DEMOKRATINS DÖDGRÄVARE

Hoten mot Marcus Birro är ett hot, inte bara mot Birro
 
Hoten mot Marcus Birro lär väl numera vara välkända, likaså bakgrunden till hoten.
 
Marcus Birro vågar rikta kritik mot extrema yttringar av islam.
 
SÅDANA ILLGÄRNINGAR FÅR MAN INTE GÖRA SIG SKYLDIG TILL I VÅRT
NYA SVERIGE, SÅ HÄR KOMMER HOTEN SOM ETT BREV PÅ POSTEN.
 
Marcus Birro ska enligt många dödas, helst så fort som möjligt. Av någon under-
lig anledning kryddas dessa dödshot med att "hans mamma ska knullas", man
kan ju undra varifrån dessa uttryck kommer och vem som kommer på dumheten
att blanda ihop kärleksuppmaningar med rena dödshot.
 
Evangelisten Jacob Rudolfsson skriver om detta i Dagens Samhälle och
han anför där många kritiska, och väl underbyggda, synpunkter på vad
som skett, och vad som tillåtits ske.
 
Jacob Rudolfsson pekar på många exempel, där kritik mot islam mötts med
många och grova personangrepp, ofta rena dödshot, som i det här fallet.
 
Av någon underlig anledning menar då Jacob Rudolfsson att dessa döds-
hot är hot mot vår demokrati och vår yttrandefrihet.
 
Detta får nog ses som en felaktig beskrivning, i vart fall vinklad, personangrepp
och dödshot mot kritiker till islam, är inget hot mot vare sig demokratin eller ytt-
randefriheten,
 
I formell mening skulle man i så fall i stället hävda att individerna bakom
dessa hot, ofta antirasistiskt inriktade krafter, skulle utgöra ett hot mot de-
mokratin och yttrandefriheten.
 
Men inte heller individerna bakom dessa personangrepp och dödshot utgör det
verkliga hotet mot vår demokrati och vår yttrandefrihet.
 
DET VERKLIGA HOTET MOT VÅR DEMOKRATI OCH VÅR YTTRANDEFRI-
HET UTGÖRS AV DE POLITIKER, SOM ANSER ATT DE KRAFTER, SOM
STÅR BAKOM DESSA PERSONANGREPP OCH DÖDSHOT, SKA FÅ AN-
VÄNDA SVERIGE SOM PLATTFORM FÖR ATT BEKÄMPA JUST DEMO-
KARTI OCH YTTRANDEFRIHET.
 
Enkelt som en plätt, eller ??
 
AE
 
 
 
 
 

KAMPEN MOT RASISMEN GÅR VIDARE

Inte heller några rasistiska bilar
 
Vi har vant oss vi de glada och vänliga tillropen på våra gator:
 
"Inga rasister på våra gator".
 
Nu går de demokratiskt sinnade och vänligt inställda antirasisterna vidare för att
städa upp på våra gator.
 
SDU hade nyligen möte i Upsala och man tycks inte ha förstått hur trötta
alla svenskar är på deras rasistiska verksamhet, dessutom tycks man in-
te heller ha förstått vikten av att verka miljövänligt.
 
EN DEL DELTAGARE I UPSALA GJORDE VAD DE KUNDE FÖR ATT PRO-
VOCERA BÅDE MILJÖVÄNNERNA I MILJÖPARTIET OCH DE ANTIRASIST-
ISKA KRAFTERNA INOM VÅRA NYA DEMOKRATIRÖRELSER.
 
Vissa deltagare använde hyrbilar för att ta sig till och från mötet, vilket självfal-
tet måste ses som en extrem provokation.
 
Precis som om det inte räckte med att ha dessa rasister på våra gator, ska
vi nu också behöva ha deras rasistiska bilar på våra gator också ?
 
UNDER PAROLLEN " INGA RASISTISKA BILAR PÅ VÅRA GATOR" SKRED
MAN DÅ ANSVARSFULLT OCH DEMOKRATISKT TILL VERKET OCH VAN-
DALISERADE ETT ANTAL AV BILAR.
 
En grupp som kallar sig "Antifa" tycks ha tagit på sig skulden, och av någon
underlig anledning associerar man då till "antifada", en annan demokratisk
rörelse vi har anledning att beundra, och erkänna.
 
Många tycks tycka att denna vandalisering är rena illgärningar, men då ser man
inte till helheten.
 
BEUNDRAR MAN ANTIFADAN SÅ MYCKET PÅ ANNAT KÄNT HÅLL, SÅ MYCKET
ATT MAN ERKÄNNER DEN, DEN KAN MAN JU INTE ANNAT ÄN ERKÄNNA DESS
UTGRENINGAR HÄR HEMMA.
 
Lite logik måste vi ju i alla fall visa.
 
Hur många av våra etablerade politiker i alla demokratiska hörn av vårt långa rike
har haft förmågan, viljan och insikten att ta avstånd från denna vandalisering, som
av vissa, självfallet felaktigt, måste ses som ett angrepp mot demokratin.
 
Ingen, såvitt är känt.
 
DET SÄGER INTE BARA LITE OM VÅR DEMOKRATI OCH DESS LEDARE, DET
SÄGER ALLT.
 
 
AE
 
 
 
 

NÄRINGSLIVETS TOPPAR GÅR VILSE

Näringslivets toppar kan också ha dåliga dagar
 
Vi har alla våra dåliga dagar, och så tycks också gälla topparna inom vårt Närings-
liv.
 
Näringslivsföreträdarna Antonia Ax;son Johnson, Rune Andersson, Olof Stenham-
mar och Dan Olofsson tycks ha haft riktigt dåliga dagar under veckan.
 
I en skrivelse till Stefan Löfven beskriver dessa toppar, drabbade av någon plötslig
hybris, hur Näringslivet över tid utvecklats genom långsiktiga regler och pragmatism.
 
Till en början blir man ju närmast chockad över att dessa toppar ligger så långt
efter i tiden.
 
SKA MAN GÖRA STÄNDIGA OMSLAG I POLITIKEN , OCH ÄNDRA DESS INRIKT-
NING FRÅN DAG TILL DAG, KAN MAN JU INTE HA LÅNGSIKTLIGA REGLER,
HUR SKULLE DET SE UT.
 
Här får Näringslivets toppar skärpa sig, det duger inte med så vattentäta skott mellan
Näringsliv och Politik, att man på den ena sidan inte har en aning om hud värdeska-
pande sker, det sker genom att ändra inriktning så många gånger som möjligt.
 
Det blir också närmast pinsamt, när dessa toppar formulerar frågan till Stefan Löf-
ven:
 
" Tror Du (Stefan Löfven) fortfarande på Näringslivets och entreprenörskapets
förmåga till värdeskapande".
 
Pinsamt och genant är bara förnamnet, här tycks topparna inom Näringslivet inte ens
veta vem som styr landet sedan valet.
 
Om man nu anser frågan motiverad ska man ju ställa frågan till rätt personer.
 
JONAS SJÖSTEDT, GUSTAV FRIDOLIN OCH ÅSA ROMSON ÄR HÄR RÄTT PER-
SONER, DET VET HUR VÄRDESKAPANDE SKER.
 
Det är ju ingen hemlighet att Stefan Löfven utgör en så kallad "målvakt" i regerings-
konstellationen, vars främsta , och kanske enda, uppgift är att verkställa värdeskap-
ande åtgärder från ovan nämnda trio.
 
Från Stefan Löfven kan man ju bara räkna med ett mumlande, i bästa fall ett löfte
om en förhandlingsperson, eller ännu bättre "vi får se".
 
Men även om Näringslivets toppar ställer frågan till de rätta personerna, så vet
ju alla, att dessa tre vet hur värdeskapande skapas, så frågan framstår ju som
både onödig och lite provokativ.
 
DET VET JU ALLA ATT MAN ÅSTADKOMMER VÄRDESKAPANDE GENOM ATT
BYGGA BOSTÄDER PÅ BROMMA, OCH GENOM ATT FÖRST GRÄVA GROPAR,
SOM MAN SENARE GRÄVER IGEN UNDER PROJEKTNAMNET "FÖRBIFART
STOCKHOLM".
 
Det senare, att först gräva upp gropar för att sedan gräva igen dem, är förresten
tänkt att utgöra nästa stora projekt inom arbetsmarknadspolitiken, och ses redan
som en evighetsmaskin, som ska generera 350 000 arbeten fram till 2018.
 
Detta borde Näringslivets toppar uppskatta i stället för att ställa oförskämda
frågor till fel personer.
 
ETT BÄTTRE SÄTT ATT SLÅ TVÅ FLUGOR I EN SMÄLL KAN MAN KNAPPAST
TÄNKA SIG.
 
ETT GIGANTISKT VÄRDESKAPANDE SAMTIDIGT SOM DET TILLKOMMER
MÄNGDER AV ARBETE.
 
Projektet tycks dock  inte helt problemfritt, varför mycket tyder på att Stefan
Löfven även här kommer att tillsätta en förhandlingsperson, som ska se över
tillgången på spadar, som gör det möjligt att gräva gropar, som sedan grävs igen.
 
Preliminära uppgifter tyder redan på att de flesta spadar, och hinkar, redan
är upptagna.
 
I ROSENBAD.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 

FINANSMINISTERN FRAMFÖR BEFÄNGDA LÖGNER

Magdalena Andersson ljuger - igen
 
Vi tycks ha fått en finansminister, som gärna slirar på sanningen. Före valrörelsen
fick vi höra i samband med "brytpunktsspektaklet" att en höjd skatt inte är en skatt.
 
Nu slirar Magdalena Andersson återigen på sanningen och nu får vi höra att
saklig kritik, som inte passar finansministern, är befängda jämförelser.
 
Inför budgetspektaklet på onsdag är det många som passar på att bråka om mycket,
även pensionärsorganisationerna ger sig nu in i spektaklet och tror sig bevaka sina
intressen. Man vill då få sverigedemokraterna att lägga sig på rygg för att regeringens
budget ska gå igenom.
 
Man hävdar då, felaktigt, att pensionärskollektivet får sänkta skatter med rege-
ringens budget.
 
DETTA ÄR EN "SANNING" MED EN VISS, MYCKET VISS, MODIFIKATION.
 
Sverigedemokraternas Mattias Karlsson försöker reda ut begreppen, och menar att
pensionärskollektivet förlorar på gungorna vad de vinner på karusellen, och inte ens
det.
 
Sant är att skatterna sänks, men sant är också att kollektivt får stå för vissa
avgifter, och netto för statskassan blir då positvit för "Staten", plus 360 mil-
joner.
 
Här försöket Magdalena Andersson lägga ut dimridåer och beskyller Mattias Karl-
sson för att göra befängda jämförelser.
 
MATTIAS KARLSSON HAR HELT RÄTT, OCH DET ÄR MAGDALENA ANDER-
SSON SOM ÄR BEFÄNGD, ATT LÄGGA UT DIMRIDÅER FÖR ATT LURA MED-
BORGARNA KAN INTE ANSES ANNAT ÄN BEFÄNGT.
 
Sant är alltså att vissa pensionärer får sänkt skatt, men lika sant är att vissa pensio-
närer får höjd skatt / avgift. Många pensionärer fortsätter efter 65 år att arbeta i e-
gen verksamhet (enskild firma och handelsbolag) och dessa kommer att drabbas
av höjda skatter.
 
Magdalena Andersson ljuger helt enkelt när hon säger att pensionärer inte kom-
mer att drabbas av höjd skatt / avgift.
 
EN FINANSMINISTER MED FÖRFLUTET INOM SKATTEVERKET VET BÄTTRE,
OCH BORDE HÅLLA SIG FÖR GOD ATT LJUGA OM DETTA.
 
ATT HON LJUGER ÄR BEFÄNGT, INTE ATT MATTIAS KARLSSON TALAR OM
HUR BUDGETEN FALLER UT FÖR PENSIONÄRERNA.
 
De pensionärer, som fortsätter att arbeta som anställda, drabbas också av regerin-
gens budget, något som Magdalena Andersson vill få att framstå på annat sätt.
 
Direkt drabbas inte anställda pensionärer, i den meningen att de själva får
mindre i "plånboken", men arbetsgivarna drabbas av höjda avgifter och får
då mindre i "plånboken".
 
Arbetsgivarnas incitament för att anställa / behålla pensionärer kommer därmed att
minska med den troliga följden att ett antal pensionärer inte kommer att beredas möj-
lighet att jobba vidare efter 65 års ålder.
 
ATT PÅSTÅ ATT DET INTE DRABBAR PENSIONÄRSKOLLEKTIVET ÄR ALLT-
SÅ EN REN LÖGN, OCH DET MÅSTE ANSES SOM BEFÄNGT ATT EN FINANS-
MINISTER MED FÖRFLUTET INOM SKATTEVERKET, LJUGER OM DETTA.
 
Mattias Karlsson gör alltså inga befängda jämförelser, utan talar om hur regeringens
budget faktiskt faller ut för pensionärskollektivet.
 
DÄREMOT FRAMSTÅR FINANSMINISTERN SOM BEFÄNGD, NÄR HON MOT
BÄTTRE VETANDE HÄVAR ATT PENSIONÄRERNA INTE DRABBAS AV HÖJD
SKATT / AVGIFT.
 
FÖR DET ÄR EXAKT VAD SOM KOMMER ATT SKE.
 
Den här typen av halvsanningar och rena lögner gagnar knappast förtroendet för
regeringen, och landets medborgare borde kunna kräva att man har en finansminis-
ter som inte ljuger, vilket nu är fallet.
 
Debatten om nyval eller inte rullar på och många vet vare sig ut eller in. Det är den
här typen av agerande från regeringen, som kan få ett nyval att framstå som både
motiverat och nödvändigt.
 
MEDBORGARNA I SVERIGE SKA INTE BELASTAS MED EN FINANSMINISTER,
SOM LJUGER DEM RAKT UPP I ANSIKTET.
 
AE
 
 
 
 
 
 

LAVROV LÅTER SOM EN SVERIGEDEMOKRAT

Ryssland har ordet
 
Man är van vi att man vet vad som kommer att sägas, när en viss "potentat" ut-
talar sig, de flesta är förprogrammerade, indoktrinerade och manipulerade sedan
många år.
 
Men vet i förväg vad representanter för den "politiska eliten" ska säga, och
det är samma sak som sägs, oberoende av vilken fråga som ställs.
 
Det är precis som att trycka på en knapp på en pratdocka.
 
RYSSLANDS UTRIKESMINISTER LAVROV BRYTET NU MOT DETTA MÖNSTER
OCH SLÅR FÖLJE MED EUROPAS FRÄMLINGSFIENTLIGA, RASISTER, NAZI-
STER OCH FASCISTER.
 
Han går i ett tal till hårt angrepp mot vad han menar "politisk korrekthet" inom EU och
Europas länder.
 
Det osar sverigedemokrater lång väg, och här får väl troligen vänsterkommu-
nisternas vänner, AFA, Revolutionära Fronten och alla de andra antirasisterna
humanisterna svårt att förhålla sig.
 
Det sägs att man får höra sanningen från barn, berusade och rena idioter, var Lavrov
befinner sig på den skalan får bli en obesvarad fråga, men sanningen formulerar han
ganska bra i ett rent frontalangrepp mot den politik, som förs i EU / Europa i allmän-
het och i Sverige i synnerhet.
 
" OM MAN INTE KOMMER IHÅG OCH RESPEKTERAR SINA EGNA RÖTTER OCH
TRADITIONER, HUR SKA MAN KUNNA RESPEKTERA ANDRA FOLKS TRADI-
TIONER".
 
Mer sant och mer rätt kunde det inte sägas, men det finns ett problem, och det prob-
lemet är stort, mycket stort.
 
Dels är det Ryssland, som säger det, och då kan det ju inte vara rätt, dels låter
det som ett eko från sverigedemokraterna, och då måste det ju vara ännu mind-
re rätt.
 
Vi vet ju alla att det inte finns någon politisk korrekthet i Europa i allmänhet och i Sverige
i synnerhet, och aldrig har det gamla talesättet varit mer aktuellt än i dessa tider.
 
Skjut ner budbäraren till varje pris.
 
FÖR DET VAR VÄL SÅ DET GAMLA ORDSPRÅKET LÄT, ELLER ?
 
AE
 
 
 
 
 
 

SCA EN SKAM FÖR BÅDE SIG SJÄLV OCH ANDRA

Delar av Näringslivet en ren skam för Sverige
 
SvD har under ett antal dager haft en artikelserie om SCA extravaganser, när det
gäller reseverksamheten.
 
SvD har då pekat på att SCA håller sig med extremt påkostade plan, som är extremt
dyrbara i drift, och SCA ledning använder dessa i stället för att använda reguljärflyg.
 
SvD pekar också på att detta rimmar illa med SVA policy i miljöfrågor.
 
Fram till i går utgjorde det SvD tog upp om SCA ledning en ren skam för Sverige.
 
I DAG LÄMNADE SvD UPPGIFTER, SOM TYDER PÅ ATT SCA LEDNING UTGÖR
EN "DUBBELSKAM" FÖR SVERIGE.
 
I strid med bolagets egna regler används dessa plan för privata nöjesresor, där led-
ningens fruar tycks få resa med lite hur som helst.
 
I många avseenden är detta inte en angelägenhet för bolaget, det har i många
avseenden en vidare samhällsbetydelse.
 
VI HAR I DAGARNA MATATS MED UPPGIFTER OM SÅ KALLADE RÄNTESNUR-
ROR, SOM VISAR ATT MÅNGA FÖRETAG INTE FÖRSTÅR SIN ROLL I SAMHÄL-
LET.
 
Genom detta missbruk av bolagets plan visar ledningen på SCA att de inte heller för-
stått näringslivets roll i samhället.
 
ATT SAMHÄLLET BEHÖVER NÄRINGSLIVET ANSER DE FLESTA AV OSS VARA
EN SJÄLVKLARHET, MEN LIKA KLART ÄR ATT NÄRINGSLIVET INTE KAN VER-
KA I ETT VAKUUM, DET BEHÖVER SAMHÄLLET I MINST LIKA HÖG UTSTRÄCK-
NING SOM SAMHÄLLET BEHÖVER NÄRINGSLIVET.
 
Dessutom är det motiverat att kunna kräva att landets mest framträdande ledare inom
Näringslivet kan leva upp till något så när goda föredömen. Många menar att Närings-
lvet har förmåga att sanera inom sig självt.
 
LEDNINGEN INOM SCA VISAR NU ATT DEN FÖRMÅGAN I VART FALL INTE
FINNS INOM SCA, INTE HELLER INOM INDUSTRIVÄRDEN, SOM I EGENSKAP
AV HUVUDÄGARE TYCKS DUCKA I DENNA FRÅGA,
 
Det tycks uppenbart motiverat att det måste till ytterligare regler, som får Näringsli-
vets företrädare att förstå att företagen också har en vidare roll in samhället.
 
DEN UPPFATTNINGEN BÖR MAN KUNNA HA UTAN ATT VARA "KOMMUNIST".
 
Dessa privatresor ska förmånsbeskattas och SvD trycks misstänka att så inte skett,
och tidningen har därför ställt frågan om deltagarna betalt för dessa resor.
 
Svaret blev inledningsvis att " Jan (VD för SCA) har betalt för sina privata re-
sor".
 
SvD lät sig inte nöja med detta något "slätstrukna" svar utan ställde följdfrågorna:
 
1) Hur mycket har man betalt och till vem
2) När har betalningen skett
 
Svaret på dessa frågor blev, om möjligt, än mer "slätstrukna":
 
" DENNA TYP AV KOSTNADER BLIR FÖREMÅL FÖR SEDVANLIG KONTROLL"
 
FÖRRÖDANDE FÖR TILLITEN TILL NÄRINGSLIVET I ALLMÄNHET OCH SCA
I SYNNERHET.
 
Svaret "andas" ett erkännande att ingen betalt vare sig det ena eller det andra, man
kan ju tycka att Skatteverket borde titta på detta närmare, inte lite utan mycket.
 
Slutsatsen av det SvD skriver om rörande SCA adderat till tidigare skriverier
om skatteflykt/räntesnurror blir entydig och klar.
 
REGLER RÖRANDE NÄRINGSLIVET OCH DESS CHEFER BÖR UTFORMAS
SÅ ATT DE SOM INTE HAR FÖRMÅGAN OCH VILJAN ATT SE FÖRETAGETS
ROLL I SAMHÄLLET, DE SKA INTE KUNNA VARA HÖGA CHEFER INOM
NÄRINGSLIVET.
 
Det finns näringsförbud för "vanliga kriminella", det finns alltså så kallade verktyg
som skulle kunna vidgas för att rensa upp i något, som alltmer framstår som ett
enda stort träsk.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOD MAN BÖR UTSES FÖR UD

UD bör sättas under förmyndare
 
Biståndshanteringen PÅ UD har varit uppe många gånger, alla gånger detta har
varit upp, har det konstaterats att inget fungerar.
 
RIKSREVISIONEN OCH ANDRA HAR DÅ KONSTATERAT, INTE ATT EN DEL
INTE FUNGERAR, UTAN ATT INGET FUNGERAR.
 
Vem har då varit ansvarig för UD, under den tid inget fungerat, jo Carl Bildt den
Store. Hur ser han då på att inget på UD har fungerat under hans tid:
 
HAN TYCKER SOM VANLIGT ATT DET HAR INGEN ANNAN MED ATT GÖRA,
OCH FÖRRESTEN ÄR HAN FÖR STOR, UPPHÖJD OCH BEGÅVAD FÖR ATT
NEDLÅTA SIG TILL ATT SKÖTA SITT CHEFSSKAP PÅ UD, I ANKDAMMEN
SVERIGE, PÅ DET SÄTT MAN HAR ANLEDNING ATT FÖRVÄNTA SIG.
 
Nu kommer Riksrevisionen med en ny rapport, som återigen visar att inget på UD
biståndshantering fungerar. När man tar del av denna rapport tror man sig förflyt-
tad till mörkaste Afrika eller delar av Sydamerika, när man inser hur omfattande
korruptionen kan vara på UD biståndshantering.
 
Man måste, tyvärr, använda uttrycket "kan vara", då inget vet hur det är på
UD.
 
RIKSREVISIONEN HAR UNDER MÅNADER LETAT EFTER DOKUMENT SOM
SKULLE KUNNA VISA VAD BISTÅNDSHANTERINGEN PÅ UD HÅLLER PÅ
MED, MEN MAN HAR INTE HITTAT NÅGOT.
 
Men vi befinner oss inte i mörkaste Afrika eller delar av Sydamerika, vi befinner
oss på svenska UD, som letts av Carl Bildt den Store under nästan 8 år.
 
Riksrevisionen föreslår nu att tjänstemännen på UD helt fråntas rätten att
besluta om pengar.
 
DETTA SKER I SVERIGE I MODERN TID, HÖGA CHEFER INOM FÖRVALT-
NINGEN MISSKÖTER SINA ÅLIGGANDE SÅ TILL DEN MILDA GRAD ATT DE
BÖR FRÅNTAS RÄTTEN ATT BESLUTA I EKONOMISKA FRÅGOR.
 
Och dessa har fått härja fritt under 8 år under en Alliansregering, som med en
druckens envishet skrutit över hur ansvarsfullt de förvaltat skattebetalarnas pen-
gar.
 
Riksrevisionen har gjort så gott den kunnat för att försöka få klarhet i vad'
UD sysslar med när det gäller biståndshanteringen, men man har inte lyc-
kats och beskriver det som följer:
 
" DET FINNS PRAKTISKT TAGET INGEN DOKUMENTATION. VI HAR GÅTT
OMKRING I MÅNADER OCH LETAT ÖVERALLT, MEN DET GÅR INTE ATT
PUSSLA IHOP".
 
Ansvarig för detta under närmare 8 år är Carl Bildt den Store.
 
SVERIGE FRAMSTÅR ALLTMER SOM EN REN "BANANREPUBLIK" OCH
HADE DET FUNNITS DEN MINSTA ANSTÄNDIGHET I LANDET HADE CARL-
BILDT STÄLLTS INFÖR RIKSRÄTT OCH SATTS BAKOM GALLER FÖR RES-
TEN AV SITT LIV.
 
I ETT CIVILIERET LAND SKA ETT AV LANDETS ABSOLUT HÖGSTA ÄMBE-
TEN BARA INTE FÅ SKÖTAS PÅ DET SÄTT SOM SKETT.
 
Riksrevisionen befarar också att pengar inte alltid gått till fattiga, utan för-
svunnit i svarta hål.
 
ATT MAN INTE ANVÄNDER BEGREPPET KORRUPTION BÖR NOG HÄNGA
SAMMAN MED ATT ALLA DOKUMENT SAKNAS, OCH DÅ FÅR VÄL MISS-
TÄNKT KORRUPTION PASSERA SOM "SVARTA HÅL".
 
Riksrevisionen pekar också på  att risken 'är stor att rena oegentligheter kan pågå
utan att det upptäcks, då inget på UD vet vad som sker, och ingen utanför UD kan
kontrollera vad som sker, då all dokumentation saknas.
 
MAN TROR JU ATT MAN DRÖMMER, SVERIGE ÅR 2014, PÅ UD, LETT AV
CARL BILDT DEN STORE UNDER 8 ÅR.
 
Ungefär samma kritik framfördes 2010, men Carl Bildt den Store var för stor för
att tycka att kritik av det här slaget berörde honom, så allt fick förbli som det var.
 
Redan då framfördes att tjänstemännen hade så dålig kontroll att de inte
ens borde få hantera pengar.
 
UNDER DEN ANSVARSFULLA ALLIANSREGERINGENS TID ??????????
 
UNDER CARL BILDT DEN STORE ??????????????????????????????
 
Riksrevisionen menar att tjänstemännen saknar vilja, insikt och förmåga.
 
Förutom dokumentaion saknas tydligen allt annat också, kanske tog
Carl Bildt den Store med sig detta på alla de resor han gjorde i stället för
att sköta sitt fögderi ?
 
Kan vi nu då räkna med att allt blir bättre på UD, knappast, inte om man lyss-
nar till vår nye biståndsminister Isabella Lövin, miljöpartist.
 
HON UPPGER SIG HA FULLT FÖRTROENDE FÖR DESSA TJÄNSTEMÄN
OCH TYCKER INTE ATT MAN SKA "FÖRHASTA" SIG.
 
Som medborgare tar man sig för pannan och undrar om hon avser samma
tjänstemän som Riksrevisionen, som menar att de saknar vilja, förmåga och
insikt och inte bör få hantera pengar.
 
När Riksrevisionen ser " en väsentlig risk att brister och fel i hanteringen
inte upptäcks" ser biståndsministerns att det inte råder någon risk alls.
 
OM DETTA ÄR MILJÖPARTIETS OFFICIELLA SYN PÅ HUR SKATTEBETA-
LARNAS PENGAR SKA HANTERAS BLIR DET LÄTTARE ATT FÖRSTÅ VAR-
FÖR ALLIANSEN LÄMNADE PENSIONSGRUPPEN.
 
ÄR DET PARTIETS OFFICIELLA SYN PÅ HUR PENGAR SKA HANTERAS
SKA MILJÖPARTIET ÖVERHUVUDTAGET INTE FÅ HANTERA PENGAR,
PÅ SAMMA SÄTT SOM RIKSREVISIONEN ANSER OM TJÄNSTEMÄNNEN
PÅ UD.
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TILLVÄXTEN SKENAR I SVERIGE

Är sandlådor vår nya tillväxtbransch
 
När tillväxten är avtagande och rent negativ, får man vara tacksam för det lilla.
 
Trots alla negativa tecken på kris finns det ljuspunkter i tillvaron.
 
Vi vet sedan tidigare att vårt nya tillväxtunder, asylindustrin, håller ångan
upp i Sverige. Asyladvokater, tolkar, gode män och inte minst Bert Karl-
sson gör att vi kan se på framtiden med tillförsikt, det växer så att det bå-
de knakar och spricker på flera håll.
 
Nu ser vi tecken på ännu ett tillväxtunder.
 
SANDLÅDEBRANSCHEN OCH LEKSTUGEBRANSCHEN.
 
Det dyker nu upp nya sandlådor och lekstugor snart sagt varje dag, den senaste
sandlådan dök upp i form av en pensionsgrupp.
 
För en amatör, lekman och obegåvad landsortsbo, enligt geniet Anna Batra Kin-
blad, är det självfallet inte lätt att förstå allt vad stockholmana satt ihop för att
denna pensionsgrupp ska fungera. Men en sak tror man sig ändå förstå, att alla
i denna sandlåda ska vara eniga i en fråga för att beslut i någon form ska kunna
fattas.
 
Av detta bör följa att samarbetsregeringen med samarbetsministern Annika
Strandhäll gjorde formellt fel när man bjöd in Miljöpartiet.
 
I detta läge uppstår då frågan hur alliansen, numera upplöst enligt regeringen,
ska förhålla sig till denna situation.
 
Den numera upplösta alliansen valde att förhålla sig på det viset att man man-
grannt lämnade sandlådan, kvar blev samarbetsregeringens två små liv, som
ensamma fick reda ut vem som hade den starkaste pappan.
 
Anna Batra må förlåta en obegåvad lantis, men detta är inte helt lätt att förstå, Sant
är att i pensionsgruppen har alla deltagare "vetorätt", sant är också att denna "veto-
rätt" kan komma att missbrukas om Miljöpartiet får ta plats i sandlådan.
 
Men, och nu må åter Anna Batra förlåta en obegåvad lantis, borde inte den
numera upplösta Alliansen insett detta när man träffade migrationsöverens-
kommelsen med Miljöpartiet.
 
I DENNA FICK MILJÖPARTIET "VETORÄTT" I MIGRATIONSFRÅGOR OCH DÅ
VAR DET INGEN INOM DEN NUMERA UPPLÖSTA ALLIANSEN SOM TYCKTE
ATT DETTA VAR MÄRKLIGT.
 
Någon "djävla" ordning måste det väl ändå vara, även inom politiken, ett barn är väl
alltid ett barn, inte bara när det passar.
 
Gjorde då den numera upplösta Alliansen rätt. när man lämnade sandlådan för att
socialdemokraterna och miljöpartiet skulle lämnas ensamma för att tvista om vem
som hade den starkaste pappan.
 
Återigen må geniet Anna Batra förlåta en obegåvad lantis, den numera upp-
lösat Alliansen gjorde inte rätt när de lämnade sandlådan, de gjorde helt fel
och betedde sig som outvecklade små barn, där hjärnan inte utvecklats fullt
ut.
 
Formellt var ju inbjudan av Miljöpartiet fel, alla ska ju vara eniga om att ytterligare
ett barn inbjuds till sandlådan. Lek med tanken att pensionsgruppen, täcknamn
för en ny sandlåda, genomförde detta möte och tog upp på "dagordningen" frågan
om Miljöpartiet skulle få vara med eller inte.
 
Då gruppens alla medlemmar måste vara eniga, och alla tycks ha "vetorätt"
följer då att beslutet i denna fråga bör följa naturlagarna.
 
PENSIONSGRUPPENS BESLUT BLIR DÅ, INTE ENHÄLLIGT MEN ÄNDÅ, ATT
MILJÖPARTIET FÅR LÄMNA SPADE OCH HINK OCH KLIVA UR SANDLÅDAN.
 
KVAR I SANDLÅDAN SITTER DÅ DEN NUMERA UPPLÖSTA ALLIANSEN, MAN
HAR BLIVIT AV MED MILJÖPARTIET, SOM DOLDA AV JACKOR SKAMSET
SYNS LÄMNA SANDLÅDAN.
 
Vilket hade varit smartast, smarta stockholmare inser ju självfallet att det var smar-
tast att själva lämna sandlådan, det kan ju ske under buller och bång, utan att man
uppnår något.
 
Vi andra, vi obegåvade lantisar, ser det på ett annat sätt. Smartast hade varit
att Miljöpartiet i stället fick lämna sandlådan utan buller och bång för den nu-
mera upplösta Alliansen.
 
SOM PÅ KÖPET SKULLE UPPNÅ NÅGOT MYCKET MERA,. OCH DESSUTOM
INTE BEHÖVA BLI BESKYLDA FÖR ATT VARA OBSTINATA OCH ÖVERKÄNS-
LIGA.
 
´Det är tur att vi har stockholmarna, så att i vart fall någon bransch, sandlåde- och
lekstugebranschen, utvecklas gynnsamt.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VAD SYSSLAR STEFAN LÖFVEN MED, EGENTLIGEN ?

Tomma tunnor skramlar mest
 
Det sägs att tomma tunnor skramlar mest, det sägs också att när argumenten tryter,
så höjer man rösten, vidare sägs det att aggressionen blir starkare, när det inte räc-
ker med att höja rösten, när argumenten tryter.
 
Allt detta tycks stämma på Stefan Lövfen, och som vanligt skramlar han mest,
och höjer rösten mest, när sverigedemokraterna kommer på tal.
 
I dagarna fick vi höra att sverigedemokraterna är exempellöst ansvarslösa.
 
EXEMPELLÖST ANSVARSLÖSA LÅTER JU ALLVARLIGT, OCH VAD LIGGER DÅ
BAKOM DETTA SKRAMLANDE.
 
