PER NUDER ERÖVRAR VÄRLDEN

Per Nuders glamorösa storhet
 
Föredettingen Per Nuder tycks ha svårt för att leva ett tillbakadraget liv.
 
Bland annat skriver han regelbundet krönikor i Dagens Industri.
 
I dagens krönika väljer Per Nuder att understryka sin storhet och det
glamorösa livet han nu lever.
 
I MÅLANDE TERMER BESKRIVER HAN HUR HAN FLYGER MELLAN
SCHWEITZ OCH LONDON OCH PÅ VÄGEN GÖR HAN VISSA OBSER-
VATIONER.
 
Självfallet mynnar alla dessa betraktelser ut i att sverigedemokraterna ät
snäva och begränsade, fattas bara annat.
 
Så Per Nuder sammanfattar krönikan med:
 
VÄRLDEN ÄR SÅ STOR, SÅ STOR
JIMMIE ÄR SÅ LITEN, SÅ LITEN
 
Vi som följt Per Nuder genom åren och inte imponeras lika mycket av hans
flygningar mellan Schweitz och London tycker väl kanske att ett annat av-
slut varit mer träffande.
 
VÄRLDEN ÄR SÅ LITEN, SÅ LITEN
PER ÄR SÅ STOR, SÅ STOR
 
 Jag är också så stor, så stor
AE

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet
 
Om möjligt kände jag mig ännu buttrare när jag vaknade upp i morse till Ipsos se-
naste väljarundersökning. Många tankar virvlade inte omkring i mitt huvud, för det
har bara plats för en tanke i taget, och det är just nu jobbskatteavdrag.
 
Men med hjälpsamma rådgivare lyckades jag ändå tolka rapporten och det som
inledningsvis såg dystert ut visade sig i allt väsentligt vara positivt.
 
Den negativa biten är ju att alla mentalt handikappade medborgare inte tycks vara
så sovande, som jag beskriver dem i mitt fina manifest "Det Sovande Folket". Hål-
ler dessa sig nu vakna fram till valet, kan alliansen själv slumra till för gott.
 
Men ändå överväger de positiva bitarna. Fortfarande är det ju bara Alliansen som
kan uppvisa ett trovärdigt regeringsalternativ. Nu när vi har med KD på vagnen, till-
fälligt förstås, når vi ju nästan upp till en andel som närmar sig oppositionen.
 
Den andra närmast makalösa framgången hänger ju ihop med vår dagisfrökens in-
satser. Bara för något år sedan lovade hon att centerpartiet skulle bli landets stora
rikstäckande parti.
 
Nu har det bara gått ett år och partiet har redan nått en väljarandel på 3,5 %.
 
Samtidigt blir man lite överraskad över att väljarna inte uppskattar vår förda poli-
tik mera. För några veckor kastade sig en 84 årig dam ut från balkongen för att
vår politik inte medgav att hon bodde ihop med sin man.
 
Att våra ansträngningar, bland annat genom indragning av äldreboenden och hem-
tjänst, att göra oss av med alla äldre inte bär mer frukt överraskade oss totalt.
 
Häromdagen gick vår ansvarsfulle Kulturminister ut och hotade pressen med in-
draget presstöd, om man skrev något som kunde underblåsa främlingsfientlighe-
ten.
 
Detta bar frukt direkt, inte bara pressen utan även polisen hörsammade denna sig-
nal omedelbart.
 
I Malmö härjar en 20 åring, vars signalement polisen väl känner till. Nu har man
tolkat Kulturministern på det viset att anslagen till polisen kommer att dras in om
man väljer att efterlysa vissa brottslingar så att man kan få fast dem. Detta ser vi
som rätt inriktning, vi kan ju inte ha öppna gränser, om vi stänger in dem som
kommer till landet.
 
Samma sak gäller ju de 6 invandrarungdomar, som våldtog den så kallade "15
åringen" i Tensta. Är gränserna öppna, måste ju också allt annat vara öppet.
 
Självklart gäller inte indragna anslag om man ägnar sig åt effektiv brottsbekämp-
ning av svenska kriminella.
 
Vi får aldrig falla för frestelsen att ställa grupp mot grupp.
 
Budgetstupet i USA skapar nu oro världen runt. Vi ser ingen anledning till denna
oro. Genom vår ansvarsfulla politik har vi redan genomfört många av de nedlägg-
ningar USA nu kan tvingas göra, såsom nedläggningar av äldreboenden, vård-
plaster mm.
 
Där har också personalen tvingats gå hem och inte har det skapat någon panik
världen över, bara hos dem som behöver vård och omsorg, och de ingår ju ändå
inte i jobblinjen.
 
Media rapporterar nu att många äldre är  rädda för att gå ut i Stockholm och den
rädslan ska vi försöka hålla vid liv, i vart fall till valet nästa år.
 
Många av dessa gamla, som aldrig mer kommer att jobba och inget tycks förstå.
röstar ju på sverigedemokraterna, så kan vi skrämma dem att hålla sig inne på val-
dagen ska vi naturligtsvis utnyttja den möjligheten.
 
Socialdemokraterna vill nu lägga mer pengar i budgeten på att förbättra kunskaps-
utvecklingen än vad Alliansregeringen föreslår. Vi ställer oss helt oförstående till den
inriktning man föreslår, mer lärare, hjälp till läxor och dylikt.
 
Ett stort slöseri med skattemedel, med denna inriktning kommer ju ingenting att
anslagen höjning att gå till ökade vinster hos de stora friskolekoncernerna.
 
Många av våra goda moderatvänner i ledningen för dessa skulle säkert bli upprörda
om ytterligare medel till skolan binds upp på detta sätt.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar förlandet  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trev-
lig dag.
 
Själv kommer jag ihop med Maria Larsson gå runt i Stockholm och se till att inga ängs-
liga äldre vågar sig ut.
 
             
 
 
 
 

TVÅ DÖDA BARN SOM OFFER FÖR TILLVÄXTRASERIET

Mordbrand på Dalarö borde stämma till eftertanke
 
I morse nåddes vi av nyheterna att två var innebrända till döds på Dalarö, redan
då tydde uppgifterna om att det rörde sig om en mordbrand.
 
Två mördade igen, en parentes i nyhetsflödet, ingen som bryr sig ett enda
dyft.
 
INGEN FUNDERAR VARFÖR DEN TYPEN AV HÄNDELSER NU HÄNDER SÅ
OFTA,OCH VARFÖR INGEN BRYR SIG.
 
När uppgifterna efterhand blir lite mer omfattande tonar bilden fram av en enormt
tragisk händelse.
 
Om Aftonbladets uppgifter stämmer är det hela mer tragiskt än tragiskt.
 
HUSET INGENBOMMAT UTIFRÅN FÖR ATT INGEN SKA KUNNA KOMMA
UT, TROTS DETTA HAR ETT BARN LYCKATS KOMMA UT, MEN TVÅ SOM
INTE KUNE KOMMA UT INNEBRÄNDA TILL DÖDS. EN MAN "BOENDE" ? I
HUSET FÖRSVUNNEN.
 
Tragedin är total och borde stämma till eftertanke på många sätt och i många
avseenden.
 
Den här typen av händelser inträffar inte där "alla" tar hand om alla, och där
"alla" bryr som om alla.
 
DEN HÄR TYPEN AV HÄNDELSER INTRÄFFAR NÄR "INGEN" BRYR SIG OM
NÅGON ANNAN OCH DÄR "INGEN" TAR ANSVAR FÖR ATT ANDRA SKA MÅ BRA.
 
Den här typen av extremt tragiska händelser inträffar lite väl ofta och borde som sagt
stämma till eftertanke. En fråga vi alla bör ställa oss:
 
VILL VI VERKLIGEN HA ETT SAMHÄLLE DÄR DE FLESTA INTE BRYR SIG ETT
DUGG OM HUR ANDRA MÅR OCH INGEN TAR ANSVAR FÖR ATT SAMHÄLLET
GER SÅDAN FÖRUTSÄTTNINGAR ATT FOLK MÅR SÅPASS HYGGLIGT ATT
DEN HÄR TYPEN AV HÄNDELSER INTE INTRÄFFAR, I VART FALL INTE SÅ
OFTA.
 
Idag tycks politiken helt övergivit målsättningen att den ska syfta till att medborgarna
i vid mening ska må bra.
 
Den politiska agendan är extremt inriktad på frågor som ligger helt vid sidan av
medborgarnas välbefinnande, snarast medför vissa inslag att välbefinnandet
blir mindre.
 
TILLVÄXT OCH STARKA OFFENTLIGA FINANSER HAR TAGIT ÖVER I POLITIKEN.
 
Vägen dit kantas av besparingar inom vård och omsorg, som medför att välbefinnandet
blir allt mindre, den psykiska ohälsan alltmer omfattande och de extremt tragiska händ-
elserna alltmer extrema och oftare förekommande.
 
Ett samhälle där tillväxt och offentliga starka finanser tillåts bli de övergripande målen
kan aldrig bli ett bra samhälle.
 
Ett bra samhälle erhåller vi bara om vi värnar om de mänskliga värdena, och dit  räknas
att vi bryr oss så mycket om vår omgivning att inga barn bränns inne som nu skett.
 
På vägen till ett bra samhälle kan hyfsad tillväxt och hyfsade offentliga finanser
utgöra ett MEDEL att nå ett bra samhälle.
 
MEN ETT BAR SAMHÄLLE KAN ALDRIG SKAPAS GENOM ATT MÅLET SÄTTS
TILL TILLVÄXT OCH STARKA OFFENTLIGA FINANSER.
 
Och där MEDLET blir det vi nu ser passera.
 
ÖKAD PSYKISK OHÄLSA MED MÄNGDER AV MÄNNISKOR SOM INTE FÖRMÅR
HANTERA SIN SITUATION.
 
Att gärningsmannen nu infångas och döms enligt gängse regler är en självklarhet, men
det kommer inte att förändra att alltfler drabbas av psykisk ohälsa och bränner inne barn.
 
Det enda som kan förhindra, eller minska, den typen av händelser framöver är
endast att det nu inträffade stämmer till eftertanke och medför en förändrad
politik, som mer ser till behov om mänsklig omvårdad.
 
OCH DIT HÖR DEFINTIVT INTE ATT FOKUSERA PÅ ATT TILLVÄXTEN TILL
VARJE PRIS, INNEBRÄNDA BARNS PRIS, SKA BLI SÅ HÖGT SOM MÖJLIGT.
 
Tyvärr pekar väl det mesta på att även denna händelse blir en parentes i ny-
hetsutbudet.
 
INGET FÅR JU PÅVERKA KAMPEN FÖR EN STÄNDIGT ÖKAD TILLVÄXT OCH
STARKARE OFFENTLIGA FINANSER.
 
Vad gör det då att människors välbefinnande får ta stryk ?
 
 
Mer snus bättre än levande barn
AE
 
 
 
 
 

VANSINNET ESCALERAR I SVERIGE

Våra fornstora dagar är nu helt bort
 
Man får inte vara gammal i Sverige längre, professor i Umeå och politiker vill bli av
med äldre för att bereda plats för andra, de mer företagssamma nyanlända sven-
skarna.
 
Företagssamma är de till skillnad från oss oföretagssamma svenskar, om nu
sådana finns längre.
 
ATT VI ÄR OFÖRETAGSSAMMA HAR JU SJÄLVASTE FREDRIK REINFELDT
OCH MAUD OLOFSSON VARIT VÄLDIGT TYDLIGA MED.
 
Enligt Fredrik Reinfeldt är vi inte bara oföretagssamma, vi är också mentalt handi-
kappade.
 
Och fria är vi inte heller längre.
 
Skulle vi komma på iden att tycka det man inte ska tycka i Sverige, basune-
rar statschefen i landet att han inte vill ta i vederbörande med tång.
 
DISSIDENT I SITT EGET LAND BRUKAR OFTA MÖTA PÅ MOTSTÅND I
LÄNDER SOM SVERIGE, KINA, CUVA, ZIMBAMBWE MM.
 
Så man undrar ibland har det kunnat sluta så illa, Alliansregeringen har ju ändå
bara suttit vid makten  i 7 år, raskt marscheretmed andra ord.
 
Men i länder som Kina, Cuba mm brukar ju ändå brottsligheten hanteras som om
den vore en brottslighet.
 
Men i Sverige hanteras inte brottslighet som om det vore en brottslighet.
 
HÄR HANTERAR MAN OFTA OFFREN SOM OM DE VORE GÄRNINGSMÄN
OCH MAN GÖR ALLT FÖR ATT INTE KUNNA HITTA DE VERKLIGA GÄRNINGS-
MÄNNEN.
 
I Malmö varnas nu föräldrar och barn att gå ut efter det att tre små barn utsatts
för sexuella övergrepp och försök till sexuella övergrepp.
 
Det finns goda signalement på gärningsmannen i detta fallet, han är i 20 års-
åldern men sedan är det stopp.
 
Man vet hur han ser ut, men väljer att inte tala om hur han ser ut.
 
Onekligen ett säreget sätt att försöka få tag på en gärningsman, man får
nästan intrycket att man inte vill kunna ta fast gärningsmannen.
 
SÅ NU SKA ALLA MALMÖBOR VARA RÄDDA FÖR ALLA 20 ÅRINGAR
NÄR DE BARA BORDE VARA RÄDDA FÖR EN 20 ÅRING SOM SER UT PÅ
ETT VISST SÄTT.
 
Hade bakgrunden inte varit så allvarlig, små barn blir utsatta för sexuella över-
grepp, skulle man ju skrattat sig fördärvad över polisens beteende.
 
ATT INTE VILJA FÅ FAST EN GÄRNINGSMAN FÖR ATT VEDERBÖRAN-
DES SIGNALEMENT TYDER PÅ ATT HAN ÄR EN NYANLÄND SVENSK.
 
Dessutom ör det hela ju extremt komiskt. I dag vet alla att det rör sig om en
så kallad nyanländ svensk, om polisen vägrar att lämna ut det signalement
man har tillgång till.
 
VEM ÄR DET EGENTLIGEN MAN TROR SIG LURA.
 
Den bisarra slutsatsen kan bara bli en och allena en.
 
POLISEN HAR INGET INTRESSE AV ATT FÅ TAG PÅ GÄRNINGSMÄN TILL
ALLVARLIGA BROTT OM DET KAN ANTAS VARA NYANLÄNDA SVENSKAR.
 
Man talar ofta om strukturella problem i olika sammanhang.
 
HÄR HAR VI ETT STRUKTURELLT PROBLEM SOM LEDER TANKARNA TILL
ATT SVERIGE HAR BLIVIT ETT ENDA STORT DÅRHUS.
 
Det borde vara en självklarhet att polisen använder tillgängliga medel och resur-
ser för att få tag på gärningsmän till olika brott oberoende av om de är nyanlända
'eller barbariska svenskar.
 
HISTORIEN KOMMER EN GÅNG ATT FÖRTÄLJA ATT SVERIGE BLEV BESATT
AV KOLLEKTIVT VANSINNE OCH DET BLIR INGEN VACKER BESKRIVNING.
 
Om en gärningsman är lång eller kort, rödhårig eller flinskallig kan vara ett avgörande
signalement för att få tag på en gärningsman.
 
LIKA AVGÖRANDE KAN DET VARA OM VEDERBÖRANDE ÄR SVART ELLER VIT-
 
Tycker man att detta är rasism och främlingsfientlighet är man så "korkad" att det inte
går att bli mer korkad.
 
I ROSENBAD OCH PÅ HELGEANDSHOLMEN ÄR MÅNGA SÅ KORKADE ATT DET
INTE GÅR ATT BLI MER KORKAD, FÖR DET ÄR HÄR MAN GETT DE SIGNALER
SOM MEDFÖRT ATT POLISEN INTE VILL KUNNA GRIPA VISSA GÄRNINGSMÄN.
 
 
Bilder säger ofta mer än ord.
AE
 
 
 
 
 

HATET SOM URHOLKAR DEMOKRATIN

Vänstervåldet utgör nu den ideologiska mittfåran
 
Många har förundrats över att reaktionerna ofta blir väldigt ljumma, eller inte uppstår
alls, när så kallade antirasister kastar sten omkring sig.
 
Vidare har många förundrats över hur vänsterkretsar, feminister och islamister kan
förenas som en enhetlig front.
 
Framför allt feminister och islamister borde ha svårt att enas, egentligen är de som smör
och solsken i sin syn på jämlikhet mellan könen, i vart fall var det så förr.
 
Men det finns ett kitt som förenar dessa oförenliga grupper, och som är så starkt
att de kan överbrygga alla motsättningar.
 
HATET.
 
Svenska Dagbladet har idag en ledare på närmast en helsida om just detta och menar
att all undfallenhet mot odemoktiska inslag beror på att olika våldsinslag, som tidigare
ansetts extrema, nu utgör ideologins mittfåra.
 
SvD skriver då att sympatier för våld från extrema vänstergrupper hittat man nu-
mera vitt inom etablissemangets mittfåra, som SvD väljer att uttrycka sig.
 
Denna ledare bör nog läsas av många, framför allt av de nyttiga idioter, som egentligen
inte vill vara nyttiga idioter.
 
 Mittfåran i svensk ideologi enligt SvD
AE

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarfullt ansvar för landet och alla skolbränder 
 
Mitt besök i Mexico blev som väntat en formidabel framgång, trodde jag till en början.
 
Man välkomnade mig med att spela gamla kända visor, och jag kände mig först rörd
när jag hörde melodierna. Bakom stänga dörrar fick jag senare höra att de valda vi-
sorna var avsedda som grov satir.
 
Rörd till tårar fick jag först lyssna till "tryggare kan ingen vara" men glädjen försvann
senare helt, när jag fick höra bakgrunden.
 
Man ville göra mig uppmärksam på att jag kunde känna mig tryggare i Mexico, då man
hört talas om alla skottlossningar och våldtäkter, som numera är vardagsmat under
vårt ansvarsfulla styre.
 
När man spelade "vem kan segla förutan vind" kände jag mig också rörd till tårar, el-
ller låtsades känna mig rörd, alla vet ju att jag inte har några varma känslor för något,
allra minst något som påminner om urbarbarisk svenskhet.
 
Men i alla fall, i elaka spel måste man spela med. Senare blev jag nästan förbannad,
när jag bakom stängda dörrar förstod att man anspelade på vår politik, där vi vänder
kappan efter vinden i alla lägen.
 
Så något mer besök i Mexico blir det inte för min del.
 
Vi har nu fått hemska interiörer från den tortyr som skedde av gisslanoffer i Nairobi.
Vissa av terroristerna, tre till antalet, har ju uppgetts vara "svenskar", som anslutit
sig till Al - Shabaab. Nu kan ju detta oroa många, men jag kan trösta alla oroade,
de jihadister vi har i Sverige, som också kommer att ansluta sig till Al Shabbabkom-
mer, kommer aldrig att göra sig skyldiga till något liknande i Sverige.
 
Inte så länge vi håller dem på gott humör med etableringsstöd och etableringser-
sättning och andra dusörer.
 
Man sågar inte av den gren man sitter på, det är vetskapen om detta som gör att vi
är så generösa med bidrag till alla terroristsympatisörer, som väljer att komma hit
och hämta pengar.
 
Vi fick nu uppgift om att ytterligare en skolbrand skedde i Hässleholm. Vi vet sedan
länge att Sverige har avgjort mest anlagda skolbränder i den utvecklade världen.
 
I går gick Kulturministern ut och krävde att inget presstöd ska ges till tidningar som
är invandrarkritiska. Det är just den här typen av nyhetsförmedling vi vill förbjuda,
inte ska svenskar få veta att deras skolor bränns ner, och definitivt inte få vetskap
vilka som ligger bakom dessa bränder. Och förresten är ju de som anlägger brän-
derna bara rastlösa inför skolstarten, och när skolan börjat är de rastlösa för att
skolan börjat. På många håll försöker vi möta detta genom att bygga fler fritidshem
att bränna ner.
 
KD antog på sitt riksting förslag om att utreda medlemskap i NATO, och många me-
nar nu att bakom detta ligger en strategi, som syftar till att dra till sig vad man kallar
gamla moderater.
 
Här är KD sent ute, och man kan bara skratta åt det, det var länge sedan vi hade
några gamla moderater i våra kretsar, de senaste försvann i samband med att för-
svaret försvann.
 
Vår brottsbekämpning har nu blivit så framgångsrik att olika roller förbytts. Förr
var det inte ovanligt att taxichaufförer blev rånade av sina kunder. Vi får nu rap-
porter, senast från Tjörn, att kunder blir knivrånade av sina taxichaufförer.
 
Dessa nya kulturella inslag måste vi lära oss leva med, och de är ju i vart fall myc-
ket bättre än vår egen urbarbariska kultur. Samtidigt är det ytterligare ett exempel
på skriverier som inte får ske om man ska ha presstöd.
 
Expressen presenterar idag sin uppfattning om hur en kommande regering kan
tänkas se ut. Den kommer inte att kunna bli långlivad, Waberi skattade skade-
glatt, när han såg listan och menade att en regering som inte innehåller minist-
tar som slår sina kvinnor när de är olydiga kan aldrig bli långlivad.
 
Vi vet ju sedan länge att vår kunskapsutveckling under många år varit dålig, och
vi vet ju också att detta kan skyllas på tidigare regeringen, dock inte den borger-
liga som satt vid makten under sex år.
 
Men kunskapsutvecklingen tycks ha blivit mycket sämre än vad många velat
tro. Hovet går nu ut och hävdar att Kungen är den mest allmänbildade i landet.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt
trevlig dag. Själv hoppas jag att inte bli utsatt för skottlossning, när jag återvänder
hem till det urbarbariska Sverige.
 
             

ALLIAMSENS ZOMBIER INVADERAR GATORNA

Alliansregeringen har öppet hus
 
Som ett led i valrörelsen inleder nu Alliansregeringen en charmoffensiv för att erövra
väljare i Stockholm.
 
Man inleder charmoffensiven med öppet hus i Rosenbad, men då trängseln i Rosen-
bad redan är tillräckligt stor vänder man på steken och öppnar upp allmänheten för
Rosenbads medborgare.
 
Rosenbads medborgare ger sig alltså ut bland allmänheten som ett första steg
i denna charmoffensiv.
 
FÖR ATT FÅ DET HELA ATT FRAMSTÅ SOM LITE HUMORISTISKT HAR MAN
DÖP ALLIANSREGERINGENS CHARMOFFENSIV TILL "ZOMBIE WALK".
 
För att inte skrämma allmänheten i Stockholm har man gått ut med en bred infor-
mation till allmänheten att de inte ska bli överraskade och skrämda om det möter
zombies på gatorna under dagen, det är i så fall bara zombies från Rosenbad.
 
Man uppger också att vissa av dessa zombies kan ha svårt att ställa om sig till
en charmoffensiv och ger därför rådet till allmänheten:
 
BLIR NÅGON ZOMBIE ALLTFÖR PÅTRÄNGANDE OCH HOTAR MED ATT LÄG-
GA NER ALLA VÅRDPLATSER INOM LANDSTINGET, HÄNVISA DÅ HONOM
TILL ROSENBAD, SÅ SKA MAN TA HAND OM VEDERBÖRANDE.
 
Hjälper  då inte en vänlig uppmaning att återvända hem till Rosenbad, ges rådet att
hota med att inte rösta på Alliansregeringen. Man räknar med att detta omgående
ska effekten att de snabbt återvänder till Rosenbad och räknar på sin pension.
 
Samtidigt ger man rådet att vara försiktig när man möter dessa zombies under sin
charmoffensiv på Stockholms gator.
 
De är inte så farliga som de ser ut.
 
DE ÄR FARLIGARE.
 
Zombiernas överstepräst låter meddela att han tyvärr inte kan deltaga i charmoffen-
siven och antyder att det kanske är bäst så, då det mesta av charmen skulle då gå
förlorat.
 
Zombieledaren har löst detta delikata problem genom att resa till Mexico och tala om
för dess ledare hur de ska leda landet.
 
 
ZOMBIE WALK I STOCKHOLM
 
AE
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappadeansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet och vården 
 
Det gånga dygnet har varit så lugnt att man kan befara att det är lugnet före stormen,
bara en enda ynka liten skottlossning rapporterad, en lägenhet i Hälsingborg beskjuten,
och så ett mordförsök norr om Stockholm, men det hör ju till vår vardag numera.
 
Media har länge upplyst oss om att vi har färre vårdplatser än andra länder inom OECD,
det man inte upplyst oss om är att detta är en medveten politisk satsning. Nu går media
ännu längre och menar att avsaknaden av vårdplatser medför dödsfall då rätt vård inte
kan ges. Man pratar till och med om onödiga dödsfall.
 
Vi har inga onödiga dödsfall inom vårdsektorn, alla dödsfall som sker är nödvändiga för
att vi ska upprätthålla våra starka offentliga finanser.
 
Alla måste väl ändå kunna förstå att vi inte kan ha starka offentliga finanser samtidigt
som vi skulle se till att inga onödiga dödsfall sker.
 
Kulturministern går nu ut och kräver att presstödet ska tas bort för de tidningar, som inte
fullt ut stödjer vår flyktingpolitik, och detta ser jag som en angelägen reform. Vi ser dag-
liga exempel på övertramp från pressen, när de framför kritik mot invandringen, som i
många fall är rent rasistisk.
 
Igår kunde man exempelvis läsa om att Västerås Domkyrka var utsatt för en mordbrand.
Vi uppmuntrar ju media om att skriva om de förfärliga bränder som drabbar kopternas
kyrkor i Egypten, men det innebär ju inte att de ska skriva om att kyrkor i Sverige också
blir utsatta för mordbrand.
 
Vi ser också många andra övertramp på detta område, bara under det senaste dygnet
har vi fritt kunnat läsa om två hyreshus i Alby utsatta för mordbrand, garagebrand i Berg-
sjön med ett antal bilar uppbrända och många andra bränder.
 
Vi kunde också läsa om en ung flicka i Tensta, 15 år gammal, som blivit utsatt för grupp-
våldtäkt av 6 nyvunna vänner, som nu blev frikända av Hovrätten. Rapporterar man om
sådant ska man inte ha presstöd.
 
Vi måste få ett stopp för dessa övertramp  från pressen som riskerar att underblåsa främ-
lingsfientligheten.
 
Samtidigt måste vi se kulturministerns utspel i ett större sammanhang. Det finns även
andra områden, förutom flyktinpolitiken, där media ibland vågar framföra kritik mot den
politik vi för.
 
Mycket talar då för att vi ska ta bort presstödet även för tidningar som framför kritik över-
huvudtaget. Får vi bara förnyat fötroende ytterligare en mandatperiod räknar jag med att
pressen ska tystas för gott.
 
Annars tycks vår integrationspolitik lyckas över förväntan, många nyanlända lär sig snabbt
hur de ska ta sig fram i samhället.
 
Bland annat får vi från Olofström uppgifter om en invandrarkvinna, som inte kan det minsta
svenska, som sökt ett jobb där kunskap om svenska erfordrades. Av det skälet fick inte in-
te jobbet och anmälde därför arbetsgivaren till diskrimineringsombudsmannen.
 
Att hon skulle agera på detta sättet hade hon redan fått kunskap om av vänner i Afrika
innan hon valde att resa till Sverige för att hämta pengar. Att så snabbt inordna sig i det
svenska samhället måste vi uppmuntra och vi överväger nu att ge en särskild bonus till
de som anmäler till DO att man ska behöva lära sig svenska.
 
Kristdemokraterna framför nu stark kritik mot moderaterna på sitt riksting och menar nu
att vi inte längre är ett riktigt borgerligt parti.
 
Den taktiska känslan i det partiet visar ju sig i opinionsläget, att ständigt ligga kring 4 %
vittnar ju om att man profilerar sig kring vissa frågor man tror på.
 
Den typen av borgerlig politik upphörde vi med för flera år sedan, nu vänder vi kappan
efter vinden i alla frågor, och vi kan ändra oss hur många gånger som helst, allt i syfte
att vinna och kvarhålla röster.
 
Att vi skulle forma vår politik efter vad vi tror på är det väl ingen som längre tror på.
 
Att detta ibland medför att vi inte är borgerliga blir då en självklar konsekvens, ibland är
vi borgerliga,  ibland inte. Ibland kan vi till och med vara högerextrema nazister, bara
det gäller att få igenom ett femte jobbavdrag eller liknande.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag. Själv ska jag och Kulturministern ta oss en runda på stadens tidningsredaktioner,
för att säkerställa att de inte skriver om något olämpligt.
 
             
 
 
 
 
 
 

ERIC ULLENFÅN BORDE SKÄMMAS, HAN OCKSÅ

Stockholm städade upp efter romerna
 
Det har alltid sagts att inget ont inte har något gott med sig, och det tycks gälla den
här gången också.
 
Upptäckten av etniska register vid Malmöpolisen medförde att andra myndig-
heter såg över sin registerhantering.
 
DET VAR DET GODA, DET ONDA FÖRDE MED SIG.
 
Tyvärr får nu det gamla ordspråket en ny innebörd.
 
INGET ONT UTAN ATT DET FÖR NÅGOT VÄRRE MED SIG.
 
Det DN nu upptäckt i Stockholm tycks vara etter värre än allt det Skånepolisen äg-
nat sig åt, hur olagligt det än varit.
 
DN har nu då rotat fram hemliga uppgifter om zigenarregister, som fördes i
Stockholm fram till 1996.
 
HEMLIGSTÄMPLADE AV DEN ANSVARSFULLA ALLIANSREGERINGEN, OCH
DET ÄR INTE ÄGNAT ATT FÖRVÅNA.
 
Zigenarregister, som visar om man är hel zigenare, halv zigenare eller "bara" gift
med en hel eller halv zigenare.
 
Och dessa register användes som underlag för så kallade hembesök hos hela
zigenare, halva zigenare och sådana som "bara" var gifta med hela eller halva
zigenare.
 
STOCKHOLMS HEMTJÄNST FRAM TILL 1996, INTE ATT UNDRA ÖVER ATT
DEN ANSVARSFULLA ALLIANSREGERINGEN VELAT HEMLIGHÅLLA DETTA.
 
Och hemtjänsten i Stockholm hade då på den tiden tydliga uppdrag, tydligare än i-
dag.
 
MAN SKULLE UNDERsÖKA INTELLIGENSEN, RENLIGHETEN OCH UPPFÖ-
RANDET HOS DESSA HELA OCH HALVA ZIGENARE OCH DE SOM "BARA"
VAR GIFTA MED HELA OCH HALVA ZIGENARE.
 
I Sverige, fram till 1996, i Stockholm.
 
INTE ATT UNDRA ÖVER ATT DEN ANSVARSFULLA ALLIANSREGERINGEN
VELAT MÖRKLÄGGA OCH HEMLIGHÅLLA DETTA.
 
Nu går den likaledes ansvarsfulle Eric Ullenfån ut och säger att han skäms över
Sverige. Genom detta fåneri visar han att han lever upp till namnet Ullenfån.
 
"Sverige" har absolut inget att skämmas över vad gäller dessa register, "Sve-
vige" visste inte ens om dessa register, det var den tidens politiker som gick
bakom ryggen på "Sverige", närmare bestämt politikerna i Stockholm.
 
Medborgarna i Sverige har inte heller den minsta anledning att skämmas, de
hade inte en aning om vad som skedde.
 
Det fanns de som inte bara hade en aning om vad som skedde, de fattade ock-
så beslut om att det skulle ske.
 
Och det var inte "Sverige", det var inte heller de svenska medborgarna.
 
ANSVARIGA FÖR VAD SOM SKEDDE VAR POLITIKERNA I STOCKHOLM PÅ
DEN TIDEN OCH DET ZIGENARKONTOR SOM ÄGNADE SIG ÅR RENA NAZI-
METODER.
 
DET ÄR DESSA SOM SKA SKÄMMAS OCH INGA ANDRA.
 
Jo, en annan bör också skämmas, och det är Eric Ullenfån, som försöker dribbla
bort korten och få det som att se ut som att "Sverige" och dess invånare ska stå
med en skam andra ska stå med.
 
DE FLESTA INVÅNARE I STOCKHOLM BÖR VETA VILKA POLITIKER, SOM
PÅ DEN TIDEN LÄT DETTA SKE OCH SOM ÄR DE SOM SKA SKÄMMAS.
 
Den kunskapen bör styra var man lägger sin röst i kommunalvalet i Stockholm
nästa år.
 
ATT LÄGGA SIN RÖST EFTER ANNAN ÖVERTYGELSE ÄR OCKSÅ NÅGOT ATT
SKÄMMAS ÖVER.
 
 AE

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet och alla romer 
 
De senaste dagarna rapportering kring register över romer har återigen visat på den
glöd, entusiasm och kompetens, som ligger bakom Beatrice Asks stora insatser för
att få alla myndigheter att följa våra lagar.
 
Vi ser också dagliga bevis på hur hennes ihärdiga brottsbekämpning för var dag ger
bättre utslag.
 
Under gårdagen sköts det bara på en plats i Stockholm, och bara ett enda mordförsök
inträffade, ett knivdåd på Medborgarplatsen.
 
Och fredagen har börjar lika bra, vi ska här rikta stor tacksamhet mot Betrice, bara en
enda kvinna har hittats mördad i Sheratons garage.
 
Sedan hon tog vid brottsbekämpningen är det sällan antalet mord överstiger 5 per dag,
ett resultat som bara Chicago på sin tid lyckades nå.
 
Novus rapport i går var intressant på många punkter. Väljarna hade viktat de frågor de
tyckte var viktigast och på de fem viktigaste punkterna ansåg väljarna att socialdemokra-
terna hade den bästa politiken.
 
Men vad hjälper det när man inte har ett regeringsdugligt regeringsalternativ. Själva räk-
nar vi att ihop med folkpartiet få ett regeringsdugligt alternativ på nästan 30 % och då be-
hövs vare sig politik eller väljarnas förtroende i de fem viktigaste frågorna.
 
Mest intressant var nog ändå att de förskräckliga sverigedemokraterna var det parti som
man hade mest förtroende för när det gäller flykting-och invandringspolitiken.
 
Det visar ju att SD har sympatier för sina frågor långt in  i alla andra partier, men det är
inget vi vill låtsas om, heller.
 
I så fall måste jag ju skaffa mig en större tång, och den investeringen känns ganska så
meningslös, nu när jag ska flytta tillbaks till Täby. Där behövs ingen tång alls, där tjänar
alla så bra att vi kan kosta på oss att tycka rätt och rösta rätt allihop.
 
I går fick vi uppgifter om att en 84 årig kvinna i Stenungsund kastade sig ut från balkon-
gen, för att hon inte fick bo på särskilt boende ihop med sin man.
 
Kritik riktas nu mot kommunen av Maria Larsson, som pekar på att lagen ger rätt till att
båda makarna ska få äldreboende, även om bara en har behov av sådant.
 
Det är ju märkligt att Maria aldrig kan hålla tyst, när hon ska hålla tyst. Även Maria borde
väl begripa att vi inte kan följa lagen, om vi genom ansvarsfulla besparingar skurit ner
antalet platser på särskilda boenden med 30 000.
 
Ska KD hålla på  det visat och sabotera vår rasering av välfärden är det lika bra att de
håller sig under 4 %.
 
Det verkar som om vi fortfarande inte kan få tyst på DN, som nu skriver om register över
romer i Stockholm. Trots många signaler om att man ska ta sitt ansvar tycks DN besluten
att fortsätta sina artiklar kring detta.
 
För vi bara förnyat förtroende ytterligare en mandatperiod får vi se över utformningen av
presstödet.
 
För att ingen ska förledas tro att allianspolitiker kan ha något ansvar för den registrering
som skedde i Stockholm fram till 1996 var jag tvungen att skicka ut Eric Ullenfån och säga
att han skäms över Sverige.
 
Alla vet ju vilka som styrt Stockholm under många år, så jag hoppas att ingen kommer på
iden att någon allianspolitiker skulle behöva omfattas av detta.
 
Det är inte heller meningen att Eric Ullenfån ska uppfattas som att man ska skämmas över
Sverige, för att vi har de politiker vi har.
 
Det är, som jag skriver i mitt fina manifest, de mentalt handikappade medborgarna man
har anledning att skämmas över, det är ju de som ligger bakom besluten om alla dessa
register.
 
Samtidigt var det bra att registren fördes, där man gick hem och undersökte zigenarnas
intelligens, renlighet och uppförande.
 
Av registren kan man ju utläsa att zigenarna inte alls var så dumma och smutsiga som vi
politiker ville göra gällande, när vi fattade beslut om dessa register och hembesök.
 
Det visar sig nu att viktiga avgångsbetyg saknas för många elever i den konkursade JB
Education. Detta får inte skymma bilden av hur viktigt det är med privata skolor, att ele-
verna får betyg eller inte måste hela tiden vägas mot de vinster våra vänner gjort inom
privata skolkoncerner.
 
Uppgifter visar nu att Nordea har planer på att flytta sitt huvudkontor till Finland eller Dan-
mark för att vi ställer för höga krav.
 
Vi tar fullt ansvar för att banksektorn utvecklas rätt och har därför varit i kontakt med led-
ningen för Nordea och förvissat oss om att flyttningen sker först efter valet.
 
En flyttning efter valet kommer inte att kunna kasta någon skugga över vår ansvarsfulla
politik inom banksektorn, då kan vi i stället kritisera oppositionen när  de tvingas städa
upp efter oss.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar förlandet  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
 

DEBATT OM POLISEN

Polisskolan på riktigt
 
Många har ju sett serien "Polisskolan" och haft hejdlöst roligt åt poliser, framför allt då
chefer framställts som kompletta idioter.
 
Samtidigt som man roats hejdlöst av alla tokigheter har man ju undrat var serien häm-
tat sina förebilder, allt kan ju inte vara helt gripet ur luften.
 
Efter att ha sett debatt inser man var producenterna bakom serien hämtat sina
förebilder.
 
POLISLEDNINGEN I SKÅNE OCH ÖREBRO.
 
Efter att ha sett programmet har allt detta klarnat, när man hörde Petra Stenkula, Peter
Springare, säkerhetschefen Dick Marklund samt en mångfaldssamordnare inser man di-
rekt var serien hämtat sina förebilder.
 
Samtidigt får man en helt ny syn på gruppen romer. Elaka tungor har ju ständigt
hävdat att deras brist på utbildning, lite inavel och annat medfört att deras IQ skul-
le vara något låg.
 
DETTA BLIR JU HELT MOTSAGT I PROGRAMMET,  DELTAGARNAS IQ ´TYCKTES
LIGGA PÅ EN NIVÅ SOM VIDA ÖVERSTIGER DEN OVAN NÄMNDA GAV INTRYCK AV
ATT HA.
 
Ingen av idioterna på olika chefsnivåer tycktes överhuvudtaget begripa att döda sedan
länge och barn överhuvudtaget inte ska vara med i denna typ av register.
 
Det blev men hit och men dit i en enda salig röra.
 
Maken till svammel får man leta efter. Den närmast imbecille operative chefen från Örebro
ville göra gällande att man kanske borde ha gallrat lite bland de döda som fanns med i
registren.
 
Många av de som var döda hade dött långt innan registret började tas i bruk och
borde därför självklart inte tagits med överhuvudtaget.
 
Någon "gallring" hade alltså inte kunnat ske om man skött allt korrekt.
 
Många relevanta frågor ställdes av romerna, som enbart fick idiotiska bortförklaringar
som svar.
 
De närmast imbecilla polischeferna gjorde ett stort nummer av det inte var ett "brotts-
register". Då uppstår ju frågan direkt varför vissa fanns med överhuvudtaget. Lagstift-
ningen är tämligen klar, ej misstänkta får ej omfattas av registret om inte synnerliga
skäl föreligger.
 
DET ENDA SKÄL POLISCHEFERNA LYCKADES ANGE TILL ATT MAN ÄNDÅ TAGIT
MED ALLA OSKYLDIGA VAR TYDLIGEN ATT DE SJÄLVA VAR RENA IDIOTER OCH
INTE BEGREP BÄTTRE.
 
Och att registret bara omfattade romer berodde på att romer bara umgicks med romer, allt
enligt idioterna till polischefer. Men det blev med förfärande tydlighet klarlagt att vissa ro-
mer umgicks med andra än romer, till och med svenskar.
 
MEN AV NÅGON OUTGRUNDLIG ANLEDNING RÅKADE JUST DETTA UMGÄNGE
INTE VARA MED I REGISTRET.
 
En klarare indikation på att registret bara omfattade romer går inte att få, varav följer
att det grundas på etnicitet.
 
Att man först ljög och menade att registret inte fanns kan ju knappast heller tolkas som
att registret var det oskyldiga "underrättelseregister" man svamlade om.
 
Man hade också en komplett idiotisk förklaring till att barnen var med i detta register,
det var så man brukade göra.
 
Och lite klämd av mer begåvade romer fick man förklara i vilka sammanhang
barn brukade vara med i register.
 
DEN NÄRMAST IMBECILLA PETRA STENKULA SVAMLADE DÅ OM ATT MAN
HAFT EN MORDUTREDNING DÄR DET FUNNITS BARN MED I BILDEN.
 
Klämd av lite mer begåvade romer tvingasdes hon då medge att sådana mordutred-
ningar förekom inte ofta, och det fanns kanske inte då 1 000 barn i dessa "mordre-
gister", bara några stycken.
 
MAKEN TILL SVAMMEL KAN MAN BARA HITTA I POLISSKOLAN.
 
Klämd av mer begåvade romer lyckades man inte heller ge ett enda exempel på
register, där andra grupper var registrerade på motsvarande sätt.
 
MAN MEDGAV ATT DENNA TYP AV REGISTER BARA FANNS UPPRÄTTADE
FÖR ROMER OCH DET UMGÄNGE ROMER HADE, MEN MISSTÄNKTA VAR
DE INTE FÖR NÅGOT,OCH NÅGOT BROTT HADE DE JU INTE BEGÅTT.
 
Varför inte Andersson och Svensson omfattades av register med sitt hederliga um-
gänge lyckades man inte klara ut, inte något annat heller.
 
Sentensen av detta närmast imbecilla svammel är oerhört skrämmande,och
det mest skrämmande är inte att registren funnits och huruvida de är lagliga
eller inte.
'
DET ABSOLUT MEST SKRÄMMANDE ÄR ATT ANSVARIGA CHEFER INOM
POLISEN LJUGER SÅ ATT DET OSAR OM DET OCH ATT DE TYCKS VARA
SÅ OBEGÅVADE OCH INKOMPETENTA ATT DET ÄR SVÅRT ATT TA TILL
SIG.
 
Dessa kompletta idioter ska alltså värna om vår trygghet och de ska sitta i olika
rättegångar och vittna mot olika gärningsmän.
 
ATT DÅ INTE FÖRSTÅ VARE SIG DET ENA ELLER DET ANDRA OCH SAM-
TIDIGT LJUGA OM ALLT ÄR INTE DEN BÄSTA FÖRUTSÄTTNINGEN FÖR
EN RÄTTVIS PRÖVNING AV EN TILLTALAD.
 
Den så kallade mångfaldssamordnaren satt hela tiden och pladdrade om
hur bra det nu var att man fick vända på alla stenar.
 
ATT INTE MÅNGA STENAR VÄNDES PÅ NÄR MAN FÖRST LJÖG OM
REGSITRETS EXISTENS TYCKTES INTE HA TRÄNGT IN I DENNA OM-
TÖCKNADE HJÄNRA, NU SKULLE DET VÄNDAS PÅ STENAR.
 
Och de som skulle vända på stenar skulle göra det genom en internutredning,
där dessa idioter med all säkerhet medverkar.
 
Man behöver ju inte gissa tre gånger vad dessa idioter kommer fram till.
 
Medverkande folkpartist, ledamot av rikspolisstyrelsen, tycks ha förstått det
verkliga problemet.
 
SKA VERKLIGEN SÅDANA HÄR IDIOTER HA TILLGÅNG TILL DET VÅLDS-
MONOPOL MAN HAR RÄTT ATT UTNYTTJA MED DEN LILLA KONTROLL
SOM FINNS IDAG.
 
VAD SOM HELST KAN JU HÄNDA,OCH DET GÖR DET.
 
Det är nu lättare att förstå varför ett antal personer under senare år skjutits av
poliser utan att det varit nödvärn, och det är också lättare att förstå många av
de övergreppolika poliser gjort sig skyldiga till.
 
AV KOMPLETTA IDIOTER KAN MAN INTE FÖRVÄNTA SIG MER.
 
Trots det som nu visats upp måste man ju vara så ödmjuk att man medger att
det måste finnas, och finns, mängder av poliser som både är begåvade och gör
ett bra jobb.
 
Men tyvärr är kulturen inom kåren av den arten att dessa tvingas agera
mot bättre vetande.
 
DET ÄR JU INGEN HEMLIGHET ATT ALLA POLISER BLIR DÖVA, BLIR
BLINDA OCH TAPPAR MINNET NÄR EN KOLLEGA GÖR SIG SKYLDIG
TILL EN FÖRSUMMELSE.
 
Mången åklagare har mött detta problem och också pekat på det.
 
Så folkpartisten har nog så rätt att detta bara inte kan fortsätta. Det räcker
inte med att vända på stenar här.
 
DET MÅSTE TILL ATT MAN TAR BORT MÅNGDER AV STENAR OCH IN-
FÖR EN HELT ANNAT FÖRHÅLLNINSSÄTT INOM POLISEN.
 
 
Så nu vet vi det
AE
 
 
 
 

ALLIANSENS VÄLFÄRD TAR DÖD PÅ GAMLA

Balkongfärder nu även räddningen för äldre
 
Att unga flickor med utländsk bakgrund störtar sig från balkongen mot en säker död
är numera så naturligt att vi inte höjer på ögonbrynen.
 
I Stenungsund inträffar dock nu en balkongfärd, som borde få oss alla att höja
både på ögonbryn och anslag till äldre som inte kan ta hand om sig.
 
En äldre kvinna, 84 år gammal, anser sig vara i det skicket att hon behöver hjälp med
omsorg.
 
Två handläggare från kommunen är hemma hos henne och kommunicerar kring de
önskemål kvinnan har kring behovet av omsorg.
 
Idag vet vi vad en sådan kommunikation innebär.
 
SORRY, INGEN HJÄLP FINNS ATT FÅ, HÄR MÅSTE DET SPARAS, ASYlFÖR-
LÄGGNINGARNA HAR BLIVIT DYRARE ÄN BERÄKNAT.
 
Och den 84åriga kvinnan får besked som hon uppfattar vara i den riktningen.
 
Inte ska Du ha någon hjälp, vi ska spara.
 
OCH KVINNAN SOM DÅ UPPFATTAR ATT HON INTE SKA FÅ HJÄLP, GÅR UT
PÅ BALKONGEN, KASTAR SIG OCH AVLIDER.
 
Kommunens handläggare inne i lägenheter åser det hela, och menar då:
 
INTE HAR VI GJORT NÅGOT FEL, VI SKULLE JU SPARA PÅ ÄLDRE.
 
Och nog har man sparat på äldre, två gånger, kostnaden för omsorg mindre och
en äldre mindre.
 
Professorn vid Umeå universitet, som föreslog att man skulle ta död på så många
gamla som möjligt för att bereda plats för nyanlända svenskar, uppges enligt käl-
lor ringt att gratulerat kommunen för lovvärda satsningar.
 
Och nu ska ansvar utkrävas, och det är redan gjort.
 
LEX MARIA ANMÄLAN INSÄND, OCH SÅ VAR DET ÄRENDET BORTA FÖR
ALL EVIGHET, INTE SKA VI HA NÅGOT ANSVAR PÅ LOKAL NIVÅ INTE.
 
Genom en Lex Maria anmälan som inte leder till något kan ju kommunens hand-
läggare fortsätta ta död på äldre och spara pengar.
 
En interiör från Sverige år 2013.
 
OCH DE SOM SKAPAT DENNA INTERIÖR, OCH DEN ANDA, SOM GÖR DEN-
NA TYP AV HÄNDELSER MÖJLIGT, VILL BLI OMVALDA NÄSTA ÅR.
 
Vi väljare får det vi ber om.
 
 Lite mer fritidspengar till unga så kastar sig säkert fler gamla från balkongen
AE
 
 
 
 
 
 

DEMOKRATIN PÅ FALLREPET

Åsiktsförtryck bortom allt förnuft
 
Många gånger har man förundras över vissa inslag i vår historia, bland annat vår
hållning under andra världskriget, och den är inget att vara stolt över.
 
VILKA MEKANISMER FICK OSS SVENSKAR ATT GÅ EMOT DEN EUROPEISKA
LINJEN I ÖRIGT OCH "FJÄSKA OCH BUGA"  FÖR ADOLF SAMT LEVERERA
KRIGSMATERIAL TILL SAMME MAN SÅ ATT YTTERLIGARE ETT ANTAL MIL-
JONER KUNDE GÅ EN DÖD TILL MÖTES.
 
Inget att vara stolt över, sympatier för antidemokratiska krafter, som borde vara svårt
att förstå.
 
Men i skenet av vad som pågår idag, mitt framför ögonen på oss, är det inte alls
svårt att förstå vår hållning under 2 VK.
 
Tydligen ligger det i vårt nationella kynne, att sympatisera med antidemo-
kratiska krafter och dölja detta med fluffig retorik om att vi minsann är bättre
än alla andra.
 
PÅ ANNAT SÄTT KAN MAN NOG INTE FÖRKLARA VISSA INSLAG I VÅRT SÅ
KALLADE DEMOKRATISKA SAMHÄLLE.
 
Modebloggaren Paulina Danielsson var på besök på nattklubben The Lab i Stock-
holm, tillhörande Stureplansgruppen. Till saken hör att Paulina offentligt gått ut med
att hon röstar på Sverigedemokraterna, alltså en sådan vedervärdig skapelse som
ansvarspredikanten inte anser vara värd att ta i med tång.
 
DET DÄR MED GRUPP MOT GRUPP LÅTER BRA I RETORIKEN, NÄSTAN LIKA
BRA SOM RETORIKEN UNDER 2 VK.
 
Under kvällens lopp blir modebloggaren Paulina utkastad av en av nattklubbens vak-
ter, med motiveringen att hon var "rasist" och att hon röstade på sverigedemokraterna.
 
Den lokala demokratin i Sverige har vissa inslag som påminner om den lokala
demokratin i Nazi Tyskland före och under 2 VK.
 
EN STATSCHEF SOM UNDERBLÅSER MED RETORIK, SOM STIMULERAR MÖRKA
KRAFTER ATT BEGÅ ILLDÅD OCH ÖVERGREPPMOT ENSKILDA, OCH SÅ MÖRKA
KRAFTER, SOM UTFÖR DESSA ILLDÅD OCH ÖVERGREPP.
 
Mot judar och romer i Nazi Tyskland före och under 2 VK.
 
MOT JUDAR, ROMER OCH SVERIGEDEMOKRATER I SVERIGE ÅR 2013 OCH MÅN-
GA ÅR FÖRE DETTA.
 
Många i vårt samhälle har en närmast sjuklig inställning till sverigedemokraterna, och det
är man i sin fulla rätt att ha, om man inte förstår bättre.
'
MEN OM DENNA NÄRMAST SJUKLIGA AGGRESSION TAR SIG SAMMA UTTRYCK
SOM NAZISTERNAS SJUKLIGA AGGRESSION MOT JUDARNA GJORDE, ÄR VI
DÅ BÄTTRE SJÄLVA ?
 
De mest sjukliga i denna krets kan säkert övertyga sig själva att de är bättre, den diagnos
de uppvisar genom denna sjukliga aggression brukar vara kopplad också till en skev, myc-
ket skev självbild.
 
DÄREMOT ÄR DET INTE SÄKERT ATT OMGIVNINGEN, OMVÄRLDENOCH HISTORIEN
ÄR  OCH BLIR LIKA ÖVERTYGADE.
 
Kanske måste vi om några år skämmas lika mycket över 2013 somvi fick skämmas över vår
hållning till Adolf.
 
Det rasistiska hatbrottet, övergreppet och illdådet mot modebloggaren Paulina är vida känt.
 
Vart tog antirasisterna Veronica Palm och Mona Sahlin vägen ?
 
DROG DE NER SLÖJORNA SÅ ATT DE VARKEN HÖRDE ELLER SÅG ?
 
Vart tog Eric Ullenfån vägen, som gjort sitt liv till en ständig kamp för all rasism.
 
ELLER ÄR DET KANSKE VARA EN VISS RASISM ??
 
Vart tog ansvarspredikanten vägen, som i tid och otid inte ställer grupp mot grupp.
 
