SPÅRVAGNARNA I GÖTERBORG RULLAR INTE VIDARE

Göteborgsposten gräver och gräver
 
Göteborgsposten kämpar idogt med att få fram underlag, som visar vad som
hänt i upphandlingen av italienska spårvagnar.
 
Det mesta tycks ha gått överstyr, det sedvanliga när kommunala politiker
och tjänstemän ska leka affärsfolk.
 
Nu söker Göteborgsposten efter ytterligare tips och går ut offetnligt med en sådan
begäran.
 
Eftersom vi befinner oss i Sverige vet man redan i förväg hur en sådan här affär
utvecklas, eller inte utvecklas.
 
Den följer ett klassikt svenskt schema, ser alltid likadant ut i alla de konstigheter, som
blir uppdagade i olika kommuner.
 
Göteborg tycks dock mer svenskt än andra kommuner.
 
Vi har redan passerat de första stegen i denna affär:
 
Steg 1:   Inga fel har begåtts
Steg:2:   Har det begåtts fel. är de tämligen obetydliga
Steg 3:   Ojojojdå, hur kunde detta ha gått till, det ser inte bra ut
Steg 4:   Nu måste vi söka efter ansvariga
Steg 5:   Det finns inga ansvariga, men vi måste ta ansvar och lära oss
               inför framtiden
 
Här kunde det ha slutat men Göteborgsposten vill gräva vidare, föär att få klarhet i
vad som hänt.
 
ÄVEN HÄR KAN VI FÖRUTSE UTVECKLINGEN
 
Steg 6:   Det är viktigt att vi nu lämnar ut alla handlingar, så att vi kan gå till botten med
               detta
Steg 7:   Tyvärr , vi kan inte lämna ut några handlingar. för då bryter vi affärssekretessen
               och folk kan få reda på vad vi håller på med
Steg 8:   Kommunledning börjar efterforska vilka som kan ha lämnat i uppgifter i denna
              affär
Steg 9:   Kommunledning säger sig uppskatta att vissa visat ansvar med att lyfta fram
              uppgifterna
Steg 10:  De ansvarsfulla, som lyft fram uppgifterna och beröms av kommunledningen,
               blir avskedade.
 
VI BEFINNER OSS JU I SVERIGE, OCH DÅ ÄR DET LÄTT ATT FÖRUTSE VAD
SOM HÄNDER NÄR MEDARBETARE LYFTER FRAM UPPGIFTER SOM INTE SKA
LYFTAS FRAM.
 
Då är det avsked som gäller, man får ju inte vara besvärlig och opålitlig.
 
Wait and see, utgången är given, men det ska ändå bli intressant att se hur det går.
 
Ett tips är dock säkrare än alla andra säkra tips.
 
INGEN ANSVARIG KOMMER ATT STÄLLAS TILL ANSVAR, SÅVITT DET INTE ÄR
EN SVERIGEDEMOKRAT.
 
Men då hade väl vederbörande redan varit avskedad.
 
VI BEFINNER JU OSS I SVERIGE.
 
AE

POLITISKA FÅR OCH UNDERSKOTT

Röda och svarta får
 
SÄS har under många år gått med stora och ideliga underskott.
 
Många har betecknat SÄS som regionens svarta får.
 
MEN BEGREPPET SVARTA FÅRET TYCKS NÅGOT MÄRKLIGT DÅ REGIONEN
TYCKS LEDAS AV ETT RÖTT FÅR.
 
På annat sätt kan man inte tolka det röda fåret Gert Inge Andersson. Man har gett
SÄS tidigare ett år på sig att fixa till det.
 
När det svarta fåret inte fixar till underskottet sträcker det röda fåret ut tiden man får
på sig.
 
ETT DIREKT FÅRAKTIGT BETEENDE.
 
Ger ett rött får ett svart får ett uppdrag/mål som är relistiskt, och detta inte uppfylls, bör
det svarta fåret ersättas.
 
INTE FÅ SIN MATNING FÖRLÄNGD.
 
Lika självklart bör vara att om det röda fåret gett det svarta fåret ett uppdrag/mål som
inte är realistiskt bör det röda fåret ersättas.
 
INTE FÅ SIN MATNING FÖRLÄNGD
 
Att båda fåren sitter kvar vittnar om betydande ansvarslöshet, mot dem som matar
fåren, och medför betydande ineffektivitet.
 
Att det röda fåret beter sig som ett får framgår tydligt av det röda fårets uttalande:
 
"Jag känner tilltro till det svarta fårets ledning och styrelse".
 
Vi, som inte är vare sig svarta eller röda får, brukar inte förknippa tilltro med misskötsel,
vanskötsel och ideliga underskott.
 
Kan möjligen denna "tilltro" vara kopplad til att det i det svarta fårets ledning sit-
ter och har suttit andra röda får ?
 
Och att använda ordet entusiasm för att acceptera fortlöpande stora underskott är väl
närmast makabert.
 
Då framstår man som något ännu värre än ett rött får.
 
Man ska tydligen inte förvånas över misskötsel lite här och där, får av olika kulörer
tycks också finnas lite här och där.
 
Jag är entusiastisk
AE
 

POLITISKA FIASKON

Mötet i Maramö
 
Många kommentarer har fällts kring detta möte, ilnäggen har för det mesta
varit av komisk karaktär.
 
Bedömare i olika läger talar om fiasko och magplask.
 
Här kan man verkligen tala om att slå in öppna dörrar.
 
VEM FÖRVÄNTAR SIG ANNAT ÄN FIASKO NÄR 4 FIASKON SAMLAS
PÅ SAMMA PLATS.
 
Mycket kritik har också riktats mot att samtliga fyra partiledarna anstängde
sig mycket för att prata om ingenting.
 
Även här slår man in öppna dörrar.
 
Vem har hört en partiledare inom Alliansen att prata om något annat än
ingenting.
 
Det skulle möjligen vara ansvarspredikanten, han pratar i alla fall om ansvar.
 
Många bedömare menar också att mötet bekräftar intrycket att Alliansen går
på tomgång.
 
Också en självklarhet, en tom påse förblir tom, hur mycket luft man än
fyller den med.
 
Men tomhet och fiasko går att bli av med.
 
TOMHETEN BLIR MAN AV MED GENOM ATT FYLLA TOMHETEN MED
NÅGOT SOM INTE ÄR TOMT.
 
OCH FIASKON BLIR MAN AV MED GENOM ATT GÖRA SIG AV MED FIA-
SKON.
 
Svårare än så är det inte.
 
Ett fiasko blev vi av med men
det återstår 24 fiaskon att bli av med
AE
 

CENTERPARTIETS UTPLÅNING

Centerpartiets självmordspiloter
 
Novus senaste väljarundersökning ger klart besked, glöden har falnat hos
väljarna för centerpartiet och dagisfröken Annie Lööf.
 
På samma sätt som elden falnade hemma på Maramö när hon grillade korv
och tappade korven på glöden.
 
Man har anledning tro att korven var lokalt tillverkad, kanske av åsne-
kött, vem vet.
 
När man nu summerar centerpartiets senaste utspel, säkert inte sista, måste
man ställa sig frågan.
 
VAD HÅLLER MAN PÅ MED EGENTLIGEN.
 
Det så kallade ideprogammet borde ju ha räckt för att bli utplånad, men man
lyckades tydligen behålla några fränder.
 
I ett desperat försök att bli av med dessa envisa sympatiser går man alltså ut
och föreslår att kriminella ska få frizoner i Stockholms tunnelbana, nu borde
väl alla väljare försvinna tycks man  ha menat.
 
Men även denna gång bedrog verkligheten strategerna vid Stureplan, med
Ankaret i spetsen.
 
EN NY KÄRNGRUPP VÄLJARE TYCKS HA DYKT UPP, ALLA KRIMINELLA
I STOCKHOLM TYCKS NU SYMPATISERA MED CENTERPARTIET.
 
Och med den brottslighet, som finns i Stockholm, blir nog risken att centerpartiet
får ett starkare fäste i staden än moderaterna, här får Fredrik Reinfeldt se upp.
 
MÅNGA MODERATER SKULLE NOG BÅDE UPPSKATTA OCH BEHÖVA EN
FRIZON.
 
Medvetna om det felaktiga i strategin, frizoner i Stockholm, tycks nu partiet enats
kring den slutliga lösningen.
 
NU SKA ALLA CENTERPARTIETS VÄLJARE BORT.
 
För man kan väl inte tolka det senaste förslaget på annat sätt.
 
Privata hem ska upplåtas för asylsökande.
 
Men på sätt och vis är ju förslaget sympatiskt, det är ju bättre att lägenhets-
innehavaren får bo kvar. än vräks, som tidigare skett.
 
Visst är jag lustig
AE

MODERAT MEGAFON TUTAR I LUREN IGEN

Megafonen, som inte kan tänka en självständig tanke, tutar igen
 
Moderaten Jan Ericsson brukar återge partihökvarterats mantra i Borås Tidning,
så också i dag.
 
Moderaten i fråga går under benämningen megafonen från partihögkvarteret, som
inte kan tänka en tanke själv, och inslaget i BT vittnar inte om något annat.
 
Megafonen brukar ofta räkna fel, och brukar då stolt påpeka at han jobbat på
bank, med hänsyn till felräkningarna får man anta att det gäller Ebberöds bank.
 
När det gäller dagens inlägg i BT rör det en skola i världsklass, och den kan ju enligt
partihögkvarteret bara skapas av moderater, enligt megafonen.
 
Mycket av inlägget kretsar kring antalet elever i varje klass och antalet lärare per
elev.
 
Det är här tankarna leder till Ebberöds bank, när megafonen menar att man måste
ha fler lärare och fler klassrum för att få mindre klasser.
 
Har man erfarenhet från en riktig bank och kan räkna, kan man faktiskt räkna på ett
annat sätt också.
 
FÄRRE ELEVER LEDER TILL MER LÄRARE PER ELEV OCH MINDRE BEHOV AV
KLASSRUM.
 
Men på Ebberöds bank blev ju 1 + 1 minst 3 och det gick där också som det gick.
 
Om man minskar antalet elever och inriktar minskningen på de elever som är
analfabeter och har en IQ, som medför svårigheter i undervisningen, kanske
skolan skulle kunna bli riktigt bra.
 
SAMTIDIGT FINNS DET ANLEDNING TRO ATT MAN SKULLE KUNNA FÅ BORT
MÅNGA SKOLBRÄNDER MED EN SÅDAN MINSKNING.
 
Vilket bör ge fler klassrum utan att man behöver bygga nya.
 
Megafonen lutar sina beräkningar delvis på erfarenheter från Finland. Det finns många
anledningar till att Finland har bra kunskapsutveckling och Sverige dålig.
 
I vanlig ordning glömde megafonen en anledning.
 
I FINLAND EFTERSTRÖVAR MAN ETT STABILT OCH HOMOGENT SAMHÄLLE,
SOM FÅR TILL FÖLJD ATT ANTALET KLASSRUM INTE BLIR FÄRRE FÖR ATT
SKOLORNA BRÄNNS NER.
 
Men så får megafonen ju inte säga för ansvarspredikanten, här är det en kulturell
framgång när våra skolor bränns ner, och klassrummen blir färre.
Men man säger ju jag är snäll, då gör det väl
inget att man inget begriper
AE

CENSUREN I SVERIGE

Tystnadskultur är också censur
 
SvD har en intressant ledare idag som berör den så kallade svenska tystnads-
kulturen.
 
Det mest intressanta i ledaren är nog att den väldigt tydligt, återigen, visar
att vi svenskar tar oss rätten att kalla något för något annat, när vi vill
framstå bättre än vi är.
 
I inlägget lyfts fram två kända namn.
 
Karin Thörnqwist som avslöjade korruption och maktmissbruk i Göteborg,
och som tack för detta blev avskedad.
 
Självklart ska man bli avskedad i Sverige, om man avslöjar korruption, annars
kan ju inte tystnadskulturen upprätthållas.
 
Anders Ahlmark, som hade fräckheten att påpeka att Sjöfartsverket hade
felaktiga sjökort, som medförde att fartyg gick på grund, och som tack för
dessa fick yrkesförbud och placerades som fyrmästare på en tidigare o-
bemannad fyr.
 
Självklart ska man få yrkesförbud och bli placerad på en öde fyr, om man avslö-
jat att Sjöfartsverket har sjökort, som medför att fartyg går på grund, annars kan
ju den svenska tystnadskulturen inte upprätthållas.
 
Många andra i landet är också offer för den svenska så kallade tystnadskulturen,
man blir avskedad, omplacerad och mobbad, om man sköter sitt jobb.
 
Ledarskribenten menar att de som bryter tystnadskulturen anses som besvärliga
och opålitliga.
 
SVERIGE I ETT NÖTSKAL, KALLA INTE SAKER FÖR VAD DE ÄR, KALLA DEM
FÖR NÅGOT ANNAT.
 
I andra länder har man också människor som är opåltliga och besvärliga, och som
avslöjar det makthavare inte vill ska avslöjas.
 
I dessa länder kallar vi dessa opåltliga och besvärliga människor för dissiden-
ter och förföljda, en del av dessa är så opålitliga och besvärliga att de sätts i
tortyrkammar.
 
Dessa opålitliga och besvärliga dissidenter, men bara i andra länder, anses så
förföljda att de ska ges asyl i Sverige.
 
Men när opålitliga och besvärliga människor avslöjar maktmissbruk hos oss själva,
då ska de avskedas.
 
DÅ BERÖRS VI VÅR EGNA MAKTHAVARE OCH DE FÅR JU INTE BERÖRAS AV
ANNAT ÄN GENERÖSA PENSIONSFÖRMÅNER.
 
Även tystnadskultur kallas något annat, när det förekommer i andra länder.
 
TYSTNADSKULTUREN I EXEMPELVIS KINA KALLAS FÖR CENSUR.
 
Men inte i Sverige, där är censur något fint, bara man inte kallar det censur utan kallar
det något annat.
 
Varför inte tystnadskultur, det låter väl lite finare ?
 
 
Hit, men inte längre
AE
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle, kraftfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de
flesta av Er välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet.
 
Nyhetsflödet toppas återigen av NOVUS senaste mätning, där våra alliansvänner
i centerpartiet och kristdemokraterna fortfarande ligger under spärren.
 
Med den här utvecklingen kommer Ni, mentalt handkappade medborgare, att få
ta ansvarsfullt ansvar för mig, men det har jag ju sett till att Ni kommer att göra.
 
Det kanske ska bli skönt att inte behöva låtas göra något.
 
Siffrorna från NOVUS förvånar ändå, jag har länge trott att dessa partier inte har
några väljare att tappa, men i varje undersökning hittar man några nya väljare att
tappa.
 
Detta för tankarna till komikern i Italien, som gjorde stora framgångar i valet. När
vår lilla dagisfröken Annie blev partiledare satte vi också stort hopp till att hon
skulle tillföra politiken humor.
 
Men det är kanske inte galghumor väljarna vill ha.
 
Centerpartiet har annars många fräscka ideer. Iden om frizoner för kriminella i
Stockholms tunnelbanesystem tycks vara värt att pröva, nyligen fick vi belägg
genom den sk spårrånaren att det här finns både många och grova förbrytare
att skydda mot polisen.
 
Men frågan är om det räcker med detta. Uppgifter kommer nu från olika håll att
polisen också söker efter förbrytare på restauranger, och tyvärr med viss framgång.
 
Skulle dessa satsningar mot kriminalitet leda till bestående framgångar får vi över-
väga om vi inte också ska göra restauranger till frizoner för kriminella, kanske i
första hand olika kebaber.
 
Annies förslag om att upplåta privata hem för asylsökande låter också intressant.
Vi har ju tidigare vräkt svenskar från sina hem för att de ska upplåtas åt asylsök-
ande.
 
Men denna lösning, att de inkvarterar asylsökande, kanske också är värd att
prövas.
 
För ordningen skull bör vi kanske få det att framstå som frivilligt, men efter en
massiv kamp för att få alla ofrivilliga att framstå som rasister räknar vi med att
alla blir frivilliga.
 
Alltfler kommuner tycks också vägra att ta emot fler asyksökande. Även detta
talar för att vi öppnar upp för frivillig inkvartering i de kommuner där kommuner-
na väljer att vara främlingsfientliga.
 
SFF har nu inte många av sina gamla chefer kvar efter sina omtalade fester på
Er bekostnad. Vi ar arbetsbefriat flera av dem permanent med full lön för att vi-
sa alla att vi menar allvar med jobblinjen.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet.
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt
trevlig dag.
 
AE
 

MÖRDARNA PÅ MIGRATIONSVERKET

Dårhuset escalerar för var dag.
 
För ett antal år sedan gick det en komedi med rubriken "släpp dårarna fria".
 
Nu är vi där, och ingen kunde väl föreställa sig att det fanns så många dårar att
släppa fria, och att de var så dåraktiga det nu visat sig.
 
Att de värsta dårarna bemannar Rosenbad och Helgeandsholmen har vi vant
oss vid, men dårarna sprider sig som en varböld.
 
På Migrantionsverket hittar man nu dårar helt i klass med dårarna i Rosenbad och
på Helgeandsholmen.
 
Man får väl anta att de inspirerats av tokstollen Eric Ullenfån.
 
Men det värsta är nog inte att dårarna är dårar och tokstollarna är tokstollar. Det värsta
är nog att de är så tokiga att de anstiftar andra att begå mord.
 
DET ÄR  INTE BARA DÅRAKTIGT, DET BORDE VARA STRAFFBART.
 
En manna med två barn från Afghanistan finner en fristad i Sverige efter att ett flertal
gånger ha misshandlats av sin man i hemlandet.
 
I Sverige känner de sig trygga, men det ser dårarna i Migrationsverket och tok-
stollen Eric Ullenfån till att de inte ska kunna göra så särskilt länge.
 
Mannen som misshandlar dem, och som befaras vilja mörda dem, söker nu tillstånd att
som anhöring få återförenas med sin famlilj.
 
I SVERIGE.
 
Mamman, som på goda grunder fruktar för sitt liv, vädjar till Migrationsverket att man inte
ska tillåta mannen/pappan få asyl i Sverige. Detta är inget Migrationsverket beaktar, man
strävar i stället för att sätta mamman och barnen under press.
 
SÅ MAN GER MANNEN ASYL OCH SKAFFAR EN LÄGENHET ÅT FAMLIJEN I ALING-
SÅS SÅ ATT HUSTRUMISSHANDLAREN SKA FÅ DET LÄTT ATT ÅTERIGEN MISS-
HANDLA SIN FAMILJ.
 
Hustrun och barnen blir förtvivlade, men tack vare dårarna på Migrationsverket och tokstol-
len Eric Ullenfån behöver de inte vara så förtvivlade så länge.
 
DET DRÖJER INTE LÄNGE INNAN HUSTRUMISSHANDLAREN KNIVMÖRDAR MAM-
MAN OCH KNIVSKÄR DE BÅDA BARNEN SVÅRT.
 
I vart fall mamman behöver ju inte vara förtvivlad mer, och man får väl anta hon sänder
en tacksam hälsning till Eric Ullenfån från sin nya tillvaro.
 
De verkliga mördarna i denna förfärliga historia är inte pappan, det kunde man räkna
med skulle ske om han fick asyl.
 
DE VERKLIGA MÖRDARNA ÄR DÅRARNA PÅ MIGRATIONSVERKET OCH DE TOK-
STOLLAR TILL POLITIKER, BLAND ANNAT ERIC ULLENFÅN OCH ANSVARSPREDI-
KANTEN, SOM FÅTT MIGRATIONSVERKET ATT BETE SIG SOM DÅRAR.
 
I varje anständigt land skulle det ses som en oerhörd skandal om myndigheter tar hit mör-
dare och anstiftar mord på mördarens familj.
 
Men i Sverige är det inte en skandal, här är det att ansvarsfullt ta ansvar för landet.
 
Det kan ju inte tolkas på annat sätt än att mamman och barnen inte inräknas i "landet",
men att pappan gör det.
 
Skulle inte alla vara lika mycket värda ? En del är tydligen så lite värda att dårar på olika
myndigheter och i Rosenbad ska anstifta mord på dem.
 
Den här affären visar med förfärande tydlighet att Sverige numera styrs av veritabla
dårar och tokstollar.
 
Sådant här ska bara inte få hända, hur i himmelsens namn har man kunnat komma fram till
att mannen ska kunna  få asyk för att kunna mörda sin familj i Sverige.
 
Hade mamman och barnen velat ha hit honom, då hade det varit en annan sak, nu
ville man det inte.
 
MAN VILLE KUNNA FORTSÄTTA ATT LEVA.
 
Men dårarna på Migrationsverket och tokstollarna i Rosenbad ville inte att de skulle kunna
fortsätta att leva.
 
EN FULLSTÄNDIGT BISARR FLYKTINGPOLITIK, DEN ÄR TILL OCH MED SÅ BISARR
ATT DET ÄR BISARRT ATT KALLA DET POLITIK.
 
Såvitt man inte tycker att politik är bisarr.
Han gjorde också så gott han kunde
AE
 
 
 
 
 
 
 

ALLIANSEN FÅR BERÖM

Expressen ger politikerna beröm
 
Mycket har sagts om mötet i Maramö, där glöden tycktes falna när dagisfröken
Annie Lööf tappade sin korv på glöden.
 
Man får väl i henns situation vara glad över det lilla.
 
MÅNGA HAR TROTT ATT HON INTE HADE NÅGRA ATT TAPPA.
 
I kommentarerna från mötet tycks Expressen sticka ut och överraska, man ger
partiledarna mer beröm än vad man är van vid.
 
Expressen skriver då:
 
Alliansens partiledare har fastnat i ett antal tankefigurer.
 
Alliansens partiledare uppges vara mycket nöjda med detta långtgående beröm,
man uppger sig vara stolt över att någon anser dem kunna tänka.
 
Vi som vet bättre än Expressen vet att partiledarna bara har fastnat.
 
 
Har fastnat i sina tanegångar
AE

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle, kraftfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de
flesta av Er välkomna till en ny dag.
 
Väljarundersökningen från YouGov i går höll mig vaken i natt, både centerpatiet och
kristdemokraterna borta med vinden. Håller detta i sig får vi nog grilla korv lite ofta-
re.
 
Sömnlöshet är, som alla vet, jobbigt och jag fick ta mig flera rundor i bostaden för
att skingra tankarna, men hur många gånger jag rabblat "jag tar ansvarsfullt ansvar
för landet" lyckades jag inte komma till ro.
 
Det var först efter att jag 15 gånger sagt "vi är 4 självständiga partier" som jag lyc-
kades slumra till lite.
 
Danskt Folkeparti uppges nu vara större än socialdemokraterna Där ser man ris-
ken med att folk får säga vad man vill. Detta kommer aldrig att hända i Sverige så
länge jag tar ansvar för att begränsa yttrandefriheten.
 
Att medborgarna i fria val ska få rösta på det parti de sjäva vill är något så motbju-
dande för oss moderater, och för många andra, att vi inte kan ta till oss detta.
 
Fortsätter det i den här riktningen slutar det med att vi inte kan ta i Danmark med
tång.
 
Apropå fria val och yttrandefrihet så kommer ledande skolpersonal med nya friska
ideer. I skolundervisningen i Falun har man infört ett nytt demokratiprojekt. Där
uppmanar lärarna eleverna att säga till sin föräldrar att de inte ska rösta på sveri-
gedemokraterna.
 
Faller detta försök väl kommer vi att införa denna demokratiundervisning i skollagen.
 
Utgången i valet i Italien vittnar om de olika kulturer som samsas inom EU, det är
lätt att förstå att vi inte alldtid kan enas.
 
En komiker som för partiet till Italiens största parti på kort tid. Det säger en hel del
om Italien och dess väljare.Har någon sett mig skratta nykter ? Nej se där, så upp-
träder inte vi ansvarsfulla politiker. Skrattar, det gör vi på Harpsund i samband med
att vi skålar och äter kräftor. Då skrattar vi desto mer.
 
Vår ansvarsfulla satsning på entreprenörer visar sig nu överraskande framgångsrik.
Aldrig i moderna tid har så många tjänat så mycket så lätt genom att hyra ut otjän-
liga bostäder till Migrationsverket.
 
Detta tycks ge oss möjligheter att ännu snabbare öka klyftorna i samhället, inga
vägar är för obskyra till detta prioriterade mål.
 
Tillväxten tyck nu ta fart igen, eller också beror det på att tidningarna inte längre
skriver om tillväxten. I natt brann 4 bilar i ett garage i Nynäshamn och ett 80 tal
bilar blev skadade i den anlagda branden.
 
Vi har avsatt ytterligare medel till kommunen för utbyggnad av fritidshem för att
inte fler bilar ska eldas upp.
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt
trevlig dag.
 
AE

FISKMÅS KÖPER SEX

Fiskmåseföreningen går till attack mot åklagare
 
Media rapporterar idag om en hög åklagare, som köpt sex på hotell i Stockholm.
 
Han beskriver sig nu som en representativ åklagare och menar att han har
IQ som en fiskmås.
 
Detta har retat upp fiskmåseföreningen, som ser uttalandet som kränkande förtal.
 
Ingen fiskmås skulle komma på iden att vålda en 30 årig kvinna på hotell
och förutom hotellnotan betala 1 700 för kalaset.
 
Föreningen överväger nu att lämna in en stämning mot åklagaren med IQ som
en fiskmås.
 
Samtidigt verkar ju åklagare dummare än dummast, att åberopa IQ och fisk-
mås tycks ju vara mindre lyckat, det finns ju andra bättre lösningar.
 
En annan känd svensk, Fredrik Reinfeldt, förekom också i en affär av denna karak-
tär, hans namn förekom i en prostituerads kundregister. Polisen beslöt här att inte
genomföra förundersökning, då det åberopades att namnet i registret fanns för att
Fredrik Reinfeldt och den prosituerade bevistat samma SFI kurs.
 
Man tycker ju faktiskt att en hög åklagare ska ha koll på rättspraxis, är det
praxis i ett fall bör det väl vara praxis även i ett annat fall.
 
Man undrar ju därför om åklagaren med IQ som en fiskmås verkligen är kapabel att
döma i mål där praxis ska vara vägledande.
 
BORDE HAN INTE OMEDELBART HA INSETT VÄRDET AV ATT HÄVDA ATT HAN
UNDERVISAT DEN 30 ÅRIGA KVINNAN I "SFI" PÅ HOTELLET.
 
Då hade ju praxis medfört att ingen undersökning genomförts och han hade inte beskyllts
för att vara dum som en fiskmås.
 
Men frun hade han förmodligen inte fått behålla, här heller.
 
SFI kurs
AE

OTACK ÄR VÄRLDENS LÖN FÖR REGERINGEN

Har SvD rätt, är Sverige på dekis
 
Yuogovs undersökning i väljaropionen är intressant på många sätt.
 
Stollarna i centerpartiet ligger lyckligtsvis fortfarande under 4 %, här räcker det inte
ens att föreslå upprättande av frizoner för brottslingar i Stockholm.
 
Kristdemokraterna, som numera bara en en punkt i sitt program, att sitta kvar vid
makten, tycks fortfarande kunna lura till sig några enstaka enfaldiga väljare.
 
Av någon underlig anledning ligger fortfarande Folkpartiet över 4 %, trots att
ingen vill kännas vid partiledaren och trots att Sabuni rånat vår skattekista.
 
Ser man till resulatet är det ju faktiskt riktigt komiskt att höra ansvarspedikanten ocn
andra fjantar framhäva att det bara finns ett regeringsalternativ och då alliansen.
 
Med moderatenra kring 28 %, folkpartiet på drygt 5 % och övriga två allianspar-
tier borta med vinden får man väl leva i sin egen lila värld för att kunna komma
fram till att Alliansen är det enda slagkraftiga och ansvarsfulla regeringsalterna-
tivet.
 
Men det är delundersökningarna som här är det mest intressanta.
 
På frågan vilken partiledare man har störst förtroende för, om man bortser från vilket
parti man vill rösta på blir svaret, bland annat:
 
Jan Björklund         2,4 %
Göran Hägglund    2,3 %
Annie Lööf             1,2 %
 
Samtliga får alltså sämre förtroendesiffror bland samtliga partiers väljare än den
rasistiske demonen Jimmie Åkesson, med svårt sociala problem och helt utan
begåvning.
 
Vad säger det om övriga ovan nämnda, det är nog bäst att hålla inne med det.
 
Annie Lööfs siffror förvånar nog allra mest, inte var det känt att det bodde så många i
Maramö, för någon annan kan väl knappast komma på tanken att känna förtroende för
denna dagisfröken, som tagit på sig uppgift att leda stollarnas parti.
 
En annan viktig delfråga är hur man ser på utvecklingen i Sverige, tycker man den går åt
rätt håll, eller går den åt fel håll:
 
34 %     tycker att utvecklingen går åt rätt håll
42 %     tycker att utvecklingen går åt fel håll
 
Och detta trots att den ansvarsfulla Alliansregeringen tagit ifrån oss mest pengar i
hela världen, så att vi har Europas starkaste offentliga finanser.
 
Otack tycks vara världens lön för dessa utsatta stackare, som är så ansvarsfulla, fast det
gäller ju inte alla.
 
Folkpartiets Sabuni noterade nyligen att hon ansvarat i just så många år att hon kunde sluta
ansvara, på eget intitiativ och uppbära 1 200 000 om året i avgångsvederlag. Där är inte otack
världens lön.
 
Kanske en delförklaring till att partiledaren inte ens har förtroende bland sina egna, folk
är inte fullt ut så dumma som Fredrik Reinfeldt hävdar.
 
Spontant kan man ju överraskas av att så många tycker att Sverige är på väg åt fel håll, men
när spontaniteten väl lagt sig, uppstår lätt den motsatta känslan.
 
Hur kan 34 % tycka att det går åt rätt håll i Sverige, världsrekord i våldtäkter, femfaldigade
mord under några år, skottlossningar här och där dagligen, shiamuslimer slåss mot sunni-
muslimer i Stockholm, asylsökande våldtar varandra på asylförläggningar, när de får tid
över efter att ha slagit sönder förläggningen och mycket, mycket mera.
 
Så 34 % tycks mycket, riktigt mycket, är vi så enfaldiga som Fredrik Reinfeldt hävdar ?
 
När man tar del av vad vänsterkommunisten i Falun, skolnämndens ordförande, har för sig är
det fullständigt obegripligt att 34 % tycker att det går åt rätt håll i Sverige.
 
Kan det verkligen finnas så många AFA anhängare ??
 
Denne skolnämndens ordförande borde medföra att ingen tycker att det går åt rätt håll i Sverige.
 
SKOLNÄMNDENS ORDFÖRANDE I FALUN, EN VÄNSTERKOMMUNIST MED ILLEGALT OCH
BROTTSLIGT FÖRFLUTIT UNDERVISAR BARN.
 
OCH I DENNA UNDERVISNING INGÅR ATT TALA OM FÖR BARNEN ATT DE SKA GÅ HEM
TILL SINA FÖRÄLDRAR OCH SÄGA TILL DEM ATT DE INTE SKA RÖSTA PÅ SVERIGEDE-
MOKRATERNA.
 
Och ingen bryr sig, allt får passera.
 
Och så tycker 34 % att utvecklingen i Sverige är på rätt väg.
 
ÄR VI FULLSTÄNDIGT GALNA, PRECIS SOM FREDRIK REINFELDT HÄVDAR ?
 
 
Alliansens partiledare uppger sig
alla vara nöjda med Maramötet,
korven var god
AE
 
 
 
 
 

INTEGRERA BARA VAD SOM GÅR ATT INTEGRERA

Orsak och verkan
 
Att yttrandefriheten i Sverige inte är vad den är i Danmark tycks många vara ganska
så eniga om.
 
Men för att kunna lösa vissa problem, måste förutsättningarna vara kända, så
att orsaker tillåts styra de åtgärder man sätter in.
 
I Danmark vågar man tala om detta, i Sverige inte, vi som vågar "får inte".
 
Det finns nu rapporter och forskning, som visar att asylsökande i Danmark begår brott
23 gånger fler gånger än danskar.
 
Det får man prata om i Danmark och det pratar man om i Danmark.
 
Forskare på olika håll, även vissa djärva i Sverige, menar att samma förhållande präglar
Sverige.
 
Det får man inte prata om i Sverige oc det pratar man inte om i Sverige.
 
Forskare menar att dessa skillnader i brottsbenägenhet är kopplade till kulturskillnader, låg
intelligens och inavel.
 
Detta får man prata om i Danmark och det pratar man om i Danmark.
 
Forskningen menar att en stor del av det så kallade utanförskapet kan kopplas till dessa
kulturskillnader mm, lägre IQ ger mindre välavlönade jobb som ger utanförskap.
 
Detta leder till att det inte är elaka svenskar, diskriminering och strukturella orsaker
som orsakar utanförskap alla gånger.
 
Eftersom somalier ses som särskilt svårintegrerade tar man upp denna grupp i forskningen
om utanförskap mm och hävdar att just denna grupp har en genomsnittlig IQ på 68 mot
101 i snitt för svenskar.
 
Denna lägre genomsnittliga IQ leder då till utanförskap, inte elaka, rasistiska svenskar.
 
Forskare har också tittat på vad det betyder när grupper med lägre genomsnittliga IQ, sedda
som utsatta grupper, bosätter sig i västeuropeiska länder.
 
Man kommer då fram till utsattheten inte förändras fullt ut utan den består och man
motiverar detta med att den lägre genomsnittliga IQ nivån beror på en kombimnation
av genetiska orsaker, inavel mm, och miljöbetingade orsaker.
 
Detta leder fram till att vissa grupper inte är svårintegrerade.
 
DE GÅR INTE ATT INTEGRERA.
 
I dessa forskarrapporter pekar man också på förekomsten av vissa brott, där vissa grupper
är överrepresenterade, såsom våldtäkt. Här pekar man ut vissa överrepresenterade grupper,
där överrepresentation uppges bero på just lägre genomsnittlig IQ, bland annat till följd av
inavel, vanligt förekommande i vissa länder.
 
Utifrån dessa forskningsresultat är forskarna tämligen eniga om att lägre IQ kopplad
till inavel leder till ökad kriminalitet och närmast obefintliga integrationsmöjligheter.
 
Självklart ska all sådan forskning och all sådan debatt i Sverige avfärdas som rasistiskt, skam
vorde väl annars, vi får inte våldföra oss på oss själva.
 
Men tänk om det man anser i andra länder och det man debatterar i andra länder är rätt.
 
DÅ BLIR JU MYCKET AV DET VI ANSER I SVERIGE OCH DEBATTERAR I SVERIGE HELT
FEL.
 
Bland annat bör man komma fram till att vissa inslag i den så kallade integrationspolitiken är
mindre väl utformade om gruppen i fråga inte går att integrera överhuvudtaget.
 
Man bör också komma fram till att ett utanförskap, som i allt väsentligt bygger på lägre genom-
snittlig IQ, inte låter sig lösas alltför enkelt med olika typer av utbildningsinsatser.
 
Man bör också kunna komma fram till att mycket av den brottslighet som sker i dag kan man
komma till rätta med om man vet bevekelsegrunderna och vad som styr att vissa är/blir mer
kriminella än andra.
 
Det finns mycket forskning inom området, och mycket kanske bör bli föremål för kritisk
analys, allt kanske inte är helt rätt.
 
Men mycket pekar på att mycket är rätt.
 
Den genomsnittliga IQ i Sverige ligger på 101. Om man avstår ifrån att helt ta till sig den kunskap
som finns vad gäller integrationsmöjligheter, och utarbetar program som syftar till att integrera
grupper som inte kan integreras, då bör man kunna dra en slutsats.
 
Sannolikheten för att ansvariga för sådana aktiviteter har en IQ som ligger kring 101 eller
högre är tämligen liten.
 
Inavel ?
AE
 

MARAMÖ GÖR ATT VI VINNER VALET

Överträffar alla förväntningar
 
Den ansvarsfulla Alliansregeringen har inför mötet i Maramö uppepade gånger
menat att man ska tona ner förväntningarna inför detta möte.
 
MAN KAN VÄL SÄGA ATT PARTILEDARNA HÄR VARIT VÄLDIGT FRAM-
GÅNGSRIKA, INGET NYTT HAR TORNAT UPP.
 
Det mest överrasnde och imponerande var väl att de lyckades grilla korv utan
att gräla om försvaret.
 
Samtidigt kommer det nu fram uppgifter om att allt det som sägs och tas upp un-
der mötet är förprogrammerat.
 
Regeringskansliets samordningstjänst uppges ha förberett vad partiledarna
ska säga och inte säga.
 
MÅSTE MAN VERKLIGEN ÅKA TILL MARAMÖ OCH GRILLA KORV FÖR ATT
FRAMFÖRA DETTA.
 
Men vissa nyheter kan ändå uppmärksammas. Hitintills har man upplevt att Fredrik
Reinfeldt bara kan använda vissa få ord inom svenskan:
 
JAG TAR ANSVARSFULLT ANSVAR.
 
Under ett kort pressmöte lyckade Fredrik Reinfeldt få in detta 5 gånger, självklart uan
samband med vad som sas i övrigt.
 
SOM EN PAPEGOJA, GÅNG PÅ GÅNG.
 
JAG TAR ANSVARSFULLT ANSVAR FÖR LANDET.
 
Övriga partiledare ville inte vara sämre, men ingen kom upp i antalet 5, här var Fredrik
Reinfeldt helt outstanding.
 
Det nya var dock att man kommit överens om att utveckla ett nytt mantra. Plötsligt dock det
upp en ny papegoja, som gång på gång kraxade:
 
VI ÄR 4 SJÄLVSTÄNDIGA PARTIER.
 
Och här var alla partiledarna lika goda papegojor, hela tiden kraxade man:
 
VI ÄR 4  SJÄLVSTÄNDIGA PARTIER.
 
Räkna med att få höra denna papegoja ett antal gånger inför valstupet 2014.
 
Samtidigt utkristalliserade sig tydligt hur partledarna i den ansvarsfulla Alliansregeringen
ser på sitt uppdrag.
 
På frågan vad som var det viktigaste man gjort under mötet var man samstämmig.
 
MAN HADE GJORT EN ARBETSPLAN SOM SKULLE MEDFÖRA ATT MAN VINNER
VALET 2014.
 
Kopplat till denna ambition kan man urskilja två olika profiler av politiker.
 
1)  De som har ambtion att vinna ett val, som ett led i en livslång försörjning, och
     anpassar sin arbetsplan till detta mål.
 
2)  De som anser att de vill och kan tillföra väljarna något väljarna vill ha, och ut-
     formar sitt program utifrån detta. Och som belöning vinner ett val.
 
FÖRHÅLLNINGSSÄTTET, ATT SE PÅ SIG SJÄLJ OCH VÄLJARNA, ÄR SOM NATT
OCH NATT, INGET FÖRENAR.
 
När politiken omsätts i praktiken blir det dock svårt att säskilja olika profiler, men ibland
kan orden vara avslöjande.
 
DET VIKTIGASTE FÖR OSS ÄR ATT VINNA VALET.
 
Att vi har en välfärd eller ett försvar, eller mycket annat är inte viktigt.
 
DET VIKTIGASTE ÄR ATT VINNA VAL OCH UTÖVA MAKT.
 
Vilken profil vi väljare föredrar är nog ganska så klart.
 
VILKEN PROFIL ALLIANSPARTIERNAS PARTILEDARE HAR ÄR OCKSÅ GANSKA
SÅ KLART, INTE DEN VI VÄLJARE FÖREDRAR UTAN DEN MOTSATTA.
 
Där det viktigaste är att vinna valet, och då mixtar man, och då ljuger man, allt i den
heliga maktens namn.
 
Vi väljare kan påverka detta i valstupet 2014.
 
Tänk då, men bara tänk, och bara lite.
 
Tänk om ett klokt val då medför att vi får ett försvar, vi får tåg som går, vi får en välfärd
som utvecklas, ej avvecklas, vi får behålla vår kultur och mycket annat.
 
TÄNK VAD MYCKET ETT VAL KAN MEDFÖRA OM VI VÄLJER RÄTT OCH HUR MYC-
KET ELÄNDE DET MEDFÖR OM VI VÄLJER FEL.
 
         
Vill Du att bilar och skolor
ska brinna upp ??                 Rösta då på mig
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BORT MED BROTTSLINGAR I TUNNELBANAN

Dubbelmoralen firar nya segrar
 
Kritiken mot polisens arbete när det gäller eftersök av illegala i landet tycks
bli alltmer löjeväckande.
 
Man kan diskutera huruvisa polisen ska söka efter illegala eller inte.
 
Men om man kommer fram till att man ska söka efter illegala i landet,
då ska man söka efter illegala i landet, inte efter andra.
 
Och illegala i landet ser med största sannolikhet inte ut som "svenskar" då
ska man naturligsvis söka bland de som inte ser ut som "svenskar" , inte
bland de som ser ut som svenskar.
 
För det är väl inte de som ser ut som "svenskar" som ska förpassas ur
riket ??
 
Samtidigt ska man ju inte bli alltför förvånad över dessa attityder, får man inte
lämna ut signalement på en misstänkt mördare, om han kommer från Ghana
eller annat liknande land, då ska man nog kunna förvänta sig lite av varje.
 
IBLAND KAN MAN JU FÖRSTÅS UNDRA, NÄR MAN HÖR SÅDANA SOM
DEN ANSVARSFULLE MODERATEN WILLY VIITALA I FITTJA.
 
Blir Du som "svensk" störd av böneutrop i Fittja, ska Du inte bo i Fittja.
 
FLYTTA.
 
Nu finns det så kallade experter som blandar in folkrätten är det gäller polisens
eftersök.
 
Man menar från dessa så kallad experter:
 
Ingen ska behöva räkna med att bli tillfrågad om uppehållstillstånd när man
reser i tunnelbanan.
 
Det är väl ändå att slå in öppna dörrar, polisens arbetet syftar ju just till att ingen
ska behöva riskera detta.
 
VET MAN ATT DET INTE FINNS ILLEGALA/BROTTSLINGAR I TUNNELBANAN
BEHÖVER MAN JU INTE SÖKA EFTER NÅGRA SÅDANA.
 
Så "folkrätten" gagnas nog bäst av att polisens arbete intensifieras så mycket som
möjligt.
 
Frizoner i tunnelbanan, som nu förslås av stollarna i centerpartiet,  ät väl här
knappast annat än uttryck för just stollighet.
 
Ibland kan man faktiskt bli ganska trött
AE

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle, kraftfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de
flesta av Er välkomna till en ny dag.
 
Mötet i Maramö har lärt oss att ansvarsfullt ta ansvar, vår korvgrillning genomför-
des utan att brandens spreds.
 
Valet i Italien tycks medföra osäkerheter, som kan medföra att utvecklingen går åt
fel håll. Vissa menar att en uppblossande ny kris kan bli omfattande och att en
olycka sällan kommer ensam.
 
Den ansvarsfulla Alliansregeringen är ett bra bevis på att en olycka sällan kommer
ensam, vi har lyckats få ihop 24 olyckor.
 
Om valet i Italien inte medför befarat många olyckor överväger den ansvarsfulla
Alliansregeringen att låta Annie Lööf åka till Italien och biträda med goda råd.
 
I går uppmärksammades att en döende 23 årig cancerpatient avkrävdes ett skriftligt
intyg av Försäkringskassan vilken dag han skulle dö, som ett villkor för fortsatt sjuk-
skrivning.
 
Den ansvarsfulla Alliansrgeringen ser med tillfredsställe på denna välfärdsutveckling,
alla inser ju för övrigt att starka offentliga finanser inte kan skapas om döende cancer-
sjuka blir berättigade till sjukpeng.
 
Aftonbladet skrev i går att jag struntar i Försvaret. Detta ser jag som en orättvis an-
klagelse, under drygt sex år har jag ansvarsfullt, ambitiöst och framgångsrikt arbe-
tat på att Försvaret ska försvinna, det är inget jag struntat i.
 
Möjligen kan det ha tagit så mycket tid i anspråk att jag kommit att strunta i hur lan-
det ska försvaras och hur sjuka och arbetslösa mår, men det är en helt annan sak.
 
Statsistik från Danmark visar nu att gruppen asylsökande begår 23 gånger så fler
brott än etniska danskar. Det tycks finnas vanföreställningar på olika håll att det-
samma skulle gälla i Sverige.
 
Detta är helt fel, den ansvarsfulla Alliansregeringen har i samråd med det ansvars-
fulla BRÅ bestämt att om det är likadant i Sverige så är det inte likadant i Sverige.
 
Under natten har ytterligare en skola gått upp i rök, i Sundbyberg. Vanföreställnin-
garna kring dessa skolbränder tycks vara omfattande och en del hävdar att bakom
dessa ligger kulturhöjande ambitioner från vissa ej nämnbara grupper. Många be-
vis uppges peka i den riktningen och man menar från dessa ansvarslösa kretsar
att "ingen rök utan eld".
 
Inget kan vara mer fel, det mesta av vår politik bygger på "rök utan eld", kan vi inte
få tågen att komma i tid, får vi säga att de kommer i tid.
 
På tal om detta blir vi nu beskyllda för att mixtra med tider, när det gäller försening
av de få tåg som ändå lyckas komma igång. Vi önskar att vi slapp mixtra med detta,
men vi föredrar att mixtra med tiderna framför att mixtra med tågen, så att de går.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet.
 
    jag också     jag också
 
 
jag också 
 
AE

SAXAT FRÅN DÅRHUSET

Dagens skörd i dårarnas Paradis
 
Cancerpatient avkrävs intyg om tidpunkt för när han avlider
 
Vi vet sedan länge att Försäkringskassan avkräver att döende ska släpa sig
till Arbetsförmedlingen för "att ligga till arbetsmarknadens förfogande", ett vik-
tigt inslag i jobblinjen.
 
Försäkringskassan går nu vidare på denna ansvarsfulla linje, livligt påhejad av
ansvarspredikanten Fredrik Reinfeldt och Hästsvansen.
 
En ung allvarligt cancersjuk behöver förlänga sitt sjukintyg och här ser Försäk-
ringskassan ett gyllene tillfälle att slå till.
 
Man avkräver den cancersjuke ett skriftligt intyg, som en villkor för att bli fortsatt
sjukskriven, som ska visa när han beräknas avlida.
 
När det uppmärksammas får den cancersjuke sitt sjukintyg, och tanken är nu att
han ska slussas in i Fas 3.
 
