STEFAN LÖFVEN DUGER INTE ?

Stefan Löfven låter sig styras av andra
 
I dag nås vi av uppgifter att förtroendet inom Näringslivet för Stefan Löfven är
lågt, fortsatt lågt.
 
Endast 6 % inom Näringslivet uppges ha förtroende för Stefan Löfven.
 
En del bedömare förfasar sig över att bara 6 % har förtroende för Stefan
Lövfen.
 
MEN ÄVEN HÄR ÄR ALLT RELATIVT, DET FINNS NOG STÖRRE ANLED-'
NING ATT FÖRFASA SIG ÖVER ATT SÅ MÅNGA SOM 6 % HAR FÖRTRO-
ENDE, SETT TILL OMSTÄNDIGHETERNA,
 
På ledarplats i dagens Dagens Industri kan man läsa ett ledarinlägg om just
Stefan Löfven, hans ledarskap och just förtroendeläget, under rubriken.
 
Det duger inte.
 
Efter att ha läst ledarinlägget, skrivet av PM Nilsson, tror man sig förstå att
ledarskribenten väljer att vara försiktig, men skulle velat haft en annan rub-
rik:
 
STEFAN LÖFVEN DUGER INTE.
 
Och det är i så fall lätt att hålla med, Sverige behöver en ledare, som leder, inte
tramsar med andra, för det senare tycks vara just det som sker.
 
STEFAN LÖFVEN TRAMSAR MED ANDRA.
 
Ledaren tar upp migrationsfrågan som ett bra (dåligt ?) exempel, och menar att
migrationspolitiken är symptomatisk för hur Stefan Löfven fungerar.
 
Vi kan då läsa att han inte har en egen plan utan är i händerna på andra,
som nervöst sneglar på varandra, för att se vem som först vågar säga det
uppenbara - det här håller inte.
 
SVERIGES STATSMINISTER HAR INTE EN EGEN PLAN UTAN ÄR I HÄN-
DERNA PÅ ANDRA ?? VAD SÄGER DET I SÅ FALL, DET ÄR NOG OCKSÅ
"ONÄMNBART".
 
Vi kan sedan läsa att denna försening gör omslaget i politiken extremt och hotar
till och med den fria rörligheten.
 
Vi skulle i så fall ha en statsminister, som är så mycket i händerna på andra
att han äventyrar hela EU projektet.
 
VAD DETTA BÖR SÄGA, TÅL KNAPPAST HELLER ATT UTTALAS.
 
Ledarskribeneten hävdar att Stefan Löfven för länge sedan förstod detta själv,
men han vågade inte agera, utan lät andra bestämma.
 
VI SKULLE I SÅ FALL HA EN STATSMINISTER SOM ÄR I HÄNDERNA PÅ
ANDRA I SÅ STOR UTSTRÄCKNING ATT HAN MED ÖPPNA ÖGON DRI-
VER LANDET MOT EN KATASTROF, BARA FÖR ATT HAN INTE VÅGAR
AGERA.
 
I så fall borde väl ändå rubriken sett annorlunda ut, eller ? Varför inte
 
STEFAN LÖFVEN DUGER INTE ?
 
AE
 
 

BNP VÄXER FÖR "ÅSNOR"

Svensk BNP tävlar med Nigeria
 
Under rubriken "Ska Sverige BNP - tävla med Nigeria" kan vi idag i SvD läsa ett inlägg
alla borde ta till sig.
 
Inlägget gäller invandringens påverkan på vår ekonomi och här berörs främst landets
BNP.
 
När det gäller invandringens inverkan på vår ekonomi har politiker och opinionspåverk-
ande media mm gjort som åsnan.
 
Man har valt mellan två "höstackar", först valde man den ena "höstacken", när
den inte dög valde man den andra "höstacken", en höstack som inte heller du-
ger.
 
Den första höstacken var att alla nyanlända utgjorde ett så kallat "nettotillskott" på
landets ekonomi.
 
Från Ystad i söder till Haparanda i norr upprättades rapporter, där man tävlade
om hur många miljarder nyanlända tillförde statskassan, alla rapportförfattare
livligt påhejades av Eric Ullenfån, som satt hemma i sin kammare och skrev my-
ter med samma innehåll.
 
PLÖTSLIGT DÖG INTE DENNA HÖSTACK, INTE ENS FÖR ÅSNORNA.
 
I stället för "nettotillskott" började man tala om "skenande kostnader", "bantad välfärd",
"ohållbara finanser", "systemkollaps", "skattehöjningar" mm mm, allt utvisande att ås-
norna valt fel höstack.
 
I det läget gäller det att hitta en ny "höstack" eller en ny "helig ko" och på den
punkten är åsnorna påhittiga.
 
DET DRÖJDE INTE MÅNGA DAGAR INNAN DE FRÄLSTA HITTADE EN NY "HE-
LIG KO".
 
Den här gången valde åsnorna "höstacken" landets BNP utveckling.
 
SOM EN HELIG KO LANSERAR NU LANDETS ÖVERSTEPRÄSTER ATT VÅR
BNP ÖKAR JU FLER NYANLÄNDA LANDET TAR EMOT.
 
Redan frälsta kan man ju inte, som alla vet, inte påverka, så att de ska läsa SvD i
dag tjänar inget syfte, men övriga, de icke redan frälsta, bör hitta god och nyttig
information genom att läsa inlägget i SvD.
 
Utan djupa ekonomiska insikter begriper man då lätt att ett lands BNP utveckling
inte på något sätt återspeglar landets välfärd.
 
Det är först när man applicerar BNP utvecklingen på befolkningsutecklingen och
mäter BNP per capita, som den säger något om välfärdsutvecklingen.
 
Som exempel, ägnat att förtydliga, skriver SvD att Nigeria har en större BNP än
Sverige, och det beror uteslutande på att befolkningen är större och utgör, som
alla bör förstå, utom de redan frälsta förstås, inget bra mått på välfärden.
 
Sveriges befolkning ökar sedan några år dramatiskt och av detta följer att vår
BNP också ökar.
 
Sambandet  är självklart, utom för de frälsta förstås, och det sambandet säger att
ju fler människor det finns, desto fler konsumerar, innebärande att det säljs mer
"ärtor och fläsk" och genom detta ökar BNP, adderat.
 
Tittar man däremot på BNP utvecklingen per capita ökar den inte alls, sedan
2007 har den stått i princip stilla.
 
Det är ett bättre mått på välståndsutvecklingen.
 
Vi lät hela världen förstå att vi inget begrep, när vi "öppnade upp våra hjärtan"
för hela världen, men en hotande samhällskollaps inpå knutarna.
 
SKA VI NU EN GÅNG TILL LÅTA HELA VÄRLDEN BEGRIPA ATT VI INGET
FÖRSTÅR GENOM ATT GÖRA ETT EVANGELIUM AV ATT BNP STIGER NÄR
BEFOLKNINGEN ÖKAR.
 
Annie Lööf gjorde ett evangelium av invandringen med sin ambition att locka
hit 30 000 000 migranter.
 
VI VET NU HUR VERKLIGHETSTROGET DETTA VAR OCH VAD DET VAR
VÄRT.
 
Nyligen i ett debattprogran satt en representant för "grön ungdom" och talade
sig varm för det nya "evangeliet", att landets välfärd utvecklas i rätt riktning ge-
nom att BNP ökar när allt fler invandrare medför att det konsumeras mer.
 
Att ränderna inte går ur zebran, det vet vi, men vi som inte har några ränder
ska vi återigen öppna upp för hela världen att vi svenskar "inget begriper".
 
SvD inlägg i dag är en nödvändig läsning för de som inte har, men vill
ha, en uppfattning om hur BNP påverkar landets välståndsutveckling.
 
NÄR MAN LÄST FÄRDIG BEGRIPER MAN ATT MAN INTE SKA TÄVLA
MED NIGERIA NÄR DET GÄLLER BNP ÖKNING.
 
Som en följd av detta begriper man också att landets ekonomi och välfärd
inte gynnas av att man tar in så många migranter som möjligt, som ska kon-
sumera så mycket som möjligt.
 
AE
 
 

ÄR ANDERS SUNDSTRÖM KORRUMPERAD ?

Glansen falnar kring "pojken med guldbyxorna"
 
I går nåddes vi av uppgiften att Bilias påtänkte finanschef, Johnny Capor, fick "sparken
innan han påbörjade sitt jobb".
 
Bakgrunden till detta var Johnny Capor inblandning i de fula och obskyra fastighetsaffä-
rer ett antal höga chefer på Swedbank ägnat och ägnar sig åt.
 
Swedbank VD har försvar dessa chefer, och det säger väl det mesta, eller allt, om VD
för Swedbank.
 
Den nu sparkade Johhny Capor kommer från KF, där Anders Sundström är ordförande,
Anders Sundström är också "inblandad" i Swedbank. I det senare bolaget är det tydligen
Ok att mygla med fastighetsaffärer, medan samma inte gäller i KF.
 
Johnny Capor fick därför "sparken" från KF, men alla "sparkar" är inte synliga,
så Capo fick chansen att "söka nytt jobb", och det fick han på Bilia.
 
