ANNIE LÖÖFS RÄTTA JAG ?

Ska väljarna krypa tillbaks under sina stenar för att behaga Annie Lööf ?
 
Annie Lööf har fått utstå mycket kritik för sitt beslut att man ska stödja förslaget
att ett "nej" till ensamkommande nu ska bli ett "ja".
 
Ett antal politiker känner sig besvärade över att det finns väljare som är kritiska
och väljer därför att kalla denna kritik för "hat".
 
Till denna grupp hör bland annat Gustav Fridolin, som nu talar om för väljarna
vad som gäller:
 
FÖR INTE FRAM KRITIK MOT DE SOM TYCKER SOM MILJÖPARTIET FÖR
DET BETECKNAR VI SOM HAT OCH ALL SÅDAN KRITIK SKA VI BEKÄMPA.
 
Annie Lööf själv vädjar till väljarna att de inte ska vara kritiska, utan de ska hålla
en god ton, och hos Annie Lööf och Gustav Fridolin utgörs "god ton" av att man
inte är kritisk till hafsiga beslut nämnda ställer sig bakom.
 
God ton är bra, på den punkten har både Annie Lööf och Gustav Fridolin rätt,
men vilken ton använder Annie Lööf själv.
 
Tittat man lite närmare på den ton Annie Lööf själv använder, så är den
allt annat än god, många skulle nog säga att tonen är direkt hatisk
 
Så sent som under april tweetade Annie Lööf och innehållet var det vanliga
"bluddret", helt utan substans:
 
"ARBETET MED JÄMSTÄLLDHET MÅSTE FORTSÄTTA".
 
En väljare hade inte förstått vikten av att stryka Annie Lööf medhårs utan
hade fräckheten att ställa en fråga, en fråga som de flesta nog tycker är
ganska ¨så oskyldig.
 
Men Annie Lööf tyckte inte den var oskyldig, då den vittnade om att
någon inte höll med henne, och då utgjorde ju frågeställningen ett "hat"
som i Annie Lööfs försonliga värld tydligen ska besvaras med "hat".
 
Frågan löd:
 
"VAD ÄR DET SOM INTE ÄR JÄMSTÄLLT I SVERIGE ?"
 
Det var det hatfulla frågan, Annie Lööfs försonliga ton återspeglades i svaret:
 
KRYP TILLBAKA UNDER DIN STEN !!
 
DET ÄR DENNA FÖRSONLIGA POLITIKER, MED SIN ANSVARSFULLA
FLYKTINGPOLITIK OCH SOM GÖR GEMENSAM SAK MED REGERINGEN
I FRÅGOR DÄR LAGRÅDET ANSER ATT MAN GÅTT FÖR LÅNGT I SIN
HAFSIGHET  ÖVRIGA ALLIANSPOLITIKER VILL GÖRA UPP OM FLYL-
TINGPOLITIKEN OM MAN VINNER VALET.
 
Det finns många sätt att försvåra en valseger på, samverkan med Annie Lööf
lär väl tillhöra ett av de bättre .
 
AE
 
 
 
 
 
 

CENTERPARTIET BRISTER I FORM ?

Ska lag råda i landet eller inte ?
 
Beslutet att ge 9 000 "ensamkommande" möjlighet att förvandla ett "nej" till ett "ja"
bygger på ett "hafsigt" utformat lagförslag, om detta är de flesta vettiga bedömare
eniga om.
 
Som man uppfattat det ville egentligen socialdemokraterna inte gå denna väg, men man
har valt att abdikera från makten och att "leverera" den politik Miljöpartiet under hot
beställer.
 
Väl känt är att centerpartiet hakade på detta förslag, föga förvånande.
 
Nästa steg i denna "såpopera" tycks vara att KU ska yttra sig över lagförslaget, om
KU tar upp detta är just nu oklart.
 
