SVERIGE - DE LAGLÖSAS PARADIS

En snäv krets som är alltför snäv
 
Så är då Sture Bergwall frikänd från det senaste mordet och det svenska rätts-
väsendets brister ligger i öppen dager.
 
Följer man agerandet av Christer van der Kwast, kallad sopkvasten, advokat
Borgström, Seppo Penttinen och senare Göran Lambertz får man sig en or-
dentlig tankeställare.
 
Att alla dessa är inkompetenta och oseriösa bortom allt förnuft är ju alldeles up-
penbert, men det finns något som är mycket värre, mycket mycket värre.
 
OCH DETTA ÄR ATT ALLA TILLSYNSINSTANSER OCH ALLA ANSVARIGA
POLITIKER OCH TJÄNSTEMÄN LÅTIT DESSA HELGALNINGAR HÅLLAS.
 
Det är svårt att utifrån det som skett svårt att se Sverige som en fungerande rätts-
stat, och då ligger som sagt inte den största skulden på dessa fyra vettvillingar.
 
DEN ABSOLUT STÖRSTA SKULDEN LIGGER HOS DE PASSIVA VETTVILLIN-
GAR SOM ÅSETT DETTA MEN INTE INGRIPIT.
 
Leif GW Persson, känd för sitt svulstiga språk, skräder inte orden om det som in-
träffat.
 
HAR ALDRIG SETT NÅGOT SÅ DJÄVLA STOLLIGT.
 
Det är i den här typen av uttalanden man lätt inser att Leif GW Persson lätt tar till
överdrifter. En man i hans ställning borde väl ändå ha besökt både Regeringskansliet
och Riksdaghuset, så här skjuter han över målet.
 
DET ÄR JU UPPENBART ATT HAN SETT NÅGOT ÄNNU STOLLIGARE.
 
Nu försöker ansvariga dribbla bort ansvaret både hos sig själva och de som genom-
fört utredningarna och förhören.
 
Man menar att gruppen Sopkvasten och övriga varit för snäv.
 
SJÄLVKLART BLIR EN GRUPP PÅ TRE FÖR SNÄV NÄR DET GÄLLER SÅ MÅN-
GA OCH OMFATTANDE UTREDNINGAR.
 
Men den blir ju inte mindre snäv atvatt alla tre själva framstår som extremt snäva.
 
När det gäller sopkvasten är Leif GW Persson inne på detta, men med sitt vanliga
svultiga språk.
 
SOPKVASTEN ÄR EN UTOM ORDENLIGT ENFALDIG MÄNNISKA OCH DET ÄR EN
STOR OLYCKA ATT HAN FÅR ARBETA INOM RÄTTSVÄSENDET.
 
 
Ett uppfriskande språk, men det fastnar lätt i halsen när man inser att det är sant att en-
skilda drabbas av ofattbara övergrepp bara för att de mest enfaldiga tillåts arbeta inom
rättsväsendet.
 
Men än en gång.
 
UTOMORDENTLIGT ENFALDIGA MÄNNISKOR SKULLE INTE TILLÅTAS ARBETA
INOM RÄTTSVÄSENDET OM YTTERST ANSVARIGA POLITIKER OCH CHEFER INOM
TILLSYNSMYNDIGHETER I ALLT VÄSENTLIGT INTE OCKSÅ VAR UTOMORDENTLIGT
ENFALDIGA MÄNNISKOR.
 
Det yttersta ansvaret för att utomordentligt enfaldiga människor tillåts arbeta inom rättsväsen-
det och begå ofattbara övergrepp mot enskilda finner man i Rosenbad.
 
DET ÄR HELT ENKELT REGERINGENS FÖRBANNADE SKYLDIGHET ATT LEDA LAN-
DET BLAND ANNAT PÅ DET SÄTTET ATT UTOMORDENTLIGT ENFALDIGA MÄNNISKOR
INTE ARBETAR INOM RÄTTSVÄSENDET OCH TILLÅTSBEGÅ ÖVERGREPP MOT ENSKIL-
DA.
 
Att land ska styras med lag och ordning tycks inte längre gälla i Sverige. För att så ska ske er-
fordras en ansvarsfull regering, som leder landet i kraft av både auktoritet och kompetens, och'
det medför att vare sig enskilda tjänstemän eller myndigheter tillåts vara utomordentligt enfal-
diga och begå övergrepp mot enskilda utan att någon ingriper.
 
Nu har vi och har länge haft en regering av skilda kulörer, som ägnar all kraft åt att jaga
medborgare med blåslampa, men noll kraft år att jaga myndigheter och enskilda inom
olika myndigheter, med blåslampa, inte ens när det är som mest uppenbart.
 
MAN BLIR TYVÄRR STÄNDIGT PÅMIND OM ATT VI I SVERIGE UNDER LÅNG TID HAFT
REGERINGAR, AV SKILDA KULÖRER, SOM SER UNDERSÅTARNA SOM TILL FÖR
POLITIKER, SNARARE ÄN TVÄRTOM.
 
Ingvar Carlsson försökte skyla över dessa övergrepp genom att kalla dem för medborgarmakt,
en hårfin skillnad från folkdemokrati, och det vi ju vad det är.
 
Fredrik Reinfeldt försöker skyla över detta genom att ständigt ljuga och använda nysvenska.
 
Politiker uppger sig ibland oroade över att medborgare ska tappa förtroendet för dem, när det
inträffar spektakulära händelser.
 
I det avseendet behöver politikerna inte oroa sig, alla utredningar vittnar om detta.
 
MAN KAN INTE TAPPA NÅGOT MAN INTE HAR.
 
Sture Bergwall är ett tydligt offer, som väckt stor uppmärksamhet, men han är inte det enda
offret.
 
Varje dag offras enskilda medborgare på det heliga altare som säger att staten ska vara
stark och alltid ha rätt, medan medborgaren ska vara underdånig och alltid anses ha
fel.
 
Så länge utomordentligt enfaldiga människor tillåts fortsätta styra landet kommer detta enfal-
diga beteende att fortsätta.
 
Vaadåå, ansvar ????
AE
 
 
 
 
 
 
 

KAMMARRÄTT BLIR KAMMARFEL

Även en blind höna kan hitta ett korn
 
Vi är ju inte precis vana vid att höra talas om ärenden där Försäkringskassan gör
en rimlig bedömning.
 
Men hur konstigt det än låter så förekommer det faktiskt ärenden där Försäk-
ringskassan gör en vettig bedömning.
 
DET GÅR I VART FALL ATT HITTA ETT ÄRENDE.
 
Fallet gäller en kvinna, gissa härkomst, som ägnar sig åt kriminalitet på heltid.
Hon har slitit dagarna i ända och även ofta långt in på nätterna för att slita ifrån
andra deras tillgångar.
 
Ofta har hon haft oturen att bli upptäckt, och hur konstigt det än låter har en del
fall lett till både åtal och fällande domar.
 
SÅ DEN HELTIDSKRIMINELLA KVINNAN HAR ETT STORT ANTAL GÅNGER
BLIVIT DÖMD FÖR OLIKA FORMER AV BEDRÄGERIER.
 
Under detta slitsamma leverne, ingen ro och inget lugn, har hon uppburit förtids-
pension och bostadsbidrag.
 
Hennes strävsamma slit har varit så omfattande att inte ens Försäkringskassan
kunnat undgå att upptäcka att hennes arbetsförmåga inte kan anses vara nedsatt.
 
Man menar då från Försäkringskassan att har man förmågan att slita dygnet
runt, året runt, med omfattande kriminalitet, så borde man kanske också orka
arbeta.
 
SÅ FÖRSÄKRINGSKASSAN, HÖR OCH HÄPNA, KRÄVER TILLBAKS 1 200 000
SOM DEN HELTIDSKRIMINELLA KVINNAN, GISSA HÄRKOMST, FÅTT SOM
LÖKEN PÅ LAXEN UNDER TIDEN HON TJÄNAT STORKOVAN I MÖRKA HÖRN.
 
Vem kunde tro något sådant, här trodde man att Försäkringskassan endast jagade
iväg cancersjuka att ligga till Arbetsförmedlingens förfogande.
 
OCH MITT I ALLT DETTA FATTAR MAN VETTIGA BESLUT OCH KRÄVER TILL-
BAKA PENGAR SOM ALDRIG BORDE HA BETALTS UT.
 
Men Försäkringskassan tog inte med kammarrätten i beräkningen, där hävdar man
i stället att just den omfattande kriminaliteten medför att den heltidskriminella kvinnan
efter allt dagens och nattens slit är så utarbetad att hennes arbetsförmåga är slut.
 
Tydligen hade den heltidskriminella under sina resor till olika brottsplatser tagit sig
tid och stanna upp för att besvära sig till Kammarrätten.
 
MAN ÄNDRAR DÅ FÖRSÄKRINGSKASSANS BESLUT OCH LÅTER DEN HEL-
TIDSKRIMINELLA KVINNAN BEHÅLLA SIN FÖRTIDSPENSION OCH BOSTADS-
BIDRAG.
 
Och några pengar behöver hon naturligtsvis inte betala tillbaka.
 
De som råkar fylla i ett marginellt fel i sin ansökan om bostadsbidrag bör kanske ägna
detta en tanke.
 
Och att Kammarrätten heter just Kammarrätt får väl ses som ett skämt, eller kanske en
provokation.
 
KAMMARFEL VORE ETT MER RÄTTVISANDE NAMN.
 
Men för ett tappert försök bör ändå Försäkringskassan få dagens ros.
 
Vad Kammarfelet borde få är kanske bäst att inte säga högt.
 
 
Försäkringskassan värd dagens ros
AE
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
 
Det senaste dygnet har varit oroande lugnt, tydligen laddar man om på olika håll. Vi
kan tyvärr notera att endast en man blev skjuten under det senaste dygnet, och då i
anknytning till Hammarkullen.
 
Vi ser denna nedgång i antalet skottlossningar som en tillfällighet och räknar med att
antalet skottlossningar ökar i takt med att våra ansvarsfulla överenskommelser med
Miljöpartiet slår igenom fullt ut.
 
Annars går det mesta just nu vår väg, vi lyckas få tyst på allt fler kritiker. Våra överlägg-
ningar med bankerna ger nu snabbt resultat. Handelsbanken stänger av alla som dum-
dristigt framför kritik mot vår ansvarsfulla flyktingpolitik. Vi räknar med att övriga banker
följer efter utan att vi ska behöva ta till nya överläggningar med dessa.
 
Nästa steg i denna demokratiutveckling blir att bankerna kommer att differentiera sin
inlåningsränta, ju fler invandrare man vill ta in , desto högre ränta kommer man att få.
 
Taket för denna ränta kommer dock att sättas för de centerpartier, som vill locka hit
minst 30 000 000 analfabeter.
 
Det känns tryggt att bankerna har förstått vårt budskap, ska man kunna verka fritt måste
man lyssna till sin ledare, och bankernas ledare är jag, jag Fredrik Reinfeldt.
 
SvD skriver idag om antisemitismen i Malmö och beklagar sig över att den har ökat.
Jag önskar SvD hade samma förståelse för vår politik som bankerna. I Malmö finns
det inte plats för både judar och araber, och då vi bestämt att staden ska befolkas av
araber, måste ju judarna tvingas bort.
 
Det trodde jag alla förstod, även om jag hävdar  att Ni är mentalt handikappade bör
Ni väl ändå förstå detta enkla samband.
 
Dagens Industri envisas med att skriva om NUON och menar nu att ord står mot ord
och att alla inblandade tiger.
 
Det är klart att alla inblandade tiger nu när ord står mot ord och frågan kan komma upp
i KU.  Just nu för vi överläggningar så att ord inte ska komma att stå mot ord.
 
När vi alla är eniga om vad som skett, och ord inte kommer att stå mot ord, kommer samt-
liga, på en och samma dag, att upphöra att tiga.
 
Dagens Industri borde inse att det är så man bedriver ansvarsfull politik.
 
Det väckte stor uppmärksamhet när professor Erik Svensson twittrade om att han ville
spotta en journalist i ansiktet.
 
Många såg detta som näthat och flera frågor har ställts till vår begåvade minister Maria
Arnholm om inte detta bör bekämpas.
 
Maria Arnholm är tillsagd att inte svara på frågor hon inte kan svara på, och hon kan inte
svara på dessa frågor heller. Därför får jag svara i hennes ställe.
 
Vår kampanj mot näthat syftar till att dominisera sverigedemokraterna. När andra än sve-
rigedemokrater hatar på nätet kan ju detta inte vara näthat.
 
Vi vet sedan länge att ungefär 60 000 pass försvinner om året och detta stämmer ganska
så väl med antalet nyanlända svenskar varje år.
 
Tyvärr har denna handel skett lite väl öppet. Vi kunde nyligen i en tidning se sex annonser
intill varandra, där efternamnet var detsamma och angivet telefonnummer detsamma. Jag
tycker att detta lite väl tydligt visar att passen används för människosmuggling.
 
För att detta inte ska framgå så tydligt kommer moderaterna och miljöpartiet ha överlägg-
ningar med irakiska organisationer så att man inte sätter in alla annonserna på en och sam-
ma dag.
 
Vi kommer att föreslå att högst en familjemedlem ska annonsera om ett förlorat pass varje
dag.
 
Inför valet kommer vi i retoriken att fokusera på att hålla samman landet. Vi hoppas att in-
gen kommer att tröttna på att höra detta lika ofta som man får höra att vi tar ansvar.
 
Samtidigt utgår vi ifrån att ingen missförstår vårt budskap. När vi menar att vi ska hålla sam-
man landet menar vi självfallet att detta bara ska omfatta de som inte framför kritik mot vår
politik.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             

TYRANNIET BREDER UT SIG

Domedagen tycks vara nära förestående
 
Utomlands ruskar man på huvudet åt oss, själva knyter vi näven i fickan och
kniper vår käft.
 
För käften ska vi knipa, annars tar Hin Håle oss, i dag personifierad av
ansvarspredikanten Fredrik Reinfeldt.
 
Man bara inre ruskar på huvudet åt oss utomlands, man är helt förbluffade
över att vi låter oss tystas ner på sätt som sker.
 
MEN ONDSKANS MAKTER HAR ALLTID VARIT STARKA OCH IDAG OCK-
SÅ VÄLDIGT STARKA.
 
När den offentliga ondskan lierar sig med den halvoffentliga ondskan har frihet
och yttrandefrihet inte en chans.
 
Den invandringskritiska sajten Exponerat har funnit sin överman i alliansen den
offentliga ondskan, representerad av Fredrik Reinfeldt, och den halvoffentliga
ondskan, representerad av Handelsbanken.
 
Sajten har på banken haft ett donationskonto, och detta har nu den halvof-
fentliga ondskan stängt ner.
 
BANKENS PRESSCHEF VILL INTE KOMENTERA DET HELA MEN MENAR
ATT MAN HAR RÄTT ATT STÄNGA KONTO DÅ KONTOINNEHAVAREN IN-
TE FÖLJER BANKENS REGLER.
 
Och bankens regler är tydligen att kan ska hålla käften om man ska få ha konto
på Handelsbanken, men bara vissa käftar ska hålla käften.
 
Allsköns diktaturkramare får ha konto på denna obskyra bank, som kommunister,
jihadkrigare, salafister och andra i en skön samling.
 
MEN DE SOM ÄR KRITISKA TILL INVANDRING FÅR INTE HA ETT KONTO
PÅ HANDELSBANKEN.
 
Det går nu inte en dag utan att man skäms för att vara svensk och man är förbluf-
fad över att 7 års tyranni kan driva ett land så här långt.
 
Det enda man kan hysa förhoppning om är att alla de som anser frihet är
värd att försvara tar alla sin affärer från denna obskyra bank.
 
Inget demokratiskt land i historien har lyckats överleva som demokrati den dagen
medborgarna tappar rätten att tänka och tala fritt.
 
DET FINNS INGEN ANLEDNING ATT INBILLA SIG ATT SVERIGE SKULLE
VARA DET FÖRSTA LANDET.
 
Redan i dag är vi så beskurna i vissa rättigheter, som yttrandefrihet, föreningsfri-
het, rätt till skyddat privatliv mm, att vissa fundament i en sund demokrati helt är
borta.
 
 
Som små offerlamm vandrar vi tyst och snällt mot avgrunden
AE
 

FREDRIK REINFELDT OCH FÖRINTELSEN

Professorer och analfabeter kämpar på samma barrikad
 
I går fick vi en upplyftande interiör från vårt gamla lärosäte i Lund.
 
En professor, Erik Svensson, som anser det förenligt med vetenskaplig och
beprövad verksamhet att spotta alla i ansiktet, som inte har samma upphöjda
syn på existensiella frågor som han själv.
 
Senare under dagen lämnade han en utslätad, slätstruken och intetsägande ursäkt.
 
Vi fick höra att han gärna spottade folk i ansiktet, men bara han inte riskerade
sitt jobb på Lunds Universitet.
 
Det vetenskapliga geniet Erik Svensson har ju, som många känner till, många menings-
fränder i vårt nya Mellersta Östern.
 
För något år sedan uppmärksammades Sverige för att vi försökte leva upp till Hitlers
förintelse, då Wiesenthal Centrat varnade judar för att åka till vad man kallar Södra
Sverige, det vi känner till som en av Hamas styrd enklav mellan Danmark och Sverige.
 
Det visade sig att Hitler skulle tycka vi var duktiga, inget annat land i hela Europa
begick övergrepp lika mycket som vi svenskar.
 
Ränderna går aldrig ur zebran sägs det, tydligen inte heller ur antisemiter.
 
JÄRNMALM TILL HITLER UNDER KRIGET FÖR ATT HAN SKULLE KUNNA FÖRINTA
ALLA JUDAR, OCH SÅ NU ALLA RÄNDER KVAR.
 
EN AMBITION I SÖDRA SVERIGE ATT FULLFÖLJA HITLERS FÖRINTELSE.
 
Man skulle ju kunna tro att denna uppmärksamhet, som andra sannolikt skulle känt sig
generade över, skulle medfört en minskning av övergreppen mot judarna.
 
MAN KAN JU TYCKA ATT FREDRIK REINFELDT I ALLA FALL BORDE SAGT ATT
HAN INTE TYCKER MAN SKA BEGÅR ÖVERGREPP MOT JUDAR.
 
Men det har han inte sagt, och detta har tolkats som att en fortsatta förintelsen av judar
är tillåten och denna har nu escalerat år för år.
 
Hatbrotten mot judar i Malmö escalerar nu och ökar lavinartat för varje år, lika la-
vinartat som antisemitiska krafter ökar lavinartat i staden.
 
Här tycks det vetenskapliga geniet Erik Svensson finna lugn och frid, hans meningsfrän-
der roar sig med att spotta på allt som ser ut att vara en jude.
 
Och tro det eller inte.
 
ALLA SOM SKULLE KUNNA PÅVERKA DETTA HÅLLER TYST, ALLRA MEST TYST
HÅLLER DEN ANSVARSFULLE FREDRIK REINFELDT.
 
Han vill väl inte svika sitt ansvar mot sina meningsfränder, som ska förädla den svenska
kulturen.
 
Och vad gör då Eric Ullenfån ??  Säg det, den som kan.
 
Det finns i Malmö, liksom det fanns i Nazi Tyskland, enskilda personer, som är motstån-
dare till denna moderna variant av förintelsen.
 
En sådan är polischefen Thomas  Bull, som har som uppgift att ta emot alla anmälningar
om hatbrott och övergrepp mot judar.
 
Han konstaterar lakoniskt att ingen anmälan har lett till åtal, precis som inga övergrepp
mot judar ledde till åtal i nazi Tyskland.
 
Uppgiver försöker han förklara sin situation:
 
JAG FÖRSÖKER ATT INTE TÄNKA PÅ DETTA, JAG SKULLE TAPPA LUSTEN FÖR ALLT
OM JAG TÄNKTE PÅ DETTA.
 
Sverige år 2013 eller Nazi Tyskland år 1939 ?? Skillnaden tycks hårfin.
 
Vad gör då den ansvarsfulle ansvarspredikanten, den i landet som mest kan påverka
dessa judeförföljelser. Han gör inget för att minska dem men allt för att öka dem.
 
Horder av antesemiter slussas till Malmö för att förädla den svenska kulturen i vilket då in-
går att begå övergrepp mot judar.
 
Likt Hitler vill ju ansvarspredikanten inte att allt detta ska bli alltför känt, och försöker
då dölja även detta.
 
BRÅ har nyligen lagt fram en rapport om hatbrott i Sverige. I denna rapport har man
excluderat Malmö för att statistiken ska se bättre ut, på det sättet kan man ju hålla den
moderna varianten av förintelsen hemlig.
 
Denna rapport, som blundar för och excluderar judehatet, kom ut i juni 2013, och den kunde
lika väl ha kommit ut i Nazi Tyskland år 2039.
 
Att BRÅ skulle utelämna dessa uppgifter om ingen hög politiker låtit förstå att det är önskvärt
framstår inte som sannolikt.
 
Detta är alltså det Sverige den ansvarsfulla Alliansregeringen med stolthet säger sig
ha skapat.
 
HITLER VAR OCKSÅ STOLT, GÖRING VAR OCKSÅ STOLT, GOEBBELS VAR OCKSÅ
STOLT OCH NU ÄR FREDRIK REINFELDT STOLT.
 
Självklart är också Ilmar Repalu, sinnebilden för en antesemit och judeförintare i
Sverige år 2013, också stolt.
 
TÄNK VAD MÅNGA KÄRNVÄLJARE FRÅN MELLERSTA ÖSTERN HAN HAR FÅTT.
 
 
Moderaternas jobblinje, straffarbete med dumpade löner
och övergrepp mot alla judar
AE
 
 
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till den ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet    
och tystnaden
 
I dag får vi en rapport som visar att den svenska ekonomin krymper, och med den mode-
raterna.
 
Hade jag kunnat krympa skulle jag också ha krympt.
 
Vi ställer nu vår förhoppning till Miljöpartiet, som nästan är lika ansvarsfulla som modera-
terna, men bara nästan. I går väckte deras språkrör i Grön Ungdom, den begåvade Lorentz
Tovack, som är nästan lika begåvad som jag, en intressant ide.
 
Han menade att vi helt ska ta bort rösträttsåldern och låta bebisar rösta. Vi är ju inte vana
vid den typen av spontana och innovativa förslag, så först reagerade man lite avvaktande,
för min del tog det lite lång tid innan jag reagerade, då min fördröjningsnippel hindrar mig från
att förstå saker alltför snabbt.
 
Men när jag förstått saken såg jag att det var ett klokt förslag, kan bebisar bli ministrar i vår
regering bör de väl också kunna få rösta.
 
Annars har det varit lugnt det senaste dygnet, bara en man skjuten i Tensta och så lite sten-
kastning på Räddningstjänsten i Växjö.
 
Vi får också rapport om att en förskola i Sigtuna blivit föremål för mordbrand. När vår ekonomi
nu krymper är det viktigt att vi håller nivån på mordbränder i våra skolor uppe, då detta driver
vår tillväxt.
 
Vi ska därför träffa ansvarsfulla överenskommelser med Miljöpartiet om att försöka få hit mer
svenskar, bosatta i Afrika, som kan driva denna tillväxt. Dessa nyanlända svenskar ger vi då
lite pengar för att de ska kunna ägna sig åt tillväxtfrämjande åtgärder.
 
Vi ser redan att vi inom detta området, att bränna ner skolor, har den högsta tillväxten i hela
världen, inte en enda skola är säker från tillväxt.
 
Hatsajten Avpixlat känner vi ju alla till. Där fanns tidigare en krönikör vid namn Hera Lamppu
Maduro, bosatt i Seved.
 
Genom illvillig påverkan har hon förletts att tro att Sverige har yttrandefrihet, vilket hon trodde
sig utnyttja när hon skrev på Avpixlat. På min inrådan har nu ansvarsfulla krafter i området
upplyst henne om att yttrandefrihet bara råder, om man säger det jag säger att man får säga.
 
Efter misshandel och rån blev hon inlagd på sjukhus och har nu hemlig identitet.
 
Jag är stolt över att ha fått tyst på henne, då man får skylla sig själv när man har sådana å-
sikter.
 
Percy Nilsson har jag alltid hyst stor beundran för, och den har nu inte blivit mindre, då han
visar att han går i mina fotspår.
 
För att få tyst på en hemglassförsäljare borrade han hål i bilens framdäck, den typen av an-
svarsfullt agerande påminner om min anstiftan på vandalisering av bilar tillhöriga de förfärliga
sverigedemokraterna.
 
Moderaten Jerzy Golovkin i Hylte har nu gjort sig omöjlig i vårt parti, då han sagt det alla vet
men ingen får säga.
 
Han påstår att jag är så förblindad av hat till SD att jag inte kan driva en vettig politik och se
vad som händer.
 
Jag kan visst se vad som händer, förra veckan såg jag en fotbollsmatch.
 
Dessutom hävdar han att han blir påmind om sina rötter i kommunistiska diktaturer, när han
ser vilka medel jag använder för att tysta folk.
 
Här går han definitivt för långt, hitintills har jag lyckats tysta alla utan att behöva ta till tortyr,
vilket förekommer i dessa kommunistiska diktaturer.
 
Jag hoppas att Jerzy i fortsättningen håller tyst, så att jag inte behöver ompröva behovet av
tortyr, det bör räcka med att jag underblåser misshandel och mordbränder.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
 
AE
 
 
 
 

PERCY NILSSON I MELLERSTA ÖSTERN

Nu faller den sista biten på plats
 
Aldrig någonsin har maktens arrogans varit så tydlig i landet.
 
Och till denna maktens arrogans räknas inte bara politiker, dit räknas också
många andra makthavare inom skilda sektorer.
 
SOM BLAND ANNAT BYGGHERREN PERCY NILSSON I MALMÖ.
 
Percy Nilsson, känd byggherre i vårt nya Mellersta Östern, tycks höra  till de allra
värsta inom denna maktens arrogans.
 
Man får väl se Percy Nilssons agerande som det slutliga beviset för att de
så kallade Nya Moderaterna delat in Sverige i två grupper, ställt grupp mot
grupp, som man ofta säger.
 
EN GRUPP SOM SKA STYRA OCH EN GRUPP SOM SKA HÅLLA KÄFTEN.
 
Till den grupp som ska hålla käften tycks höra Hemglass försäljare och till den
grupp som ska styra tycks höra den upphöjde byggherren från Mellersta Östern,
den heligaste av alla heliga:
 
EMINENSEN OCH BYGGHERREN PERCY NILSSON, SÅ NÄRA UPPHÖJD TILL
GUD MAN KAN KOMMA.
 
I sina egna ögon vill säga.
 
Percy Nilssons agerande är så skamfullt och smaklöst att det är svårt att förstå hur
en upphöjd eminens, i sina egna ögon, kan bete sig  på det viset.
 
Vad har han då gjort  ??  Han har definitivt gjort för mycket.
 
När Hemglassbilen stannar i nära anslutning till hans bostad och sätter på sin ljuva
musik, anländer eminenser Percy Nilsson med en borrmaskin i handen.
 
Därpå sätter han borrmaskinen i ena framhjulet under vänliga tillrop:
 
JAG HAR JU SAGT ATT DU INTE FÅR TUTA PÅ DET VISET.
 
Känns det igen ??
 
Percy Nilsson och Fredrik Reinfeldt, likheterna är påtagliga. Skillnaden är dock att
Percy Nilsson utför arbetet själv.
 
När det gäller att misshandla personer och bränna ner deras bostäder, när de
inte håller tyst, utför Fredrik Reinfeldt inte det smutsiga hantverket själv.
 
HAN UTTALAR SIG PÅ DET VISAT ATT ANDRA UTFÖR HANDLINGAR SOM MED-
FÖR ATT FOLK BLIR SÅ TYSTA SOM FREDRIK REINFEDLT VILL.
 
Hur kommer nu detta att sluta ??  Det vet vi redan då vi befinner oss i landet där mak-
tens arrogans styr och ställer.
 
Mängder av ursäkter och bortförklaringar kommer att medföra att eminensen Percy
Nilsson inte kan påräkna något straff för detta.
 
VI ANDRA SKULLE DÄREMOT BLI DÖMDA TILL LAGENS STRÄNGASTE STRAFF,
MEN Å ANDRA SIDAN SKULLE VI ALDRIG GÖRA OSS SKYLDIGA TILL EN SÅ SKAM-
LÖS HANDLING.
 
Den typen av skamlösa handlingar utförs bara av rena vettvilligar och arroganta maktha-
vare, fostrade i De Nya Moderaternas Nya Sverige.
 
 
Percy Nilssons nya look, formad av influenser
från Mellersta Östern
AE
 
 
 

BORÅSMODERATER VÄRNAR OM HÖJDEN

Moderaterna presenterar halvfärdiga förslag
 
I går blev vi informerade om att Miljöpartiets språkrör i Grön Ungdom ville av-
skaffa rösträttsåldern och låta bebisar rösta.
 
Man ville då tro att politiker inte skulle kunna komma fram med värre och dum-
mare ideer.
 
Men då hade man gömt bort Borås.
 
REDAN DAGEN DÄRPÅ DYKER DET UPP ETT VÄRRE OCH DUMMARE
FÖRSLAG I BORÅS.
 
Inte helt oväntat är det moderater som presenterar detta dummare och värre
förslag.
 
Man presenterar nu en bostadsbebyggelse, 3 - 4 våningshus, på Södra Torget
i Borås, en av de få öppna ytor som finns i stadskärnan.
 
EN DUMMARE OCH VÄRRE IDE ÄR SVÅRT ATT TÄNKA SIG, DET SLÅR
FÖRSLAGET OM ATT LÅTA BEBISAR RÖSTA.
 
Att moderater sällan når ända fram är ingen överraskning, men maken till halv-
hjärtad insats har man sällan skådat.
 
ÄR DET FANTASTIN ELLER TIDEN SOM INTE RÄCKT TILL.
 
Södra Torget är ju inte den enda öppna platsen i Borås, där man kan bygga bo-
städer.
 
Stora Torget ger ju samma möjligheter och kostnadsmässigt vore det ju en
fördel om detta kunde ske i ett och samma paket.
 
ETT 10 VÅNINGSHUS, DÄR SPRINGBRUNNEN NU STÅR SKULLE DEFINTIVT
SÄTTA BORÅS PÅ KARTAN, TILL OCH MED ROSSING SKULLE VÄL BLI NÖJD,
OM HAN HANN SLITA SIG FRÅN SIN BISYSSLA PÅ BETALD ARBETSTID.
 
På Hötorget har man ju alldeles nyligen markförstärkningsarbeten, så här är det ju
avgjort lämpligt att utöka projektet och bygga lite bostäder, ju högre desto bättre,
klirr i kassan för alla.
 
Man borde ju kunna kräva mer av dessa seriösa moderater än att komma med så
halvfärdiga och ogenomarbetade förslag.
 
Att begränsa byggnationen till bara Södra Torget vittnar ju knappast om fram-
tida visioner för ett Västsvenskt Handelscentrum.
 
Och hur i hela friden kunde man glömma att ta med Hemgården och Flamländska
Gården i projektet. Dessa kommer ju med den föreslagna byggnationen helt i sky-
mundan och kommer att upplevas som de bakgårdar de är.
 
Dessutom är de ju bara en kvarleva från en svunnen tid och bör väl ses som de
fallfärdiga ruckel de är.
 
River man dessa får man ju plats för höghus med bostadsrätter, Wäst Bygg skulle
gnugga händerna av förtjusning, kanske en liten dusör skulle kunna falla i förslags-
ställarnas händer.
 
Det märks att vare sig tiden eller fantasin räckt till när man i hastigt tempo
tagit fram detta halvfärdiga arbete.
 
Trots att dessa moderater, säkerligen ansvarsfullast i världen dessa också, inte haft
tid att arbeta igenom förslaget ska man väl vara tacksam för att det är moderater som'
driver frågan.
 
Man vågar knappt tänka tanken på vad som skulle kunna hända om ärendet
drevs av den röd gröna alliansen.
 
DÅ FANNS DET VÄL RISK FÖR ATT RUCKLEN KRING TORGET, HEMGÅRDEN,
FLAMLÄNDSKA GÅRDEN MM, BEVARADES OCH TILLÄTS BELASTA MILJÖN
MED SINA ELÄNDIGA FASADER.
 
Till boråsarnas stora fasa kanske man till och med skulle komma på den befängda
iden att begränsa én eventuell byggnation på torget och låta den enbart omfatta en
länga av låg bebyggelse längs Viskans sträckning, innehållande attraktiva samlings-
platser.
 
Risken skulle ju då finnas att man då behöll huvuddelen av den öppna ytan
till gagn för miljöns helhetsbild.
 
Även om förslaget tycks halvfärdigt, då man inte bakat in Stora Torget, Hötorget,
Krokshallstorget och Knalletorget, ska man ändå vara tacksam.
 
Det är inte många kommuner med så ansvarsfulla politiker som ägnar så
mycket kraft åt att värna om de få delar av den gamla miljön som ändå finns
kvar.
 
DET ÄR JU NÄSTAN SOM OM HARRY SJÖGREN STYRDE BORÅS IGEN.
 
Men det kanske det också är, men i andra skepnader ??
 
Vem vet ??
 
 
 
Bort med skiten, sånt här är inte lönsamt,
fråga Wäst Bygg och dess lakejer i Sam-
hällsbyggnadsnämnden
AE
 
 

DEN MODERATA STANKEN PYSER FÖR FULLT

En modern variant på 10 små negerpojkar
 
Vi ser nu bastion efter bastion falla inom moderaterna, och mycket påminner om
de 10 små negerpojkarna, fast åt andra hållet.
 
Först gjorde Bo Frank i Växjö revolution, för att han tycke att det var viktigare
att rädda landet från en katastrof än att gå i Fredrik Reinfeldts alltför strama
tyglar.
 
SEDAN HAR BJÖRN SCHAERSTRÖM I ÅKERSBERGA OCKSÅ GJORT REVO-
LUTION, FÖR ATT HAN OCKSÅ TYCKTE DET VAR VIKTIGARE ATT RÄDDA
LANDET FRÅN EN KATASTROF ÄN ATT GÅ I FREDRIK REINFELDTS ALLTFÖR
STRAMA TYGLAR.
 
Nu börjar också det danska kynnet röra på sig i Halland. men från ett något oväntat
håll.
 
Moderaten Jerzy Golovkin i Hylte, med utländsk härkomst, gör nu också revolution,
och den revolutionen är inte nådig. Man förstår att Halland en gång var dansk, för så
här vågade revolutioner gör inga svenskar, de är tystade av Fredrik Reinfeldt för län-
ge sedan.
 
Jerzy skriver ett inlägg i Hallandsposten tillsammans med två övriga medförfattare, ock-
så dessa med utländsk härkomst.
 
Danmark i ett nötskal, här talas det fritt, att bara Hallandsposten tar in inlägget
är en revolution.
 
MEN SÅ ÄR JU INTE HELLER HALLAND SVENSKT PÅ RIKTIGT, DET DANSKA
KYNNET STYR TYDLIGEN FORTFARANDE.
 
Detta inlägg bör läsas av alla, som har den minsta antydan till att bilda sig en uppfattning
hur det är ställt i Svea Rike.
 
Några axplock ger en antydan hur förtryckta vi svenskar är utan att se det.
 
Författarna erinrar om att ett antal undersökningar klart visar att moderata väljare, mer
än 50 %, sympatiserar med SD invandringspolitik. Utifrån detta menar man att Fredrik
Reinfeldt beter sig föraktfullt både mot sina egna väljare och SD väljare när han struntar
i de åsikter egna väljare har.
 
Som att svära i kyrkan alltså.
 
Man menar också att Fredrik Reinfeldt personligen är så förblindad av hat till SD att han
inte ser att SD stöd successivt ökar och att han inte kan föra en rationell politik till följd av
sitt personliga hat.
 
Som att både svära och spotta i kyrkan.
 
Författarna uppger i inlägget att de nu i Sverige påminns om sina rötter i kommunistdikta-'
turer när det gäller åsiktsförtryck i landet vad gäller invandringsfrågan.
 
Som att både svära och spotta i kyrkan och våldta heliga Maria.
 
Man framför också att medias hållning påminner dem om sina rötter i olika kommunistdikta-
turer, då media även i Sverige går regeringens ärenden och upprätthåller en falsk bild för
att fostra medborgarna till "den rätta åsikten".
 
INGET ANNAT ÄR EN REN OCH SKÄR REVOLUTION ALLTSÅ.
 
Den som har den minsta ambition att se Sverige med öppna ögon bör alltså läsa detta in-
lägg, och med eftertanke.
 
Det var tre små negerpojkar.
 
NU ÄR DET BARA SJU KVAR.
 
 
Fredrik Reinfeldt och Annie Lööf när alla de 10 små
negerpojkarna gjort entre
AE
 

BEBISAR STYR MILJÖPARTIET

Språkrör i Grön Ungdom skvatt galen
 
Det är inte alla som hört talats om galningen Lorentz Tovatt, men han är språkrör i
Grön Ungdom och efter hans senaste bravader är en sak helt klart:
 
HAN ÄR SKVATT GALEN
 
Forskaren i kulturell evolution vid Stockholms Universitet, vad nu kulturell evolution
är för något, Patrik Lindenfors har i en debattartikel väckt frågan om inte rösträttsål-
dern kunde och borde sänkas och har då lagt fram tanken att den skulle kunna sän-
kas till 16 år.
 
Visst talar emot och visst talar för, så en diskussion om detta kanske inte ska-
dar.
 
Språkröret i Miljörpartiets ungdomsförbund, Grön Ungdom, nappar snabbt på försla-
get, men tycker inte det räcker.
 
SKVATT GALEN TOVATT MENAR ATT MAN PÅ SIKT BORDE TA BORT GRÄNSEN
ÖVERHUVUDTAGET OCH MENAR ATT BEBISAR BORDE FÅ RÖSTA.
 
För att ingen ska missförstå honom ger han sig in i en diskussion om detta för att bevisa
att det inte är ett oöverlagt och ogenomtänkt förslag.
 
SÅ HAN HÄVDAR ATT DET ÄR RÄTT GENOMTÄNKT, OCH MED DETTA FÅR VÄL
ORDET GENOMTÄBNKT ANSES HA FÅTT EN NY INNEBÖRD.
 
På en direkt fråga om bebisar, som är en vecka gamla, då ska få rösta, blir svaret ett
klart ja.
 
NYFÖDDA BEBISAR SKA KUNNA FÅ RÖSTA.
 
På en annan direkt fråga, om en bebis val i riksdagsval mm, kan bli medvetet, blir det kla-
ra och tydliga svaret.
 
