NU ÄR VI BÄST HÄR OCKSÅ !!

Vad gör lärarna när de är i skolan ?
 
Man brukar skämta om vad personalen gör "på banken" men det tycks vara lika
motiverat att ställa en annan fråga:
 
Vad gör lärarna i skolan när studenterna studerar ?
 
Svenska Dagbladet besvarar i dag den frågan under rubriken:
 
"Svenska studenter får minst lärarledd undervisning i Europa" ??
 
Svaret på frågan är alltså att lärarna gör väldigt lite, eller inget alls.
 
DEN GENOMSNITTLIGA LÄRARLEDDA UNDERVISNINGEN FÖR STUDENTER
UPPGÅR DÅ TILL I SNITT 10 TIMMAR I VECKAN, LÄGST AV ALLA EUROPEISKA
LÄNDER.
 
Den "svenska modellen" förnekar sig alltså inte, här heller !!
 
Vi ska göra allting avigt, och när vi gör något avigt är det alla andra länder som är
"unika", de gör ju inte som Sverige.
 
Detta aviga beteende, där vi alltid "sticker" ut, medför att vi alltid slår oss för bröstet
och talar om hur bra vi är, och hur mindre bra alla "unika" länder är.
 
DEN SVENSKA MODELLEN I ETT NÖTSKAL.
 
Vad betyder då denna begränsade lärarledda undervisning ?
 
Det finns mängder av rapporter som visar att kunskapsutvecklingen ökar i takt med
att undervisningen blir mer lärarledd.
 
Vi gör alltså ett medvetet val:
 
SÄNK ANTALET LÄRARLEDDA TIMMAR FÖR STUDENTERNA SÅ ATT RESUL-
TATET AV ÚNDERVISNINGEN BLIR SÄMRE !!
 
Troligen är vi det enda landet som tycker att man medvetet ska försämra kun-
skapsutvecklingen för studenterna.
 
KANSKE ÄR DET DAGS ATT FUNDERA ÖVER HUR VÄL DEN "SVENSKA MO-
DELLEN" TJÄNAT OSS, EGENTLIGEN ?
 
Den gav oss lägst tillväxt inom Eu, den gav oss dåligt resultat i Pisa, den ger oss
rekord i våldtäkter, den ger oss rekord i bilbränder, den ger oss rekord i skolbrän-
der, den ger oss också många andra "rekord", som unika länder inte uppskattar
lika mycket som vi skälva.
 
Rekord i skottlossningar och dödligt våld 'är inte heller en följd av någon natur-
katastrof, man inte kan påverka, det är en följd av den "svenska modellen", som
man kan påverka, om man vill.
 
DET ÄR DÅ BARA ATT SE HUR MAN GÖR I "UNIKA" LÄNDER !!
 
AE
 

PARTILEDARNA ÖVAR TORRSIM

TalmDet råder inte ens kaos vad gäller regeringsbildningen !!
 
Regeringsbildningen lämnar mycket övrigt att önska, så mycket att önska
att det inte ens kan beskrivas som kaos.
 
Ulf Kristersson beskriver talmannens prestationer på ett bra och korrekt sätt:
 
TALMANNEN ÄGNAR SIG ÅT TORRSIM.
 
Det är alltså det bästa Sverige kan ägna sig åt, här också, när det gäller vik-
tiga funktioner:
 
TORRSIM !!
 
Kanske en bra beskrivning, för få partiledare tycks ha lärt sig simma. Tal-
mannen tycks leda torrsimmet från en gummibåt, som tycks vara på väg att
sjunka vilken minut som helst.
 
Talmannen valdes i bred enighet, och bred enighet i Sverige brukar vara illa-
varslande, riktigt illavarslande.
 
BRED ENIGHET, NÄR DEN ÄR SOM BÄST, ENLIGT DEN SVENSKA MO-
DELLEN, BRUKAR INNEBÄRA/MEDFÖRA ATT  DET HÄNDER JUST INGEN-
TING.
 
Och det gör det inte här heller, förutom lite torrsim, lite lekstuga och ett och annat
uttalande som tyder på enfald, motstridigheter och fantasier.
 
Kan verkligen inte Sverige bättre än så här, lyssna på vad aktörerna säger
och man blir "livrädd".
 
SKA DESSA FIGURER LEDA SVERIGE I SVÅRA OCH UTSATTA LÄGEN,
DE FÖRSTÅR JU INTE SJÄLVA VILKA DUMHETER DE VRÄKER UR SIG ?
 
Lyssna till Stefan Löfven;
 
" Samtalen med andra partiledare har varit konstruktiva men något kon-
struktivt har inte kommit ur samtalen".
 
ENLIGT DETTA GENI SKA ALLTSÅ SAMTALEN VARIT KONSTRUKTIVA
SAMTIDIGT SOM DE INTE VARIT KONSTRUKTIVA !!
 
Och han gör anspråk på att leda landet, arma svenskar.
 
Även Jan Björklund  höjer enfalden till skyarna:
 
" Liberalerna kommer att trycka på röd knapp om man i kammaren före-
slår en moderat statsminister och liberalerna ser Ulf Kristersson som
huvudkandidat till statsministerposten".
 
OM JAN BJÖRKLUND ÄR VID SINA "SINNENS FULLA BRUK", VILKET
MYCKET TALAR FÖR ATT HAN INTE ÄR, SÅ KAN JU DETTA UTTALAN-
DE INTE TOLKAS PÅ ANNAT SÄTT ÄN ATT ULF KRISTERSSON INTE ÄR
MODERAT, ELLER ?
 
Och påstår man att Ulf Kristersson inte är moderat, då kan man väl inte vara vid
sina "sinnens full bruk" eller ??
 
Bara en Alliansregering kan driva en allianspolitik, det begriper alla, utom ge-
nierna Annie Lööf och Jan Björklund, den senare tydligen inte vid sina "sinnens
fulla bruk".
 
Hur det är ställt med Annie Lööf vad gäller hennes "sinnes fulla bruk" är väl fort-
farande en obesvarad fråga, men svaret på den frågan kan man kanske få genom
det gamla talesättet:
 
Säg mig vem Du umgås med så ska jag säga Dig vem Du är !
 
Dessa 2 genier vill se en regering i majoritet, som driver allianspolitik !!
 
HUR SKULLE DETTA GÅ TILL ??
 
Skulle socialdemokraterna stödja en 100 - ig allianspolitik genom att sitta och
slumra i 4 år och säga "ja" till all allianspolitik ??
 
Miljöpartiet ??
 
Är man verkligen vid sina "sinnens fulla bruk" om man överhuvudtaget nuddar
vid tanken att detta skulle kunna ske ??
 
Skulle genierna få som de vill så kommer en Alliansregering, som vilar på "bred
majoritet" tvingas driva allt utom just allianspolitik, kan det verkligen vara så svårt
att förstå ?
 
Nej, Ulf Kristersson har rätt, helt rätt, lämna torrsimmet och visa att man kan simma
på djupt vatten, inte grumligt, och tvinga fram ståndpunkter i en omröstning i kamma-
ren.
 
En verklighet i kammaren är det enda som kan få genierna Annie Lööf och Jan
Björklund att inta en position som alla begriper, själva tycks de begripa väldigt
lite, eller inget alls.
 
Talmannens senaste grepp blir i stället att använda lekstugan för GRUPPARBETE !!
 
I detta grupparbete ska kända positioner upprepas till leda och till intet förpliktigande.
Högst troligt kommer alla att lämna detta grupparbete och förklara sig som vinnare
och använda Stefan Löfvens redan bevingade ord:
 
UNDER GRUPPARBETEN HAR VI FÖR TKONSTRUKTIVA SAMTAL MED VAR-
ANNDRA MEN VI HAR INTE KOMMIT FRAM TILL NÅGOT KONSTRUKTIVT.
 
Hoppas de har flytväst på sig när de under dessa grupparbeten övar torrsim i lek-
'stugan.
 
När man följer detta illustra sällskap, som nu ska ägna sig åt grupparbeten, så leds
tankarna lätt till ett känt och sant talesätt:
 
NÄR ALLA TÄNKER LIKA TÄNKER ALLA FÖR LITE !!
 
Nu verkar ingen tänka alls, eller ?
Partiledarna har grupparbete med talmannen / AE
 
 

JÖNSSONLIGAN VILL BILDA REGERING

Jönssonligan har en plan !!
 
