SOCIALDEMOKRATERNA VILL SLÅ NER SIG SJÄLVA !!

Dags för omprövning inom socialdemokraterna ??
 
I dagens SvD skriver Tove Lifvendahl en insiktsfull ledare under rubriken:
 
EN SOCIALDEMOKRATI SOM SAKNAR SKAM.
 
Tove Lifendahl brukar föra ett lågmält resonemang, som för det mesta övertygar
läsarna, denna ledare kan väl knappast anses utgöra ett undantag:
 
Får man tro ledarskribenten, så saknar socialdemokratin inte bara "skam", man
saknar också överlevnadsstrategier, eller mer konkret uttryckt
 
SOCIALDEMOKRATERNA HAR ÖVERLEVT SIG SJÄLVA OCH DERAS
STRATEGI NU ÄR DÄRFÖR ATT DEMONSTRERA OCH PROSTERA MOT
SIG SJÄLVA.
 
Under helgen kommer vi på många håll få höra tonerna från Internationalen
och Tove Lifvendahl har i ledaren vänligheten att citera några rader av det
vi kommer att få till livs.
 
"BÅDE STAT OCH LAGAR OSS FÖRTRYCKA, VI UNDER SKATTER
DIGNA NER. REGERINGARNA OSS FÖRTRYCKA, SLÅ NER TYRANNERNA
GIV OSS FRED"
 
Här går alltså socialdemokraterna, som nu utgör "staten", ut och sjunger att
man "förtrycker" oss !!!
 
OCH GENOM ATT UTÖVA DETTA FÖRTRYCK MOT OSS, SOM SOCIAL-
DEMOKRATERNA BESKRIVER SIN POLITIK MOT OSS, VILL MAN ALLTSÅ
ATT MAN SKA RÖSTA PÅ DEM 2018 !!!
 
Har vi inte haft nog av förtryck ??
 
Kommer vi också under helgen höra Magdalena Andersson stämma in
i sången:
 
"UNDER SKATTER VI DIGNA NER " ??
 
Folkets jubel lär väl uppstå i Malmö när Stefan Löfven stämmer upp sin stämma:
 
"REGERINGEN OSS FÖRTRYCKA, SLÅ NER OSS TYRANNER, GIV OSS
FRED".
 
En ytterst delikat och intressant fråga blir nu aktuell, och den frågeställningen
bör nog socialdemokraterna ta till sig:
 
HAR SOCIALDEMOKRATERNA ÖVERLEVT SIG SJÄLVA??
 
Om de kommer fram till att de inte överlevt sig själva, bör de kanske byta
strategi och sluta kämpa för att slå ner sig själva.
 
AE
 

POLITISKA DRÖMMAR

I politiken överträffar dikten verkligheten
 
Det märks att vi närmar oss valet i september 2018, drömmarna och fantasierna
är redan i full gång.
 
Borås Tidning har i dag slagit på stort och pejlar stämningen bland lokalt ledande
politiker.
 
Representanter för samtliga partier blir då utfrågade om hur de ser på partiets
möjligheter inför valet.
 
Ulf Olsson (s), Ida Legenmark (v), Tom Andersson (Mp), Kerstin Hermansdson
(c), Morgan Hjalmarsson (L), Falco Guldenpfennig (KD)  och Patric Silverklinga
(Sd) är då rörande överens.
 
SETT TILL DAGENS OPINIONSLÄGE UPPGER SAMTLIGA ATT DERAS
PARTI KOMMER ATT ÖKA I VALET !!
 
I denna illusionsvärld och denna fantasivärld kommer alltså samtliga partier
att öka inför valet, med en och samma befolkningsmängd som väljargrund !!
 
Inte ens ett ökat valdeltagande möjliggör detta. då opinionsläget i dag bygger
på väljarundersökningar.
 
MEN TROTS DETTA SKA ALLTSÅ ALLA PARTIER ÖKA SIN ANDEL AV
VÄLJARNA !!
 
Tala om bristande verklighetsinsikt och att leva i fablernas värld !!
 
Verkligheten ser ju helt annorlunda ut.
 
