ANTAL FIENDER VITTNAR OM STYRKA

Churchill vann kriget, åt oss,
 
Det är svårt att tänka sig ett ängsligare folk än vi svenskar.
 
Ingen vågar säga sitt hjärtas mening, de som sträcker sig längst sitter i bastun
och säger sitt hjärtas mening, eller nöjer sig med att knyta näven i byxfickan.
 
ALLT "JÄVLARANAMMA" FRÅN FORNSTORA DAGAR ÄR SOM BORTBLÅST
OCH KVAR FINNS FÖRKRYMPTA VARELSER, SOM I VARJE SITUATION SKA-
PAR SIG VÄNNER OCH SÄKERHET GENOM ATT SÄGA DET SOM GÅR UNDER
BETECKNINGEN "POLITISK KORREKTHET".
 
Många hävdar att denna förkrympta personlighet hänger samman med att vi inte del-
tagit i de båda världskrigen.
 
VI BETER OSS SOM BORTSKÄMDA BARN, SOM ÄNGSLIGT LETAR EFTER DE
RÄTTA ORDEN, FÖR ATT FÅ DEN RÄTTA BELÖNINGEN.
 
På en sajt idag kan man läsa ett citat, som Winston Churchill fällde, när han ledde
'England under kriget. Detta får utgöra dagens citat.
 
HAR DU NÅGRA FIENDER ? BRA, DET VISAR ATT DU HAR STÅTT UPP FÖR
NÅGOT.
 
Själva stod vi inte för för något under 1 VK, vi stod inte heller upp för något under
2 VK, och vi står inte för  något nu heller.
 
ALLA, ELLER DE ALLRA FLESTA, LÄGGER NER SIN ENERGI PÅ ATT SÄGA
DE RÄTTA SAKERNA, SÅ ATT MAN INTE FÅR NÅGRA FIENDER.
 
Om man ska tro Winston Churchill klarar man sig alldeles utmärkt utan de vänner
man får genom att inte stå upp för vare sig det ena eller andra.
 
 
AE
 

MODERATERNA SEGLAR NU ENSAMMA

Nu är det bara en negerpojke kvar
 
Sagan om de tio små negerpojkarna är väl känd av alla äldre, skriven av Agatha
Christie.
 
Marknadsinsikt presenterar idag sin väljarundersökning och den visar en modern
variant av denna saga, de tio små negerpojkarna.
 
Först försvann en av negerpojkarna (kristdemokraterna), sedan försvann yt-
terligare en negerpojke (centerpartiet) och nu försvinner ytterligare en neger-
pojke (folkpartiet) och kvar finns bara en negerpojke (moderaterna).
 
Undersökningen visat att Alliansen sammantaget har 29,8 %, moderaterna rekord-
låga 20,1 % och övriga allianspartier har gjort som de tio små negerpojkarna, de
försvann en efter en, alla ligger knappt över 3 %.
 
Oppositionen har då sammantaget 55,1 %, och här sticker vänsterpartiet ut med re-
kordhöga 12,1 %.
 
Även sverigedemokraterna sticker ut, eller upp, med 14,4 %.
 
Sverigedemokraterna uppger att de ser ytterligare potential uppåt, men bara om
generaldirektören Dan Eilasson kräks en gång till, det upplever man ger många rös-
ter.
 
Siffrorna kan tolkas som att det inte räcker att Alliansen övertar socialdemokraternas
politik.
 
Med vänsterpartiets kraftiga ökning måste man kanske ta steget ut och överta
vänsterpartiets politik.
 
VALET SER I ALLA FALL UT ATT BLI EN LUSTIGER DANS.
 
 
AE

UBÅTSAFFÄR SOM STINKER

Korten i korthuset faller samman ett efter ett
 
Att försvaret är på väg, eller mer rätt varit på väg, att anskaffa två nya ubåtar tycks ha
passerat som en "ickefråga" för de flesta.
 
Bakgrunden är att beslut tagits om anskaffning av två nya ubåtar, med benämninngen
A 26, medel är avsatta i budgeten för denna anskaffning.
 
Ambitionen har sedan "urminnes tider" varit att försöka tillverka denna typ av försvars-
system inom landet, och vi har varit tämligen framgångsrika på den punkten.
 
VI MINNS FLYGANDE TUNNAN, SOM NU GÅR UNDER BENÄMNINGEN JAS GRI-
PEN, VI HAR VISBYKORVETTERNA, OCH VI HAR UBÅTAR AV OLIKA GENERA-
TIONER.
 
Allt pekar på att vi inom dessa områden legat väl framme på "teknikfronten".
 
I linje med vad som skett tidigare skulle de båda ubåtarna byggas inom Sverige, även
denna gång.
 
Inom landet finns det bara ett företag, som äger kompetens för uppdatering och nytill-
verkning av ubåtar.
 
DET URGAMLA KOCKUMSVARVET I MALMÖ, NUMERA ÄGT AV TYSKA THYSSEN-
KRUPP.
 
Samarbetet inleds och utveckling sker av prototyp, men när dessa utvecklingskostnader
hamnat på 600 miljoner kastas grus i maskineriet.
 
Om tillgängliga uppgifter är korrekta är det FMV, under ledning av generaldirektö-
ren Lena Eriksson, med stöd från den ansvarsfulla alliansregeringen, som kastar
grus i maskineriet, riktigt ordentligt med grus.
 
Vad är det förresten för generaldirektörer vi begåvats med, en saboterar tågtrafiken, en
saboterar ubåtsaffärer och en kräks när han tänker på Jimmie Åkesson.
 
ARMA GAMLA SVEDALA.
 
Gruset i maskineriet är lätt att identifiera. Man är nu framme för att regelrätta prisförhand-
lingar ska kunna äga rum. I detta läget har FMV ej tillhandahållit ritningsunderlag, som gör
det möjligt att kalkylera med ett pris, som kan ligga till grund för anbud.
 
Till och med kräkgeneraldirektören Dan Eliasson skulle nog kunna förstå att man
kan inte lämna ett anbud på ett komplext vapenssystem, om förfrågningsunderla-
let inte är komplett.
 
Även kräkgeneraldirektörens kollega, Lena Eriksson, borde kunna förstå detta, men allt
pekar på att Allinsregeringen beordrat henne att inte förstå detta.
 
Så för att riktigt tydligt visa att hon inte föstår detta inkräver FMV ett fast pris, vil-
ket alla inser omgående saboterar hela affären.
 
DET GÅR INTE ATT FRIGÖRA SIG FRÅN KÄNSLAN ATT REGERINGEN VILL INTE
HA NÅGRA UBÅTAR FRÅN KOCKUM.
 
Förhandlingarna borta med vinden, men ubåtar ska ändå byggas. Nu ska ubåtarna byg-
gas av SAAB, som inte "inte sett en ubåt på vykort" och inte har någon bland personalen,
som har den minsta aning om teknikutvecklingen inom ubåtsområdet.
 
Men denna futilitet faller ju i skymundan, när man återigen har möjlighet att till-
godse affärensintressen inom Wallenbergssfären.
 
GRIPEN AFFÄREN VISADE HÄR VÄGEN ETT INDUSTRIPROJEKT, SOM FÖRSVA-
RET INTE VILLE HA, MEN WALLENBERGSSFÄREN VILLE HA.
 
Och vad gör man inte för "kompisar", man låter dem till och med, kanske, tillverka ubåtar,
som de inte kan tillverka.
 
Summan av Alliansregeringens kraftfulla och ansvarsfulla agerande blir nu:
 
HUVUDDELEN AV UTVECKLINGSKOSTNADEN, 600 MILJ, TROLIGEN KASTAD I
SJÖN, KOCKUMSPERSONAL, CIRKA 1 OOO SPECIALISTER SKINGRADE MED VIN-
DEN, UBÅTARNA BYGGS AV PERSONAL SOM INTE SETT EN "UBÅT PÅ VYKORT"
MEDAN DET ENDA FÖRETAGET SOM KAN BYGGA UBÅTAR STÅR DÄR MED LIKA
LÅNG NÄSA SOM SKATTEBETALARNA, OCH FÖRSVARET.
 
Vad säger då Kockum om detta.
 
Hum, säger man, men lycka till ändå, den personal SAAB behöver finns bara hos
oss, men den behövs ju inte.
 
Det stinker, säger då Bill
Det stinker riktigt ordentligt, säger då Bull
 
 
Den nya SAABEN med arbetsnamnet NUON,
det stank också.
AE
 
 
 
 

ETT SLUTTANDE PLAN

Ett kraftfullt styre på ett sluttande plan
 
Vart är egentligen Sverige på väg, det finns anledning av ställa den frågan ibland.
 
Visst, vi anser oss vara det ekonomiska undret idag.
 
FÖR NÅGRA DECENNIER SEDAN FANNS DET ETT ANNAT EKONOMISKT UN-
DER, ÖST TYSKLAND.
 
I dag behöver man inte fundera över hur det gick för det förra ekonomsiska undret,
man vet hur det gick för det undret.
 
Det gick inte alls.
 
Det finns vissa tecken på att vi riskerar att gå samma öde tillmötes:
 
- båda utger sig vara ekonomiska under
- båda undertrycker alla åsikter, som inte stämmer med den offentligt korrekta
- samarbetet med andra länder visar på en närmast förfärande själtillräcklighet,
  havererat försvarssamarberte med Norge när det gäller haubitser och tunga for-
  don, troligen havererar samarbete med Schweiz med Gripen genom inblandning
  i landets interna angelägenheter, havererat försvarssamarbete med Tyskland i
  ubåtsaffären
- en kunskapsutveckling enligt PISA som är en ren katastrof
- nu utslängda från ENQA, för att vår högre utbildning haltar
- I USA "himlar man ofta med ögonen" när Sverige kommer på tal
- På flygplatserna i Europa hör man "där kommer en svensk" och det låter inte som
  beröm
- en flyktingpolitik, som går på tvärs mot övriga världen och skapar stora motsättningar
  inom landet, samtidigt som det medför stora påfrestningar på många viktiga samhälls-
  funktioner
- en kraftigt utökad psykisk ohälsa bland vissa grupper
- välfärd ersätts med fattigvård för vissa grupper
- en brottslighet, som escalerar inom vissa områden
 
Visst, en dyster lista, men inte mindre dyster för att den är "rätt".
 
Erfarenheter från andra länder, bland annat Öst Tyskland, visar att resan på det slut-
tande planet kan bli lång, och den övergår sedan i en så kallad knäckpunkt, då kurvan
brant stiger nedåt.
 
OCH DÅ GÅR DET RIKTIGT FORT UTFÖR, OCH ERFARENHETERNA VISAR ATT
INGEN FÖSTÅR VARFÖR DET SÅ FORT BÖRJAR GÅ UTFÖR.
 
Lite av "dysterqwist", visst, men en sak är viktigare.
 
Man ska inte ta något för givet.
 
HAR MAN NÅGOT BRA MÅSTE MAN OCKSÅ VÅRDA DET VÄL, ANNARS KAN DET
GÅ FÖRLORAT.
 
AE

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappadeansvarspredikant hälsar det flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge 
 
Det gångna dygnet har varit lugnt, kulturyttringarna har begränsat sig till ett stort antal
bilbränder i Norsborg.
 
När generaldirektören Dan Eliasson fick höra om dessa bilbränder så kräktes han, Dan
har lätt för att kräkas.
 
Apropå alla hans kräkningar får han nu kritik för att han kräks när han tänker på Jimmie
Åkesson. Den kritiken är djupt orättvis, han ska i stället ha lovord för sitt kräkande över
Jimmie Åkesson,
 
När vi tillsätter generaldirektörer är ett av de främsta meritkraven att de ska kräkas när
de tänker på Jimmie Åkesson, och för att underlätta detta kräkande krattade jag tidigt ma-
negen för att detta skulle bli möjligt,
 
Genom att jag tidigt meddelade att jag inte kan ta i sverigedemokrater med tång, vet nu
alla generaldirektörer att de blir belönade om de kräks när de tänker på Jimmie Åkesson.
 
Vi går nu vidare på vår utveckling av försvarförmågan.
 
Genom att Carl Bildt och jag intervenerade i den schweiziska demokratin räknar vi nu med
att vi lyckades stoppa försäljningen av Gripen.
 
Nästa steg blir nu att för  gott stoppa även tillverkningen av två nya ubåtar.
 
Som ett första steg, för att stoppa produktionen av ubåtar, har vi bestämt att tillverkningen
inte ska ske av Kockum ,ägt av Thyssenkrupp som har kunnande inom ubåtstekniken.
 
Vi har i stället bestämt att tillverkningen av dessa ubåtar ska ske av SAAB, som inte har
det minsta kunnande inom ubåtstekniken.
 
Det är så vi utvecklar försvarsförmågan och tar ansvar för kvalificerad personal inom detta
område.
 
Apropå Ukraina skriver idag Dagens Industri att despoter förlorar i det långa loppet. Det må
vara, men jag räknar ändå med att kunna sitta kvar ännu en mandatperiod.
 
Aftonbladet vill inte vara sämre och menar att vår politik riskerar att slå ut människor. Vadå
riskerar, det är ju en av våra grundbultar inom politiken att slå ut människor.
 
Läser man mitt fina manifest inser man omedelbart, att alla med bidrag ska slås ut.
 
Vi ser ju också många tecken på att vi lyckats slå ut människor, både ungdomar och unga
kvinnor blir nu alltmer offer förpsykisk ohälsa och slås ut.
 
Jag tycker inte det är en rättvis beskrivning av vår politik, att vi riskerar att lyckas när vi
lyckats så bra på många områden.
 
Många tycks vara oroade för att alliansen inte vinner valet i höst och många räknar med att
det blir en både hård och brutal kamp inför valet.
 
Många räknar då med att den blir ojust på det sättet att man försöker ta heder och ära av
motståndaren.
 
Här har vi en definitiv fördel gentemot motståndaren, det man inte har kan man inte ta ifrån
en.
 
Vi erfar idag att vi blir utslängda från ENQA, det organ inom OECD, som svarar för kvalitets-
undersökning och jämförelser inom den högre utbildningen.
 
Vi ser positivt på detta, med vetskap om vår kunskapsutveckling känns det tryggare att vi inte
kan jämföras med någon.
 
Fördelen med detta är att vi kan fortsätta att hävda att vi är bäst, utan att någon kan slå oss
på fingrarna.
 
Så länge man kunde göra jämförelser beskylldes vår utbildningspolitik ha präglats av okunnig-
het, kunskapsförakt och sanningsfriserande, som ett antal forskare skriver i SvD idag.
 
Nu slipper vi den typen av påhopp.
 
Jan Björklund hade inte en aning om att vi skulle bli utslängda från ENQA, inte en aning om
detta heller.
 
Anders Borg får också kritik för att han uttalat att jordbruksnäringen i Sverige inte kommer att
överleva.
 
Anders Borg beklagar att han uttryckte sig fel, han menar att centerpartiet inte kommer att
överleva.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig dag.
 
           
 
AE
 
 
 
 

ALLT FLER SLÅS UT FRÅN SAMHÄLLET

Ett hårt samhälle tar nu ut sin rätt
 
SvD skriver idag om utvecklingen bland unga kvinnor:
 
FLER UNGA KVINNOR BLIR PSYKISKT SJUKA.
 
Vi har tidigare erfarit att den psykiska ohälsan ökat markant bland unga, och i en takt
som överstiger OECD i övrigt.
 
Nu får vi också statistik, som visar att den psykiska ohälsan bland unga kvinnor
också ökar markant, och i en takt som överstiger OECD i övrigt.
 
PÅ TRE ÅR, UNDER ETT ANSVARSFULLT ALLIANSSTYRE, HAR DEN KORTA
SJUKSKRIVNINGEN, SETT I INTERVALLET 3 VECKOR TILL 6 MÅNADER, ÖKAT
MED 40 %.
 
I september  2010 fanns det 101 000 "pågående sjukfall" med detta mönster, detta har
fram till september 2013 ökat till 143 000, alltså en ökning på cirka 40 %.
 
Och ökningen ser ut att hålla i sig, under den ansvarsfulla Alliansregeringens
'styre.
 
Vi talar då om diagnoserna utbrändhet och utmattningsdepression, diagnoser som inte
faller från himmelen utan där orsaken återfinns i den omkringliggande miljön.
 
De unga kvinnor som drabbas oftast är i åldern 30 - 40 år och har vanligen barn.
 
Ansvarig minister, Ulf Kristersson, "anar" att detta hänger ihop med att kombinationen
att ta hand om barnen och arbetslivet kan bli för mycket.
 
Nu ska det återkommas med konkreta förslag, och självfallet är dessa inte kopplade
till en politik, som skapar de miljöfaktorer, som gör att allt fler unga kvinnor drabbas
av psykisk ohälsa.
 
Nej, skurkarna återfinns på helt andra områden.
 
DET HANDLAR OM FÖRETAGSHÄLSVÅRD, REHABILITERING OCH REGLER
I SJUKFÖRSÄKRINGEN.
 
Tänk om Ulf Kristersson här "anar" helt fel.
 
TÄNK OM DET I STÄLLET ÄR PÅ DET VISET ATT DEN FÖRDA POLITIKEN,
UNDER MÅNGA ÅR, FLER ÄN BÅDE 3 OCH 7 ÅR, LETT TILL ATT ALLT FLER
KÄNNER SIG ROTLÖSA I AVSAKNAD AV HÅLLBARA VÄRDEGRUNDER
OCH BRISTANDE MORALINSIKT.
 
TÄNK OM DET ÄR PÅ DET VISET ATT VI I VISSA AVSEENDEN ORGANISERAT
SAMHÄLLET FEL, FEL PÅ DET VISET ATT DET SKAPAR STÖRRE PSYKISK
OHÄLSA.
 
För visst är vårt samhälle i vissa avseenden organiserat på annat sätt, än de länder
där den psykiska ohälsan inte ökar i denna snabba takt.
 
TÄNK OM DET ÄR SÅ.
 
I så fall är det inte företagshälsovårdens fel.
 
Det är inte ens politikernas fel.
 
FELET LIGGER DÅ HOS OSS VÄLJARE, SOM VÄLJER POLITIKER, SOM FÖR
EN POLITIK, SOM BLAND ANNAT LEDER TILL ATT DEN PSYKISKA OHÄLSAN
BLIR STÖRRE BÅDE BLAND UNGDOMAR OCH UNGA KVINNOR.
 
AE

LANDETS STÖRSTA IDIOT

Större idiot har världen aldrig skådat
 
Så sattes då Sverige åter på kartan, denna gången genom att visa upp att Sverige
tycks ha en idiot på en ledande post, som är större idiot än alla andra idioter.
 
IDIOTEN OCH TILLIKA GENERALDIREKTÖR FÖR FÖRSÄKRINGSKASSAN DAN
ELIASSON.
 
Efter att på twitter ha uttalat "Jimmie Åkesson gör att jag kräks" har han med god mar-
ginal kvalificerat sig som världens störste idiot.
 
Hade man varit en lika stor idiot som Dan Eliasson, så hade man ju också kräkts ef-
ter att ha hört detta.
 
MEN DET ÄR BARA IDIOTER SOM KRÄKS NÄR MAN HÖR OCH SER DE MAN
INTE SYMPATISERAR MED.
 
Hur var det nu förresten, var inte alla lika mycket värda ?
 
I idioternas värld är tydligen en del inte mer värda än att man ska kräkas när
man hör dem och ser dem.
 
En motiverad fråga uppkommer med generande och förfärande tydlighet.
 
VAD HAR DET BLIVIT AV SVERIGE, NÄR EN LEDANDE MYNDIGHETSCHEF
OFFENTLIGT GÅR UT OCH PÅSTÅR AT KAN KRÄKS VID TANKEN PÅ EN DEMO-
KRATISKT VALD I PARTILEDARE.
 
Kan svaret möjligen vara att hela landet består av rena "idioter" någon annan fökla-
ring har inte getts så här långt.
 
En viss ursäktande omständighet finns förstås, idioten Dan Eliasson kanske bara
vill ställa in sig hos stridshingsten
 
Stridshingsten har så att säga banat vägen och krattat manegen för den här ty-
pen av idiotiska uttalanden.
 
HAR MAN SOM STATSMINSISTER SAGT ATT MAN INTE VILL TA I EN PARTI-
LEDARE, VALD I DEMOKRATISKA VAL, MED TÅNG, DÅ HAR MAN SOM SAGT
'KRATTAT MANEGEN FÖR SÅDANA IDIOTER SOM DAN ELIASSON.
 
Hur man ska se på stridshingsten med den kopplingen bör kanske förbigås med tyst-
nad och förbli en öppen fråga,
 
AE

POLITISK SAMTALSTERAPI

Omskolningssamtal och omskolningsläger
 
Vi har nyligen fått skrämmande bilder från Nord Korea, där misshagliga personer sätts
i arbetsläger / omskolningsläger.
 
Samma skrämmande bilder har vi tidigare fått från Kina och förutvarande Sovjetunionen.
 
Politiska omskolningssamtal och omskolningsläger skrämmer.
 
MEN BARA OM DET SKER LÅNGT BORTA, SKER DET I SVERIGE ÄR DET SJÄLV-
FALLET EN DYGD.
 
Vi har förra valet i färskt minne, då skolvalen visade att en stor del av eleverna röstade
på sverigedemokraterna, på vissa skolor var de i majoritet.
 
Detta åtföljdes av utbildning för eleverna, där de skulle lära sig förstå hur man rös-
tade rätt.
 
DET ÄR BARA I SVERIGE DETTA ÄR NÅGOT ANNAT ÄN POLITISKA OMSKOLNINGS-
SAMTAL,  DÄR SKOLAN ÖVERGÅTT TILL ATT BLI EN OMSKOLNINGSANSTALT.
 
För den som ser demokratin som mer än retorik. leder detta lätt tankarna till just Nord Korea,
Kina och förutvarande Sovjetunionen.
 
Omskolningen fortsätter i Sverige.
 
NU I FORM AV SAMTALSTERAPI.
 
Sveriges Radio har gjort en undersökning i samverkan med BRÅ,och denna visar något
man inte vill visa upp.
 
I invandrartäta områden sker systematiska personrån, där rånen sker mot unga och
där bytet är märkeskläder, mobiler och datorer.
 
SYSTEMATIKEN BESTÅR I ATT GÄRNINGSMÄNNEN UTESLUTANDE ÄR INVAND-
RARUNGDOMAR OCH OFFREN UTESLUTANDE ETNISKA SVENSKA UNGDOMAR.
 
BRÅ har tidigare fört statistik över detta, men upphört med att låta statistiken omfatta et-
niciteten på gärningsmännen. Skälet är att man uppmärksammat gärningsmännens bak-
grund och kommit fram till att väljarna inte får den rätta skolningen om de delges statistik
med denna inriktning.
 
Offren då, hur går det med de offer, som blir av med märkesplagg, mobiler, datorer
och annat.
 
En del av dessa offer mår så dåligt att de inte anmäler händelsen, det finns här ett stort
mörkertal.
 
EN DEL BLIR HOTADE AV GÄRNINGSMÄNNEN, MED ATT DE SKA HÄMNAS OM
RÅNET ANMÄLS, OCH MÅNGA OFFER SKRÄMS TILL TYSTNAD.
 
Även här är man enig om att det finns ett stort mörkertal.
 
Följden för dessa ungdomar, som skräms till tystnad eller som skäms till tystnad, är att
de inte får den hjälp de behöver.
 
Många av dem faller därför i trauma och får fel åsikter.
 
MEN DE OFFER, SOM BLIR KÄNDA, BEHÖVER INTE FALLA I TRAUMA OCH FÅ
FEL ÅSIKTER.
 
De ges professionell hjälp att hitta de rätta åsikterna.
 
Med samtalsterapi får de hjälp att hitta de rätta åsikterna.
 
ENLIGT TILLGÄNGLIGA UPPGIFTER FÅR DESSA OFFER TILLGÅNG TILL SAMTALS-
TERAPI FÖR ATT LINDRA EFFEKTERNA AV DET RÅN DE UTSATTS FÖR.
 
Enligt likaledes tillgängliga uppgifter har denna samtalsterapi en klar och tydlig inriktning.
 
INRIKTNINGEN AV DENNA SAMTALSTERAPI ÄR, FORTFARANDE ENLIGT TILLGÄNG-
LIGA UPPGIFTER, ATT FÅ OFFREN ATT INTE SÄTTA RÅNEN I SAMBAND MED DEN
FÖRDA INVANDRINGSPOLITIKEN.
 
Det uttalade syftet, fortfarande enligt tillgängliga uppgifter, är då att man genom att inte sätta
rånet i samband med den förda invandringen inte ska förledas rösta på sverigedemokrater-
na.
 
Hur var det nu med Nord Korea, Kina och förutvarande Sovjetunionen ?
 
AE

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvarför landet, än så länge  
 
Novus senaste väljarundersökning ger oss nu råg i ryggen, nu är det bara kristdemokra-
terna, som ligger under 4 %. Av någon underlig anledning lyckades centerpartiet klara
gränsen.
 
Avståndet till oppositionen har nu krymp till futtiga 14 %, när vi övertagit resten av social-
demokraternas profilfrågor räknar vi med att skillnaden krymper ännu mer.
 
Apropå centerpartiet skriver Aftonbladet nu om att partiet inte fyller någon funktion i svensk
politik, partiet har vare sig väljare eller profilfrågor.
 
Aftonbladet har här missat det väsentliga, centerpartiets har en ytterst viktig funktion, och
den är att se till att moderaterna kan fortsätta att dominera.
 
På sätt och vis har ju Aftonbladet ändå rätt, när man hävdar att övriga partier är onödiga,
hur man än röstar är det ju Anders Borgs politik man får och mig man får dras med.
 
Vi får också rådet att säga adjö för gott till centerpartiet, ett råd vi redan tagit till oss. Någon
mer korvgrillning i Småland räknar vi inte med.
 
Det mest positiva med Novus undersökning är att de förfärliga sverigedemokraterna tycks
backa ordentligt. Vi ser detta som ett resultat av de samtalsterapier vi genomför för att folk
ska rösta rätt.
 
Får man inte tycka att invandringen är för stor, finns det ju ingen anledning att rösta på
detta förfärliga parti.
 
Annars pekar ett antal andra undersökningar på motsatt trend för detta parti, som består
av outbildade och socialt handikappade väljare.
 
På 4 år har antalet pensionärer, som röstar på SD, ökat från 3,8 % till 8,6 %, en omständlig-
het som medverkat till att vi rationaliserar bort alla äldreboenden.
 
Även inom gruppen "arbetande män" har sympatisörerna ökat kraftigt, och uppgår nu till
20 %, att jämföra med 40 % för socialdemokraterna och 16 % för oss moderater.
 
Detta stärker ju bilden av sverigedemokrater som outbildade och socialt handikappade
väljare, hade de varit utbildade och socialt anpassade hade de ju valt att bli annat än arbe-
tare.
 
Vi nås nu av uppgiften att Jan Björklund avsett förhandla med Miljöpartiet rörande skolfrå-
gor, för att kunna hitta en reträttplats om Alliansen förlorar valet.
 
Tidigare nåddes vi av uppgiften att Jan Björklund förhandlade med den där Stefan Löfven
om en medverkan i regeringen, om Alliansen gick mot en förlust.
 
Det är så Alliansen uppvisar en enad front.
 
Vår stora satsning på unga och introduktionsavtal tycks gå mot en succe, en succe som
kan komma att slå succen med sänkt krogmoms och sänkta arbetsgivaravgifter för unga.
 
Vårt mål att få 30 000 unga i arbete med denna satsning är nu väg att infrias.
 
Redan har 47 anställs genom denna satsning.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge 
 
Och med  detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
         
 
AE

ALLIANSEN BEDRIDER FATTIGVÅRD, EJ VÄLFÄRD

Välfärd ersätts av fattigvård
 
Tecknen på att Alliansen varit framgångsrika under sina 7 år vid makten blir nu allt
mer tydliga.
 
Siffror från SCB visar sig nu att Alliansen varit mer framgångsrika än vad nå-
gon någonsin kunnat föreställa sig.
 
Alliansen har under sina år vid makten definierat de tärande krafterna, de medbor-
gare som inte omfattas av arbetslinjen.
 
DESSA TÄRANDE MEDBORGARE UTGÖRS AV GRUPPEN SJUKA, ARBETS-
LÖSA OCH FÖRTIDSPENSIONÄRER.
 
Det är ju lätt att förstå Alliansens politik, när man ser hur tärande dessa grupper är,
sjuka som behöver vård, arbetslösa som inte arbetar och förtidspensionärer som
spelar boule.
 
DET ÄR KLART ATT DET TÄR PÅ SAMHÄLLET.
 
Men SCD senaste siffror visar nu att Alliansen gjort processen kort med dessa
tärande medborgare.
 
UNDER ÅREN 2004 - 2012 HAR GRUPPEN FATTIGA, ENLIGT SCB DEFINITION,
INOM GRUPPEN SJUKA, ARBETSLÖSAOCH FÖRTIDSPENSIONÄRER ÖKAT
FRÅN 10 % TILL 30 %.
 
Vi ser här att Fredrik Reinfeldt har lyckats förverkliga sina ambitioner, som de be-
skrevs i hans fina manifest.
 
TÄRANDE MEDBORGARE SKA LEVA PÅ SVÄLTGRÄNSEN.
 
SCB siffror visar nu alltså att en allt större grupp av dessa förfärliga tärande med-
borgare lever på just svältgränsen.
 
En statsminister, som lyckas så väl att förverkliga sina politiska visioner ska själv-
fallet belönas med att bli omvald.
 
I samband med valet i höst har vi alltså möjligheten att välja en regering, som ser
till att inte bara 30 %, utan 100 %, av dessa tärande medborgare hankar sig fram
på svältgränsen.
 
Under Alliansregeringen har alltså välfärd övergått till att bli fattigvård, en
valslogan som vi bör ha i åminne.
 
 
Alliansens fattigvård
AE

OPPOSITIONEN TAPPAR GREPPET

Strategi viktigare än visioner
 
Oppositionens strategi tycks ha varit tydligt utmejslad i vissa avseenden.
 
ALLIANSEN HAR BLIVIT BESKYLLD FÖR ATT SÄNKA SKATTERNA MED LÅNADE
PENGAR.
 
Man har också gjort en tydlig koppling till välfärden med detta.
 
Sänkta skatter med lånade pengar ger sänkt välfärd.
 
Alla undersökningar visar att detta budskap har gått hem hos väljarna och Alliansen tar
också åt sig detta genom att lägga om sin valstrategi.
 
I den mån man haft visioner, som bygger på att landet utvecklas bäst genom sänk-
ning av skattetrycket, får nu detta stå tillbaka för ren valstrategi.
 
MAN ÖVERGÅR DÅ TILL ATT HÄVDA ATT SKATTETRYCKET SKA ÖKA.
 
Rent taktiskt är det ett "snilledrag", i ett enda drag slår man oppositionens viktigaste va-
pen ur deras händer.
 
Ett internt brev från socialdemokraternas kampanjgeneral Jan Larsson tyder på
att socialdemokraterna inte ens förstått vad som hänt.
 
DÄR UPPMANAR HAN PARTIETS VALARBETARE ATT SE REGERINGENS SKATTE-
UTSPEL SOM ATT DET INTE PÅVERKAR PARTIETS STRATEGI.
 
Här blir man fråntagit sitt viktigaste vapen inför valet, och valarbetarna uppmanas betrakta
detta "som om det regnar".
 
Om man inte snabbt inser att detta skatteutspel omkullkastat alla förutsättningar in-
för valet, har man ingenting förstått.
 
SKULLE DEN KOMMANDE DEBATTEN UTGÖRAS AV ATT OPPOSITIONEN BESKYL-
LER REGERINGEN FÖR ATT HÖJA SKATTERNA OCH REGERINGEN KONTRAR MED
ATT MAN SÄNKER SKATTERNA, DÅ LÄR INTE AVSTÅNDET TILL ROSENBAD MINSKA
FÖR OPPOSITIONEN.
 
Det spelar ingen roll om Alliansens skatteutspel är ärligt menat eller inte, facit på detta får
man först efter valet.
 
Det som nu spelar roll är att oppositionen tappat ett av sina bästa vapen, frågan är
om de har något bra vapen kvar, med hänsyn till hur Alliansen anstränger sig att
lägga sig så nära oppositionen i olika frågor.
 
Ska oppositionen ha den minsta chans att återta initiativet inom detta område, måste
man omgående lägga om sin strategi och hitta argument för viktiga frågor, där konflikt-
ytorna är tydliga och frågorna viktiga för väljarna.
 
Om inte Jan Larsson kvicknar till kommer ett antal kommande väljarundersökningar
troligen att bekräfta att han sover.
 
I så fall "adjöss" till Rosenbad.
 
 
 
AE
 
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge 
 
Särskilt ansvar tar jag som vanligt för att tågtrafiken inte ska komma fram.
 
Flera dagar utan tågurspårningar har gjort mig orolig, men vill ju se resultat av sina
besparingar.
 
Glädjen blev därför stor idag, när trafiken söder om Stockholm stoppades av rällsfel
och signalfel. Det känns ju ganska så meningslöst med stora besparingarar på räls-
underhållet om tågen fortsättter att rulla fram obehindrat.
 
Det känns därför skönt att kunna uttala mitt fulla förtroende för Trafikverkets general-
direktör Gunnar Malm.
 
Så länge han ser till att våra besparingar på rälsunderhållet ger effekt har han mitt fulla
förtroenden.
 
Skolfrågan fortsätter annars att ta stort utrymme, idag beskyller Aftonbladet Jan Björk-
lund för att inte han åstadkommit något under sju år. Här får faktiskt Aftonbladet se till
att skärpa sig, ingen annan har åstadkommit lika mycket som Jan Björklund under 7 år.
 
Att se till att vi har OECD sämsta kunskapsutveckling kallar jag inte för att inte göra nå-
gonting.
 
Alliansen fortsätter också att satsa stort på Skolan, Tomas Tobe går nu ut med förslag
om att barnen ska spela mindre på tv spel.
 
Med detta förslag räknar vi med att inom kort ha studiero i alla klassrum.
 
Den där Stefan Löfven visar sig nu inte vara vuxen uppgiften som statsminister, när han
utlovar att studenterna inte ska  få sänkta studiebidrag , om oppositionen kommer till mak-
ten.
 
Där går den stora skiljelinjen inom skolpolitiken, att skära ner bidragen med 300:- och ge
färre möjlighet att studera, eller att behålla studiebidragen på nuvarande nivå och fortsätta
marschen mot bidragssamhället.
 
Vi intensifierar nu våra ansträngningar på att splittra oppositionen. Vi har därför bjudit in
Jonas Sjöstedt och vänsterkommunisterna till att debattera kring skolfrågan i stället för
att bjuda in den där Stefan Löfven.
 
Till vår stora glädje var Jonas Sjöstedt så naiv att han tackade ja till detta, att han inte ser
vår valtaktik bakom detta bådar gott inför valet.
 
Inte heller socialdemokraternas kampanjgeneral Jan Larsson tycks kunna se valtaktik, inte
ens när den är som tydligast.
 
I ett internt brev skriver han nu att vårt skatteutspel inte ska påverka oppositionens strate-
gi.
 
'Vi välkomnar detta genidrag, att beskylla oss för att sänka skatterna, när alla nu vet att
vi låtsas höja skatterna, tyder på att oppositionen egentligen inte vill ha regimbyte.
 
Anskaffningen av två nya ubåtar  har försvårat vår utveckling av försvarsförmågan, ett
tag tycktes det som om den skulle kunna bli större.
 
Vi försöker nu stoppa den affären, för att säkerställa att försvarsförmågan hela tiden blir
mindre.
 
Vi är dock beredda att ompröva denna affär, under förutsättning att den kan gynna svenska
industriintressen.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
         
 
AE
.
 
 

ALLIANSEN DRIVER MED OPPOSITIONEN

Alliansens konfliktytor
 
Efter PISA rapporten tycks även Alliansen kommit till insikt att barnen i skolan ska
lära sig något.
 
Man inser att frågan är viktig för väljarna inför valet och bjuder in till debatt.
 
Men man bjuder inte in socialdemokraterna till debatt, man bjuder in vänster-
partiet till debatt.
 
EN TYDLIG VALTAKTIK MED TYDLIGT INNEHÅLL.
 
Dels vill man tydliggöra att vänsterpartiet är en nödvändig samarbetspartner för
socialdemokraterna och att konflikytan måste omfatta detta parti, dels vill man ut-
nyttja det faktum att frågan om valfrihet  splittrar oppositionen.
 
Jonas Sjöstedt vet inte till sig och hoppar högt av glädje.
 
ÄNTLIGEN FÅR VÄNSTERPARTIET VARA MED BLAND DE STORA GOSSAR--
NA.
 
Men tydligen grumlas glädjen av en antydan till realism genom att Jonas Sjöstedt
kommenterar inbjudan med.
 
JAG HOPPAS ATT INBJUDAN INTE BYGGER PÅ VALTAKTIK.
 
Bygger resten av vänsterpartiets program på den graden av realism lär vi få sona våra
synder efter valet.
 
AE

SVENSKA UBÅTAR ETT MINNE BLOTT

Viss teknik viktig, annan teknik oviktig
 
Att den ansvarsfulla Alliansregeringen gjort vad den kunnat för att dra ner på det
svenska försvaret lär väl knappast vara någon hemlighet.
 
FMV agerande  när det gäller anskaffning av två nya ubåtar tyder på att man är be-
redd att gå längre på detta område, oavsett vad man än säger utåt.
 
Beslut har tagits om anskaffning av två nya ubåtar, medel för detta har också avsatts
i budgeten. Trots detta verkar affären just nu ha "gått i stå".
 
Ubåtarna ska byggas av Kockums, tyskägt, och frågan är om inte det är där proble-
met ligger.
 
När det gäller försvaret har Sverige två områden, där vi har spetskompetens
när det gäller utveckling.
 
FLYGTEKNIK OCH UBÅTSTEKNIK.
 
Den förra tekniken ryms under svenska ägare, "Wallenbergssfären", och den andra
tekniken ryms under tyska ägare, Thyssenkrupp.
 
När det gäller den förra tekniken är man beredd att avsätta hur mycket medel
som helst för att ägarna ska bli nöjda, försvarets intressen för nya Gripen är
minst sagt njugg.
 
NÄR DET GÄLLER DEN ANDRA TEKNIKEN ÄR MEN TYDLIGEN BEREDD ATT
GÅ HUR LÅNGT SOM HELST FÖR ATT STOPPA ALLA AFFÄRER.
 
Kostnaden för utvecklingen av dessa två nya ubåtar uppgår så här långt till 600
miljoner, nu är man tydligen beredd att kasta dessa "pengar i sjön", då mycket just
nu tyder på att affären går i stöpet.
 
Går man på tillgängliga uppgifter är problembilden ganska så enkel.
 
Den tyska ägaren till Kockum, Thyssenkrupp, anser sig inte just nu ha tillgång till
allt ritningsunderlag, som gör det möjligt att lämna ett fast pris, man vill därför ar-
beta på löpande räkning.
 
Ganska så självklart om man saknar sådant underlag, att man inte kan göra en
rimlig kostnadsberäkning.
 
FMV MOTSÄTTER SIG DETTA OCH KRÄVER ETT FAST PRIS, TROTS ATT UN-
DERLAG SAKNAS, SOM GÖR DET MÖJLIGT ATT LÄMNA ETT REALISTISKT
FAST PRIS.
 
Det får nog anses otänkbart att FMV intar denna ståndpunkt, om den inte är förank-
rad inom försvarsdepartementet och "uppåt".
 
EN RIMLIG SLUTSATS MAN KAN DRA BLIR DÄRFÖR ATT ALLIANSREGERIN-
GEN VILL INTE HA NÅGRA NYA UBÅTAR.
 
Vissa uttalanden bekräftar att regeringen är inblandad fullt ut.
 
I så fall är 600 miljoner kastade "i sjön" och viktig tekniskt kunnande inom detta om-
råde skingrad för all framtid.
 
Flygteknik med svenska ägare bra, ubåtsteknik med tyska ägare dålig.
 
