GÖRAN HÄGGLUND RESER SIG PÅ 9 ?

Att säga ett och tycka ett annat
 
Göran Hägglund skriver i dag i SvD under Brännpunkt och inlägget får väl ses som
ett av de allvarliaste angreppen på Alliansregeringen, som skett i modern tid.
 
Samtidigt är motsägelserna så många, tydliga och omfattande att inlägget är direkt
underhållande.
 
EN HEL SIDA I SvD AV GÖRAN HÄGGLUND FYLLD MED MOTSÄGELSER OCH
KRITIK MOT DEN EGNA REGERINGEN.
 
Mycket i inlägget kretsar kring att kunna läsa, skriva och förstå det man läser. Hägg-
lund skriver då att en studie från OECD år 2010 visar att en av fem niondeklassare
inte förstår vad de läser, och man understryker då att det inte rör som om invandrare
 
Detta är ju en direkt förödande kritik mot Alliansregeringen.
 
ALLA DESSA ELEVER HAR STARTAT SIN SKOLGÅNG UNDER ALLIANSREGE-
RINGENS TID OCH UNDER DENNA TID HAR KUNSKAPSUTVECKLINGEN ERO-
DERAT HELA TIDEN.
 
Maken till självkritik från Alliansen får man nog leta efter, för Hägglund skyller väl inte
på Per Albin Hansson ?
 
För att ingen ska gå miste om hur Alliansregeringens politik eroderat kunskapsutveck-
lingen spär Hägglund på kritiken riktigt ordentligt:
 
MÅNGA STUDENTER VID UNIVERSITETEN FÖRSTÅR SVENSKA SÅ DÅLIGT ATT
DE INTE KAN LÄSA SIG TILL GRUNDSKAPER, OCH DET RÖR SIG DÅ OM
SVENSKA ELEVER.
 
Den rapport Hägglund åberopar här är ännu tydligare, där hävdas att man måste stötta
dessa studenter med att läsa busstidtabeller, så att de kan ta sig till universitetet.
 
ATT UNDER 7 ÅR VID MAKTEN LYCKATS ÅSTADKOMMA DETTA ÄR JU NÄR-
MAST ETT UNDER.
 
Maken till självkritik från Alliansens innersta kretsar får man nog leta efter, inte heller
detta bör Per Albin Hansson ha åstadkommit.
 
Längre fram i inlägget blir Göran Hägglund direkt främlingsfientlig och höjer kritiken mot
Alliansregeringens politik ordentligt. Han framför här:
 
JAG ÄR OROLIG FÖR ATT LÄSANDERTS STATUS HAMNAR I ETT LÄGE DÄR VI I
ALLT HÖGRE UTSTRÄCKNING SAKNAR GEMENSAMMA REFERENSPUNKTER.
 
Gemensamma referenspunkter ? Det låter ju närmast som om han menar att vi ska ha
en gemensam kultur, för det måste väl ändå vara sak ?
 
ETT VÄRRE EKO FRÅN HÖGEREXTREMA NATIONALISTER FÅR MAN VÄL ÄNDÅ
LETA EFTER.
 
Och detta kommer från Alliansregeringens innersta krets. En mycket snäll tolkning är att
man inte förstår vad man säger eller förstår vad man gör.
 
Man kanske är offer för sin egen politik, att inte kunna förstå det man läser, eller
förstå vad man skriver och säger.
 
I SÅ FALL KAN DET JU VARA BRA MED GEMENSAMMA REFERENSPUNKTER, EL-
LER VARFÖR INTE GEMENSAM KULTUR, NÄR DET SAMTIDIGT INTE ÄR BRA MED
EN GEMENSAM KULTUR, ELLER VARFÖR INTE GEMENSAMMA REFERENSPUNK-
TER.
 
Är det möjligen något som tycker det är motsägelsefullt ?? Antingen är gemensamma
referenspunkter bra eller också är det att underblåsa främlingsfientliget, fråga ansvars-
predikanten, han vet.
 
Men Göran Hägglund räds inte att gå vidare i sin kritik, när han framför:
 
ETT SAMHÄLLE UTAN GEMENSAMMA REFERENSPUNKTER RISKERAR PÅ SIKT
ATT DRAS ISÄR, ÄVEN OM DESS EKONOMISKA STÄLLNING FÖR STUNDEN ÄR
ALDRIG SÅ URSTARK.
 
Så mycket visdom från en och samma person på en och samma gång, visdomen är bara
förenad med ett problem, men det problemet är inte litet.
 
GÖRAN HÄGGLUND INGÅR I EN REGERING SOM HAR EN AV SINA VIKTIGASTE
AMBITIONER ATT VI SKA GÖRA OSS AV MED VÅRA GEMENSAMMA REFERENS-
PUNKTER SÅ FORT SOM MÖJLIGT SÅ ATT SAMHÄLLET DRAS ISÄR SÅ MYCKET
SOM MÖJLIGT.
 
Nu är ju Göran Hägglund på det lite sent, samhället har redan dragits isär. De motsätt-
ningar Alliansregeringen skapat under sina 7 år vid makten är nog större än någon an-
nan gång under modern tid.
 
Det räcker med att peka på att Statschefen själv förskjuter 700 000 medborgare
genom att hävda att han inte vill ta i dem med tång.
 
Och alla andra, som uppskattar sina gamla gemensamma referenspunkter och inte får
sjunga psalmer i kyrkan eller Din Blomstertid Nu kommer, tycker nog också att Hägglund
är lite sent ute.
 
SAMHÄLLET HAR REDAN DRAGIRS ISÄR OCH ÄR PÅ VÄG ATT DRAS ISÄR MYC-
KET MER MYCKET FORT.
 
Samhället dras isär mycket mer mycket fort varje gång det inträffar något som visar att
Alliansregeringen, för den delen livligt påhejad av oppositionen, vidtar åtgärder som syftar
till att ta bort vår egen barbariska kultur och/eller diskriminerar svenskhet och svenskar.
 
I alla andra länder vet man att ett samhälles stabilitet är knutet till att det inte finns
för stora religiösa och etniska motsättningar.
 
DET ÄR BARA I SVERIGE ATT ANTAL LEDANDE POLITIKER TROR SIG VETA DET
MOTSATTA,
 
Man ska kanske inte ska vara för kritisk, så här 7 efter makttillträdet.
 
MAN KANSKE HÄR ÄR OFFER FÖR SIN EGEN UTBILDNINGSPOLITIK, SÅ ATT MAN
INTE FÖRSTÅR VAD MAN LÄSER ELLER VAD ANDRA SÄGER.
 
Det där med att en aldrig så urstark ekonomi inte hindrar att samhället kan dras isär lär väl
Hägglund få äta upp.
 
HÄR HAR ANSVARSPREDIKANTEN OCH HÄSTSVANSEN ÅR EFTER ÅR TRUMPETAT
UT HUR DUKTIGA VI ÄR SOM HAR  URSTARKA OFFENTLIGA FINANSER, VISSERLI-
GEN PÅ BEKOSTNAD AV SKULDSATTA HUSHÅLL, MEN ÄNDÅ.
 
Och så kommer Göran Hägglund och säger att det finns viktigare saker, mitt på ljusan dag.
 
Man får väl hoppas att ansvarspredikanten inte läser Brännpunkt idag, men risken kan-
ske inte är så stor att han ska bli arg ändå.
 
DET MESTA PEKAR PÅ ATT HAN OCKSÅ ÄR ETT OFFER FÖR SIN EGEN POLITIK,
ATT INTE KUNNA FÖRSTÅ DET MAN LÄSER.
 
 
 
Skrev jag verkligen gemensamma referenspunkter, jag menade självfallet
globala referenspunkter
AE
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet och kristdemokraterna
 
     
 
Mycket av det dagsaktuella kretsar nu kring Almeveckan och första dagen tar nu KD
en stor plats. Vi andra i Alliansen stöttar här KD genom att de får ta över andras frå-
gor, vad gör man inte för att hitta väljare åt KD.
 
United Minds lämnar sin senaste rapport om vem väljarna vill se som statsminister
och denna rapport överraskar glatt. I maj ville 52 % se mig som statsminister och fort-
farande är det 36 % som vill detsamma. Har jag tur kanske det vid valet finns någon
som vill se mig som statsminister.
 
Stefan Löfven och jag ligger nu på samma nivå, båda 36 %, där jag gått ner mig har
Stefan gått upp sig.
 
Det mest intressanta i rapporten är dock fördelningen mellan olika åldersgrupper.
En övervägande majoritet av väljarna i alla åldersgrupper upp till 64 år vill se Stefan
som statsminister. Det är bara i åldersgruppen 65- 80 år, som fler vill se mig som stats-
minister än Stefan.
 
Vi klagar ofta över att många gamla tidigt får demens, vi moderater ska vara tacksam-
ma för att många gamla så tidigt får demens.
 
Samtidigt klagar vår partisekreterare att det är så långt kvar till valet, att många av des-
dementa kanske inte lever kvar, och vem ska då rösta på oss.
 
En annan rapport från Ipsos visar nu att väljarna är trötta på blockpolitiken och att man
vill att partierna ska gå fram på egna meriter och presentera sin syn på samarbete ef-
ter valet.
 
Detta stärker mig i tron att jag ska fortsätta att angripa socialdemokraterna för att de nu
inte vill presentera sitt regeringsalternativ.
 
Göran Hägglund har lite otur med timningen för sitt tal idag. En rapport visar nu att en
stor del av partiets väljare ser honom som en belastning.
 
Inom Alliansen har vi länge sett Göran som en belastning, och vi ser hela partiet som
en belastning. Man kan aldrig planera för något då man inte vet om partiet har några
väljare eller inte.
 
För att hjälpa honom lite på traven får han idag framföra moderaternas förslag om ett
femte jobbskatteavdrag som sitt eget. KD tycks förvalta denna gåva rätt. Partisekrete-
raen har redan gått ut med en uppmaning till väljare att skicka in frågor kring detta för-
slag.
 
Partisekreteraren utlovar då ett snabbt svar på huruvida förslaget avser ett 5. eller 6.
jobbskatteavdrag. Hon kommer samtidigt att informera om att vårt försvar består av
militärer, då detta tycks vara obekant bland KD väljare.
 
Polisen rapporterar idag om att flera 100 000 pass är på drift efter att de anmälts som
stulna, i allt väsentligt av vår arbetskraftsinvandring. Man ser detta som ett problem och
menar att detta är en omfattande ekonomiska brottslighet, då ett pass kan säljas flera
gånger och varje gång inbringa minst 10 000:-.
 
Den ansvarsfulla Alliansregeringen ser inte detta som ett problem, snarare ser vi det
som ett komplement till vår ambitiösa strävan att få hit så många som möjligt som vill
dölja sin riktiga identitet, såsom krigsförbrytare och andra internationellt efterlysta.
 
De ska alltid känna att de har en fristad i frizonen Sverige.
 
Göran Hägglund skriver i dag under SvD Brännpunkt och där går han tyvärr emot re-
geringens politik.
 
Göran menar att det ör viktigt med  gemensamma referenspunkter, då annars samhäl-
let riskerar att dras isär.
 
Alliansregeringens politik är den motsatta, vår ambition är att våra gemensamma refe-
renspunkter ska vara så få som möjligt, och det når vi genom att ta hit så många anal-
fabeter som möjligt som gör det möjligt för oss att en gång för alla göra oss av med vår
egen barbariska kultur.
 
Detta senare är en av mina viktigaste ambitioner, och det kan aldrig sägas för många
gånger.
 
Allt svenskt måste bort så fort som möjligt, och det sker bäst genom att se till att så
fort som möjligt befolkningens sammansättning saknar alla gemensamma referens-
punkter.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag och väl mött i Almedagen, där kommer att sägas mycket som är underhållande.
 
              
 
AE
 
 
 
 
 

SÖDERMALMSMOSKEN FÅR OVÄNTAT BESÖK

Rätt medicin på rätt ställe
 
Vi vet ju att Gudrun Schyman och hennes anhängare abdikerat i all kamp för kvinnors
frigörelse.
 
Som åsnor mellan två hötappar har man valt den ena tappen.
 
Det går inte samtidigt att hylla kvinnoförtryckare i form av anländande analfabeter,
samtidigt som man hyllar kvinnors rättigheter.
 
AV DESSA HÖTAPPAR HAR MAN VALT ATT HYLLA KVINNOFÖRTRYCKET, SÅ
NUKÄMPAR GUDRUN SCHYMAN OCH HENNES ANHANG FÖR ATT KVINNOR
SKA SITTA BAKOM SKYNKE OCH HÅLLA TYST I FAMILJEN.
 
Gudrun Schymans senaste slogan uppges nu vara:
 
ÄR KVINNAN MER ÄN TRE METER FRÅN SPISEN SÅ ÄR HON PÅ RYMMEN.
 
Men det finns tydligen en räddning, men den kommer från avlägset håll den här gån-
gen.
 
Det Gudrun Schyman och hennes anhang inte förmår kämpa för tycks tydligen
aktivister från Ukraina kunna och våga kämpa för.
 
Tre djärva damer gör då entre i Södermalmsmosken och klär av sig så att man visar
brösten.
 
Här kan man verkligen tala om att svära i kyrkan, många som annars hyllar våldtäkt i
olika former måste ha fått fnatt av detta.
 
Kvinnor i mosken, inte bakom skynket, och med bara bröst, man måste ha trott
att Allah övergivit dem.
 
Ett bra initiativ, när Gudrun Schyman och hennes anhang kastat in handduken, och
platsen kunde inte vara mer rätt.
 
Nu har man visat dessa kvinnoförtryckare att kvinnan har en plast, inte bara ba-
kom skynket och inte bara som våldtäktsoffer.
 
Det bisarra Sverige agerande förvånar inte, de modiga tjejerna gripna av polis, påmin-
ner lite för mycket om Ukraina och Ryssland, man trodde faktiskt inte det förekom i
Sverige.
 
Gripna för förargelseväckande beteende, vilka blir förargade förutom dessa bi-
sarra kvinnofötryckare ??
 
Men dessa bisarra kvinnoförtryckare blir inte förargade över att kvinnorna visar
brösten, de blir förargade över att kvinnorna smutsar ner med sin närvaro.
 
Polisens ingripande får väl ses som ett tecken på vårt nya land, där saker mäts med
olika måttstock.
 
Som i Husby, när polisen vände bort blicken när kulturarbetarna brände bilar, men som
tog i med hårdhandskarna när bilägarna ville skydda sina bilar.
 
ELLER SOM NU I SÖDERMALMSMOSKEN, TILLÅTET MED BARA BRÖST ÖVERALLT,
MEN INTE DET NU HELIGASTE AV ALLT HELIGT.
 
Förarga svenskar duger gott, men våra nya vänner får inte förargas, då kanske de vägrar
rädda vår välfärd.
 
 
Har Gudrun Schyman och hennes anhang gett upp får väl vi
andra också ge upp ?
Mot dårarna kämpar ju gudarna förgäves heter det ?
AE
 

BORÅS MODERATA HÖNS

Moderaterna i Borås gör sig till åtlöje
 
Moderaten Olle Engström gjorde vad han kunde för att göra moderaterna till åtlöje
i Borås, när han skriv ett inlägg i Borås Tidning utan att fråga pajaserna i Stockholm
om tillåtelse.
 
Ett antal tydligen halvimbecilla moderater i Borås tycktes då tappa det lilla'
de hade och for i skyn.
 
INTE FÅR MAN SKRIVA OM INVANDRINGSPROBLEM I SVERIGE, NU BLIR
PAJASERNA I STOCKHOLM ARGA.
 
Och så gick det som det gick.
 
I dag fortsätter Borås Tidning att skriva om denna famösa historia, och är det BT
idag skriver rätt gör sig moderaterna till ännu större åtlöje, samtidigt som man måste
undra vad Olle Engström håller på med.
 
Bakgrunden är ju tydligen att moderaterna i Borås varit på studiebesök i Iran och
ett antal andra länder och blivit så imponerade av deras demokrati att de begär att
Olle Engström ska göra avbön.
 
GÖRA AVBÖN, I SVERIGE ÅR 2013, FÖR ATT HAN SKRIVIT NÅGRA RADER
I BORÅS TIDNING, SOM EXAKT ÅTERSPEGLAR VAD MINST HALVA SVEN-
SKA BEFOLKNINGEN TYCKER OCH TÄNKER.
 
Kanske lika bra att ta fram giljotinen direkt, avbön måste man ju göra om man år
2013 är moderat och skriver i en tidning vad de flesta i Sverige tycker och tänker.
 
Men som sagt, nu rullar det vidare, är BT uppgifter rätt, gör sig nu moderaterna
inte bara till åtlöje.
 
DE GÖR SIG SKYLDIGA TILL TIDERNAS ÅTLÖJE, OCH MAN KAN UNDRA
HUR POLITIKER KAN BETE SIG SÅ BEFÄNGT.
 
Då Olle Engström inte vill göra avbön vill moderaterna bli av med honom, men man
vågar inte släppa fram giljotinen utan springer och gömmer sig.
 
Vill man bli av med Olle Engström är det ju bara att utesluta honom, han har
ju gjort så hemska saker att han måste göra avbön.
 
DEN ENKLASTE SAK I VÄRLDEN ATT FÖRSTÅ, OM MAN INTE ÄR MODERAT
OCH PAJAS FÖRSTÅ, DÅ FÖRSTÅR MAN NOG INTE DETTA HELLER.
 
När nu de moderata pajaserna inte vågar utesluta Olle Engström, som gjort så hemska
saker att han ska göra avbön, begär Olle Engström att man ska utesluta honom ur par-
tiet.
 
Partiet tillgodoser här inte Olle Engströms önskan att bli utesluten ur partiet.
 
Vi står här med en situation, som kan sammanfattas enligt följande, om nu detta ab-
surda går att sammanfatta.
 
OLLE ENGSTRÖM HAR GJORT SÅ HEMSKA SAKER, ATT HAN BÖR GÖRA AV-
BÖN OCH PARTIET VILL BLI AV MED HONOM MEN VÅGAR INTE UTESLUTA
HONOM. OLLE ENGSTRÖM BEGÄR DÅ SJÄLV ATT PARTIET SKA UTESLUTA
HONOM, I PRAKTIKEN EN MUNTLIG UPPSÄGNING AV SITT MEDLEMSSKAP,
MEN PARTIET VÅGAR INTE TILLGODOSE DENNA BEGÄRAN OM UTESLUT-
NING.
 
Det är ju nästan som om moderaterna i Borås går omkring och har den uppfattningen
att man kan tvinga människor att vara medlemmar i moderata partiet, även om man
inte vill vara medlem.
 
Det skulle i så fall stämma ganska väl överens med moderaternas nuvarande
uppfattning om vad demokrati inrymmer.
 
HAR MAN DEN UPPFATTNINGEN SOM STATSMINISTER ATT MAN INTE SKA
TA I UNGEFÄR 700 000 MEDBORGARE MED TÅNG, TROTS ATT GRUNDLA-
GEN SÄGER ATT STATSCHEFEN REPRESENTERAR ALLA MEDBORGARE,
DÅ HAR MAN JU REDAN PASSERAT ALLA GRÄNSER.
 
Då har man ju inte längre någon demokrati att försvara, och då spelar det ju också
mindre roll om man vägrar tillgodose en medlems önskan att gå ur partiet.
 
VILL BLI UTESLUTEN, MEN FÅR INTE BLI UTESLUTEN, ÄR DET NÅGON SOM
HÄNGER MED ??
 
Man får hoppas att ingen utanför den moderata kretsen av vettvillingar inte hänger
med, för det ska inte gå att hänga med i ett sådant bisarrt agerande.
 
Sedan måste man ju undra vad Olle Engström håller på med, driver han med sina
gamla moderata vänner och vill tvinga fram dem på barrikaderna på något sätt som
inte är uttalat.
 
För Olle Engström vore det ju den enklaste sak i världen att skriftligen, på for-
fellt korrekt sätt begära sitt utträde ur partiet, om han nu vill det, vilket tycks
tveksamt.
 
EN SÅDAN SKRIFTLIG, FORMELLT KORREKT, BEGÄRAN KAN KNAPPAST
NONCHALERAS ENS AV MODERATERNA I BORÅS, I SÅ FALL FÅR DEN VÄL
SKICKAS SOM REK.
 
Det finns egentligen bara en vettig förklaring på denna fullständigt bisarra historia,
och den förklaringen bör vara att ett antal omtöcknade moderathjärnor i staden
förstått att Olle Engström dels inte begått fel, dels har ett sådant stöd att man inte
vågar agera överhuvudtaget.
 
DET KAN KNAPPAST FINNAS NÅGON ANNAN FÖRKLARING, ÄR DET INTE
PÅ DET VISET FINNS DET INGEN FÖRKLARING, BARA FÖRVIRRADE HJÄR-
NOR.
 
Men om det är på det visat det bara kan vara, då är sensus ganska så klart.
 
Då är det inte Olle Engström som ska göra avbön.
 
DET ÄR TOKSTOLLARNA I DEN LOKALA MODERATLEDNINGEN SOM SKA
GÖRA AVBÖN.
 
Gärna under giljotinen, för deras agerande hör hemma på den tiden giljotinen an-
vändes mot galningar av detta slag.
 
 
Kanske rätta platsen för moderaternas gruppledare i Borås
AE
 
 
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till den ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet och apoteken.
 
   
 
Väljarundersökningarna duggar nu tätt. I går fick vi Ipsos rapport, som visade att Alli-
ansen har c:a 40 % av väljarnas sympati. I dag visar TV 4 / Novus att vi ligger på 40,2
%.
 
Dessa siffror hindrar mig inte att i Dagens Industri i dag hävda att Alliansen är det enda
alternativ, som kan bilda en majoritetsförklaring.
 
Detta har jag fått mycket kritik och den tar jag till mig. Mycket beror på att jag inte kan
räkna, heller, samtidigt som jag är så van att ljuga att jag ljuger av bara farten.
 
Vår framgångsrika apoteksreform börjar nu visa vår ansvarsfullhet, det läggs nu ner
apotek efter apotek och tillgängligheten på läkemedel blir mycket sämre för många.
 
För att få igenom reformen lovade vi att inga apotek skulle läggas ner, men det gällde
bara under tre år, sedan skulle de få läggas ner.
 
Vi hade räknat med att väljarna skulle glömma det löftet, men alla som nu inte kan köpa
läkemedel, hävdar nu att vi ljugit, om detta också.
 
Denna kritik bygger på vanföreställningar, som mycket annat. Reformen syftade aldrig
till att bibehålla tillgängligheten, vi struntar blankt i om sjuka kan köpa sin medicin.
 
Reformen syftade, som så mycket annat till att överföra offentlig egendom till riskkapital-
bolag. Kan de då öka sina avkastningsmål genom att minska tillgängligheten för apo-
tekskunderna tycker vi det är bra.
 
EU har nu beslutat att ge Sverige bidrag på 350 milj för att bekämpa ungdomsarbets-
lösheten. Vi tar tacksamt emot detta bidrag, då vi ser det som en återbetalning av den
kostnad vi betalar till EU för medlemskap. Denna rundgång av pengar ser vi som en
förutsättning för att lösa problemen, då den påminner om vårt eget bidragssystem.
 
Samtidigt är det ju bra att EU fattar beslut om denna fördelning och administrerar det-
ta, själva skulle vi ju aldrig kunna använda dessa pengar på ett vettigt sätt.
 
En ungdomsledare, iman och själv arab, varnar nu för att ungdomar i Husby rekryteras
till träningsläger i Afrika och kan bli farliga för vår egen säkerhet.
 
Vi tar till oss denna kritik och ska tillsammans med centerpartiet och miljöpartiet se till
att vi tar ännu fler ungdomar som kan bli farliga för vår säkerhet.
 
En hög moderat i Göteborg har nu anhållits i Göteborg för våldtäkt. Vi hoppas att detta
inte smittar av sig, då många anser att vi moderater begått våldtäkt på hela det svenska
systemet och den modell, som skapat den väldfärd vi nu raserar.
 
Vi ser nu fram mot Almeveckans inledning till helgen, då vi inför årets Almevecka har
laddat upp med fler lögner än någonsin tidigare.
 
Till och med dagisfröken Annie Lööf och Carl Bildt den Store har lovat att ljuga mer än
tidigare, det trodde Ni väl knappast de kunde, och det trodde inte jag heller.
 
Men osvuret är bäst när det gäller dessa två notoriska lögnare.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet    
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
                      
 
AE

FÖR MÅNGA FLYKTINGAR ENLIGT SOM

Fortsatt indoktrinering av befolkning
 
SOM Institutet kom i går med en rapport, som omfattar medborgarnas attityder
till olika samhällsfrågor.
 
En av dessa områden rapporten omfattade var motståndet mot flyktinginvand-
ringen och rapporten angav att denna ökat.
 
Rapporten ger korrekta uppgifter, men vil ändå visa en falska bild, och
denna falska bild har media hakat på.
 
RAPPORTEN ANGER ATT 45 % AV MEDBORGARNA VILL TA EMOT FÄRRE
FLYKTINGAR.
 
För den oinsatte kan detta tolkas som om en majoritet, dvs 55 % , har motsatt in-
ställning.
 
DET ÄR EXAKT DENNA VANFÖRSTÄLLNING SOM OCH MEDIA VILL FÖR-
MEDLA.
 
Frågan är formulerad hur man ställer sig till ett förslag om att man ska ta emot
färre flyktingar.
 
Svar ska lämnas enligt 5 olika alternativ:
 
1)  Ett mycket bra förslag
2)  Ett ganska bra förslag
3)  Ett varken bra eller dåligt förslag
4)  Ett ganska dåligt förslag
5)  Ett mycket dåligt förslag
 
De angivna 45 % har lämnat svar enligt alternativ 1 och 2, detta innebär inte att 55 %
lämnat svar enligt alt 3 och 4.
 
Rapporten vågar inte förmedla hur många som svarat enligt alt 3, vilket borde vara gan-
ska så många. Det är ingen vågad gissning att väldigt många lämnat detta svar.
 
Klart torde i vart fall vara att betydligt färre än 45 % lämnat svar enligt alt 4 och 5. Stäm-
der detta antagande, vilket rapporten inte vågar ta upp, en omständighet i sig som talar
för att antagandet är korrekt, innebär detta att fler är för färre flyktingar än tvärtom.
 
Detta stämmer med alla andra undersökningar, som visat att de som är positiva till att
ta emot färre flyktingar ligger i spannet 45 - 50 %.
 
Att dessa attityder inte återspeglas i väljaropinionen, SD andel, hänger samman med att
väljarna anser andra frågor som viktigare, just nu.
 
I takt med att kännedomen ökar om den utbredda och grova kriminalitet som är
kopplad till den stora invandringen är det ingen vågad gissning att andelen ne-
gativa över tid kommer att öka.
 
DETTA BORDE STÄMMA TILL EFTERTANKE PÅ VISSA HÅLL.
 
Att kalla halva befolkningen för rasister, nazister, främlingsfientliga, obegåvade, höger-
extremister och mycket annat kan just nu te sig korrekt.
 
Men det kan komma en dag då medborgarna inte ställer upp på detta.
 
OCH DÅ LÄR DET KANSKE VARA FÖR SENT ATT STÄMMA TILL EFTERTANKE.
 
Den korrekta politiska uppfattningen just, nu, allt som inte passar
är rasism.
 
Men det kan komma oss att kosta mycket.
AE
 

VÄLJARFÖRAKT I BORÅS

Räddningstjänsten räddar sig själva
 
Räddningstjänsten i Borås har länge vägrat medborgarna i Borås en flexibel lös.-
ning när det gäller sotningstjänster.
 
Räddningsförbundet anser sig ha monopol på sotning genom den upphand-
ling man gjort.
 
ETT ANTAL VÄLJARE ANSER SIG VILJA HA EN ANNAN SOTARE OCH ÅBE-
ROPAR EN LAGLIG RÄTT TILL DETTA.
 
Ett antal domar har gett medborgarna rätt och Räddningsförbundet fel.
 
Behöver det sägas att Räddningsförbundet styrs av politiker, knappast.
 
Lagen är lite flexibel, och det är i tillämpningen av lagen politikernas syn på oss
medborgare kommer fram, väldigt tydligt.
 
LAGEN SÄGER ATT RÄDDNINGSFÖRBUNDET KAN GE DISPENS FRÅN MO-
NOPOLET, OCH DET ÄR DEN DEMOKRATISKA SYNEN, ELLER AVSAKNADEN
AV EN SÅDAN, BLIR TYDLIG.
 
Man har ofta anledning ställa sig frågan, vem är till för vem, vi väljare till för politiker
eller tvärtom.
 
POLITIKERNA I RÄDDNINGSFÖRBUNDET GER SVARET, VI VÄLJARE ÄR TILL
FÖR POLITIKERNA.
 
GER MAN VÄLJARE DEN DISPENS VÄLJAREN VILL HA, SER MAN TILL VÄJAREN,
VÄGRAR MAN DISPENS, SER MAN TILL POLITIKERNA.
 
Så enkelt är det och så tydligt är det visat.
 Rösta på mig vart fjärde år, så får jag som jag vill
AE
 
 
 
 
 

EN SNURRIG KOLLEKTIVTRAFIK

Sådan herre, sådan dräng
 
Den ansvarsfulla Alliansregeringen vet ju inte till sig i sin iver att privatisera, av
knoppa och konkurrensutsätta allt som går, och lite till.
 
Vi ser resultatet inom många områden, lite fungerar eller inget alls på många om-
råden.
 
KOLLEKTIVTRAFIKEN ÄR ETT OMRÅDE SOM DRABBATS AV DETTA OCH
I SIN TUR HAR RESENÄRERNA DRABBATS.
 
I vanlig ordning får vi alltid höra av de ansvarsfulla att allting fungerar, och skulle nå-
got inte fungera, så ändrar man på reglerna.
 
Tåg som kommer för sent kommer inte längre för sent, och annat ansvarsfullt.
 
Många ställer sig frågande till m det går så bra som de ansvarsfulla hävdar.
 
Myndigheten Trafikanalys har gjort en granskning av hur myndigheterna skött kollek-
tivtráfiken efter den lag som infördes 2010.
 
Den ger inte en lika uppmuntrande bild av läget som de ansvarsfulla hävdar.
 
Trafikanalys gransking visar:
 
MYCKET PRÄGLAS AV BRÅDSKA OCH FÖRVIRRING OCH ÄR HAFSIGT HOP-
KOMNA OCH OGENOMTÄNKTA, ME OREAISTISKA MÅL OCH UTAN SYSTEM
FÖR UPPFÖLJNING.
 
Hur är det nu Jan Björklund brukar säga varje gång något hafsigt hopkommet visar
sig hafsigt hopkommet :
 
VI HADE INTE EN ANING OM ATT DET SKULLE BLI SÅ HÄR.
 
Det är just det Trafikanalys kommer fram till.
 
Den ansvarsfulla Allinsregeringens egen beskrivning av detta är en helt annan.
 
DET SOM ÄR HAFSIGT TILLKOMMET ÄR ETT BEVIS PÅ KRAFTFULLT OCH
ANSVARSFULLT STYRE.
 
 Det är inte bara på cirkus det är snurrigt
AE

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet och alla ROT bedragare.
   
 
I dag är jag så stolt att jag nästan spricker. Vi nås nu av uppgifter att företag har lärt
sig att utnyttja vår ansvarsfulla ROT reform på det bästa sättet.
 
Uppgifter från Mockfjärdsfönster visar nu att de varje år förbättrar sitt resultat med flera
hundra miljoner, tack vare vårt förnämliga ROT system.
 
Vi har underlättat för dem genom att göra det möjligt att låtsas som om arbetskostnaden
är tre gånger större än den verkliga och den vägen få större ROT avdrag än vad som är
motiverat.
 
Vi har varit så förutseende att vi skrivit lagtexten på ett sådant sätt att Skatteverket inte
anser sig kunna kom åt dem. För att inga missförstånd ska uppstå har vi för säkerhets
skull låtit Skatteverket förstå att man ska låta dessa brottslingar vara.
 
Dessa ekonomiska brottslingar uppskattar oss ansvarsfulla moderater, och detta bekräf-
tas genom bolagets VD, då denne uppger:
 
I år genomför vi inga prishöjningar, vi trixar med ROT avdragen i stället. Skatteverket är
vår bästa män.
 
Visst blir man stolt när man genomfört så ansvarsfulla reformer.
 
Stolt blir man också när man tar del av Ipsos junibarometer, där både centerpartiet och
kristdemokraterna hamnat över 4 %, som vanligt har Ipsos förstått att man ska göra sina
mätningar inom de områden, där man fortfarande hittar sympatisörer för dessa två par-
tier.
 
KD resultat ger dock lite smolk i bägaren och jag har svårt hantera detta. Det visar sig
nu att många kristdemokrater flytt till SD och dessa ska nu lockas tillbaka av Stanley
Sjöberg.
 
Tyvärr skapar detta problem, när de hamnat hos SD kan jag ju inte ta i dem med tång,
och hur ska jag då bete mig om de vänder tillbaka.
 
Ska jag då ta i dem med tång, det blir en svår avvägning, man skulle ju kunna tro att
jag är löjlig.
 
Barncancerfonden vägrade igår att ta emot gåvor från ett nationalistiskt parti och vi har
nu fått motsvarande kritik för att vi tar emot skatter från nationalister. Vi vill ju inte bli be-
skyllda för att nationalister, så vi får se över om vi ska lämna tillbaks alla de skatter som
betalts av nationaliter.
 
Vi ser nu alltfler tecken på att vår barbariska kultur utvecklas i positiv riktning.
 
Under gårdagskvällen blev en man på öppen gata, Sveavägen i Stockholm, knivmördad
och idag på morgonen hittade man en ung man mördad i en frizon i Borås.
 
När vår barbariska kultur rådde nådde man aldrig upp till dessa fantastiska siffror, två
mord om dagen.
 
Igår kom uppgifter som visade att medborgarna visar sig mer negativa till att ta emot så
många analfabeter, och vissa inom moderaterna har inte varit sena att haka på detta. Man
vill att vi ska ompröva vår flyktingpolitik, så att den står mer i samklang med vad väljarna
tycker.
 
Den dagen får ingen uppleva att jag skulle ta hänsyn till vad väljarna tycker.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             

MORD PÅ BESTÄLLNING

Ung man hittad mördad i Borås frizon Hässleholmen
 
Så var det dags igen, fast den här gången lite grövre dags igen.
 
På fredagsmorgonen hittar man ung man mördad i ett parkeringshus på
Hässleholmen, ett av politikernas mest omhuldade områden.
 
Här inkvarterar man de som ska rädda stadens invånare från kollaps, så att de
får behålla sina pensioner och sin välfärd.
 
Preliminära uttalanden från ansvariga politiker tyder på att man utgår ifrån
att både offer och gärningsman inte är bosatt i frizonen.
 
MAN FÖRTYDLIGAR DETTA MED ATT MAN INTE VILL UNDERBLÅSA FRÄM-
LINGSFIENTLIGHET.
 
Man uppger sig redan ha utarbetat ett program för att säkerställa att offer från and-
ra stadsdelar inte hittas i frizonen någon mer gång.
 
Detta program är indelat i sju delprojekt, om man tror sig genom detta kunna garan-
tera att inga offer mer kommer att hittas i frizonen:
 
1) Alla i frizonen ska slippa betala alla former av skatter, detta gäller dock inte de et-
    niska svenskar, som kan förirrat sig in i området.
 
2) Man ska bygga mängder av nya fritidsgårdar, som ungdomar från andra stads-
    delar kan komma att vandalisera och bränna upp, frizonens ungdomar utför inte
    sådant
 
3)  Man ska överföra så mycket resurser till elever i frizonen från svenska elever, så
     att de senare inte lär sig något heller
 
4)  Man ska dela ut gratis narkotika och droger till alla som vill ha, de som så önskar
     men inte redan har ska också gratis förses med lämpliga skjutvapen
 
5)  Gratis bensin kommer att tilldelas alla som vill bränna bilar
 
6)  Polisen ska inte få visa sig i frizonen
 
7) En överenskommelse har träffats mellan alla politiker och alla berörda media och
    bara uttala sig i positiva ordalag om frizonen, förekommer det mord eller annat, så
    får det inte knytas till frizonen.
 
Med detta gedigna program räknar man med att frizonen kommer att förbli en frizon.
 
 AE

SERVI BÖRJAN PÅ DETT FOLKMORD ?

Slagpåkarna gör nu sitt inträde
 
Vi har ju informerats av ansvarspredikanten Fredrik Reinfeldt att vår egen kultur
är så hemsk och barbarisk att vi bör göra oss av med den så fort som möjligt.
 
Och vi tycks vara på god väg.
 
Tätt på varandra de senaste dagarna har det nu inträffat att gäng, som dragit
omkring försedda med slagträn, gett sig på ensamma personer tillhörande
en annan etnicitet.
 
FULLSTÄNDIGA VANSINNESDÅD, FRAMKALLDE UTAN DEN MINSTA PROVO-
KATION OCH RIKTAD MOT PERSONER AV ANNAN ETNICITET.
 
Var det inte så det gick till i Rwuanda, närmare en miljoner människor klubbades
ihjäl med slagträn och eller halshöggs med machetes.
 
Några få personer är ju inte 800 000, men massakern i Rwuanda började inte
med 800 000 offer, den började med några få offer.
 
Man får väl vara ansvarsfull allianspolitiker för att vilja driva fram den utveckling
man nu börjar skönja.
 
MAN BÖRJAR JU FUNDERA LITE HUR DET KOMMER ATT GÅ NÄR DAGIS-
FRÖKEN ANNIE LÖÖF FÅTT HIT SINA MINST 30 000 000 ??
 
 Jag ser inga slagträn ?
AE

NÄR FÖRSTÅNDET INTE RÄCKER TILL

Barncancerfonden bekräftar bilden av Sverige
 
Det har sagts att pengar  inte luktar illa, men det gäller inte längre,
i vart fall inte på vissa håll i Dårarnas Paradis.
 
Barncancerfonden uppger sig vara en opolitisk rörelse, men inte
heller det är längre sant.
 
BARNCANCERFONDEN ÄR I ALLRA HÖGSTA GRAD EN POLITISK
RÖRELSE, OCH DET HAR MAN BEKRÄFTAT PÅ DET TÄNKBARAS-
TE BARNSLIGA OCH OFÖRSKÄMDA SÄTT.
 
Wärmlandsavdelningen av Svenskarnas Parti, vad det nu är för något ?,
har samlat in pengar man ville ge fonden. Initiativtagare till denna insamling
var en Jonathan Wennermark, som själv som ung haft och botats från leu-
kemi.
 
BARNCANCERFONDEN VÄGRAR TA EMOT DENNA GÅVA TILL FON-
DEN MED MOTIVERINGEN ATT DET INTE FÅR MISSTÄNKAS ATT DE
ÄR NATIONALISTISKA.
 
Man får väl anta att de inte heller tar emot pengar från unga eller gamla,
moderater eller kommunister, för ingen ska ju behöva misstänka att vett-
villingarna i Cancerfonden är gamla, unga ,moderater eller kommunister.
 
Men i den mån åsnor samlar in pengar till fonden har man all anled-
ning utgå ifrån att man tar emot åsnornas gåva.
 
Frånsett att detta är så barnsligt och omoget, så man knappt tror det är sant
är det en synnerligen stor kränkning av personen Jonathan Wennermark, som'
med hänsyn till sina erfarenheter tagit initiativet till insamlingen.
 
EN BARNCANCERFOND, SOM ÄGNAR SIG ÅT REGELRÄTT MOBBNING
AV EN TIDIGARE LEUKEMIPATIENT OCH SOM VÄGRAR TA EMOT HEDER-
LIGT INTJÄNADE PENGAR TILL SIN FOND.
 
Det lär nog bara kunna förekomma i Sverige, Dårarnas Paradis och styrt av
dårar.
 
Det går faktiskt inte många då dagar då man slipper skämmas för att vara
svensk.
 
Det finns bara ett uttryck för barncancerfondens agerande.
 
BEDRÖVLIGARE ÄN BEDRÖVLIGT.
 
Att sedan sunt tänkande människor för all framtid kan tänkas avstå från gåvor
till fonden tycks inte heller bekomma dessa vettvillingar.
 
 Barncancerfonden fattar beslut om att inte ta emot en gåva
AE
 

EN SOCIALTJÄNST HELT FRÅN VETTET

Idioter har tagit över styret i landet
 
Med jämna mellanrum dyker det upp idioter i olika sammanhang, som bekräftar
bilden av Sverige.
 
Ett land i totalt förfall.
 
ETT LAND DÄR SUNT FÖRNUFT INTE ÄR EN BRISTVARA, UTAN SAKNAS
HELT.
 
Där idioter fått ersätta sunt förnuft.
 
Umeå tycks rymma många av dessa idioter, som är idioter i en klass för sig. Vi
minns nyligen den så kallade professorn vid Högskolan i Umeå, som önskade
livet ur alla äldre, så att det skulle beredas större plats för den nya arbetskraften.
 
Man trodde för att tag att detta skulle vara oslagbart.
 
MEN I UMEÅ ÄR INTE IDIOTERNA OSLAGBARA, DÄR ÖVERTRÄFFAR IDI-
OTERNA SIG SJÄLVA.
 
Nu har idioterna på socialtjänsten i Umeå tydligen till och med överträffat den
idiotiske professorn vid Högskolan.
 
Tydligen en säregen stad, att tävla om vem som är mest idiotisk, men så här långt
står kampen jämt mellan professorn och socialtjänsten.
 
Olof Johansson heter en umeåbo, som fallit offer för Alliansregeringens ansvarsfulla
politik. Han saknar arbete och har vid världens sämsta Arbetsförmedling faktiskst
lyckats få en praktikplats, få förunnat.
 
Olof har dock ett problem, praktikplatsen ligger c:a 2 mil från hans hem och enda sät-
tet att ta sig dit är med buss.
 
ELLER MER RÄTT VAR, NU ÄR OCKSÅ ENDA FÄRDMEDLET BORTA, BUSS-
STREJKEN HAR GJORT SITT.
 
Olof Johansson har dock gjort så gott han kan, kan man tycka, dock inte om man
är en helidiot på socialtjänsten i Umeå. Olof Johansson har gått den två mil långa
vägen till praktikplatsen, en promenad som tagit c:a 2 timmar per dag.
 
Orken kan ta ut sin rätt på många och på många sätt, i det här fallet kom Olof
två dagar i rad för sent till sin praktikplats efter den lång och slitsam promenad.
 
Hade Olof Johansson bott någon annanstans kunde det ha stannat vid detta, men nu
hör han hemma i Umeå, där socialtjänsten styrs av formidabla idioter.
 
OLOF JOHANSSON BLIR NU FRÅNTAGEN SITT FÖRSÖRJNINGSSTÖD, FÖR
ATT HAN KOMMIT FÖR SENT TILL PRAKTIKPLATSEN TVÅ DAGAR MED AN-
LEDNING AV BUSSTREJKEN.
 
Kommentarer tycks vara överflödiga, men man har en from förhoppning.
 
Det kan väl nu inte dyka upp ännu värre idioter, ens i Umeå ??
 
NÄR DET GÄLLER UMEÅ ÄR NOG OSVÚRET BÄST,DÄR TYCKS INGA GRÄNSER
FINNAS FÖR IDIOTIN.
 
Ansvarspredikanten uppges ha hoppat högt av glädje när han fick höra detta.
 
YTTERLIGARE EN BIDRAGSBERÄTTIGAD, ELLER FÖRE DETTA KANSKE, SOM
FICK UTSTÅ SVÄLT.
 
Framgångarna hopar sig i det Alliansledda Sverige.
 
 
Fredrik Reinfeldt på god väg nå sina svältmål, som de beskrivs
i Det Sovande Folket ?
 
AE
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar det flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet och bankerna
      
 
Vår omsorg om bankerna har skapat starka banker och kunder som betalar högre
ränta än i alla andra länder. Detta har gett önskat resultat.
 
Vi fick beskedet igår om att en bankdirektör i en av våra starka banker blev dömd för
att ha lagt beslag på 105 miljoner. Detta hade aldrig kunnat inträffa, utan att man upp-
täckt detta på ett tidigt stadium, om vi inte förmått kunderna att avstå så mycket av
sina pengar till bankerna att dessa fått mer pengar än de kan hålla reda på.
 
Även på privatiseringsområdet får vi hela tiden nya bekräftelser på hur framgångsrik
vår politik är.
 
