MILJÖPARTIETS LEDIGHETSKOMMITTE

Miljöpartiet byter skepnad
 
Socialdemokraterna gör allt vad som står i deras makt, för att inte förknippas med sin
politik, som den beskrivs enligt moderaterna.
 
BIDRAGSPARTIET
 
Miljöpartiet skäms däremot inte för sin politik utan slår på stora trumman för att alla
ska vara lediga så mycket som möjligt.
 
Med 35 timmars arbetsvecka och friår på friår går nu partiet tills vals under rätt
beteckning.
 
DET NYA LEDIGHETSPARTIET.
 
Med hänsyn till att man ska avskaffa energitillförseln lär det också behövas mycket le-
dighet framöver.
 
Troligen blir det ett heltidsjobb att plocka pinnar, så att man kan värma upp sina
bostäder.
 
När man hör Åsa Romson uttala sig om den framtida energitillförseln, är det svårt att
frigöra sig från misstanken att naiviteten är lika stor som okunskapen.
 
Att Miljöpartiet är närbesläktat med Fi blir här allt tydligare.
 
EKONOMISKA KALKYLER ERSÄTTS MED HOPP OCH BÖNER.
 
Samtidigt innehåller Miljöpartiets krav på 35 timmars arbetsvecka uns av sanning.
 
Sant är definitivt att vi behöver mer tid för oss själva, och vi behöver också en högre
livskvalitet.
 
Men alla är nog inte övertygade om att denna kvalitet uppnås om alla går omkring
i skogen och plockar pinnar för att värma upp sig.
 
Lika sant är att många studier och forskning idag tyder på att många inom industrin in-
te orkar arbeta heldag, deras kondition är helt enkel får dålig.
 
Hade de plockat mer pinnat i skogen, kanske de orkat arbeta heldag, men tiden
räcker väl inte till allt.
 
Lika sant är också att vissa företag redan prövat att låta de anställda arbeta reducerad
arbetstid med bibehållen lön.
 
Många företag har då funnit att produktiviteten inte blir lägre, ett färre antal tim-
mar kompenseras av den högre produktionstakt man kan hålla under färre tim-
mar.
 
I DE FÖRETAG DÄR DETTA GÅR ATT TILLÄMPA BLIR ALLA VINNARE.
 
Erfarenheterna är dock begränsade till vissa branscher, och vissa företag, och måste
därför användas med försiktighet.
 
Men Miljöpartiets 35 timmar arbetsdag är inte så fel, att det bör kastas bort som
en ren reflex.
 
MYCKET TYDER PÅ ATT DET FINNS BEGRÄNSADE VINSTER ATT HÄMTA INOM
VISSA OMRÅDEN.
 
Men då måste förändringar gå varsamt fram och präglas av kunskap om vad som
händer, grundat på väl genomförda försök.
 
Allt sådant som kräver både eftertanke och kunskap, något som inte tycks prägla
miljöpartiet i många frågor,
 
INTE HELLER HÄR BÖR MAN KASTA UT BARNET MED BADVATTNET.
 
AE
 
 
 
 
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
Många tycks vara upprörda över alla tågstopp, och detta blir nu tydligt, när Trafikverket lo-
var att tågstoppet kommer att vara minst nästa vecka ut.
 
Alliansregeringen kan ställa ut mycket fetare löften, när det gäller tågstopp i landet.
 
Vi lovar att tågstoppen kommer att vara många ända in i september.
 
Den käftsmäll moderaterna fick i EU valet, vissa väljer att använda det ordet, lockar nu fram
de mest lustiga figurer.
 
Greve Ian Wachmeister kryper nu fram ur sitt gömsle och försöker vara lustig genom att un-
derhålla mig med roliga råd.
 
Exempelvis ger han mig rådet att se medborgarna som min arbetsgivare, i stället för att se
dem som undersåtar.
 
Att Ian i vissa fall kan vara lustig, det visste vi redan, men detta tar nog ändå priset.
 
Jag får nu också kritik för att jag inte stöttade Gunnar Hökmark tillräckligt i EU valet, och
media ställer frågan hur vi kunde ha Gunnar som kandidat till EU.
 
Den frågan har jag ställt mig själv, hur kunde jag ha kvar Gunnar som kandidat, efter all den
bitterhet jag känner mot honom, också.
 
När jag nu läser boken "En av oss" ser jag hur min bitterhet mot Gunnar lyser igenom mot allt
han gjort, och jag förstår inte själv hur jag kunde ha honom kvar som EU kandidat.
 
Där kan man ju läsa hur min bitterhet lyste igenom och att jag redan då gav honom rådet att
sluta inom moderaterna.
 
Redan då borde jag ha gjort som jag gjorde med Carl Bildt, manövrerade ut honom som par-
tiledare, och som jag gjorde med Ulf Kristersson, manövrerade ut honom som ordförande i
MUF.
 
Nu får jag skylla mig själv att jag sviktade när det gäller Gunnar, makt ska byggas genom in-
triger och utrensningar, ingenting annat, då går det som det gick i EU.
 
Mycket kretsar annars kring Miljöpartiet i anslutning till deras kongress, att deras kam har
vuxit är helt klar, snart är deras kam lika hög som vår kam.
 
Partiets inriktning är nu helt klar, med 35 timmars arbetsdag och friår blir bilden av partiet
tydlig.
 
Det nya ledighetspartiet.
 
Åsa Romsons röriga tal i TV under gårdagen, rörande energiförsörjningen, visar att partiet
också ligger rätt, när man efterlyser större kunskap i skolan.
 
Nu har vi nya moderater helt nya konfliktytor att kämpa mot i politiken, både det nya bidrags-
partiet socialdemokraterna, det nya ledighetspartiet miljöpartiet och sedan länge också den
gamla stalinorgeln.
 
Vi har fått kritik för att vi gett avkall på överskottsmålet, när det gäller sparandet i de offent-
liga finanserna. För att denna kritik inte ska växa lavinartat inför valet byter vi nu åsikt även
här.
 
Vi lägger överskottsmålet åt sidan och lägger nu i stället vår kraft på underskottsmålet. Redan
i år ser vi här stora framgångar, vi när minus 2 % av BNP i det offentliga sparandet, Vi räknar
också att nå målet även under 2015 med minus 0,8 % av BNP och även 2016 med minus 0,3
% av BNP, under förutsättning att vi sitter kvar förstås.
 
Gårdagens tillväxtsiffra på minus 0,1 % för 1 kvartalet talar för att vi kan hålla fast vid vårt
underskottsmål, om vi får sitta kvar förstås, samtidigt som det visar kraften i vår ekonomiska
politik.
 
Nästa vecka kan bli mycket spännande, då Ryssland hotar att stoppa gas till Ukraina, något
som också kommer att drabba Europa.
 
Vi ser detta som en bekräftelse på att vi lyckades sätta stopp på Putin genom EU hårda
sanktioner, vi lyckades tydligen skrämma upp honom riktigt ordentligt.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, öre för öre 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
         
 
AE

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
Vår ansvarsfulla och framgångsrika brottsbekämpning gör nu att medborgarna känner sig
alltmer trygga i sina miljöer.
 
När en man i går blev svårt skottskadad i Göteborg, visade reaktionerna hur långt vi kommit
i dessa ambitioner.
 
De närboende uppgav då att de vant sig vid all skottlossning och inte längre reagerade när
det sköts.
 
Media skriver nu om fortsatt tågkaos hela helgen, men Trafikverket och vår infrastrukturmin-
ister protesterar högljutt mot denna nidbild.
 
Ett normaltillstånd kan aldrig beskrivas som ett kaos.
 
Annars kretsar nu mycket kring Miljöpartiet, och inte blir det mindre uppmärksamhet nu under
helgens kongress. En av de viktigaste frågor man då avser lyfta fram är rätten till förkortad ar-
betstid.
 
Det är svårt att inte se potentialen i detta beslut, här tycks man slå två flugor i en smäll.
 
En förkortad arbetstid bör också kunna skapa andra möjligheter, inte bara ett friår utan flera
friår.
 
I media skriver nu också Gustav Fridolin att partiet förändras hela tiden, som om det skulle
vara något specifikt för Miljöpartiet.
 
Vi byter också åsikt hela tiden.
 
Gustav skriver också att den högsta formen av civilisation inte kan vara att man bara jobbar,
man måste också hinna med annat så att man trivs med sina liv.
 
På den punkten tycks vi aldrig kunna enas, om det är några som ska trivas med sina liv, så
är det arbetsgivarna och möjligen staten, och så förstås vi i Alliansregeringen, och vi trivs ju
bäst om alla jobbar så mycket som möjligt, så länge som möjligt.
 
Ipsos väljarundersökning idag ger FI 3,9 % och media menar då att FI hotar att nå riksdagen.
 
Skulle detta inträffa är det inte bara riksdagen som hotas, hoppas att FI ger några män möj-
ligheten att överleva.
 
Europol pekar nu ut islamister och vänsterextrema som det största terrorhotet och menar att
högerextrema utgör inget nämnvärt hot alls.
 
Detta innebär att vi måste se över vårt samarbete med Europol, i min fantasivärld är det sve-
rigedemokraterna som är dess största hotet, och det är inget Europol kan komma och ändra
på.
 
När vi då tar hjälp av AFA för att bekämpa detta hot vill vi inte ha den här typen av påhopp
från Europol.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, öre för öre  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
helg.
 
           
 
AE
 
 
 
 
 

RÄKNENISSARNAS "KRONA FÖR KRONA"

Räknenissarna har tagit över.
 
Det fanns en gång moderater, dessa vågade se på ekonomiska samspel på ett annat
sätt än vad som sker i dag.
 
MAN VÅGADE TALA OM NÅGOT SÅ HEMSKT SOM DYNAMISKA EFFEKTER.
 
Där en krona plus en krona kunde bli något så hemskt som tre kronor.
 
Sedan länge har räknenissarna i Rosenbad bestämt sig för att dynamiska ef-
fekter det finns inte, och skulle det finnas är det så fult att man ska hålla sig
borta från det.
 
FÖR ATT SÄKRA DENNA DYNAMISKA SYN PÅ DEN EKONOMISKA POLITI-
KEN HAR MAN DÅ BESTÄMT ATT ALLT I VÄRLDEN ÄR STATISKT.
 
En krona plus en krona kan aldrig bli något annat än två kronor, och en krona
minus en krona kan aldrig bli något annat än noll.
 
Att dynamiska effekter är bannlyst tycks vara helt klart, men även att strate-
giska skatter hamnat på historiens sophög.
 
HÖJER MAN BLICKEN LITE SÅ "VET JU ALLA" ATT EN KRONA PLUS EN
KRONA KAN BLI MER ÄN TVÅ KRONOR, OM KRONORNA SATSAS RÄTT.
 
VI VET OCKSÅ, OM MAN HÖJER BLICKEN NÅGOT, ATT EN SÄKNING AV EN
SKATT ELLER AVGIFT PÅ ETT STÄLLE, INTE BEHÖVER KOSTA NÅGOT,
DET KAN TILL OCH MED GE ETT POSITIVT NETTO.
 
Så det här pladdret om krona för krona så fort något vill ha något gjort tyder på att 
räknenissar med sänkt blick fått ta över i Rosenbad.
 
Tänk om man inom Näringslivet tänkte i samma termer.
 
Investeringskalkyler som bygger på att en krona ska ge en krona, vare sig
mindre eller mer.
 
INGA VINSTER OCH INGET RISKTAGANDE, ALLT FÖRETAGANDE SKULLE
VARA BORTA, OCH RÄKNENISSARNA MED DEM.
 
Det är lite mer komplicerat inom offentlig verksamhet än inom näringslivet, om det
råder det ingen tvekan, samhällsnyttan kan ibland vara svår att mäta.
 
Men höjer man blicken lite, det allra minsta, inser man snabbt att satsandet
av "en krona" på ett visst ställe kan ge ett positivt netto på ett annat ställe
som överstiger "en krona"
 
En kostnad för att exempelvis hålla ner den ökande fettman, behöver kanske inte
finansieras med "krona för krona".
 
DEN KANSKE FINANSIERAS MED NÅGOT SÅ HEMST SOM DEN DYNAMISKA
EFFEKTEN, ATT PRODUKTIVITETEN ÖKAR.
 
Men så hemska tankar får man inte ha, inte i räknenissarnas värld.
 
BORDE VI INTE KUNNA SLIPPA DETTA ENFALDIGA PLADDER "KRONA
FÖR KRONA" SÅ FORT NÅGON VILL HA NÅGOT GJORT.
 
AE
 
 
 
 
 
 

NU SKA ROTEN RÄTTAS TILL

Roten till det onda ska nu bort
 
Vi tvingas tyvärr väl lite ofta se hur stora och viktiga systemförändringar slår väldigt
fel.
 
Riksrevisionen beskriver detta som att regeringen inte tycks förstå vad den
sysslar med.
 
EN REGERING, SOM INTE FÖRSTÅR VAD DEN SYSSLAR MED, ÄR INTE VU-
XEN UPPGIFTEN ATT SITTA I REGERINGSSTÄLLNING.
 
Gång på gång får man backa från viktiga systemförändringar när konsekvenserna
blir vad många befarade.
 
Jan Björklund brukar beskriva dessa överraskande konsekvenser med:
 
"VI GENOMFÖRDE REFORMEN I GOD TRO OCH HADE INTE EN ANING OM
HUR DET SKULLE ".
 
Närmare Riksrevisionens beskrivning att man inte begriper vad man sysslar med
kan man väl knappast komma utan att kopiera rakt av.
 
Nu är det alltså dags för ROT och RUT, som varit roten till mycket ont, men
vägen dit har varit lång.
 
Redan när reformen infördes stod det klart att den öppnade upp för stort missbruk,
det behövdes ingen större begåvning för att komma fram till den slutsatsen.
 
MISSBRUKET HAR OCKSÅ INTAGIT NÄRMAST ATSRONOMISKA PROPOR-
TIONER.
 
Det tog lång tid innan ansvariga ville erkänna detta, också.
 
Uppdrag Gransking hade ett inslag om detta och visade allt det alla visste, utom alla
på Skatteverket och inom Rosenbad.
 
Det fifflades något alldeles förfärligt med fördelningen arbete contra material,
men detta var inget som bekymrade någon inom Skatteverket och inom Rosenbad.
 
Experter inom skatteverket närmast tävlade om att stå i Tv och bedyra att det gjorde
abslolut inget att man gjorde denna fördelning något gynnsammare, eller mycket gynn-
sannare, och att det var fel kunde aldrig komma på fråga.
 
Likaså uppträdde statssekreterare efter statssekreterare, sakkunnig efter sakkun-
nig och bedyrade med emfas.
 
DET VAR ABSLOLUT INGET FEL MAN GJORDE NÄR MAN FIFFLADE MED FÖR-
DELNINGEN, DET VAR ABSLOLUT INGET MAN TÄNKTE GÖRA NÅGOT ÅT OCH
DET VIKTIGA VAR ATT ROT AVDRAGEN BLEV SÅ STORA SOM MÖJLIGT.
 
Nu har tydligen fördröjninsnippeln utlösts både på Skatteverket och inom Rosenbad,
och även här ser man att åsiktskarusellen snurrar allt fortare.
 
Det man absolut förut inte skulle göra någonting år, det ska man nu absolut
göra någonting åt.
 
Nu planerar man att Skatteverket ska inkräva mer detaljerat underlag, där det när-
mare ska anges hur mycket arbete som skett, och vad materieldelen omfattar.
 
Men fördröjningsnippel har tydligen inte utlösts fullt.
 
DE FÖRÄNDRINGAR SOM NU SKISSAS, BYGGER PÅ EN NÄRMAST OFATT-
BAR NAIV FÖRESTÄLLNING OM HUR SAKER OCH TING SKER.
 
Alldeles uppenbart underskattar man innovationskraften hos både entrepenörer och
nyttjare av ROT och RUT avdrag.
 
Så länge det finns gränsdragningsproblem kommer berörda att lära sig att an-
passa det underlag man skickar in, så att man får mer avdrag än vad som är
motiverat.
 
SÅ LÄNGE DET FINNS SÅDANA GRÄNSDRAGNINGSPROBLEM, SOM INBJU- DER TILL GANSKA RISKFRITT FIFFEL, SÅ KOMMER DET ATT FIFFLAS MED
FÖRDELNINGEN ARBETE / MATERIEL.
 
Enda sättet att lösa detta är att stöpa om systemet i grunden och utforma systemet,
så att gränsdragninsproblemen blir närmast obefintliga.
 
Man kan ha många synpunkter på både ROT och RUT men en ofta viktig aspekt
har aldrig blivit föremål för debatt.
 
Systemet inbjuder och kommer fortfarande att inbjuda till fiffel med den före-
slagna skärpningen, och fifflet kan ske närmast riskfritt, om parterna är eniga
att utforma insänt underlag på visst sätt.
 
Detta gör att tröskeln för "hederliga" människor att beträda den kriminella banan
blir väldigt låg, så låg att frestelsen kan bli för stor.
 
När väl denna tröskel är passerad och den "hederlige" nyttjaren ser hur lätt, riskfritt
och lönsamt det är att vara "ohederlig" då är också risken stor att aptiten växer.
 
Ska vi verkligen ha system, som så tydligt och så lätt skapar incitament för
annars hederliga att beträda den kriminella banan ?
 
ALLIANSREGERINGEN TYCKER ALLDELSES UPPENBART DETTA.
 
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona  
 
I går var jag rökt enligt många, i dag är jag bara lite rökt, Novus väljarundersökning för maj
visar nu att jag inte alls är rökt.
 
Glappet till oppositionen utan regeringsalternativ är nu bara 12,4 %.
 
Det är inte heller förvånande att glappet nu minskar, bevis på vår regeringsduglighet dyker
upp varje dag.
 
I dag är det bara tågen mellan Göteborg och Stockholm och tågen norr om Stockholm som
står stilla.
 
I övrigt finns det fortfarande kontaktledningar, som inte fallit ner, som gör det möjligt att vis-
sa tåg tar sig fram.
 
Sådant imponerar på väljarna.
 
Annat som imponerar på väljarna är vår försvarspolitik. Genom Försvarsberedningens rap-
port enades vi om att höja försvarsförmågan, visserligen så långt bort i tiden att det inte be-
tyder något, men ändå.
 
För att nu få genomslag på denna höjning av försvarsförmågan har vi lagt ett sparbeting på
Försvaret uppgående till 500 miljoner.
 
Av någon underlig anledning hävdar nu detta särintresse att försvarsförmågan i stället går
ner när anslaget minskat.
 
Man börjar undra om de haft hjälp av Trafikverket, när de kommit fram till detta.
 
I stället för att förstå att försvarsförmågan ökar, när anslaget minskar, skyller nu särintres-
et ifrån sig och man ställer inom Högkvarteret frågan hur vi har tänkt.
 
Det borde de väl ändå begripa hur vi har tänkt, när vi kommer fram till att försvarsförmågan
ökar, när vi lägger ut stora sparbeting, vi har räknat som Trafikverket.
 
Magdalena Andersson och Per Bolund tycks nu ta ut en seger i förskott och ser mig som rökt.
De hävdar nu att det behövs nya rutiner inom Rosenbad, för att affärer som NUON inte ska
kunna upprepas.
 
Både borde veta att det är annat än rutinerna som behöver bytas ut för att regeringen inte
ska fortsätta att göra dåliga affärer.
 
Magdalena och Per tycker också att avgörande ekonomiska beslut ska tas utan ideologiska
skygglappar.
 
Det kan man ju alltid diskutera, men hur det skulle gå till utan att annat än rutinerna inom
Rosenbad byts ut, det förstår jag inte alls.
 
Svenska Dagbladet hävdar idag att Sveriges integrationspolitik är sämre än de flesta and-
ra länders och pekar på sysselsättningsgraden bland nyanlända.
 
Tidningen är inte lite fräck, när man hävdar att vi främst genomför åtgärder, som inte ger
effekt.
 
Här har vi stuvat in nyanlända i Rosengård, Rinkeby, Tensta, Gottsunda, Backa, Angered
och Bergsjön samt en massa andra plaster, och man hittar mängder av pizzerior och svart- klubbar inom dessa områden.
 
Och så blir vi beskyllda för att genomföra åtgärder, som inte ger effekt.
 
Vi blir till och med beskyllda för att med våra effektfulla och kraftfulla åtgärdspaket sparka
in öppna dörrar och slå slag i luften.
 
Vi slår inga slag i luften, titta bara på åkerinäringen, där har vi öppnat upp dörrarna och inte
är det slag i luften vi åstadkommit.
 
Vill det sig riktigt väl slår vi ut hela åkerinäringen, det är då inget slag i luften.
 
Reaktionerna efter EU valet börjar nu lägga sig, men vi nås ännu av nyheter, som gör att man
inte känner sig rökt.
 
Nyligen fick vi uppgifter om att valförrättare och rösträknare på olika håll diskuterade att slänga
bort alla SD röstsedlar och sedan förklara dem ogiltiga.
 
Det är när man nås av sådan information man känner att man orkar kämpa vidare för våra demo-
kratiska traditioner.
 
Vissa inslag efter EU valet förvånar annars, när exempelvis Jan Myrdal lovordar Le Pen och
Front Nationals framgångar blir man minst sagt förvånad.
 
Det är tydligen inte bara vi moderater som åker åsiktskarusell.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, öre för öre 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
helg.
 
           
 
AE
 
 

DEMOKRATISKT UNDERSKOTT

En del av sprickorna är ganska så stora
 
Det finns uppenbarligen sprickor i vår demokratiska fasad, en del små och en del
lite större.
 
EN DEL SPRICKOR SÅ STORA ATT MAN BÖR BLI HELT FÖRFÄRAD.
 
Men bör bli förfärad och bli förfärad är i det sekteristiska Sverige inte riktigt samma
sak.
 
Är bara sprickorna på rätt ställe får de vara hur stora som helst, i ett land där
det politiska klimatet alltmer påminner om en religiös sekt.
 
SPRICKORNA TILLÅTS ÄVEN RÄMNA, OM DE LIGGER PÅ DEN PLATS SEK-
TEN VILL ATT DE SKA LIGGA.
 
Vi har sedan länge vant oss vid stora sprickor i den demokratiska fasaden när det gäl-
ger förhållningssättet mot sverigedemokraterna. Alla övergrepp i olika former möts
med tystnad och passivitet, vilket medför alltefter hand att övergreppen tilltar i styrka.
 
Vi får hela tiden så allt större övergrepp och allt märkligare förhållningssätt. Att pos-
ten exempelvis vägrar lämna ut valsedlar till visst parti har blivit en "icke- nyhet".
 
EU valet öppnade tydligen upp för nya innovationer på detta område, bland annat i
Trollhättan.
 
Farah Halawi, ung kvinna med invandrarbakgrund, var valförrättare och rösträknare
i Trollhättan.
 
Hon beskriver nu på Facebook hur diskussionen gick bland övriga valförrättare, där
man diskuterade hur man skulle kunna begränsa sverigedemokraternas inflytande.
 
ETT ALLVARLIGT FÖRSLAG, SOM DISKUTERADES, VAR ATT SLÄNGA ALLA
SD VALSEDLAR OCH HÄVDA ATT DE VAR OGILTIGA.
 
Den typen av så kallade värdegrunder förekommer bara i miljöer, där toleransen för
andra är obefintlig, och man återfinner den sällan i demokratiska miljöer.
 
ATT DEN FÖREKOMMER I TROLLHÄTTAN BORDE FÖRANLEDA ATT EN OCH
ANNAN STÄLLER EN OCH ANNAN FRÅGA.
 
Symptomatiskt är också att den enda som reagerat är en ung kvinna med invandrar-
bakgrund.
 
Kan detta månne bero på att hon kommer från miljöer, där denna typ av valfusk
är legio och man känner igen mönstret ?
 
Eller kan det bero på att vi blivit så sekteriserade inom det politiska fältet att vi
inte längre uppmärksammar de mest grova övergreppen mot vår demokrati ?
 
Även de som hyser mindre vänliga tankar om sverigedemokraterna borde ställa sig
frågan om sekteriseringen inom politiken inte gått för långt.
 
Historien på detta område är lätt att beskriva.
 
EN DEMOKRATI ÄR INTE ALLTID LÄTT ATT UPPNÅ, MEN OFTA LÄTT ATT FÖR-
LORA.
 
Vi kanske därför borde vara lite mer uppmärksamma så att sprickorna i fasaden inte
tillåts bli alltför stora.
 
Vitsen med demokrati är ju faktiskt att den ska gälla för alla.
 
INTE BARA FÖR VISSA.
 
 
AE
 
 
 
 

FÖRSVARSMINISTERNS DÅLIGA DAG

Försvarsministern driver med väljarna ?
 
Efter dagens utspel har man anledning att ställa frågan om försvarsminister Karin
Enström driver med svenska folket.
 
För så här oseriös, kan hon väl ändå inte vara.
 
PÅ RIKTIGT.
 
Regeringens sparbeting till försvaret på 500 miljoner bedömer försvaret att man inte
kan genomföra. Man vänder sig då till regeringen och begär att betinget ska halveras,
men påpekar att även detta mindre sparbeting kan tvinga fram ej acceptabla nedgån-
gar i försvarsförmågan.
 
Denna "konflikt" har fått socialdemokraterna att återkomma till sitt förslag / krav om
att öka anslaget med 900 miljoner till 2018.
 
Försvarsministerns reaktion på detta är inte helt lätt att förstå, eller rättare sagt, den
går inte att förstå alls.
 
Med hjälp av räknenissarna på Finansdepartementet menar hon att försvars-
förmågan under inga omständigheter får reduceras, och då når man målet
lättare genom att ge sparbeting på 500 miljoner i stället för att höja anslaget
med 900 miljoner.
 
En underlig värld vi lever i, om man väljer att uttrycka sig milt.
 
Men försvarsministern är inte moderat för inte, här gäller det att inte missa en variant
på "krona för krona" och går till angrepp på socialdemokraterna.
 
"Detta är inget riktigt förslag från socialdemokraterna"
 
Och motiverar detta med:
 
"DET ÄR PENGAR SOM SOCIALDEMOKRATERNA INTE HAR".
 
Kan verkligen en försvarsminister vara så oseriös ?
 
PÅ RIKTIGT.
 
Det är klart att socialdemokraterna inte har 900 miljoner att sätta av till försvaret, det
har vare sig moderaterna, folkpartiet, centerpartiet eller kristdemokraterna.
 
En seriös försvarsminister skulle tolka socialdemokraternas förslag som att man vill
nå en bred uppgörelse i riksdagen om att höja anslaget med 900 miljoner till 2018.
En sådan uppgörelse innehåller självfallet någon form av finansiering.
 
I så fall är det riksdagen som "har pengarna".
 
Kan verkligen en försvarsminister vara så oseriös och okunnig att detta är henne
helt främmande ?
 
PÅ RIKTIGT.
 
Det är ju ingen hemlighet att moderaterna vill undvika de svåra frågorna och skapa
konfliktytor, där de tror sig kunna vinna röster.
 
Men man vinner inga röster på att framstå som oseriös och okunnig.
 
PÅ RIKTIGT.
 
AE
 
 
 

TRAFIKVERKETS BYFÅNAR

Trafikverkets bokstavstrohet
 
Återigen en dag med stillastående tåg, både i södra Sverige och norr om Stockholm.
Även den här gången nedrivna kontaktledningar.
 
Annars trodde man väl att alla kontaktledningar nu var nedrivna och att det inte längre
fanns något att riva ner.
 
Fackförbundet har roat sig med att göra en undersökning bland banarbetarna för att
få en uppfattning om det finns en grund för påståendet att det förebyggande under-
hållet blivit mindre.
 
Banarbetarna kommer då fram till, föga förvånande, att det förebyggande underhål-
let minskat kraftigt under senare år.
 
Konstigt vore väl annars, någon anledning måste det ju finnas att alla kontakt-
ledningar ramlar ner och alla växlar är trasiga.
 
Lika lite förvånande är att ansvarig chef vid Trafikverket, underhållschefen, har en
något avvikande uppfattning.
 
Har man genetaldirektör Gunnar Malm, Europs byfåne, som chef lär det väl vara
svårt att komma fram till något annat.
 
VET MAN INTE HUR MÅNGA KONTAKTLEDNINGAR OCH VÄXLAR TRAFIKVERKET
HAR, FÖRVÅNAR DET INTE OM MAN INTE VET NÅGOT ANNAT HELLER.
 
I vart fall är kunskapsklyftan mellan facket Seco och underhållschefen stor, så stor att
Seco:s företrädare undrar man  lever på en och samma planet.
 
Man behöver inte ha så mycket "bakom pannbenet", som det så vackert heter,
för att förstå att detta inte är bokstavligt menat.
 
MAN BEHÖVER INTE HA NÅGOT ALLS "BAKOM PANNBENET" FÖR ATT FÖR-
STÅ ATT ÄVEN SECA INSER ATT VI LEVER PÅ EN OCH SAMMA PLANET.
 
Men på trafikverket tycks man inte ha så mycket "bakom pannbenet"  att man förstår
det alla andra förstår,
 
i stället för att bemöta sakfrågan ger sig nu underhållschefen in på ett helt an-
nat ämne.
 
HON FÖRSÖKER FÖRKLARA FÖR FÖRETRÄDAREN ATT DE LEVER PÅ SAMMA
PLANET.
 
Nu vet vi alltså varför alla kontaktledningar ramlar ner, alla växlar är sönder och var-
för tågen inte går. Det är också lätt att förstå att verket inte har en aning om vad man
och inte har, av vilket följer att underhållet blir i svåraste laget.
 
Generaldirektören har själv genom ett antal uttalanden framstått som Europas
byfåne.
 
UPPENBARLIGEN FINNS DET FLER BYFÅNAR PÅ TRAFIKVERKET.
 
 
AE

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
Våra framgångar i EU valet och SCB senaste väljarundersökning fortsätter att debatte-
ras livligt, alla är rörande överens om att fler väljare skulle röstat på oss bara man slup-
pit oss i regeringen.
 
Många bedömare menar nu att det fordras ett mirakel för att vi ska kunna vinna valet i
höst.
 
Ett mirakel inträffade faktiskt i morse, då det blev totalt stopp i tågtrafiken mellan Stock-
holm och Upsala på grund av signal- och växelfel.
 
Själv trodde jag att det inte längre fanns några växlar som kunde gå sönder, men att än-
då detta mirakel inträffade i morse beror på att trafikverket inte kände till att det fanns
signalsystem och växlar mellan Stockholm och Upsala.
 
Självklart har vi fortsatt förtroende för generaldirektören Gunnar Malm, mest känd som Europas byfåne, vi har alltid förtroende för våra generaldirektörer, så länge vi har förtro-'
ende för dem, konstigt vore väl annars, och vi kan ju inte tappa förtroendet bara för att
tågen inte går.
 
Många menar nu att jag och andra på ledande poster får skylla oss själva, vi framställs
som både visionslösa och fantasilösa.
 
Ingen av oss på ledande poster vill kännas vid den kritiken, vi skyller aldrig på oss själva,
vi skyller bara på andra.
 
När det gäller visionslösheten känner jag mig själv nästan kränkt över kritiken, jag tror inte
att det finns en enda åsikt jag inte haft under de senaste åren.
 
Och att jag skulle vara fantasilös är ju också djupt orättvist, jag tror inte det gått en dag
utan att jag fantiserat om att tågen går och att vi har ett försvar.
 
I går fantiserade jag förresten om att vi också har äldreboende kvar, men den mardröm-
men lyckades jag få stopp på.
 
Som om all denna kritik inte skulle räcka hävdar nu den där KG Bergström att vi läcker
väljare åt alla håll.
 
Vi läcker inte alls väljare åt alla håll, vi läcker bara väljare åt ett håll, utåt.
 
Vår flyktingpolitik får sig nu en riktig törn när nu ett antal ledande moderata kommunpoli-
tiker går ut och vädjar att Migrationsverket inte ska placera fler nyanlända i deras kommu-
ner med motiveringar att detta försvårat deras samhällsuppdrag och att man inte har plats
för fler.
 
Vi vill tona ner detta, då vi förstått att dessa politiker intagit fel plats på åsikskarusellen.
Vi kommer att ge dem nya platser på karusellen med helt andra åsikter, så att de inser
att det finns plats för fler nyanlända i deras kommuner.
 
Eric Ullenfån kommer också att göra ett tillägg på sin mytlista, så att alla inser att det är
en myt att vissa moderata politiker hamnat på fel plats i åsiktskarusellen.
 
Vi får också kritik för att vi kritiserar midjemåtten på ledande miljöpartister. Vi lämnar nu
den åsikten också, så att det inte ska läcka ännu fler väljare.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, öre för öre 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
         
 
AE
 
 

MODERATERNA ÅKER KARUSELL

Ingen vet vare sig ut eller in
 
Att EU valet och SBB senaste siffror skakat om de nya moderaterna kan ju knappast
ha undgått någon.
 
Den typen av händelser brukar ofta tydliggöra sprickor inom ett parti, och kritik
framförs ofta, som annars inte framförs.
 
DET ÄR EXAKT OCKSÅ DET SOM SKER JUST NU.
 
Medan ledande inom partiet försöker tona ner det hela, genom att skylla på att man
sitter i regeringen, muttrar det i leden.
 
Mycket av muttrandet bygger på att man inte känner igen sig, och hur skulle
en moderat kunna känna igen sig i denna miljö.
 
I går kunde man läsa om en ledande moderat kommunpolitik, som beskrev partiets
nuvarande politik, ungefär som en cirkus.
 
DET ÄR EN ÅSIKSKARUSELL, OCH MAN VET ALDRIG VAR ÅSIKTEN STANNAR.
 
i dag kan man läsa något likande:
 
MED NYA MODERATERNA KAN ÅSIKTEN I PRINCIP LANDA VAR SOM HELST.
 
Driver man en politik med den inriktningen vore det väl närmast ett under om partiak-
tiva och väljare kände igen sig.
 
Nu har inte ett under inträffat, och partiet läcker som ett såll åt alla håll.
 
Bakom denna åsiktskarusell ligger ett antal "ingenjörer", bland vilka Per Schlingerman
haft en stort inflytande.
 
Enligt honom ska åsikterna hela tiden röra på sig, så att inget hinner stanna upp,
så att väljarna känner igen sig.
 
KARUSELLSKÖTAREN SJÄLV HANN UNDAN I TID MED BLOTTA FÖRSKRÄCKEL-
SEN OCH UTÖVAR CIRKUSKONSTER FRÅN ANDRA ARENOR.
 
 
AE

RRV SÅGAR ALLIANSREGERINGEN

Miljarder borta med vinden
 
Allianspolitiker klagar över att EU valet och SCB siffror var dåliga, enligt SCB 22,7
% för moderaterna och drygt 35 % för Alliansen.
 
Läser man Riksrevisionens årsrapport tycks denna klagan vara ett slag i luften, års-
rapporten pekar snarare i den riktningen att både Alliansen och moderaterna har ett
större stöd än man förtjänar.
 
K G Bergström skriver i sina analyser att moderaterna läcker väljare åt alla håll, det
är inte bara väljare som läcker i alliansens politik.
 
Enligt RRV årsrapport läcker också miljarderna åt alla håll.
 
RAPPORTEN STÅR I STARK KONTRAST TILL DET SKRYT MAN  STÄNDIGT
HÖR OM ANSVARSTAGANDE FÖR VÅRA OFFENTLIGA MEDEL.
 
RRV skriver i sin rapport att 90 miljarder betalats ut enligt regeringsbeslut utan den
minsta kontroll eller uppföljning till. utbetalningar som gått via SIDA och Kammarkol-
legiet.
 
Ingen vet vart pengarna tagit vägen, borta med vinden som det heter.
 
Det moderata ansvarstagandet beskriver RRV:
 
INGEN HAR TAGIT ANSVAR FÖR ATT PENGARNA HAR ANVÄNTS PÅ RÄTT
SÄTT.
 
Ingen ??
 
Räknar RRV med moderater och övriga allianspartier som "ingen", för dessa
har ju tagit ett ansvar så stort, att inte ens väljarna förstått det.
 
Alliansens ansvarstagande av dessa medel förtjänar nog att beskrivas på ett annat
sätt än detta ständiga skryt hur mycket ansvar man tar. RRV kritik kan tolkas på ett
helt annat sätt.
 
NÄR DET GÄLLER STORA OCH VIKTIGA UTBEATLNINGAR SKJUTER MAN
FRÅN HÖFTEN OCH BRYR SIG INTE OM ATT KONTROLLERA OM MAN TRÄF-
FAT.
 
Men RRV årsrapport sträcker kritiken mycket längre, man skriver bland annat:
 
När det gäller vissa omregleringar har regeringen inte tillräcklig kunskap om
vad förändringarna lett.
 
På mer förståelig svenska innebär detta:
 
REGERINGEN HAR FATTAT BESLUT OM VIKTIGA SYSTEMFÖRÄNDRINGAR
UTAN ATT HA EN ANING OM VAD DE SYSSLAR MED.
 
Det är följderna av detta vi nu ser inom skolverksamheten, kommunikationer och
mycket annat.
 
RRV berör också den felstatistik som sker inom järnvägen, och denna kritik styrker
den bild man har av att Alliansen förskönar allt som går att försköna och lite till.
 
RRV skriver då att inställda tåg inte rapporteras som försenade tåg utan rap-
porteras som tåg som kommer fram i tid.
 
RRV förklarar dettta med att trafikverket saknar tillräckliga kunskaper för att identifi-
era och rapportera brister till regeringen.
 
Detta är samma Trafikverk, som leds av generaldirektören Gunnar Malm, som får
ständigt förtroende oavsett hur många tåg som spårar ur.
 
Summerar man RRV årsrapport, så ska Alliansen inte klaga över att man dryft 35 %
är för litet väljarstöd.
 
RRV ÅRSRAPPORT SKA SNARAST TOLKAS SOM ATT ALLIANSEN INTE BORDE
FÅ NÅGRA RÖSTER ALLS,
 
I ärligheten namn pekar också ett antal omständigheter på att inte heller oppositionen
borde få en enda röst, men det är en helt annan sak.
 
 
AE

FÖRKLÄDDA RASISTER

Rasister i moderat skepnad
 
Alla vet vi ju hur en rasist, nazist och tillika en fascist ser ut.
 
Det är en skumraskfigur, som tycker att vi inte kan ta emot fler nyanlända,
skumraskfigurerna menar att vi inte klarar av det.
 
En del av dessa skumraskfigurer finns i sverigedemokraterna, och i dem ska man
inte ta i med tång.
 
Andra skumraskfigurer finns i socialdemokraterna och moderaterna, och de
senare skumraskfigurerna vill inte ta i andra skumraskfigurer med tång.
 
Filipstad ligger nära glesbygd, och därför förvånar det inte att staden styrs av obe-
gåvade och social handikappade skumraskfigurer, för det är ju så rasister beskrivs.
 
De rasistiska skumraskfigurerna i Filipstad, nazister med brunskjortorna
gömda i garderoben, vågar dock inte uppträda som sverigedemokrater och
har gömt sig i antirasistiska partier, och tror tydligen inte att AFA och an-
dra demokratikämpar ska upptäcka dem.
 
De tre rasisterna, som leder Filipstad, och som är en skam för hela landet, heter
Jan Erik Larsson (S), Thomas Norander (M) och Ulf Söhrman (M), den senare
ordförande i KS.
 
Dessa tre rasister, tillika nazister och fascister, har nu visat sitt rätta svinaktiga
tryne, när det skriver till Migrationsverket.
 
Bakgrunden är att Migrationsverket planerar att förstärka arbetsmarknaden i
Filipstad genom att placera ytterligare 120 nyanlända i staden.
 
Rasisterna i ledningen för Filipstad skriver då till Migrationsverket och riktar en
vädjan.
 
Vädjan är att Migratiobnsverket inte ska placera mer nyanlända i Filipstad.
 
REDAN HÄR ÄR DEN RASISTISKA UNDERTONEN MER ÄN TYDLIG. MAN
UNDRAR OM RASISTERNA I GLESBYGDEN INTE HÖRT TALAS OM ÖPPNA
GRÄNSER, GOLBALISERING OCH NETTOTILLSKOTT TILL EKONOMIN.
 
Närmare sverigedemokraterna än så kan man inte komma, men motiveringen
gör att rasisterna i sverigedemokraterna får känna sig slagna på fingrarna.
 
Brunskjortorna i Filipstad motiverar nämligen sin vädjan med:
 
FLER NYANLÄNDA FÖRSVARÅR VÅRT SAMHÄLLSUPPDRAG OCH VI HAR
INTE UTRYMME FÖR FLER.
 
Försvårar vårt samhällsuppdrag, det är väl bara i rasistiska kretsar en berikande
arbetskraft och ett nettotillskott till ekonomin kan försvåra ett samhällsuppdrag.
 
Finns inte utrymme för fler, här ställer man grupp mot grupp, och delar in folk
i vi och dom, en del finns det plats för, medan det inte finns plats för andra.
 
Moderaterna i Filipstad fick i EU valet endast 7,5 %, ett tecken gott som något
annat att väljarna tar avstånd från dessa rasister och inte vill ta i dem med tång,
i vart fall inte rösta på dem.
 
Nu får man bara hoppas att Skolverket har så mycket kurage, att de ser till att dessa
rasisters partier inte får besöka skolorna, då risken för bråk i samband med detta är
stora.
 
För det kan väl inte vara hyckleri, som styr det mesta av retoriken i Sverige idag,
ett land som alltmer framstår som en politisk motsvarighet till en religiös sekt.
 
LEDAREN BESTÄMMER VAD SOM SKA SÄGAS OCH VAD SOM SKA GÖRAS,
SÄGER LEDAREN ATT VISSA INTE SKA TAS I MED TÅNG, SÅ TAR MAN INTE
I DEM MED TÅNG, OCH SÄGER LEDAREN ATT MAN SKA HOPPA SÅ HOPPAR
MAN.
 
 
AE

SKOLVERKET FÖRBJUDER ÅSIKTER

Skolverket sällar sig till diktaturens kreatur
 
Många skräniga röster har höjts för att så kalalde nazister, rasister och fascister inte
ska få besöka våra skolor.
 
Ingen har ansträngt sig att närmare ange vad som konstituerar en så kallad rasist,
utan tycker man fel så är man rasist.
 
De skäl dessa diktaturens kreatur anger, är att med en viss typ av värderingar
så ska man inte få besöka våra skolor.
 
MAN FÅR VÄL ANTA ATT DERAS NÄSTA KRAV ÄR ATT DESSA MED FELAK-
TIGA UPPFATTNINGAR ÄNDÅ SKA GES TILLFÄLLE ATT BESÖKA VISSA SKO-
LOR.
 
SÅ KALLAD OMSKOLNINGSLÄGER À LA NORD KORERA, STEGET DIT TYCKS
INTE SPECIELLT LÅNGT I VISSA AVSEENDEN.
 
Så här långt har Skolverket klarat av att hålla rågången klar mellan demokrati och den
form dessa diktaturens kreatur eftersträvar. Skolverket har tydliggjort att om en skola
tar emot vissa politiska partier, så är man skyldig att ta emot alla demokratiska partier.
 