Gripenaffären ses av de flesta mer som en industriell affär än om ett månande av
försvaret.
 
Det är därför svårt att frigöra sig från känslan att ägarens nationella hemhörig-
het här fått spela en avgörande betydelse.
 
FRI RÖRLIGHET AV KAPITAL, JA, MEN BARA OM VI SJÄLVA HAR NYTTA AV
DET.
 
 
Det svenska ubåtsvapnet ?
AE

STEFAN LÖFVENS OGENOMTÄNKTA LÖFTE

EU lägsta arbetslöshet
 
Dagens Industri skriver idag om oppositionens "aktiva näringspolitik" och man kan väl
sammanfatta DI synpunkter, som bygger på samtal med företrädare för industrin:
 
EJ GODKÄNT
 
En viktig omständighet, som DI tyvärr inte fördjupar sig i, är löftet att Sverige inom fem
år ska ha EU lägsta arbetslöshet.
 
Det löftet gav Stefan Löfven för ett år sedan.
 
Hur genomtänkt är detta löfte, inte allas genomtänkt, till och med både dumt och dum-
dristigt.
 
I dag har Tyskland och Österike låga tal, vad gäller arbetslösheten, den ligger kring 5
%, att jämföra med Sveriges 8 %.
 
Stefan Löfven, och andra med för den delen, menar då att detta löfte innebär att Sveriges
arbetslöshet ska hamna under 5 %.
 
Ett löfte, som i bästa fall nog bör beskrivas som ogenomtänkt.
 
Sverige är ingen isolerad ö gentemot omvärlden. Blir våra förutsättningar sådana, att vi
ges möjlighet att bringa ner arbetslösheten väsentligt, inträffar samma förändring också
i andra länder.
 
I ett sådant tänkt läge ges också Tyskland och Österike, och andra länder,möjlig-
het att reducera sin arbetslöshet från 5 %.
 
STEFAN LÖVFENS LÖFTE INNEBÄR DÄRFÖR INTE ATT MAN SKA HAMNA UNDER
DEN ARBETSLÖSHET TYSKLAN OCH ÖSTERIKE HAR IDAG, DET VILL SÄGA 5 %.
 
LÖFTET INNEBÄR ATT SVERIGES ARBETSLÖSHET INOM FEM ÅR SKA HAMNA
UNDER DEN ARBETSLÖSHET TYSKLAND OCH ÖSTERRIKE HAR OM FEM ÅR.
 
Om detta vet vi inget eller föga, det enda vi med säkerhet kan veta att den ligger under
nuvarande 5 % om arbetsmarkandsläget i Europa ljusnat, så att Sverige kan sänka sin
arbetslöshet till under 5 %.
 
Den typen av löften ger man inte om man vill ge löften, som är det minsta genom-
tänkta och trovärdiga.
 
Dessutom vet man ju inte ens hur målet ser ut inom fem år.
 
I dag vet man att man måste ner under 5 %, om övriga länder "står stilla", men det
gör de inte.
 
SKA LÖFTET INNEBÄRA ATT VI SKA UNDER 4 %, ELLER MÅSTE VI UNDER 3,5 % ??
 
Just nu har vi inte en aning om, hur långt vi måste komma ner för att löftet ska infrias.
 
HAR MAN INGET MÅL KAN MAN INTE HELLER SÄTTA IN RÄTT MEDEL.
 
Den typen av löften ger man alltså inte, om man vill att de ska framstå som trovärdiga och
genomtänkta.
 
Är övriga förslag inom den "aktiva näringspolitiken" lika trovärdiga och genomtänkta
har vi all anledning att oroa oss inför valet.
 
 
AE

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge  
 
Särskilt ansvar tar jag för att väljarna ska känna sig otrygga.
 
Oron i går blev stor i Rosenbad, när halva dagen gått utan att det skjutits vilt på våra ga-
tor. Men oron stillades senare under dagen, när vi fick höra att det pågick skottlossning
i Midsommarkransen.
 
Vi får inte ge upp hoppet i vår kamp för den fria rörligheten.
 
 
Många inom Alliansen är oroade inför valet, och många ser sin försörjning hotad, ännu
har vi inte lyckats tillförsäkra alla inom Rosenbad obskyra livslånga pensioner.
 
Men centerpartiet ser nu ut att komma till räddning för Alliansen. Annie Lööf ger sig idag
ut på partiets Framtidsresa och vi räknar med att hon innan valet ska nå det mål hon sat-
te i samband med att hon blev partiledare.
 
Vi räknar därför med att centerpartiet redan innan valet ska bli landets största parti och
ett statsbärande parti.
 
Vi hoppas att partiet når målet, så att ingen ska behöva ifrågasätta Annie Lööfs realism,
också, det räcker att man ifrågasätter allt annat.
 
Centerpartiet tycks tyvärr inte nöjda med moderaternas dominans utan utformar nu två val-
manifest, ett eget och ett för Alliansen. En del ställer sig kritiska till detta, men den kritiken
ger jag inte mycket för.
 
Alliansen går ju här före och har själva två valmanifest, ett för Alliansen och ett som ser
ut som ett socialdemokratiskt valmanifest med ökade skatter och annat vi står för tills
valet är över.
 
Aftonbladet i sin tur är irriterade över att oppositionen nu härmar oss, och det väcker kri-
tik även inom Alliansen.
 
Vi kan ju inte härma oppositionen, om oppositionen ska härma oss, då blir ju allt som fö-
rut.
 
Många har förbluffats över att vi härmar oppositionen och vill höja skatterna. Detta har sin
förklaring, genom de uppgifter vi nu fått fram.
 
År 2000 var skattekvoten, i förhållande till BNP 51,5 % och nästa år är den nere på 44 %.
Detta motsvarar en försvagning i den offentliga ekonomin på 330 miljarder och omsatt på
antal anställda i den offentliga sektorn motsvarar det ungefär 750 000 arbetstillfällen.
 
Alla borde ju då kunna förstå att vi inte kan ha en massa anställda kvar inom äldrevården
och annat.
 
Men för att kunna erbjuda fattigvård åt utsatta grupper, som pensionärer och andra, har
vi insett att vi inte kan sänka skattekvoten ytterligare.
 
Vi har också fått aktuella rapporter, som visar hur vi ansvarsfullt fördelar de resurser som
den sänkta skattekvoten gjort blir allt mindre.
 
Bland annat har vi drivit upp kostnaden för invandring med 11 % per år, samtidigt som den
offentliga sektorn under ett antal år minskat med 38 %.
 
Dessa siffror bör ju få alla att förstå att vi inte också kan satsa på arbetslösa, sjuka och pen-
sionärer, särskilt som vi kommer att arbeta för att kostnaden för invandring kommer att
drivas upp ännu mer.
 
Som ett resultat av dessa ansvarsfulla satsningar har också kostnaden för invandring, som
andel av BNP under ett antal år ökat från 7 % till 13,5 %, även något som borde få alla att
inse att arbetslösa, sjuka och pensionärer måste få stå tillbaka.
 
Förlossningsvården i Stockholm tycks bli allt mer ansträngd, och barnmorskorna hotar med
ett nytt uppror.
 
Filippa kommer därför att informera alla barnmorskor i Stockholm, om de siffor vi fått fram
enligt ovan. Vi räknar då med att även barnmorskorna kommer att inse att mammorna mås-
te stå tillbaka för andra ansvarsfulla satsningar inom välfärden.
 
Det väckte viss uppmärksamhet när Vattenfall fick skriva ner värdet på NUON med 30 mil-
jarder. För att komma ur den kritiken tvingades vi till att ljuga en hel del.
 
Vi får nu uppgifter, som visar att kunderna flyr NUON, någon som troligen medför att värdet
på NUON måste skrivas ner ännu mer.
 
Blir det så får vi ljuga ännu mer.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
           
 
AE
 
 
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge  
 
Särskilt ansvar tar jag för att skottlossningarna ska spridas jämnare över landet.
 
Det är inte bara inom skolan vi ser tecken på ojämlikhet, att den ökat under senare år
är ett arv efter oppositionen.
 
Vi ser även tecken på ojämlikhet när det gäller skottlossningar inom landet. När det gäl-
ler våra tvåstatslösningar i Malmö och Göteborg har vi lyckats etablera en konstant hög
nivå på antalet skottlossningar
 
Gårdagens två skottlossningar på öppen gata i Eskilstuna ser vi som ett tecken på att
den fria rörligheten ökar  även inom detta område.
 
För Alliansen är det en utmaning att få skottlossningarna mer jämt utbredda över landet,
vi ser det som ett sätt att få glesbygden att leva.
 
Apropå skottlossningar och annan trygghet visar nu rapporter att polisen i Finland när
det gäller bostadsinbrott är sex gånger mer effektiva än vår polis.
 
Vi ser här resultatet av våra ansvarsfulla satsningar på att öka antalet poliser, genom
att de inte rycker ut har aldrig antalet poliser inne på stationerna varit större.
 
Vi närmar oss nu EU valet och vi kommer då att hårdsatsa på att öka den fria rörligheten.
Vi har fortfarande mycket att göra inom detta område.
 
Vi får inte ge oss förrän den fria rörligheten medfört att man inte vågar röra sig ute.
 
När det gäller den fria rörligheter av varor återstår också mycket att göra. Huvudsyftet
med EU är ju att skydda bönderna inom EU från bönder utanför EU.
 
Tyvärr ser vi fortfarande exempel på, när bönder utanför EU lyckas smuggla in livsme-
del till EU, något vi inte kan acceptera.
 
Vi måste därför arbeta för att bönderna inom EU får en friare prissättning, allt enligt de-
visen "ingen mat kan bli för dyr".
 
Apropå EU hade Marit Paulsson igår en av sina bättre dagar i Agenda, då hon lyckades
hitta en motdebattör, som var mindre kunnig än hon själv. Men genom att visa sig tillräckligt
överlägsen lyckades hon förlora även denna debatt.
 
Inom politiken vinner man inga debatter med argument, att kunna trycka ner oerfarna debat-
törer är här ett måste.
Vi får nu glädjande tecken på att antalet fattigpensionärer ökar år för år. Enligt den senaste
mätningen uppgår antalet fattigpensionärer enligt EU fattigdomsgräns till 205 000. Vi är stol-
ta över att antalet ökat med 50 % under våra sju år vid makten.
 
Aftonbladet skriver nu kritiskt om detta och för fram exempel på fattigdomspensionärer som
inte kan leva på sin pension.
 
Aftonbladet får allt vara vänlig att förklara hur vi ska kunna bli av med våra äldre om de kan
leva på sin pension. Samtidigit borde Aftonbladet förstå att pengarna räcker inte till allt.
 
Vi kan inte satsa på våra egna äldre, när vi måste satsa stort på nyanlända äldre, det borde
väl ändå Aftonbladet kunna förstå.
 
Apropå äldre, säger jag återigen, alla privatiseringar är bra, även de dåliga.
 
Vi ser nu inom färdtjänsten tecken på att äldrevården börjar finna sin form i vårt moderata
skyltfönster Muteholm.
 
Mycket klagomål har riktats mot att många äldre inte får visats utomhus.
 
För att komma tillrätta med detta problem har färdtjänst påbörjat en försöksverksamhet där
man släpper av sina äldre kunder långt hemifrån, så att de ges möjlighet att i det fria ta sig
hem på egen hand.
 
Det är så vi tar ansvar för de äldre får frisk luft.
 
Vår välfärd bygger mycket på att vi lyckades stå utanför två världskrig, i det senare hade
vi också glädjen att kunna hjälpa Hitler förlänga kriget.
 
Utländska bedömare berömmer oss nu för att ha förvaltat detta arv på ett högst förtjänstfullt
sätt. Man menar då att vi lyckats upprätthålla en hög välfärd till priset av att vi blivit naiva,
korkade och godtrogna, utan förmåga att tänka själständigt, förnuftigt och moget.
 
Flera av oss borgerliga politiker har tidigt sett denna utveckling. Redan  i mitt fina manifest
beskrev jag svenskarna som mentalt handikappade, Maud Olofsson fyllde senare på med att
vi är oföretagsamma, det gäller självfallet inte oss politiker, det visar ju våra pensionsförmå-
ner.
 
Även Anna Batra har uppmärksammet denna utveckling, då hon beskriver alla utanför Mute-
holm som obegåvade lantisar.
 
Samtidigt delar vi dessa utländska bedömares uppfattning, det är lättare att få väljarna att
rösta rätt och hålla tyst, om de är naiva, korkade och godtrogna, utan förmåga att tänka
självständigt, förnuftigt och moget.
 
Kunskapsutvecklingen enligt PISA visar ju också att vi är på rätt spår här.
 
Jar tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt tredvlig
dag.
 
             
 
AE

MODERATERNS SKYLTFÖNSTER

Alla dåliga privatiseringar är bra privatiseringar
 
Dag för dag erfar vi den bistra verklighetens i moderaternas drömsamhälle.
 
VIKTIGA SAMHÄLLSFUNKTIONER KRACKELERAR OCH SYSTEMKOLLAPS
FÖLJER PÅ SYSTEMKOLLAPS.
 
I dag erfar vi att färdtjänsten kollapsat i moderaternas drömsamhälle.
 
Klagomålen i Muteholm, moderaternas drömbild av drömsamhället, rörande färd-
tjänsten har fördubblats på fem år.
 
Och klagomålen avser inte bagateller precis.
 
MAN VET INTE OM MAN KOMMER FRAM ÖVERHUVUDTAGET, MAN VET INTE
OM MAN KOMMER FRAM I TID, MAN VET INTE OM MAN BLIR AVSLÄPPT PÅ
RÄTT STÄLLE.
 
400 synskadade och rullstolsbundna avstjälpa på platser utan att ha en aning om
var de hamnat.
 
I MODERATERNAS DRÖMSAMHÄLLE.
 
Alla är rörande eniga om att dessa klagomål är direkt kopplade till den moderata
visionen.
 
Alla dåliga privatiseringar är bra privatiseringar
 
Dag för dag erfar vi den bistra verklighetens i moderaternas drömsamhälle.
 
VIKTIGA SAMHÄLLSFUNKTIONER KRACKELERAR OCH SYSTEMKOLLAPS
FÖLJER PÅ SYSTEMKOLLAPS.
 
I dag erfar vi att färdtjänsten kollapsat i moderaternas drömsamhälle.
 
Klagomålen i Muteholm, moderaternas drömbild av drömsamhället, rörande färd-
tjänsten har fördubblats på fem år.
 
Och klagomålen avser inte bagateller precis.
 
MAN VET INTE OM MAN KOMMER FRAM ÖVERHUVUDTAGET, MAN VET INTE
OM MAN KOMMER FRAM I TID, MAN VET INTE OM MAN BLIR AVSLÄPPT PÅ
RÄTT STÄLLE.
 
400 synskadade och rullstolsbundna avstjälpa på platser utan att ha en aning om
var de hamnat.
 
I MODERATERNAS DRÖMSAMHÄLLE.
 
Alla är rörande eniga om att dessa klagomål är direkt kopplade till den moderata
visionen.
 
ALLA PRIVATISERINGAR ÄR BRA, ÄVEN DE DÅLIGA, OCH MARKNADSKRAF-
TERNA SKA STYRA FÖRNUFTET.
 
Här styr marknadskrafterna förnuftet genom att aktuella upphandlingar sker aggres-
sivt med låga anbud, utan det minsta sikte på att verksamheten ska innehålla någon
form av kvalitet.
 
Förr krävde man av dessa chaufförer, att de skulle genomgå en utbildning, så att de
kunde ta sig fram dit de skulle, och släppa av folk där de skulle släppas av.
 
I MODERATERNAS DRÖMSAMHÄLLE, DÄR MUTEHOLM ÄR EN UTSTÄLLNINGS-
MONTER, STYR MARKNADSKRAFTERNAN FÖRNUFTET PÅ DET VISET ATT
SYNSKADADE OCH RULLSTOLSBUNDNA SLÄPPS AV LITE HÄR OCH DÄR UTAN
ATT HA EN ANING OM VAR DE HAMNAT.
 
En del av dessa marknadskrafter tycks inte ens veta var Sverige ligger.
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 

STATSMINSTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge  
 
Vår nya skattepolitik tycks ha förvirrat många väljare, och många menar att alla partier
nu ger sken av att vilja samma sak.
 
För att vi inte ska blandas ihop med övriga partier, kommer vi därför inför valet att mejsla
ut politiska budskap, som vi tycker är viktiga och som visar på att Alliansen står för något
annorlunda och specifikt.
 
En av grundbultarna i vår politik är ju som bekant privatiseringen av olika samhällsområ-
den . För att ingen ska behöva tveka om våra ambitioner kommer vi nu att gå till vals på pa-
rollen.
 
Alla privatiseringar är bra, även de dåliga.
 
Vi har också blivit beskyllda för att sakna visioner och för att vända kappan efter vinden.
Många pekar då nostalgiskt tillbaks i tiden och hänvisar till Olof Palme, som menade att
politik är att vilja.
 
Vi knyter nu därför an till denna paroll, och för inför valet fram vår viktigaste vision genom en
paroll väljarna känner sig bekanta med.
 
Politik är att vilja behålla makten.
 
Vi har fått mycket kritik för järnvägsunderhållet, och vi kan väl hålla med om att det inte är bra
att tåg spårar ur lite hur som helst.
 
Sett till vår nya paroll är detta en bra privatisering, som är dålig. En utredning, visar nu också
varför denna förnämliga privatisering framstår som dålig. Utredningen lyfter då fram vikten av
att marknadsutsätta underhållet, så att lönsamheten kommer i fokus.
 
Utredningen pekar då ut den främsta anledningen till att underhållet blivit eftersatt. Genom
att begränsa underhållet så mycket som möjligt uppnår entreprenörerna så hög lönsamhet
som möjligt, något som också stimuleras av att vi  av konkurrensskäl tvingar fram lågt satta
anbud.
 
Det begränsade underhållet ger sedan akuta fel, som måste avhjälpas av samma entrepre-
nörer, som då har möjlighet att debitera timme för timme utanför anbudet.
 
Det är här vi kan skymta en av alliansens grundbultar i vårt privatiseringsprogram.
 
Först får entreprenörerna betalt för att inte göra det de bör göra, sedan får samme entrepre-
nör betalt en gång till för att göra det man borde ha gjort.
 
Tyvärr måste vi planera för att ett antal tåg ska spåra ur för att denna modell ska bli framgångs-
rik.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge   
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
          
 
AE

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge  
 
Särskilt ansvar tar jag för att förbindelserna med Schweiz ska bli så dåliga som möjligt.
 
När Schweiz röstade om sin invandringspolitik la vi oss i allt så mycket vi kunde och
hade synpunkter på allt. Tyvärr lyckades vi då inte skapa tillräckligt stora motsättningar
mellan länderna, men mycket tyder nu på att vår senaste intervention lyckats bättre.
 
Schweiziska politiker har nu skrivit hemliga brev till vår ambassadör, där man ondgör sig
sig över vår inblandning inför folkomröstningen angående Gripen. Man menar att vårt för-
hållningssätt är både oacceptabelt och respektlöst. Bland annat pekar man då på att vi
beskrivit en viss parlamentsledamot som mindre karismatisk och som kvinna, som borde
kunna bli lätt att manipulera.
 
Samtidigt förstår jag inte hur så mycket har kunnat gå så snett.
 
Carl Bildt har ju försäkrat, att han inte haft något finger med i detta spel, han har ju till och
med försäkrat att han inte visste om det han visste om, hur kan det då ha gått så snett.
 
Dessutom hävdar ju Carl Bildt att den schweiziske försvarsministern ville att vi otillbörligt
skulle påverka opinionen, det kan väl aldrig vara oacceptabelt eller respektlöst, inte om
det är vi som gör det.
 
Vår storhet kommer också fram i andra relationer. NATO chefen försäkrat återigen att vi
inte kan påräkna hjälp från NATO, däremot tackar han för vår ensidiga solidaritetsförklaring
och räknar med att den skulle kunna avgöra ett eventuellt storkrig, om NATO länder blir
anfallna.
 
NATO chefen uppger också att han ser denna ensidiga solidaritetsförklaring som en stor
trygghet för NATO.
 
Aftonbladet spinner idag vidare i sin kritik mot våra ansvarsfulla satsningar på FAS 3,och
menar att FAS 3 mer stjälper än hjälper de som är inskrivna, nu fler än någonsin.
 
Aftonbladet slår in öppna dörrar, när man beskriver FAS 3 som en förvaring, vi har aldrig
sett detta som något annat än förvaring.
 
Någonstans måste vi ju förvara all de vi gjort arbetslösa, alla får ju inte plats på Arbetsför-
medlingens förvaringskontor.
 
Samtidigt måste man se positivt på denna förvaring, där de förvarade i bästa fall ägnar
sig åt helt meningslösa sysslor.
 
Överlever de denna meningslösa förvaring, är de väl meriterade för olika arbetsuppgifter
på regeringskansliet, där förvarar vi också många, som ägnar sig åt meningslösa aktivite-
ter, en del av dem kallas generaldirektörer.
 
En ledarskribent på SvD är i dag mycket kritisk till Anders Borg och menar att en borgerlig
politiker också ska vara en borgerlig politiker inför ett val, han ska inte låtsas vara en soc-
ialdemokratisk poitiker.
 
Ledarskribenten raljerar också över att vi nu drar in ökade skatter som om pengarna är
våra egna.
 
Den här kritiken skjuter högt över målet, det är ju våra pengar, även i ett borgerligt högskat-
teland är alla pengar statens pengar, det är inte bara oppositionen som har rätt att se alla
pengar som sina pengar.
 
Det är ju också vi som tryckt dem, och gett andra dem till låns.
 
Att ledarskribenten kommer från Timbro förvånar inte, samtidigt som vi lämnade våra bor-
gerliga rötter, lämnade vi också våra rötter i Timbro och MUF.
 
I avvaktan på att vi ska få rötter från ABF har vi inga rötter alls.
 
Olika studentförbund skriver nu också att vårt förslag om mindre studiebidrag utgör ett hot
mot Sverige som kunskapsnation och är ett svek mot alla studenter.
 
Studenterna tycks också ha uppmärksammat vår nya kassako, att begära ockerräntor av
svaga grupper. Man tycker att det är för dyrt att betala 300:- i månaden för att få låna
1 000:- i månaden.
 
Vi vill inte förlora studenternas röster, vi kommer därför att överväga att göra ett omslag
även här. Lovar studenterna att rösta på oss inför valet, kommer de därför att få 1 000:-
för att få låna 300:- mindre.
 
Ett sådant förslag kan vi säkert snickra ihop över en natt också.
 
Även Svenskt Näringsliv går nu till attack mot våra ambitioner att göra Sverige till ett ännu
tydligare högskatteland.
 
Jag har redan tidigare sagt till Svenskt Näringsliv att de ska hålla sig tysta, det är inte re-
geringens sak att hålla olika särintressen under armarna.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
           
 
AE

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge  
 
Det lugn, som rått under helgen, bekräftar vår framgångsrika och ansvarsfulla brottsbe-
kämpning.
 
I Biskopsgården, Göteborg, var det bara skottlossning på fem platser, och bara en spår-
vagn blev beskjuten.
 
Från vår tvåstatslösning Malmö får vi också uppmuntrande rapporter, som visar att vi
tar brottsbekämpningen på största allvar. Det visar sig nu att systemet med bilmålvakter
är så utvecklat, att 10 personer i Malmö äger 14 000 bilar.
 
Det är så vi tar ansvar för att respekten för rättsordningen ska upprätthållas,
 
Vårt sparpaket igår imponerade världen över.
 
Vi vet ju sedan länge att hushållens stora skuldsättning utgör ett stort problem, vi ser
detta problem som en utmaning.
 
För att hantera denna utmaning och lösa detta problem, med hushållens alltför stora
skuldsättning, väljer vi alltså att öka studenternas skuldsättning.
 
En genial lösning anser Anders Borg, då studenterna inte utgör och aldrig kommer att
utgöra hushåll.
 
Samtidigt gör Staten en lysande affär, samtidigt som studenterna tvingas till högre skuld-
sättning, ger det Staten stora ränteintäkter.
 
Att betala 300:- för att få låna 1 000:-, per månad, ser vi som ett utmärkt sätt att bedriva
ocker mot studenterna. Det ger en årlig ränta på 3 600 %, och det ger Sverige en världs-
ledande roll även här.
 
Som grädde på moset räknar vi också med att färre studenter ska ägna sig åt fortsatta
högre studier.
 
Alla vet ju att det är viktigt att vi begränsar vår kunskapsutveckling, blir den för stor, kan-
ske folk börjar rösta som de vill.
 
Vissa tycks vara kritiska till att alliansen slagit in på skattehöjarvägen. Vi kan då lugna
alla oroliga, Sverige fortfarandebara ligger 10 % över det genomsnittliga skattetrycket
inom OECD.
 
För oss som skattehöjarparti finns det alltså mycket skatter vi fortfarande kan höja, nu
när vi nåtts väg ände med jobbskatteavdrag blir nästa steg att införa en särskild jobb-
skatt. Vi kommer då att kalla detta en nytt omslag i vår politik.
 
I juni 2010 beslöt riksdagen att FAS 3 skulle avvecklas. Vi får nu uppmuntrande rap-
porter om att antalet i detta projekt nu är större än någonsin.
 
Det är så vi ansvarsfullt obstruerar mot de folkvalda.
 
Samtidigt lyckas vi få många unga att komma allt mer långt från arbetsmarknaden.
 
Det är så vi tar ansvar för att frisera statistiken över arbetslösheten.
 
Arbetsmarknadsminstern uppger sig se detta som en stor utmaning, detta också,
men kommer inte att göra något åt det, detta heller.
 
Göran Persson ger sig nu in i debatten och kritiserar oss för att inte regera. Jag tyc-
ker att Göran Persson borde veta bättre, gör han inte det, bör han lyssna till alla
sjuka, äldre och arbetslösa.
 
De kan bekräfta att vi regerat i 7 år.
 
Särskilt ger sig Göran Persson på centerpartiet och vår lilla dagisfröken Annie Lööf,'
och menar att hon inte är i takt med opinionen, gör fel analyser och inte förstått det
politiska läge, som råder idag.
 
Jag tycker att Göran Persson borde visa större respekt för oerfarna minsitrar, innnan
Annie Lööf förstår det nya politiska läget, bör vi ge henne chansen att förstå det
gamla politiska läget.
 
Hon kommer ju ändå från Småland, och där har ju de folk lite svårt för sig, Anna
Batra har länge krävt att Annie Lööf ska lämna regeringen, för att hon är en obegå-
vad lantis.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt
trevlig dag.
 
            
 
 

ANDERS BORG PÅ TUNN IS

Argumenten tryter och spretar
 
Det som inte är hållbart håller inte och det som inte är genomtänkt brukar inte heller
hålla.
 
I går beslöt Alliansregeringen om ett "sparpaket" som snabbt visade sig ohållbart,
ogenomtänkt, kortsiktigt och kontraproduktivt i många avseenden.
 
Alla bedömare, vid sidan av alliansens megafoner, har en och samma uppfatt-
ning.
 
DET ENDA SKÄLET TILL "SPARPAKETET" VAR ATT VRIDA ETT VAPEN UR
HÄNDERNA PÅ OPPOSIONEN.
 
Hur landet, studenterna, pensionsspararna och andra drabbades var då av helt un-
derordnad betydelse.
 
Alla bedömare, vid sidan av Alliansens megafoner,är också eniga om att för-
slagen kom till i högsta hast och att det mesta verkar i högsta grad ogenomtänkt.
 
Normalt vid olika reformer och förändringar brukar man kunna argumentera för sin
ståndpunkt, även om vbi är vana vid att argumenten låter tämligen tunna.
 
Här har man bestämt sig för att vrida vapnen ut händerna på oppositionen och
sedan, om behov uppstår, försöka hitta argument. En farlig taktik, hittar man inga
argument står man sig slätt och får ta till vad som helst.
 
OCH NU TAR ANDERS BORG TILL VAD SOM HELST.
 
Han motiverar det borttagna avdraget för pensionspremier enligt följande:
 
DET ÄR INTE RIMLIGT ATT GYNNA ETT SPARANDE, SOM FÅR FOLK ATT LÄMNA
ARBETSMARKNADEN.
 
Har ledande allianspolitiker fått en mental härdsmälta av allt  "tjatter" om arbetslinjen.
 
Alldeles bortsett från att man tyckte tvärtom i förrgår, då tyckte man sparande till pension
var den yttersta bekräftelsen på ansvarstagande och förnuft, så leder ju detta i sin förläng-
ning till fullständigt horribla konsekvenser.
 
DET ÄR INTE RIMLIGT ATT GYNNA ETT SPARANDE, SOM FÅR FOLK ATT LÄMNA
ARBETSMARKNADEN.
 
Maken till trams får man leta efter.
 
Hela det offentliga sparandet i olika pensionssystem syftar till att göra det möjligt för
folk att lämna arbetsmarknaden.
 
Skulle det finnas det allra minsta logik och förnuft i det Anders Borg nu hävdar bör
detta ju omgående medföra att vi skrotar allt vad offentliga pensionssystem heter.
 
SÅ ATT FOLK TVINGAS KLAMRA SIG FAST VID ARBETSMARKNADEN.
 
För det kan väl inte vara på det viset, att om staten gynnar ett visst sparande, som ger oss
möjlighet att lämna arbetsmarknaden, då är det bra, men om vi själva står för detta sparan-.
de, då är det dåligt.
 
ELLER KAN DET VARA PÅ DET VISAT ?
 
Som sagt, har man inga argument, får man ta till det som står till hands.
 
ÄR MAN TILLRÄCKLIGT DESPERAT I DESSA KRETSAR KAN MAN TYDLIGEN TA
TILL VAD SOM HELST.
 
Sedan är det ju en öppen fråga, om denna typen av sanslösa argument, bygger på att
vederbörande politiker inte förstår vad de säger, eller om de utgår ifrån att vi väljare är
så dumma att vi inte begriper något.
 
Frågan är vilket som är värst.
 
FREDRIK REINFELDT UPPFATTNING ÄR I VART FALL KLAR, HAN ANSER OSS
VÄLJARE / MEDBORGARE SÅ MENTALT HANDIKAPPADE, ATT MAN KAN KOSTA
PÅ SIG ATT ANVÄNDA VILKA ARGUMENT SOM HELST.
 
Vi begriper ju ändå ingenting.
 
Argumenten bakom det sänkta studiebidraget imponerar ju inte heller. Följden är lätt att
sammanfatta, bidrag ner 300:-, och lån upp 1000:-.
 
Detta sker i ett läge, då riksbank, ekonomiska bedömare och politiker av alla kulörer
oroar sig för hushållens skuldsättning.
 
Man får ju hålla sig för pannan, när man hör hur Regeringen hanterar detta, stu-
denternas skuldsättning ska göras ännu högre, som om de inte var eller kommer
att bli hushåll.
 
DET ÄR TYDLIGEN BRA ATT VISSA HUSHÅLL FÅR EN HÖGRE SKULDSÄTTNING,
MEDAN ANDRA HUSHÅLL ABSOLUT SKA HA LÄGRE SKULDSÄTTNING.
 
Som sagt, vare sig logiskt, förnuftigt eller genomtänkt.
 
Men det blir lätt så när man ska vrida de vapen ur händerna på någon, när man själv
inte disponerar några vapen.
 
Vad kostar det då studenterna att drabbas av den plötsliga politiska åkomman, att det
är bra att vissa hushåll får ökad skuldsättning.
 
I ekonomiska termer är det ren ocker, betala 300:- för att få låna  1 000:-, per må-
nad, det ger en ränta på 300 % per månad, och per år hissnande  3 600 %.
 
Så kortsiktigt gör ju Staten en lysande affären, att den är ohållbar, ologisk, ogenom-
tänkt och ansvarslös är ju inget vi behöver fundera över.
 
Enligt Fredrik Reinfeldt begriper vi ju ändå ingenting.
 
AE
 
 
 
 
 

ANDERS BORG BLUFFAR

Anders Borg lägger ut dimridåer
 
Under årens lopp har vi drabbats av många pensionsbluffar och blivit blåsta på
mycket pengar.
 
Har det inte varit banken som lurat oss, så har det varit staten som lurat
oss.
 
Dagens förslag om nya avdragsregler var ett dåligt och illa genomtänkt förslag,
som i ett enda slag försämrade möjligheterna att pensionsspara, något som
politiker och myndigheter fram till idag med emfas har uppmuntrat.
 
Det tog bara några timmar innan de flesta av förslagets avigsidor uppmärk-
sammats och det visade sig illa underbyggt och ogenomtänkt.
 
I STÄLLET FÖR ATT TÄNKA TILL FÖRE TÄNKER NU ANDERS BORG TILL
EFTER.
 
Och detta gör han med en kraftig efterrationalisering. Som förklaring till att man
nu gör som man gör är att han anser att investeringssparkontot är den sparform
man nu ska styra över pensionssparandet till.
 
Detta är i bästa fall en efterrationalisering, en mer korrekt beskrivning är
rent struntprat.
 
ALDRIG NÅGONSIN, VID NÅGOT TILLFÄLLE HAR NÅGON POLITIKER
ELLER NÅGON ANNAN MOTIVERAT SPARFORMEN INVESTERINGSSPAR-
KONTO SOM ETT PENSIONSSPARANDE.
 
Investeringssparkonto har från början till slut, av alla, setts som ett alternativ till
sparande i aktier och fonder.
 
FRAM TILL I DAG, DÅ DET BLIR NÅGOT HELT ANNAT ÄN VAD DET ÄR,
FÖR ATT ANDERS BORG SKA HITTA EN RETRÄTTVÄG FÖR ATT DET
INTE SKA FRAMGÅ ALLTFÖR TYDLIGT ATT HAN FÖRSÄMRAT MÖJLIG-
HETERNA TILL PENSIONSSPARANDE, NÅGOT SOM FRAM TILL I DAG
VAR NÅGOT BRA.
 
Investeringssparkontot har aldrig lanserats som ett pensionssparande och har
inte heller utformats för att utgöra något sådant.
 
Det är som sagt ett alternativ till sparande i aktier/fonder främst syftande till
att underlätta tillfälligt sparande och deklarationer. Sparformen saknar alla
de inslag som konstituerar ett pensionssparande.
 
Den viktigaste skillnaden är att ett pensionssparande är låst intill en viss ålder,
för att man inte ska ta ut pengar "för tidigt".
 
Det har tidigare setts som en fördel och en förutsättning för pensions-
sparande, fram till i dag, då gör Alliansen åter tvärtom och ett omslag.
 
Medel på investeringssparkonto är inte låst och kan disponeras efter behag,
och utgör inte i någon mening någon säkerhet och trygghet inför ålderdomen.
 
Det som fram till igår var en fördel, har genom tvärtompolitik och omslag,
idag blivit en nackdel, och genom samma tvärtompolitik har det som i går
var en nackdel blivit en fördel.
 
OGENOMTÄNKTA RYCK LITE HÄR OCH VAR PRÄGLAR NU POLITIKEN
OCH FRÅN DAG TILL DAG FÖRS EN TVÄRTOMPOLITIK DÄR BRA FÖR-
ÄNDAS TILL DÅLIGT OCH TVÄRTOM.
 
Om det nu är så otroligt bra att pensionskapitalet ska vara disponibelt efter
behag, så kanske staten också borde se över sina pensionsutbetalningsru-
tiner.
 
Med lite tvärtompolitik, lite omslag i politiken i förening med ryck och o-
genomtänkta reformer så kanske vi också kan få våra statliga pensioner,
intjänade pensionspoäng och tjänstepensioner utbetalda närhelst det
passar.
 
FÖR JUST I DAG ÄR JU DET SOM ÄR HÖJDEN AV VISDOM.
 
Att det var tvärtom i går det vet vi, hur det blir i morgon har vi inte en aningom,
vi heller.
 
AE
 
 
 

ASSYMETRISK SKATTEPOLITIK

Skevheterna i ekonomin förstärks
 
Alliansregeringen, representerad av Anders Borg, presenterar ju idag nya förslag på
skattehöjningar och besparingar.
 
Mycket av innehållet tycks vara av ren desperat karaktär, föga genomtänkt eller inte
genomtänkt alls.
 
En sådan del är det begränsade avdraget för pensionsavdrag, som på sikt skall stop-
tas helt.
 
Med denna begränsning svarar Alliansregeringen på ett antal frågor.
 
En fråga är då om den ekonomiska politiken ska vara kortsiktig eller långsiktig.
 
Genom att begränsa pensionsavdraget blir svaret ett entydigt kortsiktig.
 
En annan fråga är om det ska förekomma symmetri eller assymmetri i ekonomin.
 
Även här blir svaret entydigt, att det ekonomiska systemet ska vara assymmet-
oriskt, och då självklart till den skattskyldiges nackdel och statens fördel.
 
Genom den senaste pensionsreformen och genom utvecklingen de senaste åren
har den allmänna pensionen medfört allt sämre utfall på gamla dagar. I stort sett
alla partier har då under många år menat att detta bör och kan motverkas av privata
pensionslösningar.
 
I DAG GÖR MAN TVÄRTOM ÄVEN HÄR OCH MENAR ATT MAN INTE ALLS
SKA STIMULERA TILL PENSIONSSPARANDE.
 
För att genomföra detta minskade sparande, som i slutändan medför lägre pensio-
ner, föreslår man alltså idag kortsiktiga och assymetriska lösningar, som med stör-
sta sannolikhet blir kontraproduktiva inom ett antal år.
 
Det assymetriska ligger i att pensionsavdragen i dag är kopplade till att pen-
sionerna beskattas när de faller ut, nu ska denna symmetri upphöra.
 
AVDRAG MEDGES INTE FÖR AVSÄTTNINGAR, MEN PENSIONEN SKA LIKVÄL
BESKATTAS FULLT UT, NÄR DEN FALLER UT, NÅGOT ANNAT HAR INTE
FRAMGÅTT IDAG.
 
I retoriken är de flesta politiker eniga om att alla system bör vara så symmetriska
som möjligt, en krona ut på ett ställe ska motsvaras av en krona in på ett annat stäl-
le.
 
DEN TIDIGARE SYMMETRIN UPPHÖR NU OCH ÖVERGÅR I ASSYMETRI,
DET BLIR BARA EN KRONA I, FÖR STATEN, PENSIONSSPARAREN DRAR
HÄR EN REN NITLOTT.
 
Men i rationella system fortsätter man inte att dra nitlott efter nitlott, om man vet
att det aldrig blir vinst, man anpassar sig rationellt.
 
En sådan anpassning är att avstå från att avsätta pensioner och då inte hel-
ler behöva yrka om avdrag.
 
MEN I GENGÄLD FALLER INGEN PENSION UT SOM MEDFÖR BESKATTNING.
 
Redan idag finns det system, man kan gå över till, som medger fortsatt symmetri.
En sådan är kapitalförsäkring, där avdrag inte medges men där utfallet senare in-
te heller beskattas.
 
Det kommer säkert att tillföras andra försäkringslösningar på marknaden, som
medför att man hittar andra symmetriska lösningar.
 
Att nu begränsa avdragen för pensionsavgifter bör därför bara ge effekter på kort
sikt, på lång sikt bör det till och med bli kontraproduktivt.
 
Redan idag föreligger en viss assymetri, genom att pensionsavdragen är begrän-
sade och genom att man påför så kallad löneskatt i vissa förvärvskällor för avsätt-
ningar.
 
Lite förenklat kan man därför säga att redan nuvarande system tillför Staten
mer i skatter på utfall och löneskatt än vad man förlorar genom att avdraget
kan "dras av från skatten".
 
NUVARANDE AFFÄR ÄR SÅLEDES  REDAN EN VINSTAFFFÄR FÖR STATEN,
MAN FÅR IN MER ÄN VAD MAN GER UT.
 
Spärrar man alltså denna marknad, vilket det finns all anledning tro att man gör blir
således effekten kontraproduktiv.
 
FRÅN ATT HA VARIT EN VINSTAFFÄRE BLIR DET INGEN AFFÄR ALLS, SETT
ÖVER EN PERIOD LÄNGRE ÄN INTILL VALET.
 