I går blev socialdemokraten Jan Emanuel Johansson dömd för bokföringsbrott, hade
han inte varit politiker och arbetat för vår räkning hade han med all säkerhet också
fällts för skattebrott.
 
Tingsrätten fann en innovativ motivering för att gå oss till mötes, så att politiker inte
behöver ställas till ansvar.
 
Jan Emanuel hade lämnat de mest horribla förklaringar till sina skattebrott, och dessa
kunde ingen vettig människa sätta tilltro till. Tingsrätten valde ändå att frikänna honom
från skattebrott genom att ange i domen:
 
"De förklaringar, som lämnats till de märkligheter som föreleget i bokföringen var inte så
osannolika att man kan bortse från dem helt".
 
Den inställningen till politiker från våra domstolar ser vi gärna mer av.
 
Vi måste se till att domstolarna inser att vi måste värna om oss själva och de som står
oss nära.
 
Entreprenören Jan Emanuel är ett strålande exempel och föredöme på vår ansvarsfulla
privatiseringspolitik. Kort tid efter att han anlänt från en öde ö fick han en gåva från oss
politiker, han fick offentliga medel till skänks.
 
Efter att han fått denna gåva har vi hela tiden fyllt på denna gåva med nya gåvor, bestå-
ende av offentliga medel.
 
Denna gåva har vi förvaltat så väl åt honom att han kunde sälja gåvan för 223 miljoner
utan att själv ha behövt prestera så mycket.
 
Där ser man hur väl skattebetalarnas pengar förvaltas när de hamnar i ansvarsfulla mo-
derata händer.
 
Under gårdagen gick bonden Göran Persson till hårt angrepp mot regeringen. Bland
annat beskyllde han oss för att sakna empati. Jag ville under gårdagen inte gå i svaro-
mål på detta, då ingen i Rosenbad kunde informera mig om vad empati är.
 
Regeringskansliet har under hela natten arbetat med att kunna förstå vad empati är
och jag har nu fått uppgiften att den är en hundras, nära besläktad med e (n) tik.
 
Arbetar man inte själv med empatier och etikar är det inte alltid lätt att följa med i konver-
sationen.
 
Flemingsberg är ju sedan tidigare känt för att vi lämnat över detta område till annan för-
valtning. Ett första steg blev då att posten dit bara delades ut en gång per vecka och då
under poliseskort.
 
Områdets självständighet utvecklas nu vidare, då man bygger upp säkerhetstyrkor, som
ska säkra områdets självständighet.
 
Dessa säkerhetsstyrkor består av unga män, som försedda med slagträn slår ner alla
besökare som anländer till Flemingsberg utan tillstånd.
 
Vi kommer nu att tillsammans med araberna i Flemingsberg utarbeta rutiner för att
ställa ut visum, så att svenskar kan besöka de få släktingar, som inte kunnat flytta från
det nya landet.
 
I går fick vi uppmuntrande och positiva rapporten från tandvården i Borlänge och Hede-
mora.
 
Tandvården har inte längre resurser att ta emot svenskar som betalar för vården, då all
verksamhet nu prioriteras för resurskrävande barn till anländande somalier.
 
Tydligen har båda orterna fortfarande resurser att ta emot fler somalier, då svenskar
efter 5 års väntetid ändå kan få tandvård.
 
Vårt mål är att ingen svensk, ska kunna få tandvård. så här återstår mycket att göra.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             

DEN ARABISKA VÅREN I SVERIGE

Kvinna utan slöja omhändertas av sedlighetspolisen
 
En 50 årig kvinna promenerar i Sävsjö på kvällen och hade glömt att ta på sig
slöjan.
 
En bil från sedlighetspolisen upptäcker detta ock kör upp bakom henne, stannar
och en statslös arab tvingar in henne i bilen.
 
Kvinnan utan slöja körs till stranden där hon utsätts för kärlek, arabernas nya
uttryck för det vi barbarer tidigare kallade våldtäkt.
 
Källor uppger att ansvarspredikanten och dagisfröken ställt sig väldigt
kritiska till att kvinnan promenerat utan slöja och att hon får skylla sig
själv.
 
På sätt och vis har ansvars predikanten och dagisfröken rätt.
 
Vi får faktiskt skylla oss själva.
 
VI SKA INTE VÄLJA POLITIKER SDOM SER DET SOM EN RÄDDNING FÖR
LANDET ATT STATSLÖSA ARABER ÅKER OMKRING OCH VÅLDTAR SVEN-
NEHOROR.
 
 Bar ej slöja, visades kärlek, nästa gång väntar
kanske stening
AE
 
 

INTEGRATION INOM TANDVÅRDEN

Inte ens skygglapparna täcker längre problemen
 
Kaos här, och kaos där, kaos uppstår hela tiden på mängder av områden.
 
På vissa orter och inom vissa områden blir nu kaoset så omfattande och
tydligt, att inte ens de skygglappar vi beordrats ta på oss räcker till längre.
 
Många har reagerat över att illegala har "gratis" tandvård medan man själv inte
har råd till erforderlig tandvård.
 
Detta gäller dock inte i Borlänge och Hedemora, där spelar det ingen roll
om man har råd eller inte att gå till tandläkaren.
 
MAN KOMMER INTE DIT ÄNDÅ, VÄNTETIDEN UPPGÅR TILL 5 ÅR, UNDER
VILKEN TID MAN OFTA BÅDE HINNER BLI AV MED TÄNDER OCH MISTA
LIVET.
 
Anledningen är kaos, och detta kaos är nu så stort att många tappat sina skygg-
lappar.
 
Med skygglapparna avtagna frågar chefen för Folktandvården:
 
ÄR DET VERKLIGEN MENINGEN ATT VI SKA STÅ FÖR ALL INTEGRATION ?
 
När Eric Ullenfån fick höra detta uppges han ha kastat sig på tåget för att hasta
iväg till Borlänge för att leverera större skygglappar och sätta munkavle på alla.
 
I Landstingets Tandvårdsstyrelse sitter en kristdemokrat, Katarina Gustavsson,
som i ren ilska kastade både munkavle och skygglappar i papperskorgen och kas-
tar ur sig:
 
MAN KAN VÄL INTE TA EMOT FLER ÄN MAN KAN INTEGRERA, VI KAN INTE
FRÄLSA HELA VÄRLDEN.
 
Och så tillägger hon och stirrar argt på papperskorgen, där munkavle och skygg-
lappar fortfarande ligger kvar:
 
MED EN DÅRES ENVISHET HÄVDAR JAG, DET STÖRSTA PROBLEMET VI
HAR ÄR ATT INGEN VÅGAR PRATA OM INTEGRATION OCH LÅTSAS SOM
OM DET INTE FINNS OCH SKAPAS PROBLEM.
 
Dårens envishet tycks ha nått ansvarspredikanten i Rosenbad, för han uppges
argt plockat fram tången och vässat tänderna, samtidigt som han utbrustit:
 
Det är tur att kristdemokraterna inte är fler, för då skulle tången inte räcka till.
 
Varför är då kön till tandvården fem år och varför detta kaos ??
 
RESURSKRÄVANDE BARN TILL FLYKTINGAR SKA GRATIS FÅ DEN VÅRD
DE MED SKYGGLAPPAR INTE LÄNGRE KOMER I ÅTNJUTANDE AV, INTE
ENS OM DE BETALAR VÄL FÖR SIG.
 
Vad händer nu härnäst för alla de med skygglappar och munkavle ??
 
FEM ÅRS VÄNTETID TILL AKUTEN FÖR ATT RESURSKRÄVANDE FRÅN
AFRIKA TAR UPP ALLA PLATSER ??
 
FEM ÅRS VÄNTETID PÅ SOCIALKONTOREN FÖR ATT RESURSKRÄVANDE
FRÅN AFRIKA SKA PRIORITERAS TILL DESS PENGARNA TAR SLUT ??
 
Men det är faktiskt inte fem års väntetid till nästa val, dit är det bara ett års vänte-
tid.
 
Tar då tillräckligt många av sig skygglapparna och munkavlen kan kanske
det idag omöjliga inträffa i Borlänge och Hedemora.
 
SVENSKAR KAN FÅ TANDVÅRD INNAN DE DÖR.
 
Men då måste så många skygglappar bort att ansvarspredikanten och dagisfrö-
ken för all framtidförsvinner från Rosenbad.
 
 
Svenskens nitlott
AE
 

TROLLEN BUSSAR I TROLLHÄTTAN

Trollhättan är en segregerad stad
 
De som tror att det bara bor troll i Trollhättan har aldrig besökt staden.
 
Förr när man närmade staden betade en kamel fridfullt på en äng för att kunna
disponeras av stadens Arbetsförmedling.
 
KAMELEN ANSÅGS SOM ETT MÅSTE FÖR ATT GENOMDRIVA KURSER I
KAMELSKÖTNING.
 
Trollhättan är bortsett från troll och kameler, en segregerad stad, det finns många
invandrare från olika länder.
 
Genom den omfattande strukturella rasismen har dessa troll, utrikesfödda,
bestämt sig för att bo på samma ställe, lära sig föga i skolan och framför
allt inte integrera sig.
 
Men det finns också andra djur i denna vår herres hage, staden styrs av åsnor.
 
De socialdemokratiska åsnor, som styr staden, har nu funnit en lösning på hur
man ska integrera de som inte vill integreras.
 
Man ska bussa barnen till de som inte vill integreras till de som inte vill
bo ihop med dem som inte vill integreras.
 
PÅ SÅ SÄTT RÄKNAR MAN MED ATT RESULTATET I SKOLORNA SKA BLI
MER JÄMLIGT, INGET LÄR SIG NÅGONTING.
 
Bussning har tillämpats i andra länder, som USA, och där förskräcker resultatet,
för en som åsna i Trollhättan är detta inget man behöver bekymra sig över.
 
EN ÅSNA LÄR SIG ALDRIG AV ANDRAS MISSTAG, EN ÅSNA MÅSTE SJÄLV
GÖRA MISSTAGEN.
 
Ofta räcker inte ens detta för en åsna.
 
Erfarenheterna från andra länder visar att om man bussar barn till de som inte vill
integreras till de som inte vill bo med dem som inte vill integreras, så går bussarna
i en annan riktning.
 
Föräldrar och barn till dessa, som inte vill bo med de som inte vill integreras,
tar bussen till ett annat område.
 
SLUTRESULTATET BLIR DÅ UTIFRÅN DESSA ERFARENHETER:
 
De som inte vill integreras får som de vill, de medges leva kvar i skyddad miljö, medan
de som inte vill integreras inte får som de vill, de får inte leva isolerade hemma, men
de får leva isolerade borta.
 
Detta uppges åsnorna i Trollhättan ha blivit informerade om, men vad biter på
en åsna.
 
I stället uppger sig åsnorna i Trollhättan ha för avsikt att gå vidare med bussningarna.
 
Närmast står på tur att bussa tillbaks de föräldrar och barn, som inte vill bo
med de som inte vill integreras, så att  inte dessa heller känner sig hemma.
 
RÄCKER INTE DETTA UPPGER MAN SIG VARA BEREDD ATT BUSSA ALLA AR-
BETSFÖRA, SÅ ATT ALLA ARBETAR DÄR INGEN HÖR HEMMA.
 
 
Åsnor styr trollen i Trollhättan
AE
 
 

ETT RÄTTSSYSTEM I FÖRFALL

Åsnorna blir bara fler och fler
 
Man undrar ibland vart allt åsnekött tar vägen, men ibland är det minst lika motiverat
att ställa sig frågan varifrån alla åsnor kommer.
 
Det dyker upp nya åsnor hela tiden i en strid ström, och ibland från de mest
oväntade håll.
 
Idag kan man läsa att det dyker upp tre prominenta åsnor på scenen:
 
1)  Åsnan socialdemokraten Jan Emanuel Johanson
2)  Åsnan förre justitieministern Thomas Bodström
3)  Ett antal åsnor inom Gotlands Tingsrätt
 
Åsnan Jan Emanuel Johansson är då dömd till dagsböter i dag av ett antal åsnor i
Gotlands Tingsrätt. Åsnan Jan Emanuel Johansson försvarades då av åsnan Thomas
Bodström, som på något underligt sätt lyckats bli advokatåsna.
 
EN EXEMPELLÖST LINDRG DOM OCH PÅFÖLJD.
 
Åsnan Jan Emanuel Johansson blev upptäckt som åsna efter att på en öde ö
visat sig vara en större åsna än ett antal andra åsnor.
 
DÄREFTER HAR ÅSNAN GJORT SIG EN STOR FÖRMÖGENHET GENOM ATT
UTNYTTJA ETT BISARRT FLYKTINGPROGRAM, SOM UTFORMATS AV ANDRA
ÅSNOR.
 
Åsnan Jan Emanuel Johansson har skickat iväg ett antal miljoner till konton i Egypten
för privata omkostnader och dragit av detta i sina åsneverksamhet. Det finns då inget
underlag för detta och åsnan Jan Emanuel Johansson sparkar bakut när Skatteverket
kräver att få se det underlag, som ligger till grund för dessa överföringar / avdrag.
 
Åsnan Jan Emanuel Johannson motiverar denna vägran med att efter att ha gjort
sig en förmögenhet på bisarra flyktingprojekt är han mycket viktigare person än
när han bara var en åsna på en öde ö.
 
För alla som inte varit åsnor på en öde ö, och har den minsta kännedom om bokförings-
regler och företagssamhet, framstår allt som fullständigt klart.
 
ÅSNAN JAN EMANUEL JOHANSSON ÄR INTE BARA EN ÅSNA, HAN ÄR OCKSÅ
EN GROV EKONOMISK BROTTSLING.
 
Men tyvärr beaktade åsnorna i Gotlands Tingsrätt inte detta, andra åsnor hade lärt åsnan
Jan Emanuelsson Johansson att man ska ägna sig åt politik också om man är en ekono-
misk brottsling, då klarar man sig i åsnelandet Sverige.
 
Åsnan Jan Emanuel Johannsons försvarare har varit åsnan Thomas Bodström, känd för
att ha varit en tidigare justitieminister.
 
Många har undrar hur åsnan Thomas Bodström kunde bli justitieminister, men han
blev justitieminister för att hans far var ordförande i TCO.
 
Hur han lyckats bli advokat är en ännu större märklighet, men advokatsamfundet förklarar
detta med att man inte vill diskriminera någon som söker till advokatsamfundet, hur lite man
än kan och begriper.
 
Åsnan Thomas Bodström,, som inget tycks kunna och veta, försvarar nu åsnan Jan Emanuel
Johansson med motiveringen:
 
Har han nu gjort fel, är det inte han som gjort fel, det är anlitad redovisningshjälp som
gjort fel.
 
Alla, som inte är åsnor, vet att lagstiftningen är kristallklar på denna punkt:
 
Det är alltid företagaren / näringsidkaren som är ansvarig för försummelser i bokförin-
gen, hur många konsulter man än anlitat.
 
ÄR MAN INTE ÅSNA, UTAN ADVOKAT OCH TILLIKA EN TIDIGARE JUSTITIEMINISTER
KÄNNER MAN TILL ALLT OM DETTA.
 
Men är man en formidabel åsna känner man inte  till något om detta, man är bara en simpel
advokat och en simpel före detta justitieminister.
 
Det finns bara ett enda, ett ynkligt enda, undantag i praxis från denna kristallklart formule-
lerade  lagtext.
 
Det undantaget är minister Gunilla Carlsson, ansvarsfull moderat minister i den an-'
svarsfulla Alliansregeringen. Hon har en bakgrund som revisor och kunde inte själv
deklarera.
 
HON ANLITADE DÅ HJÄLP, EN HJÄLP SOM INTE VAR SÅ MYCKET TILL HJÄLP, DET
MESTA BLEV FEL OCH DEN FÖRRE REVISORN BLEV ÅTALAD.
 
Men hon blev inte fälld, hon blev frikänd med motiveringen.
 
HON BEGRIPER JU INGENTING OCH SOM POLITIKER SKA MAN JU INTE BEHÖVA
BEGRIPA NÅGONTING.
 
Åsnorna i Gotlands Tingsrätt tycks nu luta sig tillbaks på detta bisarra domslut, där revisorn
Gunilla Carlsson blev frikänd för att hon inte kunde deklarera.
 
För andra än åsnor är åsnan Jan Emanuel Johannsons agerande fullt ut helt klart.
 
Bokför man utbetalningar till konto i Egypten och bokför inköp i samma land för också miljo-
ner, utan att förete underlag, då är det skattebrott.
 
Det borde åsnorna i Gotlands Tingsätt ha begripit.
 
NU ÄR ÅSNAN JAN EMANUEL JOHANNSON SOCIALDEMOKRAT OCH GOTLAND ÄR
ETT STARKT FÄSTE FÖR SAMMA PARTI.
 
Man får vara en åsna för att här inte se ett samband, med hänsyn till de fakta som presenterars.
 
Visst är Sverige fantastiskt, man får bara hoppas att alla riktiga åsnor inte tar illa vid sig.
 
 
Tingsrätten på Gotland delger sin dom
AE
 
 
 
 
 
 
 
 

FREDRI REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till den ny dag.
 
Jag tar ansvarsfull ansvar för landet       
 
Filippa går nu ut och säger att hon vaknar glad varje dag sedan vi separerade. Hon tycks
ha fått många sympatiyttringar för detta.
 
Framför allt har alla de miljoner som inte vaknar glada varje dag sedan 7 år tillbaka förstått
henne väldigt väl.
 
Göran Persson, den där obegåvade lantisen som Anna Batra Kinblad kallar honom, har nu
kommit med stark kritik mot vårt ansvarsfulla styre.
 
Bonden Persson borde hålla sig till sina kossor, där hör han mest hemma, men han menar
ändå att vi socialiserat sparandet och privatiserat skuldsättningen. Troligen syftar han då på
att svenska hushåll har västvärlden högsta skuldsättning, och detta ligger i linje med vår eko-
nomiska politik.
 
En rik stat med starka finanser och fattiga medborgare med hög skuldsättning har varit och är
vår paroll.
 
I går blev det känt att SÄPO spionerat på vänsterpartiet och idag fick vi veta att dåvarande
SÄPO chefen kände till detta.
 
Justitieministern meddelade igår att vi inte kände till detta under de år vi kraftfullt styrt våra
myndigheter och detta har väckt stor förvåning.
 
Självklart känner vi till allt vi ska och bör veta när det gäller de myndigheter vi styr så kraftfullt
som vi hävdar, ingen ska komma och påstå att vi inte känner till det vi bör känna till.
 
KD säger sig nu vilja gå till val på vad man kallar klassikerskolan och vill därför inför valet
lansera att man inom skolan ägnar sig åt läsning av svenska klassiker som Utvandrarna och
Hemsöborna.
 
Här finns mycket att göra, troligen läses inte dessa av fler i dag än vad som motsvararar KD
väljare, så potentialen nya  läsare utgör nästan hela befolkningen.
 
Vi har redan tagit till oss detta och lämnat ut ett uppdrag till förlag att ta fram ett antal böcker
på arabiska.
 
Generaldirektören Claes Ljungh på Kammarkollegiet klagar nu på att han inte fått bygga en
ekonomibyggnad på sin ö. Han menar att det beror på hans höga position. Detta är en van-
föreställning från hans sida, vägran att bygga en ekonomibyggnad på sin ö har inget att göra
med hans ställning som generaldirektör.
 
Att han inte får bygga hänger ihop med hans socialdemokratiska bakgrund, hade han varit
moderat hade byggnadsnämnden gett honom rätt, som man gör på andra ställen.
 
Friskolan Maria Elementar får nu hård kritik från Skolinspektionen för att man har vad man
kallar ett auktoritärt ledarskap, man talar om för eleverna vad de ska göra.
 
Skolinspektionen har också kommit på att man också talar om för eleverna vad de inte får
göra, och har därför utdömt ett stort vite.
 
Skolan har högst betyg i landet, men detta väger lätt mot att man talar om för eleverna vad
de inte får göra.
 
Skolinspektionen är nu också kritisk mot att skolorna inte tillräckligt effektivt gömmer de il-
legala barn som polisen söker efter. Man har därför föreslagit att alla skolor också ska ut-
göra frizoner för alla illegala.
 
Maud och jag har länge och vid upprepade tillfällen talat oss varma för hur företagssamma
alla utrikesfödda är och hur oföretagssamma alla svenskar är. Vi får dagligen bevis på det-
ta.
 
Igår rånades en jordgubbsförsäljare i Bergsjön av två pistolbeväpnade män på moped. Vi
satsar vår framtid på den typen av företagssamhet, att plocka jordgubbar och sälja hör till
vår barbariska kultur, som vi måste göra oss av med.
 
Vi ser också dagligen exempel på hur den barbariska kulturen lever kvar och vilka konse-
kvenser detta får.
 
I går uppträdde en svensk kvinna i Johanneshov mitt på blanka dagen utan slöja och vår
egen polis fick då hjälp av vår nya sedlighetspolis, som fick henne att förstå vad som gäll-
de genom att råna henne.
 
I vår nya kultur ser vi dessa ingripanden från den nya sedlighetspolisen som ett förenklat
förfarande, jämförbart med vårt gamla strafföreläggande.
 
Vi måste alla medverka till att inga kvinnor uppträder utan slöja och på så sätt provoce-'
rar alla de som ska rädda vår välfärd och våra pensioner.
 
Deras färd till jobbet får inte hindras med sådana provokationer.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
 
AE
 
 
 

FREDRIK REINFELDT VISAR SITT RÄTTA TRYNE

Olof Palme hade helt rätt
 
De fascistiska svinen visar sitt rätta ansikte.
 
Nu rapporterar media om att SÄPO infiltrerat vänsterpartiet under många år.
 
Ett demokratiskt underskott utan motstycke.
 
I ALLA ANSTÄNDIGA LÄNDER SKULLE ALLA ANSVARIGA TVINGAS AVGÅ.
 
Detta är bara en del av det politiska förtryck vi numera har i landet.
 
Sedan valet har Fredrik Reinfeldt underblåst politiskt våld, misshandel, alla tänk-
bara övergrepp samt mordbränder mot oliktänkande, då sverigedemokrater.
 
Dessa har fråntagits sina medborgerliga rättigheter genom att avskedas från offent-
liga tjänster och genom att berövas föreningsfriheten.
 
Långt ifrån vad som är acceptabelt i anständiga och välutvecklade demokratier.
 
NU KRÖNER MAN KRONAN PÅ VERKET GENOM ATT INFILTRERA POLITISKA
PARTIER, SOM UTGÖR OPPOSITIONEN.
 
Och använder SÄPO som verktyg.
 
Något likande inträffade i USA och benämndes Nixongate och president Richard Nixon
fick avgå.
 
Detta var i USA, men vad händer i ett "modernt" land år 2013 då SÄPO visar sig utgöra
samma fiende till allt vad demokrati heter.
 
Ja inte avgår ansvariga minsistrar, de ska nu stanna kvar och ta ansvar för det de
har ställt till med.
 
Och SÄPO tar nog priset när det gäller föraktet för medborgerliga institutioner, när man
uppger:
 
VI BRUKAR INTE KOMMENTERA ENSKILDA ÄRENDEN.
 
Men även om detta uttalande borde vara oslagbart, är det inte oslagbart.
 
Den ansvarsfulla Alliansregeringen slår även detta.
 
GENOM ATT LÅTSAS SOM OM DET REGNAR.
 
Det gjorde också Richard Nixon, nu återstår att se om Sverige är ett lika anständigt land
som USA då visade sig vara.
 
DET MESTA, TYVÄRR ALLT, TYDER PÅ ATT SVERIGE INTE VISAR SIG VARA ETT
LIKA ANSTÄNDIGT LAND.
 
Inte ska SÄPO behöva kommentera ett enskild land, när man infiltrerar ett demokratiskt
parti.
 
FRAMFÖR ALLT INTE OM MAN HAR VÄSTVÄRLDENS MINST ANSVARSFULLA
STATSCHEF BAKOM RYGGEN.
 
 
Fredrik Reinfeldt har kastat masken
AE
 
 
 

UPPANDLING I MAFFIASTADEN BORÅS

Att köra i diket eller inte
 
Borås Lokaltrafik (BL) är ett kommunägt bolag, som under många år trafikerat stadens
gator.
 
Till synes å att de flesta blivit nöjda.
 
Men i det moderatastyrda landet Sverige saknar det betydelse om medborgare är nöjda,
vare sig de åker kollektivt eller nyttjar sjukvård.
 
Det som räknas är att fundamentalistiska extremister inom moderaterna är nöjda.
 
OCH DESSA EXTREMISTISKISKA FUNDAMENTALSITER BLIR BARA NÖJGA OM
ALLT PRIVATISERAS, AVKNOPPAS, KONKURRENSSÄTTS OCH GÖRS SÅ OTILL-
GÄNGLIGT SOM MÖJLIGT.
 
INGET SKA FÖRSTÅ Att MAN BLIR FÖRD BAKOM LJUSET.
 
Denna fundamentalism är av så övergripande intresse att det inte betyder något om allt
blir dyrare och allt blir sämre.
 
MODERATERNAS MARKNADSMODELLER KRÄVER ATT ALLT SKA PRIVATISERAS,
AVKNOPPAS OCH KOMKURRENSSÄTTAS.
 
Det intressanta i detta sammanhang är att dessa extrema fundamentalister har inte hittat sina
förebilder får verkligheten eller andra länder.
 
MAN HAR HITTAT SINA FÖREBILDER I IDEOLOGIN OCH FRÅN OLIKA TANKESMEDJOR,
INGEN I DENNA KRETS HAR SJÄLV DEN RINGASTE ERFARENHET AV HUR FÖRETAGS-
SAMHET FUNGERAR.
 
Andra än dessa fundamentalistiska extremister ser varningsflagg på många av dessa områden,
inget annat lan di världen har drivit privatiseringen, avknoppningen eller konkurrensutsättningen
så långt.
 
MEN DE HAR KANSKE INTE HAFT TUREN ATT HÄMTA ALLA SINA ERFARENHETER
FRÅN MUF OCH TIMBRO.
 
Nu ska nöjda resenärer i Borås inte längre kunna vara nöjda resenärer i Borås, nu ska man
konkurrensutsättas.
 
Bl ska inte få köra sin biogasbussar längre, Timbro och MUF har sagt något annat.
 
Nu ska nöjda resenärer konkurrensutsättas och ges tillfälle att åka med bussar som tillhör
riskkapitalbolag.
 
Vägen dit har varit minst sagt tveksam.
 
 Utan att ha tillgång till alla uppgifter skymtar en viss linje fram.
 
BL i Borås äger sina biogasbussar. Nu ska kollektivtrafiken konkurrensutsättas och BL ska
inte med sina biogasbussar kunna utgå ifrån att göra resenärerna nöjda.
 
Någon gång på resans gång har "någon" tagit på sig ansvaret att skriva en klausul med Väst-
trafik, som ger BL rätten att sälja sina bussar till ett förutbestämt pris, om man påfordrar detta.
 
Priset på detta är satt till 64 milj, motsvarande det aktuella marknadsvärdet, anpassat till bok-
fört värde.
 
Denna klausul är att jämföra med en så kallad option, som kan ha två ben:
 
Dels en rättighet att sälja till ett förutbestämt pris.
Dels en skyldighet att sälja till förutbestämt pris
 
Tillgängliga uppgifter gör gällande att den aktuella kalusulen bara har ett ben, i det här fallet att
ha rätten att sälja till ett förutbestämt pris.
 
BL starkaste kort i den aktuella upphandlingen var att på förhand ha tillgång till de biogasbussar
som upphandlingen krävde att man skulle operera.
 
Hade BL kunnat utnyttja denna konkurrensfördel hade man haft ett gott utgångsläge.
 
Nu avsa man sig den konkurrensfördelen någon gång på resan genom att utlösa klausulen om
att få sälja sina bussar, om någon annan vann upphandlingen.
 
BL gav sig själv då ett sämre utgångsläge.
 
Västtrafik utformade upphandlingen på det viset att offertgivare kunde påräkna att köpa BL
bussar till ett visst angivet pris, mycket lägre än anskaffningsvärdet för nya biogasbussar.
 
Den vinnande offertigivaren kunde på det sättet lägga en lägre offert än vad man skulle ha
tvingats till om man som förutsättning haft att skaffa nya bussar på annat sätt.
 
Offertbuden låg nu på samma sätt, det är oerhört svårt att komma fram till en annan slutsats
än att BL skulle vunnit upphandlingen om bussarnas tillhörighet hanteras på ett annat sätt.
 
Man kan alltså inte frigöra sig från misstanken att det under resans gång begåtts fel, som
medfört att BL hamnat i ett sämre utgångsläge i offertgivningen, än vad som borde skett.
 
En invändning  kan möjligen vara att Bl vill förskansa sig om att bli av med bussarna
om man förlorar upphandlingen.
 
Hur man hanterar denna fråga beror på var man hör hemma, i den politiska sfären eller i
affärslivet.
 
I DEN POLITISKA SFÄREN RÖR SIG ALLT OM MAKT, OCH DET FÅR KOSTA ANDRA
VAD DET KOSTA VILL.
 
I AFFÄRSLIVER RÖR DET SIG OM ATT GÖRA GODA AFFÄRER.
 
Det vinnande bolaget må ha känt en viss osäkerget om man inte kunnat förfoga över bus-
sarna på det sätt upphandlingen styrt. Man hade då fått anpassa sitt bud till ett lägre pris.
 
När väl upphandlingen var på plats och BL, mot all förmoden förlorat med ett korrekt upplägg,
hade vinnaren ändå accepterat att köpa BL bussar i detta läge, då det med all sannolikhet
vare gynnsamt.
 
Det är inte känt att ägaren / styrelsen till BL gjort denna kalkyl innan  man bestämt sig för att
utnyttja klausulen, rätten att sälja bussarna.
 
Upphandlingens resultat ger upphov till tre mycket relevanta frågor:
 
1)  Den klausul, som BL åberopar när man säljer bussarna, innebär den också en skyldighet
     att sälja bussarna ???????????????????????????????????????????????????????????
 
2)  Om inte vem har på resans gång fattat beslutet om att sälja BL bussar med den konsekvensen
     att BL läge inför upphandlingen försämras ???????????????????????????????????????????
 
3)  Vem har bemyndigat Västtrafik att utforma upphandlingen så att offertgivare ges rätten att
     köpa BL bussar till ett förutbestämt pris ??????????????????????????????????????????
 
Tidigare nöjda resenärer i Borås med BL biogasbussar har faktiskt rätt att få svar på dessa
frågor.
 
 
Dikeskörning i Bl genom försummelse, eller kanske något annat värre ??

NÄR VETENSPAEN INTE RÄCKER TILL

När mätmetoder inte räcker till
 
I dagarna kan man läsa i media att en mördare, som styckat offret, en ung kvinna,
möjligen kan vara psykiskt sjuk.
 
Lite av ett understatement, styckar man ett offer efter ett mord på någon man inte
har en relation till . borde nog diagosen falla ut per automatik.
 
Kommer man i en undersökning fram till en annan bedömning torde nog det finnas
anledning ifrågasätta mätmetodernas träffsäkerhet.
 
Men får sunt förnuft stå tillbaka för tunnelseende, kan även en sjuk bedömas frisk, här
också.
 
Vetenskap och beprövad erfarenhet i all ära, men sunt förnuft är inte så dumt det heller.
 
 AE

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet       
 
Under gårdagen överraskades vi av att Hästsvansen Anders Borg gick ut och lovade att
arbeta för en kvotering i bolagens styrelser. Detta har oroat många och fått dem att undra
över var vi moderater står.
 
Vi står alltid kvar dit vi blåst, och det gör vi nu också. Vi tvingas nu se att många kvinnliga
sympatisörer lämnar partiet, för att vi lämnar dem i sticket inom vården och omsorgen.
 
För att locka tillbaks dem gick Anders ut och lovade detta.
 
Samtidigt ligger ju partiets linje fast, det ska inte vara en kvotering, och på det sättet kan
vi behålla de manliga väljarna.
 
På det sättet slår vi två flugor i en smäll inför valet, ett budskap till kvinnorna genom Anders,
och ett budskap till männen genom partiprogrammet, vilket vi utgår ifrån inte läses av kvinnor.
 
Den borgerliga alliansen i Sollentuna splittras nu, då centerpartiet åker ut i kylan. Partiet har
inom samarbetet arbetat för egen vinning och kan därför inte vara kvar.
 
Främst moderaterna har blivit upprörda över att centerpartiet ger sig in på vad de bedömer
vara deras arena, att arbeta för egen vinning.
 
Eric Ullenfån gjorde nyligen ett besök i Husby, för att se om någon ville ha lite pengar. Med
på besöket var ett reportageteam, som blev utsatta för stenkastning.
 
Man kan ju tycka att ett reportageteam borde veta bättre än att ge sig in i främmande territo-
rium utan akreditering, men nu slutade det ju ändå väl , bara någon stenar på kroppen, värre
gick det för reportrarna i Eritrea.
 
Media slår idag upp stort att SÄPO infiltrerat Vänsterpartiet och här gör man en höna av en
fjäder.
 
Infiltrering av motståndsrörelser är en förutsättning för partier som vill sitta kvar vid makten
om man inte kan väcka förtroende på annat sätt, det sker alltid i länder där demokratin inte
är fullt utvecklad.
 
Självklart kommer ingen inom SÄPO att ställas till ansvar för detta, då de handlat på uppdrag
från Regeringen.
 
Blir sanningen alltför påträngande får vi skicka fram Carl Bildt den Store och dagisfröken
Annie Lööf, de är oöverträffbara när det gäller att ljuga.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet.     
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
         
 
AE
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet       
 
Vi har nu vilat upp oss under helgen och jag hoppas alla laddat upp sina batterier. Detta
kommer att behövas, när vi går vidare med alla nedskärningar inom vård och omsorg.
 
Mycket återstår att göra på detta område. I Borås har man exempelvis upptäckt att man
tidigare av misstag lät äldre över 90 år själva fatta beslut om särskilt boende. Alla har nu
insett det felaktiga i detta, det kostar ju pengar.
 
Samtidigt är det ju viktigt att inte belöna dessa äldre, som byggt upp det samhälle vi har.
Den barbariska kultur de skapat här ska ju inte leda till särskilt boende när de blir gamla.
 
En av våra mest framstående professorer, verksam i Umeå, framförde nyligen att det vore
bra om så många gamla dog så fort som möjligt, så att vårdresurserna mer kunde inriktas
på ankommande utrikesfödda.
 
Det är lätt att hålla med honom, på det sättet blir ju frågan om särskilt boende inte aktuellt
alls.
 
När det gäller vården i övrigt skriver representanter för läkare, lärare och polis ett debattin-
lägg i Dagens Nyheter i dag. Man ställer sig där kritisk till de marknadsmodeller vi använder
inom dessa organisationer, som man menar arbetar med mjuka värden.
 
Att dessa är särintressen framgår klart när de framför sin kritik, man kritiserar att vi utformat
organisationerna som industriella enheter, att all styrning bygger på statistik och att ingen
lyssnar på professionen.
 
Sjukhusen är industriella enheter, som ska byggas upp enligt marknadsmodeller, i vart fall
i ett land under moderat styre. Och särintressen får aldrig tillåtas styra dessa industriella
enheter. Det är därför vi inte lyssnar på organisationernas synpunkter utan förlitar oss på
den statistik ekonomerna tar fram.
 
Det är också viktigt för effektiviteten att man får bort det mänskliga perspektivet på de som
nyttjar vård och omsorg mm. Patienter får därför aldrig kallas patienter, utan brukare eller
i undantagsfall kunder.
 
Vi ser också resultatet av denna styrning av dessa industriella enheter. Tillgängligheten
inom vården har aldrig varit större, inte någonstans föreligger personalbrist nu inför somma-
ren och resultaten i skolorna har aldrig varit bättre.
 
Det är också ekonomernas statistik som medför att Göran Hägglund anser sig kunna bedriva
sjukvård bättre än alla läkare.
 
Vi får nu uppmuntrande rapporter från vår arabiska enklav i Södertälje. Där bedrivs nu alla
arbetsmarknadspolitiska projekt och åtgärder på arabiska. Detta har fört med sig det positiva
att de få svenskar, som klamrat sig fast vid orten, inte kan deltaga i dessa åtgärder.
 
Detta i sin tur gör det möjligt att lättare fördela alla jobb till araber.
 
Under helgen gick ju Expressen ut med signalement på mörkhyade som sparkade en gravid
kvinna i magen och rånade henne.
 
Efter vårt samtal med Expressen tog man bort dessa signalement. Det är viktigt att inga mörk-
hyade kan gripas för olika brott, då medborgarna i sådant fall kan förledas tro att de är överre-
presenterade för olika brott.
 
Hästsvansen Anders Borg går idag ut och varnar för att det kan bli tal om kvotering till bolagens
styrelse. Tyvärr formulerade han sig lite slarvigt, detta är ingen varning eller hot, utan det är ett
löfte.
 
Vi kommer också att gå vidare på den inslagna vägen, i nästa steg kommer vi att införa en kvo-
tering inom industriföretagen, så att antalet anställda arbetare fördelas lika mellan män och
kvinnor.
 
Vi har också planer på att i ett senare skede kvotera födslarna, så att alla familjer måste ha
lika många flickor som pojkar, tekniken gör ju detta möjligt idag. Genom detta radikala grepp
blir det lättare att få en jämnare kvotering på alla områden i samhället.
 
Vi nås nu av täta rapporter på att kulturen höjs utefter våra vägar, där barbariska svenskar
erbjuds lönsamma affärer av välklädda rumäner och bulgarer.
 
Med tiggarna som förebild kommer vi nu att öppna ett antal förskolor för barnen till dessa af-
färsmän, så att de ges bättre möjlighet att ägna sig åt sina affärer.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet       
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
              
 
AE
 
 
 

BORÅS BLIR SOMALILAND

Borås styrs av nyttiga idioter
 
Borås Stad har länge slagit sig för bröstet för att man planerat att ta hit ett stort
antal barn från Somalia, först beräknat till drygt 200 barn.
 
Nu räknar man med att denna summa blir betydligt större, omkring 400
barn eller fler, och man slår sig för bröstet ännu mer.
 
EN AV DE SOM SLÅR SIG FÖR BRÖSTET ÄR DEN NYTTIGE IDIOTEN OCH
OMRÅDESCHEFEN LARS BENGTSSON.
 
Denne nyttige idiot förklarar stolt att det är en HUMANISTISK VINST att barn från
Somalia får återförenas med sina föräldrar i Sverige.
 
Det föresvävar tydligen inte en sekund för denne nyttige idiot att den humanistiska
vinsten med en återförening borde ha blivit lika stor om denna återförening skett i
Somalia.
 
Inte heller för en sekund föresvävar det dessa nyttiga idioter att lägga en annan
humanistisk aspekt på det hela.
 
MAN BORDE NOG STÄLLA SIG FRÅGAN HUR MYCKET HUMANISM DET RYMS
I DESSA SÅ KALLADE FÖRÄLDRAR, SOM PRIORITERAR ATT ÅKA TILL SVE-
RIGE OCH HÄMTA PENGAR I STÄLLET FÖR ATT TA HAND OM SINA BARN.
 
Och att tala om flyktingläger i Eritrea är en direkt förolämpning mot allt förnuft.
 
OM MAN BETALAR 150 000 FÖR ATT BLI FÖRSÖRJD UTAN ATT ARBETA RES-
TEN AV LIVET OCH MAN HAR EN KROPPSHYDDA, SOM GER ETT HELT ANNAT
INTRYCK ÄN SVÄLT, SÅ KOMMER MAN INTE FRÅN ETT FLYKTINGLÄGER I
ERITREA.
 
Alla har rätt att tycka att svenska skattebetalare ska betala allas rätt till återförening
i hela världen.
 
MEN DE ARGUMENT MAN ANFÖR FÖR DETTA BÖR VARA ANSTÄNDIGA OCH
I VART FALL TANGERA VERKLIGHETEN.
 
Man har också rätt att tycka att alla i hela världen som återförenas inte ska åter-
förenas i Sverige, även om debatten tyder på annat.
 
Nu ska det ansträngas intill dödsgränsen så att dessa återförenade barn får den
skolundervisning de anses ha rätt till.
 
I de nyttiga idioternas värld är det inget problem, bara en resursfråga.
 
DET FÖRESVÄVAR INTE EN SEKUND DESSA NYTTIGA IDIOTER ATT DE RE-
SURSER, SOM TAS I ANSPRÅK I DAG ÄR ANSTRÄNGA PÅ ETT ANNAT HÅLL,
FÖR LÄRARE TILL CFL REGNAR VÄL KNAPPAST SOM MANNA FRÅN HIMME-
LEN.
 
I klartext innebär detta alltså att resurser tas från redan ansträngda områden, där ele-
ver inte ges de resurser de anses ha rätt till, så att dessa redan befintliga elever, ut-
rikesfödda såväl som svenska, ges ännu mindre resurser än de för små de redan ges.
 
Så fort detta kommer på tal reagerar nyttiga idioter, som om de var försedda med 10
lager av skygglappar.
 
HUR MÅNGA BARN SOM ÄN KOMMER TILL SVERIGE OCH HUR MYCKET RE-
SURSER DE ÄN KRÄVER, SÅ MEDFÖR DET INTE ATT ANDRA GES MINDRE
RESURSER.
 
Tror man något annat, i dessa nyttiga idioters värld, är man i bästa fall ett offer för
missuppfattningar, med lite inslag av rasism.
 
Alla har rätt att tycka att man ska ta resurser från befintliga elever i den svenska sko-
lan för att omfördela till ytterligare barn från Afrika eller annorstädes.
 
MEN OM OCH NÄR MAN ARGUMENTERAR FÖR DETTA ÄR DET ETT ANSTÄN-
DIGHETSKRAV ATT MAN INSER OCH ERKÄNNER ATT DE RESURSER MAN AV-
SÄTTER KOMMER NÅGONSTANS IFRÅN.
 
Och resurserna kommer inte som manna från himmelen, även om en del nyttiga idio-
ter, inkl vissa politiker, tycks vilja göra detta gällande.
 
Man borde också ha rätt att tycka att resurser avsatta för den svenska skolan i allt vä-
sentligt borde styras till svenska elever, såväl utrikesfödda som svenska. Debatten
ger idag inte intryck av att man har den rätten.
 
Dessa nyttiga idioter borde någon gång ställa sig frågan, vems mandat de arbetar för.
 
Och om de då kommer fram till att de arbetar på mandat från Afrika och mellersta
Östern är de inte bara nyttiga idioter.
 
DE ÄR RIKTIGA IDIOTER.
 
 
Inte äter vi upp andras hö, vårt hö kommer från himmelen
AE
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet        
 
Midsommarhelgen blev som vanligt ganska stökig, men helgen firas nu med allt större
inslag av andra kulturaktiviteter. Man har firat helgen med skottlossning på många håll,
bara i Göteborg firade man in midsommar med minst fem skottlossningar.
 
Vi har ju haft försöksverksamhet i Sollefteå, där vi utbildat invandrarungdomar i att skjuta
så mycket som möjligt, och det tycks ha gett avsett resultat.
 
Själv firade jag midsommar i min ensamhet genom att öva mig i att säga att jag tar ansvar.
Jag har flera speglar, som väl visar hur jag uppfattas under dessa övningar, och jag kan
nu säga ansvar flera gånger i rad utan att darra på rösten.
 
Tyvärr inser inte alla helgfirande att nya tider föder nya seder. I Kista blev en gravid kvinna
sparkad i magen av tre unga rånare, som också sparkade omkull hennes barnvagn. Däref-
fet stal de hennes skötväska som innehöll plånbok och annat.
 
Det är sådant som man får räkna med när går ut utan manligt sällskap och utan slöja.
 
Upphandlingen av skärgårdstrafiken i Stockholm väcker både känslor och kritik. Aldrig förr
har skärgårdstrafik lagts i händerna på riskkapitalister i så stor skala. Vi vet inte hur det kom-
mer att gå med detta ,heller, då vi saknar erfarenheter av detta, också.
 
Vi vet däremot att stoppen blir färre och resorna färre, vad gör man inte för att tillgodose ope-
ratörernas avkastningskrav.
 
Många kritiker räknar med att det blir som med tågen, båtarna kommer inte att gå heller.
 
Denna kritik bygger på vanföreställningar, vare sig privatisering av tåg eller skärgårdstrafik
bygger på att tåg och båtar ska gå. det övergripande målet är att allt ska privatiseras, tjänar
sedan en och annan moderat på affären ser vi det som bonus.
 