Mikael Damberg menar i dag att Alliansen i dag står utan "Plan B" efter det
att man tillsatt talman och avsatt Stefan Löfven.
 
Men frågan är om Alliansen överhuvudtaget haft någon plan, troligen vare
sig plan A eller plan B, än mindre plan C.
 
De motsättningar mellan Centerpartiet man inte insett svårigheten i eller
omfattningen av tyder närmast på att allt vad planläggning heter varit
"borta med vinden".
 
Skulle Allinanse, mot förmodan, haft en plan, går då tankarna direkt
till Jönssonligan:
 
JÖNSSONLIGAN HADE OCKSÅ EN "PLAN".
 
Hur det gick med den planen det vet vi.
AE
 
 

ÄR ALLIANSEN SOM JÖNSSONLIGAN. VI HAR EN "PLAN" ?

Även en blidn höna kan hitta ett korn.
 
Socialdemokraternas minister Mikael Damberg är inte känd för begåvade
och genomtänkta uttalanden, det vi för det mesta är välformulerade flosk-
ler och svar av typen "god dag yxskat".
 
Men i dag överraskar Mikael Damberg, och bekräftar därmed det gamla
ordspråket:
 
ÄVEN EN BLIND HÖNA KAN HITTA ETT KORN.
 
Den mer konspiratoriskt lagde utgår ju förstås ifrån att det troligen är någon
annan som hittat kornet åt Mikael Damberg,
 
Men i vart fall, kornet är funnet !!
 
Vi får nu höra av Mikael Damberg att Alliansen inte har någon "PLAN B"
efter det att man röstat fram talman och avsatt Stefan Löfven ?
 
Men egentligen är det inte mycket till "korn" !!
 
Vadå "PLAN B" ??
 
ALLIANSEN HAR JU ALDRIG ENS HAFT NÅGON "plan a", ELLER ?
 
AE

BORDELLBESÖK I BERLIN. DEN NYA VÄLFÄRDEN

Sveriges nya välfärd - eller mutkultur ?
 
Magdalena Andersson, och många andra, hävdar med emfas att våra höga skatter
erfordras för att finansiera vård, skola och omsorg.
 
Vad hon inte säger är att våra höga skatter också erfordras för att göra det
lättare för mutkolvar och deras offer.
 
SVERIGE UTGÖR I DAG ETT AV EUROPAS MEST KORRUMPERADE LÄNDER,
KORRUTIONEN UTGÖRS DÅ MEST AV VARDAGSKORRUPTION OCH VÄN-
SKAPSKORRUTION OCH HAR BLIVIT SÅ VANLIG OCH OMFATTANDE ATT
VI INTE ENS SER DET NÄR DET INTRÄFFAR.
 
Stockholms Trafikkontor är ett viktigt led i denna mutkultur, som bygger på att vi
måste ha våra höga skatter för att finansiera Trafikkontorets, och andras, omfat-
tande korruption.
 
Byggnationen av Slöerledstunneln var kostnadberäknad till 200 miljoner, men kor-
ruptionen gjorde att kostnaden landade på 300 miljoner. Det var inga "missar" som
föranledde denna "miss", det var genomplanerad och omfattande korruption, så lätt
att upptäcka att man får anta att även Trafikkontorets chefer fick "en släng av sleven".
 
Kanske fick de också gå på bordell ?
 
För att färga denna korruption ville entreprenören byta ut en färg för att vilseleda oss
stackars skattebetalare. Man begärde då, och fick tillstånd till, att byta till en färg som
kostade hälften så mycket. I upplägget ingick en detalj, ingen liten sådan.
 
TROTS ATT DEN NYA FÄRGEN KOSTADE HÄLFTEN SÅ MYCKET SÅ BEGÄRDE
MAN BETALNING FÖR DUBBLA KOSTNADEN, MED TRAFIKKONTORETS GOD-
KÄNNANDE.
 
Som tack för detta fick Trafikkontorets mutkolvar gå på bordell.
 
I arbetet ingick att bygga så kallade bullerabsorbenter, dessa blev 8 miljoner dyrare
än beräknat, självfallet med mutkolvarnas välsignelse. Av en ren tillfällighet sattes
dock upp hälften av de bullerskydd som man tog betalt för, med mutkolvarnas väl-
signelse.
 
Som tack för detta fick mutkolvarna gå på bordell.
 
För att underlätta denna korruption bestämde sig mutkolvarna, i samråd med leve-
rantören, att inga fakturor skulle förses med specifikation, för att inget fiffel skulle
upptäckas.
 
Man får väl här anta i Trafikkontorets mutkolvar gått i lära hos de moderata mutkol-
'var som vid Nya Karolinskas byggnation också såg till att det saknades specifika-
tioner.
 
Som tack för detta fiffiga upplägg fick mutkolvarna gå på bordell.
 
Men entreprenören tjänade så mycket på sin korruption, att man ville dela med sig
mer till Trafikkontorets mutkolvar, det ansågs inte tillräckligt med bordellbesök i
Berlin.
 
TRAFIKKONTORETS MUTKOLVAR BJÖDS OCKSÅ PÅ ISHOCHEY,, KONSERT
MED ROXETTE I GLOBEN OCH LYXIGA TURISTRESOR TILL SPANSKA SOL-
KUSTEN.
 
Man behövde kanske vila upp sig på spanska solkusten efter alla bordellbesök i
Berlin.
 
Kommer då någon av dessa mutkolvar att nås av lagens "långa arm", självklart
inte.
 
I KORRUPTIONENS EPICENTRUM, SVERIGE, ÄR ALLA INBLANDADE, PÅ
ALLA NIVÅER, OCH ALLA HÅLLER  VARANDRA BAKOM RYGGEN, AV REN
SJÄLVBEVARELSEDRIFT, RÄTT SOM DET ÄR KANSKE MAN SJÄLV "RÅKAT"
RESA TILL SPANSKA SOLKUSTEN.
 
Alla inom offentlig förvaltning tycks ändå inte ha omfattats av lyxen av att som
tack för omfattande korruption få gå på bordell i Berlin.
 
MAN FÅR DÄRFÖR HOPPAS ATT MAGDALENA HÖJER VÅRA SKATTER
ÄNNU MER, SÅ ATT ALLA INKÖPARE INOM OFFENTLIG VERKSAMHET
KAN GÅ PÅ BORDELL I BERLIN.
 
Den svenska välfärden, finansierad genom våra höga skatter, måste ju fördelas
rättvist, eller ?
 
AE
 
 
 

LYSSNA INTE TILL BJÖRKLUNDS BARN

Svensk politik ska inte utformas i Björklunds barnkammare
 
Att Alliansen i dag är utsatt för påfrestningar är helt klart, frågan är närmast
om man kommer att kunna hantera dessa ?
 
Påfrestningarna är i allt väsentligt kopplade till att man inte FÖRE valet hit-
tade en gemensam lösning på hur man skulle se på migration/integration och
förhålla sig till SD.
 
Som en följd av detta håller Alliansen på att rämna på grund av Jan Björk-
lunds och Annie Lööfs låsningar, låsningar som inte tyder på vare sig insikt,
kunskap, begåvning eller flexibilitet.
 
Vilka mentorer har då dessa rigida personligheter, vilka tar de råd av och vilka
lyssnar de till:
 
Annie Lööf lyssnar inte på någon, förutom sig själv, hennes ego tycks vara dopat
av "amfetamin" och vart detta leder det ser vi nu.
 
Jan Björklund utformar sina ståndpunkter genom att lyssna på sina barn och ut-
lovar politiska löften till dessa, om de är snälla. Andra barn får godis när de är
snälla, men Jan Björklunds barn äventyrar landets väl och ve när de är snälla.
 
Mycket står på spel, så varför inte lyssna på andra än sig själv och sina barn ?
 
Kanske borde Jan Björklund och Annie Lööf lyssna på Svd ledarskribent Tove
¨Lifvendahl, som i dag skriver en ledare med rubriken:
 
EN HELT ABSURD TANKE, SADE STEFAN LÖFVEN
 
Som vanligt för Tove Lifvendahl ett logiskt och insiktsfullt resonemang som är
lätt att följa, lätt att följa är också slutsatsen av resonemanget.
 
