EU MÄNSKLIGHETENS DÖDGRÄVARE ?

Sämre än så här kan det bara inte bli
 
EU hållning till Turkiet framstår nu som om EU har bestämt sig för att kasta alla
konventioner om mänskliga rättigheter överbord, samtidigt som man lägger all
anständighet åt sidan.
 
EU FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL ERDOGAN OCH TURKIET ÄR NU SÅ AN-
SVARSLÖST OCH OANSTÄNDIGT ATT DET ÄR SVÅRT ATT HITTA NÅGOT
JÄMFÖRBART EXEMPEL I MODERN TID.
 
Erdogan har öppet erkänt att han ser demokratin, och dess svagheter, som ett
medel att ta makten och införa diktatur. Han säger då:
 
DEMOKRATIN ÄR BARA ETT FÄRDMEDEL. DEMOKRATIN ÄR SOM EN
SPÅRVAGN, NÄR MAN NÅR MÅLET STIGER MAN AV.
 
Det är exakt detta Erdogan nu gjort, utnyttjat demokratins svagheter för att ta
makten, och sedan stiga av demokratin och införa oinskränkt envälde.
 
OCH EU SVASSAR MED, SVASSAR MED SOM EN BLIND HÖNA, SOM INTE
ENS KAN VÄRPA ÄGG.
 
Norrmännen kallar Sverige för "Cyklopernas Land", där vi har satt på oss en cyklop
för att slippa se annat än det vi vill se.
 
NU TYCKS VI HAR FÅTT "CYKLOPERNAS EU", DÄR MAN SATT PÅ CYKLOPEN
PÅ DE TIDIGARE SKYGGLAPPARNA.
 
OCH RESULTATET BLIR ATT MAN INTE SER NÅGONTING, INGENTING ÖVER-
HUVUDTAGET.
 
Och skulle man trots cyklop och skygglappar se något, så har man ändå inte sett något.
 
EU formidabla misslyckande framstår nu i naken dager än mer.
 
EU och USA förhållningssätt, att man oroar sig för utvecklingen i Turkiet, avfördas nu
med:
 
Vissa ger oss råd. EU och USA ska sköta sina egna affärer.
 
DET ÄR PÅ TIDEN ATT EU LYSSNAR TILL DETTA, LÅT EU SKÖTA SINA EGNA
AFFÄRER UTAN INBLANDNING AV TURKIET.
 
Det är fullständigt sanslös att överhuvudtaget andas om medlemskap i EU och vsium-
frihet för Turkiet.
 
Erdogan säger vidare:
 
De här länderna som oroar sig ,USA och EU, kan inte vara våra vänner.
 
LÅT OSS TA HONOM PÅ ORDEN, ETT LAND SOM INTE VILL VARA VÄN MED EU
OCH INTE HELLER ANSER ATT EU ÄR DERAS VÄN, HÖR INTE HEMMA I EU.
 
Det är fullständigt sanslöst att överhuvudtaget andas om medlemskap i EU och visum-
frihet för Turkiet utifrån detta.
 
Europakonventionen om mänskliga rättigheter gäller även Turkiet, oberoende av med-
lemsskap i EU. Den konventionen förbjuder summariska gripanden, och vidare gäller
att konventionen måste följas för att möjliggöra visumfrihet till EU.
 
Turkiet genomför nu summariska gripanden och det är därför i strid mot Europa-
konventionen att överhuvud tala om visumfrihet.
 
TROS DETTA YRAR TALESMÄN FÖR EU OM ATT MAN HOPPAS ATT VISUMFRI-
HET SKA KUNNA INFÖRAS I SLUTET AV SOMMAREN.
 
Och inte nog med detta,
 
ENLIGT AMNESTY FÖLJER I SPÅREN AV DE SUMMARISKA GRIPANDEN MISS-
HANDEL, TORTYR OCH VÅLTÄKTER.
 
Och med allt detta i bagaget sitter alltså EU ledare och förhandlar om visumfrihet och
hoppas att sådant ska kunna införas före "sommarens slut" trots allt vad Europakon-
ventionen säger om summariska gripanden, misshandel i fängelser tortyr och vål-
täkter.
 
LEDARNA I BRYSSEL TYCKS FULLSTÄNDIGT HA TAPPAT FÖRSTÅNDET, OM
DE NU HADE NÅGOT KANSKE MAN BÖR TILLÄGGA.
 
Här hemma kämpar Carl Bildt den Store för att det klart ska framgå att han också
"tappat förståndet". Att han fortfarande yrar omkring och hävdar att Turkiet kvalifi-
cerar sig för medlemskap i EU förvånar kanske mindre.
 
EN DEL LÄR SIG ALDRIG, DE VILL BARA LÄRA ANDRA.
 
Allt är enkelt och kort beskrivet närmast fullt sinnessjukt. Ytligt sett låtsas en del som
om det är flyktingavtalet som kättrar.
 
Det framstår också som "sinnessjukt", fullständigt sinnessjukt.
 
MED RÄTT POLITIK, OCH RÄTT LEDNING KAN EU MYCKET VÄL HANTERA
DETTA PÅ EGEN HAND.
 
Det finns något som heter och stavas blockad. Det är absolut inget som hindrar att
EU upprättar en marin blockad mellan Grekland och Turkiet med uppgiften:
 
" SLÄPP INTE EN DJÄVEL ÖVER BRON"
 
Men det förutsätter förstås att EU har en fungerande ledning, inte ett antal hand-
förlamade dilletanter med fylltratten Juncker i spetsen.
 
Som det är nu ska "EU yttre gränsskydd" åka omkring och "rädda" flyktingar till EU,
fullständigt absurt.
 
OCH SOM VÄL KÄNT HAR EU INGEN FUNGERANDE LEDNING, DIT ÄR DET
LÅNGT, OÄNDLIGT LÅNGT.
 
Med den här politiken och den här utvecklingen ska Storbritannien vara oändligt
tacksamma för att de getts en möjlighet att slinka ur detta fullständiga vansinne.
 
Det är nog inte heller någon vågad gissning att andra länder frestas följa i deras
spår om detta fullständiga vansinne inte upphör-
 
MED DEN POLITIK TURKIET FÖR HAR MAN ALDRIG KVALIFICERAT SIG
FÖR EU TILLTRÄDE, MED DEN POLITIK TURKIET FÖR KVALIFICERAR MAN'
SIG INTE FÖR EU TILLTRÄDE OCH MED DEN POLITIK TURKIET SÄGER SIG
KOMMA ATT FÖRA KOMMER INTE HELLER LANDET ATT KVALIFICERA SIG
FÖR EU TILLTRÄDE.
 
Det bör man väl till och med kunna fram till även om man "tappat förståndet", eller ?
 
Och med summariska gripanden, misshandel i fängelser, tortyr och våldtäkter, då
borde man väl förstå att visumfrihet inte är aktuellt överhuvudtaget, även om man
"tappat förståndet", eller ?
AE
 
 
 
 
 

FRITT SPELRUM FÖR ERDOGAN

Margot Wallström och dilletanterna i EU
 
Lärde sig EU ledning, och Sveriges regering, något av krisen i Ukraina ??
 
Man lärde sig tydligen inte ett dyft.
 
DET MAN BORDE LÄRT SIG ÄR ATT MAN FÖRHANDLAR INTE MED
DESPOTER, ELLER DIKTATURENS KREATUR, ETT UTTRYCK SOM
OLOF PALME GÄRNA ANVÄNDE.
 