I VERKLIGHETEN RÅDER ETT "NOLLSUMMESPEL", SKA NÅGON ÖKA
SÅ MÅSTE NÅGON ANNAN MINSKA.
 
Fantasierna kring detta påminner om en undersökning som gjordes inom
bilbranschen för ett antal år sedan.
 
Bakgrunden var då att det rådde en överproduktion inom bilproduktionen i
Europa på ungefär 15 % och företagsledningarna blev då tillfrågade hur de
skulle anpassa sin strategi till denna överkapacitet.
 
NÅGOT ÖVERRASKANDE UPPGAV SAMTLIGA TILLFRÅGADE BILFÖRE-
TAG ATT DE SKULLE ÖKA SIN PRODUKTION MED UNGEFÄR 10 % !!
 
Är det denna strategi politikerna i Borås försöker leva upp till, så lär de knap-
past lyckas.
 
ÄVEN I I ÖVERPRODUKTION KAN BILFÖRETAGEN ÖKA SIN KAPACITET
MEN INTE ENS LOKALPOLITIKERNA I BORÅS KAN "TRYCKA FRAM"
NYA VÄLJARE !!
 
AE

MYNDIGHETSFÖRFALLET

Myndighetssverige förnekar sig inte
 
Det tillhör numera vanligheterna att representanter för myndighetssverige visar
sig vara allt annat än lämpliga representanter för oss medborgare.
 
GRODOR, FÖRNEKELSER OCH RENA LÖGNER FULLSTÄNDIGT VÄLLER
FRAM I EN STRID STRÖM I EN SÅDAN UTSTRÄCKNING ATT MAN KNAP-
PAST REAGERAR LÄNGRE.
 
Men frågan är om inte Försäkringskassan överträffat både sig själva och alla
andra myndigheter ?
 
Nyligen dog en kvinna, 51 år gammal, som ansökt om sjukpenning. Sjukdomen,
för vilken hon sökt sjukpenning ansågs ha varit dödsorsaken.
 
Inte oväntat får Försäkringskassan kritik, välgrundad sådan, för sin bedömning
av fallet.
 
SOM LEKMAN KAN MAN DÅ KANSKE TYCKA ATT ÄR MAN SÅ SJUK ATT
MAN DÖR AV SJUKDOMEN, SÅ KANSKE MAN SKA FÅ SJUKPENNING SÅ
LÄNGE MAN LEVER.
 
Men tjänstemännen på Försäkringskassan är inte "lekmän", de är väldresserade
"hundar", som lärt sig den rätta välgrunden av Husse.
 
OCH ENLIGT DEN RÄTTA VÄRDEGRUNDEN SÅ SKA NUMERA INTE SJUK-
PENNING UTBETALAS.
 
Som svar på kritiken ger då Försäkringskassan följande förklaring till varför
sjukpenning ej godkänts.
 
"ATT MAN DÖR AV EN SJUKDOM BEHÖVER INTE INNEBÄRA ATT MAN
HAR BESTÅENDE NEDSATT ARBETSFÖRMÅGA" !!!!
 
Man kan ha förståelse för att Försäkringskassan missbedömer ett fal. man kan
också ha förståelse för att någon som är sjuk, och senare dör av sjukdomen,
i undantagsfall kan ha en viss arbetsförmåga.
 
MEN MAN KAN INTE HA FÖRSTÅELSE FÖR ATT EN TJÄNSTEMAN
UTTRYCKER SIG PÅ DETTA RÅBARKADE OCH OFÖRSKÄMDA SÄTT
ÖVER EN PERSON SOM DÖTT AV SIN SJUKDOM.
 
I viss mening har ju Försäkringskassan i detta fall i all sin omänsklighet lite
rätt.
 
EN SOM DÖR AV SIN SJUKDOM HAR JU INTE EN BESTÅENDE NEDSATT
ARBETSFÖRMÅGA, EFTER DÖDEN ÄR JU ARBETSFÖRMÅGAN INTE NED-
SATT, DEN ÄR HELT BORTA.
 
Men man kanske inte ska omsätta denna "sanning" i ord, tala är silver och
tiga är guld kanske man skulle lyssna till lite mer.
 
