BORT MED HUNDARNA I DET NYA SVERIGE

Det Nya Sverige går från klarhet till klarhet
 
Utvecklingen av det Nya Sverige går i rasande fart, det går knappt en dag utan
att vi berikas med nya inslag i vår tillvaro.
 
Ett nytt sådant inslag erfar vi nu i Biskopsgården I Göteborg.
 
Redan tidigare har vi erfarit att utvecklingen i Biskopsgården lever sitt eget liv så
att säga. Man skulle kunna sammanfatta stadsdelen enligt följande.
 
Andelen invandrare är stort, antal skottlossningar är förödande stort, kri-
minaliteten är förödande och allt sammantaget medför att polisen gärna fin-
ner andra uppgifter än att visa upp sig i Biskopsgården. Och ovanpå detta
ett antal bilar åkande omkring med svajande svarta IS fanor.
 
Vi vet också att det bland vissa grupper av invandrare är mindre populärt med hun-
dar, om man nu väljer att uttrycka sig lite försiktigt.
 
Det nya inslaget i Det Nya Sverige, nu upptäckt i Biskopsgården, hänger ihop
med just hundar. Som de flesta känner till tycker hundar om kött, vilket då
några har utnyttjat.
 
ETT ANTAL HUNDAR I JUST BISKOPSGÅRDEN HAR HITTAT SIN ÄLSKLINGS-
RÄTT, KÖTT, LIGGANDE PÅ MARKEN, OCH SJÄLVFALLET GLUFSAT I SIG
KÖTTET.
 
HUNDARNA HAR HAFT LITE OTUR I DET NYA SVERIGE, KÖTTET HAR VARIT
PREPARERAT.
 
MED FISKKROKAR.
 
Alla vet ju hur en fiskkrok ser ut, och det är lätt att förställa sig smärtan för hunden,
när fiskkroken slinker ner i halsen. Lika lätt är det att föreställa sig svårigheten att
få bort krokarna med hänsyn till de hullingar krokarna är försedda med.
 
Man anar att det ska vara smärtsamt, och man anar att det ska vara svårt att
få bort krokarna, och man anar att gärningsmännen är mindre förtjusta i just
hundar.
 
Vad ska man då tycka om detta nya fenomen i vårt Nya Sverige.
 
Vi ska inte tycka alls om denna typ av nya fenomen i vårt Nya Sverige.
 
FREDRIK REINFELDT, ANNA KINBERG BATRA, MONA SAHLIN OCH ETT AN-
TAL ANDRA HAR UTTRYCKLIGEN SAGT ATT VI INET SKA TYCKA NÅGOT
OM DENNA TYP AV NYA FENOMEN I VÅRT NYA SVERIGE.
 
Den minnesgode erinrar sig också att det inte var länge sedan man hittade kött i
vissa områden,preparerat med glykol, något som också tycks ha varit riktat mot just
hundar.
 
AE

BRYT INTE AVTALET MED SAUDIARABIEN

Den svenska debatten har hamnat helt fel
 
Nu mullrar det inom Det Meningslösa Partiet och inom delar av socialdemokraterna.
 
En del inom dessa grenar inser inte vikten av att vi exporterar vapen till Saudi-
Arabien.
 
STEFAN LÖFVEN OCH PETER HULTQIWT TYCKS NU FÅ DET ALLT SVÅRARE
ATT ÖVERTYGA DEM OM ATT TA ANSVAR.
 
Argumenten för att leverera vapen till landet är ju så förödande övertygande, att det
framstår som fullständigt obegripligt att man vill bryta avtalet.
 
Hur ser Det Meningslösa Partiet egentligen på detta, att Per Garthon i fyllan och vil-
lan skriver om att man inte ska leverera vapen kan man förstå, men hur tänker öv-
riga, är de också "på fyllan och i villan" ?
 
Det finns ju tre starka, mycket starka argument. för att vi ska exportera så mycket
vapen som möjligt till SaudiArabien.
 
Det första starka skälet är att det "klirrar" i statskassan, och då kan vi lättare
hantera de skenande kostnader, som är förenat med att härbärgera extrema
jihadisters vård och vila i Sverige, när de tar rast från krigets strapatser i
Syrien.
 
Det andra starka skälet är att vi genom denna muta till landet lättare kan få ge-
hör för vår strävan att på en plast i Säkerhetsrådet.
 
Men det tredje argumentet för att leverera vapen till landet är nog ändå det starkaste.
Även om Saudiarabien genom sin olja har utvecklats starkt under många år, finns fort-
farande mycket att utveckla i landet.
 
Och det är här export av moderna och effektiva vapen kan spela en stor roll.
 
MED DE VAPEN SOM STÅR TILL BUDS SKA JU INGET LAND ÅR 2015 BEHÖVA
ANVÄNDA PISKOR FÖR ATT FÅ OLIKTÄNKANDE ATT TÄNKA DE RÄTTA TAN-
KARNA,
 
AE
 

EU POLITIKER GASAR PÅ FEL STÄLLE

Ansvarslösa politiker har försatt oss i en rävsax
 
Det har nu inletts arbete på att, som man säger, "diversifiera" energiförsörjningen i
Europa.
 
Detta ska uttolkas som att man ska försöka göra sig mindre beroende av rysk
gas.
 
DET I SIN TUR KAN TOLKAS ATT EN DEL LEDANDE POLITIKER I EUROPA
VAKNAT, SENT OMSIDER, OCH BARA LITE GRANN.
 
Man motiverar uppvaknandet med att beroendet av rysk gas är "farligt".
 
Kanske är det på tiden att vi eu medborgare också yrvaket vaknar upp och
inser vad som är farligt.
 
DET ÄR INTE RYSK GAS SOM ÄR FARLIGAST, FARLIGAST ÄR DE EXTREMT
OMDÖMESLÖSA, OCH EXTREMT NAIVA OCH UNDFALLANDE, POLITIKER,
SOM FÖRSATT EUROPA ID EN SITUATIONEN ATT VI ÄR FARLIGT BEROEN-
AV RYSK GAS.
 
Mest omdömeslös, mest naiv och mest undfallen får nog förutvarande förbunds-
kanslern Gerhard Schröder ha varit, när han sålde ut hela Europa till Putin för att
leda projektet North Stream genom Östersjön.
 
Man får i det sammanhanget inte glömma att vi i Sverige inte heller var så där ra-
sande omdömesgilla, när vi applåderade projektet och ansåg att det inte skulle
komma att medföra några risker.
 
NU ANSES DET FARLIGT, OCH ANGELA MERKEL BOCKAR OCH NIGER FÖR
ATT GASEN INTE SKA SINA TILL TYSKLAND.
 
EU ledare under energisamtal
AE
 

SVERIGE - HEMVIST FÖR KRIGSFÖRBRYTARE

Den Humanitära Stormakten värnar om krigsförbrytare
 
Överåklagare Tora Holst slår nu larm.
 
Tora Holt hävdar nu att ett antal, ganska så många, misstänkta krigsförbrytare
går fria i Sverige.
 
I SEDVANLIG ORDNING SYFTAR LARMET INTE PÅ ATT KRIGSFÖRBRYTARE
GÅR FRIA I SVERIGE, UTAN PÅ ATT ÅKLAGAREN OCH POLISEN INTE HAR
RESURSER ATT UTREDA DESSA MISSTÄNKTA FALL.
 
Larmet borde avse en helt annan sak.
 
Varför finns det överhuvudtaget misstänkta krigsförbrytare i Sverige ?
 
OCH VARFÖR ÄR DET JUST TILL SVERIGE DESSA MISSTÄNKTA KRIGSFÖR-
BRYTARE DRAS ?
 
Det flesta av oss vet svaret, Den Humanitära Stormakten är mer generös med öppna
gränser än andra länder, som vill skydda sig mot den typen av "asylsökande".
 
Tora Holst larm vittnar om att den svenska invandringspolitiken havererat totalt,
den borde utformas så att det krigsförbrytare inte omfamnas av Migrationsverket
utan antydan till utredning om ursprung och annat.
 
Asylpolitiken kan aldrig utformas, så att den ger fullständiga garantier för att krigsförbry-
tare inte förmår "nästla sig in" i vårt välfärdssystem, men två saker borde framstå som
fullständigt självklara.
 
Den ena saken är att vår asylpolitik borde utformas, så att det genomförs utred-
ningar av asylsökande, som utformas så att det ges en rimlig chans att inte ALLA
krigsförbrytare slinker igenom nätet.
 
DEN ANDRA SAKEN ÄR ATT NÄR MIGRATIONSVERKET MISSLYCKATS MED
ATT "SORTERA UT" MISSTÄNKTA KRIGSFÖRBRYTARE, SÅ SKA DE, NÄR DE
UPPTÄCKS, OMGÅENDE FÖRPASSAS TILL DET LAND DÄR DE BEGÅTT SINA
FÖRBRYTELSER, ELLER OM SÅ BEDÖMS LÄMPLIGARE, TILL DOMSTOLEN
TILL HAAG, FÖR VIDARE BEFORDRAN TILL EN SÄKER CELL.
 
Vi har nyligen erfarit hur omvärlden "tappar andan" när de får vetskap om hur undfal-
lande vi är gentemot jihadister, som reser fram och tillbaka till Syrien.
 
Man får väl anta nu att samma omvärld "tappar andan" en gång till när de får vet-
skap om hur undfallande vi är mot krigsförbrytare.
 
ATT BÅDA DESSA GRUPPER, JIHADISTER OCH KRIGSFÖRBRYTARE, OFTA
SAMMANFALLER KANSKE MEDFÖR ATT OMVÄRLDEN "TAPPAR ANDAN" EN
TREDJE GÅNG.
 
AE
 

EN SKITSAK ÄR INTE ALLTID EN SKITSAK

Våra gröna oaser blir nu kloaker
 
Borås har berikats med ett nytt inslag i Det Nya Sverige.
 
Stadsparken i Borås har under många år betraktats av boråsarna som en tillflykts-
ort, en grön och vacker oas mitt i staden.
 
Polisen och stadsträdgårdsmästaren har nu upptäckt att parken nyttjats på
ett sätt man tidigare inte varit van vid.
 
I PARKEN HUSERAR ETT ANTAL TIGGARE, NÄR DE INTE TIGGER, ANTALET
BEDÖMS UPPGÅ TILL 15 - 20 TIGGARE.
 
Det nya inslaget i det Nya Sverige 'är att dessa parkens ockupanter "urinerar" och
skiter där det passar dem, men kanske passas  oss andra lite mindre.
 
Och det är inte i liten omfattning de "urinerar" och "skiter, polisen beskriver omfatt- ningen med följande ord:
 
OMFATTNINGEN PÅ "URINERANDET" OCH "SKITANDET" ÄR STORT, VARJE
DAG, DYGNET RUNT, OCH EN DEL ANDRA BESÖKARE DRABBAS AV ATT
BEHÖVA TRAMPA I DET SOM BLIR KVAR EFTER "SKITANDET".
 
Vi känner sedan tidigare till att det är straffbart, både att "urinera" och "skita" på all-
männa platser, så polisiärt borde det inte vara ett problem.
 
Polisiärt visar det sig nu vara ett problem, ett stort polisiärt problem, vilket
polisen beskriver med orden:
 
DETTA ÄR ETT KÄNSLIGT ÄMNE, DET RÖR SIG OM PERSONER SOM OCKSÅ
HAR RÄTTIGHETER.
 
RÄTTIGHETER ? DET VI HÄR TALAR OM ÄR ATT "URINERA" OCH "SKITA"
PÅ ALLMÄNNA PLATSER, SEDAN NÄR DET SKULLE HA BLIVIT EN RÄTTIG-
FÖR VISSA, MEN STRAFFBART FÖR ANDRA.
 
Om vissa har rättigheten att "urinera" och "skita" lite hur som helst, men andra inte,
så tycks det vara en indelning i "vi och dom" för att använda ett uttryck, som många
politiker älskar att använda.
 
DOM FÅR "SKITA", MEN VI FÅR INTE "SKITA".
 
Detta kan tyckas vara en skitsak, men det är ingen skitsak, det är ett stort problem,
ett jättestort problem.
 
Och det jättestora problemet består inte i att ett antal "urinerar" och "skiter"
lite hur som helst.
 
DET JÄTTESTORA PROBLEMET BESTÅR I ATT DE FLESTA MYNDIGHETER
NUMERA DRABBAS AV HJÄRNFÖRLAMNING, SÅ FORT UTRIKESFÖDDA
ELLER TIGGARE ÄR INBLANDADE.
 
Är det förbjudet att "urinera" och "skita", dag efter dag, dygnet runt, då är det faktiskt
polisens "förbannade" skyldighet att ingripa.
 
ÄVEN OM DET RÖR SIG OM TIGGARE.
 
AE
 

BOJKOTTA PUTIN OCH HANS VM 2018

Ska världen belöna ondska
 
Världens belönade Adolf Hitlers ondska med att ge honom OS 1936.
 
Efter det trodde man, i sin enfald, att det belöning av ondska inte skulle kunna ske
så flagrant igen, nu borde väl ändå världen förstå att man ska bekämpa ondska,
inte visa undfallenhet och utfärda belöningar.
 
Men man trodde fel, den gången också, den så kallade ansvarsfulla världen tycks kän-
na en ära i att belöna ondskan på olika sätt.
 
På annat sätt kan man inte tolka att Ryssland fick stå för OS nyligen.
 
VÄRLDENS STÖRSTA GANGSTER, VLADIMIR PUTIN, FICK SOLA SIG I GLANSEN
AV ATT KUNNA STÅ SOM VÄRD FÖR OS.
 
Och de flesta av världens största ledare besökte OS, för att också få stråla i den glans
världens största gangster, Vladimir Putin, utstrålade,
 
För Vladimir Putin är världens största gangster, mätt i ekonomiska termer, ingen
annan gangster har lyckats plundra ett land på lika gigantiska belopp, enligt olika
bedömare uppgående till ofattbara 1 700 miljarder, vilket gör Vladimir Putin, inte
bara till världens största gangster, utan även världens rikaste.
 
Efter alla avslöjanden av alla oegentligheter och brott mot mänskliga rättigheter, som
Ryssland gjorde sig skyldiga till i samband med OS, trodde man, i sin enfald att nu får
det bara räcka.
 
MEN DET RÄCKTE, INTE DEN HÄR GÅNGEN HELLER.
 
Nu tyder långt gångna planer på att Putin hade planer utarbetade för hur man skulle
annektera och lägga beslag på Krim och delar av Ukraina.
 
Allt det som skett och nu sker är alltså ett resultat av utarbetade och väl förbered-
va invasionsplaner.
 
UPPGIFTERNA KOMMER FRÅN "RÝSKKRITISKT" MEDIA I RYSSLAND, ATT DENNA
TIDNING SKULLE VÅGA PRESENTERA NÅGOT ANNAT ÄN VAD SOM ÄR REN OCH
SKÄR SANNING FRAMSTÅR SOM HELT UTESLUTET.
 
Putin har alltså väl genomförda invasionsplaner och är just i färd med att genomföra dessa,
och Väst / NATO tittar storögt på.
 
Egentligen kan Väst / NATO inte göra mycket annat än att storögt titta på vad Putin företar
sig, att agera med militära motmedel skulle riskera en escalering som ingen ens vågar tänka
sig.
 
DETTA VET PUTIN OCH DET ÄR JUST DÄRFÖR HAR ANSER FÄLTET FRITT FRAM.
 
Att i detta läget acceptera att Ryssland får ikläda sig värdskapet för VM i fotboll 2018 fram-
står som något helt befängt.
 
Det mesta tyder på att Putin lider av någon psykisk störning, i vart fall storhetsvan-
sinne.
 
DESSVÄRRE TYDER UNDFALLENHETEN AV VÄST / NATO VAD GÄLLER ATT ACCEP-
TERA ATT RYSSLAND FÅR VÄRDSKAPET I VM PÅ ATT LEDARNA I VÄST / NATO
LIDER AV ÄNNU STÖRRE PSYKISKA STÖRNINGAR.
 
Det finns bara ett alternativ om man inte vill att historien ska framställa VM i Ryssland 2018
som ett värre misstag än OS i Berlin 2036.
 
VÄST / NATO BOJKOTTAR VM I FOTBOLL 2018, OM RYSSLAND STÅR FÖR VÄRD-
SKAPET.
 
Sedan får "Putinkramarna" i Internationella Fotbollsförbundet säga vad de vill, någon
"djävla ordning" måste det väl ändå vara, som CH Hermansson sa.
 
AE

EUROPA TOTALBEROENDE AV RYSK GAS

Europeiska ledare sprattlar i Putins nät
 
I går tog då Putin ytterligare ett steg för att visa för hela världen vem det är som be-
stämmer, och vilka det är som inte bestämmer.
 
Gazprom gav då Ukraina ett ultimatum, betala förfallen gasräkning, annars stop-
par vi gasleveranserna.
 
PUTIN STRYPER DÅ INTE BARA GASLLEVERANSERNA, UTAN HAN STRYPER
DELAR AV EU, PÅ SÄTT OCH VIS HELA EU.
 
Förutom Ukraina blir även Bulgarien, Rumänien, Ungern och Grekland utan gas.
 
Redan när EU gjorde sig beroende av rysk gas insåg de som inte hade skygg-
lappar att detta var en mindre god ide, om man väljer att uttrycka sig milt.
 
Nu har vi facit.
 
VI KAN VÄL KNAPPAST I MODERN TID FINNA ETT BESLUT INOM EU, SOM FRAM-
STÅR SOM LIKA BEFÄNGT, ATT UTSÄTTA EU MEDBORGARE FÖR DETTA KOMP-
LETTA VANSINNE BÖR VÄL NÄRMAST KUNNA BESKRIVAS SOM "LANDSFÖRRÄ-
DERI", ATT FÖRSÄKA SIG OM ATT DELAR AV EU BLIR UTAN GAS.
 
Vi minns debatten om North Stream i Östersjön, där även svenska politiker slog sig blo-
diga för att EU skulle göra sig beroende av rysk gas. Tyskland har genom detta projekt
gjort sig mer eller mindre totalberoende av Putins välvilja.
 
För att riktigt försäkra omvärlden hur naiva, för att inte säga ""korkade", EU ledare var,
sålde förre förbundskanslern Gerhard Schröder sin själ och gick in som ledare i detta
ryska projekt, och talade sig varm för hur vänliga och västinriktade det "Nya och Moder-
na Ryssland " var.
 
Vi ser nu resultatet.
 
Hans efterträdare, Angela Merkel, EU starkaste ledare, vågar inte säga "ett pip"
som skulle äventyra även gasleveranserna via North Stream.
 
EUROPAS STARKASTE LEDARE VÅGAR INTE "SÄGA ETT PIP" OCH ÖVRIGA
DUCKAR ÄNNU MER.
 
Det enda man klarar av är att sätta ett antal personer på vad man kallar "sanktionslis-
ta", men hela tiden säkerställer man att "sanktionerna" inte blir av den karaktären att
de allvarligt försvagar Putins ställning.
 
Under tiden Angela Merkel håller tyst för att säkra landets gasleveranser, sam-
tidigt som Ungern, Italien och Grekland omfamnar Putin och samtidigt som man
förbereder VM i fotboll i Ryssland 2018, så annekterar Ryssland delar av Europa,
samtidigt som delar av Europa förblöder.
 
EU LEDARE SÄGER SJÄLVA ATT UNIONEN VISAR STYRKA GENOM ETT SAM-
LAT AGERANDE, MEN FRÅGAN ÄR OM LIKANDE SVAGHET NÅGON GÅNG VI-
SATS I MODERN TID.
 
I går träffades utrikesministrarna från Ryssland, Tyskland, Frankrike och Ukraina i
Paris för att diskutera "vapenvilan" i Ukraina. Efter mötet sa då Rysslands utrikesmi-
nister Lakrov:
 
Det var ett givande möte.
 
DET ÄR LÄTT ATT FÖRSTÅ HANS UPPFATTNING, ETT GIVANDE MÖTE, PUTIN
FÅR GÅNG PÅ GÅNG, SOM HAN VILL, HELA TIDEN.
 
AE
 

EU FJÄSKAR FÖR VÄRLDENS STÖRSTA GANGSTER

Världens största gangster får VM i fotboll
 
Steg för steg bekräftas Putins expansionsambitioner.
 
Krim fick han lätt som en plätt, och delar av Ukraina tycks också falla honom i
händerna lätt som en plätt.
 
Redan i samband med annekteringen av Krim kunde man ana sig till, eller förutse,
att nästa steg skulle bli delar av Ukraina.
 
EN LANDKORRIDOR TILL KRIM ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR ATT KRIM SKA
KUNNA INLEMMAS I RYSSLAND FULLT UT.
 
Detta visste Putin när man annekterade Krim, och har har därefter agerat helt logiskt
utifrån detta.
 
Till skillnad från EU och NATO, som inte tycks veta vilken stol de ska sitta på.
Genom att uppmuntra Ukrainas närmande till Väst fick man en het potatis i
knät, som man varken vill eller kan hantera.
 
VÄST OCH NATO:S NAIVITET TYCKS MONUMENTAL.
 
Redan under OS framkom omständigheter, som visade att Ryssland inte var värdigt
att "få" OS. Detta gav inte intryck i Västvärlden utan Västs ledare åkte till OS och vi-
sade upp sig, till stor nytta för Putin.
 
Som tack för Putins insatser i Tjetjenien, Krim och Ukraina, och som tack för
hans politik i övrigt har då Internationella Fotbollsförbundet planerat att belö-
na Putin med VM 2018.
 
DETTA STÄLLER EU OCH NATO UPP PÅ, KAN INTE SES SOM EN SKANDAL
UTAN DESS LIKE.
 
Vare sig EU eller NATO kan diktera var Internationella Fotbollsförbundet lägger si-
na VM, men att annat än att bojkotta är mer än direkt anstötligt, det är en skandal u-
tan like.
 
Ingen tycks vilja se sanningen i vitögar, när det gäller vem man har tagit i sin famn.
 
Putin är inte bara en "gammal" KGB chef, han har också en personlighet for-
mad efter sin tid i KGB.
 
PUTIN ÄR OCKSÅ VÄRLDENS STÖRSTA GANGSTER, I VART I EKONOMISKA
MÅTT MÄTT.
 
Uppgifter gör gällande att Putin är världens rikaste man, bedömare beräknar hans
förmögenhet till hissnande 1 700 miljarder. Detta är inget han intjänat genom idogt
och hederligt arbete.
 
Putin har skapat sin förmögenhet genom mutor, korruption och genom att läg-
ga beslag på nationella tillgångar.
 
UTIFRÅN HANS FÖRMÖGENHET OCH UTIFRÅN DET SÄTT PÅ VILKEN DENNA
SKAPATS OCH I EKONOMISKA TERMER SKULLE MAN KUNNA BESKRIVA
PUTIN, INTE BARA SOM EN "GAMMAL" KGB CHEF, UTAN OCKSÅ SOM:
 
VÄRLDENS STÖRSTA GANGSTER.
 
Att EU och NATO ledare bönar och ber världens största gangster om små favörer
är en skandal utan like, större skandal än när Chamberlain föll på knä inför Hitler.
och for hem med sin "fred i vår tid".
 
PUTIN ÄR EN REN GANGSTER, OCH SOM GANSTER SKA HAN BEHANDLAS,
OCH GANGSTERSPRÅK ÄR NOG DET ENDA SOM BITER PÅ EN GANGSTER.
 
Om EU och NATO ska kunna möta framtiden med ett embryo av rent samvete är
det första steg, som bör tas, enkelt och solklart.
 
KLARLÄGG OMGÅENDE ATT "HELA VÄST" KOMMER ATT BOJKOTTA VM
2018, ALLT ANNAT ÄR EN SKANDAL UTAN LIKE.
 
Nu hotar också världens största gangster att strypa gasleveranserna till Ukraina.
 
Man får väl anta att detta förvånar Angela Merkel och Hollande lika mycket
som Putins övriga agerande förvånat dem.
 
AE
 
 
 
 

KAROLINSKA SJUKHUSET - MAN KAN BARA SUCKA

Krona för krona tar bort respekten för döden
 
I dag nås man av nyheten att en äldre döende kvinna i Stockholms behandlats
på ett sätt, som leder tankarna till en sämre djurvård, eller ingen djurvård alls.
 
Kvinnan, mycket gammal, ligger döende på Karolinska, cancer har angripit i
princip hela kroppen. Anhöriga besöker henne och konstaterar att hon ser
ut som en "fågelunge" och att all förmåga att kommunicera försvunnit.
 
Helt klart att den cancersjuka damen ligger inför döden, mycket riktigt,
dagen därpå fattas att hon ska förflyttas genom "hela" Stockholm för
att läggas in för pallitativ vård, i avvaktan på att hon ska dö.
 
DET ÄR I ETT SÅDANT LÄGE DET AVGÖRS OM VI LEVER I ETT CIVILI-
SERAT SAMHÄLLE ELLER INTE.
 
DE SJUKSKÖTERSKOR, SOM FATTADE BESLUTET OM TRANSPORT-
SÄTT, FATTADE ETT BESLUT SOM INTE KAN TOLKAS PÅ ANNAT SÄTT
ÄN ATT VI ÄNNU INTE "LÄMNAT STENÅLDERN", I VART FALL LEVER
MAN PÅ VISSA HÅLL PÅ KAROLINSKA KVAR I FORNA TIDER.
 
För oss lite mer civiliserade människor framstår det ju som fullständigt själv-
klart att endast ett sjuktransportfordon i någon form kan komma i fråga.
 
Men på Karolinska har man tydligen lärt av "husse" och då gäller numera
"krona för krona", och eftersom en döende cancersjuk inte ger någon "krona
in" får det ju inte heller bli någon "krona ut".
 
Så det blev ingen sjuktransport, det blev taxi genom hela Stockholm,
något som taxichauffören först vägrade.
 
MEN SJUKSKÖTERSKERNA FÖRKLARADE ATT I DET NYA SVERIGE
ÄR DET "KRONA FÖR KRONA" SOM GÄLLER OCH DÅ FÅR EN DÖEN-
DE CANCERSJUK INTE KOSTA NÅGOT, FÖR KOMMER JU INGEN "KRONA
IN".
 
Den döende damen fick ingen med på resan, som kunde hålla henne vid liv, utan
hon föll i medvetslöshet under en stor del av resan.
 
DAGEN DÄRPÅ DOG HON.
 
Hanteringen av gamla, sjuka, halta och lytta börjar nu bli så oempatiskt att man all-
varligt frågar sig vart Det Nya Sverige, "krona för krona landet", är på väg.
 
Hade vi rakt igenom varit sunt tänkande människor, levande i en utvecklad
civilisation, hade ju denna hantering av en döende cancersjuk varit fullstän-
digt otänkbart.
 
INTE ENS NÄR MEDIA KONTAKTAR SJUKHUSLEDNINGEN OM FALLET TYCKS
MAN FÖRSTÅ ATT DET GÅTT SNETT. MEDIA FÅR DÅ HÖRA DET VANLIGA
FLOSKLANDET OM ATT MAN INTE KOMMENTERAR "ENSKILDA FALL", NÅ-
GOT SOM TYDER PÅ ATT SJUKHUSET KANSKE SKA GES EN NY LEDNING.
 
Utifrån vad som hänt finns det bara en kommentar sjukhusledningen borde ha insett
var det rätta:
 
DET ÄR ALLDELES UPPENBART ATT VI GJORT OSS SKYLDIGA TILL EN GROV
FÖRSUMMELSE, OCH VI HAR HANTERAT EN DÖENDE PÅ ETT RESPEKTLÖST
SÄTT, OCH VI BER ALLA ANHÖRIGA OM URSÄKT.
 
Inte ens denna självklara förklaring och ursäkt är sjukhusledningen förmögen att till-
handahålla.
 
Men man kanske ska se det positivt, den döende damen kanske ska vara tack-
sam att hon slapp cykla till sin död i Det Nya Sverige.
 
KAN ARBETSFÖRMEDLINGEN KRÄVA ATT DÖENDE CANCERSJUKA SKA
SLÄPA SIG TILLA RBETSFÖRMEDLINGEN OCH STÄMPLA IN FÖR ATT "LIG-
GA" TILL ARBETSMARKNADENS FÖRFOGANDE KANSKE EN DÖENDE
CANCERSJUK OCKSÅ SKA KUNNA CYKLA TILL SIN DÖD.
 
Det finns ett antal anställda vid Karolinska Sjukhuset, som borde ha svårt med sin
nattsömn i natt.
 
Nu är ärendet anmält till IVO, och det återstår att se om man där har "bättre vett".
 
Vi har tydligen inte kommit längre,
i vart fall inte på Karolinska
AE
 
 

SKOLORNA PRÄGLAS AV ÖKAT VÅLD

Våldet härskar i skolan
 
Under tiden vi vuxna slår oss för bröstet över hur duktiga vi  är i Sverige, slår
barnen, inte sig själva på bröstet, utan varandra i skolan.
 
Vi har under åren fått många rapporter hur oroligt det är i skolan, men riktigt
hur "oroligt" det är har nog inte många fattat.
 
Arbetsmiljöverket rapporterar nu hur "oroligheterna" i skolan ökat un-
der senare år.
 
Det Arbetsmiljöverket nu rapporter gäller inte "oroligheter" i vanlig bemärkel-
se, rapporten avser våld i skolan, inte våld av lindrig karaktär, utan enbart
våld som är av den typen att Arbetsmiljöverket ser det som allvarliga fall.
 
FRÅN 2012 TILL 2014 HAR DÅ VÅLDET I SKOLAN, I FORM AV ALLVAR-
LIGA FALL, ÖKAT MED 40 %, OCH FORTSÄTTER ATT ÖKA.
 
40 % ÖKNING PÅ TVÅ ÅR, I FORM AV ALLVARLIGT VÅLD I SKOLAN !!!
 
Och ingen tycks speciellt oroad över detta, möjligheten Arbetsmiljöverket,
men där tycks inte heller oron vara så stor.
 
ÖKNINGEN KANSKE INTE ÄR SÅ STOR, DET ÄR NOG LUGNAST ATT
TÄNKA SÅ, SKOLORNA HAR SÄKERT BLIVIT BÄTTRE PÅ ATT ANMÄ-
LA VÅLD I SKOLAN, MENAR ARBETSMILJÖVERKET.
 
Man undrar om det bara jobbar "strutsar" på Arbetsmiljöverket, sanningen är
sannolikt den motsatta, vart fall pekar alla rapporter från friskolans heliga al-
tare om att det är motsatsen som gäller.
 
ALLA UNDERSÖKNINGAR, OCH ALLA RAPPORTER, PEKAR I STÄLLET
PÅ ATT ALLA REKTORER, I VART FALL DE FLESTA, UNDVIKER ATT
ANMÄLA FALL AV VÅLD I SKOLAN, FÖR ATT MAN SKA FRAMSTÅ I
BÄTTRE DAGAR, OCH ATTRAHERA ELEVER, SÅ ATT SKOLPENGEN
BLIR LITE FETARE.
 
Så sanningen är troligen den motsatta, våldet har troligen ökat med mer än
40 %.
 
Men detta är inte det värsta, skolan är en spegelbild av samhället i en vida-
re mening, och allt pekar på att antalet fall av allvarligt våld ökat i samhäl-
let i samma takt som det ökat i skolan.
 
OCH INGEN TYCKS FUNDERA NÄRMARE OM DETTA ÄR ACCEPTABELT
OCH/ELLER NÅGOT SKA GÖRAS ÅT DET, ALLT RULLAR PÅ I ETT ALLT
SNABBARE TEMPO.
 
Varför har det då blivit så här kan man undra, kraftigt ökat våld i skolan, kraf-
tigt ökat våld i skolan, kraftigt ökat antal fall med psykiatriska diagnoser, och
kraftigt ökat antal självmord, främst bland unga.
 
Man får nåstan den uppfattningen att världens friskaste folk inte mår så
bra.
 
TITTAR MAN PÅ MUNGIPORNA, I VART FALL  DE FLESTAS MUNGIPOR,
FÖRSTÄRKS DEN KÄNSLAN, MUNGIPORNA PEKAR FÖR DET MESTA
NEDÅT, FÖRUTOM DÅ SPRITEN FÅR DEM ATT VÄNDA UPPÅTFÖRSTÅS.
 
En anledning till att det blivit som det blivit skulle kunna vara vår själ, den själ
vi tappat.
 
Redan kring 1980 hade ett antal amerikanske forskare anledning att se bekym-
rat på Sveriges utveckling, man menade från detta håll att utan själ kommer ett
land att gå under.
 
Och man menade vidare att Sverige redan då tappat sin "själ".
 
ÄR DET DETTA VI SER NU, ATT VI GÅR UNDER, FÖR ATT VI TAPPAT VÅR
SJÄL ?
 
Det finns andra sätt att uttrycka detta, än att man tappat sin "själ". Man kan på-
visa att ett samhälles stabilitet är starkt knutet till den sammanhållning man kan
skönja i samhället, och denna sammanhållning kan också i sin tur starkt påvi-
sas vara knuten till kultur, traditioner och gemensamma värderingar.
 
I SÅ FALL HADE JU AMERIKANARNA RÄTT 1980, VI HAR TAPPAT VÅR
"SJÄL", KULTUR OCH TRADITIONER ÄR VÄL KNAPPAST DET SOM SKA-
PAR SAMMANHÅLLNING I VÅRT SAMHÄLLE I DAG.
 
De flesta är i dag också överens om att samhället är mycket polariserat, mer po-
lariserat än tidigare, något som också brukar vara ett tecken på att ett land hål-
ler på "att gå under".
 
