KOMMUNALRÅDET HEN

Innehållslös tycker inte våldet är ett problem
 
Ekonomiprofessorn och kommunalrådet Tom Andersson I Borås Skriver i dagens BT
ett inlägg med biträde av två hönshjärnor hämtade från Broilerfabriken.
 
Ekonomiprofessorn är mest känd i Borås för att flitigt konsulteras av Kronofogdemyn-
digheten. Konsultationerna går då ut på att Ekonomiprofessorn ska lära Kronofogden
att trycka på rätt knapp.
 
Dagens inlägg i Borås Tidning har rubriken "Våldet är inget invandringsproblem".
 
I sina konsultationer med Kronofogdemyndigheten hävdar ekonomiprofessorn
hur viktigt det är att man trycker på rätt knapp.
 
HÄR HAR DOCK HÖNSHJÄRNORNA FRÅN DEN GRÖNA BROLIERFABRIKEN
FÅTT  EKONOMIPROFESSRON ATT TRYCKA PÅ ALLA FEL KNAPPAR.
 
SAMTIDIGT
 
För ett kommunalråd kan väl ändå inte vara hur dum som helst tycker man, även om
vissa inslag i Miljöpartiets program pekar i den riktningen.
 
Men ändå, hur dum som helst kan väl ändå inte ett kommunalråd vara, då borde
han ju sitta i Alliansregeringen.
 
Ekonomiprofessorn hävdar att upploppen  i Husby mm inte är ett invandrarproblem
utan ett samhällsproblem.
 
Som en blixt från klar himmel framgår det nu.
 
EKONOMIPROFESSORN BORDE SITTA I ALLIANSREGERINGEN, GÄRNA MED
HÖNSHJÄRNORNA FRÅN GRÖN UNGDOM, DÅ SKULLE DET TRYCKAS RÄTT
PÅ ALLA KNAPPAR.
 
Att det är invandrarungdomar i allt väsentligt som stått bakom upploppen är ställt bakom
allt tvivel, inte ens i hönsgården hävdar man något annat.
 
DÅ ÄR DET ETT INVANDRARPROBLEM, PUNKT SLUT, FÖR DET KAN VÄL KNAP-
PAST VARA ETT KINESPROBLEM.
 
Det skulle det möjligen kunna vara i Miljörpartiet, för där kan vad som helst vara vad som
helst.
 
Men, som sagt, det ena utesluter inte det andra.
 
Ett invandrarproblem kan också vara ett samhällsproblem.
 
OCH INVANDRARPROBLEMET BLIR ETT SAMHÄLLSPROBLEM OM INVANDRAR-
PROBLEMET BLIR FÖR STORT.
 
Och det bekräftar upploppen atT det blivit.
 
Sedan kritiserar  ekonomiprofessorn och hönshjärnorna samhället för att människor i
vårt hemska samhälle har:
 
OLIKA MÖJLIGHETER BEROENDE PÅ SINA FÖRUTSÄTTNINGAR.
 
Här får man ju ge ekonomiprofessorn rätt, samhället är ju något alldeles förfärligt i detta
avseendet.
 
Alla har ju inte lika möjligheter beroende på sina förutsättningar.
 
EN DEL KAN HOPPA HÖGT 150 CM, EN DEL BARA 110 CM, EN DEL SIMMAR SNABBT
EN DEL MINDRE LÅNGSAMT, EN DEL ÄR LÅNGBENTA OCH EN DEL ÄR KORTBENTA,
EN DEL SER BÄTTRE OCH EN DEL SER SÄMRE OSV.
 
Och en del kan trycka på rätt knapp, och en del inte.
 
Detta är ju någonting alldelses förfärligt. självklart ska alla ha lika möjligheter helt obe-
roende av sina förutsättningar.
 
NU GÄLLER DET BARA ATT IMPLEMENTERA DEN MILJÖPARTISTISKA POLITIKEN
SÅ ATT ALLA HAR LIKA MÖJLIGHETER OBEROENDE AV SINA FÖRUTSÄTTNINGAR.
 
Alla ska hoppa lika högt, sjunga lika bra, springa lika fort och kunna trycka på samma knap-
par.
 
För det är väl just så ekonomiprofessorn menar när han med hönshjärnorna menar:
 
ALLA SKA HA LIKA MÖJLIGHETER OBEROENDE AV SINA FÖRUTSÄTTNINGAR.
 
Att en studiebegåvning skulle ha bättre möjligheter att tillägna sig kunskaper än en utan
studiebegåvning är ju med ekonomiprofessorns resonemang så befängt så det vågar man
ju inte ens skämta om.
 
Einsteins efterföljare menar sedan att det går att få stopp på oroligheterna i förorterna.
 
MEN BARA MAN INSTE MINSKAR INVANDRINGEN.
 
Och så påstår man att Einstein var begåvad, här dyker det ju upp helt nya genier, helt out-
standing.
 
NU FÖRSTÅR JU ALLA ATT OROLIGHETERNA MINSKAR JU FLER INVANDRARE
MAN TRYCKER IN I LÄGENHETER I TENSTA OCH HUSBY.
 
Att man inte tänkt på det förut.
 
Sedan är migration en mänsklig rättighet, men bara i en riktning, från världen i övrigt till
Sverige. Ingen har valt födelseplats och inte heller föräldrar och då ska man ha rätt att
dia vem som helst.
 
OCH SEDAN FÖR RESTEN AV LIVET LEVA PÅ ANDRA HUR MYCKET SOM HELST.
 
Fri invandring och öppna gränser är också höjden av lycka i denna absurda värld.
 
Hur många skulle vilja och tänkas bo i Sverige för resten av livet utan att arbeta
och bli försörja av andra.
 
2 miljarder, 3 miljarder, den exakta summan är svårt att gissa sig till.
 
Men i vart fall är det åtskilliga som skulle vilja komma hit och hämta pengar och inte be-
höva arbeta. Så många att Rosengård, Husby, Rinkeby och Tensta inte räcker, inte ens
om man trycket in 5 000 i varje lägenhet i stället för 30.
 
Kanske skulle det ändå lösa glesbygdsproblematiken, för ett antal miljarder medför ju att
man måste bosätta sig ända upp i Jockmokk och andra orter.
 
Ett miljon analfabeter i Jockmock skulle göra susen, då varje analfabet i den miljöpartist-
iska världen ger ett nettotillskott, Jockmokk skulle ju bli den rikaste kommunen i hela värl-
den.
 
Man hissnar vid tanken, en miljoner läser SFI i Jockmock för att sedan få instegs-
jobb.
 
Visserligen skulle ett antal Jockmockbor få utstegsjobb, men vad gör det, de är ju bara
svenskar och så är de bara några tusen.
 
Och finansieringen behöver man ju inte bekymra sig om, allt är ju nettotillskott
och räcker inte det kan man ju trycka på rätt knapp.
 
Ekonomiprofessorn och hönshjärnorna lyckades i inlägget trycka på en viktig knapp,
man fick med "HEN" , och då spelar ju det ingen roll vad det står i övrigt.
 
HEN ska det vara, män och kvinnor finns inte längre, här ska det minsann inte
ställas grupp mot grupp.
 
Tillförlitliga källor gör nu gällande att ekonomiprofessorn inom snart ska förlösas, det lär
bli en pojke. Miljöpartiets talesman förklarar stolt detta med att, finns det inga olika kön,
så finns det inga olika kön, nu ska ekonomiprofessorn därför föda barn.
 
Man kan ju skämta om detta, men man blir lite harmsen när man ser att Ekonomipro-
fessorn inte lever som han lär, förutom att föda barn förstås.
 
En hen kan väl bara inte heta TOM, det är ju värre än att påstå att invandrare står
bakom de upplopp de står bakom.
 
Här får man uppenbarligen skärpa sig, skärpa sig riktigt ordentligt, TOM kunde man heta
innan hen kom till, men nu kräver jämställdheten att man gör upp med detta förlegade
namn.
 
Vi bör därför kunna se fram mot ett nytt dop, självklart inte i kyrkan, för det finns
ju moskeer.
 
OCH VAD SKULLE DÅ PASSA BÄTTRE ÄN TOME, DET LÅTER SOM EN RIKTIG
HEN.
 
För det kan väl inte vara så att Tom står för något annat ??
 
INNEHÅLLSLÖS KANSKE ?
 
   
 
Vi ska vara rädda om våra miljöpartister.
AE
 
 
 
 
 

VÄRLDENS BUBBLA

Hela världen utgör nu en enda stor bubbla
 
Att vi i Sverige gjort oss vana vid ett stort bidragsberoende är ju ingen nyhet, bidragen
flödar åt allt och alla.
 
Och bubblorna blir bara större och större, nu tycks bubblorna inom boendelånen
vara så stora att ingen vågar säga att det är en bubbla.
 
Som bekant spricker en större bubbla mer än en mindre bubbla.
 
Vi trodde länge vi var världsledande när det gäller bidragsbubblor, men man får kämpa
hårt för att behålla en ledande ställning.
 
EU kämpade ännu hårdare än Sverige och lyckades skapa ännu större bidrags-
beroende än Sverige och svenskarna.
 
HELA EU TYCKS NU UTGÖRA ET ENDA GIGANTISKT BIDRAG, SOM KRÄVER
HUNDRATALS ADMINSITRATÖRER ATT FÖRDELA.
 
Till jordbruk. till teater, till byggande av stenmurar, allt som görs ska göras beroende
av bidrag.
 
Men inte ens EU kunde behålla sin ledande ställning.
 
NU HAR USA LYCKATS GÖRA ALL BÖRSER VÄRLDEN RUNT BEROENDE AV
BIDRAG.
 
De så kallade kvantitativa lättnaderna, som FED gjorde i samband med finanskrisen,
har ökat och ökat, för att sedan öka och öka.
 
Lättnaderna var tänka att ge smörja i systemet, och det har man fått.
 
Världens börser sätter nu inte avseende vid om företagen går bra eller inte, nu
är fokus på om lättnaderna blir kvar eller inte.
 
BLIR TILLVÄXTEN GOD OCH FÖRETAGEN GÅR BRA, DÅ BLIR LÅTTNADERNA
KVAR OCH DÅ KOMMER BÖRSEN ATT FORTSÄTTA ATT MÅ BRA.
 
BLIR TILLVÄXTEN DÅLIG OCH FÖRETAGEN GÅR BRA, DÅ KAN LÄTTNADERNA
FÖRSVINNA OCH DÅ KOMMER BÖRSERNA ATT MÅ MINDRE BRA.
 
Förr gällde det omvända, företag går bra, börskurser mår bra.
 
Uppochnedåtvända världen alltså.
 
OCH EN ENORM BUBBLA SOM SPRICKER NÄR EKONOMIN BLIR BRA OCH
FÖRETAGEN GÅR BRA.
 
Bidragsbubbla i Sverige, ännu större bidragsbubbla i UE och ännu större bidrags-
bubbla på världens börser.
 
Som kan tänkas spricka när ekonomin tar fart.
 
Då uppkommer frågan, vem har ställt till med allt detta, inte är det vad man kallar
"vanlig människor", de har fullt upp med att gneta ihop vad de behöver för dagen.
 
De som ställt till det är i stället inkompetenta politiker och extremt giriga före-
tagsledare.
 
Så hur konstigt det än låter så ska vi ställa vår tillit att allt kommer att fortsätta att
gå dåligt och att alla bidrag kommer att fortsätta att utgå.
 
Den Nya Globala Världen.
 
 
AE
 
 
 

FÖRSVARSMINISTERN SPEKULERAR

Här gäller tala är silver och tiga är guld
 
Är man försvarsminister över ett försvar, som inte finns, då gör det ju inget om man
är en fjolla.
 
Det skulle inte heller göra något om man avstod ifrån att uttala sig.
 
VARJE GÅNG FJOLLAN UTTALAR SIG UNDAR MAN OM FJOLLAN ÄR NÄRBE-
SLÄKTAD MED ANSVARSPREDIKANTEN.
 
Vem minns inte:
 
Jag har förtroende för mig själv till dess jag säger till mig själv att jag inte har
förtroende för mig själv.
 
Nu uttalar sig fjollan med anledning av vad försvarsberedningen skriver om den rys-
ka hotbilden. Hon svarar då undvikande på allt om allt.
 
Det är nog bäst att fjollan svarar undvikande.
 
Men lite av detta undvikande kan ändå vara värt att lägga på minnet:
 
JAG VILL INTE SPEKULERA ÖVER VAD VI VET OCH INTE VET, OCH INTE HEL-
LER SPEKULERA ÖVER OM VI FÅTT REDA PÅ DET ENA ELLER ANDRA.
 
Spekulera ??
 
Vi som inte är fjollor brukar spekulera över sådant vi inte känner till, men kan
ana oss till.
 
MEN ATT SPEKULERA ÖVER DET MAN VET, DET ÄR ONEKLIGEN ETT NYTT
SÄTT ATT SPEKULERA.
 
Man förstår nu lite bättre varför det är ställt som det är inom försvaret, som inte finns.
 
SPEKULERAR MAN UNDER PLANERINGEN ÖVER DET MAN VET, KAN JU VET-
SKAPEN GÖRA ATT MAN I SPEKULATIONERNA HAMNAR VAR SOM HELST.
 
När man hör sådant här blir man fundersam och ägnar sig lätt åt spekulationer.
 
FJOLLA ÄR NOG EN VÄLDIGT SNÄLL BESKRIVNING.
 
 
Jag spekulerar över om jag heter Karin
 
AE

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet         
 
Gårdagens nyhetsrapportering dominerades ju av uppgiften om att JB koncernen gör sig
av mid sina friskolor.
 
Vår politik när det gäller friskolor styrs ju av hur viktigt det är med det fia skolvalet. JB be-
slut att lägga ner verksamheten visar hur rätt denna politik är.
 
Här ges man möjlighet att inte bara välja en gång, man ges möjlighet att välja två gånger
och har man tur kanske man får välja fritt en tredje gång under hösten.
 
Ansvarsfullare och mer fritt val kan man inte få, och vi moderater är stolta över detta tyd-
liga bevis på vår ansvarsfulla skolpolitik.
 
Vi har ju också kraftfullt understrukit vikten av att säkerställa kvaliteten i friskolorna. Ge-
nom att skolor nu läggs ner på detta sätt, underlättas denna kvalitetskontroll.
 
Det för med sig också en annan fördel, skulle kvaliteten vara dålig upptäcker man det ju
inte, då skolan är nedlagd.
 
I går bjöd vår begåvade allianspolitiker Birgitta Ohlsson in Miljöpartiet till samarbete.
 
Tyvärr avvisar vissa allianspartier denna invit. Centerpartiet och Kristdemokraterna, båda
med väljarsiffror under 4 %, tycker att Miljöpartiet gått bakåt och är för litet att delta i ett
allianssamarbete.
 
Inviten har uppmärksammats av KG Bergström, som hävdar att Brigitta tappat kontrollen
över verkligheten.
 
På den punkten kan jag trösta  K G, Birgitta har inte tappat kontrollen över verkligen. men
vi hoppas att hon ska hitta den, när hon blir vuxen.
 
K G ifrågasätter också hennes omdöme, och detta anser han vara en allvarlig brist. Vi har
satt våra experter på uppgiften att ta reda på vad gott omdöme är, ingen i Rosenbad har
tidigare kommit i kontakt med detta.
 
Med anledningen av de ungas debatt i Husby res det nu krav på att invandrarungdomar
ska få sommarjobb. Vi ställer oss positiva till detta, men måste bara känna oss säkra så
att detta inte kan komma att omfatta svenska ungdomar.
 
Den uppenbara diskrimineringen skulle ju kanske, i värsta fall, komma att medföra att sven-
ska ungdomar känner att de också vill debattera och startar upplopp.
 
I så fall har dock polisen en hög beredskap, gäller det svenska upploppsmakare har poli-
sen både tillstånd och resurser att ingripa.
 
Alliansregeringen har ju lyckats med sin framgångsrika arbetslinje. Bidragslinjen är nu ett
minne blott.
 
Som bevis på denna enorma framgång kommer det nu rapporter att antalet socialbidrags-
tagare under vår tid vid makten har ökat med 30 %. Det är också säkerställt att varje en-
skild uppbär försörjningsstöd under en längre tid sedan vi kom till makten.
 
Allt detta hänger samman med våra lyckosamma satsningar på a kassan och sjukförsäk-
ringssystemet.
 
Försvarsberedningen har nu lagt sitt förslag och vi är då överens inom beredningen att vi
inte är överens. Det viktigaste som ryms inom förslaget är att vi utpekar Ryssland som ett
framtida hot samtidigt som vi inte utpekar Ryssland som ett framtida hot.
 
Debatten i Husby har ju spritt sig på olika håll och argumenten tycks nu bli lite vassare.
Under gårdagen fann polisen en brinnande bil i Södertälje med ett lik i, troligen hade det-
ta ett samband med den man som sköts ihjäl i Husby.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
 
AE
 
 
 
 

EN FÖRSÄKRINGSKASSA PÅ DEKEN

Sverige ett land där mycket numera gått överstyr
 
I Ångermanland pågår nu en process mot en 55 årig kvinna som under en längre
period erhållit assistanshjälp och ersättning från Försäkringskassan.
 
ERSÄTTNINGEN HAR UTGÅTT DÄRFÖR ATT KVINNAN UPPGETT ATT HON
HAFT MUSKELFÖRLAMNING, SOM GJORT HENNE RULLSTOLSBUNDEN.
 
Hon har på detta sätt tillskansat 20 000 000 miljoner hon inte varit berättigad till.
 
Under tiden hon med sin muskelförlamning suttit i rullstol har hon enligt
tagna bilder klättrat på stegar, ridit på hästar och levt ett i övrigt normalt
liv.
 
SAMTIDIGT HAR HON ARBETAT MED FÖRELÄSNINGAR I ANDLIGHET, ETIK
OCH VÄRDEGRUNDER.
 
Låter nästan som en politiker, svamlar om värdegrunder, men gör sedan något helt
annat.
 
Under lång tid har hennes broder arbetat som assistent. Då någon assistenshjälp
ej erfordrats, kvinnan har kunnat hantera stegarna själv, har den så kallade brodern
skött gården åt kvinnan.
 
HAN HAR BITRÄTT MED SKOGSRÖJNING, BOKFÖRING OCH LITE ANNAT
SOM KAN VARA SKÖNT ATT SLIPPA FÖR DEN SOM ÄR MUSKELFÖRLAMAD.
 
Kvinnan uppger nu att hon inte alls lurat någon, det är andra som lurats. Hon har,
vad hon uppger, flera personligheter.
 
EN DEL AV DESSA PERSONLIGHETER KLÄTTRAR PÅ STEGAR, EN DEL AV
DESSA PERSONLIGHETER SITTER I RULLSTOL, FRAMFÖR ALLT NÄR ER- SÄTTNING SKA ERHÅLLAS.
 
Hennes advokat tycks vara en typisk advokat och håller med henne och me-
nar:
 
DET VERKAR SOM EN DE PERSONLIGHETER SOM HAFT MUSKELFÖRLAM-
NING VARIT DE SOM BESÖKT FÖRSÄKRINGSKASSAN.
 
Och eftersom Advokatsamfundet låter den här idioten till advokat hållas får man
väl anta att denna syn på delade personligheter ryms inom advokatsamfundets
etiska regler.
 
Om nu någon till äventyrs förleds tro att allt detta skett i lönndom är detta helt fel.
 
ALLT HAR SKETT INFÖR ÖPPEN RIDÅ, ALLA SOM VELAT SE HAR MYCKET
ENKELT KUNNAT SE.
 
Kvinnan må låtsas att hon är muskelförlamad, och det är illa nog.
 
Men ännu värre är nog
 
ATT FÖRSÄKRINGSKASSAN ÄR BÅDE MUSKELFÖRLAMAD OCH HANDLINS-
FÖRLAMAD.
 
Så länge den här typen av bedrägerier kan ske helt öppet och egenerat inför öppen
ridå är det ett rent skämt att tala om etik, värdegrunder och annat.
 
Det som behövs är en grundlig rekonstruktion av det svenska samhället förhåll-
ningssätt till etik och moraliska frågor.
 
OCH DÄR ÄR DEFINITIVT INTE NUVARAND REGERING RÄTT "PERSON"
ATT RATTA EN SÅDAN FÖRÄNDRING.
 
Får denna typ av bedrägerier fortsätta är landets framtid troligen lätt att förutse.
 
DET KOMMER HELT ENKELT ATT BRAKA IHOP.
 
Sedan är det ju en fråga om det verkligen rör sig om bedrägerier, så öppet som
det skett, och vem som är bedragare, så lite som Försäkringskassan gjort.
 
I ett anständigt samhälle skulle nog ansvariga inom Försäkringskassan ges ett
större ansvar än kvinnan som helt öppet sagt att hon låtsas vara rullstolsbun-
den.
 
Pensionerna är föremål för mycket diskussion dessa dagar.
 
DET ÄR LÄTT FÖR NUVARANDE OCH BLIVANDE PENSIONÄRER ATT FÖR- STÅ ATT DERAS PENSIONER MÅSTE HÅLLAS TILLBAKA.
 
Försäkringskassan har ju viktigare grupper att tillgodose.
 
Ärendet innehåller så många makabra och märkliga inslag, att tankarna
leder i en viss riktning.
 
KAN MÅNNE NÅGON ANSVARIG HANDLÄGGARE VID FÖRSÄKRINGSKAS-
SAN VARA SLÄKT MED NÅGON AV DE INBLANDE OCH SJÄLV FÅTT EN
DUSÖR.
 
Kan handläggare vid Migrationsverket sälja uppehållstillstånd till släktingar från
världens alla hörn, borde väl Försäkringskassan kunna sälja assistansersättning.
 
ELLER ??
 
 
Svensk välfärdsutveckling
AE
 
 

SVERIGE SOM SLUTEN ASNTALT

Sverige som var och blev
 
På nätet finns att läsa en intressant bok skriven av förre reportern Ulf Nilsson.
 
Boken är intressant på många sätt, alla utgivare i Sverige har nekat till att ge
ut boken.
 
Vissa uppger att de inte vill stöta sig med vissa finansfamiljer, vissa att
de inte vill stöta sig med politiker och vissa att de inte vill stöta sig alls.
 
DET TALAR FÖR ATT BOKEN TAR UPP MÅNGA INTRESSANTA UPPGIF-
TER OCH ASPEKTER, OCH DET GÖR DEN.
 
Boken skildrar Sverige genom den moderna tiden, från krigsåren, efter krigs-
åren och in i modern tid.
 
Fritt och kritiskt tänkande präglar boken, så fritt och systemkritiskt att ingen
vågar ge ut boken.
 
Uppgifterna om vissa finansfamiljer och vissa politiker är av det arten att de
bör kännas till av varje svensk.
 
Bokens titel "Sverige , en Sluten Anstalt" anknyter till det faktum att in-
gen vågar utge boken, en åsiktselit styr landet och anser sig inte tåla
en granskning.
 
Har man alltför stora illusioner kan läsningen många brustna illusioner, men
det brukar inte skada någon.
 
Boken för fram en intressant aspekt, som knyter an till att vi är formade som
vi är, kuvade, rädda att tänka fritt och rätt. Detta förklaras i boken med att
politikerna någon gång bestämde sig för att inte socialisera företagen.
 
MAN BESTÄMDE SIG I STÄLLET FÖR ATT SOCIALISERA MÄNNISKOR-
NA, ALLA SKYLLE TYCKA OCH TÄNKA SAMMA OM ALLT.
 
Villa, volvo och vovve kallades det skämtsamt en gång i tiden.
 
Men det är faktiskt inte så lustigt eller skämtsamt.
 
ATT BLI SÅ SOCIALISERAD ATT MAN INTE FÅR UTTRYCKA VAD MAN
TÄNKER OCH TYCKER.
 
Man behöver inte tycka allt är rätt i boken, men för de flesta med vettet fort-
farande i behåll ger nog boken många nya infallsvinklar.
 
SVERIGE , EN SLUTEN ANSTALD, KRINGÄRDAD AV SUBIL TAGGTRÅD
FINNS ALLTSÅ ATT LÄSA PÅ NÄTET GRATIS.
 
Gratis blev den för att ingen vågade ge ut den, på slutna anstaler råder den
typen av begränsningar.
 
Läs alltså och öppna upp sinnet för mycket av det som dolts under ett antal
decennier.
 
 
AE
 
 
 
 

VILDA VÄSTERN I FRISKOLORNA

JB visar nu vad kvaliteten är värd
 
Nu tycker ägarna till friskolekoncernen att man tjänat tillräckligt på de medel man
satsat. 
 
Man får väl anta att bankvalven i Skatteparadiset bågnar och inte klarar av att
fylla på med  mer offentliga medel från Sverige.
 
Några av skolorna kan få nya huvudmän, men inget av detta är klart ännu.
 
KLART ÄR DOCK ATT DET ALLMÄNA NU FÅR KRAFSA KASTANJERNA UR
ELDEN OCH PLACERA ELVERNA PÅ SKOLOR SOM ÄR HÅLLBARA.
 
För friskolorna är ju uppenbart inte hållbara annat än när ägarens avkastningskrav
är uppfyllt.
 
Inkompetenta politiker har stolt slagit sig för bröstet när man träffat meningslösa
överenskommelser om att kvalitet är det som gäller.
 
En kvalitet kan ju vara hur bra som helst i en skola, men det kvalitativa vär-
det är ju ganska blygsamt om skolan läggs ner.
 
ANSVARSLÖSA SOCIALDEMOKRATISKA POLITIKER KÄNNER SIG NU SÄ-
KERT BEKVÄMA MED LIKA ANSVARSLÖSA ALLIANSPOLITIKER.
 
Tänk vad skönt att ha reducerat hela friskolefrågan till en fråga om kvalitet i frisko-
lor som läggs ner.
 
Och ännu skönare är det säkert för dessa extrem ansvarslösa politiker att
genom en utstuderat ansvarslös överenskommelse ha förpassat hela frågan
till byrålådan
 
SÅ ATT VI VÄLJARE INTE KAN SÄGA IFRÅN I VALET 2014.
 
Det är nog sällan ett spektakelt så tydligt avslöjas som ett spektakel.
 
Hade det inte varit för de elever som drabbas hade det ju nästan varit lustigt.
 
Vi har ju länge vetat var ansvarslösa allianspolitiker stått i friskolefrågan, totalt
ansvarslösa inför eleverna.
 
GENOM DEN TRÄFFADE ÖVERENSKOMMELSEN VET VI NU OCKSÅ VAR DE
ANSVARSLÖSA SOCIALEMOKRATISKA POLITIKERNA STÅR, TOTALT AN-
SVARSLÖSA INFÖR ELEVERNA.
 
Det är ju onekligen en ödets ironi att det enda parti som med den drucknes envis-
het bekymrar sig om eleverna är vänsterkommunisterna, annars inte speciell kän-
da för att ta ansvar.
 
Att fokusera på kvalitet i friskolor är så enbarmerligt enfaldigt att det är svårt
att ta till sig.
 
FOKUS SKA SJÄLVKLART LIGGA PÅ SKOLORNAS HÅLLBARHET, BÅDE VAD
GÄLLER KUNSKAPSUTVCKLINGEN OCH SJÄLVA EXISTENSEN.
 
Den som efter JB koncernens agerande svamlar om att man ska kvalitetssäkra
i friskolorna är antingen politiker eller hjärndöd, ofta samma sak av synen på fri-
skolorna att döma.
 
Vi tycks nu ha den sämsta kunskapsutvecklingen i skolan i hela Väst Europa.
 
DET MEST ÖVERRASKANDE ÄR VÄL EGENTLIGEN ATT DE LÄR SIG NÅGOT
ÖVERHUVUDTAGET.
 
Nu väntat man bara på att utbildningsminisiter Jan Björklund stiger fram på scenen
och häver ur sig den sedvanliga enfalden:
 
VI HADE INTE EN ANING OM ATT DET SKULLE KUNNA BLI SÅ HÄR NÄR VI
BESLUTADE OM FRISKOLEREFORMEN.
 
Men i alla andra länder i västvärlden hade man mer än en aning och överlät därför
inte på riskkapital att styra skolans utveckling.
 
ANSVARSLÖSA IDIOTER ÄR BARA FÖRNAMNET SOM DET HETER.
 
 
Jag hade inte EN ANING om att det skulle kunna gå så här heller
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
 
 
 

CIRKUS BORÅS

Borås Stad - staden där ingen vet något
 
Under gårdagen blev vi väljare informerade om att förskolan Kråkan ska läggas
ner.
 
Irriterade föräldrar är förargade över att de fått information sent, men de ska nog
vara glada att det fått information överhuvudtaget.
 
FÖR I BORÅS VET INGEN NÅGOT OM NÅGON, OCH VET NÅGON NÅGOT
OM NÅGOT ÄR DET NÅGON ANNAN SOM VET NÅGOT OM NÅGOT.
 
Borås Stad förklarar nu hur deras interna sätt att arbeta medför att ingen vet något
om något, men att allt nog blivit dyrt.
 
Man beskriver det interna sättet att arbeta som att olika förvaltningar alltid skyller
på varandra.
 
Skulle inte detta räcka för att ingen ska veta något om något hänvisar olika
politiker till varandra.
 
MAN MENAR ATT DETTA ÄR ETT SÄKERT SÄTT ATT INGEN SKA VETA NÅGOT
OM NÅGOT OCH ATT ALLT SKA BLI SÅ DYRT SOM MÖJLIGT.
 
När det gäller fördyringar, som uppkommit till följd av att ingen vet något om något,
tar man fram Förskolan Kvarnen som ett föredöme, det blev också så dyrt som möj
ligt utan att någon visste något om något.
 
I lokalförsörjningsnämnden blir man störd över att inget vet något om något och säger
att man inte heller vetat något om något.
 
Man menar i nämnden att det är ett DUMT LÄGE.
 
Vi väljare kan trösta politikerna i Lokalförsörjningsnämnden, vi är vana vid DUMMA LÄ-
GEN, där inget vet något om något.
 
Centerpartisten Hermansson är irriterad över hur kommunen hanterat frågan. Man får väl
anta att hon själv inte har något koppling till kommunen och inte kunnat påverka frågan,
för i annat fall hade hon väl vetat något om något.
 
Vänsterkommunisten Lennart Andreasson menar att det måste blivit någon miss i hante-
ringen.
 
Förmodligen ett försök att vara lustig.
 
OM INGEN VET NÅGOT OM NÅGOT OCH ALLA ALLTID SKYLLER PÅ NÅGON AN-
ANNAN KAN JU INGEN HA MISSAT NÅGOT.
 
I så fall är det någon annan som missat något.
 
Men som tur är missar man inte allt, man vet att det är viktigt att inte missa att be-
tala hyran, för då kan man bli vräkt.
 
OCH DÄRFÖR HAR MAN ALLTSÅ BETALAT HYRAN, SÅ ATT MAN INTE KAN BLI
VRÄKT RÅN DEN FÖRSKOLA MAN VALT ATT INTE ANVÄNDA.
 
Man ställer ofta frågan  vad personalen gör på banken efter klockan tre och inget har
kunnat lämna ett svar på detta.
 
Med hänsyn till hur det interna arbetet sker i Borås Stad får man hoppas att de är
hemma efter klockan tre, och helst före också.
 
DÅ UPPSTÅR NOG MINST SKADA.
 
 
Borås Stads organisationsschema för internt arbete
AE

ONDSKAN SLÅR TILL I BORÅS

Borås som en del av Ondskans Rike
 
Vi får nu uppleva att Sverige på vissa håll upplevs som Ondskans Rike. Detta
skulle då hänga samman med att en åsiktselit undertrycker rätten för medbor-
garna att tycka och tänka fritt.
 
ATT TÄNKA SOM MAN BLIR TILLSAGD ÄR STÖRRE ÄN ATT TÄNKA RÄTT
 
Utgör då grundbulten i Ondskans Rike.
 
ONDSKANS RIKE HAR NU OCKSÅ NÅTT BORÅS, SOM INTE VILL VARA SÄM-
RE OCH VILL VARA ONDSKANS STAD.
 
I går gick moderaten Olle Engström ut i ett debattinlägg i BT och skrev vad han
tyckte.
 
Det mesta han skrev uttryckte oro för vad som händer runt omkring oss, en oro
som delas av många.
 
Men så får det inte gå till, då slår Ondskans Rike till, och åsiktseliten fat-
tar greppet, skamgreppet.
 
NU HAR ONDSKANS RIKE, REPRESENTERAD AV ONDSKANS STAD BORÅS,
GJORT KLART FÖR OLLE ENGSTRÖM VAD SOM GÄLLER.
 
Du tycker inte som vi tycker att Du ska tycka, därför är Du inte lika mycket värd som
vi andra.
 
Ett antal pajaser i Ondskans Stad ojar sig nu över Olle Engström.
 
Ekonomiprofessorn och kommunalrådet Tom Andersson ojar sig och menar att Olle
Engström fiskar i grumliga vatten.
 
Eftersom Olle Engström är moderat och fiskar bland moderata sympatisörer är
det ju lätt att förstå vad ekonomiprofessorn menar med grumliga vatten.
 
DEN MODERATA VÄLJARKÅREN.
 
Och då kan man ju undra i vilka vatten Moderaternas Partigrupp i Ondskans Stad
fiskar ??
 
Vad har då Olle Engström sagt och skrivit ?
 
Vissa ojar sig över att hans inlägg är rasistiskt, men dessa tycks ha läst med rygg-
märgen.
 
I ONDSKANS RIKE RÄCKER DET MED ATT OROA SIG OCH TÄNKA FRITT FÖR
ATT VARA RASISTSIKT.
 
I Olle Engströms inlägg finns inget, som är rasistiskt i verklig mening, allt tal om detta
är bara rent svammel.
 
Mauricio Rojas sa ungefär samma sak 2004, han oroade sig också för framtiden.
 
HONOM JAGADE ONDSKANS RIKE IVÄG TILL SPANIEN.
 
Vi får nu se om Olle Engström kan stå emot Ondskans Stad och stanna kvar där.
 
Rojas skrev bland annat 2004:
 
Sverige befinner sig nära den punkt då de etniska och sociala konflikterna
kan urarta i öppna kravaller och andra ytterst tragiska händelser.
 
GENOM ATT GE UTTRYCK FÖR DENNA ORO OCH INSIKT BLEV HAN IVÄG-
JAGAD TILL SPANIEN.
 
Det var 2004, nu är det 2013, och just det han oroade sig för har just hänt.
 
OCH I ONDSKNS RIKE TYCKER MAN FORTFARANDE ATT MAN GJORDE
RÄTT SOM JAGADE BORT ROJAS, FÖR HAN TYCKTE JU FEL, ATT DET
VISADE SIG ATT HAN HADE RÄTT BETYDER INGET I ONDSKANS RIKE.
 
Nu skriver Olle Engström ungefär samma sak och oroar sig för ungefär samma
sak, efter det att mycket redan inträffat.
 
OCH ONDSKANS STAD I ONDSKANS RIKE SLÅR TILL IGEN.
 
 
Styr Ondskans Stad i ondskans Rike
AE

TILLVÄXT I FORM AV KEJSARENS NYA KLÄDER

Återigen en skrytvals
 
Och så kom då sifforna om tillväxten i EU och tillväxten i Sverige.
 
Minus 0,6 % i EU i snitt och plus 1,7 % i Sverige.
 
OCH ALLA SOM INGET BEGRIPER ELLER INTE VILL BEGRIPA SLÅR SIG
FÖR BRÖSTET.
 
Man bör här ha i minnet att dessa siffor bygger på statistik Sverige lämnar
ifrån sig, och delvis rymmer stora felkällor och delvis visar det man vill
visa.
 
De som begriper är lite avvaktande till sifforna, då de har vetskap vad 1,7 %
bygger på.
 
Det som sticker ut som delsiffror är å följande:
 
En massiv laggeruppbyggnad i industrin, som är negativ i sig men som ger
tillväxt och en massiv nedgång i industrins investeringar (7 %, en katastrof).
 
OVANPÅ DETTA FALLER EXPORTEN DRASTISKT.
 
En faktor som drar mycket är konsumtíonsutgifterna och här är det största bidra-
get utgifter för boende.
 
Denna del av tillväxtökningen utgörs till största delen av ökade boendeost-
nader, 0,7 % av tillväxtökningen utgörs då av ökade elkostnader under vin-
tern.
 
HUR MÅNGA UPPSKATTAR DENNA TILLVÄXT OCH TYCKER ATT DEN ÄR
NÅGOT ATT SKRYTA ÖVER+ ?? TROLIGEN INTE MÅNGA.
 
För en gångs skull håller sig till och med Anders Borg avvaktande till dessa siffor
och medger att de i mycket kan vara fel, och att mycket är osäkert, en ganska så
sund inställning i detta läget.
 
En Hästsvans, som inte utnyttjar tillfället att skryta över att vår tillväxt ligger
högre än EU snitt ??
 
DÅ MÅSTE HÄSTSVANSEN VARA MYCKET VÄL INFORMERAD OM ATT ALLT
ÄR MYCKET SÄMRE ÄN VAD SIFFRORNA GER SKEN AV.
 
Utifrån den allmänna bilden av tillståndet i EU, och under förutsättning att detta inte
radikalt förändras , och då snabbt, är det ingen vågad gissning att vi kommer att
få betydande svårigheter.
 
Då kan man ställa en liten, liten fråga ?
 
SKA MAN I ETT SÅDANT LÄGE SE OM SITT EGET HUS ELLER SE OM ANDRAS
HUS.
 
Politiskt korrekta och åsiktselit anser att vi ska se om andras hus.
 
DETTA KAN KOMMA ATT STÅ OSS DYRT, MYCKET DYRT.
 
 
Inget skryt över tillväxtsiffrorna från Hästsvansen ??
Har han fårr symatihjärnblödning med Ansvarspredi-
kanten ??
AE

ONSKAN I SVERIGE

Sverige sett med internationella ögon
 
Vi är sedan många år vana vid att bli tillsagda vad vi ska tycka och vad vi ska säga.
Vi har också lärt oss att detta, att tycka och säga det rätta och korrekta, utgör den
främsta demokratin i världen.
 
Inget i världen kan få oss att tycka annorlunda, för det får vi inte, och banne den
som vågar sig på ett försök.
 
MEN VÄRLDEN UTANFÖR VÄRLDENS CENTRUM KAN INTE DRABBAS AV BANN-
BULOR FRÅN FREDRIK REINFELDT OCH LANDETS ÅSIKTSELIT.
 
Och i världen utanför ser vi nu en samställd bild av hur man uppfattar Sverige, och den
liknar väldigt lite, eller inte alls, den bild vi har av oss själva.
 
Nyligen skrev den danske reportern  Eva Agnes Selsing ett reportage om Sverige och
hon hade ett namn på Sverige:
 
SVERIGE - ONSKANS RIKE.
 
Hon hade många träffande exempel på vad hon menar med ondskans rike, men mycket
bygger på att vi är undertrycka av en åsikselit, som fått oss att tänka och tycka rätt.
 
Och häxbränning väntar den som inte tycker rätt, i vart fall blir man utesluten från
politiska föreningar, arbetsliv och socialt umgänge.
 
I ondskans rike är alla lika mycket värde, bara man tycker, tänker och säger rätt saker.
 
OCH VAD SOM ÄR RÄTT AVGÖR ÅSIKTSELITEN OCH DEN POLITISKA MAKTEN.
 
Hon sträcker sig så långt som att hävda att Sverige utgör en modern variant av en totali-
tär stat.
 
Hon beskriver träffande hur åsiktseliten bor avskild från alla de problem andra brottas med
men kräver att alla andra ska tycka och tänka på ett visst sätt.
 
Hon menar att den politiska makten och åsiktseliten struntar i vanliga människors
problem och visar vad hon kallar en djurisk likgiltighet för vanliga människor.
 
HON BESKRIVER DENNA ÅSIKTSELIT SOM ONDA MÄNNISKOR, VARS ENDA INT-
RESS AV VANLIGA MÄNNISKOR ÄR ATT KRÄVA ATT DE SKA TYCKA OCH TÄNKA
SOM DE SJÄLVA.
 
Den delen av åsiktseliten som är politiker har ju en annan beröringspunkt med vanliga männi-
skor.
 
ATT KRÄVA ALLT MER OCH MER I SKATTER OCH AVGIFTER OCH ATT LÄMNA ALLT
MINDRE OCH MINDRE TILLBAKA,
 
Man behöver inte dela Eva Agnes Selsings uppfattningar i allt, men en läsning av vad hon
skriver ger säkert de flesta en uppskakande känsla.
 
SÅVITT MAN INTE BARA SJÄLV HAR EN STOR KÄFT OCH INGA ÖRON, FÖR DÅ
KAN INGEN SKAKA OM EN.
 
Vad hon skriver kan läsas i Danska Aftonbladet, men också delvis i utdrag på avpixlat, och
det bör nog läsas av alla som är intresserade av Sveriges självbild.
 
 
Här tycker också alla lika
AE
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar det flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet och att ingen tycker eller säger något som är fel.
 
        
 
Så fick vi återogen en väljarundersökning, som visar att både centerpartiet och krist-
demokraterna ligger under spärren.
 
Detta oroar mig inte särskilt mycket, i går utvisade vi en moderat, som inte sa rätt sa-
ker, går vi vidare på denna linjen är valsegern säkrad.
 
Man sa till mig att alliansen i undersökningen hade ungefär 40 % och oppositionen
ungefär 48 %.
 
Jag har gett Regeringskansliet uppdraget att utreda och informera mig om vad vilket
som är störst, men jag tycker redan att 48 låter mindre än 40.
 
Efter mitt uttalande i går med anledning av LO krav om arbetsinvandring informerade
Regeringskansliet mig också, självklart försiktigt så att jag inte blev arg, om att mitt
uttalande framstod som direkt dumt.
 
Man föreskog att jag skulle genomgå en intelligenstext för att bevisa att jag inte är
så dum som jag framstod.
 
Dum som jag är gick jag med på detta, och av olika skäl kommer resultatet att hem-
ligstämplas med hänsyn till rikets säkerhet.
 
Jag saknar mer och mer Per Schlingerman, då behövde jag aldrig tänka själv på vad
jag skulle säga.
 
Rikspolischefen kommer nu på grund av sjukdom att vara borta minst en månad. Vi räk-
nar inte med att någon kommer att uppmärksamma detta.
 
Vi ansvarsfulla moderater får nu kritik, självklart oberättigad sådan, för att man sålt hem-
tjänsten i Skarpnäck för billigt till vad man tror är  en moderat kompis.
 
Köpeskillingen var 1,5 miljoner och redan första verksamhetsåret, omfattande 9 månader,
uppgick bara vinsten till 1,9 miljoner.
 
Detta låter inte bra, man ska inte behöva betala så mycket när man gör affärer med kom-
pisar, särskilt inte när det gäller internaffärer mellan moderater på det allmännas bekost-
nad. Innan vi går vidare med detta kommer jag att konsultera Hästsvansen för att se vad
vi kan göra för att kunna plundra skattebetalarna ännu mer.
 
En danska journalist hade nyligen ett mycket nedsättande reportage om Sverige, tur för
henne att hon inte bor i Sverige, då hade hon inte varit journalist längre. Hon var kritisk
till vad hon kallade åsiktseliten i vårt land och menade att denna visar en djurisk likgiltig-
het för olika problem de inte själva behöver konfronteras med.
 
Vi tror att hon med beskrivningen djurisk avser alla åsnor vi har i Rosenbad.
 
Hon var också kritisk att de begåvade centerpartisterna för fram  att män ska betala mer
i skatt än kvinnor, för att kvinnor tjänar mindre.
 
Denna kritik är svårt att förstå, den också, män har väl alltid betalat mer i skatt.
 
I går skedde det åter en skottlossning i Göteborg, på en restaurang mitt på dagen. Då det
kan finnas risk för att gärningsmännen har invandrarbakgrund har polisen fått direktiv att
inte lämna ut signalement och man får bara göra uttalanden som kan tolkas som att gär-
ningsmännen är svenskar.
 
I går fick jag i present från regeringskansliet en räkneram, något jag uppskattar mycket
att leka med. Om allt går väl räknar jag med att redan efter helgen lärt mig räkna till 2.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
Själv kommer jag att försöka hitta några moderater, som säger och tycker fel, så att vi kan
roa oss med att utesluta dem.
 
Vi får aldrig glömma att alla är lika mycket värde, bara de tycker rätt.
 
           
 

MODERATERNAS FULA ANKUNGE

Det finns moderater och så finns det moderater
 
Moderaten Olle Engsröm skrev ett öppet och ärligt debattinlägg i Borås Tidning om
sin syn på invandringen.
 
Den var kritisk och inte nådig.
 
DET ÄR I SÅDANA LÄGEN MAN SKILJER AGNARNA FRÅN VETET.
 
MAN SKILJER OCKSÅ RIKTIGA MODERATER FRÅN MODERATA DILLETANTER,
SOM VARE SIG VET SIG EGET ELLER ANDRAS BÄSTA.
 
Moderaten Olle Engström framstår som en riktig moderat, öppen, ärlig, hög integritet
och värnar om yttrandefriheten.
 
Självklart har den moderata gruppen i Borås haft krismöte om detta, inte kan folk i par-
tier få säga vad man tycker, hu vad förfärligt.
 
Partiets gruppledare, Anette Carlsson, vet nu inte vad hon ska göra med Olle Engström
och framstår som en moderat dilletant.
 
Inskränkt, oärlig, noll integritet och motståndare till yttrandefrihet, Gösta Bohman
skulle troligen stuckit kniven i henne.
 
Nu när dilletanten Annette Carlsson inte vet vad hons ska göra, nu heller, borde det vara
lätt för Olle Engström att veta vad han ska göra.
 
LÄMNA OMGÅENDE DE NYA MODERATERNA, OCH LÄMNA PARTIET INNAN
ANNETTE CARLSSON KOMMIT FRAM TILL HUR MAN SKA HANTERA DIG.
 
Ditt sätt att uttrycka Dig tyder på ett demokratiskt sinnelag och då är inte inskränkta
och arroganta moderatdilletanter rätt sällskap.
 
Det finns faktiskt partier där man accepterar yttrandefriheten som den är reg-
lerad i grundlagen.
 
Utsätt Dig alltså inte för nesan att avvakta och låta dilletanten Anette Carlsson komma
underfund med hur hon ska hantera Dig.
 
Dagens inlägg var värt dagens ros och partiets agerande dagens ris.
 
Dilletanterna i partiet har haft krismöte
AE
 
 

STATSMINISTERN RÄKNAR FEL

En dum statschef som inte kan räkna
 
LO rapport och krav på ändring av regler för arbetskraftsinvandring har klätt av
ansvarspredikanten i många avseenden.
 
Kejsaren utan kläder framstår nu som fullt klädd i jämförelse med ansvars-
predikanten.
 
ATT STATSMINISTERN MED SITT UTTALANDE IDAG FRAMSTÅR SOM DUM-
MARE ÄM DUMMAST, DÄROM RÅR KNAPPAST NÅGOT TVIVEL.
 
Men världens dummaste statschef är avklädd på ett annat sätt, han kan inte räkna.
Denna oförmåga i kombination med att han förespåkar vad han kallar bidragslin-
jen medför att han är mer avklädd än naken.
 
Den dummaste av dem alla sa ju att det är arbetslinjen som räknas, bidrags-
linjen är höjden av ansvarslöshet.
 
Valet står som sagt mellan att ge en arbetslös svensk arbete eller att ta hit en utom-
europé och ge denna arbetet.
 
I DET FÖRRA FALLET ARBETAR EN OCH INGEN UPPBÄR BIDRAG.
 
I DET SENARE FALLET ARBETAR EN (UTOMEUROPEN) OCH EN UPPBÄR
BIDRAG (SVENSKEN SOM INTE FICK JOBBET)
 
Den senare linjen är ju den linje den dummaste statschefen i världen förespråkar.
 
Att han inte kan räkna är inget att förvånas över, och vilken moderat kan
det, i vart fall inte hans finansminister, en nolla som lägger till en nolla
i sina tillväxtprognoser.
 
ATT INTE KUNNA RÄKNA FÖLJER AV ATT VARA DUM.
 
Däremot tycks förespråkandet av en bidragslinje vara ett nytt inslag i den mode-
rata politiken, att han förspråkar bidragslinjen är ju definitivt en nyhet.
 
Men det kanske är svårt att hålla reda på så mycket, när man inte har så
mycket.
 
Regeringskansliet uppges nu ha försett ansvarspredikanten med en räkneram
och en specialpedagog, så att han kan lära sig att lägga att räkna ut vad 1 minus
1 är och vad 1 plus1 är.
 
Just nu uppges specialpedagogen försöka lära ansvarspredikanten att bidrag är
något man får utan att arbeta och lön är något man får när man arbetar.
 
Redan denna lektion uppges vara förenad med betydande svårigheter då
ansvarspredikanten uppges envisas med att han ju alltid fått lön.
 
      
 
 
Ansvarspredikantens verktygslåda
AE

DUMMASTE STATSCHEFEN I VÄRLDEN ?

Kan Fredrik Reinfeldt möjligen ha fått hjärnblödning
 
LO förslag och krav att utomeuropeisk arbetskraftsinvandring ska prövas mot arbets-
bristen har ju mötts av blandade reaktioner.
 
Socialdemokraterna ställer sig försiktigt positiva, då de inser att något måste göras.
 
Däremot uttalar sig nu ansvarspredikanten Fredrik Reinfeldt på ett sätt som inger
stor oro.
 
HAR FREDRIK REINFELDT FÅTT HJÄRNBLÖDNING.
 
Vi närmare eftertanke framstår detta inte som sannolikt, kanske inte ens möjligt.
 
Då återstår endast en möjlighet.
 
VI MÅSTE TVEKLÖST HA VÄRLDENS DUMMASTE STATSCHEF, FÖR DET GÅR IN-
TE ATT FRAMSTÅ SOM DUMMARE ÄN FREDRIK RENFELDT GJORDE IDAG.
 
LO förslag och krav medför att man vill ha en alternativ framför ett annat.
 
OM DET INTE RÅDER BRIST PÅ ARBETSKRAFT I LANDET VILL LO ATT EN SVENSK
I FÖRSTA HAND SKA BEREDAS ARBETE.
 
Den utomeuropeiske, kanske analfabet, vem vet, ska då så tillbaka. Enkla alternativ:
 
Antingen arbetar en svenska till rimlig lön, eller också arbetar en utomeurope till en
låg lön eller ingen lön alls.
 
Väldigt enkelt att ta till sig för de flesta, men inte om man är den dummaste statschefen
i hela världen.
 
Fredrik Reinfeldt, som nu framstår som den dummaste statschefen i hela världen,
kommentera detta med det dummaste man kan tänka sig, eller kanske ännu dumm-
are.
 
NU VET VI VAR VI HAR SOCIALDEMOKRATERNA, DE STÅR INTE FÖR ARBETS-
LINJEN, DE STÅR FÖR BIDRAGSLINJEN.
 
Så nu vet inte bara socialdemokraterna utan även vi andra:
 
OM EN SVENSK ARBETAR MED EN RIMLIG LÖN ÄR DET ALLTSÅ EN BIDRAGS-
LINJE.
 
ARBETAR DÄREMOT EN UTOMEUROPE TILL LÅG LÖN ELLER INGEN LÖN ALLS
ÄR DET DÄREMOT EN ARBETSLINJE.
 
Detta beskrev i sin tur Stefan Löfven som pladder, så han hade tydligen en av sina
snällaste dagar.
 
Men vi väljare vet nu en annan sak.
 
DUMMARE ÄN FREDRIK REINFELDT KAN INGEN VARA.
 
Vi vet ju sedan tidigare att han har ett fördröjningsrelä, som gör att han tänker med en
viss fördröjning, om han tänker alls.
 
Nu vet vi att han inte tänker alls, såvitt inte fördröjningsrelät gått i baklås och hängt
upp sig.
 
FÖR DUMMARE ÄN SÅ KAN ABSOLUT INGEN FRAMSTÅ.
 
Man kan ju tänka sig den möjligheten att han för några år sedan hörde något om FAS 3 '
och fördröjningsrelät råkade slå till idag,, men det låter mindre sannolikt.
 
Hjärnblödning då, så allvarliga hjärnblödningar kan ingen ha och ändå stå upprätt, inte
heller speciellt sannolikt alltså.
 
Världens dummaste statschef tycktes ändå lite svajig när han fällde det dummaste
uttalande man kan tänka sig, eller ännu dummare.
 
Kan det möjligen vara så att han känner att marken gungar under fötterna.
 
FÖR UNDER HUVUDET KAN VÄL MARKEN KNAPPAST GUNGA ??
 
 
Inte kan en tom ballong få hjärnblödning ?
AE
 
 
 
 

VERKSAMHETEN STYR BORS STAD

Förskola läggs ner utan förvarning
 
Förskolan Kråkans Ur och Skur i Borås stängs nu för gott utan föregående varning
eller information.
 
Inom Borås Stad uppger man att ingen förstår något av vad som hänt.
 
Som vanligt med andra ord.
 
Men eftersom ingen inom Borås Stad har förstått något om något kan ju ingen heller
ta ansvar för något ingen har förstått.
 
Så nu ska ingen ta ansvar.
 
SOM VANLIGT MED ANDRA ORD.
 
Man försöker sig ändå på en förklaring till hur det gått, och som då visar att ingen
politiker eller tjänsteman kan ha gjort fel och uppger:
 
VERKSAMHETEN VILL INTE TA DEN KOSTNADEN.
 
Tur för politiker och tjänstemän att de har VERKSAMHETEN att skylla på.
 
Vi väljare i Borås får väl framöver vänja oss vid att vända oss till VERKSAMHETEN om vi
vill ha framfört något.
 
Barnens föräldrar uppger att de under en längre tid försökt få besked från Borås Stad, men
att de hela tiden hänvisats till VERKSAMHETEN.  Först i samband med nerläggningen, en
vecka innan, får man besked om att skolan stängs.
 
Detta klagar föräldrarna över, nog borde de vara tacksamma för att det inte sitter in skylt på
dörren, som talar om att skolan är stängd. Så skedde ju i Karlstad av en ansvarsfull friskole-
ägare.
 
Föräldrarna tycks överhuvudtaget ha för högt ställda krav på information från VERKSAM-
HETEN.
 
VERKSAMHETEN HAR JU UTARBETAT VÄRDEGRUNDSPLANER FÖR HUR MAN ÖP-
PET SKA BEMÖTA VÄLJARNA.
 
Nu tycks föräldrarna tycka att detta inte är tillräckligt utan kräver mer.
 
MAN KRÄVER ATT VERKSAMHETEN SKA LEVA UPP TILL DET OCKSÅ.
 
Det är till att ställa höga krav menar VERKSAMHETEN.
 
       
 
VERKSAMHETEN I TVÅ SKEPNADER
AE
 
 

BORÅSMODERAT TAPPAT BESINNINGEN

Moderaten Olle Engström gjort sig omöjlig inom partiet
 
Moderaten Olle Engström, ledamot i fullmäktige i Borås, tycks vilja göra ett snabbt
slut på sin politiska karriär, eller kanske övergå till att bli vilde.
 
Han skriver idag en ledare i Borås Tidning, som överträffar det mesta man hört
och läst när det gäller att vara rasistisk.
 
Rubriken är:
 
OKONTROLLERAD INVANDRING ORSAK TILL UPPLOPPEN.
 
Redan här vill man sluta läsa och skicka in anmälan till Diskrimineringsombudsmannen,
värre rasism och hets mot folkgrupp får man ju leta efter.
 
Har den förre ? moderaten inte lyssnat alls på sina moderata kollegor i Stockholm. Eller
det kanske kan förklaras med att han bor i Borås, och enligt sin moderata kollega, Anna
Batra Kinblad, bara är en obegåvad lantis.
 
Då ska man ju inte kunna förstå något och då skriver man som Engström gör.
 
Hade han lyssnat till sina mer begåvade moderater i Stockholm, och förstått vad dessa
begåvade element förstått, då hade nog inlägget aldrig kommit till stånd.
 
För det första har det inte förekommit några upplopp eller kravaller, dessa händel-
ser utgjorde argument i en debatt, då dessa ungdomar ville göra sig hörda och sed-
da.
 
DET MAN VILLE DEBATTERA VAR ATT EN MAN SKJUTITS NER I HUSBY.
 
Olle Engström tycks på fullt allvar mena att invandringen också är okontrollerad. Detta
är helt fel och en ren schimär. Den är i högsta grad kontrollerad, man förvissar sig om
att alla gränser är öppna och man kontrollerar att alla kan komma in.
 
TOTAL KONTROLL ALLTSÅ, INGEN SKA BEHÖVA RISKERA ATT INTE KUNNA
KOMMA IN I LANDET.
 
Dessutom vänder Olle Engström upp och ner på verkligheten, när han hävdar att van-
daler och huliganer utsätter samhällssystemet för påfrestningar.
 
För det första är det ren främlingsfientlighet att kalla dessa för vandaler och huli-
ganer.
 
DE SKAPAR BARA EN MÅNGKULTURALISM.
 
Dessutom tycks inte den frispråkige moderaten lyssnat ett ord på sin partledare, sin förre
partiledare ??
 
Denne har ju med en druckens envishet hävdat att det är vår kultur som är barbar-
isk och ska ersättas.
 
OCH DET SOM SKA ERSÄTTA VÅR BARBARISKA KULTUR ÄR JUST DENNA NYA
KULTUR.
 
Och sedan uttrycker sig Olle som om han tillhörde nationalsvenskarna, när han undrar
varför han inte kan mötas med respekt i sitt eget land.
 
SITT EGET LAND ????
 
Nu går han definitivt för långt, det finns inget eget land i moderaternas globala värld. Här
ställer han grupp mot grupp på ett sätt som bara de mest högerextrema krafterna ibland
vågar tillåta sig.
 
Men inte de mest högerextrema krafterna vågar ge uttryck för "ett eget land" idag,
förutom i samband med internt supande förstås, då säger ju alla vad man tycker.
 
OLLE ENGSTRÖM ÄR FÖRRESTEN KANSE FULL NÄR HAN SKRIVER INLÄGGET,
DET SKULLE JU KUNNA VARA EN FÖRKLARING.
 
Vara berusad, inte tänka på det politiskt korrekta, och säga vad man tycker, det skulle ju
kunna vara en förklaring.
 
Nästan som i valstugorna då moderaterna týckte att muslimer födde för många barn.
 
Det där med berusning är förresten inte så långsökt, på slutet av inlägget försöker Olle
Engström att vara lustig, riktigt lustig.' Han skriver då:
 
"Jag ser framför mig ett Sverige inom 20 - 30 år som fullständigt har tappat kontrol-
len över situationen"
 
Lite respektlöst att göra sig lustig över det allvarliga läget vi har idag.
 
Genom utländska media har vi ju informerats om att vi redan tappat kontrollen, som
tur är vill ju inte våra egna media belasta oss med detta.
 
Att ansvarspredikanten har ett inbyggt fördröjningsrelä, som gör att han förstår saker lång-
samt är ju känt sedan tidigare, men även med inbyggda fördröjningsreläer tycks det något
overkligt att det ska ta 20 - 30 år att förstå något insiktsfulla förstår redan idag.
 
Sedan är det ju tveksamt om vi verkligen behöver bekymra oss över detta, en ökan-
de kriminaltet kan ju mötas på olika sätt.
 
BÅDE BRÅ OCH KRIMINOLOGEN JERRY LÄR JU KUNNA PRESENTERA SIFFROR
SOM VISAR ATT MAN INTE TAPPAT DEN KONTROLL MAN TAPPAT.
 
Vi får sätta vår tilltro till Jerry, i hans värld begås inga brott av invandrare, vare sig
nu eller om 20 år.
AE

LO LEVER KVAR I DET FÖRGÅNGA

14 förbund inom LO är ute och seglar
 
Aldrig tidigare har det varit så tydligt att LO begriper så lite, deras bristande kunskap
och insikt tar sig nu sådana uttryck att det närmast blir pinsamt.
 
Samtliga LO förbund begär nu att man ska begränsa arbetskraftsinvandring från
utomeuropeiska länder.
 
Kan verkligen ledarna inomLO begripa så lite, eller inget alls.
 
BEGRIPPER DE VERKLIGEN INTE ATT AVSIKTEN MED DETTA ÄR ATT FÅ NER
ALLA SVENSKA LÖNER OCH PÅ VÄGEN DIT SE TILL ATT MÅNGA SVENSKAR
MISTER SITT ARBETE.
 
Då kan man ju inte dra ner på denna arbetskraftsinvandring, då ska den ju i stället öka.
 
Fråga dagisfröken Annie Lööf, eller språkrören, de vill ja snabbt ta hit minst
30 000 000, som kan se till att våra löner blir lägre.
 
Då går det undan, det borde väl ändå LO begripa och inte stirra sig blind på tider då
saker fungerade.
 
LO menar nu att 2/3 av tillstånden ges till branscher, där det redan råder arbetsbrist.
 
Nog borde LO inse att detta är snabbaste och säkraste sättet att få ner löneni-
nivå, tänk om man tog in arbetskraft där det råder brist.
 
DET SKULLE JU INTE PÅVERKA LÖNENIVÅN ALLS, OCH DET SKUILLE INTE
DEN ANSVARSFULLA ALLIANSREGERINGEN GILLA.
 
Här får nog LO tänka om, annars blir de inte inbjudna till Rosenbad någon mer gång.
 
LO har också fräckheten hävda att det inte är just arbetskraftsbrist som styr arbetstill-
stånden utan priset på arbetskraften är avgörande.
 
Självklart, tänk om det vore annorlunda, då skulle de ansvarsfulla i Rosenbad
bli rosenrasande.
 
Man menar också från LO att det sker en utslagning av svenskar från arbetsmarkna-
den.
 
Har man inte förstått någonting överhuvudtaget, det är ju själva utslagningen av sven-
skar från arbetsmarknaden som är avsikten med hela politiken.
 
Både Maud Olofsson och Fredrik Reinfeldt har ju sagt att den svenska arbetskraften
är mer eller mindre värdelös, så oföretagssamma som de är.
 
Så nog borde LO förstå att vi alla vinner på att företagssam arbetskraft från utom-
europeiska länder kommer hit och slår ut svenska arbetskraft, som inte är före-
tagssam.
 
DEN KAN JU FORTSÄTTA ATT LEVA PÅ BIDRAG, HELST PÅ SVÄLTGRÄNSEN
SOM FREDRIK REINFELDT SKRIVER I SITT MANIFEST.
 
LO borde i stället berömma den ansvarsfulla Alliansregeringen för denna genomtänkta
politik Man har ju förutsett att den inte kan ge full effekt och kompletterar utslagningen
genom att ge utrikesfödda instegsjobb, som svenskar inte kan få.
 
Ställer verkligen inte LO upp på den ansvarsfulla Alliansregeringens nya arbets-
marknadspolitik.
 
VARJE INSTEGSJOBB SKA MOTSVARAS AV ETT UTSTEGS JOBB, FÖRETAGS-
SAMMA UTRIKESFÖDDA IN OCH EJ FÖRETAGSSAMMA SVENSKAR UT
 
Budskapet är ju väldigt enkelt att förstå, även LO borde ju förstå detta, eller lever man
kvar i det förgångna, då även svenskar kunde vara företagssamma.
 
DÅ SKA MAN TA ETT SAMTAL MED FREDRIK REINFELDT OCH MAUD OLOFSSON,
DET VET ATT BERÄTTA ATT SVENSKAR DUGER INTE TILL NÅGONTING ÖVERHU- VUDTAGET.
 
Det är ju inte bara LO som är kritisk. Även Röda Korset, numera Röda Halvmånen, De
papperslösas organisation, Migrationsverket och Gränspolisen hävdar att det inte funge-
rar.
 
Den ansvarsfulla Alliansregeringen uppges avfärda denna kritik som kritik från
olika särintressen.
 
Samtidigt uppges man vara försiktig med att stöta sig med De Papperslösas Organisation
den viktigaste posten av kärnväljare inför valet 2014.
 
Man uppger därför att man just nu överväger att ge denna organisation en minister-
post, men att man först måste få fram ett falsk pass.
 
Att LO talar i egen sak är ju väldigt tydligt.
 
Med denna ansvarsfulla och framgångsrika politik finns så småningom inga svenska
arbetare kvar att organisera.
 
OCH DÅ BEHÖVS JU INTE LO HELLER, TÄNK OM DET ÄR DET DEN ANSVARSFULLA
REGERINGEN VILL, OCH DET ÄR DET LO BORDE FÖRSTÅ.
 
LO pekar också på att den olagliga försäljningen av arbetstillstånd kan uppgå till flera hundra
tusen kronor och därför kan snedvrida konkurrensen.
 
So what, detta måste väl ändå underordnas det ädlare syftet, att inkomstklyftorna ska öka.
 
KAN DET INTE SKE TILLRÄCKLIGT SNABBT LAGLIGT, FÅR DET VÄL SE SNABBT
OLAGLIGT.
 
Det viktigaste kan väl ändå inte vara att saker och ting sker lagligt, när det är så viktigt att
snabbt få större inkomstklyftor än alla andra länder.
 
Begriper verkligen inte LO detta ??
 
Satta på svält enligt Fredrik Reinfeldt efter att de fått utstegsjobb
AE
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet        
 
Debatterna i förorterna och övriga landet har fortsatt under natten. För att bli sedda i mörk-
ret eldade man upp några garage för att synas lite bättre i skenet från elden. Många sågs
läsa koranen i eldskenet.
 