Det aktuella förslaget idag har därför tre negativa inslag:
 
- ett nästan symmetriskt system övergår till att vara helt assymetriskt
- då effekterna upphör efter en viss anpassning är det kortsiktigt
- en vinstaffär för staten idag övergår till ingen affär alls i morgon
 
Vem lägger ett sådant förslag ?
 
EN REGERING, SOM ÄR ÖKÄND FÖR ATT LÄGGA DESPERATA OCH EJ GENOM-
TÄNKTA FÖRSLAG.
 
Vi kan ju se hur det gick med de andra ej genomtänkta förslagen i form av alla avregle-
ringar, som oftast visade sig ha negativa konsekvenser, som ingen senare uppgav sig
ha "en aning" om att de skulle få.
 
Om förslaget går igenom är det högst troligt att någon ansvarig politiker sticker
fram trynet och säger:
 
VI HADE INTE EN ANING OM ATT PENSIONERNA SKULLE SLUTA FALLA UT, VI
TRODDE BARA ATT SKATTERNA SKULLE TRILLA IN.
 
Den summa man nu bräknas in i ökade skatter understiger den skattesänkning, man
med näbbar och klor kämpade sig till genom det femte jobbskatteavdraget.
 
Tar man detta i beaktande är förslaget inte bara ogenomtänkt och desperat.
 
DET ÄR DIREKT SKRATTRETANDE OCH UTMANAR LÖJET.
 
Full cirkus inför valet tycks gälla.
 
AE
 
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge 
 
Särskilt ansvar tar jag för att det ska vara roligt att betala skatt, vi tycker nu som Mona
Sahlin, att det är häftigt att betala skatt.
'
För att det ska vara roligt att betala skatt, kommer vi nu att utforma skattepolitiken som
en cirkus, med den största attraktionen en berg & dalbana.
 
Ibland går det ner, och ibland går det upp, man vet aldrig hur det slutar.
 
Miljöpartiet föreslår nu att man ska höja världens högsta marginalskatter genom att höja
den statliga inkomstskatten med 3 %, men vi tänker inte låta oss förekommas, så här nä-
ra inpå valet.
 
Vi kommer därför att höja skatterna mer än Miljöpartiet, ingen ska kunna komma att säga
att vi höjer skatterna mindre än andra.
 
Som bevis för att vår skattepolitik är en berg & dalbana har Anders Borg i dag presente-
rat en rad skattehöjningar, som slår Miljöpartiets patetiska höjningar.
 
Ett viktigt inslag blir då att sänka studiebidragen för att göra det svårare för unga att stude-
ra vidare.
 
Det är så vi tar ansvar för att utveckla Sverige till en världsledande kunskapsnation.
 
Vi kommer också att trappa ner pensionsavdragen, för att de inom några år helt ska vara
borta. Trots att vi gjort pensionerna mindre värda har vi tyvärr märkt att många äldre än-
då kan leva med hjälp av privata pensionsförsäkringar.
 
Då de äldre inte har plats i vårt samhälle, gäller det att ta bort den möjligheten så fort som
möjligt. Får vi inte undan våra äldre kan vi tyvärr inte fortsätta att öka invandringen, då vi
är beroende av att ta över deras äldreboenden.
 
Vi kommer också att dra ner på anslagen till statliga myndigheter för att dessa ska effekti-
visera sin verksamhet.
 
Detta förslag väckte socialdemokraterna redan för några veckor sedan, men då var det ett
ansvarslöst förslag. Vi försökte då föraktfullt väcka frågan om hur många poliser man då
skulle tvingas avskeda.
 
Vi gör nu ett omslag till, och ändrar oss en gång till. Det vi på den här punkten för bara
några veckor sedan tyckte var ansvarslöst, tycker vi nu är ansvarsfullt.
 
Alliansregeringen gör inget till hälften, ska det vara cirkus så ska det vara cirkus över he-
la linjen.
 
Och dessutom vet ju alla att pappa alltid har rätt, och oppositionen alltid har fel.
 
Illvilliga bedömare lyfter nu fram att centerpartiet och kristdemokraterna inte är med på
vår berg & dalbanepolitik, när det gäller skatterna, man vill ha utrymme att höja skatter-
na om läget så medger.
 
För att skapa enighet inom Alliansen i denna fråga har vi nu sagt till våra alliansbröder,
att de ska tycka som moderaterna, så att vi kan visa upp en enig bild.
 
Maud Olofsson och jag har ju hela tiden hävdat att svenskarna är ett lättjefullt folk, som
uppvisar mindre företagssamhet än invandrare. Själv sträcker jag mig så långt som att
de flesta svenskar är mentalt handikappade.
 
Jag får på den punkten stöd från många håll, vår begåvade Anna Batra skriver då under på
att de flesta svenskar, alla de som är bosatta utanför Stockholm, är obegåvade rasister.
 
Förre rasisten Bert Karlsson ger nu också Maud Olofsson och mig rätt och uppger nu att
han helst anställer invandrare.
 
Motivet han uppger är då att svenskarna är lata och oföretagssamma. Svenskar som inte
är lata, menar han, åker till Norge och arbetar åt ännu latare norrmän.
 
Det är viktigt att vi skapar en bild av oss själva som lata och oföretagssamma oduglingar,
det blir då lättare att motivera att vår välfärd ska kunna räddas av företagssamma analfa-
beter.
 
Vid riksdagens utrikesdebatt igår jämförde Fredrik Malm oppositionens utrikespolitik med
en trisslott, hur man än skrapar får man aldrig fram tre lika bilder.
 
Både centerpartiet och kristdemokraterna uttrycker nu sin tacksamhet till Fredrik Malm,
för att han inte gjorde motsvarande jämförelser med nitlotter.
 
Alexander Bard gjorde igår uppmärksammade uttalanden om centerpartiets kvinnor, och
menar nu att partiet kommer att dö.
 
Vi andra såg detta redan tidigare, i samma ögonblick som Alexander Bard gavs inflytande
på utformningen av partiets ideprogram påbörjades denna dödsprocess.
 
Vår egen dödsprocess tycks ha inletts när vi upplät riksdagen som en plattform för vår ko-
ranektor Waberi för att denne ska kunna slåss för rättigheterna att slå lydiga kvinnor.
 
Mycket tyder också på att folkpartiet är inne i en dödsprocess, och att denna började när
Eric Ullenfån jämförde kristna barndop med manlig omskärelse,
 
Kristdemokraternas dödsprocess har vi åsett så länge vi minns, det är ett rent under att den
fortfarande pågår, men nu tycks den vara inne i sitt sista skede.
 
Att Alliansen går mot en närmast säker död, det vet vi också sedan en tid tillbaka.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
          
 
AE

ÅSIKTSFÖRTRYCK I JÖNKÖPING

Jönköping förbjuder alla åsikter
 
Vi vet från historien att religiös övertygelse ofta är kopplad till extrem intolerans mot
människor som inte omfattar den "rätta tron".
 
Att detta lever kvar än i dag, ser vi många förfärliga tecken på, det mest avskyvärda
tecken vi ser på detta är alla de illdåd, som sker av islamister världen runt.
 
Men vi behöver faktiskt inte åka så långt för att hitta intolerans som är extrem.
 
JÖNKÖPING TYCKS HÄR LIGGA RIKTIGT BRA FRAMME, VÄRRE INTOLERANS
ÄN MAN FINNER I JÖNKÖPING HAR MAN NOG SVÅRTA ATT HITTA NÅGON AN-
NANSTANS.
 
KD har ju sina rötter där, kan möjligen detta ha fått staden ha utgöra ett skräckexem-
pel på frodande intolerans ?
 
Det var inte många dagar sedan riksdagskvinnan Carina Hägg, med mångårig trofast-
het mot sitt parti, socialdemokraterna, fick silkessnöret.
 
Hon petades bort från vallistor, för att hon vågade ha en åsikt.
 
DENNA EXTREMA INTOLERANS OCH DETTE RENA VANVETT TYCKS NU SMIT-
TA AV SIG I INTOLERANSENS MECKA.
 
Det tycks pågå en tävling i vem som kan framstå som mest intolerant och mest van-
vettig.
 
SÅ HÄR LÅNGT LEDER SOCIALDEMOKRATEN KARIN WINBERGER ÖVERLÄG-
SET.
 
Frågan är om någon kommer att kunna slå henne, i så fall gäller det att ligga i riktigt
ordentligt.
 
Agneta Karlsson anordnar kurser i vaxmålning och har fått tillstånd att driva en kurs i
ABF lokaler.
 
I ABF VERKAR DEN VANVETTIGT INTOLERANTA KARIN WINBERGER.
 
När intoleransens läromäster får reda på att Agneta Karlsson är sverigedemokrat
portas hon från ABF och galningen Karin Winberger tar tillbaks löftet att ha kursen
i ABF lokaler.
 
ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND, VAR DET INTE SÅ DET HETTE FÖRUT ?
 
Tycks vara läge för ett namnbyte, i vart fall i Jönköping, bildning tycks väl inte vara
det första man förknippar med Jönköping.
 
Och skälet Karin Winberger använder leder också tankarna till allt annat än bildning.
 
SVERIGEDEMOKRATERNA ÄR INGET DEMOKRATISKT PARTI OCH DÄRFÖR
SKA AGNETA KARLSSON INTE FÅ LEDA EN KURS I VAXMÅLNING I VÅRA LO-
KALER.
 
Karin Winberger har nu alltså vänligheten att upplysa oss andra om att det i Sveriges
riksdag sitter  ett parti, som inte är demokratiskt.
 
Skulle kanske utgöra en bra studiecirkel på ABF i Jönköping, att söka efter ett
visst svar.
 
HUR KOM DETTA ICKE DEMOKRATISKA PARTI IN I RIKSDAGEN ?
 
Även de som av själ och hjärta hatar allt vad sverigedemokrater heter borde ansträn-
ga sig och mana fram lite eftertanke.
 
ÄR DET VERKLIGEN VETTIGT ATT DEN TYPEN AV PERSONFÖRFÖRFÖLJSE
SKER I SVERIGE OCH KAN SKE HELT ÖPPET.
 
I sak ligger vi ju faktiskt väldigt nära den syn man hade i länder som Kina under
Mao, i Sovjetunionen under Stalin och i Tyskland under Hitler.
 
År 2014 behöver vi tydligen inte åka till Nord Korea för att hitta extrem intole-
rans och personförföljelse.
 
DET RÄCKER ATT TA TÅGET TILL JÖNKÖPING OCH HOPPAS ATT RÄLSEN ÄR
HEL.
 
 
AE
 
 
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge 
 
Många tycks ha blivit förvånade när Anders Borg och framträdde och informerade om
att skatterna inte skulle sänkas mer, utan i stället höjas.
 
Vi har bland annat blivit påminda om att vår partistämma under hösten fattade beslut
om stora skattesänkningar under nästa mandatperiod. Både Anders Borg och jag har
en så stark ställning i partiet och vi inte tycker vi ska bry oss om sådana futiliteter, och
vi har också stor vana vid att få tyst på oliktänkande.
 
Det är så vi tar ansvar för att den interna demokratin utvecklas.
 
Inför valet reser jag ju runt i landet och lyssnar in vad folk tycker, härom dagen var jag
i Jokmock  och lyssnade in vad folk tycker. Tyvärr får jag ofta då höra mycket gnäll,
här fick jag höra mycket gnäll från en 98 årig dam, som ville ha tillgång till äldreboen-
de. Hon påstod att hon kände sig otrygg och att hon ofta ramlade sig och då skadade
sig svårt.
 
Efter att ha lyssnat in detta gnäll försäkte jag förklara för den 98 åriga damen, som of-
ta ramlade omkull och slog sig, att i Alliansens Sverige sågs äldreboenden som en om-
lastningsstation till bårhuset, och hon var ju fortfarande vid så god vigör att hon kunde
ramla omkull.
 
Alexander Bard lämnar nu centerpartiet och motiverar detta med att Annie Lööf och öv-
riga centerkvinnor är "miffon" och "missfostershjärnor".
 
Detta kände vi inte till, hade vi vetat detta hade troligen allianssamarbetet fått en an-
nan utformning. Men visst har vi haft våra aningar.
 
Vi går nu till val på att positionera socialdemokraterna som ett bidragsparti. För att
inte detta ska slå tillbaka på oss själva, kommer vi inom kort att lägga ett förslag om
att alla barnbidrag ska avskaffas, för dessa är ju också bidrag.
 
Om väljarna ställer sig negativa till att barnbidragen avskaffats, kommer vi omgående
att göra tvärtom och återinföra barnbidragen, vi kommer då att kalla detta ett nytt om-
slag.
 
Ekobrottsmyndighetens chef Maria Lönegård har under flera år gjort sig skyldig till om-
fattande skattebrott. För att hon ska kunna stanna kvar på sin post har vi ett flertal gån-
ger försökt dölja detta och få tyst på all kritik.
 
Nu tycks detta ändå komma fram, och vi får nu se över rutiner på Ekobrottsmyndighe-
ten så att den här typen av uppgifter inte läcker ut.
 
Det är så här vi ansvarsfullt tillsätter och stöttar polischefer, som är kriminella.
 
Riksrevisionen kommer nu att granska UD hantering av bistånd, då man funnit indi-
kationer på att något är fel.
 
Jag höll på att sätta i halsen av skratt, när jag hörde om detta, indikationer på att något
är fel.
 
Vi som har haft att göra med Carl Bildt i denna fråga vet ju all allt inom UD är fel när
det gäller hur man hanterar bistånd.
 
Redan 2010 visade en förstudie att all hantering var fel, och från UD hävdade man då
att man hade rätt att göra fel. Carl menade då att budgetlag och förvaltningslag inte var
tillämpliga på honom, och skulle han tvingas följa lagen, så skulle han lämna den ank-
damm, som är för liten för honom.
 
För att kunna behålla Carl Bildt den Store, som är för stor för Sverige enligt vad han
själv uppger, lyckades vi då tysta all kritik.
 
Vi ska nog lyckas få tyst på Riksrevisionen denna gången också.
 
Inte minns jag Filippa som någon med humor, men tänk så fel det kan visa sig att
man kan ha. Nu har hon snart avskaffat alla vårdplatser inom Stockholmsområdet,
och så beskyller hon den där Stefan Löfven för att sätta ideologin före kortare vård-
köer.
 
Vinner man val på att göra självmål, tycks vi kunna gå mot en promenadseger.
 
Dessutom kräver Filippa att den där Stefan Löfven ska bekänna färg. Vi får tacka
högre makter för att hon inte begär att moderaterna ska bekänna färg. Innan valet
är över har vi säkert gått igenom alla färger som finns, jag minns knappt hur blått
såg ut.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trev-
lig dag.
 
          
 
AE
 
 
 
 

OMAR MUSTAF VILL SLÅ KVINNOR TILL TILLFRISKNANDE

Omar Mustafa kämpar tappert vidare
 
Vi minns alla den uppståndelse det väckte när Veronica Palm och några andra  kupp-
makare ville kuppa in islamisten Omar Mustafa i partistyrelsen.
 
Det gick inte så där vidare bra, om man ser till slutresultatet.
 
MEN TARVLIGHETERNA UNDER OCH EFTER DENNA PROCESS ÄR NOG DET
MAN MER KOMMER ATT MINNAS.
 
Att islamisten Omar Mustafa stoppades hängde samman med att han i tidigare sam-
manhang bjudit in vettvillingar till familjedagar, där vettvillingarna getts utrymme till
galenskaper, som får Hitler att blekna.
 
JUDAR OCH HOMOSEXUELLA SKULLE JÄMNAS MED MARKEN OCK KVINNAN
STENAS TILL DÖDS, SÅ FORT HON VISADE SIG.
 
Det blev lite för mycket av det goda när detta blev känt, alla togs nu detta på vad man
kallar största allvar och alla skulle plötsligt visa ansvar.
 
Men piruetterna var många och förunderliga, alldeles klart är att Omar Mustafa skul-
le valts in, om vissa fått bestämma.
 
Veronica Palm var en av de som drev detta hårdast, men fick här kliva åt sidan.
 
ÖVRIGA ÄGNADE SIG ÅT HYCKLERI OCH SJÄLVFÖRNEKELSER PÅ OLIKA NIVÅ-
ER.
 
Den som mest ägnade sig åt sjäjvförnekelser och hyckleri var huvudpersonen själv, isla-
misten Omar Mustafa.
 
Inte hade han bjudit in några extremister, hade så varit fallet hade de fört honom
bakom ljuset och så vidare osv, osv i en oändlig lögnhärva.
 
OCH OMAR MUSTAFA BEDYRADE VID ALLAH ATT NÅGOT SÅDANT SKULLE AL-
DRIG KUNNA HÄNDA IGEN, INTE SÅ ANSVARSFULL SOM HAN VAR. OCH SÅ AN-
GELÄGEN SOM HAN VAR ATT TILLGODOSE DE KRAV SVENSKA FÖRHÅLLANDEN
KRÄVER.
 
Något som nu visar sig vara enbart hyckleri och lögner.
 
Islamska Förbundet står nu inför nya familjedagar under ledning av islamisten, hycklaren
och lögnaren Omar Mustafa.
 
Och inte helt oväntat är även nu vettvillingar från arabvärldens mörkaste hörn in-
bjudna, för att predika om allsköns galenskaper.
 
En av vettvillingarna är känd för att predika om att alla eländiga judar ska förgöras till sis-
ta juden, samt att alla homosexuella utgör världens avskum och ska förintas från jordens
yta.
 
Ovanpå detta producerar vettvillingen filmer, som ger instruktioner som syftar till hur man
genom att slå psykiskt sjuka kvinnor kan få dem att tillfriskna.
 
DETTA SKULLE ISLAMISTER AV OLIKA GRADER FÅ TILL LIVS UNDER FAMILJE-
DAGARNA.
 
Hade det kunnat passera obemärkt hade säkert Omar Mustafa och hans gelikar känt
sig nöjda, men så blev det inte.
 
SvD, med Per Gudmundson, känd för att uppmärksamma dessa vettvillingar, skriver i
dag om detta, och sedan fick hyckleriet ta sig nya former.
 
De kända profilerna Alexander Bard och Jonas Gardell for i taket, och skriver på twitter
och Facebook, att nu får det ta mig fasen vara slut med detta.
 
Med den följden att Omar Mustafa strök den värste vettvilllingen.
 
Det intressanta i denna soppa är inte hyckleriet och lögnerna, det intressanta är hur saker
uppfattas, beroende på vem som säger vad.
 
Nu sa Alexander Bard och Jonas Gardell "vad" och for i taket för att en vettvilling
skulle komma och predika om att de skulle utrotas.
 
ATT BESKYLLA DESSA I DETTA LÄGET FÖR HOMOFOBI ÄR INTE DEN LÄTTASTE
SAK I VÄRLDEN.
 
Men vad hade hänt om "vi andra" tagit upp detta på det sättet som nu skedde och också
farit i taket och sagt, att nu får det tamejfan vara nog.
 
Svaret på detta vet vi.
 
VI HADE SLÄPATAS LANDET RUNT OCH FÅTT SPRINGA GATLOPP ALLT UNDER
GLADA TILLROP OM "ISLAMOFOBI" OCH "HOMOFOBI".
 
Inte en "djäkel" hade lyssnat på oss.
 
En annan intressant aspekt är reaktionerna på riksdagskvinnan Carina Häggs försök att
föra fram lite kritik mot hur frågan hanterades "förra" gången.
 
Denna kritik föll liksom inte i god jord,och Carina Hägg blev struken från allt vad
vallistor heter.
 
SÅ HÖGT I TAKET ÄR DET I SOCIALDEMOKRATERNA.
 
Den senaste affären visar nu med allönskvärd tydlighet att Cartina Hägg hade rätt, rätt
till 100 %, dessa islamister är inte att lita på, och att släppa in dem i partistyrelsen är
rent vansinne.
 
Hur många ansvariga för socialdemokraterna kommer att be Carina Hägg om ursäkt.
 
INGEN.
 
Vad beror detta på ?
 
DET BEROR BLAND ANNAT PÅ ATT DELAR AV DEN SOCIALDEMOKRATISKA RÖ-
RELSEN SPELAR UNDERT TÄCKET MED DESSA ISLAMISTISKA KRAFTER OCH
INTE ALLS HAR NÅGOT EMOT ATT DESSA FLYTTAR FRAM SINA POSITIONER
SÅ ATT SJUKA KVINNOR BLAND ANNAT KAN SLÅS TILL TILLFRISKNAD.
 
Vad säger för övriga de båda affärerna, där Omar Mustafa är inblandad, och den omstän-
digheten att Carina Hägg togs bort från vallistorna ?
 
Det säger att vi låter extrema islamistiska krafter flytta fram sina positioner på ett
sätt som oroar inför framtiden.
 
ELLER VILL VI ATT ALLA JUDAR OCH HOMOSEXUELLA SKA FÖRINTAS OCH
KVINNOR SLÅS TILL LYDNAD OCH TILLFRISKNAD ?
 
Om så inte är fallet borde vi agera på ett sådant sätt, att Omar Mustafa och likasinnade
en gång för alla inser att det inte passar sig att bjuda in vettvillingar av detta slag för att
hålla predikan på vad man kallar familjedagar.
 
 
En gång är ingen gång, två gånger är
två gånger för mycket.
AE
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge  
 
Särskilt ansvar tar jag för att byta politiken, när opinionen svänger.
 
Vårt omtag inom skattepolitiken tycks ha förbryllat många, bland annat menar Aftonbla-
dets Lena Mellin att vi nu måste ge ett svar, varför vi plötsligt går till val på höjda skat-
ter. En fråga det är mycket lätt att svara på.
 
Det är val i höst, och väljarna visar att de prioriterar välfärd framför sänkta skatter.Vis-
serligen anser vi fortfarande att sänkta skatter är bra för landet, men vad som är bra
för landet är inte alltid bra för moderaterna, och här väljer vi det vi tror är bra för par-
tiet.
 
Många kritiker menar nu att vi förr höll fast vid våra ideer, men att det nu tycks gälla
att göra tvärtom.
 
Vad dessa kritiker inte tycks ha förstått är att vi inte alls styrs av ideer, vi styrs av flyk-
tiga opinioner. Nu gör vi tvärtom för att tillfredsställa en flyktig opinion.
 
Visar det sig att opinionen svänger en gång till, är vi beredda att göra tvärtom en gång
till.
 
Skulle opinionen svänga när det gäller bidrag och prioritera bidrag framför jobb, är vi be-
redda att göra tvärtom även här, och lansera oss som det Nya Bidragspartiet.
 
I det läget skulle oppositionen inte ha en chans.
 
Vi är inte ens främmande för att ställa oss positiva till försvaret och göra tvärtom där ock-
så, om det skulle ge oss några röster.
 
Stefan Fölster kritiserar oss nu i Dagens Nyheter för att vara handlingsförlamade just för
att vi hela tiden anpassar oss till just flyktiga opinioner. Man undrar var den där Stefan
Fölster hållit hus den senaste tiden.
 
Skulle vi vara handlingsförlamade, vi gör ju inget annat än att ändra vår politik efter flyk-
tiga opinioner.
 
När det gäller ambitionen att höja skatterna får vi ju idag rapporter, som visar att vi ligger
helt rätt.
 
Vi får nu statistik, som visat att landet har deflation, vi får också väldigt negativa tillväxtsiff-
ror från Tyskland, och vi vet ju att vi själva inte har någon tillväxt alls, räknat som BNP
per capita.
 
Självklart ska vi då arbeta för höjda skatter.
 
Trafikverket väntas i veckan besluta om en våg av nedläggningar av olika järnvägar.
 
Det är så vi tar ansvar för miljön, och det är så centerpartiet tar ansvar för att utveckla
glesbygden.
 
Nu tycks en del lokalpolitiker och företagare klaga på dessa nedläggningar, men de
har inte förmågan att se till helheten.
 
Tågen går ju oftast inte ändå, och det är väl ändå bäst att lägga ner linjerna. Denna an-
svarsfulla hållning fick ju bekräftat idag, genom att linjen Göteborg - Stockholm blockera-
des av ett fel i Töreboda.
 
Vad ska vi med sådana linjer till, när tågen ändå inte kan ta sig fram, och dessutom är ju
linjen den tredje dyrast i hela Europa.
 
Nej, som politiker måste vi se till helheten.
 
YouGov har undersökt britternas inställning till invandring och kommer fram till att 70 %
av britterna vill ha minskad eller helt upphörd invandring. Vi vet sedan tidigare att 95 %
av fransmännen vill samma sak, och samma tendenser hittar vi i många andra länder.
 
Snart är det bra vi som har rätt, hos oss är det bara 50 % som vill begränsa invandrin-'
gen på samma sätt.
 
När vi har EU möte nästa gång blir jag tvungen att meddela både britterna och frans-
männen att jag inte vill ta i dem med tång.
 
Som lite krydda på moset hade vi ett flertal bilbränder i Helsingborg i går, vi ser även
detta som ett tecken på att vår politik är den enda rätta.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trev-
lig dag. Britter och fransmän  ska definitivt inte ha en trevlig dag.
 
             
 
AE
 
 

DET NYA KRÄMARPARTIET

Det politiska budskapet, ljusblå jeans i går, röda jeans i morgon
 
Sällan har väl politikens sämsta sidor framstått tydligare än när paret Fredrik Reinfeldt
och Anders Borg framträdde och gjorde tvärtom i skattepolitiken.
 
Moderaterna har blivit ett rent krämarparti, det enda som räknas är att det ska säl-
las, vad som säljs saknar betydelse.
 
IDAG LJUSBLÅ JEANS,I MORGON RÖDA JEANS, ALLT GÅR ATT SÄLJA TILL MÖR-
DANDE REKLAM, HOPPAS MAN.
 
Hur trovärdig är då denna krämarpolitik ? Det beror på väljarna.
 
Är de de mentalt handikappade marionetter Fredrik Reinfeldt anser dem vara kan
kanske en krämarpolitik gå hem.
 
PÅ DEN VÄLJARE, SOM HAR DEN MINSTA INSIKT, OCH DET MINSTA KRAV PÅ
POLITISK ANSTÄNDIGHET, BÖR DET HELA FÅ MOTSATT EFFEKT.
 
Insiktsfulla väljare både kräver och anser sig ha rätt förvänta sig att valda politiker inte
ska bedriva ren krämarpolitik.
 
Krämarpolitiken 'är tydligt urskiljbar.
 
Först lägger man ner kraften på att övertyga folk om det förträffliga i att skatterna ska sän-
kas.
 
När väljarna reagerar negativt på detta lägger man ner all kraft på att övertyga väljarna om
att skatterna bör höjas.
 
Olika skeden i konjukturcyklar kan möjligen motivera denna typ av svängningar när det gäl-
ler skattepolitiken, men införandet av det femte jobbskattetillägget är det yttersta beviset för
att det är ren krämarpolitik, som ligger bakom omsvängningen.
 
När man ansträngde sig att övertyga väljarna hur viktigt och bra detta avdrag var, bedömde
man redan då att tillväxten skulle öka och att de ekonomiska utsikterna skulle bli ljusare.
 
Den omsvängning man nu gör, borde redan ha varit vägledande då man vägde in hur det
femte jobbskatteavdraget skulle slå.
 
DET ÄR MER ÄN TYDLIGT ATT OMSVÄNGNINGEN TILL 100 % ÄR KOPPLAD TILL
ATT MAN INSETT ATT JUST NU VINNER MAN INGA VAL GENOM ATT ARBETA FÖR
SÄNKTA SKATTER.
 
Landets väl och ve blir då också av underordnad betydelse.
 
Att först sänka skatterna för mycket, för att sedan tvingas konstatera att det var för
mycket, och då höja skatterna, inger knappast förtroende.
 
När radarparet Reinfeldt och Borg i går framträdde och informerade om att man skulle
göra tvärtom var bilden av Anders Borg en annan än den vanliga.
 
Vi är vana vid att se Anders Borg som en självgod politiker, som alltid har rätt.
 
I GÅR FRAMTRÄDDE I STÄLLET VID SIDAN AV FREDRIK REINFELDT EN ANDERS
BORG, SOM NÄRMAST SÅG PLÅGAD UT.
 
Av dåligt samvete ?
 
Är detta rätt uppfattat hedrar det honom, den här typen av tvärtompolitik och krämarpolitik
är inget att vara stolt över.
 
Att Fredrik Reinfeldt skulle kunna drabbas av dåligt samvete för krämarpolitik får däremot
anses uteslutet.
 
Hans personliga egenskaper tycks vara mer inriktade på att just se politiken, som
ett sätt att manipulera, intrigera och manövrera.
 
Vi minns hur han utmanövrerade Ulf Kristersson från ledningen i MUF. vi minns också hur
han utmanövrerade Carl Bildt från partiledarposten.
 
Och nu är det väljarna som ska utmanövreras, genom att man driver en krämarpoli-
tik.
 
INTE FÖR ATT KRÄMARPOLITIKEN ÄR BRA I SIG, UTAN FÖR ATT DEN KAN VARA
ETT BRA SÄTT ATT NÅ FRAMGÅNG I POLITIKEN GENOM ATT INTIGRERA, MANI-
PULERA OCH MANÖVRERA UT ANDRA.
 
Då betyder det mindre vad som är bra eller inte för landet, för bra för landet var ju sänkta
akstter, eller ?
 
Vill vi ha den typen av politiker ?  Det är nu det som återstår att se.
 
Den kanske viktigaste konsekvensen bland väljarna till följd av denna krämarpolitik, att
vända kappan efter vinden, i dag blå jeans i morgon röda jeans, ligger kanske på ett an-
nat plan.
 
Väljarnas förtroende för politiken och politikerna ligger väl kanske inte på ett alltför högt
plan. Om detta förtroende inte ska naggas i kanten ytterligare behöver vi allt annat än
politiker, som bedriver denna typ av krämarpolitik.
 
VI BEHÖVER POLITIKER, SOM DRIVS AV REFORMAMBITIONER, INTE POLITIKER
SOM SER POLITIKEN SOM ETT SPEL, DÄR DET ÄR VIKTIGAST ATT INTIGRERA,
MANIPULERA OCH MANÖVRERA UT ANDRA, FÖR ATT SJÄLVA FÅ BEHÅLLA
MAKTEN.
 
Nu återstår att se om hut går hem eller inte.
 
AE
 
 
 
 

VEM HÖJERNA SKATTERNA MEST ?

Alliansreträtt på flera punkter
 
Den senaste tiden har med önskvärd tydlighet visat att Alliansen inte har vare sig
visioner eller nya ideer.
 
Det mesta kan svänga över en natt, drömmen om fortsatt maktinnehav styr allt.
 
Plötsligt ska vi ha ett nationellt försvar, plötsligt ska riskkapitalbolagen få
mindre utrymme, plötsligt ska tågrälsarna underhållas och plötsligt -------
 
OCH PLÖTSLIGT SKA SÄNKTA SKATTER ERSÄTTAS AV HÖJDA SKATTER.
 
Det som förr ödelade landet, höjda skatter, ska nu rädda landet och dess finanser.
 
Inget är heligt, men inte heller analyserat, genomtänkt eller logiskt.
 
UPP MED FINGRET OCH SE VART DET BLÅSER, BLÅSER DET ÅT FEL
HÅLL, SÅ VÄND PÅ KAPPAN.
 
Den senaste reträtten, att nu värna om landet med höjda skatter, visar att den
svenska politiket utgör "ett hela havet stormar".
 
När alla kappor nu vänts uppstår då den situationen att socialdemokrater-
na måste värja sig, trianguleringen har nu gått så långt att man från detta
håll måste värja sig mot att ha samma politik som Alliansen i vissa frågor.
 
Som väljare uppstår då också en ny situation, man har att ta ställning till.
 
Nu ska vi inte längre välja mellan två block, som driver olika frågor.
 
NU SKA VI VÄLJA MELLAN PARTIER, SOM DRIVER SAMMA FRÅGOR PÅ
SAMMA SÄTT.
 
Då uppstår plötsligt nästa fråga.
 
Vem är mest lämpad att driva socialdemokratisk politik, socialdemokrater-
na eller Alliansen ??
 
IDAG ÄR DET FAKTISKT SVÅRT ATT HITTA ETT SJÄLVKLART SVAR PÅ
DENNA FRÅGA.
 
Fast när det gäller att höja skatterna är nog fortfarande socialdemokrater-
na "bäst", där har Alliansen mycket att ta igen.
 
När man sedan hör de olika blocken trätas om vad som är ansvarslöst blir man
närmast trött.
 
Trätandet tycks mest vara kopplat till att det skiljer något tiotal miljarder mellan
de båda blockens budgetar.
 
Med de finanser landet har och med de osäkerheter som föreligger är ett tiotal
miljarder en droppe i havet.
 
ELLER SOM ATT LEKA I SANDLÅDAN, MIN PAPPA ÄR STARKARE ÄN
DIN.
 
 
AE
 
 

PRIVATISERA MERA

Dyrare och sämre
 
Privatiseringens fröjder blir allt mer uppenbart för var dag.
 
En större kartläggning av priset för att resa med tåg på olika sträckor i Europa visar
nu att vi har all anledning att fröjdas över hur långt privatiseringen gått.
 
Eftersom avregleringen av tågkommunikationerna gått längre än i något annat
land har vi ju också anledning att fröjdas mer än alla andra.
 
OCH NOG FÅR VI FRÖDJAS, KOSTNADERNA FÖR RESOR MED TÅG LIGGER
PÅ TOPP.
 
Liksom annat i Sverige ligger även dessa på topp, om vi får säga det själva förstås.
 
För 130 olika sträckor har man då undersökt kilometerkostnaden för att resa med tåg.
 
Sträckan Stockholm - Göteborg sätter då Sverige på kartan, igen.
 
DENNA STRÄCKA PLACERAR SIG PÅ TREDJE PLATS ÖVER DE DYRASTE
STRÄCKORNA BLAND DESSA 130.
 
Dyrast är bara sträckan London - Bryssel, inget att förvåna sig över, engelsmännen
lär ju vilja betala dyrt för att komma till Bryssel.
 
Näst dyrast är sträckan Malmö - Köpenhamn, inte heller något att förvånas över, den
har ju fortfarande en viss knytning till Sverige.
 
Kan det möjligen vara så att det finns ett visst samband med att vi gått längre
med privatiseringens fröjder än något annat land, och att vi placerar oss så
högt, när det gäller kilometerkostnaden.
 
Jämförelsen haltar ändå lite grann, man måste ju också se till nyttoeffekten och vad
man får till pengarna.
 
Genom alla förseningar får vi ju vistas längre än alla andra på tågen, och det kostar
ju.
 
Har vi tur kommer vi inte fram alls, och får vistas hur länge som helst på ett
urspårat tåg, och det kostar ju ännu mer.
 
Faktiskt en riktigt intressant studie.
 
SÅ GOTT SOM DYRAST OCH SÄMST.
 
AE

STATSMINSTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge  
 
Socialdemokraterna är ett bidragsparti, medan vi bidrar med bidrag.
 
Gårdagens stora händelse var ju SIFO senaste väljarundersökning, som visade på
centerpartiets prekära läge.
 
Centerpartiet kommer nu att lösa detta genom att, som vår lilla dagisfröken säger,
ta större plats och bli tydligare.
 
Och jag som trodde att de låg så risigt till för att de varit så tydliga.
 
Som alla känner till reser jag runt och lyssnar in vad väljarna tycker, och jag har förstått
att många känner sig otrygga, därför att de oroar sig helt i onödan. Jag har därför lug-
nande besked på de vanligaste frågor jag möter.
 
En vanlig fråga i Stockholm är om blivande mammor kan föda sitt barn på BB, här kan
jag ge lugnande besked till alla.
 
Har man tur att hitta ett BB, som Filippa ännu inte hunnit lägga ner kan man föda sitt
barn på BB.
 
En annan fråga, som nu tycks oroa många, är om man kan räkna med att ambulansen
kommer när man ringer. Här har våra privatiseringar medfört att alla kan känna sig helt
lugna.
 
Om det lönar sig för företaget att ambulansen kör ut, och företaget inte gått i konkurs,
så kan man lugnt räkna med att ambulansen kommer när man ringer.
 
Många oroar sig också för om deras barn ska kunna gå färdigt i samma skola, och den
oron är också lätt att stilla.
 
Har skolan inte gått i konkurs kan man räkna med att barnet kan gå färdigt i samma skola,
om barnet är lönsamt för skolan förstås.
 
Många äldre oroar sig också för om de kan beredas på plats på äldreboende, när de be-
höver detta. Också här kan Alliansen lämna helt lugnande besked.
 
Inga äldre behöver plats på äldreboende.
 
Slutligen tycks många av någon underlag anledning oroa sig för om de kommer fram, när
de tar tåget. Här vill jag verkligen få alla att känna sig trygga.
 
Om man tar tåget, och inga växlar är sönder och ingen kontaktledning faller ner, då kan
man räkna med att komma fram, om rälsen är hel förstås.
 
Folkomröstning i Schweiz om köp av Gripen tycks ha fått sand i maskineriet. Motsträviga
krafter i landet hävdar nu att folkomröstningskampanjen ska ske i Schweiz och att den ska
genomföras med egna medel och argument.
 
Carl Bildt kommer nu att inrikta krafterna på att få landet att förstå att folkomröstningskam-
panjen ska ske i Sverige, och med svenska medel och argument.
 
Anna Dahlberg i Expressen, känd annars för att vara kritisk mot mycket av Alliansens po-
litik, öser nu beröm över oss. När hon igår skrev om vår avhysning av romer i Högdalen fick
vi beröm för att våra motiv var ädla, när vi genomförde denna avhysning, medan framsmän-
nens motiv var lumpna, när de genomförde liknande avhysningar.
 
Vi fick också beröm av Expressen för att vi gjort Sverige till en rationell och moralisk stor-
makt, medan andra länder är förtappade i olika grader.
 
Tar bara väljarna till sig detta beröm, kommer vi att få det lätt att svänga opimioen, så att
vi vinner valet i höst.
 
Vi kommer nu också inför valet att bredda vår politik. Så här långt har våra valarbetare
bara instruerats om att säga "ansvar" och "vi tar ansvar" så många gånger som möjligt.
 
Vi kommer nu att bredda oss och alla valarbetare har nu instruerats att säga "socialdemo-
kraterna är ett bidragsparti" så många gånger som möjligt.
 
Så långt det är möjligt kommer vi att bredda oss, så att vi framför båda dessa viktiga bud-
skap samtidigt.
 
Det är med denna politik vi ska vinna valet.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, och så är socialdemokraterna ett bi-
dragsparti    
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
           
 
AE
 
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge 
 
Särskilt ansvar tar jag för att blanda mig in i andra länders inre angelägenheter, så att
vi inte frestas exportera för många Gripen plan.
 
Så kom då idag genom SIFO en ny kalldusch för oppositionen, nu har de bara drygt 52%
av väljarkåren bakom sig, och leder bara över Alliansen med 17 %.
 
Den där Stefan Löfven tycks redan ta ut en seger i förskott, men han har inte förstått vad
som kommer att avgöra valet.
 
Det som avgör valet är hur det gick 2010.
 
Trots Annie Lööfs formidabla ledarskap visar centerpartiet sitt sämsta resultat sedan SIFO
startade sina mätningar 1967. Hon uppger sig nu vara väldigt taggad över denna utveckling.
 
Och hon har all anledning att vara väldigt taggad. Vid sitt tillträde utlovade hon att centerpar-
tiet inom överskådlig tid skulle bli landets statsbärande parti.
 
Det är den typen av realism Alliansen bygger sin politik på.
 
För att nå denna position är det bara 35 % i ökning som erfordras, och vi har ju hela 7 må-
nader kvar till valet.
 
Själv är jag inte det minsta oroad över hur det ska gå i valet. När väljarna upptäcker att vi
måste höja skatterna, för att vi sänkte dem för mycket, kommer de i stora strömmar att gå
över till oss moderater.
 
Kent Persson är inte heller oroad över utvecklingen och menar att vi bara behöver öka farten
i våra kampanjer.
 
Med detta menar han då att vi inte bara ska kampanja i Schweiz utan även i andra länder
där olika val är förestående.
 