Infrastrukturministern trixar med tågtider
 
Kommunikationerna i landet har på några dagar blivit väsentligt mycket bättre, tåg
som förr kom för sent, kommer nu inte för sent.
 
Språkröret Gustav Fridolin uppger sig ha blivit irriterad av detta och menar att minis-
tern ska sluta trixa med tiderna, kommer ett tåg för sent, kommer det för sent.
 
Även om inga tåg går tycks ändå Gustav Fridolin här vara ute och resa.
 
Om infrastrukturminsitern och övriga minsitrar trixar med allt annat ska de väl trixa med
tågtider också.
 
Religiösa demonstrationer
 
Utvecklingen i landet tycks gå rasande snabbt, det som var otänkbart i går är tänkbart i
dag.
 
Att shiamuslimer och sunnimuslimer skjuter ihjäl varandra lite här och där är vi vana vid.
 
Men vi är inte vana vid att de demonstrerar mot varandra.
 
I STOCKHOLM
 
Rykten om ansvarspredikantens avgång.
 
Till och från florerar nu rykten om att ansvarspredikanten tröttnat och vill avgå, kanske re-
dan i mars.
 
I detta läge visar sig hästsvansen mycket generös och lojal när han kommenterar dessa ryk-
ten.
 
JAG HAR INGEN AVSIKT ATT TA ÖVER EFTER FREDRIK REINFELDT, HAN ÄR MIN VÄN.
 
Mycket generöst av Hästsvansen.
 
Ödesmötet i Maramö
 
Detta har kommenterats på många håll, och idag även av Stefan Löfven, som menar; Jag
skulle aldrig dra hem ett ett sådant uppbåd till mitt privata hem".
 
Verkar förståndigt, vem skulle vilja ta hem ett sådant härke ?
 
Flyktingar efterlyses
 
Som alla känner till kommer det för få asylsökande till Sverige och olika kommunpolitiker
söker med ljus och lykta efter asylsökande för att kunna fylla alla tomma lägenheter och
besätta alla lediga jobb, som inte kan besättas.
 
Migrationsverket har nu lösningen på detta.
 
Handläggare ska åka till Afrika, Iran och Sydamerika för att leta efter analfabeter och locka
hit dem till Sverige.
 
Stockholm brinner
 
Vi vet nu att Eritreaner utsätts för hot och utpressning i Sverige, och att de beskattas av
Eritrea och att dessa skatter sänds dit.
 
Beskattningen sker av det försörjningsstöd och etableringsstöd, som dessa asylsökande
erhåller.
 
Den ansvarsfulla Alliansregeringen tycker att detta är alldeles förträffligt, annars hade man
ju stoppat det.
 
Nu eldar olika grupperingar i dessa kretsar upp delar av Stockholm, ingen bryr sig om det
heller.
 
 
Gycklarna finns på toppen
AE
 
 
 
 
 
 

ETNISK RENSING I EUROPA OCH SVERIGE

Den nya kulturen avtecknar sig allt tydligare
 
I dagarna kan man läsa om 9 åringen i Birmingham, som begick självmord,
han hängde sig.
 
Anledningen till att 9 åringen hängde sig var mobbning, men inte vilken mobb-
ning som helst.
 
Det var samma mobbning, som ska föra vår egen kultur till nya hiss-
nande höjder.
 
9 åringen blev i skolan utsatt för mobbning av invandrarbarn som hotade ho-
nom med knivar och att han skulle dödas.
 
Dagligen fick han höra av dessa små barn, huvudsakligen från Pakistan
att deras pappor hade väglett dem för att genomföra dessa hot:
 
DERAS PAPPOR HADE SAGT TILL DEM ATT ALLA VITA SKA DÖDAS.
 
På skolan var 75 % invandrarbarn. När rektorn upmärksammades på hoten
fick föräldrarna höra.
 
NI HADE INTE BEHÖVT SÄTTA ERA BARN I DENNA SKOLA.
 
Det känns som om detta mönster känns bekant.
 
Böneutrop i Fittja, svenskar som känner sig besvärade av detta, svenskar
som framför sin kritik till ansvarsfulla moderater.
 
OCH EN ANSVARSFULL MODERAT, WILLY VIITALA, SOM AVFÄRDAR DEM
MED.
 
FLYTTA HÄRIFRÅN, NI BEHÖVER INTE BO HÄR.
 
Vi ska inte lasta våra politiker alltför mycket.
 
DET ÄR VI SJÄLVA SOM VÄLJER POLITIKER, SOM ÄR DIREKT SVERIGE-
FIENTLIGA OCH ÄGNAR SIG ÅT TRAKASSERIER OCH DISKRIMINERING
AV SIN EGEN BEFOLKNING.
 
Självmordet i Birmingham och den etniska rensningen i Fittja borde nog väcka
en viss eftertanke hos oss.
 
Egentligen är mycket märkligt i vårt land.
 
GRYMMA VÅLDTÄKTER I INDIEN ÄR NÅGOT ALLDELSES FÖRFÄRLIGT.
MEDAN GRYMMA VÅLDTÄKTER I SVERIGE, UTFÖRDA AV VISSA, ALLTID
URSÄKTAS.
 
ETNISK RESNING PÅ BALKAN VAR NÅGOT ALLDELES FÖRFÄRLIGT MEDAN
ETNISK RENSING I FITTJA ÄR ANSVARSFULL POLITIK.
 
Men som sagt, detta märkliga har vi valt själva.
 
 
Med dagisfröken vid rodret blir
det nog många Fittja
AE
 
 
 

SVERIGE UTAN FÖRSVAR, MEN DET KOSTAR ÄNDÅ

Bort med ÖB och sedan Försvaret
 
Det ekonomiska underlag Försvaret nu redovisar till Regeringen visar att vi
kan räkna med att bli utan försvar.
 
Vi lägger ner drygt 40 miljarder och för detta får vi ett försvar på 28 000 som
i bästa fall, om en fiende inte skjuter för mycket, kan försvara en liten lokal plätt
i högst en vecka.
 
Nu visar underlaget att man behöver mer medel, 4 miljarder om året i 10 för för
att nå detta mål om en vecka
 
Om man inte får det, och det får man inte om vi väljer fel 2014, måste försva-
ret skäras ner från 28 000 till 19 000 man.
 
Lite, eller nästen ingenting, blir nu alltså ingenting.
 
Högst en vecka blir då heller ingenting.
 
Försvaret pekar på ett antal faktorer, som ligger bakom denna skrämmande utveck-
ling.
 
En viktig faktor uppges vara en väl genomtänkta och ansvarsfulla anskaffning av SUPER
Jas, som försvaret inte behöver, men väl SAAB.
 
Avsaknaden av material uppges vara förfärande stort.
 
För att man ska kunna uppnå balans på materialsidan erfordras inköp för 50 miljarder.
 
Men man uppger sig inte kunna åstadkomma så stora inköp, därför att personalen
vid Materielverket är för få för att kunna köpa in den material försvaret behöver.
 
Nu har vi alltså ett försvar som kan beskrivas:
 
1)  Kan inte försvara landet i så mycet som en vecka
2)  Kan inte ens försvara en liten plätt
3)  Har inte resurser att vidta åtgärder så att vi kan ta emot hjälp
 
OCH OVANPÅ DETTA KAN FÖRSVARET NU ALLTSÅ INTE ENS KÖPA IN DEN
MATERIEL MAN BEHÖVER FÖR ATT INTE KUNNA DET MAN INTE KAN ENLIGT
OVAN.
 
ÖB borta, Försvaret borta.
 
Och den ansvarsfullaste regeringen av alla ansvarsfulla regeringar är nöjd.
 
Vad blir nästa steg, med både ÖB och Försvarert borta.
 
Med hänvisning till utvecklingen i övrigt ter sig nog en HAMAS milis som det
mest troliga.
 
För något måste vi vill ändå ha, när nu polisen inte heller fungerar ?
 
 
Nu tycks också åsnan vara på väg ut,
i vart fall den här åsnan, ingen finns
som kan köpa in hö
AE

NÄRINGSLIVET VILL HA EN POLIS

Sverige ett land på dekis ?
 
I SvD idag ställer en reporter sig frågan om Sverige inte är ett land på dekis,
så mycket fungerar illa eller inte alls att frågan tydligen tycks berättigad.
 
Läser man Dagens Industri idag ligger svaret nära till hands, Sverige är
ett land på dekis.
 
DI skriver om Näringslivets syn på det polisiäa arbetet.
 
Polisen kostar drygt 20 miljarder per år, antalet poliser har snabbt under senare
år stigt från 20 000 till 23 000.
 
I takt med att antalet poliser stigit har antalet utryckningar minskat, antalet
utredningar minskat och antalet lösta fall minskat
 
EN POLIS KLART PÅ DEKIS.
 
Nu har Näringslivet uppmärksammat det vi alla andra uppmärksammat sedan
många år, det är ingen ide att anmäla brott till polisen. I bästa fall, med missnöj-
da miner, tar de emot en anmälan och låter den bli liggande.
 
Näringslivet hävdar nu att "läget är allvarligt och att det krävs en attitydför-
ändring".
 
MAN MENAR ATT DET MÅSTE LÖNA SIG ATT RAPPORTERA BROTT.
 
Man hävdar också, lite uppgivet, att det händer aldrig något, inte ens om man talar
om vad som hänt och man talar om vem som är skyldig, händer det någonting.
 
Detta har vi andra ju känt till många, många år, inte ens om Du släpar en
gärningsman till polisstationen vill man ta emot en anmälan.
 
Idag ser polisen, i den mån man tar emot en anmälan motvilligt, som något som
är tänkt att förete Försäkringsbolaget.
 
Näringslivet undrar varför det är så och tycker inte att man ska lägga ner pengar på
polisen om man inte får något.
 
Vi andra undrar inte varför och tycker inte heller att man ska lägga ner pengar
på något om man inte får något.
 
Som polis, försvar, kommunikationer mm mm.
 
ETT LAND PÅ DEKIS, HELT KLART.
 
Nu föreslår Näringslivet att man privatiserar delar av polisen, så att man får något när
man betalar något.
 
Uppgifter gör nu gällande att ansvarspredikanten ska ha nickat gillande till detta, huruv-
vida polisen fungerar eller inte är en bisak, men avknoppning det är bra det.
 
OCH DET FÅR GÄRNA KOSTAN.
 
ETT LAND PÅ DEKIS, HELT KLART.
 
Och den mest ansvarsfulla av alla ansvarsfulla regeringer, den som ligger bakom att
Sverige är på dekis,kräver på fullt allvar att de ska få ytterligare fyra år på sig för att
få Sverige ännu mer på dekis.
 
Är vi väljare verkligen så dumma ??
 
Det får vi se vid valstupet 2014.
 
            
Den till höger är nog justitieminister ?
AE
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning tll Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle, kraftfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de
flesta av Er välkomna till en ny solig dag.
 
I dag tycks det mesta gå alliansens väg, vi tycks nu närma oss målet att helt kunna
göra oss av med särintresset försvaret. Först pressade vi särintresset ÖB så hårt
att vi blev av med honom och nu har vi pressat ekonomin i försvaret att man blir
tvungen att skära bort det mesta.
 
Dessutom verkar vi närma oss målet att göra oss av med särintresset polisen. Vi
har under många år intensivt arbetat för att polisen ska bli mindre effektiv och nu
kan vi skörda frukterna.
 
Näringslivet hävdar nu att polisen inte fungerar och att man vill ha inslag av privat
polis, så att det lönar sig att rapportera till polisen. Långsiktigt ansvarstagande
tycks här löna sin, och nu tycks vi kunna avknoppa även detta särintresse.
 
Hur konstigt det än låter tycks det finnas etniska svenskar som inte är tillfreds med
böneurop i sin omgivning. I Fittja har man nu klagat över att detta kommer att in-
föras.
 
Vår svenskfientlige lokale moderat i Fiitja, den ansvarsfulle Willy Viitala, har blivit till-
sagd att hantera dessa klagomål i sann moderat anda, särintressen får inte styra
böneutropen.
 
Willy Viitala har därför uppmanat särintresset etniska svenskar, som inte vill ha dessa
böneutrop, att flytta till andra platser, helst utomlands förstås.
 
Vi är stolta över detta ansvarsfulla framsteg, vi lyckas nu bli av med både barbarisk
svensk kultr, ett ovärdigt och barbariskt särintresse, och nu lyckas vi också bli av
med särintresset svenskarna.
 
Jag tar ansvar för landet.
 
Vårt ansvarstagande visar sig nu också i Malmö. Mamlös totala budget uppgår till
14 miljarder och av denna budget går bara 1 miljard till försörjningsstöd, ett klart fram-
steg, för några år sedan var försörjningsstödet högst hälften av detta.
 
Det som är mest glädjande och som visar vårt ansvarstagande är att huvuddelen av
denna framtidssatsning går till de analfabeter, som ska säkra vår omsorg och välfärd.
 
Vi är inte lika stolta över Umeå, men så ligger ju denna stad i den region, som sedan
många år styrts av ansvarslösa socialdemokrater. Där vill man inte ta emot fler asyl-
sökande, så invånarna där kan knappast påräkna med att få någon vård alls i fram-
tiden.
 
En undersökning bland väljarna visar nu att en majoritet av väljarna anser att Annie
Lööf är en belastning för partiet. Detta ser vi ansvarsfulla moderater som ett mindre
problem, vi moderater är ju en belastning för hela landet, i vart fall de som bott här
en längre tid.
 
Jag tar ansvar för landet
 
Och med detta vill Er ansvarsfulle predikant önska de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
 
 
 
AE
 
 
 
 

MODERATERNA ALLTMER SVENSKFIENTLIGA

Moderater jagar iväg svenskarna
 
Vi har hört det förut, den svenska kulturen är barbarisk och den ska avskaffas, ju
fortare desto bättre.
 
Bort med Tin Tin, besök i kyrkan, Du Gamla Du Fria, Midsommardans mm, in
med våldtäkter, assistansfusk, sharia mm.
 
Det har vi tvingats lära oss leva med.
 
Nu väljer moderaterna att gå vidare med detta.
 
NU ÄR DET INTE BARA DEN SVENSKA KULTUREN, SOM SKA BORT, NU SKA
OCKSÅ SVENSKARNA BORT.
 
Politkerna i Fittja har utvecklat en en strategi för att jaga bort svenskarna, man upp-
manar islamister att ägna sig åt böneutrop.
 
Och strategin visar sig framgångsrik, mängder av svenskar anser sig inte kunna bo
kvar i denna miljö.
 
Moderaten Willy Viitala i Fittja tycks alldelses hänförd över denna framgång.
 
När barbariska svenskar tar kontakt med honom och framför kritik mot att böneutrop
kommer atts störa miljön får de höra:
 
Av moderaten Willy Viitala:
 
STÖRS DU AV BÖNEUTROP FLYTTA FRÅN FITTJA.
 
Det är bra med politiker som är tydliga, för nu vet vi vad som gäller.
 
EN STATSMINISTER SOM VILL BLI AV MED DEN SVENSKA KULTUREN OCH
LOKALA MODERATA POLITIKER SOM VILL BLI AV MED SVENSKAR.
 
Och delvis tycks de vara framgångsrika, välutbildade unga män flyr Sverige för USA,
Storbrittanien och andra länder, men ännu i alldeles för liten skala.
 
För varje välutbildad ung svensk som flyr till miljöer där det finns arbete, men
ej böneutrop, är det bara 2 analfabeter, som tar deras plats.
 
Man får väl be Willy Viitala att anordna lite mer böneutrop, så att ännu mer svenskar
flyr Fittja och övriga Sverige.
 
Ett rimligt mål bör väl ändå vara att minst lika många duktiga unga svenskar
flyr lander, som det tillkommer analfabeter, det kan ju bli lite trångt annars.
 
Nu vet vi alltså vad som gäller, tycker Du inte om böneutrop i Din närmiljö,
flytta, helst så långt bort som möjligt.
 
Men det finns faktiskt ett alternativ.
 
SE VID VALSTUPET 2014 TILL ATT VI BLIR AV MED BÅDE MODERATER OCH
BÖNEUTROP.
 
Då kanske välutbildade unga svenskar blir kvar i Fittja och Sverige.
 
Vi kanske till och med får sjunga "Du Gamla Du Fria", vem vet, men det förut-
sätter ju förstås att stollarna i centerpartiet försvinner tillsammans med stollar-
na i moderaterna.
 
Och här trodde man att per Ankersjö var det mest
stolliga i Alliansen och så dyker Willy Viitala upp ?
Förekommer det någon form av tävling inom Alliansen?
Den som är mest enfaldig oc sverigefientlig vinner?
AE
 
 
 
 
 

SVERIGES SLUTTANDE PLAN

Statistik uträttar underverk
 
Statistik och andra uppgifter visar nu att Sverige blir allt bättre på många om-
råden.
 
Man kan säga att statistik uträttar underverk, eller kanske att statistik ut-
rättar det andra inte kan uträtta.
 
Den ansvarsfulla Alliansregeringen har ju gjort allt för att tågen ska bli försenade,
helst inte gå alls.
 
Dessa ambitioner tycks nu saboteras av ansvariga myndigheter, som med-
delar att nu färre tåg blir försenade än tidigare.
 
För att kunna åstadkomma detta underverk har man ändrat definitionen på "att
komma för sent", tidigare kom tåget "för sent" om förseningen var 5 minuter, nu
kommer det "för sent" först efter 15 minuter.
 
Det känns tryggt att statistik och ändrade defintioner kan åstadkomma det
ansvariga inte tycks kunna åstadkomma.
 
Visar sig nu denna tidsändring inte vara tillräcklig får man väl ändra defintionen
en gång till, så att att det inte kommer för sent om det kommer alls.
 
Underverk kan åstadkommas på olika sätt.
 
Även välfärd och sjukvård får finna sig i att nu jämföras med andra jämförelseob-
jekt.
 
Förr jämfördes vår generella välfärd med Luxenborg, Schweitz, Canada, Australien
och USA.
 
Nu får vi höra att vi i alla fall har det bättre än Ghana, än så länge.
 
För ett antal år sedan var vi stolta över att ha mest vårdplaster inom EU, nu görs
inte längre några jämförelse gentemot EU, nu relaterar vi antalet vårdplatser med
Mongoliet och `Kazakstan, och finner då att dessa har fler vårdplatser.
 
Man får väl utgå ifrån att kvaliten skiftar, men ändå.
 
Nästa steg är väl att byta definitionen på "vårdplats", kanske "förvaring i sop-
rum eller dyligt".
 
Vägen till denna defintion är kanske kortare än man tror, då det redan förekommer
i praktiken, kanske som försöksverksamhet för att förbättra bra offentliga finanser ?
 
Sluttande plan, säger Bill
Det sluttar mycket, säger då Bull
 
Vårdplats i Mongoliet, eller kanske Sverige ?
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTERPARTIETS ÖKENVANDRING

Även en stolle tycks kunna ha rätt
 
Om man vänder och vrider på saker tillräckligt länge kan man få det mesta att
framstå som om det är rätt.
 
Stollarnas parti, centerpartiet, har en stolle till rättspolitiskt talesman, stollen
Johan Linander.
 
Denne stolle hävdar nu att säkerheten på våra gator ökat och att han inte
tror på fängelse och längre straff.
 
Vrider man på detta tillräckligt mycket och länge kan ju faktiskt även detta stol-
liga uttalande framstå som rätt.
 
SJÄLVKLART ÖKAR TRYGGHETEN PÅ VÅRA GATOR I TAKT MED ATT DE
STOLLIGA CENTERPARISTER SOM GÅR FRIA BLIR ALLT FÄRRE OCH
FÄRRE.
 
Men bortsett från detta säkerhetstänkande är ju uttalandet lite märkligt.
 
Vi har färska siffror från BRÅ, som visar att antalet mord och mordfösök femfal-
digats under ett antal år.
 
Vi får i dagarna uppgifter att antalet fångar i våra fängelser är lägre än på många
år.
 
Vi vet att många så kallade livstidskriminella, politiker och andra, inte bekymrar sig
för risken att ertappas och få straff. Det enda som kan avhålla dem från brott är att
de hålls inlåsta, det vet vi och det säger de själva.
 
Vi vet att kriminella ligor till stor del väljer Sverige för att utöva sin kriminalitet, just
av det skälet att våra straff är låga, det vet vi och det säger de själva.
 
Att med vetskap om allt detta hävda att säkerheten på våra gator inte ökar
med längre straff vittnar om en sak, och vittnar om detta väldigt tydligt.
 
STOLLARNA I CENTERPARTIET ÄR ÄNDÅ STOLLIGARE ÄN NÅGON NÅ-
GONSIN KUNNAT FÖRESTÄLLA SIG.
 
OCH STOLLEN JOHAN LINANDER TYCKS NU HA SÄLLAT SIG TILL STOL-
LEN PER ANKERSJÖS KRETS AV STOLLAR SOM ÄR ÄNNU STOLLIGARE
ÄN ANDRA STOLLAR I CENTERPARTIET.
 
Fast i viss mening har ju faktiskt stollen Johan Linander rätt.
 
Längre straff i fängelse medför inte ökad säkerhet på våra gator så länge alla
ansvarsfulla i Alliansrgeringen tillåter att fängelsedömda bedriver fortsatt
kriminaliet under sin strafftid.
 
Men det är en helt annan sak.
 
En annan sak är också att straffets effekter bör ses mer individuellt, säkerheten
ökas om vissa hålls inlåsta, men kanske inte om vissa andra hålls inlåsta.
 
Men en sådan djupgående analys tycks inte föresväva stollen Johan Linander.
 
 
För honom ökar säkerheten och tryggheten på våra gator om stollarna går lösa.
 
Centerpartiets rättspolitiske talesman
AE

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle, kraftfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de
flesta av Er välkomna till en ny dag.
 
Jag förstår att det i glesbygderna finns några få som inte känner till att jag tar an-
svar för landet och jag vill idag välkomna särskilt dessa.
 
Jag tar ansvar för landet.
 
Under de senaste dagarna har det blossat upp en debatt om sjukvården, och mån-
ga tycks hävda att antalet vårdplatser minskat.
 
Det är i sådana här lägen det mest tydligt framgår hur mentalt handikappade de
svenska medborgarna är. Alla borde ju kunna begripa att vi inte kan vårda sjuka
om vi samtidigt ska ha starka offentliga finanser.
 
Alla borde ju begripa att man bara kan räkna en och samma peng en gång, men
det innebär ju självklart inte att vi politiker inte ska kunna räkna vår lön två gånger.
 
Vi har erfarit att det fortfarande finns sjuka som inte är föremål för jobbcoaching.
Den ansvarsfulle Ulf Kristersson har därför fått regeringens uppdrag att inleda ett
samarbete med Försäkringskassan, som ska syfta till att alla sjuka får en bättre
arbetsförmåga. Vi kommer där att utveckla bättre metoder för att öka arbetsför-
mågan hos de sjuka som inte kan arbeta.
 
Målet är att alla sjuka ska arbeta i någon form. Som ett led i detta kommer vi där-
för att införa jobbcoacher på alla sjukhus, för de som inte på egen hand kan ta
sig till Arbetsförmedlingen.
 
Tidningen Thr Economist i Storbrittanien har nu anslutit sig till sverigedemokra-
terna och skriver i en artikel om den svenska massinvandringen.
 
Tidningen använder ett ord man inte får använda och vi kommer därför att kalla
upp den brittiske ambassadören för samtal, ingen ska få använda de ord vi i den
ansvarsfulla Alliansrgeringen säger att man inte får använda.
 
Tidningen visar också sin rasistiska sida när man skriver att massinvandringen
hotar vår kultur och vår välfärd. Förutom att Storbrittanien inte har att göra med
att vår kultur och välfärd hotas, är detta också en sak man bara inte får tala om.
 
Man har också fräckheten att påpeka att ungefär 50 % av våra långtidsdömda
fångar är utrikesfödda, något vi själva blir förvånade över. Vi trodde att det var
många fler.
 
Med den inställningen till yttrandefrihet är det inte att undra över att ekonomin
i det landet blir allt sämre.
 
Färska rapporter från BRÅ visar nu att antal mord och mordförsök femfaldigats
under ett antal år. Samtidigt med detta sitter allt färre i fängelse. Detta är ett
resultat av vårt långsiktiga arbete att öka säkerheten på våra gator.
 
De skottlossningar som förekommer allt oftare ska man inte heller ta på allvar,
de flesta blir ju bara skjutna i benen.
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fort-
satt trevlig dag.
 
Jag tar ansvar för landet.
 
AE

CENTERPARTIET STOLLIGARE ÄN VANLIGT

En gång tokstolle, alltid tokstolle
 
Eller som det heter, ränderna går aldrig ur zebran.
 
Och centerpartiet upphör inte med sina stolligheter.
 
OCH PER ANKERSJÖ UPPHÖR INTE ATT VARA STOLLIGARE ÄN ANDRA
STOLLIGA I PARTIET.
 
Nu har centerpartiet gjort sitt senaste stolliga utspel och kommer de efter detta
med i riksdagen efter nästa val är vi alla stolliga.
 
Många har upprörts över polisens kontroller av utrikesfödda i Stockholm och cen-
partiets upprördhet tar sig mest bisarra och stolliga uttryck.
 
NU FÖRESLÅR PER ANKERSJÖ, DEN STOLLIGASTE AV ALLA STOLLIGA,
ATT MAN SKA UPPRÄTTA SÄRSKILDA FRIZONER I STOCKHOLM.
 
Inom dessa frizoner ska polisen inte ha rätt att kontrollera identiteten på miss-
tänkta brottslingar, inte heller gripa dem.
 
Med hänsyn till förslagsställarnas härkomst får man väl utgå ifrån att dessa
frizoner kommer att bli flera och utspridda över hela Stockholm.
 
Det får ju inte vara så glest mellan frizonerna, att bankrånare och andra med im-
munitet från centerpartiet, inte hinner skynda till närmaste frizon, innan polisen
tar dem.
 
Det uppges också att stollen Per Ankersjö vill att förslaget ska kompletteras med att
de bankrånare och andra, som inte hinner till närmaste frizon genom polisens försorg
ska ges rätt att ta sig dit, fri lejd genom polisen.
 
När de allra stolligaste i stollarnas parti lägger detta förslag, använder man be-
greppet "misstänkta brottslingar" om de som ska skyddas av dessa frizoner.
 
Eftersom stollarnas förslag kommer i samband med polisens kontroll av illegala kan
man ju förledas tro att frizonen bara gäller illegala brottslingar.
 
Sedan kan man ju undra vad "legala brottslingar" är för något men det kan säkert
stollen Per Ankersjö förklara.
 
Men det finns ju andra "misstänkta brottslingar" än illegala misstänkta brotts-
lingar, såsom bankrånare, våldtäktsmän mm mm.
 
De ser säkert fram mot dessa frizoner, här tycks centerpartiet hittat en ny grupp kärn-
väljare.
 
Och man behöver ju inte riskera att skrämma bort några gamla väljare, de har ju för-
svunnit sedan länge.
 
Nu ska allianspertierna träffas i Maramö, var det nu ligger, och bedömare menar
att man där kommer att sträva efter att blåsa liv i samarbetet.
 
OM  DETTA VAR FÖRSTA ANDETAGET I FÖRSÖKEN ATT BLÅSA LIV I
SAMARBETET LÄR NOG MÖTET BLI EN ORDENTLIG POLITISK BLÅSNING.
 
Kan verkligen stollen Per Ankersjö vara centerpartist, på riktigt, ingen centrapartist,
på riktigt, kan väl vilja partiet så illa.
 
Nu återstår att se om dagisfröken Annie Lööf, partiledare för stollarna, medger
att hon ligger bakom även detta stolliga förslag för att sedan säga att hon inte
ligger bakom detta stolliga förslag.
 
Resan till valstupet 2014 tycks bli en munter tillställning med dessa stollar.
 
Man kan ju förstå om ansvarspredikanten ger upp i förtid och lämnar över till
hästsvansen.
 
Fördelen med sådan växling vid makten är ju att vi då får en mycket högre tillväxt
än vad vi får och alla andra får.
 
Centerpartiets partistyrelse
AE
 
 
 
 
 
 
 

ALLIANSREGERINGENS VÄLFÄRD

Slaveriet infört i modern tappning
 
Göteborgsposten har i dag ett inslag, som  tydligt visar avigsidorna
det moderna samhället drivit fram.
 
Vi har i olika skeden av historien haft olika former av slaverier, allt från
galärslavar till plantageslavar.
 
I det moderna samhället vet vi sedan länge att slaveriet lever kvar,
men i andra former.
 
MÄNNISKOHANDEL FRODAS RUNT OMKRING OSS I FORM AV LÅG-
AVLÖNADE SLAVARBETEN OCH SEXHANDEL, MEN INGEN TYCKS
BRY SIG.
 
I vart fall är det ingen som bryr sig så mycket att det förändrar de tragiska
inslagen, allt fortgår i ett allt snabbare tempo.
 
Men Göteborgspostens inslag riktar uppmärksamheten på en annan
form av slaveri, vårt slaveri under tekniken.
 
I STÄLLET FÖR ATT ANVÄNDA TEKNIKEN PÅ MEST FRUKTSAMMA
SÄTT, LÅTER VI TEKNIKEN TA KONTROLL ÖVER VÅRA LIV.
 
Med de mest ödesdigra konsekvenser.
 
Vi vet att tekniken skapat beroendesituationer kopplade till data, mobiler
och andra tekniska inslag i vår vardag.
 
Men Göteborgsposten lyfter fram ett annat beroendeförhållande, där vi tycks
vara slavar under tekniken.
 
Och frågan är om inte detta inslag vittnar om en fara för samhället som är större
än både slavarbete och sexhandel.
 
Nordstan i Göteborg med sitt parkeringshus anses av polis och socialarbetare
vara stadens farligaste fritidsgård. Här samlas ungdomar, flertalet unga flickor
i åldern 11 - 15 år och droghandel och drogmissbruk florerar helt öppet.
 
BLAND FLICKOR I ÅLDERN 11 - 15 ÅR.
 
Polisen genomför ofta kontroller och omhändertar ungdomarna. Ofta ringer man
då hem till föräldrarna, som ofta visar sig inte ha en aning om var ungdomarna
håller hus.
 
Man tror ofta att de "sover över hos kompisar"
 
Det förekommer då att föräldrar kommer och hämtar de flickor som omhänder-
tagits.
 
Men det förekommer ofta, väldigt ofta, att föräldrarna inte anser sig ha tid
att hämta sina ungdomar.
 
OFTA UPPGER MAN DÅ FÖR POLISEN, ATT SKÄLET TILL ATT MAN INTE
HINNER HÄMTA SINA UNGDOMAR, ÄR ATT MAN HÅLLER PÅ MED FACE
BOOK.
 
Kan man bli värre slav under tekniken, det värsta är nog att vi kan bli det,
riktningen tycks vara väldigt klar.
 
KONSEKVENSERNA AV DENNA UTVECKLING, ETT SLAVERI UNDER TEK-
NIKEN, RYMMER NOG, MED HÄNSYN TILL HUR ILLA DESSA UNGDOMAR
FAR, LÅNGT STÖRRE FAROR ÄN ANDRA FORMER AV SLAVERIER VI
VANT OSS VID I VÅR NYA VÄLFÄRD.
 
Och faktum är att ingen faktiskt tycks bry sig, i vart fall inte så att det märks.
 
Unga flickor intar droger, blir omhändertagna av poliser, föräldrarna hin-
ner inte hämta dem.
 
DE ÄR UPPTAGNA AV FACE BOOK.
 
Och ingen bryr sig nämnvärt i den nya välfärden.
 
Till och med Sydstaternas slavar på plantagerna blev ju hämtade om de var
på fel plats.
 
Man ställer sig onekligen frågan, vart är egentligen vårt samhälle med sin så kal-
lade välfärd på väg.
 
Knappast åt rätt håll i alla avseenden.
 
 
Hon gör det lättare för oss att förstå
att det är i Nordstan mm som det är
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle, kraftfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de
flesta av Er välkomna till en ny dag, som tycks bli solig och fin.
 
Många frågor debatteras idag runt omkring oss, och det är viktigt för mig att då
undvika att ta beslut, så att jag inte behöver ta ansvar för något.
 
Många tycks under senare tid ha blivit bestulna på sin identitet. Lyckligsvis kän-
ner jag mig själv här säker, risken att någon vill ta min identitet är nog väldigt liten.
 
Vi har i dagarna lagt förslag att man ska arbeta några år längre, och många tycks
protestera mot detta och menar, att de inte kan arbeta ens till 65 år.
 
Jag har svårt att förstå dessa protester, då jag själv i likhet med de flesta politiker
inte har egen yrkeserfarenhet.
 
Vi är lite oeniga inom Alliansen rörande arbetsgivarnas ansvar för sjuklöner. Vissa
vill avskaffa detta ansvar och lägga ansvaret på de som är sjuka.
 
Vi moderater motsätter oss detta, och menar att sjuklönessytemet måste följa de
regler som gäller i övrigt, när vi moderater alltid lägger ansvaret hos andra måste
ju de sjuka också kunna lägga ansvaret på andra.
 
Det förekommer tydligen mycket spekulationer om att jag nu ska avgå inom kort.
Vare sig jag nu tvingas till detta eller inte visar vår begåvade valberedning att en
övegång är förberedd och kan ske smärtfritt.
 
Valberedningens ordförande, den begåvade Lars Ingvar Ljungman, hävdar att val-
beredningen är förberedd och menar att om partiordföranden väljer att avgå kommer
valberedningen att fokusera på denna post.
 
Jag känner mig trygg med detta besked, då det inte tycks finnas risk att man ska fo-
kusera på andra poster, det skulle ju kunna gå fel.
 
Många har velat få mina kommentarer till dessa spekulationer, men jag har haft goda
skäl att inte dementera dessa, man vet aldrig vad alla mina lögner kan leda till.
 
Jag har motiverat min tystnad med att jag i efterhand inte ville bli beskylld för att ha
ljugit. Detta var menat som ett skämt, men det tycks tydligen fortfarande finnas såda-
na, som tror att jag fortfarande kan tala sanning, efter 6 år i regeringen.
 
I samband med dessa spekulationer har jag fått beröm för att vara mycket principfast,
en egenskap jag delar med vissa djur. Jag fäster stor vikt vid detta beröm, har jag väl
en gång ljugit om något slutar jag aldrig att ljuga, NUON visar detta mer än tydligt.
 
Spekulationerna gör också gällande att jag eftersträvar att efterträda Barrosso som ord-
förande i EU. Denne har av många ansetts som en arrogant fjant, och mycket talar för
att jag har de meriter som erfordras för att efterträda honom.
 
Att jag odlat mina kontakter med Cameron och Merkel har inget med detta att göra.
 
Utan att föregripa händelseutvecklingen kan jag nu notera att jag utövat ansvar i så
många år det erfordrats för att kvalificera mig till en fortsatt livslång arbetsfri försörjning.
Jag behöver ju därför egentligen inte stanna kvar på min post, för det viktigaste särin-
tresset är ju redan uppfyllt.
 
Det fina med en post i EU är då att jag här får behålla denna försörjning även när gene-
rösa arvoden från EU läggs ovanpå detta.
 
Och så finns det sådana som hävdar att vi politiker inte tar ansvar, det gör vi, i vart fall
för oss själva.
 
Jag tar ansvar för landet.
 
Och med detta vill Er ansvarsfulle ansvarspredikant önska de flesta av Er en fortsatt trev-
lig dag.
 
AE
 
 

POLITIKER MED BESLUTSÅNGEST

Sverige tycks vara helt utan ledning
 
Den kände ansvarspredikanten Fredrik Reinfeldt säger sig ta ansvar.
 
SÄGA SIG TA ANSVAR ÄR INTE DETSAMMA SOM ATT TA ANSVAR.
 
Här finns ett inbyggt motsatsförhållande, den som har de egenskaper, att han/
hon tar ansvar, på riktigt, har inget behov av att torgföra detta.
 
Det framgår ändå.
 
Men den som säger sig ta ansvar, men inte tar det på riktigt, kan ju behöva dölja
detta genom att retoriskt utöva ansvar.
 
Det framgår också ändå, i vart fall så småningom, det behövs bara en enda
liten NUON affär för att det ska framgå ändå.
 
SvD skriver idag initierat om uppseglingen till NUON affären, och den beskrivningen
är inte en upplyftande seglats.
 
Det går en röd tråd genom hela den process, som borde ha varit en beslutsprocess,
men som blev allt annat än en beslutsprocess.
 
Det blev underordnat om NUON skulle köpas eller inte, det blev närmast en bisak.
 
DET ÖVERORDNADE MÅLET BLEV ATT BESLUT SKULLE FATTAS SÅ ATT DET
INTE SKULLE UPPFATTAS SOM BESLUT.
 
En säregen form av ansvar, man skulle nästan kunna kalla det ett särintresse.
 
ETT SÄRINTRESSE OM DEN EGNA PERSONEN, ATT DEN ALDRIG SKULLE KUNNA
SAMMANKOPPLAS MED ETT BESLUT.
 
På ett LÄGRE mänskligt plan förståeligt, men då får man också räkna med att inte
sammankopplas med ansvar, oavsett hur ofta man rabblar "ansvar".
 
Man kanske inte heller ska vara statsminister.
 
Man har genom tiderna raljerat om beslutsångest och menat:
 
Den som inget gör, den som ingen säger, den som inte är, den gör heller aldrig
fel.
 
MÅ SÅ VARA, MEN DEN GÖR INTE HELLER RÄTT, OCH DEN TAR DEFINITIVT
INTE ANSVAR.
 
Svd artikel i dag visar väldigt tydligt att vi idag har just politiker, som framstår
som om de vare sig gör, säger eller är, om de riskerar att förknippas med ett be-
slut.
 
Individer med dessa bristande egenskaper har alltid funnits och kommer alltid att finnas,
men frågan är om rätta platsen för dem är ministerposter, där det verkligen finns anled-
ning att förvänta sig stora krav på beslutsförmåga.
 
Det mesta pekar på att fel urval av människor söker sig den politiska karriären.
 
ALLT PEKAR DESSUTOM PÅ ATT INOM DETTA FELAKTIGA URVAL LYCKAS DE
MED MEST NEGATIVA EGENSKAPER ARMBÅGA SIG FRAM TILL DE MEST LED-
ANDE POSTERNA.
 
Då blir det också på det visat att ingen tar beslut och ansvar, där det verkligen krävs,
bara där det inte krävs och där man inget riskerar, eller rättare sagt andra riskerar något.
 
I historien finns många exempel på händelser,där utgången blivit lyckad genom att poli-
tiker visat ansvar och beslutsförmåga.
 
Men få exempel på lyckade utgångar där ingen velat/vågat ta beslut och ansvar.
 
Som ansvarspredikanten igår sa om polisens arbete i går: "jag kan inte uttala mig om det
är rätt eller fel".
 
Vid nationella krislägen behöver vi personer med andra egenskaper än att inte göra nå-
gåt, att inte säga något och att inte vara något.
 
Det kanske är hög tid att inse att vi väljare ska välja politiker som både gör saker,
säger saker och är, mänskliga.
 
Då skulle vi få politiker som visade sig ibland göra rätt, ibland göra fel, men också visade
sig ta ansvar och kunna fatta beslut.
 
DET HAR VI DEFINITIVT INTE IDAG.
 
 
Hur undviker jag nu , att inte göra något ?
AE

LEKTORN SOM BLIR RASIST

Rasismen utvecklas allt mer
 
I dag har alla fått veta höra om den rasistiske lekton, som skickar "rasistmail".
 
Tidigare har man ju trott att rasistbegreppet inte kunde bli mer urvattnat, men
nu vet man bättre.
 
RASISMEN ÄR NU ALLT SOM RÖR SIG OCH INTE RÖR SIG.
 
Rasistlektorn skickar alltså en förfrågan från en sökande vidare till en kollega,
för att den ska hjälpa den sökande till rätta:
 
Innehålllet är tydligen så förskräckande att rasistlektorn måste stängas
av.
 
"KAN DU HJÄLPA MUHAMMED, HAN KOMMER NOG FRÅN MECKA".
 
Man behöver inte fundera länge för att komma fram till att det finns lämpligare
formuleringar, men vari ligger rasismen:
 
Muhammed kan ju knappast upplevas som kränkande, det namnet blir ju de
flesta muslimer döpta till och namnet är ju så heligt att man går i jihad för det.
 
En muslim som blir kallad muhammed, vare sig han heter det eller inte, bör väl
i stället känna sig hedrad, bara man inte ritar av honom.
 
Att beskyllas komma från Mecka kan väl heller knappast uppleves som kränk-
ande.
 
Till Mecka vallfärdar ju alla rättänkande trogna, som det måste väl vara
höjden av lycka att komma från Mecka, något bättre ort kan man väl knap-
past komma ifrån.
 
Vad finns det då kvar man kan bli kränkt av och upplevas som rasistiskt ??
 
Hjälpa kanske, det låter ju väldigt rasistiskt ??
 
Avstängningen av rasistlektorn framstår dock ändå som logisk.
 
Är alla hans överordnade avstängda bör väl han också bli avstängd.
 
DU KAN VÄL HJÄLPA OSCAR, HAN KOMMER NOG FRÅN GÖTEBORG.
 
Vem vågar uttrycka sig så rasistiskt nu, ingen, så Oscar får nog ingen
hjälp han heller.
 
 
Många tycks vara ordentligt avstängda
AE
 
 

ANSVARSPREDIKANTEN

Det är alltid någon annan
 
Vi har under en tid matats med information, som visar att om man säger man
tar ansvar, följer inte av det att man tar ansvar.
 
Det verkar närmast tvärtom, avsaknad av allt ansvar kompenseras av att
ligga och rabbla i sömnen "jag tar ansvar för landet".
 
Polisens kontoller av utrikesfödda i Stockhlom har mött mycket kritik, och varför
kan man ju fråga sig.
 
Letar man efter en vit söker man bland vita, och letar man efter en afrikan
söker man bland afrikaner.
 
Svårare är det inte, för vissa.
 
Fredrik Reinfeldt menar nu att han inte kan ta ansvar för hur polisen i Stockholm
agerar.
 
En ståndpunkt som är mycket lätt att förstå, ska Andérs Sundström ta ansvar
för ansvarspredikanten ansvar, så bör väl polisen kunna ta ansvar för sitt an-
svar.
 
Man förväntar sig dock att en statsminister ska uttrycka sig tydligt och inte i gåtor.
 
När han nu säger att han inte kan ta ansvar för hur polisen arbetar, är detta
ju bara halva meningen, det som saknas är:
 
HÄR HELLER
 
Är man totalt ansvarlös så är man totalt ansvarslös.
 
Men in på scenen träder nu Eric Ullenfån och tar ansvar.
 
Nu ska han tydligen göra klart för polisen att de ska leta efter vita när man letar
efter afrikaner.
 
Man trodde ju ett tag att den svenska flyktingpolitiken inte kunde bli mer bisarr.
 
Nu vet man bättre.
 
 
Vi tar också ansvar
AE

EXPERIMENTVERKSTÄDER I VÅRDEN

Skapar en allt större kris
 
Vi har de senaste dagarna kunnat urskilja vad som ligger bakom ansvars-
predikantens predikande av ansvar.
 
BAKOM LIGGER EN MONUMENTAL ANSVARSLÖS OCH ETT DIREKT
FÖRAKT FÖR MÄNNISKORS LIDANDE.
 
Dagens Arena har idag ett långt inlägg som beskriver den allt mer förfärande
krisen inom sjukvården, främst inom Stockholm och inom Skåne Regionen.
 
Dagens Arena pekar här på ett antal omständigheter, som visar att det inför
valstupet 2014 finns all anledning att sätta stopp för detta vansinne.
 
I inlägget menar Arena att avpolitiseringen drivits till sin yttersta gräns och där
politiker avsvurit sig allt ansvar och tappat all kontroll.
 
Man ska då lägga på minnet att ingenstans i övriga Europa har avpoliti-
seringen gått lika långt och privatisering/avknoppningar kostat befolk-
ningarna lika mycket.
 
Bakom moderaternas agerande ligger en monumental fixering och en fundamen-
talistisk syn på en fri kapitalmarknad, vars like inte skådats någon annanstans.
 
Men så är också arkitekterna bakom detta i allt väsentligt broliers utan an-
nan erfarenhet än MUF och politiska tankesmedjor.
 
PIFF och PUFF skulle gjort det bättre.
 
Arena menar att ideologin gått så långt att man inte är intresserad av att se män-
niskan bakom siffrorna.
 
Det förklarar varför man kräver att döende cancersjuka ska bäras till Arbets-
förmedlingen för att "ligga till arbetsmarknadens förfogande".
 
Arena sträcker sig så långt att man jämställer Alliansregeringens politik inom om-
rådet med en "experimentverkstad" där man experimenterar med människor för att
utforska det mänskliga beteendet, hur mycket av lite tål man inom sjukvården.
 
Hur långt kan man skära i sjukvården och annat och Alliansregeringen ändå
kan sitta kvar ?
 
Expermentverkstäder med människor känner vi ju igen, de fanns hos väl ut-
vecklade också i Nazi Tyskland, ett system som moderaternas föregångare
hyllade under många år.
 
Nu skriver man om historien, så att ingen ska komma ihåg att moderater hyllade
Nazi Tyskland.
 
Men experimentverkstäder med människor bibehåller man, likt forna tiders
steriliseringsprogram mm.
 
Arena menar att allt bottnar i att moderaterna har sådana ideologiska skygglappar
att de blir blinda för mänskligt lidande.
 
Man använder termer som "ondska" hos moderaterna, men värjer sig för ordet, för
så illa kan det väl inte vara.
 
Det är så illa, ondska är nog en ganska så träffande beskrivning, när man ska
beskriva experiment med människor, för att utröna hur mycket de tål.
 
Artikeln i Dagens Arena är klart läsvärd, man behöver inte hålla med om mer än
hälften av vad som skrivs för att komma fram till en rationell slutsats.
 
DETTA SÅ KALLADE ANSVARSTAGANDe MÅSTE UPPHÖRA SÅ FORT SOM
MÖJLIGT.
 
Man kan ju raljera över att tågen inte går och att det inte finns plats på de få tåg som
går.
 
