VÅR NYA VÄRFÄRD, SVÄLT IHJÄL NÖDSTÄLLDA

I Den Nya Välfärden "tynar killen bort"
 
I dagens Borås Tidning kan man läsa om den Nya Välfärden under rubriken:
 
GOD MAN SLÅR LARM: KILLEN TYNAR BORT !!
 
Killen i Den Nya Välfärden är en 26 årig ung man diagnostiserad med autism och
"killen" har boendestöd från Borås Stad.
 
Detta boendestöd är ungefär som man numera kan förvänta sig i Vår Nya
Välfärd.
 
"KILLEN FÅR INTE VARMLAGAD MAT UTAN MÅSTE HÅLLA TILL GODO
MED GODIS OCH KAKOR MM.
 
Detta har pågått under ett års tid och "killen" är nu gravt undernärd.
 
Kommunens motivering är den man numera kan förvänta sig i Vår Nya Välfärd.
 
HAN RESER SIN INTE UPP UR SÄNGEN OCH HJÄLPER TILL ATT LAGA
VARN MAT OCH DÅ SKA HAN INTE HA NÅGON VARM MAT, DET ÄR
DÅ BÄTTRE ATT HAN SVÄLTER !!
 
Detta är Den Nya Välfärden i ett nötskal:
 
INGEN ANPASSNING SKA SKE FRÅN KOMMUNENS SIDA, ALL ANPASS-
NING SKA SKE FRÅN DEN SOM INTE KAN ANPASSA SIG, OCH NÄR IN-
GEN ANPASSNING KAN SKE SÅ SKA INGEN HJÄLP GES !!
 
Man kan uttrycka detta på ett annat, mer känt och begripligt sätt:
 
STAT OCH KOMMUN ÄR INTE TILL FÖR NÄDSTÄLLDA, SOM HAR RÄTT
TILL HJÄLP, UTAN NÖDSTÄLLDA ÄR TILL FÖR ATT ANSTÄLLDA UR
BEGÅVNINGSRESERVEN SKA GES MÖJLIGHET ATT UTÖVA MAKT Ö-
VER NÖDSTÄLLDA MED SÅ LITEN EMPATI SOM MÖJLIGT.
 
En som uppenbarligen tycks vara anställd ur "begåvningsreserven" är enhets-
chefen Madelene Lyckelid, namnet uppges taget för att hon blivit lycklig över
att för sätta nödställda på plats.
 
Den gode mannen har skickat in en anmälan om vanvård till kommunen och i
en Nya Välfärden utreds numera sådan anmälningar på sedvanligt sätt.
 
LYCKIGA LYCELID, LYCKLIG ÖVER ATT FÅR SÄTTA NÖDSTÄLLDA PÅ
PLATS, BLIR NU ÄNNU LYCKLIGARE, HON FÅR NU UTREDA SIG SJÄLV
FÖR ATT KOMMUNEN MED SÄKERHET SKA KOMMA FRAM TILL ATT
INGET FEL BEGÅTTS AV LYCKLIGA LYCKELID.
 
Lyckliga Lyckelid tycker inte att  det är konstigt att de som gjort fel, och blir
anmälda, får utreda sig själva, det är så vi brukar göra.
 
JUST DET, DET ÄR SÅ MAN BRUKAR GÖRA I DEN NYA VÄLFÄRDEN, DÄR
NÖDSTÄLLDA ÄR TILL FÖR LYCKLIGA LYCKELID I STÄLLET FÖR TVÄRTOM.
 
Trängd mot väggen av Borås Tidning kan man tycka att även Lyckliga Lyckelid
borde insett att fara var på färde, men "icke sa Nicke", när nöden är som störst
är räddningen som närmast.
 
Och här utgörs räddningen av Den Nya Välfärdens evangelium:
 
HÄR I KOMMUNEN KOMMENTERAR VI MINSANN INGA ENSKILDA FALL,
MED DET UNDERFÖRSTÅDDA ATT INGEN SKA MINSANN TRO ATT MAN
ÄR NÅGOT.
 
Nu hade tyvärr Lyckliga Lyckelid otur, den gode mannen var god, långt godare
än Lyckliga Lyckelid, så han anmälde fallet till IVO.
 
Och då minsann blev det fart på Lyckliga Lyckelid och hennes anhang inom
Borås Kommun.
 