Demoskop visar samtidigt att den där Stefan Löfven nu också har större förtroende bland
väljarna i alla frågor. Inte heller detta är något som oroar mig.
 
Alliansens politik bygger inte på att skapa förtroende, den bygger på att skapa så stora
motsättningar som möjligt.
 
Apropå höjda skatter höjer vi nu fordonsskatterna och skatterna på tobak och alkohol. Det
är främst den förstnämnda höjningen, som visar på den stora skillnad som råder mellan
blocken         
 
När Alliansen fördyrar för transportnäringen tar vi ansvarsfullt ansvar för landets ekonomi,
när miljöpartiet gör motsvarande sak äventyrar de glesbygden.
 
I vanlig ordning kan den där K G Bergström inte avstå ifrån att gotta sig i SIFO resultat.
Han menar nu att jag skulle vara golvad.
 
En stridshingst och vinnarskalle golvar man inte så lätt, mig veterligen finns det heller inget
land i världen, som har en statschef som utger sig för att vara stridshingst och vinnarskalle.
 
Helgen har vi annars ägnat åt att diskutera Björn Schaerströms framtid i partiet, och vi har
kommit fram till att han inte är en bra representant för partiet.
 
När vi nu kommer att utesluta honom kommer vi samtidigt att lämna ut en bild av hur en bra
representant för partiet ser ut, så att alla vet vad man röstar på.
 
Vi kommer då att presentera en bild av vår käre koranrektor Waberi med en kompletterande
text, där han ber alla att rösta, så att vi får sharia i hela landet så fort som möjligt.
 
Han kommer också slå en lans för att man ska få slå sina hustrur om de är olydiga, också en
bild som visar hur en bra representant för partiet ser ut.
 
I dag erfar vi att kristdemokraterna i Schweiz backar ut och inte vill utgöra ledningen på ja-
sidan i folkomröstningen om Gripen.
 
Som skäl anför man då att Sverige blandat sig in i landets demokratiska  process, som om
det skulle vara något nytt. Vi har alltid talat om för andra länder hur de ska göra.
 
Samtidigt är det ju så att inget ont inte har något gott med sig
 
Våra möjligheter att träffa breda överenskommelser med Miljöpartiet underlättas ju nu när
vi inte kommer att kunna sälja några Gripen plan till Schweiz.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
            
 
AE
 

CARL BILDT HAR STOPPAT GRIPEN AFFÄREN

Ibland går faktiskt hut hem
 
För att hut ska gå hem förutsätts förstås att andra aktörer spelar in än beskäftiga
svenskar.
 
NU HAR HUT GÅTT HEM I GRIPEN AFFÄREN.
 
Att Sverige är i avsaknad av all elementär anständighetet i vissa stycken är vare sig
en nyhet eller hemlighet.
 
Under 2 VK valde vi att stötta Hitlers krigföring i det längsta, genom att exportera
malm och annat, som gjorde det möjligt att förlänga kriget.
 
Där har Sverige många liv på sitt samvete.
 
Efter kriget valde vi att deportera balter till en säker död i Ryssland för att inte stöta
oss med Stalin och hans hejdukar.
 
Där har Sverige många liv på sitt samvete.
 
Den numera svenska officiella synen på den syriska regimen var helt annorlunda för
bara några år sedan. Då tävlade Exportrådet och andra om att fjäska för regimen så
att man kunde exportera så mycket som möjligt till landet.
 
Där har Sverige många liv på sitt samvete.
 
Den likaledes grymma regimen i Libyen under Kadaffi var också en skattad samar-
arbetspartner fram till en viss tidpunkt. Oljan gjorde att den svenska regeringen över
allt annat i världen ville göra affärer med landet.
 
En sådan affär var att ta hit den lybiska säkerhetspolitiken och ge dem utbildning hur
de mest effektivt skulle kunna undertrycka åsikter i landet.
 
Där har Sverige många liv på sitt samvete.
 
Så här i efterhand förvånar det inte att man hjälpte den lybikska säkerhetspolisen att
undertrycka åsikter i Libyen, vi är ju faktiskt väldigt duktiga att undertrycka åsikter ä-
ven på hemma plan.
 
Världens mest begåvade utrikesminster, Carl Bildt den Store, har ju i egen hög
person också gestaltat dessa värdegrunder, att göra affärer till varje pris, obe-
roende på hur det kan drabba andra och oberoende av hur det strider mor demo-
kartin.
 
Fördrivning av folk i Sudan för att komma åt oljan.
 
HÄR HAR CARL BILDT DEN STORE PERSONLIGEN MÅNGA LIV PÅ SITT SAMVE-
TE.
 
Man kan också peka på många andra suspekta affärer, kanoner till Indien, granatgevär
lite hit och dit, många gånger affärer skymda av offentliga lögner och i strid mot gällande
regler om krigsmaterielexport.
 
Som en röd tråd genom alla dessa suspekta affärer går det överordnade målet.
 
EXPORTAFFÄRER.
 
FÖR ATT GYNNA SÅDANA HAR DÅ ETT ANTAL SVENSKA REGERINGAR LÅTIT
BÅDE OMSORGEN AV DEMOKRATIN OCH MÄNNISKOLIV  FÅTT STÅ TILLBAKA.
 
Att vi inte kunnat hålla rent i våra egna led är mer än klart.
 
PINSAMT TYDLIGT.
 
Det är då skönt att andra länder kan få oss att hålla rent i våra egna led, och förhopp-
ningsvis få oss att ägna lite eftertanke över vad vi håller på med.
 
När det framgick att den svenska politiska ledningen avsåg att intervenera i den
schweiziska folkomröstningen framgick den svenska beskäftigheten tydligare än
tydligt.
 
AFFÄRER FRAMFÖR ALLT, DÅ BETYDER DEMOKRATIN INGET VARE SIG I DET
EGNA LANDET ELLER I ANDRA LÄNDER.
 
Politiker, med Carl Bildt den Store i spetsen, framförde sedan de mest bisarra skäl för
att kunna motivera och försvara denna beskäftighet och inblandning i ett annat lands
interna demokratiska processer.
 
Och de flesta indoktrinerade svenskar höll med, det gällde ju affärer.
 
OCH SÅ ATT JU DEN SCWEIZISKE FÖRSVARSMINISTERN BETT OM HJÄLP
FÖR FÖRSVARSSIDAN.
 
Att han var en part i målet och representerade den ena sidan i folkomröstningen var
inget som besvärade oss beskäftiga svenskar.
 
MEN NU TYCKS HUT GÅ HEM, MED HJÄLP AV ANDRA, FÖR SJÄLV KLARAR
VI INTE AV ATT RENA I VåRA EGNA LED.
 
Kristdemokraterna i Schweiz står nu för detta "hut". Partiet är det parti, som leder "Ja-
sidan" i folkomröstningen, men hoppar nu av denna ledning.
 
Och skälet man anför är mer än pinsamt för Sverige, och för Carl Bildt den Store
personligen.
 
SKÄLET TILL ATT MAN HOPPAR AV ATT STÅ FÖR LEDNINGEN ÄR ATT SVERIGE
BLANDAT SIG I DEN DEMOKRATISKA PROCESS SOM FÖRESTÅR.
 
Partiet säger sig fortfarande stå för ett "ja" men vill inte leda kampanjen efter det att Sve-
rige betett sig som man gjort.
 
Ska vi ånyo få höra världens mest begåvade utrikesminister raljera på Twitter
hur dumma vi andra är som inte förstår hur klokt det är att intervenera i andra
länders interna demokratiska processer.
 
Vad blir nu resultatet av detta, det vet vi inte,men man kan våga sig på en vågad giss-
ning.
 
DET BLIR INGEN GRIPEN AFFÄR MED SCHEIZ.
 
Folkomröstningen hade en osäker utgång innan Sverige valde att blanda sig in i kampan-
jen.
 
Nu tycks utgången mer säker, det sannolika är nog utifrån dagens bedömning, att
det blir ett nej.
 
Vem är ansvarig för att det kunde gå så här snett.
 
TILL 100 % ÄR DEN SVENSKA REGERINGEN ANSVARIG FÖR ATT DET KUNDE GÅ
SÅ HÄR SNETT.
 
Är man så "in i norden" korkad att man inte inser att det får konsekvenser om man blan-
dar sig in i Schweiz folkomröstning, då ska det inte säljas några Gripen.
 
Ska en "så in i norden korkad" kunna sitta kvar vid makten efter valet.
 
DET ÄR UPP TILL VÄLJARNA ATT BESTÄMMA, DET ÄR DÅ EN HISKELIG TUR ATT
DE SCHWEISKA VÄLJARNA INTE VÄLJER ATT BLANDA SIG IN I VÅRA VAL PÅ
MOTSVARANDE SÄTT.
 
Har regeringen ett ansvar till 100 % för detta fundamentala misslyckande, så finns det en
'person, som gjort sig mer omöjlig än alla andra.
 
CARL BILDT DEN STORE.
 
Men det är ju inte första gången.
 
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEN NAKNA SANNINGEN

Det är från lögnaren man får höra sanningen
 
Vi har haft och har haft problem med vad vi kallar "tiggarna" och vissa tecken i skyn
förebådar att dessa problem inte blir mindre.
 
Även om vi i det stora hela har gemensamma EU regler för det mesta, så skiljer det
ända på hur EU länderna hanterar dessa "problem" och hur man bygger upp olika
strukturer.
 
Storbritannien har fått mycket kritik för hur man agerar när det gäller att hantera
den fria rörligheten, främst då hur man hanterar den rörlighet som kommer från Ru-
mänien.
 
För de som inte känner till det har faktiskt Storbritannien ett väldigt generöst
bidragssystem i många avseenden. Detta har sitt ursprung i en tanke att kunna
ge tidigare "imperieinvånare" en tryggad fristad i Storbritannien.
 
Andra grupper har nu upptäckt detta, bland annat rumäner och bulgarer. Det går
många rykten om hur bidragssystemet utnyttjas av dessa, så lite källhänvisningar
skadar inte.
 
En sådan källa är rumänen Rudi, bosatt i Storbritannien med sin familj sedan
några år. Han talar nu ut i Daily Mail om hur han ser på sin situation i sitt nya
"hemland".
 
Det framgår då att han lever gott på bidrag och själv beskriver han det på följande
sätt:
 
"Det är som att gå på gatan och hitta en säck med kontanter, som någon har
tappat. Man plockar upp den och inget säger något. Om mitt folk tar med sig
fler barn hit eller föder fler barn här så ökar bidragen. Så självklart föder vi
fler barn"
 
Storbritannien uppvisar vissa likheter med Sverige, bland annat försöker man för-
ringa problemet. Bland annat medför detta att man försöker ge en bild av att an-
talet rumäner / zigenare som kommit till landet är färre än det verkliga antalet.
 
Rudi ger sin bild av detta:
 
"Det finns många rumäner här, och fler blir det. När vädrat blir bättre kommer
det många busslaster. Det är politisk taktik att inte berätta detta för britterna
hur många rumäner, som kommer hit. Om folket får veta sanningen så blir det
uppror. Man vågar helt enkel inte räkna antalet rumäner"
 
Det cirkulerar uppgifter om att rumänska zigenare begåvningsmässigt ligger lågt,
bland annat till följd av inavel och lånvarig avsaknad av utbildning mm.
 
Rudis berättelse motsäger detta till 100 %.
 
Förekommer det någon form av inavel och avsaknad av utbildning. som leder
till lägre begåvningsnivå, så inte har det drabbat gruppen rumäner / zigenare.
 
HUR DET ÄR MED BRITTER ÄR EN MER ÖPPEN FRÅGA,
 
Att politiker och myndigheter i Sverige skulle förminska eller förneka problem inom
dessa områden får man ju anse som uteslutet.
 
SJÄLVKLART.
 
AE
 
 

ANDERS BORG MEDGER FEL

Anders Borg berörs inte av kritik
 
Under ett antal år har vi matats med sifferexercis, hämtat ur luften, om hur många ar-
betstillfällen för unga den sänkta arbetsgivaravgiften skapade.
 
Ett antal moderater har med den drucknes envishet upprepat detta till leda. I
vår egen lokala tidning, Borås Tidning har vi med jämna mellanrum kunnat
läsa inlägg från partihögkvarterets egen megafon på orten, ridsdagsmannen
Jan Ericsson.
 
Under lång tid har också alla skeptiker avfärdats som mindre vetande.
 
Nu har kretsen av mindre vetande utökats med Arbetsförmedlingen, Riksrevi-
sionen, Ekonomistyrningsverket och ett antal andra myndigheter.
 
ALLA DESSA PEKAR ENTYDIGT, MED STÖD AV BÅDE FORSKNING OCH STA-
STIK, ATT REGERINGENS UPPGIFTER INTE ÄR NÅGOT ANNAT ÄN REN LÖGN.
 
I bästa fallet myter, som Eric Ùllenfår brukar säga, när han vill dölja sanningen.
 
DET FÅR NU ANSES KLARLAGT TILL 100 % ATT DENNA REFORM MEDFÖRDE
ETT HÖGST BEGRÄNSAT ANTAL NYA JOBB, SIFFRAN 6 000 - 10 000 VERKAR
DÅ VÄL UNDERBYGGD.
 
Detta har skett till en mycket hög kostnad, siffran 1 000 000 -  1600 000 per jobb
verkar också väl underbyggd, och då ska man veta att många av dessa skulle
ändå ha fått nytt jobb.
 
Även för dessa uppgår alltså kostnaden till över en miljon jobb, för att få ett jobb de
ändå skulle få.
 
Så sent som i går avfärdade landets arbetsminister alla dessa myndigheter som
mindre vetande.
 
DE ARBETADE MED PRIORITERINGAR OCH BEVEKELSEGRUNDER, SOM LÅG
PÅ ETT LÄGRE PLAN ÄN DE PRIORITERINGAR OCH BEVEKELSEGRUNDER
REGERINGEN HADE.
 
Arbetsmarknadsministerns formulering var dessutom så klumpigt utformad att den
innehöll an antydan om att Arbetsförmedlingen inte "ville" ha fler jobb för unga.
 
Med lite god vilja får man väl utgå ifrån att arbetsmarknadsminstern hade en av
sina sämre dagar igår.
 
Alla kan vi ju vakna på fel sida.
 
Men idag tycks Anders Borg ha vaknat på rätt sida och nykrat till. Nu ansluter han sig
till den grupp av mindre vetande, som Arbetsförmedlingen tillsammans med många
andra omfattar. Vi får nu veta:
 
DE SÄNKTA ARBETSGIVARAVGIFTERNA FÖR ALLA UNGA KANSKE INTE GER
SÅ MÅNGA JOBB, MEN DET SKULLE VARA DUMT ATT HÖJA IGEN.
 
Kanske lika dumt som sänkningen var ?
 
Nu medförde ju alla rapporter från olika myndigheter, byggda på omfattande forskning,
att galgen blev ordentligt riggad för Anders Borg.
 
BÄTTRE ATT TÄNKA OM UNDER GALGEN ÄN ATT INTE TÄNKA OM ALLS.
 
Men när inte en galge räcker för att arbetsmarknadsminstern ska kunna tänka om i det-
ta läge, vad krävs då för att ett tillnyktrande ska kunna ske.
 
Kanske en post, där det inte betyder så mycket att man avfärdar vetenskapligt grun-
dade rapporter på det överlägsna och arroganta sätt som skedde i går ?
 
Nu menar Anders Borg att det vore dumt att höja avgifterna igen, och här har han en po-
äng.
 
Sänkningen medförde en mycket starkt ökad lönsamhet för alla "krogägare", över en natt
ökade marginalerna med i snitt det dubbla.
 
MÄNGDER AV ÖKADE VINSTER RANN DIREKT NER I FICKORNA PÅ "KROGÄGAR-
NA" I STÄLLET FÖR ATT GE FLER UNGA JOBB.
 
Dessa är nu "bortskämda" med att ha fått ett helt annat personligt ekonomiskt utrymme,
och skulle förmodligen föra ett "hiskeligt" liv om man nu tummade på detta.
 
Det kan inte uteslutas att ett sådant "hiskeligt" liv kan medföra att man slimmar
organisationen lite extra, eller mycket extra, för att få behålla det man vant sig
vid.
 
SÅ HÄR HAR ANDERS BORG INTE HELT FEL.
 
MEN NÄR HAN MOTIVERADE SÄNKNINGEN HADE HAN HELT FEL.
 
Det känns faktiskt aningen befriande att han så pass tydligt kan medge att han hade
helt fel.
 
När får vi höra att Arbetsmarknadsministern också hade helt fel ?
 
Även den som jämt är duktig har rätt att
ha fel ibland.
AE
 
 
 

DEN POLITISKA HÄSTMARKNADEN

Väljarna satta på undantag
 
SvD har idag ett ledareinlägg med rubriken "Så blev partiet viktigare än väljaren",
skriven av Per Gudmundson, känd för att våga tänka både rätt och fritt.
 
Ledaren beskriver partiernas utveckling från den tid då politiken utgick ifrån med-
borgarnas krav på att forma ett bättre samhälle, och landar sedan i dagens sam-
hälle,
 
Han beskriver då situationen idag på ett sätt som borde leda till både eftertanke
och reaktioner.
 
Partierna frigör sig alltmer från väljarna och tillskansar sig offentliga medel.
 
Detta känner vi ju alla igen.
 
FIFFEL MED PARTIBIDRAG OCH MEDLEMSLISTOR OCH SÅ FRAM MED
PARTIPISKAN SÅ FORT NÅGON LEDAMOT I RIKSDAGEN FÅR FÖR SIG
VEDERBÖRANDE REPRESENTERAR VÄLJARNA.
 
Vidare skriver Svd att konflikterna mellan partierna blir mindre, eftersom de delar
samma intresse, att bevara sina privilegier.
 
Detta känner vi ju också igen.
 
ENIGHETEN INOM RIDSDAGEN GJORDE JU ATT MAN BESLÖT ATT BEHÅL-
LA DE BISARRA LIVSLÅNGA ERSÄTTNINGAR, SOM GJORDE DET MÖJLIGT
ATT TILLBRIGA RESTEN AV LIVET UTANFÖR DEN ARBETSLINJE DE SJÄV-
BESLUTAT OM, MEN BARA GÄLLANDE ANDRA.
 
Vidare skriver Svd att partierna upphör att vara medborgarnas röst, utan blir i stäl-
let representanter för statsmakten.
 
Visst känns det också igen, vem tänker ser i dag partierna som något som ställer
upp för väljarna. Sedan länge har det gjorts gällande att alla ledande politiker har
en förprogrammerad ryggmärg, så fort en fråga kommer på tal. Man ställer sig då
reflexmässigt frågan:
 
HUR SKA JAG NY GYNNA MIG SJÄLV BÄST, BLIR DET SEDAN NÅGOT ÖVER
SKA JAG TÄNKA PÅ PARTIET, OCH VÄLJARNA DEM STRUNTAR JAG BLANKT
I.
 
Visst känns det igen.
 
SvD beskriver sedan partierna som självgående apparater, som säljer in sig till väl-
jarna.
 
Detta känner vi ju också igen.
 
Visioner och ideer existerar inte längre, allt rör sig om att kränga ett budskap till
väljarna, som gör att man kan sitta kvar med de förmåner man tillskansat sig.
 
MAN BYTER UPPFATTNING HUR SOM HELST, OFTA ÖVER EN NATT, DET SOM
VAR RÄTT IGÅR BLIR HELT FEL IDAG, OCH TVÄRTOM.
 
Det enda som gäller är att sälja in ett budskap, som gör det möjligt att sitta kvar med
tillskansade förmåner.
 
Vems fel är det att det blivit på det sättet ?
 
Den frågan är lätt att besvara.
 
DET ÄR VI VÄLJARE SOM SKA VÄLJA FÖRETRÄDARE, SOM VI VET FÖRETRÄDER
OSS I STÄLLET FÖR PARTIET.
 
Med ett sådant synsätt kan vi räkna med en omfattande förnyelse inom politiken, inte
många av nuvarande ledande politiker fyller så måttet att sitta kvar på sina poster.
 
Nu får vi ju inte längre sjunga "Den blomstertid som kommer", men visst tycks
inte sådan kunna hägra.
 
MEN DÅ MÅSTE VI VÄLJARE BLI NÅGOT ANNAT ÄN FREDRIK REINFELDT BE-
SKRIVER OSS.
 
Ett sovande folk, som till större delen består av mentalt handikappade väljare.
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgontal till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till den ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge  
 
Särskilt ansvar tar jag för att vi ska se till helheten.
 
Som Elisabeth Svantesson sa igår måste vi se till helheten, vi får inte stirra oss blinda på
enskildheter.
 
I går blev bara en man ihjälskjuten, I Malmö på Norra Grängesgatan känd för svartklub-
bar och kriminalitet. Ett vittne beklagar sig då över att det inte är bra att de skjuter och
smäller bomber där, men jag vill då återigen påminna både honom och andra att vi mås-
te se till helheten.
 
Får vi bara utveckla vår politik kommer det att skjutas och smälla bomber överallt.
 
Även när det gäller tågkommunikationerna måste vi se till helheten, många har kritiserat
tågurspårningarna runt omkring Stockholm, men detta är bara enskildheter.
 
Ser vi till helheten spårar det ur tåg överallt. Senast idag spårade ett tåg ur nära Eskils-
tuna.
 
Trafikverket har numera hög beredskap för dessa urspårningar, och det kommer bara att
ta en vecka innan trafiken kommer igång igen.
 
Jag har därför fortsatt förtroende för generaldirektören Gunnar Malm, till dess jag inte läng-
re har förtroende för honom.
 
Annars var den stora händelsen i går att moderaten Björn Schaerström, ledande moderat
i Vallentuna, säger vad många tycker.
 
Björn påstår bland annat att Eric Ullenfån är en korkskalle och jubelidiot, och det är ju in-
get man jublar över så här nära inpå valet.
 
När Björn motiverar detta med att Eric Ullenfån jämför kristna barndop med manliga om-
skärelser på små barn, då säger jag som jag brukar.
 
Alliansregeringen kommentera inte vilka som är korkskallar och jubelidioter inom regeringen.
 
Sedan förstår jag inte varför han ger sig på just Eric Ullenfån, det finns ju andra folkpartister
i regeringen.
 
Apropå Eric Ullenfån, så överraskar han nu kraftigt. Han har kommit fram till att  det inte är
en bra start  i Sverige för invandrare att vara skilda från sina barn.
 
Jag kunde inte i min vildaste fantasi kunna tro att Eric Ullenfån, skulle komma fram till den
uppfattningen, en uppfattning som är både självklar och lätt att förstå, att barnen till dessa
föräldrar skulle må bäst av att inte överges av sina föräldrar.
 
Åter till Björn Schaerström , mig kallar han en blind gås, och nu måste jag värja mig kraftigt.
 
Björn vet mycket väl att jag inte är blind, jag ser försåtliga sverigedemokrater bakom varje hörn.
Och vad gäller det där med gås, så kommenterar vi aldrig enskilda fall.
 
Vi får nu glädjande rapporter att utanförskapet har minskat på många områden.
 
PISA visade ju tidigare att alla kan nu lika litet, och nu får vi rapporter som visar att allt färre
svenskar bor i segregerade områden.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
          
 
AE
.

ALLIANSEN TAR ANSVAR FÖR HELHETEN

Alliansens helhet vittrar sönder alltmer
 
Ingen kan ju ha undgått att höra hur många arbetstillfällen den sänkta arbetsgivaravgiften
för unga skapade.
 
Om Alliansen får stå emot oemotsagd är då bäst att tillägga.
 
Nu ska ännu fler jobb för unga skapas, när Alliansen reformerar sin reform på detta område.
 
Även här är det väl bäst att tillägga, att det är under förutsättning att Alliansen får stå
oemotsagd här också.
 
MEN ALLA MYNDIGHETER LÅTER SIG INTE TYSTAS AV STRIDSHINGSTEN OCH
HANS GELIKAR.
 
Arbetsförmedlingen, Riksrevisionen , Ekonomistyrningsverket och Institutet för Arbetsmark-
nads-och utbildningspolitisk utvärdering protesterar för "fulla muggar"
 
MEN ALLIANSREGERINGEN, VARS STRIDSHINGST RESER LAND OCH RIKE RUNT
FÖR ATT "LYSSNA IN" VAD FOLK TYCKER, LYSSNAR INTE ALLS IN VAD ANDRA
HÄR VILL FRAMFÖRA.
 
Regeringen viftar bort all kritik som framförs mot reformen, och med argument, som impo-
nerar föga, om man uttrycker sig försiktigt.
 
Arbetsmarknadsministern låter meddela att de myndigheter, som tycker annorlunda
än den ansvarsfulla Alliansregeringen, har andra prioriteringar och bevekelsegrun-
der än Alliansregeringen.
 
I samma andetag tillägger hon:
 
Våra prioriteringar och bevekelsegrunder är att vi vill att fler unga ska ha ett jobb
att gå till.
 
HÄR PÅSTÅR ALLTSÅ ARBETSMARKNADSMINSITERN PÅ FULLT ALLVAR ATT
ARBETSFÖRMEDLINGEN HAR ANDRA PRIORITERINGAR OCH BEVEKELSEGRUN-
DER ÄN ATT VILJA ATT FLER UNGA SKA HA ETT JOBB ATT GÅ TILL.
 
En någon märklig inställning, om man väljer att uttrycka sig försiktigt, och då väldigt försik-
tigt.
 
Men arbetsmarknadsminstern låter sig inte nöja med denna "groda" utan på ett svar om
Arbetsförmedlingen har fel, när man hävdar att reformen ej gett fler unga jobb, blir svaret:
 
De får göra sin bedömning.
 
VI TAR ANSVAR TILL HELHETEN.
 
Låter det överlägset, arrogant och oförskämt ?
 
DET ÄR DET OCKSÅ.
 
Sedan tycker man kanske att verkligheten borde få även arbetsmarknadsminstern att väl-
ja sina ord med lite mer omsorg.
 
Vi tar ansvar för helheten.
 
MAN FÅR VÄL DÅ ANTA ATT ARBETSMARKNADSMINSTERN AVSER SAMMA HEL-
HET, DÄR FÖRSVARET ÄR NÄRMAST BORTA, DÄR TÅGEN SPÅRAR UR TITT
SOM TÄTT, DÄR ANTALET VÅRDPLATSER ÄR LÄGST I HELA OECD, DÄR ANTA-
LETPLATSER PÅ ÄLDREBOENDEN MINSKAT MED 28 000 PÅ KORT TID, DÄR KUN-
SKAPSUTVECKLINGEN ÄR LÄGST I HELA OECD OCH NÅGRA ANDRA "HELHETER".
 
För det är ju så helheten ser ut, när alliansen tagit ansvar för helheten.
 
Myndigheterna menar att antalet nya jobb i samband med den första sänkningen var 6 000
- 10 000, och bedömer att den andra reformen nu inte ger några nya jobb alls.
 
Beror troligen på att Arbetsförmedlingen har andra prioriteringar och bevekelsegrunder
än att vilja att fler unga ska få ett jobb.
 
FÖR DET HAR JU AF, I VART FALL ENLIGT ARBETSMARKNADSMINSITERN.
 
Myndigheterna, som enligt Alliansregeringen inte vet vad de pratar om, hävdar att kostnaden
för nya jobb, enligt den första reformen, uppgick till 1 - 1,6 miljoner per jobb.
 
Man pekat också på att många som fick jobb av dessa skulle fått jobb ändå.
 
MEN DET KOMMER JU FRÅN MYNDIGHETER, SOM INTE VET VAD DE PRATAR OM,
OCH SOM BARA BYGGER SINA VÄRDERINGAR PÅ FORSKNING OCH DATA.
 
Det räcker inte långt mot alliansregeringens prioriteringar och bevekelsegrunder, väl per-
manterade under tiden på MUF.
 
Ingen forskning i världen slår indoktrineringen på MUF.
 
Man blir ju faktiskt lite överraskad över att inte någon på Arbetsförmedlingen prote-
sterar, då arbetsmarknadsminstern hävdar att AF har andra prioriteringar och beve-
kelsegrunder än att ordna fler jobb till unga.
 
TYSTNAD RÅDER I RIKET, INGEN VILL RÅKA I ONÅD.
 
AE
 
 
 
 
 

MODERAT ÅSNEPOLITIK

Färre arbetade timmar en moderat katastrof
 
I Borås Tidning idag skriver moderaterna Cecilie Tenfjord_Toftby och Jonas Jacobsson
Gjörtner ett inlägg under rubriken "Färre arbetade timmar - vem betalar".
 
Inlägget genomsyras av ett sterotypt tänkande, där allt under just 40 timmar i veckan,
eller över just 40 timmar i veckan är helt fel.
 
Vill man vara snäll kan man ju säga att skribenterna inte följer med sin tid och
har ett något begränsat synsätt.
 
PÅ TYPISKT MODERAT SÄTT, HELT STEROTYPT OCH FÖRPROGRAMMET, ÄG-
NAR MAN SIG ÅT ATT MED SIFFEREXERCIS BERÄKNA VAD SOM HÄNDER OM
MAN ARBETAR MINDRE ÄN 40 TIMMAR.
 
Men och åter men, när man arbetar mindre, eller mer än 40 timmar, händer faktiskt mer
än att man just arbetar mer eller mindre än just 40 timmar.
 
Skribenterna tycks vara helt omedvetna om att et antal företag prövat just detta
att arbeta mindre än 40 timmar per vecka med "full betalning".
 
DEN DÅ GENOMGÅENDE ERFARENHETEN HAR VARIT ATT MAN FÅR UT LIKA
MYCKET PRODUKTION UNDER LÅT SÄGA 6 TIMMAR, SOM TIDIGARE UNDER
8 TIMMAR PER DAG.
 
Detta hänger ihop med att en individ presterar mer och orkar mer under en kortare tid
än under en längre tid, räknat per timme, låter väl ganska så självklart
 
Både kropp och psyke blir mer uttröttat, desto längre man arbetar, något som kan
vara bra att känna till, och nödvändigt att känna till, om man ska ge sig in i en dis-
kussion kring dessa frågor.
 
Ställer man sig tveksam till detta kan man ju pröva att springa i snabb takt låt säga 2
timmar i stället för en timma. Den som har en kropp, som då inte säger ifrån kan an-
sluta till skribenternas något stereotypa resonemang.
 
Hur en kortare arbetstid befrämjar en ökad produktivitet per timme varierer från företag,
till företag, från bransch till bransch och mellan individer.
 
Så ska man diskutera dessa frågor får man nog vara lite lyhörd för att variationer-
na är stora, rätt på ett ställe kan vara fel på ett annat ställe.
 
MEN ATT RENT STEROTYPT MED RYGGRADEN AVFÄRDA ALL KORTARE AR-
BETSTID MED ATT VÄLFÄRDEN ÄVENTYRAS ÄR INTE BARA STEREOTYPT,
DET ÄR ÄVEN OGENOMTÄNKT OCH OKLOKT, TILL OCH MED LITE KORKAT.
 
Varför arbetar vi "bara" 40 timmar per vecka, jo för att det är en balansgång mellan
olika intressen, en avvägning som måste göras och som är svår att göra.
 
Skribenterna menar att denna svåra avvägning mynnat ut i denna exakta sannin-
gen, arbeta just 40 timmar per vecka.
 
Det finns ingen sådan exakt sann avvägning, det har mer eller mindre "råkat" bli 40
timmar per vecka.
 
Med skribenternas sterotypa och något antiintellektuella resonemang borde ju frågan
om 40 timmar omprövas uppåt.
 
Arbete mer än 40 timmar blir ju fler arbetade timmar, och arbetar man 24 timmar
om dygnet arbetar man ju till dess man stupar.
 
TÄNK VAD MYCKET VÄLFÄRD MAN DÅ SKAPAR, ELLER ?
 
Alla inser ju detta, att arbetar man fler än 8 timmar per dag, så sjunker alltefter hand
produktiviteten per timme, ju fler timmar man jobbar, inom de flesta branscher, det
behövs inte mycket eftertanke för att inse detta.
 
PÅ samma sätt fungerar det "nedåt", alltefterhand antalet arbetade timmar per
dag blir färre, så ökar produktivitetet per timme, tröttheten tar ut sin rätt allt
mindre, det behövs inte mer eftertanke för att inse detta också.
 
Det är samma resonemang, som ligger bakom det fakum att vi lägger in raster för
att ladda batterierna.
 
Med skribenternas stereotypa resonemang måste ju också semester vara något för-
färligt tokigt.
 
TÄNK VAD MÅNGA FLER ARBETADE TIMMAR DET SKULLE BLI OM MAN AR-
BETADE ÄVEN UNDER SEMESTERN.
 
Och tänk hur mycket välfärd det skulle skapa.
 
ELLER ?
 
Det flesta är nog benägna att inse att det inte förhåller sig på detta sätt, utan semes-
ter ger oss förutsättningar att bli mer produktiva under resten av året.
 
Förvandlas människans kropp och psyke till moderat sifferexercis, då hamnar
man lätt fel.
 
VI DET SEDAN 7 LÅNGA ÅR ATT DEN MODERATA POLITIKEN ÄR EN MALL, MEN
MÄNNISKAN ÄR ALLT ANNAT ÄN EN MALL,  SJÄLVKLAR GÄLLER INTE DETTA
MODERATER.
 
Dessa är mallar och tycker att andra är mallar.
 
Samma "malltänkande" återkommer på andra områden.
 
Vi har i landet en så kallad reglerad invandring. Ett visst år ankommer ett visst antal
flyktingar, låt säga 80 000. Detta får då utgöra "mallen" för vad som är rätt och fel.
 
Den reglerade invandringen, som just det året medför en invandring på just
80 000, blir då den enda rätta mallen.
 
DE SOM ANSER ATT JUST 80 000 ÄR FÖR MÅNGA BLIR MED MALLEN RASIS-
TER, OCH DE SOM ANSER ATT 80 000 ÄR FÖR FÅ BLIR MED MALLEN DÅ
ANSVARSLÖSA.
 
Nu förändras ju antalet flyktingar år från rå, så man tvingas ju byta ut den "rätta" mal-
len varje år, men vad gör det, har man rätt och alla andra fel, så kan ju mallen se
ut hur som helst.
 
Moderat politik i ett nötskal, både vad gäller arbetstid och flyktingpolitik.
 
Tyvärr används malltänkandet, det stereotypa tänkandet, det ogenomtänkta tänkandet
även på andra områden.
 
När det ska privatiseras så ska det privatiseras, inte för att det är bra, utan för
att det just ska privatiseras, det lärde man ju sig redan i MUF och på Timbro.
 
SEDAN SPELAR DET INTE NÅGON ROLL VILKA KONSTIGHETER OCH FÖRDY-
RINGAR EN PRIVATISERING MEDFÖR.
 
Ska det privatiseras, så ska det privatiseras, också moderat politik i ett nötskal.
 
Är man inte trött innan, så blir man ju trött av att läsa denna typ av inlägg.
 
OCH HÖR OCH HÄPNA, MAN BLIR TRÖTTARE AV ATT LÄSA DESTO LÄNGRE
ETT INLÄGG ÄR, OCH TVÄRTOM.
 
Så kan det ju inte vara, inte enligt skribenterna.
 
 
Hade jag inte arbetat så länge,
hade jag inte känt mig så trött
AE
 
 
 
 

PRIVATISERINGS FRÖJDER

Statens kassakista är öppen
 
De flesta privatiseringar och avknoppningar tycks ha skett tämligen ogenomtänkt och
utan att man ansträngt sig för att se vilka konskevenser blir.
 
Gemensamt för de flesta privatiseringar är att de privata aktörerna kunna sko
sig riktigt ordentligt.
 
VI KÄNNER IGEN DET FRÅN OMRÅDE EFTER OMRÅDE.
 
I går fick vi veta att de så kallade "konsultbolagen" , vilka ska placera utsatta barn i
familjedaghem, tjänade storkovan, miljon efter miljon lyftes ut som vinstutdelning, ef-
ter vinstmarginaler som ingen annan kan drömma om.
 
Ansvariga motiverar detta vansinne med att det inte finns familjedaghem att
tillgå.
 
MEN DE SOM LYFTER UT MILJON EFTER MILJON FINNER FAMILJEDAGHEM
ATT TILLGÅ.
 
Driver ansvariga med oss, eller är man så inkompetenta, på riktigt ?
 
Att barnen också far illa, genom att man inte kan utöva tillsyn, tycks man också vara
överens om.
 
Barn som far illa i onödan, till en högre kostnad, på familjedaghem, som finns
för vissa, men för vissa inte.
 
DRIVER MAN MED OSS, ELLER ÄR ANSVARIGA SÅ INKOMPETENTA, PÅ RIK-
TIGT ?
 
I dag nås vi av uppgiften att bolaget Personalstrategerna också länsat statens kassa-
kista. Detta bolag är känt efter att ha fått uppdrag som "coach" av Arbetsförmedlingen.
 
Alla uppgifter, som sipprat ut från denna "coaching", pekar entydigt på att verk-
samheten varit meningslösare än meningslös.
 
ALLA ARBETSLÖSA HAR BARA "SUTTIT" AV TIDEN, OCH INGEN HAR FÅTT
NÅGON JOBB.
 
Men Personalstrategerna har fått en massa penagr, en hiskeligt massa pengar, för
att inte göra något, i vart fall inget vettigt.
 
Detta lilla bolag, med en omsättning på drygt 100 miljoner, har en vinstmarginal som
får de mesta andra att blekna.
 
De sex ägarna lyfter ut under ett år, förutom höga löner och andra förmåner,
6 000 000 i vinstutdelning och 700 000 i bonus.
 
OCH DETTA FÖR ATT INTE GÖRA NÅGOT, I VART FALL INGET VETTIGT.
 
 Så ser det ut på område efter område, som blivit föremål för privatiseringar i olika
former.
 
Ingen har anstängt sig för att utforma de nya systemen, så att de blir något
så när kostnadseffektivt, pengar i onödan rinner ut i en strid.
 
Driver ansvariga politiker med oss ?
 
ELLER ÄR DE SÅ INKOMPETENTA, PÅ RIKTIGT ?
 
Ovanstående är också en starkt bidragande orsak tii att vi tvingats banta antalet
vårdplatser, så att antalet nu är lägst inom OECD, och att platserna på äldreboen-
den mer eller mindre är borta.
 
 
AE
 
AE

DEN POSITIVA BILDEN AV SVERIGE

Korruption som stinker
 
Än har nog inte många landat i sin uppfattning om vad som är rätt eller fel, när det
gäller att intervenera i den schweiziska folkomröstningen.
 
Möjligheten till att göra "bra affärer" tycks få många att inta både en tveksam
och felaktig hållning.
 
Carl Bildt den Store är dock inte tveksam.
 
BARA DEN OMSTÄNDIGHETEN ATT HAN VAR AKTIV SOM STYRELSELEDAMOT
I LUNDIN OIL, NÄR BOLAGET UNDER GRYMMA FORMER FÖRDREV LOKALBE-
FOLKNINGEN I SUDAN, GÖR ATT MAN SKA VARA TVEKSAM TILL ATT TA FÖR
GOTT VAD HAN FRAMFÖR.
 
Även i Sudan var syftet "gott", att göra bra affärer.
 
När all tveksamhet lagt sig och man kommit till besinning, bör man nog räkna med att
de flesta kommit fram till att man inte ska intervenera i ett annat lands demokratiska
processer.
 
SJÄLVA SKULLE VI ALDRIG TILLÅTA ATT NÅGON FÖRSÖKTE PÅVERKA UT-
GÅNGEN AV EN OMRÖSTNING I VÅR RIKSDAG, VILKET DÅ MOTSVARAR DEN
OMRÖSTNING FOLKOMRÖSTNINGEN UTGÖR.
 
Ska vi ha en annan syn på vårt agerande, jämfört vad vi kräver av andra.
 
Carl Bildt tycker det, Fredrik Reinfeldt tycker det, Ewa Björling tycker det, och
då med motivet att man ska ge en "positiv bild" av Sverige.
 