Hade amerikanarna 1980 rätt på den punkten också, det återstår att se.
 
Under tiden vi avvaktar och ser om amerikanarna hade rätt 1980, ska Sverige
duka under, vad ska vi då göra åt våldet i våra skolor.
 
INGENTING FÖRSTÅS, HAR VI INGET GJORT TIDIGARE FINNS DET INGEN
ANLEDNING ATT GÖRA NÅGOT NU, SÄRSKILT SOM ALLT TYDER PÅ ATT
DET KAN VARA "FÖR SENT".
 
AE

NU FÅR BANNE MIG POLITIKERNA SKÄRPA SIG

Garnisonens fana vajar i Göteborg
 
Så har då ytterligare ett steg tagits mot det kompletta vansinnet.
 
TERRORISTSYMPATISÖRER ÅKER OMKRING I BLAR I GÖTEBORG MED IS
SVARTA FLAGGA STOLT SVAJANDE I VINDEN.
 
Och ingen ansvarig gör ett "förbaskat" dugg.
 
Förra veckan fick Sverige sitt betyg av en europeisk expert på islamistiskt våld.
 
Han var chockad över att Sverige saknade både lagstiftning och intresse att
försvåra/hindra "svenskars" deltagande i IS krigsförbrytelser.
 
Han uppgav sig tappa andan när han hörde att "svenskar" åker till Syrien och
begår krigsförbrytelser, åker hem och vilar upp sig och reser ner igen.
 
HAN BESKREV SVERIGE SOM EN GARNISONSSTAD, DÄR KRIGSFÖRBRY-
TARNA KAN VILA UPP SIG MELLAN VARVEN OCH FÅ VÅRD I DE FALL DE
SKADATS.
 
Och ovanpå detta vajar alltså IS svarta fanor nu för vinden i Göteborg, och ingen bryr
sig, inte ett "förbaskat dugg".
 
Vi får också höra mellan varven att vår lagstiftning gör det möjligt att komma åt dessa
krigsförbrytare.
 
Må sa vara, men lagstiftningen är ju totalt meningslös om ingen använder den,
och ingen tycks vilja använda den.
 
Så fort islam kommer in i bilden är beröringsskräcken och undfallenheten monumen-
tal. Hitintills har det utmanat löjet, men nu tycks undfallenheten ha tagit sådana pro-
potioner att viktiga säkerhetsintressen tycks vara hotade.
 
DET ÄR FAKTISKT POLITIKERS OCH ANSVARIGA MYNDIGHETERS "FÖRBAS-
KADE SKYLDIGHET" ATT TILLÄMPA GÄLLANDE LAGSTIFTNING, FÖR ATT
SKYDDA LANDETS BEFOLKNING SÅ LÅNGT DET ÄR MÖJLIGT.
 
DÅ DUGER DET INTE ATT SÄPO STÅR PÅ PERRONGEN OCH VINKAR AV
JIHADISTER, SOM ÄR PÅ VÄG TILL SYRIEN.
 
Nuvarande lagstifning skulle alltså vara tillräcklig för att komma åt dessa krigsförbry-
tare, men det är bevisläget som hindrar att man utnyttjar lagstiftningen.
 
RENT STRUNTPRAT, DET ÄR BRISTANDE ANSVAR, UNDFALLENHET OCH
BERÖRINGSSKRÄCK MED ISLAM, SOM HINDRAR ATT MAN UTNYTTJAR LAG-
STIFTNINGEN.
 
I "Adams" fall kan väl knappast bevisläget vara bättre, efter hans medverkan i Upp-
drag Granskning.
 
Visserligen svävade han på målet på frågan om han mördat någon, men han
svävade inte på målet när han beskrev sin medverkan i Syrien.
 
HAN VAR STOLT ÖVER ATT HA MEDVERKAT I IS KRIGFÖRING, ETT ERKÄN-
NANDE SOM BORDE RÄCKA FÖR DEN VILKEN ÅKLAGARE SOM HELST.
 
SOM OM INTE DETTA SKULLE RÄCKA MEDGAV HAN, OCKSÅ HÄR STOLT
OCH GLATT, ATT HAN SÅRATS I STRID, I SYRIEN, ETT ANTAL GÅNGER.
 
Till och med en åklagare i Sverige borde kunna inse, att man inte blir sårad i krig
i Syrien, om man inte medverkar i krigföring i Syrien.
 
Så lagstiftningen är det nog inget fel på, inte heller bevisläget.
 
DET ÄR FEL PÅ VISSA LEDANDE POLITIKER, OCH DET ÄR FEL PÅ RÄTTS-
SYSTEMET.
 
BERÖRINGSSKRÄCKEN OCH UNDFALLENHETEN MOT EXTREM ISLAM TYCKS
VARA SÅ MONUMENTAL, ATT DET KÄNNS SOM MOTIVERAT ATT H'ÄVDA ATT
EXTREM ISLAMISM KINAPPAD ALL OPINIONSBILDNING I SVERIGE.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 

DÖDSSYNDEN GIRIGHETEN SPRIDER SIG

Det är vi alla som får betala
 
Att det fifflas med försäkringar tycks vara alldeles uppenbart, men hur mycket
detta fusk är utbrett tycks inte vara riktigt lika uppenbart.
 
Ett färskt fall visar att fusket är mycket, mycket utbrett, och så provoce-
rande att man "tappar" andan.
 
En bilägare noterar en "varningssignal" på bilens display och uppsöker den
firma där han "köpt", i detta fallet leasat bilen.
 
Vi talar här inte om något "skumt" källarföretag, utan om ett av Sveriges
största och mest ansedda företag vad gäller försäljning av nya bilar.
 
Företaget är tillmötesgående mot bilägaren, självfallet frestas man tillägga för
att det finns pengar. att hämta, och erbjuder sig att fixa till felet, men först ef-
ter det att en kostnadsberäkning gjorts.
 
När bilägaren får kostnadsberäkningen blir han chockerad, summan ö-
verstiger hans vildaste fantasier och överstiger också vad han har råd med.
 
DET SKULLE KOSTA 42 000:- ATT LAGA FELET.
 
Den chockade bilägaren blir dock lugnad av det seriösa bilföretaget, som säger
att detta är inget han behöver bekymra sig över.
 
GENOM MASKINFÖRSÄKRINGEN KOMMER FÖRSÄKRINGSBOLAGET ATT
STÅ FÖR HUVUDDELEN.
 
Chocken lägger sig något, men infinner sig strax med förnyad styrka, efter det att
det seriösa bilföretaget kontrollerat bilens mätarställning.
 
Bilägaren får då höra att han måste betala hela beloppet, 42 000:-, själv då
bilen gått mer än 10 000 mil.
 
CHOCKAD, FÖRSTUMMAD OCH HÄPEN LÄMNAR HAN DET SERIÖSA BIL-
FÖRETAGET EFTER ATT HA BESLUTAT SIG FÖR ATT INTE "LAGA" BI-
LEN, DÅ HAN INTE KAN "LÄGGA UPP" 42 000:-.
 
Dagen därpå blir han uppringd av det seriösa bilföretaget, som då lämnar en nå-
got annorlunda bud:
 
"Nu när det visat sig att Du måste betala reparationen själv kan vi erbjuda
oss att laga felet för 3 200:- ".
 
Det lär inte behövas några kommentarer.
 
MÖJLIGEN ATT DETTA ÄR VÅRT "NYA SVERIGE" I ETT NÖTSKAL.
 
AE

SYSTEMHAVERI INOM VÅRDEN, DÄR OCKSÅ

Allt fler inom vården arbetar allt mindre
 
Larmrapporter inom vården duggar allt tätare, det är brist än här och brist än där,
och på det ena stället är personalen mer stressad än på det andra stället.
 
Ständig underbemanning och ständig stress.
 
Aktuella bemanningssiffror visar att underbemanning tycks inte råda, tvärtom, och
stressen kan ha helt andra orsaker.
 
DET ÄR ALLDELES UPPENBART ATT NÅGON FORM AV SYSTEMFEL FÖRE-
LIGGER.
 
Ansvariga pekar ut många orsaker, IT dokumentation, hyrpersonal, löner och myc-
ket annat, samtidigt som man menar att det inte går att skuldbelägga enskilda lä-'
kare och sjuksköterskor.
 
Aktuella bemanningssiffror och antalet läkarbesök pekar på att något är fel, genuint
fel.
 
Underbemanningen borde närmast beskrivas som överbemanning, om man
ser till faktiska siffror.
 
I SVERIGE FINNS 3,9 LÄKARE OCH 11,1 SJUKSKÖTERSKOR PER 1 000 IN-
VÅNARE. MEDAN SNITTET I OECD ÄR 3,2 RESPEKTIVE 8,7 (STATISTIK FR
2012).
 
RESURSER, MÄTT I PENAKR, HAR OCKSÅ ÖKAT ÖVER TID, TROTS DETTA
ÄR ANTALET LÄKARBESÖK PER PATIENT OCH ÅR KNAPPT HÄLFEN MOT
SNITTER I OECD, ANTALET ÄR DESSUTM SJUNKANDE.
 
Mer och mer resurser, fler och fler läkare och sjuksköterskor, ger alltså lägre pro-
duktivitet i form av färre patientbesök, och produktiviteten fortsätter att sjunka.
 
"Ett barn av sin tid" sjöng en gång en känd artist, och sjukvården är "ett barn av sin
tid". Vi ser detta "barn" också inom andra viktiga samhällsområden, fler poliser och
färre uppklarade brott, fler åklagare och färre fällande domar osv.
 
Man bör alltså se sjukvården som en spegelbild av samhället i stort, och det
stämmer nog, stressen tycks öka inom de flesta områden, psykiska diagno-
ser pekar tydligt i den riktningen.
 
Så mot den bakgrunden kanske man inte ska "skuldbelägga läkare och sjuksköter-
skor", men alla mynt har två sidor, så och här.
 
När man besöker en vårdavdelning, är det inte halt ovanligt att ett stort an-
tal sjuksköterskor och undersköterskor, inte på alla ställen och inte alltid,
sitter samlade i något dagrum under trevligt gemyt, trots att verksamheten
på avdelningen pockar på att annat borde göras.
 
EN FÖRSTA ANBLICK KAN DÅ GE INTRYCK AV UNDERBEMANNING, MEDAN
ETT BESÖK I DAGRUMMET SNARAST KAN GE INTRYCK AV ÖVERBEMAN-
NING.
 
Ibland infinner sig då frågan om det finns för få på ett ställe, medan det kan finns för
många på ett annat ställe.
 
Siffrorna visar att det på ett högre plan föreligger ett systemfel, ganska så omfat-
tande och med förödande konsekvenser både för personal och patienter, så
långt tycks allt vara tämligen okontroversiellt.
 
Mer kontroversiellt är nog hur effektiviteten utvecklas på ett lägre plan. Man säger
oftast att man ska lyfta blicken och se saker i ett större sammanhang.
 
Ibland kanske det också är nödvändigt och sänka blicken och se hur saker
fungerar på ett lägre plan.
 
FLER OCH FLER SKA BARA INTE JOBBA MINDRE OCH MINDRE, SEDAN
KAN MAN VÄLJA ATT KALLA DETTA NÅGON ANNAT ÄN ATT SKULDBE-
LÄGGA NÅGON ELLER NÅGRA.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STOCKHLOMARNA ÄR INTE RIKTIGT 100

Anna Kinberg Batra skapar nytt riktnummer
 
Anna Kinberg Batras fjällpromenader i Falun har nu fått även Telia att reagera.
 
Telia byter omgående riktnummer för Stockholmsområdet, riktnummer 08
upphör omedelbart att gälla, och nytt riktnummer blir 99.
 
Telia motiverar i ett pressmeddelande ändringen :
 
DOM ÄR JU INTE RIKTIGT 100.
 
AE

ANNA KINBERG BATRA EN BELASTNING FÖR PARTIET

Lika vilse i naturen som i politiken
 
Anna Kinberg Batra har nu gästat Falun, bebott av obegåvade lantisar.
 
Många gör sig nu lustiga över att Anna Kinberg Batra tror att hon utför en
fjällvandring när hon i själva verket vandrar omkring på Faluns gator.
 
DETTA ÄR INTE ETT DUGG LUSTIGT, DET ÄR SYNNERLIGEN ALARME-
RANDE, PÅ FLERA SÄTT.
 
Väldigt alarmerande är att Anna Kinberg Batra har så dålig kontroll på familje-
medlemmarnas roll i familjen. Anna Kinberg Batra, AKB, brukar ju hävda att
maken är komikern i familjen.
 
OCH SÅ VISAR DET SIG NU ATT ANNA KINBERG BATRA SJÄLV ÄR
PAJASEN I FAMILJEN.
 
Man skulle ju kunna se det som ett skämtsamt inslag, att tro att man vandrar
i fjällen, när man i själva verket vandra på Faluns gator, men det är inte ett
dugg skämtsamt, inte om man ser till helheten, och ser till att AKB kan tän-
kas bli landets statsminister.
 
AKB säger själv att det dummaste hon sagt är att alla som inte bor i Stock-
holm 'är obegåvade lantisar, det värsta är inte att hon sa det, det värsta är
att hon tycker det.
 
ANNA KINBERG BATRA ÄR SÅ FIXERAD VID SIG SJÄLV OCH STOCK-
HOLM ATT HON INTE VET VAR FALUN LIGGER OCH ATT DET BOR AN-
NAT ÄN OBEGÅVADE LANTISAR UTANFÖR STOCKHOLM.
 
De som följde den makabra tv intervjun vet att det inte var några förflugna
ord Anna Kinberg Batra lät undslippa sig.
 
Inledningsvis fick vi höra att utanför Stockholm bodde bara obegåvade
lantisar, i det läget skulle man kunna förlåta det hela om det berott på
obetänksamhet, eller utgjorde ett skämt.
 
Men det var inte obetänksamhet, det var väl avväga ord, som återspeglade
exakt det Anna Kinberg Batra då tyckte.
 
Reportern gav nämligen AKB chansen att korrigera sitt uttalande och  ställde
frågan om AKB verkligen menade att "alla" utanför Stockholm var obegåvade
lantisar.
 
Vid denna fråga la AKB pannan i djupa veck, funderade länge och efter-
tänksamt och tillade efter en stund.
 
NEJ, ALLA UTANFÖR STOCKHOLM ÄR INTE OBEGÅVADE LANTISAR,
DE SOM VALT ATT FLYTTA TILL STROCKHOLM ÄR JU INTE OBEGÅ-
VADE LANTISAR.
 
Vi talar alltså inte om förflugna ord, utan vi talar om att AKB uttalar exakt det
hon känner efter att ha fått fundera över lämpligheten i vad hon sagt.
 
Efter detta kommer moderaternas valberedning på den bisarra iden att
betrakta denna syn på huvuddelen av Sveriges invånare som en merit
och utser henne som kandidat till partiledarposten
 
DET MESTA PEKAR NOG PÅ ATT DETTA KOMMER ATT VISA SIG VARA
EN REN KATASTROF FÖR PARTIET, OCH VILL DET SIG RIKTIGT ILLA
KAN DET OCKSÅ VARA EN KATASTROF FÖR HELA LANDET 2018.
 
Med detta i bagaget reser alltså Anna Kinberg Batra, en tänkbar statsminister-
kandidat 2018, till Falun och tror att hon vandrar i fjällen.
 
HAR MAN INTE BÄTTRE KUNSKAP OM BEGÅVNINGEN UTANFÖR STOCK-
HOLM OCH LANDETS GEOGRAFI KANSKE MAN BORDE ÄGNA SIG ÅT
NÅGOT ANNAT ÄN ATT VARA PARTILEDARE FÖR OPPOSITIONENS
TYNGSTA PARTI.
 
Som om inte detta räckte har AKB uttalat sin syn på hur man ska hantera krigs-
förbrytare och terrorister.
 
Dessa ska enligt AKB ses som offer i stället för gärningsmän, när de hals-
hugger oskyldiga och våldtar minderåriga sexslavar.
 
HUR VALBEREDNINGEN I MODERATERNA KUNDE KOMMA PÅ DEN BI-
SARRA IDEN ATT UTSE ANNA KINBERG BATRA TILL PARTILEDAREKAN-
DIDAT KOMMER NOG FÖR ALLTID ATT FRAMSTÅ SOM EN GÅTA.
 
Hennes lämplighet att besätta landets högsta ämbete ligger på en sådan nivå
att man inte ens som borgerlig sympatisör vill att "de borgerliga" ska vinna valet
2018.
 
AE
 
 
 
 

UBÅTSAFFÄREN BORTA MED VINDEN

Som man sår får man skörda
 
Svenska Regeringen, företrädd av generaldirektören för Försvarets Materielverk, tyckte
uppenbarligen att de var smarta, när man i strid mot gällande lagstiftning, under uppse-
ende former stormade in på Kockums Varv och la beslag på ritningar mm.
 
EGENMÄKTIGT FÖRFARANDE BÖR DET VÄL SES SOM, MEN ÄGAREN TILL
KOCKUM, THYSSEN KRUPP, INSÅG SNABBT ATYT DRIVA EN PROCESS MOT
EN SJÄLSVÅLDIG STAT LEDDE KNAPPAST TILL FRAMGÅNG.
 
Så Thyssen Krupp drog sig tillbaka med svansen mellan benen.
 
En som inte drog sig tillbaka med svansen mellan benen var SAAB.
 
Nu skulle SAAB bygga ubåtar så att det stänke om det, och en storaffär med
Australien var det man tänkte börja med.
 
Nu har vi svaret.
 
Australien meddelar att Sverige är borta "ur leken" för att vi inte har erfarenhet av
ubåtar, något som kanske regeringen borde ha insett, när det låtsades att SAAB
skulle ha  "de erfarenheter som behövdes".
 
Man kan nu då läsa:'
 
" Australien nobbar svenska ubåtar".
 
VERKAR LOGISKT, NOBBAR VI SJÄLVA VÅRA UBÅTAR, KANSKE VI SKA RÄKNA
MED ATT ANDRA NOBBAR VÅRA UBÅTAR.
 
Den som tror att Thyssen Krupp ler i mjgg har säkert fel, mer troligt är att de gapskrattar.
 
SOM MAN SÅR FÅR MAN SKÖRDA, BRUKAR DET HETA.
 
AE

ATT BYGGA LUFTSKOTT, I SANDLÅDAN

Desperationen sprider sig alltmer
 
Alltefter verkligheten nu tränger sig på, allt tydligare, ökar också desperationen,
allt tydligare.
 
Först försökte man tiga bort problemen kring invandringen, när det inte längre
gick att tiga, blir man desperat.
 
Så desperat att det nu är snabbspår och validering är det som gäller, en
en politiker kan nu inte öppna "käften" utan att man hör ordet validering.
 
BAKOM RETORIKEN "SNABBSPÅR" OCH "VALIDERING" TYCKS FINNS
INGET, BARA LUFT, MÖJLIGEN FINNS DET ORÄTTVISOR OCH SKYGG-
LAPPAR.
 
För att snabbspår ska ha en mening, måste det ju ha en mening, och menin-
gen kan väl aldrig då vara annan än att utrikesfödda ska ges en snabbare till-
gång till arbetsmarknaden än nu är fallet, och snabbare än andra.
 
Detta kostar rimligen resurser, och kan inte ses som annat än djup o-
rättvist.
 
FÖR ATT ANVÄNDA ANTIRASTISTERNAS RETORIK STÄLLER MAN "DEM
MOT OSS", "DE" FÅR TILLGÅNG TILL ARBETE GENOM SNABBSPÅR ME-
DAN "VI" INTE FÅR TILLGÅNG TILL SNABBSPÅR OCH ARBETE, I DE FALL
"VI" ÄR ARBETSLÖSA.
 
Alla tidigare satsningar av detta slag, har medfört tre effekter, dels ökade kost-
nader, dels undanträngning på arbetsmarknaden och dels minskad effektivitet.
 
Undanträngning på arbetsmarknaden är orättvist, att påstå något annat är
bara obegåvat, och orättvisor vill vi ju inte ha, eller ?
 
Arbetsmarknaden är vad den är, det är det vi har att utgå ifrån.
 
OM DET NU FINNS NÅGON FORM AV SNANNSPÅR, SOM ÄNDRAR AR-
BETSMARKNADEN TILL DET BÄTTRE, BORDE DETTA SNABBSPÅR
UTFORMAS SÅ ATT ALLA HAR TILLGÅNG TILL SNABBSPÅRET.
 
ALLT ANNAT ÄR DJUP ORÄTTVIST, ELLER ?
 
Snabbspåret ska då kombineras med "validering", ett ord som faller alla politi-
ker på läppen just nu.
 
Går vi på ordets betydelse, så betyder faktiskt ordet validering något, även om
många tycks vilja fylla ordet med luft, detta ord också.
 
Validering kan definieras som att" officiellt godkänna ett dokument" eller
att "godkänna ett visst kunnande och en viss kompetens".
 
ARBETSFÖRMEDLINGEN UPPGER SIG HA EN VISS ERFARENHET AV
VALIDERING AV "ERFARENHET OCH KOMPETENS" HOS UTRIKESFÖD-
DA.
 
Denna erfarenhet tycks ganska så enstämmig, när Arbetsförmedlingen efter-
frågar betyg eller andra dokument, som skulle kunna styrka den utbildning och
erfarenhet många utrikesfödda uppger sig ha, så blir resultat ofta ganska ma-
gert, eller mycket magert.
 
DET ÄR MED FÅ UNDANTAG NÅGON KAN STYRKA PÅSTÅDD UTBILD-
NING OCH ERFARENHET MED BETYG ELLER ANDRA DOKUMENT, KAN-
SKE INTE SÅ KONSTIGT DÅ DE FLESTA INTE ENS KAN STYRKA SIN I-
DENTITET.
 
Det man då har att gå på är vad vederbördande utrikesfödd uppger, säger ve-
derbörande att han är läkare, så är vederbörande läkare, säger vederbörande
att vederbörande kan bygga hus, så kan vederbörande bygga hus.
 
Den "validering" man nu uppger sig vilja åstadkomma har att utgå ifrån detta.
 
Vilket uttryck täcker bäst ambitionen ?
 
LUFTSLOTT KANSKE ? KEJSARENS NYA KLÄDER KANSKE ? ELLER
KANSKE BÅDE OCH ?
 
AE
 
 
 
 
 
 
 

VI MÅSTE STÅ UPP FÖR VÅR DEMOKRATI OCH FRIHET

Försvarar vi demokratin bäst med "bara" fritidshem
 
Intervjun med Adam i Uppdrag Gransking har blottlagt ett problem, större än vad
många insett och anat.
 
De som följer nyhetsutbudet i utländska media har tidigare förstått vad som
sker och vad som är på gång, men deras uppfattningar har viftats bort av
de som tycker att man inte ska läsa annat än svenska media, och då bara
"mainstreem".
 
Debatten efter Uppdrags Granskning har följt tre spår.
 
Det ena spåret är att man överhuvudtaget inte i TV ska visa vad som sker
och vad som är på gång, det andra spåret är att man ska bygga fritidshem,
lite tillspetsat, och det tredje spåret är att nu ska man minsann göra något.
 
Men den överskuggande viktigaste frågan och det viktigaste spåret har ingen ta-
git upp, och det är:
 
Ska en demokrati ha rätt att försvara sig, man tycker att detta borde, av al-
la, besvaras av ett rungande ja, men så är inte fallet, tyvärr.
 
Det andra spåret, att man lite tillspetsat bygger fritidshem. har sin bäring i ett
avseende, men måste i ett visst skede övergå i något anNat.
 
Vi är alla av den uppfattningen att samhället i vid mening måste göra allt vad som
står i vår makt, så att ungdomar, och andra, bemöts på ett sådant sätt att man ska-
par medborgare med rätt moralisk kompass, med rätta värderingar och annat som
i objektiv mening är rätt.
 
Detta förebyggande arbete kan lite tillspetsat kalla att bygga "fritidshem" men
det omfattar också mycket annat.
 
DET FINNS HELLER INGEN ANLEDNING ATT SKILJA UR JUST VISSA ELEMENT,
EXEMELVIS MUSLIMER, ATT BLIR FÖREMÅL FÖR VISST FÖREBYGGANDE AR-
BETT.
 
Allt förebyggande arbete, som syftar till att forma "anständiga" människor, bör riktas
mot alla.
 
Allt förebyggande arbete blir inte lyckat, vissa individer formas av olika skäl på ett
mindre önskvärt sätt. Man kan säga att man i vissa avseenden kommer till en gräns,
eller tröskel, där andra åtgärder än "fritidshem" måste sättas in.
 
Om det förebyggande arbetet för en viss individ misslyckas och det i stället formas
en "mördare", då är ju inte den fortsatta tanken att vi ska fortsätta att förebygga
och bygga fler "fritidshem".
 
DÅ ÖVERGÅR ARBETET I STÄLLET TILL ATT BYGGA FÄNGELSER, DET FINNS
INGEN ANLEDNING ATT SE EXTREMT RADIKALISERADE JIHADISTER PÅ AN-
NAT SÄTT.
 
Man har förebyggande arbete intill en viss gräns, en viss tröskel, när detta visar sig
inte hjälpa, sätter man in hårdare och mer effektiva åtgärder, som syftar till att sätta
stopp för den fortsatta utvecklingen.
 
DETTA MÅSTE MAN GÖRA FÖR ATT EN DEMOKRATI SKA KUNNA ÖVERLEVA,
OCH EN DEMOKRATI HAR BÅDE RÄTT, MÖJLIGTHET OCH SKYLDIGHET ATT
VIDTA ÅTGÄRDER SOMK SYFTAR TILL ATT SKYDDA DEN, OC HOSS.
 
Vi har rätt att försvara vår demokrati med dess öppenhet med de medel som finns
tillgängliga, och den rätten har vi också skyldighet att utnyttja.
 
Det finns inget motsatsförhållande i att arbeta förebyggande och att arbeta av-
hjälpande, det ena sker i ett första skede, det andra i ett senare skede.
 
" ADAM" BEFANN SIG I ETT SÅDANT SKEDE ATT DET NÄRMAST FRAMSTÅR
SOM LÖJLIGT ATT DISKUTERA FÖREBYGGANDE ARBETE, HÄR GÄLLER
ATT SKYDDA DEMOKRATIN MED DE MÖJLIGHETER SOM STÅR TILL BUDS.
 
När det gäller just IS och dess medlemmar och sympatisörer har vi en kombination
av hot, som visar hur löjeväckande det är att tala om "fritidshem" när det gäller ak-
tiva radikaliserade element.
 
Dessa är inte bara "krigsförbrytare" i den meningen att de utför krigsförbrytelse
i form av halshuggningar, slaveri och andra grymheter.
 
DE UTGÖR OCKSÅ ETT MILITÄRT HOT, VILKET VI MÅSTE TA TILL OSS.
 
Det är ju verklighetsfrämmande, och även löjeväckande, att förneka detta hot, när
iman efter iman, "Adan" efter "Adam", i olika kanaler beskriver att IS ambition är
att ta över även "Väst".
 
Varför i himmelsens namn ska vi förneka det IS själva uppger, här kan man
verkligen tala om att skärma av sig från verkligheten.
 
IS UTGÖR ETT MILITÄRT HOT, FÖR NÄRVARANDE SPECIFIKT I VISSA RE-
GIONER, MEN FÅR DE HÅLLAS, OCKSÅ I ANDRA REGIONER, ENLIGT DEM
SJÄLVA ÄVEN I EUROPA.
 
Vi har ett försvar, visserligen inte så starkt, men ändå, det är tänkt att kunna a-
gera i vissa hotsituationer, exempelvis om "ryssen" kommer.
 
Ska vi ha "förebyggande" arbete då också ?
 
KANSKE BYGGA FRITIDSHEM ÅT ANFALLANDE RYSSAR ?
 
Tankegången kan tyckas tillspetsad, men ska vi ha den minsta chans i världen, att
klara oss från det hot IS utgör, måste vi tänka i helt andra banor:
 
- Demokratier har rätt att försvara sig med de medel som är tillgängliga
- Detta försvar medför ibland att andra värden, mindre viktiga, kanske för stunden
  måste stå tillbaka, vi är nog "alla", innerst inne, eniga om att total öppenhet inte
  alltid är det bästa försvaret i vissa hotade lägen.
  Många av oss minns "en svensk tiger" från 2 VK, öppenhet är inte alltid det op-
  timala skyddet för demokratin
- Förebyggande arbete, för att motverka kriminalitet och radikalisering, ska ske
  intill den punkt, det framstår som meningsfullt
- När förebyggande arbete inte längre framstår som meningsfullt ska andra åt-
  gärder sättas in, mot jihadister i form av "hårda åtgärder" , som fråntagande av
  pass, reseförbud och annat.
 
Ovanstående tankegångar är nog de allra flesta överens om, innerst inne, de
enda som kan tänkas inte vara överens om detta, innerst inne, är nog sådana
som i en eller annan form sympatiserar med  IS.
 
FÖR INNERST INNE VILL VÄL DE FLESTA AV OSS SKYDDA VÅR DEMO-
KARTI, ELLER ??
 
Svårare än så borde det inte vara.
 
 
AE

EU IRRAR OMKRING, SOM VANLIGT

Ukrainas öde var nog förutbestämt
 
När Krim föll i "ryssarnas händer" kunde man ana en fortsättning, och fortsättningen
blev Ukraina.
 
Sett i ett logiskt sammanhang var utvecklingen i Ukraina mer eller mindre ödesbe-
stämd.
 
Har man väl tagit Krim behöver man en korridor till halvön, och den korrido-
ren går genom Ukraina.
 
Man kan ha vilka uppfattningar som helst om Putin, och det finns det all anledning
att ha, samtidigt som man inte kan förneka vissa saker:
 
PUTIN TYCKS VETA VAD HAN VILL OCH HAN TYCKS OCKSÅ FÅ SOM HAN
VILL.
 
I dessa avseenden tycks både EU och NATO stå för det motsatta:
 
MAN TYCKS INTE VETA VAD MAN VILL OCH VET MAN VAD MAN VILL FÅR
MAN INTE SOM MAN VILL.
 
Utvecklingen i Ukraina var nog ödesbestämd, till viss del genom EU agerande. EU
ville till varje pris får Ukraina att orientera sig västerut, och så småningom ingå i
EU. Man visste att Putin såg Ukraina som en buffert mot Väst, och man borde ha
förstått att Putin inte stillatigande skulle åse, när EU "pushade" Ukraina västerut.
 
EU och NATO borde alltså förstått att ambitionerna att "pusha" Ukraina väs-
terut skulle medföra motreaktioner från Putin.
 
DETTA INNEBÄR INTE ATT EU OCH NATO SKULLE AVSTÅ IFRÅN ATT FÅ
UKRAINA ATT SÖKA SIG VÄSTERUT OCH MER INLEMMAS I VÄSTERLÄND-
SKA DEMOKRATIER.
 
MEN DET BORDE HA INNEBURIT ATT EU OCH NATO HADE VETAT HUR DE
SKULLE BETE SIG NÄR PUTIN VIDTAR DE MOTREAKTIONER MAN BORDE
HA FÖRSTÅTT HAN SKULLE VIDTAGA.
 
Nu ser vi resultatet, Ukraina står ensamt och övergivet, i praktiken, ingen hjälp är
att förutse, i praktiken, EU står helt handfallet, som vanligt, och NATO likaså, kan-
ske inte lika vanligt.
 
Slutsatsen är ganska enkel.
 
NÄR MAN STÖDDE UTVECKLINGEN I UKRAINA BORDE MAN HA TÄNKT SÅ
LÅNGT ATT MAN NU VISSTE HUR MAN SKULLE AGERA, NÄR VI NU STÅR
DÄR VI STÅR, VILKET MAN BORDE HA FÖRUTSETT, I VART FALL SOM EN
TÄNKBAR UTVECKLING.
 
Nu tycks man inte ens veta vad man vill, och Ukraina faller sönder mer och mer.
 
 
 
AE

EFTER UKRAINA - BLIR GOTLAND NÄSTA ?

Det bidde inte en tumme, nu heller
 
Försvarsfrågan seglade upp i samband med de ryska "vänskapsbesöken" men tonade
bort lika fort som de ryska flygplanen återvände till sina baser.
 
En eller flera ubåtar ledde också till ökat försvarsfokus, men detta fokus försvann också
så fort svallvågorna från ubåtarna lagt sig.
 
Nu hettar det till i försvarsfrågan igen, för vilken gång i ordningen, den här gången
är det pengarna, eller avsaknaden av pengar, som gör att det hettar till.
 
Lite förenklat kan man beskriva "pengadrabbningen " mellan ÖB och Regeringen enligt
följande.
 
POLITKERNA HAR UTIFRÅN FÖRSVARSBESLUT GET  FÖRSVARET VISSA UPP-
GIFTER, ÖB ANSER INTE ATT NUVARANDE RAMAR MÖJLIGGÖR ATT FÖRSVA-
RET LEVER UPP TILL POLITIKERNAS MÅLSÄTTNIN, ÖB VILL DÄRFÖR HA TILL-
SKOTT PÅ 4 MILJARDER PER FÅR FÖR SÅ KALLADE BASALA BEHOV, REGE-
RINGEN VILL BARA TILLSKJUTA 200 MILJONER PER ÅR.
 
Det var den förenklade varianten, den mer djuplodande varianten säger något helt an-
nat.
 
När ÖB äskar 4 miljarder per år för "basala behov" är bakgrunden att man behö-
ver denna ökning för att kunna bemanna, rusta upp och öva visst antal enheter.
 