HAN KANSKE TOG VÄGEN DIT HAN TAR VÄGEN NÄR JUDAR OCH ROMER BLIR
UTSATTA FÖR ÖVERGREPP.
 
GÖMSTÄLLET.
 
Att denna typ av antidemokratiska övergrepp tillåts ske mitt framför ögonen på oss
kommer att förbrylla framtidens forskare.
 
ATT DET KAN SKE BORDE FÖRBRYLLA OSS OCKSÅ.
 
 Trevligt att se att min ande genomsyrar det svenska samhället i dag också.
AE

FLYKTINGPOLITIK SOM VITTRAR SÖNDER SAMHÄLLET

Politik gjuten i betong
 
Förr talade man om betongsossar och betongbunkrar, sedan dess har tekniken
uppenbarligen gått framåt.
 
Alliansregeringens flyktingpolitik, för all del livligt understödd av alla andra,
tycks vara gjuten i en betong, som aldrig ger sig.
 
DET SPELAR LÄNGRE INGEN ROLL VAD VERKLIGHETEN VISAR, EN VAN-
SINNIG POLITIK SKA FORTSÄTTA ATT VARA VANSINNIG.
 
Som gjuten i betong.
 
Det är nu alldeles uppenbart att Sverige tjänar som bas för diverse terroraktioner
och att vår "generösa" bidragspolitik finansierar terrororganisationer.
 
Bevisen börjar bli väl många:
 
Svenska medborgare som jihadister till Syrien, svenska medborgare deltar i rena
terrordåd (Nairobi), i Al Shabaad ledning ingår svenska medborgare som tjänst-
gjort som så kallade imaner i Sverige, där den huvudsakliga uppgiften varit att re-
krytera jihadkrigare och dra in bidrag till terrororganisationer.
 
Man kan ju tillåta sig att tycka att vissa bidrag må vara väl generösa,om  delar av
bidragen slussas vidare till Al Shabaab och Al Quaida, men aja baja, så får man
inte säga.
 
Och ovanpå detta kan man läsa om en hyllad somalier, som fått stå som föredöme
i vår så kallade integrationspolitik, men som nu opererar i Afrika och arrangerar
smuggelresor till Sverige och ägnar sig åt trafficing- verksamhet.
 
Allt detta sker helt öppet men "under radarn" i den meningen att ingen får eller
våga prata om det.
 
Ska vi förtjäna den minsta anständighet i kommande historieskrivningar är det abso-
lut nödvändigt att vi tar tag i, riktigt ordentliga tag, den terrorverksamhet som sker
i hägn av en generös svensk flykting-och bidragspolitik.
 
Att somailer, eller andra, ska kunna komma till Sverige, och använda Sverige
som en trygg bas, få generösa bidrag, få svensk medborgarskap, och när allt
detta erhållits ge sig ut i jihadkrig och terrorverksamheter som "svenska".
 
IDAG VER VI ATT DET I AL SHABAABS LEDNING INGÅR SÅ KALLADE
"SVENSKAR" MED SVENSKT MEDBORGARSKAP OCH ALLT VAD DET
MEDFÖR.
 
Är man verkligen rasist för att man tycker att ett vansinne är ett vansinne och inget
annat ??
 
Politik ska inte vara gjuten i betong, inte heller ett svenskt erhållit medborgar-
skap, som används i terrorverksamhet, vara gjutet i betong.
 
 
De är inte bara murar som vittar sönder, om de inte vådras,
samhällen kan faktiskt också vittra sönder, om de inte vårdas
AE
 
 
 
 

KRISTDEMOKRATERNA HAR ANDNÖD

Partiet som försvann med sina hjärtefrågor
 
På ett sätt är kristdemokraterna ganska likt övriga partier.
 
När opinionen sviker intalar man sig själv och försöker intala andra att man
inte nått ut med information om vad partiet står för.
 
I SJÄLVA VERKET FÖRHÅLLER DET SIG PÅ MOTSATT SÄTT,  OPINIONEN
SVIKER FÖR ATT MAN NÅTT UT MED VAD PARTIET STÅR FÖR.
 
Ett bra exempel på detta är centerpartiet som höll på att försvinna, när väljarna för-
stod vad partiet stod för.
 
Centerpartiet räddades tillfälligt genom att partiledaren, dagisfröken Annie
Lööf, flög hem från Thailand och försäkrade att partiet inte stod vad det står
för.
 
Att nu kristdemokraterna försvinner är inte så konstigt, partiets hjärtefrågor har för-
svunnit, och detta passerar inte obemärkt. Inför rikstinget satsar nu partiet på två
frågor som inte finns längre.
 
Man driver nu alltså frågan om försvaret, som försvunnit, och familjen, som också
försvunnit i den form KD vill ha den.
 
Hjärtefrågorna borta, självklart försvinner då också partiet.
 
DET ÄR SOM OM MODEDRATERNA SKULLE SLUTA DRIVA SIN POLITIK ATT
RASERA ALL VÄLFÄRD, DÅ SKULLE DE OCKSÅ TAPPA ALLA SINA VÄLJARE.
 
ELLER SOM OM SOCIALDEMOKRATERNA SKULLE SÄNKA ALLA BIDRAG, DÅ
SKULLE OCKSÅ ALLA DERAS VÄLJARE FÖRSVINNA.
 
ELLER SOMOM MILJÖPARTIET DREV EN ANSVARSFULL POLITIK, DÅ SKULLE
OCKSÅ ALLA DERAS VÄLJARE FÖRSVINNA.
 
Nej, att kristdemokraterna nu försvinner är bara en logisk följd av partiets frågor till-
hör en svunnen tid, inget försvar, inga familjer av den gamla kära sorten.
 
Och ovanpå detta blir abortmotståndare moderata ministrar, så framtiden ser allt annat
än ljus ut för kristdemokraterna.
 
Inför valet 2018 bör vi därför kunna räkna med att kristdemokraterna har återgått till
fornstora dagar.
 
EN LITEN SEKT, SOM UPPEHÅLLER SIG VID VÄTTERNS SÖDRA STRAND.
 
Som man bäddar får man ligga
AE
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet och alla register  
 
Kritiken mot Skånepolisen tycks inte lägga sig, och vi är glada så länge kritiken inte
riktas mot oss ytterst ansvariga. Vi är själva förvånade över att Beatrice Ask kommit
så lindrigt undan.
 
Tyvärr verkar DN inte vilja begränsa ansvaret till de som inte har det yttersta ansva-
ret, utan skriver idag om att polisens syn på dessa övergrepp vittnar om institutionel-
la övergrepp inom hela det politiska systemet.
 
DN har naturligstvis rätt här, men det är inte avsikten att DN ska rikta kritiken mot de
som är ytterst ansvariga.
 
Vi trodde ju länge att FRA övervakningssystem ihop med andra olagliga system skulle
få DN och andra att vara försiktiga med vad de förde fram, men signalerna tycks ha va-
rit otydliga.
 
Vi har lyckats tysta det mesta, när det gäller att framföra kritik mot vår ansvarsfulla led-
ning av olika myndigheter, får vi bara en mandatperiod till på oss räknar vi med att kun-
na tysta DN också.
 
NUON affären spökar nu vidare och nu vill socialdemokraterna ha en haverikommission
för att alla ska få veta hur många miljarder vi slösat bort på den affären.
 
Vi kommer bestämt att motsätta oss detta, då vi inte vill att medborgarna ska få veta hur
många miljarder vi slösat bort på detta, i vart fall inte innan valet.
 
Vår så kallade professor, Carl B Hamilton, kallar detta krav för ett spel för galleriet,och
många har ställt frågan vilka som utgör detta galleri.
 
Självklart menar vår så kallade professor att det är medborgarna som är galleriet. Som
statister i detta galleri borde de inse att de inte ska ha vare sig kunskaper om eller syn-
punkter på hur många miljarder vi slösar bort.
 
Galleriet har bara två uppgifter och det är att betala in så mycket skatt som möjligt och
så rösta rätt vart fjärde år, och allt detta ska ske under tystnad.
 
Det besvärliga galleriet börjar nu också ha synpunkter på att UD förskingrat biståndsme-
del för att täcka upp Carl Bildt den Stores många onödiga resor. Vi trodde att vi för gott
mörklagt all information kring detta när vi vägrade tillsynsmyndigheten SADEV att ta del
av de uppgifter som visade att förskingringen skett. Sadev konstrade lite här så vi var
tvungna att lägga ner myndigheten.
 
Nu ska detta också tydligen upp i KU, vi börjar bli trötta på alla dessa ärenden i KU, både
jag och övriga ministrar har viktigare saker för oss än att sitta och ljuga i olika KU förhör.
 
Men nu ska Carl Bildt dit och lära KU hur det går till och sedan hoppas vi få stopp på alla
dessa KU förhör, så att vi kan förskingra biståndsmedel och annat utan att galleriet och
andra har en massa synpunkter.
 
KD riksting har börjar bra, äntligen får vi stöd för att äldreomsorgen ska få mindre anslag.
KD vill lösa det på det fiffiga sättet att man ger fritidspengar till de som bränner upp våra
skolor och fritidshem för att de är rastlösa och inte har något att göra. KD vill då att alla
äldre ska få betala detta.
 
Vi räknar med att denna omföring medför att många äldreboenden kommer att läggas
ner, varför också många äldre inte heller kommer att ha någonstans att vara.
 
Vi räknar då med att många av dessa äldre, utan äldreboenden, också kommer att
bli rastlösa, för att de inte har äldreboenden, och många kommer därför att få se sina bi-
lar uppbrända. Blir antalet uppbrända bilar för stort till följd av detta kommer vi att över-
väga att dra in alla rollatorer, så att de äldre får svårt att röra sig.
 
Västra Götaland går nu till angrepp mot Apotekstjänst AB för att man inte får några medi-
ciner. Även denna kritik mot privatiseringarna börjar bli tröttsam. Apoteksverksamheten
privatiserades inte för att medicinen skulle fortsätta att vara tillgänglig, den infördes för
att vi lärde oss detta på Timbro. Själv fick jag redan i MUF lära mig att vi skulle privatisera
allt.
 
Jag tar ansvarfullt ansvar för landet  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             

HAVERIKOMMISSION

Nuon affären spökar igen
 
Att den ansvarsfulla Alliansregeringen gjort allt den inte skulle göra, och inget av det
den borde ha gjort i NUON affären, är väl tämligen klart vid det är laget.
 
Nu vill oppositionen ha en haverikommission om NUON affären.
 
Vill man ägna sig åt vad som kallas för suboptimering, kan ju en haverikommission
om NUON affären fylla ett syfte.
 
Ett antal som får utreda under en längre tid, för att senare presentera ett antal
lögner, som medför att ingen behöver ta ansvar för detta, heller.
 
Frågan är om det inte finns anledning att lyfta blicken lite grann, bortom NUON affären.
 
Havererad kunskapsutveckling, försvaret borta, tåg som står stilla, apotek utan
lager, polischefer födda under byrån, en flyktingpolitik gränsande ? till vansinne,
stora brister i vård och omsorg, Europas näst högsta skatter, högre livsmedels-
priser än alla jämförbara länder, accelererande skottlossning på våra gator,
näst högst antal våldtäkter i världen, en psykisk ohälsa överstigande alla andra
inom OECD
 
och mycket, mycket annat.
 
Är det inte dags för en riktig haverikommission.
 
EN HAVERIKOMMISSION SOM SKA SE ÖVER VARFÖR SÅ MYCKET SÅ LÄNGE
HAVERERAT SÅ MYCKET
 
I SVERIGE.
 
En haverikommission om tillståndet i Svea Rike tycks högst motiverad, mer motiverad
än om NUON affären, det kan komma med på "ett hörn" bland allt annat som havere-
rat.
 
Får det hålla på i den här takten finns det ju inte mycket mer som kan haverera.
 
 Skeppet Moder Svea
AE
 

REGISTERSKANDALEN BLIR BARA VÄRRE OCH VÄRRE

Det gick alltså att vara ännu dummare
 
Länspolismästaren i Malmö, Klas Johansson, var ju en av de nitlotter regeringen drog, när de 
utsåg  länspolismästare.
 
Obstruktion mot lagstiftning, rena lögner och mycket annat vittnar om att det var en
verklig nitlott.
 
Rikspolischefen har tidigare kallat all landets polismästare till ett gemensamt möte, som  hölls
idag. På programmet hade man lagt till att man skulle ta upp "registerfrågan" utifrån vad som
hänt i Malmö.
 
Polischefer dök upp till mötet, men inte nitlotten från Malmö, Klas Johansson.
 
Hans galning till kommunikationsdirektör, galningen Lars Förstell, lät via SMS meddela till
Rikspolischefen, att nitlotten Klas Johansson hade annat för sig.
 
Galningen Lars Fröstell menade då att det händer att myndighetschefer inte dyker upp
till möten, om det inte passar dem.
 
Det har rests krav på att nitlotten Klas Johansson ska avgå.
 
DET SOM HÄNT, ATT NITLOTTEN KLAS JOHANSSON INTE DÖK UPP PÅ MÖTET, KAN
NOG BARA FÖRKLARAS MED ATT DETTA KRAV TILLGODOSETTS.
 
Om inte bör det tillgodoses omgående.
 
Att i detta läget inte "dyka upp" till ett inplanerat möte, vars viktigaste punkt var att dis-
kutera det som hänt i Malmö, vittnar om något hemskare än hemskt.
 
VEM KUNDE NÅGONSIN ANA ATT DET BLAND LANDETS POLISCHEFER FANNS SÅ-
DANA KOMPLETTA IDIOTER.
 
Nu behöver man inte ana, nu vet man.
 
 Jag heter Klas Johansson och är polismästare i Malmö
AE

POLISCHEFER REKRYTERAS UR BEGÅVNINGSRESERVEN

Det råkade bara vara romer
 
Det kan ju knappast undgått någon att polisledningen i Malmö tycks tillhöra vad man
förr kallade "begåvningsreserven".
 
Känner nu sig någon ur begåvningsreserven i övrigt förolämpat är det lätt att
förstå.
 
ALLA KRUMBUKTER, DUMHETER OCH LÖGNER MAN KLÄCKT UR SIG TROT-
SAR DET MESTA.
 
Men tydligen finns det andra polischefer i landet, på andra orter i landet, som också
lyckats bli chefer med enda merit i bagaget att tillhöra "begåvningsreserven".
 
I Örebro finner man en sådan polischef, som tycks både tillhöra "begåvningsreserven"
och vara född "under en byrå".
 
Namnet är Peter Springare, lägg det på minnet, om man till äventyrs springer
på en galning, så kan det vara Peter Springare.
 
Denne galning tycker inte alls att de aktuella registren i Malmö är något att reagera
över, galningen menar att sådana register har polisen över allt och alla arbetar uti-
'från den typen av register.
 
Galningen Peter Springare menar, man får väl anta på fullt allvar, att i Malmö
var det bara en tillfällighet att registret omfattade romer.
 
DET SKULLE I STÄLLET LIKA VÄL KUNNA RÖRA SIG OM ETT REGSITER OM
ALBANER.
 
Jaha, tänker man, det måste ha varit trångt under den byrån.
 
Här tillsätter alltså regeringen en polischef, som tycker att det är en tillfällighet
att ett avslöjar register innehåller uppgifter om romer, när det lika gärna kunde
ha varit albaner, eller kanske kineser, eller kanske indianer.
 
Det tycks inte som om det under byrån funnit plast för insikten att register om albaner,
kineser och indianer också är sådana etniska register polisen är förbjuden att använda.
 
Att regeringen inte går på meriter när man väljer ut länspolischefer är ju alldeles
uppenbart.
 
DRAR MAN LOTT I STÄLLET FÖR ATT GÅPÅ MERITER TYCKS REKRYTERINGS-
UNDERLAGET BARA INNEHÅLLA NITLOTTER.
 
När man betänker att dessa idioters uppgifter och värderingar ska ställas mot de uppgif-
ter vi medborgare lämnar om vi blir misstänkta för något, då blir man riktigt orolig.
 
När "ord står mot ord" i olika processer går olika rättsinstanser regelmässigt på
de uppgifter en polis lämnar, i "tron" att detta är det enda sanna.
 
Det nu inträffade tycks innebära att olika rättsinstanser ska tillämpa rakt motsattför-
hållningssätt, när ord står mot ord:
 
MAN BÖR ALLTSÅ UTGÅ IFRÅN ATT EN POLIS REGELMÄSSIGT LJUGER, OCH
LJUGER POLISEN INTE ÄR POLISEN FÖR DUM ATT FÖRSTÅ VADPOLISEN
SJÄLV SÄGER.
 
Hur många människor i detta land har inte blivit dömda för olika saker för att man satt
mindre tilltro till deras uppgifter än de uppgifterrenha galningar inom poliskåren har
lämnat.
 
DET BORDE JUSTITIEMINISTERN TITTA PÅ I STÄLLET FÖR ATT FRAMSTÅ SOM
ETT FÅN NÄR HON BLIR TILLFRÅGAD OM HON TÄNKER VIDTAGA NÅGRA ÅT-
GÄRDER MED ANLEDNING AV HUR AKTUELLA POLISCHEFER NU BETETT SIG.
 
 
Öööhh, jag ansvar,öööhh ?????
 
AE
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarfullt ansvar för landet  
 
Vår lyckade tvåstatslösning i Malmö verkar nu ha satt sig ordentligen och de flesta
upplever en större trygghet.
 
Under den senaste veckan har bara två barn överfallits och utsatts för våldtäkter.
Detta har skett genom att de överfallits på öppen gata och dragits in i buskage i
Hermodsdal. Med hänsyn till att hösten försvårar dessa kulturyttringar, genom att
buskagen tappar sina lön råder vi nu alla barn att hålla sig inne, så att man kan
kasta ut dem från balkongen i stället.
 
Våra nyanlända lokala moderatpolitiker Jimmy Baker och Edip Noyan tycks redan
ha inlett valrörelsen. Genom sina goda vänner i Södertälje tycks min gode vän Edip
Noyan redan fått ett stort försprång. Försprånget har redan blivit så stort att att
Jimmy Baker tvingats få polisskydd på grund av den stora uppmärksamheten.
 
Även SÄPO är inblandade, så att nu kan vad som helst hända, någon av dem kan-
ske avslöjas som spion, för att SÄPO ska få större anslag.
 
Apropå tidig valrörelse är nu en politiker skjuten i Solna. men han vägrar att uppge
skytten för polisen. Vi ser med tillfredställelse på denna tystnad, då skytten troligen
är en av min gode vän Edips Noyans vänner.
 
Klanstriderna och maffiastriderna inom moderaterna vill vi behålla på Sicilien och för
oss själva.
 
Registren över romer tycks ha varit mer genomtänkta än vi först trodde. Det visar sig
nu att de romer, som deltagit i våra utredningar om romers belägenhet i Sverige ock-
så är upptagna i registren och övervakade av polisen.
 
Det är så vi bedriver en ansvarsfull politik när det gäller den romska frågan, vi utreder
genom polisen våra utredare, så att allt går rätt till.
 
Dessa register ska nu utredas, och för att inget ska gå fel kommer utredningen att skö-
tas av polisen i Malmö.
 
Det är så vi bedriver en ansvarsfull politik, så att inget kommer i dagen som inte ska
komma i dager.
 
Förresten verkar registren mest vara en trivial sak, som förekommer inom alla polis-
myndigheter.
 
Polischefen i Örebro, Peter Springare, hävdar nu att det är en trivial sak, som förekom-
mer inom alla polismyndigheter. Han menar att man inte ska hänga upp sig på att det
just är romer, som det nu är fråga om i Malmö.
 
Peter Springare menar att det lika väl kunde vara fråga om albaner, och på den punk-
ten håller jag med honom.
 
Det kunde lika väl ha varit fråga om albaner, eller varför inte indianer. Efter denna in-
tellektuella analys av polisens arbete känner jag en stor stolthet över att vi kunnat rekry-
'tera poliser av den kaliber vi har som chefer i Malmö och Örebro.
 
Carl Bildt den Stores uttalanden i samband med att det skett förskingring av bistånds-
medel tyder inte på något större förstånd, så i den här frågan kan jag inte bistå honom.
 
För det mesta försöker jag ändå bistå honom när han visar sitt oförstånd, har är som ett
litet barn, han blir helt otröstlig om någon inte tycker att han är lika duktig som han själv
tycker.
 
Kristdemokraterna tycks inte vara rädda om sina ministerposter, som de beter sig,
tycks det vara motiverat med ännu en regeringsombildning.
 
Den där Sara Skyttedel går nu ut och offentligt kritiserar oss, oss moderater. Vi sam-
arbetar inte med KD för att de ska kritisera oss, vi samarbetar med KD för att de ska
göra som vi säger, och det har de gjort så här långt.
 
Jag får ta ett allvarligt samtal med Göran om detta. Och kritiken den där Sara framför-
ger jag inte mycket för, då hon menar att vi moderater tappat vår borgerliga själ.
 
Vi har minsann inte tappat något, jag har aldrig hört talas om en ny moderat som skul-
le haft någon form av borgerlig själ, de flesta nya moderater har ingen själ alls.
 
Däremot har vi  många nya moderater som stjäl, bland annat biståndsmedel.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet   
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trev-
lig dag.
 
             
 
AE
 
 
 
 
 

KLANSTRIDER INOM MODERATERNA

Vägs ände tycks nu vara nådd
 
De så kallade nya moderaternas kärnväljare får  många att höja på ögonbrynen.
 
Att man valde in koranfundamentalisten och shariaälskaren Waberi trodde
man ett tag skulle utgöra toppen på vansinnet.
 
Röster som höjs för att man ska få slå sina olydiga kvinnor har nu Riksdagen som
arena med hjälp av de så kallade nya moderaterna.
 
MEN DET MAN TRODDE VAR TOPPEN AV VANSINNE VISADE SIG VARA
TOPPEN PÅ ETT ISBERG.
 
Nu har den så kallade nya moderata politiken gått så långt att rent kriminella repre-
senterar partiet och rena maffia / klanstrider råder mellan moderata lokalpolitiker.
 
Att den turkiske lokalpolitikern Jimmy Baker nu får  polisskydd och tidvis måste
gömma sig på hemlig ort för att han hotas av partikamraten syrianen Edip Noyan
framstår som så vansinnigt att man först har svårt att ta till sig det.
 
MEN NU FÅR MAN TA TILL SIG DET, FÖR MAFFIASTRIDEN PÅGÅR FÖR
FULLT, OCH ANSVARSPREDIKANTEN SÄGER INTE ETT DYFT, HAN TAR
BARA ANSVAR.
 
Maffiastriden bland moderata lokalpolitiker är en sak, men en annan omständighet
är en ännu värre sak.
 
Syrianen och moderaten Edip Noyans väg är kantad av kriminalitet,som inte står
långt efter den kriminalitet italiensk maffia ägnar sig.
 
OCH DETTA ACCEPTERAR MODERATER MED ÖPPNA ÖGON, FÖR ATT FÅ IN
SUSPEKTA KÄRNVÄLJARE SOM TRYGGAR MAKTEN.
 
Även korrupta politiker i Italien brukade luta sin makt mot olika maffialedare.
 
NU HAR ALLTSÅ DE SÅ KALLADE NYA MODERATERNA INFÖRT MOTSVAR-
ANDE SAMARBETE MED KRIMINELLA MAFFIAORGANISATIONER I SVERIGE.
 
Och ansvarspredikanten säger inte ett dyft, han bara babblar om ansvar.
 
 
Dyker det upp en olydig kvinna slår jag henne på käften
AE
 
 
 
 

CARL BILDT LJUGER -IGEN

När förståndet inte räcker till
 
När förståndet inte räcker till kan man som polisledningen i Malmö ursäkta sig i former
som tyder på att lider av utvecklingsstörningar.
 
På annat sätt kan man inte förklara de uttalanden som fällts av kommunikations-
direktör, vice länspolismästare och länspolismästare.
 
Särskilt den sistnämnde tycks lida av allvarliga intellektuella handikapp, på annat sätt
kan hans svamlande som svar på olika frågor inte förklaras.
 
Det tycks finnas många anledningar att resa frågor kring hur chefsrekryteringen går till
inom polisorganisationen.
 
När man hör ovan tre nämnda har man svårt att tro att Sverige kan  visa upp något mer
enfaldigt, det borde vara en omöjlighet.
 
Men Carl Bildt den Store anstränger sig för att i vart fall framstå som ännu enfal-
digare genom sitt agerande som svar på de frågor som rests kring förskingringen.
 
Vissa omständigheter kring biståndsförskingringen är helt klara:
 
1)  Det är klarlagt att biståndsförskingring  skett, runt 20 miljoner
2)  Det är genom EU och OECD klarlagt att överföring inte får ske på sätt som skett
3)  Våra egna budgetregler säger tydligt att Carl Bildt inte får ta pengar från anslaget
      biståndsmedel för att han ska kunna resa världen runt mer än riksdagen anser
 
Bakgrunden är också tydlig och klar. Det anslag riksdagen beslöt om användes i strid
mot alla regler till löner mm. Denna regelvidriga överföring stoppade man  med för nå-
got år sedan.
 
Varför stoppade man då den olagliga biståndsförskingringen ?
 
Jo, för att EU och OECD tydligt förklarade för UD att så här fick det inte gå till, så tyd-
ligt att till och med Carl Bildt den Store förstod att man inte fick göra så.
 
UD:s kommunikationschef förklarar stoppet med att man nu fått ett bättre underlag
från EU och OECD så att man förstod att man inte fick göra så.
 
Kommunikationschefen gör också tillägget:
 
DET KÄNDES INTE RIKTIGT LÄNGRE.
 
Det som för något år sedan "inte kändes riktigt längre" och som enligt EU och OECD inte
'fick förekomma", vilket för något år sedan trängde fram till och med till Carl Bildt den Store,
avfärdas nu med.
 
DET ÄR INGET KONSTIGT MED DETTA, SÅ GÖR ALLA ANDRA, OCH DET ÄR
HELT RÄTT ENLIGT ALLA REGLER.
 
För att ingen ska betvivla att han drabbats av hjärnblödning, någon annan förklaring
finns knappast, tillägger oraklet.
 
BRA OM KU GRANSKAR DET HELA, DÅ KAN JAG LÄRA KU HUR DET GÅR TILL.
 
Som sagt, när polisledningen i Malmö ljög och gick fram som värst var man i den villfa-
relsen att något mer enfaldigt och korkat inte gick att uppbringa.
 
DEN VILLFARELSEN LEVER MAN INTE LÄNGRE I, TACK VARE CARL BILDT DEN
STORE.
 
Till och med länspolismästare Klas Johansson framstår ju som begåvad och seriös när man
hör hur Carl Bildt den Store går fram.
 
Någon borde faktiskt ta Carl Bildt den store i kragen,på riktigt
AE
 
 
 
 
 
 

CARL BILDT ÄR NU ÄCKLIG

Nu har det bara gått för långt
 
Formellt är ju Carl Bildt den Store företrädare för Alliansen, men frågan är om han inte
nu utgör oppositionens bästa vapen, i kampen om regeringsmakten.
 
Carl Bildt den Store har gått för långt många gånger tidigare, men frågan är om han
denna gången inte gått längre än för långt.
 
VI MEDBORGARE BÖR HA RÄTT ATT KRÄVA ATT EN AV REGERINGENS VIKTIG-
ASTE POSTER INTEINNEHAS AV EN ÖVERMODIG PAJAS.
 
Redan när Carl Bildt den Store avgick som statsminister men satt kvar som riksdagsleda-
mot gick han för långt.
 
Att då beteckna Sverige som en ankdamm, som var för liten för hans excellens att
arbeta för, var redan då att gå för långt.
 
MEN ANKDAMMENS RIKSDAGSARVODE GICK DET BRA ATT TA EMOT, NÄR HAN
BELASTADE BEFOLKNINGEN PÅ BALKAN MED ALLT SKRÄVEL OM HUR BRA HAN
VAR.
 
Att efter detta med ankdammen utnämna honom till utrikesminister bör nog ses som en
förolämpning mot hela svenska folket.
 
Vi har rätt att kräva bättre, även av en moderat statschef, även om denne anser att många
av oss är mentalt handikappade.
 
Sedan ankdammen har Carl Bildt sagt många grodor och gjort mycket tokigt, så myc-
ket att det inte går att hålla reda på alla övermodiga grodor.
 
Lite stil och anständighet bör man kunna kräva av landets högste diplomat, inte bara oge-
nomtänkta oförskämdheter
 
Fifflet med biståndspengar borde vara droppen som en gång för alla får bort honom
från posten.
 
BISTÅNDSMEDEL ANSLÅS AV RIKSDAGEN, OCH DET ANKOMMER DEFINITIVT INTE
PÅ CARL BILDT DEN STORE ATT GÖRA OMFÖRINGAR AV DETTA ANSLAG.
 
Det är så fel det bara kan bli på alla fronter, och vi medborgare borde ha rätt att kräva att
landets utrikesminister inte är så övermodig att han gör fel på alla fronter.
 
Nu tycks ärenden komma att hamna i KU och detta kommenterar då Carl Bildt den Store på
följande sätt:
 
DET ÄR BRA ATT DET GRANSKAS AV KU, DÅR FÅR KU LÄRA SIG HUR DET GÅR TILL.
 
Detta respektlösa och oförskämda uttalande är inte övermodigt.
 
DET ÄR HELT ENKELT ÄCKLIGT.
 
Sveriges befolkning borde ha rätt att kräva att landets utrikesminsiteruttrycker sig så
att det inte framstår som äckligt.
 
REDAN "ANKDAMMEN" BORDE MEDFÖRT RESPASS FRÅN POLITIKEN,NU BÖR DET
VARA TOTALKÖRT.
 
Men bara om Sverige har ambitionen att uppfattas som ett anständigt land, och den frågan
avgörs av ansvarspredikanten.
 
NU ÅTERSTÅR ATT SE HUR MYCKET ANSVAR DET FINNS BAKOM ALL RETORIKEN.
 
All anständighet kräver helt enkel att Carl Bildt den Store försvinner fortare än fort.
 
Såvitt man inte vill att oppositionen ska överta makten nästa år.
 
 
Visst är han äcklig
AE
 

RÖTÄGG I ROSENBAD FÖRSKINGRAR BISTÅNDSMEDEL

Carl Bildt den Store ljuger och fifflar som vanligt
 
Under årens lopp har vi ju vant oss vid att biståndsmedel förskingras i samband
med att de når mottagarlandet.
 
Nu får vi vänja oss vid nya vanor.
 
NU FÖRSKINGRAS BISTÅNDSMEDEL REDAN INNAN PENGARNA LÄMNAR
UD.
 
Att Carl Bildt den Store inte tycker att detta är konstigt, är inte så konstigt. Tycker
man inte att det är konstigt att bomba bort afrikaner från deras byar för att komma
åt oljan, då är naturligstvis lite förskingring av biståndsmedel inte så konstigt.
 
Av någon underlig, outgrundlig anledning har reaktionerna på detta avslöjande
blivit väldigt ljumma.
 
VILKET BÖR KUNNA BETECKNAS SOM MYCKET MÄRKLIGT.
 
Visst är Carl Bildt den Store stor, men han är inte så stor att biståndsemedel och anslag
till UD plötsligt blir en och samma pengapåse, för att han inte tycker att det är "konstigt"
att biståndsmedel förskingras.
 
När man nu förhåller sig till vad som inträffat bör ju tre ingångsvärden vara avgö-
rande, helt avgörande:
 
1)  Biståndsmedel är biståndsmedel
2)  Anslag till UD är anslag till UD
3)  Carl Bildt den Store är inte så stor han tror
 
Eld och vatten kan aldrig förenas,lika lite anslag till UD för dess personal mm och bi-
ståndsmedel till Afrika mm.
 
Någon har anslagit medel till UD och någon har anslagit medel till biståndsbud-
geten.
 
ATT INTE FÖLJA DESSA ANSLAGSDIREKTIV KAN INTE BETECKNAS SOM AN-
NAT ÄN:
 
TROLÖSHET MOT HUVUDMAN
 
Hur stor Carl Bildt den Store än tror att han är det nu upp till rättssystemet; KU mm
att bilda sig en uppfattning om detta är rättsligt korrekt eller inte.
 
Försvinner pengar i Afrika i skumma fickor är vi alla överens om att det är för-
skingring eller korruption.
 
FÖRSVINNER BISTÅNDSMEDEL I SKUMMA FICKOR REDAN INNAN DE LÄMNAT
SVERIGE BORDE DET INTE SES MINDRE ALLVARLIGT, SNARARE TVÄRTOM.
 
Är något förskingring i ett korrupt Afrika, finns det ingen anledning att utgå ifrån annat
än att det är  förskingring på ett korrupt UD.
 
Carl Bildt den Store må tycka han är hur stor som helst, men denna rena försking-
ring är inget det ankommer på honom att bortförklara som "konstigt".
 
Mer konstigt är att den upphöjde får husera hur som helst. Vi är några som minns tiden
efter hans statsminsterperiod, då han själv försnillade ungefär 100 miljarder genom att
inte begripa vad valutakrisen skulle komma att föra med sig.
 
Då kanske man kan kosta på sig att tycka att en förskingring på 20 miljoner inte är kon-
stigt.
 
Vi är också många som minns hur ´Carl Bildt fullgjorde sitt riksdagsmandat efter det att
han försnillat 100 miljarder genom sin monumentala oförmåga att kunna se det andra
kunde se.
 
Vi fick då höra att hans upphöjda personlighet var för stor för att representera vad
han kallade:
 
ANKDAMMEN SVERIGE.
 
Men ankdammen Sverige gick an när det gällde att uppbära arvode från riksdagen under
tiden han reste runt på Balkan och upplyste alla hur stor han var, och hur små alla andra
var.
 
Frågan är om det inte är på tiden att han gör allvar av att han är för stor för ANKDAM-
MEN SVERIGE.
 
Allt annat vore faktiskt konstigt.
 
Troligen vet vi nu svaret varför minister Gunilla Carlsson fick lämna sin post, det var
Fredrik Reinfeldts sätt att desarmera en bomb.
 
NU ÄR DET UPP TILL OPPOSITIONEN OCH RÄTTSSYTEMET, KU MM, ATT AV-
GÖRA OM EN BOMB DESARMERAS GENOM ATT MAN LÄGGER DEN ÅT SIDAN
OCH LÅTSAS SOM OM DEN INTE FINNS.
 
Och Carl Bildt den Store ingår vare sig i rättssystemet eller oppositionen, hur konstigt
det än låter.
 
   
Rötägg finns det gott om säger då Bill
Rötäggen finns i Rosenbad säger då Bull
AE
 
 
 
 
 

LJUSNING PÅ ARBETSMARKNADEN

Vilken idiot som helst kan nu få ett chefsjobb
 
Den svenska arbetsmarknaden har ju länge varit dyster, och många unga utan
utbildning har inte kunnat ta sig in på arbetsmarknaden.
 
Nu tycks det dock ha ljusnat riktigt ordentligt, och kraven på kompetens även för
höga chefsjobb tycks som bortblåst.
 
Lite förenklat kan man man beskriva denna öppning på arbetsmarknaden
som att vilken idiot som helst kan få ett välbetalt chefsjobb.
 
I VART FALL INOM POLISEN
 
Polisledningen i Skåne lyfter nu fram 3 höga chefer för att visa att vilken idiot
som helst kan få ett välbetalt chefsjobb inom polisen.
 
Det visar sig nu att vilken idiot som helst kan bli kommunikationsdirektör,
vice polismästare och till och med polismästare.
 
MEN DET RÄCKER INTE MED ATT VILKEN IDIOT SOM HELST KAN NÅ DES-
SA HÖGA POSTER,  DET TYCKS OCKSÅ VARA EN MERIT ATT KUNNA LJU-
GA SÅ MYCKET SOM MÖJLIGT.
 
KommunikationsdirektörerLars Förstell ljuger så mycket som möjligt och framstår
som en komplett idiot.
 
Ett register som inte finns, för att sedan finnas men skötas av enskilda, för att
sedan finnas inom polisen för att sedan inte finnas alla.
 
SÅ NU VET VI ATT VILKEN IDIOT SOM HELST, SOM LJUGER SÅ MYCKET SOM
MÖJLIGT KAN BLI KOMMUNIKATIONSCHEF INOM POLISEN.
 
Vice polismästare Petra Stenkula har sin egen lilla variant för att visa att vilken idiot
som helst kan få ett chefsjobb inom polisen.
 
Jag förstår inte varför man använder rubriken "kringresande" men förmodli-
gen avser man "kringresande som begår brott", särskild de under 2 år.
 
Nu vet vi alltså två saker.
 
Det ena är att om man som helt ostraffad och helt oskyldig återfinns i ett register
som inte finns, då är det bättre att rubriken är "kringresande som begår brott" än
bara "kringresande".
 
DET ANDRA VI NU VET ÄR ATT VILKEN IDOT SOM HELST KAN BLI VICE
POLISMÄSTARE.
 
Polismästaren i egen hög person, som är högst ansvarig för allt detta, som finns
men inte finns, och ibland är en polissak och ibland en enskild sak, hur ställer
han sig till allt detta.
 
Han uppger nu att han har egna barn och därför "KANSKE" kan förstå att
det kan kännas olämpligt att man har barn i ett register som inte finns, under
beteckning "kringresande" som ska tolkas som "kringresande som begår
brott".
 
NU VET VI ALLSÅ OCKSÅ ATT VILKEN IDIOT SOM HELST KAN BLI POLIS-
MÄSTARE OCH HÖGSTE CHEF FÖR ALLA ANDRA SOM ÄR VILKA IDIOTER
SOM HELST.
 
Att man förfasas över att registreringen fått den utformning den fått är helt natur-
ligt.
 
MEN DET ÄR BETYDLIGT MER MOTIVERAT ATT FÖRFASA SIG ÖVER ATT
VILKEN IDIOT SOM HELST IDAG KAN FÅ ETT VÄLBETALT JOBB INOM PO-
LISEN.
 
Det är ju i alla fall dessa kompletta idioter som ska säkerställa vår trygghet.
 
Känns det tryggt ??
 
 
Polisledningen i Malmö under presskonferens
AE
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappadeansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Särskilt hälsar jag alla kringresande som ägnar sig åt brott välkomna.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Våra internationella insatser och vår kamp mot den globala fattigdomen är nu före-
mål för ökade satsningar.
 
Senaste inslaget i våra internationella satsningar för en global fred är ett antal sven-
skars insatser i terrorattentatet i Nairobi.
 
Hade inte  alla vi humanistiska och fredsälskande allianspolitiker tillförsäkrat dessa
fredens budbärande generösa etableringsstöd och etableringsersättningar hade de
aldrig kunnat utrusta sig med vapen för detta attentat.
 
Styrkta av denna framgång kommer vi nu att stimulera fler jihadister till att nyanlän-
da till Sverige för att finansiera ytterligare internationella insatser.
 
Våra omfattande och generösa bidrag till organisationen Al Shabaab medför nu ock-
så att vi kan få en framträdande roll i deras fredsoperationer i islams tjänst. Min gode
vän Waberi håller redan på att förbereda sig för en nyckelroll inom Al Shabaab, hans
bakgrund kommer här väl till pass.
 
 
Gunnilla Carlsons kamp mot fattigdomen i Afrika blev idag också känd. För att inte
utsätta afrikaner för risken att få de biståndsmedel de är berättigade till valde hon
ansvarsfullt att omföra dessa biståndsmedel till egen lön i stället.
 
Alla i Afrika, som nu sluppit att erhålla de biståndsmedel de varit berättigade till, kom-
mer nu att hylla förre ministern Gunilla Carlsson för denna satsning för att få bort fat-
tigdomen i Afrika.
 
Viss kritik har riktats mot denna fattigdomsbekämpning från de som inte vet bättre.
.Carl Bildt den Store, som vet bättre, har dock förklarat att det inte är något konstigt
i detta.
 
Med sina erfarenheter från att jaga bort byinvånare i oljerika trakter, får vi utgå ifrån
att Carl Bildt den Store vet vad som är konstigt eller inte konstigt.
 
Polisregistren i Skåne över romer har av någon underlig anledning väckt kritik både
inom landet och internationellt.
 
Här utser vi höga polischefer, som ska utföra sitt jobb, och när det visar sig att de
inte borde fått sina jobb, så får de kritik.
 
Själv tycker jag att kritiken i första hand ska riktas mot de som utser dessa polis-
chefer och som genom ett ansvarsfullt styre ska säkerställa att de sköter sina jobb.
 
Man kan ju undra vilka dessa kan vara, justitieministern är det i alla fall inte, det
har hon själv sagt.
 
Upphandlingen av skärgårdstrafiken  i Stockholm gick ju nu tyvärr inte att genom-
föra som vi tänkt oss. Vår tanke var att lägga en stor del av trafiken under interna-
tinella brottssyndikat. Nu ville övriga partier inte vara lika ansvarsfulla som vi an-
svarsfulla moderater, men vi lyckades ändå säkerställa att grova internationella
brottssyndikat fick rätten att driva Djurgårdstrafiken.
 
När dessa syndikat mjölkat ur allt de kan ur Djurgårdstrafiken kommer vi att återkom-
ma med förslag, som gör det möjligt för dessa brottssyndikat att mjölka ur även övrig
trafik inom skärgården.
 
Vi har ännu inte gett upp hoppet att alla de som inte vill ha en skärgårdstrafik inom
Stockholms skärgård ska rösta på oss moderater.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trev-
lig dag.
 
             
 
AE
 
 
 

SVENSKAR BAKOM TERRORDÅD I NAIROBI ?

Svenskar flyr till kriget
 
I de flesta frågor kommer man ofta till vägs ände, när det gäller Sveriges Flykting-
politik tycks man inte kunna komma till vägs ände, där tar vansinnet aldrig slut.
 
I ett mer eller mindre omtöcknat tillstånd har vi under lång tid omfamnat
sådana som uppger sig "fly från kriget", utan den minsta lilla eftertanke
över vad det är vi tar emot.
 
NU VÄNDER EN DEL AV DESSA KOSAN ÅTER OCH "FLYR TILL KRIGET".
 
Att svenska jihadister krigar i Syrien är ju känt sedan en lång tid tillbaka. Nu
uppger källor att Al Shaabab styrkan som angrep varuhuset i Naorobi också
omfattade svenska jihadister, som "flytt till kriget".
 
ÄR DESSA UPPGIFTER KORREKTA HAR VI ALLTSÅ SVENSKAR SOM
BEGÅR TERRORDÅD MOT SVENSKAR I UTLANDET.
 
Vägs ände är då passerad med råge för länge sedan.
 
Summerar man vissa inslag i vår så kallade humana flyktingpolitik får man hålla
sig för pannan.
 
Jihadister eller presumtiva jihadsiter "flyr" till Sverige, får etableringsstöd,
etableringsersättning och lite annat, så väl tilltaget att stöd till terrororga-
nisationer kan skickas regelbundet, bland annat då till A Shaabab.
 
VÄL MED SVENSKT MEDBORGARSKAP OCH LIVSLÅNG FÖRSÖRJNING
TAR MAN STEGET FULLT UT OCH "FLYR" NU TILL KRIGET.
 
Man ska inte överdriva antalet som "flyr" till kriget men av tillgängliga uppgifter
är antalet tämligen stort, som skickar bidrag till terrororganisationer.
 
Men antalet är inte det avgörande, det räcker nog med att det rör sig om en
handfull för att det ska vara stötande.
 
Vi har stora brister på många håll i vår välfärd, i vår skola och på många
andra håll.
 
ATT DÅ MED ÖPPNA ÖGON FINANSIERA TERRORORGANISATION OCH
GE MEDBORGARSKAP TILL SÅDANA SOM SENARE "FLYR" TILL KRIGET
KAN INTE ANSES SOM ANNAT ÄN EXTREMT STÖTANDE.
 
Vi kan inte garantera att element av denna karaktör tar sig in i landet, men när des-
sa öppet visar sitt rätta jag borde nog medborgarskapet inte fortsätta att garantera
'livslång försörjning.
 
Det borde inte heller gå att gömma sig bakom att de allra flesta flyktingar inte äg-
'nar sig åt terrorfinansiering och/eller ren terrorism.
 
DET RÄCKER ATT EN HANDFULL GÖR DET FÖR ATT ÅTGÄRDER BÖR VARA
PÅKALLADE.
 
Att vår välfärd finansierar jihadister, som åker till Syrien och krigar och till Nairobi och
begår terrordåd är så befängt att man vill tro att man drömmer.
 
Men det gör man inte.
 
ÄR MAN RASIST FÖR ATT MAN TYCKER ATT DETTA ÄR BEFÄNGT, DÅ FÅR
MAN VÄL VARA RASIST DÅ.
 
Att inte vara rasist utifrån detta kriterium framstår som något mycket, mycket värre.
 
   Haveri följer nu på haveri   /  AE

MALMÖPOLISEN TAR NU PRISET

Världens dummaste polis
 
Länge har Leif W Persson hävdat att vi har världens sämsta polis ,och det är svårt,
eller omöjligt, att säga emot honom.
 
Nu vet vi också var vi har världens dummaste polis.
 
Ï MALMÖ.
 
För det är svårt, eller rättare sagt omöjligt, att föreställa sig något dummare. Att
med nuvarande urformning av lagen upprätta ett register över romer är bara så
erbarmeligt enfaldigt att det igår var svårt att föreställa sig att någon skulle på
komma på den befängda iden.
 
IDAG BEHÖVER MAN INTE FÖRESTÄLLA SIG ATT NÅGON ÄR SÅ ERBAR-
MERLIGT ENFALDIG.
 
Dumheten blir ju än mer monumental, när det visar sig att registret omfattar barn,
för att det är bra, då man behöver ha koll på den när de blir vuxna.
 
ATT SÅDANA KOMPLETTA IDIOTER TJÄNSTGÖR INOM POLISEN FÅR HÅ-
REN ATT RESA SIG I NACKEN PÅ EN.
 
Värre än så här kan det inte bli, tycker man, men det kan bli mycket värre, mycket
mycket värre.
 
In på scenen kliver nu en bisarr figur, som kallar sig kommunikationsdirektör
för den dummaste polisen i världen.
 
NAMNET ÄR LARS FÖRSTELL, LÄGG DET NAMNET PÅ MINNET, MÖTER MAN
MAN NÅGON PÅ GATAN SOM SER UT ATT VARA EN KOMPLETT GALNING, DÅ
KAN DET MYCKET MÖJLIGT VARA GALNINGEN LARS FÖRSTELL.
 
Denne galning, som nu träder in på cirkusarenen ,låter meddela att man inte alls bru-
tit mot någon lagstiftning.
 
GALNINGEN, ELLER IDIOTEN, KÄRT BARN HAR MÅNGA NAMN, MENAR DÅ
PÅ FULLT ALLVAR ATT ETT REGISTER ÖVER ROMER INTE ÄR ETT REGISTER
ÖVER ROMER.
 
Registret över romer, som inte är ett register, är en analysfil, och den omfattas inte
av svensk lagstiftning.
 
Nu får vi alltså förklaringen till att polisen i Malmö upprättar ett register över barn till
romer, för att det är värdefullt att kunna följa dem när de blir vuxna.
 
REGISTRET ÄR ALLTSÅ INTE ETT REGISTER, UTAN EN ANALYSFIL.
 
Det är tur att idioterna i Malmö är begränsade till Malmö, hade idioterna i Malmö
fått härja fritt i övriga landet vet kan inte var det skulle ha slutat.
 
KANSKE HADE RIKSDAGSMÄNNEN SMÅ BARN BLIVT REGISTRERADE I EN
ANALYSFIL, FÖR ATT DET SKULLE VARA AV VÄRDE ATT VETA OM DE OCKSÅ
SKULLE BLI KRIMINELLA NÄR DE BLIR STORA.
 
Hur galningen, eller idioten Lars Förstell, kärt barn har som sagt många namn,lyckats
erhålla en befattning inom Skånepolisen är och lär förbli en gåta.
 
Men galningen, eller idioten Lars Förstell, bör snarast förpassas till den plats
han hör hemma.
 
OCH DEN LIGGER NÄRMARE RÄTTSPSYK I VÄXJÖ ÄN POLISHUSET I MALMÖ.
 
Sedan är det en helt annan fråga att konstatera att vissa grupper, och dit lär den aktu-
ella gruppen höra, är överrepresenterade när det gäller grov kriminalitet.
 
Det bör man göra något åt.
 
MEN DEN UPPGIFTEN KANSKE INTE SKA ÖVERLÅTAS TILL VÄRLDENS DUM-
MASTE POLIS, OCH DEFINITIVT INTE TILL DEN DUMMASTE AV DEM ALLA,
GALNINGEN LARS FÖRSTELL.
 
 
Malmöpolisens kommunikationsdirektör, Lars Förstell,
Ballongen är ditsatt för att ge en något positivare bild,
då vi nu vet att det finns något tommare än tomt.
AE
 
 
 
 
 

BORÅS STAD I FULLT KRIG MED MEDBORGARNA

Nu får väljarna sota för att de valt de politiker de valt
 
Idag skriver Borås Tidning om hur Borås Stad och Räddningstjänst hanterar sot-
ningar av fastigheter inom kommunen.
 
En fråga som gått många varv och troligen kommer att gå många fler varv.
 
Lagstiftningen är ju hur enkel som helst.
 
Man behöver inte tillämpa monopol för sotningen, man kan medge undantag
för att anlita någon annan än den som omfattas av kommunens upphandling.
 
Hur enkelt som helst.
 
VILL MAN GÅ MEDBORGARNA TILL MÖTES GÅR DET ALLTSÅ ALLDELES
UTMÄRKT, VILL MAN INTE GÅ MEDBORGARNA TILL MÖTES GÅR DET IN-
TE ALLS.
 
Avsikten med lagstiftningens möjlighet att medge undantag är om möjligt ännu
enklare.
 
Lagstiftaren uttrycker tydligt avsikten att man ska främja konkurrensen.
 
DETTA TOLKAR BORÅS STAD OCH RÄDDNINGSTJÄNSTEN SOM ATT MAN
INTE SKA HA NÅGON KONKURRENS ALLS.
 
Återigen ett exempel på en kommun, där ledningen inte förstått vem som är till för
vem.
 
DET TYCKS FÖRESVÄVA DEN POLITISKA LEDNINGEN I BORÅS ATT VI VÄL-
JARE OCH MEDBORGARE ÄR TILL FÖR POLITIKERNA OCH RÄDDNINGSTJÄN-
STEN
 
Vi som betalar deras löner har en annan, rakt motsatt uppfattning, vi har den uppfatt-
ningen att vi väljer våra politiker för att de ska representera oss, inte tvärtom.
 
De ska inte heller ha som utgångsläge att vi ska göra det lätt för dem, vilket nu
tycks vara fallet.
 
Räddningstjänsten uppger sig tycka det är svårt att tillämpa lagen på det sättet lag-
stiftaren har angett man bör göra.
 
Det känns ju väldigt konstigt att man år 2013 i Sverige ska behöva påpeka att
det inte är väljarnas och medborgarnas uppgift att göra det lätt för politiker och
Räddningstjänst i Borås.
 
ÄVEN HÄR BORDE MAN HA DEN INSIKTEN ATT MAN FÖRSTÅR ATT DET ÄR DE-
RAS "FÖRBASKADE" SKYLDIGHET ATT GÖRA DET LÄTT FÖR OSS MEDBORGARE,
INTE TVÄRTOM.
 
Det är ju faktiskt de som uppbär lön för att göra det lätt för oss, inte tvärtom, vi betalar
lön till dem för att de ska göra det lätt för oss.
 
Som Borås Stad och Räddningstjänsten här tolkar och tillämpar lagen om sotning
går det inte att frigöra sig från känslan att man  ser invånarna som besvärliga fi-
ender, som ska sitta still i båten.
 
INSIKTEN ATT DERAS LÖNER BETALAS AV DE SOM INTE FÅR SIN RÄTT ENLIGT
LAGSTIFTNINGEN SLÅR OSS INTE MED EN BEDÖVANDE KRAFT, OM MAN VÄL-
JER ATT UTTRYCKA SIG FÖRSIKTIGT.
 
Denna fientliga inställning mot medborgarna, som har tar sig uttrycket att man obstruerar
mot lagstiftningen, tycks utgöra en röd tråd i den förda politiken.
 
DETTA ÄR INTE FÖRSTA GÅNGEN BORÅS STAD VÄLJER ATT HINDRA MEDBORG-
ARE ATT FÅ DEN RÄTT LAGEN FÖRESKRIVER ELLER UPPMANAR TILL,OCH DÅ
ÄR DET EN SNÄLL BESKRIVNING.
 