Det är viktigt att man då inte hänger upp sig på mindre detaljer, som att tåg och båtar ska
gå i planerad utsträckning.
 
När det gäller skärgårdstrafiken har infrastrukturen redan förutsett detta och man har skrivit
in i förfrågningsunderlaget, att börjar båtarna att bli sena, kommer man att ta bort begreppet
att en båt kan komma för sent. Som förebild här har vi tidigare tågförseningar, som inte blev
tågförseningar, när vi tog bort begreppet tågförsening.
 
Detta leder in på socialdemokraternas politik idag, där man tycks ha desarmerat alla frågor,
då det finns splittringar inom partiet.
 
Splittringar inom Alliansen är vi förskonade ifrån, inom Alliansen gör alla som vi moderater
bestämmer, ofta utan att knysta.
 
Ett av våra största problem har nu fått en lösning, vårt snus får smaksättas som vi vill smak-
sätta snuset.
 
Ansvarig minister Maria Larsson, ofta kallad Grodan för alla sina grodor, är ju annars inte
känd för att vara snusförnuftig, men här har hon lyckats, i en fråga.
 
Annars verkar inte mycket fungera inom EU i dessa yttersta dagar. Finansministrarna, som
samlats i Luxenburg, kunde inte enas utan fick åtskiljas i natt utan att ha hitt en lösning på
hur man avvecklar krisbanker.
 
Hästsvansen försvarar här vår hållning med att vi måste ha en hög grad av frihetsgrad, så att
svenska problem löses med svenska pengar. Detta är ett tilltalande förhållningssätt, då det
ökar Alliansregeringens makt.
 
Vi får bara akta oss för att tillämpa en hög frihetsgrad när det gäller hushållens ekonomi, här
är det viktigt att hushållens problem löses med statliga och kommunala pengar.
 
Skulle vi inte välja den vägen, möjliggjord genom världens högsta skatter, skulle ju politikers
makt att bestämma över medborgarna minskas väsentligt, och det går ju inte för sig.
 
I övrigt tycks det råda viss nyhetstorka i landet, så här dagen efter, då vi alla har behov av
att återhämta oss.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet         
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag, ta det försiktigt på vägarna bara. Risken är att Ni möter en bakfull politiker på vägen.
 
             

MODERATA FILOSOFER

Att tänka rätt är bättre än att tänka moderat
 
I dagens Borås Tidning för ett antal mederater fram sina tankar och syn sin på arbets-
kraftsinvandring.
 
Som vanligt i moderata kretsar måste man gå vid sidan av verkligheten för att
kunna föra fram sina tankar.
 
DEN SYN DE GER UTTRCK FÖR ÄR STARKT TENDENSIÖS, VERKLIGHETS-
FALSK OCH NAIV TILL GRÄNSEN FÖR LÖJEVÄCKANDE.
 
Inledningsvis skriver man  att LO vill föreslå begränsningar som blir ett hårt slag mot
människor som vill förverkliga sina drömmar.
 
SINA DRÖMMAR ELLER MODERATERNAS DRÖMMAR ??
 
De flesta, som här avses, drömmer nog mest om att komma till Sverige utan att behöva
arbeta.
 
Skulle deras dröm, mot all förmodan omfatta att få jobba, lär det nog förbli en dröm
med hänsyn till den vanligas förekommande utbildningsnivån.
 
De moderata tänkarna glömmer att komplettera tanken med den bild LO vill komma åt.
 
MAN VILL KOMMA ÅT DET FAKTUM OM ATT MÅNGA ARBETSGIVARE I SVERIGE
DRÖMMER OM ATT KUNNA TA HIT SLAVARBETARE.
 
Skulle detta i sin tur medföra att en eller annan svenska får behålla sitt jobb får man väl
vara moderat för att tycka att det är negativt.
 
LÖNERNA KAN JU INTE DÅ TRYCKAS NER LIKA MYCKET.
 
Tänkarna slår sig för bröstet för att man genomförde en flexibel arbetskraftsinvandring år
2008.
 
Där får man nog ge de begåvade tänkarna rätt, nog är den flexibel alltid.
 
DEN ÄR TILL OCH MED SÅ FLEXIBEL INOM VISSA BRANSCHER, EXEMPELVIS
TRANSPORTSEKTORN, ATT HELA DELAR AV NÄRINGEN ÄR PÅ VÄG ATT KOLLAP-
SA.
 
Detta till följd av att systemet är så flexibelt att ingen ur denna arbetskraftinvandring anser
sig behöva följa några av de regler som gäller.
 
Innan de flexibla reglerna infördes år 2008 förekom knappast några dieselstölder,
nu är de ett enormt problem.
 
SÅ VISST GJORDES REGLERNA FLEXIBLA, MEN ALLT SOM ÄR FLEXIBLET ÄR
INTE BRA, VISST SOM ÄR FLEXIBELT KAN VARA RIKTIGT DÅLIGT.
 
Och självklar ska de moderata genierna föra fram detta om utländska dataingenjörer och
hantverkare, som kommer till Sverige och räddar oss. Genierna tycks ha varit trötta då de
inte fick med alla läkare, som kommer från Iraq och räddar oss.
 
Detta tankesätt, förlåt uttrycket, visar på den enorma enfald, i bästa fall enfald kanske
något ännu värre, som tycks råda i dessa kretsar.
 
SÅ FORT NÅGON STÄLLER SIG KRITISK TILL EN ENORM INVANDRING AV ANALFA-
BETER, AV VILKA MÅNGA ÄR INAVLADE MED DE KONSEKVENSER DETTA MEDFÖR,
KOMMER TÄNKARNA DRAGANDE MED NÅGOT HELT ANNAT:
 
Man får då höra att vi behöver läkare, IT tekniker och hantverkare.
 
Det  finns troligen ingen vettig människa i detta land som inte tycker att man ska ta hit
välutbildade läkare, IT tekniker och hantverkare, om arbetsmarknadsläget är sådant att
de kan erbjudas arbete.
 
MÅNGA AV DESSA VETTIGA MÄNNISKOR TYCKER OCKSÅ ATT MAN INTE SKA KALLA
ANALFABETER, MÅNGA INAVLADE, FÖR LÄKARE, IT TEKNIKER OCH HANTVERKARE
OM DET INTE ÄR DET.
 
Sedan finns det också många vettvillingar, som för debatten, som om analfabeter är välutbil-
dade läkare, IT tekniker och hantverkare.
 
Att vi har glesbygdproblem torde de flesta känna till. Nu har de moderata genierna lösningen
även på detta, när man säger:
 
Varannan kommun kommer att ha en negativ befolkningstillväxt fram till 2035 och där
är arbetskraftsinvandringen en väsentlig komponent.
 
HUR NAIV OCH DUM TILLÅTS EN MODERAT VARA?  TYDLIGEN HUR NAIV OCH DUM
SOM HELST.
 
Den negativa befolkningstillväxten i glesbygden är en spiral, som rått i många år och är i allt
väsentligt kopplat till nedläggningar av industrier och samhällsfunktioner.
 
Som en följd av detta  blir arbetstillfällena allt färre och folk flyr till större orter för att
kunna få arbete.
 
Och detta ska de moderata genierna lösa med en strid ström av analfabeter, många av dem
inavlade med vad detta medför, där de i kön av allt fler arbetslösa ska utgöra en "väsentlig
komponent".
 
Såvitt man inte tänker sig en storskalig uppfödning av kameler och getter i Jokkmokk mm,
då kan ju ett antal arbetstillfällen skapas. Man erinrar sig här att Arbetsförmedlingen tidigt
var ute med sina kamelskötarkurser, såvitt inget tycks omöjligt bland dessa genier.
 
Återigen, hur naiv och dum kan en moderat verkligen vara ?
 
TYDLIGEN HUR NAIV OCH DUM SOM HELST.
 
Inte ens om det är läkare, IT tekniker och hantverkare som anländer till dessa glesbygdsorter
kommer de att utgöra en "väsentlig komponent".
 
SOM ÖVRIGA "KOMPONENTER", MODERAT SPRÅK FÖR MÄNNISKOR, KOMMER DE
ATT MÖTA FRAMTIDENS BEHOV SOM KÖANDE TILL ETT SOCIALKONTOR, SOM
KANSE INTE ENS FINNS PÅ ORTEN.
 
De moderata genierna erkänner att det finns oseriösa arbetsgivare, som utnyttjar systemet
på många sätt, det vet de flesta, och det är just det bland annat som LO vill komma år.
 
Skulle denna ambition medföra att en eller annan svensk får behålla sitt jobb är det
nog bara moderater som tycker det är en nackdel.
 
LÖNERNA KAN JU DÅ INTE TRYCKAS I BOTTEN.
 
Genierna uttrycker också stolthet att reformen gav människor möjlighet att legalisera sin
vistelse och sitt arbete här.
 
Alldeles uppenbart har många sett reformen som ett sätt att legalisera bara sin vis-
telse här, arbetet har fått bli en pappersprodukt.
 
DET BORDE DE MODERATA GENIERNA KÄNNA TILL, OCH TROLIGEN GÖR DE DET,
MEN DET PASSAR INTE IN I DERAS VERKLIGHETSBESKRIVNING.
 
Som mycket annat.
 
De moderata geniernas framställning bygger på så naiva föreställningar att det nästan är
rörande.
 
MEN DET FINNS INGET RÖRANDE I MODERATERNAS SYN PÅ MÄNNISKAN, I DESSA
KRETSAR ÄR MÄNNISKAN I BÄSTA FALL EN "KOMPONENT" SOM SKA PASSA IN PÅ
ETT VISST SÄTT I EN VISS MARKNADSMODELL.
 
Gör man inte det passar man inte in alls, det glömde de moderata genierna att tala om.
 
 
Moderata genier skriver i BT
AE
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  och vår sjukvård
 
    
 
Midsommarhelgen är ju speciell på många sätt, och har länge setts som typisk för
Sverige. För oss i Alliansregeringen får inget vara typiskt för Sverige i denna globa-
liserade värld. Får vi förnyat förtroende kommer midsommarhelgen att byta till ett
mer passande namn.
 
Röstar Ni rätt nästa år kanske detta är en av de sista midsommarhelger Ni firar. Vårt
arbetsnamn på helgen är för närvarande Afghansomalihelgen, och vi räknar med detta
namnbyte att alla ska känna sig inkluderade.
 
Tyvärr uppträdde en svenska kvinna i Oskarshamn i går på ett sådant sätt att hon inte
blev inkluderad. Tre utrikesfödda, troligen läkare från Iraq, frågade henne om hon var
svenska, och i ett troligen berusat tillstånd svarade hon då ja.
 
Läkarna såg detta som ett tecken på olydnad, ingen ska ju kunna utge sig för att vara
svensk på riktigt i Sverige, och gav henne därför en kraftig örfil, så att hon ramlade till
marken.
 
Väl liggande på marken blev hon informerad om att landet Sverige nu var deras och inte
hennes.
 
Man hade också vänligheten att välkomna henne till det Nya Sverige, vi moderater arbe-
tat så länge och så mycket för.
 
Vi råder därför svenska kvinnor med att vara försiktiga, när de blir utfrågade om sin et-
niska bakgrund, helst bör de klä sig så att ingen tror de är svenskor, slöja kan här vara
effektivt.
 
Göran Hägglund, den siste kristdemokraten som vi brukar skämta till det om, är nu upp-
rörd, på gränsen till förbannad. Det är alltid lika roligt att se Göran förbannad, inte en
svordom, inte ett endaste ord som kan röja att han är arg.
 
Ibland tror vi att han saknar hjärta, också.
 
Nu är Göran förbannad på alla läkare, riktigt förbannad tycks han vare, han svor nästan
till. Och han anser att han har anledning att vara förbannad, många läkare tycks gå om-
kring och tro att de är bättre skickade än Göran att bedriva sjukvård.
 
En massa oerfarna läkare kritiserar nu oss, oss i den ansvarsfulla Alliansregeringen för
att ha byggt upp en sjukvård enligt ekonomiska modeller där patientens behov inte beak-
tas.
 
Inte konstigt att Göran är förbannad, patienterna får aldrig sättas i fokus i vårt välutveck-
lade marknadssystem, där pengar ska styra och inte en massa patienter.
 
Däremot ser vi patienterna som en förutsättning för att vi ska kunna fördela bonus på ett
riktigt sätt.
 
Så Göran har anledning att vara förbannad på läkarna.
 
Det tycks ändå finnas en splittring inom Alliansen i denna fråga. Landstingsrådet och folk-
partisten Birgitta Rydberg, känd från TV för att säga dummare saker än alla andra, visar
nu öppet att denna splittring finns.
 
Landstingsrådet tar nu strid mot Alliansen i övrigt och påstår att man inom Stockholmsom-
rådet ändå har fokus på kvalitet. Som exempel tar hon ryggkirurgin där det förekommer att
man förhör sig om hur patienterna mår efter en operation.
 
Den typen av känslosamhet ryms inte inom våra marknadsekonomiska modeller, och det
är rent slöseri med tiden att efter en operation efterhöra hur en patient mår.
 
Vi kommer att ta upp samtal med Birgitta om detta, och inordnar hon sig inte i Alliansens
sjukvårdspolitik, får vi helt enkelt förbjuda patienter inom Stockholmsområdet.
 
Troligen får det ingen större praktiskt betydelse, då vi tagit bort de flesta vårdplatser.
 
Men frågan rymmer ett större principiellt problem. Personal verksam inom vården ska ju
'inte invaggas i tron att de kan bedriva sjukvård bättre än Göran. Han har ju vid flera till-
fällen besökt olika sjukhus.
 
Jag förstår Görans ilska, själv har jag ju besökt flera slakterier, och förväntar mig att ingen
slaktare ska lära mig slakta.
 
Vi tvingas nog genomföra ett antal informationsprojekt, där personalen ges möjlighet att bätt-
re finna sin plats och lära sig hålla tyst.
 
Vi får nu uppgifter om att antalet tiggare i landet blir allt fler. Alliansregeringen ser detta som
ett tecken på att vi lyckats med vår ansvarsfulla politik. Som jag skrivit i mitt fina manifest,
Det Sovande Folket, ska ju alla med bidrag svälta.
 
Att  så många tigger visar ju tydligt att vi här nått väldigt långt, allt fler tycks vi ha fått att leva
på svältgränsen.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
midsommarhelg, eller afghansomalihelg, som vi föredrar att kalla den.
 
              
 
För att fira helgens ankomst försökte jag mig på morgonen på att le, men
jag lyckades inte med detta, nu heller
 
AE
 
 

SVERIGE OCKUPERAT

De små stegens tyranni
 
Vi tar ett steg i taget, och nalkas hastigt stupet, där vårt land, vår kultur och vi
själva inte har något värde.
 
Det är i detaljerna man ser det, har det ofta hävdats.
 
OCH NU SER VI TYDLIGT DETALJERNA I DE SMÅ STEGENS TYRANNI.
 
I Oskarshamn blir en svennehora nedslagen av 3 utrikesfödda, troligen på väg
till jobbet i Eric Ullensfåns Sverige.
 
Dessa 3 kulturarbetare, på väg till jobbet, tillfrågar då svennehoran om hon är
svenska.
 
 
Detta svarar hon ja på, varvid hon får ett slag i ansiktet och faller till mar-
ken.
 
Liggande på marken blir hon informerad om sin roll i Alliansens nya Sverige:
 
VÄLKOMMEN TILL SVERIGE, DET ÄR VÅRT LAND NU, INTE DITT LAND.
 
Källor gör gällande att ansvarspredikanten Fredrik Reinfeldt och dagisfröken'
Annie Lööf firar händelsen med champagne.
 
BÄTTRE BEVIS FÖR ATT DEN BARBARISKA SVENSKA KULTUREN ER-
SATTS MED EN HÖGRE KULTUR GÅR KNAPPAST ATT FÅ.
 
Midsommarhelgen tycks räddad för ansvarspredikanten och dagisfröken.
 
Polisen betecknar det som ett hatbrott, ändå ett steg framåt i denna bisarra
värld, då hatbrott enligt ansvarspredikanten inte kan utföras mot svensklar,
bara av svenskar.
 
Händelsen revolutionerar inte världen, men borde ses som en väckarklocka.
 
BORDE INTE VÄCKARKLOCKAN NU RINGA OCH VÄCKA DEN MEST
NYTTIGE IDIOTEN.
 
De riktiga idioterna väcker ingen väckarklocka, dessa måste bort i nästa val.
 
 
Är det detta som vöäntar oss om vi inte vaknar upp ?
AE
 
 

ALLIANSREGERINGENS FALSKSPEL

En illa dold främlingsfientlighet tycks rymmas inom Alliansen
 
De flesta av oss, uppvuxna utanför den politiska eliten lärde oss på barnsben.
 
MAN GÖR INTE SOM FÖRÄLDRARNA SÄGER, MAN GÖR SOM DE GÖR.
 
När det gäller Alliansregeringens invandringspolitik tycks en annan ordning gälla.
 
MAN TÄNKER INTE EN SAK, MAN TÄNKER INTE ALLS, MEN SÄGER NÅGOT
ANNAT OCH GÖR NÅGOT TREDJE.
 
Och resultatet låter inte vänta på sig, man kan ju inte precis påstå att den förda flyk-
tingenpolitiken vare sig är genomtänkt, ansvarsfull eller konsekvent.
 
SAMLAT FRAMSTÅR DEN SOM EN GIGANTISK KATASTROF.
 
Katastrofen Tomas Billström skriver idag om denna katastrof på uppdrag av katastro-
fen Fredrik Reinfeldt.
 
Katastrofen Tomas Billström skriver då att Sverige tar emot många flyktingar
och atT andra länder måste ta ett större ansvar
 
En annan fördelning av flyktingar ter sig som ett märkligt sätt att beskriva mänskliga
resurser, framför allt om alla ingående individer genererar ett överskott i våra natiomal-
räkenskaper.
 
Men använder man begreppet fördelning kan en annan fördelning ges följande inrikt-
ning.
 
1)  Sverige tar emot fler och andra tar emot färre
2)  Sverige tar emot färre och andra tar emot fler
 
"Alternativet" att Sverige tar emot lika många och andra lika många är inget alternativ
och då skulle katastrofen Tomas Billström inte behöva skriva.
 
Det framstår inte heller som speciellt sannolikt att katastrofen Tomas Billström
tänker, förlåt uttrycket, i banor som följer alternativ att vi ska ta emot fler.
 
Då skulle det inte behöva skrivas i DN, det räckte med att låta andra förstå att vi med stor
glädje skulle ta emot allt som är färgat i minsta nyans, så skulle en oändlig karavan att
bussar genom olika europeiska regeringars försorg destineras till Sverige.
 
TACKSAMHETEN SKULLE VARA ENORM.
 
Då återstår bara alternativet att regeringen med en tunga säger att alla utrikesfödda är
ett nettotillskott, och att man som centerpartiet säger ska ta hit så många som möjligt,
och definitivt inte mindre än 30 000 000.
 
Med an annan tunga hävdar man att belastningen är på landet ÄR så stor att man måste
få hjälp av andra som visat större förstånd.
 
DET FINNS INGET SOM TYDER PÅ ATT DET SENARE INTE  ÄR DET SOM GÄLLER.
 
Då för man ett dubbelspel och talar med kluven tunga och utsätter landet för en
stor risk för att destabiliseras så att vi blir ett nytt Mellersta Östern.
 
I SÅ FALL SKULLE REGERINGEN DRIVA ETT FALSKSPEL OCH DUBBELSPEL
SOM INTE HAR SITT LIKE I MODERN HISTORIA OCH INTE I MODERN TID UTSATT
ETT EUROPEISKT LAND FÖR SÅ STORA RISKER.
 
Det var väl Tomas katastrofen hette, inte Tobias, det är så svårt att hålla reda på alla
lögnare i regeringen ?
 
 
Två lögnare som talar med kluven tunga, ormat tycks de vara bägge två
AE
 

RASISITEN TOMAS BILLSTRÖM

Tomas Billström väljer nu att ta krig med Regeringen
 
Vi minns alla Tomas Billströms främlingsfientliga och rasistiska utfall mot alla
utrikesfödda.
 
De kom i för stora volymer och de var inte ens blåögda.
 
Vi minns också att ansvarspredikanten tvingades att ta Tomas Billström i örat,
och man trodde att detta skulle räcka.
 
Men det räckte inte länge, idag går Tomas Billström i dagens DN till våld-
sam attack mot alla utrikesfödda.
 
Han menar då att Sverige tar emot alltför många och att andra länder därför
ska ta ett större ansvar.
 
Här matas vi varje dag med uppgifter om vilka oerhörda tillgångar alla ut-
rikesfödda är, de är nettotillskott och till och med rapporter från OECD för-
vanskas för att visa hur mycket vi tjänar på var och en.
 
Och utan denna räddning skulle vi stå utan både pensioner och välfärd,
och enligt Eric Ullenfån går hur många som helst till jobbet varje dag.
 
Och nu har Tomas Billström fräckheten att uttrycka sig som om de skulle vara
en belastning.
 
Som om det skulle kosta oss mycket.
 
SOM ATT ANDRA SKA TA ÖVER EN DEL AV DENNA KOSTNAD.
 
Att han bara vågar efter att ha tagits i öret på sätt som skett.
 
Ansvarspedikantens retorik är ju den motsatta, där är varje utrikesfödd en netto-
intäkt och en del av vår välfärd och pensioner.
 
FÖR TOMAS BILLSTRÖM KAN VÄL ÄNDÅ INTE MENA ATT ANDRAS TAG-
ANDE AV ETT STÖRRE ANSVAR INNEBÄR ATT VI SKA DELA MED OSS AV
VÅR VÄLFÄRD OCH VÅRA PENSIONER.
 
Knappast, nu är väl bara att avvakta nya tag i öronen, kanske så kraftiga att de loss-
nar.
 
Behöver kanske inte betyda så mycket, som politiker är ju oftast öronen inte
speciellt välutvecklade.
 
Värre vore om ansvarspredikanten slet av honom munnen, som det en gång häv
ades.
 
POLITIKER ÄR SOM KROKODILER, SMÅ ÖRON OCH STOR KÄFT.
 
 
På väg ut efter rasistiska utfall i DN ?
AE
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet och våra egna höjda löner.
   
 
Så här inför midsommarhelgen tycks den ansvarsfulla Alliansregeringen gå från klarhet
till klarhet.
 
Vi nås nu av uppmuntrande uppgifter att 35 % av pensionärerna är fattigpensionärer och
lever under fattigdomsgränsen.
 
Vi ser ju pensionen som ett bidrag och redan tidigare skrev jag i mitt fina manifest "Det
Sovande Folket" att alla med bidrag ska leva på svältgränsen.
 
Får vi i valet förnyat förtroende utlovar vi att antalet fattigpensionärer ska kunna öka till
minst 70 % under nästa mandatperiod.
 
Vår integrationspolitik har ju styrts mycket av min gode vän Waberi och detta har ju med-
fört att integrationen fått den inriktningen att svenskar ska integreras till alla utrikesfödda.
 
Waberi har nu förstått att vi inte kan vinna valet med bara muslimska väljare och är be-
redd att acceptera att även invandrarna måste acceptera en viss integration, självklart
en begränsas sådan, fortfarande ska man inte behöva lära sig vårt språk.
 
Vi kommer därför att utarbeta ett integrationsprogram, som ställer hårdare krav på in-
vandrarna.
 
Vi kommer att börja med att kräva en större anpassning till vår jämlikhetspolitik.
 
Vi kommer därför att införa stränga krav på att ingen får slå sin olydiga hustru så
 hårt att hon ramlar ner från balkongen, inte heller kommer ett våldtäktsoffer att be-
höva 4 vittnen.
 
Framöver kommer att våldtäktsoffer bara att behöva två vittnen för att öka rättssäkerhe-
ten ska då ett av dessa vittnen vara förövaren.
 
Vi kommer också att ställa krav på att kvinnorna ska inkluderas inom våra moskeer, Där-
för kommer vi att införa krav på titthål i de draperier, bakom vilka kvinnorna sitter. Senare
tids händelser medför att vi också kommer att se över möjligheterna att låta kvinnor köra
om män, i en början kanske bara på tvåfiliga motorvägar.
 
Vi ansvarsfulla i Alliansregeringen lyckades nu till sist få vår arvodesnämnd att förstå att
vi ville ha kraftigt höjda löner.
 
Det faller väl in i vår politik, som syftar till att öka inkomstklyftorna samtidigt som det kom-
mer väl till pass när våra statsrådspensioner ska beräknas efter valet.
 
Vi nåddes igår av information om att en patient dött på Sahlgrenska i Göteborg. Efter att,
på grund av platsbrist, blivit avvisad två gånger, dog mannen i samband med sitt tredje
besök.
 
Sjukhusledningen har nu gett en tillfredsställande förklaring till detta, då de flesta plat-
ser varit upptagna av papperslösa och illegala.
 
Under gårdagen gjorde Alliansregeringen en lyckad affär, då vi sålde aktier i Nordea.
Genom denna likvid kan vi amortera på vår statskuld på ett ansvarsfullt sätt. Våra ak-
tier i Nordea gav oss en avkastning på 4,8 % och ränta på statsskulden har bara va-
rit 2,8 %.
 
Genom denna ansvarsfulla affär bantar vi nu våra intäkter med ungefär 600 mil per
år, vilket gör det möjligt för oss att motivera en snabbare ökning av antalet fattig-
pensionärer.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en trevlig inled-
ning på midsommarhelgen.
 
             
 

MILITÄRER SKA NU INGÅ I KD STARKARE FÖRSVAR

Kristdemokrater, visst finns det sådana
 
Sedan en tid tillbaka har man fått det intrycket att det inte finns några kristdemo-
krater längre, men detta är inte helt rätt visar det sig.
 
Förutom Göran Hägglund finns det  i vart fall ytterligare en kristdemokrat, och då
i Jönköping, partisekreteraren Acko Ankarberg Johansson.
 
Man har ju aldrig förknippat pingstvännerna i Jönköping med någon större humor,
men även där har man tagit fel, riktigt ordentligt fel.
 
"Acko" visar sig nu vara försedd med stor humor och ger sig in i försvarsdebatten.
 
Sent omsider har hon upptäckt Gotland och för att Sverige ska ha ett funger-
ande försvar menar hon att Gotland måste kunna försvaras.
 
Hon kräver då:
 
ATT DET SKAPAS EN BATALJON MED 100 -TALS MILITÄRER.
 
Att det ska behövas en kristdemokrat, tillika pingstvän från Jönköping, för att öppna
upp ögonen på oss andra, känns ju genant.
 
VEM KUNDE ANA ATT DET INGICK "MILITÄRER" I EN BATALJON, HÄR HAR
MAN TROTT ATT DET VAR LÅNGSTIDSARBETSLÖSA FRÅN FAS 3.
 
Att en bataljon inte består av "100 - tals man utan mer närmare 1 000 man är ju inget
man behöver bekymra sig om som pingstvän, dessutom blir det ju bara fler bataljoner,
om det ingår "100 - tals man" i varje.
 
Man har också fått en falsk bild om pingstvännernas framtidstro och positiva sinnelag.
Hitintills har man förknippat pingstvännerna med att domedagen snart ska infalla, i vart
fall för oss som tidigare visste att Gotland fanns.
 
Kristdemokraterna visar sig nu mer positiva och optimistiska än man kunnat ana.
 
"ACKO" MENAR DÅ ATT VI MÅSTE KUNNA MÖTE FIENDEN ÄVEN PÅ FASTLAN-
DET OCH DÅ I TVÅ RIKTNINGAR.
 
Här går det minsann undan, i dag kan vi inte möta fienden alls, hux flux ska vi kunna
möte en fiende på Gotland med bataljer med "100 - tals militärer" och samtidigt kunna
möta ett angrepp på fastlandet i två riktningar.
 
SOM ATT KONSTRUERA EN RACERBIL SOM GÅR FRÅN 0 KM/TIM TILL 100
KM/TIM PÅ O SEKUNDER.
 
Och sedan menar "Acko" att vi ska kunna fördröja dessa fiender i tre olika riktnin- gar till dess vi kan få hjälp utifrån.
 
Då får vi nog hålla på och fördröja länge.
 
VI SOM BOR UTANFÖR JÖNKÖPING OCH INTE ÄR PINGSTVÄNNER TROR OSS
HA FÖRSTÅTT ATT INGEN ÄR VARE SIG INTRESSERAD ELLER HAR FÖR AV-
SIKT ATT HJÄLPA OSS ÖVERHUVUDTAGET.
 
Man får nog tänka om efter detta.
 
MED KRISTDEMOKRATERNA VID RODRET ÄR NOG DOMEDAGEN INTE LÅNGT
BORTA I ALLA FALL.
 
 
 
För Er som inte förstår så bra talar jag om att jag är ett får.
AE
 
 
 
 
 
 

KRÄNKTA JOBBRESENÄRER

Jobbresenärer utsatta för kränkning
 
Stor uppmärksamhet väckte igår den kränkning en kvinna gjorde sig skyldig till då
hon körde om en bil med 3 utrikesfödda, på väg till jobbet enligt Eric Ullenfån.
 
Alltefter förhören fortskrider klarnar alltmer i denna kränkningshistoria.
 
Föraren i bilen med resenärer till jobbet uppger nu att man fått punktering på bilen
och att detta medför att man i den kränkta situationen kört in i sidan på kvinnans
bil.
 
POLISEN UPPGER SIG SÄTTA STOR TILLTRO TILL DESSA UPPGIFTER, DÅ
MAN ALDRIG HÖRT TALAS OM EN ALGERIER SOM LJUGER.
 
En av jobbresenärerna försvarar föraren med att:
 
VI SKULLE ALDRIG SKADA NÅGON MED AVSIKT.
 
Polisen förtydligar nu detta med att kvinnor i denna kultur inte omfattas av begrep-
pet någon.
 
Händelsen uppges ha intresserat och upprört ansvarspredikanten, som uppges
både upprörd och arg över den kränkning kvinnan gjort sig skyldig till.
 
Källor gör gällande att han vrålat i Rosenbad tidigt på morgonen:
 
Vi måste träffa en ny ansvarsfull överenskommelse med Miljöpartiet så
att vi får hit så många nordfafrikaner så fort som möjligt för att bli av med
vår barbariska kultur.
 
KVINNOR SKA EÅ SITTA BAKOM SKYNKEN OCH ABSOLUT INTE KRÄNKA
NORDAFRIKANER GENOM ATT KÖRA OM.
 
Gudrun Schyman uppges ha nickat gillande när hon hört detta, kvinnans rätt att
sitta bakom skynket får aldrig ifrågasättas.
 
Även demokratiministern uppges ha nickat gillande, de som är kritiska till att kvin-
nan prejast av världen är våldsbejakande budbärare och de ska hålla tyst.
 
VILL MAN GÖRA VÄRLDEN BISARR, SÅ BLIR VÄRLDEN BISARR.
 
 
Vart tog Allah vägen,  jag blev omkörd av en kvinna
 
AE
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar det flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, särskilt bankerna och våra egna pensioner.
 
    
 
Många hävdar att vi ansvarsfulla blivit trötta och håglösa, och konstigt vore väl annars.
Det går knappast en dag utan att någon hittar något som visar att vi ljuger om våra bra-
vader.
 
I går kom en rapport om våldsbejakande budskap. För att denna skulle få exakt rätt vink-
ling och ge det resultat vi ville ha, valde vi att låta representanter för AFA och Expo styra
rapporten. Särskilt den tidigare representanten för AFA visade sig nyttig, hans erfarenhe-
ter av stenkastning och försök till mordbrand kom här väl till pass och gav de slutsatser
vi ville höra.
 
En av rapportens viktigaste slutsatser är att kritik mot brister i vårt demokratiska system
alltid bör ses som våldsbejakande budskap, om budskapet kommer från annat håll än
AFA.
 
Anders Borg hävdar i media i dag att högre skatter inte leder till fler jobb, vilket jag ger ho-
nom rätt i. Samtidigt visar statistiken att inte heller lägre skatter leder till fler jobb. Våldsbe-
jakande budbärare menar då att slutsatsen blir att Alliansen inte skapar fler jobb hur det
än blir, vare sig med högre eller lägre skatter.
 
De våldsbejakande extremisterna ifrågasätter här en demokratisk brist och kritiken byg-
ger på rena vanförställningar.
 
Alliansregeringen har skapat massor av jobb, de som ingår i FAS 3 uppgår till hur många
som helst och antalet instegsjobbare har aldrig varit större. Visserligen medför instegsob-
ben en undanträngning, som tar sig uttryck i lika många utstegsjobb, men det ser vi som
ett mindre problem.
 
Dessa utstegsjobb drabbar ju bara svenskar.
 
Det kom igår också en rapport, som visade hur den så kallade Göteborgsandan skapats
och hur denna gett upphov till omfattande mutor i Göteborg.
 
Man menade i rapporten att bristande insyn, opartiskhet, internrekryteringar, maktkoncen-
tration samt ovilja att lyssna på revisorer skapat mutkulturen.
 
När jag läste detta var jag tvungen att gnugga mig i ögonen flera gånger, jag trodde först
att rapportförfattarna avsåg oss ansvarsfulla i Rosenbad.
 
Men så var det ju inte, göteborgarna har ju bara använt oss i Rosenbad som förebilder.
 
Detta leder in på våra avknoppningar i Stockholm, som vi ansvarsfullt satte stopp för, då
alla mentalt handikappade fick reda på att dessa var olagliga.
 
För oss var detta inget större problem, det viktiga är att vi kan gynna de vi känner och de
vi vill gynna, och här finns det andra möjligheter.
 
Tyvärr inträffar det att dessa andra olagligheter upptäcks också. Nu har den ansvarsfulla
ledningen i Solna avslöjats med att ge minst 27 stora direktupphandlingar till de man känner
och vill gynna.
 
Konkurrensverket är nu på oss här också, och så här kan vi ju inte ha det. Håller man på på
det här sättet kommer många moderata vänner att bli besvikna på oss, de är vana vid att vi
gynnar dem olagligt.
 
En annan rapport visar nu att Sverige har världens bankvänligaste system, när det gäller att
plundra bankkunderna på räntekostnader.
 
Detta ska man inte se som kritik, vi ser det som ett beröm för vårt ansvarstagande om våra
starka banker.
 
I Sverige får aldrig en bank agera så att kunderna blir nöjda, det viktiga är att bankerna står
starka, på så sätt håller vi våra moderata vänner vid gott mod.
 
Bilförsäljningen i hela Europa har gått ner mer i maj än under de senaste 20 åren. Detta då
bilförsäljningen i övriga världen gått upp. I Sverige backar bilförsäljningen under jan - maj
med 9,4 %,
 
De som inte begriper något hävdar att Europas avvikelse beror på alla de felaktiga strukur-
ingrepp EU ledare gjort under åren, och att därför EU halkat efter.
 
Vi tar nu till oss denna kritik och kommer därför att fördjupa samarbetet med EU och räknar
då med att bilförsäljningen går ner med minst 20 %, när den går upp i övriga världen.
 
Vi räknar också att med detta kunna knyta MIljöpartiet närmare till oss, de blir alltmer EU vän-
liga, allteftersom bilförsäljningen minskar i landet.
 
JK uttalar sig nu  om den anmälan som gjordes med anledning av att svenskarna också
fick reda på att vi inte hade någon incidentberedskap.
 
JK menar här att inget fel begåtts, och att svenskarna också bör kunna få veta det alla an-
dra vet.
 
Vi kommer att inleda samtal med JK om detta, det kan aldrig vara meningen att svenskarna
ska få veta allt det alla andra vet, särskilt inte då det skulle kunna avslöja brister hos Allians-
regeringen.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
 
AE
 
 
 
 
 
 

UTAN ARTILLERI OCH UTAN FÖRSVAR

Sverige står utan mycket i dag
 
I Svd kan man idag läsa  ett inlägg med rubriken:
 
SVERIGE STÅR UTAN ARTILLERI
 
Här kan man tala om att sila mygg och svälja elefanter.
 
SVERIGE SAKNAR MYCKET IDAG:
 
Vi saknar faktiskt ett försvar, vi saknar en polis som rycker ut, vi saknar tåg som går,
vi saknar apotek som håller lager, vi saknar skolor som lär ur, vi saknar en fungeran-
de vårdgaranti, vi saknar en vettig flyktingpolitik, vi saknar en vettig inkomstutjämning,
vi saknar en fungerande arbetsmarknad och det är mycket annat vi saknar.
 
Så att fokusera på att vi saknar artilleri är att sila mygg och svälja elefanter.
 
En del av de som är ansvariga för denna cirkus kan ju vara riktigt lustiga. en sådan
lustigkurre är Joakim Lewin, som är chef för den indirekta eldenheten vid FMV.
 
Han säger med anlednin g av att artilleri saknas.
 
DET ÄR JU ALDRIG BRA ATT STÅ UTAN MATERIAL.
 
God dag yxskaft, var det inte så det hette ?
 
DET ENDA VI INTE SAKNAR ÄR EN ANSVARSLÖS OCH LÖGNAKTIG REGERING.
 
 
Honom saknar vi inte heller
AE

GÖRAN HÄGGLUND HAR TALAT

Vårdgarantin får inte ifrågasättas
 
Kritiken mot vårdgarantin har ju varit omfattande.
 
Kritik har kommit i princip från alla, läkare, sjukhuspersonal i övrigt, sjukhusled
ningar, Socialstyrelsen och ett antal andra.
 
Kritiken går mest ut på att resurserna missbrukas, så att de med mest behov av
vård inte får vård.
 
Det blir mest lönsamt för sjukhusen på det sättet, kömiljarden får styra.
 
Alla tycks nu eniga om att denna kritik är berättigad, utom en.
 
GÖRAN HÄGGLUND, ARKITEKTEN BAKOM KÖMILJARDEN, ÄR INTE ENIG
MED KRITIKERNA.
 
Geniet Hägglund säger här:
 
DET FINNS INGET STÖD FÖR DENNA KRITIK ÄVEN OM LÄKATFÖRBUNDET
PÅSTÅR DET.
 
Kommentarer torde vara öveflödiga, däremot uppstår en följdfråga.
 
Vad är det för galningar, som röstar på detta parti där partiledaren tycks vara
mer insatt i sjukhusrutiner än alla läkare i landet ??
 
Alliansen förfasas över att KD ligger under 4 % i väljaropinionen.
 
VI ANDRA SKA NOG FÖRFASAS ÖVER ATT VISSA RÖSTER PÅ KD.
 
 
De där läkarna begriper ju ingenting
AE

FOLKPARTISTER TYCKER UTAN ATT TÄNKA

Att vara liberal och förprogrammerad
 
Folkpartiets ställning i EU frågan känner vi ju alla till, den grundar sig på sådan
brist på insikt och förståelse att det närmast är skrattretande.
 
Partiets ledamot i EU parlamentet, Cecilia Malmström, kompenserar denna brist
på insikt genom att tala så fort att hon döljer allt dumt hon säger.
 
Men hon är ändå avslöjande, man vet ju i förväg vad hon ska säga när hon
blir tillfrågad om något.
 
UNGEFÄR SOM EN PRATDOCKA, TRYCKER MAN PÅ EN KNAPP KOMMER
DET ETT ANTAL FRASER, HELT OBEROENDE AV ALLT ANNAT.
 
I dagens BT ger sig två andra folkpartister på konststycket att överträffa Cecilia
Malmström i bristen på insikt och förståelse, Anne Marie Ekström och Cecilia
Wikström, den senare känd att också prata fortare än vettigt.
 
Artikeln är full av de kända flosklerna om EU förträfflighet, men en del inslag är
ändå ganska intressanta, då de avslöjar okunskapen och vinklingen i EU frågan.
 
Alla vi andra vet ju hur EU utvecklats.
 
När man beskriver det ekonomiska läget i världen är det tydligt hur det skil-
jer sig åt.
 
USA återhämtar sig, Asien går hyggligt, Afrika går bra, Latinamerika hyfsat,
men så var det  där med Europa.
 
EUROPA GÅR SÄMRE ÄN ALLA ANDRA VÄRLDSDELAR, VI HAR NEGATIV
TILLVÄXT, ÖKANDE ARBETSLÖSHET, ÖKANDE HÅGLÖSHET MM.
 
Och alla vet, i vart fall de som vill veta och dit hör ju uppenbarligen inte folkpartis-
ter, varför det är som det är.
 
I VÄSENTLIGT KAN ALLA PROBLEM PÅ DEN EURPEISKA KONTINENTEN
IDAG, KRIS PÅ KRIS, ELÄNDE PÅ ELÄNDE, KNYTAS TILL ATT LÄNDERNA
FÖRLORAT MÖJLIGHETERNA TILL ATT ANPASSA SIN KONKURRENS-
KRAFT GENOM KNYTNINGEN TIL EURON.
 
Detta vet alltså alla som vill veta, men skribenterna beskriver detta som att Europa
är en kontinent med "stora resurser, skaparkraft och kulturell mångfald".
 
Det senare ja, sedan är det ju en öppen fråga om det är bra eller inte, det andra
tycks Europa i så fall ha dolt bra.
 
SKAPARKRAFT SER MAN INTE MYCKET AV OCH RESURSERNA, I DEN MÅN
DE FINNS, ANVÄNDS FEL.
 
Genom kombinationen EU /Euron är EU / Euron inte lösningen på Europas problem.
 
KOMBINATIONEN EU / Euron ÄR I STÄLLET GRUNDEN OCH ORSAKEN TILL
ALLA DE KRISER VI UPPLEVT, I VART FALL DE FLESTA, OCH DE FLESTA
PROBLEM VI HAR HAFT, HAR OCH KOMMER ATT FÅ.
 
Detta vill skribenterna alltså förändra med ett fördjupat samarbete, alltså mindre demo-
krati, fler kriser, fler problem och mer håglöshet.
 
Liberal var en gång i tiden en positiv beskrivning, i dag tycks det stå för något annat.
 
Skribenterna har ett egendomligt sätt att beskriva EU medborgarnas känsla inför EU.
 
Man uppger att 69 % av de unga och 60 % av de gamla känner sig som EU med-
borgare och tolkar detta som något positivt.
 
I VERKLIGHETEN ÄR DET JU RUGGIGT NEGATIVA SIFFOR, RIKTIGT RUGGIGT
NEGATIVA.
 
Då de ÄR EU medborgare borde ju ALLA känna sig som EU medborgare. Nu tycker
alltså 31 % resp 40 % att de inte känner sig som EU medborgare, trots att de ÄR EU
medborgare.
 
DETTA TYCKER SKRIBENTERNA ÄR NÅGOT POSITIVT, NÄR MAN I STÄLLET
BORDE FRÅGA SIG HUR DET KUNDE BLI SÅ HÄR DÅLIGT.
 
Frågar man en Stockholmare om han/hon känner sig som en stockholmare bör man
nog räkna med att svaret blir ja, även om styret där skulle kunna motivera ett annat
svar.
 
Så hur man kan se att det är bra att 40 % unga EU medborgare , som är EU med-
borgare, inte känner att de är EU medborgare förblir nog en gåta, förutom i den
liberala världen tydligen.
 
Nu skriver alltså dessa förprogrammerade skribenter att dessa 40 % unga ska få en
trygg och framgångsrik framtid genom ett mer fördjupat europeiskt samarbete.
 
NÄR DET ÄR EN ÖKAD FLEXIBILITET EU BEHÖVER OCH DÅ DET ÄR AVSAK-
NADEN AV EN SÅDAN, SOM I ALLT VÄSENTLIGT ORSAKT DE PROBLEM EU
HAR.
 
Som sagt, en gång var liberal något fint och ofta välutbildat, idag ?
 
Skribenterna tycks inte heller angelägna att återställa denna uppfattning om vad
liberal rymmer.
 
Lite lustiga är de ändå, när de skriver att vi har den bäst utbildade generationen i Värl-
den.
 
Hur detta hänger ihop med att vi har den sämsta kunskapsutveckligen i OECD
och att lektorer vid våra universitet är bekymrade över att många studenter
inte kan läsa en busstidtabell, får man väl vara liberal för att förstå.
 
Det går att förstöra mycket här i världen, men att så få idag kan förstöra så mycket
är ändå en gåta.
 
För liberal var faktiskt något positivt förr.
 
 
Liberal idag, men inte igår
AE
 
 
 
 
 

FREDIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet       
 
Den ansvarsfulla Allinasregeringen går nu från klarhet till klarhet.
 