Inget Nord Korea eller Kina alltså, Skolverket har intagit en position, som bygger på att
demokratin kräver att alla behandlas lika.
 
Nu gäller inte detta längre, nu har skallen blivit för många och höga, och Skol-
verket viker sig för diktaturens kreatur.
 
MAN FÅR VÄL ANTA ATT EN SÅ KALLAD ANSVARSFULL MINISTER ELLER
NÅGON I DENNES STÄLLE VARIT SKOLVERKET BEHJÄLPLIG ATT INTA DET-
TA NYA FÖRHÅLLNINGSSÄTT.
 
Men Skolverket tycks inte ha fattat vad det hela rör sig om, man klamrar sig fast vid
de spillror av demokratin, som ännu tycks finnas kvar, och hävdar då, mycket bestämt.
 
MAN FÅR ABSOLUT INTE FÖRBJUDA ETT PARTI ATT BESÖKA EN SKOLA MED
HÄNVISNING TILL ATT PARTIET HAR VISSA ÅSIKTER, EN REKTOR FÅR BARA
FÖRBJUDA ETT VISST PARTI OM MAN RÄKNAR MED EN RISK FÖR ATT DET
BRÅK.
 
Den som ger uttryck för detta är Skolverkets jurist, och man undar var man får tag på
en sådan jurist.
 
NÅGOT MER NAIVT OCH VERKLIGHETSFRÅNVARANDE I VÅR HERRES HAGE
FÅR MAN NOG LETA EFTER.
 
De krafter, som arbetar för att vissa partier inte ska få besöka skolor, gör det just för
att dessa partier har just vissa åsikter, de vill få andra att lyssna till.
 
DE KRAFTER, SOM INTE ACCEPTERAR ANDRA ÅSIKTER ÄN SINA EGNA, STÄL-
LER DÅ TILL BRÅK FÖR ATT FÖRHINDRA ATT ANDRA ÄN GODKÄNDA ÅSIKTER
FÖRS FRAM.
 
En rundgång i logiken alltså, förbjud inte åsikten, men bråka så att åsikten inte får fram-
föras.
 
Uppochnedpåvända världen och ett rättssamhälle på klar dekis.
 
Här stoppar man åsikterna, när man borde stoppa huliganer och annat slödder.
 
Tankarna leds nu till just Nazi Tyskland, där var judar också pestsmittade, inte för att
de var judar, utan för att de drack små barns blod och för att de tagit över all världens
ekonomin.
 
Att en så kallad jurist vid Skoloverket inte begriper att man just förbjuder åsikten
när man tillåts bråka, så att detta blir ett skäl att förbjuda åsikten, är så alarmer-
ande förfärligt att man förfasas över hur ett land i vår moderna tid kan hamna så
långt ut i demokratins pereferi.
 
De partier, som är föremål för denna antidemokratiska utfrysning, vet vi alla vilka det
är.
 
De största av dem är sverigedemokraterna, som i alla mätningar ligger nära 10 %. Vi
,vet också närmare 50 % av väljarna sympatiserar just med de åsikter detta parti har
och vilka man vill förbjuda, men man väljer att rösta på andra partier, för att andra frå-
gor anses viktigare, just nu.
 
Längre från demokratin kan man knappst komma utan att börja skjuta ner folk
som har fel åsikter.
 
Fast avlägsnandet från demokratin är kanske inte det värsta och det farligaste.
 
DET VÄRSTA OCH DET FARLIGASTE ÄR ATT MAN SKAPAR SÅ STORA MOT-
SÄTTNINGAR I SAMHÄLLET, ATT VI KAN FÅ KONFLIKTER VI BARA KUNNAT LÄ-
SA OM I AVLÄGSNA LÄNDER.
 
Att många av våra politiker och myndigheter väljer att gå diktaturens kreatur till mötes
och underblåser dessa motsättningar är då inget annat än en ren katastrof.
 
Efter regn kommer ragnarök, det förstod inte Adolf.
 
INTE HELLER SKOLVERKET OCH VÅRA POLITIKER TYCKS FÖRSTÅ DETTA.
 
Fler och fler sansade bedömare tycks ha kommit till insikt om att man ska bemöta
partier, vars åsikter man inte gillar, med debatt och argument, inte genom att förbju-
da åsikten. för det är just det Skolverket gör, i praktiken.
 
DENNA INSIKT TYCKS DEFINTIVT INTE HA NÅTT SKOLVERKET.
 
Nu har alltså diktaturens kreatur skallat så högt och mycket att vi tvingats ta ytter-
ligare ett steg nedåt på demokratins sluttande plan.
 
 
AE
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
Vi har knappat hunnit ta till oss valresultatet från EU valet, innan  det kommer nya bekräftel-
ser på vårt ansvarstagande och våra framgångar.
 
Att vi inte fick fler röster i EU valet är ju sin naturliga förklaring, det är jobbigt att sitta i rege-
ringen.
 
Andra saker, som spelade in var vår fokusering på rätt frågor, var att väljarna var alltför men-
talt  handikappade för att förstå vilka frågor som var de rätta och viktiga frågorna.
 
Som vår partisekreterare sa, vi satsade på de stora och viktiga frågorna, medan motstån-
daren satsade på de små och oviktiga frågorna, som miljö och klimat.
 
Störst framgångar i valet gjorde många missnöjespartier, men skrattar bäst som skrattar
sist.
 
Till hösten är det vi som är det största missnöjespartiet.
 
Apropå missnöjespartier visade nu siffror från EU valet att sverigedemokraterna blev näst
störst parti i 106 kommuner, de flesta så avlägset belägna att väljarna inte hört talas om hur
jobbigt vi har det i Rosenbad.
 
Märkligt nog var även SD näst störst i städer som Landskrona, Hässleholm, Kristiansstad
och Uddevalla, man tycker ju att man i dessa städer kommit så nära alla utrikesfödda, att
man  borde förstått värdet och vikten av att lämna ifrån sig äldreboenden och annat för att
skapa plats till asylboenden.
 
SBC undersökning bekräftar  nu att det är jobbigt att sitta i regeringen, väljarna skulle bara
veta, och glappet till oppositionen uppgår nu till nästan 15 %.
 
Det känns skönt att kunna övergå till att bli missnöjespolitiker i höst, då kommer vi att återta
alla röster, när vi inte längre sitter i regeringen och har jobbigt.
 
SIFO visar att det även är jobbigt att sitta som politiker i Stockholm, så jobbigt att väljarna
vill rösta på andra, även i Stockholm tycks vi få lämna ifrån oss den jobbiga makten.
 
Även här räknar vi med att väljarna återkommer till oss, när vi blir missnöjespolitiker, för
de kan ju inte då rösta på den nya regeringen, de kommer säkert också tycka att det är
jobbigt att sitta i regering.
 
Vi får nu också viss intern kritik, både för vår politik och för vår valkampanj, vissa tycker
att vi byter åsikt för mycket.
 
Av vissa kritiker blir vi nu kallade för åsiktskarusellen, något vi tar som ett beröm, för oss
är det viktigt att aldrig hålla fast vid en uppfattning så länge, att väljarna vet var vi står.
 
Sedan slår den kritiken tillbaks på kritikerna, kan man inte åka karusell ska man inte gå
med i de nya moderaterna.
 
Friskolan Praktiska Sverige AB får nu nya vitesförlägganden för att man inte gett eleverna
det stöd man har rätt till, något som vi uppfattar som orättvist.
 
Pengarna kan ju inte räcka till allt.
 
Skulle det bli pengar över till elever med behov av särskilt stöd efter det att vårt moderata
kompisgäng i ledningen för skolan fått sitt stöd, skulle det ju vara ett bevis på att skolpen-
gen var för hög, och då får vi ju ingen ordning och reda i ekonomin.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet , än så länge, krona för krona   
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
           
 
AE
 
 

ORDETS MAKT ÖVER TANKEN GÖR OSS TILL SLAVAR

Hjärnan tycks inte alla gånger gå på högvarv
 
Under valrörelsen, och även innan, har vår benägenhet att manipulera omgivningen
med vacker retorik ökat dramatiskt.
 
Man har gett viss ord negativ värdeladdning, för att demonisera andra, utan att fästa
den minsta betydelse av ordets reella innebörd.
 
Negativt värdeladdade ord som rasist, nazist, fascist, populist, minnesnöjespoli-
tiker och mycket annat vinner ständigt genom luften, utan att någon fäster det
minsta avseende, om nyttjandet är korrekt eller inte.
 
DET VIKTIGA ÄR ATT SÄTTA EN ETIKETT PÅ EN MOTSTÅNDARE.
 
Rasist, nazist och fascist är ord så vanliga i dag, att vettigt folk tappat intresse för
dem. Det är bara rabiata galningar, som springer omkring och vräker ur sig dessa
ord, utan den minsta vetskap om vad de betyder.
 
Är man fascist och rasist om man upprörs av att 4 från ett visst land våldtar
en ung kvinna samtidigt som man slår henne sönder och samman, då bör det
nog vara en klar fördel att vara både rasist och fascist.
 
VÄRRE ÄR DÅ ATT VARA SÅ KALLAD ANTIRASIST, DÄR DET ÄR HELT OK
ATT FYRA FRÅN ETT VISST LAND VÅLDTAR EN UNG KVINNA, SAMTIDIGT
SOM DE SLÅR HENNE SÖNDER OCH SAMMAN.
 
Goda antirasistiska drag är också att slänga molotovcocktails och handgranater om-
kring sig och slå alla sönder och samman, som inte hänger sig åt den rätta tron.
 
Så att vara rasist, nazist och fascist idag är nog inget man behöver skämmas
för, inte utifrån det innehåll ordet fått i Sverige idag.
 
Då är de andra negativt värdeladdade orden mer intressanta.
 
Missnöjespolitiker är ju något alldeles förfärligt fult, och man vill också gärna bunta
ihop missnöjespolitiker med rasister, nazister och fascister, går inte detta alla gån-
ger kan man ju alltid hänvisa till att de bor i glesbygd och är "dumma i skallen".
 
Vad är då en missnöjespolitiker ?
 
Är en sverigedemokratisk politiker en missnöjespolitiker ? Det är nog många be-
redda att svara ja på, dessa är ju både  rasister, nazister och fascister och
så bor de i glesbygd och är "dumma i skallen".
 
Så de flesta är nog eniga om att alla politiker inom SD är missnöjespolitiker.
 
Är politiker inom vänsterkommunisterna missnöjespolitiker ? Självfallet inte, de är
ju bara missnöjda med allt Alliansregeringen gjort och så är de missnöjda med allt
som Alliansregeringen inte gjort.
 
Så dessa kan ju inte vara missnöjespolitiker.
 
Är socialdemokratiska politiker missnöjespolitiker ? Självfallet inte, de är ju bara
missnöjda med det mesta Alliansregeringen gjort och så är de missnöjda med det
mesta Alliansregeringen inte gjort.
 
Så inte heller socialdemokratiska politiker kan ju vara missnöjespolitiker.
 
Är moderata politiker missnöjespolitiker ? Självfallet inte, de är mer än nöjda med allt
det gjort, och ännu mer nöjda med det de inte gjort.
 
Moderata politiker kommer först att bli missnöjda efter valet i september, då de kom-
mer att vara missnöjda med det mesta den eventuellt nya regeringen kommer att gö-
ra.
 
Så inte heller moderata politiker är missnöjespolitiker.
 
Vilka slutsatser leder detta då till, det leder till slutsatser som är väldigt enkla att dra,
och det leder också till slutsatsen att det är rent beklämmande att så många begriper
så lite av dessa enkla slutsatser.
 
Den enkla slutsatsen är då:
 
Oppositionspartier, som socialdemokrater, vänsterkommunister, miljöpartister
och sverigedemokrater, bygger sin opposition på att de är missnöjda med allt,
mycket eller delar av det den sittande regeringen gör och/eller inte gör.
 
PER DEFINITION ÄR DE MISSNÖJDA, OCH DET ÄR DÖRFÖR DE UTGÖR EN
OPPOSITION, OCH PER DEFINTION BLIR DE OCKSÅ MISSNÖJESPOLITIKER.'
 
Är det verkligen någon så förfärligt att vi ska ge ordet en så negativt värdeladdning
att man demoniserar vissa politiker med detta hemska ord. Snarast är det väl tvär-
tom.
 
HELA VÅRT DEMOKRATISKA SYSTEM BYGGER PÅ ATT VI HAR MISSNÖJES-
POLITIKER, SOM HAR MÖJLIGHET ATT VISA SITT MISSNÖJE.
 
Det är först när missnöjda inte har möjlighet att visa sitt missnöje, vi ska bli oroliga.
 
Lite av missbruket av ordet missnöjespolitiker tycks bygga på att en uppfattning att man
får vara missnöjd om vissa saker, men inte om andra, och man får bara vara lite miss-
nöjd, inte mycket missnöjd.
 
Är man för mycket missnöjd om fel saker är man med denna definition en miss-
nöjespolitiker, är man lagom missnöjd med rätt saker, som att solen borde ski-
na lite mer, då är man inte missnöjespolitiker, då är man en seriös etablerad po-
litiker.
 
Lika befängt är att ge ordet populist det negativa innehåll det fått.
 
Alla väljare vill välja politiker, som bedriver en politiker de vill ska föras, per definition
innebär detta att väljarna vill ha populistiska politiker.
 
Alla partier värnar om att övertyga väljarna om att de kommer att bedriva en politik,
som väljarna uppskattar och har nytta av, det är därför trängseln mot mitten är stor,
och per definition är alla dessa partier populistiska.
 
Är det verkligen så förfärligt att vilja välja politiker som föra den politik man vill ska
föras, och är det verkligen så förfärligt att politiker vill föra den politik, de tror att
väljarna vill ska föras.
 
EN POLITIKER, SOM INTE ÄR POPULIST, DRIVER EN POLITIK, SOM VÄLJARNA
INTE VILL SKA FÖRAS.
 
Hur kan man få detta till något bra, det skulle vara något alldeles förfärligt.
 
Inte speciellt smickrande för vår förmåga att förstå sammanhang och tänka fritt.
 
PISA undersökningen visade att vår förmåga till logiskt tänkande och vår förmåga
att lösa problem (kognitiv förmåga) var sämre utvecklad än i de flesta andra länder.
 
Vår fixering och rabblande av dessa ord, som vi felaktigt gett en annan innebörd än de
korrekta, tycks tyda på att PISA inte var helt fel ute.
 
Listan kan göras lång på annan retorik, som mest framstår som en enfaldigt rabblande,
som "ordning och reda i ekonomin", "tar ansvar" och " krona för krona".
 
Att många väljare kopplar en politikers kompetens till hur många gånger de enfal-
digt upprepar dessa mantra imponerar knappast.
 
Vad är ordning och reda i ekonomin förresten ? Det mesta utgör ett rent nollsummespel,
där "ordningen och redan " i den offentliga ekonomin blir större desto mindre "ordningen
och redan" i den privata ekonomin blir.
 
Primärt är det bara skatteökningar och inbesparingar, som kan öka "ordningen och redan"
i de offentliga finanserna.
 
Är detta verkligen något primärt att eftersträva ? Borde inte i stället målet vara en
balans i denna relation, där det primära målet är "ordning och reda" i den privata
ekonomin och där "ordning och reda" i offentliga finanser ses som ett medel,
inte ett primärt mål.
 
Detta kamerala siffertänkande tycks prägla den moderata ideologin idag, och vi ser det
inom äldrevård, sjukvård, försvar och mycket annat.
 
Staten rik och medborgaren fattig, är det verkligen något att eftersträva ?
 
UTGÅNGEN AV EU VALET GER JU ÄNDÅ ETT VISST HOPP I DETTA ANNARS
GANSKA SÅ KOMPAKTA MÖRKER.
 
 
AE

DEN SVENSKA KATASTROFEN

Ingvar Kamprad är ingen katastrof
 
I vart fall inte sett till sina framgångar i affärer, när det gäller vissa uttalanden
i övrigt och bakgrunden som nazist ligger ändå katastrofen och lurar.
 
Ingvar Kamprad har nu fått en utmärkelse för sina insatser, och den är honom
väl unnad, han har visat att han är värd det.
 
VISAT ATT HAN ÄR VÄRD DET.
 
I samband med utmärkelsen visar också Ingvar Kamprad hur han ser på att vara
värd något eller inte vara värd något. Genom ett uttalande i samband med utmärk-
elsen visar han en insikt och ett djup, som tycks vara få förunnat inom övrig elit i-
nom landet. Han säger då:
 
JAG BLIR LITE GRAND OROLIG NÄR MAN KALLAR NÅGON FÖR BÄST.
RÄTT SOM DET ÄR KANSKE JAG SJÄLV KOMMER PÅ TANKEN ATT KAL-
LA MIG SJÄLV FÖR BRA.
 
DET VORE EN KATASTROF.
 
Kamprad menar alltså med detta något, som borde vara självklart, men uppen-
barligen inte är det.
 
 
ÄR MAN BRA ELLER VÄRD NÅGONTING BÖR DET FRAMGÅ AV OMSTÄN-
DIGHETERNA.
 
DET VISAR SIG ATT MAN ÄR BRA ELLER VÄRD NÅGOT.
 
Denna insikt saknar de flesta inom vår så kallade elit, där hittar man i stället mån-
ga katastrofer.
 
Ett mått på katastrofen är då att de själva står på torg och andra platser och
megafoner ut hur bra  de själva är.
 
Man återfinner dessa katastrofer, inte bara på det individuella planet, det har fun-
nits och finns  nationer som utgör katastrofer utifrån detta perspektiv.
 
Förutvarande Sovjetunionen var en sådan katastrof.
 
DÄR VAR MAN BÄTTRE ÄN ALLA ANDRA I ALLT, FRAMFÖR ALLT FICK
USA INTE VARA LIKA BRA I NÅGOT.
 
Där gick man så långt att man skrev om historieböckerna, för att världen skulle
fås att tro att Sovjetunionen var bäst i allt.
 
Bland annat blev amerikanska uppfinningar plötsligt uppfunna av ryssar.
 
När katastrofen Sovjetunionen försvann ner i djupet, insåg de flesta att
landet inte var bättre än alla andra i allt.
 
Nu fanns det bara ett land, som utgjorde en katastrof i den bemärkelsen att man
tyckte att man var bättre än alla andra i allt.
 
Även i det landet skrev man om historien, så att alla skulle fås att tro att landet
och dess styre vara bättre än alla andra i allt.
 
I dag är nog Sverige det enda landet som utgör en katastrof i den menin-
gen att vi står på gator och torg och ropar ut hur mycket bättre vi är än al-
la andra.
 
Och vi har ett parti, moderaterna, som mer än gärna skriver om historien,
så att man framstår i en bättre dagar.
 
Går man tillbaka till Ingvar Kamprad är detta inget annat än en ren och skär kata-
strof.
 
DET BÖR VISA SIG AV SIG SJÄLV OM MAN ÄR BRA, MAN BLIR INTE BÄTT-
RE GENOM ATT MAN STÅR PÅ GATOR OCH TORG OCH ROPAR UT HUR
BRA MAN ÄR.
 
Går man på erfarenheter samt studerar hur det ser ut idag, runt omkring oss, ty-
der allt i stället på att det finns ett omvänt förhållande.
 
JU DUKTIGARE MAN ÄR, OCH JU MER MAN ÄR VÄRD, DESTO MINRDE
BEHÖVER MAN STÅ PÅ GATOR OCH TORG FÖR ATT ROPA UT HUR DUK-
TIG MAN ÄR.
 
DET VISAR SIG AV SIG SJÄLV.
 
Och omvänt gäller:
 
JU MINDRE DUKTIG MAN ÄR, OCH JU MINDRE MAN ÄR VÄRD, DESTO VIK-
TIGARE BLIR DET ATT KOMEPENSERA DETTA GENOM ATT STÅ PÅ GATOR
OCH TORG OCH ROPA UT HUR DUKTIG MAN ÄR.
 
Att ha stora komplex kallas det visst.
 
Skulle Ingvar Kamprads uttalande vara allmängiltigt och återge ett vanligt beteende-
mönster, vilket mycket tyder på, då kan man dra en säker slutsats.
 
Sverige är i dag den största katastrofen i världen.
 
OCH SKÄLET TILL DETTA ÄR ENKELT, INGET ANNAT LAND HAR ETT SÅ STORT
BEHOV ATT I TID OCH OTID FÖRKLARA FÖR ALLA ANDRA ATT MAN ÄR BÄTTRE
ÄN ALLA ANDRA I ALLT.
 
Det syns att Ingvar Kamprad har lyckats, det är ingen han behöver ropa ut på gator och
torg.
 
Det syns att moderaterna har misslyckats, ända står de på gator och torg och
framhåller hur mycket bättre de är än alla andra.
 
INGEN ANNAN KAN SKAPA EN SÅDAN ORDNING OCH REDA, INGEN ANNAN
KAN TA ETT SÅ STORT ANSVAR, INGEN ANNAN BIDRAR TILL VÄLFÄRDEN SÅ
BRA, INGEN ANNAN KAN FIXA FRAM SÅ MÅNGA JOBB.
 
Och ändå syns det inte, kan det vara fråga om komplex. I ärlighetens namn måste man
ju tillägga att även flera andra partier gör så gott de kan för att efterlikna de nya mode-
raterna, men alldeles uppenbart är de senare "värst".
 
Många borde nog ta till sig vad Ingvar Kamprad säger och ägna lite eftertanke åt detta.
 
Det kanske inte alltid främjar vare sig individen eller den organisation individen
företräder att ständigt framhålla hur bra man är.
 
FRAMFÖR ALLT OM DET TYDLIGT FRAMGÅR ATT MOTSATSEN GÄLLER.
 
 
AE
 
 
 

NÄR DET SOVANDE FOLKET FICK UPP ÖGONEN

När moderaterna nådde vägs ände
 
För alla utom moderaterna själv framstår utfallet i EU valet som en ren och skär
katastrof.
 
För moderaterna, med stridshingsten i spetsen, är utfallet bara ett bevis på hur
jobbigt det är att sitta i en regering och ta ansvar.
 
Många dömer nu ut de så kallade nya moderaterna, en som ger en hård
dom är Ulf Adolfsson, tidigare partiledare och mest känd för att dansa i
bastkjol.
 
Hans dom är tydlig.
 
HAN MENAR ATT PARTIET SAKNAR VISIONER OCH ATT DET MÅSTE
FINNAS NÅGOT ANNAT ÄN ATT STÄLLA ARBETE MOT BIDRAG.
 
På den första punkten har Ulf Adolfsson helt fel, medan han på den andra
punkten har helt rätt.
 
Partiet har visioner, tydligare visioner än alla andra partier, mycket om
detta går att läsa i det fina manifest visionären Fredrik Reinfeldt själv
skrivit, Det Sovande Folket.
 
Visionerna är kristallklara och kan inte missuppfattas:
 
Alla bidragstagare ska leva på svältgränsen, de som inte tycker att bidrags-
tagare ska leva på svältgränsen är mentalt handikappade. bort med försva-
ret, bort med alla äldre som bara kostar, och tyst på alla som inte tycker som
Fredrik Reinfeldt.
 
Kan man ha tydligare visioner, har månne Ulf Adolfsson anslutit sig till det sovan-
de folket sedan han lämnade SJ ?
 
Däremot har han helt rätt  vad avser den andra punkten.
 
DET MÅSTE FINNAS NÅGOT ANNAT ÄN ATT STÄLLA ARBETE MOT BID-
RAG.
 
Självklart kan man tycka, men bara om man har visioner som syftar till att främja
samhället utveckling.
 
Har man visioner, som syftar till att splittra samhället, skapa allt större mot-
sättningar och klyftor, då finns det inte något annat sätt, i vart fall inte hos
de nya moderaterna.
 
ATT STÄLLA ARBETE MOT BIDRAG.
 
Fast lite rättvis kanske är man nog, man ställer ju inte bara arbete mot bidrag,
man ställer ju också arbete mot pensionärer.
 
FAST DE ÄR JU OCKSÅ BIDRAGSTAGARE ENLIGT DEN MODERATA VI-
SIONEN.
 
Förmodligen skulle moderaterna må bra av att Ulf Adolfsson åter intog scenen
och dansade in iförd bastkjol, men det får väl bli en ouppnålig dröm.
 
Där kommer man in på en annan moderat vision.
 
HAR MAN SOM VISION ATT JÄRNVÄGSNÄTET INTE SKA UNDERHÅLLAS
OCH ATT TÅGEN SKA SPÅRA UR KAN MAN JU INTE LÅTA SJ  HA EN ORD-
FÖRANDE SOM VILL ATT TÅGEN INTE SKA SPÅRA UR.
 
Med hustrun Lena som minister har Ju Ulf Adolfsson inte råd att uttrycka sig så
att ytterligare en i familjen får respass, men man anar en betydande frustration
bakom kritiken.
 
 
AE
 
 
 
 

NÄR KLOKHETEN KOM TILL BYN

Eller kejsarens nya kläder
 
Pfizers bud på Astra Zenica har vållat mycket debatt.
 
Pfizers bud går ut idag, efter det kan nya förhandlingar tas upp först om "några
månader".
 
Budgivningen sker mellan olika representanter för elitens elit, löner de krä-
ver indikerar att kompetensen ligger på universell nivå.
 
Pfizers bud är tydligt och klart, enligt eliternas elit kan detta inte missförstås.
 
Däremot har nog många av oss mindre vetande svårta tt förstå det elitens elit
tycks förstå.
 
Budet är som sagt tydligt och klart, och tydligare och klarare kan det inte bli enligt
eliternas elit.
 
BUDET ÄR ETT DEFINITIVT SLUTBUD OCH KAN INTE ÄNDRAS, MEN OM STY- RELSEN FÖRORDRAR BUDET KAN DET HÖJAS.
 
Som sagt, detta är eliternas elits sätt att visa sin begåvning.
 
Hur ska man då se på oss andra ?
 
AE
 
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
EU valet gick inte så illa som vi befarade, det slutade ändå värre, som Aftonbladet beskrev
det led vi ett totalt skeppsbrott. Det känns då befriande att andra saker kan väga upp det-
ta nederlag.
 
Som alla känner till kämpar vi moderater för öppenhet och fri rörlighet. Det är därför gläd-
jande att samtidigt som vi lider skeppsbrott inom EU utvecklas öppenheten i värt närområ-
de.
 
De progressiva krafterna i Husby har under natten visat sin styrka genom stenkastning mot
polisen och genom att bränna bilar.
 
Det ger oss råg i ryggen inför riksdagsvalet, särskilt som Miljöpartiet nu går så starkt framåt.
 
Mycket sägs nu med anledning av hur det gick i EU valet. Bland annat efterlyser professor
Hubert Fromlet ett nytänkande inom EU.
 
Jag delar inte den uppfattningen, utan vi måste gå försiktigare fram, till en början måste vi
börja tänka, och den första tanken blir då att vi kan ju inte alltid ha rätt, och så många and-
ra ha fel.
 
Vi kan också konstatera att vi gjort många små steg inom EU, ofta åt fel håll, när vi kommit
så långt att vi lärt oss tänka får vi övergå till att ta stora steg åt fel håll.
 
Ett sådant stort steg är frihandelsavtalet med USA. EU är nu en sluten ekonomi, där retori-
ken är mer rörlig än varorna. Vårt hopp står därför till ett frihandelsavtal med USA, genom
ett sådant beslut får vi ytterligare en möjlighet att fatta ett beslut över väljarnas huvud.
 
Vi får då inte glömma att ett sådant avtal ger oss en kraftigt ökad tillväxt.
 
En beräknad ökad tillväxt per år på 0,05 % ger oss i alla fall en ökad tillväxt efter 10 år på
0,5 %, så EU står och faller med ett sådant avtal.
 
Ett annat stort steg är utvidgningen av EU, valet visar tyvärr att splittringen inom EU är stor.
 
Det är därför viktigt att vi skyndar på utvidgningen och tar in Turkiet och Moldavien, så att
splittringen inom EU blir mindre och vi får en större sammanhållning.
 
Tyvärr visar valutslaget på olika håll att begåvningen ligger på en mycket låg nivå även i
tättbefolkade områden.
 
Att det bodde så många inavlade idioter i stadsdelen Almgården i anslutning till Rosengård
kunde man aldrig tro.
 
Där röstade över 40 % på nazisterna.
 
Till och med Anna Batra är förvånad, hon kunde inte föreställa sig att lantisarna var så obe-
gåvade.
 
Även om alla inte kunde rösta rätt kan vi vara stolta över att valarbetet inför valet visade på
våra goda demokratiska traditioner.
 
En valarbetare för SD i Malmö blev spottad i ansiktet av en antirasist, som ville försvara vår
öppnhet och progessiva framtoning.
 
Antirasisten är värd vår hyllning, med den typen av värdering ska  man bli spottad i ansiktet.
 
En annat demokratiskt inslag, som är värt att lyfta fram, är Kunskapsskolan. Där har man
inkluderat en valkampanj och valarbete i undervisningen.
 
För att lyfta fram våra demokratiska traditioner och för att man skulle följa skollagen fick e-
leverna i Kunskapsskolan inte rösta på sverigedemokraterna, då dessa av skolledningen an-
sågs vara ett odemokratiskt parti.
 
Bara demokratiska partier, som Feministiskt Initiativ och Junilistan fick vara med vid sidan
av de demokratiska partierna i riksdagen.
 
Det är svårt att hitta ett bättre exempel på hur vi vårdar våra demokratiska principer, själv
känner jag en oemotståndlig stolthet över att ha varit med och skapa detta demokratiska
klimat.
 
Nazisterna nådde tyvärr stora framgångar, trots allt valfusk runt om i Europa. I Frankrike
försökte man försvara öppenheten genom att gömma valsedlar på många orter, för att man
inte skulle kunna rösta på Front National, men inte ens detta lyckades, öppenheten fick
backa på bred front i Frankrike,
 
I nästa EU val får vi se till att det fuskas mer och mer effektivt.
 
Expressen skriver i dag om vårt demokratiska arbete inför valet och menar att det inte lö-
nar sig att vända ryggen till rasister, som inte är rasister, utan man måste lära sig att de-
battera med dem.
 
Man kan ju inte lära sig debattera med sådana man inte vill ta i med tång, det borde väl
även Expressen kunna inse.
 
Vårt valnederlag var inte det enda nederlag vi led. Andra undersökningar visar nu att mån-
ga ledande moderater, kommunalpolitiker på olika nivåer, strömmar över till sverigedemo-
kraterna, och jag är tvungen att stå där med tången i högsta hugg hela tiden.
 
Samtidigt förstår jag inte dessa strömningar.
 
Under tiden i moderaterna är de ansvarsfulla, progressiva politiker fyllda av antirasism,
och sedan, som över en natt, blir de i sverigedemokraterna ansvarslösa, allt annat än
progressiva och fulla av hat mot alla främlingar.
 
Det är som om det rör sig om olika människor, för det kan ju inte vara så att jag tvingat
dem att låtsas tycka på ett visst sätt, inte heller kan det vara på det visat att jag demo-
niserat sverigedemokraterna.
 
Känner de sig ändå det minsta tveksamma över sin hemhörighet ger jag dem rådet att
besöka Husby, ett sådant besök öppnar upp deras ögon för öppenheten och den fira
rörligheten och kommer att skingra alla tveksamheter för all framtid.
 
Som jag sagt flera gånger, det är viktigt att vi står upp för öppenheten, och ännu viktigare
är att vi inte hycklar om vare sig detta eller något annat.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, öre för öre 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
          
 
AE
 
 

EU SLAVAR UNDER RETORIKEN

Cykelställen klarar vi av att placera rätt
 
Inget är nu mer aktuellt än EU och att analysera utfallet av EU.
 
I debatten kring Eu har vi fått lära oss att progressivt är något fint, och vi har också
fått lära oss hur man blir progressiv.
 
Progressiv blir man om man älskar EU, på köpet blir man också liberal.
 
Fascist, nazist, högerextrem, populistisk och främlingsfientlig blir man om man inte är
liberal och progressiv.
 
Vi har också fått lära oss att en grupp i samhället, enligt sin egen uppfattning,mer vär-
da än andra, anser sig stå för sådan visdom här i livet att de kan tala om vilka som är
liberala och progressiva.
 
Dessa liberala och progressiva krafter hyllar och älskar EU av många skäl.
 
Viktiga skäl anges då vara frihandel, fri rörlighet av varor, tjänster och männis-
kor.
 
Hur fritt är då allt detta ?
 
När det gäller den fria rörligheten av människor så vi ju alla, till och med de mindre
liberala och progressiva, att utomeuropeer  bara kan ta sig in i EU illegalt.
 
Det är liberalt och progressivt.
 
När det gäller den fria handeln, som också är liberal och progressiv, är den bara libe-
ral och progressiv inom EU.
 
Den största delen av handeln inom EU är intern handel och vi exporterar till
varandra.
 
ANDRA GÖRE SIG ICKE BESVÄR, OCH GÖR DE SIG BESVÄR SKA DE BETALA
TULL PÅ VARAR, SOM LIBERALT OCH PROGRESSIVT FÖRS IN I EU.
 
Dessa tankar leder i ganska intressanta riktningar.
 
Eu är en sammanslutning av stater, på väg i federalistisk riktning, liberalt och
progressivt över medborgarnas huvud.
 
EU HAR TULLSATSER PÅ IMPORT FRÅN ICKE EU LÄNDER OCH DESSA TULL-
SATSER ÄR TILL FÖR ATT SKYDDA DEN EUROPEISKA INTERNA HANDELN.
 
EU är en organisation, som kan liknas vid en natinell organisation, men på ett "högre"
plan, med gränser utåt och tullsatser utåt, som vilken nation som helst.
 
Men detta klarar alltså vår hjärna inte av att hantera.
 
Om man vill leva i en viss nation, låt säga Sverige, med tullar utåt och nationsgränser,
då är man absolut inte liberal och progressiv.
 
MAN ÄR FASCIST, NAZIST, HÖGEREXTREM, POPULIST OCH EN MASSA ANNAT
STRUNT.
 
Men om man vill foga samman ett antal stater och utifrån denna organisation, fullt lik-
värdig i vissa avseenden med en nation, med tullar utåt och nationsgränser utåt som
hindrar människor, varor och tjänster att ta sig in i "nationen" EU, då är man absolut
både liberal och progressiv.
 
OCH NAZIST ÄR MAN JU DEFINITIVT INTE.
 
Så här långt finns det all anledning att sucka, tänk att ordets makt över tanken gör
oss till sådana slavar under retoriken.
 
Man frestas nästan gå ett steg längre och ställa frågan:
 
ÄR MÄNNISKORNA VERKLIGEN UNIVERSUMS MEST INTELLIGENTA VARELSE.
 
Så länge vi hävdar att EU kritiker är fascister och allt det där andra så blir nog svaret på
den frågan ett tydligt nej.
 
Ovanstående behöver inte innebära att man kommer fram till slutsatsen, att EU inte är
något bra, om det utvecklas i rätt riktning.
 
Men slutsatsen borde bli att man ska sluta spotta på de som fortfarande känner
att de vill leva i ett något mer begränsat nationsutrymme än EU.
 
AE

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
Den ansedda australienska tidningen Business Insider Australia skriver ofta berömmande
om Sverige. Nyligen hade man ett inlägg, där man berömde oss för att brottsligheten ökade
brant, och att den steg i samma takt som det lika starkt ökade asylmottagandet.
 
Då vi alla, som alla vet, är väldigt angelägna att debattera just denna typ av frågor kommer
vi därför att utreda vad som ligger bakom  denna utveckling.
 
Vi kommer därför inom kort att tillsätta en utredning, som ska försöka komma fram till en för-
klaring, varför svenskarnas brottslighet ökar i samma takt som det ökade asylmottagandet.
 
Vi vet ju alla att uppgången inte skulle kunna hänga samman med själva det starkt ökade asyl-
mottagandet, då skulle man ju ställa grupp mot grupp.
 
Den uppfattningen är ju lika helig som Indiens heliga kor.
 
Annars kretsar det mesta kring EU valet.
 
Utgången tycks komma att rymma många överraskningar, en sådan är centerpartiets fram-
gång, då allt tyder på att partiet får en EU parlamentariker.
 
Det tycks som om grisarna räddat partiet.
 
Väl känt är att vänsterkommunisterna är emot allt vad EU heter.
 
Många har därför ställt sig oförstående till att vänsterkommunisterna valt att föra fram Dror
Feiler som kandidat. Detta har nu fått sin förklaring.
 
Hans övningar med sin saxofon, som syftar till att störa demokratiska sammankomster, för-
klarar nu valet av honom som EU kandidat.
 
Vi tycks nu kunna räkna med att han stör samtliga EU möten med sin saxofon, ett sätt för
vänsterkommunisterna att sabotera demokratin även på EU planet.
 
Vi har anledning att räkna med att dessa spelningar skapar stor munterhet vid olika EU mö-
ten.
 
Kristdemokraternas kandidat Lars Adaktusson tycks inte stå i så hög gunst hos K G  Berg-
ström. Denne menar nu att Adaktusson saknar kompetens och att hans karriär som repor-
ter mer byggde på en stor käft än kunskaper.
 
När vi nu ser prognoserna inför valet, borde vi också kanske fört fram en kandidat med en
stor käft.
 
Carl Bildt skulle inte ha något emot att skryta om sig själv även i Bryssel.
 
En teatergrupp ironiserar nu över vår politik och låtsas bedriva valkampanj under beteck-
ningen "äkta moderater".
 
En patetisk handling, då alla vet att det inte längre finns några äkta moderater. Däremot
tycks de ha triangulerat de nya moderaternas politik, då de går ut med budskapet "mindre
välfärd".
 
Dessa äkta moderater förvirrar nu väljarna genom att många tror att de är äkta moderater,
något vi inte kan acceptera.
 
Det är bara vi nya moderater som får förvirra väljarna genom att låtsas som om vi inte vill
ha mindre välfärd.
 
Vi har därför polisanmält dessa äkta moderater, därför att de för en valkampanj med ett
budskap de tagit från oss.
 
Man får inte ta andras politiska budskap, det enda undantaget här är att vi får ta opposi-
tionens politiska budskap.
 
Under de senaste dagarna har jag själv engagerat mig i valkampanjen. och jag har då
varit tydlig med mitt budskap.
 
Jag kommer i varje läge stå upp för öppenheten.
 
Detta kommer jag att ha nytta av när jag går bakom ryggen på väljarna i Täby, och säljer ut
vad som fortfarande kan tillhöra kommunen.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, öre för öre 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
            
 
AE
 
 
 

JONAS SJÖSTEDT HYCKLAR

Jonas Sjöstedt hycklar om demokratin
 
Så här långt har vänsterpartiet haft draghjälp av Jonas Sjöstedt.
 
Särskilt sympatisk, om man nu kan använda det ordet på en vänsterkommunist, fram-
stod han när han tog avstånd från Ung Vänsters angrepp mot demokratin och yttrande-
friheten.
 
Jonas Sjöstedt svävade inte en sekund på målet, när han tog avstånd från ung-
domsförbundets svinaktigheter.
 
Nu har polisen två dagar släpat iväg "den där" Dror Feiler efter att han gjort exakt det-
samma som Ung Vänster.
 
Hindrat andra från att utnyttja mötesfrihet och yttrandefrihet.
 
DETTA HAR HAN  GJORT GENOM ATT BLÅSA I EN SAXOFON, SÅ ATT INGEN
KAN GÖRA SIG HÖRD.
 
Uppenbarligen är detta ljuv musik i öronen på de antidemokratiska krafter som fort-
farande styr vänsterkommunisterna.
 
Dror Feiler är partiets kandidat till EU parlamentet, om man uttrycker sig försiktigt, myc-
ket försiktigt har han tidigare inte gjorts sig känd för vare sig ha sagt eller gjort något vet-
tigt.
 
Kommer en "sån typ" in i EU parlamentet bör det vara dags att en gång för alla
slå igen dörrarna i Bryssel.
 
Skulle han stå för "frihet" och "demokrati" blir det lätt att hålla sig för skratt.
 
Nu när Dror Feiler gör exakt det Ung Vänster gör, om som Jonas Sjöstedt menade att
man abslolut inte får göra, vad gör Jonas Sjöstedt då ?
 
Det visar sig att han inte svävar på målet nu heller.
 
HAN SÄGER INTE ETT KNÄPP, TYST SAMTYCKE KALLAS DET VISST, OM MAN
SER TILL HUR HAN AGERADE MOT UNG VÄNSTER.
 
Så var det alltså med Jonas Sjöstedt plötsligt uppvakna intresse för demokratiska frågor.
 
Hyckleri kallas det visst, och än en gång besannas det gamla ordspråket.
 
RÄNDERNA GÅR INTE UR ZEBRAN, LIKA LITE SOM VÄNSTERKOMMUNISTER
ACCEPTERAR ANDRA UPPFATTNINGAR ÄN DE EGNA.
 
AE

MODERAT VÄNSKAPSKORRUPTION

Bjälken i det egna ögat
 
Vi har under en lång rad  riktat kritik mot andra länder, när det gäller olika former
av oegentligheter.
 
Korruption runt om i världen och nepotism har med rätta upprört oss alla,
upprördheten tycks då öka kvadratiskt med avståndet till det vi kritiserar.
 
NÄR LEDANDE POLITIKER UTSER FAMILJEMEDLEMMAR HULLER OM
BULLER TILL ANDRA LEDANDE POSTER UPPRÖRS VI ALLTID, MED RÄT-
TA, MEN BARA OM DET SKER LÅNGT BORT.
 
Sker det oss nära upprörs vi mindre, och sker det hos oss upprörs vi inte
alls.
 
Corazza Bildt, gift med världens mest begåvade utrikesminister, Carl Bildt den
Store, kampanjer idag i Göteborg.
 
Som dragplåster har hon med sig just sin man, utrikesminister Carl Bildt
den store.
 
DE ÅKER TÅG TILLSAMMANS TILL GÖTEBORG, DE TALAR TILL FOLKET
TILLSAMMANS I GÖTEBORT OCH CARL BILDT DEN STORE TALAR SIG
VARM FÖR DEN EU PARLAMENTARIER, SOM LIGGER HONOM VARMAST
OM HJÄRTAT.
 
Något överraskande råkar det vara just Corazza Bildt.
 
Vi känner till ordspråket om "bjälken i det egna ögonen" apropå kritik vi riktat mot Sydamerikanska länder och andra rörande nepotism.
 
Frågan är nu om det går att hitta en större "bjälke" i något öga ?
 
Den fråga man ställer sig är:
 
FINNS DET NÅGOT ANNAT LAND I DEN CIVILISERADE DELEN AV VÄRLDEN
DÄR INSLAGET AV NEPOTISN ÄR SÅ TYDLIGT SOM I SVERIGE ?
 
Svaret det vet vi, det finns inget annat land där nepotismen är så tydlig.
 
För det är väl ingen som på fullt allvar tror att Corazza Bildt skulle ha varit mo-
deraternas EU parlamentariker utan att ha varit gift med Carl Bildt.
 
Än mer anmärkninsgvärt än sjävla förekomsten av en så tydlig nepotism är att väljarna
själva inte ens reagerar med en axelryckning.
 
Uppgivenheten tycks total, det tycks som om ordet vänskapskorruption inte ens
existerar.
 