MEN DET FINNS INGET UTRYMME FÖR ATT RALJERA NÄR FOLK BLIR SÅ
SJUKA ATT DE INTE KAN GÅ, MEN INTE FÅR DEN VÅRD SOM GÖR ATT DE
KAN GÅ.
 
Valstupet 2014 är det tillfälle vi kan ändra på detta, för man får nog utgå ifrån att an-
svarspredikanten aldrig kommer att inse vilka skador hans fundamentalistiska politik
vållar landet.
 
Fredrik Reinfeldt älskar ju att beskriva oss medborgar i termer av mentalt handikap-
pade.
 
Men så handikappade kan vi väl knappast vara att vi skyller en akut kris i sjuk-
vården 2013 på socialdemokraters eventuella felsatsningar 2007 och dessför-
innan.
 
SÅ MENTALT HANDIKAPPADE KAN VÄL BARA FREDRIK OCH FILIPPA VARA.
 
Att Fredrik Reinfeldt är mentalt handikappad framgår ju av hans egena uttal-
anden, men att Filippa också tycks vara det är ju beklagligt:
 
FÖR DE SOM ÄR BEROENDE AV SJUKVÅRD OCH VÅRDPLATSER I STOCK-
HOLM.
 
Ett antal lokala politiker i Borås brukar roa sig med att skriva artiklar i Borås Tidning
och alltid avsluta dessa med "vi tar ansvar för landet".
 
Under NUON affären, som nu varat ganska länge, har det varit ganska så tyst i dessa
lokala kretsar.
 
Måste vara en ren tillfällighet inget har hitintills antytt att de tar intryck av verk-
ligheten.
 
Blir man tillsagd av "husse" att också vara ansvarspredikant är det lättare att vara
"hund" än att tänka själv.
 
                
 
Ansvarspredikanten kan bara fortsätta med dessa experiment inom all välfärd,
så länge vi andra blundar för det
 
AE

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle, kraftfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar
de flesta av Er välkomna till en ny dag.
 
Jag är stolt över att allt fler uppmärksammar mitt stora ansvarstagande, att
bli kallad  ansvarspredikanten ser jag som mitt livs största belöning.
 
NUON affären visar också alltmer att jag gör skäl för namnet. Visserligen är
det jag, som godkänt affären, och visserligen är det jag som sagt till Vatten-
falls styrelse att de ska köpa NUON, och visserligen har Anders Sundström
gjort som jag sagt han ska göra.
 
Men mitt ansvar är andras ansvar, det kan ingen ta ifrån mig, och Anders
Sundström ska därför ta det ansvar jag väljer att inte ta.
 
Vårt exempellösa ansvarstagande visar sig nu också vid bygget av Nya Karo-
linska. Ansvarsfullt har vi begränsat upphandlingen till en anbudsgivare, visser-
ligen olagligt men vad gör det, för att ansvarsfullt kunna åstadkomma så stora
fördyringar som möjligt i samband med alla privatiseringar måste man ibland
finna nya vägar.
 
Det kritikerna kallar en miljardmiss , är inget annat än en miljardvinst, för Skan-
ska, och jag känner ett stort ansvar för Skanska, ett ansvar som delas av den
ansvarsfulla Filippa,
 
Kritikerna menar att satsningen på Karolinska förvärrar vårdkrisen i Stockholm,
här slår man in öppna dörrar. Vare sig Filippa eller jag har några andra planer
än att förvärra vårdkrisen i Stockholm, vårt ansvar är mer riktat mot vårt övergri-
pande mål, att privatisera och avknoppa.
 
Då kan inga kriser bli för stora, några kostnader för höga eller några privata före-
tag göra för stora vinster.
 
Jag tar ansvar för landet.
 
Karolinska visar också vårt ansvarstagande, kostnaden per kvadratmeter uppgår
nu till minst 46 000:- per kvardatmeter, medan motsvarande siffra i USA ligger på
på 32 000:- och för skandinaviska sjukhus i snitt på 30 000:-.
 
Detta visar ju, om inget annat att Filippa och jag tar ansvar för landet, och för
Skanska.
 
Socialdemokraterna föreslår nu en flyktingbonus till kommuner som tar emot flyk-
tingar. Vi är oense med Socialdemokraterna i många frågor, men här har vi samma
intresse.
 
Ju mer vi kan ta från svenskar för att slussa till utrikesfödda desto större ansvar vi-
sar vi, mot utrikesfödda.
 
Svenskarna måste ju lära sig förstå att de inte äger sina pengar, jag äger deras pen-
gar.
 
Skolinspektionen presenterar nu siffror som visar att minst 20 000 unga skolelever risker
livslångt utanförskap på grund av bristande utbildning och avsaknad av jobb.
 
Detta ser vi inte som något problem, då vi redan infört instegsjobb, som medför att un-
ga utrikesfödda inte behöver riskeras att drabbas av samma öde.
 
Jag tar ansvar för unga utrikesfödda i Sverige.
 
SCB rapporterar nu att klyftorna ökat kraftigt i Sverige, och att detta i allt väsentligt är
kopplat till jobbskatteavdraget. Även detta visar att jag är värd namnet ansvarspredikan-
ten.
 
Jag tar ansvar för de som arbetar.
 
Som kuriosa kan jag meddela att mitt ansvarstagande nu nått biograferna i Malmö.
 
Koranen medger inte visning av många filmer, och kulturarbetare, lediga från sina in-
stegjobb, stoppar nu dessa visningar genom att misshandla biobesökarna.
 
Jag tar ansvar för att invånarna i Malmö inte kan gå på bio.
 
Er ansvarspredikant tar ansvar för landet.
 
Och med detta önskar Er ansvarspreikant Er alla en fortsatt trevlig dag, men försök inte
gå på bio i Malmö.
 
 
AE

ETT ENKELRIKTAT SVERIGE

Man kan bara köra åt ett håll
 
Mycket av det som händer i Sverige idag tyder på att vi är ganska så enkel-
riktade och bara har förmågan att köra åt ett håll.
 
Tyvärr tyder mycket på att vi kör åt fel håll.
 
Ibland blir  det väldigt tydligt.
 
I Köping har i dagarna uppmärksammats en misshandel, som har många in-
slag som visar hur enkelriktade vi är.
 
En ung svensk yngling, lite förståndshandikappade, blir illa misshand-
lad av ett invandrargäng.
 
MISSHANDELN FILMAS OCH INVANDRARGÄNGET SKRIKER HELA TIDEN.
 
BLATTE SLÅR SVENNE, BLATTE SLÅR SVENNE
 
Alla inblandade, självklart med den grundläggande korrekta uppfattningen, försöker
få detta att framstå som "nothing", inte att bry sig om, det gäller ju bara misshandel
av en svensk ynglng, och så är han ju förståndshandikappad.
 
Så han får väl skylla sig själv, sådant ska ju inte våra nya kulturarbetare behöva
stå ut med.
 
En sak är alla korrekta, korrekta, helt överens om.
 
Det är inget hatbrott.
 
SJÄLVKLART INTE, I SVERIGE GÄLLER JU ENKELRIKTAT.
 
Nu förekommer det ju inte att gäng med svennar slår förståndshandikappad "blatte", det
är vi alldelses för barbariska för, men man kan ju leka med tanken.
 
Vad händer om ett antal "svennar" misshandlar en ung förståndshandikappad "blatte",
filmar detta och hela tiden skriker:
 
"SVENNE SLÅR BLATTE, SVENNE SLÅR BLATTE".
 
Då skulle alla korrekta slå bakut
 
DÅ SKULLE DET VARA ETT SOLKLART HATBROTT.
 
För är det enkelriktat, så är det enkelriktat.
 
                                 
 
 
Färdmedlen i denna enkelriktade trafik kan ju variera
AE
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDT FÅR MÅNGA ATT KRÄKAS

Man vill faktiskt kräkas när man hör honom
 
När det gäller NUON affären beter sig Fredrik Reinfeldt så oanständigt att man
vill kräkas.
 
Per definition är då Fredrik Reinfeldt ett riktigt kräk.
 
Alla har ganska så klart för sig hur NUON affären gått till, alla är eniga att affären
samordnats med ägaren.
 
Detta innebär fomellt att Vattenfall styrelse konsulterar ägaren i ärendet, varefter ägaren,
Regeringen, konsulterat bland annat Merril Lynch, för att granska affären.
 
Denna gransking leder fram till att att ägaren, Regeringen, ger sitt godkännade till att
affären genomförs.
 
Efter detta godkännande och samordning med ägaren fattar Vattenfalls styrelse det for-
mella beslutet om affären.
 
Alla vet att det gått till på det sättet.
 
EN ÄGARE FATTAR ETT INFORMELLT BESLUT OM ATT STYRELSEN SKA
FATTA ETT FORMELLT BESLUT.
 
Många har ställt frågan om Regeringens medverkan, och inledningsvis fått rena lög-
ner till svar. Efter att vissa dokument uppenbarat sig är taktiken en annan.
 
REGERINGEN HAR INTE FATTAT NÅGOT BESLUT I ÄRENDET.
 
Senast i samband med frågestund i riksdagen ställer Mikael Damberg frågan om
Regeringens medverkan.
 
En extremt arrogant, överlägsen och oförskämd statsminister upprepar ideligen att
Regeringen inte fattar ett beslut i ärendet, bla bla bla i all oändlighet.
 
Statsministern beter sig  och uttrycker sig så det är full motiverat att ställa frå-
gan om han är vid sina sinnens fulla bruk.
 
Vattenfall kanske är ett särintresse, som ska gynnas och skyddas till varje pris, till
skillnad från särintresset Försvaret.
 
Mikael Dambergs förfrågan avser inte det formella beslutet i vattenfalls styrelse.
 
FRÅGAN AVSER HUR REGERINGEN KUNNAT LÄMNA SITT GODKÄNNANDE
TILL ATT VATTENFALL FATTAR DET FORMELLA BESLUTET.
 
STATSMINISTERNS SVAR ÄR EN ENDA STOR FÖROLÄMPNING MOT MIKAEL
DAMBERG, MOT RIKSDAGEN OCH MOT HELA DET SVENSKA FOLKET.
 
Att Fredrik Reinfeldt i allt väsentligt är en sällsynt osymptiska människa är gan-
ska så uppenbart, men aldrig i den vildaste fantasi kunde man föreställa sig vid-
den av detta.
 
ATT VI NU HAR EN STATSMINISTER SOM KOMMER UT SOM ETT SVINAKTIGT
KRÄK OCH FÅR MÅNGA AV OSS ATT KRÄKAS ÄR EN ENDA STOR SKANDAL.
 
Att han beskyller oss medborgare för att vara mentalt handikappade upprör
många, men nu måste man ställa frågan.
 
VEM FRAMSTÅR SOM MEST MENTALT HANDIKAPPAD ?
 
Inget gott betyg åt oss väljare att vi stillatigande åser detta spektakel.
 
 
Jag tyckte kräket Reineldt sa något igen
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODERATER FÅR INTE VARA MED I TÅNGEN

Dammluckorna tycks öppna sig
 
Moderaterna I Vallentuna, under ledning av Björn Schaerstöm. är inte som
andra moderater.
 
De är moderata.
 
Man kan idag läsa ett inlägg på Avpixlat, som också går att återfinna på
Vallentuna Fria.
 
De som tycker att moderaterna ska vara moderata bör nog läsa detta,
det är sällan man kan ta del av något framfört, som är så tydligt, klar-
läggande och väl underbyggt i "ickedebatten" om invandring.
 
Inslaget brister dock på slutet, då Björn Schaerström menar att invandrings-
politiken nu framstår som så tydligt misslyckad, att det nästan är komiskt.
 
MED HÄNSYN TILL DE KATASTROFALA EFFEKTER DET REDAN FÅTT
OCH ÄR PÅ VÄG ATT FÅ ÄR MISSLYCKANDET ALLT ANNAT ÄR KO-
MISKT.
 
Men resten är väl läsvärt, för den som kan läsa och se är bäst tillägga.
 
Övriga mår säkert bäst av att fortsätta att ta ifrån svenskar med funtions-
hinder deras rullstolar och rollatorer (med hänvsning till för lite nytt-
jande) och överlämna dem till icke behövande icke funktionshindrade
utrikesfödda, så att de får lämliga hjälpmedel i sin kamp för rättvis
assistanshjälp.
 
Visst är Sverige fantastiskt, för vissa, men kanske inte för dem som blir av
med sinna rullstolar.
 
Björn Schaerström bör nog räkna med att behöva skaffa sig en egen tång.
 
Brinner det så brinner det, ser man inte
branden är den ju svår att släcka
AE
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle, kraftfulle och mentalt handikappade statsminister hälsar de flesta
av Er välkomna till en ny dag.
 
Jag känner mig i dag mycket tveksam till att välkomna den där Mikael Damberg,
som hävdar att NUON affären är ett ytterligare bevis på att jag inte kan styra riket.
 
Om det är någon som kan styra riket, så är det jag, fråga professor Assar Lindbeck,
han vet.
 
Han påstår att jag styr riket mot en kollaps, och han borde väl veta om någon.
 
I vart fall är alla eniga om att jag styr Stockholm mot en kollaps, bygget av Nya
Karolinska är en bra garanti för att allt går överstyr, där var jag väl lustig, HAHA
 
Moderaterna i Vallentuna under Björn Schaerström tycks vilja gå sina egna vägar.
Man beskyller mig för att vara invandrarextremist, men han skulle bara veta.
 
Jag hatar alla  svenskar, det är därför jag kallar svenskarna för mentalt handikap-
pade och barbarer, särskilt judarna i Malmö har jag svårt för.
 
Moderaterna i Vallentuna får gå sina egna vägar, vi har inte plats för svenskvänliga
politiker i vårt parti, följden blir nu att jag inte tänker ta i dessa moderater med min
tång.
 
Det har spritt sig att jag nu söker lägennet och det visar sig att bostadsbristen i
Stockholm är väldigt omfattande, ingen tycks vilja ha mig som granne.
 
Min gode vän, islamisten Waberi, uppger sig dock kunna ordna en bostad i an-
slutning till Rinkeby Torg, och där tror jag att jag kan känna mig hemma.
 
Många ställer sig förundrade över att jag klarar av de påfrestningar, som ligger i
de beskyllningar jag utsatts för med anledning i NUON affären. Många menar att
den typen av stressituationer ofta leder till hjärtinfarkt eller stroke.
 
Vi politiker riskerar sällan att drabbas av vare sig hjärtinfarkt eller hjärnblödning,
sannolikheten för detta är närmast obefintlig.
 
Jag tror knappast att någon arbetslös, sjukskriven eller hemlös svensk skulle kun-
na tänka sig att jag fick hjärtattack, lika lite som man kan tänka sig att jag skulle
kunna få hjärnblödning.
 
Man hävdar ju att en som amputerat benet kan känna smärta i foten, men samma
gäller ju inte hjärta och hjärna, något vi moderater känner oss ha stor nytta av.
 
Många tycks förvånade över att jag blir så tjurig och ilsk, så fort någon ställer en o-
passande fråga. Det beror på att jag använder mig av synliggörande pedagogik
som syftar till att man inte ska ställa opassande frågor.
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle statsminister de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
                  
 
Honom tar jag gärna i med min tång
AE
 
 
.

ATT TÄNKA ELLER INTE TÄNKA

Hjärnan hos många svenskar utslagen
 
De tecken på hjärnepedemi vi sett tidigare blir nu allt tydligare och sprider sig
alltmer.
 
Hjärnan hos stora grupper tycks ha slagits ut helt, någon annan förklaring tycks
inte finnas.
 
Stockholm tycks ha drabbats värst, där agerar ett stort antal, som om hela hu-
vudet är ett enda tomt skal.
 
Polisarbetet i Stockholm har drabbats av detta. För en gångs skull försöker
man lösa en uppgift, men detta förhindras av många som drabbats av den
hjärnepedemi, som slagit ut hela hjärnan.
 
Särskild drabbade tycks Grön Ungdom vara.
 
Polisen har  fått instruktioner att intensifiera och effektivsera uppsökande av
personer som uppehåller sig illegalt i landet.
 
Detta gör man främst i Tunnelbanan och gör då stickprovskontroller för att söka
finna dessa illegala
 
Polisen kontrollerar inte hundar, katter och råttor och inte heller personer
som framstår som svenska.
 
MAN HAR KOMMIT PÅ DEN GENIALA IDEN ATT OM MAN SKA LETA EFTER
ILLEGALA I LANDET, SKA MAN LETA EFTER ILLEGALA I LANDET, INTE EFTER
HUNDAR, KATTER, RÅTTOR OCH SVENSKAR.
 
Men de som drabbats av hjärnepedemin menar att polisen inte ska göra kontroller
bland de som kan tänkas vara illegala, utan de ska även göra kontroller bland svenskar,
som uppehåller sig legalt i landet.
 
Man får väl anta att skälet då är att även svenskarna ska inkvoteras i den utvis-
ning som sker i takt med att illegala upptäcks och avlägsas ur landet.
 
För varje illegal utrikesfödd, som utvisas, utvisas minst en svensk.
 
Verkar genialt, då finns det ingen risk att man framstår som främlingsfientlig.
 
MEN MAN FRAMSTÅR SOM NÅGOT ANNAT, OCH DET ÄR DEFINITIVT INTE
NÄRBESLÄKTAT MED GENI.
 
Ett mer bisarrt agerande är nog svårt att hitta.
 
Söker man efter en hund, ska man inte leta bland katter, lika lite som man ska
leta bland svenskar om man söker efter utrikesfödda.
 
Nu hävdas att ingen hjärnepedemi ligger bakom denna kritik mot polisens arbete.
 
Ingen sjukdom uppges kunna åstadkomma sådan skador på hjärnan utan man
utgår ifrån att det är medfött.
 
Då går det nog inte så mycket att göra något åt det, ett förslag skulle ju kunna vara att
de får smaka på sin egen medicin.
 
EN FRÅN GRÖN UNGDOM UTVISAS UR LANDET FÖR VARJE UTRIKESFÖDD SOM
KONTROLLERAS OCH BEFINNES VARA ILLEGAL, OCH BLIR UTVISAD.
 
I denna galna värld verkar inte ens det galet.
 
Man kan naturligtsvis föra en diskussion huruvida polisens eftersökning är lämplig, men om
man ska leta efter utrikesfödda, ska man inte leta efter svenskar.
 
Beteendet är lika absurt, som att man inte ska tala om hur folk ser ut när man ska tala om hur
folk ser ut, då de efterlyses, men bara i vissa fall, svenskar får man då tala om hur de ser ut.
 
De andra får man tydligen tag på utan att tala om hur de ser ut, eller man kanske inte
ska ha tag på dem, man kan ju undra.
 
Men en sak behöver man definitivt inte undra över, dårskapen sprider sig i landet som en
veritabel varböld.
 
Som Assar Lindbeck uttryckte det idag.
 
KOLLAPSEN TYCKS FÖRESTÅENDE.
 
 
Mentor för Grön Ungdom
AE
 
 

EN FÖRESTÅENDE KOLLAPS ?

Vår enskilt största problem
 
De flesta vet vad som rymmer sig bakom "svensk ekonomis nestor"
 
ASSAR LINDBECK
 
Denne har ju hjälp olika regeringar i olika krissituationer och olika framtidsstudier.
 
Det är nog slut på de hjälpen nu, svensk ekonomis nestor har sällat sig till
de allt fler rasistiska och främlingsfientliga.
 
OCH MAN KAN JU INTE HJÄLPA NÅGON MAN INTE VILL TA I MED TÅNG,
DET BLIR SVÅRT.
 
Men han med tången behöver kanske inte heller någon hjälp, han tycks ha tillgång
till så mycket penagar att kan kan slösa bort dem hur som helst, lite NUON mm.
 
Assar Lindbeck har alltså gett sig in i "ickedebatten" om invandring, för någon debatt
är det ju inte fråga om.
 
Har Du fel uppfattning är det fel på Dig och då uteblir liksom debatten.
 
Assar Lindbeck menar nu:
 
"DEN STORA INVANDRINGEN ÄR KANSKE DET ENSKILT STÖRSTA PROBLEMET
SVENSK EKONOMI STÅR FÖR"
 
Nu ska man inte tolka honom på samma sätt som Fredrik Reinfeldt och en del andra vill
tolkas, att problemet består i att vi tar in för få.
 
Assar Lindbeck tillägger nämligen:
 
"SVERIGE ÄR INTE RUSTAT FÖR DENNA STORA INVANDRING. JAG SPÅR EN KOL-
LAPS OM DEN UNIKT STORA INVANDRINGEN FÅR FORTSÄTTA".
 
Inte precis likt Fredrik Reinfeldt och en del andra, men så har Assar Lindbeck heller aldrig
beskyllts för att inte veta vad han talar om, inte heller beskyllts för att vara ansvarslös.
 
Som en del andra, som Fredrik Reinfeldt och en del andra.
 
Är man en struts och hör Assar Lindbeck uttrycka detta, då gör man som vanligt, man stic-
ker ner huvudet i sanden.
 
Men är man inte en struts och hör Assar Lindbeck uttrycka detta då kanske man ska
bestämma sig hur man ska förhålla sig till detta.
 
Har han då rätt eller fel blir då den första frågan.
 
Vågar man bara tänka tanken att det ligger något i vad han säger, borde förhållningssätter
vara ganska så enkelt.
 
Foten i backen, riktigt ordentligt.
 
DE SOM VILL HA EN KOLLAPS FORTSÄTTER NATURLIGSVIS SOM FÖRUT, VEM
BRYR SIG, DET SVENSKA POLITISKA MÅTTOT TYCKS NUMERA VARA.
 
EFTER MIG SYNDAFLODEN.
 
Men vi som inte vill att syndafloden ska komma, ska kanske göra oss av med alla dessa
svenskfientliga politiker, som driver Sverige mot en kollaps.
 
Om man ska tro Assar Lindbeck, och det bör man nog göra.
 
                       
 
Tänk att man kan vara så mycket på en gång
AE
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle, kraftfulle och mentalt handikappade statsminister hälsar de flesta
av Er välkomna till en ny dag, som tycks bli solig och klar.
 
Jag önksar jag kunde vara lika klar med vad jag gör, men då går det för mig som
för Nixon ,jag kan inte sitta kvar, de flesta väljare ogillar ju mörkläggningar.
 
NUON affären rullar hela tiden och snart är det tydligen bara jag som tyckler att jag
tar ansvar för landet, men å andra sidan tycker jag  det själv desto mer.
 
Många är tydligen upprörda över att vi betalade ungeför 30 000 000 000:- för mycket
för NUON, väl medvetna om att det var för mycket.
 
Det är så jobbigt att byta ut en styrelse så jag tyckte att skattebetalare skulle betala
dessa extrailjarder för att jag inte skulle få det jobbigt, det måste väl ändå alla förstå
att det är ansvarsfullt, inte ska en statsminister ha det jobbigt.
 
SvD skriver idag att NUON inte är det största misstaget, jag är tacksam för att de inte
skriver vem som är det största misstaget.
 
Maud Olofsson tycks ha drabbats av någon åkomma, hon går nu omkring och kommer
ihåg saker hon inte ska komma ihåg, och dessutom försöker hon vara lustig.
 
Nu får vi höra att "sanningen var att Vattenfall hade på tok för mycket pengar för att ha
den där Lars Josefsson som VD".
 
Det var ju tur att hon inte gjorde sig lustig på min bekostnad, då skulle man ju kunna tro
att staten har för mycket pengar för att ha en sådan som mig som statsminister.
 
Och så är det, höll jag på att säga.
 
Polisen i Stocholm har fått uppdrag att effektivisera utvisning av de som vistats illegalt
i landet. Kritik tycks nu riktas mot att de då huvudsakligen kontrollerar utrikesfödda.
 
Den ansvarsfulla Alliansregeringen har nu förtydligt uppdraget, så att polisens kontroll
ska omfattat etniska svenskar till minst 50 % för att arbetet ska kunna drivas mer effek-
tivt.
 
Konstnären Lars Wilks tycks inte ge sig, nu ska han ställa ut teckningar av Muhammed
i Malmö. Hamas ger sitt samtycke till detta, då det under några dagar varit alldeles för
lugnt i Malmö. Vi kommer därför inte att stoppa Lars Wilks.
 
Jag tar ansvar för landet.
AE
 

FREDRIK REINFELDT EN KATASTROF FÖR LANDET

Sverige leds av en veritabel katastrof
 
Det är nu så mycket klarlagt i NUON affären att man kan dra förhållandevis
säkra slutsatser.
 
En slutsats man kan dra är att Sverige har en statsminister som är mer
ansvarsös än det tidigare gått att föreställa sig.
 
Maud Olofssons uppgifter är avslöjande och öppnar upp för en bedömning
som är förfärande.
 
VI HAR EN STATSMINISTER SOM STÄNDIGT LJUGER, SKYLLER IFRÅN
SIG OCH ÄR SÅ ANSVARSLÖS, SÅ ATT DET ÄR NÄRMAST OFATTBART.
 
Maud Olofsson presenterar nu uppgifter som tecknar en bild som är långt mer
förfärlig än vad någon någonsin kunnat tänka sig.
 
Den statsminister, som inget visste enligt egen utsago, visste allt, det vet vi.
 
Nu kommer det fram att samtliga partiledare har fuull information om att det satta
priset var på tok för högt.
 
Rådgivaren Merril Lynch tyckte det var för högt, Näringsdepartements tjänstemän
tyckte det var för högt, chefer på Vattenfall tyckte det var för högt och samtliga par-
tiledare tyckte själva att priset var för högt.
 
MAN VAR TÄMLIGEN ÖVERENS OM NIVÅN, PRISET VAR UNGEFÄR 30 MIL-
JARDER FÖR HÖGT.
 
Ändå väljer Alliansregeringen att gå vidare med affären och i egenskap av ägare
ge klartecken till styrelsen.
 
Skälet anger Maud Oloffson nu klart och tydligt, hon tycks inte själv vilja bära hela
skulden.
 
ALLIANSREGERINGEN ANSÅG ATT MAN VAR TVUNGEN ATT BYTA UT STY-
RELSEN I VATTENFALL OM MAN INTE GAV KLARTECKEN, OCH MAN TYCKTE
DET SKULLE VARA JOBBIGT ATT BYRA UT STYRELSEN.
 
MAN FÖRSNILLADE HELT ENKEL 30 MILJARDER KRONOR FÖR ATT MAN TYCKTE
ATT DET VAR JOBBIGT ATT BEHÖVA BYTA UT STYRELSEN.
 
Det låter som mer förfärligt än förfärligt, det är helt enkel en skandal av enorma mått.
 
EN REGERING FÖRSKINGAR ALLTSÅ 30 MILJARDER AV SKATTEMEDEL FÖR ATT
DET ÄR JOBBIGT ATT BYTA UT STYRELSEN I VATTENFALL.
 
Hur agerar en sådan regering, när det blir jobbigt på riktigt. En viss vägledning har
vi genom att Fredrik Reinfeldt blir ilsken och oförkämd när det ställs frågor.
 
Och detta skämt till statsminister upprepar dag för dag att han tar ansvaret för lan-
det.
 
Efter Maud Olofssons avslöjande är det lite lättare att förstå att Fredrik Reinfeldt vägrar
visa upp beslutsunderlag mm.
 
Sitter Fredrik Reinfeldt kvar efter detta har Sverige en gång för alla dömt ut sig
som ett anständigt land med en anständig regering.
 
Egentligen kan inte en politisk skandal bli större.
 
 
 Till och med denne lögnare börjar ju framstå som seriös
jämfört med lögnaren Fredrik Reinfeldt
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BORÅS STAD OCH PLANLÖSA AFFÄRER

Ideologiska skiljelinjer
 
Borås Tidning skriver idag om en tänkt markaffär, och ställer frågan om denna
markaffär är vettig.
 
Tycks vara en ganska så omotiverad fråga.
 
Varför ska man ställa krav på att just denna markaffär är vettig, när man för
övrigt gör många vettlösa markaffärer, men ändå ----------------------------------
 
Diskussionen i Kommunstyrelsen vittnar i stället, förhoppningsvis, om djupgående
skillnader i ideologiska ståndpunkter.
 
Vi väljare vill inte bara att våra valda politiker gör vettiga affärer, vi vill att de ska vara
vettiga i en vidare mening.
 
För att en politiker ska vara vettig kräver detta en insikt om att han/hon ska re-
resentera väljaren.
 
Normalt brukar detta innebära att en kommun begränsar sin verksamhet till det som är
bra och önskvärt för medborgarna och att man inte gör den offentliga sfären större än
nödvändigt.
 
När man gör den offentliga sfären större än nödvändigt, representerar man inte längre
väljarna.
 
Man respreserar bara sig själv, ju mer makt jag har, dest mer kan jag beundra mig
själv i spegeln.
 
Då köper man in mer mark än man behöver och gör Servicekontoret större än det behöver
vara.
 
Då blir man själv större och kan beundra sig själv mer i spegeln.
 
MEN VÄLJARNA REPRESENTAR MAN INTE, BARA SIG SJÄLV.
 
Sedan har vi människor en enastående egenskap, eller kanske dålig egenskap, vill vi åstad-
komma något har vi en fenomenal förmåga att hitta mängder at goda skäl till att göra det
vi gör.
 
Men alla goda skäl till trots, en affär måste faktiskt ses i ett större sammanhang, en kommun
ska inte äga mer än det som behövs.
 
Om en arbetsgivare "som kan erbjuda 100 tals jobb" vill etablera sig i kommunen lär
han göra det för att han vill det sett i ett större sammanhang.
 
Markfrågan är en faktor och den brukar i de flesta fall kunna lösas utan att en kommun
köper in mängder av skog utan att behöva vare sig skog eller mark.
 
Vi försöker lära våra barn att vara varsamma och inte köpa det de inte behöver, detta
brukar inte möta på motstånd.
 
MAN BÖR KUNNA STÄLLA SAMMA KRAV PÅ EN POLITIKER, DE SKA INTE KÖPA ELLER
ÄGA MER ÄN KOMMUNEN BEHÖVER.
 
Skulle ett barn säga att jag köper mängder av saker jag inte behöver, för jag kanske kan komma
att behöva det, skulle det inte framstå som ett ansvarsfullt barn, varav vissa slutsatser kan dras.
 
Om man sedan av överordnade skäl, sett i ett större sammahang, behöver mark av ett eller
annat skäl, bör rimligen anskaffning ske planmässigt.
 
För att något ska ske planmässigt, ligger det i sakens natur att det finns en plan, annars
är det planlöst
 
ATT KÖPA IN MARK FÖRST OCH SEDAN GÖRA UPP EN PLAN FÖR DEN MARK MAN
KAN TÄNKAS BEHÖVA FRAMSTÅR SOM MER PLANLÖST ÄN ATT FÖRST GÖRA UPP
EN PLAN ÖVER VAD MAN BEHÖVER OCH SEDAN KÖPA IN DET PLANEN SÄGER
MAN BEHÖVER KÖPA IN.
 
Alla vettiga männsikor har nog denna insikt.
 
Har man inte den insikten är man nog både vettlös och planlös.
 
Historien har också visat hur länder utvecklats, när deras politiker haft ambitionen att stat och
kommun ska äga så mycket som möjligt av så mycket som möjligt.
 
Sovjetunionen, Nordkorra, Venezuela, Cuba och en del andra länder avskräcker många,
men tydligen inte alla.
 
Om riktningen är fel kan aldrig nivån bli rätt, lite av fel är sämre än lite av rätt.
 
Det är beklagligt om den politiska majoriteten lyckas driva igenom att fel riktning med lite fel
är bättre än rätt riktning med mindre fel.
 
Det minsta vi behöver är vettlösa och planlösa politiker.
 
I den här typen affärer bör man undvika att föra diskussionen i ekonomiska termer,
den principiella frågan är mycket viktigare.
 
SKA EN KOMMUN KÖPA IN OCH ÄGA NÅGOT MEDBORGARE INTE BEHÖVER OCH
OM MAN INTE VET ATT DE KOMMER ATT BEHÖVA DET.
 
Egentligen är svaret så självklart att enskilda fall av denna karaktär borde inte komma upp på
dagordningen.
 
Ställer politiker inte samma krav på sig
själva, som vi ställer på barnen, blir det lätt fel
AE
 
 
 
 
 
 
 

ROSENBAD UPPGES MINSKA TERRORHOTET

Skydd mot terrorattacker
 
Rikspolisstyrelsen och ansvariga minstrar tycks efter visst utredningsarbete
ha kommit fram till att vår beredskap mot terror inte är den bästa.
 
Man ska nu öka beredskapen mot terror.
 
Som ett första steg uppger man sig komma att skära ner personalen i
Rosenbad och statsministern Fredrik Reinfeldt uppger sig inte vara
främmande för att lämna sin plats.
 
FÖR ATT MINSKA TERRORN MOT ARBETSLÖSA, SJUKA, ENSAMSTÅ-
ENDE, OCH ALLA ANDRA.
 
Bättre beredskap och skydd mot terror är nog svårt att få.
 
Det kanske till och med skulle kunna medföra att vi ökar beredskapen
genom att vi skaffar oss ett försvar.
 
 
Soldaten riskerar dock att bli utan färdmedel
om Fredrik Reinfeldt gör slag i saken
AE

BEREDSKAP MOT TERROR SKA ÖKA

Skydd mot terrorattacker
 
Rikspolisstyrelsen och ansvariga minstrar tycks efter visst utredningsarbete
ha kommit fram till att vår beredskap mot terror inte är den bästa.
 
Man ska nu öka beredskapen mot terror.
 
Som ett första steg uppger man sig komma att skära ner personalen i
Rosenbad och statsministern Fredrik Reinfeldt uppger sig inte vara
främmande för att lämna sin plats.
 
FÖR ATT MINSKA TERRORN MOT ARBETSLÖSA, SJUKA, ENSAMSTÅ-
ENDE, OCH ALLA ANDRA.
 
Bättre beredskap och skydd mot terror är nog svårt att få.
 
Det kanske till och med skulle kunna medföra att vi ökar beredskapen
genom att vi skaffar oss ett försvar.
 
 
Soldaten riskerar dock att bli utan färdmedel
om Fredrik Reinfeldt gör slag i saken
AE

POLITIKERN SOM TJÄNSTEMAN

Centerpartiet visar vägen
 
Turerna kring partiets ideprogram visar nu tydligt hur våra ledande politiker
ser på sin situation.
 
Inga politiska program blir hållbara, inga visioner styr det politiska arbetet, allt
blir en enda vindflöjtel.
 
Tydligare kan det inte bli när nu CP skriver ett ideprogram, där ett antal
punkter ska vara vägledande för arbetet.
 
Detta faller inte alla i smaken, röster skräms bort.
 
Då skriver man ett nytt ideprogram, där ett antal punkter nu formuleras
"tvärtom" och detta ska nu bli vägledande för arbetet.
 
Man kanske skulle lägga ut det politiksa budskapet på CALL CENTER och bud-
skapet, som vilken vara som helst.
 
Vi ger Dig större rabbat än andra.
 
Det är nu mer än tydligt att våra ledande politiker inte ser politiken som sin driv-
kraft.
 
DEN POLITISKA PLATTFORMEN HAR BLIVIT EN PLATTFORM FÖR EN LIVS-
LÅNG FÖRSÖRJNING, ENBART KANSKE BÖR TILLÄGGAS
 
Många av de som genom denna försörjning försörjer sig, kan tydligen inte heller få
en försörjning på annat håll, då de själva uppger att de inte är anställningsbara efter
riksdagsmandats avslutande.
 
POLITIKEN HAR ALLTSÅ BLIVIT ENBART EN FÖRSÖRJNING, DÄR SJÄLVA
POLITIKEN ÄR EN REN FÖRKLÄDNAD, OCH DÄR BUDKSKAPET INTE STYRS
AV VISIONER UTAN VILKEN FÄRG VÄLJARNA VILL HA PÅ SINA JEANS
 
Vara som vara, bara den går att sälja.
 
Varför inte ta steget fullt ut, då politikerna inte själva ser sig som politiker, utan som
adminstratörer och tjänstemän.
 
En mer naturlig lösning att tillsätta adminstratörer och tjänstemän, är ju att an-
vända sig av ett regelrätt anställningssystem.
 
Inom andra områden använder man sig ju inte av folkomröstningar för att tillsätta ad-
ministratörer och tjänstemän.
 
DÄR ANSTÄLLER MAN TJÄNSTEMÄN OCH ADMINSTRATÖRER.
 
Frågan är om det inte är dags att anpassa sig till den faktiska sitauationen.
 
Tillsätta någon form av anställningskommitte, låta intresserade skicka in sitt CV,
och sedan tillsätter kommitten minstrar och statssekreterare mm efter deras CV,
kanske med en anställningstid på 4 år.
 
Om politikerna inte vill vara just politiker, ska de ju inte heller vara just politiker, då ska
de vara vad de är, adminstratörer och tjänstemän utan visioner och program med bara
en enda ambition.
 
LIVSLÅNG FÖRSÖRJNING FÖR EGEN DEL.
 
Vid sidan av den stora frågan är ju Centerpartiets vändning i sina delar ganska så komisk.
Stureplanscentern, som till stora delar ligger bakom liberaliseringen, uppger sig nu i första
hand värna om bonden och landsbygden.
 
Frågan är om de ens sett en bonde ?
 
 
Även politiken står nu helt naken,
inte ens nya kläder täcker detta
AE
 

FREDRIK REINFELDT, EN POLITISK VARBÖLD ?

Sådan herre och sådan dräng
 
De flesta tycks nu ha insett att den ansvarsfulla Alliansregeringen är allt annat
än ansvarsfull.
 
Följer man turerna i UON och de andra affärer i Vattenfall som gjort smed äga-
nars godkänne, blir man förundrad, mycket förundrad.
 
MAN BLIR FÖRUNDRAR ÖVER ATT ANSVARSLÖSHETEN KAN VARA SÅ
MONUMENTAL.
 
Läser man SvD kan man kanske få en förklaring.
 
Där menar man att köpet av NUON och en del andra köp är en finansiell varböld
i bolaget.
 
Där ser man, även det som ibland tycks svårförklarat, tycks plötsligt vara lätt att
förstå.
 
SJÄLVKLART UPPSTÅR DET FINANSIELLA VARBÖLDER I ETT STATLIGT
ÄGT BOLAG, OM ÄGAGAREN ÄR EN POLITISK VARBÖLD.
 
Lätt som en plätt att förstå, varför förstod man inte det direkt ?
 
 
En varböld sprider sig lätt
AE
 
 

CSN - ENFALDENS FÄSTE

Finansiering av terrorism
 
De flesta känner vid det är laget till CSN prioriteringar, som syftar till att stödja
internationell terrorism.
 
Detta är ingen tillspetsad skrivning, många svenska elever vet hur svårt
det är att få bidrag, när man borde få.
 
NU VET VI OCKSÅ HUR LÄTT DET ÄR ATT FÅ BIDRAG, NÄR MAN DEFIN-
TIVT INTE BORDE FÅ DET.
 
Det framstår som så lätt, att det måste ha varit meningen att den terrorist, som fått
aktuella bidrag, skulle få dem, trots att han inte var berättigad.
 
För man tycker ju att enfalden på CSN inte bör kunna vara så uttaladatt  man
inte upptäcker detta.
 
Så det bör rimligen vara en medveten prioritering, terroristen ska ha, den svenske e-
leven inte.
 
Men när man hör en enfaldig chef på det enfalda CSN börjar man faktiskt undra.
 
Den chef vid det enfalda CSN, som nu tycks framstå som så enfaldig, att man börjar
tro att CSN är just så enfaldiga, heter Klas Elfing.
 
Han uttalar sig nu i ärendet.
 
Vi vet att terroristen är död, vi vet att bouppteckningen visade "noll" tillgång, vi vet att
lånet är avskrivet/efterskänkt.
 
Nu säger chefen Klas Elfing vid enfaldens myndighet CSN att man ska undersöka
om det finns rättsliga möjligheter att få tillbaka pengarna.
 
SÅ VISST, DET ÄR INTE HELLER OMÖJLIGT ATT CSN ÄR JUST SÅ ENFALDIGA ATT'
DE INTE UPPTÄCKER, VAD DE BORDE UPPTÄCKA.
 
Har man en chef, som uttrycker detta är mycket möjligt, eller kanske omöjligt.
 
Vad ska man säga, om enfald av denna dignitet, som ytterst drabbar oss skattebetalare.
 
Kanse ett LYCKA TILL, även om pengarna verkar både bortblåsta och bortsprängda.
 
Och så säger man att jag är en fårskalle
AE

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till det Sovande Folket
 
Er ansvarfule, karftfule och mentalt handikppade statsminister hälsar ingen
välkommen idag, däremot ska jag tala om vad som gäller.
 
Allt mer vanföreställningat sprids nu runt om i landet.
 
En sådan vanföreställning är att terroristen Taimour fått ungefär 500 000:- i
studebidrag genom att förfalska betyg och annat.
 
Detta är ju nonsens, alla måste ju förstå att detta inte skulle vara genomfört-
bart om man inte vill att det ska genomföras. Det är ju bara att lyfta på luren
och göra en enkel kontroll, så blir allt uppklarat.
 
Den ansvarsfulla Alliansregeringen vill inte att CSN och andra ska göra sådana
enkla kontroller, då det spolierar våra möjligheter att forma om vårt samhälle och
avskaffa vår barbariska kultur.
 
Vi lägger ner stora ansträngningar på att bjuda in terrorister till Sverige och ge dem
en fristad i landet. Med medborgarskapet väl i hand är det sedan tanken att de ska
kunna ägna sig åt fri rörlighet än mer och då genom att satsa på Jihad i andra länder.
 
Vårt välfärdssystem i form av försörjningssystem och etableringsstöd är ju inte tillräck-
ligt för att finansiera denna fria rörlighet utan de måste ju få tillgång till andra finansier-
ingskällor.
 
Fiktiva studier med bidrag från CSN är då en bra lösning, lika bra lösning som när man
simulerar assistansbehov och får asstistanshjälp.
 
Den ansvarsfulla Alliansregeringen vill inte ha några enkla kontroller, som kan uppdaga
vad vi håller på med.
 
Det skrivs nu mycket om Vattenfall och det mesta är vanföreställningar. Bland annat häv-
dar nu Maud Olofsson att hon förankrat köpet hus regeringen i övrigt, och jag som trodde
att hon så småningom ville bli landshövning.
 
Nu är ju Maud Olofsson en föredetting, som inget betyder, och har ersatts av Annie Lööf,
som inte heller betyder något.
 
Svenska Dagbladet sprider också vanföreställniingar om Vattenfall och hävdar att köpet
av Nuon och även andra köp av Vattenfall är en finansiell varböld. Här slår man in öppna
dörrar, finansiella varbölder i statliga ägda bolag är en naturlig följd av politiska varbölder.
 
Många vill tydligen vara med och sprida vanföreställningar om vårt ansvarstagande. Nu
påstås det att många, både inom näringsdepartement och Vattenfall, visste att köpet var
en katastrof. Även de utredningar vi beställde och tog del av visade att köpet skulle bli en
katastrof.
 
Men då vi inte beställde de utredningar vi beställde, och inte heller tog del av de utredningar
vi  tog del av men som vi beställde, men inte beställde, så kan ju inte den ansvarsfulla
Alliansregeringen ha varit medveten om att den katastrof vi var medveten om var en kata-
strof.
 
Det blir lätt lite svårbegripligt då man ska ljuga jämt, man kommer ju inte ihåg vad man sagt.
 
Nu säger man tydligen inom både Vattenfall och Näringsdepartement att alla visste att det var
en katastrof, men ingen vågade säga något. Till detta bidrog bland annat att vi uppdrog att den
ansvarsfulle VD att se till att folk höll tyst, så att ingen skulle få reda på vad vi höll på med.
 
Men även uppgifterna om detta är ju att slå in öppna dörrar.
 
Om en ansvarsfull regering, som är en katastrof, ägnar sig åt ansvarsfulla affärer, de inte borde
ägna sig, åt, då kan det inte bli något annat än en katastrof.
 
Det bör väl alla förstå, även Ni mentalt handikappade medborgare.
 
Förstå mig om jag känner mig motarbetad och ännu bittrare än vanligt, meningen är ju inte att
folk ska få reda på vad vi håller på med, de ska bara lyssna på mig när jag säger att jag tar an-
svar.
 
Jag tar ansvar för landet.
 
Idag önskar jag ingen en fortsatt trevlig dag, särskilt Maud Olofsson känner jag behöver en
riktig kalldusch, gå omkring, som en föredetting, och tala om vad som skedde, nej det går inte
för sig, inte om man ska bli landshövding.
 
Glömde jag förresten att säga att jag tar ansvar för landet. Jag tar ansvar för landet.
 
Under dagen ska jag ha ett pressmöte, jag ska innan dess försöka få ordning på mina anletsdrag,
så att det inte så tydligt syns hur bitter och tjurig jag blir, när folk går omkring och säger saker
jag inte gillar.
 
Jag tar ansvar för landet.
 
AE

OTROGNA KUFFAR

En tsunamin sveper över Europa
 
Vi minns Uppdrag Granskning, som visade att våra imamer ofta säger en sak
och menar en annan.
 
Det dubbla budskapet är ett dubbelspel.
 
Dubbelspelet blir ibland så tydligt, att man nästan kan skratta åt det, men bara
nästan.
 
För bakom dubbelspelet hägrar ett krig, heliga Jihad.
 
En smygfilmning i Storbritannien visar en känd, eller kanske mer rätt en ökänd,
imam i sitt fulla esse.
 
Han beskriver transfereringssystemet i landet och hävdar:
 
Icke muslimer ska betala för jihad via bidragssystemet, där pengar ska tas
från "kuffar", alla transfereringar till muslimer från otrogna kuffar är bidrag
till jihad.
 
DET ÄR NORMALT ATT TA PENGAR FRÅN KUFFAR OCH ATT LJUGA FÖR
KUFFAR.
 
Otrogna kuffar beskrivs också av imamen i målande texter:
 
De jobbar åtta, nio timmar om dagen, tittar på TV och går och lägger sig, och
upprepar detta i 40 år. De är slavar och ska bli våra slavar.
 
Sedan beskriver han muslimerna i landet:
 
Vi är som en tsunamin, vi sveper över och intar Europa, på vägen befolkar vi
och islamiserar stadsdelar och städer.
 
När den kände predikanten konfronterades med inspelningen menade han att han
menat något annat.
 
Precis som imamerna i Uppdrag Granskning gjorde.
 
