VÄSENTLIGA VÄRDEN I SVERIGE URHOLKAS ALLTMER

Näringslivet har problem, stora problem
 
SvD har skrivit mycket om fiffel och båg inom Industrivärden / SCA utförda av de
suspekta figurerna Sverker Martin Löf, Jan Johansson och Anders Nyrén.
 
Samhället är beroende av Näringslivet och Näringslivet är beroende av sam-
hället, för att detta ska kunna fungera måste båda parter bete sig så att den
andra parten och allmänheten uppfattar bägge parter som legitima.
 
NÄRINGSLIVETS REPRESENTANTER FÖRHÅLLER SIG TILL DE KRIMNIELLA
FIGURERNA SVERKER MARTIN LÖF, JAN JOHANSSON OCH ANDERS NYRÉN
SÅ ATT NÄRINGSLIVETS LEGIMITET KAN IFRÅGASÄTTAS, I VART FALL PÅ
DET SÄTTET VISSA AV NÄRINGSLIVETS "TOPPAR" BETER SIG I DAG.
 
Att Näringslivet förhåller sig passivt till den debatt som följer i spåren av Riksenhetens
förundersökning i SCA kan inte tyda på annat än att Näringslivets representanter inte
vill visa att man eftersträvar den legimitet Näringslivet borde eftersträva.
 
Detta i sin tur kan knappast betyda något annat än att det som nu bevisligen
sker och har skett på SCA / Industrivärden bara är skum på ytan och återspeg-
ett betydligt mer utbrett missbruk av aktieägarnas tillgångar.
 
ANNARS SKULLE NÄRINGSLIVETS REPRESENTANTER DISTANSERAT SIG
SIG  FRÅN OVAN NÄMNA SUSPEKTA FIGURER OCH VAD DE GJORT.
 
När man lyssnar till SCA VD Jan Johansson blir man ganska så förbluffad, att det
överhuvudtaget kan finnas något så oseriöst på denna nivå inom Näringslivet fram-
står som en gåta.
 
Att han sitter kvar framstår som en ännu större gåta, förstås inte om denna
"kultur" är den gängse "kulturen" inom Näringslivet och Jan Johansson ba-
ra haft oturen att bli ertappad.
 
Att ett större företag har ett eget "affärsflyg" borde inte föranleda problem, om "af-
färsflyget" storleksmässigt är välanpassat och det används i verksamheten.
 
Inte heller borde det vara något större problem, om någon närstående följde med
under förutsättning att det inte medförde merkostnader och resan uteslutande styr-
des av "affärsskäl".
 
Nu har resorna i stället uteslutande planerats utifrån var det förekommer EM,
VM och racertävlingar. Att man inte säger detta öppet utan låtsats ha träffat
en affärsrelation i samband med resan ligger i sakens natur.
 
OCH HAR RESAN UTESLUTANDE PLANERATS UTIFRÅN PRIVATA ÖNSKEMÅL
OCH NÄRSTÅENDE FÖLJT MED DÅ HAR VI PROBLEM, STORA PROBLEM.
 
Ett stort problem är att Näringslivets legimitet urholkas, ett annat problem är att
revisorernas legimitet urholkas, ytterligare ett problem är att Skatteverkets legimi-
tet urholkas, det är deras "förbannande skyldighet, att anpassa och tillämpa regler
så att denna typ av missbruk inte förekommer.
 
Vi talar nämligen inte om den typ av grova yrkeskriminella, som trotsar la-
gar oberoende av hur de är utformade.
 
VI TALAR I STÄLLET OM DEN GRUPPEN KRIMINELLA, SOM ANSER ATT
DE ÄR SÅ HÖGSTÅENDE ATT DE KAN "RUNDA" GÄLLANDE REGLER OM
OLIKA MYNDIGHETER HÅLLER SIG PASSIVA OM REGLER RUNDAS.
 
På sätt och vis är den kriminelle Jan Johansson ett offer för ett degenererat system.
 
Hade han kunnat förutse att det skulle bli "ett djävla liv" och att han omgående
skulle ha avskedats om han "stal" aktieägarnas plan för att med dottern flyga
iväg för att se en racertävling, är det högst troligt att vare sig han eller dottern
gett sig i väg, i vart fall inte i "affärsflyget"
 
NU VALDE HAN ATT RUNDA REGLERNA, ATT RUNDA DEM SÅ KRAFTIGT ATT
DET FÅR ANSES SOM RENT KRIMINELLT, OCH I DET AVSEENDET HAR HAN
ETT FULLT ANSVAR.
 
Men vi andra har också ett ansvar, ett ansvar för att vi naivt, passivt och stillatigande
åser hur väsentliga värden i samhället. successivt urholkas.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KORRUPTION PÅ BRED FRONT I SVERIGE

All korruption i Sverige är rätt
 
Vi har under många år slagit oss för bröstet och hävdat att Sverige är "outstanding"
när det gäller förekomsten av korruption.
 
INGET ANNAT LAND ÄN SVERIGE, SJÄLVKLART, HAR SÅ LITE KORRUPTION.
 
Ett antal fall under senare år motsäger denna självgoda inställning, men det förändrar
inte vår syn på oss själva.
 
Är vi bäst så är vi bäst.
 
Vi har ju också gjort en del för att vi ska kunna framstå som bäst. Det viktigaste vi gjort
är att utforma vår lagstiftning, så att det som är korruption i andra länder, ofta inte är
korruption i Sverige.
 
En effektiv genväg att bli bäst i statistiken, när man inte är bäst i verkligheten.
 
VI UNDERLÄTTAR OCKSÅ FÖR ATT VARA MER NAIVA OCH VERKLIGHETSFRÅN-
VÄNDA ÄN ÖVRIGA VÄRLDEN. OFTA INTAR VI EN UNDFALLANDE ATTITYD, NÄR
MAKTEN SKOR SIG.
 
Inte kan dessa "fina" befattningshavare sko sig på det sättet, och skor de sig på
det sättet är det bäst att blunda, jag kanske också vill sko mig någon gång, och
då är det bäst att inte någon sätter ner foten.
 
Skulle till äventyrs ett korruptionsfall bli känt har vi också en rättsapparat, som effek-
tivt säkerställER vår framträdande roll i statistiken.
 
EN POLISMAKT, SOM INTE UTREDER BROTT, ÅKLAGARE SOM "INTE KAN STYR-
KA BROTT" REDAN FÖRSTA DAGEN, OCH TINGSRÄTTER, SOM IMPONERAS MER
AV MAKT ÄN RÄTT.
 
Skulle trots allt allt gå snett, och en korruption tvingas fram i ljuset kan man ju förebygga
återkommande snedsteg genom att omplacera eller avskeda de som för fram obehagliga
uppgifter.
 
DÅ BLIR STATISTIKEN DEFINTIVT BÄTTRE I FRAMTIDEN OCH SVERIGE KAN
FORTSÄTTA SOM VÄRLDENS MORALISKA CENTRA.
 
Riksenheten för korruption tycks också ingå i detta värn för en bra statistik, Riksenheten
tycks vara den "siste på jorden" att inse att en viss korruption är korruption.
 
Det förekommer med andra ord inte dagligen att Riksenheten avbryter sömnen och
inleder en förundersökning.
 
NU HAR MAN PÅ RIKSENHETEN TRE GÅNGER PÅ KORT TID AVBRUTIT SÖMNEN
OCH INLETT FÖRUNDERSÖKNING I ÄRENDEN, SOM UTGÖR KORRUPTION OCH/
ELLER TROLÖSHET.
 
Vi har då tre fall, SCA/Industrivärden med VD Jan Johansson i spetsen, vi har Österåkers
kommun med Ingela Gardner i spetsen, och vi har Pajala kommun med ett kommunalråd
i spetsen.
 
Tre allvarliga fall på kort tid, borde inte det få oss att ändra vår inställning till den
korruption som finns i Sverige.
 
DET KOMMER INTE ATT SKE, EN BLIND KAN INTE FÅS ATT SE.
 
Vad kommer dessa utredningar att leda till, oddsen är goda för att de inte leder till an-
nat än att utredningarna läggs ner, och alla inblandade kommer då att hävda att det är
bevisat att de gjort allt på rätt sätt.
 
Särskilt goda är oddsen för att förundersökningen av SCA/Industrivärden/Jan Johansson
kommer att läggas ner.
 
Hur skulle det se ut om man ifrågasatte vad Näringslivets "höjdare" har för sig på
andras bekostnad, då skulle ju hela systemet kunna falla och alla "höjdare" falla
för frestelsen att acceptera ett av alla erbjudanden de fått från USA, är det inte så
det brukar låta, när de inte får som de vill ?
 
Alla har vi rätt till våra drömmar.
 
En dröm man då kan ha är att alla blinda ska öppna sina ögon för den korruption
som finns i Sverige, på riktigt.
 
OCH GÖRA NÅGOT ÅT DET.
 
 
AE
 
 
 
 

DEN NYA ALLIANSEN

Är KD humanism en förklädd rasism ?
 
En nyligen presenterad opinionsundersökning presenterar ett intressant inslag i
väljarrörelserna.
 
16 % AV DE SOM RÖSTADE PÅ KD I VALET SKULLE I DAG RÖSTA PÅ
SVERIGEDEMOKRATERNA.
 
Analyserar man denna rörelse bli ju politiken riktigt rolig, alla vet ju att sverige-
demokraterna är nazister, i bästa fall bara rasister, några hävdar att partiet ock-
så rymmer främlingsfientliga. den lindrigaste formen man kan hitta i SD.
 
Nu uppstår frågan hur man ska se på de 16 %, som uppger sig komma att
rösta på SD i nästa val.
 
Enligt den gängse och officiella retoriken måste det ju ses som fullstän-'
digt uteslutet att dessa 16 % är rasister och nazister, så länge de har rös-
tat och röstar på KD.
 
I SÅ FALL SKULLE MAN JU INTE KUNNA TA I KD MED TÅNG HELLER.
 
ALLTSÅ ÅTERSTÅR BARA ATT DESSA 16 % BLIR NAZISTER OCH RA-
SISTER I SAMBAND MED ATT DE ÖVERGER KD TILL FÖRMÅN FÖR SD.
 
Onekligen en märklig omvandling från en dag till en annan.
 
ENA DAGEN MORALENS HÖGBORG, ANDRA DAGEN MORALENS SOP-
HÖG, DET VET JU ALLA ATT SD UTGÖR, EN FÖRVANDLING UNGEFÖR
I NIVÅ MED " I DAG RÖD, I MORGON DÖD".
 
Utanförskapet får ju också en ny dimension för dessa 16 %, i går innanför och
i morgon utanför, dessutom ingår de inte längre i "vi" utan ingår i "dom".
 
Sverigedemokraterna är inte sena att nappa på denna utveckling. och
menar att sverigedemokraterna är de nya kristdemokraterna, från tidigare
undersökningar vet vi ju att SD redan är de nya moderaterna.
 
KANSKE FÅR VI MED DESSA RÖRELSER EN "NY ALLIANS", MEN KNAP-
PAST TROLIGT ATT ANNIE LÖÖF  HOPPAR JÄMFOTA IN I DEN ALLIAN-
SEN, VILLE HON INTE HOPPA JÄMFOTA IN I DECEMBERÖVERENSKOM-
MELSEN, VILL HON VÄL KNAPPAST HOPPA JÄMFOTA IN I EN SÅDAN
NY ALLIANS.
 
Säg bara inte att politik inte är roligt, lyssnar på retoriken och inser hyckleriet
får man ju skrattfrossa.
 
Men bortsett från komiken och hyckleriet, borde inte dessa väljarrörelser få
oss att tänka till, bara lite. Borde vi då inte komma fram till att det leder helt
fel att sätta etiketter på folk och partier man gillar eller inte gillar, och kanske
till och med komma fram till att i morgon kanske jag "också tänkt om".
 
DET KAN JU INTE VARA SÅ ATT JAG EN DAGEN HAR EN KRISTEN LIVS-
SYN OCH ANDRA DAGEN ÄR NAZIST, LIKA LITE SOM JAG EN DAGEN ÄR
RÖD, OCH NÄSTA DAG DÖD, DET SENARE KANSKE ÄR LITE MER TRO-
LIGT.
 
AE
 

IPSOS VISAT ATT DIREKTDEMOKRATIN FUNGERAR

Kan Gustav Fridolins "gap" bli större ?
 
Många gånger hävdas det att väljarna är dumma och bara kan ta till sig enklare saker,
så fort svårigheter tornar upp sig ska väljarna hållas utanför, de  bara kan ta till sig
enkla problem och argument.
 
NÄR BEGÅVADE ARGUMENT ERFORDRAS I KOMPLICERADE FRÅGOR, SKA
DET TUNGA ARTILLERIET, POLITIKERNA, KALLAS IN.
 
Nu visar Ipsos senaste väljarundersökning att väljarna är inte alls så dumma som mån-
ga politiker hävdar, tvärtom kan de ta till sig även sådant som politiker inte kan ta till sig.
 
Gapet mellan de rödgröna och alliansen ökar nu enligt Ipsos senaste väljarunder-
sökning, något som förvånar en del bedömare.
 
VARFÖR SKULLE DETTA FÖRVÅNA, MÖJLIGEN SKULLE DET FÖRVÅNA ATT
VÄLJARNA VISAR SIG MINDRE DUMMA ÄN VAD VISSA POLITIKER TRODDE.
 
Varför i himmelsens namn ska man lägga sin röst på alliansen efter decemberöver-
enskommelsen.
 
I stället för att ta omvägen över alliansen, för att de ska stödja regeringen, är
det väl bättre att lägga sin röst direkt på de rödgröna, eller ?
 
KANSKE ÄR DET DETTA ÖKADE GAP, SOM VISAR ATT DIREKTDEMOKRATIN
FUNGERAR.
 
Rösta direkt, ta inte omvägen över alliansen.
 
Ipsos undersökning visar alltså att väljarna inte alls är så dumma som alliansens
förespråkare för decemberuppgörelsen.
 
AE
 

IS KRIGARE SMUGGLAS IN I SVERIGE

Asyl vår trojanska häst
 
Det påstås att IS sprider skräck inom stora delar av Mellersta Östern, och även inom
Västvärlden.
 
Vår upplysta politiska ledare, med Anna Kinberg Batra och Mona Sahlin, livligt påhe-
jade av islamisten Mehmet Kaplan, har dock givit oss lugnade besked.
 
Var inte rädda för dessa krigsförbrytare, de är själva offer, och vi bör belöna
dem för deras offerinsatser.
 
DESSA SVENSKA OFFER, ENLIGT OFFICIELLA KÄLLOR, UPPGÅENDE TILL
MINST 300 OFFER, RESER DÅ FRAM OCH TILLBAKA MELLAN TERRORBA.-
SEN OCH OFFERPLATSERNA SYRIEN OCH IRAQ.
 
Vi gör med andra ord det lätt, mycket lätt, för dessa offerlamm att utföra sina offer-
insatser i Syrien och Iraq, lite halshuggningar, lite våldtäkter, lite slavhandel och
lite annat smått och gott.
 
Nu kommer överraskande uppgifter från tillförlitliga källor att IS smugglar
in jihadistkrigare till Sverige för att skapa terrorceller, som kan aktiveras
vid lägligt tillfälle.
 
IS SKULLE ENLIGT DESSA UPPGIFTER SMUGGLA IN JIHADISTKRIGARE
GÖMDA I ASYLSTRÖMMEN, OCH SOM VID ANKOMSTEN TILL SVERIGE DÅ
BEGÄR ASYL OCH LEVER I SKYDD AV DEN HUMANITÄRA STORMAKTEN.
 
En modern form av den trojanska hästen med andra ord.
 
Men hur tillförlitliga dessa uppgifter än må vara måste de nog ses som något märk-
liga, rent av som ett enda stort skämt.
 
Varför i himmelsens namn skulle IS göra sig besväret att smuggla in jihadist-
krigare i Sverige ?
 
DEN HUMANITÄRA STORMAKTEN HAR JU REDAN FÖRSETT MINST 300 AV
ANHÄNGARNA MED GILTIGA RESEHANDLINGAR, SÅ ATT DE KAN FARA FRITT
IN OCH UR LANDET, OCH UPPBÄRA SKÄLIG ERSÄTTNING FRÅN DE TILL-
TÄNKTA OFFREN I FORM AV ETABLERINGSSTÖD OCH ANNAT LITE SMÅTT
OCH GOTT.
 
Mot den bakgrunden kan det väl knappast finnas anledning att IS skulle smuggla
in ytterligare offer till Sverige, eller ??
 
Man undrar då vad IS skulle ha för omfattande planer i Sverige, som om 300
offer inte skulle räcka ?
 
NEJ, DE TILLFÖRLITLIGA KÄLLORNA ÄR NOG FEL UTE DEN HÄR GÅNGEN,
VI FÅR NOG NÖJA OSS MED DEN TROJANSKA HÄST VI REDAN HAR, DET
MISSLEDDA OFFRET MEHMET KAPLAN.
 
AE
 
 
 

EXPRESSEN AVSLÖJAR DÅRHUSET

Pressen i ett nötskal
 
I går kunde vi läsa under braskande rubriker att Expressen "AVSLÖJADE" att Birro
åt lunch, med några "toppar" från sverigedemokraterna.
 
I dag nås vi av uppgifter att Birro sparkas från en anställning för att han år lunch.
 
Lika bra att förekomma Expressen, så att man inte också blir "avslöjad".
 
JAG ÅT LUNCH MED EN GOD VÄN FÖRRA VECKAN.
 
Expressens "avslöjande" och Birros avsked bekräftar tre saker:
 
1) Att  förföljelser av sverigedemokrater och sådana som "känner" sverigedemokrater
    är i klass med MacArhturs häxjakt på kommunister i USA under och efter 2 VK
2) Att Expressen inte har något vettigt att skriva om, att se detta som ett "avslöjande"
    tyder inte på höga journalistiska ambitioner
3) Att Sverige numera utgör ett veritabelt dårhus
 
 
AE

ÄR ISLAM ETT HOT MOT DEMOKRATIN ?

Vi måste kunna ha mer än en tanke i huvudet åt gången
 
Sara Skyttedal i KDU är inte rädd för att sticka ut hakan, och det ska hon ha all heder
av.
 
I dag skriver hon i Expressen att islam utgör det största hotet mot västvärlden
och vår egen demokrati. Det är inte första gången hon vågar gå i klinch med
denna tabubelagda fråga, och det hedrar henne, mycket.
 
TYVÄRR DELAR INTE ALLA DEMOKRATISKA POLITIKER I VÅRT LAND DENNA
SYN, UTAN SER DESSA ISLAMISTER SOM OFFER SOM SKA BELÖNAS EFTER
VÄL FÖRRÄTTADE TERRORISTDÅD. TILL DENNA GRUPP POLITIKER HÖR MONA
SAHLIN, VILKET INTE ÖVERRASKAR, OCH ANNA KINBERG BATRA, VILKET IN-
TE HELLER ÖVERRASKAR, MEN ÖVERRASKANDE ÄR ATT MODERATERNA VÄL-
JER EN LEDARE MED DENNA GRUNDSYN.
 
Men om man av någon anledning väljer att inte tro Sara Skyttedal bör man väl ändå
sätta tilltro till islamisterna själva.
 
ISLAMSISTERNA SJÄLVA SÄGER JU ATT EUROPA ÄR DEGENERAT, ATT VÅR
DEMOKRATI INTE ÄR LEGITIM, ATT DE HATAR ALLT VÄSTERLÄNDSKT OCH
ATT ALLA OTROGNA SKA UTPLÅNAS.
 
Varför tror Sara Skyttedal på vad islamisterna själva säger, medan Mona Sahlin och
Anna Kinberg Batra uppger att de inte tror på vad islamisterna själva säger.
 
Nu tyder faktiskt mycket på att Sara Skyttedal ligger mer rätt i tiden än både Mona
Sahlin och Anna Kinberg Batra, de senare livligt påhejade av islamisten Mehmet
Kaplan.
 
Sedan länge har vi känt till att närmare hälften av väljarna anser att invandringen ska
minska, men denna opinion har inte slagit igenom då man ansett att andra frågor va-
rit viktigare än migration och integration.
 
Nu tycks det ske en snabb kantring i opinionen.
 
NU ANSER VÄLJARNA ATT DEN NÄST VIKTIGASTE FRÅGAN FÖR DEM ÄR JUST
MIGRATION OCH INTEGRATION, EN FRÅGA MAN ALLTMER BÖRJAR INSE BETY-
DER MYCKET FÖR LANDETS FRAMTID.
 
Samtidigt tycks en försiktig omvärdering vara på gång hos vissa ledande politiker inom
vissa partier, man börjar nu lyfta fram integrationsfrågor och låtsas att man vill ställa
krav, som man aldrig kommer att kunna ställa.
 
Vart dessa kantringar, hos väljarna och hos vissa politiker, leder kan man inte veta i dag.
men en sak vet man, ibland det när kantrar kan det gå bort.
 
De politiker, som nu gör trevande försök att ta tag i integrationsfrågorna, har inte insett,
eller vill inte uppge att de inser, att man kringgår det verkliga problemet.
 
Det verkliga problemet är de så kallade "volymerna".
 
INGA INTEGRATIONSINSATSER I VÄRLDEN KAN ÅSTADKOMMA EN RIMLIG IN-
TEGRATIONS OM MAN TAR EMOT STÖRRE "VOLYMER" ÄN MAN KAN HANTE-
RA.
 
Som det heter sedan urminnes tider, det som inte är hållbart, håller inte i längden.
 
Jan Björklunds förslag tyder på, men bara lite grann, att man inom vissa delar av partiet
insett att man måste förändra regelverket så att också migrationen blir mindre omfattan-
de.
 
Vart tar då de öppna gränserna och den Humanitära Stormakten vägen om dessa kant-
rimgar får genomslag.
 
Den ena effekten blir att Sverige kan bli som alla andra länder, och en sådan ut-
veckling behöver man väl knappast förfasas över, eller ?
 
SAMTIDIGT KANSKE DET LEDER TILL ATT VI LÄR OSS ATT HA TVÅ TANKAR
I HUVUDET SAMTIDIGT, FÖR DET FÖRMÅR VI INTE I DAG.
 
De två tankar vi då kan lära oss att ha i huvudet samtidigt blir då:
 
Den ena tanken är att känna empati och förståelse för alla som lider av förtryck
och förföljelse i olika delar av världen, den andra tanken är att inse, att hur myc-
ket än andra lider så kan Sverige inte ta emot hur många asylsökande som helst.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIDIGA BETYG ELLER INTE

Vetenskapen är inte politisk ofri
 
Huruvida skolan ska sätta betyg redan efter klass 4 eller som nu, efter klass 6, tycks
bli en tvistefråga av rang.
 
Gustav Fridolin hävdar bestämt, kanske inte så oväntat med hänsyn till partiets
allmänna "flummighet", att tidigare betyg inte ger bättre kunskapsutveckling,
snarare tvärtom.
 
Han har då hänvisat till "forskning" och vissa forskare och forskningsrapporter tycks
kunna ge honom rätt.
 
Man får dock aldrig glömma en sak, och det är en viktig sak, mycket viktig.
 
Forskningen kring detta är ingen "objektiv mätning" utan forskarna lutar sig mot
subjektiva uppfattningar.
 
FORSKARE ÄR OCKSÅ INDIVIDER, MED POLITISKA PREFERENSER, SOM PÅ-
VERKAR DERAS UPPFATTNING OM HUR DE SKA TOLKA OLIKA VETENSKAP-
LIGA RAPPORTER.
 
Att sedan politiker väljer ut de vetenskapliga rapporter, som upprättats av forskare
med mest näraliggande politiska preferenser, och som bäst stämmer med det eg-
na syftet, stärker ju inte precis "den vetenskapliga grunden".
 
Ibland kan verkligheten vara en bättre spegel än "vetenskaplig forskning",
delvis byggd på egna politiska preferenser.
 
VERKLIGHETEN VISAR DÅ ATT I LÄNDER MED TIDIGA BETYG ÄR KUNSKAPS-
UTVECKLINGEN BÄTTRE ÄN I LÄNDER MED SENA BETYG.
 
Forskare med den rätta politiska preferensen försöker bortförklara detta med att an-
dra länders bättre kunskapsutveckling beror på andra faktorer än att man sätter
tidiga betyg.
 
Att särskilja olika faktorer, som spelar mindre och större roll för en viss kun-
skapsutveckllng, är inte den enklaste sak i världen, snarast är det helt omöj.-
ligt, vilket visar sig genom att "forskarvärlden" är djupt oenig kring hur olika
faktorer kan slå på kunskapsutvecklingen.
 
FORSKARENS POLITISKA PREFERENSER RISKERAR DÅ ATT BLI HELT AV-
GÖRANDE FÖR HUR EFFEKTEN AV "TIDIGA BETYG" SKA BEDÖMAS.
 
Synbart bör ju ställningen till tidiga betyg vara ganska så enkel, men vi har ju lärt
oss att enkla lösningar är inte bra, bättre är att komplicera enkla saker, men ändå:
 
BORDE INTE DEN VETENSKAPLIGA FORSKNING VARA MER VÄRD ATT BE-
AKTA, SOM PEKAR PÅ ETT SAMBAND, ÄN DEN VETENSKAPLIGA FORSK-
NING, SOM FÖRSÖKER BORTFÖRKLARA ETT SAMBAND.
 
AE
 
Att man sedan kanske bör utvärdera effekterna av "betyg i sexan" innan man går
vidare, är en helt annan sak, "reformer" slag i slag kan motverka effekten av en
reform. aldrig så välmotiverad.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SVERIGES SJU MAGRA ÅR

Heliga kor blir allt färre
 
Så lägger då SCB ytterligare en klarhet till tidigare klarheter, ytterligare en bit av
kartan ersätts av en bit av verkligheten.
 
Vi har under ett antal år matats med tillväxtsiffror, som fått den svenska ekonomin
att framstå som stark.
 
Anders Borgs karta ersatte verkligheten.
 
NU ERSÄTTER SCB VERKLIGHET ANDERS BORGS KARTA,
 
Vi får nu den definitiva sanningen om tillväxten under de senaste sju åren, vilket
nu beskrivs som "sju magra år".
 
Den sammanlagda tillväxten under dessa sju magra år är sammanlagt på
minussidan, det är andra uppgifter än de vi matats med ett antal år.
 
DE SENARE SIFFRORNA BYGGER PÅ ATT TILLVÄXTEN BASERAS PÅ BE-
FOLKNINGSÖKNINGEN OCH ANGES PER CAPITA.
 
Tillväxten ligger alltså på minus, sammantaget efter 7 magra år, i allt väsentligt be-
roende på en dålig produktivitetsutveckling.
 
I andra jämförbara länder råder det motsatta, vilket innebär att Sverige "hal-
kar efter".
 
Alltså en klarhet på plats, tidigare i höstas las en annan klarhet på plats.
 
Vi fick då veta att vi under de sju magra åren även lurats i ett annat avse-
ende, då invandringen framställts som ett lönande tillväxtunder.
 
I HÖSTAS LA KLARHETEN PÅ PLATS OCH VI FICK VETA ATT DEN SKEN-
ANDE INVANDRINGEN MEDFÖRDE SKENANDE KOSTNADER.
 
Rätt riktning alltså, klarhet läggs till klarhet, men ännu återstår många oklarheter.
 
En sådan oklarhet är tillväxtprognoserna för 2015 och 2016 och kommande år. Även
här dribblar man med befolkningsstorleken och leker med en fiktiv tillväxt.
 
Man struntar då i befolkningsökningen och produktivitetsutvecklingen och
anger tillväxten 2015 till närmare 3 % och 2016 till drygt 3 %.
 
PER CAPITA BLIR UTVECKLINGEN MED ALL SÄKERHET I NIVÅ MED DE
SJU MAGRA ÅREN, DET VILL SÄGA INGEN TILLVÄXT PER CAPITA ÖVER-
HUVUDTAGET 2015 OCH 2016, ALLT TALAR FÖR DEN UTVECKLINGEN.
 
Om två år bringas även klarhet i detta och då läggs ytterligare en klarhet till klar-
het.
 
En annan oklarhet är statens starka finanser, även här trixar man med fiktiva siff-
ror.
 
Sant är att "svenska staten" har en låg skuldsättning jämfört med andra jäm-
förbara länder.
 
LIKA SANT ÄR ATT SVENSKA HUSHÅLL HAR DEN STÖRSTA SKULDSÄTT-
NINGEN I GRUPPEN "JÄMFÖRABARA LÄNDER", DET VILL SÄGA VI HAR
EN RIK STAT MED FATTIGA MEDBORGARE.
 
Adderar man detta står Sverige långt "fattigare" än vad som påstås och de fram-
tida riskerna långt större än vad som uppges.
 
När får vi klara besked om vad detta innebär i form av finansiell styrka och risker ?
 
En annan oklarhet gäller invandringen, och den oklarheten är så stor att vi inte får
tala om den, annat än i bastun. Vi vet nu att en skenande invandring medför en
skenande kostnadsutveckling.
 
Vad det talas tyst om, väldigt tyst, är att gruppen invandrare innehåller in-
slag, som borde bli föremål för debatt.
 
GRUPPEN INVANDRARE ÄR INTE HOMOGEN, DEN INNEHÅLLER INSLAG,
SOM INTE BORDE VARA ÖNSKVÄRDA.
 
Gruppen innehåller krigsförbrytare, terrorister, terroristsympatisörer, grovt krimi-
nella, asylsökande med falska identiteter mm mm.
 
Är det inte på tiden att vi bringar klarhet i hur vi ska se på detta inslag.
 
ÄR DET VERKLIGEN RIMLIGT ATT DEN HUMANITÄRA STORMAKTENS
ÖPPNA GRÄNSER SKA OMFATTA DETTA KLIENTEL MED DE SPÄNNIN-
GAR DETTA MEDFÖR I SVERIGE ?
 
Indien gjorde sig i princip av med sina heliga kor.
 
Är det inte dags att vi också gör oss av med heliga kor och fortsätter att
lägga klarhet till klarhet ?
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÄR DET SKRÄCKBESKRIVNING ATT KRITISERA SLAVARBETE ?

Arbetskraftsinvandringen är en schimär i många avseenden
 
LO beskylls nu, av liberala debattörer, för att sprida skräck, när man försöker beskriva
hur arbetskraftsinvandringen fungerar i många avseenden, inte alla.
 
Om det är skräck LO sprider i detta avseende, är det för lite skräck, inte för myc-
ket skräck LO sprider.
 
ARBETSKRAFTSINVANDRINEN ÄR I MÅNGA STYCKEN EN REN SCHIMÄR, DÄR
MISSBRUK ÄR SATT I SYSTEM OCH DÄR SVAGA OCH UTSATTA UTNYTTJAS,
OFTA I DIREKT SLAVARBETE.
 
Tanken med arbetskraftsinvandringen må från början vara hur god som helst, det är
implementeringen i verkligheten som avgör hur man ska förhålla sig till vad som sker.
 
Att låta kartan, de goda avsikterna, styra över verkligheten är inget annat att
ägna sig åt drömmarnas värld.
 
SKA MAN TALA OM SKRÄCK I DETTA AVSEENDE ÄR DET DEN SKRÄCK MÅN-
NA UTNYTTJADE KÄNNER NÄR DE ARBETAR UNDER SLAVLIKNANDE FÖR-
HÅLLANDEN, OFTA HELT UTAN LÖN OCH "INACKORDERADE" I KÄLLARE
OCH CONTAINRAR.
 
Det finns tillräckligt många bevis, tillräckligt många rapporter och tillräckligt många un-
dersökningar, som visar att det finns extremt oseriösa arbetsgivare, som grovt utnyt-
jar arbetskraft, både europeisk och utomeuropeisk, på ett sätt, som inte är förenligt
med vare sig lagstiftning, etik, moral eller ren anständighet.
 
Att sprida kännedom om dessa avarter i syfte att skapa bättre förhållanden för
"slavarna" kan aldrig beskrivas som skräckbeskrivning, hur liberal man än är.
 
På den tiden det begav sig uppfattades nog liberal som något positivt, nu tycks det
kunna rymmas vad som helst under den liberala fernissan.
 
AE
 
 
 
 
 
 

TYSTNAD ÄR SAMTYCKE, INTE GODHET

Eller "nyttiga idioters" tystnad
 
Göran Persson inbjöds i dag till Riksdagen för att minnestala om Förintelsen på
70 årsdagen  efter "Auschwitz".
 
Göran Persson är en erkänt god talare, och vet hur hans ka använda retoriken,
och även denna gång gick "talet hem".
 
Många blev berörda av hans tal och han möttes av mycket tacksamhet av
sådana, som själva drabbats av antisemitism i en eller annan form.
 
Som socialdemokrat stack Göran Persson ut under sin tid som statsminister,
även inom detta område. På den tiden rymde socialdemokraterna många be-
undrare av dåvarande ledare i "Palestina", på samma sätt som dagens social-
demokrater rymmer många beundrar av Hamas och närliggande rörelser.
 
Göran Persson försökte lyfta frågan, men motståndet inom rörelsen var
för starkt, då som nu rymde rörelsen starka antisemitiska krafter.
 
MAN BEHÖVER BARA PEKA PÅ ILMAR REPALU OCH NUVARANDE LED-
NINBG I MALMÖ, BRODERSKAPSRÖRELSEN INTE ATT FÖRGLÖMMA,
 
I sitt tal i dag menade Göran Persson att han inte var mest rädd för alla hatiska
krafter, med rätt motkrafter möter dessa stort motstånd. Det han var mest rädd
för var:
 
DE GODA MÄNNISKORNAS TYSNAD, DE MÄNNISKOR SOM I ANDRA SAM-
MANHAND BESKRIVS SOM "NYTTIGA IDIOTER".
 
Men är Göran Persson verkligen inne på rätt spår, finns det inte anledning, stor
anledning, att omdefiniera människans godhet.
 
Är människan verkligen "god" när människan förhåller sig tyst och passiv
när omgivningen blir utsatt för hat och övergrepp ?
 
INNEBÄR INTE EN "GODHET" ATT MAN EFTERSTRÄVAR ATT "GÖRA NÅ-
GOT GOTT" NÄR OMGIVNINGEN BLIR UTSATT FÖR HAT OCH ÖVERGREPP?
 
Genuint elaka människor är inte många, och de kan lätt hindras i sin "elakhet" om
omgivningen säger ifrån. Tystnad och passivitet är då det som gör det möjligt för
"ondheten" att utöva sin ondhet.
 
Är det verkligen "godhet", att genom tystnad och passivitet främja ondhet,
för det är främjande av ondhet vi talar om, inga omskrivningar i världen kan
förändra detta.
 
"Alla" förstår nog vad Göran Persson menade, men rätt är det inte, människor,
som genom tystnad och passivitet, av bekvämlighetsskäl och annat, ska inte in-
vaggas i ron att de är goda, när de främjar ondhet.
 
RIKTIGT GOD BLIR MAN, NÄR MAN GÖR AVKALL PÅ SIN BEKVÄMLIGHET
OCH STOPPAR GENUINT ELAKAS "ONDHET", FÖR DET KAN MAN OM MAN
SLUTER SIG SAMMAN.
 
Och ännu godare blir man, om man utan att sluta sig samman, väljer att gå sin
egen väg och arbeta för att motverka "onda krafter".
 
Av någon underlig anledning tycks många "goda" människor då vara mind-
re tysta och passiva, riktigt god blir man ju bara, om man infogar sig i grup-
pen, gruppen "nyttiga idioter".
 
VI LEVER I DEN VÄRLD VI LEVER I.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARFÖR TILLÅTER VI ATT MAN "KNACKAR JUDAR"

Sverige kritiseras för antisemitism
 
I dagarna kritiseras Sverige skarpt av FN för att Sverige accepterar långtgående
hatbrott, mot bland annat judar.
 
Detta sammanfaller med 70 års firandet av befrielsen av Auschwitz, och det är inte
utan att man skymtar en viss grad av hyckleri i vissa avseenden.
 
Vi är chockade över antisemitism i dåtid, men blundar för antisemitism i nu-
tid.
 
Uppdrag Granskning visade hur omfattande antisemitismen är i bland annat Malmö.
programmet visade också vilka som ligger bakom dessa hatbrott mot judar.
 
Enligt alla rapporter och enligt de judar som utsatts är det uteslutande invand-
rare med rötter i Mellersta Östern, som står bakom hatbrotten mot judar, i
Sverige, i andra länder kan det se annorlunda ut.
 