Ingen stenkastning har dock förekommit i samband med dessa debatter, dessa argument
tycks just nu uttömda.
 
Vi är otroligt tacksamma att de utrikesfödda, som kommit hit för att hämta pengar, tackar
oss för detta genom att inte kasta sten på oss.
 
Arbetskraftsinvandringen till landet tar sig många uttryck. Utanför Carlanderska i Göteborg
fångade man in en stor pytonorm och många medborgare oroar sig nu för vad som kan ring-
la omkring i landet.
 
Vi manar till  lugn i denna situation, håller man sig undan Rosenbad är risken för att träffa på
farliga giftormar liten.
 
Friskolerekommittens förslag får nu kritik för att man alltför mycket värnar om ägarna till frisko-
lorna och alltför lite värnar om eleverna. Denna kritik vittnar också om vanföreställningar, nå-
got som ofta tycks förekomma bland den mentalt handikappade svenska befolkningen. Avsik-
ten var aldrig att komma med förslag som värnade om elevernas intressen, avsikten har hela
tiden varit att hitta öppningar för hur vi ska kunna försvara den friskola, som nu så tydligt ökar
kunskapsklyftorna.
 
Vi vågar ju inte ens tänka på vad våra moderata kompisar, ägarna till de stora friskolekoncer-
nerna, skulle säga om vi införde något som skulle beskära deras möjlighet att vittja våra skat-
tekistor.
 
Så långt vågar vi inte gå, och det vill vi inte heller.
 
Det råder tydligen också vanföreställningar bland många om att vi inom den ansvarsfulla alli-
ansen inte skulle vara eniga i allt.
 
För bara några dagar gick vår lilla dagisfröken, Annie Lööf ut och lovade att vi inom en gene-
ration vare sig skulle ha kärnkraft eller tillgång till el. I dag skriver i SvD Anna Karin Hatt att
vi inom Alliansen är eniga om hur kärnkraften ska utvecklas.
 
Tydligare än så kan enigheten inom Alliansen inte bekräftas, inte heller kan det tydligare fram-
gå hur Anna Karin hattar omkring.
 
Posten i Flemingsberg delas inte längre ut då brevbärarna blivit indragna i debatten kring den
man som sköts i Husby.
 
Vi ser inte detta som ett större problem, då många av de boende ändå inte kan läsa.
 
Apropå att kunna läsa visar nu rapporter att betygen i skolan sätts 13 % för högt. Alltför höga
betyg sätts på elever, där föräldrarna kräver att höga betyg ska sättas, jämfört vid rättning 
med så kallad "blind rättning".
 
Kritik har framförts mot detta, men den ansvarsfulla Alliansregeringen tillbakavisar denna kri-
tik. Vi kan ju inte tillåta att man sätter rätta betyg, detta skulle ju ytterligare bevisa de negativa
effekter friskolorna fört med sig.
 
Samtidigt är det ju viktigt att vi tar till vara föräldrainflytandet, sker det ibland med hot från vis-
sa grupper, är det ett pris vi får betala, dessa grupper är vana att slå och hota sig fram, och
vi måste lära oss att ta vara på denna nya högre stående kultur.
 
Vår egen barbariska kultur kan vi inte göra oss av med för snabbt, och då får man ta ut svän-
garna ibland.
 
Vi vill ju inte heller att den negativa kunskapsutvecklingen alltför tydlig ska återspegla sig i in-
ternationell statistik, tillräckligt många tycker redan att vi är tillräckligt dumma.
 
Aftonbladet skriver idag att vi struntar i vårt försvar och våra krigsveteraner, man antyder
också att den ansvarsfulla Alliansregeringen också struntar i mycket annat.
 
Detta bygger också på vanföreställningar, då man inte kan strunta i något som inte finns.
Även om det nu inte finns något försvar att strunta i, så har vi ansvarsfullt gett direktiv till våra
försvarspolitiska taleskvinnor att de ska låtsas som om det fanns något kvar.
 
De har därför fått uppdraget att minst två gånger i veckan i skilda sammanhang beskriva det
som inte finns och detta har de efter lång möda lärt sig utantill.
 
Det som inte finns är tillgängligt, användbart och flexibelt.
 
Så Aftonbladet ska inte skriva att vi struntar i det som inte finns. Inte heller struntar vi i något
annat, vi struntar definitivt inte i våra obskyra pensionsförmåner.
 
LO kritiserar nu vår arbetskraftsinvandring,  man blir ganska så trött på denna kritik, LO tycks
inte ha förstått  grundbulten i denna politik.
 
Lönerna ska ner, svenskarna ska bli av med jobben, kan det verkligen vara så svårt för LO att
förstå detta.
 
Om sedan våra moderata entreprenörer tjänar lite extra genom att olagligt sälja lite arbetskraft-
tillstånd, så är det väl inget att reta upp sig för, inkomstklyftorna ska ju ändå ökas så mycket
som möjligt.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet       
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig dag.
 
             

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNIN

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet       
 
 
Debatterna i förorterna har fortsatt under natten och många har gjort sig sedda och hörda
i skenet av brinnande bilar.
 
Samtidigt väcker dessa demokratiska samtal stor beundran världen runt.
 
Under gårdagen betecknade Finlands statsminister Sverige som ett skräckexempel. Dan-
marks integrationsminister följde upp detta genom att skrämma danskarna med att det får
inte bli som i Sverige och Paris.
 
Hon menar att vi måste göra upp med föreställningen att det är synd om barn och föräld-
rar i utsatta områden och menar:
 
Om en liten pojke kallar grannen för ett luder och sparkar sönder allt omkring sig är han
inget offer. Vi tycker inte heller att man ska kalla grannen för ett luder, pojken ska i stället
ge grannen lite kärlek, något även vi moderater förr kallade våldtäkt.
 
Nu ser vi inte detta som kritik, men skulle det vara avsett som kritik är det på tiden att
världen besinnar sig. Det vi moderater gör är rätt, och allt det andra gör är fel, och det
är på tiden att detta går upp för jordens befolkning.
 
Det är ingen tvekan om att även landet och dess regeringen nu även blir sedda och hörda,
och vi blir satta på kartan.
 
Vi moderater är stolta över detta ansvarstagande.
 
Ännu stoltare blir vi när nyhetsbyrån Al Jazeera beskriver Sverige i samma andetag som
man beskriver Syrien, ett gott tecken på att våra debatter och demokratiska samtal ger ge-
nomslag även utanför landet.
 
Vi ser nu med förväntan fram emot att jihad krigare anländer till landet för att också bli sed-
da och hörda och delta i debatten om mannen som sköts i Husby. Det är först då vi fullt ut
kan se resultatet av vår ansvarsfulla flyktingpolitik.
 
Anders Borg tog i går upp att det inte är så bra att debatten omfattar att man bränner upp
grannens bil. Jag tycker också att det är viktigt att man förlägger debatterna till andra om-
råden än där grannarna bor. Det viktigaste är att man förvissar sig att argumenten enbart
når svenskar.
 
Det kommer nu överraskande uppgifter om att 60 % av försörjningsstöden går till utrikes-
födda och detta ser vi som alarmerande.
 
Resterande 40 % innebär ju att många svenskar fortfarande får stöd, någon vi inte kan accep-
tera i vår nya mångkultur. Här är det viktigt att vi ställer grupp mot grupp.
 
Assar Lidbeck, förr en känd nationalekonom, men nu offer för rasistiska griller har i en intevju
hävdat att Sverige inte klarar av att ha öppna gränser. Denna uppfattningar delar vi delvis,
gränserna kan bara vara öppna åt hela hållet, det är därför vi aldrig utvisar kriminella utrikses-
födda, hur allvarliga brott de än begått.
 
Lidbeck menar också att det är tveksamt om Sverige klarar av nuvarande nivån på invandrin-
gen.
 
Vi delar även denna uppfattning, det är därför vi delar centerpartiets uppfattning att vi måste
öka på inflödet av analfabeter, och målet är att så snabbt som möjligt nå upp till 30 000 000
nya analfabeter.
 
Då räknar vi med att även Assar Lidbeck blir nöjd ,
 
Det cirkulerar nu uppgifter om att Expressen och Aftonbladet betalt för att stimulera debatterna
i förorterna. Vi ser inte detta som ett problem, själva brukar vi underblåsa misshandlar och våld,
bara det sker mot oliktänkande.
 
Miljöpartiets kongress under helgen kan tyvärr ge upphov till problem, då kongressen röstade
emot språkrören i flera viktiga frågor. Just nu ser vi över möjligheterna att flytta våra förhand-
lingar med språkrören till att mer inrikta sig på förhandlingar på partirepresentanterna. Risken
med detta är dock att vi kommer för nära ett demokratiskt förhållningssätt, något vi också kän-
ner oss ovana vid.
 
SvD skriver idag om vårt pensionssystem och menar att man drastiskt kan säga att hela fun-
damentet för vårt pensionssystem håller på att sjunka. Man pekar också på risken att många
unga arbetslösa senare kommer att få nöja sig med enbart allmän pension, något de inte kom-
mer att kunna leva på.
 
Vi delar inte denna oro, vi har lagt ner mycket arbete på att vi i regeringen och riksdagen ska
få sådana pensioner att vi kan leva gott på dem, båda som unga och gamla.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar förlandet       
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
             
 

POLISEN SKYDDAR VÅLDTÄKTSMÄN

Polisen skyddar våldtäktsmän om de är utrikesfödda
 
Nu  är mycket klarlagt kring den grova gruppvåldtäkten i Markaryd, den senaste men
säkert inte den sista.
 
I Markaryd finns det gott om arbetskraftsinvandring som vill ge svennehororna
kärlek.
 
FÖR DET ÄR DEN SENASTE GIVEN, ÄR MAN ARBETSKRAFTSINVANDRING FINNS
INTE VÅLDTÄKT.
 
VÅLDTÄKT ÄR FÖRÅLDRAT I DESSA KRETSAR, MAN GER KVINNORNA KÄRLEK,
I VART FALL ÄR DETTA DET ARGUMENT MAN FÖRSVARAS SIG MED OM MAN
BLIR ÅTALAD.
 
Men det är sällan arbetskraftsinvandringen blir åtalad för dessa kärleksförklaringar, po-
lisen vill inte att de ska gripas och skyddar dem från den fruktansvärda allmänheten.
 
I Markaryd fanns ett mycket träffsäkert signalement.
 
UTRIKESFÖDD MED TATUERING "LOVE" PÅ ENA KINDEN I SÄLLSKAP MED
4 ANDRA KRIMINELLA.
 
För att skydda denne kärleksförklarare valde polisen att inte gå ut med något signale-
ment överhuvudtaget, signalementet var just så klart så vederbörande kunde ju åka
fast.
 
Nu har signalementet kommit ut, men inte genom polisen, utan genom den eländiga
allmänheten.
 
Polisen uppges vara mycket förgrymmad över detta och räknar med represalier
från Fredrik Reinfeldt.
 
MED DETTA TYDLIGA SIGNALEMENT KAN JU ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN
ÅKA FAST OCH ALLA, VE OCH FASA, KAN DÅ FÅ REDA PÅ ATT DET ÄN EN
GÅNG ÄR EN INVANDRARE SOM BEGÅR DESSA ILLDÅD.
 
Och främlingsfientligen kan ju underblåsas något så ini norden.
 
Och det går ju inte för sig.
 
DÅ ÄR DET BÄTTRE ATT SVENNEHORORNA FÅR SINA LIV FÖRSTÖRDA FÖR
RESTEN AV LIVET.
 
Kanske var tatueringen en inspiration från det fredliga Husby, där alla grillade korv
och gick omkring med skyltar där det stod "LOVE".
 
Nu kvarstår frågan:
 
HUR LÄNGE SKA SVENSKAR TÅLA ATT POLISEN SKYDDAR VÅLDTÄKTSMÄN
OM DE ÄR UTRIKESFÖDDA OCH HUR LÅNGE SKA DE TÅLA ATT ANSVARSPRE-
DIKANTEN FÅR POLISEN TILL DETTA ILLDÅD MOT MEDBORGARNA.
 
Man behöver inte följa mycket av mönstret kring detta för att komma fram till en mycket
motiverad slutsats.
 
DET FINNS INGET GALNARE LAND I EUROPA I DAG ÄN SVERIGE.
 
Ledande politiker och en polis som skyddar våldtäktsmän från allmänheten
 
DET KAN KNAPPAST BLI VÄRRE.
 
 
Att dom aldrig kan lära sig att bära niqab, de får
skylla sig själva.
AE

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet       
 
Helgen i Stockholm har varit lugnare än under veckan, det har inte varit så många som
behövt bli sedda och hörda. Mindre debatter skedde dock i Solna, där en förskola brän-
des, och i Tensta, där ett antal bilar brändes.
 
Men även under helgerna måste man ju kunna föra fram sin politik och göra sig sedd och
hörd.
 
I Lysekil förde man en debatt med hemtjänsten, där ett av argumenten var att bränna upp
deras bilar.
 
Finlands Statsminister lägger sig nu in i debatten om upploppen, inte genom att själv brän-
na bilar, utan genom att peka ut Sverige och vårt flyktingpolitik som ett skräckexempel. Han
menar då att man måste ha asylpolitiken under kontroll.
 
Finlands statsminister ska sköta sina egna affärer, och dessutom slår han in öppna dörrar,
vi har flyktingpolitiken under kontroll fullt ut.
 
Vi har säkerställt att alla socialkontor, tandläkare och asyladvokater har öppet dygnet runt
så att alla asylsökande omgående får den hjälp andra inte får.
 
Vi har också kontroll på bostadssituationen för alla asylsökande, ingen ska få vänta på en
bostad till nästa dag. I vissa fall kontroller vi att detta blir genomfört genom att lägga beslag
på svenskars bostäder.
 
Så Finlands statsminister ska inte komma till oss och tala om kontroll.
 
Invandrarnas debatter tycks också sprida sig över landet, allt fler och fler vill diskutera den
man som sköts ihjäl i Husby. Vår begåvade minsiter Eric Ullenfån kommer därför under den
närmaste veckan att resa runt i landet och grilla korv och inbjuda till skolbränning. Alla som
deltar i debatten och bränner upp minst en bil kommer då att som belöning får ett märke med
inskriptionen "LOVE".
 
Vi har nu planer på att utöka RUT avdraget, i ett första steg funderar vi på att utöka avdraget
för pensionärer och då upp till 60 %. Faller detta väl ut kommer vi att gå vidare och utöka RUT
avdraget till 100 %, men då enbart för politiker.
 
Detta leder in på alla ensamma som avlider ensamma på våra sjukhus. På många håll ställer
volontärer upp i samband med dödsfallet för att de ensamma inte ska känna sig ensamma i
livets slutskede.
 
Här måste samhället ta ett ansvar, vi kommer därför att införa ett DÖDS avdrag på minst 50 %
så att all frivillig arbetskraft blir ej frivillig arbetskraft.
 
Att insatser sker på frivillig väg tillhör det förlegade i det globala Sverige.
 
Rapporter visar nu att Sverige har den högsta skatten i världen på försäljning av bostäder och
många kallar detta en flyttskatt som gör det svårt för många att flytta.
 
Allt har sitt pris, på något sätt måste vi ju finansiera den invandring vi säger inte kostar något.
För att få 30 000 000 analfabeter att flytta hit är det då ett billigt pris att svenskar inte kan flyt-
ta.
 
Det kommer nu rapporter från Burma som visar på att befolkningen trängs undan i vissa om-
råden, därför att muslimer flyttar in illegalt och förökar sig väldigt snabbt genom att de föder
många barn. Detta har medför så stora problem för Burmas befolkning inom vissa områden
att man varit tvungen att vidta åtgärder för att komma till rätta med denna demografiska un-
danträngning.
 
I Sverige har vi inte motsvarande problem, där har vi löst problemet genom att ingen får ta
upp problemet, och definivt inte säga att det är ett problem.
 
Ett problem är först ett problem när man vet att det är ett problem, det är därför viktigt att
svenskarna inte får veta att vi har ett problem.
 
Det kommer nu rapportet från olika skolor att lärare slutar på grund av att resurserna på
många håll blivit för knappa.
 
En lärare uppger sig ha slutat för att hon inte fick köpa in kartor till eleverna, så att de fick
veta vart de kommit i världen. Många visste enligt läraren inte var de befann sig och vari-
från de kommit.
 
Denna inbesparing är en medveten moderat satsning i det Nya Moderata Sverige. Ingen
ska veta var Sverige ligger på kartan, vi lever alla i en global värld, och vi vill ju inte hel-
ler att dessa företagssamma ungdomar ska bli som de barbariska svenskarna.
 
 
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet        
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
            
 
 
 
 

DEN ARABISKA RÄDDNINGEN

Arbetskraftsinvandringen räddar hårt beprövade svenskar
 
I juli 2011 räddades delar av v åra pensioner av en ur arbetskraftsinvandringen
genom att han tillsammans med 3 andra, som gick till jobbet varje dag, körde
ihjäl en 75 åring som väntade på bussen i en busskur.
 
Ytterligar en pension mindre att betala ut.
 
TACK MELLERSTA ÖSTERN, FREDRIK REINFELDT OCH ERIC ULLENFÅN.
 
Professorn vid Umeå Universitet, som vill att alla gamla ska dö, så att det blir
mer utrymme för arbetskraftsinvandring från Mellersta Östern uppges varje
nöjd över detta och menar:
 
MÅNGA BÄCKAR SMÅ BLIR EN STOR Å.
 
Trots att arbetskraftsinvandringen går till jobbet varje dag, har arbetskraftsinvand-
ringen inte legat på latsidan utan haft tid till övers för lite kulturell verksamhet, allt
av den art att Fredrik Reinfeldt kan vara nöjd. Ur belastningsregistret kan man läsa:
 
GROV MISSHANDEL, GROVT OLAGA HOT, VÅLD MOT TJÄNSTEMAN, VÅLD-
TÄKT, GROV STÖLD, HÄLERI , SKADEGÖRELSE, NARKOTIABROTT,BANKRÅN,
VÅLDSAMT MOTSÅND, DROGRATTFYLLERI SAMT LITE ANNAT.
 
Under helgen, på väg till jobbet enligt Eric Ullenfån, försökte han köra ihjäl en äldre
kvinna för att rädda ytterligare en pension.
 
DÅ HAN SAKNADE KÖRTKORT VAR TYDLIGEN KÖRSÄKERHETEN MINDRE GOD,
SÅ KVINNAN ÖVERLEVDE.
 
Eric Ullenfån låter enligt uppgift hälsa att integrationsmedel ska ges Landskrona, så att
pensionerna säkerställs på bättre sätt, bland att genom att arbetskraftsinvandringen ges
möjlighet ta körkort och framföra sina stulna motorcyklar utan reg skylt på säkrare sätt.
 
Uppgifter gör gällande att professorn i Umeå ligger på intensivvården efter en
hjärnblödning.
 
ORSAKEN UPPGES VARA ATT DEN PÅKÖRDA KVINNA ÖVERLEVDE.
 
Hur ska det nu gå med våra pensioner uppges ha yra enligt personalen på intensiven.
 
Straffet för den första pensionsräddningen, i juli 2011, blev 15 månaders fängelse och
dom avkunnades för 3 veckor sedan och straffet har inte ännu börjat avtjänas.
 
Eric Ullenfån uppges nu vara på väg till Lanskrona för att förvissa sig om att ar-
betskraftsinvandringen inte blir utvisad, har räddar ju ändå våra pensioner.
 
UPPGIFTER GÖR OCKSÅ GÄLLANDE ATT HAN HAR MED SIG EN INTEGRA-
TIONSPOTT TILL LANDSKRONA FÖR ATT DE SKA BYGGA NYA FRITIDSHEM
ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN KAN BRÄNNA NER.
 
De måste ju bli sedda och hörda menar han, och då är ju lite bränder bra argument
i debatten.
 
I en intervju med BBC, där tolkbiträde erfordras då engelsmännen har svårt att förstå
fåntrattens engelska, menar fåntratten:
 
Invandringen medför inga problem och den kostar ingenting, tvärtom utgör den
ett nettotillskott.
 
DEN RÄDDAR PENSIONER VARJE DAG, UPPGER TOLKEN ATT HAN TILLÄGGER.
 
Nu återstår frågan:
 
Hur länge ska vi svenskar acceptera att våra pensioner räddas på detta sätt ??
 
 
Fredrik Reinfeldts vision om det Nya Sverige
AE

GRUPPVÅLDTÄKTER AV SVENNEHOROR

Svennehoror blir försedda med kärlek
 
Upploppen de senaste dagarna har ju förklarats med att inavlade invandrarung-
domar inte blir sedda och hörda.
 
Annat är det åt andra hållet, våra svennehoror blir i vart fall sedda, de blir
riktigt försedda med kärlek.
 
För i det Nya Moderata Sverige är inte längre en våldtäkt en våldtäkt, utan ett
sätt att ge kärlek.
 
Och för att visa sin uppriktiga kärlek mot svennehororna utförs kärleken
i flock, gruppkärlek är nu det svennehororna upplever.
 
VI minns den oerhört grova och grymma våldtäkten i Markaryd för något år
sedan.
 
Några ut arbetskraftsinvandringen ville visa en svennehora sin kärlek och
trasade söner både hennes underliv och liv.
 
Nu har det varit helg och arbetskraftsinvandringen har inte gått till jobbet varje dag,
utan kunnat ägna sig åt att visa svennehororna sin kärlek.
 
I Markaryd blev således en kvinna uppvaktad av 5 inavlade ur arbetskraftsinvand-
ringen och man visade henne sin kärlek.
 
MODERATERNAS NYSVENSKA FÖR GRUPPVÅLDTÄKT.
 
Ansvarspredikanten uppges vara ursinnig och uppges ha försvarat kärleksförkla-
ringen med:
 
DETTA FÅR MAN RÄKNA MED NÄR MAN INTE GÅR KLÄDD I NIQAB.
 
Uppgifter gör gällande att ansvarspredikanten ska skicka ner fåntratten Eric
Ullenfån till Markaryd för att grilla korv med kärleksförklararna.
 
Regeringskansliet uppger att fåntratten ska förses med 5 skyltar med texten
"LOVE" som ska delas ut till kärleksförklararna i samband med korvgrillningen.
 
Nu återstår bara en fråga.
 
NÄR ÄR DET NOG ??
 
 
Ger på uppdrag av Fredrik Reinfeldt svennehororna i Markaryd
lite kärlek.
 
AE

KATASTROFER I VÅR TID

Vägen till helvetet kantas av många goda intentioner
 
Vi minns många fundamentalistiska ideologier som fått samhällen att gå överstyr.
 
Ideologiskt förblindade ledare har lett sina samhällen mot rena katastrofer.
 
SYFTET HAR INTE ALLTID VART ATT SKADA MEDBORGARNA, GENOM-
DRIVANDET AV IDEOLOGIN HAR BARA FÅTT DEN KONSKEKVENSEN.
 
Ideologin har varit så viktig att genomföra att man struntar i de negativa konsekven-
ser, som uppstår.
 
Vi minns Mao:s Kina, med de umbäranden detta medförde för befolkningen,
alla skulle inordnas i den rätta tron.
 
Vi minns MacArthur:s Amerika, där liv gick till spillo för att man ville skydda
sig mot farliga och förmenta kommunister.
 
Vi minns Stalin, där liv gick till spillo i arbetsläger om man inte tyckte rätt.
 
Vi minns Hitler med allt vad det innebar.
 
Vi minns Ruanda, där etniska konflikter gick överstyr.
 
OCH SÅ MINNS VI KAMBODJA.
 
De kambodjanska ledarnas ideologi gick inte ut på att man ville ta livet av hela
befolkningen.
 
Ideologin gick ut på att alla skulle drivas ut på landet, där man inte kunde
försörja alla.
 
KONSEKVENSEN BLEV ATT HALVA BEFOLKNINGEN DOG.
 
Samtliga dessa katastrofer är kopplade till politiska ledare, som varit förblindade
av att genomföra en viss ideologi, utan att vare sig se eller bry sig om de konsekven-
ser det kan få för landet och befolkningen.
 
Så småningom kommer vår nästa generation att minnas en av nutidens kata-
strofer.
 
KATASTROFEN FREDRIK REINFELDT, SOM TILL VARJE PRIS SKA GENOM-
FÖRA EN MÅNGKULTUR, SOM DRABBAR LANDET, DESS KULTUR OCH DESS
MEDBORGARE PÅ ETT SÄTT SOM LIGGER BORTOM ALLT FÖRNUFT.
 
Mao, MacArthur, Stalin och Hitler och deras ideologier.
 
Och så Kambodja med en ideologi som drev folk ut på landet för att dö.
 
OCH SÅ FREDRIK REINFELDT MED SIN IDEOLOGI OM MÅNGKULTUR SOM
SKAPAR SÅ STORA MOTSÄTTNINGAR OCH PROBLEM I LANDET ATT MEDIA
UTOMLANDS ANSER ATT VI ÄR PÅ VÄG ATT BEGÅ NATIONELLT SJÄLVMORD.
 
Att fundamentalistiskt genomföra en politik utan att beakta vad konsekvenserna blir, vad
kallar man det ??
 
Den vägen till helvetet kallar ansvarspredikanten ett ansvarsfullt och kraftfullt styre.
 
Alla sådana här ideologier måste döljas genom ädlare motiv, och till detta används reto-
rik i olik former.
 
Ibland tränger dock den skrämmande verkligheten fram i retoriken.
 
SOM NÄR ANDERS BORG AVSLÖJAR ATT HAN VILL SE SVERIGE SOM ETT NYTT
NIGERIA.
 
Än så länge är det vi själva som bestämmer om vi ska sluta som många av de som drevs
ut på landet i Kambodja.
 
Ska vi då välja att på grund av Fredrik Reinfeldts ideologi drivas att bo i ett enda stort
getto ??
 
VALET ÄR ÄN SÅ LÄNGE FRITT.
 
 
Ska vi bli kamelskötare allihop ??
AE
 
 

SVERIGE KAPITULERAR

Att sila mygg och svälja elefanter
 
Vi har många och stora elefanter i det svenska vardagsrummet, och de får röra
sig helt oförhindrat.
 
Vissa ser inte alls elefanterna.
 
ANDRA SER ELEFANTERNA, MEN BLIR TILLSAGDA ATT DE INTE FÅR SE
ELEFANTERNA.
 
Så elefanterna rör sig helt oförhindrat. Aldrig har detta varit mer tydligt än under
de upplopp som skett de senaste dagarna.
 
Många har förfärats över att väldigt få, knappast några, av de kriminella gri-
pits.
 
POLISEN HAR FÖRKLARAT DETTA MED ATT VI TITTAR PÅ NÄR MAN EL-
DAR UPP BILAR OCH SKOLOR, VI VILL INTE ATT UPPLOPPSMAKARNA
SKA BLI ARGA.
 
Man har också ursäktat det hela med att stenkastningen bara är en ny debattek-
nik man använder när man inte blir sedd och hörd.
 
Horder av maskerade kriminella har därför fått dra omkring och göra sig sedda och
hörda i debatten och dialogen med polisen.
 
PÅ VÄGEN HAR EN OCH ANNAN BIL OCH EN OCH ANNAN SKOLA ARGUMEN-
TERATS NER.
 
Man skulle kunna säga att toleransen är 100 %, alla gör vad de vill, och polisen gör
inte vad den ska.
 
MEN NU VANKAS ANDRA BULLAR, NU SER POLISEN EN MÖJLIGHET ATT
TRAKASSERA ELEMENT, SOM INTE ÄR UTRIKESFÖDDA, KAN MAN INTE
KLARA AV DET ENA , SÅ KANSKE MAN KAN GE SIG PÅ ANDRA.
 
Och därför inför polisen nolltolerans, men bara mot svenskar, inte mot utrikesfödda.
 
De hjältemodiga poliserna förklarar nu att så fort man ser en grupp på 5 eller
mer, ska  de gripas, men bara svenskar, inga utrikesfödda.
 
DE FÅR FORTFARANDE DRA OMKRING I HORDER, MASKERADE MED GAT-
STENAR I HÄNDERNA, HÄR GÄLLER INTE NOLLTOLERANS, HÄR GÄLLER
OÄNDLIG TOLERANS.
 
Konsekvenserna har inte låtit vänta på sig.
 
Vissa grupper, större än fem som skyddat bilar från bränder, har skingrats
och gripits av polisen, nolltolerans gäller.
 
NOLLTOLERANS GÄLLER NÄR MAN KLARAR AV UPPPGIFTEN.
 
När dessa skingrats, dyker horder av maskerade banditer upp och eldar upp de
bilar man velat skydd.
 
Polisen försvinner med blixtens hastighet och springer och gömmer sig.
 
OFFICIELLT SÄGER MAN ATT MAN LIGGER OCH AVVAKTAR OM MAN BEHÖ-
VER GRIPA IN FÖR ATT UPPRÄTTAHÅLLA LAG OCH ORDNING.
 
Till vilket alltså inte räknas att kriminella eldar upp bila och skolor.
 
HÄR GÄLLER ALLT ANNAT ÄN NOLLTOLERANS.
 
Och då uppstår den delikata frågan:
 
VARFÖR INGRIPER POLISEN MOT VISSA, MEN INTE MOT VISSA, OCH VARFÖR
HAR MAN NOLLTOLERANS MOT VISSA, MEN TOLEREAR ALLT FRÅN VISSA.
 
Det finns två alternativa svar:
 
Det ena är att polisen är bekväm och inkompetent och bara ingriper där det in-
te är jobbigt. Att ge sig på svenskar med fel "attityd" är ofta inte jobbigt.
 
DET ANDRA ÄR ATT POLISEN HAR INSTRUKTIONER, UTTALADE ELLER UN-
DERFÖRSTÅDDA, ATT MAN SKA INGRFIPA MOT VISSA, MEN INTE MOT VISSA.
 
Något annat svarsalternativ lär väl knappast finnas.
 
Oberoende av vilket svaret är gör nog polisen skäl för det betyg man ofta får.
 
VÄRLDENS SÄMSTA POLIS.
 
Men även andra gör skäl för ett betyg, och det är politikerna, som så öppet
arbetar med direkt svenskfientliga ambitioner.
 
VÄRLDENS MEST ANSVARSLÖSA POLITIKER.
 
Enligt omvärlden idag så ansvarslösa att de medvetet driver Sverige mot ett nationellt
självmord.
 
 
 
En klart havererad politik
AE
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet       
 
 
Svensk politik fortsätter att imponera på omvärlden. Tidigare uppmärksammade UD i
både USA och Storbritannien sina medborgare på de framsteg Sverige gör inom flyk-
tingpolitiken. För att inte dess medborgare skulle ges tillfälle att göra jämförelser med
de miserabla resultat man själva nått avrådde man sina medborgare från att resa till
våra lugna nystartzoner.
 
Även Nederländerna och Nya Zeeland utnyttjar nu denna möjlighet för att deras med-
borgare inte ska ges tillfälle att göra dessa jämförelser.
 
Vi är stolta över denna uppmärksamhet, detta är resultatet av 7 års ansvarsfullhet och
kraftfullt styre.
 
Som tidigare meddelats har polisen fått instruktioner att inte störa de kulturaktiviteter
som skett inom förorterna, då vi inte velat att kulturarbetarna ska bli arga.
 
Ett antal brinnande bilar har dock medför att andra blivit arga och velat skydda sina
bilar, och tagit lagen i egna händer och bildat medborgargarden.
 
Här har vi gett polisen väldigt tydliga instruktioner, klarar man inte av det ena, så får
man se till att klara av det andra.
 
Dessutom kan vi ju inte tillåta att medborgare tar lagen i egna händer, det skulle ju
kunna innebära att en eller annan kriminell blir gripen, och så långt vill vare sig po-
lisen eller den ansvarsfulla Alliansregeringen att det ska gå.
 
Skandia gör varje år en så kallad Sverigestudie och årets studie ger en felaktig bild
av det Nya Moderata Sverige.
 
Studien menar att man är orolig för arbetslösheten och är osäker om framtiden.
 
Med en högre sysselsättning, till följd av en större befolkning, ska man inte oroa sig
över arbetslösheten, och om framtiden behöver man inte vara osäker.
 
Får vi bara fortsätta att regera kan alla vara säkra på att redan höga inkomstklyftor
och förmögenhetsklyftor kommer att bli ännu större.
 
Så osäker behöver ingen vara.
 
Man menar också att landets ledning präglas av materialism, kortsiktighet och an-
svarsflykt.
 
När det gäller materialismen får man ge studien rätt, allt vi gör fokuserar på att re-
dan rika ska bli ännu rikare, så att alla rika kan köpa allt be behöver och lite till.
 
För oss moderater är tillväxt och materialism själva grundbulten i vår politik, att
människor av detta kan må sämre, vilket många studier visar, är av underordnad
betydelse.
 
Att vår politik är kortsiktig är en myt, det säger i alla fall Eric Ullenfån, och jag hål-
ler med fåntratten.
 
Allt vi gör är långsiktigt, det mesta är så långsiktigt att det sträcker sig ända till sep-
tember 2014.
 
När man kritiserar oss för ansvarsflykt blir jag nästan upprörd. det har ju inte gått en
dag utan att jag sagt att vi tar ansvar för landet, lyssnar man inte på oss.
 
Det tycks som om vi måste bli mer sedda och hörda, och tänk alla gånger vi ansvars-
fullt tagit vårt ansvar genom att inte kommentera enskilda fall. eller att ansvarsfullt mörk-
lagt allt ansvar vi tagit.
 
Nej, här tycks otacksamhet vara väljarnas lön.
 
Studien visar också att det man kallar kundtillfredsställelse hamnar väldigt långt ner
i jämförelse med jämförbara länder.
 
Detta ska vi se som positivt, vi moderater har ju länge hävdat att vi bara ska tänka
på oss själva, och då kan man ju inte tänka på andra, så här har väljarna uppfattat
oss rätt.
 
Studien hävdar också att svenskarna anser att "engagemang" och "långsiktighet" är
försummade värden i Sverige.
 
Även här blir jag upprörd, engagemanget hos oss moderater är större än hos alla an-
dra, under många år har vi inte gjort annat än engagerat oss för att våra pensioner
som riksdagsmän och ministrar ska vara högre än för andra.
 
Och som sagt, vad gäller långsiktighet, kan man tänka längre än till september 2014,
i vart fall kan inte jag det, vissa hävdar att jag inte kan tänka alls.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
          
 
 
 
 
 

KRIMINELLA HINDRAR POSTUTDELNING

Invandrardebatten tar hela tiden nya former
 
Vi har de senaste dagarna lärt oss att vad som helst är tillåtet när det gäller
att göra sig hörd och sedd.
 
Bilbränder och skolor ursäktas med att man vill göra sig hörd och man
vill bli sedd.
 
OCH ALLA NYTTIGA IDIOTER KÖPER DETTA MER ÄN GÄRNA.
 
Man kallar dt en ny debatteknik, debatten har antagit nya former, i form av
gatstenar.
 
Nu förs denna debatt vidare i allt mer fascinerande former.
 
BOENDE PÅ TERAPIVÄGEN I FLEMINGSBERG FÅR INTE LÄNGRE NÅGON
POST.
 
Så många vill bli så sedda och så hörda, att hoten blivit så omfattande att ingen
vågar dela ut posten.
 
DE NYTTIGA IDIOTERNA MENAR ATT VI MÅSTE HA EN FRI DEBATT OCH
ATT VI MÅSTE LYSSNA OCH SE TILL ATT ALLA BLIR HÖRDA OCH SEDDA.
 
Ingen tänker i så enkla former och debatterar så primitivt att man bara tycker:
 
POSTEN SKA BARA DELAS UT.
 
Det avfärdas föraktfullt med att man förespråkar "enkla lösningar" och det är nå-
got av det fulaste som finns.
 
Nej lösningar ska inte vara enkla, post ska inte delas ut och gatstenar ska
slängas, då får vi rätt debattnivå och rätt problemlösningsnivå.
 
Alla vet vilka som står bakom dessa debatter, men ingen vågar säga det som
ligger närmast till hands.
 
OM MAN VÄLJER ATT FÖRA DEBATTEN PÅ DENNA NIVÅ KANSKE MAN
BORDE FÖRA DEN DEBATTEN I SITT HEMLAND.
 
Som sagt, det gäller att bli sedd och hörd, men för vissa gäller det motsatta:
 
SE MIG INTE, NÄR DU SER MIG ÄR DET FÖR SENT, DÅ ÄR DIN BIL NERBRUN-
NEN, DIN SKOLA NERBRUNNEN OCH DU FÅR INGEN POST.
 
Det är ju tämligen klart att alla inte ska ses och höras, i vart fall inte här.
 
Under de senaste dagarna har några internationella media beskrivit situationen i
Sverige, som om vi medvetet så snabbt som möjlig försöker begå ett nationellt
självmord.
 
FRÅGAN MAN NU STÄLLER SIG ÄR OM INTE DETTA REDAN INTRÄFFAT,
NÅGON STÖRRE STOLTHET ÖVER VÅR ENFALD OCH UNDFALLEN HAR
VI ALLA FALL INGEN ANLEDNING ATT KÄNNA.
 
 
Rikspolischefen tittar försiktigt fram, är alla borta så man
vågar visa sig ??
 
AE
 
 
 

SAMHÄLLETS NYTTIGA IDIOTET

Nyttiga idioter i överflöd
 
Dessa nyttiga idioter tycks finnas överallt, och många av dem ger sig tillkänna i
samband med de upplopp som förekommer på olika håll.
 
Polisens utredning om vilka som deltager i dessa upplopp tycks nu vara ganska
så klar, deltagarna tycks bestå av tre grupper:
 
1)  Så kallade yrkesaktivister, dvs rena gangsters på yttersta våldsvänstern, som
     åker land och rike runt och vandaliserar.
2)  Yrkeskriminella
3)  Ungdomar från orten.
 
De som gör sig skyldiga till dessa illdåd är ju inte dummare än att de försö-
ker hitta "rumsrena" motiv till sin vandalisering och kriminalitet.
 
Som att en man skjutits ihjäl.
 
OCH DE NYTTIGA IDIOTERNA NAPPAR PÅ DETTA.
 
Det var ju inte så bra att man sköt ihjäl en galning, då måste ju yrkesaktivister åka
till Husby och bränna bilar.
 
Fast de nyttiga idioterna får det ju svårt att vara nyttiga idioter, när de dessa
kriminella och yrkesaktivister börjar bränna bilar i Örebro, Borås, Linköping
mm, för där är ju ingen ihjälskjuten.
 
Då får man väl som nyttig idiot hitta något annat skäl, och polisen brukar vara bra
att ta till.
 
Man kan ju som nyttig idiot hävda att man måste bränna bilar för att polisen
sköter sitt jobb, det är ljuvlig musik i de kriminellas öron.
 
NÄSTAN SOM ATT ALLT ÄR LEGITIMERAT, DET ÄR JU POLISENS FEL.
 
I Borås tycks det krylla av nyttiga idioter. Där skyller många på polisen för att
skolor och annat bränts upp. Den elaka polisen jagade två mopedtjuvar som åkte
2 på en trimmad moped in 60 - 70 km/tim.
 
Mopedtjuvarna tycks enligt alla nyttiga idioter ha hamnat i trauma, för nu ser
man detta, att polisen skött sitt arbete, som en grund för att skolor och bilar
bränns upp.
 
LJUV MUSIK FÖR DESSA KRIMINELLA, DE NYTTIGA IDIOTERNA FÖRSTÅR
VAD DE GÖR, DET BLIR JU NÄSTAN LEGITIMT.
 
Men de nyttiga idioterna nöjer sig inte med detta, de ska prata med de kriminella
också, så att de kriminella förstår.
 
Och då menar de nyttiga idioterna att Ni måste väl förstå att så här kan NI
ju inte göra, tänk om Er syster går på den skola Ni bränner ner, det vore
ju inte bra.
 
LJUV MUSIK FÖR DE KRIMINELLA, KLART ATT VI INTE SKA BRÄNNA NER
VÅR SYSTERS SKOLA, MEN DET LÅTER SOM OM DET ÄR OK ATT VI
BRÄNNER NER ANDRA SKOLOR.
 
Det låter ju nästan som om det är legitimt att bränna ner andra skolor, bränn bara
inte ner skolan där Din syster bor.
 
Bränn inte heller upp grannens bil, bränn hellre upp bilar där det inte bor
grannar.
 
Nyttiga idioter kan faktiskt ställa till med mycket elände, till och med så mycket
elände som politiker kan ställa till med.
 
Verkligen är ofta enkel, sambanden är ofta väldigt tydliga.
 
VISAR MAN TYDLIGT ATT MAN TAR AVSTÅND FRÅN NÅGOT, DÅ MÄRKER
MOTTAGAREN ATT MAN TAR AVSTÅND, TAR MAN INTE TYDLIGT AVSTÅND
TILL NÅGOT UPPFATTAS DET OFTA SOM TYST SAMTYCKE ELLER NÅGON
FORM AV LEGITIMERING.
 
Ska vi sätta stopp för upplopp och kravaller måste vi ta avstånd från dem, inte hitta
ursäkter för dem, då legitimerar vi dem.
 
 
Jag är också en nyttig fårskalle
AE
 
 
 
 
 
 

DE DUMMA GÖTEBORGARNA

Det är synd om göteborgarna
 
Nu ska det alltså folkomröstas i Göteborg om trängselskatten, först omfattande
investeringar och sedan en folkomröstning om de omfattande investeringarna
ska tas bort.
 
Ungefär som politiken i övrigt sköts.
 
INTE ALLS I VISSA AVSEENDEN.
 
Moderaten Annette Carlsson i Borås hävdar att göteborgarna är dumma, och det
är lätt att hålla med. Ska man folkomrösta om en tvistefråga ska det naturligsvis
ske innan investeringen görs.
 
Men det är inte därför moderaten Annette Carlsson menar att göteborgarna
är dumma, när hon säger:
 
GÖTEBORGARNA HAR INTE FÖRSTÅTT HUR VIKTIG TRÄNGSELSKATTEN
ÄR.
 
Det är ju tur för de dumma göteborgarna att den begåvade moderaten Annette
Carlsson förstått hur viktig trängselskatten är.
 
TÄNK VILKA IDIOTER VI VÄLJARE ÄR, SOM ALDRIG LYCKAS INFORMERA
OSS RIKTIGT.
 
Tur att vi har politikerna, som tydliggör för oss vad som gäller när vi själva är så
dumma att vi inte kan informera oss.
 
Men trängselskatten är viktig, och göteborgarna kanske är så kloka att de
förstår VARFÖR den kan vara viktig.
 
Politiker driver ett falskspel mot väljarna, när man finner svårigheter att höja den
synliga skatten, som kommunalskatt mm, då smygbeskattar man väljarna på an-
nat sätt.
 
Som Borås Elnät och lite annat.
 
OCH SOM MED TRÄNGSELSKATTEN.
 
Man motiverar smygbeskattningen med skönmålningar utan förankring till verklig-
heten, som att miljön ska vara styrande, som med trängselskatten.
 
NÄR DET VERKLIGA SKÄLET ÄR ATT SMYGBESKATTA VÄLJARNA.
 
När det gäller trängselskatten i Göteborg är det nu pinsamt tydligt att det är en
smygbeskattning, och inte något annat.
 
MAN LÅTSAS INTE ENS SOM OM DET VOTE EN MILJÖSATSNING UTAN NU
ÄR ENBART FOKUS PÅ ATT TRÄNGSELSKATTEN SKA FINANSIERA ÄN DET
ENA OCH ÄN DET ANDRA.
 
Säkert tycker ansvariga politiker att det är ett grandiost falskspel, tänk att
kunna lura av väljarna så mycket pengar utan att de förstår att de smygbeskat-
tas.
 
Vanans makt är ju stor, så politikerna kanske inte ser detta som ett gigantiskt hyck-
leri, detta också.
 
Men tänk om göteborgarna kommit underfund med detta.
 
DÅ ÄR DET JU INTE GÖTEBORGARNA SOM ÄR DUMMA.
 
Vem är det då som är dum, att gissa tre gångar är nog två gånger för mycket.
 
 
Det är ju tur att näsan här inte kan bli längre, då skulle den nått
ända till de dumma göteborgarna
AE
 
 
 
 
 
 
 

KLOCKAN KLÄMTAR I BORÅS

Har man inga problem gäller det att skaffa sig problem
 
Borås har många problem, en klockstapel tycks vara ett av de större.
 
En klockstapel som ingen vill, en klockstapel som inte används.
 
DE SOM BETALAR VILL INTE HA DEN, DE SOM INTE BETALAR VILL HA DEN.
 
Ungefär som kommunens politik i övrigt, närmast total ansvarslöshet när det gäller
användandet av  pengar.
 
OM DET ÄR ANDRAS PENGAR FÖRSTÅS.
 
Om ägaren inte vill ha klockstapel, om olika förvaltningar i kommunen vill ha klock-
stapel och om den står på kommunens mark:
 
DÅ BÖR JU FÖRUTSÄTTNINGARNA VARA KLOCKRENA.
 
Den som vill ha klockstapeln, och på vars mark den står, ska självfallet också stå för
därmed förenliga kostnader.
 
ALLT ANNAT ÄR ALLT ANNAT ÄN KLOCKRENT.
 
Samhällsnämnden har lyckats få detta till en "knepig fråga", ett uttryck man väljer
att använda.
 
EN FRÅGA DÄR FÖRUTSÄTTNINGARNA TYCKS VARA KLOCKRENA BLIR I
SAMHÄLLSNÄMNEN EN KNEPIG FRÅGA.
 
Gud bevare oss boråsare om det dök om knepig fråga på riktigt, som hamnade i
Samhällsbyggandsnämnden.
 
Samhällsnämnden oroar sig nu för att den knepiga frågan ska hamna i ingen-
mansland.
 
VI BORÅSARE OROAR OSS NOG MER FÖR ATT DEN HAMNAT I SAMHÄLLS-
BYGGNADSNÄMNDEN.
 
 
Knepiga frågor är till för att avlägsnas.
AE

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag. Särskilt välkomna hälsar jag de unga kulturarbetare som
runt om i landet visar sitt miljöengagemang genom att bränna ner bilar.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet       
 
Bilbränningen är ju  mycket lätt att förstå ur miljösynpunkt, det är därför vi valt att inte
sätta in polisen för att stoppa dessa bränder.
 
Samtidigt har detta ansvarsfulla och kloka beslut skapat lediga resurser inom polisen
som gjort det möjligt att ingripa mot medborgargarden, som haft som mål att stoppa
dessa bränder.
 
Vi får aldrig vika för rasistiska krafter. Skulle vi sätta in polisen mot invandrare när de
begår brott skulle det vara detsamma som att erkänna att de begår brott, och det vet
alla i den ansvarsfulla alliansregeringen att de inte gör.
 
De använder bara en annan debatteknik än vad vi är vana och sedan ser vi dem inte
tillräckligt ofta.
 
Debattekniken utvecklas också fort och detta medför nya rekord. Bara under en timma
brann 22 argument i Åkersberga, ett nytt rekord.
 
Eric Ullenfån gav i går en intervju till BBC rörande de debatter, som pågår i förorterna.
Vi tvekade länge innan vi gav klartecken till att Ullenfån skulle ge denna intervju, man
vet aldrig vilka fånigheter han kan hitta på.
 
Vår rädsla visade sig inte vara obefogad, inför BBC menade Ullenfån att man inte kan
skylla dessa debatter på invandringen. Vi har tagit avstånd från detta uttalande och med-
delat BBC att Ullenfån menade att man skulle tacka invandrarna för detta, inte inte skylla
på invandringen.
 
Man måste ju kunna skilja på invandring och invandrare, och skylla på och tacka för är ju
inte alls samma sak.
 
För att inget missförstånd ska ske vill jag för säkerhets skull understryka att Eric Ullenfån
inte är moderat, han är folkpartist.
 
Aftonbladet skriver idag att socialdemokraterna och miljöpartiet driver en politik, som gör att
de är lika som bär.
 
Det är inte ofta vi håller med Aftonbladet, men här har tidningen en poäng, vi har också
länge tyckt att dessa båda partier driver en politik som om de båda vore blåbär.
 
Utan min vetskap gav vår lilla dagisfröken, Annie Lööf, en intervju till Expressen, vi fick
vetskap om detta när det var för sent att hindra den. Så långt det är möjligt försöker vi
undvika att hon ges tillfälle att uttala sig.
 
I intervjun lovade hon att kärnkraften ska vara borta inom en generation. Tyvärr glömde
hon i sammanhanget nämna att då även elektriciteten försvinner inom en generation.
 
Tyvärr gjorde hon utsvävningar, som ledde in på arbetslösheten, och medgav att denna
var stor och ett problem.
 
Alliansens officiella politik är en helt annan, sysselsättningen har ökat och då kan ju
inte en större arbetslöshet vara ett problem.
 
Det blev också lite lätt pinsamt när hon gav sig in på hur man skulle lösa den arbetslös-
het, vi inte vill låtsas om. Hon slant här riktigt på tungan och menade att en förutsättning
för att lösa arbetslösheten var att kompetensen blev vägledande.
 
Vi ser detta som en markering mot regeringen i övrigt, och jag vill understryka att vi ser
det som positivt att vi lyckats bredda rekryteringen  till regeringen utan att ha kompentensen
som vägledande faktor.
 
 
Mona Sahlin vill nu göra entre en femte gång och kandiderar till idrottens finrum genom
att vilja bli vald till styrelsen i Riksidrottsförbundet.
 
Regeringen kommer att stödja denna kanditatur under förutsättning att man tar bort allt
som går att stjäla i finrummen.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
         
 
AE
 

JUSTIEMINISTERN BRÄKER

Allt är relativt
 
För något års sedan varnade Wiesenthal centret i New York judar för att resa till
vad man kallade "södra Sverige", dvs Sveriges Gaza.
 
För någon dag sedan varnade USA sina medborgare för att besöka svenska för-
orter.
 
I dag varnar Brittiska UD brittiska medborgare för att åka till Sverige.
 
SAMMA DAG, DVS I DAG, FÖRKLARAR DEN ANSVARSFULLA JUSTIEMI-
NISTERN ATT REGERINGEN OCH POLISEN HAR FULLSTÄNDIG KONTROLL
PÅ LÄGET OCH ATT INGEN BEHÖVER VARA OROLIG.
 
Tänk vad Wiesenthal Centret, Amerikanska UD och Brittiska UD begriper lite.
 
DET KÄNNS TRYGGT ATT VI HAR DEN ANSVARSFULLA MODERATA
JUSTITIEMINISTERN.
 
Eller ??
 
 
ÖÖÖHHH ?? Det är väl tisdag i går ??  ÖÖÖHHH ??
 
AE

EN ASYLPOLITIK GALNARE ÄN GALEN

Att skapa ett problem för att få nöjet att lösa det
 
Pågående upplopp är ju bara ett inslag på den stora och rätta vägen, ett mångkul-
turellt samhälle, som ser ut som Bagdad, Kabul och Mogadishi.
 
För utifrån erfarenheterna så här långt med den så kallade ansvarsfylla flyktingpo-
liten, så visar ju utrikesfödda många gånger litet intresse för anpassning av sina
seder och sin kultur till vad vi är vana vid.
 
I stället ritar man om kartan, så att Sverige ska se ut som Mogadishi och
andra terrornästen.
 
Fördelen med nuvarande upplopp är att alla kan se att vi har ett problem.
 
INGEN KAN VÄL KNAPPAST, FÖRUTOM PANTRARNA I GÖTEBORG, MEGA-
FONEN OCH FREDRIK REINFELDT SAMT NÅGRA ANDRA GALNINGAR, LÄNG-
RE PÅSTÅ ATT INVANDRINGEN INTE ÄR FÖRKNIPPAD MED PROBLEM.
 
Vi har alltså ett problem, och vi har att förhålla oss till detta och då är frågan HUR vi
ska förhålla oss till detta problem.
 
 
Det finns ju fortfarande de som hävdar att männisikan är intellektuellt välutrustnad
varelse, något som tycks finns anledning att hysa stora tvivel till.
 
Vem är mest begåvad och intelligent ?
 
DEN SOM SKAPAR ETT PROBLEM SOM MÅSTE LÖSAS ELLER DEN SOM UND-
VIKER ATT SKAPA ETT PROBLEM SOM MÅSTE LÖSAS.
 
Självklart kan man för intellektuell övning skapa problem, som löses i syfte att öka
begåvningen, men de flesta är troligen benägna att göra gällande att man är mest be-
gåvad om man undviker att skapa problem, som man måste lösa.
 
UPPLOPPEN ÄR PROBLEM SOM MÅSTE LÖSAS, MEN ÄR SAMTIDIGT ETT PRO-
BLEM MAN KUNNAT UNDVIKA ATT FÅ PÅ HALSEN.
 
Fredrik Reinfeldt, Centerpartiets ledning, Miljöpartiets ledning, Vänsterpartiets ledning,
socialdemokraternas ledning samt ett antal kulturgalningar vill att man ska skapa pro-
lem för att de ska lösas.
 
DE FLESTA MEDBORGARE OCH VÄLJARE VILL DEFINTIVT ATT VÅRA POLITIKER
UNDVIKER ATT SKAPA PROBLEM SOM MÅSTE LÖSAS.
 
Alla mätningar visar att över 50% av väljarna just vill att man undviker problem i stället
för att skapa problem som man sedan blir tvungen lösa.
 
Upploppsmakarna i Husby mm har beskrivits på många sätt, den beskrivning som ligger
närmast sanningen torde vara rent kriminella.
 
Men dessa element är inte bara kriminella, de är dessutom ofta hatiska till allt vad
Sverige står.
 
DÄRFÖR SKA SVERIGE BRÄNNAS NER I GRUNDEN.
 
Detta problem, som vi  måste lösa, skapar vi själva på helt egen hand, vi har en valfrihet
i detta avseende.
 
TA HIT SÅ MÅNGA INVANDARE ATT VI INTE KAN HANTERA SITUATIONEN ELLER
ATT TA HIT SÅ MÅNGA /FÅ INVANDARE ATT VI KAN HANTERA SITUATIONEN.
 
Valet kan tyckas lätt, men våra valda politiker väljer att ta hit så många invandrare, att vi
inte kan hantera situationen. Utomlands blir det en allt vanligare beskrivning av detta val
att man menar att vi valt att begå nationellt självmord.
 
Vi skulle alltså finna en helt annan väg, en helt annan asylpolitik, som byggde på ambi-
tionen att försöka undvika att skapa problem som man måste lösa.
 
För detta behövs det egentligen inga inhumana revolutioner, det räcker att tillämpa
förnuft, samma grad av förnuft som de flesta andra länder tillämpar.
 
Det räcker med en låg ambitionsgrad:
 
1)  Minska volymerna så att de blir hanterbara
2)  Tillåt inte att folk med "suspekt" bakgrund kommer in i landet
3)  Kräv så långt det är möjligt att utrikesfödda klargör sin rätta identitet
4)  Gör klart redan från början att vissa beteenden medför utvisning per automatik
 
Visserligen blir Fredrik Reinfeldt och några andra gruvligt besvikna, men risken blir mindre
att Sverige blir ett nytt Kabul, Bagdad och Mogadishi.
 
Anders Borg kör ju med en egen agenda, han vill att Sverige ska bli likt Nigeria, som
om det skulle vara bättre.
 
Att politikerna, många av dem, oförskyllt målat in sig i ett hörn, riktigt ordentligt, är nog ganska
så klart. Vissa driver medvetet en svenskfientlig politik, bland annat Fredrik Reinfeldt person-
ligen.
 
För att dölja detta fullständigt makabra misslyckande använder man sig av nysvenska
för att vi ska manipuleras:
 
ALLA GÅR TILL JOBBEN TROTS ATT FÅ GÖR DET, ALLA ÄR NETTOTILLSKOTT I EKO-
NOMIN TROTS ATT FÅ ÄR DET, INGEN ÄR KRIMINELL TROTS ATT MÅNGA ÄR DET.
 
OCH SÅ SKA NATURLIGTSVIS RÖRLIGHETEN ÖVER GRÄNSERNA VARA HELT FRI,
SÅ ATT ALLTSKÖNS FOLK KAN KOMMA HIT OCH HÄMTA PENGAR.
 
Men veterligt är inga gränser så öppna, att vi svenskar kan åka till något annat land och häm-
ta pengar utan att göra rätt för oss, bra med öppna gränser, öppna åt ett håll, för vissa.
 
KANSKE VI SKULLE TA ANDERS BORG PÅ ORDEN OCH ÅKA TILL NIGERIA OCH HÄM-
TA PENGAR, FÖR DÄR ÄR JU ALLT SÅ BRA, BÄTTRE ÄN I SVERIGE.
 
Allt dravel om fri rörlighet, öppna gränser och liknande är inget annat än nysvenska som i
värsta fall döljer en agenda man inte kan visa upp, i bästa fall döljer okunskap eller något ännu
värre.
 
Vi måste helt enkelt ha rätt att tänka på oss själva.
 
OCH VI MÅSTE HA RÄTT ATT KRÄVA AV VÅRA VALDA POLITIKER ATT DE SKA TÄNKA
ÄVEN PÅ OSS.
 
I vissa avseenden blir ju asylpolitiken så tydligt galen att man inte vet om man ska skratta el-
ler gråta.
 
Vi blir tillsagda att vara stolta över att vi är humana genom att vi ger folk skydd för vad
de påstår att de utsatts för. Genom att vi inte har en aning om vilka de är har vi heller
inte en aning om vad de har utsatts för, de kanske inte har utsatts för någonting alls.
 
VI GER ALLTSÅ DESSA, OM VILKA VI INGET VET, SKYDD MOT NÅGOT SOM INTE KAN
VERIFIERAS.
 
OCH NÄR DE VÄL FÅR SKYDD AV OSS BETER MÅNGA AV DEM SIG PÅ DET SÄTTET
ATT VI SVENSKAR MÅSTE HA SKYDD MOT DEM.
 
Då finns det inga öppna gränser, ingen fri rörlighet, ingenstans för oss att åka för att söka skydd
mot dem vi har gett skydd, vi kan inte ens åka till Nigeria och söka asyl.
 
Vi har bara att sätta vår tilltro till polisen.
 
EN POLIS SOM SER SOM SINA UPPGIFT ATT SKYDDA SIG SJÄLVA OCH STRUNTA I
ANDRA, SOM HELT ENKELT SPRINGER OCH GÖMMER SIG.
 
Kan en galen värld bli mer galen.
 
Det är inte underligt att utländska bedömare ser på oss med allt större förundran och
undrar varför vi så snabbt försöker begå nationellt självmord.
 
På Newsmill kan man idag läsa ett inlägg som knyter an till upploppen. Där skriver författaren:
 
Ni måste se oss, se oss innan det är för sent.
 
När det gäller upploppsmakarna och liknande element bör nog formuleringen vara lite annor-
lunda:
 
SE OSS INTE, NÄR NI SER OSS DÅ ÄR DET FÖR SENT.
 
Och inte ser man dem om de kastar sten i huvudet på polisen i Bagdad.
 
Att man är kritisk till element, som är kriminella och vill riva ner Sverige i grunden innebär inte
att man ställer sig främmande för att välkomna skötsamma utrikesfödda, som så långt det är
möjligt vill göra rätt för sig.
 
Det innebär inte ens att man är rasist.
 
Ankdamm sA Carl Bildt den störste av dem Alla om Sverige, när han gjorde gällande
att hans storhet var så gigantisk att han inte kunde nedlåta sig att vara i landet.
 
BARA NEDLÅTA SIG TILL ATT TA EMOT RIKSDAGSARVODET FRÅN ANKDAMMEN.
 
Men på sätt har Den Store rätt, Sverige är en ankdamm när det gäller asylpolitiken, an ank-
damm där det kvackas något alldeles förfärligt.
 
       
 
Nog känns asylpolitiken igen
AE
 
 

NATIONELLT SJÄLVMORD

Den nationella mörkläggningen
 
Vi är sedan många år så vana vid att media ljuger och mörklägger allt kring invand-
ringen att ingen reagerar över lögnerna.
 
Men nu presenteras sanningar man har anledning att reagera över.
 
Fria Tider skriver idag om en intervju DN reporter Ulrika BY har med Timbro.
 
Denna är intressant, mycket intressant.
 
MEN ÄNNU MER SKRÄMMANDE, OÄNDLIGT MYCKET MER SKRÄMMANDE.
 
Reportern säger i intervjun  rent ut att journalister inte rapporterar problem knutet
till mångkultur.
 
Axplock ur intervjun:
 
- Vi ska inte spä på främlingsfientligheten och går ofta som katten kring het gröt när 
   när det gäller förortsproblem
- DN väljer bort historier och händelser som kan väcka kritik mot Reinfeldts invand-
  ringspolitik
- Vi väljer bort händelser som kan användas av främlingsfientliga krafter
- Vi citerar inte allt vi hör och vi berättar inte allt vi ser för att inte underblåsa främ-
   lingsfientlighet
- Vi redovisar inte obehagliga fakta som visar vart asylpolitiken leder
 
Intervjun innehåller också lite annat godis.
 
Där har vi den nakna och ofriserade sanningen bakom allt pixlande så fort det rör
kriminella utrikesfödda, vi ska helt enkelt inte veta att de begår brott.
 
Detta sägs alltså av en reporter, som själv medverkar i vad många kallar en natio
nell mörkläggning. Stundens ingivelse, dåligt samvete ? I vart fall är det en unik
inblick i vad som sker inom media.
 
OCH SOM UNDER NÅGRA ÅR ENLIGT DEN OFFICIELLA VERSIONEN ABSO-
LUT INTE SKETT.
 
Att bara antyda något i den riktning har ju varit uttryck för rasism och konspirtations-
teorier.
 
Nu vet vi bättre.
 
Bland annat finns det anledning att sätta tilltro till uppgifter som lämnas i internatinell
press, där man sedan länge dömt ut det mesta inom den svenska asylpolitiken.
 
I amerikansk press går man till och med så långt att man menar att den förda
politiken leder till ett nationellt självmord.
 
Många har ställt sig frågande och ställer sig frågande vad Fredrik Reinfeldt vill åstad-
komma med detta vansinne.
 
Själv har han varit tämligen tydlig på den punkten.
 
DET SVENSKA BARBARIET SKA BORT, MÅNGKULTUREN SKA ERSÄTTA ALLT
SVENSKT OCH PÅ VÄGEN DIT SKA ALL KRITIK TYSTAS NER.
 
Vi får samtidigt höra att vi svenskar är oföretagsamma, mentalt handikappade
och lite annat, helt enkel värdelösa.
 
DÄR GÄLLER INTE ATT ALLA ÄR LIKA MYCKET VÄRDA.
 
På den sistnämnda punkten har han lyckats, på de övriga punkterna är han på väg att
lyckas.
 
Hur långt är man beredd att gå ??
 
ANDERS BORGS BESÖK I LAGOS, NIGERIA, GER EN GOD BILD AV HUR LÅNGT
MAN ÄR BEREDD ATT GÅ.
 
Anders säger då under besöket att ju mer av Nigeria vi får till Europa och Sverige desto
bättre blir det.
 
De flesta vet ju på ett ungefär hur det ser ut i Nigeria idag, och de flesta av oss vill
nog inte att Sverige ska bli ett nytt Nigeria.
 
MEN FREDRIK REINFELDT OCH ANDERS BORG VILL ATT SVERIGE SKA BLI ETT
NYTT NIGERIA.
 
Och på vägen dit ska pressen hålla tyst, nu vet vi det.
 
FRÅGAN ÄR NU OM VI SKA HÅLLA TYST, NU NÄR VI VET ATT PRESSEN HÅLLER
TYST.
 
Vill vi att Sverige ska bli ett Nigeria i Norra Europa, ska vi hålla tyst, annars inte.
 
 
 
Reinfeldt, invandring och media
AE
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet       
 
Det en del kallar upplopp och kravaller fortgår planenligt, och jag kan inte förstå hur
några kan tro annat än att vi ska ha kravallar och upplopp.
 
Jag skrev ju i mitt fina manifest att de flesta svenskar är mentalt handikappade och det
tycks bli bekräftat här, självklart måste upploppen och kravallren fortsätta.
 
Tar vi hit upploppsmakare blir det upplopp, det borde väl ändå de flesta kunna förstå.
Och är man van kasta sten, slutat man ju inte kasta sten för att man kommer hit och
hämtar pengar, man gör bara ett uppehåll när pengarna delas ut.
 
Själv ser jag dessa upplopp som en början till något bättre, vi kan nu se tecken på att
det svenska barbariet försvinner för gott.
 
Invånare i Husby och andra förorter liknar det hela vid ett inbördeskrig, likt vad de har
erfarenheter hemifrån.
 
Det är ett inbördeskrig, där den ansvarsfulla alliansregeringen tillsammans med ansvars-
full arbetskraftsinvandring har som mål att kämpa ner och besegra allt svenskt.
 
Får vi bara väljarnas förtroende en mandattid till ställer jag ut löftet att ingen svenskt ska
finnas kvar och ingen ska våga uttala någon kritik mot detta.
 
Vi har redan kommit långt när det gäller att tysta all kritik och det första steget är redan
tagit. Efter förebild från andra länder har vi fått pressen att skriva som vi vill. Reportern
Ulrika By visar i en intervju hur väl vi lyckas här.
 
Inför Timbro redogör hon hur hon och andra reportrar arbetar för att ingen kritik ska
väckas mot regeringens svenskfientliga politik.
 