DEN UNGE "KILLEN" MED AUTISM FICK PLÖTSLIGT VARN MAT UTAN ATT
BEHÖVA STIGA UPP UR SÄNGEN OCH HJÄLPA TILL ATT LAGA MATEN !!
 
Nu när IVO ska utreda detta får man hoppas att Lyckliga Lyckelid inte glömmer att
hänvisa IVO till att man minsann inte kommenterar några enskilda fall.
 
 

STALINS RÖTTER TITTAR FRAM I JULEMÖRKRET

Stalin ville inte heller ge, bara ta !!
 
Stalins och Lenins, och Hilding Hagbergs, rötter vill inte att det ska råda julefrid
i landet.
 
Om detta kan man läsa i dagens Borås Tidning under rubriken:
 
GODISKORG FRÅN SD VÄCKER REAKTIONER
 
Om Stalin  och Lenin, och Hilding Hagberg, levt skulle de ha varit stolta, myc-
ket stolta över sin ättling Ida Legnemark
 
Liksom sina rötter, Stalin och Lenin, och så Hilding Hagberg, så vill ätt-
lingen Ida Legnemark att inget, absolut inget, ska komma folket till godo.
 
Som Stalin, Lenin, och Hilding Hagberg, och nu ättligen Ida Legnemark säger:
 
ALLT VAD NI HAR SKA KOMMA MIG TILL GODO.
 
Ovan nämnda har aldrig unnat, unnar inte och kommer aldrig att unna, att nå-
got kommer folket till godo, och framför allt inte de äldre, och framför allt inte
i samband med julen.
 
DET HAR ALLTID VARIT, ÄR OCH KOMMER ALLTID ATT VARA DEN
KOMMUNISTISKA MODELLEN !!
 
Nu i juletid tar sig denna modell det praktiska uttrycket att man vill förvägra
äldre på kommunens äldreboende att få en godispåse att mumsa på under
julen.
 
Skam den som ger sig, gick man "på pumpen" när man ville vägra de äldre att
dricka en snaps till julen, så kan man ju ta nästa steg och hoppas på bättre ut-
fall denna gången.
 
ÄLDRE SKA INTE FÅ ÄTA GODIS UNDER JULEN.
 
För att inte denna politik ska sticka de förfärliga medborgarna alltför mycket i
ögonen så anger man svepskäl för sin kommunistiska modell, och vad är då bättre
än att använda andra rötter, nästan lika hemska som Stalins ättlingar, i vart
fall om dessa får bestämma.
 
SÅ VAD PASSAR DÅ BÄTTRE ÄN ATT ANMVÄNDA SD SOM SLAGPÅSE,
NÄR DET NU ÄR SD SOM DELAR UT GODISPÅSARNA.
 
Och turen står på Stalins ättlingarnas sida, inte nog med att godispåsarna de-
las ut av SD::
 
TITTAT MAN RIKTIGT NOGA HITTAR MAN PÅ GODISPÅSEN ETT LITET
MÄRKE DÄR MAN KAN LÄSA "SD".
 
Då utropar Stalins ättlingar, nu när  lyckan är fullkomlig:
 
INTE SKA DE ÄLDRE FÅ EN GODISPÅSTE AV SD, FRAMFÖR ALLT INTE
OM DET STÅR "SD" PÅ PÅSEN, SKA DET STÅ NÅGOT PÅ PÅSEN SÅ
SKA DET STÅ "STALIN".
 
Nu ställer sig "vän av ordning" en fråga:
 
Kan man så här i juletid tänka sig något mer svagsint, något mer småsint,
något mer elakt och något mer vedervärdigt ??
 
ATT MISSUNNA DE ÄLDRE EN GODISPÅSE TILL JUL, BARA FÖR ATT
SD DELAR UT DEN, OCH FÖR ATT DE ÄLDRE FÅR VETA ATT SD DE-
LAR UT PÅSEN ??
 
" Vän av ordning" erinrar sig också att alla andra partier ofta också delar ut
saker, lite hur som helst, och mer än gärna informerar om vem som "delar
ut". Det gäller också Stalins ättlimngar, som ofta gör en dygd av att man
ger "folket gåvor", ofta med tillägget att "man ger mer gåvor till folket än
andra".
 
Samtidigt måste man ge Stalins ättling, Ida legnemark, en eloge för hennes
idoga kamp för den kommunistiska modellen, den är i vart fall konsekvent.
 
EN SAMHÄLLSMODELL I ALLÄNHET OCH EN SKATTEMODELL I SYN-
NERHET, SOM ÄR ÄGNAT ATT FRÅNTA FOLKET ALLA DESSA GÅ-
VOR.
 