Sverige får visserligen hård kritik av FN, men vi är inte ensamma om att hatbrotten
mot judar är omfattande och systematiska.
 
Runt om i Europa frodas antisemitismen och tar sig många gånger grövre
uttryck än vad som framgick av Uppdrag Granskning. Det finns inslag, som
tyder på att antisemitismen är mycket mer omfattande och grövre än vad
vi någonsin kunnat föreställa oss.
 
Media i Storbritannien rapporterar nu om ett fenomen som kallas "att knacka ju-
dar".
 
Ett antal ungdomar, med arabiskklingande namn, planerar för vad man
kallar att "knacka judar".
 
MAN KALLAR DÅ SAMMAN ETT "GÄNG" KVÄLLEN INNAN MAN GÅR PÅ
"KNACKINGSRUNDA" VIA SMS. DAGEN DÄRPÅ LÄGGER MAN SIG I
FÖRSÅT I OMRÅDEN DÄR MAN VET ATT JUDAR RÖR SIG, OCH NÄR
MAN KAN IDENTIFIERA EN "JUDE" SÅ "KNACKAR MAN HONOM", DET
VILL SÄGA MAN MISSHANDLAR HONOM.
 
Vi har all anledning att ihågkomma det som skedde i Nazi Tyskland och minnas
detta genom olika ceremonier.
 
Men vi behöver inte blunda för nutid, för att vi minns dåtid.
 
MÅNGA AV DE ÖVERGREPP SOM NU SKER MOT JUDAR SKER JUST FÖR ATT
VI ANDRA INTE VILL SE, INTE VILL HÖRA, OCH FRAMFÖR ALLT INGET GÖRA.
 
Vi måste också ha modet att tala klartext om vilka grupper det är som ligger bakom
denna antisemitism, och det varierar fram land till land.
 
I vissa länder är det främst högerextrema grupperingar, medan det i andra länder,
som i Sverige, främst är grupperingar med rötter i Mellersta Östern.
 
Det är ingen vågad gíssning att antisemitismen kommer att fortsätta frodas
om vi inte vågar gå i klinch med vilka grupperingar, som ligger bakom.
 
I MALMÖ HAR MAN LÄNGE BLUNDAT FÖR VILKA GRUPPERINGAR SOM
FRÄMST ÄR ANSVARIGA, OCH DEN KOMMUNELA LEDNINGEN OCH PO-
LISEN BLUNDAR FORTFARANDE, OCH MAN KAN SE HUR DET GÅTT MED
ALLT DETTA "BLUNDANDE".
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIVET TAR SLUT VID PENSIONEN, FÖR VISSA

Otacksamhet är pensionsgruppens lön
 
LO rapport med rubriken "Kvinnofällan" kan väl knappast bedömas som annat än
ett underbetyg för pensionsgruppen och ansvariga politiker.
 
Rapporten innehåller egentligen inga nyheter, men uppgifter känns ändå som
alarmerande.
 
Lågavlönade, framför allt kvinnor inom kommunal verksamhet, med lång yr-
kesverksamhet bakom sig får en pension så låg att man inte klarar sig på
den.
 
OTACKSAMHET TYCKS ÄVEN HÄR VARA VÄRLDENS LÖN, I VART FALL
PENSIONSGRUPPENS LÖN.
 
Men att lågavlönade kvinnor får en pension så låg att man inte klarar sig på den
är egentligen inte det värsta.
 
DET VÄRSTA ÄR ATT DET INTE LÖNAR SIG ATT ARBETA, I VART FALL
INTE SETT TILL "PENSIONSFÖRMÅNEN", OM MAN ÄR EN LÅGAVLÖNAD
KVINNA.
 
Hur konstigt det än låter lönar det sig alltså inte att arbeta, sett till den pension
man får, för lågavlönade kvinnor. Eftersom man får "pensionspoäng" för yr-
kesverksamhet borde ju detta vara en omöjlighet.
 
Men i Sverige är det omöjliga möjligt, i vart fall när det gäller pensionsni-
våerna för lågavlönade kvinnor.
 
GARANTIPENSIONEN GÖR DÅ ATT DET OMÖJLIGA BLIR MÖJLIGT, PÅ
DET SÄTTET ATT DET INTE LÖNAR SIG ATT ARBETA OCH PÅ DET SÄT-
TET ATT "POÄNG INTE GER POÄNG".
 
Lågavlönade kvinnor, med långvarig yrkesverksamhet, kan alltså få en pension,
som inte överstiger garantipensionen, en pension som är garanterad alla, även
om man "inte gott ett hederligt handtag" i hela sitt liv.
 
De poäng man alltså intjänar genom yrkesverksamhet ger alltså inga poäng
i dessa fall.
 
MAN KAN JU DÅ FRÅGA SIG VAD SOM ÄR POÄNGEN MED ATT POÄNG
INTE GER POÄNG.
 
Det är nog bara pensionsgruppen och ansvariga politiker som begriper att det
är en poäng med att poäng inte ger poäng i dessa fall.
 
Man har då anledning att ställa sig frågan om det finns något annat område, där
poäng  inte ger poäng, knappast.
 
Ungefär som att ett fotbollslag i en match, men bara ett lag, inte fick räkna
de tre första målen man gjorde, de skulle inte heller ge "poäng".
 
Garantipensionen i sig är befogad, men det är helt orimligt att yrkesverksamhet
inte skulle ge ett påslag på denna grundtrygghet.
 
Ungefär som om man skulle utforma försörjningsstödet, så att de som fick
försörjningsstöd fick lika mycket i stöd, som lågavlönade kvinnor får i lön,
vem skulle kunna komma på en så befängd ide.
 
PENSIONSGRUPPEN OCH ANSVARIGA POLITIKER KANSKE ?
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÄRA VARE ALLA SVENSKA JIHADISTER

Sverige främjar terrorism
 
Ser man till Sveriges agerande under 2 Vk är det lätt att beskriva vår moderna historia
som mörk, mycket mörk.
 
Sverige som enda land i Europa valde att  stå utanför kampen mot nazismen,
något som inte bara utgjorde undfallenhet, utan vi gav ett aktivt stöd till Nazi
Tyskland, som kom att förlänga kriget.
 
TRANSITTRANSPORTER AV TYSKA TRUPPER GENOM SVERIGE OCH EXPORT
AV MALM TILL NAZI TYSKLAND UNDERLÄTTADE LANDETS KRIGFÖRING OCH
FÖRLÄNGDE KRIGET OCH LIDANDET FÖR KRIGETS OFFER.
 
Agenda i kväll tog bland annat upp det problem som är kopplat till europeiska jihadis-
ters deltagande i terrorism i Syrien och Iraq och tankarna går osökt till 2 VK,
 
Vi tycks inte ha lärt oss det minsta av vårt mörka historia.
 
NU FRÄMJAR VI TERRORISM OCH FÖRLÄNGER DET LIDANDE IS UTSÄTTER
MÅNGA FÖR, BLAND ANNAT KRISTNA FLICKOR OCH KVINNOR, SOM KIDNAP-
PAS OCH BEHANDLAS SOM SEXSLAVAR.
 
De "svenskar" som återvänder från Syrien och Iraq efter att ha deltagit i terrorism och
utfört brott mot mänskligheten behandlas inte som krigsförbrytare utan får belöning
för sina insatser.
 
Det finns inga omskrivningar för detta.
 
DENNA UNDFALLENHET, OM MAN VÄLJER DETTA FÖRSIKTIGA UTTRYCK, ÄR
INGET ANNAT ÄN ATT FRÄMJA TERRORISM.
 
Efter att ha belönats för en första insats i form av brott mot mänskligheten väljer en del
av dessa jíhadister att åka tillbaka och fortsätta sin kamp för "Gud är större".
 
Det finns inga omskrivningar för vad detta medför.
 
ATT JIHADISTERNA BELÖNAS OCH FÅR MÖJLIGHET ATT ÅTERVÄNDA TILL
SYRIEN OCH IRAQ MEDFÖR ETT MER OMFATTANDE OCH FÖRLÄNGT LIDAN-
DE FÖR DE SOM BLIR UTSATTA FÖR IS TERRORISM, BLAND ANNAT FLICKOR
OCK KVINNOR SOM TAGITS SOM SEXSLAVAR.
 
Genom att ge dessa krigsförbrytare förtur inom psykriatisk vård och förtur till jobb be-
lönar vi dem.
 
Det finns ingen omskrivning för detta.
 
DETTA ÄR ATT FRÄMJA TERRORISM.
 
Själva kallar de sig för "turistterrorister" och bara tanken att de skulle vara någon form
av "oskyldiga lamm" är så naivt att det borde vara omöjligt att någon är så naiv.
 
Deltagande i terrorism behandlas i de flesta andra länder som allvarliga brott,
och det framstå som synnerligen anmärkningsvärt att vi i stället för att skydda
oss och andra från detta väljer att främja terrorismen, för det är det vi gör.
 
En del så kallade "nyttiga idioter" är oroliga för att dessa återvändande jihadister
ska "springa omkring på gatorna" och vara farliga, om de inte belönas.
 
Även "nyttiga idioter" borde inse att krigsförbrytare överhuvudtaget inte ska
"springa omkring på gatorna" och utgöra ett latent hot även mot oss i Sverige.
 
DE SKA ÅTALAS FÖR TERRORISM PÅ SAMMA SÄTT SOM SKER I ANDRA
LÄNDER, OCH SPÄRRAS IN, DÅ SPRINGER DE INTE OMKRING PÅ GATORNA.
OCH ORSAKAR ORO.
 
Tyvärr finns den kända personer bland dessa "nyttiga idioter", en sådan känd per-
son är Mona Sahlin, som anser att man ska främja terrorismen och förlänga lidan-
det för dess offer genom att belöna "svenska" terroristsympatisörer.
 
Egentligen har man ingen anledning att bli förvånad över Mona Sahlins för-
hållninssätt i denna fråga. Genom sina relationer med Omar Mustafa och
hans gelikar har Mona Sahlin visat hos vilka hennes sympatier ligger.
 
OCH SYMPATIERNA TYCKS INTE LIGGA HOS OFFREN FÖR TERRORISMEN.
 
Ledande politiker i Örebro bidrar också så gott de kan med att främja terrorismen
och förlänga lidandet för dess offer.
 
Att ledande centrapartister främjar terrorismen på sätt som sker är egentligen in-
te förvånande.
 
Partiets ideprogram, som det formulerades för något år sedan, tyder på att
man inte ska bli förvånad.
 
Mer förvånande är då att ledande moderata kommunpolitiker i Örebro ansluter
sig till att man ska främja terrorism.
 
Vad har hänt med moderaterna, det fanns ju en tid då partiet omfamnade
både inre och yttre säkerhet, något som nu tycks vara borta med vinden.
 
NACKHÅREN KAN JU RESA SIG AV MINDRE ÄN ATT MODERATA KOM-
MUNPOLITIKER FRÄMJAR TERRORISEM OCH FÖRLÄNGER LIDANDET
FÖR DESS OFFER.
 
Vissa prioriteringar inom moderaterna tycks också, rent allmänt, vara av det
mer svårbegripliga slaget.
 
Medlemmar som bara antyder den minsta kritik mot islam utesluts på
löpande band.
 
MEN FRÄMJAR MAN TERRORISM OCH FÖRLÄNGER LIDANDET FÖR DESS
OFFER, DÅ ÄR DET KNÄPPTYST.
 
Visst är det märkligt, Gösta Bohman har nog vridit sig många varv i sin grav.
 
Nutid är alltså inte mindre mörk än dåtid, vårt agerande under 2 VK.
 
För att ingen ska betvivla vår mörka historia går nu FN till hårt angrepp mot
Sverige och beskyller Sverige för att bryta mot mänskliga rättigheter på en
mängd områden.
 
Visst är det märkligt, att med dessa inslag i dåtid och nutid beteckna landet
som en Humanitär Stormakt.
 
Den kurdiska kristna kvinna, som medverkade i agenda tycktes inte se
Sverige som en Humanitär Stormakt, kanske inte så konstigt, hon hade
ju bara sett och mött de kvinnor, vars lidande vi förlänger genom att
främja terrorismen.
 
SÅDANA FUTILITETER SKA MAN JU INTE BRY SIG OM, VIKTIGARE ÄR
ATT VARA STOR I ORDEN.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DET ANTISEMITISKA SVERIGE

Varför accepterar vi antisemitism ?
 
Uppdrag Granskning visade den omfattande antisemitismen i Malmö och efter
programmet har många olika uppfattningar vädrats.
 
I en ledare i SvD skriver Tove Lifvendahl om vikten av att vi försvarar våra vär-
deringar, i vilket ingår att vi ska ställa upp för rätten att visa sin identitet även
som jude.
 
Som vanligt är Tove Lifhendahl logiskt resonerande utan att inta kategoriska
ställningstaganden, men läser man rätt mellan raderna bör man kunna läsa
att hon, med rätta, är upprörd över den undfallenhet vi visar de antisemitiska
krafter, som gör det svårt för judar att leva i Sverige.
 
Hon menar uppenbarligen att samhället har ett ansvar för att sända ut
rätt signaler.
 
OCH LIKA UPPENBART ÄR ATT SAMHÄLLET INTE TAR SITT ANSVAR
OCH SÄNDER UT RÄTT SIGNALER, SAMHÄLLER SÄNDER I STÄLLET
UT FEL SIGNALER, SIGNALER SOM VISAr PÅ UNDFALLENHET OCH
SOM KAN TOLKAS OM ACCEPTANS FÖR ANTISEMITISM.
 
Det finns dock anledning att gå ett steg längre i problembeskringen än vad
som sker i krönikan. Våra ställningstaganden styrs av olika förhållanden:
 
DE STYRS AV VAD VI KAN GÖRA OCH VAD VI VILL GÖRA.
 
Lite tillspetsat kan man nog säga, att kan man göra något, men avstår
ifrån att göra något, då vill man inte göra något.
 
REGERINGEN SKULLE KUNNA GÖRA NÅGOT ÅT DEN OMFATTANDE
ANTISEMITISMEN, MEN VILL INTE GÖRA NÅGOT, I VART FALL AVSTÅR
MAN IFRÅN ATT GÖRA DET MAN SKULLE KUNNA GÖRA, KANSKE
FÖR ATT OMSORGEN OM ANDRA INTRESSEN ÄR STÖRRE.
 
RIKSDAGEN SKULLE KUNNA GÖRA NÅGOT ÅT DEN OMFATTANDE
ANTISEMITISMEN, MEN VILL INTE GÖRA NÅGOT, I VART FALL AVSTÅR
MAN IFRÅN ATT GÖRA DET MAN SKULLE KUNNA GÖRA, KANSKE
FÖR ATT OMSORGEN OM ANDRA INTRESSEN ÄR STÖRRE.
 
DEN KOMMUNALA LEDNINGEN I MALMÖ SKULLE KUNNA GÖRA NÅ-
GÅT ÅT DEN OMFATTANDE ANTISEMITISEM I MALMÖ, MEN VILL IN-
TE GÖRA NÅGOT, I VART FALL AVSTÅR MAN IFRÅN ATT GÖRA DET
MAN SKULLE KUNNA GÖRA, KANSKE FÖR ATT OMSORGEN OM
ANDRA INTRESSEN ÄR STÖRRE.
 
POLISEN SKULLE KUNNA GÖRA NÅGOT ÅT DEN OMFATTANDE AN-
TISEMITISMEN, MEN VILL INTE GÖRA NÅGOT, I VART FALL AVSTÅR
MAN IFRÅN ATT GÖRA DET MAN SKULLE KUNNA GÖRA, KANSKE
FÖR ATT OMSORgeN OM ANDRA INTRESSEN ÄR STÖRRE.
 
ALLA VI ANDRA SKULLE KUNNA GÖRA NÅGOT ÅT DEN OMFATTAN-
DE ANTISEMITISMEN, MEN VILL INTE GÖRA NÅGOT, I VART FALL
AVSTÅR VI IFRÅN ATT GÖRA DET VI SKULLE KUNNA GÖRA,
MÅNGA GÅNGER FÖR ATT VI INTALATS ATT VISA STÖRRE ACCEP-
TANS FÖR GRUPPER VI INTE BORDE VISA DEN MINSTA ACCEPTANS.
 
Vad kan det då vara för andra intressen, som får oss alla att visa acceptans
för det vi inte borde visa acceptans, och som får Sverige att uppvisa likheter
med den antisemitism som rådde i Nazi Tyskland.
 
Uppdrag Granskning visade tydligt vilka intressen det är som får oss
att avstå ifrån att göra det vi borde göra.
 
MÅNGA AV DESSA INTRESSEN HAR SINA RÖTTER I MELLERSTA
ÖSTERN OCH DÅ UPPSTÅR FRÅGAN.
 
Underblåser man verkligen främlingsfientlighet om man accepterar intres-
sen och värderingar, som alltmer får Sverige att framstå som väldigt anti-
semitiskt ?
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LÄR AV KORANSKOLOR

Att vända sig till källan direkt
 
Att vända sig till källan direkt, brukar vara en bra väg, om man hellre vill höra sanningen,
än att få sin egen uppfattning bekräftad.
 
En sådan direkt källa, man bör lyssna till, skriver i dag i SvD om islamofobi.
 
Som vanligt inom detta område finner vi oftast sanningen från utrikesfödda el-
ler deras efterkommande generationer. Vi svenskar har för länge sedan skrämts
till sådan tystnad, att vi bara vågar uttala det vi förväntas uttala.
 
Doktoranden Devin Rexvid vid Umeå  Universitet gör ingen besviken, förutom alla
rättrogna förstås, när han i dag skriver om islamofobi,
 
Inledningsvis definierar han islamofobi utifrån dess rätta innebörd.
 
FOBI UTGÖR " EN SAKLIGT OMOTIVERAD " FRUKTAN FÖR NÅGONTING.
 
David Rexvid är själv sprungen ur koranska skolor och har själv erfarenheter från
vad islam innebär.
 
HAN HÄVDAR DÄRFÖR ATT ISLAMOFOBI INTE ÄR EN FOBI DÅ "FRUKTAN
FÖR ISLAM ÄR SAKLIGT, INTE OSAKLIGT, MOTIVERAD".
 
Med dessa självupplevda erfarenheter uppger han sig ha svårt att förstå vår kultur-
minsters, Alice Bah Kuhnkes, utlovade satsning mot islamofobi och hävdar att den-
na uppmaning kan ge oönskad effekt.
 
David Rexlin menar då att rädslan för islam är sakligt motiverad och ingenting
man ska sträva efter att få bort, då den är både motiverad och legitim.
 
UTIFRÅN SINA ERFARENHETER MENAR OCKSÅ SKRIBENTEN ATT JU MER
KUNSKAP MAN FÅR AV ISLAM DESTA MER FRUKTAN HAR MAN LEGITIMT
ANLEDNING ATT KÄNNA.
 
David Rexvid är strakt kritisk till ministerns satsning och ifrågasätter om det kan vara
ett samhällsproblem " att vara rädd för religiösa doktriner, som innebär kränkningar
av individens fri - och rättigheter"
 
Han menar i stället att i ett demokratiskt samhälle borde det vara en självklar-
het att hysa rädsla för ideologier eller religiösa doktriner som föreskriver el-
ler förordar förtryck.
 
Så där i förbifarten bör väl noteras att alla bör väl vara medvetna om att ett visst
förtryck råder mot exempelvis homosexuella och kvinnor inom vissa religiösa dokt-
riner, eller ?
 
David Rexvid är mycket angelägen att framhålla att islamofobi inte har den minsta
knytning till "muslimhat", något han också uppmanar kulurministern att skaffa sig
kunskap om.
 
Med detta menar han att islamofobi är både legitimt och sakligt motiverat me-
dam "muslimhat" är just "muslimhat" och som sådant vare sig legitimt eller
sakligt motiverat.
 
David Rexvid beskriver utförligt hur hans egna erfarenheter vid koranskolor så små-
ningom öppnat upp ögonen på honom. Han har då sett den manipulering det inne-
burit när man gjort kvinnor till halvmän, när en mans vittnesmål motsvaren två kvin-
nors vittnesmål, när fyra hustrur är tillåtet och när det blev tillåtet att slakta otrogna,
 
Det finns mer än nog av bevis för att islam innehåller inslag, som vi med våra
demokratiska värderingar, har all anledning i världen att frukta.
 
MÅSTE VI VERKLIGEN, I LIKHET MED DAVID REXVID, GÅ I KORANSKOLOR
FÖR ATT KOMMA FRAM TILL DETTA ?
 
Inslaget i SvD är definitivt värt att läsa, dock kanske inte för Mehmet Kaplan, som
har någta steg att ta på detta område, innan han inser det David Rexvid inser.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOCIALDEMOKRATERNAS TANKEFÖRBUD

Förmågan att tänka är inte allom given
 
Under rubriken "Alliansen bör bryta tankeförbudet" skriver i dag Pernilla Ström om
det motstånd man möter, inom vissa kretsar, mot at utreda ett NATO medlemskap.
 
Pernilla Ström är inne på en lika intressant, logisk som oväntad linje.
 
Hon menar att Alliansen ska starta upp en egen utredning om för- och nackde-
lar med en NATO anslutning utan medverkan från regeringen.
 
ETT FÖRSLAG VÄL VÄRT ATT TÄNKLA PÅ, ALLIANSEN BEHÖVER JU INTE ALL-
TID UTGÖRA KÄRRAN EFTER HÄSTEN, KANSKE MAN, TROTS DECEMBERÖVER-
ENSKOMMELSEN, KAN GE SIG PÅ FÖRSÖKET ATT UTGÖRA HÄSTEN FRAMFÖR
KÄRRAN.
 
Mycket intressant i ett sådant läge skulle bli att se hur regeringen förhåller sig inför det-
ta faktum, att ha blivit överspelade och att utgöra kärran bakom hästen i stället för tvär-
tom.
 
DEFINTIVT EN IDE VÄRD ATT PRÖVA, NU ÄR DET UPP TILL ALLIANSEN ATT
AVGÖRA OM MAN SKA DRIVA FÖRBÄTTRINGSARBETE, PÅ RIKTIGT, ELLER
FORTSÄTTA ATT UTGÖRA KÄRRAN EFTER HÄSTEN.
 
Pernilla Ström är samtidigt inne på ett känsligt område, ett mycket käsnligt ämne,
som hon bara vågar tangera. Hon menar att det är något, förmodligen något märkligt.
med socialdemokraterna och det fria tankeutbytet.
 
Hon menar då att länge rådde ett tankeförbud kring kärnkraften och i dag råder
det ett tankeförbud för NATO medlemskap. Hon säger sig också inte förstå var
den socialdemokratiska oron för bärkraften i den egna argumentationen kom-
mer ifrån.
 
HÄR BÖR NOG PERNILLA STRÖM TÄNKA TILL ETT VARV TILL, HAR MAN IN-
GEN BÄRKRAFT ALLS, BLIR MAN OFTA LÄTT OROAD.
 
Men, som sagt, Pernilla Ström uttrycker sig försiktigt och vagt, det måste man göra om
man skriver i SvD, men det fria tankeförbudet kan också begränsas av omständigheter
som inte kan brytas.
 
Som filosofen sa, finns det inget att avbryta, så avbryts ingenting.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANTISEMITISMEN OCH DESS RÖTTER

Judehatets rötter
 
Med Uppdrags Gransknings inslag om antisemitismen i Malmö i färskt minne kunde
man i går se reprisen på Schindlers List.
 
Även om man har hyfsad "koll" på omfattningen av förintelsen känns det ändå obe-
hagligt att bli så brutalt påmind om den.
 
Det finns kopplingar mellan dåtid och nutid som man kanske borde ägna lite mer
uppmärksamhet.
 
När det gäller dagens antisemitism försvaras den och förklaras den ofta med
"Israel". Och det man då för fram är "oproportionerligt våld" som svar på opro-
vocerat våld samt bosättningar.
 
DETTA SKULLE, ENLIGT DE SOM FÖRSVARAR OCH FÖRKLARAR ANTISEMI-
TISMEN, UTGÖRA GROGRUNDEN FÖR DENSAMMA.
 
Israels svar på oprovocerat våld kan säkert många gånger ha anledning att debat-
teras på samma sätt som bosättningarna bör vara föremål för debatt.
 
MEN ISRAELS SVAR PÅ OPROVOCERAT VÅLD OCH LANDERS BOSÄTTNIN-
GAR KAN ALDRIG FÖRAS FRAM SOM DEN AVGÖRANDE GROGRUNDEN FÖR
ANTISEMITISM, VARE SIG I DÅTID ELLER NUTID.
 
I så fall skulle ju förintelsen också förklaras och försvaras med Israels bosättning
i modern tid och dess svar på oprovocerat våld i dag, och det vill väl ingen, på all-
var, hävda, hoppas man, eller ?
 
Skälen till dagens antisemitism får man därför finna på andra håll, rötterna
är djupt rotade i historien, och har föga med nutid att göra. Däremot varie-
rar motiven för antisemitismen över tid, i dag förklaras de med bosättningar
och oproportionellt försvar.
 
I ANDRA TIDER HAR JUDARNAS "HERRAVÄLDE OCH KAPITALISM" VARIT
DEN BÄRANDE GROGRUNDEN, OCH I VISSA TIDER HAR ANTISEMITISMEN
INTE ENS FÖRKLARATS, DEN HAR BARA FUNNITS DÄR.
 
Sensus ?
 
Ska man ha någon möjlighet att komma till rätta med antisemitismen måste man
gå till de historiska rötter, som gav upphov till den, det duger inte att anpassa för-
klaringarna till den tid man lever i.
 
På sätt som nu sker är många av oss så kallade "nyttiga idioter".
 
VI GÅR ANTISEMITISTERNAS ÄRENDEN GENOM ATT ACCEPTERA DERAS
FÖRKLARINGSMODELLER.
 
Och det vill väl inte de flesta av oss, eller ?
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 

FOLKPARTIET UTAN LEDARE ?

Det svenska kynnet biter sig fast
 
Får man tro Expressen i dag är Jan Björklunds dagar som partiledare lätt räknade.
K G  Bergström räknar upp en antal egenskaper som Jan Björklund har, alla posi-
tiva, som tydlighet, klarhet, bestämdhet och mycket annat.
 
Men trots detta menar KG Bergström att Jan Björklund sitter löst.
 
Kanske ska man vända på det hela, Jan Björklund kanske sitter löst just för att han
har positiva egenskaper som tydlighet, klarhet och mycket annat.
 
Det svenska ledarskapet är lite annorlunda, om man uttrycker sig snällt, man ska
vara otydlig, obestämd, jamsa med alla och aldrig sätta ner foten.
 
DÅ SITTER MAN INTE LÖST SOM LEDARE.
 
Att sedan inga problem blir lösta med den typen av ledarskap är tydligen av under-
ordnad betydelse.
 
Programmet "Robinsson" attraherade många och får väl anses återspegla det sven-
ska samhället, om än med vissa ytterligheter och tillspetsningar.
 
Ett tidigt program i serien återspeglade det svenska kynnet, synen på hur en ledare
ska vara, alla ska bestämma, alla ska tramsa med, ingen ska sätta ner foten och
inga problem får lösas.
 
I just detta program hamnade gruppen den första dagen på "en öde ö" där de skulle
klara sig själva med alla bestyr. Just den dagen råkade det regna något alldeles
förfärligt och gruppens första uppgift blev att åstadkomma någon form av regn-
skydd.
 
I detta läget utkristalliserade sig ingen ledare, alla for omkring som yra höns
och inget blev gjort, regnet gjorde att alla blev "dyngvåta" och "dyngsura".
 
En av gruppens medlemmar hade så här långt hållt en låg profil, men kunde inte
längre stillatigande se på att alla sprang omkring som yra höns, blev "dyngvåra"
!och "dyngsura".
 
Medlemmen ifråga arbetade som IT konsult, hade i likhet med jan Björklund en
militär bakgrund och visade sig ha goda ledarskapsegenskaper.
 
Väl iklädd ledarerollen delade han ut order till övriga yra höns, "Du gör det och
Du gör det".
 
INOM KORT HADE GRUPPEN TILLGÅNG TILL EN REGNSKYDD, TORKADE
SINA VÅTA KLÄDER OCH LÅG OCH KUTTRADE UNDER ETT TÄTT TAK.
 
Så här långt kan man tycka att de yra hönsen borde visa en viss tacksamhet mot
den som iklätt sig ledarskapet och sett till att gruppen fick ett regnskydd.
 
Men det svenska kynnet vill sig annorlunda och vi vet sedan barnsben att
ingen ska minsann inbilla sig att hen får bestämma över någon annan.
 
SÅ NÄR "DYNGVÅTEN" VAR BORTA MEN DET "DYNGSURA" VAR KVAR
LEVDE DET SVENSKA KYNNET UPP TILL SINA FÖRVÄNTNINGAR.
 
Alla yra höns var nu rörande överens om att den ledare, som sett till att gruppen
fått regnskydd, var det närmaste en obskyr diktator man kunde komma.
 
"VAD TRODDE HAN EGENTLIGEN ATT HAN VAR, ATT DELA UT ORDER
TILL OSS ANDRA PÅ DET VISET, OCH SEDAN OVANPÅ DETTA KUNNA
ORGANISERA VERKSAMHETEN, SÅ ATT GRUPPEN FICK ETT REGNSKYDD
- VEM TRODDE HAN ATT HAN VAR EGENTLIGEN"
 
Det säger sig själv att ledaren, som såg till att gruppen fick ett skydd, blev den
som fick åka hem i första omröstningen.
 
Så Jan Björklund med sin tydlighet och klarhet kanske inte ska vara så
ledsen för att hans dagar kanske är lätt räknade.
 
KANSKE SKA VI ANDRA VARA LEDSNA FÖR ATT VI INTE FÖRMÅR UPP-
SKATTA LEDARE, SOM VISAR KLARHET OCH TYDLIGHET, OCH SOM
VÅGAR TA STÄLLNING OCH SÄTTA NER FOTEN.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SVERIGES FLATHET MOT KRIMINALITET

Sverige göder kriminella
 
I Svenska Dagbladet i dag kan man läsa om smuggeltrafiken över Östersjön,
det är ingen munter läsning.
 
30 TALET GROVA FÖRBRYTARE PÅ "VARJE" FÄRJA FULL I FÄRD MED
ATT SMUGGLA IN VAROR ELLER SMUGGLA UT STÖLDGODS.
 
Allt tycks ske mer eller mindre öppet, allt är ju känt och ingen med ansvar gör
något, som ´vanligt frestas man säga.
 
Smuggeltrafiken över Östersjön sker mer öppet och är mer omfattande än vad
fallet är på andra liknande rutter.
 
Varför kan man då undra, är smugglingen till och från Sverige över Östersjön
mer omfattande än på andra rutter.
 
Polisen, som borde göra något åt detta, men inte gör det, som vanligt
frestas man tillägga, vet svaret.
 
DEN STORA SMUGGLINGEN TILL OCH FRÅN SVERIGE BEROR PÅ ATT
SVERIGE ÄR ETT AV KÄRNLÄNDERNA NÄR DET GÄLLER KRIMINALI-
TETEN SOM ORGANISERAS FRÅN BALTIKUM OCH RYSSLAND.
 
Sverige skulle alltså vara ett av kärnländerna när det gäller omfattningen av
grov kriminalitet. Egentligen blir man ju inte överraskad, om man beaktar att
det numera sker skottlossningar helt öppet på våra gator, så gott som dagli-
gen utan att någon tycks bry sig speciellt mycket.
 
Polisen har dock inget svar på varför Sverige blivit ett "kärnland" i detta
avseende, kanske bäst så.
 
MÅNGA SKULLE DÅ KANSKE FRÅGA SIG VART ALLA SATSNINGAR PÅ
POLISEN "TAGIT VÄGEN" OCH VARFÖR INGEN TYCKS BRY SIG, HÄR
HELLER.
 
AE
 
 

ÄR RIKSBANKEN EN STRUTS ?

Riksbankens tankeliv har upphört
 
I dag har Svenska Dagbladet en intressant artikel om Riksbanken och dess mål
i samband med en intervju med Thomas Franzén.
 
Vad som framförs i denna artikel borde få Riksbanken och dess ledamöter
att rodna, minst, för de blir beskyllda för att inte ha något tankeliv.
 
DET MESTA TYDER OCKSÅ PÅ ATT LEDAMÖTERNA INTE LÄNGRE HAR
NÅGOT TANKELIV.
 
Thomas Franzen framhåller att han under sin tid i Riksbanken var med som den
första att formulera ett prisstabiliseringsmål, som senare kom att kallas inflations-
mål.
 
SOM KANSKE NU BÖR KALLAS INFLATIONSSTRUTSEN.
 
Sedan detta mål infördes, inflationsmålet 2 %, har vi levt med de i fyra decennier,
menar Thomas Franzén, och sedan dess har mycket förändrats.
 
MEN HAN FRAMHÅLLER ATT HAN ALDRIG KUNDE DRÖMMA OM ATT TAN-
KELIVET KRING DETTA SKULLE VARA AVKLARAT EN GÅNG FÖR ALLA.
 
Han pekar då på att det ingenstans "är ristat i sten", inte heller står inskrivet i Riks-
bankens direktiv, att inflationen skulle vara just 2 %.
 
För 40 år sedan sattes alltså inflationsmålet till 2 % för att omständigheterna
då motiverade det.
 
SEDAN DESS HAR MYCKET ÄNDRATS, MEN TANKELIVET KRING MÅLET
ÄR NUMERA CEMENTERAT, ELLER HAR UPPHÖRT.
 
Thomas Franzén pekar på att det ingår i Riksbankens ansvar att vara så flexibla
att man anpassar inflationsmålet till rådande omständigheter, och att man inte
levt upp till detta ansvar.
 
Han menar också att Riksbanken inte KAN nå upp till målet och gör man det
skapar det andra finansiella problem.
 
Man kommer här osökt att tänka på chefsekonomen Buiter från City storbank, som
nyligen var på besök i Sverige, när han gjorde gällande att Europa var döende och
att det bland annat berodde på:
 
"HAN VAR ÖVERRASKAD ÖVER ATT FELAKTIGA UPPFATTNINGAR OM HUR
EKONOMIN FUNGERADE KUNDE FÅ ETT SÅ KRAFTIGT FÄSTE UNDER EN
SÅ LÅNG TID"
 
Kan det månne ha varit Sveriges Riksbank han hade i åtanke ?
 
Genom denna bristande flexibilitet undergrävs förtroendet för ansvariga, menar Thomas
Franzén och hävdar då att:
 
"" På detta sättet blir politiken en del av problemet, inte lösningen"
 
Känns igen från många andra områden, mest synligt inom invandringspolitiken, där blir
också politiken en del av problemet, inte lösningen.
 
Definitivt en läsvärd intervju, men kanske inte för Riksbanken och dess uppdragsgivare,
de kan ju "sätta i halsen" när de läser detta.
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÅ FÖDER VI JIHADISTER

Ekorrhjulet snurrar fortare och fortare
 
I dag tycks allt fler medvetna om det hot extrema islamister utgör mot den civili-
serade världen, till och med Stefan Löfven tycks i ett anfall av hybris insett att
de inte ska få använda Sverige som terrorbas.
 
Fast vägen till konkreta lösningar är lång, närmaste etappen är att öppna ögo-
nen lite till för att erkänna roten till det onda.
 
Vi måste erkänna det uppenbara.
 
EXTREMA ISLMISTER ÄR ISLAMISTER SOM ÄR MUSLIMER.
 
Vi kan inte fortsätta skuffa detta problem under matten och låtsas som om is-
lamister inte är islamister, som inte är muslimer.
 
Att erkänna detta innebär inte att man hävdar, eller ens antyder, att alla
muslimer är islamister, som är extrema islamister.
 
MEN FORTFARANDE GÄLLER DET UPPENBARA, EXTREMA ISLAMISTER
ÄR EN FÖRLÄNGNING PÅ ISLAMISTER, SOM ÄR EN FÖRLÄNGNING PÅ
MUSLIMER.
 
I dag kan man läsa en ganska så lustig kommentar kring invandringen och den
extrema islamismen, eller jihadisterna, inte mindre sann för att den är lustig.
 
I den kommentaren kan man se invandringen som ett ekorrhjur, som stän-
digt föder allt fler jihadister.
 