ANDERS SUNDSTRÖM VAR DEN SOM GAV CAPOR SPARKEN PÅ KF SAMTIDIGT
SOM HAN ÖPPNADE DÖRREN FÖR CAPOR PÅ BILIA.
 
Det är då man erinrar sig det gamla ordspråket: "Makt korrumperar och total makt kor-
rumperar totalt"
 
Socialdemokraten Anders Sundström gjorde sig tidigt känd som öppen och sympatisk.
I takt med att makten har ökat har öppenheten och sympatin minskat i samma grad, eller
kanske mer.
 
I Biliaaffären framstår han nu som extremt osympatisk och extremt sluten.
 
Capor fick alltså gå från KF genom att ges chansen att söka nytt jobb. För att underlätta
möjligheten att bli av med Capor, när denne "söker nytt jobb", visar Anders Sundström
sin rätta sida.
 
För att Bilia ska anställa Capor lägger Anders Sundström ut texten och Bilia får då höra:
 
" CAPOR ÄR KANON OCH JAG KAN ABSOLUT REKOMMENDERA HONOM".
 
Det är så man blir av med personer inom makteliten och hur det hänger ihop med att
Capor inte var "kanon" på KF och att Anders Sundström "absolut ville bli av med Capor
på KF" förtäljer inte historien.
 
DET ÄR NOG BÄST SÅ.
 
Bilias ledning uppges nu vara "förbannade" på Anders Sundström och det är lätt att
förstå.
 
Mindre lätt att förstå är hur en tidigare högt uppburen socialdemokrat kan bära
sig åt på det här viset.
 
MEN SOM SAGT, MAKT KORRUMPERAR OCH TOTAL MAKT KORRUMPERAR
TOTALT.
 
Och hur korruption ser ut det vet vi ju sedan länge.
 
KANSKE SOM ANDERS SUNDSTRÖM, VEM VET ?
 
Kan detta agerande verkligen vara sant, frågar noh många, som lärt känna Anders
Sundström genom åren.
 
Allt detta kan man läsa om i dagens Dagens Industri. Har tidningen rätt är det sant,
tyvärr.
 
AE

ÄR STATSMINISTERN FEG OCH INKOMPETENT ?

Naiv tycks vara "förnamnet"
 
I går fick vi höra att "Sverige" varit naivt, när det i själva verket är Stefan Löfven
och ett antal andra politiker, som varit naiva.
 
Konsekvenserna av denna "naivitet" har inte låtit vänta på sig, MSB varnar nu
för funktionsalitetssammanbrott inom vissa viktiga samhällsfunktioner.
 
SÅ DET TYCKS VARA RIKTIGT FARLIGT NÄR FÖR LANDET VIKTIGA PER-
SONER ÄR "NAIVA".
 
Vad innebär det då att vara naiv, SvD försöker i dag genonm en av sina ledar-
skribenter reda ut begreppet, vad innebär det att vara naiv ?
 
SvD ledarskribent menar då att  man genom att erkänna sig naiv också erkänner
sina tillkortakommanden.
 
TILLKORTAKOMMANDEN ??
 
Då kan det väl knappast vara rätt och ärligt, utan riktigt oärligt att skylla dessa
tillkortakommanden på "Sverige".
 
Det kan väl bara vara "riktiga" personer som visar tillkortakommanden,
det kan väl knappast ett land göra, eller ?
 
Så Stefan Löfven borde i stället ha sagt.
 
JAG, STEFAN LÖVFEN, HAR VARIT NAIV OCH DET HAR DRABBAT SVERIGE,
OCH DET BER JAG OM URSÄKT FÖR.
 
SvD ledarskribent vågar sig på konststycket att också närmare definiera naiv, hon
menar då att naiv i detta fallet är detsamma som att visa FEGHET och INKOMPE-
TENS.
 
Nu blir det riktigt obehagligt.
 
Naivt låter ju lite mänskligt, nästan lite sympatiskt, och dessa egenskaper kan man
ju överse med även hos en statsminister. Och man kan ju "gå från naiv till mindre
naiv" genom att tillägna sig viss vetskap om verkligheten.
 
MEN FEG OCH INKOMPETEN LÅTER VARE SIG MÄSNKLIGT ELLER SYM-
PATISKT, DET LÅTER TILL OCH MED SOM OM DET ÄR EGENSKAPER EN
STATSMINISTER DEFINITIVT INTE SKA BESITTA.
 
Och är man feg och inkomptent, så är man det, inte kan man "lära gamla hunder
sitta", eller ??
 
Om SvD har rätt, att vi har en feg och inkompetent statsminister, och ett antal
andra höga fega och inkompetenta politiker bådar det inte gott för framtiden, det
bådar till och med så illa att de kanske borde ägna sig åt något annat.
 
AE

NU RÅDER OORGANISERAT KAOS I SVERIGE

Asylboende slut i Södra Sverige
 
Nu uppger Migrationsverket att det är slut med asylboenden i Södra Sverige.
 
Som allt annat är detta relativt, man menar kanske med "Södra Sverige"
"Norra Mellersta Östern" för det är väl samma sak i dessa yttersta dagar ?
 
Nu ska flyktingarna välkomnas med att de "får ordna sitt boende själva" som
Migrationsverket uttrycker det.
 
Den trängda situationen på Migrationsverket hindrar inte personalen ifrån att
hålla uppe humöret och man skämtar grovt om läget.
 
Nu får vi från en ansvarig chef i Malmö höra att det inte längre råder
kaos i flyktingsituationen.
 
DET RÅDER ENLIGT CHEFEN OORGANISERAT KAOS.
 
OORGANISERAT KAOS, DET FÅR VÄL TOLKAS SOM ATT DET FINNS
NÅGOT ÄNNU VÄRRE ÄN KAOS, OCH ATT DET JUST NU RÅDER I
MIGRATIONSVERKETS VERKSAMHET.
 
Antalet flyktingar ökar ju hela tiden, trots eller tack vare gränskontrollen får
väl anses osagt, och vi har ni gått från kaos till oorganiserat kaos och det
finns då anledning att ställa frågan.
 
Vad är värre och kommer efter oorganiserat kaos ?
 
OORGANISERAT OORGANISERAT KAOS ELLER I SIN FÖRKORTNING
SVERIGE ?
 
AE
 
 

NAIV SVENSK SÄKERHETSPOLITIK

Naivitetens epicentrum
 
Man förundras alltmer för var dag med vilken naivitet, okunskap och enfald landets
ansvariga politiker och myndigheter ser på behovet av landets inre och yttre säker-
het.
 
Fram till i går hävdade alla med "emfas" att flyktingströmmen absolut inte
kunde innehålla jihadister, som tog sig till Sverige för att infiltrera Europa,
trots att IS själva uppgett sig jobba på just det sättet.
 
Verklighetsflykt får väl anses vara ett "understatement".
 
NU MED FACIT I HAND VET VI BÄTTRE, I VART FALL VI SOM VILL VETA.
 
Det hävdas, just bara hävdas, att det är viktigt att vi vet vilka "som kommer till
vårt land". Vilka regler gäller då för att säkerställa att vi vet "vilka som kommer
till vårt land"
 
Inrikesminister Anders Ygeman "understryker vikten av att Migrationsverket kan
styrka identiteten på asylsökande".
 
Migrationsverket egna regler kräver att man vi ett beslut om asyl ska ha gjort
"identiteten sannolik".
 
Migrationsverket sorterar under Justitiedepartementet och från det hållet är man
också klar med vad man tycker:
 
" Det är mycket viktigt att Migrationsverket kan fastställa identitet".
 
Hur ser det ut i verkligheten ? Det fick vi veta i går, då nåddes vi av uppgiften
att 40 % av positiva asylbeslut omfattade asylsökande där man "inte hade en aning
om vilken identitet person hade". Man visste alltså inte varifrån personen kom,
vilken bakgrund personen hade och vilka faktiska skäl som gjort att asyl sökts
i Sverige.
 
ETT BRA, ELLER KANSKE MINDRE BRA, MÅTT PÅ SÄKERHETSNIVÅN I'
SVERIGE.
 
Med hänsyn till vad ansvariga ministrar uppger, och med hänsyn till Migrations-
verkets egna regler skulle man nästan kunna hävda att handläggarna vid verket
obstruerar mot systemet.
 
NÄSTAN ??
 
Betyder då detta något, att man för ungefär 75 000 av de asylsökande inte kan
fastställa identiteten och "inte har en aning om varifrån de kommer". Viss betyd-
else måste det ändå ha, om man lyssnar på SÄPO, från det håller får vi höra:
 
" Misstänkta terrorister och spioner som anländer till Sverige ökar drama-
tiskt i samband med flyktingkrisen"
 
Man får väl anta att ovan nämnda i första hand ryms inom den grupp på ungefär
75 000 asylsökande, där ingen har "en aning om vilken identitet som gäller".
 
Med hänsyn till att man inte "har en aning om varifrån en flykting kommer" kan det
ju tyckas att det är märkligt att vederbörande får asyl för att vederbörande "flyr för
sitt liv", men det får väl anses vara en annan frågan.
 
ATT VI SLÄPPER IGENOM EN STÖRRE MÄNGD TERRORISTMISSTÄNKTA OCH
SPIONER, ALLT ENLIGT SÄPO, FÅR VÄL OCKSÅ ANSES SOM ETT BRA, ELLER
KANSKE MINDRE BRA, MÅTT PÅ SÄKERHETSNIVÅN I SVERIGE.
 