EN NYFÖDD BEBIS ÄR INTE MEDVETEN OM NÅGONTING, MEN DET GÖR INGET,
FÖR ATT POLITISKT VAL BEHÖVER INTE VARA MEDVETET.
 
Så var det alltså bevisat, miljöpartister är galnare än alla de galnaste.
 
DET BÖRJAR NU BLI LÄTTARE ATT FÖRSTÅ DERAS AMBITION ATT ÖPPNA UPP
VÅRA GRÄNSER FÖR ALLA KRIMINELLA RUNT OM I VÄRLDEN.
 
Det verkar inte bara vara bebisar, som inte är vid fullt medvetande.
 
Med den väljaropinion, som nu råder, lär det bli slagsmål om Miljörpartiets gunst, och då
är det kanske inte långsökt att räkna med att Miljöpartiet får igenom sina mesta toliga för-
slag, som att bebisar ska få rösta.
 
Inför valet 2018 kanske vi får räkna med en anstormning av bebisar till vallokalerna, för
de är väl då ännu för små att kunna poströsta.
 
De gamla alsedlarna får då kanske ses som historisa.
 
DA DA BLIR EN RÖST PÅ MODERATERNA OCH BLA BLA BLIR DÅ EN RÖST PÅ
MILJÖPARTIET ??
 
En annan känd galning,moderaterna gruppledare Anna Batra Kinblad, hävdade att alla
utanför Stockholm är obegåvade lantisar.
 
Då tänkte man, dummare än så kan väl ändå inte en politiker vara, men ack så fel
man hade. Man hade inte räknat med Centerpartiet.
 
MED DET SENASTE UTKASTET TILL PARTIPROGRAM FRAMSTOD LEDANDE
CENTERPARTISTER SOM ÄNNU DUMMARE ÄN ANNA BATRA KINBLAD, NÅGOT
MAN TIDIGARE INTE TROTT VARA MÖJLIGT.
 
Och nu dyker det alltså upp en galning, som är ännu galnare än både Anna Batra
Kinblad och galningarna i centerpartiet.
 
HUR KAN DETTA BARA VARA MÖJLIGT ??
 
Galnare än dessa galningar, det trodde man ändå var en omöjlighet.
 
Nu fattas bara att det dyker upp en som är ännu galnare än SKVATT GALEN TOVATT.
 
Då vi länge har suktat efter ett åttonde underverk här i världen ska det bli intres-
sant att se hur detta underverk ter sig.
 
FÖR ATT UNDERVERK MÅSTE DET VARA, ÄNNU MER GALEN ÄB BÅDE ANNA
BATRA KINBLAD OCH GALNINGARNA I CENTERPARTIET.
 
Kanske underverket ändå finns, de som röstar på dessa galningar.
 
 
Miljöpartiets kärnväljare 2018
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I DAG NAIV, I MORGON DÖD

Lagens långa arm är lite väl kort för vissa
 
Alla kravaller och därmed sammanhängande brott i Husby förvånande många.
 
Var verkligen den svenska polisen så otroligt dålig att den inte kunde få
fast en enda av dessa kriminella vandaler.
 
RÄCKER DET INTE MED ATT MAN ÄR VÄRLDENS SÄMSTA POLIS, MÅSTE
MAN BEVISA ATT MAN ÄR ÄNDÅ SÄMRE, UNDRADE MÅNGA.
 
Men alla fick lugnande besked.
 
Polisen uppgav sig ha en taktik, som medförde att man kunde ta det lugnt,
blunda och luta sig bakåt, gärna först efter det att man sprungit åt sidan och
gömt sig.
 
NÄR ALLT LUGNAT NER SIG SKULLE MAN TA TAG I ALL DOUMENTATION
OCH LAGFÖRA I ALLA DE FALL VÄRSTA FALLEN.
 
Nu vet vi facit.
 
400 anmälningar om kriminella handlingar har lämnats in.
 
EN GANGSTER ÄR ÅTALAD OCH FÄLLD, ÖVRIGA UTREDNINGAR OM ÖVRIGA
GANGSTERS ÄR I PRINCIP NEDLAGDA.
 
Av förhörsprotokollet framgår att denne vägrade att förneka sin inblandning trots ihär-
diga ansträningar från polisens sida att få honom att ljuga, så här hade man inget val.
 
Då uppkommer frågan:
 
Kan världens sämsta polis verkligen vara SÅÅÅ dålig.
 
Och svaret är givet:
 
INTE ENS VÄRLDENS SÄMSTA POLIS KAN VARA SÅÅÅ´´DÅLIG.
 
Då måste det finnas en annan förklaring, och det finns det. Vi fick redan under kra-
vallerna ett svar på detta.
 
NÄR NYANLÄNDA SVENSKAR ÅTERVÄNT TILL SITT KÄRA HEMLAND FÖR ATT
HÄMTA PENAGR BRÄNNER DE BILAR OCH ANNAT FÖR ATT VÄSSA SINA AR-
GUMENT I DEN POLITISKA DEBATTEN.
 
Och så hade ju en man skjutits ihjäl i Husby, då kan det ju inte vara brottsligt för
nyanlända svenskar, som återvänt hem, att bränna bilar.
 
Sedan kan man ju ofta läsa mellan raderna en helt annan sak, som kommit att påverka
alla nedlagda undersökningar.
 
Det är inte bra att främlingsfientligheten underblåses genom att det blir känt att
nyanlända svenskar kan vara kriminella, det ser inte bra ut i statistiken.
 
DÅ KAN DET JU VARA BEKVÄMT ATT LÅTA POLISEN FÖRSTÅ ATT DE BÖR
SPELA INNEBANDY I STÄLLET FÖR ATT UTREDA BROTT I HUSBY.
 
Och vilka kan möjligen i så fall låta polisen förstå att de ska avstå ifrån att utreda up-
penbara brott ??
 
Inga andra än våra politiker förstås.
 
Så det räcker kanske inte med att vi har världens sämsta polis.
 
VI KANSKE OCKSÅ HAR VÄRLDENS MEST ANSVARSLÖSA OCH DÅLIGA POLI-
TIKER.
 
När mord, skottlossningar, våldtäkter och andra grova brott ökar lavinartat är frågan
rent allmänt inte heller helt omotiverad.
 
Och man ställer sig samma fråga här:
 
KAN VERKLIGEN VÅRA POLITIKER VARA SÅ ANSVARSLÖSA OCH DÅLIGA ??
 
Uppenbarligen, snart har det ju gått så långt att man vaknar om natten om inte skott-
lossning pågår på gatan utanför.
 
Lite för mycket påminner nu om Chicago på 30-talet, vi får nu hålla tummarna att det
inte kommer att påminna för mycket om Chicago år 2013.
 
 
Vår nya moderata vardag
AE
 
 
 
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
Efter att ha laddat batterierna är många av oss åter efter semestern. Själv har jag inte
haft ledigt en enda dag, men det sägs att ingen märkt av något av detta.
 
Redan nu kommer vi att sätta igång arbetet inför valet nästa år och vi kommer att foku-
sera på tre uppgifter. Dessa tre blir att driva jobblinjen ännu hårdare, att inte ställa grupp
mot grupp och att hålla landet samman.
 
Redan tidigare har vi lagt fast en av grundbultarna i jobb linjen, att ge oss själva livslånga
och höga pensioner, så att vi aldrig ska behöva besöka arbetsförmedlingen om vi förlorar
valet.
 
En annan av grundbultarna i jobb linjen är det allt större inflödet av analfabeter, som aldrig
kommer i arbete. Genom denna ansvarsfulla satsning erbjuds alla svenskar att arbeta längre,
mer och till lägre löner. Genom denna målmedvetna satsning slår vi också fast att ingen
grupp får ställas mot någon annan grupp.
 
Även i vår interna lönesättning slår vi fast att ingen grupp får ställas mot någon annan grupp.
Det är just därför vi ger oss själva högre pensioner än vad andra får. Nu går vi vidare på
denna linje och ger alla politiker och tjänstemännen inom den så kallade fria kretsen i Rosen-
bad högre löneökningar än vad alla andra får.
 
Vi får aldrig ge avkall på att ingen grupp får ställas mot någon annan grupp.
 
Inom kort kommer TV att presentera ett program med rubriken "lönesänkarna", Där kommer
man att hävda att vi medvetet strävar efter att sänka alla löner och att vi försöker dölja detta.
 
Man kommer här att  göra sig skyldig till en grov generalisering, vi strävar inte efter att sänka
alla löner. Vi har tvärtom bevisat att vi strävar att höja lönerna för vissa, och då i första hand
oss själva och den fria kretsen i Rosenbad.
 
När det gäller visionen att hålla landet samman kommer vi att intensifiera detta arbete. Varje
moderat är nu tillsagd att säga detta varje gång man yttrar sig officiellt.
 
Vi får fortlöpande rapporter om hur det ansvarsfulla moderata arbetet skördar nya frukter.
Landstinget rapporterar nu bland annat att man skär ner på nästan alla så kallade svettopera-
tioner och låter dessa patienter på Försäkringskassans bekostnad opereras utomlands.
 
För att knytningen till Sverige ska bibehållas kommer huvuddelen av dessa operationer u-
tomlands att ske genom svenska läkare, som vi skickar utomlands i stället för att de ska ope-
rera i Sverige.
 
De flesta patienter är tacksamma för detta, då de får möjlighet till lite längre ledighet från ar-
betet, också ett inslag i vår ansvarsfulla jobb linje.
 
Våra ansvarsfulla satsningar att inom vården, att dra ner i Sverige och förlita oss på EU kom-
mer inte att minska.
 
Även när det gäller våld med dödlig utgång har vår ansvarsfulla politik varit framgångsrik. Nu
visar färska rapporter att detta våld bara ökat med 84 % jämfört med förra året. Med opposi-
tuionens ansvarslösa politik skulle det ha ökat med minst det dubbla.
 
Det är bara med dessa ansvarsfulla satsningar inom trygghetsområdet vi kan hålla landet
samman, som vi brukar säga.
 
Framgångarna med våra ansvarsfulla överenskommelser med Miljöpartiet håller i sig. I går
kväll sköts två personer i Hässelby, tack och lov höll jag på att säga, ett tag trodde jag att in-
gen skulle bli skjuten i går.
 
Vi får nu rapporter om att man hittar vässade spets nedstuckna i anslutning till olika badbryg-
gor. Vi utgår ifrån att detta gjorts av sådana som vill hålla landet mer samman än andra.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
 
 Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
 
AE
 
 

SPOTTANDE HJÄRNDÖD PROFESSOR

Spott i ansiktet är bättre än en kram
 
I inlägget om den hjärndöde professorn vid Lunds Universitet föll en del bort, som
bedöms ha ett vetenskapligt värde.
 
När den förfärlige journalisten Ingrid Carlqwist besvarar onämnbara beskyll-
ningar med det vidriga kristna uttrycket.
 
KRAM PÅ DIG OCKSÅ
 
visar den hjärndöde professorn vilka seder och bruk som råden i denna vetenskapliga
och intellektuella miljö.
 
Svaret blir:
 
JAG VILL INTE KRAMAS, JAG VILL SPOTTA PÅ DIG.
 
Visst är det härligt med intellektuella, vetenskapliga och lärda miljöer.
 
JAG VILL SPOTTA PÅ DIG, SYND ATT MAN INTE TÄNKTE PÅ DET DEN TID DET
BEGAV SIG, DÅ HADE MAN JU KUNNAT BLI PROFESSOR.
 
Fast vill man ?
 
AE
 
 

HJÄRNDÖD IDIOT PROFESSOR I LUND

Kunskapsnivån i Sverige tycks nu nått botten
 
Nyligen uttalade sig en professor vid Umeå Universitet på ett sådant sätt att det fanns
anledning att misstänka att han var en hjärndöd idiot, för att använda ett vetenskapligt
uttryck.
 
Denne hjärndöde idiot ville att alla gamla skulle dö så att det bereddes plats för
nyanlända svenskar att åka hem och hämta pengar.
 
Utbildningsminister Jan Björklund slog ifrån sig och menade att alla politiker och profes-
sorer inte är hjärndöda idioter, det finns undantag.
 
Men nu börjar man undra, alla politiker och professorer är kanske hjärndöda idio-
ter.
 
PROFESSOR ERIK SVENSSON, PROFESSOR I BILOGI VID LUNDS UNIVERSITET,
GÖR DOCK ALLT FÖR ATT BEVISA ATT EN PROFESSOR ÄR EN HJÄRNDÖD IDIOT.
 
Den hjärndöde idioten till professor är uttalad marxist och ateist, vilket inte ursäktar men
förklarar mycket.
 
Den hjärndöde idioten till professor känner sig tvungen att gå in i en debatt rörande is-
lam contra kristendom, där den förfärlige journalisten Ingrid Carlqwist medverkar.
 
Den förfärliga journalisten Ingrid Carlqwist är mest känd för att gå sina egna vä-
gar, hon tycker att yttrandefrihet ska råda i Sverige.
 
NÄR EN JOURNALIST HÄVDAR ATT YTTRANDEFRIHET SKA RÅDA I SVERIGE
FALLER DET JU SIG NATURLIGT ATT SINNET RINNER ÖVER PÅ EN SANN MARX-
IST.
 
Är då marxisten professor och en hjärndöd idiot kan sinnet rinna över riktigt ordentligt
och det gjorde det på den hjärndöde idioten Erik Svensson.
 
PÅ TWITTER HÄVDAR HAN ATT KRISTENDOMEN ÄR EN VIDRIG RELIGION OCH
ATT INDGRID CARLQWIST ÄR EN VIDRIG KRISTEN.
 
Han använder en del andra vetenskapsliga termer, som lämpar sig mindre för allmänt bruk,
bland annat hävdar han att vissa är hjärndöda idioter, en slutsats han troligen hämtat från
den  vetenskapliga miljö han verkar i.
 
Den enligt den hjärndöde professorn hjärndöde idioten tillika vidrige kristne finner
sig och ger svar på tal i vidrig kristen anda. Hon besvarar den vetenskapliga komp-
limangen om att hon är en hjärndöd idiot och en vidrig kristen med den urbarbariska
formuleringen.
 
KRAM PÅ DIG OCKSÅ.
 
En så vidrig och kränkande kristen formulering kan ju inte en sann marxist tigande åhöra,
särskilt inte om han är en helt hjärndöd idiot, så nu rinner sinnet över totalt.
 
De vetenskapsliga uttryck han nu använder mot den vidrige kristne lämpar sig defi-
nitivt inte för allmänt tryck, men finns att läsa på olika sajter.
 
På en förfrågan varför han reagerar så vetenskapligt, helt enligt beprövade vetenskapsliga
metoder, på svaret "Kram på Dig också" har den hjärndöde professorn och marxisten en
vetenskaplig förklaring.
 
DET ÄR HANS SÄTT ATT REAGERA PÅ SEXUELLA TRAKSSERIER.
 
Man lär sig hela tiden, idag lär ´man sig den vetenskapsliga innebörden av sexuella trakas-
serier.
 
Om en vidrig kristen besvarar högst kränkande beskyllningar med "KRAM PÅ DIG
OCKSÅ" är det sexuellt trakasseri.
 
I VART FALL INOM DEN VETENSKAPLIGA SFÄREN OCH OM MAN ÄR EN HJÄRN-
DÖD PROFESSOR TILLIKA HJÄRNDÖD MARXIST.
 
Det skulle förvåna om någon annan än Diskrimineringsombudsmannen håller med en hjärn-
döde professorn i detta avseende, lika barn leker bäst ihop heter det visst.
 
Men fortfarande kvarstår frågan, en inte helt oviktig fråga:
 
HUR I HELA FRIDEN NAMN KAN MAN BREDDA HÖGSKOLEUTBILDNINGEN TILL DEN
SÅ MILDA GRAD ATT EN HELT HJÄRNDÖD MARXIST KAN BLI OCH VERKA SOM EN
HJÄRNDÖD PROFESSOR.
 
Skulle detta vara ett sätt att genom kunskapsutveckling göra Sverige till ett konkurrensstarkt
land, byggt på kunskap och innovationer, då lär vi inte ha hamnat helt rätt.
 
OM MAN UTTRYCKER SIG FÖRSIKTIGT, VÄLDIGT FÖRSIKTIGT.
 
Efter de uttalanden hjärndöda idioter till professorer fällt i Umeå och Lund torde alla begåvade
inte springa benen av sig för att bli professorer.
 
FÖR EN HJÄRNDÖD IDIOT VILL MAN JU INTE VARA, OM MAN KAN SLIPPA.
 
 
SINNEBILDEN AV EN SVENSK PROFESSOR 2013
AE
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
Dagen hade inte kunnat börja bättre, våra ansvarsfulla överenskommelser med Miljö-
partiet bär nu frukt och vi gör nu framsteg hela tiden.
 
Under morgonen sköts två män, en i Södertälje och en i Norrköping, vad vore vi inte
utan dessa känsloyttringar.
 
Det känns också tryggt att veta att vår alliansbroder Centerpartiet stödjer oss i ambi-
tionen att locka hem så många nysvenskar som möjligt, som frivilligt ställer upp och skju-
ter på våra gator.
 
Samtidigt är det glädjande att Maud Olofsson och jag fått så rätt i vår bedömning av våra
vänner, de nyanlända svenskarna.
 
Vi har ju med en druckens envishet hävdat att dessa är mer företagsamma än de oföre-
tagssamma svenskarna, och vi ser nu dagligen bevis för detta.
 
Hitintills har ju företagsamheten i allt väsentligt rört sig om att elda upp bilar, skolor, fri-
tidshem, källarutrymmen, containrar och annat.
 
Men det varma sommarvädret har lockat fram andra företagssamma lockelser, ett antal
båtar bränns nu företagsamt upp varje dag.
 
Vad vore tryggheten och säkerheten utan dessa inslag, som borgar för en ädlare kultur.
 
Själv har jag haft det väldigt lugnt under dagen, inte en enda fråga om NUON, som tvingat
fram en lögn, helt tyst, precis som jag vill ha det.
 
I går blev det uppmärksammat att vår tillbakadragne minister, Birgitta Ohlsson, blev utsatt
för äggkastning i Vilnius. Man måste ha tagit miste på vem man kastade på. En mer tole-
rant, ömsint och tystlåten minister får man leta efter. Hon är nästan lika tolerant i sina ut-
talanden om andra, som inte tycker rätt,som partikamraten Bengt Westerberg.
 
Äggen kanske varit ämnade mot regeringen som helhet, men den typen av manifestatio-
ner måste vi slå tillbaka.
 
Att vi kastar skit på alla dessa mentalt handikappade medborgare varje dag, får ju inte in-
nebära att de kastar ägg tillbaka.
 
En del illvilliga hävdar att man kastade ägg för att man trodde att Birgitta var en höna,
för att hon kacklar så mycket, men så kan det ju inte vara
 
Höns kacklar ju inte såå mycket.
 
Vi vet sedan länge att det är lätt att bli professor i landet, det räcker med att vara en hjärn-
död idiot. Denna framgång hänger ihop med vår ambition att bredda högskoleutbildningen,
varje hjärndöd idiot ska kunna bli professor.
 
Professor Erik Svensson vid Lunds Universitet vittnar nu om att vi nått långt i denna bredd-
ning av högskoleutbildningen. En mer hjärndöd idiot är säkert svårt att hitta. Hans twitter knu-
ten till Ingrid Carlqwist undanröjer alla eventuella tvivel i denna fråga.
 
Samtidigt vittnar han som marxist om en säregen insikt, han tycker att kristendomen är
en vidrig religion och att allt som rör islam är föredömligt, man skulle nästan kunna tro att
han är moderat, och då inte bara för att han är en hjärndöd idiot.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
 
 
 

DISKRIMINERAD ROM VILL HA PENGAR

I vart fall vissa mynt har två sidor
 
Borås Tidning tar idag upp utrymme för att beskriva hur en romer uppgett sig ha
blivit behandlad på sjukhuset SÄS.
 
Den beskrivning har själv lämnar styrks inte på något sätt av andra, man skulle
försiktigt kunna uttrycka saken som att:
 
Ord står mot ord.
 
Men det är inte vilka ord som helst som står mot ord.
 
Borås Tidning tycks ha utlämnat vissa uppgifter, som har en viss betydelse för
hur man ska ställa sig till denna situationen "ord står mot ord".
 
Enligt vissa källor är den aktuelle romen dömd för bedrägeri. Väl bekant är att
bedrägeri per definition rymmer vissa inslag av lögner, vilket kan ha en viss be-
tydelse när man ska väga av en situation där "ord står mot ord".
 
Samma källa uppger att samme rom just nu jagas för mordförsök.
 
Skulle dessa uppgifter, vilka BT väljer att inte redovisa, vara korrekta skulle man
ju kunna uppleva  BT inslag som något vinklad.
 
Nu är anmälan ändå gjord till Diskrimineringsombudsmannen. Med kännedom hur
man där ser på Maria Leissners kelgriser kan nog romen påräkna ett förmögenhets-
tillskott oberoende av tidigare bedrägerier och eventuella mordförsök.
 
Sätten att försörja sig är många och varierar.
 
 AE

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvars för landet     
 
I dag nås vi av uppgiften att pensionerna nästa år kommer att sänkas med 2,7 %, ett gott
bevis på vår ansvarsfulla och framgångsrika allianspolitik.
 
Särskilt ansvarsfullt är det därför att vi i detta läget höjd våra egna pensioner, så att det
säkerställer att vi aldrig mer behöver arbeta, när vi förlorat valet nästa år.
 
Dessa höjda pensioner för oss själva utgör själva grundbulten i vår jobb linje
 
I Norrköping uppvaktades en kvinna av fyra män, som släpade in henne i en bil och med
våld förde henne till en lägenhet. En del rasister kallar detta för kidnappning och underblå-
ser fdärmed främlingsfientligenheten.
 
Den ansvarsfulla Alliansregeringen ser denna typ av uppvaktningar av ensamma kvinnor
som en berikning av vår kultur.
 
Vi kommer därför att anstränga oss ännu mer för att träffa ansvarsfulla överenskommelser
med Miljöpartiet, så att ännu fler svenskar kan bli nyanlända svenskar och komma hit och
uppvakta svennehor, samtidigt som de hämtar ut lite pengar.
 
Vårt ansvarsfulla agerande i NUON affären blir fortfarande föremål för kritik, som i allt byg-
ger på rena vanföreställningar.
 
Dagens Industri skriver i sin ledare idag att det "får väl vara slut på alla bortförklaringar".
 
DI vet inte hur det är att vara politiker, hur skulle vi kunna vinna nästa val om vi slutade
med alla bortförklaringar i NUON affären, det borde DI ge oss ett svar på.
 
Sedan skriver DI att Peter Normans alla lögner är ett ömkligt skådespel. Detta vänder jag
mig kraftigt emot, den ansvarsfulla Alliansregeringen bedriver inga skådespel. Däremot
framstår Peters lögner som ömkliga, men de har sin förklaring.
 
När Peter valdes in i regeringen hade han ingen politisk erfarenhet, och kunde därför inte
ljuga på annat sätt än ömkligt.
 
Får vi bara förtroende att ljuga oss fram ytterligare en mandatperiod kommer Peter att bli
varm i kläderna och kunna ljuga lika bra som jag, och kanske till och med som Maud.
 
Fast det senare framstår inte som troligt, hitintills har Maud visat sig vara oslagbar i rege-
ringen när det gäller att ljuga,
 
Även SvD upplåter utrymme för att man ska kritisera vårt ansvarsfulla agerande i NUON
affären. Den där Mikael Damberg ges en hel sida, där han vräker ur sig obskyra osannin-
gar.
 
Bland annat hävdar han att vårt ansvarsfulla köp av NUON är ett exempellöst slöseri.
 
Mikael Damberg har följt vår politik och borde veta bättre. Detta slöseri är inte alls exem-
pellöst.
 
Vi har slösat bort mycket offentliga pengar på andra sätt, titta bara på alla privatiseringar
där vi skänkt bort offentlig egendom, där kan man tala om exempellöst slöseri.
 
Och titta på alla obskyra verksamheter vi tillåter att alla myndigheter ägnar sig åt, som
James Bondsfester och annat. Och titta på våra ansvarsfulla beslut om att göda oss
själva med obskyra pensioner,här kan man tala om exempellöst slöseri.
 
 
Ska den där Mikael Damberg ha någon framgång i sin kritik av vårt agerande i NUON
affären får han allt hålla sig till sanningen.
 
Något exempellöst slöseri är det definitivt inte.
 
Många kritiserar mig också för att inte ha uttalat mig i NUON affären. Detta har sin givna
förklaring. Min fördröjningsnippel är under sommaren inte inställd på att kunna svara så
snabbt och dessutom ´har jag inte fått tag på Per Schlingerman, och då vet jag ju aldrig
hur jag ska formulera mina lögner.
 
Det är i sådana här lägen jag saknar honom som mest, att kunna formulera trovärdiga lög-
ner har aldrig varit min starka sida. Jag måste ändå säga att NUON affären visar att jag
gör så gott jag kan.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet    
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
 

YTTRANDEFRIHETEN NÅR NYA NIVÅER

Jonas Gardell slår nu följe med Lars Wilks
 
Att Lars Wilks är en genomrutten rasist vet alla vid det här laget, att bara komma
på tanken att likna Muhammed med en rondellhund.
 
KRITIKEN FRÅN ALLA HUNDÄGARE BLEV MASSIV OCH FÖRÖDANDE.
 
Nu slår komikern Jonas Gardell följe med komikern Lars Wilks och ger sig på
äventyret att skämta om perifera saker inom islam.
 
Jonas Gardell ger sig då på äventyret att i ett twitterinlägg jämföra burka med
ambulerande enmanstält.
 
Alla rättrogna blev som vansinniga och brände omedelbart Jonas Gardell
på bål.
 
OCH ALLA INOM MEDIA ELDADE PÅ, INTE FÅR MAN SKÄMTA OM SÅ ALL-
VARLIGA SAKER.
 
Och man får faktiskt hålla med kritikerna, Jonas Gardell borde ha varit lite mer
försiktig i sin humor.
 
Alla vet ju att det är kvinnor som bär burka, att då kalla burka för enmans-
tält är ju självklart en skymf, inte bara mot rättrogna muslimska män, utan
även mot alla män.
 
Jonas Gardell uppger sig ta till sig kritik och lovar att nästa gång använda en
annan beteckning för burka:
 
AMBULERANDE ENKVINNOTÄLT.
 
Humor har ju faktiskt under många år, i det urbarbariska Sverige, fyllt en viktig roll.
Nu är mycket av detta som bortblåst, man får skämta grovt om finnar, norrmän
och greker, men inte den minsta antydan till skämt om muslimer är tillåtet.
 
Man frågar sig hur kunde det bli så här illa, att humor är förbjuden när det
gäller vissa grupper.
 
En känd komiker fällde ett uttalande, som bör gälla även idag.
 
DET MAN INTE FÅR SKÄMTA OM ÄR INTE VÄRT ATT TA PÅ ALLVAR.
 
Uppenbarligen finns det mycket i det svenska samhället som inte kan tas på allvar.
 
FÖRETRÄDARE FÖR MUSLIMER TYCKS TYDLIGEN VILJA ATT INGA MUS-
LIMER ELLER ISLAMISTER ÄR VÄRDA ATT TA PÅ ALLVAR.
 
Inte heller våra politiska ledare och media vill att man ska ta dem på allvar, här är
skämt om islam och muslimer mer förbjudet än förbjudet.
 
Som sagt, hur kunde det gå så här illa ??
 
 
 
TÅNGEN HAR NÅTT IKAPP ÄVEN JONAS GARDELL
AE
 
 
 

BORÅS STAD PÅ KARTAN - IGEN

Återkommande förakt för funktionshindrade och andra utsatta
 
Vissa ärenden återkommer titt som tätt i Borås, och i dagens Borås Tidning kan man
läsa om ett sådant fall, igen.
 
En funktionshindrad, med adhd - diagnos, som inte får den vård och omsorg beslut
fattats om.
 
Som utomstående är det inte helt lätt att få en bestämd uppfattning om vad som skett
och vad som är helt rätt och helt fel.
 
Men vissa uppgifter ger en god vägledning för en rimlig bedömning.
 
EN SÅDAN UPPGIFT ÄR ATT SOCIALSTYRELSEN VILLE UTKRÄVA 62 000:- i
månaden tills kommunen ordnat en godtagbar lösning för den funktionshind-
rade.
 
En utomstående tolkat lätt detta som att Borås Stad borde anstränga sig för att hitta
en lösning för den funktionshindrade, speciellt som man var överens med Socialsty-
relsen att vård och omsorg skulle ges.
 
Och visst, Borås Stad anstränger sig, men inte med att ordna upp problemen för den
funktionshindrade, utan för att driva en process som syftar till att slippa vite.
 
OCH I FÖRVALTNINGSRÄTTEN VANN BORÅS STAD, OM MAN NU KAN SE DET-
TA SOM EN SEGER, OCH SOCIALSTYRELSEN OCH DEN FUNKTIONSHINDRADE
FÖRLORADE, OM MAN NU KAN SE DET SOM ATT FÖRLORA.
 
Beroende på de perspektiv man har kan ju en seger vändas till en förlust, och nog mås-
te Borås Stad anses ha förlorat här.
 
I ANSEENDE.
 
Men sådant tycks inte bekomma ledande politiker i Borås Stad, det är ju inte första
gången man ägnar kraft åt lagtrots och processer i stället för att lösa de uppgifter och
problem man har till uppgift att lösa,
 
Alldeles uppenbart är ju att Borås Stad inte är angelägen att ge en bra vård och om-
sorg, om uppgifterna i BT är rätta.
 
Inför man riktlinjer om att en funktionshindrad inte ska få resa längre än till Göteborg, har
man ju betygsatt sig själv.
 
OCH DET ÄR INTE HÖGSTA BETYG MAN FÅR, TROLIGEN KAN MAN INTE FÅ LÄG-
RE BETYG.
 
Här bedrar snålheten visheten, om det nu funnits någon vishet, vilket tycks högst tvek-
samt.
 
Nog borde resans innehåll vara styrande.
 
EN RESA PÅ 10 MIL, MEN EJ TILLÅTEN, KAN JU GE 10 GÅNGER BÄTTRE NYTTA
ÄN EN RESA PÅ 6 MIL, SOM ÄR TILLÅTEN, SAMTIDIGT SOM EN RESA PÅ 6 MIL
KAN VARA HELT UTAN NYTTA.
 
DESSUTOM KAN JU FAKTISKT EN RESA PÅ 10 MIL SOM GER MER NYTTA ÄN EN
RESA PÅ 6 MIL BLI MINDRE KOSTSAM.
 
Men sådana futiliteter behöver väl ledande politiker ägna sig åt, kan man ge sken av att
spara, så får det ju vara hur befängt som helst, bara man inte blir drabbad själv förstås.
 
Nyttan av en viss resa, dess längd och annat, kan ju alltid bli föremål för diskussion.
 
Men en sak kan aldrig bli föremål för diskussion.
 
OCH DET ÄR ATT EN ÅSNA ALLTID ÄR EN ÅSNA OCH EN ÅSNA TYCKS HA IN-
FÖRT BEGRÄNSNINGEN RESA LÄNGST TILL GÖTEBORG.
 
Men denna begränsning gäller tydligen bara funktionshindrade, andra såsom åsnor och
andra djur får åka mycket längre, de får åka ända till Kina.
 
Det är ofta man får läsa inslag i Borås Tidning, som medför att skammen återigen spri-
der sig över Borås Stad och dess ledande politiker.
 
Dagens inlägg utgör tydligen ytterligare ett sådant skammens inslag.
 
 Det är jobbigt att driva processer för att slippa jobba
AE
 
 
 

NÖDHJÄLP TILL SVERIGE

Stork i Danmark och struts i Sverige
 
Visst är vi olika, vi svenskar och danskar.
 
Danskar ett individuellt släkte som talar fritt och vi svenskar som ser det vi
är tillsagda att se.
 
NU ÄR VI BLAND ANNAT TILLSAGDA ATT SE ATT VI HAR VÄRLDENS BÄS-
TA SJUKVÅRD OCH I DEN INGÅR VÄRLDENS BÄSTA FÖRLOSSNINGSVÅRD.
 
Vad vi inte är tillsagda att se är att förlossningsvården inte fungerar, bland annat för
att resurser saknas och att ledningen är inkompetent.
 
I SKÅNE FUNGERAR NU FÖRLOSSNINGSVÅRDEN INTE ALLS OCH DÄR ÄR
ANSVARIGA MODERATA REGIONRÅD SÅ ENFALDIGA ATT DE LÄMNAR DEN
ENFALDIGASTE AV ALLA ENFALDIGA FÖRKLARINGAR TILL DETTA.
 
De resurser som behövs de finns, men vi kan inte fördela de resurser som finns.
 
Heliga Maria, frestas man säga, vad har fått dessa enfaldigaste av alla enfal-
diga att se sig som lämpliga regionråd.
 
DET ÄR KANSKE NÅGRA ANDRA ENFALDIGA SOM FÖRDELAT DESSA VIK-
TIGA POSTER TILL ANDRA ENFALDIGA.
 
För när det gäller att fördela förmåner till sig själva tycks förmågan stor, betydligt
större än att fördela de resurser de har till uppgift att fördela.
 
Nu kan alltså inte gravida föda i Skåne och man tecknar avtal med danska sjukhus
så att gravida svenska kan åka dit och föda.
 
Sommar och semester i Danmark, men allt tycks fungera. Man har resurser för både
egna och andras medborgare.
 
SOMMAR OCH SEMESTER I SVERIGE, MEN INGET TYCKS FUNGERA.
 
MODERAT SJUKVÅRSPOLITIK I ETT NÖTSKAL.
 
Att storken flytt Danmark är lätt att förstå, den har väl slagit följe med alla judar som
flytt Skåne.
 
TUR DÅ ATT STORKEN STANNAT TILL I DANMARK PÅ SIN FLYKT.
 
 
 
Storken i Danmark ger nödhjälp åt Sverige
AE
 
 
 
 
 
 

STATEN SVERIGE KRÄNKER RÄTTIGHETER

Europadomstolen dömer ut Sverige
 
Dagens Industri skriver idag om en dom där Europadomstolen fällde Sverige
för två brott mot Europakonventionen,
 
BROTT MOT ÄGANDERÄTTEN OCH SKYDDET FÖR PRIVATLIVET
 
DI artikel har rubriken "Staten Sverige när den är som sämst". Den fråga DI
glömde ställa är:
 
"NÄR ÄR STATEN SVERIGE SOM SÄMST"
 
Den är alltid som sämst, i vart fall när det gäller äganderätten, inget annat land
i hela världen lägger beslag på så mycket av privat ägande som Staten Sverige.
 
SÅ MED DENNA TYDLIGA LOGIK, MED EUROPADOMSTOLENS DOM I GRUN-
DEN, ÄR STATEN SVERIGE ALLTID SOM SÄMST.
 
Och det är inte lite man alltid är sämst på, när man tar del av vad som hänt blir man
rädd, riktigt rädd, för att leva i det land som alltid är sämst.
 
En skattemyndighete som ska driva in en skuld på högst 10 000 och ger anstånd
för denna inbetalning, Skatteverket tycks ha varit resonabel här, i vissa stycken.
 
Att det gått så här långt berodde på en djup depression hos ägaren, och när denna
var över gjorde han en uppgörelse med Skatteverket.
 
En Kronofogde, som genomför exekutiv auktion samma dag anstånd ges trots ä-
garens invändningar. Kronfogden tycks här avstått från att vara resonabel hela ti-
den.
 
En ägare och hans hustru som efter försäljningen blir vräkta med polishjälp.
 
När allt är klart kräver Skatteverket 6 721:- och för detta har då följande skett:
 
FASTIGHETEN SÅLD PÅ EXEKUTIV AUKTION. ÄGAREN OCH HANS HUSTRU
VRÄKTA, MÖBLERNA MAGASINERADE PÅ ÄGARENS BEKOSTNAD, KATTEN
TILL KATTHEM, MATEN SLÄNG OCH SÄNG SOM INTE KUNDE TAS UT SÖNDER-
SLAGEN.
 
Staten Sverige när den är som värst, alltid, vi vet hur det fungerar.
 
Men det värsta är nog ändå inte hur äganderätten och skyddet för privatlivet
kränkts.
 
DET VÄRSTA ÄR NOG HUR DEN ANSVARSFULLA REGERINGEN, I DET LAND SOM
ALLTID ÄR SOM SÄMST, AGERADE.
 
Inledningsvis ett överlägset, nonchalant och hånfullt uppträdande, som vanligt med andra
ord, när man utgick ifrån att Staten Sverige alltid hade rätt att vara som sämst.
 
Sedan en U sväng på 180 grader, när det gick upp för dessa vettvillingar, att de
rättigheter vi saknar i Sverige, saknar man inte i EU.
 
DÅ VILL MAN AVSKRIVA FALLET GENOM ATT ERKÄNNA ATT MISSTAG BEGÅTTS,
MEN INTE ERKÄNNA BROTT MOT EUROPAKONVENTIONEN.
 
Så fallet rullar vidare, och nu har vi facit
 
En del av facit är en dom i Europadomstolen om brott mot Europakonventionen,
bott mot äganderätten och skyddet för privatlivet.
 
DEN ANDRA DELEN AV FACIT ÄR EN REGERING, SOM SER MEDBORGARNA SOM
SINA FIENDER OCH VISAR DESSA ÖPPET FÖRAKT OCH MAKTFULLKOMLIGHET.
 
Änkan får skadestånd, och den det rör är död, till följd av en depression efter det som hänt.
 
MAN VAD GÖR DET ATT HAN DÖTT, DET VAR JU BARA EN MEDBORGARE I DEN STAT
SOM ALLTID ÄR SÄMST.
 
ETT SVERIGE SOM ALLTID ÄR SOM SÄMST MED ANDRA ORD.
 
Nu är detta med föraktet för medborgarna och äganderätten inget nytt, det lär ha börjat
under Gustav Wasa med det så kallade fogdeväldet som sedan har fortsatt i olika former.
 
Andra länder har bygg upp demokratiska institutioner, där man byggt in en rimlig
balans mellan stat och individ.
 
I SVERIGE HAR MAN LÅTSATS BYGGA UPP DEMOKRATISKA INSTITUTIONER OCH
BYGGT IN ORIMLIGA BALANSER MELLAN STAT OCH ENSKILD.
 
Målet har hela tiden varit en stark stat och svaga individer, en rik stat och fattiga underså-
tar.
 
NÄR DET UPPSTÅTT INTRESSEKOLLISIONER HAR SÅ GOTT SOM ALLTID DEN EN-
SKILDES RÄTT FÅTT VIKA, ÄVEN OM DET SKETT PÅ BEKOSTNAD AV REN LAG-
TROTS.
 
