VISSA FÅR HETSA MOT FOLKGRUPP, ANDRA INTE

Alla folkgrupper är inte lika mycket värda
 
Vi har under många år indoktrinerats till att ha den rätta uppfattningen, "alla är lika
mycket värda", "vi får inte dela in oss i vi och dom" och mycket annat.
 
Hets mot folkgrupp brukar då användas för att se till att ingen delar in folk
i "vi och dom".
 
I dag kan man i Borås Tidning läsa ett inslag, som omkullkastar allt vad vi lärt oss.
 
ALLA FOLKGRUPPER ÄR INTE ALLS LIKA MYCKET VÄRDA.
 
Detta kommer tydligt till uyttryck i inslaget, som beskriver ett så kallat tumult på en
skola i Borås, där man bedriver undervisning i svenska för invandrare.
 
Klassen sjunger då "Öppna Landskap" vilket tydligt är underhållande bland elever-
na då det förekommer skratt.
 
Undervisningen avbryts då av en vuxen elev, som blivit aggressiv och ropar:
 
" Tyst med Er, Ni får inte skratta här i skolan. Gud förbjuder att vi skrattar"
 
Mannen, den vuxne eleven, pekar sedan på kvinnorna och säger:
 
" Du är kristen, Du är inte bra. Här ska alla vara muslimer och bära slöja".
 
Efter detta faller några kvinnor i gråt och säger att de vill inte alls ha slöja. Man
kan ju tycka att detta låter underligt, då både Mona Sahlin och Veronica Palm
har intygat att inga muslimska kvinnor bär slöja av tvång.
 
När tillkallad polis anlänt kommer det fram information om hur eleven betett
sig i övrigt tidigare. Rektorn beskriver honom som en fanatiker, då han vill gå
ifrån lektionerna för att be, vilket inte är tillåtet på skolan.
 
Det blir också känt att eleven utanför skolan ger sig på andra elever för att des-
sa inte är muslimer, och han har krävt att alla kvinnor ska bära slöja, men detta
kan inte vara sant, i vart fall inte om man ska tro Mona Sahlin och Veronica
Palm.
 
Han har under rasterna krävt att andra elever ska bli muslimer.
 
Detta står alltså att läsa i dagens Borås Tidning, en tidning man knappast
kan beskylla för att vara en hatsajt, i vart fall inte tidigare, för nu måste ju
tidningen vara en hattidning, eller ??
 
Hur ställer sig då anländ polis till detta?
 
Mycket enkelt att beskriva, polisen bedömer att det mannen / eleven sagt
och gjort inte utgör något brott.
 
Låt oss för en stund "vända på steken".
 
Låt oss då för en stund leka med tanken att en vuxen "svensk", kanske moderat
eller kanske sverigedemokrat, eller kanske kristdemokrat, hade gjort någon lik-
naden. "Svensken" hade då med påtaglig ilska vänt sig till ett antal beslöjade
muslimska kvinnor med orden:
 
"Gud säger att Ni inte får skratta. Ni är muslimer, Ni är inte bra. Här ska al-
la vara kristna och ingen får bära slöja. Ni måste ta av Er slöjorna och kon-
vertera till kristendom".
 
Inte skulle då polisen bedömt att "inget brott utförts", i stället skulle alla poliser
från Ystad till Riksgränsen ryckt ut med blåljus.
 
Samtidigt skulle tryckpressarna på Expressen och Aftonbladet överhettas,
Mona Sahlin skulle få hjärnblödning ?, och Veronica Palm skulle sätta på
sig slöjor, inte en den här gången, utan två.
 
SÅ SER SVERIGE UT I DAG, ALL HETS MOT FOLKGRUPP OCH ALL DIS-
KRIMINERING ÄR ENKELRIKTAD.
 
Vill vi ha det så här ?
 
TYDLIGEN.
 
Tidningen Borås Tidning, numera en hattidning ?, hade för en kort tid sedan att
annat inslag rörande importerade konflikter, denna gången gällde det Sunni / Shia.
 
I Borås finns tydligen ett antal butiker, ägda av dels sunnimuslimer, dels shia mus-
limer, och där syns den importerade konflikten tydligt.
 
Sunnimuslimer får inte handla i shiaägda butiker, och shiamuslimer får inte
handla i sunniägda butiker.
 
Barn kommer också hem från skolan och ställer frågan; "Mamma, vad är shia /
sunni ?"
 
Vill vi ha det så här ??
 
TYDLIGEN.
 
Varför talar vi så lite, eller inte alls, om detta ?
 
VI HAR BLIVIT TILLSAGDA ATT VI INTE FÅR TALA OM DETTA, OCH SKULLE
VI TALA OM DETTA ÄR DEN SOCIAL UTESLUTNINGEN ETT FAKTUM.
 
Vill vi ha det på det viset ??
 
TYDLIGEN.
 
AE
 
 

SÅ SÄTTS DÅ ÅER EN SPIK I KISTAN

Kränk inte gärningsmännen
 
Man kan undra vad Barnombudsmannen håller på med, nu vill han tydligt förbjuda
all användning av våld i skolan.
 
Men han tänker då inte på att offren ska skonas utan på att gärningsmännen
inte ska kränkas.
 
ÅTERIGEN ETT TYDLIGT BEVIS PÅ ATT SVERIGE NUMERA I VISSA AVSEEN-
DEN UTGÅR ETT VERITABELT DÅRHUS.
 
I samhället i övrigt gäller det omvända, ser vi någon liggande på marken och bli
sparkad till döds av någon eller flera gärningsmän anses det som en barmhärtig
gärning att man hjälper den som ligger och blir sparkad.
 
Lagstiftningen kan till och med tolkas så att vi inte fullt ut har rätt att förhålla oss
passiva utan ska ingripa så långt möjligheterna medger och det anses rimligt.
 
Men nu vill Barnombudsmannen införa en annan ordning i skolan.
 
SER EN LÄRARE EN ELEV SPARKA EN ANNAN LIGGANDE ELEV TILL DÖDS
SKA HAN / HON FÖRBJUDAS INGRIPA.
 
Till och med Lärarnas Riksförbund tycker att detta är orimligt, vice ordföranden
Anders Almgren menar att lärarna redan i dag är rädda för att ingripa, då de kan
bli beskyllda för att kränka gärningsmännen.
 
På den direkta frågan "Är lärarna rädda för att hjälpa elever som råkar fysiskt illa ut"
svarar han:
 
" ABSOLUT, DE ÄR RÄDDA FÖR ATT KRÄNKA DEN SOM SLÅR OM DE FÅR
TAG I DEN"
 
Så långt har det alltså gått i dagens Sverige, eller varför inte dagens Dårhus, man
värnar om gärningsmännen, så att de inte blir kränkta och "skiter" i om offren far
fysiskt illa.
 
Det säger en hel del om dagens Sverige.
 
DET SÄGER KANSKE ALLT.
 
Dessa signaler för barnen med sig upp i vuxen ålder, en del av dem kanske ham-
nar inom Försvaret.
 
När då ryssen anfaller, blir det deras uppgift att se till att inga andra inom
Försvaret ingriper fysiskt för att hindra ryssens illgärningar ?
 
SÅ MÅSTE DET VÄL ÄNDÅ BLI, OM DET SKA FINNAS NÅGON LOGIK I
DET HELA.
 
AE

DIE DUMME SCHWEDEN

Har hela Sverige blivit ett enda stort "dårhus" ?
 
Dårarna i Sverige tycks få härja allt friare.
 
I stället för att sitta inspärrade i madrasserade celler sitter nu dårarna på
chefspositioner inom Hallandstrafiken.
 
Alla kan föreställa sig vilka svårigheter en 71 årig synskadad kvinna har att
hantera, om hon ska ut och handla.
 
DEN TYPEN AV SVÅRIGHETER ÄR DOCK INGET SOM BEKYMRAR DÅ-
RANA, SOM SLUPPIT SINA MADRASSERADE CELLER OCH OCKUPE-
RAT CHEFSPOSITIONER PÅ HALLANDSTRAFIKEN.
 
Den 71 åriga kvinnan, berättigad till färdtjänst, men bara berättigad till två
"kassar" inväntar färdtjänsten för att beträda hemfärden med fem kassar.
 
Chauffören från färdtjänst finner då den 71 åriga synskadade kvinnan
väntande med 5 kassar i stället för 2 kassar och uppges ha blivit chockad
och tappad minnet.
 
CHOCKAD OCH MED MINNESFÖRLUST KÖR CHAUFFÖ5REN FRÅN
FÄRDTJÄNST SÅ FORT HAN KAN FRÅN PARKERINGSPLATSEN, DET
UPPGES ATT DETTA ÄR DET VÄRSTA HAN VARIT MED OM.
 
KVINNAN HADE TVÅ KASSAR NÄR MAN BARA FÅR HA 5 KASSAR.
 
Chefsdårarna på Hallandstrafiken, som lyckats smita från sina madrasserade
celler, har självfallet en motivering till att den 71 åriga synskadade kvinna läm-
nats med sina 5 kassar på parkeringsplatsen.
 
Hur skulle det gå med samåkningen om alla med färdtjänst kom men
5 kassar.
 
EFTER DETTA TYCKS EN ANNAN SAMÅKNING VARA MER AKTUELL
OCH MOTIVERAD, ALLA CHEFER PÅ HALLANDSTRAFIKEN BÖR SAM-
ÅKA TILL NÄRMASTE "DÅRHUS".
 
Sedan kan man ju tillåta sig att fundera över hur dessa dårar från Hallands-
trafiken tänker, om man nu i yttersta välvilja använder detta uttryck.
 
Lek med tanken, bara lek med tanken, att den 71 åriga kvinnan skulle
vara listigare är dårarna på Hallandstrafiken. Då kanske hon skulle ha
"sampackat" sina 5 paket i ett större paket och slippa stå kvar på par-
keringsplatsen, för att hon hade fem paket.
 
Det är nu man börjar förstå vad tyskarna menar:
 
DIE DUMME SCHWEDEN.
 
AE
 

LÅT TYSKARNA LEVA PÅ MÅNEN

Miljöpartiet följer nu pengarna
 
En het potatis tycks nu bli ännu hetare.
 
Miljöpartiet, som tidigare motsatt sig att Vattenfalls kolfyndigheter exploateras
efter en försäljning, har nu svängt i frågan.
 
NU TYCKS MAN MER VÄRNA OM PENGARNA ÄN OM MILJÖN, OCH ÖPPNAR
NU UPP FÖR ATT VATTENFALL SKA KUNNA GENOMFÖRA EN FÖRSÄLJNING
SOM MEDFÖR FORTSATT EXPLOATERING.
 
Miljöpartiet tycks nu ha lärt sig av devisen som styr Wall Street" : Follow the Money.
 
När det gäller Vattenfalls kolbrytning i Tyskland står två stora, viktiga och oförenliga'
intressen mot varandra.
 
Utvidgas brytning sker dramatiska försämringar av miljön, som aldrig kan åter-
ställas, och avbryts brytningen går stora ekonomiska värden "upp i rök".
 
TVÅ STORA, VIKTIGA OCH OFÖRENLIGA INTRESSEN STÅR HÄR EMOT VAR-
ANDRA.
 
Det  är ingen exakt vetenskap som gäller, utan man styrs av en mängd omständlig-
heter, en del rationella, en del irrationella.
 
En del kan tycka, och anser sig självfallet ha rätt, att omsorgen om miljön ska
få kosta, medan andra kan tycka, och anser sig också självfallet ha rätt, att
ekonomisk framgång och tillväxt är så viktiga, att miljön måste få stå tillbaka.
 
MEN NÅGONSTANS MÅSTE DET RIMLIGEN FINNAS EN RIBBA, DÄR DET
ENA INTRESSET I NÅGON FORM AV OBJEKTIV UPPFATTNING, TAR ÖVER
DET ANDRA.
 
Var den ribban ligger lär man knappast kunna komma överens om, möjligen när
det kan vara för sent. Studerar man bilder från kolbrytningen i dag får man lätt in-
trycket, att det redan är för sent, delar av Tyskland ser redan ut som ett månland-
skap.
 
Det finns ett annat sätt att förhålla sig till frågan huruvida Vattenfall ska sälja sina
tillgångar med möjlighet till fortsatt brytning, eller inte möjlighet till fortsatt brytning.
 
Man kan då leka med tanken, att den verksamhet Vattenfall i dag bedriver i Tysk-
land i stället skulle ha bedrivits i Sverige. Delar av Skåne och Småland skulle då
kanske se ut som månlandskap, och Vattenfall stod inför uppgifter att sälja ut
dessa månlandskap.
 
De alternativ man då stod inför skulle vara att sälja med rätt för köparen att göra
större delar av Skåne och Småland till månlandskap, eller att sälja med förbud
att utvidga månlandskapet. Det senare alternativet skulle självfallet medföra att
Staten gick miste om pengar, som skulle kunna äventyra välfärden, eller kanske
våra skenande kostnader.
 
Hur många tror, på fullt allvar, med handen på hjärtat, att våra politiker
skulle låta Vattenfall sälja sina kolfyndigheter i Skåne och Småland, om
ännu större delar av dessa landsändar kom att se ut som månlandskap ?
 
TROLIGEN INTE SÅ MÅNGA, OCH SKULLE NÅGON KOMMA PÅ IDEN ATT
STÅ FÖR DENNA UPPFATTNING, SKULLE NOG VEDERBÖRANDE TILLHÖ-
RA KATEGORIN F.D. POLITIKER.
 
Men i Tyskland tycker nu till och med Miljöpartiet att man ska bygga ut månland-
skapen efter devisen "WE MUST FOLLOW THE MONEY".
 
OCH SEDAN ÄR DET JU INGA SVENSKAR SOM DRABBAS, I VART FALL
INTE PRIMÄRT.
 
AE

ATT TALA ÄR SILVER, ATT TIGA ÄR GULD, IBLAND, ÄVEN PÅ UD

Inte riktigt varm i kläderna, ännu
 
Mats Knutssons frågor till Margot Wallström i Agenda blev mycket prat och föga
nytt.
 
Med all rätt bör det ta lite tid, innan man som utrikesminister blir "varm i
kläderna".
 
Mats Knutsson ställde ett antal frågor, ganska så många, kring de olikheter, som
var förknippade med att man kunde lägga krisen åt sidan.
 
Margot Wallström framhärdade med en dåres envishet, att Sverige absolut
inte bett om ursäkt, medan arabiska tidningar var väldigt tydliga med att Saudi
fått en svensk ursäkt, och att det var det som gjorde att krisen kunde mildras,
huruvida den är helt slut återstår att se.
 
DENNA NÅGOT SKILDA VERSION, HELT MOTSATTA UPPFATTNINGAR, FÖR-
KLARADE MARGOT WALLSTRÄM MED ATT SAUDIARABIEN VILLE HA TOLK-
NINGSFÖRETRÄDE AV HUR MAN KOMMUNICERAT.
 
TOLKNINGSFÖRETRÄDE ??
 
Det måste väl ändå innebära, vid minsta eftertanke, att det finns en risk, en stor
risk, för att Saudiarabien uppfattar det som att Margot Wallström påstår att Saudi
"missuppfattat" kommunikationen, eller på ren svenska, Margot Wallström påstår
att Saudiarabien "ljuger".
 
Kanske inte det smartaste sättet om man vill "lägga lock" på krisen, eller ?
 
IBLAND, MEN INTE ALLTID, GÄLLER ÄVEN FÖR EN UTRIKESMINSITER, DET
GAMLA TALESÄTTET:
 
ATT TALA ÄR SILVER, MEN ATT TIGA ÄR GULD.
 
AE
 

DÅRHUSET FÖRNEKAR SIG INTE

Nu tappar man andan en gång till
 
Nästan dagligen inträfar det saker, som visar att viktiga funktioner i samhället
fungerar mindre bra eller inte alls.
 
Och nästan dagligen slås man av den hemska tanken.
 
När det väl ändå så illa att det inte kan bli värre.
 
SOM VANLIGT HAR MAN DÅ FEL, NÄSTAN VARJE DAG INTRÄFFAR NÅGOT
SOM ÄR VÄRRE ÄN VAD MAN KUNNAT BEFARA.
 
Nu nås vi av uppgiften om att svenska tåg kan ställas inför att drabbas av körförbud
från och med 2015-07-01.
 
Skälet till körförbudet är att teleoperatörerna så for som möjligt vill förbättra sina vinst-
marginaler, genom att sätta igång 4 G nätet.
 
OCH SOM GENOM EN SLUMP, SOM INGEN TYDLIGEN KUNNAT FÖRUTSE, SLÅR
DETTA UT TÅGENS KOMMUNIKATIONSSYSTEM, SÅ ATT SÄKERHETEN INTE
KAN UPPRÄTTHÅLLAS.
 
För att kunna hantera detta problem måste tågen förses med någon form av "säker-
hetsfiltrering" och sådan utrustning kan inte vara monterad förrän inom 1 år.
 
FRAM TILL DESS SKA TYDLIGEN TÅGEN STÅ STILLA, OM MAN INTE HITTAR
EN LÖSNING.
 
Det mest sannolika är att man hittar en lösning, kanske den 30/6, vem vet, men detta
spelar ingen roll.
 
DEN HÄR TYPEN AV PROBLEM SKA HELT ENKELT INTE UPPKOMMA I ETT
FUNGERANDE SAMHÄLLE.
 
Ansvariga inom det politiska systemet kan inte förutse allt, och man ska inte heller
förutse allt, men viktiga samhällsfunktioner måste helt enkelt fungera.
 
Egentligen ska man inte bli överraskad, Trafikverket är ju inblandad i denna "soppa",
men där ligger inte hela ansvaret.
 
NÄR DET GÄLLER ATT TILLSE ATT VIKTIGA SAMHÄLLSFUNKTIONER FUN-
GERAR LIGGER DET YTTERSTA ANSVARET HOS POLITIKERNA.
 
HÄR HAR DET HELT ENKELT INTE FUNGERAT, ATT NÄRINGSDEPARTEMEN-
TET NU TILLSÄTTER EN "KRISGRUPP" SOM SKA SE ÖVER DETTA ÄR JU
BARA ETT BEVIS PÅ ATT MAN ÄR "TAGEN PÅ SÄNGEN".
 
DENNA TYP AV SAMHÄLLSSTÖRNINGAR SKA HELT ENKELT INTE UPPSTÅ.
 
Man kan på ett lägre plan, ett mycket lågt plan, ha en liten, mycket liten, förståelse
för att teleoperatörerna vill förbättra sina vinstmarginaler genom att snabbt komma
igång med 4 G.
 
Men ansvariga politiker måste kunna lyfta sig över detta snäva särintresse.
Det är inte känt något annat än att teletrafiken fungerar något så när i dag.
Det är alltså inget överordnat samhällsintresse att 4 G dras i gång just den
1 juli.
 
MEN DET ÄR ETT ÖVERORDNAT SAMHÄLLSINTRESSE ATT TÅGEN KAN
RULLA, SEDAN KAN TRAFIKVERKET TYCKA VAD DE VILL.
 
Och utifrån detta finns det bara en lösning, och den lösningen är att teleoperatö-
rerna avvaktar med igångsättning till dess säkerheten är löst, så att tågen kan
fortsätta att rulla även efter den 1 juli.
 
Här behövs mer resoluta besked och beslut än att Stefan Löfven hummar
och säger "vi får se".
 
KANSKE BORDE REGERINGEN SÄTTA IN MARGOT WALLSTRÖM, SOM
TALAR OM FÖR TELEOPERATÖERNA ATT DET ÄR "MEDELTIDA METO-
DER" ATT LÅTA TÅGEN STÅ STILLA MED KÖRFÖRBUD.
 
De politiker, som kröker rygg för detta nu akuta problem, och inte vågar fatta
beslut som är förenliga med överordnade samhällsintressen borde kanske
överväga en annan försörjning.
 
Vadå, kommer 4 G att stoppa tågen, det visste jag inte,
jag är ju bara infrastrukturminister
AE
 

SKAVLAN EN SKAM FÖR SIG SJÄLV OCH SVT

Skavlan en skam för Norge
 
Efter gårdagens mobbningsprogram I Skavlan anser många norrmän att Skavlan
är en skam för Norge.
 
Men en skam i Norge tycks vara en merit i Sverige.
 
NORRMÄNNEN ANSER ATT SKAVLAN ÄR EN SÅDAN SKAM FÖR NORGE
ATT HAN BLIVIT MER SVENSK ÄN SVENSKARNA SJÄLVA.
 
Den som besvärar sig med att analysera innebörden av detta lyfter nog inte av
hatten vare sig för Skavlan eller svenskarna.
 
I en mängd avseenden har vi helt enkelt blivit en skam för oss själva, och
gårdagens mobbingsprogram var ett bevis för detta.
 
ATT SKAVLAN ÖVERSKRED ALLA ANSTÄNDIGHETSGRÄNSER STÅR
KLART FÖR DE FLESTA, MEN ÄN VÄRRE ÄR NOG.
 
MÅNGA SVENSKAR MED DEN RÄTTA UPPFATTNINGEN, DET VILL SÄGA
ANTIRASISTER INOM EXTREMVÄNSTERN, ANSER ATT DETTA VAR EN
GOD JOURNALISTIK.
 
Det säger allt om det mänskliga klimatet i vårt land.
 
Att Skavlan överskred alla anständighetsgränser står utom allt tvivel. Att sitta och
läsa på små lappar och anklaga Jimmie Åkesson för uttalanden som fällts av andra
för ungefär 10 år sedan är så lågt att man baxnar.
 
ATT LEDNINGEN FÖR SVT INTE BETT OM URSÄKT SÄGER EN HEL DEL, EL-
LET ALLT OM TILLSTÅNDET I SVERIGE.
 
Med dessa små lappar citerade då Skavlan vad någon sagt för ungefär 10 år sedan,
uttalanden som inte i något avseende kan knytas till Jimmie Åkesson. Detta hindra-
de inte Skavlan från att trakassera Jimmie Åkesson med dessa "små lappar".
 
ETT ÖVERGREPP SOM ÄR SVÅRT ATT ÖVERTRÄFFA OCH SVÅRT ATT FÖR-
STÅ.
 
Vi minns Uppdrag Granskning program om de så kallade valstugorna för ett antal
år sedan.
 
Vi minns då att ett antal moderater hade ett antal uppseendeväckande uttalanden
att fälla om muslimer, något som väckte en stor skandal. Detta är ingen man kan
lasta nuvarande partiledaren Anna Kinberg Batra för, det tillhör det förgångna.
 
Undantaget är förstås Skavlan, i ett tänkt mysprogram måste man ju utgå
ifrån att han skulle trakassera Anna Kinberg Batra för de uttalanden ett an-
tal moderater fällde för ett antal år sedan.
 
FÅR MAN MÅSTE VÄL KUNNA UTGÅ IFRÅN ATT SKAVLAN BEHANDLAR
ALLA PARTILEDARE LIKA, UTIFRÅN DE KRAV SOM STÄLLS PÅ SVT OM
OPARTISKHET MM, ELLER ?
 
Att ledningen för SVT inte insett vad som hänt och bett om ursäkt för Skavlans
övertramp är en fullständig gåta. Norrmän har bett om ursäkt, måste vi gång
på gång påminnas om att norrmännen tycks mer seriösa och ansvarsfulla än
vi svenskar ?
 
Som en del säger, att extremvänstern nu hyllar Skavlan ska nog tas som det
yttersta beviset att de norrmän som ber om ursäkt, har rätt, och den ledning på
SVT, som inte ber om ursäkt, har fel.
 
AE
 

LÖFTESBROTT RADAS NU TILL LÖFTESBROTT

Sveken står nu som spö i backen
 
En smekmånad övergår nu i en allt tydligare svekmånad.
 
Regeringen gör sig ny skyldig till löftesbrott, eller varför inte rena svek, i en
takt vi inte är vana.
 
ETT SVEK OM DAGEN TYCKS NU VARA DEN POLITISKA AMBITIONEN.
 
Ena dagen avskaffat överskottsmål , andra dagen höjd bensinskatt, reducerat
ROT avdrag tredje dagen, vad kommer härnäst ?
 
Men Magdalena Andersson anser sig ha fullgoda skäl till denna systematiska
svekpolitik.
 
MILJÖPARTIET, DET MENINGSLÖSA PARTIET SOM BIRGER SCHLAUG
MYNTADE, SITTER JU I REGERINGEN OCH DET MÅSTE VI JU TA HÄNSYN
TILL.
 
Så var det då sagt.
 
Det Meningslösa Partiet är inte så meningslöst, det kommer för all evig tid
att sammankopplas med svek och brustna löften.
 
SAMVERKA MED DET MENINGSLÖSA PARTIET OCH INGENTING HÅLLER,
ELLER ÄR HÅLLBART.
 
Det kan ju vara bra att veta nästa gång det beger sig.
 
Löftesbrotten motiveras också av andra omständigheter, när det gäller den höjda
bensinskatten får vi höra att oljepriset nu gått ner, och då ska ju bensinskatten
höjas.
 
Logiskt kan man tycka, men halva logiken saknas. Vi tror oss nog veta gan-
ska så säkert att oljepriset någon gång åter kommer att stiga.
 
DET VI DÅ VET, ÄNDÅ SÄKRARE, ÄR ATT BENSINSKATTEN INTE KOMMER
ATT SÄNKAS FÖR ATT OLJEPRISET GÅTT UPP.
 
Bakom alla dessa svek, löftesbrott och dimridåer ligger en ambition vi känner igen,
 
STATEN SKA I ALLA LÄGEN AVKRÄVA SKATTEBETALARNA SÅ MYCKET
SKATT SOM MÖJLIGT, OCH MAN ANVÄNDER SIG DÅ AV DE FÖR STUNDEN
MEST PASSANDE ARGUMENTEN FÖR ATT MOTIVERA DETTA, HURUVIDA
MOTIVEN ÄR SAKLIGA ELLER LOGISKA SAKNAR BETYDELSE, MAN GRI-
PER TAG I DET SOM FINNS TILLGÄNGLIGT FÖR STUNDEN, OCH DET ÄR
JUST NU SÄNKT OLJEPRIS.
 
Sveket rörande höjningen av bensinpriset och motivet till detta, sänkt oljepris,
påminner om det svek låntagarna ser ut att bli utsatta för i nästa sveksteg:
 
Fogden ligger nu och lurar i vassen och väntas snart rycka ut med en be-
gränsning av avdragsrätten för räntor.
 
Motivet känner vi igen, eller ?
 
Räntorna är nu så läge, att det är lämpligt att begränsa ränteavdraget.
 
DÅ MÅSTE DET VÄL OCKSÅ VARA LÄPMLIGT ATT ÅTER HÖJA RÄNTE-
AVDRAGET, NÄR RÄNTORNA ÅTER 'ÄR "NORMALA".
 
Glöm det, bakom alla dessa svek, löftesbrott, rena lögner, idiotiska och ologis-
ka argument återfinner vi den sedvanliga svenska politiska ambitionen.
 
SKATTEBETALARNA SKA FRÅNTAS SÅ MYCKET PENGAR SOM MÖJLIGT,
NU TYCKS DOCK TRENDEN VARA ATT DE SKA FRÅNTAS MER PENGAR
ÄN MÖJLIGT.
 
Vad ligger då bakom alla dessa svek, löftesbrott, lögner och dimridåer ?
 
Skenande kostnader på vissa områden, och så förstås Det Meningslösa
Partiet i en viss utsträckning.
 
Varför har det då blivit så här, svaret tycks finnas till hands. Förr utropade vi i kris-
tider:
 
Gud bevare Konungen och Fäderneslandet.
 
Nu är tron på Gud borta, fäderneslandet har ersatts med öppna gränser och Ko-
nungen ska abdikera, klart att det då blir som det blir, men vad ska man då i stäl-
let tro på ?
 
VI FÅR SÄTTA VÅR TILLIT TILL SVEK OCH HÖJDA SKATTER, FÖR DET ÄR
TYDLIGEN DET SOM KOMMER ATT FRAMÖVER STYRA VÅR TILLVARO.
 
AE

SKAVLAN BORDE SKÄMMAS

Skavlan föll ur ramen
 
Programmet Skavlan var i kväll inte av det slag man är van vid.
 
Normalt brukar man kunna bänka sig framför TV och kunna påräkna ett
sympatiskt, trevligt och underhållande program.
 
SÅ VAR INTE FALLET I KVÄLL VAD AVSER DEN DEL SOM OMFATTAD-
DE "SKAVLANS INKVISITION" AV JIMMIE ÅKESSON.
 
Det fanns inget trevligt, sympatiskt eller underhållande i den delen. Normalt
brukar "Skavlan" visa en förmåga att ta fram det bästa hos deltagarna och
skapa en gemytlig samvaro.
 
Nu ansträngde han sig i stället att ta fram det sämsta, hos sig själv.
 
Om "Skavlan" bjuder in Jimmie Åkesson ska Jimmie Åkesson kunna påräk-
na att bli behandlad på samma sätt som andra inbjudna, med respekt, med
gemyt och på ett anständigt sätt.
 
"Skavlan" är på det personliga planet helt i sin rätt att hysa antipatier
både mot sverigedemokrater i allmänhet och Jimmie Åkesson i synner-
het.
 
MEN SOM PRGOGRAMLEDARE ÄR HAN INTE I SIN FULLA RÄTT ATT
LÅTA SITT OFÖRBLOMMANDE HAT OCH AVSKY KOMMA FRAM SÅ
TYDLIGT SOM DET GJORDE I PROGRAMMET.
 
Jimmie Åkesson blev behandlat på helt motsatt sätt än vad vag andra in-
bjudna gäster är vana vid.
 
Jimmie Åkesson blev behandlad totalt respektlöst, med arrogans och
på ett direkt både oanständigt och osmakligt sätt.
 
"SKAVLAN" UTNYTTJADE HELT ENKELT DEN PLATTFORM PROGRAM-
MET UTGÖR FÖR ATT "NITA" OCH "SÄTTA DIT" JIMMIE ÅKESSON.
 
Man behöver inte vara sverigedemokrat för att tycka att det rakt igenom var
en både osmaklig och bedrövlig tillställning, "Skavlan" ansträngde sig inte pre-
cis för att skapa den gemytliga stämning tittarna är vana vid.
 
Man såg att Jimmie Åkesson led och plågades.
 
Som tittare led man och plågades med Jimmie Åkesson.
 
ATT MED EN FIENTLIG OCH AGGRESSIV FRAMTONING REFERERA TILL
VAD ANDRA SAGT OCH STÄLLA JIMMIE ÅKESSON TILL ANSVAR FÖR
DETTA FRAMSTÅR, INTE BARA SOM OFÖRSKÄMT, DET FRAMSTÅR
HELT ENKELT SOM RENT BEFÄNGT.
 
Jimmie Åkesson är fortfarande sjukskriven, och vi vet varför, han har drabbats
av utmattning och depression. Vi vet också skälet till detta, en stor del av "Sve-
rige" har ägnat sig åt ren vuxenmobbning mot Jimmie Åkesson, och det klarar
ingen i längden.
 
Att kalla in en sjukskriven Jimmie Åkessom och låta programmet övergå
till en ren inkvisitionsdomstol tyder på en sådan bristande kompetens och
sådan omdömeslöshet, att "Skavlan" borde stängas av från fortsatta pro-
graminslag.
 
Vi är också vana vid att tidigare gäster under programmet får stanna kvar och
förstärka den gemytliga stämningen, så var inte fallet i kväll.
 