Det börjar bli lite för mycket av denna "vara", att Försäkringskassan och Arbets-
förmedligen uppvisar attityder/värdegrunder, som inte hör hemma i ett civilise-
rat samhälle.
 
DET VAR INTE SÅ LÄNGE SEDAN FÖRSÄKRINGSKASSAN I SAMRÅD MED
ARBETSFÖRMEDLIGEN KRÄVDE ATT EN DÖENDE CANCERSJUK SKUL-
LE SLÄPAS TILL ARBETSFÖRMEDLINGEN FÖR ATT LIGGA, FÖR STÅ
KUNDE VEDERBÖRANDE INTE, TILL ARBETSMARKNADENS FÖRFOGANDE !!
 
Och det är den här typen av beteende/attityder/värdegrunder man anser utgör
grunden för den Humanitära Stormakten,
 
Vi ser också vid sidan av dessa avarter en våldsam stegring av sjuktalen, främst
relaterade till psykiska diagnoser.
 
KANSKE ÄR DET PÅ TIDEN ATT POLITIKERNA ÄNDRAR LITE AV SIN EN-
SIDIGA FOKUSERING PÅ TILLVÄXTTAL OCH ÄGNAR LITE TID OCH OM-
SORG OM MEDBORGARNAS VÄLBEFINNANDE.
 
AE
 
 
 
 
 

BANKERNAS SAMHÄLLETS GISSEL ?

Dagens "bankrånare" sitter själva på banken
 
I dagens SvD kan vi läsa ett inlägg av Andreas Cervenka under rubriken:
 
KURVORNA SOM FÖRKLARAR SVERIGES SKULDKARUSELL
 
När Andreas Cervenka skriver, så skriver han så att alla förstår, så även
här.
 
Och här förstår ALLA:
 
DAGENS BANKRÅNARE HITTAR VI BLAND BANKERNA SJÄLVA.
 
Och det är vi bankkunder, som blir rånade !!!
 
Andreas Cervenka lyfter fram vissa siffror som helt enkelt visar att denna
del av "marknaden" inte fungerar.
 
BANKERNA KAN ÄGNA SIG ÅT RENT OCKER UTAN ATT NÅGON AN-
SVARIG BEKYMRAR SIG DET ALLRA MINSTA.
 
Vissa siffror borde få oss att "sätta i halen".
 
SOM ATT SWEDBANK HYPOTEKS RÖRELSERESULTAT STIGIT MED
225 % PÅ 5 ÅR.
 
Detta har möjliggjorts genom att bankernas vinstmarginaler på bolån stigit
från c:a 0,5 % till c:a 1,5 %. vilket i sin tur möjliggjorts genom avsaknaden
av RIKTIG konkurrens, en avsaknad som i sin tur möjliggjorts åt att ansva-
riga politiker / myndigheter inte gjort något åt detta, heller.
 
Ställ bara frågan:
 
VILKET KONKURRENSUTSATT FÖRETAG I EN MOGEN BRANSCH KAN
HÖJA SITT RÖRSELSERESULTAT MED 225 % PÅ 5 ÅR ??
 
Jaså inget, förutom bankerna !!
 
Samma hypoteks "räntenetto" ökade under samma tid med 210%, något som
förklaras av låga räntor åt ett håll, från Riksbanken, och höga relativa räntor
åt ett annat håll, mot bolånekunderna..
 
Tillspetsat kan man formulera sig enligt följande:
 
BANKERNA SITTER I EN GULDSITS, DÄR RIKSBANKEN ÖSER PENGAR
TILL BANKEN FRÅN ETT HÅLL OCH BOLÅNEKUNDERNA ÖSER PEN-
GAR TILL BANKEN FRÅN ETT ANTAL HÅLL.
 
För bankerna är det bara att "håva in".
 
Vem är då ansvarig för dessa vidrigheter ?
 
Ja, inte är det bolånekunderna, det är inte ens bankerna.
 
YTTERST ANSVARIGA ÄR DE POLITIKER OCH MYNDIGHETER SOM GETT
CART BLANCH TILL BANKERNA ATT RÅNA KUNDERNA,
 
Som vanligt är Andreas Cervenkas inlägg klart läsvärt och bör läsas av alla som
går omkring i den villfarelsen att vi har en lånemarknad som fungerar.
 
