SVERIGE BRINNER

Vill MSB att Sverige ska brinna ??
 
Mycket har sagts om de många och stora bränderna i Sverige, och mycket återstår
att säga.
 
Viss sammanfattning finns det ändå utrymme att göra, så här långt:
 
- Det har aldrig brunnit så här mycket i modern tid
- Ett antal bränder, 3 ?, är fortfarande utom kontroll
- Nuvarande antal disponibla plan med förmåga till brandbekämpning är
  för få för att få stopp på bränderna
- Stora värden går till spillo för att bränderna fortsätter
 
Det heter att "hjälpen är som närmast när nöden är som störst".
 
Österrike, och 3 andra länder, tycks ha hörsammat detta ordspråk och erbjuder
nu sin hjälp, att ställa ytterligare plan till förfogande, vilket enligt all erfarenhet
skulle medföra att bränderna kunde släckas snabbar.
 
På MSB tycks man inte ha hört talas om detta ordspråk, där gäller det motsatta:
 
"NÄR NÖDEN ÄR SOM STÖRSTA TACKA DÅ NEJ TILL ALL HJÄLP SOM KAN
MILDRA NÖDEN"
 
Denna variant av den "svenska modellen" tillämpar nu MSB och tackar därför nej
till den hjälp om fler plan Österrike mm erbjuder.
 
Kanske är det dags att döpa om MSB ?
 
MOT SAMHÄLLETS BEVARANDE ??
 
Österrike förresten ??
 
Fick vi inte nyligen höra från våra orakel, Stefan Löfven, Morgan Johansson och Dan
Eliasson, att Sverige för litet för att ha råd att hålla sig med denna typ av brandbered-
skap.
 
Är Österrike verkligen så mycket större ??
 
KAN DET MÅNNE I STÄLLET BERO PÅ ATT ÖSTERRIKE TILLÄMPAR ANDRA
PRIORITERINGAR OCH DÅ MÅNAR MER OM SIN BEFOLKNING ÄR SVERIGE ?
 
AE
 
 

ALLAH GÖR ATT ALLA BLOMMOR BLOMMAR !!

Fredrik Reinfeldts ande vilar fortfarande över landet
 
Hur många vet vad  VETENSKAPSKOLAN i Göteborg står för ?
 
Skolinspektionen vet det, och därför har man framför mycket hård kritik i en
mängd avseenden.
 
Det är när man läser denna kritik som man förstår hur långt vi tillåtit islami-
seringen att breda ut sig i Sverige.
 
Fredrik Reinfeldt ville ju islamisera hela Göteborg och knöt ju därför till sig
den koranske renlärige riksdagsmannen Waberi.
 
Även om den nya moderledningen inte velat nära denna "orm" vid sin barm
visar det sig nu att Fredrik Reinfeldt ändå lyckades ganska bra.
 
Vissa utdrag i Skolinspektionens kritik är skrämmande, vissa underhållande.
 
Skrämmande är att eleverna före skolstart varje dag tvingas att delta
i muslimsk morgonbön och sjunga muslimska "psalmer".
 
DETTA SKER ALLTSÅ HELT ÖPPET, OCH MED DENNA VETSKAP GER
VI ALLTSÅ DENNA TYP AV SKOLOR TILLSTÅND ATT PROGRAMMERA
ELEVER SÅ ATT DE BLIR RÄTTROGNA.
 
Underhållande är när eleverna får sjunga en variant av Idas visa och vi
får då höra eleverna sjunga.
 
ALLAH GÖR ATT ALLA BLOMMOR BLOMMAR !!
 
Läs gärna Skolinspektionens rapport om Vetenskapsskolan i Göteborg och
ställ sedan frågan:
 
HUR ENFALDIGA OCH FLATA ÄR VI SVENSKAR, EGENTLIGEN?
 
DUMMARE ÄN ATT TILLÅTA DETTA MED DEN LAGSTIFTNING VI HAR
I LANDET KAN VÄL INGEN VARA, ELLER ?
 
Sverige är ett land i dag, som i vissa, alla ?, stycken inte styrs överhuvudtaget.
 
Vi ägnar oss åt retorik, åt "babbel" om värdegrunder och att utforma
regler om hur man ska bete sig.
 
MEN SEDAN ÄR DET INGEN SOM ÄGNAR DET MINSTA INTRESSE ÖVER
HUR ALLT DETTA IMPLEMENTERAS I VERKLIGHETEN.
 
