STEFAN LÖFVEN MOBBAR JUHOLT

Stefan Löfvens sida
 
Vi har vant oss vid att Stefan Löfven har svårt att hantera oväntade situationer, och vi
har vant oss vid att han har svårt att finna de rätta orden.
 
Ska vi nu också vänja oss vid att Stefan Löfven uttrycker sig och beter sig som
en buffel, helt i klass med Göran Persson ??
 
Håkan Juholt hade häromdagen det mindre goda omdömet att rikta kritik mot regeringens
förmåga att attrahera väljare. Kasta "sten i glashus" tycks Håkan Juholt vara bra på.
 
Oberoende av om Håkan Juholt är mindre omdömesgill eller inte ska man kunna krä-
va av en statsminister att han uppträder statsmannamässigt och att han uttrycker sig
anständigt.
 
Stefan Löfvens svar på Håkan Juholts kritik kan sammanfattas kort, allt annat än ut-
tryck för statsmannamässighet och anständighet:
 
HAN (HÅKAN JUHOLT) FÅR TYCKA VAD HAN VILL, JAG ÄR FULLT UPPTAGEN
MED ATT REGERA.
 
Kommentarer lär väl vara överflödiga, som det brukar heta.
 
Att Stefan Löfven rasat i "förtroendeligan" vet vi sedan tidigare.
 
SKA NU NÄSTA FÖRTROENDEUNDERSÖKNING VISA ATT VÄLJARNAS FÖR-
TROENDE FÖR HONOM RASAT TILL "0", FÖR UNDER NOLL KAN VÄL INTE
ENS STEFAN LÖFVEN KOMMA, ELLER ? AE
 
AE

BLIR UBÅTSANSKAFFNINGEN EN NY SKANDAL ?

Rymmer Rosenbad nu tidernas mesta ansvarslösa regering
 
I går nåddes vi av uppgiften, från Stefan Löfven, att han var för upptagen med
att regera, så han kunde inte kommentera frågor som ställdes.
 
I dag har Svenska Dagbladet ett nyhetsinslag under rubriken:
 
SUPERUBÅTEN KAN BLI DYRARE.
 
När man läser detta nyhetsinslag får onekligen ordet "regera" en ny innebörd.
 
Den nya innebörden av "regera" tycks vara att föra riksdag och väljare
bakom ljuset och att göra affärer, så märkliga att ingen annan skulle kom-
ma på iden att bara tänka tanken.
 
Ubåtsaffären tycks alltså redan vara på väg att haverera, om inte i annan form
så i form av en ny "gökunge".
 
FMV är formellt ansvarig för upphandlingen från SAAB, av dessa två nya ubåtar,
men bakom denna upphandling står riksdag och regering, när det gäller rikdsda-
gen bara till viss del, den del regeringen behagat upplysa riksdagen om.
 
Försvarsuppgörelsen innehöll beslut om anskaffning av två nya ubåtar inom en
viss angiven ram, och som ansvarig för detta beslut var alltså riksdagen.
 
När upphandlingen sedan ska ske tar FMW över och allt sker där med "regerin-
gens goda minne".
 
Men det tycks som om bara "minnet" är gott i denna affär, allt annat tycks
vara ont, synnerligen ont.
 
FMW SKRIVER AVTAL MED SAAB, MED REGERINGENS GODA MINNE, ATT
AVTALET GÄLLER BARA OM SAAB KAN EXPORTERA UBÅTAR TILL ANNAT
LAND, ANNARS BLIR AFFÄREN FÖR DYR, FÖR SAAB, OCH I ETT LÄGE DÄR
INGEN EXPORT SKE SKA SAAB ALLTSÅ FÅ OMFÖRHANDLA PRISER.
 
Att kostanden i en sådan omförhandling blir dyr även för Staten, och därmed skat-
tebetalarna, tycks inte ha föresvävat vare sig FMW eller regering.
 
