LÄGG NER FÖRSÄKRINGSKASSAN !!

Håret reser sig i nacken.
 
I stort sett varje dag matas vi med information om assistansbedrägerier, det ena
vansinnigare än det andra.
 
Samtliga fall har en sak gemensamt.
 
DEN STÖRSTA BEDRAGAREN ÄR INTE ASSISTANSBEDRAGAREN, DE STÖRTSA
BEDRAGARNA ÄR FÖRSÄKRINGSKASSAN OCH IVO .
 
Dessa myndigheter måste ledas av "världens mest inkompetenta"  chefer, som inte tycks'
ha en aning om saker som ansvar, kontroll, tillsyn och vanligt sunt förnuft.
 
I dag skriver SvD om ett av de mer vansinnigare bedrägerierna, där en bedragare fått
16 miljoner under 4 år, där beloppet i "betydande utsträckning" gått till skrattterapi mm,
en verksamhet bedragaren bedrivit i en butik.
 
Redan här reser sig håret i nacken och alla larmklockor ringer. !!
 
HUR SER ETT FUNKTINSHINDER UT SOM MOTIVERAR ATT MAN AVSÄTTER RE-
SURSER PÅ 4 MILJONER OM ÅRET PÅ EN PERSON ??????
 
Men det är bara en bisak, resten är skratt- terapi, dock inte skrattretande för de som be-
talar detta vansinne.
 
Bedragaren, kvinnan, söker tillstånd att driva assistansverksamhet 2015 i ett aktiebolag,
men nekas tillstånd av IVO med motiveringen:
 
BEDRAGAREN SAKNADE ERFARENHET, DOCK INTE AV BEDRÄGERIER, OCH
LED BRIST PÅ KOMPETENS !!
 
Detta bekymrade inte bedragaren, som redan hade tillstånd i ett annat bolag, en enskild
firma, så hon mottag assistansersättning, med tillstånd i den enskilda firman, och slus-
sade pengarna till AB, där de gick till skratterapi mm.
 
Här reser sig håret i nacken till skyarna och det är lätt att förstå.
 
BEDARAGREN HAR ALLTSÅ TILLSTÅND I EN ENSKILD FIRMA, OCH FÅR DÅ AN-
SES HA "ERFARENHET" OCH INTE LIDA "BRIST PÅ KOMPETENS" MEN SAMMA
PERSON FÅR INTE TILLSTÅND I ETT AB FÖR ATT HON SAKNAR "ERFARENHET"
OCH LIDER BRIST PÅ "KOMPETENS".
 
Saknar man egenskaper i ett bolag, som person, torde vilken "idiot som hels" begripa
att detsamma måste gälla i ett annat bolaget
 
MEN DET TYCKS INTE "VILKEN IDIOT SOM HELST" PÅ IVO OCH FÖRSÄKRINGS-
KASSAN BEGRIPA.
 
En sådan monumental inkompetens och ansvarslöshet borde vara straffbart, i vart fall
ska de inte sitta och uppbära lön.
 
Kvinnan utan "erfarenhet" och som led brist på "kompetens", allt enligt IVI i den ena fir-
man men inte i den andra, tog alltså emot 16 miljoner under 4 år, slussade över "väsent-
liga" belopp till AB, där de gick till skratterapi och lön till maken, 400 000:- om året.
 
DET SOM GÖR DETTA MÖJLIGT BORDE SPÄRRAS IN OMGÅENDE, DOCK TVEK-
SAMT VAR.
 
Hur kom det då att ingen upptäckte detta, det pågick ju inför öppen ridå ????
 
Faktum är att man upptäckte mycket av detta redan 2012, men först 2015 drogs till-
ståndet in.
 
3 ÅR FÖR ATT KOMMA FRAM TILL ATT 16 MILJONER INTE SKA GÅ TILL SKRATT-
TERAPI !!
 
De som är ansvariga för denna fördröjning ska inte spärras in en gång, de ska spärras
in två gånger och helst isoleras, så att ingen smittas av denna mentala sjukdom.
 
Vilka slutsatser kan man dra av allt detta kring denna affär, vansinnigare än många andra ?
 
Man kan dra två slutsatser:
 
DEN ENA ÄR ATT FÖRSÄKRINGSKASSAN ALDRIG HÖRT TALAS OM FENOMEN
SOM TILLSYN OCH KONTROLL.
 
DEN ANDRA ÄR ATT MAN INTE VET VAD ANSVAR OMFATTAR.
 
Man kan förstår också dra en 3 slutsats. och den är:
 
LÄGG NER FÖRSÄKRINGSKASSAN OCH IVO !!
 
Det positiva med det hela är att vi skattebetalare blir påminda om att världens högsta
skatter förvaltas med stort ansvar och går till det omtalade "vård, skola och omsorg"
 
OCH SÅ TILL SKRATTERAPI FÖRSTÅS.
 
Läs gärna detta uppmuntrande inslag i SvD.
 
AE
 
 

SCB I EN GIGANTISK KONSPIRATION

SCB lurar skjortan av medborgarna
 
Vi minns när Eric Ullenfån försökte "lura skjortan" av oss medborgare.
 
DET VAR NÄR HAN SATT PÅ VINDEN OCH SKREV MYTER OCH LALLADE
OM ATT "600 000 NYANLÄNDA GÅR TILL JOBBET VARJE DAG"
 
Nu använder Regeringen sin desinformationsmyndighet SCB för att fortsätta
att "lura skjortan! av oss.
 
Nyligen trumpetades under fanfar att sysselsättningen under ett antal år ökat
med markabla 244 000 och utgjordes av nyanlända.
 
Det låter bra det, riktigt bra.
 
MEN GÅR MAN TILL DESINFORMATIONSMYNDIGHETENS EGEN BE-
SKRIVNING AV VISSA PARAMETRAR I UNDERSÖKNINGEN LÅTER DET
MINDRE BRA, DET LÅTER RIKTIGT ILLA.
 