Otroligt mycket av retorik, men ingen som helst verkstad med andra ord.
 
Annie Lööf får väl antas njuta i fulla drag, i gott sällskap med Jonas
Sjöstedt, Gustav Fridolin, Maria Ferm, Fredrik Reinfeldt och ett antal
andra "islamvurmare".
 
AE
 
 

KORRUPTIONEN FRODAS I SVERIGE ?

Korruptionen i Sverige nu värre än någonsin ?
 
Den som har starka nerver och tål det mesta ska läsa dagens SvD.
 
SvD skriver i dag om det korrupta bygget "Nya Karolinska" under rubriken:
 
Man köpte ETT sjukhus men betalade för TVÅ
 
Den som inte ser det korrupta inslaget i detta gigantiska svindleri bör "dra något
gammalt" över sig.
 
SvD skriver här på 4 helsidor om mängder av tänkbara, och otänkbara, fel som
begåtts. SvD har begränsat sig i urvalet av fel för att inte behöva uppta hela tid-
ningen och alla bilagor med alla fel som begåtts.
 
Nya Karolinska har rönt uppmärksamhet världen runt, och många förvånas över
att vi envisas med att hävda att vi inte har någon korruption ned detta gigantiska
exempel på gigantisk korruption mitt framför näsan.
 
Vissa inslag, tidigare kända, är av den arten att ansvariga borde sitta "bakom lås
och bom". Ett sådant benämns numera "knapring", vilket tillämpades i samband
med anbudet.
 
MAN HAR EN BUDGET, ANBUDET MEDFÖR ATT BUDGETEN ÖVERSKRIDS,
MAN LYFTER UT VIKTIGA OCH NÖDVÄNDIGA FUNKTIONER FÖR ATT INNE-
HÅLLA BUDGETEN FÖR ATT SENARE, NÄR ANBUDET ÄR TAGIT, LYFTA
IN DEM SOM TILLÄGGSARBETEN, DÅ DUBBELT SOM DYRA.
 
Detta gjorde man medvetet och uppsåtligen för att lura skattebetalarna !! Att an-
svariga för detta inte sitter "inom lås och bom" tyder på stora strukturella system-
fel i Sverige.
 
Man kan i samband med denna byggnation skönja, tydligt, två sådana struk-
turella systemfel.
 
Det ena systemfelet utgörs av att vår kultur, vår tradition, vår praxis och vår lag-
stifning i princip tillåter att man svindlar bort hur mycket som helst av offentliga medel
utan att det får några personliga konsekvenser.
 
De mest enfaldiga menar att man löser detta med en opposition som
kräver "politiskt ansvar".
 
ÄR DET NÅGON SOM HÖRT TALAS OM EN POLITISK SVINDLARE DÄR
NÅGOT "POLITISKT ANSVAR" HAFT BETYDELSE ??
 
Skulle detta undantagsvis ha tillämpats dyker vederbörande upp som "gubben i
lådan" i en ny befattning när oron lagt sig.
 
DEN MINNESGODE ERINRAR SIG DÅ MONA SAHLIN OCH ETT ANTAL
ANDRA.
 
Detta systemfel måste / borde lösas om vi ska ha "någon djävla ordning i landet"
som CH Hermansson skulle ha sagt, och det kan bara lösas på ett sätt.
 
MAN UTFORMAR EN LAGSTIFTNING OCH INFÖR EN SÅDAN, SOM MED-
FÖR ATT POLITIKER INTE TILLÅTS SVINDLA OSS SKATTEBETALARE
HUR MYCKET SOM HELST UTAN ATT DET UTKRÄVS JURIDISKT ANSVAR.
 
Visst är en sådan utformning svår, mycket svår, men den måste till, det är helt
oacceptabelt att politiker på olika håll sitter och svindlar på våra pengar utan att
det utkrävs ansvar !!
 
Det andra systemfelet hänger just ihop med "gubben i lådan"
 
Ett antal ledande politiker, främst moderater, har deltagit i detta omfattande
svindleri.
 
I STÄLLET FÖR ATT DET UTKRÄVS NÅGON FORM AV ANSVAR ÅTER-
FINNER MAN NÅGRA AV DESSA RENT KRIMINELLA PERSONER SENARE
I ANDRA HÖGT UPPSATTA POSITIONER, EXEMPELVIS SOM LANDSHÖV-
DINGAR.
 