MAN FÅR VÄL MED DETTA ANTA ATT DET OCKSÅ SKULLE TYCKA DET VAR
RÄTT OM ANDRA LÄNDER FÖRSÖKTE PÅVERKA EN OMRÖSTNING I VÅR RIKS-
DAG GENOM ATT GE EN "POSITIV BILD" SOM SKULLE GYNNA DET EGNA MÅ-
LET.
 
Även ett antal andra tycker att en intervention är bra, ofta är dessa "andra" kända för
att intervenera i affärer på annat sätt, genom mutor. Frågan är om inte en intervention
i folkomröstningen, för att gynna ena parten och sig själv, närmar sig gråzonen mutor.
 
När man ser till vår intervention i folkomröstningen, för något annat är det inte, måste
'man beakta att statsskicket i Schweiz är annorlunda utformat, genom att man har be-
slutande folkomröstningen.
 
Det duger därför inte att krypa bakom att man samarbetar med aktuell regering,
då regeringen inte är det legitima beslutsorganet.
 
REGERINGEN ÄR BARA EN DEL AV EN PART OCH EN SIDA I DENNA FRÅGA.
 
Dessutom är inte folkomröstningen primärt en fråga om att köpa Gripen eller inte,
Gripen har bara kommit att hamna i "skottgluggen".
 
Primärt är folkomröstningen en fråga om landet överhuvudtaget ska införskaf-
ta stridsflyg, eller använda resurserna på annat sätt.
 
MAN FÅR NOG HETA CARL BILDT DEN STORE OM MAN KAN KOMMA FRAM TILL
ATT MAN GER EN "POSITIV BILD" AV SVERIGE OM MAN FÖRSÖKER PÅVERKA
DEN POLITISKA PROCESSEN MOT DENNA BAKGRUND.
 
Hur klok är då interveneringen i sig ?
 
SAAB har nog visat vägen här. Inledningsvis stöttade man "ja sidan" med 1,5 miljoner,
i och för sig en spottstyver, men ändå. Pengarna återbetalades efter det att alla parter,
SAAB, "ja sidan" och "nej sidan" insett att detta var fel, om inte av annat skäl än att det
var kontraproduktivt.
 
SAAB har nu dragit lärdom av detta och fattat, vad man tycker vara rationella beslut.
 
Man menar nu att det viktigaste för SAAB är att inte framgå som en del av den politiska
processen. Detta har bland annat medfört att man avstår ifrån att delta i ett par mässor,
där man skulle visat upp Gripen.
 
DETTA ANSER SAAB VARA ETT SÄTT ATT GE EN "POSITIV BILD" AV SAAB.
 
Om man uttrycker sig försiktigt avviker denna uppfattning något från vad Carl Bildt den
Store anser om att ge en "positiv bild" av Sverige.
 
Återstår att se vem som har rätt ?
 
Hur bra är affären ?
 
För SAAB blir den nog sammantaget en bra affär, mer tveksamt är hur utfallet blir för
säljaren av dessa 22 Gripen, som inte är SAAB, utan svenska staten.
 
Svenska staten köper 82 Gripen av SSAB, av vilka 22 är avsedda att säljas vidare till
Schweiz. Det pris den svenska staten betalar för dessa 82 plan är beroende på kostna-
der för produktutveckling mm.
 
Detta innebär att dessa 82 plan kan bli dyrare för svenska staten än vad man preliminärt
räknat med. Däremot är priset för de 22 plan Schweiz köper ett fast pris, vilken innebär
att all fördyring drabbar de 60 plan svenska staten "behåller".
 
Vem gör sådana affärer, att ensam ta på sig all risk ?
 
SVENSKA STATEN.
 
Affären är kopplad till motaffärer, närmast en rutin i denna typ av affärer, och dessa mot-
affärer ska uppgå till hela anbudssumman.
 
Vissa av dessa motaffärer är redan föremål för förhandlingar och vissa kan redan vara
klara. I det fall folkomröstningen blir "nej" innebär avtalet att dessa motköpsaffärer ändå
måste genomföras, även om Gripenaffären inte blir av.
 
Vem gör sådana affärer ?
 
SVENSKA STATEN.
 
Nu återstår att se var detta landar.
 
En inte alltför vågad gissning är att den "positiva bild" vi nu ger av Sverige medför
att Gripen inte alls landar, i vart fall inte i Schweiz.
 
AE
 
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge 
 
Särskilt ansvar tar jag för att den ena sidan vinner i folkomröstningen i Schweiz, kan
vi inte vinna hemma, får vi väl vinna borta.
 
Sentios februarimätning styrker vår starka ställning inom väljarkåren, nu är det bara
kristdemokraterna, som ligger under 4 %. Även om oppositionen leder med bara 12
% inger detta ingen som helst oro.
 
Utvecklingen 2010 kommer att medföra att vi vinner i år också.
 
Kent Persson har ju försäkrat att de osäkra väljarna ska föra oss fram till en seger.
En ny undersökning visar att fler som andrahandsval väljer att gå över till oppositio-
nen är tvärtom. Det visar sig också att de flesta moderareter som andrahandsval har
socialdemokraterna och miljöpartiet, inte kristdemokraterna i form av stödröster.
 
Det känns då tryggt att vår partisekreterare har rätt angående de osäkra väljarna,
vi kanske inte ens behöver luta oss mot valet 2010.
 
Vår intervention i den schweiziska folkomröstningen hyllas nu av alla. Särskilt hyl-
las den av Carl Bildt den Store. som även hyllade Lundins Oils affärer i Sudan.
 
Carl Bildt den Store menar då att det är viktigt att vi ger en positiv bild av Sverige,
och jämför detta med den positiva bild han gav av Sverige, när Lundin Oil under
hans ledning fördrev befolkningen i Sudan.
 
Det syftade också till att göra goda affärer.
 
Vi är nu överens om att i Schweiz ge en positiv bild av Sverige.
 
Den mest positiva bild av Sverige vi då kan ge är att påverka befolkningen att rösta
rätt i folkomröstningen.
 
Vi får nu ett brett stöd för vår sänkning av arbetsgivaravgifterna för unga, där vi låt-
sas tro att det ska föra med sig fler jobb för arbetslösa unga.
 
Arbetsförmedlingen går nu ut och hävdar, med stöd av forskning, att denna satsning
inte ger fler unga jobb.
 
Samma uppfattning har också framförts av Riksrevisionen, Ekonomistyrningsverket,
Institutet för Arbetsmarknadsutvärdering och en del andra aktörer.
 
Nu är det bara Alliansregeringen kvar som har rätt.
 
Att vår uppfattning är rätt, styrks av att den bygger på fundamentalistiska uppfattningar,
medan de andra bara bygger sina uppfattningar på forskning och utfall i verkligheten.
 
Nu tycks hela Frankrike bestå av rasister. En färsk rapport visar nu att fler än 90 % av
fransmännen vill begränsa invandringen.
 
Vid nästa EU möte kommer jag därför att meddela president Hollande att jag inte tänker
ta i honom med tång.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trev-
lig dag.
 
         
 
AE
 
 

CARL BILDTS MENTALA HÄRDSMÄLTA

SvD återger Carl Bildts twittrande
 
Regeringens agerande när det gäller den politiska interventionen har väckt starka
reaktioner på många håll.
 
Men det finns faktiskt anledning att reagera starkare på något helt annat.
 
OCH DET ÄR CARL BILDTS REAKTION PÅ ATT MÅNGA ÄR KRITISKA.
 
SvD återger i sin nätupplaga det twittrande Carl Bildt ägnat sig åt i frågan.
 
Det finns anledning att ställa vissa rimliga krav på en utbildningsmisters
sätt att uttrycka sig och uppträda.
 
CARL BILDTS TWITTRANDE VITTNAR INTE BARA OM EXTRFEM RALJANS,
DEN VITTNAR OCKSÅ OM EXTREM OMDÖMESLÖSHET, EXTREM ARRO-
GANS OCH EXTREM ÖVERLÄGSENHET.
 
Sammanfattningen är ganska så enkel att göra.
 
INGET LAND HAR GJORT SÅ MYCKET ONT, ATT DET FÖTJÄNAR ATT HA
EN UTBILDNINGSMINISTER MED DESSA EGENSKAPER.
 
Den som inte känner igen en mental härdsmälta blir mer allmänorienterad ef-
ter att ha läst SvD återgivande av detta twittrande.
 
EFTER ATT HA LÄST DETTA KAN MAN INTE TA MISTE PÅ EN MENTAL
HÄRDSMÄLTA.
 
 
AE
 

SVERIGE INTERVENERAR I SCHWEIZ

Sverige styr beslutsprocessen i Schweiz
 
Så har Sverige genom egen försorg åter hamnat i en "omöjlig" situation.
 
För en sitaution måste väl ända vara "omöjlig" om den föreligger, men landets
ledning säger att den inte föreligger.
 
ATT SITUATIONEN ÖVERHUVUDTAGET UPPKOMMIT BEROR PÅ EN KOMBINA-
TION AV ARROGANS OCH INKOMPETENS.
 
Nu har alla beskäftiga krafter runt om i landet vaknat till liv, och dessa försöker nu le-
gitimera Sveriges politiska intervention i ett annat land.
 
Visst ska vi få marknadsföra vår Gripen, vi hjälper ju regeringen i Schweiz och
så har vi ju talat med försvardepartementet i Schweiz.
 
EN BESKAÄFTIGHET, KOMBINERAD MED ARROGANS OCH INKOMPETENS
SOM ÄR MONUMENTAL.
 
Det finns ingen som ifrågasätter att vi ska "hjälpa" andra regeringar i deras legitima
verksamhet, det är normal solidaritet.
 
Men de skilda statsskicken gör att vi måste förhålla oss till den legitima besluts-
processen i Schweiz.
 
I det här fallet är regeringen inte den legitima beslutsnivån, regeringen är en part, som
driver en viss linje i en folkomröstning.
 
Det är utgången av denna demokratiska process, som blir det legitima beslutet.
 
DET ÄR ALLTSÅ EN AVGÖRANDE SKILLNAD I STATSSKICKEN, SOM VI MÅSTE
TA HÄNSYN TILL NÄR VI INTERVENERAR I DEN POLITISKA PROCESSEN.
 
Vi "hjälper" inte Schweiz i detta fallet, vi intervenar i deras politiska process och tar
här ställning för endera parten.
 
Vi har i detta avseendet ett annat statsskick,och beslut av den här digniteten fattas
genom omröstning i riksdagen.
 
Det är därför fullt adekvat att jämföra vår intervention i den schweiziska besluts-
processen med att ett annat land skulle intervenera i våra omröstningar i riksda-
gen genom att föra någon typ av marknadsföring för att styra beslutet i en viss
riktning.
 
DETTA SKULLE VI ALDRIG ACCEPTERA.
 
Och vi ska inte heller acceptera att vi gör motsvarande politisk intervention i ett annat
land och blandar oss in i deras demokratiska beslutsprocess och interna angelägen-
heter.
 
VI STÖDJER ELLER HJÄLPER INTE SCHWEIZ I DETTA LÄGET, INTE HELLER
HAR VI NÅGON UTRYMME ATT LUTA OSS TILLBAKA MOT ATT VI FÖRANKRAT
DETTA MED SCHWEIZ REGERING.
 
Schweiz regering är inte den legitima beslutsnivån i detta fallet och att spela under
täcket med en part i processen borde vara helt otänkbart för en demokratiskt sinnad
stat.
 
Stridshingsten och pellejönsen Carl Bildt den Store är inte dummare än att de inser
detta, men arrogans och övermod styr här deras beteende.
 
Att de är fullt medvetna om vad de håller på med styrks ju av att de ljuger om
sin medverkan.
 
VET INGET OM NÅGOT HÄR HELLER, LITE GRANN AV NUON AFFÄREN
 
Hade allt varit så klockrent, som alla beskäftiga krafter nu låter meddela, då
hade det väl inte varit nödvändigt att ljuga om sin medverkan.
 
ELLER ?
 
Det finns andra omständigheter, som gör att man undrar vad dessa pellejönsar hål-
ler på med.
 
Folkomröstningen i Schweiz är ingen folkomröstning om man ska köpa Gripen eller
ett annat visst plan, hade det varit på det viset hade det funnits ett visst utrymme för
att föra fram Gripens eventuella förtjänster.
 
I upptakten till folkomröstningen ligger en bred uppfattning bland befolkningen, att det
inte ska skaffas något nytt stridsplan alls.
 
Frågan är alltså mycket större och vidare än att se till Gripen eller inte Gripen.
 
MAN TAR SIG FÖR PANNAN OCH UNDRAR HUR DET ÄR MÖJLIGT ATT DEN
SVENSKA REGERINGEN KAN BLUNDA FÖR ATT FRÅGAN STRÄCKER SIG
MYCKET LÄNGRE OCH VIDARE ÄN ATT RÖSTA OM JUST GRIPEN.
 
Man har anledning att ta sig för pannan en gång till, hur kan ledare på denna nivå
undgå att komma fram till att en intervention av detta slag får helt motsatt effekt.
 
Om man någon gång kan tala om kontraproduktiv verksamhet torde detta
vara en överpedagogisk fallstudie.
 
REAKTIONER I SCHWEIZ, PÅ BÅDA SIDOR, TALAR REDAN FÖR ATT VI GJORT
ETT ORDENTLIGT PRAKTFIASKO.
 
Lär man sig inget i Rosenbad ?
 
SAAB hade ju tentaklerna ute och ville finansiera Ja sidan, men kom just fram till att
det kunde bli kontraproduktivt, och drog sig tillbaka.
 
MED DENNA FÄRSKA ERFARENHET DRAR ALLTSÅ DEN SVENSKA REGERIN-
GEN UT I KRIG MOT EN SIDA I ETT ANNAT LANDS FOLKOMRÖSTNING.
 
Med dessa praktfiaskon i alliansregeringen tycks det vara risk för att pannan blir
utsliten.
 
MAN KAN JU INTE TA SIG FÖR PANNAN HUR MÅNGA GÅNGER SOM HELST.
 
 
Jag hjälper gärna SAAB, kanske får jag
som tack komma med i styrelsen.
Lundin hjälpte jag ju och fick tack.
AE
 
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge  
 
Särskilt ansvar tar jag för att vi ska blanda oss i Schweiz interna angelägenheter.
 
I den förra folkomröstningen röstade ju folket i Schweiz inte som jag ville och jag blev
både upprörd och arg.
 
Folk ska rösta som jag vill.
 
Inför nästa folkomröstning, om Gripen, tänker vi en gång för alla få dessa schweizare
att förstå vem det är som bestämmer över utveckingen i Schweiz.
 
Det är Carl Bildt den Store och jag, och det ska de minsann få lära sig nu.
 
Även här hemma går demokratiutvecklingen framåt, vi fick igår erfara att min "tångpolitik"
åter bar frukt.
 
Sverigedemokraten Pontus Andersson blev av med sin lärarpraktik på Jensengymnasiet
i Helsingborg.
 
Ledningen uppgav att man inte ville ta i honom men tång för att han hade fel åsikter.
 
Det är så vi utvecklar demokratin och skapar sammanhållning i landet.
 
Leif Lewins skolutredning får nu även kritik från många håll. Kritiker menar att det var
ett beställningsarbete, som syftade att lägga över skulden på oppositionen inför valet.
 
Jag tycker det är tråkigt att Leif Lewin la fram rapporten på det sättet att detta framgick
så tydligt.
 
Kritikerna menar också att vi strävar efter att det borgerliga skolhaveriet inte får medföra
att vi sitter med Svarte Petter i skolfrågan lagom till valet.
 
Skulle detta visa sig, får Jan Björklund i god tid inför valet ge Leif Lewin ett nytt utrednings-
uppdrag, och då förvissa sig om att vi kan placera Svarte Petter hos oppositionen utan att
det märks så tydligt.
 
Kvällsposten beskyllde oss igår för att inte stå upp för den reglerade invandringen.Man
pekade då på att vi förhöll oss stumma inför allt det våld vänsterextrema grupper gjorde
sig skyldiga mot Migrationsverket och dess personal.
 
Självklart ska vi inte stå för någon reglerad invandring, någon sådan har vi ju inte, för oss
gäller öppna gränser.
 
Den reglerade invandringen och Migrationsverket är något sverigedemokraterna står ba-
kom.
 
Alla vet ju att det är dessa förfärliga sverigedemokrater, som ligger bakom de beslut som
styr den reglerade invandringen och Migrationsverkets verksamhet.
 
Tyvärr har det nu blivit känt att riksdagens ledamöter gärna och mycket arbetar med an-
dra verksamheter än som ledamot i riksdagen, och media rapporterar glatt om hur myc-
ket olika ledamöter tjänar.
 
Synd att det ska komma ut att vi skor oss på det sättet, men inget ont utan att det har
något gott med sig.
'
Nu bör väljarna få lite större förståelse för varför riksdagsstolarna ofta är tomma eller
innehavs av sovande ledamöter.
 
Man kan ju inte vara på två platser samtidigt, och att utföra två olika jobb samtidigt för
med sig att man blir trött.
 
Media pekade på att centerpartisten Anders  W Jonsson var en av de som tjänade mest
på att hålla sig undan riksdagsarbetet.
 
Genom att arbeta en natt i månaden på Gäve Lasarett tjänade han ungefär 30 000:-,
så det är lätt att förstå att han ofta är trött.
 
Samtidigt visar detta hur ansvarsfullt vi försöker hålla nere kostnaderna i vården så att
patienterna inte ska drabbas.
 
Anders arvode för en natt visar också att en läkare inte behöver jobba så många dagar
för att ändå kunna värna om sin ekonomi.
 
Det är så vi tar ansvar för att läkarbristen ska hållas på en hög nivå.
 
Uppdrag Granskning kommer i kväll att handla om polisens dödsskjutning i Hörby. In-
för denna har polisen förekommit programmet genom att ge ett antal olika versioner
om vad som skedde.
 
Vi får hoppas att någon av dessa versioner stämmer med Uppdrag Granskings ver-
sion.
 
Många av oss minns hur ansvarsfullt Sverige uppträdde under 2 VK, när vi levereade
järnmalm och annat till Hitler, så att kriget kunde förlängas.
 
Vi fullföljer nu denna ädla tradition genom att intervenera i den folkomröstning Schweiz
ska ha inför Gripen affären.
 
Som Carl Bildt den Store säger, det viktiga är inte att vi hjälper Schweiz, det viktiga
är att vi hjälper oss själva.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar förlandet, än så länge    
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trev-
lig dag.
 
        
 
AE

CARL BILDT DEN STORE SVASSAR SJÄLBELÅTET OMKRING

Hur omdömeslös kan en utrikesminister tillåtas vara
 
Svaret på den frågan är väldigt enkel.
 
HÅLLER VI OSS TILL SVERIGE KAN EN UTRIKESMINISTER TILLÅTAS ATT
VARA HUR OMDÖMESLÖS SOM HELT.
 
Och inte bara hur omdömeslös som helst, utan även hur arrogant och överlägsen
som helst.
 
Att det är något genuint fel på Carl Bildt den Store behöver man inte fundera på
så länge.
 
Mer tragiskt är att det även måste vara ett genuint fel på oss väljare.
 
ATT TILLÅTA DENNE PELLEJÖNS ATT SVASSA OMKRING OCH SJÄLVBE-
LÅTET SKRYTA ÖVER SIG SJÄLV SÄGER JU EN HEL DEL OM OSS SJÄL-
VA.
 
Det är väl knappast någon längre som förväntar sig att Carl Bildt den Store ska säga
något vettigt, men frågan är om inte ändå många nu blir överraskade.
 
OCH INTE BLIR MAN POSITIVT ÖVERRASKAD.
 
Jas Gripen affären till Schweiz rymmer många märkligheter. Inledningsvis försökte
SAAB påverka "Ja - sidan" i folkomröstningen genom att ge kampanjbidrag, men ef-
ter protester från Schweiz insåg man att detta förfaringssätt inte var speciellt grann-
laga.
 
Nu drar i stället företrädare för den svenska regeringen ut i fält för att ge "Ja-
sidan" sitt stöd, så att de ska vinna.
 
MAN GENOMFÖR DÅ EN REGELRÄTT KAMPANJ FÖR ATT PÅVERKA EN
FOLKOMRÖSTNING I ETT ANNAT LAND.
 
Man tror ju att man drömmer, men när man erfar att Carl Bildt den Store är inblandad
inser man snabbt att det inte behöver vara en dröm.
 
Carl Bildt den Store twittrar nu i sin enfald.
 
DET ÄR SJÄLVKART ATT VI HJÄLPER SCHWEIZ.
 
Andra, mer begåvad än Carl Bildt den Store, för sådana finns hur ogärna eminensen
vill erkänna detta, inser ju omedelbart att detta inte bara är nonsens, det är direkt oför-
skämt.
 
MEN DEN SVENSKA KAMPANJEN HJÄLPER MAN INTE "ECHWEIZ", MAN "HJÄL-
PER" DEN ENA SIDAN I EN FOLKOMRÖSTNING I ETT ANNAT FRITT OCH DEMO-
KRATISKT LAND.
 
Precis lika tokigt, som om vi skulle acceptera att Schweiz som stat "hjälpte" moderaterna
att vinna valet i september.
 
ETT MER TYDLIGT EXEMPLEL PÅ INBLANDNING I FRÄMMANDE STATS INTERNA
ANGELÄGENHETER LÄR NOG VARA SVÅRT ATT  HITTA.
 
Att Carl Bildt den Store svassar omkring lär väl inte överraska, men hur har han fått med
sig andra i detta svassande är en total gåta.
 
HAR HELA UTRIKESFÖRVALTNINGEN UNDER CARL BILDT DEN STORE TAPPAT
FÖRSTÅNDET.
 
När Carl Bildt beskrev Sverige som en ankdamm, som var för liten att verka i för hans
stora person, borde han "for ever" ha diskvalicerat sig för poster in den svenska poli-
tiken.
 
MEN SOM MAN SÄGER, DET ÄR ALDRIG FÖR SENT.
 
Att fördumningen i landet tagit en så här drastisk riktning kommer lite överraskande,
Ska vi nu "hjälpa" den franske presidenten att bli omvald också ?
 
AE
 

RIKSREVISIONE RYTER TILL,IGEN

Riksrevisionen på krigsstigen, igen
 
Numera tycks det inte gå en enda dag, utan att man blir varse att ett eller annat
system krackelerat, vittrat sönder eller kapsejsat.
 
Rapporter från Riksrevisionen duggar också tätt, är det inte den ena syste-
met det är fel på, så är det fel på det andra systemet det är fel på.
 
Nu har så många delsystem krackelerat eller vittrat sönder, att det är dags att
ställa frågan.
 
HUR MÅNGA DELSYSTEM KAN VITTRA SÖNDER, INNAN HELA SYSTEMET
BRAKAR IHOP.
 
Kan då hela system "braka ihop", visst, ett känt sådant var Öst Tyskland.
 
Dåvarande Öst Tyskland, då kallat det tyska ekonomiska undrat, var föremål för
mycket beundran.
 
MÅNGA SVENSKAR ÅKTE TILL DÅVARANDE ÖSTTYSKLAND OCH ÅTER-
KOM MED TINDRANDE ÖGON OCH BESKREV DET TYSKA UNDRET.
 
Ungefär som vi nu beskriver oss själva med tindrande ögon som det europeiska
undret.
 
Med hänsyn till alla sammanbrott i olika system, får man inte bli förvånad
om liknelserna med förutvarande Öst Tyskland får förnyat bränsle.
 
Allt kan inte vittra sönder hur länge som helst, utan att allt "brakar ihop".
 
Något vi borde lärt av historien, bland annat det som skedde i Öst Tyskland, är
att ju mer ett lands regering skryter över sin förträfflighet, desto större blir sanno-
ligheten för att skrytet är illa underbyggt.
 
Dagens rapport från Riksrevisionen borde få våra ögon att tindra lite mindre,
den gäller de statliga företag, som har till uppgift att förse "groddföretag" med
riskkapital.
 
Genast börjar man då tänka på centerpartisten Per Åsling,men problemet är betyd-
ligt vidare än korruption inom centerpartiets led.
 
Riksrevisionen sågar allt vad de statliga riskkapitalbolagen sysslar med, och
pekar då bland annat på:
 
- det finns ingen genomtänkt strategi och det finns ingen rationell organisation
- styrning finns inte ens på papperet
- i stället för att satsa på "groddföretag" satsar man på mogna företag
- mycket av riskkapitalet ligger kvar hos riskkapitalbolagen
- allt är för dyrt
 
Riksrevisionen undviker att alltför mycket besvära regeringen med vem som har an-
svaret för denna bedrövliga soppa.
 
Men det hindrar inte oss andra för att erinra oss vem som har ansvaret för den-
na bedrövliga soppa.
 
ANNIE LÖÖF.
 
Samma Annie Lööf förmodligen, som reser land och rike runt och talar om hur bra
centerpartiet är för de små entreprenörföretagen.
 
Riksrevisionens bistra kritik stöds av Per Strömberg, professor i finansiell ekonomi.
När han ger sin syn på regeringens arbete i denna fråga är han ju riktigt underhål-
lande, och skriver.
 
REGERINGEN HAR GJORT ALLA TÄNKBARA MISSTAG, NÄR MAN SJÖSATTE
DESSA RISKKAPITALBOLAG.
 
Han beskriver inte detta spektakel, som att man gjort vissa misstag, utan som att man
gjort alla misstag, som går att göra,
 
Gjort alla misstag man kan göra.
 
DET LÅTER JU SOM OM MAN INTE GJORT NÅGOT RÄTT ?
 
Det hela känns ju lite bekant.
 
Mängder av olika system har "sjösatts" i samband med privatiseringar och av-
knoppningar, alla med det gemensamt att det senare visade sig att det mesta var
ogenomtänkt och visade sig ha stora brister.
 
Så däri förbifarten kan man notera att OECD beskriver regeringens satsning på ungefär
samma sätt som professor Per Strömberg, OECD tycker inte att vi är bäst i världen här
heller.
 
KAN DET MÅNNE VARA SÅ ATT REGERINGEN GÖR ALLA TÄNKBARA MISSTAG
PÅ ALLA TÄNKBARA OMRÅDEN.
 
När man ser till skolan, försvaret, sjukvården,äldrevården, tågkommunikationerna, åkeri-
näringen, svenskt jordbruk, glesbygden, invandrarpolitiken, arbetslöshetsåtgärder och lite
till, är det svårt att frigöra sig från misstanken.
 
REGERINGEN TYCKS GÖRA ALLA TÄNKBARA MISSTAG PÅ ALLA TÄNKBARA
OMRÅDEN.
 
Men åter till de statliga riskkapitalbolagen, där regeringen gjort sig skyldig till alla tänk-
bara misstag med Annie Lööf som närmast ansvarig.
 
Bland alla andra tänkbara misstag man gjort har man begått misstaget att se till
att dessa statliga riskkapitalbolag har större kostnader än alla icke statliga risk-
kapitalbolag.
 
TROTS ATT MAN INTE FÅR NÅGOT GJORT, DET FRAMSTÅR JU NÄSTAN SOM
EN PRESTATION.
 
Inom denna sörja, där allt är dyrare och sämre utfört än på alla andra håll, finns det
ändå sådana som sticker ut lite särskild.
 
Där är allt ännu dyrare än på de bolag, där allt är dyrare än på icke statliga risk-
kapitalbolag.
 
Riksrevisionen har också fräckheten att namnge det bolag, som har högre adminstra-
tionskostnader än alla de andra bolagen.
 
Man behöver ju inte gissa tre gånger för att komma fram till vilket statligt riskka-
pitalbolag, som har högst administrationskostnader.
 
INLANDSFONDEN.
 
Känns namnet igen, i så fall är det inte så konstigt.
 
Inlandsfonden, det bolag som Riksrevisionen nu pekar ut som det bolag som är minst
'effektivt och som har högst administrativa kostnader, är just det bolag Maud Olofsson
tvingade sig till, för att ledande centerpartister skulle kunna slussa skattemedel till sig
själva och egna bolag.
 
Och ledande centerpartister, främst centerpartsiten Per Åsling, slussade mer än
gärna skattemedel till sig själv och egna bolag.
 
Inte är det då konstigt att Inlandsfonden sticker ut i Riksrevisionens i övrigt mycket kri-
tiska rapport.
 
DET ÄR DYRT ATT SLUSSA SKATTEPENGAR TILL CENTERPARTISTER OCH DE
BOLAG DE ÄGER.
 
Det osänkbara som sjönk
AE
 
 
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge 
 
En av gårdagens stora händelser var ju utfallet i Schweiz folkomröstning, först utlöste
den ju ilska, men vid närmare eftertankte är det ju synd om det lilla Alplandet.
 
Arbetsgivare oroar sig nu för att man inte kommer att kunna dra till sig kvalificerad ar-
betskraft.
 
För att hjälpa landet med kvalificerad arbetskraft kommer vi att skicka ner ett team till
Schweiz för att stötta dem i denna fråga. Vår första uppgift blir då att få dem att för-
stå att satsat på fel arbetskraft, när de försökte attrahera europeer.
 
För att öppna upp ögonen  på dem , att det finns andra vägar att få kvalificerad ar-
betskraft, kommer vi då att peka på den svenska modellen, där vi hellre vänder oss
till länder som Eritrea, Somalia, Kenya, Elfenbenskusten, Gambia och ett antal andra
länder.
 
Temat kommer att ledas av Eric Ullenfån med biträde av hans gode vän Tobias Hu-
binette, både med goda erfarenheter av arbetskraft från dessa länder.
 
Den andra stora händelsen var ju Leif Lewins skolutredning, där det tydligt framgick
att allt var Göran Perssons fel.
 
Trots att Lewin hade klara direktiv att inte nämna valfriheten i utredningen slant tyvärr
tungan på honom i samband med en intervju. Av någon underlig anledning menade
han då att valfriheten bar en stor skuld till att kunskapsutvecklingen blivit så dålig.
 
Frånsett detta klavertramp ser vi utredningen som ett steg framåt, kan vi nu skylla
allt på Göran Persson kanske vi kan återta initiativet i skolfrågan.
 
I går blev det känt att Sverige har den lägsta koninuiteten inom OECD, vad gäller lä-
kare på våra vårdcentraler. Inte i något annat land träffar patienterna så många lä-
kare och får så osäker och dyr vård.
 
Det är så vi bedriver framsynt, genomtänkt och ansvarsfull sjukvårdspolitik.
 
Det blev också igår mer allmänt känt att Vattenfall, som enda land i Västvärlden nu
gör affärer med det ryska skandalföretaget Rosatom. Carl Bildt den Store beklagar
nu att detta blev mer allmänt känt, hans sätt att förhålla sig till denna skandal har ju
varit att utfärda ett förbud mot att man analyserar innebörden av dessa relationer.
 
Carl Bildt den Store menar då, att det man inte vet har man inte ont av.
 
Nu får vi då kritik av oppositionen för att vår styrning av Vattenfall varit bristfällig, och
jag tycker nog att oppositionen borde hålla sig för god för den typen av ogrundad kri-
tik.
 
Mig veterligt har ingen inom Alliansregeringen gjort några försök att styra Vattenfall,
heller höll jag på att tillägga.
 
När vi avsatte Kristina Ljung, förutvarande generaldirektör för Tillväxtverket, var ju
detta en skenmanöver. Vi hade ju aldrig för avsikt att hindra verkets ansvarsfulla
bidragsverksamhet, och mycket riktigt har vi lyckats att hålla den på fortsatt hög
nivå.
 
För att underlätta denna miljonrullning till vänner inom vår bekantskapskrets har
vi försäkrat oss om att ingen som helst kontroll ska ske av de verksamheter, som
får dessa fina bidrag.
 
Vi kan nu slå oss för bröstet, en rapport visar nu att ingen har den minsta aning om
vart alla pengar går. De familjer, med goda relationer på rätt nivå, som lever gott på
detta kan alltså fortsätta att leva gott på detta.
 
Det är så vi ansvarsfullt visar ansvar för skattebetalarnas pengar.
 
Det är också vår ambition att ingen heller framöver ska få den minsta aning, om vart
alla dessa miljoner tar vägen, då kommer ju aktuella familjer kanske att rösta på
andra än oss moderater.
 
Annie Lööf har gjort ett gott arbete, som gjort det möjligt att fortsätta med dessa mil-
jonrullningar till vissa familjer, utan att någon har den minsta aning om vad som sker.
 
Uppgifter tyder nu på att både Miljöpartiet och Vänsterkommunisterna kommer att gå
starkt i EU valet.
 
Det är inte utan att man blir lite avundsjuk, de förmåner de kommer att få är ju till
och med större än de generösa ersättningar vi får för att vi inte anses som anställ-
ningsbara, när vi lämnar våra politiska poster.
 
Riksrevisionen riktar nu skarp kritik mot vår styrning av de statliga företag, som ar-
betar med riskkapitalförsörjning.
 
Det är ju märkligt att Riksrevisionen aldrig lär sig, vi har inte styrt något här, heller.
 
Den enda styrning vi gjort är ju att styra pengarna till ledande centerpartister, och det
kan väl knappast Riksrevisionen ha något att invända mot.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trev-
lig dag.
 
         
 
AE

VÅRDEN VITTRAR SÖNDER,OCKSÅ

Snart är det inte mycket  kvar av korthuset
 
Viktiga samhällsfunktioner fallar i bitar ett efter ett.
 
Bara idag har vi tvingats konstatera att tre viktiga samhällsfunktioner vittrat
sönder, till följd inte av olyckliga omständigheter, utan till följd av den förda
politiken.
 
 Vi blev idag informerade om att Försvaret vittrat sönder ännu mer, nu har de sis-
ta bastionerna fallit, då man inte får tillgång till personal, som kan bemanna de få
förbanden,
 
Vi fick också en brutal information om orsaken till att kunskapsutvecklingen blivit så
dålig som PISA visade.
 
Mycket hänger samman med det fria skolvalet, nu vet vi alltås det som den
ansvarsfulla regeringen försökt hindra oss att veta.
 
OCH OVANPÅ DETTA KOMMER STATISTIK, SOM VISAR ATT DELAR AV VÅR-
DEN VITTRAT SÖNDER, OCKSÅ DENNA SÖNDERVITTRING EN DIREKT FÖLJD
AV DEN FÖRDA POLITIKEN.
 
Med läpparnas bekännelse hävdar alla ansvariga att kontinuitet är viktigt, likaså
att kunskap om patienter och brukare är viktigt.
 
Men allt detta utgör bara retorik och läpparnas bekännelse.
 
Nyligen fick vi erfara att brukare inom hemtjänsten kunna få sina behov tillgodose-
sedda av hur många olika anställda som helst.
 
DET FANNS UPPGIFTER SOM VISADE ATT BRUKARE UNDER TVÅ VECKOR
KUNDE RÅKA UT FÖR ATT FÅ BESÖK AV ÖVER 50 OLIKA PERSONER.
 
Då talar vi inte längre omvård, då talar om just "att råka ut för".
 
I dag presenteras då uppgifter, som visar att man även "råkar ut" för saker
vid besök hos läkare i stället för att få vård.
 
Kontinuitet är som sagt viktigt, och nu visar siffror att kontinuiteten i Sverige är lägst
inom hela OECD (järmförbara länder).
 
Undersökningar visar då att ungefär 55 % av de patienter, som besöker våra vård-
centraler har turen att få en och samma läkare vid olika besök.
 
I ALLA ANDRA JÄMFÖRBARA LÄNDER LIGGER MOTSVARANDE SIFFRA PÅ
90 - 95 %, BLAND ANNAT I NORGE ÄR SIFFRAN 95 %.
 
Här är det hyrläkare hit, stafettläkare dit, ingen som helst ordning.
 
Läkarna säger själva att denna bristande kontinuitet minskar möjligheterna till att ge
adekvat vård.
 
Samtidigt som vården blir sämre, blir också vården dyrare till följd av detta, bristen
på kontinuitet medför att varje läkare måste sätta sig in i patientens journal mm.
 
Hur kan det komma sig att alla andra jämförbara länder inom OECD kan orga-
nisera sin sjukvård så att 90 - 95 % av patienterna har tillgång till en och samma
läkare, med bättre och billigare vård som följd.
 
MEDAN VI BARA LYCKAS ORGANISERA VÅRDEN, SÅ ATT BARA 55 % FÅR
SAMMA MÖJLIGHET.
 
Kan det vara ren illvilja från ansvariga politiker, en motiverad fråga då ren illvilja of-
ta lyser igenom i en del andra sammanhang.
 
Dyrare sprit på systemet måste väl ändå bero på ren illvilja ?
 
Eller kan det vara så att andra länder har ÄNNU kraftfullare och ansvarsfullare
regering än vad vi har ?
 
Frågan bör nog besvaras, för det är ingen naturlag, som säger att vi ska organisera
vår sjukvård sämre än anda länder.
 
DET ÄR VÅRA POLITIKER, SOM SÄGER ATT VI SKA ORGANISERA VÅR SJUK-
VÅRD I DETTA AVSEENDE SÄMRE ÄN ANDRA LÄNDER.
 
Och sedan begär de att man ska rösta på dem.
 
Alexander Bard ställde frågan om Eric Ullenfån är sinnessjuk.
 
Är de alla "sinnessjuka" ?
 
 
En ren cirkus
AE

FÖRSVARET FALLER SAMMAN, OCKSÅ

Sagan om de 10 små negerpojkarna
 
Alliansregeringens politik påminner mycket om sagan om de 10 små negerpojkarna.
 
Viktiga system krackeler eller faller sönder helt, och det blir hela tiden allt fär-
re samhällsfunktioner, som fungera.
 
Tågtrafiken föll sönder, därför att Alliansregeringen inte trodde att man skulle tappa
röster, om man drog ner på underhållet.
 
Äldrevården föll sönder, för att de äldre inte kan återgå till arbetslinjen.
 
Sjukvården krackelerade och föll sönder i vitala delar.
 
Kunskapsutvecklingen krackelerade och föll helt samman. när PISA visade hur illa
det var ställt.
 
Pensionssystemet kracklerar, arbetsmarknaden krackelerar, åkerinäringen fallar
samman.
 
Rättsssytemet kracklerar och är på väg att falla ihop, det skjuts vilt på gatorna och
antalet våldtäkter rasar i höjden.
 
Och så har ju Försvaret både krackelerar och fallit ihop.
 
Alla dessa systembrister beror i allt väsentligt på en enda omständighet.
 
ALLIANSREGERINGEN HAR BESTÄMT SIG FÖR ATT AV IDEOLOGISKA SKÄL
GÖRA STORA SYSTEMFÖRÄNDRINGAR. DESSA HAR ANSETTS SÅ VIKTIGA
ATT MAN INTE ANSETT SIG VARE SIG BEHÖVA ELLER HINNA MED NÖDVÄN-
DIGA KONSKEKVENSBESKRIVNINGAR OCH ANALYSER AV TÄNKTA UTFALL.
 
Nu krackelerar Försvareten gång till och de få rester som finns kvar faller ihop to-
talt.
 
Även detta beroende på att man genomförde en övergång till ett nytt system,
värnplikten slopades, utan att analysera hur utfallet skulle bli.
 
OCH NU BLEV UTFALLET ATT HELA KORTHUSET RASAT.
 
Färska siffor visar nu att man bara får behålla 30 % av de som prövar på en anställ-
ning inom Försvaret, något som medför enorma kostnadsförsyringar, samtidigt som
man inte kan bemanna de få förband man låtsas sätta upp.
 
KORTHUSET RASAR NU IHOP, DETTA KORTHUS OCKSÅ.
 
Och allt detta beror då på att man inte besvärat sig med att göra ordentliga konsekvens-
beskrivningar, när man genomfört för landet viktiga systemförändringar.
 
Till grund för rekryteringen har man antagit att man behöver rekrytera 4 000 "soldater",
varav alltså 70 % väljer att lämna systemet i olika skeden.
 
För att med denna utveckling kunna behålla så många att man kan bemanna förban-
den något så när, måste man fördubbla denna siffra, man måste ha en rekryterings-
bas på 8 000 "soldater".
 
Det är nu det börjar bli rent skrattretande.
 