2 BRIGADER.
 
En tämligen enig kår av "försvarsanalytiker" har en något annorlunda syn på vilket
antal enheter försvaret behöver för att leva upp till politikernas ambitioner och det
mål man satt upp för ÖB / Försvaret.
 
För att möjliggöra att försvaret lever upp till satta mål menar då dessa tämligen
eniga "försvaresanalytiker" att försvaret skulle behöva:
 
4 BRIGADER.
 
Slutsatsen blir ganska så lätt, om "försvarsanlytikernas" bedömning ligger nära den
"optimala sanningen", som i och för sig är väldigt svårt att exakt ange:
 
ÄVEN OM ÖB SKULLE FÅ DE 4 MILJARDER HAN INTE FÅR, SKULLE FÖRSVA-
RET BARA KUNNA SÄTTA UPP HÄLFTEN AV DE ENHETER TILL MARKS MAN
BEHÖVER FÖR ATT KUNNA LEVA UPP TILL ANGIVNA POLITISKA MÅL.
 
Det är lätt att förstå att Ryssland till och ifrån skrattar åt oss.
 
AE

DO "FÅR INTE" FLYTTA TILL TENSTA

Det är de små orden och detaljerna som avslöjar
 
Det är i de små orden och i detaljerna man blir avslöjad.
 
I retoriken och i de stora orden framställs Tensta som mångfaldens tempel, dit
alla vill flytta men inte kan eller får flytta.
 
Göran Perssons förkärlek för förorten var han angelägen att torgföra, han ville och
skulle mycket väl kunna bosätta sig i Tensta eller Rinkeby.
 
På frågan varför han inte gjorde det blev svaret, just det, helt intetsägande.
 
Eric Ullenfån gjorde på sin tid ett kort besök i Rinkeby och försvann efter någta dagar
som en oljad blixt.
 
Många andra politiker har också bedyrat sin förkärlek för Tensta och Rinkeby, men så
långt är känt har man inte omsatt denna förkärlek i praktiken.
 
Däremot har det skett ett antal rörelser i motsatt riktning.
 
FÖRUTVARANDE ORDFÖRANDEN I SOCIALDEMOKRATERNAS KVINNOFÖRBUND,
SJÄLV MED KURDISK BAKGRUND, GJORDE SOM ERIC ULLENFÅN, FÖRSVANN
SOM EN OLJAD BLIXT MED MOTIVERINGEN ATT HÄR GICK JU INTE ATT BO.
 
Tidigare har beslutats om att Diskrimineringsombudsmannen skulle tvingas flytta från
innerstan, och beslutet medförde att man skulle flytta till Tensta eller Rinkeby.
 
Beslutet att flytta kvarstår, men nu ska DU flytta till en ny plats, oklar var, men inte
Tensta eller Rinkeby.
 
DETTA MOTIVERAS NU MED ATT DO "SLIPPER" ATT FLYTTA TILL TENSTA ELLER
RINKEBY.
 
MED ALLA LOVORD "ALLA" POLITKER STRÖTT ÖVER TENSTA OCH RINKEBY
BORDE VÄL MOTIVERINGEN ÄNDÅ VARA ATT DO "FÅR INTE" FLYTTA TILL TEN-
STA ELLER RINKEBY.
 
AE
 
ELLER ?????

GARNISONSSTADEN SVERIGE MÅNAR OM KRIGSFÖRBRYTARE

Omvärldens dom är inte nådig
 
Uppdrag Gransking skulle nog fått många att undra hur det står till i landet, om
inte indoktrineringen tagit bort all, i vart fall den mesta, förmågan att tänka fritt
och kritisk.
 
Om Mona Sahlin och Anna Kinberg Batra bänkat sig framför TV hade de stiftat
bekantskap med ett av sina offer.
 
OFFRET ADAM.
 
Offret Adam reser fram och tillbaka till IS krigsområden och krigar glatt med sina
andra jihadistkompisar.  När han blir trött eller sårad åker han hem till sin garnison, Sverige, och vilar upp sig och får vård.
 
För den som inte helt tappat förmågan att tänka tappar man andan, när man ser
vad Sverige tillåter på detta område.
 
När man ser hur Sverige förhåller sig till terroristbekämpningen jämfört med
andra länder finns det bara en enda sak man kan känna.
 
EN STOR SKAM, SOM TRÄNGER ÄNDA IN I RYGGMÄRGEN, SAMMA STORA
SKAM, SOM MÅNGA TROLIGEN KÄNDE NÄR VI SKICKADE BALTER TILL EN
SÄKER DÖD I SIBIRIEN EFTER 2 VK.
 
Själva klarar vi ju inte av att förhålla sig till detta problemområde på ett vettigt sätt, men
en europeisk expert på islamistisk extremistm hjälpte oss på traven att förstå vad det
är vi håller på med.
 
Han var rakryggad, tydlig och mycket kritisk, med andra ord mycket osvensk. När
Uppdrag Granskning ville höra hur han såg på Sveriges deltagande i kampen mot
terrorismen fick vi höra sanningen, för en gångs skull, och det var ord och inga vi-
sor.
 
Inledningsvis fick vi höra att han var chockad över att Sverige inte har någon
lagstiftning på detta område, till skillnad från andra länder hade han vänlighe-
ten att tillägga.
 
HAN UPPGAV SIG OCKSÅ SE SVERIGE SOM EN GARNISONSSTAD, DÄR KRIGS-
FÖRBRYTARE KUNDE HÄMTA ANDAN, NÄR DE BEHÖVE VILA UPP SIG EFTER
KRIGSFÖRBRYTELSERNAS STRAPATSER.
 
Vår undfallenhet att hindra resor fram och tillbaka beskrevs då på följande sätt:
 
" MAN TAPPAR JU ANDAN NÄR MAN SER ATT SVERIGE TILLÅTER ATT KRIGS-
FÖRBRYTARE RESER HEM, FÅR VÅRD OCH FÖRSÖRJNING, FÖR ATT SEDAN
RESA NER OCH KRIGA IGEN NÄR DE ÄR UTVILADE"
 
Experter i omvärlden tappar alltså andan, när de ser hur Sverige förhåller sig till kam-
pen mot terrorism. Nu börjar man på allvar fundera över vad Sverige egentligen står
för.
 
Står vi kanske fortfarande för samma ansvar., som gjorde att omvärlden tap-
pade andan, också när Sverige exporterade malm och annan krigsmaterial till
Adolf, som gjorde att kriget förlängdes och ytterligare ett antal miljoner krigs-
offer strök med.
 
Eller står vi fortfarande för samma ansvar, som gjorde att omvärlden tappade
andan efter kriget, när Sverige skickade tusentals balter till en säker död i
Sibirien för att hålla Stalin på gott humör.
 
Frågan är alltså berättigad:
 
VAD ÄR EGENTLIGEN SVERIGE FÖR ETT LAND OCH VAD ÄR DET EGENTLI-
GEN VI STÅR FÖR ?
 
När omvärlden tappar andan över vårt bristande ansvar ser alltså Mona Sahlin
och Anna Kinberg Batra Adam och hans kompisar i IS som offer, som ska ges
förtur på arbetsmarknaden och tränga undan svenska ungdomar som behöver vård
inom psykiatrin.
 
Vad tycke då Adam själv om sin garnisonsstad, dit han kunde åka när han behövde
vila upp sig och få vård, om han behövde
 
Adam visade sig tycka om sin garnisonsstad Sverige, den var liberal och bryd-
sig inte om jihadister åkte till Syrien och halshögg oskýldiga.
 
OCH SÅ LÄNGE GARNISONSSTADEN INTE BRYDDE SIG OM DETTA SKULLE
IS VARA VÄNLIGA ATT INTE UTFÖRA TERRORATTACKER I SVERIGE, MEN
BARA OM JIHADISTERNA FICK GÖRA SOM DE VILLE.
 
När skammen trängt in i ryggmärgen, och man trodde att man inte kunde känna mer
skam, då visar det sig att skammen kan bli större, mycket större.
 
Och skammen blir större, mycket större, när en talesman för SÄPO, mer känd
som SEPÅ, uttalar sig.
 
Han har talat med Adam, och hans hälsning till Adam efter det samtalet får
allt annat absurt att framstå som helt normalt.
 
DU KAN VÄL HÖRA AV DIG NÄR DU RESER.
 
Nu fattats väl bara att SEPÅ står på perrongen och vinkar av Adam, när han nu
åker iväg för att begå nya krigsförbrytelser.
 
EFTER DETTA GÖR MAN SOM EXPERTEN I UPPDRAG GRANSKING, MAN TAP-
PAR BARA ANDAN, OCH SÅ UNDRAR MAN.
 
HUR KAN ETT LAND MED SVERIGES FÖRUTSÄTTNINGAR SJUNKA SÅ LÅNGT
NER I DYN ?
 
AE
.
 
 
 
 
 
 
 

HEMLIGSTÄMPEL RÄDDAR MARGOT WALLSTRÖM

Man kan bara sucka tungt
 
Härom dagen blev det känt att Margot Wallströms handgångna "hen", Annicka
Söder haft ett möte med den ryske ambassadören.
 
Man utlovade då att det vid den kommande NAT övningen inte skulle bli
aktuellt "att några svenska plan skulle landa i Estland".
 
Det upprättades ett PM , som utförligt återgav, vad som sagts och utlovats vid
detta möte. Expressen hade tillgång till detta PM, då en öppen handling, och
återgav hela dess innehåll.
 
Av naturliga skäl väckte detta en viss uppståndelse i vissa kretsar, både för-
svarsministern och högkvarteret uppges ha farit "i taket".
 
Många hävdade att Margot Wallström och Annicka Söder lagt "sig platt"
för Ryssland.
 
MÅNGA KRÄVDE MARGOT WALLSTRÖMS HUVUD PÅ ETT FAT OM MAR-
GOR WALLSTRÖM ÍNTE KUNDE LÄMNA EN UTFÖRLIG FÖRKLARING TILL
VARFÖR MAN TYCKTES "HA LAGT SIG PLATT FÖR RYSSLAND".
 
Det är nu klart, helt klart, att Margot Wallström inte behöver bekymra sig över
huruvida hon ska behöva "lämna sitt huvud på ett fat".
 
FÖR ATT INTE MARGOT WALLSTRÖM INTE SKA BEHÖVA FÖRKLARA
SIG, UPPGER NU EXPRESSENS REPORTER PÅ SIN FACEBOOKSIDA ATT
UD HAR HEMLIGSTÄMPLAT HELA DETtA PM.
 
"Skitsmart", nu behöver Margot Wallström inte förklara sig, hon får inte ens för-
klara sig, ärendet är ju hemligstämplat, och sådant uttalar man sig inte, framför
allt inte om det kan vara besvärande för politikern i fråga.
 
Man blir ju ändå lite förundrad över det hela, Expressen skrev ju om allt,
och "alla" ska kunna veta vad som står i detta PM, men ändå blir det nu
hemligstämplat.
 
Detta är inte första gången man hemligstämplar något som är besvärande för
en politiker, och som motiv anger:
 
"Hemligstämplas med hänsyn till rikets säkerhet" trots att alla förstått
att det hemligstämplats för en viss politikers säkerhet.
 
MEN FRÅGAN ÄR OM MAN TIDIGARE HEMLIGSTÄMPLAT NÅGOT SOM
ALLA KÄNNER TILL FÖR ATT EN MINSITER INTE SKA KUNNA UTTALA
SIG I ETT ÄRENDE, DÄR "HEN" HAR "GJORT BORT SIG".
 
I vart fall har det väl aldrig varit tydligare vad man menar med "rikets säkerhet".
 
HÄR KAN DET DIREKT ÖVERSÄTTAS TILL ATT MAN HEMLIGSTÄMPLAR
MED HÄNSYN TILL "MARGOT WALLSTRÖMS SÄKERHET".
 
Det hela är ju så bedrövligt att man inte vet om man ska skratta eller gråta, så det
är väl bäst att skratta.
 
FÖR MAN SKA VÄL SKRATTA ÅT DE SOM UPPTRÄDER SOM PAJASAR,
ELLER ?
 
Ibland när någon politiker gör bort sig så att "det stänker om det" får vi höra "un-
detstatementet" att det finns risk för att förtroendet för politiker kan urholkas.
 
DET ÄR DÅ TUR ATT DET INTE FINNS NÅGOT ATT URHOLKA.
 
AE
 
 

JIHADISTEN ADAM RESER TILL IS COH KRIGAR

Fritt fram att planera för krigsförbrytelser
 
Uppdrag Granskning har i kväll ett inslag om våra jihadister, de så kallade offren
enligt Mona Sahlin och Anna Kinberg Batra.
 
Detta inslag bör ses av "alla", så att alla förstår hur flata vi är när det gäller att del-
taga i övriga världens kamp mot terrorism.
 
VI ÄR SÅ FLATA OCH UNDFALLANDE ATT VI I VERKLIGHETEN FRÄMJAR
TERORISM OCH KRIGSFÖRBRYTELSER.
 
I de flesta andra länder är det åtalbart att rekrytera jihadister, det är åtalbart att
resa till IS område, och man blir gripen och åtalad när man kommer.
 
I Sverige rycker man bara på axlarna.
 
I Uppdrag Gransking i kväll kan vi höra en talesman för SÄPP, mer känt som SEPÅ,
uttala sig, och han säger:
 
" Vi kan inte ingripa bara för att någon planerar något".
 
Han harvtydligen hörsammat Mona Sahlins och Anna Kinbergs Batras inställning
till dessa jihadister, de är ju bara offer, samtidigt undrar man om talesmannen för
SÄPO bara är dum och okunnig, eller om det är något ännu värre som ligger ba-
kom uttalandet.
 
Man kan visst ha en lagstiftning, som ingriper mot någon " som planerar att
göra något", om man vill.
 
VI HAR SÅDAN LAGSTIFTNING PÅ ANDRA OMRÅDEN OCH DÅ RUBRICE-
RAS PLANERING EXEMPELVIS SOM "FÖRBEREDELSER FÖR MORD" EL-
LER "FÖRBEREDELSE FÖR STÖLD" ELLER FÖRBERELSE FÖR NÅGOT
ANNAT.
 
Så man kan visst ha en lagstiftning, som gör det möjligt att åtala någon, som "pla-
nerar att göra något", som man inte ska få göra.
 
Detta bör en talesman på SEPÅ känna till, och vederbörande känner också
säkert till det, men säger något helt annat, vilket måste tyda på att talesman-
nen vill något annat, för han kan ju inte bara vara så dum och okunnig, el-
ler ?
 
KAN DET MÅNNE VARA SÅ ATT ÄVEN SEPÅ ÄR SÅ INDOKTRINERADE
AV "OFFERBESKRIVNINGEN" ATT MAN INTE VILL GÖRA NÅGOT ÅT
TERRORISM OCH KRIGSFÖRBRYTELSER ?
 
I så fall är det illa, riktigt illa.
 
Adam talar om för oss hur illa det är i Uppdrag Granskning i kväll.
 
AE

ÖPPENHET ÄR VÅR TOMMA PÅSE

Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta
 
I dagens Borås Tidning skriver moderaten Ulrik Nilsson eN ledare under rubriken
"Mindre öppenhet är inte svaret".
 
Ulrik Nilsson är tidigare riksdagsman och känd för att sprida floskler omkring sig.
Ulrik Nilsson är också känd som resenären, då han som riksdagsman gärna och
ofta på skattebetalarnas bekostnad företog vad som bör kunna beskrivas som
"rena semesterveckor".
 
Så att före detta riksdagsmannen Ulrik Nilsson talar sig varm för "öppen-
het" kanske inte förvånar, hur skulle dessa resor kunna ske utan "öppna
gränser" och utan att statens kassakista inte var "vidöppen".
 
Hur  var det nu Hasse Alfredsson sa, " En tom påse är tom även om den är
fylld med luft".
 
När nu Ulrik Nilsson åter sprider floskler omkring sig och orerar om "öppenhet"
kommer man osökt att tänka på Hasse Alfredssons påse.
 
Att som Ulrik Nilsson hävda att demokratin begränsas den dag vi begrän-
sar öppenheten är som att fylla påsen med luft.
 
FÖR ATT VI SKA KUNNA FYLLA PÅSEN MED ANNAT ÄN LUFT MÅSTE VI
DEFINIERA VILKEN ÖPPENHET VI TALAR OM, OCH I VILKEN UTSTRÄCK-
NING DENNA ÖPPENHET ÄR LÄMPLIG FÖR ATT UTVECKLA DEMOKRA-
TIN.
 
Det är först då vi kan fylla påsen med innehåll, och då inser man omedelbart att
det Ulrik Nilsson framför, för all del inte ensam, många andra sprider samma
floskler, är fel, helt fel.
 
I viss mening är det faktiskt tvärtom.
 
FÖR ATT VI SKA KUNNA UTVECKLA DEMOKRATIN BEHÖVER VI BEGRÄN-
SA "ÖPPENHETEN" PÅ ETT ANTAL OMRÅDEN, OCH VI BEGRÄNSAR "ÖP-
PENHETEN" PÅ ETT ANTAL OMRÅDEN, JUST FÖR ATT BEVARA OCH UT-
VECKLA DEMOKRATIN.
 
Våra gränser är inte "öppna", vi har gränspolis och vi har tull, och migrationsver-'
ket utvisar ett antal, dessa begränsningar anses nödvändiga för att vi ska kun-
na bevara och utveckla demokratin.
 
Vi får inte förneka förintelsen, vi får inte bära nazistsymboler, vi får inte göra "sieg
heil tecken", vi får inte tala nedsättande om andra, och det är mycket annat vi in-
te får göra, alla dessa begränsningar i "öppenheten" gör vi för att bevara och ut-
veckla demokratiska värden.
 
UTAN OMFATTANDE INSKRÄNKNINGAR UI "ÖPPENHETEN" SKULLE DET
RÅDA REN ANARKI, DET ÄR NOG DE FLESTA MEDVETNA OM, INNERST
INNE.
 
Så, för guds skull, låt oss slippa politiker, som sprider floskler omkring sig
om öppna gränser och öppenhet, som leder tankarna till Hasse Alferdssons
tomma påse.'
 
INRIKTA I STÄLLET AMBITIONERNA OCH RETORIKEN TILL ATT KLARLÄG-
VILKA RESTRIKTIONER I ÖPPENHETEN VI BEHÖVER FÖR ATT KUNNA BE-
VARA OCH UTVECKLA DEN ÖPPENHET VI ANSER NÖDVÄNDIGT.
 
AE
 
 

EU HALAT BETÄNKLIGT

I nöden prövas vännen heter det
 
Vi har bistra tider, och vi står inför bistra tider, och i bistra tider gäller som tidigare:
 
Det är i nöden som vänner prövas.
 
De vänner vi har är EU och NATO, Putin kan knappast räknas till våra vänner läng-
re, om han någonsin varit det.
 
När man ser hur dessa vänner utvecklats blir man bekymrad, mycket bekymrad. EU
är ju tänkt att stå som en enad front i viktiga frågor, men hur eniga är EU, egeNTligen
och på riktigt ?
 
Knappast så eniga att vi kan samla EU inför dagens stora fråga, ett kraftsamlat
och enigt motstånd mot Putin och extremistisk islamism.
 
Ambitionen inom EU har inte varit att göra EU starkt, utan stort, och nu ser vi resultatet,
EU är stort, för stort, och kan inte samla sig i viktiga frågor.
 
Den största avvikelsen inom EU, när det gäller att förhålla sig till Putin tycks vara Ungern,
där är landets  regeringschef, Viktor Orbán, öppet en stor beundrare av Putin, och han
skissar sina ambitioner för Ungern enligt följande:
 
" UNGERN MÅSTE ORIENTERA SIG MOT SAMHÄLLEN SOM INTE ÄR VÄSTLIGA,
INTE LIBERALA, IN TE LIBERALA DEMOKRATIER, KANSKE INTE ENS DEMOKRA-
TIER"
 
Den som säger detta är alltså en avhörnstenarna inom EU, och som ska utgöra en del
av den enade front EU måste uppvisa mot Putin.
 
DET BEHÖVS INGA FÖRDJUPADE ANALYSER FÖR ATT INSE ATT EU GÅTT FÖR
LÅNGT I SINA AMIBTIONIER ATT GÖRA EU STORT, UTAN ATT BEAKTA ATT DET
SKA TILLFÖRA ETT MERVÄRDE.
 
Ungern utgör här ett skräckexempel, men är inte ensamt om att inte "höra hemma i EU".
 
För att riktigt påvisa att man inget begripet av detta dilemma går man vidare på linjen
att Turkiet ska inlemmas i EU, något som framstår som fullständigt obegripligt, Turkiet
hör mindre hemma i EU än vad Ungern gör.
 
Risken är nu också stor att Grekland stöts ut av EU och närmar sig Ryssland. Grekland,
medlem i NATO kommer då att framstå som en trojansk häst i kampen mot Ryssland och
i kampen för demokrati.
 
Vi ser samma splittringstendenser inom vännen NATO, som inom vännen EU, här åter-
finner vi länder som Turkiet, Grekland, Italien och Ungern, som i varierande utsträckning
håller sig för goda att ingå i den enighet, som bör stå enade i sanktionerna mot Ryssland.
 
Den slutsats man kan dra är egentligen ganska så enkel.
 
Man bygger enighet och styrka först om man samlar länder, som har förutsättningar
att dra åt samma håll.
 
NU STÅR VI DÄR VI STÅR, MED STORA SPLITTINGSTENDENSER INOM BÅDE EU
OCH NATO, DÄRFÖR ATT MAN BEKYMRAT SIG MYCKET OM STORLEK, MEN LI-
TE PÅ ATT SKAPA ENIGHET, STYRKA OCH SAMMANHÅLLNING.
 
Vem skulle komma på iden att utöka ett fotbollslag genom att bestämma sig för att laget
ska omfatta 12 spelare och man som tolfte spelare tar in en basketspelare.
 
FÅ INOM FOTBOLLSVÄRLDEN SKULLE KOMMA PÅ IDEN, MEN EU OCH NATO
HAR KOMMIT PÅ IDEN, OCH DET ÄR DÄRFÖR NU EU OCH NATO SPELAR SOM
DE SPELAR.
 
AE

ATT FÅ RITA RONDELLHUNDAR

Låt satiren frodas, mot alla
 
Köpenhamnsdådet väcker slumrande känslor till liv, åter blommar debatten upp
huruvida vissa får kränkas eller inte.
 
Man kan se en positiv kantring i debatten.
 
FÖRR HADE MÅNGA FOKUS PÅ ATT LARS WILKS "FICK SKYLLA SIG SJÄLV",
NU HAR FOKUS FÖRSKJUTITS TILL ATT VI SKA VÅRDA YTTRANDEFRIHETEN
OCH MED DEN SATIREN.
 
Det finns till och med sådana som anser att satir ska få riktas mot sådana som inte
vill bli utsatta för satir.
 
En "sådan" är journalisten Sakine Madoni, som i Dagens Samhälle skriver ett intres-
sant inslag under rubriken:
 
" Fler muslimer kränks av IS än av satir".
 
Hennes inslag är så pass intressant och analytiskt "korrekt" att det borde läsas av
"alla", och slutsatsen går inte att ta miste på:
 
SATIR SKA VARA TILLÅTET, MOT ALLA, OCH VI SVENSKAR ÄR INTE ALLTID
BRA PÅ SATIR, MOT ALLA.
 
Vi vågar inte alltid rikta satir mot muslimer, och av rädsla för detta åker sådana rörel-
ser som IS i gräddfil.
 
Alla är inte lika rädda att rikta satir mot de som ska utsättas för satir. I Iraq kan man
läsa om en satirgrupp, som riktar satir mot IS på ett sätt, som lockar till skratt.
 
Gruppen har iklätt sig stora svarta helskägg och skottsäkra västar och sjun-
ger friskt och glatt:
 
"VI ÄR IS, VI ÄR IS, VI MJÖLKAR GETTER ÄVEN NÄR DE ÄR BOCKAR"
 
Detta är satir i dess rätta skepnad, IS framställs som de kompletta idioter de tycks
vara, samtidigt som IS sägs uppskatta inslaget mindre.
 
Konsensus av Sakine Madonis inlägg kan nog beskrivas enligt följande:
 
VILL NÅGON RITA RONDELLHUNDAR, ÄVEN I SVERIGE, SOM FÖRESTÄLLER
MUHAMMED, SÅ SKA DE FÅ RITA RONDELLHUNDAR, SOM FÖRESTÄLLER
MUHAMMED, ÄVEN I SVERIGE.
 
Utan att de får "skylla sig själva", om någon tycker att man inte ska få rita rondell-
hundar, som föreställer Muhammed, även i Sverige.
 
Yttrandefrihet kallas det visst.
 
AE
 
 
 
 
 
 

MOTSÄTTNINGARNA I SAMHÄLLET ÖKAR

Barrikaderna blir allt högre och allt fler
 
I alla tider har man i de flesta samhällen insett betydelsen av att ett samhälle håller
samman och att man känner tillit.
 
De flesta har också insett att en förutsättning för att skapa sammanhållning
är att man har eller har möjlighet att skapa gemensamma värderingar i en nöd-
vändig utsträckning.
 
I MÅNGA LÄNDER BENÄMS DETTA I VID BEMÄRKELSE SOM KULTUR.
 
I dag är vikten av sammanhållning mindre, i vissa avseenden helt borta, något
som medfört stora förändringar i samhället, inte alltid av det angenämare slaget.
 
Runt om i världen kan vi historien se vad som orsakat olika konflikter, och än i dag
orsakar de flesta konflikter.
 
Bakom de flesta konflikter, då och nu, ligger motsättningar av antingen reli-
giös karaktär eller av etnisk karaktär.
 
MAN KAN SJÄLVFALLET BORTSE FRÅN VAD HISTORIEN VISAR OCH
BORTSE IFRÅN VAD SOM HÄNDER RUNT OM I VÄRLDEN I DAG, OCH
DÅ KAN MAN MÖJLIGEN KOMMA FRAM TILL ATT SAMMANHÅLLNING
I ETT SAMHÄLLE SAKNAR BETYDELSE.
 
Men bortser man inte ifrån vad historien visar, och vad vi ser runt om i världen i
dag, är det svårt att komma till en annan slutsats än att etniska och religiösa mot-
sättningar inte får bli så stora att de äventyrar samhällets sammanhållning i vid
mening.
 
Vi har idag stora religiösa och etniska motsättningar, större än tidigare, och
dessa medför inte alltid angenäma följder.
 
SAMHÄLLETS POLARISERING I DAG ÄR STOR, STÖRRE ÄN TIDIGARE OCH
TAR SIG OLIKA UTTRYCK.
 
Under ett antal år vet vi att intresset för politik minskat på det sättet att olika par-
tier har fått mindre medlemmar.
 
FÖR TVÅ PARTIER, KALLA DEM GÄRNA FÖR YTTERLIGHETSPARTIER
OCH SOM STÅR PÅ VAR SIDA OM BARRIKADERNA, ÄR UTVECKLINGEN
DOCK DEN MOTSATTA.
 
VÄNSTERPARTIET OCH SVERIGEDEMOKRATERNA.
 
Båda dessa partier har sedan valet ökat medlemsantalet med drygt 30 %.
 
Beroende på vilka värderingar man har kan man tycka att denna utveckling är
bra, eller mindre bra, men oavsett detta kan inte slutsatsen bli en annan än:
 
Polariseringen i samhället har ökat och med detta får vi en mindre god
sammanhållning.
 
Man har rätt att tycka att detta är bra, eller mindre bra, men tycker man att det
är mindre bra, borde slutsatsen vara enkel.
 
Vi borde ta oss en ordentlig funderare över om den utveckling vi driver ska
fortsätta i samma riktning.
 
ELLER MED ANDRA ORD, SKA VI SLÄCKA BRASAN ELLER SKA VI HÄL-
LA BENSIN PÅ BRASAN.
 
Ett lätt val kan man tycka. eller ?
 
AE
 
 
 
 
 

MARGOT WALLSTRÖN FÖRNEKAR SIG INTE - IGEN

Vår neutralitet har tjänat ut sin roll
 
Hur många gånger har vi inte hört floskler uttalas i olika former rörande vår allians-
frihet och vår neutralitet.
 
Än har neutraliteten väl tjänat sin roll, än tjänar den ännu sin roll, trots att alla
vet att så inte är fallet.
 
MYCKET AV VÅRT FÖRSVARSSAMARBETE KAN INTE TOLKAS PÅ ANNAT
SÄTT ÄN ATT VI VARIT MINDRE NEURTALA GENTEMOT NATO OCH MER
NEUTRALA GENTEMOT RYSSLAND.
 
Nu kovänder tydligen vår utrikesminister Margot Wallström, känd för att låta tungan
slinta lite för ofta, och kovändningen blir mer än tydlig genom olika uttalanden.
 
När USA hade försiktiga synpunkter på Sveriges erkännande av Palestina
utbröt Margot Wallström, känd för att låta tungan slinta lite väl ofta, rasande:
 
USA BESTÄMMER INTE VÅR POLITIK.
 
Nu har Ryssland haft mindre försiktiga synpunkter, eller rättare sagt framfört krav,
på Sveriges deltagande i en NATO övning, där svenska plan skulle ha landat i
Estland, något som inte passar Margot Wallströms nyfunna vänner.
 
Hade inte vår neutralitet tjänat ut sin roll, som det vackert heter i den stor-
slagna retoriken, skulle det ha varit lätt att möta Rysslands krav på samma
sätt som USA synpunkter bemöttes.
 
RYSSLAND BESTÄMMER INTE VÅR POLITIK.
 
Nu var det inte detta den ryske ambassadören fick höra, utan han fick höra att om
Ryssland inte ville att det skulle landa svenska plan i Estland, så skulle naturligts-
vis inte Sverige provocera Ryssland genom att låta svenska plan landa i Estland.
 
Lite annorlunda uttryckt, med sikte på hur Sverige förhöll sig till USA, fick
nu Ryssland höra.
 
RYSSLAND BESTÄMMER VÅR POLITIK.
 
Så gick det alltså med den neutariliet, som i den storslagna retoriken inte tjänat ut
sin roll, den försvann och tycks vara borta med vinden.
 
Samtidigt är det bra att veta vad som gäller, när det gäller Sveriges förhållande
till främmande makt.
 
USA BESTÄMMER INTE VÅR POLITIK, MEN RYSSLAND BESTÄMMER VÅR
POLITIK.
 
Vi får väl tolka detta, som att samarbetsregeringen anser att Sverige ingår
i Putins dröm om "ett större ryskt intresseområde".
 
Detta beskrivs av samarbetsregeringen, som att vår neutralitet alltjämt tjänar oss
väl, förstå det den som kan.
 
Kanske dags för Stefan Löfven att tillsätta en nationell samordnare, under
lite mummel "vi får se" ?
 
Det var inte många som hade några illusioner om Margot Wallströms kompetens
som utrikesminister.
 
TILL OCH MED SÅ LÅGT STÄLLDA FÖRVÄNTINGAT TYCKS NU HA KOMMIT
PÅ SKAM.
 
AE
 
 
 
 
 

BEKÄMPA EXTREMISM MED SOCIAL KONTROLL

Slängde vi ut barnet med badvattnet
 
Mycket av "lag och ordning" säkerställdes tidigare genom vad man kallade den
sociala kontrollen.
 
Alla visste vem alla var, och alla visste vad alla gjorde, och detta hade en
dämpande effekt på lagöverträdelser.
 
Den social kontrollen fick också större effekt, ju mindre en ort var, något vi fort-
farande märker av. "Ortens ungdomar" på mindre orter tänker sig nog för mer
än en gång innan de sätter igång med "rackartyg"
 
NU ÄR DEN SOCIAL KONTROLLEN MER ELLER MINDRE BORTA. I VART
FALL I DEN BEMÄRKELSEN ATT DEN HAR EN DÄMPANDE EFFEKT PÅ
LAGÖVERTRÄDELSER.
 
Det finns ingen anledning att ifrågasätta den social kontrollens betydelse, kan
det vara så att vi slängde ut barnet med badvattnet, när vi utvecklade samhäl-
let så att kontrollen blev mindre och mindre ?
 
Inslag i polisens arbete tyder på att den sociala kontrollen fortfarande fungerar,
i vart fall inom de kretsar, som blir föremål för punktmarkeringar av polisen, när
de punktmarkerar och följer "livstidskriminella".
 
Dessas brottsaktivitet sjunker ordentligt, när de uppmärksammas att de står "un-
der uppsikt".
 
Terrordåden i Köpenhamn triggar nu debatten och "alla" menar nu att vi måste
stå enade i kampen mot terrorismen.
 
På ett allmänt plan tycks "alla" vara eniga om att vi ska stå enade och be-
kämpa terrorismen.
 
MEN SÅ FORT DET KOMMER IN PÅ KONKRETA ÅTGÄRDER TYCKS ENIG-
HETEN SOM BORTBLÅST.
 
I dagens Dagens Indsutri skriver PM Nilsson en ledare under rubriken "Krossa
extremismen", här argumenterar han i allmänna ordalag om vikten att vi för kam-
pen mot terrorismen.
 
Men PM Nilsson vågar sig också på konststycket att peka på konkreta åt-
gärder, som skulle kunna motverka utbredningen av radikalisering.
 
Han lämnar då följande förslag som avslut i ledare;
 
" SÄPO bör offentliggöra namnen på de cirka 150 personer, som tillhör
våldsbejakande islamistiska nätverk. Medborgarna har rätt att veta vilka
de är och ställa dem till svars. A samma skäl bör namnen på svenska med-
borgare som rest till IS offentliggöras".
 