Det är Allianspartierna, förutom centerpartiet, som anmäler detta till KU och man gör
det med motiveringen:
 
FÖRSLAGET ÄR INTE BARA OLYCKLIGT I SAK UTAN BRISTER ÄVEN I FORM.
 
Detta är lätt att hålla med om, men genast uppkommer då en tankeställare:
 
OM ETT PARTI DRIVER EN POLITIK SOM ÄR OLYCKLIG OCH BRISTER I FORM,
DÅ MÅSTE VÄL OCKSÅ DETTA PARTI OCKSÅ UTGÖRA EN OLYCKLIG OMSTÄN-
DIGHET OCH BRISTA I FORM I  VISSA AVSEENDEN.
 
Med denna tankeställare på plats uppkommer lätt nästa fråga;
 
SKA VERKLIGEN ALLIANSEN SAMVERKA MED ETT PARTI SOM BYGGER SIN
POLITIK PÅ OLYCKLIGA OMSTÄNDIGHETER OCH SOM BRISTER I FORM ?
 
AE

VEM KAN LEVA PSYKISK FRISK I SVERIGE ?

Nu får vi prislappen för att leva i ett dårhus
 
Att vi lever i ett dårhus är känts sedan länge, men få har förstått hur stort pris
vi får betala för att leva i ett "dårhus".
 
Nu börjar man skymta storleken på detta pris, priset för förmånen att få
leva i ett veritabelt dårhus.
 
EN RAPPORT SOM PRESENTERAS I DAG VISAR ATT ALLT FLER UNGA
DRABBAS AV ALLT VÄRRE PSYKISKA PROBLEM. ANDELEN UNGA I
ÅLDERN 13 - 15 ÅR SOM ANVÄNDER PSYKOPHARMA ÄR ALARMERANDE
STORT OCH ÖKAR ENLIGT RAPPORTEN DRASISKT OCH ÖKNINGEN TILL-
TAR HELA TIDEN.
 
Det är priset vi får betala för att leva i ett dårhus, där flummen ersatt förnuft och
kunskap och där ansvarslöshet och girighet fått ersätta ansvarskänsla.
 
Hur vet vi då att vi lever i ett dårhus och att detta inte är ett normaltillstånd i vår
globaliserade värld.
 
Bevisen för detta omringar oss helt.
 
INGET ANNAT NORDISKT LAND UPPVISAR SIFFROR SOM LIGGER I NÄR-
HETEN AV DE ALARMISTISKA SIFFROR SVERIGE UPPVISAR ENLIGT RAP-
PORTEN.
 
Men man behöver inte lämna landet för att hitta tydliga bevis för att Sverige ut-
gör ett enda stort dårhus. De som såg Uppdrag Granskning om Akilov lär väl inte
tveka en sekund.
 
ALLA MYNDIGHETER ANSTRÄNGDE SIG TILL DET YTTERSTA FÖR ATT
AKILOV HELT FRITT SKULLE KUNNA GENOMFÖRA SITT TERRORDÅD.
 
CHEFEN FÖR SÄPO ANSTRÄNGDE SIG SÅ TILL DEN MILDA GRAD FÖR ATT
AKILOV SKULLE KUNNA GENOMFÖRA DÅDET ATT HAN BLEV RIKSPOLIS-
CHEF PÅ KUPPEN.
 
I dag framkommer ytterligare ett bevis för att Sverige utgör ett veritabelt "dårhus".
 
Under tiden Akilov är efterlyst, under tiden han inte får vistas i landet och
under tiden polisen söker honom så besöker Akilov en vän på Migrations-
verkets förvar i Gävle, en vän som också väntar på utvisning.
 
Migrationsverket inte så mycket som rycker på axlarna pt detta och motiverar
sitt agerande med:
 
LAGSTIFTNINGEN GÖR DET INTE MÖJLIGT ATT KONTROLLERA IDENTI-
FIKATIONEN PÅ EFTERLYSTA SOM SKA UTVISAS SOM BESÖKER VÄNNER
PÅ FÖRVARET SOM SKA UTVISAS.
 