Jo, bakom detta skramlande ligger att sverigedemokraterna inte förrän på tisdag
vill avslöja hur de kommer att förhålla sig i budgetspektaklet.
 
Hur i himmelsens namn kan detta segla upp och bli en affär, som beskrivs
som EXEMPELLÖST ANSVARSLÖST.
 
I verkligen saknar det fullständigt betydelse om sverigedemokraterna avslöjar hur
man kommer att förhålla sig i dag, i morgon,. på söndag eller på tisdag,
 
Det är bara när man  själv saknar kontroll på utvecklingen man kan skramla
om detta.
 
Regeringen har utformat sin budget och den kommer att behandlas i det skick den
är utformad. på onsdag, var och när sverigedemokraterna avslöjar sitt val saknar
här fullständigt betydelse, för saken.
 
Det skulle ha betydelse för "saken", att sverigedemokraterna avslöjade sin
hållning före tisdag under en förutsättning, men bara under en förutsättning,
och en viktig sådan.
 
REGERINGEN SKULLE TA INTRYCK AV SD HÅLLNING OCH UTNYTTJA TI-
DEN TILL ATT GÖRA ÄNDRING I BUDGETEN.
 
Ett sådant agerande skulle ju ge SD inflytande, och Stefan Löfven har ju uttryck-
ligen, ett antal gånger, sagt att det aldrig kan komma på fråga att ge SD inflytande
i någon form.
 
Så rent sakligt saknar det betydelse om SD avslöjar sin hålling nu eller se-
nare, och då uppstår frågan:
 
VAD I HIMMELSENS NAMN ÄR DET STEFAN LÖFVEN BRÅKAR OM ?
 
Kan det månne vara på det viset att han ändå är beredd att ge SD inflytande, ba-
ra han får lite tid att utforma detta inflytande.
 
OM INTE ÄR HAN BARA EN TOM TUNNA, SOM BARA SKRAMLAR.
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STEFAN LÖVFEN SKÄRPNING, SOM MA SÅR FÅR MAN SKÖRDA

En svagare regering har Sverige sällan skådat
 
Frågan är om Sverige någonsin skådat en sämre och mindre regeringsduglig
regering än den vi ser i dag.
 
Stefan Lövfen framstår alltmer som en allt ynkligare figur, så fort någon
eller några inte vill stödja denna regeringsodugliga regering får de en
stämpel i pannan.
 
DIN ROLL I OPPOSITION ÄR INTE ATT VARA I OPPOSITION, DIN ROLL
I OPPOSITION ÄR ATT SE TILL ATT JAG KAN KLAMRA MIG FAST VID STATS-
MINISTERTABURETTEN.
 
INSER DU INTE DETTA ÄR DU EXEMPELLÖST ANSVARSLÖS, DET ÄR
NU DEN RETORIK VI FÅR HÖRA FRÅN ROSENBAD.
 
Det senaste exemplet gäller nu pensionsgruppen, som skulle sammanträda för
att komma överens om våra framtida pensioner, om det nu kommer att bli några
framtida pensioner, flyktingpolitiken tyder nog närmast på att det inte blir några
framtida pensioner, inte några pensioner alls, i vart fall inte för de som haft otu-
ren att födas som "etniska svenskar".
 
Alliansen har alltså lämnat pensinsgruppens möte, en åtgärd som tycks
mer än motiverad.
 
PENSIONSGRUPPEN BESTÅR SEDAN LÄNGE AV ALLIANSEN OCH SOCIAL-
DEMOKARTERNA. ALLA BESLUT GRUPPEN TAR SKA BESLUTAS ENHÄLLIGT.
 
Nu har socialdemokraterna bjudit in miljöpartiet till gruppens möte utan att förankra
detta i pensionsgruppen, något som i bästa fall kan beskrivas med att någon borde
veta bättre.
 
I pensionsgruppen gäller att alla berörda, inom gruppen. ska vara eniga om de steg
man anser ta och de beslut man vill ska fattas.
 
Att då "bjuda in" Miljöpartiet utan att rådgöra med gruppens övriga medlemmar
tyder på en mängd saker.
 
DET TYDER PÅ ENFALD, DET TYDER PÅ MAKTFULLKOMLIGHET. DET TYDER
PÅ ANSVARSLÖSHET, DET TYDER PÅ ATT MAN INTE ÄR VUXEN ROLLEN ATT
AXLA DEN POLITISKA MAKT MAN HAR.
 
För att använda Stefan Löfvens egna ord tyder det också på:
 
EXEMPELLÖS ANSVARSLÖSHET.
 
Man kan möjligheten att den uppfattningen att Miljöpartiet ska ingå i pensionsgruppen,
men att ensidigt ta detta steg, utifrån de överenskommelser man träffat, det tyder inte
bara på enfald, det tyder inte bara på tondövhet, det tyder inte bara på maktfullkomlig-
het, det tyder också på en mängd annat.
 
BLAND ANNAT TYDER DET PÅ EXEMPELLÖST ANSVARSLÖSHET.
 
 
Kan månne Stefan Löfven haft denna bisarre figur i åtanke
när han svamlade om "exempelvis ansvarslöshet", för visst
är det exempellöst ansvarslöst att låta denne bisarre och
oseriöse "idiot" bli rikspolischef.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STEFAN LÖVFEN SA DET, HAN VAR DET OCKSÅ

Stefan Löfven offer för sin egen politik
 
Det heter att angrepp många gånger är det bästa försvaret, men det heter också
att man kan falla på eget grepp.
 
STEFAN LÖFVEN BESKYLLER NU SVERIGEDEMOKRATERNA FÖR ATT VA-
RA EXEMPELLÖST ANSVARIGA.
 
Så talar en "dåre", om man uttrycker sig milt.
 
Stefan Lövfen och hans konstellation representerar inte en väljarmajoritet, och
många anser att konstellationen med Miljöpartiet är en fara för landet.
 
ATT INGÅ DEN KONSTELLATIONEN OCH REGERINGSBILDNINGEN ÄR EXEM-
PELLÖST ANSVARSLÖST.
 
För att hålla sina vapendragare, vänsterkommunisterna, med ett förflutit i Stalins Sov-
jetunionen, och Miljöpartiet, har man träffat överenskommelser, som dels kan ses som
rena krigsförklaringar mot Alliansen, dels äventyrar landets säkerhet.
 
DET ÄR EXEMPELLÖST ANSVARSLÖST.
 
Stefan Löfven leder en regering, som inte har majoritet och som uppenbarligen inte kan
regera, att skylla dessa brister på andra. är inte bara oförskämt.
 
DET ÄR EXEMPELVIS ANSVARSLÖST.
 
Socialdemokraterna har ett visst väljarunderlag, alliansen ett annat och sverigedemok-
raterna ett tredje. Socialdemokraternas underlag/mandat medger inte på långa håll när
ett effektivt styre.
 
ALLIANSENS OCH SVERIGEDEMOKRATERNAS UPPGIFT ÄR ATT VÄRNA OM
SINA VÄLJA, INTE ATT UNDER NÅGRA SOM HELST OMSTÄNDIGHETER VÄR-
OM REGERINGENS MÖJLIGHETER ATT KLAMRA SIG FAST VID TABURETTERNA.
 
ATT HÄVDA ATT SVERIGEDEMOKRATERNA SKA DRIVA EN POLITIK, SOM GÖR
DET MÖJLIGT FÖR STEFAN LÖFVEN ATT KLAMRA SIG FAST VID MAKEN, ÄR
INTE BARA OANSTÄNDIGT, DUMT, OKUNNIGT OCH OBEGÅVAT.
 
DET ÄR OCKSÅ EXEMPELVIST ANSVARSLÖST.
 
Den regering Stefan Löfven valt att bilda, ska leva på sina egna meriter, inte på andras
meriter.
 
ATT PÅSTÅ NÅGOT ANNAT ÄR EXEMPELVIS ANSVARSLÖST.
 
Stefan Löfvens uttalande om att sverigedemokraterna är exempelvis ansvarslösa för
att de inte driver en politik, som gör det möjligt för honom att klamra sig fast vid mak-
ten, är inte bara dumt, obegåvat och oförskämt.
 
FÖRUTOM ATT DET ÄR EXEMPELLÖST OANSVARIGT ÄR DET EXEMPELlöst
KONTRAPRODUKTIVT.
 
Det skulle faktiskt kunna vara droppen, som urholkar stenen på det viset, att
sverigedemokraterna sätter ner foten och säger.
 
NU FÅR DET BARA VARA NOG.
 
 
Stefan Lövfen under intensiva
budgetförhandlingar
AE
 
 
 
 
 
 
 

SPRICKER BUBBLAN DEN 3/12 ?

Ett nyval (extra val) tycks rycka allt närmare
 
Sannolikheten för ett nyval, eller "bara" en regeringsombildning, tycks ha ökat efter de
väljarundersökningar som gjorts.
 
Det är bara inom sverigedemokraterna det skulle kunna finnas skäl att driva fram
ett extraval/regeringsombildning. Osäkerheten hur väljarna skulle ta emot detta
är stor, skulle väljarna straffa SD för att man "bryter mot praxis" kan det stå par-
tiet dyrt.
 
VÄLJARUNDERSÖKNINGAR VISAR NU ATT STÖDET FÖR ETT NYVAL BLAND
PARTIETS EGNA SYMPATISÖRER ÄR SÅ STORT, ATT PARTIET INOM DESSA KRET-
SAR SANNOLIKT INTE SKULLE TAPPA MÅNGA VÄLJARE / SYMPATISÖRER.
 
71 % av Sd sympatisörer uppger nu att man vill ha ett nyval, vilket ökar sannolikheten för
att SD ledning vågar sig på detta vågspel.
 
Vi vet också att många tunga aktörer inom socialdemokratin också vill ha ett nyval, för
att få bort Miljöpartiet, som man uttrycker sig. Detta bör nog kunna tolkas som att det
bland socialdemokratins rötter också finns sympatier för ett nyval, vilket också bör öka
sannolikheten för att SD vågar driva fram ett sådant.
 
Om nu hela havet stormar inför den 3/12, är detta ingenting mot vad som händer
efter den 3 /12, om "budgetspektaklet" medför att regeringens budget faller.
 
STEFAN LÖFVEN UPPGER SIG VARA BEREDD ATT DÅ ARBETA FÖR EN REGE-
RINGSOMBILDNING, SOM BYGGER PÅ FORTSATT REGERINGSINNEHAV.
 
I en sådan regeringsbildning skissas att folkpartiet och / eller centerpartiet skulle kunna
tänkas ingå.
 
MED HÄNSYN TILL VAD LEDNINGEN FÖR DESSA PARTIER SA FÖRE VALET, OCH
MED HÄNSYN TILL VAD LEDNINGEN FÖR DESSA PARTIER SA EFTER VALET OCH
MED HÄNSYN TILL ATT BÅDE FOLKPARTIET OCH CENTERPARTIET UPPFATTAT
REGERINGENS SÅ KALLADE FÖRHANDLINGSINVITER SOM RENA KRIGSFÖRKLA-
RINGAR, BORDE SÅDANA TÄNKBARA, OTÄNKBARA, ALTERNATIV LÄGGAS PÅ
HYLLAN OCH SES FÖR VAD DE ÄR, RENA ÖNSKEDRÖMMAR FÖR STEFAN LÖF-
VEN, OCH RENA MARDRÖMMAR FÖR ANDRA.
 
I ett sådant läge kvarstår enbart alternativet nyval (extraval) och då kommer stormstyr-
kan att övergå till orkan, minst.
 
Ingen vet i ett sådant tänkt läge hur väljarna ser på vad som hänt, eller hur de ser
på vad som kan hända.
 
DET KOMMER ATT BLI MYCKET SVÅRT FÖR ALLA PARTIER, KANSKE MED UN-
DANTAG FÖR SVERIGEDEMOKRATERNA OCH VÄNSTERKOMMUNISTERNA, ATT
ANPASSA SIN RETORIK OCH SINA VALBUDSKAP.  MAN MÅSTE KÄNNA SIG FRAM.
MYCKET FÖRSIKTIGT OCH VARA BEREDD PÅ ATT GÖRA MÅNGA "OMSLAG".
 
Viss ledning bör man dock redan kunna få.
 
Att väljarna insett att konstellationen socialdemokraterna / miljöpartiet inte funge-
rar får man nog ta för givet. Att många moderater tvekar, både på partiets inrikt-
ning och en ny lednings förmåga, får man nog också ta för givet.
 
Att flyktingpolitiken kommer att lyftas fram som en viktig faktor, får man nog ock-
så ta för givet. Redan har det öppnats upp för att invandringen "kostar", och re-
dan har det öppnats upp för att ställa frågan "hur stor invandring tål Sverige, så
det är nog tämligen sannolikt att frågan kommer att få ökad betydelse samtidigt
som argumentationen kan riskera att bli ännu mer polariserad, om det nu är möj-
ligt.
 
En samlad bedömning utifrån detta blir att alla partier, utom SD, VP och MP, troligen
kommer att få mycket svårt att utforma sin politik, knuten till invandringen.
 
LIGGER MAN KVAR DÄR MAN LIGGER, ELLER NÄRMAR SIG MP ÄNNU MER,
ÄR RISKEN STOR ATT ÄNNU FLER "STRÖMMAR" ÖVER TILL SD.
NÄRMAR MAN SIG SD "ALLTFÖR MYCKET" LEGITIMER MAN SD, SAMTIDIGT
SOM VÄLJARNA DÅ KAN FRESTAS RÖSTA PÅ SD, ÄNNU MER, DÅ DERAS
POLITIK I ETT SÅDANT LÄGE FRAMSTÅR SOM MER LÅNGSIKTIG OCH TRO-
VÄRDIG.
 
Det är svårt att tänka sig att allianspartierna inte är medvetna om detta dilemma, varför
vi väljare vid ett nyval kommer att få höra budskap vi tidigare inte hört, och många gån-
ger också budskap vi tidigare inte kunnat tänka oss att få höra.
 
Med andra ord, positioneringen för partierna vid ett nyval blir inte helt enkelt, om man
väljer att uttrycka sig milt.
 
Det är därför lätt att förstå att ett nyval är avskräckande på de flesta, men för
oss väljare väntar spännande tider.
 
Ett nyval framstår rent allmänt inte som något att trakta efter, men insikten att nuva-
varande regeringskonstellation milt sagt inte skapar förtroende, så man får trösta
sig med det gamla talesättet:
 
Man måste få det sämre först (nyvla) för att kunna få det bättre sedan (en re-
gering som kan regera).
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TJÄDERTUPP CHOCKAR VÄSTERVIKSPOLITIKER

I Västervik gör man en tjäder av en fjäder
 
När någon inte har det rätta perspektivet, och ägnar sig åt cykelställ i stället
för de viktiga frågorna, erinrar man sig det gamla talesättet:
 
ATT GÖRA EN HÖNA AV EN FJÄDER.
 
I Västervik har man sin egen variant av detta gamla talesätt:
 
ATT GÖRA EN TJÄDER AV EN FJÄDER.
 
Dagens Nyheter skriver om att i Västervik gör man en tjäder av en fjäder, och
av det inslaget framgår det med all önskvärd tydlighet:
 
HUMOR ÄR TABU I VÄSTERVIK.
 
Bakgrunden är att kommunen ägnat sig åt tjäderinventering, och då har kom-
munens antirasister, vänsterkommunisterna, kommit fram till att det inte rå-
der jämlikhet mellan könen. En vänsterkommunist har då beskrivit denna o-
jämlikhet med orden:
 
Det går fyra tjäderhonor på en tupp.
 
Detta sakliga konstaterande, att det råder ojämlikhet inom tjäderkolonin i Väs-
tervik, fick sverigedemokraten Per Olof Henningsson att försöka sig på att
ägna sig åt lite humor.
 
De flesta av oss vet, och till dessa hör uppenbarligen Per Olof Henningsson, att
det inom vissa förgreningar inom "den muslimska världen" tillämpas månggifte
med innebörden att en hane få ha högst 4 honor.
 
De delar av "den muslimska världen", som hyllar denna mångfald, hycklar inte
med detta utan står stolt fast för denna mänskliga, manliga, rättighet. De anser
sig inte kränkta över detta, utan ser detta som helt "normalt"
 
Per Olof Henningsson valde då, med knytning till detta muslimska månggifte,
att ägna en kort stund åt ett humoristiskt inslag, och kopplade då på vad vän-
sterkommunisten framförde:
 
" FÖR ÖVRIGT MÅSTE DET VARA EN LYCKLIG TUPP. DET MÅSTE VARA
EN MUSLIM"
 
Om man inte själv är konspiratorisk och saknar all förmåga till humor, så är det
ju lätt att inse, att uttalandet är okontroversiellt och till och med lite lustigt och
till och med lite fyndigt.
 
Men i Västervik uppfattar man inte detta humoristiska inslag som lustigt och
fyndigt.
 
DAGENS NYHETER BESKRIVER NU ATT FÖRSAMLIGEN CHOCKADES OCH
ATT MAN ANSER ATT DET VAR ETT RASISTISKT SKÄMT.
 
Nu blir man riktigt oroad, blir våra politiker i kommunalfullmäktige chockade över
att någon framför ett litet skämt, som är okontroversiellt, lustigt och fyndigt.
 
Tänk om det då händer något, som skulle kunna beskrivas som chockartat,
på riktigt.
 
FÅR DÅ FÖRSAMLINGEN I VÄSTERVIK HJÄRTSTILLESTÅND.
 
Politiker, som blir chockade över detta lilla skämt, borde kanske söka sig en mer
skyddad sysselsättning än att sitta i kommunalfullmäktige och trycka på en knapp
och bli chockad, när någon försöker föra in lite humor. Sedan är det ju frågan om
det finns en mer skyddad verksamhet, men det är en helt annan sak.
 
Samtidigt saknar man själva i "församlingen" inte förmåga till humor, för det måste
ända vara humor att beskriva detta som ett rasistiskt skämt.
 
FÖR DE KAN VÄL KNAPPAST MENA ALLVAR MED DETTA, ELLER ?
 
ATT DET GÅTT SÅ LÅNGT I SVERIGE, ATT MAN BESKRIVER DETTA SOM
ETT RASISTISKT SKÄMT, VISAR HUR LÅNGT DET GÅTT I SVERIGE, NÄR
DET GÄLLER ATT SNEDVRIDA DEBATTEN OCH GÖRA VISSA ORD HELT
INNEHÅLLSLÖSA.
 
Black Nugger, Pippis Pappa, Tin Tin , "negerbullar", alla kan de "slänga sig i
väggen", de är helt överkörda av kommunalfullmäktige i Västervik.
 
Kommande generationer kommer säkert att få mycket nöje av att läsa hur
" in i Norden" enfaldiga vi svenskar var, när det gällde att förhålla sig till
mångfald och muslimer.
 
Man blir samtidigt lite häpen, eller mycket häpen, över den brist på balans och
perspektiv som råder på detta område.
 
Synen inom breda kretsar tycks vara att vissa aldrig kan kränkas, hur mycket
kränkta de än blir, medan andra alltid kan kränkas mycket, hur lite kränkta de
än blir.
 
Om självaste ärkebiskopen stöttar en utställning i Uppsala kyrka, där Jesus fram-
ställs som "bög", inser alla att alla kristna kan bli kränkta av detta, djupt kränkta,
men i den officiella debatten är detta ingen kränkning, det är konst.
 
Men om någon skojar lite om en tjäder, så är det inte bara en kränkning, det
är ett rasistiskt skämt.
 
Man kan bara sucka, arma Sverige.
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRAFIKVERKET SATT PÅ PLATS

Allt tycks inte vara "skit" i Rosenbad
 
Vi minns Göran Johansson, Göteborgs "store man", uppskattad i alla läger av de
flesta.
 
Hans dotter, Anna Johansson, är nu infrastrukturminister i den så kallade rödgröna
sörjan.
 
Anna Johansson tycks ha ärvt lite av faderns goda sidor, och visade detta i
kvällsnyheterna (TV 2).
 
Hon var kallad till nyheterna för att ge sin syn på Trafikverket och dess så kallade
ledning.
 
I vanlig ordning avkrävdes Anna Johansson besked om hon har förtroende
för Trafikverkets ledning, en sällsynt dum fråga, för vem förutom kompletta
idioter kan ha förtroende för Trafikverkets ledning.
 
MEN INFRASTRUKTURMINISISTER ANNA JOHANSSON GICK INTE I FÄLLAN,
TROTS ETT ANTAL IHÄRDIGA FRÅGOR OM "HON HADE FÖRTROENDE FÖR
TRAFIKVERKETS LEDNING"
 
Med ett leende på läpparna, som visade att hon förstod hur dum frågan var,
visade det sig att hon inte gick i den gillrade fällan, och leendet blev större
för var gång den dumma frågan ställdes.
 
Och svaret blev, vid sidan av det breda leendet:
 
"Vi kommer att följa upp att ledningen fullföljer sitt uppdrag".
 
UTAN ATT DARRA PÅ RÖSTEN , MED ETT BREDD LEENDE PÅ LÄPPARNA,
VISADE INFRASTRUKTURMINISTER ANNA JOHANSSON ATT HON INTE
HADE DET MINSTA FÖRTROENDE FÖR TRAFIKVERKETS LEDNING, UTAN
ATT BEHÖVA SÄGA DET RENT UT.
 
Så ska en slipsten dras, pappa Göran Johansson hade säkert varit stolt, om han
kunnat höra det.
 
Annat lät det när ministrar i den förutvarande Alliansregeringen blev tillfråga-
de om de hade motsvarande förtroende för "sin" eller "sina" generaldirektö-
rer.
 
Då kacklade alla samma visa, som papegojor, eller kanske som dumma höns:
 
" VI HAR FÖRTROENDE FÖR VÅRA GENERALDIREKTÖRER TILL DESS ATT
VI SÄGER ATT VI INTE HAR FÖTROENDE FÖR VÅRA GENERALDIREKTÖRER"
 
Detta ideliga kacklande fick man ständigt höra trots, att alla i "hela världen" trodde
sig förstå, att det minsta som fanns, det var just förtroende.
 
Att lyckas bryta detta imbecilla beteende, med ett leende på läpparna, tyder
på både mod, djärvhet och en stark tro på sig själv, något som gör infrastruk-
turminister Anna Johansson värd "dagens ros".
 
Men som alla andra mynt, har också Anna Johansson två sidor. Som kommunal-
råd i Muteborg, försvarade hon, delvis och underförstått, de oegentligheter som
fifflare hade för sig i Cannes.
 
Så rosen är trots allt lite taggig.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 

RIKSBANKEN - EN DINOSARIE ?

Inflationsmålet 2 % en relik från svunnen tid
 
Peter Malmqwist, känd i aktiesammanhang, skriver i dag i Dagens Industrie om hur
han uppfattar att räntesänkningarna påverkat inflationen.
 
Det går inte att ta fel på att han anser att inflationsmålet 2 % är fel satt.
 
Logiskt och konsekvent belyser han med siffror och statistik hur olika sektorer ut-
vecklats i takt med att räntorna blivit allt lägre.
 
Den samlade bilden av denna statistik blir lika tydlig som förfärande:
 
DE DELAR AV EKONOMIN, SOM BORDE UTVECKLAS BÄTTRE, HAR INTE
UTVECKLATS BÄTTRE, MEDAN DE DELAR AV EKONOMIN, SOM REDAN
UTVECKLAS "FÖR BRA" UTVECKLAS ÄNNU "BÄTTRE".
 
Överhettning inom vissa områden, såsom fastigheter och aktier, är bara "förnam-
net".
 
Måluppfyllelsen är med andra ord inte bara "0".
 
MÅLUPPFYLLELSEN ÄR MED ANDRA ORD NEGATIV, MAN HAR INTE NÅTT
DET MAN VILL NÅ, MEDAN MAN NÅTT DET MAN INTE VILL NÅ.
 
Och med en druckens envishet håller man fast vid denna utveckling, bara för att
man "en gång i tiden", närmare bestämt 1993, bestämde sig för att inflationsmå-
let skulle vara just 2 %.
 
Detta mål sattes i en ekonomi, då inflationen var för hög, och man ville sätta ett
mål, som gjorde att inflationen var hanterbar.
 
INGET SÄGER ATT EN INFLATION UNDER 2 % INTE ÄR HANTERBAR, RIKS-
BANKENS AGERANDE BYGGER ENBART PÅ ATT MAN LIKT EN ÅSNA BI-
TER SIG FAST I DET MAN EN GÅNG BITIT SIG FAST.
 
Peter Malmqwist avslutar sitt inlägg med en sammanfattning, som också utgör en
fråga:
 
" RIKSBANKENS RÄNTESÄNKNINGAR HAR ALLTSÅ INTE GETT NÅGON STÖR-
RE EFFEKT PÅ DEN DEL AV EKONOMIN, SOM SLÄPAR EFTER, MEN SPÄDER
PÅ  ÖVERHETTNINGEN I DEN INHEMSKA EKONOMI, SOM REDAN UTVECK-
LAS BRA. OCH ALLT DETTA GÖRS ENBART FÖR ATT DEN SIFFRA SOM KAL-
LAS KPI SKA ÖKA TILL 2 %. HUR LÅNGT MÅSTE UTVECKLINGEN SKENA
INNAN VI TAR UPP EN DISKUSSION OM MÅLET FÖR RIKSBANKENS RÄNTE-
POLITIK ? "
 
Svaret på Peter Malmqwist fråga bör vara enkel, för de flesta.
 
UTVECKLINGEN MÅSTE FORTSÄTTA ATT SKENA SÅ LÄNGE RIKSBANKENS
LEDAMÖTER BITER SIG FAST VID EN MÅL HÄRRÖRANDE EN SVUNNEN TID,
LIKT ÅSNOR SOM BITER SIG FAST TILL DESS DE FASTNAT FÖR GOTT.
 
 
Bild från Riksbankens senaste möte
AE
 
 
 
 
 
 
 
 

PSYKVÅRDEN VÅR NYA GÖKUNGE ?

Samhället räcker inte till
 
Det är inte bara psykiskt sjuka som många gånger lever i misär, hela psykvården
tycks utgöra en misär.
 
Ansvarig minister, Gabriel Wikström, menar då att "vi ser hur allt fler mår dåligt och
hur samhällets insatser inte räcker till".
 
SvD skriver i dagarna om hur samhället inte räcker till på detta område:
 
"Färdigbehandlade skickas direkt ut på gatan utan bostad och ofta finns inga
individuella vårdplaner, vilket är lagstadgat".
 
Det är inte underligt att det ser ut som det ser ut, allt fler områden blir utsatta för
besparingar, av någon underlig anledning, men anledningen kanske inte är sp
underlig.
 
Frågar man Anders Borg, inser man lätt att anledningen inte är underlig, ske-
nar kostnaderna på ett område, måste kostnaderna skena mindre på andra om-
råden.
 
NOLLSUMMESPEL KALLAR MAN DET VISST.
 
Den ansvarsfulla Alliansregeringen var inte dålig på att se till att detta nollsumme-
spel kunde upprätthållas.
 
Från 2007 försvann 70 av vårdplatserna, medan den psykiska ohälsan, som
snitt i landet, steg med 15 %.
 
 
Sverige sticker ut här, här också, på det sättet att den psykiska ohälsan är större
än i jämförbara länder och att antalet självmord, främst bland unga, är fler och ö-
kar mer än i jämförbara länder.
 
DET ÄR INGEN NATURLAG SOM SÄGER ATT SVERIGE SKA STICKA UT PÅ
DETTA SÄTT, DENNA UTVECKLING HAR VI SJÄLVA, PÅ HELT EGEN HAND,
SKAPAT GENOM ATT ORGANISERA OCH UTVECKLA VÅRT SAMHÄLLE SÅ
ATT DENNA UTVECKLING SKER.
 
På alla fronter möter man nu förfäran och ilska, så här får det inte gå till. Inte bara
ansvarig minister, utan även andra ska se till att insatserna ökar. Vi får då höra att
det är skandal här och det är skandal där.
 
Och som ansvarig minister, Gabriel Wikström då menar, vilket också alla andra
är överens om, nu måste samhällets insatser öka, 100 miljoner till skolhälsovår-
den, ett antal miljoner hit, och ett antal miljoner dit.
 
Detta får i givet läge ses som både nödvändigt och bra, men man släcker
inte en eld genom att hälla bensin på elden.
 
FORTSÄTTER NUVARANDE ÖKNINGSTAKT AV DEN PSYKISKA OHÄLSAN,
VILKET DEN KOMMER ATT GÖRA MED SAMHÄLLETS NUVARANDE UTVECK-
LING, ORGANISATION OCH VÄRDERINGAR, SÅ KOMMER INOM KORT 100
MILJONER HIT, OCH 100 MILJONER DIT OCKSÅ ATT VARA OTILLRÄCKLIGT.
 
En ny utryckning från ansvarig minister blir då kanske aktuell, med nya 100 miljoner
hit, och 100 miljoner dit.
 
DET SLUTLIGA MÅLET TYCKS VARA EN BEFOLKNING MED 100 % PSYKISK
SJUKA, FÖR MAN MÅSTE NÄSTAN SJUK FÖR ATT KLARA AV MYCKET AV
DET TRYCK SAMHÄLLET I DAG GER UPPHOV TILL.
 
Insatser hit, och insatser dit, men inte en enda röst nuddar vi tanken att den utveck-
ling vi har, och har haft, genererar denna ohälsa, och att man borde stanna upp och
ställa sig frågan, om man inte borde backa i ett antal avseenden.
 
Samhällets uppgift och mål, gemensamt med civilsamhällets uppgift och mål,
borde inte i första hand vara att öka samhället insatser i takt med att den psyk-
iska ohälsan ökar.
 
SAMHÄLLETS UPPGIFT OCH MÅL BORDE I STÄLLET, I FÖRSTA HAND, VA-
RA ATT STÄLLA SIG FRÅGAN HUR SAMHÄLLET SKA UTVECKLAS OCH OR-
GANISERAS FÖR ATT DEN PSYKISKA OHÄLSAN INTE SKA ÖKA, KANSKE
TILL OCH MED MINSKA,
 
Att inte ens nudda vid den tanken tyder inte på någon större probleminsikt.
 
AE
 
 
 
 
.
 
 
 
 
 

TRAFIKVERKET, ETT RUTTET VERK ?

Än är det si, än är det så
 
I många avseenden framstår Trafikverkets ledning som rena skämtet, hade deras
inkompetens inte fått så allvarliga konsekvenser, hade man ju kunnat skratta åt
eländet.
 
Vi har de senaste dagarna erfarit att regler och rutiner inte följts i samband med att
personal och "folk" befunnit sig på spåren, tågen har kört helt oberoende av detta.
 
Inte ens lik på spåren har kunnat framkalla tankeverksamhet hos ansvariga.
 
 
 I GÅR FICK VI HÖRA ATT DENNA AVSAKNAD AV TANKEVERKSAMHET BE-
ROR PÅ ATT PERSONALEN ÄR OUTBILDAD.
 
Nu skulle nolltolerans, i fråga om vad är något oklart, införas och utbildningen in-
tenfisieras.
 
I dag låter det något annorlunda.
 
DEN PERSONAL, SOM I GÅR VAR OUTBILDAD, ÄR I DAG UTBILDAD.
 
Uppgifter kommer nu fram om att besparingar, här också, medfört underbeman-
ning, och att personal då tidvis, ofta, fått arbeta mer övertid än tidigare. Facket
hävdar, naturligtsvis, att detta stora övertidsuttag påverkat förekomsten av dessa
incidenter, och en del tycks tyda på att ett antal incidenter kan kopplas till personal,
stressad av underbemanning och övertid.
 
DETTA ÄR NÅGOT ANNAT ÄN OUTBILDAD PERSONAL, OCH NU SVÄNGER
HÖGSTA LEDNINGEN.
 
NU FÅR VI HÖRA ATT PERSONALEN ÄR SÅ VÄL UTBILDAD ATT DET HÖGA
ÖVERTIDSUTTAGET INTE PÅVERKAT SÄKERHETEN.
 
Anpassat till läget är det tydligen lite varierande utbildningsnivå på Trafik-
verkets personal, än är den bra, när det passar, än är den dålig, när det pas-
sar.
 
MEN KOMPETENSEN HOS LEDNINGEN VARIERAR INTE, DEN ÄR MONUMEN-
TAL, STADIGT, TYCKS NÄRMAST OBEFINTLIG.
 
Vart tog Gunnar Malm vägen förresten, har han redan avgått ?
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 

TRAFIKVERKET FÖRNEKAR SIG INTE

Outbildad personal får skulden för död man på spåret
 
Vissa förnekar sig inte, och dit hör Trafikverket och dess ledning.
 
Nu nås hela världen av nyheten att tågen i Sverige kör obehindrat trots lik liggande på
spåret. Anhörig till en omkommen, påkörd av tåget, australienska på besök i Stockholm
upplever att Trafikverket beter sig som om de kört på ett djur.
 
FINNS DET DJUR I ANSLUTNING TILL TÅGEN, SÅ LÄR DE VÄL SITTA PÅ TRA-
FIKVERKETS HUVUDKONTOR, I VART FALL TYCKS DET FINNA RIKTIGA ODJUR
PÅ DEN FRONTEN.
 
Vi är vana vid att tågen inte går, och kommer de igång, så kommer de fram för sent.
 