AE
 
 
 

EN BLICK IN I DEN SVENSKA FOLKSJÄLEN ?

Kultiverade fransmän går till val
 
Inför valet i Frankrike i morgon har SvD i dag  en ledare, signerad Staffan
Heimersson, själv bosatt i Frankrike sedan 15 år.
 
Har man bott i Frankrike i 15 år blir man påverkad av detta, på gott och ont.
men det hindar inte att en del av det Staffan Heimersson framför är intressant
läsning, kanske lite skrämmande.
 
Ledaren utgör i allt väsentligt an analys av valet, men det hindrar inte att vi
hittar några guldkorn om oss själva.
 
SVENSKAR BLIR HÄPNA NÄR DET BLIR BEMÖTTA PÅ ETT LUGNT OCH
RESERVERAT SÄTT, SOM ÄR ETT TECKEN PÅ VÄLUPPFOSTRAN.
 
De lärare, som börjar dagen med att bli upplysta om att det är "horor" kanske
har svårt att förstå vad detta innebär ?
 
FRANKRIKE HAR EN INTELLEKTUELL KLASS MED MÅNGA MODERNA
FILOSOFER SOM HYLLAS PÅ SAMMA SÄTT MAN HYLLAR POPSTJÄR-
NOR I SVERIGE.
 
Visst känns det bekant och man frestas lägga till "på samma sätt som man hyl-
lar fotbollsspelare i Sverige"
 
FRA NSMÄNNEN HAR EN NEDÄRVD MOTVILJA MOT EKONOMISK BRAC-
KIGHET, DE GILLAR INTE RIKA OCH NYRIKA MÄNNISKOR, DET FINNS
INGEN BEUNDRAN FÖR  FRAMGÅNG PÅ SAMMA SÄTT SOM I MÅNGA
ANDRA LÄNDER.
 
Den satt nog den, här tycks i dessa yttersta dagar den främsta drivkraften i sam-
hället just vara ekonomisk brackighet, girighet och att kunna skryta med sin
framgång.
 
Räkna bara antalet Ferrari på Stockholms gator eller läs om hur olika
pensionsförvaltare förvaltar våra pensionspengar, eller varför inte läsa
om hur Fredrik Reinfeldt och Göran Persson gjort sig rika på att gömma
egna inkomster, så att de kan få avgångsvederlag !!
 
Hur man ser på Staffan Heimerssons formuleringar styrs je helt av "betrakta-
rens ögon", som det brukar heta, men det hindrar inte att det är spännande
och kittlande läsning, med ett visst korn av sanning, eller ?
 
Dessa kulturella skillnader är inget som drabbat länderna "över en natt", utan
är resultatet av mängder av omständigheter och mängder av sekel, vilket med-
för att vi kan släppa alla tankar på att förändra oss själva "över en natt".
 
Men den svenska självgodheten borde vi väl både kunna och vilja göra
något år, eller ?
AE

LOTTDRAGNING STYR POLISENS ARBETE ?

Uppdrag Granskning visar det svenska myndighetsförfallet
 
Uppdrag Granskning hade i går ett skrämmande inslag, som visade det svenska
myndighetsförfallet.
 
Denna gång gällde det grov brottslighet i olika former inom livsmedelsområdet.
 
Alla myndigheter med knytning till brottsbekämpning, till arbetsmiljöbrott och
till skattebrott mm mm hade kännedom om fiffelbolaget.
 
MEN ALLA HADE VALT ATT FÖLJA DEN "SVENSKA MODELLEN", ATT INTE
GÖrA NÅGOT, INTE SÄGA NÅGOT OCH INTE VARA NÅGOT FÖR ATT MAN
SKULLE SLIPPA KRITIK OM MAN SA NÅGOT FEL.
 
Inte ens när programmet visades visade berörda myndigheter någon som helst
ambition att man skulle ingripa, tvärtom:
 
GÖR INGET, SÄG INGET OCH VAR INGET PRÄGLADE DEN PANEL FRÅN
MYNDIGHETER I GÖTEBORG SOM UPPDRAG GRANSNING HADE FÅTT
ATT LYFTA "SINA HÄCKAR".
 