Även i juletid.
 
Men vi ska kanske inte misströsta,
 
DEN MINNESGODE VET JU HUR DET GICK FÖR IDA LEGNEMARKS
RÖTTER, ELLER ?
 
 
AE
 

BROTT MÅSTE LÖNA SIG

Vi bygger vårt land på "värdeladdade fraser"
 
Det blir allt tydligare att vårt samhällsbygge sker med "floskler", "mantra", och
"meningslösa värdeladdade fraser", som faller platt till marken i sitt möte med
verkligheten.
 
I dessa yttersta dagar är det inte bara tillåtet, det är berömvärt, att beskriva vårt
samhälle i termer som för bara ett halvår var snudd på landsförräderi.
 
NU SKA ALLA HYLLA VÅRA SVENSKA VÄRDERINGAR !!
 
Ytterligare "floskler", "mantra" och "värdeladdade" fraser,  meningslösa, som faller
platt till marken.
 
Det viktiga måste väl ändå vara hur de "svenska värderingar" ter sig i vår vardag
och gestaltar sig i verkligheten , eller ?
 
Att politiker inte vill känna av verkligheten vet vi sedan länge, men vi andra, vill
inte vi inte veta hur dessa hyllade "värderingar" och "värdeladdade fraser" ter
sig i vår vardag. eller ?
 
LÅT OSS DÄRFÖR LÄMNA DET POLITISKA LÅTSASLIVET OCH TA ETT
KLIV IN I VERKLIGHETEN.
 
En viss pizzeria i Borås lever mitt i denna "värdegrundande verklighet" liksom
många andra pizzerior, och andra småföretag.
 
En dag som denna kliver en ung, lång och svart man in och beställer en pizza.
När pizzan lämnas fram vill han ta pizzan samtidigt som han säger att han inte
har några pengar att betala med. Däremot kommer hans "mamma" in om en stund
och betalar, och under tiden tycker han att han bör kunna äta sin pizza.
 
Vis av erfarenhet lämnar inte företagaren ut pizzan utan ställer den bakom disken
och säger:
 
" ´Vi ställer pizzan här och när Din "mamma" betalt så får Du pizzan"
 
Strax därpå ringer telefonen och småföretagen måste ta samtalet och för en
stund släppa pizzan ur sikte.
 
Som en "oljad blixt" dyker då den "unge, långe och svarte mannen" upp
BAKOM disken, roffar åt sig pizzan och rusar ut med den på gatan för att
försvinna.
 
Aktuell pizzeria är belägen nära stadens polishus och många poliser är nära
vänner och frekventa gäster. När han tar upp denna händelse med några po-
liser. blir svaret klockrent:
 
FUNDERA INTE ENS PÅ ATT ANMÄLA DETTA, FÅR VI IN EN SÅDAN AN-
MÄLAN SLÄNGER VI DEN DIREKT I PAPPERSKORGEN !!
 
Denna händelse återspeglar väl våra "svenska värderingar" bortom alla värde-
ladde fraser och implementerade i verkligheten.
 
Varför har det då blivit på detta sätt, alla "alla skiter i allt" ?
 
Ytterst sett är det inte "den unge, långe och svarte mannen" som är skyldig
till att "värdeladdade fraser" konfronteras med verkligheten på sätt som beskrivs
ovan.
 
GRUNDEN FÖR ATT VÅR VARDAG  SER UT SOM BESKRIVS OVAN BEROR
PÅ POLITISKA SIGNALER OCH POLITISKA IMPLEMENTERINGAR SOM HAR
FÖGA GEMENSAMT MED DE "MENINGSLÖSA VÄRDELADDADE FLOSKLER"
VÅRA POLITIKER ÄLSKAR ATT VRÄKA UR SIG, I TID OCH OTID.
 
Ett bra exempel på en "värdeladdad fras", som inte bara är en värdeladdad sådan,
utan också en högst "enfaldig fras" är när Stefan Löfven babblar och lallar:
 
DET FÅR INTE VARA LÄTT ATT VARA KRIMINELL I SVERIGE !!
 
Man får då anta att den "unge, långe och svarte mannen" och många med
honom tagit Stefan Löfven på orden, eller ? / AE
AE
 
 

EN LUCKA I HUVUDET

Ödet drabbar oss olika, väldigt olika
 
Ödet är inte rättvist, det slår väldigt olika, det vet vi sedan länge.
 