KANON.
 
SOCIAL KONTROLL I MODERN TAPPNING, OCH DÅ KAN VI ALLA HJÄL-
PAS ÅT ATT HÅLLA DESSA UNDER KONTROLL.
 
Förslaget kanske inte kommer att påverka redan existerande "extremister", men'
bör kunna få en avkylande effekt på nyrekryteringar.
 
VEM VILL SKYLTA PÅ EN "TERRORLISTA" ?
 
Förslaget är för bra att vara sant, och tyvärr kommer det inte heller att besannas,
inte med vår attityd till konkret säkerhetsarbete.
 
Så länge vi kan hålla oss till allmänna till inte förpliktigande säkerhetsåtgär-
der kan allt låta bra, men så fort vi ska ta ställning till konkreta åtgärder blir
det genast mindre bra.
 
ELLER SOM DET HETER I ANDRA SAMMANHANG, STOR I ORDEN MEN
LITEN PÅ JORDEN.
 
AE
 
 
 
 

STÅR VI INFÖR YTTERLIGARE EN KRUTDURK ?

Miljoner flyktingar förvaras i flyktingläger
 
Enligt siffror från FN har aldrig någonsin så många flyktingar varit på flykt, inom
och utom sina hemländer, som i dag.
 
Flyktingläger i Libanon, Jordanien och på andra håll är överfulla, bara i lägren i
LIbanon huserar minst 1 500 000, ofta under helt odrägliga förhållanden.
 
Att detta är en gigantisk mänsklig katastrof ' är de flesta överens om, trots detta
får FN inte tillräckligt med medel för att kunna svara upp mot de mest basala be-
hoven.
 
Olika länders prioriteringar kan ibland tyckas märkliga. Svenskt bistånd, som
skulle kunna destineras till FN flyktinghjälp till dessa länder skärs ner för att till-
godose skenande kostnader föranledda av en ständigt ökad asylström.
 
En högst märklig prioritering.
 
FLYKTINGAR I OLIKA FLYKTINGLÄGER SAKNAR MAT, KLÄDER OCH ME-
DECIN, MEDAN FLYKTINGAR I SVERIGE KLAGAR ÖVER ATT DE TILLFÄLLIGT
FÅR BO I GLESBYGD.
 
Att den humanitära krisen är stor och att den är ett faktum är alltså de flesta
eniga om.
 
Men frågan är om "alla" insett den explosiva fara det ligger i att dessa flyk-
tingläger byggs upp och får leva år efter år, som nu sker.
 
EN GENERATION I LÄGREN KAN VARA PÅ VÄG ATT GÅ "FÖRLORAD",
VILKET KAN FÅ SYNNERLIGEN ÖDESDIGRA KONSEKVENSER.
 
Tankarna går osökt till tidigare flyktingläger i Libanon och andra länder, då flyk-
tingarna utgjordes av palestinska flyktingar.
 
SÅREN FRÅN DESSA LÄGER HAR INTE LÄKT ÄN OCH GETT UPPHOV
TILL DECENNIER AV KRIG OCH SPÄNNINGAR.
 
Risken är stor att flyktinglägren inte bara utgör en gigantisk humanitär kata-
strof, vi kanske också står för ytterligare en explosion i Mellersta Östern, som
har sin grogrund i dessa läger.
 
Det vore nog mer konstigt om vi inte får den typen av spänningar och kon-
flikter än om vi får det.
 
LEDER MAN TANKARNA IN PÅ VAD DETTA KAN KOMMA ATT MEDFÖRA,
BLIR SLUTSATSEN ONEKLIGEN ATT DET LIGGER I HELA VÄRLDENS IN-
TRESSE ATT MOTVERKA DETTA.
 
Att se till att flyktingar har tak över huvudet, mat, kläder och medicin räcker in-
te DÅ.
 
Insatserna måste sträckas sig längre i form av infrastruktur, där skolor
för barnen och arbete/utbildning för vuxna ger dem möjlighet att se en
framtid, någon gång i tiden.
 
VILL VI VERKLIGEN SE EN REPRIS PÅ VAD DE PALESTINSKA FLYK-
TINGLÄGREN FÖRDE MED SIG ??
 
Om inte borde "hela världen" se till att få ordning på vad som kan tän-
kas bli en enda ny stor krutdurk.
 
Ren självbevarelsedrift borde få oss att tänka i denna riktning.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONA SAHLIN "BALLAR UR" - IGEN

Mer bedrövligt än så här kan det inte bli
 
Få förväntar sig att höra något vettigt från Mona Sahlin, så i det avseendet gör
hon sällan något besviken.
 
Men frågan är om inte Mona Sahlin i dag i Agenda slog närmast världsre-
kord i omdömeslöshet.
 
Att sitta under bästa sändningstid inför miljoner tittare (Agenda) och ventilera
sina innersta känslor kan man bara göra om känslorna är av det ädlare slaget.
 
Mona Sahlins innersta känslor kan knappast vara av det ädlare slaget, när man
får höra henne uttala:
 
HÖGERN ÄR ANTISEMTISK PERDEFINTION.
 
Exakt vad som räknas som "högern" i Sverige är inte kristallklart, men det är i allän-
het synonymt med "de borgerliga" och dit bör räknas moderaterna, folkpartiet, cen-
terpartiet och kristdemokraterna, kanske även sverigedemokraterna.
 
Och Mona Sahlin sitter alltså under bästa sändningstid  och helt glatt kläcker ur sig:
 
MODERATERNA, FOLKPARTIET, CENTRPARTIET OCH KRISTDEMOKRATER-
NA, KANSKE ÄVEN SVERIGEDEMOKRATERNA ÄR PER DEFINTION ANTISE-
MITISKA.
 
Går det överhuvudtaget att kläcka ur sig något mer vedervärdigt, omdömeslöst
och "korkat", knappast.
 
Detta är alltså samma Mona Sahlin, som av regeringen anförtros viktiga ut-
redningsuppgifter och förtroendet av vara så kallad samordnare.
 
Hennes agrenade ligger på en sådan nivå, att det bara finns en logisk följd:
 
MED OMEDELBAR VERKAN FRÅNTAS HON OMGÅENDE ALLA OFFENT-
LIGA UPPGIFTER.
 
Det är inte ofta man känner sympati för generaldirektören
Eliasson, men den här gången får man samma känsla som
han får, ibland
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUR UNDFALLANDE KAN EUROPA BARA BLI ?

Fred i vår tid, sa Chamberlain
 
Under veckan nåddes en så kallad överenskommelse rörande Ukraina, där ryssarna
i allt väsentlig fick som di ville, och västs så kallade förhandlare i allt väsentligt inte
fick som de ville.
 
Om det själva vet vad de vill förstår, mycket tyder på att de inte vet vad de vill.
 
Under natten ett terrorattentat i Köpenhamn, båda händelserna visar hu handfallet
Väst står, när det gäller att försäkra sig om att skydda viktiga intressen som demokrati,
yttrandefrihet mm.
 
När det gäller förhandlingarna med Ukraina är det närmast pinsamt att se med
vilken undfallenhet och naivitet "förhandlarna" Angela Merkel och Hollande för
med den drivne Putin.
 
ANGELA MERKEL OCH HOLLANDE TYCKS INTE HA INSETT VEM PUTIN ÄR
OCH FÖR FÖRHANDLINGARNA, SOM OM PARTERNA STOD FÖR SAMMA VÄR.-
DENRINGAR.
 
Hollande är formad i demokratiska institutioner under hela sin levnad och detta har
format honom som människa. I vad mån demokratiska institutioner har format Angela
Merkel må vara osagt med hennes bakgrund i forna DDR.
 
Putin har en helt annan bakgrund, som formade honom som människa. Denna
bakgrund utgörs av en karriär i forna KGB och de maktkamper som skedde inom
denna organisation.
 
OM MAN INTE INSER VAD PUTIN STÅR FÖR, UTAN SER HONOM SOM EN LIK-
VÄRDIG FÖRHANDLARE KOMMER MAN ALDRIG ATT HITTA NÅGRA HÅLLBA-
RA LÖSNINGAR.
 
Och så här långt finns det inget som tyder på att man förhandlat fram hållbara lös-
ningar, möjligen hållbara för Putin, för han fick i allt väsentligt som han ville.
 
Terrorattentatet i Köpenhamn sätter fingret på samma oförmåga att se saker i dess
rätta ljus.
 
Det heter att alla muslimer inte är terrorister, men det heter också att de flesta
terrorister är islamister.
 
ATT INSE OCH ERKÄNNA DETTA FAKTUM HAR INGET MED VARE SIG RA-
SISM, FRÄMLINGSFIENTLIGHET ELLER ISLAMOFOBI ATT GÖRA.
 
Men förmågan att inse och erkänna detta faktum är direkt kopplat till vår ambition
och förmåga att rygga vår säkerhet.
 
Om man som Mona Sahlin och Anna Kinberg Batra ser vissa terrorister och
krigsförbrytare som "offer", då säkerställer vi också att många av oss fram-
över också blir "offer" genom att vi legitimerar terrorism.
 
VI MÅSTE INSE OCH VI MÅSTE RKÄNNA ATT VI HAR BÅDE RÄTT OCH SKYL-
DIGHET ATT TRYGGA VÅR SÄKERHET.
 
Det finns inslag i "asylströmmen" som är fylld av hat till västvärlden och allt vad
västvärlden står för. En del av dessa är också beredda att låta detta hat övergå i
terrorhandlingar, inser vi inte detta och erkänner detta, blir vi själva offer framöver.
 
Det förekommer också att detta hat mot västvärlden lever kvar i vad vi kal-
lar "andra generationen invandrare", detta måste vi också inse och erkänna,
annars blir vi själva offer framöver.
 
ATT TRO ATT VI KAN ÖVERBRYGGA DETTA HAT MOT VÄSTVÄRLDEN GE-
NOM VAD VI KALLAR INTEGRATION ÄR LIKA NAIVT OCH UNDFALLET SOM
ATT TRO ATT MAN KAN FÖRHANDLA MED GAMLA KGB AGENTER.
 
Det är inte bara meningslöst, undfallet och naivt, det är också kontraproduktivit.
 
All undfallenhet, allt naivt och alla önskedrömmar tolkas i dessa kretsar,
inte som demokratisk styrka., utan som svaghet, som ska utnyttjas till
varje pris.
 
INSER VI INTE DETTA OCH ERKÄNNER VI DETTA ÄR VI LIKA FÖRLORADE
SOM INVÅNARNA PÅ KRIM, I DELAR AV UKRAINA OCH I KURDISTAN MM.
 
Vi måste alltså, som väljare och medborgare, få våra fötroendevalda att inse att
de har skyldighet att agera i syfta att säkerställa vår trygghet, så långt detta är
möjligt, inte att hänfalla till fantasier, där de lyckas förhandla med Putin eller
integrera sådana som vare sig vill eller kan integreras.
 
Detta senaste har inget som helst att göra med "öppna gränser", ambitio-
nen kan vara densamma vare sig "gränserna är öppna eller inte".
 
DÄREMOT FÖRSVÅRAS MÖJLIGHETEN ATT NÅ AMBITIONEN ATT TRYG-
GA VÅR SÄKERHET I TAKT MED ATT GRÄNSER BLIR MER ÖPPNA, NÅGOT
VI OCKSÅ MÅSTE VÅGA SE, INSE OCH ERKÄNNA.
 
AE
 
 
 
 
 

VART TOG MONA SAHLIN VÄGEN ??

Var är "kippavandringen"
 
För bara något år sedan väckte en händelse en stor uppmärksamhet, en slöja-
betäckt kvinnlig muslim blev "upptryck" mot en bil, något som väckte en väldigt
stor uppståndelse.
 
Det visade sig senare, att uppståndelsen inte var berättigad, den slöjbetäckta
kvinnan hade en "uppgörelse" med sin man, och det var inte alls den rasistiska
handling många gjorde gällande.
 
Två så kallade profiler visade tidigt, att den som tiger också samtycker, och
dessa så kallade profiler var snara att bedöma den rasistiska handlingen, som
inte var en rasistisk handling.
 
Dessa två så kalllade profiler var vår älskade Mona Sahlin och vår likale-
des älskade Veronica Palm.
 
DESSA ÄLSKADE PROFILER VISADE GENAST ATT DE INTE SAMTYCKTE
TILL DEN RASISTISKA HANDLINGEN GENOM ATT IKLÄDA SIG SLÖJA.
 
Nu har vi haft en rasistisk handling, på riktigt, i vårt närområde, och en judisk
vakt vid en synagoga blev ihjälskjuten.
 
Ännu har ingen sett, enligt vad som är känt, de kända profilerna Mona
Sahlin och Veronica Palm vandra omkring med "kippa" på huvudet.
 
DETTA KAN JU INTE TOLKAS SOM ANNAT ÄN DEN SOM TIGER, OCKSÅ
SAMTYCKER, SPECIELLT SOM MAN INTE TIGER ANNARS.
 
FÖR DET KAN VÄL INTE VARA SÅ ATT PROFILERNA MONA SAHLIN OCH
VERONICA PALM SKILJER PÅ FOLK, ALLA ÄR INTE LIKA MYCKET VÄR-
DA ?
 
Ska man tolka de så kallade profilernas tystnad så här långt är det svårt att kom-
ma fram till annat än att "judar" inte är lika mycket värda i dessa profilers värld.
 
AE
 
 
 
 

HAR EUROPA RÄTT ATT SKYDDA SIG ?

Skyddet i Europa ersätts med undfallenhet
 
Återigen ett fullskaligt terrorangrepp med döda och skadade.
 
Och återigen en eller flera gärningsmän tillhörande en viss grupp., i det
här faller rör det sig om gärningsman/gärningsmän, som har "arabiskt
utseende och talar arabiska", det var alltså vare sig "svenskar" eller
"danskar".
 
Europa och EU möter dessa terrorangrepp, som om det är viktigare att försvara
medeltida kulturer i avlägsna regioner än moderna civilisationer i Europa och EU.
 
Ledarna i Väst saknar ambitioner att skydda sina medborgare och visar en
undfallenhet mot vissa suspekta intressen, som är klart alarmerande.
 
ATT HA ÖPPNA GRÄNSER SKA INTE BEHÖVA STÅ I MOTSATSFÖRHÅL-
LANDE TILL ATT SKYDDA MEDBORGARNA I EUROPEISKA LÄNDER.
 
Anna Dahlberg skriver i dag i Expressen att vi inte kan ha "ett fullgott skydd" mot
dessa radikaliserade extremister.
 
Anna Dahlberg brukar skriva insiktsfullt, så även denna gång, ingen kan ifrågasätt
det hon säger, att vi aldrig kan ha "ett fullgott skydd" mot radikaliserade extremister.
 
MEN VI KAN HA OCH VI BÖR HA ETT BÄTTRE SKYDD ÄN DET SKYDD VI HAR
IDAG.
 
Det är ingen naturlag som säger att radikaliserade extremister ska importeras från
andra regioner och i skydd av vår undfallenhet utöva terror i europeiska länder.
 
ÖPPNA GRÄNSER I RIMLIG UTSTRÄCKNING  BEHÖVER SOM SAGT INTE BE-
HÖVA STÅ I MINSTA MOTSATSFÖRHÅLLANDE TILL ATT LEDARE I EUROPA
AGERAR SÅ ATT MEDBORGARNA KAN FÅ DET SKYDD DE HAR RÄTT OCH
MÖJLIGHET ATT FÅ.
 
Vi kan och vi bör bättre.
 
I dag slinker i princip vad som helst in, "inbäddat" i strömmen av asylsökande sö-
ker sig krigsförbrytare, terrorister och terroristsympatisörer in i länderna, allra enk-
last tycks vara "att slinka in" i Sverige.
 
Det finns möjligheter, och dessa möjligheter bör vi utnyttja, till att utöva en
bättre kontroll, om inte annat kan vi avstå ifrån att släppa in så kallat "farliga
element", som är spärrade inom Schengen i övrigt, men som är välkomna i
Sverige.
 
En bättre kontroll i ovansnämnda avseende kan aldrig bli fullödig, hur man än an-
stränger sig så kan man aldrig filtrera bort allt, som behöver filtreras bort.
 
Däremot kan man, och bör man, utnyttja möjligheten att utvisa "farliga ele-
ment" som "slunkit in" i landet och som utgör radikaliserade extremister.
 
DET FINNS INGEN NATURLAG, SOM SÄGER ATT VARE SIG SVERIGE ELLER
ANDRA LÄNDER SKA BEHÖVA ÄVENTYRA SIN SÄKERHET, FÖR ATT RADI-
KALISERADE EXTREMISTER FRÅN ANDRA REGIONERSKA FÅ RÖRA SIG
HELT FRITT I EUROPA OCH UTÖVA SIN TERROR HELT FRITT.
 
Under senare år äventyras också Europas säkerhet av att jihadister reser till krigs-
zoner och radikaliseras än mer och blir än mer farligare.
 
I de flesta länder motarbetar man detta genom att utvisa dessa "resenärer" och ge-
nom att göra det åtalbart att deltaga i krigsförbrytelser.
 
Sverige har valt en annan väg, vissa ledande politiker väljer att se dessa "resenärer"
som offer och man tillåter rekryterare att helt fritt rekrytera nya jihadister i olika mos-
keer och på andra platser, något SÄPO rycker på axlarna åt.
 
Denna undfallenhet mot jihadister är inte tänkbart i andra länder än Sverige.
 
DET FINNS INGEN NATURLAG SOM SÄGER ATT SVERIGE SKA VARA MER
UNDFALLANDE ÄN ANDRA LÄNDER, NÄR DET GÄLLER ATT SÄKERSTÄLLA
SKYDDET FÖR MEDBORGARNA.
 
När våra politiker väljer ett förhållningssätt i dessa frågor gör man ett medvetet val, och
detta medvetna valet innebär ofta att skyddet för medborgarna blir sämre än det borde
vara.
 
Det kan aldrig sägas för många gånger.
 
DET FINNS INTE, DET FÅR INTE FINNAS OCH DET BÖR INTE FINNAS, ETT MOT-
SATSFÖRHÅLLANDE MELLAN ATT TILLÄMPA ÖPPNA GRÄNSER OCH ATT
SÄKERSTÄLLA MEDBORGARNAS SÄKERHET SÅ LÅNGT DETTA ÄR MÖJLIGT.
 
Milt uttryckt återstår här mycket att göra.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 

LO SKA NU RÄDDA INFLATIONENEN I SVERIGE

LO ska nu "hjälpa" Riksbanken
 
Det är inte alltid saker och ting går som man räknar med, har man dessutom mindre
koll på vad man gör, kan många saker och ting gå som man inte räknat med.
 
Effekterna av den införa minusränta tycks ganska så snart ge effekter, som
visar att införandet av minusränta inte var enbart positivt, om man uttrycker
sig milt.
 
LO ORDFÖRANDE KARL PETTER THORWALDSSON RYCKER NU UT TILL
RIKSBANKENS FÖRSVAR OCH UPPGER ATT HAN VILL "HJÄLPA" RIKS-
BANKEN.
 
Thorwaldsson menar nu att läget är så kritiskt, att alla parter måste "hjälpa" Riks-
banken att nå målet, inflationsmålet 2 %.
 
Thorwaldsson har redan formulerat hur LO tänker sig att denna "hjälp" ska gå till.
 
VI KOMMER ALDRIG ATT ACCEPTERA EN LÖNEÖKNING, SOM GÅR UNDER
RIKSBANKENS INFLATIONSMÅL.
 
Inte överraskande har arbetsgivarsidan en annan uppfattning, där anser man att
det är ohållbart att öka reallönerna samtidigt som produktiviteten står stilla.
 
Man menar också att LO "hjälp" till Riksbanken skulle medföra att många
företag skulle vara tvungna att skära ner antalet anställda.
 
KANSKE SKULLE LO BEHÖVA TILL "HJÄLP" TILL "SJÄLVHJÄLP" I STÄL-
LET FÖR ATT "HJÄLPA" RIKSBANKEN ?
 
AE

MAUD OLOFSSONS SPEGELBILD

Att växa till himmelen
 
Så hann då verkligheten ifatt Maud Olofssons, "sparken" från LKAB
är ett faktum.
 
Maud Olofssons försummelser är väl kända, medverkan i köpet av NUON,
myglet och lögnerna för att dölja detta och som krydda vägran att komma
till KU.
 
Felet var alltså inte att "sparka" Maud Olofsson, felet var att "belöna"
henne med en styrelsepost i LKAB.
 
MEN SÅ GÅR DET I LÄNDER, DÄR VÄNSKAPSKORRUPTION I MÅNGT
OCH MYCKET STYR TILLSÄTTANDET PÅ HÖGA POSTER.
 
Maud Olofssons reaktion på "sparken" är intressant, och viisar tydligt den
självbild hon har på sig själv.
 
Hon är inte speciellt överraskad eller kritisk till att ha fått "sparken",
det tillhör spelet menar hon.
 
Övriga uttalande kanske inte är lika välavvägda, och tyder på en själv-
bild, där Maud Olofsson är en gigant.
 
Bland annat fick vi höra att näringslivet nu går miste om omistlig kom-
petens.
 
KOMMENTAR ÖVERFLÖDIG, SOM DET HETER.
 
Ett annat uttalande vittnar om samma självbild, jag är en gigant, som ska
hanteras som en gigant, annars blir jag förnärmad.
 
Maud Olofsson uppger inte vara förnärmad över att ha fått sparken, men
hon uppger sig vara förnärmad över en annan sak.
 
DET ÄR  INTE NÄRINGSMINISTER MIKAEL DAMBERG, SOM RINGT
OCH MEDDELAT UPPSÄGNINGEN, DET ÄR "BARA" EN TJÄNSTEMAN
PÅ DEPARTEMENTET, SOM RINGT OCH MEDDELAT UPPSÄGNINGEN.
 
Varför i himmelsens namn skulle näringsminister Mikael Damberg ringa till
Maud Olofsson, som "bara" är en i raden av styrelseledamöter i statliga bo-
lag, för att meddela en uppsägning.
 
Denna förvränga självbild av sin egen betydelse är tyvärr inte ovanlig,
bland politiker, och för all del även en del andra, med tiden blir man bå-
de oumbärlig och en förlängning av Guds arm.
 
MEN SORGLIGT ÄR ATT MAUD OLOFSSON KAM INTE SLUTAT VÄXA,
HON HAR TYDLIGEN INTE INSETT ATT HON INTE LÄNGRE ÄR MINIS-
TER UTAN "BARA" STYRELSELEDAMOT.
 
Och varför skulle Mikael Damberg besvära sig med att ringa till någon som
"bara" är styrelseledamot ?
 
Vem minns inte sagan om "häxan" som ville vara vackrast, och varje dag
frågade spegeln:
 
Spegel, spegel på väggen där, säg mig vem vackrast i världen är.
 
KANSE HAR VI EN MODERN TAPPNING AV DENNA SAGA HEMMA
HOS MAUD OLOFSSON:
 
Spegel, spegel på väggen där, säg mig vem mest betydelse är.
 
AE
 
 
 

SE TILL ATT KNIVARNA FÖRSVINNER

Vart tog knivförbudet vägen ?
 
I GÅR YTTERLIGARE EN KNIVDÖDAD I MALMÖ.
 
Nu skjuts det vilt på gatorna, ungefär som i Vilda Västern eller tidigt Chicago.
 
Har Sverige nu blivit "Vilda Östern" ?
 
Och när det inte skjuts, så kommer knivarna fram, faktum är att offer drabbas
på "löpande band", antingen genom att dödas eller få livslånga men.
 
EGENTLIGEN HELT I ONÖDAN, FÖR VI HAR JU KNIVFÖRBUD, ELLER ?,
OCH SEDAN LÄNGE ÄR DET FÖRBJUDET ATT BÄRA PISTOL, ELLER ?.
 
Det verkar som om dessa förbud är helt glömda, i vart fall bryr sig ingen om att
upprätthålla förbuden, antalet skottlossningar och antalet knivdåd tyder på att
lite väl många går omkring beväpnade, för säkerhets skull menar en del.
 
DET BORDE FINNAS EN AMBITION ATT HINDRA DETTA, OCH DET GÅR ,
OM INTE HINDRA HELT, I VART FALL STÄVJA, DETTA.
 
Genom anpassning av lagstiftningen och direktiv till polisen kan polisen ges
uppgifter, som medför möjligheter att genomföra "visitationer" på lämpligt sätt,
vid lämpliga tider och i lämplig utsträckning.
 
Polisen ges helt enkelt möjligheter att i avskräckande syfte genomföra
stickprov, för att kontrollera om  vederbörande bryter mot dessa för-
bud.
 
SJÄLVKLART I LÄMPLIG UTSTRÄCKNING, VID LÄMPLIGA TIDER, PÅ
LÄMPLIGT SÄTT OCH I LÄMPLIG UTSTRÄCKNING.
 
Självklart skulle det medföra "inskränkning" i den personliga integriteten och
självklart skulle vissa bli kränkta, men vilket är viktigast:
 
ATT STOPPA DÖDEN ELLER ATT EN KNIVBEVÄPNAD SKULLE BLI KRÄNKT,
FÖR ÖVRIGA BLIR VÄL KNAPPAST KRÄNKTA, ELLER ?
 
Är det möjligt, visst är det möjligt, om man vill stoppa döden, och motsvarande har
visat sig möjligt på andra områden.
 
Att få "blåsa" i en nykterhetskontroll är inget annat än att försöka "stoppa
döden", och veterligen är detta så etablerat att ingen "blåst" känner sig kränkt
för att få "blåsa".
 
Stickprovskontroller rörande "onykterhet i trafik" och "olagligt bärande av vapen"
är ju ganska lika till naturen, eller ?
 
Finns det då förutsättningar att åstadkomma en lagändring som medför att man
stoppar döden, i vart fall stävjar dödandet.
 
Självfallet inte, i Sverige gäller, och har länge gällt, att omsorgen om gärnings-
männen får ta över omsorgen av offren, lite för mycket, så slutsatsen är väl-
digt enkel.
 
HAR VI "FLUMMAT" I 50 ÅR, OCH HELA TIDEN ÖKAT BEVÄPNINGEN UTE
I SAMHÄLLET, SÅ KOMMER VI SÄKERT ATT I YTTERLIGARE 50 ÅR "FLUM-
MA" OCH ÖKA BEVÄPNINGEN.
 
Vill man inte stoppa döden, i vart fall stävja den, så stoppar man inte döden, inte
ens om man kan.
 
AE
 
 
 
 
 

RIKSBANKEN STYRS AV BAGDAD BOB

Stefan Ingves leker Bagdad Bob
 
Alla är inte imponerade av Riksbankens "handlingskraft".
 
I en "analys" skriver Dagens Industri att införandet av minusränta i bästa fall är
meningslös.
 
I BÄSTA FALL MENINGSLÖS, SKULLE DET VARA DET BÄSTA RIKSBAN-
KEN KAN ÅSTADKOMMA ?
 
Men "analysen" i DI menar att Riksbanken inte ens kan åstadkomma något som
är meningslöst.
 
SANNOLIKT ÅSTADKOMMER MAN I STÄLLET NÅGOT SOM ÄR KONTRA-
PRODUKTIVT OCH I VÄRSTA FALL MEDFÖR EN FINANSIELL BUBBLA.
 
Så det sannolika är alltså att Riksbanken skapar det man ska undvika, en finans-
iell bubbla.
 
Allt detta hänger samman med beslutet 1994, att inflationsmålet skulle vara just
2 %, något Stefan Ingves inte förmår ifrågasätta utifrån dagens omständigheter.
 
Riksbanken vägrar helt resolut att ens diskutera en ny målsättning eller att
adressera riskerna.
 
DAGENS INDUSTRI DRAR HÄR EN JÄMFÖRELSE MED DEN IRAKISKE IN-
FORMATIONSMINSTERN, SOM HELA TIDEN BEDYRADE FRAMGÅNGAR,
SAMTIDIGT SOM ALLA VISSTE ATT BAGDAG SKULLE FALLA.
 
Stefan Ingves är alltså vår nye Bagdad Bob.
 
Detta envisa fasthållande påminner också väl mycket av regeringens fasthållande
vid valutan under den finansiella krisen.
 
Trots att alla då visste, att den svenska valutan skulle devalveras, bedyrade
då regeringen, ledd av dåvarande Bagdad Bob Carl Bildt, att valutan skulle
räddas med ett antal krispaket.
 
SOM VI VET RÄDDADES INTE VALUTAN, HELLER.
 
Dagens Industri hänvisar just till denna kris, då länder klarade sig genom deval-
veringar. något som visade sig " gå åt helsicke" som DI skriver.
 
Nu menar DI att alla problem ska överbryggas med gratispengar, vilket ock-
så kommer "att gå åt helsicke" som DI väljer att formulera det.
 
Men DI är inte bara kritisk och negativ, men ser de ljusa inslagen.
 
DET ÄR KUL SÅ LÄNGE DET VARAR.
 
Hur kan det ha blivit på det här sättet, DI har delvis svaret.
 
Stefan Ingves vill helt enkelt inte lyssna på någon, han har vad man kallar
en "speciell ledarstil".
 
NÄR ANDRA MENAR ATT INFLATIONSMÅLET SPELAT UT SIN ROLL, MENAR
STEFAN INGVES, VÅR NYE BAGDAD BOB, ATT INFLATIONSMÅLET TJÄNAR
OSS VÄL.
 
Ett argument väl i nivå med vad vi får höra angående vår försvarsfömåga.
 
Vår alliansfrihet och neutralitet har tjänat oss väl, och tjänar oss alltjämt väl.
 
DET GÄLLER ALLTSÅ BÅDE INOM FÖRSVARET OCH RIKSBANKEN ATT SE
UPP FÖR ALLA FAROR, SÅ ATT MAN INTE RISKERAR ATT TRÄFFA PÅ VERK-
LIGHETEN.
 
Men en del tyder på att Bagdad Bob är listig som en räv. Uppgifter bekräftar att Bag-
dab Bob och GD för Finansinspektionen, Martin Andersson, är i luven på varandra.
 
Bland annat uppges detta bero på att Bagdad Bob fick smäll på fingrarna när rege-
ringen beslutade att ansvaret för den makroekonomiska tillsynen skulle ligga på FI
och inte hos Bagdad Bob.
 
Genom att nu skapa bubblor för tillgångsvärden, aktier och fastigheter, är risken stor
för att hushållens skuldsättning ökar, något som Bagdad Bob varnat för, men som
han inte längre får tycka något om.
 
Kan det månne vara på det viset att Bagdad Bob nu hämnas och helt enkelt
"djävlas" med Martin Andersson, genom att skapa en hög inflation på tillgångs-
värden och en hög skuldsättning, något som det då skulle ankomma på Martin'
Andersson att lösa, något som kan bli svårt, riktigt svårt.
 
LÅTER INTE OSANNOLIKT, KAN BAGDAD BOB "DJÄVLAS" MED LÅNTAGARNA,
SÅ BÖR HAN VÄL KUNNA "DJÄVLAS" MED MARTIN ANDERSSON ?
 
Hur heligt är inflationsmålet, på just 2 %.
 
Målet 2 % är extremt heligt, nu när det kan ifrågasättas om det ska vara 2 %.
 
Fram till 2010 var detta mål inte lika heligt, då hade man ett målintervall på 1 till 3 %,
något som avskaffades 2010, då det hela inte spelade någon roll.
 
Sveriges politik i ett nötskal ?
 
ATT HA NÅGOT NÄR DET INTE BEHÖVS, MEN ATT SE TILL ATT INTE HA DET
NÄR DET BEHÖVS (MÅLINTERVALLET).
 
Är det verkligen vettigt?
 
Stefan Ingves tycker det.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STEFAN INGVES JÄMFÖR ÄPPLEN MED PÄRON

Snart är det dags att ropa på vargen
 
Riksbankens besked i går har applåderats av vissa, av vissa inte.
 
Finansanalytikern Peter Malmqwist är an av de som inte applåderade, och han be-
skriver varför i dagens Dagens Industri. Mycket av det han framför visar att Riks-
bankens beslut framstår som ogenomtänkt, om man uttrycker sig försiktigt.
 
Ett viktigt skäl till införandet av minusränta uppges vara prisutvecklingen, och det
satta inflationsmålet. Peter Malmqwist pekar med stor pedagogisk tydlighet, att pris-
utvecklingen behöver vi inte vara rädda för, när det gäller konsumentvaror.
 
Stefan Ingves hänvisar till at en deflation skulle medföra att konsumenter avvaktar
med sina köp, för at det blir billigare längre fram.
 
Med den utgångspunkten skulle "folk" alltså inte köpa platt tv och andra elektronik-
produkter, då dessa hela tiden, genom teknikutveckling och annat, blir billigare.
 
Billigare konsumentprodukter är med andra ord bara bra för konsumenterna
och medför på inget sätt att man avvaktar med köp.
 
DET FINNS MED ANDRA ORD INGEN FARA MED FALLANDE KONSUMENT-
PRISER, MEN ÄNDÅ SER RIKSBANKEN EN FARA GRUNDAD PÅ SIN "MEN-
TALA FÄLLA" ATT INFLATIONEN SKA VARA 2 %, JUST 2 %.
 
Genom att bekämpa denna inbillade fara skapar man en annan, och mycket farli-
gare fara.
 