Man kan då läsa vilka som ingår i undersökningen som "sysselsatta":
 
Här ingår bland annat vad som benämns "Hushållens icke vinstdrivande
organisationer", i vilken grupp inräknas:
 
VETENSKAPLIGA SÄLLSKAP, POLITISKA PARTIER, FACKFÖRENINGAR,
KONSUMENTFÖRENINGAR, IDOTTSFÖRENINGAR, VÄLGÖRENHETSFÖ-
RENINGAR MM MM.
 
Desinformationsmyndigheten definierar antalet anställda vid mättillfället enligt
följande:
 
ANTALET ANSTÄLLDA VID MÄTTILLFÄLLET AVSER PERSONER, INKL
DELTIDSANSTÄLLDA, SOM VARIT ANSTÄLLDA "EN ANGIVEN DAG" UN-
DER UNDERSÖKNINGSPERIODEN.
 
Observera "en angiven dag" !!!!!
 
SOM ANSTÄLLDA RÄKNAS ÄVEN EJ I TJÄNST VARANDE P GR AV SJUK-
DOM, SEMSTER, TJÄNSTLEDIGHET MM
 
Detta medför alltså att på en liten arbetsplats kan sysselsättningen öka med 100%
om en anställd är sjuk eller har semester och man tar in en vikarie !!!
 
EN ANSTÄLLD SOM ÄR ANSTÄLLD VID FLERA ARBETSSTÄLLEN RÄKNAS
FLERA GÅNGER.
 
Detta innebär alltså att en "nyanländ" av dessa 244 000 nya sysselsatta, som ar-
betar 25 % arbetstid på 4 olika städföretag blir räknad 4 gånger !!!!!!
 
MAN BEHÖVER INTE LÄSA MER FÖR ATT KOMMA FRAM TILL ATT LANDETS
MEDBORGARE ÄR UTSATTA FÖR EN GIGANTISK KONSPIRATION.
 
Först av Eric Ullenfån med sina "myter" och sina "600 000 nyanlända som går till
jobbet varje dag".
 
Enligt desinformationsmyndighetens definition kanske de gick till 4 jobb varje dag ?
 
Sedan av Regeringen i maskopi av sen desinformationsmyndighet SCB.
 
En slutsats man kan dra är helt klar.
 
ATT SYSSELSÄTTNINGEN ÖKAT MED 244 000 8INNEBÄR INTE ATT SYSSEL-
SÄTTNINGEN ÖKAR MED 244 000, PÅ RIKTIGT, VI VET INTE ENS OM DEN
ÖKAT, PÅ RIKTIGT.
 
Nog borde man kunna kräva att landets medborgare delges information, som
återspeglar en förändrad sysselsättning, på riktigt, eller ??
 
AE

BARBARIET I SYRIEN

Gud tycker ju om alla barn säger en liten flicka !!
 
Kände man sig inte uppgiven tidigare så känner man sig uppgiven nu, efter att
ha sett söndagskvällens film om Syrienkriget.
 
Filmen hade ett annat fokus än det vi är vana vid, fokus var lagt på civilbefolk-
ningens lidande, främst då barnens,
 
Men fortfarande undviker vi ett viktigt fokus !!
 
VI UNDVIKER ATT TALA OM VILKA SOM ÄR DE SKYLDIGA KRIGSFÖR-
BRYTARNA, TROTS ATT VI VET VILKA DE ÄR.
 
De är främst Al Hassad, Putin och IS ledare samt några andra mindre
"dignitärer".
 
Hur förhåller vi oss till dessa skyldiga krigsförbrytare, skyldiga till en av histo-
riens största krigsförbrytelser ??
 
Förbereder världen en ny "Nurnbergsprocess" ?
 
NEJ, INTE FÖR ALLT I VÄRLDEN, VÄRLDEN GÖR SÅ GOTT MAN KAN FÖR
ATT BLUNDA VILKA SOM ÄR NÅGRA AV HISTORIENS STÖRSTA KRIGSFÖR-
BRYTARE.
 
När det gäller Al Hassad för man debatten i former om hur man bäst ska "stötta"
honom när kriget är slut !
 
Man tror knappt det är sant, men det är det !!
 
När det gäller Putins roll tävlar världen om att han ska få administrera så många
OS och VM som möjligt !!
 
Man tror knappast det är sant, men det är det, det också !!
 
När och om ansvar utkrävs rörande dessa krigsförbrytelser bör kanske inte den
Humanitära Stormaktens insatser glömmas, på samma sätt som man valde att
glömma dess insatser under 2 VK.
 
Långt innan "kriget" bröt ut var det känt att Al Hassad gjort sig skyldig till grova
krigsförbrytelser.
 
Detta hindrade inte ministrar, myndighetschefer och företagsledare att
köpa "klippkort" till Syrien och med mössan i hand och till landet och
"fjäska" för krigsförbrytaren Al Hassad.
 
SVERIGE EXPORT OCH TILLVÄXT ANSÅGS VIKTIGARE ÄN ALLA ANDRA
VÄRDEN, AV DEN HUMANITÄRA STORMAKTEN.
 
Om och när ansvar utkrävs bör man inte glömma den Humanitära Stormaktens
insatser på detta område.
 
En del halshuggningar fick vi åse på filmen, och vi vet att det var några i raden
på många.
 
En del av dessa halshuggare håller Sverige under armarna genom att för-
se dem med bidrag i olika former.
 
OM OCH NÄR ANSVAR UTKRÄVAS KANSKE MAN INTE SKA GLÖMMA
DEN "DETALJEN" .
 
En del av dessa halshuggare tröttnar på att halshugga folk, och av de som
tröttnar på detta väljer en del att "återvända" hem efter sina "terrorresor" och
välkomnas i Sverige,.
 
Väl hemma i Sverige omfamnas de som "återvändare", förses med bidrag och
annat stöd, och resurser avsätts för "avradikalisering".
 
DEN "DETALJEN" BÖR KANSKE INTE HELLER GLÖMMAS DEN DAG
OM OCH NÄR ANSVAR UTKRÄVS.
 
 AE
 
 

AV BARN OCH DÅRAR SKA MAN HÖRA SANNINGEN

Livet har ändå sina ljuspunkter
 
Mitt i all tristessen och mitt i allt "elände" hittar man ibland sina ljuspunkter, en
riktig ljuspunkt inträffade under gårdagen.
 