Man borde ha insett att man inte "förhandlar" med Vladimir Putin.
 
HAN SER ALLA FÖRHANDLINGAR SOM ETT SVAGHETSTECKEN, OCH
UTNYTTJAR DEM TILL SIN FÖRDEL.
 
Det enda Vladimir Putin förstår är raka besked och hårt motstånd, då väcks
hans respekt, så att man kan hitta vägar till överenskommelser.
 
DET BORDE MAN HA LÄRT SIG AV KRISEN I UKRAINA, OCH DEN LÄR-
DOMEN BORDE HA TILLÄMPATS GENTEMOT TURKIET.
 
MAN TRÄFFAR INTE FLYKTINGAVTAL MED TURKIET OCH MAN FÖRHAND-
LAR INTE MED TURKIET.
 
Man sätter hårt mot hårt, så hårt att Erdogan inser att han har mer att vinna på
att vara "samarbetsvillig" än att trilskas.
 
Nu skriver Margot Wallström i SvD, bland annat, att man ska tala med Erdogan,
tala honom till rätta, så att han återgår till den "rätta vägen".
 
Den som behöver talas till rätta är tydligen Margot Wallström, och många
med henne.
 
MAN BER INTE ERDOGAN SITTA VACKERT, MAN TALAR OM FÖR HONOM
ATT HAN HAR ALLT ATT VINNA PÅ ATT SITTA VACKERT.
 
I sin iver att inte behöva göra någonting, här heller, har ledningen i EU, och rege-
ringen i Sverige, hittat ett litet kryphål.
 
MEN ERDOGAN BLEV JU VALD I DEMOKRATISKA VAL OCH DET MÅSTE
MAN JU RESPEKTERA.
 
Efter det kraftfulla uttalandet pustar alla ut och menar, nu behöver vi inte göra
någonting, nu heller.
 
Men frågan är hur demokratisk Erdogan är, egentligen, och hur mycket det är
man måste respektera.
 
Svaret på den frågan är enkelt, mycket enkelt.
 
REDOGAN SJÄLV ÄR INTE DET MINSTA DEMOKRATISKT SINNAD, OCH HAN
HAR INTE DEN MINSTA RESPEKT FÖR DEMOKRATIN. I STÄLLET UTNYTTJAR
HAN DEMOKRATINS SVAGHETER, FÖR SÅDANA FINNS, TILL ATT TILLÄGNA
SIG OINSKRÄNKT MAKT.
 
Detta bevisar nu Erdogan genom sina uttalanden och sina utrensningar. Utrensnin-
garna talar för sig, demokratin är helt enkelt "borta med vinden". Respekten för demo-
kratin visar han genom sin beskrivning av oliktänkanden:
 
DE ÄR "VIRUS" OCH AV "ORENT BLOD" OCH SKA FÖRGÖRAS.
 
Det är alltså den inställningen Margot Wallström ska tala till rätta. Men hur stor vikt ska'
man då egentligen lägga vid att Erdogan "i alla fall är vald i demokratiska val" ?
 
INGEN, I VART FALL VÄLDIGT LITEN, OCH DET FÖLJER AV HUR ERDOGAN UT-
TALAT SIG TIDIGARE.
 
Under sin tid som borgmästare i Istanbul kunde vi lyssna till Erdogans beskrivning av
demokratin, om vi ville, men det ville vi inte, inte då heller. I vart fall beskrev han sin
syn på demokratin enligt följande:
 
DEMOKRATIN ÄR BARA ETT FÄRDMEDEL. DEMOKRATIN ÄR SOM ATT ÅKA
SPÅRVAGN, MAN RESER MED, TILLS MAN NÅTT SITT MÅL, SEDAN STIGER
MAN AV.
 
Av allt att döma har Erdogan levt upp till detta fullt ut, han har utnyttjats demokratins
svagheter, så länge han haft nytta av den, sedan när nyttan blir mindre, slår han till
och genomför envåldshärskande.
 
Med den bakgrunden. är det då verkligen rimligt att klamra sig fast vid:
 
"HAN BLEV JU I ALLA FALL VALD I DEMOKRATISKA VAL".
 
Hitler ställda också inledningsvis upp i "allmänna val".
 
Förhållningssättet mot Erdogan måste bygga på en mer nýanserad bild, det
måste bygga på hans ambitioner att avskaffa demokratin, och framför allt
måste det bygga på hans agerande HÄR OCH NU.
 
När nu Margot Wallström, och många med henne, hymlar och stirrar åt sidan, och
filtrerar bort det de inte vill se, finns det andra som vågar skissa bilden av Turkiet
på ett mer realistiskt sätt.
 
Dit hör en viss satirtidning, i den kan man läsa om en turk som ramlar ner i ett helve-
tiskt hål fyllt av eld, svavel och rök. Väl på plats i detta helvete utbrister turken:
 
"HAR JAG DÖTT OCH KOMMIT TILL HIMMELSEN ? "
 
Djävulen, som nu dykt vid hans sida, svarar honom då:
 
" JASÅ, DU KOMMER OCKSÅ FRÅN TURKIET"
 
AE
 
 

TERROSBAS SVERIGE

Terrorist gripen på Arlanda
 
Man tror knappt sina ören, en terrorist är gripen på Arlanda.
 
VEM HAR FATTAR DETTA OERHÖRT FARLIGA BESLUT, TÄNK OM IS
HÄMNAS ??
 
Vi får aldrig tappa fokus i vår strävan att trygga vår säkerhet.
 
VÅR SÄKERHET ÄR  ANDRAS OSÄKERHET
 
Och det löser vi genom att ge alla jihadister och allsköns banditer fritt
tillräde till Sverige.
 
Som det hette, förr, på den tid det begav sig:
 
MAN KLIPPER INTE AV DEN NAVELSTRÄNG SOM FÖDER EN.
 
Vid en första anblick har gränspolisen vid Arlanda inte uppmärksammat
just detta, man klipper inte av den navelsträng som föder en.
 
EN TERRORIST HAR NU BLIVIT GRIPEN PÅ ARLANDA, MISSTÄNKT
FÖR MORD OCH TERRORISM.
 
"Vän av ordning" undrar då varför denne terrorist, misstänkt för mord och
terrorbrott blir gripen på Arlanda.
 
DET DRÄLLER JU IN TERRORISTER, TERRORISTSYMPASTISÖRER,
KRIGSFÖRBRYTARE OCH ALLSKÖNS SLÖDDER PÅ ARLANDA,
VARFÖR GAV MAN SIG PÅ DENNA, NÄR MEN GLATT STRUNTAR
I ALLA ANDRA.
 
Spontant kan man ju tycka att detta är en fråga svår att besvara., men
redan vid lite eftertanke är frågan lätt att besvara.
 
´Den mord- och terrormisstänkte försökte ta sig UR LANDET.
 
ÄR MAN MISSTÄNKT FÖR MORD- OCH TERRORBROTT KAN MAN
JU ANNARS TYCKA ATT ALLA BORDE FÖRSTÅ ATT MAN SKA INTE
"TA SIG IN I DET" FÖRLOVADE LANDET.
 
För visst är mord- och terrormisstänkta införstådda med att Sverige
är det förlovade landet, eller ?
 
ATT HALSHUGGA ETT ANTAL I SYRIEN, SEDAN SJÄLBvBLI SKJUTEN
I BENEt, SEDAN ÅKA HEM TILL TEERORBASEN SVERIGE, FÖR ATT DÄR
FÅ DEN VÅRD, TILL ANDRAS BEKOSTNAD, OCH DE BIDRAG, SOM MED-
FÖR ATT MAN KAN RUSTA SIG FÖR NYA HALSHUGGNINGAR I SYRIEN.
 