ÄN MINDRE HAR DET FÖRESVÄVAT RIKSDAGEN, DÅ RIKSDAGEN INTE
FÅTT VETSKAP OM ATT AVTALET INNEHÖLL EN KLAUSUL OM NY PRIS-
FÖRHANDLING OM EXPORT UTEBLEV.
 
Uttrycker man sig milt har FMW, med regeringens goda minne, gått långt, mycket
långt, utöver det mandat riksdagens beslut omfattade.
 
FMW, MED REGERINGENS GODA MINNE, HAR HELT ENKELT GÅTT BAKOM
RYGGEN PÅ RIKSDAGEN OCH INFÖR RIKSDAGEN, INKLUSIVE FÖRSVARS-
UTSKOTTET, MÖRKLAGT DELAR AV AVTALET.
 
Man ställer sig frågan hur någon överhuvudtaget kan komma på iden att skriva
ett avtal med innebörden att det ska omförhandlas om export uteblir.
 
Bara "kompletta idioter" kan skriva ett sådant avtal tycker nog vän av ordning.
 
Hade situationen varit den att affären kunnat avskrivas helt om exporten uteblev, då
hade tanken varit rätt.
 
Men nu tycks det inte ha funnits en tanke överhuvudtaget, då ubåtarna SKA
anskaffas enligt försvarsöverenskommelsen.
 
Så här långt syns inga tecken på "export" föreligga och ett omförhandlingskrav
från SAAB rycker allt närmare. Det tonar då upp sig två alternativ, utifrån beslutet
att ubåtar ska anskaffas;
 
1) Anskaffningen blir avsevärt dyrare än vad riksdagen beslutat om
2) Ubåtarna ges sämre prestanda för att man ska hålla sig inom raden
 
En så kallad samlad bedömning visar då upp två mindre smickrande saker.
 
1) REGERINGEN MÖRKLÄGGER VISSA UPPGIFTER FÖR RIKSDAGEN AV STOR
    BETYDELSE FÖR GENOMFÖRANDET AV FÖRSVARSÖVERENSKOMMELSEN
2) REGERINGEN RISKERAR ÅSAMKA SKATTEBETALARNA EN STOR  FÖR-  
    DYRING GENOM EN AVTALSKONSTRUKTION SOM NÄRMAST FRAMSTÅR
    SOM HELT BISARR.
 
Om det är detta "regerande"  Stefan Löfven är fullt upptagen med bör han kanske
se till att bli mindre "upptagen" med att regera.
 
HAN KANSKE INTE SKA REGERA ALLS.
 
Inte ens jag skulle komma på tanken att skriva
sådana avtal / AE
 
 

ALLA ÄR INTE LIKA MYCKET VÄRDA

Flosklernas tid är förbi
 
Hur var det nu Jan Malmsjö sjöng:
 
VÅR BÄSTA TID ÄR NU.
 
Med överenskommelsen med Turkiet i färskt minne är kanske Jan Malmsjös
låt inte den bästa låten att nynna just nu.
 
Men i  ett avseende är det nu "bättre än förr".
 
FLOSKERNAS TID ÄR FÖBRI, I VART FALL VISSA.
 
Vem minns inte den tid, då alla nynnade, i vart fall alla rättänkande:
 
Alla är lika mycket värda.
 
Nu återstår av överenskommelsen att Stefan Löfven, och vissa andra,
förklarar  för oss hur de "illegala" som är tänkta att skickas från EU
är "lika mycket värda" som de "legala" som ska skickas i utbyte till EU.
 
STEFAN LÖFVEN VAR JU EN AV DE SOM MEST INTENSIVT BABBLADE
OM DETTA MANTRA, "ALLA ÄR LIKA MYCKET VÄRDA", SÅ NÅGON
UPPFATTNING OM OMSVÄNGNINGEN BÖR HAN VÄL I ALLA FALL HA.
 
För en omsvängning måste det väl vara, för det måste ju nu för envar vara
uppenbart, att "alla inte är lika mycket värda, eller ?
 