Nu är ju detta i Storbritanninen, imamens beskrivning, sveper över Europa, gäller
ju självfallet inte Sverige.
 
Det har ju självaste Fredrik Reinfeldt sagt, och de som hävdar motsatsen är det
värsta av det värsta, rasister och främlingsfientliga.
 
Fast nu vet vi ju att Fredrik Reinfeldt inte alltid, eller kanske ofta, inte talar sanning.
 
SVERIGE KANSKE LIGGER I EUROPA MEN DET FÅR VI INTE SÄGA.
 
Man ser det man vill se, eller kanske mer
rätt, man ser det man får se
AE

FREDRIK REINFELDT LJUGER SÅ DET RYKER OM DET

Fredrik Reinfeldt tycks här vara helt outstanding
 
Efter turerna kring NUON har vi erfatit att vi har en statsminister som tycker att
det är förenligt med sitt ämbete att han ljuger.
 
Kanse västväldens mest lögnaktige statschef ?
 
Till detta kan vi nu, utan tvekan tycks det, lägga att vi har västvärldens mest an-
svarslöse statschef.
 
Dimridåerna kring NUON skingras allt mer, men nya dimmor dyker upp, kring
Fredrik Reinfeldt.
 
En tidig version var att Fredrik Reinfeldt inte var inblandad överhuvudtaget, ingen
vetskap,inte fått information och definitivt inte medverkan i någon form av godkän-
nande.
 
Det var den ansvarige ministern, här Maud Olofsson, som skött allt.
 
Men det var innan PM och dokument dök upp som visade att Fredrik Reinfeldt ljög
över hela linjen.
 
HAN HADE FULL VETSKAP, HAN VAR INFORMERAD FULLT UT OCH HAN HA-
DE MED ÖVRIGA PARTILEDARE DELTAGIT I EN PROCESS, SOM MEDFÖRDE
ATT MAN GODKÄNDE AFFÄREN.
 
Allt, från början till slut, var alltså en enda stor lögn.
 
Nu ska räddas så mycket som räddas kan. Socialdemokrater, och många andra, vill
nu se det underlag, som legat till grund för godkännandet av beslutet.
 
Men se, det får man inte, Fredrik Reinfeldt hävdar nu att underlaget inte alls är
intressant.
 
DET ENDA INTRESSANTA NU ÄR ATT BESLUTET FATTATS.
 
Vi som har lite mer förstånd än vad Fredrik Reinfeldt tycks utgå ifrån har fullt
klart för oss vad som gäller.
 
UNDERLAGET ÄR DET SOM ÄR INTRESSANT,  ATT MAN INTE VISAR UPP
DETTA BEROR ENBART PÅ ATT UNDERLAGET VISAR HUR VANSINNIGT
BESLUT MAN FATTAT UTIFRÅN DEN INFORMATION MAN FÅTT.
 
Det är utifrån detta ganska så lätt att sammanfatta.
 
VI HAR INTE BARA VÄSTVÄRLDENS MEST LÖGNAKTIGASTE STATSCHEF, VI
HAR OCKSÅ DESS MEST ANSVARSLÖSE STATSCHEF.
 
Som också tycker att det är förenligt med sitt ämbete att göra helt sanslöst tokiga af-
färer, och sedan föra alla bakom ljuset för att dölja det.
 
NIXON FICK GÅ EFTER WATERGATE, MEN SÅ VAR OCKSÅ USA ETT ANSTÄN-
DIGT LAND.
 
Sverige framstår här inte som ett anständigt land, i vart fall inte dess statschef.
 
Men Fredrik Reinfeldt nöjer sig inte med dessa oanständigheter. Han försöker ingjuta
mod i oss lurade väljare genom att hävda att affären ändå var bra. Nu heter det.
 
PRISET ÄR INTE AVGÖRANDE I SÅDANA HÄR AFFÄRER, DET VIKTIGA ÄR VAD
MAN HAR KVAR
 
Redan i dag är värdet nedskrivet med 15 milj och bedömare räknar att det kommer myc-
ket mer.
 
Kanske det slutliga värdet hamnar på 1:-, men vad gör det, priset betyder ju inget,
man har ju värdet, 1:-, kvar.
 
Hur i himmelsens namn kan ett demokratiskt land begåvas med en så korkad och oan-
ständig statschef.
 
Priset betyder allt, det vet vi medborgare.
 
VI HAR FÅTT BETALA ETT ALLTFÖR HÖGT PRIS FÖR ATT BEHÖVA STÅ UT MED
VAD SOM TYCKS VARA VÄSTVÄRLDENS MEST LÖGNAKTIGE OCH OANSTÄNDIGE
STATSCHEF.
 
Nuon är bara ett inslag i detta höga pris, arbetslösa, sjuka, pensionärer och många
andra är också inslag i detta höga pris.
 
Och så Telia förstås, där gäller väl också att pris och mutor inte spelar någon roll, det vik-
tiga är väl att man har något kvar, om man nu kommer att ha det, vem vet, licenser i Asien
är flyktiga, passar det inte så finns de inte, oavsett alla mutor.
 
Men i vissa fall är det faktiskt viktigt, väldigt viktigt att man har något kvar.
 
Lite förtroende kvar för Fredrik Reinfeldt skulle inte skada, när en statschef förbrukat
allt förtroende hos merparten av medborgarna är landet illa ute.
 
Och vi är illa ute.
 
Lite av NUON finns nog kvar, men
hos vissa finns absolut inget kvar
AE
 
 
 
 
 
 

CSN - ETT VERITABELT DÅRHUS

Centrum för terrorfinansiering
 
En del kämpar mot terrorism ,en del medverkar i terrorism och en del av denna
medverkan avser finansiering av terrorism.
 
Den som till äventyrs trodde att CSN var en myndighet, med uppgift att finansiera
högre stuider har en gång för alla nu förstått att så är det inte.
 
CSN STÅR NUMERA FÖR FINANSIERING AV VÄRLDSOMSPÄNNANDE TERRO-
RISM.
 
Många elever vet hur svårt det ibland kan vara att erhålla bidrag och lån från CSN, men
har lärt sig hur svårt det kan vara. Man avkrävs vissa poäng och en viss studietakt för att
komma i åtnjutande av detta.
 
Men det gäller inte alla.
 
En del kan tillgodräkna sig poäng och få bidrag och lån genom att förbereda terrorism.
Och beloppen kan då vara generösa.
 
750 000:- räcker till många hemmagjorda bomber som kan döda många.
 
Men frågan är om beloppets storlek är det mest iögonfallande. Efter att terroristen genom
denna finansiering lyckats "smälla" en bomb utbetalar CSN alltså 54 000:- ett antal dagar
efter att terroristen avlidit.
 
Summan återfinns inte i bouppteckningen, den har inte enligt systern används till begrav-
ning, till det har man tvingats låna.
 
Men någon måste ju ha kvitterat ut och mottagit summa, och det kan knappast ha
varit den döde.
 
Ett mer uppenbart bedrägeri är väl svårt att föreställa sig.
 
Och hur gör då CSN ?? Man efterskänker hela summa inkl de 54 000:- någon mot-
tagit efter dödsfallet.
 
Och ingen bryr sig.
 
Och fortfarande finns de det som inte insett att Sverige blivit dårarnas näste.
 
MAN KAN JU FRÅGA SIG VAD SOM HÄNDER HÄRNÄST.
 
 
CSN CHEF ?
ae
 
 
 

VÅR NYA VÄLFÄRD

Handikappade hoppar och dansar
 
En 45 årig man, en berikare med visst ursprung, har under ett antal år fått sjuk-
och handikappbidrag uppgående till betydande belopp.
 
Vi vet ju sedan länge att denna grupp ska berika vårt svenska samhälle och
vad kan då vara bättre än att slå två flugor i en smäll.
 
En berikare ska naturligtsvis berika sig själv, också
 
Och här har han uppenbarligen lyckats med båda målen, försäkringskassan drog
först in bidragen och krävde ett skadestånd på drygt en miljon kronor.
 
Försäkringskassan ansåg att 45 åringen inte var så handikappad att han var
berättigad till de bidrag han erhållit.
 
Man byggde sin uppfattning på att man fått se filmer, där den handikappade "dansade
och hoppade".
 
VI KÄNNER IGEN MÖNSTRET, DET DANSAS OCH HOPPAS GANSKA SÅ MYCKET
I DE KRETSAR SOM UPPBÄR ASSISTANSHJÄLP MM.
 
45 åringen nöjde sig dock inte med detta utan överklagade till Förvaltningsrätten, och me-
nade att han hade rätt att berika sig själv, när han nu kom till Sverige och berikade landet
så mycket.
 
Förvaltningsrätten gav honom rätt, där tycke man att han skulle berika sig själv, då han
berikade landet så mycket.
 
För att undvika provocera alla rasister och främlingsfientliga, vilka ofta provoceras
av att handikappade inte är handikappade, visade Förvaltningsrätten stor förståelse
för mannens argument.
 
Trots avsaknad av all dokumentation förklarade Förvaltningsrätten att den som inte var
handikappad, ändå var handikappad och kunde dansa och hoppa, om han hade utsatts
för tortyr.
 
Och det hade ju 45 åringen, naturligstvis, det var ju därför han åkte på semester till
det land där han torterats.
 
DEN NYA VÄLFÄRDEN KAN TE SIG GENERÖS, MEN TYVÄRR OMFATTAR DEN INTE
ALLA.
 
Det finns många handikappade, som vare sig kan dansa eller hoppa, som vare sig får hjälp
med det ena eller det andra.
 
Men de är ju, tyvärr, inte handikappade på det viset att de hoppar och dansar för att
de torterats och uppskattar sina torterare så mycket att de gästar dem regelbundet.
 
DEN NYA VÄLFÄRDEN.
 
Lägg rösten på den vid valstupet 2014, så att handikappade inte får och inte handikappade
får.
 
DEN NYA VÄLFÄRDEN I DET ALLIANSSTYRDA SVERIGE.
 
Här hoppas och dansas det
AE
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfule, kraftfule och mentalt handikappade statsminister hälsar de flesta
av Er väkomna till en ny dag.
 
Vi har nyligen fått in information om att Packistan har utsatts för ett attentat mot
en myndighetsbyggnad med många döda.
 
Vi håller just på att undersöka om det rör som om Rosenbad.
 
I går fick vi veta att vår gode vän, självmordsbombaren i Stockholm ,fick sin terror-
verksamhet finansierad av CSN och att 54 000:- utbetalades dagarna efter hans
död. Detta tycks ha upprört några, och denna upprördhet måste bygga på vanfö-
reställningar.
 
Våra vänskapliga relationer med Hamas och vår uppbyggnad av en palestinsk stat
i Sverige förpliktigar. Vi har därför infört, med Hamas som förebild, en bonus som
utbetalas till alla självmordsbombares familjer.
 
Vissa hävdar att diarieföringen vid UD inte fungerar och att allt hemligstämplas.
Det är ingen hemlighet att Alliansregeringen inte tål en granskning av vad Carl
Bildt den store håller på med, så hemligstämpeln är motiverad.
 
Däremot tycks den uteblivna diareföringen vara ett problem. Carl Bildt den Store
hävdar, mycket riktigt, att hans ansvar inte är hans ansvar, utan att hans ansvar
är någon annans ansvar.
 
Dessutom medger inte hans uppgifter att han tar sitt ansvar, det måste prioriteras
att han håller sig undan UD och satsar på att resa runt i världen och framhålla sig
själv.
 
Vu stöder honom i ansvarsfrågan, den ansvarsfulla Alliansrgeringen tar heller aldrig
ansvar, och det har vi tydligt visat i både Telia och NUON affären, det är inte vårt
ansvar att ta vårt ansvar.
 
Men Carl Bildt den Store skyller nu på att det är Regeringskansliet som ska ansvara
för hans ansvar, och då blir ju vårt ansvar ändå vårt ansvar.
 
Vi undersöker nu om det går att flytta över Regeringskansliets ansvar på Socialdemo-
kraterna, så att vi inte behöver ta vårt ansvar här heller.
 
Uppgifter tyder nu på att allt fler kommunalpolitiker från SD lämnar sina uppdrag på
grund av rädsla för att bli utsatta för våld. Vi har länge kämpat för detta och vi ser nu
att en framgångsrik politisk kamp byggd på politiska övergrepp  gett resultat.
 
I ett Alliansstyrt Sverige ska brott , och då framför allt politiska brott, löna sig.
 
United Minds väljarundersökning i dag stärker våra argument för att Alliansregeringen
är det enda alternativet. KD alltid under 4 %, CP för det mesta under 4 % och nu FP
på väg att hamna under 4 %, inget annat block kan slå denna starka enighet.
 
Sjukvården i Stockholm har under senare tid fått utstå mycket kritik. Fillippa har här
framgångsrikt hävdat att alla brister i sjukvåren nu är socialdemokraternas fel. Här hål-
ler jag med henne. Under 6 år har vi haft stora problem med att inte göra det den
förra regimen gjorde. Vi ser nu resultatet av vårt ansvarsfulla styre i Stockholm.
 
Jag tar ansvar för landet
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle statsminister de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
AE
 
 

INVANDRING SOM BERIKAR

Södertälje oroas över får få flyktingbarn
 
Vi har ju blivit tillsagda att tycka att varje nyanländ utrikesfödd till Sverige berikar
oss, ett ordval både Fredrik Reinfeldt och Thomas Billström väljer att använda.
 
Södertälje tycks vara en speciellt utsatt ort, vilket nu uppmärksammats av
kommunalrådet Boel Godner.
 
Hon efterlyser nu krafttag från regeringen och hävdar i sin förtvivlan:
 
"Det är en extrem situation i Södertälje. Man kan stå med 25 nya barn i en
skola en måndag utan att man vet om något i förväg"
 
Fredrik Reinfeldt och Thomas Billström tycks ha förbisett Södertäjles behov av
så många flyktingbarn möjligt.
 
För den "extrema situationen måste väl rimligen innebära att Boel Godner
kräver fler än 25 oväntade barn en måndag.
 
För om varje utrikesfödd, barn som vuxen berikar Sverige, allt enligt Fredrik
Reinfeldt och Thomas Billström samt många andra,då måste ju 25 barn en
måndag vara för  lite.
 
För för mycket kan det ju inte vara, eller ??
 
Berikar man så berikar man, berikar man inte så berikar man inte, något
mittemellan finns inte.
 
Tyskarna kanske har rätt ? Die dumme schweden tycks allt mer motiverat.
 
 
20 är för många och 25 för få, och så säger
man jag är en fårskalle
AE

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfule, kraftfule och mentalt handikapade statsminister hälsar det flesta
av Er välkomna till en ny dag.
 
För oss som säger oss ta ansvar för landet har dagen inte börjat bra, vi har idag
från SIFO fått ytterligare en bekräftelse på att väljarna inte förstår sitt eget bästa,'
eller de kanske gör det, vem vet.
 
Centerpartiet och Kristdemokraterna har för första gången i en SIFO mätning
hamnat under rikdsdagsspärren.
 
Politiskt har vi aldrig haft något gemensamt, de fick vara med i Alliansregeringen
som statister, för att vi moderater skulle kunna få vår livsförsörjning tillgodosedd.
 
Så egentligen saknar det intresse om de försvinner för gott, bara vi kan inte en an-
nan part, som kan säkertälla moderaternas livsförsörjning.
 
Jag har redan sett elaka kommentarer att detta kan komma att medföra att vi för
första gången på riktigt kommer att ta ansvar för landet, genom att lämna över re-
geringsmakten. Den glädjen ska vi inte ge dem som värnar om landet.
 
Vi insåg på ett tidigt stadium att denna utveckling skulle kunna komma och riktade
därför tidigt blickarna mot Miljöpartiet.
 
Efter att ha sett deras beredvillighet att ställa upp, bara de får en allmosa, har vi
goda förhoppningar om att kunna utnyttja dem, på samma sätt som vi utnyttjat CP
och KD.
 
Då vi själva inte har vare sig visioner eller politik ser vi inga svårigheter att komma
överens med Miljöpartiet, det får ankomma påd em att sätta den prislapp de vill för
att ge oss fortsatt livsförsörjning.
 
Som det tycks idag kommer prislappen att kretsa kring ett antal frågor, avskaffad
kärnkraft, ännu större flynktingströmmar, vindkraftsbyar inne i städerna samt en
femdubbling av bensinpriserna.
 
Man kan ju förledas tro att delar av detta kan underminera ekonomin i Sverige, men
vi räknar med att det inte finns något att underminera efter valet 2014.
 
Vi har ju då tagit ansvar för landet under 8 år.
 
I dagarna har det ju kommit uppgifter som visar att sysselsättningen minskat under
2012. Man kan ju felaktigt få intrycket att detta inte stämmer med det vi hävdat, att
sysselsättningen ökat.
 
Väljarna kan ju få för sig att vi ljuger igen.
 
Vi har använt sysselsättningsmåttet för att dölja att arbetslösheten ökat, och det har
vi nått ut med ganska väl tycker vi. Nu när det visar sig att sysselsättningen minskat
måste vi ju inse att vi inte menat vad vi menat.
 
Vi har alltid en hög beredskap för att kunna skriva om historien till vår fördel, så vi är
väl förberedda att modifiera historien även här.
 
När vi hävdat att sysselsättningen ökar har vi menat att sysselsättningen ökat bland
redan sysselsatta. Och med den stress vi lyckats skapa på många områden så vet
ju alla att detta är korrekt, allt fler blir ju drabbade av psykisk ohälsa.
 
Denna psykiska ohälsa har ökat väldigt fort under senare år, av någon underlag an-
ledning tycks denna ohälsa sammanfalla med vårt regeringsinnehav de senaste åren.
 
Man kan ju se det som ett märkligt sammanträffande, för det kan ju inte vara en följd
av alla de motsättningar vi eftersträvat och skapat i samhället, det förstår ju alla.
 
Jag tar ansvar för landet.
 
 
AE
 
 
 

PRIORITERING AV VÅR VÄLFÄRD

Fattiga blir utan bröd
 
Det talas mycket om välfärd hit och välfärd dit, och man ges intrycket att väl-
färden i Sverige är omfattande.
 
Är välfärden i Sverige omfattande gäller det bara för vissa.
 
I Sveg är man väldigt tydlig med att välfärden bara ska gälla vissa, men
vissa inte.
 
Till de som inte ska omfattas av välfärden hör de äldre, som är beroende av
kommunens hemtjänst.
 
Vi som omfattas av välfärden anser att bröd, smör och möjlk är naturliga inslag
i den dagliga välfärden.
 
Men det anser inte lägre kommunen i Sveg, där tar man bort mjölk, bröd och
smör till dessa gamla.
 
Ingen gör gällande att pengar saknas, pengar finns men de ska användas för annat
än att ge gamla med hemtjänst mjölk, bröd och smör,
 
Viktigare än dessa gamla är ett stort antal ankommande flyktingar, vars välfärd nu
är viktigare än de gamlas med hemtjänst.
 
Dessa ankommande flyktingar får nu ta över den mjölk, det bröd och det smör
de gamla tidigare fått.
 
DETTA ÄR ALLTSÅ DEN RÄTTVISA VÄLFÄRDEN I SVERIGE IDAG.
 
Gamla svenskar, som medverkat till att landet byggts upp får inte mjölk, bröd eller smör
till måltiderna.
 
Men flyktingar, unga som gamla, som inte medverkat till vare sig det ena eller andra
får mjölk, bröd och smör det sina måltider.
 
DET ÄR ALLTSÅ DEN RÄTTVISA VÄLFÄRDEN I SVERIGE IDAG.
 
Håret reser sig i nacken när man tyst måste åse hur det blir allt orättvisare, och grymmare,
mot vissa.
 
Men det finns andra skäl till att kommunen drar undan fötterna på dessa gamla förutom att
andra ska få deras mjölk, bröd och smör.
 
Chefen för omsorgen menar att det finns visst svinn av mjölk, smör och bröd och därför ska
de gamla inte få någonting, något straff måste ju alla ha för att visst svinn uppstår, det för-
står ju alla.
 
Vi som har varit med ett tag vet också att det förekommer "visst" svinn av huvudrätten, alla
orkar inte alltid äta upp allt.
 
Det finns alltså anledning att förvänta sig att all mat tas bort, för även en kommun måste
väl vara logisk, eller ???
 
Sedan är det ju onekligen mycket intressant att kommunen menar sig veta att ankommande
flyktingar inte kommer att medföra "visst svinn" på mjölk och bröd.
 
FÖR DET KAN VÄL INTE VARA SÅ ATT CHEFERNA INOM SVEGS KOMMUN HELT ENKELT
BARA PRATAR STRUNT, DET GÖR VÄL INGEN POLITIKER ?? ELLER ??
 
Rättvisan tar sig också andra uttryck.
 
Till kommunen ankommer många syrier och dessa ges nu vad kommunen benämnder "gratis
bostad". Skälet till detta anges vara att man måste ha längre perspektiv och dessa syrier kom-
mer långt fram i tiden att göra nytta, då det behövs många anställda i vård och omsorg.
 
Det är bra med perspektiv och är de långa är det ändå bättre.
 
Men det finns också perspektiv bakåt i tiden. Dessa gamla, som blir utan mjölk, bröd och
smör har faktiskt byggt upp det samhälle, som gör det möjligt att kommunen kan köpa
mjölk, bröd och smör åt vissa, men vissa inte.
 
Man undrar på goda grunder, vad har det tagit åt gamla Sverige, har alla gripits av något kollek-
tivt vansinne.
 
Detta med att tillhandahålla "gratis bostäder" för att skapa möjligheter till anställda i vår-
den "längre fram i tiden" är ju faktiskt en möjlighet för många andra.
 
Man borde väl nu kunna förvänta sig att många unga arbetslösa svenskar åker till Sveg och får
"gratis bostad" för de måste väl också vara intressanta som anställda i omsorg och vård "längre
fram i tiden".
 
Eller ??
 
Man kan nog ta bort frågetecknat, man vet numera vad som gäller i gamla Sverige.
 
VISSA SKA HA MJÖLK, SMÖR OCH BRÖD, VISSA INTE. VISSA SKA HA GRATIS BOSTAD,
VISSA INTE.
 
Som sagt, det som inte är hållbart håller inte i längden, och denna fördelning av landets välfärd
är med högsta sannolikhet inte hållbar i längden.
 
Man ser med en viss fasa på vad som kan tänkas hända då det går upp för alltfler att det
som inte är hållbart i längden medför grava orättvisor mot dem själva.
 
SKAM ÅT DE POLITKER SOM LIGGER BAKOM DETTA I SVEG, DET ÄR NOG DET MINSTA MAN
KAN SÄGA.
 
Det verkar behövas lite fler kackerlackor
för att Sverige ska bli hållbart
AE
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDT NÄR SINA MÅL, KULTUREN FÖRFINAS

Franska Skolan och Alla Hjärtans Dag
 
Franska Skolan uppges ha en humanistisk inriktning och där går elever, till-
hörande det övre skiktet i samhället.
 
Dessa räknar senare i livet med att uppnå ledande poster i samhället.
 
När man tar del av vad som händer på Franska Skolan är det lättare att för-
stå varför Fredrik Reinfeldt och Anders Borg ljuger och beter sig oanständigt
 
Man tycks ha varit elever på Franska Skolan ?
 
Nu har alltså denna svenska elit firat Alla Hjärtans Dag genom en sammankomst
i aulan, där även rektor och lärare till och ifrån varit närvarande´.
 
Inslagen är som hämtade ur en porrfilm, en banan mellan benen på en kille
och tjejer som tvingas suga av bananen.
 
Par som tvingas upp på scenen och klä av sig och därefter blir överdränkta
med grädde, som man tvingas slicka av varandra.
 
OCH SÅ DET GAMLA VANLIGA, NÄR ALLT KOMMER FRAM.
 
EN REKOR SOM INTE VARIT DÄR HON VARIT, EN REKTOR SOM INTE SETT
VAD HON SETT OCH EN REKTOR SOM INTE VET DET HON VET.
 
Nu ska hon tydligen träffa elevrådet för att de på låtsas ska informera henne om vad
som skett, när hon redan vet vad som skett.
 
Man får väl utgå ifrån att detta mynnar ut i det gamla vanliga, en rekor som rabblar
ett antal inslag i någon värdegrundsplan man påstår sig följa.
 
Och en rektor, som hävdar att hon nu tar sitt ansvar.
 
Det gör hon inte alls.
 
HON SITTTER JU KVAR MED SINA VÄRDEGRUNDSPLANER OCH NATIONELLA HAND-
LINGSPLANER FÖR JÄMLIKHET OCH ANTIMOBBNING.
 
HON SITTER OCKSÅ KVAR MED DE STATSBIDRAG, SOM GÖR DET MÖJLIGT ATT DEKA-
DENSEN ÄR ALLT ANNAT ÄN ACCEPTABEL.
 
Eller borde vara, för den är ju acceptabel, den finns ju, och den finns kvar i dag och den finns
kvar i morgon.
 
Ingen bryr sig alltså och ingen tar ansvar, och dekadensen breder liksom grädden ut sig dag
för dag.
 
Under tiden yttrerst ansvariga ministrar är upptagna att rädda sitt skinn, för att det fram-
kommit att de också är oacceptabelt dekadenta, eller borde anses, för de sitter ju kvar.
 
Par som tvingas till framförandet av sexställningar, det är den svenska eliten.
 
Elever, elevkör. rektor och lärare som åskaådare, poängsättning sker efter hur
mycket grädde som slickas, det är den verkliga värdegrundsplanen.
 
DET STAVAS DEKADENS.
 
 
Påstår att den västerländska kulturen
är dekadent, kanske inte är ute och reser
på samma sätt som Carl Bildt den Store
AE
 
 
 

DEN MODERATA SVINSTIAN

Sverige leds på högsta nivå av rena lögnare
 
Nu får det väl anses klarlagt, det de flesta troligen förstått under lång tid.
 
SVERIGES POLITISKA LEDNING, PÅ DEN ABSOLUT HÖGSTA NIVÅN ÄR
NOTORISKA LÖGNARE.
 
DETTA GÄLLER STATSMINISTERN, FINANSMINISTERN OCH DE FÅR BE-
NÄGET BISTÅND AV PETER NORMAN.
 
Statsminsitern har alltså hävdat, tidigare, att NUON affären var "helt hänvisad till
ansvarigt statsråd, dsv Maud Olofsson"
 
Nu visar ett internt dokument att statsminstern den 11/2 2009 diskuterade denna
affär med övriga partiledare.
 
STATSMINISTERN HAR ALLTSÅ LJUGIT RAKT UT PÅ DENNA PUNKT, OCKSÅ
KANSKE MAN FRESTAS TILLÄGGA.
 
Finansminstern har tidigare förnekat all inblandning i affären, men medger nu att finans-
departement var informerat om de varningar som lämnats om affären.
 
FINANSMINISTERN HAR ALLTSÅ LJUGIT RAKT UT PÅ DENNA PUNKT.
 
Anders Borg har hävdat att det funnits "vissa orosmonent" om avkasningskraven, men
att inget underlag visat att så bedömdes vara fall.
 
Nu vet vi bättre
 
ANDERS BORG HAR ALLTSÅ LJUGIT RAKT UT PÅ DEN PUNKTEN.
 
Den 11/2 får Maud Olofsson ett PM, där det uttryckligen anges att statsens avkastnings-
krav inte skulle innehållas. Detta PM hade undertecknats  av ägarens representant i sty-
relsen.
 
DET BÖR DÄRFÖR ANSES KLARLAGT ATT ANDERS BORG LJUGER PÅ SAMTLIGA
PUNKTER, NÄR HAN HÄVDAR ATT STYRELSEN ANSETT ATT AVKASTNINGSMÅLEN'
SKULLE NÅS.
 
Anders Borg försöker frånsäga sig ansvar genom att hävda att affären är en styrelsefråga,
och menar att Maud Olofsson ställt frågor till styrelsen och fått svar.
 
Om en obegåvad minister ställer fel fråga till en styrelse och styrelsen väljer att ut-
nyttja detta och minstern i fråga inte fattar något av det svar som ges, då ska detta
tas till intäkt för att ägaren inte har något ansvar.
 
Kan man verkligen på denna nivå vara något som framstår som närmast imbecill ??
Tydligen.
 
FÖRUTOM ATT ANDERS BORG ÄR SÅ LÖGNAKTIG, ATT DET ÄR DIREKT OANSTÄN-
DIGT, ÄR HAN ALLTSÅ OCKSÅ SÅ ANSVARSLÖS ATT DET ÄR DIREKT OANSTÄNDIGT.
 
Alla experter och bedömare på området hävdar att en affär av denna dignitet aldrig kan vara
en fråga för styrelsen och alltid är en fråga för ägaren.
 
I ett privat bolag skulle man alltså kallat till extra bolagsstämma och fattat beslut.
 
Nu visar det sig att ägaren förstått att det är en ägarfråga men väljer att ändå hävda att det
var en styrelsefråga.
 
I TIDIGARE KU FÖRHÖR VISAR DET SIG NU ATT MAN FRAMHÖLL ATT KÖPET AV
NUON VAR EN ÄGARFRÅGA. MAUD OLOFSSON SA DE "DET HAR FORMELLT SAM
ORDNATS MED OSS SOM ÄGARE"
 
Att nu statsministern och finansministern hävdar att det var en styrelsefråga vittnar om att
dessa är mer oanständiga äm man tidigare trott var möjligt.
 
I januari 2010 skriver näringsdepartementet att styrelsen enligt sin arbetsordning "ska samordna
sin syn med företrädarna för ägarna i frågor av avgörande betydelse" Man pekade då på att
NUON var en sådan avgörande affär och att den samordnats och att ägaren ställer sig bakom.
 
De uppgifter statsministern och finansminsitern nu lämnar i denna fråga visar två saker:
 
DEN ENA ÄR ATT DE LJUGER SÅ MYCKET ATT DE ÄR OVÄRDIGA ATT INNEHA DE POSTER
DE HAR.
 
DEN ANDRA ÄR ATT DE TILL SIN LÄGGNING ÄR SÅ OANSTÄNDIGA ATT DE ÄR OVÄRDIGA
ATT INNEHA DE POSTER DE HAR.
 
Att dessa två lögnaktiga och oanständiga politiker skulle ha "vett" på att avgå själmant är
helt uteslutet, makt går här före allt.
 
Det måste alltså ankomma på oss medborgare att agera, så att vi får ledande politiker, som inte
ljuger oss rakt upp i ansiktet.
 
När man bedömer denna affär, är det viktigt att särskilja två delar, den ena delen är hur själva'
affären gick till. Här pekar det mesta på att inget kunnat eller velat begripa någonting överhuvud-
taget.
 
Skattebetalarnas pengar är till för att kastas bort. Statsministerns, finansminsterns och Maud
Olofssons agerande i denna delen vittnar om en monumental och katastrofal inkompetens.
 
Att människor med dessa egenskaper får för sig att de är bättre skickade än andra att ta hand
om landets angelägenheter och representera oss andra är mer än bedrövligt.
 
Den andra delen avser den egna beskrivningen av egen medverkan. Denna är direkt lögnaktig
och oanständig och bör inte kunna förekomma i ett civiliserat land.
 
Det är helt enkelt direkt svinaktigt.
 
Det vi medborgare nu har att ta ställning till om vi vill leva i ett civiliserat land eller inte. I det
förra fallet bör det inte finnas plats för ovan nämnda, i vart fall inte på de positioner de tillskan-
skat sig i dag.
 
DET FINNS FAKTISKT ANDRA SVINSTIOR ÄN ROSENBAD.
 
Alliansregeringen genomför NUON affären
AE

DEN PSYKISKA OHÄLSAN I SVERIGE

Kommer som ett brev på posten
 
Sveriges pyskiska ohälsa ökar stadigt, att den kommer som ett brev på posten
är kanske inte helt korrekt, snöar det får vi ju numera ingen post, men ohälsa
kan vi få ändå.
 
Den inte bara ökar, den är större och ökar fortare än i jämförbara länder.
 
SvD skriver om detta idag och Ulf Kristersson, sjukförsäkringsminister, uttalar
sig i tidningen.
 
DÅ BLIR INNEHÅLLET OCKSÅ DÄREFTER.
 
SvD skriver bland annat om hur stor den procentuella ökningen är, och den är
stor, mycket större än i andra jämförbara länder.
 
NU SKA MAN ALLTSÅ GÖRA NÅGOT ÅT DETTA.
 
Och när en sjukförsäkringsminister och därmed jämförbara individer gör något åt
något i Sverige, då blir det också därefter.
 
Tåg går inte, läkemedel saknas, skolan blir sämre och sämre, spårvagnar går
nu inte heller längre osv. osv osv ------------------------------------------------------------
 
Eller som när man löser polisens problem och inte nöjer sig med att 20 000 poliser
gör ett dåligt jobb, i stället ska 23 000 poliser göra ett ännu sämre jobb.
 
Alla lösningar och åtgärder tycks vara suboptimala, i bästa fall ägnar man tid
åt ett mindre delproblem, vanligtsvis ägnar man tid åt något som inte är kopplat
till problemet.
 
Så tycks ske även här, nu ska man se över företagshälsovården och sätta in kraftåt-
gärder inom detta område, tidigt och omfattande.
 
MEN ATT SÄTTA IN ÅTGÄRDER INOM FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN ÄR INTE ATT
SÄTTA IN ÅTGÄRDER TIDIGT, DET ÄR ATT SÄTTA IN ÅTGÄRDER ALLTFÖR SENT.
 
Den pyskiska ohälsan börjar defintivt inte i detta skede, för de allra flesta börjar den långt
tidigare i livet.
 
Och ska man lyckas göra något väsentligt åt detta bör åtgärder också sättas in tidigt,
så tidigt att ohälsan inte fått blomma ut fullt ut, eller allra bäst inte infunnit sig alls.
 
Det är alltså inte vare sig företagen eller arbetsplatserna som skapar detta världsrekord i
psykisk ohälsa.
 
Det är en kombination av många omständigheter, en del kända och en del kända, men
känt är att det utvecklas tidigt i livet och redan uppmärksammats i den otrygghet och
våldsamhet som ofta präglar många barn redan i förskolan.
 
Sedan finns det, självklart, sitauationer som i vuxenlivet kan utlösa trauma/psykisk ohälsa,
såsom krigstillstånd, anhöriga dör mm. Men man får hoppas att våra företag inte har sina
arbetsplaster organiserade, så att de medför denna typ av trauma, det tror nog inte ens
väsnterkommunisterna och LO på.
 
En del av det som skapar otrygghet är således väl känt. Det bör inte vara speciellt kontrover-
siellt att påstå att vissa omständigheterna hör till dessa kända påverkansfaktorer:
 
1)  Man har tappat det fokus, som innebär att människan är en biologisk varelse, vi ses nu mer
     som en teknisk produkt
2)  Avsaknaden av normer skapar oro och rädsla
3)  Politiker arbetar lite, eller inte alls, för att bygga upp förtroendegivande relationer
4)  tekinutvecklingen styr i dag våra liv, i stället för att vi ska använda den som hjälpmedel för
     att själva styra våra liv
 
Sedan finns det många andra kända och många okända påverkansfaktorer.
 
Men gemensamt är att de tidigt i livets skede börjar utveckla ohälsa och det är nog ytterst sällan
ohälsan tar sin början i hur arbetsplatsen på ett företag är organiserat,
 
Man behöver nog inte vara något större geni för att förstå att för att en förändring ska
kunna komma till stånd måste det till omvälvande förändring i samhällskonstruktionedn
och som tidigt kommer att påverka individernas utveckling.
 
MEN MAN ÄR NOG ALLT ANNAT ÄN ETT GENI OM MAN INTE INSER DET.
 
Det mesta tyder alltså idag på att vi helt enkel organiserat vårt samhälle på ett sådant sätt att
det i sig skapar en allt högre ohälsa, om det sedan har varit nödvändigt eller inte är en helt annan
fråga.
 
Man kan nog skönja inledningen på denna utveckling och den bör vara kopplad till makarna Myr-
dal och deras barnstugor. Från den tidpunkten har vår koppling till den biologiska bakgrunden
blivit allt mindre uppmärksammad, eller kanske helt förbisedd.
 
Vi behöver helt enkelt ett helt annat samhälle, inte på annat sätt organiserade arbetsplatser.
 
För att komma dit måste vi alla arbeta i en och samma riktning, men en bra början vore att de som
ytterst kan påverka mest, dvs våra ledande politiker, har ett visst mått av anståndighet i sig.
 
Det är inte de bästa förutsättningar som finns om landet statsminister och finansminister
bygger sin makt på att ljuga medborgarna så mycket som möjligt rakt upp i ansiktet.
 
Det är inte heller den bästa förutsättningen att man har en sjukförsäkringsminister, som
lägger beslag på lägenhet som är avsedd för svaga grupper (Ersta diakoniförening).
 
MAN KAN NOG GANSKA SÅ GENERELLT UTGÅ IFRÅN TVÅ GRUNDLÄGGANDE PRINCI-
PER.
 
DEN ENA ÄR ATT PSYKISK OHÄLSA FÖREBYGGS BÄST GENOM TIDIGA INSATSER,
OCH ETT ANSTÄNDIGT LAND KAN BARA BYGGAS AV ANSTÄNDIGA POLITIKER.
 
Men så vill man alltså inte ha det, många vill tydligen välja om politiker, som anstränger sig för
att visa sig oanständiga.
 
Som man bäddar, får man ligga
AE
 
 
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFEDLTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfule, kraftfule och mentalt handikappade statsminister hälsar de flesta
er Er välkomna till en ny dag.
 
I natt har jag drömt om NUON och det känns som om  helt ny värld öppnat sig.
 
Drömmarna handlade mest om hur mycket jag ljugit om denna affär och varje gång
drömmen blev alltför uppebar vaknade jag.
 
När jag sagt till mig själv att jag tar ansvar för landet 10 gånger i rad lyckades jag för
det mesta somna om.
 
Men samtidigt känns det som om en helt ny värld öppnat sig, lögnarnas värld och där
känner jag mig hemma. Jag tror att Anders Borg också känner sig mer hemma i denna
värld.
 
Mellan raderna har man beskyllt oss två ansvarsfulla att ljuga om vår medverkan i NUON
affären. Med hänsyn till att vi har verktyg att tysta alla kritiska, vilka vi också använder, har
så här långt ingen vågat tala rent ut utan beskyllningarna har varit outtalade och försedda
med frågetecken.
 
Nu när det är klarlagt att jag ljugit rakt igenom känns det befriande, jag behöver inte längre
låtsas som om jag är ärlig.
 
Jag är en lögnare, som tar ansvar för landet, det känns faktiskt befriande att nu öppet kunnat
säga det alla tidigare vetat.
 
Att komma ut som lögnare känns skönt.
 
Samtidigt känns det också skönt att inte vara ensam, när det gäller att ljuga,två ljuger bättre än
en och jag vill nog påstå att både Anders Borg och jag lyckats ljuga väldigt länge utan att nå-
gon vågat påstå att vi ljuger, trots att alla vetat att vi ljuger.
 
Jag har föstått att det finns moderater som nu oroas av att detta kanske får konsekvenser i
någon form. Jag kan lugna alla oroade moderata väljare, vi kommer att få mandat att fortsätta
förskingra offentliga tillgångar, och fortsätta ljuga förstås.
 
Som jag skrev i mitt fina manifest, de flesta medborgare i Sverige är mentalt handikappade
och tydligen är de så mentalt handikappade att de inte förstår när en statsminister ljuger.
 
Vi får också gott stöd inom regeringen, framför allt av Carl Bildt den Store. Han har försäkrat
oss om att man som minister kan ljuga hur mycket som helst och ändå kunna sitta kvar, och
alla vet ju att han vet vad han talar om, i vart fall i detta avseende.
 
Jag tar ansvar för landet.
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle och lögnaktige statsminister de flesta av Er en fortsatt
trevlig dag.
 
AE

VÅR NYA KULTUR

Fredrik Reinfeldt blir allt mer framgångsrik
 
Vi svenskar är numera vana vid att ses som barbarer och annant nedlåtande.
 
Oftast kommer dessa välmenade beskrivningar av oss från de vi valt att repre-
sentera oss.
 
Vi har också vant oss vid att bli diskriminerade och utsatta för hatbrott
utan att någon bryr sig.
 
Som barbarer har vi fått lära oss att diskriminering och hatbrott bara kan före-
komma i en riktning.
 
Vi barbariska svenskar ska inte belasta rättsväsendet med sådant trams,
där ska man bara ägna sig åt riktiga hatbrott och riktig diskriminering, och
det vet vi ju vad det är.
 
Många svenskar ser sajten Avpixlat som en hatsajt och vill därför inte läsa den.
En del andra vill inte ta del av den för att slippa kontronteras med sådant de inte
vill konfronteras med.
 
Hatbrott och diskriminering kan ju bara förekomma i en riktning, bäst att
inte förledas till att tro något annat.
 
Annars har Avpixlat ett inslag i dag som ganska så väl belyser det som inte ska be-
lysas och som visar att det som inte finns verkligen finns.
 
Hatbrott och diskriminering kan förekomma mot barbariska svenskar, till och
med sådana som förutom att vara barbariska är föståndshandikappade.
 
Det är ju bara barbarer, som tycker att sådana ska  behandlas varsamt, andra mer
kulturellt högt stående varelser tycks mer ha anammat Hitlers syn på förståndshandi-
kappade.
 
De som inte räds det som är sant och som dessutom vågar tänja sina egna
gränser bör nog titta på detta inslag på Avpixlat.
 
Vill man därefter stödja överenskommelser med Miljöpartiet att maximera antalet
likasinnade, som behagar att komma till sverige och hämta pengar, ja då:
 
Då är det något som fattas.
 
 
Djävla svenne, var det inte så det benämndes ?
AE

EN RÄTTSSTAT I GUNGNING

Polisen visar muskler och könsorgan
 
Att kriminaliteten escalerar ser alla medborgare, desom vill se förstås.
 
De som inte vill se ser inte detta heller, dit hör vissa så kallade kriminologer
och vissa, många, politiker.
 
I den mån de ser det lider de av Eric Ullenfåns åkomma, en myt, en myt som säger
att det blir bättre med fler poliser.
 
Alla förstärkningar till polisen har hitintills visat det motsatta.
 
ETT STÖRRE ANTAL POLISER GER MINDRE ANTAL UTREDNINGAR OCH ETT
MINDRE ANTAL UTRYCKNINGAR OCH FÄRRE LÖSTA BROTT.
 
Man kan alltså dra slutsatsen att mer av detta är fel väg, ger fler poliser sämre re-
sultat börju färre poliser ge bättre resultat.
 
Allt annat tycks ju ologiskt ?
 
Nu tyder vissa inslag hos polisen att vi inte ska ha några poliser alls.
 
En hög polischef åtalas nu för att ha omhändertagit ett parti starköl, vilket tagis
i beslag från några ungdomar. Det rörde sig om mycket öl.
 
Denna beslagtagna öl har då den höge polischefen delat ut till andra poliser i omkläd-
ningsutrymmen och träningsutrymmen.
 
Den höge polischefen mins inget, tydligen inte heller att han är polis.
 
Vi erinrar oss i samband med detta att det nyligen försvann beslagtagna kon-
tanter i låsta skåp på vissa polisstationer. Inga örhör skedde då, men ett antal
poliser blev rikare.
 
En annan hög polischef åtalas nu för att ha blottat sig. Städpersonal har klagat på att
den höge polischefen "råkat" duscha varje gång de städat. Dessutom har han "råkat"
gnugga könsorganet inför städpersonalen.
 
När andra poliser anmält detta till högre chef uppges denne:
 
INTE HA VARIT TILLRÄCKLIG INTRESSERAD UTAN POLISCHEFEN HAR FÅTT
FORTSÄTTA ATT GNUGGA KÖNSORGANET INFÖR STÄDPERSONALEN.
 
När man tar del av detta inser man snabbt att det inte räcker med färre poliser för att det
ska bli bättre.
 
Det mesta tyder på att vi inte ska ha några poliser alls, i vart fall behövs den en or-
dentlig upprensning i detta träsk.
 
Sex års broilermakt har medfört avsevärda försämringar på detta så viktiga område. Vi
ska inte behöva acceptera att vi har en justieminister och en rikspolischef, som inte kan
se till att polisorganisationen visar den mest elementära anständighet.
 
SAMTIDIGT SOM DEN UTFÖR ETT ALLT SÄMRE ARBETE.
 
Jag tar ansvar för min pension
AE

FREDRIK REINFELDT VILL FÅ OSS ATT SVÄLTA

SAMHÄLLSSTÖDET SVIKTAR
 
På område efter område erfar vi nu att det stöd vi är vana vid från samhället sviktar,
på område efter område.
 
Tåg som inte går, apoteksvaror som inte finns, kriminalitet som skjuter i höjden,
skolor som inte fungerar, område efter område genomgår en drastisk försämring.
 
Många undrar varför, en del undrar inte varför.
 
Tidsmässigt sammanfaller alla dessa försämringar med att ett antal omogna broilers
lyckats nästla sig in i Rosenbad och göra det till sin lekstuga.
 
Tidsmässigt sammanfallet allt detta med de senaste 6 åren.
 
Försvaret helt borta, visserligen på ett sluttande plan sedan många år, men denna plan
har antagit en brantare lutning under de senaste åren.
 
I dag debatteras livligt att sjukvården försämras drastiskt på många punkter, bland annat har
antaler vårdplaster sjunkit till lägst nivå i hela EU.
 
Under de senaste sex åren.
 
I dag rapporterar media om att fler fastigheter än någonsin blir föremål för tvångsförvaltning,
därför att många mindre fastighetsägare tagit intryck av den moderata kulturen.
 
Att allt ska marknadsanpassas och liberaliseras, så att klyftorna ökar och så att redan
utsatta blir mer utsatta och helst får svälta, som Fredrik Reinfeldt personligen eftersträvar.
 
En utveckling som escalerat under de senaste tre åren.
 
Många verksamheter befinner sig alltså på ett så kallat sluttande plan och blir allt mindre
och mindre effektiva.
 
Expterter och bedömar diskuterar detta till och ifrån och menar att det är svårt att komma till rätta
med en sådan utveckling.
 
Ett sluttande plan fortsätter att slutta.
 
Man menar också att det sluttande planet i de flesta fall lder till en knäckpunkt där sluttningen
blir allt brantare och brantare.
 