ÅR 2013, I SVERIGEBORDE DET VARA EN SJÄLVKLARHET ATT INGEN MEDBOR-
GARE SKA BEHÖVA KRIGA MOT SIN KOMMUNLEDNING FÖR ATT FÅ DEN RÄTT
LAGEN ANGER ELLER UPPMANAR TILL.
 
Det borde faktiskt också gälla Borås Stad, hur jobbigt det än är  för Räddningstjänsten.
 
OCH MAN KAN JU OCKSÅ FÖRUNDRAS ÖVER ATT EN KOMMUNLEDNING SVÄR-
TAR NER SIG MED SÅDAN HÄR "SKIT", MEN  FINNS DET NÅGON RÄTTVISA HÄR
I VÄRLDEN FÅR DE SÄKERT SOTA FÖR DET.
 
Nu ser vi båda till att tjäna så mycket som möjligt på detta
och så håller vi alla andra utanför.
AE
 
 
 

EN ARBETSMARKNADSPOLITIK SOM HAVERERAT

Nystartsjobb ett otyg
 
Vi är många som minns den tid då den tidens moderater, de riktiga moderaterna,
förde ett hiskeligt väsen för att Socialdemokraterna med olika typer av åtgärder
förSökte dölja arbetslösheten.
 
Det var statistik som gälld och styrde.
 
De nya moderaterna tycks ha varit lärosamma när de tagit efter mycket av social-
demokraterna politik, inte någonsin i mannaminne har arbetsmarknadspolitiken i
så stoR utsträckning omfattat olika typer av åtgärder, som ska försköna statistiken
före valet.
 
SvD skriver idag om nystartsjobben, som nu uppgår till 44 000 till antalet. Dessa
44 000 ingår i de 200 000 som Alliansregeringen reser land och rike runt för att
förtälja att "sysselsättningen " ökat.
 
Med lite instegsjobb kommer man snabbt upp i 200 000 mer sysselsatta, så man
kan ju undra vad man skryter över.
 
Vad säger då andra om denna ökade sysselsättning, nystartsjobben. Handelsan-
ställdas Förbund, där finns många av dessa nystartsjobb, delar inte Alliansrege-
ringens förtjusning, där hävdar man:
 
VI SER NYSTARTSJOBB SOM ETT OTYG, VI VET FRÅN FORSKNING ATT
60 - 70 % AV DE SOM FÅR DENNA TYP AV ARBETE SKULLE HA FÅTT DET
UTAN BIDRAG.
 
Vad innebär det i praktiken ?  Det innebär i praktiken, om Handels uppgifter är
korrekta, att ungefär 3 miljarder av skattemedel slängs direkt i sjön.
 
DET ÄR DEN UNGEFÄRLIGA SUMMAN AV DE LÖNEKOSTNADER ARBETS-
MEDLINGEN BIDRAR MED MEN SOM ARBETSGIVARNA ÄNDÅ SKULLE HA
BETALT.
 
Vad säger då arbetsgivarna om detta ? De flesta är väldiga tydliga med detta och
säger.
 
VARFÖR SKULLE VI ANSTÄLLA NÅGON "PÅ RIKTIGT" NÄR VI KAN FÅ NÅ-
GON NÄSTAN GRATIS FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN.
 
Ansvarsfull arbetsmarknadspolitik ?  Den ansvarsfulla alliansregeringen tycker det,
3 miljarder i sjön är väl inget att bråka om, det är ju inte mycket mer än vad Attendo
tar ut i vinstutdelning.
 
Undanträngningen på arbetsmarknaden är ju då, om Handels uppgifter är korrekta;
en ren katastrof.
 
UNGEFÄR 30 OOO "RIKTIGA" JOBB FÖRSVINNER, DÄR ARBETSGIVAREN
SKULLE BETALA LÖNEN, FÖR ATT ERSÄTTAS AV NYSTARTSJOBB, DÄR
ARBETSFÖRMEDLINGEN BETALAR HUVUDDELEN AV LÖNEN.
 
Ansvarsfullt ?  Allians regeringen tycker det.
 
Vad tycker då de som blir föremål för åtgärden ?
 
Många av dem, de flesta tycks det som, tycker att det är åt helsicke.
 
NÄR DET SOM "NYSTARTSJOBBARE" GÅTT SIN TID BLIR MAN AVSKEDAD
OCH ERSATT AV EN ANNAN SOM FÅR NYTT NYSTARTSJOBB.
 
Man får det ju nästan gratis.
 
Ansvarsfullt ?  Alliansregeringen tycker det.
 
Alliansregeringen slår sig också för bröstet när man hävdar att man löser
utanförskapet med dessa nystartsjobb.
 
DETTA ÄR JU INGET ANNAT ÄN RENT STRUNTPRAT.
 
Om 44 000 får lämna sitt utanförskap, medför ju undanträngningen att ungefär
30 000 får lämna sina jobb och gå ut i utanförskap.
 
Och de som fått komma "innanför" under nystartstiden åker ju "ut" igen när
de efternystartstiden blir ersatt av en ny nystartare, som tillfälligt för komma
"in" för att om något år åka "ut" igen.
 
Ansvarsfullt ?  Alliansregeringen tycker det.
 
DET ÄR JU TUR ATT DE ÄR ENSAMMA OM NÅGOT .
 
 
 
Ett haveri är ett haveri, fast översatt till arbetsmarknadspolitik
skulle man ju kunna säga att skeppet är fullt med vatten.
AE
 
 
 

BUBBEL HÄR OCH BUBBEL DÄR

För stora för att tillåtas falla
 
Var det inte så man motiverade att miljarder och åter miljarder överfördes till
ägarna av världens banker.
 
Visst var det så i samband med bankkrisen och alla höll vi med, inte ville vi
att allt skulle falla med bankerna.
 
Och när alla var eniga om att många banker var för stora för att få falla fick
man hopp för framtiden.
 
Nu skulle alla stora banker bli mindre, så att de inte var för stora för
att tillåtas falla.
 
FÖR DET BÖR VÄL BLI DEN LOGISKA SLUTSATSEN.
 
Även Anders Borg hakade på detta, våra banker var också för stora för att
tillåtas falla.
 
Hur gick det, det vet vi nu.
 
Nu tycks bedömare vara eniga om att det förr eller senare kommer en
ny finanskris.
 
INTE OM MEN NÄR, DET BUBBLAR LITE HÄR OCH DÄR.
 
Då känns det ju tryggt att alla de banker, som förr var för stora, nu är så små
att de kan tillåtas att falla, så att miljarder efter miljarder åter en gång inte be-
flyttas över till ägarna av bankerna.
 
ELLER ??
 
Det som tycktes logiskt i anslutning till finanskrisen tycks inte alls ha varit så
logiskt.
 
DE STORA BANKERNA SOM VAR FÖR STORA ATT TILLÅTAS FALLA
HAR NU ALLA BLIVIT ÄNNU STÖRRE,SÅ ATT DET ÄR ÄNNU FARLI-
GARE OM DE SKULLE TILLÅTAS FALLA.
 
Så när nästa finanskris kommer, inte om utan när, kommer ännu fler miljar-
der att tvingas flyttas tillägarna av de allt större bankerna.
 
Nu frågar man sig naturligtsvis hur något som kunde framstå som så logiskt
kunde visa sig så ologiskt.
 
HUR KUNDE MAN ALLTSÅ TILLÅTA ATT STORA BANKER, SOM VAR
FARLIGA JUST FÖR ATT DE VAR STORA, TILLÄTS VÄXA SIG STÖRRE
SÅ ATT DE BLIR ÄNNU FARLIGARE I NÄSTA FINANSKRIS.
 
Vi ska definitivt inte skylla på bankirerna och med dessa lierade.
 
Det ligger i deras intresse att växa sig så stora som möjligt och att göra sig
så oumbärliga som möjligt, och så farliga som möjligt.
 
DET MÅSTE MAN RESPEKTERA.
 
Man ska inte heller skylla på alla de kontrollorgan, som växt upp som svampar ut
jorden, men ändå inte lyckats förhindra att farliga stora banker blir större och far-
ligare.
 
De utför inga andra uppgifter än de är ålagda av sina uppdragsgivare, dvs
politikerna.
 
DET MÅSTE MAN OCKSÅ RESPEKTERA.
 
Då återstår ju bara att skylla på våra valda politiker, att de inte varit logiska och sett
till att stora farliga banker blir mindre och mindre farliga, något som också skulle
kunna ha skapat den kokurrens som nu inte finns mellan de stora och farliga bank-
erna.
 
Men man gör det lite lätt för sig genom att skylla allt på politikerna, mycket kan
de beskyllas för men inte allt.
 
DE UPPTRÄDER I SINA ROLLER INTE MER ANSVARSFULLT ÄN VAD VI VÄL-
JARE KRÄVER ATT DE SKA GÖRA.
 
DET MÅSTE MAN OCKSÅ HA RESPEKT FÖR.
 
Återstår alltså att skylla det mesta på oss väljare och vi har också det största ansvaret
för att stora farliga banker nu tillåtits att växa sig större och bli ännu farligare.
 
DET ÄR VI VÄLJARE SOM SKA VÄLJA POLITIKER, SOM ÄR SÅ ANSVARS-
FULLA OCH KOMPETENTA, ATT DE GER UPPDRAG TILL OLIKA KONTROLL-
ORGAN SÅ ATT BANKERNA INTE TILLÅTS VÄXA SIG STÖRRE OCH BLI ÄNNU
FARLIGARE.
 
För det är väl så demokratin är tänkt att fungera ??
 
Inte är det tänkt att demokratin ska fungera så bankerna styr de politiker vi valt
för att de ska styra bankernas roll i samhället ??
 
ELLER ??  I SÅ FALL ÄR VÄL ÄNDÅ DEMOKRATIN ETT ENDA STORT SKÄMT ??
 
Nu är vi invaggade i säkerhet och då gör man inget annat än lutar sig tillbaka.
 
När nästa finanskris kommer, inte om utan när, kanske vi ska luta oss framåt
och fundera över om allt detta är vettigt.
 
BORDE DÅ INTE DEN LOGISKA SLUTSATSEN BLI, EN GÅNG TILL, ATT DET
SOM ÄR FÖR STORT OCH FÖR FARLIGT, BÖR GÖRAS MINDRE OCH MINDRE
FARLIGT.
 
Alla begriper att en för tung lastbil inte ska tillåtas köra över en bro, som inte håller, den
får helt enkelt inte köra över bron.
 
MEN FÅ TYCKS LIKA LÄTT BEGRIPA ATT FÖR STORA OCH FARLIGA BAN-
KER SKA TILLÅTAS KÖRA ÖVER POLITIKER, KONTROLLORGAN OCH MED-
BORGARE.
 
Bankerna får helt enkelt köra över allt som finns att köra över, follow the Money.
 
Diskussionen om nästa finanskris  pågår för fullt i USA, här pågår också något
för fullt.
 
ATT DE ALLTFÖR STORA OCH ALLTFÖR FARLIGA BANKERNA VÄXER
SIG ALLT STÖRRE OCH BLIR ALLT FARLIGARE UTAN ATT NÅGON GÖR ETT
DYFT.
 
 För stor att tillåtas falla, fortfarande
AE
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till den ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet    
 
Den gångna helgen tycks har varit lugnare än på länge, bara en skottskadad i Enköping,
men detta uppges vara kopplat till våra öppna gränser, så det är pressen tillsagd att skriva
så lite som möjligt om detta, det är ju därför vi har pressetiska regler.
 
Vi fick också rapport om en gruppvåldtäkt i Piteå, som glädjande nog visar att de unga
flickorna lyssnar på våra råd.  Nu när flockar av våldtäktsmän drar runt på olika orter har
vi ju länge varnat flickorna för att gå ut ensamma, och den unga flickan i Piteå tycks ha
hörsammat detta. Nu var hon i sällskap med sin pojkvän, och denne blev slagen medvets-
lös för att flocken skulle kunna utsätta den unga flickan för gruppvåldtäckt.
 
Visst motstånd måste vi ju bjuda dessa flockar.
 
Vissa tecken tyder på att våra öppna gränser här också spelat in, så pressetiska regler
gör att polisen inte lägger ner något arbete på att hitta flocken.
 
Apropå öppna gränsser skriver nu Affärsvärlden om detta och vi konstateraratt vi brustit
i vår utveckling av demokratin. Vi har fått tyst på all dagspress, men tydligen finns det re-
portrar inom affärspressen, som tycker att de får skriva vad som helst.
 
Affärsvärlden kritiserar nu vår flyktingpolitik och kallar den omvänd Robin Hood politik.
Man menar då att vi tar bistånd från de fattiga, som inte har råd betala smugglare, och
ger till välbeställda, som har råd betala människosmugglare.
 
I sak måste man ju ge Affärsvärlden rätt, men har vi begränsat rätten att skriva om vissa
saker, måste det gälla även Affärsvärlden.
 
Vi nås nu av glädjande nyheter att vårdbolaget Attendo skiftar ut 1 miljard i vinstutdelning
till sina ägare. Vi ser detta som ett tecken på att de hörsammat vår låtsasretorik, att de
offentliga medel de erhållit för vården ska investeras i verksamheten.
 
Särskilt glädjande är att bolagets VD, Henrik Borelius, får så många miljoner, då han sedan
länge har djupa och långgående relationer med oss moderater i regeringen.
 
Detta leder in på vårt förslag att privatisera universiteten och högskolorna. Då privatiserin-
gen av gymnasieskolorna försämrat kunskapsutvecklingen på alla områden, får ju inte
universitet och högskolor leva i sin egen värld, även de måste försämra kunskapsutvecklin-
gen för att hänga med i vår ansvarsfulla politik.
 
Detta förslag får nu kritik och man menar att förslaget läggs enbart av partipolitiskt ideolo-
giska skäl. Vi får ge kritikerna rätt på den punkten, men det är ändå inte hela sanningen.
Vi lägger förslaget också för att Henrik Borelius och våra andra moderata kamrater ska
kunna kapa åt sig ännu mer av offentliga medel.
 
Idag blir det uppmärksammat att polisen i Malmö upprättat ett register över romer och
att detta omfattar även små barn. Att registret omfattar även små barn motiverar polisen
med att det ligger ett värde i att kunna ha koll på dem i framtiden.
 
Att vi inte får upprätta register på detta sätt anser många strider mot lagen, det vi ju alla.
 
Vi har nu fått en tillfredsställande förklaring av polisen i Malmö, varför detta register upp-
rättats, trots att det strider mot svensk lag.
 
Polisledningen i Malmö ursäktar sig med att man trodde att lagen bara omfattade Sverige.
 
Media rapporterar idag om omfattningen av våra framgångsrika nystartsjobb och hävdar
att de just nu uppgår till 44 000 jobb. Media är starkt kritiska och hävdar att dessa nystarts-
jobb inte tillför nya jobb utan leder till undanträngning av andra, riktiga jobb.
 
Även på den punkten måste vi ge media rätt, nystartjobben har aldrig haft för avsikt att
förbättra arbetsmarknaden, för det vet vi också att de inte gör.
 
Avsikten har uteslutande varit att förbättra arbetslöshetsstatistiken inför valet, samtidigt
som vi vill minska utanförskapet, genom att lägga utanförskapet innanför, i vart fall un-
der ett antal år.
 
Media tar idag också upp att stora vildsvinsflockar drar runt bland villorna i Huddinge.
Vi vet inte varför de hamnat just där, men träffar man på dem gör man bäst i att be dem
återvända till Rosenbad.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
 
AE
 
 
 
 

RÄTTVISANS KVARN

Rättvisans kvarnar mal långsamt
 
Leif W Persson brukat ju inte vara rädd för att säga vad han tycker, men tydligen
finns det undantag här också.
 
Leif W Persson går nu ut i media och kommenterar rättsprocessen mot Sture
Bergwall.
 
Leif W Persson menar här att allt går för långsamt och att rättvisans kvarn
mal långsamt.
 
LITE FÖR BLYGSAMT FÖR ATT KOMMA FRÅN LEIF W PERSSON.
 
Han borde även här ha gett den rätta bilden.
 
I SVERIGE FINNS DET NUMERA INTE MÅNGA KVARNAR KVAR OCH DE
SOM FINNS MAL INTE ALLS.
 
Det finns många som velat ha sitt vete kvarnat, som kan vittna om detta, de
har fått söka länge och ofta förgäves, de få kvarnar som finns kvar står helt
stilla.  
 
 Men finns det inga kvarnar som "maler" så finns det
andra som "maler"
AE
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Centerpartiets stämma har överskuggat det mesta de senaste dagarna, och vissa be-
sked man lämnat oroar inför valet.
 
Det mest oroande är att man nu ska tydliggöra sin politik ännu, men vi tycker man har'
tydliggjort den tillräckligt redan.
 
Mer positivt är dock att man flyttar fokus till landsbygden. Anna Batra ser detta som ett
stort steg, då de som obegåvade lantisar mer passar på landsbygden är på Stureplan.
 
Man uppmanar också Stefan Lövfen att komma ut på banan, något vi finner mindre väl-
betänkt, då centerpartiet inte längre har någon bana att komma ut på.
 
Terrordådet i Nairobi bekräftar nyttan av våra ansvarsfulla internationella satsningar.
Genom att möjliggöra och stimulera bidragsöverföringen från våra nyanlända vänner
här i landet ges Al Shabaab utrymme till insatser, som annars inte skulle kunna ske.
 
Vid sidan av vår internationella insats i Syrien, jihadkrigare som rekryterats i våra
moskeer, tycks denna bidragsöverföring just nu utgöra en av våra största internatio-
nella satsningar.
 
Trots många påstötningar hos ledande feminister i landet har vi dock inte fått gehör för
att de ska ställa upp som ett tredje ben i våra internationella satsningar. Andra muslim-
ska länder skickar sina feminister som sexuella jihadkrigare till Syrien, men solidarite-
ten här i Sverige tycks inte vara lika omfattande.
 
Veronica Palm har dock lovat att överväga en insats bara hon får med sig Mona Sahlin.
Elaka tungor i Syrien gör dock gällande att de betackar sig för sexuell jihad från Sverige
om den ska få den inriktningen.
 
Margot Wallström varnar nu för att vi närmar oss en katastrof. Det ser vi som att slå in
öppna dörren, katastrofen har närmar sig under hela 7 år, och det borde inte komma
som en överraskning.
 
Media bedriver nu drev på Postkodlotteriet och menar nu att Postkodlotteriets VD sitter
på dubbla stolar. Detta får väl ändå ses som en storm i ett vattenglas. Inom Regerings-
lotteriet och riksdagslotteriet har vi suttit på mer än dubbla stolar så länge jag kan min-
nas. Dragning inom Regerings- och Riksdagslotteriet sker förresten i september nästa år
och vi kommer att skicka ut lottsedlar i god tid före dragningen.
 
Media lyfter idag också fram en svensk vid namn Ryszard, som förlorat sina rättigheter
genom att man tagit bort honom ur systemet.
 
Även detta får väl ses som en storm i ett vattenglas, här har vi under 7 år tagit bort de
flesta rättigheter från arbetslösa och sjukskrivna, och sett till att de hamnat utanför sys-
temet, men då har media inte reagerat. Det har väl varit för stort för media att ta upp kan-
ske.
 
En pikant historia tycks ha inträffat i Kalmar på Vasaskolan. Där rapporterar man om och
varnar för en äldre man som lockat till sig barn för att berätta sagor.
 
Vi har nu lämnat lugnande besked till Skolledningen om att den äldre mannen var en
äldre moderat, som felaktigt trott att han befann sig på valmöte.
 
DN tar idag upp den eviga reprisen om att Migrationsverket upplever en desperat situation,
för att alla nyanlända svenskar vill återvända hem. Även verkets VD erkänner nu att läget
är desperat och att personalen känner sig uppgiven.
 
I detta läget känns det tryggt att vi är de enda, som inte erkänner att läget är desperat
inom Migrationsverket, det räcker att vi är desperata inom Rosenbad.
 
Samtidigt kan vi erkänna att vi också känner en viss uppgivenhet, som nu blivit så över-
givna, något som knappast kan ligga till grund för Migrationsverkets uppgivenhet.
 
Migrationsverket får tydligen hela tiden allt mer att göra, medan vi inom kort får inget att
göra.
 
Jag tar  ansvarsfullt ansvar för landet 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
 
AE

NÄR MÅNGFALD ÖVERGÅR TILL ENFALD

Vissa ögon ser inget alls
 
Danskarnas intresse för Sverige går ibland inte att ta miste på, med vitt uppspärrade
ögon förvånas de över hur vissa saker hanteras på andra sidan Sundet.
 
Vårt sätt att hantera saker på den här sidan Sundet föranledde Dansk Polistidning
göra  ett studiebesök i Malmö, och då närmare bestämt i Rosengård, den ena hälf-
ten av Tvåstatslösningen Malmö.
 
Man ville med öppna ögon se det vi själva inte vill se med öppna ögon.
 
Och nog fick de sina ögon öppnade och det beskriver man målande. Det är
meningslöst att beskriva tidningens målande beskrivningar, då våra egna ögon
inte är anpassade till att se detta, vi ser bara det vi är tillsagda att se.
 
Men något är ändå av intresse, av riktigt stort intresse.
 
Representant för den danska polistidningen frågar sina kollegor på denna sidan
Sundet, tjänstgörande i Rosengård om hur deras arbetsförhållanden ser ut.
 
Bland annat frågar man sina kollegor, på denna sidan Sundet, om de kan tala
öppet om vad de upplever och ser i Rosengård.
 
Svaret är tyvärr allt annat än överraskande, polisen på denna sidan Sundet uppger
då hur de ser på sina arbetsförhållanden,
 
SKULLE VI TALA OM VAD VI SER I ROSENGÅRD FÅR VI SE OSS EFTER
ETT NYTT JOBB I MORGON.
 
Kommentarer är nog överflödiga, de som förstår har redan förstått, och de som
inte förstått kommer aldrig att förstå.
 
Representanter för den danska polistidningen uppger sig inte heller vara
överraskade.
 
Kommentarer är nog överflödiga här också.
 
Vår politiska ledning har valt att sätta Sverige på kartan på ett sätt som väcker
viss uppmärksamhet på många håll.
 
MED ÖPPNA ÖGON SER MAN DETTA, ANNARS INTE.
 
Hoppas bara att pansarglas och annat på närpolisstationen i Rosengård håller för
nästa attack också.
 
  Du vill väl behålla Ditt jobb ??    /  AE
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Det gångna dygnet har varit lugnt, förutom ett knivmord i Mariestad. Att antalet mord
ökar i takt med att vår framgångsrika brottsbekämpning nu slår igenom alltmer tycks
oroa en del medborgare.
 
De medborgare som oroar sig över alla mord uppmanar jag att inte oroa sig alls, så
länge morden håller sig på den här nivå kommer landets tillväxt inte att påverkas och
ingen ska heller vara rädd för att få mindre i plånboken, även om Sverige nu tycks
segla upp som det land där det sker mest mord inom OECD.
 
Vi kan inte fokusera på allt på en och samma gång, och för oss moderater medför det-
ta att tillväxten måste gå före allt, några mord här och där varje dag får inte störa den
bilden.
 
Anders Borg ryter nu till mot revisionsbolagen. För att ingen ska bli rädd den här gån-
gen  heller vill jag försäkra alla revisonsbolag om att detta rytande inte betyder något
den här gången heller.
 
Om några år kommer de att ha upptäckt att inget gjorts den här gången heller och att
de kan lyfta lika stora utdelningar, kanske ännu högre om vi får sitta kvar.
 
Ibland måste man säga något för att väljarna ska förledas tro att man gör något.
 
Min gode moderatvän Jan Ericsson får nu kritik för att han gisslar medborgarna med
att de som inte gillar regeringen inte är vad han kallar "alldeles vanliga"  människor.
 
Jag förstår inte alls denna kritik och denna reaktion, Jan Ericsson säger ju bara det
han har förstånd att säga, mer kan vi inte kräva. Dessotom är det ju bara fråga om
ordval. Själv betraktar jag ju huvuddelen av väljarna som mentalt handikappade och
den gruppen sammanfaller till stor del med Jan Ericssons grupp, de som inte gillar
regeringen.
 
Centerpartiesten Staffan Danielsson får ny mycket kritik för sin artikel i SvD, där han
nu beskyllts för att ha tänkt självständig.
 
Vår dagisfröken Annie Lööf blev så skrämd av att en centerpartist tänkt självständigt
att hon utfärdade en bannbulla på Staffan Danielsson på centerstämman.
 
Staffan Danielsson tycks nu ha förstått att en centerpartist inte får tänka självständigt
och uppger sig nu komma att överväga sitt riksdagsmandat.
 
Jag stödjer dagisfrökens bannbula fullt ut, vi kan inte ha allianspolitiker som tänker
självständigt, det förstår ju alla.
 
Inom moderaterna har jag sedan länge fått alla att förstå att ingen får tänka själv-
ständigt och det är det ingen som gjort heller på många år.
 
Vi har haft några lokala moderater som gjort vissa försöka att tänka självständigt
när det gäller vår flyktingpolitik, men enligt vår officiella hållning tänker dessa in-
te alls, så vi anser oss inte ha problem med självständigt tänkande inom partiet.
 
Miljöpartiet ställer nu krav för sin medverkan i regeringen efter valet nästa år.
 
Inte visste man att kammen kan växa även på en höna, men nu kräver Åsa Rom-
son att 2 till 3 reaktorer ska stängas under nästa mandatperiod.
 
Och vi som trodde att valet var kört, och här kommer en räddare i sista minuten.
Inte trodde vi att Miljöpartiet skulle rädda vår valseger, vi trodde ju att de stödde
oppositionen
 
Där ser man hur fel man kan ha, även här.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet och det hoppas jag nu kunna fortsätta med
efter Miljöpartiets lojala och uppmuntrande stöd  
 
Och efter detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt
trevlig dag.
 
             
l

SKOLAN SOM SPEGELBILD AV ETT KOMPLICERAT SAMHÄLLE

Vem har skulden till kunskapsutecklingen
 
Om detta trätar nu alla.
 
Alliansen beskyller oppositionen att ha förstört skolan för 8 år sedan, medan
oppositionen beskyller alliansen för att förstöra skolan här och nu.
 
UNGEFÄR SOM MED FÖRSVARET, DET FINNS INGET HÄR OCH NU.
 
Det sägs att politik är det möjligas konst, men läser man en ledare om skolan i Svd
idag är det också lätt att betrakta politiken som konstarten humor.
 
Roland Martinsson skriver alltså idag om skolan i SvD och ger sin syn på vem som
bär skulden till att det är som det är, och inte är som det borde vara.
 
På ett lättbegripligt och tydligt sätt ger han sin syn på varför skolan utvecklats
som den gjort.
 
DETTA BORDE LÄSAS AV ALLA, SOM ÄR SNARA ATT SKYLLA PÅ ÄN DEN
ENA, ÄN DEN ANDRA FÖR DEN DÅLIGA KUNSKAPSUTVECKLINGEN.
 
Man bör kunna tolka hans tolkning av utvecklingen som att skolan är en spegling
av samhället, där attityder bortom politikens räckhåll driver fram en utveckling
ingen vill ha.
 
Bör alltså läsas av både de, som snabbt tar till att skylla på andra, samt de
som känner skuld för att bli beskyllda av andra.
 
NÄR DET GÄLLER KUNSKAPSUTVECKLINGEN SITTER VI ALLTSÅ I SAMMA
BÅT, OCH DEN ÄR PÅ VÄG ATT SJUNKA.
 
Alla har vi då intresse av att den inte ska sjunka, och för att den inte ska sjunka är
detta kopplat till att samhället sett i sin helhet inte sjunker.
 
Ledaren är klart läsvärd och nästan ett "måste" för de som vill "lägga sig i" debatten
om kunskapsutvecklingen
 
Läsvärd och lättbegriplig och humoristisk/satirisk, ett citat ger mersmak när
han beskriver Alliansen skolpolitik:
 
ÅTGÄRDER PÅ ALLA OMRÅDEN, UTBILDNINGEN GÖRS OM OCH SEDAN
GÖRS OMGÖRINGEN OM. BETYGEN FÖRÄNDRAS OCH SEDAN FÖRÄNDRAS
FÖRÄNDRINGEN.
 
Bör kännas bekant. Om inte annat bör Jan Björklund läsa detta, han kan bli styrkt av
ledaren, hur konstigt en del än anser det vara, tycks slutsatsen bli att han inte bär
hela skulden.
 
Se där, var det inte det jag sa, det är inte bara mitt fel, jag råkar
bara stå först i kön
AE
 
 
 
 
 

MODERATLIK ÅSNA

Grodorna ur munnen yr som svalor i vinden
 
Debatten i Debatt om jobbskatteavdraget kan knappast ha undgått någon.
 
Det kan knappast heller ha undgått någon att moderaten och riksdagmannen
Jan Ericson deltog med frejdigt mod, allt efter devisen:
 
ANFALL UTAN VAPEN ÄR DET BÄSTA FÖRSVARET.
 
Jan Ericsson är annars mest känd från sin bakgrund på Ebberöds band, som nu
kommer väl till pass när det gäller att förvalta alliansens ekonomiska politik.
 
Samtidigt får man ge Jan Ericsson en stor eloge för sin öppenhet, en öppenhet
vi inte är vana. Många har ju misstänkt att moderater i allmänhet ser med oblyga
ögon på allt vad sjuka och arbetslösa heter och Jan Ericsson hade vänligheten
att visa att denna misstänksamhet är befogad.
 
På annat  sätt kan man väl inte tolka uttalandet:
 
SJUKA SKA VARA GLADA ATT DE FÅR EN KRONA FRÅN DE SOM ARBETAR.
 
Bra med öppenhet, då vet vi har väljare var vi har moderaterna.
 
Moderaten och riksdagsmannen Jan Ericsson väljer nu att gå vidare på detta öppna
och rättframma spår.
 
Debatten i Debatt har nu följts upp av att Jan Ericsson fått de många mail han efterlyst
och efter detta yr grodorna ur munnen som svalor i vinden.
 
Riksdagsmannen och moderaten är en ordningens man och vill hålla ordning på alla
'de som mailat till honom och har därför "googlat" på namnen.
 
En annan form av ordningens man ställer sig undrande till detta och tycker att
en riksdagsman borde ha annat att göra.
 
MEN DET HAR TYDLIGEN INTE EN RIKDSDAGSMAN, I VART FALL INTE EN MO-
DERAT SÅDAN.
 
Med den information "googlingen" nu ger riksdagsmannen och moderaten Jan Ericsson
delar han nu in mailarna i grupp.
 
KÄNNS DET IGEN, INTE STÄLLA GRUPP MOT GRUPP, MEN IBLAND GÅR DET
TYDLIGEN BRA.
 
I Jan Ericssons fall går det bra, riktigt bra.
 
Han delar in mailarna i två grupper, grupper som då egentligen inte får finnas.
 
DESSA GRUPPER UTGÖRS DÅ AV GRUPPEN MÄNNISKOR SOM INTE GILLER
REGERINGEN OCH SÅ AV GRUPPEN ALLDELSES VANLIGA MÄNNISKOR.
 
Alldeles vanliga människor ????????? Är mannen inte riktigt klok ??????
 
Bra med öppenhet och rättframhet, det är inte ofta vi väljare får något av den karamel-
len, men nu vet vi tack vare riksdagsmannen och moderaten Jan Ericsson:
 
DE SOM INTE GILLAR REGERINGEN ÄR INTE ALLDELSES VANLIGA MÄNNISKOR.
 
Prata om människosyn och "grupp mot grupp", maken till struntprat är nog svårt att hitta,
men som sagt, öppenhet är bra.
 
Nu vet vi väljare alltså inför valet en hel del som bör styra vårt val:
 
EN STATSMINISTERSOM ANSER ATT HUVUDDELN AV VÄLJARNA ÄR MENTALT
HANDIKAPPADE, EN GRUPPLEDARE I RIKSDAGENSOM ANSER ATT ALLA UTAN-
FÖR STOCKHOLM ÄR OBEGÅVADE LANTISAR, EN RIKSDAGSMAN SOM ANSER
ATT SJUKA SKA VARA TACKSAMMA FÖR VARJE KRONA DE FÅR OCH NU ATT
DE SOM INTE GILLAR REGERINGEN INTE ÄR ALLDELSES VANLIGA MÄNNISKOR.
 
Med detta i saligt åminne tycks inte ett val komma att bli lättare än valet 2014.
 
Men  moderaten och riksdagsmannen Jan Ericsson vill förtydliga sig ännu mer när det
gäller att ställa grupp mot grupp, och menar:
 
Många av de som mailar är uppenbart socialister och det är tveksamt att de före'
träder den breda medelklassgruppen.
 
Ny och nyttig information, nu får vi förvånade väljare veta att en ur medelklassen inte
kan vara en socialist. Förmodligen är det föreställningen om "alldeles vanliga männis-
kor" som får Jan Ericsson att haspla ur sig detta bisarra uttalande.
 
Att mailarna i allt väsentligt tycks härröra ur gruppen "Medelklassupproret" tycks inte
bekymra Jan Ericsson det minsta. De alldeles ovanliga medelklassarna, som mailar
till honom kan ju inte vara medelklassare, de måste vara socialister.
 
Nu känns det som om man vill åberopa högre makter, Heliga Maria ligger nära
till hands.
 
Men Jan Ericsson går tappert vidare och upplyser mailarna att de inget förstått om
jobbskatteavdraget.
 
Nu blir dessa socialister och ovanliga människor upplysta om att jobbskatteav-
draget är en sänkning av statliga skatten och det är kommunalskatten som går
till välfärden.
 
NU RÄCKER INTE ENS HELIGA MARIA LÄNGRE, HÄR SITTER EN MODERAT
RIKSDAGSMAN HELT ÖPPET OCH UPPGER TILL BORÅS TIDNING ATT HAN ALD-
RIG HÖRT TALAS OM STATSBIDRAG TILL KOMMUNERNA.
 
Heliga Maria i kubik alltså.
 
Sedan påpekar riksdagsmannen, som aldrig hört talas om statsbidrag till kom-
munerna, att de tusentals som hört av sig med mail inte är representiva för fem
miljoner löntagare.
 
MÅ SÅ VARA, MEN SKULLE JAN ERICSSON VARA REPRESENTATIV FÖR MODE-
RATERNA DÅ ÄR DET ETTER VÄRRE.
 
FÖR MODERATERNA.
 
När man hör och läser vad riksdagsmannen och moderaten Jan Ericsson kläcker ur
sig förvånar det inte att Ebberöds Bank gick under.
 
Ett större under skulle ha varit om den överlevt.
 
DET STÖRSTA UNDRET ÄR NOG KANSKE ÄNDÅ ATT MODERATERNA ANSER
SIG KUNNA KOSTA PÅ ATT EN MODERAT RIKSDAGSMAN KLÄCKER UR SIG
SÅDAN HÄR SMÖRJA.
 
 Jag är en alldeles vanlig åsna, och som alla vet är
en alldeles vanlig åsna enfaldig
 
AE
 
AE
 
 
 

DYNANIK I BUDGETEN SAKNAS

När ett plus ett blir mer än två
 
Redan de gamla romarna visste vad dynamiska effekter var, högerpartiet visste det,
moderaterna visste det, men nu vet ingen längre.
 
Redan romarna visste att ett vattenhjul snurrade fortare när vattnet strömmade
mera.
 
HÖGERPARTIET VISSTE SAMMA SAK, MODERATERNA VISSTE SAMMA SAK,
JU MER DET STRÖMMADE DESTO FORTARE GICK HJULET.
 
Högerpartiet och moderaterna valde att använda dynamiska skatteeffekter för att
åskådligöra detta. I och med De Nya Moderaternas inträde är alla dynamiska ef-
fekter borta, i dubbel bemärkelse.
 
Nu är ett plus ett alltid två, kamrerer i Rosenbad har tagit över.
 
Detta blir mer än uppenbart när man nu lanserar en förändring av nivån på brytpunk-
ten för statlig skatt samt ett femte jobbskatteavdrag.
 
De dynamiska effekterna borta med vinden, bara ett kameralt resonemang att ett
plus på 1 ger ett minus på ett på ett annat ställe.
 
När det gäller brytpunkten för statlig inkomstskatt blir detta mer än uppenbart.
 
Skatteförändringar kan vara av godo, de kan vara av ondo, en strategisk skattehöj-
ning kan rätt utformad både finansiera sig själv och ge överskott.
 
Mer vanligt är dock att rätt utformade skattesänkningar ger dynamiska effekter.
 
I stället för att kämpa på två barrikader, den ena barrikaden innebärande
att alla sänkningar av skatten är av ondo, den andra barrikaden innebär-
ande att alla höjningar av skatten är av ondo bör man se till vad skatten
åstadkommer.
 
En strategisk skattehöjning kan i bästa fall ge dynamiska effekter, men mer van-
ligt är att skattesänkningar ger dynamiska effekter.
 
Höjningen av brytpunkten för statlig inkomstskatt är troligen ett föredömligt exem-
pel på när dynamiska effekter kan verka.
 
Alliansregeringen har inte lyckats förmedla denna pedagogik utan hanterar
frågan som om det är en försämring av statsfinanserna med 3 miljarder.
 
NÄR DET DYNAMISKA EFFEKTERNA KAN ANTAS BLI HÖGST BETYDANDE,
KANSKE LÅNGT MER ÄN BELASTNINGEN PÅ STATSFINANSERNA.
 
Oppositionen tycks inte heller speciellt angelägen att höja blicken och kunna se att
ett plus ett kan bli mer än två.
 
Här räknar med kulramen att reformen "kostar" 3 miljarder och sedan är ku-
lorna på ramen slut. Man sätter våra barn i skuld och all annan smörja.
 
I stället är det mer motiverat att anta att en höjning av brytpunkten ger sådana dy-
namiska effekter att våra barn finner att deras skuldsättning blivit mindre än om
brytpunkten legat kvar.
 
I stället för en kamp på barrikaden bör kampen handla om hur en eventuell bryt-
punkt bör utformas för att ge maximalt med dynamiska effekter.
 
Kampen om femte jobbskatteavdraget tycks ännu värre, om nu detta är möjligt.
 
De flesta initierade, ekonomer och andra som inte vet bättre , räknar med att re-
formens inverkan på ekonomin blir en rännil.
 
De dynamiska effekterna uteblir mer eller mindre.
 
Summan 13 000 000 000 är dock gigantisk och skulle rätt använd kunna ge e-
norma dynamiska effekter.
 
Med alla skygglappar på tycks Alliansen vilja bortse från detta, det ideo-
giskt fundamentala får ta över.
 
HADE DESSA 13 000 000 000 ANVÄNTS FÖR STRATEGISKA SKATTESÄNK-
NINGAR, RÄTT URFORMADE, PÅ RÄTT NIVÅ OCH RIKTADE MOT RÄTT
OMRÅDEN/VERKSAMHETER, HADE RESULTATET KUNNAT FÅ ENORMT
GENOMSLAG.
 
Ingen analys, inga försök till pedagogiska förklaringar, bara ideologiskt trams.
 
Oppositionen närmar sig också detta med ryggmärgsreflexer.
 
Vi har näst högst skattetryck i hela världen och ursprungligen tillhör alla skatter
de som generarat skattebasen, det vill säga företag och medborgare.
 
Att då närma sig en skattesänkning på ett sätt som framstår som mer el-
ler vettvilligt imponerar inte.
 
Att återföra 13 000 000 000 till de som äger pengarna kan, rätt utformat, ge så-
dana dynamiska effekter att även sjuka och arbetslösa och andra grupper kan
tillgodogöras en del av nyttan.
 
13 000 000 000 som strategiska skatteförändringa, rätt utformat, på rätta
nivåer och riktade mot rätt områden, kan medföra underverk för många
fler än de som enligt kameralsyn just för stunden får mer i plånboken.
 
Ett femte jobbskatteavdrag medför inte dessa dynamiska effekter, om det är
de flesta kunniga ense.
 
OM DET BORDE DEBATTEN HANDLA, INTE ATT LANDETS FRAMTID
ÄVENTYRAS OM SKATTERNA SÄNKS.
 
För det gör den inte, snarare är det tvärtom.
 
Vad blir då konsensum av detta ??
 
BARRIKADER OCH SKYGGLAPPAR BORT, DYNAMISKA EFFEKTER FRAM.
 
Lika enkelt som att en spade är en spade och att en dynamisk effekt är mer än
ett plus ett.
 
ÄR MAN KAMRER OCH RÄKNAR SOM EN KAMRER KANSKE MAN SKA
VERKA SOM KAMRER, INTE SOM ANSVARIG FÖR LANDETS EKONOM-
ISKA UTVECKLING.
 
 
 
Desto mer vatten, desto fortare snurrar hjulet
AE
 
 

SKROTA BRYTPUNKTEN GER MER ULL

Skatter som bryter ner välfärden
 
Det har blivit ordentligt med väsen efter Alliansregeringens förslag om en höjning av
brytpunkten för statlig skatt.
 
En "reform" som skulle kosta statskassan i storleksordningen 3 miljarder.
 
MYCKET VÄSEN FÖR LITE ULL MED ANDRA ORD.
 
Och det blir ofta mycket väsen för lite ull, när retorik och dolda agendor får styra
vad som sker.
 
"Alla" är eniga om att värnskatten, uppgående till 5 %,är en skadlig skatt, genom
tröskeleffekter skrämmer den bort löntagare att vidareutbilda sig, knuffa sig fra-
måt i karriären mm.
 
Man kan säkert diskutera detta utifrån olika aspekter, men en sak borde man inte
behöva diskutera.
 
EN TRÖSKELEFFEKT ÄR EN TRÖSKELEFFEKT OCH INGET ANNAT.
 
Om nu "alla" är eniga om att en tröskeleffekt på 5 % är skadlig för ekonomin i sin
helhet, hur ställer man sig då till högre tröskeleffekter.
 
MAN STÄLLER SIG INTE ALLS, FÖR HÖGRE TRÖSKELEFFEKTER ÄR INTE
SKADLIGA.
 
Och självfallet ställer man sig frågan hur "alla" kan komma fram till att 5 % är farligt
för ekonomin, men mer än 5 % är inte farligt problem.
 
Inga problem alls att förhålla sig till detta, det gäller bara att nyttja retoriken
på rätt sätt.
 
KALLA DEN LÅGA TRÖSKELEFFEKTEN FÖR VÄRNSKATT OCH DEN HÖGA
TRÖSKELEFFEKTEN FÖR BRYTPUNKT FÖR STATLIG SKATT, SÅ SIMSALA-
BIM ÄR DET SOM ÄR FARLIGAST MINST FARLIGT.
 
Som tröskeleffekt torde brytpunkten för statlig skatt vara betydligt farligare än värn-
skatten.
 
Ingen löntagare, med den minsta kunskap om skattesystemets utveckling, tor-
re avstå ifrån att göra en lönsamhetskalkyl när det gäller att passera skattesat-
sen brytpunkt.
 
MAN GÖR DET MER ELLER MINDRE MEDVETET, ELLER MER ELLER MINDRE
OMEDVETET.
 
Mänskligt sett, rent allmänt, torde det vara helt omöjligt att förbli opåverkad, när skat-
tefogden ska "roffa" åt sig 50 % av en inkomstökning i stället för 30 %.
 
DET GÅR HELT ENKELT INTE ATT UNDGÅ ATT PÅVERKAS,VÄRDET AV ATT
SPELA GOLF LITE MER BLIR KANSKE ETT MER REALISTISKT ALTERNATIV.
 
Att denna stora tröskeleffekt ger upphov till stora kontraproduktiva beteenden i vår eko-
nomi  och därmed också stora välfärdsförluster bör man kunna sluta sig till utan om-
fattande forskning.
 
Så varför så mycket väsen för så lite ull med denna höjning av brytpunkten.
 
VORE DET INTE BÄTTRE ATT FÅ MYCKET MER ULL FÖR LITE MER VÄSEN.
 
Skrota hela uppbyggnaden av brytpunkten och slå ihop den med värnskatten i ett
och samma paket.
 
Låt en gigantisk tröskeleffekt med stora kontraproduktiva beteenden som följd
bli ett antal (kanske 4) små tröskeleffektermed små kontraproduktiva beteen-
den som följd.
 
FÖRST EN BRYTPUNKT DÄR SKATTEN HÖJS MED 5 %, SEDAN EN HÖGRE
BRYTPUNKT DÄR SKATTEN HÖJS MED YTTERLIGARE 5 % OCH SEDAN
LITE HÖGRE UPP YTTERLIGARE TVÅ NIVÅER.
 
Med dagens teknik är detta lätt som en plätt, men politiken dit är inte lika lätt som
en plätt.
 
Tänk vad väsen det skulle bli med ett sådant förslag.
 
MEN DET BÖR VÄGAS MOT HUR MYCKET MER ULL VI FÅR FÖR LITE MER
VÄSEN.
 
Vi skulle få mycket mer ull, vi skulle få så mycket mer ull att till och med sjuka och
arbetslösa skulle få lite mer ull.
 
Ett realistiskt förslag eller en önskedröm ?
 
Självklart en önskedröm.
 
 
I POLITIKEN SKA VI INTE HA ULL, DÄR SKA VI HA VÄSEN, DET VET JU ALLA
ATT DET ÄR POLITISKT OMÖJLIGT ATT FÅ LITE MERA ULL.
 
 
 
Två får ger mer ull än ett får, men en fårskalle ger ingen ull alls
AE
 
 

MODET SVIKER ALLIANSEN I STOCKHOLM

Den borgerliga majoriteten i Stockholm fick kalla fötter
 
Det uppmärksammade beslutet att dra ner på resursstödet till svaga elever har
väckt både mycket debatt och kritik.
 
Mycket kritik från många, och den borgerliga majoriteten har nu backat från sitt
beslut och ger utsatta elever resurser som tidigare.
 
En som uttalat kritik är SvD politiske chefredaktör Tove Lifvendahl, som skriver
en ledare om detta i SvD idag.
 
Hon har engagerat sig i frågan och  uttalat sig i frågan på sätt som vittnar om
både kunskap och engagemang och är därför värd all respekt.
 
Men Tove Lifvendahl är värd respekt på samma sätt som alla vi andra, inte på alla
punkter, för alla gör vi fel och alla för vi resonemang, som i bästa fall haltar, i sämsta
fall är uttryck för något annat.
 
Tove L pekar på det självklara att det varit bra  om beslutet varit rätt från början och
detta  leder fram til slutsatsen.
 
POLITIKEN ÄR NU SÅ BESKAFFAD ATT DET IBLAND FATTAS BESLUT SOM
I EFTERHAND VISAR SIG ORIMLIGA.
 
Detta är en avpersonifiering, som troligen bottnar i att Tove Lifvendahl i övrigt står
ideologiskt nära de som här "fattat fel beslut" och då vill lindra innebörden.
 
Det är inte politiken som är beskaffad på det viset.
 
DET ÄR POLITIKERNA BAKOM POLITIKEN SOM ÄR BESKAFFADE PÅ DET
VISET, INTE POLITIKEN I SIG.
 
Och det är ingen naturlag som säger att politikerna bakom politiken ska utgöra
politiker som fattar fel beslut som leder till orimliga konsekvenser.
 
Tove Lifvendahl menar också att det var modigt att ändra sig, förmodligen också
ett förhållningssätt, som hänger samman med  den nära kopplingen ideologiskt.
 
Det var inte alls modigt och det mesta tyder på att man inte heller ändrat
sig.
 
DET VAR INTE MODIGT, FÖR DET VAR NÖDVÄNDIGT, OPINIONEN BÅDE
I LANDET OCH STOCKHOLM TVINGAR FRAM  EN RETRÄTT UNDER GAL-
GEN.
 
Att denna reträtt nu motiveras av borgarrådet Lotta Edholm med att ansökningar-
na varit undermåliga är inget annat än vämjeligt, som professorn säger.
 
KNAPPAST ETT UTTRYCK FÖR MODIGHET.
 
Det finns heller inget som tyder på att inställningen i sakfrågan är ändrad,
reträtten är bara taktisk.
 
Alliansens politik är övertydlig och den bygger i allt väsentlig på Fredrik Reinfeldts
ambitioner.
 
En sådan ambition är att välfärd är som "pest, smittkoppor och aids" och där-
för inte ska få förekomma. I en sådan politisk ambition finns inget utrymme
för resurser till utsatta och svaga, då många av dem kan tänkas bli uteslutna
från jobblinjen.
 
Allt annat som sägs av ansvarspredikanten i detta avseende bör ses som ren re-
torik, så länge han inte tar avstånd från de ambitioner han uttalar sig om i sitt för-
fattarskap.
 
En annan ambition, tydligt uttalad, är att ingen bidragstagare ska kunna leva
över svältgränsen.
 
Detta är faktiskt Fredrik Reinfeldts uttalade politiska ambition, som han tydligt och
engagerat beskriver i sitt  författarskap, det fina manifestet Det Sovande Folket.
 
INGEN BIDRAGSGIVARE SKA KUNNA LEVA ÖVER SVÄLT GRÄNSEN.
 
En samlad bedömning utifrån dessa uttalade ambitioner pekar knappast på att
man "ändrat" sig. Man har som Carl B Hamilton säger, vämjeligt och troligen ock-
så tillfälligt anpassat sig inför valet.
 
Att en politiker fattar fel beslut, som leder till orimliga konsekvenser och
sedan ändrar sig behöver alltså inte utgöra ett tecken på mod.
 
DET KAN OCKSÅ VARA ETT TECKEN PÅ ATT POLITIKERNA BAKOM POLI-
TIKEN ÄR FEL POLITIKER.
 
 
Ett minne blott numera, Sven Dufvas mod och vårt svenska urbarbari
AE
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappadeansvarspredikant hälsar  de flesta av Er
välkomna till en dag, som tycks bli vacker, mycket vackrare än våra opinionssiffror.
 
Jag tar ansvarfullt ansvar för landet     
 
Mycket handlar ju i dag om vårt underläge i opinionen och detta tvingar fram ett nytt
tänkande, behovet av förnyelsearbetet är stort med andra ord.
 
Det indragna stödet till resurssvaga elever i Stockholm har väckt mycket uppmärk-
samhet och mycket kritik.
 
Jag förstår inte varför, många av dessa elever kommer ju aldrig att kunna omfattas
av arbetslinjen och då ska vi ju inte behöva lägga resurser på dem.
 
Den starka kritiken och valet nästa år har dock tvingat oss att tänka om, tillfälligt.
SvD skriver idag att det var modigt av oss att tänka om. Dels har vi egentligen inte
tänkt om, dels var det inte modigt, det var nödvändigt.
 
Ska vi lyckas vinna valet måste vi ju ta till sådana metoder, vämjeliga metoder, som
Carl B Hamilton brukar säga.
 
Efter valet kommer vi att visa att vi inte tänkt om och tagit till vämjeliga metoder, om
vi vinner valet i Stockholm förstås.
 
Då kommer vi att dra ner allt stöd till dessa svaga elever och satsa på ett sjätte jobb-
skatteavdrag.
 
Taktiken påminner om vår taktik när det gäller avgiften till arbetslöshetskassan. För
att motivera denna höjning, gjorde vi gällande att landets framtid stod på spel, det gör
vi alltid när någon tycker annorlunda än moderaterna.
 
Nu stod aldrig landets framtid på spel, vi ville bara komma åt bidragstagarna, men
däremot medförde detta att regeringsmakten kom att stå på spel.
 
Det är i sådana lägen man ska visa sig modig och kunna tänka om och rädda landet
en gång till.
 
Får vi bara förnyat förtroende efter valet ska vi visa oss modiga och tänka om en gång
till och då rädda landet en tredje gång genom att höja avgiften för alla dessa bidrags-
tagare, som uppbär a kassa.
 
Som jag skriver i mitt fina manifest, välfärd är som "pest, smittkoppor och aids" och
de arbetslösa mår bäst av att inte drabbas av dessa farsoter.
 
Media skriver idag om att många ungdomar hoppar av gymnasiet och att hälften av
dessa hoppar av efter att ha blivit mobbade. Vi får vara försiktiga så att vi inte över-
reagerar på detta.
 
Många av dessa mobbade ungdomar skulle kanske aldrig kunna komma att omfat-
tas av jobblinjen och då ska men ju inte heller lägga resurser på dessa heller.
 
Däremot är det viktigt att vi tidigt hittar instrument så att vi på ett tidigt stadium kan
urskilja de svaga som senare inte kommer att kunna ingå i jobblinjen.
 
Varje resurssatsning på dessa är en felsatsning, som underminerar våra starka
offentliga finanser, det är så man ska uppfatta den borgerliga majoriteten i Stock-
holm, när de skar ner stödet till resurssvaga elever.
 
