SVINDYRA CHEFSLÖNER

Investor betalar svinlöner
 
I dag kan man i SvD läsa ett inslag som rör chefslönerna i vissa svenska företag
med fokus på Eriksson, där Investor är storägare.
 
Rubriken är som följer:
 
" SVINDYRA TOPPCHEFER "
 
Inte helt oväntat är SvD kritisk till dessa "svindyra chefslöner och kritiken riktas
mycket mot ledning i Investor med Jacob Wallenberg i spetsen.
 
Men när det gäller dessa "svindyra chefslöner" tycks SvD har missat en grund-
läggande omständighet, en omständighet, som gör att kritiken faller platt till
marken.
 
Alla ska ju ha lön efter kvalifikationer och egenskaper.
 
OCH DÅ SKA VÄL NÄMNDA CHEFER HA "SVINDYRA CHEFSLÖNER" ,
ELLER ?
 
Det är väl en mer träffande beskrivning än "fårdyra chefslöner", eller ?
 
AE
 

NÄR SPRICKER BUBBLAN ?

Nu ropar alla på vargen
 
" Hela världen"  världen oroas nu av de svenska hushållens skuldsättning.
 
Alla ropar på vargen och försöker hitta en tidpunkt när bubblan spricker.
 
Hur förhåller sig då ansvariga politiker och myndigheter till denna oroande ut-
veckling.
 
Får man tro förre chefen för Bank Of England, Mervyn King, så förhåller de sig
inte alls.
 
Mervyn King har nyligen skrivit en bok om sin karriär och ger i en intervju i Da-
gens Industri sin syn på olika ekonomiska frågor.
 
Man kan inte med säkerhet säga att Mervyn King har rätt i allt.
 
MEN OM, SÄGER OM, MERVYN KING HAR RÄTT I DET MESTA, DÅ HAR
SVENSKA POLITIKER OCH MYNDIGHETER FEL I ALLT.
 
På agendan för dagen har vi två viktiga frågor, inflationsmålsättningen och
hushållens skuldsättning, och i intervjun ger Marvyn King sin syn på detta.
 
När det gäller hushållens skuldsättning menar han då:
 
SKULDERNA ÄR ETT SYMPTOM PÅ ETT DJUPARE PROBLEM. DET ÄR
ETT STORT MISSTAG ATT SE SKULDERNA SOM ORSAKEN TILL PROB-
LEMEN.
 
Alla ansvariga i Sverige, såväl politiker som myndigheter, ägnar stor kraft, hela
kraften, åt att angripa symptomet,
 
ETT STORT MISSTAG OM MAN FÅR TRO MERVYN KING.
 
Men vem förvånas över detta i dag, utmärkande för svenska politiker och myn-
digheter är väl knappast att de går på djupet med problemen, utan man lappar
"lite här och där dag för dag".
 
När det gäller inflationsmålet uttrycker sig Mervyn King som om han och Stefan
Ingves befinner sig på olika planeter, och han säger då:
 
INFLATIONSMÅLET SKA INTE ANVÄNDAS MEKANISKT, PENNINGPOLITI-
KEN KAN BARA GE OSS TID ATT KOMMA ÅT OBALANSER. OM VI TROR
ATT ALLT VI BEHÖVER ÄR PENNINGPOLITIK OCH ETT INFLATIONSMÅL,
DÅ KOMMER VI ATT GÖRA SAKEN VÄRRE, INTE BÄTTRE.
 
Inte bara Mervyn King, utan även många i Sverige, blir allt mer medvetna om
den risk Sverige utsätter sig för genom att låta Stefan Ingves manövrera "meka-
niskt".
 
Får man tro Mervyn King, och det bör man nog göra, så gör Stefan Ingves
allt värre, inte bättre.
 
Men om nu Stefan Ingves gör allt värre med sin "mekaniska" och fastlåsta
inflationsbekämpning, så ligger ju inte ansvaret helt på honom, ansvaret kan-
ske inte ens ligger främst på honom och Riksbanken.
 