Och allt blir då fort sämre och sämre.
 
Vissa inslag tyder på att vissa verksamheter passerat denna knäckpunkt.
 
Experter och bedömare är eniga om svårigheterna att komma till rätta med en sådan utveckling
och menar att man måste ta till drakonsika åtgärder och etablera ett helt nytt tänkande.
 
Mer av samma vara skulle då inte vara den rätta medecinen.
 
Sex år, och defintivt 8 år skulle då vara fullt tillräckligt.
 
 
Målet är nått, alla får  frysa och svälta
när moderater sýstemen lyckats välta
 
Tvivlaren rekommenderas att läsa Fredrik
'Reinfeldts manifest, Det Sovande Folket
AE
 

STATSMINISTERN EN MYTOMAN ?

Den ansvarsfulle mytomanen
 
Visst utgår vi ifrån att våra ledande politiker ljuger om det mesta för det mesta.
 
Och de gör oss sällan besvikna, lögnerna duggar tätt.
 
Men även i dessa kretsar bör väl ljugandet ha sina gränser, innan man blir myto-
man.
 
Vi andra, som betalar lögnarnas livslånga pensioner, betraktas ju som lögnare
om vi ljuger jämt och ständigt.
 
Och beteckande för en mytoman är ju att mytomanen även ljuger när alla inser att
han ljuger
 
Så man får nog hissa varningsflagg för statsminister Fredrik Reinfeldt.
 
FÖRST LJUGA OM ATT HAN INTE VARIT INVOLVERAD I NUON AFFÄREN,
NÄR ALLA VET ATT HAN LJUGER.
 
Sedan dyker det upp ett PM, som visar det alla vet, att statsministern ljuger.
 
OCH I DETTA LÄGET VÄLJER HAN ATT LJUGA OM ATT HAN LJUGIT, TROTS
ATT ALLA VET ATT HAN LJÖG FÖRST OCH SEDAN LJUGER OM ATT HAN LJÖG.
 
Är man inte mytoman då, när är man då mytoman. Då lär mytomani vara en myt det
också, som Eric Ullenfån brukar säga.
 
Men man blir ändå tveksam, dag för dag påminns vi om att Fredrik Reinfeldt tar ansvar
för landet, trots att alla vet att han inte gör det, i vart fall alla sverigedemokrater och ju-
dar.
 
Så mycket tycks tyda på att vi har en statsminister, som är mytoman, men vad gör
det, han och Anders Borg tar ju ansvar för landet när de ljuger om NUON affären,
ljuger om det också.
 
Anders Borg uppges förresten vilja påminna om att tillväxten i år bli nästan 4 %.
 
Upprepar man denna lögn till leda, trots att alla vet att det är en lögn, är man inte
då mytoman ?
 
Kan det vara så att alla moderater är mytomaner. Per Sclingerman uppger sig inte vilja
besvara en sådan fråga, då han lämnat ljugandet bakom sig.
 
Vadå, vilken NUON affär ?
AE

ALLINSREGERINGEN GYCKLAR

Integration på arbetsmarknaden
 
Vår ansvarsfulla Alliansregeringen tycks tänka på framtiden och tillsätter därför
en Framtidskommission.
 
Denna ska i ett antal kapital förtydliga hur ansvarsfulla Alliansregeringen har
varit och hur ansvarsfulla de blir i framtiden, om de vinner valet, förstås.
 
Ett sådant dokument riskerar ju lätt att bli tungt, allvarligt och lite tråkigt, men inte
när humoristerna i Alliansregeringen håller i pennan.
 
Det finns inslag som är hejdlöst humoristiska och vissa tenderar att vara ren
rasism.
 
Under kapitlet "Integration på arbetsmarknaden" tycks humorn ha fått ta över lite väl
mycket, när man skriver:
 
ÄVEN TILLGÅNGEN PÅ SOCIALA FÖRMÅNER SKULLE KUNNA PÅVERKA
OMFATTNINGEN OCH SAMMANSÄTTNINGEN PÅ INVANDRINGEN.
 
Alla ser ju direkt att humorn här har varit vägledande, de flesta utrikesfödda
går ju till arbetet varje dag, i den mån de inte är sysselsatta med assistans-
uppdrag i utlandet, förstås.
Framtidskommissionen.
 
Att man här har haft hejdlöst roligt själva när man skrivit detta är ju alldeles uppen-
bart, men frågan är om inte det föregåtts av väl många drinkar.
 
Källor gör gällande att man i sin upprymdhet först hade tänkt sig en annan skrivning:
 
TILLGÅNGEN PÅ SOCIALA FÖRMÅNER, STÖRRE I SVERIGE ÄN I ALLA ANDRA
LÄNDER, HAR PÅVERKAT OMFATTNINGEN OCH SAMMANSÄTTNINGEN PÅ IN-
'INVANDRINGEN, SÅ ATT DEN I SVERIGE BLIVIT DYRARE ÄN I ALLA LÄNDER.
 
Tomas Billström uppges ha skålat för denna formulering, men blivit nedtystad av Eric
Ullenfån.
 
Efter en långdragen diskussion kom man fram till att ändra lydelsen för att inte
stöta sig med sina nya kärnväljare.
 
Källor gör också gällande att Eric Ullenfån lämnat en egen reservationsformulering, som
dock ej övriga ställt sig bakom, då den alltför mycket skulle kunna underblåsa svenskfi-
entligheten.
 
Det är en myt att kriminella invandrare är kriminella, och det är också en myt att
det finns utrikesfödda i Sverige, de är bara födda.
 
 
 
Vi går till arbetet varje dag
 
AE
 
 

FREDRIK REINFELDTS KULTURAMBITIONER

Sverige blir ett renare land
 
Ibland, men bara ibland, har man svårt att förstå varför det är så angeläget
att nedmontera vår egen barbarisk kultur, för att ersätta den med en mer
högstående kultur.
 
Fredrik Reinfeldt, den ansvarfulle, kräver ju av oss att vi ska lämna vår
egen kultur bakom oss, men han har inte lyckats förklara varför.
 
Däremot tycks Avpixlat vara bra på att omsätta Fredrik Reinfeldts ambitioner
i mer konkreta termer. Där har man idag ett inlägg om en av dessa unga män
Fredrik Reinfeldt tar hit för att de ska medverka till en höjning av vår kultur.
 
I utdrag från olika rättegångar får man en bra bild av vad Fredrik Reinfeldt
egentligen menar med att höja nivån på vår kultur.
 
Fredrik Reinfeldt tycks få god hjälp av en Sojafi Abdulkamir från Landskrona.
 
Denne är nu föremål för åtal på ett antal grunder, bland annat för att slå en kvinna
i ansiktet och för att ha spottat henne i ansiktet.
 
Detta efter att kvinnan bevittnat en djurmisshandel och inte kunde låta bli att ha syn-
punkter.
 
Man håller sig för pannan, visste kvinnan inte att muslimer inte giller hundar,
de gillar framför allt inte otrogna hundar, och dit räknas ju vi barbariska sven-
skar.
 
Det är nu konturerna av Fredrik Reinfeldts kulturomvandling börjar skymta.
 
VI BARBARISKA SVENSKAR HAR JU INTE BÄTTRE VETT ÄN ATT VI BRUKAR
SPOTTA PÅ GATAN, MED DE SMITTRISKER DETTA MEDFÖR.
 
Och så måste ju kommunen tillhandahålla rengöring av gator..
 
Tänk att det måste till utrikesfödda, för att vi ska förstå bättre, spottar man i an-
siktet behöver man ju inte spotta på gatan.
 
Rättsutdragen ger än med stöd för Fredrik Reinfeldts kamp om en högre kultur. Det
visar sig nu att samme Abdulkarim har renat Sverige på andra, lite mer sofistikerade
sätt.
 
Ett antal misshandlar, lite narkotikabrott och några brott mot knivlagen är ju bara mar-
ginella förhöjningar av kulturen, men en insats sticker ut, och här får väl Fredrik Reinfeldt
antas vara nöjd.
 
En förståndshandikappad kvinna på 25 år, med IQ på 50 och stående på en 10 årings
nivå, har genom ett rasistiskt och främlingsfientligt agerande lyckats få Abdulkarim
att låte henne gästa hans lägenhet.
 
Där visar sig den unga förståndshandikappade kvinnan vara en riktig hemsk rasist. När hon
blir "ombedd" att suga av den snälle Abdukkarim lyckas han inte få utlösning. I stället för att
bli kränt av denna rasistiska handling "ber" han henne vänligt att stoppa upp glas i slidan.
 
Då kvinnan är gravt förståndshandikappad hjälper han henne hela tiden att förstå genom
att tillhandahålla en kniv.
 
När väl detta skett tackar Adulkarim för sig genom att urinera den förståndshandikappade
kvinnan i munnen, vilket hon tacksamt sväljer ner.
 
Tyvärr visar det sig sedan att Tingsrätten inte förstått värdet av denna kulturinsats, utan mot
bättre vetande blir Abdulkamir dömd för detta.
 
Fredrik Reinfeldt uppges nu ha tillsatt en arbetsgrupp ihop med Miljöpartiet som ska säker-
ställa att landets alla Tingsrätter förstår värdet av att man urinerar i munnen på handikap-
pade.
 
Det är ju tragiskt att Fredrik Reinfeldt inte själv lyckas kommunicera värdet av dessa
kulturhöjande inslag, utan att det måste ske via rasisterna på Avpixlat.
 
Det är ju först då man förstår vad Fredrik Reinfeldt menar när han kallas oss för barbarer.
 
Packade som ägg frampå natten vet vi inte bättre än att urinera i portgångar lite här
och där, och fastighetsägare tvingas till omfattande saneringar.
 
Det är ju inte konstigt att vi svenskar betecknas som barbariska, när vi inte inser att man
kan urinera i  munnen på unga förståndshandikappade unga kvinnor.
 
På det sättet besparas ju kommun och fastighetsägare stora kostnader.
 
Man förstår också Abdulkamir reaktion, på att inte kunna få utlösning när det han kallar
svennehora inte lyckas suga honom till utlösning. Att i detta läge kalla detta förståndshan-
dikappade barn för slampa, slyna, svennehora och lite till är självklart inte ett kränkande
hatbrott.
 
Det är ju en höjning av kulturen till oanade nivåer, synd bara att Fredrik Reinfeldt
inte lyckas kommunicera detta, utan  vi måste ta del av hatsajten Avpixlat för att få reda
på hur vi ska höja kulturnivån i landet.
 
Många tycks kritiska till att ledande media inte skriver om detta. men man har en mycket bra
förklaring.
 
Man vill inte utsätta en svennehora för den kränkning det innebär att inte kunna suga
en utrikesfödd till utlösning, när hon blir hotad med kniv.
 
Media agerar självklart i välmening, men tyvärr innebär ju detta att andra svennehoror inte
ges möjlighet att lära upp sig så att de får möjlighet att berika kulturen genom att låta sig
urineras i munnen.
 
Utifrån dessa fina handlingar, som avsevärt höjer nivån på vår svenska kultur, tycks vi äntligen
kunna se ett ljus i mörkret.
 
Inget spott på gatorna och inget urinerande i portar.
 
Det är bara att hoppas att Fredrik Reinfeldt och Miljöpartiet lyckas skramla ihop tillräckligt
många anhöringa till Abdulkarim, så kanse det blir helt rent överallt.
 
Rengöringsverket i malmö och Landskrona kan ges andra uppgifter, en stor besparing.
 
Det är svårt att rakt igenom använda ett vårdat språk och ett helt anständigt uttryckssätt, när
man försöker förmedla det budskap, som är tänkt att förmedlas.
 
Men de som förstår, de förstår, de andra förstår inte ändå.
 
I rätten blev kvinnan påmind om att Fredrik Reinfeldt tar ansvar för landet.
 
 
Det är bara kackerlackor som inte tycker man ska urinera
svennehoror i munnen.
AE
 
 
 
 
 

FREDRIK REINELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfule. kraftfule och mentalt handikappade statsminister hälsar de flesta
av Er välkomna till en ny dag
 
Inköp av spårvagnar  i Göteborghar väckt en hel del kritik och till en början ställde
vi oss kritiska till vad som skett. Nu erfar vi att även moderater varit inblandade
i denna upphandling. Nu när vi fått denna information och närmare detaljuppgifter
svänger vi i frågan och menar att denna upphandling visat på allra största ansvars-
fullhet.
 
Av 36 vagnar var det ju bara 35 vagnar som var sönderrostade. En av vagnarna var
ju nästan helt fri från rost.
 
Detta utfall är vida bättre än vad vi moderater normalt brukat åstadkomma, jag kan
inte erinra mig att någon privatisering vi åstadkommit varit lika lyckad.
 
Vi moderater hade igår en pressträdd, som vi valde att förlägga till samma tidpunkt
som Folkpartiet, allt efter devisen min pappa är starkare än Din pappa. Alla vet ju
att moderaterna är större än Folkpartiet och vi träffas när vi vill.
 
Nu tar sig Folkpartiet ton och tycker att vi ska ta hänsyn till dem. Visserligen har vi
nytta av dem, då deras medverkan är en förutsättning, för att kunna bilda regering,
men det innebär ju inte att vi ska behöva anpassa oss till dem.
 
Vi tycker nog att 6 år med oss borde lärt dem att vi inte tar hänsyn till någon.
 
Debatten om Vattenfall är stötande. Här kritiserar man oss för att vi inte tagit det an-
svar vi borde ha tagit. Trots att både Anders Borg och jag ljugit om vår medverkan
verkar ingen tro på oss.
 
I detta läge har Anders Borg verkligen bestått provet. Efter att det blivit avslöjat att
vi ljugit har han anpassat sin version, efter förebild från Per Schlingerman.
 
Vi hävdar nu, via Anders Borg, att vi inte tagit ansvar, men ändå tagit det.
 
Vattenfall KAN alltså ha informerat Maud Olofsson om den dåliga affären och Maud
KANSKA KAN ha informerat någon som känner Anders Borg om affären och OM någon
har informerat någon om affären har vi den gången inom regeringen att de som inte
tar ansvar, tar ansvar.
 
Vi är SÅ imponerande av oss själva att ha kommit på denna geniala formulering, genom
detta förnekar vi inget och erkänner inget.
 
Socialdemokraten Anne Carlsson, ordförande i Reumatikerförbundet, tycks ha fått drevet
efter sig. Enligt vad som påstås har hon ägnat sig åt omfattande skattebedrägerier under
7 år och undanhållit skatter och avgifter på minst en halm miljon.
 
Med hänvisning till sin tid som nämndeman, där hon ofta dömt i just skattemål, tillbakavi-
sar hon kritiken och menar att hon inget kan om detta. Under sin tid som nämndeman
var hon väldigt kritisk mot skattebedragare och hävdade att de hade låg moral och etik.
 
Jag kan inte annat än att känna en djup förundan över detta mod och denna integritet,
att så tydligt kunna kunna särskilja det man gör från det man själv säger, det är få för-
unnat.
 
Vi skulle välkomna henne i De Nya Moderaterna. För att visa vår uppskattning kommer
vi att påminna Skatteverkets chef om vem som tillsätter och avsätter generaldirektörer.
Dessutom får det ju inte bli en praxis att ledande politiker ställs till svars på samma sätt
som andra, det förstår ju alla hur det skulle sluta.
 
Jag tar ansvar för landet.
 
AE

BRISTANDE KVALIFIKATIONER PÅ HÖG NIVÅ

Halvkriminella styr landet
 
BT skriver idag om våra obskyra riksdagsmän, de som sitter i riksdagen och be-
slutar om obskyra ersättningar och pensioner till sig själva.
 
Nu har dessa obskyra riksdagsledamöter tydligen kommit till insikt om att deras
pensionsförmåner inte är något annat än just obskyra.
 
Det är i sådana lägen man skiljer agnarna från vetet, eller kanske skiljer dem
som är lite obskyra från dem som är rakt igenom obskyra.
 
För hur konstigt det än är finns det faktiskt en del i denna krets, som tycket att obskyra
pensioner inte ska utbetalas till obskyra ledamöter.
 
Detta är dock inga personliga egenskaper utan knutet till parti, vilket innebär att
vissa partier är mindre obskyra, medan andra är rakt igenom helt obskyra.
 
Mindre obskyra är då CP, Mp och Sd, medan de andra är rakt igenom helt obskyra.
 
Att arroganta moderater hamnar i denna krets förvånar inte, men vad gör social-
demokraterna här.
 
Är allt tal om rättvisa och jämlighet inget än än just tal och floskler.
 
När det nu kommer till kritan är det tydligen inget annat än just tal och floskler.
 
Man blir förvånad över hur obskyra en del faktiskt kan vara. Kommer man underfund
med att en halvkriminell förmån är obskyr och kommer fram till att den är så obskyr
att den måste avskaffas, då förpliktigare ju denna insikt.
 
MEN HUR ÄR MAN FUNTAT OM MAN I DETTA LÄGET MENAR ATT MAN SJÄLV SKA
BEHÅLLA DENNA OBSKYRA FÖRMÅN, MEDAN ANDRA INTE SKA BEHÅLLA DENNA
OBSKYRA FÖRMÅN.
 
Eftersom nu detta följer partitillhörighet finns det ett svar på hur dessa obskyra månniskor
är funtade.
 
DE ÄR FUNTADE SOM MODERATER, SOCIALDEMOKRATER, FOLKPARTISTER OCH
KRISTDEMOKRATER.
 
För oss väljare är det ju bra att veta vilka som är funtade som mer obskyra riksdagsmän än
övriga riksdagsmän.
 
När villkorskommitten föreslår den ändring majoriteten av dessa obskyra varelser vill åstad-
komma tycks man vara medveten om de kvalifikationer dessa obskyra varelser har, eller
inte har.
 
DE TYCKS INTE VARA ANSTÄLLNINGSBARA PÅ ARBETSMARKNADEN ÖVERHUVUD
TAGET.
 
Man formulerar sig sålunda, vilket då återges i BT:
 
Svårigheten för dessa arbetssökande, före detta ledamöter, är att försöka förklara för
en tilltänkt arbetsgivare vilken kompetens de faktiskt skaffat sig genom verksamheten
i riksdagen.
 
Tydligare kan det ju knappast sägas, merparten är inte ens anställningsbara på arbetsmarkna-
den.
 
Att de inte lärt sig något under riksdagsarbetet, som medför att de blir anställningsbara, förvånar
ju lite, det räcker med att höra 5 minuter av ett riksdagsanförande, så uppenbarar sig denna san-
ning.
 
Men av detta följer ju något annat, och det är minst lika alarmerande.
 
Dessa obskyra varelser bygger sina valrörelser på att de är bättre rustade än oss andra
att ta sig an för landet och oss medborgare viktiga problem.
 
OCH SÅ VISAR DET SIG NU ATT DE INTE ENS FÖRE SITT RIKSDAGSARBETE HAR SÅ-
DANA KVALIFIKATIONER ATT DE ÄR ANSTÄLLNINGSBARA PÅ ARBETSMARKNADEN.
 
För skulle så vara, kan väl knappast riksdagsarbetet helt avlägsnat dessa kvalifikationer. Även
om de flesta föredragningar i riksdagen tyder på allt annat än begåvning och kunnande, kan
man ju inte i grunden förändras totalt.
 
Som man sa förr, man kan inte lära gamla hundar sitta.
 
Nu vet vi alltså att dessa obskyra vare sig har kvalifikationer när de aspirerar till riksdagen
eller erhåller detta under riksdagsarbetet, som gör dem anställningsbara på arbetsmarknaden.
 
Man har ju faktiskt anledning att bli förskräckt, samtidigt som det blir lättare att förstå varför tågen inte
går, varför vi inte har ett försvar, varför det kommer larmrapporter från snart sagt alla samhälls-
områden.
 
Men lika lätt som det är att förstå detta, lika svårt blir det att förstå att vi andra medborgare
ska avvisas föraktfullt med att vi missuppfattar, att vi är missinformerade och att vi är
rasister, när vi till äventyrs kommer fram till andra slutsatser än dessa obskyra varelser.
 
Tänk om det är vi som är rätt informerade, vi som är anställningsbara på arbetsmarknaden.
 
Tänk bara om det är så, då återstår mycket att göra i landet.
 
 
 
Den obskyra sinnebilden
AE
 

EN MONUMENTAL INKOMPETENS

Ansvarslösheten breder ut sig som en varböld
 
Vi skattebetalare är ganska så luttrade vi det här laget.
 
Våra skattemedel förskingras än här än där, går bara upp i rök många gånger.
 
Ny tycks offentliga medel gå upp i rök i Göteborg, där ansvariga köper in spårvagnar
som är så rostiga att de inte kan användas,
 
MAN HAR UPPHANDLAT SPÅRVAGNAR SOM HAR SÅ OMFATTANDE ROST I
EN "VITAL BALK" ATT DE INTE KAN ANVÄNDAS.
 
Vill man rajlera lite kan kan ju tillägga:
 
Vi väljare tycks ha valt politiker, som vi inte kan använda, vilka i sin tur utser
tjänstemän, som vi inte kan använda.
 
Spårvagnar ska helt enkelt inte ha rost i vitala balkar om det upphandlas på rätt sätt.
 
Den minnesgode erinrar sig att det för några år sedan ställes c:a 500 bussar på ett fält
utanför Göteborg, som inte heller kunde användas.
 
Den gången var det något trappsteg som satt någon centimeter fel.
 
Man blir som sagt både luttrad och uppgiven, men det värsta är att inte ens ambitionen
tycks vara att göra rätt.
 
Stadsrevisionen i Göteborg menar nu:
 
Asikten är att vi ska lära oss av våra misstag.
 
Visst ska man lära av sina misstag, men bara om misstag sker där misstag kan ske, inte där
misstag inte bör kunna ske. Då ska man inte lära sig, då ska man syssla med något annat,
något som man förhoppningsvis är kompetent för.
 
I DESSA KRETSAR TYCKS INTE AVSIKTEN VARA ATT MAN INTE SKA BEGÅ MISSTAG
MAN INTE BÖR BEGÅ.
 
Fast nu är det förstås inte vilken stadsrevision som helst.
 
DET ÄR SAMMA STADSREVISION SOM FÖR NÅGOT ÅR SEDAN BEDYRADE ATT ALLA
KORRUMPERADE KRIMINELLA MUTKOLVAR I GÖTEBORG STOD FÖR HEDERLIGHETEN
SJÄLV.
 
Tja, vad gör man, snart är väl bara att flytta
AE

VÅRA MANIPULERANDE POLITIKER

Alliansregeringen skyr inga som helst medel
 
Det är ju ingen hemligthet att den ansvarsfulle Fredrik Reinfeldt i grunden vill
göra om Sverige och avskaffa allt svenskt, kultur och allt annat vi vant oss att
betrakta som svenskt.
 
Till sin hjälp tar man då ansvarsfulla miljöpartister och lite annat löst folk.
 
Målsättningen är att få hit så många analfabeter som möjligt, så att vårt välstånd
den vägen kan öka fortare.
 
För det måste man väl ändå utgå ifrån är förutsättningen?
 
Tydligen har man en viss insikt om att detta inte är helt okomplicerat att kommunicera
med väljarna, kanske de inte ställer upp fullt ut.
 
Sådant går ju att komma till rätta med, ett antal resor till Kina och liknande
länder ger många uppslag hur man manipuler en befolkning.
 
Visserligen är våra politiker på egen hand redan duktiga på detta område, men som
de själva säger när det kniper:
 
Det finns alltid utrymme för ett förbättringsarbete.
 
Och många resor till Kina och liknande länder tycks ha gett ett riktigt gott förbättrings-
arbete när det gäller förmågan och VILJAN att manipulera landets befolkning.
 
Landets befolkning får nu veta att moderaterna måste fokusera på integration och då
ska ju fokus ligga i en viss riktning, det vet vi ju sedan länge.
 
För att landets befolkning ska ställa upp på detta fokus får landets befolkning veta att
landets befolkning är goda.
 
LANDETS BEFOLKNING HAR ALDRING VARIT SÅ GODA, LANDETS BEFOLKNING
HAR BLIVIT GODARE FÖR VARJE ÅR.
 
Nu är landets befolkning så goda att 77 % av landets befolkning är positiva till invand-
ring , ett mycket mer "korrekt" procenttal än vad som gällt alla andra år.
 
LANDETS BEFOLKNING ÄR NU SÅ GODA ATT MODERATERNA KAN FOKUSERA
PÅ SIN INTEGRATION OCH FÅ BORT DEN BARBARISKA SVENSKA KULTUREN.
 
Den kritiske frågar sig nu hur den svenska befolkningen kunnat bli så god och det finns
faktiskt ett svar på hur vu kunnat bli så goda.
 
För att få oss att bli så goda har man i en undersökning ställt en fråga till oss som ger oss
en möjlighet att visa hur goda vi är.
 
Denna fråga lydde:
 
"ANSER DU ATT MÄNNISKOR UTANFÖR EU SKA HA RÄTT ATT FLYTTA TILL SVERIGE
OM DE ARBETAR HÄR OCH FÖRSÖRJER SIG SJÄVA?"
 
77 % var så goda att de svarade ja på denna fråga.
 
Av någon underlig anledning var 23 % så onda att de svarade nej på denna fråga, egentligen
ganska så märkligt då kackerlackorna bara är 13 % av väljarna.
 
Formuleringen av frågan har ju inte tillkommit av en slump, utan formuleringen har ett och ett
enda syfte:
 
ATT MANIPULERA LANDETS BEFOLKNING SÅ ATT POLITIKERNA KAN DRIVA EN POLI-
TIK DE VET ATT LANDETS BEFOLKNING INTE VILL ATT DE SKA DRIVA.
 
Tänk om frågan i stället hade formulerats på följande sätt:
 
"Anser Du att människor utanför EU, de flesta analfabeter, ska ha rätt att flytta till Sverige
och leva på etableringsstöd utan att behöva arbeta och försörja sig själv?"
 
Kanske Fredrik Reinfeldt, Mona Sahlin och Miljöpartiets språkrör sagt ja, men i övrigt,
troligen inte många.
 
De kinesiska ledararna vet vad svaret skulle bli och skulle aldrig ställa en fråga på det sättet.
 
Det vet också våra svenska politiker och ställer inte heller en fråga formulerad på det sät-
tet.
 
I STÄLLET FORMULERAR MAN FRÅGAN SÅ ATT MAN FÅR DET SVAR MAN VILL HA.
 
Så att man kan bedriva den politik man vet att väldigt få vill ha.
 
De medborgare, som är tillfreds med att bli maipulerade på detta sätt och som är tillfreds med
att våra valda politiker driver en politik i vissa frågor som vi inte vill ha, ska naturligsvis rösta
därefter.
 
Vi andra bör också rösta därefter i samband med valstupet 2014.
 
Måste man manipulera väljarna för att kunna driva de frågor  man vill, men inte väljarna
vill, då bör man kanske också utöva politiken i Kina, inte bara resa dit för at lära sig mani-
pulera väljarna.
 
 
Taggad efter lärobesök i Kina
AE
 
 

DEKADENSEN FRODAS ALLTMER

Dekadensen i Sverige
 
Sverige har under ett antal år förändrats i grunden.
 
Det som för bara några år sedan var omöjligt att göra, görs nu helt öppet
och oblygt.
 
DET SOM INTE GICK ATT SÄGA FRAMHÅLLER MAN NU MED EN FORM
AV STOLTHET.
 
Denna bisarra utveckling blir allt tydligare för var dag som går,
 
Ett inslag i denna bisarra utveckling är förekomsten av oseriösa och halvkrimi-
nella så kallade finansföretag.
 
De frodas på marknadens under moderaternas beskydd, marknadskrafter och
girghet framför allt är deras slogan.
 
FUNDIOR ÄR ETT SÅDANT FÖRETAG.
 
Detta halvkriminella företag ägnar sig att roffa åt sig andras pengar genom att påstå
att man ägnar sig åt inlåning. Man övertar helt oblygt spararnas pengar.
 
För att slippa all kontroll och alla garantier, som är ägnade att skydda spararna, är
inlåningen maximalt   50 000:-.
 
Då är det ingen som ens LÅTSAS bry sig, det är bara att spela marknadsaktör
med moderaterna som förebild.
 
Den här typen av så kallade finansföretag borde inte få finnas.
 
OCH DE FANNS INTE HELLER INNAN DEN ANSVARSFULLA ALLIANSREGERINGEN
GJORDE SVERIGE TILL ETT VILDA ÖSTERN.
 
Nu kan Fundior inte återbetala inlånade medel och en del sparare vill ta ut sina medel, men
de tillåts inte ta ut sina medel.
 
På en fråga varför spararna inte får ta ut sina penagr svarar bolagets chef, Mats Haquines:
 
DET ÄR INTE OINTRESSANT VAD SOM STÅR I LAGSTIFTNINGEN, MEN DET ÄR FRAMFÖR
ALLT INTRESSANT ATT VI BETALAR UT PENGAR I DEN TAKT VI VILL.
 
Sug på det:
 
DET ÄR INTE OINTRESSANT VAD SOM STÅR I LAGSTIFTNINGEN
 
Och så ägnar man sig oblygt åt helt kriminell verksamhet och säger saker som inte borde kunna'
sägas i ett anständigt land.
 
DET KUNDE INTE HELLER SÄGAS INNAN DEN ANSVARSFULLA ALLIANSREGERINGEN
GJORDE SVERIGE TILL ETT VILDA ÖSTERN OCH ETT OANSTÄNDIGT LAND.
 
Lagstiftningen är inte ointressant, men jag gör som jag vill.
 
Inget moderat kunde uttryckt det bättre.
 
lagstiftningen är inte ointressant,
men pension och makt är mer
intressant
AE
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfule, kraftfule och mentalt handikappade statsminister hälsar en del av
Er välkomna till en ny dag.
 
Dessa ständiga väljarundersökningar gör mig ursinnig och bitter, om jag nu kan
bli bittrare.
 
Idag avslöjar man från Sentio att dessa kackorlackor till sverigedemokrater har en
väljarandel på drygt 13 % och alltjämt är det 3. största partiet.
 
Här har jag sagt att man inte får sympatisera med detta parti och så blir det så här,
de mentalt handikappade väljarna tycks ha en egen uppfattning om vad demokrati
är.
 
Är man inte bitter innan, blir man bitter av detta, vart tog min tång vägen förresten ?
 
Som om inte detta räckte kommer den där hemska Vetenskapsakademin med en
rapport nu, som visar försvarets förmåga. Här har vi skönmålat försvaret för att att lura
hela landet och påstått att försvaret kan hålla ut i en hel vecka, visserligen bara på
en liten plätt, och så kommer detta.
 
Och nu kommer dessa ansvarslösa inom Vetenskapsakademin och avslöjar att vi bara
kan försvara plätten 1 till 2 dagar, bara för att vi inte har bensin och ammunition. Jag
har ju hela tiden hävdat att försvaret är utformat efter att fienden inte får skjuta för allt
för mycket och då ska ju inte vi heller behöva skjuta.
 
Och sedan är de fräcka nog att hävda att den försvarade plätten inte får omges av diken,
för dessa kan vi inte ta oss över.
 
Jag har uppdragit åt SÄPO att försöka komma åt dessa förrädare och hoppas att de här
blir mer framgångsrika än när jag försökte komma åt ÖB.
 
Även BRÅ tycks ha spårat ut och lämnar nu en rapport som visar att antalet mord och
mordförsök har fyrdubblats under ett antal år. Här har vi framgångsrikt hävdat att antalet
mord inte ökat, för att vi inte ska underblåsa främlingsfientligen, och så kommer BRÅ med
dessa uppgifter.
 
Man kan bli bitter för mindre.
 
Sedan hade Uppdrag Granskning i går ett program om AT fonderna och min gode vän Jan
Karlström. Vissa tittare tycker att min gode vän Jan Karlström framstod som arrogant och
girig. Inget kan vara mer fel, han är inspirerad av våra ansvarsfulla satsningar på våra modesta
pensionsförmåner och beträffande arrogansen tycker jag faktiskt att han påminner om mig.
 
Det kommer nu också uppgifter som visar att svenskar är utsatta för rasism i Norge. Detta
kan ju tyckas konstigt, för svenskar kan ju inte bli utsatta för rasism och hatbrott, men nu är
ju Norge en gång för alla Norge.
 
Man sträcker sig så långt att man i Norge inte vill bli serverade av svenskar. Jag är övertygad
om att det inte skulle kunna vara aktuellt i Sverige, om det fanns svenskar som serverade
svenskar,men det finns det ju lyckligtsvis inte längre.
 
Jag har personligen ihop med Miljöpariet strävat ansvarsfullt och framgångsrikt för att svenskar
inte ska kunna serveras av svenskar.
 
Jag tar ansvar för landet.
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle statsminister en del av Er, men bara en del,en fortsatt
trevlig dag.
 
Bli bara inte så bitter som jag, då kan man inte ta i folk med tång.
 
 
AE
 
 
 

FÖRDUMNINGEN TILLTAR

Fördumningen escalerar i landet
 
Mycket har sagts om den allt lägre kunskapsnivån i landet och de allt sämre resul-
taten i skolan.
 
Mycket tyder nu på att utvecklingen gått så långt att man kan tala om en ren
fördumning i landet.
 
Fastighetsbolagen i Görteborg har i dagrna blivit avslöjade för att de lagrat känslig
information om sina hyresgäster.
 
Detta tycks gälla alla kommunela fastighetsbolag i Göteborg.
 
När nu chefer på dessa bolag ska kommentera vad som hänt uttrycker de sig
på det sättet att en betydande fördumning måste ha skett.
 
En av cheferna, Anneli Snobl, hävdar på fullt allvar, att man lagrar dessa uppgifter av
ren omsorg om hyresgästerna.
 
Denna omsorg omfattar då beskrivningar som mytoman, super ofta, kommer
från Afrika psykisk störd, har suttit inne mm.
 
Och dessa uppgifter lagrar man för att visa omsorg om hyresgästerna.
 
KAN MAN BLI DUMMARE, ELLER ÄR MAN SÅ DUM ATT MAN TROR ATT VI ANDRA
ÄR SÅ DUMMA ATT VI TAR TILL OSS DETTA.
 
Ett annat geni på chefsnivå blir tillfrågad varifrån dessa uppgifter och säger då, på fullt allvar
tycks det, att vi lagrar bara de uppgifter hyresgästerna ger oss.
 
Han blir då tillfrågan om det är vanligt att hyresgästerna lämnar uppgifter om att de är myto-
maner.
 
På denna fråga försöker geniet sig på att le, tycks fundera en stund och vänder sedan
bort blicken.
 
KAN MAN FRAMSTÅ SOM DUMMARE ??  KNAPPAST.
 
Ett annat geni på chefsnivå hävdar, på fullt allvar tycks det, att all lagring skett i välmening.
 
Geniet blir då förevisad en text, som är lagrad i välmening, och som lyder.
 
"DENNA HYRESGÄST, ELLER DENNES BARN ELLER SLÄKTINGAR, SKA ALDRIG NÅGON-
SIN FÅ BLI ERBJUDEN BYTE AV LÄGENHET"
 
Det bolag, som formulerar sig på det sättet i välmening om sina hyresgäster heter Gårdstensbo-
städer.
 
Geniet på chefsnivå kommenterade denna välmenande formulering med att geniet inte
vill kommentera enskilda fall.
 
KAN MAN FRAMSTÅ SOM DUMMARE ?? KNAPPAST.
 
Ovan nämnda, som framstår som dummare än dummast, kan ju knappast i formell mening alla
vara förståndshandikappade, även om det uttrycker sig som om de vore det.
 
UTAN DETTA BETEENDE ÄR DET VI MÖTER VAR DAG, DAG EFTER DAG, VAR GÅNG
GÅNG EN CHEF BLIR AVSLÖJAD MED ATT VARA DUMMARE ÄN DUMMAST.
 
Så ser alltså Sverige ut idag.
 
Och oavsett detta är vi den främsta kunskapsnationen i världen.
 
Förstå det den som kan.
 
Ovanstående gäller den fördummade framtoningen, som tyder på en escalerande fördumning på höga
nivåer.
 
En minst lika viktig aspekt är att mycket av det som lagrats är olagligt att lagra och mycket av det
som lagras går stick i stäv med allt vad värdegrunder heter.
 
Men om två dagar är det ingen som bryr sig om det heller, och alla fördummade chefer på
alla kommunala fastighetsbolag i Göteborg får sitta kvar på sina poster och fortsätta vara
lyckligt dumma resten av livet.
 
För ingen bryr sig och ansvar, det talar man bara om, fråga Fredrik han vet.
 
 
Ledningsgruppen på Gårdstensbostäder ?
hoppas åsnesläktet ej känner sig kränkta
AE

STATEN BEDRAR OSS MEDBORGARE

Staten bär ansvaret för assistansbedrägerierna
 
Det senaste fallet av assistansbedrägeri i Ångermanland, där ett syskonpar för-
snillat ungefär 20 mil kroner, väcker ju löje över hela världen.
 
Den här typen av bedrägerier kan bara förekomma där ansvariga politiker
och myndigheter inte tar det mest elementära ansvar.
 
VI SER NU RESULTATET AV DEN KULTUR SOM SKAPATS AV 6 ÅRS AN-
SVARSFULLT REGERANDE.
 
Kopplar man detta ärende med vad som i dag framkommer om AP fonderna finns
det bara ett omdöme, som bör gälla den ansvarfulla Alliansregeringen.
 
DET KAN OMÖJLIGEN FINNAS EN REGERING I DEN UTVECKLADE DELEN
AV VÄRLDEN SOM ÄR MINDRE ANSVARSFULL ÄN VÅR ANSVARSFULLA
ALLIANSREGERING.
 
Titta på Uppdrag Granskning idag om Norrportens Fastighetsbolag och AP fonderna
och det blir uppenbart vilken bisarr kultur nuvarande regering skapat i landet.
 
Men åter till assistansskojet i Ångermanland. Här är detaljerna och omständigheterna
sådana att man inte vet om man ska skratta eller gråta.
 
Till och med den ansvarslöse försäkringsdirektören Svante Borg har tydligen fattat att
något gått snett, riktigt ordentligt.
 
Han har hela dagen babblat att man inte kan göra något åt den här typen av bedrägerier,
då det rör sig om undantagsvis mycker kriminella individer.
 
Detta syskonpar är uppenbarligen kriminella, men de är inte de mest kriminella i
detta sammanhang.
 
De mest kriminella är Staten, som lägger upp ett system som gör det möjligt att
plundra oss medborgare så lätt.
 
Även Försäkringskassan är mer kriminell, som inte lägger 2 strån i kors för att för-
hindra denna typ av bedrägerier.
 
Som systemet och kontrollerna är utformade, eller inte utformade kanske man ska säga,
är syskonparet bara rationella i sett beteende.
 
Man frestas säga att Stat och Försärkringskassa inbjuder mindre nogräknade till
bedrägerierna.
 
Eller vad som om detaljerna i detta ärende:
 
När systern befinner sig bland "främlingar" måste hon sätta sig i en rullstol, trots att hon inte
har funktionsnedsättning. Grannar tolkar detta med "främlingar" som att försäkringskassan
ska föras bakom ljuset.
 
Ibland när hon duschar glömmer hon stiga ur duschen, då hon är lite glömsk. Kan man stiga
ut duschen överhuvudtaget borde väl kanske bedömningen ha blivit en annan.
 
Systern är sjukskriven 75 % och arbetar 25 % med föredrag och har anställda. Taxerad in-
komst per år uppgår till 150 000:-.
 
Brodern, som är den som ska utföra assistanssysslor, har mestadels bott utomlands och däri-
från skött assistansuppdraget.
 
Formellt ska bara assistansstöd bara medges om de vardagliga rutiner inte kan skötas på egen
hand. Brodern har här med allas vetskap skett dessa vardagliga rutiner från utlandet, matnig,
sängläggning och annat, onekligen en prestation.
 
Från utlandet brukade han ringa till Sverige och göra ärenden åt systern.
 
Om man uttrycker sig milt framtonar ju knappast en bild av en så kraftig funktionsned-
sättning att det motiverar assistansstöd.
 
Allt detta har tydligen Försäkringskassan vetat om och man förstår då att Svante Borg är ange-
lägen om att fösöka förflytta fokus.
 
OCH MED DENNA BAKGRUNDSBILD, TYDLIGEN KÄND AV FKASS, FÅR ALLTSÅ SYSTERN
ASSISTANSSTÖD UNDER 10 ÅR, MED BELOPP UPPGÅENDE TILL 20 000 000:-
 
Bror och syster är bara rationella.
 
DE VERKLIGA FÖRBRYTARNA ÄR STATEN OCH FÖRSÄKRINGSKASSAN.
 
OCH FÖRBRYTAREN STATEN I DETTA FALLET ÄR DEN ANSVARSFULLA ALLIANSREGE-
RINGEN.
 
Tar man sedan del av Uppdrag Granskning i dag ser man att denna typ av dränering av offentliga
medel genomsyrar hela vårt samhälle.
 
ATT DETTA UTVECKLATS SOM SKETT ÄR TILL 100 % ORSAKAT AV DEN ANSVARSFULLA
ALLIANSREGERINGEN.
 
Ska vi medborgare inte bli plundrade in på bara kroppen av den "kriminella" Alliansregeringen
måste vi alltså göra oss av med den så fort som möjligt.
 
Att krimínella ovan skrivs "kriminella" beror på att den "kriminella" Alliansregeringen inte
i formell mening är kriminell.
 
MEN OM MAN SOM REGERING SITTER OCH LAGSTIFTAR PÅ DET SÄTTET ATT MAN LEGA-
LISERAR DEN KRIMINALITET MAN SJÄLV ÄGNAR SIG ÅT ÄR MAN MINST LIKA KRIMINELL
SOM DE "RIKTIGT" KRIMINELLA.
 
Och med hänsyn till den makt man uppbär betydligt farligare för landet.
 
Denna typ av assistansbegrägerier, som egentligen sker helt öppet, kan bara förekomma med
politikers och myndigheters samtycke.
 
Den stora dräneringen av offentliga medel på olika områden ska inte skyllas på de som an-
vänder bisarra system på det sättet de bisarra systemen inbjuder till.
 
Skulden ligger någon helt annanstans.
 
OCH NÅGON ANNANSTANS ÄR HÄR HOS DEN ANSVARSFULLA ALLIANSREGERINGEN.
 
På ren svenska är det helt enkelt "för djävligt" att våra politiker är så inkompetenta och ansvars-
lösa att de utformar system av detta slag och underlåter all form av kontroll.
 
Många hyllade den "arabiska" våren.
 
En svensk vår tycks minst lika motiverad.
 
                             
 
Vissa gycklare förnöjer, vissa inte
AE

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfule, kraftfule och mentalt handikappade statsminister önskar de flesta
av Er välkomna till en ny dag.
 
För var dag som går framstår allianspolitiken som allt ansvarsfullarre. Vi har fått
många bevis över vår omsorg om skattemedel och under gårdagen fick vi ytterli-
gare en bekräftelse på detta.
 
Ett assistansbedrägei i raden av många visar hur framgångsrikt vi öppnat upp för
entrprenörskap i Sverige.Det viktiga enligt oss moderater är inte hur man tjänar
pengar, utan att man tjänar pengar.
 
I nyhetsflödet i går framkom också att den av våra ledande moderata riksdagsmän,
Edip Noyan, varit inblandad i en polisundersökning angående mordförsök.
 
Edip Noyan är ett bevis för vår ambition att knyta nya väljargrupper till moderaterna,
Waberi är ett annat fint bevis för detta.
 
Stölden av 69 kossor i Sörmland har skapat stor uppståndelse. Enligt vår kände
professor GW Persson kan en lösning på detta brott nu vara i sikte. Polisen uppges
nu vara intresserad av en känd granne, namne med Persson enlig vissa källor, som
tidigare är känd för omfattande stölder från det svenska folket.
 
Själv har jag inget behov av att stjäla en massa kossor, jag har fullt upp med alla
åsnor i Rosenbad.
 
OECD rapporterar återigen om det allt sämre resultatet i våra svenska skolor. Nu
kopplas det sämre resultatet till att det i allt större utsträckning drabbar barn med
sämre socioekonomiska förutsättningar.
 
Sverige uppges nu vara det land som har både sämst kunskapsutveckling och sämst
likvärdighet. Vi moderater tycks nu närma oss våra mål att alla resurser ska styras
till oss utvalda, vi är stolta över att vi visat detta ansvarstagande.
 
Annie Lööf har bidragit till skoldebatten genom att föreslå att skolplikten ska avskaffas.
Vi moderater ser detta som lite väl drastiskt, en bättre lösning är att försämra skolan
för bredare grupper. Den vägen når man samma resultat utan att skapa den debatt
som är kopplad till fri skolplikt.
 
Under gårdagen bad jag Annie Lööf att försöka uppträda som en vuxen, då vi l rege-
ringen blivit beskyllda för att vara ett dagis. Nu ska hon tydligen ut på skolresa i lan-
det, så det tycks om att jag får ta upp en förnyad diskussion med henne om att bete
sig som en vuxen.
 
Debatten om Vattenfall tycks inte lägga sig. Nu beskyller den där Stefan Löfven mig och
Anders Borg för att vi måste ha känt till denna obscyra affär. Vi blir dessutom beskyllda
för att ha dränerat landet på pengar genom denna landets sämsta affär någonsin.
 
Till en början har Stefan Löfven helt fel, när han påstår att detta var en dålig affär. Jäm-
fört med alla de stora förluster, som uppkommit i anslutning till olika avknoppningar och
privatiseringar, var köpet av Nuon en bra affär, här försvann ju bara 100 miljarder.
 
Beträffande ansvarsfrågan och kunskapen om affären har vi en tydlig arbetsfördelning
inom Alliansregeringen.
 
När något har gått bra tar jag ansvar för det, och när något gått dåligt skyller vi på andra,
i detta fallet en avgången minister, som inte kan försvara sig.
 
Alla dessa beskyllningar mot oss poitiker framstår också som väldigt orättvisa. Vi har valt detta
yrke, för att kunna få en livslång arbetsfri tillvaro, inte för att ta det ansvar vi inte är vuxna
till.
 
För att anknyta till skolresultat och Annie Lööfs skolresa, man ska inte ställa större krav på
barnen än vad de kan leva upp till.
 