Tydligen blir de så glada och lyckliga, att man fått igång ett tåg, att man inte vågar stanna,
när man ser lik liggande på spåret, nyligen överkört av ett annat tåg.
 
Skuldfrågan i detta närmast bisarra ärende är redan utklarad.
 
DET ÄR TRAFIKVERKETS ANSTÄLLDA, UTE I VERKSAMHETEN, SOM ÄR OUTBIL-
DAD, OCH NU SKA DEN UTBILDAS, SÅ ATT TÅGEN STANNNAR, NÄR MAN SER LIK
LIGGANDE PÅ SPÅRET.
 
Man får ju rena kväljningar, när man hör Trafikverkets chefer uttala sig efter den bisarra
händelsen, att utbilda personal och yra om nolltolerans imponerar knappast.
 
VI SOM INTE ÄR RENA ODJUR PÅ TRAFIKVERKET VET SEDAN LÄNGE ATT O-
HYRA FÅR MAN LÄTTAST BORT GENOM ATT STÄDA TRAPPAN UPPIFRÅN.
 
Det är inte outbildad personal, som gjort denna bisarra händelse möjlig.
 
Det är avsaknaden av en kultur i organisationen,
 
ELLER KANSKE ÄNNU VÄRRE, DET FINNS EN KULTUR, EN FELAKTIG KULTUR,
SOM BOTTNAR I ATT TRAFIKVERKET HAR EN OANSVARIG OCH INKOMPETENT
LEDNING.
 
Alla organisationer måste ha en kultur, som får organisationen att sträva efter ett gemen-
samt mål, och det målet bör rimligen vara något så när seriöst, något som inte tycks va-
ra fallet på Trafikverket, om de har något annat mål att sträva emot annat än att se till
att inget fungerar.
 
DET ÄR LEDNINGENS UPPGIFT ATT SKAPA, VIDMAKTHÅLLA OCH UTVECKLA
EN SÅDAN KULTUR.
 
Saknar ledningen denna viktiga, grundläggande och elementära kompetens, ska trap-
pan städas uppifrån.
 
Och trappan ska städas uppifrån hur många gånger än chefer, som närmast fram-
står som mindre vetande, babblar om nolltolerans och outbildad personal.
 
Generaldirektören själv, Gunnar Malm, blev ett antal gånger kallad till förutvarande inf-
rastrukturminstern och fick "på pälsen" för att Trafikverket vare sig fungerade eller hade
en fungerande kultur.
 
Varje gång lovades det bot och bättring, något vi aldrig fått "se röken av".
 
GUNNAR MALM BORDE HA FÅTT RESPASS REDAN FÖR ETT ÅR SEDAN.
 
Får han sitta kvar efter  detta finns det trappsteg högre upp än Trafikverket, som
borde städas, städas riktigt ordentligt.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIKRIKTNINGENS ALTARE NU ÖVERFULLT

Advokatsamfundet det senaste offret
 
Många offer har skett på likriktningens och indoktrineringens altare.
 
Anne Ramberg på Advikatsamfunder bekräftar nu att även Advokatsamfundet
lagt sig platt på detta altare.
 
Advokatsamfundet har uppmärksammat att det sitter nämndemän från sverigedemo-
kraterna i olika domstolar, bland annat migrationsdomstoler.
 
Ann Ramberg finner detta djupt "olyckligt".
 
ATT ANN RAMBERG FINNER DETTA "OLYCKLIGT" ÄR MER ÄN "OLYCKLIGT",
DET ÄR EN KATASTROF FÖR DEMOKRATIN, DÄR EN AV GRUNDBULTARNA
ÄR ATT NÄMNDEMÄN SKA ÅTERSPEGLA "FOLKVILJAN".
 
Det kan finnas skäl att diskutera nämndemännens vara eller inte vara, men så länge
systemet finns, är en av grundbultarna, att nämndemännen ska "återspegla" folk-
viljan.
 
Det Ann Ramberg i förlängningen nu menar är att den uppfattning sverigede-
mokrater har inte utgör "folkviljan".
 
ÅBEROPANDE LOGIKEN MEDFÖR DETTA I FÖRLÄNGNINGEN ATT SVERIGE-
DEMOKRATER INTE ÄR "FOLK", NÅGOT MÅNGA TYCKS MENA, MEN ATT HÖRA
DET FRÅN ADVOKATSAMFUNDET ÄR LITE VÄL STARKT.
 
Folkviljan är tänkt att komma till uttryck i migrationsdomstolarna, och i djupet av "folk-
viljan" finns ett motstånd mot att Sverige har världens största invandring.
 
DENNA DEL AV FOLKVILJAN FINNER ALLTSÅ ADVOKATSAMFUNDET SOM
DJUPT OLYCKLIGT.
 
Djupt lyckligt skulle då vara att Migrationsdomstolarna bemannades av nämnde-
män enbart från Miljöpartiet, gärna krýddat med jurister, som bedyrat Miljöpar-
ttiet sin vördnad.
 
DET VORE DJUPT OLYCKLIGT, AV MÅNGA SKÄL.
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 

DET MENINGSLÖSA PARTIET

Miljöpartiet saknar då inte humor
 
Under förra mandatperioden fick vi uppleva den så kallade trianguleringen,
kanske främst från moderaterna, som innebar att man släppte kravet på att
ha en politik.
 
Man övergick till att bli krämare.
 
VILL VÄLJARNA INTE HA VÅR POLITIK FÅR VI VÄL FÖRA EN ANNAN
POLITIK.
 
Miljöpartiet tycks nu ha imponerats av denna visionslösa, idefattiga och me-
ningslösa politik och har nu hittat sin  egen visionslösa, idefattiga och me-
ningslösa variant.
 
DET BLIR ALLT LÄTTARE ATT FÖRSTÅ BIRGER SCHLAUGS BESKRIV-
NING AV PARTIET - DET MENINSLÖSA PARTIET.
 
Partiets "analysgrupp" har nu kommit fram till varför väljarna ratade partiet
inför valet.
 
VÄLJARNA TYCKTE INTE OM ATT MILJÖPARTIET VILLE HÖJA PRI-
SET PÅ BENSINEN.
 
Detta har fått partiet att inta en ny position i denna fråga, en av de frågor
som Miljöpartiet själv hävdade var en av de viktigaste för partiet, en av par-
tiets så kallade grundbultar. Vi får nu höra en taleshen för partiet uttala den
nya policyn:
 
VI KOMMER INTE LÄNGRE ATT SLÅSS FÖR HÖJDA BENSINPRISER,
DÅ VÄLJARNA INTE TYCKTE OM DETTA, OCH VI VILL JU INTE FÖRA
EN POLITIK, SOM VÄLJARNA INTE TYCKER OM.
 
När man ändå håller på och är varm i kläderna kan man ju också ompröva
sin hållning i andra frågor, såsom kärnkraft, invandrarpolitik, försvarspolitik,
skattepolitik, arbetstider och en del andra frågor.
 
FÖR DET ÄR JU OCKSÅ FRÅGOR SOM VÄLJARNA INTE TYCKER OM.
 
Det var Birger Schlaug, som lanserade det nya namnet på MP:
 
DET MENINGSLÖSA PARTIET.
 
 
 
 
AE
 
 
 

VÅRA TAPPRA JIHADISTER

Vår SEPÅ (SÄPO) kvicknar till
 
Att det finns ett stort antal "jihadskrigare" i Sverige är en sanning, som blir alltmer
uppenbar för var dag.
 
Till och med vår säkerhetspolis, SEPÅ, tyck ha kvicknat till och ser nu 300
jihadister, där det förut bara var 92 jihadister.
 
SEPÅ UPPGER SIG TA ALLVARLIGT PÅ DETTA OCH MENAR ATT MAN
SÄKERSTÄLLER SVERIGES TRYGGHET OCH SÄKERHET GENOM ATT
NOGSAMT FÖLJA UPP DESSA JIHADISTER OCH VID BEHOV FÖRSÖKA
TALA MED DEM.
 
Så ser SEPÅ på problemet, och man får anta att denna attityd är förankrad från
politiskt håll.
 
Nu ska tydligen våra politiker ta till ännu större krafttag mot dessa jihadister.
 
MAN SKA UTREDA, OM DET GÅR ATT LAGFÖRA JIHADISTER SOM FAR
TILL SYRIEN OCH IRAQ OCH HALSHUGGER FOLK.
 
Bra att detta utreds, och att det blir klart resdan under nästa år, då är ju prob-
lemet borta.
 
I många andra länder ser man inte bara på och utreder, man har kommit så
långt, att man inte anser att det är OK, att jihadister reser till Syrien och
Iraq och halshugger folk.
 
I FRANKRIKE EXEMPELVIS HAR DE FÖRSTA DOMARNA FALLIT MOT
SÅ KALLADE "ÅTERVÄNDANDE" OCH DÄR BLEV DET 7 ÅRS FÄNGEL-
SE FÖR TERRORBROTT.
 
OCH ALLA SOM "ÅTERVÄNT" KAN RÄKNA MED ÅTAL.
 
Så långt har man kommit i Frankrike, medan vi utreder, om det är OK att extre-
ma jihadister reser till Syrien och Iraq och halshugger folk.
 
Varför kan man då fråga sig, kan det månne bero på vår allmänt mer överseende
tolerans mot olika terrorgrupper, senast visad genom vårt stöd till Hamas genom
att "erkänna Palestina".
 
Under tiden vi nu utreder detta återvänder jihadister till Sverige och rekry-
terar helt öppet, under tiden SEPÅ ser på, nya idealister i ett antal moske-
er.
 
Man får allt ha en underlig syn på verkligheten, om man med detta menar att
man aktivt delar i bekämpningen av terrorism.
 
ATT UTGÖRA EN FRISTAD FÖR TERRORISTER ÄR NOG ETT MER ADE-
KVAT UTTRYCK.
 
Nu ska utredningen tydligen utreda om man kan lagföra dessa jihadister, så
att de inte tillåts "resa" till Syrien och Iraq och halshugga folk,
 
Utredningen borde nog vidgas, dessa extremister kan knappast anses
tillföra Sverige något överhuvudtaget, och den så kallade humanitära
aspekten, vad gäller dem själva, torde vara minimal.
 
KANSKE BORDE UTREDNINGEN GES I UPPDRAG ATT UTREDA, OM
INTE EN ANNAN RESA OCKSÅ BORDE FÖRBJUDAS FÖR DESSA EX-
TREMA JIHADISTKRIGARE.
 
Den resa de företog till Sverige.
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEN FÖRBJUDNA DEBATTEN

Saknas argument får man helt enkelt hålla tyst
 
SvD har i dag en intressant ledare, skriven av Lena Hennel, och denna återger stäm-
ningen inom moderaterna, när det gäller synen på vår flyktingpolitik.
 
Vi vet sedan "urminnes tider" att den som inte kan försvara sin sak med fakta
och argument, tar till antingen tystNAden eller lögner.
 
OCH I MAKTSITUATION TAR MAN TILL MÖJLIGHETEN ATT TYSTA ANDRA.
 
Stämningen inom moderaterna tycks bekräfta dessa gamla sanningar. Många mode-
rater uttrycker en stor uppgivenhet, för att flyktingpolitiken inte får, helt enkelt inte
får, diskuteras inom partiet.
 
Moderaten Ulf Hilding, kommunpolitiker, uttrycker detta mycket talande:
 
" VI KAN DISKUTERA ABORTER, BARNBEGRÄNSNING, VI KAN DISKUTERA
DÖDSHJÄLP OCH VAD SJUTTON SOM HELST. MEN Så FORT DU KOMMER
TILL INVANDRARE, DÅ ÄR DET TVÄRSTOPP"
 
Varför har man frågat sig, är det tvärstopp så fort någon kommer till "invandrare", och
svaret finner man om man går tillbaks i tiden och lyssnar till tidigare erfarenheter där
också det blivit "tvärstopp i debatten".
 
" EN SJUK SAK, INTE HELLER EN SJUK POLITIK, KAN ALDRIG FÖRSVARAS,
OCH DÅ FÅR DET BLI TVÄRSTOPP I DEBATTEN"
 
Och sitter man på makten har man också praktiska mökligheter att se till att det blir
tvärstopp i debatten, i vart fall under en tid.
 
Lite bättre har det dock blivit sedan Fredrik Reinfeldt tappat greppet om partiet. Mo-
deraten Lena Sjödahl, kommunpolitiker, kan öppet säga det Tobias Billström inte fick
säga öppet:
 
" TILL SLUT KANSKE VI INTE KAN TA EMOT I SAMMA UTSTRÄCKNING".
 
En försiktig hand, som sträcker ut sig mot den farliga verkligheten, men nu uppstår
frågan, hur man ske se på "till slut".
 
Ska man se på "till slut" som att  ska inse att man inte kan ta emot "i sam-
ma utsträckning", när det är för sent.
 
ELLER SKA MAN SE PÅ "TILL SLUT" SOM ATT MAN BÖR FÖRHÅLLA SIG
TILL ATT "INTE KUNNA TA EMOT I SAMMA UTSTRÄCKNING" INNAN DET
ÄR FÖR SENT.
 
När det gäller den faktiskt förda politiken, förd av de som sätter tvärstopp i debat-
ten, är ju svaret helt klart:
 
TILL SLUT ÄR NÄR DET ÄR FÖR SENT.
 
När det gäller de flesta kommunpolitiker, som nu vågar "öppna käften" efter det
att Fredrik Reinfeldt tappat greppet om partiet, är svaret också tydligt och klart,
men något annorlunda, mycket annorlunda.
 
TILL SLUT ÄR INNAN DET ÄR FÖR SENT.
 
Lena Hennel uppger sig kunna spåra en viss uppgivenhet över vad många mode-
rater uppfattar som en kompakt tystnad. Ulf Hilding formulerar detta talande på sitt
sätt:
 
" DET FINNS EN LÅSNING I RIKSDAGEN. DET ÄR LIKA BRA ATT ERKÄNNA
DETTA, DET HAR BLIVIT DET FULASTE AV ALLT ATT TALA OM INVANDRING"
 
När det gäller uppgivenheten inom moderaterna kan man notera att allt är relativt,
här i världen, att väljarna i denna fråga känner ännu större uppgivenhet är nog
"bara förnamnet".
 
Artikeln tyder på att vi kommit en bit på väg, men bara en mycket liten bit på väg. De
flesta vill öppna upp för en debatt, inte för att diskutera vad Lena Sjödahl beskriver
som "till slut" utan för att hitta argument som kan "stoppa SD".
 
LÄNGRE HAR VI TYDLIGEN INTE KOMMIT.
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FÖRBIFART MILJÖPARTIET

Stefan Löfven KAN vara klar
 
Idag inträffade världens åttonde underverk.
 
STATSMINSISTER STEFAN LÖFVEN KAN TALA KLART OCH TYDLIGT, SÅ
KLART OCH TYDLIGT ATT ALLA BEGRIPER VAD HAN SÄGER.
 
Inga förhandlinspersoner, inga "vi får vänta och se", inga överenskommeler med
vare sig Miljöpartiet eller Vänsterkommunisterna, utan rakt och tydligt, rakt ut i
luften:
 
FÖRBIFART STIOCKHOLM SKA BYGGAS.
 
Nu uppstår frågan hur samlevnadspartnern Miljöpartiet ser på detta, kanske som
vad det är:
 
FÖRBIFART MILJÖPARTIET.
 
AE

KAN ANKDAMMEN VARA EN GÅSDAMM ?

Borås förvandlat till en ankdamm
 
Sedan en tid tillbaka förekommer rena spektaklet inom boråspolitiken, man "för-
handlar" om budgeten för att hålla sverigedemokraterna utanför allt inflytande.
 
Borås Tidning (BT) beskriver spektaklet som att Borås förvandlats till en
ankdamm.
 
Som den ledande tidningen på orten borde man kunna kräva mer av BT, tid-
ningen tycks vara långt efter sin tid, möjligen beroende på att man inte behöver'
anstränga sig, då man är den enda lokaltidningen på orten.
 
Borås har inte förvandlats till en ankdamm, det borde BT faktiskt känna
till.
 
BORÅS ÄR SEDAN LÄNGE EN ANKDAMM, DET BORDE FAKTISKT BORÅS
TIDNING KÄNNA TILL.
 
Och varför skulle Borås inte vara en ankdamm, hela Sverige är ju en ankdamm.
 
DET FICK VI JU FÖR NÅGRA ÅR SEDAN HÖRA AV SJÄLVASTE CARL
BILDT.
 
Efter det att han lämnat statsministerposten och "bara" var riksdagsman fick vi
ju höra att Carl Bildt den Store var för en för stor begåvning att verka i vad han
menade var ankdammen Sverige.
 
I STÄLLET FÖR ATT FULLGÖRA SITT RIKSDAGSUPPDRAG ANVÄNDE HAN
RIKSDAGSARVODET FÖR ATT RESA RUNT PÅ BALKAN OCH INFORMERA
ALLA OM HUR BEGÅVAD HAN VAR, OCH HUR OBEGÅVADE ALLA ANDRA
VAR.
 
Såvisst är Sverige en ankdamm, och då kan ju inte Borås heller vara annat än en
ankdamm, samtidigt måste man som djurvän vara försiktig med denna typ av ge-
nerella anklagelser,
 
ANKORNA KAN JU TA ILLA VID SIG.
 
Bakgrunden till BT beskrivning av Borås som ankdamm ligger alltså i att man i bud-
getförhandlingen vill hålla sverigedemokraterna utanför allt inflytande.
 
Redan här förstår man att Borås är en ankdamm, och politikerna inte ankor,
men kanske gäss.
 
Kommunalrådet Morgan Hjalmarsson älskar ju att jämföra andra politiker med
tåget och använder då gärna uttrycket "dum som ett tåg, men det finns också
andra talesätt, inte knutna till tåget, men väl gåsen.
 
De budgetalternativ, som står till buds är dels de "rödgrönas", dels alliansens, om
man nu kommer att se skymten av ett sådant.
 
Ska de "rödgrönas" budget gå igenom förutsätter detta att SD lägger ner
sina röster, att lägga ner sina röster är ett  förhållningssätt, som innebär
att man använder sitt inflytande för att de "rödgrönas budget" ska gå ige-
nom.
 
SD FÅR HÄR ALLTSÅ ETT INFLYTANDE OCH KAN SÄGAS SAMARBETA
MED DE "RÖDGRÖNA".
 
Ska Alliansens budget gå igenom förutsätter detta att SD röstar på denna.
 
SD FÅR HÄR ALLTSÅ ETT INFLYTANDE OCH KAN SÄGAS SAMARBETA
MED DE ALLIANSEN.
 
Vad som än händer får SD ett inflytande inledningsvis, men den förda politiken
bygger på antingen de "rödgrönas" budget eller alliansens budget, och ingen av
dessa bygger på det minsta av "inflytande eller samarbete" med SD.
 
Så vad i himmelsens namn är det man bråkar om ???
 
ATT BORÅS ÄR EN ANKDAMM TYCKS MER ÄN KLART, MEN VAD GÖR ETT
ANTAL GÄSS I EN ANKDAMM ???
 
AE
 
 
 
 
 
 
 

RUTTEN BRANSCH I EN RUTTEN VÄRLD

En rutten bransch i ett ruttet land
 
EU kommissionen har nu offentliggjort misstankar rörande en större och i tiden långt
utdragen kartellbildning, där Volvo är inblandad, något man nu kan läsa om i de flesta
tidningar mm.
 
En stor kartellbildning, som sträcker under en lång tid, över 10 år.
 
OCH OMFATTAR ÖVERENSKOMMERLSER OM PRISSÄTTNING OCH LEVERANS-
TIDER,SOM SYFTAR TILL ATT HÅLLA PRISERNA PÅ EN HÖG NIVÅ.
 
Förutom Volvo är Scania, Daimler, Man och DAF inblandade.
 
Dagens Industri beskriver i dag den bransch bolagen verkar i som en "rutten  bransch".
 
MEN DET ÄR INTE BARA BRANSCHEN SOM ÄR RUTTEN, DE LÄNDER SOM HAR HÖ-
GA CHEFER OCH REGELSYSTEM, SOM MÖJLIGGÖR DENNA RUTTNA VERKSAM-
HET, KAN OCKSÅ BETECKNAS SOM RUTTNA LÄNDER.
 
Denna ruttna verksamhet, en mild och snäll beskrivning, kan inte förekomma om inte ledan-
de befattningshavare aktivt medverkar eller ställer sig bakom verksamheten.
 
Kartellbildningar av detta slag inom våra större företag är ingen enskild angelägenhet för
berörda företag, verksamheten får spridningseffekter inom hela samhället.
 
I länder, som gör anspråk på att inte vara "ruttna länder" bör därför den typen av be-
fattningshavare inte få inneha ledande funktioner.
 
Det finns möjligheter att hantera denna typ av kriminalitet på ett mer effektivt och ansvars-
fullt sätt.
 
Att andra än ruttna länder utformar sitt legala system, så att man kan åtala ansva-
riga är en självklarhet, men det legala systemet bör sträcka sig längre, mycket
längre.
 
NÄRINGSFÖRBUD (GÄLLANDE BÅDE DE HÖGSTA FUNKTIONERNA I ETT BÖRS-
BOLAG OCH  STYRELSEN) BORDE AVSKRÄCKA DE FLESTA FRÅN ATT HÅLLA
PÅ MED SÅDAN HÄR "SKIT".
 
De flesta är nog tämligen överens om att exempelvis chefen för Volvo skulle tänka sig
för, både en och två gånger, innan han "såg mellan fingrarna" på omfattande kartellbild-
ning, om han såg ett vittgående näringsförbud som ett reellt hot ovanpå ett åtal följt
av långvarigt fängelsestraff.
 
Som man sår får man skörda.
 
HÄR SÅR VI KORRUPTION OCH DÅ FÅR VI SKÖRDA KORRUPTION.
 
Cheferna i berörda företag har sett mellan fingrarna, eller medverkat aktivt, och får
nu finna sig i att verka i vad som betecknas som en "rutten bransch".
 
Svenska politiker har också "sett mellan fingrarna" genom att utforma ett regel-
system, som inte är avskräckande för olika chefer att frestas ägna sig åt otill-
börliga inslag inom "marknadsföringen".
 
ATT DESSA RUTTNA BRANSCHER BARA KAN VERKA I "RUTTNA LÄNDER"
TYCKS VARA EN LOGISK SLUTSATS.
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAR SVERIGE KÖRT NER I DIKET

Sverige är inte bäst i världen
 
Sverige är inte bäst i världen, och har aldrig varit, hur gärna de flesta av oss vill
tro det.
 
Bolton Consulting Group har skrivit en rapport om Sveriges konkurrenskraft
och välstånd, och beskriver konkurrenskraften och välståndet i andra termer
än vi är vana vid.
 
SVERIGES STARKA KONKURRENSKRAFT OCH VÄLSTÅND ÄR EN ILLUSION.
 
Man ser genast en "helig ko", eller "2 heliga kor" framför sig, vad håller Boston Consulting
Group på med egentligen, påstå att Sverige inte är bäst i klassen.
 
Man pekar då på att vi ser oss som "top in the World" och det är vi, om vi jämför oss med
Gambia och Sierra Leone. men Boston Consulting Group pekar på att jämför vi oss med
jämförbara länder. är vi i bästa fall "mediokra".
 
Vi känner igen detta från det sluttande plan Sverige befinner sig sedan ett antal
år tillbaka.
 
BEGER MAN SIG TILL DEN TID DET BEGAV SIG JÄMFÖRDE SIG SVERIGE MED
USA, SCHWEIZ, CANADA OCH AUSTRALIEN, NU JÄMFÖR VI OSS MED JUST
GAMBIA, KENYA, SIERRA LEONE, NEPAL, PAKISTAN OCH EN DEL ANDRA
LÄNDER.
 
Och visst, då står vi på "topp", Anders Borg uttryckte detta lite annorlunda:
 
VI MÅSTE BLI SOM AFRIKA SÅ FORT SOM MÖJLIGT (EFTER SIN RESA TILL
NIGERIA).
 
BOSTON CONSULTING GROUP BESKRIVER VÅR KONKURRENSKRAFT OCH
VÅRT VÄLSTÅND SOM EN ILLUSION.
 
ILLUSION.
 
Rapporten pekar på att exportförmågan försämras, produktiviteten minskar och våra
investeringar är alltför kortfristiga.
 
DETTA ÄR INGEN ILLUSION, DET ÄR FAKTA, HUR OBEGAHLIGA DESSA ÄN
ÄR.
 
Boston Consulting Group pekar på vad som erfordras för att komma till rätta med
detta, och det är då man förstår att även Boston Consulting Group hyser illusioner
om Sverige.
 
MAN MENAR ATT ANTALET ARBETADE TIMMAR MÅSTE BLI FLER OCH ATT
SVERIGE BEHÖVER YTTERLIGARE 600 000 SOM ARBETAR, INTE ARBETS-
KRAFTSINVANDRING UTAN SÅDANA SOM ARBETAR.
 
Här kan man verkligen prata om illusioner, har aldrig Boston Consulting Group
hört talas om Miljöpartiet och vänsterkommunisterna ?
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 

DEMOKRATIN HAR NÅTT VÄGS ÄNDE ?

Väl si, och Du som väljare får så
 
Man kan ju knappast säga att demokratin i Sverige i dag firar några större fram-
gångar.
 
PÅ MÅNGA HÅLL INOM LANDET PÅGÅR UTTALADE AKTIONER, SOM SYF-
TAR TILL ATT MINSKA ELLER FRÅNTA VÄLJARNA INFLYTANDE.
 
De  som inte klarar av att tänka tanken fullt ut tänker då på att minska eller få
bort sverigedemokraternas inflytande.
 
Dessa ambitioner präglar idag den politiska kampen i Borås bland annat, men
även i många andra städer och även i riksdagen.
 
MAN ÄR BREDD ATT FÖRHANDLA BORT DELAR AV ELLER HELA SIN
EGEN POLITIK FÖR ATT FÖRHINDRA ATT SD FÅR INFLYTANDE.
 
Moderaternas kommunalråd i Borås beskrev detta dilemma tydligt:
 
VI HAR INTE GÅTT TILL VAL FÖR ATT INTE DRIVA IGENOM VÅR POLITIK,
KLOKT SAGT OCH BORDE UTGÖRA VÄGLEDNING FÖR EN DEL ANDRA
MINDRE KLARSYNTA.
 
De som tänker tanken fullt ut och "lite längre än näsan räcker" ser här något
helt annat.
 
FÖRHANDLAR MAN BORT DEN POLITIK MAN GÅTT TILL VAL PÅ, SÅ FÖR-
HANDLAR MAN OCKSÅ BORT SINA EGNA VÄLJARES INFLYTANDE.
 
Så när den "rödgröna" sörjan förhandlar bort sin egen politik för att SD inte
ska få inflytande, så förhandlar man samtidigt bort sina egna väljares infly-'
tande.
 
Och när sörjan inom Alliansen förhandlar bort sin egen politik för att SD inte
ska få inflytande, så förhandlar man samtidigt bort sina egna väljares infly-
tande.
 
SAMMANTAGET FÖRLORAR ALLA VÄLJARE INFLYTANDE, SD VÄLJARE
TAPPAR INFLYTANDE, DE RÖDGRÖNAS VÄLJARE TAPPAR INFLYTANDE,
ALLIANSENS VÄLJARE TAPPAR INFLYTANDE.
 
De som driver denna agenda / politik framstår ju knappast som upplysta de-
spoter, om man uttrycker sig snällt.
 
BARA SOM DESPOTER.
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 

ATT SATSA RÄTT I SKOLAN

Resurserna till skolan ibland väl stora
 
Det hävdas ofta, alltid ?, att resurserna är för små, och att de ska ökas.
 
Än är lärarna för få, än är de för outbildade, än är det något annat.
 
TÄNK OM RESURSERNA INTE ÄR FÖR SMÅ, TÄNK OM DE IBLAND ÄR VÄLDIGT
STORA, TÄNK I STÄLLET ATT DE ÄR OJÄMT FÖRDELADE.
 
Det finns tecken på att resurserna inte alltid är för små, ett sådant exempel finns i en
viss skola i Borås.
 
Antalet i en viss klass i en viss skola i Borås uppgår till 6 elever, alla med så kal-
lade språksvårigheter.
 
ANTALET LÄRARE /VUXNA I DENNA KLASS I EN VISS SKOLA UPPGÅR TILL 4.
 
Vi talar här om en lärartäthet uppgående till 0.67 lärare per elev, att här tala om låg
lärartäthet framstår nog som något provocerande.
 
I tankens förlängning ligger att andra elever blir lidande på denna typ av satsning på
så kallade resurssvaga elever, allt annat lika.
 
Att därför påstå att en generös flyktingpolitik inte påverkar kunskapsutvecklin-
gen i våra skolor är provocerande, inte lite provocerande, det är mycket provo-
cerande.
 
Denna fråga har varit och är tabubelagd, men i den bästa av världar kanske detta ta-
bu släpps på samma sätt som Anders Borg släppte ett annat tabu, när han erkände
att den generösa flyktingpolitiken var förenad med "skenande kostnader".
 
MAN HAR RÄTT UR DEMOKRATISK SYNVINKEL ATT HÄVDA ATT SVERIGE
SKA STÅ FÖR EN GENERÖS FLYKTINGPOLITIK, PÅ SAMMA SÄTT SOM MAN
UR DEMOKRATISK SYNVINKEL HAR RÄTT TILL ATT HÄVDA ATT MAN SKA
BEGRÄNSA FLYKTINGSTRÖMMEN.
 
Men en sak har man inte rätt till:
 
ATT HÄVDA ATT EN GENERÖS FLYKTINGPOLITIK INTE PÅVERKAR KUN-
SKAPSUTVECKLINGEN NEGATIVT, INTE OM GÖR ANSPRÅK PÅ ATT INTE
LJUGA.
 
Ovan nämnda elever, 6 stycken, är i åldrarna 10 - 12 år, de har gångavstånd till
skolan, en promenad som tar mindre än 10 minuter. 2 av eleverna är syskon och
bor i samma bostad och ingår i samma hushåll.
 
VARJE MORGON KOMMER DET TVÅ TAXI KÖRANDE, INTE EN TAXI UTAN
TVÅ TAXI, OCH VARDERA TAXIN SLÄPPER VARDERA AV ETT AV SYSKONEN.
 
VID SKOLANS SLUT VÄNTAR TVÅ TAXI, INTE EN TAXI UTAN TVÅ TAXI, UTAN-
FÖR SKOLAN OCH HÄMTAR UPP DE TVÅ SYSKONEN, OCH DE ÅKER SEDAN
DEN KORTA VÄGEN HEM I VARSIN TAXI.
 
Man får väl här anta att det är ett av många integrationsprojekt, som gör att syskonen
inte kan åka till och ifrån skolan i en och samma taxi,
 
En av dessa 4 lärare hade vid tillfälle modet att ställa frågan till en av dessa två
taxichaufförer, troligen också ingående i ett av många integrationsprojekt med
instegsjobb, varför det inte räckte med en taxi, när syskonen började och slu-
tade skolan vid samma tidpunkt och bodde på samma adress.
 
Svaret blev lika tydligt som talande:
 
"DET HAR DU INTE ATT GÖRA MED DEN DJÄKEL".
 
En liten vardagsbild från den Humanitära Stormakten.
 
AE
 
 
 
 
 
 

ÅLDRINGAR KOSTAR

Alltfler äldre kostar alltmer
 
Vi känner ju till att det är främlingsfientlighet att peka på det faktum, att invandringen
kostar. Av allt att döma är det inte "åldringsfientligt" att hävda att åldringsvården
kostar.
 
Dagens Industrie skriver om detta idag, att åldringsvården kostar, kanske borde
man  i stället ta efter Tobias Billström, Eric Ullenfån och andra, och hävda att varje
dement åldring utgör ett nettotillskott till vår ekonomi ?
 
DAGENS INDSUTRI VÄLJER I STÄLLET ATT VISA ATT ÅLDRINGSVÅRDEN KOSTAR,
OCH VAD DEN KOMMER ATT KOSTA.
 
Siffrorna förskräcker, förskräcker mycket. Som i många andra frågor får man en intuitiv
känsla av att detta närmast är ett olösligt problem, men man ska inte misströsta.'
 
MÅNGA TIDIGARE OLÖSLIGA PROBLEM HAR VISAT SIG VARA LÖSLIGA, MEN
OROVÄCKANDE SER DET UT, FRAMFÖR ALLT NÄR DET GÄLLER DEMENTA ÅLD-
RINGAR.
 
Prognoser visar att kostnaderna för demensvården kommer att öka kraftigt, risken för de-'
mens ökar med åldern, och allt fler blir över 80 år, den kritiska gränsen för demens i mån-
ga fall.
 
Under åren 2000 - 2013 har antalet demenssjuka ökat med 60 %, från att ha varit 133 000
och 2013 utgjorde 158 000.
 
Ökningstakten beräknas escalera och antalet äldre, över 80 år, beräknas inom 20
år öka med 70 % och uppgå till 860 000, varav många demenssjuka, om man inte
hittar mediciner för att motverka detta.
 
ENLIGT PROGOSERNA MEDFÖR DETTA ATT ANTALET DEMENSSJUKA Å2 2025
ÖKAT TILL 180 000, FÖR ATT 2050 UPPGÅ TILL 250 000.
 