Det måste väl ändå utgöra det förlovade landet, eller ??
 
Men en fråga kvarstår:
 
Varför griper polisen mord- och terrormisstänka bara när de försöker ta
sig UR Sverige ??
 
NÄR DE INTE GRIPER MORD- OCH TERRORMISSTÄNKTA, INTE ENS NÄR
DE ÄR UPPTAGNA PÅ EU "TERRORLISTA" , NÄR DE FÖRSÖKER TA SIN
IN I SVERIGE ??
 
Är det någon som tror at Stefan Löfven har ett svar på detta ??
 
JASÅ INGEN, INTE HÄR HELLER ? /AE

VARFÖR GÖR POLITIKER LIVET SURT FÖR OSS MEDBORGARE ?

Vattenfall en förlustaffär för medborgarna, på alla sätt
 
I dagens SvD kan man läsa ett inlägg med rubriken:
 
VEM ÄR NÖJD MED VATENFALL ??
 
Ja, vem är det egentligen som är nöjd med Vattenfall, förutom VD Magnus Hall, som
"måste" vara nöjd ??
 
Inlägget är skrivet av Per Lindvall och är uppgifterna sakligt korrekta, har man all an-
ledning att vara missnöjd med Vattenfall, och dess ägare.
 
Beslut har tagits om förtida nerläggning av Ringhals 1 och 2, vilket skedde, eller på-
stods så, för att bland annat effektskatten gjorde driften olönsam.
 
Nu är förutsättningarna helt annorlunda.
 
EFFEKTSKATTEN KOMMER ATT FASAS UT FRÅN 2017 OCH TILLGÅNGARNA
ÄR NEDSKRIVNA TILL "0".
 
Konsekvenserna för Ringhals 1 och 2 blir då, enligt vad SvD hävdar:
 
DELS ATT REAKTORERNA RINGHALS 1 OCH 2 SOM SJÄLVSTÄNDIGA ENHE-
TER BLIR FÖRETAGSEKONOMISKT LÖNSAMMA.
 
DELS ATT REAKTORERNA RINGHALS 1 OCH 2 SOM SJÄLVSTÄNDIGA ENHE-
TER BLIR SAMHÄLLSEKONOMISKT LÖNSDAMMA.
 
Reaktorerna uppfyller/kan komma att uppfylla också nya och strängare säkerhetskrav
med bibehållen lönsamhet, både företagsekonomiskt och samhällsekonomiskt.
 
Beslut är till för att ändras heter det, och här måste väl ändå vara ett gyllene tillfälle
att tillämpa denna regel.
 
Men ändå väljer Vattenfall att stänga ner reaktorerna.
 
ATT DETTA SKER MED ÄGARENS MINNE, STATENS MINNE, ÄR EN SJÄLVKLAR-
HET.
 
Allt hyckleri om att Vattenfall ska följa sina "ägardirektiv" är rent nonsens,
 
DET ÄR STATEN VID RIKSDAG/REGERING, SOM FORMULERAR DESSA ÄGAR-
DIREKTIV, OCH DESSA KAN VIA POLITISKA BESLUT ÄNDRAS "LÄTT SOM EN PLÄTT"
OBEROENDE AV VAD LEDNINGEN I VATTENFALL TYCKER OCH HÄVDAR.
 
Läget är alltså att både ägaren Staten och Vattenfall VILL stänga dessa reaktorer,
trots att de är både företagsekonomiskt och samhällsekonomiskt lönsamma.
 
VISST LÅTER DET MÄRKLIGT ??
 
Vad kan då detta något märkliga beteende bero på ???
 
SvD har svaret, och det finns nog ingen anledning att ifrågasätta detta, något mer nära-
liggande motiv lär väl knappast gå att hitta.
 
Varför vill då Vattenfall stänga reaktorerna ??
 
FÖR ATT MINSKA UTBUDET
 
Varför i himmelsen namn vill då Vattenfall minska utbudet, vilken "idiot" som helst
bör ju komma fram till att ju mer el det finns, desto bättre är det ??
 
VATTENFALL VILL MINSKA UTBUDET FÖR ATT KUNNA DRIVA UPP ELPRISERNA.
 
OCH VILL VATTENFALL DRIVA UPP ELPRISERNA, OCH GÖR DET, SÅ BEROR DET
PÅ ATT ÄGAREN, STATEN, VILL DRIVA UPP ELPRISERNA, OCH GÖR DET.
 
Vad blir då sensus av detta ???
 
ATT DE POLITIKER VI VALT FÖR ATT TILLVARATA VÅRA INTRESSEN DRIVER UPP
ELPRISERNA MER ÄN NÖDVÄNDIGT FÖR ATT GÖRA LIVET SURT FÖR OSS KON-
SUMNETER.
 
Vad bör då sensus bli av detta i sin tur ????
 
ATT VI I NÄSTA VAL SKA VÄLJA POLITIKER SOM INTE VILL GÖRA LIVET SURT
FÖR OSS.
 
Att hitta sådana är kanske lättare sagt än gjort, men som alltid gäller det gamla ord-
språket:
 
"Bättre att spänna en båge som brast än att aldrig ha spänt en båge".
 
Alltså bör vi inför nästa val genast sätta igång och leta efter politiker, som inte vill göra
livet surt för oss konsumenter.
 
AE

DEN SVENSKA VÄRMEN SKAPAR VÅLDTÄKTER ?

Den svenska förklaringsmodellen
 
Under den senare tiden har en våldtäktsepedemi sköljt över landet, en del förfasar
sig över det och en del rycker på axlarna, i bästa fall.
 
TILL DE SOM RYCKER PÅ AXLARNA, I BÄSTA FALL, HÖR POLITIKER OCH
REPRESENTANTER/CHEFER FÖR ANSVARIGA MYNDIGHETER.
 
Ytterst ansvarig för "lag och ordning" i landet är kräkgeneralen Dan Eliasson.
 
Med anledning av alla våldtäkter låter han meddela att han kräks vid blotta åsynen
av Jimmie Åkesson, den ende partiledare, som vågar antyda att det finns ett sam-
band mellan den välsignade globaliseringen och våldtäktsepedemin.
 
En del rycker inte bara på axlarna, de vill hitta förklaringsmodeller till varför det
råder en våldtäktsepedemi i landet, gärna typiska sådana förklaringsmodeller,
av typen "indiens heliga kor".
 
Det man inte får ifrågasätta får man inte ifrågasätta.
 
I media träder i dag fram ett sådant geni och ger en typisk svenska förklaringsmodell,
varför det råder en våldtäktsepedemi i Sverige.
 
VI FÅR DÅ HÖRA ATT DET ÄR VÄRMEN SOM GENERERAR VÅLDTÄKTERNA.
 
Och genast rättar alla rättrogna in sig i ledet och ropar:
 
JAVISST, DET ÄR VÄRMEN SOM GENERARAR VÅRA VÅLDTÄKTER OCH
ABSOLUT INTE DEN VÄLSIGNADE GLOBALISERINGEN.
 
Vän av ordning undrar då varför det inte sker fler våldtäkter, eller kanske inga alls,
där det är varmare i Sverige.
 