Inte heller vi i Alliansregeringen kan leva upp till mycket, det visar köpet av Nuon med önsk-
värd tydlighet, så visa oss gärna samma förståelse som för skolbarnen.
 
Det har kommit många frågor med anledning av att jag är så aggressiv mot sverigedemokra-
terna och deras invandringspolitik. Detta är av taktiska skäl, har man själv ingen politik att
försvara måste man gå till anfall.
 
Jag tar ansvar för landet.
 
 
AE

LURADE AV FÖRSÄKRINGSKASSAN

Så var det då dags igen
 
Ett nytt assistansbedrägeri i Ångermanland, en familj enblandad och 20 milj
puts väckts.
 
Alla inblandade låtsas upprörda, oj vad hemskt att sådant händer, vi hade
ingen "aning" om någonting överhuvudtaget.
 
Och stackars Försäkringskassan, som blivit lurade av dessa ohederliga bedragare.
 
Nu händer detta gång på gång, gång på gång, miljarder strömmat ut i detta
mer eller mindre sinnessjuka system, där vem som helst tycks kunna lura
vem som helst.
 
DAGS FÖR LITE EFTERTANKE, KANSKE ??
 
När det nu uppenbarligen är så lätt för vem som helst, man behöver inte uns kunna
tala svenska, att lura alla inblandade så lätt, så kanske felet ligger någon annanstans.
 
Det kanske inte är bedragarna som lurar Försäkringskassan.
 
DET FRAMSTÅR SOM MER KORREKT ATT SÄGA ATT DET ÄR STAT/POLITIKER SOM
LURAR OSS MEDBORGARE/SKATTEBETALARE, GENOM ATT UTFORMA DESSA
MER ELLER MINDRE SINNESSJUKA SYSTEM.
 
ÄVEN FÖRSÄKRINGSKASSAN HAR EN STÖRRE SKULD GENOM ATT INTE GENOM-
FÖRA DE MEST ELEMENTÄRA KONTROLLER UTAN BARA YRVAKET VAKNA UPP
GÅNG PÅ GÅNG OCH INTE HA EN "ANING".
 
Eller man kanske inte ens vaknar upp, det kan ju förklara att allt rullar vidare i ett
allt hastigare tempo i denna vansinniga röra.
 
Inget är ännu sagt om de inblandades bakgrund, men sannolikheten utifrån tidigare
affärer talar för att de behövt tolkhjälp i sina kontakter med Försäkringskassan.
 
DET BRUKAR LIKSOM GÅ LITE LÄTTARE DÅ, TYCKS DET VERKA.
 
Det är helt enkelt skamligt att politiker och myndigheter tar så lätt på denna typ av bedräg-
erier.
 
DET SKA BARA INTE VARA SÅ LÄTT ATT LÄGGA BESLAG PÅ SÅ STORA SUMMOR.
 
Om inte statsministern var så upptagen med att tjattra om "att ta ansvar" så kanske han fick
lite tid över:
 
FÖR ATT TA ANSVARS, PÅ RIKTIGT
 
 
De ansvarsfulla
AE
 
 
 
 
 

DET SVENSKA TYRANNIET

Så hände då det som inte bör få hända
 
Källor gör gällande att statsministern i dag för en gångs skull inte är grinig och
tjurig.
 
Han upges glatt ha nynnat "jag tar ansvar för landet" i stället för att grymta fram
det.
 
Skälet till upprymdheten tycks vara solklar.
 
Stora framgångar har skett när det gäller att underblåsa antidemokratiska
strömningar.
 
Att statsministern med varierande framgång underblåser sådana, än ska vissa inte
tas i med tång och än är det Ok att misshandla och brännmärka vissa, är numera
känt i vida världen.
 
I dag finns det all anledning för honom att triumfiera, sverigedemokraterna har sedan
länge bokat för konferens på Victoria Hotell utanför Uppsala.
 
I dagarna annulerar hotellledningen denna beställning med att man inte delar
sverigedemokraternas värderingar.
 
DENNA TYP AV ANTIDEMOKRATISKA STRÖMNINGAR KAN INTE FÖREKOMMA
I ETT LAND MED ETT ANSTÄNDIGT POLITISKT KLIMAT.
 
DET KAN BARA FÖREKOMMA I ETT OANSTÄNDIG LAND MED ETT OANSTÄNDIGT'
POLITISKT KLIMAT, DÄR STATSMINISTERN PERSONLIGEN SKAPAR FÖRUTSÄTT-
NINGAR FÖR ATT ANTIDEMOKRATISKA KRAFTER SKA FÅ TA ÖVER I VISSA AVSE-
ENDEN.
 
Ansvarig konferensbokare är Johan Christovski och ansvarig VD är Jonas Siljhammar.
 
Att statsminsitern genom sitt personliga agerande skapar förutsättningar för denna
typ av diktaturinslag är ställt utom allt tvivel.
 
Men även andra förutsättningar tycks ha kunnat spela in.
 
Den ene har en förflutet som reporter vid SVT och den andres fru är anställd som
reporter vid samma objektiva och opartiska nyhetsorgan.
 
Det tycks vara många krafter, som anstränger sig för att vi medborgare ska behöva skämmas
över landet vi bor i.
 
 
Adolfs ande vilar över Fredrik, vars ande i
sin tur vilar över Hotell Victoria
AE
 

FÖRSVARET SOM LEKSTUGA FÖR BARN

Försvaret igår och idag
 
Jan Björklunds utspel i försvarsfrågan är inte uppskattad på alla håll, det är
alldeles uppenbart.
 
En som inte uppskattar välgrundade utspel ä vår försvarsminister Karrn
Enström.
 
Hon avfärdar Jan Björklunds utspel med att vi har ett bättre försvar idag än vad
vi hade 2006.
 
Den typen av målsättning och ambitionsnivå gör det ju mycket lättare när det
gäller försvarsplanering och resursanvändning.
 
Då behöver man bekymra sig om sådant trams som framtida hotbilder,
teknikutbildning och annat.
 
BARA DET ÄR BÄTTRE ÄN 2006 SÅ ÄR DET BRA.
 
Ochskulle man lyckas med det osannolika att göra försvaret än mindre. så litet
att förmågan 2006 var högre, då är anpassningen lätt.
 
Nytt jämförelseår införs, varför inte 1906, då var försvarsförmågan garanterat
lägre.
 
Har vi de försvarsministrar vi förtjänar har vi inte gjort oss förtjänta av mycket, tydligen
inget alls.
 
Denna begåvning till försvarsminister tycker också att det är lite märkligt att Jan
Björklund nu kan uttala sig så bestämt om vilka slutsatser Försvarsberedningen
kommer att landa i.
 
Vi andra, som har förmågan att lyssna, har inte hört att Jan Björklund uttalat något som
kan tolkas att han bestämmer Försvarsberedningens slutsatser.
 
Vi andra, som har förmågan att lyssna, har hört Jan Björklund uttala den uppfatt-
ning han har i frågan utan den minsta koppling till vad Försvarsberedningen kan
tänkas komma fram till.
 
Men politiker är nu en gång för alla politiker, som Ian Wachtmeister sa en gång i tiden,
en stor käft och små öron, precis som krokodiler.
 
Då lyssnar man inte på vad folk säger, då säger man att folk har sagt något de inte
har sagt.
 
Sedan är det ju en helt annan sak vad Försvarsberedningen kan komma fram till för
slutsatser, men nuvarande bemanning lär väl slutsatserna bli att "tillgänglighet, an-
vandbarhet och flexibilitet är större än 2006 såi skär ner lite till"
 
Sedan menar oraklet till försvarminister att ÖB beskrivning inget är att bry sig om, för henne
känns det osannolikt att Sverige skulle bli "angripet på det sättet".
 
Det spelar ingen roll om vi blir angripna vare sig "på ena eller andra sättet". Nuvarande
försvarsförmåga, där vi helt saknar resurser att försvara eget territorium, räcker inte
ens en vecka.
 
ÖB "enveckorsförsvar" förutsätter vissa uppdateringar.
 
Sannolikheten för att detta ska hända är väl lika liten som sannolikheten för att Japan skulle
anfalla Pearl Harbour, det kunde inte heller någon tänka sig.
 
MEN SÅ GICK DET OCKSÅ SOM DET GICK.
 
Och med nuvarande försvarsminister lär vi väl få göra sällskap med USA, om det osannolika
inträffar.
 
DET GÅR SOM DET GÅR.
 
Men Karin Enström tycks inte helt vara i avsaknad av "förstånd", då hon uppger att hon inte
"tänker gå in och kommentera det där exakta exemplet (ÖB beskrivning)".
 
DET BLIR NOG BÄST SÅ.
 
 
Hej igen
AE
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfule, kraftfule och mentalt handikappade statsministern hälsar de flesta
av Er välkomna till en ny dag.
 
Försvarsfrågan tycks inte gå att avföra från dagordningen och vissa tycks fått för sig
att det råder oenighet inom Alliansregeringen i denna fråga. Som jag sa igår finns det
ingen annan fråga inom regeringen där vi är så rörande överens, som försvarsfrågan.
 
Alla förstår ju då hur rörande överens vi är i alla andra frågor
 
För att få väljarna att tro att vi har ett försvar har vi moderater förskönat bilden av de
resurser försvaret förfogar över. Aftonbladet raljerar nu över detta och menar att om
alla moderater har denna kunskapsnivå, så är den förda politiken begriplig.
 
Vi moderater ser detta som ett gott betyg, att vi med vår kunskapsnivå lyckats göra
något begripligt.
 
Kritiker menar också att vi driver försvarfrågan som om regeringen är ett dagis. Jag har
'tagit upp detta med Annie Lööf och hon har lovat att försöka verka vuxen.
 
Somliga tycks nu kalla oss moderater för försvarsduvor, och det ser vi som positivt, med
hänsyn till alla skator i regeringen kunde man valt att kalla oss något annat.
 
En del, som tycks vara mer förstående än vad vi räkar med, har ställt frågan varför alla
jämförelser sker med året 2006. Vi brukar ju hävda att sysselsättningen var lägre 2006
och att försvarsförmågan också var lägre 2006. För att manipulera folk måste vi ju hitta
relationstal, som visar att vi är bättre än andra. Skulle vi fortsätta att försämra arbetsmark-
naden och försvaret ,och valet av 2006 kan slå tillbaka mot oss, får vi omvärdera just den
jämförelsen.
 
Vi har redan planer på att införa året 1906 som jämförelseår, då framstår risken som mindre
att vi framstår som inkompetenda, då var ju allt sämre.
 
Dessutom tycker vi moderater att alla borde förstå att vi inte kan ha reella mål för sådana
verksamheter som försvaret och arbetsmarknaden, och då återstår bara att relatera verk-
samheterna till något visst år, då vi vet att det var sämre.
 
Vi tycker att det är ett framgångsrikt sätt att få det att framstå som att vi står för förbättringar
och är ansvarsfulla.
 
Det har framförts synpunkter på att SIDA finansierat sk Graffitti utställningar i Gaza, som för-
härligat terror och utplåning av Israel. Denna kritik är svårt att förstå, vi kan ju inte föra en po-
litik på hemmaplan och en i Gaza.
 
Ska judarna förintas i Malmö, måste du ju också förintas i Israel, det trodde jag alla förstod,
inte bara vi moderater och andra antisemiter.
 
Billströms oöverlagda tal om volymer har skapat många missförstånd, en del tycks tro att
han menat att invandringen skulle minska, när det är precis tvärtom, den ska öka. Billström
använde ju ordet volym i samband med att han förtydligade sig. Han nämnde då att volymen
måste ändras då nuvarande volyem inte är hållbar och att volymen måste anpassas till i nivå
mer med andra länder.
 
Vi moderater utgår ifrån att även andra, förutom vi moderater, direkt förstår vad det innebär
att koppla volym till hållbar volym.
 
Till och med en sverigedemokrat borde väl inse att volymen måste öka för att det ska bli håll-
bart.
 
Lika tydlig är anpassningen till andra länders nivå.
 
Om vi ökar invandringen, som vi planerar att göra, så minskar vi den till i nivå med andra länder.
 
Förstår Ni verkligen inte det, det förstår vi moderater, och själv är jag bäst på att förstå detta.
 
Jag tar ansvar för landet.
 
 
AE

HAR FREDRIK REINFELDT TAPPAT ALL SANS OCH MÅTTA ??

Fredrik Reinfeldt och fred i vår tid
 
Nej, Fredrik Reinfeldt tycks inte ha tappat all sans och måtta, det man inte
har det tappar man inte hellre.
 
Under någon månad har försvaret seglat upp som ett stort debattämne.
 
Landets ansvarsfulle statsminister försökte bli a med ÖB på det mest skamliga sätt,
men insåg tydligen att ha i stället skulle bli av med makten.
 
Så ÖB fick vara kvar, men inte försvaret.
 
Folkpartiet antyder en viss insikt i ämnet och vill ha ett försvar, kristdemokraterna
hakar på och ser här möjligheter att motivera sin existens, när man nu inte längre
försvarar familjen kan man ju låtsas försvara försvaret.
 
Centerpartiet tycker att Folkpartiet går för fort fram, de går lika fort fram som center-
partiet går bakåt.
 
Statsministern sitter på rummet och upprepar hela tiden att han tar ansvar för landet.
 
Kaoset och oenigheten är total.
 
Egentligen är det märkligt att det kan bli så mycket kaos och oenighet över nå-
got som inte finns.
 
Statsminsitern uppgers göra ett andningsuppehåll mellan "jag tar ansvar för landet"
och menar att Folkpartiet får tycka vad man vill, bara man tycker som moderaterna.
 
Och tycks plötsligt i ett andningsuppehåll att alla inte är eniga i försvarsfrågan.
 
Men den ansvarslöse har lösning även på detta under andningsuppehållet och
hävdar nu plötsligt.
 
DET FINNS INGEN FRÅGA DÄR VI ALLIANSPARTIER ÄR SÅ RÖRANDE ÖVERENS
SOM NÄR DET GÄLLER FÖRSVARETS UTVECKLING.
 
När detta är sagt uppstår då frågan hur det ser ut på andra områden än försvarets ut-
veckling.
 
ENLIGT DEN ANSVARSFULLE STATSMINISTERN MÅSTE MAN JU ENLIGT ALL LOGIK
VARA MINDRE ENIGA PÅ ANDRA OMRÅDEN INOM POLITIKEN.
 
Bäva måtte landet, det tycks inte finns ett enda område utan tillstymmelse till enighet mellan
allianspartierna, om man  nu ska ta Fredrik Reinfeldt på orden.
 
Och denne ansvarsfulle statsman hävdar på fullt allvar att Alliansregeringen är mer regerings-
duglig än andra alternativ.
 
Då man är mer oeniga på alla områden än man är oenig vad gäller försvspolitiken.
 
BÄVA MÅTTE LANDET.
 
Före 2 VK utbrott åkte Chamberlain jublande hem med samma budskap som Fredrik Reinfeldt.
 
FRED I VÅR TID, VI ÄR NU ENIGA MED HITLER.
 
Camberlain hade ju i alla fall en viss charm, något Fredrik Reinfeldt inte kan beskyllas för.
 
Dessutom framstår ju nu Chamberlain som både seriös, ärlig , insiktsfull och analtisk jämfört
med Sveriges statschef i dag.
 
BÄVA MÅTTE LANDET OM OEINIGHETEN RÖRANDE FÖRSVARET ÄR DEN STÖRSTA
ENIGHET SOM RÅDER INOM ALLIANSPARTIERNA.
 
Kan verkligen Fredrik Reinfeldt, på fullt allvar, vara så korkad, eller driver han med oss ??
 
Det mesta tyder på att han är så korkad.
 
 
 
Jag tar ansvar för landet
AE
 
 
 
 
 

FREDRIKS REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Om gårdagen innehöll nyhetstorka har det senaste dygnet varit tvärtom.
 
Saker hände slag i slag, vilket medförde att jag hade svårt att somna. Efter att ha
sagt "jag tar ansvar för landet" 100 gånger kom jag dock till ro. Ett får kan ju inte
räkna får utan måste pröva på något annat.
 
Ett viktigt inslag i nyhetsrapporteringen var egentligen ingen nyhet. Men två väljar-
undersökningar visade det vi vet sedan länge, nämligen att både KD och CP ligger
under spärren 4 %. Det nya skulle möjligen vara att KD blivit större än CP. KD har
tydligen lyckats attrahera ett antal väljare och då blir det ju lätt att bli större än CP.
 
Håller denna utveckling i sig får vi se över valsystemet inför valet 2014, folk kan ju
inte rösta hur som helst när det kommer till val.
 
Dessutom är ju pensionärerna nu så många att man kanske ska satsa på dem. Många
av dem blir säkert tacksamma om man hjälper dem fylla i valsedeln, särskilt om de får
kaffe ock kaka under tiden.
 
Vi moderater är inte oroliga för vår del över valutgången, vi vet hur man tacklar en mot-
strävig demokratisk opionion, jag har det rätta verktyget för det.
 
Jag Björklund tar sig nu friheter och lanserar en egen ide, som går ut på att vi ska ha ett
försvar. Har vi moderater nu lyckats nedmontera hela försvaret får den här typen av ill-
villiga och ansvarslösa förslag inte få fäste i debatten.
 
Framför allt får inte Gotland bli föremål för upprustning. Vi har medvetet avmilitariserat
hela Gotland för att göra det attraktivt. Gotland tycks just nu vara av störst intresse för
Ryssland, och kan man ta Gotland lätt som en plätt kanske man nöjer sig med detta.
 
Visar det sig nu att folkpartiet kan ta röster från moderaterna har vi alltid alternativet att
genomföra en regeringsombildning.
 
Tidpunkten 2015 kan ju tyda på att Jan Björklund är medveten om att han är ute på hal
is, då är ju valet säkrat och regeringen kan utforma försvaret bäst den vill utan att snegla
på landets säkerhet och väljarna.
 
Det som oroar är dock att Carl Bildt den Store nu ger sig in i debatten och stödjer Jan
Björklund. Carl Bildt blev utrikesminsitern med det förbehållet att han skulle hålla sig
borta från Sverige och inte lägga sig i vad som händer här. Den överenskommelsen
tänker jag inte ge avkall på.
 
Vattenfall har föranlett mycket oberättigad och osaklig kritik mot den ansvarsfulla Allians-
regeringen. Regeringen är bara ansvarig för det som går bra och har inget ansvar för det
som inte går bra.
 
Det känns också orättvist för att ha ansvar för de affärer Maud Olofsson gjorde bakom ryg-
gen på oss. Hade vi vetat att Maud var inblandad hade vi stoppat affären med Nuon direkt,
det mesta Maud var inblandad i tycktes ju gå snett.
 
Till och ifrån får vi moderater kritik för att vi inte har några visioner, och även denna kritik är
orättvis, då vi aldrig gjort gällande att vi har visioner.
 
Vi moderater utgör numera ett rent särintresse, där de flesta av oss valt politiken för att
kunna livnära oss på andras bekostnad.
 
Man ska därför se oss moderater som en skattefinansierad välfärdsförening, där vi som
övergripande målsättning har att värna om vår egen välfärd, och då på andras bekostnad
förstås.
 
Jag tar ansvar för landet.
 
 
AE

FOLKPARTIET VÄRD EN ROS

Folkpartiet visar insikt om försvaret
 
Med moderaterna som pådrivare har det skett en sådan nedrustning, så att
vi inget försvar har för det försvaret är till för, hemmafronten.
 
Liksom flyktinpolitiken har vi med försvarspolitiken nått vägs ände.
 
I detta läge överraskar Jan Björklund med tydlighet, saklighet och insikt, föreslår
en radikal förändring av försvarpolitiken, grundat på tre komponenter:
 
1)  Försvaret ska vara till för försvar av landet, huvuduppgiften
2) Anslagen bör ökas
3) Förbanden organiseras med en kombination av yrkesmilitär och mobiliserings-
    bara förband.
 
Kloka tankar rakt igenom och det var på tiden att någon på ansvarig nivå tog
tag i detta.
 
Men förutsättningarna för att en omläggning sker är inte goda, närmast katastofalt
dåliga.
 
Med en statsminister, fientligt inställd till allt svenskt, och en försvarberedning
som är rena skämtet, lär det nog, tyvärr, stanna vid detta utspel.
 
Och som tack ett antal röster till Folkpartiet från försvarsvänner, och så är allt sig likt
igen.
 
Men om Folkpartiet verkligen vill åstadkomma en förändring, och är beredd ta
strid med försvarsfienderna i moderaterna, så borde det gå att hitta en bred
uppslutning kring detta.
 
Både kristdemokraterna och alla fem i centerpartiet är inne på liknande tankegångar.
 
Socialdemokraterna skulle nog kunna tänka sig att ta upp en diskussion.
 
Till och med vänsterkommunisterna tycks idag ha en större förståelse för behovet av
ett försvar än försvarsfienderna moderaterna.
 
Så finns djärvhet och mod och förmåga till nytänknade borde det gå att åstad-
komma något utöver utspel.
 
En bred uppslutning utan moderaterna skulle också vara en både nödvändig och god
läxa för moderaterna.
 
Att arrogansen skulle kunna komma ner i mer normala nivåer lär väl vara uteslutet,
men potentielen finns för en betydande sänkning ändå
 
I vart fall kloka tankar från Jan Björklund, som kan, om det sköts rätt, leda i rätt
riktning.
 
 
Alla moderater är ju inte galna, så man
ska aldrig säga aldrig
AE
 
 

DEN MODERATA ENFALDEN

Riskerar inte att tappa greppet
 
I dagens BT kan man läsa ett inlägg under rubriken "Regeringen har inte tappat
greppet" och det gäller då greppet om landets järnvägar.
 
Inlägget är skrivt av den moderate riksdagsmannen Jan Ericksson, känd som mega-
fonen från Partihögkvarteret som inte kan tänka en självständig tanke, och Jan Evert
Rådström.
 
Skribenterna gör inte Partihögkvarteret besvikna och man tänker inte en själv-
ständig tanke, alla de kända flosklerna finns med.
 
Och delvis har man rätt, Alliansregeringen har inte tappat greppet om järnvägstrafiken.
 
MANS SITTER HÄR I EN AVUNDSVÄRD SITS, MAN KAN INTE TAPPA NÅGOT
GREPP MAN INTE HAR.
 
Skribenterna hävdar att Alliansregeringen tagit tag i järnvägen och nu kopplat greppet.
 
De flesta resenärer önskar nog att taget och greppet hade varit lite lösare, nu
blev taget och greppet så hårt att tågen inte gick.
 
Sedan upplyser skribenterna läsarna om att tågen inte gick för att det kom snö. Man
får hoppas att detta nytänkande når ända in i maktens boning.
 
Alla i maktens boning tycks ju ha missat att det förekommer vintrar i Sverige och
att det då inträffar att det snöar.
 
Megafonerna tycks helt färgblinda, då de menar att tågtrafiken påverkats av snön helt
oberoende av partifärg.
 
INGET KAN VARA MER FEL.
 
Partifärgen har i vissa avseenden varit helt avgörande.
 
Det finns många anledningar till att vissa tåg inte gått, och dessa anledningar kan variera
'från stopp till stopp, att underhållet spelar in är oomstritt.
 
Men att partifärgen spelar in är lika oomstritt, för de som vill veta och vars ambitioner
sträcker sig så långt att andra också ska veta.
 
Många av de tåg som inte kunde framföras kunde inte framköras av ett och enda skäl.
 
De var inte utrustade på ett sådant sätt, att de kunde framföras i kyla och snö.
 
DESSA TÅG ÄR NYA OCH IN KÖPTA UNDER SENARE ÅR, UNDER VILKEN TID PARTI-
FÄRGEN VARIT DEN MEGAFONEN REPRESENTERAR. VIDARE HAR DESSA TÅG
KÖPTS IN AV PRIVATA OPERATÖRER, OCH UTRUSTNING HAR VALTS BORT FÖR
ATT PRESSA NER INVESTERINGSKOSTNADEN OCH ÖKA VINSTMARGINALERNA.
 
Den utrustning som valts bort är den utrusning, bromsar mm, som skulle möjliggkort
trafik i kyla och snö.
 
Detta gäller inte i hela landet, i vissa delar har tåg med rätt utrusning köpts in och där har tågen
gått.
 
Partifärgen spelar alltså en helt avgörande roll.
 
Och den partifärg som spelar den allra mest avgörande rollen är den partifärg som drivit
dessa fundamentalistiska privatiseringar så långt, att tågen inte går.
 
Sedan öser skribenterna beröm över SJ för att man skött ombokningarna bra.
 
Vi är många som så här långt trott att det övergripenade målet var att resenären skulle
kunna åka med tågen, inte att ombokningarna blev bra, när de inte kunda åka.
 
Men man lär sig successivt vad det innebär att leva i Alliansens land.
 
Det viktiga är inte att det fungerar, det viktiga är att man uppträder på ett visst sätt när
det inte fungerar.
 
Av någon underlig anledning öser ändå skribenterna beröm över socialdemokraterna och me-
nar:
 
Under decennier har socialdemokraterna bara pratat UTAN ATT TILLFÖRA PENGAR till
järnvägen.
 
 
DETTA MÅSTE VÄL ÄNDÅ SES SOM EN HELT OTROLIG PRESTATION, ATT UNDER DE-
CENENNIER FÅ TÅGEN ATT GÅ BÄTTRE ÄN I DAG OCH UTAN ATT TILLFÖRA PENGAR.
 
Alliansregeringen skryter ju nu med att man tillfört mer pengar än alla tidigare regeringar, men
tågen går ju inte ändå. Kanske man ska fråga socialdemokraterna hur de bar sig åt som fick tå-
gen att gå utan att tillföra penagr under flera decennier.
 
Det blir ju både billigare och bättre.
 
Man får bara hoppas att skribenterna här inte är lika enfaldiga som de framställer sig själva.
Det kan ju, men är föga troligt, vara ett raljant sätt att medvetet skjuta över målet.
 
Men faktum kvarstår, förr gick tågen och det kostade mindre, nu går inte tågen och det
kostar mer.
 
EN ANNAN SKILLNAD FINNS OCKSÅ, FÖRR HADE VI INTE EN ALLIANSREGERING, NU
HAR VI EN ALLIANSREGERING.
 
I samband med valstupet 2014 tycks vårt val vara ganska enkelt.
 
Ska det som ska gå gå eller ska det inte gå.
 
En viss logik hittar man ändå i ansvarstagandet. Ser man till att det som ska gå inte går, då finns
det ju inget att försvara.
 
Då kanske det inte heller är motiverat med ett försvar, vem vill ta ett land där saker som ska gå
inte kan gå.
 
Megafonerna från Moderaternas
Partihögkvarter
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfule, kraftfule och mentalt handikappade statsminister hälsar de flesta
av Er välkomna till en ny dag.
 
Det senaste dygnet har inneburit lite av nyhetstorka och det är då tur att vi har
Arbetsförmedlingen och dess geniale generaldirektör.
 
Hon tar nu nya djärva tag och etablerar ett kontor i Etiopien för att förbereda anal-
fabeter från Somalia och Kenya på att de inte behöver riskera att behöva arbeta när
de åker till Sverige och hämtar pengar.
 
Hon ska ha eloge för denna satsning, den ligger helt i den moderata jobbpolitiken,
och vi räknar med att denna prioritering på ungdomsarbetslösheten kommer att
medföra att 60 000 arbetslösa ungdomar i Sverige får arbete.
 
I vart fall komer ett antal redan sysselsatta att sysselsättas i Etiopien, och det får
också ses som en utvecklingshjälp.
 
Faller detta väl ut kommer den ansvarsfulla Alliansregeringen att ta initiativ till att
än fler kontor ebableras i Afrika, och då längre in i djungeln och långt ut i öknen.
 
Den svenska debatten blir lätt lite tröttsam, då alla tycks fokusera på en och samma
fråga under några få dagar. Nu har man fokuserat på näthat och hästkött i lasagne,
och det kan ibland bli lite för mycket. Beträffande hästkött i lasagne tycker jag det är
en droppe i havet, har vi ett antal åsnor i regeringen bör vi kunna acceptera lite häst-
kött i lasagnen.
 
Själv väljer jag att hålla en viktig fråga vid liv under en längre tid än några få dagar.
Det är därför jag under nätterna övar mig på att säga att jag tar ansvar för landet
så att jag inte riskerar att försäga mig under dagarna.
 
Vid ett tillfälle höll jag på att försäga mig och var på väg att säga som det var, att
jag inte tar ansvar för landet.
 
Media skriver nu mycket om våra skolor och en del sträcker sig så långt att man ger
den ansvarsfulla Alliansregeringen skulden för tillståndet i skolorna.
 
Jan Björklund låter här meddela att han inte har någon som helst skuld till detta. All
skuld ligger hos kommunerna, och då bara de som inte leds av allianspartierna.
 
Förekommer det brister i alliansledda kommunder ligger skulden helt hos socialdemo-
kraterna.  Det finns också förespråkare som menar att Jan Björklund gjort sitt och att
någon annan bör ta över hans uppgifter.
 
Så länge han är partiledare är det svårt att hantera denna fråga, vart ska han ta vägen,
det räcker väl med att han skapat kaos på ett område.
 
Tyvärr ger oss skolorna ändå ingen ro, och vi vill få frågan om friskolor borta från dag-
ordningen inför valstupet 2014. Vi är därför beredda på att hitta breda lösningar med
socialdemokraterna, som innebär tuffare regler för friskolor.
 
Tyvärr stretar både CP och KD emot här utan att förklara varför, annat än att man stre-
tar emot.
 
Efter valet tycks det dock kunna skymtas lösningar på detta, vare sig CP eller KD kom-
mer då att kunna streta emot.
 
Rapporter visar nu att SD är det näst största partiet inom LO och ledningen för SD tror
sig kunna öka sitt väljarstöd och nå en vågmästarroll i landets politik.
 
Detta kommer vi aldrig att tillåta, vi är beredda att samarbete med vem och vad som
helst, helt oberoende av vilka konsekvenserna blir, det viktiga är att vissa väljargrupper
inte omfattas av demokratin.
 
Vi är till och med beredda att inleda ett samarbete med Miljöpartiet, bara vi får sitta
kvar vid makten.
 
Jag tar ansvar för landet.
 
 
AE
 
 

FREDRIK REINFELDTS INFERNO

Verkligheten överträffar dikten
 
Vi känner till Dantes Infernom och det kan vi leva med.
 
Men detta inferno och galenskap räcker tydligen inte, nu ska vi på alldeles
egen hand tillskapa ett eget litet, eller stort inferno, i vårt eget land.
 
Hur ser då detta egna inferno ut, det är lätt att beskriva hur det uppstår.
 
Arbetsförmedlingar i Norge etablerar sig i Sverige och lyckas attrahera
kompetent svensk arbetskraft, som tar anställning i Norge.
 
Detta tycks vi vara så imponerade av att vi ska skapa oss en egen liten var-
ant av detta, Sveriges Inferno, och som vanligt gör vi det på vårt speciella
sätt.
 
EN LITE DUMMARE VARIANT ÄN VAD ANDRA GÖR.
 
Som svar på Norges strategi för att lösa sina arbetskraftbehov etablerar alltså
den svenska Arbetsförmedlingen lokalkontor i Etiopien.
 
Inte för att attrahera kompetent arbetskraft, utan att för att ge än mer ge incitament till
analfabeter att åka till ett land och hämta pengar, samtidigt som man ökar landets
arbetslöshet.
 
Så skapar man alltså välstånd i Sverige år 2013.
 
Så skapar man  också sitt eget lilla, eller stora, inferno, alldeles på egen hand.
 
FREDRIK REINFELDT BENÄMNER DETTA ATT TA ANSVAR FÖR LANDET.
 
Vi andra kallar det något annat, ett rent inferno.
 
Hinner vi inte stupa innan dess, har vi möjliget att ändra på detta inferno i samband
med valstupet 2014.
 
Det är upp till oss om vu ska leva kvar
i infernot
AE
 
 
 

ARBETSFÖRMEDLINGEN FLYTTAR TILL AFRIKA

Dummare än dummast
 
Ibland får man nypa sig i armen för att förvissa sig om att man inte drömmer.
 
Men hur man än nyper så infinner sig mardrömmarna, i stort sett varje
dag.
 
I dag infinner sig mardrömmen när man tar del av Arbetsförmedlingens senaste
projekt.
 
Man förflyttar sig framåt i tiden fram till den 1/4, för det måste väl ändå vara
ett aprilskämt.
 
ARBETSFÖRMEDLINGEN SKA NU ÖPPNA LOKALKONTOR I ETIOPIEN FÖR
ATT STÖDJA ALLIANSREGERINGENS JOBBLINJE.
 
Snälla, snälla, säg att det rör sig om ett aprilskämt.
 
Om det inte rör sig om ett skämt ska alltså Arbetsförmedlingen bilda ett lokalkontor
i Etiopien för att förbereda somalier och kenyaner för de arbeten som står och väntar
på dem när de har vänligheten att ankomma till Sverige.
 
Snälla, snälla, kan ingen säga att det rör sig om ett skämt.
 
FÖR SÅ VIDUNDERLIGT DUMMA KAN VÄL ÄNDÅ INTE ENS SVENSKAR VARA.
 
Inte ens om Eric Ullenfån är inblandad.
 
Men ingen tycks trösta oss med att det rör sig om ett skämt, så vi får väl utgå ifrån att
det rör sig om allvar.
 
VÄRLDENS I SÄRKLASS DUMMASTE ALLVAR.
 
Att bara komma på tanken att dessa analfabeter ska kunna tänkas bosätta sig på de
platser där det finns arbete, är ju horribelt.
 
Det är ju Rosengård, Rinkeby, Södertälje mm som gäller, att förbereda dessa att
ta IT jobb i Kista är så befängt att tanken hissnar.
 
Men finns ingen tanke så kan den ju inte heller hissna, och då är det lättare att förstå
att en del i landet kommer fram till att bilda ett lokalkontor i Etiopien.
 
TANKEN KAN HELT ENKELT INTE HISSNA, SÅ ENKELT ÄR DET.
 
Arbetsförmedlingens generaldirektör har fått utstå mycket kritik för sina sanslösa projekt
och sin inkompetens.
 
ÄR DETTA MÖJLIGHETEN HENNES SÄTT ATT HÄMNAS PÅ SINA UPPDRAGSGIVARE
FÖR DEN KRITIK HON FÅTT.
 
Inför julen, på den tiden vi fick fira jul, talades det om att endast tomten var vaken.
 
Nu, när vi inte längre får fira jul, tycks inte ens Eric Ullenfån kunna hålla sig vaken.
 
Det räckte tydligen inte med en veckas ministerhov i Rinkeby för Eric Ullenfån, nu ska spek-
taklet permanentas i Etiopien.
 
Den mentala nivån hos ansvariga å Arbetsförmedlingen och ansvariga politiker framstår ju
med ej önskvärd tydlighet.
 
Men vad är det för bisarra mekanismer som gör att vi andra medborgare spelar med
i denna charad ??
 
Man undrar ju vad vi har gjort för ont i denna delen av världen som begåvats med politiker
som skapar lokalkontor för Arbetsförmedlingen i Etiopien.
 
Tryggare kan ingen vara har tydligen ersatts med dummare kan ingen vara.
 
De arbetslösa ungdomar. som inte förbereds för  de arbeten i Sverige, som tydligen finns, för
vissa  ska ju förberedas för dem, har nog svårt att förstå denna prioritering.
 
 
Till och med Carl Bildt den Store tycks
förstå det tokiga i det hela
AE
 
 
 
 
 
 

MODERATER EN SÄKERHETSRISK

Ulrik Nilsson gör en dubbelulrik
 
Alla vet ju vad det innebär att göra en "ulrik", det är uttrycka en enfald som är
svår att förstå.
 
En dubbelulrik är då att uttrycka sig ännu enfaldigare än den enfald som inte
går att förstå.
 
Den moderatet riksdagsmannen Ulrik Nilsson, känd som resenären som inte
generas av att resa upp skattemedel utan motsvarande nytta, har i dag gjort
en dubbelulrik genom ett debatt inlägg i Borås Tidning.
 
Man kommer ju snabbt fram till att detta inlägg i försvarsdebatten inte är
ett inlägg i försvarsdebatten, utan det är ett försök att försvara ett enfaldigt
utspel från Fredrik Reinfeldt.
 
En veckas försvaret och särintresse.
 
EN ÉNFALDIG GÖR DÅ ETT ENFALDIGT UTTALANDE FÖR ATT FÖRSÖKA
TA UDDEN AV ETT ENFALDIGT UTTALDANDE AV EN ANNAN ENFALDIG.
 
Det brukar inte bli så framgångsrikt och det blir det inte nu heller.
 
Urlik Nilsson sitter som suppleant i utrikesutskottet, och det har han inget emot att
framhålla. Annars är Urlik Nilsson mest känd för att tvingas flytta från plats till plats,
då han har en viss benägenhet att ställa till det.
 
Nu försöker han sig på äventyret att tycka att det är nyttigt med öppna debatter. Detta
förutsätter dock att den debattglade har en viss kunskap och en viss insikt. Med den
kunskap och insikt den debattglade resenären tycka ha bör nog öppenheten göras så
liten som möjligt.
 
Urlik Nilsson vänder sig emot att vi beskriver en gammal hotbild och underförstått att
det inte finns någon militär hotbild mot Sverige.
 
Den lite mer gåvade debattarören tecknar en brandförsäkring innan det brinner, när det
brinner är det för sent.
 
För att kunna göra en korrekt säkerhetsanalys måste man veta vad som tidigare skett
i historien, vad som nu sker och vad som kan tänkas ske.
 
Om man inte begriper eller känner till vad som skett eller vad som sker är, för att
uttrycka sig väldigt försiktigt, förutsättningen att bedöma vad som kommer att ske
något begränsade.
 
En hotbild måste därför bedömas utifrån vad som skett tidigare och vad som nu sker.
 
1930 resonerade dåtidens Urlikar Nillson på samma sätt, det föreliggeringet inget hot från
Adolf.
 
Nutidens Urlikar Nillsom omsätter nu detta i nutid med att det föreligger inget hot mot
Sverige från Ryssland.
 
ENFALD DÅ VAR ENFALD DÅ OCH ENFALD NU ÄR ENFALD NU.
 
Och vad händer nu, det händer ganska så mycket. Ryssland bygger upp en landstignings-
kapacitet och man över med den.
 
Man får nog göra en Ulrik om man hävad att denna specifika upprustning är tänkt att
nyttjas i Övre Volga.
 
DEN SOM BESITTER ANDRA EGENSKAPER ÄN ENFALD KOMMER SNABBT FRAM TILL
ATT DENNA SPECIFIKA UPPRUSTNING ÄR TÄNKT ATT KUNNAS ANVÄNDAS SOM PÅ-
TRYCKNING MOT ANDRA LÄNDER I VISSA SITAUATIONER.
 
Urlik Nilsson menar att viljan att anfalla Sverige i dag måste anses som låg, den är troligen
lika låg som 1930, men det är inte därför vi bygger ett försvar för framtiden, eller mer rätt borde
bygga ett försvar för framtiden.
 
NÄR VI AVSÄTTER RESURSER TILL FÖRSVARET ÄR DET FÖR ATT BYGGA UPP ETT
FÖRSVAR MOT DEN HOTBILD SOM KAN TÄNKAS UPPSTÅ I MORGON, INTE DEN HOT-
BILD SOM FÖRELIGGER IDAG.
 
Man undrar om Urlik Nilsson slagit huvudet i sin kära ackumulatortank.
 
Urlik Nilsson låtsas också ha läst geografi och menar att det endast är Finland och NATO som
kan genomföra operationer mot Sverige.
 
FÖR DEN SOM LÄSTE LITE MER GEOGRAFI ÄN URLIK NILSSON ÄR DET INGEN HEMLIG-
HET ATT RYSSLAND FÖRFOGAR ÖVER ÖSTERSJÖKUST.
 
Urlik Nilsson menar då att Ryssland inte kan kränka Sverige utan att NATOS eller Finlands luft-
rum kränks.
 
Så resonerar bara den enfald som ingeting lärt och ingenting förstått.
 
Ryssland har energitillgångar som man vid flera tillfällen visat att man är beredd att använda för
påtryckningar mot andra länder.
 
RYSSLAND HAR NU STORA STRATEGISKA INTRESSEN I FORM AV GASLEDNINGAR I
ÖSTERSJÖN.
 
Man måste tydligen heta Ulrik Nilsson för att åka ända till Malackasundet för att förstå detta.
 
 
För oss andra räcker det att stanna kvar i Östersjön och rikta blickarna mot Gotland, men
då är man ju inte lika visionär globär resenär som Urlik Nilsson.
 
Ulrik Nillson menar då att vid en sådan kränkning från Ryssland, som då skulle kunna tänklas
påverka Finland och NATO står vi inte ensamma.
 
HÄR BLIR ENFALDEN MOMENTAL OCH INGEN SOM HELST INSIKT FINNS OM HUR EN
AGGRESSIV PART AGERAR I DETTA LÄGE.
 
Om Ryssland i något läge skulle vilja agera aggressivt i Östersjön utifrån sina strategiska energi-
intressen är Gotland ett viktigt lokalt område.
 
Skulle man i ett sådant läge välja att anfalla och annektera Gotland och låta sig nöja med detta,
kommer man låta både Finland och Nato förstå att man har begränsade ambitioner, här att
annektera Gotland och sedan får det vara bra.
 
Att tro att Finland eller NATO skulle sätta igång ett 3 världskrig i ett sådant läge tycks
vara så enfaldigt att det är pinsamt att ta del av inlägget.
 
Både Finland och NATO låter sig nöja med att deras intressen blir tillgodosedda och att Gotland
annekteras.
 
Exakt samma sak skedde i samband med förspelet till 2 världskriget, hade Adolf låtit sig nöja
med sina inledande annekteringar hade 2 världskriget aldrig inletts.
 
Och ett sådant agerande är lätt att motivera.
 
OM SVERIGE I ETT SÅDANT LÄGE INTE SKA STÅ ENSAMMA, VILKET URLIK NILSSON
HÄVDAR ATT VI INTE GÖR, KOMMER DETTA ATT ACCEPTERAS DÄRFÖR ATT VI VALT
ATT STÅ ENSAMMA.
 
Hade vi valt att gå med i NATO hade vi valt att inte "vara ensamma" och vi hade inte behövt åka
till Malackasundet för att dölja detta.
 
Sedan avslutas det enfaldiga inlägget med att hävda att det är nu man måste skapa resurser som
krävs för att möta hot i framtiden.
 
Och detta framförs av en som nedmonterar de resurser som behövs för att möta ett hot i
framtiden.
 
Inlägget har rubriken "Nya hotbilder kräver nya strategier".
 
Rent allmänt är det korrekt att nya hotbilder kräver nya strategier, men än mer korrekt är
att både nuvarande hotbilder och bedömda framtida hotbilder kräver politiker som vet
vad som hänt,vad som sker och kan bedöma vad som kan komma att ske.
 
DÅ RÄCKER DET INTE ATT ENFALDEN FÖRSVARAR ENFALDEN.
 
Det största hotet mot Sverige i dag tycks i stället bestå av två fundamenta:
 
1)  Ansvarslösa ledande allianspolitiker, som ser ett egenvärde att Sverige lämnas öppet
     för hot som kan förväntas uppstå
2)  Ännu mer ansvarslösa allianspolitiker på andra nivåer, som i sin enfald ställer upp på
     att deras partiledare lämnar Sverige öppet för allt framtida hot
 
Konkret uttryckt innebär detta att Fredrik Reinfeldt och papegojor inom det moderata partiet är
de största säkerhetsriskerna i Sverige i dagsläget.
 
 
 
Den moderatledda förssvarsutredningen
stöttas nu av Urlik Nilsson.
Då blir det som det blir.
AE
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfule, kraftfule och mentalt handikappade statsminister hälsar de flesta
av Er välkomna till en ny dag.
 
SvD har de senaste dagarna en initierad artikel om Vattenfalls affärer i Holland och
det visar sig här att SvD och den ansvarsfulla Alliansrgeringen ser på detta med an-
norlunda ögon.
 
SvD bygger sina uppgifter på vad som hänt medan den ansvarsfulla Alliansregerin-
gen, som vanligt kan man kanske tillägga, bygger sina uppgifter på hur man vill att
det skulle ha gått.
 
Den ansvarsfulla Alliansregringen visar sig då ha bedömt denna affär helt korrekt.
 
Visserligen hävdar bedömare att Maud Olofsson borde ha agerat annorlunda, men
att hon inget förstod, här heller. Hon påstås ha haft beröringsångest med detta pro-
blem, på samma sätt hon skapat ångest hos många hon mött.
 
Dagens Industri har en ledare i dag där man berör mitt politiska ledarskap. Man me-
nar då att jag saknar vísioner och utgör ett särintresse som till 100% syftar till att å-'
tererövra makten. Man hävdar att mitt agerande  helt syftar till en valseger, och att
all ideologi då blir underordnad. Även allianspartierna ses som statister, vars enda
roll är att gynna mitt särintresse.
 
Jag skulle inte kunna ha beskrivit det bättre själv.
 
Tyvärr har Sveriges Radio missuppfattat sin uppgift. Tidigare har man släppt fram för-
tal och kränkningar mot SD, stimulerade av det hat mot SD jag visat och de kränknin-
gar jag framför.
 
Nu ska man tydligen förhandsgranska vissa programledare så att det inte kommer in fler
inslag med rent förtal mot SD.
 
Jag kommer därför att se över ledningen inom Sveriges Radio, det är viktigt att de fort-
sätter att undermindera den legitima demokratiska processen i landet.
 
Så är då en ny affär med assistansfusk under uppsegling, och även denna gång tycks det
ligga utrikesfödda bakom detta stora bedrägeri, en rullstolsåkande irakier. Han har blivit
upptäckt i samband med att han under en semester ridit på kameler.
 
Vi ser här återigen ett bevis på vår framgångsrika och ansvarsfulla arbetsmarknadspolitik.
De kurser Arbetsförmedlingen arrangerat i kamelskötning tycks ha bidragit till rehabilitering
av gravt funktionshandikappade.
 
Näthatet har nu seglat upp som landets största fråga. Mona Sahlin vill nu visa att hon finns
och hävdar att hon blev hatad under 30 år, så näthatet är inte en ny fråga.
 
Själv har jag valt att vända hatet i andra riktningen, man blir då själv mindre utsatt för hat. Det
finns inget jag hatar så mycket som väljare, som väljer att rösta på partier jag inte vill ta i med
tång.
 