AE
 
 

EN NAKEN BARACK OBAMA FÅR SÄLLSKAP

Make söker maka i Vita Huset
 
Nyheter från USA tar nu upp att en man försökt ta sig in i Vita Huset.
 
Men innan han gör försöket kastar han av sig kläderna, och försöker ta sig in i Vita
Huset helt naken.
 
I USA tycks detta ha väckt stor uppmärksamhet, men där gör man nog en höna av
en fjäder.
 
VAD GÖR DET OM DET FINNS EN NAKEN I VITA HUSET MER ELLER MINDRE.
 
AE

STATSMINSTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
Det gångna dygnet har inte gjort någon besviken, våra globaliseringssträvanden har nu fått
en skjuts framåt.
 
Ingen behöver nu längre fundera varför stadsdelen Backa i Göteborg går under namnet Backa-
Beirut. Med krypskyttar på taken, som skjuter förbipasserande, leds tankarna lätt till just Beirut.
 
Det känns nu som vi är nära målet, inte mycket av vår urbarbariska kultur är kvar.
 
Annars kretsar det mesta kring EU valet, bland annat visar nu aktuella siffror att Miljöpartiet
kan bli det näst största partiet, till och med större än vi ansvarsfulla moderater.
 
Vi får bara hoppas att de inte blir så starka att vi tvingas ta bussen till Bryssel.
 
Den stora överraskningen är annars att Feministisk Initiativ tycks komma in i EU parlamentet.
Det positiva med detta blir då att våra kvoteringssträvaden underlättas, efterhand FI tar död
på alla män, så kan kvoteringsproblemet lösas av bara farten.
 
Vi får bara hoppas att FI lämnar kvar några män, i längden kan vi ju inte fullt förlita oss på
provrörsbarn.
 
Carl Bildt den Store kampanjar nu I Göteborg tillsammans med sin hustru, vi räknar med
att hon får större möjligheter att stanna kvar som EU parlamentariker om alla blir påminda
om att hennes man är utrikesminister i Sverige.
 
Om någon till äventyrs skulle tycka att detta är nepotism, vill jag redan nu undanröja alla
sådana tvivel. Nepotism i Sverige är som korruption i Sverige, det förekommer bara i an-
dra länder.
 
Dessutom vet ju alla att Corazza Bildt skulle vara moderat EU parlamentariker även om hon
inte varit gift med Carl Bildt den Store.
 
Vår kamp mot näthatet tycks bli allt framgångsrikare. Det  enda näthat man nu kan upptäcka
är näthat, som förs fram av dessa förfärliga sverigedemokrater.
 
Andra går så långt i sitt hat mot näthatet att de på Facebook välkomnar Jimmie Åkesson att
hålla tal i vår tvåstatslösning Malmö.
 
På Facebook välkomnas han då med olika typer av välkomstyttranden, som:
 
"Rasisthora", "Råtta", "Svin", "Idiot", "Horunge", "Stena ihjäl horungen", "Plocka han", "Jävla
inavel", "Knulla Åkesson", "Han kommer att dö rasistdjäveln" och många andra  trevliga in-
lägg.
 
Vi hittar många andra välkomstyttringar av detta slag, de flesta tycks påminna om min
syn på sverigedemokrater, att man inte ska ta i dem med tång.
 
Här arbetar vi mot samma mål, att undvika motsättningar och hålla samman landet.
 
Även dessa artiga välkomstyttringar ger en god bild av att vi en gång för alla är på väg att
göra oss av med vad jag alltid kallat vår urbarbariska svenska kultur.
 
Särskilt glädjande är att många av välkomstyttringarna är formulerade på ett sådant sätt
att det tyder på att många av avsändarna är de Jimmie Åkesson vänder sig mot.
 
Här ser vi ett väldigt tydligt tecken på vikten av att vända den andra kinden till, det borde
kanske också Jimmie Åkesson tänka på.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, öre för öre  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
Hoppas nu bara att alla i Göteborg nås av budskapet att Corazza Bildt är gift med vår ut-
rikesminister, så att hon inte mister sin plats i EU parlamentet.
 
          

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfulle ansvar för landet, än så länge, krona för krona  
 
Under morgonen skedde återigen en kulturyttring i vår tvåstatslösning Malmö, denna gången
sprängdes en bil och lite annat i luften.
 
Den här gången tycks skadan kunna passera obemärkt, uppgifter gör gällande att bilen till-
hörde en av våra kära vänner i Malmö, en så kallad målvakt.
 
Han har kvar närmare 4 000 bilar, så han lär väl knappast märka att en bil sprängs i luften.
 
Generaldirektören Gunnar Malm vid Trafikverket, av vissa respektlöst kallad Europas by-
fåne, var på krismöte i går hos infrastrukturministern.
 
Där fick han räkna krona för krona och förklara hur han kunde räkna fel på 20 miljarder
kronor.
 
Byfånen, förlåt generaldirektören, förklarade då att det inte skulle märkas att Trafikverket
får 20 miljarder mindre för järnvägsunderhåll, och det motiverade detta med att man viss-
te ändå inte vilka anläggningar man hade, och då spelade det ju ingen roll hur mycket pen-
gar man fick.
 
Samtidigt med krismötet igår inträffade kraftiga trafikstörningar vid Karlbergs station till
följd av fel på signaler och ledningar.
 
Byfånen, förlåt generaldirektören, lovade att åtgärda detta, men först om det visade sig
att Karlbergs station fanns och om växlarna var växlar, och om spåren var spår.
 
Jag får nu personligen kritik för att jag jämför kollektivavtal med handelshinder, en kri-
tik som är väldigt svårt att förstå.
 
Alla borde väl ändå kunna förstå, att handeln med människor blir mindre, om inte han-
deln med människor kan fortsätta i sin nuvarande form.
 
Apropå handel med människor går nu Näringslivet ut och kritiserar kritiken mot välfärden
och menar att vi ska sluta älta fördomar om välfärdens förfall. Man menar då att vi till
välfärden avsatt rekordhöga resurser, och att vi borde inrikta debatten hur dessa re-
kordhöga resurser ska utnyttjas.
 
Här borde Näringslivet veta bättre, och man visar än en gång att man är ett särintresse.
 
Sedan 2006 har vi inte gjort annat än att debattera hur vi ska kunna använda dessa re-
kordhöga resurser, så att våra moderatkompisar i ledningen för välfärdsbolagen får så
mycket som möjligt av denna kaka.
 
Jag tycker här att vi lyckats väl, alla våra moderatkompisar i ledningen för dessa bolag
tycker att vi ska behålla nuvarande välfärdssystem, så att de kan fortsätta att roffa åt
sig.
 
Vi får nu uppmuntrande rapporter från moskeén i Skärholmen, där arbetar man för
att integrera Skärholmens ungdomar i Syrien.
 
Ett stort antal av ungdomarna har därför nappat på löftet att dö martyrdöden genom
att åka till Syrien och dö jihaddöden.
 
Vi kan nu tacka vår lyckliga stjärna att vi var så förutseende att vi gav stora bidrag till
moskeen, så att de kan genomföra dessa rekryteringar utan egna uppoffringar.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, öre för öre  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trev-
lig dag,
 
            
 
AE
 
 

TRAFIKVERKET - IGEN

Har byfånen någon hållhake på regeringen
 
Nu har generaldirektörens Gunnar Malm, Europas byfåne, blivit kallad till så många
krismöten hos ansvarig minister, att man tappat räkningen på alla krismöten.
 
KRISMÖTEN, SOM ALLA HAR SIN BAKGRUND I ATT BYFÅNEN MISSKÖTT
SITT ÄMBETE.
 
Nyligen räknade byfånen fel på hur mycket medel järnvägsunderhållet krävde, och
lämnade fel uppgift till regeringen,
 
Det saknades 20 miljarder, en icke ringa summa.
 
NYTT KRISMÖTE HOS ANSVARIG MINISTER, NYA BANNANDEN OCH LOV
OM BOT OM BÄTTRING.
 
Men byfånen sitter kvar i orubbat bo, är han så omöjlig att ha att göra med att
inte ens de andra byfånarna på elefantkyrkogården kan ha honom oss sig ?
 
Vi det senaste krismötet hos ansvarig minister, i går, visade det sig att byfånen
kunde räkna ännu mindre än vad han visade när han räknade fel på 20 miljarder.
 
20 miljarder är som sagt mycket pengar, även för en byfåne, och får man
20 miljarder mindre än vad man behöver borde det märkas.
 
MEN DEN SANNE BYFÅNEN MÄRKER INTE SÅDANA TRIVIALITER SOM ATT
20 MILJARDER SAKNAS.
 
Enligt ansvarig minister har byfånen vid krismötet nu uttalat:
 
"TRAFIVERKET HAR DE RESURSER MAN BEHÖVER, DET FINNS INGET BUD-
GETHÅL".
 
Så på byfånens verk märker man inte av att man får 20 miljarder för lite, inte
undra på att tågen spårar ur och ingen har en aning om hur mycket kontaktlednin-
gar verket innehar.
 
Samtidigt infinner sig en besk smak.
 
KAN DET MÖJLIGEN VARA SÅ ATT BYFÅNEN SFÅRSÅ MYCKER MER ÄN HAN
BEHÖVER PÅ ETT ANNAT OMRÅDE, SÅ ATT DET INTE MÄRKS ATT DET ÄR
EN BRIST PÅ ETT ANNAT OMRÅDE.
 
I så fall är det etter värre, och då finns det inte bara byfånar på Trafikveket.
 
I SÅ FALL FINNS DET OCKSÅ BYFÅNAR INOM ROSENBAD.
 
En byfåne på trafikverket, ska inte få 20 miljarder för mycket på ett område, så att
det inte uppstår ett budgethål på ett annat håll, när byfånen räknar fel.
 
Efter alla tågurspårningar, och efter all kritik, både extern och intern, och efter
alla lögner och räknefel, och efter alla krismöten och efter alla lov om bot och
bättring, som inte kommit till stånd, så inträffar det märkliga.
 
BYFÅNEN SITTER KVAR.
 
Nu infinner sig en annan besk smak.
 
En byfåne som Gunnar Malm ska inte kunna sitta kvar efter vad som skett, och
efter vad som inte skett.
 
KAN MÖJLIGEN FÖRKLARINGEN TILL DETTA VARA ATT BYFÅNEN HAR NÅGON
FORM AV HÅLLHAKE PÅ ANDRA BYFÅNAR, SOM GÖR ATT INGEN VÅGAR GÖ-
RA SIG AV MED HONOM.
 
Någon förklaring måste det ju ändå finnas till att han sitter kvar, och inte är förklaringen
att han leder Trafikverket och dess verksamhet på ett föredömligt sätt.
 
 
AE

SYSSELSÄTTNING ÄR SOM VÄDRET

Ett bra väder kanske ser ut som en bra sysselsättning
 
Vi har blivit så vana vid den politiska retoriken, att vi inte längre reagerar, när vi
blir utsatta för lögner, halvsanningar, manipulation och vilseledande information.
 
Vi har länge blivit tillsagda att tycka att sysselstättningen ökat, och att det
är bra att sysselsättningen ökar.
 
Vad är egentligen ett bra väder ?
 
Är vädret bra, för bonden, när det regnar och gräset "gror" ?
 
Eller är det bra, för solbadaren, när solen skiner och man blir brun ?
 
Man kommer ganska så snabbt fram till att "ett bra väder" egentligen inte säger så
mycket, och vi är nog alla överens om att det inte säger så mycket.
 
För att det ska säga hela sanningen måste det relateras till något.
 
DE MESTA VI TALAR OM BEHÖVER FAKTISKT RELATERAS TILL NÅGOT
FÖR ATT FÅ EN FAKTISK INNEBÖRD.
 
Ordet "sysselsättning" säger inte mer än "ett bra väder", och konstigt vore annars,
sysselsättning relateras ju inte till någonting, inte till någonting överhuvudtaget.
 
Och konstigt vore annars, det relateras ju inte heller till något annat.
 
Tyvärr är enigheten mindre när det gäller att se sysselsättningen som ett inne-
hållslöst ord.
 
En del anser att ordet är viktigt, då det kan skyla över något man inte vill
se eller tala om.
 
UR DET PERSPEKTIVET FÅR SYSSELSÄTTNING EN MENING, DET KAN
SES SOM EN DIMRIDÅ.
 
Men vi väljare tycks i gemen ha det lite svårt för oss, hur kan vi vara så naiva
och kanske till och med sp "korkade" att vi går med på att manipuleras av det
meningslösa ordet "sysselsättning", som inte relateras till någonting överhuv-
taget och som bara har syftet att flytta fokus från något man inte vill tala om.
 
I en grupp på 10 personer arbetar 9, endast 1 är arbetslös.
 
SYSSELSÄTTNINGEN UPPGÅR DÅ TILL 9, LÄTT ATT FÖRSTÅ.
 
I en grupp på 15 arbetar 10, "endast" 5 är arbetslösa.
 
SYSSELSÄTTNINGEN UPPGÅR DÅ TILL 10, OCKSÅ NÅGOT SOM ÄR LÄTT
ATT FÖRSTÅ.
 
LIKA LÄTT ATT FÖRSTÅ ÄR ATT EN SYSSELSÄTTNING PÅ 10 ÄR EN HÖG-
RE SYSSELSÄTTNING ÄN EN SYSSELSÄTTNING PÅ 9.
 
Mindre lätt att förstå hur landets statsminister kan tycka att en sysselsättning en-
ligt ovanstående på 10 är bättre än en sysselsättning på 9.
 
För det är ju så han tycker, i vart fall säger han att han tycker så.
 
OCH DESSUTOM SKRÄVLAR OCH SKRYTER HAN ÖVER ATT HANS REGE-
RING ÖKAR SYSSELSÄTTNINGEN FRÅN 9 TILL 10, ENLIGT DE SIFFOR SOM
ANGES OVAN.
 
Ännu svårare att förstå är hur han lyckats dupera och lura många av väljarna att
luta sig mot detta begrepp, sysselsättningen, som inte säger ett smack om hur
"många som jobbar och inte jobbar".
 
PISA visade riktningen på vad vi förstår, har vi kommit så långt i denna ut-
veckling att vi inget förstår ?
 
FÖR LUTAR VI OSS MOT SYSSELSÄTTNINGEN, NÄR VI DISKUTERAR AR-'
BETSMARKNADSLÄGET, DÅ BEGRIPER VI INTE DE MEST ELEMENTÄRA
SAMBAND.
 
En kraftigt ökande befolkning medför per definition en ökad sysselsättning, allt
annat vore en sensation, för att utrycka sig milt.
 
Ökar Sveriges befolkning med en miljon, räcker det med att en av dessa
jobbar, för att sysselsättning ska öka, allt annat lika.
 
ÄR DET VERKLIGEN BRA, FREDRIK REINFELDT TYCKER ATT DET ÄR BRA'
OCH HAN HAR LYCKATS ATT FÅ MÅNGA AV OSS ANDRA ATT TYCKA ATT
DET ÄR BRA.
 
Varför använder Fredrik Reinfeldt begreppet "sysselsättning", när det finns andra
begrepp, som relateras till något, och som säger något om tillståndet på arbets-
marknaden.
 
Sådana begrepp som "arbetslöshet" och sysselsättningsgrad".
 
Skälet till att Fredrik Reinfeldt använder begreppet "sysselsättning" är enkelt att
beskriva.
 
Han eftersträvar att lura väljarna och få dem att tro att läget på arbetsmark-
naden är ett annat än det är.
 
MINDRE LÄTT ATT FÖRSTÅ ÄR SOM SAGT VARFÖR VI LÅTER OSS LURAS.
 
Begriper vi verkligen så lite?
 
Denna typ av retorik, som syftar till att lura väljarna, återfinns på andra områden.
Vi blir matade med hur mycket tillväxten ökar si och så, även detta hänger löst i
luften och är inte relaterat till den verklighet som råder.
 
De tillväxtmått som anges är relaterade till en fast befolkning, som inte tar hänsyn
till att befolkningen ökar över tid.
 
Rätt mätt, relaterat till rätt mått, blir tillväxten lägre än den som anges.
 
Detta kanske inte är lika lätt att förstå av alla. men en sak borde alla väljare,
både förstå och kräva.
 
VI SKA KRÄVA ÄRLIGHET AV VÅRA VALDA POLITIKER, UPPFYLLER DE
INTE DETTA ENKLA KRAV, SKA DE INTE VARA POLITIKER.
 
Det kan väl ändå inte vara så svårt att förstå.
 
ELLEL ?
 
 
AE

HUR SER EN DIKTATUR UT, EGENTLIGEN ?

Den sanna diktaturen
 
Vi tror oss veta hur en sann diktatur ser ut.
 
Vitryssland ser ut som en sann diktatur.
 
En författare i diktaturen, Victor Martinovit, skrev 2009 en bok under titeln "Paranoia".
Boken fick goda försäljningssiffor och läste sav många.
 
Tydligen innehöll boken sådant böcker inte ska innehålla i diktaturer, och tydli-
gen lästes boken av för många.
 
NU FÅR INGEN TALA OM BOKEN, OCH PLÖSTLIGT, SOM ÖVER ET NATT, FÖR-
SVANN ALLA BÖCKER FRÅN ALLA BOKHANDLAR.
 
INGEN KAN NU FÅ TAG PÅ BOKEN OCH INGEN VÅGAR TALA OM BOKEN.
 
Hur ser det ut i länder, som uppger sig vara fria, som exempelvis Sverige.
 
En känd författare, vid namn Fredrik Reinfeldt, skrev en bok med titeln "Det Sovande
Folket".
 
Boken fanns tillgänglig på landets bibliotek, trots att den ansågs som ett väldigt dåligt
litterärt alster lästes den av många.
 
I boken fick läsarna veta bland annat att de var mentalt handkikappade, om de
inte var uppfyllda av samma ideologi som författaren.
 
PLÖTSLIGT, SOM ÖVER EN NATT, FÖRSVANN BOKEN FRÅN LANDETS ALLA
BIBLIOTEK.
 
Nu går boken inte att få tag på, och ingen vågar tala om att boken finns, än mindre
vad som står i boken.
 
Vad finns det då för likheter mellan Sverige och Vitryssland ?
 
INGA, SJÄLVFALLET, VITRYSSLAND ÄR JU EN DIKTATUR, OCH SVERIGE ÄR
JU EN DEMOKRATI, VI FÅR JU RÖSTA VART FJÄRDE ÅR.
 
I förutvarande Sovjetunionen fick väljarna också rösta med jämna mellanrum, mellan
valen skulle man även där hålla tyst.
AE
 
 
 

BYFÅNEN GUNNAR MAL HITTAR NYA VÄXLAR

Ytterligare en dag att vara stolt över för Trafikverket.
 
Den så kallade generaldirektören Gunnar Malm, Europas byfåne, har sitt något säregna
sätt att beskriva arbetet på Trafikverket, när det gäller verkets kvalitetssäkringsarbete.
 
I går berättade han stolt hur bra Trafikverket var på att utföra kvalitetssäkring i ar-
betet.
 
MAN KÄNDE BARA TILL HÄLFTEN AV SINA INSTALLATIONER (KONTAKLEDNIN-
GAR, VÄXLAR MM) OCH RÄKNADE DÄRFÖR FEL PÅ 20 MILJARDER, NÄR MAN
SKULLE ÄSKA MEDEL FÖR FRAMTIDA UNDERHÅLL.
 
NÄR DETTA BLEV KÄNT MÖRKLÄGGER BYFÅNEN DET HELA OCH REGERINGEN
FÅR INGET VETA, NU HELLER.
 
LÄCKOR PÅ VERKET, I SAMBAND MED MYCKET KRAFTIG INTERN KRITIK, MED-
FÖR DOCK ATT BÅDE ALLMÄNHET OCH REGERING BLIR INFORMERAD.
 
Över detta slår sig byfånen stolt för bröstet och menar att detta är ett bevis på hur fram-
gångsrik Traffikverket är i sin kvalitetssäkring.
 
I dag har väl byfånen anledning att känna sig ännu stoltare över de fortsatta bevi-
sen på verkets kvalitetssäkringsarbetet.
 
FEL PÅ SIGNALER OCH VÄXLAR I ANSLUTNING TILL KARLBERSG STATION
MEDFÖR KRAFTIGA STÖRNINGAR I TRAFIKEN.
 
Inledningsvis medför störningarna i trafiken att Trafikverket är helt passiva, nu också.
 
Man motiverar passiviteten med att det inte finns några växlar och signaler i an-
slutning till Karlbergs station, i vart fall känner man inte till att man har några.
 
NÄR BYFÅNEN INSETT ATT DET FINNS VÄXLAR OCH SIGNALER I ANSLUTNING
TILL KARLBERGS STATION UPPGES HAG HA SLAGIT BÅDA HÄNDERNA MOT
BRÖSTET OCH GLATT ROPAT.
 
NU FICK JAG KÄNNEDOM ATT DET FINNS VÄXLAR OCH SIGNALER I ANSLUT-
NING TILL KARLBERGS STATION, JÄTTEBRA, DET ÄR SÅ VI BEDRIVER KVALI-
TETSSÄKRINGSARBETE VID TRAFIKVERKET.
 
Byfånen sitter fortfarande kvar som generaldirektör.
 
 
AE

TRAFIKVERKET LJUGER - IGEN

Varför ljuger generaldirektör Gunnar Malm ?
 
Det är en fråga bland många man ställt sig många gånger, varför ljuger generaldi-
rektör Gunnar Malm hela tiden om tillståndet på vårt järnvägsnät..
 
En annan fråga man ställt sig många gånger är, varför får generaldirektör Gunnar Malm sitta kvar, när han hela tiden ljuger om tillståndet på vårt järnvägsnät.
 
Läckor inom Trafikverket idag ger svaret på många frågor.
 
DESSA LÄCKOR HÄVDAR NU BESTÄMT ATT VERKET SYSTEMATISKT LJU-
GER OM TILLSTÅNDET PÅ VÅRT JÄRNVÄGSNÄT, FÖR ATT DET SKA KUN-
NA FRAMGÅ BÄTTRE ÄN DET ÄR.
 
Så nu vet vi också bestämt att generaldirektör Gunnar Malm ljuger, och det ger
också svaret på den andra frågan.
 
Varför får han sitta kvar och ljuga ?
 
Vi vet att järnvägsnätet har stora brister, och stort eftersatt underhåll sedan mån-
ga år.
 
Vi vet också att den ansvarsfulla och kraftfulla Alliansregeringen med syste-
matiska lögner förskönat denna bild så mycket som möjligt så länge som möj-
ligt.
 
FÖR ATT DESSA SYSTEMATISKA LÖGNER FRÅN REGERINGEN SKA FRAM-
STÅ SOM SÅ TROVÄRDIGA SOM MÖJLIGT UNDERLÄTTAS HANTERINGEN
AV DESSA LÖGNER AV ATT TRAFIKVERKETS GENERALDIREKTÖR LJU-
GER SYSTEMATISKT SÅ MYCKET SOM MÖJLIGT.
 
Där passar generaldirektör Gunnar Malm väl in, som handen i handsken kan man
säga, en bättre lögnare tycks svår att finna utanför Rosenbad.
 
Trafikverkets verksamhet och olika uttalanden tyder också på att generaldirektören
Gunnar Malm inte tycks ha någon annan kompetens än att just ljuga.
 
MEN DET GÖR INGET, DET TYCKS VARA DEN KOMPETENSEN REGERINGEN
MEST EFTERFRÅGAR NÄR DET GÄLLER TRAFIKVERKETS LEDNING.
 
Nu vet vi alltså att Gunnar Malm ljuger.
 
Vi vet också varför han ljuger om tillståndet på vårt järnvägsnät.
 
Regeringen tycks anse att det är bekvämt att ha en generaldirektör, som ljuger
om tillståndet på vårt järnvägsnät, det blir då lättare för regeringen att föra dessa
lögner själv, man behöver inte anstränga sig, det är bara att föra lögnen vidare.
 
Vi vet nu också varför Gunnar Malm får sitta kvar, trots alla tågurspråningar. trots alla
felräkningar och trots alla lögner om tillståndet på vårt järnvägsnät.
 
Det tycks vara belöningen för att han gör det lättare för regeringen att systematiskt
ljuga om tillståndet på vårt järnvägsnät.
 
Korruption skulle man nog kalla det i andra länder, men nu är ju Sverige inget annat land.
 
 
AE

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
Det vackra vädret igår gjorde att gårdagen på de flesta håll blev lugnare än vanligt.
 
I tvåstatslösningen Malmö blev inte mer än 3 bilar beskjutna, inte heller inträffade ett enda
mord.
 
Media riktar nu sin kritik mot att man kan köpa EU parlamentariker för 58 000:-. Betala
58 000:- och Din EU parlamentariker ser till att Du får Din vara såld.
 
Märklig kritik så här inför valet, EU uppgift är ju just att förmedla och underlätta handel, och
vi politiker har ju till uppgift att representera väljarna.
 
Att vi inte kan representera alla väljarna på en och samma gång kan då bli lönsamt. Den
ansvarsfulla Alliansregeringen ser inte denna agentverksamhet som besvärande, tvärtom.
 
Själva har vi sedan många år agerat som agenter när vi representerat jägarna i vargfrågan.
 
Det framförs också kritik mot att Carl Bildt nu valsatsar för att säkerställa att hans hustru kan
sitta kvar som EU parlamentariker, en kritik som är ännu svårare att förstå.
 
Själv lyckades jag ju placera min förutvarande hustru på en ledande post och jag har nu
också lyckats få in min son Gustav på en viktig post i politiken.
 
Ska vi moderater kunna bestämma allt, måste vi ju också kunna sätta in våra familjemed-
lemmar på ledande poster, själva räcker vi inte till för att täcka alla viktiga poster.
 
Och som sagt, Sverige är ju i alla fall ett moderatägt familjeföretag.
 
Sedan 2006 har allt gått i rätt riktning, vi är nu bäst i Europa på alla områden. Senast i går
fick vi en rapport som bekräftar hur ansvarsfullt vi drivit utvecklingen framåt.
 
Bara 1/10 av unga i Stockholm, i åldern 13 - 17, år behöver uppsöka psykisk vård.
 
Det kunde ju vara många fler, 9 av 10 behöver ju inte uppsöka vård.
 
I går blev det känt att min vän Gunnar Malm inte visste hur mycket kontaktledningar
Trafikverket ansvarade för. Vissa kräver nu hans avgång.
 
Har vi tillsatt våra vänner på ledande poster, har vi förtroende för dem så länge de är våra
vänner. Först när Gunnar Malm säger något som kan skada Alliansen, är han inte längre
vår vän, och då har vi självfallet inget förtroende för honom.
 
Demokratin i landet utvecklas också i takt med våra ambitioner, snart har vi lyckats etab-
lera större delar av landet, som en politisk sekt, där alla hoppar, när jag säger hoppa.
 
Viktiga inslag i denna utveckling är att skapa mångfald. I Boden visade under veckan en
ICA handlare vägen efter att tagit del av mitt budskap, om att man inte ska ta i alla medbor-
gare med tång.
 
Nu går han före i vår utveckling av demokratin och hotar Boden BK med att dra in sin spons-
ring, om de inte tar bort det reklamutrymme de förfärliga sverigedemokraterna köpt.
 
Sådant värmer i själen på en sann demokratikämpe,
 
Linneskolan i Malmö öppnar också upp för en hårdare kamp för demokratin. Rektorn där
ikläder sig nu ett större ansvar än andra och skickar ut på elever och personal för att
hindra att SD kan genomföra sin torgmöten.
 
Även sådant värmer en sann demokratikämpe.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, öre för öre  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
           
 
AE
 
 
 
 

BYFÅNEN GUNNAR MALM KVALITETSSÄKRAR

Generaldirektör Gunnar Malm
 
Säg Gunnar Malm, det räcker.
 
Då vet vi att det gäller den mest inkompente och ansvarslöse generaldirektör
Sverige haft genom tiderna.
 
EFTER DE SENASTE RAPPORTERNA FRÅN TRAFIKVERKET BEHÖVER MAN
INTE TVIVLA EN SEKUND.
 
Ingen generaldirektör före Gunnar Malm, verksam nu eller verksam efter Gunnar
Malm kan komma i närheten av Gunnar Malm.
 
MAKE TILL INKOMPETENS OCH ANSVARSLÖSHET HAR VÄRLDEN NOG ALD-
RIG SKÅDAT.
 
I höstas spårade de flesta tågen ur, och många trodde att Gunnar Malm satt sin sis-
ta potatis.
 
Men Gunnar Malm fick stanna kvar, så det blev resenärerna som satt sin sista
potatis.
 
Men infrastrukturministern tyckte ändå att Gunnar Malm behövde en uppsträckning,
och så fick det bli.
 
Vi har inte plats för Dig på elefantkyrkogården, där är redan överfullt, se till och
fixa så att tågen går före 2013.012.31 och kom med en rapport, som visar att fe-
len är på väg att rättas till.
 
Nog kom Gunnar Malm med en rapport, men den var inte av det rätta slaget.
 
Rapporten var entydig.
 
JAG HAR INTE FIXAT SÅ ATT TÅGEN GÅR, NU TÄNKTE MAN VÄL ÄNDÅ ATT
HANS SISTA POTATIS VAR SATT.
 
Men inte, Gunnar Malm fick stanna kvar och tågen fortsatte att spåra ur, ännu fanns
ingen plats på elefantkyrkogården.
 
Och så närmar vi ju oss valet, och då kan ju inte den ansvarsfulla Alliansregerin-
gen stå där med ännu en generaldirektör, som visat sig vara en byfåne.
 
FÖR NÅGOT ANNAT ÄN BYFÅNE KAN KNAPPAST GENERALDIREKTÖREN GUN-
NAR MALM VARA.
 
Alla tycks sedan något år tillbaka varande rörande överens om att banunderhållet är
eftersatt och att mycket måste göras.
 
Med detta som bakgrund får alltså Trafikverket uppgiften att lämna besked om hur myc-
ket pengar man behöver för att under ett antal år fixa säkerheten på rälsnätet.
 
Cirka 90 miljarder blir beskedet, och regeringen avsätter medel för detta, för en
generaldirektör måste man ju lita på, även om han visar sig vara en byfåne.
 
MEN BYFÅNEN GUNNAR MALM VISAR SIG VARA EN STÖRRE BYFÅNE ÄN ALLA
ANDRA BYFÅNAR.
 
90 miljarder är för lite, man har gjort en felräkning, men inte vilken felräkning som helst.
 
Det visar sig att Trafikverket inte har kunskap om hur mycket kontaktledningar
och räls/växlar Trafikverket ansvarar för .
 
MAN TROR ATT MAN HAR HÄLFTEN AV VAD MAN HAR.
 
Värre än kejsarens nya kläder, kejsaren kunde ju i alla fall spegla sig i sin nakenhet.
 
BYFÅNEN GUNNAR MALM STÅR DÄR BARA HELT NAKEN.
 
När byfånen Gunnar Malm blir medveten om att han inte vet hur mycket kontaktlednin-
gar och annat trafikverket ansvarar för, väljer han att dölja "felräkningen" för regeringen.
 
Nu står både Trafikverket och Regeringen där nakna, tågen kommer att fortsätta
att spåra ur under många, många år.
 
När byfånen ombeds lägga sin syn på detta.
 
Avsaknaden om kunskap om nätets storlek, felräkningen och mörkläggningen
inför regeringen och att detta hela kommer fram genom läckor inom verket ser
byfånen som något positivt.
 
I DIREKTSÄND TV, INFÖR HELA SVENSKA FOLKET, SÄGER DÅ BYFÅNEN ATT
DET SOM HÄNT VISAR HUR BRA TRAFIKVERKET ÄR.
 
DET VISAR ATT MAN ARBETAR MED KVALITETSSÄKRING.
 
Att inte veta något överhuvudtaget, att utifrån detta räkna grovt fel, att sedan mörklägga
allt detta inför regeringen och sedan bli avslöjad genom läckage in verket.
 
DET SKULLE ALLTSÅ ENLIGT BYFÅNEN VARA ETT BEVIS FÖR ATT TRAFIKVER- KET ÄR FRAMGÅNGSRIKA OCH ARBETAR MED KVALITETSSÄKRING.
 
Maken till byfåne har nog världen aldrig skådat.
 
I normala världar skulle byfånen absolut nu satt sin sista potatis, men vi lever inte i en
normal värld.
 
Vi lever i Sverige, byfånarnas förlovade land.
 
OCH SÅ ÄR DET VAL INOM KORT, VALET LIGGER NU NÄRMARE ÄN NÄR TÅGEN
SPÅRADE UR, OCH SÅ NÄRA VALET KAN DET JU INTE AVSLÖJAS ATT BYFÅNAR
MÅSTE HÅLLA SIG FAST VID EN ANNAN BYFÅNE.
 
Så vi lär väl under de närmaste dagarna höra den envisa ramsen.
 
REGERINGEN HAR FÖRTROENDE ÄVEN FÖR DENNA BYFÅNEN. ÄVEN DENNA
GÅNGEN, OCH VI HAR FÖRTROENDE FÖR BYFÅNEN SÅ LÄNGE VI HAR FÖRTRO-
ENDE FÖR BYFÅNEN.
 
 
AE
 
 
 
 

CARL BILDT KORRUPT ?

Ankdammen Sverige tycks duga ändå
 
Vi minns Carl Bildt den Store, när han lät meddela att hans storhet var så omfattande
att han inte kunde nedlåta sig att verka i landet.
 
Ankdammen Sverige var för liten för eminensen.
 
BALKAN VAR DOCK TILLRÄCKLIGT STORT FÖR ATT CARL BILDT SKULLE
KUNNA TÄNA SIG ATT MEDDELA OMGIVNINGEN SIN BEGÅVNING OCH AND-
RAS TILLKORTAKOMMANDEN.
 
Nu är han utrikesminister och det främjar honom att verka som sådan, även om lan-
det är en för liten ankdamm.
 
Ankdammen betalar ju alla hans tvivelaktiga resor.
 
Inte ens EU valet är nu för litet för honom, men här tycks egenintresset vara styrande.
 
En utrikesminister, som driver en valkampanj som syftar till att hans fru, Corazza
Bildt, ska kunna sitta kvar som Eu parlamentarier.
 
I VILKET ANNAT LAND SOM HELST SKULLE DET NOG SES SOM SOLKLAR KOR-
RUPTION.
 
För det är väl korruption ?
 
AE
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
Det har från olika håll framförts kritik mot att vi har för många tiggare på våra gator. Det visar
sig nu att alla gatuhörn inte alls är fyllda med tiggare.
 
Vi har därför inför EU valet ihop med Miljöpartiet formulerat en slogan vi hoppas ska medföra
att alla gatuhörn blir fyllda.
 
"Lyssna på EU migranternas bön och ge dem alla en kommunal lön".
 
Vi hoppas att detta ska attrahera så många, att alla gatuhörn blir fyllda.
 
Även inom andra områden ser vi att den fria rörligheten för med sig allt mer positiva inslag,
ett sådant är inslaget av handgranatsprängningar i vår tvåstatslösning Malmö. För att stimu-
lera denna kulturutveckling har vi ihop med Malmö Stad arrangerat en tävling, som ska syfta
till att hålla dessa sprängningar vid liv.
 
Tävlingen utgörs då av lämna förslag till slogan/rim, som gör att malmöborna kan få upp ögo-
nen för denna både spännande och stimulerande utveckling. Redan har två förslag lämnats,
som både anses kunna vinna denna spännande tävling. Just nu tycks ledningen innehas av:
 
"En handgranat om dagen och den svenska urbarbariska kulturen är slagen"
 
Tätt i hälarna följer:
 
"Varför över några granater gnälla, när mångkulturen måste få smälla".
 
Vi har säkert anledning återkomma till denna spännande tävling.
 
Feministisk Initiativ visar sig nu ha större gemenskap med oss moderater, än jag tidigare
trott.
 
För att få bort alla sverigedemokrater från våra torg, under parollen "inga nazister på våra
gator", har man vandaliserat en av partiets valstugor på Sergels Torg. Vi ser med tillfreds-
ställelse på detta, kan man inte få bort partiet från våra torg med ägg, trummor och vissel-
pipor, så tvingas man ju ta till andra demokratiska medel.
 
Sverigedemokraterna måste ju till varje pris bort från våra torg och gator, vi lever ju i alla
fall i en demokrati.
 
FI visar också sitt demokratiska sinnelag genom lite humor i samband med denna demokrati-
yttring. Man skriver då olika slogans, som ger en fingervisning om hur partiet ser på olika frå-
gor, som:
 
"Patriarkatet skadar Din hälsa" , "Feministfittor United" och "Fuck the cistem".
 
Vi har nog anledning att se över vår politik, kanske ska vi triangulera även mot FI och ta ö-
ver dessa slogan, de har ju fört partiet kraftigt framåt, och vi vill ju också framåt.
 
Även Rädda Barnen ser nu det viktiga i att stödja våra demokratiska processer, och har nu
bestämt att inga sverigedemokrater får ingå i Rädda Barnen.
 
Även detta ser vi med tillfredsställelse på, vi lever ju ändå i en demokrati, och det är på ti-
den att även Rädda Barnen inser detta.
 
På tal om sverigedemokrater slog våra vänner i Revolutionära Fronten ner en sådan i Sunds-
vall härom dagen. För att visa att de förstått mitt budskap, att man inte ska ta i dessa varelser
med tång, skrek de judesvin samtidigt som de slog ner honom.
 
För att skapa den sammanhållning i Sverige vi eftersträvar kan vi ju inte ha en massa sverige-
demokrater och judesvin ibland oss.
 
Utvecklingen i Malmö visar här att vi kan komma långt på detta område, bara vi anstränger
oss.
 
Alla dessa tecken på framgång, när det gäller att skapa enighet och sammanhållning inom
landet, visar att vi är nära vårt mål.
 
Det är nu en tidsfråga innan hela landet utgör en enda stor sekt, där alla tycker samma sak
som sektledaren.
 
SIFO visar nu att förtroendet för Arbetsförmedlingen sjunkit ytterligare, hur nu det kan gå till.
 
Jag trodde att vår arbetsmarknadspolitik medfört att förtroendet inte kunde sjunka ytterligare.
 
Att debatten inför valet blir både hätsk och hård kan man redan ana sig till, men ändå tycks
det finnas utrymme för humor.
 
Oppositionslandstingsrådet Helene Hellmark Knutsson går nu händelserna i förväg, och
meddelar att hon är beredd att städa upp efter oss inom vården.
 
Man kan ju undra var hon varit under våra år vid makten, det finns inte så mycket att städa
upp efter allt det vi lagt ner, ska hon städa inom förlossningsvården får hon åka ända till
Nyköping och städa.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, öre för öre 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
              
 
AE

ÄVEN I BORÅS HITTAR EN BLIND HÖNA ETT KORN

Maffian i Borås möter motstånd
 
Ser man på, även en blind höna kan tydligen hitta ett korn.
 
Under många, många och likaledes långa, långa år, har vi väljare styrts av en
maffialedning, som utåt sett stått lierade i allsköns oegentligheter.
 
Det senaste var en avsiktsförklaring med PEAB, som fick PEAB att jubla, att det
kan klirra så mycket och lätt i kassan jublade man över på PEAB.
 
Nu visar kommunalrådet Morgan Hjalmarsson, känd tågentusiast, att det ändå
finns sprickor i maffians fasad.
 
HAN GÅR TILL ANGREPP MOT AFFÄREN I FORMER, SOM ÄNDÅ MÅSTE AN-
SES SOM GANSKA KRAFTFULLA.
 
Vi får då höra att sådana här dumheter har vi ju gjort tidigare, och med facit i hand
borde vi ju gjort annorlunda. Detta leder då till att vi inte ska göra samma dumhet
en gång till. 
 
Om inte alla begriper detta självklara hänvisar Morgan Hjalmarsson till att en lika-
dan dumhet nyligen ägt rum i Haninge, och borde vi inte lära av detta. Vi får också
höra att vi borde avvakta dom i Förvaltningsrätten rörande Haninge, innan vi själva
gör samma dumhet.
 
Ljuv musik för väljaröron i Borås, här brukar ju annars maffialedningen strunta
i allt vad domar i olika instanser än säger.
 
Morgan Hjalmarsson ger sig också på den formella hanteringen, här har alla utom
den innersta kärnan inom maffian hålls ovetande och utanför affären, och då blir allt
ju extra känsligt.
 
Hålla väljarna utanför går som regel bra, men att hålla andra politiker utanför
brukar ofta sluta med fiasko.
 
Morgan Hjalmarsson menar också att Kommunalfullmäktiges roll borde respekteras
lite mer, eller mycket mer, och inte bara ses som slutet på en transportsträcka.
 
Nu får väl Morgan Hjalmarssons kritik mer ses som värnande om alliansens intres-
se , än värnande om väljarnas intresse.
 
Men hur underligt det än låter.
 
Ibland tycks politikers och väljares intressen sammanfalla.
 
OCH EN LITEN SANNING ÄR BÄTTRE ÄN INGEN SANNING ALLS
 
Morgan Hjalmarsson kanske inte är lika dum som tåget i alla fall.
 
Även om man ser kritiken som en dagslända är han väl värd dagens ros.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgontal till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
Vår världsledande ställning på olika håll tycks ibland riskera att gå förlorad, nu senast har
vi oroat oss för att vår ledning ska gå förlorat inom ytterligare ett viktigt område.
 
Så här långt att vi haft mest antal anlagda skolbränder i hela världen, men på flera dagar
har inte en enda skola brunnit.
 
Att Ormstaskolan i Vallentuna nu brändes ner ger oss en viss frist. Samtidigt brändes ett an-
tal bilar upp, något som också befäster vår världsledande ställning.
 
Försvarsberedningens presentation av sin rapport häromdagen var ju riggad på det sättet
att ingen skulle få ställa frågor.
 
Ett antal ledande journalister går nu till storms mot oss och menar i en skriftlig protest att
det framstår som absurt att man inte fick ställa frågor.
 
Om journalisterna förstod hur absurt allt skulle bli om vi inte hade några svar på några
frågor, då skulle de hålla tyst, de också.
 
På tal om tystnad kommer det nu ut en ny bog "Den skenhelige svensken- korruption u-
tan konsekvenser".
 
Jag hoppas verkligen att Ni inte läser den, i vart fall inte före valet, hur många som helst
skulle ju då kunna få för sig att inte rösta på Alliansen, den är ju nästan lika avskräckande
som mitt fina manifest "Det Sovande Folket".
 
Den senare lyckades vi i alla fall få bort från alla bibliotek, så att man inte ska kunna läsa
den, nu gäller det att också  se till att även den nya boken inte kommer in på biblioteken.
 
Boken skriver bland annat om visselblåsare, lärare och andra, som blir avskedade eller
omplacerade för att de lyfter fram sanningen.
 
Vi vill verkligen inte att någon ska läsa om att sådant är vanligt i Sverige idag, mycket
mer vanligt än före 2006, i vart fall inte före valet.
 
I boken för man fram olika förutsättningar för att ett  samhälle och/eller en organisation
ska kunna utvecklas väl, man anger då:
 
Dels en låg nivå på rädslan, dels mycket information och dels att man erkänner problem
och gör någonting åt problemen.
 