De som fortfarande ställer sig tvekande till att Sverige utgör ett veritabelt dårhus,
räck upp en hand !. Jaså, bara händer från Miljöpartiet och Centerpartiet !!
 
Migrationsverkets agerande påminner mycket om Tullens agerande. Mycket "tjuv-
gods" i form av truckar, lastbilar och grävmaskiner förs genom tullen ut ur landet.
Tullpersonalen har ofta kännedom om vad som utgör tjuvgods, men låter allt pas-
sera och ser ut som "fågelholkar".
 
Tullens agerande påminner om Migrationsverkets och man motiverar sin
underlåtenhet med:
 
ÄVEN OM VI VET ATT ANLÄGGNINGSMASKINERNA ÄR STULNA SÅ KAN
VI INTE STOPPA DEM, VI NÖJER OSS PÅ ATT TITTA PÅ !!
 
Är det fortfarande någon som efter detta  inte tycker att Sverige är ett veritabelt
dårhus, så räck upp en hand:
 
Jaså bara Annie Lööf !!
 
Akilovs besök på förvaret leder tankarna till Migrationsverkets förvar i Kållered,
där avviker asylsökande som väntar på utvisning på löpnande band, ofta med
aktiv hjälp av personal på Migrationsverk.
 
I en flyktvåg ingick en grovt kriminell gängledare, som tog sig ur förvaret med
hjälp av personalen. Väl försvunnen ringde han förvaret och informerade om att
han glömt ta med sig vissa tillhörigheter vid flykten. Han ville nu att Migrations-
verket skulle samla ihop dessa tillhörigheter så att en vän kunde hämta dem.
 
Initierade källor gör gällande att ihopsamlingen just nu pågår som bäst.
 
Finns det efter detta någon som fortfarande inte tycker att Sverige är ett veri-
tabelt "dårhus".
 
Jaså, fortfarande bara Annie Lööf !!
 
Rapporten som visar att unga blir allt mer psykiskt sjuka är inte överraskande.
 
DET ÄR NOG SNARARE SÅ ATT DET FÖR EN "PSYKISK FRISK" INTE GÅR ATT
FÖRBLI "PSYKISK FRISK" UTIFRÅN VAD SOM HÄNDER RUNTOMKRING .
 
AE
 
 
 

HUR SAMHÄLLSFARLIG KAN EN POLISCHEF TILLÅTAS VARA ?

Polisområdeschefen i Borås måste utgöra en ren samhällsfara ?
 
Ibland får man en stark känsla av det  blir för mycket, det räcker, hit men inte
längre.
 
Polisområdeschefen Tomas Stakeberg Jansson bekräftar nu denna känsla, det
har blivit alldeles för många tecken / bevis på att polisen inte räcker till.
 
Bara namnet Stakeberg gör ju att det ryser över hela kroppen, det sista man tänker
på när man hör namnet Tomas Stakeberg Jansson är just "stake".
 
EN MER ENFALDIG OMRÅDESPOLIS FÅR MAN NOG LETA EFTER !!
 
Hans agerande och hans uttalande visar nu att vi nåtts vägs ände, hit men inte
längre, nu får det bara vara nog.
 
Hans agerande i samband med att en ung flicka, ett barn, våldtogs, är inte under
all kritik, den är bortom all kritik.
 
Gärningsmannen / våldtäktsmannen är  känd, visst bevismaterial beslagtas och i ett
skede blir den våldtagna flickan BEORDRAD att infinna sig och hämta ut beslagtaget
bevismaterial.
 
BLAND DETTA BESLAGNTAGNA BEVISMATERIAL FLICKA TVINGAS HÄMTA
UT FINNS BLAND ANNAT EN ANVÄND KONDOM INNEHÅLLANDE GÄRNINGS-
MANNENS SPERMA !!
 