Man ställer sig då frågan om inte Sverige har den mest "korkade" befolkningen
i den demokratiska världen.
 
Med normala mått mätt borde det vara fullständigt obegripligt att ledande
politiker svindlar bort skattemedel i höga poster på Landstinget i samband
med bygget av Nya Karolinska för att senare återfinnas på andra viktiga
poster, som landshövding eller ordförande för viktiga arbetsmarknadsor-
ganistioner.
 
Att så kan ske, mitt framför ögonen på oss medborgare, och utan att någon så
mycket som skäms det minsta säger en hel del, eller allt, om tillståndet i landet
och hos oss väljare.
 
Just i denna affär är särskilt moderaterna insyltade, och det har man för-
sökt dölja, milt uttryckt.
 
Visserligen försökte den moderata ledningen motsätta sig att bygget sked-
de, men väl  i gång med allt "fiffel och båg" inblandat höll man god min,
eller kanske mer rätt dålig min, mycket dålig min.
 
HUR ALLT DETTA "FIFFEL OCH BÅG" HÖR IHOP MED ETT "VUXET
SAMTAL" BORDE KANSKE VÄLJARNA
 
FÅ VETSKAP OM, INNAN VALET.
 
LIKASÅ BÖR VÄLJARNA FÅ VETSKAP OM HUR ALLT DETTA "FIFFEL
OCH BÅG" HÄNGER IHOP MED EN PROFIL OM "LAG OCH ORDNING",
INNAN VALET.
 
Kan men inte hålla det egna partiet fritt från "fiffel och båg" på höga poster,
är det nästan lite väl fräckt att kräva hårdare tag mot dem som får betala detta
obskyra svindleri och denna gigantiska korruption, eller ?
 
AE
 

STEFAN LÖFVEN SLÅR VÄRLDSREKORD

Ska en statsminister få uttrycka sig hur enfaldigt som helst ?
 
Tungan slinter ibland hos de flesta, och det får man ha överseende med, i rimlig
utsträckning, vi är i alla fall människor, de flesta av oss.
 
Frågan är hur mycket tungan kan tillåtas slinta på en statsminister ?
 
Oppositionen  uttrycker stark kritik mot regeringens hantering av brandkatastro-
fen, och den kritiken är relevant i flera avseenden.
 
Dels har man inte säkerställt att Sverige har nödvändig utrustning och organisation
för brandbekämpning, dels utnyttjar man inte erbjudanden om hjälp från Ryssland
och man uttnyttjar inte heller hjälp som NATO skulle kunna bistå med.
 
Det är därför ingen överdrift att påstå att regeringen genom sitt agerande försvårat
släckningsarbetet och utsatt ortsbefolkningarna för onödigt lidande.
 
Opposition riktar därför stark och välmotiverad kritik mot regeringens in-
kompetenta agerande i en mängd avseenden.
 
Hur ser då Stefan Löfven på denna välmotiverade kritik ? Han är tydlig, mycket
tydlig med hur han ser på denna välmotiverade kritik och säger:
 
OPPOSITIONEN FÅR ÄGNA SIG ÅT VAD DEN VILL - JAG BRYR MIG FAKTISKT
INTE !
 
Vad Stefan Löfven säger med detta är förbluffande för innebörden är ju också föl-
jande:
 
JAG FÄSTER INGET AVSEENDE VID KRITIK SOM VISAR ATT VI FÖRBETT
SVERIGE DÅLIGT FÖR STORA BRÄNDER OCH JAG FÄSTER INGET AV-
SEENDE VID  KRITIK SOM VISAR ATT VI UNDERLÅTIT ATT VIDTA ÅT-
GÄRDER FÖR ATT SLÄCKA BRÄNDERNA.
 
Detta är troligen "världsrekord", ingen kan troligen erinra sig att någon statschef
uttryckt sig så vanvördigt och omdömeslöst i en viktig fråga som drabbar landet
hårt.
 
Då uppstår frågan:
 
Ska Stefan Löfven, som faktiskt inte bryr sig om brister i Sveriges förmåga
att släcka stora bränder ges möjlighet att vara statsminister ytterligare 4 år ?
 
TÄNK OM DET DÅ BRINNER IGEN OCH STEFAN LÖFVEN DÅ "FAKTISKT"
INTE BRYR SIG HELLER ?
 