Ledande politiker har drivit denna utveckling oavsett politisk färg. Statsminister Ingvar
Carlsson berömde den så kallade svenska modellen, där medborgarmakt stod över den
individuella makten.
 
ATT MEDBORGARMAKT STÅR ÖVER INDIVIDUELL MAKT ÄR BARA EN HÅRSMÅN
IFRÅN ATT FOLKMAKT  À LA SOVJET STÅR ÖVER MEDBORGARMAKT.
 
Nu har vi facit i en fråga, och det är inget vackert facit.
 
Sedan uppstår återigen en berättigad fråga.
 
VAD ÄR DET FÖR UNDERLIGA MEKANISMER I DET SVENSKA FOLKDJUPET SOM
GÖR ATT VI RÖSTAR FRAM POLITIKER, SOM STÄNDIGT ARBETAR FÖR ATT STA-
TEN SVERIGE ALLTID SKA VARA SÄMST NÄR DET GÄLLER DESSA MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETER.
 
Är vi så mentalt handikappade som Fredrik Reinfeldt hävdar i sitt fina manifest, Det Sov-
ande Folket.
 
I SÅ FALLT ÄR VI RIKTIGT ILLA UTE, KANSKE MER RÄTT FORTSATT RIKTIGT ILLA
UTE.
 
 
Leve äganderätten och skyddet för privatlivet,
en kuliss är alltid en kuliss även om den är
monterad i Sverige
AE
 

DANMARK VÅRDAR SVERIGE

Bäst i klassen tycks bli sämst i klassen
 
De med gott minne kommer ihåg den dagen, då Sverige hade ett gott rykte när
det gällde kvalitet och kvantitet inom sjukvården.
 
Men det var på den urbarbariska tiden.
 
Nu kommer larmrapport på larmrapport, som ger det intrycket att mycket inte fun-
gerar.
 
Men allt ger inte bara ett intryck av att det inte fungerar.
 
IBLAND FRAMSTÅR DET HELT KLART ATT DET INTE FUNGERAR.
 
Alla norr om Gävle vet att det inte fungerar, men ingen bryr sig om de som bor norr
om Gävle, de producerar ju bara vattenkraft till Vattenfall, som slösar bort all kraft.
 
Så att alla norr om Gävle måste åka genom hela landet för att föda ska de vara
tacksamma för, helst borde de inte kunna föda alls.
 
Men nu visar det sig att man inte heller söder om Gävle kan föda alls, allra värst tycks
det vara i Skåne, där förbereder man en lag som ska förbjuda födslar, självklart bara
omfattande ej nyanlända svenskar.
 
Förlossningsvården i Skåneregionen är alltså i sommar, också, en ren katastrof, den
tycks till och med vara värre än i Stockholm.
 
Men katastrofen beror inte på bristande resurser, om man får tro de ansvarsfulla
moderata regionråden.
 
DESSA HÄVDAR ATT RESURSERNA FINNS MEN ATT INGEN KAN FÖRDELA
DESSA RESURSER SOM FINNS.
 
Vilka har då ansvaret för att fördela de resurser som finns ??
 
De moderata regionråden förstås, dessa har ett övergripande ansvar.
 
NU SÄGER DESSA SJÄLVA ATT MAN SAKNAR FÖRMÅGA ATT FÖRDELA DE
RESURSER SOM FINNS.
 
Alla resurser finns uppenbarligen inte, de som ser dessa moderata regionråd som en
resurs måste ha drabbats av solsting, minst.
 
Ibland blir det pinsamt tydligt hur illa vården i Sverige fungerar, eller inte fungerar.
 
Att förlossningsvården i Skåne nu inte fungerar är alla överens om.
 
I detta läget tecknar de som har resurser, men inte kan fördela dessa resurser,
ett avtal med olika sjukhus i Danmark, dit man ska hänvisa mödrar att föda sina
barn.
 
NÄSTAN FASCINERANDE VID VISS EFTERTANKE.
 
Att vi har världens bästa sjukvård får vi höra till leda, varje dag året runt. Detta måste
ju innebära att alla andra är sämre.
 
Även om vi ogillat det främlingsfientliga landet Danmark, som Fredrik Reinfeldt
ännu inte lyckats få tyst på, måste vi ju ändå erkänna att det är sommar och se-
master även i detta förfärliga land.
 
OCH MITT UNDER SOMMAREN OCH MITT I SEMESTERTID KAN ALLTSÅ DETTA
FÖRFÄRLIGA LAND GE FÖRLOSSNINGSVÅRD BÅDE TILL SINA EGNA MEDBOR-
GARE OCH SVENSKAR SOM ÅKER DIT OCH FÖDER.
 
När vi inte ens kan ge förlossningsvård till våra egna medborgare.
 
Nu ska man ju inte hysa för stor tilltro till moderaters förmåga att tänka fritt, allt de tänker
har de blivit tillsagda att tänka på MUF, men även en moderat som inte kan fördela de re-
surser som finns borde väl ändå förstå lite av detta.
 
ATT NÅGOT I GRUNDEN MÅSTE VARA FEL, DET KAN INTE VARA VÄRLDENS
STÖRSTA ANSVARSFULLHET OCH VÄRLDENS KRAFTFULLASTE STYRE ATT
DANMARK SKA GE OSS DEN VÅRD VI INTE KAN GE OSS SJÄLVA.
 
Fast någonstans gnager något obehagligt, riktigt obehagligt.
 
Nu talar vi om Skåne, där situationen är lite speciell, om man uttrycker sig försiktigt.
Att så kallade nyanlända svenskar, svenskar som bott utomlands men valt att åka hem
och hämta pengar, numera får förtur till allt det vet vi sedan länge.
 
Tänk då om, men här får man tänka lite, för tanken är hemsk, så tänk bara om.
 
TÄNK OM DET ÄR PÅ DET VISET ATT DESSA HEMVÄNDANDE SVENSKAR FÅR
SÅ MYCKET FÖRLOSSNINGSVÅRD, ATT URBARBARISKA SVENSKAR INTE KAN
GES VÅRD.
 
OCH TÄNK DÅ OM DET FÖRFÄRLIGA DANMARK INTE HAR SÅ MÅNGA NYAN-
LÄNDA DANSKAR, SÅ ATT DE KAN GE BÅDE SIG SJÄLVA OCH URBARBARISKA
SVENSKAR VÅRD.
 
Men så får man ju inte tänka, det har ju självaste Fredrik Reinfeldt sagt, och vem vill
bli slagen i huvudet med en tång av en statsminister.
 
Så det är nog bäst att inte tänka alls.
 
MEN ATT NÅGOT ÄR FEL I SVERIGE, SOM INTE ÄR FEL I DANMARK, TYCKS MER
ÄN UPPENBART.
 
LYCKLIGA MÖDRAR I SKÅNE, DE HAR FÅTT EN VÅRDPLATS.
AE
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikat hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
Det händer ibland att vi blir beskyllda för att sakna visioner, men detta bygger på rena
vanföreställningar, vi har många och viktiga visioner.
 
Vår absolut viktigaste vision är att bli omvalda 2014, den därpå följande viktiga visionen
är att hinna höja våra pensioner före valet om vi inte tror vi blir omvalda.
 
Men vi har också andra visioner, inte lika viktiga, men visioner har vi. En sådan är att ar-
beta för trygghet och säkerhet.
 
Under gårdagen blev bara två mördade i landet, en ihjälskjuten i Partille och en kvinna
mördad i sin lägenhet i Helsingborg.
 
För att alla ska förstå hur framgångsrika vi varit här kan man göra en jämförelse med New
York, där sker mindre än 2 mord om dagen.
 
Vi känner stor stolthet inför att ha lyckats med denna vision, att skapa trygghet i landet.
 
De som känner sig alltmer trygga med alltfler mord i landet, rösta då på oss moderater
i nästa val, vi träffar ofta överenskommelser med Miljöpartiet som tryggar denna utveck-
ling.
 
En annan vision, och den anser vi också mycket viktig, är att få bort allt svenskt, och här
går det undan. Vi blir allt mer framgångsrika för var dag.
 
Sedan 1980 har det utfärdats 1 640 000 PUT och ökningen har varit 7 % om året. I mina
lyckligaste stunder ser jag ett förlorat Sverige redan under min livstid, men kanske får jag
inte uppleva denna lycka.
 
Däremot kommer mina barn att få uppleva denna lycka, att bara minnas och inte få leva i ett
urbarbariskt Sverige.
 
I denna fråga har vi varit så framgångsrika att vi nu med ganska stor säkerhet kan göra en
prognos över när det urbarbariska Sverige är borta.
 
Räknar vi försiktigt med antalet PUT och statistik över nativitet för olika grupper kommer
denna lycka att vara fullständigad senast 2040, då är alla dessa förfärliga svenskar i mino-
ritet.
 
Detta kommer att förändra det barbariska svenska samhället i grunden, alla de partier vi
vant oss vid är borta. I stället kommer vi att ledas av helt nya partier, influerade av center-
partiet och miljöpartiet.
 
De största partierna kommer troligen att vara Muslimska Brödraskapet, Sunnimuslimerna
och Shiamuslimerna.
 
Våra ganska så trista valrörelser kommer också att få en helt annan karaktär. De skottloss-
ningar, som nu blivit oss så kära, kommer troligen att öka markant i samband med valdagen.
 
Så beskyll oss inte för att inte ha visioner.
 
De som vill rösta på Muslimska Brödraskapet 2040 har ett givet val nästa år, rösta på de
ansvarsfulla moderaterna.
 
I går kom en hemsk dom från Europadomstolen där man fällde Sverige för brott mot mänsk-
liga rättigheter. Där nere i Bryssel har man helt fel vision, att säkra den enskildes rätt.
 
Här har vi visionen att göra staten rik och hushållen skuldsatta och ett led i detta är att ta
ifrån medborgarna allt de har.
 
Europadomstolen tycks inte förstå den särart som präglat Sverige i många år, visionen att
göra staten rik måste få ta över enskildas rätt till sin egendom.
 
NUON köpet fortsätter att kritiseras. För att få folk att förstå att de inte ska kritisera det de
ska kritisera har Peter Norman skrivit ett ansvarsfullt inlägg i dagens SvD. Där skriver han
att det är viktigt att staten agerar som en ansvarsfull och framåtriktad ägare.
 
Hur sant det är framgår direkt om man ser till hur köpet av NUON skedde och alla lögner
vi framförde då och nu.
 
Inom den ansvarsfulla Alliansregeringen har vi ett antal starka kvinnliga opinionsföreträdare,
av någon underlig anledning mest hemmahörande i Folkpartiet. Dessa vill nu införa en ny lag
som förbjuder vad de kallar ohyfsad kritik mot "våra mest framträdande kvinnliga opinionsbil-
dare".
 
Vi räknar med att inom kort införa en sådan lag, då ministrarna anger så starka skäl för att in-
förande, att vi måste ta till oss detta.
 
Man menar då att deras argument är så svaga att de inte tål vare sig hyfsad eller ohyfsad
kritik, och då kan som ett första steg vara lämpligt med att ta bort den ohyfsade kritiken.
 
Självklart kommer vi senare att återkomma med förbud mot hyfsad kritik mot starka kvinn-
liga opinionsföreträdare, på samma sätt som vi förbjudit hyfsad kritik mot alla som har en av-
vikande uppfattning i flyktingfrågan.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
 
AE

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
I efterdyningarna efter Vattenfalls nedskrivning av NUON köpet har många skadeglatt
menat att vi får svårt att skylla detta på oppositionen, då köpet skedde 2009.
 
För oss är det aldrig svårt att skylla på oppositionen, vår egen självbild av vårt ansvars-
fulla styre gör detta mycket enkelt. Vår vana att ljuga om allt underlättar också detta, så
att köpet skedde 2009 spelar  här ingen roll.
 
När vi lagt upp vår strategi om hur vi ska ljuga om oppositionens ansvar för NUON kö-
pet kan köpet mycket väl ha skett långt tidigare.
 
Våra mångkulturella satsningar ger nu ringar på vattnet och vi ser inslag i vår miljö som
vi inte är vana vid.
 
Media rapporterar nu om en råttinvasion i Stockholm och många invånare uttrycker oro
för alla råttorna. Vi har stor förståelse för denna oro och har därför fattat beslut om att
alla råttorna på Rosenbad tills vidare inte ska få röra sig fritt.
 
Även antalet löss uppges ha exploderat och detta uppges hänga ihop med allt resande
till Sverige. Dessa nyanlända svenska löss känner vi stor sympati för, då vi har mycket
gemensamt med dessa.
 
Lite skämtsamt skulle man kunna kalla oss båda blodsugare, då vi sugar ut allt vi kan
av medborgarna.
 
I övrigt ger det mångkulturella inslaget i samhället många nya upplevelser. Vi fick nu
höra att en nyanländ svensk blivit dömd för att ha våldtagit en svennehora i en av SJ
sovvagnar.
 
Att han dömdes oskyldig framstår som fullständigt klart, då hans DNA fanns på fel ställe
för att han hade hundallergi.
 
Fallet illustrerar mycket tydligt att nyanlända svenskar är mycket mer företagsamma än
de barbariska svenskarna, något som både Maud Olofsson och jag påpekat flera gånger,
att ljuga så grovt klarar inte ens Maud Olofsson av.
 
Nu kommer den oskyldigt dömde nyanlände svensken att efter fängelsestraff utvisas på
5 år, ett tydligt bevis på att det fortfarande råder strukturell rasism i landet.
 
Då alla i hela världen är svenskar, ställer sig nu många frågande till hur vi kan utvisa vå-
ra egna medborgare, i det här fallet en nyanländ svensk.
 
Vi har inget bra svar på det, heller, men vi kommer efter utvisningen att placera honom
i kategorin nyutrest svensk, så att ingen behöver tvivla på att han är svensk.
 
Ett antal polisbilar har bränts upp under veckan i Göteborg. Vanligtsvis hänger dessa
bränder ihop med att de utförts av invandrarungdomar men de här bränderna uppges
ha utförts av svenskar, nyanlända svenskar.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trev-
lig dag.
 
             
 
AE

FREDRIK REINFELDT OSAR SVAVEL

Skandalen ett faktum
 
Media är i dag överfulla om skandalaffären NUON och den ansvarsfulla Allians-
regeringen får häftig kritik.
 
Men kritiken är ofta adresserad fel, och när den adresseras rätt tonas den
ner.
 
Svd Dagbladet citerar idag Jan Palmqwist, ordförande i SEKOS koncernfack:
 
Jag tror inte svenska skattebetalare förstår hur mycket pengar Lars G
Josefsson har slängt bort.
 
LARS G JOSEFSSON HAR INTE SLÄNGT BORT NÅGRA PENGAR, DEN
ANSVARSFULLA ALLIANSREGERINGEN HAR SLÄNGT BORT PENGAR.
 
Som ägare skulle de ha stoppat affären.
 
Regeringen försöker nu gå kring ansvarsfrågan, liksom man gjort tidigare.
 
Man menar då att beslutat att köpa NUON var en fråga för styrelsen.
 
BESLUTET ATT KÖPA NUON VAR EN HÖGST STRATEGISK FRÅGA OCH
SOM SÅDAN EN KLAR ÄGARFRÅGA.
 
Alliansregeringen har här missskött sin ägarroll, vare sig man vetat något eller
inte vetat något.
 
Har man vetat någon är man lögnare av högsta graden, och har man inte ve-
tat något är man mer inkompetent än inkompetent.
 
Man rider på att Maud Olofsson ställt, vad man kallar relevanta frågor".
 
Det räcker inte att ställa relevanta frågor, man måste ha så mycket förstånd att
man kan göra en självständig tolkning av svaret.
 
DET HADE INTE MAUD OLOFSSON.
 
Ovanpå all denna inkompetenS och misskötsel ljuger både Maud Olofsson och Fredrik
Reinfeldt, så att det osar svavel.
 
TROLIGEN FINNS DET INGEN POLITISK LEDARE I DEN UTVECKLADE VÄRLDEN
SOM LJUGIT SÅ MYCET SOM DESSA BÅDA I EN OCH SAMMA AFFÄR.
 
En skribent i SvD menar att det framstår som absurt att VD: Öystein Löseth kan sitta
kvar.
 
ÄNNU MER ABSURT ÄR ATT DEN GROVT LÖGNAKTIGA ALLIANSREGERINGEN
KAN SITTA KVAR.
 
Samma skribent menar att förvärvet var huvudlöst redan från början, och detta styrks
av att de flesta objektiva bedömare avrådde från köpet.
 
Lögnaren Maud Olofsson valde dock att bortse från detta, livligt påhejad av den
övriga ansvarsfulla Alliansregeringen.
 
Logiken tycks helt klar.
 
HUVUDLÖS AFFÄR AV EN HUVUDLÖS MINISTER.
 
Dagens Industri skriver idag att Vattenfall i realiteten var ett herrelöst bolag, till följd av
ägarens astronomsiska ansvarslöshet och inkompetens.
 
Ser man till landet i övrigt, med tåg som inte går,katastrofal kunskapsutveckling i skolan,
katastrof inom vården, ett rättssystem i gungning och många andra stora problem ser
man även här en tydlig logik:
 
INTE BARA VATTENFALL VAR HERRELÖST - HELA LANDET ÄR HERRELÖST.
 
Nu återstår alltså frågan inför valet 2014:
 
SKA VI DÅ VARA LIKA HUVUDLÖSA SOM MAUD OLOFSSON OCH VÄLJA EN
HERRELÖS MANDATPERIOD TILL ?
 
 
Huvudlös herre driver herrelöst styre
men tjurig kan han vara ändå
AE
 

MODERATA HALVSANNINGAR FRÅN MEGAFONEN

Moderaten från Ebberöds Bank försöker räkna
 
Moderaten Jan Ericsson från Ubbhult, mest känd som partihögkvarterets megafon,
som inte kan tänka en självständig tanke, har nu tänkt till.
 
I ett debattinlägg i dagens Borås Tidning med rubriken "Är invandringen lönsam"
tänker megafonen till.
 
Själva rubriken får väl ses, bara den, som en mindre revolution.
 
DET VAR INTE LÄNGE SEDAN NÅGON STÄLLDE FRÅGA "HUR MYCKET IN-
VANDRING TÅL SVERIGE ?"
 
Och jorden höll på att rämna, så det är djärvt av megafonen att våga erkänna att
varje invandrare inte är ett nettotillskott.
 
HÄR HAR ANSVARSPREDIKANTEN OCH ERiC ULLENFÅN MYCKET ATT LÄRA.
 
Så megafonen tycks röra sig i rätt riktning, vissa försök till självständigt tänkande och
vissa försök till en verklighetsförankrad beskrivning.
 
Men en halv sanning är inte bara en halv sanning, den är också en halv lögn.
 
SÅ MEGAFONEN BLANDAR HALVA SANNINGAR MED HALVA LÖGNER.
 
Inslag av hela lögner finns också, allt annat vore märkligt i dessa kretsar.
 
Megafonen hävdar att den svenska invandringen TYVÄRR är delvis olönsam
och mer olönsam än i andra länder.
 
VISST, MEN VARIFRÅN KOM "TYVÄRR".
 
Om man tar hit olönsam invandring och vill maximera denna invandring, vilket man vill,
kan man ju inte tala om ett "tyvärr".
 
Det rör sig ju om en gigantisk succee.
 
MAN VILL TA HIT SÅ MÅNGA OLÖNSAMMA INVANDRARE SOM MÖJLIGT, MAN
TAR IN SÅ MÅNGA OLÖNSAMMA INVANDRARE SOM MÖJLIGT OCH DÅ ÄR JU
FRAMGÅNGEN FORMIDABEL.
 
Här finns inget utrymme för "tyvärr", ränderna från Ebberöds Bank måste sitta kvar.
 
Megafonen vill se ett individuellt tänkande i stället för kollektivt, vem vill inte det, men
här är vi inne på halv sanning och halv lögn.
 
Varje individ är en individ men ingår också i ett kollektiv, och om detta måste man
också våga prata, inte bara om den halva sanningen.
 
OM DETTA PRATAR MAN I ANDRA LÄNDER, MAN TILL OCH MED FORSKAR OM
INNEBÖRDEN OM VAD KOLLEKTIV INNEBÄR.
 
I Danmark har man genom forskning kommit fram till att olika kollektiv bär med sig olika
kulturer och vill man inte se detta, ser man inget.
 
I KLARTEX INNEBÄR DETTA ATT INDIVIDER FRÅN OLIKA KULTURER KAN VARA
MER ELLER MINDRE "LÖNSAMMA" ÄVEN OM MAN SER DEM SOM INDIVIDER.
 
OLIKA KULTURER KAN TILL OCH MED BÄRA MED SIG OLIKA GRADER AV KRI-
MINELL BENÄGENHET.
 
I vissa kulturer stjäl man mer än i andra kulturer, eller mördar, eller våldtar. Man kan ock-
så ha olika genomsnittliga mått på IQ.
 
En "genomsnittlig" individ från en kultur kan alltså skilja sig väsentligt från en "genomnitt-
lig" individ från en annan kultur.
 
Vem har hört talas om en japan, som rånar och misshandlar äldre kvinnor ? Förmodli-
gen ingen. Detsamma kan inte sägas om alla andra kulturer.
 
Släpper man detta perspektiv släpper man också halva sanningen och då blir hälf-
ten en ren lögn.
 
Men som sagt, riktningen är den rätta. Slutsatser saknas dock i bestämd mening.
 
Om man nu vågar hävda att vissa är olönsamma och kanske till och med mer kri-
minellt benägna, bör inte detta föranleda en slutsats.
 
EN SÅDAN SLUTSATS KANSKE SKULLE KUNNA VARA ATT INTE TA HIT MER ÄN
VAD ANDRA LÄNDER HÄVDAR ATT MAN TÅL.
 
Megafonen vore ju inte megafon och moderat om han inte avslutade inlägget på ett kor-
rekt sätt:
 
Att vara en fristad för människor på flykt från krig och konflikter går inte att mäta i
pengar.
 
Visst, men då kanske man ska förvissa sig om att det rör sig om människor på flykt från
krig och konflikter.
 
Att 95 % av dessa lönsamma och olönsamma har kastat alla handlingar, som gör
det möjligt att härleda varifrån de kommer, pekar inte i den riktningen att de kom-
mer från krig och konflikter.
 
DET PEKAR I STÄLLET I DEN RIKTNINGEN ATT DE VILL DÖLJA VARIFRÅN DE
KOMMER.
 
Att de sedan under året ett antal gånger besöker krigszonen förtar inte detta intryck.
 
Eftersom en halv sanning är bättre än ingen sanning alls får man vara tacksam
för det lilla.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDT MORGONHÄLSNING

Morgontal till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till den ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
och NUON
 
Det var skönt att NUON kom upp på agendan igen så att den ansvarsfulla Alliansrege-
ringens ansvar återigen kan belysas.
 
Många kritiker hävdar att vi inte tagit och visat ansvar i denna affär, en större vanföre-
ställning är svårt att förställa sig.
 
Jag har använt ordet ansvar flera gånger varje dag under 7 år, så tala inte med mig om
ansvar.
 
Sedan verkar Ni mentalt handikappade väljare inte ha riktigt klart för sig politikernas
roll. Köpet av NUON var en affärsmässig uppgörelse, och om sådant vet vi inget, vi
sitter bara som ägare.
 
Ingen av oss vet något om vare sig affärer, ekonomi eller ansvar. Själv har jag lärt mig
mig det mesta på MUF och de andra på PIFF och PUFF. Några dagars floskler på nå-
gon tankesmedja har sedan rundat av denna gedigna utbildning.
 
Inriktningen har då för det mesta gått ut på att lära sig ljuga för väljarna.
 
Hur skulle vi med denna bakgrund kunna förstå vad Vattenfall håller på med, vi är bara
ägare.
 
För att leva upp till detta ägaransvar har vi ambitiöst tillämpat allt vi lärt oss på MUF,
PIFF och PUU, att ljuga så mycket som möjligt.
 
Maud Olofsson var en mästare på att ljuga om NUON hon ljög så att hon nästan trodde
sig själv.
 
Själv gjorde jag så gott jag kunder och ljög också hela tiden. Lärarna på MUF och CUF
känner sig säkert stolta.
 
Nu när affären åter är på tapeten får vi bjuda till lite mer och ljuga ännu mer.
 
Dagens nyheter kallar NUON affären ett rekordfiasko, det är väl ändå att ta i, fiaskot har
ju så här långt bara kostat närmare 100 miljarder.
 
Den katastrofala invandringen måste väl ändå vara ett ännu större fiasko, här ligger ju
kostnaderna på flera 100 miljarder , per år. 90 miljarder är då en droppe i havet.
 
Man hävdar också att hela NUON affären var ett ytterst våghalsigt projekt, det
begriper jag inte, det heller, jar är bara ägare.
 
NUON affären och invandringen påminner också mycket om varandra i övrigt. Både
NUON och invandringen ger oss möjligheter att utnyttja de lärdommar vi fick på MUF,
PIFF och PUFF. Aldrig har vi fått ljuga så mycket, så många gånger om så mycket.
 
Apropå invandring diskuteras nu den förfärliga boken "Invandring och mörkläggning",
där man tydligen lyckats sälja några böcker, trots att vi sagt till alla förlag att de inte
får befatta sig med boken.
 
En av författarna är inte lite fräck, nästan lika fräck, som jag fick lära mig att vara på
MUF. Denne författare menar nu att "De som ifrågasätter en politik som allt klarare
framstå som välfärdsstatens självmord, ska bara hålla tyst. Så illa står det till med de-
mokratin i Sverige i dag".
 
Denna fokusering på invandringens påverkan av välfärdsstaten bygger också på en
grov vanföreställning.
 
Vi moderater klarar av att avskaffa välfärdsstaten på egen hand, det behövs inga in-
vandrare för detta, möjligen kan dessa påskynda förloppet.
 
Det visar sig nu att Ramadan ger upphov till en 30 % ökning av hjärtsjukdomar och
ökar belastningen på vårdapparen högst väsentligt. Detta får inte hindra detta viktiga
firande. För att möte detta problem kommer vi att förbjuda midsommarfirande och jul-
firande, då detta också ökar belastningen på vårdapparaten.
 
Samtidigt kan vi med dessa viktiga reformer påskynda avvecklingen av vår urbarbar-
iska kultur, en viktig ambition för den ansvarsfulla och svenskfientliga regeringen.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet.
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trev-
lig dag.
 
             
 
AE

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
Särskilt tar jag ansvar för att lönerna i landet sänks så mycket som möjligt och detta
lyckas vi väl med efter att tagit hit mängder av arbetskraft från olika länder. Vi ser
nu hur stor denna framgång blivit.
 
Var femte byggjobbare arbetar med löner jämförbara med löner i Fillipinerna.
 
Aftonbladet kritiserar oss nu starkt för detta och hävdar att man måste stoppa löne-
dumpningen.
 
Här slår Aftonbladet in öppna dörrar, lönedumpningen är redan stoppad, på vissa håll
är lönerna ner på 10:- i timmen.
 
Och då förstår ju alla att lönedumpningen redan är stoppad, skulle lönerna dumpas mer
är det ju inga löner.
 
Igår väckte det stor uppmärksamhet när polisen från Södertörn deltog i ett olagligt Street
Race på Jordbrolänken. Polismästaren Christian Agdur vänder sig nu mot denna kritik ef-
ter att ha satt sig in i ärendet.
 
Christian Agdur är väl känd från många tidigare begåvade uttalanden i TV.
 
Polismästaren förklarar nu det hela med att poliserna råkade bara köra förbi platsen och
plötsligt råkade de befinna sig i ett olagligt Streetrace, för att därefter åka därifrån efter
att ha vinkat till de deltagande.
 
Vattenfall rapporter nu miljardförluster och skriver ner sina tillgångar med ungefär 30 milj-
arder. Hälften av detta avser Alliansregeringens ansvarsfulla satsning på NUON, där in-
gen hade ansvar för något, då heller.
 
Denna ansvarsfulla satsning och den därpå följande nedskrivning på sammanlagt 45 mil-
jarder bekräftar bilden av en ansvarsfull och regeringsduglig Alliansregering.
 
Särskilt ska Maud Olofsson har ett stort och varmt tack för alla lögner hon presenterat
kring NUON affären.
 
Många undrar hur det gick i Husby. Där fortsätter den politiska debatten med brända bilar
och vandalisering. Efter hand sprider sig detta politiska intresse och man vässar argumen-
ten.
 
På vissa håll, nu senast i Malmö, har man övergett stenkastning och övergått till att kasta
stenblock på bilar från gångbroar.
 
Vi tackar Miljöpartiet för att de fått upp ögonen på oss så att vi tar hit så många som möj-
ligt som kastar stenblock på bilar.
 
Eric Ullenfån kommer nu att besöka Malmö och höra om vi kan vara behjälpliga med an-
skaffning av stenblock.
 
På en hatsajt kan man nu läsa rasistiska inlägg av invandrare. Där skriver en nyanländ
svensk, hitkommen 1990:
 
Jag är inte den ende invandrare som har svårt att förstå varför etniska svenskar tillåter
plundring och förstörelse av landet de ärvde av sina förfäder. Jag förstår ännu mindre
varför man begränsar yttrandefriheten och inte får tala om detta.
 
Man blir både arg och ledsen, när invandrare uttalar sig på det viset.
 
Vi tar ju inte hit invandrare för att bevara det vi ärvde, vi tar ju hit invandrare för att göra
oss av med det vi ärvde.
 
På den punkten har jag varit tydlig. Den barbariska svenska kulturen måste bort.
 
Med de överenskommelser vi träffat med Miljöpartiet och med det stöd Centerpartiet ger
oss tycker man att man inte ska behöva läsa denna typ av otacksamma inslag från invand-
rare, som inte förstått mitt klara budskap.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
              
 
 

SVERIGE TAR PRISET

Alliansregeringen gör nya stora framsteg
 
Vem minns inte olika besök i olika arabländer och en del andra länder.
 
Man kunde återfinna de mest fantasifulla förklaringar varför samma tjänster kunna
kosta högst olika.
 
En taxi från flygplatsen i Kairo kunder kosta allt från 10 kronor till 500 kronor.
 
Vi mer välutvecklade svenskar, som förstod bättre, såg detta som ett tecken på
att dessa länder fortfarande var outvecklade, inte kunde man ha prissättningar
på taxi på det sättet.
 
Vi lärde oss då att åka taxi med så kallade "fix price" men taxiförarna såg till at vi ändå
blev lurade.
 
Efter hand dessa länder utvecklat sin ekonomi har detta successivt förändrats.
 
I takt med att dessa länder successivt förbättrat sin prissättning på bland annat
taxi, har Sverige också successivt ändrat sin prissättning på taxi.
 
VI HAR NU DEN PRISSÄTTNING MAN HADE I EGYPTEN OCH ANDRA LÄNDER
OCH SOM VI I BÄSTA FALL KUNDE SKRATTA ÅT NÄR VI BLEV LURADE.
 
Nu blir turister, som ankommer till Sverige, lurade på samma sätt som vi blev lurade
i länder vi ansåg som underutvecklade. En resa med taxi i Stockholm eller Göteborg
kan kosta vad som helst och turister blir lurade hur mycket som helst.
 
Och ändå är vi bäst i världen i alla grenar.
 
ÄR DET ÄNDÅ INTE LITE KONSTIGT ?
 
 
AE
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
Lugnet har lägret sig över mitt land under sommaren, det märks på många håll.
 
Ändå lyckas vi ansvarsfullt hålla uppe antalet skottlossningar i landet. Under natten skedde
en sådan i Solna, där polisen besköts.
 
Det bekräftar återigen hur vi framgångsrikt lyckats med brottsbekämpningen.
 
Vår nya kultur tycks också bli mer etablerad. Under gårdagen kastades en kvinna ut från en
balkong i Malmö. Polisen gjorde tyvärr ett ingripande för mordförsök, innan det gick upp för
dem att det var en hedervärd kulturyttring.
 
I samarbete med Miljöpartiet och Centerpartiet arbetar vi för att dessa kulturyttringar ska spri-
da sig i landet.
 
Under gårdagen blev det känt att vi inte vill att min vän Jan Sundling, ordförande i SJ, ska å-
terbetala de pengar vi illegalt gav honom. Denna brottsliga handling har vi ju gjort i maskopi med
varandra för att plundra skattebetalarna och vi vill je inte kräva återbetalning av vår medbrotts-
ling.
 
Det tror jag säkert alla mentalt handikappade medborgare förstår.
 
Det finns fortfarande stora brister i välfärden och en sådan har uppmärksammats på olika håll
i landet nu under sommaren.
 
På flera håll är nyanlända svenskar. norrmän, danskar och finnar och en del andra nationalite-
ter, sysselsatta med SFI undervisning mot ersättning. De har nu uppmärksammat oss på att
de inte har en semester, och kräver en sådan.
 
Får vi bara förnyat mandat i nästa val kommer vi att genomföra en välfärdsreform, så att de
som inte jobbar också får en betald semester. Vi ser det som en viktig länk i vår jobb linje,
alla ska känna betydelsen av att ha ett jobb.
 
Reformutrymme för detta kan vi skapa genom att dra ner på de vårdplatser, som ännu finns
kvar, vi har hittat några på olika plaster i landet.
 
Polisen får mycket kritik för att de inte gör något, men inget kan vara mer fel.
 
Vår polis gör väldigt mycket. Nyligen deltog två poliser i en polisbil i ett olaglig så kallat
Street Race på Jordbrolänken.
 
Polisen vann det olagliga racet, då de andra deltagarna inte vågade överskrida hastighets.'
begränsningen på gatan när polisen deltog.
 
Så visst gör polisen mycket.
 
I Skåne vill nu polisen också arbeta lite effektivare. Gränspolisen har därför beslutat att de
inte ska eftersöka illegala barn i deras anslutning till skolgång. Polisen hävdar att det där är
för enkelt att hitta dem.
 
Man kommer nu att inrikta efterforskningarna efter dessa illegala barn, där det inte går att
hitta dem.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
AE
 
 

KAN ETT MYNT SE UT HUR SOM HELST ?

Alla mynt har alltid två sidor
 
Att alla mynt har två sidor är väl känt sedan länge, och hittar man ett mynt med bara
en sida är det med all säkerhet värt lite, eller kanske inte alls.
 
Kommunalrådet Lena Palmen skriver idag i BTom att hon hittat ett mynt med en
sida och skriver om fördelarna att utöka högskoleplatser.
 
Anser man att det räcker med en sida på myntet är det en lovvärd ambition, men tycker
man myntet ska ha två sidor och vara värt något är kanske ambitionen helt okontrover-
siell.
 
Om något har antalet högskolepatser ökat under ett antal år. Parallellt med denna ökade
genomströmning har man tvingats sänka kunskapskravet på breda fronter för att "alla"
ska klara studierna.
 
ANNARS BLIR EKONOMIN LIDANDE, OCH DET FÅR DEN JU INTE BLI.
 
Kvalitetskraven har tveklöst blivit lägre med denna ökade genomströmning, och ökar man
genomströmningen ännu mer blir kunskapskraven ännu lägre.
 
Larmrapport kommer på larmrapport hur dålig kunskapsförmågan är på många håll. Men
inte bara kunskapsutvecklingen backar, den ökade genomströmningen medför att den
genomsnittliga intellektuella nivån för att inhämta högre studier hamnar på en allt lägre
och lägre nivå.
 
Ibland blir nivån så låg att den lockar till skratt. I en larmrapport larmar ett antal docenter
och lärare vid ett antal universitet om konkreta problem i undervisningen.
 
MAN FÅR GE AVKALL PÅ UNDERVISNINGSTIDEN FÖR ATT LÄRA ELEVERNA ATT
LÄSA BUSSTIDTABELLER, SÅ ATT DE KAN TA SIG TILL OCH IFRÅN UNIVERSITE-
TET.
 
Man understryker i rapporten att detta gäller svenska elever, inte elever med språksvårig-
heter.
 
Blir då nästa steg med en ökad genomströmning att de måste ledsagas på bussen ?
 
Effekten av denna utveckling blir också en annan. När genomströmningen ökar och kun-
skapskravet på eleverna minskar slås de bästa eleverna ofta ut.
 
DE FINNER STUDIERNA SÅ LITE STIMULERANDE ATT DE FINNER ANDRA VÄGAR.
 
All erfarenhet och all forskning tycks alltså peka i två bestämda riktningar:
 
1)  Ett ökat antal elever med en ökad genomströmning sänker rent generellt kunskapsut-
     vecklingen för alla
2)  En generellt lägre kunskapsutveckling slår ut de mest begåvade eleverna i takt med att
     nya mindre begåvade elever "slår sig in"
 
Tycker man denna utveckling är bra ska man slåss för ett större antal högskoleplat-
ser.
 
 I ANNAT FALL SKA MAN VARA FÖRSIKTIG.
 
Det råder ingen som helst tvekan om att balansgången är ytterst svår och helt rätt går säkert
inte att hitta.
 
Däremot går det att hitta helt fel.
 
OCH HELT FEL ÄR NOG ATT SLÅSS FÖR FLER PLATSER UTAN ATT BEAKTA DE
KONSEKVENSER DETTA MEDFÖR.
 
Man hittar inga mynt med en sida, men gör man det ska man se upp.
 
 
Lagom är inte heller alltid så tokigt
AE
 
 
 

BORÅS STAD PLUNDRA LIK

Borås Stads olagligheter escalerar
 
Sedan många år har vi vant oss vid att Borås Stad gör sig skyldig till den ena olag-
ligheten efter den andra.
 
Bryter man inte mot någon upphandlingsregel struntar man i domar från Förvalt-
ningsrätten,
 
FÖRAKTET MOT GÄLLANDE LAG TYCKS FAST CEMENTERAT HOS DEN PO-
TISKA LEDNINGEN.
 
Styrkt av att detta kunna ske utan att straff kunnat utkrävas väljer man att gå ett steg
vidare.
 
Nu medverkar man i stölder av smycken från avlidna, försummelsen är så grov man
bör kunna tala om anstiftan till stöld av smycke från avliden.
 
Borås Tidning skriver om detta idag.
 
Då kroppen från en avliden hämtas av begravningsbyrån omhänderar omsorgs-
personalen diverse smycken och lägger dessa i en byrålåda.
 
REDAN HÄR LIGGER EN FÖRSUMMELSE SOM UTGJORT EN FÖRUTSÄTTNING
FÖR ATT SMYCKET SKA KUNNA STJÄLAS.
 
Enligt kommunens egna regler ska denna typ av värdesaker låsas in i kassaskåp eller
utlämnas till anhöriga mot kvittens.
 