SÄPO anser sig ha "god kontroll" på vilka som rekryteras som jihadister och utför ter-
rorresor. Dessa uppges uppgå till ungefär 300. De som "reser" och "återvänder" an-
ses ha fått "förmåga" och anses som särskilt "farliga".
 
Detta sätt att nalkas problemet 'är både naivt och enfaldigt, samtidigt som det är
farligt, mycket farligt.
 
Våldspotentialen ligger inte bara i de som rekryteras och reser. Potentialen ligger
också i det som kan beskrivas som "rekryteringsunderlaget", vilket då utgörs av
jihadister på olika "extremnivåer". Vi kommer i kontakt med dem när de åker om-
kring i bilar med IS fanor vajande, vi kommer också i kontakt med dem när de
hyllar terrordåd och IS på Facebook mm.
 
Dessa jihadister utgör "rekryteringsunderlaget". Även om de just nu inte beslutar sig
för att resa till Syrien och Iraq finns det ingen anledning tro att de är mindre farliga
än de som reser.
 
Med den utgångspunkten talar vi inte om 300 farliga jihadister, vi talar om tusentals,
flera tusentals potentiella säkerhetsrisker.
 
Att begränsa säkerhetsrisken på det sätt SÄPO tycks göra, kretsen begränsas
till de som reser, är inte bara naivt och enfaldigt.
 
DET ÄR FARLIGT OCH EN DIREKT SÄKERHETSRISK, I PRINCIP ÄR SÄKER-
HETSRISKEN LIKA STOR FÖR DENNA GRUPP, SOM FÖR DEN GRUPP SOM
"RESER".
 
Skillnaden mellan de som "reser" och de som inte "reser" är att de förra erhåller
en "krigserfaren" och får väl därmed anses ha en lägre tröskel när det gäller att
ta till våld.
 
MEN ATT FÖRA EN SÄKERHETSPOLITIK SOM OM ÖVRIGA "REKRYTERINGS-
BASEN" INTE FINNS ÄR FARLIGT, MYCKET FARLIGT.
 
Erfarenheterna från olika terrordåd pekar också i den riktningen att attentatsmännen
inte alltid kommer från det håll "man förväntar sig".
 
 
AE
 
 
 
 
 

POLITISK MÅLUPPFYLLELSE

Invandringen slår nytt rekord
 
Så blev det då ändå som många befarade, gränskontrollerna skulle inte komma
att göra avsedd verkan. Många befarade att antalet asylsökande skulle bli fler.
 
Tidigare rekord låg på ungefär 10 000 asylsökande på en vecka, den senaste
veckan är antalet drygt 10 5000.
 
När det var 10 000 var det "ohållbart".
 
VAD KOMMER EFTER OHÅLLBART ??
 
När det var 10 000 hade vi slagit i "taket".
 
VAD SLÅR MAN IGENOM NÄR MAN SLAGIT IGENOM "TAKET", HIMMELEN ??
 
När det var 10 000 skulle alla förstå att det inte kunde komma så många.
 
VAD ÄR DET VI NU SKA FÖRSTÅ NU, NÄR DET KOMMER DRYGT 10 500 ?
 
Ovanstående får väl vara en summarisk sammanfattning av vad Stefan Löfven och
ett antal ministrar uttalat under senare tid.
 
Mot bakgrund av det som då var "ohållbart", men nu tycks vara "ohållbarare" än "ohåll-
bart" beslutade man om gränskontroller.
 
DET UTTALADE MÅLET VAR ATT DÄMPA ASYLSTRÖMMEN, SÅ ATT FÄRRE
ASYLSÖKANDE SÖKTE SIG TILL SVERIGE.
 
Hur gick det då med måluppfyllelsen ?? Statistik från förra veckan att det inte gick
"sisådär", det gick inte alls.
 
Någon som är överraskad, knappast ?
 
Det är närmast symptomatisk inom svensk politik att man ägnar sig åt till intet för-
pliktande retorik.
 
I DEN MÅN MAN LYCKAS SAMLA IHOP SIG TILL BESLUT SER MAN TILL ATT
DET INTE GENOMFÖRS.
 
Målet var ju klart, att dämpa asylströmmen så att man fick färre asylsökande. Men
man har kommunicerat detta på ett sätt som är kontraproduktivt.
 
OM MAN MOTIVERAR GRÄNSKONTROLLERNA MED ATT MAN VILL "HJÄLPA"
ASYLSÖKANDE LITE MER, SÅ FINNS DET KANSKE EN OCH ANNAN ASYLSÖ-
KANDE SOM TAR TILL SIG DETTA.
 
Vilken asylsökande vill inte få lite mer "hjälp" ??
 
Själva "implementeringen" bäddar också för att måluppfyllelsen blev vad den blev.
 
Helsingborg - Helsingör är ju en av de frekventa rutterna mellan Danmark och Sverige.
På plats i Helsingborg fanns ingen gränspolis. Gränskontrollen utfördes på det sättet
att polisen lät hälsa rederierna:
 
"HITTAT NI NÅGON SOM INTE KAN IDENTIFIERA SIG, HÖR DÅ AV ER"
 
Inte ens de som "tror på tomten" skulle kunna tänka sig att den typ av "utökad gräns-
kontroll" medför en dämpad asylström.
 
Omvärlden har under flera år storögt och förvånat betraktat Sveriges flyktingpolitik.
 
Hur förväntas man nu betrakta Sverige ?
 
DET BEROR PÅ VAD SOM KOMMER EFTER "STORÖGT", FÖRVÅNAD LÄR MAN
VÄL KNAPPAST BLI LÄNGRE.
 
 
AE

ÄR MILJÖPARTIET EN SVENSK SÄKERHETSRISK ?

Nu vet vi vad en "laglig väg in i EU" är
 
I dag kan man läsa en ledare i Dagens Industri, som ger kalla kårar längs ryggraden.
 
När man läser ledaren kan man inte undgå att ställa en berättigad fråga.
 
ÄR MILJÖPARTIET EN STOR SÄKERHETSRISK FÖR SVENSKA SÄKERHETS-
INTRESSEN ??
 
Det är svårt att komma fram till ett annat svar, än "ett rungande ja".
 
Vi minns islamisten Mehmet Kaplans uttalande, vilket också återges i DI ledare:
 
HAN JÄMFÖRDE DÅ SVENSKA IS KRIGARE MED SVENSKA FRIVILLIGA I
FINSKA VINTERKRIGET.
 
Detta är inte ett "oskyldigt", "naivt" och "enfaldigt sätt att relativisera.
 
DET GER UTTRYCK FÖR SYMPATIER MED IS, SOM MAN FÖRSÖKER ATT
SLÄTA ÖVER MED ATT RELATIVISERA PÅ DETTA SÄTT.
 
Mehmet Kaplan är ju inte islamist för inte och för skojs skull.
 
Vi har länge vetat vad IS står för, en vetskap som bekräftats av dådet i Paris.
 
Vi borde också ta större hänsyn till vad Miljöpartiet står för och ställa oss
frågan om deras förhållningssätt är förenligt med svenska säkerhetsintre-
sen.
 
I ledaren tar skribenten, PM Larsson, upp det problem som är kopplat till att
svenska i stor utsträckning "är på drift", ofta som ett resultat av vår ständigt
återkommande undfallenhet och naivitet.
 
Kopplat till denna fråga, pass på drift, återges i ledaren Miljöpartiets inställning
till falska pass och pass på drift.
 
I LEDAREN PÅSTÅS ATT MP INSTÄLLNING ÄR ATT PASS PÅ DRIFT
ÄR BRA, EFTERSOM DET SKAPAR "LAGLIGA VÄGAR" IN I EU.
 
Begreppet lagliga vägar in i EU används i debatten ofta på ett sätt som väcker
fler frågor än svar, om man väljer att uttrycka sig försiktigt.
 
UTGÅR MAN IFRÅN ATT DET SOM SÄGS I LEDAREN ÄR SANT BEHÖVER
VI INTE LÄNGRE FRÅGA OSS VAD "LAGLIGA VÄGAR IN I EU" ÄR, I VART
FALL INTE I MP TOLKNING.
 
Men vi kan också ha svar på en annan fråga.
 
OM MILJÖPARIET, ELLER DELAR DÄRAV, HAR DEN INSTÄLLNING DI
MENAR, DÅ ÄR MILJÖPARTIET HELT KLART EN STOR SÄKERHETSRISK
FÖR SVENSKA SÄKERHETSINTRESSEN.
 
Vi vet också att Stefan Löfven gett Miljöpartiet en bra plattform för att kunna
arbeta med vad som i så fall borde betecknas som "samhällsomstörtande
verksamhet"
 
AE
 
 
 

IS INFILTRERAR EUROPA

Ett yrvaket Europa kan inte värja sig
 
Katastrofen i Paris lägger en sordin på stämningen, också en sordin på viljan
att uttala sig, men vissa slutsatser bör man ändå tillåta sig att dra.
 
En slutsats man kan dra är att Europa vare sig vill och kan försvars sig.
 