Under gårdagen uppmärksammades vår ansvarsfulla politik på många sätt.
 
Bland annat kom det fram oberättigad kritik mot att vårdgarantin inte fungerar. Bakom
denna kritik stod läkare, övrig sjukhuspersonal, sjukhusledningar, Socialstyrelsen och
patienter.
 
Göran Hägglund går idag ut och konstaterar att det inte finns stöd för denna kritik, och
menar att stödet för kritiken är lika litet som stödet för KD.
 
Han avfärdar kritiken från läkare, övrig sjukhuspersonal, sjukhusledningar, Socialstyrel-
sen och patienterna med att dessa inte vet eller förstår något.
 
Själv hävdar han att han vet och förstår det alla dessa inte vet och förstår. Partiet upp-
ger sig ställa sig bakom att Göran Hägglund vet och förstår det alla dessa inte förstår.
 
   Jag vet nog hur det går till på sjukhus, menar Göran
 
Turkiet uppger nu att man är beredd att kalla in sin arme för att dämpa oroligheterna.
En sådan åtgärd skulle aldrig kunna ske under vår ansvarsfulla politik, vi har varit så
förutseende att det inte finns någon arme att kalla in.
 
Konkurrensverket ger oss idag beröm för att ha skapat starka banker i Sverige. Man
menar att bankernas styrka skapats genom bristande konkurrens och en alltför stor,
närmast anmärkningsvärd, inlåsning av bankkunder.
 
Vi tackar för detta beröm och noterar att andra länder inte fört samma ansvarsfulla po-
litik, där har konkurrens varit större och inlåsningen mindre, med det resultatet att kun-
derna fått bättre servis och lägre avgifter/räntor.
 
Såvisst har vi anledning att slå oss för bröstet för att ha skapat våra starka banker,
som många vet ägs de ju också av våra moderata kompisar.
 
Igår gjordes det ett stort nummer av att landet saknar kanoner. Även denna kritik ser
vi som oberättigad. Eventuella kanoner är ju främst till för att stödja andra armeför-
band, och sådant stöd finns det ju inte behov av längre.
 
Tidigare miljöpartist i Norrköping har nu anhållits av polisen efter att hans fru kastats
ut från balkongen. Politikern ifråga har inte kunnat höras av polisen med hänsyn till
det tillstånd han befinner sig i, i likhet med många andra miljöpartister har han varit
liberal i drogfrågor.
 
Miljöpartisten har varit ansvarsfullt kommunalråd i Norrköping.
 
Miljöpartiets talesman har ändå förklarat det hela med att öppna gränser och stora
svårigheter med integrationen förpliktigar. Kan vi inte få utrikesfödda att acceptera
våra vanor, får väl vi lära oss acceptera deras vanor menar man.
 
Det låter som om det finns utrymme för många framsynta överenskommelser med
Miljöpartiet.
 
BRÅ rapporterar nu om att villanbrotten i Stockholmsområdet ökat med 75 % sedan
2008. Tiden sammanfaller med vår ansvarsfulla politik och våra öppna gränser.
 
Får vi bara förnyat mandat 2014 lovar vi att vi inom kort ska vara uppe i minst en ök-
ning på 100 %.
 
Som vanligt har det skett en och annan explosion i Malmö, så även under det senaste
dygnet. Vi ser denna debatt som en följd av att en man sköts i Husby.
 
Aftonbladet skräder inte orden i dag. Eric Ullenfån och vår så kallade ekonomiprofessor
Carl B Hamilton ljög ordentligt igår angående inkomstklyftorna i landet. Tyvärr ljög man
så oförblommat, rent ut sagt klumpigt, att till och med Aftonbladet förstod att de ljög.
 
Jag vet inte hur många gånger jag sagt till Eric Ullenfån att han ska ljuga, så att det inte
upptäcks att han ljuger, men inget tycks hjälpa här.
 
Aftonbladet menar nu att Eric Ullenfån går till vals på lögner, och detta visar Aftonbla-
dets brist på nyhetsinslag.
 
Hur skulle vi i Alliansregeringen gå till val om vi inte gick till vals på lögner, då skulle
det ju inte bli något val alls.
 
Under gårdagen blev det uppmärksammat att en kvinna kränkte ett antal ur arbetskraften,
på väg till jobbet enligt Eric Ullenfån, genom att köra om dessa.
 
Det är nu styrkt att ledaren för dessa kommer från Algeriet, något som visar att vi bör
skicka ner en delegation till Algeriet för att övertala ett antal algerier att komma hit och
rädda vår välfärd och våra pensioner.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
 
AE
 

VÅRT FÖRSVAR - BORTA MED VINDEN

Det bidde inte ens en tumme, det bidde inget alls
 
Moderaterna har fått mycket kritik för sin försvarspolitik, eller mer rätt avsaknad
av försvarspolitik. Bland annat har man fått hård kritik för att försvaret fått så lite
pengar att man inte haft råd att köpa ammunition.
 
Det visar sig nu att kritiken varit både orättvis och felaktig, då vi inte behö-
ver någon ammunition till försvaret.
 
FÖRSVARET HAR INGA KANONER HELLER OCH DÅ BEHÖVS DET JU IN-
GEN AMMUNITION.
 
Men moderater har vi.
 
OCH DÄRFÖR HAR FÖRSVARET VARE SIG AMMUNITION ELLER KANONER.
 
 
Moderat försvarspolitik
AE

RASISMENS OSMINKADE ANSIKTE

Den dolda rasismen blir allt öppnare
 
Det tycks inte gå en dag utan att man måste skämmas över att vara svensk.
 
Den strukturella rasismen tar sig nu sådana former att man måste fråga sig hur detta
kommer att sluta.
 
Varje dag matas man med exempel på strukturell rasism, där den nya arbetskraf-
ten kränks på de allra mest grövsta sätt.
 
INTE SOM FÖRR, I DET DOLDA, NU SKER DET HELT ÖPPET.
 
De flesta kränkningarna mot den nya arbetskraften blir inte längre ens en notis, bara
de grövsta tas upp.
 
Ett av dessa grövre inträffade under gårdagen, då fyra ur den nya arbetskraften färda-
des på en motorväg, enligt Eric Ullenfån på väg till jobbet tillsammans med 599 996
andra instegsjobbare.
 
På vägen till jobbet blir de omkörda av en svenska kvinna, troligen en främlings-
fientlig sverigedemokrat.
 
DENNA STRUKTURELLA RASISM BLIR FÖR MYCKET FÖR DEN NYA ARBETS-
KRAFTEN, PÅ VÄG TILL SINA INSTEGSJOBB, OCH DE ENRINAR SIG NU PLÖT-
SLIGT ATT EN MAN SKÖTS I  HUSBY OCH MÅSTE DÄRFÖR DEBATTERA MED
KVINNAN, SOM UTSÄTTER DEM FÖR STRUKTURELL RASISM.
 
För att bättre kunna framföra sina argument till kvinnan prejar de hennes bil av vägen.
 
Stolta över kulturella insats klappar alla ur arbetskraften händerna med den följden att
även deras bil åker av vägen.
 
Otack tycks här vara världens lön, för den främlingsfientliga kvinnan blir bara
lindrigt skadad, medan de fyra kränkta nu ligget på sjukhus för svårare skador.
 
Ärendet ligger nu hos Diskrimineringsombudsmannen. Trots bestyren med att flytta
till Tensta eller Rinkeby prioriterar man ärendet och utlovar en snabb handläggning.
 
DO UPPGER ATT DETTA ÄR ETT AV DE VÄRSTA KRÄNKNINGSFALL MAN HAFT
PÅ MÅNGA ÅR OCH MAN RÄKNAR MED ATT KVINNAN SKA FÅ BETALA ETT
STORT SKADESTÅND.
 
Eric Ullenfån är redan inkopplad i ärendet, men säger att han inte kan uttala sig om
enskilda fall.
 
MEN RENT ALLMÄNT MENAR HAN ATT VI BORDE ANPASSA OSS TILL VÅRA
NYA VÄNNER OCH INTE TILLÅTA ATT KVINNOR FÅR KÖRA BIL, PÅ SAMMA
SÄTT SOM DE INTE FÅR SITTA I MOSKEEN UTAN ATT SITTA BAKOM ETT
SKYNKE.
 
Eric Ullenfån vill ändå lämna öppet för att kvinnor ska kunna ta körkort, men då bör
det tas in i körkortslagen, att de måste köra bakom alla män, på samma sätt som
de sitter och går bakom män i övrigt.
 
 
Att jag är ett får går jag med på, men beskyller man mig för att vara
ett svenskt får, då blir jag riktigt kränkt.
AE
 
 
 
 

ALLIANSENS HAVERIER

Haveri följer på haveri
 
Alliansregeringens rätta ansikte visar sig allt tydligare.
 
Tyvärr är det inte de ansvariga som får betala priset, då de försett sig med
obskyra pensioner.
 
DET ÄR VI DRABBADE, MEDBORGARE OCH VÄLJARE, SOM FÅR BETALA
PRISET.
 
Och vi har fått och får betala ett högt pris.
 
De så kallade ansvarsfulla systemförändringarna har drabbat över ett brett fält:
 
Arbetslösa får komplettera sina besök på arbetsförmedlingen med besök på so-
cialkontoret, sjuka behandlas som om de vore friska.
 
Tågen har mer eller mindre slutat att gå, apoteken har inte i lager det kun-
derna behöver, friskolor har gett oss Europas sämsta kunskapsutveckling.
 
Avknoppningar, där moderater gynnat bekanta, har havererat på alla fron-
ter.
 
Försvaret är borta med vinden, det som finns har blåst iväg till Afghanistan,
samtidigt som jobblinjen gett oss en av Europas högsta ungdomsarbetslös-
hetssiffror.
 
Ovanpå detta och många andra haverier kommer nu haveriet med den så kallade
vårdgarantin.
 
Indoktrinerade och obegåvade fundamentalister har även här orsakat haver-
iet genom att fatta beslut utan att, som Jan Björklund brukar säga, "ha en an-
ing om vilka konsekvenser" blir.
 
Och  konsekvenserna av vårdgarantin tycks bli desamma som konsekvenserna för
alla de andra ogenomtänkta besluten.
 
Ett haveri.
 
MEN HAVERIET ÄR INTE BARA ETT HAVERI, DET ÄR ETT DUBBELHAVERI,
MAN HAR INTE NÖJT SIG MED EN SYSTEMFÖRÄNDRING, SOM INTE FUN-
GERAR, MAN HAR INFÖRT EN SYSTEMFÖRÄNDRING, SOM FUNGERAR
TVÄRTEMOT DET SOM VAR AVSIKTEN.
 
Ett dubbelhaveri, eller ett magplask, en konsekvens av att fundamentalistiska ex-
tremister experimenterar med viktiga samhällssystem utan ha för detta vare sig er-
forderliga kvalifikationer eller erforderligt förstånd.
 
Nu står alltså vi väljare och medborgare åter där som de drabbade och ingen
med vettet i behåll begriper hur det kan finnas sådana idioter som sjösätter
så viktiga systemförändringar utan att förvissa sig om att det fungerar, i vart
fall något så när.
 
Man menar att man ville väl, men man nådde inte ända fram, och så nådde man
inte alls.
 
En välvillig tolkning, när man vill att de som behöver vård ska få vård, men
en reform som ger de som minst behöver vård den vård andra borde få.
 
Nu har vi alltså facit, även här:
 
Man manipulerar vårdkön så att de som minst behöver vård får vård, medan de  som
mest behöver vård får vänta länge på vård, såvitt de inte hinner dö innan.
 
Och ovanpå denna uppochnerpåvända värld ger man bonus till de sjukhus och
de läkare som ger vård till de som minst behöver, men ingen till de som mest
behöver.
 
DE SÅ KALLADE ANSVARSFULLA MODERATERNA MOTIVERAR DETTA MED
ATT DE SVÅRAST SJUKA ÄR JU ÄNDA SÅ SJUKA ATT DE INTE KAN OMFAT-
TAS AV JOBBLINJEN.
 
Och då kan de ju stanna kvar i sitt utanförskap och dö menar man, det blir billigast
så.
 
Nu minskar moderaterna kraftigt i väljaropinionen, och närmar sig 25 %, den lägsta
siffran sedan valet 2014.
 
Visserligen ett uttryck för att väljare börjar inse ett och annat, men fortfarande är 25%
av väljarna, för att använda Fredrik Reinfeldt beskrivning av väljarna, mentalt handi-
kappade.
 
För visst måste man vara mentalt handikappad om man röstar på ett parti som
sjösätter viktiga systemförändringar, där det BÄSTA utfallet blir att systemet
havererar.
 
MEN ALLT OFTARE FUNGERAR TVÄRTEMOT VAD SOM VAR AVSIKTEN.
 
Med den typen av så kallat kraftfullt och ansvarsfullt styre är det ju faktiskt, hur konst- igt det än låter, bättre att regeringen inte gör något alls.
 
MEN NU GÖR DEN TYVÄRR NÅGONTING.
 
Nu är det upp till oss väljare att se till att den grupp medborgare, som är mentalt handi-
kappade, som Fredrik Reinfeldt beskriver väljarna, blir så liten att detta får utslag i va-
let 2014.
 
PÅ DET SÄTTET ATT ALLIANSREGERINGEN INTE LÄNGRE KAN GÖRA NÅGON-
TING ALLS, DÅ KANSKE ÄVEN DE MEST SJUKA KAN FÅ VÅRD I STÄLLLET FÖR
DE MINST SJUKA.
 
 
 
Alliansen system havererar över hela linjen
AE
 
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dyster dag, dystrare än alla dagar sedan valet 2010.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet        
 
Glädjen med SIFO väljarundersökning blev tyvärr kortvarig. Genom att vi fick SIFO att
förlägga undersökningen till Jönköping och den småländska landsbygden lyckades vi få
upp både centerpartiet och kristdemokraterna till 4 %.
 
Uniteds Minds siffror i dag återför ordningen, då man inte velat ta order av oss. Under-
sökningen visat nu att både centerpartiet och kristdemokraterna hamnat där de hör hem-
ma, i Jönköping och på den småländska landsbygden.
 
Oroande är dock att vi moderater når det lägsta resultatet sedan2010. Nu få vi avvakta,
denna undersökning gjordes innan vi upphörde med vår ekonomiska brottslighet i Stock-
holm. När vi nu bara bedriver ekonomisk brottslighet i riksdagen genom att gynna oss
själva kanske siffrorna åter blir bättre.
 
Vår arbetskraft blir ofta kränkta och här måste vi sätta in åtgärder och anpassa vår kultur.
Nyligen körde en svensk kvinna, troligen främlingsfientlig, om en bil som framfördes av 4
ut vår nya arbetskraft.
 
Denna kulturella elit blev då så kränkt att de prejade av kvinnan från vägen.
 
Vi kommer att ta till oss detta och se över möjligheterna att införa regler i Trafiksäkerhets-
lagen, som gör det omöjligt för svenska kvinnor att köra om utrikesfödda.
 
Det är viktigt att de inte känner sig kränkta för att kunna känna sig välkomna, och det är
också viktigt att våra gränser hålls öppna så att kvinnor kan prejas av vägen.
 
Kungen visade nyligen dåligt omdöme när han svor åt en journalist. Nu visar Kungen åter
dåligt samvete genom att använda regeringsplanet för att besöka privata fester.
 
Hovet förklarar detta med att Kungen visar dåligt omdöme när han inte är förberedd. När
det gäller nyttjandet av regeringsplanet har Kungen vårt fulla stöd, det använder vi själva
ofta för privata resor.
 
Samtidigt känner man en viss beundran för Kungen, att bara visa dåligt omdöme när man
inte är förberedd, där har vi mycket att lära. I Rosenbad visar vi alltid dåligt omdöme.
 
Vårdgarantin kritiseras nu för att den inte ger den vårdgaranti som utlovades och för att
den ger vård till de som minst behöver det.
 
Denna kritik bygger på rena vanföreställningar, vårdgarantin var inte avsedd att garantera
vård, den var avsedd att omsätta vår kapitalistiska ideologi även inom vården. Även här mås-
te gälla att kapitalet styrs dit det gör mest nytta.
 
Och alla vet ju att det kostar mindre, ju mindre sjuk den vårdbehövande är, och dessutom har
vi ingen samhällsnytta av de som är så sjuka att de mest behöver denna vårdgaranti.
 
Vi har fått problem med tiggeri i en utsträckning vi inte är vana vid. Nu verkar detta vara på
väg att lösa sig. En del tiggare har upptäckt att det är lättare att hämta pengar vid bankauto-
mater i samband med att gamla hämtar ut sina pengar.
 
Detta visar på vikten av att vi håller våra gränser öppna, särskilt för de som kommer från
Rumänien.
 
Vänsterpartiet gör det nu lite lättare för oss genom att kräva besked om hur en regeringsbild-
ning är tänkt att ske.
 
Då kanske vi själva slipper förklara det vi aldrig kommer att kunna förklara.
 
Folkpartister skriver idag ett debattinlägg om de ökade klyftorna i samhället och man menar
då att de klyftor som ökat inte har ökat.
 
Det är i nöden som vännen provas, heter det, och Folkpartiet tycks nu inte kunna bestå detta
prov.
 
Vi får aldrig ge avkall på ambitionen att öka klyftorna i samhället, inte ens när vi står inför ett
val.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
 
AE
 
 

MODERATERNA TAR EN RAST I PLUNDRINGEN

Kriminella moderata politiker backar i välfärden
 
Nu retirerar moderaterna i Stockholm i panik och partiets centrala ledning gör
följe.
 
Under många år hat man uppvisat en synnerligen märklig inställning till gällande
lagar, man har helt enkelt struntat i allt vad lag heter.
 
Man har skänkt bort offentlig egendom till kompisar och kallat detta krimi-
nella beteende för avknoppning.
 
Nu ska det inte knoppas av längre, för man har insett att det snart är val.
 
Man måste kalla saker vid dess rätta namn och ha klart för sig vad som har
skett.
 
MODERATERNA HAR UNDER MÅNGA ÅR SYSTEMATISKT ÄGNAT SIG ÅT
OMFATTANDE EKONOMISK BROTTSLIGHET DÄR MAN SKÄNTG BORT
OFFENTLIG EGENDOM OCH PLUNDAT MEDBORGARNA PÅ ENORMA
KAPITALBELOPP.
 
Det finns ingen bankrånare eller skatteskojare i landets historia som kommit i när-
heten av att ha plundrat medborgarna eller andra på så stora belopp-
 
Nu har man insett att det inte fungerar, som en av brottslingarna, Sten Nordin,
uttrycker sig.
 
MEN MAN TYCKS INTE HA INSETT VAD MAN GJORT SIG SKYLDIG TILL.
 
Man har ägnat sig åt omfattande grov ekonomisk brottslighet.
 
Att man sedan haft fräckheten att ge sig själv immunitet genom att se att lag-
stiftningen anpassas till vad man gör, är en helt annan sak.
 
BROTTSLIGHET ÄR BROTTSLIGHET ÄVEN OM MAN SJÄLV SKRIVER LAGEN
SÅ ATT DET INTE FINNS MÖJLIGHETER TILL RÄTTSLIGA ÅTGÄRDER.
 
Partisekreteraren Kent Persson, den som aldrig lyckas säga ett vettigt ord, har nu
fått det delikata uppdraget att förklara varför kriminella avknoppningar, som hitin-
tills varit höjden av lycka, för köparna, inte längre är höjden av lycka, rskattebeta-
larna.
 
Nu låter detta geni meddela att avknoppningarna ska avslutas med motivet.
 
NU SKA VI VARA RÄDDA OM SKATTEMEDELN.
 
Kn ett geni, eller för den delen en idiot, på ett tydligare sätt säga att geniet, eller
den den delen idioten, förstått att avknoppningar inneburit att man inte varit rädd om'
skattemedeln tidigare.
 
Så nu ska vi väljare glömma att de kriminella moderaterna i Stockholm inte varit räd-
om våra skatter och att de ägnat sig åt grov ekonomisk brottslighet.
 
En brotsling ska dömas efter sina gärningar.
 
En bankrånare upphör inte att vara bankrånare bara för att han just för stunden
inte utför bankrån.
 
EN GROV EKONOMISK BROTTSLING UPPHÖR INTE HELLER ATT VARA EN GROV
EKONOMISK BROTTSLING BARA FÖR ATT DET ÄR VAL OM DRYGT ETT ÅR.
 
Grova ekonomiska brottslingar ska vara där de hör hemma.
 
Grova ekonomiska brottslingar hör hemma bakom lås och galler.
 
GROVA EKONOMISKA BROTTSLINGAR HÖR DEFINITIVT INTE HEMMA, VARE SIG
I ROSENBAD ELLER STOCKHOLMS STADSHUS.
 
Det är en skam utan like att dessa brottslingar fått härja så länge som de fått härja.
 
OCH DET ÄR EN LIKA STOR SKAM ATT DE FORTSÄTTER ATT HÄRJA, UTAN ATT
INSE ATT DE BORDE HA HÄRJAT FÄRDIGT.
 
Ena dagen plundra skattebetalarna, andra dagen vara aktsam om skattemedel, när valet
närmar sig.
 
OCH DESSA KOMPLETTA VETTVILLINGAR ÅKER LAND OCH RIKE RUNT OCH GÖR
GÖLLANDE ATT DE ÄR KRAFTFULLA OCH ANSVARSFULLA.
 
Hade man inte blivit plundrad inpå bara kroppen hade man ju kunnat skratta åt det hela.
 
 
Nu har jag fått nog ett tag
AE

SOCIALDEMOKRATERNA SVIKER REDAN

Löftet som blev ett mål
 
Stefan Lövfen väckte stor uppmärksamhet när han LOVADE att Sverige skulle ha
lägst arbetslöshet i EU år 2020.
 
EN SAMFÄLLD KRITIKERKÅR KONSTATERADE OMGÅENDE ATT ETT DUM-
MARE LÖFTE KUNDE MAN INTE LÄMNA.
 
Främst av det skälet att man inte vet hur det kommer att se ut år 2020, lyckas Sverige
bringa ner sin arbetslöshet bör också andra länder lyckats med detta, så det blir svårt,
eller närmare sagt omöjligt, att relatera löftet till något.
 
Magdalena Andersson och Ann Christin Ahlberg skriver i dagens BT ett inlägg, där
detta löfte behandlas som om det inte funnits.
 
Nu uppger dessa båda socialdemokrater att "vi" har satt som MÅL att ha lägst
arbetslöshet år 2020.
 
DET VAR SAMMA "VI" SOM BARA FÖR NÅGRA MÅNADER GAV ETT LÖFTE
OM SAMMA SAK.
 
Skribenterna tycks helt ogenerade om detta och formulerar sig som om löftet aldrig
getts.
 
Man hoppas väl att väljarnas minne är kort, men riktigt så kort är det inte.
 
Ett löfte, som bara efter några månader blivit ett mål, och vi är inte ens framme vid
valet.
 
Efter valet, om oppositionen vinner valet, bör vi nog påräkna att detta mål också
omdefinieras.
 
MÅLET BLIR NÅGON FORM AV EN DIFFUS VISION.
 
Och när vi passerat 2020 och det visar sig att vare sig löftet, målet eller visionen infri-
ats kommer man att hävda att löftet, målet och visionen var en vision av en vision.
 
Och man kommer att hävda att man ska sitta kvar och ta ansvar för att det löfte
 och det mål och den vision man gav nu ska infrias ett antal år senare.
 
Och den här typen av personer överlåter vi landets ledning till.
 
Det är inte dessa som är dummast.
 
 
Just det, vad gör man ?
AE
 

FREDRIK REINFELTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar det flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
I dag känner jag mig nästan lyrisk efter att ha tagit del av SIFO:s senaste väljarunder-
sökning. Efter mycket eftersökande lyckades man i denna undersökning hitta både cen-
terpartister och kristdemokrater.
 
Nu får det ju dock erkännas att vi hjälpte SIFO lite på traven, då det är viktigt att väljar-
na ser att vi har medvind inför valet.
 
Vi lät därför SIFO förstå att de borde hämta sitt urval främst från Jönköping och den små-
ländska landsbygden. Vi ser nu att det gav önskat resultat, SIFO hittade både centerpar-
tister och kristdemokrater i dessa områden.
 
Vi stoppar nu vår  moderata modell i Stockholm som inneburit att vi skänkt bort värdefull
offentlig egendom till våra bekanta.
 
Sten Nordin motiverar detta med att modellen inte fungerat och att den ligger i en rättslig
gråzon. Våra erfarenheter är dock att modellen har fungerat väldigt bra, många av våra be-
kanta har blivit mycket förmögna över en natt.
 
Då vi sett att dessa gåvor väckt en viss avundsjuka väljer vi att göra ett uppehåll med att skän-
ka bort offentlig egendom. Faller valet väl ut kommer vi dock att återinföra modellen då det ju
fortfarande mycket kvar att skänka bort.
 
Sten uttrycker sig försiktigt när han säger att modellen ligger i en rättslig gråzon. Egentligen
har vi varit fullt medvetna om att vi hela tiden brutit mot lagen, men vi anser inte att vi mode-
rater omfattas av dessa lagar.
 
Vi står över dem som vi står över mycket annat.
 
Socialdemokraterna backar nu från sitt löfte att ha EU lägsta arbetslöshet inom ett antal år.
Detta löfte har nu blivit ett mål. Att ett löfte så fort blir ett mål ser vi som ett ordentligt själv-
mål.
 
Våra framsynta reformer, som ger illegala förmåner svenskar inte ges, har väckt både för-
undran och avundsjuka
 
Framför allt har många svenskar reagerat över att de ska behöva betala tandvård när de
illegala inte behöver betala sin tandvård.
 
Mest avundsjuka tycks de fattiga svenskar ha blivit, som inte har råd med någon tand-
vård alls. Några av dem har försökt komma i åtnjutande av gratis tandvård genom att
uppge sig vara illegalt i landet.
 
Språksvårigheter har dock gjort att de avslöjats och avlägsnats. För många av dem vän-
tar nu åtal för bedrägeriförsök.
 
Vi måste med all kraft bekämpa alla försök, som görs för att svenskar ska uppnå samma
fördelar som illegala i landet.
 
Samtidigt känner vi, så här nära inpå valet, en viss förståelse för att fattiga svenskar, som
inte har råd med tandvård, kan bli avundsjuka på illegala, som får detta gratis.
 
Vi har därför tagit kontakt med ett antal länder, för att efterhöra om fattiga svenska kan resa
till dessa länder för att få motsvarande gratis tandvård, som illegala får i Sverige.
 
Så här långt tycks dock gensvaret vara ganska så magert, och vi förstår inte riktigt varför.
Bland annat har vi ställt frågan till Somalia och där blev svaret blankt nej.
 
Man tyckte att det räckte gott och väl att somalier kunde resa till Sverige och få gratis tand-
vård.
 
Vi känner oss lite störda över denna reaktion, då vi anser att man inte ska ställa grupp mot
grupp.
 
Men å andras sidan, fattiga svenskar som inte har råd med tandvård behöver ju inte ses som
en grupp, de behöver ju inte ses alls.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
 
AE
 

MODERAT LÖGNARE

Moderaten Sten Nordin i Stockholm ljuger
 
Nu är alltså moderaterna i Stockholm vid vägs ände.
 
DEN MODERATA MODELLEN FUNGERAR INTE OCH DEN HAR ALDRIG FUN-
GERAT.
 
Modellen är helt enkel en gigantisk ekonomiska brottslighet.
 
Kommunalskattelagen är kristallklar på den punkten, Regeringsrätten är kristall-
klar, jurister vid SKL är kristallklara och alla andra är också kristallklara.
 
MODELLEN INTE BARA INTE FUNGERAR, DEN ÄR KRISTALLKLART OCKSÅ O-
LAGLIG.
 
Av detta följer att de moderater som tillämpat modellen i strid mot alla råd som lämnats
angående lagligheten helt enkelt är kriminella.
 
ANSVARIGA MODERATER I STOCKHOLM ÄR HELT ENKELT EKONOMISKA
BROTTSLINGAR.
 
Dessa kriminella brottslingar har också vetat om att  "modellen" varit olaglig och man
frågar sig då hur de vågat.
 
Dessa ekonomiska brottslingar har varit så fiffiga och förutseende att de utformat lag-
stifningen (Kommunallagen) så att det som annars är trolöshet mot huvudman inte
kan bli föremål för rättsliga åtgärder.
 
DESSA EKONOMISKA BROTTSLINGAR HAR HELT ENKELT UTNYTTJAT SIN MÖJ-
LIGHET ATT STIFTA LAGAR FÖR ATT GE SIG SJÄLVA IMMUNITET.
 
Så den risk de tar är alltså helt försumbar.
 
Man frågar sig då hur de kan med att bete sig på detta sätt, saknar de all moral ??
 
En känd författare har skrivit om vad han kallar mänskliga svin och han ställer frågan hur
man känner igen ett mänskligt svin.
 
Hans egen beskrivning av ett mänskligt svin är att det mänskliga svinet anser sig
stå över gällande lagstiftning.
 
MED DENNA DEFINITION PÅ MÄNSKLIGA SVIN ÄR STEN NORDIN OCH ÖVRIGA
KRIMINELLA MODERATER I STOCKHOLM INTE BARA EKONOMISKA BROTTS-
LINGAR.
 
DE ÄR OCKSÅ MÄNSKLIGA SVIN.
 
Hur ställer sig då det mänskliga svinet Sten Nordin till vad som skett, Klart är att han med-
ger att modellen inte fungerat.
 
Klart är också att han inser och insett att det hela varit och är olagligt. Detta beskriver han
som:
 
Affärerna ligger i en rättslig gråzon.
 
HÄR LJUGER DET MÄNSKLIGA SVINET STEN NORDIN SÅ ATT DET BÅDE OSAS
OCH GRYMTAS.
 
MED HÄNSYN TILL ALLA KLARHETER SOM GÄLLT ÄR DET LÖJEVÄCKANDE ATT
TALA OM EN "RÄTTSLIG GRÅZON".
 
ZONEN ÄR SVARTARE ÄN SVART, DET FINNS INTE SKYMTEN TILL TVIVEL OM
DETTA OCH DET VET DET MÄNSKLIGA SVINET STEN NORDIN.
 
Denna ekonomiska brottslighet ligger lika lite i en "rättslig gråzon" som ett mord ligger
inom en "rättslig gråzon".
 
DET VET DET MÄNSKLIGA SVINET STEN NORDIN OCH DET ÄR JUST DÄRFÖR HAN
LJUGER, SÅ DET OSAR OCH GRYMTAS.
 
 
Ett mänskligt svin och en lögnare
AE
 

MÅNGA FLYKTINGAR DESTABILISERAR LANDET ?

Många flyktingar utgör en destabiliserande faktor
 
Vem kunde tänka sig att cheferna på Migrationsverket ägnade sin tid åt humor av
det grövsta slaget, rent av galghumor.
 
Migrationsverkets omvärldschef, Christer Zettergren, tycks ha en humor som borde
få det mesta att fastna i halsen på ansvarspredikanten.
 
Grannländerna runt Syrien oroar sig nu för den stora flyktingströmmen, som man an-
ser drabbar grannländerna.
 
DRABBAR DÄR - BERIKAR HÄR.
 
Man menar då i dessa grannländer att hela Mellersta Östern riskerar att destabilise-
ras av denna flyktingström då flyktingarna har annan etnicitet och religion, man an-
ser att det inte går att få så olika grupper att hålla sams helt enkelt.
 
OCH OMVÄRLDSCHEF CHRISTER ZETTERGREN TYCKS HÅLLA MED OM DET-
TA.
 
Många flyktingar med annan religion och annan etnicitet kan alltså enligt Migrations-
verket utgöra en destabiliserande faktor som kan utgöra en fara för hela Mellersta
Östern.
 
Men det är ju i Mellersta Östern, här hemma gäller det omvända.
 
DET SOM DESTABILISERAR PÅ ANNAT HÅLL UTGÖR ALLTSÅ EN BERIKANDE
FAKTOR HÄR.
 
Man tycks vara något hemmablind, för att uttrycka sig milt, helt blind är nog en bättre
beskrivning.
 
Med denna insikt, som ändå tycks finnas på ett antal håll, undrar man vad det är för
dold agenda, som gör att våra ledande politiker driver en politik, som är ägnad att
destabilisera landet.
 
FINNS DET NÅGON RÄTTVISA I VÄRLDEN, DEN ALLRA ALLRA MINSTA, KOM-
MER ETT ANTAL AV DESSA LEDANDE POLITKER ATT STÄLLAS INFÖR RÄTTA
NÄR VÅRT LAND ÄR DESTABILISERAT PÅ DET SÄTT MAN HAR ANLEDNING
ATT RÄKNA MED.
 
Man får vara minst blindbock för att inte se att vi redan har drabbats av sådan destabi-
lisering, i ganska så hög grad.
 
VAD ANNAT ÄR VÅLDET OCH KRIMINALITETEN I DE ENKLAVER SOM SVENSKAR
INTE ANSES FÅ OCH INTE HELLER VÅGAR BESÖKA.
 
Som delar av Malmö, som delar av Stockholm, som delar av Göteborg och som delar av
många andra städer i Sverige.
 
Att medvetet skapa en sådan instabilitet i ett land hade förr en benämning.
 
DET KALLADES SAMHÄLLSOMSTÖRTANDE VERKSAMHET.
 
Men att ett lands regering ägnat sig åt att skapa destabilisering lär nog inte tidigare hänt
i världshistorien.
 
 
     
 
Ägnar sig åt att destabilisera Sverige ?
AE
 

MODERATA ÅSNOR

Den moderata megafonen tutar i luren igen
 
Den moderate riksdagsmannen Jan Ericsson , partihögkvarterets megafon som
aldrig tycks ha tänkt en självständig tanke, skriver ofta i Borås Tidning.
 
Megafonen skriver i dagens BT ett inlägg med rubriken "Motverkar ökade inkomst-
skillnader"
 
Megafonen uppger sig ha arbetat på bank och att han kan räkna, men det tycks
ha varit Ebberöds Bank, för förmågan att räkna tycks emanera från denna bank.
 
Ebberöds bank är borta, och den moderate megafonen tycks vara lika borta.
 
Från partihögkvarteret har han blivit tillsagd att använda ordet "utanför-
skap" så många gånger som möjligt, och den prestationen mäktar han med.
 
Han tutar då ut budskapet att 200 000 personer tagit sig ur "utanförskapet" och då
självklart genom Alliansens försorg.
 
Det han glömmer att tuta ut är att många av dessa lämnat "utanförskapet" genom
instegsjobb och nystartszoner och andra tokigheter.
 
HAN GLÖMMER OCKSÅ ATT TUTA UT ATT DENNA MINSKNING I ALLT VÄ-
SENTLIGT HÄNGER SAMMAM MED ATT BEFOLKNINGEN ÖKAT OCH MED-
FÖRT DETTA.
 
Megafonen glömmer alltså att tuta ut att fler gått in i "utanförskap" än vad som
gått ut ur "utanförskap", selektivt minne kanske ?
 
Och sedan är ju definitionen av "utanförskap" inte helt okomplicerad och man kan
ju göra den till vad man vill, och det gör man.
 
Om man inte kan innehålla politiska förtroendeuppdrag, idka föreningsliv, inte stå
vid samma kopiator som hedervärda politiker, inte kunna åka i samma bil som he-
dervärda politiker, inte kunna arbeta som lärare, inte få vara med i fackföreningar,
behöva acceptera att man blir hotad, misshandlad och knivskuren, behöva att ac-
cepertera att ens egendom, bilar och fastigheter, vandaliseras eller bränns upp.
 
Visst befinner man sig då i utanförskap, ett förfärligt utanförskap, det är nog de
flesta eniga om, innerst inne.
 
Om då detta uppstått genom att landets statsminister underblåst allt detta genom
att hävda att han inte kan ta i vissa med tång, då blir ju utanförskapet ett av de
värsta utanförskap man kan tänka sig.
 
700 000 väljare och deras familjemedlemmar befinner sig i ett utanförskap, där de
lever i ett land där landets statsminister säger att han inte vill representera dem.
 
FÖR INTE KAN MAN REPRESENTERA NÅGON MAN INTE VILL TA I MED TÅNG ??
 
Värre utanförskap är nog svårt att tänka sig i dagens Sverige.
 
ATT MEDVETET, ILLVILLIGT. MED ONDA AVSIKTER HA ÅSTADKOMMIT DETTA
EXTREMT OMFATTANDE UTANFÖRSKAP, DÅ VÄGER DET LÄTT ATT HA SKA-
PAT ETT ANTAL INSTEGSJOBB MM.
 
Det blir ju också svårt att sätta tilltro till dessa uppgifter om "utanförskap" mm. Har man
öppnat upp landet för en hotellrörelsee, där illegala kan röra sig legalt och oförhindrat,
då har man ju inte en aning om hur många i "utanförskap" det finns i landet.
 
Såvitt man inte anser att de illegala som går i skola, har gratis tandvård och hämtar ut
pengar på falska identiteter inte befinner sig i "utanförskap" utan befinner sig i "innan-
förskap", för då kan ju vad som helst bli vad som helst.
 
Det är samma typ av tutande som när 600 000 går till jobbet men man låtsas
okunnig om att 1 200 000 inte går till jobbet.
 
Och samma typ av tutande som när det är bra att sysselsättningen ökar när
arbetslösheten ökar.
 
Man väljer en retorik, som syftar till att manipulera folk och utgår då ifrån att ingen
förstår något.
 
Megafonens envetna tutande med samma retorik gång på gång tyder dock på
att han inte heller begriper något.
 
I inlägget skryter han över att de flesta i Sverige fått det bättre, och då självklart ge-
nom Alliansregeringen. varför skulle de flesta i Sverige inte fått det bättre ?? De fles-
ta i hela världen har under ett antal år fått det "bättre", det finns ingen anledning att
svenskar skulle utgöra något undantag här, och det har de flesta i världen fått utan'
Alliansregeringen ansvarstagande.
 
Megafonen tycks ha en något märklig syn på hur inkomstklyftor fungerar i eko-
nomin, när han menar:
 
HADE DET VARIT BÄTTRE OM ATTA FÅTT DET SÄMRE SAMTIDIGT SOM SKILL-
NADERNA MELLAN OLIKA GRUPPER MINSKAT.
 
Det finns inga mekanismer i ekonomin, som visar att "alla får det sämre om inkomst-
skillnaderna minskar", det finns inga sådana samband alls.
 
Argumentet tycks komma från Ebberöds bank och här syfta till att dölja Sveriges till-
kortakommanden, när det gäller utvecklingen av inkomstklyftorna.
 
Finns det ett samband kan det faktiskt vara precis tvärtom. Ekonomiskt utbyte kan,
rätt utnyttjat, utgöra incitament att prestera mer både för egen och annans räkning.
 
Om då inkomstklyftorna minskar på det sättet att många får bättre utbyte i
form av incitament, men ett fåtal får mindre utbyte i form av incitament, då
minskar inkomstklyftorna, det visste till och med åsnorna på Ebberöds bank.
 
Samtidigt så ökar då prestationsresultatet totalt och sammantaget, många presterar
mer och några få pretesterar mindre.
 
I den ekonomiska världen medför detta att många kan få det bättre och några få,
redan extremt rika, kan få det något sämre utan att de märker det, dock under för-
utsättning att incitamenten styr mot just detta.
 
Att motsatsen gäller finns det inget som tyder på, det borde även en åsna från Ebbe-
röds bank känna till, särskild som han aspirerar på att sitta i landets beslutande för-
samling och fatta kloka beslut.
 
Sedan ser megafonen en "risk" med att det skapas sociala motsättningar.
 
Var har megafonen varit de senaste åren, Ebberöds Bank är ju nedlagd ??
 
ALDRIG I MODERN TID HAR MOTSÄTTNINGARNA I SAMHÄLLET OCH DÄRMED
DE SOCIALA MOTSÄTTNINGARNA VARIT SÅ STORA SOM IDAG.
 
Och detta har medvetet drivits fram av Alliansregeringen.
 
Megafonen tycks också ha en säregen förmåga att utläsa vad andra känner.
 
Han menar då att dagens inkomstklyftor är långt ifrån så stora att det skulle vara
ett stort samhällsproblem.
 
Alla de, som i sin vardag inte har pengar under hela månaden för att köpa mat och an-
nat livsnödvändigt, sänder säkert en tacksamhetens tanke till megafonen.
 
Skönt att höra att allas dessa stora och livsavgörande problem inte ses som ett
samhällsproblem.
 
Man erinrar sig då ansvarspredikantens manifest, där så många som möjligt ska svälta
så mycket som möjligt.
 
Är det månne så megafonen menar, det är bara bra att folk svälter, och det är den
politiska ambitionen, som driver moderaterna ??
 
DÅ KAN MAN JU FÖRSTÅS INTE UPPLEVA MÄNNISKORS SVÄLT OCH FATTIG-
DOM SOM ETT SAMHÄLLSPROBLEM, DÅ ÄR JU SVÄLT OCH FATTIGDOM TEC-
KEN PÅ KRAFTFULLT OCH ANSVARSFULLT STYRE-
 
PRECIS SOM I SVERIGE.
 
Megafonen avslutar sitt inlägg med att man ser det som en utmaning i att man ska
fortsätta MINSKA utanförskapet.
 
Uppochnerpåvända världen.
 
UTANFÖRSKAPET HAR ÖKAT, DÅ DET FINNS TVÅ RIKTNINGAR, EN IN I UTANFÖR-
SKAP OCH EN UT UR UTANFÖRSKAP.
 
Precis som med instegjobb, som ger utstegjobb.
 
Såvisst finns det en utmaning här, men som Kungen sa.
 
KAN DU INTE TALA SANNING NÅGON GÅNG - FY FAN
 
 
Åsnan från Ubbhult har tutat i luren igen
AE
 
 

POLITISKA LÖGNER I BORÅS

Besparingar går före valfrihet och anseende
 
Det svarta hålet, som hela tiden slukar allt mer resurser, blir nu allt större och större.
Och genom öppna gränser och anhöriginvandring och annat blir det svarta hålet bara
större och större.
 
På SKL har man insett hur stort det svarta hålet är och hur mycket större det
kommer att bli. Man har därför gjort en prognos över vilka resurser det svarta
hålet kommer att sluka.
 
MAN HAR DÅ KOMMIT FRAM TILL ATT KOMMUNALSKATTEN FRAM TILL 2035
MÅSTE HÖJAS MED MINST 10:-  FÖR ATT TÄCKA DET SVARTA HÅLET.
 
Ansvariga politiker menar att det motsatta gäller, det finns inget svart hål, det finns
bara vita lögner, och så ljuger man för att få röster.
 
Men genom rent panikartade åtgärder visar man att man är mycket väl medveten om
vad det svarta hålet medför och vilka besparingar det reser krav på.
 
I Borås överskrider nu politikerna anständighetens gräns för att frigöra resurser
för att slänga ner i det stora svarta hålet.
 
2009 införde man en så kallad förenklad biståndhandläggning för gamla, där omsorgs-
beroende gamla över 90 år själva skulle få avgöra om man ville ha ett omsorgsboende.
 
Man skulle då själv kunna besluta om omsorgsboende om man kände oro eller ångest,
något som är ganska så vanligt bland gamla, vanligare ju äldre de blir.
 
Ett anständigt och motiverat beslut 2009 kan man tycka, men nu har det stora
svarta hålet blivit så stort att anständigheten inte ska kunna tillåtas spela någon
roll mer.
 
Nu tycker man att denna anständiga reform kostar för mycket och föreslår att man ska
gå från anständighet till oanständighet.
 
Men så kan ju inte en politiker uttrycka sig, så kommunalrådet Lena Palmen ut-
trycker denna oanständighet på ett annat sätt.
 
ALLA SKA BEHANDLAS LIKA OCH DET SKA INTE HANDLA OM ÅLDER.
 
Redan här blir det problem, riktigt stora problem.
 
Om gamla kännetecknas av att de känner oro och ångest och omsorgsboendet
syftar till att skapa ett tryggare boende för gamla med oro och ångest, något som
ökar med tilltagande ålder.
 
SKULLE INTE DETTA HANDLA OM ÅLDER ??
 
FULLSTÄNDIGT BEFÄNGT, SJÄLVKLART HANDLAR DET OM ÅLDER, SEDAN
KAN DET DISKUTERAS VAR GRÄNSEN FÖR DENNA VALFRIHET SKA GÅ 85 ÅR,
90 ÅR ELLER 95 ÅR ELLER NÅGON ANNAN ÅLDER.
 