MAN SKAPAR NU MYCKET FARLIGARE FAROR GENOM ATT TILLGÅNGS-
VÄRDEN I FORM AV AKTIER OCH FASTIGHETER RÖR SIG I EN TAKT, SOM
FÅR TANKEN ATT GÅ TILL KOMMANDE BUBBLOR.
 
Av någon underlig anledning tycks Riksbanken vilja ställa sig " i samma hörn" som
Schweiz när det gäller minusräntan.
 
Anledningen till att Schweiz införde minusränta var en helt annan än inflatio-
nen, man införde minusränta för att valutan blev för stark och ville motverka
detta.
 
NÄR NU RIKSBANKEN "STÄLLER SIG I SAMMA HÖRN" SOM SCHEWEIZ AN-
VÄNDER MAN SAMMA VAPEN SOM SCHWEIG FÖR ATT BEKÄMPA EN HELT
ANNAN FARA ÄN DEN FARA SCHWEIZ VILL BEKÄMPA.
 
Verkar det förnuftigt ?
 
Stefan Ingves tycker det.
 
Schweiz har inte heller haft någon inflation, men ändå haft en tillväxt som översti-
git Sveriges tillväxt, ordentligt.
 
Utifrån de erfarenheter man  kandra  från Schweiz utveckling skulle alltså en mycket
låg inflation inte på något sätt medföra en mindre ekonomisk aktivitet.
 
Ska man då dra erfarenheter från Schweiz och göra precis tvärtom mot vad
erfarenheterna pekar på ?
 
STEFAN INGVES TYCKER ATT MAN SKA GÖRA TVÄRTOM MOT VAD ERFA-
RENHETERNA PEKAR PÅ.
 
Riksbanken, här företrädd av Stefan Ingves, menar att en minusränta förstärker
den ekonomiska aktiviteten genom att företag "investerar" och att "folk köper mer".
 
Det mesta pekar nog ändå på att man ska dra den motsatta slutsatsen.
 
INFÖRANDET AV MINUSRÄNTA MEDFÖR ATT FOLK SER EN FARA BAKOM
HÖRNET OCH I STÄLLET HÅLLER HÅRT I SLANTARNA.
 
OCH "FOLK" GÖR I SÅ FALL RÄTT, DET LURAR NOG EN FARA BAKOM
HÖRNET.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÄR SPRICKER BUBBLAN ?

Nu bubblar det lite här och där
 
Minusräntan och annat ger nu svallvågor runt om bland analytiker och bedömare.
 
En del svallar åt ena hållet och andra svallar år andra hållet.
 
DET MAN TYCKS KUNNA UTLÄSA ÄR ATT RISKEN FÖR EN BUBBLA RÖ-
RANDE AKTIER ÄR BETYDANDE.
 
Den värdering man gjort tidigare av aktier kan inte ens tillämpas när vi har minus-
räntor, avsaknaden av analysmodeller gör att risken för att börsen skenar är stor.
 
Förre chefen för centralbanken i USA, Alan Greenspan, hade sin egen aktie-
värderingsmodell, när man hade minusräntor.
 
INGEN AKTIE KAN VARA FÖR HÖGT VÄRDERAD SÅ LÄNGE BOLAGET I
FRÅGA TJÄNAR PENGAR OCH RÄNTAN ÄR NEGATIV.
 
Med denna "aktievärderingsmodell" skulle med andra ord kurserna kunna rusa mot
skyn.
 
Lite mer seriösa beräkningar tyder också på att kurserna kan komma att rusa eller
skena.
 
Utgående från historiska p/e tal och dagens räntenivå skulle nya avkastnings-
krav kunna komma att medföra att p/e landar på runt 25.
 
DETTA SKULLE MED ANDRA ORD MEDFÖRA ATT KURSERNA SKULLE KUN-
STIGA MED 50 % FRÅN DAGENS NIVÅER.
 
Närmare en bubbla än så lär man inte kunna komma.
 
Det är lätt att inse vad som skulle inträffa, om en räntehöjning, även en liten sådan,
skulle omkullkasta alla aktievärderingsmodeller, som fått kurserna att skena.
 
DET ÄR MED ANDRA ORD LÄTT ATT FÅ KÄNSLAN ATT VI NU LEVER FARLIGT.
 
AE

RIKSBANKEN GÅR I GAMLA HJULSPÅR

Nu ska det alltså kosta att ha pengar
 
Dagens  sänkning av reporäntan till minus 0,1 % är historisk, det är alla eniga om,
men hur historisk återstår att se.
 
Dagens Industri skriver idag om en riksbankschef, som är prestigebunden, har svårt
att lyssna och har vad tidningen kallar en "speciell ledarstil" bland annat omfattande
att inte kunna lyssna, ta in, ändra sig, och framför allt inte kunna anpassa sig.
 
Riksbankenschefen Stefan Ingves motiverar sänkningen med att vi nu befinner
oss i okänd terräng.
 
PÅ DEN PUNKTEN HAR HAN RÄTT, VI BEFINNER OSS I VAD MAN BORDE BE-
NÄMNA "DEN NYA EKONOMIN" OCH HUR DEN FUNGERAR, HUR DEN UTVECK-
LAS OCH VAD DEN KOMMER ATT MEDFÖRA, OM DET HAR VI FÖGA ELLER
INGEN KÄNNEDOM.
 
Den låga inflationen bör nog inte ses som något "onormalt", utan i stället ses som
något högst normalt utifrån de omständigheter som nu råder.
 
Digitalisering, globalisering, kryddad med låg tillväxt och låg efterfrågan har skapat en ny
terräng, som leder mot en lägre inflation. Inget pekat på att denna terräng kommer att
försvinna i första taget, snarast borde vi räkna med ännu större drivkraft i samma rikt-
ning genom ökad globalisering och ökad digitalisering.
 
Hur beter man sig då som riksbankschef när man befinner sig i okänd terräng, för
att använda Stefan Ingves ordval ?
 
GRANSKAR MAN DEN NYA TERRÄNGEN OCH GÖR OMVÄRDERINGAR UTIFRÅN
VAD MAN HITTAR ELLER FATTAR MAN SINA BESLUT UTIFRÅN DEN GAMLA TER-
RÄNGEN.
 
Riksbankschefen gör ingen besviken, den här gången heller, han klamrar sig envetet
fast vid hur den gamla terrängen ser ut.
 
Den gamla terrängen utgjordes av 1990 talet, då inflationen bet sig fast på höga nivåer.
Det fanns en allmän ambition att få ner inflationen till hanterbara nivåer, att man skulle
hamna på just 2 % får väl mest ses som ett rent hugskott, det skulle kunna ha blivit båp-
de 2,5 eller 1,5 % eller något annat.
 
Stefan Ingves var med om att formulera inflationsmålet på 2 %. Ledande ekonomer me-
nar att Stefan Ingves har sådan "speciell ledarstil" att han gärna låser sig fast vid han an-
sett vara rätt, att han ogärna ändrar sig och att han gärna presenterar anpassade rappor-
ter, som "styrker" att han haft rätt, även om så inte är fallet.
 
DET FINNS I DAG INGET, ABSOLUT INGENTING, SOM SÄGER ATT EKONOMIN UT-
VECKLAS OPTIMALT, OM MAN GÅR PÅ  JUST DET GAMLA INFLATIONSMÅLET.
 
Kan det månne då vara på det viset att Riksbankschefen klamrar sig envetet fast
vid inflationsmålet på 2 %, för att han inte förmår ändra sig, och för att ingen ska
kunna hävda att målet för ungefär 20 år sedan formulerades på ett sätt som inte
stämmer med dagens ekonomiska förutsättningar.
 
PRESTIGELÖSA PERSONER KAN FATTA ETT VISST BELUT PÅ 1990 - TALET UTI-
FRÅN DÅ GÄLLANDE FÖRUTSÄTTNINGAR, OCH FATTA ETT HELT ANNAT BESLUT
2015, UTIFRÅN NU GÄLLANDE FÖRUTSÄTTNINGAR.
 
PERSONER, FYLLDA AV SIN EGEN BETYDESLE, FYLLDA AV PRESTIGE, OFÖRMÖG-
NA ATT LYSSNA IN NYA FÖRUTSÄTTNINGAR LEVER LÄTT KVAR I DET FÖRGÅNGNA.
 
DÅ BLIR DET OCKSÅ SVÅRARE  ATT FATTA BESLUT, SOM BYGGER PÅ DEN
NYA OCH OBEKANTA TERRÄNGEN, ATT HÅLLA SIG TILL DET BEPRÖVADE ÄR
BÅDE LÄTTARE OCH BEKVÄMARE, OCH RISKFRIARE, I VART FALL PÅ KORT SIKT.
 
Har man också "tillräckligt på fötterna" är det ingen skam att ändra sig, större skam är att
inte ändra sig när man borde.
 
Veterligen finns det ingen forskning, som visar att inflationsmålet på 2 % i dag är helt fel,
men veterligen finns det heller ingen forskning, som visar att det är helt rätt.
 
SKA MAN FÖRRESTEN VARA RIKSBANKSCHEF OM MAN TILLÄMPAR GAMLA LÖS-
NINGAR PÅ NYA OCH OKÄNDA PROBLEM ?
 
Det fanns också en tid, på man envetet höll fast vid att jorden var platt, den blev inte mindre
rund, för att man hade svårt att inse detta.
 
AE
 

STATENS FINASIELLA DAGIS

Smidighet och lyhördhet lyser med sin frånvaro
 
I dag kom då Riksbanken beslutet, en negativ ränta införs på - 0,1 %, vad det innebär
går just nu inte att sia om.
 
Men börsen går upp på beskedet, inte för att allt ser bra ut, utan för att det mesta
ser dåligt ut.
 
OCH I DET LÄGET FINNS INGET ALTERNATIV TUILL BÖRSEN, VEM VILL BE-
TALA FÖR ATT HA PENAGR ?
 
Vem står då bakom detta historiska beslut från Riksbanken, i fronten står ju Stefan
Ingves, och vem är då Stefan Ingves.
 
Stefan Ingves har gjort sig känd för ett antal egenskaper, som kanske kan vara
en tillgång på Riksbanken, men knappast annars.
 
GÖR DET HAN SKA FÖR SENT ELLER FÖR TIDIGT, MEN ALDRIG VID RÄTT TILL-
FÄLLE, GÖR DET HANS SKA FÖR LITE ELLER FÖR MYCKET, MEN ALDRIG PÅ
RÄTT NIVÅ.
 
Detta gäller hans syn på räntan, om man jämför med omvärlden.
 
Dessutom tycks han och uppges vara ihärdig, i den meningen att han inte förmår
ta till sig argument, och därför aldrig lyssnar och/eller ändrar sig. Hans ses också
som mycket prestigefylld, mindre smidig och mindre lyhörd, kanske lämpliga egen-
skaper på Riksbanken, men knappast annars.
 
Lagom till detta historiska beslut har i dag Dagens Industri ett reportage om Stefan Ing-
ves, och hans relationer till Finansinspektionen, med GD Martin Andersson i spetsen,
och Riksgälden, med GD Hans Lindblad i spetsen.
 
Dagens Industri beskriver samarbetet mellan dessa herrar som en "krypskyttever-
samhet" och det räcker att 10 % av det som uppges är sant för att raggen ska resa
sig i nacken.
 
Hade man haft det minsta förtroende för dessa "herrar" och det system de representerar
hade det omgående förlorats, men som tur är har man inget att förlora, i vart fall inte här.
 
Dagens Industri hävdar att oenigheten mellan dessa tre "herrar" länge varit betydande,
men att den nu växt och blivit uppenbar för omgivningen.
 
En tillförlitlig källa beskriver detta som:
 
Det är olyckligt att de ledande aktörerna i det finansiella systemet baktalar varandra.
 
DE LEDANDE AKTÖRERNA INOM DET FINANSIELLA SYSTEMET, SOM SKA SE TILL
ATT SYSTEMET INTE GÅR ÖVERSTYR, ÄGNAR ALLTSÅ SIN TID TILL ATT BAKTALA
VARANDRA.
 
Uppenbarligen är det exakt denna egenskap, att baktala sina samarbetspartners, som ses
som meritkrav till dessa befattningar, och framför allt ses som en garant för att de får sitta
kvar.
 
För de sitter ju kvar, eller ?
 
Den tillförlitliga källan menar vidare att det finansiella systemet inte borde vara ett dagis,
något som är lätt att hålla med om.
 
Men vad gör man när den ledande trion inom detta system tror att de är på dagis och
beter sig som om de vore på dagis ?
 
KANSKE BORDE DE GÖRA SOM SVERKER MARTIN LÖF OCH JAN JOHANSSON ?
 
DI menar också att Hans Lindblad och Stefan Ingves har svårt att kommunicera med varan-
dra, här blir man ju onekligen något förbluffad.
 
Förmågan att kommunicera med varandra är ju helt avgörande för att samtala och kom-
ma fram till lösningar, som tryggar det finansiella systemet och så kan de inte samtala
med varandra.
 
VAD TÄNKTE REGERINGEN PÅ NÄR DE TILLSATTE LEDANDE AKTÖRER, SOM INTE
KAN SAMTALA MED ANDRA LEDANDE AKÖTER ?
 
Kan det möjligen röra sig om vänskapskorruption, något skumt måste det ju ändå va-
ra.
 
Hans Lindblad tycks dessutom ha ett lynnigt sinne, han uppges visa stor frustation så fort
Stefan Ingves agerar i någon fråga eller säger något.
 
En intressant vy från maktens innersta korridorer.
 
Kritik kommer inte bara från Dagens Industri, kritik kommer också från ledande och kända
ekonomer, som Gabriel Urwitz och Harry Flam. Dessa menar att denna ledande trio uppvi-
sar dåligt ledarskap.
 
Och för att dölja detta dåliga ledarskap upprättar herrarna tillrättalagda rapporter för
att dölja sitt dåliga ledarskap.
 
VI MEDBORGARE BLIR ALLTSÅ, OM NU DETTA ÄR SANT, FÖRDA BAKOM LJUSET
AV FRÄMST STEFAN INGVES.
 
Kritiken mot Stefan Ingves är entydig:
 
HAN KAN KNAPPAST ANKLAGAS FÖR SMIDIGHET OCH LYHÖRDHET.
 
Man får väl anta att det vara dessa brister i hans CV, som var avörande för att han blev Riks-
bankschef, för det kan ju inte ha varit avgörande att han gör allt för sent eller för tidigt och gör
allt för lite eller för mycket.
 
De övriga två "herrarna" , Martin Andersson och Hans LIndblad beskrivs både av DI och an-
dra som prestigefulla personer, som inte tycker om att bli ifrågasatta och har svårt att hantera
Stefan Ingves "speciella ledarskap".
 
Avsaknaden av ledarskap och att göra allt för sent eller för tidigt, samt att göra allt för mycket
eller allt för lite, väljer alltså DI att beskriva som "speciellt ledarskap", en snäll variant.
 
När man tar del av dessa uppgifter, som stämmer med andra uppgifter från andra håll, infinner
sig två frågor:
 
1) Är det BARA vänskapskorruption som styr tillsättningen av ledande aktörer inom den
    del av det finansiella systemet staten står för ?
2) Är det BARA vänskapskorruption som medför att ledande aktörer inom det finansiella
    systemet får sitta kvar, trots att de inte kan samtala med varandra ?
 
VAD SVARET ÄR BLIR ÄR DE FINANSIELLA KONTROLLORGANEN ALLTFÖR VIKTIGA
FÖR ATT DE SKA LEDAS AV AKTÖRER, SOM HAR DE EGENSKAPER SOM FRAMGÅR
AV DI ARTIKEL OCH ANDRA SAMSTÄMMIGA UPPGIFTER.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENIET VILL LÄMNA BROMMA

Geniet Anders Sundström är missförstått
 
Geniet Anders Sundström blev ju utsedd till förhandlingsperson för Bromma flyg-
plats, en av alla de förhandlingspersoner som ska ta vid när regeringen inte räc-
ker till.
 
Geniet Stefan Lövfen utsåg geniet Anders Sundström, och baktanken var väldigt
enkel.
 
OM ETT GENI UTSER ETT ANNAT GENI TILL FÖRHANDLINGSPERSON SÅ
MÅSTE JU RESULTATET BLI GENIALT.
 
Och resultatet visar sig nu bli genialt, så genialt och enkelt att man inte förstår
att andra genier inte kommit på denna formidabla lösning tidigare.
 
Geniet Anders Sundström menar nu att det är bättre att allt flyg samlas på
en plats.
 
Reaktionerna på denna geniala ide blev som de brukar bli, genier uppskattas inte
för att de ligger före i tiden.
 
I Dagens Samhälle skriver nu bakåtsträvare om denna geniala ide och menar att
det inte alls är lämpligt att samla allt flyg till Arlanda.
 
Så går det när genier och bakåtsträvare möts, bakåtsträvarna i Dagens Sam-
hälle har ju helt missförstått geniets ambitioner.
 
NÄR GENIET TALAR SIG VARM FÖR ATT DET ÄR BÄST ATT SAMLA ALLT
FLYG PÅ EN PLAST HÅLLER SIG GENIET PÅ MYCKET HÖGRE NIVÅER ÄN
ATT DISKUTERA BROMMA OCH ARLANDA.
 
Geniet menar då att man ska tillvara alla de fördelar det innebär att samla allt
flyg på en plats, inga halvmesyrer, där flyget på Bromma ska samlas på Ar-
landa.
 
Men geniet Anders Sundström är ännu inte beredd svara på om allt flyg ska sam-'
las i New York, eller om allt flyg ska samlas i Paris.
 
För om det är en fördel att allt flyg samlas på en plats, så ska väl fördelen
utnyttjas fullt ut, eller ??
 
Jag tycker att allt flyg ska samlas på en plats.
AE

SANERINGEN GÅR VIDARE I SCA

Industrivärden och SCA saneras steg för steg
 
Genom Svd avslöjanden vet nu "hela världen" vilka som styrt Industrivärden och SCA,
och en del andra företag.
 
DEN KRIMINELLA TRION SVERKER MARTIN LÖF, JAN JOHANSSON OCH ANDERS
NYRÉN.
 
Kriminaliteten, i from av trolöshet mot huvudman, kryddat med lite skattebrott, har ut-
gjorts av att trion ägnat mer intresse åt förlustelser än att driva företagen.
 
Förlusterna har utgjorts av extremt påkostade jakter, med bisarra inslag av fest-
ligheter, dyrbara flygresor med döttrar och fruar till olika VM, EM och racertävlin-
gar.
 
Den kriminella trion har också mer fokuserar på egen makt än att svara upp mot ägar-
nas intressen. Detta har medfört  att man lagt ner all sin energi, som funnits kvar efter
alla jakter, på att hitta former för olika typer av korsägande, så att man kan sitta och
bland annat attestera varandras kriminella resande.
 
ATT DET FORDRADES EN SANERING PÅ DEN HÖGSTA NIVÅN VAR KLART RE-
DAN FRÅN BÖRJAN, SVENSKA BÖRSBOLAG SKA INTE STYRAS AV EKONOM-
ISKA BROTTSLINGAR.
 
Det förstod "alla", dock inte den kriminella trion själv, men en sanering tvingades fram
ändå av ägarkretsen, stödd av media.
 
Först sanerades Sverker Martin Löf bort, efter detta fanns det bara två kriminella
kvar på den högsta nivå.
 
I DAG SANERADES SCA VD, JAN JOHANSSON, BORT.
 
Efter denna sanering återstår bara en kriminell på den högsta nivån inom Industrivär-
den och SCA, i vart fall vad som är känt, osvuret är nog bäst när det gäller kretsen
kring denna kriminella trio.
 
DEN KRIMINELLE, SOM FORTFARANDE KLAMRAR SIG FAST MED OLIKA TY-
PER AV KORSÄGANDE ÄR ALLTSÅ DEN KRIMINELLA ANDERS NYREN.
 
Nu är det bara att hoppas att det finns kvar så mycket saneringsvätska att även den
kriminelle Anders Nyrén kan saneras bort.
 
Innan så skett finns inga förutsättningar för att förtroendet för sfären ska kunna
återskapas.
 
Jan Johansson på väg ut med alla förmåner.
AE
 
 

BRISTER I OFFENTLIG FÖRVALTNING

Vem som helst kan "skita" i allt
 
Vi säger oss vara stolta över den "svenska modellen", och man önskar att man kunnat
säga det med rätta.
 
Men den svenska modellen saknar något viktigt, något väldigt viktigt.
 
VID GROVA FEL INOM OFFENTLIG FÖRVALTNING UTKRÄVS INGET ANSVAR.
 
Förr fanns det något som benämndes tjänstemannaansvar, men det togs bort, det an-
sågs väl gynna medborgarna för mycket, får man anta.
 
Lite tillspetsat kan man säga att tjänstemän inom offentlig förvaltning kan bete
sig lite hur som helst, dels kan de "skita i" att göra det de ska göra, dels kan
de göra det de inte ska göra, utan att behöva räkna med tillstymmelse av efter-
räkning.
 
TJÄNSTEMÄNNEN BEDRIVER HELT ENKELT VERKSAMHETEN HELT UTAN ATT
BEHÖVA TA ANSVAR.  SKYDDAD VERKSTAD ÄR ETT SNÄLLT ORD.
 
I dag ser vi två exempel på hur tjänstemän kan "skita i" allt, utan att behöva räkna med
efterräkningar. Det ena fallet var grovt, mycket grovt, det andra var mindre grovt, men
likväl intressant.
 
Det grövre fallet avser flickan Yaras död i Karlskrona, där försummelser medför-
de att hon fick sätta livet till. IVO kom i dag med sin rapport och kritiken var hård,
mycket hård, på en mängd punkter.
 
MAN KAN SAMMANFATTA RAPPORTEN MED ATT TJÄNSTEMÄNNEN GJORDE
ALLA FEL SOM GICK ATT GÖRA.
 
Resultatet av dessa försummelser vet vi i dag, Yara fick sätta livet till som en direkt följd
av tjänstemännens försummelser och i ett senare begick Yaras rektor självmord som en
direkt följd av tjänstemännens försummelser och felaktigt utövande av tjänsten.
 
I SVERIGE KAN ALLTSÅ TJÄNSTEMÄN INOM OFFENTLIG FÖRVALTTNING MISS-
SKÖTA SITT ARBETE SÅ I DEN MILDA GRAD, ATT DET BLIR DEN DIREKTA AN-
LEDNINGEN TILL ATT TVÅ MÄNNISKOR FÅR SÄTTA LIVET TILL UTAN ATT DE'
HAR ANLEDNING ATT PÅRÄKNA EFTERRÄKNINGAR.
 
Att påstå att ett sådant system är till för medborgarnas bästa och i medborgarnas in-
tresse är lite väl magstarkt.
 
Det andra fallet, lite mindre grovt, avser polisens agerande i samband med att två vak-
ter misshandlade två unga pojkar i Malmö.
 
Trots att all dokumentation visade att misshandel förekom, valde polisen att
bagatellisera händelsen och inte anmäla vad som skett.
 
ALLT PEKAR HÄR PÅ ATT POLISEN AGERADE SOM DEN GJORDE FÖR ATT
DEN KÄNDE MER SAMHÖRIGHET MED VAKTERNA ÄN MED OFFREN.
 
Att påstå att ett system, som ger polisen detta utrymme, är till för medborgarnas bäs-
ta och i deras intresse är lite väl magstarkt.
 
När det gäller polisens ointresse att ta upp anmälan om olika brott, finns det en lång
rad av händelser som styrker denna ovilja.
 
Nu har polisen, sent omsider och efter hårt yttre tryck, startat en förundersökning mot
vakterna.
 
Hade den "svenska modellen" värnat lika mycket om medborgarna som om po-
lisen så hade det i dag också startats en förundersökning mot de poliser, som
inte tycker att man ska anmäla brott.
 
Man kan också notera att ambitionen att göra rätt ofta ligger på en annan, och högre,
nivå, när det gäller att jaga medborgare med "blåslampa", som till äventyrs kan ha
gjort något litet fel, då är det inte tal om att fel ska kunna begås utan efterräkningar.
 
SÅ VEM ÄR TILL FÖR VEM EGENTLIGEN ?
 
Tänk ändå om folk kunde sköta sitt arbete
AE

TILL OCH MED AFTONBLADET HITTAR IBLAND ETT KORN

Aftonbladet avslöjar "idioter"
 
Aftonbladet fortsätter att avslöja vad man benämner näthatare, och den här gången
nagelfar man Flashbach.
 
Att Aftonbladet i sina undersökningar kring detta gått för långt ibland, om det
torde det inte råda någon tvekan, vissa inslag borde inte ha presenterats, även
Aftonbladet måste visa respekt för den personliga integriteten.
 
Men dagens "avslöjande" kring den så kallade juristen Joel Ankar, medarbetare till
Eu parlamentarikern Kristina Winberg är ett välkommet och välmotiverat inslag.
 
När man läser vad Aftonbladet skriver, infinner sig frågan, är det tillåtet att
kalla en "idiot" för en "idiot".
 
ÄR DET TILLÅTET ATT KALLA EN "IDIOT" FÖR EN "IDIOT", DÅ ÄR DEN SÅ
KALLADE JURISTEN JOEL ANKAR EN "IDIOT".
 
Om man utgår ifrån att Aftonbladet rätt citerar vad Joel Ankar skrivit i form av kommen-
tarer på Flashbach, då är den så kallade juristen en "idiot" större än alla andra idioter.
 
Man har rätt att ha olika uppfattningar i alla frågor, även invandringsfrågor, och det
gäller även medarbetare till EU parlamentariker.
 
Men de ordval och de uttryck den så kallade juristen Joel Ankar använt ligger
på en sådan nivå, att begreppet "idiot" närmast bör ses som en komplimang.
Orden och uttrycken här vittnar  i grunden om en syn, en uppfostran och ett be-
teende, som inte hör hemma i ett anständigt och civiliserat samhälle.
 
DET HÖR INTE ENS HEMMA I EU SAMMHANG, OCH DET SÄGER INTE LITE.
 
Men om man för ett ögonblick släpper blicken från marken och lyfter den mot skyn,
uppstår ett antal andra frågor, ganska så obehagliga.
 
Den första frågan är ganska så självklar, och den gäller vår juristutbildning.
 
HUR ÄR EGENTLIGEN JURISTUTBILDENEN UTFORMAD OCH VILKA KRAV STÄL-
LER MAN I UTBILDNINGEN, NÄR MAN KAN SLÄPPA IGENOM EN "IDIOT" SOM
FRAMSTÅR SOM EN STÖRRE "IDIOT" ÄN ALLA ANDRA "IDIOTER". NÅGON
FORM AV SELEKTERING BORDE VÄL ÄNDÅ SKE.
 
Den andra frågan är också ganska så självklar, och den gäller eu parlamenta-
riken Kristina Winberg.
 
Kristina Winberg är oerfaren och det ursäktar en del, men inte allt. Kristina har vid
ett antal tillfällen, vid många tillfällen, visat att hon inte har den erfarenhet, mognad
och begåvningsprofil, som gör henne lämpad att inneha en post på denna nivå. Nu
är hon för all del inte ensam om detta, men det är en helt annan sak.
 
Hennes förhållningssätt, när hon nu blir konfronterad med vad den så kallade
juristen Joel Ankar skrivit, tyder på att tidigare intryck inte varit hel fel. Hon
visar inget ansvar, visar ingen empati och utrycker sig enfaldigt och klump-
igt.
 
DÅ INFINNER SIG FRÅGAN, POSTEN SOM EU PARLAMENTARIKER MÅSTE
JU ANSES SOM EN POST DÄR VISSA EGENSKAPER I VART MÅSTE TILL-
MÄTAS BETYDELSE.
 
ÄR DET VERKLIGEN RIMLIGT ATT "VEM SOM HELST" SKA KUNNA BLI EU
PARLAMENTARIKER, VI STÄLLER JU KRAV NÄR DET GÄLLER MÅNGA AN-
DRA "YRKEN", VEM SOM HELST KAN INTE BLI LÄKARE, INTE ENS POLIS.
 
Den tredje frågan gäller nätets tillgänglighet och friheten / möjligheten att utnyttja
denna tillgänglighet.
 
ÄR DET VERKLIGEN RIMLIGT ATT VEM SOM HELST I PRINCIP SKA KUNNA
SKRIVA "VILKEN SKIT SOM HELST" PÅ NÄTET.
 
Den fjärde frågan är den svåraste, men också den viktigaste.
 
VAD ÄR DET FÖR SAMHÄLLE VI SKAPAT, DÄR DENNA TYP AV AGERANDE
ÖVERHUVUDTAGET ÄR MÖJLIGT OCH TÄNKBART.
 
Uppfostran, social kontroll, egenkontroll och ren anständighet borde medföra i varje
civiliserat land, att denna typ av agerande inte är tänkbart, i vart fall inte av någon
som utbildats till jurist, och som lyckats ta sig igenom utbildningen.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELIGION STYR VÅRDEN

Ideologin går före patientsäkerhet
 
En omfattande debatt har blossat upp kring beslutet att lägga ner stressmottagningen
vid Danderyds Sjukhus.
 
Stressmottagningen har arbetat med patienter  som lider av utmattningssyndrom, man
har haft resurser att bedriva viss forskning, och man har ett hyfsat rykte om att nå hyf-
sade resultat.
 
NU SKA ALLTSÅ DENNA MOTTAGNING STÄNGAS PÅ DEN HELIGA PRIVATISE-
RINGENS ALTARE.
 
Det finns inga beprövade mottagningar, med erfarenhethet av den aktuella vården, som
står och stampar för att ta över patienterna.
 
Helt nya vårdcentraler, utan den minsta erfarenhet av denna vård, ska växa upp
som svampar ur jorden.
 
DESSA NYA SVAMPAR HAR VARE SIG KUNNANDE ELLER ERFARENHET AV PA-
TIENTER MED UTMATTNINGSSYMPTOM, VILKET PATIENTERNA KOMMER ATT
MÄRKA.
 
För att då patienter inte ska söka sig till Danderyds mottagning, som har kunnande och
erfarenhet, har man alltså förbjudit Danderyds sjukhus att ägna sig åt den vård man
är bra på.
 
ALLIANSEN BESKRIVER DETTA SOM DET FRIA VÅRDVALET.
 
Att tvingas gå till mottagning utan erfarenhet och kunnande, och förbjudas gå till mot-
tagning med erfarenhet och kunnande är alltså ett "fritt vårdval" inom Alliansens reli-
giösa föreställningsvärld.
 
Oppositionen inom Stockholms Landsting beskyller också, på goda grunder,
Alliansen för att låta ideologin gå före patientens bästa och menar att det bli-
vit en religion för Alliansen att privatisera.
 
DET SKA MED ANDRA ORD PRIVATISERAS, OCH DÄRMED BASTA, HURUVIDA
DET BLIR BÄTTRE ELLER SÄMRE, BILLIGARE ELLER DYRARE, ÄR EN UNDER-
ORDNAD FRÅGA.
 
Just diagnosen "utmattningssyndrom" är den diagnos som ökar mest, vilket gör att
beslutet framstår som alltmer märkligt, om man väljer att uttrycka sig milt, väldigt milt.
 
Oppositionen frågar också, varför ska patienten bara få privat vård,och som i detta
fall, inte  kunna välja den bästa vården.
 
EN BRA FRÅGA, SOM DET BRUKAR HETA.
 
Många rapporter pekar på att det fria vårdvalet inte alltid ger den effekt man uppger sig
nå, utan i stället får man ofta fler sjukskrivningar, ökade kostnader och vårdkedjor som
inte fungerar.
 
Man borde lägga den polariserade ideologin åt sidan och utforma det fria vårdva-
let i "lagom utsträckning".
 
DET VILL SÄGA, DET FRIA VÅRDVALET BORDE UPPMUNTRAS NÄR DET GER
BÄTTRE VÅRD, GER BÄTTRE VALFRIHET OCH BLIR KOSTNADSOPTIMALT.
 
Som Landstinget i Stockholm nu agerar rörande stressmottagningen på Danderyds
Sjukhus ger man Jonas Sjöstedt "vatten på sin kvarn".
 
INNEHAR MAN DEN ALLRA MINSTA GNUTTA SUNT FÖRNUFT KAN MAN INTE
UNDGÅ ATT BLI SKEPTISK TILL DET FRIA VÅRDVALET, NÄR DET UTFORMAS
PÅ SÄTT SOM NU SKER BETRÄFFANDE DENNA STRESSMOTTAGNING.
 
AE
 
 
 
 
 

ORDETS MAKT ÖVER TANKEN

Att hålla tungan rätt i mun
 
Holmen, ett större välkänt" pappersbruk, presenterade sin kvartalsrapport i går.
 
Vi är vana vid att politiker gärna ställer sig vid sidan av verkligen och gärna ser
saker från ett perspektiv, som gynnar dem själva.
 
Ny tycks Holmen ha anammat detta synsätt, att distansera sig från verkligheten,
när verkligheten inte stämmer med kartan.
 
Vi som inte är politiker, och inte heller arbetar på Holmen, har en ganska bestämd
uppfattning om sambandet mellan efterfrågan och utbud.
 
Råder balans mellan efterfrågan och utbud, råder hyfsad prisstabilitet, är
efterfrågan större än utbudet, vill priset gärna stiga, och är utbudet stör-
re än efterfrågan, tenderar priset att sjunka.
 
Enkla samband, enkla att förstå, dock tydligen inte för Holmens VD Henrik Sjö-
lund. För Holmen har prispress rått på "trävaror" och medfört att man inom den
verksamheten visat förlust sista kvartalet.
 