ANSVARET FÖR ATT PENNINGPOLITIKEN RISKERAR ATT GÖRA ALLT
VÄRRE MÅSTE JU RIMLIGEN LIGGA PÅ DE POLITIKER, SOM INTE FÖR-
MÅR SKAPA ETT SYSTEM, DÄR RIKSBANKEN INORDNAR SIG I DEN ÖVER-
GRIPANDE EKONOMISKA POLITIKEN, UTAN DÄR MAN TILLÅTER ATT
RIKSBANKSCHEFEN ÄGNAR SIG ÅT "MEKANISKA" REAKTIONER
GRUNDADE PÅ OMSTÄNDIGHETER HÄRRÖRANDE FRÅN "FÖRRA SEK
LET"
 
AE

ENFALD ÄR SVERIGES RÄTTESNÖRE

Naivitet och enfald sitter i vårt högsäte
 
Om så kallade "ensamkommande barn" har det talats mycket.
 
ENLIGT DEN GÄLLANDE RETORIKEN ÄR DE "ENSAMMA" OCH DE FLYR.
 
De flyr från krigets fasor, efter att föräldrarna torterats ihjäl eller försvunnit. De som
haft modet och insikten att ifrågasätta delar av detta har beskyllts för att ha sina
rötter i ondskans imperium.
 
Ett antal av dessa så kallade "ensamkommande barn" anser nu att Sverige inte
är vad man föreställt sig utan man vill åka tillbaka till retorikens "krig, tortyr och
fasor".
 
Inte förvånande visar det dig då ett antal omständigheter.
'
DE VARE SIG ÄR BARN ELLER ENSAMKOMMNDE, DE INTE ENS FLYR.
 
I STÄLLET FÖR ATT FLY ÄR DEN RÄTTA BENÄMNINGEN ATT VISSA AV
DEM FLYTTAR.
 
Ett så kallat ensamkommande barn från Iraq, trolig ålder över 20 år, beskriver
i samband med sin planerade återresa till Iraq sin flykt från krigets fasor.
 
MIN PAPPA SÅLDE SIN BIL FÖR ATT JAG SKULLE KUNNA ÅKA TILL SVE-
RIGE FÖR ATT STUDERA.
 
Med den beskrivningen FLYR man inte, man FLYTTAR.
 
Vad kommande historia kommer att förtälja om politikernas naivitet och enfald
är det lätt att föreställa sig.
 
Inte heller tycks han vara speciellt "ensam", när han beskriver vad som möter
honom i Iraq:
 
NU VILL JAG BARA ÅKA HEM TILL MIN PAPPA, MAMMA OCH 6 SYSKON.
 
Så var det med den "ensamheten".
 
Vad kommande historia kommer att förtälja om politikernas naivitet och enfald
är det lätt att föreställa sig.
 
Den frågan man ställer sig när man hör denna och liknande beskrivningar är.
 
Hur kunde detta få utvecklas på det sätt som skett ?
 
DET RÄCKER INTE MED ATT HÄVDA ATT ANSVARIGA POLITIKER VARIT
NAIVA, FÖR "SÅÅÅÅÅ" NAIV KAN INGEN VARA.
 
NAIVITETEN MÅSTE VARA FÖRENAD MED EN ANNAN, ÄNNU MINDRE
SMICKRANDE, EGENSKAP, ELLER ?
 
AE

SVENSK AKUTSJUKVÅRD SÄMST I NORDEN

Svensk ineffektivitet i topp
 
En nordisk studie visar nu att Sverige står i särklass inom delar av sjukvården.
 
INOM AKUTVÅRDEN ÄR SVERIGE SÄMST I NORDEN BLAND ANNAT SETT
TILL HUR MÅNGA PATIENETER EN LÄKARE TRÄFFAR UNDER ETT VISST
PASS.
 