I kväll kördes alla andra gäster ut i god tid innan  Jimmie Åkesson intog
sin plats, något som måste ha skett med illvillig beräkning för att få Jimmie
Åkesson att framstå som isolerad och utsatt.
 
"SKAVLAN GJORDE HELT ENKELT I KVÄLL  SIG SKYLDIG TILL ETT SÅ GROVT
ÖVERTRAMT ATT DE INTE BORDE KUNNA PASSERA UTAN KONSEKVEN
SER.
 
HAR HAN INTE "VETT" PÅ ATT BE OM URSÄKT, BORDE EN AVSTÄNGNING
VARA EN FULLT UT MOTIVERAD ÅTGÄRD.
 
GÄSTER SKA HELT ENKELT INTE BJUDAS IN TILL "SKAVLAN" OCH BEMÖ-
TAS PÅ DET SÄTT SOM SKEDDE, KAN "SKAVLAN" INTE TYGLA SIN AVSKY
FÖR PERSONEN JIMMIE ÅKESSON ÄR DET EN SJÄLVKLARHET ATT HAN
INTE BJUDER IN HONOM.
 
Efter detta blir det inga fler "Skavlanprogram" och det behöver man inte vara sve-
rigedemokrat för att komma fram till.
 
DET RÄCKER ATT MAN ÄR MÄNNSISKA MED SEDVANLIGA MÄNSKLIGA ATT-
RIBUT.
 
Jimmie Åkesson i Skavlan
AE

UTGIFTSTAKET HOTAS

Nu skenar det allt mer
 
Vi minns när Anders Borg tog bladet från munnen:
 
Kostnaderna för migrationen skenar.
 
FAST DET VAR INTE HELA SANNINGEN, KOSTNADERNA SKENAR INTE,
DE SKENAR NÅGOT ALLDELES FÖRFÄRLIGT.
 
Dagens Industri har i dag en artikel om just skenande kostnader i Sverige, och
där kommer migrationen på en ohotad förstaplats.
 
UNDER ÅREN 2008 - 2015 HAR KOSTNADERNA ÖKAT MED 205 %, ALLT
ENLIGT DAGENS INDUSTRI.
 
På en hedrande andraplats kommer utgiftsökningen för sjukpenningar, denna
ökning under samma tid uppgår dock "bara" till 33 %, något man helt kan bort-
se ifrån, när mans er ökningen inom migrationsområdet.
 
Alla inser ju omedelbart att dessa offensiva framtidssatsningar kommer att tjäna
Sverige väl, som det heter, kunskapsnationen tycks kunna utvecklas lite snabbare,
samtidigt som våra välfärdsystem sätts under mindre tryck.
 
Skulle ändå dessa offensiva framtidsinvestering skapa ett för stort tryck på
våra välfärdssystem, behöver vi ändå inte oroa oss speciellt mycket.
 
HUR OTROLIGT DET ÄN LÅTER FINNS DET FORTFARANDE ETT ANTAL
ÄLDREBOENDEN ATT LÄGGA NER, SÅ ATT MAN KAN GÖRA DE RÄTTA
PRIORITERINGARNA.
 
AE

NÄR BLIR STEFAN LÖFVEN ROLLEN VUXEN ??

Har mannen inte fattat att han är landets statsminister  ??
 
Nu blir man rädd på riktigt, väldigt rädd, var ska detta sluta ?
 
Sverige tycks ha en statsminister, som ännu inte, efter ett halvår, fattat
att han är landets statsminister.
 
DEN FÖRDRÖJNINGSNIPPELN SLÅR NOG REKORD.
 
Stefan Löfven på besök i Kina, i kölvattnet på sådana besök dyker alltid frågan
upp:
 
Är Kina en diktatur eller inte ?
 
Så också denna gången, Stefan Löfven ställs inför den oundvikliga frågan:
 
Är Kina en diktatur ?
 
Med sitt svar visar nu Stefan Löfven att han inte ännu insett att han är landets
statsminister, när han, som de flesta andra, undviker att ta ordet diktatur i sin
mun, Jacob Wallenberg och 31 andra direktörer kan ju då komma att skriva i
DN.
 
Så svarat blir vare sig nej, eller ja, svaret blir:
 
DU VÄLJER DINA ORD, OCH JAG VÄLJER MINA ORD.
 
Ett sällsynt tydligt avfärdande av en journalist, som ställer en helt berättigad
fråga, ovärdigt en statsminister, men det kan man nog bortse ifrån, svaret
tyder på någonting ännu värre.
 
STEFAN LÄFVEN BEKRÄFTAR, ÄN EN GÅNG, ATT HAN INTE INSETT,
EFTER ETT HALVÅR, ATT HAN ÄR LANDETS STATSMINISTER.
 
SOM LANDETS STATSMINISTER SKA HAN INTE VÄLJA DE ORD "HAN
VILL", HAN SKA VÄLJA DE ORD SOM ÄR FÖRENLIGA MED HANS UPP-
DRAG, SOM STATSMINISTER.
 
Milt uttryckt, mycket milt uttryckt, är det anmärkningsvärt, mycket anmärknings-
värt, att Stefan Löfven inte inser detta, efter ett halvår vid makten. Han kanske
bör nypa sig i armen för att förstå att han är statsminister, 2018 kan det vara
för sent.
 
Samtidigt kanske man ska vara tacksam för att han uttrycker sig som han gör,
allt är bättre än hans tidigare kommunikation, som tycks mest av bestått:
 
"HMM, HMM, VI FÅR SE".
 
Man kan samtidigt ana att Margot Wallström i dag njuter i fulla drag, hitintills
har hon ju överträffat alla andra, när det gäller att "välja sina egna ord".
 
Att man så snart skulle finna hennes "baneman" var det nog ingen som
hade väntat sig.
 
DET ÄR MYCKET "SOM TJÄNAT SVERIGE VÄL" GENOM ÅREN, NÄR MAN
SKA BESKRIVA OLIKA TILLKORTAKOMMANDEN OCH HELIGA KOR, SOM
NEUTRALITET OCH MYCKET ANNAT.
 
Stefan Löfvens och Margots Wallström får väl nu adderas till uttalanden
"som tjänat Sverige väl", Stefan Löfvens får väl då samtidigt anses ha
"tjänat diktaturen väl", medan Margot Wallströms får anses ha tjänat det
motsatta, "tjänat diktaturen mindre väl".
 
AE
 

KÅKSTÄDER, VÅRA NYA BOSÄTTNINGAR

Sverige, det Nya Rumänien
 
I dag kan man läsa ett intressant inlägg i Dagens Samhälle, som gäller nya bo-
sättningar i centrala Malmö.
 
Samma dag har sajten Exponerat en bildserie, som visar hur bosättningen ut-
vecklas och förfinas.
 
Båda dessa inlägg lägger den mest intressanta frågeställningen åt sidan.
 
VARFÖR FÅR DENNA, OCH ANDRA KÅKSTÄDER, ÖVERHUVUDTAGET
UPPRÄTTAS, BYGGAS UT OCH FINNAS KVAR ?
 
Sverige har ett något så när välutvecklat system för samhälls- och stadsplanering.
 
Vi har fysisk riksplanering, vi har översiktsplaner, vi har områdesplaner,
vi har stadsplaner, vi har detaljplaner och vi har mycket annat, som är avsett
att säkerställa att samhällsplaneringen fungerar.
 
VI HAR OCKSÅ MYNDIGHETER, SOM HAR TILL UPPGIFT ATT SÄKERSTÄL-
LA ATT DESSA PLANER OCH REGLERNA KRING DESSA SÄKERSTÄLLS,
OCH DESSA MYNDIGHETER HAR OLIKA SÅ KALLADE "VERKTYG" ATT
TILLGÅ FÖR ATT DETTA SKA FUNGERA, VITE, SKADESTÅND MM.
 
Många har bittert fått erfara vad det kan innebära att bygga ut altan på fel sätt
eller att måla huset med fel färg, vitesförläggande om återställande är då det
som gäller.
 
INGENSTANS I DETTA RAMVERK STÅR DET ATT SAMHÄLLSPLANERIN-
GEN SKA INRIKTAS PÅ ATT VI BYGGER KÅKSTÄDER, SOM FÅR DELAR
AV SVERIGE ATT FRAMSTÅ SOM FÖRORTER TILL RUMÄNIEN.
 
De allra minsta barnen, och de vuxna med dem, vet vad som gäller om det
byggs en koja på annans mark, eller det uppförs ett antal kojor centralt i en
stad.
 
ALLA MYNDIGHETER RYCKER UT MED RAKETFART OCH ALLT SKA
BOR BUMS, HELST I GÅR.
 
När tiggare däremot bygger kåkstäder centralt i städerna, vilket får delar av
Sverige att framstå som en förort till Rumänien, då upphör alla regler att
gälla, då rycker inga myndigheter ut med raketfart, och det är ingenting som
ska avlägsnas eller rivas.
 
ALLA ANSVARIGA, OCH MÅNGA MED DEM, BETER SIG SOM OM HJÄR-
NAN UPPHÖRT ATT FUNGERA, TOTALT HJÄRNSTILLESTÅND TYCKS
RÅDA.
 
Inte ens när en bosättning övergår i en regelrätt sophög, ofta centralt placerad,'
tycks hjärnverksamhet komma igång, snarare tycks hjärnan stå ännu mer still,
om nu detta är möjligt.
 
Man kan diskutera tiggare hitoch tiggare dit, man kan diskutera rättig-
heter hit och skyldigheter dit, man kan diskutera regler hit och regler dit,
men innan man för den debatten finns den en avgörande fråga som inte
bara bör, utan måste besvaras.
 
SKA ALLA MEDBORGARE, SVENSKA SÅVÄL SOM UTRIKSFÖDDA, BE-
HANDLAS LIKA I VÅR SAMHÄLLSPLANERING ?
 
Få är nog beredda att lämna ett annat svar än ett rungande ja, det är ju det
enda korrekta och självklara svaret, allt annat leder, förr eller senare, till
ren anarki.
 
Om det är på det visat att gällande tvingande regler ska gälla för alla, såväl
svenskar som utrikesfödda, då finns det också bara en självklar åtgärd:
 
Riv alla kåkstäder, som bryter mot gällande samhällsplanering, inte idag,
utan "i går".
 
VI VÄLJER INTE HELLER POLITIKER, VARE SIG LOKALT ELLER NATIO-
NELLT FÖR ATT DE SKA SE MELLAN FINGRARNA PÅ REGELRÄTTA OCH
OMFATTANDE REGELVERK. VI VÄLJER POLITIKER FÖR ATT DE SKA SE
TILL ATT GÄLLANDE REGELVERK UPPRÄTTHÅLLS.
 
Om gällande regelverk bedöms olämpligt ur någon synvinkel, dä är inte rätt åt-
gärd att "se mellan fingrarna" annat än övergångsvis, rätt åtgärd är då att änd-
ra gällande regelrätt.
 
En sådan ändring ska då, självklart, gälla andra.
 
VILKET INMNEBÄR ATT ALLA BARN FÅR BYGGA HUR MÅNGA KOJOR
CENTRALT I VÅRA STÄDER DE ÖNSKAR OBEROENDE AV HUR LIKT
RUMÄNIEN SVERIGE TER SIG.
 
För som politikerna älskar att mantra, "alla är lika mycket värda", det måste väl
rimligen också avse rätten att få Sverige att framstå som en förort till Rumänien.
 
Men för att förstå detta måste hjärnstilleståndet upphöra, vilket inte tycks
ha skett på alla håll.
 
Stockholm uppges ha 66 bosättningar i form av kåkstäder, kåkstaden i Malmö
tilldrar sig nu stor internationell uppmärksamhet, och det val vi nu gör tycks vara
att världen ska blanda ihop Sverige med länder som Rumänien, Moldavien och
en del andra länder.
 
AE
 

SVERIGE KAN BYGGA BOSTÄDER BILLIGT

Framgångsrikt försöksobjekt pågår i Malmö
 
Sedan lång tid är det väl känt att Migrationsverket har svårt att få fram bostäder
till nyanlända, vilka tvingas stanna kvar på flyktingförläggningar under alltför lång
tid.
 
Det är också väl känt att  problemet medför stora kostnader, varför man studerar
olika lösningar för att komma till rätta med detta.
 
Boverket är inblandat i detta och kom nyligen med ett intressant förslag, man före-
slog då att man skulle uppföra "snabba och billiga" modulhus.
 
Sverige är ju känt, ökänt ?, för att vara byråkratiskt i överkant, formellt och fyrkan-
tigt, så också i detta fallet.
 
Boverkets så kallade "modulhus" må vara billigare och snabbare att bygga än sed-
vanliga bostäder, men det skapar ingen möjlighet att lösa det stora problemet med
bostäder till nyanlända.
 
Mer intressant är då ett försöksprojekt, som Malmö Stad bedriver. Detta pro-
jekt visar att man mycket snabbt, mycket billigt och utan men för omgivningen
kan bygga helt nya stadsdelar, på ett sätt vi inte tidigare skådat.
 
Det projekt Malmö Stad med stor framgång driver åskådliggörs på en bildserie på
den så kallade hatsajten "Exponerat". Tyvärr kan denna bildserie inte "delas" då
belastningen på sajten för närvarande är extremt stor.
 
Även om det bjuder emot att gå in på en så kallad "hatsajt" är det nog denna
gången motiverat.
 
GARANTERAT.
 
Den bildserie, som beskriver Malmös försöksprojekt, visar tydligt att man med stor
framgång kan lösa bostadsbristen på de flesta order, snabbt och till knappast någon
kostnad.
 
AE

FÖRAKTAR MAGDALENA ANDERSSON VÅR DEMOKRATI ?

Man kan bara sucka, och åter sucka
 
Överskottsmålet är på tapeten, eller var kanske på tapeten, för nu ska det bort.
 
Socialdemokraterna har bestämt sig, överskottsmålet ska bort, och där-
med basta.
 
Oppositionen sätter sig på bakhaserna och vill i sämsta fall fördröja en
förändring, i bästa fall se till att den inte kommer till stånd.
 
OCH I SVERIGE VET VI VAD SOM GÄLLER, NÄR MAN I SÄMSTA FALL
SKA SE TILL ATT NÅGOT FÖRDRÖJS, I BÄSTA FALL SE TILL ATT N¨-
GOT FÖRSVINNER I ETT OKLART SKIMMER.
 
DÅ GÄLLER ATT TILLSÄTTA EN UTREDNING, JU LÄNGRE TIDE DEN DÅ
TAR, DESTO BÄTTRE, MÅNGA HINNER GLÖMMA VAD SAKEN GÄLLER.
 
Nu vill oppositionen ha tillsatt en utredning som ska se över om det är lämpligt
att avskaffa överskottsmålet. När det då kommer upp i riksdagen tycks opposi-
tionen kunna få gehör för sitt krav, då allt tyder på att sverigedemokraterna
gör gemensam sak med oppositionen.
 
I så fall kommer riksdagen att lämna ett så kallat "tillkännagivande" som
regeringen har att rätta sig efter.
 
När finansminister Magdalena Andersson blir tillfrågad om hur regeringen kom-
mer att ställa sig till ett sådant tillkännagivande, får vi då höra.
 
Om en majoritet i riksdagen fattar ett sådant beslut, att regeringen ska till-
sätta en utredning, får vi titta på det.
 
TITTA PÅ DET ??????????????????????????????????????????????
 
Så när det beslutande organet riksdagen fattar en beslut, som är bindande
för regeringen, då ska regeringen titta på det.
 
TITTA PÅ DET `?????????????????????????????????????????????
 
Det faller tydligen inte Magdalena Andersson i smaken att man ska genomföra
det en majoritet i riksdagen fattar beslut om, man ska bara "titta på det".
 
Det ryms tydligen inte heller i Magdalena Anderssons föreställningsvärld att
regeringen har att "lappa och laga" efter vad tillkännagivandet säger,
 
Om man efter detta väljer att utrycka sig milt, extremt milt, skulle man kun-
na säga.
 
MAGDALENA ANDERSSON TYCKS INTE HYSA NÅGON STÖRRE RESPEKT
FÖR DE DEMOKRATISKA REGLER OCH LAGAR, SOM ÄR TÄNKTA ATT UT-
GÖRA GRUNDVALEN FÖR VÅRT STATSSKICK.
 
Men då har man uttryckt sig milt, extremt milt.
 
3 1/2 år kvar till dess att vi kan återinföra
demokratin
AE

STEFAN LÖVFEN BORDE LYSSNA PÅ DANMARK

Jobbpolitik som Natt och Dag
 
I Sveriges ärorika historia, förlåt det främlingsfientliga uttrycket, hittar man många
framstående släkter.
 
En sådan släkt var den adliga gren Natt och Dag.
 
Man blir påmind om denna, när man jämför den svenska och danska inställningen
vad gäller "jobbmarknaden".
 
Danmarks statsminister går nu ut och är tydlig, en egenskap man ofta återfinner i
den danska kulturen, och ger sin syn på utrikesfödda och jobbmarknaden.
 
Utrikesfödda som kommer till Danmark ska arbeta och försörja sig.
 
När Sveriges statsminister, Stefan Löfven, blir ombedd att kommentera detta, blir
han alldeles förskräckt och utbrister:
 
Så skulle jag aldrig säga, i Sverige utgår vi ifrån att alla vill arbeta.
 
SOM NATT OCH DAG MED ANDRA ORD, ETT LITE SUND ÄR INTE ETT LI-
TET SUND, UTAN EN AVGRUND,, I VART FALL TALAR VI OM EN AVGRUNDS-
DJUP SKILLNAD NÄR DET GÄLLER ATT VARA TYDLIG OCH VERKLIGHETS-
FÖRANKRAD.
 
Så på en punkt får man ge Stefan Löfven rätt, tydlig är han inte, möjligen kan man
räkna med ett "hummande" eller "vil får väl se".
 
På en annan punkt har Stefan Löfven fel, fullständigt fel, så fel det någonsin kan
bli.
 
MAN KAN INTE UTGÅ IFRÅN ATT ALLA VILL ANTA ETT JOBB, FÖR DET ÄR
INTE PÅ DET VISET ATT ALLA VILL JOBBA.
 
Utgår man från den verklighetsfrämmande uppfattningen hamnar man fel, man
hamnar precis så fel som man gjort i Sverige när det gäller integrationen.
 
Sanningen är nämligen den helt motsatta.
 
ALLA VILL INTE ARBETA, EN DEL VILL ARBETA MYCKET, EN DEL VILL
ARBETA LITE OCH EN DEL VILL INTE ARBETA ALLS.
 
Arbetsbenägenheten, om man nu får använda det uttrycket när alla anses vilja ar-
beta, varierar således och det beror på ett antal faktorer, många faktorer, en sådan
faktor är sedvänja och kultur.
 
Den svenska sedvänjan, eller kulturen, när det gäller arbetsbenägenheten lever
kvar sedan "Luther", då man lyckades skapa en sedvänja och kultur, som gick ut
på att folk skulle slita ut sig genom arbeta mycket och slitsamt.
 
Denna sedvänja präglar Sverige än i dag, om än i mindre, mycket mindre, utsträck-
ning.
 
Luther var inte lika framgångsrik, om man nu väljer det perspektivet, i andra länder,
i en del länder lyckades han inte alls intala folket att utveckla en kultur och en sed-
vänja, som gick ut på att man skulle arbeta mycket och länge.
 
I en del kultur, som Luther inte lyckades påverka, vill mana arbeta mindre, där
tar man sig rätten att ibland ta en lite längre siesta. I en del andra länder vill
man inte arbeta alls.
 
I DEN SENARE GRUPPEN, DET FÖRELIGGER INGEN ELLER RINGA ARBETS-
BENÄGENHET, BYGGER DETTA PÅ ATT DET ANSES FINT ATT INTE ARBETA.
 
JU MINDRE MAN ARBETAR, DESTO FINARE OCH FÖRNÄMARE ÄR MAN.
 
En del av de som har mindre arbetsbenägenhet, och anser det fint att arbeta så
lite som möjligt, väljer att utveckla denna ambition i Sverige.
 
Om man inte inser detta, utan utvecklar "jobbpolitiken" som att alla vill ar-
beta, även de som inte vill arbeta, för att det anses fint och förnämt att inte
arbeta, då hamnar man fel, riktigt fel.
 
MAN HAMNAR PRECIS SÅ FEL SOM STEFAN LÖFVEN HAR HAMNAT OCH
SOM TAGIT SIG UTTRYCK I ATT SVERIGE HAR LYCKATS SÄMST MED SIN
INTEGRATION JÄMFÖRT MED ALLA JÄMFÖRBARA LÄNDER.
 
En kultur och/eller sedvänja behöver inte vara sämre, och är ofta inte sämre, för
att den avviker från en annan kultur och/eller sedvänja.
 
Men är man så verklighetsfrånvänd att man inte inser att olika kulturer och
sedvänjor styr människor på olika sätt, då hamnar men fel, helt fel, och bland
annat utformar man sin "jobbpolitik" fel, helt fel.
 
PRECIS LIKA FEL, SOM STEFAN LÖFVEN HAMNAT, NÄR HAN MENAR ATT
"ALLA VILL ARBETA" OCH SOM SVERIGE HAMNAT NÄR DET GÄLLER IN-'
TEGRATIONEN.
 
Vågat är hälften vunnet brukar det heta.
 
Vågar man inte ens se verkligheten som den är, lär vare sig hälften eller nå-
got annat vara vunnet.
 
AE
 

DET SVENSKA SKRYTET FASTNAR NU I HALSEN

Det finns inte så mycket BNP att skryta över
 
Under Alliansen långa och många, alltför många enligt många, har skrytet över
Sveriges tillväxt antagit enorma proportioner.
 
SVERIGE HAR VARIT EUROPS EKONOMISKA UNDER, VI HAR VARIT EN
TILLVÄXTMOTOR, OCH VI HAR LEGAT I TÄTEN I EUROPA, OCH MYCKET.
MYCKET ANNAT.
 
De som är något så när informerade har ju hela tiden vetat att detta skryt hela
tiden byggt på en lögn, en enda och stor lögn.
 
Konjukturinstitutets senaste rapport bekräftar nu denna lögn, och visar den
rätta bilden av Sverige.
 
Skrytet bygger på att man beräknar den officiella BNP, som om befolkningen stor-
lek varit oförändrad.
 
Mätt på detta sätt har Sverige legat före länder som Österrike och Tyskland, de
två länder vilka i realiteten haft högst tillväxt inom EU, länderna har också haft
mycket lägre befolkninGstillväxt än Sverige, de har inte förstått vikten av att utgö-
en humanitär stormakt.
 
Tar man hänsyn till att Sverige är en humanitÄr Stormakt blir läget helt annor-
lunda:
 
Under de senaste åren har Sverige tillväxt ackumulerat uppgått till minus
0,2 %, Tysklands till plus 4,8 % och Österrikes till 1,2 %.
 
SVERIGE HAR ALLTSÅ HAFT EN NEGATIV TILLVÄXT, DET ÄR ALLA Ö-
VEReNS OM, I VERKLIGHETEN, OCH DET ÄR DETTA POLITIKER EFTER
POLITIKER STÅTT I TALARSTOLEN OCH SKRUTIT ÖVER.
 
Man får ha en tämligen skev självbild om man beskriver en negativ till-
växt, som ligger under övriga EU länder, som att Sverige utgör ett till-
växtunder, som har en tillväxt, som andra EU länder "bara kan drömma
om",
 
MÅNGA  EU LÄNDER ÄR NOG TACKSAMMA FÖR "ATT DE BARA BEHÖ-
VER DRÖMMA" OM ATT HA SVERIGES TILLVÄXT.
 
Konjukturinstitutet är noga med att understryka att det är BNP per capita, allt-
så en minustillväxt, som avgör hur välstånd och annat utvecklas i landet.
 
Här har vi alltså en förklaring till varför delar av vårt välstånd måste mon-
teras ner år efter år.
 
ÄR DETTA VERKLIGEN NÅGOT ATT SKRYTA ÖVER ??
 
ANDERS BORG TYCKTE ATT DET VAR/ÄR NÅGOT ATT SKRYTA ÖVER,
OCH MÅNGA MED HONOM.
 
Men Anders Borg och "många med honom" är inte ensamma, det finns många
som under åren hyllat den tillväxt andra länder "bara kan drömma om".
 
Det måste vara ett genuint fel på vår egen självbild när vi hävdar att vår
tillväxt är högre än alla andras, när den i verkligheten är lägre än alla an-
dras.'
 
ELLER ??
 
AE

MIGRATIONSVERKETS KOLLAPS ?

En utmaning som får Sverige att kollapsa ?
 
Per Gudmundsson skriver i dag i SvD, var annars, en ledare under rubriken:
 
UTMANING ELLER SYSTEMKOLLAPS.
 
I ledaren raljerar han över vår ovana att använda nyspråk i alla tänkbara, och otänkbara,
situationer. Kopplat till användandet av nyspråk kan man också se en annan trend i vårt
språkbruk.
 
Plötsligt börjar "alla" att använda ett och samma ord, ett visst ord blir en trend, som
"alla" vill haka på.
 
PER GUDMUNDSSON RALJERAR NU OM TRENDBEGREPPET "UTMANING", OCH
HAN FOKUSERAR DÅ PÅ DESS ANVÄNDNING I SAMBAND MED INVANDRING.
 
I ledaren beskrivs "utmaning" som en synonym för att man inte förmår lösa ett specifikt
problem.
 
Är den beskrivningen rätt finns det inte en "chef" eller politiker i Sverige, som för-
mår lösa specifika problem inom sitt ansvarsområde.
 
ALLA BABBLAR SOM PAPEGOJOR OM ALLA DE "UTMANINGAR" DE MÖTER
INOM SITT ANSVARSOMRÅDE.
 
I ledaren tas upp specifikt Säkerhetsåpolisens rabblande om "utmaningar" och då pekas
på den utmaning, som är kopplat till de säkerhetsrisker som är förenade med den stora,
alltför stora, invandringen. Att den är för stor framgår av SÄPO:s uppgifter, eller ?
 
Vi vet från Migrationsverkets egna uppgifter och statistik vilka som kommer in via
den stora flyktingströmmen.
 
ELLER RÄTTARE SAGT, VI VET INTE VILKA SOM KOMMER IN VIA DEN STORA
FLYKTINGSTRÖMMEN, ENLIGT MIGRATIONSVERKET KAN MAN BARA I 9 % AV
FALLEN HITTA ASYLSÖKANDE, SOM HAR NÅGON SOM PÅMINNER OM IDENT-
TETSHANDLINGAR, SOM GÖR DET MÖJLIGT ATT ÅSTADKOMMA NÅGOT, SOM
PÅMINNER OM EN IDENTIFIERING AV DEN ASYLSÖKANDE.
 
Det innebär att drygt 90 % av de asylsökande inte går att identitetsbestämma på annat
sätt än att man utgår ifrån deras egna uppgifter.
 
Säkerhetspolisen noterar nu att det i den stora flyktingströmmen från bland annat Syr-
ien återfinns underrättelseagenter och personer kopplade till Syriens olika program för
massförstörelsevapen.
 
Dessa får alltså en fristad i Sverige genom att vi gör identitetsbestämningar utifrån de-
ras egna uppgifter, och få tror väl att de uppger att de är agenter för Syrien, eller ?
 
Det är känt sedan tidigare att mängder av krigsförbrytare, terrorister, terroristsympati-
sörer och "vanliga hederliga grova kriminella" får en fristad i Sverige genom att vi strun-
tar i att följa upp deras bakgrund.
 
Ovanpå detta läggs nu, enligt SÄPO, underrättelseagenter och personer bakom
massförstörelseproduktion.
 
POLITIKERNA BESKRIVER DETTA SOM ATT MAN UTGÖR EN HUMANTÄR STOR-
MAKT.
 
Det var förresten inte Fredrik Reinfeldt, som först beskrev Sverige som en Humanitär
Stormakt, detta uttryck tog han genom "triangulering". Den som läst Göran Perssons
memoarer kan notera att redan Göran Persson på sin tid beskrev Sverige som en HU-
manitär Stormakt.
 
 DET POLITIKERNA BESKRIVER SOM EN HUMANITÖR STORMAKT BESKRIVER
NU SÄPO SOM EN "UTMANING".
 
DET SÄPO BESKRIVER SOM EN UTMANING BESKRIVER NU PER GUDMUNDSSON
SOM EN SYSTEMKOLLAPS.
 
Vi andra då, vi vanliga medborgare, de flesta av oss obegåvade lantisar bosatta utanför
Stockholm, hur beskriver vi det Per Gudmundsson beskriver som en systemkollaps ?
 
DE FLESTA AV OSS, BETYDLIGT FLER ÄN 50 %, BESKRIVER DET SOM PER GUD
MUNDSSON BESKRIVER SOM SYSTEMKOLLAPS SOM FULLSTÄNDIGT SINNES-
SJUKT.
 
För det måste väl ändå vara fullständigt sinnessjukt att låta krigsförbrytare, terrorister, ter-
roristsympatisörer, grova förbrytare, underrättelseagenter och tillverkare av mssförstörelse-
vapen ingå i asylströmmen och låta dessa identitetsbestämma sig själva, eller ?
 
Handen på hjärtat ?
 
HUR MÅNGA FÖRUTOM FREDRIK REINFELDT, ANNIE LÖÖF, MONA SAHLIN OCH
VERONIKA PALM TYCKER ATT DET INTE ÄR FULLSTÄNDIGT SINNUSSJUKT ?
 
Troligen de flesta, men vad spelar det för roll, när politiker målar in sig i hörn, bru-
kar de se till att måla in sig ordentligt, riktigt ordentligt.
 
DET ÄR EN UTMANING, ELLER KANSKE EN SYSTEMKOLLAPS ?
 
AE

TRAFIKVERKET HAR SPÅRAT UR

Trafikverket fungerar helt enkelt inte
 
Efter alla urspårningar, alla förseningar och allt annat trassel inom tågtrafiken är det
knappast någon som längre har några illusioner om Trafikverket, eller dess gene-
raldirektör, byfånen Gunnar Malm.
 
En ny rapport bekräftar det vi tidigare både anat och vetat. Den rapporten kan
lätt sammanfattas, enligt:
 
TRAFIKVERKET HAR INGEN LEDNING, TRAFIKVERKET KAN INTE PLANERA
SIN VERKSAMHET, INGEN HAR EN ANING OM VART ALLA PENGAR INOM
VERKET TAR VÄGEN.
 
Normalt borde ju detta skicka chockvågor både inom det politiska lägret och bland
skattebetalarna, men inga chockvågor kan skönjas.
 
Med byfånen Gunnar Malm som generaldirektör är det ingen som förväntar
sig att Trafikverket ska ha en fungerande ledning eller kunna planerna sin ver-
samhet eller att man ska kunna se hur deras anslag disponeras.
 
DET MAN MÖJLIGEN SKULLE KUNNA BLI CHOCKERAD ÖVER ÄR ATT TRA-
FIKVERKET ÖVER ÅREN FÅTT ÖKADE ANSLAG, OCH UTVECKLINGEN BLI-
VIT SOM DEN BLIVIT.
 
Privatiseringen av järnvägsnätet under Gunnars Malms "ledning", har inne-
burit att allt mindre verksamhet har utförts, trots att anslagen ökat under å-
ren.
 
ETT NÅGOT MÄRKLIGT SAMBAND KAN MAN TYCKA, PRIVATISERING, ALLT
STÖRRE ANSLAG OCH ALLT MINDRE BLIR UTFÖRT.
 