MAN FÅR EN RUNDGÅNG I SYSTEMET.
 
JU FLER UTRIKESFÖDDA SOM KOMMER HIT, DESTO FLER ÅKER TILL-
BAKA OCH KRIGAR MED ÄNNU FLER FLYKTINGAR SOM FÖLJD. DESSA
"FLER" FLYKTINGAR GÖR ATT FLER KOMMER HIT, SÅ ATT FLER KAN
ÅTERVÄNDA OCH KRIGA MED ÄNNU FLER FLYKTINGAR SOM FÖLJD.
 
Ett ekorrhjul, som rullar allt snabbare, delvis till följd av dessa terrorresor fi-
nansieras av skattebetalarna.
 
Ekorrhjulet kanske inte är så lustigt, när man tänker efter lite närmare,
men inte mindre sant för det.
 
 
AE
 
 
 

FYLL DEN TOMMA LADAN MED VINSTER PÅ PASS

Lätt att skapa reformutrymme
 
Nu gnälls det över att ladan är tom, och att  det inte finns något reformutrymme.
Man utlovar till och med skattehöjningar, för att kostnaderna skenar inom migra-
tion och integration.
 
Det är ju märkligt att det ska gnällas över detta, när det är så lätt att fylla på i la-
dorna.
 
Det enda som erfordras är ju att våga tänka i nya banor.
 
Staten har ju lång erfarenhet av att driva näringsverksamhet, som textilindustri,
Stålverk 80, NUON och mycket annat. Varför inte utnyttja dessa erfarenheter
och våga satsa på nya tillväxtområden.
 
Ett sådant tillväxtområde är ju försäljning av svenska pass, varför ska vins-
terna i denna lukrativa bransch hamna hos mellanhänder, människossmugg-
lare.
 
BÄTTRE ATT MAGDALENA ANDERSSON TAR ÖVER VERKSAMHETEN OCH
STOPPAR VINSTEN DIREKT I STATENS KASSAKISTA, DET ÄR INTE SMÅ
VINSTER SOM HÄGRAR.
 
Försiktig statistik visar att staten går miste om vinsten för försäljning av 70 000
pass per år.
 
Vinsten på 70 000 sålda pass per år, det blir en hel del intäkter för staten.
 
MED EN UNGEFÄRLIG FÖRSÄLJNINGSSUMMA PÅ 10 000 PÅ "TAPPAT
PASS" OCH EN TILLVERKNINGSKOSTNAD PÅ 200:- PER PASS BLIR JU
VINSTEN BETYDANDE.
 
HELA 700 MILJONER I REN VINST, KANSKE MÅSTE FÖRSTÅS DE SOM
"TAPPAR PASSET" HA EN VISS ANDEL, MEN ÄNDÅ.
 
Staten gör ju inget ohederligt, att man inte ingriper när 70 000 pass "tappas"
per år måste ju innebära att hanteringen är fullt laglig, eller ?
 
Varför då låta mellanhänder ta över vinsterna i dessa lukrativa affärer.
 
VAD VÄNTAR MAGDALENA ANDERSSON, UPPRÄTTA OMGÅENDE
EN BASAR I TURKIET, EN I LIBANON OCH EN I IRAW OCH SE TILL
ATT HYSTA IN VINSTEN, DEN BEHÖVS.
AE
 

BANDITEN I SCA SPARKAS

Så fick då Sverker Martin Lööf sin dom
 
I kväll nås vi av det sensationella beskedet att Sverker Martin Lööf tvingas bort
från sina styrelseposter redan i vår.
 
Sverige tycks tydligen inte genomkorrupterat i alla fall, inte rakt igenom.
 
FAST MER SENSATIONELLT ÄR VÄL EGENTLIGEN ATT HAN LYCKATS
KLam RA SIG FAST SÅ HÄR LÄNGE, MÅNGA AV INSLAGEN TYCKS VARA
AV DIREKT KRIMINELL KARAKTÄR.
 
Man får bara hoppas att det inte stannar vid detta. Riksenheten mot korruption
"tittar" ju på ärendet och där finns mycket att titta på, bland annat trolöshet mot
huvudman, samt lite skattebrott av det mer simpla slaget.
 
Om hur går hem på riktigt vet vi ännu inte.
 
DET VET VI FÖRST NÄR DEN KRIMINELLE SVERKER MARTIN LÖÖF SIT-
TER BAKOM LÅS OCH BOM, FÖR DET ÄR DÄR HAN HÖR HEMMA.
 
Lämnar nu SCA, Industrivärden mm
AE

LÅT DANSKARNA TA SKAMFLÄCKEN MALMÖ

Antisemitismen i Malmö flödar över alla gränser
 
Uppdrag Granskning i kväll, som visade den utbredda antisemitismen i Malmö,
visade att Malmö är en skamfläck på världens karta.
 
Men många, som har ansvar för vad som sker, sitter inte i Malmö, de sitter i
Stockholm, varav följer att även Stockholm är en skamfläck på världens karta.
 
Har man följt utvecklingen har man kännedom om vad som pågår i Malmö,
så Uppdrag Granskning tillförde inte mycket nytt, men obehagligt är ändå att
det framställs så naket.
 
Att denna antisemitism kan frodas så öppet och vara så omfattande är
lika allvarligt, som den antisemitism som härjade i Nazi Tyskland under
1930 talet.
 
Vi vet att socialdemokraten Ilmar Repalu är en av de som har störst ansvar för
att antisemitismen fått frodas i Malmö på sätt som sker, men många andra har
bär på ett stort ansvar.
 
Lärare, som vänder ryggen till och låtsas inte se när elever ritar hakkors
och skriker judesvin till judiska lärare.
 
INTE I NAZITYSKLAND ÅR 1940 UTAN I SVERIGE FRÅN ÅR 2000 - 2015.
 
Alla utsatta judar vittnar enhälligt om att ingen blivit utsatt för hat från någon så
kallad "högerextrem", utan allt hat och alla övergrepp kommer från de palesti-
nier i Malmö, som har sina rötter i Mellersta Östern.
 
Kunskapen om detta hindrar inte det vänsterkommunistiska kommunalrå-
det i Malmö att skylla hatbrotten på "högerextrema krafter".
 
DÅ HAR MAN JU TYDLIGT SAGT IFRÅN ATT MAN INTE ENS VILL LÖSA
PROBLEMET, UTAN SKUFFA ALLT UNDER MATTAN.
 
Många har alltså ansvar för att Malmö idag utgör en skamfläck på världens kar-
ta, men frågan är om inte polisen Thomas Bull också är en skamfläck, både för
Sverige, Malmö och poliskåren.
 
Polisen Thomas Bull medverkade i programmet och har ett stort ansvar inom
polisens hatbrottsgrupp. Hans uttalanden  ger kalla kårar utefter ryggen, att
en polis i Sverige år 2015 kan få utöva detta yrke med den uppfattning han
förmedlar är en fullständig gåta.
 
Rent allmänt framgick det ju att hans ambition att komma till rätta med dessa
hatbrott är satt till "0". Redan inledningsvis i programmet fick vi höra att judar-
na kunderkänna sig trygga i Malmö.
 
MEN VISST, RÅKADE MAN KOMMA TILL VISSA OMRÅDEN, SÅ KUNDE
DET JU TÄNKAS ATT ÄVEN JUDAR VAR UTSATTA, MEN DET ÄR JU SÅ-
DANT JUDARNA SJÄLVA FÅR SVARA PÅ.
 
Så enligt polisen och hatbrottsbekämparen Thomas Bull är det alltså judarna
som ska svara på varför det blir utsatta för brott, om de råkar uppehålla sig
inom vissa områden.
 
Vi andra är nog mer benägna att ha den uppfattningen att det är polisens
uppgift att förhindra brott, och kan brott inte förhindras bör det nog vara
polisen som ska svara på varför brotten inte förhindras, inte judarna.
 
Lite senare i programmet blev polisen och hatbrottsbekämparen Thomas
Bull ännu tydligare, och han blev nu så tydlig att man börjar undra om han
själv inte är judehatare, något som skulle kunna förklara hans attityd i stort.
 
Vi fick då senare i programmet höra att polisen och hatbrottsbekämpa-
ren Thomas Bull nu insett att antisemitismen i Malmö kanske var större
än han tidigare trott.
 
REDAN HÄR BLIR MAN JU DIREKT MÖRKRÄDD, HATBROTTSBEKÄMP-
NINGEN I MALMÖ UTFÖRS AV EN POLIS, SOM INTE KÄNNER TILL OM-
FATTNINGEN AV ANTISEMITISMEN OCH DET HAN KÄNNER TILL FÖR-
SÖKER HAN FÖRRINGA.
 
Men det ska bli värre, mycket värre, lika illa som det var i Nazi Tyskland.
 
När nu polisen och hatbrottsbekämparen Thomas Bull uppger sig ha
förstått att det finns antisemitism i Malmö, större än vad han tidigare
trott, vill han ändå förringa det hela.
 
VI FÅR DÅ HÖRA ATT SKAMFLÄCKEN MALMÖ I PRINCIP ÄR TRYGGT
FÖR JUDARNA, MEN SKULLE JUDAR ÄNDÅ KÄNNA SIG  OTRYGGA
HAR DE BEFUNNIT SIG PÅ FEL PLATS VID FEL TILLFÄLLE.
 
BEFINNER SIG PÅ FEL PLATS VID FEL TILLFÄLLE, DE SKA ALLTSÅ
SKYLLA SIG SJÄLVA.
 
Polisen och hatbrottsbekämparen Thomas Bull anser tydligen att judar ska
ha begränsat utrymme att röra sig på i Malmö, inom vissa områden är det
begripligt att det blir utsatta för hatbrott, för de befinner sig på fel plats vid
fel tillfälle.
 
FEL PLATS VUID FEL TILLFÄLLE, I VISS MENING HAR POLISEN OCH
HATBROTTSBEKÄMPAREN THOMAS BULL RÄTT, MED HANS INSAT-
SER OCH HANS ATTITYD ÄR MALMÖ FEL PLATS FÖR JUDAR.
 
Kanske var det polisen och hatbrottsbekämparen Wiesenthals centret
hade i åtanke, när de varnade judar för att besöka Malmö, de skulle ju
då vara på fel plats, vid fel tillfälle.
 
Så här långt erinrar man sig en annan plats och en annan tid. då judarna
var på fel plats vid fel tid.
 
Under Nazitiden i Nazi Tyskland var judarna definitivt på fel plats vid
fel tid.
 
NU ÄR DE PÅ FEL PLATS I MALMÖ VID FEL TID ENLIGT POLISEN
OCH HATBROTTSBEKÄMPAREN THOMAS BULL.
 
Vi vet sedan länge att socialdemokraterna inom sig rymmer starka anti-
semitiska strömningar, bland annat inom broderskapsrörelsen, vi vet också
att regeringen inom sig rymmer en trojansk häst, minister Mehmet Kaplan,
men ändå är det fullständigt begripligt att detta tillåts pågå år efter år
i Sverige år 2015.
 
I slutet av programmet fick en kvinnlig folkpartist komma till tals och hennes
kritik mot antisemitismen, undfallenheten mm var inte nådig.
 
Hennes agerande tycks utgöra den enda ljuspunkten på denna skamfläck.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAN BJÖRKLUND HAR KVICKNAT TILL

Även en blind höna kan hitta ett korn
 
Det sägs ju att även en blind höna kan hitta ett korn, och vilket korn den blinda
hönan, Jan Björklund nu hittat.
 
I Dagens Nyheter kan man nu läsa att Jan Björklund och Folkpartiet inte tycker
att man ska främja terrorism.
 
Folkpartiet kräver nu att så kallade hemvändande terrorister både ska fäng-
slas och utvisas. Detta kan tycka vara ett enormt stort steg framåt, men
skulle det genomföras betyder det "bara" att Sverige bekämpat terrorism
med samma medel som övriga EU länder.
 
Man har väl anledning anta att sverigedemokraterna i denna fråga tycker som
Jab Björklund och Folkpartiet.
 
Men i övrigt är läget i Sverige låst och avviker från hur övriga länder hanterar
kampen mot terrorism.
 
ÖVRIGA LÄNDER INOM EU, FOLKPARTIET OCH SVERIGEDEMOKRATERNA
ANSER ATT MAN SKA BEKÄMPA TERRORISM, ÄVEN SÅDAN SOM UTFÖRS
AV "SVENSKA" TERRORISTER.
 
SOCIALDEMOKRATERNA, MODERATERNA, CENTERPARTIET, KRISTDEMO-
KRATERNA, MILJÖPARTIET OCH SÅ SJÄLVFALLET VÄNSTERKOMMUNIS-
TERNA ANSER ATT SVERIGE SKA UTGÖRA EN FRISTAD OCH TERRORBAS
FÖR ALLA TERRORISTER SAMTIDIGT SOM MAN ANSER ATT SKATTEMEDEL
SKA AVSÄTTAS FÖR ATT FINANSIERA TERRORISTERNAS TERRORAKTIO-
NER.
 
Lite märkligt är det i alla fall att Kristdemokraterna anser att man ska främja terro-
rism, partiet uppger sig ju ha moral, i vart fall lite moral, så främjandet av terro-
rism framstår här som något överraskande.
 
Vilket korn hönan har hittat, värt dagens ros.
 
 

ETT SJUKT SAMHÄLLE

Som man skördar får man så
 
Det kan knappast undgått något att de flesta politiker gärna talar sig varma för
den välfärd Sverige anses rymma.
 
Men sällan får man höra vad denna välfärd utförs av.
 
TAR MAN DEL AV FÖRSÄKRINGSKASSANS SENASTE RAPPORT KAN
KNAPPAST OMSORGEN AV MÄNNISKAN INGÅ I DEN VÄLFÄRD DE
FLESTA POLITIKER ANSER SIG HA SKAPAT.
 
Som en röd tråd löper i vårt samhälle att "krona för krona" och "att finansiera
alla reformer fullt ut" är långt viktigare än att människan ska må bra och leva
i harmoni.
 
I klartext tycks många " ansvarfulla besparingar" för att "krona på krona"
ska komma plats tyda på att man fullständigt struntar i hur den enskilda
människan mår.
 
NERDRAGNINGAR INOM PSYKVÅRDEN VISAR VAD SOM GÄLLER OCH
VART DET LEDER.
 
Följ pengarna heter det, och följer man det rådet, blir man tydligen psykiskt
sjuk.
 
Försäkringskassans senaste rapport tycks visa på en katastrofal utveckling
när det gäller som mått på "hur bra medborgarna mår". Försäkringskassan
begär nu ytterligare medel för 2015, uppgående till 1 miljard, och för 2016,
ytterligare 1,5 miljarder.  Summan säger inte mycket om utvecklingen, men
ser man trenden tyder denna på att något i samhället är sjukt, riktigt sjukt.
 
År 2014 uppgår kostnaderna för sjukskrivning till 31,5, något som nu
alltså måste ökas med 3 % om året, en prognos som det finns anled-
ning tro kommer att ändras ett antal gånger.
 
31,5 miljarder för sjukskrivning säger fortfarande lite, men ser man till kost-
naden för tre år sedan säger 31,5 miljarder allt.
 
För tre år sedan var kostnaden 10 miljarder mindre per år, kostnaden
sett över en tresårsperiod har alltså ökat med ungefär 3 miljarder om
året eller drygt 10 %.
 
OM ÅRET.
 
Dra ut den trenden och ladan är inte bara tom, den har brunnit upp. Men
frågan är om det inte föreligger ett systemfel i det "politiska tänkandet"
även om "krona för krona" tillämpas.
 
För ökningen 3 miljarder om året kanske man skulle kunna genomföra
sådana förbättringar inom både vård och förebyggande vård, att man
kan räkna hem "krona för krona" och som kronan på verket få färre att
vara sjuka / må dåligt.
 
Försäkringskassan understryker att ökningen inte är knuten till en viss
bransch eller visst yrke.
 
EN BRED ÖKNING SKER INOM ALLA BRANSCHER OCH INOM ALLA
YRKEN, SÅLEDES ETT BRETT SAMHÄLLSPROBLEM.
 
Man pekar också på att kvinnor är överrepresenterade och att huvudde-
len av ökningen är knuten till psykiska diagnoser.
 
Det är inte heller en ökning, som utgör någon form av naturlag, i den nya
globaliserade världen, jämförbara länder har inte alls motsvarande pro-
lem.
 
VARAV FÖLJER ATT DET ÄR VÅRT SÄTT ATT ORGANISERA VÅRT
SAMHÄLLE SOM GÖR ATT VI ÄR MER PSYKISKT SJUKA ÄN VAD
SOM ÄR FALLET I ANDRA LÄNDER.
 
Kanske är det på hög tid att vi ser den ekonomiska politiken som ett ME-
DEL vi använder för att få medborgarna att må bättre i sin vardag.
 
Nu ser vi de ekonomiska målen som överordnade mål, där männis-
kan genom att deltaga i en stressig "jobblinje" ses som ett MEDEL
och som en kugge i ett större maskineri.
 
DET ÄR KANSKE DÄRFÖR TID ATT VI ANPASSAR SKRYTET OCH
SKRYTER NÄR MÅLET ÄR UPPNÅTT, ATT MEDBORGARNA SKA
MÅ BRA, OCH SKRYTER MINDRE NÄR MEDLET, DEN EKONOMISKA
POLITIKEN, INTE FÖRMÅR NÅ DET ÖVERORDNADE MÅLET.
 
Starka offentliga finanser borde aldrig kunna bli det överordnade målet
i ett civiliserat samhälle.
 
I ett civiliserat samhälle bör alltid medborgarens väl och ve vara
det överordnade
 
Låter nästan som vänsterkommunistisk propaganda, men visst är det för
"djävligt" att vänsterkommunisterna är det enda parti, som tycks hysa
denna insikt.
 
Vart tog verklighetens folk vägen ?
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SVERIGE STÖDJER TERRORISM

Die dumme scweden
 
Runt om i Europa pågår en allt intensivare kamp för att komma till rätta med den
våldsbejakande extremist jihadister/ismalister utgör.
 
I Sverige pågår en helt annan kamp på detta område.
 
I SVERIGE KÄMPAR MAN ALLT INTENSIVARE FÖR ATT ETIKETTERA DEM
SOM KRITISERAR ISLAMISTISKT VÅLD SOM ISLAMOFOBER.
 
Medan andra länder inför lagstiftning mot rekrytering, terrorresor och terrorvåld
går vi den motsatta vägen, vi nöjer oss inte ens med att vara naiva och undfallan-
de,
 
VI STÖDJER AKTIVT TERRORISTVERKSAMHET BLAND ATT GENOM FIN-
ANSIELLT STÖD.
 
Att vi i princip numera som enda land inom EU upplåter Sverige som bas för ter-
rorister utan risk för ingrepp är helt klart.
 
Vi vet att ett antal terrorister reser fram och tillbaka mellan Sverige och Syrien/ Iraq. De hemvänder inte alla i slutlig mening, utan återvänder tillfälligt till Sverige
för att efter erforderlig vila och återhämtning åter resa till Syrien och Iraq för
att ägna sig åt krigsförbrytelser.
 
Tiden för vila och återhämtning använder man helt öppet Sverige som bas,
SÄPO insatser kring detta begränsar sig till att hålla sig informerad.
 
GENOM ATT LÅTA KÄNDA TERRORISTER ANVÄNDA SVERIGE SOM BAS
FÖR VILA OCH ÅTERHÄMTNING STÖDJER SVERIGE AKTIVT TERRORIST-
VERKSAMHET.
 
Med en undfallenhet och naivitet, som är fullständigt obegriplig, försöker svenska
"experter" och politiker komma kring detta problem genom att ursäkta det hela med:
 
" Men vi har ju inga bevis för att de utfört krigsförbrytelser"
 
EXTREMT ENFALDIGT OCH EXTREMT NAIVT.
 
"Bara" den omständigheten att de reser till Syrien och Iraq och vistas i de områden IS
behärskar är "bevis" nog för att utgå ifrån att de aktivt medverkar i eller stödjer IS verk-
samhet.
 
Skulle dessa "bevis" inte räcka är det bara att slå upp Aftonbladet eller Expres- sen vilken dag som helst, och man kan läsa intervjuer med namngivna "svenska"
IS sympatisörer, som i intervjuer sitter och talar sig varma för de insatser de ut-
fört i Syrien och Iraq inom IS.
 
ATT UPPMUNTRA DETTA OCH AKTIVT UPPLÅTA SVERIGE SOM BAS FÖR RAST
OCH ÅTERHÄMTNING, KAN INTE BESKRIVAS SOM ANNAT ÄN ATT AKTIVT
STÖDJA TERRORISM, HUR NAIV OCH ENFALDIG MAN ÄN UTGÖR SIG FÖR ATT
VILJA VARA.
 
Men detta räcker inte, under rasterna och återhämtningen i terrorbasen Sverige be-
höver man finansiellt stöd för att kunna utföra fler terrorresor och för att komplettera
sin beväpning.
 
Detta tillhandahåller Sverige mer än gärna i form av etableringsstöd, etablerings-
hjälp, försörjningsstöd och statlig stöd för rekrytering av nya jihadister i olika
moskeer.
 
DET FINNS INGEN OMSKRIVNING FÖR DETTA, DETTA ÄR ATT FINANSIERA TER-
RORVERKSAMHET.
 
Vår framtid kommer i form av historia att ge sin dom över detta Sveriges aktiva stöd till
terrorverksamhet. Hur domen låter blir beroende av vem som skriver domen, men vi
kanske inte behöver invänta framtidens dom över vårt stöd till terrorverksamhet.
 
Redan har åtskilliga "ögonbryn" höjts i vår omvärld rörande den undfallenhet
vi visar och det stöd vi ger.
 
VISAR DET SIG ATT ÖVRIGA LÄNDERS TERRORRISTBEKÄMPNING FÖRSVÅRAS
AV SVERIGE STÖD TILL DET ANDRA BEKÄMPAR KANSKE OMVÄRLDEN INTE
NÖJER SIG MED "ATT HÖJA PÅ ÖGONBRYNEN".
 
Vi kanske redan kan se konturerna av en kommande konfliktyta på detta område. Så
kallade "danskar" kan komma att förvägras återresa in till Danmark, enligt lagstiftning
som är under debatt.
 
Vad ligger då närmare till hands än att dessa "danskar" reser till Sverige och
blir "svenskar" och uppbär de rättigheter/fördelar övriga "svenskar" har.
 
DET FÅR NOG INTE TAS FÖR GIVET ATT DANMARK I ETT SÅDANT TÄNKT
LÄGE ANSER ATT NORDENS GEMENSAMMA ANSTRÄNINGAR ATT BEKÄMPA
TERRORISM ÄR OPTIMAL, FÖR ATT UTTRYCKA DET HELA MILT.
 
Tar man in en orm i huset får man räkna med
att bli stucken.
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TILLVÄXTEN ÄR EN TOM PÅSE

Medborgarna invaggas i falsk trygghet
 
När Magdalena Andersson i går presenterade sin syn på hur ekonomin utvecklats
och bedöms komma att utvecklas var bilden allt annat än positiv.
 
Men den verkliga bilden är betydligt mer negativ än vad som framgick av de
nedskrivningar av tillväxten vi fick höra.
 
VI FICK DÅ HÖRA ATT TILLVÄXTEN 2015 SKREVS NER TILL 2,4 % OCH NÅ-
GOT MER 2016.
 
Om 2016 vet vi ingenting, så var tillväxten då hamnar har vi inte en aning om, ett
antal justeringar kommer att bli aktuella.
 
Men den verkliga bilden, den riktigt negativa bilden, presenterades mer som
en bisats.
 
DEN RIKTIGT NEGATIVA BILDEN UTGJORDES AV HUR BNP PER CAPITA
OCH PRODUKTIVITETEN UTVECKLATS.
 
Detta vill man också att det ska ses som en bisats, kanske för att invagga medbor-
garna i en falsk trygghet, och förlitar sig på tillväxtsiffror, som inte tar hänsyn till be-
folkningsutvecklingen.
 
Tillväxten 2015 på 2,4 %, nedreviderad, avser landets totala tillväxt och tar
inte hänsyn till befolkningstillväxten.
 
HUR TILLVÄXTEN 2015 UTVECKLAS PER CAPITA VÄLJER MAN ATT HÅLLA
TYST OM, PÅ SAMMA SÄTT SOM ALLIANSRGERINGEN HÖLL TYST OM DEN
UNDER HELA SITT REGERINGSINNEHAV.
 
Tittar man däremot bakåt i tiden finns det uppgifter om hur tillväxten per capita ut-
vecklats över åren, och det är inga muntra uppgifter, man kan förstå att Alliansre-
geringen höll tyst om det.
 
SEDAN 2007 ÖKAR INTE BNP I SVERIGE SETT PER CAPITA, I STÄLLET LIG-
GER BNP PER CAPITA I DAG 1,3 % UNDER BNP 2007.
 
Med andra ord har inget välstånd skapats på 7 magra år, det är uppgifter som po-
tikerna borde vara öppna med i stället för att komma med fejkade prognoser, som
är direkt vilseledande.
 
Vad ligger då bakom denna närmast katastrofala utveckling, närmast till hands lig-
ger att titta på produktivitetsutvecklingen, som inte heller har utvecklats sedan 2007.
 
Till skillnad från jämförbara länder, som har haft en positiv produktivitetsut-
veckling, har alltså Sverige under 7 magra år inte haft någon produktivitets-
utveckling alls.
 
Här ligger alltså det avgörande skälet till att BNP per capita varit negativt under 7
magra år. När vi får höra att det är "makroutvecklingen" som medfört att vår BNP
utvecklats negativt, är det bara en del av sanningen, man kanske kan säga att
det är en ren lögn. Sanningen är i stället:
 
VI HAR ERHÅLLIT EN NEGATIV BNP TILLVÄXT UNDER 7 MAGRA ÅR TILL
STOR DEL BEROENDE PÅ ATT VI INTE HAFT NÅGON PRODUKTIVITETS-
TILLVÄXT, VILKET JÄMFÖRBARA LÄNDER HAFT.
 
Detta tyckte Anders Borg var något att skryta över, att skryta över att vi helt en-
kelt halkat efter. Vad beror då detta på, att vi halkat efter.
 
Avsaknaden av produktivitetsutveckling beror till stora delar på att vi inte föräd-
lat ekonomin tillräckligt mycket, de satsningar som gjorts har gjorts på områden
som har låga löner och där verksamheten dopats av insatser som ROT, RUT,
riktade insatser mot unga, invandrare mm.
 
Det finns inget inom den förda politiken, som tyder på att denna utveckling
kommer att brytas, negativ BNP tillväxt per capita och ingen produktivitets-
utveckling, snarare tvärtom, många av de åtgärder som diskuteras kommer
att förstärka denna utveckling.
 
VILKET I SÅ FALL INNEBÄR ATT SVERIGE HALKAR EFTER ALLT MER.
 
Hur stämmer då detta med allt skryt om våra starka finanser. Det finns inget di-
rekt samband mellan starka finanser och negativ tillväxt per capita, snarare är
det nog så att tillväxten per capita skulle kunna ökas med svagare offentliga
finanser, om denna svaghet berodde på riktade strukturella infrastruktursats-
ningar.
 
Dessutom utgör skuldsättningen delvis ett nollsummespel, där Sverige
valt att lägga skuldsättningen på hushållen, de svenska hushållen är i dag
mest skuldsatta av alla jämförbara länder.
 
EN RIK STAT MED SKULDSATTA MEDBORGARE MED ANDRA ORD.
 
Inte heller detta bör vara något att skryta över. Hur blir det nu framöver:
 
Ingen vet, och ingen ska tydligen heller veta, eftersom man väljer att föra
fram uppgifter om BNP som leder tankarna i fel riktning, om man nu väl-
jer att uttrycka sig milt.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 

EU LÄGSTA ARBETSLÖSHET SOM MÅL ÄR RENT STRUNT

Det bidde inte en tumme, här heller
 
Regeringen flaggar nu för att sämre tider försvårar möjligheten att nå det man kallar
"målet" för arbetslösheten inom ett antal år.
 
"Målet" är då att ha EU lägsta arbetslöshet.
 
Maken till enfald får man nog leta efter, detta är inget mål, för att något ska kunna
betecknas som ett mål, måste det vara mätbart i någon mening.
 
Detta "mål" är inte mätbart, det utgör enbart en dimmig vision, och bygger
på en enfald, som också är så stor att den är svår att mäta.
 
Det finns länder i EU som i dag har lägre arbetslöshet än Sverige. Vid bättre ti-
der är det närmast en naturlag att även dessa länder får en sänkt arbetslöshet.
 
På vilka nivåer dessa länder, som i dag har en lägre arbetslöshet än Sverige,
kommer att ligga inom ett antal år har vi inte den minsta aning om.
 
DET INNEBÄR OCKSÅ ATT VI INTE HAR DEN MINSTA ANING OM VILKEN
NIVÅ SVERIGE MÅSTE LIGGA PÅ INOM ETT ANTAL ÅR FÖR ATT HA EU
LÄGSTA ARBETSLÖSHET.
 
Att sätta som mål att hamna på en nivå om vilken man inte har en aning om idag
framstår knappast som höjden av begåvning, vad det framstår som är det nog
bäst att hålla tyst om.
 
Var arbetslösheten hamnar inom ett antal år beroende på vilka verktyg,
ett populärt ord i dessa tider, man sätter in och hur mycket trixande med
statistik man ägnar sig åt.
 
DET ÄR NÄRMAST SKRATTRETANDE ATT HÄVDA ATT MAN SKA NÅ EU
LÄGSTA ARBETSLÖSHET, NÄR MAN INTE ENS VET HUR MYCKET TRIX-
ANDE MED SIFFROR MAN MÅSTE ÄGNA SIG ÅT, EFTERSOM DEN NIVÅ
MAN MÅSTE NÅ ÄR HELT OBEKANT.
 
Det är lika erbarmerligt enfaldigt som att hävda att i morgon kommer jag att
köra fortare än alla andra mellan Stockholm och Göteborg.
 
För att inte detta ska framstå som erbarmerligt enfaldigt måste jag ju
då veta hur fort alla andra kommer att köra mellan Stockholm och Göte-
borg i morgon, och det vet jag ju inte, eller ?
 
AE

HÖJDA SKATTER SKA RÄDDA TILLVÄXTEN

Ett sluttande plan blir återhämtning
 
Så sattes i dag ytterligare en spik i den svenska ekonomin, efter att ett antal spikar
satts i Europas ekonomi.
 
Enligt finansministern blir nu allt sämre, ingenting blir bättre, reformutrymmet är helt
borta, ladan utgörs tydligen av bara ett skal.
 
Tillväxten lägre än väntat, arbetslösheten högre än väntat, inflationen lägre
än väntat, underskott högre än väntat och räntan lägre än väntat.
 
OCH MYCKET ANNAT LÄGRE ELLER HÖGRE ÄN VÄNTAT.
 
Och i omgivningen Europa mer negativa styrräntor än väntat och en mer utdragen
deflation än väntat.
 
Detta har nu pågått ett antal år, situationen blir hela tiden sämre än väntat, hur be-
skriver då ansvariga politiker en situation, som hela tiden blir sämre än väntat.
 
Beskriver de situationen som att vi befinner oss på det sluttande plan vi be-
finner oss  på?
 
NEJ, DE BESKRIVER DET SLUTTANDE PLANET SOM ÅTERHÄMTNING.
 
I den politiska världen, helt avskild från verkligheten, beskrivs alltså ett sluttande
plan, där allt blir sämre än väntat, som en återhämtning.
 
Visserligen beskrivs denna "återhämtning" som allt svagare och långsam-
mare över tid, ett antal gånger per år, men återhämtning är det.
 
SÅ I DEN POLITISKA VÄRLDEN, HELT AVSKILD FRÅN VERKLIGHETEN,
SKER ÅTERHÄMTNINGEN LÅNGSAMMARE NÄR DET SLUTTANDE PLA-
NET SLUTTAR ALLT MER.
 
Nu säger vi adjö till överskottsmålet, tackar alliansen för underskottet och hö-
jer skatterna för att det sluttande planet ska slutta lite mindre, i vart fall inom
vissa områden, på andra områden sluttar det ännu brantare när skatterna
höjs.
 
En rik stat har plötsligt blivit fattig, och vems är felet, sverigedemokra-
ternas förstås, de såg ju till att regeringen fick den budget alliansen lagt
men egentligen inte ville ha. Eller också är det grekernas fel, för inte kan
situationen vara regeringens fel, och definitivt inte alliansens fel.
 
Och i denna bisarra värld ska vi nu alltså räkna med skattehöjningar, något
som rent allmänt brukar vara tillväxtkontraproduktivt. En alltför låg tillväxt ska
alltså lösas med en ännu lägre tillväxt.
 
Vi får också besked om att adjöss till överskottet och välkomnandet av ett
större underskott kan knytas till två tillväxtunder, dels ökningen av sjukskrivna
och dels skenande kostnader för migration och integration.
 
Hur löser man då i denna bisarra värld ett problem av typen skenade kostna-
der inom ett visst område.
 
Självklart låter man kostnaderna skena ännu mer.
 
På torsdag förväntar sig "alla" i denna bisarra värld att ECB ska "vräka ut"
pengar på marknaden i form av "kvantitativa lättnader", på tvärs mot vad som
nu sker i USA.
 
När man "vräkte ut" pengar i USA hade man i alla fall en aning, en liten
aning, om vad man sysslade med, och resultatet har ju så här långt vi-
sat att aningen bar i rätt riktning.
 
När nu ECB med allra största sannolikhet kommer att "vräka ut" pengar" på
torsdag har man faktiskt inte en aning om vad man sysslar med.
 
Pengarna kommer att "vräkas ut" på marknader där det råder mycket
låga räntor, och i vissa fall negativa styrräntor, och ingen har den allra
minsta erfarenhet av hur marknaderna reagerar i ett sådant läge.
 
MEN "VRÄKAS UT" PENGAR DET SKA DET, NU PÅ TORSDAG.
 
Storbanken Citys chefsekonom var på besök i Sverige under förra veckan
och gav i samband med detta en lång intervju.
 
"Han såg Europa / EU som en döende, som bara kunde räddas med
mycket tur och lite mirakel".
 
Hans sammanfattning av insatserna i Europa under den så kallade återhämt-
ningen gör ingen i Bryssel glad, inte heller på Helgeandsholmen, då han me--
nade:
 
"DET ÄR MÄRKLIGT ATT STARKA SÄRINTRESSEN UNDER SÅ LÅNG
TID KAN MOTVERKA ÅTGÄRDER SOM MÖJLIGGÖR EN ÖKAD TILLVÄXT"
 
Kanske var det bankerna han tänkte på ?
 
Och slutklämmen var inte mer nådig.
 
" DET ÄR FÖRVÅNANDE ATT EN HELT FELAKTIG UPPFATTNING OM HUR
EKONOMIN FUNDGERAR KAN FÅ ETT SÅ STARKT FOTFÄSTE UNDER EN
SÅ LÅNG TID"
 
Nu tycks vi faktiskt ha turen på vår sida, enligt finansministern kan vi nu se fram
emot skattehöjningar, och miraklet får vi se på torsdag, då mängder av "pengar
vräks ut" på marknader som inte vet hur de ska reagera.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KONSTEN ATT LURA SIG SJÄLV

Ensamkommande blir allt mindre ensamma
 
Året har redan börjat och vi kan se vissa trender när det gäller "volymen" utrikesfödda,
som söker sig till Sverige.
 
Utgår vi ifrån "volymen" för förra året har vi statistik över detta, och de flesta bedömare
menar att det definitivt inte blir mindre volymer i år och kommande år, snarare tvärtom.
 
För gruppen "ensamkommande barn" har vi redan en urskiljbar trend.
 
ANTALET "ENSAMKOMMANDE BARN" SOM SÖKER SIG TILL SVERIGE UNDER
DEN FÖRSTA HÄLFTEN AV JANUARI ÄR DUBBELT SÅ STOR SOM FÖRRA ÅRET.
 
DUBBELT SÅ STOR, HAR ANNIE LÖÖF RÄTT ÄR SNART GLESBYGDEN RÄDDAD.
 
Det går inte att dra ut någta trendlinjer för "volymen" av ensamkommande barn under
två veckor, men lek med tanken att man ändå ser trenden som sannolik.
 