Vi minns också den tid då vi ideligen uttröttades med:
 
"Vi får inte ställa grupp mot grupp och vi får inte dela in människor i
vi och dom".
 
MAN FICK NÄSTAN DET INTRYCKET ATT DESSA MANTRA LÅG VISSA
OCH NYNNADE GLATT OM UNDER NATTSÖMNEN.
 
Hör vi nu någon nynna dessa mantra, definitivt inte. Nu är flyktingarna indelade
i just grupper, i "vi och dom", och grupperna är tydliga.
 
En grupp får stanna i EU om de söker asyl, en annan grupp får inte stanna
i EU om det inte "har vett" att söka asyl, och en tredje grupp åker gräddfil,
inte från EU utan till EU.
 
Den minnesgode erinrar sig att just Stefan Löfven var en av de som mest glatt
och obesvärat nynnade dessa mantra, så man får väl anta att han kan förklara
även denna omsvänging.
 
FÖR EN EMSVÄNGNING ÄR DET, JUST NU DELAS FLYKTINGARNA IN I
JUST GRUPPER.
 
Alla som inte nynnade med i Stefan Lövfens käcka mantra fick veta vad de
gick för.
 
DE VAR ALLT FRÅN BRUNSKJORTOR TILL RENA NAZISTER.
 
Vad är Stefan Löfevn n u själv, när han delar in flyktingar i grupper och häv- dar att vissa flyktingar är mer värda än andra.
 
KANSKE ÄR STEFAN LÖFVEN EN AV DE AV HONOM TIDIGARE SÅ
FLITIGT OMHULDADE FASCISTERNA ?
 
Denna oförklarliga, omoraliska och oanständiga omsvängning i flyktingfrågan
kommer säkert att beskrivas i vår framtida historia.
 
Borde de politiker, som svarar för dessa tvära och oförenliga kast skäm-
mas ?
 
DEFINTIVT, DE BORDE SKÄMMAS "HÄCKEN AV SIG"
 
Kommer de att skämmas ?
 
DEFINITIVT INTE, DET HAR DE FLESTA AV DEM VARE SIG FÖRSTÅND
ELLER VETT TILL ATT SKÄMMAS.
 
Att flyktingströmmarna måste stoppas är en helt annan sak, och det är nog
nödvändigt.
 
MEN DET SKULLE DE SOM PLADDRADE OM ATT "ALLA ÄR LIKA
MYCKET VÄRDA" HA BEGRIPIT LÅNGT TIDIGARE.
 
AE

SKA SVERIGE FÖLJA ROMARRIKETS FALL ?

Den svenska modellen utgörs av dödssynden Girighet
 
Uppdrag Granskning visar i kväll ett intressant inslag om den "svenska modellen".
 
DÖDSSYNDEN GIRIGHET UTAN GRÄNSER.
 
Vi erfar nu att samhällets elit och stöttepelare i mångt och mycket inte är annat än
rena banditer.
 
BANDITER SOM AV REN GIRIGHET I TÄVLAN OM VEM SOM "SKA DÖ RIKAST"
ÄGNAR SIG ÅT REN KRIMINALITET.
 
För ren kriminalitet är det när man ägnar sig åt skattebrott genom att "gömma pengar"
i skatteparadis.
 
Sug på detta en stund, och ägna det en viss eftertanke:
 
EN BETYDANDE DEL AV SAMHÄLLETS ELIT OCH STÖTTEPELARE ÄR RENA
BANDITER OCH RENT KRIMINELLA.
 
Är det detta som är den "svenska modellen".
 
Dessa kriminella element inom samhällstoppen har oftast en sådan ekonomi att de
inte kan göra åt alla de tillgångar de disponerar över.
 
OCH ÄNDÅ HAR DE MAGE ATT ÄGNA SIG ÅT REN KRIMINALITET FÖR ATT
ROFFA ÅT SIG MER AV ANDRAS PENGAR.
 