Detta förklarar geniet Henrik Sjölund med:
 
DET ÄR INTE EFTERFRÅGAN SOM ÄR PROBLEMET UTAN UTBUDET SOM
ÄR HÖGRE ???
 
För den som inte är VD på Holmens kanske efterfrågan skulle framstå som ett pro-
blem, ett problem så stort att man kanske skulle eftersträva att minska utbudet.
 
Sådant har Holmen prövat på förut, ofta med framgång, men det vara före
VD Henrik Sjölunds tid.
 
Man har ofta hört de mest underliga uttalanden från bland annat proffessor,
och ställt frågan, kan vem som helst bli professor nu för tiden ?
 
Tydligen finns det anledning att ställa ytterligare en fråga:
 
KAN VEM SOM HELST NUFÖRTIDEN BLI VD FÖR ETT STÖRRE FÖRETAG ?
 
AE

SKATTEVERKET VILL DUBBELBESTRAFFA "SD TOPP"

Här ligger en hund begraven, eller två hundar
 
Braskande rubriker offentliggör nu att en " SD Topp" utreds för skattebrott.
 
Det tycks råda stor enighet om att fel begåtts, men hanteringen tyder på att
en hund, eller kanske många hundar, ligger begraven, kanske beroende på
att frågan gäller sverigedemokraterna.
 
Den fråga man ställer sig, när man läser vad som skrivs i ärendet, utan att
veta mer därutöver, är om gällande EU rätt och gällande svenska lagar
också ska tillämpas på sverigedemokrater.
 
Svaret på den frågan känns inte givet.
 
Känt är att fel begåtts, känt är också att Skatteverket ålagt "skattebrottslingen"
att betala skattetillägg på 188 000:-, vilket också tycks ha betalts.
 
DÄRMED BORDE SAKEN ENLIGT GÄLLANDE EU RÄTT OCH NUMERA
OCKSÅ ENLIGT GÄLLANDE SVENSK LAG SAKEN VARA UTAGERAD.
 
Då förundersökning nu sker, till synes i strid mot gällande lag, tycks saken av
någon anledning inte vara utagerad.
 
EU lagstiftning på området har länge varit känt och tydlig.
 
Skattetillägg ses som ett straff, och samma straff får inte bestraffas två
gånger, så kallad dubbelbestraffning.
 
DETTA INNEBÄR ENLIGT GÄLLANDE EU RÄTT ATT MAN KAN DÖMAS
TILL SKATTETILLÄGG ELLER ÅTALAS I DOMSTOM, MEN MAN KAN IN-
TE BLI STRAFFAD PÅ BÅDA SÄTTEN.
 
Svensk rättstillämpning stretade länge emot Eu rätten, som vanligt vissa fall
frestas man tillägga, och vägrade se skattetillägget som ett straff, men den följ-
den att en skattebrottsling först kunde få skattetillägg för att sedan dömas i
domstol för skattebrott.
 
För några år sedan insåg sent omsider, efter alla andra länder, Högsta
Domstolen att gällande EU rätt skulle tillämpas även i Sverige. Domen
i Högsta Domstolen fick till och med den konsekvensen att fängelsepor-
tarna öppnades för ett antal skattebrottslingar som blivit dubbelbestraf-
fade.
 
DESSA BLEV DÅ PLÖTSLIGT FRIA.
 
Skatteverket har även utvecklat en praxis, även om den nu är föremål för myc-
ket kritik och debatt, som reglerar hur man ska se på skattetillägg contra anmäla
ett skattebrott till åklagare.
 
Denna praxis är klar, även om den är föremål för mycket kritik.
 
Är den undanhållna skatten mindre än 445 000:- ska Skatteverket utkräva
skattetillägg, men ej anmäla brottet till domstol.
 
Är det undanhållna beloppet större än 445 000:- ska Skatteverket avstå i-
från att utkräva skattetillägg och i stället anmäla skattebrottslingen till å-
klagare.
 
MEN MAN SKA ALDRIG GÖRA BÅDA SAKERNA.
 
Skatteverket har i det här fallet utkrävt skattetillägg, uppgående till 188 000:-,
vilket också inbetalts, enligt vad som uppges.
 
DÄRMED SKULLE SAKEN ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING VARA UR
VÄRLDEN, MEN SÅ TYCKS INTE VARA FALLET.
 
Allt är inte känt så här långt när det gäller alla detaljer i affären, men det som är
känt gör att man undrar vad Skatteverket egentligen håller på med i detta fallet.
 
Kan det månne vara så att man går emot gällande EU rätt, och numera även
svensk rätt, bara för att det gäller sverigedemokrater, frågan tycks just nu
vara motiverad.
 
Möjligt är också att man tror sig ha hittat en lucka i lagstiftningen, som gör det
möjligt att frångå gällande rätt, som det är tänkt att den ska tillämpas, men fak-
tum kvarstår.
 
JUST NU LUKTAR DET ÖVERGREPP, ELLER KANSKE MER RÄTT, STIN-
KER.
 
 
AE
 
 
 

HYBRISSTOLTHET STYR POLITIKER

Äkta vara tycks vara att föredra
 
SvD har i dag ett inslag, som rör stolthet och skam, baserat på uppfattningar
hos neuropsykologen Barry Karlsson.
 
Detta inslag i SvD är så intressant och ger så många "vibbar" att det bara "mås-
te" läsas.
 
Inslaget ingår i SvD serie "självmedvetna känslor".
 
Barry Karlsson pekar på att förmågan att känna stolthet är medfödd och att vår
egen stolthet uttrycker vår värdighet och självaktning, någon man lätt känner igen.
Han menar också att vi reagerar instinktivt på andras stolthet, högburet huvud drar
till sig uppmärksamhet och får oss att identifiera ledare.
 
Det är sedan det blir intressant, eller lite kontroversiellt.
 
Barry Karlsson påpekar att det finns två slag av stolthet.
 
DEN GENUINA STOLTHETEN OCH HYBRISSTOLTHETEN, BÅDA DESSA
STOLTHETER VISAS MED SAMMA KROPPSSPRÅK OCH VI HAR OFTA
SVÅRT ATT SKILJA DEM ÅT.
 
Här blir man ju lite tveksamh, hybrisstolthet bör man väl känna igen, är det inte
samma som fåfänga, skryt och skrävel ?, men så enkelt tycks det inte vara, i
vart fall inte i forskarvärlden.
 
Barry Karlsson pekar då på det riktigt intressanta, hybrisstolthet baseras på makt-
anspråk, man är arrogant och tar plast på andras bekostnad, i värsta fall går man
över lik.
 
Det är nu det börjar kännas hemtamt, maktanspråk, arrogant, ta plats och gå
över lik.
 
PRECIS VAD MAN ALLTID TROTT, DE FLESTA POLITIKER OCH HÖGA FÖRE-
TAGSLEDARE HAR INTE BARA MER PSYKOTISKA DRAG ÄN ANDRA, VILKET
ALL FORSKNING VISAR, DE LIDER OCKSÅ AV HYBRISSTOLTHET.
 
När Barry Karlsson förklarat för läsaren att de flesta politiker och företagsledare li-
der av hybrisstolthet och saknar äkta stolthet, leder han in tankarna på skam, och
även här känner man sig hemtam.
 
Han menar att de som "lider" av hybrisstolthet, och saknar äkta stolthet,
lätt förstorar upp sin position, och man reagerar då ofta på saker utan att
förstå vad som händer.
 
POLITIKERBROILERS I ETT NÖTSKAL MED ANDRA ORD.
 
När Barry Karlsson kommer in på skammen känner vi igen resonemanget alltmer.
 
De som "lider" av hybrisstolthet, och saknar äkta stolthet, känner ofta ingen
skam, det känner man ju igen, vem har träffat på en politiker, som erkänner
fel och känner skam.
 
Fel gör ju bara andra, och skam ska bara andra känna, och mycket riktigt, de med
äkta stolthet känner ofta skam, när de gör fel.
 
De reflekterar över vad som hänt och strävar efter att göra rätt nästa gång,
låter som en bättre variant att alltid göra fel och förvänta sig olika utslag.
 
Men Barry Karlsson sträcker sig längre när han beskriver hybrisstoltas oförmåga
attb göra fel och känna skam.
 
Ickeskammen tar lätt över och man angriper i stället andra för att upprätta
sig själv, en del går till och med så långt i sin hybrisstolthet för att upprät-
ta sig själv att man tar till våld, sabotage, skitsnack och syndabockstänk-
ande.
 
SKITSNACK OCH SYNDABOCKSTÄNKANDE, LÅTER NÄSTAN SOM EN PO-
LITISK DEBATT.
 
Barry Karlsson slutsats kanske vi borde fundera lite över.
 
Är vi inte medvetna om skillnaden mellan äkta stolthet och hybrisstolthet
är risken att vi väljer fel ledare.
 
DÄR SATT DEN.
 
För den som är intresserad av mer än vad som synes ske, och intresserad av
vilka drivkrafter som ligger bakom politiskt agerande, är det "ett måste" att läsa
artikeln i SvD.
 
AE

BÖR VI INTE SE PUTIN SOM KRIGSFÖRBRYTARE ?

Putin skuggboxas med Väst
 
Nu ska då åter EU ledare förhandla med Putin rörande Ukraina, för vilken gång
i ordningen undrar man då.
 
Och till vilken nytta ?
 
EU ledare och Putin har så vitt skilda ambitioner och verklighetsbaserade
uppfattningar att diplomatiska ansträngningar närmast framstår som helt
meningslösa.
 
EU ledare har inte insett vidden av Rysslands ambitioner, utan tror att man kan
förhandla om helt andra saker än Rysslands egentliga ambitioner.
 
Rysslands egentliga ambitioner tycks vara att se Ukraina, eller delar därav,
som ett rent ryskt intresseområde och man vill därför rita om kartans grän-
ser.
 
DETTA ÄR AMBITIONER PÅ HELT ANDRA NIVÅER ÄN ATT RYSSLAND
STÖTTAR "SEPARATISTER" MED VAPEN.
 
Så länge Västs ledare inte förhåller sig till Putins verkliga maktambitioner kom-
mer Putin att fortsätta att skuggboxas med Väst, innebärande att man tar för sig
steg för steg, tills man nått det man vill nå.
 
Väst sätter sin tillit till sanktioner, och de verkar i viss mån, men inte på det sätt
Väst ser det på.
 
Medan ledarna i Väst hävdar att Putins linje är ohållbar, ser Putin, just
nu stödd av stor del av befolkningen, linjen som ett uttryck för ett krig,
som just nu råder, mellan Väst / NATO och Ryssland.
 
Fortfarande är vi låsta av bilden av hur ett krig "ska se ut". Hur ett krig "ser ut"
förändras över tid, och det är svårt att se Putins linje som annat än ren krigfö-
ring, mot Väst och NATO, på nivåer och på sätt som gynnar Putin.
 
Mot krigföring av detta slag, ledda av Putin som inte är mottaglig för ar-
gument. hjälper ingen diplomati i världen.
 
Hur ska då Väst och NATO agera ?
 
Den bistra sanningen är nog att vare sig Väst eller NATO kan agera på ett
sätt som missgynnar utvecklingen för Putin, med mindre än att man drar
igång en "storskalig" konflikt, vilket ingen i dag kan tänkas fatta beslut om,
får man hoppas är nog bäst att tillägga.
 
KVAR STÅR DÅ DET MEST SANNOLIKA, ATT PUTIN FÅR SOM HAN VILL
I UKRAINA, OCKSÅ KAN MAN TILLÄGGA, I KRIM FICK HAN JU SOM HAN
VILLE.
 
Att man fortfarande står fast vid att förlägga VM till Ryssland 2018 med denna
utveckling framstår nog närmast som sinnessjukt.
 
Som det nu ser ut får man nog finna sig att Ukraina, eller delar därav, kommer
att gå förlorade till Ryssland.
 
Det få tycks beakta fullt ut, i vart fall märks det inte i debatten, är Ukrainas östra
delars betydelse för att upprätthålla en korridor till Krim, som nu anses utgöra
en del av Ryssland.
 
Putins agerande tycks faktiskt vara mer genomtänkt och logiskt än de förhand-
lingar ledarna i väst låter sig styras av.
 
Det ovan "sagda" ska inte, och får inte, tolkas som någon slags "beundran"
för Putin.
 
Putin är en produkt av det "gamla" Sovjetunionen och såsom chef för då-
varande KGB hör han inte hemma i den civiliserade världen, men nu finns
han där, i vart fall i anslutning till den civiliserade världen.
 
Inte heller detta tycks västs ledare vilja se, att Putin är en relik från Sovjetunio-
nen och KGB och från barnsben vaccinerad att se saker på ett visst sätt.
 
 
 
SÅ LÄNGE MAN INBILLAR SIG ATT PUTIN FÖR FÖRHANDLINGAR PÅ
DET SÄTT VÄSTS LEDARE ÄR VANA VID ATT DRIVA FÖRHANDLIONGAR
KOMMER MAN ALDRIG ATT NÅ NÅGON SOM HELST FRAMGÅNG, OM DET
INTE SAMMANFALLER MED VAD PUTIN VILL.
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANSLUT SVERIGE TILL NATO

Ska Sverige skuggboxas eller inte ?
 
Många oroas av utvecklingen i Ukraina, och utvecklingen på många andra håll, och
man oroas på goda grunder.
 
Många bedömare gör den bedömningen att risken för en större konflikt inte
varit större sedan 2 VK.
 
Sveriges roll i detta större sammanhang kan tyckas vara av ringa värde, men vår
försvarsförmåga har stor betydelse för oss själva.
 
Hur stor är då vår försvarsförmåga, om detta tvista de lärde, om man nu till-
låter sig att kalla politiker och ÖB för "lärde".
 
Försvarets brister är stora, enormt stora, och ingen hävdar på allvar att försvarsför-
mågan är vad den borde vara.
 
DE MEST OPTIMISTISKA HÄVDAR ATT SVERIGE KAN FÖRSVARA EN PLATS,
NÅGRA FÅ DAGAR, OM FIENDEN INTE SKJUTER ALLTFÖR MYCKET OCH
SKARPT.
 
Släpper man mindre verklighetsbaserade drömmar och ser till hur läget är på rik-
tigt, blir slutsatsen enkel att dra.
 
VID ETT ANFALL, I STÖRRE FORMAT, KAN SVERIGE INTE FÖRSVARA SIG
PÅ EGEN HAND.
 
Så enkel är slutsatsen att dra, och det är den slutsatsen som bör styra vår säkerhets-
politik, vi kan inte försvara oss på egen hand.
 
Vår säkerhetspolitik och vår försvarsförmåga kan följa tre olika ambitionsnivåer:
 
Den ena är att vi kan försvara oss, den andra är att vi inte kan försvara oss
på egen hand och den tredje är att vi kan försvara oss med hjälp av andra.
 
Lägger vi all skuggboxning åt sidan är verkligheten rå och kallhamrad:
 
SVERIGE KAN INTE FÖRSVARA SIG PÅ EGEN HAND, VARAV FÖLJER ATT
VI INTE KAN FÖRSVARA OSS, DÅ VI INTE KAN PÅRÄKNA HJÄLP FRÅN AN-
DRA.
 
De val vi då ställs inför är alltså att inte kunna försvara oss alls, eller att kunna för-
svara oss med hjälp av andra.
 
Av någon underlig anledning har en majoritet av landets politiker hamnat i den
bedömningen att vi inte ska kunna försvara oss alls.
 
DENNA AVSMINKADE VERKLIGHET BORDE LIGGA TILL GRUND FÖR EN BE-
DÖMNING HURUVIDA VI SKA ANSLUTA OSS TILL NATO ELLER INTE.
 
Frågeställningen kan då "kokas ner" till om vi ska försvara oss eller inte försvara
oss.
 
I DAG VÄLJER VI ATT LÄGGA NER DRYGT 40 MILJARDER FÖR ATT ÅSTAD-
KOMMA NÅGOT, SOM MEDFÖR ATT VI INTE KAN FÖRSVARA OSS.
 
Extremalternativen, extrema men inte mindre realistiska för det, blir alltså, anslut
till NATO med nuvarande egen försvarsförmåga eller lägg ner "hela rubbet".
 
Dryga 40 miljarder för "nothing" är lite väl mycket när "ladorna är tomma"
och tycks vara på väg att falla samman.
 
NATO sammantagna försvarsförmåga verkar starkt avskräckande, mycket starkt
avskräckande. Denna avskräckningseffekt ger inget skydd för Sverige, i det fall vi
står utanför NATO, men ingående i NATO omfattas vi av det skydd NATO avskräck-
ningsförmåga representerar.
 
I dagens politiska spänningsfält ska vi nog inte ta för givet att Ryssland med
nuvarande ambitioner inte utsträcker sitt intresseområde.
 
I ETT SÅDANT LÄGE ÄR DET NOG NÄRMAST EN NATURLAG ATT MAN RIK-
TAR SIN AGGRESSION MOT LÄNDER / OMRÅDEN, SOM INTE SKYDDAS AV
DEN AVSKRÄCKNINGSEFFEKT NATO FÖRSVARSFÖMÅGA REPRESENTE-
RAR.
 
En rimlig slutsats, ganska enkel att dra.
 
Lika rimlig och enkel blir den slutsats man bör dra av detta.
 
Sveriges säkerhetsintressen gynnas av att gå med i NATO.
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRUNTPRAT I AGENDA

Den enes bröd, den andres död
 
Vapenexporten till Saudi Arabien är omdiskuterad sedan länge, och frågan togs
upp i Agenda i kväll.
 
"Kallade" till Agenda var talesman för Miljöpartiet och Dagens Industris ledarskri-
bent PM Nilsson.
 
Att Dagens Industri har som utgångspunkt att man ska exportera till varje
pris är ingen hemlighet, allt enligt devisen.
 
DEN ENES BRÖD, DEN ANDRES BRÖD.
 
Var PM Nilsson personligen står är därför inte helt lätt att ta till sig, men oavsett
hans "strypkoppel" har han ju ett eget ansvar.
 
Miljöpartiets talesman byggde sin aversion mot att sätta vapen i händerna på en
diktatur, en ståndpunkt man måste ha starka skäl, mycket starka skäl, att kunna
gå i clinch med.
 
PM Nilsson är ingen duvunge som ledarskribent, min i kväll måste man nog
ställa frågan vad han egentligen höll på med, han hade knappast en av sina
bättre dagar.
 
Att han försvarade vapenexporten till Saudi Arabien, och slogs för den enes
bröd och den andres död, gick inte att ta miste på.
 
MEN DE SKÄL SOM ÅBEROPADES TILLHÖR KANSKE INTE DE STARKASTE
ARGUMENT MAN HÖRT I SITT LIV, OM MAN VÄLJER ATT UTTRYCKA SIG
MILT, MYCKET MILT.
 
Ett skäl som åberopades för att legitimera att den enes bröd blir den andres dör, var
att avtalet ingicks 2005, och att Saudi Arabien sedan dess inte förändrats.
 
Tur att man sitter bekvämt när man hör den typen av argument.
 
VI SKA ALLTSÅ INTE DRIVA UTVECKLINGEN FRAMÅT, UTAN DET SOM VAR
BRA 2005 ÄR ALLTSÅ BRA OCKSÅ 2015.
 
Med den logiken ska man väl inte heller försöka ändra det som var bra 1805, eller ?
 
Rent struntprat således, självklart ska ett avtals lämplighet bedömas utifrån
de värderingar och förutsättningar som råder i dag, inte de som rådde för 10
år sedan eller för 110 år sedan.
 
RENT PINSAMT ATT HÖRA SÅDAN SMÖRJA I ETT PROGRAM MAN BÖR KUN-
NA FÖRVÄNTA HÅLLER EN RIMLIG KVALITETSNIVÅ.
 
Men det blev ändå värre mot slutetn , när PM Nilsson sammanfattade att den enes bröd
hade legitim rätt att leda till den andres dör, vi fick då höra:
 
Saudi Arabien har legitima rätt, som en av världens värsta diktaturer, att skydda
sig, på samma sätt som Sverige, ett av väldens mest utvecklade demokratier ?,
har legitima rätt att skydda sig.
 
Här spelade det ingen roll hur bekvämt man satt, av pur förvåning trillade man i gol-
vet ändå.
 
Sveriges legitima rätt att använda vapen jämställs alltså med Saudi Arabiens
legitima rätt att använda vapen, den senare legitimiteten byggd på devisen den
enes bröd, den andres död.
 
DETTA INNEBÄR ALLTSÅ ATT SVERIGES LEGITIMA RÄTT ATT SKYDDA SIN
BEFOLKNING MED VAPEN LIKSTÄLLS MED SAUDI ARABIENS LEGITIMA RÄTT
ATT ANVÄNDA VAPEN MOT SIN BEFOLKNING.
 
Onekligen ett nytt synsätt på hur man ska se på demokrati contra diktatur.
 
PM Nilsson brukar kunna bättre, det tycks ha varit en av de sämre dagarna i hans liv.
 
Man får väl anta att insikten av vad som sagts smyger sig på och nattsömnen
blir lite orolig, samt att han infinner sig i morgon på redaktionen med rodnaden
spridd på kinderna.
 
Var detta de starkaste skälen förespråkarna för vapenexport till Saudi Arabien kan
presentera bör regeringen ha lätt att komma fram till ett rimligt beslut, när avtalet ska
förlängas, eller inte förlängas.
 
När man hör den här typen av argument erinrar man sig Sveriges export  av järnmalm
till Nazi Tyskland under 2 VK, något som förlängde kriget och gav upphov till ytterligare
ett antal miljoner krigsoffer.
 
Man får väl här anta att PM Nilsson anser att även Nazi Tyskland hade legitima
skäl att använda vapen, som motiverade att man försåg landet med vapen, som
förlängde kriget.
 
NÄR MORAL OCH ANSTÄNDIGHET FÅR STÅ TILLBAKA FÖR OSMINKAD GIRIG-
HET KAN DET BLI FEL, VÄLDIGT FEL.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEN SANNA HISTORIEN INFÖR VALET

Stefan Löfven bjöd till inför valet.
 
Valarbetet inför höstens val bjöd på mycket smutskastning, men uppgifter tyder
på att det inte bara var smutskastning som förekom.
 
En del av valarbetet tycks ha varit av det mer ädlare slaget, och uppgifter tyder
på att Stefan Löfven vid sidan av sina smutskastningskampanjer visat en helt
annan och ädlare sida.
 
Tillförlitliga källor gör nu gällande att Stefan Löfven en dag efter avslutat "arbete"
på hemvägen såg en äldre kvinna ramla omkull och slå sig illa. Kvinnan blev lig-
gande på gatan och Stefan Löfven uppges ha skyndat fram och hjälpt kvinnan
komma på fötterna.
 
Kvinnan ifråga uppges till en början vara omtöcknad och inte känna igen
Stefan Löfven och uttrycker sin stora tacksamhet, samtidigt som hon undrar
hur hon kan gengälda denna storslagna insats från Stefan Löfven.
 
Stefan Löfven uppges då inte vara svaret skyldig och säger då:
 
"Rösta på socialdemokraterna i valet, det är det bästa tack jag kan få".
 
Kvinnan uppges då kvickna till inför detta och utbrister upprört:
 
"RÖSTA PÅ SOCIALDEMOKARTERNA, BEVARE MIG VÄL, JAG SLOG MIG'
I KNÄT, INTE I HUVUDET"
 
Sant eller inte, självklart inte sant, vem kan föreställa sig en ledande politiker
skynda fram för att hjälpa en utsatt äldre kvinna.
 
AE

VÅR TRYGGHET BORTA MED VINDEN

Tryggare kan många vara
 
Många har blivit påminda om att tryggheten i tillvaron inte är vad den varit, en del
har blivit påminda väldigt brutalt.
 
BRÅ, POLIS, ANDRA MYNDIGHETER LIVLIGT PÅHEJADE AV MÅNGA POLI-
TIKER SER MINDRE ALLVARLIGT PÅ DETTA.
 
De ansträngningar de lägger ner syftar många gånger till att allmänheten inte ska
förstå vad som sker ute bland "verklighetens folk", för att använda Göran Hägglunds
uttryck.
 
Men verklighetens folk, till skillnad från BRÅ, polis och politiker, ser vad som
sker.
 
OCH NÄR DE SER ANPASSAR DE SIG TILL DEN NYA TRYGGHETEN OCH DEN
NYA VERKLIGHETEN.
 
Ett antal ungdomar (tjejer) beskriver detta väldigt talande. Ungdomarna är i åldern 20 -
25 år, bosatta ungefär 300 meter från centrum i en villastadsdel i en medelstor stad.
 
Den ursprungliga tryggheten bestod i att de kunde känna sig trygga, när de prome-
nerade hem den ungefärligen 300 meter långa sträckan efter mörkrets utbrott.
 
När de kände en ökad otrygghet försäkrade de sig alltid om att de kunde ha
sällskap hem men någon eller några manliga bekanta.
 
Denna trygghet räckte ett tag, men inte länge, nästa steg på trygghetsskalan blev
då att åka taxi den korta sträckan, 300 meter från centrum, till bostaden.
 
Inte heller detta kändes längre som tryggt, att anlita taxi från "seriösa" taxiföretag.
Förr kunde man läsa om att taxiförare blev rånade av sina passagerare, i det Nya
Sverige inträffar det plötsligt att taxipassagerarna blir rånade av föraren. Och inte
nog med detta, i Det Nya Sverige kan man ibland läsa om att kvinnliga passager-
are blir våldtagna av en taxichaufför, inte tillhörande "svarttaxi", utan tillhörande
ett "seriöst" taxiföretag.
 
Så nu medför tryggheten i Det Nya Sverige att de aktuella tjejerna inte längre
åker taxi hem efter mörkrets inbrott.
 
NÄR DE NU GÅR UT, OCH RÄKNAR MED ATT GÅ HEM EFTER MÖRKRETS INBROTT, FÖRVISSAR DE SIG ATT DE KAN FÅ ÅKA HEM MED NÅGON BE-
KANT, SOM DUISPONERAR EGEN BIL.
 
Vi kan redan se att denna anpassning inte räcker för att skapa den trygghet man
vill känna. Nu inträffar det att bilar stoppas på olika sätt och bilen, eventuellt med
förare och passagerare, kidnappas helt sonika.
 
Vad  återstår då i det Nya Sverige efter en sådan anpassning till den verklig-
het BRÅ, Polis, politiker och många myndigheter inte vill kännas vid ?
 
DÅ ÅTERSTÅR BARA DET NYA SVERIGE.
 
AE
 
 
 
 

KALLA EN SPADE FÖR EN SPADE

Nysvenskan har gått lite för långt
 
Ärbarhet har förändrats över tid, när det gäller nyttjandet av vårt ädla språk.
 
Förr var det ärbart att säga som det är, i dag är det definitivt inte ärbart.
 
I DAG KRÄVER NYSVENSKAN ATT MAN GENOM OMSKRIVNINGAR
SKA BESKRIVA SAKER, SÅ ATT DE FRAMSTÅR SOM ANNAT ÄN DE
ÄR.
 
Tiden tycks vara inne, då vi ska återgå till att kalla en spade för en spade, och
återuppväcka den ärbarhet, det innebar att kalla en spade för en spade.
 
Eller som Albert Engström beskrev den sanna ärbarheten och det rena språ-
ket hos Kolingen, när han gjorde besök på sin stamrestaurang.
 
Kolingen  beställde då som vanligt det sedvanliga att inmundiga:
 
Jag vill ha vin och frukt.
 
Servitrisen var ny på stället och ställde försiktigt frågan:
 
Vilket vin och vilken frukt önskar min herre ?
 
Kolingen som inte var van vid att bli missförstådd blev arg och utropade:
 
BRÄNNVIN OCH GURKA FÖRSTÅS.
 
Tider förändras, men sanning består, beställer man fel, så får man fel, det
borde nog en och annan fundera över än i dag.
 
Den dagen illegal blir legal kan också brännvin bli gurka.
 
AE
 
 
 
 

DÖVSTUM ELLER BLIND, DET ÄR FRÅGAN

Allt är inte vad det synes vara
 
Det går många historier om tiggare som utgör sig för att vara annat än vad de är.
Ganska ofta inkommer det uppgifter om att "tiggare" samlar in till "dövstummas"
förening, men när de "hör" något försvinner de illa kvickt.
 
En sådan historia, sann eller inte, förtjänar att återges, då den förutom munterhet
innehåller ett uns av sanning.
 
Tiggaren har just fått en slant av en vänlig förbipasserande och utropar:
 
Min bäste herre, den här slanten är inte riktig.
 
Den förbipasserande blir upprörd över avslöjandet och utropar i sin tur:
 
Vad vill det här säga, på skylten står det ju att Ni är blind, hur kan Ni då se
att myntet inte är riktigt ?
 
Den blinde tiggaren har genast svar på tal:
 
Kors i taket, har jag tagit med mig fel skylt i dag igen, i dag skulle jag ju
vara dövstum.
 
Polisen i Varberg kan vidimera att allt inte utgör en anekdot.
 
AE

VISSA ÄR CHEFER, ANDRA INTE

Är chefer "mjukisar" eller "hårdingar"
 
Många av oss har förutfattade meningar, rätt eller fel må vara osagt, om vilka egen-
skaper chefer har. Många oss  tror oss se skillnader mellan chefer inom offentlig res-
pektive privat sektor.
 
Denna fråga har intresserat ett antal forskare vid Göteborgs Universitet, som gjort en
studie i ämnet.
 
Studien har baserad på forskning inom en stor grupp och får anses ha en hög grad av
tillförlitlighet.
 
Vad forskarna kommit fram på slår hål på några av våra förutfattade meningar medan
andra förstärks.
 
Forskarna har hittat tydliga och statistiska skillnader inom fem områden.
 
Arbetsstruktur, tolerans, socialt intresse, stresstålighet och beslutsfattande.
 
Man behöver inte hålla med allt vad forskarna kommit fram till men resultatet är ändå
intressant, och slående.
 
ARBETSSTRUKTUR
 
Chefer inom offentlig sektor tycks överlag vara mindre strukturerade än chefer inom
privat sektor. De förra är också mindre noggranna och blir lättare stressade av olika
krav.
 
Forskarna menar att cheferna inom offentlig verksamhet kanske lite kan ursäktas, den
offentliga sektorn är mer reglerad och cheferna behöver då inte vara strukturerade själ-
va.
 
Mycket strul inom offentlig sektor, och mindre strul inom privat sektor med and-
ra ord, en slutsats som ligger i linje med de flestas uppfattning, eller ?
 
TOLERANS
 
Studien visar här intressanta skillnader. Inom den offentliga sektorn visar chefer större
tolerans ju högre upp de kommer i hierarkin, medan det motsatta råder inom privat sek-
tor.
 
Ju högre upp man kommer i hierarkin inom privat sektor, desto mindre tolerant blir man
alltså, enligt studien. Forskarna menar att detta beror på att näringslivet selekterar män-
niskor som är hänsynslösa.
 
Synnerligen intressant i sig, men lite överraskande, Synd att studien inte omfat-
tade politiker, då kanske skillnaden inte blivit så stor.
 
Många studier har tidigare visat att både företagsledare och politiker har större inslag
av psykopatiska drag, ju högre upp de kommer i hierarkin, många drag som är kopp-
lade till tolerans.
 
SOCIALT INTRESSE
 
Detta definierar forskarna som hur "inkännande" och varm en person är.
 
Man kommer då fram till att det social intresset ökar på högre nivåer inom offentlig sek-
tor, medan det konsekvent sjunker ju högre upp man kommer inom den privata sektorn.
 
Stämmer ganska väl med den stereotypa bilden av en hög chef i näringslivet som
en "ensamvarg".
 
STRESSTÅLIGHET
 
Här visar studien att en person i offentlig sektor tål stress bättre ju högre upp man kom-
mer i hierarkin, medan studien visar att de högsta cheferna inom den privata sektorn
blir allt mindre stresståliga ju högre upp man kommer.
 
Detta förklarar forskarna med att de som tolererar stress ofta reagerar långsamt.
 
Där har vi alltså förklaringen till att "det som sker skyndsamt inom privat sektor
kan ta upp till ett antal år inom offentlig sektor" ?
 
BESLUTSFATTANDE
 
Här kommer studien fram till den synnerligen överraskande slutsatsen, att höga chefer
inom offentlig sektor har svårare att fatta beslut än de chefer, som finns på lägre nivåer.
 
Man skulle alltså på den högsta nivån tillsätta chefer, som har svårt att fatta be-
slut, kanske inte så överraskande, när man tänker efter och ser hur segt det kan
vara ibland.
 
Forskarna förklararar detta fenomen med att det viktigaste inom offentlig sektor är in-
te att fatta beslut, det viktigaste är att inte göra fel.
 
Det här känner ju de flesta igen, var inget, gör inget eller säg inget, så är ju ris-
ken för att göra fel väldigt liten, eller ?
 
I näringslivet måste man däremot hela tiden fatta beslut visar studien, och det känner
vi också igen.
 
Forskarna ställer också frågan hur det kunnat bli så här, att skillnaderna är så tydliga.
 
Man ställer då frågan om en viss personlighetstyp söker en viss tjänst eller om
en viss tjänst skapar en viss personlighetstyp.
 
Ungefär som "hönan och ägget" meda ndra ord.
 
Forskarna ger själva en del av svaret och menar att människor oftast söker sig till ar-
betsplatser, som bäst svarar upp mot deras egen personlighet.
 
Med andra ord, vissa blir inte poliser, de är poliser, vissa blir inte lärare, de är
lärare.
 