Stefan Löfven har gjort stort nummer av "blocköverskridande samtal och sam-
arbeten" och detta bete har Jan Björklund och Annie Lööf nappat på, nappat
på så hårt att de helt fastnat på kroken.
 
Vad menat då Stefan Löfven med sitt agn, för att locka dessa två rigida perso-
ner att nappa på kroken ?
 
Tove Lifvendahl anser sig ha svaret på detta, och det svaret bygger på att S
alltid varit ett "maktparti" och har ambitionen att vara detta även nu. Vi kan då
läsa Tove Lifvendahls formulering kring detta grova agn, som Björklund och
Lööf nappat på:
 
"BLOCKPOLITIKEN FÖRHINDRAR OSS ATT SITTA KVAR VID MAKTEN,
DÄRFÖR ÄR DEN SKADLIG FÖR SVERIGE OCH DET BEHÖVS DÅ ETT
BREDARE REGERINGSUNDERLAG FÖR ATT S SKA KUNNA BEHÅLLA
MAKTEN"
 
Denna krok med sitt grova agn har alltså Jan Björklund och Annie Lööf bitat
sig fast i så hårt att de inte kan slita sig loss, och då uppstår frågan:
 
Hur naiv och enfaldig man vissa vara ?
 
AE

STEFAN LÖFVEN BORDE AVSKEDA FOLKET

Partierna skapar kaos för att straffa väljarna
 
SvD ledarskribent, Ivar Arpi, skriver i dag ett ledarinlägg under rubriken:
 
REGERINGEN BORDE AVSKEDA FOLKET
 
Det är sällan man ser en så insiktsfull och analytisk beskrivning av den
"svenska modellen":
 
VÄLJARNA ÄR TILL FÖR POLITIKERNA I STÄLLET FÖR TVÄRTOM,
DET VANLIGA I VÄLUTVECKLADE DEMOKRATIER.
 
Enligf Arpis analys har väljarna röstat fel, och då ska de straffas. De som
röstat fel är SD väljare, mer rätt har de röstat som hyllar Lenin, Stalin och
Hilding Hagberg.
 
Analysen är träffsäker, mycket träffsäker, och bygger på att det politiska
läget efter valet inte alls är "låst".
 
DET ÄR POLITIKERNA SOM ÄR (B)LÅSTA OCH GENOM DETTA VILL
SKAPA ETT KAOS FÖR ATT STRAFFA VÄLJARNA SOM RÖSTAT FEL.
 
Efter en tids låtsaskäbbel ska då väljarna av allt kaos ha blivit så desperata,
kanske lika desperata som politikerna, och då vara beredda att acceptera
vad som helst för att slippa "låtsaskaoset", kanske till och med så despe-
rata att de accepterar Annie Lööf.
 
Det bäddar då för att vissa politiker, låt säga Annie Lööf och Jan Björk-
lund, kan skrida in på scenen och svika alla kategoriska väljarlöften
med:
 
"NU SVIKER VI ALLA DE LÖFTEN VI LÄMNAT FÖR ATT RÄDDA LAN-
DET FRÅN DET KAOS VI SJÄLVA SKAPAT FÖR ATT STRAFFA VÄL-
JARNA".
 
Skrämda väljare, tacksamma för att inte behöva straffas mer. kommer då
att acceptera vad som helst, till och med Annie Lööf.
 
Det heter att det är i detaljerna man ser det, och synsättet att straffa väl-
jarna återfinner vi bara inte på den högsta politiska nivån, vi återfinner det
även i detaljerna, till exempel inom assistansområdet:
 
Låt säga att en familj med ett barn med funktionsnedsättning har tilldelats
20 timmars assistans. Behovet av assistans ökar då. låt säga till 25 timmar
i veckan, och familjen orkar inte med utan ansöker om utökad assistans
för att klara av tillvaron för sig själva och barnet.
 
I samma ögonblick man ansöker om utökad assistanstid inträder För-
säkringskassans straffattityd. I stället för att pröva det utökade beho-
vet, så gör man en helhetsprövning enligt stängare regler.
 
DET SANNOLIKA ÄR DÅ. MED STRÄNGARE REGLER, ATT I STÄLLET
FÖR ATT FÅ 5 TIMMAR MER ASSISTANSHJÄLP FÅR MAN INGEN ASSI-
STANS ALLS.
 
Straffskalan kan variera, om man har 20 timmar och vill ha 25, kan man
straffas kanske med 10 timmar eller 15 timmar totalt, men synsättet är
klart, kristallklart.
 
DEN MEDBORGARE SOM HAR FRÄCKHETEN ATT IFRÅGASÄTTA
DEN ASSISTANSHJÄLP MAN FÅR, DEN MEDBORGARE SKA STRAF-
FAS, STRAFFAS RIKTIGT HÅRT SÅ ATT DET SVIDER, RIKTIGT OR-
DENTLIGT, GÄRNA FÅR DET MEST SVIDA FÖR DET BARN SOM
BEHÖVER STÖD.
 
Ungefär så tycks vi väljare bemötas om vi röstar fel:
 
RÖSTAR VI FEL SÅ SKA DET SVIDA, SVIDA RIKTIGT ORDENTLIGT,
OCH I DEN AMBITIONEN ÄR VÅRA ANSVARSFULLA POLITIKER BE-
REDDA ATT GÅ HUR LÅNGT SOM HELST.
 
INGET KAOS ÄR DÅ FÖR STORT FÖR ATT VI STACKARE SKA FÖR-
STÅ ATT VI RÖSTAT FEL.
 
Detta synsätt kallas i Sverige för demokrati, i andra länder benämner man
det ofta på annat sätt.
 
AE
 
 
 
 

LIBERALER OCH CP SABOTERAR REGERINGSBILDNING

Det finns ETT regeringsalternativ
 
Om man vill ha en regering, en regering på riktigt, finns det bara ett alternativ till
regeringsalternativ.
 
Vill man ha en regering, bestående av statister med förkärlek för floskler och me-
ningslösa, eller farliga, kompromisser, då finns det hur många alternativ som helst.
 
Dagens Industri, och flera andra seriösa bedömare, är inne på en och samma
linje.
 
DEN ENDA REGERING SOM HAR FÖRUTSÄTTNINGAR ATT LEDA LANDET
ÄR JUST NU EN ALLIANSREGERING SOM STYR MED STÖD AV SD.
 
Alla andra konstellationer är dömda att misslyckas eller utgör ett hot mot demokra-
tin. Ett konstellation som bygger på moderater och socialdemokrater medför att
en opposition i rätta ordets bemärkelse är borta.
 
DÅ GÄLLER ATT MAKT KORRUMPERAR OCH TOTAL MAKT KORRUMPERAR
TOTALT.
 
Varför bildas då inte den regerings som utgör det enda logiska alternativet, svaret är
mycket enkelt.
 
LIBERALERNA OCH CENTERPARTIET TÄNKER SABOTERA BILDANDET AV
EN FUNGERANDE REGERING !!
 
Själva har de inte tänkt tanken fullt ut, den här gången heller. Vart ska de själva ta vä-
gen om de inte finner sig i att sitta i en Alliansregering med visst stöd av SD ??
 
Själva har de ju sagt att de inte heller kan sitta i en regering där vänsterkommunisterna
har inflytande.
 
Genom denna mindre begåvade taktik har man blockerat för sig själva "åt bägge
hållen", och bäst är nog så.
 
Utifrån liberalernas och centerpartiernas rena sabotage återstår därför bara att bilda
en regering, som i princip kan se ut "hur som helst", men acceptera att centerpartiet
och liberalerna ställer sig utanför allt formellt samarbete.
 
Det sägs att man får det man förtjänar, det gäller oss väljare också.
 
VI HAR DÅ FÖRTJÄNAT LIBERALERNA OCH CENTERPARTIET OCH FÅR PÅ
KÖPET EN REGERING SOM HAR RINGA, ELLER INGA ALLS, FÖRUTSÄTTNIN-
GAR ATT FUNGERA.
 
AE
 

ÄR SVT PARTISK ?

Mycket har redan sagts om SVT
 
SVT agerande i samband med partilledardebatten har väckt en viss uppståndelse,
såväl i Sverige som utomlands.
 
Företrädare för Dansk och Norsk TV slår ifrån sig med allt de har, och lite till,
man säger då:
 
VI SKULLE ALDRIG UTTALA OSS PÅ DET SÄTTET, VI STRÄVAR EFTER
ATT VARA OBJEKTIVA !!
 