Detta försöker "staken" förringa genom att hänvisa till "stakens"  "beslagsrutiner".
 
Vi tvingas då åhöra något av det dummaste man hört i mannaminne:
 
VÅRA BESLAGSRUTINER ÄR SÅDAN ATT VI LÄMNAR UT GÄRNINGSMÄNS
SPERMA TILL VÅLDTAGNA FLICKOR.
 
Vän av ordning ser nog lite annorlunda på detta:
 
INGA "BESLAGSRUTINER" I VÄRLDEN SKA KUNNA MEDFÖRA ATT EN UNG
VÅLDTAGEN FLICKA TVINGAS HÄMTA UT GÄRNINGSMANNENS KONDOM
MED SPERMA I.
 
Den "stake" som inte begriper detta ska bara inte vara områdespolischef och
den "idiot" som beordrat flickan att hämta kondomen ska avskedas på fläcken.
 
SÅ HÄR FÅR DET BARA INTE GÅ TILL OCH DET ÄR FULLSTÄNDIGT SANSLÖST
ATT "STAKEN" HAR DEN MONUMENTALA ENFALDEN OCH OMDÖMESLÖSHETEN
ATT HAN FÖRSÖKER FÖRRINGA DETTA TILL "BESLAGSRUTINER".
 
I dag går "staken" vidare, och detta hänger samman med att centrala Borås upplevs
som, och är, en otrygg plats. Misshandel, ofta grov sådan, rån mm sker numera på
öppen gata utan att någon ingriper,
 
Alla seriösa bedömare har nu insett att detta är inte acceptabelt, det håller inte och
ordningen måste återställas. Man vill då, och föreslår, att centrala delar av Borås
ska omfattas av regler som gör det möjligt för kommunen att i samråd med hand-
lare mm anlita väktare som upprätthåller den ordning polisen inte VILL upprätt-
hålla.
 
Här träder då den extremt ansvarslöse, extremt enfaldige och extremt in-
kompetent "Staken" in, områdespolischefen Tomas Stakeberg Jansson in
och visar att han är långt mer enfaldig, ansvarslös och inkompetent än någon
någonsin kunnat ana.
 
Han deklarerar nu glatt:
 
VISST, DET SKER EN MÄNGD BROTT I CENTRALA BORÅS, MEN VILL INTE
POLISEN UPPRÄTTAHÅLLA LAG OCH ORDNING SÅ SKA INGEN ANNAN
GÖRA DET HELLER !!
 
Det är här, om inte tidigare, man inser att det gått för långt, det räcker, hit men inte
längre.
 
DE POLISER SOM TVINGAR VÅLDTAGNA UNGA FLICKOR ATT HÄMTA UT
GÄRNINGSMANNENS SPERMA SKA AVSKEDAS RAKT AV OCH DE POLIS-
CHEFER SOM FÖRRINGAR DETTA, GENOM HÄNVISNING TILL "BESLAGS-
RUTINER", OCH SOM INTE VILL UPPRÄTTHÅLLA LAG OCH ORDNING SKA
AVSKEDAS SNABBARE ÄN "RAKT AV".
AE
 
 

DETTA KAN BARA HÄNDA I ETT VERITABELT DÅRHUS

Frågan är om det nu kan bli värre ?
 
Man hyser många gånger ett gnagande tvivel rörande utvecklingen i Sverige
 
ÄR SVERIGE ETT VERITABELT DÅRHUS ELLER ÄR VI BARA PÅ VÄG ATT
BLI DET ?
 
Detta tvivel får väl numera anses undanröjt genom polisens försorg. Det som hänt
i ett visst polisdistrikt kan bara hända i ett veritabelt dårhus.
 
Ett barn blir våldtaget, gärningsmannen blir gripen och vissa av gärningsmannens
tillhörigheter beslagtas.
 
Polisen kallar / beordrar det våldtagna barnet att komma in till polisstationen
för att hämta "sina! tillhörigheter.
 