Den typen av samhällsomstörtande verksamhet vill vi absolut inte att väljarna ska ta del
av, i vart fall inte inför valet, man skulle ju kunna ge oss skulden för att det blivit som det
blivit.
 
Nej vårt recept för att samhället och/eller en organisation ska utvecklas väl står på helt
andra grunder.
 
Skapa så stor rädsla som möjligt bland medborgarna, så att de inte vågar säga något
jag inte godkänt, desinformera så mycket som möjligt så att alla blir indoktrinerade på
samma sätt, gärna så att hela samhället beter sig som en sekt.
 
När det gäller den sista punkten, att erkänna problem, vill vi gå helt åt motsatta hållet,
blunda för problemen så länge som möjligt, och när det inte går att blunda för proble-
met, gör då inget utan skyll på andra.
 
Vårt framgångsrika sätt att blunda för Rysslands ökade aggression visar hur väl detta
fungerar.
 
Den där sverigedemokraten Björn Söder ondgör sig nu över att partiet inte får genom-
föra sina torgmöten. Kan jag inte ta i dem med tång så ska de minsann inte genomföra
några torgmöten.
 
Han går så långt som att hävda "att det bara är en tidsfråga innan någon av oss blir dö-
dad".
 
Det är ju märkligt hur svårt det ibland kan vara att få igenom viktig information.
 
Jag har ju sagt att man ska bli dödad om man har den sortens värderingar.
 
Dessutom har han fräckheten att hänvisa att JO ett antal gånger påpekat att det är
polisens uppgift att säkerställa att yttrandefriheten kan utövas i form av torgmöten,
tydligen har JO sagt detta tydligt ett stort antal gånger.
 
Jag tycker att polisen ska fortsätta att strunta i vad JO säger, i vart fall när sverigede-
mokraterna är berörda.
 
Med den typen av värderingar ska de inte ha några torgmöten, sedan får JO säga vad
man vill.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, öre för öre 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
        
 
AE
 
 

GRIPEN BRA FÖR SSAB, MEN INTE FÖR FÖRSVARET ?

Allt ska nu bli mycket dyrare
 
Vår ansvarsfulla Alliansregering är ofta väldigt mån om att framhålla vikten av fri handel
och fri konkurrens.
 
MEN DET GÄLLER INTE ALLTID, BARA IBLAND, OCH BARA NÄR DET PASSAR.
 
Dagens Industri skriver idag om hur viktigt det är för SAAB att nå framgång, när det gäl-
ler att sälja Gripen till Brasilien.
 
Men DI vidgar horisonten något, väldigt mycket, man sätter in SAAB i ett större
sammanhang.
 
Man beskriver då SAAB:s roll inom försvarsmaterielmarknaden och den framstår som
bekymmersam, mycket bekymmersam.
 
Beskrivningen visar att SAAB kommer att få en nyckelroll inom detta segment.
 
Det fientliga övertagandet av ubåtstillverkningen ses som ett led i denna utveck-
ling, som pågår.
 
Export av Gripen och ytterligare svenska köp (10 Gripen) utgör också led i den
utveckling som pågår.
 
Och den utveckling som pågår är bekymmersam för Sverige, men inte för SAAB.
 
SAAB kommer framöver att leverera i stort sett alla viktiga system inom armen,
flygvapnet och flottan.
 
´Det kommer i princip inte att finnas några som helst konkurrenter.
 
EN ANALYS VISAR ATT 95 % AV MATERIELBUDGETEN FÖR FÖRSVARET KOM-
MER ATT GÅ TILL SAAB, MAN KOMMER ATT TVINGAS ATT GÅ TILL SAAB, DÅ
DET INTE FINNS NÅGON ANNAN ATT GÅ TILL.
 
Man behöver ingen större kunskap om hur marknadsmekanismerna fungerar i ett seg-
ment, där konkurrens mer eller mindre saknas, för att förstå vad som händer.
 
Allt blir dyrare
 
MYCKET MYCKET DYRARE.
 
Bra för SAAB, dåligt för Sverige och riktigt dåligt för Försvaret.
 
Att delar av Alliansen har nära knytningar till vissa näringslivskretsar är ingen hemlighet,
knytningen till SAAB och dess ägare i synnerhet.
 
Många misstankar har rests om att satsningarna på SAAB utgör rena industripro-
jekt.
 
DEN BESKRIVNA UTVECKLINGEN OCH DEN TROLIGA KOSTNADSUTVECKLIN-
GEN GER VISST EN INDISTRIUTVECKLING.
 
Men stora kostnadsökningar till följd av utebliven konkurrens ger också motsvarande
avveckling av försvarsförmågan.
 
Färre komponenter till högre priser.
 
Ett raffinerat sätt att nå tre mål på en och samma gång.
 
HÅLLA MARCUS PÅ GOTT HUMÖR, GENOMFÖRA VIKTIGA INDUSTRISATSNINGAR
OCH BANTA FÖRSVARET, UTAN ATT NÅGON SER DET.
 
Det enda vi kommer att se är att ett redan stort svart hål kommer att bli ett ännu större och
svartare hål.
 
 
AE
 
 

SÅ FÖRLORAR MAN ETT VAL

Nu slipper vi sälja Gripen till Schweiz
 
Många kunde i går andas ut, nu är det klart att vi slipper sälja en massa Gripen till
Schweiz.
 
Mängder av fördelar  med att slippa affären presenterades under gårdagen.
 
NU KUNDE SVERIGE OCH SAAB KONCENTRERA SIG PÅ AFFÄREN MED BRA-
SILIEN OCH MAN BEHÖVDE INTE SPLITTRA KRAFTERNA PÅ EN MASSA SMÅ-
KUNDER.
 
OCH SÅ SLAPP MAN JU HYRA UT ETT ANTAL PLAN TILL SCHWEIZ SÅ ATT
MAN KUNDE HYRA UT PLAN TILL ANDRA LÄNDER I STÄLLET.
 
Men frånsett att det bara finns fördelar med att vi nu slipper sälja Gripen till Schweiz
finns det pikanta inslag på vägen till detta befriande beslut.
 
Ett sådant var den svenske ambassadörens ansträngningar att påverka olika
makthavare och opinion att rösta rätt.
 
Ambassadören hade väl inte fattat att han var i Schweiz. i likhet med många från USA
trodde han kanske att han var i Sverige.
 
Men väljarna i Schweiz är inte som väljarna i Sverige, de uppskattar demokrati,
både i den meningen att man ska få yttra sig, och i den meningen att man ska
få rösta efter eget huvud, inte andras huvud.
 
Med gårdagens segerrus över att affären inte blev av kanske man ska se ambassa-
dörens ansträngningar att stoppa affären i ett annat ljus.
 
FÖR ATT VI SKULLE SLIPPA HYRA UT PLAN TILL SCHWEIZ OCH FÖR ATT
VI SKULLE KUNNA KONCENTRERA OSS PÅ EN VIKTIG KUND, KANSKE DET
VAR EN MEDVETEN HANDLING ATT FÖRSÖKA STOPPA AFFÄREN.
 
I så fall är ju ambassadörens agerande lätt att förstå, annars går det inte att förstå
alls.
 
Ett annat pikant inslag i affären tycks vara försvarsministern Ueli Maurer.
 
Han tycks ha gått i Sveriges och SAAB:s ledband, eller tvärtom, vilket är här
svårt att avgöra.
 
Klart är dock att inte han heller velat att affären skulle gå igenom, och därför
är det troligaste att han gått i Sveriges ledband, inte tvärtom.
 
För att inte affären skulle gå igenom har han retat upp stora och viktiga väljargrupper,
både genom ogenomtänkta, eller genomtänkta vilket nu mycket tyder på, och genom
mindre välövervägda uppträdanden.
 
En grupp han retat upp riktigt ordentligt är gruppen kvinnor, och här får man väl säga
att Ueli Mauler framstår som färgstark, lika färgstark som diskokastaren Ricky Brusch.
 
Den senare hade en speciell syn på kvinnor.
 
HAN HÄVDADE DÅ ATT KVINNORNA VAR PÅ RYMMEN, NÄR DE VAR MER ÄN'
5 METER FRÅN SPISEN.
 
Ueli Mauler tycks ha samma speciella syn på kvinnor, eller också har han retat upp
kvinnorna, för att vara säker på att affären inte skulle gå igenom.
 
I Schweiz framställs Ueli Mauler som en karikatyr, någon som inte finns i Sverige,
i Sverige är det bara väljarna som är karikatyrer.
 
Men karikatyren Uele Mauler har som sagt gjort sitt för att hindra affären. På en förfrågan
om han hade gamla köksgrejor hemma, äldre än 30 år, hade han ett rappt svar, som fick
gruppen kvinnor att säga nej i omröstningen.
 
Frågan var ställd med anledning av behovet att förnya flygvapnet, och svaret han gav blev:
 
"JAG HAR INGA GAMLA KÖKSGREJOR HEMMA SOM ÄR ÄLDRE ÄN 30 ÅR, BARA
MIN HUSTRU".
 
Så lätt är det alltså att förlora en folkomröstning.
 
Den svenske ambassadören och Uele Mauler uppges haft mycket täta och intima kon-
takter, något som inte överraskar.
 
BÅDA TYCKS VÄL INVIGDA I HEMLIGHETEN ATGT FÖRLORA ETT VAL
 
AE

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
koma till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona
Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta
 
Mycket av vad som sagts i Gripen affären tycks ha varit mycket dunkelt, nu när Gripen
inte landat i Schweiz visar sig det mesta också dunkelt tänkt.
 
ELLER MER RÄTT, KANSKE INTE TÄNKT ALLS.
 
Bedömare i Schweiz gör nu den bedömningen, att den svenska inblandningen i Schweiz
demokratiska processer haft en avgörande betydelse för utgången.
 
MED ETT GLAPP PÅ 4 % INNEBÄR HÄR AVGÖRANDE ATT AFFÄREN KANSKE
SKULLE HA GÅTT IGENOM OM SVERIGE, SOM VANLIGT FRESTAS MAN TILLÄG-
GA, INTE KLANTAT TILL DET.
 
Nu på mållinjen visar också ansvariga att de inte tänkt till i övrigt heller.
 
Affären med Schweiz innehöll möjligheter att krypa ut affären om planen inte kunde säl-
jas till Schweiz.
 
Ett fullständigt självklart inslag i alla affärer av detta slag, förutom om politiker är inblan-
dade, är att redan från början göra en kalkyl över vad det skulle medföra för merkostnad
om Sverige fick stå som ensam köpare.
 
På direkt fråga till försvarsministern, upprepad ett antal gånger utan svar ett antal gånger,
visar det sig nu att man inte ens giort en antydan till kalkyl över vad det kommer att kosta
svenska staten som köpare av planen om Schweiz kliver av köpet.
 
Man har helt enkelt inte en aning om vad det kommer att kosta.
 
DÄREMOT ÄR MAN FAST ÖVERTYGAD OM ATT PLANEN SKA KÖPAS.
 
Svensk politik i ett nötskal.
 
Först bestämmer man sig för att köpa ett antal dyra plan.
 
NÄR PLANEN SEDAN LEVERERAS BLIR MAN UPPLYST OM VAD DE KOSTAR.
 
Stridshingsten kallar detta för att ansvarsfullt ta ansvar för skattebetalarnas pengar, vi
som är skattebetalare tycker nog i stället att det börjar lukta lite väl mycket industripoli.-
tik.
 
NU HELT I KLASS MED STÅLVERK 80 OCH ANDRA ANSVARSFULLA SATSNIN-
GAR.
 
Men ingen "deppar" nu för detta, utan ser nya möjligheter, även dessa bevis för att lite,
eller rättare sagt det mesta tycks vara dunkelt tänkt.
 
Nu är det inte längre problem för Sverige, det är problem för Schweiz, allt enligt Carl Bildt
den Store.
 
Att vi nu får större utvecklingskostnader, mindre antal jobb och som spinnoff sämre
ekonomi blir plötsligt ett problem för Schweiz, allt enligt Carl Bildt den Store.
 
Stort nummer har också gjorts av att Sverige under en tid skulle hyra ut plan till Schweiz
i avvaktan på leverans av de köpta planen.
 
Det som förut var en fördel, anges nu som en uppenbar nackdel.
 
NU FÅR VI HÖRA ATT DET BARA ÄR BRA, ATT VI "SLIPPER" HYRA UT PLAN TILL
SCHWEIZ, FÖR DÅ KAN VI HYRA UT PLANEN TILL ANDRA.
 
Surt, som räven sa om rönnbären.
 
Inte ens affären med Schweiz tycks längre vara bra.
 
DET ÄR NU BRA ATT AFFÄREN INTE BLIR AV, DÅ KAN VI JU LÄGGA NER ALLA
ANSTRÄNGNINGAR PÅ AFFÄREN MED BRASILIEN, DÄR GÄLLER DET JU ÄNNU
FLER PLAN.
 
Nu ställer man sig då en försiktig fråga.
 
Om nu affären inte alls var så bra, som man gjort gällande, utan i stället dålig, var-
för envisades man då med att lägga sig i Schweiz interna tillämpning av sin direkt-
demokrati ?
 
En fråga som troligen inte ens Carl Bildt den Store kan svara på.
 
En sak är dock alldeles uppenbar nu när Gripen inte landat.
 
MYCKET, ELLER DET MESTA, I DEN HÄR AFFÄREN TYCKS HA VARIT DUNKELT
TÄNKT, ELLER INTE TÄNKT ALLS.
 
 
AE
 
 
 
Utvecklingen i vår tvåstatslösning Malmö går som planerat. Nu har vi lyckats etablera en så
jämn nivå på antalet handgranater som exploderar, att vi inom kort räknar med att ha gjort
oss av med vår urbarbariska svenska kultur.
 
Så här nära inför EU valet skickar vi nu ut Carl Bildt den Store för att få väljarna att lägga
sin röst på moderaterna i EU valet.
 
Får väl han tala om för alla hur begåvad och kunnig han är, räknar vi med att vinna många
röster.
 
Hans viktigare uppgift i samband med detta är att säkerställa att hans hustru Corazza Bildt
blir omvald som EU parlamentariker.
 
I andra länder skulle den typen av nepotism självklart inte vara tillåtet, men nu gäller det
inte andra länder, det gäller Sverige, och då vet vi ju alla att vi ledande politiker gärna ser
om vårt eget hus.
 
Annars gäller nu det mesta Gripen affären, som fick ett nej i folkomröstningen.
 
Genom detta blir vårt eget köp av 60 plan fördyrat, med hur mycket vet vi inte, och vi är
inte  intresserade av att det heller. Det blir mycket lättare att driva igenom affären om ingen
vet vad planen kommer att kosta.
 
Nu får vi agera efter en annan plan, plan B, och den är enkel att följa.
 
Nu ska planen köpas och det får kosta vad det kosta vill, på det sätter blir säkert min gode vän
Marcus mer än glad.
 
Förresten menar nu Carl Bildt den Store att det inte alls är dåligt att affären inte blir av, det är
bara dåligt för Schweiz. Han pekar då just på att våra egna plan blir dyrare, och att ett antal
jobb försvinner.
 
Alla förstår ju hur dåligt detta är för Schweiz.
 
En av de stora fördelarna med att affären inte blir av, är ju att vi nu inte behöver hyra ut plan
till Schweiz.
 
Vi kan i stället hyra ut dem till Slovenien.
 
Vi ska därför vara tacksamma mot ambassadören i Bern, som på vårt uppdrag blandade sig
i affären så mycket att vi lyckades få stopp på den.
 
Nu kan vi i stället frigöra resurser genom att slippa trassla med Schweiz och satsa allt på ett
kort, Brasilien.
 
Det viktiga är då att se till att vi har ett bindande kontrakt med SAAB i god tid innan vi är säk-
ra på att affären med Brasilien verkligen blir av.
 
Min gode vän Marcus får under inga omständigheter bli besviken, kosta vad det kosta vill,
det är ju ändå inte jag som betalar.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, öre för öre  '
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
 
AE
 
 

GRIPEN FICK INTE LANDA

Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta
 
Mycket av vad som sagts i Gripen affären tycks ha varit mycket dunkelt, nu när Gripen
inte landat i Schweiz visar sig det mesta också dunkelt tänkt.
 
ELLER MER RÄTT, KANSKE INTE TÄNKT ALLS.
 
Bedömare i Schweiz gör nu den bedömningen, att den svenska inblandningen i Schweiz
demokratiska processer haft en avgörande betydelse för utgången.
 
MED ETT GLAPP PÅ 4 % INNEBÄR HÄR AVGÖRANDE ATT AFFÄREN KANSKE
SKULLE HA GÅTT IGENOM OM SVERIGE, SOM VANLIGT FRESTAS MAN TILLÄG-
GA, INTE KLANTAT TILL DET.
 
Nu på mållinjen visar också ansvariga att de inte tänkt till i övrigt heller.
 
Affären med Schweiz innehöll möjligheter att krypa ut affären om planen inte kunde säl-
jas till Schweiz.
 
Ett fullständigt självklart inslag i alla affärer av detta slag, förutom om politiker är inblan-
dade, är att redan från början göra en kalkyl över vad det skulle medföra för merkostnad
om Sverige fick stå som ensam köpare.
 
På direkt fråga till försvarsministern, upprepad ett antal gånger utan svar ett antal gånger,
visar det sig nu att man inte ens giort en antydan till kalkyl över vad det kommer att kosta
svenska staten som köpare av planen om Schweiz kliver av köpet.
 
Man har helt enkelt inte en aning om vad det kommer att kosta.
 
DÄREMOT ÄR MAN FAST ÖVERTYGAD OM ATT PLANEN SKA KÖPAS.
 
Svensk politik i ett nötskal.
 
Först bestämmer man sig för att köpa ett antal dyra plan.
 
NÄR PLANEN SEDAN LEVERERAS BLIR MAN UPPLYST OM VAD DE KOSTAR.
 
Stridshingsten kallar detta för att ansvarsfullt ta ansvar för skattebetalarnas pengar, vi
som är skattebetalare tycker nog i stället att det börjar lukta lite väl mycket industripoli.-
tik.
 
NU HELT I KLASS MED STÅLVERK 80 OCH ANDRA ANSVARSFULLA SATSNIN-
GAR.
 
Men ingen "deppar" nu för detta, utan ser nya möjligheter, även dessa bevis för att lite,
eller rättare sagt det mesta tycks vara dunkelt tänkt.
 
Nu är det inte längre problem för Sverige, det är problem för Schweiz, allt enligt Carl Bildt
den Store.
 
Att vi nu får större utvecklingskostnader, mindre antal jobb och som spinnoff sämre
ekonomi blir plötsligt ett problem för Schweiz, allt enligt Carl Bildt den Store.
 
Stort nummer har också gjorts av att Sverige under en tid skulle hyra ut plan till Schweiz
i avvaktan på leverans av de köpta planen.
 
Det som förut var en fördel, anges nu som en uppenbar nackdel.
 
NU FÅR VI HÖRA ATT DET BARA ÄR BRA, ATT VI "SLIPPER" HYRA UT PLAN TILL
SCHWEIZ, FÖR DÅ KAN VI HYRA UT PLANEN TILL ANDRA.
 
Surt, som räven sa om rönnbären.
 
Inte ens affären med Schweiz tycks längre vara bra.
 
DET ÄR NU BRA ATT AFFÄREN INTE BLIR AV, DÅ KAN VI JU LÄGGA NER ALLA
ANSTRÄNGNINGAR PÅ AFFÄREN MED BRASILIEN, DÄR GÄLLER DET JU ÄNNU
FLER PLAN.
 
Nu ställer man sig då en försiktig fråga.
 
Om nu affären inte alls var så bra, som man gjort gällande, utan i stället dålig, var-
för envisades man då med att lägga sig i Schweiz interna tillämpning av sin direkt-
demokrati ?
 
En fråga som troligen inte ens Carl Bildt den Store kan svara på.
 
En sak är dock alldeles uppenbar nu när Gripen inte landat.
 
MYCKET, ELLER DET MESTA, I DEN HÄR AFFÄREN TYCKS HA VARIT DUNKELT
TÄNKT, ELLER INTE TÄNKT ALLS.
 
 
AE
 
 

ASTRAS LEDNING VILL HA MERA

Ett bud är ett bud men inte ett bud
 
Turerna kring Pfizers bud på Astra har blivit en långdragen process.
 
När nu sanningens minut närmar sig visar ledningen i Astra sitt rätta jag.
 
Man kan nu dra den slutsatsen att ledningen i Astra helat tiden ställt sig positiv
till en affär, men velat höja budet för att berika sig själva, ännu mer.
 
Detta har man ju inte kunnat säga rent ut, utan haft lite mer rumsrena invändningar,
som att nedskuren forskning och annat skulle skada både Astra och Sverige.
 
EFTER DET ATT PFIZER NU LAGT SITT BUD PÅ 55 PUND PER AKTIE ÄR DIM-
MORNA SKINGRADE.
 
Även detta bud är för lågt, för att ledningen i Astra ska kunna anse att den blir tillräck-
ligt berikad.
 
Även den här gången kommer man dragande med att Pfizer inte ställt tillräck-
liga utfästelser för bibehållen forskning och utveckling.
 
Men sedan kommer den verkliga brasklappen, som i ett enda andetag klär av Astras
ledning.
 
HADE DET FÖRRA BUDET HÖJTS MER, MED 10 %, DÅ HADE BUDET VARIT AC-
CEPTABELT.
 
Ett högre bud, men utan utfästelser för forskning och utveckling, hade alltså ledningen
ansett som acceptabelt.
 
SÅ MYCKET VAR ALLTSÅ FORSKNING OCH UTVECKLING I ASTRA, SVERIGE
OCH ASTRA VÄRT.
 
Samtidigt är det ju bra att ledningen för Astra bekänner färg, alla får nu lättare att för-
hålla sig till affären.
 
GE LEDNINGEN VAD DEN VILL HA, SÅ BLIR ALL FORSKNING OCH UTVECKLING
BRA OCH KVAR I SVERIGE,
 
Man ställer sig frågan om också Astras ledning är skolad i samma skola som våra ansvars-
fulla politiker, skolor som MUF,CUP och PIFF och PUFF
 
Där lär man sig också att den egna ekonomin är överordnad alla andra mål, bland
annat i form av obskyra pensioner.
 
AE

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfulle ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
I natt drömde jag krona för krona, jag försökte räkna alla kronor jag kommer att få efter
valet, men jag lyckades aldrig räkna färdigt innan jag vaknade.
 
Det var för många kronor att räkna krona för krona.
 
Gudrun Schyman ger sig nu in i debatten med argument, som är helt nya för oss. Plötsligt
för hon in argument, som vi aldrig hört talas om.
 
Det lät nästan som om hon tyckte att vår politik skulle syfta till att man fokuserade på männi-
skan i stället för ekonomin. Det lät också som om hon tyckte att ekonomin skulle vara ett ver-
tyg för att nå målet att människan skulle må bra.
 
Jag hoppas verkligen att jag hörde fel eller missuppfattade henne, skulle FI komma in i riks-
dagen med sådana ambitioner kan ju vad som helst hända.
 
Jag vågar inte ens tänka tanken att människan skulle må bättre och tillväxten bli lägre, Gud
förbjude att det blir på det visat.
 
Många tycker att folkomröstningen i Schweiz om Gripen affären på söndag ska bli spännande,
själv tycker jag inte att den ska bli spännande.
 
Visst kommer köpet av våra egna plan att bli dyrare, men jag har redan lovat min gode vän
Marcus, att han inte ska behöva märka av detta.
 
I riksdagen är det jag som avgör inom alliansen vad som ska beslutas, och några tiotal mil- jarder till på Gripen notan är ett lågt pris för att hålla mig på god fot med Marcus.
 
Media gör nu ett  stort nummer av Frederik Federleys besök på ett hem för ensamkommande
flyktingbarn.
 
Han har där gett dessa barn det goda rådet att bli politíker, då vem som helst kan bli det.
 
Frederik har då motiverat detta att man bara behöver vara 18 år, inte ha någon som helst
utbildning och inte kunna någonting överhuvudtaget.
 
Det är bra att han ger den rätta bilden av vårt politiska system, dessa ensamkommande barn
får inte inledas i tron att de inte kan bli statsministrar, titta bara på mig själv, jag blev ju stats-
minister.
 
Tydligen blev några av barnen ändå tveksamma och frågade hur de skulle göra nu när de
var över 18 år, men uppgett att de var under 18 år.
 
Frederik Federley uppges då ha gett dem ett ärligt svar, och framfört att detta bara var till
deras fördel, han hade aldrig hört talas om en politiker, som inte ljög.
 
SIFO senaste väljarundersökning visade en uppgång med 1,2 %, det finns väl skäl att anta
att detta hänger samman med Frederik Federleys besök, vem vill inte bli statsminister.
 
Media uppmärksammar nu ett antal centerpartisters nöjesresor till Syd Afrika. Solveig Zan-
der, Ola Johansson och Göran Lundell har då gjort en nöjesresa med sina partner, vilket
tycks ha upprört media.
 
Själv förstår jag inte varför media blir upprörda här, rättviseaspekten är ju tillgodosedd här
fullt ut.
 
Att alla har med sig sin respektive motiverar ju de med att man beslutat om detta för att
det skulle framstå som orättvist, om bara någons partner följt med.
 
Med denna förklaring utgår jag ifrån att alla skattebetalare inser att det var både rättvist
och motiverat att resan genomfördes och att alla partner följde med.
 
Inom Alliansen ärvi väldigt noga med att vi rättvist roffar åt oss av offentliga medel.
 
Jag utgår också ifrån att väljarna är så tacksamma för att vi tar deras pengar, att de lägger
sin röst på Alliansen i valet.'
 
Sa jag tar deras pengar ?
 
Jag menade naturligtsvis att vi tar ansvar för deras pengar.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, öre för öre 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
            
 
AE
 

FYLLEHUNDAR OCH SANNINGSSÄGARE

Tokstollar och berusade våra sanningssägare
 
Det sägs att den enda sanningen förs fram av fyllehundar och tokstollar.
 
Jonas Sjöstedt kanske inte är en fyllehund, men en tokstolle är han, det finns
många punkter i partiets politik, som bekräftar detta.
 
MEN SOM ALLA TOKSTOLLAR HAR HAN EN FÖRMÅGA ATT SÄGA DEN RÄT-
TA SANNINGEN.
 
Vissa ställningstaganden rörande avarter i privatiseringen av skola, omsorg och vård
tyder på att han, oberoende av vilken tokstolle han är i övrigt, står för visdom och san-
ningar, som man borde kunna få höra även från andra håll.
 
Det är något av en absurditet, när Hilding Hagbergs och Hermanssons arvtagare
rycker fram och framstår som en ärlig och seriös politiker, som i vissa frågor tycks
måna om väljarna.
 
Gudrun Schyman får väl anses vara både tokstolla och fyllehand, i vart fall före
detta fyllehund.
 
Som före detta fyllehund för hon också fram många visdomsord och sanningar.
 
I dag ger hon i en intervju uttryck för en värdegrund och en uppfattning, som
ger den sanna bilden av livets mening.
 
DET ÄR FEL NÄR EKONOMIN BLIR ETT MÅL, EKON0MIN SKA VARA ETT VERK-
TYG.
 
Att man ska behöva få gå till tokstollar och fyllehundar för att få höra det man borde
få höra från de som ser sig själva som de mest ansvarsfulla och seriösa politikerna.
 
Frågan är om inte Gudrun Schyman sätter fingret på den fråga som utgör skil-
linjen mellan ett anständigt och oanständigt samhälle.
 
VAD ÄR DÅ LIVETS MENING.
 
Om man ska lyssna till räknenissarna i moderaterna så är livets mening, att tillväxten
ska öka mer och mer.
 
JU HÖGRE TILLVÄXTEN ÄR, DESTO LYCKLIGARE BLIR MEDBORGARNA TYCKS
INSTÄLLNINGEN VARA BLAND DESSA RÄKNENISSAR.
 
Som att sätta hästen efter vagnen, det brukar inte heller gå så bra.
 
För att nå detta lyckorus så alla arbeta mer och mer, längre och längre och fortare och
fortare, utom politikerna själva förstås.
 
Då ökar tillväxten och alla räknenissar ropar halleluja, och menar att nu minsann
är alla lyckliga.
 
OCH ALLRA LYCKLIGAST ÄR DE SOM ARBETAT MEST, LÄNGST, FORTAST OCH
FÅTT MEST I PLÅNBOKEN.
 
Att räknenissarna fått Sverige att ha största sjuktalen i västvärlden och mest psykisk
ohälsa i västvärlden ses som en bisak.
 
EN TILLVÄXTSKAPANDE JOBBPOLITIK MÅSTE JU FÅ KOSTA HÖG PSYKISK
OHÄLSA, OCH HELST OCKSÅ NÅGRA SJÄLVMORD.
 
Ekonomin blir målet, och människan medlet och verktyget.
 
Tokstollan Gudryn Schyman vänder nu upp och ner på räknenissarnas politik.
Hon menar att det är skadligt om man ser ekonomin som målet och använder
människan som verktyg.
 
Visst måste tokstollan och fyllehunden, i vart fall f d fyllehunden ha rätt, från tokstollar
och fyllehundar hör man ju inget annat än den rätta sanningen.
 
Och vem kan se höga sjuktal, stor psykisk ohälsa och många självmord som an-
nat än skadligt, det skulle i så fall vara räknenissarna i moderaterna.
 
Gudrun Schyman hävdar idag alltså att vi ska ser mer till människan och vår strävan
ska vara att sätta människan i centrum, med målet att människan ska må bra i en vi-'
dare mening.
 
Ekonomin ska då bli medlet och verktyget för att nå dit, och hur tokigt det än
låter för räknenissarna i moderaterna, så menar faktiskt tokstollan Gudrun
Schyman att ekonomin ska underordnas människan, och inte tvärtom.
 
Det låter ju faktiskt väldigt vettigt, nästan helt självklart, så vem kan ifrågasätta denna
sanning från en tokstolla och fyllehund, i vart fall f d fyllehund.
 
Hur konstigt det än låter, så är det faktiskt många som både kan och ifrågasät-
ter detta.
 
MODERATERNA IFRÅGASÄTTER DETTA, FOLKPARTIET IFRÅGASÄTTER DET-
TA, CENTERPARTIET IFRÅGASÄTTER DETTA, SOCIALDEMOKRATERNA IFRÅ-
GASÄTTER DETTA OCH I VISS MÅN SVERIGEDEMOKRATERNA IFRÅGASÄT-
TER DETTA, OCH ÄVEN KRISTDEMOKRATERNA I VISS MÅN.
 
Alla dessa tycker att ekonomin är målet och för att nå detta mål används människan
som verktyg, medförande höga sjuktal, hög psykisk ohälsa, många självmord, många
med depressions- och ångestbeteenden och olyckliga människor i största allmänhet.
 
Tar man del av det Gudrun Schyman säger, är det lätt.,väldigt lätt, att mycket snabbt
och med ringa eftertanke komma fram till den rätta sanningen.
 
FÖR SJUTTON, TOKSTOLLAN HAR JU RÄTT TILL 100 %, OCH DE SOM ANSER
SIG VARA ANNAT ÄN TOKSTOLLAR HAR JU FEL TILL 100 %.
 
För visst måste väl ändå målet vara att människan ska må bra, och då följer omedel-
bart att ekonomi och teknik blir medel och verktyg för att nå detta, inte tvärtom.
 
Så här inför valet är det bara att konstatera att det är något av uppochnervända
världen när man hör så många sanna klokheter från tokstollar och fyllehundar,
och hör så lite klokt från räknenissar och deras uppassare.
 
Kan det verkligen vara rimligt att man ska behöva rösta på FI för att ingen annan
tycks kunna begripa att människan är viktigare än både ekonomi och teknik, in-
gen annan tycks ju begripa det.
 
 
AE

7 ÅRING KALLAD HORUNGE AV VÄNSTERN

Sveriges demokrati når nya höjder
 
En statsminister, som inte vill ta i 10 % av befolkningen med tång.
 
Kina ? , Sudan ? Etiopien ? Eritrea ?
 
Nej, ingen av dessa länder har en statschef, som inte vill ta i 10 % av befolkningen
med tång. Inte ens den numera ökände Putin har sträckt sig så långt att han uppger
att han inte vill ta i landets medborgare med tång.
 
I dag uppges Fredrik Reinfeldt må bra, väldigt bra, det finns till och med de som
uppger de sett honom dansa omkring av glädje.
 
EN DEMOKRATIYTTRING I KARLSTAD FÖLJDE I SPÅREN AV HANS UNDERBLÅ- SANDE AV HAT MOT SVERIGEDEMOKRATER OCH LÅG PÅ EN SÅDAN NIVÅ ATT
FREDRIK REINFELDT UPPGES SETTS DANSANDE OMKRING I ROSENBAD AV
REN GLÄDJE.
 
Monstret Jimmie Åkesson besökte Karlstad, att han bara har fräckheten att visa sig
kan ju annars få vem som helst att tappa besinningen.
 
Men en liten sjuåring tappade inte besinningen på det sätt stridshingsten tap-
par besinningen, bara monstret Jimmie Åkesson kommer på tal.
 
Denne lille parval hade ännu inte lärt sig av demokratiförkämparna i Rosenbad och i
Ung Vänster att man ska slå ihjäl allt och alla, som inte har den rätta tron.
 
Han ville i stället krama monstret Jimmie Åkesson och dessutom överlämna en liten
blomma.
 
Detta blev för mycket för Fredrik Reinfeldts hantlangare, har statschefen sagt att
man inte ska ta i monstret med tång, borde ju även en 7 åring begripa att man in-
te ska krama monstret.
 
DÅ GÖR MAN SOM MAN TROR ATT FREDRIK REINFELDT VILL ATT MAN SKA
GÖRA.
 
MAN SÄTTER IGÅNG OCH MISSHANDLAR MAMMAN, HAR MAN SÅDANA UNGAR,
SOM HAR SÅDAN VÄRDERINGAR ATT DE SKA LÄMNA EN BLOMMA TILL MONST-
RET JIMMIE ÅKESSON, DÅ FÅR DE ALLT SKYLLA SIG SJÄLVA.
 
Var det inte så Fredrik Reinfeldt sa i ett annat misshandelsärende mot en politiker inom
sverigedemokraterna ?
 
Men det räckte inte med att misshandla mamman och slå ner henne, har man
sådana ungar med sådana värderingar räcker inte en misshandel långt.
 
Så gärningsmannen, livligt påhejad och understödd av andra demokratikämpar,
skriker för fulla halsar.
 
HORA TILL MAMMAN OCH HORUNGE TILL SJUÅRINGEN.
 
Inte undra på att Fredrik Reinfeldt uppges dansa omkring av ren glädje. Reaktionerna
på hans underblåsande av hat mot en viss grupp väljare kan ju fullt ut mätas med Adolfs
hat mot judarna,.
 
Inte en tidning, inte en journalist, inte en politiker, inte en enda "käft" har haft an-
ledning att kommentera eller ta avstånd från detta.
 
Tystnadens samtycke kallas det visst.
 
FÖR ATT FÅ KÄNNEDOM OM DENNA TYP AV DEMOKRATIYTTRINGAR MÅSTE
MAN LÄSA VAD SOM BENÄMNES HATSAJTER.
 
Man får väl då anta att det var näthat att tycka att denna händelse inte hör hemma i
en demokrati.
 
Att så många i vårt land tycker att denna typ av incidenter är helt OK, visar att vi
har en lång väg att vandra, innan vi förtjänar att kallas en demokrati.
 
Gärningsmannen, eller gärningskvinna, uppges ha kurdiskt ursprung, så enligt
Fredrik Reinfeldt är väl detta ytterligare en händelse, som en gång för alla ska
få oss att lyckas bli av med vår urbarbariska svenska kultur.
 
   
 
AE
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
Vår presentation av Försvarsberedningens rapport igår blev en bejublad framgång.
 
Genom att Cecilia Widegård hindrade alla andra från att ställa frågor och kunna yttra sig
kunderhon helt oförhindrat gå till angrepp på oppositionen.
 
Det är så vi främjar mångfalden i den politiska debatten.
 
En av mina lyckligaste stunder här i liver blev också igår i samband med att rapporten pre-
senterades.
 
När jag fick höta Cecilia säga orden "krona för krona" förvandlades hela tillvaron till ett enda
stort lyckorus.
 
Tänk vad vackert detta låter, krona för krona, det finns inget vackrare i hela världen, det
skulle möjligen vara öre för öre.
 
Det kändes också skönt att kunna göra försvarsberedningens rapport till en tvistefråga in-
för valet, Jag tror att vi lyckades visa att oppositionen är splittrad.
 
Att vi då inte förmår skapa breda samförståndslösningar vad gäller försvarspolitiken är då
ett billigt pris.
 
Tyvärr lyckades vi inte få med oss oppositionen på att räkna krona för krona, utan man ville
räkna upp anslaget, så att man fick den försvarsförmåga riksdagen egentligen beslutat om.
 
Detta bakslag kompletteras dock med råge genom att vi lyckades hålla fast vi ambitionen
att skära ner på bemanningen, ännu mer.
 
Vi ser detta som en klar framgång, har vi ingen bemanning till ubåtarna, får vi vill svälja
att ubåtarna blir fler.
 
Det är ju den minskade försvarsförmågan som räknas, hur man når detta får vi vara öpp-
na för.
 
Våra vänner inom våldsvänstern gör så gott de kan för att stoppa sverigedemokraternas
valarbete, de flesta möten på torgen har inte kunnat genomföras.
 
Tyvärr lyckades den där Jimmie Åkesson vid några tillfällen komma till tals och detta ser
vi som ett stort misslyckande.
 
Bättrar sig inte våra vänner inom våldsvänstern får vi helt enkelt och sonika förbjuda alla
sverigedemokrater att vistas på alla torg.
 
Vi får aldrig ge avkall på att fylla demokratin med innehåll, det får aldrig stanna vid vack-
ra ord.
 
Även posten bidrar med att fylla demokratin med det innehåll jag vill att demokratin ska ha.
Man bidrar nu med att vägra dela ut valsedlar för sverigedemokraterna.
 
Tyvärr har en omfattande kritik från antidemokratiska krafter medfört att posten nu sviktar
på vissa håll.
 
Skulle det inträffa att väljarna trots vårt samarbete med posten nås av valsedlar för sverige-
demokraterna så att de kan rösta, får vi helt enkelt och sonika förbjuda alla sverigedemo-
krater att rösta.
 
Vårt demokratiarbete får aldrig stanna vid vackra ord, vi måste hela tiden fylla vår demokra-
ti med innehåll.
 
Att sverigedemokrater inte ingår i detta innehåll tror jag de flesta ställer upp på.
 
Vid förra valet krävde danskarna att man skulle skicka valobservatörer till Sverige, vi får
hoppas att man inte upprepar detta krav.
 
Vi vill ju att valet ska genomföras som vi vill.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, öre för öre  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
          
 
AE
 
 

BORÅS STAD LEDS AV MAFFIA

Skam den som ger sig säger Maffian i Borås
 
Vem tror att Maffian på Sicilien och i Neapel följer upphandlingsregler och gällande
konkurrenslagstiftning.
 
INGEN SJÄLVKLART, PER DEFINTION GÖR MAFFIAN PÅ SICILIEN OCH I NE-
APEL INTE DETTA.
 
Vem tror att Maffian I Borås, den politiska ledningen i Maffiastaden Borås, följer upp-
handlingsregler och gällande konkurrenslagstiftning.
 
INGEN SJÄLVKLART, INTE NU LÄNGRE, PER DEFINTION GÖR MAFFIAN I BORÅS
INTE DETTA,
 
Den politiska ledningen i maffiastaden Borås har verkligen ansträngt sig till det yttersta
för att bli känd som en laglös och kriminell maffiastad.
 
Gång på gång bryter man mot upphandsregler och gällande konkurrenslagstiftning, det
ena fallet mer provocerande än det andra.
 
ANHOPNINGEN AV OLIKA ÄRENDEN I OLIKA TINGSRÄTTER TYCKS ALLTEFTER
HAND BARA BLI STÖRRE OCH STÖRRE.
 
Konkurrensverket har upprättat en filial i Borås och överväger att flytta huvudkontoret
till Kungsgatan i Borås, det blir närmare till Maffian på det viset.
 
I vissa fall "skiter" man helt enkelt i lagstiftning och bryter helt öppet och ogenerat
mot all lagstiftning, i vissa fall vill man vara listig och gå kring lagstiftningen.
 
Kommunen har en så kallad kommunjurist som sätter en ära i att hitta upplägg, som sken-
bart tycks möjliggöra kringgångar av gällande lagstiftning.
 
Det vi andra uppfattar som obskyra verksamheter i utkanten av samhället, som bul-
vaner och målvakter, har i maffiastaden Borås upphöjts till högsta visdom.
 
Om den senaste visdomen kan man idag läsa i Borås Tidning, där maffian i den politiska
ledningen under bordet gör upp med maffialedningen i PEAB, ett bolag vars ledning inte
heller är känt för att vara så väldigt nogräknad.
 
Vid bygget av Arena i Solna gick man då "på pumpen", man får väl hoppas att detta sker
även i detta kriminella upplägg.
 
Nu ska PEAB bygga den så kalla Regementsstaden åt maffialedningen i Borås, och då gäl-
ler det att till varje pris hitta ett maffialiknande upplägg, där man inte tillämpar gällande lag-
stiftning.
 
Det visar sig då att Haninge Kommun genomfört ett liknande upplägg, där både
Konkurrensverk och Förvaltningsrätt konstaterat att man brutit mot gällande lag-
stiftning, och höga böter har utdömts.
 
KONKURRENSVERKET HAR BESKRIVIT UPPLÄGGET SOM ETT GROVT ÖVER-
TRAMP AV UPPHANDLINGSREGLER.
 
Alla utom Maffian skulle ju se Haninges agerande som ett avskräckande exempel, men
maffian ser det på motsatt sätt.
 
HANINGES GROVA ÖVERTRAMP UTGÖR ETT FÖREDÖME OCH MAFFIAN I BORÅS
MÅSTE GÖRA LIKADANT,
 
Maffian i Borås vidtar då den något unika åtgärden att anlita en advokatbyrå, som ska ge
Maffian rådet att lägga upp den kriminella affären, så att risken blir så liten som möjlig att
den kan angripas.
 
Alla inblandade, maffialedningen i Borås, bostadsbolagets styrelse och PEAB själva,
vet att det tänkta upplägget utgör ett brott mot gällande lagstiftning. Lika eniga är man
om att man ska hitta ett upplägg, där risken blir så liten som möjlig att man kan an-
gripa upplägget.
 
Advokatfirma ger i sin utredning till och med rådet att man ska tidsanpassa upplägget så
att kriminella inslag infaller i tiden så att de preskriberas.
 
Man skulle ju kunna tro att man som väljare tappar förtroende för den politiska led-
ningen efter detta.
 
MEN DET GÖR MAN INTE, DET FÖRSVANN I ANSLUTNING TILL TIDIGARE MAFFIA-
AFFÄRER.
 
Har man varit tveksam tidigare, är man det inte längre.
 