Både Trafikverket och Gunnar Malm har under åren fått utså mycket kritik, och det
nog en snäll omskrivning om man beskriver Gunnar Malm som landets mest inkom-
pente generaldirektör genom tiderna. Samtidigt är det fel att skylla allt på Gunnar
Malm.
 
Man kan inte kräva att en byfåne ska kunna leda Trafikverket och planera dess
verksamhet.
 
Skulden ska i stället läggas på de, som utsett byfånen och trots alla skandaler låtit
honom stanna kvar, trots att alla vetat att han vare sig kan leda verket eller planera
dess verksamhet, Resultatet är väl känt.
 
Mest antal urspårningar och förseningar inom den "utvecklade" världen.
 
Men Gunnar Malm tycks inte vara den ende som sitter på fel post. Trafikutskottets
vice ordförande, Jessica Rosenkrantz, tycks ha egenskaper, som förknippas med
byfånens.
 
Alla rapporter, alla undersökningar och alla utredningar pekar i samma riktning
och allt visar hur det gått.
 
EFTER PRIVATISERINGEN AV JÄRNVÄGSUNDERHÅLLET HAR ALLT STÖRRE
ANSLAG MEDFÖR ATT ALLT MIN DRE VERKSAMHET HAR UTFÖRTS, ALLT
FLER URSPÅRNINGAR HAR SKETT OCH ALLT FLER FÖRSENINGAR HAR
INTRÄFFAT.
 
Moderaten Jessica Rosenkrantz drar något särartade slutsatser av detta.
 
PRIVATISERINGEN AV JÄRNVÄGSUNDERHÅLLER VISAR ATT KVALITETEN
HAR ÖKAT.
 
Tidigare har man ju ställt sig frågan:
 
Kan vem som helst bli generaldirektör vid Trafikverket ?
 
Nu har man också anledning att ställa frågan :
 
KAN VEM SOM HELST BLI VICE ORDFÖRANDE I TRAFIKUTSKOTTET ?
 
TYDLIGEN.
 
AE
 
 
 

ALLT FLER SJUKA KOSTAR ALLT MER

Det sluttande planet sluttar allt mer
 
Nya siffror från Försäkringskassan visar att den gällande trenden sedan några år
fortsätter och escalerar.
 
Världens friskaste, mest nöjda och mest harmoniska medborgare blir allt
sjukare.
 
FÖRSÄKRINGSKASSAN BEGÄR NU 5 MILJARDER MER FÖR ATT KUNNA
FINANSIERA ASTT VÄRLDENS FRISKASTE OCH LYCKLIGASTE MÄNNIS-
KOR BLIR ALLT SJUKARE.
 
Kan det då tänkas att någon i ansvarig ställning tar sig en funderare över varför
utvecklingen är som den är ?
 
Självfallet inte, alla åtgärder syfta till att övertyga alla sjuka att de inte är
sjuka, utan kan stå, eller möjligen ligga, till arbetsmarknadens förfogande.
 
Världens friskaste folk är alltså världen sjukaste folk, självmorden ökar, främst
bland unga, psykiska sjukdomar av olika slag sprider sig som en farsot.
 
Någon i ansvarig ställning, som tycker att detta alarmerande ?
 
SJÄLVFALLET INTE, FÖRUTOM ATT DET ÄR ALRAMERANDE ATT ALLT
FLER SJUKA KOSTAR ALLT MER.
 
Att det finns människor bakom dessa siffor bekymrar ingen i ansvarig ställning,
allt fokus ligger på att få balans på ekonomiska nyckeltal.
 
Fokus borde i stället ligga på ett helt annat område, det är ingen naturlag som
säger att världens friskaste folk ska vara världens sjukaste folk.
 
I stället för att trampa på i samma hjulspår, med allt fler sjuka, främst psy-
kist sjuka, och ett system som kostar allt mer borde vi stanna upp och
ställa oss frågan.
 
HAR VI ORGANISERAT VÅRT SAMHÄLLE PÅ ETT SÅDANT SÄTT ATT DET
FRÄMJAR MÄNNISKOR HÄLSA.
 
Eftersom siffrorna talar sitt tydliga språk, vi har definitivt inte organiserat vårt
samhälle på ett sådant sätt att det främjar människors hälsa, så är ju svaret
givet.
 
Med detta självklara konstaterande, utifrån den faktiska utvecklingen. bör vi då
ställa nästa fråga, en fråga som är betydligt känsligare.
 
SKA VI FORTSÄTTA ATT SÄTTA ALLA EKONOMISKA NYCKELTAL I CENT-
RUM OCH MÄNNISKAN I PEREFERIN, REDUCERAD TILL EN PRODUKTIONS-
FAKTOR, ELLER SKA VI SÄTTA MÄNNISKAN I CENTRUM OCH SE EKONO-
MISKA NYCKELTAL SOM FAKTORER, SOM SKA UTVECKLAS SÅ ATT DE
BEFRÄMJAR MÄNNISKORS HÄLSA ?
 
Självfallet ska vi inte sätta människans hälsa i centrum, hur skulle det då gå
med börsutveckligen och företagens avkastningsmål ?
 
AE
 

EU STRUNTAR I SVERIGE ?

Krisen kring Saudi växer
 
Saudiarabien tycks inte låta sig nöja med diplomatiska markeringar.
 
Fienden, Sverige, ska slås och landet jämnas med marken.
 
Man kan ha vilken uppfattning som helst i grundfrågan, Margot Wallströms uttal-
ande och uppsägningen av saudiavtalet, oavsett detta kan man nog påstå:
 
SAUDIARABIENS "MOTAKTIONER" ÄR INTE PROPORTIONELLA.
 
Det normala mönstret i diplomatiska ärenden, och ofta i militära tvister, är att man
agerar logiskt, övervägt och proportionellt. Saudiarabien kan inte anses göra detta
efter upptrappningen, och då uppstår frågan varför man tar till "släggan" och avvi-
ker från det vanliga mönstret.
 
Allt fler bedömare anser, och allt fler källor tyder på, att Saudiarabien använder
Margot Wallströms uttalande som en förevändning för att "visa sitt missnöje" över
att avtalet inte förlängts.
 
Uppgifter från tillförlitliga källor tycks också tyda på att det inte är avtalet med
Sverige, som är den stora "knäckfrågan".
 
Det man är rädd för är att Sveriges agerande ska sprida sig till andra, och
större länder, men vilka Saudi har avtal.
 
DETTA VILL MAN DÅ FÖRHINDRA GENOM ATT STATUERA ETT EXEMPEL,
SOM ÄR TÄNKT ATT AVSKRÄCKA ANDRA LÄNDER IFRÅN ATT FÖLJA
SVERIGES EXEMPEL.
 
Man tycks då mena att "det kostar föga" att ge sig på "lilla Sverige", men att mot-
svarande agerande knappast skulle bli aktuellt om andra. större länder, följde
Sveriges exempel.
 
Om dessa uppgifter är korrekta, och de är drivkraftens för Saudi oproportinella
agerande, då tycks kam kunna dra en slutsats.
 
I så fall är det inte en fråga som berör bara Sverige och Saudiarabien.
 
DÅ ÄR DET RIMLIGT ATT SVERIGE, SOM MEDLEM AV EU, FÅR STÖD AV
JUST I FRÅGAN.
 
Kommer Sverige att få sådant stöd ?
 
Självklart inte, andra EU länder tänker bara på andra EU länder utifrån en
ren kostnads/intäktsanalys.
 
DET FÅR DÅ INTE KOSTA MER ÄN DET SMAKAR.
 
AE

SVERIGE ALLT MINDRE HÅLLBART

Stefan Löfven, verklighetsfrämmande, som vanligt ?
 
Stefan Löfven, på besök i Bryssel, uttalar sig om den senaste skottlossningen
och de senaste morden i Göteborg.
 
VAD ÄR DET FÖR SASMHÄLLE VI GÅR TILL MÖTES ? VAD ÄR DET FÖR
SAMHÄLLE VI ÄR PÅ VÄG ATT ?
 
Är Stefan Lövfen så naiv, eller rent av "dum", som han framstår, eller låtsas
han vara så naiv, rent av "dum", som han framstår.
 
VI HAR FÅTT EXAKT DET SAMHÄLLE VÅRA POLITIKER VELAT HA OCH
PLANERAT FÖR.
 
EXAKT SÅ ÄR DET.
 
De som till äventyrs under resans gång haft synpunkter den utveckling vi stått
för har i bästa fall beskyllts för att vara främlingsfientliga, i värsta fall något betyd-
ligt värre.
 
Som man sår får man skörda, det lärde man sig i förbudstidens Chicago,
det lärde man sig i Iraq, det lärde man sig i Somalia, det klär man sig nu
i Nigeria och det har vi nu lärt oss i Sverige.
 
DET SOM INTE ÄR HÅLLBART HÅLLER INTE, OCH DET HÅLLER INTE
ATT HA EN STÖRRE MIGRATION ÄN VAD LANDET FÖRMÅR INTEGRERA/
ASSIMILERA.
 
AE
 

STEFAN LÖFVEN SPELAR OVETANDE

Stefan Löfven, verklighetsfrämmande, som vanligt ?
 
Stefan Löfven, på besök i Bryssel, uttalar sig om den senaste skottlossningen
och de senaste morden i Göteborg.
 
VAD ÄR DET FÖR SASMHÄLLE VI GÅR TILL MÖTES ? VAD ÄR DET FÖR
SAMHÄLLE VI ÄR PÅ VÄG ATT ?
 
Är Stefan Lövfen så naiv, eller rent av "dum", som han framstår, eller låtsas
han vara så naiv, rent av "dum", som han framstår.
 
VI HAR FÅTT EXAKT DET SAMHÄLLE VÅRA POLITIKER VELAT HA OCH
PLANERAT FÖR.
 
EXAKT SÅ ÄR DET.
 
De som till äventyrs under resans gång haft synpunkter den utveckling vi stått
för har i bästa fall beskyllts för att vara främlingsfientliga, i värsta fall något betyd-
ligt värre.
 
Som man sår får man skörda, det lärde man sig i förbudstidens Chicago,
det lärde man sig i Iraq, det lärde man sig i Somalia, det klär man sig nu
i Nigeria och det har vi nu lärt oss i Sverige.
 
DET SOM INTE ÄR HÅLLBART HÅLLER INTE, OCH DET HÅLLER INTE
ATT HA EN STÖRRE MIGRATION ÄN VAD LANDET FÖRMÅR INTEGRERA/
ASSIMILERA.
 
Det vet Stefan Löfven, och han vet att de flesta av oss vet att han vet, så det finns
ingen anledning att han ska spela naiv, rent  av "dum".
 
 
AE

LO CHEFEN VET INTE VAD HAN TALAR OM

En direktör som tjänar 50 gånger arbetaren
 
Härom dagen kom en ny rapport som visade att inkomstklyftorna ökat mycket
drastiskt i Sverige.
 
Vi fick nu erfara att direktör i ett börsbolag kan tjäna 50 gångar vad en
"arbetare" tjänar, det vill säga en direktör tjänar då på ett år vad en "ar-
betare" tjänar under hela sitt liv.
 
LO chefen, Karl Petter Thorwaldsson har sitt sätt att beskriva detta:
 
" Ingen människa på jorden kan arbeta så att de är värda en årslön på
25 miljoner".
 
Här tar Karl Petter Thorwaldsson inte hänsyn till hur direktörerna ser på sig
själva, och man kan väl då mena att LO chefen slår in öppna dörrar.
 
VEM HAR HÖRT TALAS OM EN BÖRSVD SOM SER PÅ SIG SJÄLV SOM
EN MÄNNISKA ??
 
INTE SÅG SCA CHEFEN JAN JOHANSSON SIG SJÄLV SOM MÄNNISKA,
NÄR HAN LJÖG OM SINA IRRFÄRDER TILL OLIKA MOTORTÄVLINGAR ?
 
INTE SÅG SVERKER MARTIN LÖF SIG SOM MÄNNISKA, NÄR HAN IFÖRD
FULL JAKTMUNDERING STOD PÅ BROMMA OCH VÄNTADE PÅ FLYG
FÖR ATT SLUMPA BORT SCA TILLGÅNGAR TILL EN JAKTKOMPIS ?
 
INTE SÅG ANDERS NYRÉN SIG SOM MÄNNSIKA, NÄR HAN TILLSAM-
MANS MED SVERKER MARTIN LÖF KRINGGICK EU REGLER FÖR ATT
KUNNA UTÖVA OTILLÅTEN MAKT ÖVER RIKTIGA MÄNNISKOR ?
 
Listan kan göras mycket längre, men kanske har Karl Petter Thorwaldsson
rätt ändå:
 
INTE ENS JESUS HADE EN LÖN PÅ 25 MILJONER OM ÅRET, OCH DET
HAN HADE, DET DELADE HAN MED SIG.
 
AE

SKOTT FALLER PÅ SKOTT

Två ihjälskjutna på Hisingen
 
Hjulet snurrar allt fortare, nu skjuts mer vildare än någonsin.
 
Nu räcker det inte längre att det skjuts vilt på våra gator, i en utsträckning,
som får Chicago att förblekna, nu stormar man in på restauranger och skjuter
vilt på besökarna, med automatgevär,
 
Minst 2 döda, minst 10 skadade, varav ett antal allvarligt.
 
Hur ser då polisen på denna utveckling, som vanligt frestas man tillägga, man
ser ingenting.
 
Det man nu säger, har vi hört förut:
 
ALLMÄNHETEN BEHÖVER INTE OROA SIG.
 
Må vara att "allmänheten" inte behöver oroa sig för att bli skjuten, om man in-
te vågar gå ut utan sitter i trycker, gömda i sina bostäder.
 
Men allmänheten behöver kanske oroa sig för en annan sak.
 
ATT POLISMYDNIGHETER, OCH EN DEL ANDRA MYNDIGHETER, OCH EN
DEL ANSVARIGA POLITIKER VARIT SÅ NAIVA OCH UNDFALLANDE MOT
DENNA UTVECKLING ATT DE LÅTIT DET GÅ SÅ HÄR LÅNGT.
 
För det är ingen "naturlag" som säger att skottlossningar, mord och andra
våldsbrott, ska ligga på den nivå som nu gäller i Sverige.
 
 
 
Bilden av ett havererat rättssystem
AE

SOCIALTJÄNSTEN STYRS AV STORA SYSTEMFEL

Många far illa i Sverige i dag, väldigt illa
 
Uppdrag Granskning i går hade ett inslag, som visar hur psykvården i vissa avse-
enden fungerar, eller mer rätt, inte fungerar.
 
Programmet inleds med att man visar en psyksjuk kvinna, liggande utslängd
på gatan utanför polisens garage, varifrån hon blivit utkastat, ungefär som
man slänger ut sopor.
 
Kvinnan hade tidigare blivit utskriven från "psykakuten", där man ansåg att hon
inte behövde vård, det egentliga skälet måste ha varit att man inte hade plats, för
att hon behövde vård framgick tydligt.
 
Hämtad av polisen och förd till polisstationen blir hon utkastad även därifrån med
motiveringen att "polisen var ingen sjukvårdsinrättning".
 
Det framgcik tydligt att kvinnan var i så dåligt skick att hon utgjorde en fara
för sig själv. Mot den bakgrunden är det lätt att konstatera att två fundamenta-
la fel gjordes.
 
DELS SKULLE PSYKAKUTEN INTE SLÄNGT UT HENNE FRÅN PSYKAKUTEN,
DELS SKULLE POLISEN INTE SLÄNGT UT HENNA PÅ GATAN.
 
Nu skyller ansvariga ifrån sig, och menar att så här ska det inte gå till, och menar
att kvinnan hamnat mellan två stolar.
 
Kvinnan har inte hamnat mellan två stolar.
 
KVINNAN HAR HAMNAT MELLAN TVÅ EXTREMT ANSVARLÖSA MYNDIGHE-
TER, DÄR FÖRETRÄDARNA BETER SIG SOM KOMPLETTA IDIOTER.
 
Att kvinnan hörde hemma inom psykvården framgick klart för alla, men väl på po-
lisstationen borde det ha funnits utrymme för någon form av mänskligt beteende.
Att avfärda detta med att polisen inte är "en sjukvårdsinrättning" är inte bara otro-
ligt ansvarslöst, det är också i viss mening.
 
I viss mening är polisen en sjukvårdsinrättning.
 
I VANLIGA FALL OMHÄNDERTAR POLISEN OFTA OCH GÄRNA BERUSADE
FÖR ATT DE SKA SOVA RUSET AV SIG I EN CELL.
 
Det går alltså inte att hänvisa till att polisen "bara" upplåter celler till de som begått
brott, för så är inte faller.
 
Ingen, vare sig JO eller någon annan, skulle med säkerhet ha haft några kri-
tiska synpunkter om polisen i detta fallet låtit kvinnan vara kvar i cellen, för
det ville hon vara, till dess att man hade situationen under kontroll.
 
Tilläggas kan att polisens företrädare uppträdde som om de saknade allt vad
mänskliga känslor heter.
 
Programmet i övrigt satte fingret på en, eller flera, svag punkt i det system, som
är tänkt att visa omsorg om särskilt utsatta.
 
Systemet utgår inte ifrån "brukarens" perspektiv, systemet sätter upp regler,
som inte tar hänsyn till "brukarens" tillstånd.
 
ATT INKRÄVA 10 PAPPER OCH VÄGRA GE STÖD FÖR ATT "BRUKAREN"
BARA LYCKATS SKAFFA FRAM 9 PAPPER TYDER PÅ ATT SYSTEMET BE-
FOLKAS AV FULLSTÄNDIGT IDIOTISKA ROBOTAR, MED HELT FEL PRO-
GRAMMERING.
 
Den typen av offer, som visades i programmet är ofta i det skickat, att man får
vara "glad" om de förmår skaffa fram "ett papper".
 
ATT SKICKA UT EN "INBJUDAN" TILL EN "BRUKARE", AV DET SLAG SOM
PROGAMMET VISADE, OCH SEDAN AVSLUTA EN LIVSVIKTIG UTREDNING
FÖR ATT "BRUKAREN" INTE INFINNER SIG, TYDER OCKSÅ PÅ ATT SYS-
TEMET BEFOLKAS AV FULLSTÄNDIGT IDIOTISKA ROBOTAR, ÄVEN HÄR
HELT FEL PROGAMMERADE.
 
Många av dessa offer befinner sig i ett tillstånd mellan liv och död, och många
gånger går all energi åt för att "överleva dagen", att då infinna sig vid en viss tid
på en viss plats, kanske inte utgör det mest prioriterade.
 
Programmet visade med all tydlighet att vi har ett system, som rymmer ett stort
systemfel, vilket stämmer med andra kritiska rapporter, som sipprar ut mellan
varven.
 
Omsorgen om dessa "människospillror" måste utgå ifrån individperspektiv,
inte från systemperspektiv.
 
ANSVAR I ALL ÄRA, MEN MAN KAN INTE, OCH SKA INTE, UTKRÄVA AN-
SVAR, SOM INTE MAN INTE FÖRMÅR ATT LEVA UPP TILL.
 
Inte heller socialsekreterare, och andra, utkrävs väl ansvar för saker de in-
te kan påverka eller leva upp till, eller ??
 
Ansvarig minister fick möjlighet att kommentera programmet, och i sedvanlig ord-
nind var det allmänt beklagande, floskler, lite samordning mellan olika myndighe-
ter, men ingen visad förståelse för grundproblemet.
 
DET ÄR INDIVIDENS TILLSTÅND, SOM SKA AVGÖRA VILKET ANSVAR MAN
SKA UTKRÄVA AV INDIVIDEN, INTE EN PROMEMORIA FRÅN EN NATINELL
SAMORDNARE.
 
AE
 
 
 
 
 
 

FLYKTINGAR LÄR SIG ARABISKA FÖRE SVENSKA

Uppdrag Gransking visar det ingen annan vågar visa
 
Se som såg Uppdrag Granskning i går kväll fick en hel del till livs.
 
Bland annat fick vi veta vad nästa veckas inslag kommer att handla.
 
Nästa veckas inslag kommer att handla om hur länge asylsökande tvingas
stanna kvar på flyktingförläggningar.
 
ETT RESULTAT AV EN KOMBINATION AV EN MISSLYCKAD MIGRATIONS-
POLIKIK OCH EN MISSLYCKAD INTEGRATIONSPOLITIK.
 
Uppdrag Granskning kommer då att ta upp ett inslag i detta gigantiska misslyck-
ande som nog borde få de flesta att tappa andan.
 
Faktum är att en del flyktingar, kanske många, vill lära sig språket för att kunna
integrera sig i landet, kanske till och med assimilera sig, vem vet ?
 
Om man förstår en del flyktingar rätt, är möjligheterna till att lära sig svenska un-
der den långa tiden på flyktingförläggningen outtömlig, om man väljer att uttryc-
ka sig milt.
 
Flyktingar med annan bakgrund än arabland, bland annat albaner uppger
att de önskar att de fått gå mer på SFI för att kunna lära sig svenska for-
tare.
 
SAMTIDIGT UPPGER DE ATT DE INNAN DE LÄR SIG SVENSKA LÄR SIG
ARABISKA, DÅ MERPARTEN AV OMGIVNINGEN UTGÖRS AV ARABER.
 
Så i stället för att lära flyktingar från "icke arabländer"  svenska så fort som möj-
ligt lär man dem alltså arabiska så fort och mycket som möjligt.
 
Någon som kan tänkas att detta är helt befängt, och som tycker att flyk-
tingarna ska lära sig svenska i stället för arabiska ?
 
TROLIGEN TYCKER MÅNGA DETTA, MEN INTE PÅ "ANSVARIG NIVÅ"
FÖR DÅ HADE MAN VÄL LAGT UPP VERKSAMHETEN PÅ ETT ANNAT
SÄTT, ELLER ??
 
 
AE
 
 

ANDERS NYRÉN HAR INGA BYXOR

Pär Boman drar ner byxorna på Anders Nyrén
 
Under gårdagen blev det känt att Pär Boman avsäger sig de hårresande arvoden
Anders Nyrén försökt tvinga på honom.
 
SvD beskriver detta som att Pär Boman gör Anders Nyrén till åtlöje.
 
Må så vara, men Anders Nyrén behöver ingen hjälp för att framstå som löjeväc-
kande, förutom att framstå som extremt girig, ansvarslös och oseriös.
 
HANS AGERANDE MED "PARHÄSTEN" SVERKER MARTIN LÖF BORDE EN
GÅNG FÖR ALLA MEDFÖRA ATT HAN FLYTTADES FRÅN ALLA MAKTPOSI-
TIONER INOM DET SVENSKA NÄRINGSLIVET.
 
Att han nu inför bolagsstämman under våren föreslås som ordförande i Investor
är inte bara anmärkningsvärt, det bekräftar också att delar av det ledande skiktet
inom näringslivet har andra ambitioner än att framstå som seriösa och ansvarsful-
la.
 
Men Pär Bomans hederliga agerande öppnar upp ögonen på oss i ett annat avse-
ende.
 
Det är tämligen vanligt att höga chefer arvoderas på nivåer, som väcker stark kri-
tik. Vi får då höra att vi ska vara tacksamma för att dessa utgreningar på Guds för-
längda arm överhuvudtaget erbjuder sig att arbeta i Sverige.
 
Om vi då inte visar oss tillräckligt tacksamma får vi höra att de hotar med att
erbjuda USA och en del andra länder sina tjänster.
 
Anders Nyrén gav en version av detta när han, aggressivt, försvarade Pär Boman
bisarra ersättning, vi fick då höra:
 
" ´DET ÄR EN ABSOLUT NÖDVÄNDIGHET ATT ARVODERA PÄR BOMAN MED
DENNA BISARRA ERSÄTTNING FÖR ATT FÅ EN AV EUROPAS FRÄMSTA BANK-
MÄN SOM ORDFÖRANDE".
 
Det brukar heta så, men nu vänder Pär Boman uppochner på detta, och menar:
 
Den höga ersättningen är absolut inte en nödvändighet för att jag ska anta ord-
förandeposten i Handelsbanken, den höga ersättningen är i stället ett hinder för
att jag ska anta den erbjudna posten.
 
DET FINNS TYDLIGEN FORTFARANDE LEDARE INOM NÄRINGSLIVETS ELIT,
SOM INTE DRABBATS AV HYBRIS I FORM AV EXTREM GIRIGHET, OCH SOM
FORTFARANDE KAN SKILJA MELLAN RÄTT OCH ORÄTT, OCH MELLAN DITT
OCH MITT.
 
Vilka slutsatser ska vi, gemene dra av detta?
 
En slutsats vi ska dra, är att få fler ledande chefer inom Näringslivet av typen Pär
Boman, och färre ledare av typen Anders Nyrén.
 
Vilka möjligheter har då "gemene man" att åstadkomma en sådan kursföränd-
ring.
 
INGA MÖJLIGHETER ALLS.
 
MED NUVARANDE REGELSYSTEM KAN "GEMENE MAN" INTE ÅSTADKOMMA
ATT MAN INOM NÄRINGSLIVET VÄLJER SERIÖSA LEDARE, OM MAN FÖREDAR
OSERIÖSA SOM ANDERS NYRÉN, OCH FÖR ALL DEL MÅNGA ANDRA.
 
AE
 
 
 
 
 

FOLKPARTIET TAR TÄTEN I FÖRSVARSFRÅGAN

Folkpartiet vill värna Sverige mest
 
Förhandlingarna kring försvarsuppgörelsen tycks kunna bli riktigt spännande,
 
En regering, som vill satsa 6,2 miljarder, i verkligheten betydligt mindre, moderater,
som vill satsa 10 miljarder, och nu Folkpartiet, som vill satsa 18 miljarder, allt un-
der perioden 2016 - 2020.
 
ÖB uppfattning är att Försvaret behöver 4 miljarder om året under den aktuella ti-
den, vilket ligger över även vad Folkpartier anser behöver skjutas till. ÖB "krav"
bygger på att man täcker aktuella brister vad gäller  basala behov för att kunna
uppfylla de mål som är ställda på försvaret.
 
ÖB "krav" kan ju ses som en "särinlaga", men väljer man att tillskjuta min-
dre medel, bör väl ändå anständigheten kräva att man pekar på i vilket av-
seende ÖB har "fel" eller vilka brister man är bredd att acceptera.
 
SOM DET NU SER UT TYCKS TILLDELNINGEN AV MEDEL MER SKE PÅ
"EN HÖFT" OCH ÖB HAR ATT LAGA EFTER VAD FÖRSVARET FÅR.
 
Eller som Allan Widman säger, man "skjuter i mörker".
 
Det motsatta bör rimligen gälla, man skissar ett mål utifrån viss hotbild och vissa
krav, och tillskjuter medel utifrån detta. Man vill ju gärna tro att Försvarsbered-
ningen hade detta inför ögonen, men deras antaganden är ju överspelade genom
utvecklingen i Ryssland.
 
Folkpartiets förslag ligger då närmast ÖB "krav", men innehåller också andra tyd-
liga framsteg, om man ser till försvarsförmågan.
 
Regeringen har insett Gotlands betydelse, något sent påkommit, då betydelsen
varit tydlig ända sedan Hansatiden, men bättre sent än aldrig, Utifrån detta vill
man då basera ett så kallat motoriserat kompani på Gotland, ständigt.
 
Ett steg i rättning riktning, men inte tillräckligt, Folkpartiet vill däremot ta steget
fullt ut, i vart fall nästan.
 
Man vill stationera en bataljon på Gotland. När man ser dessa skillnader
bör man utgå ifrån att en bataljon anses som den lägsta nivån, som kan
uppträda självständigt och lösa uppgifter av det slag, som kan tänkas
bli aktuellt på Gotland.
 
En bataljon skulle också kunna formas på ett sådant sätt att nu förråds-
ställda stridsvagnar kan ingå i enheten. Som det nu ser ut står de i för-
råd och "samlar damm".
 
Regeringens förslag, motoriserat kompani, får nog därför ses som att det inte
"ens bidde en tummetott".
 
Folkpartiet är också tydliga på en annan punkt.
 
NATO ANSLUTNING.
 
Alla bedömare är idag tämligen eniga om att Sverige inte kan "försvars sig
själv" inte ens med den anslagsnivå Folkpartiet föreslår. Utifrån detta finns
ju egentligen tre olika nivåer för att "säkra" Sveriges säkerhet.
 
1) Att inte ha något försvar all, och inte kunna skydda sig alls
2) Att ha ett försvar som inte räcker till, kostar "skjortan", och som ändå inte
    tryggar landets säkerhet, som det i princip ser ut i dag.
3) Att gå med i NATO och få samma trygghet som andra NATO länder
 
Nu får man inte falla för frestelsen att NATO medlemskap en gång för alla
ger total trygghet i alla avseenden.
 
En fräck Putin kan flytta fram positionerna även inom ett perifert NATO land,
utan att NATO vågar/vill/kan sätta in tillräckliga motmedel.
 
Vem tror, på fullt allvar, att NATO skulle anfalla Ryssland, om Putin hade
fräckheten att annektera låt säga delar av Estland?
 
I så fall är risken för kärnvapenkrig överhängande, och vem tror, på fullt
allvar, att NATO:s ledning skulle fatta beslut innebärande denna risk, om
låt säga delar av Estland blev annekterat.
 
MEN NATO ÄR NOG BÄTTRE ÄN "INGET".
 
Kristdemokraterna tycks tydligen inte vara främmande för att lägga sig på nivåer,
som stämmer överens med Folkpartiets förslag.
 
Synd, riktigt synd, att moderaterna valt en "egen" väg, något som gör det svårare
att samlat gå emot regeringens lägre anslagsnivåer.
 
För vi behöver ett balanserat och starkt försvar, både för vår egen säkerhet
och stabiliteten i regionen, eller som en känd strateg uttalade sig.
 
ALLA LÄNDER HAR EN ARMÁ, ANTINGEN SIN EGEN ELLER NÅGON AN-
NANS.
 
De flesta tycker nog att en "egen" armé är att föredra.
 
AE
 
 
 
 

RÖD BUDGET I BORÅS SÄKRAD TILL 2018

Moderater i Borås tar ansvar
 
Nu ska moderaterna i Borås ta ansvar, för det är så det framställs.
 
Och de tar så mycket ansvar att de andra allianspartierna blir både förbryllade,
lite irriterade och riktigt "förbannade"
 
En inte helt ovanligt uppfattning tycks vara att de tar så mycket "ansvar" att
det kan uppfattas som att socialdemokraterna fått som de vill, eller lite mer
tydligt framställt, "lurat skjortan" av den moderata gruppen.
 
Moderaterna har då träffat en överenskommelse med socialdemokraterna, utan
att samverkan skett med övriga allianspartier, som går ut på att socialdemokra-
terna ska få igenom sin budget fram till 2018.
 
Ett inslag i denna överenskommelse tycks då vara att partierna i kommun-
styrelsen ska ta fram en enig budget.
 
MEN FRÅGAN ÄR OM MAN INTE SÅLT SMÖRET OCH TAPPAT PENGARNA.
 
Nu har man i Borås en annan politisk konstellation.
 
EN MAJORITET, BESTÅENDE AV SOCIALDEMOKRATER OCH MODERATER,
EN MINDRE ALLIANSOPPOSITION, DÄR MODERATERNA INTE LÄNGRE IN-
GÅR OCH VID SIDAN SVERIGEDEMOKRATER, SOM SAKNAR INFLYTANDE.
 