Men att det skulle kunna slå så orättvist som Göteborgsposten i  dag beskriver,
det kunde man inte tro ens i sin vildaste fantasi:
 
GÖTEBORGSPOSTEN SKRIVER DÅ ATT EN MAN HAFT DEN MAXIMALA
OTUREN ATT BLI MEDVETRSLÖS EFTER ATT HAN FÅTT EN LUCKA I
HUVUDET !!
 
Så orättvist faller alltså ödets lotter, en del blir medvetslösa, andra inte, av luckor
i huvudet.
 
DEN ORÄTTVISAN HAR INTE DRABBAT VÅRA VALDA, NÄR DE INTAR
SIN PLATSER PÅ HELGEANDSHOLMEN.
 
De framstår bara som medvetslösa.
AE
 
 

FÖRSVARSBEREDNINBGENS SNÖMOS

Ömsom vin och ömsom vatten
 
Försvarsberedningens skrivningar utgör "ömsom vin och ömsom vatten".
 
En del förslag och målbeskrivningar är både motiverade, lämpliga och nödvändiga.
 
Men frågan är om det ändå inte finns lite för mycket "vatten" i målbeskriv-
ningarna ??
 
SVERIGE SKA KUNNA STÅ EMOT ETT REGELRÄTT MILITÄRT ANFALL I
TRE MÅNADER, TILL DESS HJÄLP KOMMER, OM DET KOMMER !!
 
Hur i himmelsens namn ska detta gå till, vi har ju inte ens lämnat " envackas-
sadiet" och den veckan avsåg ett begränsat anfall i ett område !!
 
NU SKA MÅLET VARA ATT STÅ EMOT ETT REGELRÄTT ANGREPP UNDER
3 MÅNADER.
 
Snömos är bara förnamnet !!
 
En tänkt angripare, läs just nu Ryssland, sätter inte in resurser, som ska hanka
sig fram under tre månader.
 
EN TÄNKT ANGRIPARE, LÄS RYSSLAND, SÄTTER IN RESURSER OCH MEDEL
OCH GENOMFÖR OPERATIONER PÅ ETT SÅDANT SÄTT ATT FÖRLOPPET
BLIR ALLT ANNAT ÄN 3 MÅNADER.
 
Med nuvarande försvarsplanering och försvarsförmåga bör målet sättas i nivå med
eller under ribban.
 
Försvaret bör därför utformas och ges uppgifter, så att man uppnår rimliga
tröskeleffekter, så att en angripare, läs just nu Ryssland, inte anser det värt
med ett regelrätt väpnat anfall.
 
SKULLE ÄNDÅ EN ANGRIPARE, LÄS JUST NU RYSSLAND, BESTÄMMA SIG
FÖR ETT VÄPNAT REGELRÄTT ANFALL, SÄTTER MAN MED HÖG SANNOLIK-
HET IN  RESURSER, SOM ÖVERBRYGGAR TRÖSKELEFFEKTEN, OCH DÅ ÄR
DET "KÖRT" LÅNGT INNAN 3 MÅNADER PASSERAT.
 
Vi ska i stället ställa oss frågan om vi då klarar "en vecka".
 
AE
 
 
 
 

BÄTTRE FÄLLA ÄN FRIA EN SKYLDIG

Fäll offren men fria gärningsmännen !!
 
Våldtäktsdomen rörande den grova gruppvåldtäkten har rört upp många känslor
samtidigt som den bekräftar det vi vet sedan länge och som kan sammanfattas
enkelt, mycket enkelt:
 
FRIA GÄRNINGSMÄNNEN TILL VARJE PRIS OCH FÄLL OFFREN EN GÅNG
TILL !!
 
SvD har ett inlägg om denna dom i dagens tidning och där får man en bekräftelse
på den obalans som råder mellan gärningsmän och offer, och den obalansen kan
också sammanfattas enkelt, mycket enkelt:
 
TRO PÅ VARJE LÖGN GÄRNINGSMANNEN SÄGER OCH TRO INTE ETT
ORD AV VAD OFFRET SÄGER.
 
Denna obalans, kanske inte lika tillspetsad, finns inom rättssystemet och den till-
lämpas till gärningsmannens fördel.
 