MAFFIAN I BORÅS, DEN POLITISKA LEDNINGEN, SER INTE LAGSTIFTNINGEN SOM
ETT RÄTTESNÖRE, MAN SER LAGSTIFTNINGEN SOM NÅGOT MAN SKA KRINGGÅ.
 
Bulvaner och målvakter i andra kriminella nätverk framstår som tämligen oskyldiga, när
man följer vad som sker inom den politiska sfären i Borås.
 
Man får väl anta att någon i ledningen för Borås Stad eller AB Bostäder blir riklligt belönad
för att utsätta sig för det spott och spe, som följer av att bryta mot lagen, som man nu tycks
vara beredd att göra.
 
 
AE
 
 
 
 

FÖRLOSSNINGSVÅRD I KRIS

Ordning och reda i Stockholms finanser
 
Moderaternas skryt över hur bra förlossningsvården är i Stockholm, rimmar för det
mesta väldigt illa med verkligheten.
 
Märkligt vore annars, det är sällan moderaternas skryt över sig själva rimmar bra
med verkligheten.
 
När det gäller förlossningsvården i Stockholm får det nog anses anmärknings-
värt, att man klamrar sig fast vid en ideologiskt styrd utopi, hur många gånger
och hur abrupt verkligheten än tränger sig på.
 
KANSKE HAR ERIC ULLENFÅN VARIT BEHJÄLPLIG OCH SKRIVIT EN MYT-
LISTA OM FÖRLOSSNINGSVÅRDEN I STOCKHOLM ?
 
Som Göran Persson sa om Anders Borg, han bär fåntrattens drag, det är kanske
fåntrattarna, som varit framme när det gäller förlossningsvården också.
 
Nu visar ett färskt verklighetsinslag hur det är ställt med förlossningsvården i Stock-
holm, ett av många i en lång rad.
 
En blivande mamma söker sig till Södersjukhuset för att föda sitt barn.
 
Där nås hon av beskedet att den moderata landstingsledningen, med det an-
svarsfulla landstingsrådet Filippa Reinfeldt i spetsen, inte anser att de ska kun-
na erbjuda henne en förlossningsplats.
 
HON HÄNVISAS DÅ TILL DEN "NÄRALIGGANDE" ORTEN NYKÖPING, BELÄGET
"BARA" 10 MIL FRÅN STOCKHOLM.
 
Sveriges mest tätbefolkade område och man ska åka 10 mil för att föda barn, detta
kan nog ingen annat än ansvarskännande moderater åstadkomma.
 
FÖR DET ÄR JUST DETTA ANSVARSKÄNNANDE MODERATER ÅSTADKOMMER
NÄR MAN SKA SKAPA ORDNING OCH REDA I FINANSERNA.
 
Man ser till att förlossningsvården inte räcker till, väl övervägt och väl planerat, ska det
vara ordning och reda på torpet, så ska det vara ordning och reda på torpet över hela
linjen, få platser ger ordning och reda i ekonomin.
 
Nu slutade detta exempel, hämtat från verkligheten, med att mamman födde barnet
i taxin.
 
Är detta det bästa de ansvarskännande moderaterna kan åstadkomma med för-
lossningsvården i Stockholm, bör nog ansvaret överlåtas till någon som inte
går omkring med ideologiska skygglappar och pladdrar "ansvar" och "skydds-
vallar" dygnet runt.
 
 
 
 
AE
 
 
 
 

KRISTDEMOKRATERNAS DRAGPLÅSTER

Kristdemokraterna knappar in på moderaterna
 
Inom Alliansens tycks det pågå en tävling rörande vem som ljuger mest och bäst.
 
Ena dagen talar oddsen för Maud Olofsson, andra dagen talar Oddsen för
Fredrik Reinfeldt.
 
Detta tycks bekymra kristdemokraterna, som ligger under 4 %, och räknar med att
de kan säkra en plats i riksdagen om de också kan få väljarnas förtroende, när
det gäller att ljuga så mycket.
 
Kristdemokraterna har därför skaffat sig ett så kallat dragplåster, Lars Adaktusson,
som ska dra till sig väljare inför EU valet genom att försöka ljuga lika mycket som
de andra inom Alliansen.
 
En av Lars Adaktussons viktigaste uppgifter, enligt honom själv, redan det gör att
uppgiften kan ifrågasättas, är att övertyga väljare om hur viktigt det är att rösta in-
för EU valet.
 
NU VISAR DET SIG ATT DETTA DRAGSPLÅSTER SJÄLV INTE ANSER ATT EU
VAL ÄR VIKTIGA, DE ÄR SÅ OVIKTIGA ATT HAN SJÄLV INTE RÖSTADE I EU
VALET 2009.
 
Men kan eller vill han inte rösta, så kan han ljuga, eller i vart fall göra ett gott försök.
 
På en direkt fråga om han röstade i förra EU valet blir svaret:
 
"JAG HÄVDAR MED BESTÄMDHET ATT JAG RÖSTADE I FÖRRA EU VALET"
 
Här bör man notera ordet "bestämdhet", ett ord som ofta används för att göra en
lögn trovärdig.
 
TT, som ställt frågan, går då vidare med:
 
"Men det står ju i röstlängden att Du inte röstade".
 
Ett överraskat dragplåster reagerar då med:
 
"OJ, OJ, OJ DÅ, GÅR DET VERKLIGEN ATT SE I RÖSTLÄNGDEN VILKA SOM
RÖSTAT, OJ OJ OJ DÅ"
 
När TT övertygat dragplåstret om att detta går blir svaret från dragplåstret:
 
"NU ÄR MIN MINNESBILD MED BESTÄMDHET ATT JAG INTE RÖSTADE I FÖR-
RA EU VALET".
 
Senare återkommer dragplåstret med en förklaring:
 
"DET VAR I FÖRRA RIKSDAGSVALET 2010 JAG MED BESTÄMDHET RÖSTADE"
 
Skulle detta utgöra ett dragplåster för kristdemokraterna är det inte konstigt att de stän-
digt ligger under 4 %.
 
 
AE
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
Dagens stora händelse tycks bli Försvarsberedelsens rapport, vi vet redan nu att berednin-
gen kommer att slå fast att Ryssland numera är oberäkneligt.
 
Här kan vi möta det ryska hotet med samma mynt, Alliansen är nu själv mer oberäknelig än
någonsin, något NUON affären visade tydligt.
 
Vi ljuger nu så mycket att inget var man har oss, inte ens Putin slår oss när det gäller att
ljuga.
 
Tyvärr är vi inte ensamma om att ljuga, kristdemokraterna försöker nu ta röster ifrån oss mode-
rater genom att också ljuga så mycket som möjligt.
 
Deras dragplåster till EU valet, Lars Adaktusson, försöker nu imponera på väljarna om att han
själv röstade i EU valet.
 
Men så lätt går det inte att slå oss på fingrarna, ska man ljuga, får man i alla fall se till att man
ljuger, så att det inte upptäcks före valet.
 
Nu visade röstlängderna direkt att Lars Adaktusson ljög, men det var i alla fall ett lovvärt för-
sök.
 
Hoppas att kristdemokraterna skärper sig, vi kan ju inte ha alliansbröder, som kan tala sanning,
och framför allt inte alliansbröder, som blir upptäckta med att ljuga.
 
Annars är ju det stora samtalsämnet NUON affären. Jag förstår inte att väljarna tror att jag lju-
ger,  när jag säger att Anders ringde till mig den morgon Vattenfall offentliggjorde affären.
 
Anders ringer till mig varje morgon, och det föll sig naturligt att han i förbifarten nämnde att Vat.
tenfalls köp av NUON fortskred som vi bestämt.
 
Så visst talar jag sanning, när jag säger att Anders informerade mig den morgonen om NUON
affären.
 
Många menar nu att de uppgifter Maud och jag framfört inte är förenliga, och att någon av oss
måste ljuga.
 
Det är märkligt att vi i Alliansen ofta blir så underskattade, samtidigt som det tycks väldigt
lätt att lura väljarna.
 
Vi ljuger ju båda två, gärna och ofta.
 
Kritik väcks nu mot Mauds post i LKAB styrelse, en post hon fick för att hon lovade att skydda
mig.
 
Ett löfte är ett löfte, i vart fall när man ger det till en allianspolitiker, så detta kan vi ju inte ta
tillbaka.
 
Aamtidigt känns det märkligt att LKAB ska ha en styrelsemedlem, som inte minns något och
som inte närvar, när man ställer frågor, men socialdemokraterna tycks ha löst vårt dilemma.
 
Morgan Johansson säger nu att det är extremt osannolikt att Maud kan sitta kvar i styrelsen
om oppositionen vinner valet.
 
Är det lika extremt osannolikt, som att Maud och jag talar sanning, har Maud inte en chans
att kunna sitta kvar.
 
Media kritiserar nu Beatrice Ask och ställer frågan om hon struntar i mänskliga rättigheter.
 
En märklig fråga kan man tycka, varför skulle hon inte strunta i mänskliga rättigheter, när
hon struntar i alla andra rättigheter.
 
Förlossningsvården i Stockholm har fått mycket kritik, men uppgifter vi får idag visar att
denna kritik är helt ogrundad.
 
En blivande mamma sökte sig till Södersjukhuset, när hon skulle föda, och blev hänvisad
till Nyköping, som bara ligger 10 mil bort. Den taxi i vilken hon födde sitt barn, hade ett bak-
säte, så hon kunde föda barnet i taxin.
 
Så länge vi moderater får ansvara för förlossningsvården ska blivande mammor helst inte
behöva åka längre än till Nyköping, och vi ska också säkerställa att anlitade taxibilar har
baksäten.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, öre för öre  
 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
 
AE

JONAS SJÖSTEDT IMPONERAR

Ombytta roller och uppochnerpåvända världen
 
Sedan några år tillbaka är det demokratiska underskottet i Sverige så stort att det är
rimligt att hävda att vi passerat den omslagspunkt då vi kan stoltsera med att vara en
demokrati.
 
ÖVERGREPPEN MOT SVERIGEDEMOKRATER OCH PARTIET ÄR NU SÅ OMFAT-
TANDE OCH GROVA ATT VI INTE UTGÖR EN DEMOKRATI LÄNGRE.
 
Det som talar för att vi passerat denna omslagspunkt är att ansvariga partier inte lyfter
ett finger för att detta ska upphöra.
 
TVÄRTOM UNDERBLÅSER LANDETS POLITISKA ELIT DESSA OMFATTANDE
OCH GROVA ÖVERGREPP PÅ DEMOKRATIN.
 
En statsminister som hävdar att han inte vill ta i 10 % av landets medborgare, för att
han inte gillar deras politiska uppfattning är inte värd att vara statschef.
 
Samma person uttrycker sitt gillande när en sverigedemokrat i Malmö blev svårt kniv-
skuren av tre maskerade män, som trängde sig in i hans lägenhet.
 
Då fick vi höra av landets statschef.
 
DET FÅR MAN RÄKNA MED HÄNDER NÄR MAN HAR SÅDANA UPPFATTNINGAR.
 
Det var den typen av uttalanden från Adolf Hitler, som bland annat utlöste Kristallnatten.
 
Judarna var då enligt Adolf Hitler lovligt villebråd.
 
I SVERIGE ÄR IDAG SVERIGEDEMOKRATER LOVLIGT BYTE ENLIGT FREDRIK
REINFELDT.
 
Att Sverige skulle kunna utvecklas till rent tyranni trodde man knappast 2006, det år
då allt skulle bli bättre.
 
Ingen, absolut ingen, lyfter ett finger eller säger ett ord, för att försvara demo-
kratin i landet i detta avseende.
 
Detta trots att det bör vara regeringens viktigaste uppgift att säkerställa att lan-
det lever upp till demokratiska krav.
 
För några år sedan fällde Mona Sahlin ett yttrande, som kunde tolkas som att hon tyckte
att övergreppen mot sverigedemokraterna gått för långt.
 
Hon menade då:
 
Man behöver inte gilla deras åsikter, men man ska gilla deras rätt att framföra dem.
 
Jonas Sjöstedt gick igår ett steg längre.
 
Vid SD torgmöte i Göteborg hindrades Jimmie Åkesson att tala för att så kallade anti-
fascister idkade demokratiutövning.
 
I TV idag vänder sig Jonas Sjöstedt mot detta, och är är så tydlig man bara kan
vara.
 
Han menar då:
 
Det är fullständigt oacceptabelt att ung vänster hindrar ett annat parti från att
framföra sina åsikter, hur mycket man än ogillar partiet.
 
Ett tydligare uttalande än det Jonas Sjöstedt fällde kan inte fällas, han är värd många
hyllningar för detta.
 
Däremot från ansvariga partier i regeringen inte ett ord, inte ett andetag, tyst-
nadens samtycke råder.
 
Att Jonas Sjöstedt skulle bli den som stiger fram och klättar upp på barrikaderna och
försvarar demokratin säger en del om tillståndet i landet.
 
Sett ur et demokratiskt perspektiv tycks här Jonas Sjöstedt vara mer värd än
alliansregeringens alla ministrar i klump.
 
Som sagt, Jonas Sjöstedt är värd både aktning, hyllning och dagens ros.
 
 
Den är Jonas värd efter dagens uttalande
AE

DIKTATURENS KREATUR

Olof Palme visste vad han talade om
 
När Olof Palme talade   beskyllde han vissa för att vara vad han kallade dikta-
turens kreatur.
 
De kreatur Olof Palme åsyftade fanns i andra länder än Sverige.
 
VAD PALME INTE VISSTE ELLER INTE VILLE TALA OM ÄR ATT VI HITTAR DIKTA-
TURENS KREATUR MYCKET NÄRMARE.
 
VI HITTAR DOM ALLDELES INPÅ OSS, HÄR MITT HOS OSS I SVERIGE.
 
Vi hittar dessa diktaturens kreatur vid Posten, vi hittar den också på Expressen, men vi
hittar dem också i Rosenbad.
 
DER ÄR I ROSENBAD DIKTATURENS KREATUR UTTRYCKER SIG SÅ ATT ANDRA
VÅGAR OCH KAN VISA ATT DE OCKSÅ MINSANN ÄR DIKTATURENS KREATUR.
 
Nu inför EU valet har diktaturens kreatur inom Posten bildat en Facegruppsida, där de manar
till att man inte ska dela ut valsedlar och annat som tillhör SD.
 
MAN ANSER INTE ATT MAN ÄR ANSTÄLLD FÖR ATT DELA UT RASISTISKA FÖRSÄN-
DELSER.
 
Man ser då olika sätt att bedriva detta demokratiprojekt, antingen sjukskriva sig eller att
slänga handlingarna i diket.
 
Posten i förutvarande Sovjetunionen och i Kina under Mao delade inte heller ut post, som inte
var godkänd av regimen,
 
På Expressen finns det diktaturens kreatur, som tycker att detta är en fin och värdig ma-
nifestation.
 
ETT SÅDANT DIKTATURENS KREATUR VID EXPRESSEN HETER KATERINA JANOUCHA.
 
Det är personer inom Rosenbad, som gjort denna typ av manifestationer till värdiga och fina
inslag i det demokratiska arbetet.
 
En sådan diktaturens kreatur inom Rosenbad heter Fredrik Reinfeldt, som inte vill ta
i vissa medborgare med tång.
 
AV SÅDANA DEMOKRATIINSLAG FÖLJER LÄTT ATT ANDRA INTE HELLER VILL TA
I VISSA MED TÅNG, KAN KANSKE TILL OCH MED VILL SLÄNGA IN HANDGRANATER
HOS DEM.
 
Dessa diktaturens kreatur lever alltså mitt ibland oss, idag i Sverige år 2014, och de tycks fro-
das väldigt väl.
 
Det är inte känt att någon ansvarig vare sig inom den politiska ledningen eller Posten
haft något att erinra mot denna demokratiyttring.
 
ATT FREDRIK REINFELDT SITTER OCH GNUGGER HÄNDERNA AV GLÄDJE NÄR
HAN HÖR DETTA FÅR MAN VÄL TA FÖR GIVET.
 
Stalin gnuggade säkert också händerna av glädje, när han fick tyst på vad man då kallade
dissidenter.
 
Demokrati tycks i Sverige nu vara ett minne blott.
 
 
AE
 
 
 

FREDRIK REINFELDT PÅ VÄG TILL TÄBY

Gruvfacket slår Fredrik Reinfeldt på fingrarna
 
Tänk att Fredrik Reinfeldt inte tycks begripa det gruvarbetarna i LKAB uppenbar-
ligen begriper.
 
SAMTLIGA GRUVFACK INOM LKAB KRÄVER NU ATT LÖGNAREN MAUD
OLOFSSON LÄMNAR LKAB STYRELSE.
 
Det var inte en dag för tidigt, utan många dagar för sent.
 
Om den finns någon affär, som hör större skandalstämpel än Maud Olofssons
NUON bedrägerier, så är det Fredrik Reinfeldts utnämnande av Maud Olofsson
till styrelsen i LKAB.
 
Här har vi ett statsråd, vars statsrådsbana är kantad av lögner, och lögnerna gäller
inte bara NUON.
 
Hela hennes karriär är kantad av lögner, förutom NUON kan nämnas inslag i
SAAB affären och krishanteringen inom Regeringskansliet.
 
Ovanpå detta gör hon Sveriges sämsta affär genom tiderna, vilken orsakar skatte-
betalarna förluster på så här långt minst 30 miljarder.
 
Och enligt Fredrik Reinfeldt har hon inte informerat honom om detta, och hon hade
inget mandat att genomföra affären, allt enligt Fredrik Reinfeldt.
 
 
TALAR FREDRIK REINFELDT SANNING INNEBÄR JU DETTA HELT ENKELT
ATT MAUD OLOFSSON GÅTT BAKOM RYGGEN PÅ STATSMINISTERN OCH
GJORT SVERIGES SÄMSTA AFFÄR GENOM TIDERNA.
 
Ett statsråd som går bakom ryggen på statsministern och gör Sveriges sämsta affär
genom tiderna, och ovanpå detta ljuger om allt, blir inte styrelseledamot i LKAB.
 
BARA DEN OMSTÄNDIGHETEN ATT FREDRIK REINFELDT UTSER MAUD TILL
POSTEN I LKAB ÄR DEN SLUTGILTIGA BEKRÄFTELSEN ATT STATSMINISTERN
HELT ENKEL LJUGER SÅ ATT DET OSAR OM DET OM SIN ROLL I NUON.
 
Maud Olofssons lämplighet i övrigt imponerar inte heller, tappar minnet så fort något
känns besvärande, och i LKAB känns det många gånger väldigt besvärande.
 
Så Fredrik Reinfeldt har utsett en styrelseledamot, som tappar minnet så fort
något känns besvärande, så Maud Olofsson tycks komma att sitta minneslös
i styrelserummet många gånger.
 
Maud Olofsson kommer inte heller när det känns besvärande. LBAB styrelsemöten
innehåller ofta punkter, där beslutsfattningen kan kännas besvärande.
 
Har då Fredrik Reinfeldt utsett en styrelseledamot, som ska sitta hemma under
styrelsemöten, och i efterhand talar om hur styrelsen skulle ha gjort.
 
Att hon ville ha betalt för att infinna sig i KU utgör väl heller knappast någon merit för
att ingå i LKAB styrelse.
 
Fredrik Reinfeldts utnämnande av Maud Olofsson till styrelsen i LKAB bekräf-
tar två saker:
 
DELS BEKRÄFTAR BILDEN ATT FREDRIK REINFELDT LJUGER OM SIN ROLL
I NUON AFFÄREN
 
DELS BEKRÄFTAR NU GRUVFACKEN, ATT GRUVFACKEN BEGRIPER DET FRED-
RIK REINFELDT INTE BEGRIPER.
 
Det är i september vi ska avgöra, om vi vill ha en statsminister, som ljuger om sin roll
i NUON affären, vältar all skuld på maud Olofsson och begriper mindre än gruvfacken
i LKAB.
 
 
AE
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
koma till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
Särskilt ansvar tar jag för att vältra över allt ansvar i NUON affären på Maud Olofsson.
 
Våra kraftfulla och ansvarsfulla satsningar på bekämpning av den grova brottsligheten vi-
sar nu allt större framsteg för var dag som går,
 
Under gårdagen blev bara en man knivdödad i Akalla och i morse blev bara en man ihjäl-
skjuten på Kungsgatan.
 
Det kunde ju ha varit fler.
 
Göran Persson beskyller nu Anders Borg för att bära fåntrattens drag efter ett uttalande
Anders gjort i tidningen Land.
 
Det får mig att känna mig smickrad, Anders är ju ändå Världens Bästa Finansminister.
 
NUON affären fick igår sin upplösning, en som ljög klarade sig, och en som ljög klarade
sig inte.
 
SvD sammanfattar affären med att det tillhör ovanligheterna att en statsminister och en
f d vice statsminister beskyller varandra för att ljuga.
 
Må så vara, men så är vi ju också ansvarsfullare än alla andra, och genom att ljuga för
varandra förstärker vi enigheten inom Alliansen och visar att vårt regeringsalternativ är
trovärdigare än alla andra.
 
Media väcker också frågan varför Maud Olofsson avgick, och vi har nu fått ett bra svar
på den frågan,
 
Maud förankrade inte den största affären i statens historia och därefter så ljög hon, hon
också.
 
Vi kom då överens om att hon skulle avgå och sedan ta på sig skulden, så att Alliansen
inte belastades med detta inför valet.
 
Som alla känner till har ju Maud Olofsson fått riklig belöning för denna uppoffring, att
bli styrelseledamot i LKAB brukar ju i normala fall kräva någon form av kompetens ut-
över att kunna ljuga.
 
Tyvärr uppmärksammade KU att Maud inte hade mandat att på eget bevåg fatta beslut
om att använda närmare 100 miljarder av våra skattepengar, någon som vi alla tycker
gränser till trolöshet mot huvudman.
 
Hade det inte varit val i höst borde detta rättsligt prövas, var går gränsen för hur mycket
pengar ett statsråd får försnilla bort.
 
Vi får nog ändå erkänna att Maud i går lyckades väl i aktuellt, när hon blev tillfrågan om
hon ljugit.
 
Hon ljög då inte en enda gång och visade sig vuxen rollen som f d statsråd genom att
upprepa samma sak om och om igen, ungefär som när jag upprepar ansvar om och om
igen.
 
Maud lyckades här tydliggöra Alliansens måtto.
 
Ordens mångfald döljer tankens enfald.
 
Bedömare tycker att Mauds uppträdande var paradoxalt, respektlöst, pinsamt och smärt-
samt  utgjorde fritt fall för henne personligen.
 
Vi tycker att bedömarna gjort en bra sammanfattning, inte bara av Maud Olofsson.
 
Genom KU fick vi en bra förklaring varför Maud Olofsson inte ville infinna sig, och den
förklaring känns både trovärdig och ansvarsfull.
 
Hon hade då inte bara ett skäl, utan flera skäl, och de viktigaste var då.
 
Hon hade drabbats av tillfällig minnesförlust, hon hade blivit mobbad av KU och hon
ville ha men fick inte betalt för att komma.
 
Vi får därför aldrig glömma att hon var vice statsminister i Världens Mest Ansvarsfulla
regering.
 
Maria Larsson, mer känd som Grodan för alla sina grodor, har nu gjort en groda igen.
 
I SvD skriver då Grodan att Sverige blivit Världens Bästa Land att åldras i. Vi tycker ju
också att Sverige är bäst i allt, men då vi skurit ner antalet platser med 28 000 tycker
vi att tryckfelet är lite väl tydligt, och vi ser även hennes uttalande som paradoxalt, re-
spektlöst, pinsamt och smärtsamt.
 
Vi har faktiskt försökt få henne att hålla tyst inför valet.
 
Grodan vill nu framföra att det hon avsåg, var att Sverige är Världens Bästa Land för
politiker att leva i, och pekar då på de obskyra pensioner vi gett oss själva.
 
Försvarsberedningen lyckades inte få fram en rapport i tid, trots att tiden utsträckts.
 
Skälet till denna fördröjning är både pinsam och smärtsam, oppositionen vill ha ett
försvar och hänvisar till krisen i Ukraina.
 
Alliansen däremot vill fortsätta vår undfallenhetspolitik mot Ryssland och därför skä-
ra ner ännu mer på försvaret.
 
Lagom till att rapporten skulle lämnas skriver också en tidigare amerikansk försvars-
attache om vår undfallenhetspolitik. Han pekar då på att vi sedan andra världskriget
visat undfallenhet, både mot Sovjetunionen och nuvarande Ryssland.
 
Vi blir då påminda om tyskarnas transittransporter till Norge, baltutlämningen och
ett antal andra fall, som visar hur stor vår undfallenhet var.
 
Med denna beskrivning hoppas vi att alla nu får en större förståelse för att vi till-
styrker att Världsbanken ger ett stort lån till Ryssland, så att de kan rusta upp ännu
mer och vi tvingas bli ännu mer undfallande.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så läge, öre för öre  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
            
 
AE

BORDE MAUD OLOFSSON ÅTALAS ?

Sanning ock konsekvens
 
När man lekar sanning och konsekvens, kan det leda till pinsamma situationer.
 
Men i politiken kan en sanning inte leda till annat än piruetter.
 
DOMEN I KU BORDE INNEHÅLLA DYNAMIK, OM MAN UTGÅR IFRÅN ATT
DET SOM SAGTS I STORT ÄR SANT.
 
Det borde egentligen få förödande effekter.
 
Fredrik Reinfeldt och Anders Borg har ju inte haft den minsta aning om något, en-
ligt deras egna versioner.
 
Alla som vet att dessa två figurer ljuger håller tyst av ren omtanke om sig själva,
ingen behöver idag sväva i tvivelsmål om vad som händer den som kommer fa-
rande med en sanning, som kan medföra konsekvenser för ledande politiker.
 
Rent juridiskt bör man alltså kunna förhålla sig till det hela som om dessa
två figurer talar sanning, trots att alla vet att de inte gör det.
 
Vart leder det ?
 
KU ordförande menar att Maud Olofsson inte hade mandat att fatta beslut om
affären, är detta en korrekt beskrivning talar vi inte om formella oegentlighe-
ter.
 
VI TALAR OM NÅGOT ANNAT.
 
Vad händer normalt om någon som inte har mandat eller fått en viss fråga delege-
rad till sig gör av med andras pengar.
 
VEDERBÖRANDE BLIR ÅTALAD OCJ I VÄRSTA FALL KASTAD I FÄNGELSE,
OCH DETTA KAN GÄLLA VID BLYGSAMMA BELOPP.
 
Utgår man ifrån detta perspektiv, att Maud Olofsson inte hade mandat att fatta ett
beslut, som kom att omfatta närmare 100 miljarder, borde det få juridiska konse-
kvenser.
 
Borde inte domen i KU medföra, om man leker sanning och konsekvens,
att Maud Olofsson åtalas.
 
OCH MED HÄNSYN TILL BELOPPETS STORLEK KASTAS I FÄNGELSE.
 
Eller är det på det visat att en minsiter har immunititet. när man fattar beslut utan
att ha mandat, 'även om man åsamkar det offentliga förödande skador.
 
Kan det verkligen vara på det viset ?
 
I så fall bör det ändras "igår".
 
DET BORDE JU VARA FULLSTÄNDIGT OTÄNKBART ATT EN MINSITER FAT-
TAR BESLUT OM EN AFFÄR I STORLEKSORDNINGEN 100 MILJONER UTAN
ATT HA MANDAT TILL ATT GÖRA AFFÄREN.
 
Mycket pekar på att Sverige drabbats av någon form av kollektivt vansinne, om man
utan mandat kan fatta beslut av denna karaktär, utan att sanningen leder till någon
form av konskekvens.
 
Immunitet ? Även om sådan finns. måste det väl ändå finnas någon form av
ribba, där den upphör ?
 
Att affären i ren formell mening skulle vara brottslig, trolöshet mot huvudman ?, bör
vara en självklarhet.
 
Gäller en eventuell immunitet för en minister alla brott ?
 
FÅR MAUD OLOFSSON OCKSÅ MÖRDA FOLK, UTAN ATT SANNINGEN LEDER
TILL ANNAN KONSEKVENS ÄN EN MENINGSLÖS PRICKNING I KU ??
 
 
AE
 
 

STATSMINISTERNS FREDSTAL

Fred i vår tid
 
Så här nära EU valet måste vi fokusera på de viktigaste frågorna inom EU.
 
Den viktigaste frågan inom EU är att se EU som ett fredsobjekt.
 
Hade inte EU funnits hade Sverige och Norge varit i fullt krig, och Frankrike
och Tyskland hade varit involverade i ett kärnvapenkrig.
 
Vi vet alla att hela Europa hade varit en stor krigsskådeplats, om inte vi av-
satt så stora subventioner till jordbruk, som är ålderdomliga och ineffektiva.
 
Hade vi inte flyttat EU verksamhet en gång i månaden till Strasbourg hade
Frankrike och Tyskland utplånat varandra för länge sedan.
 
Vi manifesterar nu EU fredsprojekt genom att rusta upp Ryssland, så att de
kan annektera grannländer och utgöra ett större hot mot EU länderna.
 
Den senaste och största manifestationen i detta fredsarbete är Frankrikes
export av två Mistal - krigsfartyg till Ryssland, något som vi alla är angelägna
att fullfölja,
 
Genom denna manifestation i EU fredsarbete ges Ryssland mycket  större möj-
ligheter att utgöra ett stor hot mot alla EU länder som ärberoende av internatio-
nella vattenleder.
 
Tyvärr finns det kritiker, som ifrågasätter denna manifestation, något som känns
störande särskilt nu, när det är viktigt att vi stärker fredsarbetet genom att ge
Ryssland lån, så att de kan fullfölja annekteringen av Krim.
 
Dessa kritiker måste fås att förstå vilka värden vi talar om.
 
Dessa två krigsfartyg ger Frankrike exportintäkter på 10 miljarder, någon som
kan skapa ordning och reda i landets finanser.
 
10 miljarder är då mycket pengar, och vi får då inte tappa fokus på EU kärn-
frågor, förutom EU som fredsobjekt måste vi föra fram arbetet med mänskliga
rättigheter och demokratiutveckling.
 
Omsorgen om mänskliga rättigheter och demokratiutveckling får dock aldrig ges
så stor betydelse, att de äventyrar omsorgen om pengarna.
 
Det är därför viktigt att Frankrike nu manifesterar EU som fredsobjekt och full-
följer leveransen.
 
Det mest optimala är att vi fortsätter att se både fredsobjektet, demokratiuteck-
lingen och frågan om mänskliga rättigheter, som retoriska frågor, som vi inte
behöver ta hänsyn till i vår vardag.
 
Gå därför till EU valet och lägg Din röst, så att EU fredsarbete kan fortsätta.
 
 
AE
 
 

FÅNTRATTAR HAR TAGIT ÖVER

Västvärlden styrs av inkompetens och korruption
 
Många i modern tid har skrattat åt fåntratten Chamberlain, som efter sitt möte med'
Adolf Hitler, triumfierande reste hem till London under parollen:
 
FRED I VÅR TID
 
Högst troligt är att minsta lika många i framtiden kommer att skratta åt vår tids fåntrat-
tar i Världsbanken, EU och Sverige.
 
RUSTA UPP RYSSLAND SÅ ATT DE BLIR ETT STÖRRE HOT OCH GE RYSS-
LAND GENERÖSA LÅN, SÅ ATT DE KAN FINANSIERA ANNEKTERINGEN AV
KRIM.
 
Jämfört med dagens fåntrattar framstår ju Chamberlain som ett geni.
 
Den senare frågan, lån till Ryssland, tycks nu segla upp som en känslig fråga, trots
att det inte var meningen att andra än fåntrattarna skulle känna till lånet.
 
SvD skrev om det i går och skriver om det i dag, och SvD är kritiska, eller rättare sagt
mycket kritiska.
 
TILL SKILLNAD FRÅN FÅNTRATTARNA.
 
SvD skriver idag att ett massivt folkrättsbrott inte bör belönas med ett generöst lån,
och menar sedan att det närmast är en gåta hur detta kan ske.
 
Det är ingen gåta hur detta kan ske.
 
HAR VI ÖVERLÅTIT DEN POLITISKA LEDNINGEN TILL FÅNTRATTAR KAN SÅ-
DANT SKE, OCH SKER.
 
Fredrik Reinfeldt gör allt för att framstå som en riktig fåntratt och vill inte motsätta sig
att Världsbanken ger Ryssland lån.
 
Han har fåntrattens genialiska lösning.
 
LÅNET SKA INTE KUNNA ANVÄNDAS FÖR NÅGOT SOM HAR MED VERKSAMHET
PÅ KRIM ATT GÖRA.
 
Så talar en riktig fåntratt.
 
LÅNET GES TILL RYSSLAND OCH RYSSLAND HAR I HÖGSTA GRAD NÅGOT ATT
GÖRA MED VERKSAMHETEN PÅ KRIM.
 
Dessutom addresseras i det ryska systemet lånet till Putin, och det är Putin och ingen an-
nan, som avgör hur lånet ska användas.
 
En del kan man utgå ifrån ökar Putins egen förmögenhet, redan världens största
enligt många källor, kvarvarande del går dit Putin vill, inte dit fåntrattarna vill.
 
Men alla är inte fåntrattar inom Alliansen, Martin Ådel, centerpartiets chefsekonom, är
en ytterst stark kritiker till att lånet ges.
 
Kan detta möjligen hänga samman med att Centerpartiets kandidater till EU vi-
sat högst genomsnittspoäng på högskoleprov, medan moderater ihop med mil-
jöpartiet visat lägst genomsnittspoäng på samma prov ?
 
Folkpartiet tycks inte heller helt bestå av fåntrattar. Fredrik Malm är också starkt kritisk
till lånet, kanske inte så överraskande.
 
Han tillhör ju dem som kämpar för mänskliga rättigheter och sträcker sig ofta så långt
att han menar att även judar ska få leva.
 
Socialdemokraterna är däremot positiva till lånet, troligen beroende på sina röt-
ter, tidigare hyllningar till Stalin, Lenin och allt vad de hette i den forna folkrepub-
liken.
 
Urban Ahlin, vår nästa utrikesminister, gör därför allt vad han kan för att framstå som en
ännu större fåntratt än Fredrik Reinfeldt.
 
Han menar då:
 
Ryssland är ju en av givarna till Världsbanken och har naturligtsvis då rätt att ock-
så få låna.
 
Jesus Maria ---
 
Sett på en lägre nivå motsvaras detta av att en långivare till en viss bank per defintion
att också få låna i banken.
 
Sätt in några kronor på Nordea, så menar Urban Ahlin att Du har rätt att få generö-
sa lån för att bedriva kriminell verksamhet, som penningtvätt och annat.
 
DETTA ÄR ALLTSÅ VÅR PÅTÄNKTE NYE UTRIKESMINISTER.
 
Men geniet, eller fåntratten, förstår ändå att det är ett dilemma med detta lån. Som Fredrik
Reinfeldt menar han att man ska kontrollera vad lånet används till, det är OK så länge det
inte går till att stödja Rysslands förehavanden på Krim.
 
Jesus Maria ---
 
BEGRIPER DESSA FÅNTRATTAR INGEN INGENTING.
 
OM PUTIN FÅR LÅN, SOM GÖR ATT HAN KANS TÖDJA SINA FÖREHAVANDEN MED
ANFALL MOT VIKTIGA MÅL I SVERIGE, SÅ KAN HAN JU FRIGÖRA ANDRA RESUR-
SER FÖR ATT STÖDJA SINA FÖREHAVANDEN PÅ KRIM.
 
Har man inte tidigare vetat hur fåntrattar ser ut, så vet man det nu.
 
SvD drar paralleller till hur Världsbanken agerat med lån till länder, som gjort sig skyldiga
till mindre brott än vad Ryssland gjort.
 
Man tar då Rwanda och Uganda som exempel och visar då att Världsbanken hållit inne
lån av mindre orsaker.
 
Samtidigt menar SvD att det är annorlunda med ryssland, fåntrattarna anser att Ryss-
land är en "viktig och långsiktig" partner och då resonerar man annorlunda.
 
DÅ MENAR SVD ATT MORAL BLIR ETT TÖNJBART BEGREPP.
 
PROBLEMET ÄR BARA ATT ETT ANTAL FÅNTRATTAR HAR EN MORALNIVÅ, SOM
INTE ÄR TÖNJBART, I VART FALL INTE NERÅT.
 
AE

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
Det gångna dygnet har varit förrädiskt lugnt, kanske lugnet före stormen, bara tre taxibilar
uppbrända i Gottsunda och bara en man, jag säger det återigen, bara en man ihjälskjuten i
Göteborg.
 
Mycket spännande händer annars under dagen och de närmaste dagarna.
 
Vissa ser med spänning på Försvarsberedningens rapport, och många räknar med en bred
uppgörelse i försvarsfrågan, men så lätt ska vi inte göra det för väljarna.
 
Så här inför valet är det viktigare för alliansen att splittra oppositionen än att skapa förutsätt-
ningar för fred och stabilitet i vårt närområde.
 
Så någon flexibilitet, användbarhet och tillgänglighet tänker vi inte ställa upp med, inte den här
gången heller, det kommer dock inte att hindra att vi kommer att låta som papegojor, den här
gången också.
 
EU fördömer nu starkt omröstningen i östra Ukraina och vidtar ytterligare sanktioner.
 
För att sätta kraft bakom orden kommer nu den ansvarsfulla alliansregeringen att tillstyrka
att Världsbanken ger Ryssland lån, så att de får möjligheter att finansiera sin annektering av
Krim.
 
Vi kommer också att utveckla fredsprojektet EU, så att vi stöttar Frankrikes export av två
Mistral-krigsfartyg, så att hotet från Ryssland mot EU inte minskar.
 
NUON affären får också sin upplösning i dag, och vi kan räkna med att Maud Olofsson blir
prickad.
 
Prickningen för att skydda mig och mina lögner, genom att inte infinna sig till KU, har hon ju
redan erhållit belöning för.
 
Styrelseposten i LKAB hade hon ju aldrig fått, om hon sagt att jag ljuger, däremot var inte
denna belöning tänkt att kompensera för prickningen att hon inte infann sig till KU.
 
Vi får nu leta reda på en annan styrelsepost vi kan ge henne som plåster på såret för denna
ytterligare prickning, annars är ju risken stor att hon ändå ger spridning åt vad som hänt.
 
Mina egna lögner tycks nu lyckligtsvis inte bli föremål för prickning, däremot vill tydligen vis-
sa ge mig en prickning för att jag skulle ha någon form av ansvar, vad nu ansvar är för något.
 
Samtidigt hamnar jag i en knepig sits, här har jag under 7 år inte gjort annat än att dagligen
hävda att jag tar ansvar för allt och alla, mer ansvar än någon annan i hela världen.
 
Och nu hävdar man i KU att jag skulle ha någon form av ansvar, fattar man inte att allt jag
säger bara är retorik och mantra.
 
Jag får hoppas att väljarna är just så mentalt handikappade, som jag skrev om i mitt fina
manifest, i så fall är chansen stor att de inte ser detta motsägelsefulla.
 
Vi får nu kritik från Finanspolitiska Rådet, att vi inte kommer att kunna hålla oss till överskotts-
målet.
 
Kritiken riktar också in sig på att vi försöker föra väljarna bakom ljuset genom att ljuga även
här, genom att säga att överskottsmålet kommer att nås någon gång i framtiden.
 
Finanspolitiska rådet måste väl ändå förstå att vi inte kan kosta på oss att säga en massa
sanningar så här nära inför valet.
 
Miljöpartiet går nu till vals på en egen linje och menar att de vill utgöra det tredje blocket.
 
Vi som har förhandlat med partiet tror  oss förstå att de med detta menar att de ska fortsät-
ta att utgöra det enda locket.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, öre för öre  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
          
 
AE
 
 
 
 

VI FÅR DE POTTOR VI FÖRTJÄNAR

Och politikerna får vi på köpet
 
Det har alltid hävdats att väljarna får och har de politiker de förtjänar.
 
I det demokratiska drömlandet må detta gälla, men Sverige är inget demo-
kratiskt drömland.
 
VI HAR EN REPRESENTATIV DEMOKRATI DÄR DE VASSASTE ARMBÅGARNA
BLAND BROILERS FRÅN PIFF OCH PUFF NÅR DE HÖGSTA POSITIONERNA.
 
Ingen försöker ens låtsas att väljarna kan påverka detta.
 
Men skulle vi ha de politiker vi förtjänar, tycks vi inte ha gjort oss förtjänta av så mycket,
knappt något är nog mer korrekt.
 
Sammanställer man de rapporter, som visar vad som hänt i samhället kan man
också göra ett tillägg.
 
VI HAR DET SAMHÄLLE VI FÖRTJÄNAR.
 
Inte heller tycks högre makter tycka att vi  i detta avseende gjort oss förtjänta av så myc-
ket. Vi har fått ett samhälle, där sammanhållning mer eller mindre är på väg att krackelera.
 
Den senaste rapporten och undersökningen, om det samhälle vi gjort oss förtjänta av, ger
en dyster bild av hur samhället månar om sina svaga och utsatta.
 
Vi får nu veta att rika lever längre än fattiga, kanske inte så överraskande, kan man
bara äta soppa och knäckebröd, så blir livet inte så långt.
 
MEN DET ÖVERRASKANDE ÄR HUR MYCKET  EN RIK LEVER LÄNGRE ÄN EN
FATTIG.
 
GENOMSNITTSÅLDERN FÖR EN RIK ÄR UNDGEFÄR 6 ÅR LÄNGRE ÄN FÖR EN
FATTIG.
 
Adderar man en annan  faktor, ofta aktuell för de fattiga, blir skillnaden ännu större, myc-
ket större.
 
Välutbildade rika lever ofattbart mycket längre än dåligt utbildade fattiga, det har vi
nu statistik som visar.
 
MAN BAXNAR, RIKA VÄLUTBILDADE HAR EN GENOMSNITTSÅLDER SOM ÄR 18
ÅR HÖGRE ÄN DEN SOM GÄLLER FÖR LÅGT UTBILDADE FATTIGA.
 
Det är ingen naturkatastrof i form av jordbävning eller annat, som drivit fram denna utveck-
ling.
 
Det är högst levande politiker, sådana som fattiga lågt utbildade gjort sig förtjänta av,
som drivit fram denna utveckling.
 
Enligt Alliansen ideologi finns det förstås positiva sidor med denna skillnad i genomsnittsål-
der.
 
Fattiga lågutbildade, som dör en tidig död, behöver vare sig dyr äldrevård eller för-
sörjninsstöd på gammeldar, och arbetslinjen kommer de inte i närheten av.
 
SÅ BORT MED DEM, BILLIGT OCH RATIONELLT, FATTAR DE INTE VINKEN, SE DÅ
TILL ATT DE SLÄNGER SIG UT FRÅN BALKONGEN I REN DESPERATION.
 
MAN SKULLE KUNNA SÄGA ATT NATUREN SER TILL ATT DET BLIR ORDNING OCH
REDA I DEN BORGERLIGA EKONOMIN.
 
Man skulle också kunna säga att skyddsvallarna är utformade på olika sätt hos olika
grupper.
 