Denna studie stämmer bra med många andra studier och de erfarenheter många
drar av sina kontakter med olika myndigheter med mm.
 
Ineffektiviteten i våra system är förödande.
 
DET FINNS BARA ETT OMRÅDE DÄR VI UTKLASSAR VÅRA GRANNLÄNDER,
OCH DET ÄR SKATTENIVÅN.
 
Sämst vård, och högst skatter, man får allt befinna sig i "sjunde himmelen" för att
komma fram till att detta tyder på effektivitet.
 
Studien drar speciellt fram Finland, där effektiviteten tycks slå Sveriges med häst-
längder.
 
Finland har lägre skatter än Sverige, antalet finska läkare är lägre i Finland
än i Sverige sett till antal i relation till BNP, både i absoluta och relativa tal.
 
OCH ÄNDÅ FÅR FLER PATIENTER TRÄFFA EN LÄKARE I FINLAND ÄN I
SVERIGE.
 
Som sagt, man får nog befinna sig i "sjunde himmelen" för att kunna förena den-
na studie med den omtalade höga svenska effektiviteten.
 
Hur kommer då denna studie att påverka den svenska akutsjukvården ?
 
Inte alls, självklart, inte behöver man ta del av sådana syudier om man ändå
är bäst
 
AE
 
 
 
 

POLITIKERNA ABDIKERAR

Riksbanken försvarar minusräntan
 
Den rubriken återfinner man i dagens Dagens Industri.
 
Bakgrunden är ju den massiva kritik delar av näringslivet riktat mot den minus-
räntepolitik Riksbanken driver sedan en tid tillbaka.
 
Stefan Ingves surrar nu sig hårdare fast om masten och riktar i sin tur kritik
mot näringslivet, och vi får då höra:
 
" Näringslivstopparna har inte satt sig in i detaljerna".
 
Att Stefan Ingves så öppt, indirekt, skulle framföra så kraftig självkritik kommer
överraskande.
 
ATT STEFAN INGVES MINUSRÄNTEPOLITIK BYGGER PÅ ATT HAN SJÄLV
SÄTTER SIN IN I "DETALJERNA" I STÄLLET FÖR ATT SE TILL DE STORA
SAMBANDEN ÄR JU SEDAN LÄNGE INGEN HEMLIGHET FÖR DET FLESTA.
 
Att han däremot själv kommit till insikt om detta problem tyder på ett visst upp-
vakande.
 
Det skulle inte heller skada om vissa andra kom till ett visst uppvaknande i denna
fråga,
 
I går var det utfrågning i Riksdagen rörande penningpolitiken och på plats fanns
Mervyn King, tidigare chef för brittiska centralbanken, och Marvin Goodfriend,
känd professor i ekonomi, båda står bakom en utvärdering av den svenska pen-
ningpolitiken.
 
Kritiken från dessa var delvis massiv och man menade att politikerna har
abdikerat från sitt ansvar och genom detta gett Riksbanken för stor makt.
 
Kritiken mynnade ut i att Sverige på detta område har stora strukturella problem,
man separerar inte mål och medel på ett sådant sätt att politikernas ansvar blir
klarlagt.
 
Det är här man kommer in på det inflationsmål Riksbanken ställt upp för sig själva,
ett mål politikerna enligt kritiken borde ha ställt upp.
 
Som det ser ut nu ställer myndigheten Riksbanken upp ett mål för sig själva, och
sedan utformar de de medel som erfordras för att nå detta.
 
Kritikerna menar då att det är politikerna som borde sätta upp inflationsmålet,
och sedan är det upp till Riksbanken att utforma de medel som erfordras för att
nå det politiska målet.
 
Låter det rimligt ?
 
I många andra länder "ja", men inte i Sverige, där har politikerna abdikerat
till förmån för Riksbanken.
 