Vad gäller de sistnämnda har de fått mycket på pälsen för att de inte presenterat
ett "eget budgetförslag". Nu uppstår frågan:
 
Kan verkligen socialdemokraterna och moderaterna i kommunstyrelsen
hindra folkpartiet, centerpartiet och kristdemokraterna ifrån att lägga fram
en "egen budget", som de tre partierna enats kring ??
 
UTAN ATT VARA "EXPERT" PÅ LAGSTIFTNINGEN KRING DETTA, TYCKS
DET ÄNDÅ SOM OM MAN SÅLT SMÖRET, MEN TAPPAT PENGARNA.
 
För visst bör dessa tre nämnda partier kunna presentera en gemensam budget,
även om moderaterna valt att stödja en socialdemokratisk budget, eller ??
AE

LÄNGRE AMNING GER HÖGRE IQ

Amning ger högre IQ
 
PISA rapporter visade hur kunskapsutvecklingen i Sverige utvecklade sig, man vill
inte påminnas om det, sämst inom OECD.
 
Nu kommer forskningsrapport, slag i slag, som visar varför det gått snett i detta av-
seende.
 
Härom dagen kunde vi i SvD läsa om en forskningsrapport, som visade på betydel-
sen av att barnen fick "kärlek" av ett visst slag.
 
Fick barnen "kärlek" på rätt sätt av rätt människor utvecklade de en högre IQ
och en högre kognitiv förmåga.
 
OCH RÄTT MÅNNISKOR VAR INTE VILKA SOM HELST, MAN SKULLE KUNNA
TRO ATT DET GÄLLDE PEDAGOGER PÅ FÖRSKOLOR, MEN DT VAR FÖRÄL-
DRAR OCH ANDRA NÄRSTÅENDE DET GÄLLDE.
 
Forskningen visade alltså att barnen utvecklade en högre IQ om det fick vara hem-
ma hos föräldrarna i stället för att vara på dagis.
 
Slutsatsen blir då enkel.
 
TILLSÄTT FLER FÖRÄLDRAR I STÄLLET FÖR LÄRARE.
 
Ovanpå detta kommer nu en forskningsrapport från Brasilien, som visar hur man
ytterligare kan öka de små livens IQ och kognitiva förmåga.
 
AMMA MER OCH LÄNGRE.
 
Rapporten visar att en längre tids amning väsentligt ökar barnets IQ.
 
Jämför man två barn visar rapporten att det barn som ammar 1 år jämfört med
det barn som "bara" ammar 3 månader, allt annat lika förstås, ökar son IQ med
3 procent.
 
Beaktar man då att Sveriges genomsnittliga IQ är ganska så medioker, vi har ett ge-
nomsnitt på 98, och "normalt" anses vara 100.
 
Om alla mammor satte ingång att amma mer och längre skulle alltså Sveriges
genomsnittliga IQ öka drastiskt, vi skulle inte längre vara mediokra, vi skulle
ligga i topp, även här.
 
Så nu vet vi hur vi ska komma till rätta med den låga kunskapsutvecklingen.
 
TILLSÄTT INTE FLER LÄRARE, TILLSÄTT FLER FÖRÄLDRAR OCH SE TILL
ATT BARN OCH MAMMOR FÅR VISTAS HEMMA, SÅ ATT BARNEN KAN AMMA
LÄNGRE OCH MER.
 
Kontroversiellt, visst, men tydligen inte mindre sant för det.
 
AE

STÅR ALLIANSEN INFÖR ETT HAVERI ?

Moderaterna distanserar sig från alliansens övriga partier
 
Moderaterna tycks alltmer spela solospel.
 
Något överraskande la sig moderaterna i Borås på rygg för "de rödgröna" för att de
"rödgröna" inte skulle få problem med sin budget fram till 2018.
 
Detta skedde utan samråd eller samverkan med övriga allianspartier, i vart fall Folk-
partiet tycks både tagna på sängen och "förbannade".
 
Nu lägger moderaterna ett "eget" motförslag till regeringens förslag, som gäller an-
slagen till Försvaret.
 
10 miljarder under åren 2016 - 2020.
 
Att budet ligger över regeringens är bra, försvaret behöver mer pengar än vad re-
geringen föreslår, att man beställer 2 ubåtar är också bra, bara det inte slår un-
dan andra viktiga behov, vilket det är stor risk för.
 
ÄVEN DETTA SOLO ORSAKT TUMULT BLAND ÖVRIGA ALLIANSPARTIER.
 
Allan Widman, folkpartist och ordförande i försvarsutskottet, tycks inte vara speciellt
vidtalad, vilket i så fall framstår som märkligt, mycket märkligt. Allan Widman menar
bland annat att man borde höra med ÖB, innan man låser sig fast vi någon ekonom-
isk nivå, vilket framstår som fullständigt självklart.
 
Den senaste försvarsberedningens förslag byggde på antagande och underlag,
som nu är helt överspelat. Det innebär att man det inte finns någon samlad kun-
skap vad som erfordras i forma av anslag för att man ska lyckas nå de mål man
vill ålägga försvaret.
 
ALLAN WIDMAN BESKRIVER DETTA SOM ATT MAN GISSAR OM HUR MYCKET
PENGAR FÖRSVARET BEHÖVER OCH ATT "MAN SKJUTER I MÖRKER".
 
En ny försvarsberedning är kanske inte nödvändigt, men att man avstår ifrån att dra
slutsatser utifrån de antaganden som nu gäller, måste anses som märkligt, mycket
märkligt.
 
Försvarsexperter har en tämligen enig syn på vad som erfordras i form av mark-
stridsförband för att försvaret ska kunna leva upp till satta mål.
 
Man bedömer då behovet till 4 brigader, det vill säga dubbelt så mycket som
disponeras i dag, och som skulle kräva nästan fördubblade anslag.
 
ATT NÅ DIT ÄR DET INGEN SOM FÖRESTÄLLER SIG, MEN ATT MAN GIS-
SAR SIG FRAM TILL VILKA BRISTER MAN SKA ACCEPETERA FRAMSTÅR
SOM MÄRKLIGT, FÖR ATT INTE SÄGA SKANDALÖST.
 
Moderaternas solospel, både lokalt i Borås och i försvarsfrågan, bådar inte gott,
i vart fall inte för som vill se borgerlig valseger 2018.
 
Man undrar om alliansen håller på med någon form av "harakiri", dessa
solospel och decemberuppgörelser kan ju nästan tolkas som att man inte
vill vinna valet, eller ?
 
Alliansen 2018 ?
AE
 

MAGDALENA ANDERSSON GRÄVER I SANDLÅDAN

Magdalenas pappa är starkare än SD pappa
 
Magdalena Andersson, vill gärna bli av med överskottsmålet. Hon har heller inget
emot att man tillsammans med oppositionen utreder lämpligheten i at avskaffa ö-
verskottsmålet.
 
Magdalena Andersson ser då ett värde i att man då skulle kunna träffa " bred
överenskommelse" om avskaffandet.
 
MEN DENNA BREDA ÖVERENSKOMMELSE FÅR INTE VARA SÅ BRED SOM
HELST, DEN SKA VARA SÅ SMAL ATT DEN BARA OMFATTAR UNGEFÄR 85%
AV VÄLJARNA.
 
Från sandlådan meddelar då Magdalena Andersson att hon, trots att hon vill ha en bred
överenskommelse, motsätter sig detta för att sverigedemokraterna inte ska få vara med.
 
Hade Magdalena Andersson befunnit sig i vuxenvärlden hade ju detta inte bara
varit löjligt, oerhört löjligt, inte bara ansvarslöst, oerhört ansvarslöst, det hade ju
också varit vuxenmobbning.
 
MEN MAGDALENA ANDERSSON KLARAR SIG IFRÅN ATT BLI BESLYLLD FÖR
VUXENMOBBNING, MED TRYGG VETSKAP OM DETTA KAN HON SITTA KVAR
I SANDLÅDAN MED DE ANDRA BARNEN OCH DISKUTERA VEMS PAPPA SOM
ÄR STARKAST.
 
Magdalena Andersson på sin rätta plats
AE

MODERATERNA I BORÅS ÄR UTE OCH CYKLAR

Moderaterna viker sig i Borås
 
Med decemberuppgörelsen i färskt minne går nu moderaterna i Borås vidare på
undfallenhetens vag, och lägger sig ännu mer på rygg för de "rödgröna".
 
Moderaterna och socialdemokraterna i Borås har, över väljarna, gjort upp'
om makten i Borås.
 
MEN MODERATERNA TYCKS INTE BARA HA STRUNTAT I VÄLJARNA, MAN
TYCKS OCKSÅ HA STRUNTAT I ÖVRIGA ALLIANSPARTIER.
 
Kommunalrådet Morgan Hjalmarsson, känd för sitt temperament, tycks vara något,'
eller kanske mycket, irriterad.
 
Som tur är befinner han sig i Saigon, så det finns lite tid att kyla av sig innan
han kommer i fysisk beröring med någon moderat.
 
De "rödgröna" i Borås befinner sig i minoritet, tvingas genomföra Alliansens bud-
get och har gått på friarstråt till allianspartierna.
 
Friaren har då försökt lura alliansparti efter alliansparti att gå friarens ärenden, men
frieriet har besvarats med nej, till dess friaren kom i kontakt med moderaterna.
 
DÅ HITTADE FRIAREN NÅGON SOM VILLE GÅ FRIARENS ÄRENDEN.
 
Morgan Hjalmarsson är som sagt upprört, med rätta tycks det, och menar att Alli-
ansen hade möjlighet att få igenom alliansbudgeter ända till 2018, men att den
möjligheten försvunnit med moderaternas agerande.
 
Ingen inom övriga alliansens tycks begripa motiven bakom moderaternas
agerande, då man anser att moderaterna inget har att vinna på detta, bara
att förlora.
 
HÖGST SANNOLIKT MEDFÖR DETTA ATT ALLIANSEN I BORÅS FÅR SVÅ-
RARE ATT SAMARBETE, OCH ATT I VART FALL MODERATERNA KAN RÄK-
NA MED FÄRRE VÄLJARE 2018.
 
Väljare, som vill rösta på socialdemokraterna, behöver ju inte ta omvägen över mo-
deraterna.
 
Den ilskne Morgan Hjalmarsson uttrycker sig tydligt, och menar att Folkpartiet ef-
ter detta inte har något samarbete med moderaterna. Vart detta leder återstår att
se.
 
Ilskan hos kommunalrådet Morgan Hjalmarsson är lätt att se. När han blev ilsk på
förutvarande infrastrukturminister Åsa Thorstensson fick hon höra vad hon är värd:
 
" HON VAR DUMMARE ÄN TÅGET" OCH DETTA VAR INGET MORGAN HJAM-
MARSSON HÖLL INNE MED ELLER HYCKLADE MED.
 
Nu är Morgan Hjalmarsson så ilsk att han inte vill uttrycka sin ilska lika tydligt. För
en utomstående kan ju detta inte innebära annat än att han tycker att moderaterna
är ännu dummare än Åsa Thorstensson.
 
Och hur dum är man då, om man är dummare än självaste tåget ?
 
SOM MODERATERNA I BORÅS TYDLIGEN.
 
För dummare än självaste tåget måste man väl ändå vara om man bryter allains-
samarbetet för att lägga sig på rygg inför socialdemokraterna och för att välja att
få färre moderatväljare i nästa val, eller ?
 
Borås Tidning uppger att det moderata kommunalrådet, Anette Carlsson,
inte gick att nå per telefon efter det att detta blev känt.
 
DET ÄR LÄTT ATT FÖRSTÅ, HON VAR TROLIGEN UTE OCH CYKLADE.
 
 
AE

PERSONAL I BORÅS TVINGAS TILL TYSTNAD

Fasad som fasad
 
Vi minns forna Öst Tyskland, DDR, där skulle fasaden upprätthållas till varje pris,
och till en början lyckades man upprätthålla fasaden, till varje pris.
 
Grupper av rättrogna reste från Sverige för att lära av "det östtyska undret",
och återvände från Paradiset med tindrande barnaögon.
 
SÅ FÖLL MUREN OCH MED DEN FASADEN.
 
Nu försöker en förskola i Borås göra om bravaden, att upprätthålla fasaden till var-
je pris.
 
Lärarna bakom fasaden / muren är bedrövade över situationen på förskolan och
ringer ofta till Lärarförbundet.
 
Den pressade situationen bakom muren / fasaden gör att man hinner inte
med sina arbeten, man får ont i magen och man kan inte sova på nätterna.
 
FLYKTEN ÖVER MUREN TAR SIG DEN HÄR GÅNGEN UTTRYCKET ATT
MAN RINGER LÄRARFÖRBUNDET.
 
Förskolechefen tycks ha varit en av de som varit på studiebesök i forna DDR, och
har noga lärt sig hur man håller uppe muren / fasaden.
 
Hon mailar då till personalen, och en del övriga, hur de ska bete sig för att
fasaden ska hållas intakt.
 
NI SKA FÖRMEDLA BILDEN AV EN BRA FÖRSKOLA. DET SOM INTE ÄR
BRA KOMMUNIERAR VI ENBART MED VARANDRA INOM FÖRSKOLAN.
 
För att ingen ska missförstå budskapet tillägger chefen:
 
NI FÅR BARA PRATA OM DET SOM ÄR POSITIVT, NI SKA DÅ PRATA MED
FÖRÄLDRARNA OM DET SOM ÄR BRA.
 
Inte ens i forna DDR, eller för den delen i Kina och en del andra länder, har man
lyckats formulera ett brott mot yttrandefriheten och meddelarfriheten så tydligt.
 
Vad gör då kommunen åt detta ytterst flagranta övergrepp mot viktiga grund-
lagsskyddade rättigheter, meddelandefrihet mm ?
 
INTE HELT OVÄNTAT GÖR MAN INGENTING, MAN TROR SIG, SOM VANLIGT
FRESTAS MAN TILLÄGGA, KUNNA VIFTA UNDAN DETTA FLAGRANTA ÖVER-
GREPP GENOM ATT PRATA BORT DET.
 
Ansvarigt kommunalråd, Lena Palmén, svävar inte på målet i retoriken och hävdar:
 
" Vi vill inte ha tyst personal, man får uttrycka sig negativt"
 
OM MAN INTE VILL HA TYST PERSONAL, UTAN PERSONAL SOM HAR RÄTT
ATT UTNYTTJA GRUNDLAGSSTADGADE RÄTTIGHETER, DÅ RÄCKER DET
INTE MED ATT MAN ÄGNAR SIG ÅT RETORIK.
 
Man måste göra någonting, i verkligheten, och i detta fallet är nog den bästa åt-
gärden att riva muren / fasaden.
 
DET GÖR MAN BÄST GENOM ATT FÖRSKOLECHEFEN BLIR EN FÖRE DETTA
FÖRSKOLECHEF.
 
En chef i offentlig verksamhet, som begår så här tydliga och flagranta övergrepp mot
lagstadgade rättigheter är helt enkelt inte vuxen uppgiften att vara chef, vare sig på
en förskola eller någon annanstans.
 
Ansvariga politiker har i dagarna noterar att utvecklingen är skrämmande när det
gäller kriminaliteten i Borås, vilket tagit sig uttryck i ett antal mord, ett antal andra
våldsbrott och ett antal skottlossníngar.
 
Denna skrämmande utveckling beror på att man blundat för hur allvarlig utveck-
lingen är. När det för något år sedan sköts mot en buss betecknades detta som
ett "pojkstreck" för att upprätthålla fasaden, men nu har verkligheten hunnit ifatt.
 
LÄR MAN SIG ALDRIG NÅGONTING ??
 
 AE

DAGIS FÖRSTÖR BARNENS IQ

Alva Myrdal tycks ha haft fel
 
Gårdagens barnstugor och dagens förskolor ska ju ge det ultimata resultatet för
våra små barn,
 
En flödande "rätt" pedagogik ska få de små liven att blomstra på alla om-
råden.
 
MEN PISAS RAPPORT NÄR DET GÄLLER KUNSKAPSUTVECKLINGEN HAR
VISAT ATT DE SMÅ LIVEN INTE BLOMSTRAR PÅ ALLA OMRÅDEN.
 
I dag kan man läsa en ledare i SvD om just detta, son borde läsas av alla, främst
de som sedan barnsben är invaggade i "den rätta tron", att kunskapen blomstrar
bara barnen får vara på dagis så mycket som möjligt.
 
I ledaren kan man läsa något så förfärligt som att ett barns IQ inte är medfött
utan kan påverkas.
 
OCH IQ KAN DÅ PÅVERKAS AV "KÄRLEK".
 
Riktigt hemskt blir det, sett ur ett rättroget perspektiv, när man i ledaren kan läsa
att den kärlek, som får IQ att blomstra är inte förskolornas pedagogers kärlek,
utan kärleken från föräldrar och närstående.
 
Forskaren Phina Klein anses som en av världens ledande pedagoger och har i
sin forskning kommit fram till detta hemska, att föräldrar kan påverka sina barn
mer positivt än pedagoger på "dagis".
 
Detta stämmer ganska väl med övriga studier, att barnens utvecklas bäst kan
påverkas de första åren genom närstående, till vilka de har anknytning.
 
Men att barnens IQ och kognitiva förmåga kan påverkas är nog en nyhet
för de flesta.
 
OCH ATT DENNA PÅVERKAN BÄST FRÄMJAS AV FÖRÄDRAR ÄR NOG
EN SKRÄMMANDE NYHET, RIKTIGT SKRÄMMANDE, FÖR MÅNGA.
 
Det är ett beskt äpple vi måste bita i .
 
VI TYCKS NU HA FÖRKLARINGEN, I VART FALL EN DELFÖRKLARING,
VARFÖR SVERIGES KUNSKAPSUTVECKLING RASAR FORTAST INOM
OECD, VÅRA BARN VISATS MER PÅ "DAGIS" ÄN BARN I ANDRA LÄN-
DER.
 
Denna forskning avviker ju så från vår gängse, självfallet korrekta, uppfattning,
att det bäst att bortse från vad Klein kommit fram till.
 
Det finns säkert någon annan forskare, som kommit fram till det motsat-'
ta, kanske någon framstående forskare inom FI ?
 
Kleins forskning visar att påverkan från föräldrarna är bred, det är inte bara
IQ som påverkas positivt, även sociala förmågan, det emotionella och logiska
påverkas gynnsamt om föräldrarna påverkar barnen mer än pedagoger.
 
Här tappat man ju andan, skulle barnen bli mer sociala genom att umgås
i begränsande hemmiljöer med sina  ojämlika mammor i stället för att
slåss med andra barn på dagis och få sin hörsel förstörd på grund av
höga ljudnivåer ?
 
DET ÄR JU HÄR MAN INSER ATT KLEIN HAR FEL, HELT FEL, INGEN
FÖRÄLDER KAN JU ERSÄTTA EN PEDAGOG, ELLER ?
 
Nu vill ju våra politiker möta PISA rapporterna med de sedvanliga lösningarna:
 
Fler lärare, högre lön till lärare och börja skolan i tidigare ålder.
 
Om Kleins forskning är rätt, borde vi kanske tänka till, inte en gång, utan flera
gånger, och kanske inte ta ett steg framåt, utan ett steg bakåt:
 
I STÄLLET FÖR ATT TILLSÄTTA FLER LÄRARE KANSKE VI SKA TILL-
SÄTTA FLER FÖRÄLDRAR ?
 
AE
 

JÄRNVÄGAR LÄGGS NER

Inga skenande kostnader inom järnvägsunderhållet, inte
 
I går blev det känt att järnvägsunderhållet ska trappas ner.
 
I samband med alla tågurspårningar under föregående Alliansregering tycktes alla
eniga om att underhållet inom järnvägsnätet skulle öka.
 
Denna enighet tycks inte ha "varit vatten" värd.
 
DEN ALLIANSBUDGET RIKSDAGEN ANTOG GAV TRAFIKVERKET 5 MILJAR-
DER MINDRE TILL JÄRNVÄGSUNDERHÅLL ÅREN 2015 - 2018.
 
5 MILJARDER MINDRE.
 
Det kan väl knappast medföra att färre tåg spårar ur, och att färre tåg kommer för
sent, snarare tvärtom.
 
Hur har man tänkt här, har man tänkt att skenande kostnader på ett område
måste innebära att kostnaderna inom andra områden måste bli mindre.
 
I SÅ FALL HAR MAN TÄNKT RÄTT, FÖR PRECIS SÅ ÄR DET.
 
Trafikverket själva tycks inte speciellt oroade, och försvarar sig med att det inte
finns några beslut, som syftar till att lägga ner några banor, men tillägger:
 
" RESULTATET KAN ÄNDÅ BLI ATT ETT ANTAL STÄNGS AV OM UTEBLIVIT
UNDERHÅLL MEDFÖR SÄKERHETSRISK".
 
Så gick det alltså med satsningen på landets infrastruktur.
 
AE

EN SKRÄMMANDE BROTTSUTVECKLING

Polisen djupt oroad i Borås
 
Under den senaste tiden har ett antal mord och ett antal andra grova våldsdåd in-
träffat i Borås. Man kan i dag i Borås Tidning läsa om detta under rubriken:
 
UTVECKLINGEN I BORÅS ÄR SKRÄMMANDE.
 
Utvecklingen i Borås är skrämmande, men mer skrämmande att samma skrämman-
de utveckling ser man över hela landet.
 
MEN ALLRA MEST SKRÄMMANDE ÄR NOG ATT DENNA UTVECKLING VARIT
ÖDESBESTÄMD, MEN ATT POLITIKER VALT ATT INTE SE DEN.
 
Politikerna hade både kunnat se och förebygga denna skrämmande utveckling, men
man har VALT att i stället blunda och hoppas på bättre tider.
 
MAN HAR HELT ENKELT VALT ATT LÅTA HELA LANDET DRABBAS AV EN
SKRÄMMANDE UTVECKLING.
 
Vi har ett knivförbud, som är avsett att förhindra i vart fall knivskärningar. Alla vet
att det är vanligt förekommande att kriminella av olika slag går omkring knivbe-
väpnade.
 
Ingen bryr sig om att ingen bryr sig om gällande knivförbud, alla blundar och
hoppas på bättre tider.
 
DÅ HAR MAN SOM POLITIKER VALT ATT UTVECKLINGEN SKA BLI SKRÄM-
MANDE.
 
Vi har också förbud mot att bära skjutvapen. Alla vet att det också är mycket vanligt
att skjutvapen både bärs och används i kriminella kretsar.
 
Ingen bryr sig det minsta om att många bryter mot förbudet att bära skjutva-
pen, alla blundar och hoppas på bättre tider.
 
DÅ HAR MAN SOM POLITIKER VALT ATT UTVECKLINGEN SKA BLI SKRÄM-
MANDE.
 
Vi vet att det i kölvattnet av den stora okontrollerade flyktingströmmen också finns
flyktingar, som medfört att brottsligheten tagit nya och grövre former, Vi vet också
att denna grupp av flyktingar är överrepresenterade inom kriminalitet, och mycket
kraftigt överrepresenterade inom vissa typer av brott.
 
Detta vet politiker, har länge känt till det men valt att blunda och hoppas på
bättre tider.
 
INGEN HAR VÅGAT ANTYDA DET ALLA KÄNNER TILL MED RISK FÖR ATT
OMGÅENDE BLI STÄMPLAD SOM RASIST.
 
ATT HÄNFALLA ÅT DEN SÅDAN UNDFALLENHET I VIKTIGA FRÅGOR ÄR ATT
VÄLJA ATT UTVECKLINGEN SKA BLI SÅ SKRÄMMANDE SOM DEN NU BLI-
VIT.
 
Vi har nu en cocktail i Sverige, bestående av många knivar i både omlopp och
bruk, och många skjutvapen både i omlopp och bruk och en mycket grövre och
mer omfattande kriminalitet i kölvattnet av den stora och helt okontrollerade in-
vandringen.
 
Politiker av alla kulörer har länge haft kännedom om denna cocktail, men valt att
blunda, totalt, och i stället hoppas på bättre tider.
 
NÄR TIDERNA I STÄLLET BARA BLIVIT SÄMRE OCH UTVECKLINGEN ALLT
MER SKRÄMMANDE.
 
DÅ ALLA POLITIKER KÄNT TILL DETTA ÄR DET INGEN ÖVERDRIFT ATT
HÄVDA ATT DE VALT ATT DENNA UTVECKLING SKA SKE, DEN ÄR INTE
ÖDESBESTÄMT UTAN ETT RESULAT AV EN SKRÄMMANDE OCH OMFAT-
TANDE UNDFALLENHET.
 
Polisen i Borås tangerar nu tanken att man "aktivt" ska börja söka efter knivar
och skjutvapen.
 
DET VORE FAKTISKT PÅ TIDEN, PASSIVITETEN I DETTA AVSEENDE ÄR
MER SKRÄMMANDE ÄN DEN UTVECKLING PASSIVITETET SKAPAT.
 
Men ska ett sådant "aktivt" sökande ha någon mening, får man inte hänfalla åt
den sedvanliga "skåpsuparmentaliteten" att alla är lika goda kålsupar,. här att
alla kan tänkas bära knivar och skjutvapen.
 
I ställer ska man aktivt söka efter knivar och skjutvapen där sannolikheten
är störst att de påträffas.
 
POLISEN HAR EN GANSKA SÅ GOD UPPFATTNING HUR MAN SKULLE
KUNNA LÄGGA UPP EN SÅDAN TAKTIK, MAN VET GANSKA SÅ VÄL I
VILKA KRESTAR OCH I VILKA OMRÅDEN MAN HAR STÖRST "CHANS"
ATT PÅTRÄFFA VAPEN.
 
AE

EBBA BUSCH TOG HEM AGENDA

Tog hem jackpott i Agenda
 
Det var en självsäker Ebba Busch, som intog platsen mitt emot Anna Hedemo i
gårdagens Agenda.
 
Inte bara självsäker, utan även trygg och charmerande med en fantastisk förmåga
att välja orden rätt och ingjuta förtroende.
 
Utseendet talar inte emot henne heller.
 
Hela hennes uppträdande tyder på en inre trygghet och säkerhet, något helt an-
nat än de konstlade självbilder vi är vana att möta. Troligen en inre trygghet som
är formad i Livets Ord.
 
Det finns i dag ingen annan partiledare, som kan möte henne på jämbördiga
villkor.
 
FÖRVALTAR KRISTDEMOKRATERNA OCH EBBA BUSCH SJÄLV DENNA
TILLGÅNG VÄL, ÄR DET INGEN VÅGAD GISSNING ATT KD KOMMER ATT
BÅDE MÄRKAS MER I POLITIKEN OCH ATT MAN VINNER RÖSTER.
 
Snyggt jobbat vid det första större offentliga framträdandet, övriga parti-
ledare bör kanske se över sin stil gentemot väljarna.
 
En dagens ros för Ebba Busch
framträdande i Agenda
AE
 
 
 

HAR PUTIN FUNNIT SIN BANEMAN ?

Är Putin borta ur bilden, på riktigt ?
 
Det är närmast fascinerande att se hur man hanterar person- och ledarfrågor i det
slutna Ryssland.
 
Putin borta drygt 10 dagar och ingen utomstående har en aning om var han
är och vad som hänt.
 
Men även om man som utomstående har svårt att förstår slutenheten, så finns det
drag av logik och rationalitet även av det som sker även i Ryssland.
 
Så det finns ett skäl till varför man håller hemligt vad som hänt Putin och var
han befinner sig.
 
Tanken styrs lätt till någon form av maktkamp, om den beror på att Putin "avlidit"
på egna meriter, eller om han avlägsnats på något sätt av andra, om detta har vi
inte en aning, inte just nu.
 
ETT MAKTSPEL BAKOM KULISSERNA ÄR NOG DET ENDA SOM SKULLE
KUNNA FÖRKLARA DEN HEMLIGHET SOM NU KRESTAR OMKRING PUTIN.
 
Man behöver helt enkelt en viss tid för att arrangera presentationen av en eller
flera nya makthavare.
 
Om det är en riktig "gissning", för en gissning är det, så dyker det troligen i
dag, ettårsdagen av annektering av Krim, upp en eller flera nya makthavare.
 
Putin kommer då att hyllas i olika former, men vara ett minne blott, allt under den
gamla devisen.
 
KEJSAREN ÄR DÖD, LEVE KEJSAREN.
 
AE

GD GUNNAR MALM DJÄVLAS IN I DET SISTA

Är Sverige dummare än tåget ?
 
Alliansregeringen gick som en följetong när det gällde kritik för att eftersätta
järnvägsunderhållet.
 
Tågen spårade ur på löpande band och kritiken stod som spö i backen Förut-
varande infrastrukturministern Chatarina Elmsäter Svärd fick veta att hon lev-
de.
 
Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm framstod som så inkompentent,
att något mer inkompentent gick inte att finna.
 
Alla var överens om att mycket berodde på att järnvägsunderhållet var
eftersatt, och nu skulle det satsas.
 
DET VAR DÅ DET, NU ÄR CHATARINA ELMSÄTER SVÄRD BORTA,
MEN GUNNAR MALM ÄR KVAR, ÄN SÅ LÄNGE, PÅ NÅDER, OCH NU
SKA INTE JÄRNVÄGSUNDERHÅLLET HÖJAS LÄNGRE.
 
NU SKA JÄRNVÄGSUNDERHÅLLET UNDER SAMARBETSREGERIN-
GEN SÄNKAS.
 
DETTA TÅL ATT UPPREPAS, JÄRNVÄGSUNDERHÅLLET SKA SÄNKAS.
 
Världens kanske mest inkompetente generaldirektör, Gunnar Malm, är på
nåder kvar några dagar.
 
Kan möjligen sänkningen av järnvägsunderhållet vara hans hämnd på
Sverige för att han inte får vara kvar ?
 
NÅGON ANNAN FÖRKLARING KAN VÄL KNAPPAST FINNAS, ELLER ?
 
Själva förklarar Trafikverket detta med att man vill att tågen ska spåra ur ännu
oftare, för det blir ju resultatet, eller som man uttrycker sig.
 
Vi lever i en hård värld och måste prioritera, och då måste tågen spåra
ur lite oftare, för det blir ju följden.
 
KAN DET MÅNNE VARA ANDERS BORGS SKENANDE KOSTNADER
SOM TVINGAR FRAM ATT JÄRNVÄGSUNDERHÅLLET MÅSTE EFTER-
SÄTTAS ÄNNU MER, ELLER ?
 
På 13 sträckor ska det inte underhållas alls, Trafikverket menar då, får man anta,
att vi på dessa sträckor ska övergå till hästskjuts.
 
Får Trafikverket råda behöver man tydligen inte åka till Saudiarabien för att fram-
över hitta "medeltida metoder".
 
Är det så här vi ska minnas järnvägen ?
AE

UTVISA UTRIKESFÖDDA MÖRDARE

Mord på löpande band
 
Vi minns Chicago från förbudstiden, det mördades på löpande band, det sköts hejd-
löst på stadens gator.
 
Nu har vi förbudstid i Sverige, åsiktskorridoren, det mördas på löpande band
och det skjuts hejdlöst, inte bara på våra gator utan på alla platser.
 
Är det någon som bryr sig, ingen, ingen och åter ingen.
 
Det tycks som om det numera är tillåtet att bära både kniv och vapen och ingen
bryr sig, ingen.
 
Fast det må erkännas att "ingen" är en viss överdrift, för det finns faktiskt sådana
som bryr sig.
 
De som bryr sig tycks våga avvika från åsiktskorridoren och våga uttrycka upp-
fattningar både kring invandrarfrågor och den nya chicagoandan.
 