Studien bekräftar nog mer än den ifrågasätter, men skönt är att se att de flesta för-
utfattade meningar man har är rätt.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUTIN STYR OCH VÄST TITTAR PÅ

Chamberlain intar åter scenen
 
Krisen i Ukraina escalerar allt efter tiden går.
 
Under tiden "tiden passerar revy" tar Ryssland steg för steg, medan Europa
i övrigt storögt tittar på.
 
MAN FÖRHÅLLER SIG TILL RYSSLAND SOM CHAMBERLAIN FÖRHÖLL SIG
TILL HITLER.
 
Ryssland intog Kromhalvön.
 
Putin hade här en plan, han genomförde planen och Europa och USA tittade
storögt på.
 
NU HAR VI FACIT, ALLA ÄR STÄLLDA INFÖR FAKTUM OCH KRIMHALVÖN
INGÅR I PUTINS "NYA SOVJETUNIONEN".
 
Oroligheterna i Ukraina tycks följa samma spår, Putin har en plan, och Putin  genom-
för sin plan.
 
OCH EUROPA OCH USA TITTAR STORÖGT PÅ.
 
Det finns inget som tyder på att Putin inte har en plan som styr de operationer som
nu "separister" genomför i Ukraina, och det finns inget som tyder på att vare sig USA
eller Europa / EU har någon som helst plan som styr deras agerande.
 
MAN FÖRHÅLLER SIG TILL PUTIN SOM CHAMBERLAIN FÖRHÖLL SIG TILL
HITLER.
 
Naivt, undfallen och fullständigt utan gnutta till förståelse vilka drivkrafter, som styr
Putin och hans "seperatister".
 
Kanske kan omvärlden inte göra så mycket, att delar av Ukraina kan komma att ingå
i det "Nya Sovjetunionen" kanske är ett nödvändigt pris för att krisen inte ska escalera
på ett sätt som blir helt okontrollerbart.
 
Men med handen på hjärtat, herrar och dam, Barack Obama, Hollande och An-
gela Merkel.
 
LÅTSAS INTE ATT NI KAN PÅVERKA DEN PLAN PUTIN HAR, UTAN ATT NI
SJÄLVA HAR TILLSTYMMELSE TILL PLAN SOM STYR ERT AGERANDE.
 
Vare sig man tycker om det eller inte är det Putin som rycker i tåtarna och herrarna
och damen agerar, i bästa fall, som marionetter.
 
I VÄRSTA FALL FÖRVÄRRAR DE KRISEN.
 
Man förhandlar inte med Putin.
 
ANTINGEN GÖR MAN SOM PUTIN SÄGER, ELLER OCKSÅ SER MAN TILL ATT
PUTIN GÖR SOM MAN SÄGER, DET SENARE TYCKS FÖR NÄRVARANDE INTE
VARA NÅGOT ALTERNTIV.
 
 
Man gav Putin OS, som tack för Krim, ska man nu ge honom VM 2018 som tack för
Ukraina.
 
Chamberlain styr nu västvärldens tafatta och planlösa agerande.
 
SKA VI SÄTTA VÅRT HOPP TILL ATT EN NY WINSTON CHURHILL BETRÄDER
SCENEN ?
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARFÖR ÄR VI SVENSKA SÅ UNDFALLNA ?

Den svenska undfallenheten når nya nivåer
 
Allt efter tiden går kommer nya uppgifter om de avskyvärda krigsförbrytelser IS
gör sig skyldiga till.
 
Runt om i världen inser man problemet och har vidtagit eller vidtar åtgärder, som
syftar till att straffa medverkan i terrorism och krigsförbrytelser.
 
DOCK INTE I SVERIGE, HÄR HÅR VI UNDFALLENHETENS, ELLER DEN DI-
REKTA DUMHETENS, VÄG.
 
Vi har goda erfarenheter av undfallenheter i vår historia, det är kanske detta vår
undfallenhet mot IS bygger på.
 
Vi var undfallande mot Hitler under kriget, vi var undfallande när vi sände
balter till en säker död i Sibirien, vi har undfallande mot Stalin efter kriget
och vi var undfallande mot Iran, när vi sände hem de dödspatruller, som
härjade i Sverige.
 
SÅ NÄR DET GÄLLER UNDFALLENHET, FÅR VI NOG SÄGA, NÄR VI NU ÄR
UNDFALLNA MIT IS, ÄR DET DETTA VI FÖSÖKER BEVISA, ATT VI ÄR
VÄRLDSLEDANDE I UNDFALLENHET.
 
Längst på undfallenhetens väg går vissa ledande politiker, en del är mer undfal-
lande än andra,
 
TILL DE MEST UNDFALLANDE POLITIKERNA HÖR ANNA KINBERG BATRA
OCH MONA SAHLIN, DESSA VILL INTE SE KRIGSFÖRBRYTARNA SOM KRIGS-
FÖRBRYTARE, UTAN SOM OFFER, SOM SKA BELÖNAS MED FÖRTUR TILL
ARBETE OCH PSYKISK VÅRD.
 
Här kommer man in på en intressant, mycket intressant. linje. IS består ju inte ba-
ra av svenska jihadister, IS består av jihadister från alla länder i EU och Mellersta
Östern.
 
Vi måste vara stringenta och logiska.
 
Om svenska jihadister är offer bör rimligen alla IS krigare vara offer, allt an-
nat är ologiskt och definitivt inte stringent.
 
DET ÄR MED DENNA LOGIK MAN OMGÅENMDE INSER VILKEN ABSURD HÅLL-
NING ANNA KINBERG OCH MONA SAHLIN INTAR.
 
Den ligger på samma absurda nivå, som om man kommit på den absurda nivån
att belöna Gestapos bödlar efter 2 VK.
 
Men vem vet hur det gått med andra vid rodret på den tiden, med Anna Kinberg Batra
och Mona Sahlin vid rodret hade kanske Gestapos bödlar fått förtur på arbetsmarkna-
den och kompenserats för det lidande de haft som offer.
 
Det är alldeles uppenbart att vissa av våra ledande poltiker vill driva en undfallen-
het mot IS, som påminner om annan undfallenhet Sverige uppvisat i historien.
 
De politiker, som till äventyrs har en annan mer verklighetsbaserad uppfattning, trevar
sig fram, och vågar inte säga så mycket, och gör desto mindre.
 
Det är med andra ord fullständigt uteslutet att våra politiker ska inta en hållning,
som medför att krigsförbrytelser behandlas som krigsförbrytelser.
 
VILL VI INTE SVERIGE SKA HAMNA PÅ HISTORIENS SOPHÖG EN GÅNG TILL,
NÄR DET GÄLLER REKORD I UNDFALLENHET, MÅSTE MAN HITTA ANDRA LÖS-
NINGAR FÖR ATT KOMMA ÅT "SVENSKA KRIGSFÖRBRYTARE".
 
KANSKE DAGS FÖR EN FOLKRÖRELSE I EGENTLIG MENING ?
 
AE
 
 
 
 
 
 

MODERATA SKYGGLAPPAR

Ytterligare lite spel för galleriet
 
Nu ska det tydligen ställas krav på invandrare, nästan lika stora krav som på övriga
tycks vissa mena.
 
Anhöriginvandringen ska stramas åt, i retoriken. och Anna Batra Kinberg, formulerar
då retoriken.
 
DEN SOM BOR I SVERIGE SKA HA BOSTAD OCH JOBB.
 
Lite slarvigt formulerat kan man tycka, men man får väl vara lite överseende och utgå
ifrån att AKB menar att "de som utgör anhöriginvandringen" ska ha jobb och bostad i
Sverihe.
 
Illa vore om retoriken är allvarligt menad, som bekant är saknar ju många i Sve.-
rige antingen bostad eller jobb, i vissa fall bådadera.
 
Men om man bortser från slarvigheten så framstå retoriken som just retorik. Vi har ju
redan regler om anhöriginvandringen, problemet är att de inte tillämpas, inte alltid för
att man inte vill tillämpa dem, ofta för att de saknar verkan.
 
I dag gällande regler för anhöriginvandring har i dag en måluppfyllelse på 1 %.
 
STRAMAR MAN INTE ÅT NUVARANDE REGLER OCH DERAS TILLÄMPNING
KOMMER MÅLUPPFYLLELSEN FORTFARANDE ATT VARA 1 %, OCH SYS-
TEMET STRAMAS INTE UPP MED RETORIK.
 
Redan i dag har vi så kallade "illegala", som vistas i landet utan tillstånd, ofta efter
att ha fått utvisningsbeslut.
 
Polisen har i praktiken ingen möjlighet att eftersöka dessa och de omfattas i
viss utsträckning av "svensk välfärd"
 
I PRAKTIKEN HAR MAN INGEN SOM HELST MÖJLIGHET ATT HINDRA ANHÖ-
RIGA ATT ANSLUTA SIG TILL GRUPPEN "ILLEGALA", SOM NUMERA VISTAS
LEGALT I LANDET.
 
Anhöriginvandringen har anpassat sig till den låga måluppfyllelsen, 1 %. Skulle det
ske någon form av under och man lyckades minska gruppen anhöriga som "vill bo
i Sverige men inte har bostad och jobb", då hittar denna ström nya vägar.
 
Anpassningsförmågan hos människan är normalt väldigt stor, men för att gå
kring stramare regler kring anhöriginvandringen krävs ingen större anpass-
ning.
 
DET RÄCKER MED ATT MAN BYTER GRUPP, MAN LÄMNAR GRUPP ANHÖRI-
GA OCH GÅR IN I GRUPPEN ASYLSÖKANDE.
 
Det räcker med att man lär sig ordet "asyl" och väser "asyl" mellan tänderna för
att det snabbt framgår vad Anna Kinberg Batra retorik står för.
 
DEN STÅR FÖR JUST RETORIK, SOM INTE KOMMER ATT FÖRÄNDRA AN-
HÖRIGSTRÖMMEN DET MINSTA, OCH BARA HAR SOM SYFTE ATT FÖRSÖ-
KA DÄMPA KRITIKEN INOM MODERATERNA MOT DEN FÖRDA INVAND-
TINGSPOLITIKEN.
 
Ska man lyckas med att få anhöriga att bli anhöriga i Sverige först när de har jobb
och bostad erfordras mer, mycket mer.
 
Det första man måste lämna är det ideliga "tuggandet" om våra öppna grän-
ser. Vår migrationspolitik bygger inte alls på öppna gränser, det är en slapp-
het i tillämpningen som medfört att omvärlden ser våra gränser som öppna
gränser.
 
Annars hade ju inte Migrationsverket funnits och "alla" utvisningsbeslut, eller ?
 
Sedan måste man rent allmänt strama upp alla regler kring migrationen,
bland annat måste vi införa regler, så att vi kan "sortera" flyktingströmmen
utifrån verkliga behov, asylsökande ska vara asylsökande, anhöriga ska
vara anhöriga och lycksökare ska vara lycksökare, och sist min inte minst
krigsförbrytarer, efterlysta inom Schengen, ska vara krigsförbrytare även
när de passerar den "öppna gränsen" till Sverige.
 
OCH DET ABSLOLUT VIKTIGASTE ÄR ATT VI TILLÄMPAR DE REGLER SOM
REDAN FINNS.
 
Gränspolisens kritik mot Migrationsverket, att man släpper in grova förbrytare, som
är spärrade inom andra länder inom Schengen, gör ju ingen munter, om man ut-
trycker sig milt.
 
Positionsförändringar inom flera partier tyder på att man på många håll insett,
visserligen för lite och för sent, att den omfattande invandringen inte är hållbar.
 
Att i det läget komma med till intet förpliktigande floskler och retorik om att
ankommande anhöriga "måste ha jobb och bostad" i Sverige är kanske inte
det mest optimala sättet att lösa problem som måste lösas.
 
I bästa fall, om man är på sitt mest generösa humör, skulle man ju kunna se ut-
talandet som ett första steg i en nödvändig riktning.
 
Att dessutom bara använda ordet " försörjningskrav" i detta sammanhang är ju när-
mast löjeväckande. Vi vet hur arbetsmarknaden ser ut, att "anhöriga" på egna me-
riter skulle kunna skaffa "jobb" tyder på bristande verklighetsförankring.
 
De jobb som i bästa fall kan komma i fråga, blir då instegsjobb och nystarts-
jobb, ofta med den följden att det tränger ut annan arbetskraft.
 
ATT KALLA DETTA FÖR ATT UPPFYLLA "FÖRSÖRJNINGSKRAVET" ÄR INTE
BARA LÖJEVÄCKANDE, DET ÄR NÅGOT MYCKET VÄRRE.
 
AE
 
 

SOCIALSEKRETERARNAS ARBETSSITUATION

Åter en systemkollaps ?
 
Så var det allts dags för ännu en katastrofrapport.
 
7 AV 10 SOCIALSEKRETERARE UPPGER ATT DE VILL SLUTA FÖR ATT DE
INTE KLARAR AV SIN ARBETSSITUATION.
 
Genast börjar ansvariga tala om nationella handlingsplaner, för socialsekreterare,
och hur mycket man måste höja lönerna.
 
Perspektivet tycks något begränsat, om man uttrycker sig milt.
 
Problemet är inte kopplat till socialsekreterarnas arbetssituation, problemet är
mycket vidare än så, problemet är kopplat till hur vi organiserat och utvecklat
vårt samhälle i vid bemärkelse.
 
Det är inte bara socialsekreterarna som flyr fältet, sjuksköterskor flyr fältet, lärare
flyr fältet och många andra flyr fältet.
 
Och varje gång någon grupp flyr fältet sätter ansvariga på sig skygglapparna
och börjar tala om hur mycket man ska höja lönen för den gruppen, och så
ska det förstås fram nationella handlingsplaner, för just den gruppen.
 
De är inte de specifika grupperna, som har speciellt ansträngda arbetssituationer,
de verkar i miljöer, som måste ses i ett större sammanhang.
 
Alltför många mår alltför dåligt, självmord och psykiska diagnoser ökar sta-
digt, och många känner sig tvungna att "fly fältet".
 
NÄR SOCIALSEKRETERARE FLYR FÄLTET, ELLER LÄRARE FLYR FÄLTET,
ELLER SJUKSKÖTERSKOR FLYR FÄLTET, DÅ PEKAR ALLT PÅ ATT DETTA
ÄR ETT SYMPTOM PÅ ATT NÅGOT I EN VIDARE BEMÄRKELSE INTE ÄR BRA.
 
Om man ska använda det slitna uttrycket "nationell handlingsplan" bör en sådan upp-
rättas för "Sverige" och syfta till att klara ut så att vi medborgare ges möjlighet att le-
va i en sådan miljö, att vi mår så bra, så att vi med jämna mellanrum inte känner
oss tvungna att "fly fältet".
 
I EN SÅDAN "NATIONELL HANDLINGSPLAN" KANSKE INTE TILLVÄXTEN
SKA VARA DET ÖVERORDADE MÅLET, UTAN ETT MEDEL.
 
Det finns all anledning att specifikt se över socialsekreterarnas arbetssituation.
 
MEN ALLT TYDER PÅ ATT EN SÅDAN ÖVERSYN BÖR HA ETT BREDARE FO-
KUS ÄN ATT DISKUTERA HUR MYCKET LÖNERNA SKA HÖJAS.
 
 
AE

SKA SVERIGE BLI SOM ÖVRIGA EU ?

Den heliga kon blir allt mindre helig
 
Sanning läggs nu till sanning och verkligheten tränger sig på alltmer.
 
Tabun rivs, om än så försiktigt, och många försöker nu trevande ta sig fram till verk-
ligheten.
 
Plötsligt, mycket plötsligt, är det tillåtet att tala om "hur stor invandring" Sverige
tål".
 
MAN KAN TILL OCH MED LÄSA I TIDNINGAR, DÄR DET PLÖTSLIGT, MYCKET
PLÖTSLIGT, ÖPPNAS UPP FÖR ATT MAN OCKSÅ MÅSTE FÅ DISKUTERA HUR
"MYCKET INVANDRING SVERIGE TÅL".
 
Vi tycks med andra ord vara i närheten av vad man kallar "vägs ände", eller det som
inte är hållbart håller inte i längden.
 
Häromdagen kunde vi höra folkpartisten Allan Widman öppna upp för att vi måste
nu ta en debatt, som också omfattar hur stor invandringen kan vara.
 
HAN BLEV INTE BESKYLLD ATT VARA RASIST, INTE ENS FRÄMLINGSFIENTLIG,
MEDIA KASTADE SIG INTE ÖVER HONOM, MONA SAHLIN HÖLL TYST, FÖR EN
GÅNGS SKULL, OCH ALLT VERKADE PLÖTSLIGT HELT NORMALT.
 
I dag har SvD en ledare under Brännpunkt med rubriken "Antalet måste få diskuteras".
Skribenterna är här mycket tydliga med vad de anser, antalet asylsökande måste ner
om Sverige ska klara de påfrestningar asylinvandringen och anhöringinvandringen
för med sig.
 
Ännu finns inga tecken på att skribenterna fått löpa "gatlopp", det tycks plöts-
ligt som om man får tala om detta.
 
I Dagens Industri i dag kan man läsa en ledare med samma inriktning under rubriken
" De tog inte ansvaret för ett öppet Sverige".
 
Skribenten PM Nilsson skriver här öppet om de problem som är förknippade med att
"de" inte tog ansvar. Med "de" menar PM Nilsson ikonerna Fredrik Reinfeldt och Anders
Borg.
 
Tolkar man ledaren rätt, mellan raderna, är det inte mycket som motiverar att "de"
kom att bli ikoner, i vart fall inte deras ambitioner inom asylområdet.
 
Ledaren i DI är klart läsvärd, där finns formuleringar, som man knappast trodde att nå-
gon skulle våga formulera, förrän nu.
 
PM Nilsson skriver då bland annat:
 
"Sverige är ett öppet land även med försörjningskrav. Det är inte att ifrågasätta
människors lika värde om man gör migrationspolitiken mer lik den gängse i EU
och därmed ökar incitamenten för flyktingarna att söka sig till fler länder än
Sverige"
 
Här svär ju skribenten i kyrkan så att det osar svavel.
 
Skulle Sverige eftersträva att flyktingströmmen till Sverige skulle vara i nivå med
övriga EU, inte genom att andra länder ökade sin invandring, utan genom att
mindre antal sökte sig till Sverige genom rätt utformning av incitament"
 
DETTA ÄR JU EXKAT DEN POLITIK SVERIGEDEMOKRATERNA FÖRESPRÅKAR,
VAD HAR HÄNT ?
 
Ännu inga plakat utanför Rosenbad med texterna "PM Nilsson är en rasist", PM Nilsson
är främlingsfientlig", "PM Nilsson fiskar i grumliga vatten", "PM Nilsson vill stänga grän-
serna" och mängder av likande plakat.
 
Vad har hänt, kan man nu plötsligt läsa sådan öppen "rasism" i en "riktig tidning",
sådant som varit förbehållit sverigedemokraterna. med sin förfärliga människosyn,
och alla hemska hatsajter.
 
PLÖTSLIGT FRAMSTÅR ALLT PLADDRANDE OM "VI OCH DOM" OCH "ALLA ÄR
LIKA MYCKET VÄRDA" SOM JUST PLADDRANDE OCH ENBART INTETSÄGANDE
FLOSKLER.
 
Det brukat bli så när verkligheten tränger sig på för mycket.
 
Dagens Industris ledare avslutas med orden:
 
" Asylinvandringen måste skötas bättre, men migrationen är en större och viktigare
fråga".
 
LÅTER NÄSTAN SOM, JUST DET, "HUR MYCKET INVANDRING TÅL SVERIGE"
 
En del politiker har redan insett sprängkraften i denna fråga, men inte alla, och man vill
då "förbättra integrationspolitiken", och blunda för "migrationspolitiken".
 
Får man tro PM Nilsson, och många andra, är detta som de gamla "cykelställen",
vi tar de lätta frågorna, de klarar vi av, de svåra frågor blundar vi för.
 
DET KAN ALDRIG SÄGAS FÖR MÅNGA GÅNGER - NÅR MIGRATIONEN ÖVER EN
VISS GRÄNS FÖRMÅR INGEN INTEGRATION I VÄRLDEN ATT LÖSA ALLA PROB-
LEM, KNAPPAST NÅGRA.
 
Det som inte är hållbart håller inte. här heller.
 
Under denna omvandling / omsvängning, under galgen, är många politiker villiga, mer än
villiga, att bunta ihop Tyskland och Sverige, som de länder som tar stort och lika ansvar.
 
Tyskland och Sverige tar emot ungefär lika många asylsökande i absoluta tal. Tyskland
har en befolkning på drygt 81 miljoner, Sverige drygt 9 miljoner.
 
Det innebär alltså att Sverige tar emot ungefär 9 gångar så många asylsökande
som Sverige, det kan aldrig vara att "ta ansvar i lika stor utsträckning".
 
DET ÄR HELT ENKELT OFÖRSKÄMT ATT BUNTA IHOP SVERIGE OCH TYSK-
LAND SOM OM DESSA LÄNDER "TOG LIKA STORT ANSVAR". BEROENDE PÅ
VILKA VÄRDERINGAR MAN HAR KAN OFÖRSKÄMDHETEN RIKTAS MOT
TYSKLAND, ELLER MOT SVERIGE.
 
Vem som ska utgöra mål för "oförskämdheten" beror ju på hur man definierar ordet
ansvar.
 
Anser man att landets ledning har ett ansvar, som också omfattar den egna be-
folkningen, då är man ju oförskämd mot Tyskland, om man buntar ihop Tyskland
och Sverige.
 
Anser man att landets ledning inte ska bry sig om hur en för stor invandring drab-
bar landets egna befolkning, då är man ju oförskämd mot Sverige, om man bun-
tar ihop länderna.
 
I vart fall känns det befriande att man plötsligt, mycket plötsligt, i Sverige vågar tala om
samma saker man i övriga Europa talat om mycket och länge.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRAFIKUTSKOTTET ÄR UTE OCH CYKLAR

Hur många är ute och cyklar
 
På den tiden det begav sig hade man hjärtligt roligt år lokalpolitikers prioritering
av verksamhet.
 
Man undverk då de svåra frågorarna och la ner all sin energi på var cykel-
ställen skulle stå, och väljarna hade gratis inträde på cirkus.
 
Nu tycks cykelställen ha nått ända upp i Rosenbad och blivit en hjärtefråga, i
vart fall för Miljöpartiet.
 
Minister Anna Johansson är nu kallad till Trafikutskottet för att berätta om hur
många cykelställ man ska ha och var dessa ska stå. Anna Johanssons tycks
inte ha förstått frågans betydelse utan menar att det inte är något problem om
man inte har något mål hur många cyklar man ska ha och var dessa cyklar ska
stå.
 
Man baxnar.
 
Skulle det inte vara något problem om man inte har ett mål som visar hur
många cykelställ man ska ha och var dessa ska stå.
 
TUR ATT VI DÅ HAR TRAFIKUTSKOTTETET OCH DESS ORDFÖRANDE,
MILJÖPARTISTEN KARIN SVENSSON SMITH.
 
Hon menar att det är viktigt att man satsar stort på cyklar och cykelställ och att
staten har ett stort ansvar för att finansiera dessa cykelställ. Hon menar då ock-
så att det är viktigt att man har ett mål för denna viktiga verksamhet, och att det
målet bör beskriva:
 
- hur många cyklar det ska finnas
- hur många cykelställ det ska finnas och var de ska stå
- hur långt man ska cykla och när man ska cykla
 
Karin Svensson Smith tycker också, föga överraskande, att uppdraget att formu-
lera detta uppdrag bör ges till Trafikverket, samma Trafikverk som arbetar för att
tågen inte ska gå, och i den mån de går ska de komma fram för sent, och då kan
det ju behövas en cykel.
 
Samtidigt måste man ju inse att valet av Trafikverk som ansvarig myndighet, när
det gäller att klara ut var cykelställen ska stå, är en optimal lösning.
 
Knappast någon annan myndighet har så omfattande erfarenhet av att vara
ute och cykla.
 
Karin Svensson Smith är också orolig över att statistiken på detta område är brist-
fällig och menar att det är svårt at veta hur många det är som är ute och cyklar.
 
På den punkten behöver nog inte Karin Svensson oroa sig speciellt mycket.
 
Redan genom att räkna antalet i Trafikutskottet och antalet aktiva i Det
Meningslösa partiet får man ett gott statistiskt underlag, som visar hur
många som är ute och cyklar.
 
AE

FINNARNA DJÄVLAS MED OSS SVENSKAR

Det går inte att ta i den finska polisen med tång.
 
Efter den uppmärksammade gruppvåldtäkten visar sig det att den finska polisen
är djupt rasistiskt, i vart fall är den extremt främlingsfientlig.
 
Dessutom gör den allt i världen för att underblåsa främlingsfientligheten.
 
I stället för att underblåsa främlingsfientligheten kan man ju tycka att den finska
polisen hade så mycket vett att de följde svenska myndigheters och medias dire-
tiv.
 
I STÄLLET FÖR ATT UNDERBLÅSA FRÄMLINGSFIENTLIGHETEN BORDE MAN
UNDERBLÅSA DEN KRÄNKNING SVENSKAR KÄNNER NÄR DE BLIR BESKYLL-
DA FÖR ATT BEGÅ GRUPPVÅLDTÄKTER OCH ATT KRIGA FÖR IS I SYRIEN
OCH IRAQ.
 
Till en början trodde man att den finska polisen hade lärt sin läxa, när man rapporte-
rade att de ansvariga för gruppvåldtäkten var "svenskar", svenskar med citations-
tecken.
 
Att finnanrna skulle lärt sig sin läxa tycks ha varit en villfarelse, eller också
djäklas man helt enkelt med oss svenskar, som vill lära världen i övrigt hur
man uppträder och underblåser den egna befolkningens skam.
 
NU GÅR DEN FINSKA POLISEN UT OCH SÖKER EFTER SOMALISKA TOL-'
KAR, ALLT NEDLAGT ARBETE ÄR JU DÅ TOTALT MENINGSLÖST.
 
Vad är det för vinst med att hävda att förövarna är "svenskar" och efterlysa "svenskar"
om man i ett senare skede efterfrågar somaliska tolkar ?
 
Så myckeT anständighet tycker man att den finska polisen kunde uppvisa att
man efterfrågade "tolkar", då skulle ingen främlingsfientlighet underblåsas,
eller ?
 
KANSKE FINNS DET EN OCH ANNAN POLETT SOM FALLER NER EFTER
DETTA, HOPPET ÄR DET SISTA SOM ÖVERGER OSS MÄNNSISKOR.
 
AE
 
 

NÄRINGSLIVETS LÖGNER

Näringslivets legitimitet står på spel
 
SvD och Dagens Industri har under en tid avslöjat missförhållanden inom SCA,
Industrivärden, Nordea och revisionsbolaget PWC, som gör att man tappar till-
tron till hela vårt samhällssystem och näringslivets legitimitet.
 
Korruptionen inom dessa kretsar och på dessa nivåer tycks vara en vardagligt
inslag, ofta i förening med trolöshet mot huvudman, aktieägarna.
 
Först fick Sverker Martin Löf gå, sedan blev SCA VD Jan Johansson ifrågasatt,
sedan drogs Nordeas VD Christian Clausen in och nu dras också revisorerna
från PWC in, revisorerna och tillika styrelsemedlemmarna i PWC Anders Lundin
och Anna Clara af Ekenstam.
 
Vi tycks tydligen inte tala om enskilda missgrepp utan kriminaliteten inom
Näringslivet tycks vara utbredd, den tycks ha blivit ett vardagligt inslag.
 
Näringslivets olika organisationer har hållit tyst, helt tyst, och detta tyder på att
man ser det som skett som något bagatellartat.
 
Men det är inget bagatellartat, det är en ren och skär skandal på hög nivå.
 
Riksenheten mot korruption har nu inlett förundersökningar och man får
hoppas att de leder till något.
 
LEDER INTE FÖRUNDERSÖKNINGAR TILL ATT ANSVARIGA FÅR "STÅ
FÖR VAD DE GJORT" KOMMER DETTA ATT MEDFÖRA ATT MAN INOM
DESSA KRESTAR ANSER ATT DET ÄR FRITT FRAM ATT ÄGNA SIG ÅT
REN OCH SKÄR KRIMINALITET.
 
Allt vad som skett har skett med full vetskap om att det inte är tillåtet. Detta
styrks av att man kallat vissa saker för annat än vad de är.
 
JAKTRESOR HAR KALLATS M & M SEMINARIER FÖR ATT GÖRA DET
MÖJLIGT FÖR DE KRIMINELLA REVISORERNA ATT DELTAGA, TROTS
ATT DET INTE FUNNITS ANTYDAN TILL NÅGOT SOM SKULLE KUNNA
UTGÖRA SEMINARIUM.
 
Tillförlitliga källor hävar till och med att deltagarna funnit det muntert att jakt-
resorna betecknas som M & M Seminarium.
 
Man har alltså sett det som ett muntert inslag att man har en felaktig be-
skrivning på aktiviteter som gör det möjligt att ägna sig åt ren och skär
kriminalitet, utan att det ska upptäckas.
 
OCH VI TALAR INTE OM VILKA SOM HELST,  VI TALAR OM DEN YTTER-
STA ELITEN INOM NÄRINGSLIVET.
 
Och alla som borde ha intresse av att man upprätthåller Näringslivets legitimi-
tet håller tyst, helt tyst.
 
DET GÅR JU INTE ATT TOLKA DET SOM HÄNT OCH DET TYSTA SAM-
TYCKET FRÅN OLIKA ORGANISATIONER SOM ANNAT ÄN ATT DET
UPPTÄCKTA ENBART ÄR SKUM PÅ YTAN OCH ATT DENNA FORM
AV REN OCH SKÄR KRIMINALITET UTGÖR ETT HELT VARDAGLIGT
INSLAG I VERKSAMHETEN.
 
Kan man känna något annat
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STATEN SKOR SIG MED OCKER

En skev maktbalans ger mindre demokrati
 
En förutsättning för att en demokrati ska hållas levande och fungera som en demo-
krati är att maktbalalansen mellan det offentliga och individen inte är skev.
 
I princip gäller nog  sambandet.
 
DESTO MER MAKTBALANSEN TYNGER ÖVER TILL EN STARK STAT PÅ
BEKOSTNAD AV DEN ENSKILDES MAKT/RÄTT JU MINDRE UTVECKLAD
BLIR DEMOKRATIN.
 
Frågan om maktbalans brukar ofta beskrivas i termer "vem som är till för vem".
 
SvD skriver om detta under Brännpunkt i dag, men i begränsad omfattning och
med ett annat perspektiv. Det man då tar upp är att Staten bidrar till en ökad
skuldbörda hos enskilda genom att i vissa fall ta ut höga påminnelseavgfiter/
motsvarande, i vissa fall så höga att de i andra sammanhang skulle ses som
"ocker".
 
Skribenten menar att bakom detta ligger en ambition att stärka statsfinanserna
genom att ta ut ockerräntor och ockeravgifter.
 
Som exempel tas upp att påminnelseavgiften för en trängselavgift är 500:-, till
detta kan läggas att motsvarande avgift för studielån är på väg att höjas till 400:-.
 
Visst stärker detta statsfinanserna, men bakom detta ligger också en skev syn
på hur makten mellan stat och individ ska fördelas, vem är till för vem med and-
ra ord.
 
Skribenten pekar på att det finns lagstiftning på detta område, för enskilda och
företag. Denna lagstiftning är utformad så att tillåten påminnelseavgfit är begrän-
sad till 60 :-, en summa som enligt lagstiftningen ska återspegla det arbete mm
som bedöms erfordras för att skicka påminnelse.
 
Staten väljer alltså att ta ut 500:- i stället för 60:-, och möjliggör detta genom sär-
regler, som gynnar Staten.
 
Man får hoppas att skillnaden i avgift inte återspeglar den effektivitet som är
förenad med att skicka ut en påminnelse, trots att lagstiftningen utgår ifrån
detta kriterium.
 
DÅ SKULLE JU EFFEKTIVITETEN INOM DEN STATLIGA FÖRVALTNINGEN
VARA EN NÄSTAN 1/10 AV DEN EFFEKTIVITET SOM RÅDER I ÖVRIGT.
 
Så är det naturligtsvis inte, man vill förstärka statsfinanserna genom ocker, men
inte bara detta.
 
ATT MAN ACCEPTERAR DETTA SYNSÄTT TYDER PÅ ATT MAN HAR EN SKEV
INSTÄLLNING TILL HUR MAKTBALANSEN SKA FUNGERA MELLAN STAT OCH
ENSKILD.
 
Man ska skapa en stark stat på bekostnad av svaga individer, vilket medför en dåligt
utvecklad demokrati.
 
Frågan om vem som är till för vem blir därför lätt att besvara utifrån de skilda förut-
sättningar som råder beträffande påminnelseavgifter / motsvarande.
 
MEDBORGARNA ÄR TILL FÖR STATEN OCH FÖR ATT GÖRA STATEN STARK.
 
En maktbalans vi känner till från Gustav Wasas tid, att vi inte kommit längre i vissa
avseenden.
 
Den skeva maktbalansen återspeglar sig på andra områden.
 
En enskild jagas med "blåslampa" så fort vederbörande gjort det minsta fel.
 
EN HANDLÄGGARE INOM DET ALLMÄNNA KAN I PRINCIP ÅSTADKOMMA
HUR STOR SKADA SOM HELST FÖR EN ENSKILD, UTAN ATT DET MEDFÖR
NÅGON FORM AV KONSEKVENS, SEDAN TJÄNSTEMANNAANSVARET TOGS
BORT.
 