SVT strävar uppenbarligen inte efter att vara objektiva. Är det inte dags att vi
ställer oss frågan om SVT opartiskhet är så omfattande och tydlig, rent allmänt,
att det demokratiska underskottet i landet är besvärande stort ?
 
Det har alltid hetat:
 
"Säg mig vem Du umgås med så ska jag tala om vem Du är"
 
SVT uttalande har hyllats mest av vänsterkommunister landet runt. Det ger
lite vibbar om vad det hela rör sig om.
 
Alla undersökningar visar att personalen på SVT till 80 -85 % är vad man
kallad "vänstervridna" eller "vänsterradikala".
 
Är det verkligen rimligt att denna "vänstermaffia" ska kunna använda sig av
plattformen SVT för otillbörlig politisk påverkan?
 
Eva Landahl har ett "finger med i spelet", ett stort finger, angående SVT makab-
ra agerande.
 
Vem är då Eva Landhal ??
 
Den som roar sig med att följa kommentarer på nätet finner snabbt att Eva Landahl
är aktiv, mycket aktiv. Det finns snart sagt inte ett kritiskt inlägg mot SD utan att hon
inte "gillat" inlägget.
 
Så hennes position är tämligen klar.
 
ÄR DET VERKLIGEN RIMLIGT ATT EVA LANDAHL, OCH ANDRA VÄNSTER-
RADIKALER, SKA TILLÅTAS ANVÄNDA PLATTFORMEN SVT FÖR ATT FÖRA
UT SIN POLITISKA AGENDA, HÄR ANTIPATI MOT SD ?
 
AE
 
 
 
 

LÅSNINGEN SOM BLIR EN BLÅSNING !!

Den stora Blåsningen
 
Många av oss minns den uppskattade filmen:
 
DEN STORA BLÅSNINGEN.
 
Den Stora Blåsningen kommer nu i repris, efter valet.
 
Borås Tidning skriver i dag om det låsta läget inför valet under rubriken:
 
LÅSNINGEN - NÅGOT PARTI MÅSTE BACKA EFTER VALET.
 
Som många andra fastnar BT i en nutidsbeskrivning och vågar sig inte på
en framtidsbeskrivning.
 
Här vågar sig dock "vän av ordning" på en framtidsbeskrivning:
 
DEN STORA LÅSNINGEN KOMMER ATT FÖLJAS AV DEN STORA
BLÅSNINGEN.
 
Lägg till ett "B" så har vi framtidsscenariet.
 
Partierna är låsta före valet och vi väljare är blåsta efter valet !!
 
Låsningen är en chimär, bakom denna "låsning" agerar alla partier i ett och
samma syfte.
 
I den regering som MÅSTE komma till stånd är det viktigaste av VI
ingår !!
 
Alla upplevda "låsningar", alla löften, alla visioner, alla stängda dörrrar kom-
mer då att vara som bortblåsta, efter en tids förödmjukande tirader.
 
LANDETS VÄL OCH VÄLJARNAS VÄL KOMMER DÅ ATT VARA SOM
BORTBLÅSTA, KVAR STÅR VÄLJARE BÅDE SVIKNA, BESVIKNA
OCH BLÅSTA.
 
Man la sin röst för något man ville ha och fick något helt annat !!
 
De partier som då enats om att genomföra DEN STORA BLÅSNINGEN
kommer då enade och unisont. utropa:
 
DETTA GÖR VI FÖR ATT TA ANSVAR FÖR LANDET !!
 
I själva verket gör det detta för att "ta ansvar för sig själva och sin egen
framtid".
 
I detta ansvarstagande, för dem själva, kommer att ligga ett antal så kallade
blocköverskridande överenskommelser, som är till nytta för dem själva och
till skada för landet och väljarna.
 
Detta kommer inte att märkas till en början, då drunknat allt i allt pladder om
att "ta ansvar för landet", men det kommer upp till ytan, för eller senare, och
då kommer vi inte att vara tillbaka på ruta 1.
 
DET ÄR HÖGST TROLIGT ATT DE SANNOLIKT ANSVARSLÖSA KOMP-
ROMISSER SOM KOMMER ATT SKAPAS I OLIKA FORMER ÄR TILL SÅ-
DAN SKADA FÖR LANDET ATT VI TVINGAS BACKA I VÅRT VÄLSTÅND,
ÄNNU MER.
 
Nu är det alltså bara att sätta sig ner och avvakta reprisen:
 
DEN STORA BLÅSNINGEN !!
 
En av huvudrollerna kommer nog att has av Annie Lööf, viktiga statister
i Denna Stora Blåsning lär då vara Jan Björklund och Stefan Löfven.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 

DEN KRIMINELLA VÄLFÄRDEN

Välfärd på ytan göder kriminalitet
 
Inför valet beskriver många inom media den svenska välfärden. I SvD kan man idag läsa
ett nyhetsinslag om den svenska välfärden, den välfärd som motiverar våra höga skatter,
enligt Magdalena Andersson:
 
KRIMINELLA KVITTERADE UT ASSISTANSPENGAR I FLERA ÅR
 
Detta är alltså den "svenska välfärden" möjliggjord genom den "svenska modellen" !!
En njutbar och roande läsning, men kräver starka nerver, ha gärna lugnande medel
inom räckhåll.
 
Ett välfärdsbolag, av SvD kallat skandalbolag, fick 1/1 miljard av Försäkringskassan
under 7 år.
 
1/2 MILJARD UNDER 7 ÅR OCH INGEN REAGERADE !!
 
Bra att vi har den "svenska modellen" så att kriminella kan sko sig utan att upptäckas.
Hur gick då detta till frågar man sig, och SvD har svaret, som bygger på domar i målet.
 
Företaget drevs av en "släkt".
 
Som av en ren tillfällighet utgjorde denna "släkt" en grupp nyanlända.
 
"Släkten" använde sig av så kallade "pappersassistenter", assistenter som befann sig
utomlands, i Serbien, och inte utförde någon form av arbete. Det enda som kunde upp-
fattas som arbete var att man skickade falska tidrapporter till "släkten" i Malmö
 
Även många av de så kallade funktionsnedsatta befann sig i Serbien. De som befann
sig i Sverige överdrev ofta sina assistansbehov och var ofta inte berättigade till hjälp.
 
De assistenter som befann sig i Sverige har ingått i den så kallade "arbetskraftsinvand-
ringen" och erhållit arbetstillstånd.
 
FÖR DESSA BLEV ARBETSTILLSTÅNDET EN DÖRRÖPPNARE TILL VÄLFÄRDS-
SAMHÄLLET SVERIGE, DÄR MAN ROFFADE ÅT SIG VÄLFÄRDSMILJONER FÖR
ATT BYGGA UPP ETT BRA LIV I HEMLANDET.
 
Hur kunde då Försäkringskassan låta detta pågå i 7 långa år, pengar bara vällde ur
systemet under tiden ?
 
MAN TYCKTE ATT DET SÅG BRA UT PÅ YTAN !!!
 
Hur såg då denna "yta" ut frågar man sig ?
 
En del av den "yta" som Försäkringskassan ansåg såg bra ut var en assistent som
arbetade åt sin son. Denne hade åkt fast i tullen och var kopplad till tungt kriminella
grupper i Malmö.
 
DEN YTAN TYCKTE FÖRSÄKRINGSKASSAN VAR OK !!!!!
 
Åklagaren i målet ger sin syn på allt detta, och mycket därtill, och menar;
 
Det svenska systemet, den "svenska modellen", bygger för mycket på förtro-
ende och för lite kontroll.
 
Här har åklagaren fel, fullständigt fel, på 2 punkter:
 
1) DELS SÅ BYGGER INTE SYSTEMET PÅ FÖRTROENDE, DET BYGGER PÅ
    ENFALD, EXTREM ENFALD
2) DELS HAR VI INTE LITEN KONTROLL, VI HAR INGEN KONTROLL ALLS
 
Som av en ren händelse har Dagens Industri i dag ett inslag där det hävdas att
svensk begåvning (IQ) är dalande, IQ sjunker med 0,2 % per år, och det ger
6-7 sänkning under en generation.
 
När man erfar hur Försäkringskassan delar ut 1/2 miljard till dessa kriminella frestas
man tro att den sänkning av IQ pågått i många generationer, i vart fall på Försäk-
ringskassan.
 