Vad gäller den aktuella domen så uttalar sig tingsrätten, enligt  SvD, på följande
sätt:
 
" Den som är åtalad behöver inte bevisa något - eller ens ha en nackdel av
att ha lämnat oriktiga uppgifter "
 
En fullständigt hårresande obalans till gärningsmannens fördel. Den första halvan
är lätt  att hålla med om, det är åklagaren som ska bevisa skuldfrågan och den
misstänkte har bara att förhålla sig passiv.
 
Men den andra halvan är minst sagt hårresande och innebär:
 
GÄRNINGSMANNEN TILLÅTS LJUGA HUR MYCKET SOM   HELST OCH KAN
EFTER HAND ANPASSA SINA LÖGNER I FÖRUNDERSÖKNINGEN OCH I
ANSLUTNING TILL ÅKLAGARENS FRAMSTÄLLNING MEDAN VARJE LI-
TEN GLIDNING I OFFRETS FRAMSTÄLLNING HANTERAS SOM OM OFF-
RET ÄR MINDRE TROVÄRDIGT OCH MAN INTE SKA SÄTTA TILLTRO TILL
VAD SOM FRAMFÖRS !!
 
Varje "expert" med den minsta insikt om människors beteende vet att minnesbilden
i samband med en traumatisk händelse inte i alla detaljer korresponderar över tid.
 
ATT UTIFRÅN DETTA BESKRIVA ETT OFF'ER SOM MINDRE TROVÄRDIGT,
VARS UTSAGA MAN INTE SKA BEAKTA, ÄR DIREKT OANSTÄNDIGT, FÖR
ATT UTTRYCKA SIG MILT.
 
Ska vi kunna bibehålla vår civilisation, i den mån den nu finns, så är det på hög
tid att vi inför en balans i rättssystemet, där offret ges rätt till likabehandling
gentemot gärningsmannen.
 
Eftersom man ofta hamnar i ett ovisst läge, där "ord står mot ord", borde det vara
självklart att en gärningsman i viss mening ifrågasätts, om vederbörande "ljuger
så att det osar om det".
 
Indien hade sina heliga kor, och i viss utsträckning har man lyckats göra sig av med
dem.
 
Vi har också ett antal heliga kor vi bör göra oss av med, en sådan är:
 
Det är bättre att fria en skyldig än att fälla 10 oskyldiga .
 
Denna "heliga ko" bör anpassas på ett sätt som skapar bättre balans i rättssys-
temet, och bör lyda:
 
DET ÄR BÄTTRE ATT FÄLLA EN SKYLDIG ÄN ATT FRIA EN SKYLDIG !!
 
AE

SÄG MARGOT WALLSTRÖM - DET RÄCKER

Regeringen kan nu pusta ut !!
 
Det har varit en viss, ganska så stor, uppmärksamhet rörande att all kommunikation
kring Sveriges ansökan om plats i FN Säkerhetsråd.
 
900 SIDOR HAR HELT ENKELT FÖRSVUNNIT FÖR ATT INGEN SKA VETA VAD
SOM HÄNT !!
 
Pinsamheten på UD har varit stor rörande detta, till och med på UD har man insett
att det är generande att 900 sidor viktig information inte diarieförs, som lagen före-
skriver, och dessutom också råkar "försvinna".
 
UD meddelar nu den glada nyheten att dessa 900 sidor inte alls försvunnit, man
har gömt dem för att ingen ska kunna läsa dem.
 
FÖR ATT SLIPPA PINSAMHETEN ATT DE FÖRSVUNNIT PLOCKAR MAN NU
ALLTSÅ FRAM DE, INTE FÖR ATT DE SKA KUNNA LÄSAS, UTAN FÖR ATT
DE INTE SKA KUNNA LÄSAS.
 
Detta löser man på sätt, som följer den "svenska modellen":
 
ALLT SOM VISAR ATT LEDANDE POLITIKER LJUGER MÅSTE OMEDELBART
HEMLIGSTÄMPLAS !!
 
Den "svenska modellen", som medför att politiker hemligstämplar allt som medborgarna
borde veta har alltså även denna gång tjänat politikerna väl.
 
Men man måste ändå lyfta blicken och se till  de större sammanhangen.
 
Därför är det bra att UD hemligstämplar även dessa 900 sidor.
 
DET VORE FÖRÖDANDE FÖR MEDBORGARNAS TILLIT TILL DEN POLITISKA
SYSTEMET OM MAN UPPMÄRKSAMMADES PÅ ATT LEDANDE POLITIKER
OFTA, STÄNDIGT? ALLTID ?, LJUGER.
 