Det finns då heller ingen anledning att tro att "volymen" av andra grupper än "ensamkom-
mande barn" annat än att denna också skulle fördubblas, preliminära siffror tyder på en
kraftig ökning.
 
En volym på drygt 100 000 2014 skulle i ett sådant tänkt läge bli ungefär 230 000
nyanlända utrikesfödda under 2015.
 
LÄGET I VÄRLDEN TYDER PÅ ATT NUVARANDE NIVÅ INTE KOMMER ATT MINSKA
UNDER ÖVERSKÅDLIG TID, VILKET SKULLE I ETT SÅDANT TÄNKT LÄGE INNE-
BÄRA NÄRMARE EN MILJON NYANLÄNDA UTRIKESFÖDDA UNDER RESTEN AV
MANDATPERIODEN.
 
I ett sådant läge är det svårt att tänka sig annat än att den Humanitöra Stormakten i
ekonomisk mening tappat sin förmåga att vara humanitär, både vad gäller nyanlända
och tidigare bosatta i Sverige.
 
Men stora blir vi.
 
De flesta tycks vara eniga om att vi har problem redan med nuvarande "volymer", även
om man väljer sig att uttrycka sig i andra termer, som att vi "måste skapa jobb åt alla",
trots att alla vet "att det inte går att skapa jobb åt alla".
 
Vi tycks därför vara ställda inför den klassiska frågan.
 
INFÖR ETT KÄNT OCH DEFINIERBART PROBLEM, SKA MAN DÅ VIDTA ÅT-
GÄRDER I TID, ELLER NÄR DET REDAN ÄR FÖR SENT ?
 
Självklart ska vi inte vidta åtgärder i tid, då skulle vi ju anpassa oss till "volymer", som
är aktuella i alla andra länder, som inte vet bättre, och så vill vi ju inte ha det, eller ?
 
Det gäller ju att lura andra, och inte att lura sig själv, att 9 av 10 så kallade "ensamkom-
mande barn" i ålderstester är allt annat än "ensamkommande barn" visar ju att det är
vi som lurar alla andra, eller ?
 
AE

BETYGSINFLATION ÄR SPÄNANDE, I BORÅS

Områdeschef finner spänning i att elever får för höga betyg.
 
I dag kan man läsa i Borås Tidning om att kommunala skolor oftare ger högre betyg
än vad nationella prov motiverar.
 
Betygen sätts i de kommunala skolorna i Borås högre än i Borås friskolor och även
jämfört med andra kommuner.
 
Betygsinflationen i Borås tycks med andra ord vara påtaglig och sticka ut
mot allt jämförbart.
 
De flesta, dock inte alla, tycks vara eniga om att man ska undvika betygsinflation,
hoppar man 120 i höjdhopp är det 120 man hoppar, inte 130.
 
Samma bör rimligen gälla betyg i skolan. är man värd ett visst betyg, ska man
inte få ett annat betyg, det är de flesta eniga om, dock inte alla.
 
Joakim Cannerfors är områdesschef för utvecklingsenheten i Borås Stad och
tycks tillhöra den grupp, som tycker att man ska uppge att man hoppar 130
i höjd, när man bara klarar av att hoppa 120.
 
JOHAN CANNERFORS SYN PÅ BETYGSINFLATIONEN ÄR NÅGOT MÄRKLIG,
OM MAN VÄLJER ATT UTTRYCKA SIG MILT OCH FÖRSIKTIGT.
 
När det gäller betygssättningen i engelska och matematik får eleverna i Borås kom-
munala skolor högre betyg än elever i fristående skolor.
 
Detta tycker områdeschefen Johan Cannerfors är spännande, att sätta för hö-
ga betyg och systematiskt ägna sig åt betygsinflation skulle alltså vara "spän-
nande"
 
DÅ FÅR MAN VÄL OCKSÅ ANTA ATT OMRÅDESCHEFEN TYCKER DET ÄR
SPÄNNANDE ATT EN HÖJDHOPPARE UPPGER SIG HOPPA 130, NÄR HAN BA-
RA HOPPAR 120.
 
De flesta, dock inte alla, tycker nog i stället för att vara spännande, så är det bedröv-
ligt, så bedrövligt att ansvariga skulle ha gjort något åt det, i ett tidigare stadie.
 
Nu faller man faktiskt för frestelsen att misstänka att denna betygsinflation är
en medveten taktik för att få elever att välja "skolor som når bättre resultat".
 
I SÅ FALL ÄR DET JU VERKLIGT SPÄNNANDE.
 
Det visar sig också att de kommunala skolorna i Borås är mest generösa att sätta
betyg bland alla kommuner i hela Sverige, när det gäller svenska och engelska
är skillnaden hela 4 procentenheter.
 
Detta finner områdeschefen Johan Cannerfors inte bara spännande.
 
DET ÄR OCKSÅ OERHÖRT INTRESSANT.
 
Att betygsinflationen i Borås nått sådana dimensioner jämförelserna visar är ju
närmast ett bevis på att betygssättningen i Borås helt enkelt inte fungerar.
 
Detta finner alltså områdeschefen Johan Cannerfors som spännande och
oerhört intressant.
 
SKULLE DET VARA OERHÖRT INTRESSANT I NÅGON MENING ÄR VÄL DET
MEST INTRESSANT ATT REDA UT VARFÖR ANSVARIGA I BORÅS VARIT SÅ
ANSVARSLÖSA ATT DE LÅTIT BETYGSINFLATIONEN ESCALERA PÅ SÄTT
SOM TYCKS HA SKETT.
 
Hoppar man 120 i höjdhopp är det 120 man hoppar, och inget annat, samma grund-
läggande syn ska gälla betygssättningen.
 
DET BORDE FAKTISKT ÄVEN EN OMRÅDESCHEF FÖRSTÅ.
 
Man börjar mer och mer förstå mekanismerna bakom den låga kunskapsutveckling
PISA visade vad gäller just Sverige.
 
Får man höga betyg, när man bara är värd låga betyg, varför ska man då an-
stränga sig, eller ?
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONA SAHLIN - SUCK IGEN

När sunt förnuft är en bristvara
 
Kommunalrådet, centerpartisten Rasmus Persson i Örebro, väckte en viss upp-
märksamhet, när han föreslog att halshuggargänget i Vivalla skulle få förtur
till jobb i kommunen efter att ha återvänt från halshuggeriet i Syrien och Iraq.
 
Till och med centerpartisten Rasmus Persson tycks nu ha insett vad de
flesta redan insett.
 
HALSHUGGARGÄNGET SOM ÅTERVÄNDER FÅRN KRIGSFÖRBRYTELSER
I SYRIEN OCH IRAQ SKA INTE HA FÖRTUR TILL JOBB.
 
En som inte insett vad de flesta andra insett är socialdemokraten, ofta iklädd
munderingen slöja för att ingen ska känna igen henne, Mona Sahlin.
 
Socialdemokraten Mona Sahlin har sin egen, något säregna uppfattning.om hur
man ska hantera halshuggarna som återvänder från Syrien och Irag.
 
" Jag tycker att det är ett bra förslag att krigsförbrytarna för Syrien och
Iraq kan återkomma till Sverige och få förtur till jobb inom kommunen"
 
"DE KAN JU HA LURATS TILL ATT HA GJORT VAD DE GJORT".
 
Onekligen ett nytt och innovativt sätt att se på hur man ska behandla grova
brottslingar som mördare, slavhandlare och våldtäktsmän.
 
Kanske vandrar här geniet Mona Sahlins tankar till hur hon själv blev
lurad att göra det hon gjorde.
 
NÄR HON BLEV LURAD ATT KÖPA TOBLERONE OCH HYRA BILAR
PRIVAT PÅ SKATTEBETALARNAS BEKOSTNAD.
 
Kan man bli nationell samordnare efter att ha lurats att begå brott, är det
ju inte mer än rätt att man kan få jobb i kommunen efter att ha begått krigs-
förbrytelser, eller ?
 
Det kanske till och med är på det viset att geniet Mona Sahlin innehar
fel post, den här gången också.
 
 
AE
 
 
 

SVINERI INOM MIGRATIONSVERKET, BARA FÖRNAMNET

Frågan är om tillståndet i landet kan bli sämre ?
 
Att Migrationsverket utnyttjas av vad man kallar lycksökare är ingen hemlighet.
Verkets ambition tycks vara att kontrollera så lite som möjligt, så att lycksökarna
kan lägga beslag på så mycket som möjligt.
 
Att ha några illusioner om att Migrationsverket skulle ta någon form av an-
svar för "skattebetalarnas pengar" lär väl knappast numera vara så utbrett.
 
MEN ÄVEN OM ALLA ILLUSIONER KRING DETTA ÄR SOM BORTBLÅSTA
BLIR MAN ÄNDÅ MER ELLER MINDRE CHOCKAD, NÄR MAN IDAG LÄSER
EXPRESSENS INSLAG OM TOFTA SNICKERI, SOM ÄGNAR SIG ÅT VAD
SOM BENÄMNES HUMANITÄR VERKSAMHET.
 
Är hälften av det Expressen skriver sant,  kan man nog säga att civilisationens
gränser upphör på tröskeln till Migrationsverket.
 
Samma gräns tycks ¨gå på tröskeln till Advokatsamfundet, och dess med-
lemmar.
 
Ett vidigare svineri än det Tofta Snickeri ägnar sig år är förhoppningsvis svårt att
hitta, och i detta svineri medverkar då en av Advokatsamfundets stöttepelare.
 
Visserligen inte så öppet, att han kolliderar alltför mycket med gällande regler, men
i Advokatsamfundets etiska regler tycks numera ingå att det är helt OK att agera
via en bulvan.
 
Att detta kan pågå, mer eller mindre öppet, är inget annat än en ren och skär
skandal.
 
KAN MAN DÅ RÄKNA MED ATT NÅGON KOMMER ATT GÖRA NÅGOT, DE-
FINITIVT INTE.
 
I vissa avseenden tycks Sverige befinna sig på ett sluttande plan, där ingen
tar ansvar för något.
 
Nu när alla vet vad som förekommer inom "Tofta Snickeri" med stöd av bulvanad-
vokat kommer ändå ingen att göra något.
 
ANSVARIG MINISTER KOMMER INTE ATT GÖRA NÅGONTING, MIGRATIONS-
VERKET KOMMER INTE ATT GÖRA NÅGOTTING OCH ADVOKATSAMFUNDET
KOMMER DEFINITIVT INTE ATT GÖRA NÅGOT
 
Skattebetalarnas pengar kommer att fortsätta att försvinna ner i "svarta hål" med
knytning till Migrationsverket på ett plan som tycks slutta allt mer för vart år som
går, både moraliskt, etiskt och ekonomiskt.
 
DET ÄR RENT UT SAGT "FÖR DJÄVLIGT" ATT MIGRATIONSVERKET OCH
ANSVARIG MINISTER SER MELLAN FINGRARNA, NÄR LYCKSÖKARE AV
DET SLAG DET NU GÄLLER RÅNAR, HELT ÖPPET, STATSKASSAN.
 
Dagens Expressen ska inte läsas av de med svaga nerver.
 
OCH DEFINITIVT SKA DEN INTE LÄSAS AV SJUKA OCH ARBETSLÖSA, SOM
FÅR HÖRA ATT VÄLFÄRDEN MÅSTE SKÄRAS NER, DÄRFÖR ATT DET "ÄR
TOMT I LADAN".
 
Alla lador lär bli tömda ganska så fort med det ansvar som tycks råda på Migrations-
verket och ansvarig minister.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENA FÖRBRYTARE TYCKS STYRA SCA

Rena fifflare styr Industrivärden och SCA
 
Skriverierna kring Industrivärden och SCA och dess ledning, Sverker Martin Lööf,
Anders Nyrén och Jan Johansson, har varit omfattande den senaste tidning.
 
Man får det intrycket att världen inte skådat en mer oseriös företagsledning
i modern tid.
 
ATT DEN DESSUTOM TYCKS HA ÄGNAT SIG ÅT REN KRIMINALITET GÖR
KNAPPAST BILDEN MILDARE.
 
Att åklagare nu tittar på om dessa figurer gjort sig skyldiga till trolöshet mot huvud-
man och ett antal andra brott, borde rimligen få ansvariga inom Svenskt Närings-
liv att agera.
 
Samhället i stort och Näringslivet i stort är beroende av varandra, och den
dag Näringslivet spelar bort sin legitimitet är det illa ute.
 
ETT ANTAL SÅDANA HÄR FARSARTADE KRIMINELLA INSLAG OCH ALL
LEGITIMITET ÄR SOM BORTBLÅST.
 
Märkligt att det högsta skiktet inom Svenskt Näringsliv inte inser detta.
 
I dag tyder dock uppgifter på att man i vart fall i ett avseende tycks tvingas "krypa
till korset".
 
Uppgifter gör nu gällande att bolagets revisorsbolag, PWC, inte ska svara
för granskningen av SCA kriminella affärer, i vilka PWC deltagit.
 
DETTA ÄR ETT STEG FRAMÅT, VISSERLIGEN PÅTVINGAT, MEN ÄNDÅ,
MEN DET FINNS ANLEDNING ATT GRANSKA LEDNINGEN BARA UTIFRÅN
HUR BESLUTET OM ATT VÄLJA PWC ATT GRANSKA BROTTSLIGHETEN
KOM TILL.
 
Det finns egentligen bara två tänkbara motiv till att ledningen för SCA valde PWC
att granska den brottslighet som skett.
 
Det ena motivet skulle då vara att ledningen för SCA var väl medveten om
att det skett omfattande kriminalitet, för vilken den skulle kunna göras an-
svarig, och att man bedömde att PWC var så beroende av SCA att man skul-
le göra att för att dölja vad som döljas borde.
 
Det andra motivet skulle då vara att ledningen för SCA helt enkelt är så
"in i Norden" inkompetent och oseriös att den inte begrep att någon annan
än PWC borde utses till granskare, något som rimligen borde vara en omöj-
lighet på dessa nivåer.
 
Något annat motiv till den närmast makabra utnämningen torde knappast finnas,
vilket i sin tur ger upphov till två frågor:
 
HUR "ÄNDA IN I NORDEN" KAN LEDNINGEN FÅ SITTA KVAR OM DET
FÖRSTA MOTIVET STYRT VALET AV PWC ?
 
OM DEN ANDRA OMSTÄNDIGHETET STYRT VALET AV PWC "HUR I HEM-
MELSENS NAMN" GÅR REKRYTERINGEN AV NÄRINGSLIVETS HÖGSTA
POSTER TILL ?
 
Även en tredje fråga infinner sig:
 
HUR "I HIMMELSENS NAMN" KAN SVENSKT NÄRIBNGSLIV, LEDNING OCH
I VID MENING, TYCKA ATT DET GAGNAR NÄRINGSLIVET OCH DESS LEGI-
TIMTET ATT FÖRHÅLLA SIG HELT PASSIV TILL DEN KRIMINALITET SOM
UPPENBARLIGEN FRODATS INOM INDUSTRIVÄRDEN OCH SCA AV FRÄMST
SVERKER MARTIN LÖÖF, ANDERS NYRÉN OCH JAN JOHANSSON ?
 
AE
 
Sverige behöver ett vitalt näringsliv, men det får vi inte med ledningar av det slag
SCA nu visat upp.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BETYG EN IDEOLOGISK FRÅGA

Tidiga betyg nu en ödesfråga
 
Trots decemberöverenskommelsen, eller kanske tack vare den, går det att skapa
konfliktytor, konstlade eller verkliga verkar spela mindre roll.
 
En sådan konfliktfråga tycks vara frågan om "tidiga betyg".
 
De flesta andra jämförbara länder har en avsevärt bättre kunskapsutveckling än
Sverige. Självklart ska vi hålla oss till vår självbild, bäst i allt, men kanske borde
vi i lönndom snegla på hur det är i de länder, som nått bättre resultat än Sverige.
 
Då skulle vi upptäcka mycket, självklart ska vi inte erkänna att vi upptäcker
mycket, men ändå. Bland annat skulle vi upptäcka, att det finns ett samband,
bara i andra länder förstås, mellan bra kunskapsutveckling och mätning av
denna i ett tidigt skede.
 
LITE TILLSPETSAT SKULLE MAN KUNNA SÄGA ATT DET VI KALLAR "TIDIGA
BETYG" AV MÅNGA ANSES SOM "SENA BETYG".
 
Men frågan om "tidiga betyg" rör troligen, eller kanske mer rätt med största sanno-
likhet, en annan konfliktyta än den man framhåller.
 
Man hänvisar till vetenskapliga rapporter, och som vanligt finns även här veten-
skapliga rapporter, som pekar i olika riktningar, och självfallet väljer man då de
rapporter, som pekar i den riktning man vill peka.
 
Men med största sannolikhet gäller saken i grunden något helt annat.
 
I stället för att kämpa på barrikaderna, kämpar man i stället bakom barrika-
derna.
 
ANNORLUNDA UTTRYCKT, MAN ANVÄNDER  VETENSKAPSLIGA RAPPOR-
TER SOM ALIBI, NÄR DET EGENTLIGEN RÖR SOM OM NÅGOT HELT ANNAT.
 
Sveriges utveckling, när det gäller när och hur betyg ska följas, följer ett ideologiskt
mönster, det är här man kan urskilja en konfliktyta mellan "borgerligheten" och "socia-
listerna".
 
Konfliktytan, när det gäller "tidiga betyg", gäller då där som på alla andra områ-
den, synen på samhällets roll contra individens roll.
 
Tillspetsat kan man då beskriva konfliktytan som att "borgerligheten" vill ställa krav
också på individen, inte bara samhället, medan "socialisterna" ser individen som ett
menlöst offer, som driver omkring hjälplöst och behöver stöttas av samhället.
 
Vi ser denna konfliktyta, inte bara när det gäller betygssättningen, vi ser den
inom områden såsom straffsatser vid brott, inom arbetsrätten och inom många
andra områden.
 
I stället för att kämpa bakom barrikaderna, med förmenta hänvisningar till passande
vetenskaplig forskning, kanske "kombattanterna" borde klättra upp på barrikaden och
formulera sina målsättningar lite mer ideologiskt, och konkret.
 
"Borgerligheten" skriker då rakt ut:
 
" STÄLL FÖR SJUTTON KRAV PÅ ELEVERNA, OCKSÅ"
 
Medan "socialisterna" skriker rakt ut:
 
" STÄLL FÖR SJUTTON INGA KRAV PÅ ELEVERNA"
 
Där går den ideologiska skiljelinjen, sedan får den vetenskapliga forskningen säga vad
den vill.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FULLSTÄNDIGA IDIOTER DISKUTERAR ?

Vinster i välfärden
 
Alliansen motsätter sig nu att frågan om "vinster i välfärden" byggs in i vårbudgeten,
något som Stefan Löfven uppger sig ha svårt att förstå.
 
Han har till och med så svårt att förstå detta, att han avfärdar det med orden:
 
DET ÄR EN FULLSTÄNDIGT IDIOTISK DISKUSSION.
 
Här kan man tala om att slå in öppna dörrar, hur skulle det kunna bli något annat
än en fullständigt idiotisk diskussion.
 
Om intellektuella för en diskussion är förutsättningarna goda att det blir en intel-
lektuell diskussion.
 
Lika självklart blir resultatet om "fullständiga idioter" för en diskussion, eller ?
 
AE

MODERAT JOBBLINJE SLÅR SLINT

Begå ett terrorbrott, få ett jobb
 
Vi minns uppgifterna från vissa förorter till Stockholm.
 
Bränn en bil och få ett jobb.
 
Även skötsamma invandrarungdomar tyckte att detta var för djävligt, de skötte sig,
men fick inga jobb, och sedan skulle deras jämnåriga, som brände bilar, få ett jobb.
 
INTE PÅ MERITER UTAN ENBART FÖR ATT DE BRÄNDE BILAR.
 
Nu tycks alltså denna något säregna arbetsmarknadspolitik ha spritt sig över landet,
och i frontlinjen, i hård kamp, ligger Örebro kommun.
 
Örebro kommun tycks gå ut som segrande så här långt, då deras meritkrav
faktiskt slår "bränn en bil".
 
ÖREBRO KOMMUNS MERIT KRAV ÄR ATT MAN SKA VARA KRIGSFÖRBRY-
TARE OCH UTÖVAT SINA KRIGSFÖRBRYTELSER I SYRIEN OCH IRAQ.
 
Kommunen tycks vara stolt över sina nya jobblinje under parollen:
 
BEGÅ KRIGSFÖRBRYTELSER OCH TERRORAKTIONER, SÅ ÄR DU LÄMPAD
ATT FÅ ETT JOBB INOM ÖREBRO KOMMUN.
 
Lite överraskande är att moderater tycks vara inblandade i denna nya jobblinje, kan-
ske inte överraskande förresten, Anna Kinberg Batra tycks omfamna allt, som rör
sig i riktingen bidragsjobb, för det är ju det  handlar om.
 
Men ändå.
 
Är detta verkligen moderat arbetsmarknadspolitik ?
 
Att centerpartiet är inblandat kanske inte överraskar lite mycket, inom CP tycks fin-
nas utrymme för vad som helst inom detta område.
 
Kan man rymma 30 000 000 nya utrikesfödda under en kort tid, enligt partiets
ideprogram, så spelar det väl ingen roll om landet också svämmas över av
krigsförbrytare med skattefinansierade jobb.
 
SKA ALLT ÄNDÅ RASERAS FINNS DET INGEN ANLEDNING ATT DRA UT PÅ
DET.
 
AE

VART BÄR EUROPA IVÄG ?

Europa dansar på slak lina
 
För några dagar sedan var storbaken Citys chefsekonom på besök i Sverige och gav
en lång intervju i Dagens Industri.
 
Ska man sammanfatta hans bedömning av läget inom EU är chansen för EU att över-
leva inte speciellt stor.
 
Det vi kunde förlita på oss var tur och mirakel.
 
Han såg också framför sig stora problem, om vilka vi dag tycks mest blunda. Han me-
nade då att skuldnedskrivningar skulle bi ett "måste" och nämnde då främst Grekland,
som han menade hade igång sådana redan i slutet av 2015, sedan skulle Italien kom-
ma på tur och vad detta skulle medföra, vill ingen veta, nu, menade Buiter.
 
Men Buiter gick längre än så, han menade att skuldnedskrivningar skulle bli nödvän-
digt även för hushållen. Visst har man uppmärksammat att hushållen har stor skuld-
sättning, och svenska hushåll har störst skuldsättning inom EU, men nedskrivning av
skulder, sådant sysslar vi inte med inom EU, inte men den "kraftfulla" ledning man har
inom ECB.
 
Buiter blev sannspådd snabbare än någon kunde ana:
 
I går skrev Kroatien ner skulderna för de "fattigaste" hushållen, någon som
drabbade storbanker, teleoperatörer, de största städerna och samhällsnyttiga
företag.
 
SKULDSÄTTNINGEN BLAND FATTIGA HUSHÅLL I SVERIGE HAR ÖKAT DRA-
MATISKT, OCH ANTALET "FALL" HOS KRONOFOGEN HAR OCKSÅ ÖKAT DRA-
MATISKT.
 
När man väl öppnar en "dammfåra" (här Kroatien) riskerar man att dammen forsar
fram, är detta något vi längre fram själva har att räkna med ?
 
Schweiz valutajustering medförde chockverkningar på världens finansmarknaden.
Själva kommer Schweiz i mångt och mycket att förlora på det som följer i spåren på
denna.
 
Bedömare menar dock att alternativet hade varit mycket värre, man menar då
att Schweiz skulle riskerat att falla med EU / övriga Europa.
 
Skulle dessa bedömare ha rätt skulle detta alltså innebära att Schweiz ser EU / Europa
som döende, och att man vill frigöra sig från risken att själv falla ner och dö
 
Rätt eller fel, framtiden får säga sitt, men mycket som sker är avskräckande.
 
Räntorna i Schweiz har också blivit negativa, kraftigt negativa, även de längre räntor-
na som återspeglar tron, här inte tilltron, till den kommande ekonomiska utvecklin-
gen.
 
I går sjönk tioårsräntan och blev negativ, vilket kan jämföras med den situation Japan
haft i 15 år. Japan har haft deflation och stora problem i 15 år, men aldrig negativ 10
års ränta.
 
Ska man tolka detta som att det finns tecken på att EU / Europa kommer att gå
en sämre tid till mötes än den som drabbade Japan i 15 år ?
 
Under veckan räknar de mest förhoppninghsfulla med att ECB ska rädda EU / Europa,
en gång till. Man räknar då med att ECB kommer att "pumpa ut mängder av pengar",
en gång till, i form av "kvantitativa lättnader". Detta bedöms ge svagare euro, något
som skulle kunna gynna EU / Europa i viss mån, men som tidigare räknar man med
att även dessa pengar inte kommer ut dit de ska, utan kommer, även denna gång,
att medföra att olika tillgångsköp kommer att öka i värde.
 
Bland annat räknar man med att breda aktieindex ska öka och att fastighetspri-
serna ska fortsätta upp, med andra ord, den inflation man vill ska gå upp, kom-
mer inte att gå upp, och den inflation man inte vill ska gå upp (tillgångsinfla-
tion) kommer att gå upp ännu mer.
 
ELLER MER KONKRET BESKRIVIT, REDAN TIDIGARE BUBBLOR KOMMER
TROLIGEN ATT BLI ÄNNU STÖRRE.
 
Citys chefsekonom hade nog rätt ändå:
 
Nu är det bara "tur och mirakel" som kan rädda oss.
 
En av chefsekonomens bedömningar kunde kanske vara värd att lyssna till, då han
sa:
 
" HAN VAR ÖVERRASKAD ÖVER ATT SÅ FELAKTIGA UPPFATTNINGAR OM
HUR EKONOMIN FUNGERADE KUNDE HA ETT SÅ KRAFTIGT OCH LÅNGT
FÄSTE I DEN EKONOMISKA POLITIKEN"
 
Har han rätt, har ECB fel, och tvärtom, vilket som är fallet kommer att visa sig, ännu
mer frestas man tillägga.
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÖREBRO VILL FINANSIERA IS

Kvotera in krigsförbrytarna i riksdagen
 
Sett till vad som händer blir väl snart nästa fråga om vi ska inkvotera krigsförbrytarna
i IS i vår riksdag, manegen är ju redan krattad som det heter med Mehmet Kaplan
på plats i regeringen.
 
Attentatet i Paris har öppnat ögonen på många, utanför Sverige förstås, medan ö-
gonen tycks förbli stängda i Sverige.
 
Höjd beredskap i Europa, utom Sverige förstås, gripanden av terrorister i Bel-
gien, Tyskland och Nederländerna, nya omfattande insatser i Frankrike, en
"terroristpakt" mellan USA och Storbritannien.
 
HELA EUROPA, UTOM SVERIGE FÖRSTÅS, STÅR PÅ HELSPÄNN EFTER TER-
RÅDET I PARIS, OCH SAMTLIGA LÄNDER I EUROPA, UTOM SVERIGE FÖRSTÅS,
ÄR ANGELÄGNA ATT STOPPA TERRORISTERNAS FRAMFART.
 
I Sverige står vi också på helspänn, men på ett helt annat sätt, här söker vi finna vä-
gar att belöna jihadisterna för de krigsförbrytelser de kan ha begått.
 
Sedan länge betecknas vi av tyskarna som "die dumme Schweden" och numera
himmlar de flesta med ögonen då de möter en svensk ute i Europa.
 
EFTER ÖREBROPOLITKERNAS FÖRSLAG ANGÅENDE ATT UTGE BELÖNIN-
GAR TILL KRIGSFÖRBRYTARE FÅR MAN VARA TACKSAM ATT MAN UTE I
EUROPA BEGRÄNSAR SIG TILL ATT HIMMLA MED ÖGONEN NÄR MAN SER
EN SVENSK.
 
Politikerna i Örebro förslår nu alltså, på fullt allvar får man förmoda, att hemvändande
jihadistkrigare, de flesta med all sannolikhet grova krigsförbrytare, ska belönas för
sina insatser. Belöningen ska i form av två belöningsformer, psykologhjälp och förtur
till arbeten inom kommunen.
 
Faller detta väl ut gör tillförlitliga källor gällande att man på kommunens hem-
sida ska upprätta en förteckning över förtjänta hemvändande jihadister, som
utfört krigsförbrytelser i Syrien och Iraq. Man uppges redan ha kommit så
långt att förteckningen kommer att utgöras av fotografier, där krigsförbrytar-
na är avfotograferade med förtjänstmedaljer det fått av kommunen på profe-
tens födelsedag.
 
När man säger "psykologhjälp" avses troligen psykriatisk behandling, ett område
vi väl vet att det råder stor brist inom. Att då prioritera befintliga resurser till prseum-
tiva krigsförbrytare tyder på att tyskarnas betyg "die dumme Schweden" bör uppfat-
tas som en komplimang.
 
Om nu Örebro kommun har ledig kapacitet inom psykiatrin tycks det finnas
andra områden dit den bör prioriteras.
 
KOMMUNSTYRELSEN OCH KUMMUNALFULLMÄKTIGE I ÖREBRO TYCKS
BEHÖVA SNABBA INSATSER FÖR EGEN DEL.
 
Att ge krigsförbrytarna belöning i form av förtur till anställningar inom kommunen
kommer säkert att hyllas av Mona Sahlin, Veronica Palm och ett antal andra rabiata
galningar, risken för att islamofobin ska öka lär väl minska med detta, eller ?
 
Man får väl också anta att alla andra arbetslösa ungdomar i Örebro, som inte
varit i Syrien och halshuggit av civila, hyllar att de ges möjlighet att fortfarande
vara befriande från "jobblinjen" och uttrycker sin tacksamhet mot samhället
genom att fortsätta att arbeta för en större sammanhållning.
 
Nu visar alltså den Humanitära Stormakten vägen återigen, på ett nytt innovativt
sätt.
 
Nu återstår bara att representanter för regeringen, kanske den trojanske häs-
ten Mehmet Kaplan, reser runt i Europa och delar ut pekpinnar och kräver att
andra länder också ska ta ett större ansvar och dela ut förtjänstmedaljer till
krigsförbrytare och ge dem förtur till arbete.
 
Det kommer säkert att röna lika stor uppskattning som när vi hävdar att andra län-
der ska ta "lika stort ansvar" när det gäller att anpassa "volymerna", de "volymer"
som innebär att ju större volymen är desto större antal presumtiva krigsförbrytare
kan antas ingå.
 
Hur gör då andra länder, som inte kommit lika långt som Sverige i att utvecklas
som en Humanitär Stormakt.
 
Andra länder arbetar i dag för att förhindra att jihadister överhuvudtaget hindras från
att göra "terrorresor". I Frankrike utdöms långvariga fängelsestraff bara för att ha
utfört en "terrorresa". Just nu pågår i Danmark om man inte ska kriminalisera så-
dant med rubriceringen landsförräderi.
 
Den Humanitära Stormakten väljer i stället vägen att belöna krigsförbrytare
som återvänt efter en terrorresa. Att överhuvudtaget nämna något som att
omhänderta pass ses i den Humanitära Stormakten, som en åtgärd långt
grymmare än att hugga huvudet av oskyldiga civila.
 
I andra länder är det oftast förenat med hårda straff att rekrytera nya krigsförbry-
tare.
 
Inom den Humanitära Stormakten anses rekrytering av nya krigsförbrytare
vara något, som SÄPO, i mån av intresse och lediga resurser, ska "titta på".
Man får väl anta att även här blir nästa steg att ge rekryterarna förtur till de
lediga jobb som finns, kanske på regeringskansliet, och då främst de delar
som är knutna till Miljöpartiet, och kanske Centerpartiet efter att ha lyssnat
till deras förmågor i Örebro.
 
Tidigare trodda man att det inte kunde finnas en mer förringande beskrivning än
"die dumme Schweden", nu vet man bättre, efter att genierna i Örebro utvecklat
integrationspolitiken.
 
Centerpartist i Örebro bör väl kvalificera sig för att slå "die dumme Schweden"
i detta avseende.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLITIKER SOM SKOR SIG - REJÄLT

Sverige ett laglöst land i vissa avseenden
 
När det gäller korruption matas vi "dagligen" om hur fritt Sverige är från korruption
och hur ärliga vi är.
 
I den mån det förekommer korruption tycks många tro att det är något som sker i
det fördolda.
 
Uppdrag Granskning visade i går, inte bara att korruption förekommer, utan
även att korruption inte behöver döljas utan kan ske helt öppet.
 
LAGSTIFTNINGEN ÄR SÅ NAIVT UTFORMAD OCH HAR EN SÅ BEGRÄNSAD
RÄCKVIDD ATT KORRUPTION KAN UTÖVAS HUR FRITT SOM HELST.
 
De som såg Uppdrag Granskning kan sammanfatta den korruption, som skedde
i Österåker kommun på följande sätt:
 
1) Ett par makar (moderater) utnyttjar sina positioner inom politiken för att sko
    sig själva.
2) De fördelar de roffar åt sig utgörs av ett fördelaktigt lån från en "grevefamilj"
    och ett kraftigt rabatterat markarrende från samma familj, där arrendet upp-
    går till 1/10 av marknadspriset, allt i avsikt att "grevefamiljen" ska åtnjuta
    fördelar.
3) De fördelar "grevefamiljen" kunnat åtnjuta är att en av "makarna" (moderat)
    utnyttjat sin ställning i samhällsbyggnadsnämnden för att ge "grevefamiljen"
    byggnadstillstånd, tydligt och klart i strid mot gällande lagstiftning.
 
Här föreligger vad man kallar en klar win - win situation, båda parterna
vinner på att utnyttja sina positioner och gynna varandra på andras be-
kostnad.
 
DET MAKABRA I DETTA FALL ÄR INGA FÖRSÖK GJORTS ATT SMUSS-
LA MED DET HELA, I VART FALL INGE STÖRRE FÖRSÖK, UTAN MAN
HAR HELT FRÄCKT, OCH KORREKT, UTGÅTT IFRÅN ATT LAGSTIFT-
NINGEN ÄR SÅ NAIVT UTFORMAD OCH HAR SÅ BEGRÄNSAD RÄCK-
VIDD ATT  MAN KAN BEDRIVA KORRUPTION HELT ÖPPET UTAN
ATT DET FÖR MED SIG NÅGON FORM AV KONSEKVENSER.
 
"Grevefamiljen" kommer lindrigt undan genom att det hävdas att man handlat
i god tro.
 
Detta är rent "skitprat", grevefamiljen har handlat i allt annat än god tro.
 
MAN HAR VETAT OM ATT DET INTE SKULLE GÅ ATT FÅ BYGGNADS-
TILLSTÅND, MAN HAR LÅNAT UT PENGAR FÖRDELAKTIGT OCH MAN
HAR RABATTERAT MARKARENDET KRAFTIGT, OCH NU VILL MAN HA
GOD RÄNTA PÅ INSATSEN.
 
Formellt har man inte gjort fel, felet ligger hos kommunen, men handlat i "god
tro" har man inte gjort, definitivt inte.
 
Frågan är i stället om det går att handla i "ondare tro".
 
Vilka lärdomar kan man dra av detta, och andra tidigare likande fall.
 
Den ena lärdomen är att korruptionen är utbredd i Sverige och att den
delvis sker mitt framför ögonen på oss. Den andra lärdomen är att lag-
stiftningen är utformad så att man inte ska komma de korrupta, troli-
gen beroende på att lagstiftarna och de korrupta ofta utgör en och
samma person.
 
LAGSTIFTNINGEN MÅSTE ALLTSÅ ÄNDRAS, OCH ETT MINIMIKRAV
BORDE RIMLIGEN VARA ATT MAN KOMMER ÅT DE SOM BEDRIVER
KORRUPTION HELT ÖPPET MITT FRAMFÖR NÄSAN PÅ OSS.
 
En annan slutsats, eller frågeställning, knyts till moderaterna, I detta fall
var båda "makarna" moderater och det är inte första gången moderater är
inblandade i omfattande korruption, Tilläggas bör att även andra partiers
representanter också ofta blir avslöjade med fingrarna i syltburken. men
hos en bred allmänhet tycks det vara en uppfattning att moderaterna'
"sticker ut" på detta område.
 
Hur kommer det sig att moderaterna inte markerar distans till denna
typ av händelser, i den mån man överhuvudtaget reagerar tycks reak-
tionen vara överslätande och förlåtande.
 