I viss utsträckning är dessa problem inom assistansområdet uppmärksammade,
och man har satt in åtgärder.
 
Vilka är då dessa åtgärder för att komma till rätta med denna omfattande kriminali-
tet:
 
MAN DRAR IN STÖD TILL SMÅ BARN, SOM VERKLIGEN BEHÖVER STÖDET !!
 
Den "svenska modellen" tjänar även här de kriminella väl, mycket väl.
 
AE
 
 
 
 
 

VÅR LJUSNANDE FRAMTID !

Tredje invandrargenerationen
 
Det är i det små detaljerna man ser det, heter det.
 
Och nog finns det många detaljer att se, om man vill förstås, det går att blunda
för dem också.
 
Man talar ofta om "andra generationens invandare", och trenden tycks vara något
så när klar.
 
Andra generationens invandrare tycks vara något mer brottsbenägna är sina
föräldrar.
 
Hur förväntas det då gå för tredje generationens invandrare, den generation som
alla integrerat och satsat så mycket resurser på att man snart inte har råd med nå-
got annat ?
 
Viss vägledning får man i de små detaljerna. Sådana detaljer hittar man på många
ställen, bland annat ett så kallat "biståndscenter" vid namn Emmaus i Borås.
 
Dessa "detaljer" är inga rykten utan hänför sig till direkta iakttagelser.
 
En sådan "detalj" inträffade i fredags på Emmaus. 2 barn, tillhörande den tredje
invandrargenerationen ?, spelade "innebandy" med klubbor som låg till försäljning
på en disk. Som bandybollar använde man muggar man "snodde" på porslinsav-
delningen. Viss, stor, förstörelse uppstod självfallet. När personalen försökte tala
dessa små liv blev de bespottade av de små livens mammor.
 
En annan "detalj" inträffade dagen därpå på samma ställe. Min fru gjorde då ett
besök med vårt barnbarn, 5 år gammalt, och detta besök lär väl bli ett minne för
livet.
 
Det dröjde inte länge förrän en jämnårig, tillhörande 3 generationen invandrare,
försökte tvinga på honom en "skräckmask", tvingade upp honom mot väggen och
pucklade på honom med en bandyklubba, till dess han var alldeles blåslagen i
ansikte och över kroppen.
 
Ett globaliserat minne för livet !
 
En tredje "detalj" inträffade i dag på samma ställe. Ett barn, 5 - 6 år ? tillhörande
tredje generationen invandrare  behövde bajsa, och det skedde i ett hörn, på gol-
vet inne i butiken.
 
Mamman hade tydligen tagit visst intryck av våra seder i Sverige, och tyckte inte
att bajset skulle ligga i en hög på golvet.
 
Helt sonika tog hon en jacka, som hängde till försäljning, och torkade upp baj-
set.
 
Intregrationen tycks inte vara så misslyckad som många säger, eller ?
 
Vem påverkar vem i detta kulturella utbyte ?
 
Det är inte för mycket sagt att vår vardagsbeteende påverkas i kraftig utsträck-
ning, positivt tycker vissa, negativt tycker andra.
 
Min dotter annonserade ut en säng på "Blocket Borås" och en invandrarfamilj
dök upp och ville köpa sängen. Handpenning på halva beloppet erlades och
sängen skulle hämtas nästa dag.
 
Ingen säng hämtades dagen därpå, men däremot fick hon ett mail, som angav
att hon skulle betala tillbaks handpenningen. Till denna begäran var fogat tex-
ten:
 
"OM DU INTE TÄNKER BETALA ÄR VI MÅNGA SOM TÄNKER BESÖKA DIG
OCH DÅ KOMMER DU ATT BETALA"
 
Självklart betalade hon tillbaks handpenningen, vem vill bli blåslagen för så lite ?
 
Många kanske, säkert, tycker att ovan uppgivna "detaljer" om tredje generationen
är både onödiga och ointressant.
 
Besök då en förskola, en skola, en park, ett badhus eller en butik och studera
beteenden.
 
DET MAN DÅ SER GER INGA BEHAGLIGA VIBBAR OM HUR VI KOMMER
ATT PÅVERKAS AV OCH UPPLEVA 3 GENERATIONENS INVANDRARE
NÄR VI VÄL LANDAR DÄR.
 
 
Vi står därför i en stor tacksamhetsskuld till Fredrik Reinfeldt, Annie Lööf,
Gustav Fridolin, Maria Ferm, Mona Sahlin och många andra, eller ?
 
AE
 

VET LÖFVEN VAD HAN TALAR OM ??

Enfaldiga politiska debatter
 
När man hör politiska debatter i TV mm så blir man lätt trött, mycket trött.
 
När man sedan hör Stefan Löfven i dryga timmen stå och veva med armarna hela
tiden mässande ett enfaldigt, mycket enfaldigt och okunnigt, mantra blir man inte
bara trött, man blir förbluffad.
 
VI HÖJER SKATTERNA MED 140 MILJARDER,  OCH HÖJER DÅ VÄLFÄRDEN,
MEDAN NI MINSKAR SKATTERNA, OCH DÅ MINSKAR VÄLFÄRDEN !!
 
Detta fick vi höra ett antal gånger, påminner lite om Bosse Ringholm, och sanningen
är att det är enfaldigt, mycket enfaldigt, okunnigt, mycket okunnigt, och oseriös, myc-
ket oseriöst.
 
HAR STEFAN LÖFVEN ALDRIG HÖRT TALAS OM LAFFERKURVAN ?
 
Lafferkurvan visar en tänkt optimal punkt på skattekvoten/skattetrycket, där en viss
skattenivå maximerar effektivitet / välfärd.
 
Detta påminner väldigt mycket om den så kallade priselasticiteten när det gäller
prissättning på varor. Där finns det ett tänkt/teoretiskt pris där priset maximerar
vinst. Högre pris ger då mindre vinst, och lägre pris ger lägre vinst.
 
Ungefär så fungerar lafferkurvan, som bygger både på vetenskap, forskning
och empiriska data.
 
SKATTER ÖVER DEN OPTIMALA SKATTENIVÅN GER LÄGRE EFFEKTIVITET
OCH SKATTER UNDER DEN NIVÅN GER OCKSÅ LÄGRE EFFEKTIVITET / VÄL-
FÄRD.
 
Se slarvigt ritad lafferkurva nedan:
 
Denna visar tydligt hur erbarmerligt enfaldigt och okunnigt tragglandet om 140 mil-
jarder mer och 100 miljarder mindre är.
 
Allt tyder på att Sverige skattekvot/skattetryck passerat den optimala punkten, låt
då säga att Sverige befinner sig som skissen visar.
 
Att Sverige passerat den optimala punkten får väl anses styrkt genom att vår höga
skattekvot inte har sin motsvarighet i hög effektivitet / välfärd.
 
Slutsatserna blir då överslagsmässigt väldigt enkla:
 
ÖKAR MAN SKATTERNA MED 140 MILJARDER SÅ DRÄNERAS EFFEKTIVITEN/
VÄLFÄRDEN PÅ MER ÄN 140 MILJARDER OCH MINSKAR SKATTERNA MED
100 MILJARDER, DÅ TILLFÖRS EFFEKTIVITET / VÄLFÄRD MED MER ÄN 100
MILJARDER,
 
Teoretiskt är detta väldigt lätt att förstå, svårigheterna ligger i att hitta den optimala
punkten på kurvan, en vetskap som är nödvändig för att hantera frågan om skatter
ska höjas eller sänkas.
 
Frågan kompliceras än mer genom att vissa skatter följer detta mönster mer, en del
mindre, en del kanske inte alls och vissa kan ha motsatt verkan.
 
 
Man måste därför hitta det man förr kallade dynamiska effekter, ett uttryck
som nu tycks vara tabubelagt och ersatt med ännu ett enfaldigt mandra.
 
VARJE REFORM / SKATTESÄKNING MÅSTE FINANSIERAS "KRONA FÖR
KRONA".
 
Detta är inte bara fel, det är sanslöst fel.
 
Rätt reform och rätt skattesänkning ger en dynamisk effekt, som medför att
den finansierar sig själv och "lite till", allt enligt lafferkurvan.
 
Ingen begär att Stefan Löfven ska känna till allt om lafferkurvan och dess sätt att
verka.
 