Hon berättar hur reportrarna väljer bort alla händelser och beskrivningar, som visar
vilka negativa konsekvenser invandringen får.
 
Jag blir nästan rörd av en sådan lojalitet från media.
 
Vidare säger hon att reportrarna inte återger allt de hör och inte heller berättar om allt de
ser, de väljer bort historier, som kan visa att sverigedemokraterna har rätt.
 
Man väljer de historier, som gynnar min svenskfientliga politik, och så säger man att otack
är världens lön.
 
Jag skulle säga att stor tacksamhet är presstödets lön. Med en sådan press behöver vi
ingen mörkläggning inom Regeringskansliet.
 
Trots alla framgångar inom denna nationella mörkläggning om invandringens konsekvenser
sipprar det ändå ut uppgifter om att skolor och andra byggnader brinner.
 
Jag känner mig stolt över detta, vi närmar oss allt fortare en kultur som påminner om den i
Bagdad. På många andra områden är vi världsbäst och jag kan stolt säga att vi även här
är världsetta.
 
Inte i något annat land i världen bränns så många skolor ner, och det har vi vår ansvarsful-
la flyktingpolitik att tacka för.
 
Får vi bara i samråd med Miljöpartiet en lösning till stånd som gör det möjligt att öka arbets-
kraftsinvandringen med 30 000 000, som centerpartiet önskar, och vi också, så kan jag ga-
rantera att inte en enda skola kommer att finnas kvar i förorterna. Får vi bara hit rätt urval
kan vi kanske också hoppas på att alla skolor i storstäderna också ska brännas ner.
 
Och så finns det de som hävdar att vi tar hit för många arbetskraftsinvandrare, som bränner
skolor och bilar.
 
Jag tycker dessa borde skämmas, vi ska vara tacksamma för att de arrangerar upplopp som
gentjänst för de bidrag de får.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
och så för bränderna förstås.
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig dag.
 
            
 
 
Inte ens apan tycks förstå min ansvarsfulla politik
AE

SVERIGE BEGÅR SJÄLVMORD

Alla tycker inte  vi är bäst i klassen i allt
 
Vår självbild under åren har ju gått som en röd tråd enligt temat.
 
Är vi inte världsbäst, är vi världsledande, och är vi inte världsbäst och världs-
ledande är vi världsetta.
 
BÄST I KLASSEN PÅ ALLT.
 
Länge lyckades vi genom att upprepa detta miljoner gånger om dygnet få många att
tro på denna myt.
 
I USA har bilden successivt förändras och nu ser man Sverige som ett varnande exem-
pel i många avseenden.
 
Vår invandringspolitik väcker förundran, om man uttrycker sig snällt, löje är og
mer träffande.
 
Tidningen Frontpage har idag ett intressant inlägg, där författaren ger sin bild av Europa
och Sverige idag.
 
EUROPA ÄR IDAG PÅ VÄG ATT BEGÅ SJÄLVMORD OCH SVERIGE HAR BESTÄMT
SIG FÖR ATT GÖRA DETTA SNABBARE ÄN ALLA ANDRA.
 
Riktigt uppfriskande synpunkter,men stämmer ju inte alls med vad ansvarspredikanten
säger.
 
Men inte ska man lyssna på amerikanare, det är ju inte världsbäst och världsetta.
 
DÅ ÄR DET BÄTTRE ATT VARA VÄRLDSLEDANDE I ATT SNABBT BEGÅ SJÄLV-
MORD.
 
Husby kan ju vara en bra start och ge en bra bild.
 
 
Anders Borgs drömbild av Europa
AE
 
 
 

HANI BALI GÖR RENT HUS

Ännu en moderat tycks ha kvicknat till medvetande
 
Moderaten Hani Bali hörs ibland, till och ifrån.
 
I DAG HAR HAN HÖRTS RIKTIGT ORDENTLIGT OCH DET ÄR VÄLGÖRANDE
ATT NÅGON TAR BLADET FRÅN MUNNEN OCH VÄDRAR UT ALLT UNKET.
 
Man kan idag läsa på Svt.se.ABC ett inlägg d'r Hani Bali på sin Face Book sida
vädrar ut mycket av det unkna som genomsyrar debatten kring Husby mm.
 
Ord och inga visor, direkt från hjärtat, inga men och inga om ,inget trams om
kulturer, trauma, fritidshem och annat dravel.
 
UNGEFÄR SOM DE FLESTA VETTIGA OCH NORMALA MÄNNSIKOR KÄNNER
INFÖR DET SOM HÄNT.
 
Välgörande, välgörande, men tyvärr finns en  besk baksida.
 
Skulle någon annan än Hani Bali, själv invandrare, skulle vederbörande ha
varit sönderslagen vid det här laget och ansvarspredikanten skulle ha ryckt
ut med sin tång och hävdat.
 
DET ÄR BRA ATT MAN MISSHANDLAR SÅDANA MED SÅDAN ÅSIKTER.
 
Men nu är Hani Bali moderat och tillika invandrare och då rycker ansvarspredikan-
ten inte ut med tången och vräker ur sig en massa dumheter.
 
Alla bör läsa utdraget på SVT.SE.ABC och ta del av vad som ryms bakom det
som mantras till trötthet.
 
Värt att läsa, klokt, känslosamt på ett vettigt sätt, men fullståndigt inkorrekt
sett rent politiskt.
 
ALLTSÅ VÄLDIGT SKÖNT ATT LÄSA.
 
Dagens Ros till Hani Bali, så klok och vettig borde han väl överväga anslutning till
ett klokt och vettigt parti ??
 
 
AE
 

POLITIKERNA I BORÅS RÄDDAR SVERIGE

Än slant han dit, och än slant han dit
 
Ulf Olsson, kommunstyrelsens ordförande, skriver idag om hur bra skolan är på väg
att bli.
 
Än slinter han hit, och än slinter han dit, och ibland är han riktigt lustig.
 
Lite otur har Ulf Olsson  när han presenterar inlägget. Samma dag i samma tidning
återfinns en redogörelse av den årsredovisning som beskriver hur det gått i skolan:
 
BT återger där från årsredovisningen:
 
1)  Lärartätheten har sjunkit
2)  Resurser i form av särskild stöd till utsatta elever har minskat
3)  Kommunen har inte nått sina mål när det gäller kunskaperna i skolan
 
Detta beskriver Ulf Olsson i sitt inlägg som:
 
VI ÄR PÅ VÄG MOT EN BÄTTRE SKOLA.
 
Så än slant han dit, och än slant han dit, för inte kan bägge versionerna stämma.
 
INTE SÅ MYCKET I ALLA FALL.
 
Ulf Olsson beskriver också hur det är att leda en kommun.
 
KONSTEN ÄR ATT GÖRA MÅNGA SAKER SAMTIDIGT.
 
Vi är faktiskt ganska så många i kommunen som sett att kommunen gör många
saker samtidigt, både på kort och lång sikt.
 
Det inträffar då tämligen regelbundet att kommunenen samtidigt bryter mot
både förvaltningsrättens domar och upphandlingsregler.
 
Såvisst, kan det vara bra att göra många saker samtidigt.
 
Men bättre är att göra saker rätt, det kanske till och med är bättre att göra en
sak rätt än många saker fel.
 
FÖR ATT BRYTA MOT FÖRVALTNINGSRÄTTENS DOMAR OCH ATT BRYTA
UPPHANDLINGSREGLER, ÄR BARA HELT ENKELT FEL.
 
Humor ska man uppskatta, och det ger Ulf Olsson exempel på i inlägget. Grekland
tas upp som exempel på den ekonomiska krisen och att den gör utvecklingen fram-
över osäker.
 
Sedan blir vi informerade om att vi blivit förskonade från krisens verkningar
genom att den politiska ledningen i Borås förskonat oss från detta.
 
SÅ VISST KAN ULF OLSSON VARA LUSTIG.
 
Den politiska ledningen i Borås kanske också har förskonat oss från den senaste
tornaden i USA.
 
Med humor kan vad som helst bli vad som helst.
 
 
Visst är den lång
AE
 

CENTERPATISTER LJUGER - IGEN

I Centerpartiet blir en enbent en tvåbent
 
I Borås Tidning i dag skriver två av galningar i CUF ett inlägg under rubriken
"Fri invandring skapar välstånd".
 
Vinklat, ogenomtänkt och i vissa avseenden direkt lögnaktigt.
 
Huruvida en invandring skapar välstånd eller inte kan aldrig bedömas utifrån
enbart halva sanningen.
 
MAN MÅSTE HA HELA SANNNINGEN.
 
Antingen vet dessa galningar från CUF inte vad sanningen består av eller ock-
så vill de dölja sanningen, eller båda delarna.
 
I vart fall skriver de som rena galningar, ett vanligt fenomen inom center-
partiet.
 
I inlägget går hela resonemanget ut på att invandrare bidrag till välstånd med jobb,
jobb, jobb och åter jobb, de vandrar till jobbet så Eric Ullenfån och galningarna  i
CUF blir lyriska.
 
Men de blir lyriska över halva sanningen, kanske inte ens det, den andra del blir
de inte lyriska av, för den finns inte i deras verklighetsfrämmande bubbla.
 
Invandringen består av många element, och när det gäller arbetsmarknaden kan
den mycket grovt indelas i två grupper:
 
1)   En grupp som arbetar och som i allt väsentligt bidrar till välstånd
2)   En grupp som inte arbetar och som i allt väsentligt inte bidrag till välstånd.
 
Diskuterar man invandring och välståndsfrågor som om den en gruppen finns, men
den andra inte, då hamnar man helt fel.
 
Som att hävda att en enbent går lika bra som en tvåbent.
 
ETT FULLSTÄNDIGT HORRIBELT RESONEMANG.
 
Hur stor den ena gruppen är i förhållande till den andra avgör i princip om "nettot"
blir ett bidrag till välstånd eller inte.
 
I Sverige, där man inte får presentera siffor över detta, kan man med floskler och lög-
ner passera förbi det faktum att vissa arbetar, vissa inte, vissa bidrag till välstånd, vis-
sa inte.
 
I Norge, där man får presentera siffror över sådant som har betydelse för samhäl-
lets utveckling, finns det siffror på detta.
 
Tittar man på dessa siffor i Norge, och ser till gruppen ickevästliga invandrare, är sam-
hällets KOSTNAD per individ och livslängd drygt 4 miljoner NOK.
 
De flesta invandare i Sverige är ickevästliga invandrare och det finns ingen anled-
ning att anta att förhållandena i Sverige skulle vara annorlunda.
 
Att få sådana kostnader till att vara något som bidra till välstånd måste man väl ändå
se som högst anmärkningsvärt.
 
Såvitt man inte med välstånd menar att just ickevästliga invandrare får välstånd
på bekostnad av andra.
 
MEN DÅ BORDE DET KANSKE FRAMGÅ AV INLÄGGET ATT BETECKNINGEN
"VÄLSTÅND" ÄR TÄNKT AVSE VÄLSTÅNDSÖKNINGEN FÖR DE SOM KOMMER
HIT OCH HÄMTAT PENGAR OCH INTE JOBBAR.
 
Det blir liksom lite ärligare då.
 
Sedan har man rätt att tycka att 30 000 000 ickevästliga invandrare ska komma
hit och få välstånd på andras bekostnad.
 
MEN MAN HAR OCKSÅ RÄTT ATT TYCKA DET MOTSATTA.
 
Men tycker man det förra bör ju sanningen vara ett gott utgångsläge.
 
 
CUF debatterar välstånd
AE

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
 
Dagen hade inte kunnat börjat bättre, vi hade aldrig räknat med att det skulle vara så lätt
att föra oppositionen bakom ljuset. Genom att låtsas eftersträva en blocköverskridande
reform vad gäller friskolorna fick vi nu en överenskommelse med socialdemokraterna och
miljöpartiet om hur friskolorna ska hanteras.
 
Genom detta lyckades vi vrida oppositionens viktigaste vapen ur deras händer inför valet
nästa år, obegripligt hur de kan vara så naiva.
 
Tidigare har vi ju desarmerat Miljöpartiet, med vad vi kallat ansvarsfulla överenskommelser
inom flyktingpolitiken.
 
Nu återstår bara att hitta former för blocköverskridande överenskommelser där oppositionen
ställer upp för våra privatiseringar, så är valet redan vunnit.
 
Utan opposition ingen motståndare, att det skulle bli så lätt trodde vi aldrig.
 
Husby fortsätter att engagera oss, och fortfarande brinner det många bilar.
 
Vi har försökt bringa ordning i detta kaos genom att låta parkeringsbolagen förstå att de bör
bötfälla ägarna till de brinnande bilarna.
 
Tyvärr har parkeringsbolagen inte velat ta den merkostnad det innebär att rycka ut och skri-
va parkeringsböter under tiden bilarna brinner. Däremot förstod de vikten av detta genom att
tidigt på morgonen rycka ut och hjälpa ägarna till dessa bilvrak genom att tillhandahålla par-
keringsböter. Vi kan aldrig tillåta att det brinner bilar på parkeringsplatserna.
 
Polisen uppger sig också ha ändrat taktik, men detta är inget vi lagt märke till, fortfarande
håller de sig borta.
 
Många menar nu att medias rapportering triggar ungdomarna till nya kravaller och vi för-
söker nu få media att ligga lågt med rapporteringen.
 
Vi ser här Regeringskansliets verksamhet som en förebild, vi vill inte heller att sådant ska
komma ut, som inte gynnar oss.
 
Som man här säger, det man inte vet har man inte ont av, så media bör också vara lite för-
siktigare med nyhetsrapporteringen, och mörklägga lite mer.
 
Skops presenterar idag en väljarundersökning, där oppositionen befäster sin ställning och
nästan har ensam majoritet. När vi nu låser upp oppositionen med blocköverskridande re-
former på alla områden ser vi detta som ett mindre problem.
 
USA ambassad går nu ut och varnar amerikanska medborgare för att besöka förorter till
Stockholm. Detta överraskar oss något, vi trodde inte att någon vågade besöka dessa
reservat.
 
Tidigare har ju USA varnat sina judiska medborgare för att besöka Malmö, inte heller det-
ta är längre något problem, Ilmar och jag har säkerställt att de inte har några att besöka
längre.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
          
 
AE
 
 

DÅRARNA PÅ PARKERINGSBOLAGET

Här överträffar verkligheten fantasin
 
När det gäller upploppen i Husby kunde man ana sig till att de värsta vettvillingarna
i området ingick i mobben.
 
Men ack, så fel man kan ha, de värsta vettvillingarna hittar man på ett helt
annat håll.
 
DE VÄRSTA VETTVILLINGARNA HITTAR MAN PÅ DET PARKERINGSBOLAG
SOM ADMINISTRERAR PARKERING I OMRÅDET.
 
Tidigt på morgonen var en lapplisa, anställd av parkeringsbolaget på plats, nitisk
av bara den.
 
Lapplisan skriver ut parkeringsboter på de bilar som brunnit under natten och
som ingen har kunnat flytta.
 
När lapplisan blir filmad under botskrivningen, blir hon ursinning och det tyder på att
hon insett att hon är en värre vettvilling än upploppsmakarna.
 
Förmodligen har hon bonus för varje bot och vad gör man inte för pengar.
 
När media ringer till cheferna på parkeringsbolaget slänger de på luren, även detta
tyder på att vettvillingarna på kontoret insett att de är vettvillingar.
 
Kan det bekräftas på ett tydligare sätt att hela landet har blivit ett varitabelt
dårhus ??  Knappast.
 
 
Lapplisa i Husby
AE
 
 
 

ILLEGALA I SMÅTT OCH I STORT

Ju mindre viktig en fråga är desto lättare är den att förstå
 
För vissa, och till vissa räknas de flesta av våra politiker.
 
Tag Dig an de små och oviktiga frågorna och se för allt i världen till att Du
inte behöver ägna Dig de stora och viktiga frågorna.
 
Fotbollsmatcher, bröllopslysningar och porrbesök är det som räknas.
 
Undvik försvarsfrågor, orättvisor, inkomstklyftor och sådant tjafs, det gör
bara att man blir trött.
 
OCH TRÖTTA VILL POLITIKERNA INTE BLI, OCH DE SER TILL ATT INTE BLI
TRÖTTA.
 
Vår flyktingpolitik och integrationspolitik är en stor och viktig fråga, troligen den vik-
tigaste frågan i landet  i dag.
 
OCH DEN SKÖTTS INTE SERIÖST, DEN SKÖTS INTE GENOMTÄNKT, DEN
SKÖTS INTE ANSVARSSFULLT.
 
DEN SKÖTS HELT ENKELT INTE ALLS.
 
Moderaterna brukade förr ofta hänvisa till äganderätten, och det händer fortfarande
att man gör, när det passar.
 
Vi vet idag att 95 % av ankommande utriksfödda/flyktingar "flyr" till Sverige för att
de ekonomiskt vill ha ett bättre liv.
 
Detta bättre liv medför ingrepp i äganderätten för andra, någon måste ju betala
för att några som har det dåligt ska få det bättre.
 
Tramset att dessa ekonomiska flyktingar går till jobbeT varje dag kan vi en
gång för alla glömma, och kan vi inte glömma det kan vi ju komma ihåg att
alla inte går till jobbet varje dag.
 
DE SOM INTE GÅR TILL JOBBET VARJE DAG, OCH SOM LEVER PÅ ANDRA,
MEDFÖR ETT INGREPP I ÄGANDERÄTTEN, ANDRA FÅR BETALA VAD AND-
RA FÅR MEN INTE BORDE HA.
 
Detta ingrepp i äganderätten är dels så subtilt och dels så omfattande att de
flesta av oss inte förmår ta till oss vad det rör sig om.
 
Men vi ka ta till oss allt smått som berör oss, vi ser alla träd och vi kan avgöra om
ett cykelställ placeras på fel ställe.
 
På samma sätt kan vi ha bestämda uppfattningar om små ingrepp i äganderätten,
men ställer oss helt oförstående när det sker stora ingrepp i äganderätten
 
Fri rörlighet, öppna gränser, åk till Sverige och hämta pengar.
 
ALLT DETTA INNEBÄR INGREPP I ÄGANDERÄTTEN, MAN KRÄVER ATT EN
ELLER FLERA SKA FÅ PENGAR AV EN ELLER FLERA.
 
Svårt, nästen omöjligt, att förstå, men på det lilla planer ät det lätt att förstå, mycket
lättare att förstå.
 
Låt säga att en hemös tröttnar på att vara hemlös och vill hämta pengar och boende
hos grannen på andra sidan gatan, det skulle förbättra hans ekonomiska situation
något alldeles i hästväg.
 
Han flyttar helt sonika in i grannens hus och lägger beslag på ett eller flera
rum i huset.
 
GRANNEN BLIR SJÄLVKLAR FÖRBANNAD OCH TYCKER ATT DEN HEMÖSA
HÅLLA SIG UTANFÖR HANS HUS.
 
Man skulle kunna säga att den hemlöse gör intrång i grannens äganderätt och så
lyder också juridiken. Man använder också andra begrepp, som husockupation mm,
men alldeles klart är att denna typ av ingrepp i äganderätten inte är tillåtet.
 
Den hemlöse uppehåller sig helt enkel illegalt i grannens hus.
 
Vad händer nu då om grannen ringer till polisen och kräver att polisen ska kom-
ma och avhysa den som illegalt uppehåller sig i huset.
 
För polisen ses detta nog som en bekväm uppgift, så de kan säkert tänkas göra ett av-
brott i innebandyn och rycka ut.
 
Den hemlöse, som uppehåller sig illegalt i huset, blir då avhyst av polisen och alla
tycker att det gått rätt till.
 
INGA DEMONSTARTIONER PÅ STORTORGET, INGA ANTIRASISTER SOM MISS-
HANDLAR FOLK, ALLA TYCKS TYCKA ATT DEN HEMLÖSE INTE SKA FÅ OCKU-
PERA GRANNENS HUS.
 
Ansvarspredikanten Fredrik Reinfeldt, hur kan han tänkas reagera i ett sådant läge ??
 
Kastar han sig på telefonen till språkrören för att snabbt kunna få ihop en ansvars-
full överenskommelse, som medför at den hemlöse ska få bo kvar i grannens hus.
 
MAN KANSKE TILL OCH MED TRÄFFAR EN ÖVERENSKOMMELSE OM ATT ETT
ELLER FLERA RUM I GRANNENS HUS SKA FÖRKLARAS SOM FRIZONER, DÄR
HEMÖSA AV HUMANITÄRA SKÄL SKA FÅ EN FRIZON, DÄR INGEN KAN KOMMA
ÅT DEM OCH DE KAN ARBETA SVART.
 
Troligen kastar sig ansvarspredikanten inte på telefonen, då alla förstår att alla inte kan
uppehålla sig illegalt i grannens hus.
 
Ett solklart fall av intrång på många sätt, bland annat intrång i äganderätten.
 
BLIR INTRÅNGET MINDRE AV ATT ANTALET HEMLÖSA BLIR TUSENFALDIGT
MÅNGA FLER OCH ATT INGREPPET I ÄGANDERÄTTEN OMFATTAR TUSEN-
FALT MÅNGA FLER.
 
Skulle man dessutom bli kallad för rasist om den "hemlöse" hade annan hudfärg,
knappast, det lilla är svårt att förstå, medan det stora är svårt att förstå.
 
Knappast, men det är lättare att ränta till 1 än att räkna till tusen.
 
BÄST DÅ ATT LÅTA BLI ATT FÖRSTÅ, SÅ RISKERAR  MAN EJ ATT BLI KALLAD
RASIST.
 
 
Tja
AE
 
 
 
 
 
 

KRISTDEMOKRATERNA HAR KAPITULERAT

Cykelställen på plats igen
 
Några kristdemokrater skriver idag i BT om att läraren ska stå i centrum för
lärandet.
 
Det är självfallet svårt att undvika floskler i ett sådant sammanhang, och det
finns inte mycket i inlägget man kan vända sig emot.
 
Men mycket tyder på att själva ansatsen är fel.
 
MAN PRATAR OM CYKELSTÄLL I STÄLLET FÖR VIKTIGA FRÅGOR OCH
MAN SER INTE SKOGEN FÖR ALLA TRÄD.
 
Självfallet är inte skolan oviktig, tvärtom i allra högsta grad, men ansatsen kan
vara fel.
 
MAN SER INTE SAMHÄLLET FÖR ALLA MYNDIGHETER OCH FUNKTIONER.
 
Skolan är ingen isolerad värld, och de flesta funktioner tycks idag vara förenade
med stora brister.
 
SKOLA, MEN ÄVEN POLIS, FÖRSVAR, SJUKVÅRD, APOTEK, LISTAN KAN
NOG GÖRAS SÅ LÅNG SOM HELST.
 
Suboptimering är ett känt begrepp och det ska inte politiker syssla med, ingen an-
nan heller för den delen.
 
OPTIMERING SKA POLITIKER SYSSLA MED, OCH VI ANDRA OCKSÅ FÖR
DEN DELEN.
 
 
Inga cykelställ, inga träd och inga skolor som en isolerad företeelse.
 
Skolan är en del av samhäller och utgör en spegelbild av samhället.
 
ETT BRA SAMHÄLLE GER EN BRA SKOLA, MEDAN ETT DÅLIGT SAMHÄLLE
GER EN DÅLIG SKOLA.
 
Behövs nog inga vetenskapliga statistiskt säkerställda rapporter för att kunna ta till
sig detta som en sanning.
 
Barn som mår bra hemma, mår bra i förskolan för att sedan må bra i skolan för att
sedan må bra i samhället.
 
Barn som inte mått bra hemma, mår inte ´bra i förskolan, och mår inte sedan
heller bra i skolan för att slutligen må dåligt i samhället.
 
Lärare i all ära, betydelsen av deras insats kan dock aldrig överskattas, men den
avgörande faktorn för om kunskapsutvecklingen ska bli bra eller dålig ligger nog
inte inom skolans värld.
 
SOM EN SPEGELBILD AV SAMHÄLLET LIGGER NOG DEN AVGÖRANDE
FAKTORN FÖR DETTA I ATT SAMHÄLLET I SIN GROGRUND UTGÖR RÄTT
PLANTA FÖR EN  GOD KUNSKAPSUTVECKLING.
 
Och där intog förr familjen en viktig beståndsdel.
 
Förr intog även KD den ståndpunkten att familjen var en viktig beståndsdel.
 
Man har använt många ord för just förmågan att se helheten, optimering, tunnel-
seende, generalist, helikopterperspektiv och annat.
 
All syftar till att beskriva att cykelställen och träden ska vara så få som möj-
ligt.
 
OCH SKOLAN SOM EN SPEGELBILD AV SAMHÄLLET SÅ BRA SOM MÖJLIGT.
 
Inget av det ovan nämnda står i strid med att lärandet i skolan blir bättre om lärarna
är bra i stället för dåliga, inte heller om man satsar på lärarna i stället för att inte
satsa på lärarna.
 
Men innan man tar steg 2 kan det vara bra att ta steg 1.
 
 
Vaadåå familj ?? Finns den kvar ??
AE
 

POLITISKT ANSVARSTAGANDE

Vissa tar ansvar, vissa inte
 
SAAB affären intar nya dimensioner, en förutvarande VD och chefsjurist anhållna,
det tycks inte tillhöra de vardagliga rutinerna.
 
Mycket tyder dock på att det borde tillhöra de vardagliga rutinerna, på det
sättet skulle nog mycket skojeri inom dessa kretsar förebyggas.
 
Nu  skrivs mycket om detta, och idag skriver Dagens Industri en ledare. Man pe-
kar då på den stora bristen på ansvarstagande som visats inom SAAB ledningen.
 
Man menar vidare att det största ansvaret för dessa brister vilar på Victor
Muller, och de andra bara är mer eller mindre statister.
 
Må så vara, men även Victor Muller är också i viss mening en statisk. Victor
Muller hade aldrig kunnat visa dessa stora brister på ansvarstagande om inte
någon annan visat ännu större brist på ansvarstagaden.
 
ALLIANSREGERING OCH FRÄMST DÅ MAUD OLOFSSON
 
För att Victor Muller skulle kunna komma in i bilden krävdes ett stort lån från
Europeiska Investeringsbanken, och de fick inte låna ut pengar till företag,
som var på obestånd.
 
Då man från bankens sida hade den uppfattningen att SAAB var på obe-
stånd och att man då inte kunde lämna lånet, ställde man ett antal frå-
gor (skriftligen), till den svenska regeringen. som då skulle reda ut lä-
get.
 
MAUD OLOFSSON FICK ANSVARET FÖR ATT SVARA PÅ DESSA FRÅ-
GOR OCH HON REDDE DEFINTIVT INTE UT LÄGET.
 
I STÄLLET LJÖG HON HEJDFRISKT, SÅ ATT BANKEN SKULLE TRO
ATT SAAB HADE EN SOLID EKONOMI.
 
Banken kunde då, inte i sin vildaste fantasi föreställa sig att en regering ljög
så friskt utan valde att tro på lögnaren Maud Olofsson.
 
Nu vet man bättre.
'
MAN VET ATT MAN INTE KAN LITA PÅ ALLIANSREGERINGEN, MAN VET
ATT DEN LJUGER.
 
Och ljög allra mest gjorde Maud Olofsson.
 
Så Victor Muller hade aldrig kunnat visa sig ansvarslös, om inte Maud
Olofsson uppvisat ännu större ansvarslöshet.
 
Dagens Industri har, självfallet, rätt när det gäller ansvarstagande.
 
Det ska placeras där det hör hemma.
 
I DETTA FALLET MEDFÖR DETTA ATT DET YTTRESTA ANSVARET FÖR DEN
NÄRMAST OTROLIGA KAPITALFÖRSTÖRING SOM SKETT I TROLLHÄTAN,
INTE ÅTERFINNS HOS VICTOR MULLER.
 
DET YTTERST ANSVARET FÖR DENNA NÄRMAST OTROLIGA KAPITALFÖR-
STÖRING LIGGER TILL 100 % SÄKERT HOS DEN ANSVARSFULLA ALLIANS-
REGERINGEN.
 
Jag tar ansvar för SAAB, förlåt jag menar att skattebetalarna tar
ansvaret
AE

BURKA OCH NIQAB

Nyttiga idioter tror på burka
 
I Borås har det seglat upp en debatt om huruvida burka ska få bäras eller inte, och
debatten initierades av att kristdemokraten Falco Guldenpfennig, förnuftigt nog, inte
ville medverka i ett beslut i kommunstyrelsen, som skulle innebära att burka och
nikaq var tillåten klädsel även i verksamheter som skola och annat.
 
Absurt tyckte Falcopfennig, den ende med förståndet i behåll tydligen.
 
SVERIGEDEMOKRATEN I KOMMUNSTYRELSEN TYCKTE SJÄLVFALLET DET-
SAMMA, MEN DE HAR JU ALDRIG FÖRSTÅNDET I BEHÅLL, SÅ DE RÄKNAS
JU INTE.
 
Man kan ju inte räkna med de som inte är lika mycket värda.
 
Nu träder de nyttiga idioterna fram och försvarar den demokratiska rättigheten att
klä sig som man vill.
 
Demokratin måste och har alltid begränsats av vissa regler, som gör att sam-
hället ska fungera.
 
EN SÅDAN REGEL ÄR ATT ALLA ABSOLUT INTE FÅR KLÄ SIG SOM MAN
VILL.
 
Poliser får inte klä sig som man vill, brandmän får inte klä sig som man vill, sjuk-
sköterskor får inte klä sig hur man vill. osv.
 
Listan skulle kunna göras hur lång som helst över undantag från den demokra-
tiska rättigheten "att klä sig som man vill"
 
INTE HELLER LÄRARE BORDE FÅ KLÄ SIG SOM MAN VILL, VILL DESSA NYT-
TIGA IDIOTER ATT LÄRARNA SKA KLÄ SIG GENOM ATT INTE KLÄ SIG ALLS,
DVS VARA HELT NAKNA.
 
För med dessa nyttiga idioters tunnelseende är det ju också en demokratisk rättig-
het att klä sig naken.
 
Vi som inte är nyttiga idioter accepterar att denna demokratiska rättighet ses som
störande av allmän ordning.
 
Pratet om att det skulle vara en demokratisk rättighet att klä sig som man vill
är inget annat än rent trams.
 
SÅVITT MAN INTE FÖRSPRÅKAR ETT SAMHÄLLE I REN ANARKI.
 
De nyttiga idioternas trams om att klä sig som man vill är inte heller något annat än
rent trams.
 
De flesta av dessa kvinnor klär sig som männen vill, och detta vet de nyttiga
idioterna, men de vill verka ännu mer idiotiskare än de är.
 
Ett antal kvinnor i Borås, utrikesfödda, har vid skilda tillfällen vittnat om den radika-
lisering som skett i vissa stadsdelar.
 
De har bott i Borås under många år och har under tidigare år utnyttjat den demokra-
tiska rättigheten att klä sig som de vill, och då valt att klä sig västerländskt.
 
I takt med att antalet utrikesfödda vettvillingar blivit allt större har denna demo-
kratiska rättighet fråntagits dem.
 
DE HAR KÄNT SIG TVUNGNA ATT KLÄ SIG I TRADITIONELL MUSLIMSK KLÄD-
SEL DÄRFÖR ATT DE VETTVILLIGA MÄNNEN KRÄVT DETTA.
 
Och de vettvilliga männen har lyckats genomföra dessa krav med hjälp av hot om
både det ena och andra.
 
Så kvinnorna klär sig inte som de vill, utan som männen vill.
 
OCH DETTA VET DE NYTTIGA IDIOTERNA, MEN TILL SKILLNAD FRÅN FALCO
GULDENPFENNIG STICKER DE HUVUDET I SANDEN.
 
Som en struts.
 
Att sedan mycket annat talar för att det inte är en rättighet att alla klär sig som de vill
i alla lägen är en helt annan sak.
 
Att överhuvudtag tänka tanken att det skulle främja kunskapsutvecklingen att
en lärare uppträder som ett spöke är så befängt att man måste vara något ännu
värre än en nyttig idiot för att tro på det själv.
 
OCH TROR MAN INTE PÅ DET SJÄLV, INNERST INNE, KANSKE MAN SKA AV-
STÅ IFRÅN ATT FÖRSÖKA FÅ ANDRA ATT FÖRSTÅ DET.
 
Någon djävla ordning måste det väl ändå vara i ett parti sa en gång partiledaren Her-
mansson.
 
Det gäller än i dag, och det gäller också politiker som vill framstå som nyttiga
idioter, men kan och vet bättre.
 
Rent allmänt bör man förhålla sig till saker som de faktiskt är, och bärandet av burka
och niqab innebär faktiskt något.
 
Islam är en politisk rörelse, som använder religionen för att nå sina syften. Den-
na politik omfattar bland annat kvinnoförtryck, införande av sharia mm mm.
 
FÖR ATT MANIFESTERA SIN POLITISKA TILLHÖRIGHET KLÄR SIG ISLAMIS-
TER PÅ ETT VISST SÄTT.
 
FÖR ATT MANIFESTERA SIN MAKT FÖRSÖKER DE FÅ ANRA ATT KLÄ SIG
SOM DE SJÄLVA VÄLJER ATT KLÄ SIG.
 
Detta borde de nyttiga idioterna förhålla sig till och bygga sina beslut på. Det inne-
bär inte på något sätt att i det allra minsta asveende tar något som helst avstånd från
religionen "muslim".
 
 
Nyttiga idioter, som också tuggar sig fast
AE
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet       
 
 
De företagssamma ungdomarna i Husby har ju fortsatt med sina aktiviteter och vi har
under natten noterat bränder i 10 förorter med minst 30 bilbränder och lite andra brän-
der. Vår långsiktiga strategi, att locka hit så många stenkastare som möjligt, har ju med
detta visat sig mycket framgångsrik.
 
Vårt mål har hela tiden varit att skapa ett Järva av världsklass, vi kan nu notera att upp-
gifter i internationell press visar att vi lyckats mycket väl med detta mål. Som bonus har
vi också lyckats skapa ett Stockholm i världsklass.
 
Polisen har tyvärr fått kritik för att göra för lite, men den är orättvis. Regeringen har i sam-
råd med Rikspolisstyrelsen uppmanat polisen att göra så lite som möjligt för att stoppa
dessa kravaller. Vi tycker att det är onödigt att de ska få stenar på sig.
 
Förebild för denna ansvarsfulla och framgångsrika strategi är Churcills agerande under
andra världskriget. Han undvek också att provocera tyskarna för att de inte skulle släppa
ner mer bomber över London.
 
Att polisen gör så lite som möjligt ser vi annars mest som en symbolisk gest mot kultur- arbetarna i Husby, då polisen även annars gör så lite som möjligt.
 
När Aftonbladet skriver om aktiviteterna i Husby överdriver man som alltid och menar att
de är ett tecken på ett gigantiskt misslyckande. Aftonbladet borde veta bättre, den ansvars-
fulla Alliansregeringen gör inga gigantiska misstag, vi gör inga misstag överhuvudtaget.
De misstag vi nu gör gjorde  oppositionen före 2006.
 
Däremot tar vi de boende på allvar, när de nu hävdar att situationen påminner om läget
i Afghanistan. Vi har därför planer på att omfördela truppinsatsen i Afghanistan, så att
halva styrkan sätts in i Husby.
 
Människors oro måste man ta på allvar.
 
Skolsegregationen biter sig fast i debatten och många menar nu att den stora skillnader-
i skolan hänger ihop med det fria valet.
 
Den diskussionen vill Alliansregeringen inte ta och absolut inte inför valet. Vi kommer där-
för att flytta fokus, så att det handlar om en resursfördelning. I enlighet med detta kommer
vi därför nu att flytta resurser från skolor med bra resultat till skolor med dåligt resultat, så
att alla skolor blir lika dåliga. Genom detta ser vi ansvarsfullt till att alla skolor blir likvärdiga.
 
En del tycks tro att det nu förekommer mer våldtäkter i landet än tidigare, och rasister för-
söker hävda att de som begår dessa våldtäkter begår dessa våldtäkter. Vi har ansvarsfullt
länge försökt driva uppfattningen, att de som genomför dessa våldtäkter inte genomför des-
sa våldtäkter.
 
Det visar sig nu att allt är fel i grunden, de våldtäkter som förekommer är inga våldtäkter
överhuvudtaget. En kulturarbetare, åtalad för en våldtäkt som inte är en våldtäkt, har klar-
gjort för rätten att  våldtäkter inte är våldtäkter.
 
Han har då förklarat för rätten att han absolut inte våldtagit, utan han har bara velat göra
lite kärlek. Den här förklaringen passar den ansvarsfulla Alliansregeringen väldigt väl i
vår ambition att radera ut den svenska barbariska kulturen.
 
För mycket kärlek kan vi ju aldrig göra.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
           
 
AE
 
 

VÅLDTÄKT - ATT GÖRA LITE KÄRLEK

Galningar och vettvillingar ska rädda landet från bankrutt
 
Vi svenskar får ju i princip varje dag av vår politiska ledning höra hur värdelösa
vi och att vår framtid skulle gå i krasch om den inte räddades av arbetskraftsin-
vandringen.
 
Så det behöver ju inte ställas så stora krav på arbetskraftsinvandringen
för att de ska vara bättre än vi barbariska och odugliga svenskar.
 
IBLAND TYCKS DET SOM OM DET INTE ALLS BEHÖVER STÄLLAS
NÅGRA KRAV.
 
Vilken dumskalle som helst, vilken vettvilling som helst, vilken galning som
helst, ses som en räddare i nöden, bara han/hon inte är svensk.
 
En av dessa räddare i nöden har drabbats av riktig svennehora, som han
var tillsammans med en tid.
 
När svennehoran efter ett antal misshandlar tröttnade på att bli miss-
handlad ville hon lämna räddaren i nöden.
 
RÄDDAREN I NÖDEN VILLE INTE VARA MED OM DETTA, UTAN VÄG-
RADE ATT SLÄPPA IVÄG HENNE OCH HÖLL KVAR HENNE MED TVÅNG
I LÄGENHETEN.
 
För säkerhets skull våldtog han svennehoran också, någon som kan tyckas
märkligt.
 
Dessa högre varelser blir ju så förorenade av att nudda vid svennehoror,
så man kan ju undra hur den våldtäkten gick till.
 
MAN RÄDDAREN I NÖDEN HADE KANSKE MÄNGDER AV HANDVATTEN
ATT TILLGÅ, SÅ ATT HAN KUNDE VASKA SIG REN EFTER DET ATT
SVENNEHORAN KRÄNKT HONOM GENOM ATT SMUTSA NER HONOM.
 
Av någon underlig anledning blir räddaren i nöden och arbetskraftsinvandrin-
gen åtalad.
 
Och något ännu underligare inträffar sedan, han erkänner glatt det mesta
som läggs honom till last:
 
OLAGA HOT, TVÅNG, KVINNOSKÄNDELSE, MISSHANDEL OCH LITE
MERA, MEN VÅLDTÄKT DET KUNDE HAN INTE ERKÄNNA.
 
Han förklarar också inför rätten varför han inte kunde erkänna våldtäkten.
 
JAG LÅSTE IN HENNE FÖR ATT HON SKULLE LÄMNA MIG, OCH ALLT
DET ERKÄNNER JAG, MEN VÅLDTÄKTEN KAN JAG INTE ERKÄNNA.
 
JAG VILLE BARA GÖRA LITE KÄRLEK.
 
Och dessa ska alltså rädda oss odúgliga och lata svenskar från att landet
ska krascha.
 
VI MÅSTE HELT ENKELT VARA OTROLIGT KORKADE FÖR ATT RÄDDAS
AV EN SOM VILL GÖRA KÄRLEK.
 
Man förstår ju nu lite bättre vad som ligger bakom de gruppvåldtäkter dessa
räddare i nöden så gärna utsätter svennehoror för.
 
DE VILL INTE GÖRA KVINNORNA ILLA, DE VILL BARA GÖRA LITE KÄR-
LEK.
 
Och Fredrik Reinfeldt kallar oss oföretagsamma, mentalt handikappade och
barbariska.
 
ALLT ÄR JU RELATIVT.
 
 
Tänk om polisen hade rätt, tänk om det var en apdjävel ??
AE
 
 

BURKA ELLER INTE I SKOLAN

Maskerad styr undervisningen
 
Så hamnade då frågan i Borås också, ska förnuftet råda eller ska förnuftet inte
råda.
 
Eller annorlunda formulerat:
 
SKA MAN FÅ BÄRA BURKA I SKOLAN ELLER INTE, SKA MAN FÅ UPP-
TRÄDA MASERAD INFÖR ELVERNA ELLER INTE.
 
Självklart kom frågan upp på initiativ av Sverigedemokraterna, och lika själv-
klart röstades motionen ner av övriga.
 
UTAN DEBATT
 
För motioner och förslag från Sverigedemokraterna röstar man ner utan de-
batt vare sig de är bra eller dåliga.
 
Sverigedemokrater ska ju inte ha något inflytande, då är det bättre att man
skrämmer eleverna i skolan.
 
I Kommunstyrelsen tycks i vart fall en ledamots, Falco Guldenpfennigs, ageran-
de mer styrts av förnuft än ryggmärgsreflex. Han ville förbjuda burka i skolan med
motivet:
 
Det är barockt att man ska kunna dölja sitt ansikte i skolan.
 
Helt rätt, det behöver inte sägas mer, så egentligen behövdes den ingen debatt.
 
Men nu styrde inte förnuftet övriga, utan ryggmärgen styrde.
 
SVERIGEDEMOKRATERNA FÅR INTE HA NÅGOT INFLYTANDE, DET ÄR DÅ
BÄTTRE ATT RÖSTA FÖR NÅGOT DÅLIGT ÄN NÅGOT BRA.
 
Ingen tänker, ingen debatt, ingen blir överraskad, precis vad man förväntar sig i
denna krets.
 
Bra rutet av Falco Guldenpfennig, men en väg är bättre än en halv väg. Han
borde nog därför deltagit i beslutet och röstat för sin uppfattning, att se
till att skolan inte utformas barockt.
 
Varför är det barockt med burka i skolan, och vad skulle ha kommit fram om man
fått och vågat debattera. Två saker skulle ha kommit fram.
 
Den ena är elevernas reaktion på att lärare, och andra elever bär burka. Det finns
all anledning utgå ifrån att en lärare iklädd skrämmer vissa elever, vad finns bakom
denna skräckinjagande klädsel, kanske ett spöke ??
 
Självfallet ska man inte fästa avseende vid om eleverna möjligen kan komma
att skrämmas. Lika självfallet får man inte utgå ifrån detta när det gäller just
burka. Men det skulle vara lättare att kunna förstå om läraren kom in i klass-
rummet iförd en annan typ avskräckinjagande maskering, kanske som pirat.
 
Men nu tycks frågan främst inte gälla om eleverna blir skrämda eller inte, fråga
tycks vara att ledamöterna är skrämda, så skrämda att de inte lyckas tänka klart.
Tänk att ett så litet parti kan skrämma så många så mycket.
 
ETT MINIMIKRAV BORDE RIMLIGEN VARA ATT ELEVERNA SKA KUNNA
KÄNNA SIG SÄKRA PÅ VEM SOM RYMS I KLÄDSELN.
 
Att sedan kommunikationen blir lidande är också självklart. En stor del av samtalet
mellan individer rör sig om hur det sagda uppfattas, och för att uppfatta det sagda
är det en förutsättning att man kan se minspel och annat.
 
Kroppsspråk kallas det visst, när man inte lägger förnuftet åt sida.
 
Den andra frågan gäller burkans status. Burkan är inget fritidsplagg, som man
bär för att man tycker det är bekvämt eller vackert.
 
Burkan är tänkt att utgöra ett signalvärde, här kommer en med den rätta
religionen.
 
I övrigt gäller ju i skolan att den absolut ska vara sekulär, inget utrymme för nå-
got annat, man får inte ens viska psalm inom skolans väggar, knappast utan-
'för heller.
 
Men religiös klädsel är OK, bara religionen är knuten till islam, då är allt
OK. Lite bönerum och sådant är också kanonbra, men absolut inget
kors, då går världen under.
 
HAR VI BLIVIT FULLSTÄNDIGT TOKIGA, ÄR NÄSTA STEG ATT LÄRARE
SKA KUNNA VARA KLÄDDA SOM HÄXDOKTORER OCH SOM BUDDISKA
MUNKAR.
 
Tänk vad nyttiga idioter kan ställa till med när enfald och naivitet får styra.
 
 
Nästa tillåtna klädsel för lärare, är det ena skräckinjagande tillåtet, bör väl också
det andra skräckinjagande vara tillåtet
AE
 
 
 
 
 

TAL ATT MINNAS

Upploppen i Husby har nu fått sin förklaring
 
Många har ju förundrats över varför kriminella startar upplopp på sätt som sker,
någon egen vinning tycks ju inte föreligga.
 
Men Gunnar Johansson har en förklaring. Gunnar Johansson har bott i Husby
och var en av initiativtagarna till Nätverket Järvas Framtid.
 
Gunnar Johansson förklarar upploppen med:
 
DET BOR FINNA MÄNNISKOR HÄR. MAN GÖR DET MAN GÖR AV EN OR-
SAK MEN JAG VET INTE VAD ORSAKEN ÄR.
 
Och så finns det sådana som hävdar att den genomsnittliga IQ i landet gått ner.
 
Jag är en åsna, men jag vet inte vad en åsna är
AE

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, särskilt ansvar tar jag för upploppen i Husby.
       
 
Det man felaktigt kallar upplopp i Husby har nu lyckligtsvis spritts sig till flera andra
förorter. Att man kallar detta för upplopp beror ju på att många ännu mentalt lever
kvar i vår egen barbariska kultur och inte förmått ta till sig den nya kultur de Nya
Moderaterna vill införa.
 
Både Dagens Nyheter och Aftonbladet för nu fram kritik för att jag legat lågt när det
gäller dessa upplopp, man tycker jag borde ha uttalat mig.
 
Regeringskansliet har också sagt att jag ska uttala mig, om inte annat bör jag säga
att jag tar ansvar menar man. Jag har tagit till mig detta och kommer att uttala mig,
förhoppningsvis redan inom en vecka, när jag tänkt färdigt. Mitt fördröjningsrelä är
inte inställt på att kunna tänka så fort att jag kan uttala mig under den tid upploppen
pågår.
 
Sedan tror jag knappast att jag kan ge något stöd till polisen i deras arbete, taktiskt
sett räknar vi med fler röster om vi stöder upploppsmakarna.
 
Skatteverket har nu krävt att SAAB:s förre VD, Jan Åke Jonsson, ska anhållas för
försvårande av skattekontroll. Vi ser detta som ett erkännande av att Maud Olofsson
gjorde rätt, när hon genom lögnaktiga uppgifter fick europeiska investeringsbanken
att utbetala ett lån till SAAB, de aldrig skulle ha utbetalt, om de fått korrekta uppgifter
av Maud.
 
Buss i Fittja tycks ha blivit beskjuten och sten kastats mot tunnelbanan. Trafiken är
därför stoppad. Vi ser här att vår ansvarsfulla överenskommelse med Miljöpartiet
redan ger frukt. Lyckas vi bara öka arbetskraftsinvandringen ska vi nog få stopp på
det utsläpp bussar och tunnelbanor orsakar även på andra håll.
 
Vi hör också att kulturarbetarna slumpmässigt attackerar och misshandlar svenskar
i samband med upploppen. Jag säger som jag brukar säga, man får skylla sig själv
om man visar att man är svensk.
 
Internationella åklagarkammaren anklagar oss nu för at vi inte klarar av att utreda de
krigsbrott, som rör krigsförbrytare, som uppehåller sig i landet, man hävdar att vi har
33 öppna ärenden som bara ligger.
 
Vi har valt att inte driva dessa utredningar, då vi inte har några krigsförbrytare i lan-
det, de upphörde att vara krigsförbrytare och blev arbetskraftsinvandring i samband
med att de ljög sig in i landet.
 
Samtidigt vill vi ju inte riskera att Carl Bildt dras in i dessa utredningar genom sina
eventuella krigsbrott i Sudan.
 
Dagens Nyheter skriver idag att vi sitter på två stolar och lämnar dubbla budskap när
det gäller illegala i landet. Man menar att myndigheten Migrationsverket fattar beslut
om att de ska skickas ut ur landet, medan socialkontor sedan delar ut försörjningsstöd
för att de ska stanna.
 
Dagens Nyheter är här helt fel ute, vi lämnar inga dubbla budskap, tvärtom har vi varit
väldigt tydliga med att de som inte vistas i landet vistas i landet och ska ha de försörj-
ningsstöd de inte ska ha.
 
Miljöpartiet har sagt att vi ska lämna detta enkla budskap, så att alla förstår vad vi me-
nar.
 
Det visar sig nu att bonusprogrammen vid Vattenfall mest tycks vara rena bedrägerier
och bedömare menar att det kan röra sig om trolöshet mot huvudman. Vi ser detta som
en bekräftelse på att vi tar vårt ansvar som ägare.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet       
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
         
 
 
 

FÖRORT I BRAND OCH POLITIKER SOM SOVER

Upploppen i Husby blottläggare ansvarslösa politiker
 
En förort i brand, bilar i brand, en enorm förödelse, tre skadade poliser och mängder
av oroliga människor som far illa.
 
Och debatten förs i de gamla vanliga hjulspåren.
 
FULLSTÄNDIGT HELGALNA INAVLADE BANDITER, BLAND ANNAT FRÅN MEGA-
FONEN, BJUDS IN TILL TV FÖR ATT FÅ EN ARENA ATT SPILLA GALLA ÖVER
POLISEN.
 
Och i detta vansinne kommer debatten att handla om huruvida någon polis kallat eller'
inte kallat en av dessa banditer för pajas eller något liknande.
 
En fullständigt horribel situation, som bara  kan uppstå när ansvariga politiker
springer och gömmer sig. Som under kvällen spetsas till genom att vettvillingar-
na satt upp målet "att under natten ska en polis dö"
 
Polisen utför detta på uppdrag av politikerna för medborgarnas räkning och när det
hettar till springer politikerna och gömmer sig och blir upprörda över att en fullständigt
vettvillig galning blir kallad för pajas av polisen.
 
i detta läge beter sig politikerna som om de tappat allt förstånd och allt ansvar.
 
DET BORDE VARA EN SJÄLVKLARHET ATT DE I DETTA LÄGET GJORDE UT-
TALANDEN, SOM MEDFÖRDE ATT POLISEN KUNDE KÄNNA ATT DE HAR PO-
LITIKER OCH MEDBORGARE ATT STÖTTA SIG EMOT.
 
I stället faller dessa ansvarslösa politiker in i kören som fördömer poliserna i detta
utsatta läge.
 
ANSVARSLÖSARE ÄN ANSVARSLÖST, ETT FULLSTÄNDIGT HORRIBELT FEGT
SÄTT ATT AGERA.
 
Polisen behöver stöd i detta läget och har rätt att kräva det, de ska inte ligga sömnlösa
över natten för att idiotiska politiker kräver internutredningar för att någon polis kan ha
kallat en vettvilling för pajas.
 
Sedan borde det en gång för alla vara på tiden att man gör upp med hur dessa vettvillin-
gar ska hanteras och beskrivas.
 
De startar inte upplopp och ödeläggelse för att de är i någon form av utanförskap och
behöver fritidshem och extra resurser i skolan.
 
DE STARTAT UPPLOPP OCH ÖDELÄGGELSE DÄRFÖR ATT DESSA VETTVILLIN-
GAR ÄR ETT REGELRÄTT SLÖDDER.
 
Hanterar vi dem som annat än slödder kommer detta att fortsätta i all evinnerlig tid.
 
Att de överhuvudtaget tilläts komma in i landet är en ren katastrof och en grov
missbedömning. Upploppen kan de faktiskt sköta där de hör hemma.
 
OCH OM SLÖDDER AV DENNA KRAKTÄR SLINKER IN I LANDET BÖR DE OM
GÅENDE GES EN RETURBILJETT EFTER ATT HA STARTAT OCH GENOMDRI-
VIT UPPLOPP AV DETTA SLAG.
 
Det är ingen naturlag som säger att Sverige måste bli ett nytt Balkan, ett nytt Iraq
eller ett nytt Somalia.
 
Däremot tycker de flesta av våra politiker att Sverige ska bli ett nytt Balkan, ett'
nytt Iraq och ett nytt Somalia.
 
DET TYCKS NU VARA LÄGE ATT VI ALLA EN GÅNG FÖR ALLA GÖR KLART
FÖR DESSA SVENSKFIENTLIGA POLITIKER ATT VI INTE VILL HA ETT NYTT
LÅGINTENSIVT KRIG A LA BALKAN, IRAQ ELLER SOMALIA.
 
För det vill vi väl inte ??
 
 
Gatans parlament styr landet mot kaos och politiker springer och gömmer
sig i mammas kjol.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DET POLITISKA VÅLDET I SVERIGE

Alliansen anstiftar politiskt våld
 
Är man positiv kan man ju säga att det råder politisk skymning i landet, mer rätt
är nog att säga att det nu är på väg att svartna helt och hållet.
 
Det förekommer nu dagligen politiskt våld mot olika oliktänkande i landet, gemen-
samt för dem är att utövarna tillhör den så kallade våldsvänstern och offren till-
hör oftast partier, som tycker att invandringen är för stor.
 
ANSTIFTARE TILL DETTA VÅLD ÄR FREDRIK REINFELDT SOM GENOM
OLIKA UTTALANDEN OCH SITT TYSTA SAMTYCKE UNDERBLÅSER
DETTA.
 
Under helgen skedde ett övergrepp, som närmast ter sig bisarrt, till och med
för att förekomma i Sverige.
 
Magnus Person, politiskt aktiv i Eskilstuna, blir överfallen av ett antal maskerade
bandtiter, som slår sönder hans lägenhet.
 
Vandaliseringen sker med det uttalade syftet att varna honom och hans
meningsfränder för att arbeta med politiska frågor som våldsvänstern in-
te gillar.
 
FÖR ATT DET HELA SKA FÅ STORT GENOMSLAG FILMAR MAN VANDALI-
SERINGEN OCH LÄGGER UT PÅ YouTube.
 
Med det uttalade syftet att varna alla så kallade fascister från att arbeta politiskt,
gör de det ska också deras hem vandaliseras.
 
SVERIGE ÅR 2013 OCH MAN UTGÅR IFRÅN ATT RÄTTSSYSTEMET REA-
GERAR.
 
Och rättssystemet reagerar.
 
MED TYST SAMTYCKE, HÄNDELSEN TAS INTE UPP ÖVERHUVUDTAGET,
DET ÄR EN ICKE HÄNDELSE.
 
Fredrik Reinfeldt uppges vara nöjd, Hitler skulle också ha varit nöjd, anstiftan
har fått verkan.
 
DET ÄR JU BARA VÅLDSVÄNSTERN SOM BARA BEGÅR ÖVERGREPP
MOT OLIKTÄNKANDE.
 
Fredrik Reinfeldt får antas nicka förnöjsamt.
 
För en icke tekniskt kunnig vanlig människa framstår det som  troligt att
avsändaren på YouTube skulle gå att spåra ??
 
KOMMER SÅ ATT SKE ??
 
Definitivt inte, i Sverige upprätthålls demokratin med övergrepp på oliktänkande.
 
Magnus Persson ska nog vara glad.
 
HAN KUNDE JU HA BLIVIT IHJÄSLAGEN MED FREDRIK REINFELDTS TYS-
TA SAMTYCKE.
 
 
Anstiftar och underblåser politiskt våld mot oliktänkande
AE

SOMALIA RÄDDAR SVERIGE

Analfabeterna som ska trygga välfärden
 
Mycket skiljer Sverige och Norge, Norge har oljefonder, Sverige inte.
 
Och i Norge får man tala om vissa saker, i Sverige inte.
 
Rapporter från Norge visar nu att så kallade ickevästliga invandrare för samhället
medför enormt stora kostnader.
 
Varje ickevästlig invandrare beräknas under sin livstid kostnad i snitt 4,1
miljoner.
 
DETTA SKA STÄLLAS TILL VÄSTLIGA INVANDRARE SOM BIDRAG MED
I SNITT 0,8 MILJONER.
 
Man befarar nu i Norge att kostnaderna kommer att skena så mycket att landets
oljefonder kommer att gå åt.
 
DÅ ÄR DET SKÖNT ATT INTE HA NÅGRA OLJEFONDER SOM KAN GÅ ÅT.
 
Och som sagt, varför ska vi oroa oss i Sverige, Sverige är Sverige och Norge är
Norge, och skillnaderna mellan länderna är ju stora.
 
SAMMA ICKEVÄSTLIGA INVANDRARE, SOM I NORGE KOSTAR 4,1 MILJ
GÅR JU TILL JOBBET I SVERIGE OCH RÄDDAR VÄLFÄRDEN, DET VET JU
ALLA.
 
Om inte alla, så vet i alla fall centerpartiet och miljöpartiet detta.
 
Med den mörkläggning, som sker i landet kring ekonomin kring invandringen
kan man nog ha fog för ett påstående.
 
ALLIANSREGERINGEN GENOMFÖR JUST NU HISTORIENS STÖRSTA SVEK
MOT DEN SVENSKA BEFOLKNINGEN.
 
Tyvärr har den stöd av oppositionen, som i sin iver att vara antisemitiska, också tyc-
ker att landet ska bli uppehållsplats för allsköns slödder.
 
Det ovan sagda innebär inte att man inte ska välkomna invandrare, som vill
integrera sig och som vill bidra så gott det går.
 
 
Går till jobbet varje dag enligt myten Eric Ullenfån
AE
 
 
 
 
 

ALLIANSENS STÖLD FRÅN FATTIGA

Starka offentliga finanser ger större fattigdom
 
Smygbeskattning förekommer både här och där.
 
Borås Kommun smygbeskattar elkunderna, kultureliten i Södertälje beskyddar oroliga
butiksägare och Alliansen smygbeskattar fattiga.
 
Fast Alliansen är ju värst här också, man går hårdare fram mot utsatta än kultur-
eliten i Södertälje.
 
OCH MAN BLYGS INTE ÖVER BELOPPEN, TVÄRTOM OM SKRYTER OM HUR
MAN SKAPAT STARKA OFFENTLIGA FINANSER.
 
Vi vet ganska väl vilka de utsatta grupperna i Sverige är, det är sjuka, arbetslösa och
några andra utsatta grupper.
 
Utsatta grupper är lätt att ge sig på, ofta kan de inte försvara sig.
 
OCH ALLIANSEN GER SIG PÅ UTSATTA GRUPPER SOM INTE KAN FÖRSVARA
SIG OCH MAN GÖR DET MED BESKED, OCH SKRYTER ÖVER DET.
 
De starka offentliga finanserna har skapats på många sätt, gemensamt för dem alla
är att det inte är Hästsvansen som ligger bakom detta.
 
GEMENSAMT FÖR ALLA SÄTT ATT SKAPA OFFENTLIGA STARKA FINANSER ÄR
ATT DET ÄR MEDBORGARE, SOM PÅ OLIKA SÄTT FÅTT AVSTÅ FRÅN NÅGOT.
 
Och utsatta grupper har fått utstå särskilt mycket, och detta skryter man över.
 
Genom att inte värdesäkra barnbidrag, sjukpenning, a kassa, pension och annat har
det skett en stor smygbeskattning av dessa medborgare, som har det gemensamt att
de ofta utgör utsatta grupper.
 
STATISTIK VISAR NU ATT DENNA SMYGBESKATTNING AV FATTIGA OCH UT-
SATTA MEDBORGARE UPPGÅR TILL SVINDLANDE 15 MILJARDER.
 
PER  ÅR.
 
Det är inte konstigt att inkomstklyftor och förmögenhetsklyftor ökar.
 
Dessa utsatta grupper blir antastade från två håll, som båda medför att klyftorna
ökar.
 
GENOM JOBBAVDRAGEN ÖKAR INKOMSTKLYFTORNA KRAFTIGT OCH GENOM
DEN UTEBLIVNA VÄRDESÄKRINGEN ÖKAR KLYFTORNA KRAFTIGT EN GÅNG
TILL.
 
Fredrik Reinfeldt är på god väg att få den svältande befolkning han vill ha.
 
OCH DENNA POLITIK BESKRIVER MAN SOM ANSVARSFULL OCH SKRYTER ÖVER.
 
39,1 % av befolkningen måste vara, som Fredrik Reinfeldt hävdar, mentalt handikap-
pade.
 
Att rösta på en Allians, som vill att en stor del av befolkningen ska fara illa, då kan man
väl knappast vara annat än mentalt handikappad  ??
 
 
Luften må gå ur centerpartiet och kristdemokraterna,
men mig går luften aldrig ur.
AE
 
.
 
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
 
 
Det är sällan man vaknar till så goda nyheter som idag. Hela Husby exploderar av den
högre kultur som ska ersätta vårt barbari, centrum vandaliserat, skolor i brand och bilar
i brand, det är precis det vi har planerat för i samråd med Miljöpartiet.
 
Jag måste ringa språkrören idag, så att vi snabbt kan träffa nya ansvarsfulla överenskom-
melser, detta kan vi inte få för mycket av.
 
Tre poliser skadade, de får skylla sig själva, när de anser att de ska upprätthålla lag och
ordning. I Det Nya Sverige ska ordningen upprätthållas med skottlossning, stenkastning
och bränder, allt annat är rasism, som måste bekämpas med tänger.
 
United Minds väljarundersökning igår överraskar positivit, tänk att det fortfarande finns 39,1
% som vill rösta på alliansen, man tror knappt det är sant.
 
Aftonbladet skriver att med detta gick luften ur centerpartiet, som men sina 2,6 når sitt säm-
sta resultat någonsin.
 
I går gick luften ur KD, som då fick sitt sämsta resultat någonsin.
 
Men vi moderater oroar oss inte för att luften ska gå ur oss moderater, vår uppblåsthet räc-
ker långt.
 
Det finns nu statistik, som visar hur vi nått våra starka offentliga finanser. Genom att inte
värdesäkra barnbidrag, a kassa, sjukpenning och annat skapar vi ansvarsfullt 15 miljarder
om  året i form av smygbeskattning.
 
Detta gör det också lättare att nå målet att svälta ut alla mentalt handikappade svenskar.
Samtidigt förstår ju alla hur duktig Hästsvansen varit i detta avseende, och han gör rätt i
att skryta över detta, 15 000 000 000 i smygbeskattning, som drabbar redan utfattiga, det
kallar jag en ansvarsfull politik, verkligen något att skryta över.
 
I Norge oroas man nu av de kostnader invandringen från ickevästliga länder för med sig.
Detta är inget vi behöver oroa oss för i Sverige, då vi träffat en överenskommelse med
Miljöpartiet att alla ickevästliga invandarer går till jobbet varje dag.
 
Man oroar sig till och med i Norge att dessa kostnader blir så höga att alla oljefonder mås-
te tas i anspråk för denna kostsamma invandring.
 
Inte heller är detta något vi behöver oroa oss för då vi inte har några oljefonder.
 
Beträffande de kulturella inslagen i Husby kan detta medföra att vi utser en ny migrations-
minister. Journalisten Bana Bisrat har förstått mitt budskap på rätt sätt och agerat under
tillställningen.
 
Hennes inslag på Twitter @ BanaBisrat bör läsas av alla, jag tror till och med att språlrö-
ren i Miljöpartiet kan vara nöjda med detta.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvars för landet      
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag, Miljöpartiet sänder också en hälsning och hoppas att alla Era skolor brinner upp.
 
 
 
       
 
Vem är vem ?  Den som svarar rätt får som belöning en tång .
 
AE
 
 

HITLERS ANDE STYR ROSENBAD

Adolf skulle säkert vara stolt över Fredrik Reinfeldt
 
Vad kan dessa tyranner ha gemensamt, en hel del faktiskt, även om de hör hemma
i olika tidsepoker.
 
Jakten och övergreppen på judar är en sak de har gemensamt. Adolf hade kun-
nat stoppa judeförföljelserna i Tyskland, på samma sätt som ansvarspredikanten
kunnat stoppa övergreppen mot judarna i Malmö.
 
TYST SAMFÖRSTÅND KALLAS DET VISST.
 
Förkärleken för våld mot oliktänkande och anstiftan till sådant har de också gemen-
samt.
 
Kristallnatten minns vi, men det var ju inte Hitler som var ute på gatorna och slog
ihjäl judarna.
 
Han bara anstiftade och underblåste det hela, genom hans retorik blev det
legaliserat att begå övergrepp.
 
Ansvarspredikanten är inte heller ute på gatorna och slår ihjäl sverigedemokrater,
även om det mesta tyder på att han gärna skulle vilja.
 
Däremot anstiftar han gärna övergrepp och annat på sverigedemokrater, ill-
dåden ska utföras av andra. Genom att i retoriken underblåsa detta våld
får ansvarspredikanten anses lika skyldig till det politiska våldet i Sverige
som Hitler var till våldet i Tyskland.
 
Det blev legaliserat att misshandla sverigedemokrater och begå övergrepp mot
dem när "tången" kom på tal.
 
När mobben gick på ansvarspredikantens linje och misshandlade en poli-
tiker i Malmö blev de påhejade av ansvarspredikanten:
 
"Sådana ska misshandlas var budskapet" och efter det var det fritt fram.
 
Många politiker i SD har trots övergreppen kämpat vidare, men under helgen
fick ett av offren nog.
 