En enskild, som inte lämnar in ett visst papper på en viss angiven dag jagas
också med "blåslampa" i form av höga förseningsavgifter, ofta på nivåer som
erinrar till rent ocker.
 
VISST, VI HAR EN FÖRVALTNINGSLAG, SOM ANGER ATT SKRIVELSER FRÅN
ENSKILDA SKA BESVARAS ELLER ÅTGÄRDAS PÅ VISST SÄTT OCH INOM
VISS TID, MEN VEM BRYR SIG.
 
HANDLÄGGARE INOM DET OFFENTLIGA KAN LUGNT LUTA SIG TILLBAKA
OCH LÅTA EN HANDLÄGGNING DRA UT PÅ TIDEN HUR MYCKET SOM HELST
UTAN ATT DET FÅR EFTERVERKNINGAR.
 
DEN SÅ KALLADE "BALANSEN" KAN JU VARA TRE ÅR, OCH DÅ FÅR DEN
ENSKILDE VARA SÅ VÄNLIG OCH VÄNTA I TRE ÅR.
 
Det finns många och andra exempel på att lagstiftning, praxis och olika regler är
utformad för att staten ska få en gynnad ställning gentemot enskilda.,så det är
ofta lätt att svara på frågan "vem är till för vem ?".
 
Det skribenten tar upp under brännpunkt kring detta får nog anses vara en ytterst
viktig fråga ur demokratisk synpunkt.
 
VI LÄR ALDRIG KUNNA FÅ EN VÄLUTVECKLAD DEMOKRATI OM VI VÄLJER
ATT UTFORMA VÅRA REGLER SÅ ATT STATEN BLIR GYNNAD I FRÅGOR DÄR
DEN ENSKILDE BLIR MISSGYNNAD. I EN VÄLUTVEKLAD DEMOKRATI BÖR INTE
ENS TANKEN KUNNA INFINNA SIG ATT STATEN SKOR SIG PÅ ENSKILDAS BE-
KOSTNAD.
 
Skribenten tar upp en annan viktig fråga. Dessa höga påminnelseavgifter avser ofta
snabblån, trängselskatter och radiolicenser och är ofta kopplade till individer som
rent allmänt har en svag ekonomisk ställning.
 
Deras skuldbörda kan då ökas väsentligt om Staten lägger på en "ockerpåmin-'
nelseavgift" och deras allmänna betalningsförmåga kan också genom detta på-
verkas väsentligt i negativ riktning.
 
VETSKATEN OM ATT MAN FÖRSÄTTER REDAN UTSATTA GRUPPER TILL ATT
BLI ÄN MER UTSATTA, MED EN STÖRRE SKULDBÖRDA, BORDE NOG MED-
FÖRA ATT MAN TOG SIG EN RIKTIGT STOR FUNDERARE PÅ OM DETTA SYS-
TEM ÄR VIKTIG.
 
Anders Borg uttalade sig vid ett visst tillfälle på sådant sätt att det visade att han hade
insikt om att detta gynnande av Stat och denna skeva maktfördelning inte var rimlig.
 
Han uttryckte då att 500:- i påminnelseavgift var för högt och att man borde se
över detta och sänka avgiften.
 
MEN INTE DÅ.
 
KANSKE NUVARAND EREGERING BORDE KOMMA FRAM TILL ATT DÅ BLIR
NU.
 
 
AE
 
 
 
 
 
 

ALLIANSEN POLITIK ROAR

Den politiska humorn
 
Vi minns tiden före valet, ett av Alliansens kraftigaste och mest upprepade argument
känner vi igen.
 
REGERINGSDUGLIGHETEN OCH FÖRMÅGAN ATT REGERA ENIGT I OLIKA FRÅ-
GOR.
 
SvD skriver idag om detta och ser humorn bakom vad som skedde och nu sker.
 
Före valet häcklade Alliansen dåvarande oppositionen för deras brist på en gemensam
politik, och att detta hotade landets framtid.
 
Nu har de "rödgröna" lyckats hålla sig något så när eniga medan allianspartierna
tvistar om allt det går att tvista om.
 
MAN TVISTAR OM VIKTIGA IDEOLOGISKA FRÅGOR SOM VÅRDNADSBIDRAGET,
MAN TVISTAR OM INTEGRATIONSFRÅGORNA, MAN TVISTAR OM NATO OCH MAN
TVISTAR OM MYCKET ANNAT.
 
Så säg inte annat än att politik är roligt, man kan skratta åt det mesta som sker.
 
Nu uppger  sig allianspartierna inte vara oroliga över denna splittring i olika frågor, men
det är nog inget "understatement" att påstå att det inför ett nytt val 2018 blir svårare att
återfå enigheten om man nu är oeniga i viktiga frågor.
 
Eller som man säger annars, kan man inte hänga ihop och vara eniga i motgång, utan
bara i framgång, maktinnehav, då är det inte mycket bevänt med enigheten.
 
Men visst är alliansens efterlevande av sitt viktigaste valmantra roligt. ändå.
 
AE

ATT VARA FÅNGAD I EN FÄLLA

Den ideologiska retoriken tar över verkligheten - igen
 
Så har då vårdnadsbidragets vara, eller inte vara, seglat upp som den stora politiska
frågan på dagordningen.
 
De drivande aktörerna, regeringen med stöd av folkpartiet, driver denna fråga uteslu-
tande av ideologiska skäl.
 
Regeringens ideologiska skäl är att alla barn blir utvecklingsstörda om föräldrar-
na får påverka dem, och därför ska de in så mycket som möjligt till den moderna
varianten av Alva Myhrdals barnstuga, och därmed basta.
 
Folkpartiets ideologiska skäl är att ingen kvinna ska få vistas innanför hemmets
dörrar mer än nödvändigt, och därför ska alla kvinnor förvärvsarbeta, och där-
med basta.
 
Nu kan man ju inte torgföra den sortens ideologiska låsningar, då framstår man ju som
mindre bemedlat i ett visst avseende, det tycks till och med minister Annika Strandhäll'
och folkpartiets avgående ordförande inse.
 
Därför åberopar man andra omständigheter, såsom kvinnofälla, att vara långt från ar-
betsmarknaden och behovet av integration.
 
Kvinnor med vårdnadsbidrag anses alltså av dessa genier låsta i en kvinnofälla.
 
DEN ENDA FÄLLA SOM EXISTERAR I DETTA AVSEENDE ÄR DEN IDEOLOGISKA
FÄLLA GENIERNA SJÄLVA HAMNAT I.
 
Att vara fångad i en fälla innebär, som de flesta känner till, dock inte genierna Annika
Strandhäll och Jan Björklund, att man befinner sig i en trängd och låst situation mot sin
vilja. De som uppbär vårdnadsbidrag kan grovt, men inte mindre rätt för det, indelas i
två grupper.
 
En grupp uppbär vårdnadsbidrag, men skulle kunna erhålla anställning om de
föredrog detta.
 
ATT INGÅ I DEN GRUPPEN OCH FRIVILLIGT VÄLJA ETT VÅRDNADSBIDRAG FÖ-
ATT ANTA EN ANSTÄLLNING MAN SKULLE KUNNA FÅ KAN KNAPPAST BESKRI-
VAS SOM ATT VARA FÅNGAD I EN KVINNOFÄLLA.
 
Den andra gruppen utgörs av vårdnadsbidragare, som inte skulle kunna få en an-
ställning, om de skulle föredra detta framför att uppbära vårdnadsbidrag.
 
Ett slopande av vårdnadsbidraget skulle med andra ord inte innebära någon som helst
förändring, vårdnadsbidragstagarna skulle fortfarande befinna sig i samma fälla, om
man väljer att använda detta uttryck.
 
ÓM MAN VILL ANVÄNDA SIG AV BEGREPPET KVINNOFÄLLA UTGÖRS DÄRFÖR
DEN KVINNOFÄLLAN INTE AV VÅRDNADSBIDRAGET, UTAN AV ARBETSMARK-
NADEN, OCH DEN LÄR KNAPPAST PÅVERKAS GENOM ETT BORTTAGANDE AV
VÅRDNADSBIDRAGET.
 
Detta är omständigheter de flesta förstår, dock inte Annika Strandhäll och Jan Björklund,
de befinner fastlåsta sig i en ideologisk fälla.
 
Det andra motivet till att ta bort bidraget är inte mindre besynnerligt, förutom att vara be-
synnerligt är det också oförskämt.
 
Har man den minsta respekt för vad det innebär att fostra barn på annat sätt än i
moderna barnstugor, borde arbetsmarknaden ges en annan innebörd än den Jan
Björklund och Annika Strandhäll ger den.
 
ATT FOSTRA BARN BORDE OCH UPPBÄRA VÅRDNADSBIDRAG BORDE VARA
EN DEL AV ARBETSMARKNADEN, INTE BESKRIVAS SOM ATT MAN ÄR "LÅNGT
IFRÅN DEN".
 
Men bortsett från detta oförskämda inslag får motivet nog närmast ses som rent strunt-
prat. Normalt brukar man mena med att "någon är långt ifrån arbetsmarknaden" att ve-
derbörande inte kan få anställning om så önskas.
 
Om någon därför fritt väljer att uppbära vårdnadsbidrag, men skulle kunna få an-
ställning, om så önskades, kan man knappast med gängse definitioner hävda att
denna grupp står "långt från arbetsmarknaden"
 
De som inte skulle kunna få anställning, om de så önskade, skulle inte befinna sig
mindre "långt ifrån arbetsmarknaden" om man tog bort vårdnadsbidraget.
 
Detta är självklarheter, som de flesta begriper, dock inte Annika Strandhäll och Jan
Björklund, som tycks fastlåsta i sin ideologiska fälla.
 
Med geniernas egen retorik skulle man kunna säga att genierna "står långt från verk-
ligheten".
 
Integrationsaspekten är svårare och rymmer fler aspekter. Om man begränsar perspek-
tivet till att ett barn lär sig språk bättre om det befinner sig i en modern barnstuga i stäl-
let för att tala arabiska hemma, så kan man inte vifta bort argumentet.
 
Men perspektivet skulle faktiskt kunna göras bredare än så, det är inte nödvänd-
igt att arbeta med snäva perspektiv, inte ens om man är politiker, fastlåst i en ideo-
logisk fälla.
 
DET ÄR SÅLEDES INGEN NATURLAG SOM SÄGER ATT TILL SVERIGE ANKOM-
MANDE UTRIKESFÖDDA FÖRÄLDRAR FRÅN DAG 1 SKALL UPPBÄRA VARJE
ENSKILD DETALJ, SOM INGÅR I DEN SÅ KALLADE SVENSKA VÄLFÄRDEN.
 
Annorlunda uttryckt skulle man alltså kunna omforma reglerna för att uppbära vårdnads-
bidrag på ett sådant sätt att integrationsaspekten tillgodoses.
 
Ännu mer annorlunda uttryckt skulle då den gruppen inte ges rätt att uppbära
vårdnadsbidrag, någon som kanske skulle kunna sticka i ögonen på en del.
 
Men det skulle inte behöva sticka i ögonen, det är heller ingen naturlag, som säger
att vårdnadsbidraget måste vara utformat exakt som det är utformat i dag.
 
Såg man vårdnadsbidraget som en förlängning på en yrkesverksamhet, i likhet
med vad som gäller uppbärande av arbetslöshetsförsäkring och sjukpenning,
skulle en förändring med denna inriktning inne innebära några som helst prob-
lem.
 
Vad blir då "senus" av detta ?
 
Jo, sensus av detta bör bli att det inte är vårdnadsbidragstagarna som befinner sig i
en "kvinnofälla" utan Annika Strandhäll och jan Björklund befinner sig i en ideologisk
fälla, ytterligare en sådan.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IS AVANCERAR I SVERIGE

Otrognas lagar ska inte längre få gälla
 
Frågan är om något land någonsin i historien framstått som så naivt och verklighets-
främmande som Sverige.
 
IS terrorambitioner har nu nått Sverige.
 
MEDIA RAPPOTERAR NU OM ATT IS SYMPATISÖRER SÄTTER UPP SKYLTAR
OM HUR DE OTROGNA SKA AVRÄTTAS.
 
Man hittar då skyltar med IS flaggor och försedda med text:
- inga rätttrogna ska leva under otrognas lagar
- sharia ska gälla
- otrogna som inte följer Allah lag ska dödas
- rättrogna finns nu i Knivsta och ska ta över
 
samt lite mer av samma sort.
 
Polisen är informerad, har upprättat en anmälan och låter sig nöja med beskedet:
 
DETTA BEHÖVER INTE INVÅNARNA OROA SIG FÖR.
 
Antingen är polisbefälet ifråga själv IS sympatisör eller också är hen så naiv att hen
bör "spärras in", IS politiska maktambitioner, som bygger på våld i de mest grova for-
mer, skulle alltså inte vara något bara för att det nu sker en framryckning i Sverige.
 
Maken till enfald och naivitet får man nog leta efter:
 
Man ska oroa sig när man kan oroa sig, när man inte kan oroa sig längre är det
för sent.
 
Tyskarna oroade sig inte i början av 30 - talet när "korpralen" började härja, och vi såg
hur det gick, 2 VK blev ett faktum.
 
Chamberlain hade möjlighet att oroa sig efter sitt möte med "Adolf", men han oroade
sig inte och vi såg hur det gick, 5 års veritabelt helvete i Europa och miljontals döda.
 
Kurder och iraqier, inte heller omvärlden, oroade sig inledningsvis när IS började sina
framryckningar, de var ju få och svagt beväpnade, och vi såg hur det gick, våld utövas
i grövre former än vi tål att se.
 
Nu ska tydligen polisen i Knivsta försöka "bräcka" både Chamberlin, tyskarna
och IS offer, när det gäller att visa upp naivitet, enfald, undfallenhet och ren in-
kompetens, och man tycks lyckas.
 
DET SOM SKER I KNIVSTA ÄR INGET ANNAT ÄN FÖRSÖK TILL REN OCH SKÄR
SAMHÄLLSOMSTÖRTANDE VERKSAMHET.
 
Om inte detta oroar polisen, och inte heller oroar våra politiker kan vi nog räkna med att
"hälsa hem".
 
 
 
AE
 
 

GYCKLAREN I ROSENBAD

Vårdnadsbidraget ska bort, därmed basta
 
Så kan då makarna Myhrdal räkna hem ännu en seger när det gäller att barnen
ska utvecklas i den rätta läran.
 
Glömt är allt prat om att barnen är biologiska varelser, som mår bar att i tidig ål-
der känna tillhörighet till föräldrarna, den så kallade anknytningen.
 
Så vårdnadsbidraget går stick i stäv med Alva Myhrdals barnstugor, som nu ut-
vecklats till pedagogiska läroanstalter där flickor och pojkar får lära sig att vara
"hen".
 
Så nu ska vårdnadsbidraget bort hävdar Alva Myhrdals ättlingar, inga barn
ska undantas möjligheten att utvecklas till ett "hen" med rätta åsikter inprän-
tade från första början.
 
Men ansvarig minister, Annika Strandhäll, tänker inte bara på barnens behov att
slippa anknytningen till föräldrarna, hon tänker också, inte på, utan åt, föräldrarna.
 
Minister Annika Strandhäll har inte suttit länge på posten, men imponerar redan
med sin intellektuella och analytiska framtoning.
 
Hennes motivering för att man ska ta bort vårdnadsbidraget inte bara impo-
nerar. den är rent genial, här har Sverige tidigare gått miste om en betydan-
de tillgång.
 
VI FÅR IDAG VETA AV MINSITERN ATT ETT VIKTIGT SKÄL TILL ATT MAN
NU VILL TA BORT VÅRDNADSBIDRAGET ÄR ATT MÅNGA AV DE FÖRÄLD-
RAR, SOM HAR VÅRDNADSBIDRAG, STÅR LÅNGT FRÅN ARBETSMARKNA-
DEN.
 
Man imponeras av den strikta analysen, som präglas av en genialitet vi inte skå-
dat på länge.
 
Tänk att vi andra begriper så lite att vi inte begripit att de föräldrar, som har
vårdnadsbidrag, nu kommer närmare arbetsmarknaden, för det måste de ju
göra med ministerns motivering, eller ??
 
Är man inte sedan uppfostrad i Alva Myhrdals och hennes ättlingars anda, kanske
man också ställer sig frågande till om dessa vårdnadshavare verkligen är så långt
bort från arbetsmarknaden, när man "bara" arbetar med egna barn.
 
Egentligen borde de vara lika nära arbetsmarknaden som de som arbetar
med andras barn, eller ?
 
Men tider förändras, för hette det "egna barn och andras ungar", nu tycks värdet
av egna barn motivera att det ändras till "andras barn och egna ungar".
 
Och arbetsmarknaden kan ju inte omfatta att arbeta med "ungar", det är
bara "barn" som räknas.
 
Tänk ändå att ett sådant geni, minister Annika Strandhäll, nästlat sig in i Rosen-
bad, det tillhör inte vanligheterna.
 
Sist vi hade ett geni i Rosenbad var väl när Bosse Ringholm lekte pape-
goja.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARFÖR ÄR VI SÅ RÄDDA FÖR "SANNINGEN" ?

Är det verkligen sanningen som är farlig ?
 
På den tiden det begav sig, då Sverige formades till en välfärdsstat, fick man lära
sig en av grundbultarna i demokratin.
 
SANNINGEN ÄR OVÄRDERLIG, ÄVEN OM DEN ÄR HEMSK.
 
I takt med att välfärdsstaten urholkats har också denna grundbult urholkats, i vart fall
inom vissa områden. I dag kan man formulera grundbulten lite annorlunda.
 
HÅLL DIG BARA TILL SANNINGEN OM DEN ANSLUTER TILL DEN PÅKALLADE
UPPFATTNINGEN OM HUR MAN SKA YTTRA SIG OCH HUR MAN SKA TÄNKA.
 
Förr visste man att ett undertryckande av sanningen var farligt, nu vet man att det är
farligt att säga sanningen, i vart fall inom vissa områden.
 
ETT OMRÅDE DÄR DET ÄR SYNNERLIGT FARLIGT ATT SÄGA SANNINGEN
ÄR DET OMRÅDE SOM UTGÖRS AV MIGRATIONS- OCH INTEGRATIONSPOLI-
TIKEN.
 
Inom detta område har det nu blivit så farligt att säga sanningen, att omvärlden häp-
nar och undrar vad vi håller på med.
 
Men omvärlden har inte fått klart för sig den riktiga sanningen.
 
DEN RIKTIGT SANNINGEN ÄR ATT MAN SKA HÅLLA SIG UNDAN ALL SANNING,
ANNARS UNDERBLÅSER MAN FRÄMLINGSFIENTLIGHETEN.
 
Nu har det gått så långt att snart sagt vilket brott som helst, och vilket grymhet som
helst kan ske i det fördolda, alla försök att lyfta fram brott och grymheter avfärdas av
våra nya "överstepräster", de som alltid har rätt och de som alltid vet bäst, man får då
höra:
 
Håll tyst med sanningen, inrätta Dig i ledet och underblås inte främlingsfient-
ligheten.
 
Ibland blir det väldigt tydligt att detta meningslösa pladdrande, inte bara är meningslöst,
det är kränkande och farligt.
 
Under helgen blev detta väldigt uppenbart, då en gruppvåldtäkt på en finlandsfärja
blev väldigt uppmärksammad. Media skrev om den på sitt sedvanliga sätt:
 
Åtta "svenskar" misstänkta för gruppvåldtäkt"
 
Nu har det visat sig att gruppvåldtäkten utfördes av andra än vad vi i dagligt tal menar
vara svenskar (utan citationstecken).
 
Gruppvåldtäkter är ett allvarligt brott och BRÅ, och andra, har en ganska så god
bild av vilka som ligger bakom de flesta gruppvåldtäkter, och det är inte de sven-
skar som definieras som svenskar utan citationstecken.
 
DE SOM LIGGER BAKOM DE FLESTA GRUPPVÅLDTÄKTERNA ÄR DE SVENS-
KAR SOM BESKRIVS SOM SVENSKAR MED CITATIONSTECKEN.
 
Alla mynt har två sidor, så även detta mynt, avstår man ifrån att kränka den ene, kan-
ske man i stället kränker den andra.
 
På många socialamedier, även andra än så kallade hatsajter, uppger nu många
svenskar utan citationstecken att de är innerligt trötta på att klumpas ihop med
"svenskar" som krigar åt IS och "svenskar" som begår gruppvåldtäkter.
 
Här hemma vet ju "alla" vad som ligger bakom detta, men det är inte givet att omvärl-
den har allt lika klart för sig.
 
Läser man i media att "svenskar" krigar åt IS och att "svenskar" utför gruppvål-
täkter på "löpande band" då kanske svenskar utan citationstecken har alla skäl
i världen att känna sig kränkta.
 
INTE SKA SVENSKAR BEHÖVER KÄNNA SIG KRÄNKTA FÖR ATT "SVENSKAR"
INTE SKA KÄNNA SIG KRÄNKTA. ELLER ?
 
Hur man hanterar detta problem är en synnerligen svår avvägning, men att alltid låta
sanningen stå tillbaka, med åberopande av meningslösa floskler, är kanske inte alltid
den rätta avvägningen.
 
Frånsett vem som känner sig mest kränkt, svensken eller "svensken", finns det en legal
aspekt på vad som gäller området "gruppvåldtäkter".
 
Om man anser att gruppvåldtäkter är ett problem, alla anser inte detta, utan anser
att gruppvåldtäkter är något man får ta för att kunna leva upp till öppna gränser,
då bör man också göra något åt problemet.
 
SKA MAN GÖRA NÅGOT ÅT ETT PROBLEM AV DETTA SLAG ÄR DET ONEKLI-
GEN EN FÖRDEL OM MAN INTE FAMLAR I MÖRKER, UTAN VET VILKA GRUPPE-
RINGAR, SOM LIGGER BAKOM BROTTEN.
 
BRÅ VET, DE FLESTA AV OSS ANDRA VET, VILKA SOM LIGGER BAKOM BROTTEN.
ANVÄNDER MAN DEN VETSKAPEN, I STÄLLET FÖR ATT FAMLA I MÖRKER, ÄR DET
LÄTTARE ATT SÄTTA IN OPTIMALA ÅTGÄRDER FÖR ATT FÅ BUKT MED BROTTSUT-
VECKLINGEN.
 
Inga floskler i världen, inte ens "att underblåsa främlingsfientligheten. kan förändra denna
uppenbara sanning.
 
DET ÄR LÄTTARE ATT FÅ BUKT MED EN BROTTSUTVECKLING, OM MAN VET
VILKA SOM LIGGER BAKOM UTVECKLINGEN.
 
SKA VI VERKLIGEN AVSTÅ IFRÅN DENNA MÖJLIGHET DÄRFÖR ATT DET INOM
VISSA KRETSAR ANSES OK ATT KRÄNKA SVENSKAR, MEN INTE ATT KRÄNKA
"SVENSKAR".
 
En annan legal aspekt förbigås också med tystnad, alla vet vi att kvinnor som blir ut-
satta för gruppvåldtäkter riskerar att få hela sitt liv förstört. Med adekvat kännedom kan
man minska risken för att bli utsatt för gruppvåldtäkter.
 
Om en grupp på 8 hotfulla "svenskar" närmar sig kanske man som kvinna reage-
rar på annat sätt än om 8 svenskar närmar sig.
 
SKA KVINNOR VERKLIGEN BEHÖVA AVSTÅ FRÅN DEN MÖJLIGHET MAN HAR ATT
MINSKA RISKEN FÖR GRUPPVÅDTTÄKT, FÖR ATT SVENSKAR SKA FÅ KRÄNKAS
MED "SVENSKAR" INTE SKA FÅ KRÄNKAS.
 
Man kan nog beskriva utvecklingen vad gäller utvecklingen av gruppvåldtäkter, som att
vi befinner oss på ett sluttande plan, både vad avser inställningen till brotten och det ökan-
de antalet.
 
Hur mycket det sluttande planet sluttar framgick för ett tag sedan, när en journalist,
med knytning till Aftonbladet, skrev ner sin syn på gruppvåldtäkter.
 
"VI MÅSTE FÖRSTÅ DE UTRIKESFÖDDA, SOM BEGÅR GRUPPVÅLDTÄKTER, DE
HAR MED SIG EN ANNAN SYN PÅ KVINNAN, OCH VI HAR INTE RÄTT ATT ÄNDRA
PÅ DENNA SYN".
 
Vill man ändra på den "synen" måste man underblåsa främlingsfientligheten, om man väljer
att hålla sig till det slitna och meningslösa floskret", det ligger liksom i sakens natur, om man
vill lösa problemet, och inte famla i mörker förstås.
 
 
FÖR MÅNGA SVENSKAR UPPGER NU ATT DE KRÄNKS, VÄLDIGT KRAFTIGT, AV
ATT KLUMPAS IHOP MED "SVENSKAR" SOM KRIGAR ÅT IS OCH "SVENSKAR"
SOM UTFÖR GRUPPVÅLDTÄKTER.
 
Att närma sig detta område innebär balansgång på slak lina, och medför många verk-
ligt svåra avvägningar, men vägriktningen bör vara lika klar, som den var förr.
 
SANNINGEN BÖR INTE SES SOM EN FARA, UTAN SES SOM EN AV GRUNDBUL-
TARNA INOM DEMOKRATIN, OCH FRAMFÖR ALLT OM SANNINGEN ÄR EN FÖR-
UTSÄTTNING FÖR ATT MAN SKA KOMMA ÅT ATT LÖSA VITALA PROBLEM.
 
Eller är det som journalisten skrev, vi vill inte göra något åt gruppvåldtäkterna ?
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLATT FALL FÖR STEFAN LÖFVEN

Regeringen sitter still i en båt som sjunker
 
Integrationen har nu seglat om som den näst viktigaste frågan för väljarna.
 
Det är bara en tidsfråga innan väljarna kommer att inse att migrations-
och integrationsfrågorna utgör en ödesfråga för landets framtid och
då kommer att segla upp som den viktigaste väljarfrågan.
 
De flesta partier känner nu på sig att något är i görningen, och positionerar
sig för att möta en annorlunda situation, men man rör sig försiktigt.
 
Man har perifera uppfattningar om hur integrationen ska lösas, medan
man blundar och duckar i den viktigaste frågan.
 
MIGRATIONEN.
 
Det parti som tycks blunda och ducka mest tycks vara socialdemokraterna.
Dagens nyheter tar upp detta i en ledare i dag och menar att socialdemokra-
terna duckar i frågan om integration.
 
Dagens Nyheter är känd för att vara snäll och varsam, men här tassar man
fram lite väl försiktigt.
 
NÄR BLEV DET ATT DUCKA NÄR MAN LÄGGER SIG PLATT FÖR MIL-
PARTIET ?
 
PLATT FALL ÄR DEN RÄTTA BENÄMNINGEN.
 
Få vågar beröra den avgörande frågan, storleken på migrationen. Storle-
ken på migrationen är helt avgörande för möjligheten att integrera.
 
INGEN MIGRATION, INGA INTEGRATIONSPROBLEM ALLS, INTEGRA-
TIONSPROBLEM SOM VÄXER MED STORLEKEN PÅ MIGRATIONEN
FÖR ATT SEDAN BLI OHANTERLIGA NÄR MIGRATIONEN BLIR FÖR
STOR.
 
Det är en värderingsfråga och en "upplevelsefråga" hur det ser ut när migra-
tionen blivit så stor att integrationen blir ohanterlig, en del anser att vi redan
passerat detta stadium.
 
MEN OAVSETT VAR MAN BEFINNER SIG PÅ DENNA VÄRDERINGS-
SKALA MÅSTE MAN, OM MAN HAR FÖRSTÅNDET I BEHÅLL, ERKÄN-
NA ATT NÅGONSTANS PÅ VÄGEN FINNS DET EN OMSLAGSPUNKT
DÄR MIGRATIONEN BLIVIT SÅ STOR ATT INTEGRATIONSPROBLE-
MEN BLIVIT OHANTERLIGA.
 
Om inte förr så när "pengarna" är slut, men då är å andra sidan detta prob-
lem löst, ingen väljer Sverige som flyktdestination.
 
Om man då inser, vilket man måste göra om man har förståndet i be-
håll, att det finns en omslagspunkt, där migrationen blivit så stor att
integrationen blivit ohanterlig, då måste man också våga ställa frågan:
 
SKA MAN DISKUTERA STORLEKEN PÅ MIGRATIONEN, NÄR INTEGRA-
TIONEN GÅR ATT HANTERA, ELLER SKA MAN DISKUTERA STORLE-
KEN PÅ MIGRATIONEN FÖRST NÄR DEN BLIVIT SÅ STOR ATT INTE-
GRATIONEN INTE GÅR ATT HANTERA.
 
Svaret borde vara lätt, för de med förståndet i behåll.
 
Många menar att en debatt kring migrationen är som att röra sig på minerad
mark.
 
Man rör sig inte på minerad mark.
 
MAN RÖJER MINERAD MARK
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÄR GUNNAR MALM EN IDOT - PÅ RIKTIGT ?

Generaldirektören spårar ur - igen
 
Under Alliansregeringen blev generaldirektör Gunnar Malm vid Trafikverket utsatt
för stark kritik, mycket stark kritik.
 
Ett antal gånger blev han uppkallad till dåvarande infrastrukturministern och tycks
ha fått riktigt ordentligt "på pälsen".
 
Han fick beskedet att nu minsann fick han se till att tågen gick i tid och kom
fram i tid.
 
TROTS DEN STARKA KRITIKEN FORTSATTE TÅGEN ATT STÅ STILL OCH
I DEN MÅN DE LYCKADES KOMMA IGÅNG, KOMMA FRAM FÖR SENT.
 
Det är svårt att se något förmildrande när det gäller att bedöma Gunnar Malms
kompetens.
 
Något mer inkompetent, norr om sydpolen, på denna nivå, har nog världen
inte skådat sedan Hedenhös.
 
EFTER ALLA BEKRÄFTELSER PÅ ATT HAN INTE ÄR VUXEN ATT LEDA TRA-
FIKVERKET ÄR DET EN FULLSTÄNDIG GÅTA ATT HAN FÅTT SITTA KVAR.
 
Ser vi åter en korruptionsskandal, någon annan förklaring är svår att finna ?
 
Det tycks inte finnas någon annan förklaring än att generaldirektör Gunnar
Malm har sådana relationer till "makten" att det är vänskapskorruption som
gör att han sitter kvar.
 
Nu är den extremt inkompetente generaldirektören på tapeten igen, denna gång för
att han inte följd gällande regler om upphandling.
 
Men värre än regelbrottet är upphandlingens inriktning.
 
IDIOTEN, TYCKS VARA ETT ADEKVAT UTTRYCK, GUNNAR MALM HAR ANLI-
TAT EN KONSULT, SOM SKA TALA OM FÖR HONOM VAD HANS KA SÄGA TILL
MEDIA NÄR HAN GÖR BORT SIG.
 
Svensk myndighetsutövning i ett nötskal.
 
GENERALDIREKTÖRER, SOM FRAMSTÅR SOM RENA IDIOTER, OCH MÅSTE
HA HJÄLP AV KONSULTER NÄR DE SKA TALA MED MEDIA EFTER ATT DE
HAR GJORT BORT SIG.
 
Så blir resultatet när vänskapskorruption får styra utnämningen av generaldirektörer.
Vi andra, som får betala kalaset, kanske tycker att man ska utse generaldirektörer,
som inte ständigt gör bort sig, och gör de ständigt bort sig, ska de bort själva fortare
än kvickt.
 
VÄNSKAPSKORRUPTIONEN STÅR SKATTEBETALARNA DYRT, FRÅGAN ÄR
OM INTE OCKSÅ DEN AKTUELLA OCKSÅUPPHANDLINGEN UTGÖR VÄNSKAPS
KORRUPTION.
 
Den aktuella konsulten får  2300: i timmen för att tala om för idioten Gunnar Malm
vad idioten ska säga när han gör bort sig.
 
2 300:- i timmen, ganska övermaga, kan nog bara förklaras med att skatteme-'
del går till en vän som gynnas.
 
SAMMANLAGT BETALAR IDIOTEN GUNNAR MALM 394 000:- TILL KONSULTEN
FÖR ATT GUNNAR MALM SKA KUNNA MÖTA PRESSEN, NÖR IDIOTEN GJORT
BORT SIG - IGEN.
 
Att idioten Gunnar Malm inte följt gällande regler för upphandling står nu klart, men
Gunnar Malm har en förklaring till varför han inte följt gällande regler.
 
Och den förklaringen tyder på att Gunnar malm inte är en idiot, det tycks fin-
nas andra nivåer på denna skala.
 
"DET TILLHÖR INTE MIN VARDAG ATT GÖRA UPPHANDLING"
 
Tyvärr tycks det tillhöra skattebetalarnas vardag att belastas med de mest suspekta
kostnader, föranlett av att regeringen utser generaldirektörer, som ofta framstår som
kompletta idioter.
 
I varje civiliserat land, där generaldirektörer inte utses som tack för "visad vän-
skap" torde det vara givet att Gunnar Malm aldrig blivit utnämnd till GD, och
hade han blivit utsedd hade han fått lämna sin post, i går.
 
ODDSEN TALAR FÖR ATT GUNNAR MALM FÅR SITTA KVAR - DEN HÄR GÅN-
GEN - OCKSÅ.
 
    
Gunnar Malms kollegor, säger en hel del
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RSS 2.0