Stefan Löfven på besök i Ljusdal / AE
 
 
 

KONSTEN ATT GÖRA SIG TILL ÅTLÖJE, STEFAN LÖFVEN MÄSTARE

Försvarets nya strategi i kampen mot "ryssen"
 
Försvaret har nu bestämt sig för att tillämpa en ny taktik för att möta hotet från
Ryssland:
 
TAKTIKEN GÅR UT PÅ ATT GÖRA SIG TILL SÅDANT ÅTLÖJE ATT RYSSEN
SKRATTAR IHJÄL SIG !!
 
Försvaret tycks redan ha lyckats med sin nya taktik.
 
INTE BARA RYSSEN, UTAN HELA VÄRLDEN, TYCKS NU SKRATTA IHJÄL
SIG INFÖR DET ÅTLÖJE FÖRSVARET GER UPPHOV TILL.
 
Stora delar av Sverige brinner och man kan tycka att alla tillgängliga resurser då
borde sättas in i brandbekämpningen.
 
Så tycker dock inte högsta försvarsledningen, där är det viktigare att göra sig
till åtlöje.
 
VILKET MAN GÖR NÄR MAN BESTÄMMER SIG FÖR ATT INTE SÄTTA IN
TILLGÄNGLIGA HELIKOPTRAR, MED FÖRMÅGA TILL BRANDBEKÄMPNING,
MED MOTIVERINGEN ATT PERSONALEN HAR SEMESTER OCH ATT MAN
DÅ INTE KAN" PEKA MED HELA HANDEN".
 
Till åtlöje gör sig också Stefan Löfven och Morgan Johansson som inte klarar av att
uppvisa sådan ledaregenskaper, sådant ansvarstagande och sådan handlingskraft
att de inte förmår ta en ÖB "i örat" som tycks ha villat bort sig fullständigt.
 
HELA VÄRLDEN MÅSTE SKRATTA "IHJÄL SIG" ÅT ATT SVERIGE HAR TVÅ
LEDANDE POLITIKER, TVÅ PAPPFIGURER, I SIN REGERING SOM INTE KLARAR
AV ATT TA ÖB " I ÖRAT" SÅ ATT SVERIGE INTE FRAMSTÅR SÅ LÖJEVÄCKANDE
SOM LANDET NU FRAMSTÅR.
 
Nu är det bara att hoppas att "ryssen", när man skrattat färdigt, inte planerar ett an-
fall mot Sverige under semestertid, då förbanden inte får inställa sig för att personalen
har semester.
 
STEFAN LÖFVEN, MORGAN JOHANSSON OCH ÖB FRAMSTÅR HÄR SOM SYNNER-
LIGEN ÖMLIGA FIGURER, SOM INTE UPPVISAR DEN MINSTA FÖRMÅGA TILL MEST
ELEMENTÄRA LEDAREGENSKAPER.
 
Stefan Löfven besöker Ljusdal / AE
 

FYLLTRATTEN JUNCKER STYR EU / NATO I RULLSTOL

EU ledare stupfull under NATO mötet
 
Vad minns vi från det senaste NATO mötet , vi minns det media vill att vi ska minnas.
 
Och media vill att Donald Trump ska framstå som ett "svin".
 
MEDIA VILL DÄREMOT INTE ATT FYLLTRATTEN JUNCKER SKA FRAMSTÅ SOM
ETT "SVIN", DÄRFÖR SKRIVER MAN INGET OM FYLLTRATTENS AGERANDE.
 
All uppmärksamhet riktades mot "svinet" Donald Trump, som hade den enorma fräck-
heten att hävda att övriga NATO länder skulle betala mer i försvarsutgifter och inte,
som vanligt, åka snålskjuts på USA.
 
Betänker man att USA försvarsuppgifter ligger på ungefär 3,5 % av BNP och övriga
NATO länders på dryga 1 %, så är det ju inte ett "oberäkneligt" agerande från Donald
Trump, snarare tvärtom.
 
DET FÅR I S ÄLLET SES SOM EN FULLSTÄNDIG GÅTA ATT USA LÅTIT SIG
UTNYTTJAS PÅ DETTA VIS SOM ETT TACK FÖR ATT USA RÄDDADE EUROPA
FRÅN HITLER UNDER 2 VK.
 
Tilläggas kan att USA också står för 70 % av NATO gemensamma budget, något som
borde få övriga NATO medlemmar, samt Stefan Löfven, att uppvisa lite större ödmjuk-
het.
 