DET VISAR SIG ATT INGET LAND I VÄRLDEN MED LIKNANDE SYSTEM LYC-
KATS ATTRAHERA SÅ MÅNGA, DET FRAMSTÅR HELT ENKELT SOM HELT O-
MÖJLIGT ATT NÅ UPP TILL EN REKRYTERINGSBAS PÅ 8 000 "SOLDATER"
 
Borde man inte innan man sjösatte det nya systemet gjort grundliga utredningar hur
lönesystem och annat skulle påverka rekryteringsbasen och hur många som föll bort.
 
Så stora avvikelser från tänkt utfall kan inte bortförklaras med slumpen.
 
DET KAN BARA FÖRKLARAS MED ATT DET ARBETE,SOM FÖREGICK AV-
VECKLIGEN AV VÄRNPLIKTSSYTEMET VAR UNDERMÅLIGT, DET OCKSÅ.
 
Den andra uppseendeväckande omständigheten är att en rekryteringsbas på 8 000
"soldater" ungefär motsvarar det antal som genomförde grundutbildning, innan värn-
plikten avskaffades.
 
På den punkten kan vi alltså säga att vi är tillbaks på ruta "1" och man undrar
då varför man överhuvudtaget bytte system.
 
MEN VI ÄR INTE HELT TILLBAKA PÅ RUTA "1", DET FINNS EN VIKTIG SKILL-
NAD, VI HAR KNAPPT NÅGRA FÖRBANDSRESURSER ATT TILLGÅ.
 
Det som finns att tillgå benämns av den ansvarsfulla Alliansregeringen som tillgäng-
ligt, användbart och flexibelt.
 
AVSER MAN MÅNNE DÅ DE 70 % SOM VÄLJER ATT VARA BÅDE OTILLGÄNG-
LIGA OCH OANVÄNDBARA ?
 
För så många andra finns ju inte.
 
Nu fick vi alltså se ytterligare en viktig samhällsfunktion gå i graven.
 
 
AE

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge  
 
United Minds väljarundersökning i dag visar återigen på vårt trovärdiga regeringsalter-
nativ, nu är det bara centerpartiet som ligger under 4 %. Genom att vi själva ligger på
den lägsta nivån sedan United började mäta 2009, så har vi en större potentital än nå-
gonsin att erövra nya röster.
 
Kent Persson ser redan segern som given när ha lanserar vår nya strageti.
 
Nu gäller det att satsa på de osäkra väljarna, de som inte vet vad de vill.
 
Media har tyvärr en benägenhet att överdramatisera dessa mätningar, och Lena Mellin
går nu så långt att hon kräver att jag ska skärpa mig. Jag kan då meddela Lena Mellin
att jag redan har skärpt mig.
 
Sedan en vecka tillbaka ställer jag kravet på mig att jag ska säga ansvar minst 10 gån-
ger per dag.
 
Eric Ullenfån väckte stor beundran landet runt när han beställde en tillrättalagd rapport
från den grovt kriminelle Tobias Hubinette angående "Afrofobi". Avsikten var att få en
rapport som överensstämde med Eric Ullenfåns egen uppfattning och han och Tobias
Hubinette är av samma skrot och korn i denna fråga,
 
Nu finns det kritiker, som tycker att man inte ska beställa tillrättalagda rapporter och Eric
Ullenfån har fått kritik från många håll, självklart ogrundad sådan.
 
Bland annat ställer Alexander Bard frågan om Eric Ullenfån har blivit sinnessjuk.
 
Blivit och blivit, vi som känner Eric Ullenfån tycker nog att frågan är fel ställd.
 
Dessutom kommenterar vi aldrig enskilda fall, när del gäller vilka som är sinnessjuka
inom regeringen.
 
Som ägare till Vattenfall får vi nu kritik för att Vattenfall gör affärer med det ryska skan-
dalbolaget Rosatom.
 
Som ägare till Vattenfall har vi ju följt bolaget på nära håll under många år, och vi har svårt
att se att några andra bolag än skandalbolag vill göra affärer med vattenfall.
 
Sådan herre, sådan hund, höll jag på att säga, men det ska man nog hålla tyst om.
 
Utfallet i Schweitz rörande ja eller nej till minskad invandring blev överraskande. Nu väl-
jer landet att minska invandringen och många undrar hur det påverkar andra länder och
om vi ska följa efter.
 
På den punkten kan jag lugna alla oroliga, Sverige kommer inte att följa efter Schweitz
beroende på att vi valt att inrikta invandringen på helt andra grupper.
 
Medan Schweitz nu väljer att säga nej till att ta emot så många invandrare från EU,
många gånger välutbildade, säger vi ja till att ta emot ännu fler utomeuropeiska in-
vandrare, ofta lågutbildade och analfabeter.
 
Bland annat PISA undersökningen visar då att det val vi gjort framstår som det enda
rätta.
 
Vi får nu rapporter, som visar att Försvaret lyckas behålla så många som 3 av 10,
som väljer att pröva en anställning inom försvaret. När vi stöpte om försvaret till
en yrkesarme hade vi hoppats att färre skulle stanna kvar  i försvaret, så att det så
småningom självdog.
 
Vi får nu ser över rekryteringen till Försvaret, och visar det sig att man inte klarar av
att självdö på egen hand, får vi se till att försvarsutredningen en gång för alla tar död
på resterna av försvaret.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trev-
lig dag.
 
          
 
AE
 

CENTERPARTIET BACKAR OSS I TIDEN

Partiet lägger in högsta växeln bakåt
 
Alla politiska förslag och visioner tycks inte vara genomtänkta, en del tycks inte
vara det minsta genomtänkta.
 
Hur genomtänkt var centerpartiets vision i i dess ideprogram, att man sku-
le verka för att landet tar emot minst 30 000 000 invandrare.
 
FÖR DET HADE VI PLATS TILL, SKULLE ALLA TILL SÖDERTÄLJE FÅR VI
VÄL TÄNKA OSS STÅPLATS.
 
Men hur genomtänkt var detta egentligen, egentligen ?
 
Det verkar inte alls genomtänkt.
 
Miljöpartiet har ett antal förslag och ideer på sin agenda, som med hög sanno-
likhet leder till lägre tillväxt och en lägre levnadsstandard, även här lägger man in
en växel bakåt.
 
Med hänsyn till olika hållbarhetsaspekter kan dock dessa ideer ändå kännas bå-
de rimliga och nödvändiga.
 
ALLT RÄCKER INTE TILL ALLT HUR LÄNGE SOM HELST.
 
Så vissa inslag i miljöpartiets politik går att förstå, med god vilja, mycket god vilja,
men allt går inte att förstå.
 
En viktig omständighet som är svår att förstå är miljöpartiets vurmande för analfa-
beter, här ligger man nära centerpartiet i vissa avseenden, med den skillnaden att
man inte fixerat sig vid en viss siffra.
 
Det har däremot centerpartiet gjort.
 
MAN HAR FIXERAT SIG VID SIFFRAN 30 000 000 ANLFABETER, DET ANTAL
SVERIGE BÖR KUNNA TA EMOT UNDER ETT ANTAL ÅR, ICKE ANGIVET HUR
MÅNGA.
 
i dag har vi kunskap om ett antal omständigheter, som gör det möjligt att bedöma vad
detta kan komma att innebära i ett längre perspektiv.
 
Vi vet då följande.
 
"Volymen" på invandringen, om man nu vågar använda detta hemska ord, är
nu närmare 100 000 flyktingar per år, och trenden är ökande.
 
Vi vet också att alla partier, utom sverigedemokraterna, har som ambition att
bibehålla denna nivå, helst vill man öka "volymen".
 
Detta innebär att vi inom överskådlig tid kan räkna med att "volymen blir minst
100 000 asylanter (motsv) per år.
 
Vi vet att huvuddelen av dessa asylanter kommer från länder. där den genom-
snittliga IQ för befolkningen är 85 eller lägre. Att återge detta är vare sig rasism
eller främlingsfientlighet, utan bara ett återgivande av vetenskapligt belagda
fakta.
 
Vi vet också att det idag inte finns något som pekar på att gruppen asylanter
förväntas få en annan sammansättning, än den vi ser idag.
 
Vi vet också, på något sånär, att befolkningen i Sverige har en genomsnittlig
IQ, som bör ligga kring 98, eller möjligen något högre.
 
Vilka effekter får då centerpartiets visioner utifrån det som är känt. Att förse Sverige
med 30 000 000 flyktingar, med nuvarande "volym" skulle då ta 300 år. Utgå ifrån
att man ökar "volymen" något per år och kortar ner tidshorisonten till 100 år, motsva-
rande en generation, får man en ökning av populationen, till följd av invandringen,
med ungefär 10 000 000.
 
Vad innebär då centerpartiets visioner utifrån dessa fakta och detta scenario.
 
DET ÄR NÄR MAN STÄLLER DENNA FRÅGA MAN LÄTT INSER ATT CENTER-
PARTIETS VISIONER, NÄR DET GÄLLER DET FRAMTIDA UTRYMMET FÖR IN-
VANDRING INTE ÄR GENOMTÄNKT.
 
Hur illa det än låter, är det ett faktum, att en "volym" på 100 000 invandrare, med en
genomsnittlig IQ på 85 eller mindre, får ett genomslag på den genomsnittliga nivån
på vår egen genomsnittliga begåvning, mätt som IQ.
 
Detta genomslag bör grovt kunna uppskattas till en sänkning av vår egen IQ med
ungefär 0,2 %. per år.Det låter lite, men alla sådana förändringar måste ses i ett
mycket långt perspektiv. Det finns inte heller några kända metoder idag, där man
kan motverka effekten av att inkluderande grupper med lägre IQ späder ut vår
egen begåvningsnivå.
 
Sett till en generation, ungefär 100 år, medför detta att centerpartiets visioner är
inriktade att vi ska bedriva en flyktingpolitik,som över perioden sänker vår egen ge-
nomsnittliga IQ med ungefär 20 procentenheter, det vill säga ner till ungefär 78.
 
DET ÄR ALLTSÅ CENTERPARTIETS KONKRETA VISION SAMTIDIGT SOM
MAN TALAR SIG VARM FÖR KUNSKAPSSAMHÄLLE OCH SATSNING PÅ
ENTREPRENÖRER OCH FÖRETAGARE.
 
Men de entreprenörer vi ska satsa på ska alltså inom 100 år bedömas ha en ge-
nomsnittlig IQ, som ligger 20 % lägre än i dag.
 
Det är svårt att tänka sig att partiets visioner är genomtänkta utifrån dessa'
fakta och detta scenario.
 
LYCKAS CENTERPARTIET FÅ IGENOM SINA VISIONER, LIVLIGT PÅ HEJADE
AV ÖVRIGA PARTIER, OCKSÅ DESSA INMÅLADE  I ETT HÖRN GENOM SIN
EGEN RETORIK, KOMMER VI HELT ENKELT ATT FÅ ETT ANNAT SAMHÄLLE.
 
Vi får då ett samhälle, som i allt väsentligt motvekar en inriktning mot ett konkur-
rensutsatt kunskapssamhälle och industrination.
 
Vi kommer i många avseenden att hamna på efterkälken,  hur många satsnin-
gar på höjd lärarlöner som helst kommer inte att kunna motverka denna utveck-
ling.
 
Om vi tror att vi kan motverka denna utveckling genom att upprepa globalisering och
öppna gränsser så många gånger som möjligt, har vi en fortsatt övertro på oss själ-
va.
 
Behöver vi misströsta över detta, svaret blir självallet ett kategoriskt nej. Alla i lan-
'det, nästan. är tillsagda att en utveckling av det slag som skissas ovan får över hu-
vudtaget inte tas upp och debatteras.
 
Hur en stor invandring påverkar vår egen befolkning är en icke fråga i den me-
ningen att den inte får debatteras.
 
Vi kan lugnt ändå räkna med att detta scenario inte blir en realitet. Kalla ekonomiska
fakta kommer långt dessförinnan att sätta krokben för både centerpartiet och miljö-
partiet, och för all del även moderaterna, vänsterpartiet, kristdemokraterna och soci-
aldemokraterna.
 
Det finns också en absolut bottennivå för denna tänkta utveckling.
 
VI VET ATT VI NÅTT BOTTENPUNKTEN, NÄR SVENSKAR ÅKER TILL RUMÄNIEN
OCH TIGGER,OCH NÄR SVENSKAR ÅKER TILL SOMALIA OCH BEGÄR ASYL.
 
Men är det verkligen nödvändigt att få bottenkänning, går det inte att besinna sig innan
det är för sent?
 
Nu kan ju denna utveckling ta en annan inriktning, planerat eller oplanerat, ge-
nom att olika parametrar kan förändras.
 
MEN EN PARAMETER KAN INTE FÖRÄNDRAS, OCH DET ÄR DEN TIDSRYMD
VI LEVER I OCH DISPONERAR.
 
Återstår då att förändra andra parametrar.
 
AE
 
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till den ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge 
 
Vår tidigare stjärnskott inom kretsen av generaldirektörer, Angeles Bermudaz Svanqusit,
har efter lång tvekan, efter det att hon avskedats, gett media en längre intervju. Media
ger oss här översvallande beröm för hur vi rekryterar till dessa ledande befattningar.
 
Ansvarig för denna lyckade rekrytering var dåvarande arbetsmarknadsminister Littorin,
som själv senare fick avsked, och han var noga med att understryka vilka meritkrav, som'
gjorde att vårt nya stjärnskott valdes till generaldirektör för Arbetsförmedlingen.
 
Vid sin föredragning förde då Littorin fram hennes främsta merit, vilken kom att bli avgö-
rande för tillsättningen.
 
Jag tycker hon är störtskön.
 
Det är så vi rekryterar ledare inom den offentliga verksamheten.
 
Inom Alliansen tycker vi också att generaldirektören Gunnar Malm är störtskön.
 
På tal om Arbetsförmedlingen går nu den där Stefan Löfven till val på att kritisera våra an-
svarsfulla satsningar inom FAS 3, och påminner oss om att ett viktigt inslag är varit att ar-
betslösa fått måla om nymålade stolar, för att de skulle ha något att göra.
 
Det andra ser som kritik, ser vi som ett gott råd. Vi kommer därför att låta samla in så
många nymålade stolar som möjligt och låta dessa målas om av utrikesfödda, för att de
ska ha något att göra.
 
Det är genom att måla om nymålade stolar, för att arbetslösa ska ha något att göra, som
vi ökar sysselsättningen, något vi ödmjukt brukar påpeka för väljarna.
 
Polisen kräver nu att rikspolischefen Persson avskedas till följd av PUST skandalen, och
och menar då att rikspolischefen inte gjort som poliserna vill.
 
Som alla minns fick ju också förre rikspolischefen Strömberg också avsked för att han in-
te gjorde som poliserna ville, då han ville att de skulle arbeta.
 
Vi får nu söka en ny rikspolischef, så att poliserna får som de vill. Vi kommer då att söka
efter en profil, som poliserna tycker är störtskön, och hoppas att denne satsar på att göra
som poliserna vill, så att medborgarna absolut inte får som de vill.
 
Expressen skriver idag om att socialdemokraterna bygger sin politik på luftskott, då det
inte finns utrymme för de reformer man vill genomföra.
 
Expressen ställer då frågan, vad socialdemokraterna tänker sig att prioritera bort.
 
Alliansen ställer samma fråga, efter 7 år vid makten har vi ju prioriterat bort det mesta,
nu finns som sagt inte mycket kvar att prioritera bort, i det här fallet går oppositionen till
dukat bord.
 
Scweitz kommer idag att rösta om vad man kallar massinvandringen, vilket kan komma
att medföra att man blir mer restriktiv mot fortsatt invandring.
 
Detta utslag av främlingsfientlighet är något vi aldrig skulle kunna tänka oss aktualisera,
här väljer vi mer öppna lösningar, som gör att medborgarna slipper delta i viktiga samhälls-
frågor.
 
Genom att vi i den typen av frågor själva röstar för medborgarna får vi alltid som vi vill.
 
När det gäller Tin Tin tycks vi nu också få som vi vill. Eric Ullenfån har lyckats få Afton-
bladet att anlita Behrang Mina som medarbetare inför valet.
 
Vi räknar med detta att en gång för alla bli av med Tin Tin.
 
Eric Ullenfån har också lyckats styra upp vad medborgarna ska få tycka om förekomsten
av "Afrofobi". Genom att anlita den grovt kriminelle Tobias Hubuínette, dömd får många
grova brott, har vi fått ett allsidigt dokument, som visar svenskarnas ställning till "Aftofo-
bi".
 
Som både Eric Ullenfån och Tobias Hubinette redan tidigare kommit fram till visar denna
rapport att alla svenskar är rasister och lider av "Afrofobi".
 
Det är så vi tar ansvar för att svenskarna ska få de rätta åsikterna.
 
Forskning visar nu på att den omfattande och ansvarsfulla invandringen berikar oss på
många områden, bland annat  påverkas vår genomsnittliga begåvning.
 
Beräkningar visar nu att centerpartiets mål om ytterligare invandring om minst 30 000 000 ,
ger vår genomsnittliga begåvning en ordentlig skjuts i rätt riktning.
 
Med en fortsatt invandring av ungefär samma sammansättning och allt annat lika bör vi
kunna pressa ner vår genomsnittliga begåvning till 85, mätt i IQ. Med "ränta på ränta"
kanske vi kan nå ännu längre.
 
Det är så vi tar ansvar för att utveckla Sverige som kunskapsnation och industrination.
Den aktuella utvecklingen bör också förändra riktningen på den kunskapsutveckling,
som enligt PISA nu pekar i fel riktning.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet,  än så länge 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trev-
lig dag.
 
        
 
AE
 
 
 
 
 

VILL VI BLI DUMMAR FÖR VAR DAG ?

Bör vi inte känna till att vi blir dummare för var dag
 
För hur obehagligt det än är att ta till sig det, så är den bistra sanningen ganska så
svårsmält.
 
SOM SVENSKAR BLIR VI SETT TILL GENOMSNITTET ALLT DUMMARE FÖR
FÖR DAG.
 
En process, som sker långsamt, men säkert, och som inte kännetecknas av sådana
tvära kast, att man ser förändringen över "en natt".
 
Det finns all önskvärd forskning på detta område, och forskningen delar in olika be-
folkningsgrupper med IQ mått.
 
Hur obehagligt det än låter, så är det faktiskt vetenskapligt belagt, genom forskning
och empiriska data, att begåvningen, mätt som IQ, inte bara varierar mellan individer,
utan även mellan befolkningsgrupper.
 
Många anser att det är tabu att tala om detta, möjligen kan man få nudda vid
att IQ varierar mellan individer, att en  bra schackspelare har hög IQ det vet ju
alla, och det tycks vara tillåtet att tala om detta.
 
Att den finns en organisation, som heter Mensa, och som drar till sig begåvade
med IQ över en viss nivå (IQ 135) tycks också vara tillåtet att tala om, särskilt
om man själv kvalificerar att komma in som medlem.
 
MEN BÖRJAR MAN ÅBEROPA FORSKNING,SOM VISAR ATT DET SKILJER
MELLAN OLIKA BEFOLKNINGSGRUPPER, DÅ TYCKS HJÄRNAN SLINTA PÅ
DE FLESTA.
 
Då rycker omedelbart "hets mot folkgrupp", "nazist" , "rasist" och de andra bekanta
ut och gör det omöjligt att öppna munnen.
 
Ingen "grupp mot grupp" här inte.
 
Men det är nog nödvändigt, att vi öppnar munnen kring detta problem, för är det på
det viset att vi fördummas för var dag, bör den utvecklingen motverkas, om så är
möjligt.
 
För att åstadkomma en sådan motverkan måste vi veta vad det är som gör att
vi fördummas för var dag, och det är faktiskt många saker, som gör att vi för-
dummas för var dag, det sker en riktigt ordentlig fördumning.
 
DEN ABSOLUT SVÅRASTE BITEN ATT TA TILL SIG ÄR ATT TA TILL SIG KUN-
SKAP OM VAR VI SJÄLVA STÅR PÅ DENNA "SKALA"OCH SEDAN EFTER
STOR VÅNDA INSE ATT VI INTE ÄR MEST BEGÅVADE I HELA VÄRLDEN,
MÄTT SOM IQ.
 
De flesta känner till att man använder IQ 100 som någon form av "normalbegåvning".
Det vi först måste erkänna är att den svenska befolkningen inte når upp till denna
normalbegåvning eller genomsnitt, om man väljer att använda detta uttryck.
 
Högst IQ har befolkningen i Singapore (108),och sedan följer ett antal andra
länder, bland annat våra nordiska grannar.
 
DET SENASTE MÅTTET PÅ DEN SVENSKA BEFOLKNINGENS GENOMSNITT-
LIGA IQ LÅG PÅ 99. DETTA HAR NÅGRA ÅR PÅ NACKEN OCH BÖR SEDAN
DESS HA SJUNKIT.
 
Vissa befolkningsrupper från vissa regioner, utan att nämna någon speciell ligger
omkring ett genomsnitt på IQ 85. De flesta etniska grupper vi känner från de ut-
'rikesfödda, som väljer att bosätta sig i Sverige, kommer från regioner där den ge-
nomsnittliga IQ ligger kring 85, i vissa fall ända ner till IQ 68, men inte i något fall
högre än IQ 85.
 
Dessa genomsnittliga tal säger ingen om de enskilda individernas IQ, den kan
i enskilda fall avvika både uppåt och neråt, men mest troligt att angivna genom-
snittliga värden är mest förekommande i de fall det rör som om större grupper,
och det gör det i samtliga fall.
 
Om man väljer att se klart på detta hamnar man farligt nära det man inte får tala om,
men man måste nog tala om det för att kunna motverka att vi glider ner längs ett
sluttande plan.
 
Egentligen är det inte svårt att ta till sig vad som sker.
 
Uttrycker man sig vanvördigt, och det måste man nog göra, för att förstå vad
som sker, så sänks vår genomsnittliga IQ genom "utspädning".
 
Om man tar den genomsnittliga längden på två individer, låt säga en är 100 cm lång
och den andre är 80 cm lång, då förstår väl alla att den genomsnittliga längden för
dessa är 90 cm.
 
Enkelt som en plätt, eller hur, men farligt nära det man inte får tala om.
 
LIKA ENKELT ATT FÖRSTÅ, LÄTT SOM EN PLÄTT, ÄR ATT FÖRSTÅ VAD SOM
HÄNDER OM MAN SAMMANFÖR INDIVIDER MED OLIKA IQ OCH SEDAN BE-
RÄKNAR DERAS GENOMSNITTLIGA IQ.
 
Sammanför man 10 individer med IQ 100 och 1 individ med IQ 85 blir gruppens ge-
nomsnittliga IQ 98,6, noga räknat.
 
För varje individ, som tillförs gruppen och som har genomsnittlig IQ på 85, så
sjunker successivt den genomsnittliga IQ, vi glider längs ett sluttande plan.
 
Var vi befinner oss på denna "IQ skala" är avgörande för hur vi utvecklas som kun-
skapsnation och industrination.
 
JU LÄGRE GENOMSNITTLIG IQ DESTO LÄGRE KUNSKAPSUTVECKLING
FÅR VI OCH DESTO SÄMRE HÄVDAR VI OSS SOM INDUSTRINATION.
 
Är det viktigt att känna till detta, självklart, det är viktigt i den meningen att kun-
skap om denna utveckling är nödvändig för att sätta in medel, som om det går,
motverkar utvecklingen längs detta sluttande plan.
 
Parallellt med denna fördumning ske en annan fördumning. även den veten-'
skapligt belagd, och den hänger samman med vårt nyttjande av tekniska
hjälpmedel i form av datorer, och här sker fördumningen på två sätt.
 
Genom att många av oss är ständigt uppkopplade ges ej hjärnan den vila som
hjärnan erfordrar, och det sker då en successiv fördumning.
 
Det andra inslaget av fördumning. när det gäller tekniska hjälpmedel, är att hjär-
nan får ej den övning, som erfordras för att utvecklas.
 
Vi får allt gratis genom "knapptryckning" och behöver inte tänka så mycket själ-
va.
 
INGEN ÖVNING AV HJÄRNAN, OCH HJÄRNAN SKRUMPNAR, I VART FALL
PÅ APOR, OCH VI ÄR VÄL APOR?
 
Som om detta inte skulle räcka medför undervisningsmetoderna i skolan också att
hjärnan inte alltid tränas på sätt som är nödvändigt för att bibehålla eller öka begåv-
ningsnivån.
 
Eftersom man inte får tala om dessa saker, lär vi väl heller knappast komma på
något sätt att  "resa" det sluttande planet eller lindra lutningen på det.
 
Frågan är då var vi så småningom hamnar.
 
DET ÄR TUR ATT MAN INTE FÅR TALA OM DETTA HELLER.
 
Men det finns ändå en stor tröst.
 
UTIFRÅN DE DATA, SOM FINNS I KÄND FORSKNING FÖR NÄRVARANDE, BÖR
VÅR GENOMSNITTLIGA IQ I LANDET INTE KUNNA KOMMA ATT UNDERSTIGA
68 %.
 
Det är också vedertaget i detta sammanhang, att gränsen till "förståndshandikapp",
om man nu vågar använda det uttrycket , går vid IQ på 70.
 
Så vi kanske borde våga oss på att tala om vart det sluttande planet kan föra
oss.
 
ALLA TYCKS NU VARA ENIGA ATT VI SKA SÄTTA IN RESURSER, SOM GER
OSS EN BÄTTRE KUNSKAPSUTVECKLINGÄN DEN PISA VISADE.
 
Frågan är om vi inte måste beakta ovanstående omständigheter, om vi ska kunna nå
framgång i detta avseende.
 
 
 
AE
 
 
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge 
 
I går fick vi då åter ett nytt parti, Industripartiet, och som tillkommer på initiativ  av Lars
Carlström. Hans erfarenheter visar att vi är avogt inställda till särintresset industrin och
han vill åstadkomma en förändrad syn här.
 
Man håller sig för pannan , ska det dyka upp nya partiet för varje område vi är avogt in-
ställda till, kommer vi att översvämmas av nya partier.
 
Som alla vet är vi ju avogt inställda även till Försvaret, till alla sjuka, till alla äldre, till alla'
arbetslösa och framför allt till alla sverigedemokrater.
 
Sedan är vi också avogt inställda till höjda skatter, ibland, och även till sänkta skatter, i-
bland.
 
Som Anders Borg också visar idag, är vi också avogt inställda till alla banker, ska det
nu dyka upp ett Bankparti också, som om det inte skulle räcka med Bankföreningen,
där sitter ju den där kameleonten Snömos.
 
Det är lätt att föreställa sig väljarnas problem, om vi skulle få olika partier för allt vi är avoga
till, det enda vi inte är avoga till är egentligen att sitta kvar vid makten.
 
När det gäller just det nya Industripartiet behöver vi kanske inte oroa oss så mycket för
att de ska nå framgång, nu när Bert Carlsson ska stötta partiet, vi får väl anta att det är
partistödet han är ute efter, så att han kan bygga ut sina asylhotell.
 
Britta Svensson skriver idag i Expressen om Tomas Rudin och hans ställning i Stockholms-
politiken. Detta mynnar ut i att hon hävdar att vi väljare inte är dumma.
 
Var i himmelsens namn har hon fått detta ifrån, har hon inte läst mitt fina manifest, där fram-
går klart att väljarna är mer än dumma.
 
Hur skulle vi annars kunna sitta kvar i så många år.
 
Vi fick stark kritik för vårt beslut att ändra vår hållning, när det gäller Arbetsförmedlingens or-
ganisation och arbetssätt. Kritikerna menar då att allt redan är utrett.
 
Här får jag nog ge kritikerna delvis rätt, visst är allt utrett, men denna utredning syftar till att
utreda tidigare utredningar, så att vi inte behöver lägga några kort på bordet före valet.
 
2007 satsade vi stora resurser för att få ner antalet självmord för unga, som har en pågåen-
de vårdkontakt. Vi ville att detta särintresse skulle minska, men siffror visar nu att det ökat
trots alla resurser vi skjutit till.
 
Göran Hägglund ser detta som ett otroligt nederlag, vilket jag inte kan förstå, i Alliansen ser
vi inga egna nederlag, nederlag är sådant man bara kan förknippa med den ansvarslösa
oppositionen.
 
Göran säger ändå att det är ett nederlag, men för att inte splittra alliansen menar han att man
inte kan sätt fingret på vad som gått snett.
 
På den punkten kan jag dock ge honom hjälp på traven.
 
Vi har drivit vår politik i 7 år.
 
En rapport från Statskontoret visar också att 40 % av vår satsning på detta 2007, uppgående
till 3 700 000 000 inte nått avsett område, och inte heller kan spåras.
 
Här kan även Statskontoret få hjälp på traven med att spåra dessa medel, det mesta har ham-
nat hos Migrationsverket.
 
Statskontorets rapport styrker att vi skapat ordning och reda i våra finanser, går pengarna inte
hit, så går de dit, helt borta blir de inte, för det mesta.
 
Ibland känns det faktiskt som om hut går hem.
 
Under senare tid har det riktats stark kritik mot särintresset äldrevården. I går blev det känt att
en blind 90 årig dam, blivit rånad av falsk hemtjänstpersonal i sitt hem.
 
Som sagt, ibland går hut hem, har man den uppfattningen att man ska tacka nej till alla erbju-
danden om plats på äldreboende, då får man faktiskt skylla sig själv om man är 90 år, blind
och rånad i hemmet.
 
Ibland käns det bara som om den där Stefan Löfven blir för mycket, nu går han ut och hävdar
att jag aldrig mött arbetslösa, det märks då att han själv inte sitter i riksdagen.
 
Jag gör ju inget annat än möter arbetslösa, möter jag dem inte i riksdagen, så möter jag dem
i Rosenbad.
 
Vi har ju till och med redan fått livslång arbetslöshetsförsäkring, kallad oanvändbarhetsgaran-
ti, så ett gott råd till Stefan Lövfen är att sätta sig i riksdagen och lära sig hur det är att vara
arbetslös.
 
Jag tar ansvarfullt ansvar för landet, än så länge  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
          
 
AE
.
 
 
 

MODERAT LÖSNING PÅ TIGGARNAS PROBLEM

Debattprogrammet Debatt kan ju vara riktigt underhållande
 
Kvaliteten på debattprogrammet Debatt varier ju väldigt kraftigt, i kväll var det riktigt
underhållande.
 
Många fick sig säkert ett riktigt gott skratt, när programmet tog upp tiggarna och hur
mans kulle hantera detta problem.
 
Bland publiken fanns på plats Maria Lindgren, moderat från Borås. Hon var
noga med att påpeka att hon bara repesenterade sig själv och inte den mode-
rata partigruppen i Borås.
 
DET KAN NOG DEN LOKALA PARTIGRUPPEN I BORÅS TACKA SIN LYCKLI-
GA STJÄRNA FÖR.
 
Det moderata geniet fick tillfälle att presentera sin lösning på hur man skulle lösa
tiggarnas situation.
 
Detta föranledde nog många skratt rumt om i landet stugor, risken är nog stor
att många skrattade sig rent fördärvade.
 
Geniets lösning på problemet var genial och enkel, det är märkligt att ingen kommit på
denna geniala ide tidigare.
 
"Varför sitter Ni på gatorna och tigger och varför prosituerar Ni och stjäl, varför
skaffar Ni Er inte ett arbete"
 
"VARFÖR SKAFFAR NI ER INTE ETT ARBETE".
 
Så genialt i all sin enkelhet, att ingen kunnat komma på denna geniala ide tidigare.
 
Får en moderat förresten säga en  tiggare stjäl ?
 
I mindre kunniga och geniala kretsar, där moderaten Maria Lindgren inte kän-
ner sig hemma, har man lyckats ta till sig att en grupp har särskilt svårt att ta
sig in på arbetsmarknaden.
 
DET ÄR DEN NÅGOT SVÅRDEFINIERADE GRUPPEN "SOM STÅR LÄNGST FRÅN
ARBETSMARKNADEN"
 
Frågan är om det finns någon grupp som "står längre från arbetsmarknaden" än just
dessa romer.
 
SÅ VARFÖR I HIMMELSENS NAMN SLUTAR DE INTE ATT STJÄLA OCH SKAF-
FAR SIG ETT ARBETE I STÄLLET.
 
När man rest sig från golvet efter att ha skrattat sig fördärvad, infann sig dock en viss
eftertanke.
 
KAN MÖJLIGEN VÅR ARBETSMARKNAD SE UT JUST SOM DEN GÖR, FÖR ATT
GENIER AV DETTA SLAG SITTER I VÅRA POLITISKA FÖRSAMLINGAR OCH LÖ-
SER ARBETSMARKNADENS PROBLEM.
 
 
Herre Gud, nu orkar jag inte höra mer.
AE
 
 
 
 

ANDREAS CARLGREN GÖR COME BACK, I KU ?

Centerpartiets abonnemang i KU
 
Vi är ju ganska så vana vid att se ledande centerpartister sitta och ljuga i konstitutions-
utskottet, både Maud Olofsson och Annie Lööf sitter gärna i KU och ljuger.
 
Nu tycks även partiets hjärntrust vara på väg att få en kallelse från KU.
 
FÖRUTVARANDE MINISTERN ANDREAS CARLGREN.
 
Förra chefen för Kemikalieinspektionen , Ethel Forsgren,beskyller nu i en nyskriven bok
partiets hjärntrust för att ha satt munkavle på henne.
 
Munkavlen skulle då ha bestått i att kräva av Kemikalieinspektionen att inte ta fler
initiativ vad avser kemikaliekontroller.
 
DEN TYPEN AV KOMMUNIKATION BESKRIVER CENTERPARTIET SOM EN AN-
SVARSFULL MILJÖPOLITIK.
 
Men nu ger hjärntrusten Andreas svar på tal.
 
INTE HAR JAG SATT MUNKAVLE PÅ ETHEL FORSGREN, HADE HON KRITIK SÅ
VAR DET INGET HON FRAMFÖRDE TILL MIG.
 
Hjärntrusten tycks inte ha riktigt klart för sig vad en munkavle är i dessa sammanhang,och
därför bör nog oraklet Andreas Carlgren informeras om vad en munkavle är i dessa kret-
sar.
 
EN MUNKAVLE I DESSA KRETSAR ÄR, FÖRUTOM MINISTERSTYRE, ATT MAN FÅR
TYST PÅ NÅGON, SOM KAN TÄNKAS KOMMA ATT SÄGA NÅGOT MAN INTE VILL
HÖRA ELLER ATT ANDRA SKA FÅ HÖRA.
 
Och den som blir försedd med en sådan munkavle i egenskap av generaldirektör, vet
vilken kyrkogård vederbörande hamnar på, om man släpper på munkavlen det allra min-
sta.
 
Ock skulle då hjärntrusten Andreas Carlgren ändå fått kritik från Ethel Forsgren
så  är ju själva visten borta med att förse henne med munkavle.
 
ELLER ?
 
KANSKE NÅGOT ATT TÄNKA PÅ FÖR ANDREAS CARLGREN INNAN HAN OCKSÅ
SÄTTER SIG OCH LJUGER I KU.
 
 
AE

NYTTIGA IDIOTER TÄVLAR I OS

Bara fåntrattar hävdar idag något annat
 
Omständigheterna kring utbyggnaden av anläggningar i Sotji inför OS har öppnat upp
ögonen för de flesta.
 
Aldrig tidigare, med undantag för Berlin 1936, har det varit så tydligt att idrott
och politik hör ihop.
 
ENBART RENA FÅNTRATTAR HÄVDAR IDAG ATT IDROTT OCH POLITIK INTE
HÖR IHOP.
 
Till dessa kvarstående fåntrattar kan vi inräkna alla medlemmar i den olympiska kom-
mitten. Så fort någon hävdar att de är fåntrattar, sträcker fåntrattarna magistralt upp sig
och skriker.
 
VI ÄGER OS, HÖR NI INTE, VI ÄGER OS.
 
Sådant trams kan man bara få höra från rena fåntrattar. När fåntrattar på den nivån så
öppet samarbetar med de krafter som ägnar sig åt brott mot mänskligheten, tortyr, sla-
veri och den grövsta korruption man kan tänka sig, då bör det sättas stoppför OS i
dess nuvarande form.
 
FÅNTRATTAR SKA INTE FÅ "ÄGA" OS OCH MEDVERKA TILL ALLT DET ELÄNDE
SOM UTSPELAS INFÖR OS.
 
Har man inte bättre vett och omdöme än det Olympiska Kommitten visar, ska man inte an-
ses värdig "äga" OS.
 
Som sagt, nu är det bara fåntrattarna i OS ledning, som inte ser att politik och idrott på
denna nivå hör ihop.
 
Då är det dags att ta nästa steg på "insiktens trappsteg".
 
NÄSTA STEG ÄR ATT SE, ERKÄNNA OCH FÖRHÅLLA SIG TILL ATT NUMERA
ÄVEN REN KRIMINALTET OCH IDROTT HÖR IHOP.
 
Och då är det bara att konstatera rent krasst, idrott hör inte bara ihop med politik, idrott
hör på denna nivå också ihop med ren och grov kriminalitet.
 
Och det är detta vi har att förhålla oss till, och hur förväntas de flesta förhålla sig
till ren och grov kriminalitet.
 
DE FLESTA FÖRVÄNTAS ATT INTE DELTAGA I REN OCH GROV KRIMINALITET.
 
Här blir plötsligt fåntrattarna fler än delegaterna i Olympiska Kommitten, här blir plöts-
ligt alla deltagare både fåntrattar och nyttiga idioter.
 
Ska vi ha den minsta chans i världen att utveckla världen i rätt riktning finns det
bara ett enda förhållningsrätt, som framstår som rimligt.
 
MAN DELTAR INTE I REN OCH GROV KRIMINALTET ELLER VERKSAMHET SOM
BYGGER PÅ REN OCH GROV KRIMINALITET.
 
Det anses ju självklart i andra sammanhang.
 
Att någon anser det viktigare att få visa framfötterna, exempelvis på att åka skidor for-
tare än andra, än att respektera mänskliga rättigheter och hålla sig undan från ren och
grov kriminalitet, visar att vi har en lång väg att gå, innan vi skymtar en anständig syn i-
nom detta område.
 
Det enda naturliga och moraliska förhållningssättet är att alla inblandade bojkot-
tar allt som rör OS i Sotji.
 
DET GÄLLER LÄNDER OFFICIELLT, DET GÄLLER DELTAGANDE TÄVLINGSLE-
DARE, DET GÄLLER DELTAGANDE TÄVLANDE, DET GÄLLER ALLA MEDIA OCH
DET GÄLLER ALLA ANDRA.
 
Utom fåntrattarna i Olymiska Kommiten förstås.
 
Det borde också gälla Lena Adelsson, att hon låter sig utnyttjas som en nyttig idiot fram-
står som något märkligt.
 
 
 
AE
 
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge  
 
Särskilt ansvar tar jag ihop med Anders Borg för att storbankerna ska skinna sina kun-
der så mycket som möjligt.
 
Som vi erfor i går tillåter vi att storbankerna skinnar sina kunder så mycket som möjligt,
aldrig tidigare har vinsterna varit högre, utdelningarna större och bonusarna högre.
 
Tidigare har Anders Borg valt att kraftigt kritisera den utvecklingen, men nu väljer vi att
i avvaktan på vår utredning tills vidare ligga lågt i denna fråga.
 
Innan vi uttalar oss om det vi tidigare tyckte var fel, måste vi klara ut vilket som ger oss
flesta röster inför valet, ska vi tycka som förut eller ska vi tycka tvärtom.
 
Vi har nu valt att förbjuda EU medborgarna i Stockholm att bo i Stockholm, och vi kommer
därför att riva deras tältläger.
 
Det viktigaste skälet till denna rivning är att vi måste bereda plats för icke EU medborgare,
och då behövs inte dessa tältläger, då vi har slott och herresäten att tillgå.
 
Vi får nu uppmuntrande rapporter om att allt fler invandrare får sin hemtjänst utförd på e-
get språk. Samtidigt pågår det en lika positiv utveckling i andra riktningen.
 
Allt färre svenskar får hemtjänst utförd på sitt eget språk, en del får till och med hemtjäns-
ten utförd av sådana, som inte har något språk alls.
 