Med dessa siffror ställer man sig frågan, om vi är beredda att möta detta problem, som
tycks komma att växa för vart år. Är vi så framsynta att vi kan komma att hantera denna
situation ?
 
Svaret på frågan är beroende av hur man ser på innebörden av framsynthet.
 
SER MAN DET SOM FRAMSYNT ATT DRA NER PÅ ÅLDRINGSVÅRDEN NÄR DES-
SA PROGNOSER FÖRELIGGER, DÅ ÄR VI FRAMSYNTA.
 
ANNARS INTE.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EU LOCKAR INTE ALLA

Att stanna i EU eller inte stanna, är frågan
 
Shakespeare och Hamlet känner vi alla till, de flesta känner också till att Shakespeare
hörde hemma i England.
 
Vi känner då till det kända uttrycket:
 
Att vara eller inte vara, det är frågan.
 
Nu dyker detta upp i en ny skepnad i Storbritannien, och denna gången gäller det inte
"att vara eller inte vara".
 
Det gäller i stället om man ska stanna kvar inom EU.
 
ATT STANNA KVAR ELLER INTE STANNA KVAR INOM EU, DET ÄR FRÅGAN.
 
Opinionen tycks röra sig i en riktning, som medför att frågan också får ett svar, i
en planerad folkomröstning 2017, och alltmer drar åt det hållet att det inte är själv-
klart att väljarna föredrar att stanna kvar inom EU.
 
Premiärminister David Cameron tycks också bli alltmer träng i frågan och tvingas
till återkommande uttalanden, som är avsedda att lugna den till EU negativa opin-
ionen, senast fick vi då höra.
 
STORBRITTANNIEN KAN INTE STANNA KVAR I EU TILL VILKET PRIS SOM
HELST.
 
Det finns många skillnader mellan Sverige, små som stora, en del avgörande, en
sådan tycks vara just rörande inställningen till EU.
 
SVERIGE TYCKS VARA BEREDD ATT STANNA KVAR I EU TILL VILKET
PRIS SOM HELST.
 
AE
 
 

LEKTION I DEMOKRATI

Alla mynt har två sidor, även i Borås
 
Borås gör sig ofta och regelbundet känt, som staden där konkurrensregler ej gäller
och där äldre och sjuka ska våndas utan det stöd de har rätt till.
 
Men som alla andra mynt har även Borås en positiv sida, och en del i denna
positiva sida tycks vara folkpartisten Anna Svalander.
 
FOLKPARTISTEN ÄR NÅGOT SÅ OVANLIGT SOM EN POLITIKER, SOM TYC-
KER ATT MAKT SKA UTÖVAS UTIFRÅN DE MANDAT VÄLJARNA LÄMNAR
I ALLMÄNNA VAL.
 
Folkpartisten Anna Svalander skriver om detta i dagens Borås Tidning, och ledare-
inlägget kan inge de mest negativa en strimma av hopp.
 
Inlägget är väl skrivet, logiskt, mänskligt och tycks kunna sammanfattas som
en lektion i demokrati.
 
DE FLESTA ANDRA POLITIKER TYCKS INTE HA FÅTT DENNA GRUNDLÄG-
GANDE UTBILDNING I DEMOKRATI, OCH SKULLE NOG KUNNA FÅ EN OCH
ANNAN TANKESTÄLLARE OM DE OCKSÅ LÄSTE DENNA "LEKTION" I DEMO-
KARTI I STÄLLET FÖR ATT GÅ DEN MOTSATTA VÄGEN.
 
MAKT SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER UTÖVAS UTIFRÅN DET MANDAT
VÄLJARNA GER I ALLMÄNNA VAL.
 
Schackrandet om makten i Borås tycks tyda på att många inblandade skulle ha ett
och annat att lära av Anna Svalanders "lektion" .
 
I STÄLLET FÖR ATT UTGÅ IFRÅN ATT VÄLJARNAS MANDAT ÄR GRUNDEN
FÖR MAKTENS UTÖVANDE SCHACKRAR MAN BAKOM VÄLJARNAS RYGG
FÖR ATT MINIMERA VÄLJARNAS INFLYTANDE I ALLMÄNHET OCH SVERI-
GEDEMOKRATERNAS INFLYTANDE I SYNNERRHET.
 
Dagens Ros är sällan så välförtjänst som i dag, vi är många väljare som har anledning
att känna en stor tacksamhet för det sätt folkpartisten Anna Svalander tar strid för det
även andra politiker borde ta strid.
 
Ett varmt tack är på plats.
 
 
AE
 
 

ÄRA VARE SVENSKA JIHADISTER

Sverige det ultimata terrornästet
 
En del anser att jihadister / krigare i IS är ett stort problem, en del anser tydligen att
det är ett litet problem, en del uppenbarligen inget problem alls.
 
De som anser att det är ett stort problem, gör något åt det, som Frankrike, de
som anser att det är ett litet problem, håller tummarna och gör inget, som Sverige,
och de som inte ser det som ett problem alls, väljer att hålla sig väl med dessa,
som vissa i den socialdemokratiska fåran och som viss minister i ett visst land.
 
Frankrike uppges vara det land i Europa, dit mest jihadister "återvänt" efter att ha
halshuggt folk i Syrien och Iraq, antalet uppges till ungefär 100 "återvändande" och
man ser uppenbarligen dessa som ett problem, som ett stort problem.
 
Vi nås idag dels av uppgiften att dessa kan räkna med åtal, dels att domen i
det första målet gav 7 års fängelse.
 
Med dessa uppgifter i färskt minne blir det lättare att förstå att jihadister väljer att
rekrytera nya krigare helt öppet i svenska moskeer.
 
I Sverige har vi kommit så långt, om nu långt är rätt uttryck, att SÄPO, mer
känt som SEPÅ,  talar om för både nerresande och återvändare, att man har
ögonen på dem.
 
INTE UNDERLIGT ATT MÅNGA "UTE I VÄRLDEN" UNDRAR VAD VI HÅLLER
PÅ MED.
 
 
AE

DET GÄLLER ATT INTE TAPPA GREPPET OM HÖSTACKEN

Bort från verkligheten
 
I dag har vi ett lågt ränteläge, och et tycks som om det kan bli ännu lägre.
 
Riksbanken sticker inte unders stol med att man kan tänka sig en mi-
nusränta.
 
DET ÖVERGRIPENADE SKÄLET ÄR DÅ ATT FÅ UPP INFLATIONEN.
 
Det här är lite som Jesus, alla säger att han finns, men ingen har sett ho-
nom, översatt till Riksbankens mål kan det då bli:
 
VI SKA HA ETT INFLATIONSMÅL PÅ 2 % MEN INGEN KAN TALA OM
VARFÖR.
 
Nej, ingen kan tala om varför vi ska ha ett inflationsmål, som 'är just 2 %,
något man annars kan tycka borde vara självklart.
 
ATT KUNNA FÖRKLARA VARFÖR INFLATIONSMÅLET SKA VARA JUST
2 %.
 
Precis som Jesus, härstammar inflationsmålet från svunnen tid, närmare be-
stämt är det drygt 20 år gammalt.
 
Målet sattes då inflationen var hög, och så hög att den var ett problem.
 
MAN SATTE DÅ SOM ÖVERGRIPANDE MÅL ATT INFLATIONEN SKULLE
VARA LÅG OCH STABIL.
 
LÅG ÄR DEN, LÅNGT UNDER 2 %, OCH STABIL ÄR DEN, DET ÖVERGRI-
PANDE MÅLET ÄR VÄL TILLGODSETT.
 
För att ha ett konkret mål att arbeta mot sattes målet till just 2 %, i den tron att
lägre inflation är inte tänkbart.
 
Nu är det övergripande målet uppnått, inflationen är lågt, långt under det'
satta målet, och inflationen är stabil, under lång tid under det satta målet.
 
So what, borde inte alla vara nöjda, men inte Riksbanken inte, där klamrar
man sig fast som en drucken åsna vid en gammal höstack, med icke ärbart
hö.
 
Nu måste man ju i ärlighetens namn erkänna att Sverige har små, eller
inga, möjligheter att i någon större utsträckning påverka inflationen i
annan riktning, än vad som styrs av internationella rörelser.
 
 
MEN DET BEHÖVER JU INTE INNEBÄRA ATT MAN KLAMRAR SIG FAST
VID ETT MÅL, SOM ÄR ÖVERSPELAT, OCH FÅR DET ATT FRAMSTÅ SOM
OM DETTA FASTKLAMRANDE SKULLE VARA NÅGON FORM AV FRAM-
SYNTHET.
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 

POLISEN, KRIMINELL ELLER BARA PÅ DEKIS

Svineri inom Polisen
 
Aftonbladet har idag en skrämmande beskrivning av den kultur, som tycks råda
inom den svenska polisen.
 
Att polisen till och ifrån tar sig rättigheter i olika avseenden är inget nytt, men
Aftonbladets uppgifter tyder på att polisen i allmänhet tycket att de själva inte
behöver leva upp till gällande lagstiftning.
 
Aftonbladet visar att en stor del av polisen i Stockholm använder sitt tjänste-
kort för att åka privata resor gratis på tunnelbanan.
 
POLISEN I STOCKHOLM PLANKAR ALLTSÅ IN PÅ TUNNELBANAN OCH
TJUVÅKER GRATIS,
 
SAMMA POLIS, SOM HAR TILL UPPGIFT ATT VI ANDRA INTE SKA PLAN-
KA IN PÅ TUNNELBANAN OCH ÅKA GRATIS.
 
Att använda tjänstekortet på det sättet måste väl ändå vara en mild form av
bedrägeri, eller ?
 
Men det värsta är nog ändå, den motivering ett antal poliser lämnar till att de
använder sitt tjänstekort för att tjuvåka gratis på tunnelbanan.
 
DET ÄR VÄL INGET, DET GÖR JU ALLA POLISER.
 
Så nu vet vi det, alla vi tjuvar, rånare och andra banditer, sträcker sig lagens
långa arm efter oss, då tar vi till det yttersta av alla yttersta begåvade motiv
till vårt handlade.
 
VADÅ, FÅR JAG INTE SNATTA I BUTIKEN, DET GÖR JU ALLA.
 
Polisens tjuvåkande och dess syn på detta säger en hel del om polisen.
 
DET SÄGER TILL OCH MED ALLT OM POLISEN.
 
Det säger också en hel del till andra.
 
DET SÄGER ATT EN DEL ANDRA SKA LEVA UPP TILL SITT ANSVAR
OCH RENSA UPP I DETTA MISERABLA TRÄSK.
 
En sådan är Rikspolischefen, han tycks inte inse att han förväntas ut-
föra ett arbete för sin väl tilltagna lön.
 
Sätter han inte stopp för detta säger det också en hel del om honom.
 
DET KANSKE SÄGER ALLT.
 
 
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 

KAN EN LÅG INFLATION VERKLIGEN VARA FEL ?

Är inte en låg inflation bra ?
 
Desperationen tycks sprida sig som en löpeld över världen, och vår Riksbank tycks
mer desperat än andra.
 
Vad ligger då bakom denna desperation ?
 
EN FÖR LÅG RÄNTA OCH EN FÖR LÅG INFLATION.
 
Märkligt att vi ska bli desperata över att inflationen och räntan är för låg, framför allt
för att inflationen är för låg.
 
EN LÅG INFLATION BORDE VÄL VARA BRA, FRAMFÖR ALLT DÅ DEN GENERE-
RAS AV EN EFFEKTIVARE PRODUKTION OCH EN ÖKAD GLOBALISERING.
 
Är det verkligen något att bli desperat över ?
 
Riksbanken tycks nu ha blivit så desperat att man överväger möjligheten att införa "mi-
nusränta".
 
Vad ligger då bakom denna desperation, jo bakom desperationen över inflationen
ligger att ett mål uppställt i en helt annan miljö, inte uppnåtts.
 
INFLATIONSMÅLET 2 %.
 
Detta mål sattes av Riksbanken på lösa grunder, det kunde lika väl vara 2,2 % eller
1,8% och bakgrunden var att vi hade en ekonomi med hög inflation, så hög att den'
var skadlig för ekonomin. Man satte då ett mål på en nivå, där man uppskattade att
ekonomin inte skulle ta skada av inflationsnivån, och höftade till med 2 %.
 
MAN SKÖT FRÅN HÖFTEN OCH HADE INTE EN ANING OM 2 % VAR DEN OP-
TIMALA NIVÅN, SAMTIDIGT SOM MAN UTGICK IFRÅN ATT DET KNAPPAST
VAR TÄNKBART ATT INFLATIONEN SKULLE KUNNA BLI "0".
 
Nu är vi där, inflationen är "0", styrt av en effektivare produktion, ökad globalisering
och minskad efterfrågan i viss mån, och varför skulle det vara fel, vi har ju nu en
helt annan ekonomisk miljö ?
 
ATT DET ÄR FEL MED EN INFLATION PÅ 0 % BEROR HELT PÅ ATT MAN I
EN HELT ANNAN MILJÖ SATTE MÅLET TILL 2 %, FÖR ATT MAN DÅ HADE
EN FÖR HÖG INFLATION, OCH FÖRMÅGA TYCKS SAKNAS ATT OMPRÖ-
VA DETTA.
 
Den bedömning man då gjorde, innebär ju inte att en inflation på 0 % är fel, kan-
ske snarare att man lyckats bättre än man någonsin trodde man skulle kunna lyc-
kas.
 
ATT DÅ LÅSA SIG FAST VID ETT GAMMALT MÅL, UPPSTÄLLT I EN ANNAN
TID OCH I EN ANNAN MILJÖ, FRAMSTÅR INTE SOM SÄRSKILT FRAMSYNT.
 
Inom tekniken accepterar vi att vi har teknikskiften, inom ekonomin har vi också
ekonomiskiften, i en viss tid kan inflationen var hög, i andra tider måttlig och i
andra tider, som nu, obefintlig.
 
Ett skifte från tid till annan behöver inte innebära att ett gammalt mål, satt
under helt andra premisser, ska styra den ekonomiska planering.
 
DET MÅL MAN HAR FÖR INFLATIONEN BÖR STYRAS AV DE FAKTORER,
SOM FÖRELIGGER IDAG, INTE AV FAKTORER SOM ÄR OTIDSENLIGA, Ö-
VERSPELADE OCH TILLHÖR TIDEN FÖRE ETT EVENTUELLT SYSTEM-
SKIFTE.
 
Man bör därför ställa sig frågan vilken inflation, som är bäst idag, utifrån de fak-
torer, som föreligger i dag. Vad gäller teknikskiften är anpassningen ofta tydlig.
 
När järnvägen infördes accepterade man att järnvägen var ett bättre sätt
att ta sig fram än med häst och droska, man fortsatte inte att "envisas"
med att man fortare och säkrare kom fram med häst och droska.
 
KANSKE ÄR DET PÅ SAMMA SÄTT BÄTTRE I DAG ATT ANPASSA SIG
TILL EN INFLATION UTIFRÅN DAGENS FAKTORER, I STÄLLET FÖR ATT
LÅSA SIG FAST VID BEDÖMNINGAR, SOM I VISSA AVSEENDEN HÖR EN
SVUNNEN TID TILL.
 
Ingenting säger att det absolut är på det sättet, men allt säger att man borde
fundera på om det skulle kunna vara på det sättet.
 
OFÖRMÅGAN ATT TÄNKA I NYA BANOR TYCKS VARA MONUMENTAL
INOM VISSA KRETSAR, BLAND ANNAT RIKSBANKEN.
 
Samma argument kan tillämpas beträffande räntan.
 
Alla så kallade experter sitter bara och väntar på att räntan  ska återgå till
vad de kallar en normalnivå, uppskattad till kring 4 %, det är inte frågan
om, utan när, och alltefter tiden går förskjuts detta "när" i tiden.
 
Det är ingen naturlag, som säger att räntenivån ska ligga kring 4 %, vi kan
mycket väl stå inför ett systemskifte även här, där det "normala" över en per-
iod blir att räntan snarare kretsar kring 0 än 4 %.
 
Ingenting säger heller här att det absolut är det på sättet, men allt säger även
här att man borde fundera på om det skulle kunna vara på det sättet.
 
OFÖRMÅGAN ATT TÄNKA I NYA BANOR TYCKS ÄVEN HÄR VARA MONU-
MENTAL.
 
Riksbanken uppger sig nu behöva reda ut varför inflationen har varit så envist
låg, som de uttrycker sig.
 
Vi andra, utanför Riksbanken, tror oss veta varför räntan varit så envist
låg.
 
VI TROR OSS VETA ATT DET BEROR PÅ EFFEKTIVARE PRODUKTION,
DIGITALISERING, GLOBALISERING OCH I VISS MÅN MINSKAD EFTER-
FRÅGAN.
 
Man får innerligen hoppas att den insikten så småningom når även Riksban-
ken. Ingen tjänar på att man låtsas som om saker är svårare än vad de i verk-
ligheten är.
 
Riksbankens syn på den framtida inflationen och den framtida ränteni-
vån är i mångt och mycket avgörande för den planering man gör inom
många områden.
 
OM MAN DÅ PLANERAR FÖR EN INFLATION PÅ 2 %, MEN DEN "ENVIST"
HÅLLER SIG FAST VID 0 %, DÅ HAMNAR MAN LÄTT FEL.
 
LIKA LÄTT HAMNAR MAN FEL OM MAN PLANERAR FÖR EN "NORMAL-
RÄNTA" PÅ 4 %, DÅ RÄNTAN UNDER EN LÄNGRE TID ENVIST TYCKS
"NORMALISERAS" KRING EN LÄGRE NIVÅ.
 
Att inte ens överväga, eller se möjligheten av, att vi står inför ett systemskifte,
där inflationsmålet borde sättas lägre, och normalräntan är den vi ser i dag,
tyder inte på någon större flexibilitet eller framsynthet.
 
Det snuddar nästan vid tjänstefel.
 
 
Ser man till historiken har ju Riksbankens prognoser om räntebanan inte träf-
fat speciellt väl, om man uttrycker sig mycket milt.
 
Kanske dags för lite "förbättringsarbete".
 
Saker och ting hänger också ihop, inflation, ränta och arbetsmarknad hänger
ihop, men räntenivån hänger också ihop med skuldsättningen, både hos Stat
och hushåll.
 
Ligger räntan "envist" kvar under en nivå Riksbanken "envist" benämner
normalnivå, då blir ju inte heller hushållens skuldsättning ett lika stort
problem, som man "envist" framhärdar.
 
ELLER ??
 
Vi kan också erinra oss en annan tid, då oförmågan att se ett skifte inte var sär-
skilt framträdande.
 
Alla experter, och andra, "envisades" i det längsta att framhärda i att jor-
den var platt.
 
SOM VI ALLA NU VET, VAR JORDEN INTE PLATT, DEN ÄR RUND, NÄS-
TAN.
 
Tur att vi inte ännu längre framhärdade i att jorden var platt, det hade också
försvårat den framtida planeringen.
 
OCH EN LÅG INFLATION, TILL OCH MED LÄGRE ÄN 2 %, ÄR VÄL EGENT-
LIGEN BRA, INNERST INNE ?
 
ELLER ??
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINISTER UTAN RÖST

Ministern har tappat sin egen röst och andras
 
På kort tid har landsbygdsminister Sven Erik Bucht gjort sig känd över landet,
inte bara i Haparanda, där han tycks tro att han fått bygga lite hur som helst.
 
Sven Erik Bucht ertappades nyligen med att ha byggt tre "stugor" svart,
utan det byggnadslov som erfordrades.
 
Aftonbladet försöker nu hjälpa den förtvivlade ministern att hitta en bostad
i Stockholm, och beskriver hans utsatta läge.
 
Det framgick i samband med nyheten om "de tre små stugorna" att Sven Erik
Bucht tappade röster på sitt agerande, men Aftonbladet beskriver nu hans läge
som ännu mer förtvivlat.
 
Det räckte inte med hans förtvivlan över att ha byggt svart, att tappa röster
på detta samt att inte ha en bostad i Stockholm.
 
NU FRAMKOMMER DET ATT SVEN ERIK BUCHT FÖRTVIVLAN ÄR SÅ STOR
ATT HAN TAPPAT SIN EGEN RÖST.
 
En minister, som saknar bostad i Stockholm, och som inte är ute i god tid för att
ordna upp det, hur står det egentligen till i maktens korridorer.
 
Sven Erik Bucht förklarar detta med att han aldrig hade kunnat räkna med
att bli minister.
 
UPPGIFTER FRÅN HAPARANDA TYDER PÅ ATT INGEN ANNAN HADE RÄK-
NAT MED DETTA HELLER.
 
AE

ROSENBADS SKRÄCKKABINETT

Skräcken sprider sig i landet
 
Krigskabinett vet vi sedan länge vad det är, en samling kring landets intressen
i kris-/krigstider.
 
Nu har vi tillförts ett nytt begrepp för en annan form av samlingsregering
i tider formad av skräck för nedläggning av Bromma, Förbifart Stockholm
mm.
 
SOCIALDEMOKRATERNA OCH MILJÖPARTIET UTGÖR SÅLEDES DEN
NYA VARIANTEN AV SAMLINGSREGERING.
 
SKRÄCKKABINETTET.
 
Man kan läsa detta lite humoristiska anslag i samband med en analys av hur
näringsliv, kommuner och andra reagagerar på risken av att Bromma läggs
ner och Förbifart Stockholm inte byggs ut.
 
Visst är begreppet SKRÄCKKABINETTET ett humoristiskt anslag, men inte
bara humoristiskt, det gör också skäl för namnet.
 
ELLER  ??
 
 
AE

IS UTNYTTJAR DEN MASSINVANDRING, SOM INTE FINNS

Skygglappar är bara förnamnet
 
Det finns många talesätt som pekar i samma riktning, "ordets makt över tanken",
"det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta" är bara några exempel, men alla pekar
som sagt i samma riktning:
 
EN BLIND HÖNA MED SKYGGLAPPAR
 
Av någon underlig anledning tycks skygglapparna vara av mindre dimension när
"icke svenskar" uttalar uppfattningar i frågor, där "svenskar" förlorar karriären om
de kallar en viss sak vid dess rätta namn.
 
Ett ord, där ordet får ta makten över tanken, och där uttalaren förlorar sin
karriär, om ordet uttalas, är det  demoniska ordet.
 
MASSINVANDRING.
 
Ordet får inte uttalas, men tanken får tänkas. Ibland kan det faktiskt få ganska
så komiska inslag, och det inträffar i dag.
 
Islamistiska Statens celler i Sverige har i dag uppmärksammats, något sent om-
sider kan man tycka, och dagens avslöjande kommer från en arab med erfaren-
heter från IS.
 
I en intervju i Turkiet förklarar denne "arab" på arabiska, från Turkiet, dels
att det finns sådana celler i Sverige, som bara väntar på order att agera, dels
hur de tar sin in i Sverige. Förklaringen han lämnar är då:
 
I skydd av MASSINVANDRINGEN till Sverige tar sig krigare i IS in i Sverige.
 
Ska man tro "araben" tycks det trots allt, ändå, finnas en "massinvandring till Sve-
rige.
 
DET VIKTIGA ÄR DÅ ATT VI SJÄLVA INTE FÅR SÄGA DET "ARABEN" SÄ-
GER.
 
Ordets makt över tanken är bara "förnamnet", kejsaren tycks också ha varit täm-
ligen påklädd, om man ser till hur vi hanterar verkligheten.
 
 
AE
 
 
 

TERRORISTERNA HAR INTAGIT BRYSSEL

Terroristhandlingar drabbar EU medborgarna allt hårdare
 
Vi kan de senaste dagarna läsa om det hot celler i EU, tillhörande IS (Islamistiska
Staten), utgör mot oss EU medborgare.
 
Men får man tro Methed Kaplan, Omar Mustafa, Margot Wallström och Veronica
Palm och en del andra, är ju detta bara ett inbillat hot, får vi bara in dem i våra
demokratiska institutioner, så kommer de att omfamna oss av glädje och tack-
samhet.
 
Värre än detta subtila och inbillade hot är den terrorism, som mer påtagligt drabbar
alla EU medborgare, i form av den fria rörligheten.
 
Alla EU medborgare, som rört sig fritt över gränserna, känner sig drabbade av
denna EU terrorism, den slår till direkt i vår vardag.
 
ALLA SOM RÖRT SIG FRITT, ENLIGT DEN FRIA RÖRLIGHETEN, HAR DRABBATS
AV DENNA TERRORISM, SOM UTÖVAS AV OLIKA EU MYNDIGHETER.
 
På varje flygplats drabbar denna terrorism varje EU medborgare, kanske inte urskillnings-
lös, för gräddfiler finns ju för EU parlamentariker och likasinnade, men för oss övriga, vi
som ska finansiera andras gräddfiler, slår terrorismen skoningslöst.
 
Så fort törsten slår till, drabbar oss terrorismen, hårt och skoningslöst, utan urskillnad,
frånsett gräddfilens EU parlamentariker förstås, i form av det hemska budskapet:
 
" ONLY PASSENGERS INSIDE EU ELLER ONLY PASSENGERS OUTSIDE EU "
OCH VAR VI HÖR HEMMA ÄR JU SOLKLART.
 
VI ÄR OFFER FÖR EU TERRORISM.
 
Vare sig vi släcker vår törst med whisky eller gin, så slår terrorismen mot oss skonings-
löst: "High price för passengers inside EU och Low price för passengers outside EU".
 
Här lovade oss Ingvar Carlsson och andra EU kämpar, att vi EU medborgare skul-
le frälsas med alla tänkbara, och otänkbara, förmåner.
 
Och så fick vi i stället inte äta "krökta bananer" och ovanpå detta angrips vi nu av den
allra grövsta terrorism man kan tänka sig.
 
EU MEDBORGARE TVINGAS KÖPA "LIVETS VATTEN" PÅ EU FLYGPLATSER
TILL HÖGRE PRISER ÄN MEDBORGARE "OUTSIDE EU".
 
Hur kunde vi tillåta att terrorismen fick detta utrymme mitt ibland oss, tanken var ju
att vi skulle skyddas mot terrorism, inte bli utsatt för den av EU olika organ.
 
Man kan tänka sig två olika skäl till att terrorismen mot EU medborgarna får frodas
så fritt, antingen gäller det folkhälsoaspekten, vilka alla terroristerna hävdar, eller
också gäller det att beskatta EU medborgarna hårdare än alla, vilket alla terroristerna
förnekar.
 
Men aspekten folkhälsospekten tycks halta, sedan får terroristerna i Bryssel
säga vad de vill.
 
SKULLE ASIATER OCHA FRIKANER FÅ SUPA HUR MYCKET SOM HELST UTAN
ATT BLI RUINERADE, VAD ÄR DET FÖR "DJÄVLA ORDNING", DÅ KAN DE JU
DRABBAS AV SKRUMPLEVER OCH ANNAN "SKIT".
 
Har man den synen på "asiater" och "afrikaner" kan man ju inte samtidigt komma dra-
gande med att "alla är lika värda", för då skulle vi ju inte tillåta att "asiater" och "afrika-
ner" söp ner sig mer än EU medborgare.
 
Så kan det ju inte vara, asiater och afrikaner är ju lika mycket värda som europeer.
återstår alltså beskattningsaspekten.
 
BESKATTA EU MEDBORGARE HÅRDARE ÄN "ASIATER" OCH AFRIKANER".
 
På det sättet är ju "alla lika mycket värda", eller ????????????????
 
Men fortfarande kvarstår två frågor, inte helt oviktiga med hänsyn till att EU skulle ge oss
fördelar, inte nackdelar.
 
DEN ENA FRÅGAN ÄR, HUR "IN I HELSICKE" KUNDE ANSVARIGA INOM EU OR-
GAN KOMMA PÅ IDEEN ATT VISS ALKOHOL PÅ EU FLYGPLATSER SKULLE
VARA DYRARE FÖR "PASSENGERS INSIDE EU" ÄN "PASSENGERS OUTSIDE
EU".
 
Det påminner ju nästan om vårt eget system inom "monopolet" när det var som värst.
 
DEN ANDRA FRÅGAN ÄR, "HUR IN I HELSICKE" KAN VI MEDBORGARE INOM
EU ACCEPTERA DETTA.
 
Det påminner ju nästan om det vi svenskar accepterade inom "monopolet" när det
var som värst.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SVERIGE UPPMUNTRAR TERRORISM

Varför terrorceller i Sverige
 
Nu avslöjas att IS har hemliga terrorceller i Sverige, något som inte överraskar.
 
Har vi nu erkänt deras medlöpare Hamas, så är det väl inte mer än rätt, att
de får någon form av representation i Sverige.
 
Men varför hemliga celler ?
 
KAN DERAS JIHADKRIGARE HELT ÖPPET REKRYTERA NYA JIHADKRI-
GARE I VÅRA MOSKEER, FINNS DET VÄL INGEN ANLEDNING ATT SAM-
MA PERSONER EFTER REKRYTERINGEN GÖMMER SIG I CELLER ?
 
Eller ?
 
Nu väntar då tydligen dessa IS krigare i sina celler på order att handla, och det
skulle vara intressant att veta vilka som kommer att ge dessa ordrar.
 
Kanske vår käre minister Mehmet Kaplan, eller Veronica Palms gunstling
Omar Mustafa ?
 
De tycks ha öppnat sina hjärtan, som det så vackert heter, för denna typ av
rörelser, som fritt ska få röra sig över våra gränser, som det också så vackert
heter.
 
 
AE

FOLKPARTIET HYSER NAZISTER ?

Staffan Werme har satt sin sista potatis
 
Som man sår får man skörda, Staffan Werme, fd folkpartistiskt kommunalråd i Örebro
och medlem i partiets partistyrelse, tycks nu ha satt sin sista potatis.
 
Staffan Werme har inte bara öppnat sitt hjärta, han har också öppnat sin hjärna.
 
Staffan Werme beskriver i en debattartikel i Dagens Samhälle vår flyktingpolitik, som
inte kan tolkas  som annat änatt han satt sin sista potatis.
 
Vi kan nu lugnt räkna med att Folkpartiet uteslutet honom ur partiet med moti-
veringen att han inte har de rätta värderingarna, läs säger de rätta flosklerna,
alla de rätta floskler vi alla känner till, "alla är lika mycket värda", "våra gränser
är öppna", "alla ska få komma hit", "vi ska inte dela in vi och dom" och mycket
annat.
 
Staffan Werme beskriver i inlägget på ett humant, logiskt och lättbegripligt sätt att
alla borde förstå att Sverige inte kan ta emot hur många flyktingar som helst.
 
Något man inte gör ostraffat i dag i världen bäst utvecklade demokrati, så vi
kan lugnt räkna med en snar uteslutning ur partiet.
 
Inte nog med att Staffan Werme vågar sig på konststycket att hävda att Sverige
inte tål vilka volymer som helst, han tänjer gränserna med att  ifrågasätta Fredrik
Reinfeldts famösa uttalande om att vi ska öppna våra hjärtan.
 
Staffan Werme tar ett steg till och menar att vi inte bara ska öppna våra hjär-
tan för flyktingar.
 
VI SKA OCKSÅ INSE VAD EN FÖR STOR INVANDRING BETYDER FÖR OSS
SJÄLVA, OCH ÖPPNA ÄVEN HJÄRTAT FÖR OSS SJÄLVA.
 
Här visar Staffan Werme att han har sina rötter i nazismen, och tur för honom är
att han inte är lärare, då hade det inte räckt med att bli utesluten ur partiet, då hade
han också blivit avskedad som lärare.
 
Men Staffan Werme räds inte att utmana den Humanitära Stormaktens krigare,
han går så långt som att hävda att den stora invandringen medför problem.
 
Hoppas att han inte är med i något fackligt förbund, för då hade han med detta
omgående uteslutits även ur facket i världens bästa demokrati.
 
Som om inte det inte räckte med att det finns problem, går Staffan Werme vidare
och menar att man måste lösa dessa problem, och då erfordras kanske att vi inte
bara öppnar våra hjärtan, utan även våra hjärnor,
 
Staffan Werme hävdar då något helt befängt och menar för att lösa dessa pro.-
blem borde man ha rätt att utnyttja yttrandefriheten och ställa de frågor, som
är knutna till de problemområden den alltför stora invandringen genererar.
 
Nu har Staffan Werme inget mer att förlora i världens bästa demokrati, så han slår
till storsläggan och hävdar:
 
Det är först när man ställer de rätta frågorna, som man kan få de rätta svaren.
 
HUR KAN MAN ÖVERHUVUDTAGET KOMMA PÅ DEN BEFÄNGDA IDEN ATT
PÅSTÅ DENNA BEFÄNGA UPPFATTNING.
 
I VÄRLDENS BÄSTA DEMOKRATI.
 
Det är då en himmelsens tur att partierna har tillgång till obegränsade utslutningar
av medlemmar, så att vi slipper alla dessa rasister, med sina rötter i nazismen.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLISEN LÄMNAR "WALK OVER"

Gangsters har tagit över vårt samhälle
 
För en tid sedan fick vi glädjebeskedet att Sverige har berikats med 55 så kallade
"NO GO" zoner, zoner vilka styrdes av kriminella nätverk och dit polis och rädd-
ningstjänst inte vågade sig.
 