Med denna monumentala enfald och okunskap i bagaget är alltså övriga NATO län-
der eniga om att Donald Trump är ett "svin" som har fräckheten att lyfta fram att öv-
riga NATO länder beter sig just som "svin" och bara tänker på sig själva och utgår
ifrån att USA ska rädda dem, igen.
 
En av de som tycker att Donald Trump är ett "svin" är fylltratten, EU ordförande;
'Juncker.
 
För att visa sin respekt för Donald Trump och övriga regeringschefer under mötet var
han så full att han fick ledsagas av andra för att kunna hålla sig upprätt.
 
Detta är inte första gången fylltratten uppträder officiellt som en fylltratt, oändliga är
de gånger då han varit så full på offentliga möten att han inte kunnat agera i enlig-
het med sitt ämbete.
 
På detta möte var han uppenbarligare fullare än vanligt, det räckte inte att han fick
ledsagas av andra för att hålla sig upprätt.
 
PÅ VÄG UT FRÅN MÖTER FICK FYLLTRATTEN JUNCKER TRANSPORTERAS
UT I RULLSTOL, ALLTFÖR FULL FÖR ATT KUNNA HÅLLA SIG UPPRÄTT.
 
Det är alltså denna typ av politiker som leder EU och utgör kärnan i NATO och
i sitt omtöcknade tillstånd ifrågasätter de sanningar Donald Trump har mage att
föra fram.
 
Med fylltratten Juncker i ledningen för EU är det lätt att instämma i EU kri-
tiken, lägg ner EU.
 
NU BÖRJAR M,AN UNDRA OM MAN INTE OCKSÅ SKA LÄGGA NER NATO,
NÄR FYLLTRATTAT SOM JUNCKER SKA "SÄKERSTÄLLA" VÅR GEMEN-
SAMMA SÄKERHET.
 
En fråga uppstår onekligen:
 
VARFÖR ÄR ÖVRIGA LEDARE INOM NATO, SAMT STEFAN LÖFVEN, SÅ
IVRIGA ATT IFRÅGASÄTTA DONALD TRUMPS SANNINGAR, VISSERLIGEN
FRAMFÖRDRA PÅ SEDVALIGT BURDUST SÄTT, MEN SÅ IVRIGA ATT VARA
ÖVERSLÄTANDE MED JUNCKERS STÄNDIGT ÅTERKOMMANDE "FYLLOR" ?
 
Vilket är mest farligt för den "fria handeln" och för NATO avskräckande för-
svar ??
 
MAN MÅSTE VÄL SJÄLV VARA GANSKA SÅ "FULL" OM MAN BESVARAR
DENNA FRÅGA MED ATT JUNCKER STÅR FÖR STABILITET, FRI HANDEL
OCH SÄKERHET, ELLER !
 
 
Sin resa ut från NATO mötet i rullstol motiverade han med att han "hade ont i
ryggen".
 
"Vän av ordning" undrar då förstås om det var "ont i ryggen" som fick fylltratten
Juncker under ett besök I Litauen att gå omkring att rätta till slipsen på andra
deltagare ?
 
AE
 
 
 
 
 
 
 

DEN FUNKTINELLA DUMHETEN STYR SVERIGE

Den funktionella dumheten leder till framgång
 
Inte alla läser kultursidorna, men i dag borde alla som kan ta till sig nya perspektiv
läsa SvD kulturinlägg under rubriken:
 
FUNKTINELL DUMHET FORMEL FÖR FRAMGÅNG I ARBETSLIVET
 
De flesta som läser detta har nog drabbats av funktionell dumhet, men inte i värre
grad att artikeln kan skapa en viss eftertanke.
 
Vissa får nog anses ha drabbats av funktionell dumhet i så hög grad, att det
är slöseri för dem att läsa inlägget, dit bör räknas Fredrik Reinfeldt, Annie Lööf,
Stefan Löfven och många i deras omgivning.
 
Inlägget är skrivet av Mats Alvesson, professor i organisationsforskning, allt han skriver
bör / kan kanske inte tas för givet, men det räcker att 10 % är underbyggt för att man ska
inse att Sverige hamnat snett.
 
Man kan då läsa:
 
Om Du vill premieras i arbetslivet håll då god min inför tomma floskler och delta
i möten som är slöseri med tid.
 
Hand upp den som inte känner igen lite, eller mycket av detta !!
 