Den har sådant inslag av humor att den tål att återges,
 
En son med dotter är ofta på besök "hemma", och så var fallet i går, dottersonen
är 4 år. I samband med detta höll en hemmaboende son på med verksamhet som
inte tålde alltför stora störningar.
 
Med en 4 åring på stökigt humör kan det bli svårt, och sonen, annars mycket tål-
modig, säger ifrån.
 
Nu är du 4 år och då är Du så gammal att Du måste lära Dig lyssna.
 
Dottersonen, som inte är ovan att ge svar ifrån sig, blev inte heller nu svaret
skyldig.
 
MORFAR ÄR JÄTTEGAMMAL OCH HAN HAR INTE LÄRT SIG LYSSNA
ALLS.
 
Undra hur krokig den dottersonen ska bli ?
AE
 
 

DAGENS SLAVAR I SVERIGE

Bemanningsbranschen vårt nya slavområde
 
Det heter att den "svenska modellen "tjänat oss väl, tjänar oss väl och kommer att
tjäna oss väl".
 
DEN SOM ÅGNAR SIG ÅT DEN TYPEN AV STRUNTPRAT HAR INTE BESÖKT
DELAR AV BEMANNINGSBRANSCHEN, VÅRT NYA VILDA VÄSTERN SOM
ÄGNAR SIG ÅT RENT SLAVARBETE.
 
Att delar av arbetsmarknaden får bete sig som delar av bemanningsbranschen visar
att ansvariga politiker fullständigt "skiter i" hur många unga behandlas på delar av
arbetsmarknaden.
 
Från välinitierat håll, dotter som arbetar inom bemanningsföretag, får jag fortlöpande
information om hur slavarbetet utvecklats i Sverige.
 
Källan har alltså provanställning på ett bemanningsföretag, där vissa chefer "tjänar
Sverige väl och kommer att tjäna Sverige väl".
 
Några axplock skadar inte att lyfta fram till de som tror sig veta att Sverige har värl-
dens bäst fungerande arbetsmarknad.
 
Härom dagen var min "källa" tvungen att närvara vid ett besök kl 1000 på fm, knutet
till händelser på förskolan. När hon då ber om tjänstledigt för fm blir hon bryskt av-
visad med orden:
 
DÅ FÅR DU STANNA HEMMA HELA DAGEN OCH VILL DU HA BETALT FÅR
DU VABBA.
 
Redan här har vi två olagligheter, den ena att man "källan" är anställd och inte får
tvingas ta ledigt hela dagen, den andra att det är förbjudet att missbruka "vabbning".
 
Dessa olagligheter, som enligt ansvariga politiker "tjänar Sverige väl", tar hon med
sig i bagaget hem med innebörden att hon då inte "får" arbeta dagen därpå.
 
Tidigt på morgonen 0615, den dag hon inte skulle "få" arbeta, blir hon sms:ad
av chefen "som tjänar Sverige väl" och SMS är tydligt.
 
ÄNDRADE DIREKTIV, DU SKA INFINNA DIG OCH ARBETA KL 0700 !!!
 
Kommentarer är troligen överflödiga, men varför protesterar ingen mot denna be-
handling och "planering" ?
 
Skälet till detta är känt och uppenbart.
 
SAMTLIGA UNGDOMAR HAR PROVANSTÄLLNING OCH INGEN VET OM DENNA
KOMMER ATT ÖVERGÅ I TILLSVIDAREANSTÄLLNING, DÄREMOT VET MAN ATT
ALLA TIDIGARE PROVANSTÄLLNINGAR SLUTAT MED ATT VEDERBÖRANDE
FÅTT SLUTA OCH MAN TAR IN NYA PROVANSTÄLLNINGAR.
 
Företaget, som anammat den svenska modellen, arbetar alltså bara med provanställ-
ningar, där en provanställning ersätts med en annan.
 
Man har till och med haft vänligheteten att förklara varför man gör sig här.
 
OM MAN KÄNNER SIG OSÄKER ÖVER OM PROVANSTÄLLNING ÖVERGÅR I
TILLSVIDAREANSTÄLLNING RÄKNAR FÖRETAGET MED ATT MAN INTE VÅGAR
FRAMFÖRA SYNPUNKTER !!
 
Enligt gällande regler får anställda inte lyfta tyngre lyft än 15 kg, i undantagsfall 25 kg.
Härom dagen inkom en lastbil med kollin vägande 52 kg. Många av de unga anställda
klarade inte ens av  lyfta dessa kollin.
 
När man påpekade detta inför arbetsledningen blev svaret.
 
KLARAR NI INTE AV ATT UTFÖRA ARBETET FÅR NI GÅ HEM, OCH STANNA
HEMMA FÖR GOTT.
 
I praktiken löstes detta sedan "på golvet" genom att några "starka pojkar" erbjöd sig
för att stå för samtliga tunga lyft.
 
DETTA ÄR ALLTSÅ NÅGRA AXPLOCK FRÅN DEN ARBETSMARKNAD SOM
STEFAN LÖFVEN, OCH MÅNGA ANDRA, ÄR STOLA ÖVER OCH SOM "TJÄNAT
SVERIGE VÄL, TJÄNAR SVERIGE VÄL OCH KOMMER ATT TJÄNA SVERIGE
VÄL".
 
Är det någon annan än ansvarslösa politiker som är stolta över detta ??
 
Detta sätt att hantera en ung generation är också en delförklaring till många ungas
bristande psykiska häls och deras minskade förtroende för samhället i stort.
 
ÄR DET VERKLIGEN NÅGOT ATT VARA STOLT ÖVER ATT MAN SKAPAR EN
NY UNG GENERATION SOM DRABBAS PÅ DETTA SÄTT ??
 
Den "svenska modellen" har INTE tjänat landet väl.
 
DEN "SVENSKA MODELLEN", VAR SIGNUM ÄR FLUM, NAIVITET OCH ANSVARS-
LÖSHET MEDFÖR NOG I STÄLLET ATT LANDET ÄR PÅ VÄG MOT EN REN KA-
TASTROF, OM DEN INTE REDAN INTRÄFFAT.
AE
 
 

ELEVER STRYPER LÄRARE

Alla gränser tycks nu passerade, och lite till
 
Ingen kan väl ha undgått höra om de stora problem som finns i den svenska
skolan.
 