Ulf Prytz i Ängelholm avsäger sig alla politiska uppdrag efter att han och hans
familj hotats och misshandlats. De mest kända övergreppen mot honom var en
mycket grov misshandel samt mordbrand, där man brände ner en fastighet för
honom.
 
Ingen politiker i vårt avlånga land har ens viskat något som skulle kunna
tolkas som att man tycker att misshandel och mordbrand skulle vara fel
när det gäller att begå övergrepp mot sverigedemokrater.
 
FREDRIK REINFELDT HAR DET YTTERSTA ANSVARET FÖR ATT DETTA
HAR SKETT OCH ATT ALLA TIGER SITT SAMTYCKE.
 
Genom sin retorik och genom sin anstiftan till våld och genom att underblåsa
dessa krafter får han anses ha ett direkt ansvar för att ett klimat uppstått, som
gör att denna typ av våld blir mer eller mindre legaliserat.
 
Fredrik Reinfeldt skulle kunna ha stoppet det.
 
ADOLF HITLER SKULLE HA VARIT STOLT ÖVER ATT FREDRIK REINFELDT
VALT ATT INTE STOPPA VÅLD MOT JUDAR OCH SVERIGEDEMOKRATER.
 
Vi minns en viss centerpartist som för något år sedan blev misshandlad i Stock-
holm. Man visste inte ens om det fanns politiska motiv, men vilket liv det blev.
 
DEMOKRATIN HOTAD, DEBATT I RIKSDAGEN OCH 23 000 POLISER PÅ
JAKT.
 
När Ulf Prytz blir mycket värre misshandlad, får sin stuga nerbränd, hans fam-
ilj hotas mm mm.
 
Vad händer då ??
 
INGENTING, ABSOLUT INGENTING, KNÄPPTYST I HELA MOSKEEN.
 
Misshandel och mordbränder anses av våra politiker vara legala åtgärder,
bara de riktar sig mot oliktänkande, som har fel åsikt.
 
DETTA ÄR SVERIGE 2013, 7 ÅR EFTER ALLIANSREGERINGEN TILL-
TRÄDDE.
 
Hitler skulle säkert känt sig hemma i detta politiska klimat och det mesta
tyder på att ansvarspredikanten och Hitler skulle funnit varandra ganska
så väl.
 
Nu har man alltså fått bort Ulf Prytz i Ängelholm genom att anstifta miss-
handel och mordbrand.
 
Och man tycks vara stolt över det.
 
I SVERIGE ÅR 2013.
 
Ska perioden 2006 och framåt gå till historien som skammens period ??
 
  
 
Tyranner i olika skepnader
AE
 

DÅRHUSET SVERIGE HAR GETT UPP

Dårarna går fria och dårarna huserar helt fritt
 
Vi är många som ännu minns det land som var, där viss respekt för andra ännu
kunde märkas i samhället.
 
DÅ MYCKET ÄNNU PRÄGLADES AV VANLIGT HEDERLIGT FÖRNUFT DÅ
ALLT INTE BEHÖVDE GÖMMAS BAKOM VÄRDEGRUNDSPLANER OCH
ANNAT SVAMMEL.
 
Vi minns ännu närmare hur många arbetat för att få till stånd en bättre jämlikhet
mellan könen, nu ambitioner som är helt bortblåsta.
 
Nu ses det som en högre kultur att kränka och diskriminera kvinnor, helst
ska de inte synas alls.
 
OCH ATT TA DEM I HAND ÄR VÄRRE ÄN DÖDEN, HOT OM SÅDANT KAN
VARA LÖNSAMT.
 
Många dårar i dårhuset anstränger sig riktigt kraftigt för att bevisa att vi lever i
det ultimata dårhuset.
 
Även i Trollhättan gör dårarna så gott de kan. En kvinnokämpe ur arbets-
kraftsinvandringen besöker en tilltänkt arbetsledare i kommunen.
 
TANKEN ÄR DÅ ATT KVINNOSAKSKÄMPEN SKA FÅ ETT INSTEGJOBB, SÅ
ATT EN BARBAR KAN FÅ ETT UTSTEGSJOBB.
 
Arbetsledaren, en kvinna, vill ta kvinnosakskämpen i handen och hälsa, men den-
vägrar, då han inte vill förorena sig och smutsa ner sig genom att vidröra en män-
niska som är mindervärdig.
 
NÅGON UPPGER ATT HAN TYCKS HA MUMLAT ATT ALLA ÄR LIKA MYCKET
VÄRDA I SAMBAND MED DENNA VÄGRAN.
 
Arbetskraftsinvandringen är vänligheten själv och tillägger att hade han haft hand-
vatten med sig och kunnat tvätta sig efter en hälsning, då skulle han kanske ha häl-
sat.
 
Den förorättade arbetsledaren, mindre värd i vissas ögon, meddelar då vänligt att
man har tillgång till handvatten, så en hälsning borde inte vara något problem.
 
Arbetskraftstillgången är ju inte van vid att bemötas av sådant barbari, van som han
är hemifrån vid att alla är lika mycket värda, blir naturligsvis rasande över denna in-
formation.
 
Handvattnet var ju bara ett svepskäl, förstod inte den underlägsna kvinnan
detta ??
 
MÅSTE SJÄLVFALLET ANMÄLAS TILL DO MED KRAV PÅ SKADESTÅND, SÅ
HÄR KAN DET JU INTE GÅ TILL.
 
Nu hade arbetskraftstillgången tur, som förvaltningschef, satt redan en som fått in-
stegsjobb och trängt ut en svensk barbar.
 
Och självfallet ska man hjälpa sina landsmän, för landsmän var dessa kvinnosaks-
kämpar.
 
Så innan DO ens hinner öppna målet utbetalar landsmannen förvaltningsche-
fen 30 000:- landsmannen kvinnosakskämpen utan handvatten.
 
Det påstås att denna arbetskraftstillgång är överrepresenterad när det gäller våld-
täkter av svennehoror.
 
Man får väl anta att de är välförsedda med handvatten, eller då kanske det
krävs någon annan form av vatten.
 
OCH MYCKET HANDVATTEN LÄR I SÅ FALL KRÄVAS, DESSA HJÄLTE-
MODIGA MÄN FÖRNEDRAR JU INTE EN SVENNEHORA GENOM ATT UPP-
TRÄDA ENSAMMA, JU FLER PÅ DESTO BÄTTRE ÄR.
 
Förr kallades det gruppvåldtäkt, nu är det något vi ska vara tacksamma för.
 
Nu är ärendet anmält till JO och där lär det nog gå lika fort, sannolikheten för
att JO tar upp ärendet torde vara närmast noll, det är ju bara en svensk kvinna
som är kränkt, sådant räknas inte längre.
 
Och JO vet vem som tillsätter och avsätter JO, så det kommer nog att gå
ganska så fort med att lägga ner detta ärende.
 
INGET ATT FÖRVÅNAS ÖVER HELLER, JO HAR FLERA GÅNGER TIDIG-
ARE VISAT ATT MAN KAN SITTA VACKERT PÅ JO ÄMBETET.
 
En liten bild av vardagen i Sverige, ingen höjer längre ett ögonbryn över dårska-
per av denna karaktär.
 
Att vi väljare låter detta vansinne rulla på och accelerera är ju inget högt betyg på
oss själva.
 
Att politikerna skulle reagera över dessa galenskaper ligger långt bortom
gränsen för det möjliga. De har målat in sig i ett hörn, så att nu kan vad
som helst ske utan att någon vågar säga "kvack".
 
 
Svensk flyktingpolitik
AE
 
 

ALLIANSEN BEGRAVER DEMOKRATIN

Sopar viktiga frågor under mattan
 
Vi får ständigt höra hur viktigt det är att vi röster i våra allmänna val vart fjärde år,
de ses inte bara som en rättighet, det anses av många också som en skyldighet.
 
En rättighet och en skyldighet att rösta rätt, för man får ju inte rösta fel.
 
ALLA SOM RÖSTADE FEL 2010 VET HUR DET GICK FÖR DEM OCH DERAS
FÖRETRÄDARE.
 
Röstade man på fel parti, sverigedemokraterna, fick man finna sig i att landets le-
dande politiker med Fredrik Reinfeldt i spetsenunderblåste hat, misshandel, olika
övergrepp och till och med mordbrand mot oliktänkande.
 
Inför nästa val tar Alliansens demokratigrupp ytterligare ett steg i denna rikt-
ning.
 
NU SKA VÄLJARNA INTE BARA HINDRAS FRÅN ATT RÖSTA PÅ VISSA PAR-
TIER, NU SKA MAN OCKSÅ FÖRHINDRAS ATT I VALET KUNNA TA STÄLL-
NING I VIKTIGA FRAMTIDSFRÅGOR.
 
Demokratigruppen inom Alliansen har insett att väljarna inte ligger i fas med den
förda politiken när det gäller friskolereformen.
 
Därför ska nu väljarna förhindras ta ställning till denna fråga i samband med
valet nästa år.
 
ALLIANSEN FÖR DÅ FÖRHANDLINGAR MED OPPOSITIONEN SOM SYFTAR
TILL ATT TRÄFFA EN ÖVERENSKOMMELSE SOM MEDFÖR ATT FRÅGAN
INTE TAS UPP UNDER VALRÖRELSEN.
 
Vi väljare ska alltså förhindras i allmänna val på två sätt, vi ska förhindras rösta på
det parti vi vill rösta på, och så ska vi förhindras att ta ställning i viktiga framtida sam-
hällsfrågor.
 
Då uppstår frågan varför vi överhuvudtaget ska rösta, inte få rösta på det parti
vi vill, och inte få ta ställning till de frågor vi vill.
 
VI KANSKE SKA RÖSTA AV SAMMA SKÄL SOM INVÅNARNA I FÖRUTVARANDE
SOVJETUNIONEN SKULLE RÖSTA.
 
Skälet där var att man skulle rösta och man skulle rösta rätt.
 
Om nu Alliansregeringens demokratigrupp har Sovjet som förebild har man en bra bit
kvar att vandra.
 
I Sovjet lyckades man tvinga 99,9 % att rösta som man ville i de frågor man ville,
så här återstår mycket för demokratigruppen att göra.
 
SKA MAN HA SOVJET SOM FÖREBILD OCH TVINGA FOLK RÖSTA RÄTT, DÅ
RÄCKER INTE 80 %, DÅ SKA DET TILL 99,9 %.
 
Annars kan ju folk tro att det inte är en rättighet att rösta, rätt.
 
Var alliansen står i demokratifrågor är tämligen klart, man står inte alls. Tyvärr är demo-
kratiunderskottet i oppositionen också betydande, men går Stefan Löfven med på att
skjuta frågan om friskolor åt sidan, då är vi snart uppe i 99,9 %.
 
Vi väljare tror oss veta varför Stefan Lövfen skulle kunna frestas att gå med på
att skjuta frågan om friskolor åt sidan.
 
PARTIET ÄR SPLITTAR I VISSA FRÅGOR KRING FRISKOLEREFORMEN OCH
SPITTRING ÄR INTE BRA INFÖR ETT VAL.
 
Må så vara, men även ett partis demokratigrupp borde väl ha en viss insikt i grund-
läggande demokratifrågor, en sådan är att väljarnas intresse, i vart fall i teorin, ska
sättas i fokus.
 
Partiet må vara splittar, men väljarna är nog inte splittrade i denna viktiga demo-
kratifråga.
 
SÅ GOTT SOM ALLA VÄLJARE TYCKER NOG ATT DE SKA FÅ TA STÄLLNING
TILL VIKTIGA SAMHÄLLSFRÅGOR I ALLMÄNNA VAL, DE TYCKER SÄKERT
INTE ATT DE SKA HINDRAS GÖRA DETTA.
 
Ett splittrat parti är inte bra, men ett splittrat land med stora demokratiunderskott är
etter värre.
 
Stefan Löfven borde inte stå inför ett val, när det gäller att träffa en överenskom-
melse med Alliansen eller inte.
 
VALET BORDE VARA ATT VALET BORDE GÄLLA.
 
 
Alliansen begraver demokratin, ska oppositionen också hålla i spaden ?
 
AE
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
 
Helgen tycks så här långt ha varit lugn. Vädret gav också möjligheter till olika kulturella
engagemang utomhus på olika platser. I Brandergen underhölls ett antal poliser med
traditionell stenkastning. Det ena laget utgjordes av fredsälskare ur arbetskraftsinvand-
ringen, som ville visa polisen sin stora tacksamhet för  alla de pengar de fått.
 
Annars är SIFO senaste väljarundersökning den stora nyheten för dagen. Det rödgröna
blocket får här egen majoritet med dessa siffror. Detta oroar inte Alliansen, vi kommer nu
ännu kraftigare att avkräva ett besked vilka partier som är vilka partier. Har vi tur kommer
vi inte heller att inse vad detta betyder förrän valet är över.
 
Undersökningen bekräftar också att vi blivit av med ett problem för gott, då KD nu får
sitt sämsta resultat någonsin under Görans ledning. Som siffrorna nu ser ut för både
CP och KD kan ingen avkräva besked om vilka vi ska bilda regering med.
 
Göran får nu möjligheter fortsätta sin slummer  
 
Socialdemokraterna hävdar nu i ett debattinlägg att framtida investeringen inom den spår-
bundna trafiken i Stockholm ska vara samhällsekonomiskt lönsamma. Vi tar till oss denna
nya revolutionerande och spännande ståndpunkt, men vi får akta oss för att bli alltför lön-
samma här, resenärerna tål nog inte att spårbunden trafik plötsligt börjar gå på de tider
som är utsatta.
 
Friskolorna har ju blivit en viktig fråga för väljarna. Vi för nu förhandlingar med oppositionen,
som syftar till att denna fråga inte ska kunna debatteras inför valet. Vår demokratigrupp an-
ser inte att väljarna ska kunna påverka denna fråga, heller.
 
I stället kommer vi att fokusera på frågan om socialdemokraterna ska bilda regering med
Miljöpartiet eller om Miljöpartiet ska bilda regering med socialdemokraterna. Väljarna har
rätt att få besked om detta, däremot inte hur friskolorna ska hanteras.
 
Vi minns ju när Anders Borg ljög om tillväxtprognoserna ett antal gånger. Skälet till dessa
lögner vet ju alla, vi var tvungna att kunna muta de övriga allianspartierna med reforminslag
vi inte hade råd med om vi gick på de siffror ekonomer och forskare hävdade var korrekta.
 
Ekonomen Krugman driver nu med oss på denna punkten, och menar att vi inte förmår ut-
nyttja den forskning och kunskap som finns. Han tillåter sig till och med att driva med oss
när han beskriver vår prognosverksamhet och åtstramningspolitik. Han påstår då lite ralje-
rande:
 
"Alliansregeringen använder forskning och kunskap som ett fyllo använder en lyktstolpe,
man använder den som ett stöd, inte som belysning"
 
Man skulle ju kunna förledas tro att den där Krugman tycker att politiker ska lyssna på de
som kan.
 
Regeringskansliet har försökt förklara för mig vad han menar med detta, men jag förstår
inte detta, heller. Man har  nu utlovat mig nya batterier till mitt fördröjningsrelä, så att jag
kan förstå det före valet nästa år. Jag hoppas då kunna tänka lite snabbare, samtidigt
får jag gå försiktigt fram här, övriga ministrar måste ju också hinna tänka färdigt.
 
Många tycks kritiska till att jag numera visar mig lite offentligt. Detta har sin naturliga för-
klaring, förr talade per Slingerman om för mig vad jag skulle säga, nu vet jag inte vad jag
ska säga.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
 
Och med etta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
helg.
 
 
          
 
AE
 
 
 
 
 

GRUPP STÄLLS MOT GRUPP I SVERIGE

Släng Dina papper och erhåll rabatt
 
Dagens Nyheter har idag ett  reportage om papperslösa.
 
Inte helt oväntat tycker Dagens Nyheter synd om alla papperslösa.
 
MAN SKRIVER OM HUR BARN TILL PAPPERSLÖSA INTE VÅGAR
ÖPPNA DÖRREN TILL SINA BOSTÄDER NÄR DET RINGER PÅ DÖR-
REN.
 
För vissa finns inga dörrar att öppna, för hemlösa svenskar, för unga sven-
skar och för många andra svenskar.
 
De dörrar dessa senare skulle kunna ha öppnat är nu ockuperade av
illegela, som inte vågar öppna sina dörrar för att de är illegala.
 
Grupp ska inte ställas mot grupp får vi höra ll leda, varje dag,.
 
Men här sälls verkligen grupp mot grupp.
 
Vissa grupper har inga dörrar att öppna alls, medan vissa grupper har dör-
rar att öppna, trots att de inte ens får vistas i landet.
 
Kommentarer torde vara överflödiga.
 
Även inom andra områden är svenskfientligheten på kraftig frammarsch.
 
Instegsjobb för utrikesjobb blir utstegsjobb för svenskar.
 
Tandläkarräkningar dyra för vissa, billiga för vissa.
 
Hög lärartäthet för de som  inte får vistas i landet, och låg sådan
för de som vistas i landet i många år.
 
Det är bara att vänta och se, hur länge det kommer att hålla.
 
DET SOM INTE ÄR HÅLLBART HÅLLER INTE I LÄNGDEN.
 
 
 
Grupp ska verkligen ställas mot grupp
AE

SOCIALDEMOKRATINS KÄRA SYSTRAR

Stefan Lövfen har kära systrar bland terorister
 
Många utomlands, och även i Sverige, har förundrats över att Ilmar Repalu fått
hållas i sina ambitioner att trakassera judar och jaga iväg dem från Malmö.
 
Många utomlands, och även i Sverige, blev förfärade i samband med par-
tiets val till partistyrelse mm, och då det kom fram att partiet rymmer sto-
ra och kraftiga antisemitiska krafter.
 
Gullandet med Muslimska Brödraskapets företrädare i Sverige har många år på
nacken, men för att detta inte skulle bli alltför tydligt och därmed en belastning
valde man att offra Omar.
 
Många förundras och förfäras över något de inte förstår, ett socialdemo-
kratiskt parti i Sverige, som till stora delar bygger på antisemitism.
 
NU BEHÖVER MAN NTE FÖRUNDRAS LÄNGRE, DET ENDA MAN BEHÖ-
VER GÖRA ÄR ATT FÖRFÄRAS.
 
Socialdemokratins kopplingar till antisemitism är mycket mer djupgående än
vad man kunnat och velat ana.
 
Al - Aqsa  Martyrernas Brigader är en terrororganisation, som gör mycket, bland
annat mördar de civila israeler .Dessa mord kallar Brigaderna för "hjältemodiga
insatser".
 
Brigaderna är inte en fristående terrororganisation, den är sammanknuten med Fa-
tah.
 
För att denna knytning inte ska kunna ifrågasättas säger premiärminister Ahmed
Quray:
 
"VI HAR TYDLIGTDEKLARERAT ATT AL AQSA MARTYRERNAS BRIGADER
ÄR EN DEL AV FATAH. FATAH BÄR DET FULLA ANSVARET FÖR DENNA OR-
GANISATION"
 
President Achmoud Abbas vill inte vara sämre och menar:
 
"ARABER KAN MÖRDA IVILA ISRAELER UTAN ATT STRAFFAS"
 
En terrororganisation, mord på civila, inga straff för detta, uppbackning av de sk mode-
rata krafterna i regionen, hur ställer sig Stefan Lövfen till detta ?
 
Han ställer sig väldigt tydlig till detta.
 
I SITT SENASTE TAL, SOM BERÖRDE DETTA, KALLADE HAN DESSA TERROR-
OCH MÖRDARORGNISATIONER:
 
VÅRT KÄRA SYSTERPARTI
 
Nu är korten lagda på bordet och alla vet vara alla står.
 
Nu finns det ingen anledning längre att förundras över att judarna i Malmö blir
utsatta för övergrepp.
 
DÄREMOT HAR MAN ANLEDNING ATT FÖRFÄRAS.
 
Men ändå tycks en viss förundran vara motiverad och också en viss tacksamhet.
 
MEN SYNEN ATT MÖRDARNA I FATAH MM ÄR ETT KÄRT SYSTERPARTI BÖR
MAN UNDRAS ÖVER ATT JUDARNA I MALMÖ BARA BLIR UTSATTA FÖR ÖVER-
GREPP.
 
MAN FÅR NOG VARA TACKSAM FÖR ATT DE INTE MÖRDAS, FÖR DE KÄRA
SYSTRARNA HAR JU MORD PÅ CIVILA ISRAELER PÅ AGENDAN.
 
 
Ser mördare och terrorister som sina kära systrar.
AE
 
 
 

KEJSAREN TYCKS ALLT NAKNARE

Konsten att fylla en tom påse med luft
 
Numera ser man dagligen i media varianter av nysvenskan, och till och ifrån plågas
man av den i den politiska retoriken.
 
Sverige har blivit lite som gamla Sovjetunionen, Öst Tyskland och NordKorea.
 
KLARAR MAN INTE AV ATT GÖRA NÅGOT BRA ELLET BÄTTRE, FÅR MAN VÄL
SÄGA ATT MAN GÖR DET MYCKET BÄTTRE.
 
Och nysvenskan tycks vara lösningen på denna variant av kejsarens nya kläder.
 
När man hör någon säga värdegrund i TV, efter att ha ställt till med en skandal,
kan man vara övertygad om en sak,
 
VÄRDEGRUND ÄR DÅ BARA EN FLOSKEL ATT KRYPA BAKOM.
 
När nu det planeras något ska det inte bara planeras, man ska anordna mötesplat-
ser och dessa mötesplatser ska vara inkluderande.
 
Den som sett torg byggas innan kejsaren fick nya kläder har inget minne av att
folk stänges ute från torgen eller att de var exkluderande i den meningen att vis-
sa stängdes ute.
 
Kan nyspråket möjligen vara ett uttryck för att man nu verkligen anser att vissa torg
inte ska vara mötesplatser och att vissa anordningen inte ska vara exkluderande.
 
I så fall var det faktiskt bättre förr, då var alla plaster mötesplastser, utan att
det behövde sättas upp en skylt att "en mötesplats är en mötesplats".
 
Är det någon som inte hört att alla är lika mycket värda ??
 
Tänkte väl det, samtidigt som detta bara behöver sägas av de som själva tycker,
innerst inne, att alla inte är lika mycket värda.
 
PROJISERING AV SJÄLVBILD KALLAS DET VISST PÅ FACKSPRÅK.
 
Är det någon som känner någon, som anser att han / hon blivit behandlad som om
alla var lika ??
 
Ingen, tänkte väl det, allt är bara kejsarens nya kläder, svammel och floskler.
 
Är det någon som inte hört att grupp inte får ställas mot grupp ??
 
Tänkte väl att alla hört det, ett antal gånger, ett stort antal gånger.
 
Är det någon som känner någon som tillhör en grupp som aldrig ställts mot en annan
grupp ??
 
Ingen, tänkte väl det, för i vår vardag inträffar det varje dag att grupp ställs mot
grupp, och så måste ske.
 
DE POLITIKER, SOM LIKT PAPEGOJAN TJATTAR OM ATT GRUPP INTE FÅR
STÄLLAS MOT GRUPP, STÄLLER I VARJE BESLUT DE FATTAR GRUPP MOT
GRUPP.
 
För att ingen ska förstå att det rör sig om kejsarens nya kläder kallas det för priori-
tering, när man ställer grupp mot grupp.
 
Ingen ifrågasätter detta, för det måste ske för att samhället ska fungera, priori-
teringar måste göras varje dag.
 
Att inte ständigt svamla om att alla är lika mycket värda utesluter inte att man i sina
handlingar behandlar alla människor med den respekt de är värda.
 
Det man kan kräva är inte att grupp inte ställs mot grupp utan att en prioritering görs
så att den blir så rättvis som möjlig, när man ställer grupp mot grupp eller för all del,
visar att alla inte är lika mycket värda.
 
Låt oss slippa detta nyspråk, som bara har ett syfte, och ett enda syfte.
 
ATT DÖLJA DET SOM VERKLIGEN PÅGÅR.
 
Man kan driva detta svammel en bra bit på vägen, men rätt som det är tröttnar väljar-
na, och då kan det tröttna riktigt rejält.
 
DET SOM ÄR HÅLLBART HÅLLER INTE I LÄNGDEN.
 
Och när planerare och andra planerer för att ingen ska exkluderas får man väl anta att
de använder detta fina ord för att imponera.
 
Men arbetar man inom offentlig sektor kanske man mindre ska eftersträva att im-
ponera på varandra, och i stället eftersträva att imponera på väljarna.
 
OCH DESSA BLIR OFTAST VARE SIG IMPONERADE AV MÖTESPLATS, INKLU-
DERANDE PLANERING, KLIENTER, KUNDER ELLER ANNAT SVAMMEL.
 
De blir oftast mest imponerade av att man bygger ett torg som tjänstgör som ett torg,
och att i sin vardag bli behandlade som människor och med respekt.
 
 
Låt oss slippa detta.
AE
 
 

SKYMNING RÅDER I SVERIGE

Skymningen tätnar alltmer i Sverige
 
Från EU kommer ju både gott och ont. Region Skåne har drivit ett projekt som bygger
på EU bidrag.
 
Projektet skulle belysa somaliers möjlighet till integration.
 
NU VISADE DET SIG ATT DETTA VAR FULLSTÄNDIGT BORTKASTADE PENGAR.
 
Projektet kom inte alls fram till att somalierna är mer föresamma än vi svenskar (som
Maud Olofsson och Fredrik Reinfeldt hävdar), inte heller kom man fram till att de skulle
utgöra räddningen på vår välfärd och att de skulle rädda våra pensioner.
 
Projektet kom inte ens fram till att alla somalier vandrar till jobbet varje dag.
 
TUR ATT EU BETALAR, FÖR INGEN KAN VÄL FÖRLEDAS TRO ATT BAKOM DES-
SA EU BIDRAG LIGGER BLAND ANNAT SVENSKA SKATTEBETALARE.
 
Tänkte väl att ingen kunde komma fram till detta, så bra som alla tycker det är med EU
bidrag.
 
Projektet benämndes Somaliskt arbetscenter. men en bättre beskrivning hade nog varit
Somaliskt bidragscenter.
 
Nu var rapporten så nedslående att annars cat tuggande somalier kvicknade till och kräv-
de att rapporten skulle tas bort.
 
Den rapport, som entydigt visade att somalier var mer arbetslösa, mycket mer, hade säm-
re skolbetyg (mycket sämre) och missbrukade gärna CAT.
 
Klart att somalierna inte vill att denna rapport ska komma ut, någon kan ju frestas
tycka att de lever på sina välgörare, och sådant får man ju inte tycka.
 
Cat tuggande somalier menar då att det "är ingen bra bild som framställs av oss".
 
??????????????????????????????????????????????????????????????
 
Vad är man ute efter egentligen ? Vill man ha en rapport på att man framställs med en
bra bild ??
 
Var ska den komma ifrån ??  EU lögndepå ??
 
Nu är det inte bara somalier, som tycker att somalier inte ska framställas med rätta bil-
der.
 
CARIN EKDAL, SKÅNE REGIONEN, TYCKS HA BESÖKT KINA ALLTFÖR MÅNGA
GÅNGER OCH MENAR OCKSÅ ATT BILDER SKA FÖRESTÄLLA DET MAN VILL
VISA, INTE HUR DET ÄR.
 
Bilder, som visar hur det är, ska förbjudas menar Carin Ekdal, nyss hemkommen från
en indoktrineringskurs på Kina Indoktrineringsdepartement.
 
Direkt efter landningen försvarar hon censuren med:
 
DENNA CENSUR ÄR INGEN CENSUR, VI REAGERAR BARA PÅ BERÄTTIGADE
KRAV FRÅN DE, SOM VILL ATT DET CENSURERAS.
 
Kursen i Kina tycks ja gett önskat resultat, i vart fall sett med de ögon som vill att bilder
ska vara sagoberättelser från landets indoktrineringsminister.
 
Rapporten gick ner i detaljer i vissa avseenden.
 
Den arbetskraft, som ska rädda vår välfärd, har enligt rapporten en genomsnittlig
IQ på 68. Man säger vidare att denna begåvningsnivå är så låg att man inte kan lä-
sa symboler och tolka skyltar.
 
MEN TUGGA CAT KAN MAN OCH INTEGRERAS SKA MAN, KOSTA VAD DET KOS-
TA VILL.
 
Uppgifter gör nu gällande att Eric Ullenfån ska datera upp sin mytlista med en ny myt.
 
DET ÄR EN MYT ATT RAPPORTEN ÄR EN MYT.
 
Behöver man tillägga att rapporten lades ner och mörkades, så att den inte kom till all-
män kännedom ? Knappast, vi befinner ju oss i Sverige.
 
DÄR SKYMNINGEN TAR ÖVER ALLTMER.
 
 
Goebbels ande styr Region Skåne
AE

DUMBOMMARNA I CENTERPARTIET

Att kvalitetssäkra dumheten
 
Nu föreslår centerpartiet att man ska landsbygdsäkra alla förslag, som  läggs, så
att lansbygdens intressen tillgodoses.
 
Med skygglappar åt alla håll och med en intellektuell nivå, som föga överstiger
apans (förlåt alla apor) kan man ju förstå att denna tyå av säkring erfordas.
 
SAKNAR MAN ALLA PERSPEKTIV OCH BARA KAN SE EN DIMENSION I TAGET
MÅSTE MNA SJÄLVFALLET LANDSBYGDSSÄKRA ALLT.
 
Så visst förstår man centerpartiets förslag.
 
FÖRSTÅR MAN INGENTING SJÄV OCH SAKNAR ALLA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR
ATT GÖRA EN HELHETSBILD MÅSTE MAN JU KVALITETSSÄKRA EN SAK I TAGET.
 
Vi andra, som tycks ha ett visst mått av perspektiv, tgår ju annars gärna ifrån att
politiker borde ha förutsättningar för en helhetsbild vid beslutsfattande, att de vä-
ger inte relevanta omständigheter.
 
OM MAN INTE HAR DE PERSPEKTIV SOM LRÄVS OCH SAKNAR FÖRMÅGA ATT
FATTA BESLUT, SOM BYGGER PÅ EN HELHETSSYN, KANSKE MAN SKA SÖKA
SIG TILL ANDRA OMRÅDEN ÄN LEDANDE BEFATTNINGAR INOM POLITIKEN.
 
Bidragsförmedlingen kan säkert ställa upp med ett nystartsjobb och vissa har säkert
den bakgrunden att de även kan få instegsjobb.
 
FÖR NÅGRA ANDRA JOBB LÄR DE VÄL INTE KUNNA FÅ OM DE INTE KAN FAT-
TA BESLUT UTAN ATT HA EN HELHETSSYN.
 
Men om man nu inte har annat material att välja på när man väljer politiker, än att de
som väljs är oförmögna att fatta beslut, varför göra stopp vid landsbygdsäkring.
 
DET LÅTER NÄSTEN SOM OM CENTERPARTIET ARBETAR FÖR ETT SÄRIN-
TRESSE.
 
Det är ju inte bara landsbygden som kan bli eftersatt ibland, det finns problem på mån-
ga andra områden.
 
Miljöproblem i storstäderna, arbetslöshet bland unga, hemlösa, psykisk sjuka,
dåliga betyd samt mängder av andra problem.
 
OM NU CENTERPARTIETS LANDSBYGDSÄRING ÄR NÅGOT ANNAT ÄN ETT
RENT SÄRINTRESSE. BORDE MAN JU FÖLJA UPP DETTA FÖRSLAG MED:
 
EN STORSTADSSÄKRING, EN ARBETSMARKNADSSÄKRING, EN HEMLÖS-
SÄKRING, EN PSYKISKSJUKSÄKRING, EN BETYGSSÄKRING OCH MÄNGDER
AV ANDRA SÄKRINGAR.
 
Men det gäller ju bara under den förutsättningen att vi har politiker som saknar förmåga
att se helhetslösningar.
 
TYVÄRR ÄR DET JU UPPENBART ATT VI SAKNAR POLITIKER MED DENNA FÖR-
MÅGA.
 
Att vi sedan behöver politiker, som i sin beslutsfattning beaktar landsbygdens intressen
är en helt annan sak.
 
 Centerpartiet vill kvalitetssäkra dumhet
AE

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag, som inleder pingsthelgen.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
 
I går fick vi en forskarrapport som visade hur den genomsnittliga IQ gått ner i Europa och
Sverige under ett år. Man talar där om att hjärnans förmåga att reagera snabbt  är ett tec-
ken på hög IQ.
 
Jag har försökt hitta någon inom Rosenbad, som kan ge mig en samlad bild av denna rap-
ort, men ingen uppgör sig kunna förstå rapporten under det närmaste året.
 
Däremot menar Carl Bildt den störste av dem Alla att jag nu borde förstå vad det innebär
att jag påstås ha ett fördröjningsrelä inbyggt. Jag ska försöka förstå vad Carl menar innan
året är slut.
 
Anders Borg, vår begåvade hästsvans, lovordade ju Nigeria och Lagos under sitt besök i
Afrika. Han vill ju, precis som alla vi andra med inbyggda försdröjningsreläer, föra över så
många färggranna afrikaner till Europa som möjligt.
 
Det verkar som om vi här kan få hjälp på vägen. För att det ska födas så många barn i
Nigeria som möjligt, samlar man tydligen ihop unga kvinnor i vad som kallas babyfabri-
ker, där goda vänner till den politiska ledningen får våldföra sig på kvinnorna så mycket
de vill.
 
Den uttalade målsättningen är tydligen att dessa våldtäktsoffer ska bli gravida och föda
barn.
 
När man får denna information om Nigerias framtidssatsningar är det lättare att förstå vad
Anders Borg menar, samtidigt som man får en större förståelse för alla de våldtäkter som
sker i Sverige av just afrikander.
 
De vill inte alls dessa svennehoror något illa, de vill bara att de ska bli gravida. Vi kommer
att träffa nya överenskommelser med Miljöpartier som snabbar upp denna implementering
av våldtäkter i Sverige.
 
EU rapporter visar nu att Sverige har den näst största andelen svart sektor inom ekonomin
efter Belgien, rapporten visar att den svarta andelen i Sverige uppgår till 14 %.
 
Då vi alltid vill vara främst kommer vi inte att vara nöjda innan vi även här ligger före Belgien.
Vi kommer därför att snabba på arbetskraftsinvandringen och utvidga ROT systemet, och vi
räknar då med att snabbt få en svart sektor i ekonomin på minst 30 %.
 
Miljön i Stockholmsområdet blir bättre för var dag som går. Under fredagen stoppades bussar,
bilar och T banetåg i Enskede, en åtgärd som snabbt gav utslag i mindre utsläpp.
 
För att åstadkomma denna snabba miljöförbättring hade den politiska ledningen tagit stenkas-
tare ur arbetskraftsinvandringen till hjälp.
 
Centerpartiet lanserar nu ett förslag som innebär att man ska göra en landsbygdssäkring av
alla lagförslag som är tänkta läggas fram. Vi tycker iden är god och kommer att utveckla den
inom Alliansregeringen.
 
Vi kommer därför att centerpartisäkra allt som sägs från centerpartiet, så att inget av detta
kommer fram till väljarna, en förutsättning för att vi ska kunna lura väljarna även inför valet
2014.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
              
 
Under hellen räknar jag med att många sverigevänner kommer att röra sig ute, så jag tänker
förse mig med en extra tång, man vet aldrig vad som händer.
 
AE

CENSURERAD SKOTTLOSSNING

Kulturen i Hammarkullen når nu nya nivåer
 
Vår barbariska kultur, som vår kultur beskrivs av Fredrik Reinfeldt, når allt högre
och finare nivåer för var dag.
 
I Hammarkullen, ett område i Göteborg särskilt känt för att ha lockat till sig många
av de som ska rädda våra pensioner och vår välfärd, utsattes igår för en kulturell
förnyelse.
 
På fredagskvällen skedde en skolskjutning på en skola i Hammarkullen, på
vars skolgård det vistades många barn och unga.
 
MEDA VÄLJER, SJÄLVFALLET, ATT TYSTA NER HÄNDELSEN SÅ MYCKET
SOM MÖJLIGT.
 
Att någon eller några förts till sjukhus för skador anses av media som e petitess i
detta sammanhang.
 
INGEN RAPPORTTERING FÅR SKE SOM KAN TÄNKAS MINSKA TAKTEN I
VÅR KULTURELLA FÖRNYELSE.
 
Just nu råder ingen klarhet i vem som sköt, annat än att gärningsmannen var i
åldern kring 25 år och hade en sjal över huvudet.
 
HAMMARKULLEN ?  SJAL ÖVER HUVUDTET ?  VANSINNESDÅD ?
 
Synd att han hade sjal över huvudet.
 
Hade sjalen inte funnits över huvudet är det troligt att Medias rapportering
inte varit så knapphändig.
 
Hade man inte i USA skrivit om skolskjutningar, skulle man ju kunna förledas tro
att de inte förekommer.
 
Och så finns det fortfarande de som säger att debatten i Sverige är öppen
och nyanserad och att alla får säga vad man vill.
 
SKULLE DETTA VARA RÄTT VILL MAN TYDLIGEN INTE SÄGA NÅGOT OM
SKOLSKJUTNINGAR I HAMMARKULLEN.
 
 
Censurerat, skottlossning har ej skett, i vart fall inte i Hammarkullen, och definitivt inte
av någon insvept i sjal
AE
 
 

FÖRDUMNINGEN I LANDET

Modern forskning bekräftar det man anat
 
Nu finns det forskningsresultat som bekräftar det man länge anat.
 
Europas befolkning har sedan många år bara blivit dummare och dummare.
 
OCH FORTSÄTTER ATT BLI DUMMARE OCH DUMMARE.
 
Ett antal forskare har kommit fram till denna slutsats, som inte förebådar mycket
gott.
 
Man har studerat det mänskliga beteendet under perioden 1889 - 2013 och funnit
att den genomsnittliga IQ under denna period sjunkit med 14,1 %.
 
OCH FORTSÄTTER ATT SJUNKA.
 
För att komma fram till dessa smått häpnadsväckande resultat har man studerat det
mänskliga beteendet och då framförallt hur snabbt våra hjärnor reagerar.
 
Man finner då att europeerna, för det är de man studerat, blir dummare och dum-
mare därför att deras hjärnor reagerar allt långsammare.
 
Man ser då hjärnans reaktionstid som den medfödda intelligensen, och denna medfödda
intelligens ligger i generna.
 
Man konstaterar då att den medfödda intelligensen succesivt fortfarande blir lägre
och lägre genom det naturliga urvalet.
 
DET NATURLIGA URVALET FUNGERAR DÅ PÅ DET SÄTTET ATT MÄNNISKOR MED
MEDFÖDD INTELLIGENS (SNABB REAKTIONSTID PÅ HJÄRNAN) OFTA FÖDER FÄR-
RE BARN, DÄRFÖR ATT DE PRIORITER ANNAT.
 
DEN GRUPP, DÄR DEN MEDFÖDDA INTELLIGENSEN ÄR LÄGRE, FÖDER ENLIGT
DENNA RAPPORT FLER BARN, OCH ANSER ATT DE KAN GÖRA DETTA GENOM
ATT TILLGÅNGEN PÅ BIDRAG MÖJLIGGÖR DETTA.
 
Med detta så kallade naturliga urval minskar då snabbt andelen människor som har en
medfödd hög intelligens.
 
Forskarna är angelägna att framhålla att den allt lägre IQ i mångt och mycket kompense-
rats av en mer omfattande och kvalificerad utbildning.
 
Det finns nu vissa tecken i skyn.
 
Tänk tanken att den sämre kunskapsutveckligen i skolan inte är en följd enbart av
dåliga lärare och stökig miljö.
 
TÄNK OM DEN SÄMRE KUNSKAPSUTVECKLINGEN ÄR EN BEKRÄFTELSE PÅ DET
FORSKARNA HAR KOMMIT FRAM TILL ???
 
Annan forskning visar på näraliggande resultat, som är knutet till de tekniska hjälpmedel vi
disponerar idag. Bland annat visar forskningen att en hjärna behöver övas för att kunna re-
agera snabbt.
 
TILLGÅNGEN PÅ TEKNISKA HJÄLPMEDEL MINSKAR DESSA ÖVNINGAR RADIKALT
OCH DETTA HAR KUNNAT MÄTAS GENOM MÄTNINGAR AV HJÄRNANS VIKT.
 
Vikten minskar med minskad övning för hjärnan och detta ger en mindre snabb reaktion.
 
Denna utveckling ska då adderas till den utvecklig som gett en minsking av IQ med
14,1 %.
 
Men detta är inte hela bilden, de tekniska hjälpmedlen är inte bara på gott, de kan ställa
till mycket skada också.
 
För att hjärnan ska kunna bibehålla sin reaktionsförmåga och individen sin begåv-
ningsnivå, krävs att hjärnan får vila regelbundet.
 
En ständig tillgängligheten med SMS och allt annat gör att denna vila ofta uteblir även nat-
tetid, vilket isolerat för sig medför en fördumning.
 
Denna fördumning ska då adderas till allt det andra.
 
Nu är detta ju bara forskning, så ingen behöver bry sig om detta. Dessutom finns det in-
gen politiker i vårt avlånga land, som har en sådan reaktionstid på sin hjärna att veder-
börande förmår fånga upp denna forskning.
 
OCH SKULLE ÄNDÅ  NÅGON FÖRSTÅ DESSA SAMBAND FINNS DET INGEN PO-
LITIKER I VÅRT AVLÅNGA LAND, SOM SKULLE VÅGA VIDRÖRA DETTA ÄMNE.
 
Så fördumningen lär fortgå ganska så ostört, var är vi om ytterligare 20 år, kanske minus
14 %  en gång till .
 
Ett antal lektorer vi universiteten i Uppsala och Linköping har larmat om att studenterna
inte kan undervisas, därför att de inte förstår enkla instruktioner. Dessutom måste man
lägga viktig undervisningstid på att hjälpa studenterna med att läsa busstidtabeller, så
att de kan ta sig till och ifrån universitetet.
 
FRAMTIDEN KANSKE REDAN ÄR HÄR.
 
Kopplar kan ihop detta med den arbetskraftsinvandring vi har blir ju framtiden inte mindre
dyster.
 
Studier visar att den genomsnittliga IQ i många nordafrikanska regioner ligger kring 70.
Många av dessa som kommer hit har många barn, därför att de lever på bidrag, vilket
i sin tur medför många barnbarn, som lever på bidrag och fullständigare det vad forskar-
na kallar det naturliga urvalet.
 
Hur långt kan IQ sjunka mätt som ett genomsnittligt värde ?
 
DET VERKAR SOM OM VI FÅR FACIT PÅ DETTA SÅ SMÅNINGOM OCKSÅ.
 
Men som sagt, inte ska vi oroa oss om detta, kan IQ sjunka 14 % fram till 2013 utan att
någon vågat tala om det kan den säkert sjunka ytterligare utan att någon vågar tala om
det.
 
 
Och blir vi så dumma att vi inte förstår att vi blivit dummare spelar det hela ju
ingen roll alls.
 
THE SHOW MUST GO ON
 
 
Det naturliga urvalet
AE
 
 
 
 

DEN STORA ASSISTANSBLÅSNINGEN

Lättförtjänta pengar om Du har rätt bakgrund
 
Och så var det alltså dags igen, ett nytt omfattande assistansfusk, denna gång
är skattebetalarna lurade på drygt  6 000 000.
 
Pappa, mamma och dotter tycks ha skrattat gott åt naiva svenskar då de
hämtat hem miljon efter miljon.
 
ARBETSKRAFTSINVANDRING KALLAS DET VISST, VI FÅR OCKSÅ VETA
ATT DE SKA TRYGGA VÅR VÄLFÄRD OCH VÅRA PENSIONER.
 
Sina egna pensioner tycks det vara lätt att trygga. Detta läser man  samtidigt
som fifflaren Ulf Kristersson slår på stora trumman för att jaga iväg psykiskt
sjuka till Bidragsförmedlingen.
 
Alla är lika mycket värda heter det, i vart fall är vissa värda väldigt mycket
och vissa väldigt lite.
 
Grupp ska inte heller ställas mot grupp,, men vissa ska ge och vissa ska
få.
 
Man har länge talat om jantelagen och avundsjuka svenskar. Det är ju inte utan
att man känner en viss avundsjuka.
 
TÄNK ATT DE SOM BEHÖVER SÅ MYCKET HJÄLP OFTA FÅR SÅ LITE'
HJÄLP, MEDAN ANDRA SOM INTE SKA HA NÅGOT ALLS KAN TA FÖR
SIG SÅ MYCKET.
 
Innan man spar pengar på fel ställe kanske man ska spara pengar på rätt
ställe.
 
Lite assistans sitter nog rätt.
AE
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDT UNDERBLÅSER HÄXJAKT

Häxbålen brinner för fullt runt om i landet
 
Alla är lika mycket värda, är det något som hört det förut ??
 
Grupp får inte ställas mot grupp, är det något som hört det förut ??
 
Judarna i Malmö har säkert hört det förut, men det som hörs är inte det som
räknas.
 
DET SOM RÄKNAS ÄR DET SOM SKER OCH DÅ ÄR INTE ALLA LIKA MYCKET
VÄRDA, I VART FALL INTE JUDARNA I MALMÖ.
 
Inte så länge Fredrik Reinfeldt och Ilmar Repalu har ledande poster i landet, så länge
kommer det att bedrivas en veritabel häxjakt på judar.
 
Men med politikernas tysta samtycke är häxjakten inte begränsad till jakt på
judar i Malmö, häxjakten omfattar också funktionshindrade, som har fel politisk
uppfattning.
 
Sonny Persson är ett sådant offer för den häxjakt, som Fredrik Reinfeldt och många
andra underblåser.
 
Sonny Persson har otur i dubbel bemärkelse, dels är han sedan födseln funk-
tionshindrad till följd av CP skada, dels har han fel politisk uppfattning.
 
SÅDANA SKA NATURLIGTSVIS INTE FÅ VISTAS FRITT I LANDET OCH DÄR-
FÖR MÅSTE DE UTSÄTTAS FÖR HÄXJAKT.
 
Kan man inte få bort dem med mordbränder och tänger kan man ju ge sig på dem med
häxjakt, underblåst av Fredrik Reinfeldt.
 
Sonny Persson har anslutit sig till SDU och då är häxjakt tillåtet, allt enligt Fredrik Rein-
feldt och hans tång.
 
Förbundet Unga Rörelsehindrade har en ordförande, Tobias Holmberg, som fattat Fred-
rik Reinfeldts budskap.
 
På Twitter hävdar förbundets ordförande Tobias Holmberg att Sonny Persson är
HELT STÖRD på grund av sin anslutning till sitt politiska val.
 
En känd vänsterdebattör twittrar också i denna häxjakt, och visar att hon förstått det bud-
skap Fredrik Reinfeldt förmedlat. Hon twittrar:
 
Stefan Persson måste ha blivit nedslagen med ett järnrör, då han ansluter sig till
SDU.
 
Demokrati, fria val, yttrandefrihet, föreningsfrihet, allt är bara tomma ord i det land där
häxjakten på vissa pågår för fullt.
 
Det finns politiker, som är nyttiga idioter och spelat med i denna häxjakt i tron att
det finns någon form av "rätt". Om inte dessa nu inser, när häxjakten tagit dessa
former, att häxjakten gått för långt:
 
KOMMER DE ALDRIG ATT BEGRIPA NÅGOT.
 
Fredrik Reinfeldt tycker inte att häxjakten gått för långt, då hade han inte underblåst mord-
bränder och andra inslag på sätt som skett.
 
FREDRIK REINFELDT VILL ATT DET SKA BEDRIVAS HÄXJAKT PÅ FUNKTIONSIND-
RADE OCH OLIKTÄNKANDE, DET ÄR SJÄLVA VITSEN MED HANS TÅNG OCH ATT
HAN MED TYST SAMTYCKE UPPMANAR TILL VÅLD MOT OLIKTÄNKANDE OCH
MORDBRÄNDER.
 
Fredrik Reinfeldt hade kunnat stoppa denna häxjakt om han velat.
 
Nazi Tyskland brann i 10 år.
 
HUR LÄNGE SKA HÄXBÅLEN I SVERIGE BRINNA ??
 
Skulle nog gillat Fredrik Reinfeldt, då de inte heller tyckte om funktionshindrade
och oliktänkande
 
AE

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
 
Expressen har idag ett inslag om judarna i Malmö, och det visar sig nu att många fort-
farande flyr staden för all antisemitism. Från att det  har varit drygt 200 judar i staden
finns det nu fortfarande högst 500 kvar.
 
Ilmar har här gjort ett gott jobb, trots att det fortfarande finns så många judar kvar i sta-
den, så han kan känna sig stolt.
 
Som statsminister har ju jag alla de verktyg, som skulle kunna behövas för att ha satt
stopp för judeförföljelserna i Malmö, men jag har valt att samtycka i det tysta.
 
Det skulle kunnat ha skadat vår politik om jag alltför tydligt ställt upp för Ilmar.
 
Domen i Borås igår om häxkonst och häxjakt har väckt stor uppståndelse. Vi har blivit
beskyllda för att inte ta häxjakten i Sverige på allvar.
 
Detta tycker jag är en orättvis beskyllning, vi har lagt ner stora ansträngningar för att be-
driva häxjakt på alla sverigedemokrater. Visserligen har vi ännu inte uppmuntrat till att
man bränner dem på bål, utan vi har begränsat oss till att underblåsa att man bränner
ner deras bostäder.
 
Media skriver idag om att många i centerpartiet saknar förtroende för vår dagisfröken
Annie Lööf. Själv kommenterar hon detta med att många känner sig provocerade av att
en ung tjej sitter i ledarsituation.
 
Detta har vi inte sett något av, men många gånger känner vi oss provocerade av att hon
säger och gör saker som provocerar, som att vi ska ta hit 30 000 000 analfabeter som en
arbetskraft.
 
Jag tycker det är för mycket, det borde räcka med 25 000 000 för att förändra samman-
sättningen på vår befolkning.
 
Många förundrades igår över den dom som fälldes i Umeå angående de unga män som
friades för att ha fört upp en vinflaska i en ung flickas underliv. Många förundrades både
över att någon kunder bete sig så och att de blev friade.
 
Nu presenteras uppgifter som visar att man vare sig behöver vara förundrar över att nå-
gon gör så eller att domen blev friande.
 
Samtliga av dessa tre unga modiga män har utländsk härkomst.
 
I går restes krav på att det ska införas en utbildningsgaranti i friskolorna. Vi inser visserli-
gen att en sådan inte kan göras verksam, men ställer oss ändå positiva till att man låtsas
göras något.
 
Det är ju inte långt till valet och inför man en utbildningsgaranti kan den knappast ha visat
sig verkningslös så snart.
 
Vi uppmärksammades igår också om att den psykiska ohälsan ökat mycket snabbt sedan
2006, det år vi kom till makten.
 
Vi ser det inte som ett självändamål att unga ska må psykiskt dåligt, men i politiken måste
det hela tiden ske prioriteringar.
 
Att sammanhållningen i samhället blir mindre eller att unga mår dåligt får aldrig tas till in-
täkt för att stoppa upp förmögenhetsöverföringen till de som redan är rika.
 
Vi får nu också veta att förlossningskapaciteten i Stockholm blir allt mindre och mindre. Re-
dan nu är var femte gravid tvungen att föda någon annanstans än i Stockholm. Vi kan nu där-
för skryta ännu mer över vår ansvarsfulla ekonomiska politik, då detta sparat mycket pen-
gar.
 
Samtidigt ser vi nu det framsynta i att satsa på infrastrukturen runt Stockholm. Efterhand
bereds nu gravida allt större möjligheter att snabbt ta sig ur Stockholm för att föda på annan
ort.
 
Media rapporterar idag också om att bland annat Täby är en av de orter som har tagit emot
minst ensamkommande skägg. Det känns bra, då mycket tyder på att jag flyttar tillbaks till
Täby nästa år.
 
I samband med en sådan flyttning ser jag stora utmaningar i Täby, säkert finns det kvar nå-
offentlig egendom jag kan slumpa bort till kompisar för att sedan kunna belönas med en lön-
sam rådgivarpost.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
                
AE
                                                  
 
    
 

ALLIANSENS HAVERI

Som man bäddar får andra ligga
 
Så var det då konstaterat att den psykiska ohälsan under åren 2006 -2012 ökat
dramatiskt.
 
År 2006, det år från vilket den dramatiska ökningen skett, är ett magiskt år.
 
DÅ TILLTRÄDDE EN STATSMINISTER SOM ANSÅG ATT HUVUDDELEN AV
SVENSKA BEFOLKNINGEN VAR MENTALT HANDIKAPPAD.
 
Samma statsminister såg det som en viktig uppgift att ingen med bidrag
skulle kunna leva över svältgränsen.
 
Samma statsminister föraktade stora delar av den svenska befolkningen,
så att han i samband med tillträdandet förklarade att han inte tänkte ta i dem
med tång.
 
Nu har det sedan dess gått 7 år och under dessa år har faktiskt den tillträdande
statsministern, med god hjälp av den övriga ansvarsfulla Alliansregeringen, lyc-
kats väldigt bra när det gäller att nå upp till dessa ambitioner.
 
Genom enorma förmögenhetsöverföringar och skapandet av mycket större in-
komstklyftor har man faktiskt lyckats väldigt bra.
 
Allt fler relativt fattiga svälter och allt fler mår psykiskt dåligt.
 
FÖR DET MÅSTE VÄL SES SOM EN FRAMGÅNG ATT SÅ MÅNGA FLER
NU MÅR PSYKISKT DÅLIGT.
 
Inte ens ministrarna i den ansvarsfulla alliansregeringen kan väl vara så enormt
korkade att de tror annat än att folk ska må dåligt, när en regering lägger ner så
mycket kraft på att slå sönder sammanhållningen i samhället.
 
Viktiga samhällsfunktioer fungerar inte längre och konfrontationerna i sam-
hället ökas på genom världens största massinvandring.
 
DET MÅSTE HELT ENKELT HA VARIT AVSIKTEN ATT DEN PSYKISKA OHÄL-
SAN SKULLE ÖKA.
 
I ett anständigt land skulle anständiga politiker ställa sig frågan vad som gått snett
när den psykiska ohälsan ökat på sätt som skett.
 
VAD SKULLE VI KUNNA GÖRA FÖR ATT BRYTA DENNA TRENDEN SÅ ATT
FÖRUTSÄTTNINGAR ÖKAR FÖR ATT FOLK INTE SKULLE MÅ SÄMRE.
 
Det skulle vara en anständig politik, men å andra sidan skulle den situationen inte
uppstå med anständiga politiker, så det är ju en hypotetisk fråga.
 
Vad gör då oanständiga politiker, som skapat denna situation, ställer man
då samma fråga ? Hur ska vi få folk att må bättre ?
 
Oanständiga politiker tänker inte ens i dessa termer, de tänker bara i en enda term.
 
HUR SKA VI FÅ ALLA DESSA, SOM NU MÅR SÅ DÅLIGT, ATT INTE KOSTA
OSS SÅ MYCKET, TÄNK OM VI INTE KOMMER ATT KUNNA SKRYTA ÖVER
DE STARKA OFFENTLIGA FINANSERNA.
 
Så tänker våra oanständiga politiker.
 
OCH DESSA HAR VI VALT, ALLDELES FRIVILLIGT.
 
Tänk dessutom, nudda bara vid tanken, att det finns ett visst samband mellan den-
na utveckling och den omständigheten att förskolor ska överbefolkas av barn som
saknar anknytningen till föräldrarna.
 
Tänk bara tanken, tänk då vad fel vi begått, och hur många som mått och mår
dåligt i onödan.
 
Fast tänk tyst, annars kan Alva Myrdal och Mao komma och ta Dig, deras ande mås-
te styra Sverige ett tag till.
 
 
Det är till att ha tur, mängder av arbetstillfällen står bara och väntar, nu
när moderaterna vill lyckliggöra honom med jobblinjen.
AE

FRISKOLEHAVERI

Det bidde även här en tumme i form av ett lapptäcke
 
Vårt skattesystem har väl aldrig setts som något världens underverk, förutom
att vara högst i världen förstås.
 
Mängder av snårighetet, mängder av undantag och krångligt så att inte
ens Skatteverket och skatteexperter alltid vet vad som gäller.
 
FÖRANLEDER HELA TIDEN JUSTERINGAR OM ÄN DET ENA OCH ÄN
DET ANDRA, OCH BLIR I SLUTÄNDAN ETT ENDA STORT LAPPTÄCKE,
DÄR tVARANDRA.
 
Helt  sjukt och det skulle man så småningom göra någonting åt och man fatta-
de beslut om den stora skattereformen.
 
Stor blev den nog, men efter ett tag var det samma visa, lappning på lapp-
ning och plåster på plåster.
 
ETT NYTT STORT LAPPTÄCKE.
 
Som bygger på att systemet är fel och ogenomtänkt från grunden.
 
Nu tycks vi ha fått ett nytt system som är fel och ogenomtänkt från grun-
den och som måste lappas och lagas, lappas och lagas igen.
 
DET SVENSKA FRISKOLESYSTEMET.
 
Alla tycks vara överens om att systemet rymmer många och stora brister, men
ingen helhetsbild, här heller. I stället för att ifrågasätta ett felaktigt och ogenom-
tänkt system, så ska nu historien upprepa sig.
 
Efterhand brister upptäcks, brister som borde ha upptäcks tidigare, om man
inte haft ideologiska skygglappar, så ska det nu åter lagas och lappas, och
lagas och lappas igen.
 
Nu har man lite yrvaket upptäckt att en friskola kanske inte alltid kommer att vara
lönsam, och då inträffar det som de ideologiska skygglapparna dolde från början.
 
Ej lönsamma skolor läggs ner.
 
MEN HERREGUD TÄNKER, HUR KAN DETTA UPPSTÅ, ALLA SOM HAR
TÄNKT PÅ ALLT OCH SÅ HAR DETTA UPPSTÅTT.
 
För alla tänkte väl på allt, när blindbockar med ideologiska skygglappar drev det-
ta.
 
Fast alla blindbockar kan ju inte ha tänkt på allt, i vart fall inte blindbocken
Jan Björklund.
 
HAN BRUKAR JU LITE YRVAKET KLÄCKA UR SIG VARJE GÅNG DET OVÄN-
TADE INTRÄFFARE:
 
"VI HADE INTE EN ANING OM ATT DET SKULLE BLI SÅ HÄR".
 
Nu kan i alla fall blindbockarna, som inte har en aning om någonting, i alla fall
konstatera, att nu läggs friskolor ner, för att de inte är lönsamma,
 
Eftertanke ?  Nej, definitivt inte.  Självkritik ?   Nej, definitivt inte.
 
¨FORTFARANDE TYCKER DE FUNDAMENTALISKA BLINDBOCKARNA ATT
ETT I GRUNDEN FEL SYSTEM ÄR BRA.
 
Så ingen eftertanke, ingen självkritik, men lappas och lagas och plåstras ska det.
 
Nu har dessa begåvade skolpolitiker i skilda läger hittat lösningen på hur man ska
lappa och laga och plåstra på detta, som nu bara dök upp, och som man inte hade
en "aning om" skulle kunna inträffa.
 
Andra än blindbockarna känner dock till att verksamheter som inte är lönsam-
ma kan komma att läggas ner.
 
NU HETER ALLTSÅ BLINDBOCKARNAS PLÅSTER UTBILDNINGSGARANTI.
 
Det är grejer det, tänk så fiffigt, den som driver skolan förbinder sig  genomföra den
utbildning eleverna räknat med.
 
Låter bra, kan knappast låta bättre, i vart fall i blindbockarnas värld.
 
I världen utanför blindbockarna är dock tanken förenad med problem, väldigt stora
problem. En skola som inte är lönsam kan ju exempelvis sakna ägare som har re-
surser att driva en verksamhet som är olönsam.
 
Då gäller ju alltid, i andra fall förstås, att alternativen är nerläggning eller spik-
rakt mot en konkurs.
 
MEN INTE I BLINDBOCKARNAS VÄRLD, DÄR FÖREKOMMER INGA KONKUR-
SER, DÄR FÖREKOMMER BARA UTBILDNINGSGARANTIER.
 
Utanför blindbockarnas värld kan man inte lämna en utbildningsgaranti, den enda ga-
ranti man kan lämna är att man inte kan lämna någon garanti.
 
Så skulle denna ide drivas vidare är det högst sannolikt att det inträffar en situation,
där utbildningsgarantin visar sitt rätta jag, den fungerar illa eller inte alls.
 
Och då är sannolikheten hög att vi får se Jan Björklund åter på scenen, i vart
fall fram till sept 2014:
 
"JAG HADE INTE EN ANING OM ATT DET KUNDE BLI SÅHÄR".
 
Kanske har man ändå tänkt längre än näsan räcker och ser resebranschen som en före-
bild, de som driver friskolor betalar in en garantisumma, som gör det möjligt att driva en
skola vidare, som inte är lönsam, ett antal år, kanske 2 - 3 år.
 
Det skulle i så fall säkert bli en riktigt äventyrliga resa, för de som följer med på
denna resa.
 
MEN DET SKULLE NOG INTE BLI SÅ MÅNGA RESENÄRER MED EN SÅDAN LÖS-
NING.
 
De i grunden felaktiga systemen börjar nu bli lite väl många, så plåsterproducenterna
tycks i alla fall gå en gyllene tid till mötes.
 
Synd då att apoteken skänktes bort av blindbockarna, det hade nog varit en bra
affär framöver, också.
 
FAST MYCKET TYDER REDAN PÅ ATT DET MÅÅSTE PLÅSTRAS SÅ MYCKET
INOM APOTEKBRANSCHEN, ATT DET INTE BLIR PLÅSTER ÖVER FÖR ANDRA
LAPPNINGAR OCH PLÅSTRINGAR.
 
 
FRISKOLEREFORMEN
AE
 
 
 
 
 
 

ULF KRISTERSSON PÅ JAKT EFTER SJUKA

Skam den som ger sig tycks moderater tycka
 
Man kan ju inte påstå annat än att moderater är eneriska, i vart fall när det gäller
att trakassera arbetslösa, sjuka och förtidspensionärer.
 
Vem minns inte hur det var för några år sedan, när döende cancerpatienter
skulle släpa sig på bår till Bidragsförmedlingen, den gamla Arbetsförmedlin-
gen.
 
FÖR ATT DÖENDE LIGGA TILL ARBETSMARKNADENS FÖRFOGANDE.
 
Men kritiken blev så skarp att till med moderater förstod att det här inte gick för
sig och man låtsades backa.
 
Sedan har man länge försökt hitta en annan utsatt grupp att trakassera.
 
OCH NU HAR MAN LYCKATS HITTA EN SÅDAN UTSATT GRUPP ATT TRA-
KASSERA.
 
Nu har man upptäckt att den egna så kallat ansvarsfulla politiken medfört att den
psykiska ohälsan ökar dramatiskt.
 
Bakom detta ligger närmast fifflaren och moderaten  Ulf Kristersson, som
fifflade till sig en attraktiv lägenhet från Diakoniförbundet, som var avsedd
för just utsatta i samhället. Så det är alltså ingen ny företeelse att just fiff-
laren Ulf Kristersson ger sig på utsatta, han har för vana att ge sig på just
utsatta.
 
Hur löser då en ansvarslös och fifflande moderat det problemet att allt fler får psy-
kisk ohälsa och blir sjukskriven för detta.
 
Man löser självklart det på samma sätt som man löste problemet med döende
cancersjuka, man förklarar helt sonika att de inte är döende eller så sjuka att de
inte kan jobba.
 
För nu ska de som lider av så kraftig psykisk ohälsa, ofta uppkommen till följd av en
omänsklig allianspolitik, arbeta och även de stå till Bidragsförmedlingens förfogande.
 
Som vanligt, när det gäller moderater, tål inte politiken att konfronteras med verklig-
heten, så man kan ju inte öppet säga att man gör vad man gör, utan man säger nå
got helt annat.
 
NU SÄGER FIFFLAREN OCH MODERATEN ULF KRISTERSSON ATT DESSA
PSYKISKA SJUKA INTE SKULLE KLARA SIG OM DE INTE FICK JOBBA.
 
Fast först ska man låtsas utreda det, förstås.
 
Och en sådan politiker finns det folk som röstar på.
 
 
Det skulle nog fungera bra om vi fick jobba några timmar med
Ulf Kristersson
 
AE

KORRUPTION INOM ALLIANSEN

Fifflande moderater förnekar sig aldrig
 
Man upphör aldrig att förvånas hur ogenerat många moderatet ägnar sig åt fiffel
i olika former, korruption för det mesta.
 
En del moderater sitter som förtroendevalda och fifflar, genom att slumpa
bort offentlig egendom till kompisar.
 
MAN KAN VÄL MED RÄTTA HÄR PÅSTÅ ATT DERAS UPPDRAGSGIVARE IN-
TE ÄR VÄLJARNA, UTAN DE RIKTIGA UPPDRAGSGIVARNA TORDE VARA
RISKKAPTIALBOLAGEN OCH ANDRA GYNNADE.
 
En del av dessa fifflande moderater är lite ärligare och tar steget över till sin rätta
uppdragsgivare och arbetar mer öppet för denna.
 
En sådan lite ärligare moderat är moderaten Jan Hallberg, som arbetar åt
konsultbyrån JKL.
 
DÄR HAR HAN SOM UPPGIFT ATT MUTA SINA MODERATKOMIPSAR, SOM
FORTFARANDE SITTER KVAR OCH LÅTSAS ATT DE ARBETAR FÖR VÄLJ-
ARNA.
 