HÄR HAR ALLTSÅ KOMMUNENS PERSONAL GENOM FÖRSUMMELSE, GROV
FÖRSUMMELSE ?, BRUTIT MOT EGNA RUTINER PÅ ETT SÄTT SOM GJORT
DET MÖJLIGT ATT STJÄLA SMYCKET.
 
I vanlig ordning låtsas kommen inte ha det minsta ansvar, är det någon som förvånas ?
 
Nu pekar det mesta på att Kommunen inte bara har något ansvar, man har ett om-
fattande och strikt ansvar.
 
ENLIGT SKADESTÅNDSLAGENS SÅ KALLADE PRINCIPALANSVAR ÄR ARBETS-
GIVAREN, HÄR BORÅS KOMMUN, SKADESTÅNDSANSVARIG TILL FÖRMÖGEN-
HETSSKADOR ANSTÄLLDA BEGÅTT I TJÄNSTEN GENOM JUST FÖRSUMMLSE.
 
Samtliga kriterier tycks uppfyllda för att Borås Stad har ett skadeståndsansvar, men
man låtsas som om det regnar.
 
SOM VANLIGT MED ANDRA ORD.
 
Ny tycks man inte ha anledning att förvänta sig vara sig anständighet eller respekt
för gällande lag, här principalansvaret, när det gäller Borås Stad.
 
Men har man den minsta ambition att bryta den långa raden av oegentligheter,
rena lagtrots och diverse kriminella handlingar, finns det bara ett alternativ.
 
BARA ETT ENDA ALTERNATIV.
 
OCH DET ÄR ATT OMGÅENDE UTIFRÅN SKADESTÅNDSLAGEN ERSÄTTA DEN
SKADA SOM VÅLLATS.
 
I ett fall som tycks så uppenbart är det en ren skam om den drabbade, här anhöriga,
ska tvingas till en skadeståndsprocess.
 
Nu ska tydligen ansvariga överväga en så kallad lex Sarah anmälan och sedan ska väl
allt vara bra.
 
Denna anmälan var tänkt att möjliggöra uppföljningar centralt för att förebygga ytterli-
gare fel, om annars skulle kunna begås.
 
Nu anmäler man dessa anmälningar till att lyfta bort ansvaret.
 
EN LEX SARAH ANMÄLAN OCH SÅ ÄR ANSVARET LAGT NÅGON ANNANSSTANS.
 
Bara förekomsten av denna attityd är inget annat än en ren skandal.
 
Nu ska det tydligen utredas internt också, det låter alltid vackert. I det här fallet finns det dock
ingen anledning att utreda Borås Stads ansvar.
 
SMYCKET ÄR BORTA, EGNA RUTINER HAR BRUTITS, FÖRSUMMELSE FÖRELIGGER,
SKADESTÅNDSLAGEN FINNS OCH PRINCIPALANSVARET GÄLLER.
 
Det är bara en sak som återstår, och det är inte i första hand en internutredning, som syftar
till att dribbla bort ansvaret.
 
DET SOM ÅTERSTÅR EN REGLERING AV SKADAN ENLIGT LAGEN
 
 
Tack kära kommun för all hjälp
AE
 
 
 

MÄNNISKORÄTTSBROTT INOM MODERATERNS BUP

Moderaternas ansvarsfulla vårdpolitik
 
Hela världen vet nu vilka som för den mest ansvarsfullaste politiken i hela världen-
 
DE ANSVARSFULLA MODERATERNA.
 
Dessa har 6 viktiga ambitioner på sin politiska agenda:
 
Tre av dessa är:
 
SKÄRA NER I VÄLFÄRD OCH VÅRD, SKÄRA NER I VÄLFÄRD OCH VÅRD SAMT
SKÄRA NER I VÄLFÄRD OCH VÅRD.
 
De tre övriga är:
 
PRIVATISERA, PRIVATISERA OCH PRIVATISERA.
 
När det gäller de tre första visionerna ser vi nu det ansvarsfulla resultatet bland annat
inom Stockholms Landsting, som tycks vara ansvarsfullare än alla andra ansvarsfulla.
 
Den ansvarsfulla Fillippa tycks vara en garant för detta.
 
Nu visar en rapport från personalen inom BUP att man behandlar små barn så att de
får vårdskador till följd av vården.
 
Den ansvarsfulla moderata vården utgörs då av:
 
BÄTRESSPÄNNINGAR AV SMÅ BARN OCH INJICERING AV BEROENDEFRAM-
KALLANDE MEDEL TILL SMÅ BARN.
 
Som exempel för man fram att en 12 åring under 1 1/2 månad bältesspännts 18 ggr.
 
12 ÅR, BÄLTESSPÄNND NÄRMARE VARANNAN DAG, I SVERIGE, ÅR 2013,
AV ANSVARSFULLA MODERATER.
 
Allt görs i den moderata ambitionen att dra ner, dra ner, spara pengar och spara pengar.
 
Vilka skador de små barnen får av detta bekymrar inte de ansvarsfulla moderaterna
ett enda dyft.
 
TILLVÄXTKURVOR OCH OFFENTLIGA FINANSER BEKYMRAR DESSA APOSTLAR,
INTE BARA ETT DYFT, UTAN MÅNGA DYFT.
 
ELLER KANSKE ALLA DYFT,FÖR DE SMÅ BARNEN SKITER MAN I.
 
Man skiter helt enkelt i dem så mycket att man ger dem vårdskador för att spara pengar.
 
Att de så kallade Nya Moderaterna ser detta som höjden av ansvarsfullt är inget
nyhet, men den nyheten kan vi göra oss av med nästa år.
 
OM INTE ANNAT FÖR ATT SLIPPA RENA MÄNNISKARÄTTSBROTT I FORM AV
BÄLTESSPÄNNING AV SMÅ BARN.
 
Mer förvånade är att Folkpartiet och Kristdemokraterna förändrats så i grunden att de
slår följe med dessa förbrytare mot grundläggande mänskliga rättigheter.
 
I dessa partier fanns förr, under tidigare ledare, i vart fall vissa inslag av humanism
och respekt för mänskliga rättigheter.
 
DETTA TYCKS NU HELT BORBLÅST.
 
 
Ytterst ansvarig för bältesspänning av små barn i Sverige.
Köttgrytan lockar så mycket att inga protester förs fram.
Det gäller som kristdemokrat idag att ligga bekvämt själv
AE
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet    
 
Jag blir lätt både upprörd och arg, när folk tycker på annat sätt än jag, säger de emot
mig känns det ofta som om jag vill explodera.
 
I dag känns det verkligen som om jag vill explodera, så mycket oberättigad kritik som
vi nu får från olika håll.
 
Det går inte en enda dag utan att vi får kritik, som bygger på rena vanföreställningar.
Vården i Stockholm har många synpunkter på.
 
Nu gnäller personal över att man inom BUP anpassat vården till våra nedskärningar.
Man gnäller över att små barn tvingas till bältesspänningar och ges beroendeframkal-
lande medel.
 
Det personalen inte förstår är ju att detta görs för att sparat personal, det är endast då
vi kan stärka våra offentliga finanser.
 
Jag har ju skrivit i min fina bok "Det Sovande Folket" att de flesta av medborgarna är
mentalt handikappade. Jag börjar nu undra över om de inte är mer mentalt handikap-
pade än jag då trodde.
 
Att inte kunna förstå att man måste bältespänna små barn, när man drar ner på persona-
len, vem ska då se till dem.
 
Sedan visar vissa uppgifter att man kanske gått för långt. Det görs gällande att en tolvå-
ring bältesspännts 18 gånger på 1 1/2 månad. Även bältesspänningar måste ju kosta nå-
got och det låter här nästan som om man låtit kostnaderna skena iväg lite okontrollerat.
 
Vi får se över möjligheterna om vi kan bältesspänna små barn lite längre, kanske för livet,
så vi kan stärka de offentliga finanserna ännu mer.
 
Det måste bli dyrt att bältesspänna så många gånger under så kort tid, jag trodde att de
ansvarsfulla moderaterna i Landstingets ledning förstod vikten av detta.
 
Utvecklingen inom Europa i övrigt tycks gå vår väg.
 
I Holland visar nu en undersökning att en stor majoritet av befolkningen vill förbjuda mer
invandring från islamska länder, då det anses påverka landet negativt.
 
Även i Schweitz ser man liknande uppgifter.
 
Allt detta spelar oss i händerna. Vi har redan lämnat in begäran till dessa regeringar att man
ska hänvisa alla islamister till våra socialkontor för att hämta pengar,
 
SvD skriver i dag om mänskliga rättigheter, och man väljer att provocera en hel del. Man hän-
visar till att de mänskliga rättigheterna omfattar en rätt "att delta i kulturliv".
 
Jag hoppas verkligen att man inte menar vårt eget barbariska kulturliv, då detta måste bort
så fort som möjligt. Framför allt hoppas jag att SvD inte menat att man skulle ha någon rätt
att sjunga våra urgamla psalmer, för då vet jag inte var det slutar.
 
I så fall kanske man hamnar i den sitautionen att vissa hävdar att man skulle ha någon form
av rätt att besöka kyrkan, en förfärlig rest av vår urgamla barbariska kultur.
 
Som SvD framställer dessa mänskliga rättigheter får vi nog påskynda utbygganden av mos-
keer och minareter.
 
Att besöka dess är inte bara en mänsklig rättighet, vi är på väg att lyckas med att få det ock-
så till en mänsklig skyldighet,.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig dag.
 
             
AE

MODERATA BALLONGER

Försvaret bidde en tummes långsiktighet
 
Moderaternas orakel, Cecilia Widegren ordförande i Försvarsutredningen, skriver i
dagens BT om försvarets långsiktiga satsningar.
 
Att försvaret och dess ekonomi sedan många år är ett enda stort hål har vi blivit allt
mer medvetna om.
 
Nu uppmärksammas vi av oraklet Cecilia Widegren att det finns andra hål.
 
MODERATA HÅL I HUVUDET.
 
På annat sätt kan man inte tolka oraklets skrivning i BT.
 
Ingen utanför kretsen av moderata hål har kunnat undgå upptäckten att vårt försvar
under senare år blivit så reducerat, att det inte längre är ett försvar.
 
FÖR MER ÄN EN LOKAL LITEN YTA UTAN DIKEN UNDER HÖGST EN VECKA.
 
Nu berömmer oraklet Cecilia Widegren sig själv och de andra "hål i huvudet" för lång-
siktiga satsningar.
 
Vi utanför kretsen "hål i huvudet" vet ju sedan länge att den enda långsiktiga försvarssats-
ning dessa "hål i huvudet" åstadkommit är att lägga ner försvarsdelar och funktioner.
 
Till och med deras alliansvänner tvingas erkänna detta och är också starkt kritiska.
 
Men nu ska det satsas långsiktigt i det försvar man lagt ner, och denna långsiktiga sats-
ning utgörs av 122 miljoner för att förbättra slitbanorna på den nedlagda flottiljen i Karls-
borg.
 
FLOTTILJEN LADES NER PÅ 1990 - TALET, OCH NU SKA DEN RUSTAS UPP
LÅNGSIKTIGT.
 
Upprustningen sker inte för att försvaret behöver och vill ha den, utan av helt andra skäl
enligt oraklet.
 
FÖR ATT SKAPA ARBETSTILLFÄLLEN OCH FÖR ATT POLISEN SKA FÅ BÄTTRE
UTBILDNINGSMÖJLIGHETER.
 
Hål i huvudet alltså, hela huvudet fullt av hål, kan inte förklaras på annat sätt.
 
DETTA ÄR ALLTSÅ LÅNGSIKTIGA SATSNINGAR PÅ FÖRSVARET, INTE UNDRA
ÖVER ATT RYSSARNA SKRATTAR ÅT OSS.
 
MEN HÅLET I HUVUDET PÅ ORAKLET TYCKS VARA STÖRRE ÄN SÅ.
 
Oraklet avslutar inlägget med:
 
"ALLIANSEN VISAR I HANDLING ATT VI TAR LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR ATT UT-
VECKLA FÖRSVARET"
 
Hade oraklet skrivit "avveckla" i stället för "utveckla" hade hålet inte framstått som så stort.
 
Sedan lägger oraklet till:
 
"DETTA TILL SKILLNAD FRÅN SOCIALDEMOKRATISKA REGERINGAR SOM INTE
KUNDE ANPASSA FÖRSVARET EFTER DAGENS OCH FRAMTIDENS UTMANINGA"
 
En väldigt "utmanande" skrivning, alla utom "hål i huvudet" moderaterna vet att försvarets
allt större oförmåga i allt väsentligt är en följd av budgetbesparingar de senaste 7 åren
 
Men har man hål i huvudet så har man hål i huvudet, och då kan även en långsik-
tig avveckling bli en långsiktig utveckling.
 
Att moderaterna styr, förlåt uttrycket, med retorik i stället för handling, är numera väl känt.
 
Men även med "retorikstyrning" fordras en viss, om än mindre förmåga att uttrycka
sig så att det faller väl ut.
 
DET RÄCKER INTE MED ETT HÅL I HUVUDET.
 
Oraklet Cecilia Widegren kan inte heller haft en av sina bättre dagar då inlägget skrevs.
 
Hon glömde att tillägga de floskler hon i övrigt använder titt som tätt.
 
Även satsningarna på polisen och  lokala arbetstillfällen i Karlsborg måste väl
ända vara:
 
FLEXIBLA, ANVÄNDBARA OCH TILLGÄNGLIGA.
 
Eller har oraklet insett att den långsiktiga nedläggningen av försvaret nu gått så långt att
det framstår som löjeväckande att floskla om detta.
 
I så fall kan även någon med hål i huvudet stappla sig framåt, visserligen långsamt
men ändå framåt.
 
Sedan känner man ändå en viss medkänsla för oraklet. Känner man att man måste skriva
och inte har något att skriva om, då får man skriva om det man inte har.
 
Ingen lätt uppgift för ett "hål u huvudet".
 
 
 
Moderat försvarsutvecklare
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
Trots semestertider är jag idag lite bragd ur fattningen, och känner mig både arg och led-
sen. Jag har ju räknat med att Miljöpartiet ska bistå mig i nästa val, och därför öppnat upp
landet för alla som vill komma hit.
 
Otack tycks då vara världens lön och något mer samarbetet med detta parti kan det ju inte
bli tal om.
 
Missvården av den 64 årige Leif Svan gjorde att vi kände stolthet, det visade att det gick
att spara i alla situationer, men den stoltheten fick inte vara länge.
 
Nu riktar Miljöpartiet kritik mot vården i Stockholms Län och tar denna bild av misären som
exempel, och man går nu hur långt som helst i denna kritik.
 
Miljöpartiet kräver nu att man ska ha eftervård efter operationer, så att denna typ av fall in-
te inträffar.
 
Här försöker den ansvarsfulla Alliansregeringen att skära ner på all vård i landstinget, och
så kommer Miljöpartiet med dessa orimliga krav.
 
Att ha både vård och eftervård, så att folk inte behöver leva i misär efter operationer. Och
då ska man ha i beaktande att Leif Svan var så sjuk att han inte kunna komma att återgå
till jobblinjen, ska han då ha eftervård.
 
Med den ansvarslösa hållningen blockerar man alla samarbetsmöjligheter.
 
Annars är det lugnt under semestertid, och detta visar hur vår strävsamma arbete att få lugn
och trygghet på våra gator varit framgångsrikt.
 
Under morgonen var det bara en skottlossning på stationen i Umeå och bara en allvarligt
skadad, annat var det förr, då sköts det inte alls, och det var oppositionens fel.
 
Under efternatten skedde bara ett knivdåd på Stureplan mot bara en polisman. Det var helt
oprovocerat, vilket tyder på att alla som rör sig ute känner sig trygga och lugna. Annat var
det förr, under den ansvarsfulla oppositionen, då knivhöggs ingen polisman oprovocerat
på Stureplan.
 
Nej medborgarna har aldrig mått så bra som efter dessa sju ansvarsfulla år. Allt tal om att
alltfler mår psykiskt dåligt är ingen annat än vanföreställningar, och att dessa vanföreställ-
ningar kan ha sitt ursprung i ansvarsfulla nedskärningar inom välfärden är inte heller an-
nat än vanföreställningar.
 
Det har väckt stor uppmärksamhet att spöken på Gröna Lunds Spökhus misshandlas med
jämna mellanrum. Polisens första teori var att man förväxlade dessa spöken med spökena
i Rosenbad, men de senaste misshandlarna omkullkastar denna teori.
 
Det visar sig nu att de som för denna debatt är nyanlända svenskar och detta är deras
sätt att visa sin tacksamhet mot att de får hämta pengar så att de kan besöka Gröna Lund.
Vi vet sedan tidigare att många inom denna grupp är inavlade, och det brukar stimulera
till att debattera och tacka på detta för oss ovana sätt. Även denna förändrade kulturatti-
tyd förädlar vår egen barbariska kultur.
 
Trots alla våra ansträngningar att bekämpa den strukturella rasismen, ser vi fortfarande
hur hårt den kan slå i vissa fall.
 
Fallet Kirungi Kabagami från Uganda har väckt internationell uppmärksamhet. I en vårdnads-
tvist fick han vårdnaden om sonen han fått med en svennehora. Att han själv dömts för olika
narkotikabrott och en mängd våldsbrott samt gick omkring och slog folk i huvudetet med en
stekpanna vägde lätt när svennehoran ville ha vårdnaden, hon var ju en svennehora.
 
Detta hade kunnat slutat lyckligt om inte den strukturella rasismen varit så stark på social-
kontoret. Vid ett besök här fick inte den nyanlände svensken allt han ville ha, varför han
blev så kränkt att han högg ihjäl sin förra fru och svårt knivskadade socialsekreteraren.
 
Vi måste förbättra vår integration, så att denna strukturella rasism upphör helt och hållet,
alla nyanlända måste få allt de vill ha genast, inte bara gratis tandvård.
 
Knivdådet i sig ska man se som en kulturförädling, alla förändringar av vår egen barbar-
iska kultur är en förändring till det bättre.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
 
AE
 

NYANLÄNDA DÅRAR I ROSENBAD

Retorik ersätter ansvar och regeringsduglighet
 
Vi har under 7 eviga år nu lärt oss att landet styrs och sköts, eller missköts, med
allsköns floskler, mantra och nysvenska,
 
Inget ansvar, men mycket fagert tal om detta, ingen styrning av myndigheter,
men mycket fagert tal om detta, välstånd ersätts med svält och mycket fagert
tal om detta.
 
OCH MYCKET FAGERT TAL OM DET MESTA, MYCKET SNACK OCH LITE VERK-
STAD SOM DET HETER UTANFÖR ROSENBAD, NÄR MAN PRATAR STRUNT.
 
Men frågan är om inte vettvillingarna i Rosenbad har överträffat det mesta i sin iver
att dölja sitt närmast osannolika misslyckande när det gäller att hantera, eller inte han-
tera, den katastrofala invandringen.
 
Nu ska man dölja detta misslyckande genom en ny variant av nysvenska och falsk
retorik.
 
I DÅRARNAS PALATS, ROSENBAD, HAR NU DÅRARNA BESTÄMT  ATT ALLA
VÄRLDSMEDBORGARE ÄR SVENSKAR.
 
Och när en svensk världsmedborgare, förr benämnd kenyan, afrikan, somalier eller
annat, passerar den svenska gränsen, blir han med denna nysvenska:
 
EN NYANLÄND SVENSK.
 
Inte ens på dagis kan ju ungarna hitta på något så tokigt, man vet inte om man ska
skratta eller gråta.
 
ALLA VÄRLDSMEDBORGARE SVENSKAR, ELLER KANSKE PRESUMTIVA SVEN-
SKAR, OCH NÄR DE PASSERAR SVERIGES GRÄNS, FÖR DEN FINNS VÄL KVAR ?,
BLIR DE MED AUTOMATIK.
 
EN NYANLÄND SVENSKA.
 
Låt os skratta åt det i stället för att gråta, för det är riktigt roligt,  när man tänker till lite grann.
 
Att alla gambier, somalier, afhganer, irakier, eritianer, iranier och liknande är nyanlän-
nda svenskar, det förstår man omedelbart, det är ju själva vitsen med denna nysvenska.
 
Men hur ska man hantera Olof från Norge, när han passerar in i landet ??
 
Nyanländ svensk tydligen, men risken är att norrmannen Olof blir förbannad, han är ju
ingen nyanländ svensk, han är ju norrman.
 
Och hur ska man hantera finnarna på finlandsfärjan, som gör ett veckobesök i Stockholm ?
 
Nyanlända svenskar för en helg, troligen kommer de att skratta sig fördärvade.
 
FINNAR NYANLÄNDA SVENSKAR UNDER EN HELG FÖR ATT DE ÅKER TILL STOCK-
HOLM OCH SUPER I STÄLLET FÖR ATT SUPA I HELSINGFORS.
 
Har vi inte gjort oss till åtlöje i Helsingfors, lär vi väl göra det nu.
 
FINNAR PÅ BESÖK I SVERIGE NYANLÄNDA SVENSKAR.
 
Hade galningarna i Rosenbad kunnat få hjärnblödning hade man ju misstänkt detta, men nu
kan ju dessa galningar inte få hjärnblödning, i så fall bara en väldigt liten sådan.
 
Och hurska man hantera somaliern, som tycker det är för kallt i Sverige och reser hem igen ?
 
FÖRE DETTA NYANLÄND SVENSK ?, ELLER KANSKE NYUTREST SVENSK ?
 
Man behöver ju inte vara Einstein för att snabbt begripa att det måste till en tidsdimension,
innan man överhuvudtaget tänker i termen nyanländ svensk.
 
Men för man in en tidsdimension är man ju inte nyanländ längre, då är man ju bara
anländ.
 
KANSKE ANLÄND SVENSK ÄR BÄTTRE.
 
Man börjar nu undra om galningarna i Rosenbad super för mycket, så här mycket vansinne
kan man väl knappast åstadkomma i nyktert tillstånd, inte ens om man inte kan få hjärnblöd-
ning.
 
Inte bara tidsdimensionen är viktigt, även den geografiska dimensionen är viktig, alla flyger
ju inte första klass med SAS från Nairobi, en del väljer att betala smugglare för att köra dem
landvägen till Sverige för att hämta pengar.
 
På vägen till Sverige för att hämta pengar passerar man Spanien, Frankrike, Tyskland
och Danmark och kanske något annat land också.
 
DÅ MÅSTE MAN VÄL VARA FÖRST NYANLÄND SPANJOR, SEDAN NYANLÄND FRANS-
MAN, SEDAN NYANLÄND TYSK, SEDAN NYANLÄND DANSK FÖR ATT SLUTLIGEN
BLI NYANLÄND SVENSK, NÄR MAN HÄMTAR UT SINA PENGAR PÅ SOCIALKONTO-
RET.
 
För det kan väl inte vara så att vettvillingarna i Rosenbad fått storhetsvansinne och utifrån
detta ser alla världsmedborgare som svenskar.
 
Nej storhetsvansinne kan galningarna i Rosenbad inte få, vansinnet finns redan och
storheten skryter de gärna om.
 
SÅ ENLIGT SAMMA INTELLEKTUELLA ANALYS MÅSTE VÄL FRANKRIKE UTGÅ IFRÅN
ATT ALLA VÄRLDSMEDBORGARE ÄR FRANSMAN, PÅ SAMMA SÄTT SOM ALLA
VÄRLDSMEDBORGARE ÄR SVENSKAR.
 
Man måste ju erkänna att galningarna i Rosenbad kan vara lustiga, men supit måste de ha gjort,
allt annat framstår som osannolikt.
 
Och de svenskar, som inte är svenskar, men som anlände till Sverige från Balkan i början av
1990 talet hur hanterar man dessa.
 
De är ju inte bara svenskar, och inte heller nyanlända svenskar, något mittemellan kan-
ske ?
 
SOM FÖRUTANLÄND SVENSK KANSKE ??
 
Att vettvillingarna i Rosenbad är pressade av den massiva kritiken mot den förda, eller inte
förda flyktingpolitiken, det har ju synts tydligt.
 
MAN ATT DE VAR SÅ PRESSADE ATT DE INFÖRT BEGREPPET NYANLÄND SVENSK
DET KUNDE MAN INTE ANA.
 
Och dessa vettvillingar menar att vi ska rösta på dem nästa år, har de supit för mycket då
också ??
 
Nyanländ apa
AE
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till den ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
Den stora händelsen igår var Detroits ansökan om konkurs, en av de större konkurserna
i USA historia.
 
Genom vår ansvarsfulla politik behöver vi i Sverige inte riskera denna typ av konkurser.
Genom att ta ifrån medborgarna det mesta av deras inkomster skattevägen har vi ska-
pat så starka offentliga finanser att vi kan hantera denna typ av problem.
 
Baksidan av denna ansvarsfullhet är att medborgarna får en mindre motståndskraft i
krissituationer. Detta har också visat sig genom fler konkurser hos privatpersoner och
företag men detta är inget som oroar oss i Rosenbad, vi tänker först och främst på oss
själva.
 
Våra besparingar och nedskärningar inom skola, vård och omsorg tycks gå bättre än
vi vågat hoppas på.
 
Vi har tidigare nåt så långt att vi fått bred acceptans inom kommunerna att man inte ska
ta hand om äldre inom äldreomsorgen, då de inte längre kan stå till Arbetsförmedlingens
förfogande.
 
Vi har fått ökad förståelse för att dessa gamla är för gamla för att få vård.
 
Detta har nedbringat kostnaderna för både äldreboende och hemtjänsten, så att de star-
ka offentliga finanserna blivit ännu starkare.
 
Vi har nu lyckats gå vidare med dessa besparingar och lyckats få acceptans även för att
svårt sjuka, som ännu inte uppnått pensionsåldern, inte heller ska få tillgång till vård.
 
Ansvariga politiker i Rinkeby - Kista går här före som föregångsexempel. I går fick vi veta
att en svårt sjuk 64 - åring inte fick vård för att han var för ung. Vi hoppas att denna ansvars-
fulla inställning breder ut sig.
 
Leif Svan, som låg hemma helt ut stånd att sköta sig själv efter ett antal blodproppar i lung-
orna, levde visserligen helt i en misär.
 
Men genom att dra in hemhjälp och vägra honom boende så kostade ju han knappast nå-
got alls.
 
Vill Ni inte att äldre, eller unga svårt sjuka, ska kosta något alls, ska Ni rösta på den ansvars-
fulla Alliansregeringen nästa år.
 
Även införandet av en ny och ädlare kultur tycks gå fortare än vi vågat hoppas och vi får hela
tiden rapporter som visar denna positiva utveckling.
 
I går fick vi ett tackbrev från en fastighetsförvaltare som bett en kulturförnyare att flytta sin bil,
därför att den var felparkerad. Inte överraskande var detta från Malmö, där kulturen förändrats
till det bättre fortare än på de flesta andra håll.
 
Kulturarbetaren tackade för detta genom att vänligt ge förvaltaren en spottloska i ansiktet,
varefter hon ringde efter släktingar som också skulle tacka förvaltaren.
 
Denna typ av generositet är vi inte vana vid från vår egen barbariska kultur, där behåller
man ofta sin egen saliv och vägrar att dela med sig.
 
Dessa släktingar anlände hastigt och tackade förvaltaren genom att köra på honom.
 
Dessa sätt att tacka för goda gärningar är vanligt förekommande bland vissa kulturer i
Bulgarien och Rumäninen och den ansvarsfulla Alliansregeringen är stolt över att vi nu
kunnat implementera denna kultur genom att hålla våra gränser öppna.
 
Förutom att vår kultur förädlas genom denna förnyelse visar vi vår tacksamhet tillbaka för
dessa spottloskor och påkörningar.
 
Ingen kulturarbetare från vare sig Rumänien eller Bulgarien ska behöva säga att de inte
får de försörjningsstöd de inte borde få.
 
Vill Ni att vi ska börja tacka varandra genom att spotta varandra i ansiktet och köra på
varandra är valet lätt nästa år, rösta då på moderaterna, centerpartiet eller miljöpartiet.
 
Visserligen får vi då bli lite mer njugga mot barbariska svenskar i biståndsbedömningen,
men vi tror de flesta accepterar detta, om inte annat ser vi till att de gör det.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet    
 
Och med detta önskar Er ansvarasfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trev-
lig dag.
 
             
 
AE

ALLIANSTÅG UTAN SÄKERHET

Privatisering viktigare än säkerhet
 
De svenska tågresenärerna är inte bortskämda de senaste åren, i takt med att den
ansvarsfulla Alliansregeringen uppgett sig bli allt ansvarsfullare går allt färre tåg.
 
Skulle något tåg mot förmodan komma igång kommer det för sent, men det anses
inte betyda något, den ansvarsfulla Alliansregeringen har bestämt att ett tåg, som mot
förmodan sätts i rullning kommer inte för sent om det kommer för sent, försenade tåg
förekommer enligt regeringen bara i andra länder.
 
Man anser sig ha kontroll på läget och bedyrar att man prioriterar säkerheten,
ju färre tåg som rullar, desto säkrare blir det.
 
OCH MAN FÅR HJÄLP AV VÄDRETS MAKTER, PÅ VINTERN ÄR DET FÖR KALLT
FÖR TÅGEN ATT GÅ, OCH PÅ SOMMAREN ÄR DET SÅ VARMT ATT TÅGEN SPÅ-
RAR UR.
 
Tillsammans med privatiseringens apostlar.
 
Nu rapporterar forskare att antalet incidenter under de senaste 7 åren ökat lavinartat,
hur nu detta kan ske när tågen står stilla. Mängder av incidenter har legat katastro-
falt nära en stor katastrof. Incidenterna har mer än fördubblats under dessa år och
forskarna har bilden klart för sig.
 
Tillbuden har ökat av tre skäl:
 
1) Privatiseringen har medfört att det inte finns någon samordning, alla sköter sitt lilla
    revir
2) Underhållet är extremt eftersatt
3) Det finns ingen som tar ett ansvar för helheten
 
Hur förhåller sig då den ansvarsfulla alliansregeringen till dessa närmast osannolika
brister ??
 
När det gäller det eftersatta underhållet dyker någon ständigt upp, som kallar sig
infrastrukturminister, och slår sig för bröstet.
 
INGEN REGERINGEN I MODERN TID HAR AVSATT SÅ STORA ANSLAG FÖR UN-
HÅLL.
 
Det låter ju som en riktigt stor bedrift, att avsätta mer medel än alla andra och få mer
tillbud än alla andra, inte riktigt lätt att förstå.
 
Och avregleringen som skulle bli så bra och medföra så stora fördelar.
 
Det enda den tycks ha medfört förutom att tågen inte går, och kommer för sent om
de ändå går, är att tillbuden ökat lavinartat.
 
Så kan det gå när de ideologiska skygglapparna sitter fast från födseln till döden, privati-
sering av infrastruktur är helig och bra, sedan om det fungerar spelar ingen roll i denna
bisarra värld.
 
Hur ställer sig då den så kallade infrastrukturministern, som inte tycker att tåg kommer
sent när de kommer sent ?
 
Hon är stolt över detta också och slår sig för bröstet.
 
INGEN REGERING HAR ÄGNAT SÅ MYCKET KRAFT ÅT SÄKERHETEN I TÅGTRA-
FIKEN.
 
Ytterligare en bedrift inom den ansvarsfulla Alliansregeringen, ägna mer kraft åt säker-
het än alla andra och nå sämre säkerhet och mer tillbud än alla andra.
 
Det är tur att de ändå är så ansvarsfulla, ansvarsfullast i världen, vad gör det då
om tågen inte går och säkerheten är en katastrof.
 
De som tycker om att åka tåg med hög säkerhet har ju ett säkert och lätt val
nästa år.
 
 
Ett resultat av världens största satsning på eftersatt underhåll
AE
 
 

RAMADAN STYR SVERIGE ÖVERSTYR

När saker tillåts gå överstyr
 
Det inträffar att saker ibland går överstyr, ibland därför att man ser till att det går
överstyr, ibland för att man inte kan undvika att det går överstyr.
 
Förmågan att inse när något går överstyr varierar kraftigt.
 
Insiktsfulla ser när det är på väg att gå överstyr.
 
Mindre insiktsfulla, men ändå försedda med viss insikt, har förmågan att
se när det går överstyr.
 
DEN TREDJE GRUPPEN SER INTE NÄR DET GÅR ÖVERSTYR OCH KOM-
MER ALDRIG ATT SE ATT DET GÅTT ÖVERSTYR.
 
Den senare gruppen har i kraft av all avsaknad av insikt invaderat Helgeands-
holmen och Rosenbad.
 
När det går överstyr kan man se det i såväl smått som stort. Ett sådant tecken
 den "lilla världen" får vi idag till livs från vår fängelsemiljö.
 
I denna miljö hittar man många, bland annat en grov brottsling, som i egenskap
av muslim vill ägna sig åt goda gärningar under ramadan, allt enligt den heliga
koranen.
 
Så han fastar under ramadan, men att fasta är jobbigt, även för grova brottslin-
gar. Så den muslimske välgöraren under ramadan uppsöker fängelsets lunch-
rum och låter meddela att han gör ett uppehåll i fastan för att han är hungrig.
 
När han så ätit sig mätt ska han återuppta fastan dagen därpå, man kan väl kan-
ske se detta som en anpassas fasta.
 
Nu hade tyvärr den muslimske välgöraren otur, det var torsdag och man servera-
da ärtor och pannkaka.
 
Och ärtor och pannkaka kan man ju inte äta, inte ens om man är muslim och
under ramadan/ fastan vill bryta fastan för att man är hungrig.
 
DÅ ÄR DET JU TUR ATT JO FINNS, ETT ÄMBETE SOM ÄR INRÄ'TTAT JUST FÖR
ATT HANTERA DENNA TYP AV PROBLEM.
 
Så den muslimske välgöraren JO anmäler nu fängelset för att man serverat ärtsoppa
och pannkaka, för mer kränkt kan man ju bara inte bli, och diskriminerad förstås.
 
Men den muslimske välgöraren, som gör goda gärningar under ramadan, är inte
bara utsatt för grova kränkningar och diskriminerad.
 
MAN HAR OCKSÅ TAGIT IFRÅN HONOM HANS MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER,
BARA TANKEN ATT BLI SERVERAD ÄRTSOPPA OCH PANNKAKA BORDE FÅ
ALLA MÄNNISKORÄTTSKÄMPAR ATT TA TILL STRID.
 
Det är bra att vi varit så förutseende, att vi inrättat ett JO ämbete, som kan ta sig an
dessa grova kränkningar av mänskliga rättigheter.
 
Nu begär den hårt kränkte muslimen att få en mikrougn till cellen och få serverad den
mat han vill ha.
 
Alla utom den sistnämnda gruppen ovan, den som invaderat Helgeandsholmen
och Rosenbad, inser ju omedelbart att något gått överstyr.
 
DE SOM INVADERAT HELGEANDSHOLMEN OCH ROSENBAD KOMMER SJÄLV-
FALLET INTE ATT INSE ATT ALLT GÅTT ÖVERSTYR.
 
De kommer att använda sin maktapparat för att säkerställa att den muslimske välgöra-
ren får en mikrougn till cellen och den mat han i nåder låter beställa.
 
Vad är det då som gått överstyr ?
 
Inget går överstyr om en galning tar sig till Sverige och utför galna handlingar,
det gör galningar, om de får komma till Sverige förstås, annars begår de galna
handlingar någon annanstans.
 
DET SOM GÅTT ÖVERSTYR ÄR ATT GALNINGAR PÅ HELGEANDSHOLMEN OCH
I ROSENBAD SKAPAT EN MILJÖ I SAMHÄLLET DÄR EN GALEN HANDLING INTE
LÄNGRE SES SOM EN GALEN HANDLING.
 
 
Allah ska nu vägleda JO
AE
 
 
 
 
 

FÖRSÖRJNINGSSTÖD TILL TIGGARE

Det var bättre förr
 
Vågar man obetänksamt hävda att något förr var bättre än idag, då ligger man illa
till.
 
I det Nya Sverige får det inte finnas något som var bättre förr.
 
MEN NU KAN MAN SE TECKEN PÅ ATT DENNA BILD ÄR PÅ VÄG ATT SPLITT-
RAS OCH NYANSERAS.
 
Vissa inslag i Det Nya Sverige påminner om det forna Sverige, och detta inslag är nu-
mera ett uppskattat inslag i gatubilden.
 
TIGGERIET.
 
Fast det finns förstås en liten skillnad mellan förr och nu.
 
Förr tiggde fattiga svenskar, nu kommer bulgarer och rumäner hit och tigger.
 
Det finns också en annan skillnad mellan förr och nu, när det gäller tiggeri.
 
FÖRR HADE MAN RÄTT ATT SÄTTA UPP SKYLTAR ATT TIGGERI VAR FÖRBJU-
DET. NU ÄR MAN TILLSAGD ATT SE TIGGARNA SOM EN BEKRÄFTELSE PÅ VÅRT
NYA HELIGA TILLSTÅND, GOBALISERINGEN.
 
Fast fortfarande tycks en del leva i det förgångna. Polisen i Gävleborgs län tycker inte att
rumäner och bulgarer ska få tigga på gator och torg och vill återinföra rättan att sätta upp
skyltar med texten:
 
TIGGERI FÖRBJUDET
 
Politiker, som gått på kurs på någon tankesmedja om globaliseringens välsignelse, slår
självklart bakut för dessa krav.
 
Visserligen tycker man inte att bulgarer och rumäner ska få tigga som svenskar
fick tigga förr, men skyltar om "tiggeri förbjudet" får inte sättas upp.
 
Politikerna i Gävleborgs län föreslår därför att man sätter upp andra skyltar på gator och
torg som bättre harminiserar med den globalisering de blivit tillsagda att hylla.
 
Man har därför tagit fram ett förslag på hur en globaliserad skyldtom tiggeri ska se.
 
VI HAR ÖPPNA GRÄNSER FÖR TIGGARE FRÅN BULGARIEN OCH RUMÄNIEN. VI
FÖRSTÅR ATT DET ÄR SLITSAMT ATT TIGGA, SÅ VI HÄNVISAR ER TILL NÄRMAS-
TE SOCIALKONTOR FÖR ATT KVITTERA UT FÖRSÖRJNINGSSTÖD.
 
Längst ner på skylten kan man läsa ett tillägg:
 
Har Ni för avsikt att hämta försörjningsstöd på flera socialkontor behöver Ni inte
lämna kvittens så att Ni riskerar att bli upptäckta.
 
Vad ska man tycka om att politikerna vill ge försörjningsstöd till tiggare från Bulgarien
och Rumänien.
 
DET SKA MAN NOG HÅLLA TYST OM, MAN SKA INTE TIGGA OM PROBLEM.
 