En svag förmåga till reflektion och kritiskt tänkande är kanske den viktigaste fram-
gångsfaktorn för många som vill göra karriär.
 
Hand upp den som träffat en politiker utan svag förmåga i dessa avseenden !!
 
Denna typ av funktionell dumhet, svag förmåga eller vilja till reflektion och kritiskt
tänkande  frodas i sort sett överallt.
 
I stort sett ????
 
Man är anpasslig och lydig. Man håller sig inom etablerade tankeboxar och agerar
med tunnelseende inom ramen för dessa.
 
Den mest kända "boxen" här bör väl vara Rosenbad, eller ??
 
Man krånglar inte till det genom att ifråga tomma floskler, läs kanske Annie Lööfs,
inte heller reflekterar kring vad som är den övergripande meningen med det man
sysslar med.
 
Förr hette det att det är viktigt att man arbetar med rätt sak, inte att man gör fel sak på
rätt sätt !!
 
Denna funktionella dumhet är alltså den viktigaste framgångsfaktorn för många
som vill göra karriär. Man håller på med allehanda strategier och värdegrunds-
planer utan attd et minsta bekymra sig över om de tillämpas.
 
Återigen, hand up den som inte fullt ute känner igen detta !! Som Hasse Alfredsson
sa, en tom påse är fortfarande tom, om man fyller den med luft !
 
Man refererar till organisationens värdegrund utan att fundera över om detta
säger något som helst av värde.
 
Här kanske alla politiker kvicknar till när de erinrar sig allt pladder om att "alla är lika
mycket värda" och vi får inte dela in oss i "oss och dem" ?? Att Annie Lööf skulle
kvickna till när hon erinrar sig sitt meningslösa pladder om att CP står för rättvisa,
jämlikhet och ser framåt, är väl att begära för mycket, men frågan är vem gör inte
det ?
 
Den som säger emot detta pladder om värdegrunder mm tas sällan väl emot.
 
Hand upp den som träffat en politiker som "sagt emot" och fortfarande har en le-
dande position ?
 
Enkla , tilltalande och upplyftande politiska korrekta budskap rabblas i det o-
ändliga.
 
Samtidigt som vi andra medborgare får höra att vi är så "outbildade" och "obegå-
vade" att vi bara kan tillhanda enkla lösningar på de svåra frågor politiker väljer
att bortse ifrån.
 
Man ska ha en positiv människosyn och förfäkta det goda ledarskapet.
 
Annars är man rasist, eller ??
 
Följ rutiner, tänk inte själv. Skruva ner tankeförmågan och satsa på att klara
ytliga granskningar.
 
Det är inte utan att tankarna går till myndigheter med tillsynsansvar, där både
tankeförmågan och ytligheten blir besvärande både hos myndighet och granskad,
enligt den "svenska modellen" får ingen enskild pekas ut, utan allt ska ske ytligt
och helst försvinna i ett töcken.
 
Om något inte fungerar på en arbetsplast (motsv) ska alla jobba med värde-
grunden för att se över rutinerna.
 
Det är här vi höra återkommande mantra som "Vi tar detta på största allvar" och
"Det finns alltid utrymme för förbättringsrutiner".
 
Återigen, hand upp den som hört talas om en enskild som fått ta ansvar inom
offentlig verksamhet, ansvar på riktigt ?
 
Personer med talang för funktionell dumhet samspelar väl med verksam-
heter som ser väl ut på ytan, men knappast under den.
 
Carl Henrik Svanberg ?, Fredrik Reinfeldt ? Maud Olofsson ? Annie Lööf ?
 
Resultatet av dessa "talanger" är en socialtjänst som går på knäna, en
svag polis, en arbetsförmedling som ständigt misslyckas, en integrations-
politik som fungerar illa, en dyr sjukvård som underpresterar och mycket
annat som inte fungerar,
 
Den bistra sanningen är helt enkelt att rekryteringskulturen i Sverige rörande
"höga chefer" leder fram till chefer som är allt annat än chefer och sällan för-
mår åstadkomma andra resultat än retoriska utspel.
 
Att arbeta mer begåvat, mer kritiskt och mer reflekterande skulle rubba
mångas cirklar och ställa till det för ledningar.
 
Hellre 10 "jasägare" i handen än 1 "nejsägare! i skogen med andra ord. I re-
toriken kan man uppfatta det som att "visselblåsare" tas emot positivt, inlednings-
vis, men chefer med ingrodd funktionell dumhet återkommer alltid senare och
hämnas på något sätt, exemplen är otaliga.
 