Studier visar nu att de flesta lärare röstar rött, och detta får mig att se rött.
 
Här har vi den främsta anledningen till att kunskapsutvecklingen blev vad PISA utrednin-
gen visade, våra elever ska inte undervisas av lärare som röstar rött.
 
Vi har tidigare sett till att få gensvar för att alla lärare, som röstar på sverigedemokraterna
avskedas från sina tjänster. Vi får nu utreda om vi kan gå vidare på denna linje.
 
Vinner vi valet räknar vi därför med att kunna avskeda även alla lärare, som röstar rött, vi
måste fortsätta att utveckla demokratin i Alliansens riktning.
 
Den där Stefan Löfven knaprar nu in på mig när det gäller medborgarnas förtroende i ett
antal avseenden.
 
Bland annat får han nu ökat förtroende, när det gäller att ingjuta hopp hos medborgarna.
 
På frågan om "vem som ingjuter mest hopp om en bättre framtid för oss som bor i Sverige"
visade 48 % förtroende för den där Stefan Löfven och bara 32 % för mig.
 
Här kan jag peka på att frågan är fel ställd, som framgår av vårt nya ideprogram ser vi mo-
derater det som mindre viktigt att ingjuta hopp hos oss som bor i Sverige.
 
För oss är det numera viktigare att ingjuta hopp hos dem ska inte bor i Sverige, och hade
frågan ställts på det viset hade resultatet blivit annorlunda.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar förlandet, än så länge  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
          
 
AE

DAGENS ROS TILL TOMAS RUDIN

Nu skäms fyllesvinet på riktigt, inte som en hund
 
Fyllesvinet Tomas Rudin, socialdemokrat, rasar omkring i pressen efter att ha blivit
åtalad för att ha stulit en flaska whisky på systemet.
 
Fyllesvinet har getts utrymme att tala ut i media, och det tycks han ha gjort
rätt i.
 
I DEN INTERVJU HAR GER EXPRESSEN GER HAN SIN SYN PÅ SIN EGEN
PERSONLIGA SITUATION PÅ ETT MYCKET PERSONLIGT, ÖPPET OCH ÄR-
LIGT SÄTT.
 
Alla kan vi göra fel, alla gör vi många gånger fel, men inte alla erkänner öppet
att de gjort fel.
 
Tomas Rudins sätt att hantera situationen så är långt, är värd dagens ros, trots
att själva handlingen kanske inte är så rosenröd.
 
 
AE

POLITISKA FYLLEHUNDAR

Socialdemokraten och fyllehunden Tomas Rudin ser ner på djur
 
Socialdemokraternas oppositionsborgarråd, fyllehunden Tomas Rudin, tycks vara
Alliansens triumfkort inför valet.
 
Bättre trojansk häst kan nog inte Alliansen få tag på.
 
Det värsta med oppositionsrådet Tomas Ruden tycks ända vara den stora benä-
genheten att se ner på människans bästa vän, den stackars hunden.
 
MED TOMAS RUDIN SOMOPPOSITIONSBORGADRÅD BEHÖVER ALLIAN-
SEN INGEN POLITIK.
 
Det är som en bättre film, oppositionsborgarrådet smyger sig in på Systembolaget,
ser sig vaksamt omkring, ingen tycks ha honom under uppmärksamhet, och hukar
sig då vid en hylla där det råkar finnas dyrbar whisky.
 
Som av en slump är han iklädd en för stor jacka, som tycks sitta lite illa, så vad pas-
sar bättre än att fylla ut jackan med lite whisky, så att passformen blir lite bättre.
 
SAGT OCH GJORT, JACKAN SITTER SOM SKRÄDDARSYDD, MED EN DYR-
BAR WHISKY UNDER VÄSTEN.
 
För att ingen ska tro att han ägnar sig åt alkoholhaltiga drycker, eller tro att han inte
gör rätt för sig, förser han sig med två billiga alkoholhaltiga flaskor, som han har
vänligheten att betala för.
 
Men som politiker är man ju normalt pressad, tänk vad man måste stressa för att
kunna  ta åt sig, och oppositionsborgarrådet Tomas Rudin tycks ha varit mer stres-
sad än vanligt, så han glömde bort att han fyllt ut passformen i jackan med dyrbar
whisky.
 
Men Folkhäsoinstitutets förlängda arm låter sig inte nöja sig med att opposi-
tionsborgarråd går omkring och dricker hur som helst, så en vaksam vakt från
Folkhäsloinsitutet med vaksam blick upptäcker att oppositionsrådet Tomas
Rudin har fyllt ut sin jacka med dyrbar whisky.
 
Fylld av omtanke tar vakten oppositionsrådet avsides och påpekar att man inte får
klä  sig precis hur som helst.
 
Oppositionsborgarrådet Tomas Rudin kommer då på att han varit mycket stres-
sad och att han därför glömt betala för den dyrbara whiskyn.
 
Nu är väljarnas förlängda arm, oppositionsrådet Tomas Rudin åtald för att ha klätt upp
sig, och han erkänner., att han glömt att betala whiskyn.
 
Och alla lyssnar gravallvarligt på oppositionsborgarrådet, som hävdar att han
inte snattat, utan bara glömt.
 
SÅ DET FÅR BLI LITE DAGSBÖTER FÖR GLÖMSKA, FÖR SNATTA GÖR JU INTE
ETT OPPOSITIONSBORGARRÅD.
 
Det hade kanske kunnat stanna vid detta, men i sin stressade sitauation ger sig oppo-
sitionsborgarådet på hundarna.
 
JAG SKÄMS SOM EN HUND.
 
Här går oppositionsborgarrådet definitivt för långt, vem har hört talas om en hund som
skäms för att hunden snattat whisky på Systembolaget, knappast någon.
 
Nej, att snatta whisky på Systembolagets är nog förbehållet samhällets högsta
elit, de som ska forma dagens och morgondagens samhälle.
 
Själv har jag två hundar, och jag tycker att Tomas Rudin själv bör skämmas, för inte
går dessa omkring och skäms för att de snattar på Systembolaget.
 
SNATTAR PÅ SYSTEMBOLAGET DET GÖR BARA FYLLEHUNDAR, SÅDANA
FYLLEHUNDAR SOM SKA FORMA DAGENS OCH MORGONDAGENS SAMHÄ-
LE.
 
Och sedan undrar man vad åklagaren är för en suspekt person, när han beskriver den
gärning fyllehunden åtalas för.
 
"FYLLEHUNDEN BEGICK GÄRNINGEN MED AVSIKT ATT STJÄLA".
 
Man håller sig för pannan, det är inte underligt att det går utför med rätt och ordning i
landet, tror åklagaren att en fyllehund snattar med avsikt för att stjäla bör han nog sö-
ka ett annat arbetsområde,
 
FYLLEHUNDAR BEGÅR SÅDANA GÄRNINGAR MED UPPSÅT ATT SUPA SIG FUL-
LA.
 
Ser man till det inträffade är det en smärre förseelse och en personlig tragedi, som man
kan känna sympati för.
 
Men man kan inte känna sympati för att fyllehundar ges förtroendebefattningar
på denna nivå.
 
FYLLEHUNDAR, SOM STJÄL PÅ SYSTEMBOLAGEDT MED AVSIKT ATT SUPA
SIG FULLA HÖR INTE HEMMA I POLITIKEN ÖVERHUVUDTAGET.
 
Alliansen har under lång tid backat i Stockholm, och bättre draghjälp än detta kan man
väl knappast få.
 
Det skulle möjligen vara om Veronica Palm öppnade munnen igen.
 
Samtidigt är det märkligt hur Alliansen kan spela bort ett kort med detta värde.
 
Samma dag fyllehunden Tomas Rudin blir rikskändis tillåter man Gustav Rein-
fedlt skriva i Svd och klarlägga hur korkad han är och hur korkade och tondöva
de är som släppt fram fölet Gustav Reinfeldt, sprungen efter stridshingsten Fre-
rik Reinfeldt.
 
Så Tomas Rudin och Gustav Reinfeldt blir kanske ändå i slutändan någon form av
nollsummespel, allt tillbaks på samma ruta.
 
Möjligen med den skillnaden att tragedin fyllehunden Tomas Rudin ligger på det
mänskliga planet, medan tragedin Gustav Reinfeldt ligger på det odemokratiska
planer.
 
För än är väl Sverige inte ett familjeföretag.
 
AE
 
 
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgontal till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge  
 
Vi har  nu lagt plattformen inför valet i form av vårt nya ideprogram, och den viktigaste
punkten är då att vi kommer att säkerställa att invandringen inte kommer att minska.
 
Behovet av asylboenden kommer därför att vara fortsatt stort, och det är den främsta
anledningen till att vi konverterar äldreboende till asylboenden.
 
Dessa äldre svenskar kommer ju aldrig att kunna omfattas av arbetslinjen, så det finns
ingen anledning att lägga ner resurser på den gruppen.
 
Redan har vi avvecklat 28 100 platser inom äldrevården, men det räcker inte om vi ska
kunna bibehålla nuvarande volym på invandringen, vi måste fortsätta att avveckla alla
dessa äldre.
 
Därför är det tragiskt att Göran Hägglund nu inte lyckats motstå de populistiska krafter,
som ställer sig kritiska till att de äldre ska bort så fort som möjligt. Han har tydligen drab-
bats av någon typ av hybris inför valet , och menar nu att vi ska öka antalet platser inom
äldrevården.
 
Här har vi minskat ett antal år, och nu kommer Göran och säger att vi ska öka, här får
han helt enkelt skärpa sig.
 
Tyvärr har vår politik inom detta område inte trängt ner i verksamheten överallt, man ser
fortfarande exempel där personalen lever kvar i den gamla andan och gör vad de kan
för att de äldre ska överleva.
 
Ett riktigt skräckexempel fick vi härom dagen från Säffle, där man satt en rullstolsbunden
på en toasits på toiletten för att inta måltiderna, och enda skälet var att hon inte annars vil-
le äta.
 
Vi får nu informera lite tydligare om vår äldrepolitik, så att man inser att man ska låta äldre
i rullstolen sitta och dö, om de inte vill äta.
 
Att underlätta fortsatt överlevnad genom att bereda möjlighet att sitta på en toasits och äta,
när man har en rullstol till hands, får absolut inte förekomma.
 
Det blir för dyrt och på det sättet får vi aldrig ordning och reda i finanserna.
 
Och inte bara detta, att den förlamade gavs möjlighet att äta på en toasits, personalen ut-
tryckte stolthet över att man gick emot vår politik. Man försvarade då avsteget med:
 
"På toasitsen känner hon sig lugn, där kan hon sitta och äta utan att spilla".
 
Har personel bibringats den uppfattningen att de ska hjälpa de äldre att äta utan att spilla
är det min personliga uppfattning att de bör söka andra arbetsuppgifter.
 
Det får inte bli för dyrt inom äldrevården.
 
Vår begåvade Anna Batra, hon som ser alla utanför Stockholm som obegåvade lantisar,
skriver nu ihop sig med den likaledes begåvade Per Bill och hävdar att viktiga samhälls-
funktioner inte får hanteras så lättvindigt som oppositionen gör.
 
Här har jag svårt att hänga med den begåvade Anna Batra och den likaledes begåvade
Per Bill, det är väl fortfarande Alliansen som sitter vid makten, eller har oppositionen re-
dan börjat göra lättsinniga saker.
 
Frånsett det utgår jag ifrån att den begåvade Anna Batra och den likaledes begåvade
Per Bill avser den lättsinniga inställningen till tågunderhållet.
 
På tal om tågunderhåll medförde trasiga ledningar under gårdagen stora förseningar
inom Skåne.
 
Där ser man hur det går när oppositionens lättsinnighet får styra underhållet.
 
Anna Batra låter förresten hälsa att hon inte tycker att alla lantisar är obegåvade. De
som röstar på moderaterna är självfallet begåvade.
 
Nuon affären fortsätter att spöka och Maud Olofsson skriver en hel del om detta i sin
bok "jag är den jag är".  Jag uppfattar det som om att hon vill försöka lägga ut ytterli-'
gare dimråder,för att det inte så tydligt ska framgå att hon ljög om det mesta i anslut-
ning till den affären, också.
 
Det visar sig nu också att affären genomfördes, trots att vi visste att den var för dyr,
främst för att vi inte ville utmana centerpartiet. Satte vi oss emot affären menade Maud
att centerpartiet i sin tur kunde sätta sig på tvären i kärnkraftsfrågan.
 
Vi hade ingen anledning att fundera någon längre tid över detta, det rörde sig ju ändå
om andras pengar,  och då är priset billigt för att köpa sig fortsatt makt.
 
Maud avfärdar i boken föraktfullt alla kritiker till affären och menar att de tillhör "De ef-
terklokas förening".
 
Trots allt som kommit fram tycks Maud inte ens kvalificera sig för en plats i denna för-
ening, en del lär sig tydligen aldrig.
 
I går fick vi rapport om att korruptionen i Sverige ligger över EU snitt, samtidigt föll en
dom i ett mutmål som gällde en hög chef i Norrtälje.
 
När denna chefen tillsattes visste alla berörda att hon varit under åtal för mutbrott, men
hennes kontakter med ledande politiker var av den arten att detta ansågs vara en merit.
 
Nu när domen fallit bedyrar alla, som tillsatte henne, att man har fortsatt förtroende för
henne för att det inte ska falla någon skugga över dem själva.
 
Det är så vi motarbetar den korruption, som ligger över EU genomsnitt.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge    
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
          
AE

GÖRAN HÄGGLUNDS SISTA RESA

Karusellen snurrar allt fortare
 
Hela det politiska havet är i gungning, än går det upp, och än går det ner. det känns
som att sitta i en berg & dalbana.
 
MED ALLA TVÄRA KAST INFÖR VALET ÄR DET BARA ATT KONSTATERANATT
DET VORE EN KATASTROF MED TÄTARE VAL.
 
De flesta områden inom samhället och viktiga system har under nuvarande regering ut-
'satts för omfattande experimentering, med marknadskrafter, med människor och med
system.
 
Det utmärkande för de flesta av dessa experiment är att de genomförts utan ana-
lyser och konsekvensbeskrivningar.
 
MAN HAR HAFT EN FUNDAMENTALISTISK SYN PÅ HUR MAN VILL GÖRA, BYGGD
PÅ ERFARENHETER FRÅN MUF OCH TIMBRO, OCH SÅ HAR MAN OMSATT DETTA
I VERKLIGHETEN UTAN ATT FÖRSTÅ VAD DET KAN KOMMA ATT INNEBÄRA.
 
Det verkliga utfallet ser vi sedan en tid tillbaka på många områden, och på område efter
område tvingas man efter hand till reträtt.
 
Tågunderunderhåll hölls tillbaka, för att folk antogs inte bry sig, när tågen spårar ur,
och när det visar sig att folk bryr sig. hojtar man i högan sky att nu minsann ska
vi rätta till det elände oppositionen ställde till med.
 
För svaret skulle gå bort, och det som fanns kvar skulle försvara Afghanistan. När
det visade sig att folk brydde sig även om detta, då skulle anslagen höjas och Sverige
skulle plötsligt försvaras.
 
Resurser i skolan hölls tillbaka på viktiga områden, bland annat viktiga resurser för
resurssvaga elever. När PISA visade detta på ett sätt som alla förstod, då blev även
detta en viktiga fråga.
 
Brottsoffer har alltid ifrågasatts, nu står vi inför ett val och då ska deras roll stärkas.
 
Skatter först ner, och så går det åt pipan, då ska skatterna upp, och då går det säkert
också åt pipan.
 
Valfriheten i skolan och inom vården är först helig, sedan är den inte helig.
 
Listan kan göras mycket längre, men gemensamt är att man på viktiga samhällsområden
bestämt sig för att bedriva en politik, som inte är hållbar på sikt. Man tvingas då till reträtt
på område efter område, och gemensamt för alla dessareträtter är att man genomfört
förändringarna utan eftertanke och utan konsekvensanalyser.
 
Jan Björklunfs yrvakna ansikte varje gång det inträffar något som visar att det gått
åt pipan är en god illustration hur Alliansen långsiktigt bedriver sin politik.
 
JAG HADE INTE EN ANING OM ATT DET SKULLE BLI SÅ HÄR.
 
Nu närmar sig valet alltmer och då börjar det också hetta under fötterna på Göran Hägg-
lund, och det är ju inte konstigt.
 
Med en väljarandel på bara drygt 3 % har han all anledning att svettas.
 
MEN HAN FINNER RÅD I DENNA BISTRA SITUATION OCH SÄTTER SIG I EN VAGN
I BERG & DALBANAN OCH SÅ FAR DET IVÄG.
 
Under ett antal år har antalet platser i äldreboenden minskat med 28 100 platser, och en-
dast döende kommer nu in på äldreboenden i avvaktan på att de ska omlastas för nästa
resa, till begravningsentreprenören.
 
Men nu ska detta rättas till, inför valet.
 
NU SÄTTER SIG GÖRAN HÄGGLUND I TV OCH DEKLARERAR ATT VI MÅSTE BYG-
GA UT FLER PLASTER I ÄLDREBOENDET.
 
Samma regering, samma politiker, begår samma misstag gång på gång.
 
I DET HÄR FALLET BESTÅR MISSTAGET I ATT BEDRIVA EN POLITIK, SOM MEDFÖR
ATT PLASTERNA INOM ÄLDREVÅRDEN BLIR FÖR FÅ, FÖR ATT SEDAN YRVAKET,
INFÖR VALET, KONSTAtERA ATT DE ÄR FÖR FÅ OCH BÖR BLI FLER.
 
Det hela liknar mer en ren cirkus.
 
För alla mänskliga varelser, för medborgare som såväl för politiker, underlättas till-
varon om man gör rätt från början.
 
DET ÄR INTE NÖDVÄNDIGT ATT GÖRA FEL FRÅN BÖRJAN, FÖR ATT SEDAN TVIN-
GAS ATT GÖRA RÄTT TILL SLUT.
 
Framför allt inte om man redan från början har sådan information att det är lätt att se vad
som är rätt från början.
 
MEN ATT DET GÖRS RÄTT FRÅN BÖRJAN KRÄVER JU ATT VI OCKSÅ HAR RÄTT
REGERING FRÅN BÖRJAN.
 
 
Göran Hägglunds sista resa
AE
 
 
 
 
 

MAUD OLOFSSON ALLT ANNAT ÄN EFTERKLOK

Besätter posten som ordförande i idioternas förening
 
NUON affären är en skandal i många avseenden, den sämsta företagsaffären någon-
sin i Sverige, mängder av mygel. politiska skandaler och mängder av lögner.
 
För de värsta lögnerna stod Maud Olofsson  för, med gott stöd av den inte alltför be-
gåvade statssekreteraren Ola Alterå.
 
MEN LJUGA SÅ ATT DET OSADE OM DET KUNDE DE BÅDA.
 
Nu har tydligen lögnerskan Maud Olofsson insett att det var en belastning att hon ljög
så att det osade.
 
I sin bok "jag är den jag är" beskriver hon hur hon genomförde affären i strid med
alla kritiker, som inte begrep någonting.
 
Dessa kritiker var väldigt tydliga i sin kritik, och den framfördes innan man kunde vara "ef-
terklok".
 
Kritiken var väldigt tydlig i vissa avseenden:
 
PRISET VAR FÖR HÖGT, AFFÄREN VAR POLITISKT RISKABEL OCH DEN SKULLE
KOMMA ATT MEDFÖRA ATT VATTENFALL INTE SKULLE KUNNA LEVERERA DEN
HÖGA AVKASTNING MAN VANT SIG VID.
 
Denna kritik framfördes av intierade bedömare, när affären fördes påt al,och detta var då
långt innan man kunde visa sig "efterklok".
 
Nu vet vi resultatet:
 
ALLA ÄR ENIGA OM ATT PRISET VAR FÖR HÖGT, DEN POLITISKA RISKEN BLEV
SÅ HÖG ATT ALLA INBLANDADE LJUGER OM SINA ROLLER OCH AVKASTNIN-
GEN ÄR SOM BORTBLÅST.
 
Detta bekräftar Vattenfall idag.
 
Detta förutsåg ett antal initierade och kunniga bedömare, när affären fördes på tal,och
när denna kritik framfördes hade man inte facit, och bör rimligen inte kunna avfärdas som
att vara efterkloka.
 
Dessa initierade bedömare, som kritiserade affären när den fördes på tal,och som
senare fick rätt på alla punkter betygssätts i boken av Maud Olofsson.
 
DE INGÅR I DE EFTERKLOKAS FÖRENING.
 
Det är svårt att tänka sig att det går att visa upp ett större förakt för kunnighet och intigri-
tet, än det nu Maud Olofsson visar.
 
Att ingå i de "efterkolkas förening" är väl knappast något man eftersträvar, men lögnerskan
Maud Olofsson kvalificerar sig som både medlem och ordförande i andra föreningar.
 
HON SES SÄKERT SOM VÄLKOMMEN BÅDE I "IDIOTERNAS FÖRENING" OCH "LÖG-
NARNAS FÖRENING".
 
Vi medborgare måste också höra hemma i "idioternas förening", något fel måste det ändå
vara på oss.
 
I ETT ANSTÄNDIGT LAND SKA INTE EN LEDANDE POLITIKER KUNNA VISA ETT SÅ-'
DANT FÖRAKT FÖR KUNNIGA OCH INITIERADE BEDÖMARE FÖR ATT FÖRSÖKA
DÖLJA DE TILLKORTAKOMMANDEN MAN SJÄLV GJORT SIG SKYLDIG TILL.
 
 
Ordförande i idioternas förening
AE
 
 

STATSMINISTERNS MORGONSHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulleoch mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge  
 
I dag vaknade vi upp till ännu en väljarbarometer, denna gång var det Marknadsinsikts
väljarbarometer, och den visar ingen större förändring i väljarsympatierna.
 
Centerpartiet och kristdemokraterna under 4 %, folkpartiet också på väg att trilla ur riks-
dagen, det är då tur att vi kan luta oss tillbaka och se hur det gick år 2010.
 
Sverigedemokraterna toppar tyvärr med sina 15 %, men detta inger ingen större oro.
 
Vi räknar kallt med att många av dessa sympatisörer inte kommer att kunna rösta, bara
vi undanhåller och gömmer deras valsedlar på samma sätt vi gjort tidigare.
 
Det visar sig nu att vår ansvarsfulla sjukvårdspolitik medfört att Stockholm har lägst sjuk-
sköterskor i hela landet räknat per 100 000 invånare. För att detta fåtal inte ska behöva
kosta mindre än om vi hade fler sköterskor, har vi säkerställt kostnadsnivån genom att
säkerställa att så många som möjligt, på vissa avdelningar alla, är bemanningspersonal.
 
Nu tycks oppositionen gå till val på att man ska öka antalet vårdplatser. Det är denna po-
litik vi angrep igår när vi informerade om att en rödgrön seger i valet skulle medföra att
många inom vården skulle avskedas.
 
Mycket av kritiken mot äldrevården tycks bero på att vi blivit alltför gnälliga.
 
I Ystad bor Gulli Persson, bara 86 år gammal, och hon gör inget annat än gnäller på
äldevården.  Hon har fått ett antal strokes, vilket medfört att hon ramlat och fått skador,
med den följden att hon fick amputera båda benen.
 
Hon sitter nu i rullstol och kan inte gå på toiletten.
 
Nu sitter hon ensam hemma i lägenheten, i rullstonen,och gnäller för att hon inte får
plats på äldreboende. Som tur är har också Förvaltningsrätten sagt att hon gnäller
för mycket.
 
Vi fick igår höra att Sverige är mer korrupt än genomsnittet i EU, detta är ingen nyhet,
vi har vetat detta länge. Samtidigt har vi försökt att få det att framstå som att vi är bäst
i världen, även här.
 
Nu kan vi dock peka på att utvecklingen går åt rätt håll, under de närmaste åren kommer
det att byggas färre arenor, och allt färre moderater kommer då att falla för frestelsen
att åka till Båstad och andra orter och festa.
 
 
Den där Stefan Löfven tycks inte ha koll på mycket ,men i ett avseende är vi överens. Han
menar nu att det inte är ödet som ska styra landet.
 
Här är vi som sagt helt överens, det är vinnarskallar som jag som ska styra landet.
 
Aftonbladet har ofta svårt för att hitta rätt, och nu hamnat man också helt fel när man sä-
ger sig ha läst Maud Olofssons bok "jag är den jag är".
 
Aftonbladet hänvisar då till Maud Olofssons hat till sossepartiet, och detta grundar sig på
att Göran Persson petade på henne och sa att hon var fet.
 
Aftonbladet menar då att utan detta sossehat stannar Alliansen. På den punkten kan vi
lugna Aftonbladet.
 
Vårt hat, eller rättare sagt mitt privata hat, till sverigedemokraterna är så stort, att vi inte
behöver stanna på länge,
 
Uppgifter gör nu gällande att Jan Björklund är mer svajig än vi kunde ana. I tidig ålder
uppges nu att han ville avskaffa både skolbetyg och värnplikt, och det ska komma från
en före detta major som sedan blev utbildningsminister.
 
Jan Björklund ursäktar nu detta med att man har väl rätt att vara velig och ändra sig.
 
På den punkten får jag ge Jan rätt, ska vi kunna vinna valet får vi se till att vara ännu
mer veliga och ändra oss i ännu fler viktiga frågor.
 
Dagen har tyvärr också innehållit dystra nyheter. För bara några dagar sedan gottade
jag mig åt att sverigedemokraterna hängdes ut i media, för att man begärt bidrag till
sitt kvinnoförbund, på samma sätt som alla andra gjort.
 
Nu säger åklagaren att inget fel begåtts, och man kan ju bli förbannad för mindre.
 
Om jag underblåser hat mot dessa, jag vet inte vad jag ska kalla dem, så är det me-
ningen att det ska färga av sig på åklagarens agerande.
 
Det kan aldrig vara meningen att sverigedemókrater ska kunna omfattas av  rätts-
systemet under Allinsens styre.
 
Med sådan värderingar ska man både misshandlas och dömas ohörd.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet,än så länge 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trev-
lag dag.
 
          
AE
 

STATEN ÄR EN REN OCKRARE

Bristande balans mellan medborgarna och staten
 
I dag kan man läsa i Borås Tidning om en medborgare, som fått ett kärleksbrev från
Transportstyrensen, angående trängselskatt.
 
Medborgaren ifråga tycks ha varit av den vankelmodiga sorten, när han skulle betala
sin trängselskatt, i tid, tryckte han på fel "datorknapp".
 
I stället för att få de 26:- Taransportstyrelsen behövde för att bygga ut infrastruk-
turen fick man bara in 25:-.
 
DETTA VAR FULLT TILLRÄCKLIGT FÖR ATT TRANSPORTSTYRELSEN SKULLE
FÖRKLARA FULLT KRIG MOT MEDBORGAREN.
 
Här ska det minsann sättas på plats, och ingen ska tro att det går att betala bara 25:-
när man ska betala 26:-, kosta vad det kosta vill.
 
OCH DET KOSTADE.
 
Den vankelmodige medborgaren, som inte kunde trycka på rätt "datorknapp" anfölls
nu med en faktura, upptagande restbeloppet 1:- samt en påminnelseavgift på 500:-.
 
Det krig olika myndigheter för, här Transportstyrelsen, visar på ett antal obalanser i
vårt samhälle, som sträcker sig långt bortom denna enskilda faktura.
 
Till en början ställer man sig frågan, om det verkligen finns sådana kompletta
idioter, att de skickar ut ett krav på 1:-.
 
FRÅGAN ÄR NU LÄTT ATT BESVARA, SÅDANA KOMPLETTA IDIOTER FINNS PÅ
TRANSPORTSTYRELSEN.
 
Men frågan är betydligt större.
 
EN PÅMINNELSE PÅ 500:-  ??
 
Vi har en lagstiftning inom detta område, som reglerar hur stor en påminnelse högst får
vara, när det gäller krigföringens offer, och den får då vara högst 60:-.
 
För den krigförande part, som har tillgång till alla de vapen krigsoffren inte har,
gäller som alltid andra regler.
 
OCH DÅ KAN EN PÅMINNELSEAVGIFT SÄTTAS HUR HÖG SOM HELST, OCH
MAN BESLUTAR OM OLIKA LAGAR FÖR ATT GÖRA DETTA MÖJLIGT.
 
CSN får ta ut 200:- Transportstyrelsen får ta ut 500:-.Det finns många ytterligare exem-
pel på obalanser, där man jag medborgarna med blåslampa, men själv väljer att åka på
Kick Off, så att man inte hinner sköta sitt arbete.
 
En för sent inlämnad skattedekl (sen 1 dag) ger en förseningsavgiftg på 500:-, medan
vi medborgare ibland först efter vår hädangång kan ges ett svar på en viss förfrågan,
för balansen är på ett visst antal år, och då ska vi vänta ett visst antal år.
 
Tar en medborgare ut mer än 60:- är det ocker, och man ska lagstifta mot det.
 
NÄR DET GÄLLER DEN KRIGFÖRANDE PARTEN STIFTAR MAN SÄRSKILDA LA-
GAR FÖR ATT MAN SKA KUNNA TILLÄMPA OCKERPRISER.
 
Detta visar på en syn och en obalans, som inte hör hemma i ett demokratiskt, civilise-
rat och anständigt samhälle.
 
Balansen mellan medborgarna och stat/kommun bör i ett sådant land vara god
och det innebär att kostnader i en viss riktning ska täckas enligt samma principer
som kostnader i den andra riktningen.
 
LAGSTIFTAR MAN PÅ DET SÄTTET ATT JUST STAT/KOMMUN KAN OCKRA,
UPPSTÅR EN STOR OBALANS, SOM INTE KAN MOTIVERAS PÅ ANNAT SÄTT ÄN 
ATT MAN TILLÄMPAR EN SYN, SOM INTE ÄR FÖRENLIG MED DEMOKRATINS
FUNDAMENTA.
 
I ett demokratiskt samhälle, där anständighet och civilsation råder fullt ut, bygger sam-
hällets organsation på att man organiserar stat/kommun i syftet att  man ska värna om
medborgarna, primärt.
 
I ett samhälle, där man saknar anständighet och civilisation, tillämpat man ofta det mot-
satta synsättet.
 
MAN ORGANISERAR SAMHÄLLET FÖR ATT MEDBORGARNA SKA VÄRNA OM
STAT/KOMMUN, PRIMÄRT.
 
Det är en sådan syn somligger bakom synsättet att stat/kommun ska kunna ta ut en
större påminnelseavgift än medborgarna.
 
SÅ DET ÄR ABSOLUT INTE AV UNDERORDNAD BETYDELSE ATT STATEN, HÄR
TRANSPORTSTYRENSEN, GER SIG SJÄLV RÄTTEN ATT PÅMINNA FÖR 500:-,
MENAN VI ANDRA BARA FÅR PÅMINNA FÖR 60:-.
 
Att det då finns kompletta idioter på transportsyrelsen får nog ses som en under-
ordnad fråga.
 
Sedan får vi nog skylla oss själva, ett mer kuvat folk lär väl inte gå att uppbringa i den
fria världen, men det är faktiskt ingen naturlag som säger att detta ska gälla "for ever".
 
AE
 
 
 
 
 

EN DISKRIMINERANDE ARBETSLINJE

Grupp ställs mot grupp
 
Desperationen tycks öka inom Alliansen, och man tycks vara beredd att gå hur långt
som helst för att skyla över allt som blivit mer eller mindre tokigt.
 
Och man använder då bland annat den så kallade arbetslinjen som förevänd-
ning.
 
Vi har tidigare fått vänja oss vid att arbetslösa utrikesfödda blivit favoriserade på ar-
betsmarknaden genom att de kunna få tillgång till så kallade instegsjobb, något
svenska arbetslösa inte kan få.
 
Marknadskrafter och lönsamhetsaspekter gör självklart att detta medfört att
arbetsgivare i stor utsträckning valt att anställa utrikesfödda.
 
DET ÄR I ALLT VÄSENTLIGT DETTA SOM LIGGER BAKOM REGERINGENS
FRAMGÅNGAR, NÄR DET GÄLLER ATT "FÅ UTRIKESFÖDDA I ARBETE".
 
Och detta skryter man helt öppet över.
 
200 000 UTRIKESFÖDDA HAR FÅTT ARBETE, OCH KAN GÅ TILL ARBETET
VARJE DAG SOM ERIC ULLENFÅN SÄGER, OCH PRISET ÄR ATT KANSKE
200 000 SVENSKAR BLIVIT UTAN ARBETE.
 
Man skryter över att man ställer en viss grupp utanför arbetsmarknaden och ställer
grupp mot grupp.
 
Nu tycks man inför valet ha kommit fram till att denna diskriminering inte är tillräck-
lig. Genom ytterligare diskriminering vill man nu få ännu fler utrikesfödda "att gå till
arbetet" varje dag.
 
Ett förslag tycks förerstående, som  innebär att utrikesfödda som uppbär etab-
leringsrätt, etableringsstöd och bostadstillägg, ska få behålla dessa förmåner
även om de antar anställning full tid.
 
MAN VILL MED DETTA SÄNKA "TRÖSKLARNA" ATT SÖKA ARBETE, OCH NOG
SÄNKER MAN TRÖSKLARNA, MEN BARA FÖR VISSA.
 
Man ställer återigen grupp mot grupp, svenskar mot utrikesfödda.
 
Att sänka dessa "trösklar" är detsamma som om svenskar med arbetslösersättning och
försörjningsstöd fick behålla sina förmåner i de fall de fick full anställning.
 
Men så är det inte, och alla inser att det skulle vara befängt att ha en sådan ord-
ning.
 
MEN ALLA INSER INTE ATT DET ÄR BEFÄNGT ATT HA MOTSVARANDE ORD-
NING FÖR EN VISS GRUPP.
 
Vill man få arbetslösa att "komma närmare arbetsmarknaden" kan det finnas fog för
att göra trösklarna mindre och en övergång till arbete mer lönsam, det vill säga att en
viss eftersläpning av tidigare förmåner kan motiveras.
 
Men i ett civiliserat land gäller då att detta gäller alla, inte bara vissa.
 
I CIVILISERADE LÄNDER STÄLLER MAN INTE GRUPP MOT GRUPP PÅ ETT SÅ
TYDLIGT OCH ORÄTTVIST SÄTT.
 
Det blir allt tydligare att vi inom vissa delar av den politiska eliten har företrädare, som
lindrigt uttryckt visar lite intresse för att måna om den egna befolkningen.
 
Sverige är inte USA, Sverige är inte heller Australien, men vi kan där se hur det
gick med ursprungsbefolkningen, när ledande politiker distanserade sig från ur-
sprungsbefolkningen och satsade på ankommande "utrikesfödda".
 
DET GICK INTE ALLS FÖR URSPRUNGSBEFOLKNINGEN, DET KAN VI SE IDAG,
BÅDE BLAND INDIANER OCH AUBERGINIER.
 
Nu är detta helt klart en "tillspetsad" tanke, men jämförelsen ska nog ses mot bakgrund
hur illa det går om man börjar se ursprungsbefolkningen som mentalt handikappade och
oföretagsamma och satsar på mer företagssamma grupper.
 
Låter det överdrivet ?
 
INNAN MAN SÄGER JA TILL DETTA KANSKE MAN BÖR ERINRA SIG ATT FREDRIK
REINFELDT ANSER MERPARTEN AV OSS SOM MENTALT HANDIKAPPADE OCH BÅ-
DE FREDRIK REINFELDT OCH MAUD OLOFSSON ANSER OSS OFÖRETAGSSAMMA
OCH OUTBILDADE.
 
Ser man den nu  pågående diskrimineringen, där man ställer grupp mot grupp, som ett resul-
tat av detta synsätt på "ursprungsbefolkningen" har man nog anledning att oroa sig i ett läng-
rer perspektiv.
 
I ETT CIVILISERAT LAND HÖR DISKRIMINERING INTE HEMMA VARE SIG I DEN ENA
ELLER ANDRA RIKTNINGEN.
 
 
AE

VÅRD UTAN EFTERTANKE

Sjukvårdsresurser kastas i sjön
 
Eller kanske mer rätt kastas sjukvårdsresurser i Danmark och Tyskland.
 
Vi vet sedan länge att sjukvården i Sverige inte tar sig an vissa sjukdomar och å-
kommer, nyligen fick vi se hur sjuka med kraftiga "svettproblem" löste sina pro-
blem.
 
Vård fanns inte att tillgå i Sverige, i Landstingens slimmade och neddragna
vård fanns inte utrymme för denna vård.
 
MEN KUNSKAP OM LÄMPLIG VÅRD FANNS ATT TILLGÅ, LIKASÅ ÖVRI-
GA ERFORDERLIGA RESURSER.
 
Men dessa resurser får och kan inte användas i Sverige, det blir för dyrt.
 
Då fungerar marknadskrafterna med lite draghjälp av EU regler.
 
SÅ KALLADE "SVETTKLINIKER" DYKER UPP I DANMARK OCH TYSKLAND.
 
Dessa bemannas av läkare och övrig personal, i allt väsentligt hemmahörande i
Sverige. De reser till och från verksamheten med allt vad detta medför i ökade kost-
nader.
 
SJÄLVA VÅRDEN BLIR MYCKET DYRARE ÄN OM DEN SKULLE SKETT I SVE-
RIGE.
 
EU regler ger svenskar med "svettproblem" rätt att vända sig till dessa "svettkliniker"
och Landstingen har bara att betala, allt.
 
Inte bara för vården.
 
UTAN ÄVEN FÖR RESA, UPPHÄLLE MM.
 
Även kostnaderna för patienten blir alltså dyrare, än om vederbörande kunde fått
samma vård i Sverige.
 
PERSONAL FRÅN SVERIGE, PATIENTER FRÅN SVERIGE, DYRARE VÅRD
OCH DYRARE PATIENTKOSTNADER OCH ALLT BETALAS AV LANDSTIN-
GEN.
 
Är det bara oss det är fel på, eller är det också fel på andra, man kan ju undra.
 
Inte har man hört talas om danska kliniker i Skåne, som är avsedda för dan-
ska patienter, som inte får vård i Danmark, men där Danmark ändå ska be-
tala.
 
Spontant verkar det som om det bara är oss det är fel på ?
 
Slimmade organisationer och mindre kostnader i alla ära, men inte är det
mycket värt om en ännu större organisation gör samma sak på ett annat
ställe men till mycket större kostnad.
 
VARFÖR ÄR DET BARA FEL PÅ OSS I DETTA AVSEENDE ?
 
Kan det månne bero på att andra länder har mer framsynta och ansvarsfulla po-
litiker.
 
Frågan ska kanske inte ställas till ansvarspredikanten, men vad tycker andra,
kan man ju undra.
 
 
AE
 

VÅR HELIGA EU KOSSA

Den heliga kon får inte ifrågasättas
 
Indien hade sin heliga ko,och den kunde vi skratta åt.
 
Nu har vi fått vår egen heliga ko, och den får vi abslolut inte skratta åt,
och det gäller delar av den fria rörligheten.
 
DEN FRIA RÖRLIGHETEN NÄR DET GÄLLER LASTBILSTRAFIKEN PÅ
VÅRA VÄGAR HAR BLIVIT ETT STORT HOT I MÅNGA AVSEENDEN.
 
Men i likhet med vad som gäller för övriga heliga kor, får man inte debattera
denna fråga, och under inga som helst omständigheter göra något åt det.
 
VI ÄR MODERNA SLAVAR I FORM AV EN HELIG "EU KOSSA".
 
Att lastbilstrafiken, i form av den fria rörligheten, får äventyra säkerheten på
våra vägar på sätt som sker, är fullständigt horribelt, det också.
 
Vi vet sedan tidigare att chaufförer från vissa andra länder är överrepresente-
rade, när det gäller att köra omkring berusade.
 
Många av dem är helt enkelt rejält berusade, när de framför sina tunga
fordon på våra vägar, ofta med kraftigt förslitna däck.
 
VAD GÖR VI ÅT DETTA, INGET, INTE ÅT DETTA HELLER.
 