Men visst var mycket bättre förr.
 
 Det känns tryggt att veta att våra skatter hamnar i rätt händer
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
 
Sentios senaste väljarundersökning kan tolkas som att Det Sovandet Folket, som
jag beskriver de mentalt handikappade svenskarna, är på väg att vakna upp.
 
Centerpartiet är ju en gång för alla nere för räkning och bortser man från dem, som
inte finns, samlar den ansvarsfulla alliansen 34, 8 %.
 
Den där Stefan Löften har lyckats samla ihop 47,7 % av dessa sovande mentalt han-
dikappade väljare.
 
Det är tur att jag förberett mig för detta, genom att undersöka om det finns några fler
skolor att skänka bort i Täby, när jag nästa år tvingas flytta tillbaka.
 
Samtidigt ska det bli skönt att få lite tid att skriva fler böcker om hur mentalt handikap-
pade de där svenskarna är. Det ska bli skönt att slippa dem.
 
Den politiska debatten har lugnat ner sig efter Almedalsveckan, men som tur är disku-
terar man i vissa kretsar fortfarande dödsskjutningen i Husby.
 
Ett intressant argument framfördes i Malmö under natten till onsdag, då 14 bilar elda-
des upp och rutorna slogs sönder på 16 andra bilar.
 
Denna politiska debatt, som syftade till att få fler fritidshem att bränna ner, sammanföll
med de muslimska firandet av ramadam, , en helg som vi har planer på att genomföra
som nationalfirande, för dess fina målsättningar.
 
Denna fina tradition firas för att bekräfta muslimernas strävan till välgörenhet, goda gärnin-
gar, vänlighet och hjälp åt andra. De aktuella politiska argumenten, där bilar brändes,
vittnar om den möda man lägger ner på att visa sitt rätta jag.
 
Även en taxichafför blev hjälp att skära sig i ansiktet i samband med de andra vänliga
åtgärderna.
 
Vi får nu rapporter att hela 50 % av de poliser, som blir åtalade för våld i tjänsten, inte
blir friade helt och hållet. Vi kommer nu att se över rutinerna för detta. De poliser, som
ambitiöst arbetar för att säkra den politiska stabiliteten ska ju inte behöva straffas för
att man slår ner vanliga mentalt handikappade medborgare.
 
Den här debatten tyder på att en och annan tycks tro att polisens främsta uppgift är att
gå medborgarnas ärenden, när vi ser polisens främsta uppgift som att säkra vår makt.
 
Samma ambitioner, att säkra vår makt, ligger bakom vår föraktfulla attityd till internatio-
nella folkrättsregler.
 
Alla tänkbara folkrättsbrott och andra kriminella handlingar ingår i vår arsenal för att
säkra vår makt och skapa starka offentliga finanser.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
 

POLITISKA FÅNGAR I SVERIGE

Alliansregeringen begår regelrätta folkrättsbrott
 
Kritiken mot Alliansregeringen när det gäller de dubbla straffen för skattebrott är
förödande.
 
MEN FRÅGAN ÄR OM KRITIKEN ÄNDÅ INTE ÄR FÖR LAM OM MAN SER TILL
DE BROTT SOM BEGÅTTS.
 
Vi brukar förfasas när länder som Kina, Burma och liknande diktaturer sätter medbor- gare i fängelse utan att man har rätt till det.
 
Kritiken mot dessa brott, när man i strid med internationella folkrättsregler sät-
ter medborgare i fängelse på felaktiga grunder brukar vara väldigt stark.
 
NU SKER DETTA PÅ VÅR EGEN MARK, AV VÅR EGEN VALDA REGERING.
 
Internationella folkrättsregler är här väldigt tydliga, medborgare får inte straf-
fas två gånger för samma brott.
 
OMSATT TILL SVENSKA FÖRHÅLLANDEN MEDFÖR DETTA ATT EM MEDBOR-
GARE SOM FÅTT SKATTETILLÄGG INTE SKA KUNNA KASTAS I FÄNGELSE FÖR
DETTA, OCKSÅ.
 
I så fall är det ett regelrätt folkrättsbrott.
 
OCH DETTA GÖR VÅR REGERING SIG SKYLDIG TILL, MED UPPSÅT OCH VÄL
MEDVETEN OM BROTTETS KARAKTÄR.
 
Folkrättsbrott i Sverige år 2013 där folk kastas i fängelse i strid med internatio-
nella folkrättsregler.
 
MAN HAR SVÅRT ATT TRO DET ÄR SANT, MEN DET ÄR DET
 
Nu ska man föralldel inte bli alltför förvånad, det är inte första gången ledande mode-
rater agerar på denna arena.
 
Många internationella bedömare gör gällande att Carl Bildts agerande i Sudan,
som ledamot i styrelsen för Lundin Oil, var ett regelrätt folkrättsmord.
 
SÅ MAN KANSKE INTE SKA BLI SÅ FÖRVÅNAD NU.
 
Däremot är det ytterst förvånade att vi väljare i så stor utsträckning väljer i fria val part-
ier, som ägnar sig åt folkrättsbrott och kastar folk i fängelse i strid mot internationella
folkrättsregler.
 
I Kina kan man inte välja, men i Sverige kan vi välja, och ändå väljer vi så fel.
 
ÄR VI SÅ MENTALT HANDIKAPPADE SOM FREDRIK REINFELDT PÅSTÅR ??
 
 
Offer för Alliansregeringens folkrättsbrott
AE
 

FOLKRÄTTSBROTT I SVERIGE

Grisen har nu visat sitt rätta tryne
 
Den svenska grisen, representerad av svinen i Rosenbad, har nu äntligen tvingats
visa sitt rätta tryne.
 
OCH DET RÄTTA TRYNET ÄR ATT DEN SVENSKA GRISTEN ÅR EFTER ÅR
SEDAN 2009 BRUTIT MIT VIKTIGA MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER.
 
Den svenska grisen, representerad av svinen i Rosenbad, kallad detta för att an-
svarsfullt styra landet.
 
Nöff, nöff låter bättre.
 
Vad gäller då saken ??
 
Genom en dom 2009 klarlade Europakonventionen att dubbelbestraffning inte fick
förekomma, det ansågs vara ett brott mot mänskliga rättigheter.
 
Vid den tidpunkten blev allt klart, tydligt och uttalat.
 
Men de svenska svinen i Rosenbad gillar inte mänskliga rättigheter och de lycka-
des med att få med svinen i HD att bortse från dessa mänskliga rättigheter i en
dom mars 2010.
 
Ett av de svin i HD, som 2010 tyckte man skulle bryta mot Europakonventionen
och mänskliga rättigheter, var det ökända svinet Göran Lambertz, samma ökända
svin som inte tycker att Sture Bergwall har några mänskliga rättigheter.
 
Nu i en dom 2013 tycker svinet Göran Lambertz helt tvärtom.
 
Nu uppstår en helt absurd situation, landets HD desavoerar sig själv, först en
dom som lägger en praxis, sedan en dom som lägger motsatt praxis.
 
ÄR ALLA I HD SVIN BÖRJAR MAN UNDRA, MEN SÅ TYCKS INTE VARA FALLET,
I DOMEN 2010 HADE TVÅ AVVIKANDE UPPFATTNING OCH INGAV RESERVA-
TIONER.
 
Så alla är inte svin i HD, men Göran Lambertz tycks vara ett riktigt svin.
 
Men hur konstigt det än låter tycks det finnas ännu värre svin än Göran Lambertz, och
sådana ännu värre svin hittar man i Rosenbad.
 
Ett sådant svin i Rosenbad tycks vara statssekreterare Mikael Lundborg, styrd
av oraklet Hästsvansen, som inte ens hört talas om ordet mänskliga rättigheter.
 
FÖR DESSA VERITABLA VETTVILLINGAR ÄR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER EN
KURVA ÖVER TILLVÄXT.
 
Svinet Mikael Lundborg i Rosenbad försöker nu försvara de andra svinen i Rosenbad
och menar att HD senare dom bygger på en förskjutning i praxis.
 
Någon sådan har inte skett, 2009 var allt klart, 2010 var allt klart, 2011 var allt klart
och 2012 var allt klart.
 
Europakonventionen var vad den var och Eu har påtalat detta ett antal gånger, så
här har inget förändrars, vare sig praxis eller annat.
 
DE ENDA SOM ÄNDRAT SIG ÄR SVINEN I HD OCH ROSENBAD.
 
Dessa obrstuerade mot EU lagstiftning år 2009, år 2010, år 2011 och år 2012
 
Men 2013 är allt inte klart längre, eller det kanske är klart, och nu väljer man
att inte obstruera längre.
 
FÖR NU SKA PLÖTSLIGT EUROPAKONVENTIONEN OCH MÄNSKLIGA RÄTTIG-
HETER GÄLLA.
 
Detta är ingen liten skandal, det är inte ens en präktskandal, det är en historia, som
visar att vi har den mest ansvarslösa och regeringsodugliga regeringen i hela den ut-
vecklade världen.
 
ATT INTE KUNNA ANPASSA SIN LAGSTIFTNING TILL EUROPAKONVENTIONENS
KRAV PÅ MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER TROTS ATT EU PÅPEKAT BRISTEN ETT
ANTAL GÅNGER.
 
Hade tillväxtkurvan kunna påverkats genom detta och det funnits pengar att hämta hade
det varit lättare att förstå svinen i Rosenbad, men finns inget sådant att hämta.
 
Det finns bara två saker, som kan förklara svinens agerande;
 
ANTINGEN EN GRUNDMURAT FÖRAKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER ELLER
OCKSÅ IN INKOMPETENS SOM ÄR VÄRRE ÄN NÅGOT ANNAT VÄRDLEN SKÅ-
DAT.
 
I ett utvecklat land borde inget av detta vara meriterande för att få uppträda som svin i
Rosenbad.
 
Sverige är känt för att man brukar undvika att uttrycka sig i klartext och man går ofta
som katten kring het gröt.
 
Hur sjuk denna affär är framgår av de uttalanden som görs.
 
Advokatsamfundet, annars försiktig i sin kritik mot svinen i Rosenbad, talar om en rätts-
skandal.
 
Dagens Industri menar att det är en skandal att vi har en regering som inte styr landet på
et förutseende sätt, samtidigt som man hävdar att den ansvarsfulla Alliansregeringen vi-
sar en slapp syn på rättssäkerheten.
 
EN SLAPP SYN PÅ RÄTTSSÄKERHETEN ? i I ROSENBAD ? SKA VERKLIGEN
SLAPPA SVIN SITTA DÄR, HÖR INTE DERAS TRYNE HEMMA PÅ ANNAT HÅLL ?
 
En känd advokat menar att man vet inte om man ska skratta eller gråta, skrattar man lär
det väl fastna i halsen, då det kommer att kosta skjortan i form av skadestånd.
 
SOM SVINEN I ROSENBAD MED UPPSÅT BÄDDAT FÖR.
 
Professor Ulf Bernitz är lite försiktig i sin kritik och menar att det är synd att ingen tar upp
vems felet är.
 
Som professor borde han veta vems felet är.
 
SVINEN I ROSENBAD ÄR SKYLDIG TILL FELET GENOM SITT FÖRAKT FÖR MÄNSK-
LIGA RÄTTIGHET, NÅGOT SOM UNDERLÄTTATS AV SVINEN I HD OCH PÅ SKATTE-
VERKET.
 
En av juristerna i HD, som 2010 lämnade reservation, säger nu:
 
Jag hoppas att HD beslut nu uppfattas som att Sverige upprätthåller mänskliga rätt-
igheter och menar att regeringen inte tagit sitt ansvar.
 
HAR INTE ANSVARSPREDIKANTEN TAGIT SITT ANSVAR ??
 
Det går ju inte en dag utan att han tar sitt ansvar, enligt sin egen retorik visserligen, men kan
den vara så genomfalsk ?
 
TYDLIGEN.
 
En docent i processrätt, en känd sådan, menar att HD nu fick axla det ansvar regering inte
tog.
 
TAR INTE ANSVARSPREDIKANTEN ANSVAR ????????????????????????????????
 
En annan känd advokat menar skadeglatt:
 
STATEN HAR ÄGNAT SIG ÅT SYSTEMATISKA FOLKRÄTTSBROTT.
 
Och denna stat är Sverige, år 2013, och under en ansvarsfull Alliansregering, som är ansvars-
fullare än alla andra och styr landet bättre än alla andra.
 
Kanske läge för omtag i den mentala processen ??
 
Summerar man ett antal omständigheter i Svea Rike år 2013 blir bilden inte en ansvarsfull och
regeringsduglig regering.
 
UPPSÅTLIGA BROTT MOT FOLKRÄTTEN, NEDSKÄRNINGAR I VÄLFÄRDEN UTAN DESS
LIKE SOM FÖRÄNDRAR SVERIEG I GRUNDEN, EN FLYKTINKPOLITIK SOM SKAPAR
EXTREMA MOTSÄTTNINGAR OCH ÄVENTYRAR STABILITETEN I LANDET SAMT ETT
HATTANDE MED A KASSAN, SOM BARA VÄCKER FÖRAKT OCH ÅTLÖJE.
 
Att det finns grundläggande fel i detta styre är inget man kan blunda för, men tydligen är det
något annat vi blundar för.
 
VAD ÄR DET FÖR MEKANISMER SOM GÖR ATT VI RÖSTAR PÅ DESSA SVIN ??
 
Kan det möjligen vara den omständigheten att det största svinet av dem alla i Rosenbad, an- svarspredikanten Fredrik Reinfeldt, beskyller oss medborgare för att vara mentalt handikapp-
ade och vara ett folk försjunkit i dvala.
 
I SÅ FALL ÄR DET PÅ HÖG TID ATT VI VAKNAR.
 
 
Jag vill inte ta i mänskliga rättigheter med tång
AE
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
och att EU konventioner inte följs
 
Frågan om skattetillägg och dubbla straff har väckt stor debatt och vi har fått mycket
och berättigad kritik.
 
Vi är stolta över denna kritik, att så oreserverat bryta mot gällande lagar och EU konven-
tioner vittnar om vår stora ansvarfullhet och förmåga att styra riket.
 
Att vi samtidigt belastar skattebetalarna med stora skadestånd till följd av denna stora an-
svarsfullhet ser vi som den yttersta bekräftelsen att vi moderater är ansvarsfullast i hela
världen.
 
Vill Ni leva i ett lagslöst land och betala onödiga skadestånd ska Ni rösta på oss ansvarsful-
la moderater i nästa val.
 
Vi får nu glädjande rapporter från Forshaga, där en ledande socialdemokratisk politiker, verk-
sam som överförmyndare. förskingrat ett antal miljoner från två åldringar, varav en nu död
och en synskadad. Vi ser här att vår ansvarsfulla politik mot de äldre smittar av sig inom op-
positionen. Här har vi gemensamma beröringspunkter, de äldre ska ses som en belastning
vi ska göra oss av med och på vägen dit ska de förstärka våra offentliga finanser.
 
Samtidigt ser vi stora skillnader i vårt sätt att arbeta jämfört med oppositionen.
 
Oppositionens företrädare förskingar pengar från äldre som privatperson och riskerar på det
sätt att bli åtalad, vilket nu sker.
 
Den ansvarsfulla regeringen har lärt sin läxa, vi tr ifrån de äldre deras rättigheter och tillgån-
gar genom ansvarsfulla politiska beslut, och undgår på det sättet risken att bli åtalad.
 
Nyligen presenterade OECD uppgifter om de kostnader som är förenade med vår ansvarsfulla
flyktingpolitik.
 
När man nu närmare studerar dessa uppgifter visar det sig att invandrare uppbär försörjnings-
stöd 10 gånger mer än svenskar, och detta är den högsta siffran inom hela OECD.
 
Dessa nya uppgifter föranleder oss att skära ner mer i vården och skolan, så att vi inte riskerar
att denna siffra behöver sänkas, vi får inte änentyra att vi här toppar inom OECD.
 
OECD uppgifter förstärks också genom nya rapporter från Tyskland, där ledande politiker komp-
letterat OECD uppgifter. Man varnar i dessa rapporter för att massinvandringen, man använder
här samma skamlösa begrepp som de skamlösa sverigedemokraterna, nu drar så stora kostna-
der och medför så stora problem att man ser att invandringen riskerar att störa samhällsfreden.
 
Man menar därför att missbruket av tysk välfärd måste stoppas.
 
Situationen i Sverige skiljer sig helt från situationen i Tyskland, det Tyskland ser som kostnad
ser vi som nettointäkt, och det som Tyskland ser som risker ser vi som möjligheter, för invand-
rarna förstås.
 
Den stora skiljelinjen tycks ändå gå mellan två viktiga vägval, den ansvarslösa tyska regeringen
tycks ta hänsyn till sin tyska befolkning, medan den ansvarsfulla svenska regeringen endast tar
hänsyn till invandrarna.
 
För att lösa tyskarnas problem, och samtidigt förvandla en stor kostnad till en stor nettointäkt
kommer vi att erbjuda tyskarna att välkomna alla de invandrare de ser som en risk för samhälls-
freden.
 
Genom detta generösa erbjudande kan vi samtidigt påskynda utvecklingen motAlliansregerin-
gens prioriterade mål, som det angetts av centerpartiet.
 
Att bedriva en flyktingpolitik, som så snabbt som möjligt lockar hit ytterligare 30 000 000 anal-
fabeter.
 
Vi lockar med detta ansvarsfulla löfte i vår valpropaganda.
 
Vill Ni ha hit 30 000 000 analfabeter, som i huvudsak uppbär försörjningsstöd, ska Ni rösta
på den ansvarsfulla Alliansregeringen
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet.       
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig dag.
 
             
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvar för landet      
och våra sjukhus.
 
Trots att lugnet lägrat sig över landet under semestertid ser vi fortsatta exempel på
grov rasism. 
 
Ett av de grövre inslagen har inträffat i Tensta, där socialtjänsten placerat en cancer-
sjuk äldre kvinna, man tänkte då inte på att hon var svensk och då stor för den struk-
turerella rasismen.
 
Det dröjde inte länge innan den strukturella rasismen tog sig olika intryck. Hon förledde
unga oskyldiga ungdomar, av vilka många saknade fritidshem, att kissa och slänga
matrester i hennes brevlåda.  De kände sig kränkta över att hon bodde i deras terri-
torium.
 
Samtidigt provocerade hon Tenstas befolkning genom att inte ha färgat håret, och där-
för kallade de henne skämtsant "Jävla Blondie, jävla svennehora"
 
Vi kommer att ta upp samtal med Socialtjänsten i Stockholm, så att man ser till att alla
svennehoror, som placeras i Tensta sägs till att färga håret.
 
Samtidigt kommer Eric Ullenfån att göra ett besök i Tensta för att förvissa sig om att
inga ljushåriga svennehoror provocerar den fredliga befolkningen.
 
Även Södermalm tycks rymma äldre strukturella rasister, framför allt kvinnliga åldrin-
gar i 80 - och 90 - årsåldern. Dessa har nu fräckheten att våga framföra att de inte vå-
gar gå ut då män från Mellersta Östern vill hjälpa dem att bära deras smycken och pen-
gar.
 
För övrigt trodde vi att vi gjort oss av med alla dessa gamla genom att skära ner på
åldringsvården, men en del tycks ha överlevt även detta.
 
Under morgonen hittade man en död man i en lägenhet på Ramels. Polisen uppfatta-
de det som att han blivit mördad och misstänkte därför att ett brott begåtts.
 
När de tre andra männen uppgav sin härkomst misstänkte man inte längre något brott,
utan uppger att det rör sig om en kulturyttring.
 
Som alla känner till försöker vi hindra sjuka att uppsöka vården när de är sjuka. Tyvärr
har vi inte lyckats fullt ut här, och många av de som ändå vågar besöka våra vårdinrätt-
ningar uppger sig vara missnöjda.
 
Bara i Upsala har det kommit in nästan 500 anmälningar till patientnämnden, det innebär
ju att nästan 500 lyckats krångla sig förbi de köer vi skapat för att hålla undan folk.
 
Den kritik de framför är att de bemötts illa, de ignoreras, man hånar åt dem och man skrat- tar åt. Trots detta envisas de med att begära vård, och här har vi misslyckats. Dessa nya
moderata värdegrunder inom vården syftar till att hålla folk borta från vården och skapa
starka offentliga finanser.
 
I Upsala har man därför försökt gå ett steg längre för att hålla folk borta från vården så '
att vården kostar så lite som möjligt.
 
Man har därför ställt många fel diagnoser, man har bemödat sig att bemöta patienterna
otrevligt och man har slänt bort remisser. Denna försöksverksamhet har underlättats av
att personalen nu är mer mångkulturell än tidigare.
 
Faller denna försöksverksamhet väl ut, så att vi ser att vi kan stärka våra offentliga finan-
ser, kommer vi att införa nya vårdregler, så att man ställer fel diagnoser och slänger re-
misser på alla sjukhus.
 
Även Radiotjänst tycks nu ägna sig åt den grövsta formen av rasism, man har skickat
kravbrev till invandrare, som inte velat lära sig svenska. Detta har nu JO anmälts och
vi ser detta som ett hatbrott och kommer att följa upp ärendet.
 
Sprider sig denna farsot, att skicka kravbrev till utrikesfödda, kan det ju skrämma dem
från att resa till Sverige och hämta pengar.
 
Hur ska då vår välfärd räddas ?
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag, besök bara inte våra sjukhus, för det belastar våra starka offentliga finanser.
 
             

BORÅSPOLITIKER HAR SLAGIT SIG I HUVUDET ?

Socialdemokrat gör ansvarslösheten till en dygd
 
Vi väljare är ju inte så bortskämda med att politiker tar ansvar, annat än i retoriken,
eller visar ansvarskänsla rent allmänt.
 
Så förväntningarna är lågt ställda eller finns inte alls rörande detta.
 
KOMMUNALRÅDET LENA PALMEN I BORÅS TYCKS DOCK HA LYCKATS MED
DET OMÖJLIGA, ATT UNDERTRÄFFA FÖRVÄNTNINGAR SOM INTE FINNS.
 
Som bekant har Konkurrensverket inlett en undersökning huruvida Borås bryter mot
lagstiftningen när det gäller villkoren under vilka den privata hemtjänsten arbetar. Utan
att vara insatt i detaljer är det lätt, utifrån det som nu är känt, att dra slutsatsen att det
är mycket fel som begås av Borås Kommun.
 
Borås Tidning skriver om detta idag, och ger då kommunalrådet möjlighet att uttala
sig i ärendet.
 
Med hänsyn till vad som sägs hade det kanske varit bäst om kommunalrådet
Lena Palmen inte uttalat sig alls.
 
Kanske är det semestertider, som medfört att hjärnverksamheten går på tomgång, eller
kanske inte alls, men då bör man kanske inte uttala sig i BT.
 
När de olika blocken förhandlade fram en högst odemokratisk ledning i Borås efter valet
ingick att man "inte skulle röra" det fria hemtjänstvalet. Detta använder kommunalrådet
Lena Palmen som grund för att man ska rikta kritik mot de som införde det fria valet.
 
Nu gällde den träffade överenskommelsen förekomsten av fritt hemtjänstval, inte att den-
na ska bedrivas brottsligt.
 
Har man träffat en överenskommelse om ett fritt hemtjänstval och denna upptäcks
bedrivas i brottsliga former, finns det inga som helst skäl att åberopa någon form
av överenskommelse för att fortsätta med denna brottslighet.
 
DET ÄR HELT ENKELT LEDANDE POLITIKERS "FÖRBANNADE SKYLDIGHET" ATT
BEIVRA ALL FÖREKOMST AV BROTTSLIG VERKSAMHET INOM KOMMUNEN.
 
Det duger inte då att acceptera någon brottslighet, därför att någon annan infört den.
 
SKULLE MAN HA TRÄFFAT EN ÖVERENSKOMMELSE OM ATT NÅGOT SKA FULLFÖL-
JAS MED VETSKAP OM ATT DET ÄR BROTTSLIGT, DÅ ÄR DET ÄNDÅ VÄRRE, DET
ÄR VÄRRE ÄN ALLRA VÄRST.
 
Semestertider i all ära, men kan man inte få igång tankeverksamheten, är det nog bäst att
ligga kvar i hängmattan.
 
Sedan motiverar kommunalrådet Lena Palmen kommunens egna högre kostnader med:
 
"KRINGKOSTNADER GÖR DET MOTIVERAT ATT VI LIGGER LITE HÖGRE"
 
Här vill man gärna tro att Borås Tidning citerat kommunalrådet Lena Palmen fel, är det
inte så är det allvarligare än allvarligt, det är helt enkel bedrövligt.
 
Konkurrensutsättningen av bland annat hemtjänsten har bland annat som syfte att effek-
tivisera verksamheten genom att få ner kostnaderna.
 
Detta är i grunden en sund ambition, men måste hanteras rätt.
 
SYFTET MED DET HELA ÄR JUST ATT FÅ BORT DE "KRINGKOSTNADER" SOM KAN
RATIONALISERAS BORT.
 
Att då kommunen ska ha kringkostnader, som andra inte anser sig behöva, och använda det-
ta som ett motiv till att man ligger på en högre kostnadsnivå är så sjukt att man helst vill tro
att kommunalrådet Lena Palmen driver med oss läsare.
 
Driver Lena Palmen inte med oss läsare utan på fullt allvar menar att Borås Kommun
ska bryta mot gällande lagar därför att man inte har kompetens att nedbringa onödiga
kringkostnader, då bör nog platsen som kommunalråd tas under övervägande.
 
Slutklämmen i Borås Tidnings artikel är inte heller dålig. Den berör det märkliga sitautionen
att "någon" lyft bort viktiga nyckeltal i redovisningen för att dölja att kommunen bryter mot
gällande lagar på området.
 
Detta kommenterar kommunalrådet Lena Palmen med, och nu måste man sitta ner:
 
"NÄR DET GÄLLER SKÄLEN TILL ATT UPPGIFTERNA TAGITS BORT FÖRNEKAR JAG
ALL POLITISK INBLANDNING"
 
Även om man sitter ner är risken stor att man ramlar av stolen när man läser detta.
 
DE HÖGSTA POLITIKERNA ÄR YTTERST ANSVARIGA FÖR ALLT SOM SKER INOM DEN
KOMMUNALA FÖRVALTNINGEN OCH DET FINNS INGET UTRYMME FÖR ATT MAN INTE
ÄR INBLANDAD I NÅGONTING.
 
ANSVARIGA POLITIKER ÄR I HÖGSTA GRAD INBLANDADE I ALLT SOM SKER UNDER
DESS LEDNING, ATT INTE INSE DETTA ÄR HÖGST ALARMERANDE.
 
Sedan är det en annan fråga att man som ledande politiker inte alltid kan hålla sig informerad
om allt, men inblandad är man som ytterst ansvarig. Det kan också ske fel, som man inte har
ett direkt ansvar för, men ytterst ansvarig är man, och inblandad är man i allra högsta grad.
 
HAR MAN SOM HÖGSTE POLITIKER DEN UPPFATTNINGEN ATT MAN INTE ÄR INBLAN-
DAD, NÄR KOMMUNEN BRYTER MOT GÄLLANDA LAGAR OCH FÖRSÖKER DÖLJA DET-
TA I REDOVISNINGEN, DÅ ÄR DET INTE ILLA.
 
DET ÄR HELT ENKELT EN PRÄKTIG SKANDAL.
 
Även när det gäller olika redovisningar är ledande politiker ytterst ansvariga för innehållet och
på det sätter inblandade i allra högsta grad.
 
Sedan är faktiskt de ledande politikerna själva inblandade på ett mer direkt och ödesdigert sätt.
 
LEDANDE POLITIKER INOM KOMMUNEN HAR SKAPAT SÅ KALLADE VÄRDEGRUNDER
OCH ETT ARBETSKLIMAT, SOM MEDFÖRT ATT "NÅGON" ANSER SIG KUNNA PLOCKA
BORT UPPGIFTER, SOM BORDE VARA MED, FÖR ATT DÖLJA OEGENTLIGHETER.
 
Den frågan är inte av underordnat intresse och borde få vilket kommunalråd som helst att se
sin inblandning i kommunala frågor på ett annat sätt än vad som här kommer till uttryck.
 
Det hela påminner lite om politiker som sitter i olika styrelser för att det ger "Power" och sedan
inte har "en aning" om vad som hänt när det händer.
 
Det är sommar, visst, och då har man rätt att ligga i hängmattan.
 
Kommunalrådet Lena Palmen brukar inte uttrycka sig riktigt så slarvigt.  Kanske blev
hon väckt av BT i hängmattan, det skulle kunna förklara mycket.
 
UNDER FÖRSÄTTNING ATT DETTA UPPVAKNADNE MEDFÖRDE ATT KOMMUNALRÅ-
DET LENA PALMEN RAMLADE UR MATTAN OCH SLOG SIG I HUVUDET INNAN HON UT-
TALADE SIG.
 
Annars är det hela faktiskt svårt att förstå.
 
 
Skulle jag vara inblandad i vad som sker i kommunen ??????????????????
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GÅVOR FRÅN BRYSSEL

Ta med stora handen och ge med lilla handen
 
Glädjen är nu stor i Konungariket Sverige.
 
EU HAR DELAT UT STÖD TILL SVERIGE FÖR INFRASTRUKTURSATSNINGAR.
 
Ansvariga ministrar vet inte till sig av glädje.
 
MAN FÅR TILLBAKS SINA EGNA PENGAR EFTER EN RUNDGÅNG I SYSTEMET.
 
De med gott minne minns vår egen industriakut, horder av kommunalpolitiker åkte till
Stockholm och tiggde pengar. Tacksamheten var då också stor när man fick åka hem
med pengar man fått tillbaka.
 
Så småningom kom man fram, till att den kapitalallokering inte var den optimala, den
var helt enkelt åt helsicke.
 
Mycket pengar gick förlorade till ingen nytta, dels beroende på kretsgångskostnader,
politiker i Stockholm tog in  pengar med en stor hand och pyttsade ut med en liten hand,
inte till de behövande, utan till de som gapade mest och som kunde gapa bort röster.
 
Vi blev här lite klokare med åren.
 
MEN NU ÄR DEN KLKHETEN BORTA MED RÅGE, DET SOM VAR ETT STOR FEL
DÅ ÄR ETT GIGANTISKT FEL NU.
 
Nu åker horder av politiker till Bryssel och ber på sina bara knän att få tillbaka lite av det
man betalt in i EU avgift.
 
EN GIGANTISKA TIGGERIVERKSTAD, DÄR DEN SOM LOBBAR BÄST FÅR MEST.
 
Alla vet också att det försvinner pengar på vägen, dels i form av rundgångskostnader och
ineffektivitet till följd av detta, dels i form av ren korruption och brottslighet.
 
Och detta är våra politiker tacksamma för.
 
ATT FÅ BETALA IN MYCKET PENGAR I EU AVGFIT FÖR ATT FÅ LITE AV DETTA
TILLBAKA.
 
Den minnesgode erinrar sig att vi under ånga perioder klarat av att bygga både broar,
hamnar och järnvägar utan att be Bryssel om pengar och lov.
 
Ett stort nationellt slöseri i form av industriakut har nu blivit ett gigantiskt slöseri
i form av EU fonder.
 
Bara tanken på hur jordbruksstödet är utformat kan ju få den mest optimistiske att
falla i gråt.
 
OCH DETTA ÄR ANSVARIGA MINISTRAR TACKSAMMA FÖR.
 
Man kanske inte kan göra så mycket åt det, men något kan man göra.
 
MAN SKA INTE VISA SIG TACKSAM FÖR ATT MAN FÅR TILLBAKA EN DEL AV SINA
PENGAR.
 
 
Flitiga besökare i Bryssel
AE
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet och alla skolbränder
 
Helgen bekräftar bilden av vår ansvarsfulla politik.
 
Genom ansvarsfulla överenskommelser med Miljöpartiet har vi strävat att öka an- talet skottlossningar på våra gator.
 
Vi fick under gårdagen en bekräftelse på detta framgångsrika arbete, då två perso-
ner sköts på Hisingen.
 
Även när det gäller antalet skolbränder i Sverige visar nu utvecklingen att vi med
dessa överenskommelser når avsett resultat.
 
Vi har sedan länge högst antal skolbränder och det gäller att upprätthålla denna an-
svarsfulla nivå. Under morgonen fick vi en bekräftelse på att vi även här håller ställ-
ningarna genom att en skola i Rågsved delvis brändes ner.
 
SCB nu presenterade statistik angående den sänkta krogmomsen visar återigen
att vi lyckades med denna framsynta och väl genomtänkta reform. SCB rapport och
statistik visar nu att antalet anställda inte ökat alls under 1 1/2 år samtidigt som ma-
ten blivit dyrare.
 
En mer lyckad reform får vi moderater leta efter, det skulle möjligen vara alla skolor
vi skänkt bort. Reformen kostade 5,4 miljarder och varenda krona av detta har ham-
nat i krogägarnas fickor. En formidabel succe, då dessa krogägare kan tänkas rös-
ta på oss.
 
Unga och invandrare, som vi låtsades värna om med denna reform röstar knappast
på oss, så reformen tycks ha blivit fulländad.
 
Moderaterna i Stockholm skrämde oss ansvarsfulla i Alliansregeringen för ett ögon-
blick, då man låtsades göra ett uppehåll med att skänka bort offentlig egendom.
 
Lyckligtsvis visade sig detta vara bara retorik. Moderaterna i Haninge har nu skänkt
bort ett skett, man använt i den social omsorgen. Skeppet var värt 1,5 miljoner och
man skänkte bort det för 50 000:-, det känns som om vi ändå kan andas ut.
 
För att säkerställa att offentlig egendom verkligen skänktes bort renoverade de an-
svarsfulla moderaterna i Haninge skeppet för 800 000:- innan de skänkte bort det
för 50 000:-.
 
Nu tycks den ansvarsfulla ordning bland Stockholms moderater vara återställd.
 
Högsta Domstolen svängde under veckan i frågan om skattetillägg och dubbla
straff. Man får inte dra för långtgående slutsatser av detta, det förekommer att vi
följer EU rätt också. Framför allt följer vi EU rätten om vi den vägen kan klämma
åt våra mentalt handikappade medborgare.
 
Däremot ser vi inga hinder att ansvarsfullt bryta mot EU rätt om vi på det sättet
kan stärka våra offentliga finanser på medborgarnas bekostnad.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trev-
lig dag.
 
             
 
AE
 

ETT RÄTTSLÖST SVERIGE

Det moderna Vilda Östern
 
Att medborgare bryter mot olika lagar är inget nyhet, och när så sker brukar de
straffas, om de blir upptäckta.
 
Ett rån ger någon timmes samhällstjänst att plocka skräp i ett dike, om man
själv vill förstås och om man inte är belastad med att vara svensk.
 
Allt sådant hör till ordningen och man får lära sig leva med det.
 
Men kan det verkligen höra till ordningen att domstolar i ett land bryter mot
olika lager och obstruerar mot sådant, som politikerna inte gillar.
 
I SVERIGE HÖR DET NUMERA TILL ORDNINGEN ATT OLIKA DOMSTOLAR
BRYTER MOT OLIKA LAGAR, NÄR POLITIKER LÅTER FÖRSTÅ ATT DET GÅR
FÖR SIG.
 
Och inte blir det att plocka skräp i diket.
 
Rabaldret om skattetillägg och dubbla straff visar vilken ömklig rättsstat Sverige har
blivit.
 
EU lagstiftning på detta område är kristallklar, skattetillägg är ett straff och
får inte förenas med annat straff, så att det blir dubbla straff.
 
ENKELT, KLART, TYDLIGT, LÄTT ATT FÖRSTÅ OCH LÄTT ATT FÖLJA.
 
EU har också för säkerhets skull påtalat för Sverige att vi inte följer EU lagstiftning.
 
DETTA HAR MAN OCKSÅ GJORT I TERMER SOM ÄR LÄTTA ATT FÖRSTÅ OCH
LÄTTA ATT FÖLJA.
 
Trots detta har domstolarna obstruerat mot den tydliga lagstiftningen, med politikers
och Skatteverkets medgivande, men nu har man nått vägs ände.
 
Trycket från EU har nu blivit så stort att Fredrik Reinfeldts fördröjningsnippel
aktiverats och han tycks förstå, något senare än andra, att detta går inte för sig.
 
Fördröjningsnippeln har skickat signaler till Högsta Domstolen och låtit denna förstå
att detta inte längre går för sig.
 
Nu ska det rättas till och det ska gå undan.
 
DÖMDA SKATTEBROTTSLINGAR DRÄLLER UT FRÅN FÄNGELSERNA OCH MAN
SER MED FÖRFÄRAN PÅ VAD SOM KOMMA SKALL.
 
Nu vankas i många fall kraftiga skadestånd för staten, det vill säga medborgarna, att be-
tala.
 
Lite mindre pensioner, lite mindre hemtjänst och lite mindre sjukvård får vi räkna
med, manna kommer inte från himmelen.
 
Frågan är om detta verkligen är en rimlig ordning.
 
Om politiker och domstolar medvetet, med uppsåt, obstruerar mot EU rätt, är det
då rimligt och rättvist att medborgare ska stå för denna obstruktion.
 
EN MER RIMLIG ORDNING SKULLE VARA ATT DE SOM OBSTRUERAT MOT GÄL-
LANDE RÄTT FÅR STÅ FÖR DESSA SKADESTÅND.
 
Men det är självklart en naiv dröm, i Sverige, det skulle ju innebära att stat, politiker och
domstolar skulle vara till för oss medborgare.
 
OCH DET VET JU ALLA, SÅ ÄR DET INTE, INTE I SVERIGE.
 
 
Visst blir man uppgiven, många gånger och mycket.
AE
 

SVERIGE BYGGER SIN VÅRD PÅ ONDSKA

Ett rättssamhälle i kris
 
Det bästa landet i världen visar sig ibland ha sina fläckar, nu uppmärksammas
man på ett område inom rättssystemet, som ger kalla kårar längs ryggen.
 
Det är väl känt att vissa förbrytare blir dömda till psykisk tvångsvård på
olika rättspsyk i stället för fängelse, då de har någon form av psykisk
sjukdom.
 
Från vaggen till graven får vi veta att vi  har världens mest humana rättssystem,
och att inget är straff, allt är vård.
 
Som mycket annat är detta rent struntprat och bara floskler.
 
DET VISAR SIG NU ATT DE SOM DÖMS TILL TVÅNGSVÅRD PÅ RÄTTSPSYK
BEHANDLAS ALLT ANNAT ÄN HUMANT.
 
Man uppmärksammas nu på att de dömda tvingas att betala för denna "vård" och att
de varje månad får en faktura de är skyldiga att betala.
 