KAN DET ENKLA SKÄLET VARA ATT TYSTNADEN UTGÖR ETT SAM-
TYCKE.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 

SCHWEIZ LÄMNAR KNYTNINGEN TILL EURON

EU allt längre ner i träsket
 
Dagligen kommer nya uppgifter om svårigheter inom EU. svårigheter som är knutna
till EU, medan det ekonomin traskar på hyfsat inom andra regioner.
 
Framför allt är det väldigt tydligt att utvecklingen i USA och inom Europa gått
åt åtskilda håll under en tid.
 
USA FRÅN KLARHET TILL KLARHET. EUOROPA KAN OCKSÅ SÄGAS GÅ
FRÅN KLARHET TILL KLARHET, MEN I ANDRA RIKTNINGEN.
 
Schweiz gör nu den bedömningen att denna utveckling och denna trend kommer att
fortsätta, allt bättre i USA och allt sämre i Europa.
 
Schweiz valuta har varit knuten till euron, vilket medfört att Schweiz utveckling varit
mer kopplad till EU utveckling, än vad annars hade varit fallet. Man gör sig nu fri från
denna bundenhet genom att frikoppla valutan från euron och därmed göra det möj-
ligt att mer ansluta sig till den utveckling som sker i USA.
 
För att underlätta utvecklingen sänker man styrräntan till minus 1,25 %.
 
JUST DET, MINUS 1,25 %, DET SÄGER NÅGOT OM TILLSTÅNDET I EUROPA,
I VART FALL SOM SCHWEIZ BEDÖMER DET.
 
Här hemma kommer Ekonomistyrningsverket med en rapport, som faktiskt bekräftar
att "ladorna framöver är så tomma" som Magdalena Andersson hävdade. Utrymmet
för reformer är inte begränsat, det finns inget utrymme.
 
I går kom uppgifter som tyder på en allt lägre tillväxt inom regionen. Tidigare har
många rapporter tytt på att Tyskland tappat sin kraft som "motor" inom Europa,
Frankrike och Italien ska man inte tala om.
 
I går "dödförklarade" City Banks chefsekonom hela Europa och menade att Europa
bara kunde räddas genom "tur och mirakel".
 
Nu har den första råttan, Schweiz, alltså lämnat det sjunkande skeppet, även
om råttan inte primärt ingår i EU.
 
Valet i Grekland den 25 jan kan komma att medföra att ytterligare en råtta överger
skeppet, och stämningen i Storbritannien i dag pekar på att en folkomröstning skulle
kunna medföra att ytterligare en råtta ger sig av.
 
Italiens tillväxt och skuldsättning tyder enligt många på att en skuldnedskrivning
måste ske, inte bara i Grekland, utan kanske också i Italien.
 
Och fortfarande anser topparnas elit i Bryssel att EU och eurounionen är det
största framsteget i modern tid.
 
DET ÅTERSTÅR BARA ATT LÖSA "UTMANINGARNA" SOM NUMERA ÄR BE-
TECKNINGEN PÅ DET INGEN KAN ELLER VILL LÖSA.
 
AE
 
 
 

SÄG MARGOT WALLSTRÖM, DET RÄCKER

Var och en får bli salig på sin tro
 
Man har, inom rimliga gränser, rätt att tycka vad man vill.
 
Men det brukar ses som en fördel, om man i rimlig utsträckning kan lämna
en rimlig motivering till hur man tycker.
 
ÄR MAN UTRIKSEMINISTER ÄR DET NÄRMAST ETT KRAV ATT MAN TYCKER
"RÄTT", OCH TYCKER MAN "FEL" ÄR DET NÄRMAST ETT KRAV ATT MAN
KAN LÄMNA EN RIMLIG MOTIVERING TILL DETTA.
 
Efter drygt 100 dagar  vid makten är det ganska så lätt att sammanfatta Margot
Wallströms bravader som utrikesminister.
 
ETT REJÄLT FIASKO.
 
Det kunde ha börjat bra, Margot Wallström hade, av någon outgrundlig anledning,
ett gott rykte med sig i bagaget. Att ingen kunde peka på vad som skulle kunna ha
motiverat detta goda rykte är en helt annan sak.
 
Margot Wallström är inte den enda personen i historien, som lyckats bygga upp ett
gott renomme kring sin person, utan att man kan peka på något särskilt.
 
Som utrikesminister tvingas man bekänna färg, och det gjorde Margot Wallström
snabbt. När USA uttalade sig på ett sätt som inte behagade ikonen fick vi höra:
 
USA bestämmer inte vår politik.
 
Till saken hörde då att USA inte på något sätt sagt något som kunde tolkas som att
man ville "bestämma vår politik" utan uttalat en uppfattning, på samma sätt som vi
och andra länder ibland också uttalar en uppfattning.
 
Ikonen förstod ganska så snabbt att det som sagts var inte bara dumt, det var
även oanständigt och oförskämt och till skada för Sverige. och gjorde då gäl-
lande att hon inte menat vad hon sagt.
 
SKADAR LANDET MED SINA UTTALANDEN OCH INTE MENAR VAD HON SÄGER.
 
Redan här är det uppenbart att Margot Wallström inte är uppgiften vuxen och hamnat
på fel plats.
 
En olycka kommer sällan ensam heter det, och mycket riktigt ställer Margot Wallström
till med fler olyckor.
 
Erkännandet av Palestina framgick ju knappast som höjden av genomtänkt poli-
tik, men Margot Wallström hävdade att den var genomtänkt.
 
GENOM ATT ERKÄNNA PALESTINA SKULLE MAN SÄTTA I GÅNG PROCESSEN
OCH SVERIGE SKULLE KOMMA ATT SPELA EN STÖRRE ROLL I REGIONEN.
 
I dag har vi facit, Margot Wallström har skämt ut både sig själv och Sverige i Israel
så till den milda grad att Israel inte vill ta emot henne på besök i annan form än som
privatperson.
 
Så gick det alltså med Sveriges möjligheter att spela en större roll i Mellersta
Östern.
 
DET VISAR SIG ÄN EN GÅNG ATT MARGOT WALLSTRÖM INTE INSER KONSE-
KVENSERNA AV VAD HON SÄGER OCH GÖR.
 
Israel är tydlig, extremt tydliga, något väldigt ovanligt i fall som detta, med att Margot
Wallström under inga som helst omständigheter är välkommen på besök i Israel.
 
Margot Wallström sätt att hantera denna situation är, med en vänlig, extremt vänlig
beskrivning, närmast pikant. Vi får nu höra att hennes "kalendarium" hindrade ett be-
sök i Israel.
 
Skälet uppges då vara att Margot Wallström plötsligt insett att det pågick en
valrörelse i Israel, och att det därför då var olämpligt med besök.
 
Frånsett att Israel lämnat övertydligt besked om att Margot Wallström inte var väl-
kommen lämnar detta pikanta besked, en snäll omskrivning, en del övrigt att önska.
 
Skulle nu Margot Wallström, för en gångs skull, hålla sig till sanningen, är ju
sanningen värre än att hon inte är välkommen i Israel.
 
VI HAR DÅ EN UTRIKESMINISTER, SOM PLANERAR ETT OFFICIELLT BESÖK
I ETT LAND UTAN ATT KÄNNA TILL ATT DET VID BESÖKET PÅGÅR EN VAL-
RÖRELSE I LANDET.
 
Kan det verkligen bli värre ?
 
Ja, om Margot Wallström får sitta kvar och skämma ut Sverige.
 
Tyvärr tycks den svenska hållningen under socialdemokratiska regeringar låst
vid förutvarande utrikesminister Sten Anderssons fascination av olika Al Fatah
ledare och deras ättlingar i form av Hamas och annat.
 
Göran Persson gjorde ju vissa försök att tillrättalägga den svenska politiken i
en mer objektiv riktning, men lyckades inte slå hål på den israelfientliga stäm-
ning, som råder i stora delar av partiet.
 
Det är ingen tillfällighet att Malmö ses som ett av världens mest antisemitiska
fästen.
 
Nu har vi spelat bort all vår möjlighet att vara någon form av aktör i
Mellersta Östern, nu återstår endast att fortsätta krama om Hamas.
 
Att Margot Wallström får lämna sin post efter vad som nu hänt, är det ingen
som förväntar sig.
 
Däremot har vi all anledning att förvänta oss att höra mer från Margot
Wallström, och då knappast något som gagnar Sveriges ställning i
världen.
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HYCKLERIET INOM EU

Vissa borde faktiskt skämmas
 
Attentatet i Paris väckte många, men inte alla. En del kvickande till och insåg att
yttrandefriheten är värd att försvara.
 
En del av dessa som kvicknade till deltog i manifestationen i Paris under högtra-
diga ord och former.
 
Väl hemma var vare sig orden eller formerna i vissa fall så högtradiga.
 
Bland annat deltog Turkiets premiärminister i manifestationen och hyllade ytt-
randefriheten under högtradiga former och med högtradiga ord.
 
Väl hemma i Turkiet rämnade fasaden, som vanligt kanske man vill till-
lägga, då var det inte så viktigt längre med vare sig frihet eller yttrande-
frihet.
 
NÄR PARISTIDNINGEN KOM UT I DAG CENSURERADES VISS INSLAG I
TURKIET, NÅGOT SOM SAMMANFALLER FÖGA, ELLER KANSKE MER
RÄTT INTE ALLS, MED VAD SOM  VAR TÄNKT ATT STÖDJAS I MANIFES-
TATIONEN.
 
Det är alldeles tydligt att hyckleriet inte har några gränser i Turkiets högsta led-
ning.
 
Och detta land vill Sverige föra in i EU. EU uppger sig ju stå för frihet, demo-'
krati och andra med detta sammanhängande värden.
 
ATT DÅ VILJA FÖRA IN TURKIET I EU VITTNAR OCKSÅ OM ATT DET INTE
HELLER FINNS NÅGRA GRÄNSER FÖR HYCKLERIET I SVERIGE.
 
Man blir ju inte precis överraskad över hyckleriet, som det nu visas i just detta
läge. Går man bara något år tillbaka kallades reportrarna på Jyllandsposten för
"bruna löss" av Stefan Löfvens rådgivare i etiska och moraliska frågor, "veten-
skapsmannen" och journalisten Henrik Arnstad.
 
När det gäller attentatet i Paris tycks ändå hyckleriet haft sina gränser, den
här gången slapp vi höra att de mördade journalisterna var "bruna löss".
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FÅNTRATTAR ÄR NI ALLIHOPA

Fånar man sig är man en fåntratt
 
Partiledardebatt i riksdagen är ett gyllene tillfälle för fåntrattarna. och
dagens debatt gör ingen besviken.
 
Anna Kinblad Batra gör heller ingen besviken, och sällar sig redan på
sin första partiledardebatt till fåntrattarnas skara.
 
AKB har då låtit riksdagens utredningstjänst utreda "reformtakten" de första
100 dagarna för den nya regeringen. Man får väl anta att AKB redan innan
uppdraget ställdes hade en aning om vart det skulle luta. och resultatet blev
det väntade.
 
Under sina första 100 dagar vi makten hade alltså den nya regeringen
lägre "reformtakt" än vad Alliansen haft, och styrkt av detta begär då
AKB svar från Stefan Löfven.
 
VARFÖR HAR NI HAFT LÄGRE REFORMTAKT ÄN VAD VI HADE ?
 
Fånar man sig på det viset är man inget annat än en fåntratt, är det början
på något nytt kan nog Stefan Löfven luta sig lugnt bakåt.
 
Inga tankar om att en reform kan vara bra, och en annan reform kan vara
dålig, inte heller några tankar om att en reform kan vara bättre än en annan
eller annorlunda uttryckt:
 
EN BRA REFORM ÄR BÄTTRE ÄN TIO DÅLIGA REFORMER.
 
Det är alltså inte reformtakten som är det avgörande, det är reformernas
innehåll, det tycks synnerligt märkligt att den tanken inte föresvävat Anna
Kinblad Batra. Kanske är uppgifterna om hennes ursprung Djursholm fel-
aktiga, kan det månne vara så att hon kommer från rena landet, och är
en obegåvad lantis ?
 
I vart fall fånar hon sig när hon håller på på det viset och då är man en
fåntratt.
 
Även på denna punkt triangulerar sig Stefan Löfven och vill inte vara sämre
fåntratt än AKB. Svaret blir därför att reformtakten blivit så låg för att sverige-
demokraterna varit så elaka. Vi får då höra att regeringen inte kunde ha annat
än låg reformtakt, därför att sverigedemokraterna lovat att stoppa alla förslag.
 
Det fåntratten Stefan Löfven borde beaktat är att SD inte hotat med att
fälla ALLA förslag, utan de förslag som medför att invandringen inte
minskar.
 
SKA MAN DÄRFÖR TOLKA FÅNTRATTEN STEFAN LÖFVEN PÅ DET VI-
SET ATT MAN INTE FRÅN REGERINGEN INTE HAR NÅGRA ANDRA
"REFORMER" ÄN SÅDANT SOM SYFTAR TILL ATT INTE MINSKA IN-
VANDRINGEN.
 
Fånar man sig på det viset Stefan Löfven nu gör är man en fåntratt.
 
Nog borde riksdagens hedras med annat än de fånerier fåntrattarna i dag
ger uttryck för.
 
AE
 
 

EU ÖVERLEVER PÅ TUR OCH MIRAKEL

Ett mirakel om alla EU länder är kvar 2015
 
EU vacklar och vacklar allt mer, något vi själva har svårt att erkänna.
 
Redan när eurosamarbetet inleddes var man på "andra sidan Atlanten" lite mer
skeptisk, eller väldigt skeptisk.
 
Man menade att EU byggde ett "hus med tak men utan väggar".
 
Storbanken Citys chefsekonom är på besök i Sverige och intervjuas i Dagens
Industri, får man tro honom är även taket på väg att försvinna.
 
Även om man inte delar hans uppfattning, och ser oron som obefogad och
överdriven, är det intressant att följa  hans resonemang. Vem som har rätt
och vem som har fel får framtiden utvisa, men utvecklingen i dag i USA och
EU tyder ju på att USA gör mycket rätt, medan EU gör mycket fel.
 
Chefsekonomen, Willem Buiter, menar att 2015 kommer att medföra en kraftigt
ökat oro för hög skuldsättning och låg tillväxt, områden där oron redan är hög.
 
Får man tro Buiter rätt är risken stor för ett uppvaknande i form av en chock.
 
Han menar att finansmarknaderna har fastnat i en felaktig jämvikt, något
vi känner igen när vi själva talar om en "drogad" marknad. Någon gång
kommer marknaderna att vakna upp ur denna dvala.
 
HUR STOR CHECK DETTA UPPVAKNADEN I SÅ FALL SKULLE GE UPP-
HOV TILL VET INGEN I DAG, MEN MAN KAN FÖRESTÄLLA SIG.
 
Han menar att redan nu kan man se att vissa länder, som Italien, har en sådan
skuldsättning och en sådan tillväxt att vi måste acceptera skuldnedskrivningar.
 
EU HÖLL PÅ ATT FALLA SAMMAN NÄR MAN TALADE OM SKULDNED-
SKRIVNINGAR I GREKLAND, OCH NU KOMMER ITALIEN PÅ TAL.
 
För att överhuvudtaget kunna bringa ordning i denna oreda menar Buiter att
det behövs fem element.
 
För det första måste skuldsatta länder få omförhandla sina lån, och han
pekar på att samma måste kanske ske för högt skuldsatta hushåll.
 
För det andra menar han att bankerna måste bli föremål för en ny bank-
översyn för att inte rena "zombiebanker" ska kunna leva kvar. Förra över-
synen, 2014, menar han var för vek och ser den som ett skämt, ett dåligt
skämt. Utvecklingen har ju också visat att Buiter har mer rätt än fel på
denna punkt.
 
För det tredje menar han att det behövs finanspolitisk stimulans mot om-
råden där arbetslösheten  är hög och inflationen låg. Här kan man ju dock
undra om han inte borde ha talat med världens bästa finansminister, An-
ders Borg, innan han formulerade en sådan tanke.
 
BÅDA KAN JU INTE HA RÄTT.
 
För det fjärde behöver vi öka de offentliga utgifterna med strukturreformer,
detta för att öka tillväxten och minska behovet av skuldnedskrivningar.
 
Det femte elementet är nog det avgörande.
 
EU BEHÖVER TUR FÖR ATT KLARA SIG.
 
Vi behöver alltså tur i avsaknad av ett ledarskap som kan hantera de problem EU
och Europa har.
 
Detta är alltså slutsatsen man drar i USA över det fredsprojekt vi själva är
så stolta över.
 
Buiter har sin bild klar över hur det ser ut i slutet av 2015.
 
ÄR DÅ ALLA EU LÄNDER KVAR I EU KOMMER VI ATT SE DET SOM  ETT
MIRAKEL.
 
Tur och mirakel är alltså det som nu ska rädda EU.
 
Han menar att vi vid det laget är mitt uppe i skuldnedskrivningar med Grekland och
närmar oss omförhandlingar av lån i andra länder.
 
Han säger sig vara överraskad över hur "disfunktionellt" eurosamarbetet verkat, och
det främst på grund av en felaktig syn på hur ekonomin fungerar.
 
Topparna i EU skulle alltså vara "disfunktionella" och ha en felaktig syn på
hur ekonomin fungerar.
 
Med hänsyn till hur EU nu utvecklas jämfört med övriga världen, kan ju knappast
Buiter ha helt fel, att topparna i Bryssel har en annan syn har vi hört ett antal gånger
i olika tonarter.
 
Buiter kritiserar ledningarna i många länder för att tro att "ordning och reda" i offent-
liga finanser betyder att länder ska spara sig genom sämre tider.
 
Kan det möjligen ha varit oraklet Anders Borg han har i åtanke ?
 
Buiter är också förvånad över att det verkar vara näst intill omöjligt att genomföra refor-
mer för att förbättra ekonomins funktionssätt, och han pekar ut ett antal anledningar.
 
Etablerade särintressen har nästan blivit ett oövervinneligt hinder för att nå lång-
siktigt högre tillväxt, han nämner bland annat "särintresset" pensionsålder.
 
Slutklämmen i intervjun är inte dålig, inte heller nådig:
 
" STYRKAN HOS FÖRSKRÄMDA OCH KORTSIKTIGA SÄRINTRESSEN ÄR HÄP-'
NADSVÄCKANDE, LIKSOM KRAFTEN HOS FELAKTIGA IDEER"
 
Man kan ju inte utgå ifrån att Buiter har rätt i allt, man vet ju hur man är "over there",
men det räcker att han har rätt delvis, kanske bara rätt till 1 %, för att man försiktigt
kan dra  bestämda slutsatser.
 
För det första ska man inte förlita sig på "tur och mirakel", när man slår samman
en federation av det slag EU 'är på väg att bli.
 
FÖR DET ANDRA FRAMSTÅR EU / EUROUNIONEN ALLTMER SOM ETT BYGGE,
SOM SAKNAR BÅDE TAK OCH VÄGGAR, OCH VI MEDBORGARE HAR I MÅNGA
AVSEENDEN ANLEDNING ATT KÄNNA OSS LURADE, RIKTIGT GRUNDLURADE.
 
Det går faktiskt att ha gränsöverskridande samarbete i viktiga frågor utan att lura skjor-
tan av medborgarna.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SKA FÖRSVARET KVARSTÅ SOM ETT HALVT FÖRSVAR ?

Nu återstår att se om "det bidde mer än en tumme"
 
Att försvarsförmågan numera är ett skämt, ett dåligt skämt, tycks de flesta, utom
miljöpartiet förstås, vara medvetna om.
 
De flesta tycks också vara överens om, utom miljöpartiet förstås, att man ska
möta detta skämt med ökade anslag.
 
Så långt allt väl, men väl här stannar enigheten, man är inte överens om hur mycket
pengar försvaret behöver, och ännu mindre hur mycket mer pengar försvaret får.
 
Ur dimmorna kan man dock skönja vissa uppgifter som man har att ta ställning till
inför en ny försvarsinriktning.
 
För att kunna lösa uppgifter enligt 2009 års försvarsbeslut menar ÖB att man
måste tillföras "ett antal miljarder per år", men ÖB vill inte uppge hur många.
Uppgifter cirkulerar dock som tyder på att det kan röra sig om ungefär 10
miljarder i tillskott.
 
10 MILJARDER I TILLSKOTT ÅRLIGEN.
 
Och då har man, i bästa fall, nått förmågan att lösa de uppgifter som framgår av
2009 års försvarsbeslut, sedan dess har hotbilden förändras radikalt. Vad denna
hotbild, och ändrade uppgifter, kan komma att kräva i form av ökade anslag är
också insvept i dimmor.
 
Men "tillförlitliga" källor menar att  denna nya hotbild kräver minst en åter-
gång till minst 4 "fullständiga" brigader och en sådan återgång uppges i
stort kräva en kostnad på ungefär 80 miljarder per år.
 
"Mellan tummen och pekfingret" verkar en sådan överslagsberäkning inte helt
gripen ur luften, man kommer då närmare andra länders försvarskostnader, mätt
som andel av BNP, dock utan att nå upp till våra försvarskostnader, mätt som an-
del av BNP, innan politikerna fick för sig att Ryssland var "västvänligt".
 
Hur många kan tänka sig att ansvariga politiker enas om en kostnadsram i
storleksordningen 80 miljarder ?
 
INGEN MED VETTET I BEHÅLL, OCH INGEN ANNAN HELLER.
 
DETTA INNEBÄR ATT VI ÄVEN FRAMÖVER KOMMER ATT DRAS MED ETT
FÖRSVAR SOM INTE KAN MÖTA EN ADEKVAT HOTBILD MED RELEVANTA
MOTÅTGÄRDER, OAVSETT HUR MYCKET PENGAR FÖRSVARET TILLFÖRS
UTÖVER NUVARANDE RAM.
 
Om den slutsatsen i allt väsentligt är korrekt, vilket mycket tyder på, är då
slutsatsen ett argument för eller emot NATO anslutning.
 
SOCIALDEMOKRATERNA, OCH FÖRSTÅS MILJÖPARTIET, SAMT ANNIE
LÖÖF TYCKER ATT SLUTSATSEN ÄR ETT ARGUMENT MOT EN NATO -
ANSLUTNING.
 
 
AE
 
 

REINFELDTS PARTIPISKA RÄCKER INTE LÄNGRE

Högt i taket en fara för moderaterna
 
Som ny ledare för moderaterna förväntar sig de flesta att Anna Kinblad Batra ska
följa i Fredrik Reinfeldts spår.
 
Men frågan är om hon är rollen vuxen, man kommer dessutom bäst till sin
rätt om man är sig själv och ingen annan.
 
Fredrik Reinfeldt ledde partiet med piskan och ve den stackare, som vågade fram-
föra något opassande.
 
Vi minns piskan som ven under FRA debatten, vi minns nationalekonomen
Ann Marie Pålsson, som inte kunde stanna kvar i partiet för att Fredriks pis-
ka snärtade för hårt.
 
FREDRIK REINFELDTS KÄRA TILLROP TILL RIKSDAGSGRUPPEN, VILKET
VAR DEN AVGÖRANDE FAKTORN FÖR ANN MARIE PÅLSSON ATT LÄMNA
POLITIKEN, ÄR KANSKE INTE EN AV HÖJDPUNKTERNA I RIKSDAGENS
HISTORIA:
 
"Vad tror Ni att Ni är för någonting" och underförstått att ingen skulle tro att
man var något annat än ett "transportkompani" till Fredrik Reinfeldt.
 
Kan "AKB" hålla ihop partiet med samma piska, inget tyder på det, snarare tyder den
senaste tiden på att många moderater  börjar våga säga ifrån sin mening.
 
Detta är bra, det ska vara "högt i taket", partimedlemmar ska våga framföra
avvikande uppfattningar, och dessa ska diskuteras.
 
Framtiden får utvisa hur dessa avvikande uppfattningar kommer att hanteras, men
så här långt tyder inget på att de diskuteras alls, det mesta tyder på att politiken
fortsätter i Fredrik Reinfeldts fotspår, förutom att förmågan att hantera piskan sak-
nas.
 
Redan nu kan man urskilja tre viktiga områden, som riskerar att splittra mode-
raterna, kanske inte i den meningen att partiet "delas upp", men i den menin-
gen att partiet inte kan verka som den samlade kraft Alliansen behöver inför
valet 2018.
 
DESSA OMRÅDEN ÄR JU INTEGRATIONSPOLITIKEN, FÖRSVARET OCH AR-
BETSRÄTTEN,OCH SÅ FÖRSTÅS DECEMBERÖVERENSKOMMELSEN.
 
"Folk" börjar  nu våga säga sin mening, men det räcker inte med att "folk" vågar
säga sin mening.
 
Man måste också bemöta dessa avvikande uppfattningar på ett sådant sätt
att man framstår som ett parti, som har en gemensam politisk inriktning.
 
ANNARS GÅR DET HELT ENKELT "ÅT SKOGEN" OCH VI HAR SÅ HÄR LÅNGT
INTE SETT ANNAT ÄN ATT DET MESTA TYDER PÅ ATT DET "KAN GÅ ÅT SKO-
GEN".
 
Det duger inte att med den drucknes envishet framhärda att partiet "står enat
och samlat" när det står allt annat än "enat och samlat"
 
En allians med tydliga splittringstendenser, det största allianspartiet med tydliga in-
terna splittringar och så ovanpå detta en decemberuppgörelse, där alliansen utgör
stödhjul åt regeringen, för att den senare ska kunna vinna en promenadseger 2018.
 
Och som kronan på verket en ny partiledare, som vill svinga Fredrik Reinfeldts
partipiska vidare, men som inte kommer att kunna hantera piskan på samma
sätt.
 
MAN KAN BLI MÖRKRÄDD FÖR MINDRE.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NATO SPLITTAR ALLIANSEN

Viss logik och insikt skulle inte skada
 
En eventuell NATO anslutning tycks ha seglat upp som en "konfliktyta" inom politiken,
inte bara mellan Alliansen och regeringen, utan även inom Alliansen.
 
Expressen skriver om detta idag och pekar ut Jan Björklund och Annie Lööf som
motståndare i denna fråga.
 
Jan Björklund vill ha en anslutning inom 4 år, medan Annie Lööf inte vill ha
någon anslutning alls. Annie Lööf öppnar dock upp för en utredning, till
skillnad från regeringen, vilket är klädsamt.
 
MEN ANNIE LÖÖFS ARGUMENT FÖR ATT INTE GÅ MED I NATO ÄR INTE
KLÄDSAMMA, DE ÄR DIREKT MISSKLÄDSAMMA, OM MAN UTTRYCKER
SIG MILT, MAN SKULLE TILL OCH MED KUNNA SÄGA DIREKT OBEGÅVADE.
 
Annie Lööf menar att Sverige får en större självständighet om vi inte går med i NA-
TO, något som gäller i fredstid, men inte i ett skarpt läge.
 
Står man där med byxorna nerdragna och tittar på när "ryssen" triumfierande
rullar fram på Stockholms gator, då kanske man inte pratat alltför högt om
självständighet.
 
Enligt Expressen hävdar Annie Lööf att nuvarande samarbete med NATO är fullt
tillräckligt, och framhåller:
 
Fördelen med nuvarande samarbete är att vi arbetar väldigt nära NATO, idag
har vi ERFARENSUTYBYTEN, UTBILDNINGSUTBYTEN och vi utför GEMEN-
SAMMA OPERATIONER INOM VISSA OMRÅDEN.
 
Har det aldrig föresvävat Annie Lööf att NATO:S  ERFARENHETSUTBYTEN, UT-
BILDNINGSUTBYTEN OCH GEMENSAMMA OPERATIONER  är förberedelser
för en NATO insats i ett skarpt läge ?
 
Vad som händer i ett sådant skarpt läge har NATO generalsekreterare varit väl-
dig tydlig med, antingen är man med i NATO eller också är man inte med i NATO.
 
Vid en skarp insats av NATO skulle alltså dörren stängas för Sverige, och
vi står där med vår "självständighet".
 
Med denna bakgrund uppstår onekligen en delikat frågeställning.
 
Är det verkligen rimligt att man deltar i "gemensamma operationer" i fredstid,
som syftar till att förbereda en skarp insats, i vilken man inte får deltaga.
 
Jan Björklund tycker inte att det är rimligt, Annie Lööf tycker att det är bra.
 
Vem skulle förresten försöka lära sig simma, om det inte fanns vatten ?
 
ANNIE LÖÖF KANSKE ?
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANSLUT INTE TILL NATO, INTE ENS OM DET ÄR BRA

Stefan Löfven imponerar stort, eller ?
 
Decemberöverenskommelsen var ju ett resultat av den utsträckt handen från vår
samarbetsregering. I överenskommelsen ingick då, som känt, tre områden, där
den utsträckta handen menade att man skulle hitta "breda samförståndslösningar".
 
Försvarets område var ett av dessa tre, och utifrån den utsträckta handen föreslår
nu alltså Alliansen att man ska utreda för-och nackdelar med en anslutning till Nato.
 
UTREDA, DET LÅTER JU INTE SÅ FARLIGT, MEN ENLIGT DEN UTSTRÄCKTA
HANDEN ÄR DET FARLIGT, UTREDNINGEN SKULLE JU KUNNA VISA UPP VAD
DEN UTSTRÄCKTA HANDEN INTE VILL VISA UPP.
 
I Sälen blev nu detta tydligt, väldigt tydligt.
 
Ställd inför frågan varför socialdemokraterna inte vill släppa fram en utredning, blir det
något överraskande svaret från partiets taleskvinna.
 
EN UTREDNING SKULLE KUNNA VISA HUR DET ÄR, OCH DET VILL VI INTE, DET
ÄR DÄRFÖR VI SÄGER NEJ TILL EN UTREDNING.
 
Man är luttrad vid det här laget, och tur är det.
 
Uttalandet är ju väldigt klarläggande i två avseenden:
 
1) Regeringen vet redan nu vad en utredning skulle komma fram till, den skulle
    komma fram till att Sverige bör ansluta sig till NATO, fördelarna vore större
    än nackdelarna. Som "vän av ordning" kan man ju då tycka att saken borde
    vara klar, anslut Sverige till NATO fortast möjligt.
 
2) Det andra är att regeringen säger tydligt, väldigt tydligt, att man inte vill släp-
    fram en utredning, om man räknar att utredningen skulle komma fram till något
    som inte vill ska komma fram.
 
Detta senare känner vi igen från några andra utredningar den senaste tiden, utredningar
som redan släppts fram och där det redan framgick att utredningen skulle visa upp omstän-
digheter,, som inte passade samarbetsregeringen.
 
VI VET HUR DET GICK I DESSA SENARE UTREDNINGAR, NYA DIREKTIV SOM TOG
BORT DE OMRÅDEN, SOM SKULLE KUNNA VISA OMSTÄNDIGHETER, SOM SAM-
ARBETSREGERINGEN INTE VILLE VISA UPP.
 
Nu går man alltså steget längre, och släpper inte fram utredningar, där man tror sig veta
att utredningen visar upp omständigheter av betydelse för svenska folket, men som inte
passar in i samarbetsregeringens föreställningsvärld.
 
DET ÄR DENNA SAMARBETSREGERING ALLIANSEN SKA UTGÖRA STÖDHJUL
ÅT UNDER I VART FALL NÄRMARE 3 ÅR.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLIR PRIDE FESTIVALEN BATRAS VALPLATTFORM ?

Utan kläder ingen Batra
 
Många drog på munnen när moderaternas nya ledare, Anna Kinblad Batra. beskrev
oss lantisar som obegåvade lantisar.
 
Nu sprids uppgifter, som tyder på att man har anledning att dra på munnen ännu
mer. På nätet strids uppgifter om hur AKB försökte värva väljare infört valet 2002,
då 32 år gammal, men andra ord relativt mogen, även mått med moderata mått.
 
Uppgifterna gör nu gällande att AKB för sökte värva väljare genom att ut-
lova, eller att hota med, det att bara att välja, att sända nakenbilder på sig
själv om man uppgav sin mailadress.
 
ONEKLIGEN KREATIVT, OM DET ÄR SANT, FÖR DET ÖPPNAR UPP FÖR
EN PROMENADSAGER 2018, OM AKB GÅR VIDARE PÅ DENNA LINJE.
 
Den kreativa valkampanjen 2002 motiverades med att man måste ta till "lite gröv-
re kommunikation" och att "kombinationen sex och politik är det enda som funge-
rar".'
 
Självklart skulle man rösta på Anna Kinblad Batra som statsminister inför
2018, om man fick en nakenbild av henne tillsänt som mailpost, samtidigt
går ju utvecklingen framåt och nakenbilder via mail är inte mycket att kom-
ma med i dag.
 
BÄTTRE VORE ATT SURFA PÅ DE FRAMGÅNGAR SOM PRIDE FESTIVA-
LEN GER, EN FESTIVAL SOM FÅR STOCKHOLMARNA ATT GÅ MAN UR
HUSE.
 
Prata om promenadseger, tänka bara Anna Kinblad Batra, naken i täten för festi-
valen bärande en skylt "stockholmarna är mer begåvade än lantisar".
 
Vilken stockholmare skulle rösta på annat parti än moderaterna efter en
sådan promenad, till om med de allra mest frälsta inom FI skulle väl byta
parti.
 
Samtidigt kan ju trianguleringen inom politken slå undan fötterna på en naken
Anna Kindblad Batra, Stefan Löften sitter nog inte ovarsam, när han ser mak-
ten ryckas undan fötterna på honom.
 
Genom triangulering skulle då troligen Stefan Löfven frestas att kasta
av sig kläderna och inte täten i paraden, också han helt naken.
 
Fick han med sig Margot Wallström i denna triangulering skulle nog inte ens
en naken Anna ha en chans, framför allt om man såg Stefan Löfven, helt na-
ken, också han bärande en skylt med "Jag sträcker ut handen mot Anna".
 
Kom inte och säg att sex och politik inte här ihop.
 
AE
 
 
 

ÄR FÖRSVARET ETT LUFTSLOTT ?

Ingen vet något om något
 
Folk och Försvar i Sälen rundas på tisdagen av med ett möte mellan regeringen och
allianspartierna som en följd av decemberuppgörelsen, där försvaret utgjorde en punkt
om vilken man skulle sträva efter "breda överenskommelser".
 
Alliansens utspel om NATO utredning och regeringens reaktion på detta tycks
inte tyda på någon djupare strävan att nå "breda överenskommelser".
 
Hur många behöver förresten övertyga sin omgivning om att man inte är dum, troligen
inte så många, de som inte är dumma inser att omgivningen också noterar detta, för
det mesta.
 
Utrikesminister Margot Wallström tillhör den krets som tycker att hon behöver
upplysa omgivningen om att hon inte är dum.
 
SOM SVAR PÅ ALLIANSENS NATO UTSPEL FÅR VI DÅ HÖRA FRÅN UTRIKES-
MINISTERN, SOM AV NÅGON OUTGRUNDLIG ANLEDNING TYCKS TRO, ATT OM-
GIVNINGEN BEDÖMER HENNE SOM DUM:
 
" VI ÄR INTE DUMMA, VI KAN SE VAD PLANEN ÄR".
 
Nu behöver ingen längre fundera över om utrikesminister Margot Wallström är dum el-
ler inte.
 
Mötet på tisdag, mellan regeringen och alliansen, ska alltså syfta till ett inriktningsbeslut
om det svenska försvaret under den kommande femårsperioden baserat på Försvarsbe-
redningens arbete.
 
Inför detta möte går nu Jan Björklund ut och kräver att Regeringen ska lämna ut
uppgifter om hur mycket pengar Försvaret behöver för att kunna lösa ålagda upp-
gifter.
 
SOM "VÄN AV ORDNING" OCH SOM MINDRE INSATT I DESSA FRÅGOR HAR MAN
ANLEDNING NU ATT BLI RÄDD, RIKTIGT RÄDD.
 
Vad har Försvarsberedningen egentligen sysslat med, här har man som mindre initierad
invaggats i tron att Försvarsberedningen sysslat med frågor som hänger ihop med sanno-
lika hotbilder, dimensionering av försvarsförmågan och vad detta i slutändan skulle kosta.
 
Man noterar att Försvarsberedningen var parlamentarisk sammansatt och att den
genomförde sitt arbete under Alliansregeringen och med en moderat ordförande.
 