DÄR CHEFEN SÄTTER EN ÄRA I ATT SE TILL DETALJERNA OCH BORTSE
FRÅN DE STORA SAMBANDEN OCH VAD DET KAN KOMMA ATT MEDFÖRA
I FRAMTIDEN, NÄRTID.
 
Sedan är det ju en helt annan fråga om politikerna i sin tur klarar av att lyfta sig
från detaljerna, men ansvaret blir klarlagt på det sätt det bör klarläggas.
 
AE
 

ÅSA ROMSON HAR GJORT ETT DÅLIGT JOBB

Aftonbladet tycks vara på skämthumör
 
I dag skriver Aftonbladet, Karin Pettersson, att Åsa Romson har gjort ett dåligt
jobb ??
 
Antingen är Aftonbladet dåligt insatt eller så är man på särdeles skämthumör.
 
ÅSA ROMSON HAR J U INTE GJORT NÅGOT JABB ALLS, HOB HAR JU
BARA GORT BORT SIG , ELLER ??
 
Miljöpartiet inför förestående presskonferens
AE

UNDERSÅTAR OCH FÅRSKALLAR ÄR VI ALLIHOPA

Fårskallar är vi allihop
 
I dag kan man läsa en intressant ledare i Borås Tidning, som utförligt beskriver
hur kommunala bolag i Borås lever upp till kommunens policy att kommunicera
med invånarna med en "medborgardialog".
 
I denna medborgardialog blir en kvinna, som vill få en kontrollavgift borttagen,
bemött med denna "medborgardialog". Hon får då svaret från en av cheferna
på parkeringsbolaget, kommunägt:
 
" VILKEN MAKT JAG HAR ATT SÄTTA DIT FOLK. DET STÅR VÄL PÅ
BILJETTEN ATT DEN SKA LIGGA MED RÄTT SIDA UPP OCH DET HAR
HON FAKTISKT INTE LYCKATS MED. SÅ, DENNA GÅNGEN SÄGER JAG
NEJ. OJ, VAD JAG KÄNNER MIG TUFF "
 
Denna ledare i dagens BT bör läsas av alla. Vad man särskilt bör uppmärksam-
ma är att, såvitt är känt, ingen representant för ägaren valt att kommentera detta,
än mindre ta avstånd från sättet att före en "medborgardialog".
 
Är denna typ av "medborgardialog" ovanlig, definitivt nej, de flesta kan nog erinra
sig något tillfälle där de blivit bemötta på ett liknande sätt vid någon myndighets-
eller politikerkontakt.
 
DEN SÅ KALLADE SVENSKA MODELLEN HAR BYGGTS UPP SÅ ATT VI
FORTFARANDE SKA SES SOM UNDERSÅTAR I SAMHÄLLET OCH VE DEN
SOM INTE BEGRIPER DETTA.
 
Själv erinrar jag mig ett likande fall för några år sedan, där en "myndighetsperson"
verkligen ansträngde sig för att sätta undersåten på plats.
 
Jag hade då sänt i väg ett brev, som skulle distribueras av vårt kundorienterade
Postverk, och hade i hastigheten skrivit fel postnummer, men gatuadressen var
rätt.
 
Självklart kom brevet i god myndighetsanda i retur och den här gången hade
man verkligen ansträngt sig för att uppfylla en hög servicegrad.
 
PÅ BAKSIDAN AV RETURBREV HITTAR MAN EN STÄMPEL, DÄR POSTEN
SKRIVER ANLEDNINGEN TILL ATT BREVET RETURNERAS.
 
Där kunde man då läsa:
 
POSTNUMRET ÄR FEL. RÄTT POSTNUMMER ÄR, OCH SÅ ANGAVS RÄTT
POSTNUMMER.
 
I ett sådant läge blir man som undersåte något förbryllad, om Posten vet det rätta
postnumret, varför inte skicka brevet dit.
 
För att få lite mer information om Postens höga servisinriktning ringer jag därför
upp Posten och blir så småningom kopplad till ansvarig chef, vid namn Maria.
 