STATEN HAR BERÖVAR DEM FRIHETEN OCH MAN TAR BETALT FÖR DET.
 
Vissa av dessa intagna saknar möjligheter att betala dessa fakturor och får då
en växande skuld, som blir allt högre över tiden.
 
När den psykiska sjukdomen upphört och man i normalfallet friskförklaras och släpps
fri blir dessa skuldsatta kvar på rättspsyk.
 
En skuld hindrar att man får bostad och utan bostad blir man inte frisläppt.
 
FRISK, MEN MED SKULD, KVAR PÅ RÄTTSPSYK FÖR ATT BOSTAD SAKNAS.
 
De som format detta system skryter över sin humana inställning och hur mycket
hjälp dessa intagna får.
 
Det finns alla skäl i världen att göra en motsatt bedömning.
 
SVERIGE TYCKS I VISSA FALL HA TAPPAT FOTFÄSTET TOTALT NÄR DET
GÄLLER ATT GÖRA VETTIGA AVVÄGNINGAR.
 
Detta är inget annat än en ren skam, som man skryter om och kallar en human tvångs-
vård.
 
BEDRÖVLIGT ÄR EN SNÄLL BESKRIVNING, OMSORGEN AV SÅ KALLADE STAR-
KA OFFENTLIGA FINANSER HAR MEDFÖRT ATT MAN BEGÅR RENA ÖVERGREPP
MOT MEDBORGARNA.
 
Tvångsvården inom rättspsyk framstår ju inte heller i bättre dager, när man betänker att
unga flickor tvingas till "vård" på dessa institutioner bland grova förbrytare, för att de har
ett självskadebeteende, men inte gjort något brottsligt.
 
MAN HAR ALL ANLEDNING ATT HÅLLA SIG FÖR PANNAN OCH UNDRA VART
SVERIGE ÄR PÅ VÄG, HÄR OCKSÅ.
 
 
 
Precis så känns det
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE DUMMA FIRA VAL

Välj vart Du inte kan komma
 
Den ansvarsfulla Allinasregeringens rätta ansikte, eller tryne, börjar nu avteckna
sig alltmer.
 
Inom vårdsektorn är detta tydligare än tydligt, det fria vårdvalet skulle göra alla
lyckligare än lycklig.
 
Nu vet vi hur det gick.
 
Vårdtagarnas lycka har minskat i takt med alla besparingar och nedskärningar,
det mesta självklara är nu självklart borta.
 
Inga vaccineringar för det kostar, inga hälsokontroller för det kostar, ingen för-
lossningar för det kostar, ingen äldrevård för det kostar, ingen hemtjänst för det
kostar.
 
Det enda som nu finns kvar är det fria vårdvalet.
 
ATT FRITT FÅ VÄLJA VART MAN INTE FÅR KOMMA.
 
Är man nöjd med detta fria vårdval, att få välja dit man inte får komma, är valet
2014 lätt.
 
RÖSTA DÅ PÅ MODERATERNA SÅ KAN DU FRITT VÄLJA VART DU INTE FÅR
KOMMA.
 
Denna moderata framtidssatsning, som ska göra Sverige konkurrenskraftigare än alla
andra länder, tycks också återkomma i det fria skolvalet.
 
Välj fritt den skolka, dit Du inte får komma, för den har lagt ner.
 
När man inser vad som händer i det land man bor i, Sverige, inställer sig omedelelbart
en fråga.
 
VARFÖR FRAMSTÅR VI SOM DUMMARE ÄN ANDRA ??
 
Vi vet svaret, vi har valt det själva, är man så dum att man väljer dumma politiker, upples
landet som dummare än andra länder.
 
 
Vadå dum ?? Vi är inte dummare än andra politiker, titta på Fredrik Reinfeldt.
AE
 

ALLIANSREGERINGENS SISTA VÅRDPLATS

Lägst antal vårdplatser i EU
 
Vi vet nu vad det kostar oss att ha världens mest generösa flyktingpolitik och dela
ut mer pengar än något annat land till alla som kommer hit för att hämta pengar.
 
Vi vet att det kostar på alla områden, inget välfärdsområde förskonas.
 
För att kunna slänga ner allt mer pengar i detta jättestora svarta hål dras det ner
överallt:
 
Det dras ner över hela linjen:
 
Sjukvården, hemtjänsten, pensionerna, skolan, försvaret och alla andra områden,
som i andra länder kallas för samhällets kärnuppgifter.
 
DESSA KÄRNUPPGIFTER FÅR NU VIKA FÖR ATT DET HELA TIDEN MÅSTE SKA-
PAS UTYMME FÖR ATT SLÄNGA NER ALLTMER PENGAR I DETTA JÄTTELIKA
FLYKTINGHÅL, SOM BARA BLIR STÖRRE OCH STÖRRE.
 
I takt med att det stora svarta flyktinghålet bara blir större och större, och alltmer pengar
vräks ner i håler, blir antalet vårdplatser i takt med detta allt färre och färre.
 
NU LÄGST I EU.
 
FÖR DEN RÄKNEKUNNIGE ÄR DET LÄTT ATT SE DETTA I SAMBAND MED VÄRL-
DENS HÖGSTA INVANDRING
 
HÖGST INVANDRING, HÖGTSA KOSTNADER, VISST BLIR DET MINDRE UTRYMME
FÖR VÅRDPLATSER.
 
Och sedan ska ju de starka offentliga finanserna ha sitt, då blir det inga vårdplaster kvar
alls.
 
Ibland kan man nästan skratta åt eländet, men bara skratta, för det är svårt sjuka som drab-
bas.
 
Under helgen  kunde vi läsa om en ng man som fick blodpropp i lungorna och åkte till aku-
ten.
 
Först hem igen, för det fanns ingen vårdplast.
 
SEDAN TILL AKTUTEN IGEN, FÖR DET BLÖEV BARA VÄRRE.
 
Fortfarande ingen vårdplats, men en svårt akutsjuk patient, vad att göra när man inte har
någon vårdplats, därför att alla dessa slängts ner i det stora svarta hålet.
 
MAN LÄGGER DEN SVÅRT AKUTSJUKE PÅ GOLVET I EN STÄDSKRUBB.
 
En bra sammanfattning av Alliansregeringens nya Sverige, en svårt akutsjuk läggs på gol-
vet i en städskrubb.
 
Den personal, som trots allt finns kvar. är inte nöjd med detta.
 
DEN AKUTSJUKE LIGGER JU I VÄGEN NÄR MAN SKA HÄMTA MATERIAL.
 
Och därför flyttas den svårt akutsjuke igen.
 
DENNA GÅNG TILL GOLVET PÅ EN LÄKAREXPEDITION, DEN STÅR JU ÄNDÅ TOM
DÅ DET INTE FINNS NÅGON LÄKARE.
 
Personalen slår ifrån sig, och tycker att allt är bra, det kunde ju ha varit värre.
 
EN BRA SAMMANFATTNING AV ALLIANSREGERINGENS NYA SVERIGE.
 
Och en försmak av vad vi kan vänta oss efter 2014 om detta får fortsätta.
 
 
Jag fick tag i den sista sängen, vadå ansvar ?? Jag har ju både säng och pension.
AE
 

ALLIANSREGERINGENS RÖSTFISKE I SOMALIA

Ska få nästan alla i arbete
 
Alliansregeringens jobblinje är ju känd sedan länge, och man vill ge intryck av att
'den ska gälla alla.
 
När man ser vilka grupper jobblinjen omfattar är det lätt att få det intrycket
att alla ska söka jobb.
 
DÖENDE CANCERSJUKA SLÄPAS TILL ARBETSFÖRMEDLINGEN PÅ BÅ-
RAR FÖR ATT LIGGA TILL ARBETSMARKNADENS FÖRFOGANDE.
 
Då tycker man kanske att det inte kan finnas några undantag, men det gör det'
faktiskt.
 
DE SOM BESLUTAT OM DENNA JOBBLINJE HAR GJORT SIG SJÄLVA TILL
UNDANTAG.
 
När de inte längre får väljarnas förtroende till poster i riksdag och regering har de
rätt till livslång ersättning utan att ens behöva tänka på Arbetsförmedlingen.
 
I DESSA HÖGSTA AV ALLA HÖGA KRETSAR, NÄSTAN I NIVÅ MED ALLAH,'
KALLAS DETTA ATT TA ANSVAR.
 
Att tänka på sig själv och skita i andra är ansvar i denna högsta av alla höga kret-
sar.
 
För att dessa undantag ska slippa att vara undantag har de dock gjort undantag ä-
ven för en annan grupp.
 
DE EKONOMISKA FLYKTINGAR SOM ÅKER TILL SVERIGE FÖR ATT HÄMTA
PENGAR.
 
Dessa ska ges så hög ersättning och undantas från jobblinjen, så att de tacksamt
röstar på de som ansvarsfullt delar ut våra pengar.
 
Som ett talande exempel kan ersättning för en trebarnsmamma som åker till Sverige
för att hämta pengar, föras fram. Det hon erhåller efter att vänligen kommit hit för att
rädda vår välfärd, utan att jobba, är:
 
Etableringsersättning                   6 510:-
Etableringsstöd                            4 500:-
Bostadsbidrag                              4 500:-
Barnbidrag                                   3 754:-
Underhållsstöd                             2 546:
 
Totalt den blygsamma summan 21 810:-, självklart skattefritt, så att hon inte ska frestas
lägga sin röst på fel parti.
 
Ovanpå detta en retroaktiv föräldrapenning på 259 200:-, för att hon inte ska falla för fres-
telsen att söka jobb, och behöva slita ut sig på samma sätt som lågavlönade svenska tre-
barnsmammor.
 
Självklart har trebarnsmamman inget krav på sig att behöva söka arbete enligt jobblinjen,
för att behålla sina ersättningar.,
 
RISKEN ÄR DÅ STOR ATT HON STANNAR KVAR I SOMALIA OCH DÅ KAN HON JU
INTE RÖSTA PÅ SINA VÄLGÖRARE.
 
Jobblinjen är bra, för vissa.
 
ENLIGT DEN ANSVARSFULLASTE REGERINGEN I HELA VÄRLDEN ÄR DETTA
UNTAGTAG ETT BEVIS PÅ ANSVARSTAGANDE.
 
Svenska trebarnsmammor ska tvingas till arbetsförmedlingen för att möjliggöra att andra
trebarnsmammor slipper tvingas till arbetsförmedlingen.
 
Skit, så Bill
Ordet är skit, säger då Bull.
 
Skit är ansvar säger då Fredrik.
 
 
Finns det verkligen sådana idioter, i djungeln hittar vi i alla fall inga,
där månar vi om varandra på samma villkor.
AE
 
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet       
 
Sommaren framstår så här långt som lugn, mycket lugn, ett tag trodde vi att den politiska
debatten efter skjutningen i Husby tystnat helt.
 
Men nu känner vi oss lugnare, det bränns fortfarande bilar i Södertälje, senast nu under
helgen.
 
Under våra år vid makten har vi gjort Sverige till en mycket tryggare plats att leva på. Vi
får nu rapporter om att självmorden under de senaste 4 åren bara ökat med 30 %. Inte i
något annat land har så många känt sig så mycket tryggare.
 
Inför skolstarten nu i höst visar bilden framför allt i Stockholm att det fria skolvalet har
varit och är en formidabel succe.
 
Bara i Stockholm står bara 3 500 gymnasieplatser tomma inför hösten, då elevernas fria
val gör att de kan söka sig till skolor som inte lägger ner när det passar. Här har vi i den
ansvarsfulla Alliansregeringen varit så förutseende och ansvarsfulla att vi behållit ett an-
tal kommunala skolor.
 
Vi ser allt tydligare tecken på att vi ansvarsfulla kan förlora valet nästa år.  Vi ser dock
stora möjligheter att ändra detta genom att öka på inflödet av ekonomiska flyktingar. I
dag är stimulansen för dessa inte så stor att de kan rädda makten åt oss. En trebarns-
manna som vill hämta pengar i Sverige får i etableringsersättning, etableringstillägg, bo-
stadstillägg, barnbidrag och underhållsstöd bara  21 810:- skattefritt i månaden samt re-
troaktivt 259 200:- i föräldrapenning. Detta är inte ens tre gånger så mycket som  vad en
arbetande svensk trebarnmanna kan få ut och många ekonomiska flyktingar ser detta
som småsmulor.
 
Vi kommer därför att öka på denna summa, så att de får minst 50 000:- skattefritt i må-
naden, och vi räknar då med en tacksamhet, som gör att de röstar på sin välgörare.
 
Finansieringen av denna viktiga reform är redan klar, vi kommer att ta bort de vård-
platser, som ännu finns kvar.
 
När det gäller vårdplatser inom vården tycks vissa kommuner, självklart med rödgrönt
styre, sabotera våra besparingar, som syftar till att få bort alla vårdplatser.
 
På vissa håll går man mot våra ambitioner på ett fräckt sätt. Visserligen skär man ner
vårdplatserna officiellt, men bakom ryggen på den ansvarsfulla Alliansregeringen ska-
par man svarta, ej officiella, vårdplatser i städskrubbar och liknande utrymmen.
 
Vi ser denna utveckling som ett bevis för att vi inte kan behålla någon vård i offentlig
regi, då ansvaret för besparingar inte tycks kunna tränga igenom här.
 
   Vi behåller bara en plats till Göran, efter alla år i Regeringen har
han fått liggsår.
 
Den ansvarsfulla Alliansregeringen föredrar privatvård, där skär man ner fortare än
vi kräver.
 
Vår jobblinje väcker nu internationell uppmärksamhet. På en lista över de värsta län-
derna för bärplockare kommer nu Sverige som tvåa.
 
Får vi bara en mandattid till på oss ska vi kunna skära ner ersättningarna så att vi blir
värst i hela världen.
 
Markanden i Kivik är ett kärt besök för många och den påminner mycket om den demo-
kratiska mötesplatsen vi nyligen hade i Almedalen.
 
Samma frågor vi ägnade stort intresse åt under våra minglar i Almedalen diskuterar man
nu i Kivik, men under mer otvungna former som skitsnack.
 
Även de intressanta framtidsstudier som presenterades i Almedalen presenteras nu ä-
ven i Kivik, men då av mer verklighetsbaserade spåkärringar.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
                 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet       
 
Trots det vackra vädret kan vi inte blunda för att väljaropinionen går oss emot just nu.
 
Vi har haft interna möten om hur vi ska hantera denna situationen och min gode vän,
koranprofeten och rikdsdagsmannen Waberi, har öppnat upp ögonen på oss.
 
Han har påpekat för mig att vi nu har närmare en miljoner muslimer i landet, som i olika
grad vägrar att anpassa sig till vår kultur. Detta är ju inga nyheter för oss, vi har också
passivt hela tiden förskjutit vår politik så att vi tillmötesgått denna vägran hela tiden.
 
Men Waberi har nu fått oss att förstå att vi mer aktivt kan påverka denna grupp genom att
ännu mer tillmötesgå deras vägran att integrera sig i samhället.
 
Vi kommer därför inför valet att utarbeta en helt ny strategi, som bygger på att vi ska locka
till oss stora delar av denna grupp.
 
Då de vägrar att integrera sig i vårt samhäller kommer strategin att bygga på att vi ska inte-
grera oss till dem i stället. Detta kommer att få vissa praktiska konsekvenser.
 
Bland annat kommer detta att påverka vår syn på demokratin. Vi kommer inte att aktivt arbeta
för att den avskaffas, men i de rättrogna muslimernas värld tillhör inte makten folket utan mak-
ten tillhör Allah. Vi måste därför omarbeta vår syn på demokratin.
 
Just nu överväger vi att göra en regeringsombildning och ta in Waberi i regeringen, för att
snabbt visa att vi är beredda att göra avkall på demokratin.
 
I samband med att vi lägger om vår syn på demokratin kommer vi att se över möjligheterna
att låta koranen styra vår politik.  Många muslimer ser just koranen som sin författning och
vi ser det därför som naturligt att omarbeta våra grundlagar mer i enlighet med denna.
 
Vi kommer därför att tillsätta en utredning, under ledning av just Waberi, som ser över vilka
ändringar vi kan göra i våra grundlagar, så att dessa mer står i överensstämmelse med ko-
ranen.
 
Ett viktigt inslag i denna utveckling är att ge regeringen en uppgift som är underordnad profe-
ten, då många muslimer ser honom som sin högste ledare.
 
Med denna nya strategi faller det sig naturligt att vi arbetar för att öka invandringen av rätt-
trogna muslimer, då vi kan påräkna deras röster med en ändrad politik. Här har vi redan
Miljöpartiets och Centerpartiets fulla stöd.
 
Den nya strategin får också omedelbara praktiska konsekvenser i vår vardag. För att leva upp
till att Allah blir vår nye ledare kommer vi att stimulera fler byggen av moskeer och minareter.
 
Andra praktiska konsekvenser blir synen på jämlikhet mellan könen och rätten att slå olydiga
kvinnor. Här kommer vi att verka för att den utveckling i fel riktning, som skett i flera år, nu
rättas till. Att män då får slå sina kvinnor när de är olydiga kommer att  bli en viktig reform.
 
Vi är medvetna om att vi med denna nya strategi går tvärs mot utvecklingen i övriga Europa,'
men i är förvissade om att vi även här har rätt och alla andra fel.
 
Samtidigt kan vi notera att politiken i stort sedan flera år gått i denna riktning, så några större
förändringar behöver det kanske inte bli.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
       
 
 
AE
 

RÖDGRÖNA VILL FÖRLORA VALET 2014

Ideologiska skygglappar försämrar valresultat ?
 
Borås Tidnings reportage om kommunens oegentligheter, när det gäller den
privata hemtjänsten, reser frågor om ledande politiker i det "rödgröna" blocket
riktigt ser de samband medborgarna ofta ser.
 
Moderaternas skygglappar när det gäller att privatisera allt som går och lite till
är väl känt. Vi vet alla att man i denna galenskap inte dragit sig för ren ekonom-
isk brottslighet, slumpat bort värdefull offentlig egendom.
 
Moderaterna tycks ha nåtts av en viss, låtsad insikt, om att detta kanske
inte leder helt rätt i väljaropinionen.
 
MAN HAR DÄRFÖR LÅTIT FÖRSTÅ, KANSKE FRÄMST I STOCKHOLM, ATT
DENNA PRIVATISERING INTE RAKT IGENOM ÄR HELIG UTAN SKA GENOM-
FÖRAS NÄR OMSTÄNDIGHETERNA TALAR FÖR DET, ANNARS FÅR DET VA-
RA.
 
Visserligen ett låtsasstag i denna charad, men ändå ett steg åt rätt håll, bort med
ideologiska skygglappar och genomför åtgärder utifrån vad som bra och rimligt.
 
SKA NU DEN RÖDGRÖNA MAJORITETEN I BORÅS GÖRA SAMMA RESA,
MEN ÅT MOTSATT HÅLL, UTAN ATT NÅS AV DEN INSIKT MODERATERNA
NÅTTS AV.
 
Att så öppet och arrogant gå vid sidan av gällande lagstiftning och konkurrensreg-
ler, när det nu gäller hemtjänsten men annars annat också, är kanske inte höjden
av visdom.
 
De väljare, som är förespråkare till omfattande privatisering, har säkert redan
sin politiska hemvist på annat håll.
 
Men risken är stor, mycket stor, att det sker en omfattande rörelse i väljaropionen
till följd av att den rödgröna majoriteten så öppet frångår vad som ska gälla inom
detta område.
 
DE FLESTA VÄLJARE UPPSKATTAR INTE NÄR POLITIKER OBSTRUERAR
MOT LAGSTIFTNINGEN.
 
Genom denna idelogiska blindhet riskerar man alltså att förlora de väljare, som i
grunden är motståndare till privatisering inom vården, men som ser det som vik-
tigt att man följer lagen, även inom politiska kretsar.
 
OM MAN HAR INSIKT OM DESSA RÖRELSER, MEN ÄNDÅ VÄLJER ATT OB-
STRUERA MOT LAGSTIFTNINGEN, ÄR DET ONEKLIGEN ETT HÖGT VÅGSPEL
MAN ÄGNAR SIG ÅT.
 
Vilken utdelning det ger får vi se i valet 2014.
 
Sedan kan man ju som väljare undra vilken gruppering man ska rösta på.
 
EN GRUPPERING ÄGNAR SIG ÅT OBSTRUKTION OCH LAGLÖSHET ÅT ENA
HÅLLET.
 
EN ANNAN GRUPP SOM ÄGNAR SIG ÅT OBSTRUKTION OCH LAGLÖSHET
ÅT ANDRA HÅLLET.
 
Pest och kolera kallas det visst, inte att undra på att alltfler dras till sverigedemokra-
terna, där är man vare sig är koleriska eller förpestar tillvaron för andra.
 
Man kan sammanfatta kommunens agerande inom hemtjänsten på många sätt.
 
MEN SÅ SMART ÄR DET INTE.
 
Hemtjänsten i Borås har aldrig fungerat bättre
AE
 
 
 
 

BORÅS BRYTER MOT LAGEN - IGEN

Laglösheten tycks vara cementerad i väggarna
 
Gång på gång uppmärksammas Borås för att man struntar i gällande lagstiftning.
 
gång på gång tvingas Konkurrensverket ingripa för att utreda och stävja alla oeget-
ligheter.
 
Nu senast skriver Borås Tidning om oegentligheter kopplade till hemtjänst bedriven
i privat regi.
 
Det är känt att delar av den kommunala ledningen är motståndare till alla for-
mer av privatisering.
 
DETTA MEDFÖR DOCK INTE RÄTT ATT SÄTTA GÄLLANDE LAGAR UR SPEL.
 
Tillämpar man olika timtaxor för egen bedriven verksamhet och privat hemtjänst är
detta att sätta gällande lagar ur spel.
 
Beräknar man också tidstarifferna för olika vårdinslag efter olika grunder, till stor
nackdel för privata aktörer, är detta också att sätta gällande lagar ur spel.
 
Att ha en dyrare hemtjänst i egen regi, som täcks upp av underskott, är inget annat
än en ren skandal.
 
SOM MÅNGA ANDRA OLAGLIGHETER OCH OEGENTLIGHETER SOM TYCKS
FÖREKOMMA I BORÅS.
 
Bra att Konkurrensverket tittar på detta.
 
Det är dock en skam utan like att man så många dagar ska vakna upp och känna
att man bor i en stad där man måste skämmas över politikers laglöshet.
 
 AE

SJUKVÅRD I KRIS

Varför arbetar man inte inom sjukvården ??
 
Larmrapporterna duggar tätt inom sjukvården, än är  det det ena området, än det andra
som inte fungerar.
 
Och patientsäkerheten är i fara, om detta är alla rörande eniga.
 
Bland alla dessa larmrapporter stIcker en rapport ut riktigt ordentligt, och den kommer
från Kärnsjukhuset i Skövde.
 
Där har man tröttnat på köerna och samlat ihop sig för att eftersträva ett bättre
resultat.
 
UTAN ÖKADE RESURSER HAR MAN EFFEKTIVISERAT VERKSAMHETEN MED
UNGEFÄR 25 %.
 
Och detta är man stolt över, och det med rätta, för man ligger i framkant, ingen annan
har kommit så långt.
 
Men det finns faktiskt en omständighet som man inte bör vara stolt över.
 
VARFÖR HAR MAN INTE GJORT DETTA INNAN ???????????????????????????
 
Forskare vid Chalmers har medverkat i effektiviseringen i Skövde och gör den bedömin-
gen att motsvarande effektivisering skulle kunna göras vid övriga sjukhus.
 
25 - 30 % EFFEKTIVITETSFÖRBÄTTRING UTAN ATT TILLFÖRA MER RESURSER.
 
Man önskar ju att detta är ett skämt, men uppenbarligen inte.
 
HUR I HIMMELSENS NAMN KAN ANSVARIGA POLITIKER ÅR EFTER ÅR MED
ÖPPNA ÖGON SE DETTA RESURSSLÖSERI SOM PÅGÅR ???
 
För de har väl ögonen öppna ??  Man kan ju undra.
 
 
Slumrar gott och obekymrat
AE
 
 

REGERINGENS MÄNNISKOSMUGGLING

Svenska pass passar över hela världen
 
Under veckan har Gränspolisen presenterar uppgifter om hur svenska pass är på
drift, och det är ingen överdrift att nu påstå.
 
STORA DELAR AV SVERIGE ÄR PÅ DRIFT.
 
Gränspolisen uppskattar andelen tappade pass till ungefär 60 000 pass. I de fall
man har upptäckt nyttjandet är detta kopplat till illegal inresa i Sverige.
 
Polisen uppger i dessa fall att innehavaren är från något utomeuropeiskt
land och "liknar den riktige" innehavaren.
 
EN SLUTSATS OM HÄRKOMST FÖR DEN "RIKTIGE" PASSINNEHAVAREN
ÄR SÅLEDES INTE SVÅR ATT DRA.
 
Dessa passinnehavare säljer passen för ungefär 10 000:- per pass. Samma per-
son återkommer med tappat pass gång på gång, vecka efter vecka. Inom familjer
förekommer att samtliga medlemmar "tappar" pass.
 
Det finns ingen anledning att dra någon annan slutsats än att huvuddelen av dessa
"tappade" pass säljs för att underlätta människosmuggling.
 
Leker man med tanken att 40 000 av dessa ingår i denna handel är det då skat-
tefria pengar på 400 000 000:-.
 
OCH INGET I LANDER BRYR SIG ETT DYFT OM DETTA, FÖRUTOM GRÄNSPO-
LISEN.
 
Att andra länder är vaksamma på detta problem är inget som bekymrar vettvillingarna
i Rosenbad, har ska det delas ut pass för människosmuggling, ju fler desto bättre.
 
ATT MAN PÅ DET GRÖVSTA SABOTERAR SCHENGENAVTALET ÄR HELLER
INGET SOM BEKYMRAR VETTVILLINGARNA I ROSENBAD.
 
Ju fler som väller in med falska pass, desto fortare blir vi av med den barbariska sven-
ska kulturen tycks ansvarspredikanten.
 
Detta problem är så väl dokumentera och känt att det bara finns en enda slut-
sats att, framför allt då alla andra länder arbetar i motsatt riktning.
 
DEN SVENSKA REGERINGEN VILL ATT HANDELN MED SVENSKA PASS SKA
VARA SÅ STOR SOM MÖJLIGT.
 
Alternativet skulle vara att alla i Rosenbad är så otroligt korkade att de inte lyckas
ta till sig omfattningen av denna handel.
 
OCH SÅ KORKADE KAN MAN VÄL INTE ENS VARA I ROSENBAD, ELLER ???
 
 
Passar i Rosenbad
 
AE
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet  
 
Under gårdagen fick vi uppgifter om att Gränspolisens bedömning är att ungefär 60 000
pass anmäls som tappade under året.  Efter detta har vi fått motta tacksamhetsyttringar
från alla övriga länder i Europa.
 
Man bedyrar sin tacksamhet för att vi delar ut pass till de utomeuropeiska analfabeter man
inte vill ha på andra håll. Vi försöker hemlighålla att vi gör ett nettotillskot på varje som kom-
mer hit till Sverige med falskt pass, så att det inte ska uppkomma en kokurrenssituation om
dessa som ska rädda vårt välstånd.
 
För att nå större effekt på denna framtidsinriktade satsning har vi träffat en överenskommel-
se med det också ansvarsfulla Miljöpartiet att alla utrikesfödda, som tappar sitt pass, nu ska
få två ny pass för varje tappat pass.
 
Vi hoppas med detta kunna fördubbla siffran 60 000 under året. Vi kommer också att förstär-
ka polisens passexpeditioner, så att det inte uppkommer några begränsningar här.
 
Det visar sig nu också att personal inom passenheten på Arlanda tagit intryck av detta och
säljer pass utan att redovisa intäkterna. På detta sätt har en anställd kommit över 31 360:-
och ska nu åtalas för detta.
 
Inom den ansvarsfulla Alliansregeringen ser vi detta som en stor orättvisa, då alla utrikes-
födda har tillstånd att sälja pass svart. För att inte ställa grupp mot grupp kommer vi därför
att agera i detta ärende. Då vi inte kan uttala oss i enskilda mål kommer vi att uttala oss
i detta särskilda mål.
 
Ordförande för romernas riksförbund har blivit avslöjad med mängder av stöldgods och nar-
kotika i sin lägenhet. Även ett antal gånger tidigare har han blivit åtalad för samma brott.
 
Maria Leissner har bedyrat för mig att han är oskyldig, då romer inte ägnar sig åt brott. Skulle
det ändå visa sig att han är skyldig lovar Maria Leissner att han inte är rom på riktigt.
 
Vi tvingas nu ser över vår verktygslåda inom Rosenbad. Flashback har gjort en  undersökning
av sina besökare, och det visar sig att 66 % av besökarna kommer att rösta på SD i nästa val.
 
Alla inom Rosenbad har nu försetts med större tänger och Flashback är nu officiellt listad som
en nazistisk hatsajt.
 
Dödsskottet i Husby ger fortfarande upphov till en debatt om upplevda trauma. Nu senast
brände man en bil, där branden spred sig till Naturskolan Eggeby Gård, som brann ner.
Tommas Billström kommer att besöka brandplatsen och efterhöra hur många fritidshem man
vill ha.
 
Det slås nu stort upp att internetbedrägerierna ökar, samtidigt som bankerna allt mindre er-
sätter de drabbade. Detta står helt i linje med vår ansvarsfulla politik. I samråd med bankerna
har vi idogt strävat efter att få bort alla kontanter och få alla att använda kort.
 
Nu har vi nått dit att alla tvingas använda kort och då har vi kommit överens med bankerna att
de inte längre behöver locka med att man står för förluster knutna till bedrägerier.
 
I Malmö är belastningen större än någonsin på förlossningsavdelningen och personalen vill
revoltera. Vi har nu lugnat ner ställningen och fått dem att förstå att vi inte kan ha starka of-
fentliga finanser, om mödrar ska kunna föda sina barn tryggt.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet    
 
Min yttersta vision är att hela Sverige ska brinna 
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
 
AE
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
 
Det tycks råda nyhetstorka i sommarvärlden och det passar den ansvarsfulla Allians-
regeringen alldeles utmärkt.
 
I dag firar vi nämligen sommaren med sommarfika på Rosenbad för att dra upp riktlin-
jerna inför valet nästa år.
 
Vi brukar kalla detta möte gycklarnas dag, då det är sällan så många gycklare ges möj-
lighet att träffas på en och samma gång.
 
Jan Björklund har valt att inte närvara, dels för att han skäms över den dåliga kunskaps-
utvecklingen inom skolan, dels därför att han tvingats till ett möte med den där Stefan
Löfven, där de också ska dra upp riktlinjerna inför valet.
 
Mötet började som en ren underhållning, då vi hade ombett vår dagisfröken Annie att be-
rätta om partiets strategi inför valet.
 
Det gav upphov till många skratt, knappt ett ord var sant och det som kunde vara sant gick
inte att förena med verkligheten.
 
Hon är verkligen lustig vår lilla dagisfröken, när hon sätter igång att ljuga.
 
Maria Larsson försökte sig också på att vara lustig, men blev snabbt ombedd att hålla tyst.
Varje gång hon säger en groda tappar kristdemokraterna många röster.
 
En av mötets viktigaste punkter var att hitta en lösning på hur vi ska göra oss av med ÖB,
då vi inte längre har något försvar. Vår fjolla till försvarsminister föreslog här att hon skulle
fortsätta att behandla ÖB nedlåtande till dess han inte orkade arbeta längre.
 
Den fråga som överskuggar allt inför valet är valets utgång, och just nu ser det dystert ut.
Vi kommer därför under dagen att lägga ner våra samlade resurser på att hitta en lösning
på hur vi ska kunna höja våra statsrådspensioner ännu en gång.
 
Detta är nödvändigt för att vi ska kunna bibehålla jobblinjen för oss i Regeringen, har vi
aldrig jobbat tidigare, ska vi inte heller behöva jobba efter valet.
 
Vi motiverar också lätt dessa höjningar genom att de är nödvändiga för att grupp inte ska
ställas mot grupp, det finns grupper som har mer i pension än oss statsråd, hur konstigt
det än låter.
 
Även om min vän Waberi, moderat riksdagsmän, inte ingår i regeringen var han ombedd
att närvara vid detta gycklarmöte.
 
Hans speciella uppgift under mötet är att slå alla kvinnliga ministrar om de inte lyder min
minsta vink.
 
Han kommer också att beredas möjlighet att presentera sin plan för hur vi snabbare och
effektivare ska kunna integrera svenskarna till den nya kultur vi inför. Målet är att vi inför
valet ska ha infört arabiska som obligatoriskt andraspråk inom all offentlig verksamhet.
 
Anders Borg och arbetsmarknadsministern har en viktig uppgift under vårt möte idag. De
ska hitta en lösning på hur vi inför valet kan få bort ungdomsarbetslösheten utan att få
bort den. Ett alternativ vi tittar på just nu är att dessa arbetslösa ungdomar ska ges en
ersättning om de anmäler sig till arbetsförmedlingen en gång i veckan och den vägen
avföras ur statistiken över arbetslösa.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
            
 
 
 

REGERINGEN DELAR UT FALSKA PASS

Svenska falska pass flödar över världen
 
Gränspolisen rapporterar återigen, för vilken gång i ordningen, om den omfattande
handeln med falska svenska pass.
 
Den här gången anstränger sig Gränspolisen för att vara detaljerad. Man presenterar
uppgifter, som i varje annat land, Sverige undantaget förstås, skulle ses som en präk-
tig skandal.
 
Handeln med falska pass är jämfört med andra länder extremt hög i Sverige.
 
Vår så kallade ansvarsfulla Alliansregering har här visat sig mer ansvarslös än
alla andra regeringar i hela världen.
 
I ANDRA LÄNDER HAR REGERINGARNA FÖRSÖKT ATT MOTVERKA DENNA
HANDEL GENOM ATT INFÖRA NÅGON FORM AV AKTSAMHETSKRAV FÖR UT-
FÄRDADE PASS.
 
I Sverige finns bara en enda begränsning.
 
DEN BEGRÄNSNINGEN LIGGER PÅ DEN ADMINISTRATIVA SIDAN, MAN HINNER
INTE UTFÄRDA NYA PASS FÖR DE SOM TAPPAS I DEN TAKT DE TAPPAS.
 
Dessa tappade pass tappas inte av en stor krets människor och inte av några så kallade
svenskar.
 
DE TAPPAS HELA TIDEN AV EN BEGRÄNSAD KRETS OCH DENNA KRETS UT-
GÖRS AV VÅRA NYVUNNA VÄNNER SOM REST TILL SVERIGE FÖR ATT HÄMTA
PENGAR.
 
Dessa vill gärna att även andra ska kunna resa till Sverige och hämta pengar, tjänar
man sedan 10 000:- per tappat pass skadar det ju ingen.
 
Fast då får man förstås blunda för att varje sådan nyvunnen vän, hitrest på falskt
pass, kostar det svenska samhället minst 5 000 000:- under resten av sitt liv.
 
VÄLJER HAN/HON SEDAN ATT "FÖRSÖRJA" SIG PÅ DEN LUKRATIVA ASSISTANS-
MARKNADEN KAN KOSTNADEN BLI HUR STOR SOM HELST.
 
Alltså, inga som helst aktsamhetkrav, bara att pumpa ut så många nya pass som möjligt,
att detta saboterar Schengenavtalet är inget som bekymrar den ansvarsfulla regeringen,
ska gränserna vara öppna får ju inte sådana futiliteter  vara i vägen.
 
Gränspolisens uppgifter skulle i varje anständigt land vara förödande för landets politiker,
här är det inte förödande, ingen orkar ens reagera.
 
Ett stort antal tappar ett pass i veckan, året runt, det blir faktiskt 520 000:- i skatte-
fri inkomst, bra att lägga ovanpå etableringsstöd och assistansersättning.
 
INGEN BRYR SIG, INTE ETT ENDA DUGG.
 
Denna omfattande handel är inte bara begränsad till en inom familjen.
 
GRÄNSPOLISENS UPPGIFTER VISAR ATT ALLA FAMILJEMEDLEMMAR I EN
OCH SAMMA FAMILJ TAPPAR PASS HELA TIDEN.
 
Då blir det inte 520 000:-, det kan ju bli miljoner. Räknar man på vad 52 tappade
pass kostar det svenska samhället blir kostnaden kanske 250 000 000:- för att hålla
dessa 52 nya vänner vid liv resten av deras liv.
 
INGEN BRYR SIG, INTE ETT ENDA DUGG.
 
Schengenavtalet ses bara som ett hinder för att öppna upp Sverige för de som andra
länder inte vill ha.
 
Andra länder ser det alltså som angeläget att begränsa denna handel och inför olika
former av aktsamhetskrav.
 
VÅR EGEN REGERINGEN UPPMUNTAR VÅRA NYVUNNA VÄNNER ATT STÄN-
DIGT TAPPA SINA PASS, SÅ ATT FLÖDET AV ANALFABETER KAN BLI SÅ
STORT SOM MÖJLIGT.
 
I retoriken är dessa nyvunna vänner, som under resten av sitt liv kostar kanske 5 milj,
helt utblottade och humaniteten kräver att man ska försörja dem resten av livet.
 
Men detta är en ren schimär.
 
BETALAR MAN 10 000:- FÖR ETT PASS OCH KANSKE 200 000:- FÖR EN SMUG-
GELRESA ÄR MAN INTE UTBLOTTAD.
 
Däremot gör man nog världens bästa investering.
 
200 000:- SOM INVESTERING FÖR ATT VARA FÖRSÖRJD RESTEN AV LIVET
UTAN ATT  ARBETA ÄR BÄTTRE AVKASTNING ÄN VAD NÅGON ANNAN KAN
FÅ.
 
Heder åt Gränspolisen, som lyfter fram detta gång på gång.
 
SKAM ÅT ALLIANSREGERINGEN, SOM BLUNDAR FÖR DETTA GÅNG PÅ GÅNG.
 
Och denna skamlösa hantering av ett stort och viktigt problem kallar man ett ansvars-
fullt styre.
 
Man får de politiker man förtjänar, sägs det.
 
VAD HAR VI SVENSKAR GJORT FÖR ONT, SOM SKA BELÖNAS SÅ LITE??
 
 
 
 
Allinasregeringen sägs sakna visioner, men en vision tycks man ha:
 
HELA SVERIGE SKA BRINNA
 
AE
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag, och särskilt välkomna ska alla de känna sig som tagit sig till
Sverige med falska pass.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
I går blev vi återigen uppmärksammade av Gränspolisen att man ser det som ett stort
problem att handeln med falska pass är satt i system. Detta börjar bli tröttsamt, Gräns-
polisen bör ägnat sig åt annat än att skydda våra gränser, de ska ju vara öppna.
 