Men att det hela handlar om ålder är lika självklart som att övergången till oanständighet
är kopplat till behovet av en besparing.
 
Sedan oroas kommunalrådet Lena Palmen av att några över 90 år fått bostadsplats men
som egentligen inte skulle ha det.
 
Här har man en reform som ger äldre över 90 år valfrihet att välja omsorgsboende
och när det gör detta har de valt omsorgsboende utan att de "egentligen skulle ha
det".
 
Får ett kommunalråd verkligheten uttrycka sig hur dumt som helst.
 
Reformen medförde att de som ville ha en plats  "egentligen skulle ha det", och det
ankommer inte på Kommunalrådet Lena Palmen att ge den reformen ett annat innehåll.
 
BENÄGENHETEN ATT FRIGÖRA RESURSER ATT SLÄNGA NER I DET STORA SVAR-
TA HÅLET FÅR INTE BLI SÅ STOR ATT MAN GÖRA VILKA OANSTÄNDIGA FÖRSÄM-
RINGAR SOM HELST OCH MOTIVERAR DEM HUR DUMT SOM HELST.
 
Om nu ansvariga politiker anser att den tidigare var för kostsam och inte ryms nu och fram-
över då är detta  som ska föras fram som en drivkraft.
 
INTE EN MASSA TRAMS OM LIKVÄRDIGHET OCH ATT DET  INTE HANDLAR OM ÅL-
DER.
 
"Alla" begriper att passagen av gränsen till det oanständiga hänger samman med ekonom-
iska utrymmen.
 
INGET KOMMUNALRÅD I VÄRLDEN ÄR BETJÄNT AV ATT FRAMGÅ PÅ ETT SÅDANT
SÄTT ATT HEN UTGÅR IFRÅN ATT "ALLA" INTE BEGRIPER DETTA.
 
Det hela blir bara dumt. och den som drabbas av att betraktas som dum är det kommunalråd
som utgår ifrån att vi är så dumma att vi inte begriper att det handlar om resurser, som ska
slängas ner i det stora svarta hålet.
 
Sedan undrar man vad det är för idioter som sitter och bevakar de äldres intressen i PRO.
 
Birgit Björklund,  ordförande i PRO Norrby tillstyrker den förenklade handläggningen.
 
I denna idiotiska och bisarra värld skulle det alltså vara en förenlig att en bistånds-
handläggare fattar beslut om huruvida en 95 åring känner oro eller ångest i stället
för att 95 åringen själv fattar beslut om hen känner oro eller ångest.
 
HUR DUMMA OCH OSERIÖSA KAN EN DEL BARA BLI ?
 
Ska man representera de äldre i PRO borde det vara ett minimikrav att man kan skilja
mellan förenkling och besparing.
 
Sedan hoppas Birgit Björklund att valfriheten kommer att leva kvar så att biståndshand-
läggarna fattar samma beslut som de gamla skulle fattat om det fattat besluten själva.
Hon utgår då ifrån att biståndshandläggarna är mänskliga och lite flexibla.
 
ÅTERIGEN, HUR KORKAD KAN MAN BARA VARA ??
 
Om valfriheten förutsättes vara kvar på samma sätt, varför då en ändring ? Birgit Björklund
uppges ha medverkat i framtagandet av det nya förslaget. Har hon sovit sig igenom alla mö-
ten ??
 
Och biståndshandläggarna kommer vare sig att vara mänskliga eller flexibla.
 
DE KOMMER ATT FATTA BESLUT SOM SYFTAR TILL ATT BRINGA NER KOSTNAD-
ERNA FÖR OMSORGSBOENDET, DET ÄR SJÄLVA SYFTET MED ATT TA BORT VAL-
FRIHETEN.
 
Att sedan denna besparing kan medföra andra kostnader och mänskliga lidanden ligger inte
inom det område politiker vare sig behärskar eller vill vara.
 
DÄR POLITIKERNA KAN OCH VILL VARA GÄLLER SUBOPTIMALA BESPARINGAR
SOM SETT I ETT STÖRRE PERSSPEKTIV SAMMANTAGET KAN BLI DYRARE.
 
Men vad gör det om man inget begriper ?
 
 
 
Visst har han hamnat rätt, men vem räknade med att näsan skulle
sträcka sig längs hela Allegatan
AE
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet till september 2014, sedan är jag glad slippa
ta ansvar för vad vi ställt till med.
 
     
 
För det verkar som om vi ställt till det riktigt ordentligt. SKL visar nu siffror hur kom-
munalskatten utvecklas för att man ska kunna återfå den välfärd vi raserat.
 
Det visar sig nu att  vi varit så ansvarsfulla att skatten måste höjas med minst 10:-
fram till 2035. Det ska därför bli skönt att kunna åka till Täby och slippa ta ansvar
för annat än att skänka bort skolor till mina kompisar.
 
Trafikverkets GD säger nu att det måste bli sämre först innan det blir bättre. Jag trod-
de först han menade våra tåg, men där kan det ju inte bli sämre alls, men jag har se-
nare förstått vad han menar.
 
Han menar självklart att det blir bättre efter valet, och att det fram till dess fortsätter
att gå sämre hela tiden.
 
Siffror visar nu att arbetslösheten fram till nyår beräknas öka till 9 %. Detta är bara
faktiska siffor och inget som oroar den ansvarsfulla Alliansregeringen. För oss är det
helt ointressant hur många som är arbetslösa, det viktiga är hur många som är syssel-
satta.
 
Det absolut viktigaste målet när det gäller denna statistik är att 600 000 går till jobbet
varje dag, hur många som inte går till jobbet är helt ointressant för den ansvarsfulla al-
liansregeringen.
 
Att 600 000 går till jobbet får vi tacka Trafikverkets GD för, hade vi haft en annan GD
hade de kanske kunnat åka tåg till jobbet.
 
Lärarförbundet skriver nu i SvD att lärare och elever ställs på bar backe, och avser då
främst JB Koncernens konkurs. Här blir det tydligt att Lärarförbundet och den ansvars-
fulla Alliansregeringen har helt olika mål. För den ansvarsfulla Alliansregeringen är det
fullständigt ointressant om elever och lärare ställs på bar backe, det viktigaste är att vi
kan överföra offentliga tillgångar till våra moderata kompisar i riskkapitalbolagen.
 
Och här han vi säga att vi lyckats, före konkursen lyckades man överföra ungefär en
miljard från de konkursade skolorna till våra moderata kompisar i riskkapitalbolagen.
 
När vi beslutade om friskolereformen försökte vi ge sken av att pedagogiken skulle
kunna förbättras. Detta var ju bara en skenåtgärd för att få igenom reformen och göra
våra moderata kompisar i riskkapitalbolagen stormrika.
 
Nej, elever och lärare kan stå där på bar backe, det är inte vårt problem.
 
Vi nås nu av uppgifter som visar hur viktigt det är att hålla våra gränser öppna.
 
Studenter vid Stockholms Universitet tvingas nu flytta från sina bostäder därför att de- lar av arbetskraftsinvandringen upprättat illegala husvagnsläger överallt i bostadsom-
rådet.
 
Man uppger sig vara rädd för vad man kallar zigenarvåld.
 
Det är viktigt att vi håller våra gränser öppna för allt våld och att vi inte ställer grupp
mot grupp, så att de som blir utsatta för våld tvingas flytta.
 
För att underlätta och stimulera vad man här kallar zigenarvåld har vi gett direktiv till
polisen att man ska respektera dessa illegala husvagnsläger som frizoner. Vi har ock-
så framför att begreppet illegala inte finns längre när det gäller sådana som tvingar
legala att flytta för att de är illegala.
 
Språkröret Gustav Fridolin tycks ha hamnat snett, han tycks mer höra hemma hos oss
moderater.
 
Det visar sig nu att hans främsta vision som språkrör är att gynna sin fru och hennes
arbetsgivare.
 
Han driver därför hårt frågan om miljonprogrammens upprusning och det visar sig nu
att hans fru är projektledare vid NCC för just dessa projekt.
 
Hur han hamnat i Miljöpartiet är en gåta, vi trodde att det enbart var vi ansvarsfulla mo-
derater som använde politiken för att sko oss själva, men han är välkommen till oss, jag
tror han känner sig mer hemma här.
 
Barnmorskebristen i Stockholm är ju känd sedan länge och alla har ju varit väl medvetna
om denna brist och alla stora problem denna brist fört med sig.
 
Vi kan nu glädjas åt att denna brist och med denna förenade problem är borta och att
allt fungerar.
 
Man har löst problemet genom att använda vår retorik om sysselsättning i stället för ar-
betslöshet som föredöme.
 
Chefsläkaren har i samråd med den ansvarsfulla Filippa nu förklarat att bristerna inte är
några brister och nu är alla problem borta.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
 
 

MINISTERN SITTER I KÖKET OCH LER

Trafikverkets GD ställer ut orealistiska löften
 
Alla resenärer är ju väl bekanta med hur tågen numera fungerar, eller inte fungerar.
 
Än är det för varmt, än är det för kallt, och finns det tåg finns det inga biljetter oc
finns det biljetter finns det inga tåg.
 
Men nu väntas bättre tider, stora renoveringar ska genomföras enligt Trafikverkets
GD.
 
Men frågan är om han är rätt man att hålla i detta, verklighetsanknytningen tycks vara
minimal eller obefintlig.
 
Generaldirektören andas tillförsökt och lovar att det ska bli bättre.
 
MEN FÖRST KOMMER DET ATT BLI SÄMRE.
 
Ett helt orealistiskt löfte och vittnat om total avsaknad av verklighetsförankring.
 
Hur skulle det kunna bli sämre först ??
 
ÄR TANKEN ATT TÅGEN SKA BACKA, OM MAN LYCKAS FÅ IGÅNG DEM ??
 
Moderata politiker är inte sena att visa var de hör hemma, i lekstugan. Det GD ser
med stor besvikelse, att det måste bli sämre först, åser infrastrukturministern
Catharina Elmsäter- Svärd, hon är faktiskt minister även om det är svårt att tro det,
med största förtjusning och lekfullhet.
 
Att det blir sämre först och bättre sedan ska man se som en vanlig köksreno-
vering.
 
DET KAN VARA TOTALT KAOS MEN EFTERÅT KAN MAN SITTA DÄR OCH LE.
 
Nu återstår om vi får sitta där och le efter september 2014, och njuta av det nya köket.
 
För man kan ju också jämföra 8 års alliansregering med en köksrenovering.
 
8 ÅR AV KAOS I FRISKOLOR OCH INFRASTRUKTUR MEN EFTERÅT KAN MAN
SITTA DÄR OCH LE.
 
Vi får se om vi får le, men så länge den så kallade infrastrukturminisitern ägnar sig
åt köksrenoveringar får vare sig tågresenären eller vi andra anledning att le.
 
 Det blir först ännu sämre, men sedan blir det bättre, efter sept 2014, då
kan vi sitta och le
 
och lektanterna kan leka där de hör hemma, i lekstugan eller Timbro
 
AE

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
 
Det gånga dygnet i Stockholm har präglats av lugnet.
 
Under natten blev bara en man skjuten och då i Hässelby,  men han sköts för att han ställt
grupp mot grupp.
 
Och har man sådana värderingar, då ska man räkna med att bli skjuten i vårt Nya Moderata
Sverige.
 
I Fagersjö knivhögg ett gäng på 6 - 7 kulturarbetare en man och rånade honom på hans mo-
biltelefon. Flera av dessa kulturarbetare uppges själva haft mindre dyrbara mobiltelefoner än
rånoffret och ville därför inkludera hans telefon.
 
Vi måste med kraft arbeta för att alla ska vara lika mycket värda, ingen får ha en telefon, som
motiverar att han knivhuggs.
 
Flemingsberg har nu återvänt från medeltiden och posten ska nu bäras ut igen. För att resan
till nutiden inte ska gå alltför snabbt kommer därför posten att delas ut bara en dag under vec-
kan.
 
Postpersonalen kommer också att ledsagas av polis under postutdelningen för att polisen ska
inkluderas i detta arbete. Risken är annars att grupp ställs mot grupp och att polisen börjar brän-
na bilar för att de inte får dela ut post.
 
Det kommer nu positiva rapporter om utvecklingen i USA. Redan inom 30 år kommer majorite-
ten av landets befolkning att bestå av "icke vita". Det mest positiva är att när det gäller unga
under 18 år kommer "icke vita" där att vara i majoritet redan om 5 år.
 
Vi ser med allvar på att USA här kan komma att ligga före oss. Vi kommer därför att bjuda in
Miljöpartiet till samtal för att träffa en överenskommelse för att hitta former för hur vi ska kun-
na öka volymerna av äldre män från Afghanistan och Somalia, men att få dem att bli registre-
rade med en ålder under 18 år.
 
Migrationsverket uppger redan att detta inte bör vara något problem, man har sedan länge
vid åldersbestämningen dragit av 15 - 20 år, på de som skulle kunna vara äldre än 18 år.
 
Kungens framträdande i TV i går väckte uppmärksamhet och detta ger oss anledning att se
över medias hantering av nyheter. 
   
 
Det kan aldrig vara medias uppgifter att ifrågasätta att makten mörklägger det vi inte anser
ska komma fram, så här har Kungen vårt fulla stöd. Behöver Kungen stöd i kommande mörk
läggningar ger vi honom rådet att rådfråga vår dagisfröken Annie Lööf.
 
 
Detta leder in på att media och hovet mörklade att Chris O`Neills anställning på fondbolaget
upphörde innan bröllopet. Även denna mörkläggning tycker vi är motiverad. Själva brukar vi
regelmässigt mörklägga allt, som vi inte anser bör komma ut.
 
Chris O`Neill uppges nu vilja arbeta som affärsängel med betoning på Ängel, och han uppger
själv att detta beror på att eftersom han inte kunde bli prins, så kunde han väl i alla fall bli än-
gel.
 
Göran Hägglund beter sig besynnerligt åt ibland, men det kan väl kanske bero på att han inte
längre har några väljare att måna om.
 
I går kritiserade han Stefan Löfven för att kopiera vår politik. Om nu Löfven kopierar vår politik
ska han väl ha beröm för detta, någon mer ansvarsfull politik finns ju inte.
 
Själv uppger Göran att kritiken bygger på att vår politik bara är tomma ord, och det anser han
inte är något att kopiera.
 
Så kan ju bara den bete sig, som inte har några väljare att förlora.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig dag.
 
             

SKOTTLOSSNING MED FRÄMMANDE SPRÅK

Chicago i svensk tappning
 
Vi börjar vänja oss vid landets nya kulturaktiviteter, skottlossning lite här och där.
'
Det skjuts i ben, det skjuts i fötter, ibland skjuts det så att någon dör.
 
Reaktionerna på denna utveckling är ganska så lama, eller inga alls.
 
Under  dagen lite skottlossning i Biskopsgården Göteborg och en skjuten i foten.
 
Polisen frångår sin vana och ger signalement och det lyder bland annat.
 
DE TALADE ETT FRÄMMANDE SPRÅK.
 
Nu blir man orolig, riktigt orolig på riktigt.
 
Har polisen börjat underblåsa främlingsfientligheten och ägna sig åt hets mot
folkgrupp, det tycks inte bättre.
 
Men polisen lugnar alla oroliga och menar att det inte alls är fråga om hets mot folk-
'grupp att ange att gärningsmännen, fyra stycken, talade ett främmande språk.
 
OCH MAN FÖRTYDLIGAR DETTA MED ATT MED "FRÄMMANDE SPRÅK" SKA
HÄR FÖRSTÅS SVENSKA, FÖR I BISKOPSGÅRDEN SES DETTA SOM ETT "FRÄM-
MANDE SPRÅK".
 
Uppgifter gör nu gällande att man avser sätta in stödåtgärder mot detta problem, och som
en första åtgärd kommer man att starta upp AFS kurser, arabiska för svenskar, självfallet
ska deltagarn bestrida kostnaderna här själva, det gäller ju svenskar och man får inte då
ställa grupp mot grupp, då alla är lika mycket värda.
 
 
Saknar fritidshem och känner stor social oro och är inte
heller uppmärksammad.
Behöver skjuta lite grann för att känna sig bättre
 
AE
 
 
 

KUNGEN VISAR SITT RÄTTA JAG

Hovnarrarnas tid tycks inte vara över
 
Att vår kung kommer att gå till historien, som en efterbild av Einstein är tämligen
osannolikt. Det flesta har nog uppfattat honom på det sättet att ska han håll tal,
ska det nog vara skrivet i förväg, av någon annan.
 
Annars gör han nog bäst i att hålla tyst 
 
Idag höll han inte tyst och det han sa var inte skrivet av någon annan. Det kom väl
hjärtat för från någon annanstans kan det knappast ha kommit.
 
Att Kungen nallat av våra offentliga medel för privata omkostnader på slottet
Stenhammar kan väl knappast ha undgått någon.
 
Med anledning av detta blev Kungen utfrågad av en reporter, och denna intervju
lär nog inte komma att glömmas i första taget.
 
Att Kungen ska besvara en reporters frågor belevat och klokt, som det borde anstå
en kung, är det nog ingen som förväntar sig i det här fallet.
 
Men det var inte Kungens förstånd eller brist på förstånd som gjorde intervjun till
något man inte glömmer i första taget.
 
I dag vet alla att Fastighetsverket, i strid mot allt som gäller i denna fråga, bekostat
underhållet Kungen skulle bekosta.
 
Reportern ställde utifrån detta artiga, relevanta frågor, och höll sig till fakta.
 
KUNGEN BESVARADE DESSA FRÅGOR MED ATT STÅ OCH BLÅLJUGA HELA
SVENSKA FOLKET RAKT UPP I ANSIKTET (i tv). DET VAR INTE BARA DET ATT
HAN BLÅLJÖG OM ALLT PÅ ETT SYNNERLIGEN FRÄCKT SÄTT, HAN GJORDE
DET OCKSÅ PÅ ETT SYNNERLIGEN ÖVERLÄGSET OCH OFÖRSKÄMT SÄTT.
 
Man fick nästan det intrycket att Kungen hyste personligt agg till just den här reportern
och  amatörmässigt inte kunde dölja detta. Slutet på intervjun talar nog för att Kungen
både hyste agg och var ur balans, kanske påverkad, vem vet, vin kan vara gott ibland.
 
Kungen avslutar intervjun på ett oförskämt sätt, vänder sig om och går, men kan tyd-
ligen inte tygla sitt humör, utan vänder  tillbaka till repotern och säger, och säger det
på ett högst oförskämt sätt:
 
Kan Du inte hålla Dig till sanningen någon gång.
 
Samtidigt som det var högst oförskämt var det lite komiskt.
 
REPORTEN SA INTE ETT ORD, SOM LÅG I NÄRHETEN AV ATT VARA LÖGN
MEDAN KUNGEN INTE SA ETT ORD SOM VAR I NÄRHETEN AV ATT VARA
SANT.
 
När reportern, något häpen, försöker svara på detta vänder sig Kungen demonstra-
tivt och går, med orden:
 
ÅH FAN
 
När man sett detta är slutsatsen klar, detta är ingen Kung man har anledning att vara
stolt över, snarare skämmas. Till beteckningen horkarl finns det nu anledning att lägga
till ytterligare några mindre smickrande beskrivningar.
 
Man vill ju inte ha en Kung man skäms över, så tankarna går till en annan form
av styre, man kanske skulle förespråka en president.
 
NÄR MAN DÅ SER VILKA SOM SKULLE KUNNA VARA AKTUELLA FÖR DETTA
IDAG, ANNIE LÖÖF, JAN BJÖRKLUND,ERLANDSSON, BILLSTRÖM, ULLENFÅN
ELLER KANSKE HÄSTSVANSEN ELLER ÄNDÅ VÄRRE ANSVARSPREDIKANTEN,
DÅ BLIR MAN JU BARA UPPGIVEN OCH TRÖTT.
 
Då är det nog till och med bättre med en Kung man får skämmas för.
 
 
Kanske tittat lite för djupt i glaset ?
 AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SVERGE - NYA EBBERÖDS BANK

Ett Sverige för alla och några till
 
Att vi ska ha öppna gränser vet alla vid det här laget.
 
Ju fler analfabeter, som passerar vår öppna gräns, desto lyckligare vi bli.
 
I VART FALL ÄR VI TILLSAGDA ATT TYCKA DETTA, OCH UNDER FORMER
SOM MEDFÖR ATT INGEN VÅGAR TYCKA NÅGOT ANNAT, I VART FALL IN-
TE UTÅT.
 
Men i denna bisarra värld räcker det tydligen inte med öppna gränser, gränserna
ska tydligen vara öppnare än öppna.
 
I Vänersborg sitter nu en våldsman häktad för mordförsök. Han sitter häktad un-
der två identiteter, en italiensk (troligen första asylland) och ett tunisiskt.
 
För att klarlägga vilket som gäller har polisen i Vänersborg gått ut med en inter-
nationell efterlysning.
 
Denna har gett ett något uppseendeväckande resultat.
 
POLISEN HAR FÅTT FRAM 7 OLIKA IDENTITETER PÅ GÄRNINGSMANNEN.
 
Mycket praktiskt kan man tycka. öppna gränser blir allt öppnare, när det kommer
in en kommer det in sju, och när det kommer in 100 000 kommer det in 700 000.
 
Troligen är det nu upptäckta en krusning på ytan således, vi vet sedan tidigare
att denna arbetskraft opererar med olika identiteter.
 
Med en är man 14 år och kan inte lagföras och med en är man 18 år och tar
körkort.
 
MEN 7 IDENTITETER ÄR NOG REKORD, ÄN SÅ LÄNGE.
 
Men praktiskt för gärningsmannen, och säkert lönsamt.
 
MED 7 OLIKA IDENTITETER KAN MAN JU HÄMTA UT HUR MYCKET BIDRAG
SOM HELST PÅ OLIKA SOCIALKONTOR.
 
Och tänk vad många pass han kan uppge vara slängda, och få nya som säljs till
andra som vill hit och hämta pengar.
 
De med vettet i behåll har ju länge förstått att det som nu pågår inte är hållbart.
 
HUR LÄNGE SKA DET TA INNAN DE UTAN VETTET I BEHÅLL INSER ATT DENNA
FLYKTINGPOLITIK INTE ÄR HÅLLBAR.
 
Kanske inte innan landet är bankrutt, kanske inte ens då ?
 
 
Gycklarnas rike, kom hit och ta för Er.
AE
 

BORÅS TIDNINGS NÄSA VÄXER OCH VÄXER

Borås Tidning tycks ha blivit en ny sjöfartstidning
 
Ibland är Borås Tidning riktigt ute och seglar och kommer med rena rövarhistorier.
 
Man vet sedan länge att BT anstränger sig väldigt mycket för att det ska synas att
man går i moderaternas sele.
 
Men någon måtta på rövarhistorierna bör det väl  ändå vara, även för Borås
Tidning.
 
I en ledare skriver BT idag om partiledardebatten och tar där upp Dambergs kritik
mot den förda arbetsmarknadspolitiken.
 
BT skriver då att Damberg bortser från det relevanta måttet.
 
Här syns lite väl tydligt ambitionen att låta sig ledsagas av Fredrik Reinfeldt, vilka
rövarhistorier det än leder till.
 
Att fler kommit i arbete är definitivt inget RELEVANT MÅTT, det är i stället
ett mått som i allra högsta grad syftar till att manipulera sanningen om ar-
betslösheten.
 
DETTA HAR ANSVARSPREDIKANTEN OCH HÄSTSVANSEN HÅLLT PÅ MED
I 7 ÅR, MEN BT BORDE HÅLLA SIG FÖR GOD ATT ÅTERGE DENNA RÖVAR-
HISTORIA.
 
Borås Tidning är helt enkelt ute och seglar när man menar att antalet sysselsatta
är ett relevant mått i detta avseende.
 
Att antalet sysselsatta ökat beror helt på att befolkningen ökat, men antalet
sysselsatta har ökat långsammare än befolkningen ökat.
 
DÄRFÖR HAR ARBETSLÖSHETEN ÖKAT.
 
Detta vet ledarskribenten på BT och borde hålla sig för god att framställa detta
som ett "relevant mått".
 
Genom siffor är detta väldigt lätt att exemplifiera.
 
Utgår man ifrån en befolkningsmängd på 8 500 000, varav 4 250 000 (hälften)
är i sysselsättningen och från detta hamnar i en befolkningsmängd på  9 500
000, varav 4 450 000 är i sysselsättningen får man inget relevant mått alls.
 
MAN FÅR VETA ATT ANTALET SYSSELSATTA ÖKAT MED 200 000, MEN SAM-
TIDIGT ATT ANTALET ARBETSLÖSA ÖKAT ÄNNU MER.
 
Det är det "Relevanta mått" BT borde eftersträva om man vill vara seriös gentemot
sina läsare.
 
BT "relevanta mått" blir inte mer relevant genom att en stor del av dessa nya syssel- satta sysselsätts genom instegsjobb, av vilka många ger utstegsjobb.
 
Snarare blir relevansen mindre. även det vet BT, och även det borde BT delge
sina läsare i stället för att vara ute ocH segla, för att Fredrik Reinfeldt ska hål-
las på gott humör.
 
OM NU DET SISTNÄMNDA ÄR MÖJLIGT, MYCKET TYDER PÅ ATT ANSVARS-
PREDIKANTEN INTE KAN VARA PÅ GOTT HUMÖR.
 
 Inte bara granne med BT
AE
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
 
Som alla känner till präglades gårdagen av partiledardebatten. Där skötte jag mig väldigt
bra, medan de andra skötte sig väldigt dåligt.
 
Oppositionen hade  inget annat än tomma ord att komma med, medan jag fyllde mina tom-
ma ord med ansvar.
 
Jag blev tyvärr upptäckt med att tricksa med siffrorna för arbetslösheten och blev beskylld
för detta. Har man en tom politik och bara kommer med tomma ord, måste man ju tricksa
med siffrorna, annars syns tomheten alltför tydligt, det tror jag alla förstår.
 
Efter  att ha lett landet i 7 år tror jag inte heller att man räknar med annat än att jag ska trick-
sa med siffror och annat.
 
110 000 ungdomar är nu i den situationen att de varken pluggar eller arbetar. Vi kommer att
tricksa med dessa siffror också, så att de inte belastar oss i valrörelsen.
 
Arbetskraftsinvandringen i Malmö saknar tydligen fritidshem. Under gårdagen slog de sönder
119 fönsterrutor i Migrationsverkets lokaler samt anlagde tre skolbränder Vi tar till oss dessa
argument och Eric Ullenfån kommer att resa ner till Malmö och efterhöra hur många fritidshem
man vill ha och var i Rosengård de ska ligga.
 
Under gårdagen mördades ytterligare en kvinna i Södertälje och en av gärningsmännen an-
hölls av polisen för brott mot utlänningslagen, då han vistades illegalt i landet. Vi har uppgif-
ter som tyder på att mordet begicks därför att han inte fick gratis tandvård tillräckligt fort.
 
Vi kommer därför att se över denna reform, så att ingen illegal ska behöva vänta på gratis
tandvård mer än 15 minuter.
 
Vi kommer också att ta ett samtal med Rikspolischefen, så att polisen respekterar de frizo-
ner illegala är hänvisade till.
 
I Wilhelmina är nu åtalad och dömd en 15 åring, som hade uttalat att en "neger luktade svett".
Vi tar till oss detta och kommer att se över integrationspolitiken, ingen i arbetskraftsinvandrin-
gen ska behöva svettas, det räcker att vi svenskar får svettas för att andra ska slippa svettas.
 
I Leksand har man köpt in en dyrbar villa att användas som bostad för ensamkommande små
barn. Invånarna ställer sig kritiska till denna satsning, då de menar att andra viktigare satsningar
får stå tillbaka.
 
Vi oföretagssamma svenskar måste lära oss att se saker på rätt sätt, klarar vi inte av själva att
rädda våra pensioner, ska vi vara tacksamma för att andra under svåra umbäranden räddar vå-
ra pensioner.
 
Dessa små barn från Afhganistan har under svåra umbäranden tagit sig ända till Sverige enbart
för att rädda våra pensioner och övriga välfärd.
 
Vi får då inte visa oss missunnsamma utan i stället uttrycka vår tacksamhet för denna generositet.
En och annan våldtäkt, som begås, för inte skymma detta.
 
Man kanske i stället ska se dessa  våldtäkter som företagsamhet,att redan i denna låga ålder
kunna uppvisa kärlek på detta sätt än något vi själva inte klarar av.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
och fyller landet med tomma ord
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
AE
 

STRUKTURELL RASISM

Främlingsfientligheten sprider sig norrut
 
Vi svenskar tycks vara ett förfärligt släkte, främlingsfientligheten och den struktur-
ella rasismen tycks inte ha några gränser i landet.
 
Nu har främlingsfientligheten och den strukturella rasismen spritt sig norrut,
ända till Wilhelmina.
 
En 15 åring, förmodligen en av dessa förfärliga sverigedemokrater, har besvärats
av en odör, när en n --- r passerat förbi honom i skolkorridoren.
 
Den 15 årige rasisten har då uttalat:
 
DEN N --- RN  LUKTAR SVETT.
 
Aja - baja, den 15 årige skolpojken blir nu åtalad och dömd för hets mot folkgrupp.
 
Domen tycks vara berättigad, även en 15 åring i Wilhelmina borde väl veta bättre.
 
En n - - - r kan aldrig lukta svets.
 
BARA SVENSKAR KAN LUKTA SVETS.
 
Det känns tryggt att Tingsrätten ingriper i så tydliga falla av hets mot folkgrupp.
 
Det är verkligen på tiden att vi rasister en gång för alla lär oss att en n - - - r
kan inte lukta svett.
 
Uppenbarligen kan rättsväsendet lukta dåligt, rent av stinka.
 
För den här domen stinker, den stinker något så in i norden.
 
 
Skulle jag kunna lukta svett ??
AE
 
 
 

CENTERPARTIET VINNER VALET 2014

Annie Lööf tycks vara smartare än man trott
 
Det påstås nu att hon är så smart att hon håller sig undan.
 
Men innan hon började hålla sig undan avslöjade hon den taktik, som skulle
göra centerpartiet till det största partiet i landet och ett, vad hon benämnde,
statsbärande parti.
 
Lösningen är lika enkel som genial, saknar man väljare får man väl skaffa sig väl-
jare.
 
OCH FINNS DET INTE TILLRÄCKLIGT MED VÄLJARE SOM ÄR TILLRÄCK-
LIGT DUMMA FÖR ATT RÖSTA PÅ CENTERPARTIET I LANDET, FÅR MAN
VÄL TA HIT VÄLJARE SOM INTE FÖRSTÅR BÄTTRE.
 
Strategin är genial, resten är enkel matematik, och uppgifter gör gällande att dagis-
fröken Annie Lööf fått hjälp med att räkna.
 
Själv uppger hon att hon hade svårt med det där med siffror redan i skolan, det är
därför den reducerade krogmomsen gett fler arbetstillfällen.
 
Dagisfröken ser väljaropinionen som en utmaning, men räds inte inför valet.
 
En befolkning på 9 miljoner genererar ungefär 4 % centerpartister, på ett un-
gefär c:a 360 000, hälften av de sympatisörer sverigedemokraterna anses ha.
 
Men med enkel matematik och öppna gränser och allt det där förändras ju detta ö-
ver en natt.
 
Målet är att i första hand, helst före valet, ta hit 30 000 000 analfabeter, som ger sin
röst till den som betalar bäst,  centerpartiet kan  då snabbt bli landets statsbärande
parti.
 
Dagisfröken Annie Lööf uppges kallt räkna med att minst 29 000 000 av dessa anal-
fabeter kommer att rösta på centerpartiet, om de informeras om att centerpartiet är
det parti som garaanterar att de inte behöver jobba, att de får gratis sjuk- och tandvård,
samt att de får ta över svenskarnas pensioner och bostäder.
 
Med enkel matematik skulle då befolkningen i Sverige uppgå till 39 000 000 varav
uppskattningsvis 29 360 000 skulle utgöra centerpartister, som anser sig blivit utlovade
att ta över svenskarnas pensioner och bostäder.
 
Denna geniala strategi skulle då ge centerpartiet en väljarandel på ungefär 75 %
och man skulle nå målet att vara det vad dagisfröken kallar det statsbärande
största partiet.
 
Dagisfröken Annie Lööf kanske inte är så dum som man kan ha förletts att tro.
 
MEN SAMTIDIGT ÄR DET SVÅRT ATT TA TILL SIG ATT DAGISFRÖKEN SKULLE
KUNNA VARA DUMMARE.
 
30 000 000 analfabeter på en gång före valet och centerpartiet som ett statsbärande
parti ??
 
Borde inte 25 000 000 räcka, många är ju funktionshindrade och behöver assistanshjälp, i
vart fall ibland när de inte spelar tennis, så att ge dem ståplatser i Sverige kanske är att
gå för långt.
 
Men man kan ändå inte förneka att dagisfrökens strategi är genial.
 
FAST RISKEN FINNS JU ATT ANDRA ANSVARSFULLA PARTIER INSER DETTA GENI-
ALA DRAG OCH FÖRSÖKER ÖVERTRUMFA CENTERPARTIET.
 
Då kan ju 30 000 000 bli hur mycket som helst. men är det öppet så är det öppet.
 
Dessutom hissnar man ju vid tanken, bara att 30 000 000 går till jobbet varje dag får
ju tanken att svíndla.
 
MED ANNIE LÖÖFS OCH ERIC ULLENFÅNS MATEMATIK KAN JU PENSIONERNA
BLI HUR STORA SOM HELST.
 
30 000 000 SOM GÅR TILL JOBBET VARJE DAG OCH SÄKRAR VÅRA PENSIONER,
OCH SÅ SÄGER DE ATT VÅR GENERATION ÄR DEN FÖRSTA SOM INTE FÅ DET
BÄTTRE ÄN DEN FÖRRA GENERATIONEN.
 
Tänk ändå vad fel många pessimister kan ha, med dagisfröken och Eric Ullenfån
borde de kunna komma på bättre tankar.
 
  
 
Ger lösningen på glesbygdsproblemet
AE
 
 

DET TAR SIG SOM MORDBRÄNNAREN SA

Nystartzoner redan på väg in
 
Mycket har sagts om nystartzoner, men nu är de på väg in, på allvar.
 
Startskottet skedde i Stockholm, där Diskrimineringsombudsmannen och stadens
utbildningsförvaltning tar de första kliven.
 
Eric Ullenfån förklarar stolt att detta kommer att medföra stora steg mot en
bättre arbetsmarknad, då det blir fler som äter lunch i Rinkeby och Tensta.
 
Stolta över dessa formidabla framgångar går nu geniet Eric Ullenfån vidare på den
inslagna vägen.
 
Migrationsverket i Malmö har under natten fått 119 rutor sönderslagna och detta
tycks ha gett Eric Ullenfån nya uppslag.
 
Källor gör nu gällande att Migrationsverket ska flytta sina lokaler till Ramels
Väg i Malmö.
 
SAMMA KÄLLOR UPPGER ATT ERIC ULLENFÅN SER STORA VINSTER MED
DETTA, DÅ MÅNGA AV DE BOENDE UTRIKESFÖDDA HAR ERFARENHETER
SOM KAN FÅ NYA GLASMÄSTERIER ATT VÄXA UPP SOM SVAMPAR UR JOR-
DEN.
 
Under natten har också tre skolor i Malmö brunnit efter att ha utsatts för brandatten-
tat.
 
Regeringen uppges nu också överväga att flytta alla Malmös skolor till Rosengård
som ett led i nystartsatsningen, då många araber anses speciellt lämpade för att
arbeta som brandmän i Räddningstjänsten.
 
Räddningstjänsten i regionen har sedan länge förberett sig för detta genom att
utannonsera lediga tjänster enbart på arabiska.
 
Miljöpartiet i Malmö uppges också ställa sig positiva till dessa nystartssatsningar, genom
att koncentrationen av skolor mm till ett visst område minskar risken för föroreningar
genom att stenkastare och räddningstjänstens kunder slipper resa runt i hela Malmö för
att krossa rutor och anlägga bränder.
 
Centerledaren anklagar i dagens partiledardebatt Jimmie Åkesson för att inte ha några
lösningar.
 
Med hänsyn till centerns lösningar, att vi i ett första varv ska eftersträva en volym flyk-
tingar å 30 000 000, känns det tryggt att lösningen finns hos centerpartiet och inte i SD.
 
Centerpartiet uppges nu kalla sin lösning för den "Slutgiltiga lösningen - Förintelsen"
då man räknar med  ett tillskott på 30 000 000 analfabeter ska ha förintat all svensk
kultur och jagat iväg alla judar från landet.
 
Hela landet en enda stor nystartzon ser då ut att bli en verklighet inom några år. Det för
med sig många fördelar, bland annat behöver man inte flytta myndigheter och skolor
för att fönster ska slås söner och skolor brännas ner.
 
Man räknar med att dessa kostnadsbesparingar ska bli så stora att man kan ge gratis
tandvård även åt alla illegala även i USA under parollen "Sverige tillhör alla". Det anses
också humant att illegala inte ska behöva resa över hela världen för att få sitt behov av
gratis tandvård tillgodosett.
 
"Den slutgiltiga lösningen" - allt svenskt ska vara borta, det låter väl bra, med den-
na paroll lär väl centerpartiet kunna klättra över spärren inför valet.
 
Räcker inte detta lär väl parollen "Förintelsen" - var passiv till övergrepp mot judar
räcka för att centerpartiets lösning ska välsigna oss.
 
FÖR CENTERPARTIETS LÖSNING ÄR VÄL EN LÖSNING ??
 
Får man tro Alliansregeringen är "Den slutgiltiga lösningen" och "Förintelsen" lösningen
på alla våra problem.
 
Får man tro omvärlden, som ser Sverige som ett avskräckande exempel, är lösningen
orsaken till problemen.
 
 
 
Centerpartiets slutgiltiga lösning och dess nya ledning ?
AE
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet        
 
Vi blir nu alltmer och mer uppmärksammade runt om i världen för vår framsynta politik
på många områden.
 
Avundsjukt sneglar man på oss och beskriver oss som ett avskräckande exempel, vi vet
ju vilka uttryck avundsjuka och missunnsamhet kan ta sig.
 
Ledande politiker i Estland har svårt att dölja sin avundsjuka när man menar att Estland
inte får gå samma väg som Sverige, då det kan leda till ett större antal rån och våldtäk-
ter.
 
Man hävdar också att Estland alltid ska vara vitt. Vi bidrar gärna till detta genom att un-
derlätta för oföretagssamma svenskar att flytta till Estland, för att bereda mer plats för
ett svart Sverige.
 
Även Norge har svårt att dölja sin avundsjuka, trots alla sina oljefonder. Även här menar
man att det inte får gå som i Sverige och att man måste se upp med de grupper, som är
svåra att integrera.
 
Av någon underlig anledning pekar man i Norge ut just somalierna som en svårintegrerad
grupp. Vi har påpekat för Norge att den typen av problem löser man enklast genom att
framsynt vända på situationen och se till att den inhemska befolkningen integrerar sig i
stället.
 
Lyckas inte norrmännen med detta steg, efter svensk förebild, har vi förklarat oss villiga
att ta emot alla de somalier, som finns i Norge.
 
För oss är de ju alla en tillgång, då de går till jobbet varje dag.
 
Tyvärr ligger det lite i att vi ligger efter i kunskapsutvecklingen. För att råda bot mot detta
kommer vi att vidta ett antal åtgärder.
 
Bland annat kommer Utbildningsförvaltningen i Stockholm att flytta till Tensta,
 
Vi kommer också att förlägga ett antal friskolor i Tensta och Rinkeby, då det visat sig att
alla friskolor sätter högre betyg än andra skolor för att dra till sig elever. Vi bedömer att
detta utgör det snabbaste och minst kostsamma sättet att snabbt nå bättre resultat i sko-
lorna och nå en högre betygsnivå inom dessa områden.
 
Vi nås också av uppgifter att friskolorna betalar pengar till elever för att dra till sig dem.
Jag har hört att man betalar 500:- eller mer till elever, som vill pröva på en friskola. Jag
tycker detta är en lovvärd insats, helt i linje med att alla skolor ska jobba på ett likvärdigt
sätt.
 
Vi kommer därför att höja skolpengen till de skolor som ger mutor till eleverna.
 
Partiledardebatten idag ser vi fram emot med spänning, Göran Hägglund kommer här att
växla in på ett helt nytt spår.
 
Göran kommer att tala mycket om upploppen i Husby och kommer att vända sig emot att
man ursäkter detta med social oro och annat. Göran kommer då att använda begreppet
självvald utsatthet, vilket ska tolkas som att vissa grupper medvetet ställer sig utanför
samhället och genomför upplopp för att visa makt och uppnå fördelar.
 
Som ett försök att testa denna nya uppfattning hävdar Göran att det är ett nonsensreso-
nemang att ursäkta alla dessa våldshandlingar med utanförskap.
 
Faller Görans nya ståndpunkt väl ut kommer även vi moderater att ändra ståndpunkt, vad
gör man inte för att vinna röster. Vi kommer i så fall att fokusera mindre på utanförskap och
föra in krav på att man själv eftersträvar innanförskap.
 
Vi har uppmärksammats på att Försäkringskassan går sina egna vägar och försöker komma
åt bidragsfusk. I grunden är detta bra, men nu tycks man vända sitt intresse mot de grupper,
som låtsas bo kvar i Sverige men som flyttat åter till sina hemländer. Många av dessa påstås
uppbära bidrag de inte är berättigade till.
 
Vi kan inte acceptera denna strukturella rasism, då vår värdegrund är att alla ska behandlas lika.
 
Vi kommer därför att ge Försäkringskassan direktiv, som medför att man behandlar alla lika.
För varje bidragsbrott man upptäcker bland de som flyttat utomlands, ska man därför också
kontrollera minst 10 svenskar, som inte begått bidragsbrott.
 
Vi får aldrig ge upp vår kamp mot den strukturella rasismen.
 
Jag tar  ansvarsfullt ansvar för landet.       
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta a Er en fortsatt trevlig
dag.
 
Själv kommer jag i dag att medverka i partiledardebatten och jag kommer då att tala om för
Er att jag tar ansvar.
 
             
 
AE
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
Vi blir ju nu nästan varje dag genom olika väljarundersökningar påminda om hur opions-
läget är.
 
I min intervju med Expressen idag visade jag min stora genorositet i denna fråga.
 
Om oppositionen  blir större än alliansens fyra partier kommer jag att lämna över regerings-
makten till Stefan Löfven.
 
Det var väl snällt sagt.
 
Eric Ullenfån skrev lite tänkvärda saker i DN igår. Han skrev då att alla är snälla, att vi är de-
mokratiska och att vi alla litar på alla.
 
Visserligen sa han inget, men det imponerar ändå, men en tom påse är alltid en tom påse.
 
Nationaldagen firades på olika sätt på olika håll.  I Angered firade man nationaldagen genom
kulturella aktiviteter, som var avsedda att tacka oss för att man kunde komma hit och hämta
pengar.
 
Dessa tacksamhetåtgärder bestod i att man spottade på och eldade upp våra barbariska flag-
gor.
 
I min intervju med Expressen kretsade mycket kring arbetslösheten. Reportern hävdade flera
gånger att alla mått visar att denna ökat sedan vi kom till makten.
 
Jag försökte flera gånger förklara för honom att arbetslösheten inte alls ökat sedan vi kom
till makten.
 
Som alla vet är det ju antalet som söker jobb som räknas, och dessa har ju blivit fler.
 
Att detta  inte påverkar arbetslösheten är ju känt av alla oss i alliansen, vi måste skilja på
arbetsutbud och arbetslöshet, om vi inte gör det kan ju alliansen komma att klandras för
att arbetslösheten, förlåt arbetsutbudet, ökat.
 
Sedan vet ju alla också att sysselsättningen ökat kraftigt under vår mandattid, allt fler är nu
i arbete och det är det som räknas.
 
Befolkningsmängden har ju ökat och då blir ju fler sysselsatta och alla, i vart vi i alliansen
inser ju att det är bättre att sex av tio arbetar än att fyra av fem arbetar.
 
i dag skriver min gamle gode vän Per Slingerman att våra framgångar i samhället förklaras
att människor förmår och vågar tänka nytt.
 
Tänk att vi inte tänkt på det förut.
 
Jag saknar dessutom Per Slingerman, när jag hade hans stöd behövde jag aldrig fundera
på vad jag skulle säga, nu säger jag ofta det jag inte borde säga.
 