När jag då frågar varför brevet returnerats trots att man visste rätt postnummer
får jag det förbryllande svaret:
 
VI GÖR PÅ DET SÄTTET FÖR ATT UPPFYLLA VÅRA HÖGA SERVISGKRAV
DÅ BREVET KOMMER FRAM FORTARE PÅ DET SÄTTET.
 
Det är inte lätt för en undersåte att förstå hur ett brev kommer fram fortare genom
att man returnerar det i stället för att skicka det dit det ska. så jag ställde samma
fråga ett antal gånger, med lite olika vinklingar anpassat de det vänliga bemötande
jag fick.
 
I takt med antalet frågor blev självklart bemötandet mindre vänligt, och det
borde jag ju ha förstått, inte ska vi undersåtar besvära det offentliga, det är
bara det offentliga som ska besvära oss.
 
MEN DET POSITIVA MED DET MINDRE VÄNLIGA BEMÖTANDET BLEV ÄNDÅ
ATT MARIA KÄNDE SIG TVINGAD ATT GE MIG DEN RÄTTA FÖRKLARINGEN
TILL POSTENS HÖGA SERVISGRAD, OCH JAG BLEV PÅ UPPLYST OM.
 
NÄSTA GÅNG DU SKICKAR ETT BREV SÅ FÖRSTÅR DU SÄKERT ATT DU
SKA ANSTRÄNGA DIG ATT SKRIVA RÄTT POSTNUMMER OCH DÅ KOMMER
DET BREVET FRAM FORTARE.
 
Visst är det underbart att vara undersåte i vårt underbara land.
 
AE
 
 
 

DYRBAR ÄLDREVÅRD

Vad kostar hemtjänsten.
 
I Borås Tidning kan man i dag läsa ett inlägg, som pekar på de höga kostnaderna
vad gäller hemtjänst för äldre med stort vårdbehov.
 
Troligen är de flesta omedvetna om hur stor denna kostnaden är.
 
En plats på ett vård- eller omsorgsboende kostar 55 000:- i månaden för
kommunen.
 
För en vårdhavare med stort vårdbehov, 200 timmar eller mer i månaden,
kostar hemtjänsten 120 000:- i månaden.
 
DET ÄR ALLTSÅ MER ÄN DUBBELT SÅ DYRT ATT VÅRDA EN ÄLDRE MED
STORT VÅRDBEHOV I HEMTJÄNSTEN ÄN PÅ BOENDE.
 
Man förklarar från kommunens sida att de flesta äldre vill "stanna hemma" och
man förklarar detta med att de är "för gamla och sjuka" för att orka ta ställning
till en flytt.
 
För "vän av ordning" uppstår då onekligen frågan:
 
Om nu kommunen anser att dessa vårdtyngda bör vårdas på boende i stället
för i hemtjänst, för att det är billigare, men att det förhindras av att de är för
vårdtyngda för att orka flytta, varför i himmelsens namn ges de inte den möj-
ligheten när de är i det skicket att de kan överväga en flyttning och ha glädje
av den ???????
 
För den oinsatte framstår kostnaden i hemtjänst på 120 000:- i månaden som rent
horribel.
 
Nog borde det finnas möjligheter att sänka denna kostnad utan att ge avkall på
kvalitet ??
 
Måste denna möjlighet övervägas först när det är för sent, en vanlig sedvänja i
den svenska politiken, för det kommer att bli "för sent med hänsyn till att antalet
äldre med stort vårdbehov kommer att öka kraftigt de närmaste åren.
 
Äldreboenden borde ha en mer human inriktning än att utgöra en omlastnings-
plats på vägen till "bårhuset".
 
Låter det tillspetsat? I vart fall är det inte tillspetsat ? Statistik visar att en stor del
av vårdtagarna tillbringar enbart någon månad innan det är dags för nästa resa.
 
AE

RSS 2.0