Andra mindre ansvarsfulla länder har valt en annan väg när det gäller möjligheterna att
handla med falska pass, man har infört ett aktsamhetskrav, som gör det svårt att få nya
pass hela tiden.
 
Vi ser det på helt motsatt sätt, våra gränser är helt öppna och alla ska kunna komma hit.
Tyvärr har Schengenavtalet försvårat för många utomeuropeer att åka hit och hämta pen-
gar, varför vi valt att underlätta resan för dessa.
 
Att då tillhandahålla falska pass ser ut att vara ett bekvämt sätt att lösa detta problem,
kan då våra nya vänner tjäna 10 000:- per pass får mans e det som bonus.
 
Tyvärr tycks handeln vara förenad med smärre administrativa problem, då man inte tycks
kunna hämta ut mer än ett pass i veckan.
 
Vi kommer att se över detta så att vi blir ännu mer oaktsamma än andra länder.
 
Det kommer nu rapporter som visar att unga män allt oftare skadar sig själva för att de
mår psykiskt dåligt, och vissa vill kritisera våra nedskärningar för detta.
 
Svenskarna tycks vara ett bortskämt släkte, här tycks man tro att man ska kunna ha nå-
gon form av välfärd, när vi satsat på att hela tiden göra våra offentliga finanser allt star-
kare.
 
Vi vet sedan tidigare att inget annat land har så många skolbränder som Sverige och
detta har ofta kopplats till vår nya mindre barbariska kultur. Ett antal verkstadsbränder
i Södertälje tyder nu på att dessa kultutyttringar sker på en bredare front.
 
I Trollhättan innebrändes nu dessutom  1200 grisar, något som polisen bedömer som
en mordbrand. Risken för att fläskkött nu ska kunna serveras på svenska skolor blir nu
mindre, vilka många ser som ett betydelsefullt framsteg.
 
Vi får nu kritik för att utländska speditörer slipper trängselskatt, och denna skillnad har
vi fattat beslut om då grupp inte får ställas mot grupp.
 
Dessutom kör dessa chaufförer ofta med dumpade löner och tvingas stjäla diesel för
att kunna konkurrera ut våra egna speditörer. Att ovanpå detta belasta dessa med träng-
selskatt ser vi som ett hinder för våra öppna gränser.
 
Vi får aldrig vika för kravet på rättvisa och att grupp inte får ställas mot grupp.
 
Trots våra ansträngningar dyker det hela tiden upp enskilda som säger sig vara stolta
över Sverige. Just nu är mycket av denna stolthet knutet till förbundskaptenen Pia
Sundhage. Då det gäller fotboll och hennes öppna homosexualitet tycker jag det är
något vi får leva med, men vi får akta oss så att denna stolthet inte sprids till andra
områden inom samhället.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet       
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
 
AE

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
 
I går nåddes vi av uppgiften att missnöjda väljare tippat 2 kubikmeter hästgödsel utan-
för kommunhuset i Grums.
 
I Rosenbad har vi förberett oss för att ta hand om all skit, vi har sett till att hålla den inom
våra väggar.
 
Våldtäkterna i Sverige är som bekant mer än i alla andra länder. Vi vet nu också att
vissa grupper är klart överrepresenterade när det gäller dessa brott.
 
Inom vissa grupper ser man inte detta som våldtäkter utan man avser visa vad man
benämner svennehoror sin kärlek.
 
För att svennehororna ska visas mer kärlek har vi träffat överenskommelser med cen-
terpartiet och miljöpartiet att vi ska öka på inflödet av sådana grupper som är överre-
presenterade när det gäller att visa svennehororna kärlek.
 
Så de som vill att svennehoror ska visas mer kärlek bör veta vilket parti de bör rösta
på.
 
I Växjö utvecklades igår ett omfattande bråk mellan olika grupperingar, där man för-
sedda med påkar pucklade på varandra. Även kvinnor och barn deltog i dessa kul-
turyttringar.
 
Då vi ser denna typ av kulturyttringar som en förutsättning för att bli av med vår egen
barbariska kultur kommer vi att träffa nya överenskommelser med Miljöpartiet i syfte
att locka hit fler som slår på varandra med påkar.
 
Riksdagens förvaltningsutskott har gjort en gransking av ledamöterna resor och den-
na gransking visar hur långt efter man är i andra länder.
 
Bland annat visar det sig att det är ovanligt att man i andra länder kan svenska och
därför måste samtal tolkas till svenska. I andra länder kan man bara tala engelska
och det är inget vi prioriterat.
 
Artigheten står inte heller högt i taket hos de länder ledamöterna besöker.  När des-
sa under olika föredrag sitter och pillar på sina mobiltelefoner blir ofta värdarna irri-
terade. Vi brukar då ge dem rådet att inte ställa grupp mot grupp.
 
I vissa fall har ledamötena förberett sig väl inför besöken genom att vara otörstiga
och då har det fått kritik för att de varit fulla.
 
Åker man på semester på skattebetalarnas bekostnad måste man väl ändå ha rätt
att vara full.
 
Man klagar också över vår klädsel, när vi genomför officiella besök. Då vi ser des-
sa officiella besök som en förklädnad för att motivera våra semesterresor tycker vi
faktiskt att vi ska kunna klä oss lättsamt.
 
Vi kan ju inte rå för att våra värdar i olika sammanhang förväntar sig att vi ska vara
seriösa.
 
Förvaltningsutskottet klagar också över att vi ofta ger vad man kallar taffliga gåvor i
samband med våra semesterbesök. Detta är lättförklarat då många av dessa gåvor
inhandlas i samband med att vi förbered dessa möten genom att göra oss otörstiga.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
             
 
AE

VÄRLDENS SÄMSTA POLIS

Polisen bedriver krypskytte
 
De flesta av oss har säkert uppmärksammat det vansinnesdåd, som skedde i Varberg,
med ett antal döda som resultat.
 
Ett av dödsoffren var ju gärningsmannen, som knivskar ett antal oskyldiga. Gärningsman-
nen skjuten till döds av polisen.
 
UTIFRÅN DE UPPGIFTER SOM FINNS ATT TA DEL AV FRÅN MEDIA GÅR DET KNAP-
PAST ATT DRA EN ANNAN SLUTSATS ATT DETTA VAR ETT REGELRÄTT MORD.
 
Ingenting tyder det allra minsta på att polisen hade anledning att skjuta ihjäl gärningsman-
nen.
 
Inledningsvis sköts gärningsmannen i ena benet och föll omkull.
 
I det läget var han knivbeväpnat, hade ingen gisslan och i närområdet fanns ingen, som han
kunde hota eller ta som gisslan.
 
HAN FÖLL OMKULL, SKJUTEN I ENA BENET, ENSAM OCH MITT PÅ GATAN, UR STÅND
ATT TA SIG DÄRIFRÅN.
 
Det kunde och borde ha stannat vid detta.
 
Men världens sämsta polis visar återigen att vi har världens sämsta polis.
 
Runt den fallne gärningsmannen finns ett antal beväpnade poliser samt polishundar, gärnings-
mannen hade inte en chans i världen att här kunna åstadkomma någon skada.
 
Trots sin situation försöker gärningsmannen krypande ta sig fram mot poliserna.
 
DET KUNDE OCH BORDE HA STANNAT VID DETTA.
 
Men världens sämsta polis gillar att visa att de är världens sämsta polis och oskadliggjorda
gärningsmän får inte krypa mot världens sämsta polis.
 
SÅ VÄRLDENS SÄMSTA POLIS SKJUTER IHJÄL EN SKADESKJUTEN KRYPANDE
GÄRNINGSMAN.
 
Det borde inte ha stannat vid detta, men det kommer att stanna vid detta.
 
I Sverige har det numera blivit kutym att polisen får skjuta ihjäl folk utan att det blir några
som helst efterräkningar.
 
En liten låtsasförundersökning påstås genomföras, alla vet i förväg vad  man kommer att
komma fram till.
 
VÄRLDENS SÄMSTA POLIS HAR INTE GJORT FEL DEN HÄR GÅNGEN HELLER.
 
Man sköt bara ihjäl en människa man inte behövde skjuta ihjäl.
 
Man kan naturligsvis föra en diskussion att polisens uppgifter bör omfatta att sanera i
det mänskliga släktet, men så är polisens uppgifter inte utformade.
 
I ett demokratiskt samhälle sköter polisen sina uppgifter på ett grannlaga sätt,
gör man inte det ska det medföra anpassade efterräkningar.
 
Nu sker aldrig detta, och övergreppen är så många nuförtiden att det finns anledning
att ställa två frågor:
 
1)  Vem är polisen till för ?? Att säkerställa maktens ordning eller för medborgarna ??
2)  Har vi en verklig demokrati när polisen tillåts skjuta ihjäl människor de inte behöver
     skjuta ihjäl för att lösa uppgiften ??
 
Svaren är givna.
 
MEN LIKA GIVET ÄR ATT INGEN ANSVARIG VGAR ELLER KAN GE ETT ÄRLIGT
GIVET SVAR.
 
Därför kommer polisen att tillåtas att fortsätta skjuta ihjäl människor de inte behöver
skjuta ihjäl.
 
 
  Kom inte i vägen för mig
AE
 

VÅLDTÄKTSOFFER OCH GÄRNINGSMÄN

Hur många våldtäkter och vilka är gärningsmän
 
Vissa uppgifter inom detta område r intressanta, väldigt intressanta, de är till och
med så intressanta att man inte får tala om det.
 
Detta hindrar inte att BRÅ studerat hur det ligger till med detta.
 
Vi vet sedan tidigare svenska kvinnors utsatthet, de som numera kallas sven-
nehoror och som är lagligt byte, för vissa.
 
UTSATTHETEN FÖR DESSA SVENNEHOROR ÄR SÅ STOR ATT INGET ANNAT
LAND I DEN UTVECKLADE DELEN AV VÄRLDEN HAR SÅ MÅNGA FULLBOR-
DADE VÅLDTÄKTER SOM SVERIGE.
 
Antalet är så stort och omständigheterna många gånger så grymma att det är tveksamt
om man kan rubricera Sverige som ett välutvecklat land.
 
Nu ger BRÅ rapport en bra bild över vilka det är som gör sig skyldiga till dessa hemska
våldtäkter.
 
Ungefär samma uppgifter har man kommit fram till i Norge.
 
Under helgen skedde en gruppvåldtäkt i Växjö av tre unga så kallade araber, och själv-
klart var en svennehora offret.
 
Detta leder in på BRÅ rapport.
 
ARABER ÄR ÖVERREPRSENTERADE NÄR DET GÄLLER VÅLDTÄKTER. DE ÄR
INTE BARA ÖVERREPRESENTERADE, DE ÄR KRAFTIGT ÖVERREPRESENTE-
RADE.
 
ÖVERREPRESENTATIONEN ÄR SÅ STOR ATT MAN UPPSKATTAR ATT SÅ KAL-
LADE ARABER GÖR SIG SKYLDIGA TILL VÅLDTÄKTER UNGEFÖR 20 GÅNGER
OFTARE.
 
Det finns näraliggande lösningar på hur man kan komma till rätta med detta, det finns
också lösningar som är mindre näraliggande.
 
Moderaterna, centerpartiet och miljöpartiet har lösningar på detta problem, de vill
ta hit så många araber som möjligt.
 
Slutsatsen är då ganska enkel.
 
VILL MAN ATT SÅ KALLADE SVENNEHOROR SKA BLI UTSATTA FÖR VÅLDTÄK-
TER AV GRUPPER SOM ÄR ÖVERREPRESENTERADE, DÅ ÄR VALET INFÖR VA-
LET 2014 LÄTT.
 
Rösta då på moderaterna, centerpartiet eller miljöpartiet.
 
Tycker man inte att så kallade svennehoror ska bli utsatta för, våldtäkter av de grup-
per som är överrepresenterade inom detta område, finns det alltså andra partier att
rösta upp.
 
 
Jag kommer inte att rösta på moderaterna någon mer gång
AE
 

ALLIANSREGERINGEN PRIORITERAR DÖDEN

Moderaterna göder de sina
 
Och så var det alltså dags för en ny refräng.
 
ETT RISKKAPITALBOLAG SOM SÄTTER DEN EGNA LÖNSAMHETEN FÖRE
OMSORGEN ATT RÄDDA LIV.
 
Än är det det ena, än är det det andra, men allt bekräftar bilden av att Alliansrege-
ringens privatiseringsvansinne är en enda stor katastrof.
 
I går fick vi lära oss att omhändertagna dementa inte får kissa, inte ens när
det inte finns personal att tillgå.
 
IDAG FÅR VI VETA ATT PATIENTERNAS LIV ÄVENTYRAS FÖR ATT PRIVATA
VÅRDBOLAG, I DETTA FALL MODERATERNAS FRÄMSTE VÄN CAPIO, INTE
VILL EFTERVÅRDA DE SOM OPERERATS PÅ KAROLINSKA.
 
Alla tycks ha allt klart för sig.
 
Karolinska har klart för sig att de som opererats på Karolinska, ska ha eftervård på
det sjukhus, varifrån de remitterats.
 
Alla sjukhus utom Capio har klart för sig att det som Karolinska hävdar är rätt.
 
De som upphandlar vården i Stockholm har klar för sig att Karolinska tolkar avta-
let rätt men Capio fel.
 
Capio har också allt klart för sig, men de har något helt annat klart för sig.
 
DET CAPIOA HAR KLART FÖR SIG ÄR ATT DE SKA MAXIMERA SIN VINST,
OM DE FÖLJER AVTALET MED STOCKHOLM ÄR AV MINDRE INTRESSE, ATT
PATIENTER FÅR DEN VÅRD DE HAR RÄTT TILL ÄR AV MINDRE INTRESSE.
 
ATT PATIENTER DÖR ÄR OCKSÅ AV MINDRE INTRESSE FÖR CAPIO.
 
Moderaterna stöttar sina vänner i Capio och tycker inte heller att det spelar någon
roll om patienter dör.
 
DET VIKTIGA ÄR ATT PRIVATISERINGEN MAXIMERAS OCH ATT RISKKAPI-
TALENS AVKASTNING MAXIMERAS.
 
De ekonomiska modeller man itrumfats på Timbo måste ju förverkligas till varje pris,
vad gör det då om vården inte fungerar och patienter dör.
 
DET GÖR INGET, INTE I DEN ANSVARSFULLA ALLIANSREGERINGENS
VÄRLD, DÄR EKONOMISKA MODELLER FRÅN TIMBRO TAGIT ÖVER ALLT
MÄNSKLIGT.
 
Man kan självfallet hänfalla åt kritik över detta och då är statistik bra att luta sig
emot.
 
Alliansregeringen skryter över sin ansvarsfulla ekonomiska politik som helt och hål-
let bygger på visionen.
 
FOLLOW THE MONEY OCH OFFREN FÖR DETTA.
 
Statsistiken visar att man följer the Money och att det finns offer, människor av kött
och blod som dör därför att de inte får vård.
 
Nu visar statistiken klart och tydligt att Sverige har lägst antal vårdplatser i EU och
det är inga små skillnader.
 
Snittet vårdplatser i EU är 5,3 per 1 000 invånare. Tyskland vet att sköta sina med-
borgare väl och har därför 8,3 vårdplatser per 1 000 medborgare.
 
Den ansvarsfulla Alliansregeringen vet också att sköta vissa väl, men de skö-
ter sina kompisar i riskkapitalen väl.
 
I SVERIGE ÄR ANTALET VÅRDPLATSER 2,7 PER 1 000 INVÅNARE OCH RISK- KAPITALBOLAGEN TJÄNAR PENGAR SOM ALDRIG DEN.
 
Det mest skrämmande är att den ansvarsfulla Alliansregeringen tycker inte detta är
genant.
 
Den ansvarsfulla Alliansregeringen, med ansvar för riskkapitalbolagen men inte
för medborgarna, skryter över detta.
 
Och skrytet ekar varje dag från gator och torg:
 
JU FÄRRE VÅRDPLATSER DESTO STARKARE OFFENTLIGA FINANSER.
 
Follow the Money gäller nu i Rosenbad.
 
Vad gör det då att några patienter dör för att Capio vill tjäna lite mer pengar ??
 
DET GÖR INGENTING ENLIG DEN ANSVARSFULLA ALLIANSREGERINGEN.
 
Follow the Money så blir vi alla lyckliga, i alla fall de som överlever vården.
 
 
 
Det är rent för djävligt vad besvärliga de här mentalt handikappade
medborgarna är, nu ska de ha vård så att de överlever också.
AE
 
 

NÄR FLOSKLERNA TAR ÖVER

Flosklernas värld
 
Nu kan man läsa i dagens BT att Borås ska bli en hållbar stad, hållbarare är hållbar.
 
För att Borås ska bli en stad hållbarare än hållbar, har man anställd en projektledare
från flosklernas värld.
 
På en utrymme som upptar 1/5 sida i tidningen lyckas hållbarhetsprofeten få med or-
det hållbar 6 gånger, det slår nästan ansvarspredikantens mantra om ansvar.
 
Hållbarhetsprofeten lyckas också definiera vad hållbarhet är.
 
ATT BYGGA HÅLLBART ÄR NYCKELN TILL ATT LYCKAS MED HÅLLBARHET.
 
Skönt att bli upplyst om detta genom hållbarhetsprofeten, det hade man ju inte en
aning om.
 
Här har man gått omkring och trott att man skulle bygga ohållbart för att nå hållbar-
bet.
 
Det hjärnan är full av sägs det --------------------------------------------------------------
 
Vi är biologiska varelser, med de möjligheter och begränsningar detta medför. En av
de begränsningar man kan se är att hjärnan rymmer bara upp till en viss nivå.
 
ÄR HJÄRNAN FYLLD AV FLOSKLER FINNS DÅ INGET UTRYMME FÖR ANNAT.
 
Det finns empiriska studier på detta med att använda floskler och att framhäva hur bra
man är och vilka resultat man nått och kommer att nå.
 
Resultatet av dessa studier är entydiga.
 
JU MER FLOSKLER DESTO MINDRE BLIR GJORT, OCH JU MER MAN FRAMHÄ-
VER SIG DESTO MINDRE ANLEDNING FINNS DET ATT FRAMHÄVA SIG.
 
Intressant om man har intresse att utveckla verksamheter, då kommer man fram till,
entydigt, att de inte utvecklas med floskler, hur många de än är och hur ofta de än
upprepas.
 
Det hävdas att människan är naturens mest begåvade varelse.
 
IBLAND KAN MAN UNDRA ÖVER DETTA.
 
Inte ens floskler är hållbart i längden.
 
 Den har jag hört förut
AE

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvaret för landet och          
att det inte finns vårdplatser  
 
Så var det dags för ny kritik mot vården och antalet vårdplatser, hur mycket vi än skär
tycks ingen vara nöjd.
 
Nu klagar läkarna över att patienternas liv är i fara därför att Capio vill öka sin lönsam-
het. Vår moderata hållning är här kristallklar. Står valet mellan att Capio ska utföra den
vård de är skyldiga att göra för att rädda liv och att höja lönsamheten, då är det lönsam-
heten som ska prioriteras.
 
Det är ju vi som tagit initiativet till all denna lönsamma privatisering och så hittar vi ju
många moderata vänner på Capio och de andra vårdbolagen, som inte bedriver den
vård de är skyldiga att bedriva, då de hellre vill tjäna mer pengar.
 
Som vi moderater brukar säga, follow the Money, ligger det några lik på vägen, blun-
da och gå vidare.
 
Man klagar också över att antalet vårdplatser gått ner så att vi nu har lägst antal vård-
platser i EU. EU snitt är 5,3 platser på 1 000 invånare, Tyskland har 8,3 och vi har fram-
gångsrikt lyckats få ner antalet till  2,7.
 
Folk måste ju förstå att vi inte kan ha starka offentliga finanser om vi samtidigt ska ha
en massa vårdplatser.
 
Vi närmar oss nu valet nästa år, vill Ni att vårdplatserna ska ner ytterligare och folk av-
lida då vårdplatser saknas, rösta då på oss ansvarsfulla moderater.
 
Den där Stefan Lövfen hävdar nu att man vill återskapa tron på demokratin i landet.
Här har vi under 7 år försökt att skrämma alla till tystnad, och nu ska den där Löfven
rasera allt.
 
Vill Ni fortsätta att vara skrämda till tystnad rösta då på oss moderater.
 
Det börjar bli allt vanligare att både barn och vuxna numera blir bortrövade, nu senast
är en femåring försvunnen i Dalarna.
 
Vill Ni att barn ska bli bortrövade ännu oftare, rösta då på oss moderater. Känns det
främmande att rösta på oss, rösta då på centerpartiet eller miljöpartier, då rövas ock-
så bort många barn.
 
Ramadan står inför dörren och den anses nu som en viktig svensk tradition. Man äter
och dricker här efter solens nedgång, men före dess uppgång. Våra korta nätter gör
det svårt att genomföra detta.
 
Det måste därför finnas andra skäl till att alltfler förlägger sin ramadan till Sverige, vi
tror att det beror på att vi delar ut mer pengar till dem än alla andra.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
 
AE
 
 
 
 
    

CENTERPARTISTER GLESA DÄR UPPE, OCKSÅ

Centerpartiet flyttar från Stureplan till glesbygd
 
Ingen vettig människa förväntar sig något vettigt från centerpartiet numera, men
lustiga kan de vara.
 
Nu tycks även glesbygdspartiet uppmärksammat att folk flyttar från glesbyg-
den.
 
Alla utom vettvillingarna i centerpartiet vet vad detta beror på.
 
AVFLYTTNINGEN FRÅN GLESBYGD HÄNGER I ALLT VÄSENTLIGT SAMMAN
MED ATT ARBETSTILLFÄLLEN FÖRSVUNNIT OCH FORTSÄTTER ATT FÖR-
SVINNA
 
Nu har galningarna i centerpartiet, representerade av galningen Kent Johansson,
funnit sin egen lilla lösning på hur man ska kunna återbefolka glesbygden.
 
Man ska inte få folk att stanna kvar, för det går inte.
 
Man ska inte heller få de som flyttat att återvända, för det går inte.
 
ATT INGET AV DETTA GÅR ÄR KOPPLAT TILL ATT DET INTE FINNS NÅGRA
JOBB.
 
Nu har alltså galningar i partiet sin egen lösning på detta.
 
Alla vet ju att dessa galningar vill ta hit minst 30 000 000 analfabeter, och alla vet att
huvuddelen av dessa 30 000 000 vill tränga in sig hos släktingar i Södertälje, Rosen-
gård och en del andra platser.
 
MEN CENTERPARTIET VILL TRÄNGA IHOP DEM I JOKKMOKK OCH WILHEMINA
OCH LIKANDE PLATSER.
 
30 000 000 i Jokkmokk mm, det lär nog bli trängselskatt för gående.
 
Centerpartiet uppger att de återkommer senare med uppgift om vilka jobb som
ska locka till sig dessa, för avsikten är väl att de ska jobba ??
 
Centerpartiet uppger också att man återkommer senare med uppgift varför man
inte redan har skapat dessa jobb, som tydligen kan skapas, så att avfolkningen
inte hade skett.
 
Man förstår allt bättre varför ansvarspredikanten inte vill att dagisfröken Annie Lööf
och de andra vettvillingarna inom centerpartiet ska öppna munnen.
 
    
 
Två sidor av samma mynt
AE
 
 
 
 

DEMENSSJUKA FÅR INTE KISSA

Demenssjuka förbjuds kissa i Attendo
 
Sedan länge har det ju varit känt att privata vårdbolag strävar efter så hög avkast-
ning att det äventyrar den vård de bedriver.
 
MAN KAN TILL OCH MED SÄGA ATT DET ÄR PINSAMT TYDLIGT.
 
Nu har ytterligare ett makabert fall uppmärksammats på Attendo, drivet av kamrater
till ledande moderata politiker. Dessa kamrater inom den moderata ledningen har ge-
nom ihärdig lobbyverksamhet under lång tid gjort det möjligt för vårdbolag som Attendo
och andra, att få ersättning för vård de inte bedriver.
 
I det nu aktuella fallet uppmärksammades att Attendo får ersättning för vård de inte be-
driver genom att det oturligt nog blev känt att man skickade en faktura till en änka efter
det att hennes demenssjuke man avled, 5 månader efter dödsfallet.
 
Fakturan upptog summa 70 000:- och avsåg byte av parkettgolv i det rum den demens-
sjuke disponerade.
 
Den demenssjuke behövde kissa, men kunde inte ta sig till toiletten själv. Självklart finns
det då ingen bemanning tillgänglig vid sådana tillfällen, lönsamheten för bolaget skulle
ju då bli lägre.
 
DEN SVÅRT DEMENSSJUKE KISSAR DÅ HELT NATURLIGT PÅ GOLVET, SOM
"RÅKAR" VARA ETT PARKETTGOLV, FÖR ATT ATTENDO INTE VELAT BYTA
GOLVET, DÅ HADE OCKSÅ AVKASTNINGEN BLIVIT LÄGRE.
 
Som alla vet blir ett parkettgolv förstört, om någon kissar på det och det inte finns
någon som kan torka upp det.
 
De allra flesta vet också ett antal andra saker.
 
DE VET ATT MAN SKA HA BEMANNING NÄR MAN VÅRDAR DEMENSSJUKA.
 
DE VET ATT MAN INTE SKA HA PARKETTGOLV, DÄR MAN VÅRDAR SVÅRT
DEMENSSJUKA.
 
DE VET OCKSÅ ATT MAN SKA HA NÅGON SOM KAN PASSA SVÅRT DEMENS-
SJUKA, SOM KISSAR, OM MAN ÄNDÅ VÄLJER ATT HA PARKETTGOLV.
 
Efter denna händelse vet också de flesta ytterligare en sak.
 
DET ÄR INTE RIMLIGT OCH/LÄMPLIGT ATT ÖVERLÅTA DENNA TYP AV VÅRD TILL
BOLAG, SOM LÅTER LÖNSAMHETEN STYRA SÅ MYCKET ATT DEN VÅRD SOM
SKA BEDRIVAS INTE BEDRIVS.
 
Det är möjligt att moderater också vet detta. men de har valt att låta ideologin styra, och
ideologin i dessa kretsar är att offentliga medel ska överföras till kamrater inom riskkapi-
talbolagen, utan motprestation tydligen.
 
Göran Hägglund och Maria Larsson, inom regeringen närmast ansvariga för detta områ-
de, tycks inte heller ha någon kritik att rikta mot denna typ av utebliven vård. Då hade de
reagerat och vård hade bedrivits.
 
DE SOM EFTER DENNA HÄNDELSER TYCKER ATT MAN SKA ÖVERFÖRA OFFENT-
LIGA MEDEL TILL PRIVATA VÅRDBOLAG, SOM UPPGER SIG VÅRDA DEMENSSJU-
KA, MEN INTE GÖR DET, ÄR NOG GANSKA BEGRÄNSADE.
 
Förmodligen är det bara begränsade moderater, och så förstås begränsningarna Göran
Hägglund och Maria Larsson.
 
      Demenssjuka ska passa sig, de ska inte passas
AE

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvar för landet och privata      
vårdbolag, särskilt Carema och Attendo.
 
Dagens Nyheter läcker idag uppgifter om Attendo, som drivs av moderater kamrater, nära
knutna till moderaterna. DN är fräcka nog att redovisa uppgifter som visat att en änka till en
svårt demenssjuk man 5 månader efter hans död fått en räkning  på 70 000:-. Räkningen
skulle grunda sig på att den demenssjuke kissat på golvet.
 
Medborgarnas uppfattning om privatiseringar inom vården bygger på rena vanföreställningar.
Vi har inte privatiserat vård och omsorg för att demenssjuka ska kunna få vård. Vi har utnytt-
njat denna möjlighet för att kunna slussa så mycket som möjligt av offentliga medel till våra
kompisar inom riskkapitalbolagen.
 
Vi moderater i regeringen har länge lobbat mycket för att denna slussning ska kunna göras så
effektiv som möjligt.
 
Denna förmögenhetsöverföring äventyras ju om demenssjuka kissar på golvet för att det inte
finns personal som kan hjälpa dem till toiletten.
 
Alla förstår ju att demenssjuka inte ska kissa på golvet när det inte finns någon bemanning,
särskilt som man kissar på parkettgolv.
 
Mitt tal i Almedalen där jag visade mitt otyglade hat mot en stor del av den svenska befolknin-
gen har väckt uppmärksamhet runt om i landet, och även utanför landet. Många tycker att det
inte är värdigt en statsminsiter att uttrycka sig så hatfullt och obehärskat.
 
Bland annat kan man läsa en krönika i Realtid.se, skriven av Olof Hedengren, där man går till
angrepp på mig. Man menar att jag använder statsministerplattformen för att av privata skäl
driva häxjakt på SD och Jimmie Åkesson. Krönikan menar också att det är jag som är extrem,
med mitt extremt ovärdiga uppträdande, och inte Jimmie Åkesson och SD.
 
Jag förstår inte detta, heller.
 
För en kort tid sedan lämnade OECD en rapport över de kostnader som är förknippade med
invandringen. Vi valde att vinkla dessa uppgifter, så att man skulle kunna förledas tro att in-
vandringen inte är så kostsam som den är.
 
Jag har tydligen inte lyckats få tyst på alla i landet. Nu går en känd ekonom, docenten Jan
Tullberg, ut och redovisar hur det är.
 
Dessa uppgifter redovisades i den främlingsfientliga tidskriften Skånska Dagbladet, Dagens
Nyheter och SvD hade förstått att jag inte ville ha in uppgifterna och vägrade därför publise-
ra dem.
 
Han visar att de verkliga kostnaderna är 5 gånger så höga som vi försökte dölja och hävdar
dessutom att invandringens höga kostnader är ett så stort samhällsproblem att det inte får
sopas under mattan.
 
Jag förstår inte detta, heller.
 
Dessutom sopar vi inget under mattan i Rosenbad längre, där är det redan fullt, vi försöker
i stället använda SCB och OECD för att se till att problem inte uppmärksammas.
 
Vår dagisfröken Annie Lööf fick mycket kritik för sitt tal i Almedalen, man hävdade att det
segt, långsamt och oinspirerande. K G Bergström sträcker sig så långt att han förslår att
dagisfröken ska gå en retorikkurs.
 
Här är K G inne på fel väg, vi som känner Annie, har helt andra erfarenheter. Vi tror inte att
det hjälper med en retorikkurs, enda sättet att få henne att inte säga dumheter är att tysta
henne för gott.
 
Vi försöker ständigt få henne att avhålla sig från att uttala sig, men det verkar som om hon
inget förstår, hon heller.
 
Den där Stefan Löfven är en pinsam figur, nu kräver han att jag ska be om ursäkt för att ar-
betslöshetsföräkringen nu föreslås sänkas. Först höjde vi den ju för att rädda landet och
nu sänker vi den för att rädda landet.
 
Visserligen drabbades drygt 2 000 000 av dessa räddningar, men det väger lätt mot att jag
räddat landet två gånger.
 
Ska jag be om ursäkt för detta, den där Löfven är verkligen pinsam.
 
Dessutom ber en moderat aldrig om ursäkt, då vi utgår ifrån att vi alltid har rätt, när det gäl-
ler arbetslösheten hade vi ju rätt två gånger.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
 

UNGDOMARS SOCIALA BRISTER

Insikten kommer nu slag i slag
 
I går slogs Alliansregeringens egen lilla dagisfröken Annie Lööf av insikten att det
inte räcker med att skapa fler jobbsökande, man måste också skapa fler jobb.
 
Nu dundrar två ekonomer vidare i ett debattinlägg i DN.
 
Man hävdar att ungdomsarbetslösheten till stor del kan bero på en bristande
social kompetens  hos dagens ungdomar.
 
MAN MENAR ATT DEN SOCIALA KOMPETENSUTVECKLINGEN TAPPATS
BORT I SKOLAN.
 
Den omständigheten att arbetsgivare har svårt att hitta rätta arbetskraft samtidigt
som många unga saknar arbete skulle då kunna härledas till denna bristande kom-
petens.
 
Den bristande kompetens som avses är då följande:
 
SJÄLVDISCIPLIN, MOTIVATION, UTHÅLLIGHET, PUNKTLIGHET, ARBETSMO-
RAL, ATT KUNNA PASSA TIDER.
 
Man menar också att många unga har en negativ inställning till att arbeta och ibland
är direkt negativa till att anta ett arbete, om det inte är det rätta, som programledare,
fortmodell eller liknande.
 
Detta känns faktiskt igen från många intervjuer med arbetslösa ungdomar.
 
Dessa ekonomer är ju inte rädda att sticka ut hakan, alla dessa brister skulle alltså
kunna påverka ungdomsarbetslösheten negativt.
 
TROTS ALLA MOBILTELEFONER, TROTS ALLA LUVTRÖJOR I SKOLSALER,
TROTS ALLA IFHOD, TROTS ALLA SMS LÅN OCH TROTS FACEBOOK OCH
MYCKET ANNAT.
 
Tänk om dessa ekonomer bara har delvis rätt, då har vi styrt vårt samhälle direkt
åt helsicke. Annie Lööfs kritik om en "halv jobblinje" blir då en dellösning, jobblin-
jen är kanske en 1/10 dels jobblinje.
 
VI KANSKE MÅSTE TÄNKA HELT NYTT RAKT IGENOM HUR VI ORGANISERAR
OCH STRUKTURERAR VÅR SAMHÄLLSTVECKLING.
 
Eller ännu värre.
 
VI MÅSTE KANSKE TÄNKA GAMMALT.
 
Det kanske är så fruktansvärt illa att mycket av det som fanns förr, men som saknas
nu, också behövs i dag.
 
SOM ATT PASSA TIDER, SOM ATT VARA UTHÅLLIG MM.
 
Tänk om det är så illa, en renässans för alla konservativa krafter.
 
Hitintills har det ju varit nästintill förbjudet att ens antyda att något av gårdagens vär-
deringar skulle kunna ha en plats i det moderna samhället.
 
DESSA VÄRDERINGAR KANSKE INTE BARA BORDE HA EN PLATS, DE KANSKE
ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR ATT SAMHÄLLET SKA FUNGERA.
 
Har dessa ekonomer rätt, bara till en liten del, kan man dra en slutsats, och den är inte
behaglig.
 
MYCKET AV DET SOM FORMAT DET MODERNA SAMHÄLLET HAR FORMAT DET
HELT FEL.
 
MAN SKULLE NÄSTAN KUNNA SÄGA ATT DET SPÅRAT UR.
 
Lek bara med tanken att det kan ligga något i vad som framförs, bara lite grann förstås,
blir då slutsatsen att man ska fortsätta i samma riktning med expressfart.
 
SOM ATT SLÄCKA EN ELD MED ATT HÄLLA PÅ BENSIN.
 
För många blir nog, tyvärr, just slutsatesen denna.
 
 
AE
 
 
 

ANNIE LÖÖF GÅR TILL ANFALL

Även en blind höna kan hitta ett korn
 
Är det inte så det heter.
 
Nu är förstås inte dagisfröken Annie Lööf blind på riktigt, bara höna på riktigt. Men
det hindrar inte att hon ändå kan träffa rätt.
 
Det är inte ofta man har anledning att konstatera att dagisfröken kan ha rätt
eller säga något vettigt.
 
MEN NU HAR DET HÄNT.
 
Hon kritiserar moderaterna för att alltför ensidigt driva sin jobblinje utifrån att öka
utbudet av arbetskraft.
 
Allt efter tesen.
 
JU STÖRRE UTBUDET AV ARBETSKRAFT ÄR DESTO FLER FÅR JOBB.
 
Nu konstaterar dagisfröken att för alla dessa som söker jobb måste det finnas ett
jobb att söka.
 
Hon konstaterar då att man också måste satsa på den andra "utbudssidan",
dvs att se till att det uppkommer fler jobb, så att de som söker jobb hittar jobb
att söka.
 
ATT MATCHA UTBUD OCH EFTERFRÅGAN KALLAS DET VISST.
 
HON FORMULERAR DETTA SOM ATT ALLIANSENS JOBBLINJE VARIT HALV
OCH ATT DETTA INTE SKAPAR NÅGRA NYA JOBB.
 
Alla som har den allra minsta insikt har insett detta för länge sedan, det är nu bra att
denna insikt drabbar även Annie Lööf.
 
Nu uppmanar hon Fredrik Reinfeldt och Anders Borg att tänka nytt så att jobblinjen
inte förblir halv och så att nya jobb skapas.
 
Ett synnerligen intressant uppvaknande.
 
HÄR HAR VI UNDER 7 ÅR MATATS MED SKRYT ÖVER HUR DUKTIGA ALLIAN-
SEN VARIT MED SIN JOBBLINJE OCH HUR MÅNGA JOBB MAN SKAPAT.
 
Och nu erkänner Annie Lööf utan omsvep.
 
Jobblinjen har bara varit halv.
 
OCH NÅGRA NYA JOBB SKAPAR DEN INTE .
 
En och annan borde sätta ett och annat i halsen efter detta.
 
Nu är dock inte Annie Lööfs analys komplett. Vare sig utbudet av arbetskraft eller ef-
ferfrågan på arbetskraft lever sina egna liv. Man skulle kunna säga att även Annie
Lööfs hastigt uppkomna insikt är en halv jobblinje.
 
För att matchningen på arbetsmarknaden ska fungera bra, måste vi ha ett samhälle
i vid mening, som fungerar bra.
 
OCH DIT HAR VI LÅNGT, DÅ MÅNGT OCH MYCKET IDAG FUNGERAR DÅLIGT
ELLER INTE ALLS.
 
Går inte tåget, går det ju inte att åka tåg till jobbet hur väl matchningen än fungerar,
och ges ingen kunskap i skolan blir matchningen allt svårare, mm mm.
 
MEN VISST, ANNIE LÖÖF, ETT STEG I RÄTT RIKTNING ÄR BÄTTRE ÄN INGET
STEG ALLS.
 
Så dagens ros vet var den hör hemma.
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
 
En del av detta ansvarstagande omfattar att driva en politik som skapar så många våld-
täkter som möjligt. Här har den ansvarsfulla Alliansen varit verkligt framgångsrika.
 
Detta bekräftas av den bild media beskriver idag, under natten har fler våldtäkter begåtts
än någon natt tidigare.
 
Delar Ni vår uppfattning, att vi ska ha så många våldtäkter som möjligt rösta då på oss mo-
derater i nästa val.
 