Som framgår av min intervju med Expressen blev det mest Nja och det skulle nog inte Per
gillat.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
i vart fall till september nästa år
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
 
AE
 
 
 
 

RÄCKER VÅRA POLITISKA LEDARE TILL ?

Världsbanken i otakt
 
Vi minns alla det väsen som fördes, när Grekland var på ruinens brant.
 
IMF (Världsbanken), ECB och EO kommissionen ryckte ut och skulle ge räddnings-
paket i ett antal omgångar.
 
MED VÅRA PENGAR.
 
Nu har det skett en utvärdering hur det gick med dessa så kallade räddningspaket.
Man pekar då på tre viktiga effekter i "räddningspaketet":
 
1)  BNP krympte mer än beräknad
2)  Statsskulden minskade mindre än vad man beräknat
3)  De strukturella reformerna uteblev eller vattnades ur
 
En bra sammanfattning blir då:
 
ETT GIGANTISKT MISSLYCKANDE DÄR MAN ANVÄNDER ANDRAS PENGAR
FÖR ATT SLÅ SIG SJÄLV PÅ BRÖSTET.
 
Det är dessa erfarenheter, som ligger bakom den successiva förändringen inom EU,
där man går från enbart besparingar/nedskärningar till tillväxtåtgärder.
 
Blir nu detta bättre ??
 
OM DET VET VI INGET HELLER, ALLT ÄR ETT GIGANTISKT EXPERIMENTER-
ANDE MED ANDRAS PENGAR OCH DÄR OSÄKERHETEN OM RÄTTA ÅTGÄR-
DER BYGGER PÅ OKUNSKAP HOS LEDANDE POLITIKER.
 
Vi ser det nationellt, inom EU och globalt, en kris leder till åtgärder som skapar nya
kriser.
 
Har vi verkligen politiker som är vuxna att hantera dessa problem ?
 
Det politiska systemet har ju inte i grunden förändrats i takt med att samhället blivit
mer och mer komplicerat.
 
Förr kunde okomplicerade politiker fatta beslut i okomplicerade frågor och det mes-
ta blev ganska hyfsat.
 
I DAG HAR VI OKOMPLICERADE POLITIKER SOM FATTAR BESLUT I KOMPLICERA-
DE FRÅGOR OCH MYCKET BLIR INTE HYFSAR, EN HEL DEL BLIR RIKTIGT DÅLIGT.
 
Kanske är det dags för oss väljare att skaffa oss en annan syn på de krav vi ska ställa på
de politiker vi väljer.
 
Om inte annat borde ju någon form av erfarenhet utöver MUF, CUF och PIFF och
PUFF vara en förutsättning.
 
 
Vi vill också bli vuxna, men helst utan att lämna hönsgården
AE
 
 
 
 
 

KLUVNA TUNGOR I BRYSSEL

En stor invandring - bra eller dålig
 
I dagens SvD skriver kulsprutan Cecilia Malmström och hennes folkpartistiske
kollega Cecilia Wikström om EU handläggning rörande det nya asylsystemet i
EU.
 
Vad dessa två tycker i dessa frågor är inte okänt, svaret är givet hur frågan
än ställs.
 
DET ÄR UNGEFÖR SOM ATT TRYCKA PÅ EN FÖRPROGRAMMERAD PRAT-
DOCKA.
 
Bla, bla bla och bla, bla.
 
Men inlägget är ändå intressant, på slutet kan man läsa:
 
DET ÄR VÅR FÖRHOPPNING ATT ETT GEMENSAMT SYSTEM KOMMER ATT
JÄMNA UT SKILLNADERNA MELLAN LÄNDERNA.
 
VI HAR JU FÅTT HÖRA TILL LEDA HUR NYTTIG ALL INVANDRING ÄR OCH HUR
MÅNGA FÖRETAGSSAMMA INVANDRARE, SOM KNEGAR TILL JOBBET VARJE
DAG, TILL SKILLNAD FRÅN ALLA OFÖRETAGSSAMMA SVENSKAR.
 
Utifrån detta får man väl anse att Sverige varit förutseende genom att vi tillför-
säkrat oss att ha världens största invandring per capita.
 
VARFÖR DENNA PLÖTSLIGA GENOROSITET ? HAR VI VÄL SKAFFAT OSS EN
SÅ STOR KONKURRENSFÖRDEL SKA VI VÄL INTE GÖRA OSS AV MED DEN.
 
Inte utan strid i alla fall, och som förhandlingsläge kan vi väl erbjuda oss att ta
emot alla andra länders utrikesfödda.
 
FÖR NETTOTILLSKOTT ÄR DE OCH GÅR TILL JOBBET VARJE DAG DE GÖR DE,
I VART FALL I STÖRRE UTRSTRÄCKNING ÄN VI OFÖRETAGSSAMMA SVENSKAR.
 
För det kan väl inte vara så att kulsprutan och hennes kollega talar med kluvna
tungor ??
 
I så fall menar ju de att en stor invandring kan vara förenad med problem, precis som
de förfärliga sverigedemokraterna.
 
I SÅ FALL HAR VI JU SOM EU PARLAMENTARIER RENA RASISTER.
 
Kan det verkligen vara så illa, mycket tyder på det.
 
 
Tydligen kan den bli längre, Bryssel nästa
AE
 
 
 
 
 

MODERAT MEGAFON TÄNKER

Moderaten från Ebberöds bank tänker till igen
 
Moderaten Jan Ericsson, känd som partihögkvarterets megafon och med ett förflu-
tet på Ebberöds bank, har tänkt till igen i Borås Tidning.
 
Nu förfasar han sig över att vissa vill bli av med FAS 3. Att FAS 3 enligt alla tillgäng-
liga uppgifter var och är en bisarr katastrof, ett mästerverk i mysslyckande, tycks in-
te beröra megafonen.
 
Det är kanske erfarenheterna från Ebberöds bank som kommer väl till pass
här.
 
Megafonen förfasar sig alltså över att vissa vill göra sig av med FAS 3, med
han förfasar sin inte mest över att man vill bli av med FAS 3.
 
HAN FÖRFASAR SIG MEST ÖVER ATT MAN INTE VILL INFÖRA NÅGOT NYTT
FAS-ANSANFULLT.
 
Detta är en vanlig åkomma hus alliansens företrädare. Det räcker inte med att man
är kritiskt mot något som är dåligt, man ska lämna förslag på något annat.
 
Och gör man inte det menar megafonen att det är populism utan innehåll.
 
ENLIGT MODERATA MEGAFONER ÄR DET ALLTSÅ POPULISM UTAN INNE-
HÅLL ATT VILJA BLI AV MED NÅGOT FASANSFULLT SÅ ATT MAN SLIPPER
HA NÅGOT SOM ÄR FASANSFULLT.
 
Man förstår nu varför Ebberöds Bank gick omkull.
 
Eftersom populism är något alldeles förfärligt måste väl populism utan innehåll vara
något bra ??
 
Eller ??
 
Sedan är det faktiskt Alliansen som regerar och inte oppositionen, och det är oppo-
sitionens rättighet och skyldighet att kritisera det man anser vara fel.
 
Man får allt vara bra obegåvad för att komma fram till att man måste komma
med något nytt om man vill bli av med något annat, som är dåligt.
 
OM MAN KRÄVER ATT EN HYRESVÄRD SKA SANERA BORT BEFINTLIGA KAC-
KERLACKOR I EN LÄGENHET ÄR MAN INTE OPPORTUNIST FÖR ATT MAN INTE
SAMTIDIGT FÖRESLÅR ATT ANDRA SKADEINSEKTER SKA TA DERAS PLATS.
 
Det bör kanske räcka med att man vill ha bort kackerlackorna.
 
Det borde ju även politiker med ett förflutet på Ebberöds Bank begripa.
 
Eller ??
 
Att det sedan behöver göras något åt arbetslösheten i vid bemärkelse är en helt
annan sak.
 
 
TA BORT MIG KANSKE GÅR, MEN VEM SKA KOMMA I STÄLLET ?
ae
 
 

MODERAT HAVERI

Moderaten Olle Engström är ute och reser
 
Olle Engström blev ju känd när han skrev ner sin uppfattning om hur han upplevde
den förda. eller mer rätt kanske den inte förda, flyktingpolitiken.
 
Det han skrev var i allt väsentligt korrekt och i allt väsentligt stämde det med
uppfattningar som råder bland "vanligt folk".
 
NÄR EN MODERAT UTTALAR NÅGOT SOM ÄR SANT TAR DET HUS I "HEL-
VETE" I DETTA BISARRA PARTI, BEFOLKAT AV OBEGÅVADE OCH ARRO-
GANTA INDIVIDER, SOM ANSER SIG STÅ ÖVER ANDRA.
 
Nu  har idag BT ett reportage om detta i lite vidare bemärkelse och där Olle Eng-
ström får komma till tals.
 
Men här är Olle Engström definitivit ute och reser när han hävdar att det mode-
rata ledarskapet i Borås har havererat.
 
ETT VRAK KAN PER DEFINTION INTE HAVERERA OCH DET MODERATA LED-
ARSKAPET I BORÅS, ETT MÄRKLIGT SÄTT ATT BESKRIVA AMMATÖRERNA,
ÄR I LEDARSKAPSAVSEENDE ATT JÄMFÖRA MED ETT VRAK.
 
Skillnaden må vara att de moderata vraken aldrig varit sjövärdiga från början, deras
ledande positioner bygger på allt annat än ledarskap.
 
Den aktuella händelsen med uteslutningen av Olle Engström blottlägger tre omstän-
digheter, som var och en är en katastrof, sammantaget värre än en katastrof.
 
1)  Att kalla samman ett antal moderater och låta dem rösta om de har förtroende för
     Olle Engström är fullständigt vanvett, påminner närmast om mobbning på dagis.
     Händelsen i sig ligger så långt från eldarskap, att den som initierat detta har satt
     betyg på sig själv, och det torde inte vara högt, försiktigt uttryckt.
 
2) Att som gruppledare för moderaterna låta sig styras av Moderaternas partihögkvar-
    ter talar om en sak, och detta väldigt tydligt.
    Kan man inte hantera en lokal fråga lokalt, då ska man inte vara ledare lokalt, och
    det tycks ju inte heller "gruppledaren" i fråga vara
 
3) Att ta denna händelse som intäkt för att lägga fram ett förslag om att alla inlägg
    från medlemmar ska förhandscensureras, är så befängt att det bara komma fram
    i en organisation, där ledarskap helt saknas.
   Tyvärr är det också ett bevis för att förståelsen för demokratiska värden är närmast
   obefintlig.
 
Gösta Bohman gjorde mycket för att dåvarande Högerpartiet skulle få en bättre fram-
toning. Hans efterträdare har i ett antal omgångar raserat allt detta, i dag är partiet en
lekplats för arroganta och uppblåsta broilers, som saknar all kontakt med verkligheten.
 
Alf Svensom gjorde på sin tid också mycket för att få KD att framstå i en bättre dager,
och åstadkom här underverk.
 
Även detta är raserat idag, och man kan ju ställa sig undrande över vad det är som
gör att partiet slår följe med moderaterna.
 
Alf Svenssons måtto var ju inte precis att rasera all sammanhållning i samhället,
något moderaterna i dag står för.
 
Moderatledning
AE
 
 
 

ERIC ULLENFÅN PEKAR NÄSA

Ullenfån fånigare än fånigast
 
Eric Ullenfån skriver i DN och gör skäl för namnet.
 
Fånigare än så här kan man bara inte bli.
 
KOMBINERAR MEN DENNA FÅNIGHET MED VERKLIGHETSFLYKT BLIR DET
ERIC ULLENFÅN.
 
Sug på detta och ägna det lite eftertanke:
 
Sverige ska hålla samman. Vi ska vara ett land där människor känner tillit till
samhällets institutioner, tillhörighet med varandra och delaktighet i demokra-
tin. Sverige ska vara ett land för alla. En av åra största utmaningar är att det
finns bostadsområden runt om i landet där sammanhållningen brister.
 
JUST FÅNIGT, BARA FLOSKLER OCH HELT VERKLIGHETSFRÄMMANDE
 
SVERIGE SKA HÅLLA SAMMAN
 
Inte så långt tillbaks man kan minnas har landet präglats av så stora motsättningar
och dessa har skapats av just Alliansregeringen.
 
Vi har en statsminister, som beskyller huvuddelen av medborgarna att vara mentalt
handikappade, som inte vill ta i c:a  700 000 av medborgarna med tång och som un-
blåser misshandel av oliktänkande och underblåser mordbränder av deras hem.
 
Att mot denna bakgrund bara tala om sammanhållning är inte bara fånigt, det
är direkt stötande.
 
TILLIT TILL SAMHÄLLETS INSTITUTIONER
 
Denna tillit är inget man får gratis, den gör man sig förtjänt av och i allt väsentligt har
Alliansregeringen ägnat 7 år åt att montera ner den tillit som kan ha funnits.
 
Tänker Eric Ullenfån möjligen på polisen, som inte ens ids ta hand om banditer
om man så släpar dem till polisstationen, än mindre förmår rycka ut ?
 
Eller tänker Eric Ullenfån på försvaret som bidde en tumme. eller inte ens det ?
 
Eller tänker Eric Ullenfån på våra kommunikationer, som vare sig går sommar
eller vinter ?
 
Eller tänker Eric Ullenfån på den tillit som skapats genom att friskolor skapat
världens mest ojämlika skolor ?
 
Eller tänker Eric Ullenfån den tillit döende cancersjuka känner när de släpat sig
till Arbetsförmedlingen för att ligga till arbetsmarknadens förfogande ?
 
Eller tänker Eric Ullenfån på den tillit arbetslösa känner när de inte längre har
något att leva på ?
 
Eller tänker Eric Ullenfån på den tillit arbetslösa känner efter att ha besökt värl-
dens mest inkompetenta Arbetsförmedling ?
 
Eller tänker Eric Ullenfå på den tillit bilägare och fastighetsägare känner när
Alliansen nya kärnväljare eldat upp deras bilar och fastigheter ?
 
Tillit gör man sig förtjänt av, och då inte genom att fåna sig med grova fånigheter och
ren verklighetsflykt.
 
DELAKTIGHET I DEMOKRATIN
 
Tänker här fåntratten Eric Ullenfån på alla de judar som jagas iväg när man begår
övergrepp i det land i Västvärlden där mest judeförföljelse förekommer ?
 
Eller tänker fåntratten på de 700 000 som inte representeras av landets statsminister
då han inte vill ta i dem med tång ?
 
SVERIGE ETT LAND FÖR ALLA
 
Vi är på god väg att nå dit, och vi ser också vad det kan innebära. Andra länder ser nu-
mera Sverige som ett avskräckande exempel.
 
Sverige ett land för alla, öppna gränser.
 
Världen har c:a 5 miljarder invånare, av vilka många är grovt kriminella. Ett Sverige
för alla och öppna gränser innebär, så vitt allt inte bara är rena floskler, att vår Rege-
ring anser att Sverige ska välkomna 5 miljarder, om dessa önskar sig hit, för alla är
alla, inte bara nästan alla.
 
Inte ens ståplatserna räcker med denna tillströmning.
 
Kan man verkligen vara mer verklighetsfrånvänd ??  Från vilket håll man än vän-
der sig, vänster eller höger, rasist eller tolerant, med den allra minsta tillgång på
¨vanligt sunt förnuft inser man att någonstans på vägen finns det en gräns för vad
vi mäktar med.
 
Sedan kan man diskutera var den gränsen går, men gränsen går, och det borde även en
veritabel fåntratt inse.
 
SAMMANHÅLLNING SOM BRISTER I VISSA BOSTADSOMRÅDET
 
Uppochnedåtvända världen, om det är någonstans det finns sammanhållning är det nog
i dessa getton.
 
Men tyvärr är denna sammanhållning något missriktat, då den i mångt och mycket bygger
på motsättningar och hat mot allt västerländskt.
 
Men är man en fåntratt, då är man en fåntratt, och en fåntratt förstår per definition vare sig
det ena eller andra.
 
När fåntratten Eric Ullenfån skriver inlägg, enbart uppbygga på floskler och verklighetsflykt,
är det ingen som förväntar sig något vettigt.
 
Men även för en fåntratt bör det finnas gränser för fånigheterna, i vart fall om man
gör anspråk på att regera.
 
DÅ DUGER INTE LÖGNER, FLOSKLER, VERKLIGHETSFLYKT OCH FÅNIGHETER.
 
Det räcke inte ens med att besöka Rinkeby.
 
 
AE
 
 

POLITIKER ARBETSLÖSA ?

Politikers arbetsplatser
 
Förekomsten av dåligt utrustade baracker, som används som förskolor, har rört upp
många känslor.
 
Toiletterna räcker inte till, barnen måste utrustas med hörselkåpor för att inte ta
skada av bullret.
 
OCH POLITIKER SPARAR PENGAR SÅ ATT VÄLFÄRDEN RÄCKER TILL GRATIS
TANDVÅRD TILL ILLEGALA.
 
Föräldrarnas kritik är inte nådig, men i allt detta finns det föräldrar som är utrustade med
humor.
 
En förälder menar att politikerna inte skulle acceptera sådana arbetsplaster.
 
SATIR PÅ HÖGSTA NIVÅ, OCH DEN TRÄFFADE RÄTT.
 
Politikerna accepterar inga arbetsplatser alls.
 
VEM HAR SETT EN POLITIKER ARBETA ??
 
Såvitt man inte kallar det arbete att sitta och sova i en riksdagsbänk.
 
 
Personligen föredrar jag den här arbetsplatsen
AE

ULLENFÅNS POLITIK GÅR HEM

Rasisterna på SÄS
 
Södra Älvsborgs Sjukhus är nu anmält till Diskrimineringsombudsmannen, det också
frestas man tillägga.
 
För snart finns det väl ingen svensk, företag, myndighet eller institut, som inte
är anmäld till Diskrimineringsombudsmannen.
 
Som för övrigt ska flytta till Tensta eller Rinkeby, för att komma närmare alla som ska
kränka alla.
 
Kanske som ett varmt tack för att de fått komma hit och hämta pengar.
 
Men när det gäller SÄS tycks anmälan befogad, här tycks det röra sig om den gröv-
sta formen av främlingsfientliget, rasism och diskriminering.
 
En som uppger sig vara kirurg i sitt hemland vill alltså praktisera på SÄS. Att vare sig
ifrågavarande kirurgs identitet är fastställd, ännu mindre hans "kirurgiska" kunnande
tycks inte utgöra ett bekymmer i dessa nya tider.
 
Men trots att "kirurgen" är utrikesfödd får han inte göra praktik med motiveringen att man
inte kan erbjuda en tjänst man inte har.
 
Rasismen tycks hela tiden finna nya former i vårt samhälle där alla går omkring
och strukturellt ägnar sig åt rasism.
 
Man uppger att reglerna inte medger att praktik inte erbjuds när man inte studerar, och
det gör inte "kirurgen".
 
Men regler är ju till för att frångås.
 
I VART FALL NÄR DET GÄLLER ALLT KRING UTRIKESFÖDDA, ALLT ANNAT ÄR
JU STRUKTURELL RASISM.
 
Vadå erbjuda en tjänst som inte finns ??
 
Här erbjuds utrikesfödda allt annat som inte finns.
 
MAN FÅR ARBETEN SOM INTE FINNS, OCH FINNS DE SÅ FRÅNTAS DE SVENSKAR
(INSTEGSJOBB, NYSTARTJOB MM MM MM), MAN FÅR PENGAR SOM INTE FINNS,
OCH DESSA SKAPAR MAN GENOM ATT DRA NER PÅ ALLT SOM ANDRA SKULLE
HAFT.
 
Så varför i himmelsens namn skulle SÄS inte kunna erbjuda en tjänst som inte finns ??
 
DET ÄR JU BARA ATT TA IFRÅN EN SVENSK KIRURG EN TJÄNST SOM FINNS, SÅ
SKAPAR MAN EN TJÄNST SOM FINNS TILL "KIRURGEN".
 
Det tycks vara svårt att bli av med en strukturella rasismen, nästan lika svårt som att göra
sig av med alla som uppger sig vara kränkta utan att vara det.
 
Man får allt skärpa sig på SÄS.
 
Som det heter, bättre att förekomma än att förekommas.
 
VARFÖR AVVAKTA DO, GÖR SOM I TROLLHÄTTAN, HYSTA UPP MED NÅGRA
HUNDRATUSEN TILL KIRURGEN, SÅ HAN INTE KÄNNER SIG KRÄNKT.
 
Här är ju en som definitivt hamnat fel, vakta får till låg eller ingen
ersättning, fullständigt vansinne.
 
Mer lönsamt och mindre arbete att åka till Sverige och vara kränkt.
 
Men det är inte herden det är fel, inte heller fåren det är fel på.
 
DET ÄR OSS, VI SOM INTE FÅR FINNS LÄNGRE, DET ÄR FEL PÅ.
 
AE
 

JAN BJÖRKLUND UTAN EN ANING

Vem kunde ana sig till denna humor
 
Vi har vant oss vid det som kännetecknar utbildningsminister Jan Björklund.
 
Att snabbt genomföra reformer.
 
UTAN ATT SÄTTA SIG IN I VAD DET FÅR FÖR KONSEKVENSER.
 
När sedan konsekvenserna blir, det nästan alla tidigare sett utom Jan Björklund,
sticker han yrvaket fram och säger.
 
JAG HADE INTE EN ANING OM ATT DET SKULLE KUNNA BLI SÅ HÄR.
 
Nu är Jan Björklund nyligen intervjuad av Expressen i skol- och lärarfrågan och
där visar Jan Björklund en ny sida.
 
OM VI INTE HADE EN ANING OM.
 
Jan Björklund skojat och skämtar i intervjun hejdlöst med sig själv när han be-
skriver oppositionens ståndpunkt i olika frågor.
 
JAG FÖRSTÅR INTE HUR DE TÄNKER.
 
Man kiknar ju av skratt, hur skulle Jan Björklund, som aldrig har en aning, kunna
tänka sig hur andra tänker.
 
Får man verkligen skämta om så allvarliga saker som minister ?
 
 
AE
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet       
 
Helgvädret har varit en strålande inledning på en varm sommar och man har i Stockholm,
Göteborg, Linköping, Växjö och en del andra orter, firat inledningen av sommaren med
kulturella våreldar.
 
Tacksamma svenskar har skänkt bränsle till dessa kulturaktiviteter i form av fastigheter
och bilar. Får vi bara full fart på invandringen ska det våreldas överallt.
 
Våra vänner antisemiterna i Malmö fortsätter att debattera den man som sköts ihjäl i Hus-
by. Då ingen har lyssnat tidigare har man vässat argumenten och kastar nu handgranater
omkring sig. Då vi tidigare saknat den typen av känslomässiga debatter, ser vi fram emot
att välkomna fler kulturarbetare försedda med handgranater.
 
Sverige har ju alltid varit ett föredöme i världen och aldrig har det synts tydligare än nu.
 
Förre franske premiärministern går nu ut och säger att Frankrike tagit emot alltför många
invandrare, då man inte har pengar eller möjligheter i övrigt för att lösa detta. Det är tur att
han är förre premiärministern, för nu kan jag inte ta i honom med tång heller.
 
Sedan har Frankrike mycket att lära av Sverige i denna fråga, dels så genererar alla alfa-
beter alltid ett nettotillskott, dels finns det alltid pengar och möjligheter att ta emot för många
invandrare.
 
Själva löser vi detta genom att föra över pengar, välfärd, jobb och möjligheter från svenskar
till invandrare.
 
Schweitz tycks också ha förstått mindre än vad vi förstår. Där har man haft en folkomröst-
ning, där det visar sig att fyra av fem tycker man kraftigt ska minska invandringen.
 
Det blir väldigt många schweitzare som jag nu inte kan ta i med tång. En del tycks inte för-
stå värdet av att ha en levande demokrati.
 
Vi har väckt internationell uppmärksamhet genom att manliga anställda vid Roslagsbanan
inte får bära shorts i sommarvärmen utan nu bär kjol.
 
Man är här imponerad av vårt jämställdsarbete, kan man inte få kvinnorna i arbete inom vis-
sa branscher, når man långt genom att männen klär sig i kjol.
 
Rapporter visar nu att många förskolor består av baracker, som uppvisar stora brister, bland
annat saknar eleverna toiletter och måste bära hörselkåpor för bullret. En del föräldrar tycks
klaga över detta och det ser vi som ett bekymmer.
 
Ska vi ge illegala gratis tandvård räcker ju inte pengarna till lokaler för förskolorna, det borde
ju alla förstå, och här få jag ge förre franske premiärministern rätt.
 
Pengarna räcker inte till allt, och då måste man prioritera.
 
Eric Ullenfån skriver nu i DN om en av våra stora reformer. Diskrimineringsombudsmannen
ska flytta till Tensta eller Rinkeby. Genom denna stora reform räknar vi med att nå ut till fler
utrikesfödda, så att ännu fler som inte är kränkta kan anmäla sig som kränkta.
 
Eric Ullenfån skriver också i DN att vi kommer att tillmötesgå alla svenskar när det gäller den
fortsatta ökningen av invandringen. Vi kommer därför att överföra medel på alla områden
från svenskar till utrikesfödda, ingen utrikesfödd ska behöva känna sig lottlös med dessa
satsningar.
 
Bland annat ska alla invandrare få mycket lägre skatter, det är ju inte rimligt att invandrare
ska ha världens högsta skatter.
 
Däremot ser vi det som rimligt att svenskar ska ha världens högsta skatter så att invandrare
inte behöver ha världens högsta skatter.
 
Rapporter visar nu att flertalet Stockholmsskolor sätter glädjebetyg, som ligger långt över den
kunskapsnivå eleverna har. Detta är dock en medveten satsning från moderaterna i Stock-
holm.
 
Anna Batra Kinblad har krävt denna ordning för att det av betygen ska kunna framgå att alla
utanför Stockholm är obegåvade lantisar. Anna menar också att hon på sin tid också fick
glädjebetyg, då hon hade godkänt i flera ämnen.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig dag.
 
Förre franske premiärminstern och schweitzarna vill jag dock inte ens ta i med tång.
 
             
 
Är det någon som tycker jag ser butter ut, det är inget emot
vad jag är, när någon tycker något som jag inte tycker
 
AE

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet       
 
Lugnet har nu åter lägrat sig i Stockholm efter prinsessbrölloppet. Brölloppet var en fin
bekräftelse på hur vi lyckats genomföra vår politik.
 
Brölloppslistan bekräftar hur vi här lyckats att få genomslag för att alla är lika mycket vär-
da och att alla ska ha samma möjligheter oberoende av sina förutsättningar.
 
En del tycks tycka att dessa ansvarsfulla mantra är innehållslösa, men de är inte mindre
innehållslösa än vår övriga politik.
 
Tyvärr har vi genom forskningen fått problem med att alla ska ges samma möjligheter o-
beroende av förutsättningar, då forskningen nu visar att begåvning och intelligens är knu-
tet till arvsanlag i generna. Vi måste därför motvilligt erkänna att alla därför inte kan ges
samma möjligheter. Vi kommer ansvarsfullt att rätta till detta inom kort tid.
 
Då det är svårt att höja begåvningen på de med sämre arvsanlag kommer vi att inrikta
förändringsarbetet på att göra de mer begåvade mindre begåvade, så att alla ges samma
möjligheter.
 
Vi tvingade nyligen bort Irene Wennemo från posten som sekreterare i socialförsäkrings-
utredningen då hon föredrog att bli ordförande i Socialdemokratiska partiet i stället för Mo-
derata Kvinnoförbundet.
 
Thomas Bodström beskyller oss här för dubbelmoral, och jag har aldrig haft så roligt som
när jag fick höra detta.
 
Dubbelmoral, och vi som aldrig haft någon moral överhuvudtaget.
 
I morse inträffade det en explosion och skottlossning på Ramels Väg i Malmö. En bil hade
tydligen blivit beskjuten, men ingen hittades skadad. Detta tyder på att skyttarna inte var
välutbildade.
 
Vi kommer därför att uppdrag åt antisemiterna i Malmö att anordna skjutövningar åt ungdo-
mar på Ramels Väg efter förebild från Sollefteå.
 
Under gårdagen blev det upptäckt att Arbetsförmedlingen inte utför det uppdrag man har när
det gäller jobbcoaching, man genomför inte de kvalitetsinspektioner man är skyldig genomfö-
ra.
 
För att dölja detta ljuger man och man ljuger även i sin årsberättelse. Generaldirektören har
fått kritik för detta. Denna kritik ser vi som orättvis, då hon är tillsatt av regeringen och dess-
utom har nära relationer till många av oss moderater.
 
Samtidigt är det ju inte så lyckat att man upptäcker att hon ljuger. Vi kommer därför att upp-
dra åt vår dagisfröken Annie Lööf att lära generaldirektören ljuga så bra att det inte blir upp-
täckt att hon ljuger.
 
Visserligen blev Annie själv upptäckt med att ljuga, men man kan ju knappast ljuga hur mån-
ga gånger som helst utan att någon gång bli upptäckt, hur bra lögnare man än är
 
Så när det gäller att ljuga sätter vi vår tillit till Annie, något tillit måste vi je sätta till henne.
 
En tysk minister reser nu krav på att alla romer i Tyskland ska kastas ut, då man upplever
att de försörjer sig på ett oönskat sätt.
 
Vi ser detta som ett gyllene tillfälle att lite snabbare förändra vår egen barbariska kultur. Vi
kommer därför att ge Maria Leissner uppdraget att ta kontakt med Tyskland, för att under-
söka hur vi enklast och fortast kan välkomna dessa romer till Sverige.
 
Då varje utrikesfödd, oberoende av grupptillhörighet, utgör ett nettotillskott till vår ekonomi,
så fort de anländer till Sverige, ser vi detta som ett välkommet tillskott till vår välfärd.
 
Det känns nästan genant att så lätt komma över viktig arbetskraft, men inser man inte sitt
eget bästa, så kan det bli så här.
 
Genom vår humana flyktingpolitik behöver de ju inte heller försörja sig på oönskat sätt,
utan de kan bli försörja som de önskar.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
              
 
AE

ARBETSFÖRMEDLINGEN EN REN KATASTROF

Ett skrattretande ansvarsfullt styre
 
Vi har fått många inblickar hur det statliga myndigheterna fungerar, eller inte fun-
gerar de senaste åren.
 
Den ena myndigheten visar sig ansvarslösare och inkompetentare än den
andra.
 
ARBETSFÖRMEDLINGEN STICKER HÄR UT SOM HELT OUTSTANDIG.
 
En sämre skött myndighet går knappast att föreställa sig och en mer inkompe-
tent generaldirektör är också svårt att föreställa sig.
 
OCH ALLIANSREGERINGEN ÄR ANSVARIG FÖR ALLT DETTA, MEN GER
INGEN ANTYDAN TILL ATT VARE SIG VILJA ELLER KUNNA FÖRSTÅ.
 
Internt och externt har kritiken mot Arbetsförmedlingens jobbcoachprogram va-
rit förödande.
 
Reaktionerna från ansvariga har varit minst sagt anmärkningsvärda.
 
En extremt inkompetent och ansvarslös generaldirektör avfärdar allt med
att allt är bra och att kritikerna avfärdas överlägset med:
 
DEN FÅR STÅ FÖR DE SOM FRAMFÖR KRITIKEN.
 
Regeringen, ytterst ansvarig, vill överhuvudtaget inte kännas vid att det förelig-
ger problem och menar:
 
Vi har avsatt miljarder.
 
ATT SEDAN DESSA MILJARDER INTE GETT NÅGON SOM HELST RESULTAT,
BEKYMRAR INTE DESSA BROILERS I REGERINGEN DET ALLRA MINSTA.
 
Vi har ju avsatt miljarder och sedan är generaldirektören kompis med ledande mode-
rater, då kan det väl inte finnas något att klaga på.
 
Nu visar det sig att bedrövelsen är mångfalt värre än vad de värsta kritiker kunnat ana
 
Uppdraget till Arbetsförmedlingen, när det gäller jobbcoacher, är i vissa avseen-
den tydligt.
 
UPPDRAGET SÄGER ATT MAN SKA GENOMFÖRA KVALITETSINSPEKTIONER
FÖR ATT FÖRVISSA SIG OM ATT VERKSAMHETEN GER AVSETT RESULTAT.
 
I Arbetsförmedlingens famösa årsredovisning står det att man genomför dessa kvali-
tetsinspektioner, man skriver där.
 
ARBETSFÖRMEDLINGEN GENOMFÖR KVALITETSINSPEKTIONER ENLIGT
EN SÄRSKILD FASTSTÄLLD ÅRLIG PLAN.
 
Ett enda stort skämt.
 
MAN HAR INGEN PLAN ÖVERHUVUDTAGET OCH MAN GENOMFÖR INGA IN-
SPEKTIONER ÖVERHUVUDTAGET.
 
Inte bara ett enda stort skämt alltså, utan också en enda stor lögn.
 
När ansvarig chef tillfrågas om man gör några inspektioner svarar han:
 
VI GENOMFÖR INSPEKTIONER ENLIGT EN SÄRSKILT ÅRLIG PLAN.
 
När reportern påvisar att man känner till att det inte genomförts några inspektioner
blir då svaret:
 
SÅ KAN MAN TOLKA DET, ATT VI INTE GENOMFÖRT NÅGRA INSPEKTIONER.
 
En större idiot kan världen knappast ha skådat.
 
En större idiot, som världen skådat, skulle möjligen vara verkets extremt inkom-
petenta generaldirektör, som känner till allt detta och avfärdar all kritik med:
 
DET FÅR STÅ FÖR DEN OCH DEN.
 
Större idioter tycks alltså världen inte ha skådat, men faktum är att den ansvars-
fulla alliansregeringen känner till allt detta och medverkat till att försöka mörk-
lägga bristerna genom att  det i årsredovisningen framförs rena lögner.
 
SÅ VÄRLDEN TYCKS ÄNDÅ HA SKÅDAT STÖRRE IDIOTER, I ROSENBAD.
 
När man åhör och åser detta spektakel undrar man hur dessa kompletta idioter får
sitta kvar och misshushålla med offentliga medel på detta sätt.
 
Svaret här är faktiskt lika enkelt som förödande.
 
DEN SÅ KALLADE ANSVARSFULLA ALLIANSRGERINGEN ÄR SJÄLV SÅ IN-
KOMPTENT ATT DE INTE ENS HAR FÖRMÅGAN ATT UPPTÄCKA ATT EN STAT-
LIG MYNDIGHET ÄR INKOMPETENT OCH INTE SKÖTER SINA UPPDRAG.
 
Att verkets chef är "kompis" med ledande moderater ursäkter ju inte detta, snarare
tvärtom.
 
Rent allmänt borde det vara en självklarhet att en myndighetschef, som så tydligt visar
en närmast otänkbar inkompetens, inte borde kunna sitta kvar.
 
Men i Alliansens Sverige är det otänkbara inte bara tänkbart.
 
DET ÄR OCKSÅ ANSVARSFULLT.
 
Man får väl hoppas att verkets generaldirektör gör följe med ansvarspredikanten, när
han nästa år drar åter till Täby.
 
 
Jobbcoachen i arbete
AE
 
 
 

SVERIGE MOT EN TVÅNGSFÖRVALTNING ?

Men ledningen är enkelspårig
 
Att det finns galningar i vårt avlånga land är känt sedan länge, men frågan är om
inte de begåvade stockholmarna nu ändå tagit priset.
 
Stockholmarna tycks vara ännu mer obegåvade än Anna Batra Kinblads o-
begåvade lantisar.
 
Rolslagsbanan är en smalspårig järnväg, men tycks väldigt bredspårig i jämförel-
se med sin enkelspåriga ledning.
 
Företaget har ett antal anställda, där ledningen tycks ha svårt att avgöra vilket
kön de har.
 
De anställda ifråga bär långbyxor och uppger själva att de är män, och de
uppger att de tycker att det är varmt med långbyxor under sommaren.
 
Och därför vill de bära shorts i stället.
 
DEN ENKELSPÅRIGA LEDNINGEN HÅLLER MED OM ATT DET ÄR VARMT
UNDER SOMMAREN, MEN SEDAN HÅLLE DE INTE MED LÄNGRE.
 
Och framför allt håller de inte med de manliga anställda att de är män, utan man
hävdar att de måste vara kvinnor, eller något annat, en hen kanske.
 
Eftersom kvinnor aldrig burit short och de manliga anställda inte är män går
det absolut inte för sig att man bär short.
 
Däremot förklarar den enkelspåriga ledningen att det är tillåtet för de manliga an-
ställda, som inte är manliga anställda, att bära kjol.
 
Man föreslår också att männen, som inte är män, ska kalla sig hen, så att
ingen kan ta miste på deras kön.
 
Vissa kvinnor på företaget uppges bära shorts, inte ovanligt bland kvinnor. Dessa
uppges ta parti för de manligt anställda, som inte är män, och menar att de också
borde få bära shorts, som de kvinnor får som är kvinnor på riktigt
 
DEN ENKELSPÅRIGA LEDNINGEN FÖRKLARAR DÅ ATT MAN MÅSTE KUN-
NA SKILJA PÅ KVINNOR SOM ÄR KVINNOR, OCH DÄRFÖR SKA DE BÄRA
SHORTS, OCH PÅ MÄN, SOM INTE ÄR MÄN, OCH DÄRFÖR SKA DE BÄRA
KJOL.
 
Och nu bär männen kjolar och man får väl förmoda att kvinnorna bär shorts.
 
Nu kan man ju förledas tro att ledningen för Roslagsbanan är det enkelspårigaste
som finns.
 
Men det finns ännu mer enkelspåriga.
 
ÄNNU MER ENKELSPÅRIGA ÄR DE POLITIKER, SOM SKAPAT DEN MILJÖ
OCH DET KLMIAT SOM GJORT DET MÖJLIGT FÖR ANDRA ATT VARA SÅ
ENKELSPÅRIGA.
 
Nu tycks en enda lösning återstå.
 
TVÅNGSFÖRVALTNING AV SVERIGE.
 
 
Sådan herre, sådan hund
AE
 
 
 

VANVETTET STYR I BORÅS

Borås traskar vidare på vanvettets väg
 
Och man traskar gärna och man traskar mycket, allt förnuft tycks nu vara ersatt
av vanvett.
 
I dagens BT kan man läsa om en barnskötare, som blivit avskedad av Borås Stad
för att hon gjort det alla borde ha mod att göra.
 
På förskolan finns ett visst barn, som tydligen inte borde finnas på förskolan.
 
Detta barn  är "utåtagerande" och ger sig vid flera tillfällen på personalen fy-
siskt och andra barn reagerar negativt och tar skada.
 
Barnskötaren anmäler alla dessa tillbud, men ingen bryr sig, ingen bryr sig ett dyft.
 
INTE FÖRRÄN DET GÅTT FÖR LÅNGT, OCH DÅ BRYR SIG EN AV DE VANVET-
TIGA I KOMMNUNEN, FÖRHANDLINGSCHEFEN ANNICA DAHLEN.
 
Som tillsammans med andra ansvariga, eller kanske mer rätt andra ansvarslösa, vi-
sar mer vanvett än vanvett.
 
När det uppstår en ny "situation" ingriper barnskötaren genom att ta den "utåtage-
rande i armen".
 
Med tillämpande av förnuft i stället för vanvett borde man inse att det bör ingå
i hennes arbetsuppgifter att ta ett barn i armen för att förhindra detta "utåtager-
ande" barn att skada andra barn.
 
MEN I BORÅS STYR INTE FÖRNUFT, DÄR STYR VANVETT, OCH I DETTA VAN-
VETTIGA STYRE INGÅR ALLTSÅ FÖRHANDSCHEFEN ANNICKA DAHLEN.
 
Det "utåtagerande" barnet nöjer sig dock inte att låta sig hållas i armen för att det
ska förhindras att skada andra barn.
 
Det "utåtagerande" barnet försöker sig då vrida sig fri och i samband med detta
uppstår blåmärke och rivsår.
 
I VANVETTETS STAD BLIR NU BARNSKÖTAREN AVSTÄNGD OCH SEDAN AV-
SKEDAD.
 
För att hon med lämpliga medel, tagit ett barn i armen, för att förhindra skador på an-
dra barn.
 
Vad är orsak och vad är verkan?
 
Skadorna tycks ha uppkommit i samband med att det "utåtagerande" barnet försökt
vrida sig fri, inte i samband med att det "tagits i armen".
 
Med beaktande av allt kring händelsen och det faktum att barnskötaren varnat
'flera gånger, utan att någon brytt sig, finns det bara en slutsats att dra.
 
FULLT VANVETT HAR BRUTIT UT I BORÅS STAD.
 
I värdegrunder och annat trams, som aldrig betyder något  praktiken, talas det varmt
om vikten att sätta gränser och att ingripa tidigt.
 
Allt detta är nog bra, om det tillämpas rätt, men så tycks inte ske i vanvettets
stad.
 
DÄR INGRIPER MAN SENT OCH MOT FEL PERSON.
 
Alla rapporter tyder på att det är stökigt i våra förskolor, och att det blir allt stökigare.
Ger man då dessa signaler till barnskötare, som vågar det andra inte vågar, och till
barn, som gör det de inte ska få göra, då kan man räkna med att signalen går fram.
 
DET ÄR MENINGEN ATT DET SKA BLI ÄNNU STÖKIGARE, OCH INGEN SKA
FÅ INGRIPA MOT DE SOM STÖKAR.
 
Inte långt från vanvettets stad, Borås, ligger Svenljunga. I samma tidning, samma dag,
kan man läsa om en lärare, som örfilat upp en elev, som spottat henne i ansiktet. Det
finns nog anledning att se allvarligare på en örfil än att "ta någon i armen" men van-
vettet spred sig ändå inte i Svenljunga.
 
Rent objektivt är det svårt att komma fram till annat än att örfilen var ett "lagbrott"
till skillnad från att ta någon i armen, så ärendet gick till åtal. Tingsrätten ser mänsk-
ligt på detta och dömer ett lägsta tänkbara straff, straff måste de utdöma.
 
Och läraren arbetar kvar, man har i Svenljunga förstått vad som är orsak och verkan,
vad som är ansvar och icke ansvar, och vad som är mänskligt och inte mänskligt.
 
KANSKE BORDE ANSVARIGA I VANVETTETS STAD BORÅS ÅKA TILL SVEN-
LJUNGA FÖR ETT STUDIEBESÖK.
 
Borde kunna bli både billigare och lärosamt än en meningslös resa till Kina.
 
 
Herregud, har de aldrig hört talas om uppfostran, våra ungar kan
vi hålla i, och inte får de skada andra
Tur man är apa och inte bor i vanvettet
AE
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
 
 
Vi har idag en stor dag på många sätt, framförallt på grund av prinsessebrölloppet, Arran-
gemangen kring detta visar hur modernt Sverige ändå blivit, på medeltiden fanns det inga
bilar att tillgå.
 
För mig själv är det också en mycket viktig händelse, det är troligen sista gången jag har
möjlighet att närvara vid denna typ av medeltida festligheter.
 
Inom kort räknar jag med att åse sådant från Täby.
 
Efter det att debatterna lagt sig i Husby blev jag orolig för att debatten i landet skulle tyst-
na, denna oro var tacksamt nog obefogad.
 
Under natten brändes ett antal fastigheter och bilar upp i Göteborg, och det är särskilt
glädjande att debatten och kulturaktiviteterna sprider sig över landet.
 
Miljöpartiet och Alliansregeringen kan vara stolta över de debatter vi skapat, samtidigt
som det medför att nybilsförsäljningen ökar.
 
Det senare medför ju en bättre tillväxt och denna kan vi tacka vår nya arbetskraft för,
att deras insatser så snabbt skulle ge denna ökade tillväxt hade vi inte vågat hoppas på.
 
Vi sätter nu vår tilltro till att den planerade volymen på arbetskraftsinvandringen, 30
miljoner, ska ge ytterligare tillskott till denna nybilsförsäljning och tillväxt.
 
Även inom fastighetsbranschen ger nu denna arbetskraft ett stort antal nya arbets-
tillfällen. Vi räknar också med att dessa argument i debatten ska få en sådan utbred-
ning att det ger möjlighet till inbesparingar på belysningen inom många förorter. Med
mänga brinnande bilar och hus ges ändå den belysning som erfordras för att man
ska kunna hitta någon att kasta sten på.
 