Mycket kritik har riktats mot mitt val av Elisabet Svantesson som minister. Jag kan
lugna alla på den punkten. Hon är inte invald i regeringen för att arbeta för det hon
tror på, hon är invald i regeringen för att arbeta för det hon inte tror på.
 
Inom Alliansregeringen är det ingen som tror på det vi gör, undantaget det goda ut-
fallet i våra statsrådspensioner vi erhållit förstås.
 
Centerpartiet fattade viktiga beslut på stämman i går. Dels fattade man beslut om
att man skulle inleda arbetet med  en tredje mandatperiod för partiet, och detta re-
ser många obesvarade frågor. Att centerpartiet skulle ingå i koalition med social-
demokraterna var en fullkomlig nyhet för mig.
 
Den andra viktiga nyheten var att centerpartiet skulle ha det bästa kaffet i valstu-
gorna. Denna lyx kan de gott få unna sig, det lär inte bli en så dyr satsning, då
åtgången på kaffe troligen blir mindre omfattande.
 
I går gjorde jag ju reklam för mitt mina manifest Det Sovande Folket, som nu blivit
föremål för teateruppsättning. Jag hoppas att så många av Er som möjligt tar till-
fället i akt och ser denna fina teater.
 
Inför valet nästa år är det viktigt att så många som möjligt blir uppmärksammade
på att jag ser Er som mentalt handikappade, för att välja rätt måste man vara väl-
informerad på alla sätt.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar förlandet 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt
trevlig dag.
 
             
 
AE

MODERAT FÖRBUD ATT GÖRA SAKER VI INTE GJORT FÖRUT

Tänk att alla andra begriper så lite
 
Ett femte jobbskatteavdrag som inte ta emot med öppna famnar på alla håll, till och
med kritik från kända ekonomer och annat löst folk.
 
Många moderata pannor i djupa veck, hur kan folk vara så otacksamma, här vill
vi ju bara ha lite medelklassväljare.
 
Arbetslösa, sjuka och pensionärar och andra tärande grupper ska hålla sig på mattan,
eller som moderaten Jan Ericsson uttrycker det.
 
OM INTE VI SOM ARBETAR SKULLE ARBETA SKULLE DESSA TÄRANDE GRUP-
PER INTE FÅ EN ENDA KRONA.
 
Empatin tycks flöda över i dessa ansvarsfulla moderata kretsar.
 
Hur argumenterar då dessa bekymrade allianspolitiker med sina djupa veck i pannan.
 
Den mest begåvade av alla begåvade moderater, självaste Anna Batra, tar sig
tid i TV att förklara för oss andra varför det är åt helsicke att oppositionen oppo-
nerar sig.
 
ANNA BATRA, MODERATERNAS GRUPPLEDARE I RIKSDAGEN, ÄR ANNARS
KÄND FÖR SINA VETENSKAPLIGA STUDIER, DÄR HON KOMMIT FRAM TILL ATT
ALLA BOENDE UTANFÖR STOCKHOLM ÄR OBEGÅVADE LANTISAR.
 
Med bekymrad, gravallvarlig blick och med pannan i djupa veck utvecklar denna mest
begåvade av alla begåvade varför det är så förfärligt att oppositionen opponerar sig.
 
Man äventyrar landets ekonomi, man splittar landet, man naggar demokratin.
Pannan får allt djupare veck alltefter den mest begåvade av alla begåvade be-
skriver de hemskheter som ska drabba landet därför att oppositionen oppo-
nerar sig.
 
ALLT DETTA HEMSKA SKA DRABBAT LANDET UTRYCKER DEN MEST BEGÅ-
VADE AV ALLA BEGÅVADE FÖR ATT SÅ HÄR HAR MAN INTE GJORT FÖRUT.
 
Det argumentet får man förmoda slår hål på all kritik och tystar oppositionen för gott.
 
SÅ HÄR HAR MAN INTE GJORT FÖRUT.
 
Att en ansvarslös opposition bara kan komma på tanken att göra något så förfärligt,
som att göra något man inte gjort förut.
 
Och som dessutom är helt korrekt och tillåtet enligt allt regelverk.
 
TÄNK ATT NÅGOT SÅ FÖRFÄRLIGT SKULLE DRABBA LANDET,EN OPPOSI-
TIONSOM GÖR NÅGOT MAN INTE GJORT FÖRUT.
 
Var det förresten inte en känd person, en viss ansvarspredikant, som hävdade att
oppositionen skulle föra landet bakåt i tiden.
 
Hur man för landet bakåt i tiden och samtidigt gör något man inte gjort förut
väcker ju intresse.
 
HOPPAS ATT ANSVARSPREDIKANTEN TAR SIG TID ATT FÖRKLARA DETTA 
LITE NÄRMARE EFTER VALET, DÅ HAN HAR OBEGRÄNSAD TID ATT GÖRA
SÅDANT HAN INTE GJORT FÖRUT.
 
Förnyelsearbete och förbättringsarbete har vi ju hört till leda annars, bör inte
det innebära att man gör sådant man inte gjort förut.
 
Den mest begåvade av alla begåvade kanske menar att man ska fråga henne och an-
svarspredikanten innan man ger sig på att göra något man inte gjort förut, så att man
gör rätt saker när man gör det man inte gjort förut.
 
Dessa förfärliga obegåvade lantisar, nu gör de till och med
                           sådant vi inte gjort förut.
 
AE

PLÅNBOKSFRÅGOR FRAMFÖR PSYKISKT VÄLSTÅND

Fokus ligger i vår plånbok
 
Det är bra att fokusera, för det mesta ,men än bättre är att fokusera rätt, för det
mesta.
 
Ungefär som att det är bättre att tänka stort än att tänka rätt.
 
Budgetens presentation och debatten kring den vittnar om ett enastående fokus.
 
Fokus på tillväxtkurvor, fokus på drivkrafter, fokus på hur mycket man får
i plånboken.
 
TILLVÄXTYRA OCH PLÅNBOKSYRA.
 
Är detta verkligen rätt fokusering ??
 
Att man behöver en ekonomisk grundtrygghet är nog de flesta överens om, men
sedan då.
 
Går verkligen livet ut på att vi ständigt ska stirra oss blinda på en tillväxtkur-
va om inget vi vet, bara tror ??
 
Går verkligen livet ut på att stirra sig fördärvad ner i plånboken för att se hur
mycket mer pengar det ligger i plånboken varje gång någon politiker varit vän-
lig att återbetala en skärv av det vi slitit ihop ??
 
En budget, som inte ens ytligt berör frågor som levnadskvalitet, som trygghet, som
säkerhet, som tillit och mycket annat av detta slag.
 
Trots att sjukskrivningarna ökar, trots att psykiska ohälsan ökar, trots att antalet
självmord ökar, trots att antalet våldtäkter ökar, trots att ingen vågar gå i vissa om-
råden, tros --- , trots---    och trots hur många gånger som helst.
 
INTE ETT ORD, INTE EN ANTYDAN, BARA TILLVÄXTKURVOR OCH PENGAR
I PLÅNBOKEN.
 
Som om livet gick ut på att leva för att få mer i plånboken i stället för att plånboken
ska vara ett medel som gör det möjligt att leva.
 
MEDLET BLIR MÅLET I STÄLLET FÖR TVÄRTOM.
 
Väljer vi verkligen politiker vart fjärde år för att de ska invagga oss i tron att det finns
inget viktigare i livet än att få mer pengar i plånboken är grannen ??
 
Lyssnar man på Alliansen så är det ju på det visat.
 
LYSSNAR MAN PÅ SIN EGEN RÖST ÄR NOG DE FLESTA, INNERST INNE,
DJUP INNERST INNE, ENIGA OM ATT DET INTE ÄR PÅ DET VISET.
 
Det är nog bara i Rosenbad och på Helgeandsholmen man går omkring i den
tron att ett sönderslitet underliv eller ett knivskuret bröst, eller varför inte ett
sönderskjutet knä, väger lättare än 300:- mer i plånboken.
 
Alla vet ju också att en alltför ensidigt fokus på drivkrafter ger upphov till olika
former av stressrelaterade sjukdomar, lagom är bäst även här, men vad gör
det, väljare med stressrelateradesjukdomar kan ju rösta rätt de också, bara
de får rätt vägledning.
 
  väger lätt mot 300:-mer i plånboken.
 
AE
 
 
 
 
 

NU HAR DET HÄNT IGEN - I BORÅS

I Borås överträffas dikten av verkligheten
 
På riktigt, när man läser BT idag vill man tro att det är en påhittad saga, men det
är det inte.
 
En 20 årig man nu häktad för diverse kriminella händelser. 20 åringen har varit verk-
sam inom kommunen som fritidsledare inom en organisation som ska hjälpa andra
ungdomar att hitta rätta i livet
 
Detta ska han göra som en förebild.
 
JUST DENNA FÖREBILD FINNS I BELASTNINGSREGISTRETPÅ SEX STÄLLEN
FÖRRELATIVT GROVA BROTT.
 
Trots detta blir han anställd som fritidsledare för att verka som en förebild för andra
ungdomar.
 
NU SITTER HAN HÄKTAD FÖR ATT I SIN FÖREDÖMLIGA ROLL HA VERKAT SOM
FÖREDÖME GENOM ATT ÄGNA SIG ÅT YTTERLIGARE KRIMINALITET.
 
Stor uppståndelse och stor förvåning, ingen har vetat något om något, som vanligt alltså.
 
Men ansvarig för anställningen, Eva Aspman, tycks ändå kunna samla ihop sig och menar:
 
Att det förekommer kriminalitet behöver inte innebära att man är utesluten för all
framtid.
 
SÅ LÅNGT KAN MAN MED LITE GOD VILJA HÄNGA MED.
 
Men sedan räcker nog inte den goda viljan längre. När allt nu uppdagas kommer det i da-
gan att 20 åringen inte bara varit föredöme i denna fritidsverksamhet.
 
Han har också varit föredöme som obehörig lärare på en av stadens skolor.
 
OBEHÖRIGA LÄRARE SKA JU INTE FINNAS ??
 
Om nu obehöriga lärare "måste" finnas kanske det är mindre lämpligt att de som bakgrund
har domar för misshandel, ofredande, stöld, häleri, brott mot knivlagen och lite annat.
 
Ovanpå detta "CV" som visar en personutredning om kriminella tankemönster och
förhöjd risk föråterfall i brott.
 
Alla tycks ju vara överens om att kunskapsutvecklingen är viktig och att betydelsen av goda
och bra lärare inte kan överskattas.
 
Man ställer sig då frågan ?
 
HUR KAN DETTA BARA FÅ HÄNDA.
 
Någonstans måste det väl ändå sitta en eller flera som inte ska sitta där en eller flera nu
sitter.
 
NÅGONSTANS MÅSTE VÄL ÄNDÅ EN GRÄNS KUNNA DRAS - ÄVEN I BORÅS.
 
 
Jag blir trött bara jag hör det
AE
 
 
 

EN OANSTÄNDIG POLITIK

Professorn tar ut svängarna
 
Det femte jobbskatteavdraget väcker tydligen starka känslor på många håll, rent
av vämjeliga känslor.
 
Med vämjeliga känslor åskådliggör nu professor Carl B Hamilton vad som
är vämjelig politik.
 
Med några år på nacken minns man förutvarande Sovjetunionen och vad de stod
för, det stod för en vämjelig politik. På skämt, med inslag av allvar, myntade man
då uttrycket:
 
I ENGLAND ÄR ALLT TILLÅTET SOM INTE ÄR FÖRBJUDET, I SVERIGE ÄR
ALLT FÖRBJUDET SOM INTE ÄR TILLÅTET, I SOVJEUNIONEN ÄR ALLT FÖR-
BJUDET SOM ÄR TILLÅTET.
 
En bra beskrivning att beskriva olika frihetsgrader, Sverige låg inte i framkant då
heller.
 
Med en hög frihetsgrad bör det som är tillåtet vara tillåtet, och man överskrider inga
gränser om man håller sig inom tillåtna gränserna.
 
Professor Carl B Hamilton åskådliggör nu tydligt vad som är vämjelig politik
när han beskriver oppositionens förhållningssätt till det femte jobbskatteav-
draget.
 
NI TRE PARTIER FLYTTAR ANSTÄNDIGHETENS GRÄNS, DET ÄR VÄMJELIGT.
 
För en professor i Folkpartiet borde det som är tillåtet vara tillåtet och även för en
professor borde det vara uppenbart att man inte flyttar några gränser om man håller
sig inom gränserna.
 
Däremot får det nog anses vämjeligt att försöka hindra en opposition att göra
det som är tillåtet genom att använda oanständiga uttryck.
 
DET ÄR VÄMJELIGT.
 
  Försökte också på oanständiga sätt hindra det som var tillåtet.
AE
 
 
 
 

ÄVEN EN CENTERPARTISK KAN

Staffan Danielsson reder ut begreppen
 
I den numera snäva kretsen centerpartister finns det tydligen fortfarande en och
annan som har fötterna i myllan.
 
Staffan Danielsson skriver idag under SvD Brännpunkt om den begränsning han
upplever när det gäller rätten och möjligheten att diskutera den svenska flykting-
politiken.
 
Staffan Danielsson har framfört liknande åsikter tidigare och råkade redan då i
"blåsväder".
 
Den som inte läst detta inlägg, bör läsa.
 
Det behövs inte mycket eftertanke för att komma fram till att Staffan Danielsson
pekar på en öm tå.
 
OCH DET BEHÖVS INTE HELLERMYCKET EFTERTANKE FÖR ATT KUNNA
INSE ATT VI INTE SKA HA DEN TYPEN AV ÖMMA TÅR I EN DEMOKRATI.
 
Så läs, begrunda och ägna det hela lite eftertanke.
 
   Är det så vi vill ha det ??
 
AE

MODERAT STÄLLER GRUPPMOT GRUPP

Moderatförakt för vissa väljargrupper
 
Diskussionerna har gått höga när det gäller utformningen av det femte jobbskatte-
avdraget.
 
Riksdagsmannen och moderaten Jan Ericsson uttrycker detta på sitt eget lilla vis:
 
"De sjuka skulle inte få en krona om inte andra arbetade"
 
Visst kan man uttrycka sig på det viset, för på sätt och vis är det ju sant, men lämp-
ligt knappast.
 
Man har ju ett antal gånger , till leda ?, hört att grupper inte ska ställas mot grupper.
 
Detta uttryck är ju knappast i samklang med att inte ställa grupp mot grupp.
 
Sedan kan man ju också spetsa till saker och ting.
 
INTE HELLER EN MODERAT RIKSDAGMAN SKULLE FÅ EN KRONA OM INTE
ANDRA ARBETADE.
 
Men så ser nog inte riksdagsmannen och moderaten Jan Ericsson.
 
I hans värld är det nog "bara" sjuka och arbetslösa som är tärande.
 
Visst blir man uppgiven när man hör en del
AE
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikanthälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Min regeringsombildning har uppfattats positivt av de flesta, och man berömmer mig för
att de gångna åren har lyckats byta ut femton ministrar. Många menar att detta särskilt
visar på mitt goda omdöme i valet av medarbetare.
 
Men vänta bara och se, vad är futtiga 15 avgångar under 7 långa år, ingenting jämfört
vad vi har framför oss.
 
Nästa år avgår vi allihop.
 
DN / Ipsos väljarundersökning i Stockholmvisar nu att väljarna vill ha ett maktskifte. Jag
tyckte att Anna Batra sa att stockholmarna var begåvade, men det tycks ju inte stämma.
 
Kanske det är på det viset att en massa obegåvade lantisar kommit till Stockholm och
ställer till det för oss begåvade stockholmare.
 
Det är inte bara lantisarna som är obegåvade tydligen, särintresset Näringslivet verkar
inte heller så där begåvat.
 
Den där Sverker Martin Löf går nu ut ock kritiserar oss för att budgeten inte innehåller
något som skapar jobb.
 
Han tycks inte ha uppfattat att vi sagt att femte jobbskatteavdraget skapar 13 000 jobb,
där ser man vad näringslivet duger till, där tycks man inte begripa någonting.
 
Och den där Lars Calmfors tycks inte heller vara så där rasande begåvad. Nu hävdar
han att det finns bättre sätt att skapa jobb än att införa femte jobbskatteavdraget.
 
Detta är inget annat än rent struntprat, enligt alla våra beräkningar finns det inget bättre
sätt att värva röster i medelklassen än att införa ett femte jobbskatteavdrag.
 
Mitt i allt detta oförstånd känner jag mig ändå salig. Mitt fina manifest Det Sovande Fol-
ket tycks äntligen få sitt erkännande. När jag försökte få ut manifestet gömde bibliote-
ken böckerna, men nu har man lyckats få fram ett antal exemplar.
 
Och inte nog med detta , nu ska man fira mitt författarskap med en teateruppsättning av
manifestet.
 
Äntligen, jag säger äntligen.
 
Äntligen ska de svenska väljarna få veta vad jag tycker om dem. Jag ser fram emot att
det ska få en vid spridning, att jag ser alla dessa otacksamma varelser som mentalt han-
dikappade.
 
Samtidigt kommer vår politik att framstå i en klar dagar. All kritik mot att vi skär ner väl-
färden kommer nu att falla platt till boken.
 
I mitt fina manifest beskriver jag ömsint att all välfärd är som "pest, smittkopper eller
Aids". Jag hoppas man får fram detta fina budskap i teateruppsättningen.
 
Bara man ser denna teater komma man omedelbart att förstå att all välfärd måste
bort. För att detta inte ska ske alltför abrupt kan mycket tala för att man avvecklar
välfärden genom att i ett övergångsskede privatisera all välfärd.
 
All kritik mot att vi sänker levnadsstandarden för arbetslösa, sjuka och alla andra
kommer också att falla platt till marken. I mitt fina manifest beskriver jag utförligt'
hur de grupper som uppbär bidrag ska omfattas av samhället.
 
De ska inte få en krona som gör det möjligt att leva över svältgränsen. Jag hoppas
verkligen teateruppsättningen får fram detta fina budskap, det är sådant vi moderater
vill gå till val på.
 
Vi får nu också konkreta siffor hur väl vi lyckats med denna fina ambition. SvD skriver
idag om hur imponerande de är av vår ambition att svälta ut alla bidragstagare. Man
skriver att bidragstagarna under våra 7 år vid makten förlorat 45 000:- i förhållande till
löntagare. Inte ens jag trodde att vi kommit så långt, nu har vi inte långt kvar till dess
de svälter på riktigt.
 
Ibland är det lätt att sitta i regeringsställning, så lätt att man kan skratta åt det. Vi kör
ju hårt med oppositionen nu när det vill stoppa vårt förslag om en höjd brytpunkt ge-
nom att samarbeta med sverigedemokraterna.
 
Oppositionen tar bara emot detta, tydligen har man inte fattat på det hållet att vi ock-
så lutar oss mot ett intimt samarbete med sverigedemokraterna för att få igenom ett
femte jobbavdrag.
 
Man kan ju undra vad de sysslar med där nere på Sveavägen, förmodligen har man
anlitat Veronica Palm som rådgivare
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag. Jag hoppas också Ni tar tillfället i akt och ser den fina teateruppsättning om min bok
så att Ni verkligen inser hur mentalt handikappade Ni är.
 
             
.

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet   
 
Dagens stora händelse är ju som bekant presentationen av budgeten.
 
Redan igår inleddes i Biskopsgården firandet av våra ansvarsfulla reformer genom
att ett antal ungdomar åkte omkring på mopeder och sköt vilt omkring sig. Får vi
bara möjligheter till fortsatta ansvarsfulla överenskommelser med Miljöpartiet så ska
vi säkerställa att den typen av glädjeyttringar sprider sig till hela landet.
 
Så lägg Din röst på Alliansen i nästa val så ska vi se till att det skjuts tiktigt ordentligt.
 
Som Anders Borg sa kommer det att dröja innan ekonomin vänder. Vi har ju sedan
2006 inte skapat den minsta tillväxt i ekonomin, även om vi gjort många försök att fram-
ställa det på annat sätt, och sedan dess har ju arbetslösheten ökat hela tiden.
 
Så Anders Borg har helt rätt, det dröjer innan ekonomin vänder, och vi lägger nu förslag
som ska göra att det dröjer ännu längre, vi tänker inte göra det lätt för de som kommer
efter oss nästa år.
 
Miljöpartiet kritiserar vår budget genom att hävda att vi tappat kontakt med verkligheten.
Ingenting kan vara mer fel, sedan 2006 har vi hela tiden lagt prognoser och framställt
tillväxt och annat, som tydligt visat att vi aldrig haft någon kontakt med verkligheten.
 
Så inte har vi tappat kontakt med verkligheten, där slår MIljöpartiet in öppna dörrar.
 
Vi blir också ,återigen, beskyllda för att ha beskrivit tillväxten i alltför ljusa bilder, och att
detta kan ha lett till att vi fattat felaktiga beslut.
 
Hur skulle vi ha handlat annorlunda, skulle vi ha beskrivit tillväxten på rätt sätt, hade
vi ju inte kunnat sitta kvar en dag.
 
Expressen beskriver vår budget i talande termer och har räknat ut att Linda per månad
tjänar 275:- i månaden på vår budget.
 
Det är just så vi utformar vår ansvarsfulla politik, mer i månaden till Linda ska ge oss
röst från Linda.
 
Dagens Nyheter är också inne på en viktig inriktning i vår politik, där vi ställer grupp
mot grupp. DN skriver då att en höginkomstfamilj kan tjäna som mest 1 200:- i måna-
den, och vi räknar efter detta att alla höginkomstfamiljer som får detta tillskott kommer
att rösta på Alliansen.
 
DN kompletterar bilden med att många lågavlönade får betydligt lägre utdelning
i budgeten, men det utgör själva poängen i vår ambition att ställa grupp mot grupp.
 
Dessa lågavlönade röstar inte på oss i alla fall och då ska de hållas tillbaka.
 
Oppositionens kritik mot vårt skatteförslag är hårt och Annie Lööf visar nu sitt stora
kunnande när hon sågar oppositionens kritik.
 
Hon beskyller oppositionen för att bedriva flipp flopp politik, och jag håller med henne,
värre flipp flopp politik  går det inte att driva.
 
Ska de driva den flipp flopp politiken, när de kommer till makten kommer det att bli en
flopp och de kommer att flippa ur direkt.
 
Upphandlingen av Waxholmstrafiken har fått mycket kritik, men nu kommer uppgifter
om att vi även här genomför privatiseringen så att vinsterna kommer rätt aktörer till
godo.
 
Det visar sig nu att bakom anbudsgivarna står rent kriminella ägare i Storbritannien,
vilket vi ser som glädjande besked, ett tag var vi rädda för att denna privatisering
skulle komma att genomföras utan att skattebetalarna drabbades hårt, med de upp-
gifter vi nu får gör att vi känner oss lugnare på den punkten.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag, skjut inte tillbaka om NI blir beskjutna utan att vara säkra på att träffa.
 
             

ANNIE LÖÖF FLIPPAR UR

Ska man pissa på andra får man allt hålla tätt själv
 
Alliansregeringens skatteförslag ger anledning att höja på ögonbrynen när det gäller
hur dessa företrädare reagerar på oppositionens agerande.
 
Regeringens egen lilla dagisfröken, Annie Lööf, har sin syn klar över hur oppositionen
agerar.
 
DEN BEDRIVER EN OSERIÖS FLIPP-FLOPP POLITIK.
 
Anna Batra har nog rätt ändå tycks det, man är nog en obegåvad lantis, som inte ens
vet vad Flipp Flopp politik är.
 
Men så är man ju också mentalt handikappad enligt Fredrik Reinfeldt.
 
INTE ATT UNDRA ÖVER ATT MAN INTE VET VAD FLIPP FLOPP POLITIK ÄR.
 
Man borde kanske lyda den begåvade Anna Batras råd och flytta till Stockholm, då
upphör man ju att vara obegåvad lantis och blir begåvad Stockholmare.
 
DÅ FÖRSTÅR MAN SÄKERT VAD FLIPP FLOPP POLITIK ÄR.
 
Det där med flipp flopp låter ju som kritik, det är kanske det den så kallade professorn,
professor Carl B Hamilton, ägnar sig åt.
 
DET KANSKE ÄR FLIPP FLOPP POLITIK ?
 
Den så kallade professorn, hur blir man professor förresten, ger sig också på opposi-
tionen och säger:
 
"JAG TRODDE ATT DE RUMSRENA PARTIERNA VAR ÖVERENS OM ATT INTE
AGERA IHOP MED SVERIGEDEMOKRATERNA,MEN DET ÄR I PRAKTIKEN VAD
DE GÖR".
 
Där satt den, det måste vara flipp flopp politik. Den så kallade professorn måste väl
avse Alliansregeringens intima samarbete med sverigedemokraterna när det gäller
att med deras hjälp få igenom det femte jobbskatteavdraget.
 
För den så kallade professorn kan väl inte avse oppositionen ??
 
SÅDANA SJÄLVMÅL KAN MAN VÄL INTE GÖRA OM MAN STÅR FÖR ETT AN-
SVARFULLT OCH KRAFTFULLT STYRE.
 
Man får i alla fall tacka den akademiska världen.
 
Nu vet även en obegåvad lantis vad Flipp Flopp politik är, så tack professor
Carl B Hamilton.
 
FÖR DU ÄR VÄL PROFESSOR ??
 
Flipp flopp är det, säger Bill
 
Flipp flopp är namnet, tillägger Bull
'
 
Flipp Flopp
AE
 

ALLIANSEN SVIKER SVERIGE

Landet får vika när makten säger sitt
 
Fredrik Reinfeldts regeringsombildning har följs av många analyser och många
kommentarer.
 
Att missnöjet med Hillevi Engström varit stort är ju ingen hemlighet, men rocka-
den väcker ändå frågor.
 
Varför entledigades inte Hillevi Engström i stället för Gunilla Carlsson.
 
DENNA FRÅGA KAN BARA BESVARAS MED ATT MISSNÖJET MED
GUNILLA CARLSSON VAR STÖRRE ÄN MISSNÖJET MED HILLEVI
ENGSTRÖM.
 
Regeringsombildningen är en sak, motiveringen till den är en annan sak.
 
När det gäller att motivera regeringsombildningen visar ansvarspredi-
kanten sin rätta sida och det är ingen vacker sida.
 
Ansvarspredikanten motiverar ombildgen med:
 
MIN UPPGIFT ÄR ATT SE TILL ATT VI HAR EN REGERING SOM ÄR RUS-
TAD FÖR ATT VINNA VALET NÄSTA HÖST.
 
Rustad för att vinna valet ??
 
Man är nog inte själv om att haft den vanföreställningen , för en vanföreställning
tycks det nu vara, att Statsministerns uppgift var, att med stöd av regeringen,
leda och styra landet.
 
Man trodde i sin enfald att det var detta regeringen och dess minsitrar
skulle vara rustade för.
 
OCH SÅ ÄR DET MAKTEN MAN RUSTAS FÖR.
 
Många klagar över att vi har för många och krångliga regler, här tycks ett steg
ha tagits i rätt riktning.
 
GRUNDLAGEN KAN VI SLÄNGA I PAPPERSKORGEN, INTE SKA LANDETS
STATSCHEF RUSTA SIG SJÄLV OCH SIN REGERING FÖR ATT STYRA
LANDET.
 
Så man frågar sig nu, vart tog Sverige vägen.
 
VEM ÄR RUSTAD FÖR ATT LEDA LANDET NÄR NU STATSCHEFEN
RUSTAR SIG SJÄLV OCH SINA MINISTRAR FÖR ATT VINNA VALET ??
 
Det är de små, små orden som avgör skillnaden och ibland kan man försäga
sig och avslöja sina innersta tankar.
 
Och statsministerns innersta tanke är nu avslöjada.
 
JAG SKITER FULLSTÄNDIGT I SVERIGE, DET VI GÖR ÄR RUSTNINGAR
FÖR ATT VINNA VALET.
 
Med dessa innersta tankat i Åminne ska man gå till vals nästa år.
 
 
 
AE

SKÖVLAD BEBYGGELSE I BORÅS

Katten slår sig in bland hermelinerna
 
Villastaden i Boråshar under många år varit en populär stadsdel att bo i, gammal
homogen bebyggelse, lugnt, trevliga omgivningar.
 
ÄN SÅ LÄNGE.
 
Sedan några år ska Borås sättas på kartan och ju högre husen görs, desto mer
sätts Borås på kartan.
 
I vart fall tycks en del tänka så.
 
Nu ska också Villastaden sättas på kartan, ett höghus ska trängas in bland be-
fintlig gammal bebyggelse, till mångas förtret.
 
Debatten har också stundtals varit livlig, och i dag skriver 5 "kända" boråsare"
ett inlägg i Borås Tidning, där de vänder sig mot den föreslagna byggnationen.
 
Inlägget har rubriken:
 
Jättehus kan slå sönder stadsbilden i Villastaden.
 
Men det är faktiskt inte rubriken som är det mest intressanta och som bör bli mest
föremål för debatt.
 
Det som är mest intressant är avslutet på inlägget, där man skriver:
 
"HAR KOMMUNEN KVAR SIN BESLUTSFÖRMÅGA ELLER STYRS MAN HELT
AV PARTER SOM KÖPER UPP TOMTER".
 
Hoppsan, styrs helt av parter som köper upp tomter, nu blir man ju riktigt oroad, kan
det verkligen ligga något i detta.
 
LIGGER DET DET MINSTA I DETTA FINNS DET BARA ETT ANSTÄNDIGT BESLUT
KOMMUNALFULLMÄKTIGE KAN FATTA.
 
Det beslutet är ett klart och rungande "NEJ", vi ska inte styras av parter som köper
tomter för att bygga höghus, som inte passar in i miljön.
 
Det räcker att det ligger bråkdelen av en promille i vad skribenterna antyder
för att beslutet ska bli ett rungande nej.
 
SEDAN FÅR DEN FIFFLANDE STADSARKITEKTEN MED SIN FIFFLARFIRMA
SÄGA VAD HAN VILL, DET ÄR VÄL INTE HELLER HAN SOM STYR FÖR ATT
I SIN TUR STYRAS.
 
ELLER ??
 
Många av oss har salig Harry Sjögren i minnet, som skövlade allt han hann att sköv-
la.
 
Redan då styrdes staden av parter som styrde våra politiker.
 
HAR VI INTE LÄRT OSS ETT FÖRBASKAT DUGG SEDAN HARRY SJÖGREN
STÄLLDE OCH STYRDE I BORÅS.
 
Nu ska alltså kommunalfullmäktige besluta om vem som styr i Borås, dessa antydda
parter eller de förtroendemän vi valt.
 
BESLUTET AVGÖR VILKEN KARTA MAN VÄLJER ATT HAMNA PÅ.
 
Låt alla som värnar om en homogen miljö och trivsel i stadsbilden få rätt.
 
SKAMMENS KARTA KLARAR VI OSS UTAN.
 
     Här vill säkert många bo.
 
  Här har nog parter också styrt och ställt
 
AE
 
 

JOBBSKATTEDRAGET INGEN FEMETTA

Femte jobbskatteavdraget blir en grov miss
 
De flesta är nog angelägna att träffa rätt i sina beslut, så långt det är möjligt.
 
Till de flesta i detta avseende räknas inte många av våra politiker.
 
DE VILL INTE TRÄFFA ALLS, I VART FALL INTE NÄR DET GÄLLER
HUR JOBBSKATTEAVDRAGET SKA SLÅ.
 
Man kan sätta siffror på mycket och även här, 13 000 000 000 är mycket
pengar, och då ska man ha mycket för dessa pengar.
 
Enligt regeringens egna beräkningar bedöms13 000 nya arbetstillfäl-
len tillkomma genom reformen.
 
DET FINNS MÅNGA ANLEDNINGAR ATT IFRÅGASÄTTA DETTA, MEN
LÅT GÅ FÖR ATT DET ÄR EN REALISTISK BERÄKNING.
 
Det medför då en arbetsmarknadskostnad på ungefär 1 000 000 för varje
"skapat" jobb.
 
Nu är vi för all del vana vid att politikernas "åtgärder" för att "skapa jobb"
hamnar på en hög nivå, men det behöver ju inte innebära att man gör det
till en vana.
 
Men ideologin bakom reformen är ju knutet till något helt annat, och det är den-
na ideologi som i allt väsentligt styrt reformambitionen.
 
DENNA IDEOLOGI GÅR ENKELT UTTRYCKT UT PÅ ATT GENOM ETT
JOBBSKATTEAVDRAG SKA DRIVKRAFTERNA ÖKA.
 
Nyckelordet i reformen är alltså DRIVKRAFTEN.
 
Nu betyder ju drivkraften att ta ett jobb, eller hur man nu uttrycker drivkraften,
närmast blir "noll" om inga jobb finns att tillgå.
 
Men bortser man från att drivkraften inte skapar jobb, och då inte heller kan
medföra att man inte får jobb som inte finns, hur ser träffsäkerheten ut när det
gäller att utvärdera reformen.
 
Ungefär 13 000 000 000 för att genom ökade drivkrafter få 13 000 i arbete.
 
1 000 000 per "skapat" jobb låter ju sanslöst mycket, men det finns en annan be-
räkning, som framstår som ännu mer sanslös.
 
BERÄKNING AV TRÄFFSÄKERHETEN.
 
13 000 får grovt räknat 400:- mer i plånboken per månad, det gör mycket grovt
räknat ungefär 75 000 000 som går till att öka drivkraften hos dem som får jobb
genom reformen.
 
Detta är ju en bråkdel av det som avsätts i reformen, vart går övriga pengar,
13 925 000 000 ??
 
DENNA SUMMA, GROVT RÄKNAT 13 925 000 000, GÅR TILL ATT ÖKA DRIV-
KRAFTEN HOS DEM SOM REDAN HAR JOBB, OCH ALLTSÅ INTE BEHÖVER
NÅGON DRIVKRAFT FÖR ATT SKAFFA/SKAPA JOBB.
 
Med andra ord, utifrån hur drivkraften verkar, så kan man dra en bestämd slutsats.
 
TRÄFFSÄKERHETEN NÄRMAR SIG "0".
 
Till och med Einstein skulleha insett att andra sätt att "skapa jobb" skulle medföra
större träffsäkerhet.
 
För avsikten måste väl ändå ha varit god, att så långt man kan medverka till att
skapa jobb ??
 
Avsikten kan väl inte "BARA"  ha varit att skapa röster inför valet ??
 
ELLER ??
 
Nu behöver man kanske inte vara konspiratorisk på den punkten, kanske. Alla
utvärderingar av de åtgärder som Arbetsförmedlingen satt in och de reformer
regering mm beslutar om, brukar ju sluta på det sättet:
 
EN VERKAN SOM NÄRMAR SIG "NOLL" OCH EN TRÄFFSÄKERHET SOM
NÄRMAR SIG "NOLL".
 
Då kan ju knappast avsikten inte ha varit annat än god.
 
ELLER ??
 
Vi såg också igår en annan utvärdering av en "god avsikt" när det gäller arbets-
marknadspolitiken. Det ökända NEEM, lett av likaledes ökända Joyce Kimwaga,
fick mängder av pengar för att skapa 400 småföretag.
 
Det blev en handfull.
 
TRÄFFSÄKERHET "NOLL".
 
Vi kan se det på område efter område, mängder av miljarder slängs ut utan
att  ge effekt, till synes utan eftertanke.
 
För att träffsäkerhet och verkningsgrad ska öka behövs det tydligen något mer
än en uppgiven god avsikt, kryddad med lite retorik och halvsanningar.
 
Einstein hade det, Nobel hade det, en del andra hade och har det också,
men så var inte heller deras drivkrafter att få så många röster som möj-
ligt.
 
OAVSETT VAD ANDRA FICK BETALA.
 
Anser man sig tillhöra eliternas elit bör man kunna träffa bättre.
AE
 
 
 
 
 
 

BLOGGPORTALEN

Fel på inställningar

Sedan gårdagen har bloggportalen vissa problem, vilket försvårar bådeinlägg
och överförande.

Tills detta kommer inga inlägg att överföras till aktuellpolitik.blogg.se.

Hänvisning sker i stället till boraspolitik.blogg.se

MVH

AE

SOCIALDEMOKRATISKA VALFÖRBERELSER

Kartan får ta över verkligheten
 
I går hade vi anledning att imponeras av en 71 årig socialdemokrats anstängningar
inför valet.
 
Han ägnade sig åt joggning för att hålla sig i trim inför valet. För att det inte skulle
bli alltför ensidigt varierade han joggningen med sexuella aktiviteter i joggingspåret.
 
En tillfällig bekant från Facebook, det vi andra i vardagstal benämner prositi-
tuerad, hade vänligheten att ställa upp med dessa aktiviteter.
 
Det hade kunnat stanna vid detta, men 71 åringen tycks ha varit utrustad med en
karta över joggingspåret, som överträffade verkligheten.
 
Många av oss minns Uppdrags Granskning reportage för ett antal år sedan,
då ett antal politiker, främst moderater, i valstugor blev tillfrågade om vad de
tyckte om invandrare.
 
OCH DE TILLFRÅGADE TYCKTE OM INVANDRARE, DE TYCKTE EN HEL DEL.
 
En del av de tillfrågade tyckte så mycket att de blev tvungna att tycka något annat, när
det visade sig att de blivit filmade.
 
Då tog kartan över verkligheten.
 
En av de tillfrågade moderaterna uppträdde då i TV och pekade på sin bild i den vi-
deokamera, som visade en inspelning av honom.
 
Med tydligt utsträckt hand och med bestämd och tydlig röst säger han då:
 
DEN DÄR BILDEN AV MIG ÄR INTE JAG.
 
Kartan fick ta över verkligheten, men verkligheten kom ifatt, den gången också.
 
Moderaten som inte var sig själv fann sig tvungen att avgå.
 
Vi tycks nu ha en repris på en liknande situation.
 
DEN 71 ÅRIGE SOCIALDEMOKRATEN, TILLIKA NÄMNDEMAN INTILL IGÅR,
HAR INTE KÖPT SEX AV DEN TILLFÄLLIGA BEKANTSKAPEN FRÅN FACE-
BOOK.
 
Att Expressen har bilder på honom där han ses sträcka fram 300:- tycks inte be-
kymra socialdemokraten, tillika nämndeman intill igår.
 
Den socialdemokratiske joggaren kan också motivera varför han sträckte
fram 300:- till den tillfälliga bekantskapen han hade oralsex med när han
gjorde uppehåll joggningen, vilket inträffat regelbundet under några vec-
kor.
 
DEN TILLFÄLLIGA BEKANTSKAPEN FRÅN FACEBOOK BEHÖVDE LITE
PENGAR OCH JAG TYCKTE HON KUNDE FÅ DET.
 
Ibland hävdar vissa politiker, i en tillfällig klarsyn, att vissa inslag av vissa politiker
kan medföra risk att många tappar förtroendet för politiker.
 
Återigen ett exempel där kartan får ta över verkligheten.
 
EFTER ATT ANTAL SÅDANA HÄR OCH LIKNANDE HÄNDELSER FINNS DET
INGET ATT TAPPA.
 
 
En tillfällig bekant hälsar på en bilist, troligen socialdemokrat,
som av en händelse råkat stanna.
 
AE
 
 

VÄLFÄRDENS VINSTERI BLINDO

När kunskap och förstånd inte räcker till
 
Under veckan presenterades uppgifter från olika undersökningar, som bland annat
visade att 60 % av de tillfrågade var emot vinster i välfärden.
 
Man skulle kunna uttrycka samma sak på ett annat sätt.
 
60 % AV DE TILLFRÅGADE ÄR TOTALT GALNA.
 
Nu behöver det förhoppningsvis inte vara så illa, att 60 % av de tillfrågade är totalt
galna.
 
MEN ÄR DET INTE TOTALT GALNA ÄR DET TOTALT OKUNNIGA.
 
I vart fall om vad som avses med vinster i välfärden och vad som avses med vinst-
förbud i välfärden.
 
HUR GÄRNA MAN ÄN VILL BLUNDA FÖR DET MESTA GÅR DET INTE ATT
KOMMA FRAM TILL ANNAT ÄN ATT VINSTER I VÄLFÄRD INGET HAR GE-
MENSAMT MED VINSTFÖRBUD I VÄLFÄRD.
 
Vinster och vinstförbud är helt enkelt helt olika saker, och man tycker ju att debatten
kring välfärd och vinster i välfärden borde beakta detta.
 
FÖRBUD MOT VINSTUTDELNING FÖR FÖRETAG (BEGRÄNSAT TILL AKTIEBO-
LAG) KAN SKE.
 
Konsekvensen av sådana regler blir då att ett bolag kan gå med vinst men att denna
vinst via vinstutdelning inte kan delas ut till ägarna.
 
Nackdelen med ett sådant beslut är att möjligheterna att kringgå reglerna troligen
blir stora oavsett hur man utformar reglerna.
 
DÄREMOT FRAMSTÅR FÖRBUD MOT VINSTER I FÖRETAG (BEGRÄNSAT ÄVEN
HÄR TILL AKTIEBOLAG)  NÄSTAN SOM OMÖJLIGT ATT GENOMFÖRA.
 
Inte bara nästan, förresten.
 
Konsekvensen av detta skulle bli att ett bolag i bästa fall resultatmässigt visar ett så
kallat "nollresultat", Visas ej nollresultat måste resultatet per definition bli negativt.
 
DET FINNS TROLIGEN INGEN REDOVISNINGSTEKNIK I VÄRLDEN, SOM SKUL-
LE KUNNA TILLGODOSE ETT KRAV ATT FÖRETAGET VISADE EXAKT"NOLL-
RESULTAT" VARJE ÅR, ÅR EFTER ÅR.
 
Av detta följer att bolagets kapital tas i anspråk för förluster och att denna ackumule-
rade förlust ökar för varje år.
 
Så småningom är bolaget "uppätet" av förluster och verksamheten är helt en-
kelt borta.
 
DET ÄR DETTA MAN MENAR ATT MAN VILL SKA HÄNDA NÄR MAN VILL FÖR-
BJUDA VINSTER I VÄLFÄRDEN.
 
Om man däremot accepterar vinster i välfärden och förbjuder vinstutdelning i välfärds-
bolag blir bilden en helt annan.
 
Då kan företaget leva vidare och vinster ett år kan refinansieras i verksamheten kom-
mande år.
 
PRAKTISKT OCH MÖJLIGT ATT GENOMFÖRA.
 
Ännu mer praktiskt blir det om man inte genomför ett totalförbud mot vinstutdelning,
utan begränsar möjligheterna till utdelning på visst sätt.
 
Hur man än vrider argumenten är en viss utdelning både motiverad och önsk-
värd.
 
För man alltså debatten kring dessa frågor som om vinst är vinst och vinstutdelning'
är vinstutdelning vore mycket vunnit.
 
För man debatten som om vinst är vinstutdelning och vinstutdelning är vinst,
då är inget vunnet, tvärtom är slaget förlorat.
 
I STÄLLET FRAMSTÅ 60 % AV DE TILLFRÅGADE SOM TOTALT GALNA.
 
Frågan om vinst / vinstutdelning är av naturliga skäl begränsad till att avse enbart
aktiebolag.
 
I övriga bolagsformer förekommer vare sig vinst eller vinstutdelning, att på-
stå något annat vore också totalt galet.
 
DET VORE OCKSÅ EN FÖRDEL OM DEN PÅGÅENDE DEBATTEN OCH OLIKA
UNDERSÖKNINGAR BEAKTADE DETTA NÅGOT SJÄLVKLARA FAKTUM.
 
En hyfsad debatt är alltid att föredra framför en ohyfsad debatt.
 
Sedan ställer man sig som väljare lite undrande till saker och ting.
 
SKA VERKLIGEN EN POLITIKER SOM I EN OHYFSAD DEBATT INTE KAN SKILJA
PÅ VINST OCH VINSTUTDELNINGANSES KUNNA ANSVARA FÖR LANDETS
STYRE ??
 
Frågan är onekligen motiverad, men något svar lär vi aldrig få.
 
Däremot lär vi få en fortsatt ohyfsad debatt rörande vinster i välfärden.
 
 
Förbjud gärna pälsen, men då får man inget får heller,inget
riktigt får i alla fall, bara fårskallar.
AE
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappadeansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Men nu tycks det vara slut på ansvaret för den här gången, när jag steg upp morse
kunde jag bara konstatera.
 
En kalldusch kommer sällan ensam, och jag säger som Churcill, är detta inte slutet,
så är det början på slutet.
 
Kallduschen kom i duschen, när jag fick höra siffrorna från United Minds väljarunder-
sökning i september, man skulle ju nästan kunna tro att väljarna inte har den tillit till
mig, som jag har sagt till dem att ha.
 
Jag har ju så tydligt hävdat att väljarna är mentalt handikappade och United MInds
siffror bekräftar ju detta.
 
Alliansen 38,2 % och oppositionen 48,2 % och ovanpå detta rekordsiffror för SD,
12,1 %.
 
Gapet mellan alliansen och oppositionen har heller aldrig varit större, den som gapar
efter mycket tycks förlora hela stycket, så sant som det är sagt.
 
Och allt detta har skett trots alla våra ansträngningar att skapa så stora motsättningar
som möjligt, när inte valfusk räcker, inte heller mordbränder och mordförsök på sverige-
demokrater, vad ska man då ta sig till. Att så många väljare vill ta i sverigedemokraterna
med tång, det förstår jag bara inte, vi ville ju bara avskaffa demokratin.
 
Inte ens vår framgångsrika brottsbekämpning tycks kunna rädda oss. I går blev ju bara
en skjuten till döds i Stockholm och bara en skadeskjuten i Norrköping och en i Växjö.
 
Vad kräver väljarna av oss egentligen, man börjar undra om man inte kräver att vi ska
hålla oss till sanningen, i så fall kan jag förstå United Minds siffror.
 
Men man kanske inte ska misströsta. Aftonbladet presenterar i dag oppositionens
skuggregering och den ger oss hopp om att kunna återkomma. I denna blir Morgan
Johansson justitieminister, Ylva Johansson arbetsmarknadsminister och Veronica Palm
av alla inbjuds till minsterpost.
 
Kvarstår denna uppsättning blir valet 2018 en lätt match och vi kan återkomma och sälja
ut resten av landet.
 
Vårt arrangerade valfusk i kyrkovalet slog inte så väl ut, det slog lika illa ut som vårt ar-
rangerade valfusk i valet 2010.
 
Även om vi i regeringen inte själva just arrangerat valfusket, så har vi genom vår tystnad
uppmuntrar till detta ansvarsfulla och omfattande valfusk, det hoppas jag att alla förstår.
 
Kan vi hitta bättre former för detta valfusk, kanske vi ändå ska våga hoppas på en seger
i valet nästa år.
 
Även om det bjuder mig emot att säga det, håller jag ändå med Stalin och Hitler, kan man
inte bekämpa sina politiska fiender med demokratiska medel, får man till  lögner och poli-
ltiskt våld, och det har vi i Alliansregeringen stora erfarenheter av. Vår sätt att underblåsa
våld mot sympatisörer till SD saknar säkert motstycke i stora delar av världen.
 
Sedan säger jag som jag alltid har sagt, det är val nästa år och det är i valet valet avgörs,
för jag har förstått att ingen har förstått detta tidigare. Många mentalt handikappade väl-
jare tycks tro att valet avgörs i dag.
 
För att ingen heller ska missförstå min ambition att sitta kvar fram till valet nästa års ska
alla känna till att jag har förtroende för mig själv så länge jag sitter kvar, det vill säga efter
september nästa år så har jag inte förtroende för mig själv.
 
Har jag då tur kanske jag också hamnar på Elefantkyrkogården, där sitter ju resten jag
hade förtroende för så länge de satt kvar.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
 
 

ALLIANSREGERINGEN UPPMUNTRAR VALFUSK

Sverige slår nu följe med Ukraina och Vit Ryssland
 
Just nu pågår kyrkoval och vi tycks få uppleva ännu ett val med omfattande
valfusk.
 
Rapporter strömmar in från olika håll i landet om ganska så omfattande val-
fusk, vissa valsedlar saknas helt, vissa är helt gömda medan vissa "bara"är
dolda.
 
Allt har till syfte att hindra sympatisörer för SD att rösta på "sitt" parti.
 
Med detta omfattande, öppna och sanktionerade valfusk sällar vi oss nu till
länder som Ukraina, Ryssland, Vit Ryssland mm.
 
När det gäller just detta valfusk är det tämligen troligt att bakom valfusket står
de demokratiska barriärkämparna, tillika aktivister, antirasister och allt vad de
behagar kalla sig.
 
Med hänsyn till deras vanliga agenda får man väl vara tacksam för att de inte
kastar sten på valfunktionärerna.
 
Det är troligen inte, men bara troligen inte, många representanter för de
så kallade etablerade partierna, som själva går omkring och smusslar
undan valsedlar.
 
DET SMUTSIGA HANTVERKET ÖVERLÅTER MAN GÄRNA ÅT ANDRA, IN-
TE HELLER PUTIN GÅR OMKRING OCH GÖMMER VALSEDLAR I EGEN HÖG
PERSON.
 
Själva det smutsiga hantverket överlåter man gärna åt andra, men det spelar in-
gen roll.
 
FRÅGAN ÄR OM DET INTE ÄR SMUTSIGARE ATT ÖVERSE MED VALFUSK
OCH UPPMUNTRA ANDRA ATT GÖRA DET, NÄR MAN SKULLE KUNNA HIND-
RA DET.
 
När det gäller valfusk borde det inte i ett demokratiskt land finnas någon form av la-
gom nivå på valfusket, att öppet överse med och tillåta valfusk borde vara helt ute-
slutet.
 
NOLLTOLERANS BORDE ALLTSÅ GÄLLA, MEN NOLLTOLERANS GÄLLER
INTE ALLS.
 
De som skulle kunna sätta ner foten och se till att valfusket inte förekommer, de hål-
ler tyst.
 
Knäpptyst.
 
DET ÄR JU RÄTT PARTI SOM BLIR UTSATT FÖR VALFUSK.
 
Förmodligen tycker också Putin att rätt parti blir utsatta för valfusk i Ryssland, när val-
fusk frodas i deras val.
 
Till den typen av länder skickar vi valobservatörer, samtidigt som vi tillåter fusk i våra
egna val, troligen världsrekord i hyckleri.
 
DET ÄR EN SKAM UTAN LIKE ATT VÅRA LEDANDE POLITIKER MED SIN TYST-
NAD SAMTYCKER TILL ATT VALFUSKET FÅR FÖREKOMMA OCH BREDA UT
SIG.
 
Det är inte första gången valfusket breder ut sig, i valet 2010 förekomma också omfat-
tande valfusk, också då riktat mot SD.
 
EN SKAM UTAN LIKE.
 
I samband med valet 2010 föreslog ett antal danskar, kanske mest på skämt men med
inslag av allvar, att man skulle skicka valobservatörer till Sverige.
 
SKA VI VERKLIGEN STILLATIGANDE ÅSE HUR SVERIGE KAN UTVECKLAS TILL
ETT LAND DÄR UTOMSTÅENDE PÅ FULLT ALLVAR KRÄVER ATT VALOBSERVA-
TÖRER SKICKAS ÅT OSS.
 
Ansvariga politikers förhållningssätt och tysta samtycke till det omfattande valfusket
utesluter inte att det blir konsekvensen om detta tillåts breda ut sig utan att någon sät-
ter ner foten.
 
SKÄRPNING I ROSENBAD OCH PÅ HELGEANDSHOLMEN ÄR ALLTSÅ PÅKALLAT.
 
Att inte vilja ta i vissa väljare med tång är illa nog.
 
MEN ATT GÖMMA DERAS VALSEDLAR ÄR SJU RESOR VÄRRE.
 
 
På besök i Sverige för att lära sig valfusk
AE
 

AVVECKLING AV VÅR VÄLFÄRD

Välfärdspolitiken på ett sluttande plan
 
Novus bekräftar nu det de flesta av oss länge anat.
 
Välfärdens innehåll blir allt sämre och sämre.
 
OCH ALLT FLER INSER ATT VÄLFÄRDENS INNEHÅLL BLIR SÄMRE OCH
SÄMRE.
 
60 % av väljarna uppger nu att det mesta inom välfärden blivit sämre sedan valet
2010.
 
Inte ens en majoritet av de borgerliga väljarna tycker att välfärdens innehåll
blivit bättre sedan valet 2010.
 
Med den minsta antydan till den minsta insikt och det minsta förstånd bör man ju
omedelbart inse att dessa uppgifter borde vara en kalldusch för den ansvarsfulla
Alliansregeringen.
 