Däremot är det nog få som insett, fullt ut, hur stora problemen är, på riktigt.
 
I DAG RAPPORTERAR NYHETER OM HUR STORA PROBLEMEN ÄR,
PÅ RIKTIGT.
 
Man redovisar då ett antal omskakande händelser som inträffat/inträffar på
en skola i Göteborg, så omfattande att de nu ses som arbetsmiljöproblem.
 
En pikant detalj redovisas då som ett arbetsmiljöproblem:
 
DET FÖREKOMMER ATT ELEVER FÖRSÖKER STRYPA LÄRARE.
 
Det sägs att skolan är en spegelbild av samhället, och det är nog en
riktig beskrivning.
 
Om man tror att man löser detta med extra löner till "förstelärare" så har
man inte uppfattat spegelbildens innebörd.
AE

DEN SVENSKA MODELLEN SLÅR TILL MED FULL KRAFT

Hamnarbetarförbundet utgör en samhällsfara
 
Är det månne någon som märkt att Hamnarbetarförbundet strejkar ?
 
Jaså inte, kanske inte så konstigt, strejk tycks utgöra normaltillståndet i denna
obskyra samling.
 
SvD skriver om detta och vi återigen bekräftade på att den "svenska modellen"
utgörs av flum, flum och åter ´flum.
 
Hamnarbetarförbundet har valt att stå utanför LO och man har också valt att avstå
från hängavtal.
 
SKÄLET TILL DETTA ÄR ATT MAN SKA KUNNA STREJA SÅ MYCKET MAN
VILL, NÄR MAN VILL OCH GÄRNA UTAN ANLEDNING.
 
Detta är Hamnarbetarförbundets sätt att trissa upp sina löner och det är deras
sätt att visa samhällsansvar.
 
DE FÖRRA, LÖNERNA, ÄR LIKA HÖGA SOM DET SENARE, SAMHÄLLS-
ANSVARET, ÄR LÅGT, ELLER OBEFINTLIGT.
 
Nu strejkar man alltså igen för högre löner.
 
Den genomsnittliga lönen för förbundets medlemmar uppgår till 49 500:- per
månad.
 
49 500:- PER MÅNAD I GENOMSNITTLIG LÖN !!!
 
Och nu strejkar man för att denna genomsnittliga lön är för låg !!!
 
DET FINNS MÅNGA SÄTT ATT DESTABILISERA ETT SAMHÄLLE, DETTA
ÄR ETT AV DEM.
 
Det finns också många områden inom den "svenska modellen", som borde sa-
neras bort, detta är ett av dem.
 
AE
 
 

STÄDA BORT EBBA LINDSÖ

Sverige behöver en rejäl storstädning !!
 
I dagarna är fifflarbolaget ALLRA på tapeten, igen. För de som velat sätta sig
in i bolagetsverksamhet så har bolaget "varit på tapeten" hela tiden, i den min-
ningen att de fifflat längs hela vägen.
 
SvD har skrivit en hel del om detta och i dag kan man i SvD läsa ett inlägg om
detta, skrivit av Andreas Cervenka.
 
Redan när man hör namnet Cervenka förstår man att inlägget är läsvärt, och
det är det.
 
EBBA LINDSÖ OCH TOMAS BODSTRÖM FRAMSTÄLLS RAKT UPP OCH
NER JUST SOM DE ÄR, ENFALDIA MÅLVAKTER ÅT KRIMINELLA INOM
FINANSVÄRLDEN.
 
Ebba Lindsö framstår som så enfaldig att det är närmast pinsamt. ALLRA har
under lång tid och sedan maj 2016 under Ebba Lindsö gjort sig skyldig till flera
fall av vad som synes rena oegentligheter.
 
Som styrelseledamot är hon då ytterst ansvarig och det borde hon veta som
"styrelseproffs", vet hon inte det är det inte mycket till "proffs" !!
 
Men själv inser hon inte detta, heller. Hon anser sig helt oskyldig till vad som
hänt, och skälet till att hon anser sig skyldig är närmast skrattretande:
 
JAG ÄR HELT OSKYLDIGT FÖR JAG AVGICK SÅ FORT SVD BÖRJADE
SKRIVA OM OEGENTLIGHETERNA.
 
Det har tydligen inte trängt fram till denna "hönshjärna" att hon skulle kunna
ha ett ansvar för tiden intill hon avgick !!!
 
Ebba Lindsö sitter som ordförande i en av AP fonderna. Det finns mycket som
behöver städas bort i Sverige, men tyvärr klarar vare sig polisen eller ansva-
riga myndigheter av denna städning.
 
Men man kan ändå tycka att en ytlig grovstädning borde man kunna klara
av.
 
OCH I DENNA GROVSTÄDNING BORDE INGÅR ATT SE TILL ATT EBBA
LINDSÖ FÖRSVINNER FORTARE ÄN KVICKT FRÅN AP FONDEN.
 
Begriper man inte ens att man har ett ansvar som styrelseordföranden och
ställer man upp som målvakt åt kriminella då  ska man inte sitta som ordfö-
rande i en AP fond.
 
Att inte ansvariga politiker begriper detta är fullständigt obegripligt.
 
DET ÄR OCKSÅ ETT SLAG I ANSIKTET PÅ ALLA MEDBORGARE,
SOM HAR RÄTT ATT KRÄVA ATT ANSVARIGA POLITIKER HÅLLER
RENT PÅ DETTA OMRÅDE.
 
Anderas Cervenka beskriver alltså Ebba Lindsö och Tomas Bodström för
just vad de är.
 
ENFALDIGA MÅLVAKTER SOM SÄLJER SIG TILL HÖGSTBJUDANDE
OCH DÄRMED SÄLJER UT SIN HEDER GENOM ATT VARA MÅLVAK-
TER FÖR KRIMINELL VERKSAMHET.
 