Bara 55 zoner i landet, än är inte hoppet borta, tänkte man då.
 
Denna tidigare rapport följs nu upp av en ytterligare rapport, som utvisar
läget i StorStockholm.
 
23 PLASTER I STOCKHOLM BETECKANS I RAPPORTEN AV RIKSKRIMINA-
LEN SOM PROBLEMOMRÅDEN, I VILKA POLISEN INTE ANSER SIG KUNNA
GARANTERA MEDBORGARNAS SÄKERHET.
 
Vi känner igen de flesta av dem, Rinkeby, Tensta, Vårby, Skärholmen, Hallon-
berget, Farsta mm , you name it, snart är det väl bara Slottsbacken i Gamla
Stan som inte utgör ett problemområde i Stockholm.
 
Men Rikskriminalens rapport och reaktionerna på denna visar att allt här
i världen är relativt, som vanligt.
 
Cheferna för olika polisdistrikt tonar ner rapporten och ser inga större problem
med säkerheten, och vi får då höra:
 
MEDBORGARNA KAN KÄNNA SIG TRYGGA OCH LUGNA, DET ÄR BARA
OLIKA GÄNG SOM SKJUTER PÅ VARANDRA.
 
Förutom att vi vet att allt är relativt, så vet vi nu också att vi inte kan förvänta oss
något från lokala polisdistrikt i Stockholm.
 
Sedan undrar man ju om hela Rikskriminalen blivit rasistiskt och har sina
rötter i nazismen.
 
INTE KAN DET VÄL VARA PÅ DET VISET SOM RAPPORTEN TYCKS ANTY-
DA, ATT BAKOM DESSA PROBLEM LIGGER I ALLT VÄSENTLIGT "MUSLIM-
SKA GÄNG".
 
Det är ju lika befängt att påstå detta som att påstå att IS har så kallade slum-
rande celler i Sverige, och att extrema jihadister öppet rekryterar krigare till
Iraq och Syrien.
 
Sådant får man ju inte tala om, heller, så man kan ju förstå att polisen tycker att
vi ska ta det lugnt, när "olika gäng bara skjuter på varandra".
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BORÅSMODERAT UTMANAR GRUNDLAGEN

Boråsmoderat vill bli av med väljare
 
Många moderater, moderater innerst inne, svek moderaterna i det senaste valet.
Att många föredrog sverigedemokraterna är ingen hemlighet, eller nytt.
 
Nytt var att många moderater drogs till sverigedemokraterna, inte i första
hand för invandringspolitiken, utan i första hand för att det egna partiet
intar en hållning, som begränsar demokratin och yttrandefriheten.
 
NU FÖRSÖKER BORÅSMODERATEN ULRIK NILSSON ATT SKRÄMMA
IVÄG ÄNNU FLER MODERATER TILL SVERIGEDEMOKRATERNA GENOM
ATT BEGRÄNSA YTTRANDEFRIHETEN ÄNNU MER.
 
Förutom att vurma för begränsningar i yttrandefriheten är moderaten Ulrik Nil-
son även känd som resenären, och detta emanerar ifrån hans förkärlek att
utföra dyrbara och långväga semesterresor på skattebetalarnas pengar.
 
Ulrik Nilsson har också prövat på politiska utmaningar på de flesta nivåer, lokalt,
regionalt och i riksdagen. Inte på något ställe har han lyckats etablera ett sådant
intryck, att han kunnat vara kvar. Samstämmiga avgifter tyder också på att avsak-
naden av honom i samband med de olika "petningarna" är av mindre omfattning,
om man väljer att uttrycka sig försiktigt.
 
DENNA BAKGRUND KAN MÅNNE GÖRA DET BEGRIPLIGT ATT MODERA-
TEN ULRIK NILSSON LÄGGER NER BETYDANDE ANSTRÄNGINGAR PÅ ATT
BEGRÄNSA BÅDE DEMOKRATIN OCH YTTRANDEFRIHETEN.
 
Moderaten Ulrik Nilsson vill nu få bort en moderatkollega i Borås, som till skillnad
från Ulrik Nilsson anser att det råder yttrandefrihet i Sverige, vilket man kan läsa
om i dagens Borås Tidning.
 
Moderaten Jovan Vuckovic, som anser att det föreligger yttrandefrihet i landet,
till skillnad från resenären Ulrik Nilsson, har enligt BT återgett beskrivningar som
skett av afrikanska flyktingar.
 
Jovan Vuckovic återger då hur några afrikanska flyktingar uppgett att de inte
vill jobba och beskriver Sverige som ett himmelrike på grund av bidragen'
som finns.
 
DET ÄR INGEN HEMLIGHET ATT DET FINNS AFRIKANER, SOM HYSER DENNA
UPPFATTNING, VILKET OCKSÅ MEDGES AV RESENÄREN ULRIK NILSSON.
 
Jovan Vuckovics brott är alltså inte att han inte håller sig till sanningen, utan brottet
är att han håller sig till sanningen.
 
Sant är visserligen att Jovan Vuckovic inte beskriver sanningen, när han återger att
Sverige beskrivs som ett himmelsrike, men det är inte därför resenären Ulrik vill
skrämma iväg moderater till sverigedemokrater.
 
Resenären Ulrik Nilsson vill skrämma iväg moderater till sverigedemokraterna
för att Jovan Vuckovic återger att afrikaner beskriver Sverige som ett himmel- rike.
 
INGEN FÅR OSTRAFFAT I MODERATERNA UPPGE UPPGIFTER, SOM TYDER
PÅ ATT NÅGON KAN ANSE SVERIGE ÄR ETT HIMMELRIKE, DET UPPHÖRDE
ATT VARA HIMMELRIKE I SEPTEMBER.
 
Jovan Vuckovic har alltså uppgett en beskrivning, som lämnats av afrikaner, som
stämmer med faktiska förhållanden, som visar att det finns invandrare, som miss-
brukar det svenska välfärdssystemet.
 
Detta är ett problem,
 
DET ÄR ETT PROBLEM, ÄVEN OM ANTALET "MISSBRUKARE" ÄR FÅ, OCH
ÄVEN OM DE FLESTA AFRIKANER VILL JOBBA OCH INTE ANSER ATT SVE-
RIGE ÄR ETT HIMMELRIKE.
 
Då uppstår den delikata fråga, ska en moderat få beskriva ett faktiskt problem, eller
ska en moderat förbjudas att beskriva ett faktiskt problem.
 
Resenären Ulrik Nilsson anser att en moderat ska förbjudas att beskriva ett fak-
tiskt problem, medan Jovan Vuckovic anser att en beskrivning av ett faktiskt
problem är tillåtet.
 
Vem har i objektiv mening rätt.
 
Inte är det resenären Ulrik Nilsson, som i objektiv mening har rätt, det är vår
grundlag tämligen tydlig på.
 
Förutom att resenären Ulrik Nilsson vill skrämma iväg moderater till sverigedemo-
kraterna vill han till alla pris undvika att lösa de problem Sverige brottas med.
 
En förutsättning för att lösa existerande problem är att man både kan och
tillåts erkänna att ett problem finns.
 
DET RÄCKER MED ATT ETT FÅTAL "AFRIKANER" BESKRIVER SVERIGE
SOM JOVAN VUCKOVIC UPPGER, FÖR ATT DET SKA ANSES SOM ETT PRO-
BLEM.
 
I ett demokratuiskt välutvecklat land ska man ha rätt att beskriva detta problem,
som politiker kan man till och med anses ha en skyldighet att beskriva problemet.
till och med en skyldighet att lösa problemet.
 
ATT RESENÄREN OCH MODERATEN ULRIK NILSSON SKA INSE DETTA, ÄR
DET INGEN SOM FÖRVÄNTAR SIG
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GÖTEBORG, KORRUPTIONENS EPICENTRUM

Den svenska välfärden i ett nötskal
 
Den som inte har läst Expressen bör avstå ifrån detta, risken att få hjärnblödning
är överhängande. De som läst tidningen utan att drabbas av hjärnblödning, eller
hjärtinfarkt, torde sakna vitala delar.
 
EXPRESSEN SKRIVER IDAG OM ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN I GÖTEBORG,
STADEN KÄND FÖR KORRUPTION, MUTOR, GÖTEBORGSANDAN, OCH KÄNT
UNDER NAMNET MUTEBORG.
 
Sicilien, Neapel och andra kända orter framstår nu som rena söndagsskolan, om man
ser till hur Göteborg förvaltar offentliga medel.
 
KORRUPTION ÄR BARA FÖRNAMNET, TROLÖSHET BARA EFTERNAMNET.
 
Vi injiceras dagligen med lämpliga doser hur stor välfärden är i Sverige, och hur viktigt
det är med att välfärden finansieras med världens högsta eller näst högsta skattetryck.
 
ÖVERFÖRMYNDRARNÄMNEN I GÖTEBORG VISAR NU UPP DEN SVENSKA VÄL-
FÄRDEN I ETT NÖTSKAL.
 
Alltfler politiskt valda vältrar sig i löner och förmåner, som utgör rena plundringen av
skattebetalarna.
 
Överförmyndarnämnden består av tre delegater, och nämnden sammanträder
en gång per månad, eller 11 gånger per år. Enligt samstämmiga uppgifter och
trovärdiga källor uppgår det sammanlagda arbetet till maximalt en dag, sam-
manträde, lite förberedelser, och så att packa ihop för hemresa.
 
FÖR DETTA UPPBÄR DELEGATERNA 57 660:-, PER MÅNAD.  Siciliens maffia och
Neapel kan "slänga sig i väggen" och framstår nu som rena söndagsskolan.
 
Delegaterna uppger glatt och ogenerat att de inte är sysslolösa övrig del av månaden.
 
DE UTFÖR, GLATT OCH HELT OGENERAT, UPPDRAG ÅT PARTIET, VILKET ÄR
HELT FÖRBJUDET FÖR KOMMUNEN ATT UTBETALA ERSÄTTNING FÖR.
 
I vilket civiliserat land skulle detta vara svindleri, bedrägeri, trolöshet och en
mängd annat.
 
I SVERIGE UTGÖR DET DEN NYA VÄLFÄRDEN.
 
Dessa excesser tycks bli allt vanligare och sker helt öppet, ingen bryr sig det minsta,
andra betalar ju, AP ekonomin slår igen för fullt (AP = andras pengar).
 
Det finns bara ett sätt att få slut på detta svindleri rörande offentliga medel.
 
KRIMINALISERA ELÄNDER OCH BURA IN FÖRÖVARNA PÅ LIVSTID, SÅ BLIR
DET SLUT PÅ SVINDLERIET.
 
Förövarna är Lena Malm (socialdemokrat), Per Berglund (socialdemokrat) och Lisbeth
Boerelius (moderat), man får väl anta att den sistnämnda utför sitt uppdrag enlig strids-
hingstens måtto.
 
JAG TAR ANSVAR FÖR SKATTEBETALARNAS PENGAR.
 
 
Får man inte hjärnblödning måste man
i alla fall kräkas.
AE
 
 
 
 
 
 
 

SJÄLVMORD BLAND UNGA, STOCKHOLMSFENOMEN ?

Allt har ett pris
 
Allt går att sälja med mördande reklam, heter det.
 
Även Stockholm går att sälja, storstadsregionen hyllas ofta för sin arbetsmarknad
och sin tillväxt.
 
Men som myntet har även Stockholm två sidor, och utvecklingen i Stockholm
har också sitt pris.
 
UPPGIFTER VISAR NU ATT ANTALET SJÄLVMORD I STOCKHOLM BLAND
UNGA, 15 - 24 ÅR, UNDER ETT ÅR FÖRDUBBLATS.
 
Är det verkligen så vi vill ha det, uppenbarligen, eftersom tillväxt och kapital sitter
i högsätet för det mesta.
 
Det kan aldrig upprepas för många gånger.
 
TILLVÄXT OCH FINANSIELLA MÅL FÅR ALDRIG BLI MÅL FÖR SIG, ÖVER-
ORDNADE MEDBORGARNAS TRYGGHET OCH HÄLSA.
 
TILLVÄXT OCH FINANSIELLA MÅL BÖR UTGÖRA MEDEL, UNDERORDNADE
MÅLET ATT MEDBORGARNA SKA BLI TRYGGA OCH MÅ BRA.
 
Det kan aldrig upprepas för många gånger, men tyvärr hjälper det inte hur många
gånger det upprepas.
 
Man häller allt mer bensin på elden, alltfler, främst unga, mår allt sämre, och
tillväxten, vårt moderna "halleluja" hyllas för var gång den antar en högre
procentsats.
 
Att antalet unga i Stockholm, som begår självmord, på ett år fördubblats,
säger en hel del om vårt samhälle, särskilt som ingen tycks bry sig det minsta
om att påverka utvecklingen annat än i samma riktning som förut.
 
 
AE
 
 

ARBETSFÖRMEDLINGEN STYRS AV DÅRAR

Värre galningar tycks inte finns på vår jord
 
Sedan tidigare är det väl känt att Arbetsförmedlingen inte har det största förtro-
endet, om man väljer att uttrycka sig försiktigt.
 
En mer korrekt bedömning är väl at de inte gjort något vettigt, och begått
alla fel man kan tänka sig.
 
NU NÅS VI AV UPPGIFTER OM ATT ARBETSFÖRMEDLINGEN I UPPSALA
OCH BEGÅR VANSINNESDÅ MAN INTE KAN TÄNKA SIG.
 
En grov förbrytare är dömd till fängelsestraff, och efter frigivningen ges han av
ett företag möjlighet till chefsskap i form av VD.
 
Förmodligen ett företag i inkassobranschen, för den nya VD är dömd för
grov misshandel.
 
MEN FÖRETAGET VILL HA HJÄLP, OCH VART GÅR INTE FÖRETAG SOM VILL
HA HJÄLP, MEN INTE BORDE FÅ DET.
 
DE GÅR SJÄLVFALLET TILL ARBETSFÖRMEDLINGEN, KÄND FÖR ATT ALD-
RIG UTFÖRA NÅGOT VETTIGT.
 
Företaget går alltså till Arbetsförmedlingen och begär att Arbetsförmedlingen ska
utföra något, som inte är vettigt, och Arbetsförmedlingen utför även nu något som
inte är vettigt.
 
MAN GÅR MED PÅ ATT DEN SÅ KALLADE VD, I INKASSOBRANSCH ?, FÅR EN
LÖN PÅ 300 000:-, PER MÅNAD, OCH STÄLLER UPP PÅ ERSÄTTNING I FORM
AV NYSTARTBIDRAG PÅ 188 000:-,  PER MÅNAD.
 
I Sverige kallas detta jobbpolitik.
 
MAN BEHÖVER INTE UNDRA VAD ANDRA KALLAR DET.
 
AE
 
 

TENSTA STYRS AV DÅRAR

Bränn en bil - få ett jobb
 
I kväll visat TV ett inslag från Tensta med rubriken:
 
BRÄNN EN BIL - FÅ ETT JOBB".
 
Kommunen har valt ut ett antal hårt belastade kriminella ungdomar, som ska
vandra omkring på nätterna och vara föredömen för andra ungdomar.
 
De anställs av kommunen, lön betalats av kommunen, och den enda me-
riten som krävs är att de ska vara hårt kriminellt belastade.
 
Dessa kommunalanställda vandrar då omkring i Tensta, iklädda speciella jac-
kor, och möter de offer de tidigare rånat eller misshandlat, samtidigt som de
ska utgöra föredömen för sina tidigare offer.
 
Det enda kravet kommunen ställt, förutom att de ska vara hårt kriminellt belas-
tade. är att de inte får begå nya brott under tiden de vandrar omkring och är
föredömen för sina offer.
 
Trots detta krav har dessa kommunanställda begått ideliga nya brott,
något polisen hela tiden rapporterat till kommunen.
 
INGEN I KOMMUNEN HAR SÅ MYCKET SOM LYFT PÅ ETT ÖGONBRYN
MED ANLEDNING AV POLISENS TÄTA RAPPORTER.
 
Ser man detta projekt, om man nu kan kalla ett vansinnesdåd för ett projekt,
kopplat till Migrationsverkets prognoser om invandringen de kommande fyra
åren, blir det riktigt spännande:
 
500 000 - 600 000 nya flyktingar.
 
DET BLIR MÅNGA BRÄNDA BILAR OCH NYA JOBB.
 
Då blir också troligen hela Sverige ett enda stort dårhus, inte bara Tensta.
 
 
AE

VAD TÅL SVERIGE FÖRUTOM DRÖMMAR

Sverige drömmer sig bort
 
Dagens Nyheter har en intressant ledare under rubriken "Gränslösa Drömmar".
 
Ledaren tar upp de "drömmar", som är kopplade till mångas uppfattning om vad
Sverige klarar av vad gäller "volymen" på vår invandring.
 
Ledarskribenten är här tydlig och menar att mångas uppfattning är just inget
annat än drömmar och att man då bortser från se svårigheter den stora in-
vandringen ändå skapar.
 
Dagens Nyheter är tydlig i sitt budskap.
 
Invandringen medför problem, stora problem, på många området, och man
pekar på områden som kriminalitet och kunskapsutveckling mm.
 
MEDFÖR DEN STORA INVANDRINGEN PROBLEM, ÄR DEN STORA INVAND-'
RINGEN ETT PROBLEM, RENT DEFINTIONSMÄSSIGT, NO DOUBT ABOUT
THAT.
 
Nu har alltså en av Sveriges största tidningar insett och medger att den stora in-
vandringen är ett problem, ett stort och klart steg framåt.
 
DETTA INNEBÄR INTE ATT DELAR AV INVANDRINGEN OCKSÅ MEDFÖR
POSITIVA INSLAG, NO DOUBT ABOUT THAT.
 
Ledaren "Gränslösa Drömmar" leder tankarna till den "gamla" teorin om hur man
löser problem, och den lösningen ligger i TRE steg.
 
Steg 1 ligger i att erkänna existensen av ett problem, steg 2 ligger i att defi-
niera problemet och steg 3 ligger i att lösa problemet.
 
Fram till i nutid har hela det officiella Sverige inte ens varit i närheten av att nudda
vid steg 1. Först i samband med Migrationsverkets senaste prognoser har ett
antal opinionsbildare, och även ett antal politiker, nuddat vid steg 1 och antytt
att det kanske finns ett problem.
 
Dagens Nyheters ledare tar nu ett välgörande steg till, man etablerar steg
1, erkänner ett problem, och nuddar vid steg 2, nuddar vid att definierar ett
problem.
 
Dagens Nyheter "nuddar" vid steg 2 genom att referera till Migrationsverkets
senaste prognoser, vilket innebär en invandring under mandattiden kanske upp-
gående till 500 000 - 600 000 flyktingar, och Dagens Nyheter "nuddar" vid vad
detta kan betyda för kunskapsutveckling, bostäder, arbetsmarknad, kriminalitet
och övrigt.
 
Går det för övrigt att överhuvudtaget föreställa sig storleken på de problem som
är förknippade med detta antal nya flyktingar under mandatperioden, framför allt
som nivån inte tycks komma att bli mindre efter mandatperioden.
 
Med denna utveckling inför ögonen, 500 000 - 600 000 flyktingar under man-
datperioden, räcker det inte att "nudda" vid problemet, vi måste ta steget
ut och definiera vad detta konkret kommer att innebära.
 
DET ÄR FÖRST DÅ STEG 3 KAN TAS, ATT FÖSÖKA LÖSA DE PROBLEM
SOM FAKTISKT ÄR KNUTNA TILL DEN STORA INVANDRINGEN, ALLTFÖR
STORA ENLIGT ALLT FLERS UPPFATTNING.
 
Det är först då vi kan bli en Humanitär Stormakt i annan mening än läpparnas
bekännelse, då en tillnyktring är en förutsättning för att politiken ska bli håll-
bar på längre sikt.
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEMOKRATIN NU BORTA MED VINDEN

Regeringen begraver nu vår demokrati
 
I morgon, fredag, har regeringen, genom minister Morgan Johansson, kallat till
möte rörande skatteutjämning inom asylområdet.
 
Morgan Johansson har då kallat alla partier till mötet utom sverigedemok-
raterna.
 
HAN MÅ HA SINA SKÄL TILL DETTA, MEN MOTIVET HAN ENLIGT UPPGIFT
ÅBEROPAT ÄR DIREKT OANSTÄNDIGT OCH SÄGER EN HEL DEL OM RE-
GERINGEN I ALLMÄNHET OCH MORGAN JOHANSSON I SYNNERHET.
 
Motivet uppges då vara:
 
SVERIGEDEMOKRATERNA ÄR INGET DEMOKRATISKT PARTI.
 
Här har tydligen Morgan Johansson gått i lära hos sina själsliga tvillingar Lenin
och Stalin, från dessa fick vi höra liknande demokratiska uttalanden:
 
DET ENDA DEMOKRATISKA PARTIET I SOVJETUNIONEN ÄR DET DEMO-
KATISKA PARTIET KOMMUNISMEN.
 
Nu hör vi alltså liknande tongångar i Sverige, från regeringen.
 
SvD har uppmärksammat detta och ger rådet till delar av regeringen att gå en eller
två terminer i statsvetenskap. SvD menar då att delar av regeringen kommer att
lära sig att ett parti, som får 800 000 röster i allmänna val i ett demokratiskt land
är just ett demokratiskt parti.
 
Men SvD är nog lite naiv i detta avseende, en eller två terminer i statsvetenskap
hade nog inte ändrat den ideologiska och demokratiska driftkraften hos Lenin och
Stalin, och ändrar nog inte heller den ideologiska och demokratiska drivkraften på
delar av regeringen.
 
Att vara så genuint oanständig som att påstå att ett visst parti i Sverige, valt i
öppna och demokratiska val, inte är ett demokratiskt parti, kräver helt andra
åtgärder än "en eller två terminer i statsvetenskap".
 
DET KRÄVER NYVAL, ETT PARTI MED DEN GRUNDUPPFATTNINGEN SKA
HELT ENKELT INTE SITTA I REGERINGSSTÄLLNING, MÖJLIGEN I FÖRUT-'
VARANDE SOVJETUNIONEN, MEN INTE I ETT DEMOKRATISKT LAND SOM
SVERIGE.
 
För vi är väl fortfarande en demokrati, man har ju all anledning att ställa frågan
efter "delar av regeringens" utspel.
 
Sedan är det många som tycks undra hur minister Morgan Johansson tänkt,
när han uttalat detta, att sverigedemokraterna inte är ett demokratiskt parti.
 
DEN FRÅGAN ÄR LÄTT ATT BESVARA, MINISTER MORGAN JOHANSSON
HAR INTE TÄNKT ALLS.
 
Det kan finnas många anledningar till att en minister inte tänker alls.
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENIERNA I ROSENBAD

Morgan Johansson reder ut begreppen
 
En del kanske minns Fredrik Reinfeldt, mer känd som stridshingsten som blev valack,
som introducerade begreppet Humanitär Stormakt.
 
Att öppna hjärtan och utgöra en Humanitär Stormakt är inget för vår nye minister
Morgan Johansson.
 
HAN AVFÄRDAR NU ALLA TANKAR PÅ ATT ÖPPNA HJÄRTAT OCH SLÅR EN LANS
FÖR VI SKA TÄNKA PÅ OSS SJÄLVA, NÄR VI FÖRHÅLLER OSS TILL INVANDRINGS-
FRÅGAN.
Morgan Johansson reder ut begreppen
 
En del kanske minns Fredrik Reinfeldt, mer känd som stridshingsten som blev valack,
som introducerade begreppet Humanitär Stormakt.
 
Att öppna hjärtan och utgöra en Humanitär Stormakt är inget för vår nye minister
Morgan Johansson.
 
HAN AVFÄRDAR NU ALLA TANKAR PÅ ATT ÖPPNA HJÄRTAT OCH SLÅR EN LANS
FÖR VI SKA TÄNKA PÅ OSS SJÄLVA, NÄR VI FÖRHÅLLER OSS TILL INVANDRINGS-
FRÅGAN.
 
Morgan Johansson motiverar nu den höga invandringen med att vi ska tänka på oss själva
i första hand och menar:
 
ÅR 2030 KANSKE DET KOMMER EN FRAMTIDA NY ZLATAN TILL OSS.
 
Men den här begåvade analysen är det lättare att förstå Anni Lööfs bevekelsegrunder, när
hon som ambition har att vi ska ta hit 30 000 000, varav en del får nöja sig med ståplats
i Rosengård.
 
ÅR 2030 KANSKE VI HAR FÅTT HIT SÅ MÅNGA FRAMTIDA ZLATAN ATT VI FÅR
ETT HELT ZLATANLAG.
 
Väl så här långt kommen i tankarna, innan John Blund tar över, när man en innerlig
önskan.
 
Hoppas att minister Morgan Johansson driver med oss.
 
FÖR DET MÅSTE HAN VÄL GÖRA, ELLER ?
 
 
AE
 
Morgan Johansson motiverar nu den höga invandringen med att vi ska tänka på oss själva
i första hand och menar:
 
ÅR 2030 KANSKE DET KOMMER EN FRAMTIDA NY ZLATAN TILL OSS.
 
Men den här begåvade analysen är det lättare att förstå Anni Lööfs bevekelsegrunder, när
hon som ambition har att vi ska ta hit 30 000 000, varav en del får nöja sig med ståplats
i Rosengård.
 
ÅR 2030 KANSKE VI HAR FÅTT HIT SÅ MÅNGA FRAMTIDA ZLATAN ATT VI FÅR
ETT HELT ZLATANLAG.
 
Väl så här långt kommen i tankarna, innan John Blund tar över, när man en innerlig
önskan.
 
Hoppas att minister Morgan Johansson driver med oss.
 
FÖR DET MÅSTE HAN VÄL GÖRA, ELLER ?
 
 
AE

DÅRHUS ELLER HOMANITÄR STORMAKT

Uppdrag Granskning släcker alla hopp
 
Uppdrag Granskning gav i kväll en god bild av hur det ser ut bakom kulisserna
i den Humanitära Stormakten.
 
Man förstår lätt att Migrationsverket behöver mer pengar, när man ser vilken ap-
parat, som kretsar kring vårt nya Tillväxtunder, asylindustrin.
 
Man var flera gånger tvungen att nypa sig i armen för att förvissa sig om att man
inte drömde, när Uppdrag Granskning visade hur det ser ut bakom kulisserna i
den Humanitära Stormakten.
 
Ett antal asylsökande som blir utsatta för språkanalys på ett sätt som direkt le-'
der tankarna till en grym fars.
 
En språkanalytiker, med kodord EA 20, som själv flytt från Somalia, som
inte fick uppehållstillstånd på grund av omfattande misskötsamhet, som
dömts för flertal narkotikabrott, som förfalskat sin CV rörande språkkun-
skaper och utbildning, som säger att "jag är inte jag" när Uppdrag Gransk-
ning väl hittar honom.
 
DENNE EXTREMT OSERIÖSE, LÖGNAKTIGE OCH KRIMINELLE "SPRÅKANA-
LYTIKER" ÄR ALLTSÅ DEN SOM SKA GARANTERA ATT ASYLSÖKANDE
FÅR EN RÄTTSSÄKER PRÖVNING OCH ETT BESLUT SOM ÄR OMVÄLVANDE
PÅ MÅNGA SÄTT.
 
Det går helt enkelt inte att med ord beskriva vilket veritablet dårhus Sverige blivit i
ett antal avseenden.
 
Man förstår också att kostnaderna "skenar" som Anders Borg uttryckte sig, när
man ser hur verksamheten bedrivs och vilken apparat Tillväxtundret förfogar
över.
 
När det gäller dessa så kallade "språkanalyser" är dessa avgörande för om de asyl-
sökande ska få en rättssäker prövning huruvida de ska få uppehållssystem eller in-
te.
 
I detta avseende är de asylsökande offer i systemet och sättet de behandlas
på i detta avseende är helt ovärdigt ett civiliserat land.
 
Men dårhuset Sverige låter sig inte nöja med dessa galenskaper, man löper linan
fullt ut.
 
Ett antal asylsökande kommer att utvisas till länder, varifrån de med stor san-
noliket inte kommer, vi har tidigare sett många exempel på detta.
 
DE AKTUELLA LÄNDERNA I DETTA FALL, BLAND ANNAT KENYA, HAR INGET
SOM HELST INTRESSE ATT TA EMOT EN SOMALIER ELLER ANNAT OCH UTVIS-
NINGEN KOMMER INTE ATT KUNNA VERKSTÄLLAS.
 
Personal från Migrationsverket och Gränspolisen är efter flygresan, chartrat dyrbart
plan, så uttröttade att de måste vila upp sig några dagar på ett av de dyrbarare ho-
tellen , gärna på en avlägset belägen exlusiv badort.
 
Efter ett antal betalda semesterdagar återvänder hela skaran, inklusive de som
skulle utvisas till Sverige.
 
PÅ PLATS I SVERIGE HAR INGEN DEN MINSTA ANING VAD MAN SKA GÖRA
MED DE SOM INTE KUNDE UTVISAS, INTE ENS "SPRÅKANALYTIKERN" MED
SIN FALSKA CV.
 
När man får dessa inblickar bakom kulisserna i den Humanitära Stormakten, finns
det en viktiga fråga att ställa.
 
VAD ÄR DET FÖR KOMPLETTA IDIOTER, SOM FORMAT DETTA SYSTEM OCH
TILLÅTER ATT VERKSAMHETEN BEDRIVS SOM UPPDRAG GRANSKNING HÄR
VISAR ?
 
Det bör också noteras att barn är medverkande aktörer i denna fullkomligt bisarra
hantering. Det är lätt att förstå hur de kommer att påverkas av "språkanalysen" och
därpå åtföljande beslut, samt en tur- och returresa till ett land som inte vill ta emot
dem.
 
Att beteckna denna verksamhet som ett inslag i en Humanitär Stormakt är
så galet och bisarrt att det framstår som fullständigt befängt att någon vill
använda det uttrycker mot bakgrund av det Uppdrag Granskning visade
 
Många har den uppfattning av att de regler vi utformat med öppna gränser och
så vidare, leder till att Sverige får ett alltför stort flyktingmottagande, det är en
helt annan fråga.
 
VÄL PÅ PLAST, VARE SIG DET GÄLLER FLYKTINGAR ELLER ANDRA, SKA
INGEN BEHANDLAS SOM OM SVERIGE UTGÖR ETT VERITABLET DÅRHUS.
 
AE
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALET AV ANNA BATRA GYNNAR SD ?

Storstadsfixeringen ger moderaterna en ny ledare
 
Jan Kallberg, svensk professor verksam i USA, skriver idag ett intressant inlägg
i Dagens Samhälle, under rubriken.
 
Anna Batra Kinblad, känd som ABK, är det perfekta valet.
 
Man säger att enighet skapar styrka, och enigheten kring valet ABK tycks föröd-
ande och stort, så sett från det perspektivet bör ABK vara det perfekta valet.
 
Men Jan Kallberg vågar gå lite djupare i analysen och reder ut begreppen.
 
Förutom att hävda att Anna Batra Kinblad är det perfekta valet, vågar han sig på
konststycket att också hävda för vem valet ABK är det perfekta valet.
 
JAN KALLBERG MENAR DÅ ATT VALET AV ABK ÄR DET PERFEKTA VA-
LET - FÖR SVERIGEDEMOKRATERNA.
 
Jan Kallberg måp ha rätt eller inte, men artikeln i dagens Samhälle är läsvärd,
 
AE

SVERIGE - EN SKENDEMOKRATI ?

Skräck och kaos tycks nu styra Borås
 
I går erfor vi en viss tillnyktring hos Alliansen i Borås, en del tydde på att respek-
ten för demokratiska principer ökat.
 
Men i dagens Sverige visar man inte ostraffat respekt för demokratiska prin-
ciper.
 
BERÖRINGSRESPEKTEN FÖR SVERIGEDEMOKRATERNA, FÖRANLEDD AV
MÅNGÅRIG INDOKTINERING OCH INJICERING MED DE RÄTTA FLOSKLER-
NA VISAR SIN NU OCKSÅ STARKARE ÄN OMSORGEN OM DEMOKRATIS-
KA PRINCIPER.
 
Uttalanden från olika håll tyder nu på att man inte ens har kunskap om innebörden
av begrepp som demokrati, samarbete och förhandling.
 
Men även Borås tycks ha sina ljusa inslag, ett sådant ljust inslag tycks vara folk-
partisten Anna Svalander, statsvetare till professionen. Hon säger nu, uppenbar-
ligen till många stora förfäran:
 
I SAMBAND MED FÖRRA VALET FÖRSÖKTE MAN HITTA EN MODELL ATT
STÄNGA UTE SVERIGEDEMOKRATERNA, JAG TYCKTE REDAN DÅ ATT DET
VAR "KNASIGT".
 
Redan här blir man välvilligt inställd, statsvetare och politiker som använder det
välljudande och folkliga uttrycket "knasigt" växer inte på träd. Ännu mer välvillig
blir man när man följer upp vad Anna Svalander i övrigt säger:
 
JAG MENAR ATT MAN MÅSTE FÖRSÖKA STYRA PÅ DET SÄTT MEDBOR-
GARNA HAR RÖSTAT.
 