Men uppgifterna tycks inte vara någon kalldusch för Alliansens politiker, i
vart fall inte för de mest ansvarsfulla, de ansvarsfulla moderaterna.
 
Partisekreteraren för moderaterna, helt utan minsta insikt och minsta förstånd
ger nu sin syn på dessa uppgifter.
 
UPPGIFTERNA VISAR ATT VI MÅSTE FORTSÄTTA OCH UTVECKLA POLI-
TIKEN.
 
Det är ju just Alliansregeringens "utveckling" av politiken som gör att väljarna hyser
denna misstro mot välfärdsambitionerna.
 
Att då "fortsätta och utveckla vår politik" betyder ju inget annat än att välfär-
dens innehåll ska bli ännu lägre.
 
BEGRIPER INTE MODERATERNAS PARTISEKRETERAREVAD HAN SÄGER
ELLER LÅTSAS HAN BARA DUM ??
 
Man har ju anledning att undra.
 
Samtidigt finns det ju en logik i partisekreterarns ambition att "fortsätta och
utveckla" politiken, så att välfärden blir ett minne blott.
 
KANSKE HAR HAN LÄST HUSSES BOK LITE FÖR MÅNGA GÅNGER, DÄR
HUSSE HÄVDAR ATT ALLA MED BIDRAG SKA LEVA PÅ SVÄLTGRÄNSEN.
 
Eftersom de flesta i landet har bidrag i en eller annan form följer ju av detta att en
majoriet finner att välfärden fått mindre innehåll, när husse utvecklar politiken så
att allt ovan svältgränsen ska bort.
 
Ska man alltså utgå ifrån vad partisekreteraren utan minsta insikt och utan minsta
förstånd säger, har vi en bekymmersam tid framför oss.
 
VI HAR ATT SE FRAM EMOT EN UTVECKLING AV POLITIKEN SOM MEDFÖR
ATT VÄLFÄRDENSINNEHÅLL BLIR ALLT LÄGRE I TAKT MED ATT ALLIANS-
REGERINGENS AMBITIONER SLÅR IGENOM.
 
60 % blir 70 % som blir 80 % ??
 
Det finns dock en vändpunkt.
 
I VALET NÄSTA ÅR KAN VI AVVECKLA ALLIANSREGERINGEN, SÅ ATT DE
UPPHÖR ATT UTVECKLA SIN POLITIK.
 
 
Sneglar man år höger är det lätt att förstå att Novus uppgifter
inte kommer som en kalldusch.
AE
 

SOCIALDEMOKRATISKA VALFÖRBEREDELSER

Hälsovård ska hjälpa socialdemokraterna återta makten
 
Socialdemokraterna har ju under senare tid överraskat genom att i väljarundersök-
ningarna ligga kvar på höga nivåer.
 
Vi har nu fått svaret på hur man lyckats med denna bedrift.
 
Genom ett aktivt liv med fokus på hälsa och fysisk träning ska partiets repre-
senatanter ges ork att ta sig igenom valarbetet och vinna valet.
 
OCH DET ÄR INTE UITAN ATT MAN BLIR IMPONERAD AV VAD PARTIETS
FRONTFIGURER KAN ÅSTADKOMMA.
 
Hur många vanliga väljare i åldern 71 år ger sig ut i joggingspåret regelbundet och
tar sig en ordentlig runda.
 
Troligen inte många, men inom socialdemokraterna satsar man nu på detta
förebyggande valarbete.
 
Men ambitionen och orken sträcker sig långt längre.
 
För att orka med det slitsamma valarbetet lägger man in njutningar under jogging-
rundan, som ska hålla humöret och orken uppe.
 
Expressen avslöjar nu att prostituerade möter upp längs vägen och ger välkomna
avbrott under joggningen.
 
Alliansen har alltså inte en chans.
 
VEM INOM ALLIANSEN SKULLE MATCH DETTA, 71 ÅR, REGELBUNDEN JOGG-
NINGSOM SPÄDS UT MED LITE KÖPTA SEXUELLA AKTIVITETER UNDER RUN-
DAN.
 
Och ovanpå detta sitta som  nämndeman och döma i sexmål.
 
Nej, Alliansen har inte en chans, loppet är redan kört.
 
 
Socialdemokratiskt valarbete inför valet
AE
 

POLITIKER ÄR UTE OCH RESER

Vissa politikers resor sticker ut, vissas inte
 
Borås Tidning har idag ett intressant inslag under rubriken "Politikers resor".
 
Inslaget är intressant, avslöjande och i vissa avseenden rent bedrövligt.
 
BEDRÖVLIGT I DEN MENINGEN ATT DET ÅTERIGEN BLIR BEKRÄFTAT ATT
VISSA POLITIKER SER SOM SIN UPPGIFT ATT FÖRSKINGA OFFENTLIGA
MEDEL.
 
BT inslag gäller  Sjuhärads sex riksdagsledamöter, av dessa sex sticker två ut sär-
skilt mycket, och självklart är det moderater som sticker ut särskilt mycket.
 
Moderaterna uppger sig ju vara ansvarsfullare än alla andra och till detta räk-
nas tydligen att resa upp våra skattepengar.
 
De två moderater, som sticker ut väldigt mycket, är moderaterna Ulrik Nilsson
och Jan Ericsson.
 
Vi behöver politiker, vi kanske till och med ska vara tacksamma för att vissa vill
åta sig att vara politiker.
 
Därför ska de som utöver politik bemötas med visst mått av respekt.
 
MEN BARA OM DE UTÖVAR POLITIKEN ANSVARSFULLT OCH HEDER-
LIGT OCH GÖR SIG FÖRTJÄNTA AV RESPEKT.
 
Inte annars.
 
En svår balansgång, då man inte ska ställa vare sig för höga eller för låga krav,
bara rimliga krav.
 
Men om man ställer rimliga krav på ansvarsfullhet och hederlighet och det-
ta inte kan anses uppfyllt förtjänar vederbörande politiker ingen respekt, och
det gäller alla andra grupper också.
 
VI VÄLJARE HAR BÅDE RÄTT, OCH ÄVEN SKYLDIGHET, ATT BEMÖTA POLI-
TIKER RESPSEKTLÖST, OM DE INTE GJORT SIG FÖRTJÄNTA AV RESPEKT,
OCH FRAMFÖR ALLT OM DE FÖRSKINGAR OFFENTLIGA MEDEL FÖR EGEN
VINNING, MÅ VARA INOM DEN GENERÖST TILLTAGNA LAGENS RAM.
 
Moderaterna Ulrik Nilsson och Jan Ericsson sticker alltså ut, när det gäller att ha
höga, alltför höga ?, resekostnader. I Jan Ericssons fall är detta förknippat med
en hög närvaro i riksdagen, och han kan väl därför anses förtjänt av viss respekt.
 
I Ulrik Nilssons fall är dessa höga resekostnader förknippade med låg närvaro
i riksdagen, och han kan väl därför anses vara värd mindre respekt.
 
VÄGER MAN SAMMAN ANDRA FAKTORER ÄR NOG MÅNGA ENIGA ATT MO-
DERATEN ULRIK NILSSON INTE ÄR VÄRD NÅGON RESPEKT ALLS.
 
Höga resekostnader för Ulrik Nilsson är inget nytt som hänger ihop med hans riks-
dagsuppdrag.
 
Ulrik Nilsson är som person en sådan natur att han anser sig ha rätt att resa
för nöjes skull på skattebetalarnas bekostnad.
 
REDAN UNDER SIN TID SOM LOKALPOLITIKER GJORDE ULRIK NILSSON
SIG "BERÖMD" SOM RESENÄREN, DÄR HAN IDKADE OMFATTANDE OCH
HELT OMOTIVERAD RESEVERKSAMHET FÖR NÖJETS SKULL PÅ SKATTE-
BETALARNAS BEKOSTNAD.
 
Vissa inslag i denna obskyra nöjesreseverksamhet är direkt stötande, provocerande
och borde vara helt oförenligt med ett förtroendeuppdrag.
 
Ett sådant stötande och provocerande inslag var en veckas semesterresa till
Korsica mitt under sommartid.
 
FÖR ATT LÄRA SIG FRANSKA, SOM VAR DEN LÖJLIGA MOTIVERINGEN.
 
Är man en duktig och ansvarsfull politiker till stor nytta väljarna, kan man ha större
utrymme för extravaganser.
 
DET ÄR LÄTTARE ATT GE NÅGOT OM MAN FÅR NÅGOT.
 
Har vi väljare då fått något av moderaten Ulrik Nilsson som anser att kan ska resa
hejdlöst på vår bekostnad.
 
En samlad bild tycks peka i den riktningen att vi väljare fått väldigt lite, inte
heller andra tycks ha fått så mycket.
 
Innan Ulrik Nilsson gjorde storkarriär inom politiken arbetade han på SP, något vi
senare blev uppmärksammade på genom att han försökte driva igenom otillbörliga
markaffärer till fördel för sin förre arbetsgivare.
 
Detta kan vara lättare att förstå om man lyssnat på de röster som gjort sig hörda
på SP (Statens Provningsanstalt). Enligt samstämmiga källor där försökte man sig
på att ge den då anställde Ulrik Nilsson olika arbetsuppgifter, men han uppges av
dessa källor ha misslyckats med dem alla. Samma källor gör gällande att han de
sista åren inte hade några arbetsuppgifter, för att inte strula till det på SP.
 
Det blir mot den bakgrunden lättare att förstå försöken att få till stånd otill-
börliga affärer.
 
HAR MAN INGA MERITER ATT ÅBEROPA, OM MAN BEHÖVER KOMMA TILL-
BAKS, KAN JU TIDIGARE GÅVOR BEMÖTAS MED TACKSAMHET, KANSKE.
 
Hur har det då senare gått för moderaten Ulrik Nilsson, som nu sitter i riksdagen,
men ändå inte sitter i riksdagen, och reser upp våra skattepengar.
 
Ett försök att arbeta som regionpolitiker föll inte så väl ut.
 
DET FÖLL SIG SÅ ILLA UT ATT MODERATEN ULRIK NILSSON INTE KUNDE
VARA KVAR, DET BLEV BARA FÖR MYCKET FÖRÖVRIGA KOLLEGOR.
 
Dags då att pröva vingarna inom kommunalpolitiken, där han snabbt fick namn om
sig som "resenären".
 
Under denna tid skedde en snabb och oväntad avgång av dåvarande kommunstyrel-
sens ordförande, som besattes av en moderat vid den tiden.
 
Stora svårigheter uppstod då att hitta en ersättare. Dock ville "resenären" villigt och
gärna fylla detta vakuum, och man godtog honom som en kompromiss, som olika fa-
langer kunde acceptera.
 
Han var ju ändå borta så mycket att han knappast kunde göra någon skada.
 
Gjorde han då någon nytta och hur föll det sig med denna nya befattning.
 
DET FÖLL SIG SÅ ILLA ATT HAN INTE KUNDE VARA KVAR DÄR HELLER.
 
För att bli av med honom sattes han upp som riksdagskandidat , ingen räknade
att han skulle komma in med sin placering. Nu gick moderaterna starkt framåt
åch "resenären" Ulrik Nilsson kom in i Riksdagen.
 
Ulrik Nilson kunde nu resa till Stockholm för att inta sin riksdagsplats,inte på riktigt,
för han är sällan på plats.
 
MEN RESANDET PÅ ANDRAS BEKOSTNAD KUNDE NU INTENSIFIERAS OCH
DET HAR DET GJORT.
 
Med hänsyn till "resenärens" insatser enligt ovan är det lätt att lockas till skratt när
han beskriver sin roll i Riksdagen.
 
Råkar man nämna hans namn bland politiker i Borås ruskar de flesta bara på
huvudet och gör grimaser.
 
RUSKAR PÅ HUVUDET GÖR MAN NU OCKSÅ NÄR MAN TAR DEL AV "RESE-
NÄRENS" BESKRIVNING AV SIN ROLL I RIKSDAGEN.
 
De andra i riksdagen, de som är på plats, får veta:
 
"Vissa politiker tycker om de små, nära och akuta frågorna"
 
"SJÄLV VILL JAG FÖRSÖKA PÅVERKA SAMHÄLLSUTVECKLINGEN I STORT".
 
Sedan tillägger han i sin självtilldelade roll som världens frälsare:
 
"Jag fick tillräckligt av att hela tiden springa på korta bollar under min tid som
kommunstyrelsens ordförande"
 
Nu var ju för all del inte bollarna så korta och inte heller behövde han springa så mycket.
 
Bollarna i form av destinationer var ofta avlägsna och planet gav inte utrymme
för mycket springande.
 
Uttalanden tyder på att vi fått en ny "Charles de Gaulle" i storpolitiken under måttot.
 
"La Sweude, c´est moi"
 
Sedan uppger vår nye de Gaulles att han blivit förvånad över att han blivit så uppbokad
att han inte får tid att sitta på ett café i Borås och ta emot synpunkter
 
Nu blir det riktigt roligt, bli förvånad ??
 
Hur kan man bli förvånad över att man inte kan sitta på ett café i Borås när man lig-
ler på stranden på Korsika och gassar sig.
 
Det får till en ansvarsfull moderat till att bli förvånad över detta.
 
Ta emot synpunkter ??
 
Ian Wachtmeister beskrev på den tid et begav sin hur han såg på politiker:
 
"De är som krokodiler, de har en stor käft och små öron".
 
Men den gode Ian Wachtmeister kan då inte ha mött "resenären" Ulrik Nilsson, där tycks
inte finnas några öron alls.
 
ATT HAN SKULLE KUNNA LYSSNA PÅ NÅGON ANNAN ÄN SIG SJÄLV ÄR SÅ
ROLIGT ATT MAN KNAPPT SKRATTAR SIG FÖRDÄRVAD SITTA NÄR MAN LÄSER
OM DET.
 
Respektlöst inlägg, defintivt ja, men vi ska vara respektlösa mot de politiker, som inte
gör sig förtjänta av respekt, framförallt om de använder våra skattemedel för nöjesresor,
så att de inte "hinner" sitta i riksdagen.
 
Det är också ett rimligt krav att de som söker uppdrag inom politiken sköter detta
uppdrag, så att de blir värda respekt.
 
INTE PÅ ETT SÅDANT SÄTT ATT TIDIGARE POLITIKERKOLLEGOR RUSKAR PÅ
HUVUDET NÄR NAMNET BLIR NÄMNT.
 
BT skriver också om att "resenären" under alla sina år i riksdagen bara" skrivit två mo-
tioner.
 
UTAN ATT HA LÄST DEM ÄR DET ÄNDÅ LÄTT ATT DRA SLUTSATSEN ATT DET
VAR TVÅ FÖR MYCKET MED BEAKTANDE AV TIDIGARE STORDÅD.
 
 
Vadå,uppblåst ?
AE
 
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Ibland känns det som om man inte vill gå upp, strömmen av väljarundersökningar
sinar aldrig, och inte en strimma av hopp.
 
Nu senast igår visade SIPO hur fel vi har hamnat i frågan om vinster i välfärden.
Tidigare undersökningar visar att vi ligger fel i försvarsfrågan, skolfrågan, sjuk-
vårdsfrågan och så gott som alla andra frågor. Nu visar SIFO att 58 % av dessa
förfärliga väljare inte vill ha vinster i välfärden.
 
Man undrar ju i sina dystra stunder, och de är många och långa, varför väljarna
lagt sin röst på oss.
 
Det svaret gav jag i mitt fina manifest, Det Sovande Folket, de flesta väljare är men-
talt handikappade och då är det inte så konstigt att SIFO:s undersökning visar att vi
inte ligger rätt.
 
Att väljarna är mentalt handikappade medför ju att det är väljarna som ligger fel, och
vi som ligger rätt, det borde ju de flesta kunna förstå, även SIFO.
 
Sedan visar det sig att SIFOs frågor mest har ställts till väljare utanför Stockholm
och det förklarar också varför väljarna ligger fel och vi rätt.
 
Detta förklarade vår begåvade Anna Batra på ett pedagogiskt skickligt sätt, när hon
förklarade att alla bosatta utanför Stockholm är obegåvade lantisar.
 
Så SIFO:s undersökning förklaras nu till stor del av att de tillfrågade är både mentalt
handikappade och obegåvade lantisar.
 
Som tur är frestas man tillägga, hur skulle de annars rösta på oss.
 
Nu går den där Stefan Löfven till angrepp igen och kräver att vi ska ha en debatt.
 
Jag har ju förklarat för honom att jag inte debatterar med sådana som inte kan pre-
sentera ett trovärdigt regeringsalternativ. Väljarundersökningarna visar ju att den
där Stefan Löfven bara backas upp av 34 % av väljarna.
 
Räknar vi med Folkpartietkan, övriga är ju borta ur bilden, är ju vårt eget trovärdiga
regeringsalternativ i alla fall en minoritet på ungefär 30 %.
 
Det kallar jag ett trovärdigt regeringsalternativ, den dagen den där Stefan Löfven
når de nivåerna, då kan han återkomma med krav på en debatt.
 
Media går hårt åt oss ibland, och vissa dagar tycks de helt omöjliga.
 
Idag skriver Anna Dahlberg i Expressen att vi för debatten om flyktingpolitiken intel-
lektuellt ohederligt, då vi säger en sak och menar något annat.
 
Hur skulle vår debatt kunna bli annat än intellektuellt ohederligt, hederliga har vi ald-
rig strävat efter att vara och vad gäller det andra kommenterar jag aldrig enskilda fall.
 
Även den där KG Bergström tar till brösttoner idag ock hävdar att moderaterna och
socialdemokraterna nu ligger alltför nära varandra.
 
Han borde faktiskt veta bättre, hur skulle vi kunna få några röster, med den politik vi
för, om vi inte låtsades kopierade deras politik.
 
Även DN ger sig på oss idag och kritiserar den tystnadskultur vi skapat.
 
Det har varit en målmedveten satsning under lång tid att skrämma folk ifrån att fram-
föra kritiska röster inom den offentliga verksamheten.
 
Vi kan inte vinna val genom att väljarna informeras om allt som är dåligt, det borde
väl ändå DN kunna förstå.
 
DN menar också att denna tystnadskultur kostar i form av effektivitet och skattepen-
gar, samt att utan kritik och relfexion får vi ingen utveckling.
 
Jag vet snart inte hur många gånger jag upprepat vår ambition här, säkert lika mån-
ga gånger som jag upprepat att vi tar ansvar.
 
Vår ambition är inte att uppmuntra kritik eller att skapa reflexion, inte heller att skapa
utveckling, visioner eller att effektivisera samhället och spara skattepengar.
 
Vår ambition är att sitta kvar och utöva makt, då ingår tystnadskultur som ett nödvän-
digt inslag.
 
Igår gjordes det klart att vi nu höjer alkoskatten för att få in mer pengar. Smugglingen
av sprit är nu så stor att vi måste höja skatten för att intäkterna inte ska falla för myc-
ket.
 
Samtidigt ser vi stora samordningsmöjligheter mellan spritsmugglingen och den allt
större människosmugglingen. En samordning mellan dessa områden bör kunna ge
gynnsamma effekter på miljön och en samordning bör kunna komma till stånd om
människosmugglarna ser ökade intäktsmöjligheter inom spritsmugglingen.
 
Att vi skulle komma på iden att bekämpa människosmugglingen och spritsmugglin-
gen hoppas jag att ingen förväntar sig, det skulle ju kräva stora insatser, och det
vet ju alla att vi inte är i stånd till.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt
trevlig dag.
 
             
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISLAM, VÅRT NYA TYRANNI

Diskriminering som erövringspolitik
 
Man kan erövra territorium och annat på många olika sätt, i Sverige tycks numera
ett av de mer framgångsrika sätten vara att uppge sig vara diskriminerad och kränkt.
 
Ett fall i Uppsala har nu väckt berättigad uppmärksamhet.
 
Det gäller en "godisaffär" där ägaren haft behov av att rekrytera en anställd.
 
I samband med anställningsintervju intervjuas bland andra en ung invandrar-
kvinna, som vid intervjun ej var iförd slöja.
 
Butiksägaren såg tydligen en chans att på sitt plan vara behjälplig med "integration" ,
och väljer att provanställa den unga invandrarkvinnan, vid anställningstillfället ej i-
förd slöja.
 
När provanställningen påbörjas infinner sig den tidigare ej beslöjade kvinnan
iförd slöja.
 
TUMULT UPPSTÅR, DOCK EJ AV FYSISK KARAKTÄR.
 
Butiksägaren blir bekymrad, och det bör hon ha rätt att vara, och menar att hon vill
'att butiken utåt ska framstå som "neutral" i alla avseenden. Hon erbjuder den unga
invandrarkvinnan att arbeta i butiken, men utan slöja, då hon som sagt inte vill att
butiken ska få en speciell framtoning.
 
Invandrarkvinnan, som kunde söka jobbet utan slöja, uppger att hon inte kan
sköta jobbet om hon inte får ha slöja.
 
HON MOTIVERAR SITT AGERANDE MED ATT HON VILLE HA JOBBET OCH
ATT HON BEDÖMDE ATT DET VAR LÄTTARE ATT FÅ UTAN SLÖJA.
 
Ibland går det alltså bra att uppträda utan slöja, när det passar, medan det tydligen
ibland är helt omöjligt att uppträda utan slöja.
 
OM DET ÄR SÅ VIKTIGT ATT FÅ ARBETET ATT SLÖJAN KAN LÄGGAS ÅT
SIDAN, BORDE DET VARA MINST LIKA VIKTIGT ATT FÅ UTFÖRA ARBETET
GENOM ATT LÄGGA SLÖJAN ÅT SIDAN
 
Nu är självfallet diskrimineringsombudsmannen inkopplad och ska titta på fallet. DO
tycker självfallet att det ser allvarligt ut.
 
BUTIKSÄGAREN KAN LUGNT SE FRAM EMOT VAD SOM HÄGRAR, FÖR DEN
UNGA KVINNAN, ETT SKADESTÅND SOM KÄNNS.
 
Denna typ av agerande, de små stegens tyranni, tycks ha blivit en försörjningskälla för
vissa grupper.
 
Med sanna eller osanna beskrivelser om en uppgiven kränkning, få lite lättförtjän-
ta pengar.
 
Om man lägger allt religiöst trams åt sidan och ser detta för vad det är, ett sätt för bu-
tiksägaren att attrahera alla kunder genom att inte framstå som radikal, vare i det ena
eller andra avseendet, då inser man lätt att mycket gått snett.
 
Det borde i varje välutvecklat land vara en självklarhet att en butiksägare har
möjlighet att kräva att en anställd med kundkontakter uppträder och klär sig
på ett sådant sätt att det främjar affärerna.
 
I ETT STÖRRE FÖRETAG KAN MAN KOSTA PÅ SIG ETT ANNAT SYNSÄTT DÄR
EN "OLÄMPLIGT" KLÄDD PERSON KAN GES ARBETSUPPGIFTER, SOM INTE
PÅVERKAR KUNDRELATIONERNA.
 
Vi tycks nu helt ha kapitulerat för de små stegens tyranni och låter andras religion, inte
vår egen gamla kristendom, styra över vår vardag och helg.
 
Var går gränsen, det är ju inte bara religionsutövande, som är en rättighet, även före-
ningsfrihet är en rättighet.
 
Ska man dra ut detta bisarra resonemang i sin förlängning medför ju detta att
vem som helst ska kunna klä sig hur som helst.
 
OCH FÖR ATT KUNNA KLÄ SIG HUR SOM HELST I ARBETET SKA MAN KUNNA
LURA ARBETSGIVAREN HUR SOM HELST FÖR ATT FÅ ARBETET.
 
Med detta bisarra resonemang borde ju en nudist kunna kräva att få fullfölja ett arbete,
bara han hade kläder på sig när han sökte arbetet.
 
För nudisten är troligen med i en nudistförening och vi har väl förutom religions-
frihet även föreningsfrihet??
 
ELLER ??
 
Transversiter och annat bör här också kunna se ett gyllene tillfälle att utöva sin
hobby på andras bekostnad, HBT är ju idag nästan lika heligt som islam.
 
Indien hade sin heliga ko, och blev utskrattade världen över.
 
NU TYCKS VI OCKSÅ HA SKAFFAT OSS VÅR HELIGA KO, OCH BLIR UTSKRAT-
TADE AV MÅNGA.
 
Var sak hör hemma där det hör hemma, i en godisbutik hör den klädsel hemma, som
passar butiksägarens affärside och marknadsföring i övrigt.
 
ALLT ANNAT ÄR RENT BEFÄNGT.
 
Detta fallet bör inte ses med koppling till religion, då slöjan går att ta av när det passar.
 
FALLET BÖR SES MED KOPPLING TILL SUNT FÖRNUFT.
 
 
Va ??  Får jag inte klä mig hur som helst när jag
tar hand om kunderna ??
 
AE
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
SIFOS senaste siffror visar dock tyvärr att mitt ansvarstagande kan få ett abrupt slut.
Vi ser nu et kraftig tillbakagång för våra ansvarsfull allianspartier, väljarna tycks inte
förstå sitt eget bästa.
 
Kanske inte heller konstigt, jag har ju alltid hävdat att de är mentalt handikappade, kan
det möjligen vara detta som gör att de vill ha bort mig.
 
SvD skriver att spelplanen nu är helt omritad med både centerpartiet och kristdemo--
kraterna under 4 % . Det är lätt att hålla med SvD på den punkten, med två av allians-
partierna i utvisningsbåset och övriga som tagit plats på läktaren tycks matchen redan
vara avslutad.
 
Det mest tråkiga med SIFO:s undersökning är ändå att väljarna tappat förtroende för
vår jobbpolitik. Vi har aldrig haft så många sysselsatta inom sysselsättningsfasen, in-
te heller har vi haft så många borttagna ur statistiken genom instegsjobb.
 
Och ändå tappar väljarna förtroendet för vår jobbpolitik.
 
Som kuriosa kan nämnas att 0 % av tillfrågade har förtroende för KD jobbpolitik, kanske
inte så konstigt, då de flesta troligen uppfattar det som att KD inte finns längre.
 
Vi får nu ständiga påminnelser om att vår ansvarsfulla och framgångsrika brottsbekämp-
ning, i kombination med våra öppna gränser, går från klarhet till klarhet.
 
Under gårdagen sköts en man ihjäl i Stockholm med 5 skott, det är fler skott än vad som
'brukar användas, och vi får vara tacksamma för den tillväxt vi får, någon annan tillväxt
lyckas vi ju inte skapa.
 
Användandet av handgranat i Malmö igår vittnar också om hur väl vi lyckats inom detta
område, vi närmar oss alltmer Mellersta Östern inom Skåneregionen.
 
Apropå tillväxten blev ju den för 2 kvartalet väldigt låg och stämde inte alls med Anders
Borgs progonser. Denna utveckling kan ha spelat in när SIFO gjorde sin undersökning,
väljarna måste ju känna att de kan lita på oss.
 
För att väljarna nu ska kunna lita på oss kommer SCB att utforma sin statistik, så att ut-
fallet stämmer bättre med Anders Borgs prognoser.
 
PÅ så sätt bör vi kunna återerövra förtroende för vår framgångsrika och ansvarsfulla
ekonomiska politik.
 
I SvD idag utvecklar jag vår strategi inför valet nästa år. Jag tar där upp att landet måste
byggas på tillit och vara ett inkluderande samhälle med hög tolerans.
 
Det är lätt att se detta som intetsägande floskler, men det ligger djupt allvar bakom detta.
 
Det är denna ansvarsfulla syn, som får mig att exkludera närmare en miljon av väljarna
genom att inte vilja ta i dem med tång.
 
Jag nämner också här att valets viktigaste fråga kommer att vara jobben och ekonomin.
Ekonomin kommer vi att klara genom att, som jag nämnde nyss, ge SCB direktiv att ut-
forma statistiken på ett annat sätt.
 
Jobbfrågan kommer vi att klara genom att satsa stort på sysselsättningsfasen och in-
stegsjobb, samtidigt som vi fortsätter att öka arbetsgivarnasa marginaler, så att de kan
stoppa mer pengar i sina egna fickor.
 
Vi fick igår rapport om att sjuktalen nu är lika höga som 2008, när vi förklarade att sjuka
inte fick vara sjuka, samt att de sjuka nu är sjukare än tidigare.
 
Vi kommer nu att sätta in krafttag för att komma till rätta med detta. Som ett första steg
kommer vi, med arbetslösas rapportering till Arbetsförmedlingen som förebild, inkräva
regelbundna rapporter från alla sjuka, så utformade att de faller bort ur statistiken.
 
Billströms aktier väcker fortsatt stor kritik och tycks växa hela tiden. Hans aktier hos
oss har inte vuxit efter detta men vi har fortsatt förtroende för honom så länge han säger
det vi vill att han ska säga,
 
Kungen firar nu 40 år på tronen och ger uttryck för självrannsakan. Efter ett antal mindre
lämpliga uttalanden lovar nu Kungen att tänka sig för innan han uttalar sig.
 
Vi har bestämt avrått Kungen ifrån att tänka sig för innan han uttalar sig, ingen av oss i
Alliansregeringen tänker heller innan vi genomför vissa reformer, som visar sig mindre
lyckade..
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
 
AE
 
 
 

HÄSTSVANSEN BÖR VÄXA TILL SIG

När verkligheten får tala fritt ut hjärtat
 
Visst har vi hört det förut, tillväxtundret Sverige slår allt och alla, EU, OECD,
Asien, Nordamerika och allt det där andra.
 
Fast inte Kina förstår, där tycksunderet vara ännu större än i Sverige.
 
Hästsvansens prognoser har ju hela tiden blivit utskrattade, övertron på
sig själv har fått Hästsvansen att hela tiden övervärdera allt han kan göra
anspråk på att ha påverkat.
 
Men orättvist är livet, ju närmare prognostiden man kommit desto mer har man
skrattat åt Hästsvansens prognoser.
 
Hästsvansen har tagit åt sig av skratten och hela tiden reviderat ner sina
prognoser, dock har de hela tiden legat över alla andra bedömare.
 
Nu vet vi hur det blev i verkligheten för 2 kv 2013, det bidde inte ens en tumme.
 
Preliminära siffror för 2 KV visade på en tillväxt på mediokra 0,6 % och det
var långt under Hästsvansens mest pessimistiska prognos.
 
NU ÄR DESSA PRELIMINÄRA SIFFROR REVIDERADE OCH DEN KORREKTA
TILLVÄXTEN FÖR 2 KV 2013 ÄR INTE ENS MEDIOKER.
 
Den uppgår nu alltså till 0,1 %, så det bidde inte en tumme.
 
Ni innebär ju många omvärldsfaktorer att tillväxten i Sverige under den långdragna
krisen måste bli låg, det är det lätt att förstå.
 
MEN LIKA LÄTT SOM DET ÄR ATT FÖRSTÅ DETTA, LIKA SVÅRT ÄR DET ATT
FÖRSTÅ ATT LANDET HAR EN FINANSMINISTER SOM INTE FÖRSTÅTT DETTA.
 
Det sägs att högmod går före fall, nu återstår att se om det är riktigt när det gäller
prognosmakaren Hästsvansen.
 
I SÅ FALL BLIR DET ETT HÖGT FALL,KANSKE LIKA HÖGT SOM TILLVÄXTEN
FALLIT UNDER DEN TID FINANSMINISTRARNAS FINANSMINISTER SUTTIT
VID MAKTEN.
 
AE
 

PENGAR SKA NU GÖRA DÅLIGA LÄRARE BRA

Lärarna bjuder bara till när de får mer betalt
 
Nu etablerar Alliansregeringen ytterligare en myt.
 
Man satsat stort för att skapa karriärtjänster, ett antal miljarder till detta
och lite annat.
 
ETT ANTAL MILJARDER SKA LOCKA ETT ANTAL DÅLIGA LÄRARE
TILL BRA BLI BRA
 
????
 
Dåliga lärare, som blir bra med några miljarder ??? Ytterligare en myt ???
 
Att kunskapsutvecklingen, den allt sämre, beror på att många lärare är och
har varit dåliga är ingen nyhet.
 
MÅNGA SKULLE INTE KLARAT SIG IGENOM LÄRARHÖGSKOLAN OM
MAN INTE SETT MELLAN FINGRARNA PÅ DERAS PRESTATIONER.
 
Och nu ska alltså många av dessa lärare blir bra ??  För att man tillskjuter
ett antal miljarder ??
 
Det verkar som om Alliansregeringens satsning på skolan nu upphäver natur-
lagarna, dåliga lärare kan väl inte bli bra bara för att de får mer betalt ??
 
ELLER ??
 
I så fall måste det ju bero på att de redan tidigare kunnat vara bättre, men valt
att inte vara bättre för att de fått för lite betalt.
 
SKA VERKLIGEN SÅDANA LÄRARE FÅ MER BETALT, FÖR ATT DE DÅ
SKA BLI BÄTTRE ??
 
De borde egentligen inte fått bli lärare överhuvudtaget, prestera dåligt så att
kunskapsutvecklingen blir dålig, medveten för att man får för lite i lön.
 
Det låter ju nästan som sabotage, inte nästan förresten, det är sabotage.
 
SABOTERA BARNENS SKOLGÅNG FÖR ATT MAN FÅR FÖR LITE I LÖN.
 
Visst är det sabotage, ska sådana verkligen vara lärare, knappast.
 
Att lärarfacken jublar är inte konstigt, där rör sig allt om två saker:
 
SÅ MYCKET LÖN SOM MÖJLIGT FÖR ATT VARA SÅ MYCKET LEDIGA
SOM MÖJLIGT.
 
Hade man satsat dessa resurser för att locka till sig studenter, som skulle kun-
na bli bra lärare, då hade man förstått det.
 
MEN ATT SATSA MEDLEN PÅ LÄRARE, SOM REDAN VISAT ATT DE ÄR
DÅLIGA, NEJ DET ÄR INTE LÄTT ATT FÖRSTÅ.
 
Sedan får det heta karriärlöner eller vad som helst.
 
NÅGOT ANNAT ÄN RÖSTFISKE I DESPERATION Ä'R DET INTE.
 
En ny myt alltså.
 
 Tom är tom, vilken förpackning man än ger den
AE
 
 

ALLIANSEN I MYTOLOGINS VÄRLD

Alliansen gör sjuka allt sjukare
 
Kan man inte regera så får man väl ta till myter och lögner, och där får man ge
Alliansregeringen en eloge.
 
En riktigt stor eloge.
 
TROLIGEN FINNS DET INGEN REGERINGEN, SOM ÄR MER SKICKLIG ATT
BASERA SITT ANSVARSTAGANDE OCH SIN REGERINGSDUGLIGHET PÅ
TOMMA PÅSAR, SOM HASSE ALFREDSSONS SA, I DET HÄR FALLET
LÖGNER OCH MYTER.
 
En sådan myt är, eller snarare var, att Alliansens ansvarstagande skulle rädda
Sverige från den totala undergången, genom att man revolutionerade sjukför-
säkringssystemet 2008.
 
Genom att halvdöda cancerpatienter skulle stå, eller snarare ligga, till Ar-
betsmarknadens förfogande, lyckades man tillfälligt trycka ner sjuktalen.
 
EN AV ALLA ALLIANSREGERINGENS MYTER VAR NU SKAPAD.
 
Hur det gick på riktigt, det har vi facit på nu.
 
Det räcker inte med att myten visade  att myten var en myt.
 
MYTEN VAR VÄRRE ÄN EN MYT.
 
Myten punkterad, liksom de flesta andra myter. Den så kallade myten om sänkta
sjukförsäkringstal, visar sig nu värre än en myt.
 
Inte nog med att de höga sjuktalen, som rådde före den så kallade reformen,
är tillbaks på samma höga nivåer.
 
STATISTIKEN VISAR ATT MYTEN ÄR VÄRRE ÄN EN MYT, NU LIDER DE SJU-
KA AV ALLVARLIGARE SJUKDOMAR ÄN TIDIGARE.
 
Lika många sjuka, men svårare sjuka.
 
Nu är ju orsakssambanden inte helt lätt att klarlägga, men resultatet är lätt att
klarlägga.
 
VI HAR ALLTSÅ EN ALLIANSRGERING, SOM INTILL DÖDEN PLÅGAT
SVÅRT SJUKA FÖR ATT DE INTE SKA FÅ SJUKERSÄTTNING OCH FÖR
ATT MAN SKA FÅ NER SJUKTALEN.
 
Och resultatet blir alltså.
 
LIKA HÖGA SJUKTAL, MEN DE SJUKA SVÅRARE SJUKA.
 
Nästan en bedrift att kunna åstadkomma detta, bör kanske i stället benäm-
nas rovdrift, för det är det, rovdrift på människor i ett gigantiskt experimen-
terande av välfärdsssytem, där ingen velat eller kunnat förstå vad som sker.
 
Myterna om Alliansens förträfflighet börjar nu bli väl många:
 
Sjukförsäkringstalaen och svårare sjuka är en sak.
 
Sedan har vi myten om att krogmomsen skulle skapa jobb, men det gjorde den inte,
och när denna myt är avtäckt följer man upp med en myt om att sänka arbetsgivare-
avgifter en gång till ska rädda landet från undergång, men det kommer den inte hel-
ler att göra, inte enligt forskare och ekonomer i alla fall.
 
Bara enligt de som drillats i myter på Timbro.
 
 
Och myten om försvaret skulle ge oss ett tillgängligt, användbart, flexibelt, modernt
försvar som var redo att sättas in, och så blev det bara en sjuk ÖB.
 
Myten om ändrade avgifter till arbetslöshetsförsäkring var en myt som skulle rädda
landet, nu vet vi hur det vara med den myten, återställare kallas det när man försö-
ker bota ett bakrus.
 
Myten om privatiserade tåg, som skulle saliggöra landet, en myt som slutade gå.
 
Och myten om friskolan, som slutade i konkurs, och nu utgör avskräckande exem-
pel för andra länder.
 
Och så den omhuldade myten om privatiseringen av vård och omsorg,som bland
annat medför att barnmorskor i Stockholm och sköterskor på Lunds Universitets-
sjukhus är ett minne blott.
 
Och alla andra myter, inte Eric Ullenfåns myter att förglömma, han fick ihop
hela 10 stycken myter, men så hade han också gästabud i Rinkeby.
 
Nu är det upp till oss väljare om vi ska styras av myter efter nästa val eller inte.
 
En politik, som medför att folk är sjukare idag än för 5 år sedan, med alla de
bekvämligheter vi erhållit och alla de myter vi matats med.
 
NÅGOT MÅSTE VÄLÄNDÅ HA GÅTT FEL, DET BORDE VÄL TILL OCH MED
EN MODERAT KUNNA FÖRSTÅ.
 
Men osvuret är nog bäst, när det gäller förhoppningen att en moderat ska kunna
förstå, facit visar något helt annat, att förstå hänger mer ihop med förstånd än
myter.
 
Att de som nu är mer svårt sjuka än för 5 år sedan ofta återfinns inom grup-
pen psykisk ohälsa ger oss ju också en indikation om vad vi utsatts för un-
det ett antal år.
 
KANSKE DAGS ATT GÖRA MYTERI I STÄLLET FÖR ATT STYRAS AV MYTER.
 
 
Häxkonst styrde oss förr, nu styrs vi av myter
AE
 

BORÅS STAD HAR TAPPAT GREPPET

Kunskapsutvecklingen rasar av naturliga skäl
 
OECD har uppmärksammat oss på att vår kunskapsutveckling är lägre andra jäm-
förbara länder.
 
Många analytiker och tyckare i allmänhet har hittat både ursäkter och förklaring till
detta.
 
Borås Tidning skriver idag om detta, och pekar på en förklaring till varför kunskaps-
utvecklingen, i vart fall i Borås, inte är vad den borde vara.
 
Barnen inom skolorna får lunch, när det borde få förmiddagsfika, lunch serve-
reas så tidigt som 10:20 på vissa håll.
 
Det är ingen upplyftande information BT ger oss.
 
Redan 2010 uppmärksammades den politiska ledningen på att detta var ett pro-
blem. För att då framstå som handlingsstarka skrev man riktlinjer, som innebar
att lunch borde serveras tidigast kl 11:00.
 
NU HAR DET GÅTT TRE ÅR OCH AV 35 SKOLOR VISAR NU 20 SKOLOR ATT DE
ÖVERHUVUDTAGET INTE BEAKTAT DESSA RIKTLINJER, MAN HAR HELT EN-
KELT STRUNTAT I DEM HELT OCH HÅLLET.
 
Anmärkningsvärt, ja, skandalöst ja, men det mest anmärkningsvärda och skandalösa
är att de som skrev riktlinjerna 2010, den politiska ledningen, tre år senare inte har "en
susning" om att 20 av 35 skolortotalt struntat i de riktlinjer man skrev.
 
KOMMUNALRÅDET, EN AV DE ANSVARIGA BAKOM RIKTLINJERNA 2010,ÄR
"FÖRVÅNAD" ÖVER ATT SÅ MÅNGA SKOLOR SERVERAR LUNCH SÅ TIDIGT
 
"Förvånad" över att 25 av 35 skolortotalt struntar i viktiga riktlinjer man skriver, vi väl-
jare kanske inte är lika förvånade.
 
Är dock ansvariga kommunalråd "förvånade" över dessa anmärkningsvärda och skanda-
lösa insatser, eller uteblivna insatser, från ansvariga inom skolan värld, då kan vi andra
dra en naturlig slutsats.
 
Och den slutsatsen är inte att vi har en politisk ledning som brister.
 
SLUTSATSEN ÄR ATT VI INTE HAR NÅGON POLITISK LEDNING ALLS.
 
En ledning ska leda, inte bli "förvånad" när alla struntar i vad "ledningen" föreskriver.
 
Självklar har alla inom skolområdet förklaringar till varför man totalt struntar i de rikt-
linjer den så kallade ledningen i Borås Kommun skrivit.
 
FÖRKLARINGARNA FINNS PÅ HELA SKALAN FRÅN DUMTILL DUMMARE TILL
DUMMAST.
 
Vi är faktiskt biologiska varelser, och till "vi" räknas även skolbarnen. Att servera lunch
10:20 till biologiska varelser framstår helt enkelt som dummare än dummast, och det
finns inget annat än dumma förklaringar till att man gör på det viset.
 
Inga vuxna skulle acceptera att äta lunch 10:20, då ska de ha förmíddagsfika.
 
Om vuxna fick lunch på arbetet 10:20 skulle facket kopplas in och då skulle facket för-
klara två saker:
 
Det ena är att hungern inte hunnit sätta in så tidigt med följden att man inte äter vad
man behöver och inte får den näring man behöver,och då kan man inte heller prestera
det man behöver.
 
Det andra är att hungern hinner sätter in långt innan skolan slutar med den följden att
trötthet, hunger, oro och annat som stör undervisningen sätter in.
 
Det skulle alla arbetsgivare förstå om facket framförde det på det viset om vuxna
får lunch när de ska ha fika.
 
Att ledande politiker och ansvariga inom skolområdet i Borås inte inser detta, i vart
fall inte beaktar detta, är rent bedrövligt.
 
Det finns många omständigheter som leder till en sämre kunskapsutveckling,
en del kan man råda över, andra kanske inte.
 
ATT DEN POLITISKA LEDNINGEN I BORÅS VALT ATT INTE RÅDA ÖVER DENNA
OMSTÄNDIGHET UTAN ÄR "FÖRVÅNAD" ÄR BÅDE BEDRÖVLIGT OCH AN-
MÄRKNINSVÄRT.
 
Om man väljer att utrycka sig försiktigt förstås, men allt lämpar sig inte i tryck.
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet    
 
Särskilt ansvar tar jag för att alla kriminella gäng får härja fritt.
 
Under senare har  stor uppmärksamhet riktats mot alla skottlossningar och de kri-
minella gäng, ofta med invandrarbakgrund, som ligger bakom dessa.
 
I Göteborg samlade man ihop sig, kommunledning och polisledning, och förde dis-
kussioner hur man skulle kunna få det att se ut som om man gjorde något, när man
inte gjorde något.
 
Bovärdar blev resultatet.
 
Nu får vår ansvarsfulla brottsbekämpning på detta område kritik från olika säkerhets-
experter, som menar att detta kommer att sprida sig om vi begränsar oss till att låtsas
göra något i stället för att göra något.
 
Dessa experter menar skämtsamt att de kriminella gängen i LA skulle bli gröna av
avund, om det visste hur slappa vi är.
 
Låt dem bli gröna av avund, det viktiga för oss är att vi lurar oss själva att tro vi gör
något. Sedan får man ju hoppas att det inte sprider sig till Täby, då måste vi göra
något på riktigt.
 
På tal om att luras menar nu media att Syriens ledning nu lurar stormakterna och
utnyttjar tiden till att gömma undan delar av de kemiska vapnen.
 
Syrien lurar inte stormakterna, stormakterna lurar sig själva och varandra, och det
är då viktigt att peka på att Carl Bildt den Store hade en hand med då det gäller att
skapa förutsättningar för en situation, där alla lurar alla.
 
Sådant är vi duktiga på, att lura oss själva och andra i brottsbekämpning, i stort som
i smått.
 
Centerpartiet har ju nu inte längre några väljare och måste få tag på några så att de
når upp till % och kan hjälpa oss sitta kvar. Vi har insett att inga vettiga väljare kan
tänkas rösta på partiet och har därför försökt identifiera väljargrupper, som inte är
vettiga.
 
Resultatet av detta blev att vi kom fram till att centerpartiet skulle fiska röster bland
jägarna, och framför allt då de jägare, som tycker att det är spännande att få skjuta
varg.
 
Genom vårt ansvarsfulla beslut i rovdjursfrågan slipper nu denna väljargrupp att
ägna sig åt tjuvjakt, utan kan roa sig att helt fritt skjuta varg och björn för glatta
livet utan att någon kan komma åt dem.
 
Såvitt inte EU ingriper igen förstås, och då är chansen för centerpartiet att nå upp
till 4 % helt försvunnen.
 
Vi får nu glädjande besked från Mellersta Östern, samtliga våra ambassader är ö-
verhopade av syrier, som tror att de ska få komma till Sverige och hämta pengar.
 
Vi ger alla dessa lugnande besked och informerar dem om att de inte ska tro att
de får komma till Sverige och hämta pengar.
 
Med den ansvarsfulla politik vi för ska alla i mellersta Östern veta att de får komma
hit och hämta pengar, det är inget de ska behöva tro.
 
Vi ser också positivit på att alla ambassader i mellersta Östern kommer med i bilden,
det gör att människosmugglingen får en mer officiell prägel.
 
Billströmär nu åter hårt ansatt, denna gången för tvivelaktiga aktieaffärer. Själv har
jag många gånger tvivlat på Billström och frågan är om jag nu inte tvivlat färdigt
 
Hans ständigt återkommande affärer riskerar öppna upp för att vi andra ständigt gör
tvivelaktiga affärer, som NUON och annat, så vi får nog ta under övervägande om han
kan sitta kvar och riskera vårt regeringsinnehav.
 
Men så länge han sitter kvar har jag förtroende för honom, i vart fall till i morgon.
 
Våra ansvarsfulla chefsutnämningar på olika myndigheter fick återigen sin bekräftelse
i går, då VD Ulf Berg fick sparken från Business Sweden AB. Som långvarig vän till
oss fick han nyligen posten som VD, men hade oturen att bli avslöjad med att ägna
sig åt diverse oegentligheter.
 
Att nu Billström och Ulf Berg blir uppmärksammade på en och samma gång är själv-
klart en tillfällighet. Ingen ska tro att moderater och deras goda vänner ägnar sig åt
oegentligheter mer än andra.
 
Det ser bara så ut.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
 
 
 
 
 
 

STENKASTNING SOM FÖREBILD

Det som krokigt ska bli ska böjas i tid
 
Borås Kommun invigde under dagen en ny lekplats i Stadsparken.
 
Lekplatsen fyllde alla rimliga mått och kommunen tycktes ha ansträngt sig för att
invigningen skulle bli lyckad.
 
Särskilt lyckad blev den genom att vi fick se konturerna av vårt nya land.
 
Ungefär 2/3 av besökarna var våra nyanlända vänner, som inte behöver fördriva
tiden med slitsamt arbete på dagarna.
 
Man fick också en åskådlig bild av den stenkastningskultur våra vänner vill in-
föra i Sverige.
 
Barn, tillhöriga föräldrar från fjärran länder roade sig rikligt under invigningen
genom allsköns aktiviteter.
 
Den mest populära aktiviteten, förutom att tränga sig före i kön, tycktes
vara att kasta sten på änderna i Viskan, en å som strömmar genom stan.
 
BESLÖJADE MAMMOR SÅG NÖJSAMT PÅ, VAD KROKIGT SKA BLI SKA
BÖJAS I TID.
 
Andra vuxna än föräldrarna försökte få dessa trevliga små parvlar, 8 - 9 år, att
sluta kasta sten på änderna.
 
Faktum är att de slutade kasta de stenar de hade i händerna.
 
I STÄLLET SKREK DE "FUCK YOU" OCH GICK NÄRMARE ÄNDERNA
OCH TOG UPP STÖRRE STENAR OCH KASTADE PÅ ÄNDERNA.
 
Och beslöjade mammor såg förnöjsamt på, vad krokigt ska bli ska böjas i
tid.
 
Fredrik Reinfeldts ädla kultur börjar nu avteckna sig allt tydligare.
 
SMÅ BARN KASTAR STEN PÅ ÄNDER OCH ANDRA DJUR, FÖR ÄVEN
APOR I BORÅS DJURPARK HAR FÖRÄRATS MED DENNA UPPVAKTNING,
SOM EN FÖRÖVNING TILL DEN STENKASTNING DE SKA UTÖVA NÄR DE
BLIR VUXNA, MOT POLIS , RENHÅLLNING, POST OCH RÄDDNINGSTJÄNST.
 
Borås Kommun gjorde nog vad de kunde för att göra invigningen lyckad.
 
ALLA ANDRA GJORDE INTE ALLT DE KUNDE FÖR ATT GÖRA INVIGNIN-
GEN LYCKAD.
 
Är det stenkastning mot djur och människor vi vill ha ska vi förhålla oss som vi
gör.
 
VI GÖR INGENTING.
 
Vill vi inte ha stenkastning mot djur och människor som ett stående inslag i vårt
samhälle ska vi inte förhålla oss som vi gör.
 
VI SKA GÖRA NÅGOT ÅT DET.
 
Att det blivit socialt accepterat att vissa grupper kastar sten på polis mm, när det
är nog som inte passar eller för rent nöjes skull, då är det något gruvligt fel i sam-
hället.
 
NÅGOT RIKTIGT, RIKTIGT GRUVLIGT FEL.
 
Och felet är inte att det finns för få fritidsgårdar.
 
 
Vad krokigt ska bli ska böjas i tid.
 
 
 
 
 

KULTURELL AVVIKELSE

Ibland blir det bara för mycket
 
Vi minns spektaklet kring Arbetsförmedlingen, där en efter en försvann från styrelsen
efter diverse oegentlighetet.
 
En av de som försvann efter diverse oegentligheter var styrelseledamoten Joyce
Kimwaga Lundin, som gynnat sig själv genom att sitta på "två stolar".
 
Moderaten Lars Härnström ryckte då ut till hennes försvar, mot bättre vetande,
för det fanns vare sig lite eller inget att försvara.
 
HAN FÖRSÖKTE DÅ TONA NER DET SOM SKETT GENOM ATT ÅBEROPA ATT
HON INTE FULT UT FÖRSTÅTT VAD SOM ÄR "ok" I SVERIGE OCH BETECKNAT
DET HELA SOM:
 
KULTURELL AVVIKELSE.
 
Nu har moderaten erhållit lön för sin möda.
 
HAN ÄR ANMÄLD TILL JUSTIEKANSLERN FÖR ATT HA KRÄNKT ETT ANTAL
FRÅN AFRIKA, SOM KÄNNER ATT DET ÄR NEDLÅTANDE ATT HAN BESKRIVIT
DET SOM "KULTURELL AVVIKELSE".
 
Dessa afrikaner menar tydligen att det varit bättre att beskriva det som skett utifrån
det som skett:
'
DET VILL SÄGA REN KORRUPTION,PÅ VISSA HÅLL ÄR DETTA TYDLIGEN
MER "OK"ATT ANVÄNDA DETTA UTTRYCK.
 
Att i denna situation börja yra om kränkningar, nedvärdering och annan smörja är
bara att gå för långt.
 
Och det är inte folk från Afrika som går för långt, de afrikaner, som bor i Sverige
går så långt  de tillåts att gå.
 
DET ÄR VI SVENSKAR SOMLÅTER DET GÅ FÖR LÅNGT, NÅGON MÅSTE NÅ-
GON SÄTTA NER FOTEN FÖR ATT FÅ STOPP PÅ DETTA VANSINNE.
 