Just nu arbetar moderaten och fifflaren med ett sådant fifflaruppdrag för Luftfarts-
verket, då Luftfartsverket tycker att de ska ha mer pengar.
 
För att då Luftfartsverket ska få mer pengar än det demokratiska systemet har'
beslutat använder verket fifflaren och moderaten Jan Hallberg för att muta sina
moderata kompisar, så att det demokratiska systemet inte ska kunna fungera.
 
Självklart har upphandling av fifflaens tjänster ej skett, det är ju bara genom direkt-
upphandling man kan försäkra sig om att få rätt fifflare.
 
Viss kritik har detta mött, dock inte från moderater. Förre chefen för Skattever-
ket, Mats Sjöstrand har utrett det hela, och han är inte nådig.
 
HAN DÖMER UT DET HELA SOM OLÄMPLIGT, OMDÖMESLÖS OCH LITE ANNAT
OCH HAN SKRÄDER INTE ORDEN NÄR HAN BEDÖMER LEDNINGEN FÖR LUFT-
FARTS VERKET.
 
"DEN OPERATIVA LEDNINGEN SAKNAR KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE FÖR SPEL-
REGLER".
 
Ganska tydlig och hård kritik, men de senaste åren visar att de allra flesta statliga myn-
digheter har operativa ledningar som leker amok med våra skattepengar.
 
Och det är ju inte konstig.
 
MAN KAN JU INTE TILLSÄTTA LEDNINGAR SOM KAR KUNSKAP OCH FÖRSTÅ-
ELSE FÖR SPELREGLER.
 
Hur skulle det då gå när fifflaren och moderaten Jan Hallberg mutar sig fram för att få
som vissa vill.
 
Det skulle nog inte gå alls.
 
DÅ ÄR DET BÄTTRE ATT TILLSÄTTA LEDNINGAR SOM ÄGNAR SIG ÅT KORRUP-
TION OCH LITE ANNAT FIFFEL, DET BLIR LIKSOM LITE LÄTTARE DÅ.
 
Alliansregeringen har sin egen lilla beskrivning av denna styrning av statliga myndighe-
ter.
 
STYRNINGEN ÄR ANSVARSFULL OCH KRAFTFULL.
 
I vart fall tycks den moderata korruptionen vara kraftfull.
 
 
Alliansregeringens styrning av statliga myndigheter
AE
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
 
Vi ser nu för var jag hur våra ansträngningar att skapa en annan sammansättning på den
svenska befolkningen bär frukt.
 
Under natten brändes 14 bilar upp i Norsborg, och jag tror inte att oföretagssamma sven-
skar är kapabla till sådan företagssamhet, samtidigt som det vittnar om den kultur vi an-
svarsfulla moderater eftersträvar,
 
En annan effekt av vårt ansvarsfulla styre är den stora ökningen av självmord inom grup-
pen unga i åldern 18 - 25, antalet har fyrdubblats sedan vi kom till makten 2006. Vi har
uppgifter, som tyder på att de flesta av dem är personer, som drabbats av utstegsjobb
när andra fått instegsjobb. Även denna utveckling bidrar då till att sammansättningen av
befolkningen blir mer gynnsam, de lata, mentalt handikappade och oföretagsamma
svenskarna blir allt färre.
 
Parallellt med detta tycks det ske en kraftig ökning av den psykiska ohälsan och även
detta kopplar vi till vår ansvarsfulla politik, de fattiga blir fler och fler och allt fattigare.
 
Det ligger då i sakens natur att den psykiska hälsan bland dessa fattiga ökar, det vik-
tiga är att denna ökning inte sprider sig till våra moderata sympatisörer.
 
Nya rapporter visar återigen att kunskapsutvecklingen i skolan blivit allt sämre. Det visar
sig nu att 6 av 10 elever går i skolor där kunskapsutvecklingen varit negativ under vår
regeringstid.
 
Detta visar att vi inte nått ändå fram, ännu återstår 4 av 10 skolor, där det kan göras sto-
ra inbesparingar.
 
Utanför moderaternas krets finns det tydligen kritiker till denna utveckling, men man
måste alltid betänka att ett mynt alltid har två sidor.
 
Visste dessa kritiker hur stora besparingsar som möjliggjorts genom denna utveckling
skulle de snarast vara tacksamma. Vi skulle aldrig ha kunnat skapa offentligt starka fi-
nanser om vi samtidigt höll kvar kunskapsutvecklingen på samma nivå.
 
Invånarna i Alby är nu oroliga för att den moderatledda kommunledningen ska slumpa
bort de allmännyttiga bostäder man bor i. Man uppger sig vara rädd för att beståndet
ska hamna hos vad man kallar slumvärdar.
 
Jag kan stilla denna oro, jag känner de flesta av dessa moderater, som vill slumpa
bort denna offentliga egendom också, och värre slumvärdar kan man inte få.
 
Min gode vän, moderaten Jan Hallberg, har gjort vad många av oss moderater gjort.
Han lobbar nu för att Luftfartsverket ska gynnas på andras bekostnad och försöker
nu muta riksdagsmän, så att de tycker vad han tycker att de ska tycka.
 
Denna utveckling ser jag som positiv, det är bättre att moderaterna öppet arbetar för
sina uppdragsgivare, än att de sitter som politiker och arbetar för sina uppdragsgivare
inom riskkapitalbolagen utan att kunna visa det.
 
Vi måste vara transparanta med detta, inte sitta på två stolar så att det syns för tyd-
ligt.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trev-
lig dag.
   
 
Även idag är jag välutrustad om jag skulle möta några sverigevänliga människor.
AE
 

UMEÅ , NORRLANDS DÅRHUS

Anna Batra Kinblad har kanske rätt
 
Moderaternas gruppledare i riksdage, komikern Anna Batra Kinblad, envisas ju titt
som tätt med att alla som inte bor i Stockholm är obegåvade lantisar.
 
Spontat, själv lantis, reagerar man ju negativt, man vill ju inte både vara lantis
och obegåvad, det ena räcker.
 
MYCKET TYDER NU PÅ ATT ANNA BATRA KINBLAD HAR RÄTT.
 
Dessutom tycks obegåvningen tillta ju längre man kommer från Stockholm.
 
KOMMER MAN ÄNDA UPP TILL UMEA TYCKS STADEN INTA BARA BESTÅ
AV OBEGÅVADE LANTISAR.
 
Staden tycks vara befolkad av rena galningar.
 
För några dagar sedan krävde några av dessa galningar i Umeå, några galna politiker,
att man skulle beskatta män högre än kvinnor genom att införa en jämställdsskatt.
 
JÄMSTÄLLDSSKATT.
 
Då tänkte man att de galnaste av galna i Umeå tillhörde det politiska skrået, men detta
visar sig nu vara fel.
 
Galnare än dessa galna politiker tycks man återfinna i Umeå Tingsrätt, där tycks man
ha passerat stadiet galen.
 
Och när man passerat detta stadie i Umeå blir man rådman, och så går det som
det går.
 
Tingsrätten friade nu i ett våldtäktsmål, där en ung flicka gjorde gällande att hon blivit
våldtagen av tre unga män.
 
Då de ville köra upp en vinflaska i underliver, höll hon ihop benen för att skydda sig.
 
DE TRE MODIGA UNGA MÄNNEN BRÖT DÅ ISÄR BENEN PÅ FLICKAN OCH KÖE-
DE UPP VINFLASKAN SÅ ATT DET INTRÄFFADE BLÖDNINGAR.
 
Galningarna i Tingsrätten friar med motiveringen att flickan troligen var blyg och att de
modigare männen ville hjälpa henne att komma över blygheten genom att bända isär
benen och köra upp flaskan i underlivet.
 
NÅGOT HON ENLIGT GALNINGARNA I TINGSRÄTTEN TYDLIGEN LÄNGTADE
HETT EFTER.
 
Anna Batra Kinblad var snäll i sin beskrivning av umeåborna.
 
EFTER DE SENASTE DAGARNAS RAPPORTERING TYCKS STADEN INtE BEBOS
AV NÅGOT SOM KOMMER I NÄRHETEN AV MÄNSKLIGA VARELSER.
 
Man erinrar sig nu att en så kallad professor vid universitet i galenstaden nyligen hävdade
att det vore bra om alla gamla svenskar dog, så att det bereddes plats för flyktingar.
 
DET LÅTER SOM OM DEN SÅ KALLADE PROFESSORN EXTTAKNÄCKER SOM
NÄMNDEMAN.
 
Om nu detta vansinne har  någon som helst täckning i det juridiska ramverket borde
ju till och med en Moderatledd Alliansregering förstå att det behöver ryckas ut.
 
FULLSTÄNDIGT HORRIBLA LAGAR KAN JU FAKTISKT ÄNDRAS.
 
 
Rådman i Umeå Tingsrätt
AE

APORNA I ALLIANSREGERINGEN

Apor som kastar pil
 
Vi lärde känna aporna som kastade pil på börskartan och slog analytikerna.
 
Nu beskyller språkrörer Fridolin utbildsminister Jan Björklund för att spela
dart med den svenska skolan.
 
MÄNGDER AV OGENOMTÄNKTA FÖRSLAG SJÖSÄTTS I EN RASANDE TAKT ,
JAN BJÖRKLUND TYCKS HOPPAS ATT NÅGON PIL SKA TRÄFFA.
 
Att döma av det sjunkande kunskapsresultatet tycks inte många pilar ha träffat.
 
De flesta, inom och utom Sverige, tycks vara överens om att framgångar inom sko-
lan kräver genomtänkta reformer och reformer i en takt som bibehåller stabiliteteten.
 
Men för Jan Björklund tycks det motsatta gälla.
 
I TAKT MED ATT ALLTFLER PILAR MISSAR SITT MÅL KASTAR HAN I ALLT
SNABBARE TAKT ÄNNU FLER OGENOMTÄNKTA PILAR, SOM OCKSÅ MIS-
SAR SITT MÅL.
 
Nu är för all del Jan Björklund inte ensam om att ogenomtänkt kasta pilar i allt snab-
bare takt.
 
Sverige har utmärkt sig att ha gått längst i världen med olika privatiseringar av
offentlig verksamhet.
 
HELA LANDET KAN SES SOM EN ENDA STOR EXPERIMENTVERKSTAD DÄR
MAN EXPERIMENTERAR MED VERKSAMHET OCH FOLK UTAN ATT NÅGON
SOM HELST UPPFATTNING OM VART DET BÄR.
 
För det mesta tycks det bära åt "helsicke", då de flesta pilar missar sitt mål. Och bär
det inte åt "helsicke" så står det still, som tågen mm.
 
Ungefär som en forskare och dennes forskarverkstad.
 
VAD GÖR DET OM 999 FORSKNINGSPROJEKT GÅR ÅT HELSICKE NÄR MAN
LYCKAS MED ETT PROJEKT.
 
Hade vi väljare velat ha forskare, som experimenterar med oss medborgare och hela
samhället, hade vi valt att styras av forskare.
 
Nu valde de flesta av oss politiker man trodde skulle arbeta för ett samhälle som
präglas av sammanhållning och stabilitet.
 
OCH SÅ FICK VI VARE SIG DET ENA ELLER DET ANDRA, DET ENDA VI FICK
VAR DILLETANTER, SOM UTAN ATT VARA AFFÄRSKUNNIGA FÖRSÖKTE LE-
KA AFFÄRSMÄN.
 
På vår bekostnad.
 
 
Herregud, någon gång borde de ju träffa rätt
AE

SVINDLARNA I ALLIANSREGERINGEN

Alliansregeringen svindlar svenska folket
 
Under åren har alliansen och då främst moderaterna genomfört många så kallade
privatiseringar, där offentlig egendom slumpats bort till kompisar och bekanta.
 
KORRUPTION KALLAS SÅDANT I ANDRA LÄNDER.
 
Mycket av detta har sin upprinnelse i Täby, där familjen Reinfeldt styrde och ställde,
man skänkte då bort skolor och annat.
 
KORRUPTION KALLAS SÅDANT I ANDRA LÄNDER.
 
Familjen Reinfeldt tycks därför göra skäl för beskrivningen svindlarfamilj.
 
Ett flertal gånger har det slagits fast att dessa svindlerier är i strid med Kommunal-
lagen, som säger att offentlig egendom ej för skänkas eller slumpas bort.
 
Svindlarna i familjen Reinfeldt har varit så väl medvetna om att allt detta varit olag-
ligt, så man har anpassat lagstiftningen till detta.
 
Kommunallagstiftningen har anpassats så att svindlerier mot medborgare inte
medför straffansvar. Ungefär som att vi medborgare skulle råna en bank och
man inte kunde åtala oss.
 
SVINDLARFAMILJEN REINFELDT.
 
Men inte bara familjen Reinfeldt är en svindlarfamilj.
 
HELA ALLIANSREGERINGEN ÄR EN ENDA STOR SVINDLARFAMILJ.
 
Senast visar sig nu detta i utförsäljningen av apoteken, där den ansvarfulle Göran
Hägglund så länge som möjligt försökt dölja dessa svindlerier.
 
Nu har dock uppgifterna om dessa svindlerier läckt ut och det är inga dåliga
svindlerier vi talar om.
 
KÖPAREN AV ETT ANTAL APOTEK, WALLENBERGS RISKKAPITALBOLAG,
VISAR SIG NU HA GJORT SÅ GODA AFFÄRER GENOM DESSA SVINDLERIER
ATT MAN ALDRIG TIDIGARE NÅGONSIN NÅTT DENNA AVKASTNING.
 
Nu stundar vargatider för alliansens politiker inför  valet 2014. Man får väl därför
anta att dessa apotek slumpas bort av Fredrik Reinfeldt och Göran Hägglund i för-
hoppningen om att få något tillbaka i form av belöning.
 
Rådgivare i Wallenbergsfären efter valet skulle inte sitta illa, och de skulle
inte vara de första som blir belönade för att ha gynnat privata lycksökare på
det allmännas bekostnad.
 
KORRUPTION KALLAS SÅDANT I ANDRA LÄNDER.
 
I Sverige kallar svindlarna själva detta för ett ansvarsfullt och kraftfullt styre.
 
Nog är det kraftfullt alltid, Wallenberg blir ännu stormrikare på kuppen.
 
OCH VISST ÄR DET ANSVARSFULLT, MOT SVINDLARNA SJÄLVA, POSTEN
SOM KORRUMPERADE RÅDGIVARE BRUKAR BETALAS BRA.
 
Förr, innan Alliansregeringen och då posten fungerade, stod man med skägget i
brevlådan, när man blev svindlad.
 
NU FÅR MAN STÅ DÄR BARA MED SKÄGGET, MEN SVINDLADE ÄR VI.
 
Och belönade kommer svendlarna att bli.
 
 
Nu hägrar miljonerna som rådgivare bland apoteksköparna
AE
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet    
 
Idag känns livet ömsom som vatten, ömsom som vin.
 
Sentios väljarundersökning var en kalldusch, här har det hemska sverigevänliga partiet
gått upp till 13,6 %. Tyvärr räcker inte min tång till för att hantera denna situation, utan
jag kommer under dagen att inhandla ytterligare en tång.
 
Nu kommer avslöjanden från Storbritannien från förre ministern Peter Mandelson. Han
erkänner nu att förre Labourregeringen medveten drev på vad han kallar massinvandrin-
gen. Skälet uppger han var att förändra befolkningens sammansättning.
 
För oss är detta ingen överraskning, vi har denna politik som en förebild för vår strävan
att öka massinvandringen ännu mer.
 
Frånsett frågan om att höja våra egna pensioner finns det inget viktigare mål för oss idag
än att ändra befolkningens sammansättning. Som jag skrev i mitt manifest är ju de flesta
svenskar mentalt handikappade och detta kan vi inte leva med, strömmen av analfabeter
till landet måste därför öka.
 
Både Maud och jag har ju vid flera tillfällen sagt att utrikesfödda är mer företagssamma
och välutbildade än de dumma svenskarna, så det finns många skäl att ändra befolknin-
gens sammansättning, antalet analfabeter kan därför aldrig bli för stort.
 
Anders Borgs besök i Afrika har också gett nya impulser hur vi snabbt ska kunna ändra
befolkningens sammansättning, vilket också kommer att synas med mer färggranna klä-
der på socialkontoren.
 
Det har nu avslöjats att Wallenberg gjorde en god affär när de fick lite apotek av oss,
när de nu säljer efter tre år får de en årlig avkastning på drygt 40 %. Jag ser det som en
seger varje gång jag kan lura skattebetalarna genom at skänka bort deras tillgångar.
 
Jag får mer och mer förståelse för att jag och min familj beskrivs av Nordea som svindlar-
familjen.
 
Vi får idag också en rapport från OECD som bekräftar bilden av vår ansvarsfulla och kraft-
fulla politik, som har som mål att ge till de rika och ta från de fattiga. Rapporten visar att
inkomstklyftorna i Sverige nu ökar snabbare än i något annat land inom OECD, ansvars-
fullare kan Alliansregeringen inte vara.
 
Rapporten visar också att den så kallade relativa fattigdomen också ökar snabbast i vårt
land. Tyvärr har vi information som tyder på att fortfarande en del arbetslösa, fattiga och
förtidspensionärer har pengar  till mat hela månaden. Vi kommer därför att lägga in åt-
gärder, som snabbar upp utvecklingen mot en större relativ fattigdom.
 
Andra rapporter pekar också på att mer än hälften av våra svenska ungdomar bor hemma,
då de saknar bostad eller inte har råd till bostad. Även här kommer vi att lägga in särskilda
åtgärder, som medför att vi övertar de bostäder, som av misstag nu bebos av svenska ung-
domar.
 
Dessa kommer att lämnas över till Migrationsverket, så att de får möjlighet att skaffa bostad
till ankommande utrikesfödda innan dagens slut, ett krav man ställer på sig vid Migrations-
verket.
 
Vi genomför denna integrationsåtgärd, då det är viktigt att ingen grupp ställs mot grupp.
 
Vi ser nu tydligt effekterna av våra framgångar inom den bidragsverksamhet vi benämner
instegsjobb. Här ändrar vi medveten även arbetsmarknadens sammansättning, så att allt
färre svenskar har jobb, medan allt fler utrikesfödda får jobb.
 
För att denna bidragsverksamhet från Bidragsverket ska framstå klarare kommer vi att
införa begreppet utstegsjobb, vilket är vår beskrivning av den svensk som blir av med job-
bet när Bidragsförmedlingen medger ett instegsjobb.
 
Ilmar Repalu har gjort ett bra jobb  i Malmö, men trots detta vågar tydligen vissa av dessa
judar besöka Malmö i anslutning till Eurovision. Lyckligsvis har befolkningen i Malmö redan
ändrat sin sammansättning så att verksamma åtgärder redan satts in.
 
Till en början kommer vi att arbeta med en mjukare linje. Vi kommer därför att uppmuntra
arbetskraftsinvandringen i Malmö att kalla alla judar för judedjävlar och alla judinnor för
judehoror. Räcker inte detta kommer vi att se mellan fingrarna när man genomför sina
hot att bomba de hotell där det nu bor judar.
 
Som en sista åtgärd, om detta inte räcker, kommer vi att skicka ner Waberi till Malmö.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
 
       
 
Nu har jag så att jag klarar mig, hoppas att två tänger räcker
 
AE
 
 
 
 
 

ARABER OCH JUDEHOROR I MALMÖ

The sky is the limit
 
Så blev då inledningen i Malmö precis som man väntat sig.
 
Fredrik Reinfeldt måste vara nöjd, han samtycker och tiger, Ilmar judehataren
måste vara nöjd, han samtycker och tiger och alla andra som hyllar Hitlers
ande är nöjda, de samtycker och tiger.
 
Varför är då dessa så nöjda, jo the sky is the limit, och dit har den nya kulturen nu
nått.
 
I vart fall med de mått Fredrik Reinfeldt, Stefan Löfven, Ilmar Repalu och många
andra har, för de tiger och samtycker.
 
Den kulturella nivån i Malmö gör nu dessa herrar nöjda, Sverige sätts på kartan som
aldrig förr, Hitler känns inte längre så avlägsen.
 
Kvinnliga judar, på besök i Malmö till anslutning till Eurovision, blir av arabiska
taxichaufförer kallade judehora samtidigt som det får höra att alla judar är jude-
djävlar.
 
SVERIGE SÄTTS PÅ KARTAN PÅ SAMMA SÄTT SOM HITLER SATTE NAZI TYSK-
LAND PÅ KARTAN.
 
De kulturella araberna i Malmö efterfrågar de hotell där israeliska journalister bor, så
att de ska kunna bomba dessa hotell.
 
SVERIGE SÄTTS PÅ KARTAN PÅ SAMMA SÄTT SOM HITLER SATTE NAZI TYSK-
LAND PÅ KARTAN.
 
Och politikerna, Fredrik Reinfeldt, Stefan Löfven, Ilmar Repalu och många andra, tiger,
samtycker och nickar förnöjt.
 
GRUPP FÅR INTE STÄLLAS MOT GRUPP, ARABET ÄR JU ARABER OCH JUDAR
ÄR JU BARA JUDAR.
 
I dessas politikers ögon, Fredrik Reinfeldt, Stefan Löfven, Ilmar Repalu och mång andras,
är alla lika mycket värda, svammel, svammel och åter svammel.
 
Men vissa är värda mer än andra och grupp ska ställas mot grupp.
 
I DERAS ÖGON ÄR ARABER OCH ANTISEMITER MER VÄRDA ÄN JUDAR OCH
JUDINNOR ÄR JUDEHOROR.
 
Hade de inte tyckt så hade de inte tigit, samtyckt och nickat förnöjt.
 
DE HADE HÖGLJUTT FÖRKLARAT ATT DETTA SOM NU SKER I MALMÖ ÄR HELT
OACCEPTABELT.
 
Men Fredrik Reinfeldt, Stefan Löfven, Ilmar Repalu och många andra tiger, samtycker
och nickar förnöjt.
 
Händelserna i Malmö är en skandal utan like och skandalen blir ännu värre "än
utan like" genom att ansvariga politiker, Fredrik Reinfeldt, Stefan Löfven, Ilmar
Repalu och många andra tiger, samtycker och nickar förnöjd.
 
I DET OFFICIELLA SVERIGE ÅR 2013 I MALMÖ ÄR EN JUDINNA EN JUDEHORA.
 
So what, kan man förstår tycka, kallar dessa arabarer unga svenska flickor för svenne-
horor, då kanske man inte ska bry sig om vare sig det ena eller andra.
 
ARBEIT MACHT FREI I MALMÖ ÅR 2013.
 
Hur kan Sverige ha blivit ett så förfärligt land att detta bara kan få fortgå utan att någon
ansvarig gör annat än att nicka förnöjt.
 
NU FÅR VI MEDBORGARE SKÄMMAS INFÖR HELA VÄRLDEN, IGEN, DÄRFÖR
ATT VÅRA LEDANDE POLITIKER STÄLLER GRUPP MOT GRUPP.
 
ANTESEMITISKA ARABER MOT JUDAR.
 
Men man nöjer sig inte här med att ställa grupp mot grupp, man väljer att ingå
i den ena gruppen, och inte är det den judiska.
 
JUDEHORA I MALMÖ, SVERIGE ÅR 2013, OCH POLITIKER NICKAR FÖRNÖJT.
 
Kan det bli värre ??  Knappast, det skulle i så fall vara om aktuella araber hittade
de hotell de efterfrågar och bombar dessa.
 
Men so what, där bor ju bara judar, det är därför de är tänkta att bombas.
 
     
 
Fredrik Reinfeldts och Ilmar Repalus politiska vision
AE
 
 

EN VÅRD I FRITT FALL

Kaos som en medveten strategi i vården
 
Det är väl känt att Filippa Reinfeldt, mer känd som rövarflickan, berövat Stockholm
på många vårdplatser.
 
Trots detta beger sig envetna stockholmare till akutsjukvården och söker vård för
olika skador.
 
Som nu blir allt svårare, eller omöjligt, att få i många lägen.
 
Rövarflickan Filippa Reinfeldt tycks bekymrad över att stockholmare anvisas med
att fortfarande söka akutsjukvård och finner nu nya vägar för att beröva vården
viktiga resurser.
 
Under jan - mars i år har 27 sjuksköterskor slutat på akutsjukvården på Hud-
dinge Sjukhus.
 
DETTA UTGÖR UNGEFÖR 1/4 AV VAD SOM ERFORDRAS FÖR ATT DET SKA
FUNGERA NÅGOT SÅ NÄR.
 
Nu fungerar det inte något så när, det är på gränsen till att det inte fungerar alls.
Landstinget med rövarflickan i spetsen uppges vara mycket nöjda med att ha skrämt
iväg så många sköterskor.
 
Man stoltserar med hur fiffig man varit ör att nå detta resultat, att skrämma iväg
så många som möjligt.
 
NYANSTÄLLDA SKÖTERSKOR UTAN NÅGON SOM HELST ERFARENHET AN-
STÄLLS TILL HÖGRE LÖNER ÄN SKÖTERSKOR MED LÅNG ERFARENHET.
 
MED DET RESULTATET ATT DE ERFARNA BLIR FÖRBANNADE OCH SLUTAR
OCH LANDSTINGET BLIR NÖJT.
 
Nu har man lurat stockholmarna på en tillgänglig sjukvård igen och de offentliga fin-
anserna växer och växer, då det inte finns några ersättare att anställa.
 
Varför händer då detta, kan man fråga sig ??
 
INGEN, INTE ENS RÖVARFLICKAN FILIPPA REINFELDT, KAN VÄL VARA SÅ
KORKAD ATT HON / HAN INTE INSER ATT ERFARNA SKÖTERSKOR SKA BLI
FÖRBANNADE OCH SLUTA.
 
Det märkliga är väl att inte fler än 27 blivit så förbannade att de slutat.
 
Så länge ingen vettig förklaring ges till detta vansinne, kanske man ändå ska se
det som en möjlighet att någon eller några kan vara så korkade, det rör ju sig
ändå om moderater i första hand.
 
MAN FÅR VÄL ANTA ATT LANDSTINGSRÅDET BIRGITTA RYDBERG HAFT ETT
FINGER MED I SPELT, DÅ TYCKS DET MESTA GÅ ÅT SKOGEN.
 
Men det är ett farligt spel man bedriver, alla tycks vara övertygade om att man måste
hitta ersättare.
 
Är de som slutat då riktigt listiga ansöker de om dessa lediga tjänster och uppger
sig sakna erfarenhet, så att de får högre ingångslöner än de tidigare oerfarna, som
nu jobbat en tid.
 
DESSA BLIR DÅ I SIN TUR NU SÅ FÖRBANNADE ATT DE SLUTAR FÖR ATT TIDI-'
GARE ERFARNA, MEN NY NYBÖRJARE, FÅR HÖGRE INGÅNGSLÖNER ÄN DE SOM
JOBBAT EN KORT TID.
 
Och så snurrar ekorrhjulet med allt högre löner för alla och allt mer förbannade sjukskö
terskor.
 
Kan verkligen någon vara så korkad att man medvetet driver denna strategi ??
 
TYDLIGEN KAN ETT ANTAL I LANDSTINGET OCH SJUHUSLEDNINGEN VARA SÅ
KORKADE.
 
Men man kanske inte ska vara så överraskade, ledningen är av moderat karaktär att
där kan ju lösningarna vara hur vansinniga som helst, bara de är marknadsanpassade.
 
Och nog blir de marknadsanpassade när ekorrhjulet snurrar allt fortare och skö-
terskorna blir alltmer förbannade.
 
Akutsjukvården i Stockholm
AE
 

INAVEL BLAND POLITIKER I UMEÅ ??

Genusgalningar vill införa en jämställdsskatt
 
Som alla vet finns det ju genusgalningar spritt över hela landet.
 
NU BLIR VI PÅMINDA OM ATT DESSA GENUSGALNINGAR OCKSÅ FINNS
I UMEÅ.
 
Här tycks genusgalningar varit framgångsrika och lyckats besätta många ledande
politiska poster i kommunen.
 
De flesta partier i Umeå har nu gått samman och lagt ett innovativt förslag som
ska bättra på den bristande jämställdheten mellan män och kvinnor.
 
DÅ MÄN ANSES TJÄNA MER ÄN KVINNOR VILL MAN INFÖRA EN SÄRSKILD
JÄMSTÄLLDSSKATT PÅ MÄN.
 
Det är ju känt att inavel kan förekomma i glesbygder, men Umeå är ju ingen glesbygd,
så man kan ju undra vad som ligger bakom detta briljanta förslag.
 
Samtidigt kanske detta är början på en lång Golgatevandring, där man inför jämställds-
skatter på alla andra områden, där det är olika lön mellan olika grupper.
 
Läkare får en jämställdsskatt, då de tjänar mer en sjuksköterskor, ingenjörer får en
jämställdsskatt, då de tjänar mer butiksbiträden mm.
 
Endast fantasin sätter gränser för vilket skatteintäkter detta kan ge upphov till.
 
Lite inkörningsproblem kan ju bli aktuella vid ett införande.
 
SOM DET FAKTUM ATT EN VISS MAN FAKTISKT KAN TJÄNA MINDRE ÄN EN
VISS KVINNA OCH DÅ PÅFÖRAS EN JÄMSTÄLLDSSKATT FÖR ATT HAN JUST
ÄR EN MAN.
 
Den typen av ökad jämställd kan nog bara föreslås av inavlade, så Umeå är nog ändå
glesbygd.
 
Fast förslaget ger ändå en besk smak i munnen.
 
Den här typen av förslag är så otroligt korkade att de inte bör kunna framföras i en
vettig miljö, nu är det framfört i Sverige.
 
Kan det vara så illa att hela landet består av inavlade ??
 
FRÅN ROSENBAD UPPGES I ALLA FALL KOMMA POSITIVA SIGNALER OM
DETTA FÖRSLAG.
 
Kanske inte så konstigt, det vore konstigare om det inte förekom inavel inom MUF,
CUF samt PIFF och PUFF.
 
 
 
 
Genusgalningar i Umeå har tänkt till
AE
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
 
 
I dag är det en stor dag för USA:s utrikesminister Kerry, då han får möjlighet att besöka
Stockholm.
 
Carl Bildt den Störste av Alla har avsatt några minuter för att träffa Kerry och informera
honom om hur man bedriver utrikespolitik. För att ingen ska förledas tro att Carl Bildt
är närvarande har detta möte förlagts till annan plats än Arvsfurstens Palats.
 
Vi blev alla omskakade över den lista som Nordea haft  upprättat över misshagliga kun-
der. Själv kände jag mig träffad av uttrycket svindlarsläkt, men denna upprördhet la sig
senare.
 
Jag måste nu erkänna att vår familj verkligen svindlat skattebetalarna på stora belopp
genom att slumpa bort offentlig egendom till bekanta. Det känns då tryggt att vi förutsett
detta genom att utforma kommunallagstiftningen, så att vi inte kan ställas till svars för
våra svindlerier.
 
Även Carl Bildts upprördhet tycks ha lagt sig, och han säger sig nu se skumraskfigur som
en snäll omskrivning för det han gjort. Som alla vet tror ju Carl inte på något annat än sig
själv, men ha säger sig varje kväll tacka sig själv för att han inte åtalats för krigsförbrytel-
ser i Sudan, ännu.
 
I går hävdade jag vid ett föredrag jag höll vid en skola, att Ryssland inte har förmåga att
anfalla Sverige, detta väckte mycket kritik, och mina medarbetare har försökt förklara för
mig att jag uttryckte mig, så att det tyder på att jag inte vet vad jag talar om.
 
Jag har försökt förstå vad man menar med detta, men jag har inte förstått detta heller,
inte kan Ryssland anfalla Sverige samtidigt som vårt försvar är i Afghanistan, det var
ju så jag menade.
 
Genusarbetet i landet går hela tiden vidare och det kommer nya uppfinningsrika förslag
om hur jämställdheten ska bli bättre.
 
Jämställdhetsutskottet i Umeå öppnar nu upp för ett helt nytt tänkande när man vill in-
föra en jämställdsskatt på män, för att de tjänar mer än kvinnor.
 
Vi kommer att titta närmare på detta och se om vi kan utveckla detta lite mer. Det finns
ju bristande jämställdhet på andra områden än mellan kvinnor och män, där denna skatt
skulle kunna införas.
 
Svenskar tjänar ju ofta mer än utrikesfödda. läkare mer än sjuksköterskor och det finns
många andra områden där löneskillnaderna vittnar om en bristande jämställdhet.
 
Vi ser här stora möjligheter till innovativa lösningar för att nå en bättre jämställdhet, sam-
tidigt som vi kan förstärka våra starka offentliga finanser.
 
Vi tackar därför politikerna i Umeå för det fina uppslaget, och vi ska arbeta vidare på
detta inför höstbudgeten.
 
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet       
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
   

FREDRIK REINFELDT FÅNAR SIG IGEN

Fredrik Reinfeldt är ute och reser - igen
 
Fredrik Reinfeldt, känd från svindlarsläkten som slumpat bort offentlig egendom
har varit ute och rest - igen.
 
Den här gången var svindlaren och ansvarspredikanten ute och reste i samband
med ett föredrag på en skola.
 
På en direkt förfrågan från en elev om Rysslands försvarsförmåga svarar svindla-
ren Fredrik Reinfeldt.
 
RYSSLAND HAR INGEN FÖRMÅGA ATT ANFALLA SVERIGE.
 
Hoppsan ??
 
Försvarsexperten Johan Tunberger avfärdar svindlaren med:
 
SVINDLAREN VET INTE VAD HAN PRATAR OM.
 
Tydligare kan det inte uttryckas.
 
Sverige har en statschef som svindlar bort offentlig egendom och vare sig vet
vad han gör eller vad han pratar om.
 
Själv kallar svindlaren det för ett kraftfullt styre.
 
AE

KULTURBERIKNING GENOM TORTYR

Vardagliga inslag av tortyr
 
I dag rapporterar media om att tre unga pojkar utsatts för tortyr i en källare för
att tvinga fram erkännaNde om snatteri.
 
Långt utdragen tortyr med synnerligen grova inslag.
 
I SVERIGE ÅR 2013.
 
Det media glömmer att berätta är vilka torterarna är, de är inte vilka som helst.
 
TORTERARNA ÄR REPRESENTANTER FÖR DEN ARBETSKRAFTINVAND-'
RING SOM SKA RÄDDA LANDET.
 
Troligen har torterarna fått asyl i Sverige, för att de berättat att de torterats i sitt
hemland.
 
FLY FRÅN EN PÅSTÅDD TORTYR TILL SVERIGE FÖR ATT UTNYTTJA  SITT'
NYA LAND FÖR ATT SJÄLVA TILLÄMPA TORTYR.
 
Eric Ullenfån och ett antal andra fåntrattar kallar denna tortyr i Sverige för en tole- rant och human flyktingpolitik.
 
Andra, som inte är fåntrattar, kallar det något annat, då tortyr inte hör hemma
i Sverige, inte ens om det är avsett att berika vår barbariska kultur.
 
DESSA ANDRA ÄR NOG BENÄGNA ATT KALLA DET VID SITT RÄTTA NAMN.
 
EN KOMPLETT GALENSKAP.
 
Waberis kompisar visar sitt rätta jag
 

HUNDEN PÅ MATBORDET

Vi går nu från klarhet till klarhet
 
Fredrik Reinfeldt, allmänt kallad ansvarspredikanten, och numera också Häst-
svansen har ju lovordat den kulturberikning vi får genom våra nya vänner från
världens alla hörn.
 
Vi ser för var dag nya tecken på att vår egen barnariska kultur ersätts med en
högre stående kultur.
 
Vi fick tidigare i dag höra om häxutdrvning på en flicka som blivit häxa
genom att äta en banan i Afrika.
 
Tveksamt om vi barbarer klarar av så stora omställningar till en högre kultur så
snabbt.
 
För ett antal år sedan förekom väldigt få hundstölder i det barbariska lan-
det Sverige.
 
ENLIGT MAUD OLOFFSON VAR VI INTE SÅ FÖRETAGSAMMA OCH VÄLUT-
BILDADE ATT VI INSÅG DET RÄTTA VÄRDET PÅ MÄNNISKANS BÄSTA VÄN.
 
Nu råder andra tider, våra nya mer företagssamma och välutbildade vänner från
Iraq, Somalia, Gambia, Kenya och andra länder, gör att vi får upp ögonen för det
värde vår bästa vän haft genom tiderna.
 
HUNDENS VÄRDE ÄR NU SÅ HÖGT ATT HUNDSTÖLDERNA BLIVIT ETT
STORT KULTURELLET INSLAG.
 
Då våra nya mer företagsamma vänner inte ser hunden som sin bästa vän, kan
man ju undra vart alla stulna hundar tar vägen.
 
Att hundarna besitter ett stort värde är lätt att förstå, då våra nya företags-
samma entreprenörer låter beväpna sig med pistoler för att komma över
detta eftertraktade gods.
 
Men vart tar hundarna vägen ?? Ett par tusen hundar går ju inte bara upp i hund-
rök ??
 
På vissa håll anses hundkött, råttkött, ormkött, ödlekött och lite annat kött som de-
likatesser.
 
För våra nya entreprenörer måste ju hundarna i Sverige smaka lika gott som
hundarna i Iraq och Somalia.
 
KEBAB GJORD PÅ HUNDKÖTT, DET ÄR GREJER DET.
 
Hoppas bara att det inte är Din hund.
 
 
Med en här farten har vi snart vare sig en barbarisk kultur
eller hundar kvar
AE

HÄXORNA ÅTERUPPSTÅTT I SVERIGE

Anders Borg smittad av en banan i Afrika
 
Som känt är Hästsvansen i Afrika och tycks ha blivit förhäxad av äkta trollkonst.
 
Förhäxad hävdar nu Hästsvanen att färggranna afrikaner ska komma till
Europa i stora skaror och göra vår eländiga kontinent dräglig.
 
Vad är det då vi har att se fram emot ??
 
En process, som just nu pågår i Borås, vittnar om vad som kan rymmas
i dessa färggranna kläder.
 
Liknande processer har skett tidigare, så det hela är vare sig ett skämt eller
en udda företeelse.
 
Det är ett exempel på den kultur vi har att vänta oss om Hästsvansen får
som han vill, och det får han säkert.
 
HAN HAR REDAN I STOR UTSTRÄCKNING FÅTT SOM HAN VILL, PRO-
CESSEN I BORÅS VITTNAR OM DETTA.
 
Mamma, pappa och barn från Afrika, till Anders Borgs förtjusning säkert
klädda i färggranna kläder.
 
Och som alla vet kan mycket rymmas under färggranna kläder.
 
OCH JUST HÄR RYMS HÄXOR OCH HÄXKONST.
 
Föräldrarna anser att det lilla barnet, en flicka, är besatt av en häxa.
 
Dottern har smittas till att bli en häxa av en banan i Afrika.
 
OCH HÄXOR SKA JU DRIVAS UT, I VART FALL SKULLE DE DRIVAS UT I
SVERIGE UNDER MEDELTIDEN.
 
Och nu är vi där igen, i medeltiden, och häxor drivs ut.
 
Just den här häxan brändes inte på bål, den här häxan överlevde.
 
DEN HÄR HÄXAN FICK BARA DRICKA SITT EGET URIN SAMT FICK EL-
CHOCKER I MUNNEN MED ELKABLAR OCH SÅ LITE ANNAT OVANPÅ
DETTA.
 
Självklart har man rätt att tycka att denna häxkonst är så tilltalande, att den'
ska implementeras i Europa och Sverige, så att vår egen barbariska kultur inte'
får leva kvar.
 
Men frågan är om man ska vara minister i ett europeiskt land, om man
har den uppfattningen att häxkonst är något att eftertrakta, bara den ryms
inom färggranna kläder.
 
OCH EN ÄNNU STÖRRE OCH VIKTIGARE FRÅGA RÖR OSS VÄLJARE.
 
Ska vi verkligen rösta på politiker som vill återföra oss till medeltiden ??
 
Det finns bra svenskar och det finns dåliga svenskar på samma sätt som det
finns bra afrikaner och dåliga afrikaner.
 
Även en politiker bör kunna göra en viss urskiljning.
 
VI HAR TILLRÄCKLIGT MÅNGA DÅLIGA SVENSKAR FÖR ATT DETTA SKA
MOTIVERA ATT VI SKA VARA FÖRSIKTIGA MED ATT TA HIT ALLTFÖR MÅN-
GA DÅLIGA AFRIKANER.
 
Att bli förhäxad av färggranna kläder i Afrika skapar kanske inte de bästa förutsätt-
ningar för en rimlig urskiljning här.
 
Åter till medeltiden om Hästsvansen får som han vill
    Anders Borg kokar soppa i Afrika, låt den koka färdigt där  /AE
 
 
 
 

DET LAGLÖSA SVERIGE

Som politiker bäddar får vi andra ligga
 
Vi får nu information om hur viss brottslighet escalerar i landet.
 
65 000 IDENTITETSKAPNINGAR OM ÅRET DÄR DRABBADE BLIR AV MED
2 700 000 000.
 
Polisen gör inget, politikerna gör inget.
 
I detta tomrum esclarerar brottsligheten och Sverige tycks bli ett nytt Vilda
Östern.
 
PARADISET FÖR BROTTSLINGAR, POLISER SOM SOVER OCH POLITIKER
SOM SLUMRAR.
 
Risk för upptäckt noll, och skulle man bli upptäckt risk för insats från polisen
också noll.
 
INGET ANNAT ÄN ETT SAMHÄLLE I SÖNDERFALL.
 
Även om det uttryckligen inte är uttalat i våra grundlagar, finns ett understatement,
som bygger på att vi medborgare har ett avtal med stat ock kommun.
 
Sköter vi vårt ansvar gentemot det offentliga, ska det offentliga sköta sitt an-
svar mot oss medborgare.
 
I DET OFFENTLIGAS ANSVAR LIGGET ATT POLISEN SKA SÅ LÅNGT DET
ÄR MÖJLIGT FÖREBYGGA BROTT OCH NÄR BROTT BEGÅS INGRIPA.
 
I detta avtal mellan medborgare och samhälle ska medborgaren kunna gå till po-
lisen när han/hon blir utsatt för.
 
Samhället och polisen lever nu inte längre upp till det ansvar man har.
 
VART GÅR DÅ MEDBORGAREN, NÄR DET INTE FINNS NÅGON POLIS ATT
VÄNDA SIG TILL.
 
Han/hon har helt enkelt ingenstans att gå och ingen att vända sig till.
 
Ren laglöshet råder och i det läget får nog medborgaren anses ha rätt att sköta
sitt eget försvar bäst han förmår.
 
ETT AVTAL BYGGER PÅ ATT TVÅ PARTER FULLGÖR SINA SKYLDIGHETER.
 
FULLGÖR INTE DEN ENA PARTEN, HÄR SAMHÄLLET POLISEN, SINA SKYL-
DIGHETER FÖRELIGGER LÄNGRE INGET AVTAL MELLAN MEDBORGARE
OCH SAMHÄLLE.
 
Ett samhälle i laglöst tillstånd, där var och en får skydda sig bäst han/hon förmår.
 
SVERIGE, ÅR 2013 MED EN ALLIANSREGERING.
 
 
Sverige nästa ruin ?
AE
 

JOHN BLUND STYR SVENSK POLIS

John Blund råder inom den svenska polisen
 
Fast det är ju om man uttrycker sig snällt, mycket snällt.
 
Mer motiverat är att påstå att anarki råder inom den svenska polisen, man
sköter helt enkelt inte sitt jobb.
 
OCH INGEN ANSVARIG POLITIKER SÄGER IFRÅN OCH TAR TAG I DETTA,
SÅ DESSA SKÖTER INTE HELLER SINA JOBB.
 
I vissa avseenden råder helt enkelt ren anarki i landet.
 
Under gårdagen rapporterades det om det nya vardagsbrottet och hur enskilda kan
drabbas av detta, och när man tar del av detta blir man beklämd, riktigt beklämd.
 
Identitetskapningar
 
Som  exempel på drabbade offer togs fram en näringsidkare, som fått hela sitt liv
förstört och nu stod med skulder för resten av livet..
 
Han hade dock gjort mycket av det världens sämsta polis borde gjort.
 
HAN HADE ALLTSÅ TAGI FRAN UPPGIFTER OM GÄRNINGSMANNEN OCH
LÄMNADE ÖVER DETTA TILL VÄRLDENS SÄMSTA POLIS.
 
Världens sämsta polis fick på det sättet tillgång till gärningsmannens namn, ad-
dress och telefonnummer samt blev informerad om att gärningsmannen bodde
50 meter från polisstationen.
 
Fast ingen tog tag i detta, det tog tre år innan John Blund släppte greppet
om världens sämsta polis.
 
Under dessa tre år hade gärningsmannen flyttat utomlands och ett vittne hade av-
lidit.
 
I det läget fann polisen det för gott att åter uppsöka John Blund för gott.
 
En så kallade operativ chef inom Västra Götaland blir med anledning av detta
också väckt för att svara på hur detta kan gå till.
 
Svaret blev som om John Blund fortfarande hade befälet men i vaket till-
stånd.
 
GOD DAG YXSKAFT ALLTSÅ.
 
Vissa inom världens sämsta polis hävdar nu att det som hänt beror på att man
saknar resurser.
 
Med hänsyn till de uppgifter som lämnats i ärendet tycks behovet av resur-
ser inte vara så där rasande stort, förflytta sig 50 meter borde även världens
sämsta polis kunna göra.
 
MEN DEN VIKTIGASTE RESURSEN TYCKS HÄR HA SAKNATS, EN VÄCKAR-
KLOCKA FÖR SÖMNAKTIKA POLISER.
 
Att i detta läge tala om bristande resurser är inget annat än ett rent hån mot med--
borgarna.
 
Det som sker inom polisen är helt enkelt att man skiter i att göra sitt jobb,
det är för obekvämt att jobba.
 
OCH TOTALT ANSVARSLÖSA POLITIKER TYCKER OCKSÅ ATT MAN SKA
SKITA I SITT ANSVAR OCH SE TILL ATT POLISEN GÖR SKÄL FÖR LÖNEN.
 
Det inträffade är inget annat är en ren skandal och tyvärr ett återkommande in-
slag i den verksamhet världens sämsta polis bedriver, eller rättare sagt inte be-
driver.
 
OCH VÄRLDENS ANSVARSLÖSASTE  REGERING SLUMRAR VIDARE.
 
 
SVENSK POLIS IDAG
 
AE

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet       
 
Í dag känner jag mig riktigt irriterad, så irriterad att jag har svårt att behärska mig. Nordea
presenterar idag en lista där många i ägarfamiljen beskrivs på ett sätt som gör mig riktigt,
riktigt irriterad.
 
Som alla vet är ju vi ägare till Nordea och på denna lista finns nästan bara moderater och
vi beskrivs av Nordea på sätt, som gör att jag måste ta fram min tång.
 
Ska man beskriva folk på detta sättet tycker jag man ska hålla sig till sverigedemokrater,
men att ärligt och öppet beskriva oss moderater på detta sätt, är rent skamligt.
 
Min egen släkt beskriver Nordea som en svindlarsläkt och det bara för att vi slumpat bort
lite offentliga tillgångar till våra kompisar.
 
Anders Borg, beskriver Nordea som en skojare, visserligen har han skojar ordentligt i sina
tillväxtprognoser, men lite nytta bör han väl ändå ha gjort
 
Ulf Adelsohn får vad han förtjänar när han beskrivs som en ekonomiska vettvilling. Att bara
komma på iden att kräva mer underhåll till SJ för att tågen ska gå, där hade Nordea helt
rätt.
 
Vår arbetsmarknadsminister beskriver Nordea som tvivelaktig, och det kan man ju inte ha
några synpunkter på. Med hänsyn till hennes och Bidragsförmedlingens insatser är det väl
nästan som beröm.
 
Carl Bildt den störste av Alla tycks Nordea inte ha mycket till övers för när man beskriver
honom som en känd skumraskfigur. Man får väl anta att det är hans skumma affärer i Su-
dan, som gör att Nordea inte vill ha honom som kund.
 
Gunilla Carlsson har ju nyligen fått mycket kritik för sitt chefskap på UD och blir av Nordea
nu kallad för gansterrevisor. Man får väl anta att Nordea med detta menar alla korruption
hon beviljar medel till på SIDA.
 
Filippa är Nordea inte nådig mot när man i förteckningen beskriver henne som en riktig rö-
varflicka. Visserligen har hon berövat stockholmarna på många vårdplatser, men detta var
ändå att ta i för mycket.
 
Vår så kallade försvarsminister betecknar Nordea i förteckningen som synnerligen oseriös.
I det här fallet är det inte så mycket att bry sig över, hon har ju ändå inget att vara seriös
över.
 
Nordea generaliserar också i sin förteckning när man skriver att vi alla moderater är olämp-
liga kunder i Nordea. Detta måste vi ta upp med banken, jag känner flera moderater som
skulle kunna accepteras som kunder i banken, men man bör inte låna ut något till dem.
 
Men det där med att familjen Reinfeldt skulle vara en svindlarsläkt det upprör mig allra mest,
man får inte behandla så sanna uppgifter hur som helst.
 
Carl Bildt den störste av Alla tar nu upp att vi vill ha kvar en viss trupp i Afganistan, ungefär
200 man. Vi har blivit tvungna till detta då Försvaret saknar medel att bekosta hemtranspor-
ten.
 
Samtidigt ser vi det som en fördel att truppen kan stanna kvar och genomföra utbildnings-
insatser på det civila området. Det är vår uppfattning att styret i Afganistan skulle falla
samman om dessa 200 inte stannade kvar.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
Och med detta önskar Er ansvarfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
    
 
AE

POLISEN GÖR INTE DET DEN SKA

Sverige ett land på klart dekis
 
Det kan ju knappast ha undgått någon att tryggheten och säkerheten i Sverige
nu tycks vara borta helt.
 
INGEN ANSVARIG TYCKS BRY SOM OM NÅGONTING ÖVERHUVUDTAGET.
 
En justitieminister, som lägger huvudet på sned och ser besvärad ut, när hon
hon får frågor kring det hon missköter.
 
Så man har länge trott, tydligen helt felaktigt, att nu kan väl ändå trygghet och
säkerhet inte bli sämre.
 
Men även om trygghet och säkerhet i landet numera är så gott som borta,
gäller här regeln att inget är så dåligt att det inte kan bli sämre.
 
OCH SÄMRE BLIR DET, RIKTIGT ORDENTLIGT SÄMRE.
 
Världens sämsta polis, som man inte trodde kunde bli sämre. blir hela tiden ännu
sämre.
 
Nu visar uppgifter att vissa bedrägerier på nätet under de senaste åren ökat
med 200%.
 
200 % ÖKNING UNDER 10 ÅR, MÅSTE VÄL ÄNDÅ VARA VÄRLDSREKORD.
 
Vissa brott kan naturligstvis vara svåra att utreda och leda till åtal, men vissa brott
tycks ha varit så lätte att utreda att det bara finns en slutsats man kan dra.
 
VÄRLDENS SÄMSTA POLIS GÖR SJÄLV  RÄTT FÖR DENNA BESKRIVNING.
 
En som blivit utsatt för omfattande bedrägerier på nätet, identitet kapat mm, har
förlorat ett antal miljoner och är skuldsatt för resten av livet.
 
För att göra jobbet lättare för världens sämsta polis gjorde han själv en liten
utredning och fick fram uppgifter polisen kunde använda.
 
BROTTSOFFRET ÖVERLÄMNADE NAMN, ADRESS OCH TELEFONNUMMER
PÅ BEDRAGAREN, BARA ATT HÄMTA HONOM KAN MAN TYCKA.
 
Men världens sämsta polis klarar inte ens av att utreda ett brott i miljonklassen när
man får gärningsmannens namn , adress och telefonnummer.
 
ÄRENDET BLEV LIGGANDE HOS VÄRLDENS SÄMSTA POLIS I 3 ÅR OCH
DÅ VAR GÄRNINGSMANNEN BORTA.
 
Detta visar tre saker, allvarliga missförhållanden i landet:
 
1)  Våra politiker bryr sig inte ett dyft om att försäkra sig om att polisen gör
     sitt jobb
2)  Polisen gör inte sitt jobb
3)  Trygghet och säkerhet är som bortblåst
 
FÖR DETTA ÄR POLISEN INTE YTTERST ANSVARIG, FÖR DETTA ÄR DEN AN-
SVARSFULLA ALLIANSREGERINGEN YTTERST ANSVARIG.
 
När man låter det gå så här långt blir demokratin en ren schimär. Den polis vi har blir
ett rent självändamål, den finns för sin egen skull och inte för medborgarnas skull, den
är bara ett verktyg för makten
 
Det finns bara en lösning på denna typ av problem och den lösningar innehåller två
inslag:
 
1)  När ansvariga poliser gör sig skyldiga till så allvarliga försummelser i tjän-
     sten bör de bli föremål för åtal
2)  Vi väljare måste inse att vi inte kan ha världens mest ansvarslösa regering
      om vi inte ska ha världens sämsta polis.
 
3 ÅR INNAN EN IDIOT INOM POLISEN TAR I ETT ÄRENDE, NÄR MAN HAR TILL-
GÅNG TILL NAMN, ADRESS OCH TELEFONNUMMER TILL GÄRNINGSMANNEN.
 
Tanken borde svindla, men det gör den numera inte längre i Sverige när det visar sig
att det mest horribla missförhållanden råder.
 
DET SES NUMERA SOM ETT NATURLIGT INSLAG I DEN POLITIK VÄRLDENS MEST
ANSVARSLÖSA REGERING BEDRIVER.
 
När man dömer polisen utifrån denna allvarliga försummelse, 3 år, tanken svindlar ändå,
måste man ha en sak riktigt ordentligt klart för sig.
 
DETTA SKULLE INTE KUNNA FÖREKOMMA OM VI HADE EN REGERING SOM TOG
SITT ANSVAR OCH GJORDE ANNAT ÄN ATT LÄGGA SIN ENERGI PÅ ATT SKO SIG
SJÄLVA MED VIDLYFTIGA PENSIONER LIVET UT.
 
Det är inte långt till september 2014, men frågan är om det inte nu gått så långt att inget
går att rätta till.
 
VÄRLDENS MEST ANSVARSLÖSA REGERING, VÄRLDENS MEST INKOMPETENTA JU-
STITIEMINISTER OCH VÄRLDENS SÄMSTA POLIS.
 
Och för det betalar vi världens högsta skatter, man undrar vad vi har gjort för ont.
 
 
  
 
Två inkvoterade maximalt inkompetenta ministrar ansvarar
för landets inte och yttre säkerhet.
 
3 år för att sätta in det försvar vi inte har och 3 år för att ta tag i ett brott, som redan är
utrett.
 
ANSVARSPREDIKANTEN SÄGER DÅ STOLT, VI ÄR VÄRLDENS MESTA
ANSVARSFULLA REGERING.
 
Den fråga, som nu infinner sig är:
 
Har världen någonsin rymt större idioter ??
 
 
 
Alliansregeringens lösning för att säkra trygghet och säkerhet i landet, lite avhuggna
händer och misshandel av olydiga hustur.
AE
 
 
 
 
 
 
 
 

FÅR MAN TYCKA OM ISLAM

Islamofobin breder ut sig
 
Nyligen gjorda undersökningar visar ganska så väl hur svenskarna ställer sig till
islams utbredning och infiltrering.
 
48 % TILLFRÅGADE I EN UNDERSÖKNING TYCKER INTE ATT ISLAM HÖR
HEMMA I VÄSTVÄRLDEN ÖVERHUVUDTAGET, BETYDLIGT FLER ÄN DE
SOM TYCKET ATT ISLAM HÖR HEMMA I VÄSTVÄRLDEN.
 
35 % AV DE TILLFRÅGADE I SAMMA UNDERSÖKNING ÄR DIREKT OROA-
DE AV ISLAMS UTBREDNING I SVERIGE.
 
Hur bör politiker ställa sig till dessa uppfattningar och denna oro.
 
SKA MAN STILLA ORON ELLER SKA MAN ÖKA PÅ ORON ??
 
Svaret på frågan har vi redan.
 
VÅRA POLITIKER, VALDA AV DE SOM TILLFRÅGATS I DENNA UNDERSÖK-
NING, ANSER ATT VI SKA ÖKA PÅ ORON BLAND SVENSKARNA.
 
Politikerna använder nysvenska för att motivera att man ökar oron hos väljarna i
stället för att miska oron.
 
Det har blivit populärt, främst hos moderaterna, att hävda att det  är viktigt
att man håller samman samhället.
 
OCH DET GÖR MAN ALLTSÅ GENOM ATT ÖKA ORON BLAND BEFOLKNIN-
GEN OCH GENOM ATT STÄLLA GRUPP MOT GRUPP.
 
För det är exakt det man gör, när den ene får det den andre inte får, exempelvis
instegsjobb, men det finns många andra exempel.
 
VAD BORDE MAN GÖRA MED POLITIKER, SOM MEDVETET ARBETAR FÖR
ATT STÄLLA GRUPP MOT GRUPP, OCH ATT ÖKA ORON BLAND BEFOLK-
NINGEN MED BRISTANDE SAMMANHÅLLNING ??
 
Man borde ju definitivt inte välja om dem.
 
Tyvärr finns det ju inte plats för alla dessa på soptippen, för det är där de hör
hemma.
 
 
Vad krokigt ska bli, ska böjas i tid, men alla vill inte att allt ska böjas i tid,
en del vill inte att det ska böjas alls.
AE
 

MULTIKULTURENS NYTTIGA IDIOTER

Ska man lyssna till de som vet eller till de som inte vet.
 
Ett lätt val tycks det, i vart fall sett till vissa områden.
 
En stor terrorhärva har upptäckts i Kanada, där ett antal islamister planerat ett
terrordåd mot ett tåg.
 
Detta har medfört att ett antal muslimer i Kanada, företrädande ett antal
muslimska organisationer, gått ut med ett varningens finger.
 
MAN HAR SKRIVIT ETT UPPROP OCH VÄDJAR TILL VÄSTVÄRLDEN ATT
VISA BESINNNING.
 
Man säger sig som muslimer ha insidekunskap om islamister och man säger
att många har egna erfarenheter av islamister från länder de flytt. Man tycker
därför att Västvärlden ska lyssna på dem.
 
Och nu menar dessa muslimer att Västvärlden är alldeles för naiv och
att vi inte ser islamisternas agenda.
 
Man hävdar att dessa islamister, vilka eftersträvar ett kalifat världen över, ba-
ra arbetar efter tre "värdegrunder", och det är en extremtolkning av koranen,
extrem intolerans mot icke muslimer och våld mot oliktänkande.
 
Muslimerna i Kanada tycker att vi borde sätta oss till motvärn mot denna utveck-
ling, och den drabbar också de muslimer som inte är extremtolkare av koranen.
 
I stället för att sätta oss till motvärn och skydda vår egen civilisation menar
dessa organisationer, med egna erfarenheter av islam, att vi ger islam en
täckmantel i form av multikulturalism, så att de in skydd av detta kan vidga
sitt inflytande.
 
Man menar också att denna infiltrering från islam underlättas av att vi ser den
som uttryck för en religiös grund, och vi därför för dialogen som om den vore
en religiös rättighet, då det i verkligen är en täckmantel för en ren politisk
kamp.
 
Alla talar som regel i egen sak, så man ska vara lite, eller mycket försiktig,
när man värderar olika inslag i debatten.
 
MEN TÄNK OM DET LIGGER LITE, BARA VÄLDIGT LITE, I VAD DESSA MUS-
LIMER SÄGER,S OM UTTRYCKER ORO FÖR ISLAM UTIFRÅN SINA EGNA
ERFARENHETER.
 
Då kan vi ju råka riktigt illa ut om vi väljer att se denna kamp som en positiv mul-
tikulturalism, i stället för att se den som en väpnad kamp.
 
När vi sedan ser stråken i den svenska debatten tycks det ju också finnas anled-
ning att bli oroad, riktigt oroad.
 
VAD ÄR DET FÖR OMSTÄNDIGHETER, SOM GÖR ATT RADIKALVÄNSTERN,
ELLER VÅLDSVÄNSTERN, ÄR DEN KRAFT SOM MEST AKTIVT ARBETAR
FÖR DENNA MULTIKULTURALISM.
 
Deras existens brukar ju inte förknippas med demokrati och därmed förenade vär-
den, om man väljer att uttrycka sig försiktigt.
 
Så vi kanske ska ställa oss frågan lite oftare och tydligare.
 
SKA VI LYSSNA TILL DE SOM BÖR VETA ELLER DE SOM INTE VET ALLS.
 
Vad våldsvänstern står för det vet vi, men det finns ju många andra förespråkare
för denna eftergivenhet mot islams infiltrering.
 
Dessa har med all säkerhet inget ont syfte.
 
DE ÄR NOG BARA VAD SOM ALLTID KALLATS NYTTIGA IDIOTER OCH SÅ-
DANA HAR FUNNITS I ALLA TIDER.
 
Men så har det också ofta gått som det gått.
 
 
Alla idioter är inte nyttiga, en del idioter är onyttiga
AE
 
 
 
 
 
 
I

ALVA MYRDAL VANN TILL SLUT

Så segrade ändå till sist Alva Myrdal över naturen
 
Och denna seger gör hon under en Alliansregering, ledd av moderater och där
kristdemokrater ingår.
 
Man skulle kunna prata om uppochnervända världen.
 
Rapporter visar nu att antal ettåringar på förskolor ökar snabbt, och nu går unge-
fär hälften av dessa på förskola.
 
Detta är ingen slump utan uttryck för en ytterst väl medveten politik och ambition.
 
Föräldrarna ska ha så litet utrymme som möjligt att påverka sina barn nega-
tivt, de måste bli formade efter samhällets värdegrunder.
 
ETT SYSTEM SOM BYGGER PÅ ALVA MYRDALS OCH MAOS TANKEGÅN-
GAR.
 
Utveckligen har gått i denna riktning under många år, och i takt med att antalet
barn på förskolor ökar, har också oro och psykisk ohälsa ökat bland barn och
unga.
 
Alltfler forskare har varnat för detta, då man anser det styrkt att barnen
under sina först år mår bäst att vara med sina föräldrar så mycket som möj-
ligt.
 
INTE SÅ LITE SOM MÖJLIGT, VILKET ALVA MYRDAL OCH MAO SLOGS FÖR.
 
Och som politiker än i dag slåss för, till och med moderater och kristdemokrater, för
dessa är inte 50 % på förskola många barn på förskola, för dem är 50 % barn på
förskola 50 % för lite.
 
Fler barn blir mer oroade, fler barn får större psykisk ohälsa i takt med att det blir
fler barn på förskolorna, vilket slutsats bör man då dra.
 
Ska man dra den slutsats politiker drar, att om fler barn på förskolor medför
att fler barn mår dåligt, då ska man öka antalet barn på förskolor så att fler
barn mår bra.
 
Eller ska men dra den slutsats som bygger på både vetenskap, forskning och det
faktum att barnens knytning till familjen är biologiskt betingad.
 
Medför då förskolor att fler barn mår dåligt, då bör barnen på förskolor bli
färre.
 
Svaret på denna fråga vet vi redan, fler barn ska må sämre och sämre. Vi vet
också att barn och ungdomar i Sverige mår sämst sett till hur det är i EU i ö-
vrigt.
 
Och då fortsätter man i Alva Myrdals och Maos spår, det gäller att inte ge sig
innan alla barn och ungdomar mår dåligt.
 
Brandmän som släcker eld genom att hälls bensin på elden, visst det brin-
ner bättre.
 
Att hela tiden göra om samma misstag och förvänta sig ett annat utfall, dum-
het kallas det visst på andra områden, men inte på detta område.
 
HÄR SES DET SOM EN PEDAGOGISK RÄTTIGHET ATT EN ETTÅRING SKA
BLI MER OROLIG OCH MÅ SÄMRE.
 
I retoriken säger man sig idag vara medveten om att oron i skolorna är ett prob-
lem som bidrar till en sämre kunskapsutveckling.
 
Men det är i retoriken, bara i retoriken.
 
I PRAKTIKEN MEDFÖR POLITIKEN ATT DE SMÅ BARNEN SENARE I SKOLAN
KOMMER ATT BLI ALLTMER OROADE, SÅ ATT KUNSKAPSUTVECKLINGEN
TROLIGEN BLIR ÄNNU SÄMRE.
 
Häll bensin på elden så brinner det bättre sätt fler barn på förskolor så brinner det
också bättre, eller kanske oftare.
 
Trampar vi ihjäl varandra som små, trampar vi
också ihjäl varandra som stora.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet   
 
Så här långt har helgen varit lugn, själv ägnade jag gårdagen år att öva på att säga an-
svarsfull, så att det låter ännu mer ansvarsfullt. Av det skälet har jag också skaffat mig
en större spegel.
 
Jag har fått många förfrågningar, varför jag beskriver mig som mentalt handikappad,
och det är en fråga jag har lite svårt att förstå, den också. Sådant brukar ja tala för sig
självt.
 
Beskyller man som statsminister huvuddelen av medborgarna för att vara mentalt
handikappade, måste man ju vara handikappad själv, det trodde jag alla förstod.
 
Vår ansvarsfulla minister Gunilla Carlsson, mest känd för att inte kunna sköta sin in-
komstdeklaration på egen hand, fick ju nyligen mycket kritik för att inget på biståndsen-
heten fungerade.
 