Man talar ofta om "medelmåttor" när det gäller undermåliga chefer.
 
DE CHEFER UPPDRAG GRANSNING KALLAT TILL PANELEN VAR INTE ENS
"UNDERMÅLIGA MEDELMÅTTOR".
 
De hade inte den minsta susning om någonting:
 
DET ALLRA VÄRSTA VAR ATT DE TYDLIGT HADE SOM RÄTTESNÖRE ATT
INTE HELLER VILJA HA EN SUSNING OM NÅGONTING.
 
Chefen för "kunskapscentrum för bekämpning av brottslighet" har som uppgift att
få olika myndigheter att samverka.
 
HON VISADE SIN INTE ENS VETA VAD SAMVERKAN VAR !!
 
Polisens representant hade lärt sig den rätta frasen och hävdade gång på gång
hur många ärenden man hade och att man inte kunde ta sig an alla.
 
MAN VAR TVUNGEN ATT PRIORITERA OCH HÄR VISAR DET SIG HUR POLI-
SEN GENOM REN LOTTDRAGNING BEKÄMPAT BROTTSLIGHETEN GENOM
PRIORITERING GENOM "UTLOTTNING".
 
Olika anmälare hade uppvisat filminslag från brott som utförts och överlämnade
detta underlag till Polisen i tron att man skulle "göra någonting".
 
Polisen gjorde ingenting överhuvudtaget, här heller, utan la filmunderlaget
åt sidan utan att titta på det och förklarade att man prioriterade bort ärendet.
 
Då uppstår frågan:
 
HUR PRIORITERAR MAN OCH HUR UTFÖR MAN EN PRIORITERING OM MAN
INTE ENS IDS TITTA PÅ DET UNDERLAG SOM VISAR VILKA BROTT SOM
BEGÅTTS ??
 
Lottar man mellan inkomna ärenden ? Tar man upp vart 4 ärende ? Eller kanske
vart 10  ärende ? Eller kanske de ärenden politiker sagt, självklart "off the record",
man ska ta upp ?
 
I VART FALL FRAMSTÅR DET SOM FULLSTÄNDIGT OMÖJLIGT ATT GÖRA
EN KORREKT "PRIORITERING" OM MAN INTE ENS IDS TITTA PÅ UNDER-
LAG SOM VISAR VILKA BROTT SOM BEGÅTT !!
 
Uppdrag Gransknings program i går följer samma "röda tråd" som alla andra in-
slag.
 
Uppdrag Granskning hittar med lätthet olika fall av pågående brottslighet, som
polisen, i bästa fall, menar man ägnat år åt utan att hitta, oftast har man inte le-
tat alls.
 
Uppdrag Granskning presenterar också ofta uppgifter som tycks kunna utgöra
god bevisföring.
 
Den känsla man då får som tittare blir ofta att "nästa dag" genomför väl
Polisen i samråd med Skatteverket en razzia för att stoppa brottsligheten,
allt är ju presenterat på ett "gyllene fat".
 
MEN NEVER, INTE EN MYNDIGHET LYFTER SÅ MYCKET SOM PÅ ETT
ÖGONBRYN, TROTS ATT ALLT ÄR SERVERAT.
 
Ofta genomför Uppdrag Granskning uppföljningsprogram för att följa upp hur
"myndighetssverige" agerat mot de brottsliga inslag Uppdrag Granskning lyft
fram.
 
Den bild som då tonar fram är den "svenska modellen", gör inget, säg
inget och var inget.
 
DET MAN DÅ SER I UPPFÖLJNINGSPROGRAMMET, KANSKE 1 ÅR SE-
ARE, ÄR ATT SAMMA MÄNNISKOR UTFÖR SAMMA BROTT PÅ SAMMA
SÄTT OCH PÅ SAMMA PLATS !!
 
Det är med den mentaliteten Stefan Löfven ska "knäcka" brottsligheten.
 
AE
 
 
 
 

HELLRE UTANFÖRSKAP ÄN JOBBLINJEN !!

Indiens heliga kor styr nu Sverige
 
Visst har vi sett Indiens heliga kor som ett skämt.
 