BLAND DET SOM DET VÅLDTAGNA BARNET SKA HÄMTA ÅTERFINNS EN
KONDOM MED GÄRNINGSMANNENS SPERMA !!!!!
 
Frågan är om inte "dårhus" är ett för milt uttryck ?
 
AE
 
 
 

ÄR REGERINGEN "DUM SOM TÅGET", PÅ RIKTIGT ?

Nu har det spårat ut fullständigt !!
 
Visst har man känt till att Miljöpartiets politik bygger på enfald och ansvarlöshet,
men att socialdemokraterna nu ikläder sig denna tröja, enfald och ansvarslös-
het, är en nyhet.
 
BESLUTET OM ATT BYGGA EN HÖGHASTIGHETSJÄRNVÄG  BYGGER PÅ
SÅDAN eNFALD ATT MAN BLIR FULLSTÄNDIGT FÖRSKRÄCKT.
 
Ursprungligen ansågs kostnaderna alltför höga, vilket fick till följd att Trafiksäker-
hetsverket gjorde försök att banta kostnaden.
 
Man satte då prislappen till 230 miljarder, även den ansågs samhällseko-
nomisk olönsam, oerhört olönsam.
 
TRAFIKSÄKERHETSVERKETS BEDÖMNING VAR ATT VARJE SATSAD
KRONA SKULLE GE EN SAMHÄLLSNYTTA PÅ 0:25 KRONOR.
 
Denna katastrofalt dåliga affär överträffar, som katastof räknat, tidigare kata-
stofer som Stålverk 80, alla skeppsvarv, stöd till tekoindustrin, NUON, Vatten-
fall, Nya Karolinska och alla andra katastrofer.
 
Alla andra ekonomiska katastrofer förbleknar i jämförelse med den ekonomiska
katastrof en satsning på denna järnväg medför.
 
Även Konjukturinstitutet har räknat ut vad denna katastrof kostar och man kom-
mer då fram till:
 
FÖR VARJE RESA UNDER LÅN TID MÅSTE STATEN SKJUTA TILL  700 -
800:- (GÄLLER PER PERSON)
 
Hur säkert är då summan 230 miljarder, den är inte ens osäker, den är en an-
sats.
 
Ovanpå denna summa, 230 miljarder, tillkommer nödvändiga satsningar på
stationer och andra viktiga struktursatsningar.
 
VAD DETTA KOMMER ATT KOSTA HAR MAN I DAG INTE ENS EN ANING
OM.
 
Det är detta man ska genomföra genom att sätta ett kostnads/utgiftstak.
 
FULLSTÄNDIGT OMÖJLIGT OCH VITTNAR OM EN ENLALD OCH AN-
SVARSLÖSHET SOM BORDE VARA OMÖJLIGT.
 
Samtidigt anser sig regeringen kunna genomföra detta "billigare", till en kost-
nad på 205 miljarder, utan att ha en aning om vad stationer mm kan komma att
kosta.
 
Regeringen  vet inte hur man ska kunna pressa kostnaden, men pressa
den det ska man, och man hänvisar till tekniska lösningar som man inte
känner till.
 
MAKEN TILL ENFALD OCH ANSVARSLÖSHET FÅR MAN NOG LETA
LÄNGE EFTER.
 
Men det finns faktiskt inom regeringen en minister som vet hur denna tekniska
lösning, att få ner kostnaden, ser ut.
 
Minister Isabella Lövin uppger sig veta hur kostnaden ska kunna pressas till just
205 miljarder, och hon redovisat tydligt denna "tekniska lösning":
 
KOSTNADEN KAN PRESSAS OM MAN BYGGER PÅ KORTARE TID. NU
HAR VI BESLUTAT ATT FÖRLÄNGA PROJEKTTIDEN OCH DÅ KAN DÄR-
FÖR KOSTNADEN REDUCERAS FRÅN 230 TILL 205 MILJARDER !!
 