Om Ebba Lindsö inget begripit har Tomas Bodström begripit mindre än
inget. Han motiverar nu sitt styrelseuppdrag i ALLRA med:
 
Jag gick med i ALLRAS styrelse under 2016 under förutsättning att
Ebba Lindsö gick med i styrelsen. Redan då gjorde jag klart att jag
skulle vara kvar i styrelsen så länge som hon var kvar,
 
Att en fd justiemnister inte inser att en styrelseledamots lojalitet är knutet
till bolaget och inte till personen Ebba Lindsö får det att "svindla för ögo-
nen".
 
Eller menar kanske geniet Tomas Bodström att två målvakter åt
kriminella göder mer kriminalitet än en målvakt åt kriminella och
att han vill värna om så mycket kriminalitet som möjligt i pensions-
systemet.
 
DETTA ÄR ALLTSÅ EN FD JUSTIEMINISTER !!
 
Aldrig har behovet av stodstädning visat sig så tydligt i Sverige.
 
Vi behöver inte EN Donald Trump.
 
VI BEHÖVER INTE HELLER TVÅ DONALD TRUMP, VI BEHÖVER
OÄNDLIGT MÅNGA DONALD TRUMP FÖR ATT KUNNA STÄDA
BORT DE VÄSTRA AVARTERNA INOM DEN SÅ KALLADE ELITEN
I SVERIGE.
 
Lämpligt borde då att börja med att städa bort den elit, som säljer sig
till kriminella som målvakter för att kunna möjliggöra de kriminellas ver-
samhet.
 
AE

STATSMINISTER STEFAN LÖFVEN LJUGER

Får verkligen en statsminister i Sverige ljuga ??
 
Utan att darra på manschetten kan man numera konstatera, utan den minsta
tvekan.
 
STATSMINISTER STEFAN LÖFVEN LJUGER OCH ÄR EN LÖGNARE.
 
Ivar Arpi på SvD skriver i dag om detta i SvD under rubriken:
 
LJÖG STEFAN LÖFVEN OM ASYKRISEN I KU ??
 
Man blir lite förvånad, och lite besviken på Ivar Arpi;
 
Varför ställer han frågan ??
 
HAN VET JU ATT STEFAN LÖFVEN LJÖG I KU.
 
En kort summering är på sin plats:
 
Migrationsverket lämnade en prognos över den kommande invandringen i
juni 2015.
 
Kort därefter fick Migrationsverket information om att denna prognos
inte skulle hålla, invandringen skulle bli mycket högre och det blev
den.
 
DETTA NYA UNDERLAG LÄMNADES TILL REGERINGEN, OCH DET FÅR
ANSES KLARLAGT ATT STEFAN LÖFVEN KÄNDE TILL DETTA.
 
Förhöret i KU syftade till att klarlägga vilka åtgärder Regeringen företagit för
att möta denna ändrade prognos.
 
STEFAN LÖFVENS SVAR I KU BLEV ETT SVAR SOM BYGGDE PÅ MIG-
RATIONSVERKETS LÅGA FÖRSTA PROGNOS OCH SKÄLET TILL DETTA
ÄR TÄMLIGEN LÄTT ATT SE.
 
Hade den första prognosen gällt hade Regeringen haft mindre krav på sig att
möta anstormningen.
 
SÅ FRÅGAN ÄR INTE OM STEFABN LÖFVEN LJÖG, INTE HELLER VAR-
FÖR HAN LJÖG, DET FRAMGÅR AV OMSTÄNDIGHETERNA,
 
Frågan har en betydligt större räckvidd.
 
HAR SVERIGE VERKLIGEN RÅD ATT HA EN STATSMINISTER SOM LJU-
GER OCH SKA VI MEDBORGARE ACCEPTERA ATT VÅR STATSMINISTER
LJUGER ??
 
Dessa frågor ska inte ledande politiker svara på, för i denna krets anser uppen-
barligen många att det är helt OK att ljuga för egen vinning i det politiska spe-
let.
 
DET ÄR VI VÄLJARE SOM SKA SVARA PÅ OM DET ÄR OK ATT VÅR
STATSMINISTER LJUGER OCH DET SVARET VI GER BÖR ÅTERSPEGLA
SIG I NÄRMASTE VAL .
 
AE
 

GRUPPVÅLDTÄKTER PÅ UNGA POJKAR

Aftonbladet skingrar dimmorna.
 
I dag skingrar Aftonbladet, av alla media, dimmorna och lättar på förlåten, och
inleder en granskning under rubriken:
 
15 DÖMDA FÖR GRUPPVÅLTÄKTER PÅ POJKAR UNDER BARA 14 MÅ-
NADER.
 
Det är alltså inte våra hatsajter som skriver om detta, det är självaste Afton-
bladet, som i alla tider varit en bastion för att dölja att som kretsar kring detta.
 
Aftonbladet är inte bara öppna med att gruppvåldtäkter på unga pojkar
förekommer i en förfärande utsträckning, man är också öppen med vilka
som ligger bakom dem.
 
VÅRA ENSAKMOMMANDE SMÅ TELNINGAR.
 
Margot Wallström ringde nyligen till UD i USA för att förmedla den rätta
"Sverigebilden", vi fick aldrig reda på vad detta innebar konkret, men man
måste väl utgå ifrån att detta fenomen togs upp, eller ?
 
För Margot Wallström ägnar sig väl inte åt "fake news", eller ??
 
Nu har Sverige alltså kommit så långt i utvecklingen att det är tillåtet att er-
känna att detta förekommer.
 
Frågan är nu hur man ska förhålla sig till att det är känt att det förekom-
mer ?
 
Inblandade socialtjänster har redan bestämt sig för hur de ska förhålla sig:
 
VI KUNDE INTE TÄNKA OSS ATT DETTA SKULLE KUNNA HÄNDA !!
 
Heller frestas man tillägga, för det tycks vara mycket socialtjänsterna inte
kan tänka sig ska hända.
 
Politiker tycks också ha bestämt sig för hur man ska förhålla sig:
 
MAN SKA LÅTSAS ATT DET REGNAR, HÄR OCKSÅ.
 
Vi andra som inte är försedda med skygglappar, och som inte låtsas att det
regnar vi VET varför detta händer.
 