MEN MAN BÖR KUNNA KRÄVA AV LANDETS  STATSMINISTER ATT HAN
INTE FÖR DEBATTEN SOM OM HAN INTE VISSTE OM ATT DEN FI
NNS !!
 
Tyvärr har även moderaterna hakat på denna enfadliga debatt och skyr "dyna-
miska" effekter som pesten.
 
Vi har alla, obeoende av partitillhörighet, en önskan och ett ansvar, att Sverige ska
utvecklas väl. Det borde därför ligga i allas intresse att vi hanterar skatter på ett
sätt så att det gynnar fortsatt välståndsutveckling.
 
En bra, och egentlig nödvändig start, vore då att man så långt det är möjligt
strävar att placera Sverige rätt på kurvan.
 
FÖRST DÅ VET MAN OM SKATTER SKA HÖJAS ELLER SÄNKAS, NÄSTA
SVÅRA STEG BLIR SEDAN ATT URSKILJA VILKA SKATTER SOM SKA
HÖJAS/SÄNKAS FÖR ATT GE MAXIMAL NYTTA/MINIMAL SKADA.
 
Just nu förs debatten, av alla partier, som om detta teoretiska samband inte fanns
överhuvudtaget, och då uppstår frågan:
 
Undviks frågan för att man inte själv har kunskap och/eller tycker att den är
för svår, eller undviks frågan därför att man utgår ifrån att medborgarna
tycker att den är för svår att förstå ?
 
Denna fråga ger omedelbart upphov till en ny fråga:
 
VILKET ÄR VÄRST ??
 
 
 

STRUTSEN HAR VISAT SIG I NATT, IGEN

Inget nytt på "bilbrännarfronten"
 
Den gånga natten har inte avvikit från andra nätter vad gäller bilbränder.
 
I NATT BRANN "BARA" 13 BILAR I VÄSTERÅS.
 
Bra att media inte skriver om detta, det skulle ju kunna påverka valet, och det
vore ju inte bra, eller ?
AE

SVT ÄR DELVIS POLITISKT STYRT

Enfalden och okunnigheten styr vår debatt
 
Många ha blivit upprörda, andra inte, över Jimmie Åkessons uttalande om P 3.
Man har rätt att tycka att han har "fel", men lika stor rätt att tycka att det ligger
något, eller mycket, i vad han säger.
 
Före detta medarbetaren på SVT, Helena Stålnert, tillhör den skara som blir upprörd,
och hon är som sagt i sin fulla rätt. Hon framflr sin upprördhet i dag i en ledare i SvD
under rubriken:
 
NEJ, PUBLIC SERVICE ÄR INTE POLITISKT STYRT.
 
Debattinlägget är inte bara pinsamt enfaldigt, det kringgår problemets kärna, vilket
ofta upprörda personer gör sig skyldiga till när de saknar sakargument.
 
I en lång harang beskriver då Helena Stålnert, hur ledningen utses i SVT, och vilka
som kan komma ifråga som ledamöter mm.
 
EN ENDA LÅNG OCH MENINGSLÖS HARANG SYFTANDE TILL ATT KRINGGÅ
PROBLEMET.
 
Måvara att det inte står ristat "vänsterkommunist" i pannan på utsedda styrelseleda-
möter, men det är inte avsaknaden av detta som är styrande för hur politiskt SVR är,
på riktigt.
 
En sak är hur SVT anses "styrt" av en "oberoende" ledning, en helt annan sak är
hur denna "styrning" omsätts i verksamheten.
 
Ett antal utredningar har gjorts rörande den politiska hemvisten hos anställda vid SVT
och alla hamnar i samma "härad".
 
80 - 85 % av de anställda är "vänstervridna", antingen i form av vänsterkommu-
nister eller i form av miljöpartister.
 
JUST DESSA POLITISKA GRUPPERINGAR ÄR KÄNDA FÖR ATT I TID OCH OTID.
I ALLA MÖJLIGA OCH OMÖJLIGA LÄGEN, SÅ GOTT SOM ALLTID FÖRFÄKTA
SINA POLITISKA BUDSKAP.
 
Mot denna bakgrund är det en tämligen ointressant aspekt om SVT ledning i formell
mening är "politiskt oberoende", den politiska styrningen utövas oberoende av detta
"nere" i verksamheten.
 
OCH DENNA POLITISKA STYRNING TYCKS DE KLARA AV MED STOR FRAMGÅNG,
ELLER ?
 
AE
 

SVERIGES VÄLJARE DOPAS INFÖR VALET

Är det inte dags att vakna nu ??
 
Det är mindre än 2 veckor till valet och både väljare och politiker, som vill bli valda,
sover "som stockar".
 
Dagens Industri har i dag en analys kring detta under rubriken:
 
DAGS ATT VAKNA.
 
Den handlar om Sveriges ekonomi och berör viktiga områden, som överhuvudtaget
inte tas upp inför valet.
 
Det finns andra, och viktigare, områden än landets ekonomi, men ekonomin är inte
så oviktig att den kan läggas helt åt sidan inför valet, vilket nu sker, i praktiken.
 
VI VÄLJARE HAR RÄTT ATT INFÖR VALET VETA VILKA EKONOMISKA PROB-
LEM LANDET HAR OCH HUR OLIKA POLITIKER TÄNKER SIG LÖSA DEM.
 
DI analys listar 4 viktiga problemområden:
 
TILLVÄXT, SYSSELSÄTTNING, EXPORT OCH SKULDSÄTTNING.
 
När det gäller tillväxt matas vi "till leda" med uppgifter om att Sverige är en "tiger" med
en tillväxt på dryga 3 %.
 
Detta är en ren lögn.
 
DET ENDA RÄTTA MÅTTET PÅ TILLVÄXTEN ÄR ATT INKLUDERA BEFOLKNINGS-
TILLVÄXTEN OCH TILLVÄXTEN PER CAPITA ÄR LÄGRE ÄN 1 %, OCH DETTA ÄR
LÄGST TILLVÄXT I HELA EUROPA !!
 
Detta medför att vi år ut och år in halkar efter i välståndsutvecklingen och det märker vi
¨på många, alla ?, områden.
 
Varför döljer ALLA politiker detta inför valet ?
 
När det gäller sysselsättning så är Sverige också en "tiger", sysselsättningen ökar hela
tiden så att det brakar.
 
Detta är rent nonsens, det relevanta måttet är arbetslösheten, och den har aldrig
i jämförelse med jämförbara länder varit högre.
 
Man kan ju spontant tycka att en hög sysselsättning borde ge en  låg arbetslöshet,
men så är det inte i "rövarspråkets" land.
 
Där ger en hög sysselsättning en hög arbetslöshet !!
 
OCH DET HÄNGER JUST SAMMAN MED REGERINGENS "RÖVARSPRÅK", DET
SPRÅK MAN ANVÄNDER NÄR SCB FÅR TILL UPPGIFT ATT MANIPULERA SIFF-
RORNA.
 
När SCB ställer frågor om sysselsättning gäller följande:
 
MAN ANSES SOM SYSSELSATT OM MAN "ARBETAT" EN TIMMA UNDER DEN
VECKA FRÅGAN STÄLLS. HAR MAN ARBETAT 1 TIM PÅ TVÅ STÄLLEN DÅ ÄR
MAN 2 SYSSELSATTA. GÄLLER ÄVEN FÖRENINGSARBETE.
 
Att mäta sysselsättningen på detta sätt tyder på "mental ohälsa" och föreligger inte
sådan måste syftet vara att föra oss väljare bakom ljuset.
 
Varför tiger oppositionen om detta inför valet ?
 
När det gäller exporten skjuter den i höjden och alla jublar, och det är bra om den
"skjuter i höjden", men mindre bra är bakgrunden till att den skjuter i höjden.
 
Svensk ekonomi är dopad genom att vår valuta "sjunkit som en sten" i samma
takt som exporten "skjutit i höjden".
 
Vår valuta gentemot euron är på den lägsta nivån sedan många år, i skrivandets
stund 10:60. Sett till framtiden är detta inget annat än en ren katastrof och skälet
är tydligt.
 
EXPORTFÖRETAGEN RIDER PÅ VÄXELKURSEN OCH GÖR INTE NÖDVÄN-
DIGA PRODUKTIVITETSFÖRBÄTTRINGAR, VILKET PÅ SIKT ERODERAR
KONKURRENSKRAFTEN.
 