Att försvara någon på detta sätt och åberopa kulturell avvikelsed och sedan som tack
bli anmäld till justitieekanslern är sjukare än sjukast.
 
Någon måste sätta ner foten och få stopp på detta kompletta vansinne.
 
KRÄNKNINGAR TILL VANSINNE OCH SKADESTÅND MER ÄN TILL VANSINNE,
NÅGON GÅNG MÅSTE VI BESINNA OSS.
 
Om folk från Afrika inte klarar av att resa till Sverige och hämta pengar och få höra
att mycket av deras beteende kan förklaras med "kulturell avvikelse" gör nog bäst
i att stanna hemma, det mår vi nog alla bäst av.
 
Om en svensk åker till Afrika och äter sill och dricker brännvin, kanske vederbö-
rande också får höra att det är en "kulturell avvikelse".
 
KLARAR MAN INTE AV DET OM MAN ÄTER SILL OCH DRICER BRÄNNVIN I AF-
FRIKA GÖR MAN NOG OCKSÅ BÄST I ATT STANNA HEMMA.
 
När saker urartar och går för långt har vi alla intresse av att någon sätter ner foten och
säger:
 
NU FÅR DET BARA VARA NOG, OCH DET ÄR DET TYDLIGEN DAGS FÖR NU.
 
 
Stoppa karusellen, jag vill stiga av.
AE
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Idag är jag inte på mitt bästa humör, jag är helt enkelt förbannad.
 
Vi har länge slagits föröppna gränser och för att få detta till stånd har vi träffat över-
enskommelser med media att mörklägga allt, som visar de negativa effekter detta
kan medföra.
 
Olika sociala medier informerar nu helt ogenerat om vad som händer ute i landet, sa-
ker som folk inte ska få reda på.
 
Exempelvis informerade man under gårdagen att mängder av bilar brann i Tensta
och Upsala. Sådant ska folk bara inte få reda på, det kan försvåra öppethållandet
av våra gränser.
 
Lyckligtsvis var poliserna passiva och tittade på när bilarna brann, hade de ingripit
hade nog uppmärksamheten blivit ändå större.
 
Och inte nog med detta. I går hade man också fräckheten att informera om att po-
lisen gjorde ett ingripande i Rosengård, och vad detta förde med sig. Inför hela
svenska folket talar man då om att polisen utsattes för stenkastning av en flock
på 70 personer från Mellersta Östern.
 
Vi får nog ge direktiv till FRA att samarbeta lite mer med NSA så vi får stopp på
detta fria nyhetsutbud, man vet aldrig var det kan sluta.
 
Sedan undrar man var de får all sten ifrån, den tycks aldrig ta slut, jag trodde ga-
torna var asfalterade.
 
Desto mer glädjande är dagsaktuella nyheter från Migrationsverket. Man meddelar
nu att våra öppna gränser tar emot mer än 2 000 varje vecka, som kommer hit och
hämtar pengar. Gjädjen över detta är stor och man uppger att man aldrig lyckats
göra åt så mycket pengar på nya asylboenden. Att det hela medfört panik och kaos
på verket ser man bara som en fördel, då kan man utöka personalen och ta emot
ännu fler.
 
Humöret blir ju inte bättre av att den där Mikael Damberg skriver i SvD att jag inte
svarar på interpellationer i riksdagen.  Den där Mikael Damberg har ju själv långt
förflutet som politiker och borde veta bättre.
 
Att kräva att jag ska komma till riksdagen och ljuga om allt jag inte kan tala öppet
om känns inte rätt, då är det bättre att jag inte kommer alls.
 
Nu ställer den där Damberg 3 öppna frågor till mig och jag ska svara på dem för
en gångs skull, och jag ska pröva mig fram och se om jag kan tala sanning, det
känns lite ovant.
 
Den första frågan han ställde var om jag var informerad om NUON affären.
 
En ganska så dum fråga tycker, jag, självkart var jag informerad om NUON affären,
ingen så stor fråga kan passera utan att jag blir informerad.
 
Den andra frågan gällde om jag kände till alla varningar om NUON före affären.
 
Svaret är detsamma här, självfallet blev jag informerad om alla varningar före af-
fären, sådant skulle aldrig kunna passera utan att jag blev informerad.
 
Den tredje frågan är lite mer komplicerad att svara på och den gällde varför jag ändå
godkände affären.
 
Troligen berodde det på att jag inget begrep, av detta heller, och när det visade sig
att jag ingenting begripit, av detta heller, var vi tvungna att ljuga om allt.
 
Kritiken är nu hård mot politikerna i Stockholm för att man inte tagit bort betongsug-
gorna efter Obamas besök, men man lovar nu att ta bort dessa så fort som möjligt.
I samband med detta har vi försäkrat oss om att betongsuggorna i Rosenbad inte
följer med av bara farten, vi skulle inte bli så många kvar annars.
 
Anders Borg meddelar nu att han slutar sin politiska karriär efter nästa års val.
Detta behöver nödvändigstvis inte vara en nackdel, på så sätt kanske medborgarna
kan få lika starka finanser som våra starka offentliga finanser, vi kan ju inte ha både
och.
 
Själv kommer jag att flytta hem till Täby efter valet, och då känns det tryggt att veta
att man aldrig behöver arbeta mer i livet.
 
Medborgarna har varit generösa mot oss och påtvingat oss obskyra pensioner vi
inte vill ha, så arbeta behöver vi inte mer, och alla borde ju ha insett att jobblinjen
inte är till för oss.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt
trevlig dag.
 
             
 
AE

POSTENS UTÖKADE SERVICE

Som ett brev på posten
 
Är det inte så man säger, som ett brev på posten.
 
Man allt som kommer i brevlådan är inte som ett brev på posten, i vart fall inte
i Sölveborg.
 
Men hänsyn till den minskade försändelsen av brev och vykort har posten
i Sölvesborg utökat sin service.
 
DETTA FICK EN KVINNA HANDGRIPLIGT UPPLEVA I SÖLVESBORG.
 
När kvinna hörde att posten kom gick hon till dörrens postinkast för att ta emot
den förväntade posten.
 
Och då fick hon uppleva betydelsen av att ett brev betyder så mycket.
 
I POSTINKASTET FANN HON EN PENIS, MER HADE MANNEN UTANFÖR
INTE KUNNAT FÖRA IN I POSTINKASTET.
 
Så visst kan ett brev betyda så mycket, i vart fall i Sölvesborg.
 
Historien, faktisk sann, förtäljer inte om kvinnan läste posten.
 
Sexuell frisläpphet sägs ju vara ett tecken på vårt lyckorus, men vi ska kanske
inte släppa den fri via posten.
 
AE
 
 

KRISTDEMOKRATERNA SOM FÖRSVANN

Alf Svensson upprörd
 
Kungen firar 40 år på tronen och bjuder in till fest.
 
Alla prominenta politiker bjuds in, dock inte Alf Svensson
 
MEN HAN BÖR INTE TA DET PERSONLIGT, KUNGEN BJUDER INTE IN
EU PARLAMENTARIERNA.
 
Man får väl anta att det är en markering för att EU är emot vår vargjakt, kun-
gen brukar ju inte vara så där omdömesgill, att han väjer för sådant.
 
Alf Svenssons motiverar sin upprördhet med att det verkar som om vi EU
parlamentarier inte finns.
 
Samtidigt är det lite svårt att förstå Alf Svenssons upprördhet.
 
KUNGEN ÄR VÄL INTE DEN ENDE SOM TRODDE ATT DET INTE FINNS
NÅGRA KRISTDEMOKRATER LÄNGRE.
 
 
Jag finns, och vill också bli bjuden
AE
 

VÄRMEN ÅTER TILLBAKA

Rastlösheten breder ut sig
 
Återigen tycks en man ha skjutits i Husby av polisen.
 
Ni brinnande bilar i Tensta och en polis som inte gör något
 
NU HELLER.
 
Polisen får luta upp med att skjuta män i Husby så att vi får ett
slut på dessa bilbränder och rastlösa ungdomar.
 
 
Uppenbart är en del tillfreds med detta
AE
 

VALFUSK I SVERIGE

Det fanns en gång en demokrati
 
Med lite perspektiv kan man slå sig för bröstet och hävda att vårt demokratiunder-
skott i Sverige varit litet.
 
Mycket lägre än i många andra länder, som Sovjetunionen mm.
 
Men det var då det, nu är det annorlunda, nu har vi inget demokratiunderskott alls
på vissa områden.
 
HAR MAN INGEN DEMOKRATI ALLS KAN MAN JU INTE HA NÅGOT UNDER-
SKOTT I NÅGOT SOM INTE FINNS.
 
Kyrkovalet visar nu att demokratin i Sverige är ett minne blott.
 
VISST PARTIS RÖSTSEDLAR ÄR SOM BORTBLÅSTA PÅ VISSA HÅLL.
 
Av någon underlig anledning är det SD röstsedlar som är bortblåsta på vissa
håll.
 
Hur förhåller sig då våra ledande politiker till att visst partis röstsedlar
är bortblåsta.
 
PRECIS SOM I ZIMBAMBWE OCH ANDRA LÄNDER, VISSA RÖSTSEDLAR
SKA VARA SOM BORTBLÅSTA.
 
Det är så man vinner val i vissa länder.
 
NU VINNER MAN OCKSÅ VAL I SVERIGE GENOM ATT VISST PARTS RÖST-
SEDLAR ÄR SOM BORTBLÅSTA.
 
Och ingen tycks reagera- konstigt ?
 
Nej inte alls konstigt, man reagerade inte i Zimbambwe heller.
 
Med den här farten har vi väl anledning att se fram emot valobservatörer i valet nästa
år ?
 
 
Sverige passar mig alldeles utmärkt
AE
 

MEGABUFFELN GÖRAN PERSSON

Mobboffer ger igen
 
När Anna Lindhs minne hedras vandrar lätt tankarna tillbaks i tiden.
 
De som hävdar att det var bättre förr, ska akta sig föra att låta
tankarna vandra tillbaks i tiden.
 
I VART FALL OM TANKARNA INNEFATTAR GÖRAN PERSSON,
DEN STÖRSTA AV ALLA STORA BUFFLAR.
 
Om uppgifterna är korrekta mobbades Göran Persson i sin barndom
i Katrineholm.
 
Mobbning är rent allmänt rent förkastligt, och ska alltid fördömas.
 
MEN ÄR DET NÅGON GÅNG MAN SKA HA FÖRSTÅELSE FÖR MOBB-
NING, ÄR DET NÄR BUFFELN STÖRRE ÄN ALLA BUFFLAR, MOBBA-
DES.
 
Vem är då buffeln Göran Persson ? Buffeln Göran Persson växte upp i 
Katrineholm och kände tidigt ett stort behov av att hävda sig, och det gjor-
de han senare med råge,
 
Buffeln Göran Persson tycks ha varit fixerad av pengar och att rent
allmänt hävda sig, troligen beroende på ett stort komplex, att inte
räcka till.
 
DEN SOM ÄR FIXERAD VID PENGAR FIXAR PENGAR OM MAN ÄR
I DEN STÄLLNINGEN ATT MAN KAN FIXA PENGAR PÅ ANDRAS
BEKOSTNAD.
 
Så när Buffeln av Guds Nåde ville ha pengar valde han att tillfälligt gif-
ta sig med en kvinna i Malmö.
 
PÅ DET SÄTTET KUNDE BUFFELN AV GUDS NÅDE FÅ TRAKTA-
MENTE HAN INTE VAR BERÄTTIGAD TILL.
 
Buffen av Guds Nåde motiverade detta med att även malmöbor skulle
kunna ägna sig åt politik i Stockholm.
 
Buffeln av Guds Nåde  hade bott i Katrineholm, flyttade till Stockholm
för att sko sig på andras bekostnad, närvaron i Malmö var begränsad
till traktamentsräkningar och ett och annat besök av hustrun han inte ville
kännas vid.
 
TRAKTAMENTE FRAMFÖR ALLT.
 
Men detta var ju felräkningspengar om man ville hävda sig och skaffa sig
en herrgård, då fick hustrun man inte ville ha stryka på foten.
 
In på scenen kommer i stället Anita Steen för att försäkra sig om att
herrgården kommer till stånd.
 
På den tiden det begav sig uppgav medier att Göran Perssons förhållande
till Anitra Steen var vad man då kallade speciell.
 
OCH NOG VAR DEN SPECIELL , DEN ÖPPNADE JU VÄGEN FÖR ETT
GODSÄGARLIV FÖR DEN SOM VILLE HÄVDA SIG.
 
Anitra Steen var då sakkunnig på departementet, men det räckte ju inte för
att tillförsäkra den störste bufflar av alla en herrgård.
 
Så Anitra Steen får då bli statssekreterare på order av den största av
alla bufflar.
 
MEN INTE ENS DETTA RÄCKTE FÖR ATT FINANSIERA EN HERRGÅRD
ÅT DEN STÖRSTE BUFFELN AV ALLLA.
 
Giftermål och VD för Systembolaget passar då som handen i handsken.
 
HERRGÅRDEN ÄR DÅ INTE BARA EN DRÖM, HERRGÅRDEN ÄR ETT
FAKTUM.
 
Om någon i Afrika lotsat fram en älskarinna till ledande befattningar, som gör
det möjligt att införskaffa en herrgård, då hade vi blivit förfärade.
 
DÅ HADE DET VARIT KORRUPTION.
 
Men på den tiden det begav sig befann vi oss inte i Afrika, vi befann oss i
det land där den störste av alla bufflar ville kunna hävda att han tidigt blivit
mobbad.
 
Visst är Sverige fantastiskt, för vissa.
 
 
 
Jag känner mig inte sedd, jag vill ha en herrgård
AE
 
 
 

GÖRAN PERSSON SOM EN MEGABUFFEL

Alla är lika mycket värda, men bara nästan, och knappast det.
 
Förutvarande Anna Lindhs bortgång firas nu på många håll, och med all rätt.
 
MORDET PÅ ANNA LINDH VAR EN STOR TRAGEDI FÖR ALLA INBLANDADDE,
FAMILJ, POLITIKERKOLLEGOR OCH MÅNGA ANDRA.
 
Att nu hedra henne framstår som en hedersvärd manifestation.
 
MEN LIKA HEDERSVÄRT SOM DET FRAMSTÅR ATT HEDRA ANNA LINDH, LIKA
LITE FRAMSTÅR DET SOM  HEDERSSAMT ATT HEDRA DÅVARANDE STATSMI-
NISTERN.
 
GÖRAN PERSSON, BUFFEL AV GUDS NÅDE.
 
Buffel av Guds Nåde var alltså statsminister den dag det begav sig och Anna Lindh
blev mördad.
 
Samma dag som Anna Lindh blev mördad miste ett föräldrapar i Arvika sitt lilla
bar, 4 år gammalt, under de mest grymma former och hittades mördad.
 
GRYMHETEN I DETTA MORD, AV DET 4 ÅRIGA BARNET, ÖVERSTEG I GRYMHET
MED RÅGE DET SOM DRABBADE ANNA LINDH, VILKET I OCH FÖR SIG VAR ILLA
NOG.
 
Samma dag dessa båda mord inträffade, mordet på Anna Lindh och en 4 årig flicka i Ar-
vika, höll Buffel av Guds Nåde ett tal i TV.
 
TALET HÖLL HAN I EGENSKAP AV STATSMINISTER OCH INTE I EGENSKAP AV
VÄN TILL ANNA LINDH.
 
I talet uppmanade han alla att tänka på Anna LIndhs familj och det lidande denna fick
utstå, vilket i och för sig var motiverat.
 
Men i det tal som sändes i TV denna dag av Statsminister Göran Person, Buffel
av Guds Nåde, nämndes inte ett ord om den tradgedi som drabbade föräldrarna
till den 4 åriga flickan som mördades samma dag.
 
INTE ETT ORD, INTE ETT ENDA ORD, INTE EN ENDA TANKE SOM BORDE GÅ
TILL FÖRÄLDRARNA.
 
Det var som om mordet i Arvika inte skett, som om flickan på 4 år, som mördades,
och hennes föräldrar inte fanns.
 
De fanns inte.
 
BARA VIKTIGA PERSONER I STATSMINISTERNS OMGIVNING FANNS OCH KUN-
DE BLIRFÖREMÅL FÖR EMPATI.
 
BUFFEL AV GUDS NÅDE ANSÅG INTE ATT DEN MÖRDADE FLICKA PÅ 4 ÅR OCH
HENNES FÖRÄLDRAR VAR VÄRDA ATT ÄGNA EN TANKE.
 
Detta förringar inte på något sätt minnet av Anna Lindh, men det förringar på många sätt
minnet av Buffel av Guds Nåde.
 
Detta är alltså samma människor, som i tid och otid, hävdar att alla är lika mycket
värda.
 
Men när det kommer till skott är inte alls alla lika mycket värda.
 
BUFFEL AV GUDS NÅDE OCH HANS BUFFELVÄNNER ÄR MER VÄRDA ÄN ALLA
ANDRA.
 
Det kan vara värt att ha i åminne nästa gång de kläcker ur sig att alla är lika mycket
värda.
 
Själv mådde undertecknad illa när jag åhörde det tal Buffel av Nåde höll i TV den aktu-
ella dagen, make till avsaknad av empati är svårt att hitta, enligt min bedömning är bäst
att tillägga.
 
TYCKER MAN ATT ALLA INTE ÄR LIKA MYCKET VÄRDA KOMMER MAN SJÄLV-
FALLET FRAM TILL EN ANNAN BEDÖMNING.
 
 
 
JAG väger mer än alla andra.
AE
 
 

STATSMININSTERN FÅR JOBB I TÄBY

Alliansregeringen lovar göra rent hus i Täby
 
Statsministerns gamla hemort, Täby, tycks ständigt hamna i skottgluggen.
 
Än är det den ena galningen, som slumpar bort en skola, än är det
denna andra galningen, som slumpar bort ett boende.
 
EN DEL HÄVDAR ATT DESSA GALNINGAR ÄR FREDRIK REINFELDT,
HANS PAPPA OCH LANDSTINGSRÅDET, SOM I SIN NYA ROLL SLUM-
PAT BORT ALLA VÅRDPLATSER.
 
Men det måste ju vare illvilligt förtal.
 
FÖR EN STATSMINISTER KAN VÄL INTE SLUMPA BORT OFFENTLIG
EGENDOM, DET VORE JU TROLÖSHET MOT HUVUDMAN.
 
ELLER ??
 
Nu hamnar återigen statsministerns gamla hemort i skottgluggen, man får inte
sälja viss mat, då möss härjar i butiken och för att man inte städar.
 
Anledningen till detta anges att all städpersonal försvann från Täby, när
Fredrik Reinfeldt gjorde rent hus med all offentlig egendom.
 
Nu uppges dock Coop se positivt på möjligheterna att få städpersonal för att
städa efter mössen, även om man får vänta även till nästa år.
 
Man menar då att Fredrik Reinfeldt, när han städat efter sig och alla andra
råttor i Rosenbad, ska med alla sina erfarenheter av skadedjur kunna hjälpa
till att bekämpa mössen på Coop.
 
MAN UTGÅR DÅ IFRÅN ATT ANSVARSPREDIKANTEN LEVER UPP TILL
SIN JOBBLINJE OCH STÅR TILL ARBETSFÖRMEDLINGENS FÖRFOGANDE
I TÄBY.
 
 
Hej, jag heter Fredrik och behöver jobb, jag har stor erfarenhet
av skadedjur.
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FREDRFIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet       
 
Det senaste dygnet präglas ju främst av händelser utanför Sverige, något vi inte är
vana vid.
 
Valet i Norge blev ju en framgång för vårt systerparti och man tycks nu kunna bilda
en samlingsregering med det ansvarsfulla Framstegpartiet.
 
Detta lyckosamma valresultat har skett efter en valrörelse där man använt vårt an-
svarfulla samarbete med Sverigedemokraterna som förebild.
 
På samma sätt som man inte skulle kunnat bilda en samlingsregering utan ett in-
timt samarbete med Framstegspartiet skulle vi aldrig kunna få igenom ett femte
jobbskatteavdrag utan ett intimt samarbete med Sverigedemokraterna.
 
Efter sitt besök i Sverige svänger nu Barack Obama i Syrien frågan och säger sig
nu eftersträva en diplomatisk lösning. Genom vår kanal i Ryssland, president Pu-
tin, har vi än en gång lyckas bevisa vår storhet inom världspolitiken.
 
Världen har nu återigen anledning att visa Carl Bildt den Store sin tacksamhet.
 
Vår framgångsrika brottsbekämpning bekräftas varje dag. I går blev en man svårt
skottskadad i Örebro. Vi kommer nu att bekämpa skottlossningen i Örebro på sam-
ma sätt vi bekämpat skottlossningen i Malmö och Göteborg.
 
Först flyttade vi ett antal poliser från Stockholm, som sedan ihop med ett antal po-
liser från Malmö flyttade till Göteborg.
 
Nu tar vi nästa steg och flyttar poliserna från Stockholm och Malmö tillsammans
med några poliser från Göteborg till Örebro.
 
För att snabbt få genomslag på vår framgångsrika brottsbekämpning kommer vi
att i samråd med Örebro kommun ta till ytterligare åtgärder, och tillsätta bovärdar
i invandrartäta stadsdelar, något vi bedömer får skottlossningen att upphöra ome-
delbart.
 
Dagens Industri skiriver idag att socialdemokraterna har rätt och vi fel när det gäl-
ler våra satsningar på att få unga i jobb. DI skriver då att de som får jobb, skulle
ändå få jobb, och de som inte får jobb, får inte jobb med dessa satsningar heller.
 
Även om vi är politiker, är vi inte dummare än att vi förstår att DI har rätt, men DI
är ändå ute på irrvägar.
 
Frågan gäller inte att ge unga jobb, det frågan gäller är att göra något. Där befin-
ner vi oss i samma situation som Barack Obama, det är viktigare att göra något
dumt än att avstå ifrån att göra något dumt.
 
Aftonbladet skriver idag att den där Stefan Löfven kovänder i kärnkraftsfrågan. Med
hänsyn till hur det kan påverka väljaropinionen, ser jag det närmast som en åsnespark,
och den tackar vi för.
 
Kan vi inte vinna valet själva tar vi gärna emot draghjälp av den där Stefan Löfven.
 
Apropå kärnkraft visar nu internationella studier att vårt kärnkraftverk i Oskarshamn
är sämst i världen i sitt slag, och att det bara varit i drift 50 % sedan ett antal år. Tar
man hänsyn till detta kanske det inte får så stor betydelse om den där Stefan Löfven
lyckas nedmontera kärnkraften.
 
Det är vid sådana tillfällen vi tackar vår lyckliga stjärna för att vi har Vattenfall, som
Maud Olofsson lyckades förvalta så väl.
 
SvD skriver idag under brännpunkt om att hatbrott kan ske av andra än svenskar.
Lyckligtsvis begränsar man sig till att peka på att hatbrott också kan ske inom olika
invandrargrupper.
 
För att säkerställa att detta inte sprider sig kommer Eric Ullenfån att få uppdraget
att på vår hemsida skriva att det är en myt att hatbrott kan begås också mot sven-
skar.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet   
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trev-
lig dag.
 
             
 
AE

INVANDRARE UPPFOSTRAR OSS SVENSKAR

Inte alls lika som bär
 
Många anstränger sig, till det yttersta, för att försöka få svenskar och invandrare
som att framstå som lika.
 
Inget är mer fel.
 
INVANDARE OCH SVENSKAR ÄR ALLT ANNNAT ÄN LIKA SOM BÄR.
 
Skribenten Damon Rast bekräftar detta i SvD idag, där han under Brännpunkt
skriver om hur man ska motarbeta rasismen.
 
ETT MYCKET LÄSVÄRT INLÄGG.
 
Vi svenskar, om det nu är tillåtet att uttrycka sig på det viset, har här mycket att
lära från invandrare.
 
I alla kontroversiella frågor kring invandringar lägger de flesta svenskar locket på
och håller tyst. Inte ens de mest självklara saker vågar man debattera eller ta
ställning för eller emot.'
 
Hör man någon säga något vettigt på detta område kan man utgå ifrån att det
kommer från en invandrare.
 
En kontroversiell punkt på detta område är inom vilka områden hatbrott kan
förekomma.
 
ENLIGT OSS "SVENSKAR" KAN HATBROTT BARA UTFÖRAS AV "SVENSKAR"
MOT INVANDRARE.
 
Med det nu aktuella fallet i Malmö som utgångspunkt, där ett antal kurder försöker
slänga en "neger" ner från en bro, vill Damon Rasti öppna upp för att hatbrott före-
kommer också mellan olika invandrargrupper, bland annat då mellan kurder och
"negrer", som det visade sig i Malmö.
 
En välkommen öppning för en mer nyanserad bild.
 
SJÄLVKLART SKA VI VARA TACKSAMMA FÖR ATT INVANDRARE ÖPPNAR
UPP ÖGONEN PÅ OSS, MEN VI BORDE FAKTISK KUNNA ÖPPNA UPP ÖGO-
NEN PÅ OSS SJÄLVA.
 
Det är ju inte speciellt hedrande för oss att det så gott som alltid är invandrare som
vågar och kan föra fram synpunkter inom flyktingpolitiken som inte är sanktionerade
av Fredrik Reinfeldt och Eric Ullenfån.
 
Förklaringen kan kanske delvis vara att skötsamma invandrare är de som mest drab-
bas av om ej skötsamma invandraremissköter sig.
 
ALLA DRAS SOM BEKANT ÖVER EN KAM.
 
Nu har alltså en invandrare öppnat upp ögonen på oss för att hatbrott kan utföras av
andra än svenskar.
 
Men ögonen är fortfarande halvslutna.
 
KLARAR VI NU SJÄLVA AV ATT TA NÄSTA STEG OCH ÖPPNA UPP ÖGONEN
FULLT, ELLER MÅSTE VI DÄR TA HJÄLP AV INVANDRARE OCKSÅ.
 
För innan vi erkänner och förhåller oss till det faktum att hatbrott också begås av in-
vandrare mot svenskar går vi omkring med slutna ögon, efter Damom Rastis inlägg
i bästa fall med halvslutna ögon.
 
Nog borde vi kunna förhålla oss till något så känt och självklart utan att framstå som
kompletta idioter.
 
 
Jag kan, jag också, tro inte något annat
AE
 
 
 
 
 
 
 

HATBROTT ETT ENKELRIKTAT BROTT

Krismöte pågår på alla landets redaktioner
 
Det fullständigt bisarra och exempellöst  grymma och meningslösa mordförsöket
på en pappa i Malmö och dennes son, upprörde med rätta en hel värld.
 
Grymmare hatbrott kunde man inte tänka sig.
 
ALLA VISSTE JU OMEDELBART ATT NAZISTER VARIT FRAMME.
 
Och visste inte alla detta omedelbart hjälpte media gärna dem på traven, så att
alla omedelbart visste att nazister och sverigedemokrater varit framme.
 
Nu visar det sig att det var inget hatbrott, för hatbrott kan ju i världens
mest föredömliga land bara ske i en riktning.
 
NAZISTER, SVERIGEDEMOKRATER OCH SVENSKVÄNNER I STÖRSTA ALL-
MÄNHET KAN BEGÅ HATBROTT MOT VÅRA NYANLÄNDA VÄNNER.
 
Men våra nyanlända vänner kan inte begå hatbrott, det är de för snälla till, när de
begår hatbrott är det något annat.
 
Och nu tyder allt på att det inte är ett hatbrott utan något annat.
 
ALLT TYDER PÅ ATT DET ÄR EN FLOCK KURDER, UPPVÄXTA I EN VÅLDS-
MILJÖ, SOM VALT SVERIGE FÖR SINA KULTURYTTRINGAR.
 
Och då kan ju inte ett hatbrott vara ett hatbrott, det har självaste Eric Ullenfån dek-
larerat.
 
Nu tycks alla redaktioner i landet sitta i krismöte för att hitta en lösning på hur
man ska kunna rättfärdiga vad flocken av kurder gjort.
 
ETT SÄKERT TIPS ÄR ATT FÖRSVARSLINJEN BLIR ATT FLOCKEN AV KUR-
DER VARIT RATSLÖSA EFTER DET ATT POLISEN SKÖT EN MAN I HUSBY.
 
 
Och så kallar man mig för fårskalle
AE
 
 
 
 
 
 

ANNELIE HULTIN STOPPAR SKOTTLOSSNINGARNA I GÖTEBORG

Handfasta grepp i Göteborg fick slut på skottlossningar
 
Ingen kan ju ha undgått att våra nyanlända vänner i Göteborg kände sig otrygga
i vårt hemska samhälle om de inte själva var beväpnade.
 
Ibland gick skotten av, då många av dessa nyanlända vänner är rastlösa för att
de inte har tillgång till fritidshem.
 
Ibland dog några när skotten gick av, ett och annat ben kom också i vägen.
 
MEN NU ÄR DET SLUT MED SKJUTANDET.
 
GENOM ETT RESOLUT INGRIPANDE AV STADENS POLITIKER I SAMARBE-
TE MED LIKA RESOLUTA POLISER HAR MAN TAGIT TILL DRASISTISKA
ÅTGÄRDER, SOM NU SKA FÅ SLUT PÅ SKJUTANDET.
 
Kommunen ska nu tillsätta vad man kallar värdar i de stadsdelar, dit inga svenskar
vågar sig längre.
 
Och med dessa resoluta åtgärder räknar man med att skrämma slaget på
alla beväpnade nyanlända vänner.
 
Källor gör nu gällande att Göteborgs Stad, styrkta av denna enorma framgång, nu
ska sätta upp en värdkontingent för internationella insatser.
 
Dessa internationella värdars första uppgift uppges bli att åka ner till Syrien
för att genom värdskap få slut på inbördeskriget.
 
Visst blir man förvånad över Göteborgspolitikernas handfasta agerade.
 
DE TYCKS TYDLIGEN KUNNA ÄGNA SIG ÅT ANNAT ÄN MUTOR, HÄR FÅR
VI SE PÅ SANN GÖTEBORGSANDA, BÅDE KALLE OCH ADA SKULLE HA
BLIVIT IMPONERADE.
 
Bäva måtte nu skyttar på Hisingen och i Syrien, större krafttag än att krav på
skärpta vapenlagar resulterade i värdar på Hisingen och I Angered mm är svårt
att tänka sig.
 
 
Oj, vad rädd jag blev
AE

BORÅS STAD SÄTTER SIG PÅ KARTAN IGEN

Det mesta blir liggande
 
Borås Tidning har idag ett intressant inslag om hur inlämnade motioner blir
liggande obehandlade år efter år, år efter år.
 
De ligger så länge att det inte bara tycks vara motionerna som är lig-
gande.
 
En professor vi universitetet i Göteborg, verksam med forskning inom detta
område, har tyckt till.
 
Han menar att det är ovanligt att motioner blir liggande så länge och
att Borås sticker ut.
 
HAN UPPGER DÅ VIDARE ATT HAN ALDRIG HÖRT TALAS OM ATT EN
SÅ STOR ANDEL MOTIONER BLIR LIGGANDE.
 
Och så gör han tillägget:
 
JAG HAR ÄNDÅ HÖRT RÄTT MYCKET KONSTIGA SAKER.
 
Och hur ser då ledande politiker i Borås på detta, att sticka ut med att ha mo-
tioner liggande.
 
Som den naturligaste sak i världen.
 
OCH NÅGOT PROBLEM ÄR DETINTE, INTE ALLS.
 
Med den attityden är det kanske bäst att stadens politiker förblir liggande till-
sammans med motionerna.
 
ATT MAN MED DEN ATTITYDEN GÖR NÅGOT SOM KAN VARA RÄTT
FRAMSTÅR NOG SOM MINDRE SANNOLIKT.
 
 
AE
 
 
 

SKOLAN BÄTTRE ÄN SITT RYKTE ?

Svartmålning av skolan
 
Moderaten Maria Stockhaus, verksam inom Sveriges kommuner och landsting, skriver
idag i Borås Tidning om den svartmålning hon anser sker av skolan.
 
Hon hänvisar här till en rapport med rubriken "Myter om skolan hindrar utveckling".
 
Det Maria Stockhaus tar upp är faktiskt mycket intressant.
 
HELT ENKELT OTROLIGT INTRESSANT OCH LIKA BEDÖVANDE SORGLIGT.
 
Skribenten tar upp två myter om skolan:
 
Myt nummer 1 skulle då vara att klasserna blir större och lärartätheten mindre. Rap-
porten hävdar i stället att klasserna blivit mindre och att lärartätheten ökat. Vi skulle
enligt rapporten ha, när det gäller lärartätheten, bland det högsta snittet i EU
 
Låt oss anta att rapporten är korrekt på den punkten.
 
Myt nummer 2 skulle vara att skolan får allt mindre pengar. Rapporten pekar i stället
på att Sverige tillhör de länder, som satsar mest på skolan.
 
Låt oss anta att rapporten är korrekt även på den punkten
 
Två myter avlivade, kanske har Eric Ullenfån haft ett finger med i spelet.
 
Vi har alltså anledning att vara stolta över den svenska skolan.
 
KLASSERNA HAR BLIVIT MINDRE, LÄRARTÄTHETEN HAR ÖKAT OCH VI AV-
SÄTTER MER RESURSER TILL SKOLAN ÄN DE FLESTA LÄNDER I OECD.
 
Allt sådant som stimulerar kunskapsutvecklingen.
 
ELLER ??
 
Trots allt detta positiva har vi alltså en kunskapsutveckling som är sämre än de flesta
andra länder i OECD.
 
DET ÄR FAKTISKT EN BEDRIFT OCH INTE HELLER EN MYT.
 
Att med alla dessa goda förutsättningar kunna åstadkomma något som är så dåligt
är ju riktigt imponerande, det är inte heller en myt.
 
FÖR DET ÄR VÄL FORTFARANDE KUNSKAPSUTVECKLING SOM ÄR SKOLANS
FRÄMSTA MÅL, IBLAND KAN MAN JU UNDRA.
 
Alla dessa förutsättningar och så lite resultat.
 
NÅGOT MÅSTE VÄL ÄNDÅ I GRUNDEN DÅ VARA FEL, RIKTIGT FEL.
 
Om man ser skolan som en spegelbild av samhället är det lättare att få ett svar på var-
för det är på det visat.
 
Samma problem hittar vi inom polisen och sjukvården och en del annat, ständigt större
resurser, men ofta väldigt mycket som inte fungerar.
 
 
I ett land, som inte styrs på ett ansvarsfullt och genomtänkt sätt, kan den här typen av
obalanser lätt och ofta uppkomma.
 
 
AE
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvarför landet      
 
YouGovs senaste väljarundersökning innebär en stor utmaning för oss, nu när det är
klarlagt att kristdemokraterna förpassats till historien. Det enda som nu kan rädda Al-
liansen är det intima samarbete vi inledde med sverigedemokraterna med jobbskatte-
avdraget.
 
Annars kan man ju tycka att det är märkligt att vi får så lågt väljarstöd, när det gäller
avgiften till arbetslöshetskassorna har vi ju räddat landet två gånger.
 
Först räddade vi landets ekonomi genom att höja avgiften, det var nödvändigt och an-
svarsfullt. Nu räddar vi landet en gång till genom att återställa avgiften, det är nödvän-
digt och ansvarsfullt.
 
Så vi tycker att vi får lite tack för vår ansvarsfulla politik.
 
Vår satsning på de unga får ses som en allmosa till arbetsgivarna, där de kan stoppa
ner lite mer pengar i fickorna. Inte ens vi moderater är så obegåvade att vi tror att ar-
betsgivarna anställer fler för att de får bättre marginaler. Däremot räknar vi med att
kunna utnyttja detta i retoriken för att lura alla mentalt handikappade väljare, de kan
säkert fås att tro att mer pengar i arbetsgivarnas fickor ger mer jobb till unga.
 
Vi lyckades ju lura många med krogmomsen, så vi ska nog kunna lura dem en gång
till. Där höll ju krogägarna med oss, och det är lätt att förstå varför.
 
Forskare är ju eniga att lägre sociala avgifter för unga är ett slag i luften, som inte har
effekt och bara kostar pengar.
 
Vi är eniga med forskarna på den punkten, vi är ju inte hur dumma som helst, men med
hänsyn till valet väljer vi att bortse från detta.
 
Nu höjs röster för strängare vapenlagar, och vi ser svårigheter att kunna tillgodose dessa
krav.
 
Tidigare under året lät vi rättsväsendet förstå att man skulle se mellan fingrarna när våra
nyanlända vänner beväpnade sig, för att de umgicks i farliga miljöer. Rättsväsendet vi-
sade sig lyhörda och gav kraftiga straffrabatter till våra nyanlända vänner, för att de
ansågs vara tvungna att ha vapen för att skydda sig i farliga miljöer.
 
Det blir ju nu svårt för oss att hävda att miljöerna blivit mindre farliga, när de i stället bli-
vit mer farliga.
 
Vårt skyltfönster mot kontinenten har inte låtit tala om sig på flera dagar, troligen har man
laddat om sina vapen. Och mycket riktigt inträffade under gårdagen kraftig skottlossning
i Malmö. Vi får väl anta att det var den farliga miljön som utlöste detta.
 
Malmö har för övrigt blivit en så ren stad att sophämtningen i Rosengård är inställd. Ra-
sister gör gällande att detta skulle ha berott på att renhållningspersonalen blivit överfall-
na, men så kan det ju inte ha varit.
 
Vi har svårt att tro att man i Rosengård har resurser att angripa även sophämtningen med
hänsyn till de resurser som avsätts för att angripa polis och räddningstjänst, så på den
punkten kan rasisterna knappast ha haft rätt, inga resurser är ju oändliga.
 
För övrigt har vi ju länge vetat att Rosengård är en ren stadsdel, ren på svenskar.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
AE
 

HATBROTT SOM ENKELRIKTAD TRAFIK

Gärningsmännen ska skyddas till varje pris
 
Som alla känner till kan ju i världens bästa land hatbrott ske bara i en riktning.
En svennehora, som blir våldtagen just för att hon är en svennehora, kan ald-
rig bli utsatt för hatbrott.
 
Enligt ett antal vittnesmål i olika våldtäktsmål blir hon utsatt för kärlek.
 
Under helgen skedde ett hemskt hatbrott i Malmö, som uppmärksammades
stort, i vissa avseenden.
 
Stor uppmärksamhet riktades mot den omständigheten att "pappan" och
hans son var "negrer", en omständighet som är bekräftat med olika bilder
i media.
 
Så där i förbifarten är det ju tämligen ointressant vilken etnicitet det rör sig om.
 
MAN FÖRSÖKER BARA INTE SLÄNGA NER FOLK FRÅN EN BRO OCH
KASTA BARN I BACKEN, HUR MÖRK ELLER LJUS MAN ÄN ÄR.
 
Man skulle vilja säga att så gör man inte, men nu är det tyvärr så att så gör
man.
 
Vilka gör då så här, inte lika mycket uppmärksamhet har riktats mot den
frågan.
 
SAMTLIGA MEDIA HAR FRAMSTÄLLT HÄNDELSEN SOM ETT HATBROTT
I FORMULERINGAR SOM LEDER TANKEN TILL ATT DET ÄR HEMSKA NA-
ZISTER OCH KANSKE ÄNNU VÄRRE, DE HEMSKASTE AV ALLA, DE AV-
SKYVÄRDA SVERIGEDEMOKRATERNA.
 
Så har samtliga media velat framställa detta hemska hatbrott livligt påhejade
av en allsköns samling av ansvarsfulla individer inom den grupp som lärt sig
vad man ska tycka.
 
Men riktigt så enkelt som media och allsköns tyckare vill ha det till är det
inte.
 
DET ÄR MYCKET ENKLARE, HATBROTTET MOT PAPPAN OCH HANS
SON UTFÖRDES, ENLIGT TILLFÖRLITLIGA KÄLLOR, AV DE SOM OF-
TAST UTFÖR HATBROTT I SVERIGE IDAG, MEN OM VILKET MAN INTE
FÅR TALA.
 
Den utsatte pappan uppges vara "tillsagd" av "någon" att ligga lågt med vilka
som försökte kasta ner honom från bron.
 
Vilka var det då, det borde ju vara intressant att veta.
 
DET VAR EN FLOCK FRÅN MELLERSTA ÖSTERN, SOM TILLÄMPAR SAM-
MA BETEENDE I SVERIGE SOM DE LÄRT SIG "HEMMA".
 
Man utsätter ju sig för en stor risk när man öppet talar om vilka som är gärnings-
män.
 
Ansvarspredikanten och Eric Ullenfån vill ju få en sanningssägare till att
vara en rasist om man inte försöker få det att framstå som att det är riktiga
svenskar, som utför den typen av hatbrott.
 
Dessa flockar från mellersta Östern uppvisar ett intressant beteende när de som
rebeller arbetar för jihad i Syrien, livligt understödda av nyutresta svenskar.
 
Bekräftade uppgifter visar att en del av dessa flockar inte är så där rasande
intresserade av att "befria" Syrien, de tycks ha andra mål.
 
I VISSA INTAGNA OMRÅDEN MED KRISTEN BEFOLKNING FÅR DE KRIST-
NA VÄLJA MELLAN TVÅ ALTERNATIV:
 
KONVERTERA TILL ISLAM ELLER BLI HALSHUGGEN.
 
Även om de för en tynande tillvaro i Sverige idag finns det ju fortfarande enklaver
av kristna, som envisats med att klamra sig fast vid en annan gud än Allah.
 
Den dag tycks inte avlägsen då dessa också får välja mellan olika alternativ,
etniska stridigheter äger ju redan rum lite här och där, även om de inte får
kallas för annat än utslag av rastlöshet.
 
SÅ DEN DAGEN KANSKE KOMMER DÅ VI TYCKER ATT DET ÄR BEFRIAN-
DE ATT BARA BEHÖVA KASTAS NER FRÅN EN BRO.
 
I de flesta länder tycks valda politiker ha en märklig attityd till dessa frågor.
 
DÄR FÖRSÖKER MAN KOMMA ÅT DE SOM KOMMER "UTIFRÅN" OCH BE-
GÅR ILLDÅD MOT BEFOLKNINGEN.
 
Våra egna valda politiker tycks ha lyckats stå emot sådana opportunistiska inslag.
 
HÄR FÖRSÖKER MAN FÅ DE SOM BLIR UTSATTA FÖR ILLDÅD AV SÅDANA
SOM KOMMER "UTIFRÅN" ATT  FRAMSTÅ SOM GÄRNINGSMÄN,OM INTE
ANNAT SOM RASISTER.
 
Detta kommer vi troligen att få läsa om i historieböcker inom ett antal år.
 
OCH INGEN KOMMER DÅ ATT KUNNA FÖRSTÅ HUR DET KUNDE BLI SOM
DET BLEV.
 
Nu förstår ju för all del ingen det idag heller, förutom de som inget förstår
förstås.
 
 
Just det, vad gör man
AE
 

ALLIANSENS BIDRAGSHYSTERI INFÖR VALET

Fundamentalismen firar nya segrar
 
Dagen D är alltså idag, den dag då jobben ska säkras för alla unga.
 
Och detta ska man alltså lösa genom att offentliga medel invaderar
arbetsgivarnas fickor, utan att de behöver ge något i utbyte.
 
Precis som med krogmomsen, som gjorde krogägarna så lyriska
att de inte visste vad de skulle göra med alla de nya pengarna.
 
Marginalerna steg till skyarna bara över en natt.
 
EN SAK VISSTE DE I ALLA FALL, INTE SKULLE DE LÄGGAS PÅ
ATT ANSTÄLLA FLER YNGRE, MAN HADE JU REDAN DE AN-
STÄLLDA MAN BEHÖVDE.
 
Det fick bli en ny Ferrari i stället.
 
Nu ska tydligen den nya Ferrarin få sällskap av en Porsche, på
annat sätt kan man ju inte tolka Alliansregeringens nya inslag i
det man kallar jobbpolitik.
 
På sätt och vis är det ett fascinerande spektakel vi åser, när dessa an-
svarsfulla ska fatta beslut om hur nya jobb ska skapas.
 
De flesta av dem har inte varit närmare ett jobb själva än elevkårs-
ordförande, ordförande i MUF och lite lättsamma möten på Timbro.
 
 
DET TYCKS SOM OM ETT BESÖK PÅ ETT SLAKTERI EN GÅNG VAR
TIONDE ÅR SKA KVALIFICERA FÖR ATT BLI EXPERT PÅ JOBBPOLI-
TIK.
 
Grillning i Småland tycks också kvalificera till kunskaper om arbetsmarknadens
mekanismer, inte bara besök på slakterier, korv som korv, nästan som
bidrag som bidrag.
 
Om ansvarspredikanten inte dragit ner mössen så långt vid sina besök på
olika slakterier, skulle han ha hört vad slakteriets ägare fört fram för budskap.
 
Vi småförtagare prioriterar inte på att anställa så många unga som möj-
ligt.
 
VI SMÅFÖRETAGARE PRORITERAR PÅ ATT FÅ EN SÅ GOD LÖNSAMHET
SOM MÖJLIGT OCH DÅ ÄR SÅ FÅ ANSTÄLLDA SOM MÖJLIGT DEN GE-
NASTE VÄGEN ATT NÅ DIT.
 
Men vi tackar inte nej till att fylla på fickorna med pengar om nu Allians-
regeringen propsar på det.
 
Men det är klart, blir efterfrågan på korv större, då får vi se över bemanningen,
och då kan vi tänka oss att anställa unga.
 
TILL OCH MED UTAN BIDRAG.
 
 
Här ska det också kommenderas fram jobb.
 
AE
 
 
 

EN ALLIANSFLOPP BLIR TVÅ ALLIANSFLOPPAR

Desperationen sprider sig som en löpeld
 
Har man fastnat i hjulspåret, så har man fastnat i hjulspåret, och det tycks vara
väldigt, väldigt djupt.
 
Nu ska Alliansregeringen ge arbetsgivarna en allmosa till för att få fort-
sätta att vanstyra landet. Förra gången arbetsgivarna fick en allmosa var
när man införde den så kallade "krogmomsen", som bara fick till effekt att
krogägarnas marginaler ökade.
 
NU SKA ARBETSGIVARNAS MARGINALER ÖKA GENOM ATT KOSTNA-
DERNA FÖR ATT ANSTÄLLA UNGA SKA BLI LÄGRE.
 
Att lägga 3 100 000 000 på denna totalt meningslösa "reform" är inte annat än
uttryck för den mest extrema desperation.
 
Denna typ av lägre kostnader för arbetsgivarna kan bara få två effekter:
 
1)  Marginalerna för arbetsgivarna ökar
2)  Anställs fler unga trängs andra undan
 
Fler jobb kan aldrig, aldrig, aldrig skapas genom att sänka kostnaden för att
anställa unga.
 
FLER JOBB KAN BARA, BARA, BARA SKAPAS GENOM ATT EFTERFRÅ-
GAN PÅ PRODUKTER OCH TJÄNSTER ÖKAR.
 
Ytterst elementärt på detta område är att efterfrågan och utbud måste stämma
överens.
 
Aldrig så stor stimulans av utbud kan bli lyckosam om efterfrågan inte
finns.
 
SJUNKER MAN NER I HJULSPÅREN TILL AXLARNA SER MAN INTE DETTA,
ALLA ANDRA SER DET.
 
Desperation präglar nu Alliansregeringens politik på de flesta områden, vi ser nu
bara ett exempel i raden.
 
Vissa saker är lätt att förstå, om man inte styrs av desperation och fastnat i
gamla hjulspår.
 
DEN ARBETSGIVARE ÄR INTE FÖDD SOM ANSTÄLLER FLER ÄN MAN BE-
HÖVER.
 
Man önskar att den alllianspolitiker som begriper detta vore född, men så är det
uppenbarligen inte.
 
YTTERLIGARE EN SPIK I KISTAN I ARBETSMARKNADSPOLITIKEN.
 
 
Nu ska vi se till att fler unga anställs.
AE
 

JOBB TILL INGEN NYTTA

Många meningsfulla jobb är meningslösa
 
Några insiktsfulla socialdemokrater skriver idag ett inlägg i Borås Tidning under
rubriken:
 
SVERIGE BEHÖVER EN NY JOBBPOLITIK
 
Frågan är om det finns en öppnare dörr att slå in, men frågan är ändå väldigt vik-
tig och måste diskuteras.
 
Men en sådan diskussion bör vigdas och man bör kanske inte väja för svå-
righeterna.
 
Skribenterna ser Fas 3 jobb, numera sysselsättningsfasen, även okära barn kan
tydligen få många namn, som meningslösa jobb, och där är det lätt att hålla med.
 
Men perspektivet måste vidgas.
 
DET ÄR INGEN TILLFÄLLIGHET ATT VI HAR HÖGA MATPRISER, HÖGA BYGG-
KOSTNADER OCH MYCKET  ANNAT SOM ÄR HÖGT.
 
Mycket beror på bristande konkurrens men mycket beror på effektivitetsförluster i
samhällssystemet.
 
Många av dessa effektivitetsförluster vågar man inte nämna vid namn, men
de måste både nämnas vid namn och åtgärdas om meningslösa jobb ska bort.
 
Ven har inte skrattat åt de gamla skämten:
 
Hur många jobbar på kommunen ?  Svar: hälften. Jätteroligt, men inte för de
som jobbar på kommunen.
 
eller
 
Tro inte att kommunalarbetarna strejkar, det ser bara så ut, jätteroligt.
 
Undertecknad har själv dragit på munnen ett antal gånger när en större styrka ur
kommunen dragit ut i fält och ska beskära träd längs våra gator.
 
En klättrar upp i träd och sågar, medan 4 står på gatan och tittar på. Samma
tittande äger rum när en vid reparationer av vattenrör mm står i ett hål och
gräver, medan 4 tittar på.
 
Att titta på när andra arbetar är ju inte ens ett meningslöst jobb, det är inget
jobb alls.
 
UTAN ATT GENERALISERA ALLTFÖR MYCKET TITTAS DET PÅ LITE VÄL
MYCKET NÄR ANDRA ARBETAR.
 
Medför effektivitetsförluster i systemet, dyrare mat, högre byggkostnader och
mycket annat som blir dyrt.
 
Bara att jämföra med OECD, där tycks inte så många med full betalning titta
på när andra arbetar.
 
Men de stora effektivitetsförlusterna orsakas inte av att anställda tittar på när an-
dra arbetar, de inträffar när de många gånger arbetar för fullt.
 
MEN MED FEL SAKER TILL INGEN NYTTA.
 
I praktiken meningslösa jobb även om det arbetas av bara sjutton.
 
Men det finns ännu värre meningslösa jobb än de meningslösa jobb som ut-
förs till ingen nytta.
 
Många hårt slitande slavar i olika moduler utför arbete, som inte bara inte är
till nytta.
 
DE ÄR DIREKT SKADLIGA FÖR SYSTEMET OCH VÅLLAR STORA AVBRÄCK
BÅDE FÖR ENSKILDA OCH FÖRETAG.
 
Så ska vi bort effektivitetsförlusterna i systemet och få samma matpriser och bygg-
kostnader, som är genomsnittet i OECD, måste vi vidga perspektivet och lyfta blic-
'ken ovanför FAS 3 jobben, Det finns andra meningslösa jobb.
 
Att inte arbeta alls , att titta på när andra arbetar, att arbeta dygnet runt med
fel saker som inte leder till någon nytta, att arbeta dygnet runt med saker som
leder till skada, allt detta är meningslösa jobb.
 
Lyfter vi blicken i nivå med detta kanske vi kan få riktigt hyfsade matpriser och bygg-
kostnader.
 
Med ålderns rätt får man lätt lite perspektiv, rätta eller inte är inte alltid lätt att säga.
 
Men i undertecknads ungdom var hela polisstyrkan i Borås inrymd i några rum
i vad som benämnes rådhuset.
 
Nu huserar polisstyrkan i ett större höghus.
 
INGET TYDER PÅ ATT SÄKERHET OCH TRYGGHET BLIVIT BÄTTRE, SNA-
RARE TVÄRTOM.
 
På den tiden det begav sig var hela kommunens personal i princip inrymd i ett antal
mindre byggander, och det mesta fungerade.
 
IDAG ÄR KOMMUNENS DEN STÖRSTA ARBETSGIVAEN I STADEN OCH IN-
GEN KAN TA ETT STEG UTAN PÅVERKAS AV ATT NÅGON SITTER OCH
UTFÖR ETT MENINGSLÖST ARBETE.
 
Alla är inte helt övertygade om att allt fungerar bättre på alla områden i dag.
 