Nu när IS säger sig ta ansvar för attentatet får man höra:
 
" OJDÅ, HAR IS INSTALLERAT CELLER I EUROPA ????".
 
Detta yrvakna beteende kan bara komma från politiker, som avskärmat sig från
all verklighet och vare sig vill se eller höra vad som händer runt omkring dem.
 
Sedan en tid tillbaka har IS själva uppgett att man infiltrerar flyktingström-
marna för att jihadister ska kunna ta sig in i Europa och inifrån celler i
Europa kunna arbeta för kalifatets skapande,
 
ATT DÅ NU, EFTER TERRORATTENTATET I PARIS, YRVAKET KVICKA TILL
OCH UTROPA "OJDÅ, FINNS IS I EUROPA", ÄR INTE BARA ETT TECKEN
PÅ VERKLIGHETSFLYKT, DET ÄR SNUDD PÅ TECKEN PÅ SINNESSVAGHET.
 
SNUDD PÅ ??
 
IS jihadister har funnits och finns i Europa sedan en tid baka, våra politiker har
av okända skäl valt att bortse från detta.
 
Attentatet i Paris visar att det kan bli dyrbart att bortse från vitala säkerhets-
intressen.
 
Längst i denna strävan, att bortse från vitala säkerhetsintressen, får nog Sverige
anses ha gått.
 
Med Mona Sahlins, Sverige nationella samordnare för våldsbejakande extre-
mism", retorik ska man inte se dessa jihadister och barbarer för just vad de
är, jihadister och barbarer, utan man ska se dem som "återvändare".
 
ÅTERVÄNDARE, SOM ENLIGT MONA SAHLIN, STOCKHOLMS STAD OCH
ÖREBRO KOMMUN SKA BEREDAS FÖRTUR TILL JOBB OCH BOSTÄDER.'
 
I denna värld är det undfallenhet, naivitet, utopi och enfald som styr utformningen
på det säkerhetsarbete som bör ligga till grund för inre och yttre säkerhet.
 
Attentatet i Paris har kopplingar till flyktingströmmen.
 
MINST EN AV GÄRNINGSMÄNNEN HAR INFILTRERAT FLYKTINSTRÖMMEN
UNDER SENARE TID OCH ANKOM SOM "FLYKTING" TILL GREKLAND UN-
DER OKTOBER.
 
Svenska journalister på plats i Grekland kan nu också återge att denna infiltration
pågår löpande och ständigt. Man får från andra flyktingar då uppgifter om att ji-
hadister tillhörande IS finns med i flyktingströmmen.
 
ATT MOT BAKGRUND AV DESSA UPPGIFTER OCH IS EGNA UPPGIFTER OM
ATT MAN INFILTRERAR FLYKTINGSTRÖMMEN UTROPA "OJDÅM FINNS IS
I EUROPA" ÄR INTE SNUDD PÅ SINNESSVAGHET.
 
Det är olika länders "förbannade skyldighet" att inhämta sådant underlag att de
känner till dessa strömmar och i tid kan förebygga det hot de utgör.
 
Sverige har nu, sent omsider, insett att det är viktigt att man måste veta "vilka som
kommer till Sverige" och därför infört gränskontroller.
 
DET ÄR MINST LIKA VIKTIGT ATT MAN "VET VILKA SOM KOMMER TILL
EU / EUROPA" OCH TILLÄMPAR DE REGLER OM GRÄNSKONTROLLER
SOM FINNS.
 
I stället för att "säkra EU yttre gränser" åker fartyg till Libyens kust för att
"rädda flyktingar" och forsla dem till Italien. Längre ifrån att utövande av
"skyddet av EU yttre gränser" kan man knappast komma.
 
Reglerna finns på plats, i form av regler som ska "säkerställa EU yttre gräns",
problemet är att man valt att blunda för at reglerna finns, och man har valt att
blunda för de hot, som uppstår när man bortser från dessa regler.
 
Skyddet av EU yttre gräns är minst lika viktigt som skyddet av Sveriges
gräns, man måste veta "vilka som kommer" både till EU och Sverige.
 
DETTA HAR ANSVARIGA POLITIKER I ALLA EU LÄNDER, BORTSETT
FRÅN UNGERN, VALT ATT BORTSE IFRÅN OCH DETTA ANSVARSLÖSA
BETEENDE VISAR SIG NU KOMMA ATT STÅ EUROPA DYRT.
 
Som vanligt är det inte "de skyldiga" som drabbas av konsekvenserna, utan
oskyldiga medborgare.
 
Hela problemområdet med IS, flyktingkaos/flyktingströmmar och IS infiltration
i Europa pekar entydigt i en bestämd riktning.
 
NÄR ETT PROBLEM UPPSTÅR SKA MAN HANTERA PROBLEMET NÄR
DET ÄR HANTERBART, INTE INVÄNTA MED ATT HANTERA PROBLEMET
TILL DESS DET ÄR OHANTERBART.
 
IS skulle stoppas i "sin linda" på samma sätt som flyktingsströmmen skulle
stoppats i "sin linda" genom att gällande regler om "skydd av yttre gränser"
tillämpats.
 
Mycket tyder på att både IS infiltration i Europa, IS kamp för kalifat
samt flyktingsströmmen etablerat sig på ett sådant sätt att man inte
kan hantera problemen, därför att man ingripit för sent.
 
Den viktigaste uppgiften för EU ländernas ledare är att´respektive lands
yttre och inre säkerhet säkerställs, de så kallade kärnuppgifterna.
 
Ser man till vad flyktingsströmmen och IS verksamhet/utbredning för med
sig kan man knappast med bästa vilja påstå att man lyckats med den upp-
giften.
 
FRÅGAN ÄR NOG OM MAN ÖVERHUVUDTAGET FÖRSÖKT LÖSA UPP-
GIFTEN ??
 
Hela detta problemområde tycks vara att både Eu och EU medlemsländer sak-
nar politiska ledare, som förmår trygga länderna säkerhet i den miljö vi dag
lever i.
 
Det bådar inte precis "gott för framtiden"
 
AE
 

GROTTMÄNNISKAN HAR ÖVERLEVT ?

Frankrike i chocktillstånd
 
En sådan här dag känns allt fel, man känner sig uppgiven, man
känner sig kränkt och man känner sig sviken.
 
Hur då fransmän känner det är lätt att förstå.
 
Tyvärr får man ibland en känsla av att människan i grunden inte lämnat
"grottstadiet", vi lever bara med en "skapad fernissa", en fernissa vi er-
hållit genom att med olika insatser och program hålla tillbaka de mot-
bjudande krafter "grottmänniskan" inom oss rymmer.
 
Det får nog anses både naivt, utopiskt och farligt, mycket farligt, att bygga
utvecklingen på att människan i grunden är en god varelse, får den bara
chansen att visa detta blir allt gott och väl.
 
Mycket tyder på att det inte alls är på det viset.
 
LIKA VÄL SOM MAN KAN SKAPA GODA MÄNNISKOR MED "RÄTT
POLITIK" KAN MAN SKAPA MINDRE GODA, ELLER FARLIGA, MÄN-
NISKOR MED "FEL POLITIK".
 
Utvecklingen tycks gå i fel riktning i viktiga avseenden, nu aktuell terror-
handling är en extremhandling, som vi troligen får räkna med kommer
att upprepas, men även i övrigt sker mycket i fel riktning.
 
Utanförskap, skottlossningar, knivdåd, mobbning, våldtäkter tycks
prägla vårt land i allt större utsträckning.
 
DETTA LÖSER MAN INTE GENOM  MER AV SAMMA SAK, DET
BLR SOM ATT HÄLLA BENSIN PÅ ELDEN.
 
VI MÅSTE I STÄLLET GÖRA MYCKET ANNORLUNDA, OCH DÅ ÄR
DET LÄTT ATT SE VISSA NYCKELOMRÅDEN, SOM ÄR VIKTIGA FÖR
UTVECKLINGEN PÅ LÅNG SIKT.
 
En sådan är att staten måste fokusera på en av sina kärnuppgifter, d v s
yttre och inre säkerhet.
 
DET GÅR INTE ATT FÖRENA RIMLIGA KRAV PÅ INRE OCH YTTRE
SÄKERHET MED "FRI RÖRLIGHET" OCH ÖPPNA GRÄNSER MOT
TURKIET, MELLERSTA ÖSTERN OCH AFRIKA.
 
De som med "en druckens envishet" rabblar "fri rörlighet" i sömnen bör
betänka att begreppet "fri rörlighet" tillkom som en ambition INOM EU.
 
En annan viktig förutsättning är att Sverige och de flesta andra länder i
Europa får ett ledarskap värt namnet.
 
I DAG TYCKS POLITISKT LEDARSKAP VARA EN STOR BRISTVARA,
RETORIK OCH FLOSKLER HAR ERSATT RESOLUT HANDLANDE.
 
Vi måste lämna det stadiet, då alla ska "förverkliga sig själva", ofta på
andras bekostnad. Utbildningsväsen och annat måste kompletteras och
ges en sådan inriktning att "det goda" i människan mer stimuleras och
"det onda" i människan mindre stimuleras.
 
Det räcker då inte med att SÄGA att mobbning inte får förekomma och
sedan förneka att det förekommer när det förekommer, vilket ofta sker
på den "egna skolan".
 