Med hänsyn till det "knasiga" trams som förekom i anslutning till förra valet, och
som nu tycks följas upp med nytt "knasigt" trams, är Anna Svalander tydligen täm-
ligen ensam om att ha insett vidden och vikten av demokratiska grundprinciper.
 
ENLIGT DESSA FÖRVÄNTAS VALD POLITIKER DRIVA EN POLITIK I ÖVER-
ENSSTÄMMELSE MED VAD JUST VÄLJARNA UTTRYCKT ÖNSKEMÅL OM.
 
OCH VÄLJARNA HAR DEFINTIVT INTÉ, VARE SIG I BORÅS ELLER ANNOR-
STÄDES, UTTRYCKT ÖNSKEMÅL ATT VALDA POLITIKER SKA FÖRHANDLA
BORT DEN POLITIK VÄLJARNA RÖSTAT PÅ, INTE HELLER HAR VÄLJARNA
UTTRYCKT ÖNSKEMÅL ATT VISSA VÄLJARE SKA STÄLLAS UTANFÖR DET
DEMOKRATISKA SKEENDET.
 
Reaktionerna på gårdagens så kallade "sammanbrott" präglas av ryggmärgsref-
lexer och en näst intill gränslös okunskap om innebörden av vissa begrepp.
 
Beröringsskräcken för sverigedemokraterna tycks vara lika stor som okunskapen
om grundläggande begrepp som samarbete och förhandling.
 
Ordet samarbete har en betydelse, och insikten av denna borde finnas även
hos de politiker, som drabbas av hybris, så fort de hör ordet sverigedemo-
krat.
 
OM MAN UTARBETAR EN EGEN BUDGET, TYCKER ATT DEN ÄR BRA, OCH
UTIFRÅN DETTA LÄGGER ETT EGET BUDGETFÖRSLAG, DÅ HAR MAN INTE
SAMARBETAT MED NÅGON ANNAN, SOM EJ MEDVERKAT I UTARBETANDET
AV BUDGETEN, INTE ENS OM DENNE "NÅGON" ÄR EN SVERIGEDEMOKRAT.
 
Inte ens om sverigedemokraten tycker att budgeten är bra, har man "samarbetat"
med sverigedemokraten.
 
Även ordet förhandling har en viss betydelse, och insikten om denna borde
finnas även hos de politiker, som drabbas av hybris, så fort de hör ordet sve-
rigedemokrat.
 
OM MAN UTARBETAR EN EGEN BUDGET, TYCKER ATT DEN ÄR BRA, OCH
UTIFRÅN DETTA LÄGGER ETT EGET BUDGETFÖRSLAG, DÅ HAR MAN INTE
FÖRHANDLAT MED NÅGON SOM EJ DELTAGIT I FRAMTAGANDET AV BUD-
GETEN.
 
Det gäller även om en eller annan sverigedemokrat skulle tycka att budgeten är
bra, det gäller till och med om en och annan sverigedemokrat tycker att budgeten
är så bra att man vill att den ska gälla.
 
Det får väl närmast anses som högst pinsamt att många politiker inte ens
tycks begripa vad en förhandling och ett samarbete omfattar.
 
DET TYDER I HÖGSTA GRAD PÅ ATT MÅNGA POLITIKER INTE HAR DEN
KUNSKAP OCH MOGENHET FÖR ATT KUNNA VERKA I EN VÄLUTVECK-
LAD DEMOKRATI.
 
Dessa närmast bisarra brister tar sig till och från uttryck i att man avstår ifrån att
lägga förslag och driva politik man står för, därför att någon annan till äventyrs
också kan tycka att förslaget ifråga och politiken ifråga kan vara något att arbeta
för.
 
DEN TYPEN AV STÄLLNINGSTAGANDE VITTNAR OCKSÅ, I HÖGSTA GRAD,
OM EN OMOGNAD SOM MAN INTE BORDE KUNBNA FÖRESTÄLLA SIG.
 
Men man kan föreställa sig den, och inte bara föreställa sig, både i Borås och annor-
städes.
 
En del politiker, inblandade i detta spektakel, tycks inte bara sakna kunskap om
begreppen demokrati, samarbete och förhandling, de tycks också sakna kunskap
om innebörden av ordet rasist.
 
Många av de som saknar kunskap om det sistnämnda tycks ofta höra hemma i ett
parti, som har sina rötter i kommunismen, och som stödjer de våldsbejakande rö-
relserna AFA och Revolutionära Fronten.
 
Så fort de "nuddar" vid ordet sverigedemokrat måste de sätta detta i förening
med "det rasistiska partiet".
 
VISST ÄR KUNSKAPSLÄGET LÅGT I SVERIGE, MEN SÅ LÅGT BORDE DET
INTE VARA.
 
TILL OCH MED EN POLITIKER, MED RÖTTER I KOMMUNISMEN, OCH MED
SYMPATIER FÖR AFA OCH REVOLUTIONÄRA FRONTEN BORDE BEGRIPA
ATT 800 000 VÄLJARE INTE RÖSTAR PÅ ETT PARTI SOM ÄR RASISTISKT.
 
Skulle man ändå inte komma fram till en mer mogen attityd, borde man kanske
sätta sig på skolbänken och ta del av de rapporter många svenska forskare skri-
vit efter att ha studerat sverigedemokraterna, deras partiprogram och deras fak-
tiska politik.
 
ALLA DESSA FORSKARE, OAVSETT HEMVIST, HAR DÅ KOMMIT FRAM
TILL ATT SVERIGEDEMOKRATERNA INTE ÄR ETT RASISTISKT PARTI,
EN DEL FORSKARE HAR KOMMIT FRAM TILL DETTA UNDER STOR VÅN-
DA.
 
Det skulle inte skada om  en del politiker i Borås, och annorstädes,  också
drabbades av denna vånda.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GÖRAN HÄGGLUND MÅNAR OM DE RIKA

Alliansens vårdpolitik sorterar bort fattiga och sjuka
 
Hur många gånger fick vi inte höra under valrörelsen det eviga kacklandet:
 
ALLA ÄR LIKA MYCKET VÄRDA.
 
Vi fick också höra Göran Hägglunds ständiga kacklande hur mycket resurser
Alliansen tillskjutit till vård och omsorg, ingen annan hade någonsin gjort det
bättre.
 
I dag fick vi alltså höra hur mycket värt allt detta kacklande om att alla
är lika mycket värda är, på riktigt.
 
PÅ RIKTIGT TYCKS ALLIANSENS STÄNDIGA KACKLANDE OM DETTA
INTE VARA VÄRT NÅGONTING, INGENTING ÖVERHUVUDTAGET.
 
Riksrevisionens rapport idag reder ut detta, och av rapporten framgår att
vårdcentralerna reagerat precis som förväntat, man strävar efter den högsta
avkastningen,. och då är inte alla lika mycket värda.
 
Vårdcentralerna reagerar precis som förväntat utifrån de system Allian-
sen byggt upp.
 
MEST VÄRDA ÄR DE RIKA, SOM INTE ÄR SJUKA, DÅ FÅR SNABBT VÅRD
OCH BETALAR RIKLIGT FÖR SIG.
 
NÄST MEST VÄRDA ÄR DE RIKA, SOM ÄR SJUKA, DESSA MÅSTE TYVÄRR
VÅRDCENTRALERNA LÄGGA NER MER TID PÅ ÄN DE RIKA, SOM INTE ÄR
SJUKA.
 
NÄST MINST VÄRDA ÄR DE FATTIGA, SOM INTE ÄR SJUKA, DESSA KAN
VÅRDCENTRALERNA STRUNTA I TOTALT.
 
ALLRA MINST VÄRDA ÄR DE FATTIGA SOM ÄR SJUKA, PÅ RIKTIGT, DESSA
ÄR SÅ LITE VÄRDA ATT VÅRDCENTRALERNA INFÖRT RUTINER, SOM MED-
FÖR ATT DESSA HÅLLER SIG BORTA FRÅN VÅRDEN.
 
Detta är innebörden av Riksrevisionens rapport.
 
OCH DETTA SYSTEM SKRÖT GÖRAN HÄGGLUND MED UNDER VALRÖREL-
SEN.
 
När han nu tillfrågas om sina synpunkter på rapporten skryter han inte längre, som
vanligt i dessa kretsar springer han och gömmer sig, när det uppenbaras att de går
klädda i Kejsarens Nya Kläder.
 
Uppdraget att uttala sig om rapporten går i stället till en "Emma" , en kristdemokrat,
som troligen inte gör Göran Hägglund besviken.
 
HON SKRYTER FORTFARANDE ÖVER SYSTEMETS FÖRTRÄFFLIGHET.
 
NU ÄR SKRYTET LITE MER ANPASSAT TILL HUR SYSTEMET FUNGERAR,
NU OMFATTAR SKRYTET SYSTEMETS TILLGÄNGLIGHET.
 
TILLGÄNGLIGHETEN FÖR DE RIKA, SOM INTE ÄR SJUKA.
 
Vad ska man säga om kristdemokrater efter denna uppvisning ?
 
Det är nog bäst att hålla tyst med det, av många skäl.
 
ALLA FRISKA RIKA ÄR LIKA MYCKET VÄRDA
AE
 
 
 
 
 
 
 

GÖRAN HÄGGLUND BORDE SKÄMMAS

Systemförändringar som gått i baklås
 
Under Alliansen har vi blivit frälsta med allsköns prioriteringar, ofta så långt
gångna, att inget annat land i världen vågat gå så långt.
 
Men svenskarna skulle frälsas under Alliansen med allsköns obskyra
prioriteringar, de flesta ogenomtänkta, många rent obskyra.
 
Vi vet sedan tidigare att systemförändringar inom infrastrukturen medförde
att tågen upphörde att gå, mer eller mindre, vi vet också att apoteken upp-
hörde att lagerhålla viktig medicin, vi vet också att kunskapen i skolorna
rasade och ägarna till dessa gjorde sig förmögenheter.
 
Prioriteringarna var för det mesta mer eller mindre ogenomtänkta och'
utgjorde många gånger rena chanstagningar.
 
VISSERLIGEN HAR INGEN PRÖVAT DETTA FÖRUT, OCH SJÄLVA FÖR-
STÅR VI INTE VAD VI GÖR, MEN DET GÅR SÄKERT BRA.
 
När det inte gick bra, som när friskolor sattes i konkurs, då höjde de ansvariga
på ögonbrynen och menade:
 
VI HADE INTE EN ANING OM ATT DET SKULLE KUNNA KOMMA ATT
GÅ SÅ HÄR ILLA, NÅGOT JAN BJÖRKLUND HÄVDADE NÄR FRISKOLOR
BÖRJADE LÄGGAS NER.
 
Vi lärde oss leva med att det inte var så viktigt med effekten inom systemen,
det viktiga var att den idelogiska övertygelsen fick fritt spelrum, med andras
pengar.
 
Nu nås vi av uppgifter att systemen i vissa fall är så undermåliga, att de inte bara
ger en sämre effekt.
 
DE GER MOTSATT EFFEKT MOT DEN AVSEDDA.
 
Sjukförsäkringsreformen skulle ju också frälsa oss, bland annat skulle sjukskriv-
ningarna bli kortare genom olika former av rehabiliteringar.
 
Nu visar olika rapporter att effekten inte bara uteblev, sjukskrivningarna
blev inte alls kortare.
 
REHABILITERINGEN MEDFÖRDE ATT SJUKSKRIVNINGARNA ÖKADE
GENOM ATT DE SJUKA FASTNADE I SYSTEMEN.
 
Man får väl anta, att ansvarig minister på den tid det begav sig, Göran Hägglund,
låter som Jan Björklund, om han låter överhuvudtaget:
 
VI HADE INTE EN ANING OM ATT DET SKULLE GÅ SÅ ILLA HÄR HELLER.
 
Vi skulle också frälsas av Göran Hägglund av det fria vårdvalet.
 
Riksrevisionen kommer nu med en rapport, som tydligt visar att det inte
var så mycket bevänt med den frälsningen, heller.
 
RAPPORTEN VISAR ATT DET FRIA VÅRDVALET GYNNAT DE VÄLSUTTNA
OCH FRISKA, MEDAN FATTIGA OCH SJUKA MISSGYNNATS, I MÅNGA FALL
INTE FÅTT NÅGON VÅRD ALLS.
 
Göran Hägglund har under 8 år kacklat om hur stora resurser som avsatts till detta
område och hur väl det fria vårdvalet slagit ut,
 
Att lägga stora resurser på friska och rika, medan fattiga och sjuka får stå
tillbaka, i många fall inte får vård alls, må vara en god politik i Alliansens
ögon, men andra har nog en annan uppfattning.
 
Riksrevisionen är inte heller nådig i sina kommentarer, man anser att vården är både
ojämlik och ett resursslöseri och menar att friska skulle klara sig väl utan vård.
 
Riksrevisionen har också en förklaring till varför det blivit som det blivit.
 
VÅRDCENTRALERNA VÄLJER BORT SJUKA PATIENTER TILL FÖRMÅN FÖR
FRISKA PATIENTER, DÄRFÖR ATT DE TJÄNAR PÅ DETTA.
 
Göran Hägglund skryter alltså över att resurserna till vården aldrig varit större än
under Alliansen, och detta är alltså resultatet.
 
MAN ÄR BENÄGEN ATT STÄLLA FRÅGAN OM MANNEN ÄR SINNESSJUK,
DET SKULLE MÖJLIGEN KUNNA FÖRKLARA TILL ATT MAN KOMMER FRAM
TILL ATT DETTA ÄR BRA.
 
En samlad bild av effekten av olika privatiseringar är inte odelat munter, om man
väljer att uttrycka sig snällt, många ger mindre effekt än tidigare, en del ger ingen
effekt alls, och en del, som dagens rapporter visar, ger motsatt effekt mot den av-
sedda.
 
Ansvariga för dessa systemförändringar är i allt väsentligt ideologer inom Alliansen.
 
Vi har genom åren lärt oss att inte kräva mycket av våra valda politiker.
 
MEN LITE BORDE VI HA RÄTT ATT KRÄVA.
 
ETT SÅDANT MINIMIKRAV BORDE VARA ATT MAN INTE GENOMFÖR VÄRL-
DENS MEST LÅNGGÅENDE SYSTEMFÖRÄNDRINGAR UTAN ATT FÖRVISSA
SIG OM HUR UTFALLET SKA BLI.
 
Är man riskbenägen och spelberoende är Solvalla, Åby och likande plaster en
bättre arena för chanstagningar.
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 

ÖVERSKOTTSMÅL - RÄTT VID FEL TILLFÄLLE ?

Myten som inte får ifrågasättas
 
Alliansen går till kraftigt angrepp på regeringen, för att den gör avkall på
överskottsmålet, något som inte heller Alliansen ansåg som så viktigt, för-
rän efter valet.
 
Att det finns olika uppfattningar om överskottsmålets betydelse är ingen
hemlighet.
 
Men mångas uppfattning tycks styras som om målet är en helig ko
som aldrig får ifrågasättas.
 
Sant är att en strävan mot överskottsmålet drar in köpkraft, allt annat lika,
jämfört med en ambition att ha ett balansmål.
 
Vissa länder har redan insett balansmålet betydelse för ekonomins
utveckling, en insikt som fullt ut inte tycks ha nått Sverige.
 
Financial Times beskriver detta enligt följande:
 
" STORA OBALANSER FORTSÄTTER ATT HÅLLA NERE DEN SAMLADE
EFTERFRÅGAN. DETTA BIDRAR TILL DEPRESSIONEN I EUROPA OCH
SKAPAR SOCIALA OCH POLITISKA PROBLEM. DET ÄR DÄRFÖR VIK-
TIGT ATT LÄNDER MED STRUKTURELLA ÖVERSKOTT I SINA BETAL-
NINGSBALANSER IN SER ATT DE MÅSTE TA SITT ANSVAR"
 
Har Financial Times rätt, en uppfattning som delas av många länder i Europa,
strävar Sverige alltså mot ett mål, där resultatet blir att vi motverkar att depres-
sionen i Europa ska lindras.
 
I SÅ FALL ÄR VÅRT ÖVERSKOTTSMÅL EN FARLIG HELIG KO, OCH DET
OBEROENDE AV HUR MÅNGA GÅNGAR MAN KACKLAR SKYDDSVALLAR.
 
AE
 

BUDGETEN SKA LURA VÄLJARNA

Håll väljarna utom räckhåll
 
Så fick vi då erfara vad Alliansen ville med sin budget.
 
MAN VILLE KNAPPT NÅGONTING, DET ENDA MAN VILLE VAR ATT DEN
INTE SKULLE GÅ IGENOM.
 
För att den inte skulle gå igenom friserade man budgeten lite, eller kanske gan-
ska så mycket, och friseringen gick ut på att sverigedemokraterna inte skulle pe-
ka ut den ena budgeten som skadligare än den andra.
 
Och därför erfor vi igår att Alliansens budget på vissa områden var identiska
med regeringens områden, migrationsfrågor, försvarsfrågor och rättsväsen,
alla områden som utgör profilfrågor av SD, och där avvikelser kan ses som
"mer skadliga" för Sverige.
 
DEN FRÄMSTA AVSIKTEN MED BUDGETEN VAR DÄRFÖR ATT DEN INTE
SKULLE KUNNA VINNA EN OMRÖSTNING I RIKSDAGEN.
 
Onekligen en märklig ambition för en opposition, som hävdar att den är bättre rus-
tad att styra riket än nuvarande regering.
 
SvD menar att Alliansen med detta väljer att avväpna sig själva.
 
I så fall är det en logisk och bra beskrivning på hur Alliansen bör agera.
 
HAR MAN UNDER 8 ÅR VID MAKTEN AVVÄPNAT SVERIGE KANSKE DET
ÄR PÅ TIDEN ATT MAN AVVÄPNAR SIG SJÄLV.
 
Samtidigt blir det mer och mer uppenbart hur lite vi väljare är värda, i vart fall är
vi inte värda att få information i väsentliga frågor.
 
Detta visar sig nu genom att både Regeringen och Alliansen mörkar vissa
frågor, för att hålla väljarna borta från den information de borde ha och har
rätt att ha.
 
BÅDE REGERINGEN OCH ALLIANSEN BYGGER SIN KOSTNADER FÖR MIG-
RATIONEN PÅ GAMLA PROGOSER FRÅN MIGRATIONSVERKET, TROTS VET-
SKAPEN OM NYA PROGOSER, TROTS VETSKAPEN OM ATT DESSA NYA
PROGNOSER MEDFÖR VÄSENTLIGT STÖRRE KOSTNADER, VÄLJER MAN
ATT GÅ UT MED EN BUDGET, SOM MÖRKAR DE AKTUELLA KOSTNADERNA
FÖR MIGRATION OCH INTEGRATION.
 
Man får väl här anta att både Alliansen och Regeringen anser att vi inte är vuxna
att kunna axla och bära denna information, vi skulle kanske få samma syn på mig-'
rations-och integrationsfrågor, som hela övriga världen har.
 
Och den risken kan man ju inte ta, då är det bättre att ljuga för väljarna.
 
Migrationsverket själva beräknar denna fördyring, som ligger utanför budgeten, till
ungefär 20 miljarder, den kan bli större, fram till 2018.
 
Det är alltså redan en väsentlig del av reformutrymmet, som redan är borta,
utan att vi väljare ska känna till detta, redan nu.
 
ERIK ULLENHAG, MER KÄND SOM ERIK ULLENFÅN, MENAR DOCK FRÅN
SIN PALL, NÅGOT HAN ANVÄNDER FÖR ATT KOMMA UPP I TALARHÖJD,
ATT VI SKA FÅ REDA PÅ DETTA I VÅRBUDGETEN, OCH FÖRKLARINGEN
ÄR MINST SAGT MÄRKLIG.
 
ERIK ULLENFÅN MENAR DÅ FRÅN SIN TALARPALL ATT VI PÅ KORT SIKT
KOMMER TVINGAS ÖKA UTGIFTERNA FÖR ATT INVANDRINGEN BLIR STÖR-
RE.
 
Kan det verkligen vara samma Erik Ullenfån, som med en druckens envishet,
under åtta år vid makten, trumpetat från sin talarpall, att varje utrikesfödd, som
anländer till Sverige, omedelbart utgör ett nettotillskott till ekonomin ??
 
Inga krafter har då det sparats på för att få medborgare att injiceras med den rät-
ta läran.
 
Nu är den rätta läran tvärtom, kan det verkligen vara samma Erik Ullenfån ?
 
 
AE

BORÅS LIKNAR ALLTMER "GAMLA KREML"

I Borås ska väljarna hållas på mattan
 
Sedan en tid tillbaka är det känt att det skett en förhandling mellan de rödgröna,
som vann valet, och Alliansen, som förlorade valet.
 
Nu är det också känt att dessa förhandlingar brutit samman, ett tecken på
en viss tillnyktring.
 
I grunden är det problematiskt att ett tänkt styre går samman med en opposition,
då hela det demokratiska systemet bygger på att en opposition ska opponera och
säkerställa att en politisk ledning håller sig på mattan och inte tar ut svängarna
alltför mycket.
 
Upphör oppositionen att vara opposition har man därför också upphört att
vara väljarnas värn mot ett maktfullkomligt styre.
 
Detta är en demokratisk grundsyn, som tyvärr inte funnit fotfäste inom den lokala
politiken i Borås, förrän nu, i vart fall tycks en viss tillnyktring ske, i vart fall på ena
sidan.
 
Den rödgröna sidan försöker inte ens låtsas som om den känner till grundläg-
gande demokratiska principer, från det hållet hör vi nu:
 
" VI VAR BEREDDA ATT FÖRHANDLA OM ALLT, AV DET ENKLA SKÄLET
ATT VI INTE VILL GE SVERIGEDEMOKRATERNA INFLYTANDE"
 
Hoppsan tänker man då, här säger talesmannen, Ulf Olsson, två saker. Den ena
är att den rödgröna sidan fullständigt "skiter" i vilken politik man tvingas föra, för
det är ju innebörden av att man är beredd att förhandla bort allt man kan tänka
sig.
 
En förhandling är ju först en förhandling, om man är beredd att ge efter i
ett visst avseende, och här är man beredd att ge efter i alla avseenden.
 
SYND ATT VÄLJARNA INTE FÖRE VALET FICK REDA PÅ ATT DEN RÖD-
GRÖNA SIDAN AVSÅG "SKITA" I VILKEN POLITIK DE TVINGADES FÖRA.
 
Den andra aspekten, att sverigedemokraterna inte ska ges inflytande, får Borås
att framstå som Den Nya Sovjetstaden.
 
Begreppet SD används svepande som vore det något i klass med Drakula, men
SD är inte Drakula.
 
SD UTGÖRS IDAG AV NÄRMARE 1 000 000 VÄLJARE, INGA MONSTER
FRÅN TRANSYLVANIEN, UTAN VÄLJARE AV KÖTT OCH BLOD, BOENDE
I SVERIGE, SOM UPPGER SIG VARA VÄRLDENS FRÄMSTA DEMOKRATI.
 
DESSA VÄLJARE, AV KÖTT OCB BLOD, ANSER ULF OLSSON INTE SKA
GES INFLYTANDE, OCH ÄR BEREDD ATT FÖRA VILKEN POLITIK SOM
HELST FÖR ATT DESSA 1 000 000 VÄLJARE, AV KÖTT OCH BLOD, SKA
HAMNA I VAD MAN KALLAR UTANFÖRSKAP.
 
Vad säger det om Ulf Olsson, det säger en hel del, kanske allt.
 
De som inte har Sovjetsystemet inbyggt i ryggmärgen har en annan syn på
hur en demokrati fungerar. Utan denna ryggmärg anser de flesta, eller alla,
att i en demokrati ska alla ges inflytande så långt det är möjligt och lämpligt.
 
INTE SÅ LITE INFLYTANDE SOM MÖJLIGT.
 
Alla demokratiska institutioner, folkrörelser, föreningar, statliga sammanslut-
ningar och alla andra, bygger på den grundläggande demokratiska principen
att alla ska ges inflytande så långt det är möjligt, och inte hamna i vad man
kallar utanförskap.
 
I Sovjetunionen, och numera även i Den Nya Sovjetstaden Borås, där ska
misshagliga dissidenter ha så lite inflytande som möjligt.
 
När väl inflytande utövas måste det till beslut, och då måste foten sättas ner av
en majoritet i någon form, men på vägen dit gäller inflytande, för alla, i en demo-
krati.
 
Det anser inte Ulf Olsson, vilket säger en hel del, kanske allt.
 
Alliansen tycks däremot ha kvicknat till, och vill lämna lekstugan, man tycks ha
kommit fram till att det är den egna politiken som ska föras, och menar att man
inte skäms för sin politik.
 
Och skäms man inte för sin politik vill man ha igenom sin politik, och då är
det väl bara bra att man får stöd att genomföra sin politik av andra, oavsett
vilka man får stöd av.
 
ATT HA EN POLITIK MAN VILL GENOMFÖRA, MEN INTE GENOMFÖR DEN,
DÄRFÖR ATT MAN FÅR STÖD AV ANDRA, OAVSETT VILKA, ÄR SÅ SJUKT
ATT MAN INTE BORDE KUNNA FÖRESTÄLLA SIG NÅGOT SÅ SJUKT.
 
MEN I DEN NYA SOVJETSTADEN BORÅS KAN MAN INTE BARA FÖRSTÄLLA
SIG NÅGOT SÅ SJUKT, MAN BEDRIVER EN SÅ SJUK POLITIK.
 
Alliansen uppger att de inte skäms för sin politik, kan det månne vara så att
Ulf Olsson skäms för sin politik, i så fall är det fullt begripligt.
 
AE
 
 
 
 

"VI OCH DOM" CIRKUSEN

Kommunerna sorterar "Vi och dom"
 
Ingen kan ha missat det eviga kacklandet om att alla är lika mycket värda.
 
Men ute i kommunerna har det nu visat sig att det är just bara ett evigt
kacklande.
 
KOMMUNERNA SORTERAR UT FLYKTINGAR EFTER PRINCIPEN ATT
ALLA ÄR INTE LIKA MYCKET VÄRDE.
 
Man ställer de med hög utbildning  mot de med låg utbildning och delar in
flyktingarna efter "vi och dom" kacklandet.
 
VI ÄR DE FLYKTINGAR, SOM HAR HÖG UTBILDNING, OCH SOM KOM-
MUNEN KAN HA NYTTA AV, MEDAN DOM ÄR FLYKTINGAR MED LÅG
UTBILDNING, SOM KOMMUNEN ANSER MEDFÖR STÖRRE KOSTNA-
DER.
 
Ingen kommun vill sitta med låutbildade flyktingar, det jämställs med att sitta
med "svarte petter", ett något vågat uttryck i detta sammanhang.
 
Bakgrunden är att flyktingar med uppehållstillstånd kommunplaceras, och
då spelar utbildningen en avgörande roll.
 
Kacklandet om att utrikesfödda ska in på arbetsmarknaden inom de två år sta-
ten står för kostnaderna är just ingenting annat än ett rent kacklande, inget tror
på detta.
 
Få tror inte heller att flyktingar kommer in på arbetsmarknaden inom den genom-
snitts tid på 7 år det eviga kacklandet uppger.
 
Och det finns all anledning att inte tro på detta heller, statistik visar att ef-
ter 15 år är fortfarande minst 40 % utanför arbetsmarknaden.
 
ATT DÅ EFTER 7 ÅR 50 % SKULLE KÓMMIT IN PÅ ARBETSMARKANDEN
KAN MÖJLIGEN ERIK ULLENFÅ TRO PÅ, MEN INGEN ANNAN.
 
Det är detta som medför att kommunerna sorterar flyktingar efter principen alla
är inte lika mycket, man vill minimera skadorna och kostnaderna det medför
att sitta med lågutbildade efter de 2 år ersättningen från staten upphör.
 
I DETTA SPEL, SNARLIKT "SVARTE PETTER" ÄR ALLTSÅ INTE ALLA
FLYKTINGAR LIKA MYCKET VÄRDA.
 
Man får väl anta att framgångarna för sverigedemokraterna blev större än
vad som är känt, och att det är sverigedemokrater, som sorterar flyktingar efter
principen alla är inte lika mycket värda.
 
FÖR DET KAN VÄL INTE VARA DEN HUMANITÄRA STORMAKTENS PÅ-
SKYNDARE, SOM SORTERAR FLYKTINGAR, ANSER ATT ALLA INTE ÄR
LIKA MYCKET VÄRDA OCH DELAR IN FLYKTINGARNA I "VI OCH DOM".
 
ELLER ??
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEN NYA TILLVÄXTEN I DET NYA SVERIGE

En budget, som inte räknas
 
Det måste vara svårt att lämna ifrån sig regeringsmakten.
 
Detta kommer tydligt till uttryck i det budgetförslag Alliansen nu lämnar ifrån sig.
 
Budgeten uppges "ska bygga Sverige starkt".
 
Tydligare kan det inte sägas att Alliansen ännu inte förstått att makten ligger
utom räckhåll, just nu är bäst att tillägga.
 
En mer realistisk formulering hade varit:
 
" BUDGETEN SKULLE KUNNA BYGGA SVERIGE STARKT".
 
 
Samtidigt märks det ändå att insikten om att man förlorat makten trängt sig
fram, i vart fall lite, när man menar att överskottsmålet på 1 % ska vara nått
2018.
 
Nu när man inte längre är ansvarig för att kostnaderna skenar, som Anders
Borg valde att uttrycka sig, är det lättare att kräva att enprocentsmålet ska
hållas.
 
AV ANDRA.
 
Ett av Alliansens mål är en ökad sysselsättning fram till 2018 på 350 000, detta
framstår som alltmer realistiskt utifrån de prognoser Migrationsverket nu gör.
 
ATT MIGRATIONSVERKET ÖKAR SIN PERSONAL MED 175 OOO SETT
UTIFRÅN DESSA PROGNOSER FRAMSTÅR SOM HÖGST SANNOLIKT.
 
LIKA SANNOLIKT FRAMSTÅR DET ATT BERT KARLSSON OCH ANDRA
INOM DEN NYA OFFENTLIGA SEKTORN, DET NYA TILLVÄXTUNDRET, KOM-
MER ATT BEHÖVA NYANSTÄLLA LIKA MÅNGA.
 
Den Nya Tillväxten i Det Nya Sverige.
 
AE

ERIK ULLENFÅN PÅ PALLEN - IGEN

Ingen anpassning här inte
 
När Alliansen i dag la fram sin gemensamma budget var Erik Ullenhag, mer känd
som Erik Ullenfån, en av huvudfigurerna.
 
Erik Ullenfån tycks ännu inte ha fattat att han inte längre är minister i en
svunnen regering, ännu mindre tycks ha fattat att frågan om den förda
flyktingpolitiken tagit en ny vändning.
 
DET DUGER INTE LÄNGRE ATT KACKLA OM RASISM, DET DUGER INTE
HELLER ATT KACKLA OM ATT HÅLLA SVERIGEDEMOKRATERNA UTAN-
FÖR ALLT INFLYTANDE.
 
Detta tycks Erik Ullenfån ha missat, när han kommenterar den lagda budgeten med:
 
VI ANPASSAR OSS INTE TILL SVERIGEDEMOKRATERNA.
 
Det är ingen som räknar med att det ska ske någon anpassning till någonting över-
hududtaget, så långe Erik Ullenfån är inblandad, till det tycks det krävas förmågor
som saknas.
 
DEN ENDA ANPASSNING ERIK ULLENFÅN TYCKS VARA FÖRMÖGEN TILL ÄR
ATT BESTIGA EN PALL, SÅ ATT HAN BLIR LIKA LÅNG SOM ANDRA.
 
Åsnan tycks inte vara den enda, som envist biter sig fast utan att kunna komma
loss.
 
 
AE

VART ÄR SVERIGE PÅ VÄG ?

Väljarna tycks börja förstå
 
Demoskops senaste väljarundersökning visar tydliga tecken på att tidigare
trender består.
 
SVERIGEDEMOKRATERNA FORTSÄTTER ATT GÅ FRAMÅT, ALLA
JÄRNRÖR TILL TROTS.
 
Tidigare känner vi till att väljare sviker moderaterna för att gå till SD, nytt är
nu att sympatisörer till socialdemokraterna "strömmar" till SD i allt vidare
strömmar.
 
Nytt är också att väljare söker sig till SD av andra skäl än invandrarfrå-
gor.
 
MAN SÖKER SIG TILL SD FÖR ATT SD I SVERIGE IDAG ÄR DET ENDA
PARTIET SOM KAN GÖRA ANSPRÅK PÅ ATT VARA DEMOKRATISKT.
 
Övriga partiet försöker så gott det går att gå att efterlikna Nordkorea och
andra hyllade diktaturer.
 
Och tecknen är väldigt tydliga.
 
NÄRMARE 1 000 000 VÄLJARE SKA INTE GES INFLYTANDE, DE SKA
INTE FÅ TILLHÖRA FACKLIGA ORGANSIATIONER, DE SKA INTE FÅ
VARA LÄRARE (YRKESFÖBUD), MAN HAR RÄTT ATT MISSHANDLA
DEM.MAN HAR RÄTT ATT BEGÅ ALLA TÄNKBARA OCH OTÄNKBA-
RA ÖVERGREPP MOT DEM, MAN ÅKER INTE I SAMMA BILAR SOM DEM.
OCH MAN STRÄCKER SIG SÅ LÅNGT I VISSA KRETSAR ATT MAN
VILL FÖRBJUDA DESSA VÄLJARE.
 