På frågan varför Frankrike, som har det varmare än i Sverige, har mindre våld-
täkter än Sverige, skruvar sig geniet besvärat och hävdar;:
 
DET BEROR PÅ ATT DET ÄR VARMARE I FRANKRIKE.
 
På frågan varför Italien, som har det varmare än i Sverige, har mindre våld-
täkter än Sverige, skruvar geniet besvärat på sig och hävdar:
 
DET BEROR PÅ ATT DET ÄR VARMARE I ITALIEN.
 
Sedan ställer "vän av ordning" samma fråga rörande alla andra länder, som har
det varmare än Sverige, och hela tiden skruvar geniet besvärat på sig och hävdar:
 
ATT DESSA LÄNDER INTE HAR NÅGRA VÅLTÄKTER ATT TALA OM BEROR PÅ
ATT DE HAR VARMARE  VÄDER ÄN SVERIGE.
 
Nu börjar i sin tur "vän av ordning" att skruva på sig, detta kan ju inte hänga ihop.
 
ATT SVERIGE HAR MER VÅLDTÄKTER ÄN ANDRA MOTIVERAS MED DET
VARMA VÄDRET, OCH SÅ VISAR DET SIG ATT ÄNNU VARMARE VÄDER I
ANDRA LÄNDER MEDFÖR FÄRRE VÅLDTÄKTER, ELLER INGA ALLS,
 
Hur kan detta hänga ihop, undrar då "vän av ordning".
 
Geniet i media skruvar åter på sig besvärat och hävdar:
 
DET SKA VARA LAGOM VARMT, INTE FÖR KALLT OCH INTE FÖR VARMT
FÖR ATT VÅLDTÄKTERA SKA SKJUTA I HÖJDEN.
 
Tyskarna har alltid hävdat:
 
Die dumme Schweden.
 
HUR KUNDE DE KOMMA FRAM TILL DETTA ??
 
AE
 
 

ÄR SVERIGE PÅ VÄG ATT "DÖ" ??

Domedagen tycks närma sig
 
I dagens SvD kan man läsa en ledare av Ivar Arpi under rubriken:
 
EN EXTREMT INTOLERANT RÖRELSE.
 
I ledaren citerar/refererar Ivar Arpi professor Jonathan Haidi från USA.
 
Denne har många synpunkter om mycket i allmänhet och om skadlig invandring
i synnerhet.
 
Redan rubriken är kontroversiell, den "extremt intoleranta rörelsen" tycks utgöras av
den rörelse, som bland annat i Sverige utropat sig som den enda och allena saliggö-
rande toleranta rörelsen i Sverige.
 
Ledaren är klar läsvärd, dock inget för de som är "extremt toleranta".
 
Professorn menar att det finns ett att antal grunder för människans moral. Dessa är
viktiga för ett samhälles fortbestånd.
 
SVERIGE HAR KASTAT ETT ANTAL AV DESSA VIKTIGA FÖRUTSÄTTNINGAR
ÖVERBORD, OCH SLUTSATSEN BLIR DÅ GIVEN, TYDLIG OCH FÖRFÄRANDE.
 
Utvecklingen har skett i många länder, Men Sverige sticker ut, här också, vi har gått
längst och beskrivs av Haidi som "extremt". Han hävdar då:
 
UTECKLINGEN ÄR ETT PÅGÅENDE EXPERIMENT, PÅ LÖSA GRUNDER BÖR DÅ
TILLÄGGAS. MAN KAN ALDRIG HA ETT SAMHÄLLE SOM GÖR SIG AV MED VIK-
TIGA MORALISKA FÖRUTSÄTTNINGAR. ETT LAND KAN FUNGERA UTAN DE
MORALISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA LOJALITET, AUKTORITET OCH HELIGHET
KANSKE I EN GENERATION, KANSKE I TVÅ, MEN INTE LÄNGRE.
 
JAG SKULLE TRO ATT ETT SÅDANT SAMHÄLLE DÖR MENAR DÅ HAIDI.
 
Sverige som det mest extrema landet i denna utveckling skulle då rimligen "dö" fortare
och mer troligt än andra länder.
 
Sedan är "att dö" ett relativt begrepp, se nedan.
 
Haidi motiverar sin uppfattning med:
 
ATT SVERIGE SKULLE Dö BEROR PÅ ATT LANDET VÄLKOMNAR INVANDRING
FRÅN LÄNDER SOM STÅR SÅ LÅNGT FRÅN SVERIGE DET BARA GÅR.
 
Som väl känt omfamnas inte Haides resonemang av rättstrogna politiker i Sverige.
 
Dessa menar i stället att invandring från länder som står så långt från Sverige
det bara går, ska ses som nettotillskott och sättas på skolbänken för att lära
sig att inte våldta svenska kvinnor.
 
HAIDI MENAR I SIN TUR ATT DEN MORAL DE SVENSKA RÄTTROGNA POLITI-
KERNA STÅR FÖR SKAPAR FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SIN EGEN UNDERGÅNG.
 
Svenska rättrogna politiker reser naturligtsvis ragg bara vid ordet undergång, de ser
i stället att invandringen är en förutsättning för Sveriges framgångssaga.
 
Får professor Haidi höra ordet "saga" skulle han säkert nicka gillande ?
 
De flesta ryggar säkert för begreppet undergång, kanske med rätta, vad som ÄN händer
är ju Sverige kvar "på världens karta".
 
Men, säger men --, allt är relativt, även undergången.
 
NÄR ALLA BILAR ÄR BRÄNDA, NÄR ALLA KVINNOR ÄR VÅLDTAGNA, NÄR
STENKASTARE HAR JAGAT IVÄG ALLA POLISER OCH ALL RÄDDNINGSTJÄNST,
NÄR KVINNOR FELKLÄDDA BLIR STENADE, NÄR DE FLESTA LEVER PÅ BIDRAG,
OCH ÖVRIGA INTE VILL BETALA FÖR DE FLESTA SOM LEVER PÅ BIDRAG, DÅ
OCH MYCKET DÄRTILL, DÅ KANSKE VI VÅGAR NALKAS ORDET "UNDERGÅNG".
 
AE
 
 

ALLA MYNT HAR 2 SIDOR

Sverige sin egen "humanitära stormakt"
 
I dagens SvD kan man läsa att de flesta svenskar ser Sverige som en humanitär
stormakt.
 
Huruvida vi är det eller inte saknar betydelse.
 
FREDRIK REINFELDT, STEFAN LÖFEN OCH NÅGRA DÄRTILL HAR SAGT TILL
OSS ATT TYCKA DETTA, OCH DÅ TYCKER VI SÅ.
 
Det är en egenskap, som återkommer i fråga efter fråga.
 
VI TÄNKER INTE, VI GÖR SOM VI BLIR TILLSAGDA, OCH TÄNKER DET VI BLIR
TILLSAGDA ATT TÄNKA.
 
Och vi kan tänka om hur mycket som helst, och hur många gånger som helst, när vi
blir tillsagda att tänka annorlunda.
 
Vi kan snurra hur många mentala varv som helst utan att tänka det allra minsta,
bara vi blir tydligt tillsagda hur vi ska snurra.
 
Ett tydligt, och komiskt, exempel är Sveriges inträdesansökan till EU, där ansökan läm-
nades in av statsminister Ingvar Carlsson.
 
Fram till en viss given kväll hade Ingvar Carlsson sagt till alla att det gynnade
Sverige mest att stå utanför EU, och de flesta tyckte som de blev tillsagda att
tycka.
 