MAN KAN INTE INFÖRLEMMA EXTREMT AVVIKANDE KULTURER I
DEN SVENSKA KULTUREN I EXTREMA MÄNGDER UTAN ATT DETTA
FÅR GENOMSLAG.
 
Detta gäller inte bara Sverige ,det gäller alla länder och alla kulturer.
 
SVERIGE TYCKS DOCK VARA DET ENDA LAND DÄR ANSVARIGA PO-
LITIKER INTE BEGRIPIT DETTA.
 
Eller som Jan Björklund brukar säga när det dyker upp problem han borde ha
förutsett
 
VI HADE INTE EN ANING OM ATT DETTA SKULLE KUNNA HÄNDA.
 
Vi medborgare har dock en aning, och inte bara en aning:
 
VI MEDBORGARE ANSER OSS HA RÄTT ATT POLITIKER, SOM VÄLJER
LEDANDE POSTER, ÄR SÅ KVALIFICERADE, OCH SÅ BEGÅVADE,
ATT DE KAN FÖRUTSE DET ANDRA KAN FÖRUTSE.
 
Det är faktiskt vare sig ett högt eller orimligt krav.
 
AE
 
 

SJUKVÅRDSKRISEN

Bättre än så här kan det inte bli
 
I dessa yttersta tider kan man inte slå upp en tidning utan att läsa om brister inom
vården.
 
Det saknas barnmorskor, det saknas sjuksköterskor, det saknas undersköterskor,
kaos på akutmottagningar och överbeläggning mm som påverkar patientsäkerhe-
ten.
 
ALLT TYCKS VARA ETT ENDA STORT KAOS.
 
Som alla andra "mynt" har även sjukvården 2 sidor och det skadat inte att peka
på att även motsatsen kan förekomma.
 
Jag hade det något "tvivelaktiga" nöjet att uppsöka akutmottagningen på SÄS,
regionsjukhust i Borås, sent i går kväll (lördag) och drabbades då av ett antal
chocker.
 
SÄS i Borås är ett "stort" sjukhus men inte i närheten av Sahlgrenska, Huddinge
mm mm.
 
Från början till slut drabbades jag då av ett antal svårartade chocker.
 
Väl anländ till entrén hittar jag inga bepansarade dörrar, inga beväpnade vak-
ter, inga dörrar låsta, det var bara att kliva rakt in.
 
DET VAR CHOCK NUMMER 1.
 
Väl inne i väntrummer räknade jag med att det skulle vara "överfolkat" och att
folk skulle sitta gråtande med sina krämpor.
 
Det fanns ingen "levande" person i akutmottagningens väntrum, förutom mig
var det helt tomt.
 
DET VAR CHOCK NUMMER 2
 
Det tog bara några minuter innan mitt "nummer" visades, och bara ytterligare
några minuter innan jag blev omhändertagen och förd till att första undersök-
ningsrum.
 
DET VAR CHOCK NUMMER 3
 
Väl inne för en preliminär undersökning visade sig personalen inte alls stressas,
man tog sig den tid som krävdes, lugn, sympati och harmoni präglade undersök-
ningen.
 
DET VAR CHOCK NUMMER 4
 
Min åkomma krävde skiftröngten,  något som inte alltid tillämpas av kostnadsskäl,
och tillämpas det så sker det med skyndsamhet, så att patienten "kan välja att kom-
ma hem så fort som möjligt".
 
Här erbjöds jag att "läggas in" under natten, så att man kunder göra en grundligare
röntgenundersökning dagen därpå och följa upp denna.
 
DET VAR CHOCK NUMMER 5
 
Fick jag ligga i korridoren, eller i en "skrubb", nej jag fick dela dubbelrum med en
trevlig patient med samma åkomma som jag, så vi hade en del att prata om.
 
DET VAR CHOCK NUMMER 6
 
Väl inlagd på kirurgen blev jag omhändertagen av personal på ett sätt som påmin-
mer om sagolandet. Rutinmässiga kontroller och för mig speciella kontroller skede-
i en mycket vänlig och lugn stämning.
 
DET VAR CHOCK NUMMER 7
 
På förmiddagen, efter röntgen", tillfrågades jag vad jag ville ha till frukost. De hade
de jag önskade, kaffe, apelsinjuice, en ostmacka och en medvurstmacka.
 
Allt serverades aptitligt och mycket gott.
 
DET VAR CHOCK NUMMER 8
 
Vissa tagna prover visade tveksamma nivåer, och här togs nya prover för att man
skulle förvissa sig om att allt stod rätt till och utvecklats rätt.
 
DET VAR CHOCK NUMMER 9
 
I samband med utskrivningen gavs jag utförliga instruktioner hur uppföljning skulle
ske i samråd med Vårdcentralen, inget lämnandes åt slumpen.
 
DET VAR CHOCK NUMMER 10
 
I samband med utskrivningen fick jag instruktioner och medeciner, som var tydliga,
motiverade och ägnade att underlätta för mig.
 
DET VAR CHOCH NUMMER 11
 
Väl på plats på Apoteket, efter utskrivning, räknade jag med ett djupt hål i plånbo-
ken, det blev knappast något hål alls, de var billigt,
 
DET VAR CHOCH NUMMER 12
 
Fick jag då sammantaget den vård jag behövde ? Ja
Var personalen trevlig, vänlig, avstressad och lyhörd för mina synpunkter ? Ja
Utfördes vården utan anmärkningar ? Ja, mer än så.
Kunde sjukvården hjälpa mig ? Det tycks så, i vart fall så långt deras möjlig-
heter sträcker sig.
 
DET VAR CHOCK NUMMER 13
 
Det var många chocker under ett dygn, men av positiv karaktär.
 
Man bör ha i åminne att vården kan te sig sådan, även om media ofta slår upp
andra sidor, avigsidor.
 
Man bör också ha i åminne att det mottagande man får står i direkt korrelation till
den belastning man just har på en akutmottagning.
 
Är man "ensam" patient är det också närmast en "naturlag" att man möts av
större vänlighet, som bottnar i en mindre uttalad stressituation.
 