Allt tydliga tecken, eller övertydliga, på att demokratin i så kallade etablerade
partier upphört att fungera.
 
Alla partier agerar inte aktivt i dessa antidemokratiska övergrepp, men ingen
tar avstånd ifrån  det som sker.
 
OCH DÅ GÄLLER, SOM ALLTID, TYSTNADEN GER SITT SAMTYCKE.
 
Allt fler väljare inser nu detta och flyr till det enda partiet, som kan göra
anspråk på att vara demokratiskt.
 
Dagens Samhälle har i dagarna ett intressant debattinlägg, där man tar upp
dessa demokratiaspekter. Man drar också ut trendlinjerna och menar att i
dessa antidemokratiska strömningar kan sverigedemokraterna år 2018
återigen fördubbla sitt väljarstöd, bli det största partiet och stå för statsmi-
nisterposten.
 
En mycket hypotetisk fråga, som bär föga av sannolikhetens tecken,
men sannolikheten för detta scenario ökar för varje år vi medborgare
ska hållas ovetande om vilka problem invandringen för med sig och vad
den kostar, totalt.
 
Låt säga att detta inträffar, det uppstår då lätt rent absurda situationer, vilket
också kännetecknar länder utan demokratiskt innehåll.
 
Nobelstiftelsen står för uppkomsten av en sådan absurd situation, då man
valt att distansera sig från demokratiska krafter och i stället liera sig med
AFA och Revolutionära Fronten, för dessa shuvudman är ju inbjuden till No-
belfestligheterna.
 
Nobelstiftelens agerande är inget annat än en skamfläck för Sverige.
 
EN ÄNNU STÖRRE SKAMFLÄCK FÖR SVERIGE ÄR ATT ALLA ANDRA
PARTIER STÄLLER UPP PÅ DETTA SPEKTAKEL.
 
HADE ÖVRIGA PARTIET HAFT DEN "MINSKA SKAM I KRIOPPEN" HADE
DE OCKSÅ VALT ATT UTEBLI FRÅN NOBELFESTLIGHETERNA, FÖR ATT
MARKERA ATT ALLA VÄLJARE ÄR LIKA MYCKET VÄRDA I EN DEMO-
KRATI.
 
Lek nu med tanken att gällande trender håller i sig och sverigedemokraterna
år 2018 blir landets största parti, och ve och fasa, också anförtros statsminis-
terposten.
 
Då kommer alltså Nobelstiftelsen, för man måste ju utgå ifrån att de då
fortfarande inte bjuder in partier, som inte delar AFA och Revolutionära
Frontens värderingar, att bjuda in alla partier i Sverige, utom det parti
som innehar statsministerposten.
 
I ETT SÅDANT TÄNKT LÄGE BLIR DET INTE SVERIGEDEMOKRATERNA
SOM FRAMSTÅR SOM FÅNTRATTAR.
 
NOBELSTIFTELSENS STYRELSE KOMMER I ETT SÅDANT LÄGE ATT
FRAMSTÅ SOM VÄRLDENS STÖRSTA FÅNTRATTAR.
 
Som nästan lika stora fåntrattar kommer de partiledare, som väljer att
gå på Nobelfesten, att framgå.
 
Ser man ett sådant tänkt läge som realistiskt inser man snabbt att Nobel-
stiftelsen nu kämpar på yttersta barrikaden för att slå ut demokratin.
 
Och de så kallade etablerade partierna gör så gott de kan för att
Nobelstiftelsen ska lyckas i sina uppsåt.
 
Har man den minstav respekt för demokratiska värderingar hyser man en
innerlig förhoppning att ovanstående tänkta scenario slår in.
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SVERIGES VIKTIGASTE FRAMTIDSFRÅGA

Är Sverige på väg att bli bankrutt ?
 
I dag målar vi framtiden i rosa, men det bygger i mångt och mycket på falska premisser.
 
Möjligen kan dagen den 8 november 2014 komma att bli dagen D när det gäller synen på
världens största invandring.
 
Migrationsverkets prognoser för de närmaste åren har vänt upp och ner på mycket,
och allt fler har öppet och tydligt börjar ifrågasätta "hur mycket Sverige tål".
 
I dag kan man läsa flera intressanta inlägg, där debattörerna vågar ta i denna heta pota-
tis på ett sätt vi inte är vana vid. Är man det minsta intresserad av framtidsfrågor, där nog
invandringen till Sverige utgör ett av de viktigaste områden, bör man nog läsa några av
de inlägg, som finns tillgängliga idag.
 
De inlägg i debatten, som är intressanta skrivs inte av debattörer med rötter i nazismen,
som det brukar heta, när man inte vill lyssna, utan de skrivs av Anna Dahlberg (Expressen),
Staffan Danielsson (tidigare riksdagsman för CP med egen blogg) och Mats Erdman
(Dagens Samhälle).
 
Anna Dahlberg är ju känd för att våga skriva om det tabubelagda, och gör så även i dag.
 
Hon beskriver den förda svenska politiken som helt i avsaknad av realism. När
Sverige försöker få andra länder att ta "sitt ansvar" försöker dessa länder göra
allt i världen för att "slippa" invandring och försöker i stället styra över den till
Sverige, som villigt tar emot allt som rör sig.
 
Anna Dahlberg är inte rädd att ta upp de förbjudna frågorna. Hon ser det närmast som
en ödesfråga att vi måste ges rätt att diskutera de nivåer på invandringen, som gör det
möjligt att hantera den på sikt.
 
Detta inlägg är initierat och informativt skrivet, och tar upp många av de svåra
frågorna.
 
BÖR LÄSAS ÄVEN AV DE, SOM INTE HAR SINA RÖTTER I NAZISMEN. KUNSKAP
ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR ATT KUNNA BIDRA I DEBATTEN.
 
Mats Erdman skriver i dagens Samhälle en lång analys rörande hur Sverige påverkas
av den stora invandringen. Ingen kan undgå att påverkas av rättframheten, logiken,
analysen och kunskapen i dessa svåra frågor. Mats Erdman har gjort en bedömning,
som pekar i riktningen att Sverige, utifrån Migrationsverkets prognoser, kommer att
ta emot ungefär 600 000 flyktingar under denna mandatperioden.
 
Det säger sig själv att detta kommer att påverka Sverige, och Mats Erdman be-
skriver detta mycket initierat och kunnigt.
 
Han drar ut gällande trendlinjer, och pekar på sverigedemokraternas tillväxt, vilket
kan betyda ett väljarstöd 2018 på ungefär 25 % om utvecklingen får fortsätta i den
riktning, som nu sker.
 
Han skissar också då på möjligheten att SD blir största parti och Jimmie Åkesson
som en tänkbar statsministerkandidat.
 
Även de som vill att invandringen ska rusa i höjden, och inte har sina rötter
i nazismen, som det brukar heta, har all nytta i världen att läsa detta tänkvär-
da och initierade inlägg i debatten.
 
Staffan Danielsson har länge hyst farhågor för utvecklingen, och kan nu ventilera
dessa lite mer öppet, när han inte är bakbunden av Annie Lööf, som inte har sina
rötter i nazismen och vill ha hit 30 000 000 utrikesfödda.
 
Han ser nu stora risker med att asylindustrin vuxit sig så stark, att bara detta sär-
intresse gör det omöjligt att ändra kurs inom flyktingpolitiken.
 
Han ser asylindustrin, vårt nya tillväxtunder, som en ny offentlig sektor,
där alltfler kommer hit och ska försörjas av andra.
 
Tar man sig tid att läsa dessa tänkvärda inlägg, vilket bör göras utan förutbestäm-
da uppfattningar, blir nog de flesta, även de utan rötter i nazismen, mindre benägna
att den nu föra politiken för given.
 
ALLT ÄR INTE ALLTID VITT ELLER SVART, MEN DET BEGRIPER MAN
FÖRST, NÄR MAN VÅGAR SIG PÅ KONSTSTYCKET ATT LÄSA ÄVEN SÅDANT,
SOM INTE STÄMMER MED EN EGNA FÖRUTBESTÄMDA UPPFATTNINGEN.
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARIN JÄMTIN LÄNGTAR OCH TRÄNGTAR

Ont gör nu illa värre
 
Så återigen ett bevis på att den nya regeringen gått i baklås.'
 
Demoskops siffror visar en förödande tillbakagång för socialdemokraterna,
samtidigt som moderaterna går starkt framgång.
 
KANSKE EN FREDRIK REINFELDT EFFEKT ?
 
Socialdemokraterna har inte visat sämre siffror sedan "Hedenhös". KB G
Bergström för söker få det att framstå i sina kommentarer, som att partiet
inte ska misströsta, och ger lugnande besked.
 
DET KUNDE JU HA VARIT VÄRRE.
 
Med sin långa erfarenhet ver ju K G Bergström vah han talar om, det är långt kvar
väljarstödet "0".
 
Samtidigt kan man inte bortse från att det blir värre, om regeringen fortsätter på
den inslagna vägen.
 
VARJE GÅNG ÅSA ROMSON VISAR SIG ELLER ÖPPNAR MUNNEN RASAR
TYDLIGEN OPINIONEN.
 
K G Bergström pekar på ett antal faktorer, som han anser ligger bakom det fak-
tum att regeringen gått i baklås, bland annat menar han att Stefan Löfvens age-
rande i EU nämnden var ett svårslaget kaos.
 
Svårslaget kanske, men partisektreterare Carin Jämtin tycka arbeta frenetiskt
för att slå detta kaos. Varje gång hon uttrycker en uppfattning, framstår till och
med Stefan Löfven som en politiskt rutinerad räv.
 
Carin Jämtin misströstar inte hon heller, hon tycks också tycka att det kunde ha
varit värre, till och med att det knappast kunde ha varit bättre.
 
HON SÄTTER NU SITT HOPP TILL VÄLJARNAS LÄNGTAN.
 
Vi får då höra visdomsord från partisekreteraren:
 
" NU SKA VI MÖTA VÄLJARNAS LÄNGTAN EFTER EN NY POLITIK "
 
Här kan man skönja en viss fördröjningsmekanism hos partisekreteraen, vad
väljarna längtar efter kommer ju till uttryck i Demoskops siffor.
 
ELLER SNARARE VAD DE INTE LÄÄNGTAR EFTER.
 
Men partisekreterare Carin Jämtin ser med förtröstan på Demokops siffror och
ser dem som ett tecken på att regeringens tår stark och ohotad, och tillägger:
 
" DET ÄR EN VISS LÄNGTAN HOS VÄLJARNA SOM SPEGLAS I DESSA
SIFFROR "
 
Om det är en viss längtan som ska få partiet på fötter igen, lär det nog utifrån
dessa uttalanden, vara en längtan hos Stefan Löfven att Carin Jämtin ska
hålla tyst.
 
Man får ju knappast det intrycket att hon kan bidra till att Sverige åter-
tar sin ledande post som kunskapsnation.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VAD SYSSLAR RIKSBANKEN EGENTLIGEN MED ?

Är Riksbanken uppgiften vuxen ?
 
Det finns all anledning att ställa frågan "Är Riksbanken uppgiften vuxen" när man
läst ett SvD Insikt i dag med rubriken:
 
RIKSBANKEN BÄDDAR FÖR KRIS.
 
Inlägget är skrivet av Andreas Cervenka i samband med ett möte med Lars Jonung,
känd professor vid Högskolan i Umeå. Som vanligt när Andreas Cervenka är inblan-
dad  får man sig både en och två tankeställare:
 
TÄNK OM RIKSBANKEN INTE ÄR VUXEN UPPGIFTEN OCH BÄDDAR FÖR EN
KRIS I STÄLLET FÖR ATT FÖREBYGGA EN KRIS.
 
Läser man inlägget kan man inte frigöra sig från den känslan. Riksbanken tycks likt
en enveten åsna uppehålla sig vid inflationsmålet 2 % utan att någon annan tycks
begripa varför. Man får lätt det intrycket att Riksbanken bara kan se en sak i taget
och inte lyckas väga samman olika faktorer.
 
Lars Jonung avfärdar Riksbankens inflationsmål och menar att det är viktigt, men
att det måste underordnas ett viktigare mål.
 
FINANSIELL STABILITET.
 
Känt är att inflationen är låg, mätt med konsumentpriser, men lika känt är att alla
tillgångspriser stigit kraftigt. Här tycks Riksbanken se till det ena och blunda för det
andra. Lars Jonung formulerar detta på ett sätt, som leder tankarna till att man und-
rar vad Riksbanken håller på med:
 
En centralbank bör hindra finanskriser genom att motverka tillgångsinflation,
inte skapa finanskriser genom att bara se på konsumentpriserna.
 
SÅ ÅTERIGEN, VAD HÅLLER RIKSBANKEN PÅ MED, OCH ÄR RIKSBANKEN
VUXEN SIN UPPGIFT ?
 
Lars Jonung ser allvarligt på läget och skissar detta allvarliga läge:
 
" JUST NU SER ALLT BRA UT, DET ÄR INGEN KRIS. TILLVÄXTEN ÄR HÖG.
BÖRSEN OCH BOPRISERNA GÅR UPPÅT, FÖRSÄLJNINGEN AV BILAR OCH
CHAMPAGNE ÄR STADIG. LADAN ÄR FULL"
 
Så bra då kan man tycka, och en del tycker att detta är bra, så bra att man skryter
gärna och mycket om hur bra Sverige är, men Jonung ser ett annat mönster:
 
" ALLT DETTA ÄR KLASSISKA TECKEN PÅ DEN KOMMANDE KRIS".
 
Enligt Jonung kommer också krisen, frågan är bara när.
 
Riksbankens modeller för bedömning av ekonomin ger Lars Jonung inte heller myc-
ket för.
 
" MAN HAR ANVÄNT SPECIFIKA MODELLER FÖR INFLATIONSPOLITIKEN.
KRISEN HAR AVSLÖJAT ALLVARLIGA TECKEN MED DESSA MODELLER.
TERRÄNGEN HAR ÄNDRATS OCH NYA KARTOR BEHÖVS."
 
Men den verkliga brasklappen återfinner man i formuleringen:
 
" DET SOM INTE FINNS I MODELLEN SÅSOM KRDITER OCH FINANSKRI-
SER TYCKS INTE FINNAS I VERKLIGHETEN".
 
Nu har man all anledning att bli bekymrad, riktigt bekymrad, sitter Riksbanken
och utvärderar inflationsmålet utifrån modeller, som inte är förankrade i verk-
ligheten.
 
ÅTERIGEN, ÄR RIKSBANKEN VUXEN SIN UPPGIFT, MAN KAN TYDLIGEN
BARA SE EN SAK I TAGET, OCH DEN SAKEN FINNS INTE I VERKLIGHE-
TEN.
 
När man slås av denna insikt, måste man ju sätta sin tillit till Europeiska Cen-
tralbanken, den ska ju svara för den finansiella stabiliteten i hela EU.
 
Kan inte vår egen rkiksbank se mer än en sak i taget, borde väl ändå ECB
kunna se mer än en sak i taget.
 
Här tycks man inte få lugnande besked, chef för ECB är ju Mario Draghi, och
den bild övriga medlemmar i ECB rådet ger av honom pekar i stället i den rikt-
ningen att han inte ens kan se en sak i taget.
 
Bilden övriga medlemmar i ECB rådet då ger av ECB chefen Mari Draghi är då:
 
HAN ÄR INTE SÄRSKILT KOLLEGIAL, HAN SITTER PÅ VÅRA RÅDSMÖ-
TEN MED SINA TRE MOBKILER FRAMFÖR SIG OCH KNAPPAR IN TEXT-
MEDDELANDEN, ELLER OCKSÅ GÅR HAN UT OCH RINGER,
 
När man hör detta är det ju inte längre fråga om att Riksbanken bäddar för en
kris.
 
KRISEN ÄR HÄR.
 
EN RIKSBANK, SOM BARA KAN SE EN SAK I TAGET, OCH DEN SAKEN
FINNS INTE I VERKLIGHETEN, OCH EN ORDFÖRANDE I ECB, SOM GÅR
UT OCH RINGER, NÄR KRISEN SKA LÖSAS.
 
Nu kan nog bara högre makter hjälpa oss.
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLISEN GÖR BORT SIG - IGEN

Skygglapp på är bara förnamnet
 
Under de senaste dagarna har stor uppmärksamhet riktats mot polisens oförmåga
att utreda brott inom området IT.
 
De flesta av anmälda brott inom området läggs ner samma dag eller dagen
därpå,
 
VILKET TYDER MER PÅ ATT VILJAN SAKNAS ÄN ATT FÖRMÅGAN SAKNAS.
 
Men i vanlig ordning hävdar polisen själva att det är inte "deras" fel, det är andras
fel.
 
DE SOM ÄR SKYLDIGA TILL ATT DETTA FEL FÖRELIGGER ÄR DE SOM
INTE GETT POLISEN RÄTT UTBILDNING.
 
Och det kan man ju självklart inte skylla polisen för, särskilt inte om man saknar
verklighetsförankring.
 
OCH DET TYCKS SAKNAS PÅ VISSA HÅLL INOM POLISEN.
 
Ulrika Sundling är inom polisen ansvarig för polisens strategiska utveckling inom
IT relaterad brottslighet, ingen dålig titel kan man tycka.
 
För att lösa denna uppgift har Ulrika Sundling valt att kasta all verklighet överbord
och helt ägna sin uppmärksamhet åt kartan, en karta som hon dessutom ritat själv,
för att de ska se passande ut.
 
På frågan " Om 1 700 utredningar av  2 124 läggs ner samma dag eller vecka hand-
lar det väl inte bara om kunskapsbrist" svarar kartläsaren Ulrika Sundling glatt:
 
JAG VÄLJER ATT SE DET SÅ.
 
Kommentarer är nog överflödiga, i vart fall för de som inte arbetar med strategiska
frågor inom polisen.
 
 
AE
 
 
 
 

NEGATIV SPARRÄNTA

Dammluckorna tycks nu öppna sig
 
Nyligen sänkte Riksbanken styrräntan till "0", men fortfarande är man låst mentalt,
och tycks utgå ifrån att allt ska återgå till vad man anser som normalt.
 
Det man då utgår ifrån är "normalt" är gamla mönster och gamla räntenivåer.
 
UTVECKLINGEN I VÅR OMVÄRLD TYDER PÅ ATT GAMLA MÖNSTER INTE
ÄR NORMALT OCH ATT VI STÅR INFÖR ETT SYSTEMSKIFTE, DÄR VI ¨NOG
FÅR RÄKNA MED ÖVERRASKNINGAR PÅ MÅNGA OMRÅDEN.
 
Utvecklingen i Tyskland  tyder nu på att Riksbanken inte fullt ut uppmärksammat
vad man kallar "nedåtrisker" i ekonomin.
 
Tyskland tillväxt bromsar in, landets industriproduktion backar och exporten min-
skar.
 
Men det mest illavarslande i Tyskland gäller nog ändå ränteutvecklingen.
 
DEUTSCHE BANK BLIR NU DEN FÖRSTA BANKEN INOM EU DÄR MAN
INTRUDUCERAR NEGATIVA SPARRÄNTOR.
 
Hur otroligt det än låter får alltså spararna betala för att ha sina pengar innestå-
ende på ett konto.
 
ÄR DETTA "ETT TECKEN I SKYN" FÖR RÄNTEUTVECKLINGEN INOM EU
KAN RIKSBANKENS RÄNTEKURVA "HÄLSA HEM"
 
Och många av oss andra kan säkert också räkna med att få "hälsa hem".
 
 
AE
 
 

SOCIALDEMOKRATERNA TAR FARVÄL

Katastrofen är nog nu ett faktum
 
Inte många trodde att den nya regeringen skulle kunna komma att driva en framgångs-
rik politik, ännu färre tror det nu.
 
Viktiga profilfrågor, som Förbifart Stockholm, Bromma och Slussen, rör upp känslorna.
 
Och det är inga varma känslor som väller över Stefan Lövfen, och kritiken kom-
mer från alla håll.
 
Dagens Industri har de senaste dagarna haft en artikelserie rörande dessa frågor,
där man gått lite mer på djupet vilka konsekvenser detta får på väljarna.
 
Fortsätter denna utveckling, där förtroendet för regeringen och Stefan Lövfen
minskar för var dag, lär väl detta bli den sista regeringen inom överskådlig
tid, där socialdemokraterna kommer att rymmas.
 
Frågan är om vi inte nu befinner oss i något som skulle kunna betecknas som par-
tiets ödesdager.
 
Sköter regeringen korten lika illa framöver är det stor risk att partiet för lång
tid framåt förlorar all betydelse i svensk politik.
 
Till och med tidigare justitieminister Thomas Bodström tycks ha kvicknat till liv och
ger nu sin syn på regeringen med anledning av ovan nämna frågor.
 
DET ÄR HELT ORIMLIGT ATT VÄNSTERN OCH MILJÖPARTIET FÅR BESTÄM-
MA ÖVER EN SÅ STOR MAJORITET, SOM ÄR FÖR FÖRBIFARTEN.
 
Inte olämpligt, inte mindre lämpligt, inte heller mindre rimligt, utan helt orimligt.
 
Regeringar som för en helt orimlig politik brukar inte bli långvariga.
 
Det har gjorts många undersökningar om vad väljarna tycker i ovan nämnda frågor.
Alla visar att en betryggande, en mycket betryggande, majoritet ser på dessa frågor
något annorlunda än vad utpressarpartierna vänsterpartiet och miljöpartiet gör.
 
Ett opinionsinstitut sammanfattar sin syn enligt följande:
 
DET HAR VARIT ETT STARKT STÖD FÖR FÖRBIFARTEN LÄNGE, SÅ DET ÄR
LITE FÖRVÅNANDE ATT MAN GÅR EMOT OPINIONEN PÅ DET HÄR SÄTTET.
 
Inte heller regeringar, som sätter sin makt på spel genom att gå emot starka majori-
teter, brukar bli särskilt långlivade, i vart fall inte i demokratier.
 
Det återstår då att se hur väl Sverige är utvecklat i demokratiskt avseende.
 
Statsvetaren Ulf Bjereld blir ofta tillfrågad om sin syn på olika samhällsfrågor, och
han säger sällan nej till en sådan inbjudan. Därifrån får vi nu höra:
 
HAN ÄR FORTFARANDE ORUTINERAD FÖR ATT HA DEN HÄR TUNGA POSI-
TIONEN I POLITIKEN.
 
Ulf Bjereld är ju själv socialdemokrat, så man får ha visst överseende och viss för-
ståelse för att han lindrar in kritiken i bomull, och glömmer bort ett viktigt ord. det
viktiga ordet "FÖR". Man bör därför läsa hans uttalande på ett helt annat sätt:
 
Han är fortfarande FÖR orutinerad för att ha den här tunga positionen i poli-
tiken.
 
DEN SOM ÄR FÖR ORUTINERAD FÖR ATT HA EN VISS POST ELLER ETT
VISST ÄMBETE, ÄR VÄL OCKSÅ INKOMPETENT, NÄR DET GÄLLER ATT
INNEHA DEN AKTUELLA POSTEN ?
 
ELLER ??
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLA SKYR NYVAL SOM PESTEN

Nyval eller inte nyval, det är frågan
 
Många olika uppfattningar har torgförts beträffande sannolikheten för att
ett nyval inträffar i samband med att budgeten ska antas eller inte.
 
Allt från 100 % sanolikhet till 0 % sannolikhet, men som en röd tråd
har ändå varit alla "alla" vill undvika nyval.
 
AV MÅNGA SKÄL, BLAND ANNAT ALLIANSEN FÖR ATT MODERA-
TERNA STÅR UTAN LEDARE, REGERINGEN, FÖR ATT DE NU STÅR
UTAN VÄLJARE, OCH SVERIGEDEMOKRATERNA FÖR ATT DE INTE
VET VAD DE VILL OCH OCKSÅ SAKNAR LEDARE.
 
Nu vältrar sig många i olika spekulationer om vad som kommer att hända,
och många av spekulationerna avser hur man ska agera för att undvika
ett nyval man inte vill ha.
 
En sådan ny spekulation är att Alliansen ska frisera sin budget på det
viset, att sverigedemokraterna inte kan rösta på den, bland annat ge-
nom att lägga ner ännu större kostnader på invandring än vad rege-
ringen gör.
 
MAN TORDDE INTE ATT SANDLÅDAN KUNDE BLI STÖRRE, MEN UP-
PENBARLIGEN KAN SANDLÅDAN BLI STÖRRE.
 
Det värsta är nu inte att dessa spekulationer sprids.
 
DET VÄRSTA ÄR ATT POLITIKERNA GENOM SINA TIDIGARE AGE-
RANDEN MEDVERKAT TILL ATT ETT SÅDANT BETEENDE FRAMSTÅR
SOM TROVÄRDIGT.
 
 
AE
 
 

STÖR INTE POLISEN

IT brottsligheten prioriteras inte
 
Vi vet att brottsligheten escalerar på många områden, och ingen tycks heller
bry sig, det minsta.
 
Sverige sticker nu ut på många områden, mord, skottlossningar, våldtäkter
och mycket annat, men ingen bryr sig, det minsta.
 
Nu får polisen kritik, igen.
 
DEN HÄR GÅNGEN FÅR POLISEN KRITIK FÖR ATT MAN INTE UTREDER
BROTTSLIGHETEN INOM IT.
 
Men nu får faktiskt kritikerna ge sig.
 
Det är polisens uppgift att utreda och förebygga brottslighet inom alla områden,
inte bara inom området IT brottslighet.
 
Det finns grövre brottslighet, och inget tyder på att IT brottsligheten ska
prioriteras högre än andra områden.
 
OM POLISEN DÅ INTE FÖREBYGGER OCH UTREDER BROTT INOM AN-
DRA OMRÅDEN FINNS DET INGEN SOM HELST ANLEDNING ATT POLI-
SEN SKA FÖREBYGGA OCH UTREDA BROTT INOM IT OMRÅDET.
 
Polisen vill inte bli störd på det här orättvisa sättet, så låt bli att störa polisen,
den kan ju då få för sig att de ska både rycka ut vid brott, förebygga brott och
utreda brott.
 
Och den typen av hårda krav kan vi ju inte ställa på polisen.
 
 
AE
 
 
 

VÄLJARNA SKYR STEFAN LÖFVEN

Stefan Löfven däckad i ny undersökning
 
Sedan valet har förtroendet för Stefan Löfven rasat, en färsk rapport visar att
förtroendet bland väljarna rasat med nästan 10 %.
 
Många blev förvånade över att Carin Jämtin inte kom att ingå i den nya rege-
ringen.
 
Carin Jämtin kommenterar nu rasat för Stefan Lövfen på ett sätt, som
tydligt visar för hon inte kom att inte i regeringen.
 
VERKLIGHETSANKNYTNINGEN NÄRMAR SIG "0", OM DEN INTE ÄR
NOLL.
 
Carin Jämtin förklarar då raset med att det är tillfälligt i avvaktan på att rege-
ringen ska "leverera".
 
Ett mer verklighetsfrämmande uttalande är svårt att tänka sig.
 
VÄLJARNAS MINSKADE FÖRTROENDE BEROR INTE PÅ ATT MAN VÄN-
TAR PÅ ATT REGERINGEN SKA "LEVERERA".
 
VÄLJARNAS MINSKADE FÖRTROENDE BEROR PÅ EN ALLT STÖRRE
RÄDLSA FÖR ATT REGERINGEN SKA "LEVERERA".
 
 
AE

VALUTAUNIONEN SÄNKER TILLVÄXTEN ?

Valutaunionen bäddar för motgångar
 
När valutaunionen (euron) infördes beskrevs detta projekt i USA i mindre smickrande
termer.
 
EUROPA BYGGER ETT HUS MED TAK, MEN UTAN VÄGGAR.
 
Sedan dessa har taket rasat in på ett antal euro-länder, Grekland, Portugal, Spanien
och delar av taket har rasat in i Italien och Frankrike.
 
De flesta, som förmått glänta på skygglapparna, har sett denna utveckling kopp-
lad till just bundenheten till valutan.
 
ATT INTE KUNNA MOTVERKA NEGATIVA INSLAG INOM EKONOMIN MED VA-
LUTAFÖRÄNDRINGAR HAR DÅ UTGJORT EN AVGÖRANDE BROMSKLOSS.
 
Nu tycks taket rasa in på hela valutaunionen, nya prognoser om årets och kommande
års tillväxt är dystra.
 
Medan omvärlden, USA och Asien, ångar på ramlar taket inom valutaunionen
ihop.
 
Tillväxten inom Eu skrivs nu ner för 2015 till 1,5 % från 2,0 %. För länderna inom
valutaunionen är nedskrivningen ännu högre, från 1,7 % till 1,1 %.
 
Skillnaden i "dysterhet" kan knappast bero på annat än att den gemensamma
valutan utgör en bromskloss.
 
I Sverige vill vi inte se detta samband, utan ser vår högre tillväxt, om det nu blir en
sådan, som ett resultat av att vi är "bättre" än andra.
 
Man ska kanske vara lite försiktiga med detta skryt, Storbritannien, också med egen
valuta, spås en tillväxt överstigande Sveriges.
 
Detta kan väl knappast tillskrivas att Sverige är bättre än andra.
 
BÄTTRE ÄN ATT SE ETT SÅDANT SAMBAND ÄR NOG ATT STÄLLA FRÅGAN
OM DEN GEMENSAMMA VALUTAN ÄR DET OPTIMALA FÖR DEN EKONOMISKA
UTVECKLINGEN I EUROPA ?
 
 
AE
 
 
 
 
 

MILJÖPARTIET PÅ GOTT HUMÖR, PENGAR ELDAS UPP

Att elda med pengar
 
Allt större andel av våra skattepengar tycks nu eldas upp.
 
Först ut på banan i detta avseende var Gudrun Schyman, som eldade upp
det hon fått av våra surt förvärvade slantar.
 
För några dagar sedan fick vi höra att Vattenfall eldade med sedlar i sina
kolkraftverk i ställer för kol, det ansågs vara det enda som kunde förklara
Vattenfalls stora förlust.
 
Nu anklagas regeringen för att elda upp våra pengar genom den onödiga
fördyring det medför att "lägga Förbifart Stockholm på is" intill maj 2015.
 
Handelskammaren i Stockholm jämför då denna politik med Gudrun
Schymans eldande, inget smickrande beröm precis.
 
Alla tycks idag eniga om att förbifarten kommer att byggas, och att
frysningen sker för att hålla Miljöpartiet på gott humör ett tag.
 
För att travestera GW Persson har man då också anledning att ställa
frågan, hur kan man hålla en orm på gott humör ett tag ?
 
Det går inte att hålla en orm på gott humör ett tag.
 
DET ÄR ATT ELDA MED PENGAR, HELT BORTKASTAT, ORMEN
HUGGER HUR MYCKET MAN ÄN ELDAR.
 
 
AE

EN OPPOSITION UTAN ANSVAR

Näringslivsminister Mikael Damberg reder ut begreppen
 
Från retoriken, och även från de mer vardagliga samtalen, vet vi att vi inte bara ska
lyssna till vad som sägs.
 
Vi ska också lyssna till det som inte sägs, och så ska vi läsa mellan raderna.
 
Att NUON affären var den sämsta affären genom tiderna kan knappast någon ha
missat. Inte heller kan någon ha missat att dåvarande oppositionen krävde att en
haverikommission skulle tillsättas för att utreda vad som hänt i vattenfall.
 
DET VAR DÅ DET, I OPPOSITION.
 
Nu råder andra tongångar, den nya regeringen är tämligen kallsinnig till att tillsätta
en kommission, och många undrar varför.
 
Näringsminister Mikael Damberg reder här ut begreppen, så att vi inte längre
ska behöva undra varför regeringen nu är kallsinnig till att tillsätta den kom-
mission man ville tillsätta före valet.
 
På frågan "Innan valet ville Ni genomföra en kommission, varför är Ni inte längre
säkra på detta".
 
Svaret blir här tydligt och klart, inga krumbukter eller undanflykter:
 
"NÄR MAN HAMNAR I REGERINGSSTÄLLNING MÅSTE MAN SÄTTA SIG IN
I MATERIAN".
 
Här behöver man inte ens läsa mellan raderna, det är bara att utgå ifrån det som
inte sägs:
 
"NÄR MAN INTE SITTER I REGERINGSSTÄLLNING MÅSTE MAN INTE SÄTTA
SIG IN I MATERIAN".
 
Bra att Mikael Damberg är så tydlig med detta, nästa gång socialdemokraterna är
i opposition ska vi tydligen utgå ifrån att de inte vet vad de pratar om.
 
Och med den politik socialdemokraterna driver åt miljöpartiet lär vi väl inte
behöva vänta så länge på att lyssna på socialdemokraterna i opposition.
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VEM KAN LITA PÅ STEFAN LÖFVEN ?

Svaret blir ett rungande nej
 
Man vill ju gärna lita på landets statsminister, men hur gärna man vill kan man
inte bortse ifrån att landets statsminister inte går att lita på.
 
Före valet fick vi veta att Stockholm skulle fungera.
 