Varför tiger man om detta inför valet ?
 
När det gäller skuldsättningen håller Magdalena Andersson att brista på grund
av beröm för sig själv.
 
Vi får då höra att Sverige aldrig haft en så låg offentlig skuldsättning. Detta
är väl rätt men inget mått på landets finansiella risk.
 
DEN FINANSIELLA RISKEN UTGÖRS AV DEN SAMLADE SKULDSÄTTNINGEN,
DEN OFFENTLIGA ADDERAD TILL HUSHÅLLENS.
 
DÅ HAR SVERIGE EN EXTREMT HÖG SKULDSÄTTNING, SOM INFÖR FRAM-
TIDEN UTGÖR EN STOR RISK. JAPAN ÄR DET ENDA LAND I VÄRLDEN SOM'
HAR EN STÖRRE SKULDSÄTTNING.
 
Varför nuddar inte ens politiker vid detta inför valet ??
 
Ser man på politikers tystnad i dessa viktiga frågor inför valet så ställer man sig som
väljare frågan:
 
Syftar valdebatten BARA till att föra oss väljare bakom ljuset ?
 
AE
 
 

VARFÖR LJUGER REGERINGEN, IGEN ?

Svensk tillväxt lägst inom EU !
 
Så här inför valet, och annars också, så briljerar regeringen i ett antal frågor.
 
FÖR ATT KUNNA BRILJERA SÅ ÄGNAR MAN SIG ÅT LÖGNER !!
 
Per Gudmundson i SvD lyfter fram dessa lögner i en ledare med rubriken:
 
RÖVARSPRÅKET DÖLJER ATT VI HAR SÄMST TILLVÄXT I EU.
 
Detta är i och för sig känt sedan länge och inga nyheter men det behöver lyftas
fram inför valet. Ledaren bör därför läsas av alla som är många att lägga sin röst
rätt.
 
Det Gudmundson kallar "rövarspråk" är en omskrivning, en vänlig sådan
för rena lögner.
 
De lögner som lyfts fram avser två viktiga områden, svensk tillväxt och arbets-
lösheten.
 
När det gäller tillväxten briljerar regeringen med siffor som närmar sig 3 %.
 
Den verkliga tillväxten utgör 0,9 %, räknat per capita, det enda korrekta
måttet, och är lägst inom EU.
 
INGET ANNAT LAND INOM EU HAR EN TILLVÄXT PER CAPITA UNDER-
STIGANDE 1 %.
 
Denna låga tillväxt utgör ett problem, ett stort sådant, inför framtiden. Man brukar
överslagsmässigt räkna med att tillväxten bör uppgå till ungefär 2 % för att man
ska "hänga med i utvecklingen". Ligger den lägre så har landets produktivitetsök-
ningar varit på för låg nivå och minskat konkurrenskraften.
 
Att det cirkulerar olika uppgifter hänger samman med den stora befolkningsöknin-
gen. Att vi överhuvudtaget har en positiv tillväxt hänger också delvis samman med
en gynnsam valutautveckling, den kan senare slå hårt åt andra hållet.
 
När det gäller arbetslösheten briljerar regeringen med att den gått ner, och det har
den, men inte beroende på regeringens politik, utan beroende på en långvarig hög-
konjuktur, som fått arbetslösheten att gå ner i alla jämförbara länder.
 
När regeringen briljerar med att arbetslösheten gått ner från 7,8 till 6,5 % i
en högkonjuktur så ska detta jämföras med andra länder.
 
I TYSKLAND LIGGER ARBETSLÖSHETEN PÅ 3,5 % OCH I STORBRITANNIEN
PÅ 4,1 %.
 
Slutsatsen är mycket enkel:
 
DET FINNS ABSOLUT INGET ATT BRILJERA ÖVER I DESSA AVSEENDEN,
SNARARE BORDE MAN SKÄMMAS ÖVER ATT MAN INTE ÅSTADKOMMIT BÄTTRE
RESULTAT UNDER EN LÅNGVARIG HÖGKONJUKTUR.
 
Troligt är att konjukturen vänder under nästa mandatperiod och då står vår nya regering
inte med "ett dukat bord" utan kommer att ställas inför stora svårigheter, mycket beroende
på att nuvarande regering sumpat bort våra framtidsmöjligheter.
 
Många är osäkra inför valet, läser man ledaren är man troligen inte längre osäker.
 
AE
 

SLUTA ATT BARA PRATA OM BILBRÄNDER !!

Föräldrar måste fostra sina barn !!
 
I Borås Tidning kan man i dag hitta en ledare med denna rubrik:
 
FÖRÄLDRAR MÅSTE FOSTRA SINA BARN
 
FOSTRA SINA BARN ??
 
Det är väl precis det föräldrarna gjort, fostrat sina barn, men på en sätt som
medför att de bränner bilar, eller ??
 
I Sverige får man inte precisera olika kulturella beteenden, men man kan
ändå ställa frågan:
 
HUR MÅNGA HAR HÖRT TALAS OM SVENSKA FÖRÄLDRAR, SOM FOST.-
RAT SINA BARN TILL ATT BRÄNNA BILLAR ??
 
Jaså ingen, det förvånar inte.
 
Frågan är om man ska lösa detta kulturella beteende eller inte ?
 
Så här långt har politikerna varit tydliga, oerhört tydliga.
 
DETTA SKA VI INTE LÖSA, DETTA SKA VI BARA PRATA OM !!
 
Det finns faktiskt ett sätt att lösa detta, om man frigör sig från flumpolitiken,
och tillgriper åtgärder som medför resultat, så finns det en både enkel och
effektiv väg att vandra:
 
UTVISA BÅDE ANSVARIGT "BARN" OCH FÖRÄDRARNA OM DE SAKNAR
SVENSKT MEDBORGARSKAP ELLER HAR DUBBLA SÅDANA.
 
Många ryggar säkert för detta, och menar att det är "inhumant", "omänskligt"
och att man inte får vara så tydlig.
 
Men det är precis tvärtom, det är humant mot bilägarna, det är humant
mot föräldrarna och det är humant mot barnen.
 
BARA VETSKAPEN OM ATT HELA FAMILJEN SKULLE BLI UTVISAD
OM BARNEN FOSTRATS TILL ATT BRÄNNA BILAR SKULLE MEDFÖRA
ATT INGEN BIL, ELLER V ÄLDIGT FÅ, BRÄNDES UPP.
 
Det vore väl bra, eller ??
 
Bättre än att bilarna brinner upp eller ??
 
Och även bättre än att man bara pratar om det, eller ?
 
AE
 
 
 

TRÄ EN KONDOM ÖVER FLASKAN !!

Även Romarriket föll på grund av "olämpliga händelser"
 
I Borås Tidning kan man i dag läsa om något som beskrivs som en "olämplig
händelse" under rubriken:
 
ANSTÄLLD HETSADE BARN TILL LEK MED SEX ANSPELNING.
 
Platsen var en av kommunens fritidsgårdar och sexanspelning utgjordes av
barnens lek utgjordes av att de fick trä kondomer över flaskor.
 
Verksamhetschefen på kommunens fritidsförvaltning, Marie Louise
Bengtsson, förringar detta och kallar det en "olämplig händelse".
 
OLÄMPLIG HÄNDELSE ?? !!
 
DETTA ÄR INGEN "OLÄMPLIG HÄNDELSE" DET ÄR "FULLSTÄNDIGT
ÅT HELSICKE" OCH SKA BEHANDLAS SOM OM DET ÄR "FULLSTÄN-
DIGT ÅT HELSICKE" !!
 
En sådan behandling bör innehålla två åtgärder:
1) Den anställde på fritidsgården blir av med sitt arbete omgående
2) Marie Louise Bengtsson degraderas och omplaceras till mindre viktig
    post omgående.
 
Det är precis den här typen av händelser och sättet att bemöta dem som gör
att man saknar tilltro till Sveriges framtid.
 
Romarriket föll, till stor del på grund av dekadens, och mycket tyder på
att Sverige går ett liknande öde till mötes.
 
Sättet att bemöta denna typ av galenskaper blir nu den vanliga, man ska se
över värdegrunderna !!
 
Det behövs ingen värdegrundsplan för att en vettig människa ska be-
gripa att man inte tvingar barn på en fritidsgård att trä kondomer över
en flaska !!
 