Det är ju nästan så att man känner sympatier för en vanlig hederlig bankrånare,
och ovanpå detta funderar på att bli vänsterkommunist ?
 
En del av dessa samhällets stöttepelare ägnar sig åt sådan verksmahet att de får
stora  bidrag för att öka sin förmögenheter, som det sedan använder i ren kriminell
verksamhet.
 
DESSA SAMHÄLLETS STÖTTEPELARE, RENT KRIMINELLA ELEMENT, HAR
DÅ MAGE ATT ROFFA ÅT SIG OFFENTLIGA BIDRAG SAMTIDIGT SOM DE
ÄGNAR SIG ÅT KRIMINELL VERKSAMHET.
 
Är det detta som är Stefan Lövens "svenska modell" ??
 
Den intellektuella nivån tycks inte sticka ut bland de samhällets stöttepelare, som
ägnar sig åt ren kriminalitet.
 
Kristdemokraten von Arnold, tillhör de få, som vågat kommentera sin delaktighet
i denna rena kriminalitet.
 
Den kriminella banditen von Arnold kommenterar då sin kriminalitet med:
 
JAG HAR GJORT SJÄLVRÄTTELSEN FÖR ATT DET INTE BRA ATT MAN
ÄGNAR SIG ÅT BROTT.
 
Han borde då ha tillagt, eller ännu bättre hållt helt tyst, den kriminella banditen
von Arnold:
 
DET ÄR INTE BRA ATT BEGÅ BROTT OM MAN BLIR UPPTÄCKT, DET ÄR
DÄRFÖR JAG GJORDE SJÄLVRÄTTELSEN. HADE INTE SCHWEITZ  GÅTT
SVERIGE TILL MÖTES OCH TVINGAT FRAM SJÄLVRÄTTELSER DÅ HADE
JAG JU INTE BEHÖVT RIKSERA ATT BLI UPPTÄCKT, COH DÅ HADE DET
JU VARIT BRA ATT ÄGNA SIG ÅT BROTT.
 
Beroende på betraktarens ögon låter det senare kanske inte lika bra, eller ?
 
Banditen von Arnold, till synes helt utan avsaknad av både det ena och andra, är
alltså en av samhällets stöttepelare och sjunger KD lov om etik och moral.
 
Kanske en bra beskrivning av den svenska modellen ?
 
När det gäller just dessa självrättelser blir man ju minst sagt förundrad. Att Skatte-
verket valt att gå denna väg är inte helt i överensstämmelse med gällande lagstiftning.
 
SJÄLVRÄTTELSE KAN GÖRAS, OCH SKATTEBROTT UNDVIKAS, OM DEN SKATT-
SKYLDIGE TAR EGET INITIATIV TILL EN RÄTTELSE INNAN SKATTEVERKET GER
TILL KÄNNA ATT MAN AVSER GENOMFÖRA EN VISS TYP AV REVISION MOT EN
VISS GRUPP.
 
Skatteverket hade mycket väl i detta fallet kunnat utnyttja de tecknade avtalen till att
besluta om en revision av de nu upptäckta.
 
DÅ HADE INTE EN SJÄLVRÄTTELSE HAFT NÅGON BETYDLELSE, UTAN SKATTE-
TILLÄGG SKULLE HA UTGÅTT OAVSETT EN SÅDAN.
 
Det står skrivet "i stjärnorna" varför Skatteverket i stället valde att ge amnesti åt ett
stort antal skattebrottslingar. Misstanken tär på sinnet, kan amnestin möjligen bero
på att kompisar i eliten är kompisar med andra i eliten, för på det här sättet brukar
Skatteverket inte "implementera" lagstiftning på "vanliga Svensson".
 
I så fall har vi ytterligare ett bra exempel på den "svenska modellen"
 
MYGEL, FIFFEL, KRIMINALITET UTAN PÅFÖLJDER OCH KOMPISSTRUKTURER.
 