NU HAR INDIENS HELIGA KOR Í SKYDD AV FLYKTINGSTRÖMMEN TAGIT
SIG IN I SVERIGE OCH INFILTRERAT ALL INFORMATION, ALL UPPLYSNING
OCH TRÄNGT UNDAN ALLT  SUNT FÖRNUFT.
 
Hyckleri, manipulation, desinformation och lögner styr nu det mesta omkring oss !!
 
Jobblinjen låter väl bra, om man ser jobblinjen som en "helig ko".
 
INGEN KAN OCH FÅR IFRÅGASÄTTA DEN HELIGA KON JOBBLINJEN.
 
Men hur ser jobblinjen ut bakom detta hyckleri, på riktigt ??
 
Detta belyses bättre genom exempel från vår vardag i stället för att lyssna till
högtravande retorik och floskler.
 
Ur vår vardagsbild kan man då hämta följande exempel på hur den heliga kon
"jobblinjen" fungerar på riktigt.
 
En innehavare av en pizzeria har drivit sin pizzeria under att antal år, närmare
bestämt 7 år.
 
Det genomsnittliga överskottet under dessa år har legat omkring 240 000:-. Det
senaste året, 2016, uppgick överskott till ungefär 200 000:-.
 
Nu har senare nyanlända påverkat denne pizzeriägare och ställt honom mot
väggen:
 
Dessa senare nyanlända, som enligt den gällande retoriken och den gällande offi-
ciella sanningen inget hellre vill än att få ett jobb, har då ställt frågan till den pizzeri-
ägaren som klanderfritt skött sin pizzera ett antal år.
 
HUR KAN DU VARA SÅ "DUM" ATT DU STÅR HÄR OCH SLITER NÄR DU KAN
"STÄMPLA" OCH FÅ LIKA STOR ERSÄTTNING ??
 
Pizzeriägaren var inte "dummare" än att han förstod att det låg något i vad hans
landsmän gjorde gällande, de landsmän som enligt retoriken inget hellre vill än
att få vandra iväg till ett jobb varje dag.
 
SÅ HAN KONTAKTADE HYRESVÄRDEN, SA UPP HYRESAVTALET, STÄNGDE
DÖRREN TILL PIZZERIAN FÖR EVIGT OCH VANDRADE I VÄG TILL ARBETS-
FÖRMEDLINGEN FÖR ATT "STÄMPLA".
 
Denna saga, som inte är en saga på "riktigt", utan en korrekt vardagsbild från jobb-
linjens förlovade land, slutade som alla sagor lyckligt.
 
PIZZERIÄGAREN LEVDE SEDAN RESTAN AV ALLA SINA DAGAR LYCKLIGT
GENOM ATT INFOGA SIG I DET SÅ FÖRSKRÄCKLIGA "UTANFÖRSKAPET".
 
Är detta verkligen vettigt ??
 
VISST ÄR DET VETTIGT, BÅDE REGERINGEN OCH ALLIANSEN SLÅSS
FÖR ATT DEN OMTALADE JOBBLINJEN SKA APPLICERAS PÅ DETTA SÄTT
SÅ ATT SAGAN SLUTAR LYCKLIGT FÖR DE SOM HELLRE INFOGAR SIG I
"UTANFÖRSKAPET" ÄN JOBBLINJEN .
AE

DEN SVENSKA KORRUPTIONEN

Så tar då korruptionen i Sverige ytterligare ett steg framåt !!
 
I dag låter åklagaren meddela att den korrupte moderaten Tobé inte är skyldig
till något brott.
 
Och motiveringen följer den "svenska modellen" där en viss elit ska
kunna undgå lagens långa arm, meden de som står för elitens försörjning
ska drabbas desto hårdare.
 
Motiveringen som lämnas till detta bisarra beslut följer alltså den "svenska
modellen":
 
RIKSDAGEN HAR INTE LIDIT NÅGON SKADA DÅ DEN KORRUPTE TOBÉ
LÄMNAT TILLBAKA DET HAN SVINDLAT SIG TILL.
 
Det är alltså så det så kallade rättsväsendet behandlar den politiska eliten,
den ska i princip ha immunitet när det begår brott.
 