EN VISS GIVEN MORGON, DAGEN DÄRPÅ, VISAR SIG STATSMINISTERN I TV
MED EN INTYRÄDESANSÖKAN TILL EU I HANDEN, OCH HÄVDAR NU ATT DET
GYNNAR SVERIGE BÄST ATT VARA MED I EU, OCH FRÅN DEN DAGEN TYCKTE
DE ALLRA  FLESTA DET DE BLEV TILLSAGDA ATT TYCKA OCH SNURRADE
MENTALT RUNT ETT HELT VARV.
 
Visst är det komiskt, eller kanske något annat, kanske något i tryck onämnbart ?
 
Nu tycker de flesta svenskar alltså att Sverige är en humanitär Stormakt, därför att
de är tillsagda att tycka så.
 
ATT DE FLESTA ANDRA TYCKER ATT VI ÄR RENA "IDIOTER" SPELAR DÅ
KANSKE INTE SÅ STOR ROLL,  ELLER ?
 
Skock som skock / AE

NORRA SVERIGE SAKNAR POLISSKYDD

Stor del av landet helt polisfritt
 
SVT redovisade i dag en kartläggning av "polistätheten" i Sverige under sommaren.
 
Det gör ingen munter, det heller, förutom de kriminella förstås.
 
POLISEN HAR GETT CARD BLANCHE TILL STORA DELAR AV SVERIGE.
 
Värst utsatt är norra Sverige, som vanligt frestas man tillägga.
 
I NORRA SVERIGE FINNS DET EN, SÄGER EN, POLISPATRULL PÅ ETT OM-
RÅDE STORT SOM HELA DANMARK.
 
Man får väl heta Dan Eliasson, mest  känd som "kräkgeneralen", för att komma fram
till att detta är rimligt.
 
DET ÄR HELT ENKELT FULLSTÄNDIGT SANSLÖST, DET ÄR HELT ENKEL
SYNNERLIGEN ANSVARSLÖST.
 
Polisledningen har helt enkelt beslutat sig för att en av statens kärnuppgifter, att
skydda medborgarna mot brott, inte ska finnas inte ska existera i stora delar av
landet.
 
Ställföreträdande rikspolischefen tycks vara samma andas barn som kräkgeneralen
Dan Eliasson, den förre är inte ett dugg oroad, över detta heller.
 
HAN LUGNAR NU MEDBORGARNA I NORRA SVERIGE MED DET LUGNANDE
BESKEDET.
 
" SÅ HÄR ÄR DET VARJE SOMMAR "
 
Sedan tillägger geniet att det inte är den minsta fara för att medborgarna inte ska
få det skydd de har rätt till.
 
" NÄR DET BARA FINNS EN POLISPATRULL I ETT OMRÅDE STORT SOM'
DANMARK HAR POLISEN LÄRT SIG ATT PRIORITERA ".
 
Prioriteringen är klappad och klar.
 
NORRA SVERIGE SKA INTE HA TILLGÅNG TILL POLISSKYDD.
 
Man har väl anledning att utgå ifrån att prioriteringen här har samma innehåll som
den hade under helgens upplopp i Gottsunda.
 
POLISEN SITTER I SINA BILAR OCH TITTAR PÅ UPPLOPPET, POLISCHEFEN
HAR ÄVEN HÄR "PRIORITERAT" INSATSEN.
 
Låtsas som att Ni inte finns, har vi tur går det över av sig själv.
 
En bra bild av Sweden To Day / AE
 
AE

SILA MYGG OCH SVÄLJ ELEFANTER

Den lilla världen tar över den stora världen.
 
Under åren har strömmen av flyktingar tagit sig in i bland annat Grekland.
 
INGEN AV DESSA HAR HAMNAT I FÄNGELSE FÖR ATT DE TAGIT SIG
IN "OLAGLIGT I LANDET".
 
I stället har de tagits om hand av flertalet organisationer, erbjudits hjälp i en
mängd avseenden och sedan slussats vidare till andra länder inom EU.
 
INGEN HAR HAMNAT I FÄNGELSE FÖR ATT "LOVLIGT TAGIT SIG IN I
LANDET".
 
Det är den stora strömmen, så stor att ingen vet hur man ska hantera den.
 
Sedan finns det en "liten ström", och den strömmen är så liten att alla vet hur
man ska hantera den.
 
Den "lilla strömmen" består då av 8 turkiska militärer som flydde Turkiet
efter det misslyckade kuppförsöket.
 
DESSA FÅR NU 2 MÅNADERS FÄNGELSE, INTE FÖR ATT HA DELTAGIT I
KUPPFÖRSÖKET UTAN FÖR ATT "OLOVLIGT TAGIT SIG IN I LANDET".
 
Sila mygg och svälja elefanter tycks här vara ledstjärnan.
 
Och sedan förundras många över att världen ser ut som den gör.
AE

FATTIGSVERIGE ÅR 2016

Pensionärerna ska svältas till döds
 
Tillväxten ökar, och vi vet varför, det är för att de offentliga utgifterna ökar till följd
av EU största invandring.
 
Detta slår sig politikerna på bröstet för:
 
VI ÄR DUKTIGARE ÄN ALLA ANDRA, VI TAR IN FLER NYANLÄNDA ÄN ALLA
ANDRA, OCH DÅ VÄXER VÅR TILLVÄXT MER ÄN ALLA ANDRA.
 
GOD BLESS OSS POLITIKER, TACKA OSS FÖR DENNA FÖRNÄMLIGA GÅVA.
 
Politikerna slår sig också för bröstet för andra ekonomiska framgångar.
 
MAN HAR KOMMIT LÅNGT I SINA AMBITIONER ATT SVÄLTA PENSINÄRERNA
TILL DÖDS, SÅ ATT MAN KAN FRIGÖRA RESURSER FÖR DEN VÄLSIGNADE
GLOBALISERINGEN.
 
FÖR VARJE NYANLÄND LANDET TAR EMOT MÅSTE MINST EN PENSIONÄR
SVÄLTAS IHJÄL, OCH MAN ÄR PÅ GOD VÄG ATT NÅ DETTA MÅL.
 
För att Sverige ska framstå som den stora humanitära Stormakten, då måste ju
pensionärerna svältas ihjäl, det förstår ju alla, eller ??
 
I VART FALL FÖRSTOD ALLIANSEN DET, OCH NUVARANDE REGERING HAR
NAPPAT PÅ DENNA ANSVARSFULLA AMBITION.
 
MINST EN PENSIONÄR MÅSTE SVÄLTAS IHJÄL FÖR VARJE NYANLÄND, ANNARS
FÅR ANDERS PÅ MIGRATIONSVERKET INTE DE PENGAR HAN VILL STOPPA I
FICKAN PÅ LYCKSÖKARE INOM ASYLBRANSCHEN.
 
Förutvarande alliansregerings, och nuvarande rödgrön regerings, framgångar på detta
område kan nu mätas i statistik, statistik som visar att Sverige håller ställningarna som
det ekonomiska undret.
 
FÖR VARJE PENSIONÄR SOM SVÄLTER IHJÄL ÖKAR DE RIKAS REKEDOM OCH
ANSERS PÅ MIGRATIONSVERKET KAN FÅ MER PENGAR.
 
Aktuella siffror visar hur framgångsrik denna politik är.
 
Många pensionärer har bara " några hundralappar" kvar att leva på när hyra och andra
räkningar är betalda.
 