AE
 
 
 
 

INVANDRING GER SÄMRE SKOLRESULTAT

Skolverket slår in öppna dörrar
 
Det "alla" länge förnekat, men det "alla" länge vetat är nu en offentlig hemlighet.
 
SKOLVERKET KONSTATERAR I EN RAPPORT ATT INVANDRINGEN PÅ-
VERKAR SKOLRESULTATET NEGATIVT.
 
Man kan då läsa i rapporten att behörigheten till gymnasiet minskat i en betydande
utsträckning på grund av invandringen och att resultatet enligt PISA också påverkats
negativt av invandringen, eller som Skolverket säger.
 
RESULTATEN I PISA PROVEN HAR PÅVERKATS NEGATIVT I EN INTE OBE-
TYDLIG UTSTRÄCKNING.
 
"Icke obetydlig utsträckning" på nysvenskt akademispråk kan översättas till
ren och pur svenska med:
 
DET HAR HELT ENKELT GÅTT ÅT "HELSICKE" MED SKOLRESULTATEN.
 
Detta har "alla" länge vetat, men "alla", nästan alla, länge förnekat. Den minnesgode
erinrar sig alla nyttiga "idioter" som bara för några månader med en åsnas envis-
het hävdade att skolresultaten blev bättre desto fler språk läraren mötte i klassrum-
met.
 
Det märkliga är inte sämre PISA resultat, inte heller mindre behörighet till gymnasiet.
inte ens det  "icke obetydliga sämre skolresultatet".
 
DET MÄRKLIGA ÄR ATT POLITIKER OCH MYDIGHETER SÅ LÄNGE HAFT
FRÄCKHETEN, KOMBINERAD MED OKUNSKAP OCH ENFALD, ATT SÅ LÄNGE
OCH SÅ ENVIST HÄVDAT ATT SKOLRESULTATEN PÅVERKADES POSITIVT AV
ATT ANALFABETERNA I KLASSRUMMET BLEV FLER.
 
Tyvärr påminner det lite väl mycket om den fräckhet, den okunskap och den enfald,
som visades när man länge och envist att varje invandare gav ett betydande netto-
överskott i ekonomin. Politiker från Ystad till Haparanda försökte överträffa varandra
i hur många miljarder detta gav statskassan.
 
Nu vet vi bättre och vi får till och med prata om det.
 
Skolverkets rapport gör nu också att vi vet bättre när det gäller invandringens påverkan
på skolresultatet.
 
Nu är det bara att hoppas att vi får prata om detta också.
 
När man ser hur politiker, länge och envist, klamrat sig fast vid uppfattningen att invandare
påverkat skolresultaten positivt är det lätt att tappa tilltron till systemet.
 
Undertecknad hade vid ett tillfälle, låt säga för 5 år sedan, fräckheten att lyfta detta problem
inför ett kommunalråd i Borås. Jag hävdade då att det låg i sakens natur att resultaten blev
sämre desto fler invandrare med bristfällig utveckling som fanns i klassen.
 
Jag möttes då av ett på den tiden vanligt sätt att möta så kallade rasister, som hade insikt
lite för tidigt, och blev då avfärdad av kommunalrådet med.
 
DU ÄR FELINFORMERAD.
 
Samma kommunalråd hade vid ett annat tillfälle möjlighet att avfärda en minister, som inte
heller föll honom i smaken med:
 
HON ÄR DUMMARE ÄN TÅGET,
 
Det är alltså den typen av argument vi medborgare, och ministrar, mötts med när vi visar
insikt lite för tidigt.
 
Huruvida invandringen ska ske eller inte, om den ska vara stor, liten eller lagom är en fråga
man kan och ska diskutera, man bör också tillåtas ha olika uppfattningar i frågan.
 
Men i den debatten bör sakargumenten väga tyngre än rena lögner och fantasier,
och sakargumenten är tydliga, och kan inte intellektuellt ifrågasättas.
 
INVANDRINGEN MEDFÖR INTE NETTOÖVERSKOTT TILL EKONOMIN, DEN KOSTAR,
OCH DEN KOSTAR "MULTUM".
 