FAKTUM ÄR ATT DE FLESTA GÅNGER VI HÖR GENUINT ÄRLIGA OCH VETTIGA
UPPFATTNINGAR KRING DESSA FRÅGOR SÅ KOMMER DET FRÅN INVANDRARE.
 
Våra egna läppar är förseglade sedan många år, om det beror på ren dumhet eller skräm-
sel, eller en kombination, må vara osagt.
 
Nyligen skedde ett mord, ett bland många, i en av Sveriges "No Gone" zoner, belägen
i Borås. Inte i det fördolda, då ingen kunde se bevittna händelsen.
 
UTAN MITT UNDER LUNCHTID, MITT PÅ ETT TORG MED MÄNGDER AV VITTNEN
SOM KUNDE BEVITTNA HÄNDELSEN.
 
SÅ LÅNGT HAR DET ALLTSÅ GÅTT I "DET NYA SVERIGE".
 
Och ingen bryr sig, ingen, ingen, mord och skottlossningar är inte längre mord och skott-
lossningar, utan har reducerats till pojkstreck och busstreck.
 
Ungefär som när vi pallade äpplen.
 
Men vissa bryr sig faktiskt ändå, och då oftast invandare. En vän till den knivmördade,
vid namn Mohamed Ali, hade sin uppfattning helt klar.
 
" Det enda raka är att göra som det danska förslaget. De som dödar någon ska ut-
visas direkt till hemlandet. Om de åker i fängelse fem eller sju år fortsätter de att
döda när de kommer ut"
 
säger då Mohamed Ali.
 
Tänk om "die dumme Schweden" var lika klarsynt, då skulle vi slippa både mycket
skjutande och många mord.
 
AE
 
 

ERIC ULLENFÅN BÖR STIGA AV PALLEN

Politik med många dimensioner
 
Expressen har de senaste dagarna en artikelserie om den så kallade etablerings-
reformen.
 
Man behöver inte läsa så mycket, eller ha följt utvecklingen av reformen det
allra minsta, för att komma fram till en tvärsäker slutsats.
 
BESLUTET ATT GENOMFÖRA ETABLERINGSREFORMEN MÅSTE VARA ETT
AV DE ABSOLUT MEST DUMMA BESLUT SOM FATTATS I LANDET UNDER
MODERN TID.
 
Och när man då erfar att detta är ett av de dummaste beslut, som någon sin fat-
tats kommer man osökt att tänka på Eric Ullenfån.
 
ARKITEKTEN BAKOM ETT AV DE DUMMASTE BESLUT SOM NÅGONSIN
FATTAS I SVERIGE.
 
Som framställde detta fullständigt vansinniga projekt, som " ett av de mest fram-
gångsrika integrationsprojekten".
 
När man erfar detta leder tankarna vidare till olika typer av plakatpolitik, där inne-
hållet i politiken får stå tillbaka för mer eller mindre imbecilla slogan, som i det
här fallet.
 
Det finns också en annan dimension av plakatpolitik, en dimension där en politi-
ker försöker framställa sig som större än vederbörande är. När Eric Ullenfån de-
batterade med Jimmie Åkesson försökte han framställa sig som större än han
är.
 
DETTA SKEDDE GENOM ATT HAN STÄLLDE SIG PÅ EN PALL FÖR ATT
KOMMA UPP I HÖJD MED JIMMIE ÅKESSON.
 
När man ser detta blir det lättare att förstå att Eric Ullenfån kan stå bakom
ett av de dummaste beslut som fattas i landet.
 
Nu sågar Expressen etableringsreformen jäms med knölarna, och vad gör Eric
Ullenfån i det läget.
 
HAN GÖR INGENTING.
 
Han borde faktiskt göra någonting.
 
Om reformen är så bra som Eric Ullenfån hävdade, " det mest framgångsrika
integrationsprojektet i modern tid", borde ju han ställa upp och försvara sig
mot Expressens drev och förtal, för det måste ju vara förtal om det är som
Expressen hävdar.
 
Om reformen är så dålig som Expressen hävdar borde ju Eric Ullenfån kliva
ner från den pall han ställde sig på, när han debatterade med Jimmie Åke-
sson, och be om ursäkt, inte en gång, utan tusen gånger.
 
I STÄLLET VÄLJER HAN ATT GÖRA INGENTING, HAN ÅKER INTE ENS TILL
RINKEBY, ETT ANNAT SÄTT ATT BEDRIVA PLAKATPOLITIK.
 
När man samtidigt erfar att Eric Ullenfån är ett namn, som kommer på tal, när det
gäller att efterträda Jan Björklund, partiledaren "som inte har en aning om vad hans
beslut kan komma att leda till", då ser man i alla fall en konsekvens i allt detta van-
sinne.
 
Folkpartiet strävar efter att välja partiledare, som inte har "en aning" om vad
de sysslar med, i vart fall kan ju knappast Eric Ullenfån "haft en aning" om
vad hans enfaldiga beslut skulle leda till, eller ?
 
Och att Jan Björklund inte "har en aning" om vad hans beslut leder till har
han ju själv sagt ett antal gånger.
 
ANSVARSLÖST ÄR VAD DET ÄR  säger då Bill
MER ÄN ANSVARLÖST ÄR DET säger så Bull
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 

NY SVENSK VÄLFÄRD I ETT NÖTSKAL

Offentliga medel legalt försnillade
 
Alliansregeringen regerade under 8 år och hann under denna tid införa viktiga system-
förändringar, där mycket privatiserades för att marknadsmekanismerna skulle styra.
 
Förnuft lades åt sidan, erfarenheter lades åt sidan, ansvar lades åt sidan, all vett
och sans lades också ofta åt sida.
 
DET ENDA SOM INTE LADES ÅT SIDAN VAR EN UDDA FORM AV LIBERALISM,
SOM ÖVERGICK I EN REN FUNDAMENTALISM, DÄR PENGAR VRÄKTES UT UTAN
DEN MINSTA EFTERTANKE.
 
Vi har sett det på område efter område inom skola, vård, omsorg och mycket annat.
 
PENGAR HAR VRÄKTS UT UTAN DEN MINSTA EFTERTANKE OCH UTAN DEN
MINSTA KONTROLL.
 
När avarter blev för tydliga, en skola gick i konkurs mm, stack Jan Björklund fram sitt
"liberala tryne" och menade att man tagit ansvar för skattebetalarnas pengar på ett lite
udda sätt:
 
" VI HADE INTE EN ANING OM ATT DET SKULLE KUNNA BLI PÅ DET SÄTTET".
 
Det är precis där problemet ligger, Alliansregeringen genomförde systemviktiga föränd-
ringar utan göra konsekvensanalyser, utan att ha erforderlig kunskap på ett sätt som
påminner om när små barn sitter i sandlådan och krafsar i sanden:
 
VI HAR INTE EN ANING OM VAD DET BLIR, MEN NÅGOT BLIR DET , VI KRAFSAR
JU RUNT I SANDEN.
 
Mycket kritik har riktats mot alliansregeringen för hur man krafsade omkring på arbets-
marknadens område, även där utan ha en aning om vad man höll på med, och vad det
skulle komma att innebära.
 
Sent omsider, inte i elfte timmen, utan när klockan slagit tolv, och miljard efter miljard
sipprat ut till ringa eller ingen nytta, då har andra nu insett vad Alliansregeringen ställ-
de till med.
 
Men inte genom egen rannsakan utan genom att Expressen gjort en kartläggning
över hur man försnillade offentliga medel genom att införa den så kallade etable-
ringsreformen.
 
BARA DENNA FÖRSNILLNING AV OFFENTLIGA MEDEL BORDE VARA TILLRÄCK-
LIG FÖR ATT SE ALLIANSREGERINGEN SOM DEN MEST ANSVARSLÖSA REGE-
RINGEN GENOM TIDERNA, MAN HANTERAR BARA INTE SKATTEBETALARNAS
PENGAR PÅ DET VISET.
 
Men som sagt, etableringsreformen är bara toppen på ett isberg, men vilken topp.
 
Expressens kartläggning medför att man tappar tron på allt vad borgerlighet heter, det
spelar ingen roll vad man åstadkommit i övrigt.
 
Kartläggningen visar då:
 
VARJE JOBB SOM SKAPATS OCH VARAT MER ÄN SEX MÅNADER HAR KOS-
TAT I GENOMSNITT 2 1/2 MILJONER !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
OCH OVANPÅ DETTA HAR REFORMEN KANTAS AV MÄNGDER AV OLIKA KRI-
MINELLA INSLAG.
 
Eric Ullenfån var den som hade uppgiften att lansera reformen och beskrev den som
"det mest framgångsrika integrationsprojektet genom tiderna".
 
Som skattebetalare undrar man då hur mindre framgångsrika integrationsprojekt
slagit ut ?
 
Genomsnittssiffror är alltid svårt att omsätta "i praktiken" men bryter man ner genom-
snittssiffor till verklighetsbaserade fall, framgår ofta vansinnet tydligare.
 
Moskeen i Borås har en talesman vid namn Ahmed Mohamed, som har ett företag vid
namn Hareri AB.
 
Med hänsyn till vad företaget sysslat med och åstadkommit borde ´namnet kan
ske ha varit HAVERI AB i stället.
 
Företaget, Haveri AB, har arbetat som företagslots.
 
UNDER 3 ÅR (TRE ÅR) HAR MAN FAKTURERAT FÖR 18,7 MILJONER. DETTA
HAR RESULTERAT I SEX "JOBB", SOM VARAT LÄNGRE ÄN SEX MÅNADER,
OCH DÅ TALAR VI OM "JOBB", SOM INLEDNINGSVIS BETALAS AV ARBETS-
FÖRMEDLINGEN, DET VILL SÄGA INGA "RIKTIGA JOBB".
 
OMSATT ÄNNU LÄNGRE NER I VERKLIGHETEN BLIR DETTA ALLTSÅ UNGE-
FÄR 3,1 MILJONER I GENOMSNITT FÖR ATT FÖRMEDLA ETT JOBB, SOM IN-
TE ÄR "ETT RIKTIGT JOBB".
 
Hur ska man se på detta ? Alliansregeringens syn på detta är att man tar ansvar för
skattebetalarnas pengar, det har vi ju fått höra ett antal gånger.'
 
Det är troligt att de flesta skattebetalare har en anorlunda syn på hur man ska
beskriva detta, det är nog säkrast att inte försöka sig på att återge hur.
 
När offentliga medel försnillas på detta sätt, till ringa eller ingen nytta, rör det sig ju in-
te om "manna som regnar från himlen".
 
NÄR MAN FÖRSNILLAR OFFENTLIGA MEDEL PÅ DETTA SÄTT MEDFÖR DET
ATT PENGAR MÅSTE TAS FRÅN ETT ANNAT OMRÅDE, SÅSOM SKOLOR, FÖR-
SVAR, OMSORG, VÅRD, ÄLDREVÅRD OCH MYCKET ANNAT  AV LIKNANDE
KARAKTÄR.
 
VÄLFÄRDEN I DAG HAR ALLSTÅ FÅTT EN NÅGON ANNORLUNDA INRIKTNING.
 
Nu har ju den nya så kallade samarbetsregeringen utlovat att man ske se över denna
"reform", och det är inte en dag för sent.
 
Men ännu återstår en sak. Det är inte känt att någon ansvarig från tidigare Alliansre-
gering uttryckt någon form av rannsakan över vad man ställt till med, och utifrån detta
måste ju gälla vad som annars gäller:
 
NÄR TYSNAD RÅDER GÄLLER TYST SAMTYCKE, MAN HAR MED ANDRA ORD
INTE INSETT VAD MAN STÄLLT TILL MED.
 
Så när den mest ansvarsfulla regeringen i modern tid, ska ta ansvar en gång till, 2018,
har vi alltså anledning tro att man ska återinföra det "mest lyckade integrationsprojek-
tet någonsin", eller ??
 
Nu uppger justitieministern att man insett att många "välfärdssystem" och andra sys-
tem missbrukas, bland annat i form av grov ekonomisk brottslighet, och man ska då
för söka utforma reglerna, så att missbruket dämpas.
 
Bra, kanske, men inte en dag för tidigt, samtidigt som ansvarsfrågan borde förtydligas
lite mer.
 
Det är inte i första hand de ekonomiska brottslingarna som ska göras ansvariga
för att systemen missbrukas.
 
I FÖRSTA HAND SKA DE ANSVARSLÖSA POLITIKER GÖRAS ANSVARIGA, SOM
VALT, JUST VALT, ATT UTFORMA SYSTEMEN, SÅ ATT DE INBJUDER TILL MISS-
BRUK.
 
Om det sedan beror på ren illvilja, okunskap eller annat spelar ingen roll.
 
DET ÄR FULLSTÄNDIGT "ÅT HELVETE" OAVSETT VAD SOM LIGGER BAKOM
ATT MAN GJORT SOM MAN GJORT
 
Den svenska välfärden
AE

GOOD BY SWEDEN

Kulturer som försvann ner i havet
 
När man glömmer bort att det fanns en tid, när man glömmer bort att det finns
en framtid, då återstår inte så mycket.
 
Det fick man erfara i antikens vagga Grekland, det fick man erfara i det
antika Kina, det fick man erfara i  Romarriket och det fick man erfara i
Sodom och Gomorra.
 
NU TYDER DET MESTA PÅ ATT VI SVERIGE STÅR PÅ TUR, VI TYCKS
STRÄVA EFTER ATT NÅ UPPNÅ STATUS AV DET ULTIMATA DÅRHU-
SET.
 
Som den slutgiltiga bekräftelsen på att vi nått status av det ultimata dårhuset,
meddelar nu Tingsrätten i Södertälje att nästa mål kommer att kosta ungefär
500 miljoner.
 
500 MILJONER, DET ÄR JU EN HALV MILJARD, OCH DET ÄR LIKA
MYCKET SOM REGERINGEN ÄR BEREDD ATT SATSA PÅ FÖRSVARET
VARJE ÅR UTÖVER VAD MAN NU SATSAR.
 
DETTA MÅSTE VÄL ÄNDÅ VARA DET SLUTGILTIGA BEVISET FÖR ATT
SVERIGE UPPNÅTT DET ULTIMATIVA STADIET AV ETT DÅRHUS STÖR-
RE ÄN ALLA ANDRA DÅRHUS.
 
Först utformar den så kallade ansvarsfulla Alliansregringen våra välfärds-
system, så att vilken idiot som helst begriper att man kan lura skjortan av
systemet.
 
Sedan ber man alla kriminella från jordens alla hörn att komma till Sverige
och lura skjortan av våra välfärdssystem.
 
Och sedan låter man ett antal mer eller mindre kriminella så kallade för-
svarsadvokater överdebitera sina kostnader, som tyder på att de arbetar
4000 timmar om året, när det bara finns 1 600 timmar att arbeta om året.
 
OCH SEDAN BLIR MAN FÖRVÅNAD ÖVER ATT EN RÄTTEGÅNG, MED
ENBART SÅ KALLADA TRAUMATISERADE FLYTKINGAR BERÄKNAS
KOSTA UNGEFÄR 500 MILJONER, DVS EN HALV MILJARD.
 
Slutsatsen kan bara bli en.
 
INGET VARAR "FOR EVER".
 
 
AE
 

GOOD BY SWEDEN

Kulturer som försvann ner i havet
 
När man glömmer bort att det fanns en tid, när man glömmer bort att det finns
en framtid, då återstår inte så mycket.
 
Det fick man erfara i antikens vagga Grekland, det fick man erfara i det
antika Kina, det fick man erfara i  Romarriket och det fick man erfara i
Sodom och Gomorra.
 
NU TYDER DET MESTA PÅ ATT VI SVERIGE STÅR PÅ TUR, VI TYCKS
STRÄVA EFTER ATT NÅ UPPNÅ STATUS AV DET ULTIMATA DÅRHU-
SET.
 
Som den slutgiltiga bekräftelsen på att vi nått status av det ultimata dårhuset,
meddelar nu Tingsrätten i Södertälje att nästa mål kommer att kosta ungefär
500 miljoner.
 
500 MILJONER, DET ÄR JU EN HALV MILJARD, OCH DET ÄR LIKA
MYCKET SOM REGERINGEN ÄR BEREDD ATT SATSA PÅ FÖRSVARET
VARJE ÅR UTÖVER VAD MAN NU SATSAR.
 
DETTA MÅSTE VÄL ÄNDÅ VARA DET SLUTGILTIGA BEVISET FÖR ATT
SVERIGE UPPNÅTT DET ULTIMATIVA STADIET AV ETT DÅRHUS STÖR-
RE ÄN ALLA ANDRA DÅRHUS.
 
Först utformar den så kallade ansvarsfulla Alliansregringen våra välfärds-
system, så att vilken idiot som helst begriper att man kan lura skjortan av
systemet.
 
Sedan ber man alla kriminella från jordens alla hörn att komma till Sverige
och lura skjortan av våra välfärdssystem.
 
Och sedan låter man ett antal mer eller mindre kriminella så kallade för-
svarsadvokater överdebitera sina kostnader, som tyder på att de arbetar
4000 timmar om året, när det bara finns 1 600 timmar att arbeta om året.
 
OCH SEDAN BLIR MAN FÖRVÅNAD ÖVER ATT EN RÄTTEGÅNG, MED
ENBART SÅ KALLADA TRAUMATISERADE FLYTKINGAR BERÄKNAS
KOSTA UNGEFÄR 500 MILJONER, DVS EN HALV MILJARD.
 
Slutsatsen kan bara bli en.
 
INGET VARAR "FOR EVER".
 
 
AE
 

DOCKHUSTET HAR BLIVIT DÅRHUS

Vad är det för fel på oss svenskar, egentligen ?
 
Det inträffar lite väl mycket, lite väl många gånger, saker, som gör att man ställer sig
frågan:
 
Vad är det för fel på oss svenskar, egentligen ?
 
Tyskarna vet svaret sedan länge, och alltfler i omgivngen tycks ansluta sig till tys-
karnas uppfattning:
 
DIE DUMME SCHWEDEN
 
Ska man vara lite ärligare än vad Stefan Löfven och Margot Wallström nu senast va-
rit, när det försökt förklara regeringens hantering av den ny "saudiaffären", så kan man
ju inte komma fram till en annan bedömning.
 
TYSKARNA HAR INTE BARA RÄTT, DERAS BEDÖMNING FÅR NU NÄRMAST
SES SOM EN KOMPLIMANG.
 
På annat sätt kan man väl knappast förklara den mastodonträttegång, som nu är på
gång i Södertälje, en i raden av många.
 
För inte så länge sedan fick vi glädjen att följa en rättegång i Södertälje, var
annars, där kostnaderna uppgick till ungefär 200 miljoner.
 
NU SKA VI FÅ GLÄDJEN ATT FÖLJA EN NY RÄTTEGÅNG I SÖDERTÄLJE, VAR
ANNARS, DÄR KOSTNADERNA BERÄKNAS UPPGÅ TILL 500 MILJONER.
 
Gemensamt för dessa rättegångar, och många andra, är att våra nyfunna vänner är
inblandade, och att det är deras sätt att tacka för att de omfattas av etableringslotsar,
etableringshjälp, etableringsstöd, instegsjobb och mycket annat.
 
Det värmer hjärtat med så mycket tacksamhet, men frågan är om detta verkligen
är rimligt.
 
200 miljoner plus 500 miljoner plus många andra miljoner, då nämnda två bara är
toppen på ett isberg, det blir många miljoner det.
 
SÅ MÅNGA MILJONER ATT VI SKULLE SLIPPA TVISTA OM HUR MYCKET, ELLER
LITE, FÖRSVARET SKA FÅ FÖR ATT JAGA SKRÄCK I RYSSEN.
 
Man ställer sig därför frågan:
 
ÄR DET VERKLIGEN RIMLIGT ATT SVERIGE BEDRIVER EN MIGRATIONS- OCH
INTEGRATIONSPOLITIK, SOM LEDER TILL DETTA ??
 
Man får nog tolka i vart fall myndigheters och politikers svar som att detta är rimligt, på
annat sätt kan man inte tolka deras sätt att se på dessa kostnader.
 
När man gör kostnadsberäkningar vad den skenande invandringen för med sig i form av
skenande kostnader hamnar man i de flesta fall på resultat, som visar att invandringen
är lönsam.
 
Är den inte lönsam för stunden, blir den lönsam på sikt, men då uppstår frågan:
 
INGÅR NÄMNDA RÄTTEGÅNGSKOSTNADET SOM EN "KOSTNAD" I DESSA KAL-
KYLER ELLER VÄLJER MAN ATT BORTSE FRÅN DESSA PÅ SAMMA SÄTT SOM
MAN BORTSER FR¨ÅN ANDRA KOSTNADER SOM KAN VARA BESVÄRANDE
NÄR MAN VILL VISA SIFFOR, SOM MAN VILL VISA.
 
Utan att ha kunskap om detta, vet vi nog ändå svaret, kostnader som kan vara besvä-
rande, när man vill komma fram till ett förutbestämt svar, ingår inte i de kalkyler man
använder.
 
Frågan är om allt detta verkligen är rimligt, alla andra länder har ju kommit fram
till att det inte är rimligt.
 
ALLA ANDRA LÄNDER ÄR UDDA, SOM GENERALDIREKTÖREN DANIELSSON
VID MIGRATIONSVERKET VÄLJER ATT UTRYCKA SIG.
 
Är det inte på tiden att vi, som alla andra länder, tänker lite på oss själva när det gäl-
ler den invandringspolitik vi ska driva.
 
Ett mer rimligt förhållningssätt borde ju rimligen då vara att utforma både migration
och integration så att det medför onödiga förödande kostnader på landets ekonomi
och att landet slits söner genom en allt mer omfattande och grov kriminalitet.
 
Måste vi, till skillnad från alla andra "udda" länder, acceptera att våra öppna
gränser släpper in allt som rör sig, krigsförbrytare, terrorister, terroristsympati-
sörer och vanliga "hederliga" grova förbrytare ?
 
OCH MÅSTE VI, TILL SKILLNAD FRÅN ALLA ANDRA "UDDA" LÄNDER, AVSTÅ
FRÅN MÖJLIGHETEN ATT UTVISA KRIMINELLA I EN UTSTRÄCKNING SOM
NU SKER.
 
Tycker man att detta är rimligt tycker man också att 500 miljoner för en rätte-
gång i Södertälje, var annars, är rimligt, för saker hänger ihop och på det ana
följer det andra.
 
Men som "vän av ordning" behöver man nog inte oroa sig så mycket, i vart fall inte
på sikt.
 
Det som inte är hållbart håller inte, och det är inte hållbart i längden att dra
på sig skenande kostnader av detta slag, i vart fall om man vill upprätthålla
någon form av sken att vi har någon form av välstånd.
 
NÄR DETTA INTE HÅLLBARA INTRÄFFAR, FÖR DET GÖR DET OM VI INTE
BESINNAR OSS, SÅ LÖSER SIG PROBLEMET AV SIG SJÄLV.
 
Invandringar till Sverige upphör helt, eller nästan, det finns inte längre något som
lockar.
 
PENGARNA ÄR HELT ENKELT SLUT OCH SKATTERNA KAN INTE HÖJAS
MER.
 
Är det så vi vill ha det ?
 
I vart fall tycks det se ut så just nu.
 
AE
 
 

DEBATT BOJKOTTAS AV ÅSIKSMASKINER

Ska torsdagens "debatt" läggas ner ?
 
Torsdagens debattprogram var en avslagen tillställning, så avslagen att man undrar
om programmet ska läggas ner.
 
Dessutom var halva galleriet inte närvarande, pe personer som bär upp pro-
grammet kunde inte komma eller hade valt att inte komma.
 
Göran Greider kunder inte komma, vilket gjorde stor avtryck på programmet, den
intellektuella nivån blev en helt annan, men Göran hade sina skäl att hålla sig hem-
ma.
 
Illvilliga tungor hävdar att Anna Batra Kinberg åter förirrat sig ut på landet
och att Göran lovat henne att förevisa Faluns fjällvärld.
 
Inte ens Lotta Gruning var där, men hon uppges ha giltigt skäl.
 
Enligt källor hade hon oturen att göra resan till Göteborg med ett tåg som
spårade ur i höjd med Tullinge, någon som kanske medverkade till att pro-
grammet inte spårade ur helt.
 
FÖR PROGRAMMET SPÅRADE INTE UR HELT, I VART FALL INTE HELA
TIDEN, DET GICK LÅNGA STUNDER UTAN ATT DELTAGARNA SKREK I
MUNNEN PÅ VARANDRA.
 
Inte ens kommunisten Rossana Dinamarca fanns på plats, något som kan ha med-
verkat till att alla inte skrek i munnen på varandra.
 
Även Rossana Dinamarca uppger sig ha acceptabla skäl till att inte delta i da-
gens program, då hon uppger sig ha varit på ett planeringsmöte med Revolu-
tionära Fronten.
 
Det tomrum som uppstår, när dessa giganter inte deltar går självfallet inte att fyl-
la, men man måste ändå ge ledningen en eloge för att man gjort så gott man kun-
nat.
 
Att kalla in socialdemokraten Widar Andersson var ett genidrag, i vart fall
hävdar Jakob Wallenberg detta. Bakom kulisserna uppges dock Widar An-
dersson, något generat, erkänna att han lovat att lämna all etik och moral
hemma, en förutsättning för att han skulle få deltaga.
 
Ett ännu större genidrag var nog ändå att kalla in Maj Britt Teorin, till allas sto-
ra överraskning är hon numera motståndare till att man ska kunna exportera va-
pen, inte bara till Saudiarabien, utan överhuvudtaget.
 
Man får nu bara hoppas att det var en engångstillfällighet att giganterna
inte kunde deltaga, eller valde att inte deltaga, det är ju alldeles uppenbart
att programmet står sig slätt utan deras medverkan.
 
I ANNAT FALL ÅTERSTÅR BARA ATT LÄGGA NER PROGRAMMET, VAR KAN-
SKE MAJ BRITT TEORINS DELTAGANDE ETT VINK OM SÅ KOMMER ATT
SKE, BÄST FÖREDATUM PASSERAT ?
 
AE
 

SVERIGE TAPPAR FÖRTROENDE NÄR VI FÖLJER FN AVTAL

Pengar går före lidande
 
Saudiavtalet styr nu mediautbudet mer eller mindre totalt.
 
I SvD skriver idag Per Gudmundsson en ledare med rubriken " De har förlorat kon-
trollen".
 
Per Gudmundsson brukar för det mesta vara välinformerad och väl insatt, men frå-
gan är om han inte den här gången är lite fel ute.
 
När skulle Stefan Löfven och Margot Wallström haft någon kontroll att förlo-
ra ??
 
Att Stefan Löfven nu ljuger medborgarna rakt upp i ansiktet är ju heller inget tecken
på att han förlorat kontrollen, at ljuga för medborgarna är en politisk reflex. Och visst
ljuger Stefan Löfven, som per Gudmundsson i ledaren pekar på.
 
Man kan inte, eller kanske borde inte kunna, säga att man "hanterar en fråga
så skyndsamt man kan" och vid ett annat tillfälle  hävda "att det varit klart en
tid".
 
DÄREMOT TYCKS MÅNGA ANDRA, NÄSTAN ALLA, HA TAPPAT KONTROL-
NEN.
 
I samma tidning, SvD, kan man samma dag läsa ett annat inlägg med rubriken
" Pengarna går före lidande". Detta inlägg visar att de flesta, kanske alla, tappat
kontroll fullständigt.
 
I detta inlägg refereras till två viktiga åtganaden Sverige iklätt sig när det gäller
vapenexport och att förhålla sig till mänskliga rättigheter.
 
DET ENA ÅTAGANDET ÄR FN VAPENHANDELSAVTAL FRÅN 2013, SOM FÖR-
BJUDER HANDEL MED KONVENTIONELLA VAPEN TILL LÄNDER SOM KRÄN-
KER MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER, OCH DIT HÖR SAUDIARABIEN.
 
Sverige är bundet av detta avtal, ska man då följa detta avtal med FN, en del tycker
det, en del tycker det inte.
 
Till de som tycker att man inte ska följa detta avtal, man träffat med FN, hör
Anna Batra Kinberg, Jakob Wallenberg och 31 andra direktörer, de tycker att
man ska strunta i de avtal man träffat med FN och låta pengarna gå före lidan-
det.
 
TALA OM ATT FÖRLORA KONTROLLEN.
 
En del förespråkare för avtalet med Saudi hävdar att inget inträffat sedan avtalet träf-
fades, som skulle kunna motivera att man häver avtalet.
 
Dessa "penningkramare"  behöver tydligen påminnas om att avtalet med FN
skrevs under 2013, någon som rimligen bör anses ha medfört andra förutsätt-
ningar än när avtalet med Saudi skrevs under och senare förlängdes. Att Anna
Batra, Jakob Wallenberg och 31 andra direktörer inte ser detta, det är mer a-
larmerande än att vissa företag kanske kan tappa någon tiondels procent på
sina vinstmarginaler.
 
TALA OM ATT TAPPA KONTROLLEN.
 
Ovanpå avtalet med FN 2013 antog EU en uppförandekod 1998 som styr exportli-
censer inom vapenområdet, denna uppförandekod är Sverige bunden av och ute-
sluter möjligheten att exportera vapen till Saudi.
 
Detta borde Anna Batra Kinberg, Jakob Wallenberg och 31 andra direktörer
känna till.
 
TALA OM ATT TAPPA KONTROLLEN.
 
Ett antal bedömare menar nu att Sverige tappar förtroende, när man säger upp, inte
bryter, avtalet med Saudi. Dessa bedömare anser tydligen att förtroende blir mer för-
brukat om man säger upp en avtal med Saudi, som man har rätt att säga upp, än om
man bryter avtal med FN och EU, som man vare sig har rätt att bryta mot eller säga
upp.
 
TALA OM ATT TAPPA KONTROLLEN.
 
Många företagare springer nu benen av sig för att distansera sig från allt vad Sverige
heter, man låtsas höra hemma "någon annanstans". Man tror då att affärsrelationen
är räddad,
 
Den något kände, kanske efter sitt inlägg den något ökände, konsulten Peje Emilsson
menar att det är fel väg att gå.
 
Han pekar på att i aktuella arabländer är statsmakten starkt inflätad med affärs-
livet och det skulle inte uppfattas som seriös att distansera sig från sitt eget
land.
 
Och nu springer ett antal direktörer benen av sig för att distansera sig från Sverige,
och enligt Peje Emilsson då utsätter sig för löjet att ses som oseriösa i arabvärlden.
 
TALA OM ATT TAPPA KONTROLLEN.
 
Nu ägnar sig "alla" åt att hävda att den som har en annan uppfattning än den egna
"tappat kontrollen"
.
Inom kort är det mer sannolikt än osannolikt att allt detta lagt sig, och alla har då
glömt att "alla" tappat kontrollen.
 
Men världen är som den är.
 
INOM KORT KOMMER DET ÅTER ATT INTRÄFFA NÅGOT SOM BERÖR SVE-
RIGE, OCH SOM TOLKAS SOM ATT MAN TAPPAT KONTROLLEN, OCH DÅ
KOMMER ÅTER SAUDIAFFÄREN ATT FÅ ETT NYTT LIV.
 
Under tiden kan vi ju alltid reta oss på alla andra, som tycker att en oviktig
fråga är viktigare än en viktiga fråga.
 
VI FÅR ALDRIG LÅTA LIDANDET GÅ FÖRE PEGNARNA, SEDAN FÅR CARL
BILDT SÄGA VAD HAN VILL.
 