Vilken slutsats ska man då dra av alla dessa "chocker" ?
 
ATT VÅRDEN ORGANISERAS SÅ ATT ALLA BEMÖTS PÅ DETTA SÄTT VID
ALLA TILLFÄLLEN.
 
Finns det inget negativt ? Jo.
 
Före akutbesöket gjorde jag ett besök på den vårdcentral, som hade akujour under
helgen. Även här fick jag tid, även här bemöttes jag vänligt, men kompetensen var
inte anpassad till akuta svåra åkommor.
 
Man hade små undersökningsresurser, man hade föga utbildning/kunskap kopplad
till det jag sökte vård för.
 
AE
 
Sammantaget fick jag rådet, blir det värre, så då upp akuten !!
 
Den sammanfattade slutsatsen av detta enskilda besök är kanske att vårdcentralernas
akutjuor inte är vuxna sin uppgift.
 
 
 
 
 
 
 

PELLEJÖNSFIGURER STYR LANDET

Leif GW Persson träffar mitt i prick
 
Leif GW Persson är, med rätta, kritisk till mycket i allmänhet och polisen i
synnerhet.
 
Enligt honom har vi "världens sämsta polis". Han har också klart för sig
orsaken varför det gått överstyr i ett antal förorter.
 
Världens sämsta polis använder fel taktik.
 
Han har också klart för sig varför världens sämsta polis använder fel taktik.
 
PELLEJÖNSFIGURER HAR TAGIT ÖVER LEDARESKAPET INOM PO-
LISEN !!
 
PELLEJÖNSFIGURER !!  EN MYCKET TRÄFFANDE BESKRIVNING.
 
Pellejönshövdingen själv, Dan Eliasson får väl anses bekräfta, med
råge, Leif GW Persson uppfattning.
 
Men varför tassar Leif GW Persson omkring i filttofflor, har han blivit rädd
och försiktig på "gammeldar" ??
 
STYRS INTE HELA SVERIGE AV PELLEJÖNSFIGURER ??
 
En av våra ledande pellejönsfigurer rantar ju omkring i "hatt" och gör sig
till åtlöje i hela världen, så visst är det befogat att tala om pellejönsfigurer,
eller ??
AE
 
 
 
 
 
 

SVERIGES DEKADENTA RÄTTSSYSTEM

Kriminella, varsågod att ta för Er !!
 
Ungefär så kan man formulera rättssystemets "värdegrund".
 
VARSÅGOD ALLAVÄRLDENS KRIMINELLA, KOM TILL DET NAIVA OCH
EBFALDIGA SVERIGE OCH PLOCKA FRUKTER FRÅN VÄLFÄRDSTRÄDET !!
 
Det pågår sedan en tid en debatt om assistentbedrägerierna i Sverige, så omfat-
tabnde och systematiska att de blivit en systemrisk.
 
SvD skriver om detta i dag under rubriken:
 
Skattefuskare får miljonstöd.
 
Det största problemet tycks inte vara miljonerna, eller miljarderna, det största
problemet tycks vara ett helt annat.
 
DET STÖRSTA PROBLEMET TYCKS VARA ATT DET SÅ KALLADE RÄTTS-
SYSTEMET LIERAT SIG MED DE KRIMINELLA.
 
Försäkringskassan tycks överlag inte vara så nogräknad när det gäller att lämna
tillstånd till assistentverksamhet, vilken kriminell som helst tycks kunna räkna med
detta.
 
Försäkringskassan är heller inte så nogräknad när det gäller att se mellan fingrar-
na på allehanda fiffel & båg.
 
SÅ NÄR FÖRSÄKRINGSKASSAM VILL DRA IN ETT TILLSTÅND FÅR DET
VÄL SES BÅDE SOM EN SENSATION OCH ETT NATURFENOMEN.
 
Men när Försäkringskassan drar in tillstånd, vilket skett i 3 fall under senare tid,
och då har det rört sig om bolag med tydliga kriminella inslag, då har man inte
räknat med det så kallade rättssystemet.
 
DET RÄTTSSYSTEM SOM IBLAND SER SOM SIN FRÄMSTA UPPGIFT ATT
FRÄMJA KRIMINELL VERKSAMHET.
 
För att sabotera Försäkringskassans indragna tillstånd ger man då de kriminella
inhibition, så att de under flera år under domstolsprövningen kan fortsätta med
sin kriminella verksamhet.
 
Domstolarnas syn på denna balansgång är egentligen ingen nyhet. Under många
år har många, med full rätt, hävdat att domstolar många gånger har en stor benä-
genhet att mer främja kriminalitet än att se till gällande lag och samhällsnytta.
 
Men i fallet med indragna tillstånd tar man nu ett steg till.
 
MAN DEKLARARER ÖPPET OCH LJUDLIGT ATT DET VIKTIGASTE ÄR ATT
FRÄMJA GROV KRIMINALITET.
 
Domstolarna har ingen "skyldighet" att ge inhibition, utan detta bygger på en avväg-
ning av olika intressen, regler och omständigheter.
 
MEN MAN DEKLARERAR NU ÖPPET OCH LJUDLIGT ATT DET ÖVERGRIP-
ANDE INTRESSET ÄR ATT FRÄMJA OCH UNDERLÄTTA KRIMINALITET
INOM ASSISTANSOMRÅDET.
 
För det gör man väl när man ger inhibition, som man inte "måste" ge, vilket i sin
tur möjliggör fortsatt kriminalitet, eller ?
 
Inhibition borde vara uteslutet om in Fkass indragna tillstånd motiveras av
kriminalitet och detta kan göras sannolikt.
 
Det skulle inte skada om rättsväsendet och Försäkringskassan ägnade
några timmar att gemensamt reda hur h man gemensamt ska agera i
denna fråga, för att även samhällets legitima intressen ska kunna göra
sig gällande mot grov kriminalitet.
 
Det är just den här typen av avarter som gör Sverige till åtlöje och som bland
annat skapar "Sverigebilden".
 
Margot Wallström uppger nu att hon ska ringa till USA och diskutera just "sve-
rigebilden".
 