LIKASÅ MEDFÖR INTE EN OMFATTANDE INVANDRING ATT SKOLRESULTETEN BLIR
BÄTTRE, DE BLIR, SOM SKOLVERKET HÄVDAR, "INTE OBETYDLIGT SÄMRE".
 
Det är först när man kan debattera invandringen utifrån dessa självklara omständigheter,
som invandringens påverkan på samhället i stort kan skönjas i en viss dager.
 
Att man sedan , beroende på andra faktorer, kan komma fram till att man ska acceptera
dessa samhällskostnader, för att tillåta en betydande invandring är en helt annan sak.
 
Men som  CH Hermansson sa, "det måste vara någon djävla ordning även i vårt par-
ti", och som Stefan Lövfen nu säger om mångt och mycket, "det måste vara en för-
bannad ordning även på detta", så bör man också säga.
 
" DET MÅSTE VARA NÅGON DJÄVLA ORDNING OCKSÅ KRING DEBATTEN OM
INVANDRING , MIGRATION OCH INTEGRATION"
 
AE
 
 
 
 

POLITIKER SABOTERAR POLISARBETE

Politiker motarbetar polisens arbete
 
Härom dagen nåddes vi av nyheten att Östersund drabbats av ett antal grova våld-
täkter och våldtäktsförsök.
 
Dessa skedde nattetid i centrala Östersund, ett mönster som förvånade polisen, sam-
tidigt som man blev överraskad av frekvensen.
 
Polisen såg så allvarligt på den frekventa förekomsten av dessa brott att man
gick ut och varnade kvinnor från att ensamma röra sig i stadens centrum natte-
tid.
 
BRA ATT POLISEN ENGAGERAR SIG I BROTTSBEKÄMPNINGEN KAN MAN
TYCKA.
 
Men alla tycvker inte att det är bra att polisen engagerar sig i brottsbekämpningen,
vissa tycker att polisen ska hålla sig tysta, så att kvinnor i större utsträckning riske-
rar att bli utsatta för våldtäkt.
 
Vilka är då dessa "vissa", det är inte vilka "som helst".
 
"Vissa" är politiker i Östersund, och man kan väl knappast efter detta dra nå-
gon annan slutsats att dessa politikers ambition att trygga kvinnors vardag
är något låg, om man uttrycker sig milt.
 
MAN "SÅGAR" POLISENS UTTALAND EOCH MENAR ATT POLISEN BORDE
HÅLLA TYST OM DESSA BROTT.
 
Agerandet överraskar egentligen lika lite som det är anmärkningsvärt. Gärnings-
männen har, enligt polisen, talat "svenska med brytning" och vi vet sedan länge
att så fort den typen av gärningsmän agerar brottsligt, då ska alla, inte bara poli-
sen, hålla tyst.
 
Samtidigt är det anmärkningsvärt, mycket anmärkningsvärt. Polisen kan knappast
anses ha det "yttersta!" ansvaret för brottsbekämpningen.
 
DET YTTERSTA ANSVARET FÅR VÄL RIMLIGEN POLITIKERNA SJÄLVA HA,
DE SOM AVSÄTTER OCH FÖRDELAR RESURSER OCH SKAPAR DE REGLER
OCH VÄRDEGRUNDER SOM VÄGLEDER POLISEN I DERAS ARBETE.
 
Polisens får väl närmast anses vara politikernas "verktyg", och i förlängningen
medborgarnas "verktyg", för att upprätthålla "lag och ordning". Med det synsät-
tet kan väl polisens uppmaning till kvinnorna indirekt ses som ren kritik mot sys-
temet i ett större perspektiv.
 
OCH POLISENS UPPMANING, SYFTANDE TILL ATT SKYDDA KVINNORNA
MOT DET VÅLD DE RISKERAR ATT MÖTA, MÖTER ALLTSÅ ANSVARIGA
POLITIKER MED ATT "SÅGA" POLISEN OCH UPPMANA POLISEN ATT
HÅLLA TYST.
 