MAGDALENA ANDERSSON SER DETTA SOM ETT STORT FRAMSTEG, INKOMST-
KLYFTORNA HAR ÖKAT ÄNNU MER OCH DE RIKA DRAR IFRÅN OCH BLIR ÄNNU
RIKARE.
 
Stadsmissionen i Stockholm surfar på denna framgångsrika ekonomiska utveckling,
 
PÅ BARA 3 ÅR HAR ANTALET BESÖKARE, SOM ÄR SÅ FATTIGA, ATT DE MÅSTE
VÄNDA SIG TILL FATTIGVÅRDEN FÖR ATT FÅ MAT, ÖKAT FRÅN 3 000 TILL 11 000.
 
Regeringens mål uppges vara att antalet ska öka så att Stadsmissionen inte kan servera
alla fattiga pensionärer, man räknar då varmt med att många pensionärer ska svälta ihjäl
 
MAGDALENA ANDERSSON, LIVLIGT PÅHEJAD AV ANNA BATRA KINBERG, RÄKNAR
DÅ MED ATT TILLVÄXTEN SKA ÖKA ÄNDÅ MER, DE RIKA SKA BLI ÄNNU RIKARE OCH
ANDERS PÅ MIGRATIONSVERKET SKA FÅ ÄNNU MER PENGAR.
 
Det mål dessa fattigpensionärer får på Stadsmissionen är för många det enda lagade mål
de får för dagen.
 
DETTA UPPGES VARA ETT STORT PROBLEM FÖR REGERINGEN, DÅ MÅNGA PEN-
SIONÄRER FORTSÄTTER ATT LEVA VIDARE OCH HÅLLER NERE TILLVÄXTEN.
 
Pensionsmyndigheten berömmer också regeringen för dess ansvarsfulla satsningar.
 
SEDAN 2006 HAR ANTALET FATTIGPENSIONÄRER FÖRDUBBLATS HÄVDAR
MYNDIGHETEN, MEN BEKLAGAR SAMTIDIGT ATT STADSMISSIONEN HÅLLER
DEM VID LIV.
 
EU statistik bekräftar Sveriges framgångsrika ekonomiska politik, det växer så det kan-
kar om det visar statistiken.
 
DET SOM D¨VÄXER MEST, VÄXER ÄNNU FORTARE ÄN TILLVÄXTEN, ÄR ANDELEN
FATTIGA I SVERIGE.
 
Inte på länge har Sverige visat så stor motståndskraft mot att fördela inkomster och för-
mögenheter på ett rättvist sätt.
 
1/4 MILJON SVENSKAR LEVER UNDER EU FATTIGDOMSGRÄNS.
 
Regeringen  uppges rodna av självbelåtenhet inför detta beröm, ock ökar nu den politsika
ambitionen, och sätter därför ett nytt mål inför valet 2018.
 
INFÖR VALET 2018 SKA MINST 1 000 000 SVENSKAR LEVA UNDER EU FATTIGDOMS-
GRÄNS, ANDERS PÅ MIGRATIIONSVERKET SKA FÅR MER PENGAR, BERT CARL-
SSON I SKARA SKA FÅ SÅ MYCKET PENGAR ATT HAN HÅLLER SIG TYST, FÖR-
MÖGENSHETSKLYFTORNA SKA ÖKA ÄNNU MER OCH INKOMSTKLYFTORNA SKA
ÖKA ÄNNU MER, MER ÄN NÅGON NÅGONSIN VÅGAR DRÖMMA OM.
 
För att nå detta ansvarsfulla mål lovar regeringen att höja skatterna mer än vad någon någon-
sin kunnat drömma om, samtidigt som man tar in ännu fler nyanlända som höjer tillväxten.
så att de rika kan bli ännu rikare.
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEN SVENSKA INTIFADAN

Den sommartid som kommer
 
Så sjöng man in sommaren förr, när man förväntansfullt gick på "sommarlov".
 
Nu har "Den stora Globaliseringen" förändrat vårt beteende och våra förväntningar.
 
NU BRÄNNER MAN IN SOMMAREN MED BRÄNDA BILAR.
 
Under rubriken "Blåljus, brända bilar och bakhåll" skriver Linda Nordlund i SvD i dag om
vår nya sommar, som föregicks av vår nya vår, som föregicks i sin tur av vår nya vinter,
 
Man kan nu i SvD då läsa:
- Våldsamma upplopp i Upsala, Närmare bestämt Gottsunda och Valsätra
- Liknande scener har vi under våren sett i storstäderna, men även i Borlänge, Norrköping
  och Växjö
.- Detta brukade inte vara vardag, men är nu vardag
- Nu är bilbränder så vanliga att det inte rapporteras om dem
- Hitintills har det varje dag i jul inrapporterats bränder av bilar
 
Polisen, och räddningstjänsten, är uppgiven, och ser ett mönster:
 
Ju fler ingripanden vi gör mot knarkhandel och annat, desto fler stenkastningar.
Ungdomarna vill bli jagade av polisen, för att sedan leda in dem i bakhåll.
 
DETTA ÄR INTE "STENKASTNING", DETTA ÄR DEN SVENSKA INTIFADAN.
 
Om polisen luras i bakhåll för att bekämpas, då är det inte heller en lindrig art av inti-
fadan.
 
DET ÄR EN SÅ GROV FORM AV INTIFADAN ATT DET TENDERAR ATT GRÄNSA
TILL ETT INBÖRDESKRIG, VISSERLIGEN PÅ EN LÅG NIVÅ, MEN ÄNDÅ.
 
Och inbördeskrig på alla nivåer har en viss benägenenhet att escalera, om man inte
stämmer i bäcken.
 
SvD skriver vidare.
 
I Örebro hotas poliser. I Linköping och Storfors får polisbilarna rutorna inslagna.
I Rinkeby och Göteborgs kastas knytnävsstora stenar mot polisen. Våldsamma'
upplopp här och där.
 
DETTA ÄR INTE "SOCIAL ORO", DETTA ÄR EN FORM AV SVENSK INTIFADA,
OCH SKA BEMÖTAS SOM EN SÅDAN, INTE MED KORVGRILLNING MED STEN-
KASTARNA.
 
SvD avslutar ledaren med:
 
Hur kan detta tillåtas att vara polisens vardag ?
 
Ledaren är informativ i övrigt, men här hamnar SvD fel, helt fel.
 
FRÅGAN ÄR INTE HUR DETTA KAN TILLÅTAS VARA POLISENS VARDAG, FRÅ-
GAN ÄR HUR DETTA KAN TILLÅTAS VARA "ALLAS" VARDAG.
 
AE
 
 
 

POLISER FÖRDUMMAS

Poliser ska nu göra lärarna sällskap
 
För något år sedan erfor vi att de som gjorde högskoleprovet för att kunna komma
in på lärarutbildningen inte behövde svara rätt på många frågor för att få den efter-
traktade behörigheten.
 
Undersökningar visade att en slumpgenerator fick bättre resultat än de sökande
till lärarna, eller annorlunda uttryckt.
 
SÖKANDE TILL LÄRARUTBILDNINGEN FICK SÅ DÅLIGT RESULTAT I GE-
NOMSNITT ATT DET STATISTISKT BORDE VARA OMÖJLIGT MED SÅ LÅGT
RESULTAT.
 
Lärarkåren var med andra ord på väg att "fördummas", riktigt ordentligt.
 
STYRKA AV DESSA ERFARENHETER SKA MAN NU OCKSÅ "FÖRDUMMA
POLISERNA".
 