Detta är typiskt för allt som sker i Sverige i dag, man reducerar det individ-
uella ansvaret till "noll", så vips så är problemet löst:
 
Man ser detta över hela linjen:
 
1) Bedriver en kommunanställd samhällsomstörtande verksamhet, som
    här, då ska man se över värdegrunderna.
2) Förgiftar en vårdanställd en patient så ska det anmälas till IVO, så är
    den frågan avförd från dagordning
3) Brinner halva Sverige så rycker inte polisen ut, utan man skriver att
    det är "en särskild händelse" och så är den frågan också avförd från
    dagordningen.
 
Ska vi få "någon djävla ordning i Sverige, som C H Hermansson skulle ha
sagt, så måste individers olagliga / olämpliga beteenden knytas till ett per-
sonligt ansvar och medföra påföljd i någon form, inte försvinna upp i "tomma
intet"
 
AE
 
 
 

FÖRSVARETS NYA GIGANTISKA GÖKUNGE !

Hur stor kan en gökunge bli ??
 
Vi har erfarit att en gökunge kan bli stor, väldigt stor.
 
EN GÖKUNGE KAN BLI LIKA STOR SOM NYA KAROLINSKA, DET VET
VI NUMERA.
 
När denna gökunge blev känd så utgick man ifrån att större än så kan väl ändå
inte en gökunge bli, då tränger den ju allt som går att tränga ut, och lite till.
 
Nu visar det sig dock att en gökunge faktiskt kan bli större än Nya Karolinska,
den kan bli hur stor som helst och ingen vågar nu gissa hur stor den blir.
 
DENNA GIGANTISKA GÖKUNG VISAR SIG NU VARA FÖRSVARETS NYA
LUFTVÄRNSSYSTEM, PATRIOC AFFÄREN.
 
Mycket har sagts om denna gökunge, men det mesta återstår nog att säga, när
man slutligen vet hur gigantisk den blir.
 
Dagens Industri har en artikel i dag, som visar hur det går till i det politiska spelet
när man vill att en gökunge ska bli stor, riktigt stor.
 
Försvaret behöver luftvärnsförmåga, bestående av eldenheter och missiler.
 
För att lura skattebetalarnas lierar sig nu moderaterna med regeringen och
låtsas som om gökungen bara uppgår till 10 - 12 miljarder.
 
MAN FÅR DÅ ELDENHETER MEN BARA 2O TALET MISSILER, SÅ FÅ ATT
DE KNAPPT KAN GÖRA VERKAN.
 
När väl denna gökunge är på plats, så kommer nästa gökunge att dyka upp som
"gubben i lådan".
 
DÅ BEHÖVER ELDENHETERNA FÖRSES MED SÅ MÅNGA MISSILER FÖR-
SVARET BEHÖVER, C:A 280 UTÖVER DE 20-TAL SOM NU KÖPTS IN, TILL
EN KOSTNAD PÅ UNGEFÄR 50 MILJONER/MISSIL, DVS TOTALT NÄRMARE
15 MILJARDER UTÖVER HANDPENNINGEN 12 MILJARDER.
 
Denna kostnad, totalt närmare 30 miljarder ska alltså finansieras utan att beslut
fattats om att Försvaret ska tillföras mer medel.
 
Det är nog bara regeringen, och nu moderaterna, som kan få detta räkneexempel
att gå ihop.
 
Moderaterna säger sig värna mer om "skattebetalarnas pengar" än andra
partier.
 
FREDRIK REINFELDT VISADE MED SIN FLYKTINGPOLITIK HAR DETTA AN-
SVAR GESTALTADE SIG. NU SKA TYDLIGEN MODERATERNA PÅ NYTT VISA
HUR MAN SLÖSASR MED PENGAR, INOM FÖRSVARET.
 
Allt pekar på att denna satsning kommer att tränga ut oerhört mycket av annan för-
svarsförmåga, och man ser nu moderaternas nya valslogan:
 
RÖSTA PÅ MODERTARNA OCH VI HAR INGET FÖRSVAR KVAR !!
 
Men detta räcker inte, det kommer att dyka upp en tredje gökunge, och ingen har
den minsta aning om hur stor denna gökunge är.
 
DENNA GÖKUNGE UTGÖRS AV ANPASSNINGSKOSTNADER OCH UPPGRA-
DERINGSKOSTNADER. INGEN HAR ENS IDS RÄKNAT PÅ DETTA FÖR ATT
INTE DET SKA BLI KÄNT HUR DYRT DET ÄR.
 
Men en sak vet vi:
 
REGERINGEN, MED STÖD AV MODERATERNA, KÖPER NU IN ETT LUFTVÄRNS-
SYSTEM SOM ÄR DYRARE ÄN ALLT ANNAT OCH INGEN HAR DEN MINSTA
ANING OM HUR DYRT DET BLIR I SLUTÄNDAN.
 
Men försvaret behöver ju luftvärnsförmåga menar många, och sådan är ju inte gratis.
 
VISST DEN ÄR INTE GRATIS, MEN DET FINNS ALTERNATIV.
 
DET FINNS MODERNARE SYSTEM, MED BÄTTRE TEKNISK PRESTANDA, SOM
KOSTAR HÖGS 1/3 AV DENNA GÖKUNGE.
 
 
Att regeringen fullständigt "skiter" i försvaret vet vi sedan många år, men vad har hänt
med moderaterna, man borde faktiskt förklara vad det är man håller på med här, och
då är det två frågor som är extra intressanta:
 
1) VARFÖR VILL MODERATERNA HA ETT ÅLDERDOMLIGT SYSTEM, MED SÄMRE
    PRESTANDA ÄN BEFINTLIGA ALTERNATIV, SOM KOSTAR MINST 3 GÅNGER
    MER ÄN VAD SOM BEHÖVS ?
2) VARFÖR VILL MODERATERNA INTE AVVAKTA MED DETTA BESLUT TILL EFTER
    VALET.
 
Dessa svar är moderaterna skyldiga oss väljare FÖRE valet.
 
FÅR MAN SOM VÄLJARE INGET SVAR PÅ DETTA GIGANTISKA SLÖSERI, SOM
MED ALL SÄKERHET KOMMER ATT URGRÖPA FÖRSVARSFÖRMÅGAN, SÅ
KANSKE SKA RÖSTA PÅ VÄNSTERKOMMUNISTERNA.
 
De vill egentligen inte heller ha ett fungerande försvar, men där möter man upp detta
med att det inte ska kosta så mycket,
 
Det är väl bättre att betala lite för lite, än väldigt mycket för närmast inget, eller ?
 
Läs gärna Dagens Industri idag, där kan man läsa hur oerhört stor detta slöseri tycks
bli och vilka urgröpningseffekter det kan tänkas få på försvarsförmågan.
 
Den Nya Alliansen:
 
MODERATER OCH SOCIALDEMOKRATERNA SOM GÅR SAMMAN FÖR ATT
MED EN GIGANTISK GÖKUNGE TRÄNGA UNDAN STOR DEL AV FÖR-
SVARSFÖRMÅGAN.
 
Men alla mynt har två sidor, så även detta, framstår Sverige som förlorare, så finns
det också vinnare:
 
RYSSEN SOM MÅSTE SKRATTA IHJÄL SIG ÅT DENNA SATSNING, SOM TYCKS
GÖRA VARE SIG TILL ELLER IFRÅN.
 
LEVERANTÖREN MÅSTE OCKSÅ SKRATTA IHJÄL SIG, TROLIGEN KUNDE MAN
INTE TÄNKA SIG ATT DET FANNS SÅDANA "TOKSTOLLAR" I VÄRLDEN SOM
KUNDE TÄNKAS KÖPA DETTA ÅLDERSTIGNAOCH MINDRE EFFEKTIVA SYSTEM
TILL ETT PRIS HÖGRE ÄN ALLT ANNAT.
 
Nu infinner sig en hemsks känsla:
 
TÄNK OM ALLIANSEN VINNER VALET OCH SKA TA HAND OM SKATTEBE-
TALARNAS PENGAR UNDER 4 ÅR PÅ DETTA SÄTT ??  !!
 
Då kanske vi har vare sig försvar eller skattebetalare, eller ?
 
Regeringen och moderaterna fattar beslut i Patriocaffären / AE
 
 
 
 
 
 
 

Tidigare inlägg
RSS 2.0