OCH NU EFTERLYSER ALLTSÅ JAN BJÖRKLUND EN UPPGIFT OM VAD DET
SKULLE KOSTA I FORMA AV ANSLAG, OM FÖRSVARET SKA FÅ MEDEL, SOM
GÖR DET MÖJLIGT ATT LÖSA ÅLAGDA UPPGIFTER.
 
Återigen, vad sysslade Försvarsberedningen med, landade verkligen deras utredning
i ett förslag om dimensionering av försvaret utan att dess medlemmar inte "hade en an-
ing om vad det skulle komma att medföra i form av kostnader".
 
I så fall är det något anmärkningsvärt, om man uttrycker sig försiktigt, luftslott
har vi så det räcker på andra håll.
 
Men Jan Björklunds krav innehåller annat, som gör att man som "vän av ordning" blir
ännu mer orolig, till och med riktigt rädd.
 
Jan Björklund hävdar då att regeringen sitter inne med uppgifter om vad Försva-
ret behöver i form av medel för att lösa sina uppgifter.
 
MEN ATT MAN VÄLJER ATT HEMLIGHÅLLA DETTA, FÖR ATT MEDBORGARNA
INTE SKA KÄNNA TILL HUR URHOLKAD FÖRSVARSFÖRMÅGAN ÄR.
 
Detta är alltså utgångsläget i en av de tre frågor, där man enligt decemberöverenskom-
melsen ska uppnå enighet.
 
Hur kommer det då att se i de frågor där man eftersträvar att profilera sig och mar-
kera oenighet.
 
TANKEN SVINDLAR.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÄG MARGOT WALLSTRÖM - DET RÄCKER

Folk och Försvar I Sälen
 
Folk och Försvar i Sälen tycks även i år innehålla de sedvanliga flosklerna och
dimridåerna.
 
Egentligen behövs det vare sig floskler eller dimridåer för att beskriva regerin-
gens uppfattning i försvarsfrågan.
 
VI SKA INTE KUNNA FÖRSVARA OSS SJÄLVA OCH INGEN ANNAN SKA
HELLER KUNNA HJÄLPA OSS ATT FÖRSVARA OSS.
 
En tydlig och klar linje, inga dimridåer i världen kan dölja denna linje i försvars-
frågan.
 
Vissa partier, främst folkpartiet och kristdemokraterna har haft en lite annorlunda
syn, och menat att kan vi inte hjälpa oss själva kan vi väl låta andra hjälpa oss.
 
Alliansen tycks nu ha en lite mer enad uppfattning kring möjligheten att andra
ska kunna hjälpa oss och öppnar upp för en utredning huruvida Sverige bör
ansluta sig till NATO.
 
En utredning kring detta låter ju inte farligt och borde inte heller vara farligt, man
förleds nästan tro att regeringen vill undvika att något ska komma fram, som bor-
de komma fram.
 
Margot Wallström är ju knappast känd för att göra överdrivet intellektuella uttalan-
den och hon gör heller ingen besviken när hon nu kommenterar Alliansens begä-
ran om en utredning kring en anslutning till NATO.
 
" EN UTREDNING KRING EN NATOANSLUTNING SKULLE KUNNA SÄNDA
FARLIGA OCH OSÄKRA SIGNALER TILL ALLA VÅRA PARTNERS"
 
ALLA VÅRA PARTNERS - TUR ATT MAN SITTER NER.
 
Nu tycks det numera inte vara så många som förväntar sig att Margot Wallström
ska säga något vettigt, inte efter att han attackerade USA och menade att "USA be-
stämmer minsann inte vår politik", men lite borde hon väl ändå känna till och för-
stå.
 
 Problemet med ALLA VÅRA PARTNERS är nog ändå ganska så litet.
 
PROBLEMET ATT VI INTE HAR NÅGRA PARTNERS ALLS ÄR NOG BETYD-
LIT STÖRRE OCH DET ÄR DET ALLIANSEN VILL ATT MAN SKA UTREDA
HURUVIDA DET PROBLEMET ÄR LÄMPLIGT ATT LEVA KVAR MED ELLER
INTE.
 
Det borde väl ändå till och med Margot Wallström förstå.
 
Förresten, kan vem som helst bli utrikesminister nu för tiden ?
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YTTRANDEFRIHETEN I ISLAMSK TOLKNING

Bättre aldrig än sent är måttot i Sverige
 
Det tog många år innan ledande politiker tingades erkänna att Ryssland idag utgör
en stor säkerhetsrisk.
 
Men det tog emot, tog emot riktigt ordentligt.
 
BÄTTRE FÖR SENT ÄN SENT TYCKTES VARA DET SOM GÄLLDE.
 
Terrorattacken i Paris tycks ha fått upp ögonen på vissa, men inte alla, och vilka
ögon, som då öppnades.
 
I går erfor vi att en muslimsk förening på sin hemsida "halmstadsmoskén.se" för-
nekade att attentatet inte ägt rum, och att de syndare, som hävdade detta, styrdes
av hat och ondska. Något vi känner igen så fort någon kritiserar islam.
 
NU HAR DET GÅTT SÅ LÅNGT ATT MAN ÄR ISLAMOFOB OM MAN HÄVDAR
ATT ATTENTATET I PARIS ÄGDE RUM.
 
Man undrar när ansvariga politiker ska kvickna till så mycket att de inser att Ryssland
idag inte är det enda hotet mot Europa i allmänhet och civilisation i synnerhet.
 
I dag nås vi att uppgiften att alltmer "svenskar" ansluter sig till förnekandet
av den moderna förintelsen, eller försvarar vad som skett, bland annat atten-
tatet i Paris.
 
BELLEVUEMOSKEN I GÖTEBORG, ÄRAD OCH HYLLAD AV ALLA MED DEN
RÄTTA TRON, HAR EN PREDIKANT, SOM VISAR SIG VÄRD DE STATSBIDRAG
DENNA FÖRENING OCKSÅ FÅR ANTAS HA.
 
Predikanten visar då bilder och skriver på moskens facebooksida omständigheter
som tyder på att alla statsbidrag inte hamnar där de borde hamna.
 
Det visas då bilder av 5 av offren med anslutande text:
 
" DU KAN SE MÖRKER I DERAS ANSIKTE"
 
och
 
" DE FÅR BLI ETT EXEMPLEL"
 
Händelser av det slag som attentatet i Paris utgjorde ska alltså hända alla som ytt-
rar sig fel, enligt vad vissa predikanter anser och uppger i det som betecknas:
 
" DET NYA OCH ÖPPNA SVERIGE"
 
Man undrar  hur nytt och öppet Sverige ska bli, innan ansvariga politiker inser att
mycket gått över styr.
 
Mycket har nu gått så mycket över styr att man passerat gränsen "bättre för
sent än sent"
 
MÅTTOT TYCKS SNARAST VARA "BÄTTRE ALDRIG ÄN FÖR SENT".
 
Ett visst inslag av naivitet hos en politiker kan, möjligen, vara bra, men bara naivitet
är nog en mindre god förutsättning för att lösa de grannlaga risker det innebär att
skydda landets medborgare, både mot Ryssland och det hot vi ser i form av IS och
andra extrema våldsbejakande religiösa grupperingar.
 
De mest naiva, både bland politiker och andra, tycks hysa den märkliga uppfattningen
att dessa extremister inte är kopplade till någon form av religion, utan hänger löst i
luften och bara "låtsas" vara islam trogen.
 
Ingen kan bättre än dessa extrema islamister själva beskriva till vilken religion
de känner sig knutna.
 
SÅ LÄNGE DE SJÄLVA ANSER SIG FÖLJA KORANEN  OCH PROFETEN "TILL
PUNKT OCH PRICKA" LÅT OSS DÅ FÖR EN GÅNGS SKULL TRO DEM.
 
Det innebär ändå inte att alla muslimer, inte ens de flesta, bara ett fåtal, följer koranen
och profeten "till punkt och pricka" på det sätt extremisterna gör.
 
Vi mins inkvisitionen, vi minns alla grymheter som begåtts av kristna i "Guds namn",
men inte skulle någon då komma på iden att hävda att de kristna, som utförde des-
grymheter, inte var kristna.
 
Eller gjorde man det ?
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
'
 
 
 
 
 
 
 
 

VÄLJARNAS DOM ÄR TYDLIG

Alliansen borta med vinden
 
I dag visade SIFO väljarnas dom över decemberöverenskommelsen.
 
Två väljarundersökning under kort tid, Demoskop och SIFO, bekräftar alltså
vad många räknade med.
 
Regeringen vinner röster, sverigedemokraterna vinner röster och Alli-
ansen tappar röster, stort.
 
ALLT ANNAT HADE VARIT FÖRVÅNANDE, DEN POLITISKA KARTAN
INTILL NÄSTA VAL ÄR TÄMLIGEN TYDLIG.
 
En regering, som tämligen obehindrat kan genomföra sin politik, en allians
som inte vill genomföra sin politik och så sverigedemokraterna som enda
oppositionsparti.
 
Självklart kan det då inte gå på annat vis än att regeringen och SD vin-
ner röster, medan Alliansen tappar stort, något som allt tyder på kom-
mer att hålla i sig intill nästa val 2018.
 
ALLIANSEN BEFINNER SIG I EN REN RÄVSAX, DECEMBERÖVERENS-
KOMMELSEN KOMMER MED ALL SANNOLIKHET ATT MEDFÖRA MER
TAPPADE RÖSTER, OCH MAN KAN JU KNAPPAST ÖVERGE ÖVERENS-
KOMMELSEN, FÖR DÅ BEKRÄFTAR MAN JU ATT KRITIKERNA HADE
RÄTT.
 
Inget drömläge precis, men däremot ett drömläge för regeringen.
 
Regeringsdugligheten kommer säkert också nästa val att spela en stor roll,
och regeringen kommer då att kunna peka på punkt efter punkt, där man
fått igenom sin politik, med eldunderstöd från Alliansen.
 
SOM DET NU TER SIG KOMMER REGERINGEN ATT KUNNA FRAMSTÅ
SOM SYNNERLIGEN REGERINGSDUGLIG OCH OPPOSITIONEN SOM
RENA MARIONETTER.
 
Inget drömläge inför valet 2018 precis, det räcker att "analysen" nuddar
vid "sanningen". Hur kunde det då bli så här "galet", den som är konspira-
toriskt lagd ser en förklaring.
 
Tillförlitliga uppgifter tyder på att Fredrik Reinfeldt "lurade i vassen"
för att göra överenskommelsen möjlig. Att Anna Kinblad Batra går
stridshingsten ärenden är ingen hemlighet.
 
TÄNK OM, BARA OM, FREDRIK REINFELDT DREV PÅ ÖVERENSKOM-
MELSEN FÖR ATT SKAPA EN POLITISK SITUATION SOM SKULLE
KOMMA ATT VISA ATT ALLIANSEN INTE SKULLE KUNNA KLARA SIG
UTAN HONOM.
 
Men så konspiratorisk får man ju inte vara, och så kan det väl ändå inte
ha gått till.
 
NEJ, SJÄLVKLART INTE, MEN DET SKULLE KUNNA FÖRKLARA
VARFÖR MAN INGICK DENNA NÄRMAST SANSLÖSA ÖVERENSKOM-
MELSE, FÖR NÅGON ANNAN FÖRKLARING FINNS JU INTE.
 
ELLER ??
 
För 87 % ska väl inte behöva ingå sanslösa överenskommelser för att
hålla 13 % utanför allt inflytande, eller ?
 
AE
 
 
 
 

FÖRSVATET BEHÖVER KUNNA RULLA

A kommer före B även när det gäller resurser till Försvaret
 
Lagom till mötet i Sälen, höjs röster för att mer resurser ska läggas på försvaret,
med hänvisning till en allt oroligare omvärld.
 
Har man den uppfattningen att Sverige ska ha ett försvar, och detta försvar
ska ha möjlighet att möta och bekämpa sannolika hot pekar det mesta på
att resurser behöver tillföras.
 
MEN ETT ALLMÄNT RESONEMANG OM ATT TILLFÖRA RESURSER ÄR
SOM ATT SLÅ BLINDA SLAG I LUFTEN.
 
Det underlag man i dag har att luta sig emot bygger på Försvarsberedningens
arbete, och detta lämnar lite väl mycket i övrigt att önska.
 
Snällt sagt kan man väl sammanfatta detta arbete till attd et syftade till att
framställa en hotbild, som medförde att försvaret inte skulle få mer resur-
ser, annat än marginellt.
 
DE FLESTA BEDÖMARE ÄR OCKSÅ ÖVERENS OM ATT DET FÖRELIGGER
EN OMFATTANDE "DISKREPANS" MELLAN DE UPPGIFTER SOM STÄLLTS
TILL FÖRSVARET OCH DE MEDEL SOM STÄLLS TILL FÖRFOGANDE FÖR
ATT LÖSA LAGDA UPPGIFTER.
 
Det kan nog sammanfattningsvis hävdas att Försvarsberdningens arbete och där-
med sammanhängande analyser mm är otillräckliga för att utgöra dimensionsun-
derlag för försvaret.
 
ATT MOT DEN BAKGRUNDEN RENT ALLMÄNT HÄVDA ATT RESURSER SKA
TILLFÖRAS LEDER INTE LÅNGT, KNAPPAST NÅGONSTANS. MAN MÅSTE
HA EM DIMENSIONERING AV FÖRSVARET, GRUNDAD PÅ STÄLLDA UPP-
GIFTER, SOM LIGGER TILL GRUND FÖR EN OPTIMAL KOSTNADSSTRUK-
TUR.
 
Det är svårt att komma fram till en annan bedömning att en ny Försvarsberedning
erfordras, och då sammansatt på ett sådant sätt att den ser till landets säkerhets-
behov, inte som en budgetregulator.
 
Ser man Försvaret som en bil, försedd med enbart två hjul, är det lätt att se 
Försvvarets förmåga att "rulla" skulle" som begränsad.
 
ATT DÅ ROPA PÅ MER HJUL / RESURSER OCH SÄTTA DIT ETT TREDJE
HJUL MEDFÖR KNAPPAST ATT FÖRSVARET RULLER BÄTTRE, ELLER ??
 
Ska Försvaret ha mer resurser ska resurserna vara av sådan storlek, att det
möjliggör att lösa ställda uppgifter, som ska vara formulerade efter bedömda
och sannolika hotbilder, något som i dag knappast är fallet.
 
A kommer före B, även när det gäller resurser till Försvaret, alltså erford-
ras en mer säkerhetsinriktad utredning av hur Försvaret ska dimensione-
ras för att lösa ställda uppgifter.
 
EN BIL BEHÖVER 4 HJUL FÖR ATT RULLA, INTE TVÅ HJUL, INTE HELLER
TRE HJUL, UTAN FYRA HJUL.
 
AE
 
 
 
 
 

ATT FÖRNEKA FÖRINTELSE I VÅR TID

Att förneka är inte alltid den bästa taktiken
 
Vi med några år på nacken vet vad förintelsen av judar i Nazi Tyskland förde med
sig, miljontals judar förintades i olika förintelseläger.
 
Av någon outgrundlig anledning har det "alltid" funnits och finns fortfarande
så kallade förintelseförnekare, för dessa har verkligheten en underordnad be-
tydelse.
 
MAN KAN JU TYCKA ATT DET INTE " ÄR HÖJDEN AV BEGÅVING" AV FÖR-
NEKA DET UPPENBARA, MEN I FÖRNEKARNAS BISARRA GÄLLER DET MOT-
SATTA.
 
I DENNA BISARRA VÄRLD ÄR  DET "HÖJDEN AV BEGÅVNING" ATT FÖRNEKA
DET UPPENBARA.
 
Man kan ju tycka att den typen av bisarra beteenden skulle kunna slängas på his-
toriens sophög, men så väl är det inte.
 
Sophögarna fanns inte bara då, de finns även nu.
 
Terrorattacken i Paris visar att både förintelsen och förnekandet frodas än i våra
dagar, om än i andra former.
 
De flesta av oss tycks vara ense om att terrorattacken ägde rum, men så tycks
inte vara fallet med alla.
 
De som står bakom hemsidan "halmstadsmoské.se" tillhör dem som inte
anser att attacken ägde rum.
 
PÅ HEMSIDAN KAN MAN DÄRFÖR LÄSA:
 
" ATTACKEN I PARIS ÄR EN STOR LÖGN "
 
Man kan också läsa:
 
" Det börjar dyka upp mer och mer bevis för att den så kallade "terrorattacken"
är en enda stor lögn. Muslimska attacker brukar vara påhittade och leda till
att islamofobin ökar"
 
Kritiken mot hemsidan tycks inte ha varit nådig, men kan man förneka det ena, bör
kan också kunna förneka det andra, vi kan därför också läsa hemsidans hålllning
till den kritik som framförs för att man förnekar attentatet i Paris.
 
" En ynklig ondska som försöker skapa kaos och hat i världen och som ska
bekämpas".
 
Ordet islamofobi kastas genom luften lite si och lite så, ingen tycks vara medveten om
vad det innebär, ungefär i klass med "rasist" numera, men nu behöver vi inte längre
sväva i tvivelsmål.
 
Nu vet vi vad ordet islamofobi innebär.
 
ISLAMOFOB ÄR MAN OM MAN HÄVDAR  ATT ATTACKEN I PARIS ÄGDE
RUM.
 
Vilka står bakom hemsidan "halmstadsmoské.se" kan man då undra, men man be-
höver inte undra så länge.
 
Bakom hemsidan "halmstadsmoské.se" står inga andra än "Du och jag, det
vill säga vi alla".
 
FÖR DET MÅSTE VI VÄL GÖRA OM DEN FÖRENING SOM SKRIVER DETTA
HAR UPPRÄTTAT OCH DRIVER HEMSIDAN MED STATSBIDRAG, ELLER ?
 
Av rättviseskäl tycker då "vän av ordning" att man också bör ställa frågan:
 
"Hur stora statsbidrag får de som förnekar den förintelse som skedde i'
Nazi Tyskland", för statsbidrag måste de väl ändå få.
 
Den ena förnekelsen av en förintelse kan väl ändå inte värderas högre än en an-
nan förnekelse av en annan förintelse.
 
ELLER ??
 
De som kallar mig stork är islamofob
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETT KOSTNADSINEFFEKTIVT FÖRSVAR

Nu ska de stora orden falla i Sälen
 
Under försvarsmötet i Sälen kommer många kloka ord, och säkert många okloka,
ord att sägas.
 
Det mesta kommer att gå ut på att förklara att det som inte är bra, är bra, och de
som vågar sig på konststycket att hävda att det som inte är bra, inte är bra, lär
knappast kunna räkna med en ny inbjudan nästa år.
 
Men hur ser försvarsförmågan ut på djupet, om man nu vågar sig på konststycket att
gå på djupet, med hänsyn vad man då ser är det kanske bäst att hålla sig till de stora
och ansvarsfulla orden i Sälen.
 
Det man ser har formulerats på många sätt, veckoförsvar, försvar lokalt på ett
ställe "bara", inget luftvärn, ringa beväpning till JAS, reducerad effekt i JAS
stridsledning, föga beväpning på korvetter, brist på tunga fordon, brist på
förmåga att röra sig över vattendrag mm mm.
 
RADEN AV BRISTER KAN GÖRAS SÅ LÅNG SOM HELST, KANSKE OÄNDLIGT
LÅNG.
 
Vad kostar då denna oändliga rad av bríster, ungefär 42 miljarder, när generositeten
och hotet utifrån är som störst kan man tänka sig att plussa på med något hundratal
miljoner.
 
Om man avstår ifrån att drunkna i denna oändliga rad av brister och ser till försvars-
förmågan sett i ett större sammanhang, vad ser man då ?
 
Vad kan vi åstadkomma med det vi har ? Vi vet att hotbilden inte är statisk och
inte heller lätt att konkretisera, men lite uppfattning kan man i alla fall ha.
 
I DEN MÅN ETT SANNOLIKT HOT SKULLE REALISERAS MOT SVERIGE I FORM
AV NÅGON FORM AV ANGREPP ÄR DE FLESTA SERIÖSA BEDÖMARE, OCH
DIT RÄKNAS SJÄLFALLET INTE DE FLESTA POLITKER, RÖRANDE ÖVERENS
OM ATT VÅR FÖRSVARSFÖRMÅGA INTE RÄCKER TILL, SOM DEN NU SER UT
OCH KOMMER ATT SE UT INOM ÖVERSKÅDLIG TID.
 
Vi lägger alltså ner ungefär 42 miljarder på att få ingen eller ringa effekt, i vart fall
ingen effekt som vare sig kan avskräcka ett "angrepp" eller slå tillbaks någon form
av ett sannolikt "angrepp".
 
DET ÄR GANSKA SÅ MYCKET PENGAR FÖR ATT INTE ÅSTADKOMMA NÅGON
EFFEKT VÄRD NAMNET.
 
Troligen finns det inget annat samhällsområde, där man lägger ner så stora resurser
utan att räkna med att få någon effekt.
 
UNGEFÄR SOM ATT KÖPA IN TÅG FÖR 42 MILJARDER, SOM SAKNAR HJUL
OCH INTE HELLER KOMMER ATT FÅ NÅGRA HJUL.
 
Vad skulle det kosta att få en försvarsförmåga, som åstadkommer rimlig effekt, en
del beräkningar tyder på att man måste upp i nivån 4 brigader, och att en återgång
till denna nivå skulle kräva ett försvarsanslag på det dubbla, alltså ungefär 85 mil-
jarder.
 
Resonemanget är högst "tillyxlat", men bör ändå ligga i rätt "härad" och utifrån detta
kan man urskilja tre principiella nivåer på försvarsanslaget:
 
Ett anslag på 0:-, som får anses i vart fall kostnadseffektivt.
 
Ett anslag på ungefär 42 miljarder, som får anses som mycket kostnadsineffek-
tivt, där man får ingen eller inga effekt.
 
Ett anslag på ungefär 85 miljarder, som ger den effekt man anser sig behöva.
 
VILL MAN INTE HA ETT FÖRSVAR ÄR DET LÄTT ATT FÖRSTÅ DET FÖRSTA
VALET, ANSLAG 0:-, OCH SAKNAR MAN TILLRÄCKLIGT MED MEDEL FÖR ATT
KUNNA ANSLÅ 85 MILJARDER, ÄR DET LÄTT ATT FÖRSTÅ ATT MAN FATTAR
ETT ANNAT BESLUT.
 
MEN HUR HAMNAR MAN PÅ NIVÅN UNGEFÄR 42 MILJARDER, MED INGEN
ELLER INGA FÖRSVARSEFFEKT ?
 
Även en blind höna påstås ju kunna hitta ett korn.
 
Tillspetsat, men ändå tillräckligt verklighetsförankrat för att få "raggen att resa på
sig".
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETT STÖDHJUL FÅR I DAG EN NY KANAL TILL REGERINGEN

Som man sår får man skörda, även i politiken
 
Demoskops siffror för januari visar på en statistiskt säkerställd stor uppgång för
socialdemokraterna.
 
EN UPPGÅNG PÅ 5 %, DET ÄR INTE ILLA MARSCHERAT  MED EN POLITIK
SOM BYGGER PÅ DET MENINGSLÖSA PARTIET OCH STALINS ÄTTLINGAR.
 
Många uttrycker nu sin förvåning över denna starka frammarsch, men de som för-
vånas borde tänka efter lite, bara lite, så förstår de genast att det är mer förvånan-
ande att uppgången inte är större.
 
Alliansen har ju förbundit sig att utgöra stödhjul åt regeringen och tillåts
enligt uppgörelsen att bara vara opposition i småfrågor som inte har någon
betydelse.
 
I ALLA VIKTIGA FRÅGOR SKA ALLIANSEN UTGÖRA STÖDHJUL, ETT STÖD-
HJUL SOM ENLIGT DEMOSKOP TYCKS BLI ALLT MINDRE.
 
Väljarna är inga dumskallar, i vart fall inte alla, och de följer naturligtsvis gällande
naturlagar, bland annat den som säger.
 
Den närmaste vägen mellan A och B är en rak linje.
 
OCH DEN RAKASTE VÄGEN MELLAN VÄLJAREN OCH SOCIALDEMOKRA-
TERNA ÄR INTE ÖVER ALLIANSPARTIERNAS LEDNINGAR, DEN RAKASTE
VÄGEN ÄR ATT RÖSTA PÅ DET PARTI ALLIANSEN IKLÄTT SIG SKYLDIG-
HETEN ATT STÖDJA I ALLA VIKTIGA POLITISKA BESLUT.
 
Inte ska man då rösta på De Nya Moderaterna för att de ska stödja regeringen,
då är det mer säkert och logiskt att själv rösta på den som De Nya Moderaterna
utgör stödhjul åt.
 
Budskapet får ju inte förvanskas på vägen, så att någon förleds tro att Alli-
ansen avser bedriva en egen politik.
 
NEJ RAKASTE VÄGEN MELLAN A OCH B GÄLLER, OCH INGA FÖRVANS-
KADE BUDSKAP PÅ VÄGEN, SKA DET DRIVAS VÄNSTERPOLITIK, SÅ SKA
DET DRIVAS VÄNSTERPOLITIK.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 

ALLA ÄR VI KRÄNKTA

Tillväxten i Sverige tar förnyad fart
 
I dagarna kan vi läsa om att tillväxten i Europa dras ner, EU motor Tyskland hackar med
minskad export, minskad produktion och minskad orderingång.
 
Men Sverige står sig starkt i en orolig omvärld.
 
STATENS SKULDSÄTTNING ÄR LÅG, DÅ STATEN BEFRIAR MEDBORGARNA FRÅN
HUVUDDELEN AV SINA SURT FÖRVÄRVADE SLANTAR OCH  I VISSA SEKTORER
ÖKAR IMPORTEN LAVINARTAT, PRODUKTIONEN STIGER TILL TIGARE EJ TÄNK-
BARA NIVÅER OCH ORDERINGÅNGEN SER BÄTTRE UT ÄN NÅGONSIN.
 
Det är då två sektorer, där skyddsvallar, uppbyggda av Fredrik Reinfeldt och Anders
Borg, som gör det möjligt för oss att skydda oss från den oroliga omvärlden.
 
VÅRA NYA TILLVÄXTUNDER, ASYLINDUSTRIN OCH KRÄNKHETSBRANSCHEN.
 
PISA gör gällande att Sverige saknar kreativitet, men man undrar hur PISA kan ha kom-
mit fram till detta, kreativiteten i Sverige flödar kraftigare än någonsin, framför allt inom
den innovativa tillväxtbranschen kränkhetsbranschen.
 
Härom dagen fick vi erfara att den innovativa Veronica Palm anmälde Björn Söder till
polisen för ett uttalande, efter "parisprovokationen",  som får Gestapo att framstå som
"änglar".
 
" FREDENS RELIGION HAR NU VISAT SITT RÄTTA ANSIKTE".
 
Visserligen maskerat ansikte, men ändå, kränkhetsbranschen såg genast möjligheten
att lyfta tillväxten i landet.
 
Veronica Palms innovationskraft visar sig ha delats av SUM, Svenska Unga muslimer,
som också anslutit sig till affärsgeniet Veronica Palms polisanmälan. Vi som följer de-
batt i TV känner igen SUM:s ordförande från ett inslag och anmälan till polisen bekräf-'
tar nu den innovationskraft som SUM då visade sig besitta.
 
Innovationskraften var så påtaglig att inge annan i studion kunde göra sig hörd.
 
Men som alla andra mynt har myntet "tillväxtunder" två sidor.
 
Lek med tanken att vissa känner sig kränkta på ett sådant sätt att vi andra har an-
ledning  att känna oss kränkta över att detta kan få förekomma i Sverige.
 
DÅ ÄR DET VÄL VERKLIGEN ILLA, ELLER ?
 
 
AE
 
 
 

ISLAMOFOBEN JAN BJÖRKLUND MÅSTE AVGÅ

Är Jan Björklund "islamofob" ?
 
Jan Björklund tycks nu gå sina egna vägar, splittra Alliansen och ställa sig osoli-
darisk med "decemberuppgörelsen".
 
Jan Björklund har nu fräckheten att sätta sig på tvären och kräva att regerin-
gen drar tillbaka beslutet om att tillsätta en "förhandlingsperson" rörande
Brommas framtid.
 
Jan Björklunds motivering för detta fräcka tilltag är att man inte stillatigande ska
kunna acceptera att regeringen "så uppenbart" och "medvetet" bryter mot ett fat-
tat riksdagsbeslut.
 
Jan Björklund är ju själv en av arkitekterna bakom decemberuppgörelsen, som
bland annat går ut på att valda riksdagsmän inte ska ha något att säga till om i
riksdagen, man har ju bildat en "mindre riksdag" som tagit över den valda riks-
dagens uppgifter.
 
Att nu då komma att kräva att man plötsligt ska följa beslut som fattats av
den riksdag som inte ska kunna besluta om något framstår som något be-
synnerligt, för att uttrycka sig milt.
 
DECEMBERUPPGÖRELSEN MÅSTE VÄL RIMLIGEN OCKSÅ OMFATTA
BROMMAS FRAMTID, DÅ BROMMAS FRAMTID ÄR FÖR VIKTIG ATT MAN
TAR BESLUT OM DEN I DEMOKRATISK ORDNING I DEN VALDA RIKSDA-
GEN.
 
Skärp Dig Jan Björklund eller avgå.
 
När tidigare reformer, där Jan Björklund varit en av arkitekterna, bland annat i-
nom skolan, slagit mindre väl ut, har Jan Björklund slagit ifrån sig allt ansvar
med:
 
" JAG HADE INTE EN ANING OM ATT DET SKULLE KUNNA GÅ SÅ HÄR"
 
Ser vi nu en repris på detta, att Jan Björklund inte har en aning om vad han syss-
lar med, mycket tyder nu på att han inte heller "har en aning om" hur december-
överenskommelsen är utformad.
 
Om inte regeringen nu backar rörande "förhandlingspersonen" menar Jan
Björklund att han kan komma att hota med misstroendeförklaring.
 
HAR JAN BJÖRKLUND "INTE EN ANING OM" HUR DECEMBERUPPGÖREL-'
SEN ÄR UTFORMAD.
 
Oppositionen ska inte opponera sig i viktiga frågor, man ska bara dela ut lite nål-
stick för att visa att man finns, och Brommas framtid är en alltför viktig fråga för
att oppositionen ska opponera sig.
 
Så länge folkpartiet ingår i Alliansen, som har förbundit sig att vara stödhjul
åt regeringen och inte sätta några käppar i detta stödhjul måste även Jan
Björklund rätta in sig i ledet.
 
JAN BJÖRKLUND, SLUTA ATT OPPONERA DIG I VIKTIGA FRÅGOR, ELLER
AVGÅ
 
Men Jan Björklund tycks totalt ha tappat fattningen och stannar inte vid dessa il-
lojala fräckheter.
 
Han går nu även till storms mot ansvarig, eller oansvarig, det är bara att
välja, minister Mehmet Kaplan och menar att om inte regeringen hörsammar
Jan Björklund illojalitet mot decemberöverenskommelsen, så kan han gå
så långt som att riksdagen får pröva förtroendet för Mehmet Kaplan.
 
PRÖVA FÖRTROENDE FÖR MEHMET KAPLAN, RIKSDAGEN FÅR JU ENLIGT
ÖVERENSKOMMELSEN BARA AGERA I OVIKTIGA FRÅGOR MED SMÅ NÅL-
STICK.
 
ÄR MINISTER MEHMET KAPLAN EN SÅ OVIKTIG KUGGE I REGERINGEN, ATT
RIKSDAGEN SKA FÅ RIKTA ETT NÅLSTICK MOT HONOM.
 
Menar förresten Jan Björklund samma Mehmet Kaplan, som uttalade sig i samband
med att Jyllandsposten blev utsatt för mordhot och var på väg att gå samma öde till
mötes som paristidningen "Charlie" häromdagen.
 
Då fick vi ju höra att Jyllandsposten inte skulle komma dragande med provokatio-
ner och att man inte skulle komma dragande med "yttrandefriheten" om man blev
utsatt för mordhot och attentat.
 
Menar alltså Jan Björklund, på fullt allvar, att han skulle medverka till att prö-'
va förtroendet hos en av yttrandefrihetens grundbultar, det är minsann till att
tänja gränserna ordentligt.
 
TÄNK OM JAN BJÖRKLUND, BE MEHMET KAPLAN OM URSÄKT, ELLER AV-
GÅ.
 
Samtidigt tycks ju Mehmet Kaplan nära lierad med att antal förespråkare för den vålds-
bejakande delen av islam. Menar Jan Björklund, på fullt allvar, att han vill utsätta
Sverige för risken att få ett attentat genom att pröva förtroendet hos en som tycks
vara nära lierad med den våldsbejakande delen av islam.
 
Islamisten Mehmet Kaplan kan ju bli kränkt och då har vi ju lärt oss att vad
som helst kan hända.
 
HAR JAN BJÖRKLUND BLIVIT ISLAMOFOB, MAN KAN JU UNDRA EFTER
DETTA FRÄCKA OCH FARLIGA TILLTAG.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOGDEN SLÅR TILL - IGEN

Starka offentliga finanser kräver allt mer
 
Nog är det märkligt, ju starkare våra finanser är, desto mer ska "fogden" ta av
våra surt förvärvade besparingar.
 
Eller är det kanske just så det ligger till.
 
JU MER FOGDEN TAR AV VÅRA SURT VÖRVÄRVADE SLANTAR, DESTO
STARKARE OFFENTLIGA FINANSER FÅR VI.
 
Kommunicerande kärl skulle en del kalla det, en rik stat och fattiga under-
såtar skulle kanske andra kalla det.
 
I vart fall tycks det vara korrekt, starka offentliga finanser skapar man genom att
se till att hushållen har "världens högsta skuldsättning".
 
Man flyttar skuldsättningen och skapar en rik stat och fattiga undersåtar.
 
Nu vill man tydligen att undersåtarna ska bli ännu fattigare, och staten ännu mer
rik, och ansvarig minister kallar till "förhandlingar" för att man ska kunna lägga
beslag på ännu mer av medborgarnas surt förvärvade slantar.
 
Det är alltså ränteavdragen det ska förhandlas om, och alla inser ju omedel-
bart att förhandlingen inte syftar till att göra undersåten rikare, utan fatti-
gare.
 
När man nu går i clinch med detta problem bortser man ifrån vissa anständighets-
frågor och låter inte argumenten präglas av alltför mycket intellektuell belastning.
 
När det gäller anständighetsfrågan finns det anledning att påpeka att när det gäl-
ler förändringar, till det sämre, som möjligen kan tänkas påverka våra förtroende-
valda, som exempelvis pensionsförmåner för riksdagsmän, då gäller anständig-'
heten i form av underförstått civilrättsliga avtal.
 
Ingen riksdagsman ska få det sämre, då man har rätt att  ha en förutsäg-
bar ekonomi och att de förmåner man har bör ses som civilrättsliga avtal.
 
Visst låter det anständigt, men är det anständigt bör väl denna anständighet
formuleras på samma sätt gentemot medborgarna.
 
De bör ha rätt till en förutsägbar ekonomi, så långt det är möjligt. Det finns
också anledning att se långsiktiga villkor, som ränteavdrag, som avtal som
träffats mellan "stat" och medborgare, och som inte ska ändras från dag
till dag, för att någon politiker tycks hysa agg till att medborgarna lyckats
spara en och annan krona.
 
ALLA MEDBORGARE BÖR HA RÄTT TILL EN FÖRUTSÄGBAR EKONOMI
PÅ SAMMA SÄTT SOM POLITIKER IBLAND, OFTA, KRÄVER, OCH ALLA
MEDBORGARE BÖR KUNNA PLANERA SIN FRAMTID UTAN ATT DRAS-
TISKA EKONOMISKA FÖRSÄMRINGAR SKER ÖVER EN NATT. VIKTIGA
INSLAG I MEDBORGARNAS LIV, SÅSOM RÄNTEAVDRAG, UTLOVADE
PENSIONER MM, BÖR SES SOM "CIVILRÄTTSLIGA" AVTAL, SOM SKA
HÅLLAS SÅ LÅNGT DET ÄR MÖJLIGT.
 
När det gäller den intellektuella nivån på vissa argument som framförs tycks
PISAS rapport om vår kognitiva förmåga bekräftas med en pinsam tydlighet.
 
Vi får nu höra att det är rätt tillfälle att sänka ränteavdragen, då räntorna
för tillfället är låga.
 
FÖR TILLFÄLLET LÅGA.
 