NÄR MAN STÄLLER GRUPP MOT GRUPP HITTAR MAN DEN HÖGSTA SKYDDSVAL-
LEN HOS DE SOM GETT SIG SJÄLVA OBSKYRA PENSIONER,  GÄLLER BÅDE GIRI-
GA POLITIKER OCH GIRIGA FÖRETAGSLEDARE, DEN NÄST HÖGSTA SKYDDSVAL-
LEN HITTAR MAN HOS RIKA VÄLUTBILDADE.
 
För de fattiga lågt utbildade har Fredrik Reinfeldt inte byggt någon skyddsvall alls.
 
Adderar man denna skillnad i genomsnittlig levnadsålder med ett antal andra faktorer be-
höver man inte undra vart vi är på väg.
 
VI ÄR PÅ VÄG MOT STUPET, ETT SAMHÄLLE DÄR ORDET SAMMANHÅLLNING I BÄS-
TA FALL ÄR NÅGOT MAN KAN LÄSA OM I HISTORIEBOKEN, OM MAN KAN LÄSA
FÖRSTÅS, ENLIGT PISA KAN VI JU VARE SIG LÄSA, STAVA ELLER RÄKNA.
 
Vi vet att Sverige under ett antal år ökar de ekonomiska klyftorna mest i världen, både in-
komstklyftor och förmögenhetsklyftor.
 
De fattigaste 99 % äger knappast något medan den rikaste "procenten" äger nästan
allt, samtidigt som de tjänar vad 99 % inte ens kan drömma om.
 
I dag får vi också siffror som visar att den omfördelning vi länge ansett vara en samman-
hållande faktor i samhället också är ett  minne blott.
 
En rapport visar att ingen annat land i västvärlden genomfört så stora omfördelningar som Sverige.
 
Förr omfördelades från rik till fattig, nu omfördelas via skattesystemet från fattig till
rik, långt mer än i något annat västland.
 
FATTIG SKA BLI FATTIGARE, OCH RIK SKA BLI RIKARE, ORDNING OCH REDA I
EKONOMIN SKA SKAPAS FÖR VISSA, MEN VISSA INTE.
 
Vi har de politiker och det samhälle vi förtjänar, inte kan fattiga och utsatta gjort mycket
av värde, när de möter detta samhälle.
 
Äldrevården satt på undantag, platser försvinner i ett rasande tempo. De som har
hemtjänst ser en anställd fara förbi under någon minut, sedan är den synen också
ett minne blott.
 
I det samhälle vi fått, och som vi förtrjänat, är det inte ens självklart att en gammal ädre
hjälplös ska ha tillgång till dusch och toalett.
 
En inte helt ovanlig syn i dagens Sverige är en så kallad brukare, som ligger i
sin säng och vältar sig i sin egen avföring.
 
Detta kallar Fredrik Reinfeldt att pendeln har svängt och att brukaren vill stanna
hemma och vältra sig i sin egen avföring.
 
HAR BRUKAREN TUR KAN HEMTJÄNSTEN HAFT VÄNLIGHETEN ATT STÄLLA
IN EN POTTA PÅ GOLVET I VARDAGSRUMMET.
 
Nu närmar vi oss snabbt september 2014 och då lyser åter solen på oss, i vår repre-
senta demokrati ska vi åter en gång efter fyra långa år ges möjlighet att forma våra
egna liv.
 
Ska vi då inte lägga vår röst så att vi får de politiker och det samhälle, vi förtjä-
nar, på riktigt.
 
MEN FRÅGAN ÄR FÖRSTÅS HUR DET SKA GÅ TILL, VI HAR JU BARA ALLIANSEN,
OPPOSTIONEN, SD OCH FI ATT VÄLJA MELLAN.
 
Men man ska kanske inte räkna ut Göran Hägglund, han stod ju i Agenda och informera´-
de oss om att han sett till att alla områden inom vård och omsorg fått mer resurser se-
dan 2006.
 
Fast han kan kanske inte räkna heller, möjligen kan han räkna pottor på golvet i
vardagsrummet hos så kallade brukare inom hemtjänsten.
 
FÖR POTTORNA PÅ GOLVET I VARDAGSRUMMET HOS HEMTJÄNSTENS BRUKA-
RE HAR BLIVIT FLER SEDAN 2006, MÅNGA FLER.
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDT BORTA MED VINDEN

Alliansen har gjort sitt
 
United Minds undersökning idag är en upplyftande läsning, för de som ser politiken
som mer än mantra, lögner i KU och regelrätta övergrepp på demokratin, vissa in-
går inte i samhället och ska inte tas i med tång, och alla ska hålla "käften".
 
I sitt manifest "Det Sovande Folket" beskriver Fredrik Reinfeldt hur han ser på väl-
jarna och tankarna går närmast till Mein Kampf.
 
Enligt Fredrik Reinfeldt är väljarna mentalt handikappade och utgör ett sovande folk.
 
Med PISA rapporten i tankarna kanske man ska avstå ifrån att uttala sig om väl-
jarnas mentala tillstånd, men sömnigheten verkar vara ett minne blott.
 
DET SOVANDE FOLKET TYCKS KVICKNA TILL.
 
I United Minds undersökning leder oppositionen mer än någonsin, glappet uppgår nu
till drygt 52 %, en rekordsiffra.
 
Alliansen samlar ihop drygt 34 %, så fortfarande är det många som fortsätter
att sova.
 
När United Minds resultat blir känt under dagen upprepar Fredrik Reinfeldt sitt plad-
der och sina mantra.
 
ÅTERIGEN SKA DET BYGGAS SKYDDSVALLAR.
 
Sverige behöver vare sig Anders Borgs Skyddsvallar eller Fredrik Reinfeldts skydds-
vallar, däremot behöver vi tåg som går, vi behöver ett försvar, vi behöver en äldrevård
och barnen på förskolan ska få mer än knäckebröd och vatten, det sist nämnda har
vi fått lära oss betyder att ledande folkpartister bygger skyddsvallar kring sin egen eko-
nomi.
 
Men Fredrik Reinfeldt lär själv behöva skyddsvallar, när han vänder åter till Täby
och terroriserar medborgarna med att slumpa ut allt offentligt som till äventyrs
finns kvar.
 
FÖR NÄR DET GÅR UPP FÖR VÄLJARNA VAD STRIDSHINGSTEN  STÄLLT TILL
MED I SVERIGE LÄR INGA SKYDDSVALLAR I VÄRLDEN RÄDDA HONOM FRÅN
DEN VREDE SOM BÖR UTBRYTA.
 
Valet avgör utgången, men vi kan redan se en förlorare.
 
En förlorare ser ut som Carl Bildt den Store när han igår debatterade med Jonas
Sjöstedt i agenda.
 
Carl Bildt lyckades genomföra en hel debatt utan att vara vare sig överlägsen, snorkig
eller självgod.
 
HAN FRAMSTOD BARA SOM EN ENDA STOR LOOSER.
 
Jonas Sjöstedt fick flera gånger rätta Carl Bildt och be honom föra en hederlig debatt.
 
I stället för att förminska Jonas Sjöstedt fick Jonas Sjöstedt veta att, visst och
minsann, Jonas hade rätt i det mesta men lille Carl Bildt ville också ha lite rätt.
 
Ett riktigt lågvattenmärke nådde Carl Bildt när Jonas Sjöstedt var tvungen att
rätta bild på ett närmast löjeväckande sätt.
 
MEN, LILLE CARL BILDT, NU FÅR DU ALLT FÖRA EN HEDERLIG DEBATT, DU
KAN VÄL ÄNDÅ INTE PÅSTÅ ATT NORGE ÖKAR KRIGSRISKEN FÖR ATT NOR-
GE INTE ÄR MED I EU.
 
Carl Bildt den Store kryper då ihop till oigenkännlighet och viskar fram.
 
FÖRLÅT JONAS, DU HAR RÄTT, JAG VET INTE VAD JAG PRATAR OM, NU HEL-
LER.
 
Carl Bildt visade i Agenda i går hur en looser på det personliga planet ser ut.
 
När nu loosern visar sitt rätta jag kanske det är på tiden att Sverige lyfter fram en an-
nan sak, som för all tid kommer att placera Sverige på kartan, ihop med Nord Korea
och ett antal liknande stater.
 
I ETT ANSTÄNDIGT LAND BORDE DET VARA FULLSTÄNDIGT UTESLUTET ATT
EN UTRIKESMNSTER PLACERAR SIN FRU SOM EU PARLAMENTARIKER, FÖR
AV EGEN KRAFT LÄR HON JU INTE HA KUNNAT TA SIG DIT.
 
Bara den omständigheten talar för att Alliansen borde förpassas till sophögen en gång
för alla.
 
Carl Bildt visade sig på det personliga planet som en looser.
 
United Minds visar idag hur en looser ser ut inom partipolitiken.
 
EN LOOSER INOM PARTIPOLITIKEN SER UT SOM ALLIANSEN OCH BYGGER
IDAG SKYDDSVALLAR.
 
En skyddsvall vi väljare har anledning att komma ihåg, är skyddsvallen obskyra pen-
sionsförmåner, som gör att Fredrik Reinfedlt resten av sitt liv kan sitta i Täby och tjattra
om ansvar. skyddsvallar och annat utan att behöva göra ett handtag under resten av sitt.
 
Enligt Fredrik Reinfeldt utgör dessa obskyra pensionsförmåner ett ansvarstag-
ande om skattebetalarnas pengar.
 
DET ÄR SKÖNT ATT DET MESTA PEKAR PÅ ATT VI SLIPPER UTSÄTTAS FÖR
MER ANSVARSTAGANDE.
 
 
AE
 

VÄSTVÄRLDEN HAR HAVERERAT

Ett nytt haveri i världspolitiken
 
SvD har i dag ett inslag man helst velat slippa att läsa.
 
VÄRLDSBANKEN, STÖDD AV SVERIGE, PLANERAR ATT GE RYSSLAND ETT LÅN
PÅ 6 MILJARDER KRONOR.
 
Man får väl utgå ifrån att Världsbanken, stödd av Sverige. ger detta lån för att Putins inför-
livande av Krim inte ska kännas alltför betungande för Ryssland.
 
SvD har kommit över ett hemligt mail från Världsbanken. som visar vilken unken värld vi
lever i och vilka ansvarslösa och oseriösa ledare som styr världen.
 
Mailet visar inte bara att världen är unken, mailet visar att världen är mer unken än
man kan ta till sig.
 
Denna unkna värld har gjort allt vad som står i den unkna världens makt för att ge Putin
den ställning och det stöd, som han behövt för att ge sig på grannländerna. En summering
av de viktigare händelserna visar att världen inte bara är unken, den är rent bisarr.
 
Alla vet att Ryssland använder energiförsörjningen för utpressning och för att flytta fram si-
na positioner.
 
Trots detta bygger man i samarbete med Ryssland både North Stream och South Stream,
något som direkt ökar Ryssland möjligheter både till fortsatt och ökad utpressning och
aggression.
 
DETTA TYCKS INTE BERÖRA VARE SIG VÄRLDSBANK, VÄST, EU ELLER SVERIGE DET
MINSTA.
 
Att dessutom utbyggnaden av North Stream ökar risken för en "annektering" av Gotland för
att säkra ryska intressen ses som en bisak, högst.
 
INTE HELLER ÄR DETTA NÅGOT SOM RÖR SVERIGE I RYGGEN.
 
Alla vet att Ryssland upprustat kraftigt unders senare år, och man vet också att man aktivt an-
vänder sin militära makt till att påverka andra länder, nu senast Ukraina och Krim.
 
FÖR ATT UNDERLÄTTA RYSSLAND AGGRESSION MOT VÄST OCH ANDRA OMRÅ-
DEN EXPORTERAR EU VIKTIG FÖRSVARSMATERIAL TILL RYSSLAND, BLAND ANNAT
KVALIFICERADE KRIGSFARTYG, FÖR ATT RYSSLAND SKA KUNNA UTGÖRA ETT ÄN-
NU STÖRRE HOT MOT VÄST.
 
Tycks inte vara något som stör vare sig Världsbank, EU eller Sverige.
 
Som kronan på verket ger man Ryssland OS, så att han får det inhemska stöd han behöver
för att kunna driva den aggressiva utrikespolitik han bedriver.
 
Nu ska alltså Rysslands möjligheter till aggression mot grannländer och EU öka genom
att Världsbanken ger ett lån till Ryssland.
 
OCH LÅNET SKA GÅ TILL ETT OMRÅDE, SOM EN GÅNG FÖR ALLA GER RYSSLAND
DEN BÄSTA MÖJLIGHETEN ATT ÖKA SIN AGGRESSION.
 
LÅNET SKA GÅ TILL ENERGIPROJEKT, SÅ ATT RYSSLANDS MÖJLIGHETER TILL UT-
PRESSNING PÅ ENERGIOMRÅDET ÖKAR.
 
Vi lever inte längre i vare sig en unken eller galen värld, den värld vi lever i är något mycket
värre.
 
Nu har detta hemliga mail alltså blivit känt, nu vet vi att Världsbanken, med stöd av Sverige,
ska låna ut pengar till Ryssland för energiprojekt, så att de kan utöka sin utpressning mot
grannländer och EU.
 
Vad säger då Världsbanken, när detta hemliga mail blir känt, skamsenhet, ånger, rädsla ?
Nei ingenting sådant kan man känna på Världsbanken, här stödd av Sverige.
 
Världsbanken följer sitt vanliga överlägsna mönster.
 
NI HAR KOMMIT ÖVER ETT DOKUMENT NI INTE SKA HA.
 
Man får väl med detta anta att Världsbanken menar att vi inte ska känna till varför vi blir
utsatta för ännu större aggression från Ryssland.
 
Man uppger också att lånen förbereds som planerat, helt utan hänsynstagande till de sank-
tioner NATO; USA och EU infört.
 
EN HELT GALEN VÄRLD.
 
FÖRST INFÖRA SANKTIONER, SOM ÄR TÄNKTA DRABBA EKONOMISKT OCH SEDAN
LÄMNA LÅN, SOM SKA GÖRA ATT SANKTIONERNA INTE MÄRKS.
 
Vi lever alltså i en värld, som är unknare än unken och galnare än galen.
 
Vår egen regering är inte mindre unken och galen, trots alla hårda ord mot Ryssland, så låtsas
man som om Krim historien inte ägt rum. Från regeringen menar man då att lånet inte bör ges så
att det legitimerar annekteringen av Krim.
 
Hur i himmelsens namn skulle ett lån till Ryssland kunna ges, så att det inte legitimerar
annekteringen av Krim ?
 
ANNEKTERINGEN ÄR JU ETT FAKTUM, OCH ETT LIKA STOR FAKTURM ÄR ATT MAN
JUST LEGIMIMERAR DENNA ANNEKTERING GENOM ATT GE LÅN SOM OM INGET
HÄNT.
 
Vår ansvarsfulla och kraftfulla regering har också vänligheten att tala om för oss varför man
med lånet bör legitimera annekteringen av Krim. Man säger då:
 
BLOCKERAR VI NU LÅNET TILL RYSSLAND ELLER NÅGOT ANNAT ÄRENDE till
RYSSLAND KOMMER RYSSLAND KANSKE I FRAMTIDEN ATT BLOCKERA NÅGOT
ÄRENDE SOM BERÖR SVERIGE.
 
Så ansvarsfull är alltså den ansvarsfulla Alliansregeringen och så mycket betyder alla hår-
da ord om Rysslands agerande och olika sanktioner.
 
VAD SOM SAGTS OCH GJORTS BETYDER HELT ENKELT INTE ETT "SKIT", DET
ENDA SOM GÄLLER ÄR ATT HÅLLA RYSSLAND PÅ GOTT HUMÖR, SÅ ATT SVE-
RIGE NÅGON GÅNG I FRAMTIDEN INTE DRABBAS.
 
Unknare än unket, falskare än falskt,
 
Men man vill ändå hyckla lite och spela lite för galleriet och för fram förutsättningar för vad
som ska gälla i samband med lånet.
 
VÄRLDSBANKEN BÖR FÅ UTFÄSTELSER FRÅN RYSSLAND ATT MAN INTE ANVÄN-
DER LÅNET TILL ATT LEGITIMERA ANNEKTERINGEN AV KRIM.
 
Att det sitter "korkskallar" i Rosenbad har vi vetat länge, men maken till "korkskallar" lär nog
inte finnas i hela världen, inte ens på Världsbanken,
 
HAR MAN VÄL GETT LÅNET TILL RYSSLAND, FINS DET INGEN I HELA VÄRLDEN
SOM KAN PÅVERKA HUR DE ANVÄNDS, DET BORDE VARENDA "KORKSKALLE"
KÄNNA TILL.
 
DESSUTOM ÄR JU ANNEKTERINGEN REDAN LEGITIM, DEN ENDA LEGIMITET
PUTIN BRYR SIG OM ÄR SIN EGEN LEGIMITET.
 
Att Världsbanken, FN, USA, NATO;EU och Sverige hostar lite diskret i bakgrunden rör
honom inte i ryggen, särskild inte om han får lån som ursäkt för hostandet.
 
DET BORDE ÄVEN "KORKSKALLARNA" I ROSENBAD KÄNNA TILL.
 
Maken till ansvarslös utrikespolitik lär väl inte gå att hitta, Chamberlain framstår ju som
en hjälte, när man tar del av detta.
 
I sanningens namn måste man erkänna att UD under Carl Bilds ledning vill visa något
hårdare hållning, men denna hårdare hållning har fått stå tillbaka för en ryggradslös
och ansvarslös hållning.
 
Jan Björklund brukar ju "pipa" till om hur aggressivt och farligt Ryssland är.
 
VARFÖR "PIPER" HAN INTE TILL I DENNA FRÅGA ?
 
AE
 
 
 
 
 
 
 

FATTIGSVERIGE ÄR TILLBAKA I NY FORM

Roffarna roffar åt sig allt mer
 
Att Sverige är det land i västvärlden där inkomstklyftorna ökat mest vet vi sedan en
tid.
 
NU VET VI OCKSÅ HUR MYCKER DE ÖKAT MEST.
 
SCB presenterar nu siffor, som borde få en och annan att rannsaka både sig själva
och andra.
 
DEN RIKASTE PROCENTEN AV LÖNTAGARNA TJÄNAR EN TIONDEL AV IN-
KOMSTERNA.
 
Det blir bara smulor kvar till 99 % av inkomsttagarna, inte mer smulor än 1947, så
långt får man gå tillbaka för att hitta motsvarande inkomstklyftor.
 
Sverige hade ett gynnsamt läge efter andra världskriget, vår produktionsapparat
var intakt, och det vara bara att sälja, sälja, alla behövde allt.
 
Detta  möjliggjorde omfördelningar av inkomster och förmögenheter, som i viss
utsträckning medverkat till vårt samhälles utveckling.
 
NU ÄR VI TILLBAKA PÅ RUTA 1, INKOMSTKLYFTOR LIKA STORA SOM 1947
OCH FÖRMÖGENHETESKLYFTOR SOM ÄR STÖRRE ÄN NÅGONSIN.
 
Utvecklingen vände under 1980 talet och har accelererat sedan dess, nu gäller i
vissa kretsar att det gäller att dö rikare än andra.
 
Ingen ställer den besvärliga frågan hur stora inkomster kan genereras, många tror att
de kan genereras i ett vakuum.
 
EN VISS ELIT ÄR DÅ SÅ KOMPETENT, ATT DE INTE BEHÖVER VARE SIG KUN-
DER, LEVERANTÖRER, BANKER, INFRASTRUKTUR ELLER SAMHÄLLE I ÖVRIGT
FÖR ATT GENERERA STÖRRE INKOMSTER ÄN ANDRA.
 
I USA har man uppmärksammat detta på ett annat sätt, kända personer som Bill Gates
och Warren Buffet, som gjort sig stora förmögenheter, tackar nu för sig på ett sätt vi inte
är vana vid i Sverige.
 
Man erkänner då öppet och ärligt att de stora inkomsterna inte varit möjliga utan
att andra medverkat till deras uppkomst.
 
MAN MENAR DÅ ATT DET ÄR DAGS ATT BETALA TILLBAKA DENNA SKULD OCH
AVSÄTTER STORA FONDERINGAR TILL VÄLGÖRANDE ÄNDAMÅL.
 
Denna insikt skulle vara välkommen även i Sverige.
 
INGEN ÄR SÅ DUKTIG ATT STÖRRE INKOMSTER OCH FÖRMÖGENHETER KAN
SKAPAS I ETT VAKUUM, DÄR INGEN ANNAN BIDRAR ÄN MAN SJÄLV.
 
Detta ömsesidiga beroende borde mynna ut i en viss ödmjukhet, som landade i en
inkomstfördelning, som i någon bemärkelse var rättvis och jämlik.
 
Detta kan åstadkommas utan att alla gapar om jantelag och att alla ska ha lika
mycket.
 
DEN DAG VI TAPPAR SJÄLVA AMBITIONEN ATT FÖRDELNINGEN I SAMHÄLLET
SKA VARA NÅGOT SÅ NÄR RÄTTVIS I SYFTE ATT SKAPA NÅGON SÅ NÄR SAM-
MANHÅLLNING, DÅ ÄR VI ILLA UTE.
 
Nu säger SCB rapport att vi är illa ute, riktigt illa ute.
 
Undertecknad är vare sig vänsterpartist eller kommunist, men det börjar nästan kännas
som om man kan bli det.
 
Vi har val i höst, de som anser att samhället ska utgöra en grottekvarn, där många
stannar kvar i fattigdom, medan andra tävlar om att dö rikast, har ett säkert val.
 
RÖSTA DÅ PÅ ALLIANSEN.
 
Vem man ska rösta på för att få en något större rättvisa är inte lika lätt att svara på.
 
AE

MODERAT VISAR SITT RÄTTA JAG

Moderaternas rötter gör sig nu gällande
 
Alla partier har rötter i olika former, en del rötter får man tala om och andra rötter
får man inte tala.
 
Vänsterpartiets rötter är Hilding Hagberg, Lenin och Stalin och utrotningen av
ett tiotal miljoner oliktänkande.
 
OM DESSA RÖTTER SKA MAN AKTA SIG FÖR ATT TALA.
 
Moderaterna har sina rötter i Högerpartiet, som under andra världskriget framstod som
det parti, som var mest välvilligt inställd till Nazi Tyskland. Hyllningar och annat till Adolf
Hitler och hans fränder var ofta förekommande inom detta parti.
 
Som kuriosa kan nämnas att det inom moderata kretsar finns organisationer som fort-
farande ser Hitler som en snäll farbror.
 
OM DETTA FÅR MAN UNDER INGA SOM HELST OMSTÄNDIGHETER TALA.
 
Föregångarna till Sverigedemokraterna hade anhängare, vars sympatier kan beskrivas
som högerextrema, ungefär av den typ dåvarande högerpartiet hade.
 
OM DETTA SKA MAN TALA OCH HELST SKA MAN ÖVERDRIDA VÄLDIGT MYCKET.
 
Nu visar moderaterna sina rätta rötter igen.
 
Anders Löfqwist heter en moderat landstingskandidat med de rätta rötterna och som följer
Fredrik Renfelidts hatiska råd, att man inte ska ta i sverigedemokraterna med tång.
 
MAN KAN JU TA I SVERIGEDEMOKRATERNA MED YXA.
 
Efter Uppdrag Gransknings program vet vi två saker:
 
Vi vet vad Revolutionära Fronten står för och vi vet vad de gör på sina så kallade
besök/hembesök.
 
PÅ DESSA HEMBESÖK SLÅR DE SÖNDER OCH SAMMAN LÄGENHETER OCH
LÄGENHETERNAS INNEHAVARE, INTE MED TÅNG MEN OFTA MED YXA.
 
Landstingskandidaten Anders Löfqwist, moderat i region Skåne, följer nu Fredrik Rein-
feldts uppmaning och uppmanar till våld mot sverigedemokrater.
 
På sin hemsida uppmanar han Revolutionära fronten att göra ett besök vid sver-
igedemokraternas monter vid mässan i Malmö.
 
FÖR ATT INGEN SKA SVÄVA I TVIVELSMÅL OM VAD DETTA INNEBÄR UPPGER
HAN PÅ FACEBOOK ATT MAN SKA STÄLLA DE RÄTTA FRÅGORNA.
 
Revolutionära Fronten brukar få de rätta svaren på de rätta frågorna med yxan i högsta
hugg.
 
DET VET MODERATEN ANDERS LÖFQWIST OCH DET ÄR DÄRFÖR HAN FÖLJER
FREDRIK REINFLEDT KAMP MOT DEMOKRATIN.
 
Moderaten Anders Löfqwist avslutar sitt inlägg med "lycka till" och man får väl med detta
anta att såväl monter som sverigedemokrater ska vara  sönderslagna med yxa.
 
Detta skulle kunna vara en tokstolle inom moderaterna, som tappat all sans och
besinning, men det är ingen tokstolle inom moderaterna som tappat sans och be- sinning.
 
DET ÄR EN TOKSTOLLE INOM MODERATERNA SOM FÖLJER FREDRIK REIN-
FELDTS UPPMANING ATT KROSSA ALLT DEMOKRATISK MOTSTÅND, GÄRNA
MED YXA.
 
Är det en överdrift, knappast ?
 
Moderaterna har haft möjlighet att kommentera denna händelse, men valt att stötta
Anders Löfqwist med sin tystnad.
 
TYDLIGARE ÄN SÅ KAN MAN INTE VISA ATT RÖTTERNA FINNS KVAR.
 
 
Vi gör gärna gemensam sak med revolutionära Fronten,
bara det riktas mot sverigedemokrater.
 
AE
 

EN EU KANDIDAT "DUMMARE ÄN TÅGET"

Aftonbladet roar sina läsare'
 
 
Tydligen kan även en sådan tidning som Aftonbladet bjuda på lite humor, vilket man
idag gör med "råge".
 
Man har roat sig själva med att ta fram uppgifter om hur olika EU kandidater
lyckats på högskoleprov.
 
OCH MED DETTA SOM GRUND ROAR MAN SINA LÄSARE MED ATT KUNNA
LÄSA DESSA UPPGIFTER.
 
Uppgifterna är inte bara underhållande, de är också spännande och kittlar fantasin.
 
Man får väl se resultatet från ett högskoleprov som en blandning på måttet
kunskapsinnehav och begåvning, så man får akta sig för att dra alltför långt-
gående slutsatser.
 
Tidningen presenterar medeltal för partier, samt en namngiven topp- och botten-
lista. För den som till äventyrs inte vet är högsta tänkbara resultat 2 och lägsta 0.
Många förfärades när lärarstudenter hamnade så lågt som 0,05, men så lågt som
på 0 hamnade inte ens någon lärarstudent.
 
Men det finns en EU kandidat, som klarade av att hamna på 0, vilket borde va-
ra en omöjlighet, det ska inte gå att få så lågt resultat, inte ens om man blundar
och gissar på samtliga frågor.
 
En uppgift i Aftonbladets topplista kan direkt avfärdas som "tryckfelsnisse", och det
är att sverigedemokraten Paula Bieder hade 2, alla vet ju att alla sverigedemokrater
är obegåvade och social utslagna, så här måste tryckfelsnisse ha varit framme.
 
Fyra kandidater hade faktiskt så högt som 2, räknar man bort Paula Bieder/tryckfels-
nisse blir det dock bara 3, men är ändå ganska bra i denna lilla krets.
 
Vem kunde någonsin ana att man i toppen på denna lista skulle hitta en miljöpartist,
en någon överraskande uppgift. Men å andra sidan tycks här spridningen vara stor,
den som lyckades få "0"  var också en miljöpartist.
 
Man kan ju faktiskt undra vad man kan tillföra EU och/eller väljare om man når
resultatet 0 på ett högskoleprov. Troligen ligger begåvningen på den nivån att
man inte ens klarar av att kontrollera om man får rätt traktamente, men vad gör
det, klarar man bara av att räkna till hälften får man ändå mer än de flesta and-
ra.
 
Den verkliga dramatiken utspelas på den lista som visar medelvärdet för olika part-
ier, här visar sig centerpartiet ha högst genomsnitt, 1,6.
 
Tänk vad skenet kan bedra, tur att Maud Olofsson inte var med i undersöknings-
resultatet.
 
Mindre överraskande är vilka partier, som redovisar lägst genomsnitt.
 
Här delar moderaterna och feministiskt initiativ, något man kunde ha gissat sig
till redan utan listan.
 
Kan man inte driva politik utan att räkna öre för öre lär man knappast nå goda resultat
på ett högskoleprov, lika lite som man kan nå ett gott resultat om man tror att landet
klaraar sig utan kärnkraft.
 
Men alla moderater är inte födda "under" en byrå, moderaten Christoffer Fjellner
når 1,6, inte illa för att vara en moderat, lika bra som centerpartiets genomsnitt.
 
Jumboplatserna på genomsnittslistan delades alltså av moderaterna och FI, föga över-
raskande som sagt, men hur högt låg genomsnittet ?
 
Genomsnitt 1,08 ställt mot centerpartiets 1,6.
 
Centerpartistiska kandidater alltså ungefär 50 % mer kunniga och begåvade än
moderata kandidater (i snitt).
 
AE
 
 

EN HAVERERAD POLITIK

Sanningen kommer ofta från oväntat håll
 
Alla känner vi igen oss själva, i det fall vi har anledning att uttala oss om Sveriges inte-'
gration. I den mån vi vågar uttala oss börjar vi med:
 
Jag är ju ingen rasist, men -------.
 
MEN I FLERTALET FALL VÅGAR VI INTE UTTALA OSS.
 
Vi vet att vi ofta får höra den bistra sanningen från berusade och tokstollar, sådana som
vare sig begriper vad de säger eller att de i dagens Sverige kan bli avskedade för vad de
säger.
 
Men i invandrarfrågan och integrationsfrågor hörs sanningen ibland från andra än
berusade och tokstollar.
 
FRÅN INVADRARNA SJÄLVA, DE ÄR OFTA DE ENDA SOM VÅGAR LYFTA FRAM
PROBLEMEN, FÖR PROBLEM FINNS HUR GÄRNA VI VILL TRO NÅGOT ANNAT.
 
Några axplock från aktuella inlägg från invandrare visar att vår förda integrationspolitik
inte lyft oss till paradiset precis.
 
Ett antal boende i Rosengård beskriver Rosengård enligt nedan:
 
Vi kommer från Iraq, här i Rosengård är otryggheten större än i Iraq, det finns in-
gen som helst kontroll på något.
 
Förekommer det kontroll utövas den av maffia och kriminella invandrargäng.
 
En fyller då på med:
 
Vi har inte kommit till Sverige, vi har kommit till Rosengård.
 
På en fråga om det är lämpligt att låta så många invandrare bo inom samma område, och
om man kan göra något åt detta blir svaret:
 
Det är för sent, det går inte att göra något åt saken.
 
När detta är sagt måste man sätta sig ner och hålla sig för pannan, för några invandrare
anger ändå ett sätt att komma åt problemet och "göra något åt saken",, man säger då:
 
MINSKA INVANDRINGEN KRAFTIGT OCH SATSA PÅ ATT LÖSA DE PROBLEM VI
REDAN HAR.
 
Hade någon annan sagt detta hade drevet varit igång för länge sedan, men när invandrare
säger sanningar vi inte vågar eller får säga, det åker skygglapparna på av bara farten.
 
En tandläkare med invandrarbakgrund kommer till tals och menar att vi aldrig kommer att
kunna lösa integrationsproblemen så länge vi diskriminerar oss själva.
 
På knagglig svenska, knappt förståelig, förklarar han att han måste avvisa svenska pen-
sionärer som vill ha tandvård, när de inte har råd, medan asylanter får den hjälp de behö-
ver.
 
Han riktar då en uppmaning till Fredrik Reinfeldt att inför svenska folket förklara varför man
inom detta område diskriminerar svenska pensionärer. Han säger detta milt uttryckt i upp-
rörd stämning.
 
En krogvakt med invandrarbakgrund noterar att svenskar inte vågar gå på klubbar (motsv)
där det finns många invandrare, för de är rädda att "åka på stryk".
 
Utan omsvep medger han då att invandrarna bråkar mer, slåss mer och ställer rent allmänt
till med sådant bråk, att svenskar inte vågar vara närvarande.
 
Axplocken kan avslutas med ett inlägg av den kände Paulo Roberto, känd förgrundsfigur
efter en brokig uppväxt, och med många erfarenheter av "bråk".
 
Det är sant att invandrarna är överrepresenterade när det gäller kriminalitet, vi mås-
te våga tala om detta annars kan vi inte lösa detta problem.
 
Han fortsätter sedan med:
 
Att vi inte får och vågar tala om detta är ett resultat av ett politiskt misslyckande,
som kan leda landet till en ren katastrof.
 
Som sagt, av berusade och tokstollar får vi höra sanningen, hur brutal den än är, axploc-
ken visar att också sanningen kan komma från andra håll.
 
FRÅN INVANDRARE, MEN SÄLLAN FRÅN SVENSKAR.
 
Axplocken både bör och ska tas för vad de just är, axplock, men kopplat till mycket annat
vi känner till blir den brutala sanningen, utan den minsta reservation:
 
VI HAR PROBLEM, STORA PROBLEM, INOM DETTA OMRÅDE,
 
Inom all problemlösning brukar man skissa tre olika steg/nivåer för att komma till rätta med
ett problem:
 
Steg 1 är att hitta / definiera problemet, steg 2 är att erkänna att problemet finns och
steg 3 är att lösa problemet.
 
Detta gäller dock inte integrationsfrågor.
 
NÄR DET GÄLLER INTEGRATIONSFRÅGOR TILLÅTS VI INTE ENS KOMMA I NÄR-
HETEN AV STEG 1.
 
Då är det heller ingen vågad gissning att problemet kommer att förvärras med den struts-
politik, som nu förs.
 
 
AE

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgontal till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en nyd dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
Vi noterar nu att våren på allvar gjort sitt inträde, och det är då Sverige visar upp sina bästa
sidor.
 
Ett upplopp i Östberga, med rutor krossade, 20 talet bilar förstörda / uppbrända och en chaufför
misshandlad får då bli huvudstadens skyltfönster mot omvärlden.
 
Även Haninge gör så gott man kan att förmedla en positiv syn på landet, även om miljöpartier i
Haninge solkar ner bilden genom att slåss på alla sina möten.
 
Dessa slagsmål får väl ändå anses vägas upp av att ambulans under transport av en svårt ska-
dad man blir utsatt för stenkastning från en bro.
 
Som kronan på verket denna vårdag noterar vi att ännu en gång en ung man är svårt skottska-
dad, denna gång i Linköping.
 
Mindre roligt är att vårt moderata borgarråd Regina Kevius fått sin bostad vandaliserad, och här
ser vi åter ett  exempel på att otack är världens lön.
 
Här har vi underblåst hat mot sverigedemokrater och där har vi sett många goda resultat i form
av vandalisering av sverigedemokraters lägenheter.
 
Och så slår detta tillbaka på våra egna politiker, större otack är svårt att tänka sig.
 
Vi får bara hoppas att inte också vår moderata landstingskandidat Anders Löfqwist I region Skå-
ne får skörda världens otack för sin lön.
 
Väl medveten om vad Revolutionära Fronten står för, och väl medveten om hur deras så kall-
lade hembesök är utformade, hittade han ett innovativt sätt att komma åt dessa odemokratiska
krafter.
 
På sin facebooksida uppmanade han då RF att göra ett besök hos sverigedemokraterna vid de-
ras mässmonter och ställa frågor, som de inte kan besvara.
 
Denna demokratiska uppmaning avslutades med en förhoppning om att RF skulle lyckas vid be-
söket,
 
Det är så vi moderater utvecklar våra demokratiska traditioner, och vi får nu hoppas att RF inte
tar fel på adressen och besöker vår ansvarsfulle Anders Löfqwist.
 
KU tycks inte vara nöjd med mina och flera andras lögner, inte heller med att Maud Olofsson
vägrar infinna sig, så att hon kan stanna kvar i LKAB styrelse. Man överväger därför att infö-
ra en närvaroplikt och till och med att förhören ska ske under sanningssed.
 
Skulle detta gå igenom återstår inget annat än att lägga ner KU, många av oss är nog ändå
främmande för att sitta och ljuga hela tiden om det sker under sanningssed.
 
Sverige utpekas nu som ett "säkerhetshål", och här ser vi åter ett exempel på att otack är
världens lön.
 
Här har vi skrivit vår ensidiga solidaritetspakt, som innebär att ingen vill hjälpa oss, därför att
vi inte själva kan hjälpa någon, och så ser man oss som ett "säkerhetshål".
 
Inte heller tycks det hjälpa att vi säger oss höja försvarsförmågan genom att tillföra perso-
nal, när vi i själva verket arbetar för en nerbantning av bemanningen., något vi inom vår för-
svarsdoktrin benämner som flexibilitet.
 
Så vart man än sig vänder, tycks vi mötas av otacksamhet på olika fronter.
 
Även Göran Hägglund blir utsatt för otack. I Agenda spred han lovord över hur stora resusrer
vi avsatt till äldrevården, och så skriver media om handikappade och rullstolsbundna, som ut-
sätts för ren vanvård.
 
Det är inte alltid lätt att vara politiker och hela tiden mötas av otack för vad man är gör.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, öre för öre  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig dag.
 
           
 
AE
 
 

GÖRAN HÄGGLUNDS ÄLDREVÅRD

Jönköping tycks ändå slå alla rekord
 
I den senaste partiledardebatten fick vi höra Fredrik Reinfeldt ljuga igen, nu vet man
inte längre i vilken ordning.
 
Han ljög när han sa att antalet platser på äldreboenden minskat för att de äldre
inte ville bo på äldreboenden, utan de ville bo hemma.
 
PENDELN HADE SLAGIT TILLBAKA, SOM HAN UTTRYCKTE DET.
 
Den enda pendel, som slagit till, är att kostnaderna skurits ner och att detta medfört
att biståndsbedömare i alla kommuner måste säga nej till så gott som  alla ansökni-
gar om äldreboenden.
 
Då kan man ju hålla med Fredrik Reinfeldt, platserna behövs ju inte i den menin-
gen att ingen som vill ha plastsfår tillgång till det.'
 
Men låt säga att Fredrik Reinfeldt skulle ha rätt, då tycks Jönköpings kommun också
gå i otakt med pendeln.
 
För där tvingar man vissa att inte få vistas i hemmet.
 
En handikappad och rullstolsbunden kvinna bor i en lägenhet, som har två plan. Toalett
ligger på övre plan, dit kvinnan inte kan ta sig, lägenheten är inte handikappanpassad.
 
Då tvingas kvinnan att två gånger om dagen åka till särskilt boende för att kunna
gå på toalett och att duscha.
 
SÅ ATT MAN LÅTER ÄLDRE BO HEMMA ÄR JU OCKSÅ REN LÖGN, KVINNAN
FRÅNTAS DENNA RÄTT TVÅ GÅNGER OM DAGEN.
 
Resten av dagen får hon dock njuta av i desto större utsträckning, då sitter hon i rull-
stolen i vardagsrummet med tillgång till en potta.
 
Vid partiledardebatten skröt Göran Hägglund över hur förträfflig äldrevården bli-
vit under den ansvarsfulla alliansregeringen och hur stora resurser man avsatt
för detta.
 
DÅ GÖRAN HÄGGLUND SJÄLV TYCKS KOMMA FRÅN JÖNKÖPING ÄR DET MÄRK.
LIGT ATT HAN INTE DROG FRAM DENNA RULLSTOLSBUNDNA KVINNA SOM ETT
EXEMPEL PÅ VILKEN BRA ÄLDREVÅRD MAN SKAPAT.
 
Tänk bara, att två gånger om dagen få åka med färdtjänst, för att gå på toalett och för
att kunna duscha.
 
Läskunnigheten tycks för övrigt i Jönköping vara begränsad till att man läser bibeln, det
finns faktiskt också annat läsvärt.
 
SOM ATT DET FINNS REGLER, SOM STYR NÄR OCH HUR MAN HANDIKAPPAN-
PASSAR LÄGENHETER.
 
 
AE

NUON AFFÄREN SKÄMMER UT REGERINGEN

verige styrs av lögnare och folk som tappat minnet
 
NUON affären är nu under slutbehandling i NUON affären och vi kan inom kort räkna
med en rapport från KU.
 
Vad kommer då denna rapport att säga ?
 
INGET, ABSOLUT INGENTING
 
Och skälet till detta är lätt att förstå.
 
Alla berörda parter ljuger eller minns ingenting, absolut ingenting.
 
Och alliansens representanter i KU väljer att framstå som åsnor i stället för san-
ningssökare.
 
Svenska Dagblader gör idag en sammanfattning om NUON affären, en sammanfattning
som görs av Andreas Cervenka, någon som bör borga för att sammanfattningen är både
stringent, korrekt och kontroversiell.
 
Den första fråga Andreas Cervenka ställer är varför affären överhuvudtaget hamnade i
KU.
 
Och svaret på detta är entydigt.
 
FREDRIK REINFELDT VALDE ATT GÖRA AFFÄREN SÅ STOR ATT DEN HAMNADE
I KU.
 
Och den blev stor därför att Fredrik Reinfeldt valde att ljuga i stället för att tala sanning.
 
Stridshingsten presenterade ihop med före detta hästsvansen ett antal undanflykter, ett
sätt att förhålla sig till sanningen som tycks vara ett signum för Fredrik Reinfeldt.
 
Vi får då höra:
 
Det var Mauds fel, det var styrelsens fel, det är inte ens säkert att affären var dålig,
någon bank tyckte att affären var bra och fick betalt för att tycka detta, sossarna
tyckte som vi, fråga Anders Sundström, han satt i styrelsen.
 
Och som sammanfattning:
 
VI VISSTE INGENTING, ABSOLUT INGENTING, JAG BLEV INFORMERAD OM AF-
FÄREN AV ANDERS BORG SOM LÄST OM DEN I TIDNINGEN.
 
Andreas Cervenka skriver då att allt detta struntprat inte övertygar någon, utan öpp-
nar upp för många frågor
 
Han säger då att strategin inte bara inte övertygade, den var också elak.
 
MAN DUMPADE MAUD OLOFSSON LIKA OSENTIMALT SOM EN PÅSE FISKRENS
I SOPNEDKASTET
 
40 miljarder upp i rök, vi minns inget, kolla med tanten som brukade jobba här förut.
 
Fast helt osentimentalt var det ändå inte.
 
TANTEN MAUD OLOFSSON FICK KVARSTÅ I LKAB STYRELSE FÖR ATT HON AC-
CEPTERADE ATT DUMPAS SOM FISKRENS.
 
Andreas Cervenka summerar den information som var känd med:
 
AFFÄREN VAR KÄND ÖVERALLT UTOM I ROSENBAD.
 
Sveriges sämsta affär genom tiderna är kända av alla utom de som borde känna till den.
 
OCH DESSA "APHJÄRNOR" BEGÄR ATT BLI OMVALDA.
 
Nästa fråga som ställs är då:
 
Tvingas Maud Olofsson få ett eftersolkat eftermäle för att regeringen ska väljas om.
 