Frågor som uppsåt, upptäckt mm följer här inte "lagens bokstav och andra"
utan allt följer den "svenska modellen".
 
Som bankrånare inser man då omedelbart att risken för denna kriminella
nisch är obetydlig, eller ingen alls.
 
RÅNA BANKEN, OCH BLIR DU DÅ UPPTÄCKT/AVSLÖJAD ÅTERBE-
TALA DÅ VAD DU STULIT, SÅ LÄGGER DEN BEGÅVADE/KORRUPTE
ÅKLAGAREN NER ÄRENDET MED MOTIVERINGEN:
 
Banken har ju fått tillbaks sina pengar och då har ju inget brott begåtts.
 
DET ÄR JUST DEN HÄR TYPEN AB KORRUPTA INSLAG FRÅN RÄTTS-
VÄSENDET REPRESENTANTER SOM GÖR ATT OMVÄRLDEN BETRAK-
TAR SVERIGE SOM EN BANANREPUBLIK.
 
Men utan bananer.
AE

ALLA BORDE VARA SJUKA - HELA TIDEN !!

Samhällsstressen gör att vi inte räcker till
 
I dagens Borås Tidning kan man läsa ett inlägg som visar på sjukstatistik inom
Borås Stad.
 
EN AV ÅTTA ÄR SJUK MINST 60 DAGAR OM ÅRET.
 
En del, många, tycker att det är förskräckligt, och i viss mening är det förskräckligt.
mycket förskräckligt.
 
Men man kanske också kan vända på det.
 
MAN KANSKE OCKSÅ KAN KÄNNA GLÄDJE OCH TACKSAMHET FÖR ATT
INTE FLER ÄR SJUKA ÄN EN AV ÅTTA, SOM ÄR SJUKA MINST 60 DAGAR
OM ÅRET.
 
Man kan i dagens SvD också läsa ett inslag kopplat till detta under rubriken:
 
ATT INTE RÄCKA TILL - DET GÅR INTE ATT SÄTTA ORD PÅ HUR JUBBIGT
DET ÄR.
 
Här beskriver en polis hur hans arbete ser ut, och hur det påverkar honom när
han inte räcker  till.
 
De erfarenheter man redovisar inom polisen tycks vara tillämpliga även som för-
klaringsfaktor till att en av 8 är sjuka minst 60 dagar om året i Borås.
 
DEN GEMENSAMMA FÖRKLARINGSFAKTORN ÄR SAMHÄLLSSTRESS OCH
ANSES INOM FORSKNING SOM DEN MEST BETYDELSEFULLA FAKTORN
FÖR UTBRÄNDHET.
 
Av detta följer då att  man inte ska "lasta" enskilda människor för att de drabbas
av utbrändhet, utan det beror på "samhällsstress", ett fenomen som växt sig allt
starkare inom många yrken, framför allt "människonära" yrken.
 
NÄR MAN INTE RÄCKER TILL DRABBAS MAN AV DÅLIGT SAMVETE, SOM
SKAPAR EN SAMHÄLLSSTRESS, SOM IN SIN TUR IBLAND, OFTA, LEDER
TILL UTBRÄNDHET I OLIKA FORMER.
 
Forskning visar alltså att samhällsstress är den enskilt största förklaringsfaktorn
till utbrändhet.
 
De åtgärder man vidtar i Borås mot sjuktalen vittnar inte om att man tagit till sig
denna forskning, snarare tvärtom. Hade man tagit till sig forskningen hade man
minskat stressen för anställda i stället för tvärtom.
 
Åtgärderna är av samma slag som när Försäkringskassan ska minska sjuktalen.
För att minska dessa belastar man läkarna med mer detaljerade intyg och bomba-'
derar dem med frågor.
 
DETTA LEDDE TILL ATT LÄKARE BLEV SJUKSKRIVNA I STÄLLET FÖR ATT
SJUKSKRIVNA BLEV FRISKA.
 
Sjuktalen ökade alltså i stället för att minska.
 