Vi vet också sedan  att den fria rörligheten är begränsad när det gäller rät-
ten till interna transporter i Sverige, 3 sådana under en vecka.
 
Vi vet att många chaufförer helt och hållet struntar i detta, de vistas i landet
under längre tider och genomför hur många transporter som helst. Detta
konkurrerar ut den inhemska transportnäringen, då lönerna för dessa chauf-
förer oftast är väldigt låga.
 
VAD GÖR VI ÅT DETTA, INGET, INTE ÅT DETTA HELLER.
 
Nyligen fick vi också veta att många chaufförer kör omkring med handlingar,
som möjliggör att de kan inta flera identiteter, vilket gör det möjligt att köra
sammanhållet under längre tider än vad som är tillåtet, man kan köra till man
stupat.
 
Farligt och hämmar konkurrensen.
 
VAD GÖR MAN ÅT DETTA, INGET, INTE ÅT DETTA HELLER.
 
Polisen, som borde göra något åt detta, tycker det är för jobbigt att göra något
åt detta, och väljer att inte göra någonting, åt detta heller.
 
Nu får vi också veta att många av dessa chaufförer kör omkring med köp-
ta pass, och inte har någon som helst förar- eller trafikutbildning.
 
VAD GÖR MAN ÅT DETTA, INGET, INTE ÅT DETTA HELLER.
 
Polisen, som har tilluppgift att ingripa mot detta, uppger sig känna till att det ofta
förekommer,men väljer att inte göra något åt det, åt detta heller.
 
Polisen tycket att också detta är jobbigt.
 
Vi har alltså på våra vägar ett stort antal chaufförer, som illegalt kör fler transpor-
ter än tillåtet, ofta har kraftigt förslitna däck, ofta kör berusade, ofta är försedda
med handlingar som gör det möjligt att köra till dess de stupar och som ofta sak-
nar gällande körkort och förarutbildning.
 
OCH DENNA HELIGA KO I FORM AV NÅGON FÖRVRÄNGD FRI RÖRLIG-
HET VÄLJER MAN ATT INTE GÖRA NÅGOT ÅT, ÅT DETTA HELLER.
 
Den heliga kon i Indien försvann först efter många hundra år.
 
ÅTGÄRDER INSATTA SÅ HÄR LÅNGT MOT VÅR "HELIGA EU KOSSA"
TYDER PÅ ATT VI FÅR LEVA OCKSÅ MED DETTA I "FLERA HUNDRA
ÅR".
 
De som förespråkade EU hävdade ju att vi skulle öppna upp oss och se globali-
seringen med nya och öppna ögon.
 
MEN DE SA ALDRIG ATT VI SKULLE BLI HELT BLINDA.
 
 
AE
 
 
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge 
 
Särskilt stort ansvar tar jag för att tågen ska gå så lite som möjligt.
 
I morse vaknade jag till ljuvlig musik, de flesta tågförbindelserna på Västkusten var
inställda, och jag kunde snabbt konstatera att det hängde samman med våra ansvar-
fulla nedskärningar.
 
Några kontaktledningar hade ramlat ner, sådant som händer, när ingen bryr sig om att
de ska hänga uppe.
 
Det är ju nu allmänt känt att vi valde att dra ner på järnvägsunderhållet, för att tågen
skulle spåra ur. Bedömningen var ju att vi inte skulle förlora röster på att tågen spårade
ur.
 
Trots alla inställda tåg i dag står vi fast vid denna bedömning, som jag skrev i mitt fina
manifest är ju de flesta medborgarna mentalt handikappade, och vi utgår ifrån att de är
så mentalt handikappade att de inte ser sambandet mellan nerdraget underhåll och ned-
fallna kontaktledningar.
 
Vi moderater går nu ut och varnar vårdpersonal i Stockholmsområdet för att rösta rött.
Vi ser heller att de senare ser rött, när de märker att de inte har tillgång till någon vård-
plats.
 
Vi går nu vidare på arbetslinjen och utökar diskrimineringen av svenskar. För att denna
diskriminering ska bli så stor som möjligt låter vi nu nyanlända behålla sina etablerings-
ersättningar, sina etableringsstöd och sina bostadstillägg, även om de väljer att arbeta
full tid.
 
Det är så vi strävar efter att inte ställa grupp mot grupp.
 
Vi utnyttjar då den omständigheten att svenskarna är oföretagsamma och mentalt han-
dikappade, för annars skulle ju något sådant inte gå att genomföra.
 
Skulle de komma på den befängda iden att arbetslösa svenskar skulle få behålla arbets-
löshetsersättning och försörjningsstöd, om de erbjuds heltidsanställning, vet ju ingen var
det kan sluta.
 
Moderaternas arbetslinje är inte ny, även om det ibland kan verka så. Redan moderaten
Lars Tobisson formulerade på sin tid vår arbetslinje tydligt och klart.
 
Så länge man levererar blir man tolererad.
 
Den här ansvarsfulla arbetslinjen lever kvar, och det är därför vi inte tolererar alla äldre
och cancersjuka.
 
Jag tycker nog att Dagens Industri är lite väl vanvördig mot landets eminens. När jag ställ-
de upp för intervjun i TV hade jag räknat med beröm från alla håll ,men just DI har intagit
en rent fientlig attityd.
 
Tidningen menar att man kan tröttna på att höra på någon som vevar på samma historia
om basket i Tensta, som man hört i 10 år.
 
Dagens Industri bör kunna se till helheten tycker jag, kan man veva om ansvar dag ut och
dag in, bör man väl kunna veva lite om basket i Tensta i 10 år.
 
Dagens Industri drar sig inte heller för att dra upp de mest känsliga uppgifter. Nu skriver
man om våra planer att skydda ytterligare skogsmark, för att värva röster inför valet. Att
vi går miljörörelsen till mötes här för att värva röster begriper ju alla, så det är inget man
behöver hymla om.
 
Men jag tycker ändå att DI och andra kritiker går för långt, när man skriver att vi sågar av
den gren vi sitter på, exporten av skogsprodukter.
 
Inlösen av skog kommer ju att kosta flera 10 tals miljarder och kommer då att öka vårt
redan stora underskott i finanserna, men inte sågar vi av den gren vi sitter på.
 
Däremot sågar vi av den gren skogsägarna, sågverken, skattebetalarna, exporten av skogs-
produkter, sysselsatta i skogen, sitter på.
 
Vi kan såga av hur många grenar som helst för andra, bara vi kan sitta kvar vid makten.
 
Vi får nu alltmer beröm för vår framsynta flyktingpolitik. Jyllandsposten ger oss beröm för
att den svenska politiska korrektheten nu leder till en vad man menar är en stor tragedi.
Mycket riktigt pekar man på att vi undertrycker fria åsikter för att kunna kontrollera lan-
dets befolkning.
 
Med den begåvning landets medborgare tycks inneha, de flesta mentalt handikappade
enligt mitt fina manifest, räknar vi kallt med att de flesta kontrollerade medborgare upp-
lever detta som just rent beröm.
 
Oslopolisen reser nu krav på förstärkt gränsbevakning som skydd för kriminella invand-
rargäng, som reser till Norge från Göteborg och Stockholm på stöldturneer.
 
Eric Ullenfån har nu fått i uppdrag att informera Norges regering om att de ska se dessa
turneer som ett nettotillskott till sin ekonomi.
 
Globaliseringen tar sig hela nya former och vi ser nu att det marknadsförs paketresor till
Sverige från flera länder.
 
Dessa paketresor omfattar, förutom falska pass, även kompletta instruktioner för vilka
historier man ska duka upp, när man begär asyl.
 
Får denna nya näring god fart hyser vi gott hopp om att kunna nå centerpartiets mål
att inom några år,att tillföra landet arbetskraft genom minst 30 000 000 analfabeter.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar förlandet, än så länge  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trev-
lig dag.
 
          
 
 

SVERIGE AVSTÅR FRÅN EU INFLYTANDE

EU beslut ifrågasätts aldrig av Sverige
 
SvD skriver idag om Sveriges hållning till EU och gällande EU rätt,och det som
där förs fram imponerar inte, inte det heller.
 
De flesta av oss är nog ganska okunniga om EU rätt, inklusive innebörden av så
kallad "ogiltighetstalan".
 
Sådan talan kan ett medlemsland föra inför EU domstolen om man anser att ett
beslut gått dem emot och om det strider mot gällande EU rätt, vilket tycks förekom-
ma ganska så ofta.
 
Till skillnad från andra EU länder har Sverige inte fört någon sådan talan
allas under Alliansens tid vid makten.
 
Senast, och enda gången, Sverige fört ogiltighetstalan var 2004 efter initiativ av
Lena Sommerstad, hon vann talan och uppger sig stolt över detta.
 
Efter detta har ingen varit stolt, eller ens försökt vara stolt.
 
De flesta EU experter tycks tycka att detta är mycket anmärkningsvärt, och me-
nar att Sverige genom detta avsäger sig inflytande.
 
Man anser sig också kunna förklara denna ambition, att inte ta tillvara på
de möjligheter till inflytande, som finns.
 
NUVARANDE ALLIANSREGERINGEN HAR VELAT VISA SIG MER EU VÄNLIG
ÄN FÖRUTVARANDE REGERING.
 
Har man den inställningen, brukar ju det mesta gå åt fanders, lite av kejsarens nya
kläder och "min pappa är starkare än din pappa",
 
En EU expert, professor Carl Fredrik Bergström, anser att Sverige bör lära av andra
EU länder.
 
Vilken planet kommer han ifrån, det vet väl alla att vi inte har något att lära av
andra EU länder, det är ju andra EU länder som ska visa lika stort ansvar som
Sverige i olika frågor.
 
Bergström menar sig ha sett lägen, där vi förlorat inflytande genom att inte utnyttja
denna möjlighet till att driva en juridisk linje, i vissa frågor där Sverige varit emot ett
visst beslut,
 
Kritiken bland svenska EU parlamentarier mot denna undfallen är ganska så bred
och omfattande, både bland alliansens och oppositionens företrädare.
 
Men det finns en som vet bättre, moderaten Gunnar Hökmark.
 
HAN MENAR ATT DET ÄR TVÄRTOM, VI RISKERAR ATT FÅ MINSKAT INFLY-
TANDE OM MAN UNDERKÄNNER ÖVERENSKOMMELSER VARJE GÅNG MAN
HAR FÖRLORAT.
 
Så lyssnar och uttalar sig en sann moderat, med många år bakom sig som EU parla-
mentariker.
 
Det är inte känt att NÅGON hävdat att man ska  driva en fråga juridiskt VAR-
JE gång man förlorat i ett visst avseende.
 
Det kritikerna hävdar är att Sverige kanske borde göra som andra länder och väl-
ja sina strider och IBLAND föra ogiltighetstalan.
 
 
Gunnar Hökmark har många år bakom sig i sin position och borde hålla sig för god
att ta till den typen av generaliserande och felaktiga uttalanden.
 
Fram skymtar alltså ett mönster.
 
I STÄLLET FÖR ATT SKYLLA PÅ EU KANSKE VI IBLAND SKYLLA PÅ OSS
SJÄLVA FÖR ATT VI INTE UTNYTTJAR RÄTTEN TILL OGILTIGHETSTALAN.
 
 
AE
 
 
 

ATT RITA STORA FITTOR

Borås har misslyckats i sina ambitioner
 
Í dag kan man i Borås Tidning läsa om den misslyckade satsning Borås gjort
när det gäller tillströmningen av turister och andra gäster,
 
Vid bildandet av BoråsBorås TME AB år 2010 satte man ett visst mål, att
inom en viss tid fördubbla anströmning av turister/övriga gäster till Borås.
 
DETTA MÅL HAR MAN INTE KOMMIT I NÄRHETEN AV.
 
Denna typ av mål är inte alltid lätta att sätta, och man kan säkert leva med att orea-
listiska mål inte uppfylls.
 
Mer allvarligt tycks vara att ökningen av tillströmningen av turister/gäster va-
rit mindre i Borås än jämförbara städer.
 
Det finns bakomliggande konkreta orsaker till sådant, en sådan bakomliggande or-
sak skulle kunna vara att Borås har, jämfört med andra städer, sämre förutsättnin-
gar att klara konkurrensen.
 
Sådant kan man tvingas leva med och får acceptera.
 
Men det kan också finnas andra bakomliggande orsaker, det är inte helt ovanligt
att misslyckanden i olika former beror på att verksamhetens ledning inte har den'
kompetens, som erfordras för att man ska kunna hävda sig.
 
Att vid återkommande misslyckanden låta samma ledning klamra sig fast
förekommer bara i den politiskt styrda världen.
 
I DEN DELEN AV VÄRLDEN, DÄR MAN INTE LEVER AV ATT SÄTTA SPRÄTT
PÅ ANDRAS PENGAR, BYTER MAN UT LEDNINGAR, SOM INTE FYLLER MÅT-
TET.
 
Vissa tecken tyder på att ledningen inte riktigt förstått hur man ska hantera situatio-
nen, och således kan antas inte fylla måttet
 
Att förklara misslyckandet med att byggnationen av Kongresshuset fördröjts vittnar
knappast om något större strategiskt tänkande.
 
Valet av retorik och ordval återspeglar också ofta den bakomliggande kompetensen.
Det får nog anses bekräftat att återkommande brister i olika verksamheter ofta då får
kompenseras med värdeladdade ord, som är avsedda att imponera.
 
Antalet gånger man därför använder ett visst värdeladdat ord kan stå i direkt
motsatsförhållande till vad man i verkligheten lyckats åstadkomma.
 
LEDNINGEN FÖR BORÅSBORÅS TME AB BÖR DÄRFÖR KANSKE INTE I FÖR-
STA HAND BEDÖMAS UTIFRÅN HUR MÅNGA GÅNGER MAN ANÄVNDER OR-
DET "TURISTEKONOMISKA EFFEKTER".
 
Att man själv imponerar på sig själv genom att upprepa detta ord är ju alldeles up-
penbart, men drar det turister/övriga gäster.
 
Ett antal tecken på att ledningen inte alltid förstått varför en verksamhet går bra eller
dåligt är att falla för tillfälliga nycker.
 
EN SÅDAN TILLFÄLLIG NYCK, TROLIGEN EN DAGSLÄNDA I DET SVENSKA
KONSTLIVET, ÄR ATT TA HIT DEN SÅ KALLADE GENUSKONSTNÄREN
CAROLINA FALKHOLT I SAMBAND MED SÅ KALLADE STREET AKTIVITETER.
 
Hennes bidrag till konsten och artisteriet är alltså att rita "fittor" så stora som möjligt.
 
Hur detta artisteri uppfattas av den lokala befolkningen fick vi härom dagen ett tyd-
ligt bevis på i Umeå.
 
Där höll artisten Carolina Falkholt som bäst på att spreja en riktigt stor "fitta".
 
En äldre herre råkade passera förbi detta artisteri, uppgifterna gör gällande att det
var en både omdömesgill och ordentlig äldre herre.
 
Förutom dessa egenskaper kände han, till skillnad från många andra, ett visst
samhällsansvar, vilket bland annat yttrade sig i att han ställde sig kritisk till
olika former av vandalism.
 
När han sålunda passerade förbi det pågåendet artisteriet övermannades han av sitt
samhällsansvar.
 
MED ORDEN "JÄVLA VANDAL" INGREP HAN FÖR ATT FÖRSÖKA STOPPA
GENUSKONSTNÄRENS PÅGÅENDE AKTIVITET ATT SPREJA EN SÅ STOR
"FITTA" SOM MÖJLIGT.
 
Säkert är att detta inslag i streetaktiviterna kommer att dra ett antal likasinnade
till Borås, tillfälligt i samband med ritande av "fittor". Inte helt osannolikt är att de
kommer att invadera Stora Torget med banderoller om hur en riktig "fitta" ser ut.
 
Lika säkert är det nog att det avskräcker fler än det tilltalar.
 
OCH DE SOM AVSKRÄCKS HAR SÄKERT ETT BREDARE INTRESSE ÄN ATT
RITA SÅ "STORA FITTOR" SOM MÖJLIGT, VILKET TORDE INNEBÄRA ATT DE
INTE SÄTTER SIN FOT I "FITTSTADEN" BORÅS, VARE SIG I SAMBAND MED
FITTRITANDET ELLER SENARE.
 
Långsiktigt ansvar är det som gäller, säger då Bill
Långsiktigt var order, säger då Bull
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÄLDRE LÄTTA MÅL FÖR KRIMINELLA

Äldre blir bestulna i sina hem
 
Under de senaste dagarna har det kommit flera rapporter, som visar att äldre, som
har tillgång till hemtjänst, blir bestulna i sina hem.
 
Många av stölderna har möjliggjorts av att hemtjänsten personal är anonym,
och enligt uppgifter kan en äldre inom loppet av en vecka få besök av över
50 - talet anställda.
 
MÅNGA ÄLDRE HAR HELT ENKELT INTE EN ANING OM VEM SOM KOMMER
EN VISS DAG, OCH OFTA ÄR DET EN HELT OKÄND PERSON.
 
Det visar sig nu att detta har öppnat upp för en ny i affärside inom valfrihetens evan-
gelium.
 
FALSK HEMTJÄNSTPERSONAL, KRIMINELLA PÅ STÖLDTURNE, DYKER UPP
OCH UTGER SIG VARA HEMTJÄNSTPERSONAL FÖR ATT KUNNA BEREDA
SIG TILFÄLLE TILL BOSTADEN.
 
I sedvanlig ordning avfärdar ansvariga politiker och tjänstemän detta med sedvanlig
arrogans.
 
DE ÄLDRE FÅR MINNSAN SE TILL ATT BEGÄRA LEGITAMTION.
 
Det är inte de äldre, som skapat denna absurda situation inom Hemtjänsten, där to-
talt okända personer dyker upp titt som tätt.
 
DET ÄR POLITIKER SOM SKAPAT DENNA ABSURDA SITUATION.
 
Att då avfärda detta med att "de äldre får vara så goda att begära legitamtion" vitt-
nar om en tondövhet, som är minst sagt anmärkningsvärd.
 
Många av dessa äldre är glada att få besök i sin ensamhet över huvudtaget,
många är dementa, många både ser och hör dåligt.
 
ATT DÅ SKAPA SYSTEM, SOM GÖR DET LÄTT FÖR KRIMINELLA ATT TA FÖR
SIG, OCH AVFÄRDA DETTA MED ATT DE GAMLA DEMENTA FÅR ALLT SE TILL
ATT BEGÄRA LEGITIMATION, VITTNAR OM EN TONDÖVHET, SOM INTE HÖR
HEMMA INOM ÄLDREVÅRDEN.
 
De äldre har allt rätt att kräva lite mer efter att ha varit med om att bygga upp det sam-
hälle vi är stolta över dag.
 
För vi är väl stolta ?
 
AE

MARIA LARSSON PÅ LÖGNTURNE IGEN

Återigen en groda från Maria Larsson
 
Äldreminister Maria Larsson tycks ha lite speciella egenskaper,om man väljer att
uttrycka sig diplomatiskt.
 
Mest utmärkande drag tycks vara att säga rena dumheter, ofta i förening med
rena lögner.
 
Vem minns inte när äldreminister Maria Larsson, internt kallad grodan för alla sina
grodor, utlovade ersättning till alla, som blivit utsatta förövergrepp i sin tidiga ålder
i fosterfamiljer och på andra håll.
 
Nu blev det inte riktigt så, och äldreministern blev avslöjad med en ren lögn.
 
FÖRSVARET DEN GÅNGEN BLEV DET GAMLA VANLIGA, JAG KOMMENTE-
RAR INTE ATT JAG LJUGER.
 
Nu är vi där igen.
 
Äldreminister Maria Larsson kommenterar inte varför hon ljuger, igen.
 
FÖR LJUGER IGEN, DET HAR HON GJORT.
 
Av ideella skäl ,i likhet med centrapartisten Per Åsling,arbetar en kvinnogrupp, Terra-
femme, med att bereda skydd för utländska kvinnor.
 
Den ideella gruppen består likaledes av kvinnor med utländsk bakgrund, som insett
det behov av skydd många av deras "landskvinnor" kan behöva.
 
Föreningen/gruppen har tidigare fått stöd. Maria Larsson låtsades dock se behovet
och utlovade ökat stöd inför år 2014.
 
Ett fördubblat stöd.
 
NU HAR SOCIALSTYRELSEN FATTAT BESLUT OM STÖD/BIDRAG FÖR ÅR
2014 OCH DET FÖRDUBBLADE STÖDET BLEV ETT STÖD PÅ TOTALT "0":-.
 
Maria Larsson hade alltså ljugit en gång till och fört ideellt arbetande kvinnor bakom
ljuset.
 
När Maria Larsson blir tillfrågad varför hon ljuger och för folk bakom ljuset blir sva-
ret det gamla vanliga från det hållet:
 
JAG KOMMENTERAR INTE VARFÖR JAG LJUGER OCH FÖR FOLK BAKOM
LJUSET.
 
Man kan diskutera huruvida den ideella föreningen ska ha stöd eller inte, utifrån o-
lika värdegrunder kan man säkert hitta stöd för båda ståndpunkterna.
 
Men på en punkt finns det inte utrymme för skilda ståndpunkter, i vart fall inte
i en anständig miljö.
 
HAR EN ANSVARIG MINISTER UTLOVAT STÖD TILL EN VISS GIVEN FÖRE-
NING, DÅ ÄR DET SOM GÄLLER.
 
Allt annat är lätt att beskriva:
 
LÖGNAKTIGT, OANSTÄNDIGT, SIMPELT OCH MYCKET ANNAT.
 
Som sagt, det är inte första gången Maria Larsson ljuger om insatser och gör sig
förtjänt av att betecknas som lögnaktig, oanständig och simpelt.
 
För på annat sätt går det väl inte att beskriva Maria Larsson löfte om fördubb-
lat stöd, som blev 0:- i stöd.
 
ELLER ?
 
 
Jag kommenterar inte mina lögner.
AE
 
 
 
 
 
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge 
 
Särskilt ansvar tar jag för att bemöta rasismen, och denna kamp får ett stort utrym-
me i mitt tal i dag.
 
Men först till mitt bejublade tal på våra Kick Off dagar, där jag blev föremål för fol-
kets jubel, när jag hävdade att vi skulle ta tillbaks jobben, inför valet.
 
Det har varit en tung tid för oss, sedan vi lämnade ifrån oss jobben, så jag kände
att jag var tvungen att skapa lite kämpaglöd.
 
Jag hade inte hjärta att tala omför åhörarna att vi sedan en gång till kommer att läm-
na ifrån oss jobben, efter valet.
 
Inför mötet hade jag klätt mig vackert, min skräddarsydda kostym satt perfekt, pre-
cis som på ett amerikanskt presidentsvalmöte.
 
Ändå fick jag kritik av många, då jag fick höra att den var vackrare än mina tankar.
Den kritiken satt tänkte jag stilla för mig själv, det är tur att de inte vet vad jag tän-
ker.
 
Och så till detta med rasismen, nu kommer den från de mest oväntade håll.
 
Media sprider nu uppgifter om att Toms Bodström är rasist, och återger ett uttalande,
där han hävdar att "invandrarna tveklöst begår mest brott".
 
Det vet vi väl alla, men att gå omkring och sprida rasistiska uttalanden är en helt an-
nan sak.
 
Men Tomas Bodström nöjer sig inte med detta utan ställer den provokativa frågan:
"Varför vågar vi inte prata om detta ?"
 
Med den typen av dumskallar som frontfigurer är det lätt att förstå att socialdemokra-
terna kommer till korta, det vet väl alla varför vi inte vågar tala om detta.
 
Det är ju jag själv som sagt att vi inte får tala om detta.
 
Som om inte detta skulle räcka drabbas vi av grov rasism inom våra egna led, och
man kan ju bli förbannad för mindre.
 
Moderaten Mats Johan Andner i Sundsvall varnar nu för att tryggheten på våra gator
och torg blir mindre och förklarar detta med att:
 
" Gäng med mörka killar skapar otrygghet på våra gator och torg".
 
Herregud, det vet väl alla att det är gäng med mörka killar, som sprider otrygghet på vå-
ra gator och torg, men det innebär ju inte att man ska tala om det.
 
Möjligen kan man sträcka sig så långt, att man säger att det är svenskar, som sprider
otrygghet på våra gator och torg.
 
Men Mats Johan tycks tro att han är ute i vällovliga syften, där han vill skydda befolk-
ningen. Då kan jag tala om för honom, att det enda vällovliga syftet är att utsätta med-
borgarna för otrygghet på våra gator och torg.
 
Men den där Mats Johan tycks vara en enveten moderat och menar att denna öppen-
het är motiverad, i sin enfald säger han då:
 
"Ju mer man förstår, desto öppnare blir man och desto mer nyanserad blir man".
 
Att Mats Johan inte kan stå kvar som förtroendevald moderat är ju helt klart, inom mo-
deraterna ska vi vare sig förstå något, vara öppna eller flexibla.
 
Det enda vi ska inrikta oss på är att inte tala om varför otryggheten på våra gator och
torg blivit större sedan 2006.
 
Som om detta inte räckte larmar nu Norge för att kriminella gäng från Stockholm och
Göteborg invaderar landet på stöldturneer, och man går så långt som att beskriva des-
sa gäng som ungdomar med invandrarbakgrund.
 
Om det ska finnas några som helst förutsättningar för ett fortsatt nordiskt samarbete
får Norge faktiskt lära sig att det heter svenskar , om man ska beskriva kriminella gäng,
som invaderar Norge.
 
Centerpartisterna med Annie Lööf var för lustiga på sina kommundagar, då de menade
att de skulle återerövra sina gräsrötter.
 
Vilka gräsrötter tänkte vi då, skulle ogräset på Stureplan vara något att bygga på. För
de kan väl inte ha tänkt på gräset, det går ju upp i rök.
 
Media och Novus hävdar nu att gapet mellan blocken uppgår till 16 % och aldrig har
varit större. Återigen säger jag, detta är  inget som oroar oss, vi känner oss trygga med
hur det gick inför valet 2010.
 
Och dessutom vet vi ju att den som gapar efter mycket mister ofta hela stycket, och in-
te kan man beskylla centerpartiet och kristdemokraterna för att gapa efter mycket, de
är ju glada om de får lite stödröster.
 
Många är nu oroade över att Carl Bildt den Store med sin resa till Iran ska legalisera re-
gimen.
 
På den punkten kan jag lugna alla.
 
Carls alla resor har bara ett enda och överordnat syfte, det är att legalisera honom själv.
 
Vi får ni i Mauds bok "jag är den jag är" läsa att hennes man gav henne stort stöd, så att
hon kunde förbereda sina lögner i lugn och ro. Hennes man fixade då kaffe, strök och
packade åt henne.
 
Det är inte utan att jag avundas Maud, jag får ta allt stryk själv och packad får jag också
se till att bli i min enskildhet.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trev-
lig dag.
 
            
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTERPARTIET BLIR ALLT GLESARE

Fromma förhoppningar högt i det blå ?
 
De lägsta väljarsympatierna på 35 %, en väljarandel på 3,1 %.
 
I och för sig behöver väl kanske inte "loppet vara kört", större underligheter har skett
än att centerpartiet lyckas kravla sig över 4 % igen.
 
Men uppgivenheten tycks breda ut sig alltmer, och man söker tröst hos högre
makter.
 
EN SÅDAN HÖGRE MAKT TYCKS NU VARA "KAMRAT 4 %", I DETTA FALLET
STÖDRÖSTER FRÅN MODERATERNA.
 
Hur sannolikt är detta, det beror på?
 
Om väljarundersökningar nära inpå valet pekar på ett "jämt val" mellan de båda
blocken, ökar sannolikheten för att "kamrat 4 %" rycker till räddning.
 
MEN OM VÄLJARSYMPATIERNA ÄR SOM NU OCH VISAR PÅ ATT OPPOSITIO-
NERN LEDER STARKT OCH ATT ETT MAKTSKIFTE RYCKER NÄRMARE, ÄR
DÅ LÄGET DETSAMMA ?
 
Knappast, med ett maktskifte inför dörren är det väl svårt att tänka sig att moderater
skulle skänka bort mandat till centerpartiet.
 
Till vílken nytta, som opposition i riksdagen och utan möjlighet att skapa majoriteter,
vare sig med eller utan centerpartiet, lär nog inte många moderater gå centerpartiets
intressen.
 
Som det ser ut nu lär nog centerpartiet få arbeta på egna meriter, och detsam-
ma gäller kristdemokraterna.
 
Att i avsaknad av egen politik, som attraherar väljare, sätta sin tilllit till "kamrat 4 %"
är nog att slå blå dunster i ögonen på sig själv.
 
OCH ATT SE FRAM EMOT VALET MED DEN FÖRHOPPNINGEN ATT ÅR 2010
ÅTERKOMMER MED NÅGON FORM AV REGELBUNDENHET VART FJÄRDE ÅR
TORDE NOG VARA ATT SLÅ ÄNNU STÖRRE BLÅ DUNSTER I ÖGONEN PÅ SIG
SJÄLV.
 
 
AE

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge  
 
Särskilt ansvar tar jag för att stölderna från äldre inom hemtjänsten förbubblats på
några få år.
 
Jag tar också ansvar för att det oftare än någonsin skjuts vilt och öppet på våra ga-
tor,  och här har jag ingen anledning att bli besviken.
 
Omfattande skottlossning i Angered igår får mig att hålla modet uppe.
 
Mycket av vårt fokus dessa dagar riktas mot Malmö, där centerpartiet har sina kom-
mundagar.
 
Annie Lööf är nu åter anmäld till KU, och jag vet inte för vilken gång i ordningen. Ti-
digare gånger ljög hon så klumpigt, att alla förstod att hon ljög.
 
Jag hoppas att hon lärt sig av detta, och ljuger lite bättre den här gången, annars
får vi kalla in Maud, hon vet hur en lögn ska kunna framstå som trovärdig.
 
Vi vill ju inte att det ska komma ut att vi stödjer centerpartiet i deras ambitiösa mål
att slussa skattepengar till högt uppsatta centerpartister, särskilt inte inför valet.
 
Det är så vi tar ansvar för skattebetalarnas pengar, och det vill vi ju inte att alla ska
förstå.
 
I takt med att väljarna sviker centerpartiet flyr också Annie Lööf alltmer från verklig-
heten.
 
Nu går hon till val på att vi ska sänka arbetsgivaravgifterna och kapitalskatterna.
 
Är hon helt döv, har hon inte hört att Anders Borg har sagt att vi ska höja skatterna.
 
Det är så vi skapar ett trovärdigt regeringsalternativ, men det får tydligen bli ut Annie
Lööf och centerpartiet.
 
I Aftonblader skriver nu Irene Wennemo och ställer frågan om det blir Annie Lööf,
som släcker ljuset.
 
Vilket ljus ?
 
I Malmö går Annie också till hårt angrepp mot Jan Björklund, när det gäller förstat-
ligandet av skolan.  Många förvånas över att den annars krigiske majoren inte gick
till motanfall, men det har sin förklaring.
 
Det var jag som sa till honom att hålla tyst, han också, och han är ju van vid att ly-
da order.
 
Centerpartisten Per Åsling, till vilken det slussats skattepengar, blir nu beskylld för
både det ena och det andra. Han blir bland annat jämförd med centerpartisten och
bedragaren Al Sahlani, som tagit både time out och biståndsmedel.
 
Jag tycker inte den jämförelsen är rättvis, Per Åsling har ju inte tagit time out, och
så kommer han inte heller från Iraq.
 
Den där KG Bergström gör sig nu lustig i Expressen över Annie Lööf och går till-
'baks till valet av henne som partiledare, då han hävdade:
 
" Har partiet något förstånd väljer de Annie Lööf".
 
Sedan tycker jag K G är direkt elak när han vidare säger, "dessvärre gjorde partiet
som jag tyckte".
 
Så tydlig tycker jag inte man behöver vara, jag är övertygad om att det även i center-
partiet finns både verksamma politiker och väljare, som har förstånd.
 
Bergström ger oss ändå lite hopp, då han menar att centerpartiet kanske kan bli
kvar i riksdagen med hjälp av moderata stödröster.
 
Men då frågar man i stället hur det ska gå för oss moderater, klarar vi verkligen
av att ge stödröster till både centerpartiet och kristdemokraterna och kanske även
till folkpartiet.
 
Det är då en evinnerlig tur att vi nu fått draghjälp av min son Gustav.
 
Apropå Annie Lööf och alla lögner i KU blir även jag nu beskylld för att ljuga ,igen.
 
Den här gången blir jag beskylld för att ljuga om att sysselsättningsgraden är högre
bland invandrare än infödda.
 
Det är klart att jag måste ljuga om detta, också, tänk om väljarna fick klart för sig vad
allt detta kostar, också.
 
Sedan tycker jag inte att man heller kan klandra mig för att jag ljuger i dessa frågor.
Har man förbjudit alla andra att säga som det är i dessa frågor har man ju bara kvar
lögnen att hålla sig till.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar förlandet, än så länge     
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trev-
lig dag.
 
            
 
AE
 
 
 

STÖLDER INOM HEMTJÄNSTEN

Valfrihet att välja av vem man ska bli bestulen
 
Det kommer nu färsk statistik, som visar ökningen av stölder från  äldre som bor på
äldreboende och/eller får hemtjänst.
 
EN FÖRDUBBLING PÅ NÅGRA FÅ ÅR.
 
En fördubbling av stölder från äldre av personalen på äldreboenden och i hemtjänsten.
 
VÄLFÄRDENS KÄRNA INOM ÄLDREVÅRDEN TYCKS IDAG BESTÅ I ATT FÅ VÄL-
JA VEM MAN SKA BLI BESTULEN AV.
 
I väsentliga stycken är denna utveckling ett resultat av nerdragna resurser inom äldre-
vården och delvis kopplat till valfriheten.
 
Annan statistik visar att äldre med hemtjänst under loppet av två veckor kan
få besök av mer än femtio olika personer, alla okända för den som innehar hem-
tjänst.
 
OCH DET ÄR HÄR PROBLEMET LIGGER.
 
En del av detta problem, att de äldre blir bestulna, ligger just i att det kommer så många
olika personer på besök.
 
Anonymiteten lockar fram stölder, självklart att det svårare att hitta en tjuv bland
50 misstänkta än bland 2 misstänkta.
 
En annan omständighetet, som lockar fram allt fler stölder är relationen mellan "brukaren"
och hemtjänstpersonalen.
 
Det säger sig själv att om det utvecklas en relation mellan dessa blir lockelsen mind-
re att stjäla, än om man kommer på besök en gång och sedan kanske aldrig återkom-
mer.
 
Det framstår som fullständigt ofattbart att man organisrera verksamheten så att de äldre
blir utsatta för omfattande stölder, och där antalet stölder ökar från år till år.
 
DEN ÄLDRE SKA INTE BEHÖVA VÄLJA VEM DEN SKA BLI BESTULEN AV, DEN
ÄLDRE SKA INTE BLI BESTULEN ALLS.
 
Problemet med stölder och dess grund i anonymiteten medför också andra stora olägen-
heter.
 
Det är fullståndigt ofattbart att man ger hemtjänst, som bygger på så slimmad tid, att det
inte finns det minsta utrymme för social omvårdnad.
 
MÅNGA AV DESSA GAMLA HAR VARIT MED OM ATT BYGGA UPP LANDET, MEN
LEVER NU HELT ISOLEREDE OCH ÄR VÄRDA MER ÄN EN KYLD MATLÅDA.
 
Vad gör då polisen åt alla dessa stölder bland de äldre.
 
Självklart gör de inget här heller, det är så svårt att utreda dessa brott, att man läg-
ger ner alla undersökningar omgående, dessa undersökningar också.
 
Faktum är att det också skulle vara lättare för polisen att utreda alla dessa stölder, om
det fanns en mer begränsad krets av personal, som besökt den bestulne.
 
DET FÅR NÄRMAST ANSES SOM HORRIBELT ATT EN BRUKARE OFTAST INTE
ENSKÄNNER IGEN DEN SOM KOMMER MED EN KYLD MATLÅDA, UTAN MÅSTE
BE OM IDENTITETSHANDLINGAR FÖR ATT VÅGA SLÄPPA IN VEDERBÖRANDE.
 
Man frågar sig hur det kunnat bli så här och om det verkligen finns sådana som vill att
det ska vara på det sättet.
 
Ja, det finns faktiskt sådana,somvill att det ska vara på det härviset.
 
TJUVARNA OCH ANSVARIGA KOMMUNPOLITIKER.
 
Även om polisen inte lägger ner arbete på att komma år förövarna, vet man ganska
väl omfattningen av dessa stölder.
 
Från polisen hävdar man att de flesta stulna varor ganska så omgående hamnar
på"pantbanken" och deras uppfattning är att ungefär 70 % av godset på pantban-
kerna bör kunna knytas till stölder från dessa äldre.
 
Hur har det kunna bli så här.
 
ANSVARIGA KOMMUNPOLITIKER VET VARFÖR DET ÄR SÅ HÄR OCH DE VILL
BLI OMVALDA FÖR ATT DE SETT TILL ATT DET ÄR SÅ HÄR.
 
 
AE

CENTERPARTIET FÅR INGET GJORT

Annie Lööf bekräftar nu själv att hon är ett päron
 
Det finns ett gammal ordspråk, som fortfarande har en bred giltighet.
 
MED SÅDANA VÄNNER BEHÖVER MAN INGA FIENDER.
 
Översatt till dagens politiska läge skulle det då kunna låta lite annorlunda:
 
MED ANNIE LÖÖF SOM PARTILEDARE FÖR CENTERPARTIET BEHÖVS INGEN
OPPOSITION.
 
Det har ju klargjorts att man gjort vad man kunnat inom alliansen för at få Annie Lööf
att hålla tyst. Bland annat har tydligen Eskil Erlandsson fått rollen som överrock inför
valet med den brutala uppgiften.
 
HÅLL ANNIE BORTA OCH SE TILL ATT HON HÅLLER TYST.
 
På partiets kommundagar i Malmö blir en sådan uppgift självklart övermäktig även
för den erfarne räven Eskil Erlandsson.
 
Så det gick inte att få tyst på Anni Lööf i Malmö, och då låter det som det låter.
 
OCH RESULTATET BLIR ATT ALLIANSEN BEHÖVER INGEN OPPOSITION FÖR
ATT FÖRLORA VALET.
 
Delar av Annie Lööfs tal borde skrivas in i historieböckerna, och troligen är det där
vissa delar hamnar.
 
Vad sägs om:
 
" Vi ska vinna valet en tredje gång ".
 
" Inte för makten i sig ".
 
" UTAN FÖR ATT DET MESTA ÄR OGJORT ".
 
Här har vi alltså en partledare, somgår till vals med att berömma sig för att man gjort
väldigt lite:
 
OCH DET MESTA ÄR OGJORT EFTER 8 ÅR VID  MAKTEN.
 
Så uttrycker sig ett sant päron.
 
Vissa inslag i Annie Lööfs tal kan inte tolkas på annat sätt än att partiet inte har en
politik. Mycket energi läggs ner på att tala om vad partiet och Annie Lööf inte står
för.
 
JAG ÄR INTE NYLIBERAL, MAN VAD ÄR HON, ETT PÄRON ?
 
I Malmö får lyssnarna också höra hele tiden var centerpartiet inte står för.
 
" DET KOMMER ALDIG ATT VARA CENTERPOLITIK ATT GÖRA SI OCH SÅ"
 
Men lyssnarna får aldrig veta vad som är centerpolitik, förutom att man inte gjort nå-
got på 8 år.
 
Kanske en annan minister, Lena Eek, kan ge ett bättre svar på vad som är sann
centerpolitik:
 
" ATT PROVOCERA EU GENOM ATT TLLÅTA SKJUTGLADA JÄGARE ATT SKJU-
TA IHJÄL SÅ MÅNGA VARGAR SOM MÖJLIGT ".
 
 
Och då allena av det skälet att man vill fiska röster.
 
DET ÄR SANN CENTERPOLITIK, OCH DÄR HAR MAN FAKTISKT GJORT NÅGOT
UNDER 8 ÅR VID MAKTEN.
 
AE

RSS 2.0