Sug på, den karamellen, och fly sedan landet illa kvickt !!
 
DET BLIR BILLIGARE ATT BYGGA OM MAN BYGGER UNDER KORTARE
TID OCH DÄRFÖR BLIR DET BILLIGARE ATT NÄR BYGGNATIONEN TAR LÄNG-
RE TID !!
 
Men detta är inte den enda "tekniska lösning" Isabella Lövin hänvisar till:
 
MAN BYGGER BILLIGARE PÅ KONTINENTEN OCH DÅ SKA VI OCKSÅ
BYGGA JÄRNVÄGEN BILLIGARE ÄN 230 MILJARDER !!
 
Geniet Isabella Lövin missar här bara en viktig punkt, en ganska så viktig punkt.
Att man rent allmänt bygger billigare på "kontinenten", och att Sverige i princip
har högst byggkostnad inom EU hänger samman med konkurrensbilden och
samhällsstrukturer.
 
Detta är inget som förvinner för att Isabella Lövin vill tänka bort dem.
 
SNARAST ÄR DET TROLIGT ATT DEN GENERELLA KOSTNADSBILDEN
I SVERIGE KOMMER ATT ÖKA, NÄR MAN TAR I ANSPRÅK SÅ STORA
RESURSER OCH "FLASKHALSAR" FÅR ANTAS UPPSTÅ.
 
Denna fullständigt makalösa enfald och ansvarslöshet uppvisar nu alltså re-
geringen pressad därtill av Miljöpartiet.
 
MAN ORKAR KNAPPT TA TILL SIG DET, MAN ORKAR KNAPPAST ENS
SUCKA ÖVER DET.
 
Den uppgivenhet man känner inför denna monumentala enfald och ansvars-
löshet går inte ens att beskriva.
 
AE
 

DÅRHUSET SVERIGE PÅ VID GAVEL

Visst kan mycket bli sämre i Sverige
 
Vilka vet inte vem rektor Anna Sundelin är ??
 
Rektor Anna Sundelin är rektor på Dragonskolan i Umeå och åtagit sig en
stor samhällsuppdrag.
 
REKTOR ANNA SUNDELIN HAR BESTÄMT SIG FÖR ATT BEVISA FÖR ALLA,
DET FÅTAL, SOM ÄNNU INTE INSETT DET ATT SVERIGE UTGÖR RENA
"DÅRHUSET".
 
Sex elever på skolan, tonåringar, har utarbetat ett faktablad, där man i sex punkter
presenterar vissa fakta kring invandring. Dessa fakta är just fakta, och ingen skulle
komma på iden att ifrågasätta dessa fakta inte ens rektor Anna Sundelin.
I faktabladet ger eleverna också källhänvisning kring de fakta man tar upp.
 
Det är här rektor Anna Sundelin kommer in i bilden.
 
HON ANMÄLER ELEVERNA TILL SÄPO SOM HAR TILL UPPGIFT ATT TRYGGA
RIKETS SÄKERHET, SAMTIDIGT GÖR HON  OCKSÅ FÖR SÄKERHETS SKULL
EN POLISANMÄLAN RIKTAD MOT ELEVERNA.
 
Är det nu fortfarande någon som betvivlar att Sverige utvecklats till rena "dårhuset" ?
 
Res då till Umeå och ta en titt på rektor Anna Sundelin, så bör dessa tvivel vara
undanröjda.
AE

HUR KUNDE DET GÅ SÅ HÄR ILLA ??

Inte ens sverigedemokraterna förstod hur illa det skulle gå
 
Under lång tid har SD påtalat riskerna med vad som skulle kunna gå "snett" när
migrationen blev så omfattande som vi lät den bli.
 
Nu vet vi delvis facit.
 
INTE ENS SVERIGEDEMOKRATERNA FÖRSTOD HUR ILLA DET SKULLE
KOMMA ATT GÅ.
 