Så ska man föra en diskussion om meningslösa jobb finns det mycket att
diskutera, men det fordrar då mod att lyfta blicken bortom FAS 3 jobb.
 
Fick man bort alla meningslösa jobb inom den offentliga och politiska sfären
kanske Sverige skulle kunna bli ett riktigt bra land.
 
Riksdagshuset skulle inte vara en dålig början, där finns både många menlösa och
meningslösa jobb.
 
Någonstans måste man ju börja, varför inte börja med Fas 3 jobben
på Helgeandsholmen ?
 
AE
 
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny intressant dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
Det gångna dygnet präglas av Allinasregeringens ansvarsfulla och framgångsrika brotts-
bekämpning, hela två mord i Stockholm och regelbunden och omfattande skottlossning
i Göteborg.
 
När det gäller Göteborg tycks politikerna fått för sig att göra liver farligt för våra nyanlän-
da vänner. Vi kommer att ge direktiv till polisen i denna fråga så att de går försiktigt fram.
 
Genom en vägledande dom i Malmö klargjordes att man måste ha särskilt stor förståel-
se för att de beväpnar sig, då de lever i en så farlig miljö.
 
Politiker och polis bör titta på denna domen innan de ger sig på våra beväpnade nyanlän-
da vänner.
 
Novus väljarindex visar att väljarna inte förstår moderaternas bästa, vi får allt lägre väl-
jarstöd.  För att komma till rätta med detta har vi gett en liten allmosa till Försvaret, för
att få en del försvarsvänner att återvända till partiet.
 
Om nästa väljarundersökning visar att denna allmosa inte räcker kommer vi att dela ut
fler allmosor till Försvaret till dess att försvarsvännerna återvänt till moderaterna.
 
Eric Ullenfån visade i en debatt med den där Jimmie Åkesson sitt mod och frågade den
där Åkesson om han inte hade något hjärta.
 
Eric Ullenfåns mytskapande har ju gjort det uppenbart att han saknar ett annat vitalt
organ, och det vittnar om ett berömtvärt mod att med denna så tydliga brist gå till an-
fall på detta sätt.  Det ger honom en plats i historien tillsammans med Sven Dufva.
 
Under gårdagen fick vi glädjen att uppleva stimulerande kulturupplevelser i Märsta
då ett storslagsmål utspelades mellan kurder och syrier.
 
Vi har ju sagt att vi inte deltar i en militär operation mot Syrien, men det hindrar inte
att vi förflyttar en del av inbördeskriget till Sverige för att lätta på den humanitöra ka-
tastrofen i Syrien.
 
Annie Lööf stöter nu på patrull i sina ambitioner att locka hit 30 000 000 analfabeter
att hämta pengar. Hennes partikamrat, före detta kamrat numera, i Uppvidinge hotar
att riva fastigheter för att hindra att flyktingströmmen till kommunen inte ökar.
 
Då bara det är sverigedemokrater som kan vara rasister får vi försöka hitta på en an-
nan beteckning på denne centerpartist, så att han tar sitt förnuft till fånga, och låter
flyktingar välla in i kommunen, som han uttrycker det.
 
Vi fick nyligen reda på att falska pass i stora mängder är i omlopp i samband med
människosmuggling. Detta har vi under lång tid låtsats att inte se, men vi ser nu
här en möjlighet att både förbättra de offentliga finanserna och att öka på vår väl-
färd.
 
Vi tillsätter nu därför en utredning, som ska se över möjligheterna att vi själva säl-
jer borttappade pass direkt till de som vill komma hit och hämta pengar. Genom
att hoppa över ledet människosmugglarna kan vi sälja passen billigare och det
blir en win win affär för alla inblandade.
 
Denna försäljning av falska pass bör kunna bli så omfattande att det bör finnas
utrymme att erbjuda de besökande flyg till Sverige med första klass, vilket då
också kan ge SAS möjlighet att förbättra sin lönsamhet. Vi är därför beredda
att ge SAS monopol på dessa passresor.
 
Den största svårigheten tycks bli att passinnehavarna går med på att tappa pas-
sen på ett sådant sätt att de blir åtkomliga för oss, men även en sådan kostnad
bedöms rymmas inom kalkylen.
 
För att snabba upp denna process är vi beredda att betala extra till de passinne-
havare, som tappar så många pass som möjligt.
 
Andra länder tycks ännu inte sett potentialen i denna passhantering, utan fortsät-
ter att försöka begränsa hanteringen av falska pass. Men denna senfärdighet
kommer att straffa sig , de kommer att få många färre som kommer till dessa
länder och räddar välfärden.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
 
AE

SKOTTLOSSNINGAR BLAND OBEGÅVADE LANTISAR

Nyttiga idioter träffas i krismöte
 
Ett stort antal skottlossningar krävdes i Göteborg för att politikerna skulle vakna.
De obegåvade lantisara, som Anna Batra beskriver Göteborgarna, skjuter vilt om-
kring sig.
 
Nu samlas de i krismöte för att klara ut det de inte kommer att klara ut.
 
FÖR ATT KLARA UT ETT PROBLEM MÅSTE KAN PASSERA ETT ANTAL
STEG:
 
Dels måste man erkänna att ett problem finns, dels måste man identifiera pro-
blemet.
 
När de nyttiga idioterna nu samlas i krismöte har de i bästa fall nuddat vid
det första steget.
 
Problemformuleringen är ju egentligen ganska enkel.
 
Vi tar hit nyanlända svenskar, som ska rädda vår välfärd som det vackert
heter, och de är vana hemifrån vid att skjuta och fortsätter att skjuta när de
hämtar pengar i Sverige.
 
EN GANSKA SÅ ENKEL PROBLEMFORMULERING, SÅ ENKEL ATT ÄVEN
EN NYTTIG IDOT BÖR KUNNA FÖRSTÅ DEN.
 
Om man inte vill att det ska skjutas vilt i Göteborg, och andra orter, finns det två
alternativa sätt att lösa detta problem.
 
DET ENA ÄR ATT MAN FÖRSÖKER UNDVIKA ATT TA HIT FOLK SOM SKJU-
TER VILT OMKRING SIG.
 
DET ANDRA ÄR ATT MAN TAR HIT FOLK SOM SKJUTER VILT OMKRING
SIG, OCH FÖRSÖKER FÅ DEM ATT INTE SKJUTA VILT OMKRING SIG.
 
Den senare lösningen tycks knappast vara förenad med framgång efter allt ar-
bete, som lagts ner på att få folk att inte skjuta vilt omkring sig, det man i vardags-
tal kallar för integrationsarbete.
 
Så man tycker att valet av problemlösning borde vara lätt, man borde inte ta
hit folk som skjuter vilt omkring sig.
 
OM DET ÄNDÅ KOMMER HIT FOLK SOM SKJUTER VILT OMKRING SIG BOR-
DE DE FÖRPASSAS HEM FORTARE ÄN FORTAST.
 
Nu är ju Sverige lite specifikt, om man väljer att uttrycka sig försiktigt, och vi vill
gärna lösa problem på vårt eget sätt.
 
GÄRNA GÖRA DE MISSTAG, MAN I ANDRA LÄNDER LÄRT SIG ATT MAN
INTE SKA GÖRA, FÖR LYSSNA PÅ ANDRA SKA MAN JU INTE BEHÖVA.
 
INTE OM MAN ALLTID VET BÄTTRE ÄN ANDRA.
 
Så i Sverige är valet lätt, när man ska lösa problem att folk kommer hit och skjuter
vilt omkring sig.
 
MAN BYGGER FRITIDSHEM SOM DE GÄRNA BRÄNNER NER, SÅ ATT MAN
FÅR LITE VARIATION I SKJUTANDET.
 
Allt annat vore ju att underblåsa främlingsfientlighet och det  har ju Eric Ullenfån
sagt att vi inte får göra.
 
 
Vi är rastlösa och har inte haft några fritidshem under sommaren.
AE
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfull och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
 
Särskilt ansvar tar jag för alla skottskadade och knivskurna.
 
Annars har det senaste dygnet varit lugnt, enbart de sedvanliga skjutningarna i Göteborg
och ett antal knivskurna. Göteborg blir nu en allt mer spännande stad och ingen vet vilket
ben man blir skjuten i när man går ut.
 
Det knivförbud vi har tycks inte göra verkan, och vi får nu skärpa straffbestämmelserna.
Justitieministern kommer därför att lägga ett förslag, där man avsevärt skärper straffska-
lan för brott mot knivförbudet.
 
Alla som nu påträffas med knivinnehav kommer därför att tvingas plocka två papper i diket
i stället för ett papper i diket.
 
Vi går mot en spännande vecka. Världens ledare kunde under G 20 mötet enas om att de
inte var eniga rörande Syrien krisen. Den enigheten lyckas vi sällan nå inom den svenska
inrikespolitiken.
 
Vi får nu under veckan svaret på om det blir ett tredje världskrig eller inte. Oddsen tycks
annars goda för att Barack Obama tvingas backa och Putin kan inkassera en stor seger.
 
Under dessa kritiska dagar tycks man i Norge fullständigt ha tappat fattningen inför valet.
Stoltenberg går nu ut och pekar på Sverige som ett skräckexempel, när det gäller hur vi
utformat och genomfört friskolereformen.
 
Det tolkar vi som uttryck för ren avundsjuka då man i Norge inte får lika höga betyg som
i Sverige, då man sätter betyg efter visade kunskaper och inte som ett medel att attrahera
elever.
 
Sedan tycks man inte kunna räkna i Norge heller. Deras statiska byrå har nu undersökt
vad invandrarna kostar landet, och man har kommit fram till att varje somalier kostar un-
gefär 9 000 000 NOK, och då räknar man bort vad barnen kan komma att kosta.
 
Hade man frågat vårt SCB hade man fått reda på att varje somalier utgör ett nettotillskott
till ekonomin. SCB uppgifter bygger här på vad Eric Ullenfån uppgett att SCB ska redovi-
sa.
 
Nu ser vi möjligheter att ytterligare förbättra vår ekonomi, då Norge med dessa uppgifter
åter börjar utvisa somalier.
 
Vi kommer därför omgående att erbjuda alla utvisade somalier från Norge att komma till
Sverige och hämta pengar.
 
Att en somalier skulle kosta 9 000 000 NOK framstår ju nästan som en "Norgehistoria".
Man kan ju undra hur man får sin ekonomi att gå ihop.
 
Våra satsningar på att attrahera människor att komma till Sverige och hämta pengar tycks
nu också ge utdelning.
 
Frontex, EU gränspolis, har under en kort tid beslagtagit 300 falska svenska pass och man
ser detta som toppen av ett isberg. Inte något annat land har lyckats komma upp på denna
ansvarsfulla nivå.
 
Men så har vi också 60 000 pass, som anmälts som stulna redan i år, inte heller här kom-
mer något annat land upp på denna ansvarsfulla nivå.
 
Vi förhandlar nu med Frontex om att få tillgång till dessa falska pass så att de kan säljas
en gång till, samtidigt som vi kommer att underlätta för de familjer som tappar många
pass, så att de ges möjlighet att snabbt  kunna tappa ännu mer pass.
 
Denna handel med pass bekräftar också att vår syn på marknadskrafternas betydelse är
korrekt. Priset på svenska pass är nu mycket högre än priset på andra länders pass, då
Sverige har bättre villkor att erbjuda en människosmugglare.
 
Precis så fungerar efterfrågan och utbudet, vi ser här samma sak som inom friskolerefor-
men.
 
Ökade betyg ger fler skolpeng, garanti om permanent uppehållstillstånd ger högre pris
på falska pass.
 
Hur enkelt som helst att förstå, en del förefaller tycka att vi i Rosenbad borde förstå det
också.
 
Vi får ibland kritik för att äldrevården fungerar dåligt ,ofta innebär denna kritik maten, den
kan vara kyld eller näringsfattig. Nu driver vissa den kritiken så långt att man tycker att vi
riksdagsmän ska serveras samma mat som de på äldreboende.
 
Den kritiken bygger på vanföreställningar om hur äldrevården är uppbyggd och vilka mål-
sättningar omsorgen har inom detta område.
 
Skulle riksdagsmännen erbjudas denna näringsfattiga mat skulle ju också riksdagsmän-
nen gå en för tidig död till mötes.
 
Nu skulle ju för all del en sådan utveckling inte märkas av så mycket, men risken skulle
ju kunna bli att vi i Rosenbad också tvingades äta näringsfattig mat och dö en för tidig
död.
 
Alla våra ansträngningar att ge oss själva obskyra pensionsförmåner skulle ju då ha va-
rit förgäves.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
Och med detta önskar r ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
 
AE
 

UNGTUPPAR UTLÖSER VÄRLDSKRIS ?

Hönshjärnor målar in sig i hörnet
 
Syrien krisen kräver och har krävt många offer, i onödan kan vi tycka, som insåg
för många år sedan att regimen i Syrien var blodbesudlad.
 
MEN DET HINDRADE INTE UD OCH EXPORTKEDTINÄMNDEN ATT MED MÖS-
SAN I HAND UPPVAKTA SYRIENREGIMEN OM ATT FÅ GÖRA EXPORTAFFÄ-
RER.
 
Att ungtuppar har dåligt omdöme är inget ovanligt, men att världens ledande poli-
tiker tycks vara utrustade med hönshjärnor är en nyhet.
 
ELLER ??
 
Situationen i Medelhavet, med knytning till Syrien krisen, tycks bekräfta att världens
ledande politiker både är ungtuppar och försedda med hönshjärnor.
 
Situationen i Medelhavet är ju allt annat än förhoppningsfull.
 
Å ENA SIDAN USA, MED ETT ANTAL ALLIERADE FÖRHOPPNINGSVIS, SOM
MÅLAT IN SIG I HÖRNET OCH NU MÅSTE GÖRA NÅGOT.
 
Å ANDRA SIDAN RYSSLAND, SOM OCKSÅ ANSER SIG MÅSTE GÖRA NÅGOT,
OCH DETTA NÅGOT ÄR ATT "HJÄLPA SYRIEN OM SYRIEN ANFALLS, OCH 
DENNA HJÄLP INBEGRIPER DÅ ATT ANFALLA USA KRIGSFARTYG, OM DESSA
SKJUTER MISSILER MOT SYRIEN.
 
Genom en extremt ansvarslös retorik har nu båda dessa parter låst in sig i fastlåsta
positioner.
 
VI HAR NU ETT CHICKEN RACE HELT I KLASS MED CUBA KRISEN OCH DETTA
KAN BARA LÖSAS GENOM ATT ENDERA PARTEN ELLER BÅDA BACKAR.
 
För vad händer när stupet närmar sig om ingen eller båda backar ??
 
USA SKJUETR MISSILER MOT SYRIEN OCH RYSKA FARTYG SKJUTER MISSI-
LER FÖR ATT "HJÄLPA" SYRIEN.
 
Och ovanpå detta ska Iran anfalla allt som går att anfalla om Syrien blir utsatt för an-
grepp.
 
ETT CHICKEN RACE SOM KAN SÄTTA VÄRLDEN I BRAND OM INGEN BACKAR.
 
Någon eller både måste backa, hur det blir får vi kanske reda på under veckan.
 
HUR DET BLIR OM INGEN BACKAR FÅR VI TROLIGEN REDA PÅ UNDER VEC-
KAN OCKSÅ.
 
Så här beter sig världens stora ledare år 2013, hur beter sig då världens små
ledare.
 
DET VET VI, DET ÄR BARA ATT SNEGLA PÅ ROSENBAD.
 
 
Jag är orubblig, nu får andra rubba på sig
AE
 
 

MALMÖ, ISLAMS EPICENTRUM

Noll ögon ser mindre, eller mer ?, än två ögon
 
Runt om i Europa pågår en intensiv debatt om islamiseringens utbredning i
Europa.
 
Dock inte i Sverige, här har debatten  omformats till att avse ett antal
myter författade av Eric Ullenfån.
 
När inte myterna räcker skickar man ut islamexperten Hjärpe för att sprida
lite floskler ovanpå alla myter.
 
För den ej insatte kan det vara svårt att se vad som pågår runt omkring oss,
för det pågår saker runt omkring oss.
 
För den som ställer sig tvekande till huruvida det sker en islamisering i Eu-
ropa, och Sverige, finns det information att hämta på olika håll.
 
Nu är vi svenskar ju tillsagda att vi inte får hämta vår information på
olämpliga håll, så kallade hatsajter och rasistiska sajter.
 
MEN OM MAN LÄGGER RYGGMÄRGEN ÅT SIDAN OCH TYCKER MAN
SKA INHÄMTA INFORMATION, DÄR DEN FINNS, KAN FAKTISKT ÄVEN
HATSAJTER PÅ NÄTET GE EN KOMPLETTERANDE BILD.
 
Varför inte lägga ryggmärgen, myterna, Eric Ullenfån, Fredrik Reinfedlt och
Mona Sahlin åt sidan för en stund och göra en intressant resa på hatsajer-
na.
 
Om inte annat kan man ju lära sig hur rasisterna tänker, så att man
kan argumentera mot dem lite bättre.
 
God information finns idag att hämta på hatsajten Exponerat, för Exponerat
är ju en hatsajt då den inte följer den korrekta mainstream. Där finns idag
ett inslag från en efterspel i Malmö under rubriken "Eid efterspel".
 
De som har ett intresse av att se hur Sverige utvecklats och har utvecklats
bör titta på detta, och lägga ryggmärgen åt sidan.
 
När man ser denna videoinspelning kan man ju se den som en myt och hävda
att den är inspelad i Iran eller annorstädes.
 
MEN DET ÄR DEN INTE, DEN ÄR INSPELAD I MALMÖ, JUDEHATETS
EPICENTRUM.
 
Den som vågar lägga ryggmärgen åt sidan, och för ett ögonblick vågar lägga
Eric Ullenfån åt sidan, får en resa in i framtiden.
 
DEN SOM EFTER ATT HA SETT DENNA VIDEO OCH FORTFARANDE
HÄVDAR ATT DET INTE PÅGÅR EN ISLAMISERING I SVERIGE SKA OM-
GÅENDE UPPSÖKA NÄRMASTE INSTITUTION.
 
 
Malmö, judehatets epicentrum
AE
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
Det gångna dygnet har varit oerhört lugnt på de flesta håll, bara en skottskadad i Angered
och några knivskadade, det är nästan som om det rått utegångsförbud.
 
Annars rörde sig i går mycket kring det spioneri vi utför och lämnar vidare till USA. Det är
vid sådana här tillfällen man känner en stor förtröstan av att vi under många år byggt
upp en gedigen erfarenhet av ljuga.
 
Ändå saknar man i detta utsatta läge Maud Olofsson, hon var i alla fall en svårslagen
mästare, när det gäller att ljuga. Annie Lööf har ännu inte nått upp till denna nivå, men
hon är på god väg.
 
Man beskyller oss för att ducka i FRA frågan, och konstigt vore det annars, det borde
väl alla kunna förstå. Skulle vi lägga alla korten på bordet skulle spelet vara slut, det
trodde jag alla förstod, man kan ju inte ljuga hur mycket som helst utan att det får kon-
sekvenser.
 
Då är det bättre att ljuga om att man inte ljuger.
 
Glädjen i går över Novus väljarundersökning, där alla partier i alliansen finns kvar, blev
tyvärr kortvarig.
 
Enligt demoskops senaste undersökning tycks kristdemokraterna vara tillbaka där de hör
hemma, i Jönköping.
 
Alla känner ju till att jag ser medborgarna som mentalt handikappade och att jag vill att
ingen med bidrag ska kunna leva över svältgränsen. Detta skrev jag ömsint om i mitt fi-
na manifest. Alla har inte tyckt att detta manifest är så fint, en del gör jämförelser med
Mein Kampf, när det gäller rå människosyn.
 
Vi har därför försökt att få bort denna fina bok från alla bibliotek och andra ställen där
man kan läsa om att man är mentalt handikappad.
 
Nu ska man tydligen göra en teaterföreställning om denna fina bok, och det borde jag
ju vara tacksam för som den store författare jag är, Men denna spridning måste vägas
mot vad det kan innebära att medborgarna blir alltför medvetna om vad jag tycker om
dem.
 
En del kanske inte är så mentalt handikappade att de inte uppskattar att jag beskriver
dem som mentalt handikappade.
 
Även en del bidragstagare, alla de med a kassa och sådant, kanske också blir oroade
över att jag vill svälta ut dem.
 
Så vi har kommit fram till att vi ska försöka få bort alla dessa fina böcker, så att ingen
kan läsa om hur mentalt handikappad man är.
 
Men inget ont som inte har något gott med sig. Sverige är ju världsledande på alla om-
råden och vi håller ställningarna även här.
 
Jag har låtit SCB undersöka om någon annan statschef i den utvecklade världen når
upp till min nivå.
 
SCB fann då att ingen statschef i den utvecklade världen nådde upp till min nivå, att
kunna beskylla merparten av medborgarna för att vara mentalt handikappade.
 
Närmast låg annars Kadaffi, som kallade sina motståndare för kackerlackor och råt-
tor, då tycker jag personligen att mentalt handikappade gör sig bättre.
 
SCB undersökning visar också att ingen statschef i modern tid velat svälta ut alla
med bidrag, sådana där med a kassa och sådant, så här är jag helt outstanding.
 
Men jag slår inte bara alla på fingrarna med att vilja svälta ut alla med bidrag, jag har
redan lyckat svälta ut många av dessa eländiga bidragstagare.
 
Får jag bara en mandatperiod till på mig så ska jag nog svälta ut resten också.
 
Lundsberg är nu åter på tapeten efter att Förvaltningsrätten sagt att man får starta
upp igen. Här får vi ett kvitto på det lämpliga i att hemlighålla alla de bidrag vi moder-
ater till partikassan får, från de som vill rycka i olika trådar för att få som de vill.
 
Nu var det många, som gett bidrag, som hade knytningar till Lundsberg och ville
rycka i många trådar för att kunna påverka Förvaltningsrätten.
 
Genom att rätt människor lät Förvaltningsrätten förstå att man borde fatta rätt beslut,
som en belöning för de hemliga bedrag de gett, kom nu åter Lundsberg igång igen.
 
Med så här tydliga kopplingar mellan bidrag och belöning räknar vi med att de hem-
liga bidragen till oss ska öka.
 
 
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
 
 
AE

LUNDSBERG SPÖKAR IGEN

En skandal blir nu två skandaler
 
Att Skolinspektionen stängde Lundsberg tillfälligt kan väl knappast ha undgått något.
 
Det kan knappast heller undgått någon, förutom Förvaltningsrätten förstås, att
Skolinspektionen anförde mängder av skäl  för detta.
 
TRADITIONER I FORM AV PENNALISM, YNGRE ELEVER KALLAS SLAVAR OCH
MÄNGDER AV INSLAG  SOM INTE HÖR HEMMA I SKOLVÄRDEN.
 
Allt så allvarligt att till och med rektor fick gå.
 
Och nu skulle alltså Förvaltningsrätten säga sitt. När Förvaltningsrätten sagt sitt kan
detta knappast tolkas på annat sätt än att Förvaltningsrätten inte förmår se helheten,
eller att någon eller några med stor makt låtit förstå att Förvaltningsrätten inte ska
se till helheten.
 
Gäller det sistnämnda, vilket just nu ses som högst troligt, gäller det ju att hitta
ett skäl för att komma fram till ett domslut helt på tvärs vad man borde komma
fram till.
 
DÅ KAN DET JU VARA BRA ATT INTE SE TILL HELHETEN, OCH DET GÖR MAN
DEFINITIVT INTE.
 
Likt en papegoja, känns det igen, upprepar man att elevernas säkerhet inte står på
spel.
 
Ingen har hävdat att elevernas säkerhet står på spel, vare sig Skolinspektiionen
eller någon annan.
 
DÄREMOT HAR SKOLINSPEKTIONEN HÄVDAT ATT LUNDSBERG I MÅNGA AV-
SEENDEN INTE LEVT UPP TILL SKOLLAGEN, VILKET STYRELSEN I VISSA AV-
SEENDEN MEDGIVIT.
 
Förvaltningsrätten menar då också att elevhemmet "KANSKE" inte står under Skol-
inspektionens tillsyn.
 
Man upprepar även här, likt en papegoja, att det "KANSKE" är så. Denna papegoj-
attityd tyder på att man själv inser att "KANSKE" inte är så väl underbyggt.
 
 
SKULLE EN INTERNATSKOLA FRÅNSÄGAS ALLT ANSVAR FÖR VAD SOM HÄN-
DER PÅ ETT NÄRLIGGANDE ELEVHEM, ÄVEN NÄR SÅ SKER MED LEDNINGENS
GODA MINNE, DÅ  HAR VI HAMNAT I RENA DÅRHUSET.
 
Och där tycks förvaltningsrätten ha varit på besök.
 
Rättvisa är ingen vetenskap, och har aldrig varit en vetenskap, att subjektiva inslag ofta
styr måste man nog leva med.
 
Men man ska inte leva med att dessa subjektiva inslag styrs av att någon eller
några med makt låter förstå att ett domslut bör se ut på ett visst sätt.
 
EN SKANDAL HAR ALLTSÅ NU BLIVIT TVÅ SKANDALER.
 
 
Öhh ??
AE
 
 
 
 
 
 
 

BÄTTRE MED ETT ÖGON ÖPPET ÄN INGET ALLS

Folkpartister öppnar upp ögonen för verkligheten
 
Att folkpartister kan överraska, det vet vi sedan länge, den negativa överraskningarna
har varit ofta återkommande.
 
Men folkpartister kan även överraska positivt visar det sig nu.
 
IGÅR ÖVERRASKADE FREDRIK MALM MEN ATT INSE ATT FN ÄR PARALYSE-
RAT I SYRIENFRÅGAN MEN ATT NÅGOT ÄNDÅ MÅSTE GÖRAS.
 
Att framföra detta på ett lugnt och tydligt sätt motiverade att kvällens ros gavs till
Fredrik Malm.
 
Fredrik Malm är annars inte den som omgivningen ser som värd en röd ros.
 
HAN TYCKS VARA DEN ENDE I ALLIANSREGERINGEN, SOM HAR DEN UPP-
FATTNINGEN ATT ÖVERLEVANDE FRÅN FÖRINTELSEN SKA FÅ LEVA RES-
TEN AV SITT LIV I ETT FRITT iSRAEL.
 
Resten av Alliansregeringen tycks ha helt motsatt uppfattning, ju fler judar som inte
överlever, desto bättre.
 
Och i Malmö har man ihop med Ilmar Repalu lyckats över förväntan.
 
DÄR FINNS INTE LÄNGRE MÅNGA JUDAR SOM LYCKATS ÖVERLEVA.
 
Plötsligt dyker också Birgitta Ohlsson upp i Tv soffan och ger uttryck för samma
uppfattning som Fredrik Malm.
 
NÅGOT MÅSTE GÖRAS, OCH GÖR INTE ETT PARALYSERAT FN DET MÅSTE
NÅGON ANNAN GÖRA DET.
 
Vad tar åt Birgitta Ohlsson och Fredrik Malm, här har ju slälvaste ansvarspredikan-
ten sagt att ett paralyserat FN ska lösa krisen.
 
Uttalandet i Tv soffan motiverar att Birgitta Ohlsson också får en ros, men bara
en liten ros, en mycket liten ros.
 
TALAR MAN MED KLUVEN TUNGA SKA MAN JU INTE HA EN HEL ROS, OCH
VISST TALAR BIRGITTA OHLSSON MED KLUVEN TUNGA.
 
Motståndet mot kemiska stridsmedel kan ju inte vara så stort om man lägger ner
både själ och hjärta för att slåss för att jämlikhetskämpar i andra länder ska tas
emot i Sverige och visa sin jämlikhetssträvanden genom att kasta svavelsyra i an-
siktet på kvinnor som vanhedrar familjen.
 
För svavelsyra är väl en kemiska produkt som kastas i ansiktet på kvinnor
som vanhedrar familjen inom vissa kulturer.
 
Så är man för det ena kan man ju inte vara emot det andra.
 
ELLER ??
 
För det kan väl inte vara så illa att reaktionen är en förlängning på ryggmärgen ?
 
FÖR ANVÄNDANDET AV VISSA KEMISKA VAPEN REAGERAR MAN MYCKET
STARKT, FÖR ANVÄNDANDET AV ANDRA INTE ALLS.
 
Så  en hel ros verkar att ta i lite för mycket. 
 
Men ändå, en liten bit mot verkligheten är bättre än ingen bit alls mot verkligheten.
 
 
Inflationsros
AE
 
 
 
 
 
 
.
 
 

VÅR VARDAG FÅR ETT NYTT SPÄNNANDE INNEHÅLL

Mångfald och tolerans går hand i hand
 
Men bara ibland, inte alltid.
 
Vi har under många år under trevande former försökt att underlätta för funktions-
hindrade att röra sig så fritt det går  i samhället.
 
Många små trevande steg, men riktningen har i allt väsentligt varit den rätta.
 
Fortfarande återstår ändå mycket att göra.
 
Det som hitintills gjorts har bland annat varit att förse tåg och bussar med entreer,
som gjort det möjligt för funktionshindrade att ta sig ombord.
 
Nu undrar man till vilken nytta.
 
På en buss i Haninge lyckades en funktionshindrar med hjälp av sin assistent ta
sig ombord med en buss. Väl ombord på bussen, funktionshindrad, assistent och
rullstol, skulle biljett köpas.
 
MEN DÄR VAR DET STOPP, TROTS ATT DET FANNS MÅNGA LEDIGA PLAT-
SER PÅ BUSSEN, FICK ASSISTENTEN SVARET.
 
INGEN RULLSTOL PÅ BUSSEN, NI FÅR STIGA AV, PUNKT SLUT.
 
Övriga passagerare blev naturligsvis uppbragda, men i vanlig ordning så ingrep in-
gen utan funktionshindrad fick lämna bussen med sin rullstol och se bussen fara vi-
dare.
 
Till bussbolagets fördel må sägas att man bestämt tog avstånd från det inträffade,
och menade att funktionshindrade med rullstolar ska få åka med deras bussar.
 
Efter att ha tittat lite närmare på omständigheterna uppges bussbolaget ha
blivit lite mer förstående för vad som inträffat.
 
DET VAR JU BARA EN KULTURAVVIKELSE, DÅ DET VAR EN ARAB SOM
KÖRDE BUSSEN, SÅDANT MÅSTE VI LÄRA OSS ATT LEVA MED.
 
Måste vi ??
 
 
AE
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
 
I går blev det känt att FRA medverkat i NSA olagliga avlyssning av medborgarna och att
vi lämnat underlag, som gör det möjligt för NSA att bedriva denna olagliga avlyssning.
 
Jag hoppas nu att alla förstår varför vi valde att inte ta upp denna fråga i våra samtal. Jag
utgår också ifrån att alla erinrar sig de lögner vi lämnade den i debatt som rasade kring
vår egen FRA lagstiftning. Jag hoppas att alla nu förstår att vi var tvungna att ljuga och
inte säga som det var.
 
Vi har ju makten att värna om och den kan vi ju inte behålla om vi alltid säger som det är.
 
Vi får nu uppgifter från S:t Petersburg, som tyder på att Obama och Putin inte kan sitta
nära varandra, och en del tycker detta är löjeväckande.
 
Det är inte alls löjeväckande, vi politiker är sådana, även här i Sverige, Titta bara på hur
vi agerat mot sverigedemokraterna, där har vi inte kunna sitta på samma våning, inte va-
ra i samma rum, inte stå vid samma kopiator, inte åka i samma bil och mycket annat.
 
Nej, löjeväckande är det inte, det är tecken på ansvarsfullhet, i vart fall i moderat tapp-
ning.
 
Vi blev lite besvikna på Obamas besök i synagogan, vi hade helst sett att han inte så tyd-
ligt lyft fram att vi underblåser judeförföljelser mest i Europa.
 
Det väckte härom dagen uppmärksamhet när Joyce Kimwaga lämnad Arbetsförmedlin-
gens styrelse för att hon satt på dubbla stolar. Min gode vän, moderaten Lars Härnström,
förklarar nu detta med att hon såg det som naturligt att sitta på två stolar då hon kom från
Afrika och att det bara var fråga om en kulturavvikelse.
 
En liknande kulturavvikelse såg vi härom dagen när två grovt kriminella invandrare blev
skjutna till dös i Göteborg.
 
Vi måste se detta som tillfälliga händelser, inom ett antal år kommer den typen av händel-
ser inte att vara kulturavvikelser, det kommer att tillhöra rutinerna. Då kommer det att vara
en kulturavvikelse att inte vara beväpnad och skjuta ihjäl andra.
 
Härom dagen tog vi beslutet att ge permanent uppehållstillstånd för alla som uppger att de
kommer från Syrien.
 
Vi får nu hjälp att marknadsföra denna ansvarsfulla politik. I de flesta arabiska tidningar kan
man nu läsa att man ska uppge att man är syrier, om man vill åka till Sverige och hämta
pengar.
 
Särskilt uppskattar dessa skribenter att vi ser en kontroll av identitetshandlingar som ett
brott mot mänskliga rättigheter. Man uppmanar därför alla som uppger sig vara syrier
att kasta alla identitetspapper vid passeringen av den svenska gränsen.
 
Detta ser vi med tillfredsställelse på, då det underlättar Migrationsverkets arbete. Man hit-
tar då ingenting, som kan medföra att man inte sätter tilltro den angivet ursprungsland.
Det är så man river en ansvarsfull flyktingpolitik.
 
IMF varnar nu för en bostadsbubbla, då man menar att vår skuldsättning inom bostads-
sektorn är högre än i andra länder och att vi amorterar mindre och långsammare än an-
dra.
 
Detta har varit en medveten strategi från vår sida och gett oss möjligheter att få väljarna
att tro att de har mer i plånboken än de har.
 
Vi har länge själva varit oroliga för hur detta ska kunna lösas, men den oron har släppt
efter de senaste väljarundersökningarna.
 
Nu kommer denna oro att övertas av oppositionen och vi kommer självklart hävda att
de kommit till dukat bord och sedan äventyrat landets ekonomi. Det är så vi driver an
svarsfull ekonomisk politik.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
 
AE
 
.

SANDLÅDAN I S:T PETERSBURG

Världens största ledare bygger sandslott
 
G 20 mötet kommer ju vid en tidpunkt, då världen tycks överhopad av problem, som
vanligt frestas man nästan säga.
 
En utdragen ekonomisk kris, Syrien krisen och stora spänningar mellan USA och Ryss-
lands ledare.
 
Det saknas inte problem att tackla på mötet, och alla krafter borde ju då samlas
kring dessa problem och försöka hitta lösningar och öppningar.
 
MAN VILL JU UTGÅ IFRÅN ATT VÄRLDENS MÄKTIGASTE MÄN SKA VARA MEST
LÄMPADE FÖR DESSA UTMANINGAR.
 
Inledningen på mötet ger ju inga positiva "vibbar", om de uppgifter, som kommer ut är
korrekta.
 
Mötesordning och placeringar brukar ju ofta vara föremål för mer käbbel än själva för-
handlingarna, men nu tycks hanteringen av placering under mötet blivit mer än käbbel.
 
För att undvika "bråk" om placeringar placerades mötesdeltagarna i viss alfabe-
tisk ordning.
 
DET VISAR SIG DÅ, MED DETTA ALFABET, ATT PUTIN OCH BARACK OBAMA
SITTER SÅ NÄRA VARANDRA, ATT DET "BARA" SITTER EN ANNAN MELLAN
DEM.
 
Detta klarar världens mäktigaste män inte av utan man tar till ett annat alfabet, som gör
att dessa två, tillhörande världens absolut mäktigaste män, inte behöver sitta så nära
varandra.
 
I denna anda ska man alltså diskutera och försöka hitta lösningar på aktuella
problem i världen.
 
DÅ ERFORDRAS NOG ATT MAN LÄMNAR HINK OCH SPADE ÅT SIDAN OCH
KRAVLAR SIG UPP UR SANDLÅDAN.
 
Är uppgifterna korrekta lär det nog bara byggas sandslott under mötet, i sandlådan.
 
 
 
G 20 mötet har inletts.
AE
 
 
 

FREDRIK MALM ROSAR DEBATT

En strimma av ljus i Alliansregeringen
 
Kvällens debatt handlande bland annat om Syrien krisen, en kris som hitintills tycks
vara olöslig.
 
Ett handlingsförlamat FN / Säkerhetsråd, som vare sig kan eller vill, Kina och
Ryssland på tvären , ett USA som inte vet om man vill, och man vill så ska det
vara ett litet "vill" och mänger av politiker som hamnat långt utanför verklighe-
ten.
 
Och skulle USA komma fram till att man agerar, vilket tycks troligt att så sker, så ska
man agera så att det inte märks för mycket, och absolut inga planer på vad som kom-
mer efter en missilattack.
 
Man behöver ju inte tillhöra den intellektuella eliten för att inse att vägen till lösning
just nu inte går via ett handlingsförlamat säkerhetsråd.
 
Frågan är då om man ska göra något överhuvudtaget.  "Alla" tycks vara eniga
om att användandet av kemiska vapen är ett så stort brott mot olika konventio-
ner, att man måste göra något.
 
ATT  DÅ ANSE ATT MAN MÅSTE GÖRA NÅGOT OCH SAMTIDIGT HÄVDA ATT
DET SKA GÖRAS VIA ETT HANDLINGSFÖRLAMAT SÄKERHETSRÅD TYDER
INTE PÅ NÅGRA STÖRRE INSIKTER, KNAPPAST NÅGRA ALLS.
 
Till denna grupp, som tycker att ett handlingsförlamat säkerhetsråd ska göra det det
vare sig vill eller kan, hör naturligstsvis vår egen ansvarspredikant livligt påhejad av
Carl Bildt den Store.
 
Båda tycks vara utrustade med fördröjningsnipplar, som medför att verklighe-
ten inte nått fram, ännu.
 
Så det är inte bara säkerhetsrådet som är handlingsförlamat.
 
SÅ TOTALA LÅSNINGAR OCH ETT KOMPAKT MÖRKER.
 
I detta kompakta mörker sitter då Fredrik Malm på bästa sändningstid i debatt och
säger sin mening lugnt och städat, till skillnad från en del andra deltagare.
 
ETT BROTT HAR SKETT MOT FN KONVENTION, NÄR MAN ANVÄNDER KEMISKA
VAPEN, OCH BROTTET ÄR SÅ GROVT ATT MAN MÅSTE GÖRA NÅGOT. GÖR DÅ
FN INGET MÅSTE NÅGON ANNAN GÖRA DET. MEN DET RÄCKER INTE MED ETT
MILITÄRT ANGREPP, VARE SIG DET ÄR LITET ELLER STORT, DET MÅSTE FÖL-
JAS UPP AV EN POLITISK PROCESS, SOM TAR VID NÄR ANGREPPET UPPHÖRT.
 
Kan det bli mer rätt, och ändå har ingen av världens stora tänkt i dessa termer.
 
Där råder ett kompakt mörker och totala låsningar.
 
OCH DÅ KOMMER  LÖSNINGEN FRÅN EN FOLKPARTIST, LUGN OCH SANSAT,
SOM OM DET VORE DEN NARURLIGASTE SAKEN I VÄRLDEN.
 
Fredrik Malm kanske borde ta ett samtal med sin regeringschef och förklara för honom
att säkerhetsrådet är handlingsförlamat och vare sig vill eller kan göra vare sig det ena
eller det andra, för det tycks inte ha trängt fram där.
 
Så Fredrik Malm är definitivt värd kvällens ros, borde kanske byta plats med Carl
Bildt den Store, så att det blev lite ordning på UD.
 
I debatt deltog också en färgglad kvinna med syriskt ursprung, som var allt annat än lugn.
Dt behövs inte många av den sorten innan vi har  Syrien krisen förflyttad till Sverige.
 
         
 
AE
 
 
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt  ansvar för landet      
 
Många har ställt sig frågande till varför Barack Obama valde att stanna upp just I Sverige
under sin färd till S:t Petersburg. Vi ställde den frågan till honom under middagen igår
kväll och han uppgav då att han valde att stanna upp i Sverige för att få en klar bild av
hur det kan tänkas se ut i ett härjat Syrien.
 
Vi pekade då på de båda dödsskjutningarna i Biskopsgården, Göteborg, och de bilbrän-
der som just pågick i Husby samt den stenkastning mot polisbilar som också pågick.
 
Jag valde att inte informera Barack Obama om att de som sköts i Göteborg sköts för
att polisen sköt en man i Husby, det är bara i Sverige vi förstår den typen av samband.
 
Barack Obama förklarade sig senare under kvällen nöjd med besöket och uppgav att
han fått en god bild av hur det kan tänkas se ut i ett härjat Syrien.
 
Jag fick också en förfrågan hur vi avsåg att lösa den syriska konflikten i Sverige och
jag informerade då honom om vår framgångsrika brottsbekämpning och att vi bedöm-
de att vi skulle komma att likna Chicago under 40 talet, bara vi fick ytterligare en man-
datperiod på oss.
 
Barack Obama gratulerade oss också till våra generösa vapenlagar, han visste inte att
det var tillåtet att alla som valde att besöka landet tilläts att bära vapen.
 
Media framför nu att Barack Obama ljög under presskonferensen angående sin stånd-
punkt i Syrien krisen, om den så kallade röda linjen.
 
Vi har nu fått en förklaring till denna lögn, och det var en ren artighetsgest.
 
Då Barack Obama fått vetskap att jag ljuger så mycket som jag gör, bland annat i kon-
stitutionsutskottet, ville han som en artighetsgest ljuga lite också, och det kan man ju
både förstå och uppskatta.
 
Vi står nu inför en valrörelse och ingen kan väl ha undgått att vi satsar på pensionärerna.
Vi ger dem nästan lika mycket mer i plånboken, som vi tar ifrån dem ur plånboken. Men
vi nöjer oss inte med detta, vi går också handfast tillväga för att värva röster i denna grupp.
 
Alla i Alliansregeringen är nu tillsagda att ta varje tillfälle i akt för att värva de äldres rös-
ter.
 
Själv fick jag ett gyllene tillfälle igår på vägen hem efter det jag tillåtit en audiens för Ba-
rack Obama.
 
En äldre kvinna föll då handlöst ner på gatan och gjorde sig så illa att hon inte kunde re-
sa sig upp.
 
Till en början försökte jag som vanligt se åt ett annat håll, men insåg plötsligt att det
fanns en röst att värva, och skyndade fram till hjälp.
 
Den gamla damen blev oerhört tacksam och frågade om hon kunde gengälda detta på
något sätt, Jag försökte mig då på ett leende, inte så framgångsrikt det måste jag erkän-
na, och sa att visst kunde hon hjälpa mig.
 
Den bästa hjälp jag kunde få var att hon röstade på moderaterna i nästa val.
 
Jag fick då till svar att hon slagit sig i knät, och inte i huvudet.
 
Jag förstår fortfarande inte vad hon menade, jag sa aldrig att hon slog sig i huvudet.
 
I delar av Berlin försöker man nu efterlikna vår framgångsrika och ansvarsfyllda flyk-
tingpolitik. För att inte misshaga muslimer har man bestämt att julfirande inte får ske
på offentliga platser, så bland annat julgranar kommer att bli bannlysta.
 
Waberi var direkt framme när han fick höra om detta, och krävde att vi också skulle
förbjuda julgranar i alla offentliga rum.
 
Vi får ta detta under övervägande, själv har jag aldrig tyckt om julgranar, de tycks på
något sätt som något typiskt svenskt.
 
Och dessutom vill vi ju inte att Waberi ska uppmuntra sina vänner att bli mer rastlösa,
så att de bränner mer bilar, så det finns mycket som talar för att vi inte kommer att få
se julgranar ute framöver.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av E en fortsatt trevlig
dag.
 
             
 
 

HATT HATTAR OMKRING

Anna Karin Hatt hattar omkring - igen
 
Många vill höra och synas, när de kanske inte borde höra och synas.
 
Dagen före Barack Obamas besök ville Anna Karin Hatt höras och synas.
 
MED HÄNSYN TILL VAD SOM SAS HADE DET KANSKE VARIT BÄTTRE OM
HON INTE HÖRTS OCH SYNTS.
 
Hatt hattar alltså omkring och kritiserar riskkapitalbolagen för att de borde inves-
tera mer inom miljöteknikområdet.
 
En önskvärd, men naiv inriktning, vare sig världen eller riskkapitalbolagen
ser ut på det viset.
 
Hatt hattar vidare och menar:
 
JAG TYCKER DET VORE BRA OM SVENSKA RISKKAPITALISTER FICK UPP
ÖGONEN FÖR MILJÖTEKNIKBOLAG.
 
Lite väl mycket hattande nu, om det är något svenska riskkapitalister fått upp ögo-
ne på, så är det bland annat miljöteknikbolag.
 
Och deras öppna ögon har funnit att lönsamheten inom detta område är så låg
att investeringar ofta inte framstår som lönsamma.
 
SÅVITT MAN INTE FÅR STATSBIDRAG FÖRSTÅS.
 
Det vore en fördel om Hatt hattade omkring med öppna ögon i stället för slutna ögon,
hon har ju i alla fall lyckats bli minister.
 
Och varför skulle riskkapitalisterna riskera sina egna pengar inom detta område, de
är inte kända för att hatta omkring med sina investeringar.
 
Skälet är lika enkelt som tydligt.
 
VARFÖR SKA DE DRÄNERA SINA EGNA KASSOR NÄR DE KAN DRÄNERA DET
OFFENTLIGAS KASSOR MED INVESTERINGAR INOM VÅRD- OCH SKOLSEKTOR,
DÄR AVKASTNINGEN MÅNGA GÅNGER FRAMSTÅR SOM BÅDE UTMANANDE
OCH PROVOCERANDE.
 
Det borde Anna Karin Hatt få upp ögonen för, hon har ju i alla fall lyckats bli minister.
 
 AE
 
 

TILLVÄXTEN -MODERATERNAS NYA RELIGION

Hallandsåsen spränger alla tillväxtprognoser
 
Så firar tillväxtvänner då äntligen med champagne, tunneln genom Hallandsåsen
är ett faktum.
 
Och tillväxten vet inga gränser, en ursprunglig kostnadskalkyl på ungefär
1000 000 000 har man lyckats få upp till 11 500 000 000, en tillväxtutveckling
inget annat land kommer i närheten av.
 
Och tågresenärerna kan planera för ett nytt liv.
 
TIDSVINSTEN FÖR EN RESA GENOM ÅSEN I STÄLLET FÖR RUNT ÅSEN
BLIR FLERA MINUTER, LANDETS EKONOMI ÄR RÄDDAT FÖR FLERA DE-
CENNIER FRAMÅT.
 
Och vistelsen på kontinenten kan förlängas med flera minuter.
 
Den lyckade satsningen var helt oväntad, ansvarig minister på den tiden häv-
dade att vi inte skulle räkna med någon större tillväxtpåverkan, kostnadsramen
skulle hållas, och någon risk för miljöskador fans det då rakt inte.
 
Det var då det, men inte mycket tycks annorlunda idag.
 
Mot bakgrund av detta framgångsrika projekt, Bottniabanan och några andra lika
framgångsrika projekt undrar man varför Anders Borg oroar sig för tillväxten de
närmaste åren.
 
Förbifart Stockholm, Citytunneln, dubbla spår över Öresund och beslutade
infrastruktursatsningar inom spårbunden trafik bör väl vara tillräckligt för
att ge tillväxtyra många år framåt i tiden.
 
Kan 1 000 000 000 bli 11 500 000 000 bör väl 80 000 000 000 (beslutade infra-
sturktursatsningar) kunna bli minst 800 000 000 000.
 
Så tillväxten ska vi nog inte behöva bekymra oss över på många.
 
MEN VI KOMMER ATT FÅ BEKYMRA OSS ÖVER MYCKET ANNAT UNDER
MÅNGA ÅR.
 
Alla tycks inte må så bra i tillväxtyran.
 
 
 
 
Indien hade sin heliga ko, vi har nu vår heliga åsna.
AE
 
 
 

MILJÖPARTIET KLARAR MILJÖMÅL

Partiet gör stora framsteg inom miljöområdet
 
Från att ha gått ifrån att vara ett enfrågeparti har Miljöpartiet utvecklats till ett parti
med stor bredd.
 
Samtidigt har partiet lyckats förena olika målsättningar, där partiet intagit och intar
en extrem hållning.
 
Att partiet står för en extrem hållning när det gäller att begränsa koldioxidutsläpp
är nog de flesta överens om.
 
De flesta är nog också överens om att partiet, tillsammans med centerpartiet, in-
tar även en extrem hållning inom migrationsområdet.
 
ÖPPNA GRÄNSER FÖR HELA VÄRLDEN.
 
Nu tycks man ha lyckats med konststycket att förena dessa målsättningar på ett
konstruktivt sätt.
 
Samtidigt som nyanlända ökar kraftigt på vissa orter, minskar också koldioxidutsläp-
pen kraftig på samma orter.
 
I kommun efter kommun gör nu Miljöpartiet stora framsteg, och koldioxidutsläp-
pen minskar dramatiskt.
 
Nu senast minskar koldioxidutsläppen kraftigt i Västerås, och Miljöpartiet jublar. Även
Fredrik Reinfeldt jublar och försöker få Barack Obama att ta ett lika stort miljöansvar
som Sverige.
 
Många ställer sig nu undrande till hur Miljöpartiet kan nå så stora framgångar i sin
hjärtefråga.
 
Medlen är enkla och kostar inte så mycket, beroende på vem som räknar är bäst att
tillägga.
 
Regelbunden och omfattande stenkastning mot bussar, stenar kostar inte så
mycket, vandaliserade busskurer och brinnande kundvagnar framför bussar
i trafik.
 
SOM EN KOMMUN I EN LÅNG RAD AV KOMMUNER HAR NU VÄSTERÅS TA-
GIT SITT FÖRNUFT TILL FÅNGA OCH PÅVERKAS AV VÅR NYA MILJÖRÖR-
ELSE.
 
Man ställer in busstrafiken, som en kommun i en lång rad av kommuner, och minskar
därmed koldioxidutsläppen.
 
Genial lösning, stora effekter till låga kostnader.
 
BEROENN PÅ VEM SOM RÄKNAR ÄR DET FÖRSTÅS BÄST ATT TILLÄGGA.
 
Som svensk får man ytterligare ett område att vara stolt över, inget annat land har
förmått dra ner koldioxidutsläppen så kraftigt, möjligen med undantag för Gaza-
remsan, med så enkla och billiga medel.
 
I framkanten på ytterligare ett område alltså, precis som i framkanten när det gäller
friskolor och kunskapsutveckling.
 
Men det stannar inte vid dessa framgångar.
 
MINSKNINGEN AV KOLDIOXIDUTSLÄPPEN HAR SKETT UTAN ATT POLISEN
SKJUTIT EN MAN I HUSBY.
 
Man undrar hur Miljöpartiet bär sig åt.
 
 
Vår nya miljörörelse
AE
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
I dag känner jag mig upprymd, tänk att bara för en dag, en enda dag, få sola sig i glan-
sen för en som betyder något. Det är inte många moderater förunnat.
 
Vårt beslut att ge alla syrier permanent uppehållstillstånd har väckt en viss förvåning.
Beslutet bygger inte bara på humanitära principer, det är också tänkt att underlätta
Migrationsverkets arbete.
 
Hitintills har ju alla som uppgett sig vara somalier fått uppehållstillstånd, men detta har
skapat stora problem, alla ser ju inte ut som somalier. Migrationsverket har försökt lö-
sa detta genom att vara generösa, särskilt med dem som  saknat alla identitetshandlin-
mgar men i vissa fall har svårigheterna varit för stora, en kines kan ju inte gå för att vara
somalier.
 
Genom att nu öppna upp för att alla även kan uppge att de är från Syrien ger vi alla
flyktingar en större valfrihet, kan de inte komma in genom att falskt uppge att de är
från Somalia, bör de kunna komma in genom att falskt uppge att de är från Syrien.
 
Vi tänker också att underlätta denna valfrihet, genom att säkerställa att fler pass tap-
pas och säljs vidare.
 
Vi får nu uppgifter, som tyder på att en familj från Syrien får betala 400 000:- för att
smugglas till Sverige. Vi tycker inte att detta är en rättvis fördelning, varför vi kommer
att ta upp förhandlingar med smugglarna, om de inte ska avstå en del som smuggel-
skatt.
 
Alla minns ju hur jag varnade Tomas Billström för att han lät tungan slinta Nu har han
låtit tungan slinta igen och hävdar att andra länder ska visa sig lika solidariska som
Sverige när det gäller att välkomna syrier.
 
