMST.
 
Kanske en av alla dessa legala illegala ??
 
I städer, där styret består av obegåvade lantisar, brukar kommunen kräva att en hand-
lare har f skatt,och då slipper man i vart fall legal svarthandel, då fifflas det bara.
 
MEN DEN ANSVARSFULLA BORGERLIGA MAJORITETEN I STOCKHOLM, MER
BEGÅVAD ÄN ALLA ANDRA ENLIGT ANNA BATRA, ANSER SIG INTE BEHÖVA
KRÄVA DETTA.
 
SvD sträcker sig så långt att det ansvarsfulla styret i Stockholm öppnat upp för laglös
handel.
 
DE NYA MODERATERNAS NYA SVERIGE.
 
I Stockholm finns ett begåvat borgarråd vid namn Madeleine Sjöstedt, som blir upp-
rörd, när han får ta del av dessa uppgifter.
 
MEN DET BEGÅVADE BORGARRÅDET ANSER INTE ATT KOMMUNEN HAR NÅ-
GOT ANSVAR FÖR DETTA, DEN TYPEN AV ANSVAR TAR BARA OBEGÅVADE
LANTISAR.
 
För det gör man oftast i städer utanför huvudstaden.
 
Nu är detta ansvarsfulla och begåvade borgarråd en folkpartist, och vad passar då
bättre än att floskla till det riktigt ordentligt, i denna värld kan inget bli tillräckligt
flummigt.
 
VI FÅR DÅ HÖRA ATT DESSA SVARTHANDLARE INTE KAN HINDRAS AV KOM-
MUNEN FÖR ATT DE HAR RÄTT TILL DET FRIA OFFENTLIGA RUMMET.
 
Man får väl då anta att detta  gäller alla andra handlare, ICA handlare, bilhandlare, TV
handlare och all annan bråte.
 
FRITT FRAM FÖR LEGAL SVARTHANDEL, FÖR INGEN KAN HINDRA ATT DE
BEDRIVER SVARTHANDEL I DET FRIA OFFENTLIGA RUMMET.
 
Så var det med den begåvningen, ingen regel utan undantag tycks gälla även de be-
gåvade stockholmarna.
 
Vad ska man då tycka om detta, att inte ha ansvar för något överhuvudtaget som bor-
'garråd.
 
DET ÄR NOG BÄST ATT INTE TYCKA NÅGOT ALLS, DÅ KAN MAN JU BLI LIKA
TOKIG SOM BORGARRÅDET.
 
Fast man ska kanske inte vara kritisk, kanske är det en försöksverksamhet av de
beslutade skattefria zonerna, som ska införas.
 
 
Upprört borgarråd
AE
 

ANDERS BORG TILLFULL RETRÄTT

Kejsaren står nu utan kläder
 
I går förklarade Anders Borg att ägarna till friskolor måste präglas av långsiktighet
och att detta innebar minst 10 år och med det var riskapitalbolagen borta ut bilden.
 
Det var en helt annan  Anders Borg vi såg i bildrutan.
 
INGEN KAM SOM VÄXTE TILL HIMMELEN, TREVADE EFTER ORDEN, TYCKTES
INTE VETA VAD HAN SKULLE SÄGA OCH TYCKTES BE OM URSÄKT FÖR ATT
HAN FANNS TILL.
 
Det var igår det.
 
Så sent som i fredags fanns det en kam som tycktes räcka upp till himmelen, när han
i storvulna ordalag motsatte sig att definiera  vad ett långsiktigt ägande skulle innebära,
3, 5 eller 10 år.
 
Men det var i fredags det, det som var storvulna ord i fredags var inga ord allas
i går.
 
Så bedriver alltså den ansvarsfulla alliansregeringen ett ansvarsfullt och kraftfullt styre,
som inte har sitt like någonstans i hela världen.
 
FÖR INGET ANNAT LAND HAR VARIT SÅ KRAFTFULLT OCH ANSVARSFULLT
NÄR DET GÄLLER ATT EXPERIMENTERA MED VIKTIGA SAMHÄLLSSYSTEM.
 
FÖR DET ÄR JUST DET MAN GJORT, EXPERIMENTERAT MED VIKTIGA SAMHÄLLS-
SYSTEM.
 
Utan att förvissa sig om vad det kan komma att medföra, utan att bekymra sig ett
dyft om vilka konsekvenserna kan bli.
 
NU HAR HELA SVERIGE SETT VILKA KONSEKVENSERNA BLIR, OCH DÅ DARRAR
TILL OCH MED ANDERS BORG PÅ RÖSTEN.
 
Man kan förstå honom, det är lätt att bli darrig på rösten, när man avslöjas med att stå
med byxorna nerdragna.
 
Nu försöker ett antal ansvarsfulla allianspolitiker med Jan Björklund återta lite av
befälet och menar att lagstiftningen är kristallklar, ingen elev ska få sorteras bort.
 
VAD SPELAR DET FÖR ROLL ATT LAGSTIFTNINGEN ÄRF KRISTALLKLAR OM
FLERTALET FRISKOLOR SKITER I LAGSTIFTNINGEN OCH ALLA KONTROLLOR-
GAN SKITER I ATT FRISKOLORNA SKITER I LAGSTIFTNINGEN.
 
Inte ett dyft.
 
Vi har alltså en ansvarsfull och kraftfull alliansregering, som experimenterar med
viktiga samhällssystem utan att bekymra sig om att försäkra sig om hur de faller
ut i verkligheten.
 
NÄR SEDAN UPPDRAG GRANSKING VISAR ATT KEJSAREN ÄR NAKEN BYTER
MAN UPPFATTNING.
 
Det är lätt att förstå att Anders Borg visade sig darrig på rösten och lite generad, när
han inför hela Sverige fick stå i TV rutan och byta uppfattning, 10 år var det nu som
gällde.
 
Denna ansvarsfulla och kraftfulla regering, allt enligt stridshingsten Fredrik Rein-
feldt, har alltså en så lite genomtänkt politik i viktiga systemfrågor, att politiken
låter sig styras av Uppdrag Granskning.
 
OM DETTA ÄR ANSVARSFULLT OCH KRAFTFULLT STYREÄR DET NOG BÄTTRE
ATT INTE HA NÅGOT STYRE ALLS.
 
Anders Borg framstod faktiskt i så ynklig gestalt, när han bytte ut den uppfattning han
förmedlade så sent i som i fredags, att man faktiskt tycke synd om honom.
 
Nu återstår att se omkammen kan resa sig igen.
 
 
Så såg han ut i fredags
AE
 
 
 
 
 
 
 
 

RSS 2.0