Sökande till polisutbildningen får i dag genomgå ett begåvningstest, där resultatet
mäts på en skala 1 - 9-
 
För att komma in på polisutbildningen har det krävts att man haft minst "4" på den-
na skala.
 
Ansvariga politiker och myndigheter tycker nu att den genomsnittliga begåv-
ningen hos landets poliser är för hög och vill införa ändrade krav i syfte att
"fördumma" poliser, på samma sätt som man "fördummat" lärare.
 
FÖR ATT SÄKERSTÄLLA ATT "FÖRDUMNINGEN" TAR FART HAR MAN NU
BESLUTAT ATT SÄNKA RIBBAN, SÅ ATT DET "BARA" ERFORDRAS EN "3"
PÅ SKALAN.
 
Elaka tungor gör ändå gällande att detta steg inte medför någon "fördumning" av
kåren.
 
Samma elaka tungor hävdar att ansvariga myndigheter och politiker är beredda
att gå vidare om detta steg inte medför att "fördumningen" tar fart.
 
MAN UPPGES DÅ VARA BEREDD ATT SLOPA ALLA KRAV PÅ BEGÅVNING
OCH GODKÄNNA BEGÅVNING "0" PÅ DENNA SKALA 1 - 9.
 
De elaka tungorna är inte nådiga i kritiken, och menar att inte heller ett så drastiskt
steg skulle medföra någon förändring.
 
SOM BEVIS FÖR DETTA FÖR MAN AV NÅGON UNDERLIG ANLEDNING FRAM
NAMNET DAN ELIASSON.
 
AE

KONKURRENSENS VÄLSIGNELSE

Politiker har mycket att lära, de också, här också
 
Det tillhör numera inte ovanligheterna att vi matas med information om att offentliga
myndigheter och offentliga ägda bolag brutit mot konkurrenslagstiftning.
 
Lika vanligt är att Konkurrensverket öppnar upp det ena ärendet efter det andra.
 
MINDRE VANLIGT ÄR ATT NÅGON FÅR TA ANSVAR.
 
Det senare går under beteckningen "Den Svenska Modellen".
 
När myndigheter och offentligt ägda bolag motiverar sina avsteg från konkurrenslagstift-
ningen så är motiveringarna ofta så enfaldiga och löjeväckande att de ofta lockar till
skratt.'
 
HÅNSKRATT.
 
Vad betyder då den fria konkurrens, om detta tvistar man ofta.
 
LYSSNAR MAN TILL DE POLITIKER OCH DERAS ALLIERADE, SOM GÄRNA OCH
OFTA BRYTER MOT KONKURRENSLAGSTIFTNINGEN, SÅ SPARAR MAB PENGAR
ÅR SKATTEBETALARNA.
 
Då ligger hånskrattet nära till hands.
 
LYSSNAR MAN TILL DE SOM BEGRIPER BÄTTRE SPARAR MAN PENGAR ÅT
SKATTEBETALRNA OM MAN FÖLJER KONKURRENSLAGSTIFTNINGEN.
 
Det är tyvärr sällan man får övertygande bekräftelse på att konkurrenslagstiftningen
medför de fördelar många hävdar, men i veckan har vi fått en sådan övertygande
bekräftelse.
 
Trafiken till Gotlands har inte varit konkurrensutsatt, Destination Gotland har varit
det enda valet, fram tills nu.
 
In på arenan stiger nu konkurrenten Gotlandsbåten.
 
Det vanliga i sådana lägen är ju annars att den tidigare aktören väsnas och väser
i syfte att fås topp på den illasinnade konkurrenten, som enligt de ofta löjeväckande
argumenten medför en fördyring för skattebetalarna.
 
I STÄLLET FÖR ATT VÄSNAS OCH VÅSAS LYFTER HÄR DESTINATION GOTLAND
PÅ HATTEN OCH HYLLAR DEN FRIA KONKURRENSEN.
 
Man medger nu:
 
KONKURRENSEN HAR LETT OSS TILL ATT VI VARIT TVUNGNA ATT
- VÄSSA VÅRA PRODUKTER
- VÅR MARKNADSFÖRING-
- VÅR SERVICEGRAD
 
Sällan har någon utsatt aktör så öppet erkänt konkurrens välsignelse, vässade pro-
dukter och vässad servicegrad, man tror ju knappat det är sant.
 
Kommer då de politiker och offentligägda bolag, som älskar att genom bristande
konkurrens "spara pengar" åt skattebetalarna  att lyssna till detta, och ta lärdom
av detta.
 
LYSSNA KANSKE, MEN DRA LÄRDOM "NEVER IN MY LIVE".
 
Så länge lagstiftningen inte är "vässad" på det sättet att brott mot konkurrens-
lagstfitning inte medför kännbara straff så kommer inget lärdom att dras på
detta område, heller frestas man tillägga.
 
FÖR DET KAN VÄL KNAPPAST SES SOM ETT KÄNNBART STRAFF FÖR
NÅGON SOM BRYTER MOT KONKURRENSLAGSTIFTNINGEN, OM EN VISS
KOMMUN FÅR BETALA "VITE" MED SKATTEBETALARNAS PENGAR, EL-
LER ???
 
AE
 
 

MODERAT TAK I BIDRAGSSYSTMET

Moderaterna gör ett besök i verkligheten
 
Jimmie Åkessons tal i Almedalen följde delvis temat att välkomna övriga partier
till "verkligheten".
 
Övriga partier tar steg för steg för att försiktigt närma sig verklighetens periferi,
så SD gör rätt som välkomnar dem till sällskapet.
 
Moderaterna tog i går ytterligare ett steg i riktning mot verkligheten, när man
föreslog att det skulle införas ett tak i bidragssystemet.
 
Visst det låter bra, det också, men var var Anna Batra Kinberg alla de långa
åtta år då man satt vid makten och kunde införa ett bidragstak.
 
DÅ VILLE MAN INTE, NÄR MAN KUNDE, NU VILL MAN NÄR MAN INTE
KAN.
 
Det är så ABK visar att hon inte är det minsta trovärdig.
 
Nu får vi höra. från ABK, att det finns familjer med 3 barn utan skattepliktig inkomst
som skattefritt kan få upp till 28 000:- som samlade bidrag i olika former. Långt mer
än vad många heltidsarbetande kommer i närheten  av.
 
Detta tycker Anna Batra Kinberg inte är rimligt, nu är det väl bäst att tillägga, när
moderaterna inte kan "göra något".
 
NÄR MODERATERNA LEDDE ALLIANSEN OCH KUNDE GÖRA NÅGOT DÅ
TYCKTE ABK ATT DET VAR RIMLIGT MED 28 000:- I SAMLADE BIDRAG.
 
Det är exakt så ABK, och moderatledningen, visar att man inte är det minsta tro -
värdig.
 
Men det räckte inte med att ABK, och övrig moderatledning, tyckte att det var
rimligt med 28 000: i samlade bidrag. Redan på den tiden fanns det många de-
battörer, som förde fram just detta, både i debatten och i olika former.
 
Detta viftades bort av Fredrik Reinfeldt, livligt påhejad av Anna Batra Kin-
berg, som vulgär rasistpropaganda.
 
SKA MAN NU TOLKA HELOMVÄNDNINGEN SOM ATT ÄVEN ABK ÄR
EN RASIST, SÅ MÅSTE DET VÄL VARA, ELLER ? I VART FALL OM
MAN STÄLLER KRAV PÅ LOGIK OCH KONSEKVENS.
 