De flesta är i dag medvetna om den koppling som finns mellan integration och
nyanländas överrepresentation vad gäller kriminalitet, och den kopplingen är illa,
riktigt illa, långt värre än någon någonsin velat/kunnat befara.
 
Nu duggar också rapporterna tätt, som styrker uppkomsten av parallelssamhällen,
men inte bara det.
 
I DESSA PARALLELLSAMHÄLLEN ARBETAS DET FRENETISKT FÖR ATT
MAN INTE SKA INTEGRERAS.
 
Detta vill/kan inte ansvariga politiker se/erkänna, vilket innebär att vi har 3 parallel-
samhällen, inte 2.
 
ETT PARALELLSAMHÄLLE FÖR VANLIGA/INSIKTSFULLA/UPPLYSTA SVEN-
SKAR, ETT PARALELLSAMHÄLLE FÖR ISLAMISTER OCH ETT PARALLEL-
SAMHÄLLER FÖR EJ UPPLYSTA/INSIKTSFULLA POLITIKER SOM TYCKS
LEVA I ETT PARALLELSAMHÄLLE FJÄRRAN FRÅN VÅR PLANET.
 
Borås Tidning har i dag ett granskande reportage i samarbete med Polisen och
Borås Kommen, och denna granskning kan sammanfattas kort:
 
GRANSKNINGEN VISAR PÅ TYDLIGA PARALELLSAMHÄLLEN OCH
POLITIKER SOM INTE VARIT SITUATIONEN VUXNA.
 
Borås Tidning är faktiskt väldigt ärliga i denna granskning, och man sticker inte
"under stol" med problemen och deras omfattning, man kan då läsa, och här följer
lite utdrag:
 
1) Tolkar förvränger samtalen för att försvåra integrationen
2) Tolkar stannar kvar efter tolksamtal för att kontrollera att ingen asylsökande fres-
    tas integrera sig
3) Nya asylsökande uppsöks av islamister och det krävs då att de ska betala 10 %
    av sina stöd/bidrag, som ska gå till uppbyggnad av shariasamhällen
4) I moskeerna förekommer det regelrätta rättegångar, där rättvisa skipas enligt
    sharia och helt vid sidan av den svenska rättvisan.
5) Moralpoliser förekommer i förorterna och de är mycket aktiva, klär sig någons
    dotter "fel" så knackas det på dörren och föräldrarna får klart för sig vilken kläd-
   sel som gäller
6) Socialarbetare känner många unga flickor och följer deras utveckling. Från att
    ha visat tecken på vilja till integration, så dyker de plötsligt upp helt svartklädda
    under stark bevakning av ett antal män
7) Alla integrationsprojekt motarbetas starkt
 
Om allt detta, och mycket därtill, skriver alltså Borås Tidning om i dag, läsvärt.
Borås Tidning är faktiskt mycket ärliga och går in på problemen med en klarsyn
man tidigare inte mött någonsin.
 
Man kan sammanfatta bilden med:
 
ALLT ÄR MYCKET VÄRRE ÄN VAD ALLA SVERIGEDEMOKRATER GEMEN-
SAMT NÅGONSIN VELAT PÅSKINA !!
 
Det är ingen naturlag som ligger bakom denna utveckling:
 
DET ÄR ANSVARSLÖSA, LÖGNAKTIGA, NAIVA OCH ENFALDIGA POLITIKER
SOM LIGGER BAKOM DENNA UTVECKLING.
 
Ska man förstå Borås Tidning rätt, så har politikerna raserat hela den samhällsbygg-
nad tidigare generationer byggt upp.
 
Mak kan ju undra hur dessa enfaldiga och ansvarslösa politiker ska lösa de problem
Borås Tidning beskriver och som varit kända av "folk" utan skygglappar sedan länge.
 