AE
 
 

FORSKNING OCH UTVECKLING TAR STRYK

Sony och Eriksson har förstått politiken rätt
 
I går försvann 1000 anställda från Sony i Lund och i dag försvinner  2 200 anställda inom
Eriksson, spridda över landet.
 
Båda företagen står för viktig forskning och utveckling och arbetar med olika former av
nya produkter och tjänster, kalla det gärna innovationer.
 
Det är inga mindre viktiga inslag i vår ekonomi vi nu ser försvinna, och följaktli-
riktas hård kritik mot företagen från många håll.
 
Men med handen på hjärtat, är inte detta vad som borde följa i spåren av den politik
som förs och har förts under många år.
 
SOM MAN SÅR FÅR MAN SKÖRDA, DET GÄLLER FORTFARANDE.
 
Två viktiga faktorer medför att man nu får så, det man skördat, den ena är kunskaps-
utvecklingen och den andra arbetsmarknadens utveckling.
 
Olika PISA rapporter har pekat på hur kunskapsutvecklingen i Sverige försämras jäm-
fört med andra länder inom OECD, vi halar efter rätt ordentligt. Man förleds lätt att
tro att det gäller "kunskaper", men PISA visar också hur den kognitiva förmågan ut-
vecklats.
 
Den kognitiva förmågan utvecklas sämre än i andra länder och ligger på en
lägre nivå än i andra länder.
 
MED KOGNITIV FÖRMÅGA MENAS HÄR ATT VI HAR SÄMRE PROBLEMLÖS-
NINGSFÖRMÅGA.
 
EN SÄMRE PROBLEMSLÖSNINGSFÖRMÅGA MINSKAR I SIN TUR UTVECKLIN-
GEN AV INTELLEKTET, MAN FRESTAS SÄGA ATT VI BLIVIT LITE "DUMMARE".
 
DETTA I SIN TUR MEDFÖR NATURLIGTSVIS ATT FÖRTAGEN INTE VERKAR I
DEN INNOVATIVA MILJÖ MAN BEHÖVER FÖR ATT KUNNA UTVECKLAS.
 
Då är det faktiskt ett både logiskt och rationellt beslut att flytta viktiga bitar till länder
och områden, som rymmer större innovativa möjligheter.
 
Den andra faktorn är arbetsmarknadsutvecklingen. Förra Alliansregeringen la ner myc-
ket krut på att vidga låglönemarknaden genom omfattande arbetskraftinvandring och
en mer eller mindre sanslös bidragspolitik, som syftade till att få utrikesfödda i arbete,
den så kallade jobblinjen.
 
Dessa ambitioner står i direkt motsatsförhållande till att skapa de förutsättningar, som
krävs för att teknikutvecklade företag ska kunna utvecklas i Sverige.
 
Teknikutvecklade företag förutsätter för sin verksamhet kvalificerad personal,
vilket i sin tur kräver höga lönenivåer.
 
HITTAR FÖRETAGEN INTE DESSA FÖRUTSÄTTNINGAR, SÅ ÄR DET BÅDE
LOGISKT OCH RATIONELLT, ATT MAN FLYTTAR TILL OMRÅDEN, DÄR FÖR-
UTSÄTTNINGARNA ÄR BÄTTRE.
 
I stället för att bli förvånad över vad som nu skett vad gäller Sonys och Eriksson kan-
ske man inte ska bli förvånad om det inte inträffar nya nerläggningar och "flytt" av
detta slag.
 
Som man sår får man skörda, har det alltid hetat.
 
OCH DET GÄLLER INTE BARA PÅ "ÅKERN", DET GÄLLER OCKSÅ INOM DEN
EKONOMISKA POLITIKEN OCH INOM INNOVATIONSOMRÅDET.
 
AE
 

DEN POLITISKA NYSVENSKAN

Ordets makt ger en annan mening
 
Stefan Löfven är nu på besök i Ukraina och en av huvudpunkterna är att teckna
ett samarbetsavtal med Ukraina.
 
Samarbetsavtal ?
 
Vad innehåller och omfattar då detta "samarbete" ?
 
Samarbetet omfattar att ge bistånd till Ukraina, något som i dagens läge
kan vara motiverat för ett rikt land att ge ett fattigt land.
 
Men är verkligen att ge bistånd detsamma som att samarbeta ?
 
BORDE INTE BISTÅNDSAVTAL VARA EN MER KORREKT BENÄMNING ?
 
För det är väl knappast troligt att Ukraina skulle vägra samarbeta, om man får
bidrag för att lindra nöden, eller ?
 
Detta känner vi igen ifrån många andra politiska områden, att kalla något som
inte låter så bra, för något annat, som låter lite bättre.
 
KAN SÄMST KUNSKAPSUTVECKLING INOM OECD, ENLIGT PISA, BLI
ATT UTVECKLAS SOM KUNSKAPSNATION, SÅ BÖR VÄL BISTÅND KUN-
NA BESKRIVAS SOM SAMARBETE, ELLER ?
 
AE

MARGOT WALLSTRÖM BEHÖVER INTE SKÄMMAS- DEN HÄR GÅNGEN

Behöver Margot Wallström skämmas ?
 
Uppfattningarna om Margot Wallström går isär, starkt isär. När man bedömer vad
Margot Wallström gjort och sagt måste man inse att hon är som de flesta männis-
kor.
 
Ibland säger man sådant som är bra, ibland säger man sådant som är mind-
re bra. ibland göra man goda saker, och ibland gör man mindre goda saker.
 
MAN MÅSTE ALLTSÅ SE TILL HELHETEN OCH INTE STIRRA SIG BLIND PÅ
ENSKILDHETER.
 
Sedan Margot Wallström tillträdde som utrikesminister har hon överraskat, åt det
negativa hållet, för att uttrycka sig milt.
 
Samtidigt är det ingen dålig prestation att under så kort tid göra sig omöjlig
i USA, Israel, Ryssland och nu hela Arabvärlden, man skulle kunna säga att
det är raskt marscherat.
 
MEN DET HINDRAR INTE ATT MARGOT WALLSTRÖM, OCKSÅ, VID SIDAN
AV DETTA KAN SÄGA OCH GÖRA SÅDANT SOM ÄR AV MER POSITIV KA-
RAKTÄR.
 
Ett sådant positivt inslag är att kritisera Saudiarabien för grova brott mot mänsk-
liga rättigheter, sedan får herrar giriga direktörer säga vad vi vill.
 
JUST I DENNA FRÅGA, ISOLERAD, HAR MARGOT WALLSTRÖM INGET ATT
SKÄMMAS ÖVER, SEDAN FÅR HERRAR GIRIGA DIREKTÖRER SÄGA VAD
DE VILL.
 
Förhållningssättet till Saudiarabien utgör en viktig vattenpelare.
 
Den vattenpelaren är om vi ska arbeta för en anständigare värld eller avstå
ifrån att arbeta för en anständigare värld.
 
DET ÄR EN FRÅGA, SOM BÖR HA BETYDLIGT STÖRRE BETYDELSE ÄN OM
ETT ANTAL SVENSKA FÖRETAG KAN TÄNKAS FÖRBÄTTRA SINA VINSTMAR-
GINALER, SEDAN FÅR HERRAR GIRIGA DIREKTÖRER SÄGA VAD DE VILL.
 
Utgör då Saudiarabien ett exempel på en "anständig värld", den frågan är nog gan-
ska lätt att svara på.
 
Med sitt kvinnoförtryck, sin rättsskipning, sina halshuggningar och sina pisk-
straff ligger nog Saudiarabien så långt från en anständig värld man kan komma.
 
I sitt fördömande av Margot Wallström beskriver Saudiarabien sig själva med:
 
" Sharia har garanterat mänskliga rättigheter och räddat människors liv, ägo-
delar, heder och värdighet".
 
DEN SOM TYCKER ATT SHARIA, I DEN FORM DEN UTÖVAS I SAUDIARABIEN,
RÄDDAR HEDER OCH VÄRDIGHET SKA NATURLIGSVIS INTE KRITISERA SAU-
DIARABIEN.
 
Man får väl då också anta att Carl Bildt i sällskap med ett antal giriga direktörer också
tycker att vi i Sverige ska utveckla den form av sharia, som utövas i Saudiarabien, ¨då
den skapar så stor heder och värdighet, att Margot Wallström ska skämmas för att
hon kritiserar systemet.
 
Frågan är dock komplicerad, att vi ska agera för att också främja Sveriges intressen
är väl ganska så självklart.
 
Var man ska sätta den ribban är inte helt okomplicerad, en del bedömare pekar
nu på att kritiserar man nu det "lilla" Saudiarabien så måste man väl i konse-
kvensens namn också kritisera det "stora" Kina.
 
VISST, RENT LOGISKT JA, MEN RENT OLOGISKT NEJ, IBLAND MÅSTE MAN
HELT ENKELT VARA OLOGISK AV REN SJÄLBEVARELSEDRIFT.
 
Som ett litet land, som är oberoende av omvärlden, måste vi helt enkelt erkänna:
 
Vissa länder vågar vi och kan kritisera, andra länder vågar vi inte och kan inte
kritisera.
 
SÅ ENKELT ÄR DET, SKA VI DÅ SOM NÅGON FORM AV RENLÄRIGHET AVSTÅ
IFRÅN ATT KRITISERA LÄNDER VI KAN OCH VÅGAR KRITISERA.
 
En fråga som troligen är mer eller mindre omöjlig att svara på, men man kommer
långt om man hela tiden har som övergripande mål:
 
DET ÄR VIKTIGARE ATT ARBETA FÖR EN ANSTÄNDIGARE VÄRLD ÄN ATT
ARBETA FÖR ATT ETT ANTAL SVENSKA FÖRETAG SKA FÅ FÖRBÄTTRADE
VINSTMARGINALER.
 
Stor eller liten har faktiskt betydelse, också i omvänd mening.
 
Tyskland har också kraftigt kritiserat Saudiarabien för grova brott mot mänskliga rät-
tigheter, men lite mer "inlindat". Har då Saudiarabien näpsat Tyskland för detta.
 
NEJ, TYSKLAND ÄR EN EKONOMISK OCH POLITISK STORMAKT, SOM SAUDI-
ARABIEN VILL HÅLLA SIG VÄL MED, OCH DÅ NÄPSAR MAN INTE LANDET.
 
Så ser helt enkelt världen ut, både i det lilla och i det stora, den som är stor och mäk-
tig kan slänga "skit" på andra, medan de som är små och mindre mäktiga får ta "skit"
från andra.
 
Medveten om detta dilemma ska man då avstå ifrån att arbeta för en anständi-
gare värld eller kritisera länder som bryter mot mänskliga rättigheter, även om
de är större och starkare än Sverige.
 
EN FRÅGA SOM GENERELLT ÄR HELT OMÖJLIG ATT BESVARA, MEN EN SAK
KAN KONSTATERA.
 
MARGOT WALLSTRÖM BEHÖVER INTE SKÄMMAS, I JUST DETTA FALLET,  FÖR
ATT HON UTTALAR EN MENING ATT HON VILL HA EN MER ANSTÄNDIG VÄRLD.
 
AE
 

CARL BILDT REDER UT BEGREPPEN ÅT OSS

Nu vet Carl Bildt den Store bäst igen
 
Att Saudiavtalet nu sägs upp höjer tonläget på många håll, uppfattningarna är lika
många som antalet röster.
 
I ett sådant läge är det bra att vi har Carl Bildt den Store, som kan reda ut be-
greppen åt oss.
 
CARL BILDT REDER NU UT BEGREPPEN ÅT OSS PÅ SIN BLOGG OCH I AF-
TONBLADET.
 
Han lär då ut till oss andra, det som är den enda sanningen.
 
SVERIGE HAR NU SKADATS GENOM ATT AVTALET SÄGS UPP.
 
Huruvida Sverige skadats genom att avtalet sägs upp är nog för tidigt att uttala
sig om, för andra än Carl Bildt den Store förstås, han har ju alltid den rätta lös-
ningen före alla andra.
 
För oss andra återstår nog mer att vänta och se vart vinden blåser, för oss är det
nog lite väl tidigt att ha en bestämd uppfattning huruvida Sverige skadats eller in-
te.
 
Håller man sig för god att styras av ett av världens dödssynder, girigheten,
kanske det visar sig att det blir tvärtom, vem vet.
 
Samtidigt är det rätt lustigt att just Carl Bildt har synpunkter på att Sverige ska-
dats. Den minnesgode minns hans insatser som statsminister under finanskrisen.
 
Alla initierade visste att Sverige skulle tvingas till en devalvering, förr eller
senare, och ju senare det blev desto dyrare skulle det bli.
 
DET VISSTE ALLA INITIERADE.
 
Trots detta envisades Carl Bildt, Anne Wibble och Bengt Dennis att med olika
krispaket förskjuta devalveringen så länge som möjligt, kanske för att det skul-
le bli så dyrt som möjligt, vem vet.
 
Det vi från den tiden däremot vet är att storbankerna klarade sig ganska så väl,
tack vare denna förskjutning, de fick tid att göra omdisponeringar, som lät-
tade på mycket av bankernas valutaexponeringar.
 
Vi andra däremot, vi som trodde att regeringen visste vad den gjorde, och inte
fick viktig information, så att vi också kunde skydda oss, vi fick stå för fioler-
na.
 
FIOLERNA KOSTADE DEN GÅNGEN UNGEFÄR 100 MILJARDER FÖR NA-
TIONEN SVERIGE, I DAGENS PENNINGVÄRDE BÖR DET SÄKERT BLI UN-
GEFÄR 200 MILJARDER, VEM VET.
 
Där kan man tala om att skada Sverige, riktigt ordentligt, så visst är det lustigt att
just Carl Bildt den Store nu tar sig ton - igen.
 
Det "påstås" att exporten till Saudi uppgår till runt 10 miljarder per år, det är 1/20
av det belopp Carl Bildt såg till försvann under den glada tiden.
 
Sverige har alltså råd att skadas under 20 år, innan man kommer upp i den skada
som Carl Bildt, Ann Wibble och Bengt Dennis ställde till med under finanskrisen.
 
Så visst är det lustigt att just Carl Bildt tar sig ton, igen, och beskyller an-
dra för att ha skadat landet.
 
Den minnesgode erinrar sig också den tid, när Carl Bildt den Store, satt i styrel-
sen för Lundin Oil. Då skadades visserligen inte Sverige, direkt, men lokalbefolk-
ningen i oljerika provinser i Nordafrika skadades, genom att deras byar revs och'
de fördrevs från de områden de bebott i generationer. En del skadades till och
med så illa att de dog, ganska så många dog faktiskt.
 
Så visst är det lustigt att just Carl Bildt den Store tar sig ton, igen, och be-
skyller andra för att ha skadat Sverige.
 
Men man ska kanske inte bli så förvånad, saknar man en av människans vik-
tigaste egenskaper för att kunna betrakta omvärlden, så kan det bli på det här
viset.
 
Att kunna se sig i spegeln och se vem man är, inte vad man upphöjer
sig själv till att vara.
 
AE
 

ALLT BLÅSER IN NÄR DET ÄR VIDÖPPET

För mycket är bara för mycket
 
Händelsen i Uddevalla, 3 mördade, sätter fokus på vår invandringspolitik.
 
En larmrapport från skolvärlden i dag förstärker detta fokus.
 
FÖR MÅNGA FLYKTINGAR SÖKER SIG TILL SVERIGE OCH BLAND DENNA
MÄNGD ÅTERFINNER MAN ETT ANTAL SOM INTE BORDE VÄLKOMNAS I
SVERIGE.
 
Både de mördade och de misstänkta gärningsmännen har sådan bakgrundspro-
filer, att de inte borde ha varit välkomna att stanna i Sverige.
 
När det gäller synen på vilka som ska tillåtas "fly" till Sverige är vi så naiva
att det är rent pinsamt.
 
I FLYKTINGSTRÖMMEN HITTAR VI MÅNGA PSYKOPATER, KRIGSFÖRBRY-
TARE, TERRORISTER, TERRORISTSYMPATISÖRER OCH MÅNGA "VANLIGA"
GROVA FÖRBRYTARE.
 
Att dessa ska beredas en fristad i Sverige och dra stora integrationsresurser, som
borde användas på andra håll, är fullständigt befängt. Våra möjligheter att integrera
den stora flyktingströmmen skulle bli betydligt bättre om man slapp lägga resurser
på grupper, ovan nämnda.
 
ATT BEREDA DESSA GRUPPER EN FRISTAD I SVERIGE OCH LÄGGA NER
STORA RESURSER PÅ MENINGSLÖSA INTEGRATIONSPROJEKT PÅ JUST
DESSA GRUPPER KAN VÄL NÄRMAST BESKRIVAS SOM "SINNESSJUKT".
 
Larmrapporten från skolan i dag noterar helt lakoniskt, att nu kommer det så många
barn till Sverige att skolan inte kan tillhandahålla den utbildning eleverna har rätt att
kräva, och som är en förutsättning för att Sverige ska utvecklas i rätt riktning.
 
Det har sagt många gånger tidigare, det som inte är hållbart håller inte.
 
NU HAR LARMRAPPORTEN FRÅN SKOLAN BEVISAT ATT DETTA GÄLLER,
ÄVEN I SVERIGE.
 
Tyvärr har indoktrineringen av oss och politikerna själva gått så långt, att det troli-
gen inte finns några larmrapporter i världen, som kan få oss att tänka om.
 
Att vi sticker ut med vår stora flyktingström, störst i Europa, är ingen nyhet, men
ibland bekräftas det på sätt som är direkt underhållande i sin galenskap.
 
Nyligen var generaldirektören för Migrationsverket på en konferens, där han sam-
manstrålade med andra från Europa, som satt på motsvarande poster. Någon ha-
de då fräckheten att påtala för generaldirektören Danielsson att vi tog emot fler
flyktingar än alla andra, och att vi på det sättet var udda.
 
Sådan "skit" ska ju inte en generaldirektör vid Migrationsverket behöva ta,
och mycket riktigt blev Danielsson både irriterad och arg, och utbrast:
 
" DET ÄR INTE SVERIGE SOM ÄR UDDA, DET ÄR NI SOM ÄR UDDA, ALLA
NI ANDRA ÄR UDDA".
 
Tio hästar går i en hage, varav 9 är svarta och en är helvit.
 
Vem kan komma på iden att hävda att i denna hästflock har de 9 svarta
hästarna en udda färg, medan den helvita hästen har den vanligaste fär-
gen i flocken ?
 
GENERALDIREKTÖR DANIELSSON VID MIGRATIONSVERKET KAN NOG
TÄNKAS HÄVDA DETTA.
 
Kom efter detta inte och hävda att Sverige inte utvecklas i en udda riktning.
 
Händelsen i Uddevalla, tillsammans med många andra likartade händelser, samt
dagens larmrapport från skolan borde få oss att besinna oss.
 
VI MÅSTE KOMMA TILL INSIKT OM ATT VI TAR EMOT FLER FLYKTINGAR
ÄN VAD VI KAN HANTERA, OCH I DENNA STORA MÄNGD FINNS MÅNGA
SOM INTE BORDE FINNA EN FRISTAD I SVERIGE.
 
Det som inte är hållbart håller bara inte, och bevisen börjar nu bli både många
och besvärande.
 
I en rationell värld gäller också att ska man rätta till någonting ska man
rätta till det när man kan, och inte vänta så länge att man inte kan rätta
till det som är fel.
 
Kunde inte heller sjunka, men fartyget sjönk
AE
 
 

MARGOT WALLSTRÖM GÅR PÅ GRUND - IGEN

Utrikesministern i fullt krig med hela världen
 
Så var det då dags att utkämpa en ny kamp på det utrikespolitiska slagfältet.
 
Förr fanns det anledning att ha synpunkter på att diplomatin var tyst, lite
väl tyst, den tiden tycks nu vara förbi.
 
Margot Wallström har faktiskt hunnit med en hel del under sin korta tid som
utrikesminister.
 
Man kan ju spontant, men bara spontant, få det intrycket att Margot Wall-
ström blir "portad" från att hålla tal vid Arabförbundets möte för att hon
har hög integritet, visar mod och djärvhet i moraliska frågor som rör mänsk-
liga rättigheter.
 
MEN BLICKAR MAN BAKÅT ÄR DET NOG HELT ANDRA SAKET ÄN INTE-
GRITET, MOD OCH DJÄRVHET, SOM STYR HENNES AGERANNDE SOM
UTRIKESMINISTER.
 
Vi minns när USA blev avfärdade med att "USA bestämmer inte vår politik", nå-
got som inte föll i god jord i USA.
 
Sent omsider, när fördröjningsnippeln slog till, insåg Margot Wallström
att hon inte borde sagt vad som sagts, försökte släta över detta hela genom
att hävda att hon inte menade vad hon menade.
 
En oundviklig slutsats blev då att hon inte hade förstånd nog att inse vad hennes
uttalande skulle leda till.
 
Näst på tur stod erkännandet av Palestina.
 
SKURKSTATER APPLÅDERADE MEDAN DEN CIVILISERADE VÄRLDEN
REAGERADE MED HÄPNAD OCH VISADE ÖPPET SIN FRUSTRATION.
 
Inte överraskande blev Margot Wallström överraskad över den civiliserade värl-
dens reaktion, hon hade tydligen trott att alla skulle applådera som skurkstater-
na. Även här skedde försök att släta över det hela med att Sverige var föregånga-
re, vänta bara, andra kommer att följa efter.
 
AV NÅGON UNDERLIG ANLEDNING HAR INGEN FÖLJT EFTER.
 
Även här tycks den oundvikliga slutsatsen bli att Margot Wallström saknar förmå-
ga att inse vad olika uttal och utspel leder till för reaktioner.
 
Kanske inte den förnämsta egenskapen för en utrikesminister.
 
Och nu är alltså Saudiarabien "förbannade" på Margot Wallström för att hon fällt
uttalanden, som inte faller landet i smaken.
 
Eftersom både Stefan Löfven och Margot Wallström varit närmast övertydliga med
att man "bara" vill omförhandla avtalet med Saudiarabien, blir den oundvikliga slut-
satsen att här nämnda knappast haft för avsikt att göra Saudiarabien "förbannade".
 
Det liksom bara blev så.
 
DEN OUNDVIKLIGA SLUTSATSEN AV DETTA KAN INTE BLI NÅGON ANNAN
ÄN ATT MARGOT WALLSTRÖM HAR SVÅRT ATT INSE VILKA REAKTIONER
OLIKA UTTALANDEN OCH UTSPEL KAN VÄCKA.
 
Så den öppna kritiken mot Saudiarabiens brott mot mänskliga rättigheter tycks nog
bero på andra egenskaper än hög integritet, mod och djärvhet.
 
OM MAN I UTRIKESPOLITIKEN VILL EN SAK, MEN UPPNÅR DET MOTSATTA,
KAN DET VÄL KNAPPAST BESKRIVAS SOM EN FRAMGÅNGSSAGA, ELLER ?
 
Att sedan Margot Wallström har rätt i sak, är en helt annan sak, men då bor-
de gjorda uttalanden vara förenade med en ambition att stoppa avtalet med
Saudiarabien, inte tvärtom.
 
Svensk utrikespolitik a lá
Margot Wallström
AE
 

ÖVERSKOTT AV BORTFÖRKLARINGAR I AGENDA

En finansminister borde kunna bättre
 
Agendas inslag med finansminister Magdalena Andersson blev inte bra, det blev
helt enkel en riktigt pinsam föreställning.
 
Magdalena Anderssons kritik, eller kanske påhopp, mot Anders Borg rörande ö-
verskottsmålet,  var hårt och skoningslöst, utan utrymme för andra varianter än
att Anders Borg var oansvarig, hade gjort fel, och kom bara Magdalena Andersson
till makten, så skulle det vankas andra bullar, ansvarsfullhet skulle gälla och allt skull-
e gå riktigt till.
 
Magdalenas Andersson kritik var kristallklar.
 
ÖVERSKOTTSMÅLET VAR VAD SOM GÄLLDE OCH DET FANNS INGET SOM
KUNDE TOLKAS SOM ATT DET SKULLE BORT, BARA MGDALENA ANDERS-
SON FICK RÅDA.
 
Den uppmärsamme lyssnaren kunde i en bisats, väl insmugen, ana en antydan om
att överskottsmålet kanske skulle kunna tänkas försvinna, men bara kanske och in-
te i närtid.
 
Nu har Magdalena Andersson blivit klokare efter att ha haft tillgång till "analysfunk-
tioner" vilket inte gällde före valet. om detta är inte mycket att säga, om hon blivit
klokare.
 
Om man som finansminister blir klokare i en viktig fråga är det inte mer än
rätt att det tar sig uttryck på något sätt, och en ändring av en uppfattning
är då inte mycket att orda om.
 
MEN MAGDALENA SJÄLV ORDADE MYCKET AV DETTA, ALLDELES FÖR
MYCKET.
 
De bortförklaringar som framfördes var enbart plågsamma att lyssna till och de
gick knappast hem hos lyssnarna, möjligen hos några redan frälsta i några social-
demokratiska stugor.
 
Kvällens programledare brukar kunna "hålla masken" men det märktes även på
henne att hon fann en del bortförklaringar som både plågsamma och pinsam-
att lyssna till.
 
EN FINANSMINISTER SKA HELT ENKELT KUNNA "LEVERERA" BÄTTRE.
 
´Det som nu "levererades" väckte nog mest förakt, i bästa fall utmanade det lö-
jet, och det är svårt att tänka sig att Magdalena Andersson gick stärkt ur detta.
 
Man både kan och har rätt att tänka om, och bli klokare. Om man nu med hjälp
av en "analysfunktion" blivit klokare borde man ju kunnat hantera denna fråga
på ett lite smakligare sätt.
 
Det skulle inte att framstått som vare sig märkligt eller oansvarigt om Mag-
dalena Andersson uttryckt sig lite mer ödmjukt, kanske något i stil med.
 
" SEDAN DEBATTEN MED ANDERS BORG HAR JAG ÄNDRAT UPPFATTNING,
DÅ DET FRAMKOMMIT ANDRA UPPGIFTER, OCH HADE JAG VID DEBATTEN
VETAT VAD JAG VET I DAG, HADE JAG UTTRYCKT MIG ANNORLUNDA"
 
Ett sådant ordval hade med all säkerhet väckt respekt i de flesta läger, nu blev
effekten i stället den motsatta.
 
Att man som politiker inte kan erkänna fel har vi lärt oss, och man skulle
väl närmast bli chockad om det dök upp en politiker som helt glatt utro-
pade: "Sorry, jag gjorde fel, jag ska tänka mig för bättre nästa gång ".
 
MEN MAN BORDE VÄL ÄNDÅ KUNNA ERKÄNNA ATT MAN ÄNDRAT UPP-
FATTNING NÄR NYA UPPGIFTER TILLKOMMER, ELLER ??
 
AE
 
 

EN HELSJUK ARBETSMARKNAD

Mer sjukt än så här kan det inte bli
 
Vi har under åren fått lära oss att jobblinjen, det är det som gäller.
 
Men vad är det som utgör jobblinjen, på riktigt, egentligen ?
 
AV NEDANSTÅENDE ANVISNING ARBETSFÖRMEDLINGEN FRAMGÅR DET VAD
JOBBLINJEN UTGÖR, PÅ RIKTIGT
 
 
 
Av anvisningen framgår att ett visst företag får bidrag i olika former med 56 350:- per månad,
dvs 676 200:- per år.
 
Det låter väl bra, vi ska ju satsa på småföretagen ?
 
 
MEN DET ÄR INTE BRA, DET ÄR NÄRMAST SINNESJUKT.
 
Företaget ifråga är ett "litet" företag, förutom ovan upptagna, 3 anställda, arbetar bara ägaren
i företaget, dvs det finns ingen anställd som inte är förenat med bidrag från Arbetsförmedlingen.
 
Företaget går med en mindre förlust de senaste åren med  stödet inräknat, utan stödet skulle
förlusten uppgå till ungefär 700 000:- på en omsättning på drygt 2 000 000:-.
 
FÖRETAGET SKULLE MED ANDRA ORD INTE FUNGERA UTAN DETTA STÖD.
 
Men ändå är det väl bra, utrikesfödda slussas in på arbetsmarknaden och företagen får fro-
das, och bra måste det ju ändå vara, så mycket politiker stoltserat över detta.
 
Det är ju dessa tre anställda, som enligt Eric Ullenfån går till arbetet varje dag, och det
är även dessa tre som ingår i de 280 000 utrikesfödda som får arbete under den ansvars-
fulla Alliansregeringen.
 
MEN FÖR DEN SOM ÄGNAR SAKEN EN TANKE, BARA EN LITEN LITEN TANKE, ÄR DET
INTE BRA, INTE ALLS BRA.
 
Som allt annat har även detta mynt en baksida.
 
När det gäller arbetslösheten blir den inte lägre, dessa tre, som går till arbetet varje dag, trän-
ger undan tre andra, som nu inte får gå till arbetet varje dag. Arbetsgivarna har lärt sig vad
som gäller, anställ ingen och betala fulla lönen.
 
Men det är inte bara tre andra, som trängs undan, och inte kan gå till arbetet varje dag. Före-
taget går ju med förlust varje år, så stor att bolaget inte skulle klara sig om Arbetsförmedlin-
gen inte höll det under armarna.
 
Genom denna konstlade företagsamhet trängs andra, mer "friska" företag undan från mark- naden, det finns bara utrymme för ett visst antal, och driver Arbetsförmedlingen verksamhet,
för det gör man i praktiken, så får ett annat, mer friskt företag, stå tillbaka.
 
Men dessa, som går till arbetet varje dag med god hjälp av Arbetsförmedlingen får väl fort-
sätta att gå till arbetet när stödet upphör ?
 
INTE ALLS, BÅDE ANSTÄLLDA OCH ARBETSGIVARE HAR LÄRT SIG HUR SYSTEMET
FUNGERAR.
 
Arbetsgivaren å sin sida är inte det minsta intresserad att betala full lön, så när stödet upphör
byts den anställde, nu utan bidragspåse, ut mot en ny anställd, nu försedd med bidragspåse.
 
Den anställde är i sin tur inte alltid intresserad av att gå till arbetet varje dag, i vart fall inte un-
der en längre tid, så det är inte ovanligt att bidragsanställningen övergår till ett utnyttjande av
arbetslöshetsersättning.
 
Nu ska i ärlighetens namn noteras att vissa politiker uppmärksammat detta bisarra inslag i
den ansvarsfulla jobblinjen och vill införa en begränsning av antalet med stöd i ett företag,
men det förändrar inte den slutsats man kan dra i övrigt.
 
HUR KAN POLITIKER ÖVERHUVUDTAGET KOMMA PÅ IDEN ATT INFÖRA ETT SYSTEM
SOM "IMPLEMENTERAS" PÅ DETTA SÄTT, OCH SEDAN OVANPÅ ALLT VARA STOLTA
ÖVER HUR DET FUNGERAR.
 
När avarterna inom friskolesystemet blev lite väl tydliga brukade Jan Björklund säga:
 
"Vi hade inte en aning om att det skulle bli på det här viset".
 
GÄLLER SAMMA SAK FÖR JOBBLINJENS UTFORMNING, MAN HADE INTE EN ANING
OM HUR DET SKULLE "IMPLEMENTERAS" ?
 