I STÄLLET FÖR ATT DISKUTERA OCH FÖRSÖKA ÄNDRA "SVERIGEBILDEN"
BORDE KANSKE HON, OCH VISSA ANDRA, ÄNDRA PÅ VAD SOM SKER I
LANDET I VISSA AVSEENDEN, SÅ ATT BILDEN BLIR DEN RÄTTA UTAN
ATT MAN BEHÖVER KORRIGERA DEN.
 
AE
 
 
 
 

DEN FARLIGA VERKLIGEN MÅSTE BEKÄMPAS

Sanningssägare ska tystas till varje pris.
 
I dagens Borås Tidning kan man läsa om en lärare på en boråsskola som nu får
löpa gatlopp för att han använder sig av sin demokratiska rätt att säga vad han
tycker om en viss sak.
 
Den "svenska modellen" slår då till med full kraft.
 
INGEN SKA TILLÅTAS BESKRIVA PROBLEMEN UTAN ALL KRAFT OCH
ALLT FOKUS SKA LÄGGAS PÅ DE SOM BESKRIVER PROBLEMET.
 
Läraren John Dybeck säger nu att han befarar ett inbördeskrig i Sverige.
 
Ger inte demokratiska grundregler honom rätt att TYCKA detta ??
 
Ger inte yttrandefrihetslagen honom rätt att SÄGA vad han TYCKER ??
 
INTE I SVERIGE, DÄR TAR DEN "SVENSKA MODELLEN" ÖVER DEMO-
KRATISKA GRUNDPRINCIPER OCH GRUNDLAGAR.
 
Att tycka på detta sättet är inget politiskt ställningstagande. John Dybeck väger
samman ett antal faktorer han känner till, och tror sig känna till, och kommer
fram till att han befarar ett inbördeskrig i Sverige inom ett antal år.
 
Låt oss hoppas han har fel, men vare sig han har fel, eller rätt, så har'
han rätt att TYCKA detta och han har rätt att SÄGA vad han TYCKER,
 
OM DET INTE VORE FÖR DEN SVENSKA MODELLEN DÄR MAN BE-
KÄMPAR BESKRIVNINGEN AV VERKLIGHETEN I STÄLLET FÖR ATT
SE VERKLIGHETEN OCH BEKÄMPA PROBLEMEN.
 
Att John Dybeck nu får löpa gatlopp beror på att hans uppfattning har en viss
koppling till invandring, och då ska ju alla "flyga i taket" om man inte tycker
exakt det rätta.
 
Men det John Dybeck säger är inget politiskt ställningstagande, inte heller
ett inlägg i flyktingpolitiken, utan han väger samman vad han känner till, och
tror sig känna till, och kommer fram till att han tror att det blir inbördeskrig.
 
Ungefär som när metereologen spår om vädret i morgon !!
 
Eller när geologen förutspår en jordbävning !!
 
Eller när ÖB väger samman ett antal faktorer som gör att han befarar
ett krig inom kort ??
 
MED DEN "SVENSKA MODELLEN" SOM VÄRDEGRUND SKULLE MAN
VÄL DÅ AVSKEDA ÖB, ELLER ???
 
Påhoppen mot John Dybeck är helt enkelt rent befängda.
 
Men bortom detta ligger en närliggande dimension, och det är hur man defini-
erar ett inbördeskrig ??
 
Ett vanligt krig vet vi hur det ser ut, en fiende anfaller och regeringen
förklarar krig, i bästa fall om man vågar, och sedan är det krig.
 
MEN ETT INBÖRDESKRIG SER HELT ANNORLUNDA UT, ETT SÅDANT
KAN FÖRELIGGA PÅ OLIKA NIVÅER OCH DET KAN HA OLIKA INSLAG.
 
Ett inbördeskrig kan föreligga utan att regeringen skriver på sin hemsida att
"Sverige har nu inbördeskrig" och det kan föreligga utan att man har full vet-
skap om att det pågår.
 
Lek med tanken att någon hyser agg, eller känner fiendeskap med Sverige,
och ger uttryck för detta genom att kasta handgranater på landets polissta-
tioner ?
 
Lek vidare med tanken att viktiga funktioner i landet saboteras, som rädd-
ningstjänst och upprätthållande av lag och ordning, och man bakom detta
kan identifiera en ambition att stöpa om landet på ett visst sätt ?
 
I andra länder, där motsvarande förekommer, kan det gå under benämnin-
gen "intifada", ett fenomen närbesläktat med "inbördeskrig"
 
Vi kanske ska vara lite försiktiga när vi med den "svenska modeelen"
slår ner John Dybeck.
 
VI KAN INTE MED SÄKERHET SÄGA ATT HAN HAR FEL, OCH ÄN
VÄRRE, HAN KANSKE HAR MER RÄTT ÄN HAN SJÄLV TROR.
 
AE
 
 
 
 

PETER HULTQWIST HAR SLUTAT ANDAS

En död fisk andas inte
 
SvD skriver i dag en hel del om försvarets bryderier, och ingen kan längre betvivla
det dubbelspel som nu sker kring försvarsförmågan och finansieringen kring för-
svaret.
 
ÖB information och rapport är mer än klarläggande.
 
6,5 miljarder i tillskott omedelbart för att återställa det nödvändiga på kort sikt och
ett hemlig belopp för att 6,5 miljarder inte räcker och så stort att det inte kan offent-
liggöras.
 
HYCKLERI OCH DUBBELSPEL PÅ ALLA FRONTER MED ANDRA ORD.
 
Hitintills får väl ÖB och Petet Hultqwist anses ha varit något så när eniga, utåt !!
 
NU ÄR FÖRSVARSMINISTER PETER HULTQWIST INTE ENS ENIG MED DEN
ÄR ENIG MED !!!
 
SvD beskriver detta med att Peter Hultqwist sprattlar i nätet !!
 
Detta är fel, helt fel, Peter Hultqwist sprattlar inte i nätet.
 
SOM FÖRSVARSMINISTER HAR HAN SLUTAT ANDAS OCH LIGGER SOM
EN DÖD FISK I NÄTET.
 
En sådan sprattlar inte, hur gärna den än vill.
 
AE

RSS 2.0