De flesta, omfattande även politiker, tycks vara eniga om att räntan nu är "för
låg" och att den kommer höjas till en "normalränta". Huruvida det blir så eller
inte, därom tvista de lärde, men låt säga att det blir så, räntan återgår då till
högre nivåer, låt säga i spannet 4 - 5 %, något som då skulle innebära enorma
påfrestningar för många av de hushåll, som fick se sina ränteavdrag bli mindre
med motiveringen att "det var rätt tillfälle att sänka dem när räntan var låg"
 
Utifrån de argument politiker nu framför, rätt tillfälle när räntan är låg, bör man
väl som medborgare kunna räkna med att ränteavdraget åter höjs om och när
räntan blir högre,
 
MED IAKTTAGANDE AV VISS LOGIK, DET ERFORDRAS INGA STÖRRE
MÄNGDER, BÖR VÄL DET VARA RÄTT TILLFÄLLE DÅ ATT HÖJA RÄN-
AVDRAGET, ELLER ?
 
Allt annat skulle ju tyda på att ansvariga politiker tänker lite, eller inte tänker
alls, eller ännu värre, de utgår ifrån att vi väljare inte tänker alls.
 
 
AE
 
 
 

HAR VI INTE ALLA ETT ANSVAR, ELLER ?

Är yttrandefriheten värd att försvara
 
Den frågan är motiverad att ställa efter alla hycklande och dubbla budskap, som
har levererats efter attentatet i Paris.
 
För många har det varit mer motiverat att försöka framställa dådet som nå-
got motiverat än att stå upp för yttrandefriheten.
 
MÅNGA HAR OCKSÅ PEKAT PÅ SVERIGES FÖRHÅLLNINGSSÄTT NÄR DET
GÄLLER ATT STÅ UPP RENT ALLMÄNT FÖR YTTRANDEFRIHETEN, NÄR DEN
KONFRONTERAS MOT EXTREMT RELIGIÖST VÅLD.
 
OCH DET MAN PEKAR PÅ GÖR INGEN SVENSKA SPECIELLT STOLT, UND-
FALLENHET OCH REN FEGHET GÅR SOM EN RÖD TRÅD I ALLA INLÄGG.
 
I Dagens Industri i dag skriver en forskare om just detta under rubriken "Sverige
ligger långt efter i kampen mot terrorism".
 
En mer korrekt beskrivning hade nog varit att vi främjar terrorism, med den
undfallenhet och feghet, som präglar vårt agerande, kryddat med att vi de-
lar ut statsbidrag till organisationer, som rekryterar jihadkrigare till Syrien.
 
Forskaren Peder Hyllengrens inlägg är värt att läsa och han skriver saker som
borde vara självklara i vilket civiliserat land som helst, men som inte är självklara
i dagens Sverige.
 
Han skriver bland annat att det inte borde vara självklart att man återvänder
till Sverige som om ingenting hänt när man varit i Syrien och krigat och kan-
ske huggit halsen av kristna.
 
I SVERIGE ÄR DET SJÄLVKLART ATT MAN SKA KUNNA ÅTERKOMMA SOM
OM INGENTING HÄNT.
 
I Frankrike är det inte alls självklart att man efter att ha krigat för jihad kan återkom-
ma som om ingenting hänt.
 
DET ÄR TILL OCH MED SÅ LITE SJÄLVKLART ATT MAN SÄTTS I FÄNGELSE
FÖR ATT HA FRÄMJAT TERRORISM.
 
Så rubriken får nog anses lite missriktad, vi "ligger inte efter i kampen mot terrorism",
vi främjar terrorismen genom att främja dem som utöver terrorism.
 
Peder Hyllengren har inte heller mycket till övers för Den Humanitära Stormaktens
öppna gränser, där krigsförbrytare, presumtiva terrorister, narkotika och vapen tycks
flöda allt friare.
 
Han menar att vi måste ha en effektivare gränskontroll och formulerar detta
ganska elegant, men ändå försiktigt:
 
ATT VI INTE HAR BÄTTRE KONTROLL PÅ VILKA SOM SLÄPPS IN I LANDET
ÄR DIREKT OANSVARIGT.
 
Ett elegant och diskret sätt att beskriva något som inte än oansvarigt, utan något
mycket värre.
 
En av de viktigaste uppgifterna en statsledning har i en demokrati, är att
efter att ha värnat om sina egna förmåner, ska man värna om medborgarnas
trygghet.
 
INTE TERRORISTERNAS TRYGGHET.
 
Många har efter attentatet också talat sig varma för att försvaret av yttrandefriheten
sker på ett vidare plan än enstaka satirtidningar. Peder Hyllengren, i likhet med mån-
ga andra, menar då att det är viktigt att riskerna sprids. Även detta formulerar han på
ett elegant sätt, som borde få många att tänka till, inte bara en gång, utan flera gån-
ger.
 
VILL NI DÖDA YTTRANDEFRIHETEN MÅSTE NI DÖDA OSS ALLA.
 
Det är så det måste fungera för att en demokrati ska överleva, riskerna måste spri-
das bland oss alla.
 
MAN ÖNSKAR ATT DET SKULLE FUNGERA SÅ I SVERIGE OCKSÅ.
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÄG VERONIKA PALM, DET RÄCKER

Häxbränning i modern tid
 
I alla tider har maktens storheter förföljt dissidenter och sanningssägare, ofta med
mycket grymma metoder.
 
Även den Humanitära Stormakten har sina "rötter" och när det begav sig
brände också vi häxor på bål.
 
HADE MAN FRÄCKHETEN ATT PÅSTÅ ATT JORDEN VAR RUND, INTE PLATT
SOM ÖVERHETEN DÅ GJORDE GÄLLANDE, FLAMMADE PLÖTSLIGT LÅGORNA
KRING KROPPEN.
 
Nu inser även överheten att jorden är rund, men med stor tvekan, och överheten mås-
te då därför hitta andra skäl att bränna häxorna på bål.
 
Ock skäl finns det gott om, trots mängder av häxbränningar finns det också
mängder av sanningssägare också kvar.
 
DÅVARANDE SANNING OM JORDENS PLATTHET MOTSVARAS I DAG AV ATT
MAN INTE FÅR UTTALA KRITIK MOT EN VISS RELIGION, ISLAM.
 
Och häxbränningen har blivit lite mer sofistikerad och tidsanpassad, nu bränner man
häxorna genom att slunga "rasist", "nazist", "fascist", "nyfascist" och "främlingsfientlig
som piskrapp genom luften.
 
Räcker inte dessa piskrapp tar man till den hårdaste bränningsmetoden, man
anmäler någon för "hets mot folkgrupp".
 
HÄXBRÄNNAREN VERONIKA PALM HAR TIDIGARE FÖRBRUKAT ALLA LIND-'
RIGARE FORMER AV HÄXBRÄNNING OCH TAR NU TILL DEN HÅRADE VARI-
ANTEN OCH ANMÄLER BJÖRN SÖDER TILL "KLING OCH KLANG" FÖR JUST
HETS MOT FOLKGRUPP.
 
Vad har då Björn Söder, i detta fall, sagt som förtjänar att han ska brännas på bål,
han har bara sagt motsvarigheten till att jorden är rund. Efter attentatet i Paris skrev
han:
 
" FREDENS RELIGION HAR NU VISAT SITT RÄTTA ANSIKTE"
 
Rundare än så kan jorden inte bli.
 
Muslimer uppger själva att deras rättesnöre koranen ska tolkas som att islam är
"fredens religion", inte kan det vara "hets mot folkgrupp" att återge vad muslimer
själva hävdar.
 
Att attentatsmännen var muslimer, om det tycks nu inte råda någon tvekan, allt hoj-
tande om "gud är större" och "nu har vi hämnats profetenen"  deras kända identitet
samt deras tidigare aktiviteter, krigat i Iraq och tränat i jihads träningsläger, undan-
röjer alla eventuella tvivel om deras hemhörighet, islam.
 
Kan det verkligen vara "hets mot folkgrupp" att beskriva dessa som muslimer, när
de har hojtat ut för hela världen att de är muslimer / islamister ?
 
Två uttalade sanningar, om vilka det inte råder någon som helst tvivel, kan det
verkligen motivera häxbränning att säga detta uppenbara, lika uppenbart som
att jorden är rund, knappast.
 
ATT SÄGA TVÅ UPPENBARA SANNINGAR SAMTIDIGT BLIR INTE HELLER
MINDRE SANT.
 
Kanske är i stället problemet här knutet till Veronika Palms ideologiska hemvist. Vi
minns den tid hon slogs hårt för att få in sin gode vän Omar Mustafa i partiets verk-
ställande utskott, Det var samme Omar Mustafa, som bjudit in så kallade föreläsa-
re till muslimska träffar, där föreläsarna utgjordes av extrema jihadister med nära
knytning till de som organiserar de träningsläger där förövarna i Paris med gläd-
je och gamman deltagit.
 
DET ÄR NOG NÄRMAST DÄRFÖR JORDEN NU INTE ÄR RUND I VERONIKA
PALMS VÄRLD, EN VÄRLD SOM TYCKS NÅGOT OBSKYR, OM MAN VÄL-
JER ATT UTTRYCKA SIG MILT.
 
Men på en punkt får man kanske ge Veronika Palm rätt, "Fredens Religion" visade
inte sitt rätta ansikte.
 
De var ju maskerade.
 
MAN FÅR VÄL DÅ ANTA ATT DET VAR DENNA OMSTÄNDIGHET, ATT ISLA-
MISERNA VAR MASKERADE, SOM MEDFÖRDE ATT GENIET VERONIKA PALM
NU ANMÄLER BJÖRN SÖDER FÖR "HETS MOT FOLKGRUPP".
 
Däremot tycks Veronika Palm, återigen, ha visat sitt rätta ansikte, ett ansikte som
vill undertrycka åsiktsfriheten, undertrycka etablerade sanningar och främja vålds-
bejakande extrem islamism.
 
Man får väl anta att det är detta ansikte, som till mångas förvåning medförde
att Veronika Palm inte kom att ingå i Stefan Löfvens regering.
 
DET RÄCKER MER ÄN VÄL MED ETT SÅDANT ANSIKTE I REGERINGEN,
MEHMET KAPLAN.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MED SÅDANA ÅSIKTER FÅR MAN SKYLLA SIG SJÄLV

Sverige är inte Frankrike
 
Terrorattacken i Frankrike har skapat mycket debatt, många har tagit kraftigt avstånd,
andra har tagit mindre kraftigt avstånd.
 
Den debatt som följt efter attentatet visar på stora brister i yttrandefriheten, inte
i Frankrike, utan i Sverige.
 
DEBATTEN VISAR OCKSÅ MED PINSAM TYDLIGHET ATT HYCKLERIET OCH
DUBBELMORALEN I SVERIGE SAKNAR GRÄNSER.
 
Här kan man tala om öppna gränser, för hyckleriet och dubbelmoralen. När dimmorna
nu lägrar sig kan man se vissa tecken på att vi har långt att gå i Sverige, innan vi kan
tala om en yttrandefrihet värd namnet.
 
Vissa personer har förhållit sig till yttrandefrihet, demokratin och terrorattacken,
så att man skäms för att vara svensk.
 
DIT HÖR MINISTER MEHMET KAPLAN, JOURNALISTEN HENRIK ARNSTAD,
JORNALISTEN ALICE PETRÉN, HENNES CHEF ANNE LAGERCRANTZ, AK-
TUELLTS UTSÄNDE I PARIS SAMT EN VISS JOURNALIST VI AFTONBLAND.
 
Några nämnda, men många glömda.
 
När det gäller minister Mehmet Kaplan tycks dubbelmoralen och hyckleriet vara en
merit, han har ju blivit minister efter sina bravader inom yttrandefrihetsområdet.
 
Jyllandsposten känner vi till, där använde man yttrandefriheten för att ge ut-
tryck för samma satir som satirtidningen i Paris. Tidningen blev också utsatt
för mordhot och hade inte danska säkerhetspolisen ingripet i ett antal terro-
risters planering, hade reportrarna vid Jyllandsposten rönt samma öde som
sina kollegor i Paris.
 
Mehmet Kaplan var vid den tiden ordförande i Sveriges Muslimska Råd och
gav i anslutning till mordhoten mot Jyllandsposten, feb 2006, sin syn på ytt-
randefriheten.
 
I STÄLLET FÖR ATT STÖDA YTTRANDEFRIHETEN FÖR DEN MORDHOTADE
TIDNINGEN GJORDE NUVARANDE MINSTERN GÄLLANDE:
 
" DESSA PROVOKATIONER GÅR INTE ATT STÖDJA"
 
Jyllandsposten satir var av samma slag som paristidningens och beskrevs som pro-
vokationer, som inte gick att stödja. Härav följer, med iakttagande av den minsta
logik,, att med Mehmet Kaplans retorik är också paristidningens utnyttjande av ytt-
randefriheten provokationer, som inte går att stödja.
 
Av logiken följer också att Mehmet kaplan och Stefan Löfven står för olika linjer
när det gäller yttrandefriheten, den förre ser nyttjandet av yttrandefriheten som pro-
vikationer, medan den senare anser att yttrandefriheten ska värnas.
 
Alldeles uppenbart är regringen inte enig i denna sp viktiga fråga.
 
För att ingen då skulle betvivla hur Mehmet Kaplan ställde sig till Jyllandspostens
nyttjande av yttrandefriheten slog Mehmet Kaplan också fast.
 
" KOM INTE DRAGANDE MED YTTRANDEFRIHETEN NU NÄR NI BLIVIT MORD-
HOTADE"
 
Det påminner lite, eller kanske mycket om Fredrik Reinfeldts bevingade ord, när en
sverigedemokrat, politiskt aktiv, blev angripen i sin bostad av tre maskerade män.
säkert antifascister, och svårt knivskuren.
 
MED SÅDANA ÅSIKTER FÅR MAN RÄKNA MED ATT DET GÅR PÅ DET VISET.
 
Nu vet vi vad som krävs för att bli minister i Stefan Löfvens regering.
 
MAN SKA SE NYTTJANDET AV YTTRANDEFRIHETEN SOM PROVOKATIONER,
SOM RÄTTFÄRDIGAR TERRORATTACKER.
 
Journalisten Henrik Arnstad är inte dålig han heller, och Henrik Arnstad är numera
inte vem som helst.
 
Han är numera vetenskaplig rådgivare åt Stefan Löfven i etiska och moraliska
frågor.
 
Stefan Löfvens rådgivare hade också synpunkter på Jyllandsposten, när tidningen
mordhotades efter att ha visat samma satirteckningar som paristidningen. På sin
blogg skrev han då (2008) om reportrarna på Jyllandsposten:
 
" DE DANSKA SATIRTECKNARNA ÄR "BRUNA LÖSS" OCH "RASISTER" SOM
INTE SKA GNÄLLA OM DE BLIR UTSATTA FÖR MUSLIMSKA HOT"
 
MED DENNA RETORIK FÅR MAN VÄL ANTA ATT DE IHJÄLSKJUTNA REPORT-
RARNA I PARIS OCKSÅ ÄR "BRUNA LÖSS" OCH "RASISTER" OCH MAN FÅR
VÄL OCKSÅ ANTA ATT HENRIK ARNSTAD TYCKER ATT DET ÄR BRA ATT DE
INTE FICK TILLFÄLLE ATT "GNÄLLA", DE BLEV JU IHJÄLSKJUTNA.
 
Nu vet vi vad som krävs för att bli rådgivare åt Stefan Löfven i etiska och moral-
iska frågor.
 
Om journalisten Alice Petrén har det sagts mycket de senaste dagarna, efter att hon
begett sin syn på terrorattacken:
 
" Det är ju inte oskyldiga människor som blir ihjälskjutna i det här fallet"
 
Deras skuld skulle alltså vara att de utnyttjat yttrandefriheten och det skulle antyd-
ningsvis rättfärdiga att de blir ihjälskjutna.
 
Troligen har också journalsiten Alice Petrén gått i lära hos Fredrik Reinfeldt,
men sådana synpunkter är man värd att skjutas ihjäl.
 
NU VET VI OCKSÅ VAD SOM ERFORDRAS FÖR ATT BLI REPORTER PÅ SR.
 
Alice Petréns chef, Anne Lagerkranz, tycks inte heller ha mycket till övers för ytt-
randefriheten, från henne får vi höra, när hon försvarar Alice Petrén:
 
" DE ATTACKERADE JU VILT".
 
Så när reportrar i Frankrike utnyttjar sin yttrandefrihet, så "attackerar de vilt" och
så vilt att det antydningsvis kan tolkas som att det rättfärdigar att de skjuts ihjäl
 
NU VET VI OCKSÅ VAD SOM ERFODRAS FÖR ATT BLI CHEF PÅ SR.
 
SVT utsände i Paris tycks ha svårt med objektivitet. Det gick inte att räkna anta-
let varv hon skruvade sig på, när hon försökte få det att framstå som att det tro-
gen inte fanns något samband med terrorhandlingen och tidningens satirtidnin-
gar, då attentatet tycktes vara planerat.
 
Att placera ett sådant geni som utsänd reporter i Paris tycks inte genera
cheferna på SVT det minsta, det gäller ju att till varje pris få det att fram-
stå som att islamister inte är inblandade.
 
En viss reporter på Aftonbladet skruvade på sig lika mycket, när han också
försökte få det att framstå som att islamister inte vara inblandade.
 
De var ju maskerade och då kan det ju inte vara islamister.
 
NU VET VI VAD SOM KRÄVS, ELLER INTE KRÄVS, FÖR ATT BLI REPOR-
TER PÅ AFTONBLADET.
 
Denna förkärlek för terrorister och deras aktiviteter är inte begränsat till vad
som nämns ovan, utan löper son en röd tråd i vår moderna historia.
 
Vid attentatet mot skyskraporna i New York förfasades en stor del av
världen, men hela världen förfasades inte. Självklart förfasades man inte
i Gaza och på Västbanken, där jublade de flesta.
 
Men även på andra håll i världen jublades det.
 
I ETT ANTAL KLASSER I SKÅNE UPPGAV TILLFÖRLITLIGA KÄLLOR
ATT ELEVERNA RESTE SIG NÄR NYHETEN NÅDDE DEM OCH JUBLADE
ÖVER HÄNDELSEN.
 
Så visst kan vi se en röd tråd i vår historia, som löper över Fredrik Reinfeldt,
Mehmet Kaplan, Henrik Arnstad, SR, SVT och många andra.
 
Att använda ord som hyckleri och dubbelmoral när vi fördömer terror-
attacken mot Paristidningen men hyllar likande attacker mot New York,
Lars Vilks och Jyllandsposten får nog ändå ses som "understatement"
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YTTRANDEFRIHETEN I FOKUS EFTER ILLDÅD I PARIS

Borta bra men hemma bäst
 
Attacken mot satirtidningen i Paris är just inget annat än ett grymt, barbariskt och
skändligt dåd, riktat mot enskilda människor och för oss alla gemensamma vär-
den.
 
SÅSOM YTTRANDEFRIHET OCH DEMOKRATI.
 
Fördömanden från världens ledare har inte heller låtit vänta på sig, och märkligt
vore väl annars.
 
Stefan Löfven har anslutit sig till dessa fördömanden från världens ledare, och
märkligt vore det väl annars.
 
Men det finns faktiskt också andra omständigheter, som är märkliga, myc-
ket märkliga.
 
Både detta attentat och andra tidigare attentat mot tidningen har utlösts när tid-
ningen riktat satir mot islam i olika former. Bland annat avbildade man just de
så kallade rondellhundarna, vars upphovsman vad den svenske konstnären
Lars Vilks.
 
När tidningen i Paris utnyttjar sin yttrandefrihet och blir utsatt för ter-
roraktioner bli det kraftiga fördömanden från ledare världen runt, och
konstigt vore väl annars.
 
ETT AV TIDIGARE SATIRINSLAGEN VAR ALLTSÅ TIDIGARE DE SÅ KALLADE
RONDELLHUNDARNA, VILKET FÖLJES AV BRANDBOMBER MOT TIDNINGEN.
 
Att satiren denna gången riktas mot en "jihadistledare" förändrar inget i principiellt
avseende.
 
Nu är alltså världens ledare angelägna att försvara yttrandefriheten och demokratin
och fördömer därför terroraktionen i kraftiga termer, och konstigt vore väl annars.
 
Rondellhundarna har ju faktiskt visats tidigare, både i Sverige och i Danmark, och
upphovsman var konstnären Lars Vilks.
 
Till följd av att konstnären Lars Vilks utnyttjade samma yttrandefrihet tid-
ningen i Paris utnyttjade, blev också han utsatt för illdåd i form av mordhot,
mordbrand och lite annat och har under lång tid fått leva med polisskydd.
 
ÄVEN DÅ FRAMFÖRDES FÖRDÖMANDEN, MEN INTE MOT DE GÄRNINGAR
SOM VILKS BLEV UTSATT FÖR NÄR HAN UTNYTTJADE YTTRANDEFRIHE-
TEN UTAN FÖRDÖMANDEN RIKTADES MOT VILKS FÖR ATT HAN UTNYTT-
JADE YTTRANDEFRIHETEN.
 
Det ansågs som provocerande om yttrandefriheten i Sverige utnyttjades på sätt
som man anser att den har rätt att utnyttjas i Frankrike.
 
Vilken eller vilka slutsatser kan man då dra av ovanstående, man kan dra en be-
stämd slutsats, och den känns inte direkt "komfortabel".
 
OM EN SATIRTECKNARE RIKTAR EN VISS SATIR I ETT VISST GIVET AVSE-
ENDE OCH BLIR IHJÄLSKJUTEN, DÅ ÄR DET MOTIVERAT MED KRAFTIGA
FÖRDÖMANDEN MOT GÄRNINGSMÄNNEN, HÄR TERRORISTER.
 
OM EN ANNAN SATIRTECKNARE RIKTAR SAMMA SATIR I SAMMA FRÅGA,
MEN "BARA" BLIR UTSATT FÖR MORDBRAND OCH MORDHOT, DÅ ÄR DET
OCKSÅ MOTIVERAT MED KRAFTIGA FÖRDÖMANDEN, MEN MOT SATIR-
TECKNAREN.
 
Förstå det den som man ?
 
För det kan väl inte vara på det viset att yttrandefriheten i två av EU länder ska
mätas med olika måttstockar, eller ??
 
Nog finns det ett visst utrymme för att ägna sig åt viss eftertanke hur vi
själva förhåller oss till olika situationer, när yttrandefriheten utnyttjas
inom det område det nu gäller.
 
Det finns säkert sådana, fortfarande, som anser att det är "hets mot folkgrupp"
att knyta illdådet till islam, men eftersom gärningsmännen själva ropade att de
nu "hade hämnats profeten" finns det knappast utrymme för någon annan tolk-
ning.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EUROPA VÄRLDENS FARLIGASTE OMRÅDE

Kärleksbombning av satirtidning i Paris
 
För bara några dagar sedan publiserade Eurasia Group (New York baserat) sin
årliga rankning av de farligaste områdena i världen.
 
EU / EUROPA RANKADES DÅ TILL DET GEOPOLITISKT FARLIGASTE OM-
RÅDET I VÄRLDEN, FARLIGARE ÄN RYSSLAND, DELAR AV AFRIKA OCH
MELLERSTA ÖSTERN.
 
I dag bekräftades den bilden, på ett handfast sätt, 12 döda och 11 skadade, va-
rav 5 allvarligt, vid ett terrorattentat mot en satirtidning i Paris.
 
Man erinrar sig då osökt, Chamberlain efter hans möte med Adolf.
 
FRED I VÅR TID.
 
Vi har också "fred i vår tid" fast fredsänglarna har en annan framtoning än Adolf,
förlåt det familjära uttrycket.
 
En av Eurasion Groups motiv till att framhålla EU / Europa som världens farlig-
aste område var just vår definition "av fred i vår tid".
 
Satirtidningen i Paris är känd för att kritisera olika inslag i samhället, bland annat
kritiserar man vissa inslag i islam.
 
När man kritiserar andra områden än islam händer inget.
 
NÄR MAN KRITISERAR ISLAM BRUKAR DETTA FÖLJAS UPP AV DIVERSE
ATTENTAT MOT TIDNINGEN I FORM AV BRANDBOMBER MM.
 
I natt hade tidningen ett satirinslag om ISIS ledare, i dag skedde ett större atten-
tat mot tidningen.
 
Man måste nog heta Jonas Sjöstedt eller tillhöra AFA eller Revolutionära
Fronten för att inte se ett samband mellan nattens satirinslag och dagens
terrorattack.
 
DETTA SAGT MED RISK FÖR ATT BLI STÄMPLAD FÖR "HETS MOT FOLK-
GRUPP", DEN MODERNA TERMEN FÖR ATT BRÄNNA HÄXOR PÅ BÅL.
 
Eurasin Group rankar alltså EU / Europa som världens farligaste område och ett
av skälen är relationen till IS (ISIS).
 
Hur förhåller vi i Sverige till IS (ISIS), man kan väl in stort säga att vi i Sverige
förhåller oss till IS (ISIS) på ett sätt som gör det lätt att förstå att EU / Europa
rankas som världens farligaste område,
 
I Sverige tillåter vi helt öppet att IS (ISIS) rekryterar nya jihadister för olika
"fredsprojekt i vår tid", vilket sker i olika moskeer, och även öppet på ga-
tor och torg.
 
SEPÅ (LANDETS SÄKERHETSPOLIS) REAKTION PÅ DETTA ÄR ATT MAN
FÅR JU SÄGA VAD MAN VILL.
 
ATTENTATET I PARIS VITTNAR OM ATT MAN INTE ALLS FÅR SÄGA VAD
MAN VILL, MAN FÅR BARA SÄGA RÄTT SAKER, OCH DIT RÄKNAS ATT SE
IS (ISIS) ATTENTAT SOM "FREDSPROJEKT I VÅR TID"
 
Att fredens religion inte är helt oskyldigt till detta attentat, styrks av att gärnings-
männen ropat:
 
NU HAR VI HÄMNATS PROFETEN.
 
Dagens händelse borde öppna upp ögonen på oss alla, och inse att det är dags
att inse "att fred i vår tid" når man inte genom att blunda för vare sig Adolf, förlåt
det familjära uttrycket, eller motsvarande "fredsänglar" i vår tid.
 
Ska EU / Europa inte utlösa en katastrof i nivå med 1 eller 2 VK måste vi därför
besinna oss.
 
Vi måste inse att islam rymmer många olika syn på religion, demokrati, jäm-
likhet och frihet. De flesta inom islam, moderata muslimer, utgör ingen fara
för västvärlden, men islam rymmer vissa förgreningar som är farliga, myc-
ket farliga, för den fria världen.
 
VI LÖSER INTE DETTA PROBLEM GENOM ATT BLUNDA MED ALLT VI HAR,
OCH LITE TID, VI LÖSER DETTA PROBLEM GENOM   ATT "FRED
I VÅR TID" NÅS  GENOM ATT VI TAR AV OSS SKYGGLAPPARNA.
 
Man måste kunna rikta kritik mot mot extrema riktningar inom islam, som vill allt
annat än "fred i vår tid", utan att stämplas som rasist och muslimhatare.
 
Minsta kritik mot extrema yttringar av islam möts på olika sätt i olika länder.
 
I Frankrike är yttrandefriheten så väl etablerad att inslag av det slag vi kunde
ta del av i natt, möts på sätt som skett i dag.
 
I SVERIGE SKULLE INGEN KOMMA PÅ IDEN ATT YTTRA SIG KRITISK I DES-
SA AVSEENDEN, HÄR GÄLLER "FRED I VÅR TID", VAD DET SEDAN BÄR  MED
SIG KAN BÅDE CHAMBERLAIN OCH VI ANDRA UTTALA OSS OM.
 
Eller som filosofen sa:
 
DE FLESTA MUSLIMER ÄR INTE TERRORISTER, MEN DE FLESTA TERRORIS-
TER ÄR ISLAMISTER.
 
Det är ingen överdrift att vår undfallenhet mot extrema inslag inom islam är ett hot
mot både demokrati, frihet och jämlikhet. Dagens attentat visar med all tydlighet att
dessa extrema kretsar vill tysta all kritik.
 
I SVERIGE BEHÖVER DE INTE TA TILL DEN HÄR TYPEN AV ATTENTAT, DE
POLITIKER VI VALT HAR PÅ ANDRA SÄTT SETT TILL ATT INGEN VÅGAR FRAM-
FÖRA VARE SIG KRITIK ELLER SATIR PÅ ETT SÅDANT SÄTT ATT JIHADISTER-
NAS LEDARE "BLIR KRÄNKTA".
 
Själva tycker vi att denna undfallenhet är att utgöra en "Humanitär Stormakt".
 
Men hur kommer kommande generationer att se på oss i detta avseende.
 
RISKEN ÄR UPPENBAR ATT CHAMBERLAIN KOMMER ATT SES EOM ETT GENI
MED BLICKEN ÖPPEN FÖR ALLA HOT SOM DÅ ADOLF DÅ UTGJORDE.
 
Jag ingår gärna i partiets verkställande utskott,
trojanska hästar är något jag gillar lika mycket
som Veronica Palm
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUSTAV FRIDOLIN RÄDDAR NU SKOLAN

Skolans problem är nu lösta
 
Under veckan erfor vi att regeringen bjöd in Alliansen till överläggningar rörande
skolans problem, en inbjudan som togs emot med förvåning, stor förvåning, på
många håll.
 
Inbjudan slog ju bara in öppna dörrar.
 
ALLA SKOLANS PROBLEN ÄR JU REDAN LÖSTA UNDER INNEVARANDE
VECKA OCH SKOLAN ÄR DÄRMED RÄDDAD FRÅN ALLA DE PROBLEM
MAN HAFT ETT ANTAL ÅR UNDER DEN FÖRFÄRLIGA ALLIANSEN.
 
För vi minns ju språkröret Gustav Fridolins löfte under valrörelsen.
 
GE MIG BARA MAKTEN SÅ SKA JAG RÄDDA SKOLAN INOM 100 DAGAR.
 
Nu gav väljarna det ungdomliga geniet Gustav Fridolin makten och vid veckans
slut har 100 dagar förflutit.
 
Och därmed är skolan räddad från alla sina problem.
 
FÖR MAN MÅSTE VÄL KUNNA LITA PÅ ETT MILJÖPARTISTISKT SPRÅK-
RÖR, TILLIKA ANSVARIG MINISTER FÖR SKOLAN OCH SOM INTE HELLER
ÄR BELASTAD MED DEN ERFARENHET ÅLDERN GER ,  SOM SKULLE
KUNNA AVHÅLLA HONOM IFRÅN ATT PRATA EN MASSA STRUNT.
 
ELLER ??
 
AE
 

SLARVIGA OCH OPRECISA SVENSKAR ?

Ingen rök utan eld brukar det heta

Svenska Dagbladet har i dag en intressant artikel / intervju med en svensk, Jakob Edberg.

 

Jakob Edberg arbetar med någon så ovanligt som att vara lobbyist i Japan, och man anar genast att det kräver andra talanger än att äta sig mätt i Bryssel.

 

Vi har tidigare fått höra av tyskarna att vi är "Die dumme Schweden" och efter ett antal PISA rapporter känns det svårt att skaka av sig detta.

 

Jakob Edberg beskriver oss svenskar på ungefär samma sätt, när han ser på oss med japanska ögon.

 

" NÄR JAG SER SVENSKAR SER JAG ÖVERMODIGA MÄNNISKOR MED FÖR MYCKET SJÄLVFÖRTRO-

ENDE"

 

På den punkten känns det nog som om man vill ge honom rätt, finns det något område där vi inte är bäst i världen, när vi får säga det själva ?

 

Vi får oss också en annan släng av sleven när han säger:

 

" SVENSKAR ÄR OPRECISA, SLARVIGA OCH LITE ARBETSSKYGGA, DET INGÅR KANSKE INTE I DEN SVENSKA SJÄLVBILDEN, MEN SÅ ÄR DET "

 

" DET HÄNDER ATT SVENSKAR INTE SVARAR PÅ MAIL, INTE ÄR TILLGÄNGLIGA OCH MAN TAR INTE SITT ARBETE PÅ STÖRSTA ALLVAR"

 

Låter kanske lite tillspetsat, men kanske bara lite tillspetsat.

 

RING TILL EN KOMMUNAL ELLER STATLIG MYNDIGHET EFTER KLOCKAN 12 EN FREDAG.

 

Då finner man snabbt att det inte ens är tillspetsat, i vart fall inte tillgängligheten.

 

Att vår egen övermodiga självbild inte stämmer med en bild Jakob Edberg ger, det vet vi.

 

Men hur var det nu igen det lät, ingen rök utan eld, eller ?

 
 

Oavsett vilket skadar det nog inte av vi ruskas om lite i vår övermodiga självbild,

 

AE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


EU VÄRLDENS STÖRSTA RISKFAKTOR

Är taket utan väggar på väg att störta in ?
 
Svenska Dagbladet innehåller i dag en artikel, som visar att återigen håller den
gamla sanningen.
 
DET SOM INTE ÄR HÅLLBART HÅLLER INTE I LÄNGDEN.
 
Eu tycktes från början inte vara hållbart, och tycks inte heller hålla i längden. Vid
EU bildande beskrevs EU av ledande kretsar i USA, som en byggnation där man
"byggde ett hus med tak men utan väggar".
 
Får man tro Svenska Dagbladet är taket på väg att rämna, inte så konstigt
när väggar saknas.
 
Svenska Dagbladet återger en rankning, som sker varje år av Eurasia Group
(New York) och som rankar de farligaste geopolitiska områden i världen. Inför 2015
skriver Eurasia Group:
 
" DET MEST POLITISKT RISKFYLLDA OMRÅDET I VÄRLDEN 2015 ÄR EU "
 
Eurasia Group talar alltså om "fredsprojektet" EU, ett projekt som får "ögonen att
gå i kors" hos alla frälsta byråkrater i Bryssel.
 
Samma fredsobjekt, som skulle rädda världen och lite till, är alltså inför 2015
det mest riskfyllda geopolitiska området i världen.
 
Hur kunde det gå så illa, inte speciellt konstigt, det brukar gå så illa när politiker och
deras byråkrater inte lyssnar på medborgarna.
 
Eurasia Group motiverar främst utnämningen med politiska slitningar inom unionen
samt säkerhetsproblem med Ryssland och IS.
 
Man talar alltså om säkerhetsproblem med samma Ryssland som man hade vänlig-
heten att ge OS för bara något år sedan, och som man avser att ha vänligheten att
ge VM 2018, skygglappar tycks styra det mesta.
 
OTACK TYCKS VARA VÄRLDENS LÖN, I VART FALL OM MAN ÄR SÅ KORKAD
ATT MAN GÖR SIG BEROENDE AV RYSSLAND OCH BLUNDAR FÖR ALLT VAD
LANDET HAR FÖR SIG.
 
EU rankas alltså som "etta" på denna "tio i topplista", farligaste geopolitiska området
i världen inför 2015.
 
Man menar att folkligt motstånd skapat denna risk, och sådant uppstår lätt när politiker
skärmar av sig från verkligheten och inte lyssnar på folk. Samtidigt pekar man på stora
och grundläggande meningsskiljaktligheter mellan Tyskland, Frankrike och Storbritannien.
 
ETT STARKT OCH SJÄLVGOTT TYSKLAND, SOM INTE KAN BALANSERAS AV ETT
SVAGT FRANKRIKE OCH ETT FRÅNVARANDE STORBRITANNINEN.
 
För bara några dagar sedan klargjorde Angela Merkel att hon inte tycker att det är värt att
lyssna till andra inom EU. Vi fick då höra att Angela Merkel, inte EU, inte Tyskland och inte
heller Vi, utan Angela Merkel kunde tänka sig att sig ett "Grexit".
 
Självklart att ett hus med tak utan väggar rämnar när den ledande personen inom
unionen intar den hållningen, allt annat vore nog "världens åttonde underverk".
 
Man pekar också på den svångsremspolitik, som tycks ha fjättrat EU ledare mentalt, allt
eller intet tycks här utgöra färdriktningen, och det tycks bli mer av "intet" än av "allt" med
den fjättring som styr EU ledning.
 
Eurasia Group tycks inte förvånade över den risk EU står för idag, och menar att den ska-
pats av ledare, som inte har det minsta krismedvetande, allt rullat på som vanligt oavsett
vad som händer i Ryssland, och på andra områden.
 