Nu lovar hon att bli bättre, och vi sätter stor tilltro till detta, sämre kan hon ju inte bli en-
ligt den konsultutredning som gjordes.
 
Efter den utredning som utfördes om biståndsenheten har många frågat sig hur det kan
komma sig, att vi har så många moderata ministrar, som är så inkompetenta som Gunilla
Carlsson ger bevis på.
 
Det är lätt att lämna svar på detta, då valet av ministrar i Alliansregeringen speglar valre-
sultatet. Moderaterna vann stort i valet och med detta följer ett stort antal moderata mi-
nistrar, och dessa kan vi ju bara rekrytera bland moderata politiker.
 
En av våra mest ödmjuka ministrar, Birgitta Olofsson, har nu blivit upprörd över att riks-
dagsledamöter ofta utsätts för hot.
 
Jag blir också upprörd över detta, och vi kommer nu att vidta åtgärder, så att medbor-
garna inte längre kan hota oss politiker. Självklart gäller inte detta hot mot sverigede-
mokraternas ledamöter, det vore ansvarslöst.
 
Dessa måste ju ha chansen till förvarning genom hot, innan vi tänder eld på deras bo-
städer och knivskär dem svårt.
 
Inte heller ser vi ledamöternas hot mot medborgarna som ett problem, då det fortfar-
ande tycks finnas medborgare, som inte skrämts till tystnad, och vågar driva frågor som
avviker från vad jag tycker.
 
Vi får nu rapporter, som visar att ungefär hälften av alla ettåringar går på förskola /
dagis. Då miljön på förskolorna ofta är väldigt bullrig och stökig, med den följden att
små barn ofta blir oroliga och utåtagerande, ser vi det som en positiv utveckling.
 
Samtidigt visar det hur framgångsrika vi varit i vår familjepolitik, där vi länge kämpat
för att föräldrarnas kontakt med barnen ska vara så liten som möjligt.
 
SvD fortsätter att skriva om hyresmarknaden och har nu upptäckt att inga olagliga för-
säljningar av hyreskontrakt lett till åtal, trots att bevisningen varit stark.
 
Jag kommer att föra samtal med SvD angående detta, det är inte meningen att SvD
som tack för presstödet ska driva, vad som kan kallas drev, mot våra moderata sym
patisörer.
 
SvD skriver idag också om försvaret idag, man tycks aldrig ge sig här. Nu hävdar man
att det måste finnas balans mellan uppdrag och resurser och att vi därför måste tillföra
mer resurser.
 
Jag har uttryckt mig i den riktningen också, så här slår SvD in öppna dörrar. Självklart
måste ett särintresse som försvaret ha balans mellan uppdrag och resurser, men det
kan ju nås på annat sätt.
 
Jag tyckte vi nådde ganska långt när vi reducerade uppdraget till att omfatta försvar
under en vecka på ett lokalt begränsat område.
 
Men skulle inte detta räcka för att uppnå balans är vi inte främmande för att se över
resursfrågan, men lägre än till en dags försvar på en begränsad yta är vi inte beredda'
att sträcka oss., inte just nu i alla fall, då hotet från Ryssland tycks ha ökat markant.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
  
 
AE
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny spännande dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet    
 
En stor nyhet idag är att uppgifter tycks bekräfta att Angela Merkel tidigare var en fram-
stående kommunist i forna Öst Tyskland, och att man försökt dölja detta.
 
Vi Nya Moderater tycker detta är naturligt, vi har också gjort stora förskjutningar i vår
politik, som många ser som rent kommunistiska, och vi inser också att man inte ska
framhålla detta om man kan dölja det.
 
Vissa tycks också upprörda över att Angela Merkel ändrat i sin  meritförteckning för att
kunna få ledande positioner i ett förenat Tyskland.
 
Inte heller detta ser vi Nya Moderater som en besvärande omständighet, ingen i vår
krets skulle kunna få en ledande befattning om man visste om personens rätta jag.
 
Anders Borg låter från Afrika meddela att han vill att vi accelererar vår flyktingpolitik, så
att vi får hit fler afrikaner. Han motiverar detta med att kvinnorna i Afrika klär sig så
färggrant.
 
Jag håller med Anders här och vi arbetar ju sedan länge för att få hit så många färg-
grant klädda afrikaner, så att det multikulturella blir mer framträdande.
 
En undersökning visar nu att ungefär hälften av svenskarna tycker att islam inte hör
hemma i Västvärlden, och 35 % ser dem som ett direkt hot.
 
För att minska den oro detta skapar, kommer vi att stimulera till byggnation av fler
minareter med böneutrop. Vi ser det som viktigt att hålla ihop vårt samhälle.
 
Centerpartiets ungdomsförbund vill nu att vi ska kunna sälja cannabis på systembo-
lagen. Vi ställer oss positiva till detta, men vill då också göra det möjligt att sälja cat
på systembolagen för att också göra det lättare för vår arbetskraftsinvandring.
 
Förvaltningsrätten i Skåne har nu fällt en dom i ett mål, som vi ser som en avstamp
för en mer tolerant invandringspolitik. Ett ensamstående barn har beviljats extra me-
del för att kunna ta hit sin mamma, pappa och tre syskon, trots att han gjort gällande
att han saknar anhöriga.
 
Detta visar på det rättssäkra i vår asylpolitik samtidigt som det gör resan lättare för
övriga familjemedlemmar, när även de på vår bekostnad reser till Sverige för att
hämta pengar.
 
Den folkpartistiske riksdagsmannen Roger Haddad har beskyllts för att ge sexuella
inviter till unga flickor i ungdomsförbundet. Detta sätter vi ingen som helst tilltro till,
troligen är uppgiftslämnarna desamma, som hävdar att jag gett sexuella inviter till
unga kvinnor i vårt ungdomsförbund.
 
En illegal, som vistats illegalt i Sverige sedan 2004, är nu åtalad för två mycket gro-
va överfallsvåldtäkter, några rån, några andra sexbrott och några andra brott.
 
Vi ser här risken med att illegala vistas i landet och detta understryker hur viktigt det
är att alla illegala så fort som möjligt ges status av legala. Samtidigt lär detta oss att
unga flickor måste ta seden dit andra kommer, de måste lära sig att klä sig i niqab
för att inte utsätta illegala för frestelser.
 
En förskola i Krylbo brann ner helt och hållet under gårdagen. Vi kommer därför att
bygga ett antal fritidshem i området, så att skolorna inte brinner ner.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
Carl Bildt, skämtsamt kallad den störste av alla, försökte ju igår att tona ner den attack
ryssarna övade mot Sverige. Vi vet ju alla att vi har problem med Carl, då han har det
lite svårt för sig med självbilden, så vi försöker nu tona ner det han sagt. Carl Bildt vill
visserligen inte att ryssarna ska bli arga, men vi vill ju inte heller att svenskarna ska bli
arga, så vi tonar nu ner det Carl sagt.
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
   
 
AE
 

DÅRARNA GÅR LÖSA PÅ FÖRVALTNINGSRÄTTEN

När det är som värst lyckas man göra det ännu värre
 
Släpp dårarna lösa hette det en gång, och visst går dårarna lösa.
 
EN DEL AV DÅRARNA GÅR LÖSA PÅ FÖRVALTNINGSRÄTTEN I SKÅNE.
 
Alla vet ju vad "ensamstående skägg" är för någonting, vuxna som vill finna ett
annat liv i ett annat land, och hittar på en historia om att de är minderåriga och
tappat bort alla släktingar.
 
OLYCKLIGA BARN, ENSAMMA I HELA DEN STORA VÄRLDEN, SÅ EN-
SAMMA OCH OLYCKLIGA ATT DET TILLHÖR RUTINERNA ATT DE VAN-
DALISERAR SINA FÖRLÄGGNINGAR OM MAT ELLER ANNAT INTE PAS-
SAR.
 
När man lurat till sig PUT kommer hela tjocka släkten och lyckan är total.
 
HELA TJOCKA SLÄKTEN, MAMMA, PAPPA, ALLA SYSKON OCH NÅG-
RA TILL LEVER LIVER PÅ ANDRAS BEKOSTNAD LIVET UT.
 
Alla vet att dessa ankarbarns historier, men alla spelar med i spektaklet, till-
sagda som de är att hålla tyst om detta.
 
Nu går man ett steg längre i  dessa galenskaper, och vill underlätta för ankar-
barnen så att de inte behöver ljuga om tjocka släkten.
 
Ett litet förskrämt barn i Hässleholm tyckte det var jobbigt att ljuga, så han gick
till Socialtjänsten för att få extra pengar så han kunde ta hit tjocka släkten.
 
Regeringens direktiv hade tydligen inte nått socialtjänsten, så man neka-
de det förskärmda barnet att ta hit tjocka släkten.
 
MAN MENADE ATT SMÅ FÖRSKRÄMDA BARN INTE HADE FÖRSÖRJ-
NINGSSTÖD FÖR TJOCKA SLÄKTEN.
 
Det ensamma förskrämda barnet menade dock att han inte alls var ett ensamt
och förskrämt barn, ensam var han inte, mamma, pappa och några andra barn
väntade på att fara iväg till paradiset.
 
OCH VUXEN VAR HAN ABSOLUT, I VART FALL SÅ ATT HAN HADE FÖR-
SÖRJNINGSSTÖD FÖR TJOCKA SLÄKTEN I HEMLANDET.
 
Så det ensamma förskrämda barnet, som fått PUT för att det var ensamt och
förskrämt, vänder sig nu till dårarna på Förvaltningsrätten och hävdar att han
inte alls är ensam. och absolut inget barn.
 
HAN VILL HA MER PERNAGR SÅ ATT HAN KAN TA HIT TJOCKA SLÄK-
TEN.
 
Dårarna på förvaltningsrätten hade tydligen bättre koll på Regeringens direktiv
om att allt ska betalas till alla, bara man är utrikesfödd, så det ensamma, inte
ensamma barnet fick rätt av dårarna på Förvaltningsrätten.
 
DÅRARNA PÅ FÖRVALTNINGSRÄTTEN ÅLAGDE SOCIALTJÄNSTEN ATT
UTBETALA EN VISS SUMMA PENGAR, SÅ ATT DET ENSAMMA BARNET
UTEN FÖRSÖRJNINGSPLIKT, MEN MED FÖRSÖRJNINGSPLIKT, KUNDE
TA HIT TJOCKA SLÄKEN, BESTÅENDE AV MAMMA, PAPPA OCH TRE
SYSKON.
 
Nu kan det väl bara inte bli värre, men med dårar som går lösa på Förvaltnings-
rätten är nog osvuret bäst.
 
Nu är det bara att hoppas att de inte vill jobba, så att de med instegsjobb får
6 svenskar att bli av med sina jobb.
 
MEN DEN RISKEN ÄR NOG LITEN.
 
 
 
AE
 
 
 

EUROPA, DET NYA AFRIKA

Hästsvansen vill göra om Europa till ett nytt Afrika
 
Hästsvansen Anders Borg är på besök i Afrika och tycks mycket imponerad av
hur det ser ut i Nigeria.
 
VI FÅR NU EN ANING OM HUR DESSA SVERIGEFIENTLIGA POLITIKER
TÄNKER NÄR DE VILL RENSA UT ALLT SVENSKT I LANDET.
 
Anders Borg tycker det är mycket bättre i Nigeria, bland annat för att kvinnorna är
så färggranna.
 
Men trots det förfärliga Sverige misströstar han inte ändå, då han ser fram
mot en större invandring till Europa.
 
HAN MENAR ATT EUROPA BLIR BÄTTRE MED EN STÖRRE INVANDRING,
DET BLIR MER MULITIKULTURELLT.
 
Många våldtäktsoffer och elever, som förlorat sin skola i anlagda bränder, kan-
ske redan tycker att det är tillräckligt multikulti.
 
Men det är ändå svårt att förstå Hästsvansen, även om centerpartiets dröm
blir uppfylld, och 30 000 000 afrikaner kommer till Sverige i färggranna klä-
der, kommer det ju ändå, troligen är bäst tillägga, att finnas mer afrikaner
kvar i Afrika.
 
 
OM NU SVERIGE OCH EUROPA ÄR SÅ HEMSKT OCH KVINNORNA SÅ
FÄRGGRANNA, SÅ GÄLLER JU ÄVEN FÖR ANDERS BORG, ATT DET
GÅR ALLDELES UTMÄRKT ATT INTE NYTTJA RETURBILJETTEN TILL
SVERIGE.
 
Det måste vara förfärligt att vara mininister i ett land som är så hemskt att man
måste ta hit halva Afrika, för att man ska kunna stå ut.
 
FÅR HÄSTSVANSEN BARA HÅLLAS ETT TAG I AFRIKA, KOMMER SÄ-
KERT ALLA DÄR OCKSÅ ATT FÖRSTÅ HUR DUKTIG HAN ÄR.
 
Om inte annat kan ju hästsvansen bättre på tillväxten i Afrika, det är bara att
lägga på några procent på realistiska tillväxtprognoser, så kan de bli hur höga
som helst.
 
Afrika lockar Bror Duktig
AE
 

EUROPA BLIR AFRIKA

Hästsvansen vill göra om Europa till ett nytt Afrika
 
Hästsvansen Anders Borg är på besök i Afrika och tycks mycket imponerad av
hur det ser ut i Nigeria.
 
VI FÅR NU EN ANING OM HUR DESSA SVERIGEFIENTLIGA POLITIKER
TÄNKER NÄR DE VILL RENSA UT ALLT SVENSKT I LANDET.
 
Anders Borg tycker det är mycket bättre i Nigeria, bland annat för att kvinnorna är
så färggranna.
 
Men trots det förfärliga Sverige misströstar han inte ändå, då han ser fram
mot en större invandring till Europa.
 
HAN MENAR ATT EUROPA BLIR BÄTTRE MED EN STÖRRE INVANDRING,
DET BLIR MER MULITIKULTURELLT.
 
Många våldtäktsoffer och elever, som förlorat sin skola i anlagda bränder, kan-
ske redan tycker att det är tillräckligt multikulti.
 
Men det är ändå svårt att förstå Hästsvansen, även om centerpartiets dröm
blir uppfylld, och 30 000 000 afrikaner kommer till Sverige i färggranna klä-
der, kommer det ju ändå, troligen är bäst tillägga, att finnas mer afrikaner
kvar i Afrika.
 
 
OM NU SVERIGE OCH EUROPA ÄR SÅ HEMSKT OCH KVINNORNA SÅ
FÄRGGRANNA, SÅ GÄLLER JU ÄVEN FÖR ANDERS BORG, ATT DET
GÅR ALLDELES UTMÄRKT ATT INTE NYTTJA RETURBILJETTEN TILL
SVERIGE.
 
Det måste vara förfärligt att vara mininister i ett land som är så hemskt att man
måste ta hit halva Afrika, för att man ska kunna stå ut.
 
FÅR HÄSTSVANSEN BARA HÅLLAS ETT TAG I AFRIKA, KOMMER SÄ-
KERT ALLA DÄR OCKSÅ ATT FÖRSTÅ HUR DUKTIG HAN ÄR.
 
Om inte annat kan ju hästsvansen bättre på tillväxten i Afrika, det är bara att
lägga på några procent på realistiska tillväxtprognoser, så kan de bli hur höga
som helst.
 
Afrika lockar Bror Duktig
AE
 

CARL BILDT PÅ BESÖK I ANKDAMMEN

Carl Bildt den Störste av Alla lugnar hysteriska svenskar
 
Nu har vi hysteriska svenskar återigen anledning att känna tacksamhet mot
Carl Bildt den Störste av Alla.
 
Vi som blev hysteriska när ryssarna övade anfall mot Sverige blir nu lugnade
av oraklet, som tar sig tid att nedlåta sig att uttala sig om den ankdamnn han
annars är för svulstig att vistas i.
 
Vi hysteriska svenskar får nu av oraklet veta att ryssarna inte alls övade attack
mot viktiga försvarsanläggningar i Stockholm och Södra Sverige.
 
För att inte stöta sig med den ryska björnen får vi nu veta att attacken
var tänkt som en övning  mot hangarfartyg tillhörande USA och operer-
ande i Östersjön.
 
Att planen hade tydlig kurs mot den aktuella svenska anläggningarna menar
Carl Bildt den Störste av Alla var en ren tillfällighet.
 
DE KANSKE INTE HADE NÅGON KURS ALLS MENAR ORAKLET, OCH
FÖRRESTEN  VET VI JU INTE MED SÄKERHET ATT DET KOM NÅGRA
PLAN.
 
Vi hade ju ingen radar som fungerade och NATO kan man ju aldrig lita på.
 
För att säkerställa att den övade attacken mot hangarfartyg blev lyckosam
hade den ryska björnen med sig ett plan, som hade förmåga att slå ut de
svenska radarstationer, som var så viktiga när nu planen vi hade inte behöv-
de gå.
 
Av en ren tillfällighet blev dessa våra egna radarstationer, enligt tillför-
litliga källor utslagna i samband med den ryska övningen.
 
CARL BILDT DEN STÖRSTE AV DEM ALLA MENAR ATT DETTA STYR-
KER UPPFATTNINGEN ATT ATTACKEN VAR ÄMNAD SKE MOT HAN-
GARFARTYG.
 
På frågan om dessa fartyg överhuvudtaget kan ta sig in i Östersjön och om
de i så fall kan operera på land i anslutning till våra viktiga försvarsanlägg-
ningar menar Carl Bildt den Störste av Alla att det är under hans värdighet
att vara så detaljerad.
 
Nu får vi alltså av oraklet veta att vi var hysteriska över vad som hände.
 
Det känns då tryggt att veta att även NATO och danska beredskaps-
plan också var hysteriska.
 
MINDRE TRYGGT KÄNNS ATT CARL BILDT DEN STÖRSTE AV ALLA
TYCKS HYSTERISK FÖR ATT VI FÅTT KÄNNEDOM OM ATT VI HAR
ETT FÖRSVAR SOM INTE FUNGERAR.
 
Kanske man inte ska avfärda oraklet fullständigt, det är ju inte helt uteslutet
att han talar sant något gång, det skulle i så fall vara på tiden.
 
 
Hangarfartyg har siktats utanför Hässleholm
AE

FREDRIK REIFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet       
 
 
Jag hoppas den gångna helgen varit bra för alla som tycker rätt. Själv har jag haft en
lugn helg, jag räknar därför inte med att hittas i någon prostitueras kundregister.
 
Även helgen i Stockholm tycks ha varit lugn, bara två inrapporterade mord, lugnt för
att vara det nya alliansstyrda Sverige.
 
Expressen har en debattartikel om Arbetsförmedlingen och menar att Arbetsförmedlin-
gen inte förmedlar jobb. Här slår man in öppna dörrar, Alliansregeringen arbetar sedan
länge med den inriktningen att Arbetsförmedlingens förmedling av jobb ska upphöra ä-
ven formellt.
 
Arbetsförmedlingens nya uppdrag kommer framöver vara att dela ut så mycket bidrag
som möjligt och vi kommer att döpa om verket till Bidragsverket. I takt med att det an-
länder fler till Sverige för att hämta bidrag, kommer Bidragsverkets omfattning att växa
ordentligt.
 
Det var mycket väsen kring den ryska flygövningen. Carl Bildt den Störste av dem Alla,
har nu förklarat för mig vad det hela rörde sig om.
 
Man trodde rent allmänt att det rörde sig om övning av attack mot viktiga anläggningar
i Stockholm och Syd Sverige. Carl förklarade nu för mig att det inte alls var på det vi-
set, för att vi inte skulle stöta oss med ryssarna hade han en hel annan förklaring.
 
Carl menade att övningen avsåg anfall mot amerikanska hangarfartyg, vilket jag först
hade svårt att förstå, då jag trodde att hangarfartyg opererade till havs, och inte kring
våra anläggningar i Stockholm och Syd Sverige. Carl höjde då rösten och sa till mig
att vara tyst, så jag vågade inte fråga mer, jag vill ju inte att han ska bli så där otrevlig
som han brukar vara.
 
Carl försäkrade mig också om att danskarna förklarat sig villiga att muddra Öresund,
så att hangarfartygen kan ta sig in i Östersjön, om de ska anfallas på riktigt.
 
Den där Stefan Löfven har inbjudit mig till en debatt i TV. Det tänker jag absolut inte
ställa upp på, redan förra debatten visade att jag inte hade något att komma med.
 
Samtidigt blir det svårt att alltför hårt gå på med oppositionens regeringsbildning, nu
när jag inte har några alliansbröder kvar.
 
Men Stefan Löfven tycks inte ge sig, nu inbjuder han till krissamtal rörande utveck-
lingen i skolan. Jag tycker inte kunskapsutvecklingen i skolan är så mycket att bry
sig om, dagens elever förstår för det mesta mycket mer än vad jag förstår.
 
Anna Batra Kinblad har ju länge hävdat att alla som inte bor i Stockholm är obegå-
vade lantisar. Hon tycks ha helt rätt, och man ser att de blir allt mer obegåvade ju
längre bort från Stockholm man kommer.
 
I den avlägsna staden Borlänge är man riktigt obegåvad. Där hävdar man att antalet
somalier i staden blivit så stort att man inte kan hantera problemet.
 
Man måste vara riktigt obegåvad för att se denna framåtriktade satsning som ett pro-
blem. Som jag sa  i Lund under veckan, en del hatare på nätet, och tydligen också i
Borlänge, hävdar att invandringen inte är lika berikande som regeringen och jag häv-
dar.
 
För mig att detta svårt att förstå, att någon kan tycka att invandringen inte är så be-
rikande som jag tycker. Men så ligger ju Borlänge långt ifrån Stockholm, på samma
sätt som Växjö och ett antal andra städer ligger långt från Stockholm.
 
Vi kanske borde ta Stefan Löfven på ordet och införa stödundervisning i dessa städer,
där det bara bor obegåvade lantisar.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet.    
 
Och med detta önksar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
 
AE
 
 

ALLIANSREGERINGENS ÄVENTYRLIGA EXPERIMENT

Den som är satt i för stor skuld
 
Till leda har vi hört allt skrävel om våra starka offentliga finanser, finanser som
ansvarspredikanten och hästsvansen försöker ge intryck av att ha skapat allde-
les på egen hand.
 
Men det kan aldrig sägas för många gånger.
 
DE STARKA OFFENTLIGA FINANSER, SOM TILL ÄVENTYRS FINNS, HAR
I SÅ FALL SKAPATS GENOM PLUNDRING AV BEFOLKNINGEN.
 
Dels genom att inneha världens högsta skattetryck, dels genom att skära ner i
välfärden och dels genom att sälja ut offentliga egendom.
 
Den som inte lyckats skapa starka offentliga finanser genom denna syste-
matiska plundring av befolkningen lär inte lyckas med någonting.
 
Den som trodde att just detta mynt bara har en sida har dock fel.
 
VÄLDIGT, VÄLDIGT MYCKET FEL.
 
Vi har troligen den största skuldsättningen i västvärlden, men den har den ansvars-
fulla Alliansregeringen vältrat över på medborgarna.
 
Det kommer nu alltmer oroande rapporter från fler håll, och sammantaget inger de
oro, stor oro.
 
Relaterat till disponibel inkomst arbetar man med begreppet skuldkvot inom
den privata ekonomin.
 
I USA OCH HUVUDDELEN AV EUROPA ARBETAR MED ETT MÅTT, DÄR GRÄN-
SEN GÅR UTAN ATT ÄVENTYRA LANDETS STABILITET.
 
Man anser sig då inte kunna överskrida en skuldkvot på 120.
 
I SVERIGE HAR 19 % AV BEFOLKNINGEN EN GENOMSNITTLIG SKULDKVOT
PÅ 600, NÅGOT SOM ANSES FULLSTÄNDIGT OMÖJLIGT I ANDRA LÄNDER.
 
Bakom detta ligger Alliansregeringens ambition att driva på konsumtion och privata
investeringar för att skapa en skenbart hög tillväxt. Resultatet har nu blivit att många
hårt skuldsatta hushåll lever från dag till dag, utan att ha den minsta buffert.
 
ETT ALDRIG TIDIGARE PRÖVAT FULLSKALEEXPERIMENT MED LANDETS STA-
BILITET SOM PANT.
 
Ingen har brytt sig om att analysera vart detta kan tänkas leda, men nu kommer olika
uppgifter, som tyder på att vi lever farligt.
 
Känt sedan länge är att riksbankschef och företrädare för bankerna velat införa "verk-
tyd" som stoppar upp den våldsamma expansionen av hushållens skulder.
 
Det kommer nu uppgifter från skilda håll inom Riksbanken att läget är mycket
farligare än vad någon kunnat ana.
 
MAN TYCKS HÄR VARA TÄMLIGEN ENIG OM ATT DET INTE ÄR HÅLLBART, MEN
INGEN HAR NÅGON LÖSNING PÅ HUR MAN PÅ ETT PLANERAT SÄTT SKA SÄTTA
STOPP FÖR UTVECKLINGEN.
 
Att utvecklingen kommer att stoppa upp är man dock tämligen överens om, men inte på
planerat sätt.
 
Skuldkvoten anses här vara så stor att hushållens förmögenheter inte räcker för
att täcka upp belåningen, med den följden att många hushålls ekonomi kommer
att krascha.
 
Men många anser att det inte stannat vid detta.
 
Hushållens skuldkvot är så stor att en krasch här får följdverkningar inom hela eko-
nomin.
 
MAN MENAR I SÅ FALL ATT HELA SYSTEMET KAN KRASCHA.
 
Alliansregeringen har genom ett oprövat fullskaleexperiment försatt landet i en situation,
där risken är stor att hela systemet kan krascha, om man får tro bedömare inom Riksban-
ken rätt.
 
DETTA RESER ANSVARSPREDIKANTEN OCH HÄSTSVANEN OMKRING OCH SKRY-
TER ÖVER.
 
 
Allinasregeringens ekonomiska politik
AE
 

SVERIGE, LANDET UTAN HOPP

Ett bidragsträsk bortom allt förnuft
 
Till professionen arbetar jag med ekonomisk rådgivning år småföretagare, och jag
känner jag kan påstå att mina kunskaper inom området är tämligen hyfsade.
 
Utifrån mina kunskaper och erfarenheter kan jag dra en entydig slutsats.
 
ALLIANSREGERINGENS ARBETSMARKNADSPOLITIK ÄR NU ETT ENDA
STORK TRÄSK, DÄR FASADEN HÅLLS UPPE KONSTLAT MED EN MASSA
OBSKYRA BIDRAG.
 
Det är ingen överdrift att påstå att politikerna i Alliansregeringen tappat det lilla
fotfäste i verkligheten, de eventuellt kan ha haft.
 
Man har nu skapat en arbetsmarknad, som rent ut är ett enda stort bidrags-
träsk, och alla anpassar sig till detta träsk, så att man sjunker djupare och
djupare ner i dyn.
 
FÖR ATT SÅ SMÅNINGOM INTE KUNNA KOMMA UPP, OCH FRÅGAN ÄR OM
VI INTE REDAN ÄR DÄR.
 
Det finns två uttalade syften med denna fullständigt sinnesjuka arbetsmarknads-
politik:
 
1)  Få det som att framstå som att mängder av utrikesfödda går till arbetet varje
     dag
2)  Få det att framstå som att arbetslösheten är mindre än vad den är
 
Denna ytterst extremt oseriösa arbetsmarknadspolitik drivs av Alliansrege-
ringen av ett enda skäl.
 
ATT KUNNA SITTA KVAR VID MAKTEN GENOM ATT MANIPULERA STATISTIK
OCH VERKLIGHET.
 
OKUNNIGA, EXTREMT ANSVARSLÖSA, EXTREMT HÄNSYNSLÖSA OCH RENT
SINNESSJUKA ALLIANSPOLITIKER MARKNADSFÖR DETTA SOM EN ANSVARS-
FULL POLITIK.
 
Överdriva ståndpunkter ??  Polarisering ??  Felaktigt informerad ??  Främlingsfientlig ?
 
På ett visionärt plan kan man självklart avfärda det som framförts ovan som att jag är
felinformerad och allt det där.
 
Men när man bryter ner det "visionära planet" till sina konkreta beståndsdelar
och låter det konfronteras med verkligheten, då visar sig allt vara rätt.
 
Vi har mängder av uppgifter som styrker att seriösa företag får styrka på foten för
att konkurrensen sätts ur spel genom en obskyr bidragskultur.
 
EFTERSOM DENNA OBSKYRA BIDRAGSKULTUR I ALLT VÄSENTLIGT OMFATTAR
SÅ KALLADE UTRIKESFÖDDA FÅR DEN TILL FÖLJD ETT ANNAT INSLAG.
 
SVENSKAR UTAN "RÄTT" TILL DESSA BISARRA BIDRAG TRÄNGS UT FRÅN AR-
BETSMARKNADEN TILL FÖRDEL FÖR UTRIKESFÖDDA MED OBSKYRA BIDRAG-
 
ETT SVEK MOT URSPRUNGBEFOLKNINGEN, SOM ÄR VÄRRE ÄN NÅGOT ANNAT
SVEK I MODERN TID.
 
Hur var det då med verkligheten ?? Undertecknad kommer som sagt i kontakt med den
till och ifrån, faktiskt ganska ofta.
 
Jag kan beskriva ett ganska så typiskt småföretag inom restaurangbranschen idag.
Detta är ett exempel bland många.
 
Företaget drivs av en utrikesfödd, Företaget har tre anställda , samtliga utrikes-
födda.
 
TVÅ AV DESSA ANSTÄLLDA HAR INSTEGSJOBB, DEN TREDJE HAR NYSTARTS-
JOBB.
 
Trots alla dessa bidrag redovisar bolaget inte överskott i den löpande driften. Företaget
skulle inte ha en chans i världen att bedriva verksamheten, om den var konkurrensutsatt.
 
Konsekvenserna är lätta att se, mycket lätta att se.
 
VISS ARBETSKRAFT, FÖRSEDD MED EN PÅSE PENGAR FRÅN ARBETSFÖRMED-
LINGEN, TRÄNGER UT VISS ANNAN ARBETSKRAFT, EJ FÖRSEDD MED EN PÅSE
PENGAR FRN ARBETSFÖRMEDLINGEN.
 
Detta företag är inget undantag, utan en regel i en lång rad.
 
FÖRETAG, SOM UTAN BIDRAG INTE HAR DEN MINSTA CHANS ATT ÖVERLEVA
UTAN DESSA BISARRA BIDRAG, TRÄNGER UT FÖRETAG, SOM ÄR SERIÖSA OCH
TIDIGARE KLARAT SIG UTAN BIDRAG.
 
MEN SOM NU INTE LÄNGRE KLARAR SIG.
 
Vi är många, som tidigare såg vettiga inslag i moderaternas ekonomiska politik, men
sedan ansvarspredikanten trädde till är det mesta mest sinnesjukt.
 
UTAN ATT GÅ TILL ÖVERDRIFT KAN MAN OCKSÅ DRA EN ANNAN SLUTSATS.
 
DE SOM TYCKER ATT DETTA BIDRAGSTRÄSK ÄR EN ANSVARSFULL POLITIK ÄR
SINNESSJUKARE ÄN SINNESJUKA.
 
Att ansvarspredikanten har ett antal så kallade diagnoser är det många som insett sedan
länge.
 
Den frågan vi väljare bör ställa oss är.
 
SKA KOMPLETTA VETTVILLINGAR STYRA ÖVER SVERIGE  ??
 
En fråga det borde vara lätt att svara på.
 
 
ALLIANSREGERINGENS ARBETSMARKNADSPOLITIK.
VI GÖR SOM I GAMLA ÖST TYSKLAND, SKA DET GÅ ÅT HELSICKE, SÅ LÅT DET
GÅ ÅT HELSICKE UNDER MUSIK.
BARA VI KAN SITTA KVAR.
AE

HUMORFYLLDA ANTIRASISTER

Extremister från vänsterkanten kan vara riktigt underhållande
 
Många känner sig nu besvärade över böneutropen i Fittja.
 
MEST BESVÄRADE TYCKS MER MODERATA MUSLIMER OCH OLIKA EXIL-
GRUPPER VARA.
 
De säger sig veta vad politisk islam står för och tycker att svenskarna är både
naiva och dumma.
 
De har upplevt politiska islam på annat håll och man vet vad den står för.
 
OCH BÖNEUTROP STÅR INTE BARA FÖR UTROP UTAN DET STÅR FÖR
ETT BUDKSKAP, SOM DEFINITIVT INTE ÄR I SAMKLANG MED VÅRA VÄS-
TERLÄNDSKA VÄRDERINGAR.
 
Detta säger alltså exilgrupper som har erfarenheter av politisk islam.
 
NU SKA EN SÅDAN EXILGRUPP, EXILIRANIER, DEMONSTRERA MOT BÖNE-
UTROPEN I MORGON.
 
Den extrema våldsvänstern, som aldrig missar ett tillfälla att visa sig våldsbenägna,
ska nu ha en motdemonstration mot detta.
 
De som ingår i den extrema våldsvänstern har ju alltid haft det lite svårt för sig, när
det gäller att tänka, att slåss är lättare.
 
Det visar sig nu också.
 
ATT MAN SKA HA MOTDEMONSTRATION ÄR HELT KLART, INGET TILLFÄL-
LE TILL VÅLD FÅR MISSAS, MEN MAN TYCKS INTE HA KLART FÖR SIG VAD
DET ÄR MAN DEMONSTRERAR EMOT.
 
Man ska demonstrera mot dessa exiliranier och ser dem som nazister och man vill
hålla gatorna fria från nazister.
 
Och så säger man att galningar på vänsterkanten inte har humor.
 
FREDAGEN KAN NOG BLI UNDERHÅLLANDE.
 
 
Ska demonstrera mot nazistiska exiliranier i morgon
AE

DET DUBBLA SVENSKA BUDSKAPET

Säg en sak och gör en annan sak och visa att Du är svensk
 
Den svenska integrationen och världens största invandring har satt sina spår på oss
svenskar.
 
Vi hycklade mycket om mycket även tidigare.
 
MEN NU HYCKLAR MAN MYCKET MER OM MYCKET MER.
 
I Luleå har man gjort en intressant undersökning avseende vad man tycker om sverige-
demokraterna.
 
Som väntat tycker man inte alls om sverigedemokraterna, man vill ju att ansvars-
predikanten vill ta i dem med tång, tången kan ju innehålla ett och annat bidrag.
 
OCH SÅ VILL MAN JU INTE HA SITT HUS NERBRÄNNT, SÅ DET ÄR NOG SÄK-
RAST ATT GÖRA SOM ANSVARSPREDIKANTEN SÄGER, TA AVSTÅND FRÅN
DEMOKRATIN.
 
I anslutning till denna undersökning gör man en annan intressant undersökning, och
den avser vilka skolor man skickar sina barn till.
 
ALLA SÄGER SIG SKICKA SINA BARN TILL DE SKOLOR DÄR DET FINNS MINST
ANTAL ELEVER MED INVANDRARBAKGRUND.
 
Man motiverar det också.
 
MAN VILL ATT BARNEN SKA HA EN SVENSK IDENTITET.
 
Hoppsan, det låter ju nästan som de hemska SD man inte vill kännas vid.
 
Nästan som i Nazi Tyskland och Sovjetunionen, där blev man tillsagda att rösta
på det parti man fick rösta på, trots att man ville rösta på något annat.
 
Här gäller det omvända.
 
HÄR BLIR VI FÖRBJUDNA ATT RÖSTA PÅ ETT VISST PARTI, TROTS ATT VI I
SJÄL OCH HJÄRTA KÄNNER FÖR DE FRÅGORF PARTIET DRIVER.
 
Hyckleri ??  Definitivt ja.
 
Demokrati ??  Defintivt nej
 
Ovan används ordet "förbjuda " rösta på ett parti, vilket formellt inte sker.
 
Däremot blir den faktiska konsekvensen densamma om man inte formellt för-
bjuder, men bränner ner tillgångar och knivskär de som går sina egna vägar.
 
SÅ MAN KAN FÖRBJUDA BÅDE FORMELLT OCH INFORMELLT, DET VET AL-
LA SOM VILL VETA.
 
Självklart blir de skolor i Luleå dåliga, där det går enbart lever med invandrarbak-
grund, självklart av många skäl.
 
Men skolan vet att hantera detta och menar att man ska se över sin resurs-
modell och styra över mer resurser från svenska elever till elever med invand-
rarbakgrund.
 
STYRA ÖVER RESURSER SÅ ATT VISSA FÅR MINDRE OCH ANDRA MER,
STÄLLA GRUPP MOT GRUPP.
 
Låter nästan som diskriminering.
 
Om man har den nästan befängda uppfattningen att ta hit analfabeter som under-
minerar den svenska skolan då kan det vara ett logiskt beslut att styra resurserna
på det viset.
 
Men i dagligt tal låter det inte så, det låter inte alls så.
 
I RETORIKEN BLIR VI TILLSAGDA ATT TYCKA ATT INVANDRINGEN ALDRIG
KAN MEDFÖRA ATT NÅGOT TAS IFRÅN OSS, TVÄRTOM VI ERBJUDS RÄDD-
NINGAR I OLIKA AVSEENDEN.
 
Man har rätt att tycka att man ska ta hit många invandrarelever som underminerar
skolan och försämrar kunskapsutvecklingen, men man har inte rätt att ljuga om hur
det påverkar resurstilldelningen till svenska elever.
 
Man borde också ha rätt, i ett demokratiskt samhälle, att tycka att man ska hit färre
invandrarelever just för att skolan inte ska undermineras så mycket och kunskaps-
utvecklingen ska bli så mycket sämre. Det har absolut inget med rasism att göra.
 
Eleverna i en afrikansk skola skulle också nå sämre resultat om det plötsligt dök
upp 20 svenskar i klassen och resurserna styrdes över till att lära dem afrikanska,
ganska så enkelt, om man vill se det förstås.
 
Man borde alltså i en demokrati få tycka båda sakerna, det vill nog ingen
direkt säga emot, men gärna lite svammel med samma innebörd.
 
MEN I SVERIGE FÅR VI BARA TYCKA OCH SÄGA DET ENA, MEN INTE DET
ANDRA.
 
VAD SÄGER DET OM SVERIGE ?????
 
De som vill veta vet även detta.
Homogena samhällen och homogena skolor har alltid varit nyckeln till stabilitet,
både i Sverige och Afrika.
En gökunge kan växa upp till en vacer svan, men aldrig lära sig kraxa som en
kråka.
AE
 
 
 
 
 
 
 

ERIC ULLENFÅR FÖRFINAR INTEGRATIONEN

När integrationen är som bäst
 
Även en och annan förståndshandikappad i Rosenbad inser ibland,, självklart bara
tillfälligt, att den så kallade integrationspolitiken kan ha sina skavanker.
 
I denna verksamhet använder man med förkärlek utrikesfödda från Kurdistan, Iraq,
Somalia mm, då dessa anses lite mer företagssamma än vi svenskar.
 
Kan inte vi svenskar integrera utriksfödda, kan de väl integrera sig själva tycks
man tycka.
 
OCH DET SKER MED VARIERANDE FRAMGÅNG, ELLER INGEN ALLS KANSKE
LIGGER NÄRMARE TILL HANDS.
 
Det är ju bra på många sätt att utrikesfödda arbetar med integrationsfrågor, då kan ju
kommunerna bli av med lite pengar, samtidigt som ett antal företagssamma personer
förbättrar arbetsmarknadsstatistiken.
 
FÖRETAGSSAMHETEN ÄR DET SOM SAGT INGET FEL PÅ.
 
En av alla dessa företagssamma utrikesfödda var mer företagssam än andra, han
var riktigt företagssam.
 
HAN HADE TAGIT FREDRIK REINFELDT PÅ ORDEN, HÄR SKA DET MINSANN
INTE VARA NÅGOT SVENSKT BARBARI.
 
Som ett led i sitt arbete att integrera landsmän förbjöd han sin egen hustru att lära
sig svenska. Tyvärr hade hustruns missletts av de barbariska svenskarna, så hon
trodde att hon hade rätt att lära sig svenska, även om mannen förbjöd henne till
detta.
 
Så hon anmälde sig trots detta till en kurs på SFI, men det skulle hon inte ha
gjort.
 
MANNEN SATTE IGÅNG OCH MISSHANDLADE HUSTRUN OCH UTSATTE HEN-
NE FÖR SVÅR TORTYR.
 
Ett tillvägagångssätt som är brukligt i vissa avlägset belägna länder, och som nu Fred-
rik Reinfeldt menar ska ersätta vårt eget barbari.
 
Mannen motiverar sitt beteende och tycker inte han gjort fel, han tar ju bara Fredrik
Reinfeldt på orden.
 
"DU ÄR INTE HÄR FÖR ATT LÄRA DIG SPRÅKET, DU ÄR HÄR FÖR ATT DU
ÄR GIFT MED MIG OCH DU SKA LYDA MIG".
 
Behöver det tilläggas att mannen tidigare är dömd för kvinnofridsskändelse.
 
Man får väl anta att integrationens högstepräst. Eric Ullenfån, är nöjd med att inte-
grationen finner nya vägar och nya metoder.
 
Här finns goda förutsättningar för nya kostsamma integrationsprojekt.
 
VARFÖR INTE ETT ANTAL MILJARDER, SÅDANA TYCKS DET JU FINNAS GOTT
OM I INTEGRATIONSFRÅGOR, FÖR ATT INTEGRATIONSSAMORDNARE SKA
INTEGRERA INTEGRATIONSSAMORDNARE.
 
Spännande uppslag, det kan ju nästan ge upphov till en ny myt
 
INTEGRATIONSSAMORDNARE, SOM INTEGRERAR ÄR EN MYT, DE SPÄRRAR
BARA IN OCH TORTERAR SINA HUSTRUR.
 
Men som sagt, och det kan sägas tusen gånger.
 
DET STÖRSTA VANSINNET FINNER MAN INTE BLAND VANSINNIGA UTRIKES-
FÖDDA, INTE HELLER BLAND VANSINNIGA POLITIKER.
 
DET STÖRSTA VANSINNET FINNER MAN BLAND VANSINNIGA MEDBORGARE
SOM TILLÅTER ATT DETTA FORTGÅR.
 
 
Om det är några som ska integreras så är det svennehororna
AE
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
 
Demoskops väljarundersökning bekräftar i dag att både centerpartiet och kristdemo-
kraterna hamnar under riksdagsspärren.
 
Dessa uppmuntrande siffror gör att vi nu intensifierar våra ansträngningarna att pressa
den där Stefan Löfven på vem han ska bilda regering med.
 
Väljarna har rätt att kräva detta.
 
När jag besökte Lund avslöjade jag hur dum jag egentligen är när jag uttalade mig om
hat och yttrandefrihet. Som NI säkert kommer ihåg sa jag:
 
DET FINNS TILL OCH MED WEBBSAJTER SOM HÄVDAR ATT INVANDRINGEN
INTE ÄR SÅ BERIKANDE SOM JAG OCH REGERINGEN HÄVDAR.
 
Alla med förståndet i behåll förstår ju att ingen vettig människa kan säga på det sät-
tet, jag har blivit upplyst av regeringskansliet att det ingår i grundlagens yttrandefrihet
att på webbsajter ha rätt till en annan åsikt än den jag har.
 
För att folk ska förstå att jag inte är så dum som jag är, och att jag ändå är vettig, be-
gärde jag att regeringskansliet skulle försöka plocka fram något vettigt jag sagt.
 
Tyvärr har man ännu inte hittat något och man har antytt att det kan komma att bli svårt
hitta något vettigt jag sagt överhuvudtaget. Man har tröstat mig med att jag inte kan få
hjärnblödning, det tyckte jag var bra, för det vill jag inte ha.
 
Som alla vet tål jag inte kritik mot mig, jag hatar kritik mot mig. Det kan ha varit skälet
till att jag fick en anonym lapp, undertecknad "en vän", där det stod att jag inte skulle
besöka Lund mer och tala om demokrati.
 
Jag förstod inte den lappen heller.
 
Sedan tyckte jag det var bra att man upplyste mig om att vi har en grundlag, det trodde
jag inte vi hade.
 
I går kom alarmerande uppgifter om hur illa Arbetsförmedlingens anvisningar för jobb-
sökande fungerar.
 
Jag försökte förstå rapporten, men förstod inte den heller, men man försökte förklara
för mig att vi skickade iväg en massa bidrag till arbetsgivare till ingen nytta.
 
Jag förstår inte hur man kan säga så, SCB säger ju att detta ger ett intryck av att vi
är regeringsdugliga, kraftfulla och ansvarstagande.
 
Man försöker förklara för mig att unga flickor i Stockholm har stora problem med utri-
födda, som tafsar på dem och jagar dem med blottlagt könsorgan. Jag förstår inte
detta heller, själv har jag svårt att springa när jag står.
 
Många experter larmar nu över att hushållens skuldsättning är alarmerande hög, och
att det finns risk för en krasch.
 
Jag förstår inte detta heller, det är väl bra att medborgarna sätter sig i skuld, så att vi
kan skryta över våra starka offentliga finanser.
 
Nu säger man att Englands Drottning i ett tal sagt att man inte ska välkomna invand-
rare, som inte vill följa engelsk lag och som inte vill integrera sig.
 
Jag förstår inte det heller, ju mindre de integrerar sig desto fortare blir vi av med vår
egen barbariska kultur, det tycker ju jag är bra.
 
Man har försökt förklara för mig att det är planerat demonstrationer mot böneutropen
i Fittja i morgon. Jag förstår inte detta heller, Waberi säger han är nöjd med böneuto-
pen och det är ju det som räknas här.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
Demoskops siffror visar ju att det sverigevänliga partiet sverigedemokraterna, åter vänt
uppåt. Bara tanken på att något kan vara svenskt får mig att rysa, det är bäst jag tar med
med tången om jag skulle möta något som kan påminna om något svenskt.
 
      
 
AE

ALLIANSREGERINGENS BIDRAGSTRÄSK

Alliansen använder Arbetsförmedlingen för att besegra statistiken
 
Det är ju numera känt att Arbetsförmedlingen är ett enda stort skämt, som bara
kostar en massa pengar.
 
Man kan ju då förledas tro att det inte förekommer någon verksamhet vid denna
obskyra myndighet, ledd av en chef som, såvitt är känt, aldrig gjort eller sagt något
vettigt i hela sitt liv.
 
Att Arbetsförmedlingen inget gör visar sig nu vara helt fel.
 
ARBETSFÖRMEDLINGEN GÖR MÄNGDER AV SAKER, MEN TYVÄRR ÄR DET
MESTA HELT GALET.
 
Chefer på olika nivåer bekräftar nu den bild man fått av Arbetsförmedlingen.
 
DEN ÄR ETT ENDA STORT SKÄMT, SOM BARA KOSTAR EN MASSA PENGAR
TILL INGEN NYTTA.
 
Chefer och handläggare känner sig utnyttjade av politikerna, de ska prestera på ett
sådant sätt att det friserar siffrorna.
 
ATT MAN REDAN VID ÅTGÄRDENS GENOMFÖRANDE VET ATT DEN INTE LE-
DER TILL NÅGOT BETYDER INGET I DETTA DÅRHUS.
 
Det enda viktiga är att alla siffror friseras, det får sedan kosta vad det vill, ingen
bryr sig.
 
Chefer och handläggare arbetar med en form av poängsystem, där man får poäng för
vissa åtgärder.
 
SÅDANA ÅTGÄRDER KAN VARA ATT SKICKA ARBETSLÖSA TILL MENINGSLÖ-
SA JOBB MED INSTEGSBIDRAG OCH ANDRA BIDRAG.
 
Får man få poäng blir det ingen lönfeörhöjning, varför man skickar drösvis av arbetslö-'
sa till olika arbetsplatser, trots att man i de flesta fall vet att det är meningslöst.
 
MEN STATISTIKEN FRISERAS OCH SER BÄTTRE UT OCH DEN ANSVARSFULLA
ALLIANSREGERINGEN KAN SKRYTA ÖVER ATT SI OCH SÅ MÅNGA FLER ÄR
SYSSELSATTA MED BIDRAG.
 
Att skicka arbetslösa till arbetsplatser, som man vet är meningslösa och inte leder till
något, samtidigt som man skickar med en påse pengar till arbetsgivaren.
 
DET ÄR ALLIANSENS ARBETSMARKNADSPOLITIK I SVERIGE ÅR 2013. MYCKET
TYDER PÅ ATT ALLT DETTA KOMMER ATT ACCELERA OCH ALLT FLER "ARBE-
TAR" MED NÅGON FORM AV BIDRAG.
 
De flesta Arbetsförmedlingen nu skickar iväg med en påse pengar är utrikesfödda.
 
Arbetsgivarna har lärt sig anpassa sig till detta, och friställer anställda, för att i nästa
steg ta in andra anställda, för vilka de kan få bidrag i form av en påse pengar.
 
EN BIEFFEKT AV DETTA VANSINNE BLIR DÅ ATT UTRIKESFÖDDA, FÖRSEDDA
MED EN PÅSE PENGAR FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN, TRÄNGER UT TIDIGARE
ANSTÄLLDA, OFTA DÅ SVENSKAR INTE FÖRSEDDA MED EN PÅSE PENGAR
FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN.
 
Alliansregeringen envisas att kalla detta en ansvarsfull arbetsmarknadspolitik, trots att
alla initierade, inklusive chefer och anställda vid Arbetsförmedlingen, tycker att det är rent
vansinne.
 
I fråga efter fråga leder Allinsregeringens fundamentalistiska och extrema politik, med
privatiseringar och experiment med ej genomtänkta åtgärder, till en allt hastigare färd
mot något som inte kan betecknas som annat är en avgrund.
 
Senast i dag tåg stoppade för att en ej underhållen ledning faller ner och orsakar
stora bränder och stoppade tåg,
 
SÅ ÄR ALLTSÅ LÄGET ÅR 2013.
 
MEN LÄGET BEHÖVER INTE VAR SÅDANT EFTER SEPTEMER 2014, DÅ KAN LÄGET
VARA SÅDANT ATT ARBETSFÖRMEDLINGEN FÖRMEDLAR JOBB.
 
OCH ATT INGA LEDNINGAR FALLER NER OCH HINDRAR TÅGEN FRÅN ATT GÅ.
 
Sverige tycks ha blivit en end stor lekstuga, där ledande moderater utan egen erfarenhet
av arbetsliv experimenterar med befolkningen för att få bekräftat att deras dogmatiska upp-
fattningar stämmer.
 
VILKET NU VISAR SIG ATT DE INTE GÖR, INTE PÅ NÅGOT OMRÅDE.
 
Det bör alltså vara dags att backa bandet i många avseenden.
 
På den tiden moderaterna var i opposition var man oerhört kritisk mot regeringen för att
den administrerade många "inte riktiga jobb finansierade med offentliga medel", men det
var då det, och då leddes inte moderaterna av ansvarspredikanten.
 
NU LEDS MODERATERNA AV ANSVARSPRDIKANTEN OCH UNDER HANS LEDNING
VANSTYRS LANDET, OCH ALDRIG NÅGONSIN HAR SÅ MÅNGA "HAFT OLIKA JOBB
SOM STÖDÅTGÄRDER FINANSIERADE MED OFFENTLIGA MEDEL"
 
Något att tänka på inför valet 2014.
 
 
Bidragsslavar
AE

FAGERSTA VÄRD DAGENS ROS

Än blommar tydligen asfalten
 
Vi är ju inte precis bortskämda med klartext från politiker i Sverige, tycker man
fel så tiger man i stället.
 
Men lite svenskt tycks ändå finnas kvar i landet.
 
MEN MAN MÅSTE RESA ÄNDA TILL FAGERSTA FÖR ATT HITTA DETTA
SVENSKA, MAN TRODDE VAR HELT FÖRSVUNNIT.
 
Och detta hemska svenska utgörs nu inte av moderater, om nu Gösta Bohman
trodde det. Inte heller utgörs det av socialdemokrater, om nu Tage Erlander
vågat tänka sig att något svenskt fanns
 
Denna hemska, barbariska och nästan utrotade svenska hittar man i Fager-
sta, så långt från huvudstaden att Fredrik Reinfeldts piska inte når ända
fram.
 
Och inte nog med att det ligger långt bort, detta hemska svenska uttalas av en
vänsterkommunist, Stig Henriksson.
 
Uppgifter gör gällande att Jonas Sjöstedt fått hjärnblödning, men detta de-
menteras från sjukhuset, som menar att någon blödning där vare sig kan
förekomma eller har förekommit.
 
STIG HENRIKSSON SVÄR I KYRKAN, LIKA HÖGT SOM ARABERNA SKRÅ-
LAR I FITTJAS MINARET.
 
Och Stig Henriksson är inte nådig, han är en riktig viking.
 
Han har uppmärksammat att somalisk arbetskraftsinvandring väller in i Fa-
gerska med sina stora familjer, hyr in sig i för små och olämpliga lägenhe-
ter för att därefter gnälla över att kommunen inte gett dem rätt bostäder.
 
Kommunalrådet Stig Henriksson känner sig inte bekväm med detta, och menar
att man gör vad man kan med de resurser man har., och tillåter sig tycka vad
många tycker.
 
PASSAR DET INTE ATT BO I FAGERSTA MED DE RESURSER VI HAR FINNS
DET 269 ANDRA KOMMUNER ATT VÄLJA PÅ.
 
Ser man på, ett kommunalråd som vågar ta bladet från munnen.
 
Men Stig Henriksson behöver inte oroa sig, det finns 269 andra kommuner som
vill ta emot denna anstormning.
 
BORÅS KOMMUN ÄR EN SÅDAN KOMMUN.
 
Där ser man varje gnällande somalier som ett berikande tillskott till kommu-
nen, och menar att man aldrig kan ta emot för många.
 
SÅ DAGENS ROS TILL STIG HENRIKSSON, SOM VÅGAR DET ANDRA INTE
VÅGAR.
 
Och ett gott råd, skicka alla dessa gnällande somalier till Borås, där vågar man
inte vad Du vågar.
 
 
 
Stig Henrikson ä välkommen skicka alla dessa gnällande somalier till Borås,
kylan på Norrby och Hässleholmen gör att man välkomnar fler bilbränder.
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDT SPÅRAR UR

Även om tågen inte går ska de gå
 
Och för att de ska gå får man väl då sätta dit rätt utredare, som säger att tågen går.
 
Den ansvarsfulla Alliansregeringen tycks inte helt opåverkad av att tågen inte gått
och inte går.
 
NU SKA MAN DÄRFÖR ÖVERTYGA VÄLJARNA OM ATT DE TÅG SOM INTE
GÅR, GÅR  ÄNDÅ.
 
Man har därför tillsatt en utredning, som ska tala om att tågen går. Denna utredning
leds av Gunnar Alexandersson, känd lobbyist för ett antal privata tågoperatörer.
 
HAN HAR REDAN TIDIGARE PÅ SINA UPPDRAGSGIVARES UPPDRAG, DE
PRIVATA TÅGOPERATÖRERNA, SKRIVIT ETT ANTAL RAPPORTER, DÄR
HAN HÄVDAR ATT DE TÅG SOM INTE GÅR, GÅR ÄNDÅ.
 
Regeringen menar nu att de vill ta ansvar för skattebetarnas pengar och det då
blir billigare att plocka fram dessa gamla rapporter, som visar att tågen går, än
att göra nya oberoende rappporter, som visar att tågen inte går.
 
Samtidigt menar man att underhåller framöver blir billigare, visar de gamla
rapporterna att tågen, som inte går, ändå går, då behövs ju inte ytterligare
underhåll.
 
ALLIANSREGERINGEN BERÖMMER SIG NU FÖR ATT HA SPARAT PENGAR
ÅT SKATTEBETALARNA TVÅ GÅNGER.
 
Fredrik Reinfeldt uppges skrocka belåtet över detta och menar:
 
Vi har ju lobbyisterna för att föra väljarna bakom ljuset, och då ska vi ju också an-
vända oss av dem.
 
Rapporten väntas blir klar i god tid före valet 2014, så att Regeringen då ska kunna
'bekräfta att de tåg som inte går, går ändå.
 
Man räknar med att det ska hålla över valet.
 
 
En gång hycklare och gycklare, alltid hycklare och gycklare
AE

FREDRIK REINFELDT MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
 
 
Vi har under senare tid fått lite oberättigad kritik mot UD, och Gunilla Carlsson låtsas nu
vara lite självkritisk och menar att hon bör bli bättre på att kommunicera.
 
Vi har försökt få henne att inte kommunicera alls. men det verkar lika svårt som att få da-
gisfröken Annie att inte kommunicera.
 
Protesterna tilltar nu i Fittja mot böneutropen och vi kommer att ta tag i detta. Vi ska nog
visa vem det är som bestämmer här i landet, och det är jag och Waberi. Blir det inte tyst
på detta kommer vi att tillåta fler böneutrop för att sätta folk på plats.
 
Det kommer nu entydiga rapporter som visar att seriösa taxiföretag utkonkurreras av bo-
lag som enbart anställer utrikesfödda med lönebidrag. Många hävdar att vi inte förutsett
detta, men det är helt fel.
 
Alliansregeringens politik står fast, vi är beredda att höja alla lönebidrag, tills dess vi trängt
ut alla de anställda, som utgör vad jag kallar etniska svenskar.
 
Vi har redan nått långt, men det finns mycket kvar att göra.
 
Detta leder in på nystartzoner, där kritiken blir mer och mer omfattande. Vi har aldrig häv-
dat, på riktigt, att detta skulle medföra fler jobb. Det vi här vill åstadkomma är att gynna
utrikesfödda, så att så många svenskar som möjligt blir utträngda från sina arbeten och
arbetslösa även här.
 
Alla vet ju att jag i princip är emot bidrag, alla sådana ska ju svältas ihjäl, men detta gäller
självfallet inte de mer företagssamma utrikesfödda.
 
Vi har också fått kritik för att de sänkta sociala avgifterna för ungdomar gett ringa eller in-
get resultat. Detta är helt fel, vi har under lång tid lyckats upprätthålla en bild av att mån-
ga unga fått jobb. Vi kommer nu att ta SCB till hjälp för att statistiken ska bli vad vi sagt
den är.
 
Man oroar sig på olika håll för att kunskapsutvecklingen blir sämre och sämre. I Stockholm
satsar man nu hårt på alla gymnasieelever. Alla gymnasieelever ska nu få en egen bär- bar dator, så att den matematiska förmågan utvecklas snabbare. Räcker inte detta kommer
vi att tillhandahålla ett program, där man kan välja det betyg man vill ha i matematik, efter
förebild från lärarstudenternas betygsättning.
 
Som många känner till gjorde jag ett bejublat besök i Lund, där jag redovisade min syn på
Internet. Jag framförde då att vi har mycket att lära av Kina, och att många webbplatser
borde stängas ner, då de kan tänkas försvåra genomförandet av vår politik. Som exempel
på extrema förhållningssätt på internet angav jag ett antal hemska exempel.
 
Bland annat informerade jag om att det till och med finns webbplatser där man hävdar att
berikningen av vår invandring inte är så berikande som jag och regeringen hävdar.
 
Jag fick det intrycket att de flesta av studenterna höll med mig, självklart ska webbplatser
inte tillåtas framför kritik mot regeringens politik. Vi kommer nu att se över möjligheterna
att stänga alla media som framför opassande uppgifter.
 
Vi har därför skickat en grupp på 5 ministrar till Kina för att studera deras framgångsrika
blockering av internet.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
     
 
AE
 
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDT HATAR FRIHET

Mycket tyder nu på att Fredrik Reinfeldt tappat förståndet
 
Ansvarspredikanten brukar numera vara sparsam med sin uppträdanden och ut-
talanden, och det tycks nog vara den bästa lösningen.
 
I den mån det sägs något ligger det inte på en någon högre intellektuell ni-
vå, om man väljer att uttrycka sig försiktigt.
 
SNARAST TYCKS ANSVARSPREDIKANTEN HA TAPPAT FÖRSTÅNDET, MEN
HAR DET FUNNITS NÅGOT ATT TAPPA HÄR, TVEKSAMT.
 
Nu har oraklet varit på besök i Lund, i den akademiska världen, och gjort begåvade
uttalanden.
 
Som väntat är han mindre flexibel sina uttalanden och uppfattningar, vad sägs om:
 
DE SOM KRITISERAR EN ÖKAD INVANDRING HATAR, JA JUST DET, DE HA-
TAR, ENLIGT ORAKLET FREDRIK REINFELDT.
 
DE HÄR INTE HELLER TOLERANTA, SÄGER HAN MED TÅNGEN.
 
Sverige har världens mest generösa och omfattande invandring, och regeringen
säger själv att integrationen har stora brister.
 
NÄR MAN FRAMFÖR SAKLIG KRITIK MOT INVANDRINGENS STORLEK, MISS-
LYCKADE INTEGRATIONSPROJET, VISS SVENSKDISKRIMINERING SAMT
DIVERSE SJÄLVKLARA NEGATIVA KONSEKVENSER, DÅ ÄR MAN ALLTSÅ:
 
HATISK OCH INTOLERANT
 
Så talar den som själv styrs av hat och intolerans mot oliktänkande.
 
SÅ TALAR EN STATSMINSITER I SVERIGE ÅR 2013, MAN SKULLE KUNNA
TRO DET VAR ETT EKO FRÅN STALINS SOVETUNIONEN.
 
Men det räcker inte, oraklet uttalar besvikelse över internet, då det finns internet-
användare, som inte delar hans uppfattningar. Han uttrycker denna besvikelse å
följande sätt:
 
DET FINNS TILL OCH MED WEBBPLATSER DÄR MAN HÄVDAR ATT INVAND-
RINGEN INTE ÄR SÅ BERIKANDE SOM JAG OCH REGERINGEN HÄVDAR.
 
Så var det alltså bevisat, ansvarspredikanten har tappat förståndet, kanske mer tro-
ligt att inget tappats.
 
FÖR ATT UTTRYCKA ETT SÅ OFÖRBLOMMAT HAT MOT OLIKTÄNKANDE
GÖR INGEN MED FÖRSTÅNDET I BEHÅLL I EN DEMOKRATI.
 
Det finns till och med Webbplatser, som hävdar att invandringen inte är lika beri-
kande som jag och Regeringen hävdar.
 
Det finns till och med webbplatser som inte tycker som regeringen och jag
tycker, och de präglas av hat och intolerans.
 
DEN SATT DEN, HUR EN SÅ FULLSTÄNDIGT URBOTA KORKAD MÄNNISKA
TILLIKA FYLLD AV HAT OCH INTOLERANS MOT OLIKTÄNKANDE KAN  NÅ
DENNA POSITION I ETT DEMOKRATISKT LAND ÄR EN GÅTA.
 
Men erinrar man sig att vägen dit varit kantad av ett antal personstrider och ett
antal utrensningar klarnar bilden.
 
STALIN GÖR MAN INTE AV SIG MED I FÖRSTA TAGET, I VART FALL INTE
HANS ANDE.
 
Nu ligger det en medveten taktik bakom dessa fullkomligt horribla påståenden,
det visar sig nu att man inte lyckats skrämma alla med rasistspöket, och då vill
man öka trycket lite,
 
RASIST HAR MÅNGA LÄRT SIG TÅLA, MEN VEM VILL VARA EN HATISK
OCH INTOLENANT RASIST.
 
Nu talar väl det hemska internet för att denna taktik inte blir så fruktsam, den hel-
ler.
 
Ansvarspredikanten lovar då att återkomma med mer effektiva påtryckningar:
 
OMSKOLNNINGSLÄGER KANSKE, INTE KAN VI I LANDET HA MEDBORGARE
SOM DRISTAR SIG ATT HÄVDA ANNAT ÄN DET ANSVARSPREDIKANTEN OCH
REGERINGEN GODKÄNNER.
 
Fåntratt är nu ett gott beröm
AE

FÖRRÄDARNA INOM ALLIANSREGERINGEN

Alliansregeringens svek och förräderi
 
De käcka ropen kan väl knappast ha undgått någon i landet.
 
GRUPP FÅR INTE STÄLLAS MOT GRUPP OCH ALLA ÄR LIKA MYCKET
VÄRDA.
 
Bakom dessa käcka rop är verkligheten en helt annan, en helt annan och grym
verklighet.
 
Alliansregeringen strävar målmedvetet, hänsynlöst och direkt att ställa
grupp mot grupp, så att det drabbar vissa grupper väldigt hårt.
 
Med denna politik blir också de käcka ropen att "alla är lika mycket värda" en-
bart intetsägande floskler.
 
STÄLLER MAN GRUPP MOT GRUPP OCH SÄRBEHANDLAR EN GRUPP'
NEGATIVT MEDFÖR DETTA PER DEFINTION ATT ALLA INTE ÄR LIKA
MYCKET VÄRDA.
 
Taxinäringen i landet har många år på nacken, men genomgår nu väldigt
stora strukturförändringar. Gamla stabila åkeriföretag, som verkat i genera-
tioner, får nu lägga ner verksamheten.
 
Nya taxiföretag träder in på arenan i stället.
 
Hur kan denna utveckling ske, undrar man.
 
DEN KAN SKE GENOM ATT ALLIANSREGERINGEN STÄLLER GRUPP MOT
OCH SER TILL ATT VISS GRUPP BLIR ARBETSLÖS.
 
Det som nu sker mitt framför ögonen på oss, som ett resultat av Alliansregeringens
ambition att ställa grupp mot grupp, är att konkurrensen inom branschen snedvrids.
 
Gamla etablerade företag, som fungerat väl i många generationer, fungerar nu
inte. De har baserat sin verksamhet på att intäkter ska dras in och täcka de kost-
nader man har. På det sättet har man arbetat seriöst med marknadsanpassade
löner.
 