Om det finns något jag hatar ännu mer är det dessa mentalt handikappade väljare som går
omkring och tror på någon sorts svensk modell.
 
Nej, dessa mentalt handikappade medborgare ska inte få behålla en krona mer än vad som
behövs för att inte svälta ihjäl.
 
Prata inte mig om hat, för där är jag slagbar.
 
AE
 
Jag tar ansvar för landet även om jag hatar de flesta av dess medborgare.
 
 

VARGAR OCH SVIN

Utrota vargen till varje pris
 
Att Lena Eek och Annie Lööf vill utrota alla vargar till varje pris det vet vi numera
och det vet man även inom EU.
 
Skälet tycks vara en desperation över att inte ha några väljare, köttgrytan kan
ju välta bevars.
 
Som en ren desperat åtgärd kan ju då röster från ett antal skumma och obscyra
jägare vara en tröst.
 
MEN ATT NATURVÅRDSVERKETS GENERALDIREKTÖR TAR STEGET ATT
ÖVERKLAGA BESLUTET FRÅN KAMMARRÄTTEN KAN BARA TOLKAS PÅ
ETT ENDA SÄTT.
 
Någon har gjort henne påmind om att det är den ansvarsfulla Alliansregeringen som
tillsätter generaldirektörer och att hon förväntas medverka i vargslakten så att jägar-
nas lobbyister i regeringen får sitta kvar vid köttgrytan.
 
Att den ansvarsfulle Fredrik Reinfeldt spelar med i detta spektakel är lätt att förstå
av många skäl.
 
DELS FINNS EN STOR DESPERATION ATT HAN SJÄLV INTE FÅR SITTA KVAR
VID KÖTTGRYTAN OM ANNIE LÖÖF OCH GÖRAN HÄGGLUND BLIR UTAN KÖTT-
SOPPA.
 
Dels är det väl knappast utmärkande för Fredrik Reinfeldts personlighet att fatta
andra beslut än som syftar till att utöva makt.
 
Påminner här en hel del om Adolf, ändamålet får helga medlen, när det gäller den
egna makten.
 
Sådant som EU rätt, utrotningshotade djur, moral, etik och ansvar väger då lätt i dessa
kretsar, när makttaburetten hotas.
 
SAMMANTAGET ETT SVINERI UTAN LIKE
 
Det är bara att hoppas att EU domstolen reder ut vad som gäller, för Fredrik Reinfedlt,
Lena Eek och Annir Löff förmår ju inte föra en anständig politik i denna fråga, heller.
 
 
Svin styr över Naturvårdsverket
när det gäller vargslakten.
AE
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfule, kraftfule och mentalt handikappade statsminister hälsar de flesta
av Er välkomna till en ny dag.
 
Just nu tycks det hända mycket på många fronter och vi blir då än mer ansvars-
fulla, vilket jag inte trodde var möjligt.
 
Väljaropinionen tycks förändras i många avseenden. Färska rapporter tycks visa
att var 6. medlem i LO nu tänker rösta på SD och SD seglar då upp som näst stör-
sta parti i LO.
 
Detta skapar problem för oss i Alliansregeringen, vi hade tänkt åstadkomma sprick-
bildning mellan LO och socialdemokraterna  inför valstupet 2014, men den vägen tycks
nu vara helt stängd.
 
Vi kan ju inte förhandla med en organisation vi inte kan ta i med tång, det förstår ju
alla.
 
I dag kan man läsa ett inlägg på Newsmill, som knyter an till denna utveckling. Det
har gjorts av en välutbildad flykting från Afganistan och han tycks ha samma upp-
fattning som Thomas Billström.
 
Han menar att integrationen inte fungerar alls och att Sverige måste inrikta sig på att
ta emot färre flyktingar. Jag delar hans uppfattning, på samma sätt jag delar Thomas
uppfattning, men jag uppskattar inte att de är så tydliga, det kan skrämma bort väljare
som kan tänkas lämna MIljöpartiet.
 
Skribenten skriver att han är starkt kritisk till att han fått gå samma kurs tre gånger och
att han uppfattar att man ser honom som svårutbildad. Skulle han vara svårutbildad,
ser vi moderater detta som en potentiell tillgång, vi brukar satsa på förespråkare som
är svårutbildade och saknar bildning.
 
Skribenten, själv flykting, menar i inlägget att nuvarande nivå på invandringen helt
klart kommer att leda till en katastrof för landet. Landet har en Alliansregering,
en och annan katastrof utöver detta gör nog vare sig till eller ifrån.
 
Det rapporteras nu att partierna ständigt tappar medlemmar, och att det endast är SD
och VP som ökar sitt medlemsskap.
 
Bland övriga partier är det KD som minskar minst, och detta har Göran tagit som intäkt
för att väljarna tar till sig deras politik.
 
Jag har försökt förklara för Göran, att har man inga medlemmar eller väljare, så måste
man ju också bli det parti, som tappar minst medlemmar i ett sådant läge.
 
Men det är som att tala för döva öron, han vill inte lyssna på detta heller.
 
Aftonbladet skriver idag om våra EU möten på hög nivå och menar att de ligger på dagis-
nivå. Skälet skulle vara att vi förhandlar uttröttade på natten och då inte kan fatta några
vettiga beslut.
 
Aftonbladet behöver inte oroa sig, jag kan inte fatta några vettiga beslut annars heller.
 
Det skrivs i dagarna mycket om Vattenfall och att vi i den ansvarsfulla Alliansrgeringen
inte lyssnat på den kritik som framfördes mot affären. Det var mest Maud som skötte
detta och som alla vet lyssnade hon inte på någon, till förekom till och med att hon inte'
lyssnade på mig, och det var en bidragande orsak till att hon inte ville fortsätta med po-
litiken, man måste ju lyssna på mig.
 
Näthatet har också seglat upp som en stor fråga  och här känner jag en stor stolthet.
Mina utspel om att inte ta i folk med tång, och att beskriva väljarna som mentalt handi-
kappade har säkert bidragit till denna utveckling.
 
Och med detta vill Er ansvarsfule statsminister önska de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
Jag tar ansvar för landet i dag också.
 
 
AE

NÄTHATET NÅR ROSENBAD

Att debattera en fråga i taget
 
Sverige är egentligen ett ganska lustigt land i många avseenden, perspek-
tiven framstår inte alltid som geniala.
 
Utomlands tycks många få sig många skratt på vår bekostnad.
 
Men när vi tar då tar vi i ordentligt.
 
Och nu tar vi i ordentligt, under tre dagar är alla beordrade att debattera och
tycka till om näthat.
 
Alla skriver nu om näthat och tycker till, en fråga i tagen under några
dagar och sedan är allt som tidigare.
 
Tills en ny fråga dyker som som alla beordras debattera, utan att det leder
någonvart.
 
Till och med oraklet Fredrik Reinfeldt kan inte hålla sig borta från debatten
om näthat och uppger nu att han är oroad av utvecklingen.
 
Rent allmänt borde väl Fredrik Reinfeldt vara dn minst lämpade i landet att uttala
sig om hat och förakt riktat mot andra.
 
Fredrik Reinfeldt behöver inte oroa sig alls, det är vi medborgare, som ska
oroa oss, och vi ska oroa oss mycket för det har vi anledning att göra.
 
OM EN STATSMINISTER HAR DEN UPPFATTNINGEN ATT MAJORITETEN AV
BEOFLKNINGEN ÄR MENTALT HANDIKAPPADE OCH GER UTTRYCK FÖR
DETTA, DÅ FINNS DET ALL ANLEDNING ATT OROA SIG.
 
Det finns väldigt stor anledning till att oroa sig för detta, många suspekta stats-
chefer under tidernas förlopp har gett uttryck för samma uppfattning.
 
OM MAN OVANPÅ DETTA VISAR SÅ STORT FÖRAKT FÖR EN ANDEL AV SINA
UNDERSÅTAR ATT MAN UPPGER ATT MAN INTE VILL TA I DEM MED TÅNG
DÅ FINNS DET ALL ANLEDNING ATT LIGGA VAKEN PÅ NATTEN.
 
Även här rymmer vår historia statschefer som inte velat ta i sina undersåtar, man har
kört över dem med stridsvagnar i stället och gasat ihjäl dem.
 
Frågan är om någon statschef i modern tid inom den utvecklade världen medvetet
har eftersträvat och arbetat för så stora motsättningar inom samhället, efter Olof Palme
kanske man bör tillägga.
 
FÖRAKTET FÖR ANDRA OCH AMBITIONEN ATT SEGRA GENOM ATT SKAPA
KONFLIKTER KAN BLI FÖRÖDANDE FÖR LANDET.
 
Så Fredrik Reinfeldt bör nog ligga lågt i frågor som gäller att uttrycka hat och förakt för
andra.
 
Däremot har vi medborgare som sagt all anledning att känna oro, stor oro, för
det förakt vår statsminister visar för många av oss.
 
 
                
 
Är man uppblåst så är man
AE
 
 

FOLKPARTIST TAR FÖR SIG

Skattepengar förskingras ansvarsfullt
 
 
Allt den ansvarsfulla Alliansregeringen och deras hejdukar gör är ju ansvarsfullt, en
del mer och en del mindre.
 
I denna krets av ansvarslösa hejdukar finns sådana som är ansvarsfullare än
övriga.
 
EN SÅDAN ANSVARSFULL HEJDUK ÄR STATSSEKRETERAREN  OCH PA-
JASEN JASENKO SELIMOVIC
 
För man är väl en pajas, för att uttrycka sig snällt,om man förskingrar skattemedel.
 
Vi andra, som inte förskingar skattemedel, är kanske benägna att kalla en försking-
rare av skattemedel för något annat än en pajas.
 
VARFÖR INTE EKONOMISK BROTTSLING
 
Men risken är att det uttrycket blir utslitet, då det tycks finns många sådana inom Rosen-
bad.
 
Pajas blir därför bättre.
 
PAJASEN HAR NU ALLTSÅ FÖRSKINGRAT DRYGT 100 000:- AV VÅRA SKATTE-
MEDEL GENOM ATT LÅTSAS RESA SOM STATSSEKRETERARE NÄR HAN REST
SOM FOLKPARTIST.
 
Ska man bli överraskad, definitivt inte, och då av många skäl.
 
Denne pajas är utsedd som statssekreterare av en annan pajas, Eric Ullenfån, så
överraskad ska man inte bli, definitivt inte.
 
Men om nu en pajas på denna höga nivå, ska kvotera in en annan pajas på denna höga
nivå, borde det ju i vart fall ställas vissa minimikrav.
 
ETT ELEMENTÄRT KRAV ÄR ANSTÄNDIGHET OCH HEDERLIGHET, OCH DET TYCKS
PAJASEN UPPENBARLIGEN SAKNA.
 
Pajasen kommer från teaterscenen och frågan är om han inte borde ha stannat där med
sina konster.
 
För vi skattebetalare klarar oss utan dessa konster.
 
Nu är detta tänkt rättas till genom att Folkpartiet får en faktura att betala, och sedan är allt
grönt, tydligen.
 
Så var det med det, nu vet vi vad det innebär att "alla är lika" och "att alla har lika värde".
 
En del förskingrare åker i fängelse, andra inte, de senare är tydligen "mer lika än
andra"
 
Och så finns det de som förvånas över att väljarnas fötroende för politiker minskar.
 
Detta är inte näthat, det är nätförakt.
 
Ansvarsfull folkpartist
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfule, kraftfule och mentalt handikappade statsminister hälsar de flesta
av Er välkomna till en ny dag.
 
Vår ansvarsfulla politik blir nu bara ansvarsfullare för var dag. Nu är Folkpartiet
så ansvarsfulla att de är beredda träffa en överenskommelse med socialdemokra-
terna rörande begränsningar för friskolor.
 
Vi moderater har inte kommit så långt ännu, innan vi tar detta steget måste vi finna'
andra vägar att slussa skattebetalarnas pengar till olika riskkapitalbolag.
 
Bankerna bonusar ökar nu kraftigt, och därför har jag gett direktiv till Peter Norman
att låtsas vara bekymrad över detta. Bankernas kunder kanske frågar sig varför han
då inget gör, om han nu låtsas vara så bekymrad, för kunderna har ju ingen anledning
låtsas vara bekymrade.
 
Det vill jag inte svara på, för då blir det fel, på det också.
 
Det har uppstått mycketdiskussion om vad Thomasn Billström sagt om flöden och inte
flöden. Jag har inga invändningar mot det Thomas Billström säger i sak, däremot är
jag kritisk till att han uttrycker sig så klart och tydligt.
 
Denna klarhet skapar ju svårigheter för mig att anpassa mina ord beroende på vem
jag talar till. Jag talar faktiskt till folk ibland även om jag inte talar med dem.
 
Som jag sa igår kommer många till Sverige och hämtar pengar för att världen blir mer
och mer trasig. Det är därför viktigt att vi visar oss generösa och trasar sönder vårt eget
land också.
 
Väljaropinionen bekymrar mig lite. Enligt Novis tycks var 5.väljare vara beredd att rösta
på SD. Dessutom anser ungefär hälften av de moderata väljarna att vi ska samarbeta
med SD.
 
Carl Bildt den Store har goda erfarenheter av att hemligstämpla sådant som inte bör kom-
ma ut till väljarna. Vi överväger nu att tillämpa detta även på väljarundersökningar och bara
tillåta publikation av sådant vi har nytta av.Vi motiverar detta med vårt hållbara miljöarbete,
då rapporterna med sådan inriktning tycks bli allt tunnare.
 
Det finns tydligen väljare som gnäller över att jag inte vill debattera med den där Stefan
Löfven. Mina motiv för detta är väldigt starka då socialdemokraterna inte kan presentera
ett regeringsalternativ.
 
Visserligen är det väljarna som styr hur ett regeringsalternativ kommer att utformas, men
det behöver man ju inte låtsas om om man inte vågar ta en debatt.
 
Dessutom blir ju vårt eget regeringsalternativ allt hållbarare, då både CP och KD nu håll-
bart ligger under 4 %.
 
Vargslakten tycks nu ha fått ett plötsligt slut genom Kammarrättens beslut om inhibition.
Något tycks ha gått snett här, då rättens medlemmar inte tycks ha förstått värdet av denna
vargslakt, men vi får hitta på ett annat sätt att göra Annie Lööfs väljare, dessa galna tjuv-
skyttar,så tacksamma att de kan rösta på oss.
 
Och med detta önskar Er ansvarsfule statsminister de flesta av Er en fortsatt trevlid dag.
 
Jag tar ansvar för landet, i dag också.
 
AE
 

NYKULTUREN VÄRMER GOTT

Ständig vår i Malmö
 
Förr kunda man skämta om att en död svala ger ingen vår.
 
Hur många bränder över en natt i Rosengård ger nu en vår ?
 
I vart fall måste det vara mer än 10 bränder.
 
FÖR I NATT BRANN  DET PÅ 10 OLIKA STÄLLEN I ROSENGÅRD OCH DET
ÄR FORTFARANDE INTE VÅR.
 
Frågan är om det någonsin mer kan bli vår i Malmö, i vart fall är det inte vår stad längre
 
För i vår stad med vår barbarisla kultur ska det inte anäggas 10 bränder per dygn.
 
Den typen av kultur hör hemma i den kultur Fredrik Reinfeldt säger sig eftersträva.
 
OCH HAN HAR LYCKATS GANSKA BRA MED DETTA.
 
När Thomas Billström i Agenda utlovade ändrade volymer för vår heliga invandring upp-
fattades detta inledningsvis som mindre volymer.
 
Efter att språkrören i Miöjöåartiet och dagisfröken Annie Lööf gastat sig hesa över
detta är ändrade volymer i retoriken något helt annat.
 
MAN SKA NU TOLKA ÄNDRADE VOLYMER SOM ATT DET SKA INNEBÄRA ÖKAD
INVANDRING.
 
MER BRÄNDER OCH EN MER SOFISTIKERAD KULTUR ALLTSÅ.
 
Och vad gör då polisen när det anlagts 10 bränder under ett dygn.
 
Under tiden de spelar innebandy kommer de fram till att bränderna kan vara an-
lagda.
 
 
Ökade volymer värmer gott
AE
 
 

DEN SVENSKA VÄLFÄRDEN

Statsministern uppges vara rosenrasande
 
På grund av samhällsomstörtande verksamhet i Skåne upgger sig nu Statsråds-
berdningen vara tvungen att gå ut med information till allmänheten.
 
Bakgrunden tycks var att en benlös svensk funktionshindrad blivit fråntagen sin
rullstol för att den inte använts det antal timmar regionen sagt att den benlöse ska
använda sin rullstol.
 
Statsrådsberedningens talesman i dessa frågor, ofta benämnd den ansvarsfulles
högra röst, låter nu meddela att beslutet om att ta tillbaks rullstolen är ändrat.
 
Man uppger argsint att den benlöse nu ska få behålla sin rullstol.
 
OCH SKYLLER PÅ DEN ANSVARSLÖSE SOCIALDEMOKRATISKE POLITIKERN
EWA PIHL KRABBE.
 
Hon liknas nu vid en krabba som griper sig fast i sverigevänliga och främlingsfientliga
attityder.
 
Statsrådsberedningens talesman uppger att den ansvarsfulle statsministern blivit topp
tunnor rasande när han fick höra detta.
 
Presstalesmannen försöker dämpa detta och menar att statsminstern bara menat att
utrikesfödda, som låtsas behöva assistenhjälp, också kan behöva rullstol, och dessa
finns ju inte överallt, till skillnad från de som låtsas behöva assistanshjälp.
 
Än mer rasande uppges statsministern ha blivit när den gode moderatvännen i regionen
hållt med krabban och ändrat beslutet.
 
Källor gör nu gällande att statsministern inte är mest argsint över beslutet att den benlöse
får behålla rullstolen. Det som mest uppges uppröra statsministern uppges nu vara moti-
veringen från den ansvarsfulle moderatvännen, som hycklar:
 
Vi moderater är ju till för att hjälpa människor, inte stjälpa dem.
 
DETTA GÅR JU STICK I STÄV MED DEN MODERATA POLITIKEN.
 
Källor i statsrådsberedningen uppger nu att denne moderate regionpolitiker kommer att
kallas till Stockholm för att få sig en ordentlig avhyvling.
 
Ingen inom Rosenbad vågar uttala sig i ärendet, men samtliga tillfrågade uppger ,
anomynt förstås, att vi inte ska räkna med att svenskar, som är benlösa får behålla
sina rullstolar, efter det att den ansvarsfulle rett ut vilka prioriteringar som gäller.
 
 
Vadå rullstol ??
Har hon inga ben och armar kan hon ju
ändå inte rulla till arbetsmarknadens för-
fogande.
AE
 
 

SVÅRINTEGRERADE GRUPPER

Att jämföra äpplen och päron
 
Beroende på vad man ska använda frukten till kan det bli bra eller dåligt, men
att göra äppelpaj av päron tycks inte vara en god ide.
 
MEN ATT JÄMFÖRA ÄPPLEN I USA MED PÄRON I SVERIGE TYCKER UP-
PENBARLIGEN MÅNGA ÄR EN GOD IDE.
 
Alla som tillhör den rätta läran i sverige är ju rörande överens om att det inte är
somaliers fel att de saknar arbete och tuggar cat, i Sverige, men inte i USA.
Att jämföra äpplen och päron
 
Beroende på vad man ska använda frukten till kan det bli bra eller dåligt, men
att göra äppelpaj av päron tycks inte vara en god ide.
 
MEN ATT JÄMFÖRA ÄPPLEN I USA MED PÄRON I SVERIGE TYCKER UP-
PENBARLIGEN MÅNGA ÄR EN GOD IDE.
 
Alla som tillhör den rätta läran i sverige är ju rörande överens om att det inte är
somaliers fel att de saknar arbete och tuggar cat, i Sverige, men inte i USA.
 
Och så landar man i den sedvanliga tesen, allt fel är att hänföra till oss
förfärliga svenskar, som vare sig vill eller kan integrera folk.
 
TITTA I USA, FÅR MAN HÖRA, DÄR ÄR DET ANNORLUNDA.
 
För att inte tala om Canada, där vet man inte ens vad cat är.
 
I stället att som en idisslande kossa tugga dessa teser borde man kanske titta
på den forskning, som finns inom området.
 
För det finns faktiskt forskning inom detta område, som på många andra
håll.
 
Och granskar man denna forskning kommer man faktiskt fram till att det kan vara
oss svenskar det är fel på, för att somalier i Sverige är mer arbetslösa och tuggar
mer cat än vad som gäller för motsvarande grupper i USA och Canada.
 
Men kanske inte i den meningen de idisslade teserna vill hävda.
 
Forskningen använder begreppet URVAL i detta sammanhang, och detta innebär
i detta fallet att en viss typ av somalier väljer att åka till Sverige, medan en annan
typ av somalier väljer att åka till USA, företrädesvis.
 
Anledningen till att olika individer väljer olika resmål är att de har kännedom
om att mottagandet i länderna är olika.
 
I USA förväntas man göra rätt för sig, och dit åker då somalier som kan tänka sig
att göra rätt för sig, i större utsträckning bör tilläggas.
 
Till Sverige kan man åka med vetskapen om att det bara är att åka och hämta
pengar och sedan sätta sig på torget och tugga cat.
 
OCH HÄVDA ATT ALLT ÄR NÅGRA ANDRAS FEL, OCH VETA ATT DESSA ANDRA
INTE VÅGAR IFRÅGASÄTTA DETTA.
 
Självklart har man i denna fråga rätt att tycka och uttrycka sig fritt, man får faktikst tycka
att vi ska ta hit svårintegrerade grupper, medan andra tar in grupper som är lite lättare
att integrera.
 
Man kan tycka att detta är ansvarsfullt, ansvarslöst, dumt, naivt, godtroget eller varför inte
obegåvat, men rätten den har man.
 
ATT TYCKA FRITT, OM MAN TYCKER RÄTT FÖRSTÅS.
 
Det finns till och med de som tycker att denna strålande ide är generös, men de väljer att
inte tala om mot vilka, för att inte väcka björnar som sover.För även detta är ett nollsumme-
spel.
 
EN SOM FÅR OCH EN SOM GER.
 
Det man däremot bör kunna kräva är att tyckande och argument återspeglar fakta och inte är
ägnade att lura folk att tycka och tro något som är fel.
 
Tyvärr tycks både det förra och det senare vara vanligt förekommande i denna fråga.
 
Man jämför äpplen med päron, men någon paj blir det nog inte alls.
 
Men däremot tycks alltfler framstå som pajas i denna fråga.
 
Arbetsgrupp för svårintegrerade,
den till vänster lär heta Eric
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Och så landar man i den sedvanliga tesen, allt fel är att hänföra till oss
förfärliga svenskar, som vare sig vill eller kan integrera folk.
 
TITTA I USA, FÅR MAN HÖRA, DÄR ÄR DET ANNORLUNDA.
 
För att inte tala om Canada, där vet man inte ens vad cat är.
 
I stället att som en idisslande kossa tugga dessa teser borde man kanske titta
på den forskning, som finns inom området.
 
För det finns faktiskt forskning inom detta område, som på många andra
håll.
 
Och granskar man denna forskning kommer man faktiskt fram till att det kan vara
oss svenskar det är fel på, för att somalier i Sverige är mer arbetslösa och tuggar
mer cat än vad som gäller för motsvarande grupper i USA och Canada.
 
Men kanske inte i den meningen de idisslade teserna vill hävda.
 
Forskningen använder begreppet URVAL i detta sammanhang, och detta innebär
i detta fallet att en viss typ av somalier väljer att åka till Sverige, medan en annan
typ av somalier väljer att åka till USA, företrädesvis.
 
Anledningen till att olika individer väljer olika resmål är att de har kännedom
om att mottagandet i länderna är olika.
 
I USA förväntas man göra rätt för sig, och dit åker då somalier som kan tänka sig
att göra rätt för sig, i större utsträckning bör tilläggas.
 
Till Sverige kan man åka med vetskapen om att det bara är att åka och hämta
pengar och sedan sätta sig på torget och tugga cat.
 
OCH HÄVDA ATT ALLT ÄR NÅGRA ANDRAS FEL, OCH VETA ATT DESSA ANDRA
INTE VÅGAR IFRÅGASÄTTA DETTA.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfule, kraftfule och mentalt handikappade statsminister hälsar de flesta
av Er välkomna till en ny dag.
 
I går nämnde jag att min gode vän, moderaten Göran Jämting i Åre, talat sig varm
för att det är i sin ordning att köpa sex av prostituerade. Det tycks som om han ta-
git intryck av att mitt namn förekommit i ett kundregister hos en prostituerad.
 
Han tog till sig mitt budskap och har nu avgått från sitt uppdrag i den social nämnden.
 
Lokala politiker måste förstå att de inte har samma handlingsutrymme som en statsmin-
ister.
 
Den ansvarsfulle moderaten avgår nu från uppdraget i sociala nämnden, men kvarstår
som ledamot i kommunalfullmäktige.
 
Det tycks vara en bra lösning, vi moderater saknar den empati, som erfodras för att
kunna arbeta med sociala frågor, samtidigt som kommunalfullmäktige är ett bra forum
att sprida de irrläror och floskler Per Schlingerman utbildat oss att sprida.
 
Den ansvarsfulla Alliansregeringen blir nu allt ansvarsfullare när det gäller att alla ska
behandlas lika.Vi har här varit tydliga med hur vi vill ha det och det visar sig nu runt om
i landet att kommunerna förstått hur vi vill ha det.
 
Vi får nu ständigt upplyftande besked och rapporter om att äldre funktionshindade sven-
skar fråntas sina hjälpmedel som rollator och rullstol. Kommunerna har här varit påhittiga
och hittat ett fullgott skäl till denna likabehandling och menar att dessa funktionshindrade
inte använder sina hjälpmedel tillräckligt ofta.
 
Det begriper ju alla att de inte då ska komma ut alls och kunna röra på sig.
 
Många tycks undra vart dessa hjälpmedel tar vägen, och ingen behöver oroa sig för att
de inte utnyttjas.
 
Det kommer många utrikesfödda till landet, som är funktionshindrare, och många av dessa
behöver både rollator och rullstol.
 
Alliansregeringen ser därför positivt på att deras behov tillgodses i första hand och det är bara
främligsfientliga som kan komma på iden att svenskar ska få samma tillgång till hjälpmedel som
nyligen ankomna funktionshindrade utrikesfödda.
 
Göran Lambertz och Carl Bildt den Store är goda vänner, som ofta är ute och reser. Nu är den
förstnämnde ute och reser igen.
 
Trots att vi ansvarsfullt låtit förstå att han ska hålla tyst håller han inte tyst. Denna gången kräver
han att en undersökningskommission ska tillsättas för att undersöka om viktiga uppgifter undan-
hållits domstolarna i Quick ärendet.
 
Detta får absolut inte ske, viktiga uppgifter undanhålls på många andra områden, och det kan
få katastrofala följder om undersökningskommisioner ska börja rota i vad som undanhålls väl-
jarna och andra grupper.
 
Den ansvarsfulla Alliansregeringen har sedan sex år tillbala undanhållit alla uppgifter, som kan
tänkas medföra väljarbortfall, och ingen undersökningskommission får komma och sabotera
detta ansvarsfulla arbete.
 
Jag tar ansvar för landet, min vän Waberi hjälper gärna till med detta.
 
Och med detta önskar Er ansvarsfule statsminister de flesta av Er en fortsatt trevlig dag.
 
AE

POLITIKER BEHÖVER INTE SPELA DUMMA

Mycket förenar och skiljer dem bägge
 
Närande och tärande, begreppen är kända.
 
Mycket förenar dock näringslivet och politiken och båda är beroende av var-
andra.
 
PÅ GOTT OCH ONT.
 
Mycket har skrivits om Telia av många. En som skrivit mycket om Telia är
Andras Cervenka i SvD, känd för att vara kritisk och fyndig.
 
Idag skriver han om affären Telia i SvD och menar att styrelse och ledning i
Telia varit sällsynt blåögda och att mycket nu kommer att förändras. Han
menar då:
 
När man gör affärer i korrupta länder räcker det inte längre att spela
dum.
 
MAN KAN INTE ENS VARA DUM.
 
Det är i sådana uttalanden man ser både skillnader och likheter mellan poli-
tik och näringsliv.
 
Likheten är ju slående.
 
Det har räckt med att spela dum och att vara dum, även inom politiken.
 
Skillnaden är också lika slående.
 
Det finns inget som tyder på att det även i fortsättningen inom politiken
inte räcker med att spela dum eller att vara dum.
 
Det räcker med antal gånger per dag få höra att en viss person tar ansvar för
landet, så inser man att förändringen inom Telia inte sprider sig till politiken.
 
 
Jag spelar inte heller dum
AE
 
 
 
 
 
 
 
 

MODERAT KÖPER SEX

Det är det man säger som räknas
 
I vart fall tycks vissa moderata kretsar anse detta. Vi andra tycker precis tvärtom.
 
Det är det som görs som räknas och det som sägs bör stämma med det som
görs.
 
Nu har en moderatkollega till statsministern luftat sina värdegrunder på ett möte i
Åre.
 
Prostitution är Ok, och det är Ok av män att köpa sex.
 
BRA MED POLITISK TYDLIGHET, DÅ VET MAN VAR MAN HAR TORSKARNA,
BESTÅNDET UPPGES JU HA BLIVIT STÖRRE.
 
Fredrik Reinfeldt uppges inte uppskatta denna tydlighet om vilka värdegrunder våra
moderater står för.
 
Det kan ju finnas risk för att det sammankopplas med att statsministerns namn
återfunnits i ett kundregister hos en prostituerad.
 
Källor gör gällande att moderaten i Åre hänvisar till andra goda exempel inom mode-
raterna och uppges inte förstå någonting. Han menar nu att :
 
Sådan husse sådan hund.
 
Den moderate presschefen uppges tolka detta som att statsministern inte kan
ha varit hos någon prostituerad, då han inte har någon hund.
 
Källor gör nu gällande att Fredrik Reinfeldt inte alls uppskattar denna frispråkighet och
det uppges att regeingskansliet sänt ut information som ska klarlägga den policy som
gäller inom partiet.
 
Var försiktiga med det Ni gör, men blir Ni ändå upptäckta när Ni är försiktiga med
det Ni gör, se då till att inte jag, Fredrik Reinfeldt, belastas
 
Vi måste ju tänka på väljarna och ta ansvar för landet.
 
 
Jag röstar på moderaterna
för de betalar bäst
AE
 
 

MODERAT POLITIK OCH JUDAR

Tyst samtycke för övergrepp mot judar i Malmö
 
De flesta ledare inom Europa är tydliga med att övergrepp mot judar inte
får ske.
 
I andra länder är man tydliga med detta, det som skedde under 2 VK anser
man räcker.
 
I Sverige är ledare inte tydliga med detta, Fredrik Reinfedl är tyst som en mus,
man kan nästan tro att han inte vill ta i judar med tång.
 
Man skulle också kunna tro att ledande politiker med Fredrik Reinfeldt inte
tycker att det räcker med det som skedde under 2 VK, det behövs då mer av
det som andra tycker var för mycket.
 
Henry Bronett skriver idag om detta i Dagens Industi, och menar här att ledande
politiker, med Fredrik Reinfeldt i spesten ,varit otydliga på den punkten.
 
Som komiker och författare har säkert Henry Bronett talanger, men någon
analytiker lär han aldrig kunna bli.
 
OM DET ÄR NÅGOT FREDRIK REINFELDT HAR VARIT TYDLIG MED ÄR DET
JUST JUDEFÖRFÖLJERSERNA I MALMÖ.
 
År efter år har han med tystnad, så tydlig att budskapet ekat världen runt, samtyckt
till att judarna i malmö ska förföljas på alla sätt.
 
Man behöver ju som statsminister inte göra allt själv, det gjorde ju inte heller Hitler.
 
Mycket kunde han överlåta på själsfränden Ilmar Repalu, Hitler hade också
sina bödlar.
 
Det finns många i landet som tycker att en man med denna värdegrund, att tyst sam-
tycka till övergrepp mot judar, inte är värdig att vara statsminister.
 
Men många tycker uppenbarligen detta, man får väl anta att många av dem själva
är antesemiter.
 
 
Jag är moderat riksdagsman och
det finns för många judar
AE

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfule, kraftfule och mentalt handikappade statsminister hälsar det flesta
av Er välkomna till en ny dag.
 
Mycket uppmärksamhet har under dagarna ägnats åt den tortyr som tycks ha före-
kommit i källaren på internatskolan Sigtuna. Det påstås att yngre och svagare elever
utsatts för övergrepp och ren tortyr.
 
De Nya moderaterna är angelägna om att slå vakt om den rätta värdegrunden och
vill därför framhäva att många av oss moderater gått i lära på denna skola. Vi ser
det därför som naturligt att ge sig på dem som är svagare.
 
Judarna i Malmö tycks dra en lättnadens suck nu när antesemiten Ilmar Repalu inte
längre kan förpesta deras tillvaro.
 
Vi ansvarsfulla i Alliansregeringen har inga planer att ändra på detta, alla vet ju hur
judarna är.
 
Ett antal lärare vid universiteten i Uppsala och Linköping tycks nu vara oroade över
kunskapsutvecklingen vid de högre läroanstalerna. Man hävdar att språkförståelsen
är så låg att man inte kan tillgodo göra sig vad som sägs. Den ansvarsfulla Alliansre-
geringen har redan vidtagit åtgärder för att komma till rätta med detta.
 
Vi kommer, på samma sätt som tidigare skett ett antal gånger, sänka de krav som
ställs i samband med högre studier.
 
Räcker inte detta för att lärarna ska förstå att språket inte behöver förstås är vi be-
redda att inte ställa några krav alls,  en försöksverksamhet som redan bedrivs på ett
antal skolor.
 
En ung flicka blev under gårdagen våldtagen i ett garage i Rosengård. Det är sådant
vi i den ansvarsfulla Alliansregeringen menar att vi måste lära oss leva med.
 
Det är också viktigt att alla inser att vissa våldtäktsmän inte ska efterlysas. För att
detta ska bli som effektivt som möjligt har polisen och media instruktioner att i vissa
fall inte lämna ut signalemnet även när sådant finns.
 
Tyvärr saboterar Danmark denna överenskommelse genom att presentera bilder på
grova kriminella som begått grova brott i Sverige. Detta har vid vissa tillfällen tyvärr
medfört att de ansvariga brottslingarna gripits och främlingsfientligen underblåsts.
 
Vi kommer att ta upp denna fråga i Nordiska Rådet för att säkerställa att vissa grova
förbrytare inte kan gripas.
 
Jag tar ansvar för landet.
 
Och med detta önskar Er ansvarsfule statsminister de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
AE

THOMAS BILLSTRÖMS KULLERBYTTA

Att gömma sig bakom floskler
 
Har man inga som helst visioner och inga uppfattningar, som tål att marknads-
föras, då kan man skydda sig med intetsägande floskler.
 
Som i bästa fall är just intetsägande, eller kanske ännu värre, motsäger andra
floskler man gömmer sig bakom.
 
En taktik, som minister Thomas Billström tycker man ska tillämpa.
 
I den meningen att han var rakryggad och gav tydliga besked gjorde han väl ifrån
sig i gårdagens Agenda.
 
Men trycket tycks ha blivit för stort, så nu är det inte längre tydlighet och
raka besked som gäller.
 
DET ÄR DE SEDVANLIGA FLOSKLERNA SOM GÄLLER.
 
Tydligen har Thomas Billström fått ordentligt på pälsen för sina raka besked och
känner ett behov av att gömma sig, bakom floskler.
 
Beskeden i Agenda var tydliga, nuvarande nivåer på invandringen ä för stor,
det är inte hållbart och vi måste dra ner volymerna.
 
ÄRLIGT, RAKRYGGAT, KONKRET, MEN BARA EN DAG.
 
Nu heter det att den arbetsgrupp som ska titta på detta har fått direktiv, och det
viktigaste i detta är formulerat:
 
Invandringen berikar Sverige.
 
SÅ DEN INVANDRING, SOM ÄR SÅ STOR ATT DEN INTE ÄR HÅLLBAR OCH
VOLYMEN DÄRFÖR MÅSTE DRAS NER ÄR NU PLÖTSLIGT BERIKANDE.
 
Om den nu är så berikande som den tydligen vettskrämde Billström vill hävda
leder väl knappast logiken till att det inte är hållbart och måste dras ner.
 
LOGIK OCH VANLIGT BONDFÖRNUFT INNEBÄR VÄL I STÄLLET ATT INVAND-
RINGEN SKA ÖKA, INTE MINSKA, OM DEN ÄR SÅ BERIKANDE.
 
Om man vill tolka den vettskrämde Thomas Billström vällvilligt, mer välvilligt än vad
han ger uttryck för, skulle kan kunna mena:
 
Invandringen är berikande upp till en viss nivå, den nivå vi kan hanterna, men
ovanför den nivån är den vare sig berikande eller hållbar och måste dras ner.
 
MEN SÅ SA HAN INTE, OCH SÅ STÅR DET INTE I DIREKTIVEN.
 
 
Fram till dess att den vettskrämde Thomas Billström säger att han menar något som
liknar en uppfattning mer än en floskel, gäller tydligen den gamla officiella moderata
flyktingpolitiken.
 
VI ANSER ATT EN OHÅLLBAR INVANDRING ÄR SÅ BERIKANDE ATT DEN SKA
GÖRAS ÄNNU MER OHÅLLBAR.
 
Det är möjligt att dessa broilers, som väljarna anförtrott landets ledning till, själva blir
imponerade av sig själva när de sprider intetsägande eller motstridiga floskler omkring
sig.
 
MEN DE FLESTA AV OSS VÄLJARE BLIR INTE IMPONERADE, VI KÄNNER BARA'
EN ALLT DJUPARE TRÖTTHET KOMBINERAD MED ALLT DJUPARE FÖRAKT.
 
Något som är för omfattande och ohållbart ena dagen kan bara inte vara berikande dagen
därpå.
 
Den fjäder i hatten Thomas Billström gjorde sig förtjänt av i gårdagens Agenda bör nog ses
som en slända, om ens det.
 
Sammantaget, ett bedrövligt agerande.
 
 
Bää, nu är jag här igen
AE

BARNFATTIGDOM

Ska saker kunna bestå måste de värnas om
 
De gäller också den politiska retoriken, mantra, hur viktiga de än kan synas
för tillfället,kan de förlora sin mening.
 
Om de används urskiljningslöst och utan eftertanke.
 
Som rasist, nazist, antirasist, främlingsfientlig, homofog, islamofog mm.
 
Ingen vettig människa tycks bry sig längre när dessa slagord viner genom
luften, ofta utan samband med något vettigt.
 
OCH SÅ TYCKS DÅ BARNFATTIGDOMEN HA BLIVIT ETT AV DESSA SLAGORD,
SOM ALLTEFTER DE ANVÄNDS FEL FÖRLORAR I VÄRDE.
 
Om det nu finns barnfattigdom, och det tycks det finnas, är den för viktig för att behandlas
oseriöst, vare sig det rör sig om relativ eller absolut barnfattigdom.
 
Om man själv kan påverka en viss omständighet, men väljer att inte göra det, utan i stället
väljer att beskylla andra för att inte påverka det man själv kan påverka, då kan det bli fel.
 
Vänsterkommunisten Ida Legnemark tycks ha valt vägen att beskylla andra för att inte
påverka det man kan påverka, i stället för att själv påverka det man själv kan påverka.
 
Detta kan man ta del av i ett debattinlägg i Borås Tidning idag.
 
För att kunna föra denna debatt på ett vettigt sätt måste man, enligt min bestämda me-
ning, tydliggöra (usch vilket ord) innebörden och avsikten med:
 
- relativ barnfattigdom
- absolut barnfattigdom
- skälig levnadsstandard
- försörjningstöd
 
Ide Legmemark tycks föra debatten som om dessa saker inte måste relateras till varandra. BT
ledarredaktion gör ett gott fösök att ställa detta till rätta i sitt svar, men det finns mycket att till-
lägga, mycket som rör Ida Legnemarks område och som hon kan arbeta för att påverka.
 
Argumenten tycks leda i den riktningen att avsaknad av "jacka, frukost och middag" är ett kri-
terie huruvida barnfattigdom råder eller inte.
 
Redan här hamnar man fel.
 
Om en sammantaget "rik" familj väljer att köpa två dyra bilar, så att pengarna inte räcker
fullt ut till "jacka, frukost och middag" till barnet kan detta aldrig karakteriseras som barn-
fattigdom.
 
DETTA KAN BARA BESKRIVAS I TERMER SOM ANSVARSLÖSA FÖRÄLDRAR OCH DET
KAN ALDRIG, OCH KOMMER ALDRIG , ATT KUNNA PÅVERKAS I TERMER AV BARNFAT-
TIGDOM.
 
Inser man detta och rättar sig därefter hamnar man i den slutsatsen att barnfattigdom gäller sådana
familjer, där den relativa fattigdomen sett till familjen i sin helhet,råder jämfört med andra familjer.
 
Och det är då det blir problem, och det märks tydlig i argumentationen och BT svar.
 
Att blanda in arbetslösheten i detta, på sätt som sker, är inget annat än en ren schimär.
 
Det finns många arbetslösa i många familjer, som medför att familjen sammantaget
skapar "barnfattigdom" men det finns också många arbetslösa i många familjer som
medför att familjen INTE sammantaget skapar "barnfattigdom"
 
Varsamhet med orden, sa Bill
Försök vara logisk, sa Bull
 
Den stora "bristen" i argumentationen framträder när Ida Legemark skriver:
 
"Problemet är snarare arbetslösheten, där vi rödgröna växlar bidrag mot lön, där per-
soner med försörjningsstöd erbjuds en riktig anställning".
 
Här blir det helt fel i grunden.
 
Politiker kan aldrig någonsin växla bidrag mot lön, möjligen kan man växla bidrag mot
en lön som är ett offentlig bidrag (stödjobb), alltså bidrag som bidrag.
 
Jobb skapas på andra sätt, genom samspel mellan efterfrågan och utbud, och här kan politiker
göra mycket genom att skapa gynnsamma förutsättningar.
 
Formuleringen visar var det är Ida Legnemark, och andra politiker i kommunen, kan påverka det
de kallar "barnfattigdom".
 
"Barnfattigdomen" är inte per defintion kopplad till huruvida arbetslöshet föreligger eller
inte, huruvida försörjningsstöd utgår eller inte.
 
Och det är just här påverkan kan ske, men på rätt sätt.
 
Arbete med höga löner kan undanröja "barnfattigdom" medan arbete med låg lön kan per-
manenta "barnfattigdom".
 
På samma sätt medför lågt försörjningsstöd "barnfattigdom" medan försörjningsstöd på
högre nivåer minskar risken för "barnfattigdom".
 
Detta bör Ida Legnemark fokusera sig på, för a kassan och sjukfösäkringen är inget som kan på-'
verkas lokalt.
 
Men det kan däremot nivån på försörjningsstöden. Även om det finns centrala riktlinjer
är det fullt möjligt för kommunen att lägga sig på högre nivåer.'
 
Men bara om man vill få bort den relativa "barnfattigdomen".
 
Vill man inte ha bort den relativa barnfattigdomen arbetar man självklart lokalt för att alla försörjningsstöd ska vara så låga, att de medför "barnfattigdom" i aktuella familjer.
 
OCH  SÅ  SKYLLER  MAN PÅ  ANDRA
 
Att påverka det man kan påverka i stället för att försöka påverka det man inte kan påverka brukar
vara en god taktik, och leder oftare till framgång än motsatt taktik.
 
SÅ LÄNGE MAN TOLKAR SKÄLIG LEVNADSSTANDARD PÅ DET SÄTTET ATT MAN SÄT-
TER NIVÅN PÅ FÖRSÖRJNINGSSTÖDET SÅ ATT MAN SJÄLV MEDVERKAR TILL ATT
BARNFATTIGDOM SKAPAS, BÖR MAN AVSTÅ ATT KRÄVA INSATSER AV ANDRA.
 
Nu kan ju för all del Ida Legnemark inte själv styra detta inom kommunen, men det finns inget i in-
lägget som antyder att hon arbetar för att försörjningsstödet ska läggas på nivåer som motverkar
barnfattigdom.
 
Kanske lokala moderata politiker arbetar för högre försörjningsstöd, som ger lägre "barnfattig-
dom".
 
Det bör de ju göra, så ansvarsfulla som de är, de tar ju ansvar för landet.
 
 
Vi  har mycket gemensamt
men inte är det varsamhet med orden
AE
 
 
 
 
 
 
 
 

ÄR FREDRIK REINFELDT EN VÄRDIG STATSMINISTER

Makten framför allt
 
Mycket har sagts om Fredrik Reinfeldts uttalande om särintresset Försvaret.
 
Som ytterst ansvarig skickar han ut unga män i världen för att kämpa
för detta särintresse.
 
EN DEL AV DEM DÖR FÖR SIN GLÖD FÖR DETTA SÄRINTRESSE, EN
DEL KOMMAR BARA HEM SKADADE FÖR SIN GLÖD FÖR SITT SÄRIN-
TRESSE.
 
När man uttrycker sig på detta extremt omdömeslösa och ansvarslösa sätt är
det lätt att definiera det verkliga särintresset.
 
DET FINNS INGET STÖRRE SÄRINTRESSE I LANDET ÄN DET SÄRINTRESSE
FREDRIK REINFELDT VISAR I SIN AMBITION ATT UTÖVA MAKT.
 
Johanne Hildebrandt skriver en ledare om detta i SvD idag och den är faktiskt
ganska tydlig i sin kritik.
 
Mot bakgrund av det förakt Fredrik Reinfeldt visar för de unga män som dör och
blir skadade i detta särintresse ställer hon frågan:
 
ÄR EN SÅDAN MAN VÄRDIG ATT HA NÅGON MAKT ÖVERHUVIDTAGET.
 
Hon ger inget svar, men bara genom att ställa frågan får man en fingervisning
om vad hon tycker.
 
Detta är utifrån hans förakt för döda och skadade soldater.
 
MEN FREDRIK REINFELDT FÖRAKT FÖR ANDRA STRÄCKER SIG LÄNGRE,
MYCKET MYCKET LÄNGRE, ALLTFÖR LÅNGT FÖR ATT HAN SKA VARA
VÄRDIG ATT INNEHA NÅGON MAKT ÖVERHUVUDTAGET.
 