Man behöver faktiskt inte undra hur politiker tänker lösa dessa problem, de har varit
tydliga på den punkten:
 
MAN VILL TA HIT FLER NYANLÄNDA SÅ ATT PROBLEMEN BLIR ÄNNU STÖRRE,
SAMTIDIGT SOM MAN FORTSÄTTER ATT FÖRNEKA ALLA DE PROBLEM DETTA
FÖR MED SIG.
 
DET SLUTLIGA MÅLET ÄR ATT GÖRA PROBLEMET SÅ STORT ATT DET INTE
GÅR ATT LÖSA, VISSA VIFTAR TRIUMFIERANDE OCH MENAR ATT DETTA MÅL
REDAN ÄR NÅTT.
 
Det finns på vissa områden vissa former av så kallade rättstribunaler.
 
FRÅGAN ÄR OM DET INTE GÅTT SÅ ILLA, TILL FÖLJD AV OLIKA POLITIKERS
ANSVARSLÖSHET, ATT DET BORDE VARA DAGS ATT INRÄTTA NÅGON FORM
AV TRIBUNAL OCH STÄLLA ANSVARIGA POLITIKER TILL ANSVAR FÖR VAD
DE STÄLLT TILL MED.
 
Visserligen skulle det bli trångt om utrymmet i en tänkt "tribunalsam", men det finns
byggnader, som rymmer många, och kanske vore ett urval den bästa vägen.
 
I Nurnbergprocessen ställde man inte alla tyskar inför tribunalen utan man valde ut
ett antal särskilt skyldiga, kanske det vore ett sätt att gå vidare på det sättet.
 
På plats skulle då vissa vara självskrivna, här tänker man i första hand på Fredrik
Reinfeldt, Annie Lööf, Mona Sahlin, Maria Ferm, Jonas Sjöstedt, Gustav Fridolin
bara för att nämna några.
 
Läs dagens Borås Tidning med behållning, de som har skygglappar, och sunt för-
nuft, lär få se skygglapparna rasa efter bara några rader.
 
Det är en skrämmande, närmast bisarr beskrivning, vi ser av det svenska
samhället, och som drivits fram av vissa politiker.
 
MEN DET ÄR INTE BESKRIVNINGEN SOM ÄR DET MEST SKRÄMMANDE,
DET MEST SKRÄMMANDE ÄR ATT ETT ANTAL POLITIKER, SKYLDIGA TILL
DENNA UTVECKLING, STÄLLER UPP I VALET HÖSTEN 2018 MED MOTIVE-
RINGEN ATT DE SKA "TA ANSVAR".
 
Efter att ha läst Borås Tidning vet vi nu vad det medför att ta denna typ av "ansvar"
och har väljarna den minsta tillstymmelse till självbevarelsedrift så  blir utfallet i
valet:
Centerpartiet 0 %
Miljöpartiet    0 %
Vänsterkommunisterna 0 %
Logiken borde leda till att SD då skulle få 100 %, men inte ens det skulle fungera.
Demoniseringen av de som tidigt lyft fram det Borås Tidning ny lyfter fram har varit
så omfattande och manipulativ, där vi skapat en samhälle, där stora delar av det
"offentliga" Sverige skulle mobilisera olika former av "civilmotstånd" mot en regering
där SD ingår.
 
EXAKT SÅ ILLA ÄR DET I SVERIGE I DAG.
 
OCH DET LÄR INTE BLI MINDRE ILLA I SVERIGE EFTER VALET.
 
Men man kanske inte ska misströsta, i ett längre perspektiv kanske detta löser
sig självt.
 
MED DEN TYPEN AV POLITIK, SOM DRIVS I DAG, OCH FRAMÖVER, SÅ
KOMMER JU ALLA PARALLELLSAMHÄLLEN ATT UPPHÖRA.
 
Hela Sverige kommer då att utgöra en homogen enhet, och då får Annie
Lööf som hon alltid velat.
 
Läs alltså Borås Tidning i dag och låt denna information / granskning bli
en faktor som vägs in när Du går till vals i höst .
AE
 
 

RSS 2.0