Som vanlig medborgare kan man annars tycka att politiker ska ha en aning om vad man hål-
ler på med.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 

ANSTÄNDIHET VIKTIGARE ÄN PENGAR

Lyssna inte till Wallenberg så kallade "dialog"
 
Polariseringen när det gäller saudiavtalet är tydlig.
 
DE SOM SER TILL HÖGRE OCH ÄDLARE SYFTEN VILL ATT AVTALET SÄGS UPP,
DE SOM SER, ENBART, TILL DEN EGNA PENGAPÅSENS TYNGD VILL FÖRLÄNGA
AVTALET.
 
Det hävdas att Jakoc Wallenberg varit pådrivande till ledaren i DN, där ett antal närings-
livsföreträdare menar att man "måste" förlänga avtalet, annars kanske deras intäkter
minskar.
 
Någon som är förvånad över att just Jakon Wallenberg varit pådrivande, knappast, Jakob
Wallenberg är van vid att politiker lägger sig på rygg, när han höjer rösten.
 
Sist politiker la sig riktigt på rygg, när Jakob Wallenberg höjde rösten , var när EU ville av-
skaffa den rösträttsdifferentiering, som gör det omöjligt att införa ekonomisk demokrati i
Sverige, något som alla andra länder lyckats med i västvärlden.
 
Då kröp Göran Persson på knä, med Jakob Wallenbergs piska vinande över ryggen, hela
vägen ända ner till Bryssel, för att Jakob skulle få som han ville.
 
Och det fick han, det mesta tyder nu också på att Stefan Löfven lägger sig på knä,
när Jakob Wallenberg höjer rösten.
 
När motiven inte är ädla får man ta till andra motiv, och näringslivsföreträdarna tar till mo-
tiv, som är närmast löjeväckande.
 
Vi får nu höra att Sverige tappar i trovärdighet, om vi säger upp avtalet.
 
DETTA ÄR JU VÄRRE ÄN NONSENS, AVTALET INNEHÅLLER MÖJLIGHETER ATT
SÄGA UPP AVTALET PÅ ETT KORREKT SÄTT, SÄGER MAN UPP DET PÅ ETT KOR-
REKT SÄTT FÖLJER MAN HELT ENKELT AVTALET.
 
Man kan ju ställa sig frågan på vilket sätt det skulle undergräva förtroendet att hålla sig
till det avtalet stipulerar ?
 
Världen är för övrigt full av avtal, som sägs upp korrekt, utan att ena parten tappar förtro-
endet för den andra.
 
Olika affärsavtal, hyresavtal, prenumerationer abonnemang och mängder av avtal sägs
upp korrekt, när omständigheter ändras, utan att den ena parten tappar förtroendet för den
andra parten.
 
Näringslivsföreträdarna vill i stället att avtalet förlängs, och att man som Jakob Wallenberg
formulerar sig:
 
ÄGNAR SIG ÅT HANDEL, UTVECKLAR RELATIONER OCH ÄR ÖPPNA MOT VARAN-
DRA.
 
Detta är inte första gången en "Wallenbergare" ägnar sig åt "handel, utvecklar relationer och
är öppen mot någon annan".
 
Under 2 VK samverkade hela Europa med stöd av USA för att göra sig kvitt Adolf Hit-
ler, Sverige valde även då att ställa sig vid sidan av den anständighet andra visade
och det ansvar andra tog.
 
I stället valde dåvarande Wallenberg dynastin att med Nazi Tyskland ägna sig åt "handel,
utveckla relationer och vara öppen", och den handel man då ägnade sig år vara att expor-
tera järnmalm till Adolf Hitler, något som var nödvändigt för att kriget skulle kunna fortgå, och
som kom att medföra ytterligare några miljoner krigsoffer.
 
Wallenberg ägnade sig då så inten sivt åt "handel, att utveckla relationer och att vara öp-
pen" att USA och Storbritannien diskuterade att bomba även Sverige, då man ansåg
att Sverige saboterade möjligheterna att förkorta kriget.
 
NÄR NU JAKOB WALLENBERG VILL "DRIVA HANDEL, UTVECKLA RELATIONER OCH
VARA ÖPPEN" MOT SAUDIARABIEN HAR HAN SÅLEDES STOLTA TRADITIONER ATT
LUTA SIG MOT.
 
Man får bara hoppas att Stefan Löfven också är lite stolt, i vart fall lite stoltare än Göran
Persson, när Göran Person kröp till Bryssel för att göra som Jakob Wallenberg krävde.
 
AE

YTTRANDEFRIHET OCH ÄNDLIGA PEGAR

Yttrandefriheten försöker nu göra sig gällande.
 
Åsikskorridoren är ju känd, sedan ett antal år tillbaka tycks den också ha blivit allt
snävare, men nu tycks det ha hänt något, i vart fall lite, mycket lite.
 
Nu är det tillåtet att tala om skenande kostnader, Anders Borg tillät oss att
börja tala om detta.
 
Debatten har också öppnats upp för att diskutera integrationsfrågor, men ännu in-
te öppnats upp så mycket att vi tillåts diskutera migrationsfrågor.
 
Men ändå, riktningen känns nu bättre än för 1 år sedan.
 
I går kunde vi i Dagens Nyheter läsa en ledare, med innehåll som var helt otänk-
bart för 1 år sedan. Vi kunde då läsa:
 
" Vi måste tänka om när det gäller integration. Man måste lära sig svenska
för att kunna stå till arbetsmarknadens förfogande. Det är inte acceptabelt
att vägra gå på SFI, att vägra lära sig svenska, att vägra stå till arbetsmark-
dens förfogande och i stället sitta med bidrag hemma och läsa bibeln eller
koran".
 
SITTA MED BIDRAG HEMMA OCH LÄSA KORANEN, NU SKULLE DET PLÖTS-
LIGT INTE VARA ACCEPTABELT.
 
För 1 år sedan skulle IS trängt sig in, understödda av svenska antirasister, på DN
redaktion och offentligt skurit halsen av ledarskribenten.
 
Såvitt är känt har inte den endaste antirasist demonstrerat utanför DN, inte
ens Mona Sahlin och Veronica Palm har varit där iklädda slöja.
 
KNÄPPTYST, NÄSTAN SÅ ATT MAN BÖRJAR TRO ATT DET INTE ÄR ACCEP-
TABELT ATT VÄGRA STÅ TILL ARBETSMARKNADENS FÖRFOGANDE OCH
SITTA HEMMA MED BIDRAG OCH LÄSA KORANEN.
 
Men DN är inte ensamma, åsikskorridoren tycks faktiskt breddas upp lite, men bara
lite.
 
I dag kan vi i Borås Tidning läsa en ledare av Rebecca Weiding Uvell, som också
tyder på att "något möjligen kan vara på gång".
 
Nu arbetar visserligen Rebecca som Slöseriombudsman hos den suspekta fören-
ingen Skattebetalarna, som inte vill betala någon skatt, så man får vara lite miss-
tänksam, när man läser vad hon skriver, men ändå, budskapet är tydligt.
 
Av någon underlig anledning påstår Rebecca att mängen pengar inte är o-
ändlig och att man måste göra prioriteringar.
 
HON UTMANAR OCKSÅ ÖDET GENOM ATT PÅSTÅ ATT PRIORITERINGAR
GÄLLER ALLA AMRÅDEN, FÖR MAN RESURSER FRÅN ETT OMRÅDE SÅ
MÅSTE MAN TA RESURSER FRÅN ETT ANNAT OMRÅDE.
 
Och så svär Rebecca till i kyrkan, så att det osar om det, och påstår:
 
VI MÅSTE INSE ATT DESSA PRIOTERINGAR GÄLLER ALLA OMRÅDEN, OCH
DÅ GÄLLER DET OCKSÅ FRÅGOR KNUTNA TILL MIGRATION OCH INTEGRA-
TION.
 
Och så förtydligar hon sig, så att alla ska förstå, även de som annars inte förstår:
 
För man pengar till Migration och Integratiom så måste man ta pengar från ett
annat område.
 
T'änk om det är så enkelt, tillför man mer pengar till integration och migration, så mås-
te man ta pengar från ett annat område, och därmed eftersätta andra behov, kanske
skola, kanske sjukvård, kanske äldrevård, kanske något annat viktigt behov, som då
måste eftersättas.
 
TÄNK OM DET ÄR SÅ ENKELT, TANKEN SVINDLAR INFÖR MÖJLIGHETEN.
 
Det skulle ju innebära att alla rasister inte behöver vara rasister, dessa rasister kan-
ske då bara vill ha en annan prioritering, en prioritering som innebär att man med
en ändlig mängd pengar inte vill prioritera ner utbildning, försvar, sjukvård och äldre-
vård och mycket annat för att man ska kunna prioritera upp integration och migra-
tion.
 
Tänk om det vore så enkelt, men så enkelt är det inte, alla måste ju slutligen
inse att vi inte arbetar med ändliga pengar, vi arbetar med oändliga mängder
pengar, och då måste man ju inte ta från ett område för att föra till ett annat
område.
 
ELLER  ??
 
AE

OPPOSIONEN FÖRHINDRAR FÖRSVARSBELUT

Så bidde det inte en tumme här heller
 
Förhoppningsfulla medborgare ingav sig under en tid att vi skulle få en försvarsupp-
görelse, som lyfte försvarsförmågan.
 
Försvaret skulle då få mer pengar, trodde vi, och beslut om försvarsinrikting skulle
fattas under våren.
 
Inget av detta tycks nu bli verklighet.
 
När det gäller den ekonomiska biten har man ingen anledning att bli förvånad,
den här gången heller.
 
SKA VI INTE KUNNA FÖRSVARA OSS, SÅ BEHÖVS JU INTE HELLER HÖGRE
ANSLAG.
 
ÖB bild är ju tämligen klar, 4 miljarder erfordras för så kallade basala behov inom för-
svaret, för att man ska kunna uppfylla politiska mål för försvarsförmågan. Något "lyft"
medför inte en sådan satsning, utan rättar möjligen till vissa brister.
 
Det politiska motbudet är lika tydligt, 4 miljarder om året blir 200 miljoner om året. Den
som är tacksam för det lilla, och frestas se satsningen som ett första steg i rätt riktning,
ska tänka om.
 
TÄNKA OM RIKTIGT ORDENTLIGT, MOTBUDET 200 MILJONER OM ÅRET ÄR
INTE ETT FÖRSTA STEG I RÄTT RIKTNING, DET ÄR YTTERLIGARE ETT STEG
I FEL RIKTNING.
 
Bara posten ökade arbetsgivaravgifter för "unga" kommer att medföra en kostnads-
ökning på 260 miljoner om året för Försvaret.
 
DÄR FÖRSVANN "ÖKNINGEN " PÅ 200 MILJONER OCH LITE TILL, FÖRSVARS-
FÖRMÅGAN BLIR DÅ YTTERLIGARE URHOLDAD I STÄLLET FÖR ATT BASALA
BRISTER RÄTTAS TILL.
 
Hur ser landets statsminister, Stefan Löfven, på att Försvaret får 200 miljoner och mis-
ter 260 miljoner ?
 
Han uppger sig inte vara speciellt bekymrad över detta.
 
HAN MENAR DÅ ATT FÅR FÖRSVARET EN ÖKNING PÅ 200 MILJONER OM Å-
RET, SAMTIDIGT SOM EN KOSTNADSPOST ÖKAR MED 260 MILJONER, SÅ
HÖJS FÖRSVARSANSLAGET.
 
Visst höjs försvarsanslget, men det är ju inte det frågan gäller, frågan gäller om För-
svaret får behålla mer än man mister av detta, så att försvarsförmågan kan gå i rätt
riktning i stället för i fel riktning.
 
MED DEN HÄR ATTITYDEN TILL HUR MAN RÄKNAR OCH BUDGETERAR OCH
FÅR MINUS ATT BLI PLUS, KANSKE REGERINGEN SKA VARA TACKSAM FÖR
ATT OPPOSITION LÄMNADE "WALK OVER" I BUDGETFRÅGOR GENOM DEC-
EMBERÖVERENSKOMMELSEN.
 
När det gäller en eventuell försening, vår blir till höst, känner vi igen den vanliga reto-
riken, det är alltid någon annans fel. Nu får vi höra från samarbetsregeringens tales-
man:
 
" FÖRSVARSMINISTERN OCH STATSSEKRETERAREN GÖR ALLT FÖR ATT DET
SKA BLI ETT FÖRSVARSBESLUT I TID, MEN KAN INTE GÅ I GOD FÖR VAD OPPO-
SITIONEN GÖR FÖR ATT FÖRHINDRA DETTA"
 
????????????????????????????????????????????????????????????
 
Så Wallmark, Allan Widman och Mikael Oskarsson och några andra gör nu allt
vad de kan för att förhindra att ett försvarsbeslut nu fattas under våren ?????
 
Man blir ju förvånad över denna oförskämdhet, som närmast gränsar till förtal,
man blir också förvånad över att utpekade, de som förhindrar att försvarsbeslut
fattas under våren, helt ligger tysta.
 
KAN DET LIGGA NÅGOT BAKOM ANKLAGELSEN , INGEN RÖK UTAN ELD
HETER DET JU ??
 
Skrivningarna i propositionsutkastet, det som oppositionen försökt förhindra, är ju också
lustiga.
 
Man får det att framstå som om Gotland aldrig funnits, utan flugit upp som en
fågel Fenix ur havet, man skriver då:
 
" OM GOTLAND SKULLE FALLA I FIENDENS HÄNDER SKULLE DET FÖRSÄMRA
FÖRSVARSALLIANSEN MÖJLIGHETER ATT UNDSÄTTA LÄNDERNA I BALTIKUM
VID EN KONFLIKT. GOTLAND ÄR I DETTA AVSEENDE AV SÄRSKILD BETYDEL-
SE "
 
Så där inom parentes ställer man sig frågande till vem som är fienden, ryssen eller
svensk allmänhet ? Högkvarterets senaste uppgifter att militär personal ska undvika
att gå klädda i uniform då "svensk allmänhet" utgör ett hot mot militär personal tyder
nog på att vi ska vända vapnen inåt, och då kanske Gotland är av mindre intresse.
 
Men oavsett detta är skrivningen om Gotland remarkabel, detta är ju inga som helst
nyheter.
 
GOTLANDS STORA BETYDELSE FÖR FÖRSVARET AV SVERIGE ÄR JU KÄNT I
VIDA KRETSAR ÄNDA SEDAN HANSATIDEN.
 
Man kan väl utgå ifrån, och hoppas, att Regeringen och  Försvarsberedningen är de
enda, som insett detta först nu.
 
Fördröjningsnippeln hoss vissa tycks vara inställd på oändlighet.
 
AE

PUTIN FÅR SOM HAN VILL - IGEN

EU ett steg bakåt och Putin två steg framåt
 
Så var det åter dags att tappa båda hakan och andan, EU visar återigen, på ett
uppseendeväckande sätt, sin undfallenhet mot världens största gangster, Vladimir
Putin.
 
2003 lanserade EU sin så kallade grannskapspolitik, som var tänkt att styra EU
samarbete med länder "österut", Ryssland ingick då inte i denna "grannstatspoli-
tik".
 
Putin ambitioner att ingå i ett samarbete med EU tycks inte heller ha varit så fram-
trädande.
 
Ukraina krisen tycks ha startat för att Ryssland ville förhindra en av EU "grann-
stater", Ukraina, att närma sig EU ekonomiskt och politiskt.
 
UNDER BRINNADE UKRAINA KRIS, SOM UTGÖR ATT HOT MOT STABILITE-
TEN I HELA VÄRLDEN OCH BAKOM VILKENTKRIG LIGGER PUTIN, SOM EN-
SAM ANSVARIG, RESER NU EU UTRIKESMINSTER TILL KREML OCH LÄG-
GER SIG PÅ KNÄ INFÖR PUTIN.
 
EU utrikesminister lyfter nu upp frågan hur EU ska relatera sig till Ryssland och
Putin.
 
EU UTRIKESMINISTER FÖRSLÅR DÅ ATT EU SKA NÄRMA SIG RYSSLAND.
 
EU NÄRMA SIG RYSSLAND ?????????????????????????????????????
 
I dag är Ryssland ingen demokrati, Ryssland är auktoritärt och styrs av Putin, led-
ningen bryter mon för flera mänskliga rättigheter, landet annekterar grannländer,
landet för krig i Ukraina och landet har förklarat att man ligger i krigstillstånd med
Väst.
 
I det läget vill alltså EU, här representerad av sin utrikespolitik, att EU närmar
sig Ryssland.
 
Enligt vedertaget språkbruk brukar närma i här aktuellt sammanhang innebära att
EU skulle anpassa sig till Rysslands krav och intressen, en närmast makaber in-
ställning, som fullt ut visar att EU inte är vuxen uppgiften att föra en realistisk po-
litik gentemot Ryssland.
 
OM DET ÄR NÅGON SOM SKA NÄRMA SIG NÅGON SÅ ÄR DET RYSSLAND
SOM SKA NÄRMA SIG EU.
 
För EU är väl fortfarande en "union" av demokratiska stater, även om man ibland
blir lite fundersam, eller ??
 
Nu ska EU göra som jag säger, annars
blir det ingen gas.
AE

BOJKOTTA OS OCH VM I FOTBOLL

Idrott och anständighet hör ihop
 
Nyttiga idioter hävdar att idrott och politik inte hör ihop, men man kan väl även'
som nyttig idiot tycka att idrott och anständighet hör ihop, men så tycka inte
vara fallet.
 
Uppdrag Granskning hade i kväll ett inslag som följde upp vad som hänt utsatta
och utnyttjade arbetare under OS i Sotji för ett år sedan.
 
Redan före OS blev det klart att allt inte stod rätt till, och det mesta som visades
i kvällens program är känt sedan tidigare.
 
Detta hindrar inte att man blir väldigt beklämd när man blir påmind om hur fat-
tiga och utsatta människor utnyttjas och torteras för att de vill ha sin lön.
 
ATT RYSSLAND VAR DEN STÖRSTA OCH MEST DIREKT ANSVARIGA BOVEN
I DESSA ÖVERGREPP OM DET BEHÖVER MAN INTE TVISTA, OCH INGEN SOM
KÄNNER TILL FÖRHÅLLANDEN I RYSSLAND BLEV DET MINSTA FÖRVÅNAD.
 
Däremot hade man anledning att bli förvånad att politiker från Väst, som annars upp-
ger sig stå för anständiga värden åkte till Sotji och frotterade sig med Putin.
 
Ännu mer förvånad blir man när man ser hur ledningen för OS agerar och beter
sig.
 
NÅGOT MER ARROGANT, ÖVERLÄGSET, OSERIÖST OCH ANSVARSLÖST
GÅR KNAPPAST ATT HITTA I DEN CIVILSERADE VÄRLDEN.
 
FÖR ATT UTRYCKA SIG PÅ REN SVENSKA SÅ VISAR MAN TYDLIGT ATT MAN'
"FULLSTÄNDIGT SKITER I" HUR ARBETARNA BLEV BEHANDLADE.
 
Med den attityden och den ansvarslösheten är man inte värdig att få arrangera vare
sig OS eller något annat viktigt spel.
 
Själva påstår ledningen för OS att man står för att utveckla mänsklig samvaro och an-
ständiga relationer.
 
Anständiga relationer och därmed sammanhängande värden regnar inte som
manna från himlen, utan det är något man får arbeta med, både för att skapa
och vidmakthålla.
 
MAN SKAPAR INTE OCH VIDMAKTHÅLLER ANSTÄNDIGA BETEENDEN GENOM
ATT RYSSLAND OCH OS LEDNING FÅR FRITT FRAM ATT BRYTA MOT ELEMEN-
TÄRA VÄRDEN.
 
OS I SIN NUVARANDE FORM ÄR HELT ENKELT OTIDSENLIG, FÖRMÅR MAN'
INTE LEVA UPP TILL ETT MODERNT ANSTÄNDIGT BETEENDE BÖR ALLA AN-
STÄNDIGA LÄNER BOJKOTTA ALLT VAD OS HETER.
 
Vilka erfarenheter drar då den civiliserade världen av vad som skedde före och under
OS i Sotji för ett år sedan.
 
MAN DRAR DEN SLUTSATSEN ATT RYSSLAND SKA ARRANGERA VM I FOT-
BOLL 2018.
 
Då kan man dra ytterligare en slutsats.
 
DET ÄR INTE BARA PUTIN, RYSSLAND OCH OS LEDNING DET ÄR FEL PÅ.
 
AE
 

ÄR PILOTERNA DEN MODERNA PRINSESSAN PÅ ÄRTAN ?

Alla sorger ska tas ut i förskott
 
35 000 tusen resenärer inom flyget drabbade på en dag, en enda dag.
 
Man får väl då anta att piloterna har något viktigt att strejka för.
 
OCH DET ÄR NÅGIT VIKTIGT MAN STREJAR FÖR.
 
Pilotföreningens ordförande hade i dag vänligheten att informera oss om vad det
är för viktiga omständigheter, som gör att 35 000 resenärer drabbas på en dag,
en enda dag.
 
Vi fick då höra att det är inte lönerna, de är bra som de är, det är inte övriga för-
måner, de är också bra som de är.
 
Det är inte heller så att arbetsgivaren har gjort något som motiverar att man strej-
kar, inte heller är det något arbetsgivaren har för avsikt att göra, som gör att man
strejkar.
 
Man strejkar, enligt pilotföreningens ordförande, för att man oroar sig för att
arbetsgivaren ska göra något i framtiden.
 
MAN VET INTE VAD DET ÄR MAN SKA OROA SIG FÖR, OM NU ARBETSGIVA-
REN KOMMER PÅ ATT GÖRA NÅGOT I FRAMTIDEN SOM MAN INTE ÄR NÖJD
MED.
 
Man både tappar andan och håller sig för pannan.
 
Vi har alltså en högavlönad grupp, som är nöjd med sina löner och övriga för-
måner som strejkar för att man oroar sig för att arbetsgivaren någon gång i
framtiden ska göra något, oklart vad, som skulle kunna medföra att man har
anledning att oroa sig.
 
ROMARRIKET OCH SODOM OCH GOMORRA GICK UNDER PÅ GRUND AV DE-
KADENS, STÅR NU SVERIGE PÅ TUR ?
 
AE

BALANSMÅL ERSÄTTER ÖVERSKOTTSMÅL

Att måla in sig i ett hörn
 
Beslutet att slopa överskottsmålet följs av en het debatt, som vittnar om att insikten
i vissa frågor inte är så hög, som den borde vara.
 
Indien är känt för sina "heliga kor" och tydligen vill Sverige inte vara sämre, vi har nu
två heliga kor.
 
ÖVERSKOTTSMÅLET OCH INFLATIONSMÅLET, DEN FÖRSTNÄMNDA KON
KAN VÄL MED GÅRDAGENS "BESLUT" ANSES SOM AVLIVAD.
 
Nu återstår bara att avskaffa den andra heliga kon, inflationsmålet, för att vi ska
komma ifatt Indien på utvecklingsskalan, för där har man väl avlivat alla sina heliga
kor, eller ?
 
Debatten som följde på beslutet att avskaffa överskottsmålet kan beskrivas med ett
ord, eller möjligen två ord:
 
MYCKET BEDRÖVLIG.
 
Sakpolitiskt och ekonomiskt har avskaffandet av målet ingen som helst betydelse.
 
DET ÄR BARA EN ANPASSNING TILL VERKLIGHETEN.
 
Verkligheten utgörs av att vi inte nått överskottsmålet under ett antal år, vi når det inte
i år och vi kommer inte att nå det under de närmaste åren.
 
Dessutom är målet överspelat genom att statskulden är låg, räntorna låga och behovet
av viktiga investeringar en större fråga än själva överskottsmålet, när utrymme för såda-
na investeringar uppstår, någon gång i framtiden.
 
Enighet tycks alltså råda om att målet ej är nått, ej nås och ej kommer att nås. Att en
anpassning av målet till detta skapar en debatt av det slag som nu uppstått tyder på
en förvirring, en stor förvirring, om vad som gäller.
 
De flesta tycks eniga om att det erfordras 75 miljarder i tillskott under "konjukturcykeln"
för att överskottsmålet ska kunna nås.
 
Detta kan bara nås genom skattehöjningar och/eller nedskärningar.
 
Och handen på hjärtat, hur många tycker, egentligen, att det är så viktigt med ett
överskottsmål, som spelat ut sin roll, att man accepterar skattehöjningar och/eller
nedskärningar på 75 miljarder ?
 
MÖJLIGEN VÄNSTERPARTIET OCH DET MENINGSLÖSA PARTIET, KNAPPAST
NÅGON ANNAN, ELLER ?
 
Eftersom det skulle erfordras 75 miljarder för att nå överskottsmålet kan det ju rimligen
inte frigöra något reformutrymme om man avskaffar målet, resultatet blir i stället att be-
hovet av skattehöjningar och/eller nedskärningar blir mindre, för detta behov kommer
att kvarstå, trots ett avskaffat överskottsmål.
 
Nu oroar sig en del, tydligen ganska många, för att den starka ekonomin ska eroderas.
Utifrån vad som övrigt är "beslutat" i samband med avskaffandet av överskottsmålet är
ju sådana farhågor inget annat än rent struntprat.
 
ÖVERSKOTTSMÅLET ERSÄTTS MED ETT BALANSMÅL, OCH MED ETT SÅDANT
BLIR FINANSERNA INTE SÄMRE, OM MAN KAN HÅLLA DET FÖRSTÅS.
 
Magdalena Andersson är också väldigt noga med att understryka att avskaffan-
det av överskottsmålet inte frigör något som helst reformutrymme, och det gör
det inte heller, det borde vara utgångspunkten för hur man ser på avskaffandet.
 
Jublet från vänsterpartiet är lätt att förstå, från det hållet har man ju aldrig erfarit någon
större kunskap och förståelse för ekonomiska samband, där skapas inga pengar, där
förbrukas bara pengar.
 
Men att vissa ledande moderater kritiserar avskaffandet är en fullständig gåta,
har man där förresten glömt decemberuppgörelsen, man skulle ju ligga lågt och
hålla tyst i 8 år.
 
Faktum är också att de offentliga finanserna fortfarande stärks, även om överskottsmå-
let ersätts av ett balansmål.
 
Lyckas vi hålla balansmålet, och vi lycka hålla en positiv tillväxt, kommer de of-
fentliga finanserna ändå att bli bättre genom att statsskulden som andel av BNP
blir lägre.
 
BORDE INTE ÄVEN MODERATER BEGRIPA DETTA ??????
 
Ekonomiska fundamenta är tämligen klara och bör hanteras som tämligen klara, inte
hanteras om "ingen kan eller begriper något".
 
En annan sida av saken är att Magdalena Andersson nu får kritik för att inte vara tro-
värdig. Före valet gick  hon hårt till attack mot Anders Borg för att han ville "luckra upp"
överskottsmålet, och det fanns inget i sinnevärlden som tydde på att Magdalena Ander-
sson ansåg annat än att målet var viktigt och skulle vara kvar.
 
Nu är det annat ljud i skällan, och nu ska målet då bort, den omsvängningen är
anmärkningsvärd i sig och motiverar kritik, när det gäller långsiktigheten och
trovärdigheten.
 
MEN DET MEDFÖR INTE ATT BESLUTET NU ÄR FEL, OCH KRITIKEN RÖRANDE
TROVÄRDIGHETEN BÖR HANTERAS AVSKILD FRÅN FRÅGAN HURUVIDA MÅLET
ÄR ÖVERSPELAT ELLER INTE.
 
Som politiker måste man ju faktiskt kunna ha två tankar i huvudet, till och med på samma
gång, eller ??
 
AE
 
 
 
 
 
 

STEFAN LÖFVEN REGERAR MED JOHN BLUND

Stefan Löfven kan inte hålla sig vaken
 
Det tycks vara jobbigt att vara samarbetsstatsminister, så jobbigt att det inte går att
hålla sig vaken, när man borde hålla sig vaken.
 
För som statsminister ska man väl hålla sig vaken under ett regeringssamman-
träde, eller ??
 
Den 25 februari präglas av ett antal händelser och skeenden, bland annat ett reger-
ingssammanträde samtidigt som debatten om "Saudiavtalet" pågick som hetast.
 
Regeringssammanträdet den 25/2, då debatten om Saudiavtalet pågick som
tetast, var inte vilket regeringssammatärde som helst.
 
VID DETTA SAMMANTRÄDE, VILKET LEDDES AV STEFAN LÖFVEN, TILL
SYNES HELT SOVANDE, HEMLIGSTÄMPLADE MAN ETT BREV FRÅN SAUDI-
ARABIEN VARS INNEHÅLL RÖRDE JUST "SAUDIAVTALET".
 
Hemligstämplandet skedde alltså mitt under pågående debatt om saudiavtalet un-
der ett regeringssammanträde som leddes av Stefan Löften, till synes helt sovande.
 
Och sömnen tycks ha varit god, kanske också välförtjänt efter allt samarbete,
för, hör och häpna.
 
STEFAN LÖFVEN KÄNNER INTE TILL INNEHÅLLET I BREVET, HAN KÄNNER
INTE ENS TILL ATT DET EXISTERAR ETT BREV.
 
Detta brev, vars innehåll avsåg just "Saudiavtalet, hemligstämplades under ett rege-
ringssammanträde den 25/2, lett av Stefan Löfven, mitt under "brinnande" debatt om
just "Saudiavtalet".
 
Och Stefan Löfven uppger efteråt att han inte ens vet om att brevet existerar.
 
MAN FÅR HOPPAS ATT SÖMNEN VAR GOD.
 
AE
 

SVERIGE TYCKS VARA EN ENDA STOR BAZAAR

Vart tog anständigheten vägen ?
 
Med ett antal år "på nacken" kan man numera säga "att det var bättre förr".
 
Vi hade redan på vår tid oseriös "hästhandel", då sjuka hästar fördes
till marknaden, fick lite stimulerande substans, och såldes som "friska"
hästar.
 
DET SOM VAR BÄTTRE FÖRR VAR ATT MAN VISSTE VAR SKOJARNA
FANNS, DE SÅLDE HÄSTAR PÅ TORGET.
 
I dag hittar man "hästskojarna" där man minst anar.
 
Dagens Industrie är en av Sveriges mest ansedda affärstidningar, den är
klart läsvärd, men i vissa avseenden är den en "modern hästskojare".
 
Jag har prenumererat på DI under många år, så många år att jag inte kan min-
nas, och jag har haft stort utbyte av att läsa tidningen.
 
Redan förra året, när jag skulle förnya prenumerationen, framgick det att DI
var en "modern hästskojare".
 
`Man höjde min prenumerationsavgift väl kraftigt, när jag hade synpunk-
ter på detta, sänkte man avgiften, också väldigt kraftigt, OK tänkte jag,
då.
 
I går fick jag en faktura för nästkommande år, den uppgick till 6 695:- inkl mer-
värdesskatt, en höjning med c:a 50 % jämfört med föregående år.
 
Beslutet blev väldigt lätt att fatta, säg upp prenumerationen på studs. Rin-
ger tidningen och får det sedvanliga svaret: " Vi kan inte svara just nu,
många står i kö, vi arbetar för att kunna betjäna våra kunder, bla, bla, bla
och en mängd andra bla, bla"
 
Efter 20 minuter kom jag fram, efter att ha lyssnat till ett antal "vi har många
som väntar, bla, bla och åter bla", och lättnaden kändes härlig, men den för-
svann ganska så fort.
 
JAG HADE DÅ KOMMIT FRAM TILL DI KUNDTJÄNST, OCH DI KUNDTJÄNST
ÄR INTE VAD MAN HAR ANLEDNING ATT FÖRVÄNTA SIG.
 