De flesta av oss svenskar tror på den så kallade svenska modellen, även om defini-
tionen kan vara lite vag i sina konturer.
 
ALLA DESSA SVENSKAR, EN MAJORITET AV BEFOLKNINGEN, AVFÄRDAR
FREDRIK REINFELDT FÖRAKTFULLT SOM
 
M E N T A L T   H A N D I K A P P A DE
 
Hilter avfärdade också många som mentalt handikappade.
 
MÄN SOM UTTRYCKER DET FÖRAKTET FÖR ANDRA KAN ALDRIG I ETT CIVI-
LISERAT LAND VARA VÄRDIGA ATT INNEHA NÅGON MAKT ÖVERHUVUDTAHET.
 
 
Som statschef är det statsministerns skyldighetet att företräda alla medborgare. Om man
undantar en viss grupp och säger sig inte vilja ta i den med tång, samtidigt som man un-
blåser förföljelse, mobbning, misshandel, skadegörelse mm, mot samma grupp, visar man
egenskaper, som tydligt visar.
 
ATT MAN INTE ÄR VÄRDIG ATT INNEHA DEN MAKT SOM STIPULERAR ATT MAN
FÖRETRÄDER ALLA I ETT LAND.
 
Sverige har västvärldens största förföljelser av judar och detta har väckt internationell upp-
märksamhet, negativ sådan, mycket negativ sådan.
 
De som kunnat göra något åt detta har passivt åsett detta, och genom tystnad gett sitt sam-
tycke. Genom detta tysta samförstånd har man underblåst dessa förföljelser. Ett skäl till
detta tycks ha varit att låta antisemiter sprida ut sig som en varböld i Malmö och jaga iväg
alla judar.
 
Även Hitler underblåste förföljelser mot judar.
 
ALLA MÅN, SOM AKTIVT ELLER PASSIVT GÖR SIG SIG SKYLDIGA TILL FÖRFÖL-
JERSER AV EN VISS FOLKGRUPP BORDE PER AUTOMATIK VARA UTRÄKNADE
NÄR DET GÄLLER ATT INNEHA SÅDAN MAKT SOM BYGGER PÅ OCH FÖRUT-
SÄTTER ELEMENTÄR VÄRDIGHET, OCH ANSTÄNDIGHET.
 
Så är det inte i Sverige i dag, år 2013.
 
Här tycks makten innehas av en man som i många avseenden inte tycks ha den vär-
dighet som krävs för att inneha makten.
 
 
En värdighet sitter vare sig i musklerna
eller i föraktet för andra människor
AE
 
 
 
 
 

DISKRIMINERING PÅ ARBETSMARKNADEN

Bevis läggs till bevis
 
När någonting spårat ur kan man ju välja alternativa vägar, antingen se
till att man kommer på rätt spår, eller också:
 
Få andra att tro att man inte spårat ur.
Att våra politiker med sina "oberoende" myndigheter arbetar enligt den
senare strategin är lite väl tydligt.
 
Ny tycks man ha fått upp ögonen får att alltfler inser att flyktingpolitiken have-
rerat och spårat ur.
 
I stället för att hamna på rätt spår i detta läge försöker man nu manipulera
oss att tro att det felaktiga spåret är rätt.
 
Nu har man då uppdragit åt den "oberonde" myndigheten SCB att sprida statistik
över vilka som blir nyanställda på den svenska arbetsmarknaden.
 
MAN KOMMER DÅ FRAM TILL ATT 7 AV 10 ARBETSPLATSER BESÄTTS
AV UTRIKESFÖDDA, OCH DETTA GÄLLER FRÄMST INOM RESTAURANG-
BRANSCHEN.
 
Men man "glömmer" bort att tala om varför det är så, om det nu är så.
 
Och det finns en enkel förklaring till att det är så, om det är så.
 
Undertecknad har en hyfsad koll på vad som händer i detta avseende, och det
är möjlig lätt att förklara varför det är så, om det är så.
 
Ledande politiker utöver en klar diskriminering mot etniska svenskar i detta
avseendet. För att ge incitament till antställning av just utrikesfödda medges
för arbetsgivare sk "instegsjobb", något som bara utrikesfödda kan ta del av.
 
Detta medför för arbetsgivaren en mycket reducerad kostnad.
 
Detta utnyttjas nu systematiskt främst inom den angivna branschen, invandrare
anställs i allt ökad utsträckning med "instegsjobb".
 
LITE TILLSPETSAD KAN MAN SÄGA ATT DET TILLHÖR UNDANTAG ATT NU EN
INTE UTRIKESFÖDD BLIR ANSTÄLLD INOM BRANSCHEN'
 
Svenskar göre sig ej besvär.
 
Det är närmast överraskande att det bara är "7 av 10".
 
Denna bisarra och svenskfientliga arbetsmarknadspolitik förändras inte i grunden för att
man för fram en och annan utrikesfödd som fått jobb på sedvanligt sätt, vilket då är bra.
 
I stället för att fokusera på att man favoriserar utrikesfödda till vissa arbeten borde
man ägna betydande eftertanke åt en annan sak.
 
VAD ÄR DET FÖR UNDERLIGA MEKANISMER I SAMHÄLLER SOM MEDFÖR ATT VI
MEDBORGARE ACCEPTERAR ATT VÅRA VALDA POLITISKA LEDARE DISKRIMINERAR
OSS ETNISKA SVENSKAR PÅ DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN.
 
Det borde faktiskt vara omöjligt, och är det också på de flesta håll.
 
Vi mottar nu bara CV på arabiska
Räddningstjänsten
AE

VÄLJARNA SES SOM EN DUM FÅRSKOTT

Att anpassa argumenten efter målet
 
Vi är numera så vana vid att politiker ljuger för oss och manipulerar oss att det
knappast är någon som reagerar längre.
 
Däremot förmår man reagera när chefen för Reforminstitutet, Stefan Fölster,
manipulerar oss som om han vore en politiker.
 
I går blev vi delgivna en rapport, som visat att det finns orter och regioner i landet
som har stora problem, utan att det finns invandrare där.
 
Kopplingen till invandrare är helt absurd och det finns inget som helst samband.
 
Är kopplingen omedveten, och byggd på oförstånd, är det en sak, men är kopplingen
medvetet avsedd att missleda oss är det en helt annan sak.
 
Det finns orter och regioner i landet som har mycket stora problem och det bör finnas
en politik, som jämnar ut dessa skillnade, eller varför inte.
 
LÅT HELA LANDET LEVA.
 
Men dessa problem är inte kopplade på något sätt till flyktingpolitik och med denna sam-
manhängande frågor.
 
De orter i glesbygdensom har problem, har dessa problem utan koppling till invandrare.
 
Problemen på dessa orter finns där vare sig det finns invandrare eller inte.
 
PÅ SAMMA SÄTT SOM PROBLEMEN PÅ ORTERNA SKULLE FINNAS OM DET
FINNS  ELLER INTE FINNS ESKIMÅER ELLER KROKIDILER DÄR.
 
Det existerar helt enkelt inget samband.
 
I grunden finns det en omständighet, som gäller just den omständigheten att det här
finns få invandrare. Och denna omständighetet är att invandrarna skyr dessa glesbyg-
der och hellre bosätter sig i Rosengård, Södertälje, Fittja mm mm.
 
Men problemen på aktuella orter uppstår inte til följd av detta utan uppstår till följd av
avfolkning, där ett steg ger upphov till ett steg i ett ständigt ekorrhjul
 
Affärer flyttar, service läggs ner, unga flyttar, och så läggs skolor ner.
 
Kvar blir många äldre, många arbetslösa och ett allt mindre skatteunderlag.
 
Självklart blir det problem, och dessa bör lösas, men de har inget med invandrare att
göra, lika lite som det har med krokodiler att göra, de finns ju inte heller på dessa orter.
 
Vissa kriterier har använs för att definiera ett problemområde, bland annat fallande bo-
stadspriser.
 
Det är självklart att bostadspriserna faller med den bild som skissas ovan, men
detta har inget att göra med huruvida det finns nvandrare eller inte på orten.
 
Det behövs ingen Srefan Fölster eller något Reforminstitut för att komma fram till att
Södertälje, Rosengård rymmer andra och större problem än kanske Forshaga, som
nämnts i sammhanget.
 
Men formulerar man kriterierna rätt för att definiera ett visst problem, kan man
nå hur långt som helst.
 
En bra kriterie är då:
 
Om en ort heter Forshaga, och det inte finns några invandrare där, och om bo-
stadspriserna faller när folk flyttar ut.
 
JA. DÅ ÄR DET ETT PROBLEMOMRÅDE, MYCKET VÄRRE ÄN SÖDERTÄLE
OCH ROSENGÅRD MM.
 
Det finns problem med reginalpolitiken. stora och allvarliga problem, men de är uppen-
bart för stora och allvarliga, för att kunna överlåtas till vissa.
 
SÅSOM STEFAN FÖLSTER OCH REFORMINSTITUTET.
 
Men Fredrik Reinfeldt, mannen med ansvar, gnuggar säkert händerna, när han
får hjälp med att sprida denna typ av dravel.
 
 
Reforminstitutet vill jag bli chef för,
det passar mig nog bra
AE
 
 
 
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfule, kraftfule och mentalt handikappade statsminister hälsar de flesta
av Er välkomna till den ny dag.
 
Tyvärr måste jag erkänna att jag idag känner mig besviken, och jag känner mig
besviken på mine gode vän och vapendragare Ilmar Repalu.
 
Vi har under många år samarbetat för att kunna bygga upp en tvåstatslösning i
Reginonen, där palestinier ska ges en egen fristad, och när vi närmar oss detta
mål sviker Ilmar mig på det allra gruvligaste.
 
Jag har under alla dessa år också genom absolut tystnad samtyckt till att Väst-
världens mest omfattande judeförföljelse sker i just Malmö. Man kan ju nu ställa
frågan om denna ansvarsfulla förföljelse kan fortsätta som tidigare
 
Påverkade av SD framgångar har jag gett Thomas Billströn order att låtsassom om vi
svängt vad gäller flyktingpolitiken.
 
Även om vi för syns skull måste låtsas genomföra vissa kosmetiska förändringar,
kommer jag aldrig att schackra med de Nya Moderaternas övergripande mål.
 
All svenska kultur måste bort.
 
Olika moderata kommunpoltiker hakar nu på denna fiktiva inställning och tycks inte
ha förstått vad det gäller.
 
Björn Scharström i Vallentuna tycks nu tro att han får säga vad som helst. I ett debatt.-
inlägg för han nu fram att man kan hjälpa fler flyktingar på plats till samma kostnad. Han me-
nar också att nuvarande flyktingpolitik inte är något annat än ren stöld från skattebeta-
arna.
 
Vi överväger nu alla utesluta Björn ur partiet till följd av detta, denna typ av vanföreställ-
ningar ryms inte inom partiet. Flyktingpolitiken syftar inte till att hjälpa flyktingar, den syf-
tar till att stjälpa svenskar, och då får det kosta vad som behövs,
 
Och att vi skulle stjäla från skattebetalarna är väl ändå som att slå in öppna dörrar, har
de förresten något kvar att stjäla, det trodde jag var omvandlat till starka offentliga finan-
ser.
 
Vår framgångsrika privatisering av Apoteksbolaget tycks nu ha blivit mer framgångsrik än
vad vi vågade hoppas. Viktig cancermedecin köps nu ut från apoteken av ´bolaget Pharmera
för att säljas till Tyskland. Visserligen blir svenska patienter utan medecin, och visserligen är
det olagligt, men det är av underordnad betydelse.
 
Det som betyder något är att en avknoppning kan genomföras ansvarsfullt och att tillväxten
ökar genom den olagliga exporten till Tyskland.
 
Men även med hänsyn till KD opionsläge måste vi ligga lågt i denna fråga, då den ansvarige
för Pharmeras olagliga plundring av apoteken är en ansvarsfull och värdegrundad kristdemokrat
vid namn Sverker Littorin.
 
Får väljarna reda på vad han håller på med kanske man inser vad som ryms inom KD och
det får inte ske till något pris.
 
Vi har gett instruktioner till SCB att redovisa statistik som styrker de felaktigheter vi hävdar,
och det visar sig nu att SCB insett vem som tillsätter generaldirektörer.
 
Under gårdagen lämnade SCB statistik, som visar att fler utrikesfödda än svenskar får anställ-
ning, främt inom restauranger. Till en början ville SCB redovisa detta tillsammans med uppgifter
att detta är kopplat till det svenskfientliga projektet"instegsjobb", men det vägrade vi gå med på,
då det alltför tydligt skulle framgå hur svenskfientliga vi i grunden är.
 
Vi får också god draghjälp av Stefan Fölster som nu redovisar att det finns orter i glesbygder
som inte har några invandrare. Vi trodde inte att representanter för näringslivet kunde komma
på iden att redovisa lika manipulerande uppgifter som vi politiker, men uppgifter gör nu gällande
att Fölster överväger att inleda en politisk karrär, och vad kan då vara en bättre början än att
ljuga och manipulera sannïngen.
 
Och med detta önskar Er ansvarsfule statsminister de flesta av Er en fortsatt trevlig dag.
 
AE
 

MODERAT REVANSCH I AGENDA

Men det satt verkligen långt inne
 
Och det tog verkligen lång tid, alldelses på tok för lång tid.
 
ATT DEN STÖRSTA JORDBÄVNINGEN I SVERIGE SKULLE INTRÄFFA I
AGENDA VAR DET NOG INTE MÅNGA SOM TRODDE.
 
Men debatten i Agenda, men Thomas Billström som medverkande, var inget
annat än en regelrätt jordbävning.
 
Att en person, Thomas Billström, från att ha varit så omogen och oseröis,
nu i Agenda kunde framstå som både mogen och seriös, trodde nog många
var en omöjlighet, och dessutom tydlig och rak.
 
Vi kan nu tala om världens åttonde underverk, moderater, som i vart fall i retoriken
så här långt framstår som hyggligt vettiga när det gäller flyktingpolitiken.
 
Det var bara några år sedan Thomas Billström stod i riksdagen och på fullt allvar
menade att det bra bra att det drällde in somalier och iraqier i landet för vi behövde
IT tekniker från Indien.
 
Och nu en formidabel omsvängning i Agenda, nu är man faktiskt både tydlig och seriös.
Representerar Billström moderaterna fullt ut kan detta komma att medföra en mycket
viktig och omfattande kursändring till det bättre.
 
Och var i hela fridens namn tog åt Agenda ??
 
Här släpper man in kommunralråd som får tala om hur verkligheten ser ut, en klar
genomklappning. Här ges tid att dessa fick uttrycka sig rättframt och ärligt om hur
verkligheten ter sig ute i kommunerna, en omöjlighet för bara en dag sedan.
 
Mest troligt är nu att Eva Hamilton rapporteras ha fått stroke, för detta kan hon säkert
inte klara av, en nýanserad debatt i Tv rörande flyktingpolitiken.
 
Till och med Migrationsverkets chef har gått överstyr, nu får man höra att allt inte är bra
där heller och att det fordras förändringar.
 
För bara en månad sedan var alla dessa herrar väldigt tydliga, men på ett annat sätt. Då
skulle alla andra länder i EU ta emot fler flyktingar, så att de kom upp i Sveriges nivå.
 
Nu låter det annorlunda.
 
Nu ska man se över volymerna och mellan raderna kan man tyda att det nu är Sverige som
ska anpassa sig.
 
Vi ska, om möjligt är bäst tillägga, röra oss i riktning mot övriga länder när det gäller
volymer.
 
DET SOM LÄT SIG SÄGAS I AGENDA VAR INGET ANNANT ÄN EN REN JORDBÄVNING
INOM FLYKTINGPOLITIKEN.
 
Följs detta nu upp inom politiken, på det sätt man fick intryck av, finns det förutsättningar att
det i vart fall inte lika fort blir så mycker värre som det nu blir hela tiden.
 
En fjäder i hatten för Thomas Billström, nu återstår bara att ord inte bara förblir ord.
 
Och så återstår en annan sak,  minst lika viktig.
 
Ytterligare en arbetsgrupp tillsätts som ser över möjligheten att vi gör oss av med allt
det kriminella slödder som hitintills gravt missbrukat Sveriges alltför generösa, eller
varför inte dumma och naiva, flyktingpolitik.
 
Men tog det första steget i rättning riktning 25 år, så tar väl nästa steg i riktning ytterligare
25 år.
 
Ser man på, även en blind höna
kan tydligen hitta ett korn
AE
 
 
 
 
 
 
 

STATSBIDRAG FÖR TORTYR I TORTYRKÄLLARE

Eliten visar sin rätta sida
 
Att samhället är uppdelat i olika skikt är något vi än i dag bär med oss från
det förgångna.
 
En del är bättre än andra, många är sämre än andra.
 
De som är bättre än andra tillhör den så kallade eliten och tillhör den grupp
som i vúxen ålder hävdar att "alla är lika" och "ingen få vara utanför". Det har
eliten fått lära sig säga, för att ingen alltför tydligt ska förstå att de anser sig
tillhöra eliten och är bättre än andra.
 
För att fostras i den andan, som gör att de förstår att de är bättre än andra
placeras många av dessa små broliers på olika internet, där de  år efter
år matas med indoktinering som medför att de får en självdestruktiv bild av
sig själva.
 
Så att de sedan kan besätta ledande poster inom politik och industri och hyckla
om att alla är lika.
 
För att ingen ska få veta hur denna fostran går till avskärmas dessa internat från
verkligheten och ingen tillåts få veta vad som händer.
 
Från kalla kriget erfar vi att det fanns tortyrkammare i Kreml, där man tvingade
fram beteenden och erkännanden genom tortyr.
 
Även i förutvarande Sovjetunionen skedde denna tortyr antngen direkt av eliten eller
av andra på elitens uppdrag.
 
Det är inte känt att detta pågår fortfarande i det som nu kallas Ryssland.
 
MEN DÄREMOT ÄR DET KÄNT ATT ELITEN I SVERIGE HAR TORTYRKAMMARE
DÄR DE TORTERAR SINA OFFER FÖR ATT DE SKA AGERA OCH UTTRYCKA
SIG PÅ ETT VISST SÄTT.
 
Dessa tortyrkammare är centraliserade till våra tre internat, där de som är bättre
än andra än i dag anser att de har rätt att tortera andra.
 
Detta sker inte i lönndom, de flesta inblande vet det.
 
Inblandade elever vet det, eleverna omkring dem vet det, och självfallet vet de elever
som blir torterade det, bättre än andra kan man tillägga.
 
Rektorer, lärare och ekonomipersonal vet det, i den mån någon vågar antyda att det före-
kommer blir de avskedade.
 
Politiker i beslutande instanser vet det, en del av dem har själva gått där och torterat
andra.
 
Dessa politiker tycker att tortyr i tortyrkammare är så bra, att dessa anstalter, där man
torterar elever med allas vetskap, skå få statsbidrag, så att de kan fortsätta att tortera
elever även i framtiden.
 
Just nu pågår en rättegång, där ett tortyroffer visar sig så modigt att han anmält sina bödlar.
 
Alla som vetat om vad som skett låtsas nu som om inget hänt och bidragen till tortyr-
anstalterna fortsätter att strömma in från staten så att tortyren av elever kan fortsätta.
 
DETTA ÄR SVERIGE ÅR 2012, INTE SOVETUNIONEN ÅR 1950 UNDER DET KALLA
KRIGET.
 
Och inget ansvar utkrävs och inget tar ansvar.
 
Alla som vet låtsas inte veta.
 
Ska Sverige som nation ha några som helst förutsättningar att framstå som ett civili-
serat land bör denna tortyr i källare, som utgör rena tortyrkällare, stoppas omedelbart.
 
Som ett första steg bör alla offentliga bidrag till dessa tortyrkammare omedelbart stoppas och
de rektor som är ansvariga för detta, men inget låtsas veta, bör omgående ställas inför rätta.
 
Vi andra, som inte tillhör den elit, som anser det acceptabelt att tortera andra, bör ägna
en viss eftertanke att detta är den elit som i ett senare skede av sitt liv bekläder landets
högsta ämbeten och då ägnar mycket möda åt att tala om för oss att alla är lika, så att
de själva kan fortsätta leva ett priviligerat liv på andras bekostnad.
 
Och dela ut skattemedel till likasinnade yngre, som i sin tur torterar andra yngre.
 
Det är helt enkelt en skam utan like att detta kan fortsätta år efter år med full vetskap hos dem
som har det yttersta ansvaret.
 
HELT ENKELT SYNNERLIGEN BEKLÄMMANDE.
 
Men det är klart, ett tortyroffer i en källare kan  ju knappast hävdas vara i "utanförskap", veder-
börande är ju i allra högsta grad "innanför".
 
Så varför bry sig om dessa tortyroffer.
 
 
Svenska Staten finansierar
tortyrkammare
AE
 
 
 
 
 
 

ORSAKEN TILL POLITISKA KRISER ?

Studier och förklaringsmodeller
 
Väl känt är att kriser numera avlöser varandra, inget tycks hjälpa, kris kommer
på kris.
 
Och den ena krisen tycks värre än den andra.
 
Många möten, stora viktiga beslut, men inget hjälper, eller också blir mycket än
värre.
 
Många kritiker/bedömare hävdar faktiskt att många beslut rörande olika
kriser bidragit till att kriser förvärrats.
 
Det finns nu forskning och studier, som visar varför det kan bli på det sättet.
 
Att en kris blir värre när stora ledare fattar beslut om hur en kris ska lind-
ras.
 
SvD har idag en ledare om detta idag och den är intressant.
 
Vi har alla sett hur olika politiker på morgontimmarrna bedyrat att man efter en
nattmangling löst alla problem och att allt ska bli bättre.
 
Som sedan ändå blir värre.
 
Resultateten tycks hänga samman med något så enkelt som att man behöver sova.
Om man inte sover uppstår effekter, som förklarar varför det blir som det blir.
 
Studierna visar att avsaknaden av sömn och beslut i samband med detta bidragit
till kriserna.
 
Sömnlöshet i samband med nattmangling ger samma effekter som om man är berusad,
man blir lite groggy, det vet ju vi andra sedan länge.
 
Dessutom frestas man , precis som när man är berusad, att bortse från olika risker och
chansa för mycket.
 
Dessa världens stora ledare försätter alltså världen i vanmakt bara för att de inte har vett
att förlägga viktiga möten till tider, då kan kan agera som om de vore nyktra.
 
Och de tycks stolta med att försätta världen i vanmakt genom att fatta fel beslut sent på
nattkröken.
 
Men detta är den snälla förklaringsmodellen.
 
FORSKNINGEN GER INTE BELÄGG FÖR ATT SAMMA LEDARE INTE SKULLE FÖR-
SÄTTA VÄRLDEN I VANMAKT OM DE FATTADE BESLUT NÄR DE ÄR UTVILADE.
 
Verkar lida av ständig sömnbrist ?
AE
 
 
 
 

POLITIK TYCKS STYRAS AV FUNKTINELL DUMHET

Politikens mål är att utveckla dumhet
 
Det är ju väl känt hur statsminsterns personligen ser på medborgare i det land
han är statschef för.
 
I sitt manifest skrev han klart och tydligt att de flesta svenskar är mentalt
handikappade.
 
Till grund för denna bedömning, att vara mentalt handikappad, låg Fredrik Rein-
felts personliga kraftiga antipati för den svenska modellen.
 
De som tycke att den svenska modellen var bra, de var mentalt handikap-
pade, de som ansåg att den svenska modellen var fel, som Fredrik Reinfeldt
själv uppgav sig tycka, var då inte mentalt handikappade.
 
I stället var man så ansvarsfulla att man ansåg sig kunna ta ansvar för de andra
mentalt handikappade.
 
Det finns nu forskning, som gör det lättare att förstå, hur en politiker kan komma fram
till sådana ståndpunkter, och framför allt torgföra dem.
 
Att de som har avvikande uppfattningar i en viss fråga är mentalt handikappade.
 
VISST BORDE DET VARA SVÅRT ATT TORGFÖRA EN SÅDAN FRÅGA ?
 
Forskare har nu etablerat en teroi, som de benämner funktionell dumhet. Denna ut-
vecklas i organisationer, inom företag och inom politiken, när man har som mål att få
andra att tycka på ett visst sätt.
 
Forskarna menar att ett visst mått av funktionell dumhet kan vara nyttig, då den
smörjer processen.
 
Det blir lättare om alla tycker likadant, och framför allt om de tycker rätt, och då defi-
nieras rätt utifrån vad politikern (motsv) anser vara rätt.
 
För att åstadkomma denna , delvis nyttiga funktionella dumhet, ingjuter ledare/
politiker lite dumhet i sin personal/väljare för att det ska fungera bättre.
 
Forskarna har i samband med denna forskning också komma fram till ett annat resultat.
 
Ju mer funktionell dumhet ledaren/forskaren ingjutit i sig själv, desta mer funktionell
dumhet kan vederbörande ingjuta i sin personal/väljare.
 
Hade möjligen forskarna Fredrik Reinfeldt och "jag tar ansvar" i åtanke ?
 
 
Säte för funktionell dumhet ?
AE
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfule, kraftfule och mentalt handikappade statsminister hälsar de flesta
av Er välkomna till en ny dag.
 
Dagens stora händelse är ju den väljarundersökning, som presenteras av DN/
Ispos. Undersökningen bekräftar att både Centerpartiet och KD nu stadigt ligger
under 4 % spärren. Detta får stora återverkningar på den politik vi måste driva.
 
För att kunna locka tjuvjägare till att rösta på Centerpartiet lät vi partiet falla till
föga för jägarnas krav och särintresse, Till en början låter vid det stanna vid att
man skjuter 16 vargar, men räcker inte detta för att få Centerpartiet på fötter
kommer vi att säga till Naturvårsverket att alla vargar ska skjutas.
 
Vi har också våren 2014 på oss innan valet. Har då inte vargslakten gett resultat
kommer vi att ge immunitet åt alla tjuvjägare, som skjutar alla björnar i sitt ide.
 
Räcker inte detta för att få tjuvjägare att rösta på centerpartiet vet jag inte vad vi ska
ta oss till.
 
Det är ju ingen hemlighet att vi vill bli av med landets ÖB, och som jag tidigare sagt
lät vi åklagaren förstå att vi ville bli av med honom. Många blev då naturligstvis över-
raskade i går, när åklagaren meddelade att det inte blev någon förundersökning. Allt
detta ansvarsfulla agerande bottnar i att vi kom till insikt om att en förundersökning
kunde komma att drabba även försvarsministern. Denne har ju hållt med ÖB i dennes
uttalande, visserligen påstod hon tvärtom dagen därpå, men ändå, så vi valde att
låta Tomas Lindstrand nu i stället förstå att en förundersökning inte ska genomföras.
 
Vi får matta ut ÖB på ett annat sätt.
 
SvD hade igår ett inlägg, som vittnar om hur utbredd rasismen är i Sverige. Den där
Tomas Gur skrev ett långt omdömeslöst inlägg om att befolkningen i Sverige skulle
ha någon form av rätt att forma sin kultur itifrån sin historia. Jag förstod inte vad han
menade, men en sak förstår jag.
 
Någon svensk kultur ska inte finnas i Sverige, det står jag som garant för,
 
Invandringspolitiken har tyvärr seglat upp som en viktig fråga, och det tycks som om
alla inte gör som jag säger. Jag har ju sagt att man inte får debattera detta ämne och
ändå gör man det, man kan bli sur för mindre.
 
Det värsta tycks vara att man kopplar det lilla antalet invandrare till andra samhällsom-
råden. Det finns till och med debattörer som är så främlingsfientliga att de på fullt all-'
var menar att invandrares ianspråktagande av sjukvåd och annan välfärd skulle kunna
medföra ett ökat behov inom dessa områden.
 
Den typen av verklighetsbaserade debatter måste vi sätta stopp för , annars vet ingen var
det slutar.
 
I natt vaknade jag av att jag låg och upprepade att "jag tar ansvar för landet", där ser man
vilken färdighet man erhåller vid omfattande övning.
 
Och med detta önskar Er ansvarsfule statsminister de flesta av Er en fortsatt trevlig dag
 
AE

CENTERPARTIET, DET OMÄNSKLIGA PARTIET

Ett oanständigt parti
 
Att det finns få centerpartiser kvar ska man tydligen vara glad över.
 
MEN DE SOM FINNS KVAR ÄR TYVÄRR ETTER VÄRRE, MAN TRODDE INTE'
ATT DEN HÄR TYPEN AV VARELSER FANNS I ETT CIVILISERAT SAMHÄLLE.
 
Nu ska dagsifröken Annie Lööf få partiet att framstå som mänskligare, men det lär
nog vara en omöjlighet.
 
Såvitt partiet inte skaffar sig nya medlemmar, men det verkasr inte sannolikt,
man tycks redan ha lagt beslag på alla dumskallar och oanständiga barbarer.
 
Vargfrågan kan man diskutera från olika perspektiv, den kan framstå som en kompli-
cerad fråga.
 
Men inte för de barbariska idioter som tycks utgöra medlemmar i centerpartiet.
 
När den första vargen sköts var dessa totalt idiotiska barbarer i centerpartiet samlade
på centerns kommundagar.
 
När nyheten spreds om att den första vargen var skjuten applåderade dessa
oanständigt barbariska idioter.
 
Centerpariet tycks leva totalt i det blå.
 
Det måste väl ändå vara en total omöjlighet att sådana barbariska idioter, som
tycks finnas i centerpartiet, skulle kunna föra en mänsklig politik.
 
För att kunna föra en mänsklig politik bör det vara en grundförutsättning att man är
mänsklig, och det är defintivt inte dessa barbariska omänskliga varelser.
 
APPLÅDERA NÄR DEN FÖRSTA VARGEN BLIR SKJUTEN.
 
Och dessa barbariska idioter sitter i regeringen och har ett medinflytande i viktiga
frågor.
 
Det är inte bara centerpartiet det är fel på.
 
Det är också fel på många väljare som röster på dessa barbariska oanständiga varel-
ser.
 
Som om det inte skulle räcka med månggifte.
 
Har man som främsta mål att skapa så stora motsättningar i landet som möjligt och att
få väljare att hata politiker, då ska man applådera när den första vargen skjuts.
 
Och det gjorde den samlade centerrörelsen
 
 
Om det nu ska vara skottpengar på någon,
så finns det värre rovdjur än vargen
AE
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDT EN HYCKLARE ?

Vägs ände tycks nu vara nådd
 
Och vad händer då när man när vägs ände, och inte kan fortsätta, vägen tar
ju slut.
 
Är omständigheterna gynnsamma kan man vända och fara tillbaka, är de
ogynnsamma finns ingen vändplats och man blir stående.
 
MODERATERNA TYCKS NU VARA VID VÄGS ÄNDE I INVANDRINGSPOLI-
TIKEN.
 
Utan visioner, utan moral, utan etiska regler, enbart styrda av skoningslös oan-
ständighet, har man nu kommit fram till ett antal omständigheter, som man borde
ha kommit fram till långt tidigare.
 
- huvuddelen av landets invånara är kritiska till antalet invandrare och förespråkar
  ett färre antal
- minst 1/3 av moderata lokalpolitiker är ÖPPET kritiSKA till partiets hållning och menar
  att utvecklingen är ohållbar
- allt fler erkänner nu ÖPPET att den allför stora invandringen får negativa konsekvenser
  på utbildning, tillväxt, kriminalitet, välfärd mm
 
OCH NU HAR ALLTSÅ DE NYA MODERATERNA DRABBATS AV EN PLÖTSLIG
INSIKT.
 
Man har drabbats av samma insikt många haft sedan länge, men när man inte själv
hade insikten, kallade man dem med insikt för främlingsfientliga och rasister.
 
Nu är man själv där, man erkänner ÖPPET att invandringen måste minska, ATT den nu-
varande nivån inte är hållbar.
 
Man tillsätter då en arbetsgrupp med Tomas Billström som ordförande.
 
MED DET KLART UTTALADE MÅLET ATT KOMMA MED FÖRSLAG SOM KAN MED-
FÖRA ATT INVANDRINGEN KAN MINSKA SÅ ATT DEN BLIR HÅLLBAR.
 
Det är mindre sannolikt att denna plötsliga insikt är en plötslig insikt, många uttalanden
tidigare tyder på att man insett långt tidigare att allt varit ohållbart.
 
Det finns utifrån den extrema omsvängningen enbart två förklaringsmodeller:
 
1)  Den ena är att ledande moderater är så urbota korkade att de tidigare inte haft den
     insikt de borde ha haft och som många andra haft, men som de själva nu ändå fått
 
2) Den andra är att man haft insikten men gjort sig skyldig till histiorens största hyck-
    leri med åtföljande katastrofala oreparabla skador på det svenska samhället
 
Det är ju upp till envar att bedöma vilket alternativ som är mest sannolikt, men det finns de
som tycker att inget av alternativen är meriterande för ett regeringsinnehav.
 
Logiskt och moraliskt uppstår nu ett dilemma, men detta kommer med all säkerhet att lösas
med ett antal floskler.
 
Dilemmat är ju att just SD länge påstått att invandringen är för hög och att nivån är ohållbar.
Just för detta har de beskyllts för att vara rasister, nazister mm, you name it.
 
Den något egendomliga slutsatsen blir då följande:
 
INSER MAN PÅ ETT TIDIGT STADIUM ATT NÅGOT ÄR OHÅLLBART ÄR MAN RASIST,
MEN INSER MAN ETT LÅNGT TIDIGARE SATIUM, KANSKE FÖR SENT, ATT NÅGOT
ÄR OHÅLLBART, DÅ ÄR MAN INTE RASIST.
 
Man tar i stället ansvar för landet.
 
Ta till sig det en som kan.
 
NÄSTA LOGISKA STEG I DENNA OLOGISKA UTVECKLIG BLIR VÄL ATT FREDRIK
REINFELDT INTE TAR I SIG SJÄLV MED TÅNG.
 
För med den oanståndighet han nu ger uttryck för framstår det som motiverat.
 
 
 
Kan man bli annat än uppgiven
AE
 
 
 
 
 

SvD OCH INVANDRING

Migration  och  kultur
 
Vi minns alla vår ansvarsfulle statsminister, som hävade att vår egen kultur är
betydelselös, och i den mån den finns så är den barbarisk och bör ersättas.
 
Kanske inte så välformulerat, om man ska uttrycka sig försiktigt, men vad
annat är att vänta från det hållet.
 
Thomas Gur är en skribent, som till och ifrån skriver i SvD, och han gör det idag,
och hans inlägg gäller just migration och kultur.
 
De som inte annars läser SvD, bör kanske läsa detta.
 
FÖR DET HAN SKRIVER ÄR MYCKER MER VÄLFORMULERAT OCH TÄNKVÄRT
ÄN DET STATSMINISTERN GETT UTTRYCK FÖR.
 
Utifrån den politiska uppfattningen idag kan man nästan säga att Thomas Gur är både
hädisk och svär i kyrkan.
 
Bland annat menar han att det ytterst är invånarna i invandringslandet (Sverige)
som ska bestämma hur kulturen ska formas och vilken identitet vi ska bära.
 
Här blir man ju riktigt upprymd, här man trott att Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin
en gång för alla har rätt att göra oss alla till muslimer.
 
Men Thomas Gur är mer konkret än så.
 
Han skriver att varje lands befolkning har rätt att bestämma vilka migranter som
är mest gagneligt att ta emot och i vilket antal.
 
HERREGUD, HUR VÅGAR HAN, HÄR HAR JU FREDRIK REINFEDLT SAGT ATT VI
SKA HA ÖPPNA GRÄNSER MED FÖLJDEN ATT FOLK DRÄLLER IN.
 
Och så detta, skulle vi, befolkningen, ha rätt att ha uppfattningar om antalet.
 
Ytterst djärvt skrivet, säkert är att Fredrik Reinfeldt just nu håller på att fumla med tången.
för fumla tycks han vara bra på.
 
Thomas Gur skriver vidare att vi, befolkningen, inte Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin, har
rätt att bestämma att migrationen sker i en sådan takt att den inte innebär stora omvälvningar
av den kultur vår historia skapat.
 
När man läst så långt, förstår man att han måste skämta.
 
INTE KAN HAN PÅ FULLT ALLVAR MENA ATT VI, BEFOLKNINGEN, INTE FREDRIK
REINFEDLT OCH MONA SAHLIN, SKULLE HA RÄTT ATT TYCKA ATT VI INTE SKA
BYGGA UPP MUSLIMSKA ENKLAVER I SVERIGE, DÄR MAN GER ENKLAVERNA
SKATTEFRIHET.
 
Nej, Thomas Gur måste vara på skämthumör, så här får man ju inte uttrycka sig, det måste
han ju känna till.
 
Men som underhållning är inslaget läsvärt.
 
 
SvD tar ansvar, idag.
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfule, kraftfule och mentalt handikappade statsminster hälsar det flesta
av Er välkomna till en ny dag.
 
Åklagare Tomas Lindstrand vill jag i dag defintivt inte hälsa välkommen, jag vill inte
ta i honom med tång.
 
Trots att vi låtit förstå vad han bör göra med ÖB har han inte vågat gå vidare med
en förundersökning. Vi kommer dock hitta andra vägar att bli av med honom, men
tiden begränsar oss, då det är lättare att göra sig av med honom när han är sjuk-
skriven.
 
Kanske Försäkringskassan borde kontrollera om han simulerar, det skulle ju kunna
ge en öppning.Även ÖB ska ju stå till arbetsmarknadens förfogande hur sjuk han än
är.
 
Gårdagens präglades annars av Telia, där utredaren kommit fram till att ingenting fun-
gerat någonstans.
 
Vi kommer under dagen att kalla upp honom till Regeringskansliet och framföra en
mycket kraftig reprimang, då det inte var avsikten att utredningen skulle omfatta den
ansvarsfulla Alliansregeringen.
 
Sedan tycks jag personligen vara misstänkliggjord i utredningen, då det framförs att
man inte förestått vem man träffat, inte heller förstått vad man gjort eller hur man gjort
det. Det kan ju finnas risk för att en eller annan drar slutsatsen att detta kan hänga sam-
man med att mitt namn förekommit i ett kundregister hos en prosituerad och att jag inte
dementerat detta.
 
Man kan ju inte heller komma ihåg allt, och det gör vare sig Telia eller jag, i vart fall inte
det vi inte vill komma ihåg.
 
Annie Lööf gör väl ifrån sig under partiets kommundagar. Själv blev jag ordentligt upp-
skrämd när hon hotade dem, som vågade kalla henne kall och hård. Jag trodde ett tag
att hon menade mig, men jag skulle aldrig äventyra allianssamarbetet med att uttrycka
mig på det viset.
 
Annie Lööf tog också upp Telia affären och menade att statliga bolag ska agera som
föredömen. Vi får ta en diskussion med henne om detta, men i nuläget utgår jag ifrån
att detta med föredömen inte gäller även ägarna, för då skulle ju dessa också behöva
bytas ut.
 
Internt tycks vi nu fått problem med vår invandringspolitik, då en och annan moderat
tycks ha kommit underfund med att vår politik inte är hållbar. Vi tillsätter därför en ar-
betsgrupp, som ska hitta lösningar på hur vi kan begränsa invandringen på samma sätt
som sverigedemokraterna, utan att göra på samma sätt som sverigedemokraterna.
 
Den ansvarsfulle Tomas Billström kommer att leda denna grupp och intill dess att vi
hittat en floskel, som visar att vi inte gör som sverigedemokraterna när vi gör som sve-
rigedemokraterna, kommer jag inte att ta i honom med tång.
 
Jag tar ansvar för landet, glöm inte det, Per Schlingerman sa alltid till mig att jag inte
fick glömma ta upp detta.
 
Och med detta önskar Er ansvarsfule statsminister de flesta av Er en fortsatt trevlig dag.
 
 
AE

AFTONBLADET OCH DUMSKALLAR

Dumskallarna i Telia
 
Aftonbladet skriver idag om Telia och är skarpt kritiska.
 
Man menar att antingen är ledningen dumskallar eller extremt giriga.
 
Alternativet "dumskallar" avfärdar man med att en VD i ett börsbolag knappast
kan vara en dumskalle.
 
Har Aftonbladet aldrig träffat en börs VD ??
 
I vart fall ska man nog inte utesluta att förre VD i Telia verkligen var en dumskalle,
en riktig dumskalle.
 
Kan man stå i Tv och 100 gångar babbla om "rättsäkert, rättsäkert" till dess
tittarna somnade, då bör man nog inte utesluta alternativet dumskalle.
 
Särskilt som alla visste att det verkligen inte var rättsäkert, utan helt säkert i högsta
grad både rättsosäkert och olagligt.
 
Man ska inte utesluta det mest sannolika alternativet, dumskalle, av det skälet
att det framstår som mest sannolikt.
 
Inte av något annat skäl heller.
 
 
En fårskalle är en fårskalle
även om han svär mer än bräker
AE

TELIAS VD LJUGER IN I DET SISTA

Ett litet, litet steg är taget
 
Tänk vad världen kan färändras snabbt.
 
Bara för några veckor sedan hetter det hela tiden.
 
Vi har agerat rättssäkert, rättsäkert, rättsäkert --------------------------------
 
Men nu låter det lite annorlunda.
 
Ojojdå, tänkt om vi vetat detta tidigare, tänk vad rätt vi då kunde gjort.
 
Problemet är att ansvariga visste fullt ut både vad de gjort och vad de
borde ha gjort.
 
DÅ DESSA SAKER VAR HELT OFÖRENLIGA VAR MAN TVUNGEN ATT
"RÄTTSÄKERT" LJUGA OM VAD MAN GJORT.
 
En mer oseriös och omdömeslös företagsledare bör nog vara svårt att hitta
blande noterade företag världen över, samma gäller den "rättssäkre" kommu-
nikationsdirektören Ceccilia Edström.
 
Man undrar hur man lyckas hitta personer med sådana egenskaper, man
får hoppas man letat länge.
 
Nu går alltså VD Nyberg, någon som egentligen aldrig borde ha skett.
 
HAN SKULLE INTE BLIVIT VD ÖVERHUVUDTAGET, SOM SAGT, VULGÄR
I MUNNEN, STÖDDIG, LÖGNAKTIG, OMDÖMESLÖS OCH OSERIÖS.
 
Är verkligen inte Telia värt något bättre ??
 
Så tycker då Nyberg att han avgår med flaggan i topp, inte har det mutats heller.
 
Och i samband med denna förnedrande avgång kan han inte avhålla sig från att
ljuga en gång till. Nu får vi veta.
 
Ojojdå vad tråkigt att vi hade med dessa att göra. Vi hade inte en aning om att
vi hade med dessa att göra. Hade vi haft en aning om att bi haft med dessa att
göra att ingat av detta skett.
 
Ojojdå, vilket jämmer och elände, stackars VD, som inte har en aning om vem
bolaget gör affärer med.
 
Sanningen är den rakt motsatta.
 
Telia med dess VD hade inte bara en aning om vem man gjorde affärer med, man
visste med full säkerhet vilka man gjorde affärer med.
 
DET VAR JUST DÄRFÖR MAN LJÖG HELA VÄGEN TILL STUPSTOCKEN.
 
Efter denna, förhoppningsvis tillfälliga, period med en VD som framstår som en ren
gangster, får man hoppas att ägaren tar sig i kragen och tillsätter en anständig VD.
 
För något värre går väl knappast att hitta, får man hoppas i alla fall.
 
Nä, jävla faan, som Nyberg brukar säga, när han inte lyckas hejda sig.
 
 
 
Vad säger det då om Staten ??
Sådan herre, sådan dräng ??
 
AE
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle, kraftfule och mentalt handikappade statsminister önskar de flesta
av Er välkomna till en ny dag.
 
Centerpartiets kommundagar överskuggar mycket dessa dagar och de frågor man
tar upp visar att vi moderater har met gemensamt med centerpartiet än med andra
partier.
 
Centerpartier säger sig nu vilja rasera välfärden och man försöker få förståelse för
detta, genom att hävda att man ansvarsfullt vill anpassa nivåerna i välfärden.
 
Samman ambition gav jag uttryck för i mitt manifest, där målet är att ingen, som inte
är kapitalägare, ska kunna leva över svältgränsen.
 
Även centerpartiet har insett att man måste gå försiktigt fram i denna fråga, men målet
är tydligt och prioriterat.
 
I våra Nordiska grannländer imponeras man ofta av vår politik. Nu senast hävdar ett an-
tal bedömare i Norge att Sverige framstår som en parodi i vissa avssenden, bland annat
vad gäller möjligheterna att debattera vissa frågor.
 
Vi tar tacksamt emot berömmet, men anser att det inte är begränsat till vissa avseenden,
vi hävar att vi är mest framstående i alla avseenden, då vi är världsledande i allt.
 
Vi politiker blir ofta beskyllda för att vara avskärmade från verkligheten men inget kan vara
mer fel. Vi lever våra liv som alla andra, och vi får ständiga bevis på detta. Under gårdagen
gjorde polisen ett besök i en lägenhet i Gävle, troligen tillhörig en allianspolitiker. Här fann
polisen, vad man uppger en mindre zoo. Det fanns ett stort svin, en papegoja, råttor, hundar
leguaner mm.
 
Här ser vi likheterna, i smått som stort, hela Rosenbad kan ses, inte som ett mindre zoo utan
som ett större zoo.
 
Svin har vi fler än vi kan räkna och Rosenbad är fullfjädrat av papegojor som tar ansvar för
landet.
 
Såvisst har vi mer gemensamt än vad som skiljer oss åt.
 
Forskare rapporterar i dagarna om något man kallar funktionell dumhet. och detta återfinner
man i vissa speciella brascher, som konsultbransch, politiker mm. Ofta uppstår denna funk-
tinella dumhet när man försöker genomföra så kallad symbolisk manipulation, som syftar till
attt få andra att tycka, det man vill att de ska tycka.
 
Vi politiker tar gärna till oss detta, då vi själva ser oss som funktionella, och vi visar ständigt
att så är fallet. Mest tydligt framstår detta när vi tar ansvar för landet och då vi, högst ogärna,
tvingas att förklara att vi moderater är bättre än alla andra.
 
Det där med dumhet har vi däremot lite svårare att förstå.
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle statsminister de flesta av Er en fortsatt trevlig dag.
 
AE

RSS 2.0