Det görs då av de politiker, som ytterst har till uppgift att våldet mot kvinnorna
ska ha en sådan omfattning, att polisen inte behöver gå ut med den typen av
uppmaningar.
 
Efter det att polisen blivit "sågad" av ansvariga politiker har polisen gått ut med
kompletterande information. Man anger att våldet inte bara är riktat mot "lätt-
klädda" kvinnor i "krogmiljö". Kvinnor, med obekväma arbetstider, på väg till
sitt arbetet, har också utsatts.
 
Är det så "vissa" politiker vill ha det, att kvinnor inte ska våga eller kunna gå
till "jobbet" om de har obekväma arbetstider "
 
Behöver man tillägga att de politiker som nu "sågar" polisen är socialdemo-
krater ?
 
AE

NYSVENSKAN MANIPULERAR OSS ALLTMER

Nysvenskan blir nu "fikonspråk"
 
Sedan flera år har vi vant oss vid utvecklingen av vårt nya språk, som nästan
tycks ta över som "världsspråk" .
 
Det som främst karakteriserar Nysvenskan är att språket används för två huvud-
syften.
 
DET ENA HUVUDSYFTET ÄR ATT FÖRA IN NYA ORD SÅ ATT MEDBOR-
GARNA BLIR MANIPULERADE.
 
DET ANDRA HUVDSYFTET ÄR ATT DÖLJA POLITIKERS OCH MYNDIGHE-
TERS TILLKORTAKOMANDEN OCH BRISTER I SAMHÄLLET.
 
Fantasin och ambitionen i denna språkutveckling tycks inte heller ha några grän-
ser, hade all denna energi och all den fantasi använts i mer positiv riktning hade
troligen många brister kunnat rättas till.
 
Språkutvecklingen går alltså vidare. och som sagt, det finns inga gränser för
fantasin.
 
Det är ju numera känt att nya regler och nya tillämpningar inom flyktingområdet
skapat en vad man kallar "större polisbörda".
 
I ett meddelande från TT framgår det hur chefen för gränspolisen, Patrik Eng-
ström, ser på denna "ökade polisbörda" och hur den drabbar polisens övriga
verksamhet.
 
Han säger då, allt enligt meddelande från TT:
 
DET SOM ÄR KOMPLICERAT ÄR ATT MÅNGA ANLÄGGNINGSBOENDEN
INTE LIGGER I TÄTORT UTAN I OMRÅDEN SOM INTE HAR "JÄTTETÄT
POLISNÄRVARO".
 
JÄTTETÄT POLISNÄRVARO ??
 
Detta är alltså nysvenskans beskrivning av den "polisära frånvaron", inte när-
varon, på avlägsna orter, som inte sett en polis sedan urminnes dagar, och
dit det kan vara timmars bilresa från närmaste "polisstation", om den är be-
mannad förstås, och polisen finner det värt att rycka ut förstås.
 
Detta är ett mycket bra, eller kanske mer korrekt dåligt, exempel på hur ny-
svenskan är tänkt att manipulera medborgarnas sinnen.
 
Visst utgår man ifrån att det finns poliser på en plast, även om närvaron inte
är "jättehög", eller ?
 
Den första förutsättningen för att kunna lösa ett problem är att man ser och er-
känner det.
 
Då är det kanske inte höjden av visdom att använda nysvenska för att
fDlja problem.
 
Tyvärr ser vi detta på snart sagt varje område, trots att det finns mängder
av samhällsområden, som fungerar illa eller alls, så finns det i retoriken inga
samhällsområden, som fungerar illa eller inte alls.
 
NUMERA FINNS DET BARA UTMANINGAR, OCH RÖR DET SIG OM SÄR-
SKILT STORA UTMANINGAR SÅ FÅR MAN INTE KOMMENTERA DEM
MED HÄNVISNING TILL "ENSKILDA FALL".
 
AE
 

RSS 2.0