För att säkerställa arbetskraftsinvandringens möjligheter att hitta rätt mål, kommer vi
att gå vidare med de skjutövningar invandrarungdomar nu har i Sollefteå. De vapen
de övas på kommer därför att förses med lasersikten, så att de kan träffa rätt även
i mörker.
 
Ingen rasist ska känna sig säker.
 
Demoskop senaste väljarundersökning ger oss råg i ryggen, moderaternas väljaran-
del fortsätter att sjunka, men ännu ligger vi stadigt över 25 %.
 
Och även om både KD och CP ligger under spärren, finns det ju fortfarande väljare
som lyckligtsvis inte förstår sitt eget bästa.
 
KD partisekreterare, Acko Ankarberg, har dock lovat att säkra vår valseger genom att
KD inte ska komma tomhänt till valrörelsen.
 
Man kommer att ta med sig samma tomma påse som tidigare.
 
Kritiken mot friskolorna håller i sig och nu pekar man på att allt färre elever medför att
allt fler friskolor måste läggas ner.
 
Detta väger dock lätt mot att eleverna och deras föräldrar har valfriheten att välja skola.
Det positiva med att friskolor läggs ner blir att denna valfrihet nu ökar, eleverna och de-
ras föräldrar ges ju genom nerläggningarna möjligheten till fritt skolval flera gånger.
 
Vi ser inte överutbudet inom friskolorna som ett problem, det viktiga är att medborgarna
ges möjlighet till fritt skolval.
 
Vi kommer därför att gå vidare och utveckla medborgarnas fria val. Inom de flesta kom-
muner är idag lokaltrafiken utlämnad till endast en entreprenör och detta begränsar rese-
närernas fria val av färdmedel.
 
Vi kommer därför att utöka denna valfrihet så att alla som vill köra buss inom kommun-
erna får köra buss hur de vill, var de vill och hur mycket de vill.
 
Denna valfrihet att fritt välja buss för sin resa ser vi som likvärdig med det fria skolvalet,
efterfrågan får aldrig vara styrande för utbudet, inte i ett moderatlett Sverige.
 
På samma sätt ser vi på arbetskraften, det är viktigt att öka utbudet, efterfrågan på arbets-
kraft får någon annan ta hand om.
 
Vi nås nu av uppgiften att 6 muslimer i England ställs inför rätta och åtalas för att de pla-
nerat massmord på brittiska nationalister.
 
Min gode vän Waberi har lagt fram ett förslag om hur vi ska utnyttja deras erfarenheter
för att göra oss av med även svenska nationalister, det räcker tydligen inte att jag upp-
manar Er till att de ska knivskäras och deras bostäder brännas ner, vi måste tydligen gå
fram lite ansvarsfullare.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
 
AE
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Många undrar varför jag inte hälar alla välkomna och det beror på att jag bara väl-
komnar de som gör som jag säger. En del tycker att jag tystar all debatt på detta
sättet, men det är inte min avsikt att tysta några debatter.
 
Min avsikt är att skapa ett sådant klimat att det inte finns några debatter att tysta.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet       
och tystnaden i landet.
 
Många har tyvärr nu uppmärksammat vår politik inom äldrevården, som syftar till att de
gamla inte ska tas om hand, då deras behov inte får påverka våra starka offentliga finan-
ser.
 
Ny beskyller Maria Larsson kommunerna för att vara ansvarig för detta, men det är ingen
rättvis kritik.
 
Det är vi moderater, som vill att gamla, unga, arbetslösa och sjuka inte ska få något stöd
från samhället.
 
Och när det gäller just de gamla är ju detta lätt att förstå, de har ju redan gjort sitt.
 
Vi har tidigare, många gånger, sagt till Maria Larsson, som vi kallar Grodan för alla grodor
hon säger, att inte uttala sig om något överhuvudtaget.
 
Men inget tycks hjälpa och vi ser nu detta på väljaropinionen.
 
Vår ansvarsfulla regering får nu kritik från Svensk Näringsliv där man menar att vi inte kan
ha de högsta skatterna i världen.
 
Det kan vi visst det, bara vi ser till att de som tjänar mest skatter minst.
 
Aftonbladet skriver idag att vår politik går ut på att vi har som mål att få ner den allmänna
lönenivån. Man menar också att vi får något jagat i blicken när man tar upp detta. Detta
har Aftonbladet missuppfattat, får vi något jagat i blicken beror det på att ett antal lågav-
lönade fortfarande tjänar för mycket.
 
Hästsvanen blev så imponerad av Afrika och Nigeria i synnerhet att han vill riskera våra
pensionsmedel i Afrika. Regeringen kommer därför att ändra regelsystemet så att Era pen-
sionsmedel kan utsättas för lite större risker, så att Hästsvansen får som han vill.
 
Vi har uppgifter som tyder på att Hästsvansen vill riskera Era pensionsmedel i Afrika för
att ställa sig in hos Världsbanken och där få ett attraktivt arbete, när jag flyttar till Täby.
 
För att göra detta möjligt kommer vi att se Era säkrade pensionsmedel som en del av vårt
bistånd till Afrika.
 
Media skriver nu att Gripen affären med Schweitz hänger i luften. Vi har inte detta problem
tack vare vår ansvarsfulla försvarspolitik, här hänger våra Gripenplan på marken.
 
Tyvärr finns det risk för att affären med Schweitz stoppas genom en folkomröstning, något
vi i Alliansregeringen har liten förståelse för.
 
För oss är det viktigt att medborgarna inte ska kunna påverka något, vare sig genom folk-
omröstning eller på annat sätt.
 
I samband med detta skriver nu media att våra egna folkomröstningar inom kommunerna
inte faller väl ut då bara två av sju medfört att politiker följt resultatet av omröstningen.
 
För att ingen ska missförstå vad vi i Alliansen står för vill jag understryka att dessa två om-
röstningar skett i kommuner styrda av oppositionen.
 
Den ansvarsfulla Alliansregeringen kan aldrig tänka sig att gå den mentalt handikappade
befolkningen till mötes, det skulle vara en opportunistisk politik och det står vi inte för.
 
Den ansvarsfulla Alliansregeringen bygger sin politik på att vi förstår allt bättre än alla an-
dra.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
 
             
 
AE

DET MÄNSKLIGA SVINETS HISTORIA

Vi får nu veta vad vi visste förut
 
Författaren och filosofen Aaron James har skrivit en bok, där han kartlagt det mänsk-
liga svinets historia.
 
Man får i boken bekräftelse på det man vetat förut.
 
Författaren börjar boken med att ställa frågan hur man definierar ett mänskligt svin, och
han har själv svar på frågan.
 
MÄNSKLIGA SVIN STYRS AV ATT DE ANSER ATT GÄLLANDE REGLER ÄR TILL
FÖR ANDRA, MEN INTE FÖR DEM.
 
Ingen nyhet, vi visste det förut, men det känns bra att man fått bekräftat det man trott
sig veta.
 
VEM HAR FÖRRESTEN TRÄFFAT EN POLITIKER, SOM ANSER ATT GÄLLANDE
REGLER GÄLLER HENNE / HONOM ?
 
Kan det månne vara politiker författaren åsyftar ?
 
Han menar också att de mänskliga svinen karakteriseras av att de är högfärdiga och
mycket själviska.
 
Närmare än så kan man inte komma utan att säga det öppet.
 
Sedan beskrivs de mänskliga svinen som ledare som systematiskt  tillåter sig särskilda
förmåner i mellanmänskliga relationer, som inte kommer andra till del.
 
Nu finns det inget utrymme för tvekan längre, författaren måste här ha åsyftat de
obskyra pensioner politiker beslutat till sig själva, som överstiger vad andra får.
 
SJÄLVKLART MÅSTE FÖRFATTAREN MENA ATT DET ÄR POLITIKER, SOM ÄR
DE MÄNSKLIGA SVINEN.
 
Författaren ägnar stort utrymme åt att diskutera om man kan få dessa mänskliga svin
att omvärdera sitt beteende, men han kommer fram till att man inte ska ha alltför stora
förhoppningar om detta, och menar:
 
DESSA MÄNSKLIGA SVIN HAR EN SÅ KRAFTIG ÖVERTYGELSE OM SIN EGEN
FÖRTRÄFFLIGHET OCH RÄTTEN TILL SINA PRIVILEGIER ATT DE ÄR IMMUNA
MOT ALLT SOM KAN IFRÅGASÄTTA DETTA.
 
Tidigare forskning och studier har visat att politiska ledare har fler psykopatiska an-
lag än andra, och det är dessa anlag som gör att de söker sig till ledande poster inom
politiken.
 
MÄNSKLIGA SVIN MED ÖVERDRIVET PSYKOPATISKA ANLAG.
 
Det är alltså sådana vi väljare väljer vart fjärde år för att skapa oss en bättre värld.
 
Tydligen är de inriktade mot att skapa en bättre värld, för sig själva.
 
Men det visste vi ju förut, men känns ändå bra att få det bekräftat.
 
ATT ETT SVIN ÄR ETT SVIN OM ÄN I MÄNSKLIG TAPPNING.
 
 
Vad författaren glömde är att dessa mänskliga svin ofta är ute och cyklar,
men det visste vi ju också förut.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 

KRISTDEMOKRATER UTAN HJÄRTA OCH HJÄRNA

Kristdemokraterna saknar vitala organ i kroppen
 
Kristdemokraterna är ju numera så få att ingen lyssnar till dem, men ibland tvingas
man ändå lyssna till dem.
 
Och när man tvingas lyssna till kristdemokrater, noterar man att de saknar
vissa vitala organ i kroppen.
 
SOM HJÄRTA OCH HJÄRNA
 
Förre veckan uppträdde Ebba Busch, känd som en åsikstmaskin från olika TV -
debatter med förprogrammerade uppfattningar. Hon skulle då ställas till ansvar
för att hemtjänsten i Upsala för de äldre var skamligt dåligt eller inte fungerade
alls.
 
Åsiktsmaskinens uttalande om dessa äldres vanvård gjorde det lätt att no-
tera:
 
HJÄRTA SAKNADES HELT OCH HJÄRNA NÄSTAN HELT, SÅVITT INTE
HJÄRNAN SITTER I MUNNEN.
 
Någon dag senare blir oraklet Göran Hägglund, med ansvar för sjukfrågor inter-
vjuad i Expressen och då framgår med generande tydlighet.
 
HJÄRNVERKSAMHETEN UPPHÖRT OCH ÄR NOLL, OCH DÅ ÄR DET JU
OCKSÅ SVÅRT ATT TRO ATT DET FINNS HJÄRTVERKSAMHET.
 
Alla försedda med det oraklet Göran Hägglund saknar vet ju att det på sjukhusen
finns stora problem med överbeläggningar.
 
Sjukhuspersonal klarar inte av att jobba med detta och slutar, svårt sjuka blir lagda
i korridorer, kopiator rum och annat.
 
Det är också numera känt av alla, som har det oraklet Göran Hägglund tycks
sakna, att överbeläggningen medfört vårdskador.
 
MAN ANSER DET TILL OCH MED ATT DESSA VÅRDSKADOR, TILL FÖLJD AV
BRIST PÅ VÅRDPLATSER OCH ÖVERBELÄGGNING, LETT TILL ATT MINST
5 DÖDSFALL SKETT.
 
Inom sjukvården anses detta dokumenterat och man tror sig också veta att döds-
fallen, till följd av överbeläggning, är fler än 5.
 
Det finns också statistik på antalet vårdplatser i olika länder och här sticker Sverige
ut, sticker ut riktigt ordentligt. Sverige har per capita lägre antal vårdplatser än län-
der som Kina och Mongoliet.
 
Expressen ställde just en fråga till oraklet Göran Hägglund om antalet vårdplaster:
 
Känner Du Dig nöjd med att Sverige har lägre antal vårdplaster än Kina ?
 
Svaret från oraklet blir då:
 
JAG KÄNNER MIG MYCKET NÖJD MED ATT SVERIGE HAR LÄGRE ANTAL
VÅRDPLATSER ÄN KINA.
 
MYCKET NÖJD ??????????????????????????????????????????????
 
Och oraklet Göran Hägglund vet att förklara detta med att han är mycket nöjd med att
Sverige har så få vårdplatser, att människor dör till följd av överbeläggning.
 
Han förklarar sin förnöjdhet med att Kina har ett sämre hälsoläge än Sverige och att
hälsoläget i Sverige är så bra, att vi inte behöver mer vårdplatser än vi har.
 
SÅ DE MINST FEM SOM LÅG OCH DOG PÅ SJUKHUSEN FÖR ATT DET INTE
FANNS VÅRDPLATSER PÅ SJUKHUSET, VILKET MEDFÖRDE EN ÖVERBE-
LÄGGNING, SOM I SIN TUR MEDFÖRDE DÖDEN FÖR DESSA MINST 5 PER-
SONER - DE LÅG OCH DOG FÖR ATT DERAS HÄLSOLÄGE VAR SÅ GOTT.
 
Det var ju väldigt tragiskt att deras goda hälsoläge skulle medföra att de låg och dog.
 
ETT KOMMUNALRÅD UTAN HJÄRTA OCH KANSKE ÄVEN HJÄRTA, SOM TYC-
KER ATT ÄLDRE SKA VANVÅRDAS ELLER INTE VÅRDAS ALLS, OCH EN PAR-
TILEDARE UTAN HJÄRNA, SOM ÄR NÖJD FÖR ATT PATIENTER LIGGER OCH
DÖR FÖR ATT DERAS HÄLSOLÄGE ÄR SÅ GOTT AT DE INTE BEHÖVER NÅG-
RA VÅRDPLATSER.
 
Att partiet ligger under "4 % gränsen" bör alltså inte förvånad någon, snarare är det
väl förvånande att partiet har några sympatisörer överhuvudtaget, förutom pingst-
vännerna i Jönköping förstås, de skulle rösta på kristdemokraterna även om alla
patienter låg och dog.
 
Partiledningen brukar oja sig över att man har så låga opinionstal för att man inte når
ut med sin politik och sitt budskap.
 
MED EN PARTILEDARE UTAN HJÄRNA OCH EN BROLIER SOM KOMMUNAL-
RÅD SOM SAKNAR HJÄRTA KANSKE MAN SKA FÖRVISSA SIG ATT DET I
STÄLLET KOMMER UT SÅ LITE SOM MÖJLIGT AV PARTIETS POLITIK.
 
Kommer det ut för mycket kan ju till och med pingstvännerna i Jönköping få nog och
och ge sig iväg.
 
Så för Kristdemokraterna gäller nog att tala är silver, eller kanske skrot, och tiga är
guld.
 
 
Meningen var att jag skulle genomgå en magnetröntgen, men man tyckte
inte detta var någon ide, förresten brukar jag alltid ligga med slipsen på,
det är inte alltid jag kan hitta någon som hjälper mig knyta den.
AE
 

ÅTAL FÖR STÖKANDE APOR

Att sila mygg och svälja elefanter
 
Nu blir man informerad om att en 17 årig flicka blir åtalad.
 
FÖR HETS MOT FOLKGRUPP
 
Bakgrund är att flickan åker buss och känner sig kraftigt störd av att ett antal in-
vandrarungdomar stökar ordentligt bussen.
 
Något som tycks hända ofta och chafförerna är ofta tacksamma om det
stannar vid "stök".
 
Flickan ifråga skriver då ett inlägg på Face Book med innehållet:
 
ETT GÄNG INVANDRARE PÅ BUSSEN BETER SIG SOM APOR.
 
Detta råkar nu bli känt och den polis, som vanligtsvis inte gör något överhuvud-
taget, får nu bråttom att fort göra mycket.
 
Flickan blir då åtalad för hets mot folkgrupp.
 
ATT NÅGOT SÅ ABSURT OCH BEFÄNGT KAN INTRÄFFA VITTNAR OM ATT
SVERIGE BEFINNER SIG I NÅGON FORMA AV TRAUMA.
 
Politikernas rädsla för att medborgarna ska komma att förstå vilken katastrof den
stora invandringen medfört i många avseende, tycks ha tagit sådana proportioner
att man inre drar sig för något överhuvudtaget.
 
ETT ÅTAL HADE ALDRIG VARIT PÅTÄNKT OM NÅGOT SAGT ATT STÖKANDE
SVENSKAR BETER SIG SOM APOR.
 
Människor kan faktiskt i vissa avseenden bete sig som djur, de kan gnägga som häs-
tar, de kan råma som kor,de kan lapa mjölk som katter, de kan skälla som hundar,
de kan slingra sig som ormar och de kan bete sig som apor.
 
OCH SÅ KAN DE, SÄRSKILD INOM ÅKLAGARVÄESNET, BETE SIG SOM ÅSNOR.
 
Något så enbarmeligt löjligt som detta lär nog inte kunna inträffa i ett annat land än
Sverige, svårt traumatiserat av invandrarsituationen.
 
Att sila mygg och svälja elefanter.
 
Det hela påminner om polisens agerande i övrigt. Om kriminella kastar sten och andra
tillhyggen på dem och skränar de värsta tänkbara obskyra oförskämdheter:
 
DÅ TITTAR POLISTEN BORT
 
Men om två svenska 15 åringar passerar en polis och den ene tyst säger:
 
Polis polis potatisgris.
 
DÅ TITTAR POLISEN FRAM, MEN INTE BARA POLISEN TITTAR FRAM. ÄVEN Å-
KLAGARMYNDIGHETEN TITTAR FRAM.
 
Och femtonåringen blir åtalad och fälld.
 
Att sila mygg och svälja elefanter.
 
Svenska Dagbladet skriver idag om att Sverige tappat stort i sitt anseende under senare
år.
 
Ska man fortsätta med denna typ av löjeväckande och absurda åtal lär väl resten
av anseendet vara borta det också.
 
Sedan uppstår ju frågan om invandrare verkligen är en grupp, i den bemärkelse, att det
faller inom lagen.
 
I debatten hävdas ju att de flesta så kallade svenskar också är invandrare, därför att
deras förfäder någon gång på medeltiden invandrade från Vallonien mm.
 
Är det månne dessa som hetsas, när man säger att invandrare i ett visst läge be-
ter sig som apor ??
 
Gruppen invandrare är så bred, splittrad och differentierad att den knappast kan ses
som en grupp som kan diskrimineras överhuvudtaget.
 
Samer kan diskrimineras, romer kan diskrimineras, indianer kan diskrimineras,
men att invandrare, bland dem många svenskar, skulle kunna diskrimineras
som en homogen grupp framstår som tveksamt.
 
SÄRSKILD MED BEAKTTANDE AV ATT ALLA ETNICITETER FAKTISK KAN BETE
SIG SOM APOR.
 
Det hela utmanar bara löjet, och omvärlden skrattar redan åt oss, det bör nog
stanna vid detta.
 
För övrigt säger uppgifterna inget om vem som anses kränkt, de stökande invandrarna
eller aporna ??
 
 
AE

HOVNARRARNAS TID ÄR INTE FÖRBI

Svensk prinsessa uppträder som hovnarr
 
Nu har det spritts över hela världen att Svenska Hovet inte gjort sig av med sina
hovnarrar.
 
Hovnarren Prinsessan Madeleine narrade omkring i sin bil i Stockholm och
kunde inte skilja på körbanor och spårvagnsspår.
 
En nitisk polis, överförfriskad ?, uppmärksammar detta och vill bötfälla hovnarren.
 
Hovnarren gör här skäl för sin beteckning och gör gällande att narren har
åtalsimmunitet, något som överhuvudtaget inte existerar i detta avseende
utanför narrarnas värld.
 
När väl övriga narrar får tag i detta narraktiga ärende visar de en narraktighet, som
väcker munterhet världen runt.
 
Narrarna vid Hovstallet uppmanar polisen att tänka om.
 
Polisen uppger sig ha haft riktigt roligt åt detta, då man menar att narrar kan ju inte
själva tänka alls.
 
Och så tycks det vara bekräftat, att narrar inte kan tänka alls.
 
Den åtalsimmunitet narren åberopar gäller ett tillstånd att bilen får framföras på ett
visst sätt, men och åter men, bara under vissa angivna förutsättningar.
 
OCH DESSA FÖRUTSÄTTNINGAR ÄR FORMULERADE SOM VIKTIGA STATS-
BESÖK ELLER LIKNANDE CEREMONIER.
 
Så när hovnarren Prinsessan Madeleine är ute och åker bil i Stockholm på egen hand
och helt privat ser hon som hovnarr på att detta är jämförbart med ett viktigt statsbe-
sök.
 
Så beter sig en riktig hovnarr.
 
Övriga hovnarrar, med hovnarrarna Bertil Tegnert och Mertil Melin i spetsen, vill ock-
så narras lite, är man hovnarr så är man ju hovnarr.
 
Dessa hovnarrar hävdar då, på fullt allvar kanske, man kan ju aldrig veta:
 
HOVNARREN PRINSESSAN MADELEINES PRIVATA KÖRNING I STOCKHOLM
ÄR FULLT JÄMFÖRBART MED ETT VIKTIGT STATSBESÖK DÅ DET ÄR TRE
DAGAR KVAR TILL BRÖPPET.
 
Tydligare narrar än så kan hovnarrar inte vara.
 
Men man kanske ska se på detta med lite perspektiv och då ser man att annat är knap-
past att förvänta.
 
Sådan herre, sådan hund, sägs det.
 
OM EN KUND KALLAR SIN DOTTER FÖR KRONPRINSESSAN OCH EN KRONPRIN-
SESSA KALLAR SIN PAPPA FÖR KUNGEN.
 
Då är inte hovnarrarnas tid förbi.
 
 
Jag tillhör eliten och kör som jag vill
AE
 

FREDRIK REINFELDT MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet       
 
Gårdagskvällen och natten präglades av skolavslutningarna och det innebär som vanligt
fylleri och bråk. Själv förirrade jag mig till Täby och väl där hade jag tur.
 
Jag hittade både en lämpligt bostad och en skola, som kommunen fortfarande ägde, och
som jag kunde ge bort till mina moderata kompisar.
 
Svenska Dagbladet skriver om just detta och menar att Stockholm gjort många dåliga af-
färer, när vi slumpat bort offentliga tillgångar.
 
Detta är en vanföreställning, som råder bland de avundsjuka, som inte fått en förskola av
mig.
 
De moderata kompisar, som fått en skola, vårdhem eller förskola av mig tycker i stället
alla att de gjort en mycket bra affär.
 
Apropå nationaldagen måste vi fira den försiktigt så att ingen blir kränkt. Jag avråder där-
för alla att besöka Skansen, måste man ändå göra detta bör man hålla sig borta från allt
som påminner om det forntida Sverige.
 
Ett besök vid Aphuset kan dock vara lämpligt, då man här ser hur olika kulturer kan ut-
vecklas, som är oss närbesläktade.
 
Reportern Elisabeth Höglund var inne på rätt spår när hon i går föreslog att man skulle av-
skaffa nationalsången till fördel för någon arabisk kampsång. Vi kommer att titta närmare
på detta.
 
Svenska Dagbladet skriver idag också att varumärket Sverige har tappat i anseende och
detta är något vi arbetat på länge. Vårt mål är att Sverige inte ska ha något anseende alls
och vi är på god väg att lyckas.
 
Som alla känner till löste vi ju den höga arbetslösheten genom att döpa om den till syssel-
sättning, och då blev denna hög. Fortfarande kvarstod dock problemet med den höga ung-
domsarbetslösheten, men den har i nu också löst.
 
Vi har gett SCB direktiv att mäta denna  ett annat sätt, och SCB visar nu siffror som visar
att få ungdomar är utan sysselsättning, och detta har vi ju alla sett exempel på.
 
I Husby var många ungdomar sysselsatta under en längre tid.
 
Ibland sänder vi en tacksamhetens tanke till SCB som förmår formulera olika mått, så att
saker framstår på annat sätt än de är.
 
Vår dagisfröken Annie Lööf har ju hamnat i blåsväder igen, men det visar sig att hon fort-
farande har partiets stöd. Man menar från partiet att Annie utgör ett flöte för partiet.
 
Som regeringschef kan jag instämma i detta, vi vet ju alla vad det är som gör att ett flöte
flyter.
 
Vi går nu vidare med vår ansvarsfulla försvarspolitik. Som alla  minns blev det ju lite upp-
ståndelse när Gripen plan inte fanns tillgängliga när ryssarna övade anfall mot Sverige.
 
Händelsen visade tyvärr att vi inte har ett försvar värt namnet och vi vill inte att svenskarna
ska få veta att vi inte har ett försvar värt namnet.
 
Vi har därför uppdragit åt Försvarsledningen att utreda vem som läckt dessa uppgifter. Får
oss anvarsfulla moderater är det mer kostnadseffektivt att hålla hemligt att vi inte har ett
försvar, än att lägga pengar på försvaret, så läckor av denna typ får inte förekomma.
 
Att ryssarna fick kännedom om att det inte fanns några plan tillgängliga, är av mindre be-
tydelse, det viktiga är att svenskarna inte får kännedom om att vi inte har ett försvar värt
namnet.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet       
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
 
AE
 

ALLIANSREGERING SLAVHANDEL

Alliansregeringen anser alla lika värdelösa
 
I Alliansregeringens Sverige är människor inte värda ett vitten.
 
Nyligen blev vi uppmärksammade på att gamla Upsala inte var värda något, här
var alla gamla lika LITE värda, eller inte värda något alls.
 
Och ansvarig kommunalråd, Ebba Busch, ojade sig och hade inget ansvar
för något.
 
I HENNES ÖGON VAR ALLA GAMLA I UPSALA VÄRDA LIKA LITE, ELLER
INGET ALLS.
 
Nu får vi uppgifter som visar att de flesta ansvarsfulla moderater i Stockholms-
regionen ser på de gamla i Stockholm på samma sätt,
 
ALLA GAMLA ÄR LIKA LITE VÄRDA, INGEN AV DEM ÄR VÄRD NÅGON-
TING.
 
Hemtjänsten fungerar inte, då utförarbolagen måste säga upp avtalen, ¨då ansvars-
fulla moderata politiker betalar så lite i ersättning så att de anställda knappast kan
få någon lön.
 
I MODERATERNAS SVAMMEL OM ALLAS LIKA VÄRDÄR ALLA GAMLA VÄRDA
LIKA LITE, DE ÄR INTE VÄRDA NÅGONTING.
 
Nu visar det sig att letter inte heller är värda någonting, i vart fall inte om de ska arbe-
ta som chafförer i Moderaternas land.
 
Lettiska chafförer lockas hit med löfte om jobb, och visst får de jobb.
 
BEMANNINGSFÖRETAGET IFRÅGA ERBJUDER MER ÄN GÄRNA DESSA LETTER,
SOM INTE ÄR VÄRDA NÅGONTING ALLS, JOBB SOM CHAFFÖRER.
 
Mot en lön på 30:- i timmen. Bemanningsföretaget jublar över de ansvarsfulla moderaterna
som ger dem möjlighet att betala bara 30:- i timmen, själva får de 275:- i timmen av de före-
tag som köper tjänsten.
 
Ansvarsfulla moderater skyller ifrån sig.
 
VI VILLE JU SÅ VÄL, VI VILL JU HA SÅ LÅGA LÖNER SOM MÖJLIGT, OCH DET FICK
VI JU.
 
Och så tillägger man lite surt, Ni röstade ju på oss för att det skulle vara på detta sättet,
varför gnäller alla nu.
 
Och alla som tidigare jublat över att letterna bara fick 30:- i timmen ojar sig nu när
detta blev upptäckt.
 
HUR KUNDE DETTA INTRÄFFA, OCH NU MÅSTE DET UTREDAS OCÅ SÅ LITE MERA
SVAMMEL OM VÄRDEGRUNDER OCH ALLA LIKA OCH MER STRUNT
 
Men det behövs inga utredningar.
 
Moderaterna vill ha låga löner och det har man fått och lägre kommer de att bli om de får
sitta kvar och "ansvara".
 
Man kan som lett, bemanningsföretag och åkeri nu oja sig hur mycket som helst.
 
DET RÅKADE INTE BARA BLI SÅ HÄR, DET VAR EN POLITISK AMBITION ATT DET
SKULLE BLI SÅ HÄR.
 
Mycket öppna gränser, mängder av analfabeter, oseriösa arbetsgivare och extremt oseriösa
politiker.
 
DÅ BLIR DTE JUST PÅ DET HÄR SÄTTET, DET RÅKAR BARA INTE BLI SÅ.
 
Och det är kristallklart var ansvaret för allt detta ligger, det ligger hos den ansvarsfulla Allians-
regeringen, som vill svälta ut alla lågavlönade.
 
OCH DÅ ÄR LÄGRE LÖNER ETT BRA MEDEL, OCH DET ÄR MAN PÅ VÄG ATT FÅ.
 
I stället för att oja sig över att saker blir som ansvarsfulla moderater vill att det ska bli, kan-
ske vi ska oja oss över de politiker vi valt.
 
Men som sagt, september 2014 kryper allt närmare.
.
 
 
Ska nu dom där letterna ha betalt också, man kan ju bli tjurig
för mindre
AE
 

BORÅS TIDNING PÅ VILLOVÄGAR

BT lever i det förgångna
 
I dagen BT finns en ledare med rubriken:
 
Förtroende fortsätter att regera.
 
När man sätter denna rubriken och sedan skriver som man gör tycks ambition att själv
framstå som förtroendeingivande vara tämligen låg.
 
Kan det möjligen bero på att BT saknar konkurrens och man "måste" ha BT som lokal-
tidning, om man vill ha någon alls.
 
HUR LITE FÖRTROENDEINGIVANDE DEN ÄR.
 
Rubriken och ledaren  menar och hävdar att alliansen har något oppositionen saknar.
 
NÄMLIGEN VÄLJARNAS FÖRTROENDE FÖR SÄTTET ATT REGERA SVERIGE.
 
Var i himmelsens namn har man fått detta ifrån, bygger man en ledare den 5/6 2013
på en situation som förelåg i samband med förra valet.
 
En tre år gammal uppgift, som radikalt förändrats.
 
Om det är något alliansen saknar just nu, så är det just väljarnas förtroende, inte en
väljarundersökning på lång tid har visat något annat.
 
Så rubriksättningen och texten kan bara förklaras på två sätt:
 
ANTINGEN LEVER BT I DET FÖRGÅNGNA ELLER OCKSÅ VILL MAN FÖRA LÄS-
ARNA BAKOM LJUSET.
 
Ingetdera inger förtroende, och det bör nog en tidning eftersträva, för BT vill väl inte ef-
terlikna Aftonbladet ??
 
Sakmässigt finns det också övrigt, som knappast leder tankarna i förtroendegivande
riktning.
 
Ledaren tycker att Alliansen ska fortsätta att regera och av det skälet att man gör det
bra.
 
Det är ju inte obekant att BT är välkammad när det gäller att hävda Alliansens föredelar
och blunda för dessa nackdelar.
 
Men lite perspektiv skulle nog inte skada om man själv vill inge förtroende. Alliansen
har självklart gjort bra saker, konstigt vore annars, men det har gjort vissa saker dåligt
och så dåligt att det är frågan om helheten kan bli annat än dåligt.
 
För inte ens med skygglappar kan man blunda för vissa problem:
 
1)  En invandrarpolitik som havererat
2)  Ett försvar som är mer eller mindre borta
3)  En ungdomsarbetslöshet som är högre än i jämförbara länder
4)  En kunskapsutveckling sämst i Europa
5)  Större ökning av inkomstklyftor och förmögenhetsklyftor än i alla jämförbara länder
6)  Större antal självmord än i alla jämförbara länder
7)  Större antal våldtäkter än i alla jämförbara länder
8)  En psykisk ohälsa, främst bland unga, större än i alla jämförbara länder
9)  Myndigheter utan styrning, som löper amok med skattemedel
10)  Västvärldens sämsta polis, som inte ens ingriper om man släpat tjuven till polisstn
11)  En sjukvård, där vissa inslag havererat
12)  En äldrevård, som är skamlös mot de gamla
13)  Pensioner som urgröps alltmer
14) En arbetsförmedling, som framstår som ett skämt
15) Kommunikationer som slutat gå
16) Apotek som inte tillhandahåller läkemedel som förr
17) Friskolor, där ägarna plundrar skattebetalarna
 
samt lite andra brister / problem.
 
Man har självklart rätt att tycka att dessa brister / problem, som i mångt och mycket
skapats och accelererat under Alliansregeringen, är så bagatellartade att Alliansrege-
ringen gjort ett så gott arbete, att de bör få regera vidare.
 
Men i så fall anser man inte att en förd politik ska syfta till att medborgarna ska må bra och
känna trygghet, då anser man att alliansens politiker ska må bra.
 
MEN MAN SKA KANSKE INTE DÅ PÅRÄKNA SÅ MYCKET FÖRTREONDE SJÄLV, OCH
MAN SKA KANSKE INTE TA LÄSARNA FÖR GIVNA.
 
För någon "djävla" ordning måste det väl ända vara på en ledare i BT, såvitt man inte eftersträ-
var att kopiera Aftonbladet.
 
Sedan är det väl också närmast ett sakfel att socialdemokratin måste göra sig beroende av
vänsterkommunisterna, såvitt man inte helt lever i det förgångna.
 
Med aktuella väljarsiffror skulle socialdemokraterna och miljöpartiet vara större än den
allians som kan formeras nu.
 
Att vänsterkommunisterna, i det fall de lämnas utanför regeringen, skulle frondera mot social-
demokraterna och samarbeta med nuvarande alliansen, torde vara så verklighetsfrämmande
att man bara kan föra fram argumentet om man lever helt i det förgånga.
 
3 ÅRS FÖRDRÖJNING I NYHETSUPPDATERINGEN PÅ EN MODERN TIDNING, DET GER
ONEKLIGEN UTRYMME FÖR ETT VISST FÖRBÄTTRINGSARBETE.
 
Är det inte så det heter när mycket är ren "skit".
 
 
BT ledarredaktion ?
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
 
De siffror SCB redovisade igår fick mig nästan att vakna, men som vi säger, det är ju ut-
fallet i valet som är avgörande och jag ska försöka vakna till dess.
 
Kritiken från KU mot vår lilla dagisfröken Annie fick henne att springa och gömma sig,
någon vi är vana vid när hon har något att dölja.
 
Samtidigt har vi ju tidigare försökt få henne att hålla tyst, och det allra bästa är ju om
hon håller sig undan helt och hållet, en förutsättning för att vi ska kunna vinna valet.
 
Många frågar sig nu hur länge hon kan hålla sig kvar, och det beror på hur länge hon
kan hålla sig gömd. Hittar man henne är risken stor att hon sätter igång och ljuger igen
och då kan det bli en gång för mycket.
 
Samtidigt vet vi ju att hon inte behöver gömma sig längre än till september 2014, längre
än så kan hon ju inte hålla sig kvar.
 
Apropå centerpartier visar det sig nu att deras ankare, miljöborgarrådet Per Ankersjö, är
en riktig humorist, det var det ingen som kunde ana.
 
I debatten om byggnation i Trollskogen går centerpartiet emot detta och ankaret menar
då:
 
Skogen är så viktig att i vi inte vill göra bort oss. Efter hans insatser när det gäller partiets
ideprogram menade han väl att man inte KUNDE göra bort sig MER.
 
Polisen i Oslo är nu oroad av utvecklingen i Sverige, då invandare från svenska förorter
i högre utsträckning nu begår grova brott, som rån och annat i Oslo.
 
Detta styrker ju det uppgifter vi lämnar att invandrare inte begår brott i Sverige.
 
Media för nu fram krav på att vi ska slopa vår nationalsång till föremål för en mångkultur-
ell global sång som då ska sjungas på arabiska.
 
Inom regeringen har vi länge varit inne på samma linje, då vi inte vill att man ska kännas
vid något svenskt kulturarv. Vi har här redan  kommit så långt att vi gett den nya nation-
sången ett arbetsnamn, och det är fritt översatt från arabiska till svenska.
 
"De Gamla är för många och nya måste till".
 
I Sollefteå har man nu på försök svenskundervisning inom ramen för SFI där man försöker
lära invandrarungdomar svenska genom att de får skjutövningar med automatvapen, där
de övar sig att skjuta mot måltavlor föreställande svenskar.
 
Detta för med sig den fördelen att vi inte behöver bekosta resor för dessa ungdomar, när de
reser till Somalia och andra länder för att utbilda sig i al Qaidas träningsläger.
 
Migrationsverket har nu gjort en utredning, som visar att 3/4 av våra ensamstående små barn
ljuger om sin ålder och i stället är vuxna män.
 
Vi ser detta som ett inlägg i debatten, men fäster inget avseende på detta, då Eric Ullenfåns
snömos väger tyngre, och där är det ju bara han själv som ljuger.
 
LO kräver nu att  socialdemokraterna i valet går fram på egen hand.
 
Vi får hoppas att de inte reser samma krav på De Nya Moderaterna, för som det nu ser ut
får vi svårt att få ihop tillräckligt många valarbetare på egen hand.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant e flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
 
AE

INVANDRARKRAVVALER GÖRS EFFEKTIVARE

SFI ges nu en annan utformning
 
SFI, svenska för invandrare, är ju ett relativt känt begrepp.
 
Där går många som inte vill lära sig svenska, då deras ersättning blir högre så
länge de går kvar på SFI.
 
Detta har nu fått politikerna att tänka om hur SFI ska läggas upp och genomföras.
Drivande i denna förändring blev också stenkastningen i Husby, då en av erfaren-
heterna var att invandrarungdomar tyckte det bra för tungt att bära omkring på gat-
sten, samtidigit som träffsäkerheten i kasten var ganska låg.
 
Företrädare för olika invandrargrupper har därför begärt att SFI ska ges en an-
nan inriktning, och som då ger dem bättre förutsättningar för att träffa rätt i
framtida kravaller.
 
SFI nya form blir inledningsvis föremål för ett försöksprojekt i Sollefteå där ett 50 tal
invandrarungdomar genom skolan ska lära sig svenska på ett nytt och revolutioner-
ande sätt.
 
SFI nya uppläggning innebär att språkinlärningen sker genom att invandrarung-
domarna genomför skjutövningar med automatvapen.
 
MÅLSÄTTNINGEN FÖR ÖVNINGARNA ÄR DELS ATT DE SKA LÄRA SIG SPRÅKET,
DELS GES BÄTTRE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT FRAMÖVER KUNNA GENOM-
FÖRA LYCKOSAMMA UPPLOPP.
 
Den nya språkutbildningen, i kombination med terroristutbildning, kommer att behålla
det gamla namnet SFI, men detta blir nu i stället en förkortning för:
 
SKJUTÖVNINGAR FÖR INVANDRARE  (SFI).
 
Den som tror att detta är ett skämt har helt fel.
 
Detta vansinne pågår just nu i Sollefteå.
 
JUST SÅ VANSINNIGT HAR ALLTSÅ SVERIGE I DAG  BLIVIT UNDER DEN SVENSK-
FIENTLIGA ALLIANSREGERINGEN.
 
Uppgifter gör gällande att invandrarungdomar uppskattar den nya SFI utbildningen, tacka
för det, nu kan de stanna hemma och få terroristutbildning i stället för att åka till Somalia.
 
Nu ska man alltså utbilda invandrarungdomar att skjuta och träffa bättre.
 
Vågar man gissa att det är svenskar som blir målen ??
 
 
Nu blir SFI mycket roligare.
AE

EN REGERING SOM VARE SIG KAN ELLER VILL

Alliansregeringen tycks bestå av rena oduglingar
 
Vi luttrade medborgare går från klarhet till klarhet.
 
Tidigare har vi nåtts av klarhet på ett antal områden.
 
Skolor som är privatiserade, men inte ger kunskapsresultat, bara vinster i skatte-
paradis.
 
Kommunikationer som helt tycks ha tappat rörelseförmågan, rör de sig överhuvud-
taget blir det för sent och dyrt.
 
Apotek, där allt blivit mindre tillgängliga ochallt mycket dyrare.
 
Och så idag ytterligare ett antal klarheter.
 
Kritik från KU att förre försvarsministern varit sämre än sämst och försvårat
Sveriges internationella förbindelser och vår säkerhet.
 
Kritik mot  dagisfröken Annie Lööf från KU att hon ljugit om allt och lite till
samt att hon misskött allt hon ska sköta och lite till.
 
Och ovanpå detta erkänner Hästsvansen att ROT och RUT är stora misslyckanden,
den största förtjänsten tycks ha varit att de så kallade reformerna genererar ytterli-
gar kriminalitet.
 
Som om den vi har inte skulle räcka.
 
Fram träder nu bilden av en regeringen som är odugligare än odugligast.
 
I sin extrema fundamentalism har man extrema ståndpunkter om att alla system
ska förändras till medborgarnas nackdel.
 
OCH FORT SKA DET GÅ OCH DYRT SKA DET BLI.
 
Inom den närmast extremt odugliga alliansregeringen tycks inte finnas den minsta för-
måga att utforma systemförändringarna så att de inte ger mer skada än nytta.
 
Gång på gång för vi nu höra att man inte har en aning om att det skulle bli som det blev.
 
Och idag erkänner Hästsvansen att ingen heller förstod att ROT och RUT skulle
bli som det blev.
 
NU SKA DET TYDLIGEN LAPPAS HÄR OCKSÅ, ATT SYSTEMEN ÄR FEL I GRUN-
DEN TYCKS INTE KUNNA FÖRESVÄVA LEKSTUGEBARNEN.
 
Under Alliansregeringen har Sverige blivit en enda stor lekstuga där inkompetenta politi-
ker sjösätter viktiga systemförändringar utan att bekymra sig ett dyft vilka konsekvenser
det kan medföra.
 
Jämför vi oss med omvärlden är också våra systemförändringar mycket mer långtgående
än i andra jämförbara länder.
 
Sverige en enda stor lekstuga för inkompetenta borgerliga politiker.
 
MEN ALLA VÄXER JU UPP OCH DÅ BEHÖVS JU INTE LEKSTUGAN LÄNGRE.
 
Vi har alla möjlighet att demontera lekstugan inför valet 2014.
 
Men om någon till äventyrs skulle tro att något då blir bra kommer att bli gruvligt besviken.
Med nuvarande väljaropinion kommer Miljöpartiet att få ett stort och avgörande inflytande
och det partiet har inte ens nått lekstugenivån.
 
Det mesta tycks nu tyda på att Sverige efter valet kommer att styras av en regering
som närmast kan liknas vi den kuvös.
 
Man har ofta anledning att ställa sig frågan.,
 
VISSERLIGEN HAR VI GJORT MYCKET ONT UNDER ÅREN, MEN ALLT DETTA HAR
VI VÄL INTE GJORT OSS FÖRTJÄNTA AV.
 
Eller som Kjell Olof Feldt kanske skulle ha sagt:
 
ROT OCH RUT ÄR EN ENDA STOR SKIT, SOM VI NU BAXAT ÄNDA HIT.
 
 
Alliansregeringen under sammanträde
AE

GENIET INOM SVERIGEDEMOKRATERNA

Sprickor i partiet och hål i huvudet
 
Källor gör gällande att det finns tydliga falangstrider inom sverigedemokraterna,
något som  vanligtsvis existerar i alla partier.
 
Marcus Wiechel är en känd och framstående sverigedemokrat, som gör gällande,
dels att det finns en spricka i partiet, dels att det inte finns en spricka i partiet.
 
Man skulle kunna säga att när partiet spricker har Marcus Wiechel hål i hu-
vudet.
 
För det uttalande han fäller om spricka eller inte spricka i partiet tycks vara helt
huvudlöst, eller vad sägs om.
 
FÖR MIG ÄR SPRICKAN UPPENBAR. FRAKTIONSBILDNINGEN ÄR SÅ TYD-
LIG, SÅ DET ÄR INTE SANT.
 
En tydlig fraktionsbildning som inte är sann.
 
Hål i huvudet med andra ord.
 
Men Markus Wiechel tycks inte bara ha ett tomrum i huvudet, han tycks ha två
tomrum i huvudet, eller vad sägs om ett uttalande över en kvinnlig partikollega.
 
HON ÄR SÅ DJÄVLA KORKAD I MINA ÖGON.
 
Markus Wiechel är alltså frontfigur inom sverigedemokraterna och en av de som
talar sig varm för nolltolerans.
 
Nolltolerans mot vad ?
 
KANSKE NOLLTOLERANS MOT NÅGOT SOM LIGGER I NÄRHETEN AV AN-
STÄNDIGHET OCH FÖRSTÅND.
 
I så fall är Markus Wiechel en lämplig frontfigur för sverigedemokraterna.
 