Lösningen på angivna problem är välutbildade personer benägna att tänka
självständigt. Sådana gynnas tyvärr sällan i dagens samhällskultur och ar-
'betsliv.
 
Handen på hjärtat, är det verkligen något som hört talas om en chef eller politi-
ker som har ambitionen att omge sig med begåvade personer som inte har till
uppgift att bekräfta korrekta budskap i "tankeboxen" ?
 
Mats Alvesson ställer sig kritisk till det så kallade "kunskapssamhället och menar
att kunskapen inte är så mycket värd om den saknar integritet och bygger på
försiktighet och följsamhet.
 
Detta inlägg i SvD är ytterst intressant att läsa för alla chefer, alla politiker och alla
som arbetar med rekryteringsfrågor.
 
Man behöver inte läsa inlägget "många gånger" för att snabbt inse att den intellek-
tuella kulturen / nivån i Sverige inte är vad den borde vara
 
AE
 
 
 

DE POLITISKA CYKELSTÄLLEN I VISBY

Vad smått är är stort inom politiken
 
Förr skojade man om att politiker ägnade sig åt mindre viktiga saker, därför att
de inte förmådde/ville ägna sig åt viktiga saker.
 
Man raljerade då med:
 
DE VIKTIGASTE BESLUT POLITIKER ÄGNAR SIG ÅT ÄR CYKELSTÄLLENS
PLACERING !!
 
I år ägnar man all kraft i Almedalen åt cykelställens placering.
 
Och cykelställen i Almedalen utgörs av Nordiska Motståndsrörelsen.
 
Medlemmar ur NMR har betett sig på sätt som är fullständigt "heltokigt", ofta i
mindre samklang med gällande lagstiftning, om detta råder ingen som helst tve-
kan.
 
Många medlemmar framstår som rena vettvillingar, inte heller om detta råder
den minsta tvekan.
 
Men, och åter men, dessa vettvillingar är tämligen få, och hur man kan få
detta "cykelställ" att framstå som Sveriges största problem är en fullstän-
dig gåta.
 
Om man ska ägna allt fokus åt störande uppträdande, så finns det i Visby en
betydligt större samhällsfara än NMR.
 
DEN SAMHÄLLSFARAN UTGÖRS AV DOMPROSTEN I VISBY.
 
När Tomas Gur håller att samhällsinriktat föredrag är han i sin fulla rätt att göra
detta.
 
Domprosten i Visby har inte den minsta rätt, eller anledning, att förhindra
detta.
 
DETTA HINDAR INTE DEN OBSKYRE DOMPROSTEN IFRÅN ATT LÅTA
KYRKKLOCKOR RINGA, PÅ TID SOM ANNARS INTE GÄLLER, FÖR ATT
HINDRA TOMAS GUR FRÅN ATT GÖRA SIG HÖRD.
 
För "vän av ordning" utgör detta ren och skär "störande av allmän ordning" och
då uppstår ett antal frågor:
 
1) Varför ingrep inte polisen mot domprosten när denna störde allmän ordning
    med det klara syftet att undergräva grundlagen vår yttrandefrihet ?
2) Omfattas inte domproster av den lagar som handlar om störande av allmän
    ordning ?
 
Det kan tyckas tillspetsat att se domprosten som ett större samhällsproblem än
NMR, men det är det nog.
 
NMR består av ett antal vettvillingar, många visserligen våldsbenägna, men något
större samhällsproblen utgör de inte, i vart fall inte just nu.
 
Men när individer / organisationer med etablerade maktpositioner missbru-
kar sin makt för att undergräva demokratiska rättigheter, då utgör de
en långt större samhällsfara än vad NMR någonsin gjort / gör !!
 
OCH DOMPROSTENS TILLTAG ÄR INGET ANNAT ÄN JUST MISSBRUK AV
MAKT !!
 
Det finns all anledning att hindra NMR utbredning och verksamhet, för den hör
inte hemma i vårt demokratiska samhälle.
 
MEN DET INNEBÄR INTE ATT VI SKA ÄGNA ALL KRAFT ÅT DETTA "CYKEL-
STÄLL" OCH BLUNDA FÖR DE MÖRKA KRAFTER VISSA DOMPROSTAR
KAN UTGÖRA.
 
AE
 
 

RSS 2.0