DETTA NÅR MAN INTE GENOM UNDFALLENHET, NAIVITET OCH
UTOPISKA FÖRESTÄLLNINGAR.
 
DET NÅR MAN GENOM ATT SKAPA TYDLIGA OCH KLARA REGLER
OCH TILLLÄMPA ETT RIMLIGT OCH TYDLIGT ANSVARSUTKRÄVANDE,
PÅ ALLA NIVÅER ÄR DET BÄST ATT TILLÄGGA, INTE MINST PÅ DEN
HÖGSTA NIVÅN.
 
Moral och etik är viktiga grundförutsättningar för att skapa den sammanhåll-
ning ett samhälle behöver. Det innebär inte att man behöver sitta i skolan
och rabbla "psalmer", men den tid då eleverna fick de tio budorden att sitta
i "ryggmärgen" var nog inte så "tokig" i alla fall.
 
Ett civiliserat samhäller fungerar nog inte om man inte kan "skilja mellan
rätt och orätt" och på den punkten tycks mycket saknas och mycket behöva
göras.
 
Man säger ofta att "det aldrig är för sent", men ibland undrar man faktiskt.
 
Den viktigaste förutsättningen för att åstadkomma en positiv kursänd-
ring lär nog vara politiska ledare, kompetenta att vrida allt rätt som
gått fel.
 
DET ÄR DÅ MAN BLIR SOM MEST PESSIMISTISK, NÄR MAN TITTAR
SIG OMKRING.
 
DET VIMLAR INTE PRECIS AV POLITISKA LEDARE, SOM KAN AXLA
DET ANSVAR DET INNEBÄR ATT ÅTERUPPRRÄTTA DEN SÄKERHET,
INRE OCH YTTRE, OCH DEN SAMANHÅLLNING SAMHÄLLSUTVECK-
LINGEN KRÄVER.
 
AE
 
 

ERIC ULLENFÅNS MYTSAMLING

Vindsnurran Eric Ullenfån
 
Det är både bra och viktigt att man i allmänhet, och politiker i synnerhet, kan
tillägna sig kunskaper, erhålla ökad insikt och kanske fatta ett och annat bättre
beslut.
 
Man säger att det är bättre att "bygga en väderkvarn än vindskydd" när det
blåser snålt.
 
Kan vara en god regel, kanske, men det får inte gå för långt, så att man blir
en "vindsnurra".
 
FOLKPARTISEN ERIC ULLENFÅN TYCKS VARA DEN PERSONIERADE
VERSIONEN AV EN VINDSNURRA.
 
Vi minns den tid från Alliansregeringen då Eric Ullenfån var minister med
ansvar för integration.
 
Så fort någon öppnade "käften" med något som kunde påminna om kritik
mot invandringen kom Eric Ullenfån farande med sina floskler:
 
"Vi och dom", "alla är lika mycket värd", "öppna gränser" , "600 000
nyanlända går till jobbet varje dag", "Sverige klarar sig inte utan fler
invandrare" och mängder av andra plattityder och alla fick höra att
de var allt från "främlingsfientliga" till "nazister".
 
De som var kritiska var också byfånar, bosatta i glesbygden, socialt miss-
anpassade och helt utan utbildning.
 
För att förstärka budskapet satt Eric Ullenfån hemma på sin kammare och
skrev myter, han skapade en hel mytologi om invandringens förträfflighet.
 
ALL KRITIK MOT INVANDRINGENS FÖRTRÄFFLIGHET VAR EN MYT I
EN ELLER ANNAN FORM.
 
Nu har Eric Ullenfån snurrat färdigt och tycks numera vara en ren vindsnur-
ra, på annat sätt kan man inte förklara hans ändrade förhållningssätt.
 
NU FÅR VI HÖRA FRÅN ERIC ULLENFÅN ATT SVERIGE SKA HARMO-
NISERA SINA REGLER MED EU, SÅ ATT DET INTE KOMMER SÅ MÅNGA
FLYKTINGAR TILL SVERIGE, OCH DET FÅR DEFINITIVT INTE KOMMA
SÅ MÅNGA ENSAMKOMMANDE BARN.
 
Visst, det är bra att man går från klarhet till klarhet, men Eric Ullenfån gick
defintivt inte från klarhet, frågan är om han gått till klarhet, eller bara är en
vindsnurra som snurrar i vindens riktning.
 
Visst, det är bra att kunna byta uppfattning efter läget, men att gå från en
extrem till en annan extrem på sätt som skett vittnar knappast om trovärdig-
het, för att uttrycka sig milt, mycket milt.
 
Nu väntar vi bara att Eric UllenfåN ska komma ut med en ny mytsamling,
där alla vurmare för mångfald och ensamkommande barn får höra att
de är byfånar och antirasister.
 
FÖR DEN KOMMER VÄL ?
 
Under en tid ryktades det om att Eric Ullenfån skulle kunna ersätta Jan'
Björklund, när/om denne avgick.
 
Folkpartiet måste vara ett utarmat parti.
 
Eric Ullenfån är faktisk längre än Jimmie Åkesson, med pall  / AE

ÄR VI SJÄLVA VÅR VÄRSTA FIENDE ?

Gotland "uber alles"
 
Niklas Wiklund skriver återkommande i SvD i försvarsfrågor.
 
I dag skriver han ett inlägg om Gotland under rubriken:
 
"Gotland är vårt värsta säkerhetshål".
 
I inlägget förs fram Gotlands betydelse i ett större sammanhang, Gotland har  inte
bara betydelse i sig själv, utan har stor betydelse för Sverige som helt.
 
Därav rubriken "vårt värsta säkerhetshål".
 
Men frågan är om det är Gotland, som är vårt "värsta säkerhetshål", kanske är det vi
själva som är vårt "värsta säkerhetshål".
 
Läser man vad Niklas Wiklund skriver om det "svenska kynnet", så är det nog det
senare som gäller. I inlägget kan man då läsa:
 
"Sverige har två olika sätt att hantera frågor (som denna). Antingen glömmer
vi bort det hela redan dagen därpå. Eller så utreds ärendet så länge att läget
ofta är ett helt annat när beslutet effektueras, och de tidigare analyserna har
hunnit bli inaktuella"
 
"Det sistnämnda resulterar i att vi bestrider "strid" i efterhand med resultatet för
lite, för sent och ofta felaktigt utformat".
 
DETTA GÄLLER VÅRT FÖRHÅLLANDE TILL SÄKERHETSFRÅGAN GOTLAND,
MEN DET SKULLE JU OCKSÅ KUNNA GÄLLA ANDRA VIKTIGA FRÅGOR, SOM
FLYKTINGFRÅGAN OCH ANNAT, ELLER ??
 
Det är inte utan att det känns som att Gotland inte är vårt "värsta säkerhetshål"
 
AE
 

KAN MAN SÄTTA BOCKEN TILL TRÄDGÅRSMÄSTARE ?

Konsten att vända 180 grader
 
Så har då den hemska verkligheten infunnit sig, inte smugit sig på, utan dånat in
som en orkan.
 
"Dag och Natt" var en gammal känd adelssläkt, och den tycks ha fått nytt liv, de
som förr slogs för att så många som möjligt skulle komma till Sverige, slåss nu
för glatta livet för att så få som möjligt ska komma.
 
SOM NATT OCH DAG SKULLE MAN KUNNA SÄGA.
 
Det positiva med detta skulle kunna vara att politikers insikt blivit större, och
då är ju färdriktningen den rätta. Samtidigt visar utvecklingen något som bör
kunna anses som mindre positivt.
 
LEDANDE POLITIKERS FÖRMÅGA ATT FÖRHÅLLA SIG TILL AKTUELLA
PROBLEM OCH UTIFRÅN TRENDER OCH KÄNDA FAKTA BEDÖMA DEN
KOMMANDE UTVECKLINGEN TYCKS VARA OBEFINTLIG.
 
Finns förmågan har de i så fall lyckats dölja den väl.
 
Nu ska alltså de som skapat flyktingkrisen och flyktingkatastrofen rädda oss
ur situationen, skam den som tror det, här sker nog det mesta "under galgen" och
inte går "ränderna ur zebran" i  första taget.
 
Så det tycks nog som om vi satt bocken till trädgårdsmästare,  det slu-
tar sällan väl.
 
Insikten tycks i fall  vara större nu, den insikt som borde ha funnits hela tiden.
Det som tyvärr utmärker "bocken" är att de steg som tas är för små och kommer
för sent.
 
Osvuret är ofta bäst, och det återstår att se om "gränskontrollen" ger effekt, det
mest troliga är att den inte ger effekt, och det beror på många faktorer.
 
En sådan faktor är att Sverige tycks lida av någon form av "beslutsvånda", för-
mågan att i tid fatta rätt beslut är milt sagt begränsad.
 
VILJAN OCH FÖRMÅGAN TYCKS I STÄLLET VARA INRIKTAD PÅ ATT INTE
FATTA BESLUT.
 
Fattas beslut sker det ofta "under galgen", är ofta "kontraproduktivt" och sker
ofta för sent och i fel "mängd".
 