Sverigedemokraterna har många fiender, det märks varje dag på många olika
sätt.
 
MEN SVERIGEDEMOKRATERNA BEHÖVER INGA YTTRE FIEDNER, MED
MARKUS WIECHEL REDER MAN SIG BRA HELT PÅ EGEN HAND.
 
 
Med ett sådant tomrum kan man ju inte ens
vara "så djävla korkad"
AE
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
 
 
Natten har varit lugn i Stockholmsområdet, bara en enda ungdomsgård har brunnit ner,
och då av någon underlig anledning i just Tensta.
 
Vi har samma förhållningssätt till dessa bränder som vi har till invandrarnas kravaller.
 
Invandrarnas kravaller är inget invandrarproblem, det är ett samhällsproblem, på samma
sätt är de anlagda bränderna inga anlagda bränder, de är ett samhällsproblem.
 
Tyvärr har det nu läckt ut att vi i Alliansregeringen vill göra oss av med alla gamla. Krist-
demokraterna i Upsala skötte denna verksamhet så dåligt att det nu blev känt att vi vill
bli av med alla gamla.
 
Vi känner oss ganska så oskyldiga till att vi vill bli av med alla gamla. Vi fick impulsen
från en professor i Umeå, som föreslog att vi skulle ta död på alla gamla, så att det upp-
stod bättre plats för alla nytillkomna flyktingar.
 
Vi nappade på detta, då det stämmer väl med vår politik på mångfaldsområdet i övrigt.
 
Kristdemokraterna har nu fått direktiv inför valet att försöka dölja att man vill göra sig av
med alla gamla.
 
Även vår politik med nystartszoner tycks nu ha avslöjats för vad den är. Vi trodde ju även
här att vi skulle kunna lura väljarna, så mentalt handikappade som de flesta av dem är.
 
Nu har det avslöjats att vi vill ha nystartszoner för att utrikesfödda ska kunna få svenskar-
nas arbeten genom en undanträngningseffekt.
 
Då jag ser svenskarna som ett oföretagsamt och barbariskt släkte tycker jag att de ska
vara tacksamma för att vi besätter arbeten med mer företagssamma och välutbildade anal-
fabeter.
 
Vår lilla dagisfröken Annie Lööf blir i dag prickad i konstitutionsutskotter för att ha ljugit lite
för mycket lite för många gånger.
 
I den ansvarsfulla Alliansregeringen ser vi detta som ett olycksfall i arbetet, vana som vi
är med att ljuga om det mesta.
 
Nu tycks dock dagisfröken inte få tillräckligt med tid för att få den erfarenhet som gör det
möjligt för henne att ljuga lika bra som vi övriga i regeringen.
 
Får vi bara sitta kvar vid makten kan jag lova att hon så småningom kommer att kunna
ljuga lika bra som jag.
 
Vi får nu rapporter om att lärare alltmer utsätts för våld och hot, och då tycks sparkar mot
benen vara en vanlig form av våld.
 
Vi ser detta som ett övergående problem i takt med att allt fler lärare kommer att gå klädda
i niqab. Dels blir det svårare att träffa rätt på benen samtidigt som vi tror att eleverna avhål-
ler sig från detta våld, det skulle ju kunna vara någon de känner.
 
Rapporter från Norge visar nu att de ensamstående små barnen i Norge bildar vad polisen
kallar kriminella baser samtidigt som det visar sig att de små barnen utgör yrkeskriminella
som reser runt i Europa och ägnar sig åt kriminalitet, samtidigt som de uppger de är små en-
samma barn.
 
Vi har föreslagit Oslopolisen att de ska förlägga dessa kriminella baser på den svenska si-
dan av gränsen, då vårt synsätt på detta är helt annorlunda.
 
Genom denna enkla åtgärd och genom vårt förhållningssätt till dessa små barn , får vi
snabbt till stånd en förändring, vuxna kriminella blir ensamstående små barn över en
natt.
 
Samtidigt får vi ju större möjligheter att snabbt skära ner i  välfärden, då detta antas kosta
en del.
 
Vi kommer inom kort att inleda ett samarbete med den brittiska regeringen, då man i London
har stora problem med större folkförflyttningar.
 
Londonbor flyr hela stadsdelar och även London för att de utsätts för våld och annat från en
allt större islamistisk befolkning. Man ser i London detta som ett stort problem kopplat till in-
vandringen.
 
Då vi i Sverige inte har några invandrarproblem, utan bara samhällssystem, kommer Eric
Ullenfån med sina erfarenheter från Rinkebybesöken att resa över till London och vara
konsult till den brittiska regeringen.
 
Målsättningen är då att man inom London ska upprätta en lugnare zon med Husby och
Rinkeby som förebild, alla invandrarproblem i London försvinner då helt.
 
Vår utbildningsminister kommer nu att genomföra kvalitetsförbättringar inom lärarkåren
och utifrån våra egna erfarenheter är det på tiden att lärarna också lär sig veta hut.
 
Vi hade nyligen en uppdatering inom regeringskansliet där vi försökte lära oss, att det
finns en regeringsform och vi anlitade då tillfälligt en lärare i samhällskunskap.
 
Denna blev då irriterad på oss för att vi inte visste att man var tvungen följa regeringsfor-
men och menade då att det inte fanns någon skillnad på oss och åsnor.
 
Dagen därpå tog vi med oss varsin åsna för att visa att det är skillnader på oss och åsnor.
 
Vi blev då tillsagda av läraren att föräldrar bara fick närvara vid inplanerade föräldramöten.
Vi förstod inte riktigt vad han menade, men det framgick att det inte var en komplimang.
 
Så Jan Björklunds insatser måste också inriktas på att få lärarna att veta hut, om inte an-
nat måste de upplysas om att de inte får avslöja statshemligheter.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet       
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
 
              
 
AE
 
 
 
 
 
 

ALLIANSREGERINGENS SVEK

Svenskfientligare kan ingen vara
 
Svenskfientligare kan alltså ingen vara än alliansen stora sverigefientliga skara.
 
Nystartzoner har vi hört till leda, och det har ju marknadsförts som bättre än bäst.
 
Olika megafoner runt om i landet har tutat i sina lurar på order från Stock-
holm.
 
BÄTTRE ÄN NYSTARTZONER FINNS INTE PÅ KARTAN HAR MEGAFONER
TUTAT, OCH MÄNGDER AV JOBB SKA SKAPAS.
 
Men megafonerna runt om i landet har missat en hel del, de har fakstikt missat
väldigt mycket.
 
MAN SKULLE KUNNA SÄA ATT DET HELT ENGELT MISSAT ALLT.
 
Hade megafonerna läst lagrådsremissen för nystartzoner hade de kanske tutat
lite lägre, eller kanske inte tutat alls.
 
För lagrådsremissen är en ganska intressant läsning, där framgå väldigt klart
att den ansvarsfulla Alliansregeringen är mer svenskfientlig än vad någon kun-
nat ana.
 
Här framgår att nystartzonerna inte alls är tänkta att skapa arbetstillfällen, nystart-
zonerna är tänkta, som man uttrycker det, att omfördela bördan av arbetslösheten
så att statistiken över arbetslösa utrikesfödda ser bättre ut.
 
Man vill helt enkelt styra arbetsmarknaden så att utrikesfödda genom etablerin-
gen av nystartzoner får arbeten medan lika många svenskar blir av med sina ar-
beten.
 
MAN TALAR HELT ÖPPET I LAGRÅDSREMISSEN ATT NYSTARTZONERNA KOM-
NAR ATT MEDFÖRA VAD MAN KALLAR UNDANTRÄNGNING AV SVENSK ARBETS-
KRAFT.
 
I klartext innebär detta att en utrikesfödd får arbete, men en svensk trängs ut och blir av
med sitt arbete.
 
Det finns erfarenheter av nystartzoner från andra länder, bland annat Frankrike, och dessa
är entydigt negativa.
 
Man talar där just om undanträngning och förflyttning av arbetstillfällen men man har inte
fått något nettotillskott av nya arbetstillfällen.
 
Många har förundrats över att den ansvarsfulla Alliansregeringen inte velat lyssna
på dessa erfarenheter och varningssignaler.
 
NU BEHÖVER MAN INTE UNDRA LÄNGRE.
 
DEN SVENSKFIENTLIGA ALLIANSREGERINGEN HAR HAFT EN HELT ANNAN AGEN-
DA.
 
En agenda som alltså går ut på att frånta svenskar deras jobb för att ge dem till utrikesföd-
da.
 
FÖR ATT FÖRBÄTTRA STATISKIKEN SÅ ATT FRÄMLINGSFIENTLIGHETEN INTE UN-
DERBLÅSES OM MÅNGA UTRIKESFÖDDA GÅR OCH DRÄLLER.
 
Samma synsätt tycks ligga bakom de så kallade instegsjobben, där en utrikesfödd får ett in-
stegsjobb medan en svenska undanträngs med ett utstegsjobb.
 
Och denna regering har många svenskar röstat på.
 
NU ÅTERSTÅR ATT SE OM VI SKA FORTSÄTTA ATT VARA "DIE DUMME SWEDEN"
ELLER OM VI SKA BESINNA OSS INFÖR VALET 2014.
 
För den ansvarsfulla Alliansregeringen kommer aldrig att besinna sig, till det fordras annat
än extrem sverigefientlighet.
 
Det börjar framstå allt klarare varför ansvarspredikanten kallar oss svenskar för mentalt han-
dikappade och oföretagssamma barbarer.
 
ANSVARSPREDIKANTEN TYCKS HELT ENKELT INTE TÅLA SVENSKAR OCH SVENSK-
HET.
 
Med det synsättet på landets invånare borde kanske ansvarspredikanten inte begränsa sin re-
sa till Täby hösten 2014.
 
Med sin förkärlek för somalier bör han kunna få en politisk plattform i Somalia, eller var-
för inte i Nigeria, där är ju allt också betydligt bättre än Europa och Sverige, i vart fall en-
ligt Hästsvansen.
 
De skulle säkert trivas bra i denna miljö och finna den bekväm, där behöver de ju inte ansträn-
ga sig för at tysta kritiker, då dessa redan är tystade.
 
 
 
Alliansen lilla barnskara
AE
 
 
 

KRISTDEMOKRATISK ONDSKA

Alliansregeringen slår rekord i grymhet
 
Så fick vi det då bevisat så småningom, bevisat med fullkraft.
 
Alliansregeringen står för ondskan på jorden.
 
Och i denna ondska tycks kristdemokraterna framstå som ondskans ansikte
utåt.
 
OCH BLAND DESSA ONDSINTA KRISTDEMOKRATERNA TYCKS KOMMUNAL-
RÅDET EBBA BUSCH VAR ONDAST AV DEM ALLA.
 
Nyheterna presenterade under dagen inslag om äldrevården i Upsala, för vilken
kommunalrådet och ondskans ansikte Ebba Busch är ansvarig.
 
Man kränker de äldre, man bespottar de äldre, ´man vanhedrar de äldre, in-
gen som helst antydan till respekt mot gamla eller vanlig anständighet i den-
na ondskefulla verksamhet.
 
DET ÄR MOTIVERAT ATT TALA OM GRYMMA OCH ONDSKEFULLA ÖVER-
GREPP MOT DESSA GAMLA, SÄKERT FINNS DET I DENNA KRETS GAMLA
SOM GJORT DET MÖJLIGT FÖR ONDSKANS ANSIKTE ATT FÅ DEN LÖN
HON INTE ÄR FÖRTJÄNT AV.
 
Vi fick till livs en beskrivning av ett arbetspass en timanställd hade på fyra timmar
inom hemtjänsten för gamla.
 
Just det förhållandet att hon var timanställd gjorde att hon vågade ta upp problemet,
övriga inom hemtjänsten tiger av rädsla för att bli av med arbetet.
 
Allt tyder på att ondskans ansikte, kommunalrådet Ebba Busch, känner till att
personalen inte vågar framföra hur illa det är.
 
I SÅ FALL BLIR PERSONALEN SKRÄMDA TILL TYSTNAD MED ONDSKANS
VÄLSIGNELSE.
 
Ett pass på fyra timmar ska omfatta besök hos 28 äldre, som är i behov av hemtjänst.
Tid för förflyttning är inte inplanerad utan måste tas av den "kvart" som i snitt kan dis-
poneras för varje "kund / brukare", för det är inte  människor det handlar om, det är
kunder och brukare.
 
I gruppen om 28 finns bland annat en nybliven änka, som troligen sitter översiggiven
i sin ensamhet, det finns äldre i behov av hjälp med medicin och annat.
 
15 minuter per snitt inkluderande förflyttning mellan objekten, som inte bor intill
varandra.
 
ETT OBJEKT FICK CIRKA EN HALV MINUT, MED ONSDKANS VÄLSIGNELSE,
EFTERSOM SCHEMAT ÄR KÄNT.
 
Den schemalaga tiden är så tight att ett besök kan vara mellan 2100 0ch 2115 och
nästa vara då från 2110 - 2125, hemtjänsten ska vara hos två eller kanske tre objekt
samtidigt.
 
Objekt måste det ja vara, kallar man dem kunder / brukar och utsätter den för
denna grymhet och ondska kan det ju inte vara människor,
 
Ondskans ansikte brukar sitta i tv debatter och svamla om värdegrunder och att alla
är lika värda och allt det andra tramset, men detta gäller tydligen inte objekten i Up-
sala.
 
DE ÄR INTE ENS VÄRDA EN MÄNSKLIG BEHANDLING.
 
Nu besökte ondskans ansikte TV studien för en utfrågning och onskans ansikte visa-
de ännu tydligare sin ondskefullhet.
 
Ondskans ansikte ansvarar för upphandling inom området, anslagstilldelning
och erforderlig tillsyn. Men inget av detta ville ondskans ansikte kännas vid.
 
ALLT VAR FÖRFÄRLIGT, OCH OBJEKTEN FICK EJ RÄTT VÅRD, MEN DET VAR
ANDRA SOM VAR ANSVARIGA, INTE ONDSKANS ANSIKTE.
 
Att kommunalrådets ansvar inom området förpliktigar till annat än att lyfta en ej förtjänt
lön föresvävade inte ondskans ansikte för en sekund.
 
DET VAR ANDRA SOM STÄLLT TILL DET HON STÄLLT TILL MED.
 
Vetskap om detta hade ondskans ansikte haft i minst tre månader, men under den tiden
gett sin välsignelse att de äldre blev utsatta för regelrätta övergrepp.
 
Det spelar ingen roll om det rör sig om ansvarsfull privatisering eller hemtjänst i
kommunal regi.
 
DET ÄR INGET ANNAT ÄN EN REGERÄTT SKANDAL ATT ONDSKANS ANSIKTE
FÅR HÄRJA MED UTSATTA GAMLA SOM SKETT OCH SKER.
 
Ondskans ansikte försökte i TV ersätta ansvar med att prata så fort som möjligt, något
vi är vana vid från hennes floskelföreställningar i tvdebatter.
 
ONSKANS ANSIKTE SVAMLADE NÄSTAN LIKA FORT SOM CECILIA MALMSTRÖM
OCH DET SÄGER INTE LITE.
 
Svammel, floskler och intetsägande svammel i ny tappning fick vi höra i TV.
 
MEN EN ANTYDAN TILL ANTYDAN TILL INSIKT OM EGET ANSVAR ?
 
BARA NOLL, NOLL, NOLL OCH ÅTERIGEN NOLL.
 
Man blir lätt lite luttrad av den ansvarsfulla Alliansregeringen ansvarsfullhet i dessa verk-
samheter, men man får innerligt hoppas att det inte finns något ännu ondskefullar än
ondskans ansikte i Upsala.
 
Men när det gäller alliansregeringen är nog osvuret bäst här,
 
 
 
Ondskans ansikte utan floskelförklädnad
AE
 

TRÄNGSELSKATTENS TRESTEGSRAKET

Trångt på ett ställe, men inte trångt på ett annat
 
Nu har genierna i den Ansvarsfulla Alliansregeringen tänkt till igen, och då brukar
det blir som det blir, när det inte är trångt på ett visst ställe.
 
Under minst 10 år har man med den drucknes envishet för sökt att få medborgarna
att åka kollektivt, tåg bättre än bil.
 
Alla medel har varit tillåtna i denna närmast vettvilliga jakt på bilister, trängsel-
skatt har varit ett medel.
 
Nu har man nått effekt på området, sådan effekt att det blir trångt på de tåg man vill
det ska vara trångt på.
 
Och där man tidigare har hävdat att det ska vara trångt, har det nu blivit för trångt.
 
SÅ LITE TRÄNGSELSKATT TILL SKADAR INTE, SÅ ATT DET BLIR MINDRE TRÅNGT
DÄR DET TIDIGARE SKULLE VARA TRÅNGT.
 
Vart ska folk ta vägen, inte åka bil och inte åka tåg.
 
Bäst att gå på den ansvarsfulla Alliansregeringens bidraglinje, och göra som de fles-
ta invandrare.
 
STANNA HEMMA, MEN INTE PÅ RIKTIGT, STANNA HEMMA BORTA I SVERIGE.
 
Då blir det vare sig trångt på vägarna eller spåren.
 
Två av trängselraketens tre steg avverkade, färre åker bil, färre åker tåg, men fler stannar
hemma.
 
Tillförlitliga källor gör nu gällande att den ansvarsfulla Alliansregeringen har långtgående
planer, självallet efter valet, att införa raketens tredje ansvarsfulla steg.
 
Man inför en trängselskatt på trångt boende, när nu fler tvingas stanna hemma för
att det blivit för trångt på vägar och spår.
 
Eric Ullenfån har redan framfört protester mot detta och menar att man inte får ställa grupp
mot grupp, och menar att arbetskraftsinvandringen drabbas orättvist hårt.
 
Han förklarar detta med att det normalt bor 3 svenskar i en lägenhet, men att det kan bo up-
pemot 30 arbetskraftsinvandrare i samma typ av lägenhet.
 
Den ansvarsfulla Alliansregeringen uppger sig därför vara beredd att jämka trängselskatten
för invandrares boende, så att de bara behöver betala inte 10 del av skatten per boende.
 
Man motiverar detta med att alla är lika mycket värda och trängselskattemässigt mås-
te 30 ur arbetskraften vara lika mycket värda som 3 oföretagsamma svenskar.
 
Man tillägger dock att man försöker hitta en lösning på hur  denna skatt på invandrades
boende ska kunna betalas av det allmänna, i någon form av etableringsträngselskatt, så
att arbetskraften inte skrämms bort från sitt boende och stannar hemma.
 
Fordom fanns ett barbariskt land i den karga Norden, där mycket styrdes av sunt förnuft.
 
Tillämpade man sunt förnuft blev det mesta bra, men tillämpade man inte sunt förnuft blev
det mesta dåligt.
 
Men det var fordom, i det barbariska karga norden, den del som benämndes Svea
Rike.
 
NU HAR VI I STÄLLET DEN ANSVARSFULLA ALLIANSREGERINGEN.
 
 
Regeringen uppges hävda att man inte avser gå vidare på trestegsraketen och
införa trängselskatt på ministrars hjärnceller, men räknar inte med att det ska
ge så mycket skatt.
AE
 
 
 

TRÄNGSELN SKA FÖRFLYTTAS

En olycka kommer sällan ensam
 
Trängselskatterna börjar likna våra övriga skatter.
 
Har man väl fått den på plats ska den bara bli större och större och basen ska
bli bredare och bredare.
 
I SVERIGE KAN JU ALDRIG SKATTEN BLI FÖR HÖG ELLER SKATTEBASEN
FÖR LITEN.
 
Tur för politikerna att de lyckats domptera oss att bli så snälla och undfallande.
 
Nu ska det alltså bli trängselskatt på riksvägnät och tågspår, så att staten kan bättra
på sina redan starka finanser, och vi medborgare kan försämra vår redan dåliga eko-
nomi.
 
Det finns redan tankar på hur systemet ska utformas. Man har konstaterat att vissa
veckodagar och tider på dygnet är utsatta.
 
De resenärer, som besöker kära och nära under sin lediga tid under helger, blir
säkert tacksamma för att Storebror dem möjlighet att resa under vecka i stället
då de annars skulle ha arbetat.
 
FRAMFÖR ALLT SOM TRÄNGSELSKATTEN MEDFÖR ATT ALLT BLIR DYRARE.
 
Många som utnyttjar tågspår till och från arbetet blir säkert tacksamma, alla vet ju att
de tider på dygnet då det är mest trångt är på morgon och eftermiddag, då alla reser
till och från jobbet.
 
Nu återstår bara förhandlingar med facket om man ska börja tidigare eller senare,
eller sluta tidigare eller senare, eller kanske både ock.
 
Är Storebror riktigt snäll utformas kanske trängselskatten så att man får vila lite längre
på morgonen och samtidigt åka hem till barnen lite tidigare på eftermiddagen.
 
Men dessa halvmessyrer är ju typiskt politiska, man gör det som för stunden
framstår som enklast.
 
ETT MER REJÄLT INGREPP I TRÄNGSELN VORE JU ATT MAN INTE BEHÖVDE
ÅKA TILL ARBETET ALLS.
 
Det är kanske därför den ansvarsfulla Alliansregeringen så kraftfullt arbetat på att så
många som möjligt ska vara arbetslösa, då blir ju trängseln på spåren mindre.
 
Sträckan Södertälje - Stockholm tycks reta upp utredarna riktigt ordentligt, man kan ju
undra varför, det bor ju bara invandrare i Södertälje och dessa åker väl inte tåg ??
 
Lösningen på detta hemska problem, för många resande mellan Södertälje och Stock-
holm, är ju annars lätt att lösa.
 
Många av dessa kan ju tvingas att resa till Upsala, och blir trängselskatten där för
hög, för att alltför många åker till Upsala, kan ju en del åka till Enköping i stället.
 
Man hycklar inte heller med motiven, det gäller att få in pengar, att få folk att resa
när de inte vill resa och så vill man minska kapaciteten, så att trängsel på det sättet
blir mindre.
 
Återigen politisk klåfingrighet.
 
Ska man minska kapaciteten när folk vill och kan resa, finns det ju mycket mer effek-
tiva medel att ta till.
 
Det är bara att utfärda förbud mot att tåg går på de sträckor och tider folk vill
åka tåg.
 
TRÄNGSELN BLIR JU DÅ NOLL.
 
Framför allt blir ju då Miljöpartiet överlyckliga, och det kan ju ha sin betydelse för bägge
blocken då ingen tycka komma kunna att bilda regering utan att Miljöpartiet får som man
vill.
 
Och då lär vi nog också få trängselskatt även på cyklar, i vart fall mopeder, för
lite utsläpp blir det ju även här.
 
 
På vissa områden är det i alla fall ingen trängsel
AE
 
 

TANKESMEDJAN I BRYSSEL

Hönshjärnorna i Bryssel
 
Per Nuder känner vi alla till, i vart fall alla vi som har några extra kilon att bära på,
det svenska Köttberget.
 
Per Nuder är inte rädd för att säga vad som sägas bör. I dag skriver han i Dagens
Industri om EU krishantering, och vore man ledare inom EU skulle man nog kunna'
hålla sig för skratt.
 
Per Nuder beskriver utvecklingen efter Lehmans kraschen med att ledarna gjorde
det gamla vanliga felet:
 
MAN FÖRMÅDDE BARA HÅLLA EN TANKE I HUVUDET SAMTIDIGT.
 
Med hänsyn till den annars vanliga tydligheten, som till exempel köttberget, så blir
man förundrar över denna vänlig attityd.
 
EN TANKE ?
 
Det är inget vi andra sett något av.
 
Nuder ger också en problembeskrivning av de problem Europa och EU brottas med.
 
EU ledarans förmåga att hantera detta beskriver Nuder som:
 
DE HÖGSTA EU HÖNSEN KLÄCKER UR SIG.
 
Man får väl anta att djurvänsaktivister efter detta ser Per Nuder som sin främsta mål--
tavla.
 
Att jämföra höns med EU ledare, tur att hönsen förstår så lite av vårt språk.
 
Per Nuder avslutar krönikan med:
 
MED SÅDANA LEDARE (EU HÖNS) FÖRTJÄNAR EU ATT VARA SÄMST I DEN GLO-
BALA KLASSEN.
 
Men alla EU ledare är ju inte höns hjärnor, i vart fall inte de svenska.
 
Folkpartisten Cecilia Malmström är ett gott exempel på motsatsen.
 
HON KAN SÄGA TRE ORD PÅ EN GÅNG UTAN ATT SJÄLV FÖRSTÅ NÅGOT AV
DEM.
 
 
Nuders tolkning av Barrosso
AE
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet,          
 
Men inte så länge till om man ska tolka dagens siffror från Ipsos där socialdemokraterna
och miljöpartiet blir större än alla ansvarsfulla.
 
Täby nästa verkar det som , men innan ska vi göra ett försök att bilda regering med vänster-
partiet och socialdemokraterna. Här måste makten sättas i centrum och dessa får ju ändå
inte vara med oppositionen. Fast då måste jag ju göra mig av med min tång, och det vore
tråkigt, för den har jag vant mig vid.
 
Men innan jag flyttar till Täby ska jag se till att kommunikationerna trasslas till ännu mer.
Dessutom behöver våra offentliga finanser stärkas ännu mer. Vi kommer därför i ett för-
sta steg att införa trängselskatt för tåg och på riksvägar. I ett andra steg kommer vi att in-
föra trängselskatt för cyklister.
 
Som alla förstå syftar skatten till att dra in pengar, men för syns skulle måste vi också
göra det lite svårare för  resenärerna. Vi kommer därför att se till att det inte blir någon
trängsel, där det är trängsel.
 
På sträckan Södertälje - Stockholm är det trängsel, vi kommer därför att utforma skatten
så att många av dessa resenärer reser till Upsala i stället.
 
Många resenärer envisas också med att resa med tåg när de behöver resa med tåg. Skat-
ten kommer därför att utformas, så att de flesta resenärer tvingas resa, när de inte behöver
resa, så att de slipper resa, när de måste resa.
 
Vi har ytterligare bränder i våra skolor, bland annat i Malmö. Vi får nu uppgifter som visar
att inget annat land har så många skolbränder i världen. I absoluta tal är vår kostnad för
detta högre än i USA.
 
De flesta av dessa bränder sker i invandrartäta områden, men att göra denna koppling vore
att underblåsa främlingsfientligheten.
 
Aftonbladets reporter hyllar den stenkastning, som skedde i Husby och på andra håll. Man
menar från tidningen dock att man bara ska kasta på polisen, inte på räddningstjänsten. I
samma reportage får jag beröm för att jag sett till att stenkastarna är så många, de har al-
drig varit så många som sedan jag tillträdde.
 
Aftonblader tycker därför att man inte ska kasta sten på mig heller.
 
Jan Björklund vill nu förbättra kunskapsutvcklingen i skolan en femtonde gång. Denna gång
vill han lämplighetstesta de som söker till lärarutbildningen. Testen är redan utformade på
prov och kommer att höja lärarkvaliteten ordentligt.
 
I ett första steg kommer det att krävas en lämplighet, som innebär att man hittar till skolan.
 
Jag tyckte iden med lämplighetsprov var så god, så jag la fram ett förslag inom regeringen
att vi skulle ha ett lämplighetsprov för politiker också.
 
Jag fick sådant mothugg på detta, framför allt från Eric Ullenfån, att jag var tvungen att dra
tillbaka detta.
 
Man hävdade då envist att Sverige skulle inte klara sig utan politiker.
 
Vi får nu rapporter att man vräker svenska familjer, bland annat i Essunga kommun, från
deras lägenheter för att bereda plats för större och vuxna barn. Av någon underlig anled-
ning har alla vräkta inte varit nöjda med detta.
 
Vi kommer att uppmana dessa rasister att flytta utomlands, de hör inte hemma i den sven-
ska mångkulturen.
 
Moderaten Björn Schaerström är på krigsstigen igen, när han nu skriver i FIB Kulturfront.
Efter vårt möte den 29%, som syftade till att med stor arrogans manipulera alla moderater,
som fortfarande inte tycker som jag, hävdar Björn att han aldrig hört så mycket snömos som
när han nu hörde Tomas Billström och Eric Ullenfån
 
Det är tur att Björn inte är med på våra regeringssammanträden.
 
Björn beskyller mig också för att vara en debattdödgrävare. Detta är en orättvis beskyllning,
jag tillåter både frågor och debatter, bara de ger uttryck för att de har samma uppfattning som
jag.
 
Annars ska naturligtsvis inte debatter få förekomma, där ger jag Björn helt rätt.
 
I går fick vi höra att anställda vid Riksbanken har en mycket förmånlig ränta på sina lån, även
efter det att de slutat sina anställningar. Detta har mött mycket kritik från olika håll, då man me-
nar att detta är orättvist.
 
Detta är uttryck för vanföreställningar och är en debatt jag inte tänker tillåta. Inom riksdag och
regering har vi också många förmåner, som inte kommer andra till del, och vi får inte ställa
grupp mot grupp, då alla är lika mycket värda.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
 
Och med detta önksar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag, Björn Schaerström däremot vill jag inte ens ta i med tång.
 
             
 
AE

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet         
 
Frånsett några mord har helgen så här långt varit lugn. Den ansvarsfulla Allianregeringen
ser inte några mord som något problem, vårt måtto är att det alltid kan vara värre.
 
Debatten kring machetemannen i Husby har inte lagt sig, i Lysekil håller man fortfarande
på att föra fram sina argument i frågan. Man har nu förnyat argumenten så att man kastar
sten på nattvandrare och misshandlar dessa i stället för att bränna bilar och kasta sten på
hemtjänstpersonal. 
 
I går nåddes vi att uppgifter om att 2/3 av folkpartiets kommunalråd gärna ser ett närmande
till socialdemokraterna.
 
Ungdomsförbunden SSU och LUF lägger nu ett gemensamt förslag till en ny skattereform,
som kan tolkas som  att ett sådant närmande har ett brett stöd i partierna.
 
Man vill här bland annat avskaffa jobbskatteavdraget, men det blir över min döda kropp. Det
vet dessa ungdomsförbund, så man kan ju undra varför de lägger ett så kontroversiellet för-
slag.
 
Samtidigt vill de skapa en mer enhetlig moms och mer enhetliga arbetsgivaravgifter, vilket
skulle förenkla skattesystemet och göra det mer överskådligt.
 
Detta visar ju hur långt ifrån varandra vi står, att vi moderater skulle kunna träffa en överens-
kommelse som medför en förenkling av skattesystemet ligger utom räckhåll.
 
Då kan man ju riskera att de mentalt handikappade medborgarna förstår hur mycket de beta-
lar i skatt, och hur ska vi då kunna skryta om starka offentliga finanser.
 
Den här utvecklingen tyder på att jag får flytta tillbaks till Täby, hoppas man har kvar några
skolor jag kan skänka bort till mina moderata kompisar.
 
Man har nu gripit en terrorgrupp, knuten till al-Qaida, som hade planer på att genomföra anfall
mot EU med olika nervgaser.
 
Jag hade ett samtal med Waberi om detta, och han lovade att tala med sina kompisar om detta.
Efter att han gjort detta kom han tillbaka och utlovade att Sverige skulle kunna förskonas om vi
inom kort byggde några minareter kring slottet och tillät böneutrop från dessa.
 
Vi har talat med Kungen om detta och efter att tagit del av den tacksamhet, som riktats mot ho-
nom säger han sig inte se något hinder för detta, bara man tillåter att han har stängda fönster.
 
I går fick vi uppgifter om att Södertälje är den stad i Sverige som befolkningsmässigt växer for-
tast i landet. Detta bidrar starkt till vår bidragslinje genom att försörjningsstöden och etablerings-
stöden också ökar fortast i landet.
 
Det är denna bidragslinje som ska rädda vår sociala välfärd och våra pensioner.
 
Samtidigare visar det sig att bidragslinjen också ger effekt på arbetslinjen. Trycket på socialkon-
toren blir nu så stort att man måste anställa ytterligare personal för att kunna dela ut alla dessa
pengar.
 
Självfallet kommer dessa nya arbetstillfällen att tillsättas med instegsjobb, så att vi inte riskerar
att någon oföretagssam svensk får arbeta med att dela ut alla dessa pengar.
 
Vi ska ju vara tacksamma för att arbetskraftsinvandringen vill komma till oss och rädda oss. Sam-
tidigt ser vi att arbetskraftsinvandringen är tacksam för att få komma hit.
 
Under helgen har jag roat mig med att se på en inspelning från en svartklubb i Malmö, där man
hade en sammankomst för att tacka Sverige, för de pengar man fått.
 
Under stort intagande av kokain ropade man här unisont:
 
Tack Svenske Kungen, sug min kuk.
 
Med denna höga kulturella nivå kan vi fortare än vi trott kanske kunna bli av med vår egen bar-
bariska kultur.
 
Media uppger att en 13 åring, som fastnat på ett tak, hånats av polisen när hon ringde för att
få hjälp. Polisen gjorde då gällande att man inte hade polisbilar med stegar.
 
Vi har haft kontakt med polisen i detta ärende och de ursäktar sig nu med att de trodde det
rörde sig om en svensk. Hade man vetat vad man nu vet, uppger man att man självklart
hade haft polisbilar med stegar.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet       
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
Själv kommer jag att bedriva dagen med att ta ansvar för landet.
 
             
 
AE
 

LIBERALISM OCH ENFALD

Kan en liberal vara hur dum som helst
 
Svaret på den frågan tycks nog vara ja, definitivt ja.
 
Igår kunder man läsa i BT om hur ekonomiprofessorn Tom Andersson gjorde skäl
för namnet Innehållslös Andersson.
 
Man försöker ju alltid se saker positivt, så man tänkte ju, dummare än så kan väl
ändå ingen vara.
 
Men man tycks aldrig lära sig, idag skriver liberalen Jan Hyllstam ett inlägg i BT,
och visst, det är bara att konstetera att dummare än Innehållslös Andersson kan
tydligen någon vara.
 
Liberal som folkpartisten Jan Hyllstam är skriver han en halvsida floskler som vi
alla läst både en och två gånger, alla ska vara snälla mot varandra och allt det där.
 
Men i allt detta intetsägande skriver han en sak som stícker ut och som visar
att någon kan framstå som ännu enfaldigare än Innehållslös Andersson.
 
MEN HUR KAN ANTALET INVANDRARE SOM KOMMER IN I LANDET VARA
ETT PROBLEM.
 
Sätter man detta i relation till svamlet om "öppna gränser" blir det hela lätt absurt.
 
Det finns ett antal miljarder människor i världen som skulle kunna få ett bättre liv
om de reste till Sverige och hämtade pengar.
 
En invandrare är säkert inget problem, 100 000 invandrare utgör säkert heller
inget problem, 1 000 000 invandrare medför troligen problem i många avseen-
den.
 
1 000 000 000 invandrare skulle vara en omöjlighet, sedan kan man välja för
att blunda för att en omöjlighet är ett problem.
 
GÖR MAN DET ÄR MAN BARA HELT ENKELT ENFALDIG.
 
Har man mer än en hjärncell framstår det som tämligen klart att storleken på en
invandring kan bli så omfattande att den utgör ett problem.
 
Klarar man inte av att se detta elementära är som sagt antalet hjärnceller in-
te så många.
 
Och detta har inte det minsta med rasism eller främlingsfientlighet att göra.
 
VI SKULLE INTE FÅ PLATS MED  1 000 000 000 NORRMÄN I SVERIGE HELLER.
 
För var gång någon så kallad politisk korrekt politiker yttrar sig i invandrarfrågan tycks
det bli allt tydligare.
 
BARA ORDET INVANDRING NÄMNS UPPHÖR HJÄRNVERKSAMHETEN. ÄR
SEDAN ORDET EN ANTYDAN TILL KRITIK MOT DEN FÖRDA INVANDRINGS-
POLITIKEN GÅR DEN SISTA CELLEN I HJÄRNAN UPP I RÖK.
 
Begriper man inte att det finns en bortre gräns för vad Sverige klarar av i form av
invandring, är det illa ställt.
 
DET MÅ SEDAN RÖRA SIG OM SOMALIER, FINNAR. NORRMÄN ELLER ESKI-
MÅER.
 
Om inte annat upphör resurserna när alla ståplatser är upptagna.
 
För man debatten om invandring utan att ta hänsyn till att det bara finns ett antal
ståplatser, då är man tydligen liberal och folkpartist.
 
BEDRÖVLIGT ÄR BARA FÖRNAMNET SOM DET HETER.
 
Fast på sätt och vis ligger det ändå något i vad folkpartisten Jan Hyllstam yrar om.
 
Invandringen till Sverige kommer bara att fortgå så länge invandrarna bedömer att de
får det bättre i Sverige än de har i sitt respektive hemland.
 
Den dag våra resurser är så anstängda, till följd av så kallat öppna gränser och allt an-
nat svammel, kommer fördelen att invandra till Sverige att inte vara stor. Någonstans
i förlängningen kommer strömmen att upphöra, för man får det inte bättre i Sverige,
därför att resurserna i Sverige tagits i anspråk fullt ut.
 
BIDRAGSLINJEN HAR NÅTT VÄGS ÄNDE.
 
Får Jan Hyllstam råda kommer vi så småningom dit, och i det läget har Somalia, Bul-
garien, Rumänien och Iraq och ett antal andra länder en likvärdig levnadsstandard.
 
Var den nivån så småningom kommer att ligga vet vi idag inget om, men täm-
ligen klart är att den kommer att ligga avsevärt under den nivå vi vant oss vid
att leva på i dag.
 
Om det är Jan Hyllstams uppfattningen att detta är den rätta vägen borde det vara
en anständighetsfråga att vi väljare blir upplysta om detta.
 
¨SÅ ATT VI KAN UNKVIKA ATT RÖSTA PÅ FOLKPARTIET.
 
 
Liberal som jag är är enfald och mångfald samma sak
AE
 

ENFALDEN I REPRIS

När ryggmärgen ersätter hjärnan
 
Har man inte problem och bekymmer gäller det ju att hitta sådana, i vart fall om
man är tillräckligt indoktrinerad och ryggmärgen träder in i ställer för hjärnan.
 
För hette det att när man var ung, var man liberal och radikal, annars sak-
nade man hjärna, och med åren blev man konservativ, annars saknade man
hjärna.
 
DET LÅG  NOG MYCKET I DETTA.
 
Nu hävdas att både radikaler, liberaler och nutidens moderater saknar både
hjärta och hjärna.
 
DET TYCKS LIGGA MYCKET I DETTA.
 
I dag beskärmar sig media över att bara 5 av riksdagens 349 ledamöter bor i vad
man kalla utsatta områden, statistiskt säkerställt till att vara 38 områden.
 
Professor Björn Gustavsson beskärmar sig allra mest, ytterligare en bekräft-
else på att en professur inte längre är vad den var.
 
När till och med Göran Persson kunde bli hedersdoktor, så ska man inte förvänta
sig för mycket.
 
Även om Björn Gustavsson fått professuren till skänks tycks han ändå inte sak-
na humor, eller också kommer han från en annan planet.
 
Geniet menar att kvaliteten på de politiska besluten kan sänkas om ledamöterna
inte bor i getton.
 
SÄNKT KVALITET PÅ POLITISKA BESLUT, HUR SKULLE DET GÅ TILL ??????
 
Men ryggmärgsreflexerna uteblir inte.
 
Alla tillfrågade riksdagsledamöter bedyrar att de skulle bo i utsatta områden om
de bara kunde, ungefär som Göran Persson när han ville bo i Rosengård för alla
dess fina människor, men inte heller kunde.
 
NÄR DE TILLFRÅGAS VARFÖR DE INTE KAN DETTA UPPREPAR ALLA ATT MAN
KAN INTE KOMMENTERA ENSKILDA ÄRENDEN.
 
Men alla tillfrågade är angelägna att understryka att även om de inte bor i utsatta om-
råden så bor de nära utsatta områden.
 
En del uppger sig bo så nära utsatta områden att de till och med sett en invandrare.
Även Fredrik Reinfeldt uppges sett en invandrare passera för Sagerska Palatset, så
han behöver inte inhämta atmosfären i Rinkeby och Tensta.
 
Men media och professorn vidrör ju ett viktigt problem. Självklart är det viktigt att
riksdagsmännen kan lägga örat till marken och lyssna, så att kvaliteten på deras
beslut inte sänks.
 
Men då går ju inte gränsen mellan invandrare och svenskar.
 
Somalier och vietnameser ger ju inte utryck för samma sak och bor ofta inte
intill varandra.
 
Och så måste man ju lyssna till sjömän, piloter, poliser, försvarsanställda, läkare
och många andra.
 
Och när det gäller piloter och sjömän måste man ju ta flyget och gå till sjöss för
att kvaliteten på de politiska besluten inte ska sänkas.
 
Hur ska man då hinna snarka i bänkarna på Helgeandsholmen ?
 
För bor man inte intill dessa kan ju kvaliteten på de politiska besluten bli sämre.
 
FÖR DET KAN VÄL INTE VARA SÅ ATT TILLSTÅNDET I LANDET I DAG ÄR SÅ-
DANT ATT HJÄRNAN PÅ DE FLESTA UPPHÖR ATT FUNGERA SÅ FORT NÅGON
SÄGER ORDET INVANDRARE ????????????????????????????????????????
 
 
Hjälp, nu såg jag det hemska ordet igen
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny solig och vacker dra.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvars för landet       
 
Idag känner jag mig bara trött, trött på allt, väljarna och övriga partier tycks inte förstå sitt
eget bästa, allt färre tycks förstå hur ansvarsfull och kraftfull jag är.
 
Centerpartiet och Kristdemokraterna har ju sagt farväl, och nu tycks även Folkpartiet det
är dags att säga farväl. 2/3 av deras kommunalråd uppger att de är positiva till en allians
med socialdemokraterna. De har väl förstått att slaget är förlorat och vill se om sina hus.
 
Många tycks dessutom anse att man ska gå fram i valet utan att ingå i alliansen.
 
Jag är rädd för att flytta tillbaks till Täby, många är ju förargade för att jag försnillade kom-
munens tillgångar.
 
Kulturministern riskerar nu en prickning för att hon skrivit ett brev till Länsstyrelsen I Skåne.
Här ställer jag mig bakom Lena, hon ville ju bara förvissa sig om att moderater fick tillgång
till attraktiva strandlägen.
 
Och själva formuleringen var ju ett nödrop, "Må Du fatta ett klokt beslut".
 
Då alla vet att vi i Alliansregeringen inte kan fatta kolka beslut ställde hon i desperation
sin förhoppning till en obegåvad lantis, som Anna brukar säga.
 
Professor Björn Gustavsson för nu fram en viktig aspekt när han säger att det är ett pro-
blem att bara 5 av de 349 riksdagsmännen bor i våra 38 enklaver. Detta måste vi göra
något åt.
 
För närvarande lutar det åt att vi kommer att lotta ut nya bosättningar åt de 354 som bor på
fel ställe.
 
De med nitlott kommer att få bosätta sig i Rosengård och Rinkeby, övriga kommer att för-
las på övriga enklaver.
 
Vi måste ju ägna åt  de viktigaste frågorna och inget kan ju vara viktigare än att en riks-
dagman utvecklar sina språkkunskaper.
 
I Sundsvall har en våra  trogna tjänare anmält en annan trotjänare för förtal. Socialnämn-
dens ordförande, en moderat har antytts vara psykisk sjuk av en partikollega.
 
Vi får hoppas att den senares klarsyn inte sprider sig till Stockholm, för då går ingen mode-
rat säker.
 
IMF kritiserar nu Sverige hårt för att ¨våra hushåll är mest belånade i hela världen. Vi hop-
pas att de inte går så långt att de hävdar att detta hänger samman med att vi har starka
offentliga finanser.
 
Ambitionen en rik stat och fattiga medborgare får inte ifrågasättas.
 
Däremot kommer vi att nog att tvingas till en del förändringar till följd av denna kritik. Vi
kommer därför att reducera ränteavdragen.
 
Det kommer att ta lite tid att hitta en lösning som medger att politiker inte drabbas av den-
na förändring, varför en reform på detta område kan ske först efter valet.
 
På så sätt slipper också väljarna att bekymra sig om denna fråga i samband med valet.
 
Vi får nu uppgifter som visar att Södertälje är den stad som växer snabbast i landet och
endast ett fåtal av de nya invånarna ges möjlighet till anställning.
 
Vi ser nu hela tiden hur vår framgångsrika bidragslinje vinner mark i allt större utsträckning.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
och solig dag.
 
             
 
AE

RSS 2.0