EFTERSOM HON VALT ATT INTE INFINNA SIG I KU ÄR DET BARA ATT KONSTATERA ATT
HON ACCEPTERADE ETT NERSOLKAT EFTERMÄLE FÖR ATT REGERINGEN SKA KUN-
NA SITTA KVAR.
 
Men som sagt, helt lottlös blir hon inte, styrelseposten i LKAB solkar inte ner eftermälet.
 
Andreas Cervenka gör sedan en summering av vad lögnarna sagt och gjort, när de
minns är bäst att tillägga,
 
LÖGNAREN LARS JOSEFSSON, FÖRE DETTA VD I BOLAGET
 
Det är fantastiska värden jag skapat, bara närmare 40 miljarder försvann i NUON affären.
Det är jag väldigt stolt och nöjd med, och ännu mer nöjd är jag med bonusen 60 miljoner.
 
SANNINGSSÄGARE VICTORIA AASTRUP, NÄRINGSDEPARTEMENTS REPRESENTANT
I VATTENFALLS STYRELSE.
 
VD Lars Josefsson försökte kuppa igenom affärer, trots att ägaren hade strategin under utvär-
dering.
 
Hon hävdar också mycket bestämt om att Fredrik Reinfeldt hade kännedom om affären innan
den skedde.
 
Det finns mycket som talar för detta, bland annat en diarieanteckning, som beskriver att två
veckor före köpet hade Maud Olofsson informerat både Fredrik Reinfeldt och inre kabinettet'
om affären.
 
Är detta sant, vilket allt talar för, är det lätt att förstå varför Maud Olofsson inte infinner sig till
KU.
 
Ingen fortsatt alliansregering och ingen styrelsepost i LKAB.
 
ANDERS BORGS NÄRMASTE MAN, MUSSLAN HANS LINDBLAD
 
Hans Lindblad var Anders Borgs närmaste man på Näringsdepartementet, och informationen
om affären nådde honom.
 
Men enligt Anders Borg nådde aldrig den information Hans Lindblad fått honom, vilket närmast
bör ses som en tsunami.
 
Hans Lindblad informerar inte sin  chef om den största och sämsta affären i Sveriges historia.
 
Man kan ju få skratthosta för mindre.
 
Hans Lindblad har valt att inte ljuga om sin roll, han har valt att inte kommentera något.
 
Detta är också mycket lätt att förstå. Hans Lindblad är nu chef på Riksgälden, något han inte
varit om han valt att kommentera sin roll och hålla sig till sanningen.
 
OLA ALTERÅ, TIDIGARE CENTERPARTISTISK STATSSEKRETERARE
 
Han har ingen bild om någonting överhuvudtaget, och uppger att han inte minns något över-
huvudtaget.
 
Han svarar nej på allt som rör sig, och även nej på sådant som inte rör sig.
 
Skälet till detta är också lätt att förstå.
 
Han vill inte solka ner sitt eget eftermäle, hur det nu skulle kunna gå till.
 
ELISABETH THAND RINGQQWIST, HELT UTAN MINNE
 
Det var Elisabet Thand Ringqwist, helt utan minne, som informerade Victoria Aastrup om
att Fredrik Reinfeldt kände till affären.
 
Elisabeth Thand Ringqwist minns inget från den tiden, hon minns ingenting överhuvudtaget.
 
Som tack för att hon inte minn s någonting överhuvudtaget banade alliansregeringen vägen
för henne, så att hon nu är VD för Företagarna.
 
Företagarna uppger sig ha svårt att förklara att de kan ha en VD, som inte kan minnas någon-
ting överhuvudtaget, men hänvisar till att Anders Borg och Maud Olofsson styrt denna rekry-
tering.
 
ELSA WIDDING, VISSELBLÅSARE
 
Hur konstigt det än låter tycks det finns ärliga människor, självklart inte nära Fredrik Reinfeldt
men ändå nära.
 
Elsa Widding tycks vara en sådan, hon anger att hon på ett tidigt stadium pekade på att ett
köp skulle värdeförstöring på minst 30 miljarder.
 
Detta avfärdar Lars Westerberg på det mest arroganta och överlägsna sätt man kan tänka sig,
något han nu är "tvungen" till då vi har facit.
 
Tjänstemannen tycks ha fått rätt utan att begripa varför.
 
Att Lars Westerberg tycks ha fått fel och att detta kostat oss skattebetalare så här långt minst
30 miljarder tycks inte bekymra Lars Westerberg det minsta.
 
Och varför ska han bekymra sig.
 
Genom sitt uttalande i KU skyddar han ju både Fredrik Reinfeldt och Anders Borg, och då
visar ju erfarenheten att belöningen inte ligger långt borta, styrelsepost i LKAB eller styrelse-
post i vattenfall, båda förpliktigar, och inte förpliktigar det till sanning.
 
ANDERS BORG. LÖGNARE UTAN HÄSTSVANS.
 
Läser tidningar på morgonen och vet inget om något. Läser i tidningen om Sveriges största
och sämsta affär genom tiderna och ringer stridshingsten.
 
Vad är det som händer ?
 
MAUD OLOFSSON
 
Ljuger om allt som går att ljuga om och lite till, och vägrar att infinna sig till KU för att det inte
alltför tydligt ska framgå att Fredrik Reinfeldt ljuger.
 
LARS WESTERBERG.
 
Får vara ordförande i vattenfall, men bara om han minns lika lite som andra och ljuger lika
bra eller bättre än andra.
 
En del av ovanstående är kandidater inför valet 2014.
 
VAD ÄR DET FÖR FEL PÅ OSS SVENSKAR ?
 
AE
 
 
 

DEN OFRIA RÖRLIGHETEN

Ordets makt över tanken
 
Paniken breder nu ut sig inom EU, högerextremismen är på frammarsch.
 
Vissa förespråkare för den fria rörligheten blir mer panikslagna än andra.
 
EN SÅDAN PANIKSLAGEN FÖRESPRÅKARE FÖR DEN FRIA RÖRLIGHETEN ÄR
VÅR "EGEN" CECILIA MALMSTRÖM.
 
Men vad är det man blir panikslagen över. Samma panikslagna förespråkare för den
fria rörligheten blir ofta lika panikslagna för en annan faktor, de ofta och gärna fram-
häver,
 
DET FINNS INGEN LEGAL VÄG IN I EU.
 
Om det inte finns någon legal väg in i EU, kan vi ju inte heller ha en fri rörlighet, på det
sätt uttrycket används och uppfattas.
 
SÄLLAN HAR ORDETS MAKT ÖVER TANKEN FRAMSTÅTT TYDLIGARE.
 
Har man ingen legal väg in i EU kan man per definition inte ha fri rörlighet för de som
tar sig in i EU illegalt.
 
Lika befängt som det skulle vara att hävda att vi har fri hastighet på våra hastig-
hetsbegränsade vägar bara för att vissa behagar köra för fort.
 
Så långt låter dock de flesta inte ordets makt över tanken  dem styras. Men när det
gäller det mesta inom flyktingpolitik blockeras det flesta processer inom tankeverksam-
heten.
 
Inte ens när det gäller att hantera dem som kommit illegalt till EU har vi fri rörlighet.
 
VI HAR EN LAGSTADGAD REGLERAD INVANDRING, OCH DET ÄR JUST DÄRFÖR
MIGRATIONSVERKET FINNS.
 
Det är också därför det sker ett antal avslag på asylansökningar med därpå följande utvis-
ning.
 
Och av någon underlig anledning är det inte sverigedemokrater, som utvisar vissa
som sökt sig till Sverige.
 
DE SOM STÅR FÖR UTVISNINGEN AV VISSA ÄR SAMMA SOM BESKYLLER SD
FÖR ATT MOTSÄTTA SIG DEN FRIA RÖRLIGHETEN.
 
Som inte finns.
 
Vi fick oss förr många goda skratt åt Indien med sina "heliga kor", tänk att de inte begrep
att kor inte kunde vara heliga.
 
Undra om indierna nu skrattar lika hjärtligt åt oss ?
 
Det skulle underlätta om ansvariga på olika nivåer kopplade den så kallade fria rörlighe-
ten till rätten att röra sig fritt inom EU.
 
Det skulle underlätta många debatter och det skulle kunna få oss att framstå som mer
verklighetsförankrade.
 
Nackdelen med detta vore ju förstås att man inte lika ryggradsmässigt kunde be-
skylla SD för främlingsfientlighet ett antal gånger om dagen.
 
Men det skulle man säkert kunna leva med, om man ville ha en hederlig debatt.
 
Tyvärr tyder det mesta på att man inte vill ha en hederlig debatt kring dessa frågor.
 
ALLA POLITISKA LEDARE I HISTORIEN MED AMBITIONER, SOM INTE TÅLT DAGENS
LJUS, HAR HAFT EN FÖRMENT FIENDE INOM ELLER UTOM LANDET.
 
Stalin hade sina imperialister i väst, Hitler hade sina judar, Mao hade sina folkets fiender och
nu har Fredrik Reinfeldt sina sverigedemokrater.'
 
Tänk att vi inte kommit längre.
 
AE
 
 

I GAXA VET SMÅ FLICKOR VAD DE VILL BLI SOM STORA

Att fånga bovar och skjuta judar
 
De som följer med vår utveckling av demokratiska värden vet att Malmö är en särdeles
spännande stad.
 
Internationella organisationer varnar judar för att åka till Malmö, det är farligt för
judar.
 
DE JUDAR SOM BOTT I MALMÖ HAR I MÅNGA FALL FLYTTAT DÄRIFRÅN FÖR
ATT DE BLIR UTSATTA FÖR ÖVERGREPP I OLIKA FORMER OCH FÖRFÖLJEL-
SER, SOM TILL ARTEN LIKNAR VAD VI SÅG I TYSKLAND UNDER 30 - TALET.
 
Och våra polltiker gör ingenting, absolut ingenting, och man frågar sig varför.
 
Svaret det vet vi, de som ligger bakom detta judehat får inte ifrågasättas, de har
kommit för att avveckla vår egen urbarbariska kultur.
 
I VART FALL ENLIGT FREDRIK REINFELDT.
 
Hur har det kunnat bli så här, det kan vi också få reda på.
 
OM VI VILL, MEN DE FLESTA VILL INTE.
 
Men vill man hitta en del av de orsakssamband, som gör att judehatet pyr än i dag, så
är det faktiskt ganska lätt att införskaffa information.
 
Det är bara att gå in på sajten exponerat, som idag har en  ida, som återger ett barnpro-
gram i demokratins vagga, Gaza under Hamas ledning.
 
Det är bara att luta sig tillbaka och höra hur barnen lärs upp id en rätta läran, och
när man sett detta vet man varför det är som det är i Malmö och vissa andra orter.
 
Ett litet axplock på hur barnen undervisas i den rätta läran och indoktrineras till att göra
det som anses rätt:
 
En liten flicka blir tillfrågan vad hon ska bli när hon blir stor, med lite hjälp från program-
ledaren kan flickan förklara vad hon ska bli när hon blir stor.
 
Hon ska bli polis när hon blir stor, och då ska hon fånga bovar och skjuta judar.
 
PRECIS SOM MORBROR.
 
När man sett detta vet vi alltså varför det är som det är i Malmö.
 
Däremot ger programmet ingen upplysning varför vi valt att låta det bli som det
blivit i Malmö.
 
AE
 
 
 

FREDRIK REINFELDT UTAN ANSVAR OCH MORAL

Fredrik Reinfeldt fifflar och skyller ifrån sig
 
Knappt har dimmorna skingrats från debatten om Fredrik Reinfeldts fifflande med
sin TV Licens.
 
Den ansvarsfulle Fredrik Reinfeldt ansåg att han inte som  andra skulle betala
TV licens.
 
NÄR DENNA FRÅGA DEBATTERADES HÄVDAE FREDRIK REINFELDT ATT DET-
TA INTE VAR EN FRÅGA FÖR HONOM, DET VAR EN FRÅGA FÖR REGERINGS-
KANSLIET OCH MAN FÖLJDE RIKTILINJER OCH PRAXIS.
 
Då var det bara ett fel.
 
Man följde inte alls några riktilinjer, Fredrik Reinfeldt ska betala TV licens som
alla andra och det är inte Regeringskansliet, som bestämmer on man ska göra
detta eller inte.
 
DET ÄR HAN SJÄLV SOM BESTÄMMER HUR HAN SKA FÖRHÅLLA SIG TILL
LAGSTIFTNINGEN.
 
Och han valde då att förhålla sig till lagstiftningen på det sättet att han valde att fiffla.
 
Räknar man krona  på krona, och öre på öre, så vann han ju lite på det.
 
BEGREPP SOM ATT GÖRA RÄTT FÖR SIG, MORAKL OCH ETIK TYCKS VARA
HELT FRÄMMAND EBEGREPP I DESSA KRETSAR.'
 
DÄR ALLA ÄR VÄRDA MYCKET MER ÄN ANDRA, OCH DÄR MAN STÄLLER
GRUPP MOT GRUPP OCH DELAR IN MÄNNSIKOR I "VI OCH DEM".
 
Nu visar Fredrik Reinfeldt samma attityd när det gäller skyldigheten att sjukskriva
sig som minister.
 
Regelverket är mer än tydligt.
 
ARVODELAGEN OCH ANDRA REGELVERK ANGER ATT ÄVEN MINISTRAR
SKA SJUKSKRIVA SIG OCH FÅ AVDRAG FÖR KARENSDAG.
 
Det är det som gäller, huruvida detta är bra eller inte är en helt annan sak.
 
Det saken gäller är om Fredrik Reinfeldt ska följa lagen eller inte.
 
ÄVEN NU VÄLJER ATT FÖRHÅLLA SIG TILL LAGEN SÅ ATT HAN FIFFLAT
OCH SKYLLER IFRÅN SIG.
 
Vi får nu höra att det man följer riktlinjer, något som är helt felaktigt, man gör tvärs
emot vad riktlinjerna anger.
 
Vi får också höra att det inte är ministrarnas sak och att ansvaret ligger på
rättschefer och regeringskansli.
 
HAR NÅGON NÅGON GÅNG HÖRT NÅGOT SÅ BEFÄNGT OCH URBOTA DUMT.
 
Ungefär som om en bolagsjurist ska avgöra om en anställd som ligger hemma och hos-
tar ska sjukskriva sig eller inte.
 
Varje människa med förståndet i behåll inser omedelbart att det rä en anställd som
har ansvaret för att fatta beslut om man ska sjukskriva sig eller inte.
 
PÅ SAMMA SÄTT INSER VARJE MÄNNISKA MED FÖRSTÅND ATT DET ÄR EN
MINISTERS ANSVAR ATT AVGÖRA OM MAN SKA SJUKSKRIVA SIG ELLER IN-
TE.
 
Vare sig rättschefer eller regeringskansli har inte och ska inte ha det minsta inflytande
på om Fredrik Reinfeldt väljer att bryta mot arvodeslag och annat som anger att han ska
ha avdrag för karensdag, när han är sjuk.
 
DETTA ANSVAR ÄR TILL 100 % FREDRIK REINFELDTS ANSVAR.
 
Att han inte begriper detta utan skyller ifrån sig, ännu en gång. är inte bara bedrövligt.
 
DET ÄR MER ÄN BEDRÖVLIGT.
 
Man kan förirra sig i tankar om att ministrar kanske arbetar dygnet runt hur sjuka de än
är, men det är inte det saken gäller.
 
SAKEDN GÄLLER OM ÄVEN MINISTRAR SKA FÖLJA GÄLLANDE LAGSTIFTNING,
 
Vi har en statsminister som fifflar, säger då Bill
Och så skyller han ifrån sig också säger då Bull
 
 
Jag är mer värd än alla andra, och behöver då inte
följa gällande lagar.
AE
 
 
 
 
 
 

SOS ALARM TAR DÖD PÅ FOLK

Folk dör som flugor när SOS Alarm inte rycker ut
 
Så noterar vi alltså ytterligare ett dödsfall, till följd av Alliansregeringens ansvarsfulla
privatiseringar.
 
SOS Alarm rycker inte ut vid larm från en döende, som har svårt att andas, för
vilken gång i ordningen har man tappat räkningen på.
 
OCH DEN SOM HAR SVÅRT ATT ANDAS FÅR INTE DEN HJÄLP HAN VAR BE-
RÄTTIGAD TILL, OCH DÖR, TYDLIGEN ETT DÖDSFALL SOM DIREKT KAN KOPP-
LAS TILL ATT SOS ALARM INTE RYCKTE UT, FÖR VILKEN GÅNG I ORDNINGEN
HAR MAN NU TAPPAT RÄKNINGEN PÅ.
 
SOS Alarm följer här gällande naturlagar. Genom att lägga ut ambulanstjänsten på vinst-
drivande företag accepterar man processer och incitament, som inte rådde förr.
 
Ett vinstdrivande företag eftersträvar vinst, ofta maximal vinst.
 
Ett sätt att nå större vinst är att kapa kostnader.
 
KAPA KOSTNADER GÖR MAN INOM SOS ALARM GENOM ATT RYCKA UT SÅ LITE
SOM MÖJLIGT, OCH I VISSA FALL I ÄNNU MINDRE UTSTRÄCKNING.
 
Att folk dör påverkar inte vinstutvecklingen, däremot påverkas vinstutvecklingen om man
rycker ut med en ambulans.
 
Att dessa händelser inträffar behöver inte innebära att chefer och anställda bestäm-
mer sig för att nu, minsann, ska vi kapa kostnader genom att inte rycka ut, att folk dör
spelar ingen roll.
 
ANDRA MEKANISMER KAN STYRA DETTA, LITE MER SUBTILT.
 
I välorganiserade företag, och även andra enheter, ingår som ett naturligt mönster att man
i varje givet ögonblick eftersträvar kostnadsminivering.
 
Det behöver inte ske genom medvetna och aktiva beslut, det kan ske genom under-
medvetna processer.
 
GENOM ATT PRIVATISERARA AMBULANSVÅRDEN GER MAN UTRYMME FÖR DES-
SA KANSKE UNDERMEDVETNA PROCESSER, SOM LIGGER TILL GRUND FÖR FÖRE-
TAGETS VINSTMAXIMERING.
 
Man behöver inte vara medvetet elak, man blir bara elak genom att privatiseringen skapar
processer och incitament, som inte fanns förr.
 
Nu inträffar det relativt ofta att SOS inte rycker ut och folk dör, hur ofta skedde det
förr.
 
MINNS NÅGON NÅGON SOM DOG FÖRR, FÖR ATT AMBULANSTJÄNSTEN VALDE
ATT KAPA KOSTNADER.
 
Detta blir alltså facit av alliansens ansvarsfulla privatiseringar.
 
Kanske ryckte ambulanstjänsten ut "en gång" för mycket tidigare, när det fick kosta, men
vad är viktigast ?
 
Att folk dör eller att folk överlever ?
 
I ETT CIVILISERAT OCH ANSTÄNDIGT SAMHÄLLER BORDE SVARET VARA GIVET.
 
Systemet innebär även en annan brist i en vidare mening.
 
Lex Sara anmälan sker nu titt som tätt och tycks vara ett enkelt sätt att undgå ansvar.
 
VI GÖR EN LEX SARA ANMÄLAN, SÅ HAMNAR DET PÅ ETT ANNAT STÄLLE, SÅ SLIP-
PER VI BEKYMRA OSS OM "SKITEN".'
 
Bekvämt, visst, men knappast ansvarsutvecklande.
 
Lex Sara anmälan kan säkert vara bra, för att utveckla rutiner och förbättra verksamheter,
men det bör inte vara ett sätt att undgå ansvar på den nivå där felet begåtts.
 
AE
 
 
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
Många kritiska röster tycks ha höjts när det kom fram av många av oss Alliansministrar bröt
mot arvodeslagen och roffade åt oss offentliga medel, när vi borde ha sjukskrivit oss.
 
Först vill jag säga att det inte borde ha kommit fram, men nu när det kommit fram måste jag
klarlägga regeringens ståndpunkt i dessa frågor.
 
Ministrarnas viktigaste mål är att skaffa sig egna förmåner, vilket vi visade väldigt tydligt när
vi beslöt att behålla våra obskyra pensioner.
 
Ett annat viktigt mål är att vi under inga omständigheter ska behöva ingå i regeringens jobb-
linje, det visade vi också tydligt med pensionernas utformning.
 
Vi måste därför tydliggöra vår politik gentemot väljarna och får därför mer målmedvetet ar-
beta för att få ut vår politik.
 
När det då gäller förhållanden mellan ledande politiker och väljare får vi aldrig ge avkall på
vår ståndpunkt.
 
Alla är inte lika mycket värda och grupp måste ställas få mot grupp.
 
Rent allmänt tycker vi att det tyder på opportunism att kräva att vi politiker ska följa gällande
lagar.
 
Vårt prestigeobjekt Karolinska Sjukhuset blir ny mycket dyrare, minst 2 miljarder dyrare. Vi
utlovade ett fast pris för detta prestigebygge, för att kunna lura på väljarna detta.
 
Nu blir bygget 2 miljarder dyrare i fast pris.
 
Det är så vi tar ansvar för skattebetalarnas pengar.
 
Socialdemokraterna vill nu skapa tydligare konfliktytor och blåser till strid om visstidsanställ-
ningar och lönedumpningar.
 
Att vi bryter mot EU rätt, när det gäller visstidsanställningar, borde vi egentligen kunna vara
överens om, något bättre sätt att dumpa löner och stärka arbetsgivarens ställning finns troli-
gen inte.
 
Det är så vi vill ta ansvar för att balansen på arbetsmarknaden blir rättvis.
 
Vi beskylls i samband med detta att lämna vilseledande uppgifter om den fria rörligheten.
Man påstår då att den fria rörligheten slår undan fötterna på företag, som arbetar enligt
gällande lagar och tillämpar kollektivavtal.
 
Här slår man verkligen in öppna dörrar, lämnade vi inte vilseledande uppgifter om den fria
rörligheten, skulle aldrig väljarna tillåta att vi tog in  kriminella företagare, som konkurrerade
ut svenska företag, som arbetar hederligt och följer gällande lagar.
 
Apropå den fria rörligheten har det åter skett en rå och grov gruppvåldtäkt, där gärningsmän-
nen enligt polis och media har, vad man kallar, "arabiskklingande" namn.
 
Vi är medvetna om att den typen av händelser kan väcka starka reaktioner bland främlings-
fientliga och rasister, men vi får aldrig sväva på målet.
 
Den fria rörligheten får aldrig begränsas så att risken för att kvinnor blir utsatta för grova
gruppvåldtäkter minskas.
 
Apropå den fria rörligheten visar nu SIFO att 44 % av väljarna anser att vi tar emot för mån-
ga utrikesfödda.
 
Vi måste förhålla oss till detta och kommer därför att ingå nya överenskommelser med miljö-
partiet, så att vi kan provocera väljarna ännu mer i denna fråga och skapa ännu större mot-
sättningar i samhället.
 
Kräkgeneralen Dan Eliasson besökte igår socialförsäkringsutskottet och som väntat fram-
förde han ett antal nya lögner om de oegentligheter som skett inom verket.
 
Vi tycker att han ljög bra, han ljög nästan lika bra som Maud Olofsson, Annie Lööf och jag
själv brukar kunna ljuga.
 
Fulla av beundran för denna politiska begåvning fortsätter vi att ha fullt förtroende för ho-
nom, bara det att han vill kräkas över 44 % av de svenska väljarna tycker jag motiverar
vårt fulla förtroende.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, öre för öre 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
Själv kommer jag under dagen arr argumentera för att vi ska kunna dumpa lönerna i lan-
det så mycket som möjligt.
 
           
 
AE
 
 
 
 
 

ROVDRIFT PÅ MÄNNISKOR I SVERIGE, ÅR 2014

Vanvård av äldre sätts i system för ren vinning och rovdrift
 
Så fick då alla åter en "chock" över hur illa det är ställt inom äldrevården och andra
privatiseringsfiaskon.
 
Carema, Atttendo och andra får nu sällskap av Care Together.
 
Men ingen ansvarig tar till sig det minsta, likt redlöst berusade vacklar de vidare
på den inslagna vägen.
 
OCH DEN INSLAGNA VÄGEN ÄR, HUR TYDLIGT SOM HELST, ETT HAVERI SOM
UTVECKLAS TILL EN REN KATASTROF.
 
Bristerna hos Care Together är så stora att det närmast framstår som ofattbart.
 
ÄLDRE MED BEVILJAD HEMTJÄMST BLIR INTE ENS BESÖKTA, ÄLDRE FÅR
INTE DUSCHA UNDER FYRA VECKOR, DE FÅR INGEN MAT OCH INGEN MEDECIN
SOM INSULIN MM.
 
Och när de så småningom får duscha efter 4 veckor, blir det genom anhörig.
 
Forskare, som forskat om situationen inom äldrevården, menar att detta är toppen på
ett isberg.
 
ALLT PEKAR PÅ ATT DE ÄLDRE MED HEMTJÄNST BEHANDLAS FÖRFÄRLIOGT
ILLA, MEST ILLA HANTERAS DE SOM BEHÖVER MEST VÅRD OCH OMSORG.
 
DE SOM INTE HAR ANHÖRIGA, SOM STÖTTAR UPP OCH STÖTER PÅ.
 
Sverige är det land i västvärlden som sticker ut mest, det finns inget annat land där man
låter den offentliga finansieringen sväva så fritt över rovgiriga lycksökare inom olika områ-
den av omsorg och skola.
 
EFTERSOM VI ÄR DE ENDA I VÄRLDEN, SOM LÅTER DETTA PÅGÅ, STYRS DET HE-
LA INTE AV NÅGON NATURLAG, UTAN DET STYRS AV JUST ROVGIRIGHET.
 
Vi behöver inte åka till Bangladesh för att se hur människor blir utsatta för rovdrift, vi har
det precis framför ögonen, bland annat inom äldrevården.
 
Hur vill Alliansen ha det, det frågan har vi fått ett entydigt  svar på, man vill locka fram det
sämsta hos dessa lycksökare, många tillhör ju också det moderata "kompisgänget".
 
Man kan ha en viss förståelse för att politiker utformar system och inte fullt ut inser vart
det barkar hän.
 
Men när verkligheten visar, gång på gång, vart det barkar hän, och man inte tar tag
i vanvården, då visar detta med en förfärande och skrämmande tydlighet:
 
DET ÄR JUST SÅ HÄR MAN VILL HA DET, ANNARS HADE MAN GJORT NÅGOT
ÅT DET.
 
Bilden av detta förändras inte av att Göran Hägglund står i Agenda och pladdrar
om att mer medel avsatts till äldrevården än 2006.
 
För att detta ska göra något nytta ska dessa eventuellt ökade medel hamna hos
de äldre, inte hos det moderata "kompisgänget".
 
Hur har det kunnat bli på det är sättet, det har kunnat bli på det här sättet just för att vi
har politiker som ser till att det blir på det här sättet.
 
Hur kommer det då sig att politiker ser till att det blir på det här sättet, det finns en snäll
och en mindre snäll förklaring.
 
Den snälla förklaringen är att man fattat beslut om att införa extrema systemföränd-
ringar utan att begripa vad man håller på med.
 
SLUTSATSEN AV DETTA ÄR LÄTT ATT DRA, INFÖR MAN EXTREMA SYSTEMFÖR-
ÄNDRINGAR UTAN ATT FATTA VAD MAN HÅLLER PÅ MED, SKA MEN INTE VARA
POLITIKER PÅ LEDANDE NIVÅ.
 
Den mindre snälla förklaringen är att man vet vad man håller på med och vill utforma
systemen så att människans sämsta sidor får sväva fritt och äldre blir utsatta för van-
vård.
 
SLUTSATSEN AV DETTA ÄR ÄNNU LÄTTARE ATT DRA, SÅDANA PLITIKER SKA
DEFINITIVT INTE SITTA NÅGONSTANS.
 
De stora systemförändringarna, kopplade till "noll" kontroll och ansvar, driver fram det
absolut sämsta hos många lycksökare.
 
ALLIANSEN ANSVARSFULLA PRIVATISERINGAR VISAR SIG NU, GÅNG PÅ GÅNG,
LOCKA FRAM LYCKSÖKARE, SOM TILLÅTS HÄRJA HELT FRITT BÅDE MED VÅRA
SKATTEMEDEL OCH MED VÅRA ÄLDRE.
 
Det finns ingen som helst anledning att äldre i Sverige ska bli utsatta för den mest syste-
matiska vanvården i västvärlden bara för att ett antal illvilliga (den mindre snälla varianten)
eller komplett inkompetenta (den snälla varianten) politiker inte ser till de äldres bästa.
 
FÖR DET ÄR JUST DET DE UNDERLÅTER ATT GÖRA, SE TILL DE ÄLDRES BÄSTA,
DE SER TILL MANTRA SOM ORDNING OCH REDA I FINANSERNA OCH VI ÄR BÄST,
BÄTTRE ÄN ALLA ANDRA.
 
Men ordning och reda i finanserna är bara ett underordnat mål, det överordnade målet är att
medborgarna i landet i en vid bemärkelse ska må bra.
 
MÅNGA ÄLDRE MÅR HELT ENKELT VÄLDIGT DÅLIGT, HELT I ONÖDAN.
 
Kan man inte ägna sig åt överordnade mål, utan bara ägnar sig åt underordnade mål finns
det ett begrepp för detta.
 
SUBOPTIMERING.
 
Politiker på ledande nivå, som inte kan ägna sig åt optimering inom viktiga system, utan
bara förmår ägna sig år suboptimering av mindre viktiga system, de ska inte sitta på
ledande poster.
 
I BÄSTA FALL KAN DE SITTA PÅ LOKAL NIVÅ OCH ÄGNA SIG ATT DE BERÖMDA'
CYKELSTÄLLEN.
 
Vart står vi nu i fallet Care Togehter, vi står ingenstans, och återigen står vi ingenstans för
att ledande politiker är handlingsförlamade, ofta rent inkompetenta, ansvarslösa och mest
fokuserade på egna pensionsförmåner, och i den mån  kraft finns ägnas den att roffa år
sig förmåner, som exempelvis ersättning när man är sjukskriven.
 
I fallet Care Together skulle vi annars stå någon helt annanstans.
 
LERUM KOMMUN HAR KÖPT TJÄNSTER AV CARE TOGETHER FÖR DRYGT 8 MIL-
JONER OCH FÖR DENNA SUMMA SKA ETT ANTAL TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLAS
BRUKARNA.
 
I strid med avtalet har brukarna inte tillhandahållits dessa tjänster, men Care Togehter har
fått den avtalade ersättningen.
 
ETT SOLKLART FALL DÄR ÅTERBETALNING SKA KRÄVAS OCH SKADESTÅND UT-
GES
 
Att denna fråga ej aktualiseras kan bara ske av två orsaker.
 
Den ena är att vi har världens mest ansvarslösa politiker, i vart fall i Lerum, eller så har
vi världens mest handfallna och inkompetenta politiker, i vart fall i Lerum.
 
DEN SOM KAN FORMULERA EN ANNAN VETTIG FÖRKLARING TILL DENNA FULL-
STÄNDIGT BISARRA ANSVARSLÖSHET OCH HANDFALLENHET ÄR VÄLKOMMEN
HÖRA AV SIG.
 
 
AE
 
 
 

ALLIANSMINISTRAR STJÄL FRÅN STATSKASSAN

Organiserad ekonomisk brottslighet i Rosenbad
 
Nu avslöjas att de flesta av Alliansregeringens ministrar ägnar sig åt organiserad
ekonomisk brottslighet.
 
FÖR DET MÅSTE VÄLÄNDÅ VARA EKONOMISK BROTTSLIGHET ATT BRYTA
MOT ARVODESLAGEN FÖR ATT SKO SIG SJÄLV.
 
Ministrarna lyder under arvodeslagen, och den säger klart och tydligt, att en minister
som är sjuk ska sjukskriva sig och få avdrag för karensdagar.
 
Ledande politiker som Fredrik Reinfeldt, Annie Lööf och Jan Björklund samt 14 andra
ministrar tycker inte att de ska behöva följa lagen.
 
Man hänvisar då till att alla inte är lika mycket värda och att det är viktigt att stäl-
la grupp mot grupp.
 
Ny rycker alla statssekreterare ut till de kriminellas försvar och menar att inte ska de
behöva följa arvodeslagen, de är ju mer värda än andra.
 
Och så får vi höra det vanliga struntpratet.
 
MEN VISST HAR VI RÄTT ATT BRYTA MOT LAGEN, DET HAR VIO JU ALLTID
GJORT.
 
Vi som inte är lika mycket värda tror oss förstå att det knappast gagnar oss i en rätte-
gång, om vi väljer att försvara oss med denna typ av argument.
 
Hur skulle det låta om en simpel tjuv, som inte är lika mycket värd, försvarade
sig med.
 
SNÄLLA, SNÄLLA LILLA TINGSRÄTT, DÖM MIG INTE FÖR DENNA STÖLDEN, JAG
HAR JU STULIT I HELA MITT LIV.
 
Det är nog bara Fredrik Reinfeldt, Annie Lööf, Jan Björklund och 14 andra ministrar, som
kan antas tycka att ett sådant försvar ska beaktas och ge frikännande.
 
FÖRVI ÄR VÄL ALLA LIKA MYCKET VÄRDA INFÖR LAGEN ?
 
ELLER ??
 
 
Fredrik Reinfeldt gräver efter guld.
AE

KAROLINSKA SJUKHUSET

Alliansen lurar skjortan av väljarna
 
Vem har sett en ärlig moderat, knappast någon inom Stockholmsområdet i alla fall.
 
Där tycks det vara satt i system att ljuga för väljarna och lura skjortan av dem.
 
Bygget av Karflolinska Sjukhuset var omstritt redan från början.
 
FÖR DYRT, FÖR STORT OCH RISKFYLLTMED DRIFTSFORMEN OPS.
 
Det ansågs så dyrt att det moderatledda landstinget inte ville skylta med hela kostna-
den.
 
FÖR ATT INTE BEHÖVA SKYLTA MED HELA KOSTNADEN OCH FÖR ATT FÅ I-
GENOM PROJEKTET STRÖK MAN DELAR AV BYGGET.
 
Den laboratoriebyggnad som behövdes ströks hela sonika, och simsalabim var bygget
så mycket billigare att man kunde lura på väljarna bygget.
 
Detta gjorde man med full vetskap om att laboratoriebygganden skulle komma
att behövas.
 
NÄR VÄL BYGGET VAR BESLUTAT OCH IGÅNGSATT SKULLE DET JU BLI LÄTT
ATT PLÄDERA FÖR DET SOM NU MÅSTE TILL, MEN SOM STRÖKS FÖR ATT LU-
RA VÄLJARNA.
 
Nu är vi där, helt sonika konstaterar man att visst, vi behöver en laboratoriebyggnad,
annars fungerar inte sjukhuset.
 
Och då måste det till ytterligare 2 miljarder, just de två miljarder, som ströks för
att man tog bort en byggnad, som inte behövdes.
 
DÅ, MEN SOM BEHÖVS NU.
 
Regeringen kallar detta för ett ansvarstagande av landet.
 
Och så finns det fortfarande väljare som har förtroende politiker.
 
 
AE

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikankt hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
Det blev tyvärr en sen morgonhälsning idag, beroende på att jag var lite krasslig och var
tvungen att stanna hemma.
 
I sådana lägen är det skönt att känna att man inte som statsråd behöver följa arvodeslagen
och sjukskriva sig, då skulle jag ju få avdrag för en karensdag.
 
Många väljare tycks förresten vara ursinniga för att vi ministrar inte följer lagen och sjukan-
mäler oss. Man blir ju mer och mer förundrar för var dag som går, har inte dessa avundsjuka
och mentalt handikappade väljare lärt sig läxan.
 
I Sverige ställer vi av tradition grupp mot grupp, ministrar ska inte behöva följa lagen, medan
andra ska behöva följa lagen.
 
Ibland får man nästan det intrycket att väljarna tycker att de är lika mycket värda som vi.
 
Ljudet av handgranater tycks bli allt vanligare i vår tvåstatslösning Malmö, vi får inte låta
detta påverka oss och göra begränsningar i den fria rörligheten.
 
Alla handgranater är lika mycket värda.
 
Våra demokratiprojekt utvecklas allt fortare, nu har vi lyckats stoppa en debatt mellan cen-
terpartiet och sverigedemokraterna, som var tänkt att hållas på Handelshögskolan.
 
Fredrick Federley tycks av någon underlig anledning tycka att detta är fel, men det är svårt
att förstå detta.
 
Nog borde han förstå att eleverna på Handelshögskolan är för välutbildade för att bli politi-
ker, själv ger han ju rådet till just ensakommande flyktingbarn, att de ska bli politiker, då det
för det inte erfordras den minsta utbildning.
 
Någon ordning på torpet måste det väl vara, även i centerpartiet.
 
Den kommande regeringen tycks bli allt mer spännande. Språkrörer Gustav Fridolin ser helst
att Feministiskt Alternativ når 4 % i valet, så att de kan ingå i regeringen.
 
Mycket spännande förhandlingar tycks förestående efter valet, hur många mormödrar, som
lärt sig bli flator får vi då se som ministrar.
 
Ny rapportet visar nu att så många som 14 % av eleverna i grundskolan kräver särskilt stöd
i skolan, en siffra som ökar hela tiden.
 
När 50 % av eleverna kräver särskilt stöd, kommer vi att förslå att alla ska få särskilt stöd, så
att skolan blir helt jämlik.
 
Nya rapportet från Västra Götaland styrker hur väl våra privatiseringar inom äldrevården
fungerar. Care Togehter visar nu att man strävar efter samma mål som Alliansen, ordning
och reda i finanserna.
 
Även de äldre borde väl nu kunna förstå att ordningen och redan i finanserna blir större om
man inte får gå ut, inte får duscha, inte får sin insulin och inte får någon mat eller tillsyn.
 
Det är si vi tillsammans med privata vårdföretag bedriver en ansvarsfull äldrevård.
 
Karolinska Sjukhuset blir nu minst 2 miljarder dyrare, det är inte utan att man ler i mjugg.
Vi hade aldrig fått igenom projektet, om vi redovisat vad det skulle komma att kosta.
 
Tänk att det kan vara så lätt att lura väljarna med glädjekalkyler för att få igenom  vad som
inte borde gå igenom.
 
Rapporter visar nu att industriproduktionen under mars gick ner med 4,5 % och orderinggån-
gen med 11,2 %.
 
Det förstärker bilden av den prognos vi gjorde om årets tillväxt, på 2,8 %, för att ge väljar-
na intrycket att allt är på rätt väg under vår ansvarsfulla och kraftfulla regering.
 
Jag tar ansvarsfullt  ansvar för landet, än så länge, öre för öre   
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
          
 
AE
 
 
 
 
 
 
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona  
 
Även i dag får vi bekräftelser på att våra ansvarsfulla satsningar på infrastrukturen bär frukt.
Återigen en kontaktledning som ramlat ner, denna gång i Norrland, och som hindrar tågtrafi-
ken.
 
Samtidigt förundrar dessa ständiga bevis på våra framgångar, jag trodde att det nu ramlat ner
så många kontaktledningar, att det inte fanns några fler som kunde ramla ner.
 
Gårdagens stora händelse var annars vår partiledardebatt i Agenda. Här kände jag mig riktigt
varm i kläderna. Alla mina lögner om NUON gjorde att lögnerna nu rinner som vatten ur mun-
nen på mig.
 
Jag märkte knappt själv att jag ljög, när jag hävdade att antalet platser på äldreboende blivit
färre för att de äldre svängt pendeln och vill bo hemma.
 
Alla vet ju att det är ren lögn, det är ju vi som tvingat de äldre att bo hemma, många gånger
i ren misär.
 
Tänk att väljarna går på så enkla lögner.
 
Göran Hägglund var då inte sämre, tänk att han hade så lätt för att ljuga, när han ljög om
att antalet vårdplatser blivit färre, för att behovet minskat.
 
Alla vet ju att det dör patienter för att vårdplatser saknas.
 
Tänk att väljarna går på så enkla lögner.
 
När det gäller jobbfrågan tvålade jag allt till den där Stefan Löfven riktigt ordentligt. Det är
härligt att kunna tvåla till honom med att jag skapat 250 000 nya jobb, varav 170 000 gått
till utrikesfödda.
 
Inte behöver väljarna då veta att många av dessa inte är riktiga jobb, utan instegsjobb, och
att resten medför undanträngning för andra, för svenskar.
 
Sådant ska väljarna inte känna till.
 
Riktigt roligt blev det när den där Stefan Löfven försökte slingra sig om kärnkraften. Det är
nästan så att det känns som om man vill förlora valet i höst.
 
Något mer underhållande än att följa socialdemokraternas förhandling med miljöpartiet om
energitillförseln och försvaret lär vi väl inte då få i modern tid.
 
Tyvärr hann jag inte i debatten ¨få med att bara 13,7 % av ungdomarna i Stockholm vare
sig har tillgång till studier eller arbete.
 
Kanske bäst att väljarna inte får veta det heller.
 
Arbetsförmedlingens årsrapport visar nu att vare sig dess utbildning eller praktikplatser le-
der till arbete för de arbetslösa.
 
Så mycket pengar vi lagt ner på detta var det skönt att inte heller detta kom fram i debatten.
 
Östersunds Posten går nu sina egna vägar, och vi får se om vi kan få stopp på tidningen.
 
Tidningen skriver nu att drevet mot sverigedemokraterna gått så långt att demokratin ho-
tas.
 
Vilken demokrati tänkte jag tyst för mig själv, försvann inte den när jag inte ville ta i sverige-
demokrater med tång,
 
Tidningen menar också att vi alla måste ta strid för att också ska ha rätt till yttrande- och
mötesfrihet, och att detta inte ska tillåtas försvinna genom våldsvänstern.
 
Det kan ju tidningen glömma, än är jag inte uträknad, så länge jag sitter vid makten ska in-
ga sverigedemokrater ha yttrande-och mötesfrihet.'
 
Däremot är det viktigt att knarklangare får ha sin mötesfrihet, så att deras integritet inte
blir kränkt. Beatrice har därför klargjort att polisen inte får använda medel, som gör att
man kan lagföra knarklangare.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, öre för öre  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
           
 
AE
 
 
 
 
 
 

VILL INTE, KAN INTE

Är justitieministern helt bakom flötet ?
 
Ett nyhetsinslag under gårdagen visade med förfärande tydlighet hur heroinproblemet
breder ut sig.
 
Tillgången på heroin ökar, priserna går ner och allt fler får då tillgång till heroin.
 
OCH PARALLELT MED DETTA EN INEFFEKTIV BEKÄMPNING AV KNAKRLANG-
ARNA.
 
Polisen saknar i mångt och mycket effektiva metoder för att komma åt problemet, knark-
langarna har anpassat sitt beteende, så att polisen inte kommer åt dem.
 
Blir de tagna av polisen sväljer de sina förpackningar, så att inga fällande bevis
föreligger.
 
NU VILL POLISEN KOMMA TILL RÄTTA MED DETTA PROBLEMET MEN FÅR INTE
FÖR JUSTITIEMINISTERN.
 
Polisen vill då få rätt att ge de som misstänks för att ha svalt heroindoser en form av kräk-
medel, så att de får tillgång till "beviset".
 