När jag då, äntligen, kom fram till kundtjänst och informerade handläggaren om
vad ärendet gällde, jag ville säga upp prenumerationen, var bemötandet allt annat
än vänligt.
 
"JAG KAN INTE HJÄLPA DIG, JAG KOPPLAR DIG TILL EN KOLLEGA"
 
Detta mottagande fick jag trots att jag tryckt på den knapp, som gällde för att
komma fram till "fakturafrågor", någon annan "knapp" fanns inte.
 
OK , tänkte jag, jag får väl då framföra mitt ärende till "kollegan", men det visade
sig att det fanns ingen "kollega".
 
Jag blev helt enkelt bortkopplad, handläggaren kan sägas ha slängt luren i örat
på mig, och jag fick åter sitta vackert och lyssna på "bla, bla, och åter bla" i för-
hoppningen att komma fram till någon.
 
EFTER YTTERLIGARE 20 MINUTER MED "BLA, BLA" TRÖTTANDE JAG,
LA PÅ LUREN OCH BESLÖT MIG FÖR ATT MAILA MIN UPPSÄGNING.
 
Detta fungerade, faktiskt, jag fick omgående ett mailsvar, att man skulle återkom-
ma och idag återkom man.
 
DAGENS INDUSTRIE ÅTERKOM DÅ OCH ÖNSKADE MIG VÄLKOMMEN TILL-
BAKA, OCH NEJ, INTE SKULLE JAG BEHÖVA BETALA 6 685:- MAN HADE
VÄNLIGHETEN ATT LÅTA MIG PRENUMERERA BETYDLIGT BILLIGARE.
 
Marknadsmekanismerna gjorde nu att jag bara behövde betala 4 995:- en inte o-
betydlig sänkning.
 
Då är vi tillbaks vid gårdagens hästskojare, man visste i alla fall var man hade
dem, och alla visste att man kunde pruta ner priset på en sjuk häst, men ska
man behöva pruta ner priset på en ansedd ? affärstidning ?
 
Historien upprepat sig alltså, den som tror att Dagens Industrie har fasta
priser på prenumerationen lever i förgången tid, att prenumenera på DI
kan mer liknas vid att handla i en bazaar i Marocko.
 
NÄR DET GÄLLER ATT PRENUMERA PÅ DI GÄLLER ATT DEN SOM KLA-
GAR MEST HÖGLJUTT FÅR DET BILLIGASTE PRISET.
 
Hur många tycker att detta är rätt, förhoppningsvis Svenska Dagbladet och Borås
Tidning, tidningar jag också prenumererar på, jag ska omgående ringa och klaga
på priset och räknar då med att få nedsatt pris, i vart fall med 40 %, för även des-
sa utgör väl bazaarer, eller ?
 
CH Hermansson, Stalins förtrogne i det förgångna, utbrast en gång, lite,
eller kanske mycket förbannad:
 
" NÅGON DJÄVLA ORDNING MÅSTE DET VÄL VARA ÄVEN I VÅRT PARTI"
 
Det är bara att hålla med:
 
" NÅGON DJÄVLA ORDNING MÅSTE DET VÄL ÄNDÅ VARA I SVERIGE,
OCH FRAMFÖR ALLT PÅ DAGENS INDUSTRIE, MAN KAN VÄL INTE JUS-
TERA SINA PRISER, SÅ ATT DEN SOM SKRIKER HÖGST FÅR LÄGST PRIS"
 
Skulle tonläget vara avgörande borde det ju faktiskt vara tvärtom, de som tiger
ska belönas, eller ?
 
Dagens Industtri är betecknande för Det Nya Sverige så hästskojarna på redak-
tionen behöver inte känna sig ensamma.
 
Man hittar "moderna hästskojare" även på andra håll, till och med på Sta-
tens Järnvägar". I den mån de får tågen att gå, vill de ju ha betalt, och de
som åker tåg vet hur SJ tar betalt.
 
SOM DÅTIDENS HÄSTSKOJARE.
 
Som alla vet, varierar ju priserna på SJ, ungefär som på DI. Vid ett tillfälle skulle vi
besöka Stockholm och låtsas bli lika begåvade som Anna Kinberg Batra och sökte
då efter priser på nätet, för man kan ju inte tala med folk längre.
 
Efter mycket sökande hittade vi en tid och avgång, som passade vår kassa
och började då söka efter returmöjlighet, men detta visade sig inte lika lätt.
 
FLER VILLE FRÅN STOCKHOLM ÄN TILL STOCKHOLM, SJ KALLAR DET
MARKNADSMEKANISMER, OCH PRISERNA FÖR ATT KOMMA FRÅN STOCK-
HOLM VAR DÄRFÖR VÄLDIGT HÖGA.
 
Det gick helt enkelt inte att hitta ett sätt att komma ifrån Stockholm, som passade
vår kassa, om man inte vill åka 1 klass förstås..
 
Efter en stunds tittande, när uppgivenheten började ta överhand, pekar min fru mot
datorskärmen och säger.
 
"Vi kan väl åka 1 klass tillbaka", snål som man är blir man ju direkt på defen-
siven och säger: "Det vet väl Du hur dyrt det är att åka 1 klass"
 
Jag fick då en av dessa ständigt återkommande lektioner från min fru, som sa,
samtidigt som hon fortfarande pekade på datorskärmen"
 
"Det är inte alls dyrt att åka 1 klass, det är billigare att åka 1 klass än att
åka 2 klass"
 
Eftersom min fru alltid har rätt, säger hon själv i vart fall, höll jag, som vanligt tyst
och stirrade på datorskärmen, och till min stora förvåning:
 
Det var billigare att åka 1 klass än 2 klass, i vart fall ifrån Stockholm.
 
SJ FÖRKLARAR DETTA MED ATT MAN ÄR SLAV UNDER MARKNADSME-
KANISMERNA OCH ATT DET ÄR EFTERFRÅGAN OCH UTBUD SOM STYR.
 
När hästskojarna ledde in sin sjuka hästar på torget, hävade de också att det var
marknadsmekanismerna som styrde, ingen tycket att det var mindre skojeri för
det, eller ?
 
AE

REGERINGEN LJUGER OM ÖVERSKOTTSMÅLET

Överskottsmålet blir nu Kejsarens Nya Kläder
 
Kan man avskaffa något som inte finns ?
 
De flesta anser nog att man inte kan avskaffa något som inte finns, men vår
samarbetsregering har motsatt uppfattning, man anser att man kan avskaffa
något som inte finns.
 
REGERINGEN VILL NU AVSKAFFA DET ÖVERSKOTT MAN ANSER FÖRELIG-
GA I STATSFINANSERNA OCH ANVÄNDA DET SOM INTE FINNS TILL INVES-
TERINGAR I BLAND ANNAT INFRASTRUKUR.
 
Överskottsmålet, 1 %, har länge varit omstritt, i takt med att räntor gått ner, i takt
med att behovet av investeringar ökat och i takt med att konjukturer mattats har
överskottsmålet mer och mer framstått som omotiverat, till och med felaktigt.
 
Regeringen vill nu avskaffa överskottsmålet, om det finns det kanske inte
så mycket att säga, det mesta pekar på att överskottsmålet passerat "bäst
före datum".
 
MEN REGERINGEN VILL ANVÄNDA DE MEDEL MAN FRIGÖR FÖR SATS-
NINGAR INOM VIKTIGA OMRÅDEN, BLAND ANNAT INFRASTRUKTUR, OM
DETTA FINNS DET DESTO MER ATT SÄGA.
 
Vi har inte haft överskott de senaste åren, vi har underskott i år, vi får underskott
de närmaste åren och allt tyder på att vi inte får överskott på den här sidan valå-
ret 2018.
 
Slutsatsen blir då väldigt enkel.
 
DET FINNS INGA MEDEL, INGET ÖVERSKOTT, ATT FRIGÖRA, VARE SIG
FÖR INFRASTRUKTUR ELLER NÅGOT ANNAT.
 
Varför ikläder sig då regeringen Kejsarens Nya kläder och gör sig tillåtlöje nu,
förklaringen är väldigt enkel.
 
DET ÄR BÄTTRE ATT GÖRA SIG LITE TILL ÅTLÖJE, NU, ÄN ATT GÖRA SIG
MYCKET TILL ÅTLÖJE SENARE, VALÅRET 2018.
 
Både nuvarande och tidigare regering har utlovat att överskottsmålet ska nås, efter
hand har tidpunkten skjutits fram, när verkligheten blivit en helt annan.
 
Nuvarande regering har också blundat för verkligheten och utlovat att överskotts-
målet ska nås, nu 2018, kanske inte den mest lämpliga tiden för ett sådant löfte.
 
ATT UNDER VÅLSPURTEN FÖRSÖKA, ÅTERIGEN, FÖRKLARA VARFÖR ÖVER-
SKOTTSMÅLET INTE NÅTTS KAN INTE KÄNNAS SPECIELLT INBJUDANDE, ELA-
KA KRAFTER INOM OPPOSITIONEN SKULLE KANSKE TILL OCH MED KRITISE-
RA REGERINGEN FÖR ATT MAN INTE NÅTT MÅLET.
 
En misslyckad regering, som inte når sina mål, är inte det bästa utgångsläget inför va-
let.
 
DÅ ÄR DET JU KLART BÄTTRE ATT AVSKAFFA MÅLET, FÖR DÅ KAN MAN JU
INTE BLI BESKYLLD FÖR ATT INTE HA NÅTT MÅLET, ELLER ?
 
Den här tidiga valtekniken tycks smart, så vi kan nog vänta oss fler övergivna mål.
 
Näst på tur bör nog stå att vi vid en viss tidpunkt ska ha "Europas lägsta ar-
betslöshet" och sedan kan vi nog räkna med att på tur står sedan "inflations-
målet har tjänat oss väl".
 
Även om det kan tyckas smart att avskaffa överskottsmålet, kan man tycka att man
borde ha stannat vid detta.
 
Att se detta avskaffande som en möjlighet att använda "överskottsmedel" för
ansvarsfulla framtidsinvesteringar hade man kunnat bespara oss, vi behöver
ingen ny variant "Kejsarens Nya Kläder".
 
DET FINNS INGET ÖVERSKOTT ATT ANVÄNDA FÖR NÅGOT ANNAT.
 
Detta borde regeringen veta, eller ????
 
Sett utifrån "löftet" att använda dessa "överskottsmedel" finns då två alternativ.
 
Det ena är att regeringen inte vet att det inte finns något att omfördela, och
nu ska omfördela något som inte finns.
 
ÄR DET SÅ ILLA, RIKTIGT ILLA, DÅ SKA MAN KANSKE INTE SITTA I EN RE-
GERING.
 
Det andra alternativet är, ve och fasa, att regeringen vet att det inte finns något
att omfördela, men ändå säger att man ska omfördela något som inte finns, helt
enkelt ljuger.
 
DÅ SKA MAN VERKLIGEN INTE SITTA I EN REGERING, ELLLER ??
 
Frågan är vilket som är värsta, att inte veta vad man borde veta, eller strutta omkring
i Kejsarens Nya Kläder.
 
 
Nu blir min näsa kortare 2018
AE
 
 

ROT GÖDER KRIMINALITET

Alliansen de kriminellas bästa vänner
 
Anna Dahlberg, Expressen, skrev häromdagen om hur kriminella göds av de
system Alliansen införde under sin tid, ROT, RUT. instegsjobb. nystartsjobb
mm mm mm.
 
När man läste detta tog man sig för pannan och undrar häpet hur en regering
kan vara så ansvarslös att man genomför stora systemförändringar utan att ut-
forma systemen, så att det finns en rimlig chans att hindra de värsta inslagen
av grov ekonomisk brottslighet.
 
Det snällaste man kan säga att att de inom Alliansen, som låg bakom des-
sa förändringar, inte begrep ett dugg av vad de höll på med.
 
Detta styrks av Jan Björklunds reaktioner, när grövre missbruk inom friskolan
blivit alltför tydliga, då har man fått höra:
 
VI HADE INTE EN ANING OM ATT DET SKULLE KUNNA BLI SÅ HÄR.
 
VI HADE ALLTSÅ EN REGERING, SOM UTGAV SIG FÖR ATT VARA AN-
SVARSFULLARE ÄN ALLA ANDRA, SOM UTFORMADE VIKTIGA SYSTEM,
OCH SOM INTE HADE "EN ANING" OM HUR DE SKULLE KOMMA ATT
MISSBRUKAS.
 
Då jag råkar "jobba" inom det gebit Anna Dahlberg beskrev, ekonomi, har jag en
hyfsad uppfattning om hur utbrett missbruket är.
 
MIN UPPFATTNING ÄR ATT ANNA DAHLBERGS BESKRIVNING ÄR EN SNÄLL
VARIANT OCH ATT MISSBRUKET, OCH DEN RENA KRIMINALITETEN KOPP-
LAT TILL DETTA, ÄR LÅNGT LÅNGT STÖRRE ÄN DE FLESTA KAN FÖRESTÄL-
LA SIG.
 
Genom sina ogenomtänkta systemförändringar försatte Alliansregeringen landet
i en situation, som medför att kriminaliteten breder ut sig i kretsar, som aldrig an-
annars nuddat vid tanken att vara kriminell.
 
DET ÄR HELT ENKELT FÖR LÄTT ATT PLUNDRA STATEN UTAN DEN MINSTA
RISK FÖR AT BLI UPPTÄCKT.
 
När det gäller ROT, även RUT, är detta en cancersvulst som breder ut sig och tär på
hela samhällskonstruktionen.
 
Anna Dahlberg "nuddade" vid det problem som är kopplat till att entreprenörer och be-
ställare gör upp om hur fördelningen mellan arbete och material ska ske, för att staten
ska plundras så mycket som möjligt.
 
När detta upptäcktes ville Skatteverket till en början inte ens se denna kriminalitet som
ett problem, och sa mer eller mindre rent ut, "detta struntar vi i".
 
Nu tycks någon sagt till Skatteverket att man inte ska strunta i sina uppgifter och man
aviserar hårdare kontroller av denna fördelning.
 
Detta är helt enkelt rent "skitprat".
 
TRÄFFAR EN ENTREPRENÖR OCH BESTÄLLARE "AVTAL" OM EN VISS FÖRDEL-
NING HAR SKATTEVERKET INTE EN CHANS I VÄRLDEN ATT KOMMA FRAM TILL
VAD SOM ÄR RÄTT, SÅ VITT MAN INTE ÅKER UT PÅ PLATS OCH "RÄKNAR SPIK".
 
Så är systemet uppbyggt, det vet alla entreprenörer, det vet alla beställare, och det vet
alla kriminella och det vet alla som arbetar med revision och redovisning.
 
AV NÅGON UNDERLIG ANLEDNING HAR SKATTEVERKET, LIKSOM JAN BJÖRK-
LUND INTE EN ANING OM DETTA.
 
SÅ ÄR SYSTEMET UPPBYGGT.
 
Men fördelningen mellan arbete och material, på det sätt Anna Dahlberg beskriver det,
är den snälla varianten.
 
DEN RIKTIGT ELAKA VARIANTEN ÄR ATT DET INTE SKER VARE SIG ARBETE EL-
MATERIALÅTGÅNG, UTAN MAN PRESENTERAR ETT FIKTIVT ARBETE, DÄR BE-
STÄLLARE, I BÄSTA FALL, OCH ENTREPRENÖR DELAR PÅ BYTET FRÅN STATS-
KASSAN.
 
En mellansnäll variant är att man lägger upp det hela så att statskassan står för 100 %
i stället för 50 %. Tanken är ju att man ska kunna få 50 % av arbetskostnaden, maxime-
rat till 50 000:- om året.
 
Om man då ena året utför ett "arbete" på 100.000:- så faller ju det ut 50 000:- i form av
ROT bidrag (inte avdrag för det är fel benämning), och beställaren betalar bara 50 000:-
Är man då fiffig kommer man överens om att faktura 100 000:- ena året, och 100 000:-
nästkommande år, den senare fakturan är då enbart "fiktiv"
 
Beställaren får då 50 000:-om året för ett arbete som är utfört under ett år, lätt som en
plätt att luta skjortan av Skatteverket, eller kanske mer rätt av oss andra, behöver dess-
utom inte betala själv "ett enda öre" för ett arbete värderat till 100 000:-.
 
Även om ett arbete är slutfört under ett och samma år. är det vanligt förekomman-
de att man skjuter på viss fakturering över årsskiftet, för att få "dubbel" utdelning,
så vanligt förekommande att det närmast är pinsamt att Skatteverket inte har öpp-
nat upp sina ögon för detta problem.
 
Man kan ha olika uppfattningar om huruvida ROT är rätt eller fel, men det är politikernas
"förbannade" skyldighet att utforma systemen på ett sätt, så att kriminaliteten inte fro-
das på området, som nu sker.
 
Det värsta är nog inte själva inslaget av kriminalitet,
 
DET VÄRSTA ÄR NOG ATT RISKEN FÖR UPPTÄCKT ÄR SÅ MINIMAL ATT DET
KAN FRESTA ANNARS "HEDERLIGA" ATT BETRÄDA DEN KRIMINELLA BANAN,
TRÖSKELN ÄR HELT ENKELT FÖR LÅG.
 
Och har man fått vittring på lättförtjänta pengar är risken nog stor att annars "hederliga"
skaffar sig andra spännande erfarenheter på detta område.
 
Slutsatsen är ganska enkel.
 
Lagstiftningen borde vara så utformad att man inte bara jagar medborgare "med blås-
lampa", lagstiftningen borde också vara så utformad att det vore straffbart att utforma
viktiga samhällssystem, som göder och finansierar kriminella kretsar.
'
AE
 

PUTIN ÄR FARLIG

Det kalla kriget blir nu allt varmare
 
Rysslands agrresioner framstå allt tydligare, samtidigt som också Västs handlings-
förlamning också framstår allt tydligare.
 
I en ledare i dag i dagens Industri dras slutsatsen att "allt fler tecken tyder på
att den ryska regimen har gått in i ett krigstillstånd med Väst"
 
RYSSLAND I KRIGSTILLSTÅND , MED VÄST !!!
 
Rysslands ambitioner anges vara att bryta upp de båda blocken EU och NATO för
att Ryssland lättare ska kunna återta den politiska kontrollen i gamla sovjetiska om-
råden.
 
ESTLAND, LETTLAND OCH LITAUEN ???
 
Tanken svindlar, när man tänker på vad detta innebär för Sverige, men kan man ta
Krim och delar av Ukraina utan att EU eller NATO gör annat än ser besvärade ut
kanske tankarna inte svindlar så mycket.
 
Man får väl hoppas att krigstillståndet lagt sig till 2018, så att EU och Västs
ledare kan frottera sig med Putin i samband med VM i fotboll 2018, i Ryssland,
utan alltför mycket vapenskrammel.
 
Hur agerar då Sverige i denna miljö. Läste man gårdagens ledare i Dagens Nyheter,
så blir väl närmast slutsatsen att Sverige spelar Putin rakt i händerna, då vi genom
vårt "flosklande" om neutralitet och alliansfrihet får både EU och NATO att framstå
som splittrade i synen på det ryska hotet.
 
Även vår syn på Sveriges försvarsförmåga gör att man "tallar andan", om man nu har
någon sådan efter alla nedskärningar inom försvaret.
 
Försvaret har i dag sådana brister att det inte verkar avskräckande i någon form. Vår
förmåga att skydda oss själva eller leva upp till åtaganden i Baltikum är inget annat
än en ren schimär. ÖB uppger sig behöva 4 miljarder per år för att fylla de mest ba-
sala behoven, som gör det möjligt att nalkas de mål politikerna ställt upp för försvaret.
 
Som det ser ut i dag tycks den politiska ambitionen vara att svara upp med 400
miljoner.
 
BÄTTRE ÄN SÅ KAN MAN INTE VISA ATT MAN ÄR ANGELÄGEN ATT SPELA
PUTIN I HÄNDERNA, DÅ ETT STARKT SVENSKT FÖRSVAR ÄR EN FÖRUTSÄTT-
NING FÖR ATT KUNNA SKAPA STABILITET INOM ÖSTERSJÖREGIONEN.
 
Putin är farlig, så färgad av sin tid i KGB att han bör kunna anses ha psykiska defek-
ter, och han tar också det han vill ta.
 
Skulle han vilja ta låt säga Gotland, för att säkra upp Östersjöområdet, har
vi ingen att förlita oss på för att få "hjälp".
 
SYFTAR MÅNNE VÅR SÄKERHETSPOLITIK TILL ATT VI SKA BLI ETT "NYTT"
UKRAINA, MAN STÄLLER SIG FAKTISKT FRÅGAN ?
 
AE

SVERIGE GÅR IRANS ÄRENDEN

Sverige som elefant i utrikespolitiken
 
Sverige tycks alltmer framstå som en stor elefant i utrikespolitiken, inte i den
meningen att man är stor, utan i den meningen att man klampar omkring som
en stor elefant.
 
Nuvarande regeringen väckte en viss förvåning, ett milt uttryck, när man
erkände Palestina.
 
Av någon underlig anledning tycks dessa erkännande ha passerats med en
gäspning, trots att erkännandet tyder på en omfattande omdömeslöshet.
 
Dagens Industri tar i dag upp ett intressant perspektiv i denna fråga, ett per-
spektiv som  förbigåtts i debatten fram till nu.
 
I en krönika pekar Johan Wiktorin på en "förbisedd detalj" ,  att Gaza-
remsan, som omfattas av Sveriges erkännande, de facto behärskas av
terrororganisationen Hamas.
 
EN ÄNNU MER "FÖRBISEDD DETALJ" ÄR ATT HAMAS BACKAS UPP
AV IRAN.
 
Johan Wiktorin pekar då på risken att Sverige genom sitt isolerade erkännan-
de skulle kunna uppfattas som iranska agenter, om vi inte agerar försiktigt,
och försiktigt kan vi ju knappast anses ha agerat i frågan om hur vi ska för-
hålla oss till terrorostorganisationen Hamas.
 
TANKARNA SVINDLAR NÄR MAN FÖRESTÄLLER SIG ATT OMVÄRLDEN
SKULLE SE SVERIGE SOM IRANSKA AGENTER.
 
Samtidigt svindlar tankarna lite mindre när man erinrar sig ett tidigare förhåll-
ningssätt till Iran.
 
IRANSKA DÖDSPATRULLER I SVERIGE, SKYLDIGA TILL MORD, SKIC-
KAS HEM TILL IRAN UTAN ATT RÄTTSLIGA PROCESSER I SVERIGE
FÖR ATT SVERIGE INTE SKA STÖTA SIG MED IRAN.
 
När man erinrar sig detta inser man att steget inte är långt till att vi ska vara
regelrätta agenter för Iran, är vi det för Hamas kan vi ju ändå ta steget fullt ut.
 
AE
 

VÄST HAR BLUNDAT FÖR EN BLODBESUDLAD PUTIN

Putins väg till makt och blodbad
 
TV i kväll var givande, korrespondenternas inslag om Putins väg till makten bekräf-
tade mycket av det man misstänkt tidigare.
 
Samtidigt väckte programmet nog fler frågor än det rätade ut eventuella frågetec-
ken.
 
Om bara hälften av det som presenterades i programmet var sant, kan man göra
vissa sammanfattningar:
 
Putins personlighet är kraftigt formad i forna KGB, och bedömare menar att
det präglar honom fortfarande. Man menar då att han helst verkar i det för-
dolDa, gärna ljuger och mer än gärna manipulerar andra genom en kombina-
tion av "charm" och hot.
 
Mycket tyder på att säkerhetstjänsten FSB låg bakom sprängningar av ett an-
tal hyreshus för att skapa "motiv" att anfalla Tjetjenien med sikte på att för-
dröja valet, så att Putin kunde väljas till premiärminister.
 
Mätt i ekonomiska termer måste Putin också anses vara världens största
gangster, de tillgångar han genom mutor och korruption tillskansat SIG an-
ses ha gjort honom till världens rikaste person.
 
Tydligt är också att Putin måste anses extrem farlig för omvärlden.
 
Programskaparna har uppenbarligen inte haft några större svårigheter att skaffa
den information som presenteras, varav rimligen följer att alla ledare inom "Väst"
under lång tid haft full kännedom om vem Putin är och vad han står för.
 
En sådan slutsats leder nästan fram till att samtliga Västs ledare är lika "skum-
ma" som Putin och väcker ett antal frågor.
 
En viktig fråga är vad det är som gjort att man släppt in denne bandit och galning i
maktens fina salonger och bemött honom som en statsman ?
 
En annan fråga är hur det kan komma sig att man medverkat till upprustning av det
ryska försvaret, när kännedomen om Putins avsikter och agerande borde  i stället
borde ha motiverat ett vapenembargo ?
 
Frankrikes order på två kvalificerade krigsfartyg ( 2 Mistral) framstår här som särskilt
avskyvärt och ansvarslöst.
 
Vad motiverade att man lät förutvarande förbundskanslern Gerhard Schröder komma
undan så lindrigt, då han tydligen tillåtit och medverkat till omfattande rysk penning-
tvätt i Tyskland , och ovanpå detta lagt ner rättsliga processer, som skulle kunna pe-
ka ut hans medverkan ?
 
Hur i himmelsens namn kan man ha gjort sig så beroende av Ryssland när det gäl-
ler energiförsörjningen, väl medveten om att Putin kan tänkas att använda detta be-
reonde i utpressningssyfte ?
 
Hur i himmelsens namn kan man i Storbrittannien ha accepterat den omfattande
penningtvätt som tycks ha skett i Londons finansvärld ?
 
Hur kunde man acceptera att Ryssland fick OS, som gjorde det möjligt för Putin att
stärka sin ställning i den inhemska opinionen ?
 
Och hur tänker man nu när man låter Ryssland stå för VM i fotboll 2018 ?
 
När man sammanfattar hur Putin banat väg för sin makt, vilka handlingar
han tycks ha gjort sig skyldig till och hur alla Västs stora ledare förhållit
sig till Putin och hans ambitioner, blir sammanfattningen lika skrämmande
som Putin.
 
SAMTLIGA VÄSTS LEDARE TYCKS FRAMSTÅ SOM KOMPLETTA INFAN-
TILA IDIOTER.
 
GENOM UNDERLÅTENHET OCH PASSIVITET HAR MAN NU SKAPAT ETT
SÅ SPÄNT LÄGE, ATT MAN NÄRMAST KÄNNER SIG TACKSAM OM INTE
ETT STORKRIG BRYTER UT.
 
AE
 

SKOLOR I ROSENGÅRD "TÅL INTE MERA"

Skolan "tål" inte mera
 
I höstas stängdes Örtagårdsskolan i Rosengård, Malmö, för att man inte längre kunde
undervisa eleverna. Ständiga elevbråk och omfattande kriminalitet på skolan var an-
ledningen.
 
Nu stänger skyddsombud, representerande alla lärarfack, ytterligare en skola i
Rosengård, Värner Rydénskolan, och återigen är bakgrunden omfattande elev-
 bråk och omfattande kriminalitet.
 
Hur detta kommer att utvecklas går just nu inte att ha en klar uppfattning om, klart är
att det endast är Arbetsmiljöverket som har befogenheter att öppna skolan igen.
 
Dessa stängningar av skolor leder in tanken på vad många kallar "vad klarar Sverige
av" och "hur mycket tål Sverige" när det gäller invandring.
 
Dessa begrepp rymmer många dimensioner, "vad tål Sverige" spänner över inte bara
skolan, utan också bostadstillgången, sjukvården, äldreomsorgen, ekonomin, kriminali-
teten och många andra områden.
 
Svaret på frågan är inte given och är en funktion både av volym och sammansättning.
 
Är huvuddelen av invandringen "lättintegrerad" "tål Sverige" en antalsmässig
högre invandring och tvärtom.
 
MEN NÅGONSTANS PÅ VÄGEN BLIR INVANDRINGEN, SOM EN FUNTION AV
VOLYM OCH MÖJLIGHET ATT INTEGRERA, FÖR STOR.
 
Det är svårt att komma till en annan slutsats än att invandringen inom vissa områden
blivit så omfattande att resultatet blir att Sverige inte klarar av att hantera sitauationen.
 
FÖR INGEN KAN VÄL, PÅ FULLT ALLVAR, MENA ATT DESSA SKOLSTÄNG-
NINGAR ÄR ETT TECKEN PÅ NÅGOT ANNAT ÄN ATT SKOLORNA RYMMER
FLER MED INVANDRARBAKGRUND ÄN VAD VERKSAMHETEN "TÅL" ?
 
Sverige sticker ut på det sättet att vi tar emot flest flyktingar per capita i hela Europa,
något som vi själva beskriver som den Humanitära Stormakten, men som andra be-
skriver som dåraktigt och ansvarslöst.
 
Det kan aldrig sägas för många gånger, ju fler flyktingar landet tar emot, desto des-
to större krav ställs det på integrationen.
 
VID NÅGON GRÄNS, OKLART VILKEN OCH VARIERANDE BEROENDE PÅ JUST
"INTEGRATIONSBENÄGENHETEN". BLIR STRÖMMEN AV ASYLSÖKANDE SÅ
STOR ATT INTEGRATIONEN INTE KAN GENOMFÖRAS PÅ ETT GODTAGBART
SÄTT.
 
DET ÄR ALLDELES UPPENBART ATT VI I DAG PASSERAT DEN GRÄNS, DÄR
INTEGRATIONEN INTE KAN GENOMFÖRAS PÅ ETT GODTAGBART SÄTT,
STÄNGNINGEN AV SKOLOR I ROSENGÅRD ÄR BARA TVÅ EXEMPEL I RADEN
AV MÅNGA EXEMPEL.
 
Få politiker vågar närma sig denna "heta potatis" utan talar svävande om att andra
länder ska ta ett större ansvar. Om man då menar att Sverige ska ta emot mindre
och andra länder fler, eller om man menar att alla andra länder ska leva upp till Sve-
riges nuvarande åtagande, om detta är man helt tyst.
 
Den enda politiker, som vågar tala ut om detta tycks vara KD kandidat till partiledar-
posten, Ebba Busch, som nyligen i TV menade att Sverige inte klarade av att ta emot
så många de närmaste åren, som prognoserna pekar på, och att då andra länder
måste "ta över" lite av Sveriges ansvar.
 
Där svenska politiker inte vågar säga sin mening, träder andra in i stället. I dagarna
fick vi höra några asylsökande ställa den mycket relevanta frågan:
 
VARFÖR TAR NI EMOT SÅ MÅNGA FLYKTINGAR NÄR NI INTE HAR BOSTÄDER ?
 
En samlad bedömning av läget på migrations-och integrationsområdet tyder nog på att
man ska dra en slutsats.
 
Tiden är inne då vi inte längre ska ställa frågan "hur stor invandring" tål Sverige ?
 
TIDEN ÄR NÄRMAST INNE  ATT KONSTATERA ATT VI HAR PASSERAT GRÄN-
SEN FÖR HUR MYCKET INVANDRING SVERIGE "TÅL".
 
Men som sagt, allt är relativt, och man kan ju också nalkas problemet från ett annat håll.
 
VILL VI ATT MÅNGT OCH MYCKET I LANDET SKA FÖRSÄMRAS MYCKET ELLER
FALLA BORT HELT FINNS DET NATURLIGTSVIS INGEN GRÄNS FÖR HUR MÅNGA
FLYKTINGAR LANDET KAN TA EMOT.
 
AE
 
 

RSS 2.0