SOM FÖRETAGET / ARBETSGIVAREN BETALAT FULLT UT.
 
Dessa företag fasas nu ut, därför nu ska inte längre intäkterna täcka bolagets drifts-
kostnader.
 
NU SKA BIDRAG TÄCKA DEN STÖRSTA DELEN AV BOLGETS DRIFTSKOST-
NADER.
 
Som ersättare för de företag, som fasas ut och läggs ner, kommer alltså nya företag
uppbyggda med en helt annan kostnadsstruktur, företaget behöver bara betala en
mycket liten andel av den totala lönekostnaden.
 
Lönebidrag i olika former och instegsjobb ligger bakom denna utveckling.
Nu opererar företag, där ägaren är utrikesfödd och där hela arbetskraften är
utrikesfödd och där varje anställd är anställd med någon form av bidrag.
 
AFFÄRSIDEN ÄR ENKEL, NÅGON ANNAN BETALAR KOSTNADEN, ÄGAREN
HÅVAR IN INTÄKTER OCH VINST.
 
Genom upplägget kan då bolaget hålla en generellt lägre kostnadsbild och tränger
då ut andra taxiföretag med deras anställd.
 
IN KOMMER UTRIKESFÖDDA MED LÖNER BEATALADE AV STATEN, OCH UT
ÅKER SVENSKAR DÄR ARBETSGIVAREN BETALAR LÖNEN.
 
Effekten blir också en förödande omfördelning av förmögenhetsmassa, ägaren till
dessa nya företag kan "stoppa en mycket större andel i fickan".
 
Detta är en medveten och hänsynslös politik Alliansregeringen driver för att
kunna hävda att si och så många utrikesfödda går till jobbet varje dag.
 
MEN VARJE SÅDAN UTRIKESFÖDD, SOM GÅR TILL JOBBET VARJE DAG
MED EN LÖN BYGGD PÅ BIDRAG, TRÄNGER UT EN SVENSK MEN EN LÖN
EJ BYGGD PÅ BIDRAG.
 
Så hyfsar man till statistiken, att sedan vissa företag måste läggas ner och deras
anställda bli arbetslösa i stället, bekymrar ingen.
 
DE ÄR JU BARA SVENSKAR.
 
Kostnaden för det offentliga blir också enorm, i stället för att betala bidrag till en
får man nu betala bidrag till 2.
 
DELS UTGÅR BIDRAG TILL DEN UTRIKESFÖDDE, DELS UTGÅR BIDRAG
TILL DEN SOM MISTER ARBETET.
 
Inte heller detta bekymrar den ansvarsfulla Alliansregeringen, skattebetalarna
får stå för fiolerna och statistiken ser bra, fler utrikesfödda går till jobbet.
 
MEDAN FLER SVENSKAR STANNAR HEMMA.
 
I historien har vi sett exempel där "invandrare" trängt ut ursprungsbefolkningen,
indianerna i USA och aborginerna i Australien mm. Man ska inte dra långtgå-
ende slutsatser på dessa exempel, än, med ambitionen är densamma.
 
SVENSKARNA SKA STÅ TILLBAKA OCH TRÄNGAS UNDAN, FÖRST FRÅN
ARBETSMARKNADEN OCH SEDAN ??????????????????????????????
 
Statistiskt är detta belagt idag, 7 av 10 nyanställda är idag utrikesfödda, den
övervägande delen med någon form av bidrag.
 
Denna hänsynslösa rovdrift på svenskarna innebär ju att svammel om "grupp"
och "lika värde" inte är annat är rent svammel.
 
VERKLIGHETEN ÄR DEN MOTSATTA, MAN SÄTTER HÄNSYNSLÖST GRUPP
MOT GRUPP, EN ETNISK GRUPP SKA IN PÅ ARBETSMARKNADEN MEDAN
EN ANNAN ETNISK GRUPP SKA UT FRÅN ARBETSMARKNADEN.
 
En ren rovdrift på svenskar.
 
Troligen finns det inte en enda regering i hela världen som så systematiskt
arbetar för att diskriminera sin egen befolkning.
 
ETT RENT SVEK MOT URSPRUNGSBEFOLKNINGEN SOM INTE FÖRTÄNAR
EN ANNAN BENÄMNING ÄN FÖRRÄDERI.
 
Ovanstående är kopplat till taxinäringen, där det nog just nu är mest märkbart, men
är ett stort problem i de flesta branscher.
 
 
 
AE
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
 
Ibland känns det som om väljarna inte är tillräckligt tacksamma för allt jag gör dem. I går
kom det rapporter som visar att huvudelen av dessa mentalt handikappade väljare inte
vill vi ska vara kvar i EU.
 
Vi ser allvarligt på detta och ska ta vårt ansvar utifrån att nu de flesta svenskar inte vill
vara med i EU. Vi kommer därför att utarbeta informationsmaterial, som får dem att tyc-
ka rätt i denna fråga.
 
SvD har nu några dagar skrivit om den kriminella hyresmarknaden i Stockholm och Bover-
ket faller nu in i detta. Från Boverket menar man nu att det skadar samhället att brottslig
verksamhet blir en normalitet i samhället.
 
Vi håller med om detta och kommer därför inom kort att meddela att denna normalisering
av brottslighet inte längre är brottslighet, som vi gjort med annan privatisering, som utgjort
normaliserad brottslighet.
 
Vi måste värna om dessa hyresvärdar, de flesta är ju ändå ansvarsfulla moderater.
 
Migrationsverket  rapporterar nu att den lukrativa handeln med arbetstillstånd havererat.
Vi tar till oss Migrationsverket synpunkter samtidigt som vi kräver att de ska ha större för-
ståelse för helheten.
 
En arbetsmarknadspolitik som i sin helhet har havererat kan inte tillåtas ha områden som
fungerar, det skulle ses som orättvist.
 
Vi hör idag att miljöpartiet och socialdemokraterna tycks enas kring en regeringsbildning.
Med kristdemokraterna borta och centerpartiet på dagis inser vi att vi får lämna ifrån oss
makten.
 
Det känns då tryggt att vi försäkrat oss om livslånga pensioner utan att behöva söka arbete
som andra. Själv kommer jag med all säkerhet arbeta som rådgivare åt riskkapitalbolagen,
där hittar jag ju de flesta av mina moderata kompisar jag gynnat med åren, så viss belöning
räknar jag med här.
 
Självfallet kommer jag att verka med detta i aktiebolagsform, fattas bara annat, vanans
makt är stor.
 
Har man under 8 år systematiskt plundrat landet med att skänka ut offentliga tillgångar till
moderata bekanta, upphör man inte med förskingringar över en natt.
 
Vi moderater har nog en särskild gen som ger oss drivkraft till dessa bedrägerier.
 
I dag rapporterar man att dagens unga får en allt sämre psykisk ohälsa och att detta förvär-
ras i snabb takt.Vi inser att detta år tråkigt samtidigt som de unga måsta förstå att man kan
inte få allt här i världen.
 
Förr hette det att man inte kunde både äta och behålla kakan, på samma sätt är det här, man
kan inte både må bra och må dåligt.
 
Vi har därför valt att bygga vår politik på nerdragningar i välfärden och förmögenhetsöverfö-
ringar till resursstarka riskkapitalister. Med de effekter som då uppstår kan ju unga inte må
bra, det vore ju att kräva för mycket.
 
Vi räknar dock att efterhand vår politik får genomslag kommer denna psykiska ohälsa att
vara mer rättvist fördelad, de som då inte har psykisk ohälsa kommer att ses som främm-
ande fåglar i vårt samhälle. Och några främmande fåglar vill vi ju inte ha i vårt samhälle,
till skillnad från främmande människor.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
Tyvärr kan man inte längre gå utanför dörren utan att behöva möta en sverigedemokrat.
Trots att vi uppmuntrar till mordbränder på deras hus, tycks de fortfarande våga röra sig
fritt i samhället.
 
För säkerhets skull bär jag därför alltid med mig min tång.
 
     
 
AE

BORÅS , EN LAGLÖS STAD

Maffian styr i Borås
 
Borås tycks vida känt över landet, staden som inte anser att man har anledning att
följa gällande lagar.
 
Särskild förkärlek har man för att sätta konkurrensen ur spel och att strunta i före-
skrivna upphandlingar.
 
ALLT TYCKS GÅ UT PÅ ATT GÖRA SÅ MYCKET SOM MÖJLIGT  SÅ DYRT
SOM MÖJLIGT FÖR STADENS STACKARS MEDBORGARE.
 
En del uppgifter tyder på att tjänstemän tagit befälet på vissa förvaltningar och styr
och ställer som om politikerna inte fanns.
 
Renhållning är ett område där Borås Stad sätter konkurrens ur spel och nu
har ett antal aktörer tröttnat.
 
DEN NYA VÄLFÄRDEN TÄNKER ANMÄLA BORÅS STAD TILL EU KOMMIS-
SIONEN.
 
Ett klokt steg, då Borås Stad brukar strunta i olika förelägganden.
 
När Nya Välfärden bereder Borås möjlighet att yttra sig i ärendet blir svaret
ungefär vad man kan förvänta sig från det hållet.
 
KOMMUNJURISTEN ROSANGELA HANSEN SÄGER DÅ ATT VI TÄNKER
INTE GÖRA NÅGOT.
 
Man får nu hoppas att EU kommissionen "tänker göra någonting", den visade
attityden är helt oacceptabel.
 
Och skälet som anges är närmast makabert. Borås vet mycket väl att man
bryter mot lagen och motiverar detta med:
 
VI BRYTER MOT LAGEN FÖR DET ÄR INGEN MYNDIGHET SOM HÖRT AV
SIG.
 
Vi som är lite informerade vet att Borås Stad bryter mot lagen även när myndig-
heter hör av sig, som Förvaltningsrätten exempelvis.
 
Vi får hoppas att EU kommissionen nu kan hålla rent i Borås Stad, när nu politi-
kerna inte kan det.
 
DAGENS RIS TILL BORÅS KOMMUN
 
Den Nya Välfärden är inte nöjd
Borta är konkurrensen och av många sörjd
 
Borås Energi vill inte följa vår lag
Vi såtar vana vid sådant är var dag
 
Utan upphandling man gör sig en vinst
Vi väljare ser detta som ruttet minst
 
Borås Stad har beretts läge till svar
Och hävdar att allt förbjudet blir kvar
 
Obstruktionen som sådan är tydlig och klar
Om detta ger juristen ett solklart svar
 
Inte tänker vi ändra på vad som skett
Som såte man önskar det fanns lite vett
 
Till EU därför nu en anmälan går
Vi då hoppas att den då mot maffian slår
 
Det är uppenbart att vi lever i ett mycket dysfunktionellt samhälla när lokala
politiker anser sig kunna bryta mot olika lagar precis hur som helst.
 
Den arrogans som visas i samband med att detta kommer på tal är ju
inte heller precis upplyftande.
 
Det är inte ofta man sätter sitt hopp till EU, men man ska ju som sagt aldrig
säga aldrig.
 
 
Maffialedare, tillfälligt försatta på fri fot, i förtroligt samtal
AE
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS INVANDRARHÖRN

Retoriken säger ett och hjärnan inget
 
En del påstår att Alliansregeringen inte gör något, i vissa avseenden är detta fel.
 
Alliansregeringen arbetar med säkerhet, här gäller både byxor och hängslen.
 
Vanliga målare nöjer sig med att måla in sig i ett hörn, detta är inget för Allians-
regeringen.
 
Ska man sitta fast, ska det sittas fast ordentligt.
 
FÖRST MÅLA IN SIG I ETT HÖRN OCH SEDAN SPIKA FAST SIG RIKTIGT OR-
DENTLIGT.
 
Mycket har sagts i invandrarfrågan, en sammanfattning kan vara på sin plats. Uti-
från vad politikerna säger gäller följande:
 
INVANDRARNA ÄR MER FÖRETAGSSAMMA, BEGÅVADE OCH HAR STÖRRE
ERFARENHET ÄN VI SVENSKAR. DE ÄR OCKSÅ MINDRE BARBARISKA.
 
VARJE INVANDRARE UTGÖR ETT NETTOTILLSKOTT, DE VANDRAR TILL AR-
BETER I STÖRRE SKAROR ÄN SVENSKAR, DE SKA RÄDDA SJUKVÅRDEN, DE
SKA RÄDDA VÅRA PENSIONER OCH UTAN INVANDRARNA STANNAR SVERIGE.
 
Och så är det mycket annat de ska göra, och vi uppmanas då att tacka för detta och
vara tacksamma för räddningen.
 
Sedan lyssnar man på Agenda, och begriper lite, eller kanske ingenting alls.
 
HÄR UPPREPAS SAMMA MANTRA, SOM TIDIGARE AV BILLSTRÖM, ANDRA
EU LÄNDER MÅSTE TA LIKA STORT ANSVAR SOM SVERIGE.
 
Nu säger man för säkerhets skull inte hur detta ska gå till:
 
SKA SVERIGE MINSKA TILL I NIVÅ MED ÖVRIGA LÄNDER ELLER SKA ÖVRIGA
LÄNDER ÖKA TILL I NIVÅ MED SVERIGE.
 
Det förblir höljt i dunkel och det är nog bäst så.
 
Men att ta ansvar låter ju väldigt konstigt. Här är det mängder av saker vi ska vara
tacksamma för, vi räddas ju ifrån både det ena och andra, och vi vill ju inte att Sverige
ska stanna.
 
ÄR DET ATT TA ANSVAR ATT TA EMOT ALLT DETTA SOM RÄDDAR OSS FRÅN
ALLT VAD SOM PÅSTÅS.
 
Vi ska ju vara tacksamma för att Sverige inte stannar, är det att ta ansvar ??????????
 
Nu finns det ju ingen logik i den politiska världen, men om det fanns logik skulle
ju övriga länder ta ansvar först om de skickade alla sina invandare till Sverige,
vilket i och för sig en del gör.
 
Och det kanske är så Fredrik Reinfeldt, Tomas Billström, Stefan Löfven och många
menar, när de uppmanar övriga EU länder att ta ansvar.
 
TA ANSVAR OCH SKICKA ALLA ERA INVANDRARE TILL SVERIGE, SÅ ATT
SVERIGE INTE STANNAR.
 
Och Sverige är ju stort, inga problem med att få 30 000 000 att gå till jobbet varje
dag.
 
Och vad sysslar egentligen Migrationsverket med, här skickar man iväg ett antal av
dessa som är så bra för oss, det hänger liksom inte ihop.
 
För det som är bra är ju bra, och det som är dåligt är ju dåligt, på annat sätt kan
det ju inte vara. Man kan ju inte säga att det är så bra, när det är så dåligt att an-
dra ska ta större ansvar och Migrationsverket skicka iväg ett antal företagssam-
ma pensionsräddare.
 
För det kan väl inte vara så att man talar men kluven tunga.
 
I SÅ FALL HAR MAN MÅLAT IN SIG RIKTIGT ORDENTLIGT I ETT HÖRN, OCH
SPIKAT SIG FAST OCKSÅ.
 
Och då kommer inte detta att hålla länge, för det som är hållbart håller inte.
 
KÄLLOR I ROSENBAD UPPGER ATT MAN MÅSTE GÅ FÖRSIKTIGT FRAM HÄR,
ANSVARSPREDIKANTENENS FÖRDRÖJNINGSRELÄ ÄR INSTÄLLT PÅ ATT HAN
SKA FÖRSTÅ DETTA FÖRST ÅR 2016.
 
 
 
Alliansregeringens flyktingpolitik
AE
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS VERKTYGSLÅDA

Att tänka långsamt bättre än att tänka fel.
 
Så har då ansvarspredikanten tänkt färdigt om vår försvarsförmåga.
 
Det andra insåg för tre år sedan, att Rysslans upprustning utgjort en reelt ökad
hotbild, trängde snabbt fram till de som hade någon att tränga fram till.
 
NU , TRE ÅR SENARE, HAR DET TRÄNGT FRAM TILL ÄVEN ANSVARS-
PREDIKANTEN, MEN DET TOG TID.
 
Uppgifter från Regeringskansliet gör nu gällande att ansvarspredikanten har
utrustats med ett fördröjningsrelä, där något annat egentligen skulle ha be-
funnit sig.
 
Tre år, bättre än inget, men som situationen ser ut om i världen tycks det
vara motiverat att man utnyttjar den tekniska utvecklingen.
 
Fredrik Reinfeldts fördröjningsrelä uppges vara begränsat till 6 volt
och skapa en fördröjning på tre  år i tankeverksamheten.
 
MARKNADEN ERBJUDER NU  12 VOLTS RELÄ, SOM KAN ACCELE-
RERA UPPTÄNKANDET, SÅ ATT ENKLA SLUTSATSER KAN DRAS
REDAN INOM  1 ÅR.
 
Det vore ju förfärligt om krig utbröt och ansvarspredikanten insåg detta först
efter tre år.
 
DÅ VORE KRIGET ÖVER PÅ SAMMA SÄTT SOM VÄLSTÅNDET ÄR
ÖVER.
 
        
 
Ansvarspredikantens verktygslåda, tång och fördröjningsrelä
 
AE
 
 

MODERAT SVINERI

Moderat svältlinje drabbar funktionshindrade
 
Många är ju bekanta med ansvarspredikantens viktigaste poliska målsättning.
 
INGEN MED BIDRAG SKA KUNNA LEVA ÖVER SVÄLTGRÄNSEN.
 
Moderaternas ambitiösa arbete med detta kan tyvärr drabba väldigt orättvist,
gruppen bidragstagare består ju av mycket skilda grupper.
 
Handikappade, med funktionshinder och som omfattas av LSS lagen, är
ju en sådan grupp, som man kanske borde känna sympati för.
 
MEN I DET MODERATA SVERIGE KÄNNER MAN INGEN SYMPATI FÖR
DENNA GRUPP, SKA DET SVÄLTAS SÅ SKA DET SVÄLTAS.
 
Här får inga undantag ske.
 
I moderattledda kommuner arbetas nu mer målmedvetet för att nå detta mål,
som satts upp av ansvarspredikanten.
 
Tidigare har det förekommit att funktionshindrare fått möjlighet att deltaga i som-
marläger.
 
Man har nu kommit fram till att detta ligger över svältgränsen och arbetar
nu för att begränsa detta.
 
TYVÄRR LÄGGER LAGEN VISSA HINDER I VÄGEN FÖR DENNA AMBITION,
MEN ANSVARSFULLA MODERATER VET ALLTID RÅD, SÄRSKILT NÄR DET
SKA SVÄLTAS.
 
Man fördröjer nu handläggningen av ansökningar från funktionshindrade, som vill
ta del av denna rättighet, under så lång tid att möjlighet att överklaga till Förval-
tingsrätten är borta.
 
Ingen beslut, ingen möjlighet till överklagan, bara svält.
 
Man kan nå olika mål på olika sätt.
 
I DET MODERATSTYRDA SVERIGE NÅR MAN SINA MÅL PÅ DET MODERATA
SÄTTET.
 
Ansvariga för denna fördröjning sätter upp ett oskyldigt tryne, när de konfronteras
med detta, som inte är något annat än rena övergrepp.
 
VI MÅSTE JU HANDLÄGGA ÄRENDEN SÅ NOGGRANNT ATT DE BESLUT VI
FATTAR INTE BLIR FEL.
 
Det är ju alldeles uppenbart att vi väljare inför valet 2014 också måste vara lite mer
noggranna med vilka politiker vi väljer.
 
 
Svin är alltid svin, om än i politisk skepnad.
AE

DEN SVENSKA KORRUPTIONEN

Ett Sverige som utmärkar sig - igen
 
Men inte i positiv bemärkelse, den här gången heller.
 
Nu kommer rapporter, som visar på hur höga byggkostnaderna är i olika EU länder.
Föga oväntat är de högst i Sverige, och inte så lite högst.
 
DE SVENSKA BYGGKOSTNADERNA LIGGER 72 % ÖVER GENOMSNITT.DÅ
SKA MAN VETA ATT INGET ANNAT LAND, INTE ENS TYSKLAND, LIGGER
SÅ HÖGT SOM 40 % ÖVER SNITTET.
 
Sverige ligger alltså i särklass högst.
 
Samma fenomen förekommer på många andra områden.
 
VÅRA BANKER, VÅRA ELBOLAG OCH MÅNGA ANDRA SEKTORER.
 
Och allt är kopplat till att våra politiker strävsamt och medvetet bygg upp ett samhälle
där konkurrensen inom viktiga sektorer, är som bortblåst.
 
SOM TACK FÖR DETTA SLITSAMMA OCH STRÄVSAMMA ARBETET INTRÄFFAR
DET IBLAND ATT EN DEL AV DESSA ANSVARSFULLA POLITIKER BLIR SÅ KAL-
LADE RÅDGIVARE.
 
Man måste ju belöna sina välgörare.
 
KORRUPTION KALLAS DET VISST.
 
Att allt detta står konsumenterna dyrt besvärar uppenbarligen inte dessa psesumtiva
rådgivare.
 
MIN  PLÅNBOK ÄR ALLTID VIKTIGARE ÄN DIN PLÅNBOK.
 
Uppgifter gör gällande att detta står i eldskrift på viktiga platser inom Rosenbad.
 
KORRUPTION ÄR JU ÄNDÅ KORRUPTION.
 
Vadå problem, vi får våra lägenheter gratis, titta på den fina lägenheten
Ulf Kristersson fick av Erstastiftelsen, man kan ju bli grön av avund för
mindre.
AE
 
 

MODERAT KORRUPTION - IGEN

Hyresmarknaden i Stockholm en ren skandal
 
SvD har under två dagar haft reportage om de bedrägerier och svindlerier ett antal
hyresvärdar ägnar sig åt i Stockholm.
 
SvD granskning har gått på djupet, och det är alldelses uppenbart, att det finns så
omfattande att en åtal lätt skulle kunna leda till fällande domar.
 
Om skatteverk och åklagarmyndigheter hade intresse att ta upp fallen.
 
MED TILL VISSHET GRÄNSANDE SANNOLIKHET KOMMER VARE SIG SKATTE-
VERK ELLER ÅKLAGARMYNDIGHET ATT TA UPP DESSA ÄRENEN.
 
Varför kan man då fråga sig.
 
Moderatstyrd regering, moderatstyrd kommun, där finns svaret.
 
MED TILL VISSHET GRÄNSANDE SANNOLIKHET ÄR DESSA KRIMINELLA HY-
RESVÄRDAR ANSVARSFULLA MODERATET.
 
Och ansvarsfulla kriminella ger sig ju inte på andra ansvarsfulla kriminella.
 
KORRUPTION ÄR JU ÄNDÅ KORRUPTION.
 
 
ANSVARSFULLA MODERATER HÅLLER KRIMINELLA HYRESVÄRDAR
BAKOM RYGGEN
AE
 

BORÅS STAD SÄTTER ÅTER STADEN PÅ KARTAN

Ebberöd styr Borås Stad
 
Man början ju nästan känna lite medlidande med den politiska ledningen, misstag
och missbedömning läggs till misstag och missbedömning.
 
Man börjar ju så smått hoppas att man ska lyckas med något.
 
MEN DET MESTA TYDER PÅ ATT MAN BLIR BESVIKEN, INGET TYDER PÅ ATT
MAN SKA LYCKAS MED NÅGOT.
 
Nu har man dragit igång tidernas största byggnation i Borås, Simonsland. och över-
lämnat ansvaret till Lokalförsörjningskontoret, redan det bör vara en grov missbedöm-
ning.
 
DÄR GÅR DET MESTA TILL PÅ EN HÖFT, MAN MENAR ATT MAN SÄTTER I-
GÅNG, OCH SEDAN FÅR VI SE HUR DET BLIR.
 
Och blir, det blir det, det har inte undgått någon.
 
Nu anklagas Lokalförsörjningskontoret för flathet och undfallenhet, något som
brukar kosta skattebetalarna pengar.
 
VEM HADE RÄKNAT MED ANNAT, LOKALFÖRSÖRJNINGSKONTORET ÄR JU
KÄNT FÖR ATT INTE KUNNA RÄKNA ALLS, DÄR ANSER MAN INTE ATT EN
ELLER ANNAN NOLLA FÖR MYCKET HAR NÅGON BETYDELSE, NÄR MAN
HANTERAR ANDRAS PENGAR.
 
Revisorerna i Borås Stad är nu inkopplade, och det tycks tillhöra rutinerna så fort
Lokalförsörjningskontoret har ett finger med i spelet.
 
Revisorerna menar redan att projektet är så stort att det borde ha funnits en
övergripande projektstyrning.
 
OCH MAN SÄGER ATT HUR MAN ÄN LETAT HAR MAN INTE HITTAT NÅGON
ÖVERGRIPANDE PROJEKSTSTYRNING.
 
Kommunstyrelsen menar dock att det visst finns en sammanhållande projektstyrning.
 
Man hävdar då att deras representant, Hans Alkmark, är den sammanhållande
kraft, som utgör projektstyrningen.
 
DEN SAMMANHÅLLANDE KRAFTEN HANS ALKMARK, LÅTER DOCK MEDDE-
LA ATT HAN INTE BLIVIT INFORMERAD OM ATT HAN UTGÖR DEN SAMMAN-
HÅLLANDE ROLLEN.
 
Man behöver ju egentligen inte säga så mycket mer, man kan bara notera att det
uppenbarligen råder lika olika uppfattningar om vad som är sammanhållande och
styrning.
 
EN DEL TYCKS TOLKA EN SAMMANHÅLLANDE PROJEKTSTYRNING SOM
ATT INGET SKA STYRAS ALLS.
 
Revisorerna är också ganska så återhållsamma i detta, det är väl medvetna vilka
som tillsätter dem och vad de tillåts säga och inte tilltåts säga, de menar:
 
Projektstyrningen har inte varit den mest optimala.
 
SÅ KAN MAN JU OCKSÅ UTTRYCKA SIG OM MAN INTE VÅGAR UTTRYCKA
SIG.
 
Jan Olof Edman, känd från Kulturhuset där också revisorna tvingades ingripa, inte
en gång utan flera gångar, kämpar på i sin flathet och undfallenhet, och försvarar
sin och Lokalförsörjningskontorets roll.
 
"Vi kämpar som tusan för detta".
 
Mycket tyder på att Jan Olof Edman och Lokalförsörjningskontoret inte ska käm-
pa på som tusan.
 
DET MESTA TYDER PÅ ATT DE INTE SKA KÄMPA PÅ ALLS.
 
 
Cirkus behöver inte besöka Borås, vi har den ständigt på plats.
AE
 
 

BORÅSPOLITIKER SKRIVER STRUNT

Världen står still när Socialdemokraterna rusar fram
 
I dag skriver ledande socialdemokrater i Borås, kommunalråden Ulf Olsson och Lena
Palmen, i Borås Tidning ett debattinlägg, som i bästa välmening kan klassificeras som
strunt.
 
EN MER KORREKT BESKRIVNING KAN LÅTA ANNORLUNDA, DUMT ÄR OCKSÅ
SNÄLLT.
 
Borås är ju känt för att vara världens medelpunkt, och ska sättas på både den ena och
den andra kartan.
 
Är vi inte världens handelsstad, så är vi världens kulturstad eller något annars "världens",.
men "världens" är vi.
 
Socialdemokraterna fattade ett beslut vid kongressen om att ha EU lägsta arbetslöshet
år 2020, många upplever detta som orealistiskt.
 
Att ha detta som ambition kan vara bra.
 
MEN ATT LOVA DET ÄR BARA DUMT.
 
Ulf Olsson och Lena Palmen skriver nu alltså om detta i BT och deras utgångslika är lika
dumt som löftet är dumt.
 
ELLER KANSKE ÄNNU DUMMAR.
 
Man menar att detta kräver att man halverar arbetslösheten till 4,7 %, visserligen en utma-
ning men man bör lyckas.
 
Direkt enfaldigt, dummare än dumt.
 
SÅVITT ´MAN INTE HAR DE GROTESKA SJÄLVBILDEN ATT HELA VÄRLDEN STÅR
STILL NÄR DEN SOCIALDEMOKRATISKA ARBETSMARKNADSPOLITIKEN SKÖR-
DAR FRAMGÅNGAR.
 
Så är det naturligsvis inte, världen står inte still, när Sverige rör på sig.
 
Om Sverige ska ha den lägsta arbetslösheten år 2020 i EU måste ju den relateras
till arbetslösheten i EU år 2020.
 
INTE TILL EU:s ARBETSLÖSHET ÅR  1990, 1995 ELLER 2000.
 
Och inte heller EU:s arbetslöshet år 2013, vilket kräver att den drivs ner till 4,7 % enligt
Ulf Olsson och Lena Palmen.
 
LÖFTET, LÄGST ARBETSLÖSHET I EU 2020, MÅSTE SJÄLVFALLET RELATERAS
TILL EU ARBETSLÖSHET ÅR 2020, OCH OM DEN VET VI LITE, ELLER RÄTTARE
SAGT, VI VET INGENTING ÖVERHUVUDTAGET.
 
Och världen står som sagt inte still. Medger omvärldsfaktorer att Sverige drastiskt kan skä-
ra ner arbetslösheten till 2020, realt inte med konstgjord andning, i form av riktigt arbetade
timmar, innebär detta också att andra länders arbetslöshet påverkas positivt.
 
Jämförelsetalet 2020 kommer då att bli ett helt annat, kanske 3 %, och då medger löftet
någon helt  annat än att nå ner till 4,7 %.
 
Men som sagt, om det vi  lite, eller rättare sagt, vi vet ingenting överhuvudtaget.
 
Att utlova lägst arbetslöshet  EU år 2020 är därför riktigt dumt, det tyder på att
löftesgivaren tänkt väldigt lite.
 
ATT RELATERA DETTA LÖFTE TILL ÅR 2013 OCH DÅ GÄLLANDE ARBETSLÖS-
HET, SOM ULF OLSSON OCH LENA PALMEN GÖR, ÄR DUMMARE ÄN DUMT OCH
TYDER PÅ ATT DE INTE TÄNKT ALLS.
 
Världen omkring oss står som sagt inte still 2013 - 2020, det borde till och med ledande
politiker kunna inse.
 
Bygger politiska beslut på denna förmåga till analys och insikt, blir man riktigt rädd,
för det är ju det som styr utformningen av besluten.
 
MAN VAD GÖR DET, ATT MAN BLIR RÄDD, DET ÄR MAN JU REDAN, DET ÄR INTE
PRECIS FÖRSTA GÅNGEN POLITIKER VISAR AVSAKNAD AV INSIKT.
 
 
 
År  2020 ska vi vara dubbelt så många som vi är 2020.
AE
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flest av Er
välkomna till den ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
 
Gårddagens stora händelse var ju partiledardebatten i TV och många bedömningar har
gjorts vem som lyckades bäst och vem som lyckade sämst.
 
Själv tycker jag att jag lyckades bäst, i början lyckades jag tvåla till den där Stefan Löfven
genom att vara riktigt arrogant, det är då jag är mest till min fördel.
 
Jag blev också imponerad av mig själv, då jag lyckades trycka in ordet ansvar flera gånger,
visserligen utan samband med det övriga jag sa, men ändå, ordet kom med.
 
Jag har också förstått att många tittare blev förvånad över att jag tog Jimmie Åkesson i
hand. Jag kan trösta alla tittare med att jag i handen hade min tång, så jag behövde aldrig
vidröra honom, är man ansvarfull måste man ju leva upp till det.
 
Jan Björklund däremot har jag inte mycket till övers för, flera gånger öppnade han upp för
att vi i Alliansen kanske inte gjort rätt i alla frågor. Jag kommer att ta upp detta med honom,
i Alliansen gör vi aldrig fel.
 
Många tycker att Göran gjorde ett slätstruket intryck, och jag ömmar för honom. Har man
vare sig väljare eller politik kan det inte vara lätt att göra ett gott intryck.
 
Den ansvarsfulla Alliansregeringen fortsätter nu att utveckla välfärden oh har därför star-
tat försökverksamhet i Stockholms kranskommuner. Hitintills har alltför många med funk-
tionshinder beretts möjlighet att åka på sommarläger och när vi avslagit ansökningar har
Förvaltningsrätten ofta gått emot vår ansvarsfulla politik.
 
Försöksverksamheten ska därför inriktas på att fördröja alla ansökningar, så att ett avslag
inte hinner överklagas till Förvaltningsrätten. I Ekerö Kommun har försöksverksamheten
redan lett till mycket stora besparingar, som nu kan användas för att kunna sälja ut våra
gemensamma tillgångar ännu billigare.
 
Försöksverksamheten är också kopplad till min personliga syn på bidragstagare, dessa
ska under inga omständigheter kunna leva över svältgränsen, läs gärna om detta i mitt
fina manifest "Det Sovande Folket". Dessa med funktionsnedsättning, som omfattas av
LSS lagen är ju inget annat än rena bidragstagare, och att åka på sommarläger ligger
definitivt över svältgränsen.
 
Schweitz chockar oss nu djupt, där ska man inom kort folkomrösta om att kraftigt begrän-
sa invandringen, och detta tycks komma att gå igenom. Även politikerna tycks stå bakom
detta och man undrar vad de håller på med.
 
Vår syn är ju att varje analfabet, som kommer till landet, utgör ett nettoöverskott och ska
gå till jobbet varje dag och den vägen säkra våra pensioner. Och så finns det länder som
menar att det finns kostnader kopplade till invandringen, man undrar hur de nått sin star-
ka ekonomi.
 
Men det värsta av allt är motiven bakom denna politik, man vill arbeta för att upprätthålla
lag och ordning, och menar , helt öppet och helt fräckt och självfallet helt fel, att många
illegala i landet initierar stor brottslighet.
 
Man får hålla sig för pannan när man hör den typen argument, alla är ju tillsagda i Sverige
att tycka att utrikesfödda inte begår brott överhuvudtaget.
 
Vi ställer oss nu frågan om vi ska exportera JAS Gripen till Schweitz överhuvudtaget, ett
land som försöker upprätthålla lag och ordning inom landet ska inte ges möjlighet att kun-
na försvara sig.
 
Själva vare sig vill eller kan vi ju nu längre upprätthålla lag och ordning, så vi kan behöva
de plan som är avsedda för Schweitz.
 
Vår ansvarsfulla ekonomiska politik leder nu till att företagskonkurserna ökar kraftigt, just
nu ökar de med 16 %. Vi hade aldrig kunnat upprätthålla starka offentliga finanser, om vi
inte beskattat företag och enskilda som vi gör, så man måste se på detta med större per-
spektiv.
 
Desto fler konkurser, för att vi tar ifrån företagarna deras vinster, desto bättre är det, då
ökar våra redan starka offentliga finanser.
 
Vi fick igår andra uppgifter som visar hur framgångsrik vår ansvarsfulla politik är. Bygg-
kostnaderna i Sverige ligger 72 % över genomsnittet i EU och inget land, inte ens Tysk-
land kommer i närheten av att ligga över 40 % över snittet.
 
Bättre bekräftelse på vår ansvarsfulla tillväxtpolitik, som bygger på byggmarknaden är
utsatt för en stark och sund konkurrens, kan vi inte få.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
   
 
AE

ROSENBAD - KRIMINELLAS MECKA

Rosenbad ett centrum för grov ekonomisk brottslighet
 
Nu råder det ingen tvekan längre, Rosenbad har blivit ett centrum för grova ekonom-
iska brottslingar.
 
Under gårdagen förbluffades vi över att Läkemedelsverket, på uppmuntran av Göran
Hägglund, hemligstämplat alla uppgifter som redovisade brister inom apoteken.
 
I går förstod ingen varför.
 
I DAG FÖRSTÅR ALLA VARFÖR.
 
Alla ekonomiska brottslingar har i alla tider försökt dölja sina brott, de kriminella i Ro-
senbad utgör här inget undantag.
 
Vi har nu facit på den plundring av skattebetalarna de ekonomiska brottslingar-
na i Rosenbad gjorde sig skyldiga till när man privatiserade apoteken.
 
Tre år har nu gått och värdena på de företag som Staten förskingrade för tre år sedan
har fördubblats.
 
Riskkapitalbolagen, som ofta var köpare av apoteken, vet inte till sig av glädje.
 
I SINA STÖRSTA DRÖMMAR GJORD MAN RÄKNEEXEMPEL PÅ ATT AVKAST-
NINGEN SKULLE BLI 25 % PER ÅR, MEN INGEN TRODDE MAN SKULLE KOMMA
I NÄRHETEN AV DETTA.
 
Nu visar sig avkastningen bli ungefär 100 % på 3 år, långt större än någon kunnat
drömma om.
 
Nu har den ansvarsfulla Alliansregeringen bestämt sig för att skattebetalarna inte ska
få veta omfattningen av denna gigantiska plundring och förmögenhetsöverföring.
 
DEN ANSVARSFULLA ALLIANSREGERINGEN HAR DÄRFÖR HEMLIGSTÄM-
LAT ALLT MATERIAL, SOM SKULLE KUNNA VISA PÅ DETTA BROTT.
 
UNGEFÖR SOM MAN HEMLIGSTGÄMPLADE OCH LJÖG OM ALL PLUNDRING
AV SKATTEBETALARNA NÄR MAN KÖPTE Nuon.
 
Pingstvännen Göran Hägglund är formellt ansvarig för denna gigantiska brottslig-
het.
 
DET BÖR MAN KOMMA IHÅG I SEPTEMBER 2014.
 
Efter 2014 bör man också komma ihåg vad dessa kriminella politiker i Alliansrege-
ringen gjorde sig skyldig till när man skänkte bort värdefull offentlig egendom.
 
EN HAVERIKOMMISSION OCH EN DÄRFÅ FÖLJANDED RIKSRÄTT EFTER 2014
FRAMSTÅR NU SOM DET ENDA VETTIGA ALTERNATIVET.
 
Grovt kriminella som styr Rosenbad och plundrar oss medborgare, i Sverige , år 2013.
 
DET ÄR INTE HELT LÄTT ATT TA TILL SIG.
 
Nu var det inte apoteken de kriminella sålde ut för billigt.
 
DE SÅLDE UT OSS MEDBORGARE FÖR BILLIGT.
 
 
Och jag som trodde vi skulle kunna dölja denna plundring
AE
 
 

MODERAT SINNESSJUKDOM

Det moderata vansinnet
 
Det  var en gång ett parti, som kallade sig Högerpartiet, som arbetade för en fri
och effektiv arbetsmarknad.
 
I dag har vi ett parti, som kallar sig de Nya Moderaterna, som arbetar för
en totalreglerad och extremt ineffektiv arbetsmarknad.
 
Det gamla Högerpartiet kritiserade den socialdemokratiska regimen för att vid-
ta arbetsmarknadspolitiska åtgärder, som syftade till att dölja arbetslösheten.
 
Deras efterföljare, de Nya Moderaterna, går i detta avseende mycket myc-
ket längre än socialdemokraterna någonsin gjorde.
 
Ombudsmannen för Hotell & Rest, uttalar sig om detta idag och menar att det
system vi har idag fungerar inte.
 
MAN SUBVENTIONER EN HEL BRANSCH OCH MAN SNEDVRIDER KON-
KURRENSEN INOM BRANSCHEN,
 
Ombudsmannen menar då att man genom instegsjobb och andra vansinnighe-
ter skapar jobb som inte finns. Detta kan i extremfallet medföra att ägaren i en
lite rörelse kan upphöra att arbeta själv.
 
HAN KAN ÄGNA DAGARNA ÅT ATTSPELA GOLF OCH ETT INTAL INSTE-
GARE GÖR VAD HAN ANNARS SKULLE HA GJORT.
 
Följden av detta blir då att man driver runt verksameter, som inte har en chans
i världen att vara lönsamma av egen kraft.
 
DÄREMOT GÖR BIDRAG ATT DE KAN DRIVA VERKAMHETEN VIDARE
OCH SLÅ UT ANDRA FÖRETAG, SOM SKULLE KUNNA DRIVA VERKSAM-
HETEN VIDARE OM KONKURRENSEN INTE SATTES UR SPEL.
 
Ombudsmannen i Hotell & Rest betecknar det hela som en rutten bransch, där
alla årgärder syftar till att få en bättre siffror i statistiken.
 
Om man lämnar detta övergripande resonemang och bryter ner det hela till
den  reella verksamheten, då tycks allt framstå som ändå vansinnigare.
 
I Borås finns inom taxinäringen ett företag vid Taxi Kurir, som är känt för att va-
ra extremt oseriösa. De kan också vara extremt oseriösa, för de behöver inte
bekymra sig om sin intäktssida.
 
Andra taxiföretag i Borås är mer eller mindre vansinniga över denna snedvrid-
ning av konkurrensen, Taxi Kurirs alla chafförer har i princip bidrag.
 
ETT BIDRAGSJOBB SLÅR UT ETT REGULJÄRT JOBB, VÄLDIGT ANSVARS-
FULLT ENLIGT ALLIANSREGERINGEN.
 
Men vansinnet blir tydligare när man noterar att taxi Kurir vinner många upphand-
,lingar inom färdtjänsten, och detta för man för att man kan offerera lägre priser,
det allmänna betalar ju med instegsjobb och andra bidrag.
 
SUMMERAR MAN DETTA BLIR MAN JU MER ELLER MINDRE SJÄLV VAN-
SINNIG, HUR KAN VÅRAPOLITIKER VARA SÅ VANSINNIGA.
 
Jo, nu vet man, de kan vara så vansinniga för att dölja arbetslösheten.
 
OCH VANSINNET ÄR TYDLIGT, VÄLDIGT TYDLIGT.
 
Taxi Kurir får mängder av bidrag till sin verksamhet, bland annat för instegjobb
mm. Detta  medför att deras kostnadsmassa blir mycket lägre än vad som gäl-
ler för andra företag.
 
När kommunen sedan upphandlar färdtjänst och annat, kan alltså Taxi
Kurir med hjälp av offentliga medel offerera lägre priser.
 
OCH VINNER UPPHANDLINGEN.
 
Vi har alltså ett system på arbetsmarknaden, som fungera på det viset att vi
med bidrag till vissa företag slår ut andra lönsamma företag, utan bidrag.
 
När dessa företag sedan ska konkurrera om färdtjänst och annat vinner
det företag som fått mest bidrag, då de kan offerera lägst priset.
 
SUNDA FÖRTAG SLÅS DÅ UT EN GÅNG TILL, VANSINNET KAN TROLI-
GEN INTE ÅSKÅDLIGGÖRAS BÄTTRE.
 
EN MYNDIGHET DELAR ALLTSÅ UT BIDRAG TILL ETT FÖRETAG, FÖR
ATT DE SKA KUNNA VINNA EN UPPHANDLING GENOM ATT KUNNA
OFFERERA LÄGRE PRISER,
 
HELT SINNESSJUKT, HELT ENKELT.
 
Upphovet till detta vansinne på arbetsmarkanden är de så kallade Nya Mode-
raterna, som en gång var kritiska till att man dolde den reella arbetslösheten
med bidrag i olika former.
 
 
För mig, världens fåntratt, är det viktigt att saker ser ut att vara ¨på
ett annat sätt än de är, det är så man ansvarsfullt vinner val
 
AE
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet    
 
 
NUON affären tycks aldrig lägga sig, nu kräver oppositionen att vi ska tillsätta en have-
rikommission. Detta kommer vi aldrig att gå med på, den skulle ju kunna bekräfta att
vi försnillat nästan 100 miljarder för svenska folket, och det skulle inte se bra ut inför
valet.
 
Vi känner oss trygga med att vi fört fram tre olika versioner, självklart bygger alla dessa
på rena lögner, hur vi ansvarsfullt hanterat NUON affären.
 
En haverikommission skulle kunna riskera en fjärde version, som bygger på hur det gick
till, och den risken är vi inte beredda på att ta. Blir det ändå en haverikommission kommer
vi att kalla in Maud Olofsson, en bättre lögnare har vi aldrig haft inom regeringen, hon sli-
rar aldrig på lögnen. Hon får då ta ansvaret för att föra även kommissionen bakom ljuset.
 
Vår politik bygger på öppenhet, men det måste också finnas gränser, visar öppenheten
att vår politik leder fel, måste vi ompröva öppenheten.
 
Det visar sig nu att privatiseringen av apoteken i många avseenden ledde fel, något som
uppmärksammats av Läkemedelsverket. Verket har dokumenterat många fel, som drab-
bar kunderna hårt.
 
För att de inte ska få veta att de drabbas hårt har vi instruerat Läkemedelsverket att hem-
ligstämpla allt som visar att den privatiseringen inte var bra, den heller.
 
Göran Hägglund kommer att få ett särskilt ansvar i denna fråga, inget som visar på bris-
ter får komma ut till allmänheten.
 
Vår ansvarsfulla politik visar sig nu bära frukt på många områden SvD skriver idag om
hyresmarknaden i Stockholm och visar på den omfattande handeln med hyresrätter där
hyresvärdarna tjänar stora förmögenheter svart.
 
Dessa entreprenörer inom fastighetsbranschen är ofta ansvarsfulla moderater och vi kom-
mer därför att instruera Skatteverket, så att man inte äventyrar denna tillväxt. Vi är inte
främmande för att besluta om hyresfrizoner för dessa entreprenörer.
 
Vi ser även andra uppmuntrande resultat av vår ansvarsfulla politik, och den är ofta kopp-
lad till vår ansvarsfulla arbetskraftsinvandring.
 
Denna arbetskraftsinvandring för med sig nya tillväxtfenomen, som vi inte känt till tidigare.
Vi erfar nu att arbetskraftsinvandringen använder sina kvalificerade tekniska kunskaper,
många av dem är civilingenjörer och kör taxi, på områden som är främmande för oss.
 
Man köper upp skrotbilar, lagar upp dem i körbart skick, och krockar sedan bilarna för att
få ut en stor försäkringsersättning.
 
Många rasister ser detta som kriminellt, men då arbetskraftsinvandringen aldrig utför kri-
minella handlingar, har vi beslutat oss för att certifiera denna verksamhet.
 
Inför dagens partiledardebatt erfar vi att oppositionen kommer att angripa oss för att driva
en experimentall försöksverksamhet med människor.
 
Vi tycker inte att denna beskrivning är rättvis, och vi är inte de första som driver experiment
med människor.
 
Även moderaternas systerparti under 1930 - och 1940- talet drev experiment med människor
i Tyskland. Vi har nu bara förfinat dessa experiment.
 
Vi känner med rätta stolthet över de framgångar vi skördat inom olika privatiseringsområden.
Det visar sig nu också att hemtjänsten i Stockholm säljer arbetstillstånd och ägnar sig åt slav-
handel.
 
Denna utveckling är en av grundbultarna i vår ansvarsfulla politik för att få ner det generella
löneläget i landet, och då får man acceptera tillfälliga orättvisor.
 
När våra experiment med privatiseringen gett full effekt, och löneläget ligger i nivå med Bul-
garien och Rumäninen, komma dessa orättvisor att vara borta.
 
Alla arbetar då under slavliknande förhållanden till låga löner.
 
Jag hoppas innerligt att jag får uppleva den dagen, en bättre belöning för mitt framsynta för-
fattarskap kan jag aldrig få. I min fina bok Det Sovande Folket förde jag ju fram mina ambi-
tion att ingen med bidrag ska leva över svältgränsen.
 
Hemtjänsten I Stockholm ger mig förhoppningar att jag får uppleva att vi ansvarsfulla mode-
rater kommer att nå detta mål.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig dag.
 
AE
 
 

BORÅS FÖRNEKAR SIG INTE

Kan man inte göra något rätt får man väl göra allt fel
 
Det rättesnöret tycks utgöra vägledning för det politiska styret i Borås Stad.
 
Gång på gång uppenbaras det oegentligheter i olika avseenden och gång på
gång ställer sig den politiska ledningen bakom dessa oegentligheter.
 
Sjuhärads Kommunalförbund är en organisation, som har ett digert förflutet, tyvärr
inte i ordets bästa bemärkelse.
 
I OLIKA SKEPNADER OCH UNDER OLIKAN LEDARE HAR DET MESTA, I BÄS-
TA FALL, VARIT EN ENDA STOR RÖRA.
 
TYVÄRR HAR OCKSÅ RENA OEGENTLIGHETER UPPDAGATS OCH ALDRIG
HAR DETTA MEDFÖRT NÅGRA FÖRBÄTTRINGAR.
 
Nu är åter uppmärksamheten riktad mot Förbundet.
 
MAN STRUNTAR I ATTESTER, SKER ATTESTER ATTESTERAR MAN SIG SJÄLV,
UNDERLAG FÖR RESERÄKNINGAR SAKNAS OCH LISTAN PÅ OEGENTLIGHE-
TER ÄR LÅNG.
 
Och så det gamla vanliga, vidlyftig representation som är så vidlyftig att man inte
vågar spara kvitton.
 
Ansvariga i styrelsen för denna obskyra verksamhet är kommunstyrelsens ordförande
Ulf Olsson och moderaten Margareta Löfgren (ordförande resp ordförande).
 
Chefen för förbundet, som anser att hon ska fiffla med attester och reseräkningar, heter
Lena Brännmar.
 
Hur reagerar då ansvariga si styrelsen när allt detta fiffel blir uppdagat, de rea-
gerar, som brukligt inom Borås Stad.
 
MAN FÖRKLARAR KRIG MOT VÄLJARNA OCH STADENS MEDBORGARE OCH
GER FIFFLAREN LENA BRÄNNMAR SITT FULLA STÖD.
 
För att detta fulla stöd ska bli verksamt sätter man sig på sin kammare och kuckilurar
ihop hur man ska uttala sig så att stödet blir verksamt.
 
Efter detta kuckilurande får vi väljare höra.
 
FIFFLAREN LENA BRÄNNMAR HAR VÅRT FULLA STÖD OCH VI SER INTE FIFFLET'
SOM EN OROANDE SIGNAL.
 
Båda uttalar sig vid olika tillfällen, väljer samma formulering, kuckilurandet på kammaren
tycks ha fungerat.
 
Poliskt valda, som väljer att förklara krig mot väljarna och uttala sitt stöd för en
fifflare, vad säger man om det.
 
DET ÄR NOG BÄST ATT HÅLLA TYST OM DET.
 
Men gång på gång inträffar detta horribla.
 
Vi väljare väljer inte politiker för att de ska skydda fifflaren Lena Brännmar och
andra fifflare mot oss medborgare.
 
VI VÄLJARE VÄLJER POLITIKER FÖR ATT DE SKA SKYDDA OSS MOT FIFFLARE
SOM LENA BRÄNNMAR OCH ANDRA FIFFLARE.
 
Tänk att vänskapskorruptionen kan bli så cementerad att detta inte går att förstå.
 
VÄNSKAPSKORRUTION I BORÅS STAD
 
Kommunalförbundet är en riktig sörja
Där många talar ut i en salig smörja
 
Attester och annat ej sköts enligt lag
Kritiken mot detta från Ulf tycks vag
 
När så mycket fel har gjorts och görs
Man av ett fullt förtroende som såte störs
 
Projekten är dyra och ingen vet vad som sker
Trots detta sitt stöd till Lena Ulf nu ger
 
Vänskapskorrution ligger här på lut
Man hoppas revisionen på detta gör slut
 
Att inte se den signal som ljuder
Gör att mången såte av ilska sjuder
 
Ulf måste nog nu ställa en fråga
Och det bör han faktiskt skyndsamt våga
 
Vilken uppgift han har oh vem honom valt
Svaret borde göra stödet till Lena mer svalt
 
Som såte man tycker ingen på målet ska sväva
När fel har gjorts ska någon därför få bäva..
 
Nu uppges att revisorerna ska titta grundligt på detta.
 
Vi medborgare i staden vet redan hur denna revision kommer att utfalla.
 
DENNA KOMMER INTE ATT UTFALLA ALLS, REVISORERNA VET VILKA
SOM TILLSÄTTER DEM, OCH DET ÄR INTE DE SJÄLVA ELLER VI VÄL-
JARE.
 
Så Lena Brännmar kan lugnt fortsätta att fiffla och Ulf Olsson och Margareta
Löfgren kan lugnt fortsätta att uttala sitt stöd för fifflare.
 
Samtidigt är det hela ju lite komiskt. Det är styrelsen som är ytterst ansvarig  för
verksamheten och har ett ansvar för att internkontroll fungerar.
 
Så när de uttalar stöd för Lena Brännmar uttalar de också stöd för sig själ-
va.
 
MEN SÅDANT BRUKAR JU INTE BEKYMRA SÅDANA SOM TAPPAT KON-
TAKTEN MED DEM SOM VALT DEM.
 
 
Vi är alla vänner, vi är alla vänner, fast ingen väljare vi känner
AE
 
 

ÅSIKTSFÖRTRYCK STYR BORÅS STAD

Tycker man inte rätt får man gå
 
Som de flesta numera känner till är Borås en stad präglad av ett styre där
det är mer regel än undantag att man bryter mot olika lagar.
 
Staden är också känd för att kompensera bristande öppenhet, både inom
politikerkretsen och mot medborgarna, med att tala vitt och brett om öppen-
het och medborgarkontrakt.
 
MEN ÖPPENHETEN ÄR INTE MER VÄRD ÄN ATT MAN FÅR VETA ATT
MAN SKA HÅLLA TYST OM MAN HAR EN AVVIKANDE UPPFATTNING
I NÅGOT AVSEENDE.
 
Hur många förknippar kristdemokrater med öppenhet, i landet som helhet max
2,5 %, I Borås kanske en handfull.
 
Partiets gruppledare har ansträngt sig ordentligt för att man ska tappa den ev-
entuella tillit man kan ha haft till partiets ambitioner när det gäller öppenhet.
 
Bygget av en kongresshall i Borås har debatterats flitigt i vissa kretsar, men in-
te inom kristdemokraterna, där får man inte debattera flitigt och öppet. Detta
hindrar inte att en och annan seriös politiker smugit sin in i partiet. En sådan
tycks vara Karl Gustav Drotz, tidigare kommunalråd, men fram till för en tid
sedan "bara" ledamot i fullmäktige.
 
När kongresshallen skulle debatteras i fullmäktige ville Drotz kunna framföra
att han var kritisk till att detta bygge skedde just nu, då många andra tunga
investeringar skulle göras.
 
MEN SÅ HÖGT I TAKET ÄR DET INTE LOKALT I BORÅS HOS KRISTDE-
MOKRATERNA.
 
PRECIS SOM PINGSVÄNNERNA ALLTID GJORT SKA MAN SÄGA AMEN
EXAKT PÅ SAMMA SÄTT OCH PÅ SAMMA GÅNG.
 
Inga avfällingar tillåts här, då kommer djävulen och tar en.
 
Och djävulen kom och tog tag i kristdemokraten Karl Gustav Drotz för
att han inte sa amen på rätt sätt. Djävulen här representerades av partiets
gruppledare Falco Guldenpfennig.
 
Djävulen tog tag i den stackars Karl Gustav, så att han inte vågade vara kvar
och framföra sin åsikt.
 
Men även i kristdemokraterna tycks även finnas pingstvänner av kött och
blod, som kräver att få säga amen när och hur man vill.
 
Så i stället för att stå där med skammen valde Karl Gustav Drotz att lämna alla
sina befattningar, så att gruppledaren Falco Guldenpfennig fick stå med skam-
men i stället.
 
Gruppledare uttrycker efteråt stor förvirring och fattar inte att någon i partiet kan
sätta ärlighet framför oärlighet.
 
Det kanske är sådant beteende, som gör att partiet med nöd och näppe lyckas
kravla sig över 0 % i väljarstöd.
 
Bra agerat av Drotz, värt både en ros och en hyllning:
 
TACK FÖR DIN KAMP MOT LOKALT ÅSIKTSFÖRTRYCK
 
Kongresshall en del ville ha men andra inte
Kristdemokrater på sanning då slinte
 
Man satte sin tillit till Karl Gustav som råd
Men partiet ville mer ha en ensad tråd
 
Man munkavle satte på Gustav som fanns
Med detta matchen mot friheten vanns
 
Att följa sin övertygelse är här inte gott
Man bara då ris från andra har fått
 
Gruppledaren då kräver att rättelse sker
Men Karl Gustav i stället lämnar och ler
 
Han menar att fullgott arbete är vad han vill
I annat fall är det bättre att annan går till
 
När detta bli känt för pannan Falco sig tar
Och förnekar det andra vet en sanning  var
 
Att tysta en annan på tillspetsat sätt
Kan aldrig bli det man anser är rätt
 
Som såte man undrar hur detta får ske
Lite mer av öppenhet är det vi vill se.
 
När man upplever hur ett parti behandlar en av de få företrädare, som tycks ha både
förstånd och civilkurage mer än övriga medlemmar, blir man inte överraskad över det
väljarstöd partiet har, lite varierande 2,5 % - 4 %.
 
SKA MAN BLI ÖVERRASKAD ÖVER NÅGOT ÄR DET VÄL I SÅ FALL ATT NÅGON
ÖVERHUVUDTAGET RÖSTAR PÅ ETT PARTI SOM INTE TILLÅTER ATT DENNA
TYP AV UPPFATTNINGAR FÅR FÖRAS FRAM.
 
Åsiktsförtryck i Borås, 2013, hos kristdemokraterna.
 
Vem kunde ana att pingstvännerna styr partiet fortfarande, för det måste väl vara
pingstvänner som styr partiet.
 
INGA ANDRA ÄR VÄL SÅ INTOLERANTA  MOT SÅDANA SOM INTE ÄR FRÄLSTA
PÅ RÄTT SÄTT AV RÄTT JESUS.
 
Det skulle möjligheten vara muslimerna, där får man ju inte ens vara en hund,vilket
man tydligen får vara i KD.
 
MEN BARA EN STRYKRÄDD SÅDAN.
 
 
Sitt vackert får Du godis, annars får Du gå.
AE
 

FLY TILL KRIG OCH VÅLD OCH FÅ ASYL

Sveriges totala integrationshaveri
 
När man berör den svenska invandringen på något sätt, för att debattera den, det
får man ju inte, bör man nalkas frågan ödmjukt.
 
Sverige är det land i världen, som tar emot i särklass mest flyktingar per ca-
pita.
 
MOTTAGANDET SKER UTAN DEN MINSTA URSKILLNAD, KRIGSFÖRBRY-
TARE, JIHADISTER, VÅLDTÄKTSMÄN, YOY NAME IT, ÄR VÄLKOMNA TILL
DET "SKYDD" VI VILL BEREDA.
 
Att vi tar emot mest medför att vi bör nalkas frågan lite mer ödmjukt än vi tillåts att
göra.
 
Den officiella bilden är ju att  vi har och gör rätt medan alla andra har och gör
fel.
 
INTE SPECIELLT ÖDMJUKT SÄTT ATT SE PÅ FRÅGAN OCH VITTNAR OM EN
SJÄLVBILD, SOM NÄRMAST KAN BESKRIVAS SOM GROTESK.
 
4 MILJARDER MÄNNISKOR HAR FEL, MEDAN UNGEFÄR 3 MILJONER I SVERI-
GE HAR RÄTT.
 
Helt klart en grotesk självbild, och så får vi också finna oss i att omvärlden i bästa
fall är förundrad , inte så sällan även hånskrattar.
 
De groteska inslagen blir allt groteskare och ett sådant inslag är nu på tal, för
debatteras får det ju inte.
 
NU SKA MAN LÄGGA NER RESURSER PÅ HEMVÄNDANDE VÅLDSBEJAKAN-
DE JIHADISTER.
 
Har man så långt inte insett att någon i grunden är totalfel, då kommer man troligen
aldrig att förstå att något är fel.
 
INTE NÅGOT ANNAT HELLER.
 
Våldsbejakande jihadister i förening med asyl borde ju  få varje med förståndet i behåll
att reagera.
 
Asyl påstås ju vara avsett för de som flyr från våld.
 
NU GER VI ALLTSÅ ASYL TILL DE SOM FLYR TILL VÅLD OCH KRIG.
 
En våldsbejakande jihadist kommer till Sverige av två skäl, dels för att hämta pengar, dels
för att hans verksamhet lättare utförs i Sverige.
 
När han fått sitt etableringsstöd tar han nästa steg.
 
DÅ OMVANDLAS ETABERINGSSTÖDET TILL KRIGSETABLERINGSSTÖD OCH HAN
FLYR TILL VÅLDET, AFGHANISTAN, SOMALIA ELLER SYRIEN.
 
Och när han tröttnat på att använda våld i Syrien eller annorstädes, återvänder han till Sve-
rige för att hämta mer pengar.
 
I DET LÄGET ÄR ALLA ENIGA OM ATT DE ÄR MER FARLIGA ÄN NÄR DE FLYDDE
TILL KRIGET, VÅLDSTRÖSKELN ANTAS HA SÄNKS.
 
I det läget ska vi alltså lägga ner stora resurser på att dessa våldsbejakande galningar ska
uppföra sig som om de inte vore galningar.
 
Men de värsta galningarna är nog inte dessa galningar, de värsta galningarna lär nog våra
politiker vara.
 
GE POLITISK ASYL TILL VÅLDSBEJAKANDE TERRORISTER, SOM FLYR TILL KRIG
OCH VÅLD.
 
Man kan väl knappast bli mer galen.
 
Även om invandringspolitiken i det stora hela är totalt vansinnig i många avseenden,
borde ändå en sak vara klar.
 
MAN SKA INTE KUNNA FÅ ASYL FÖR ATT FLY TILL KRIG OCH VÅLD, OCH MAN SKA
INTE KUNNA FÅ KRIGSETABLERINGSSTÖD ATT LEVA PÅ UNDER DET MAN UTÖVAR
KRIG OCH VÅLD.
 
INTE HELLER BORDE DET VARA MÖJLIGT ATT DESSA , SOM FLYR TILL KRIG OCH
VÅLD, TAR RESUSRER I ANSPRÅK FÖR ATT DE INTE SKA VARA FARLIGA FÖR OSS.
 
Det borde med andra ord vara självklart att denna grupp, för all del inte så stor, inte ska få
komma in i Sverige, och då finns det heller inget att återvända till.
 
SKULLE DE AV MISSTAG HA KOMMIT IN I SVERIGE BÖR DE RIMLIGEN UTVISAS PÅ
LIVSTID, ASYLRÄTTEN OCH ALLT VAD DET MEDFÖR KAN KNAPPAST HA TILL UPP-
GIFT OM ATT "SKYDDA" DE SOM FLYR TILL KRIG OCH VÅLD.
 
Bara den omständigheten att detta pågår borde faktiskt vara tillräckligt för att döma ut den
svenska invandringspolitiken som galnare än galet.
 
 
Nu är jag här igen, ge mig mer pengar annars släpper
jag lite bomber
AE

KU DEMOKRATINS DÖDGRÄVARE

En demokrati är svår att bygga upp men lätt att rasera
 
Vi har i Sverige full demokrati enligt den offentliga bilden, men i verkligheten är
frågan om demokrati eller diktatur betydligt mer komplicerad.
 
Inget land i världen är demokrati till 100 %, några begränsningar måste all-
tid finnas, inte heller är något land i världen en diktatur till 100 %, någon
form av individuell frihet finns alltid.
 
DET SOM SKILJER MELLAN LÄNDERNA ÄR GRADEN AV DEMOKRATI-
UNDERSKOTT OCH NÅGONSTANS PÅ EN DIFFUS SKALA, MYCKET DIF-
FUS, ÖVERGÅR DEMOKRATI TILL DIKATUR.
 
Många omständigheter i Sverige sammantaget  pekar i den riktningen att det de-
mokratiska underskottet i Sverige är större än i många andra västländer.
 
Nu pågående utfrågningar i KU visar på ett betydande demokratiunderskott.
 
Reglerna är så utformade att ett statsråd, KU kallat till förhör, inte behöver infinna
sig till förhör, om det inte passar vederbörande.
 
Redan här är demokratiunderskottet anmärkningsvärt stort, KU avslöjas som
en red fasad, som inte har den kraft och de resurser, som erfordras att hålla
rent på dessa politiska nivåer.
 
Skulle ett kallat statsråd ändå infinna sig, medger reglerna att vederbörande ljuger,
så att det ryker om det.
 
Möjligen kan finnas visst fog för en sådan regel, då det är svårt att lära gamla
hundar sitta.
 
LJUGER MAN JÄMT, KAN MAN JU INTE STÄLLA OM OCH TALA SANNING I
KU.
 
Men med det synsättet kan man ju lägga ner hela verksamheten.
 
Mer troligt är att friheten att ljuga  så att "det ryker" hänger ihop med politikernas syn
på demokrati.
 
DEMOKRATI KAN VARA BRA NÄR DEN UTÖVAS AV ANDRA,MEN EN BELAST-
NING OM DEN DRABBAR EN SJÄLV.
 
Om KU har till uppgift att vara en beståndsdel, som syftar till att värna demokratiska
värden, och man tillåter statsråd att välja mellan att komma eller inte komma, samt
att ljuga så mycket som möjligt, då är det inte så mycket bevänt med demokratin.
 
FARLIGT NÄRA OMSLAGSPUNKTEN.
 
Kan möjligen friheten att ljuga ha inspirerats av rättssystemet i övrigt, där en brotts-
ling tillåts ljuga "så att det ryker", i så fall kan man ju förstå tanken, delvis.
 
MEN DÅ BÖR MAN OCKSÅ KUNNA FÖRSTÅ ATT DE SOM SES MED DETTA
PERSPEKTIV KANSKE INTE SKA SITTA SOM STATSRÅD.
 
DÅ HAR MAN PASSERAT OMSLAGSPUNKTEN.
 