Åtgärderna i Borås ligger i samma "härdad", de som är utsatta för samhällsstress
ska genomgå "samtal" mm. Utifrån de erfarenheter man kan dra av läkarnas sjuk-
skrivning skulle detta kunna leda till att de som möter sjukskrivna med "samtal" i
sin tur blir utsatt för "samhällsstress", för att de inte räcker till.
 
Situationen tycks vara unik för Sverige. I Sverige visar forskningen att vart fjärde
polis riskerar utbrändhet mot c:a 15 % i ett land som Sydafrika.
 
Det säger en hel del om den samhällsstress, att inte räcka till, som drabbar
vissa yrken i just Sverige.
 
Forrskningen visar att denna samvetsstress, som leder till samhällsstress, minskar
lusten att "arbeta med människor", vilket kännetecknar emotionell utmattning.
 
DETTA LEDER I SIN TUR TILL ATT EMPATIN MINSKAR OCH ERSÄTTS AV
CYNISM.
 
Den finns ingen anledning tro att detta inte skulle gälla andra "människonära yrken"
än poliser, exempelvis hemtjänst i Borås.
 
NÄR MAN ALLTSÅ STRESSAR PERSONALEN MED KNAPPA TIDSSCHEMAN
ÖVERGÅR DEN EMPTAI KAN KUNNAT KÄNNA I REN CYNISM GENTEMOT
BRUKARNA.
 
Är det verkligen det resultat man vill uppnå när man "slimmar", "effektiviserar"
och "genomför besparingar" ??
 
Forskare formulerar sig ganska tydligt kring denna utveckling:
 
DET HÅLLER INTE I LÄNGDEN ATT HA ORGANISATIONER OCH ARBETS-
SÄTT SOM TVINGAR MÄNNISKOR ATT BLI CYNISKA I STÄLLET FÖR ATT
VISA EMPATI.
 
Vem kan säga emot, förutom konsulter och politiker förstås ?
 
Forskningen visar också tydligt att vissa yrkesgrupper, som poliser, hemtjänst och
inom sjukvård, utsätts för alldeles för stora påfrestningar, som i sin tur då leder till
samhällsstress, utbrändhet och cynism.
 
Varför har det då blivit så här och varför tillåter vi att den negativa utvecklingen
hela tiden fortsätter ??  I stället för att se detta problem "häller vi hela tiden mer ben-
sin på elden" och låter det "rulla på".
 
Man behöver inte vara forskare för att ana sig till några förklaringsfaktorer:
 
Den viktigaste är nog att någonstans på vägen tappade vi den kunskap
som utgörs av att människan är en biologisk varelse.
 
NUMERA TYCKS VI MER VARA EN ANTENN PÅ TEKNIKUTVECKLINGEN.
 
Och detta slår fullt ut i samhällsplaneringen och de åtgärder vi sätter in för att
"lösa" de problem samhällsplaneringen skapar.
 
Vi hinner inte lära oss "4 G" innan vi ska lära oss "5 G" !!
 
I STÄLLET FÖR ATT ANPASSA SAMHÄLLET I STORT, ORGANISATION,
ARBETSSÄTT MM TILL DEN BIOLOGISKA MÄNNISKAN TVINGAR VI DEN
BIOLOGISKA VARELSEN MÄNNISKAN ATT ANPASSA SIG TILL ARBETS-
FORMER OCH ORGANISATIONER, SOM SKAPAR SAMHÄLLSSTRESS.
CYNISM OCH GIRIGHET.
 
Med det synsättet och den politiken ska vi inte förskräckas över att så många är
sjuka.
 
Vi ska i stället vara tacksamma för att inte fler, eller alla, är sjuka.
 
Det är här man slås av den hemska tanken !!
 
TÄNK OM DET ÄR SÅ ATT VI ALLA REDAN ÄR "SJUKA" I DEN BEMÄRK-
ELSEN ATT VI ALLA DRABBATS AV EN SÅDAN SAMHÄLLSSTRESS AV
VI ALLA TAPPAT EMPTATIN MED ALLA OCH BARA SER TILL VÅRT EGEN
SITUATION.
 
Alla så kallade "plånboksfrågor" och alla så kallade "särintressen" och all brist
på så kallad "civilkurage" gör kanske att man i vart fall ska fundera på saken.
 
AE
 
 

RSS 2.0