Skulle, mot all förmodan, rätt beslut fattas, återstår den så kallade implementeringen.
Myndigheter och organisationer ska plötsligt utföra saker de aldrig tidigare behövt
utföra. Myndigheter och chefer, där ansvarslösheten, undfallenheten och naiviteten
länge styrt verksamheten, ska plötsligt agera med ansvar, kraft och beslutsamhet.
 
Skam den som tror på det.
 
DÅ FÅR MAN NOG FÖRST OPERERA BORT "RYGGMÄRGEN", FÖR DÄR TYCKS
I DAG INTE SITTA VARE SIG ANSVAR, KRAFT ELLER BESLUTSAMHET VARE
SIG HOS POLITIKER OCH MYNDIGHETSCHEFER.
 
Allt har varit inriktat på att INTE fatta beslut; INTE göra något, konsensus kallas det
visst.
 
Helikopterperspektiv lär vara något att ta till i svåra tider. Milt sagt tycks detta perspek-
tiv saknas på de flesta håll.
 
SVERIGES PROBLEM I DAG, SEDAN EN LÅNG TID TILLBAKA, ÄR ATT ALLT-
FÖR MÅNGA FLYKTINGAR SÖKER SIG TILL SVERIGE.
 
Då är detta  man ska komma tillrätta med, inget annat, i vart fall inte i första hand.
Migrationsverkets verksamhet i all ära, men det är inte deras behov av "ordning och
reda" som ska styra Sveriges flyktingpolitik.
 
DET ÄR DEN SAMANTAGNA EFFEKTEN AV FLYKTINPOLITIKEN SOM SKA
STYRA SVENSK FLYKTINGPOLITIK.
 
Ingen tycks på långt när ens ha försökt att bedöma denna sammantagna och lång-
siktiga effekt,,
 
Man räknar flyktingar för dagen och ser om man kan "skaffa dem tak över hu-
vudet".
 
NÄR MAN INTE KAN SKAFFA ALLA SOM KOMMER "TAK ÖVER HUVUDET"
MENAR MAN ATT SVERIGE ÄR "FULLT".
 
Ungefär som om Sverige bedrev en hotellrörelse.
 
MED DET ÄR DEN SAMMANTAGNA OCH LÅNGSIKTIGA EFFEKTEN AV MÄNG-
DEN FLYKTINGAR, SOM AVGÖR OM "SVERIGE ÄR FULLT" OCH FÖR ATT KUNNA
BEDÖMA DETTA ERFORDRAS "HELIKOPTERPERSPEKTIV", FÖRMÅGA ATT PLA-
NERA FÖR FRAMTIDEN (SÅ KALLAD KOMPLEX FÖRMÅGA) OCH FÖRMÅGA ATT
AVLÄSA UTVECKLINGEN.
 
Allt detta tycks utgöra bristvara i dag, och i det avseendet är Sverige definitivt inte "fullt".
 
Fokus är nu inriktat på hotellrörelsen, alla får "inte tak över huvudet".
 
Det som ingen förmår hantera, annat än "röster i öknen", som ser till sitt eget område,
är att i stort sett samtliga system och områden i Sverige i dag inte är fulla, de är över-
fulla.
 
Vi talar då inte bara om bostäder, vi talar om social omsorg, SFI, tolkar, Gode män,
arbetsmarknad, kriminalitet, utbildning och "gud vet allt".
 
DET ÄR DEN SAMMANTAGNA OCH LÅNGSIKTIGA EFFEKTEN AV ALLT DETTA
SOM AVGÖR OM SVERIGE ÄR "FULLT ELLER INTE".
 
När man avgör om Sverige är "fullt eller inte" bör en avgörande faktor vara att utgå
ifrån statens kärnuppgift.
 
ATT TA HAND OM LANDETS OCH MEDBORGARNAS INTRESSEN.
 
Vare sig Statens, Landstingens eller kommunernas kärnuppgifter kan anses
vara att säkerställa fristad till flyktingar som önskar sig ett bättre liv.
 
Socialdemokraten Göran Dahlström (Katrineholm) satte häromdagen fingret
på den viktiga punkten.
 
LÄGET I DAG ÄR SÅDANT ATT MAN MÅSTE VIDTA ÅTGÄRDER, KAN MAN INTE
GÖRA DET INOM REGELVERKET SÅ FÅR MAN GÖRA DET UTOM REGELVER-
KET.
 
Det är nog så man ska se på Statens kärnuppgift, den MÅSTE lösas, i första hand,
och då får inga begränsningar finnas.
 
INTE ENS ASYLADVOKATER SKA UTIFRÅN SINA SÄRINTRESSEN KUNNA SÄT-
TA STOPP FÖR ATT STATEN ÄGNAR SIG ÅT SIN KÄRNUPPGIFT.
 
I sista hand finns ofta en utväg, och det heter undantagstillstånd, eller partiellt undan-
tagstillstånd, där man just kan göra avkall på "regelverk".
 
I den frågan tycks moderaterna just nu ha landat "mest rätt" eller "minst fel".
 
JU LÄNGRE MAN DRAR SIG FÖR ATT FÅ BUKT MED SITUATIONEN DESTO
STÖRRE AVSTEG MÅSTE MAN SÅ SMÅNINGOM GÖRA FRÅN REGELVERKET
FÖR ATT KOMMA TILL RÄTTA MED LÄGET.
 
Nu sätter vi alltså "bocken till trädgårdsmästare" och frågan är om detta 'är så lämp-
ligt.
 
Lämpligt eller inte, vi har ingen annan än "bocken" att sköta trädgården, alla
har varit bockar och yrat om "öppna gränser"
 
SÅ VI KAN NOG RÄKNA MED ATT "TRÄDGÅRDEN FRAMÖVER BLIR GANSKA
MISSKÖTT.
 
AE
 
 

HUR UNDVIKER VI EN ÄNNU VÄRRE "SYSTEMKOLLAPS" ?

Extrema lägen kräver extrema åtgärder
 
Från de flesta seriösa håll kommer nu signaler om att man befarar en systemkollaps
i någon form om man inte agerar.
 
Systemkollaps är ett relativt begrepp och många vill nog hävda att en sådan redan
inträffat.
 
I dag kommer det ungefär 10 000 asylsökande per vecka, vilket inte kan hanteras
och som gjort situationen "ohållbar".
 
SETT PER ÅR MEDFÖR DETTA ETT INFLÖDE I STORLEKSORDNINGEN
500 000 ASYLSÖKANDE, OCH INGET TYDER PÅ ATT DET MINSKAR.
 
Enligt gränspolisen tillkommer ungefär lika många, som väljer att ta sig in i Sverige
utan att registrera sig eller att göra sig hörda på annat sätt. Dessa tvingas leva i
ett parallellsamhälle, där försörjningen ofta utgörs av mer eller mindre kriminell ver-
samhet.
 
Polisen uppger sig vara maktlös och har ingen som helst möjlighet att följa upp den
strida ström, som tar sig in i landet och lever "anonymt"
 
ADDERAR MAN DESSA TVÅ GRUPPER SKULLE INFLÖDET UPPGÅ TILL UNGE-
FÄR 1 000 000 RÄKNAT PER ÅR, OCH INGET VI VET I DAG TYDER PÅ ATT DET-
TA MINSKAR.
 
Vi vet att "utmaningarna", ett numera mycket känt uttryck för sådant man inte kan han-
tera, är stora inom skola, omsorg, sjukvård och mycket annat.
 
Hur detta ska finansieras har just för stunden ingen den minsta aning om.
 
MAN FÅR NOG HA HÖGT STÄLLDA KRAV OM INTE REDAN RÅDANDE SITUA-
TION UTGÖR EN SYSTEMKOLLAPS.
 
Moderaternas förslag i går har väckt många reaktioner, en del tyvärr både enfaldiga
och verklighetsfrämmande. Med hänsyn till hur läget är i Sverige får man nog beteckna
till och med moderaternas långtgående förslag som otillräckliga.
 
Att Dublinförordningen är satt ur spel i praktiken är väl känt, det innebär inte att Sverige
inte har rätt att återupprätta tillämpningen av densamma.
 
Det innebär i praktiken då att ingen ska kunna söka asyl i Sverige genom att sig genom
Europa vidare till Sverige. Enda undantaget blir de som tar sig in i Sverige via Treriks-
röset eller anländer med flyg (hur nu det ska gå till om man efterlever krav på pass mm)
 
Att påstå att Sverige inte lever upp till internationella konventioner om man till-
lämpar Dublinförordningen är inget annat än rent nonsens.
 
Att tillämpa Dublinförordningen underlättas också om man väcker liv i det likaledes
gällande, men ändå inte gällande, transportöransvaret.
 
Kombinerar man dessa två "konventioner" ska ingen kunna söka asyl i Sverige
utan risk för att Sverige bryter mot internationella konventioner.
 
ATT PÅSTÅ ANNAT ÄR RENT NONSENS.
 
Mest nonsens framför centerpartiet, som oroar sig för att man inte ska kunna ta hit
sina "älskade" 30 000 000 flyktingar. Från det hållet menar man då att polisen inte har
resurser att i praktiken upprätthålla den ordning man eftersträvar.
 
Detta är också rent nonsens, extrema lägen kräver extrema åtgärder. Skulle po-
lisens resurser inte räcka till finns Försvaret att tillgå för att säkra gränsen mm.
 