Något vi starkt känner igen, EU blir ständigt tagen på sängen, och görs något blir det för
lite och för sent, om det överhuvudtaget görs något.
 
Vem kommer då som två på denna "tio i topplista", det gör Ryssland.
 
Det Ryssland alla bävar för skulle alltså utgöra en mindre risk inför 2015 än EU,
vårt stolta "fredsprojekt". 
 
Afrika och Mellersta Östern tycks  sedan utgöra oaser i jämförelse med EU.
 
SÅ GÅR DET NÄR VI MEDBORGARE LÅTER OSS FÖRFÖRAS MED FAGRA, MEN
TILL INTET FÖRPLIKTIGANDE LÖFTEN, GÅNG PÅ GÅNG, I EN OÄNDLIG ALDRIG
UPPHÖRANDE STRÖM AV FAGRA LÖFTEN, SOM INTE LEDER TILL NÅGOT ANNAT
ÄN ATT VI TYCKS KOMMA ALLT NÄRMARE ETT SAMMANBROTT.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÄNTAR OSS NU SVARTA JANUARI ?

Väntar oss en svart vecka ?
 
Nyårsönskningarna tycks få ansåt, det nya året tycks mest ha börjat i moll.
 
Summerar man det aktuella läget, och den inverkat detta fått de senaste dagarna
blir man "mörkrädd".
 
VI MINNS SVARTA SEPTEMBER, HAR VI NU SVARTA JANUARI ?
 
En summering gör knappast att man sover lugnt på natten:
 
- Nyval förestår i Grekland, och ett utträde ur EU ses som alltmer sannolikt/tänkbart,
  alla försöker intala sig att det inte innebär någon större dramatik
- Oljan på den lägsta nivå sedan 2009, priset halverat under kort tid, bra för vissa,
  men katastrofalt för andra
- Dollarn på rekordnivå, hämmar USA export
- Euron rekordlåg
- Höga skuldsättningar på de flesta håll i världen, både privat och offentligt, som be-
  gränsar möjligheterna att agera
- Ukraina krisen fortfarande en hämsko
- Carl Bíldt varnar för "storkrig"
- Tillväxten inom EU skrivs ner, ingen eller mycket låg tillväxt
- Europas motor Tyskland hackar, och tillväxten 2015 skrivs ner till 1 %
- Stora och återkommande demonstrationer i Tyskland mot invandring och islamise-
   ring
- Moskvabörsen föll i går med ungefär 4 %, en rysk ekonomisk kollaps framstår
   ett alltmer tänkbart scenario, något som skulle drabba främst Europa hårt
- Ledande europabörser rasade i går med runt 3 %
- Asienbörser rasar i dag
- Och ovanpå detta "hemma" i Sverige en decemberuppgörelse, som kan medföra
   "vad som helst"
 
Är detta inledningen på "svarta januari", svaret får vi under veckan.
 
Vad har vi att hoppas på mot denna bakgrund.
 
EGENTLIGEN TYCKS DET ENDA VI KAN HOPPAS PÅ VARA JUST HOPPET.
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 

VART TOG DEMOKRATIN VÄGEN ?

En ny riksdag är skapad inom riksdagen
 
Debatten kring decemberöverenskommelsen fortsätter, ofta i skarpa ordalag, till
synes utan en djupare analys, antingen är man för eller också är man emot.
 
Ungefär som med övernskommelsens drivkraft, migrations- och integrations-
politiken, antingen är man för eller också är man emot, inga djupare analyser
här inte.
 
Dagens Industri skriver i dag om överenskommelsen under rubriken "DÖ är oaccep-
tabel".
 
Skribenten nalkas både överenskommelsen och dess drivkraft, integrationspolitiken,
på ett sätt vi inte är vana vid, analytiskt, logiskt och resonerande.
 
NÄR DET GÄLLER ATT FÖRHÅLLA SIG TILL DECEMBERUPPGÖRELSEN OCH
DESS DRIVKRAFT, INTEGRATIONSPOLITIKEN, BÖR INLÄGGET I DI KUNNA
SES SOM ETT PEDAGOGISKT MÄSTERVERK.
 
Samtidigt är inlägget en obehaglig läsning för alla som omfamnat överenskommelse,
utan att tänka till, vare sig före eller efter.
 
Skribenten beskriver inledningsvis överenskommelsen med orden:
 
" Överenskommelsen är demokratiskt, juridiskt och ekonomiskt tvivelaktig"
 
HAR SKRIBENTEN RÄTT TILL BARA 50 % SER VI ALLTSÅ ETT AV DE STÖRRE
POLITISKA MISSFOSTREN I MODERN TID.
 
Det odemokratiska inslaget beskriver han som att DÖ skapat en egen mindre riksdag
inom den befintliga, där styrkeförhållanden inte avgörs av väljarna, utan av de som med-
verkat i överenskommelsen.
 
HAR SKRIBENTEN HÄR RÄTT TILL 50 % HAR ALLTSÅ DEN REPRESENTATIVA
DEMOKRATIN I PRAKTIKEN UPPHÖRT ATT FUNGERA.
 
Ingen har ju hycklat med att överenskommelsen syftar till att hålla sverigedemokraterna
utanför allt inflytande. DI beskriver detta som en inskränkning av demokratin och menar
att sverigedemokraterna i internationell jämförelse inte är det parti man beskylls för att
vara utan får Sverige att framstå som ett land med en "exotisk integrationspolitik".
 
Det kan aldrig sägas för många gånger, ändå tycks det inte nå fram, i vart fall
inte i Sverige.
 
SETT MED INTERNATINELLA MÅTT ÄR DET INTE SD SOM ÄR EXTREMT, DET
ÄR SVERIGE SOM BEDRIVER EN EXTREM POLITIK.
 
Såvitt order "extrem" inte tappat all betydelse.
 
Dagens Industri pekar på att det finns fog för missnöje med den förda integrationspoli-
tiken, något de flesta i dag ställer sig bakom, men ofta från skilda utgångspunkter. DI
pekar på en den ohederlighet som präglar debatten, när man från "vänsterhåll blandar
bort korten" och jämställer kritik mot migrationspolitiken som kritik mot migranter.
 
För att framhålla det ohederliga, eller kanske avskyvärda, i detta pekar DI på att mot-
svarande jämförelse inte sker när någon riktar kritik mot skolan eller vården.
 
Ingen blir beskylld för att rikta kritik mot eleverna om man riktar kritik mot sko-
lan, lika lite som man blir beskylld för att rikta kritik mot patienterna, om man rik-
tar kritik mot vården.
 
ETT PEDAGOGISKT MÄSTERVERK ATT BESKRIVA EN ABSURD SITUATION PÅ
DETTA SÄTT.
 
Att sedan redan frälsta inte kan ta emot pedagogiska mästerverk är en helt annan sak.
 
"Alla människors lika värde" får också en annan dimension när man läser detta pedago-
giska mästerverk.
 
Alla elever kan vara lika mycket värda, även om man riktar kritik mot brister inom
skolan.
 
MEN I DEN SVENSKA DEBATTEN GÄLLER ATT ALLA INTE HAR LIKA MYCKET
VÄRDE OM MAN RIKTAR KRITIK MOT DEN FÖRDA MIGRATIONS-OCH INTEGRA-'
TIONSPOLITIKEN.
 
DI beskriver den svenska hållningen som "en exotisk politik".
 
FRÅGAN ÄR OM DET INTE FINNS MER RÄTTVISANDE BEGREPP ÄN "EXOTISK".
 
Dagens Industri pekar på det uppenbara i överenskommelsen.
 
" DÖ TAR BORT UTRYMMET FÖR KOMPROMISSER, DÅ DEN MINDRE MINORITE-
TEN FÖRBUNDIT SIG ATT LÄGGA NER SINA RÖSTER I VIKTIGARE FRÅGOR. MAN
MÅSTE DÄRFÖR VISA EN ÖVERDRIVEN OPPOSITIONSLUSTA I MINDRE VIKTIGA
FRÅGOR, DÅ MAN LAGT NER SINA VAPEN I VIKTIGA FRÅGOR".
 
För genast tankarna till "politiska cykelställ", där oändliga debatter kan ägnas var ett
cykelställ ska placeras, medan beslut om miljardinvesteringar klubbas igenom av bara
farten.
 
På annan plats i DI är moderaten Anders Björck inne på samma spår och menar att på
något sätt måste ju ändå Alliansen visa att den existerar.
 
" DET FINNS DÅ BARA ETT SÄTT ATT VISA DETTA PÅ OCH DET ÄR GENOM ATT
MED SMÅ NÅSTICK FÖRSÖKA FÄLLA REGERINGEN I SMÅFRÅGOR".
 
Har Anders Björck rätt till 50 % måste man nog se DÖ som det största politiska missfost-
ret i modern tid.
 
DI har en ganska så hygglig avslutning på sitt pedagogiska mästerverk, och avslutar
med:
 
" DÖ SKA INTE ÅTNJUTA MER RESPEKT ÄN DEN ÄR VÄRD, DÖ ÄR INTE FOLKET"
 
De som är intresserade av ett pedagogiskt mästerverk kring hur decemberöverenskomm-
elsen förhåller sig till demokrati har säkert stor behållning av att läsa dagens ledare i DI.
 
De som omfamnar överenskommelsen, med eller utan eftertanke, bör dock avhålla sig
ifrån att läsa ledaren, de riskerar att bli djupt besvikna.
 
PÅ SIG SJÄLVA.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EU LÄR NU FÅ BEKÄNNA FÄRG

Darrningarna inom EU blir allt tydligare
 
Grekland spänner nu musklerna inför valet om tre veckor, och ingen vet säkert hur
det kommer att gå.
 
Vinner de partier, som nu har ledningen, kan vi vänta oss en annan grekisk hållning
till EU och beslutade åtstramningspaket.
 
VAD ETT "GREXIT" KOMMER ATT INNEBÄRA ÄR DET INGEN SOM VET.
 
Med andra ord är det högst sannolikt att oron på "marknaderna" kommer att
öka den närmaste tiden, osäkerhet är ju det bästa bränslet för ökad oro.
 
Som om denna osäkerhet och sannolika oro inte skulle räcka visar nu en färsk un-
dersökning hur invånarna i olika EU länder ställer sig till att "lämna" EU.
 
WIN/GALLUP Internationell har genomfört en "folkomröstning" i ett antal EU länder
och ställt frågan "hur de skulle ställa sig om de i en folkomröstning fick välja mellan
att lämna EU eller stanna kvar i EU"
 
Undersökningen gör ingen munter, i vart fall ingen i "Bryssel".
 
EN MAJORITET AV BRITTERNA, 51 %, SVARAR ATT DE VILL LÄMNA EU.
 
Närmast "efter" kommer nederländerna med 42 % som vill lämna EU och sedan
Danmark med 37 %.
 
Frånsett Spanien är det inget land, som visar en adel mindre än 25 % som vill läm-
na EU.
 
Om valet i Grekland kommer att skapa ökad oro kring landets hållning till
EU är det ingen vågad gissning att denna oro kan komma att medföra "rin-
gar" på vattnet.
 
OCH DE "RINGARNA" LÄR KNAPPAST MEDFÖRA ATT ANDELEN SOM VILL
LÄMNA EU I OLIKA LÄNDER KOMMER ATT MINSKA.
 
Den utlovade folkomröstningen i Storbritannien är planerad genomföras 2017.
Inför denna är det ingen vågad gissning att Cameron kommer att bli tvingad till
ett antal "eu fientliga utspel" för att hålla britterna på mattan.
 
Inte heller en sådan tänkt, eventuell utveckling, lär lugna ner oroliga och
skeptiska eu - medborgare.
 
Som man sår får man skörda heter det.
 
Vi lär nog kunna räkna med "skördefest" inom EU den närmaste tiden.
 
 
AE
 
 
 
 

DEN TYSKA SJÄLVBILDEN OROAR

Kan ett "Grexit" nu rycka närmare ?
 
Att oron i Europa kommer att öka, ju närmare vi kommer valet i Grekland är
ingen vågad gissning.
 
Partier, motståndare till åtstramningspaketen, rycker fram och mycket tyder
på att en annan politik kan komma att föras i Grekland.
 
Vägran att betala lån och "mer åt grekerna".
 
Hur detta kommer att gå återstår att se, men redan tycks länder inom EU och
marknader börja positionerna sig för att hantera en annan grekisk EU politik.
 
Att Tyskland har en mäktig ställning inom EU, om  det råder det ingen tvekan,
och Tysklands hållning till ett eventuellt "Grexit" kan bli avgörande för hur EU
kommer att förhålla sig.
 
Det är heller ingen tvekan om att Tysklands ekonomiska utveckling visar vä-
gen för hur det kommer att gå för övriga EU.
 
Får man tro uppgifter i tysk media, der Spiegel, tycks Angela Merkel inte
ha något emot att demonstrera Tyskland storlek och betydelse.
 
STÄMMER UPPGIFTERNA ÄR ANGELA MERKEL BEREDD ATT LÅTA
GREKLAND LÄMNA EU, OM LANDER ÖVERGER SIN ÅTSTRAMNINGS-
POLITIK.
 
Angela Merkel är beredd att låta Grekland lämna EU.
 
INTE EU, INTE HELLER TYSKLAND, INTE HELLER "VI" UTAN JAG, ANGELA
MERKEL ÄR BEREDD LÅTA GREKLAND LÄMNA EU.
 
Ett ordval kan betyda mycket framför allt i ett känsligt läge, Ingen betvivlar att Tysk-
land är mäktigt, ingen betvivlar heller att Angela Merkel är mäktig med Tyskland
som maktplattform.
 
Men frågan är om ordvalet i detta läget är det mest lämpliga, "jag Angela
Merkel", tänker låta Grekland --------
 
Som om resten av EU och världen inte fanns, som om allt snurrar runt Tyskland.
 
När det gäller EU kanske det är så, att allt snurrar runt Tyskland, men det
är högst tveksamt i det lämpliga att alltför tydligt framhålla andra EU län-
ders låga betydelse i detta känsliga läge,
 
Angela Merkel "härstammar" från forna Östtyskland, och det sägs att ränderna
inte går ur zebran.
 
RÄNDERNA TYCKS SITTA KVAR PÅ ANDRA ÄN ZEBRAN.
 
 
 
AE
 

BIDRAGSALLIANSEN

När den politiska tanken inte räcker till
 
Vi hörde Alliansen "skryt" över hur många jobb man skapat under ett antal år.
först 300 000 jobb, som sedan blev 350 000 jobb.
 
Av dessa hade 280 000 gått till utrikesfödda, redan här börjar man ana inslag
på arbetsmarknaden av det mer perversa slaget.
 
Hur många av dessa 280 000 jobb som var instegjobb och nystartsjobb,
som trängde undan svenska arbetslösa, är det inte lätt att få uppgifter om,
men många var det, väldigt många.
 
Hur ser det ut bakom detta "skryt" och bakom kulisserna av denna ökning av sys-
selsättningen. De ser helt enkelt inte alls bra ut, i vart fall inte överallt.
 
Går man bakom "skrytet" och bakom kulisserna och närmar sig verkligheten,
den verklighet som tonar fram när högtidigliga och jobbskapande projekt
ska sjösättas, då ser det inte alls bra ut.
 
I VISSA AVSEENDEN SER DET FAKTISKT VERKLIGT ILLA UT, MYCKET MER
ILLA ÄN DE FLESTA KAN FÖRESTÄLLA SIG.
 
I min "profession" har jag haft möjligheten att närmare ta del av den verklighet som
tonat fram när olika projekt ska omformas och sjösättas på arbetsmarknaden.
 
En del erfarenheter pekar då på att många ansvariga politiker inte inser vad
de håller på med och vad de beslutar om.
 
ELLER ÄNNU VÄRRE, DE KANSKE INSER VAD DE HÅLLER PÅ MED OCH
VAD DE BESLUTAR OM.
 
Nedanstående uppgifter avser ett ganska så vanligt företag inom restaurangbran-
schen.
 
Ett aktiebolag, en  omsättning på ungefär 3 000 000, en ägare verksam i bolaget
och därutöver 4 anställda, samtliga anställda är anställda med "instegsjobb". Före-
taget uppvisar ingen vinst, går med en smärre förlust de senare två åren.
 
FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN FÅR BOLAGET, VARJE MÅNAD, ERSÄTTNING
FÖR "INSTEGSJOBBEN" MED UNGEFÄR 60 000:-, VILKET GÖR UNGEFÄR
720 000:-.
 
Utan denna ersättning, 720 000:-, skulle alltså bolaget uppvisa en förlust på ungefär
750 000:-, till detta kommer att ägaren tar ut mindre lön än "kalkylmässig lön".
 
Slutsatsen är alltså lätt att dra.
 
FÖRETAGET SKULLE INTE HA "EN CHANS I VÄRLDEN" ATT ÖVERLEVA UTAN
TILLSKOTTET FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN, TALA OM ATT SNEDVRIDA AR-
BETSMARKNADEN OCH SÄTTA KONURRENSEN PÅ UNDANTAG.
 
Vet verkligen politiker hur "det ser ut där ute" eller menar de på fullt allvar att Arbetsför-
medlingen ska garantera att annars ej livskraftiga bolag ska snedvrida marknaden och
konkurrensen.
 
Sett ut skattebetalarnas perspektiv borde det ju vara, om man nu nödvändigsvis
måste vrida sönder arbetsmarknaden, att de som får "instegsjobb" utför sysslor
inom välfärd eller annat, där finansiärerna i vart fall får någon nytta av de ersätt-
ningar som mer eller mindre nu slängs i sjön.
 
ATT BOLAGETS ÄGARE ÄR NÖJD BEHÖVER MAN JU INTE BETVIVLA, HAN GES
PÅ ANDRAS BEKOSTNAD MÖJLIGHET ATT DRIVA ETT FÖRETAG HAN ANNARS
INTE SKULLE KUNNA DRIVA.
 
Detta är inget extremt undantag, på detta viset ser det ofta ut "där ute", det finns arbets-
givare, som aldrig skulle kunna föreställa sig att anställa någon utan "instegsersättning".
 
Vet politiker inte att det ser ut så "där ute", i så fall är det riktigt illa.
 
ÄNNU VÄRRE ÄR DET NOG OM MAN VET HUR DET SER UT "DÄR UTE".
 
Ett annat exempel avser ett taxibolag, med drygt tiotalet bilar. Bolaget har inte haft en
chaufför utan "instegsersättning" så långt tillbaka man kan minnas. Bolaget "dumpar"
sina priser med 30 % och har så här långt lyckats konkurrera bort ett antal andra taxibolag.
 
Dessa andra taxibolag har klagat hos Arbetsförmedlingen över att bolaget satt
i system att bara anställa förare med "instegsersättning".
 
Svaret från Arbetsförmedlingen blir inte överraskande, tyvärr, det låter  som följer:
 
" HAR NI SVÅRT ATT KLARA AV KONKURRENSEN TILL DESSA PRISER  ÄR
NI VÄLKOMNA TILL ARBETSFÖRMEDLINGEN, VI HAR FÖRARE DÄR NI INTE BE-
HÖVER BARA MER ÄN EN BRÅKDEL AV LÖNEN".
 
Vet politiker att deras stolta projekt antar denna "implementering" när de konfronteras
med verkligheten "där ute" ?
 
Vet de det inte är det riktigt illa, men ändå värre är om det känner till hur det går
till "där ute".
 
En annan viktig reform, som Annie Lööf vigt sitt liv år, är den sänkta "restaurangmomsen",
som enligt den stolta Alliansen skulle ge mängder av jobb, men knappast kom att med-
föra några jobb alls.
 
En "normalstor" restaurang kunde omsätta 3 000 000 och gå med 500 000 i vinst,
om den sköttes väl, före reformen. Antalet anställda var anpassat till verksamhe-
ten och ägaren skulle aldrig komma på den befängda iden att plötsligt anställa
"en massa" folk bara för att momsen blev lägre.
 
REFORMEN MEDFÖRDE ATT ÖVERSKOTTET "ÖVER EN NATT" ÖKADE FRÅN
500 000:- TILL 1 000 000:-, PENAGR SOM INTE GICK TILL "NYA ANSTÄLLDA"
UTAN RANN RAKT NER I ÄGARENS SIFFROR.
 
Detta är också siffror hämtade från "verkligheten" och "tacka sjutton" för att han häv-
dar att reformen föll väl ut, när han blir tillfrågad om hur han ser på en "återgång till
den högre momsen".
 
Han kanske till och med ser så väl på utfallet, för sin egen del, att han frestas
att lägga till att han skulle avskeda "en massa anställda" om momsen blev hög.
re, allt för att få Annie Lööf att känna sig väl till mods.
 
Vet politiker om att deras stolta projekt implementeras på detta sätt, när de kommer i
kontakt med verkligheten ?
 
Vet de inte om det är det riktigt illa, men ännu värre är om det vet om det.
 
Sverige behöver ett vitalt näringsliv, vitalt i den meningen att det klarar av de hårda
krav konkurrensen i dag ger upphov till.
 
Inte vitalt i den meningen att bidrag ska vitalisera en verksamhet, som annars
inte skulle klara sig på marknaden.
 
ALLA HAR INTE GLÖMT "STÅLVERK 80" MEN EN DEL HAR TYDLIGEN GLÖMT
DETTA DÅ SÅ STOLTA PROJEKT.
 
OCH INGENTING LÄRT.
 
Dessa projekt sjösattes under Alliansen, och med hänsyn till hur de utformats, är det
onekligen fascinerande att höra Alliansen tala om oppositionen som "bidragspartiet".
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLIANSEN GÅR UNDER JORDEN

Alliansen utgör numera stödhjul åt regeringen
 
Mycket har sagts om den så kallade demcemberuppgörelsen, mycket av värde,
och mycket av mindre värde.
 
En samlad bild visar, när dimmorna skingrat si, en Allians som präglas
av uppgivenhet.
 
EN EXTREM OCH TYDLIGT UTTALAD UPPGIVENHET.
 
Överenskommelsen kan helt enkelt inte tolkas på annat sätt än att Alliansen
get upp, alla stolta ord till trots.
 
Summerar man en samlad bild av vad som sagts och tänkts efter överenskom-
melsen kan de summeras i ett antal enkla punkter.
 
FEM ENKLA OCH TYDLIGA PUNKTER SOM ANDAS TOTAL UPPGIVENHET.
 
1) Man vill inte ha igenom sin egen budget
2) Eftersom budgeten är det viktigaste politiska styrmedlet vill man inte heller ha
    igenom sin egen politik.
3) Man har utfäst sig att inte opponera sig mot regeringens budget, hur den än
    ser ut och vad den än innehåller.
4) Eftersom budgeten är det viktigaste politiska styrmedlet har man också utfäst
    sig att inte opponera sig mot regeringens politik, i den mån den ryms inom bud-
    geten, hur politiken än ser och  oavsett vad den kan innebära.
5) Alliansen har inte ens längre som mål att nå en majoritet bland väljarna, då man
    uppgivet och lakoniskt konstaterar "att det finns inom överskådlig tid ingen möj-
    liget för Alliansen att nå egen majoritet"
 
4 AV RIKSDAGENS PARTIER, SOM INGÅTT EN ALLIANS, HAR ALLTSÅ INTE
LÄNGRE ENS SOM MÅL ATT NÅ MAJORITET BLAND VÄLJARNA.
 
Uppgivenheten kan knappast bli tydligare.
 
Och denna uppgivenhet menar man ska styra Alliansens valplattform inför
valet 2018.
 
VI KAN INTE NÅ EGEN MAJORITET, MEN VI HAR VISAT ATT VI KAN LÄGGA
OSS PLATT FÖR REGERINGEN.
 
Det återstår att se hur många väljare som imponeras av denna politik, rätt uttryck
är kanske i stället "icke - politik".
 
Initierade hävdar att överenskommelsen i allt väsentligt bär "Fredrik Reinfeldts sig-
num", något som inte överraskar.
 
När ett haT escalerar bortom allt rimligt förnuft sker det kemiska processer
i hjärnan, som kan leda till rent sinnessjuka tillstånd.
 
FREDRIK REINFELDTS HAT TILL SVERIGEDEMOKRATERNA HAR ESCLA-
RAT BORTOM ALLT RIMLIGT FÖRNUFT OCH KAN LEDA TILL VAD SOM
HELST.
 
Till och med överenskommelser av typen självmordsprojekt.
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 

LÄR FLYKTINGAR SÄGA TACK

Ett tack kan vara på plats
 
En busslast med flyktingar i Jämtland har orsakat en stor debatt, och debatten
rymmer lyckligtsvis, för en gångs skull ?, lite andra nyanser än vad Den Huma-
nitära Stormakten vanligen ger uttryck ger uttryck för.
 
Aftonbladets skribent Lena Melin skrev i går en insiktsfull ledare om detta "spek-
takel" och menade att det kan få följdverkningar på den förda invandringspolitiken.
 
Hon menade då att "spektaklet" kunde komma att medföra att svenskarna fick en
mer avig syn på invandringspolitiken.
 
I dag har ungefär hälften av väljarna "en avig syn" på invandringen i den me-
ningen att den bör minska.
 
Lena Melin riktade två uppmaningar i sin artikel.
 
Den ena uppmaningen var riktad till flyktingarna och innebar att de borde
besinna sig, både för sin egen skull och för efterföljande flyktingars skull.
 
En högst motiverad uppmaning.
 
Den andra uppmaningen var riktad till "oss andra" och innebar att "vi andra"
skulle ta ansvar och informera flyktingarna om att de borde besinna sig.
 
En ännu mer motiverad uppmaning.
 
DET ÄR SYNNERLIGEN MÄRKLIGT ATT VI, I NÅGON BISARR FORM AV VÄL-
MENING, TILLÅTER FLYKTINGAR ATT BETE SIG HUR SOM HELST, NÄR DET
ÄR NÅGOT SOM INTE PASSAR.
 
Det kan röra sig om att det finns vargar i området, det är kallt, förläggningen är inte
bra, maten är inte bra, förläggningen ligger inte i storstad mm mm mm, ett inte helt'
ovanligt argument i sådana lägen tycks vara att slå sönder förläggningen och miss-
handla dess personal.
 
Om det är på det visat att flyktingarna flyr från det de uppger sig fly från, bor-
de de skänka aktuella asylländer en tacksamhetens tanke, i vart fall inte gnäl-
la så fort det är något som inte passar.
 
DET ÄR ALLTSÅ INTE FRÄMST FLYKTINGARNA SOM SKA BESINNA SIG, DET
ÄR VI SJÄLVA SOM SKA BESINNA OSS.
 
Denna besinning borde medföra att vi informerade flyktingar bland annat att ett
tack vore på sin plats.
 
Det heter att det inte finns några gratisluncher.
 
DET BORDE GÄLLA FLYKTINGAR OCKSÅ, ETT TACK ÄR FAKTISKT INTE
FÖR MYCKET BEGÄRT, SAMTIDIGT SOM DET MED STÖRSTA SÄKERHET
SKULLE GANGNA DEN FÖRDA FLYKTINGPOLITIKEN OCH FLYKTINGARNA
SJÄLVA.
 
Det heter också att ett tack betyder så mycket, och det borde betyda något här
också.
 
Flyktingarna i Jämtland tycks också inta en något ambivalent syn på sitt val av
ort, dit de säger sig vilja köras. I korus uppger de att det är viktigt, mycket vik-
tigt att de så snabbt som möjligt lär sig svenska för att kunna få jobb, kanske
en instruktion från människosmugglarna ?
 
ATT DÅ VILJA BOSÄTTA SIG HOS SINA LANDSMÄN I ROSENGÅRD OCH
STOCKHOLMS FÖRORTER TYDER INTE PÅ EN DJUPT ROTAD FÖRESTÄLL-
NING VAD AVSER ATT LÄRA SIG SVENSKA OCH ATT SÖKA JOBB.
 
I Jämtland bör det vara lättare att lära sig säga tack,
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARG OCH BJÖRN SSABOTERAR VÅR FLYKTINGPOLITIK

Vargar skrämmer iväg våra araber
 
Flyktingar som tagit sig ändå upp till Jämtland för att rädda glesbygden har väckt
en del uppmärksamhet.
 
Vi arma svenskar tror oss ha upplevt det varmaste året på 100 år, men då har
vi inte frågat araberna i Jämtland.
 
Kylan i Jämtland är så svår att araberna längtar efter värmen i Södertälje och
Malmö. Då värmen är ännu högre i mellanöstern än i Malmö och Södertälje
ställer man ju sig som "vanlig svensk" frågande till varför de bara längtar till
Södertälje och Malmö, borde de inte ta steget ut och resa till värmen på riktigt ?
 
Alla tycks inte ha förståelse för arabernas längtan efter värme. En reporter,
själv bosatt i världens köldhål påpekar för araberna att hon själv kan bo i Jämt-
land.
 
Som man frågar får man svar heter det, och svaret från araberna blir i klass
med detta.
 
VISST FÖRSTÅR VI ATT DU KAN BO HÄR, MEN VI ÄR ARABER OCH VI KAN
INTE BO HÄR DÄR DET ÄR SÅ KALLT.
 
Men det är inte bara kylan i Jämtland, som skapar längtan efter Södertälje och
Malmö, även urskogens rovdjur tycks hindra att glesbygden räddas av araberna.
 
Som en förklaring till längtan efter Södertälje och Malmö får vi nu höra ytterligare
ett skäl till varför glesbygden inte kan räddas av araber.
 
VI ÄR JU ARABER, VI KAN INTE BO DÄR DET FINNS BJÖRNAR, VARGAR
OCH ANDRA DJUR.
 
Kanske det är här vi finner lösningen på vad många anser vara en extrem invand-
rarpolitik, som resulterar i att Sverige tar emot flest flyktingar i hela världen.
 
SKAPA REVIR FÖR BJÖRNAR OCH VARGAR I ANSLUTNING TILL MALMÖ,
SÖDERTÄLJE OCH ETT ANTAL ANDRA ARABORTER.
 
För bara drygt halva året  sedan gjorde Annie Lööf gällande att vår invandrarpolitik
var viktig för att man genom denna skulle kunna stoppa avflyttningen från glesbyg-
den.
 
DET SER NU UT ATT INTE LYCKAS SÅ BRA, MEN MAN FÅR VÄL FÖRLÅTA
HENNE, DET ÄR INTE ALLTID LÄTT ATT KOMMA IHÅG ATT DET FINNS VAR-
GAR OCH BJÖRNAR I JÄMTLAND.
 
AE
 
 
 

ANNIE LOCKAR UTRIKESFÖDDA TILL GLESBYGDEN

Annie get your gun
 
Många ställde sig tvivlande till Annie Lööfs ambitioner, som avsåg att locka
30 000 000 utrikesfödda till Sverige.
 
Ingen trodde att man skulle kunna locka hit så många, med ett kallt klimat
som gör att man måste värma sig.
 
Men Annie Lööf stod på sig, 30 000 000 utrikesfödda skulle rädda både äld-
reomsorg, pensioner och glesbygd, främst glesbygd, men tvivlet gnagde
fortfarande bland många.
 
Men det tycks nu ändå som om Annie Lööf kan räkna till sig ytterligare
en framgång.
 
VI KAN NU LÄSA I MEDIA OM 4O TALET FLYKTINGAR, SOM EFTER
LÅNGA STRAPASTER LYCKATS TA SIG MED BUSS ÄNDÅ UPP TILL
JÄMTLAND FÖR ATT TRYGGA GLESBYGDENS UTVECKLING.
 
Rasister och nazister inom sverigedemokraterna gör nu allt för att förringa
"Annies" framgångar, att rädda glesbygden med 30 000 000 utrikesfödda,
och gör nu gällande att flyktingarna inte alls vill till Jämtland.
 
RASISTERNA OCH NAZISTERNA FÖRNEKAR SIG ALLTSÅ ALDRIG, NU
HAR DE FRÄCKHETEN ATT PÅSTÅ ATT GLESBYGDENS RÄDDARE
TYCKER ATT DET ÄR KALLT I JÄMTLAND, ATT DET ÄR ISOLERAT I GLES-
BYGDEN OCH ATT MAN VILL TILL DEN KÄRA TVÅSTATSLÖSNINGEN MAL-
MÖ.
 
Att man bara kan med.
 
Demokratiska krafter, knutna till Stalins ättlingar och Det Meningslösa Partiet,
har länge hävdat att man ska förbjuda sverigedemokraterna. något som ald-
rig framstått som mer motiverat än i dag.
 
ATT PÅSTÅ ATT GLESBYGDENS RÄDDARE TYCKER ATT DET ÄR KALLT
I GLESBYGDEN OCH VILL ÅTER TILL TVPSTATSLÖSNINGEN MALMO
MÅSTE VÄL ÄNDÅ VAR DET MEST RASISTISKA SOM FRAMFÖRTS UN-
DER HELA 2015.
 
Polisen har så här långt vägrat att utföra sin uppgifter, och återföra bussen i
ägarens händer, vilket inte låter sig göras så länge bussen är ockuperad av
glesbygdsräddare.
 
Man får verkligen hoppas att polisen inte heller faller för frestelsen att
utföra sina uppgifter, vi har fått nog av rasistiska övergrepp från polisen.
 
 
Glesbygdens frälsare
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RASISTER FÅR SKYLLA SIG SJÄLVA

Med sådana åsikter får man skylla sig själv
 
Sverigedemokraten William Hahne är fullmäktigeledamot i Stockholm och tillika
vice ordförande i SDU.
 
Av någon outgrundlig anledning trodde rasisten William Hahne att han under ny-
årsnatten kunde röra sig fritt i Stockholm, det demokratiska Sverige skyltfönster.
 
Men alla vet ju att ingen sverigedemokrat ska få röra sig fritt i det demokra-
tiska Sverige, har man den typen av åsikter ska man hålla sig undan.
 
DÅ WILLIAM HAHNE INTE SJÄLV FÖRSTOD DETTA, NÄR HAN OLOVLIGT
RÖRDE SIG I STOCKHOLM UNDER NYÅRSAFTON, HJÄLPTE EN INVAND-
RARE HONOM PÅ TRAVEN.
 
För att Hahne verkligen skulle förstå, att han inte fick röra sig i Stockholm fritt
som andra, med de rätta åsikterna, slogs han blodig i ansiktet av vad rasistsaj-
ter hävdar var en invandrare.
 
Rasistiska hatsajter har nu utnyttjat detta och hävdar att rasisten William
Hahne slogs ner helt oprovocerat, något som inte kan få stå oemotsagt.
 
VI MÅSTE EN GÅNG FÖR ALLA SLÅ FAST ATT EN SVERIGEDEMOKRAT KAN
ALDRIG SLÅS NER OPROVOCERAT, BARA DET FAKTUM ATT HAN FINNS
OCH RÖR SIG UTE ÄR EN TILLRÄCKLIG PROVOKATION FÖR ATT HAN SKA
SLÅS BLODIG I ANSIKTET.
 
Rasistiska hatsajter försöker nu också få detta till ett hatbrott, och det är då man
ser hur ondskan tränger sig fram hos dessa rasistiska nazister.
 
Det vet väl "alla" att lagstiftningen bara tillåter hatbrott i en riktning, och ännu
mer känt är ju att en sverigedemokrat aldrig kan bli utsatt för hatbrott.
 
I SVERIGE ÄR JU ALLA LIKA MYCKET VÄRDA, I VART FALL OM MAN INTE
ÄR SVERIGEDEMOKRAT.
 
Historien tycks upprepa sig, vi minns sverigedemokraten i Malmö, som fick besök
av tre maskerade män, troligen förklädda rasister, och som knivskar honom svårt.
 
Fredrik Reinfeldt hade då vänligheten att påminna oss att detta knivdåd, som
rasisterna beskrev händelsen, var ett nödvändigt försvar av demokratin och
med den typen av åsikter skulle man skylla sig själv.
 
MAN FÅR NU BARA HOPPAS ATT FREDRIK REINFELT INTE TAGIT SÅ MYC-
KET LEDIGT ATT HAN HINNER RYCKA UT TILL DEMOKRATINS FÖRSVAR
OCH PÅMINNA OSS OM ATT WILLIAM HAHNE SLOGS BLODIG FÖR SINA
ÅSIKTER.
 
Hade William Hahne inte varit sverigedemokrat skulle man önskat honom
Ett Gott Nytt År.
 
Hur kunde det sjunka, det hade ju Europas
tätaste skrov ?
AE
 
 

RSS 2.0