AE

NYA KAROLINSKA FÖRSTÄRKER VÄLFÄRDEN FÖR BCG

Återigen ett välfärdstecken i sjukvården
 
Nya Karolinska har blivit en lång följetong med måna upprepningar.
 
De främsta upprepningarna är sent, sent, dyrt, dyrt och skumt, skumt !!
 
I dag kan man i DN läsa ett inlägg, som återigen bekräftar den svenska
modellen,
 
DEN VÄLFÄRDSMODELL SOM BYGGER PÅ ATT DE FLESTA, ALLA ?,
OFTA SAKNAR INSIKT OM VAD SOM SKER, OCH ALLTID SAKNAR
INSIKT OM VARFÖR DET SKER.
 
Nu skriver DN avslöjande om ännu ett nytt inslag i modellen.
 
BOSTON CONSULTING GROUP HAR FAKTURERAT NYA KARO-
LINSKA EN KVARTS MILJON KRONOR.
 
När ledningen, bland annat den så kallade sjukhusdirektören tillfrågas
vilka åtgärder/kostnader detta belopp avser blir svaret den vanliga hänvis-
ningen
 
 
till att den "svenska modellen" har tjänat oss väl.
 
Svaret blir, mer specifikt:
 
VI I LEDNINGEN, OCH FRAMFÖR ALLT JAG SJUKHUSDIREKTÖREN
HAR INGEN ANING OM VART DENNA EN KVARTS MILJARD GÅTT,
HELLER !!
 
Bättre hade nog då varit att frågan riktats till Magdalena Andersson, då
hade vi fått veta vart denna en kvarts miljon kronor gått:
 
ENLIGT VÅR GENIALA FINANSMINISTER GÅR ALLTING TILL VÅR
VÄLFÄRD, SOM VÅRD, SKOLA OCH OMSORG, DET UTGÖR GRUN-
DEN I  VÅR SVENSKA MODELL SOM TJÄNAT OSS VÄL.
 
Även om vi nu inte vet vart dessa 250 000 000:- tagit vägen så vet vi i
alla fall en sak:
 
DEN SVENSKA MODELLEN HAR TJÄNAT BOSTON CONSULTING
GROUP VÄL / AE
 
Nya Karolinskas ledning i korruptionsmöte / AE
 
 

SVERIGE SLÄPAR EFTER - HÄR OCKSÅ

Det går åt rätt håll, men ----
 
I dagens SvD kan man läsa ett nyhetsinslag under rubriken:
 
FÄRRE UNGA UTAN JOBB - MEN SIFFROR SPÖKAR FÖR LÖFVEN
 
Under de senaste dagarna har inslagen duggat tätt om den positiva utvecklingen på
arbetsmarknaden för unga.
 
Rekordfå unga, 55 000, är nu inskrivna på Arbetsförmedlingen, den lägsta nivån å
¨10 år.
 
En fantastisk god utveckling med andra ord, men här, som överallt annars, är allt
relativt:
 
UTVECKLINGEN I DE FLESTA ANDRA JÄMFÖRBARA LÄNDER HAR VARIT
KLART BÄTTRE.
 
Med den glädjande utvecklingen i Sverige skulle man kunna tro att vi nu ligger
i "topp", men så är det inte, långt därifrån.
 
SETT TILL UNGDOMSARBETSLÖSHETEN LIGGER SVERIGE PÅ PLATS
NR 18 INOM EU.
 
Allt annat än positivt med andra ord, i relativa termer.
 
Siffrorna på hela arbetsmarknaden är inte heller så mycket bättre.
 
SETT TILL HELA ARBETSMARKNADEN LIGGER SVERIGE PÅ PLATS NR
16 INOM EU.
 
Även här allt annat än positivt, i relativa termer.
 
Slutsatsen är tämligen enkel, eller slutsatserna:
 
1) Det är den globala högkonjukturen som medfört att Sverige uppvisar en
    bättre bild i absoluta tal, inte en inhemsk "kraftig arbetsmarknadspolitik"
 
2) Det är strukturella fel på främst vår arbetsmarknad, men även inom sam-
    hället i övrigt, som medfört att vi relativt andra länder uppvisar en sämre
    bild
 
DET FINNS MED ANDRA ORD MYCKET ATT GÖRA, HÄR OCKSÅ.
 
Det närmast löjeväckande löften  om EU lägsta arbetslöshet framstår inte som
mindre löjeväckande med den bild vi har i dag / AE
 
AE

RSS 2.0