Tyvärr är detta beteende mer än vanligt, man kan skönja 3 steg i mycket av
det politiska spelet, där man sent omsider, under galgen, närmar sig verklig-
heten.
 
Steg 1: Detta steg innebär att man genomför genomgripande förändringar i
 samhällsviktiga system utan att ens försöka göra konsekvensanalyser. I stäl-
let för att göra konsekvensanalyser och väga kostnad mot nytta låter man
den ideologiska driften styra de mindre utvecklade delarna av hjärnan.
Steg 2: Ganska snart upptäcker insiktfulla att de under ansvarstagande genom-
förda systemförändringarna inte är hållbara, många av dem är direkt samhälls-
farliga. Vi har sett det inom privatiseringen av välfärd och skola mm, där det
efter hand upptäcks negativa effekter, som man "inte hade en aning om skulle
inträffa" för att använda Jan Björklunds favorituttryck.
Vi ser nu just detta inom bidragssystemt, i går "kanonbra" i dag en "samhälls-
fara".
I detta steg avfärdas alla kritiker som byfånar och rasister.
Steg 3: Här sätter de ansvarsfulla " i halsen", när de upptäcker att de själva
haft fel och andra helt rätt. Utan att medge att byfånarna inte var byfånar, övertar '
de byfånarnas agenda.
Nu ska de ansvarsfullt ställa till rätta den samhällsfara de själva skapat.
 
Detta sätt att driva politik är en ren katastrof. Just på det viset bedriver nu mo-
deraterna politik inom bidragssystemet.
 
Man har varit delaktiga i att skapa ett ej hållbart system, man har inte ändrat det
när man kunde, man har avfärdat all kritik när man kunde göra något, och man
ändrar uppfattning, när man inte kan göra något och uppfattningen saknar be-
tydelse.
 
DETTA SÄTT ATT DRIVA POLITIK ÄR INTE 'ÄGNAT ATT SKAPA FÖRTRO-
ENDE OCH I FÖRLÄNGNINGEN MEDFÖR DET STORA VÄLFÄRDSFÖRLUS-
TER.
 
FÖRST LÄGGA NER STORA SUMMOR FÖR ATT INFÖRA SAMHÄLLSDE-
STRUKTIVA SYSTEM, OCH SEDAN LÄGGA NER STORA SUMMOR PÅ ATT
AVSKAFFA DESSA SAMHÄLLSDESTRUKTIVA SYSTEM.
 
I sitt närmande till verkligheten gör ABK det lite väl lätt för sig och skjuter hela
skulden på bidragstagarna.
 
Dessa får nu höra att de är illojala mot samhället om de uppbär bidrag,
som är större än vad de skulle få om de arbetade och uppbar lön.
 
DETTA ÄR DIREKT OFÖRSKÄMT OCH DET ÄR ATT LÄGGA SKULDEN
PÅ FEL GRUPP.
 
De flesta människor är rationella i en viss mening, och det gäller även "illojala"
bidragstagare.
 
DE ANPASSAR SITT BETEENDE EFTER POLITIKERNAS SIGNALPOLI-
TIK FÖR ATT MAXIMERA DEN EGNA NYTTAN.
 
Ungefär som när ledande politiker maximerar den egna nyttan genom att ge
sig själva obskyra pensioner och avgångsvederlag som inte kan komma andra
till del.
 
Skulden för att vissa kan få 28 000:-  i samlade bidrag ska definitivt därför
inte läggas på "illojala" bidragstagare.
 
SKULDEN SKA I STÄLLET HELT LÄGGAS PÅ EXTREMT ILLOJALA PO-
LITIKER, SOM SKAPAR SYSTEM SOM GÖR DET MÖJLIGT ATT HELT LE-
GALT UPPBÄRA BIDRAG PÅ DENNA NIVÅ.
 
Det är ett högst modest krav på ledande politiker att de inte inför ohållbara
samhällsfarliga system, som sedan vid kanten av avgrunden under stora vånda
måste förändras.
AE
 
 
 
 
 
 

ÄR MIGRATIONSVERKET ETT DÅRHUS, PÅ RIKTIGT ?

Migrationsverket tycks ha fått "fnatt".
 
Under ett anal år har man blivit matad med galenskaper som skett i Migrations-
verkets regi, och man har så här långt trott att alla rekord vara slagna, med råge.
 
Ingen galenskap har varit för galen för att tillämpas av Migrationsverket,
tycks ha varit verkets måtto.
 
Men frågan är nu om ändå inte Migrationsverket överträffat sig själva.
 
I spridda skurar har man nåtts av uppgifter om hur Migrationsverket planerat för och
avtalat om en flyktingförläggning i Härnösands hamn, där man skulle hyra in en större
färja, förlagd till kaj som asylförläggning.
 
Migrationsverket tycks vara så bortskämt med att få alla de miljarder de ber om, så när
det dyker upp en galen ide är allt klappat och klart, innan inget vare sig är klappat
och klart.
 
Glada i hågen skriver Migrationsverket avtal med rederiet, innan man förvissat sig
om att lag, regler och annat överhuvudtaget möjliggör att ha fartyget förlagt vid kaj
som asylförläggning.
 
GLADA I HÅGENS KRIVER ALLTSÅ MIGRAIONSVERKET ETT AVTAL MED RE-
DERIET, DÄR REDERIET STÄLLER UPP MED PRECISERADE TJÄNSTER MOT
PRECISERAD BETALNING.
 
När då fartyget är klart att ta emot flyktingar på sätt som avtalats kommer en något
överraskande information från Migrationsverket.
 
SORRY, VI HAR INGA FLYKTINGAR SOM VILL BO PÅ FARTYGET.
 
Hoppsan, tänker genast "vän av ordning", kan man verkligen skriva ett avtal om
asylförläggning, där man är förpliktigad att betala 800 000:- om dygnet utan att
ha några flyktingar ???
 
Tydligen kan man det, om man är Migrationsverket och har utskrivna blancocheckar
från Regeringen.
 
Än lär väl inte sista ordet vara sagt i denna härja, men just nu är läget följande,
 
REDERIET TYCKS HA UPPFYLLT SINA FÖRPLIKTELSER, MIGRATIONSVER-
KET HAR INGA FLYKTINGAR ATT "LEVERERA" OCH REDERIET FAKTURERAR
MIGRATIONSVERKET 800 000:- PER DAG.
 
Och ingen vet om fartyget överhuvudtaget får ligga förtöjt vid kaj.
 
Det lär bli "mycket pengar" innan detta är utrett, om det överhuvudtaget blir utrett.
 
DET MESTA PEKAR VÄL PÅ ATT MIGRATIONSVERKET, SOM VANLIGT, BE-
TALAR FÖR ATT BLI AV MED SÅ MYCKET PENGAR SÅ FORT SOM MÖJLIGT.
 
Ändå blir man lite fundersam.
 
OM DET INTE ÄR TJÄNSTEFEL ATT SKRIVA ETT AVTAL SOM FÖRPLIKTIGAR
TILL EN BETALNING PÅ 800 000:- PER DAG, INNAN MAN FÖRVISSAT SIG OM
ATT UPPLÄGGET ÖVERHUVUDTAGET ÄR MÖJLIGT / LAGLIGT, SÅ SAKNAR
ORDET TJÄNSTEFEL ALL MENING.
 
Och är det inte tjänstefel, så är det fel, riktigt ordentligt fel, på någon på Migrations-
verket, nu igen frestas man tillägga.
 
Och så kallar man mig en åsna ?? / AE
 

RSS 2.0