Ett strikt tillämpande i Sverige av gällande, men i praktiken ej tillämpade, förordningar
skulle medföra tryck på andra asylländer, som nu "blir av med sina flyktingar" till Sverige
för att ingen bryr sig om att upprätthålla regelverket. Detta kan i sin tur medföra skärp-
ningar i andra länder, så att "slutnotan" hamnar i Grekland och Italien, som då utgör
"första asylland".
 
Detta kan man underlätta genom att upprätthålla, på riktigt, det skydd av EU ytt-
re gränser EU säger sig vilja upprätthålla, men i praktiken struntar i vad som sker.
 
I samband med detta bör EU "sätta ner foten" gentemot Turkiet och klargöra att det blir
aldrig tal om EU medlemskap om landet fortsätter att underminera EU genom att upp-
mana flyktingar i Turkiet att "invadera" EU.
 
EU STRUSPOLITIK MOT TURKIET MÅSTE FÅ ETT SLUT, OM EU VILL ÖVERLEVA
FÖRSTÅS.
 
Ett extremt läge kräver extrema och "drakoniska" åtgärder. Moderaternas förslag får nog
därför ses som en ansats till ett första steg.
 
Regeringen bör därför, i samråd med moderaterna, folkpartiet och KDS, upprätta en
samlad plan för hur Sverige ska undgå att träffas av en ännu värre systemkollaps än
den vi redan drabbats av.
 
En strikt tillämpning av Dubluinförordningen och transportöransvaret är här grund-
läggande inslag. Det uttalade syftet ska vara att "ingen djävel ska komma över bron"
som Sven Dufva kanske skulle ha sagt.
 
Detta får nog ses som en ren grundförutsättning om vi ska kunna "ta omhand" de som
nu befinner sig i, och utanför, asylsystemet.
 
För att detta ska fungera i vidare mening, inom EU, måste EU yttre gränser säkras i sin
tur.
 
Det måste bli slut på att "flyktingar" räddas in i EU, de ska stoppas i den meningen
att de helst avstår ifrån att försöka, i annat fall tvingas ¨återvända på vägen. Austra-
lien har visat att detta fungerar.
 
DET ÄR FÖRST NÄR VI (EU OCH SVERIGE) FÅR STOPP PÅ FORTSATT INFLÖDE
VI HAR ETT EMBRYO TILL MÖJLIGHETER ATT TA HAND OM DEN INTEGRATION
SOM BLIR NÖDVÄNDIG UTIFRÅN DE SOM NU ANLÄNT TILL EU / SVERIGE.
 
Ingen vet hur stor den gruppen är som visats i Sverige "under jorden",. För att få grepp
på detta måste någon form av "partiellt undantagstillstånd" införas, där medborgarna
beläggs med skyldighet att kunna identifiera sig och polisen får uppdraget att så långt
är möjligt "hitt" personer som inte ska och inte får vistas i landet.
 
Kopplat till systemkollapsen, som redan inträffat, ingår den omfattande kriminalitet som
utgörs av knivdåd och skottlossningar. Ett "partiellt undantagstillstånd" skulle också kun-
na omfatta att polisen genom "stickprov" avskräcker kriminella ifrån att bära vapen, och'
hittas sådana, hos sådana som saknar svenskt medborgarskap, är det utvisning, som gäl-
ler, bums.
 
Sverige har också världsrekord i antalet våldtäkter, sett till capita, detta måste få ett slut.
Även här bör införas en strikt lagstiftning, som innebär att gärningsmän, som saknar
svenskt medborgarskap, utvisas, bums.
 
Läget i Sverige är helt ohållbart i en mäng avseenden, inte bara i "boendefrågan",
vilket en del tycks vilja begränsa det till.
 
Som CH Hermansson troligen skulle ha sagt.
 
" DET MÅSTE VARA NÅGON DJÄVLA ORDNING I SVERIGE OCKSÅ ".
 
Extrema lägen kräver extrema åtgärder, mycket extrema åtgärder, och de behövs om-
gående, och de kräver politiskt ledarskap, handlingskraft och breda överenskommelser.
 
INSER INTE REGERINGEN DETTA KOMMER EN EXTREMA SITUATIONEN HELA
TIDEN ATT BLI ÄNNU MER EXTREM.
 
Och vem vill det ? Annie Lööf vill det tydligen, att Jonas Sjöstedt vill det det vet vi, och
att Gustav Fridolin och Åsa Romson vill det det vet vi.
 
Att moderaterna inte vill det, det vet vi nu, när vi äntligen blivit av med en mer
eller mindre "sinnessjuke" Fredrik Reinfeldt.
 
MEN VI VET INTE VAD SOCIALDEMOKRATERNA VILL, VI VET BARA VAD DE
INTE VILL.
 
Det kan aldrig upprepas tillräckligt många gånger.
 
EXTREMA LÄGEN KRÄVER EXTREMA ÅTGÄRDER.
 
Och extrema åtgärder är inte "kafferep" i Rosenbad.
 
AE
 
 

SVERIGE SJUKAST I UNIVERSUM ?

Svenska dåårhuset framstår nu som rena "paradiset"
 
Vi minns alla den tid de då det begav sig.
 
Annie Lööf, vårt nya stjärnskott, menade att Sverige hade plats för 30 00 000
nyanlända, och fort skulle de komma, för att rädda välfärden.
 
Margit Paulsson var tidigt ute och ville inte var sämre, 200 000 000 nyanända
borde Sverige kunna ta emot.
 
Fredrik Reinfeldt överglänste dock dem alla när han flög omkring i flygplan över
Sverige och menade att det fanns så många obebodda myrar och kärr att vi
kunde ta emot hur många som helst. Med en försiktig tolkning får man väl anta
att "hur många som helst" överstiger både Annie Lööfs 30 000 000 och Margit
Paulsson 200 000 000.
 
Vem påstod förresten att svenska politiker hade en IQ över "noll" ?????????
 
Nu vet vi vilken IQ nämnda personer tycks ha, men de tycks inte ensamma om
att ha en IQ föga överstigande "0".
 
Att Sverige tar emot flest flyktingar i hela världen, det vet vi numera är sant,
och att Migrationsverket påstår av "en påst nötter", det vet vi också vid det
här lager.
 
Men utifrån den information vi nu nås av i dag, får vi nog omvärdera att Mig-
rationsverket styrs av "en påse nötter".
 
Vi vet sedan några dagar att Migrationsverket saknar "boendeplatser" för de
som vill ockupera Sverige. Vi vet också att det inte finns några boendeplatser
för dessa ockupanter. Vi vet också att minister Morgan Johansson vill att ocku-
panterna ska bli färre, uttryckt genom att "asyltrycket ska dämpas".
 
Men vi vet nu också en annan sak.
 
SVERIGES FLYKTINGPOLITIK ÄR SJUKARE ÄN NÅGON NÅGONSIN
KUNNAT FÖRESTÄLLA SIG OCH SJUKARE ÄN NÅGOT ANNAT I HELA
VÄRLDEN.
 
Man ska vara kritisk till olika källor, men om de uppgifter som nu läcker ut
från Migrationsverket är korrekta, då har vi facit
 
SVERIGE ÄR ABSOLUT DET SJUKASTE LANDET I HELA VÄRLDEN.
 
I stället för att tillämpa Dublinförordningen hämtar Migrationsverket upp ille-
gala immigranter vid olika färlelägen för att sedan transportera dem till olika
platser i Sverige, där obskyra så kallade entreprenörer tar över plundringen
av svenska skattebetalare.
 
MEN NU TYCKS TILL OCH MED BERT CARSSOM mÄTTAD, INTE ENS DE
MEST GIRIGA AV DE GIRGA TYCKS KUNNA HIT EN BOENDEFORM DÄR
MAN KAN FORTSÄTTA ATT PLUNDRA SKATTEBETALARNA.
 
Migrationsverket tycks nu ha tagit intryck av detta, att det inte finns några bo-
endeplatser, men fortfarande hämtar man "lycksökare" vid olika färjelägen
för att transportera dem runt i riket.
 
Problemet är nu att ingen vet vart de ska ta vägen, men MIgrationsverket  har
hittat en lösning på detta, också.
 
MAN INSTRUERAR BUSSBOLAGEN ATT KÖRA SAKTA, VÄLDIGT SAKTA,
SÅ SAKTA ATT MAN HOPPAS ATT DET DYKER UPP NÅGOT "BOENDE"
UNDER TIDEN.
 
Dessa uppgifter kommer fråm Migrationsverket, självfallet inte från dess operativa
chef, utan från anställda, som är tillsgada att inte yppa något om detta.
 
MEN LÅT SÄGA ATT DET KÄLLORNA VID MIGRATIONSVERKET UPPGER
ÄR RÄTT, DÅ ÄR SLUTSATSEN LÄTT ATT DRA.
 
NÅGOT SJUKARE HAR INTE FUNNITS I VÄRLDEN, NÅGONSIN, DET ÄR TILL
OCH MED SJUKARE ÄN NÄR MINSTER MORGAN JOHANSSON "HOPPAS"
ATT ALLT SKA LÖSA SIG.
AE
 
 

POLITIKERNA BÖR TA KOMMANDOT

Även Pär Nuder tycks kunna ha rätt.
 