Det är ju nästan så att man kan bli förbannad, här har jag under alla år hävdat alla ny-
anlända kommer till Sverige för att rädda vår välfärd och att varje enskild utgör ett net-
totillskott till ekonomin, och så kommer Tomas och antyder att de kan vara en belast-
ning.
 
Man kan ju bli förbannad för mindre.
 
Ska man tala om solidaritet så är det ju vi som ska vara solidariska och dela med oss
av alla som kommer till Sverige, men det kan jag säga bestämt att vi inte gör.
 
Vi måste tänka på oss själva i första hand.
 
Putin vänder nu också i frågan om att kunna ställa upp inför ett angrepp mot Syrien,
något som försvårar för oss. Vi har ju tänkt som Putin och hur ska vi då tänka nu,
vi kan ju inte plötsligt vara för krig, eller kan vi ?
 
Bara vi själva slipper ställa upp, kanske vi kan tänka som Putin.
 
En intressant studie i USA visar nu att män blir deprimerade om det visar sig att de-
ras hustrur är mer framgångsrika. Detta har vi vetat länge och vi har tagit hänsyn till
detta i vårt jämlikhetsarbete.
 
Genom att låta min gode vän Waberi styra detta arbete, kommer vi att gå mot en situa-
tion där olydiga kvinnor får slås och där de inte får gå ut utan sällskap och iklädd tröja.
Vi räknar då med att männen blir mindre deprimerade.
 
Det kommer nu uppmuntrande uppgifter att kyrkovalet rymmer mycket valfusk, som syf-
tar till att sverigedemokraterna inte ska få några röster.
 
Detta ställer jag mig bakom, man får inte driva demokratiseringspolitiken för långt, och
man har definitivt passerat gränsen om man väljer in sådana jag inte vill ta i med tång.
 
Nu har ytterligare en oegentlighet avslöjats inom Arbetsförmedlingens styrelse. Vi ser
med oro på denna utveckling, ska man ställa den typen av krav, så får vi svårt att pla-
cera våra moderata politiker, vana som de är vid att sko sig.
 
När det gäller  just Arbetsförmedlingens styrelse kanske vi ändå inte ska vara så oro-
liga. Där har vi j placerat vår moderat Christina Johansson, och så länge hon kan klam-
rar sig fast, behöver vi inte riskera några ingripanden mot korruption.
 
Våra försvarsansträngningar medför nu att vi graderar upp den beridna högvakten. I
ett första skede blir den beridna högvakten en beriden högvakt till fots, genom att vi
tar bort de urbarbariska hästarna,. I ett senare skede kommer vi att tillföra kameler
så att högvakten blir kamelburen, det stämmer också bättre med den politik vi för idag.
 
Arbetsförmedlingen har redan tidigare förberett detta genom att anordna kamelskötar-
kurser.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig.
dag. Jag hoppas att det fuskas så mycket som möjligt i kyrkovalen, så att inte en enda
sverigedemokrat väljs in.
 
Själv kommer jag under dagen att upplysa Barack Obama hur man skapar en stark offent-
lig ekonomi på medborgarnas bekostnad.
 
             
 
AE
 

ARROGANSENS TYDLIGA SPRÅK

Storhet och fall
 
Nokia affären har rönt stor uppmärksamhet och gett anledning till många ana-
lyser och debattinlägg.
 
Alla har inte varit odelat positiva.
 
Dagens Industri pekar på den dominans Nokia haft under många år och
att detta delvis ligger bakom den kultur inom bolaget, som nu lett till
så stora förluster av marknadsandelar att mobiltelefondelen måste avveck-
las.
 
DI SKRIVER ATT DOMINANS BOR OFTA GRANNE MED ARROGANS.
 
Så långt borta, ända i Finland, och ändå så nära, i Rosenbad.
 
Dominans bor ofta granne med arrogans, DI beskrivning skulle lika gärna
kunna gälla Rosenbad.
 
DÄR MODERATERNA DOMINERAR ÖVER ÖVRIGA ALLIANSPARTIER MED
ETT HÖGMOD SOM ÖVERGÅTT I ARROGANS.
 
Alla tycks på olika sätt försöka efterlikna Carl Bildt den Store i arrogans och
storhet.
 
När allianspartierna blir alltför provocerade av detta högmod och denna arrogans
slängs de till några brödsmulor för att hålla sig på mattan.
 
En del av brödsmulorna tycks också syfta till att de ska lycka kravla sig över 4 %
så att det fortfarande finns några att dominera över och vara arroganta mot.
 
Nokia, så långt borta och ändå så nära.
 
Nu återstår att se om det finns något att dominera över och vara arrogant mot ef-
ter september 2014.
 
 Bildt säger mer än ord.
AE
 
 
 
 

STRÅLGLANS MED LÅNTA FJÄDRAR

Att sola sig i andras strålglans
 
Vi känner igen det från många politikers försök att framstå större än de är.
 
Räcker man inte till på hemmaplan, för man söka strålglans på borta-
plan.
 
LÅNTA FJÄDRAR.
 
Tiittar man nu på den retorik, som används i samband med Barack Obamas
besök, ser man tydligt hur extremt detta nu tillämpas.
 
BARACK OBAMA KOMMER TILL SVERIGE FÖR ATT INFORMERAS OM
HUR MAN DRIVER MILJÖPOLITIK OCH SKAPAR EN STARK EKONOMI.
 
Det ger få lite andrum på hemmaplan, när man inte räcker till där.
 
Men lånta fjädrar, som allt annat lånat, måste lämnas tillbaks.
 
Redan i morgon är fjädrarna då återlämnade, och fortfarande är hemmaplan
hemmaplan, och fortfarande räcker inte det till, som inte räckte till i går.
 
Så mycket väsen för så lite, för att man ska kunna sola sig i strål-
glansen under en enda dag.
 
Nu är det bara att hoppas att så mycket av strålglansen sitter kvar, att man
har energi kvar att svetsa upp locken till avloppsbrunnarna.
 
RÅTTORNA DÄR NERE TYCKS HA BEDÖMTS SOM ETT STOR HOT MOT
RÅTTORNA OVAN MARK.
 
 
 
Visst imponerar det, helt klart., särskilt
på de arbetslösa.
AE
 
 
 

SVERIGES FÖRSVAR MODERNT OCH REDO

Otillgängligt och oanvändbart blir tillgängligt och användbart
 
Diskussionerna kring vårt försvarsförmåga har stundstals varit både hetsig och
livlig.
 
Men försvarsberedningens begåvade ordförande, med mångårig och bred
erfarenhet av försvarsutveckling, har kunnat lämna lugnande besked.
 
Vårt försvar ska bli tillgängligt, användbart och flexibelt.
 
En häpen omvärld har imponerats, inget annat land har nått så långt.
 
DE FLESTA ANDRA LÄNDERS FÖRSVARSUTVECKLING HAR STANNAT
VID ATT SKAPA OTILLGÄNGLIGA, OANVÄNDARA FÖRSVAR SOM BARA
KAN UPPTRÄDA NÄR FLEXIBILITET INTE ERFORDRAS.
 
Nu vässas den svenska försvarsförmågan ytterligare.
 
Försvarsminister Karin Enström, med en självbild från sin militära tid som medför
att hon måste förödmjuka landets ÖB, redovisar nu på regeringens hemsida hur
försvarsförmågan ska vässas ytterligare.
 
SYFTET ÄR ATT SKAPA ETT MODERNT FÖRSVAR SOM ÄR REDO ATT AN-
VÄNDAS.
 
Här får NATO sig en riktig känga i samband med Barack Obamas besök i landet
med ett modernt försvar som är redo att användas.
 
Här har NATO, och alla andra länder också för den delen, satsat alla försvars-
medel för att skapa ett omodernt försvar som inte är redo att användas.
 
Oron i omvärlden uppges nu vara stor och man riktar avundsjuka blickar mot
Sverige, som har ett tillgängligt, användbart och flexibelt försvar som är så mo-
dernt att det är redo att användas.
 
Särskild uppges oron öka i våra grannländer Norge och Danmark, där har man från
historien bittra erfarenheter av vad ett hot från Sverige kan medföra.
 
Inför denna kapprustning i Sverige meddelar nu både Norge och Danmark att
man kraftigt kommer att öks sina försvarsansträngningar och anslå kraftigt
ökade medel.
 
MAN UPPGER ATT MAN, UTIFRÅN DEN NYA HOTBILDEN FRÅN SVERIGE, KOM-
MER ATT KRAFTSAMLA PÅ UTVECKLING AV NYA ANTIFLOSKELVAPEN.
 
Försvarsministern på blixtbesök i Afghanistan under
samtal med tillgänglig och användbar soldat, som
är redo att användas.
AE
 
 
 

HÖGVAKTEN BLIR KAMELBUREN ?

Ska det sparas så ska det sparas
 
Vi har sedan vant oss vid att det ska sparas på allt vi tidigare satt värde på, inget
är längre heligt.
 
Särskilt ska det sparas på försvaret, inte ens marinen får vara kvar, trots att det
mesta inom Rosenbad tycks flyta omkring.
 
Nu tar man nya ansvarsfulla krafttag för att spara, spara, spara.
 
MARINEN GICK VÄL AN KAN MAN TYCKA, MEN NU GÅR ALLIANSREGE-
RINGEN TILL ANGREPP, PÅ DET SOM LIGGER OSS VARMAST OM HJÄR-
TAT.
 
Nu ska den beridna högvakten inte längre alltid vara beriden.
 
Den beridna högvakten ska ibland vara en beriden högvakt till fots.
 
Ryssarna skrattade sig för inte så länge sedan fördärvade över att vi inte hade
någon incidentberedskap, när de övade anfall mot viktiga mål i Sverige.
 
Och  skrattet övergick i skrattattacker, när de fick reda på att försvarsmi-
nistern utan försvar hade kjol.
 
Vad ska nu ryssarna säga när det allra heligaste av allt heligt blir utsatt för be-
sparing.
 
BERIDEN HÖGVAKT BLIR BERIDEN HÖGVAKT TILL FOTS.
 
Det blir inte bara ryssarna som skrattar den här gången.
 
Däremot lär väl inte turisterna i Stockholm skratta sig fördärvade, en av stadens
stora attraktioner försvinner.
 
Samtidigt får man ju ge Alliansregeringen en eloge för dess konsekvens, i vart fall
när det gäller besparingar inom försvaret.
 
Har vi inget försvar ska vi ju inte heller ha en beriden högvakt.
 
MAN FÅR VÄL ANTA ATT DET INTE LIGGER LÅNGT BORT ATT VI NU FÅR
EN CYKLANDE HÖGVAKT, FÖR HÄR ÄR MAN REDAN UTE OCH CYKLAR
RIKTIGT ORDENTLIGT.
 
Förresten kanske det är ett led i ansvarspredikantens ambition att avveckla vad
han kallar urbarbarisk svensk kultur, vem vet.
 
Fast man ska kanske inte misströsta för mycket, ofta dyker det upp oväntade lös-
ningar.
 
Kunde Arbetsförmedlingen arrangera kurser för kamelskötare, vilket de gjort,
borde kanske högvakten kunna bli kamelburen.
 
DÅ BEHÖVER VI JU INTE HELLER HA BESVÄR MED INSLAG AV SVENSK
KULTUR.
 
Det vore att slå många flugor i en smäll, det gäller bara att få Arbetsförmedlingen
att ställa upp med kamelskötare, något som borde vara möjligt om styrelsen fick
tillräckligt med mutor.
 
Nu är det bara kamelerna som fattas.
 
AE
 

KORRUPTION INOM ARBETSFÖRMEDLINGEN

Styrelsen i Arbetsförmedlingen har gjort det igen
 
Blivit avslöjad med fingrarna i syltburken för att med makten som plattform sko sig
själv.
 
Arbetsförmedlingen börjar nästan påminna om sagan om de tio små negerpojkar-
na.
 
Först försvann den förste, sedan försvann den andre och sedan försvinner
den tredje.
 
SNART ÄR DET KANSKE BARA ARBETSLÖSA KVAR, MEN DET SPELAR
KANSKE INGEN ROLL MED DE INSATSER ARBETSFÖRMEDLINGEN TYCKS
GÖRA.
 
Nu försvinner alltså styrelseledamoten Joyce Kimwaga Lundin, efter att ha avslö-
jats med fingrarna för att med makten som plattform sko sig själv.
 
Bakgrunden är då att hon suttit i AF styrelse och beslutat om och ansvarat för me-
delstilldelning till organisationen NEEM, som haft till uppgift att hjälpa nyanlända
ut i arbetslivet.
 
Själv har hon då haft intressen i NEEM.
 
Upprördheten hinner inte lägga sig efter generaldirektören som efter omfattande
fiffel fick med buller och bång fick lämna sin post.
 
Innan styrelsens ordförande, moderaten Christina Johansson, också med
buller och bång, får lämna sina sysslor på annat håll.
 
OCH SÅ NU KIMWAGA, SOM MED BULLER OCH BÅNG FÅR LÄMNA SINA
LÖNSAMMA INTRESSEN I NEEM.
 
Man blir förvånad att den ansvarsfulla Alliansregeringen lyckas skramla ihop så
mycket skräp på ett och samma nästa, det är ju nästan så att man blir impone-
rad.
 
Nu försöker anhanget i Rosenbad att lägga ut lite dimridåer och man menar att
Kimwaga suttit på två stolar och att detta inte är lämpligt.
 
KIMWAGA HAR INTE SUTTIT PÅ TVÅ STOLAR, HON HAR ÄGNAT SIG ÅT
REN KORRUPTION.
 
Att sitta på en myndighet och besluta om och ansvara för medelstilldelning till
en organisation man själv tjänar på att den får medelstilldelning, det är inte att
sitta på två stolar.
 
DET ÄR REN OCH SKÄR KORRUPTION.
 
Även generaldirektören gjorde sig skyldig till ren och skär korruption, när hon
tillsatte goda vänner på höga poster.
 
Även styrelseledamoten, moderaten Christina Johanssons agerande bör kunna
betecknas som ren och skär korruption.
 
Man ställer sig då frågande till hur man lyckats skrapa ihop så mycket av-
skräde på en och samma plats.
 
Det är ju Alliansregeringen, som tillsätter denna styrelse, och vetskapen bör ha
funnits att vissa i denna ansamling av korrupta ledamöter varit korrupta.
 
Om man med öppna ögon tillsätter en korrupt ledamot och med öppna ö-
gon låter denne (här dessa) ägna sig åt korruption, vad är man då ?
 
RIMLIGEN BÖR MAN SJÄLV BETECKNAS SOM KORRUPT, ALLT ANNAT
LÅTER LITE VÄL OSKYLDIGT.
 
Ser man inte det alla andra ser tycks inkompetensen vara högst betydande. I
det här fallet är minister Hillevi Engström ansvarig. Frågan om det inträffade
då hänger ihop med egen korruption eller inkompetens bör ställas.
 
Hillevi Engströms agerande  i samband med att generaldirektören avgick, spela
upp en charad som papegoja, vittnar om att beteckningen inkompetent inte känns
särskilt främmande.
 
MEN MAN KAN FAKTISKT VARA BÅDE OCH.
 
Det inträffade leder också tankarna till alla haverier i olika myndigheter där man
ägnat sig åt trolöshet i olika former och slösat bort offentliga medel på än det ena
och än det andra.
 
Det ingår som sagt i regeringens styre att styra dessa myndigheter, inklusive ar-
betsförmedlingen.
 
OM MAN BETECKNAR DENNA STYRNING SOM VAD FREDRIK REINFELDT
KALLAR KRAFTFULLT STYRE DÅ FINNS DET ANLEDNING ATT UNDRA HUR
ETT SVAGT STYRE SER UT.
 
Som inget styre alls, för ett starkt styre ser närmast ut som inget styre alls.
 
 
Korruption är korruption och inget annat oskyldigt, inte ens
i de finaste kretsarna.
AE
 
 
 
 
 
 
 
 

MYTBILDNING SOM MAKTMEDEL

Tillväxten och starka finanser som en myt
 
Kan man inte peka på reala framgångar inom politiken finns det ju alltid myter att
ta till.
 
Eric Ullenfån är inte ensam i Alliansregeringen om att ta till myter, när han
inte räcker till.
 
FREDRIK REINFELDT OCH ANDERS BORG TAR OCKSÅ TILL MYTER NÄR
DE INTE RÄCKER TILL.
 
Hur många gånger har vi inte hört till leda hur världsledande vi är när det gäller
tillväxt och starka offentliga finanser.
 
INGEN KAN SLÅ OSS PÅ FINGRARNA, ENLIGT FREDRIK REINFELDTS OCH
ANDERS BORGS MYTSKAPANDE.
 
Hur ser det ut i verkligheten, om man lämnar myternas värld, det ser definitivt inte
lika bra ut som i verkligheten.
 
Andreas Cervenkaskriver om detta idag i SvD på ett tydligt och klarläggande sätt.
 
De som vill ha en god och rättvis bild av Sveriges ekonomi bör läsa detta.
 
DE SOM HELLRE TROR PÅ MYTER BÖR AVSTÅ IFRÅN ATT LÄSA DETTA,
DE KAN JU FRÅN SIN RELIGION RUBBAD.
 
SvD pekar på den omständigheten att  vi sedan 2006 haft en tillväxt som är myc-
ket högre än alla andra, enligt myten.
 
SvD klarlägger på ett tydligt sätt att detta resultat får man om man mäter tillväxten
enbart sett till hur BNP förändras.
 
Svd hävdar att detta är ett felaktigt sätt att mäta tillväxten, då man måste jus-
tera för befolkningsutvecklingen, och då har befolkningen ökat i Sverige.
 
Svd beskriver detta dilemma som:
 
EN GRÄDDTÅRTAS STORLEK ÄR RÄTT OINTRESSANT OM MAN INTE VET HUR
MÅNGA SOM SKA DELA TÅRTAN.
 
Tar man hänsyn till hur många som ska dela tårtan och utgår ifrån SCB och ekonomi-'
fakta får man fram att tillväxten sedan 2007 är ackumulerat i en sådan storleksordning
att tillväxten per år, då hänsyn tagits till befolkningstillväxt, blir 0,6 %.
 
För att hålla ett land "rullande" brukar man hävda att tillväxten bör ligga på minst
2 % per år.
 
För att skryta över en tillväxt från 2007 till 2012, under vilken tid Alliansregeringen styrt,
som uppgår till 0,6 % per år måste man skapa en myt.
 
OCH DET HAR MAN GJORT.
 
Den andra myten man skapat är myten om de starka offentliga finanserna. För att kunna
skapa denna myt har man flyttat skuldsättning till enskilda hushåll. Det finns i dag inget
land inom EU, där de enskilda hushållen har en så stor skuldsättning som i Sverige mätt
på olika sätt.
 
SvD pekar här på det självklara i att man måste se på den totala skuldsättningen
i ett land när man bedömder skuldsituationen.
 
OCH DÅ GER INTE SIFFRORNA MYCKET UTRYMME FÖR SKRYT UTAN MAN MÅS-
TE SKAPA EN MYT.
 
SvD presenterar här en hel del sifferunderlag/statistik, som visar att Sverige ekonomiska
läge är allt annat än bra.
 
Tittar man enskilt på statsskuldens andel av BNP uppgår den till 36,5 % och det är detta
man skryter över och skapar en myt.
 
Som jämförelse anges att motsvarande siffra i USA är 105 %, men detta är bara en del
av sanningen.
 
2004 låg USA och Sverige på samma nivå, när det gällde hushållens skuldsättning. Sedan
dess har i USA denna skuldkvot, mätt på ett visst sätt,sjunkit från 130 till 110. Under mot-
svarande tid har den ökat i Sverige till 170.
 
STATEN HAR FLYTTAT SKULDSÄTTNING FRÅN DET OFFENTLIGA TILL ENSKILDA
HUSHÅLL, DET ÄR DÄRFÖR MAN TALAR OM EN "BUBBLA" I DENNA SKULDFÄLLA.
 
Svd pekar nu på det självklara att man måste väga ihop dessa två skuldkvoter, inte blunda
för den ena och skryta över den andra.
 
Lämnar man då myternas värld, med bas i Rosenbad, och tittar på de samlade skulderna
kan man inte bli annat än förfärad.
 
DE SAMLADE SKULDERNA I USA, HUSHÅLLENS, FÖRETAGENS OCH DET OFFENT-
LIGAS, UPPGÅR DÅ TILL 279 % AV BNP.
 
I SVERIGE ÄR MOTSVARANDE SIFFRA 490 % OCH SvD DETTA SOM ETT KVITTO
PÅ ATT SVERIGE ÄR ETT HÖGRISKLAND NÄR DET GÄLLER DEN SAMMANLAGDA
SKULDSÄTTNINGEN.
 
Dessa skulder är "RIKTIGA" pengar i den meningen att de förr eller senare, på ett eller
annat sätt måste betalas tillbaka.
 
DET SÄGER SIG SJÄLV OCH LIGGER I SAKENS NATUR ATT DET ÄR LÄTTARE ATT
BETALA EN SKULD PÅ 279 % AV BNP ÄN EN SKULD PÅ 490 % AV BNP
 
För att kunna skryta över ovanstående måste man skapa motståndskraftiga myter, och
det har man gjort.
 
TROLIGEN HAR DE SÅ KALLADE ANSVARSFULLA I ROSENBAD VARIT SÅ IHÄR-
DIGA MED DETTA MANTRA ATT DE KOMMIT ATT TRO PÅ SINA EGNA MYTER.
 
Vi finner regelbundet anledning att kritisera USA, och till och med göra landet till åtlöje,
när USA regelbundet hamnar i budgetproblem och når skuldtaket.
 
Det vi då glömmer är ett antal faktorer:
 
- I USA vill man ha en fattig stat och lite skuldsatta medborgare
- I Sverige vill man ha en rik stat och mycket skuldsatta medborgare
- För attdölja detta skapar vi myter om vår egen förträfflighet
 
Väger man samman det statistikunderlag som finns kommer SvD fram till att det är USA
som är ett lågriskland finansiellt, medan Sverige är ett högriskland.
 
Som alltid kan man ha synpunkter på statistikmaterial, men idag är det troligen ingen ser-
iös bedömare som ser svenska hushålls skuldsättning som något annat än ett stort pro-
blem.
 
OCH DÅ HJÄLPER INGA STARKA OFFENTLIGA PRINCIPER I VÄRLDEN.
 
Att skryta över en mytbildning kanske räddar Alliansregeringen, men inte landet.
 
Den som alltså vill ha en välgrundad bild av Sveriges ekonomiska läge i vissa avseenden
bör alltså läsa SvD inlägg om detta idag.
 
DE SOM VILL FORTSÄTTA ATT BASERA SIN POLITISKA STÅNDPUNKT PÅ MYT-
BILDNING, SKA INTE LÄSA DETTA INLÄGG.
 
 En myt är alltid en myt, på samma sätt som en saga alltid
är en saga, till och med när Anders Borg berättar sagor.
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
 
Allt runt omkring oss kretsat nu kring Barack Obamas besök och först nu går det upp
för invånarna i Stockholm vilka trafiksvårigheter vi kan förvänta oss.
 
Jag får nu kritik från olika håll för att mötet är förlagt till Stockholm, när man nu ser vad
det för med sig, och man menar att mötet lika väl kunde förläggas utanför staden.
 
Den typen av kritik beaktar jag aldrig, har jag fastnat för något, så har jag fastnat för
något, och jag fastnade  tidigt för att E att vi skulle hålla till i huvudstadens centrum. En
del gör nu jämförelser med att jag fastnat i olika privatiseringsspår och inte kan ta mig
upp, där heller.
 
Jag kan ta denna kritik, det finns många andra som biter sig fast envist, när det fått för
sig något.
 
Avgörande för beslutet att förlägga mötet till Stockholm blev ändå att vår begåvade grupp-
ledare, Anna Batra, bestämt avrådde från att förlägga mötet utanför staden.
 
Hon uttryckte oro för att Barack Obama skulle stöta på en massa obegåvade lantisar och
tyckte det räckte med de obegåvade han mötte i Rosenbad.
 
I går meddelade vi att pensionärerna får sänkt skatt. Vi försöker inte dölja att detta är en ren
symbolhandling, då pensionärerna genom andra beslut ändå sammantaget får mindre i sin
plånbok.'
 
Som jag skriver i mitt fina manifest är ju även de flesta av pensionärerna mentalt handikap-
pade, så vi räknar kallt med att de inte ska förstå vad som händer.
 
Skolinspektionens rapport om brister inom friskolorna visar sig nu vara omfattande. Man pe-
kar på att undervisningen är undermålig, särskilt stöd till utsatta elever saknas, bibliotek sak-
nas ofta, lärartätheten är mindre och man pekar också på många andra brister.
 
Alla dessa brister kan vi leva med, det viktiga är att vi fullföljer vår politik. Som jag nämnde
tidigare, har man fastnat i något har man fastnat i något, och då tar man inte intryck av nå-
got.
 
Jag känner mig lite besviken idag, och jag är besviken på SvD, som idag ifrågasätter vår
skryt över våra ekonomiska framgångar. SvD har i och för sig rätt, men jag tycker man bor-
de ha väntat till efter valet att avslöja så tydligt att vi ljugit om så mycket. om vår tillväxt och
starka finanser.
 
Jag rekommenderar att ingen läser dessa avslöjande uppgifter, valet blir svårt nog att vin-
na ändå.
 
Vår framgångsrika invandringspolitik och flyktingpolitik väcker nu fruktan i Norge, då man
ser att vi lyckats attrahera fler nyanlända än grannlandet. Särskilt oroade tycks Norge va-
ra över att vi inom Eu som enda land nu ger alla syrier och alla deras släktingar, och alla
som säger att  de är deras släktingar permanent uppehållstillstånd. I Norge vet man inte
hur man ska ställa sig till vårt framsynta och ansvarsfulla politik att säkerställa vår väl-
färd.
 
Vår första åtgärd i samband med välkomnandet av alla syrier blir att ge instegsjobb till alla
som önskar arbeta, Vi räknar inte med att detta behöver kosta så mycket, då vi som alter-
nativ ger dem erbjudandet att lyfta lön ändå.
 
I sin fruktan för vad som händer i Sverige försöker också Norge vrida det till att det skulle
finnas något negativt att vi tar hit alla syrier som vill koma hit.
 
Denna fruktan ser inte jag alls, som det ser ut nu tvingas vi ställa upp med internationella
insatser i Syrien krisen, i form av jihad krigare.
 
Flyttas konflikterna mellan olika grupperingar till Sverige slipper vi dessa åtaganden.
 
Sedan tycks Norge vara förundrade över att inga varningslampor blinkar i riksdagen för
vad som sker inom detta område och vad det kan komma att föra med sig.
 
Här har norrmännen mycket att lära, vi har inga varningslampor i riksdagen, de flesta
slumrar alltför gott för att kunna blinka.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
Själv kommer jag att ägna dagen åt att sköna håret inför morgondagens celebra besök.
 
 
             
AE
 

SKOLMODELL SOM HAVERERAT

Avskräcker i omvärlden
 
Idag fick vi rapport om att Skolinspektion kommit fram till att friskolorna sätter för
höga betyg för att attrahera elever.
 
OCH PENGAR.
 
För de som har en nyanserad bild av hur valfriheten ska utformas bör detta vara
en avskräckande signal.
 
FÖR DE SOM INTE HAR EN NYANSERAD BILD AV HUR VALFRIHETEN SKA
UTFORMAS KAN INGET BLI AVSKRÄCKANDE SÅ LÄNGE KURSEN ÄR DEN
USTAKADE.
 
Hur ser omvärlden på vår svenska skolmodell.
 
Faktum är att alla länder ser på den svenska skolmodellen, som något som
avskräcker.
 
INGET LAND I VÄRLDEN HAR LÅTIT DE FRIA MARKNADSKRAFTERNA TA
ÖVER FULLT UT PÅ DET SÄTT VI TILLÅTIT.
 
Storbritannien har planer på att införa en valfrihet i systemet, men tillägger att det
får inte under några omständigheter bli som i Sverige.
 
Höjre i Norge hade planer på att införa en skolreform som påminner om den
i Sverige.
 
MEN DET VAR INNAN ALLA GALENSKAPET KOMMIT I DAGEN.
 
Innan dess menade Höjre att man ville ha ett "samhälle med mångfald" och man fö-
respråkade att man skulle ta efter Sveriges fria skoletablering.
 
VI MENAR ATT MAN SKA GE VALFRIHET TILL FOLK
 
sa Höjres partiledare tidigare, känns det igen ?
 
Men det var då det, innan alla galenskaper kommit i dagen.
 
Nu har Höjre studerat erfarenheterna med riskkapitalbolag som ägare och utifrån det-
ta gjorde man en tvärvändning.
 
Den nya hållningen från Höjre blir nu inför valet att satsa på:
 
- öka kompetensen i kommunala skolor
- friskolor kommer att tillåtas, men bara med det förbehållet att man inte konkur-
  rerar med kommunala skolor
- friskolorna ska inte heller tillåtas ta ut vinster.
 
MAN MOTIVERAR DEN NYA SYNEN MED ATT IDEALISMEN SKA SKAPA NÅGOT
BÄTTRE, OCH MAN SKA DÅ UNDERVISA PÅ ANNAT SÄTT. DET MEDFÖR FÄRRE
FRISKOLOR ÄN I SVERIGE, DÅ RAMEN BLIR HELT ANNORLUNDA ÄN I SVERIGE.
 
När man ser hur andra länder utformar sina skolsystem och avskräcks av hur vi utformar
vårt skolsystem blir man både ställd och förvånad.
 
Den första frågan som infinner sig är varför vi tror, ofta, att vi kan allting bättre än
alla andra.
 
Nästa fråga som infinner sig borde vara besvärande:
 
Länder som Storbritannien och Norge, och en del andra, avskräcks från system
som påminner om vårt skolsystem, när de tar del av de erfarenheter som finns.
 
VAD ÄR DET FÖR UNDERLIGA MEKANISMER I VÅRT SAMHÄLLE, SOM MEDFÖR
ATT VI INTE KAN DRA LÄRDOM AV VÅRA EGNA ERFARENHETER OCH MISSTAG,
MEDAN ANDRA LÄNDER KAN DRA LÄRDOM AV VÅRA ERFARENHETER OCH
MISSTAG.
 
En fingervisning om vem som har rätt och vem som har fel, borde vara att Sverige har
OECD sämsta kunskapsutveckling.
 
Skulle detta inte räcka som fingervisning har man ju dagens rapport från Skolin-
spektion att luta sig mot.
 
Det sägs numera ofta i olika sammanhang att ett tecken på avsaknad av begåvning är
att hela tiden göra samma sak och förvänta sig olika utfall.
 
DE LÄRDOMAR VI INTE DRAR AV  ERFARENHETER FRÅN FRISKOLEREFORMEN,
TYDER PÅ ATT ANSVARIGA GÖR SAMMA BEDÖMNING HELA TIDEN OCH
HOPPAS PÅ ATT ETT UNDER SKA INTRÄFFA.
 
Ett haveri är ett haveri  och inget annat.
 
Nu ska ju vare sig Norge, Storbritannien styra utformningen av vår skolverksamhet, men
lite borde man väl kunna lyssna på andra.
 
Bara lite.
 
OM INTE ANNAT PÅ DE EGNA ERFARENHETR VI HAR OCH SOM ANDRA KAN DRA
LÄRDOM AV MEN INTE VI.
 
Nu tyder ju väljaropinionen på att vi kanske inte så länge mer behöver dras med OECD:s
sämsta kunskapsutveckling.
 
MAN FÅR BARA INNERLIGT HOPPAS ATT DET INTE ÄR  FÖRSENT MED EN SVENSK
TVÄRVÄNDNING A LA NORGE I SEPTEMBER 2014.
 
 Visst blir man ganska uppgiven ibland
AE
 
 
 
 

HAVERI INOM FRISKOLEREFORMEN

Undersökningar bekräftar nu vad Jan Björklund tidigare vetat
 
En färsk undersökning, genomförd av Skolinspektionen, visar på att Friskolorna är
mycket mer kunskapsutvecklande än vad många kritiker hävdat.
 
Skolinspektionen har genomför en undersökning, där man rättat nationella prov
centralt och jämfört detta med de resultat olika skolor kommit fram till.
 
Och resultatet är sensationellt.
 
FRISKOLORNA VISAR SIG HA ETT GENOMSNITTLIGT HÖGRE BETYG ÖVER
HELA LINJEN.
 
Men skälet till detta är mindre sensationellt, det ligger i nivå med vad de flesta vet-
tiga förväntat sig.
 
FRISKOLORNA ÄR MER GENERÖSA MED HÖGA BETYG, FÖR ATT KUNNA
LOCKA TILL SIG FLER ELEVER OCH PÅ DET VISET GENERERA HÖGRE
SKOLPENG OCH DIGRARE VINSTER.
 
Detta är alltså resultatet av den så högt prisade valfriheten i friskolereformen.
 
ELEVER I FRISKOLOR GES HÖGRE BETYG FÖR ATT FRISKOLORNA SKA FÅ
MER PENGAR.
 
Detta har ju alla "vettiga" vetat om och förstått sedan länge, men det är ändå bra att
Skolinspektionen klarlägger detta så tydligt.
 
Till "vettiga" tycks inte höra Jan Björklund och men honom lierade friskole-
fundamentalister.
 
DESSA TYCKS TYCKA ATT KUNSKAPSUTVECKLINGEN I SVERIGE SKA
BEDÖMAS UTIFRÅN ATT ELEVERNA FÅR HÖGRE BETYG ÄN DE ÄR VÄRDA
FÖR ATT SKATTEBETALARNA SKA BLI AV MED SÅ MYCKET PENGAR SOM
MÖJLIGT.
 
Och detta går man till val på, och man vinner valet.
 
Man kan då undra vem det är mest fel på, väljarna eller de väljarna väljer ?
 
Inte att undra på att Sverige nu har den snabbast accelererande kunskapsförsäm-
ringen inom OECD, och detta skyller friskolefundamentalisterna på oppositionen,
som lämnade ifrån sig makten 2006.
 
Skälet tycks snarare vara själva friskolereformen, där styrmekanismen bli-
vit pengar i stället för kunskap.
 
När man ser hur friskolereformen arbetats fram, ingen som helst analys av vilka
konskekvenserna kan bli, blir man förundrar över att dessa politiker lyckats arm-
båga sig fram till ledande poster.
 
NÅGON MÅSTE HA RÄTTAT DERAS PROV VÄLDIGT GENERÖST.
 
Varje gång det dyker upp en konsekvens, som inte gynnar friskolefundamen-
talisterna hör vi Jan Björklund yrvaket säga:
 
VI HADE INTE "EN ANING" OM ATT DETTA SKULLE KUNNA INTRÄFFA.
 
Nu uppstår frågan, hade Jan Björklund och hans anhang "en aning" om att detta
skulle inträffa, att friskolor sätter höga betyg för att få fler skolpengar.
 
Är det på det viset är det illa.
 
DÅ ÄR DET TILL OCH MED MER ILLA ÄN OM JAN BJÖRKLUND INTE "HADE
EN ANING" OM ATT SÅ SKULLE SKE.
 
Vare sig "aningen" funnits eller inte är det synnerligen ansvarslöst att experimentera
med viktiga samhällssystem utan att förvissa sig om att implementeringen faller väl
ut.
 
Det kan aldrig upprepas tillräckligt många gånger.
 
DET MÅSTE FINNAS SKÄL TILL ATT ALLA ANDRA LÄNDER VALT ATT GÅ
FÖRSIKTIGARE FRAM OCH ATT SVERIGE VALT ATT GÅ TILL YTTERLIGHET
NÄR DET GÄLLER OFFENTLIGT FINANSIERADE FRISKOLOR.
 
Frågan blir då:
 
Är det alla andra som är "dumma" eller är det bara vi som är "dumma".
 
SKOLINSPEKTIONENS UNDERSÖKNING TYCKS GE SVARET.
 
 
 
Pengar före kunskap är mitt måtto
AE
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
väkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvars för landet      
 
Ipsos senaste väljarbarometer för augusti visar två viktiga omständigheter. Den ena är ju
att SD ökar kraftigt, vilket medför att jag får allt färre att hälsa välkomna. Den andra är att
Alliansen tycks vara uträknad.
 
Att Alliansen är nere för räkning känns nästan som en lättnad. Allt det arbete som krävs
för att rätta till  landet efter alla misslyckade experiment med privatiseringar och besparin-
gar är jag inte säker på att jag mäktar med.
 
Sett på det sättet kan den där Löfven få ta hand om all den "skit" jag ställt till, det är rätt
åt honom.
 
Skulle vi ändå välja att kämpa ur underläge, så tycks läget ändå inte vara så dåligt.
 
Räknar man bort de partier, som är borta, kristdemokraterna och vänsterkommunisterna,
de senare får ju inte vara med någonstans, så har Alliansen hela 35 % och oppositionen
bara 44 %. Om SD stärker sin ställning bara så lite och de väljer att medverka i vår rege-
ring kan vi ändå ta hem segern.
 
Som jag ser det bäddar vårt intima samarbete med SD i jobbskattefrågan att vi bör kunna
enas kring regeringsfrågan.
 
Det avslöjades igår att ÖB kommer att lägga ner marinen, och det är bara första steget.
Nu kom detta lite plötsligt och därför försöker försvarsledningen, på min inrådan natur-
ligstvis, gjuta oljor på vågorna. Man menar då att nedläggningen inte kommer att bli så
dramatisk, och det blir den inte heller.
 
Alla amiraler  ihögkvarteret kommer naturligsvis att få vara kvar för att hålla alla genera-
ler från armen och flygvapnet sällskap.
 
Sedan tror jag inte att det kommer att märkas så mycket, när övriga delar läggs ner, det
kan jämföras med om man skulle lägga ner kristdemokraterna, det skulle också passera
helt oförbemärkt i väljaropinionen.
 
Miljöpartiet tar sig nu ton stärkt av Ipsos siffror och menar att jag inte alls är intresserad
av miljöfrågor, ett direkt oförskämt angrepp. Jag är mycket intresserad av miljöfrågor,
framför allt sådant som kretsar kring att hålla Sverige rent från ansvar.
 
För att återgå till resterna av försvaret skriver SvD idag om detta och menar att försvars-
frågan är mycket större än frågan om försvaret. Sådant invecklat resonemang förstår jag
inte men jag förstår vad man menar med att Sverige ägnar sig åt gratisåkande och förli-
tar sig på USA och NATO.
 
Det där med gratisåkande förstår jag, tankarna leder då lätt till de obskyra pensionsför-
måner vi lyckats lura till oss.
 
SvD menar vidare att detta ständiga gratisåkande lätt leder till korruption. Det förstår jag
också, de flesta av oss moderater är korrupta på ett eller annat sätt. Det kanske är det
som lett till försvarsnedläggningarna, där finns inte så mycket mutor att hämta, då är det
bättre att förlita sig till PEAB.
 
Vi ställer nu stort hopp till Barack Obamas besök på onsdag. Vi räknar kallt med att detta
ska få oss att framstå större än vi är. Carl Bildt den Store har dock en annorlunda syn på
detta och menar att Barack Obama kommer att framstå som större än han är, när han får
träffa Carl Bildt.
 
Däremot är vi besvikna över att Barack Obama besöker synagogan i Stockholm för att
markera att han inte är nöjd med att Sverige har de största judeförföljelserna i Europa.
 
För att inte misshaga alla antisemiter i landet, och de är många, framför allt i Malmö, så
har vi låtsats som om detta inte finns.
 
Det känns inte alls bra att Barack Obama vid sitt besök visar att vi försöker dölja detta,
det kan få alla mentalt handikappade medborgare att misstro vår ansvarsfullhet.
 
Arriva hotar nu med att ställa in trafiken vid Märsta Station genom skyddsstopp för att
vad man kallar invandrargäng äventyrer säkerheten genom stenkastning och vandali-
sering.
 
Eric Ullenfån menar att detta är inget att bry sig om, och hävdar att ungdomarna är
rastlösa och inte har något att göra.
 
Här delar jag inte Eric Ullenfåns uppfattning, ungdomarna har fullt upp att göra, annars
hade de inte lycktas slå sönder så mycket. Både Maud Olofsson och jag anser att detta
också bekräftar vad vi sagt många gånger.
 
Alla svenskar är betydligt mer oföretagssamma än alla företagssamma nyanlända sven-
skar. Vi utgår också ifrån att alla svenskar uppskattar att vi ger uttryck för denna upp-
fattning så tydligt.
 
Och dessutom är det ju denna kultur som ska ersätta vår egen urbarbariska kultur, så
Arriva ska vara tacksamma för det som sker.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er, dock inte alla
sverigedemokrater, en fortsatt trevlig dag.
 
Många hävdar förresten att jag hatar sverigedemokraterna så mycket att jag fått dem på
hjärnan. De flesta som känner mig kan försäkra att jag inte kan ha fått dem på hjärnan.
 
             
 
 

RYSSLAND HÄLLER BENSIN PÅ ELDEN

Små händelser kan utlösa stora katastrofer
 
Inte många av oss upplevde 1 VK, men vi har kunnat läsa om de fasor kriget förde
med sig, något som krig alltid gör, medför fasor.
 
I Syrien krisen eldar nu alla på, Syrien regimen provocerar starkt med bombning och
kemiska vapen mot oskyldiga civila, rebeller i olika fraktioner eldar på sitt sätt, flyk-
tingar flyr i massor och USA hotar med vedergällning.
 
Kina och Ryssland har inte varit otydliga i sina positioner, ett klart ställnings-
tagande för Syrien.
 
OCH NU HÄLLER RYSSLAND YTTERLIGARE BENSIN PÅ BRASAN.
 
Ryssland har redan en flottbas i en syrisk hamnsstad och har stora intressen rent
allmänt i Syrien. Man har också ett betydande antal örlogsfartyg i sin Medelhavs-
flotta på plats i Medelhavet.
 
NU SÄNDER RYSSLAND ALLTSÅ YTTERLIGARE KRIGSFARTYG TILL MEDEL-'
HAVET FÖR ATT, SOM MAN SÄGER, HJÄLPA SYRIEN.
 
Ett rent skräckscenario föreligger nu alltså.
 
USA GENOMFÖR EN VEDERGÄLLNING, SYRIEN GÅR TILL MOTATTACK OCH
RYSSLAND "HJÄLPER" SYRIEN.
 
Många sätter nog sin tillit till att världens största ledare är kloka nog att inte sätta mer
i brand än nödvändigt.
 
DET SKA MAN NOG INTE GÖRA ALLTFÖR MYCKET.
 
Det finns många hörn att måla in sig i och världens ledare är inte annorlunda
än vi själva.
 
MÅLAR VI IN OSS I ETT HÖRN KOMMER VI INTE UT.
 
Dessutom vet vi från historien att små händelser kan utlösa stora katastrofer i labila
lägen, skottet i Sarajevo är ett bra exempel på detta.
 
I ett tidigt skede i denna kris var världens ledare medvetna om det labila läget.
 
MAN UNDERSTRÖK, OFTA OCH GÄRNA, ATT DET ALDRIG FICK BLI FRÅGAN
OM ATT AVSÄTTA SYRIENS REGIM, DÅ DET KUNDE DESTABILISERA REGIO-
NEN ALLFÖR MYCKET.
 
Nu tycks vi ha en krutdurk igen, där världens största ledare tvingas in i en situation
där man spelar "chicken race" med varandra.
 
I morgon får vi via världens börser reda på hur allvarligt man ser på att Ryss-
land skickar krigsfartyg till Medelhavet för att "hjälpa" Syrien.
 
HOPPAS ATT BÖRSERNA INTE GÅR NER FÖR MYCKET.
 
Källor gör gällande att Barack Obama spelar ett högt spel och att detta nu innefattar
förhandlingar med regimen i Syrien för att få fram åtgärder, som ger båda möjlighet
att "rädda ansiktet", utan att sätta regionen i brand.
 
Som det nu ser ut ligger inte avgörandet hos vare sig Obama, Putin eller regimen i
Syrien. Avgörandet ligger i att inte någon gör något som någon inte borde göra.
 
EXEMPELVIS SOM SKYTTEN I SARAJEVO.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SKÅNEPOLISEN VARNAR FÖR NYANLÄNDA TAXI

Diskrimineringsmannen hotar nu polisen med vite
 
De flesta vet ju att taxinäringen i Malmö i samband med tvåstatslösningen under-
gått en stor förändring.
 
Taxinäringen utgår numera vanligtvis från olika svartklubbar och sätts ofta
i samband med skottlossningar och fejder mellan rivaliserande falanger.
 
Svarttaxiverksamheten frodas som aldrig förr och ingen passagerare tycks gå
säker, förutom själva färden får man ofta rån, misshandel och sexuella över-
grepp som bonus.
 
Skånepolisen tycks nu ha tröttnat på detta och går nu ut och varnar folk för
att åka svarttaxi.
 
Polisens varning har inte fallit i god jord, Malmös ledande politiker beskyller
polisen för främlingsfientliget och att underblåsa rasism.
 
Även DO har kopplats in och jämför polisens attityder med att använda
ord som "negerbollar" och "black jack" och ålägger nu polisen att mot
vite upphöra med ordet svarttaxi.
 
POLISEN UPPMANAS I STÄLLET ATT VARNA FÖR NYANLÄNDA TAXI.
 
 
Nyanländ taxi
AE
 
 
 

LUNDSBERGS STYRELSE UTSÄTTS FÖR GRANSKNING

En olycka kommer sällan ensam
 
Tortyr, konservativ pennalism, traditioner i dess sämsta bemärkelse har skapat
starka och låsta positioner på många håll.
 
På ena sidan totalförnekelse och hänvisning till jantelagen, på andra sidan
skadeglädje.
 
VAD VAR DET VI SA.
 
Nu kliver en ny välkommen aktör in på scenen.
 
LÄNSSTYRELSEN I DALARNA.
 
På Länsstyrelsen har man nu beslutat att inleda en granskning av Lundsberg, då
mycket pekar på att styrelsen inte följt stiftelseförordningen, ett område över vil-
ket Länsstyrelsen har tillsynsansvar.
 
Jurister menar att de uppgifter stiftelseförodningen anger ska styra Lunsbergs verk-
samhet, att genomföra utbildning, inte följts då Skolinspektionen tvingats stänga
skolan tillfälligt.
 
Man menar också att styrelsens försummelser i förlängningen kan leda till stämning
av styrelsens ledamöter och utkrävande av skadestånd.
 
Så långt lär det väl aldrig gå, Sverige är ju ändå Sverige, och där utkrävs inte an-
svar.
 
SÄRSKILT INTE OM DET GÄLLER PERSONER, SOM OFTA ÄR I DEN SITAUA-
TIONEN ATT DE UTKRÄVER ANSVAR AV ANDRA.
 
Men ändå ett välkommet initiativ, Länsstyrelsernas jurister är inte kända för att ta till
överord, så vi kan kanske, i bästa fall, efter en granskning får en rapport som är något
så när verklighetsförankrad och korrekt.
 
Vad säger då MUF om detta, som gärna rycker ut med jantelagen, så fort någon
har synpunkter på någons privilegier.
 
MAN FÅR VÄL ANTA AT MAN FÅR HÖRA FRÅN STÄMMAN ATT LÄNSSTYREL-
SENS GRANSKNING ÄR ETT UTTRYCK FÖR JANTELAGEN.
 
Allt annat vore en överraskning.
 
Hur styrelsen ser på detta inslag i efterdyningarna av tortyren är ännu inte känt, kan-
ske en ny överklagan om inhibition, vem vet.
 
DESPERATION KAN LEDA TILL MYCKET.
 
Men en sak är nog ganska så klar.
 
ELEVERNAS FÖRÄLDRAR, SOM TIDIGARE SJÄLVA ÄGNAT SIG ÅT PENNA-
LISM OCH ANNAT, OCH SOM NU SITTER I STYRELSEN OCH ACCEPTERAR
ATT DERAS BARN OCKSÅ ÄGNAR SIG ÅT PENNALISM OCH ANNAT, DE
HADE NOG ALDRIG RÄKNAT MED ATT UTSÄTTAS FÖR EN SÅDAN GRANSK-
NING.
 
I högsätet ska man ju bara sitta, där ska man inte utsättas för granskning.
 
Världen är egentligen ganska så förunderlig, ibland kan till och med vissa inslag fram-
stå som både vettiga och rättvisa.
 
 
 
AE
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
 
Krisen i Syrien och vårt besked till Barack Obama att han får komma till Sverige har öpp-
nat upp ögonen på många för Sveriges stora betydelse.
 
I Svd  skriver idag en dansk forskare inom säkerhetspolitik att vår säkerhetspolitik är en
säkerhetspolitik i division 2. Man raljerar också över att danska plan tar över våra upp-
gifter, när Putin vill provocera fram åtgärder.
 
Det är tråkigt att den typen av vanförställningar florerar och framför allt i våra grannlän-
der, där borde man veta bättre.
 
Vi ska inte behöva skämmas över en säkerhetspolitik i division 2, med den  försvarspolitik
vi fört har vi  stängt alla dörrar att föra en säkerhetspolitik överhuvudtaget.
 
Barack Obamas besök hos oss väcker till liv det beröm Carl Bildt den Store fick tidigare,
då han av amerikanska diplomater beskrevs som en mellanstor hund, som skäller som en
stor hund.
 
Inför besöket är Carl Bildt angelägen att föra fram att han ser detta som en komplimang,
då han inte vill ses som den lilla hund han är.
 
Vi ser också i USA många tecken på beundran för Sverige. Nyhetskanalen Fox, med sin
superstjärna Bill  O R´eilly beskriver Sverige i målande positiva termer.
 
Om vi människor i USA inte värnar om traditioner så blir vi ett Sverige. Bättre beröm kan
man som litet land inte få.
 
Att vi inte hör hemma i division 2 styrks nu av att ÖB, på moderaternas inrådan, lägger för-
slag på att hela marinen ska läggas ner. De som  oroas över detta behöver inte oroa sig
alls, det hela kommer att passera  helt oförbemärkt.
 
Detta sker i första hand för att möjliggöra mottagande av de 30 000 000 analfabeter vi mo-
derater i samråd med centerpartiet och miljöpartiet beslutat för att ha som ett första delmål
i vår flyktingpolitik.
 
Detta delmål underlättas nu också av att MUF på sin stämma beslutat om att Sverige ska
ha helt fri invandring.
 
Detta öppnar i sin tur upp för att vi kan lägga ner Migrationsverket, då dess uppgifter då
inte längre kommer att behövas.
 
I avvaktan på denna nedläggning gör Migrationsverket heroiska insatser. Man har nu lyckats
attrahera nya stora grupper från Afrikas Horn att återvända till Sverige som nyanlända sven-
skar.
 
Efter gruppen Syrien är nu gruppen Eriteaner den största gruppen som invandrar till Sverige.
 
Migrationsverkets chefer är, med rätta, stolta över detta bevis på verkets framgångsrika sats-
ningar, som man lyckats nå utan andra insatser än att dela ut frikostiga bidrag.
 
Chefer vid Migrationsverkets ankomstboende i Märsta och Gävle beskriver stolt hur de lyc-
kats med dessa satsningar och beskriver dessa ankomstboenden som "Little Africa".
 
Bättre beröm kan vi inte få för vår ansvarsfulla och genomtänkta flyktingpolitik.
 
För att återgå till krisen i Syrien fick vi igår uppgifter om att saudiska imamer uppmanar
muslimska kvinnor att resa till Syrien för sexuell jihad. Man menar då att jihadkrigarna
krigar bättre, om de understöds av sexuell jihad.
 
Ett antal muslimska kvinnor uppges redan ha rest till Syrien i detta vällovliga syfte.
 
Vi noterar tyvärr att våra egna internationella insatser i Syrien står utan detta stöd och hop-
pas därför att imanerna i Medborgarmoskeen vädjar till muslimska kvinnor i Sverige att ock-
så resa iväg på sexuell jihad.
 
Vi utgår då ifrån att Veronica Palm och hennes beslöjade vänner blir pionjärer för dessa
jämlikhetssträvanden inom den muslimska kulturen, då man bör sträcka sig lite längre än
till läpparnas bekännelse.
 
Konsultrapporter visar att ett äldreboende i Kalmar, Smedängen, nu får kraftig kritik för
att personalen uppmanat de gamla att dö och kallat många för gubbdjävlar.
 
Vi tar kraftigt avstånd ifrån att man kallar vårdtagarna för gubbdjävlar, samtidigt som vi
inte kan blunda för att vårdtagarna har ett eget ansvar.
 
Hade de följt personalens anvisningar och vår politik, hade de inte behövt att bli kallade
för gubbdjävlar.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
 
AE

RSS 2.0