EN FÖRUTSÄTTNING FÖR ATT STOCKHOLM SKULLE FUNGERA MENADE
DÅ STEFAN LÖFVEN, FÖRE VALET, VAR ATT FÖRBIFART STOCKHOLM SKUL-
LE BYGGAS.
 
Nu har Stefan Löfven förhandlat med Miljöpartiet och man har kommit fram till att
Stockholm inte ska fungera.
 
Kan man verkligen lita på en statsminister, som förhandlar bort möjligheterna
att landets huvudstad ska fungera ?
 
KNAPPAST.
 
Före valet var Stefan Löfven väldigt bestämd gällande Förbifarten. och menade,
före valet:
 
FÖRBIFART STOCKHOLM SKA BYGGAS, FRÅGAN ÄR INTE ENS FÖRHAND-
LINGSBAR.
 
Nu har Stefan Löfven förhandlat med Miljöpartiet och Förbifarten är under "frysning".
 
Kan man verkligheten lita på en statsminister, som förhandlar bort det som inte
ens är förhandlingsbart ?
 
KNAPPAST.
 
Nu håller man på att gräva igen de gropar, som utgjorde starten på byggnationen
av Förbifart Stockholm.
 
Kan man verkligen lita på en statsminister, som låter gräva igen gropar, som
är nödvändiga, enligt honom själv, för att Stockholm ska fungera ?
 
KNAPPAST.
 
Frysningen beräknas medför en merkostnad på ungefär i miljard kronor, väl använda
pengar får man väl anta, för att få Stockholm att inte fungera.
 
Frågan är inte om man kan lita på Stefan Löfven.
 
FRÅGAN ÄR OM HAN KAN LITA PÅ SIG SJÄLV.
 
 
AE
 
 
 
 
 
 

UTRIKESPOLITIK PÅ DEKIS

Miljöpartiet skapar svensk isolering
 
Det svenska erkännandet av Palestina tycks inte ha imponerat på andra i
¨år omvärld än Hamas och ett antal likartade bisarra terrororganisationer.
 
GENOM ATT TA DETTA STEGET HAR VI VISAT VAR VI HÖR HEMMA
OCH VILKA SOM NUMERA STYR DEN SVENSKA UTRIKESPOLITIKEN.
 
Att vi hör hemma i den inre kretsen kring Hamas behöver man inte betvivla,
det räcker att åka till Malmö för att inse detta.
 
DEMONSTRATIONSTÅG UNDER HAMAS FLAGGA MED ENTUSIASTISKA
SVENSKA POLITIKER DELTAGANDE.
 
Förr styrde Carl Bildt i sin storhet utrikespolitiken , och frågan är om vi inte gått
från pest till kolera.
 
NY TYCKS MILJÖPARTIET MEDMEHMET KAPLAN I SPETSEN STYRA DEN
SVENSKA UTRIKESPOLITIKEN.
 
Det mesta tyder på att det är Miljöpartiet, som tvingade fram det snabba erkän-
nandet av Palestina, om nu någon vet vad Palestina utgör.
 
Men det tycks inte stanna vid detta, tillförlitliga uppgifter tyder nu på att den
så kallade samarbetsregeringen utövat påtryckningar på andra länder, för
att dessa också skulle erkänna Palestina.
 
Norge, Danmark och Finland och Lettland nämns i detta sammanhang.
 
NÄMNDA LÄNDER UPPGES HA BETACKAT SIG FÖR UPPVAKTNINGEN,
MEN INTE NOG MED DETTA.
 
NÄMNDA LÄNDER TYCKS IRRITERADE ÖVER ATT SVERIGE INTE KONSUL-
TERAT DEM FÖRE ERKÄNNANDET.
 
Det är i så fall ingen dålig resa, på så kort tid efter valet.
 
FÖRST RETA UPP USA GENOM ATT ARROGANT AVVISA LANDET MED
"USA BESTÄMMER INTE VÅR POLITIK", SEDAN ISOLERA SIG I PALE-'
STINAFRÅGAN GENOM ETT DEMONSTRATIVT ERKÄNNANDE OCH OVAN-
PÅ DETTA RETA UPP NORDE, DANMAK, FINLAND OCH LETTLAND, FÖR
ATT MAN FÖRSKT TVINGA OCKSÅ DEM GÅ HAMAS ÄRENDEN.
 
Inte dåligt marscherat på några veckor, det är nästan så att man saknar Carl
Bildt.
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 

LUNGCANCER SKAPAR PROBLEM FÖR ÄLDREVÅRDEN

Sensationella uppgifter om lungcancerns verkningar
 
Socialstyrelsen meddelar nu att man kommer att sätta in åtgärder för att
rädda livet på patienter med lungcancer.
 
 I samband med detta rapporter nyheterna, TV Aktuellt, att vissa pa-
tienter med lungcancer får evigt liv.
 
Nyheterna lämnar då dessa sensationella uppgifter, som kan lugna många,'
men som samtidigt kan uppfattas som skrämmande, mycket skrämmande.
 
9 AV 10 PATIENTER MED LUNGCANCER DÖR.
 
Nu åligger det ju TV Aktuellt att rapportera sakligt och objektivt, så man
måste väl utgå ifrån att detta är korrekt, hur sensationellt det än låter.
 
ATT 1 AV 10 PATIENTER MED LUNGCANCER INTE DÖR ÄR
DÄRFÖR DEN LOGISKA SLUTSATSEN.
 
Man har väl all anledning att utgå ifrån att detta kommer att ställa
helt nya och hårdare krav på åldringsvården, hur man här ska hantera
evigt liv blir säkert en spännande utmaning.
 
Då olika uppgifter visar att minst 5000 patienter med lungcancer dör om året
innebär ju detta att drygt 500 patienter med lungcancer inte dör, per år.
 
Ackumulerat ett antal år medför detta ett stort antal, som inte dör, så man får
hoppas att Nyheterna inte hittar någon ny riskgrupp, där det ingår patienter,
som inte dör.
AE

ANGELA MERKEL KVAR I GAMLA DDR

Ränderna går aldrig ut zebran
 
Det sägs att ränderna ladrig går ut zebran, och det gamla talesättet tycks nu åter
bekräftas, av Angela Merkel.
 
Att Cameron är trängd i EU frågan av en inhemsk opinion är ingen hemlighet. En
av de saker han känner sig trängd att arbeta för är då att kvotera arbetskraftsinvand-
ringen, i strid mot gällande EU regler.
 
Hur man ska hantera detta inom EU finns det säkert många uppfattningar om.
 
MEN ATT MAN TAR FRAM DEN KOMMUNISTISKA KOMMANDEPOLITIKEN
FRÅN GAMLA DDR KOMMER ÄNDÅ SOM EN ÖVERRASKNING.
 
Nu går alltså Angela Merkel offentligt ut och kommenderar Cameron i gammal DDR-
stil.
 
STÄLL IN DIG I LEDET OCH FÖLJ REGLERNA ELLER LÄMNA EU.
 
Herregud frestas man säga, har hon inte tagit av sig DDR dräkten ännu, en av EU
mest inflytelserika personer, kanske den mest inflytelserika.
 
Att DDR pamparna var tondöva det vet vi sedan länge, men att Angela Merkel
inte förmått bli mindre tondöv framstår som anmärkningsvärt, och kan i värsta
fall gå i riktning mot en "upplösning" av EU.
 
Tondöv är en snäll beskrivning, uttalandet torde också vara kraftigt kontraproduktivt,
såvida inte Angela Merkel vill att Storbritannien ska lämna EU.
 
Cameron är som sagt trängd av en inhemsk opinion, där stora grupper just vill läm-
EU, och inte önskar sig ett bättre stöd än det Angela Merkel nu ger dem.
 
Att denna opinion nu kommer att "tränga" Cameron ännu mer får man nog ta
för givet, allt efter måttot "ingen ska sätta oss på plast".
 
EFTER SAMMA MÅTTO BÖR NOG ÄVEN CAMERON REAGERA PÅ HENNES
UTTALANDE.
 
Så vad Angela Merkel är ute efter med detta tondöva uttalande är inte helt lätt att
förstå.
 
ATT HON MÅ HA RÄTT ÄR EN SAK, MEN ATT FRAMFÖRA DET I KOMMAN-
DOTON OFFENTLIGT ÄR NOG INTE DET MEST EFFEKTIVA SÄTTET ATT
FÅ CAMERON ATT TA MINDRE HÄNSYN TILL EN OPINION SOM TRÄNGER
HONOM ALLT MER.
 
 
AE
 
 
 
 

DEN POLITISKA ORMEN

GW Persson har inte tappat stinget
 
I en intervju visar GW Persson, att han trots stigande ålder, hög konsumtion och
krycka, ännu inte tappat stinget, helt.
 
Han håller fortfarande ångan upp, delvis, och går nu till frontalangrepp mot
språkröret Gustav Fridolin, och hävdar.
 
GUSTAV FRIDOLIN ÄR EN ORM.
 
Han grundar detta på möte med ormen under dennes tid på TV 4 och menar att
han aldrig mött en mer hänsynslös och dålig journalist. Inte heller som människa
sätts ormen högt, en sämre människa tycks GW aldrig ha träffat.
 
Otur för ormen att det andra språkröret inte varit journalist, då kanske jäm-
förelsen blivit lite annorlunda.
 
Samtidigt märks det på GW Perssons tonfall, att han delvis tappat stinget och
inte når ända fram, orkar han inte med mer än Gustav Fridolin ?
 
Ormar kännetecknas ju av att de slingar sig fram, och utifrån detta borde
väl alla politiker, inte bara Gustav Fridolin, vara ormar.
 
Man borde faktiskt kunna utkräva mer av GW Persson.
 
 
AE

VARFÖR SKA INFLATIONEN UPP TILL JUST 2 % ?

Underlig kamp för högre inflation
 
Under rubriken "En underlig kamp för högre inflation" skriver idag Andreas Bergh
en ledare i SvD.
 
Andreas Bergh är docent och forskare inom näringsliv, och tycks besitta den sär-
egna kompetens att inte ta allt för givet.
 
Han tar därför inte inflationsmålet på 2 % för givet, det mesta tyder också
på att en del andra inte heller borde ta detta mål för givet.
 
Riksbanken sänkte nyligen styrräntan för att få upp inflationen, och Andreas Bergh
ställer då frågan varför det är så viktigt att öka inflationen.
 
ÖKA EN INFLATION, SOM MAN ALLTID TIDIGARE VELAT FÅ NER ??
 
Sverige har haft bekymmer, stora bekymmer, med inflationen, men dessa bekym-
mer var kopplade till att inflationen var för hög. Efter många och otaliga kriser inför-
des 1993 målet att priserna skulle vara stabila.
 
RIKSBANKEN, BARA RIKSBANKEN, INGEN ANNAN, TOLKADE DETTA
SJÄLVSTÄNDIGT OCH PRECISERADE ATT PRISERNA SKULLE STIGA MED
just 2 %.
 
Inte 1,5 %, inte heller 2,5 % utan just 2 %, och detta i en miljö där inflationen var
för hög och man ville få ner inflationen.
 
Av någon anledning, av någon underlig anledning, fastnade Riksbanken för målet
just 2 %, inte 1,8% eller 2,2 %, utan just 2 %. Det finns ingen forskning, eller annat
som pekar i den riktningen att just 2 % skulle vara den optimala nivån på inflatio-
nen och bättre än kanske 1,8 % eller 2,2 %.
 
MEN RIKSBANKEN TYCKTE SÅ, MED ELLER UTAN FORSKNING, OCH DÅ
FICK DET BLI PÅ DET VISET.
 
Möjligen kan omvärlden ha bidragit till att Riksbanken fastnade för just 2 %, i en
miljö där inflationen var för hög och man ville ha ner inflationen.
 
Andreas Bergh sammanfattar sin ledare med att "det är alltså oklart varför målet
är just 2 % inflation".
 
Det är inte alls oklart.
 
NÄR RIKSBANKEN FORTFARANDE, MED EN DRUCKENS ENVISHET, FÖR-
SVARAR JUST INFLATIONSMÅLET 2 %, SÅ FÖRVARAR MAN INTE BARA
INFLATIONSMÅLET.
 
MAN FÖRSVARAR OCKSÅ SIG SJÄLV, INTE FÅR DET FRAMGÅ ATT MÅ-
LET I DAG SKULLE  KUNNA FORMULERAS ANNORLUNDA.
 
Ett inflationsmål på 2 % i en miljö, där inflationen är för hög och målet är att få
ner inflationen.
 
Är det då verkligen givet att samma mål är det optimala, när inflationen är
för låg, och man vill få upp inflationen ?
 
Det är verkligen på tiden att någon ställer upp och inte tar detta för givet.
 
Ingen forskning visar att man inte ska ta detta givet, men inte heller finns
det forskning, som visar att man ska ta detta för givet.
 
INTE PÅ NÅGOT ANNAT OMRÅDE FORMULERAR VI PROBLEMEN OCH
PROBLEMLÖSNINGARNA, SOM OM VI FORTFARANDE LEVDE I SVUNNEN
TID.
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 

MODERATERNA SPELADE FALSKT INFÖR VALET

Åter ett omslag i politiken
 
Före valet skedde ett antal så kallade omslag i den moderata politiken, man bytte
uppfattning, som man byter kläder.
 
Det mest uppmärksammade omslaget lär nog ha varit, när man över en natt bytte
uppfattning i skattefrågan.
 
Nu skulle inga skatter sänkas längre, och motivet man angav var klart och tyd-
ligt.
 
VISSA KOSTNADER SKENADE, SOM ANDERS BORG UTTRYCKTE SIG, OCH
DÄRFÖR SKULLE HJÄRTAN OCH PLÅNBÖCKER ÖPPNAS.
 
På en punkt höll man dock envetet fast, envetnare än en enveten åsna, och det gäll-
de vikten av att ha lägre arbetsgivaravgifter för unga.
 
Megafon efter megafon trumpetade envetet ut budskapet om hur viktigt detta
var för "jobblinjen", det var ofta ingen hejd på hur många jobb som skapats.
 
Även företagare och organisationer skickades ut för att trumpeta ut vikten
av dessa lägre avgifter, utan dem skulle alla unga gå ett dystert öde till mö-
tes.
 
Dåvarande oppositionen var inte mindre enveten, där menade man att det var bort-
kastade pengar, då åtgärden endast nådde ett fåtal, summan 1 500 000 per skapat
jobb hörde man titt som tätt. Oppositionen menade att åtgärden blev dyr, därför att
den var generell och den lägre avgiften gällde även de som redan hade jobb.
 
Positionerna i frågan var minst sagt låsta.
 
Som åskådare var det lätt att komma fram till vem som hade rätt, för en gång skull
hade oppositionen rätt.
 
Något förbluffande tycks nu moderaterna också ha kommit fram till att dåvar-
ande oppositionen hade rätt i denna fråga.
 
Nu ska den moderata politiken utvärderas i ett antal avseenden, bland annat par-
tiets arbetsmarknadspolitik, och ansvarig för denna del är då förutvarande minis-
tern Ulf Kristersson, och döm till allas häpnad.
 
NU SITTER ULF KRISTERSSON, HELT OGENRAT, I TV OCH SÄGER EXAKT
DET DÅVARANDE OPPOSITIONEN HÄVDADE UNDER HELA VALRÖRELSEN.
 
DEN LÅGA ARBETSGIVARAVGIFEN FÖR UNGA FÅR VI KANSKE OMVÄR-
DERA. DET ÄR INTE ALLTID BRA MED GENERELLA ÅTGÄRDER, ALLA
UNGA ÄR JU INTE ARBETSLÖSA.
 
Exakt så hävdade dåvarande oppositionen under hela valrörelsen och fick mot-
hugg från Alliansen, värre än digerdöden.
 
NU GÄLLER UPPFATTNINGEN "TVÄRTOM".
 
Det är sunt att kunna omvärdera felaktiga ståndpunkter, när man blir klokare,
men frågan är om inte denna omvärdering bör ses ur andra perspektiv.
 
Det kan knappast anses hedervärt att hävda så envetet som skedde, att
just denna åtgärd var av största betydelse, när man tydligen hade insik-
ten att så inte var fallet.
 
MAN KAN NOG STRÄCKA SIG SÅ LÅNGT SOM ATT BETEENDET VAR KLART
KLANDERVÄRT OCH KNAPPAST ÄR ÄGNAT ATT SKAPA FÖRTROENDE
FÖR POLITIKER I ALLMÄNHET, OCH MODERATER I SYNNERHET.
 
Hur kunde då denna fråga skötas så illa, och så klandervärt. Det är ingen hemlig-
het att Fredrik Reinfeldt och Anders Borg hade partiet i ett strypgrepp, inte ett
knäpp fick höras, om det inte stämde med de uppfattningar dessa företrädde.
 
Som oinvigd ställer man därför frågan, kan det månne ha varit på det viset
att Fredrik Reinfeldt och Anders Borg  var de som drev denna klandervärda
politik i just denna fråga ?
 
I SÅ FALL ÄR DET JU INTE KONSTIGT OM DAMMLUCKORNA NU ÖPPNAR SIG.
 
Kanske vågar man nu då hoppas att andra dammluckor öppnar sig i andra frågor,
kanske till och med i en sådan utsträckning att representanter för partiet vågar och
kan driva frågor, som de vet är rätt, i stället för att tvingas driva frågor, som de vet
är fel.
 
Tänk om man går så långt i omvärdering av politiken att man i försvarsfrågan
strävar efter ett försvar värt namnet, och i trygghetsfrågor ett system som med-
för att "folk vågar vistas på gatorna".
 
MEN DET ÄR NOG FÖR MYCKET BEGÄRT, ARVET EFTER FREDRIK REINFELDT
SITTER NOG FORTFARANDE DJUPT I DESSA FRÅGOR.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SVERIGES TOLERANS MOT IS

Eller högborg för det inverterade begreppet - intolerans
 
Gränsen mellan tolerans och intolerans är inte alltid knivskarp, inte heller är den
alltid lätt att förstå.
 
Om man är tolerant mot intoleranta, är man då tolerant eller intolerant ?
 
Inte heller är svaret helt lätt att ge, men är man extremt tolerant mot intolerantas
övergrepp, då ligger det nog nära till hands att mer betecknas som intolerant.
 
Härom dagen nåddes vi av uppgifter att IS (Islamistiska Staten) kallblodigt avrät-
tat ungefär 85  personer, vars brott var att de inte var IS till lags.
 
I dag nås av likartade uppgifter, IS har nu kallblodigt avrättat ungefär 50 perso-
ner, varav ett antal barn och kvinnor.
 
IS grymma brott har vi redan tidigare sett många exempel på.
 
TROTS ALLT DETTA TILLÅTER VI , ÄNNU I DAG, ATT ETT ANTAL MOSKE-
ER UPPLÄTS SOM REKRYTERINGSPLASTER, DÄR TIDIGARE JIHADISTER
REKRYTERAR NYA JIHADISTER, VILKA SEDAN RESER TILL KRIGSSKÅDE-
PLATSER OCH UTFÖR ÄNNU FLER GRYMHETER.
 
Denna rekrytering åser vi passivt, och i vår stora tolerans framför vi inga synpunk-
ter, ännu mindre vidtar vi några åtgärder.
 
Visst är vi då toleranta, mot IS, men myntet har här, som i alla andra fall en
annan sida.
 
DEN ANDRA SIDAN ÄR OM DET ÄR LIKA TOLERANT ATT PASSIVT ÅSE
DENNA REKRYTERING, MED KÄNNEDOM OM ATT DEN KOMMER ATT MED-
FÖRA ETT ANTAL YTTERLIGARE KALLBLODIGA AVRÄTTNINGAR.
 
Tolerans för IS rekryteringar medför, faktiskt, att vi också ser tolerant på
deras kallblodiga avrättningar av oskyldiga, många barn och kvinnor.
 
Vad säger det om dagens Sverige ?
 
DET SÄGER FAKTISKT EN HEL DEL OM DAGENS SVERIGE ATT DESSA
REKRYTERINGAR ÖPPET KAN PÅGÅ, UTAN ATT VI SÅ MYCKET SOM
RYCKER PÅ AXLARNA.
 
 
AE
 
 
 
 
 

MODERAT TAKTIK, SOM FÖLL PÅ MÅLLINJEN

Målet blev att vinka som påven
 
Dagens nyheter har i dag en lång, omfattande, intressant och analytiskt väl utformad
artikel om moderaternas utveckling, före och under regeringsinnehavet.
 
Denna artikel och analys spänner över ett vidare område än moderaterna, och bör
därför läsas av alla, som är intresserade av politik, på riktigt.
 
Men som analys över moderaterna i modern tid är den "outstanding".
 
Fredrik Reinfeldt har av många hyllats som en "ikon" inom partiet, läser man nu vad
flera moderater ger uttryck för är denna uppfattning inte oomstridd.
 
Som då en "tung moderatkritiker" formulerade sig.
 
FREDRIK OCH ANDERS HAR "NÄSTAN" MEDVETET "SKITIT" I PARTIET OCH
MENAR MED DETTA ATT MAN FOKUSERAT PÅ REGERINGSINNEHAVET, SOM
ENLIGT MÅNGA KRITIKER ALLTMER ÖVERGÅTT TILL ATT FÖRVALTA MAKTEN.
 
Fredrik Reinfeldt har berömt sig själv för att resa omkring och lyssna på "vanligt folk".
Många moderater har stämt in i denna kör, men inte alla. En som inte ställt in sig i
kören uttrycker sig lite annorlunda:
 
TILL SLUT HANDLADE ALLT OM ATT ÅKA RUNT I EN VAGN OCH VINKA SOM
PÅVEN.
 
Så liknelsen vid en ikon är kanske inte så tokig.
 
En röd tråd i en artikeln och i kritiken från ett antal ledande moderater, är oförmågan
och oviljan att lyssna på röster inifrån partiet. Som en annan "tung moderat" uttrycker
sig:
 
Man kan  inte bara omge sig med "jasägare", då tappar man fotfästet om sam-
hällsproblemen.
 
Denna kritik fångar inte bara in moderaterna, hela samhället lider i dag av att de
flesta är "jasägare" som i stället för att framföra konstruktiv kritik, säger de rätta
förväntade flosklerna och "sanningarna" för att måna om den egna karriären.
 
Det har till och med gått så långt att man utfärdar en modern bannbula över vissa
skribenter och vissa media.
 
Påbudet gäller då att  den och den skribenten ska man inte lyssna till, och
den och den sajten ska man inte läsa.
 
Förr skämtade man ofta om att man inte skulle skjuta budbäraren, det är exakt det
som i dag sker i stor utsträckning, när man i förväg bestämmer sig för att något är
fel / ointressant / olämpligt att läsa, inte för att det som framförs är fel utan för att
den och den skribenten uttalat sig i den och den sajten (motsv).
 
Viljan att bredda sitt kunnande tycks i mångt vara obefintligt, så "jasägare"
hittar man inom andra partier än moderaterna, men just inom moderaterna
tycks detta inslag ha varit så tydligt och omfattande, att det medverkat till
partiets fall. 
 
En annan röd tråd hos tillfrågade moderater är avsaknaden av entusiasm, den
uppges vara som bortblåst.
 
Som utomstående betraktare kan man förledas tro att entusiasm ersatts
av att "hoppa kråka" på partiledarens order, när partiet har stämma.
 
Dagens Nyheters artikel handlar mycket om kommunalrådet i Växjö, Bo Frank,
som i mångt och mycket kommit att sammankopplas med intern kritik mot par-
tiets invandringspolitik.
 
Känt är att denna kritik internt har varit massiv, och känt är också att många
moderater till följd av detta röstat på sverigedemokraterna, känt är också att
många moderater i dag eftersträvar en förändring av politiken i denna fråga. 
 
Själv tonar Bo Frank ner denna roll i artikeln genom att uttrycka:
 
Vi ska fortsätta ha en generös flyktingpolitik, men man måste alltid kun-
na diskutera omfattningen av en generositet.
 
EN KLART VÄLLOVLIG AMBITION, MEN MED KUNSKAP OM ANTALET
"JASÄGARE" I PARTIET SKULLE DET INTE ÅTERSTÅ MÅNGA ATT DIS-
KUTERA MED.
 
Vart tog förresten Fredrik Reinfeldt vägen, om det nämner dagens Nyheter inte
ett dyft.
 
EN IKON KAN VÄL BARA INTE FÖRSVINNA PÅ DET VISET, ELLER ?
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÄPO SYNAR SÄKERHETSRISKEN, REGERINGEN

Miljöpartiet äventyrar rikets säkerhet
 
Under en kort tid har vi erfarit att det finns vissa problem inom den så kallade
Gröna Rörelsen, eller det Meningslösa Partiet för att citera Birger Schlaug.
 
Ett språkrör, som inte vet att man får köra på förbjuden diesel eller an-
vända förbjuden miljöfarlig färg, ett annat språkrör, som inte rekryterar
de han rekryterar. när de blir avslöjade som säkerhetsrisker, en topp-
tjänsteman som själv använder knark och smugglar knark. och ovanpå
detta en topptjänsteman som är en säkerhetsrisk, för att han missköter
sin ekonomi.
 
Miljöpartiets syn på ansvar i ett nötskal.
 
MISSKÖT DIN EGEN EKONOMI, SÅ ÄR DU MERITERAD ATT MISSKÖTA
ANDRAS EKONOMI.
 
Språkröret Åsa Romson sammanfattade situationen efter den nya regeringens
första möte.
 
Mötet var mycket framgångsrikt, ingen har gjort bort sig.
 
SEDAN DESS TYCKS MILJÖPARTIET, ELLER DET MENINGSLÖSA PAR-
TIET INTE GJORT ANNAT ÄN GJORT BORT SIG.
 
Nu ska tydligen SEPÅ, även känt som SÄPO, säkerhetsgranska alla miljöpar-
tister inom regeringskansliet för att undersöka om det är fler topptjänstemän
inom partiet som smugglar knark.
 
Onekligen en spännande utveckling, här behöver man inte vända på några
stenar för att hitta säkerhetsrisker, det räcker med att vända på miljöpartis-
ter.
 
Men i vanlig ordning silar SEPÅ mygg och sväljer elefanter.
 
BRA ATT MAN SKILJER UT SÄKERHETSRISKER INOM MILJÖPARTIET,
MEN ÄNNU BÄTTRE VORE OM MAN SKILJER UT SÄKERHETSRISKEN
INOM REGERINGEN.
 
 
AE
 
 

GUDRUN SVHYMAN FÅR SÄLLSKAP AV VATTENFALL

Att elda med skattebetalarnas pengar
 
Minns man NUON, inte, då ska man läsa vad Cervenka, skribent i Dagens Industri,
skriver om Vattenfall och NUON
 
Han påminner nu oss om allt i NUON, som skedde, det dyra köpet, vanskötseln,
lögnerna och de stora nedskrivningarna.
 
Frågan kom upp i KU, men föranledde inget, då ansvarig minister, Maud
Olofsson inte behagade komma och övriga aktörer, Fredrik Reinfeldt mm,
ljög så att det osade om det.
 
Särskild minns vi vad Stefan Löfven och Mikael Damberg krävde med anledning av
alla de miljarder som slukades upp av Vattenfalls köp av NUON.
 
MAN KRÄVDE INRÄTTANDET AV EN HAVERIKOMMISSION, MEN ALLIANS-
REGERINGEN VÄGRADE ATT TILLSÄTTA EN SÅDAN, DÅ MAN HADE MYC-
KET ATT DÖLJA.
 
Cervenka pekar nu på att den nya regeringen just har möjligheten att själva till-
sätta det man krävde, en haverikommission.
 
Inget tyder på att man har för avsikt att tillsätta en sådan, när man nu själv
har både möjlighet och ansvar, något som inte kan tolkas på annat sätt:
 
MAN HAR OCKSÅ NÅGOT ATT DÖLJA,
 
Skälen till en haverikommision är nu ungefär 20 miljarder fler, det är så många
miljarder Vattenfall nu skriver ner på grund av dåliga affärer, bland annat köpet
av NUON.'
 
Fanns det goda skäl före detta att tillsätta en kommission, finns det nu
synnerligen goda skäl att tillsätta en sådan.
 
STEFAN LÖFVEN OCH MIKAEL DAMBERG ÄR VÄL MEDVETNA OM VAR-
FÖR DE INTE NU SJÄLVA TILLSÄTTER DET DE TIDIGARE KRÄVDE AV
ALLIANSREGERINGEN.
 
Andreas Cervenka ställer en både berättigad och besvärlig fråga:
 
ELDAR VATTENFALL MED SEDLAR I STÄLLET FÖR BRUNKOL I SINA
ANLÄGGNINGAR ?
 
Borde inte vi medborgare, som ägare till vattenfall, få veta om man eldar
med sedlar i stället för kol i sina anläggningar ?
 
AE
 
 
 
 
 
 

POLITISKA SKYGGLAPPAR

SvD beskyller politikerna för att titta bort
 
Sara Brännström skriver i SvD om hushållens skuldberg, som hon menar. tillsammans
med många andra, blivit en stor riskfaktor i svensk ekonomi.
 
Hon pekar då på att Riksbanken under 5 år hissat varningsflagg för detta problem. Man
började varna för detta redan 2009, sedan dess har Riksbanken hela tiden skärpt sitt
tonläge,
 
Trots att Stefan Ingves hoppat jämfota, som SvD beskriver hans agerande i frågan, har
politikerna tittat bort och sett åt annat håll.
 
SvD beskriver det som att Stefan Ingves nu bara skakar på axlarna och pekar på
politikerna, därför att han inte kan göra mer, och dessa politiker tittar då åt ett
annat håll.
 
Nog borde man kunna kräva mer av en så seriös tidning som SvD, att beskylla politiker-
na för att titta bort tillhör inte det mest grannlaga, om man ser till hur politikerna ansträn-
ger sig.
 
Politiker tittar inte åt ett annat håll, när det häller hushållens skuldberg, heller.
 
DE TITTAR INTE ALLS NÄR DET GÄLLER HUSHÅLLENS SKULDBERG, HELLER.
 
Fostrade i olika ungdomsförbund och tankesmedjor, avskilda från all verklighet, ser de
inte det som finns, samtidigt som de ser det som inte finns.
 
Hade de sett sig omkring, hade de sett, inte bara hushållens skuldberg, de hade
också sett att vi saknar försvar, tryggheten på gatorna är borta, Sverige har
mest antal våldtäkter i världen, Sverige har mest antal skolbränder i världen,
Sverige har störst antal skottlossningar i västvärlden och mycket annat.
 
SÅDANT SER MAN OM MAN INTE TITTAR BORT, ELLER INTE TITTAR ALLS.
 
 
 
AE
 
 

STEFAN LÖFVEN FÖRLAMAD

Nyval är enda lösningen
 
Tunga aktörer inom socialdemokraterna, ett parti med rötter i rasbiologiska insti-
tioner, från den tid det begav sig ryter nu till.
 
Kjell Olof Feldt och Stig Malm ryter till och de är inte nådiga i sin kritik.
 
BÅDA SER REGERINGSOMBILDNINGEN SOM ETT ENDA STORT MISS-
LYCKANDE OCH SER SOM ENDA LÖSNING ATT MAN BRYTER BLOCK-
POLITIKEN ELLER UTLÖSER NYVAL.
 
Båda ser samarbetsregeringen, där samarbetet begränsas till Miljöpartiet och
vänsterpartiet, det senare partiet med rötter i kommunismen, som fullständigt
handlingsförlamat i vitala frågor.
 
DEN ENDRA FRÅGA DÄR REGERINGEN INTE TYCKS VARA HANDLINGS-
FÖRLAMAD ÄR ATT GÅ MILJÖPARTIETS INTRESSEN OCH STÖDJA HA-
MAS I DERAS AMBITION ER ATT UTPLÅNA ISRAEL.
 
Kjell Olof Feldt och Stig Malm beskriver då den rådande situationen.
 
ALLT HÄNGER NU I LUFTEN.
 
En bra beskrivning och sammanfattning, allt hänger nu i luften, och detta be-
ror på de ändrade förhållningssätt Stefan Löfven intagit sedan tiden före valet.
 
Den förda politiken kan då beskrivas i tre olika skeden, där förändringen
i allt väsentligt beror på att Miljöpartiet och vänsterpartiet, det senare par-
tiet med rötter i kommunismen, tagit befälet.
 
FÖRE VALET VAR ALLT SJÄLVKLART, SEDAN SKULLE MAN UTREDA
MED VISSA INGÅNGSVÄRDEN OCH NU SENAST GÄLLER, VI FÅR VÄL SE.
 
Med den politiken är det väl tveksamt om det överhuvudtaget finns något att
hänga i luften.
 
På den tiden det begav sig hade Kjell Olof Feldt vissa funderingar kring andra
bisarra inslag i politiken, vi minns då:
 
Löntagarfonder är en djävla skit, men nu har vi baxat det ända hit.
 
Kan man då anta att Kjell Olof Feldt nu travesterar sig själv genom:
 
SAMARBETET MED MILJÖPARTIET ÄR EN DJÄVLA SKIT, MEN NU HAR
DE BAXAT OSS ÄNDA HIT.
 
Gustav Fridolins och Åsa Romsons val av nära medarbetare, narkomaner,
knarksmugglare och klienter hos Kronofogden,tyder också på att det kan
bli mycket "baxande" framöver.
 
 
AE
 
 
 
 
 
 

RSS 2.0