I dag visar Pär Nuder genom en krönika i Dagens Industri att det gamla talesättet
fortfarande är vid liv:
 
Även en blind höna kan hitta ett korn".
 
Pär Nuder skriver då en krönika under rubriken:
 
Dags att politikerna tar för sig.
 
Krönikan har fokus på att politikerna ska styra upp flyktingpolitiken, så att kommun-
erna tvinga följa med i dansen. Samtidigt har det som framförs en betydligt bredare
giltighet. Kopplat man samman vad Andreas Cervenka i dag skriver i SvD, så är det
lätt att bredda Pär Nuders synpunkter till att även omfatta andra delar av samhället,
även näringslivet.
 
Pär Nuder pekat på "grundbulten" att det är det svenska folkstyret (riksdagen) som
ytterst ansvarar för landet, även kommunernas verksamhet. Han formulerar detta
som:
 
" SVERIGE ÄR MED ANDRA ORD EN NATIONALSTAT, INTE EN FEDERATION
AV KOMMUNER, OCH I EN NATITIONALSTAT ÄR DET PARLAMENTET SOM
HAR SISTA ORDET "
 
Kopplar man detta till vad Andreas Cervenka skriver om näringslivet samma dag i
SvD skulle man kunna tillägga:
 
" SVERIGE ÄR EN NATIONALSTAT, INTE EN FEDERATION AV FÖRETAG, SOM
INTE BEHÖVER TA HÄNSYN TILL SAMHÄLLET I ÖVRIGT".
 
Pär Nuder är ganska tydlig med att han inser att regeringen inte lever upp till de krav
man bör kunna ställa på styret i en "nationalstat". Bland annat menar han att olika
myndigheter ofta "lever ett eget liv" och mer eller mindre struntar i att de finns till för
att förverkliga den av parlamentet beslutade politiken.
 
Utifrån detta menat då Pär Nuder att han skulle vilja se en lika intensiv granskning
av tjänstemän som av politiker. Här kan man bara hålla med utifrån vad som händer
"titt och tätt" inom olika myndigheter.
 
Granskningen av olika myndigheter och deras chefer bör intensifieras och en lämplig
väg bör väl då kanske vara att återinföra tidigare tjänstemanna-/ämbetsmannaan-
svar.
 
Pär Nuder menar att det är dags att politikerna tar kommandot över myndigheterna och
det är bara att instämma.
 
Men en "blind höna" hittar inte alla korn, Pär Nuder glömmer en annan sak, som
är minst lika viktigt.
 
DET ÄR DAGS ATT VÄLJARNA TAR KOMMANDOT ÖVER POLITIKERNA OCH INTE
LÅTER SIG NÖJAS ATT FÖRAS BAKOM LJUSET GENOM MÖRKLÄGGNINGAR, HALV-
SANNINGAR OCH RENA LÖGNER.
 
Ta kommandet över tjänstemännen ? Det leder in på vad Andreas Cervenka skriver, och
utgår man ifrån detta och att Sverige är en nationalstat, så borde politikerna ta kommandot
även över näringslivet.
 
DÅ SVÄR MAN JU I KYRKAN, DET VET JU ALLA, MEN FRÅGAN ÄR OM DET INTE
ÄR DAGS ATT ÄVEN FÖRETAGEN SER SIN ROLL I SAMHÄLLET.
 
Andreas Cervenka är ju känd för sitt samhällsengagemang, prisbelönt bland annat efter att
avslöjat banditerna i SCA och Industrivärden. Just dessa banditer visade mer än tydligt att
Cevenka är inne på rätt spår.
 
Det är dags att politikerna tar kommandet över näringslivet, även om det innebär att
man svär i kyrkan.
 
Cervenka pekar på den omständigheten att ett företags enda syfte i dag är att berika sina
ägare. Går man lite tillbaks i tiden fanns inom den ekonomiska teorin en så kallad "intres-
sentmodell", som byggde på att alla företagets intressenter skulle få del av ett företags
skapande av "mervärde".
 
Detta får nog anses "förlegat" och i dag är, som Cervenka anger, finansiella mål
och vinstmani det som bygger ett företag, inte att ingå som en integrerad del i sam-
hället.
 
Cervenka beskriver användandet av finansiella mål och vinstmani i en jämförelse, som är
lika humoristisk som välgrundat kritiskt.
 
DET ÄR UNGEFÄR SOM ATT TRO ATT DET ÄR EN PARASOLL SOM FÅR SOLEN
ATT LYSA.
 
De som gillar att "svära i kyrkan" förstår vad som avses med detta.
 
INGEN VINSTMANI ELLER FINASNIELLA MÅL I VÄRLDEN KAN BYGGA ETT FÖRE-
TAG OM DET INTE FINNS KUNDER, LEVERANTÖRER ELLER SAMHÄLLE.
 
De som inte tål att man "svär i kyrkan" och som anser att näringslivet är överordnat hela
samhället kommer självfallet inte att förstå detta, oavsett vilka exempel man pekar på.
 
Cervenka anger för oss andra, vi som tål att man "svär i kyrkan" exempel som visar att
det inte är parasollen som gör solen, lika lite som det är företagen som gör samhället.
 
Som exempel lyfter han då fram skolor, vägar, banker mm, allt nödvändigt för att man
ska kunna "bygga företag", men som ska underordnas "vinstmani och finansiella mål".
 
Cervenka lyfter här fram de långsiktiga mål som förr gällde enligt intressentmodellen,
och menar att här ingick olika intressenter som kunder, leverantörer, anställda och sam-
hälle. Efter hand har aktieägarna övertagit hela makten och målen har då anpassats till
detta, vinstmani formulerad som finansiella mål.
 
Slutsatsen blir då, enligt Andreas Cervenka, att det för företagsledning och ägare blir
både legitimt och rationellt att fatta beslut som gynnar dem själva, men som missgynnar
andra intressenter, som samhället.
 
Har Cervenka rätt, vilket mycket tyder på, är det alltså verkligen på tiden att politiker
tar kommandet över näringslivet i den meningen att man skapar regler, som gör att man
undviker de avarter, som titt och tätt dyker upp.
 
Cervenka nämnder "skandalen"  inom WW gruppen som ett exempel på beslut som
är tänkt att gynna ägare, men missgynna andra, och det bör väl räcka långt för att man
inte ska vifta bort det han framför.
 
Hans slutsats är inte vacker, om den är korrekt, och det får man nog anse att den är.
 
" PLÖTSLIGT HANDLAR INTE FÖRETAG OM ATT SKAPA VÄRDEN FÖR ALLA
UTAN ATT OMFÖRDELA VÄRDEN - VÄLKOMNA TILL FINANSKRISEN"
 
Man bör suga på detta en stund efter att ha läst både Pär Nuders och Andreas Cer-
venkas inlägg.
 
Båda inläggen är klart läsvärda, och när eftertanken sjunkit in är det lätt att hålla
med Pär Nuder.
 
POLITIKERNA MÅSTE TA KOMMANDET ÖVER MYNDIGHETER OCH KOMMUNER.
SOM VÄLJARE TILLÄGER MAN DÅ ATT VÄLJARNA OCKSÅ MÅSTE TA KOMMAN-
DET ÖVER POLITIKERNA.
 
NÄR MAN LÄST CERVENSKAS INLÄGG KÄNNER MAN ATT POLITIKERNAS KOM-
MANDO BEHÖVER UTÖKAS TILL ATT OMFATTA NÄRINGSLIVET.
 
Det bör syfta till att undvika alla de avarter vi ständigt ser, och det bör kunna ske inom
ramen för kapitalismen i dess positiva mening, och man behöver inte vara kommunist
för att komma fram till detta.
 
Tvivlare finns det alltid, och för tvivlaren finns i dag i SvD möjligheter att undvika tvi-
vel.
 
Som av en händelse kan man samma dag som ovanstående krönika/inlägg också läsa
i SvD ett inlägg under rubriken:
 
" ATTENDO TJÄNAR ÄNNU MER".
 
Här beskrivs hur Attendo, och många andra, utnyttjar flyktingkrisen maximalt för att
tillfredsställa "vinstmani" och för att nå eller överträffa sina finansiella mål.
 
Bland annat beskrivs hur Attento tränger ihop allt fler så kallade "ensamkommande
barn" på samma yta, men fortsätter att fakturera Migrationsverket samma kostnad
per asylsökande. Självklart vill inte Attendo kommentera detta.
 
Men vi andra behöver ingen kommentar.
 
VI INSER ÄNDÅ ATT DET ÄR ETT ALLDELSES UTMÄRKT EXEMPEL PÅ HUR EN
FÖRETAGSLEDNING OCH DESS ÄGARE GYNNAR SIG SJÄLVA GENOM ATT MISS-
GYNNA ANDRA, OCH DÄR AVSIKTEN ÄR ATT OMFÖRDELA VÄRDEN TILL SIG
SJÄLVA.
 
Förutsättningen för att man kan göra detta är samhället tillhandahåller skolor, vägar,
järnvägar och mycket annat och specifikt i detta fallet tillhandahåller flyktingar.
 
Man behöver inte vara vänsterkommunist för att inse att den rovdrift Attendo
ägnar  sig åt motiverar att politiker tar kommandet i vissa avseenden även
över näringslivet. / AE
 
AE
 

RSS 2.0