Man hänvisar till att lagstiftningen i Norge gör detta möjligt och att man där når goda
resultat med detta.
 
MEN SVERIGE VET SOM VANLIGT BÄST, DEN HÄR GÅNGEN FÖRMEDLAT AV JU-
STITIEMINISTERN.
 
Det som är bra i Norge är inte alls bra i Norge, det är dåligt och vi ska inte i Sverige ha så-
dant som är dåligt, som andra anser vara bra.
 
Och motiver för dessa logiska kullerbyttor är att man måste värna om knarklangarnas
integritet.
 
KNARKLANGARNAS INTEGRITET.
 
Vi har alltså en regering, som anser att knarklangarnas integritet är viktigare än att polisen
ges möjlighet att komma åt denna verksamhet.
 
Den integritetskränkning vi då talar om är att när polisen ser att en knarklangare sväl-
jer heroindoser ska man kunna tillföra kräkmedel.
 
Ingen i den ansvarsfulla alliansrgeringen tycks bekymra sig det allra minsta för att även de
som är offer för knarklangarna har rätt till en integritet.
 
TILL OCH MED EN STÖRRE RÄTT ÄN KNARKLANGARNA.
 
Aldrig har det framstått tydligare, dels att vi har de politiker vi förtjänar, dels att vi tycks för-
tjäna väldigt lite.
 
 
AE

SLINGRANDE I AGENDA

Tur att man inte kan bli besviken
 
Det är då en evinnerlig tur att man inte kan bli besviken när man tar del av en politisk
debatt.
 
Då hade man blivit gruvligt besviken av kvällens debatt i Agenda.
 
UTGÅR MAN IFRÅN ATT DEBATTÖRERNA ÄR OHEDERLIGA OCH OÄRLIGA
BLIR ALLT MYCKET LÄTTARE.
 
Och man får aldrig fel med detta utgångsläge.
 
Att man skulle slingra sig var mer klart än klart, men det bör ändå finnas en viss gräns
för slingrandet.
 
Fredrik Reinfeldt och Göran Häggström slingrade sig både gärna och mycket.
 
Under punkten "minskade vårdplatser" gjorde Fredrik Reinfeldt ingen besviken. Här ta-
lade han om att pendeln slår hit och dit beroende på vad de äldre önskar. En grov för-
vanskning av verkligheten, visst finns det och har alltid funnits äldre som hellre vill
"stanna hemma" än att flytta till särskild boende.
 
Men det är ingen pendel, som satts i rörelse av de äldre, det är en pendel, som
satts i rörelse av politiker.
 
Det finns olika u ppgifter om hur många platser som försvunnit under några år, ibland
hör man 28 000, ibland 30 000, klart är att ett stort antal försvunnit.
 
LIKA KLART ÄR ATT DETTA DRIVITS PÅ ATT POLITIKER, SOM VELAT SPARA
PÅ DE ÄLDRES BEKOSTNAD.
 
Det finns säkert inte en kommun, där biståndshandläggarna gör allt vad de kan för att
hindra äldre, som framför önskemål omsärskilt boende, från att få en plats. Vi har till
och med exempel på en 94 åring som kastade sig ut från balkongen, för att pendeln
svängt så att hon ville stanna hemma.
 
Särskilda boende för äldre framstår alltmer som omlastningsstationer till bårhu-
set.
 
HÄR SLINGRADE SIG FREDRIK REINFELDT MYCKET GROVT, HAN VAR HELT
ENKEL OHEDERLIG.
 
Under punkten "minskade vårdplatser" gjorde Göran Hägglund en blek figur, när även
han förvanskade verkligheten.
 
Att antalet vårdplatser minskar var inget problem alls, det var bara bra och berodde
på att tekniken gått framåt.
 
"TITTHÅLSKIRURGI" MEDFÖRDE ATT PATIENTERNA KUNDE ÅKA HEM DIREKT,
VILKET DÅ FRIGJORDE PLATSER.
 
Ett sällsynt tydligt exemplel på struntprat. Vi har närmast drunknat i rapporter om patien-
ter, som varit i behov av vårdplats, men inte kunnat få någon, Larmrapporterna har vi-
sat mängder av exempel, där patienter förvarats i korridorer, förråd och kopieringsrum.
 
Många har flyttats omkring med vårdskador som följd, här har inte varit fråga om
"titthålskirurgi".
 
Rapporter har också presenterats om dödsfall i vården direkt knutna till bristen på vård-
platser, här har det inte varit fråga om patienter, som dött i samband med "titthålskirurgi".
 
ETT ANTAL DÖDSFALL HAR DIREKT KNYTNING TILL BRISTER I VÅRDEN TILL
FÖLJD AV FÖR FÅ VÅRDPLATSER.
 
Riktigt dåligt av Göran Hägglund att smutsa ner sig på det viset.
 
Jobben finns alltid att skryta över, så även i Agenda.
 
250 OOO NYA JOBB, VARAV 170 000 GÅTT TILL UTRIKESFÖDDA, LÅTER JU HELT
FÖRFÄRLIGT BRA, OCH FREDRIK REINFELDR VILLE ATT DET SKULLE LÅTA BÄTT-
RE ÄN DET ÄR.
 
170 000 jobb till utrikesfödda, en del, många, utgör instegsjobb och är inte riktiga jobb, i
den meningen att anställningen inte skulle skett utan statligt stöd. Det förteg Fredrik Rein-
feldt, för då skulle det ju inte ha låtit lika bra.
 
Resten av dessa 170 000 bör väl anses vara "riktiga jobb" och låter ju väldigt bra, men det
låter inte lika bra om man tillägger att motsvarande summa svenskar samtidigt blev av med
möjligheten att få ett "riktigt jobb", svenskar slås ut med undanträngning.
 
Detta valde Fredrik Reinfeldt att tiga om, inte ska man skylta alltför mycket med san-
ningen.
 
Stefan Löfven kommer inte att få en lugn stund inför valet, om han inte reder ut vad han
vill i kärnkraftsfrågan. Vid utebliven ny kärnkraft faller 40 % av energiförsörjningen bort, nå-
got som man i dag inte ser en lösning på.
 
I Agenda framstod han som mer än nervös när han försökte förklara varför han inte
kan lämna besked i denna fråga. Att hänvisa till en bred uppgörelse med alliansen
för att "slippa Fridolin" framstår enbart som löjligt.
 
FÖR VARJE GÅNG HAN REDOVISAR SIN STÅNDPUNKT PÅ SÄTT SOM SKEDDE I
AGENDA MINSKAR CHANSEN TILL VALSEGER.
 
Att den kanske minskar ännu mer om han redovisar vad det troligen blir för utfall efter
en förhandling med Gustav Fridolin är en annan sak.
 
Skärpet han sig inte på den här punkten kommer han att framstå som inte vuxen
rollen som statsminisiter, att inte kunna ge ett svar på vad han anser om en av lan-
dets viktigaste framtidsfrågor imponerar inte, milt uttryckt.
 
 
Gjorde sig påmind i Agenda
AE
 
 

ÄR VÅRA POLITIKER VUXNA SINA POSTER ?

Vad behövs för att bli en bra politiker
 
Expressens Anna Dahlberg skriver idag en kritisk artikel om oppositionen och för fram ett
antal faktorer, som hon upplever som brister hos oppositionen.
 
Bland annat hävdar hon att det råder tveksamhet huruvida Stefan Löfven är vuxen att
inta rollen som statsminister.
 
Hon motiverar detta med att Stefan Löfven saknar erfarenheter av kontakter med
regeringskansliet och att han inte varit vare sig minister eller riksdagsman.
 
EN ANALYS SOM MÅSTE ACCEPTERAS SOM ETT FAKTUM, FÖR DET ÄR DET
JU.
 
Men räcker det med att ha varit riksdagsman, minister och haft erfarenheter av arbete
inom regeringskansliet ?
 
Knappast, snarast tycks dessa erfarenheter vara en förutsättning för att föra in
Sverige i ett antal återvändsgränder.
 
INVANDRINGSPOLITIKEN, FÖRSVARSPOLITIKEN, ÄLDREVÅRDEN, ETT SAM-
HÄLLE MED ESCALERANDE OCH GRÖVRE BROTTSLIGHET, EN KATASTRO-
FAL KUNSKAPSUTVECKLING, HÖGRE UNGDOMS-OCH LÅNGTIDSARBETS-
LÖSHET ÄN ANDRA, FLER SJUKSKRIVNA ÄN ANDRA, FLER PSYKISKT SJU-
KA ÄN ANDRA LÄNDER, FLER SJÄLVMORDBLAND UNGA ÄN ANDRA LÄNDER,
FLER VÅLDTÄKTER ÄN ANDRA LÄNDER, FLER MORDBRÄNDER ÄN ANDRA
LÄNDER.
 
OCH SOM LÖKEN PÅ LAXEN ETT SAMHÄLLE DÄR INGEN VÅGAR UTTRYCKA
SIN ÅSIKT.
 
Dessa återvändsgränder, från vissa ingen finns väg  ut, har man hamnat tack vare po-
litiker, som har varit både riksdagsmän, ministar och som haft omfattande erfarenhe-
ter av samarbete med regeringskansliet.
 
Så milt uttryck kanske man ska vara försiktig med att dra alltför stora växlar på
den typen av erfarenheter och meriter.
 
Vårt samhälle har i modern tid utvecklats fort och förändringarna går allt snabbare,
samtidigt som den politiska rollen och det politiska stelnat  i sina former. Samhället
är i dag mer komplext och ställer helt andra krav på politikerrollen.
 
Det räcker inte längre att ha varit elevkårsordförande och ordförande i PIFF
och PUFF.
 
Frågan är om inte synen på politiker måste förändras i grunden.
 
DET VIKTIGASTE KRAVET LÄR NOG FORTFARANDE VARA ATT VILJA VÄRNA
OM MEDBORGARNA.
 
Där ger Stefan Löfven intrycket att vilja värna om väljarna, genuint vilja värna om väl-
jarna.
 
Det intrycket får man inte av Fredrik Reinfeldt.
 
HAN TYCKS FRÄMST VILJA VÄRNA OM MAKTEN, TAKTIKEN OCH FÖRMÅGAN
ATT MANIPULERA.
 
Väljarna tycks i här inte komma i andra hand, de tycks komma i sista hand.
 
Men det räcker inte att vilja väl, det räcker inte heller att ha de erfarenheter Ex-
pressen menar att Stefan Löfven saknar.
 
FÖR ATT LEDA DET MODERNA SAMHÄLLET ERFORDRAS EN HELT ANNAN
SYN PÅ POLITIKERROLLEN OCH EN HELT ANNAN SYN PÅ DE KRAV MAN MÅS-
TE STÄLLA PÅ POLITIKER.
 
Förändringarna går allt snabbare, tekniken utvecklas i hög takt, allt ställer krav på att
politiska beslut måste vara kopplade till konsekvensanalyser, där man har förmågan
att, så långt det är möjligt, förutse konsekvensen av de beslut man fattar.
 
FÖRMÅGAN ATT INSE OCH FÖRSTÅ KONSEKVENSEN AV DE BESLUT MAN
'FATTAR KALLAS KOMPLEX FÖRMÅGA.
 
Politiska beslut  har ofta en lång tidshorisont.
 
Det finns statistik över hur stor del av befolkningen, som har förmågan att förutse kon-
sekvenserna av beslut, som sträcker sig över längre tidsrymder.
 
När det gäller tidsrymden 10 år är andeln av befolkningen, som har erforderlig
komplex förmåga, näst intill försumbar.
 
DET FINNS NÄST INTILL INGET SOM IDAG INDIKERAR ATT DE POLITIKER VI
HAR HAR DEN KOMPLEXA FÖRMÅGAN ATT FATTA BESLUT FÖR EN LÄNGRE
TIDSRYMD OCH KUNNA INSE VILKA FÖLJDER DET FÅR.
 
Enkelt uttryck medför detta att de flesta långsiktiga beslut fattas helt i blindo.
 
MAN HAR INGEN ANING OM HUR DET KOMMER ATT GÅ, MAN GISSAR SIG
FRAM.
 
Empiriskt pekar utfallen inom de flesta områden, på att detta näst intill stämmer till 100
procent.
 
Det är därför vi ser omslag på omslag, det är därför system efter system kracke-
lerar, det är därför Jan Björklund med jämna mellanrum kommenterar brister rö-
rande valfriheten i skolan med:
 
VI HADE INTE EN ANING OM ATT DET SKULLE BLI PÅ DET HÄR VISET.
 
Att Stefan Löfven inte är vuxen rollen som statsminister är nog en korrekt beskrivning,
utgående från de krav som bör ställas.
 
Men vem är det idag ?
 
FRÅGAN ÄR NÄRMARE OM INTE DET "URGAMLA" URVALSSYSTEMET I DEN
POLITISKA KARRIÄREN SPELAT UT SIN ROLL OCH MEDFÖR ATT VI FÅR PO-
LITIUKER, SOM INTE KLARAR AV ATT STYRA LANDET, OBERONDE AV HUR
MÅNGA ÅR DE SUTTIT I RIKSDAGEN.
 
Nyckelorden för att klara av ledande poster i det politiska systemet kan nog därför
sammanfattas i två punkter;
 
1)  Omtanke om väljarna
2)  Tillräcklig komplex förmåga att så långt är möjligt fatta rätta långsiktiga beslut
 
Acceptera man detta synsätt är det inte bara Stefan Löfven, som inte är vuxen rollen
som statsminister.
 
DE FLESTA I DAG VERKANDE POLITIKER UPPFYLLER INTE DESSA GRUNDLÄG-
GANDE KRAV.
 
Förtroendemännens komplexa förmåga beaktas överhuvudtaget inte.
 
Det är bara att se hur utvecklingen går, och det räcker att lyssna på dem en gång, för
att förstå hur lite de egentligen kan och inser.
 
IDAG ÄGNAS KRAFTERNA MEST ÅT ATT MANIPULERA HUR VÄLJARNA UPP-
FATTAR DAGENS SITUATION, NÄR KRAFTERNA I STÄLLET BÖR LÄGGAS PÅ
ATT UTFORMA EN POLITIK I FRAMTIDEN OCH FÖRSTÅ VAD DETTA MEDFÖR.
 
AE

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
Alliansen går nu vidare i ambitionen att visa öppenhet och ärlighet inför väljarna. När vi i
går kritiserade oppositionen för den största mörkläggningen i modern tid tog vi som mot-
vikt upp den öppenhet, ärlighet och respekt för väljarna, som vi visade i samband med alla
lögner vi framförde i KU.
 
Centerpartisten Fredrick Federley slår nu ännu en lans för denna öppenhet och ärlighet.
Vid ett besök i Norrköpinghos ensamstående flyktingbarn gav han dem det ärliga och öpp-
na rådet att söka sig till politiken.
 
Detta ärliga och öppna råd motiverade han då med att det är lätt att bli politiker, för det be-
hövs det ingen utbildning.
 
När vi hörde detta ryggade många av oss för denna nakna öppenhet, men ganska så snabbt
kom vi fram till att vi inte kunde erinra mot något i detta.
 
Konfliktytorna inför valet börjar nu bli lite tydligare, den ansvarslösa oppositionen för nu fram
krav på att vi ska införa regler, som medför att arbetskraftsinvandringen ska tillåtas arbeta i
Sverige bara om det får samma löner och förmåner som övriga i värdlandet.
 
Detta är något vi aldrig kommer att gå med på.
 
För att vi ska kunna få ner vår egen lönenivå är det den snabbaste vägen att vi låter arbets-
kraftsinvandringen arbeta med dumpade löner.
 
Man förleds ju nästan tro att socialdemokraterna är kritiska till den fria rörligheten.
 
Färska rapporter visar då att den fria rörligheten inte bara har kommit för att stanna, den är
rörligare än så.
 
Rapporterna visar då  att vägarna nu återigen är fyllda av vägpirater, som utför det arbete
vi själva inte vill ägna oss.
 
Ser man på detta inslag längs våra vägar och på alla tiggare, som sitter längs gatorna är
det svårt att förstå att någon vill göra ingrepp i den fria rörligheten.
 
Skulle inte dessa exempel räcka för att försvara den fria rörligheten räcker det ju med att
föra fram de chaufförer, som nu verkar i Sverige i strid mot de flesta regler och konkurrerar
ut vår egen transportnäring.
 
Expressen skriver idag kritiskt om oppositionens möjligheter att bilda en regering, och ifråga-
sätter den där Stefan Löfvens möjlighet att verka som statsminister. Tidningen menar då att
han aldrig varit i närheten av regeringskansliet, aldrig varit vare sig riksdag ellerminister.
 
Vi delar här tidningens uppfattning, att ikläda sig rollen som statsminister ställer större krav
än att ha ägnat sig liv åt att skaffa sig utbildning och yrkeserfarenhet.
 
Att man också ger intryck av att se till väljarnas bästa borde ju en gång för alla diskvalificera
honom från att bekläda någon som helst post inom politiken.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, öre för öre 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
         
 
AE

INAVEL PÅ UNIVERSITETEN

Katastrof följer på katastrof
 
Professorerna Bo Rothstein och Mats Alvesson skriver idag ett debattinlägg i Dagens
Nyheter, som man bör läsa.
 
Inlägger gäller kvalitetsnivå på landets professor, och skribenterna väljer att använda
ett något värdeladdat ord.
 
DET FÖRELIGGER EN INTELLEKTUELL INAVEL.
 
Det ställs för låga krav på att bli professor, de blir därför får många och de kan för lite.
Skribenterna pekar på den stora risken för att forskningen blir lidande.
 
PISA rapporten visade att Sverige inte längre är ett land där kunskapsutvecklingen går
framåt, den går bakåt.
 
Det vore därför utomordentligt märkligt om detta inte fick konsekvenser för kva-
liten för docenter och professorer.
 
LIKA LITE SOM SKOLAN ÄR EN HELT AVSKÄRMAD VÄRLD ÄR DEN AKADEM-
'ISKA VÄRLDEN EN HELT AVSKRÄMAD VÄRLD.
 
I viss mening är den senare något mer en avskärmad värld än många andra sektorer.
 
MEN BÅDE SKOLAN OCH DEN AKADEMISKA VÄRLDEN INGÅR I "DEN HELA
VÄRLDEN" OCH UTGÖR SPEGELBILDER AV SAMHÄLLET.
 
Och dessa spegelbilder visar med förfärande tydlighet ett antal utvecklingstendenser.
 
Kunskapsutvecklingen blir allt sämre, forskningsförmågan blir allt lägre, forsk-
ningen blir mindre omfattande, vi läser sämre, vi stavar sämre och vi räknar
sämre, vi löser också problem sämre.
 
Det senare innebär att vår kognitiva förmåga blir sämre, en ytterst allvarlig alarmsig-
nal.
 
SAMMANTAGET PEKAR ETT ANTAL FAKTORER I DEN BESTÄMDA RIKTNINGEN
ATT LANDET ÄR PÅ VÄG ATT TAPPA KONKURRENSKRAFT I EN GLOBAL VÄRLD
DÄR KONKURRENS HÅRDNAR ALLTMER.
 
En tidning jämför oss i dag med Indien när det gäller forskning och kunskapsutveckling.
 
Indien utgör ett prodiktionsland, som konkurrerar med låg utbildning och låga
löner.
 
MEN TIDNINGEN SKRIVER ATT INDIEN RÖR SIG I RIKTNING MOT HÖGRE UT-
BILDNING OCH HÖGRE LÖNER, OCH ÖKAD FORSKNING GÖR ATT MAN KAN
KONKURRERA PÅ NYA OMRÅDEN.
 
Sverige beskrivs som ett tidigare väl kunskapsutvecklat land, med tidigare hög
utbildning och höga löner.
 
MEN SOM RÖR SIG I MOTSATT RIKTNING JÄMFÖRT MED INDIEN, VÅR KUN-
SKAPSUTVECKLING BLIR ALLT LÄGRE, VI GÅR MOT LÄGRE LÖNER, VÅR
FORSKNING BLIR ALLT MINDRE OCH VÅR KONKURRENSKRAFT BLIR ALLT
MINDRE (RELATIVT SETT).
 
Alla med intresse för samhällsutveckling bör läsa inlägget i DN.
 
Tyvärr ger erfarenheter från olika håll föga hopp om en snar förbättring om de
problem skribenterna beskriver.
 
ALLA ERFARENHETER PEKAR ENTYDIGT I DEN RIKTNINGEN ATT HAR MAN
VÄL ETABLERAT EN SJUNKANDE KUNSKAPSNIVÅ ÄR DET SVÅRT ATT ÄND-
RA RIKTNINGEN.
 
Man rör sig hela tiden i tangentens riktning.
 
Skulle det visa sig rätt gällande Sveriges nuvarande utveckling är det bara att
kasta in handduken direkt..
 
 
AE

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
Gårdagens stora händelse var nog ändå när vi avslöjade oppositionens taktik inför valet,
att inte ge några besked i viktiga frågor.
 
Vi ser detta som den största mörkläggningen i modern tid, och den vittnar om den stora
skillnaden mellan Alliansen och Oppositionen, när det gäller öppenhet.
 
Själva ser vi öppenheten som en bekräftelse på den respekt vi ska visa för väljarna och
den öppenhet och respekt vi visade för väljarna när Maud och jag, och många med oss,
ljög om allt i NUON affären ger oss råg i ryggen att gå till frontalanfall på oppositionen i
denna fråga.
 
Apropå öppenhet och demokrati börjar moderaterna i Botkyrka att gnälla över sina vallis-
tor, man vill gå till val på sina listor och inte de listor vi har bestämt.
 
Jag säger återigen, vad tror moderaterna i Botkyrka att de är.
 
Om vi är på barnkalas och jag säger hoppa, så ska de hoppa, säger jag vilken knapp de
ska trycka på, så ska de trycka på den knappen jag säger de ska trycka på, och säger jag
vilka de ska lägga sin röst på, så ska de lägga sin röst på det sättet.
 
Vad tror moderaterna i Botkyrka att de egentligen är ?
 
Annars upptar media sitt utrymme för den tragiska händelsen i Karlskrona, där 8 åriga Yara
blev bragd om livet.
 
Media ställer då frågan var de vuxna fanns, som hade till uppgift att värna om Yara, en fråga
jag tycker är både märklig och omotiverad, då vi mycket väl vet var de vuxna finns, som har
till uppgift att värna om Yara.
 
De vuxna som hade till uppgift att värna om Yara finns ju i Gaza, och valde själva att inte vär-
na om Yara.
 
PISA rapporten skakade om många av oss, nu tror professorerna Bo Rothstein och Mats Alve-
sson att de kan skaka om oss ännu mer.
 
I ett debattinlägg i Dagens Nyheter går de nu till angrepp på den intellektuella inaveln på våra
universitet och ser denna utveckling som en ny PISA katastrof.
 
Man hänvisar då till inflationen i utnämningen av professorer, både till antal och vad gäller krav
för att bli professor, antalet professorer har tiofaldigats på kort tid.
 
Man menar också att detta blir till stort men för forskningen och vår konkurrenskraft.
 
Här visar både Rothstein och Alvesson själva att de är offer för intellektuell inavel, vi ska inte
ha någon forskning i Sverige, vi ska ha låga löner och det kan vi bara nå om vi gör Sverige
tilll ett rent produktionsland.
 
Rothstein och Alvesson pekar också på reaktionerna i andra länder, hur de reagerar på den in-
tellektuella inaveln på våra universitet. Vi får då höra att man ser med bestörtning och förfäran
på vår utveckling och att ett system som det svenska inte skulle vara tänkbart i andra länder.
 
Återigen bekräftar både Rothstein och Alvesson sin intellektuella inavel, nog borde de känna
till att det är de svenska systemen som är bäst, inte andra länders system.
 
Samtidigt ser jag detta som en bekräftelse på vår ansvarsfulla politik, i andra länder håller
man fortfarande kvar vi målet att ha en hög kvalitet på forskningen.
 
Ska man lycka få ner lönerna måste man ge avkall på den ambitionen och göra Sverige till ett
renodlat produktionsland, som konkurrerar med dålig utbildning och låga löner.
 
Detta leder in debatten på en försäljning av Astra, där många ser en stor risk för att vi inte får
behålla forskning i Sverige.
 
Jag säger återigen, vi ska backa utvecklingen och ha så lite forskning som möjligt, det är först
då vi kan nå målet att göra Sverige till ett renodlat produktionsland med låga löner och låg ut-
bildningsnivå.
 
Ska vi nå detta mål kan vi ju inte ha en massa kvalificerade professorer.
 
Socialdemokraterna vill nu införa subventioner inom bostadsbyggandet, som inte är subventioner.
Ingenting tycks man få vara ensam, själva trodde vi att vi skulle få vara ensamma om att införa
statliga subventioner, som inte är statliga subventioner, som låg moms för vissa, ROT avdrag för
vissa och många andra statliga subventioner, som inte är statliga subventioner.
 
En opinionsundersökning inom polisens egen facebook grupp visar nu att så många som 18 %
av poliserna röstar på sverigedemokraterna.
 
När vi lyckats få SF att stoppa alla reklamfilmer för sverigedemokraterna kommer vi omgående
att ta itu med detta problem, poliser är ju de sista som borde ha någon vetskap om att invand-
rare skulle vara överrepresenterade när det gäller grövre kriminalitet.
 
Ska vi ha en poliskår måste ju landets statschef kunna ta i dem med tång, så dessa måste bort
omgående.
 
Apropå demokrati visar nu nya försäljningssiffor att docenten Jan Tullbergs bok "Inlåsningen"
toppar olika försäljningslistor. Han presenterar i boken siffror om invandringens kostnader, siff-
ror som ingen får presentera, i vart fall inte före valet.
 
När vi tagit itu med demokratin på SF och demokratin inom poliskåren kommer vi därför att ta
itu med demokratin på bokförlagen.
 
Det räcker tydligen inte att man tiger ihjäl en ny bok och trakasserar författaren, man måste tyd-
ligen förbjuda vissa böcker helt.
 
Lyckas vi inte förbjuda dem, får vi väl bränna dem på bål.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, öre för öre  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig dag,
 
          
 
AE

ALLIANSEN PÅ SKÄMTHUMÖR

Jan Björklund kastar sten i glashus
 
I dag tycktes Alliansens ledare samla ihop de samlade krafter de möjligen kan ha.
 
Och Jan Björklund, knappast känd för att ägna sig åt omfattande tankeverksamhet,
sätter igång och kastar sten i glas.
 
MER RÄTT ÄR KANSKE ATT KASTA BERG I GLASHUS.
 
Vi får nu höra av den samlade Alliansen, via oraklet Jan Björklund, att oppositionen äg-
nar sig åt den mest omfattande mörkläggningen i vår moderna historia.
 
Tänk vad tiden ändå går.
 
DET KÄNNS JU KNAPPAST  SOM ATT NUON AFFÄREN ÄR SÅ AVLÄGSEN.
 
 
AE

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
Väljarbarometrarna kommer nu slag i slag, och idag visar SKOP att glappet mellan blocket
är rekordstort och uppgår till 52 %.
 
Detta är inget som oroar oss, vi lutar oss tryggt tillbaka mot hur det gick inför valet 2010,
men man kan ändå tycka att otack är världens lön.
 
Resultatet efter våra sju år vid makten skäms inte för sig, men det tycks just nu inte vara nå-
got väljarna uppskattar just nu.
 
Tack vare försakelser från äldre, sjuka, pensionärer, arbetslösa och andra bidragstagare
har vi skapat ordning och reda i finanserna. För att ingen bidragstagare ska kunna få något
över svältgränsen har vi länge räknat krona för krona.
 
Som Anders Borg uttrycke sig här om dagen höjer vi nu ambitionen och räknar öre för öre.
 
Men våra framsteg begränsar sig inte till ordning och reda inom ekonomin.
 
Med draghjälp av den fria rörligheten har vi också lyckats skapa ordning och reda när det
gäller tryggheten för medborgarna.
 
Under ett antal år har antalet mord bara ökat från 100 till 300 mord om året, antalet våldtäk-
ter har bara fyrdubblats och antalet grova misshandlar har bara femfaldigats.
 
Det är så vi bedriver en ansvarsfull politik, som ska säkerställa trygghet och säkerhet i sam-
hället, när detta blir mer känt räknar vi med att kunna vända trenden inför valet.
 
Som en bekräftelse på denna ökade trygghet noterar vi att det även i dag sköts vilt på våra
gator, denna gången i Vivalla Örebro, något i sig som överraskar, då området är känt för sin
höga fria rörlighet.
 
Uttalanden de senaste dagarna och under 1 maj tyder på att oppositionen känner sig säker
på en valseger, och man tycks ta ut segern i förskott.
 
Vi börjar därför redan se konturerna av den nya regeringen, och den ser ut att kunna bli
spännande.
 
Gudrun Schyman uppger sig se fram emot att bli statsminister och Åsa Domeij ser gärna
att hon blir finansminister, det är nästan så att vi i Alliansen snart måste erkänna att oppo-
sitionens regeringsalternativ är mer trovärdigt än vårt.
 
Men som sagt, otack tycks ändå vara världens lön, under vår tid vid makten har långtids-
arbetslösheten bara tredubblats, ett bevis på att vår arbetsmarknadspolitik fungerat, eller
som jag brukar säga.'
 
De sysselsatta har ökat med 250 000 under vår tid vid makten, de flesta med hjälp av in-
stegsjobb, som ofta medför undanträngning av den mindre rörliga arbetskraften, och vad
som är viktigast.
 
Antalet sysselsatta är fortfarande högre än antalet arbetslösa.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet. än så länge, öre för öre 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
           
 
AE

STEFAN LÖFVEN BYXLÖS

Byxlös håller tal 1 maj
 
Stefan Löfevn inleder  1maj med att informera väljarna om att han inte bär långkalsonger.
 
BYXLÖS SKULLE MAN OCKSÅ KUNNA SÄGA.
 
Men varför ska man inte vara byxlös, när man är innehållslös.
 
Delar av den byxlöse Stefan Löfvens tal tyder också på att han är innehållslös.
 
I hans 1 maj tal får vi höra att vår riksdag rymmer de mörkaste krafter av alla mörka
krafter.
 
DE SOM INTE HAR HJÄRTAN OCH EFTERSTRÄVAR ENKLA LÖSNINGAR.
 
Man får väl anta att han menar de förfärliga sverigedemokraterna, för han kan ju inte ha
avsett Stalins och Lenins ättlingar.
 
Men alla riksdagsmän består ju inte av sverigedemokrater, inte ens de flesta, utan
hjärta och med enkla lösningar.
 
Stefan Löfven glömde bort den stora gruppen i riksdagen,om det var avsiktligt eller oav-
siktligt lär väl bli osagt:
 
DEN STORA GRUPPEN I RIKDSDAGEN SOM INTE HAR HJÄRNOR OCH INGA LÖS-
NINGAR ALLS.
 
Vi får till och ifrån, mest till, höra hur viktigt det är att man inte ställer grupp mot grupp.
 
Med hänsyn till att alla borde eftersträva sammanhållning i samhället känns det då
befriande att Stefan Löfven beskriver en del av valda förtroendemännen i riksda-
gen som utan hjärtan.
 
Socialdemokraterna har ju vid sidan av vänsterpartiet också en lång historia.
 
Vi minns den tid då socialdemokraterna hyllade Mao, hyllade Castro, hyllade
Che Guevara, hyllade Lenin, hyllade Nord Koreas ledare, hyllade röda kmererna
och hyllade många andra ledare för olika så kallade befrielserörelser.
 
Och Öst Tyskland ska vi inte ens tala om, ögonen gick i kors på socialdemokrater som
besökt landet och talade sig varma för det östtyska undret.
 
Med Stefan Löfvens ord får man väl anta att socialdemokraterna anser att dessa ledare
hade stora hjärtan och eftersträvade stora lösningar.
 
För en ledare med Stefan Löfvens tyngd och dignitet kan väl ändå inte ägna 1 maj
åt att prata strunt.
 
ELLER ?
 
 
AE

MAUD OLOFSSON SLINGRAR SIG SOM EN ORM

Maud Olofssons selektiva minne
 
NUON affären har bleknat lite i debatten, men den kommer nog för all framtid att vara
inskriven i våra historieböcker.
 
Något vi i så fall kan tacka Maud Olofsson för.
 
I ett tidigt skede var Maud Olofsson minne tämligen klart, i olika utsagor har hon bestämt
hävdat att hon informerat det så kallade inte kabinettet, där Fredrik Reinfeldt ingår, om
NUON affären.
 
Detta minne höll sig under tiden hon skrev sin bok, däremot föll minnet bort när man
begärde att hon skulle infinna sig i KU.
 
DET ÄR INGEN IDE ATT JAG INFINNER MIG I KU, JAG MINNS ÄNDÅ INGENTING.
 
Vi andra minns ganska så säkert hur det gick till när vi gjorde den sämsta affären vi någon-
sin gjort.
 
Nu visar det sig att Maud Olofsson minne har förmågan att återvända, men först efter
det att rapporten är klar.
 
NU MEDDELAR MAUD OLOFSSON, ATT NÄR RAPPORTEN OM NUON ÄR KLAR, DÅ
KOMMER HENNES MINNE ATT ÅTERVÄNDA.
 
DÅ KOMMER HON ATT TALA OM FÖR ALLA, INKLUSIVE KU, DET HON INTE MIN-
DES NÄR KU FÖRHÖREN PÅGICK.
 
HON SÄGER VIDARE ATT MINNET DÅ ÅTERVÄNDER FÖR ATT ALLA SKA FÅ REDA
PÅ HUR RAPPORTEN BORDE HA UTFORMATS.
 
När man tar del av detta erinrar man sig vad många norrlänningar gav uttryck för när Maud
Olofsson tog steget från Norrland till Stockholm.
 
DETTA VAR DET BÄSTA SOM HÄNT NORRLAND.
 
Men det är inte bara minnet som kan ifrågasättas hos Maud Olofsson, även moralen och
etiken kan ifrågasättas.
 
Kanske inte ofrågasättas, man kan nog konstatera faktum.
 
När Peter Eriksson tog kontakt med Maud Olofsson och framförde önskemål om att hon
skulle infinna sig i KU, uppger Peter Eriksson att det första hon då sa var:
 
"HUR MYCKET FÅR JAG BETALT FÖR DETTA ?
 
Maud Olofsson påstår nu att Peter Eriksson ljuger i detta avseende, vi som känner igen en
lögnare vet vem som ljuger.
 
Vi har alltså en fd vice statsminister och partiledare, som ställt till det riktigt illa i hela
NUON spektaklet.
 
OCH SOM VILL HA BETALT FÖR ATT KOMMA TILL KU OCH BERÄTTA OM DETTA.
 
Undra vad norrlänningarna säger och tycker om att få tillbaka "detta" ?
 
Peter Eriksson ställer sig också kritisk till att Maud Olofsson skäl att infinna sig till KU har
varierat över tid.
 
Detta är inte alls konstigt.
 
DET SOMI NTE ÄR HÅLLBART HÅLLER INTE OCH DÅ MÅSTE MAN JU HITTA PÅ NÅ-
GOT NYTT.
 
  Jag slingar mig som en orm, säger då Maud.
 
Maud är ansvarsfull säger då Bill
Något ansvarsfullare än Maud finns inte. säger då Bull
 
 
AE
 
 

SVERIGE HÅLLER SIG KVAR PÅ KARTAN

Trots att vi inte kan räkna håller vi ställningarna
 
Eller det kanske är tvärtom, vi kanske håller ställningarna just för att vi inte kan räkna.
 
Det finns ju inte en rankinglista och inte ett enda område, som inte visar att vi är bäst.
Visar rankingen ändå att vi inte är bäst, har vi som regel en bra förklaring till att vi än-
då är bäst.
 
En färsk rapport från EU visar nu att vi är i världstopp på ytterligare ett område.
 
Vår konkurrenskraft på världsmarknaden är ju helt beroende av att vi kan hålla en hög
kostnadseffektivitet på de verksamheter vi bedriver och de produkter vi tillverkar.
 
EU RAPPORT VISAR NU ATT VI INTAR EN SÄRSTÄLLNING I HELA VÄRLDEN,
NÄR DET GÄLLER KOSTNADSEFFEKTIVITETEN INOM KRIMINALVÅRDEN.
 
Kostnaden för att hålla en kund inlåst uppgår i Sverige till 5 500:- per dygn, högst i
hela världen.
 
HELT ENKELT EN FORMIDABEL SÄRSTÄLLNING.
 
Jämför vi med våra nordiska grannländer framgår vår kostnadseffektivitet väldigt tyd-
ligt.
 
Norge är det land i hela världen, som kommer "efter" Sverige och lägger ner näst högst
kostnad på vad man kallar intern, man har inte ens nått så långt att man talar om kunder.
 
NORGE LÄGGER NER 2 500:- PER INTERN.
 
Finland 1 450:- 0ch Danmark 650:-.
 
När man tar del av dessa siffror blir det lättare att förstå varför vissa grupper föredrar
ett liv i svenskt fängelse än ett sargat liv i något fjärran land.
 
Magdalena Andersson fick ordentligt på pälsen, när hon menade att ,man skulle kunna
spara avsevärda belopp på rationaliseringar inom olika myndigheter.
 
Hon fick då höra från alliansföreträdare:
 
"HUR MÅNGA POLISER SKA DU DÅ TA BORT ?"
 
Självklart i mycket raljant ton.
 
Efter att ha tagit del av EU lista över kostnader för kunder inom kriminalvården är det
svårt att frigöra sig från tanken att Magdalena Andersson kanske hade rätt.
 
Kostnaden per kund inom kriminalvården jämförd med andra länders kostnader
är faktiskt ett mått, ett mått bland många andra, på hur effektiva vi är och hur
kostnadsanpassade vi är.
 
Kopplar man denna rapport till rapporter, som visar att många har så dålig kondition, att
de inte orkar arbeta fullt ut hela dagen, men ska ha fullt betalt, blir man ju riktigt oroad.
 
Men det är väl också en systembrist vi inte får tala om ?
 
Frågan är ändå om vi inte borde rannsaka oss själva och se på våra höga skatter med
ett helt annat perspektiv.
 
Att vi har världens näst högsta skatt, näst efter Danmark, kanske inte per automa-
tik och med ryggmärg ska kopplas till att vi har världens bästa välfärd.
 
VI KANSKE HELT ENKEL HAR DÅLIG EFFEKTIVITET INOM SYSTEMET SOM HEL-
HET.
 
Man behöver inte se sig länge runt omkring, för att misstänka att så är fallet.
 
Jämför man vad det kostar att frakta en gitarr från Sverige till Tyskland med vad det kos-
tar att skicka samma gitarr från Tyskland till Sverige, då springer man helt enkelt och
gömmer sig.
 
Kan skillnaden i kostnadseffektivitet verkligen vara så stor ?
 
DET ÄR INTE DEN TYSKA FRAKTEN SOM ÄR HÖG.
 
 
AE
 

STATSMINISTERNS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Mitt Sovande Folk
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er väl-
komna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, krona för krona 
 
Det kalla vädret gjorde på många håll att Valborg firades med återhållsamhet. På många
håll kvar kylan så stark att man tvingades, till Miljöpartiets stora glädje, att värma sig vid
bilbrasor.
 
Av någon underlag anledning visade det sig vara kallast i Akalla, Fittja och i delar av Mal-
mö.
 
Särskilt i Göteborg tvingade kylan fram ett lugnt firande, bara en blev skjuten till döds i
Biskopsgården.
 
Oppositionens 1 maj firande sker nu under nya former. Ett antal rapporter visar nu att många
har så dålig kondition, att de inte kan arbeta en full dag, många kan inte ens röra sig fritt.
 
För att ge dessa möjlighet att demonstrera på 1 maj har den där Stefan Löfven tagit ett initia-
tiv, som jag motvilligt måste erkänna är tilltalande.
 
Alla dessa ges nu möjlighet att demonstrera på 1 maj, samtidigt som de kan stanna kvar i
sängen, en möjlighet som också kan utnyttjas av de som festat runt kvällen innan.
 
Genom den digitala satsningen "Gå med Stefan" riktar man in sig på helt nya grupper, ett
djärvt grepp, det måste jag motvilligt erkänna.
 
Vi kommer därför att även kopiera detta djärva steg och därför kommer vi att komplettera
vårt valbudskap med en digital satsning, där alla. även sådana som inte röster på Alliansen,
kan deltaga.
 
"Regera med Fredrik".
 
Olika väljarbarometrar tycks sporra oppositionen under dagen, och man tycks inte väja för
att visa både uppriktighet och ärlighet.
 
Stefan Löfven låter meddela att den viktigaste delen av hans tal kommer att omfatta att han
erkänner att han inte har långkalsongerna på sig.
 
Novus sammanvägda väljarbarometer visar nu att Vänsterkommunisterna har det starkaste
stödet sedan länge, och att både CP och KD hamnar utanför riksdagen, något som borde o-
roa Alliansen.
 
Men vi oroar oss inte det minsta, sverigedemokraterna kommer att ge oss det stöd vi vill ha
för att hålla oss kvar vid makten. Skulle detta inte räcka inriktar vi oss på ett nyval när oppo-
sitionens parter slagits varandra sönder och samman efter förhandlingar om vinstutdelning.
kärnkraft och förbifart Stockholm.
 
Vi hårdsatsar nu inför valet på att utveckla demokratiska samverkansformer, vi kallar detta
projekt för "Demokrati under Alliansen".
 
Som ett första steg i denna demokratiska utveckling lyckades vi få SF att stoppa en reklam-
film sverigedemokraterna köpt för visning i Göteborg. Vi kommer nu att utveckla detta kon-
cept och försöka få SF att stoppa all reklam, som oppositionen vill köpa tid för inför valet.
 
Inom projektets ram har vi också lyckats TV att stoppa Jarls film "Godheten", så att den inte
visas före valet. Vinner vi valet vill vi inte heller att den visas efter valet.
 
Filmen visar sådan systembrister, som medborgarna inte mår bra av att veta, framför allt in-
te inför ett val. Vi håller här med Aftonbladet, när tidningen skriver:
 
Bara döda fiskar flyter med strömmen.
 
Får folk veta vilka systembrister vi skapat, vet man aldrig åt vilket håll dessa mentala handi-
kade väljare kan flyta.
 
Rapporter från EU visar återigen hur väl vi håller oss framme i internationell statistik, vi pe-
kas åter ut som världsledande, den här gången när det gäller vår konkurresnkraft och vår
effektivitet.
 
EU visar nu att Sverige har högst kostnader i hela världen för att hålla en fängelseplats, den
uppgår till hela 5 500:- per intern.
 
Fattiga Norge, som har näst högst kostnad i hela världen, har bara råd med att betala 2 500:-
per intern.
 
Det är genom att utveckla denna kostnadseffektivitet vi för landet framåt och hävdar vår kon-
kurrenskraft.
 
Maud Olofsson, känd för att ljuga både bättre och mer än de flesta, beskyller nu KU ordför-
ande Peter Eriksson för att ljuga.
 
Här måste jag rycka ut till Peters hjälp, hur mycket det än tar emot.
 
Bara en omständigheten att Maud säger att Peter ljuger är ju ett bevis för att han inte lju-
ger.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet, än så länge, öre för öre  
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
                
AE
 

RSS 2.0