 
KU SOM DEMOKRATINS DÖDGRÄVARE
 
AE

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarfullt ansvar för landet      
 
Många har förundrats över att jag ljuger så oförhindrat under förhören i KU, och en del
har till och men antytt att jag borde skämmas.
 
Det där med att skämmas är lätt att förklara, här gäller det att skämmas mycket eller
att skämmas lite.
 
Skulle jag välja att inte ljuga i KU, skulle ju så mycket bli känt, att jag verkligen skulle
få skämmas
 
När det i övrigt gäller mitt ljugande i KU, blir det för var dag alltmer bekräftat hur men-
talt handikappade de flesta svenskar är.
 
Det är ju vi ansvarsfulla politiker, som format KU och skrivit de regler, som gäller för
deras förhör.
 
Vi skulle ju aldrig komma på iden att föra in regler, som medför att vi måste tala san-
ning. Vi har därför utformat reglerna, så att vi har rätt att ljuga så mycket som möjligt
och den rätten utnyttjar vi, gärna och mycket.
 
Alla statsråd känner sig inte lika bekväma med att ljuga så mycket som jag ljuger och
vi har därför utformat reglerna, så att man inte behöver infinna sig i KU, om man tyc-
ker det är obekvämt att ljuga.
 
Jag har aldrig haft anledning utnyttja möjligheten att inte infinna mig till förhör, för att
jag tycker det är obekvämt att ljuga i KU, ibland tänker jag inte ens på att jag ljuger,
av ren vana går det av bara farten.
 
Däremot är de statsråd, som fortfarande talar sanning ibland, instruerade av mig att
inte infinna sig, om de känner sig obekväma med att ljuga, så att inga sanningar ska
spridas.
 
På tal om lögner har tyvärr Anders Borgs lögner om tillväxten nu avslöjats, han tog
tydligen i lite för mycket, när han bredde på.
 
Vi måste nu erkänna att den genomsnittliga tillväxten under de senaste fem åren var
0,1 %, och att den under det senaste året var negativ, minus 0,2 %.
 
Vi drar nu lärdom av detta, och Anders Borg har instruerats om att han ska förvissa sig
mer om att hans lögner håller, i vart faller över valet.
 
Våra ansvarsfulla lögner tycks smitta av sig runt om i samhället. Nu senast visar Han-
delshögskolans rektor bevis på ett mod, som imponerar stort. Trots att alla uppgifter
bekräftar att han ljuger om allt rörande tillsättningen av Jenks, fortsätter han att ljuga,
djupt imponerande.
 
Vi för nu inom den ansvarsfulla Alliansregeringen diskussioner om att dra nytta av detta.
Jan Björklund visar ibland tecken på att slira på lögnerna, och utgör därför en säkerhets-
risk inom regeringen.
 
Vi är därför inte främmande för att utse rektor Rolf Wolff till ny utbildningsminister, med
honom vid rodret behöver vi inte räkna med några besvärande sanningar.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
 
 
Det är mycket jag inte minns, det blir lätt så när man ljuger
mycket.
AE
.
 
 

BORÅS STAD - CENSURENS MECKA

Fiffel mörkläggs regelbundet
 
Borås Stad är en mörklagd stad, mycket av vad som sker tål inte att granskas och
då griper den så kallade kommunjuristen in.
 
OCH UTSÄTTER MEDBORGARE FÖR VAD SOM INTE KAN BETECKNAS SOM
ANNAT ÄN RENA MAKTÖVERGREPP.
 
Väl känt är allt fiffel, som skedde i samband med ombyggnad av förskolan Kvarnen.
 
Fördyringen blev sexfaldigad och byggledaren menade att det var det värsta han va-
rit med om.
 
DEN SÅ KALLADE KOMMUNJURISTEN DÖLJER MED FÖRKÄRLEK SÅDANT,
HELT SANNOLIKT MED ANSVARIGA POLITIKERS KÄNNEDOM.
 
En medborgare, Kicki, ville ta del av de uppgifter, som var förknippat med ombygg-
naden och begärde därför in uppgifter från kommunen.
 
DEN TYPEN AV AKTIONER GÖR MAN INTE OSTRAFFAT I BORÅS, OCH DÅ
GRIPER DEN SÅ KALLADE KOMMUNJURISTEN IN.
 
Genom en föraktfull och arrogant maktdemonstration skickas begärda uppgifter till
Kicki, där man lackat över de uppgift hon var intresserad av.
 
DET ÄR SVÅRT ATT FÖRESTÄLLA SIG ETT MER TYDLIGT OCH FÖRAKTFULLt
ÖVERGREPP MOT EN  MEDBORGARE.
 
Detta sker av samma kommun som skriver handlingsplaner och uppmanar medbor-
garna att ta kontakt med kommunen.
 
MAN SKRYTER ÖVER DEN ÖPPNA ATTITYDEN.
 
Men skryt till inte förpliktande är inget man tänker leva upp till.
 
NÄR EN MEDBORGARE ÄR INTRESSERAD FÖRVANDLAS ALLTSÅ ÖPPEN-
HETEN TILL RENA MAKTÖVERGREPP.
 
För att sätta Kicki riktigt på plats nöjde man sig inte med att lacka över de uppgifter
hon begärt.
 
HON TILLSTÄLLDES EN FAKTURA PÅ NÄSTAN 1 000:- SOM STRAFF FÖR ATT
HON BEGÄRT UPPGIFTER FRÅN DEN STORA VIKTIGA MAKTAPPARATEN BO-
RÅS KOMMUN.
 
En sådan maktapparat ger man sig inte på ostraffat.
 
Maktövergrepper är så monstruöst tydligt och uttalar sådant förakt att det näs-
tan är så att man blir imponerad.
 
Några rader till den så kallade kommunjuristen och inblandat kommunalråd, krono-
fogdens trägne klient, är därför på sin plats:
 
Frågan om Kvarnen tycks aldrig ta slut
Trots allt söker Kicki finna vägen ut
 
Hon då några papper begär att få se
Kommunen då agerar så att alla må le
 
En faktura var då det viktiga hon fick
När hon efter andra siffror till kommunen gick
 
Juristen På alla tycks se med förakt
När Kicki blir arg har bör vara på vakt
 
Lille Tom väljer här att inte knysta ett ord
Trots allt som skett ligger väl på hans bord
 
Även han tycks med förakt nu se på alla
Nu återstår för Kicki att på annan rätt här kalla
 
Man får väl anta att den så kallade kommunjuristen och Lille Tom är stolta över
hur de handlagt ärendet.
 
OCH POLITIKERNA KAN FORTSÄTTA ATT SVAMLA OM SIN STORA ÖPPEN-
HET I ALLA VÄRDEGRUNDSPLANER.
 
 
Borås Stads värdegrundsplan för censur av offentliga handlingar
AE
 
 

MÖRKLÄGGNING PÅGÅR

Hur man tar död på demokrati och civilsation
 
Under tidernas förlopp har många kämpat hårt för att utveckla demokratin i olika'
samhällen.
 
MÅNGA HAR DÅ SJÄLVA FÅTT BETALA ETT HÖGT PRIS.
 
I modern tid kämpar nu många för att avskaffa den demokrati och civilisation andra
tidigare kämpat för att vi ska få.
 
MEN NU FÅR ANDRA ÄN DESSA "KÄMPAR"  BETALA ETT HÖGT PRIS.
 
De som är intresserade av  samhällsutveckling bör ta sig tid att läsa boken "MÖRK-
LÄGGNING OCH INVANDRING".
 
Den ger en god illustration hur man dödar en demokrati och en civilisation. Denna'
kamp sträcker sig många år bakåt i tiden men det är väl kanske först nu man fullt ut
inser vad som är på väg att hända och delvis redan hänt.
 
Boken återger ett citat av Pierre Schori 1997:
 
RASISM OCH FRÄMLINGSFIENTLIGHET SKA KRIMINALISERAS OCH JAGAS.
 
Han blev sannspådd, nu pågar en jakt riket runt, där svenskfientliga jagar så kallade
främlingsfientliga. Inga inslag är då förbjudna i denna jakt, vandalisering, hot, miss-
handel, knivskärningar och till med mordbränder är tillåtna vapen i denna jakt.
 
Statsministern Fredrik Reinfeldt har övertagit Schoris roll och leder nu jakten.
 
Schori citeras vidare:
 
I EN DEMOKRATI GÅR DET INTE ATT KOMMA MED BORTFÖRKLARINGNIN-
GAR, SOM ATT DET FÖRS EN FELAKTIG INVANDINRINGSPOLITIK.
 
I en demokrati går det inte att komma med bortförklaringar ??????????????????
 
Redan här är faktiskt demokratin borta, i en demokrati ska man kunna framföra
bortförklaringar utan att jagas och kriminaliseras.
 
Men Schori blev faktiskt mer än sannspådd.
 
HAN FICK RÄTT OM BORTFÖRKLARINGAR, MEN SANNINGEN ÄR MYCKET
MYCKET GRYMMARE.
 
I Sverige idag kan den med fel åsikt inte ens framföra en förklaring utan att ja-
gas och kriminaliseras.
 
Man kan faktiskt ta död på en demokrati, om man vill, och det vill faktiskt ganska mån-
ga.
 
Boken ger vissa intressanta uppgifter, som inte finns tillgängliga på andra ställen.
 
Sverige ligger i världsklass när det gäller våldtäkter. Under åren 1985 - 1989 hade
vi 6 500 våldtäkter per år. Danmark hade 500 som en jämförelse. Sedan 1989 får
man inte tala om detta, men alla vet att siffran stigit ordentligt.
 
Fram till 1989 finns uppgifter om hur stor andel av dessa våldtäkter, som utfördes
av "ej svenskar" enligt en viss definition.
 
ÖVERREPRESENTATIONEN VAR DÅ 4,5 GÅNGAR, SEDAN DESS FÅR MAN
INTE TALA OM DETTA OCH DET FINNS DÄRFÖR INGEN STATISTIK.
 
Allt som inte stämmer med en viss uppfattning är alltså sedan ett antal år helt för-
bjudet att tala om. operation mörkläggning.
 
Skulle man ha modet att komma med en förklaring, som inte passar den offent-
liga bilden, då ska man jagas och kriminalseras.
 
TILL OCH MED  MORDBRÄNDER.
 
Så dödas en demokrati.
 
Vem släckte då lyset i Sverige ??
 
Pierre Schori var en av de som tryckte på en av de första knapparna, sedan har
många tryckt på många knappar.
 
OCH DET JAGAS OCH KRIMINALISERAS RIKET RUNT VARJE DAG PÅ SÅDANA
SOM EFTERFRÅGAR OCH LÄMNAR FÖRKLARNINGAR SOM INTE PASSAR.
 
Så visst kan man döda en demokrati, det är bara att mörklägga tillräckligt mycket och
jag tillräckligt många.
 
Boken för läsas av de, som till äventyrs fortfarande anser att en demokrati är nå-
got eftersträvansvärt.
 
 
Pierre Schori, Mona Sahlin, Fredrik Reinfeldt, stafettpinnen  förs hela tiden vidare och demokratin
blir allt mindre tydlig.
 
Vem kunde för bara några år sedan föreställa sig att knivkärningar och mordbränder skulle bli
något som underblåstes av statsministern, påminner lite om Hitler och Kristallnatten.
 
Troligen inte många, men nu är vi där.
AE
 

KU FÖRFÖR MED PAJASER

Fredrik Reinfeldt skyller på Annie Lööf som skyller på Fredrik Reinfeldt
 
Ränderna går inte ur zebran sägs det, och det tycks stämma även när det gäller KU
utfrågning av Fredrik Reinfeldt och Annie Lööf.
 
En gång pajas, alltid pajas.
 
När en statsminister och en näringsminister utfrågas kan man ju tycka att de bör a-
gera på ett sätt som väcker respekt för dem själva samtidigt som de visar respekt
för KU.
 
I STÄLLET DYKER DET UPP TVÅ PAJASFIGURER.
 
Den ene, ansvarspredikanten, tycks inte ens förstå  vilken roll han, hans väljare
och KU har. Hans förhållningssätt var väldigt enkelt.
 
KAN JAG UNDVIKA ATT SVARA PÅ EN FRÅGA, DÅ UNDVIKER JAG ATT
SVARA PÅ EN FRÅGA OCH SLINGAR MIG.
 
KAN JAG INTE UNDVIKA ATT SVARA PÅ EN FRÅGA, DÅ LJUGER JAG.
 
KAN JAG SKYLLA PÅ NÅGON ANNAN, EJ NÄRVARNDE, GÖR JAG DET.
 
En tydlig, men tyvärr tydligt skamlös och oanständig strategi. Fredrik Reinfeldt
svarade inte på vissa frågor som ställdes, i stället slingrade han sig genom att
tala om andra saker, när han inte ljög.
 
Ibland, när svar inte kunde undvikas, ljögs det alltså i stället rakt av.
 
Men man kanske inte ska bli alltför arg på lille Fredrik, han var ju ändå
inte sämst i klassen, eller bäst, det beror på hur man ser det.
 
Bäst i klassen på att ljuga var ändå Annie Lööf, hon ljög nästan oavbrutet.
hon ljög så mycket och tydligt att hon fick be om ursäkt för att hon ljög.
 
Tänk vad man får lära sig på dagis i dag, att lära sig ljuga i KU.
 
OCH OVANPÅ DETTA SKYLLDE FREDRIK IFRÅN SIG PÅ LILLA ANNIE LÖÖF,
EJ VARE SIG ANSVARIG ELLER NÄRVARANDE.
 
En statsminister, som sitter i KU och skyller på andra i frågor där han har ett di-
rekt ansvar.
 
Knappast respektingivande, nästan i klass med Watergate.
 
När det gäller utlämning av vissa handlingar på ett regelvidrigt sätt hänvisade
Annie Lööf, eller skyllde Annie Lööf på, till förvaltningsavdelningen.
 
Att denna gjort fel borde nu vara oomtvistat, lika oomtvistat är att det är
ansvarspredikanten, som svarar för denna avdelning, inte Annie Lööf.
 
ÄNDÅ SKYLLER ANSVARSPREDIKANTEN IFRÅN SIG PÅ ANNIE LÖÖF.
 
En näringsminsiter som skyller på en statsminister, som skyller tillbaka på
näringsministern.
 
UNDER FÖRHÖR I KU, NÄSTAN VÄRRE ÄN MATERGATE.
 
Ska man skratta eller gråta, det är frågan som Hamlet sa ??
 
Åt pajaser ska man ju skratta, det vet ju alla.
 
SÅ LÅT OSS SKRATTA RIKTIGT ORDENTLIGT FÖR PAJASERS LIKE SER
VI NOG INTE SÅ OFTA.
 
 
 
Fredrik Reinfeldt och Annie Lööf förhörs av KU
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 

EN SJUKVÅRD I KRIS

Färre vårdplatser skapar större vårdbehov
 
Med jämna mellanrum kommer det olika larmrapporter om att delar av sjukvården
fungerar illa eller inte alls.
 
Samtidigt är bilden motsägelsefull, då många vittnar om att de erhållit en god vård.
 
Bilden är säkert också motsägelsefull, konstigt vore annars, men Debatt i TV i går
kväll, gav en bitter smak i munnen.
 
Det gick inte att undgå att sjukvården i mångt och mycket är dysfunktionell i
den meningen att man organiserar den så att den delvis fungerar illa till följd
av organisation och dimensionering.
 
Deltagande sjukvårdspolitiker, läkare och patienter vittnade om samma sak.
 
VISSA SAKER SOM BORDE FUNGERA FUNGERAR INTE ALLS.
 
Vi får nästan dagligen rapporter om mindre antal vårdplatser, och vi är nu på den
nivån att vi har lägst antal vårdplatset per capita i EU.
 
Det borde få effekter.
 
OCH DET FÅR EFFEKTER.
 
Under programmet blev det tydligt att nerdragningarna får allvarliga konsekvenser,
bland annat i  form av en drastisk ökning av antalet vårdskador.
 
GENOM ATT DRA NET ANTALET VÅRDPLASTER ÖKAR MAN ALLTSÅ AUTO-
MATISKT DET TOTALA VÅRDBEHOVET.
 
Egentligen är det väl svårt att föreställa sig något lika galet, ambitionen måste väl
ändå vara att minska det totala vårdbehovet.
 
Och så gör man tvärtom, som att ge hunden godis när han kissar inomhus,
då blir det också mer kiss inomhus.
 
Med mycket trånga perspektiv, eller kanske mer rätt, inga perspektiv alls, kan man
säkert se en kostnadsminskning genom att dra ner antalet vårdplaster.
 
KOSTAR  10 SÄNGAR EN MILJON, KOSTAR JU 5 SÄNGAR 5 MILJONER.
 
Lätt att förstå, till det behövs inga perspektiv alls, inte ens en miniräknare.
 
Men tillkomer ett totalt ökat vårdbehov, när sängarna blir färre, då behövs det
lite perspektiv.
 
MEN DET BEHÖVS INTE MYCKET PERSPEKTIV FÖR ATT FÖRSTÅ ATT FLER
SÄNGAR DÅ KANSKE I ETT STÖRRE SAMMANHANG KAN BLI MINDRE KOST-
SAMT ÄN FÄRRE SÄNGER.
 
Men då måste man ju ta hänsyn till två omständigheter samtidigt, och för det tycks
perspektiven inte räcka till.
 
I VART FALL INTE HOS ANSVARIGA LANDSTINGSPOLITIKER.
 
I programmet deltog landstingspolitikern Birgitta Rydberg, väl känd från alla andra
program. Den här gången tillförde hon debatten en intressant perspektiv.
 
I debattprogrammen avbryter alla alla andra, det är ett stående och givet inslag.
 
NU BLEV LANDSTINGSRÅDET BIRGITTA RYDBERG AVBRUTEN PÅ SAMMA
SÄTT SOM ALLA ANDRA BLIR AVBRUTEN.
 
Och då sätter landstingsrådet upp en förnärmad min och börjar yra om maktmissbruk.
 
DET ÄR ATT TA SIG SJÄLV PÅ DJUPASTE ALLVAR.
 
Synd att landstingsrådet Birgitta Rydberg inte kan se på sjukvården i Stockholm med
samma allvar.
 
Samtidigt är ju reaktionen ganska så komisk. Skulle alla de gånger vi inte kom-
mer till tals med våra politiker vara maktmissbruk, då skulle ju hela Sverige va-
ra ett enda stort maktmissbruk.
 
DET KANSKE DET ÄR OCKSÅ, VEM VET?
 
Det för maktmissbruket utsatta landstingsrådet var dock stolt över de insatser
man gjorde i Stockholm, där minskade man minsann inte antalet plaster, där
ökade man minsann antalet platser.
 
Men inte heller här tycks perspektiven  räcka till.
 
Stockholms befolkning ökar i en snabbare takt än antalet vårdplatser.
 
Utan större intellektuella ansträngningar kommer man då fram till att även en ökning
av antalet vårdplaster med 800, medför en minskning av antalet vårdplatser, om man
ser till antalet per capita.
 
Och hur ska man annars räkna, om inte per capita, inte ens det för maktmissbruk
utsatta landstingsrådet kan väl påstå att man ska ha lika många vårdplatser i
Stockholm som Jokkmokk.
 
ELLER ??  DET VERKAR NÄSTAN SÅ, NÄR 800 VÅRDPLATSER I STOCKHOLM
BLIR FLER VÅRDPLATSER MED EN BEFOLKNING SOM ÖKAR ÄN SNABBARE.
 
Perspektiven räckte tydligen inte till här heller.
 
MAN BÖRJAR UNDRA NÄR PERSPEKTIVEN RÄCKER HOS DESSA SÅ KALLA-
DE ANSVARIGA LANDSTINGSRÅD.
 
DE KANSKE ALDRIG RÄCKER, ELLER KANSKE INTE ENS FINNS ALLS.
 
I så fall blir ju mycket lättare att förstå.
 
Deltagande läkare ska ha heder av tydliga och klara inlägg, lätta att förstå men tyvärr
alarmerande.
 
 
Akutmottagning, men ökat antal vårdskador
AE
 
Det för maktmissbruk utsatta landstingsrådets inlägg var inte lika tydliga och
klara, men inte mindre alarmerande.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FÖRFALLET TYCKS ACCELERERA

Det svenska samhället på ett sluttande plan
 
Många vet vad det innebär att ha så kallat helikopterperspektiv, det innebär att kunna
se helheten framför olika beståndsdelar.
 
Eller som man säger i vardagligt tal:
 
ATT  INTE KUNNA SE SKOGEN FÖR ALLA TRÄD.
 
Det som sker i Sverige idag tycks tyda på att många inte ser skogen för alla träd, vi ser
bara att något sluttar, när kanske allt sluttar.
 
VI SER DÄRFÖR MÅNGA TRÄD I SKOGEN.
 
Vi har länge sett att kunskapsutvecklingen i skolan är katastrofalt dålig, under gårdagen
fick vi tre rapporter som bekräftade detta.
 
Då sätter vi in åtgärder mot skolan och förstärker skolan.
 
Vi ser också att polisen inte fungerar, antingen spelar de innebandy eller också är det o-
bekvämt att ingripa.
 
Då sätter vi in mer resurser till polisen så att det blir fler som inte jobbar.
 
Vi ser att kommunikationerna inte fungerar, tågen går inte under vintern, då är det för
kallt, men inte heller under sommaren, då är det för varmt.
 
Vi ser stora brister i sjukvården,med omfattande vårdskador till följd.
 
Då drar vi ner vårdplatserna, så att bristerna blir större.
 
Det är numera ofta räddningstjänsten inte fungerar. ambulanser rycker inte ut och folk
dör.
 
Då höjer operatören avkastningskravet så att ännu fler dör.
 
Förtroendet för politikerna är i botten.
 
Då ljuger politikerna ännu mer, så att förtroendet blir ännu lägre.
 
Försvaret ska vi inte ens tala om, det är mer eller mindre borta, och när det blir alltför
uppenbart blir det närmast pinsamt.
 
Då sätter man in resurser för att täppa läckor, så att vi inte ska få reda på hur
uselt försvar vi har.
 
Det finns många, många andra träd vi också ser, som inte tycks växa så bra, mängder
av statliga myndigheter, som fungerar illa eller inte alls, och arbetsmarknaden är ett
enda stort grovt skämt.
 
MEN VI SER INTE SKOGEN, DÄR TRÄDEN VÄXER.
 
Man kan se varje samhällsfunktion som ett "träd" och vi behandlar då varje träd som
om trädet vore "sjukt".
 
Tänk om det i stället är marken och grogrunden för träden det är fel på, då hjäl-
per det ju inte att vårda varje träd för sig.
 
NÅGOT YRVAKET KOMMER MAN DÅ FRAM TILL ATT DET KANSKE KAN VARA
PÅ DET VISET ATT SAMHÄLLET I STORT ÄR DET SOM UTGÖR PROBLEMET
OCH ATT ALLA PROBLEM I SKOLAN, FÖRSVARET OCH POLISEN MM BARA
UTGÖR SPEGELBILDER PÅ ETT MYCKET STÖRRE PROBLEM.
 
Att vi har Europas högsta självmordsfrekvens bland ungdomar och vår psykiska ohälsa
tyder på att grogrunden för träden inte är den rätta.
 
Leker man med tanken att ovanstående argument och slutsats inte är helt fel, leder
det omedelbart till en följdfråga;
 
KAN DET VERKLIGEN VARA RIMLIGT ATT DÅ DRIVA SAMHÄLLET I SAMMA
RIKTNING MED EN ALLT HÖGRE HASTIGHET  ????
 
Kanske borde vi i stället då stanna upp och ställa frågan hur vi vill ha det och utifrån
det organisera samhället så att grogrunden för samhällets beståndsdelar blir gynnsam-
ma, vilket nu inte tycks vara fallet.
 
ETT SLUTTANDE PLAN UPPHÖR INTE ATT SLUTTA AV SIG SJÄLJ, OCH UPPHÖR
DET INTE ATT SLUTTA, DÅ INTRÄFFAR SÅ SMÅNINGOM DET KATASTROFALA.
 
PLANET SLUTTAR INTE LÄNGRE, DET SLUTAR.
 
Än är vi inte där, långifrån, men när högskoleelever inte kan ta till sig instruktioner för
att lösa uppgifter, och när rektorer måste sjukskriva sig för att de hotas till döds, då när-
mar vi oss med blixtens hastighet.
 
MEN DET ÄR JU OCKSÅ SVÅRT ATT SE FÖR ALLA TRÄDEN.
 
Tänk om det då är på det viset att vi strukturellt format vårt samhälle så att det i
allt väsentligt blir dysfunktionellt , och därför skapar dysfunktionella beståndsdelar.
 
DÅ HJÄLPER INGA INSATSER I VÄRLDEN MOT SKOLAN, POLIS MM, DET KAN I
BÄSTA FALL BLI TILLFÄLLIG KOSMETIKA.
 
Vem vet ??
 
 
Man ska inte misströsta, det blir alltid någonting och några kvar.
AE
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvars för landet       
 
 
Morgonens explosion i Hallonbergen, med tre omkomna, ger oss en bekräftelse på hur
framgångsrika vi varit, när det gäller att avskaffa den svenska barbariska kulturen. Vi
kommer därför att öka våra ansträngningar med att ta hit arbetskraftinvandring, som kan
stöpa om vårt samhälle.
 
Gårdagens förhör i KU blev lyckat. Jag behövde inte ljuga på alla frågor. Genom att vägra
svara på några frågor, lyckades jag undvika ljuga flera gånger.
 
Det var en ny och främmande upplevelse.
 
Debatt i går handlade mycket om att vi ansvarsfullt minskat antalet vårdplatset inom vården.
Visserligen tycks detta ha medfört ökat antal vårdskador, men det måste ställas mot att vi den
vägen gjort de offentliga finanserna ännu starkare, samtidigt som utrymmet ökat för att föra ö-
ver vinstmedel till olika skatteparadis.
 
Under gårdagen kom tre olika rapporter om tillståndet i skolan. Till vår stora förvåning tycks
de många och omfattande reformerna ha bidragit till att ha skapat den oro, som medfört en
allt lägre kunskapsutveckling.
 
Vi kommer ansvarsfullt att ta till oss dessa erfarenheter och införa ännu fler och ännu mer
omfattande reformer, så att oron i skolan blir ännu större.
 
Socialdemokraten Patrik Björck talade i går i riksdagen och kallade sverigedemokraterna
för nazister. Den typen av omdömesgilla uttalanden vittnar om den nivå vårt parlament be-
finner sig på.
 
Man beskyller ofta ledamöterna i riksdagen för att sova under olika anföranden. Detta visa-
de sig nu vara helt fel, många var vakna.
 
De var till och med så vakna att de entusiastiskt applåderade när Patrik Björck kallade SD
för nazister.
 
Den typen av ansvarsvisande och omdömesgillt agerande gör oss stolta över vårt parlament.
 
Som blev känt i går har vi  nu träffat en ny ansvarsfull överenskommelse med Miljöpartiet, så
att vi kan tvinga kommuner att ta emot vuxna, som kallar sig barn. Många av dessa har för av-
sikt att stärka vår kultur på olika sätt, och vi måste därför hitta lösningar på hur de ska kunna
beredas möjlighet till utövandet av sin kultur utan att omgivningen ser det som  våldtäkter och
annat.
 
Vi fick nu uppgifter om att 124 000 arbetslösa är sysselsatta med olika former av statligt stöd.
Kostnaden för detta uppgår till 18 000 000 000, vilket vi tycker är väl använda pengar.
 
Alternativet skulle ju många gånger vara att arbetsgivarna efterfrågade arbetskraft och beta-
lade för den, något vi försöker undvika i det längsta.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig dag.
 
 
AE

EN DESTRUKTIV POLITIK

Den allt större olikvärdigheten blir ett allt större problem
 
De som vill veta, och inte utgör megafoner för fundamentalistiska
moderater, har ju länge vetat att skolan blivit allt sämre i takt med
att friskolor tagit över mer och mer.
 
Den så kallade likvärdigheten har blivit ett stort problem för vissa.
 
Vissa vill att likvärdigheten ska bli sämre och sämre.
 
FUNDAMENTALISTISKA MODERATER VILL DETTA, FÖR DET ÄR SÅ
MAN VILL BYGGA DET FRAMTIDA SVERIGE MED ALLT STÖRRE
OLIKHETER, ORÄTTVISOR OCH KLYFTOR.
 
Nu kommer en rapport från Skolverket, som visar att likvärdigheten är säm-
re än någon kunnat ana.
 
Skolverket larmar och menar att detta är en katastrof.
 
Hur agerar då de som framkallat denna katastrof, katastrofen moderaterna ??
 
Deras krishantering är väldigt enkel, den utgår ifrån pyromanens bete-
ende.
 
HÄLL PÅ BENSIN NÄR DU SLÄCKER ELDEN, SÅ BRINNER DET BÄTTRE.
 
Precis så menar fundamentalisterna.
 
BLIR DET MÅNGA PROBLEM MED MÅNGA FRISKOLOR, BLIR DET ÄNNU
MER PROBLEM MED ÄNNU FLER FRISKOLOR.
 
Men alla kan ju inte förlora på detta.
 
Självklart inte, de flesta förlorar, men inte alla.
 
RISKKAPITALEN VINNER.
 
 
Mot dårarna kämpar gudarna förgäves
AE

DET MODERATA SVENGATE

Lögnarna avlöser varandra
 
Så var det dags för ansvarspredikanten Fredrik Reinfeldt att ljuga i KU, och det
gjorde han mycket och gärna.
 
Det moderata slöddret tycks dock inte helt förståndshandikappade, slödd-
ret har talat sig samman, så att de kan ljuga med samma ord.
 
Slöddret Fredrik Reinfeldt och slöddret Sven Tolgfors tycker säkert att de är smar-
ta, när de suttit på sin kammare och ljugit sig samman.
 
Av en ren tillfällighet använder slöddret samma ord:
 
Ingen av slöddret har INITIERAT eller SANKTIONERAT  den bolagsbildning
som skett.
 
INITIERAT OCH SANKTIONERAT, TÄNK VAD SMART MAN YTLIGT KAN TYC-
KAS VARA.
 
Men frågan i KU gäller inte om det moderata slöddret Fredrik Reinfeldt och Sven
Tolgfors VARE SIG INITIERAT ELLER SANKTIONERAT  detta fullständigt bi-
sarra inslag i svensk statsförvaltning.
 
DET FRÅGAN GÄLLER ÄR OM SLÖDDRET FREDRIK REINFELDT OCH
SLÖDDRET SVEN TOLGFORS KÄNT TILL DET SOM SKETT.
 
Och alla inblandade, och alla icke inblandade, vet att slöddret Fredrik Reinfeldt
och slöddret Sven Tolgfors varit mycket väl insatta i vad som skett.
 
Lek med tanken att det motsatta gäller.
 
SLÖDDRET  FREDRIK REONFELDT OCH SLÖDDRET SVEN TOLGFORS ÄR
KONRFIMANDER I REGERINGEN OCH VET INGET OM NÅGOT.
 
Vet inget, kan inget, frågar inte och lyssnar inte.
 
Precis som statschefer ska göra, eller ??????????????????????????????
 
Skulle det vara på det viset att slöddret inte vet något om något, då har i så fall ett
antal höga tjänstemän, ett antal mycket höga tjänstemän,  fört slöddret bakom
ryggen.
 
MUST och allsköns obskyra myndigheter skulle då med sina chefer ha begått alla
tjänstefel man kan tänka sig och några till.
 
När det då uppdagas att alla fel begåtts som går att tänka sig och några till,
tillåts alltså dessa höga chefer sitta kvar i sina befattningar.
 
Om nu slöddret är så ovetande, som slöddret hävdar i KU, skulle ju rimligen alla
dessa höga chefer få gå omgående, de har ju i strategiska frågor fört både slödd-'
ret och landet bakom ryggen, fullt jämförbart med landsförräderi.
 
Bryta mot lagen, begå alla tänka bara tjänstefel, och sedan få sitta kvar, skulle
det kunna hända om slöddret inte kände till något.
 
SJÄLVFALLET INTE, ALLA DESSA KRIMINELLA CHEFER SITTER KVAR, SOM
ETT TACK FÖR ATT DE MEDVERKAT I MÖRKLÄGGNINGEN OCH LÖGNERNA.
 
I stället för att straffas och få avgå, har de belönats, varför ???????????????????
 
SÅ ATT SLÖDDRET FREDRIK REINFELDT, SVEN TOLGFORS OCH EWA BJÖR-
LING KAN FORTSÄTTA MED SINA LÖGNER.
 
Vi är några som minns hur det gick för Richard Nixon, när han ljög om sin inbland-
ning i Watergate.
 
HAN FICK GÅ TILL FÖLJD AV DETTA.
 
Men gudskelov, det var ju i det förfärliga USA, där medborgarna har ett visst inflytande.
 
Annat är i Sverige.
 
DÄR HAR LÖGNARE OCH SLÖDDER ALLT INFLYTANDE.
 
Och på dessa lögner bygger de ansvarsfullt det Framtida Sverige.
 
 
Skillnad mellan USA och Sverige, många men en framträdande
skilldnad är:
 
De som är slödder i USA kallar sig ansvarsfulla i Sverige.
AE
 

KORRUPT MILJÖPARTIST

Göteborg, staden som lever som den lär
 
Under ett antal år har Göteborg uppmärksammatas för många korruptionsärenden.
 
Många har förundrats över omfattningen av den korruption, som frodats i kommu-
nala bolag och bland dess chefer.
 
Men man ska inte bli förundrad över omfattningen av denna korruption.
 
POLITIKERNA SJÄLVA TYCKS SÄTTA EN ÄRA I ATT VISA ATT DE ÄR EX-
TREMT KORRUPTA OCH DÅ GÄLLER JU SOM VANLIGT.
 
Sådan herre, sådan hund, sådan politiker, sådan förvaltningschef eller VD.
 
Men man blir ändå lite förundrar HUR fräcka och korrupta dessa korrupta po-
litiker tillåter sig vara.
 
LÄGG NAMNET KIA ANDREASSON PÅ MINNET, MILJÖPARTISTISKT KOMMU-
NALRÅD I GÖTEBORG.
 
Inom Göteborg har funnits klara regler för hur pensioner ska beräknas till politiker,
och dessa regler har även omfattat Kia Andreasson.
 
MEN KIA ANDREASSON TYCKS INTE HA GILLAT DESSA REGLER, FÖR DE GAV
HENNE INTE DEN PENSION HON ANAT HON SKULLE FÅ.
 
Anat hon skulle få ????
 
Vi är många medborgare, som tycker att reglerna för oss är så snåriga, att vi inte ens
kan ana vad vi kommer att få.
 
Vad gör då ett miljöpartistiskt kommunalråd, som inte räknar med en pension
hon inte "anade" sig till.
 
I GÖTEBORG ÄR DET FAKTISKT LÄTT ATT LÖSA DEN TYPEN AV PROBLEM,
FÖR DÄR TYCKS DEN GÄNGSE KULTUREN VARA KORRUPTION.
 
Så problemet var lätt att lösa.
 
Kommunalrådet Kia Andreasson övertalade sina politiska vänner att reglerna
skulle ändras, så att hon fick den pension hon "anat" hon skulle få.
 
Lätt som en plätt att lösa tydligen.
 
Men bara om man själv är korrupt och omgiven av korrupta politiska vänner.
 
Lite förundrar blir man som sagt av detta fräcka och korrupta beteende.
 
MEN MEST FÖRUNDRAD BLIR MAN AV ATT DESSA VARELSER INTE TYCKS
HA DEN MINSTA SKAMKÄNSLA I KROPPEN.
 
Är det verkligen riktiga människor  ??
 
MER TROLIGT ÄR FELPROGRAMMERADE ROBOTAR.
 
I vart fall bör väl göteborgarna veta vem och vilka de INTE ska rösta på nästa gång.
 
 
Precis så känner man sig
AE
 
 

ALLIANSENS LÖGNAKTIGA TAKTIK

Ansvarsfullt utformade lögner
 
Konstitutionsutskottets utfrågning i vapenaffären bekräftar nu den bild som tonat
fram av Alliansregeringens styrning av statliga myndigheter.
 
Vi har sett det gång på gång.
 
Myndigheter som löpt amok med offentliga medel.
 
OCH EN ALLIANSREGERING SOM ALDRIG VETAT ELLER MINNTS NÅGOT.
 
Genom den nu pågående utfrågningen i EU klarnar bilden av Alliansregeringens
strategi när det gäller styrningen av myndigheter.
 
Strategin tycks följa ett mönster i tre steg:
 
1)  Ingen ska veta något
 
2)  Ingen ska berätta något
 
3) Ingen ska fråga om något
 
Följer man olika utfrågningar i KU visar sig denna strategi framgångsrik, ingen blir
prickad i någon knappast, endast i få undantagsfall, och motivet är alltid detsamma.
 
INGEN ANSVARIG HAR NÅGON GÅNG VETAT NÅGOT, FÖR INGEN ANSVARIG
HAR NÅGON GÅNG BERÄTTAT ELLER FRÅGAT OM NÅGOT.
 
Bra strategi, tycks hålla för det mesta, bör kunna kopieras av andra förbrytare, som
bankrånare och andra.
 
MAN KAN JU INTE VETA ELLER MINNAS NÅGOT OM INGEN FRÅGAT ELLER
BERÄTTAT NÅGOT.
 
Om vi vill att ansvarsfulla politiker ska fortsätta att inte veta och minnas sådant som
inte passar att minnas och veta, då är ju valet lätt 2014.
 
RÖSTA PÅ ANSVARSFULLA MODERATER, SOM INTE MINNS ELLER VET NÅ-
GOT, DÅ INGEN ANSVARSFULL MODERAT BERÄTTAT ELLER FRÅGAT OM
NÅGOT.
 
Känns bekvämt och tryggt, synd att de måste slita så hårt för att kunna behålla sina
obskyra pensionsförmåner.
 
 
       
 
 
Ansvarsfull moderat firar segern i KU
AE
 
 
 
 

DET ANSVARSFULLA SAMHÄLLSBYGGET

Politiska skurkar gynnar och föder andra skurkar
 
Vem minns inte Hans Thulin, en av landet största ekonomiska skurkar på sin tid.
Lämnade efter sig en skuld till staten på c:a 180 miljoner efter att ha lurat alla som
gick att lura.
 
Lämnade hånflinande landet blottställd, så att Kronofogden inte kunde få sina eller
rättare sagt våra pengar.
 
Dök nyligen upp som gubben i lådan som ägare till 120 miljoner på Cook - öarna,
fortfarande hånflinande åt Kronfogden och oss.
 
Vem minns inte Svensk Exportkredit, en av de svenska myndigheter som utmärkt
sig särskilt för korruption och fiffel. Viktiga befattningshavare, som tycks vara ko-
pior av Hans Thulin.
 
Vem minns inte Lars Linder Aronsson, ordförande i Svensk Exportkredit, och som
tyckte att allt det fiffel som pågick inte var fiffel som pågick,
 
SVENSK EXPORTKREDIT HAR FRAM TILL NYLIGEN STÅTT SOM FORDRINGS-
ÄGARE TILL DEN FORDRAN STATET HAR PÅ HANS THULIN
 
Tre fifflande och korrupta element, Hans Thulin, Svensk Exportkredit och Lars Linder
Aronsson, vad månne det bliva när man komponerar ihop denna soppa.
 
SJÄLVKLART BLIR DET EN DÅLIG SOPPA, SOM BÅDE LUKTAR OCH SMAKAR
FÖRFÄRLIGT.
 
Eftersom Svensk Exportkredits fiffel aldrig tål offentlighetens ljus, är det svårt att få grepp
på hur denna illaluktande soppa tillagats.
 
MEN KLART TYCKS VARA ATT SVENSK EXPORTKREDIT HAR INGEN FORDRAN
KVAR OCH HANS THULIN HAR ALLA PENGAR KVAR.
 
Men skattebetalarna har inte fått sina pengar.
 
Vid ett antal tillfällen har Hans Thulin tagit kontakt med fifflarna på SEk och erbjudit sig
att betala 1 % av skulden. Det finns just nu anledning till att skulden reglerats utifrån det-
ta.
 
OCH DET FINNS DÅ ANLEDNING FÖR HANS THULIN ATT HÅNFLINA ÄNNU MER.
 
Lotta Mellström kansliråd och statens styrelseledamot i SEK, vill inte kommentera detta.
 
SJÄLVKLART, MYCKET LÄTT ATT FÖRSTÅ, FIFFEL I FORM AV ENSKILDA ÄRED-
DEN KOMMENTERAR MAN INTE, DÅ KAN JU UPPDRAGSGIVARNA SKATTEBETA-
LARNA FÅ REDA PÅ VAD DEN ANSVARSFULLA ALLIANSREGERINGEN HÅLLER
PÅ MED.
 
Lögnaren och ordföranden Lars Linder Aronsson kommenterar inte heller ärendet.
 
LIKA SJÄLVKLART, TÄNK OM VI FICK KLARHET I VAD HAN HÅLLER PÅ MED.
 
Då kanske vi också skulle få klarhet i vad han kan ha fått för besväret, för den här typen
av ansvarstagande vidtar man väl knappast gratis.
 
FREDRIK REINFELDT UPPGES DÄREMOT GÄRNA KOMMENTERA DET HELA OCH
MENAR DÅ ATT HAN ANSVARSFULLT LAGT EN NY ANSVARSSTEN VID BYGGET
AV DET FRAMTIDA SVERIGE.
 
Ansvarspredikanten uppges också understryka att en muta och korruption i Sverige
aldrig är en muta och korruption, en muta och korruption är bara en muta och korrup
tion i de länder som inte har ansvarsfulla regeringar, som inte insett vikten av att
utforma lagen, så att en muta inte är en muta.
 
VILL VI HAR MER AV DETTA ANSVARSTAGANDE ÄR VALET LÄTT ÅR 2014.
 
Vill Du att antalet mutor ska ökas, men fortfarande kallas något annat.
 
RÖSTA DÅ PÅ MODERATERNA.
 
 
Svensk Exportkredit och Hans Thulin tycks gilla varandra.
AE
 
 
 
 

ALLIANSEN BLÅSER OSS ALLA

Den ena lögnen avlöser den andra
 
Vi har hört allt till leda i princip varje dag.
 
HUR EKONOMISKT ANSVARSFULLA MODERATERNA ÄR OCH DÅ I SYNNER-
HET HÄSTSVANSEN.
 
Skrytinslagen är många, Europas starkaste offentliga finanser, den starkaste tillväx-
ten mm i en oändlig skrytvals.
 
Allt fler har insett vad Europas starkaste finanser betyder och hur de uppstår.
 
Har man Europas högsta skatter och genomför extrema nerdragningar inom
vård, omsorg, sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring mm, då måste det bli
pengar över.
 
FÅR MAN INTE ÖVER PENGAR DÅ, ÄR MAN MINST SAFT INKOMPETENT.
 
Det blir samma effekt av detta, som om ett hushåll skulle börja råna grannarna och
sluta betala alla räkningar.
 
Då skulle det också bli mer pengar över.
 
Så Alliansen kan bespara oss allt skryt om starka offentliga finanser och i stället se
till att vi för behålla våra pengar, eller få valuta för det vi betalar.
 
Men tillväxten har väl Alliansen anledning att kunna skryta över kanske en och annan
oinvigd tänker.
 
Där har ju Anders Borg drömt om 6 % när andra drömt om 3 % och alla har efter
hand fått revidera ner sina drömmar.
 
ALLA TILLVÄXTTAL ANDERS BORG REFERERAT TILL SEDAN HAN BLEV VÄRL-
DENS BÄSTA FINANSMINISTER ÄR INGET ANNAT ÄN RENA LÖGNER.
 
Rena lögner som är avsedda att blåsa oss medborgare, så att vi förleds tro att mode-
raterna och deras lakejer i Alliansregeringen är bättre än de är, och inte sämre än nå-
gon kan ana.
 
Anders Borgs drömmar om 6 % blev alltså först 3 %, som sedan blev drygt 2 %.
 
MEN NÄSTA ÅR SKA DET BLI BÄTTRE, OCH EFTER SEPTEMBER 2014 SKA DET
BLI KANONBRA.
 
Om Fredrik Reinfeldt och Anders Borg får fortsätta drömma och ljuga förstås.
 
Hur ser verkligheten ut bakom alla dessa lögner, som syftar till att blåsa oss medborgare.
 
Den ser rent ut sagt för "djäklig" ut, den  visar en stagnation i ekonomin där man
allt mindre utnyttjar medborgarnas arbetsförmåga, en arbetslöshet som stiger och
en lägre efterfrågan.
 
Men Anders Borgs uppgifter om tillväxten, om de stämmer kan det väl inte vara så dåligt,
kan man frestas tro.
 
Det kan man bara frestas tro om man tror på Fredrik Reinfeldts och Anders Borgs
blåsningar och lögner.
 
Bakom den stora blåsningen finns nämligen något helt annat.
 
Anders Borg blåser oss med siffror om tillväxt, som bygger på sammanlagrad till-
växt i landet.
 
DÄR MAN INTE TAR HÄNSYN TILL ATT BEFOLKNINGEN VÄXER, SOM OM TVÅ
MÄNNISKOR INTE SKULLE ARBETA IHOP MER ÄN EN MÄNNISKA.
 
Den riktigt stora blåsningen alltså.
 
Tar man hänsyn till att befolkningen växt, för det är faktiskt så att en människa förmår mer
är två människor och 9 miljoner mer än 8,5 miljoner, kommer man fram till helt andra till-
växttal.
 
OCH DE ÄR RIKTIGT RUGGIGA, DE ÄR SÅ RUGGIGA ATT ANDERS BORG INTE
BORDE SKRYTA ALLS,
 
Och inte blåsa oss heller
 
Tillväxten i Sverige, där hänsyn tas till befolkninsökningen, var under de fem senaste åren
0,1 % i snitt,
 
UNDER FJOLÅRET VAR TILLVÄXTEN BERÄKNAT PÅ RÄTT SÄTT MINUS 0,2 %
 
Är det någon som känner igen dessa siffor, inte många, de flesta är blåsta av Anders Borgs
lögner, som utgår ifrån att två förmår inte mer än en.
 
Vilket mått är då rätt och vilket är fel.
 
För en ekonom är det direkt löjligt att mäta tillväxten, som om en person förmår tillverka
lika mycket som två personer, och därför ser man bara ett mått som det rätta.
 
Och det rätta måttet är då att ta hänsyn till att befolkningen växer och att då  mäta
BNP tillväxt per capita, inte sammanlagrat för en nation.
 
Nu är ju verkligheten inte mycket att skryta över, och det gör man inte heller.
 
Hästsvansen och hans anhang hittar på egna siffror, som ser bättre ut än verklig-
hetens siffor.
 
OCH DÅ KAN HÄSTSVANSEN OCH HANS ANHANG FÅ NÅGOT ATT SKRYTA ÖVER.
 
Och många av oss har gått på den blåsningen, vi har gått på den så till den milda grad att
vi ser hästsvansen som en världsmästare i finansminsterklassen.
 
Minus 0,2 i tillväxt förra året och 0,1 i snitt under de senaste fem åren.
 
ÄR DET VERKLIGEN NÅGOT ATT SKRYTA MED ??
 
Effekterna av denna mycket låga och ibland negativa tillväxt kommer att bli dramatiska
och har redan visat sig vara detta.
 
Våra allt lägre pensioner är ETT resultat av detta.
 
ÄR DETTA VERKLIGEN ETT RIMLIGT VAL 2014. ??
 
Negativ tillväxt eller i bästa fall nolltillväxt tillsammans med att man tar ifrån oss det mesta
av vad vi arbetar in.
 
Svarar vi ja på en sådan fråga har vi ju också svarat nej på en annan fråga.
 
VILL VI VÅRT EGET BÄSTA   -  NEJ
 
 
Den stora blåsningen, blir vi inte blåsta av den ene, blir vi blåsta av
den andre
 
AE
 
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet               
 
 
Jag hoppas helgen varit bra för de flesta av Er, men egen helg blev mycket bättre än
jag vågade hoppas på.
 
Helgens lyckligaste tilldragelse var när jag fick information om att man eldat upp sver-
igedemokraten Ul Prytz sommarstuga i Ängelholm.
 
Jag har ju tidigare försökt underblåsa politiskt våld mot dessa hemska varelser, men
jag vågade inte hoppas på att man skulle ta mig på orden så bra.
 
Nu säger jag som jag sa tidigare, när sverigedemokrater blev knivskurna.
 
Har man sådana uppfattningar ska man elda upp deras sommarstugor, hoppas alla för-
står budskapet.
 
Jag ser fram mot utfrågningen i KU rörande vapenaffären. Här har Sten Tolgfors gjort
ett bra förarbete.
 
Hade jag vetat att han var så bra på att ljuga, hade jag bett honom stanna kvar i rege-
ringen. Samtidigt är det synd att man inte kallat in Ewa Björling. Visserligen kan hon
inte så mycket, men en bättre lögnare är det svårt att hitta,
 
Själv har jag stora erfarenheter av att ljuga i alla sammanhang, så jag räknar med att
kunna föra KU bakom ljuset i dag också.
 
Uppdrag Granskning hade ett program om ROT avdrag under gårdagen. Detta visade
ju inget nytt. För oss är all denna kriminalitet känd sedan tidigare och vi ser denna kri-
minalitet som ett gott verktyg att öka klyftorna i landet.
 
Sammanhållningen bland de rika blir bättre på det sättet.
 
Jag har inte haft mycket till övers för Miljöpartiet tidigare, annat än att de kan vara bra
att träffa överenskommerser med, när ingen annan är tillräckligt dum för att träffa ö-
verenskommelse med.
 
Jag har fått omvärdera detta efter Khia Anderssons ansvarsfulla arbete i Göteborg.
Fräckheten att skriva om reglerna så att hon får en pension hon inte är berättigad till
är ju nästan i nivå med vårt eget fiffel med våra förmåner. Fortsätter Miljöpartiet i den
stilen kan vi tänka oss ett samarbete efter valet 2014.
 
Det visar sig nu att Svens Exportkredit tydligen gjort upp med en av vår tids största
ekonomiska brottslingar, Hans Thulin. Att allt skett på skattebetalarnas bekostnad
visar att allt skötts ansvarsfullt och korrekt.
 
Lars Linder Aronsson är inblandad även i detta fifflet, vem minns inte den korruption
Dagens Industri skrev om nyligen, så vi har gett honom direktiv att inte tala om hur
mycket pengar vi lurat skattebetalarna på.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
Och med detta hoppas Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
Jag undrar om den där Jimmie Åkesson har någon sommarstuga, i så fall
bör de ju elda upp den också.
AE

BORÅS STAD SPELAR MED FALSKA KORT

Falskspel lurar privata företag
 
För inte så länge sedan hindrades bolaget Fordonsgas Sverige AB att sätta upp
skylt, som vägledde till bolagets Biogasanläggning.
 
I alla andra städer där bolaget verkar finns det miljöförespråkare, som ser denna
satsning som positiv.
 
Den inställningar har politikerna inte i Borås, utan där ser man satsningen
som ett SÄRINTRESSE som hotar den egna verksamheten.
 
EGENTLIGEN INTE SÅ KONSTIGT, MED HÄNSYN TILL HUR KOMMUNEN A-
GERAR I ÖVRIGT TYCKS MAN HATA FRI KONKURRENS.
 
Tydligen trodde man att denna vägran att sätta upp en skylt skulle passera utan
att uppmärksammas, men så blev det inte.
 
När det blev känt blev det många  intetsägande floskler uttalade av olika po-
litiker.
 
SÅ HÄR KAN VI INTE HA DET, KLART ATT ALLA BÖR FÅ SÄTTA UPP SKYL-
TAR PÅ LIKA VILLKOR SAMT LITE ANNAT TRAMS HÖRDES NÅGRA DAGAR
 
Men bara några dagar, sedan blev det tyst och fortfarande ingen skylt.
 
När ansvariga politiker blir uppmärksammade på frågan på nytt, blir det nytt svam-
mel och nya floskler.
 
Tekniska Nämnden, ansvarig för tramset, har en ordförande som anstränger sig ex-
tra för att framstå som både dum, oseriös och oansvarig.
 
Han tycker att frågan är pinsam, men inte mer pinsam än att bolaget inte ska ha en
skylt, som man då har i alla andra städer. Ordföranden , som vill framstå som extra
dum, heter Alexis Mouschopanis, och han vill ha alla papper på bordet innan han 
tar upp frågan.
 
Att han redan har tillgång till alla papper, och kan lägga upp alla papper på
bordet redan nu, om det är just där han vill ha dem, tycks inte besvära ho-
nom.
 
SÅ MAN KAN VÄL SÄGA ATT HAN LYCKATS GANSKA SÅ VÄL I SIN AN-
STRÄNGNING ATT FRAMSTÅ SOM EXTRA DUM.
 
Han framstår till och med så dum så att han är värd en liten hyllning:
 
Vi såtar än minns med förfäran
När kommunen åter blev av med äran
 
Skyltbråk och Fordonsgas är något vi minns
Men ännu ingen skylt åt bolaget finns
 
Gunnar var den som först ställde till det
När utan förstånd han kämpade och slet
 
Ännu ett halvt år efter denna bravad
Bolaget ingen skylt har i Borås som enda stad
 
Trots allt som sagts man struntar i allt
På bolag privata man ser med förakt så kallt
 
Tekniska Nämnden tycks inget förstått
När  bara kommunens ärenden man gått
 
Man papper på bordet vill ha som där finns
Något dummare såtar och andra ej minns
 
Som såte man ledsen blir för detta och annat
Allt förstånd och ansvar tycks utanför staden stannat
 
Det har sagts många gånger, om och om igen.
 
Vi har de politiker vi förtjänat.
 
OCH VI TYCKS INTE HA FÖRTJÄNAT SÅ MYCKET I DEN VÄGEN.
 
Men en skylt kan vi väl ändå ha förtjänat.
 
Spelar man kort med falska kort är det falskspel.
 
HINDRAR MAN VETTIGA OCH MOTIVERADE SATSNINGAR MED FALSKA
MOTIV, ÄR DET OCKSÅ FALSKSPEL. OCH HÄR HAR MAN SPELAT FALSKT.
 
MAN VILL INTE HA KONKURRENS OCH DETTA VÅGAR MAN INTE SÄGA
UTAN UPPGER FALSKA MOTIV.
 
Hade man agerat ärligt hade skylten varit på plats, då det inte finns några vettiga
motiv för att hindra detta.
 
 
Kommunen spelar med falska kort, här också.
 
AE
 
 

ALLIANSEN BYGGER REFORMER PÅ MUTOR

När mutorna tar över i politiken
 
Aftonbladet har en intressant artikelserie om lobbyisternas verksamhet i landet.
 
Man behöver inte ta del av mycket här för att omgående notera att det är en
synnerligen obskyr verksamhet i vissa avseenden, samtidigt som den inne-
håller rena inslag av mutor.
 
Man har i denna serié granskat den sänkta krogmomsen och hur den kom till och
det är ingen upplyftande information.
 
Den sänkta krogmomsen har inte , så vitt är känt via statistik mm, gett några
mätbara effekter på sysselsättningen inom branschen.
 
DÄREMOT HAR DEN GETT EN SYNNERLIGEN ÖKAD LÖNSAMHET INOM
BRANSCHEN.
 
Allt tyder nu på att arbetsmarknadspolitiska skäl bara var svepskäl när man inför-
de reformen.
 
DET MAN VILLE ÅSTADKOMMA VAR JUST EN ÖKAD LÖNSAMHET OCH
BAKOM DETTA LÅG LOBBYISTER FÖR BRANSCHEN.
 
Det visar sig nu att dessa lobbyister, bland annat representerade av byrån West-
ander och förre socialdemokraten Mats Hult (VD i Hotell branschorg) starkt bidrog
till att reformen genomfördes.
 
Man använde sig av regelrätta mutor till politiker som var viktigt att påverka.
 
MAN GENOMFÖRDE DÅ GUIDNINGAR PÅ OLIKA RESTAURANGER DÄR VIK-
TIGA POLITIKER STÄNDIGT BJÖDS PÅ DYRBARA MÅLTIDER.
 
Dessa viktiga mutarrangemang kom skämtsamt att kallas för:
 
MOMSPROMENADER.
 
Allvarligt ??
 
Hur många tror att branschen genomför dessa momspromenader för att de
ska kunna anställa fler ??
 
Att Fredrik Reinfeldt och Maud Olofsson låtsades tro det , det vet vi, men tror någon
detta, på riktigt ?? Knappast, riktigt så dumma kan väl knappast någon vara, inte
ens på Helgeandsholmen.
 
Hur många tror att branschen genomför dessa momspromenader för att de
ska få en ökad lönsamhet, vilket de senare fick ??
 
MED UNDANTAG FÖR NÅGRA FÖRSTÅNDSHANDIKAPPADE PÅ HELGEANDS-
HOLMEN BEGRIPER JU ALLA ATT DET ÄR ÖKAD LÖNSAMHET BRANSCHEN
VAR UTE EFTER.
 
Och det fick man efter att lobbyisterna mutat de politiker som kunde påverka det hela.
 
Westanders Byrå erkänner öppet att man genomförde denna mutverksamhet för att
på branschens uppdrag försöka åstadkomma en lagändring (sänkt krogmoms) för
att öka lönsamheten i branschen.
 
Det ingår i Byråns verksamhetsområde att arbeta på detta sätt, om man bortser
från mutinslagen, så på sätt och vis ska man ha en eloge för att man öppet och
rakt står upp för detta.
 
MEN SKA AKTUELLA POLITIKER HA EN ELOGA FÖR ATT MAN LÅTER SIG MU-
TAS TILL ATT FÖRESLÅ OCH GENOMFÖRA LAGÄNDRINGAR, SOM SYFTAR
TILL ATT ÖKA LÖNSAMHETEN I BRASCHEN.
 
Det hela blir ju knappast mer smakligt när man använder arbetsmarknadspolitiska ar-
gument för reformen, när syftat var att höja lönsamheten inom branschen.
 
OCH LÖNSAMHETEN ÖKADE OCKSÅ PÅ SÄTT MAN ÖNSKAT, OCH DEN ÖKA-
DE NÅGOT SÅ IN I "HELSICKE".
 
Däremot ökade inte sysselsättningen inom branschen.
 
De politiker, som ligger bakom detta, beskriver deltagandet i dessa momspromenader
som
 
ETT ANSVARSFULLT BYGGE AV DET FRAMTIDA SVERIGE.
 
Var och en får ju döma själv, men kommer man på objektiva grunder fram till att detta
är helt OK, då bör man uppsöka närmaste institution.
 
Kommer man subjektivt fram till att detta är OK, därför att man vill arbeta för att
gynna en viss bransch, kan det också vara OK.
 
MEN DÅ SKA MAN INTE ARBETA POLITISKT OCH DET GJORDE DE SOM DELTOG
PÅ MOMSPROMENADERNA.
 
 
Alliansregeringen bygger Det Framtida Sverige
AE
 
 
 

MODERATERNA GÖDER KRIMINALITETEN

ROT föder och göder en allt större kriminalitet
 
Uppdrag Granskning har genomfört en granskning av hur ROT avdragen tillämpas
ute på fältet.
 
MAN FINNER DÅ ETT STÄNDIGT ÖKANDE ANTAL BEDRÄGERIER.
 
Bedrägerierna utgörs av att material, som inte medger ROT avdrag, klassificeras som'
arbete.
 
Något yrvaket lyckas då också Skatteverket upptäcka, efter denna granskning,
att dessa bedrägerier förekommer, och förkommer ofta och rör sig om stora be-
lopp.
 
En av de starkaste invändningarna mot den så kallade ROT reformen var just att den
skulle komma att uppmuntra till kriminalitet.
 
Det absolut allvarligaste var och är att upptäcksrisken är så låg (obefintlig) och
vinsten så hög att i övriga skötsamma förleds ge sig in på en kriminell bana.
 
TRÖSKLARNA FÖR ANNARS SKÖTSAMMA BLEV LÄGRE NÄR DET GÄLLDE
ATT BEGÅ BEDRÄGERIER OCH SKATTEBROTT.
 
Begriper man inte detta är man dummare än det går att föreställa sig, och politiker
är inte dummare än man kan föreställa sig.
 
DE ÄR OFTA JUST SÅ DUMMA SOM MAN FÖRESTÄLLER SIG.
 
Det finns alltså anledning att utgå ifrån att de politiker, som ledde in oss i ROT
träsket mycket väl visste att detta skulle ge upphov till omfattande bedrägerier.
 
Alternativet är ju att politikerna är dummare än man kan föreställa sig.
 
Man genomför alltså en "reform" med berått mod där man är väl medveten om att
den kommer att generera mycket kriminalitet och leda in många nya på en krimi-
nell bana.
 
Mycket kritik har riktats mot reformen för att den kraftigt ökar de klyftor som finns i
samhället, vissa har råd att använda ROT, vissa inte.
 
DE SOM INTE HAR RÅD ATT ANVÄNDA ROT SJÄLVA ANSES DOCK AV DEN
ANSVARSFULLA ALLIANSREGRINGEN HA RÅD ATT SKATTEVÄGEN FINANS-
IERA DE ROT ARBETEN SOM UTFÖRS AV DE SOM HAR RÅD.
 
En Alliansregering, som anstränger sig för att öka klyftorna i samhället och är beredd
att acceptera ett snabbt ökande kriminalitet för att åstadkomma detta.
 
Hur benämns en sådan.
 
ALLIANSREGERINGEN BESKRIVER SJÄLVA DETTA SOM ETT ANSVARSTAG-
ANDE OCH ETT FRAMTIDA BYGGE AV SVERIGE.
 
ETT MER KRIMINELLT FRAMTIDA BYGGE, MED MINDRE SAMMANHÅLLNING
OCH STÖRRE KLYFTOR.
 
De som känner ansvar på riktigt, och inte som en floskel, ser detta framtida bygge
på annat sätt.
 
ANSVARSFULLT ÄR DET DEFINITIVT INTE, NÄR BLEV DET ANSVARSFULLT
ATT MEDVETET STRÄVA EFTER EN ÖKAD KRIMINALITET FÖR ATT UPPNÅ
ÖKADE KLYFTOR I SAMHÄLLET.
 
 
Den nya moderata byggtekniken, att lägga nya tak
utan materialkostnad.
AE
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar De flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet         
 
Jag hoppas Ni alla hade en trevlig valborgshelg, vi tycks också ha blivit förskonade från
mer allvarliga brott.
 
Våldtäkter ser den ansvarsfulla Alliansregeringen inte längre som ett brott, utan det ingår
numera som ett inslag i den mångkultur vi eftersträvar. På det sättet får vi också ner den
statistiska brottsligheten ytterligare.
 
Mutbrotten har vi ju redan blivit av med genom att en muta i lagen inte beskrivs som en
muta, länder med sämre statistik än Sveriges rörande korruption har ännu inte insett det
fiffiga i detta sätt att bekämpa brottsligheten.
 
TV Uppdrag Granskning har gjort en granskning av de bedrägerier, som förekommer i an-
slutning till ROT affärer. Man har då hittat många och omfattande bedrägerier knutna till
hur man fördelar mellan arbete och material.
 
Man skulle ju kunna frestas tro att vi var så dumma att vi inte begrep att denna effekt skul-
le uppstå, när vi genomförde reformen.
 
Men riktigt så dumma är vi inte, även om det mesta pekar på att så är fallet. Vi visste myc-
ket väl, den här gången, vad vi gjorde.
 
Vår fokusering på att maximalt öka klyftorna mellan rika och fattiga är så avgörande att vi
är beredda att acceptera den brottslighet som ibland kan bli en följd
 
Aftonbladet har en intressant reportageserie, som behandlar lobbyisternas arbete. Man
visar nu att den så kallade nedsättningen av krogmomsen inte var ett resultat av politiskt
arbete, utan kom till stånd genom att ett antal politiker ständigt bjöds på luncher för att
krogägarna skulle få högre vinster.
 
Lite lustigt kom dessa mutor att kallas för momspromenaden.
 
Vi insåg detta, men såg inte det som ett problem, då även detta ingår som ett led i att öka
klyftorna i samhället.
 
Under gårdagen skedde en kulturell uppvakning av en ung tjej på stationen i Upplands
Väsby. De som uppvaktade tjejen var ett gäng på 5 unga killar, som vi numera ser som
svenskar. Tyvärr ingrep ett vittne och blev misshandlad till medvetslöshet. Vi får ta lärdom
av detta och gå ut med lite tydligare information, som klarlägger att våldtäkter numera är
en kulturell företeelse och att man inte ska avbryta sådana, såvitt de inte begås av bar-
barer med svenskt ursprung.
 
Övriga vittnen på stationen hade tydligen uppfattat det kultrurella inslaget, då de inte in-
grep då den unga tjejen blev uppvaktad.
 
Under förra veckan visade en rapport att 7 av 10 nya jobb gick till utrikesfödda tack vare
instegsjobb och andra ansvarsfulla satsningar.
 
Nu visar en annan rapport att andelen utrikesfödda  ökar rekordsnabbt när statliga myn-
digheter nyanställer. Vi vågade aldrig hoppas att vi så snabbt skulle komma i närheten av
målet att alla jobb ska gå till utrikesfödda.
 
Nu när vi närmar oss detta mål förstår ju alla hur orimligt det är att påstå att utrikesfödda
kommer till landet och tar våra jobb.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet         
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
 
AE

RSS 2.0