Vår EU kommissionär Cecilia Malmström ger oss god draghjälp här. Genom ett omdömesgillt
agerande, där hon lovordade alla immigranter på Malta, blev landets premiärminister så tack-
sam att han erbjöd oss att ta hand om alla immigranter på Malta.
 
Självklart kommer vi att acceptera detta generösa erbjudande. Vi kommer också att uppdra
åt Cecilia Malmström att göra andra EU ledare så tacksamma att de också erbjuder oss att
ta emot deras flyktingar.
 
Genom detta ansvarsfulla agerande kan vi öka antalet våldtäkter ytterligare.
 
Almedalsveckan närmar sig nu slutet och vi har fått se och höra många nya uppslag. Det
tycks råda en mindre revolt inom Alliansen, då den grövsta kritiken kommer från de mindre
allianspartierna.
 
Annie Lööf hävdar nu att centerpartiet är ett mer företagsvänligt parti än moderaterna, och
det är väl rätt i och för sig, vi ser ju näringslivet som ett särintresse, som ska hållas kort.
 
Men Annie Lööf går längre i sin kritik, hon kräver att Hästsvansen och jag ska tänka nytt.
Den typen av hårda krav tycke jag inte ska komma inifrån, det räcker att oppositionen upp-
märksammat väljarna på att vi inte kan tänka alls.
 
Att då resa krav på att vi ska tänka nytt är att gå för långt, vi får begränsa oss till att försöka
få väljarna att tro att vi kan tänka överhuvudtaget.
 
Annie kritiserar oss också för att bara driva en halv arbetslinje, som inte ger några jobb.
Här har vi under 7 år rest runt omkring och lovordat våra insatser är det gäller att ha ska-
pat 100 000 tals nya jobb.
 
Och nu säger vår lilla dagisfröken att vår arbetslinje är halv och inte gett några nya jobb.
Hon har fräckheten att påpeka för oss att det inte räcker med att öka utbudet av arbets-
kraft, man måste se till att det finns jobb att söka för dessa också.
 
Hon ironiserar över att vi borde kunna förstå att utbudssidan, när det gäller befintliga jobb,
är lika viktigt som utbudssidan av arbetskraft.
 
Som om vi inte borde ha förstått det. Även här reser Annie för hårda krav, inom modera-
terna kan vi inte förstå mer än en sak åt gången, det har väl alla utom Annie förstått.
 
Med sådana vänner behöver vi moderater inga fiender.
 
Även Jan Björklund gör vad han kan för att anstränga våra interna relationer. Först för-
bereder han en samregering med socialdemokraterna och sedan sågar även han vår jobb-
linje. Att erkänna att andra länder har ett lärlingssystem, som är bättre än vårt, och som gett
andra länder en lägre ungdomsarbetslöshet är som att svära i kyrkan.
 
Det gör man bara inte, väljarna kan u få reda på att vårt jobblinje inte är annat än ett tomt
skal. Ska de få reda på detta kan väl Jan ändå vänta till efter valet med att vara så öppen-
hjärtlig.
 
Om nu ledarna för övriga allianspartier har bestämt sig för att vara ärliga inför valrörelsen
är hoppet redan ute, inte för väljarna, men för oss moderater.
 
Jag tar ansvarfullt ansvar för landet       
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
               

FREDRIK REINFEDLT FÖR IN HAT

Som man sår får man skörda
 
Adolf Hitler sådde hat bland tyskarna mot allt vad judar hette. Även om Hitler inte
gick ut med kniv och skar ihjäl judar underblåste han hatet mot judar så att andra
gick ut och skar ihjäl judar eller fick bort dem på annat sätt.
 
De flesta av oss är numera överens om att det inte anstod en statschef att
underblåsa hat mot en viss folkgrupp på sätt som skedde i Tyskland.
 
När Hitler höll tal för tyskarna och eldade upp hatet mot judarna jublade massor-
na.
 
BORT MED ALLA JUDAR, ISOLERA DEM, GASA IHJÄL DEM OCH FOLKET
JUBLADE OCH GJORDE SOM HITLER SA.
 
Nu är det för alldel inte obekant i vår historia att politiska ledare skapar en yttre
eller inre fiende för att vända fokus från det man inte vill fokusera på.
 
Nu anstränger sig Fredrik Reinfeldt att alltmer gå i Hitlers fotspår.
 
FOLKET I VISBY, I VART FALL MÅNGA, JUBLADE NÄR FREDRIK REINFELDT
VRÅLADE.
 
BORT MED ALLA SVERIGEDEMOKRATER, ISOLERA DEM, SE TILL ATT DE
FÖRSVINNER.
 
Och folket i Visby jublade, precis som tyskarna jublade när Hitler talade om judar,
 
Nu är det ingen nyhet att Fredrik Reinfeldt avskyr och hatar sverigedemokrater,
men nu har hatet tagit sådana proportioner att han inte kan tygla sitt hat. Många
inom media är förvånade över att han så tydligt visade sitt otyglade hat.
 
Sverigedemokraterna utgör idag c:a 1/10 av den svenska populationen. Fredrik
Reinfeldt är statschef och bunden av grundlagen, där han ska representera alla.
 
Allt svammel om "att grupp inte får ställas mot grupp" faller platt till marken
med detta otyglade hat.
 
Frågan är om det är legitimt av en statschef att visa ett sådant otyglat hat mot en
betydande grupp av den befolkning han ska företräda. Svaret bör vara ganska så
självklart och enkelt.
 
DET ÄR INTE LEGITIMT FÖR EN STATSCHEF OCH DET ÄR INTE VÄRDIGT
EN STATSCHEF ATT VISA OTYGLAT HAT MOT EN STÖRRE DEL AV BEFOLK-
NINGEN.
 
Det är svårt att styra eget förakt och hat, men Fredrik Reinfeldt går längre, han un-
derblåser så att andra ska förakta och hata det han föraktar och hatar.
 
PRECIS SOM HITLER GJORDE.
 
Ibland går han långt, alldeles för långt. För något år sedan knivskars en företrädare
för SD i Malmö svårt i sin lägenhet. Fredrik Reinfeldts kommentar till detta var:
 
DET ÄR SÅDANT MAN FÅR RÄKNA MED NÄR MAN HAR SÅDANA VÄRDE-
RINGAR.
 
Ett otyglat hat, riktat mot en svensk politiska företrädare, en tyst accept av politiskt
våld, och en uppmaning till andra att göra mer av detta.
 
PRECIS SOM HITLER GJORDE.
 
Folk har också hörsammat Fredrik Reinfeldt, precis som folk hörsammade Hitler,
företrädare för SD får finna sig i mordbränder, misshandel, vandalisering mm, pre-
cis som judarna i Tyskland fick finna sig i.
 
Fredrik Reinfeldt tycks också, precis som Hitler, ha ett horn i sidan till judar. Allt
våld mot judar i Malmö har förbigåtts med tystnad, precis som Hitler höll sig
passiv när tyskar begick övergrepp mot judar.
 
Vad har då sverigedemokraterna gjort för att förtjäna detta ??
 
DE ANSER ATT MAN INTE SKA TA HIT SÅ MÅNGA INVANDRARE, OCH
SÅ ANSER DE ATT MAN MER BÖR VÄRNA OM VÅR KULTUR.
 
Alla undersökningar visar att minst hälften av den svenska befolkningen vill exakt
samma sak.
 
Vad har sverigedemokraterna gjort i övrigt, som skulle kunna motivera att
de förföljs av Fredrik Reinfeldt, precis som Hitler förföljde judarna.
 
INGET, ABSOLUT INGET.
 
Det hat som många utstrålar mot alla sverigedemokrater är en produkt av de så
kallade etablerade partiernas försök at förflytta fokus och skapa en "inre fiende".
 
FREDRIK REINFELDT HAR GÅTT MYCKET LÄNGRE ÄN ALLA ANDRA, HAN
HAR LÅTIT SITT PERSONLIGA HAT STYRA HONOM I DENNA FRÅGA.
 
ETT OTYGLAT HAT SOM INTE ÄR VÄRDIGT EN STATSCHEF.
 
Fredrik Reinfeldt hävdar att SD fört in hatet i Sverige, det kan man säkert diskutera.
 
Men den som fört in den största hatet och i det avseendet skapat den största
skadan, det är inte SD.
 
DET ÄR FREDRIK REINFELDT.
 
Sverigedemokraterna omfattar idag c:a 700 000 väljare enligt alla undersökningar,
det utgör med familjemedlemmar c:a 10 % avbefolkningen. Deras främsta politiska
ambition sammanfaller med vad halva svenska befolkningen tycker.
 
DET ÄR HELT ENKELT INTE ANSTÄNDIGT ATT EN STATSCHEF DRIVER EN
POLITIK SOM SYFTAR TILL ATT UNDERBLÅSA VÅLD OCH ÖVERGREPP PÅ
DETTA SÄTT.
 
Och vare sig det är anständigt eller inte säger grundlagen att statschefen represen-
terar alla medborgare.
 
DET ÄR DEFINITIVT INTE STATSCHEFENS UPPGIFT ATT LÅTA SITT OTYG-
LADE HAT STYRA SIG SÅ ATT HAN STÄLLER, VAD HAN SJÄLV BRUKAR
UPPREPA:
 
GRUPP MOT GRUPP
 
Jämförelserna med Hitler kan te sig överdrivna, men olika tider formar olika ledare.
Omgivande faktorer och förutsättningar ger skapar inte förutsättningar för att en "NY
HITLER" skulle kunna utöva makten i Sverige på samma sätt som Hitler utövade
makt i Tyskland.
 
Men det tycks inte råda någon tvekan att Fredrik Reinfeldt har de personliga
egenskaper, som skulle medfört att han mycket väl skulle ha blivit en "Bra
Hitler" på trettiotalet.
 
Nu jublade folket i Visby över Fredrik Reinfeldts otyglade hat mot 700 000 svenskar.
 
DET ÄR MER ÄN TROLIGT ATT MÅNGA INOM ETT ANTAL ÅR KOMMER ATT
STÄLLA SIG VÄLDIGT FRÅGANDE TILL DETTA.
 
Precis som det är svårt att förstå att Hitler kunde driva utvecklingen så långt som
han gjorde.
 
Nu visar sig Fredrik Reinfeldt oförmögen att bedöma omständigheter på ett korrekt
sätt även i andra avseenden. Detta visar sig bland annat när han beskyller Social-
demokraterna för dubbelspel när Folkpartiet tycks gå bakom ryggen på Alliansen.
 
Ett otyglat hat brukar ofta leda till förvrängda beteenden.
 
Det tycks vara väl känt även inom vissa moderata kretsar att Fredrik Reinfeldts
demokratiska sinnelag inte imponerar, om man väljer att uttrycka sig milt. Det
är också känt att många med kritiska synpunkter skrämts till tystnad.
 
Känns det igen ??
 
VISST KÄNNS DET IGEN, TYSKLAND 1930 - OCH 1940 - TALET OCH HITLER.
 
Hela Hitlers omgivning var också skrämd till tystnad.
 
            
 
FÖRR OCH NU
 
AE
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet       
 
Almeveckan går nu mot sitt slut och har som vanligt varit omtumlande. De största av-
trycken sätter nog ändå det hat jag uppvisat mot stora delar av den svenska befolknin-
gen samt Folkpartiets dubbelspel med socialdemokraterna.
 
I mitt tal framgick det tydligt att mitt hat till sverigedemokraterna sitter så djupt att jag inte
kan tygla mitt hat.
 
Jag ser här Hitler som ett föredöme, han hatade judarna så mycket att han inte heller kun-
de tygla sitt hat.
 
En del tycks ifrågasätta det legitima i att jag som statschef så öppet visar mitt hat mot en
grupp som omfattar 10 % av befolkning.
 
När det gäller den frågan struntar jag i vad som är legitimt och vad grundlagen säger,
sverigedemokrater är inga fullvärdiga medborgare och jag ska lära alla att hata dem,
precis som Hitler fick alla tyskar att hata judar.
 
När det gäller Folkpartiets dubbelspel, så kan vi inte anspela på att Folkpartiet har någon
del i detta, skulden måste vi lägga på socialdemokraterna, annars kan alliansen spricka.
 
Folkpartiet kommer under dagen att slå en lans för värnskatten och menar att den behövs
för att stimulera välutbildad personal till extra insatser.
 
Här ligger Moderaterna och Folkpartiet på kollissionskurs, folkpartiet vill ha bra utbildning
och välutbildad personal. Vi moderater vill ha låg utbildningsnivå och låga löner och det
bästa sättet att snabbt nå dit är att så snabbt som möjligt ta hit så många analfabeter som
möjligt.
 
Folkpartiet slåss också för ett lärlingssystem, något som också syftar till att få bättre ut-
bildad arbetskraft.
 
Vi vill inte ha bättre utbildad arbetskraft, då det på sikt höjer lönerna, även här är analfa-
beter med instegsjobb en oöverträffad metod att snabbt nå resultat.
 
Kuppen i Egypten oroar och många menar att man inte kan lita på militären. Här har den
ansvarsfulla Alliansregeringen varit framsynt, vi har sett till att det inte finna några militä-
rer, vare sig att lita på eller inte lita på.
 
Läraren Gustav Fridolin skriver i DN idag ett kritiskt inlägg där han beskyller oss för att ha
försämrat resultatet i skolorna. Han pekar då på att vi tagit bort 12 600 pedagogtjänster i
skolorna under våra 7 år vid makten.
 
Så lite förstår man bara, när man aldrig tagit ansvar på riktigt, bara på låtsas.
 
Skulle Miljöpartiet komma till makten, vilket gudarna må förbjuda, kommer även läraren
att förstå vad som är nödvändigt.
 
Ska man kunna skryta över starka offentliga finanser måste det sätta sina spår någon-
stans och ett spår är just den försämrade kunskapsutvecklingen.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             

FREDRIK REINFELDT FALSKARE ÄN FALSK

Fredrik Reinfeldt visar sitt rätta jag
 
Och det är inget som imponerar det minsta.
 
Folkpartiets flört med socialdemokraterna har sin givna förklaring, när skafferiet är
tomt söker sig råttorna någon annanstans.
 
Att socialdemokraterna i det läget är intresserade är ganska så självklart, en bredd-
ning av en eventuell regering på det sättet skulle passa bra.
 
Socialdemokraterna för här en fullt logisk och legitim förhandling.
 
FOLKAPRTIETS LEGIMITET ÄR INTE LIKA SJÄLVKLAR, INGÅENDET I ALLI-
ANSEN FÖRPLIKTAR.
 
Men är skafferiet tomt så är det tomt.
 
I det läget ger sig ansvarspredikanten på socialdemokraterna och anklagar dessa för
dubbelspel.
 
Dubbelspel ?`? Dubbelspel ??
 
Vem skulle i så fall socialdemokraterna bedriva dubbelspel mot och föra bakom ljuset ??
 
ANSVARSPREDIKANTEN ÄGNAR SIG HELT ENKELT ÅT SCHASKIGT DUBBELSPEL
SJÄLV.
 
Är det någon i det läget som skulle kunna anklagas för dubbelspel bör det rimligen vara
Folkpartiet.
 
Men sin vana trogen uppvisar ansvarspredikanten den sedvanliga fegheten och
bortser helt från verkligheten.
 
ETT SCHASKIGT SPEKTAKEL, INTE VÄRDIGT EN STATSMAN.
 
Men typiskt ansvarspredikanten, intrigerande, hatfulla utfall och falskspel.
 
Men valet 2014 närmar sig och allt mer pekar på att vi får en statschef som har
vett på att uppträda utan hatfulla och ej underbyggda utfall.
 
Man kan också ana sig till en aning avundsjuka gentemot Folkpartiet.
 
VILKET SERIÖST PARTI VILL HA MED MODERATERNA ATT GÖRA OM MAN
SLIPPER ??
 
 
 
Sur på Folkpartiet
AE

JONAS SJÖSTEDT SOM CLOWN

Frisk humor i Almedalen
 
I går fick man sig ett härlig skratt när Fredrik Reinfeldt släppte dysterheten och kostade
på sig att skämta.
 
Och ansvarspredikantens skämt fick alla att kikna av skratt.
 
SOCIALDEMOKRATERNA HAR INGET REGERINGSALTERNATIV ATT ERBJUDA
MED SINA 33 % AV VÄLJARKÅREN MEDAN FOLKPARTIET OCH MODERATERNA
KAN ERBJUDA HELA 30 % TILLSAMMANS  - HA  - HA -  HA.
 
Skratten ekade i Almedalen resten av dagen, 30 % större än 33 % och ett bättre rege-
ringsalternativ.
 
Styrkt av detta går idag vänsterkommunisternas ledare vidare på denna skämtsamma
linje och ställer krav för att medverka i en regering.
 
Hela världen vet att vänsterkommunisterna är en paria för alla andra när det gäl-
ler att delta i en regering.
 
INGEN SKULLE KOMMA PÅ IDEN ATT ANDAS OM DETTA.
 
Socialdemokraterna kan på sin höjd tänka sig att bli stöttade av vänsterkommunisterna
i enskilda frågor om man får makten.
 
I DETTA LÄGET STÄLLER JONAS SJÖSTEDT KRAV PÅ SOCIALDEMOKRATERNA
FÖR ATT MAN SKA MEDVERKA I EN EVENTUELL REGERING.
 
Maken till skämt har inte sett dess like tyckte många.
 
De som hade ork att skratta mer efter ansvarspredikantens skämt fick idag yterligare sig
många och långa skratt.
 
Att Jonas Sjöstedt "krav" i sig kan tåla att diskuteras är en annan sak, men det lär inte
ske i form av regeringsdeltagande.
 
Frågan är om inte Jonas Sjöstedt här gick för långt i sitt skämtlynne.
 
GRÄNSEN MELLAN HUMOR OCH LÖJEVÄCKANDE ÄR INTE ALLTID KRISTALL-
KLAR.
 
Jonas Sjöstedt underhåll folk i Almedalen
AE
 
 
 
 
 
 
 

TILLVÄXT I FORM AV SNUS OCH BRÄNNVIN

Birger Schlaug lever än
 
Förra språkröret i Miljöpartiet, Birger Schlaug, skriver ofta och gärna gästkrönikor
i Borås Tidning, så även i dag.
 
De flesta av dessa krönikor har en djupt mänsklig dimension och ofta är det lätt att
hålla med om det mesta, så även i dag.
 
I dag uppehåller sig Birger Schlaug vid relationen människan kontra ekonomisk
tillväxt.
 
Han formulerar sig här väldigt enkelt och väldigt tydligt.
 
MÄNNISKAN ÄR INTE TILL SOM ETT SMÖRJMEDEL FÖR DEN EKONOMISKA
TILLVÄXTEN UTAN DEN EKONOMISKA TILLVÄXTEN ÄR TILL SOM ETT SMÖRJ-
MEDEL FÖR ATT MÄNNISKAN SKA FÅ DET BRA.
 
I dagens läge är det lätt att förstå vad Birger Schlaug syftar på.
 
I de marknadsekonomiska modeller Alliansregeringen tillämpar har människan
reducerats till en kugge i systemet.
 
DENNA KUGGE HAR TILL UPPGIFT ATT SMÖRJA DEN EKONOMISKA TILLVÄX,
HUR DETTA PÅVERKAR MÄNNISKANS VÄLBEFINNANDE FINNS INTE PÅ AGEN-
DAN.
 
Tänk så enkelt att skulle vara och så mycket bättre allt skulle kunna bli om man lyckades
vända upp och ner på den värderingar som råder idag hos ansvariga politiker.
 
SE TILL ATT MÄNNISKAN MÅR BRA GENOM ATT ANPASSA DEN EKONOMISKA
POLITIKEN OCH TILLVÄXTEN TILL MÄNNISKAN I STÄLLET FÖR TVÄRTOM.
 
Lyckas man samtidigt förtroendevalda att ställa om sig så att de insåg att de verkar för
väljarnas bästa och inte tvärtom, tänk vilket samhälle det skulle kunna öppna sig.
 
MEN VÄGEN DIT ÄR LÅNG, ALLTFÖR LÅNG, OCH KANTAD AV POLITKER SOM
SER TILLVÄXT SOM ETT ÖVERORDNAT MÅL OCH SER MEDBORGAREN SOM EN
KUGGE SOM MÖJLIGGÖR SÅ STOR POLITISK MAKT SOM MÖJLIGT.
 
Det sägs att hoppet är det sista som överger människan, men det måste då finnas något
hopp som kan överges.
 
Och finns det något hopp som kan överges lär väl detta överges långt innan politiker
övergett sin övertro på tillväxt.
 
DET BEHÖVS FAKTISK INTE MYCKET INSIKT FÖR ATT SNABBT KOMMA TILL IN-
SIKT OM ATT VISSA INSLAG I TILLVÄXTEN ÄR DIREKT SKADLIG FÖR MÄNNIS-
KAN.
 
Och inslag skadliga för människan ska inte maximeras.
 
DE SKA MINIMERAS.
 
Man kan skratta åt Albert Engströms "Kolingen" när han besökte en restauran och gjorde
beställningen:
 
Fröken: "Jag vill ha frukt och vin" och fick då frågan "Vad ska det vara för frukt och vin ?"
 
BRÄNNVIN OCH GURKA SÅ KLART.
 
Både brännvinet och gurkan drog tillväxten men Kolingen skulle mått bättre om han bara
hållt sig till gurkan.
 
Dessutom ger för mycket tillväxt efter för mycket brännvin en annan ökad tillväxt. man kon-
sumerar mer sjukvård och då ökar tillväxten ,något så in i Norden.
 
Så många har nog anledning att fundera både en och två gånger om inte Birger Schlaug
är värd att lyssna till.
 
 
 
Snus, tobak och brännvin drar tillväxten, '
kan det då ramla ner en slant ?
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEN KORRUPTA MAKTEN

Makt är farligt
 
Socialdemokraten Anders Sundström är intervjuad i SvD idag och talar ut om vissa
frågor. Anders Sundström är väl en av de få politiker, som väcker sympati med sin
personliga utstrålning.
 
Synen på sig själv och omgivningen tycks verklighetsbaserad och imponerande.
 
Jag vet att jag har mycket begränsad kunskap och de som finns runt omkring
mig kan mer om frågorna än jag kan själv.
 
HUR OFTA FÅR MAN HÖRA SÅDANT ??
 
Oftast får man som väljare höra att man inte är informerad, i bästa fall, om man dris-
tar sig att ha en avvikande uppfattning i en viss fråga.
 
Han ger sin uppfattning om makten, och samma sak har många sagt tidigare, men
kanske inte på ett sätt som så tydligt visar på egen erfarenhet.
 
MAKT ÄR FARLIGT, MAKT KORRUMPERAR.
 
MÄNNISKOR SOM LEVER ED MYCKET MAKT FÖRÄNDRAS TILL DET SÄMRE
ÖVER TID.
 
Vilka slutsatser kan man då dra av detta ?
 
En rimlig slutsats är att tiden inte ska få tillåtas att verka alltför länge.
 
ETT BYTE AV LEDANDE POLITIKER MED JÄMNA MELLANRUM TYCKS VARA EN
FÖRUTSÄTTNING FÖR ATT SLIPPA KORRUPTION.
 
För vi vill väl inte ha politiker, som försämras över tid till det sämre så länge och så myc-
ket att de inte kan bli sämre ??
 
 
7 år vid makten tycks räcka
AE
 

ALMEDALEN SLIPPER FILIPPA REINFELDT

Föraktet för väljarna är det kitt som håller samman moderaterna
 
Almedalen får väl ses som höjdpunkten i det politiska livet de år det inte är valår, alla
tokigheter som sägs till trots.
 
En av de frågor som nu debatteras livligast i Almedalen är vårdfrågor och omsorg.
 
Moderaternas talesman i dessa frågor, tillika högste landstingspolitiker i Stockholm,
är Filippa Reinfeldt.
 
Av förakt till väljarna väljer hon ändå att stanna hemma.
 
Som skäl till att inte belasta väljarna genom att besöka Visby anger hon:
 
MITT MELLANBARN FYLLER 18 ÅR OCH DET GÖR HAN INTE VARJE ÅR, OCH
DESSUTOM ÄR VISBY KVAR NÄSTA ÅR.
 
Trots alla moderata nedrusningar på alla områden och trots att fjollan till försvarsmin-
ister inte anser att Gotland behöver försvaras, lär nog Visby vara kvar nästa år.
 
DÄREMOT FÅR MAN INNERLIGT HOPPAS ATT FILIPPA REINFELDT INTE ÄR
KVAR NÄSTA ÅR, SÅ ATT VÄLJARNA SLIPPER ALLT DET FÖRAKT SOM UT-
STÅLAS OCH I STÄLLET FÅR DEN VÅRD DE ÄR VÄRDA.
 
 
Lätt att förstå hans raseri
AE
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
 
Demoskops väljarundersökning i går visar att både centerpartiet och kristdemokratera
riskerar att åka ut ur riksdagen, samtidigt som folkpartiet är på väg ut ur Alliansen.
 
Aktuella siffror visar nu att socialdemokraterna ensamma är större än moderaterna och
folkpartiet tillsammans. I detta läger visar jag min ansvarsfullhet genom att kritisera soc-
ialdemokraterna för att de är de enda som har ett realistiskt regeringsalternativ.
 
Sammanvägda undersökningar visar nu också att sverigedemokraterna ligger stabilt över
10 % och nu är det tredje största partiet.
 
Jag blir nu beskylld för att vara en enfrågepolitiker och uppfylld av hart till sverigedemokra-
terna.
 
Att jag är uppfylld av har till sverigedemokraterna stämmer, jag blir hatfullare mot dessa
var gång de ses öka i opinionen.
 
Däremot ställer jag inte upp på att jag är en enfrågepolitiker, jag hatar inte bara sverige-
demokraterna, jag hatar allt svenskt som är rent barbari.
 
I mitt tal i går visade jag detta genom att kritisera sverigedemokraterna hårt för att de
skapar hat genom att ge sig på de som kommer från andra länder.
 
Jag behöver inte skapa hat, jag är fylld till bristningsgränsen med hat och ger mig på
svenskarna varje dag, jag ligger sömnlös om nätterna för alla dessa svenskar.
 
Aftonbladet vädrar morgonluft nu varje dag och tar sig ton mot mig, landets statsminister.
Ja i vart fall statsminister för de flesta, 700 000 vill jag ju inte ta i med tång, så för dessa
kan jag ju inte vara statsminister.
 
Nu raljerar Aftonbladet om mitt fina förslag att sänka avgiften till arbetslöshetskassan.
Man hänvisar då till att jag för något år sedan höjde avgiften och skojar nu brett med:
 
Först höjdes avgiften för att säkra jobben och nu sänks avgiften för att säkra jobben.
Aftonbladet tycks aldrig ha förstått det där med retorik och politisk strategi, som om jag
skulle bry mig om jobben.
 
Det enda jag bryr mig om är makten, och så min pension förstås.
 
Med anledning av det där med makt säger Anders Sundström i en intervju att makt för-
sämrar en politiker över tiden. Det stödet ger mig råd i ryggen inför valet 2014. Nu har
jag suttit 7 år vid makten och försämrats så mycket att mina personliga egenskaper in-
te kan bli sämre.
 
Rösta därför på mig 2014, statsministern som inte kan bli sämre.
 
I går nämnde jag att socialdemokraterna inte kan bryta upp Alliansen med anledning av
att folkapartiet vill byta sida. Genom Demoskops undersökning blev jag sannspådd, soc-
ialdemokraterna kan inte bryta upp Alliansen, då vi moderater ensamma stå enade i den-
na situation,
 
Sedan tycker jag att socialdemokraterna idkar falskt dubbelspel, när de lockar Folkpartiet
med fagra löften.
 
Så länge det finns en chans att Folkpartiet stannar kvar och gör som vi säger ägnar sig
inte Folkpartiet åt falskt dubbelspel, bara socialdemokraterna.
 
Skulle jag säga öppet vad Folkpartiet gör, det vill säga detsamma som socialdemokra-
terna, kanske de tar beslutat att byta sida.
 
Så jag väljer att ägna mig åt falskt dubbelspel, kritisera socialdemokraterna, men inte
Folkpartiet.
 
I natt brann en MC verkstad i Södertälje. Under veckan har tidigare fyra verkstäder i
Södertälje blivit ödelagda genom mordbränder. Miljöpartiet har förklarat för mig att dessa
tillhört de få kvarvarande svenskarna i Södertälje och att man ser detta som ett led i in-
tegrationen.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet         
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
            

REINFELDT SKÄMTAR GROVT I ALMEDALEN

Sommaren lockar fram humor från oväntat håll
 
Vem kunde i sin vildaste fantasi kunna tänka sig att ansvarspredikanten visar sig
med mungiporna uppåt.
 
Men Fredrik Reinfeldt kan verkligen visa skämtlynne, om det nu är somma-
ren som lockar fram denna sida.
 
I ALMEDALEN VISAR FREDRIK REINFELDT HUMOR AV SÄLLAN SKÅDAT
SLAG, HÄR LIGGER ALLA ANDRA PARTILEDARE I LÄ.
 
Man har ju svårt att sluta skratta varje gång man hör ansvarspredikantens vits:
 
SOCIALDEMOKRATERNA PRESENTERAR INGET REGERINGSALTERNATIV
HA - HA - HA
 
Och alla skrattar med och tycker det är riktigt roligt.
 
Fast galghumor av det här slaget kan ju förstås vara känsligt, en del kan ju
ta det på allvar.
 
Demoskop presenterar idag sin senaste väljarundersökning, avseende juni må-
nad.
 
Enligt denna har centerpartiet 3,2 %, kristdemokraterna 3,0 %, så ajöss med dessa
två.
 
Moderaterna ihop med folkpartiet har tillsammans drygt 30 % , fast folkpartiets röster
verkar vara ett osäkert kort, just nu försöker de tränga in sig hos socialdemokraterna.
 
Socialdemokraterna har drygt 33 %, alltså större ensamma än moderaterna och
folkpartiet tillsammans.
 
Om detta skojar ansvarspredikanten våldsamt:
 
SOCIALDEMOKRATERNA KAN INTE PRESENTERA ETT REGERINGSALTERNATIV,
DET KAN BARA MODERATERNA IHOP MED FOLKPARTIET- HA - HA -HA
 
Visst är det roligt, roligare kan det knappast bli.
 
Fast frågan är om ansvarspredikanten inser att det är roligt, med sin fördröjnings-
nippel "där uppe" tar det kanske tiden intill nästa val innan han inser hur roligt
det var.
 
30 %  STÖRRE ÄN 33 % - HA - HA -HA
 
Politik ger tydligen utrymme för humor ändå.
 
 
Skulle jag utgöra ett regeringsalternativ - HA - Ha - HA
AE
 

DEMOKRATI PÅ UNDANTAG

Demokratin på undantag i Reinfeldts Sverige
 
Så höll då ansvarspredikanten Fredrik Reinfeldt sitt tal i Almedalen.
 
Den stora nyheten tycks vara att avgiften till a kassan ska bli lägre.
 
Avgiften till a kassan höjdes tidigare för att moderna hävdade att deras ansvars-
tagande tvingade dem att höja avgiften till a kassan.
 
DETTA VAR NÖDVÄNDIGT FÖR ANNARS SKULLE SVERIGE GÅ UNDER.
 
Nu behövde inte Sverige gå under men många arbetstagare gick under, de hade inte
råd att vara med i a kassan.
 
Men många arbetstagare gick inte bara under, de gick också ur de ansvarsfulla
allianspartierna, som var så ansvarsfulla att de höjde a kassan så att folk inte
gade råd att vara med.
 
Nu när väljarna flyr tycks det inte spela någon roll att Sverige går under, för nu ska av-
giften sänkas, så att Sverige går under.
 
OCH DETTA SPEKTAKEL SLÅR MAN SIG PÅ BRÖSTET FÖR OCH KALLAR SIG
ANSVARSFULL.
 
För att en misslyckad höjning, nu tvingar fram en så misslyckad sänkning att landet'
går under, för det sa man själva att landet skulle göra om a kassan inte höjdes.
 
Talet innehöll också ytterligare en bekräftelse på att ansvarspredikanten hatar allt
vad sverigedemokrater heter.
 
Men talet visade att ansvarspredikanten inte bara hatar sverigedemokrater.
 
TALET VISAR ATT ANSVARSPREDIKANTEN HATAR DEMOKRATIN, MEN DET
VISSTE VI JU FÖRUT.
 
Nu ska alla krafter läggas ner på att isolera sverigedemokraterna.
 
Har ingen i mederaternas värld hört talas om demokrati ??
 
OM NÅGOT ELLER NÅGRA PARTIER SKA ISOLERAS SÅ ÄR DET FAKTISKT
INTE FREDRIK REINFELDT SOM SKA ISOLERA DEM.
 
DET ÄR FAKTISKT VÄLJARNA SOM I ALLMÄNNA VAL SKA ISOLERA DE PAR-
TIER MAN ÖNSKAR SE ISOLERADE.
 
Sedan frågar man sig om Fredrik Reinfeldt själv förstår vad han säger, troligen inte ??
 
Har ingen i Rosenbad hört talas om att man inte ska ställa grupp mot grupp ?
 
MEN DET GÄLLER KANSKA BARA DE GRUPPER MAN SJÄLV GILLAR.
 
 
Kända statschefer som också ville isolera medborgare man inte gillade
AE
 

SVENSK EKONOMI, NÄST SJUKAST I EU

Landet bortom räddning
 
Man kan blunda mycket och länge över mycket, men någon gång måste man öppna
ögonen.
 
I dag lämnar SCB en rapport, som borde öppna ögonen på de flesta av oss.
 
Mycket av det som framgår av rapporten har vi känt till tidigare och mycket har vi
anat oss till.
 
Sverige har näst högsta livsmedelspriser inom EU, och det är inga små skillna-
der vi talar om.
 
VÅRA LIVSMEDELSPRISER LIGGER 24 % ÖVER SNITTET I EU.
 
Detta har inga yttre fiender åstadkommit av ren elakhet utan det har vi själva åstad-
kommit av ren dumhet.
 
Vi slår oss ständigt för bröstet och talar om för alla andra i världen hur duktiga vi är,
och det är sällan vi inte är duktigare än alla andra, tillsammans.
 
Men livsmedelspriserna talar ett halt annat språk, ett mer sant och rått språk.
 
LIVSMEDELSPRISERNA SÄGER ATT EFFEKTIVITETEN I DET SVENSKA SAM-
HÄLLET SAMMANTAGET LIGGER PÅ EN VÄLDIGT LÅG NIVÅ.
 
Det går inte direkt att översätta nivån på livsmedelspriserna till effektivitetsnivån, men
då livsmedelsnivån upptar en bytydande del av konsumtionsutrymmet ger uppgifterna
en fingervisning, och den är.
 
SVERIGE BÖR HA DEN NÄST SÄMSTA EFFEKTIVITETSNIVÅN I EKONOMIN OCH
SAMHÄLLET INOM HELA EU.
 
Vissa andra uppgifter pekar i samma riktning.
 
Vi har världens högsta skatter utan att få ut mer av det än andra jämförbara län-
der.
 
Vi har också en banksektor, som jämfört med andra länder mest är inriktad på att
råna kunderna, möjliggjort av en liknande monopolsituation.
 
EN VÄLDIGT TYDLIG BEKRÄFTELSE PÅ ATT EFFEKTIVITETSNIVÅN PÅ EN SÅ
KALLAD AGGREGERAD NIVÅ ÄR VÄLDIGT LÅG.
 
Tittar man på var de höga livsmedelspriserna hamnar är bilden väldigt klar.
 
EN KLART BRISTANDE KONKURRENS INOM OMRÅDET GÖR ATT DE STÖRRE
LIVSMEDELSKEDJORNA I PRINCIP ARBETAR I EN MONOPOLMILJÖ.
 
MAN SKÄR HELT ENKELT GULD MED KNIV, VINSTERNA ÄR OFTA SÅ STORA
ATT DET ÄR SVÅRT ATT TA TILL SIG.
 
För att dölja den bristande konkurrensen i samhället och den låga effektivitetsnivån
slår sig våra politiker för bröstet och manipulerar olika statsistiksmått, så att man ibland
han få en bild av att allt är bra.
 
Som medborgare har vi ett enkelt val:
 
Det ena alternativet är att vi väljer politiker som struntar i om vi har det bra eller
inte men fokuserar på att framhålla att vi är bäst i världen, precis som i dag.
 
Det andra alternativet är att vi väljer politiker som styrs av visionen att vi ska ha
det bra, på riktigt.
 
MEN DEN SENARE AMBITIONEN TVINGAS VI VÄLJA ANDRA POLITIKER ÄN DE
SOM ÄR ANSVARIGA TILL ATT EFFEKTIVITETSNIVÅN ÄR SÅ LÅG SOM DEN ÄR,
DVS VI MÅSTE HITTA ANDRA POLITISKA LEDARE.
 
 
Ska inte vara näst dyrast i EU
AE
 
 
 
 
 
 
 
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar det flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet men definitivt inte försvaret
 
    
 
Det ska bli skönt att slippa Almedalen om något år, värre vecka finns inte under hela
året.
 
Nu har vi inte bara problem med oppositionen, nu när skafferiet är tomt får vi ansvars-
fulla moderater även problem med mindre ansvarsfulla alliansbröder, men jag ser dem
inte längre som bröder.
 
Folkpartiet kan nu "slänga sig i väggen" , efter sina samtal med socialdemokraterna ser
jag inga möjligheter att gå vidare med detta samarbete.
 
Kristdemokraternas utspel om maxtaxan omöjliggör ju också fortsatt samarbete, men
detta spelar mindre roll, partiet är ju närmast utraderat.
 
Även om vi nu blivit av med försvaret tycks vi ändå inte bli av med försvaret, då det blos-
sat upp en intern strid i partiet om just försvaret.
 
Almeveckan har stimulerat till en opposition inom partiet, som vill se en satsning på Got-
land.
 
Regeringens egen lilla fjolla, försvarsminister Karin Enström, sammanfattar här väl vår
syn på försvaret och Gotland.
 
Vi ser inget behov av något särskilt  försvar på Gotland, då vi inte har något försvar någon
annanstans heller.
 
Våra moderata vänner på Carema tycks ha fått problem igen. Nu är Socialstyrelsen på
ett äldreboende i Upsala, där man upptäckt att bemanningen är för låg för att man ska
tjäna så mycket som möjligt.
 
Vid kontrollen var allt låst, alla larm gick och ingen personal anträffbar.
 
Carema behöver dock inte oroa sig, vad har man inte vänner till. Har vi anförtrott så stora
offentliga tillgångar till våra moderata vänner i Carema så kommer vi att se till att Socialsty-
relsen inte sätter käppar i hjulen.
 
Våra moderata vänner på Investor hävdar i Almedalen att man sätter välfärden i fokus.
 
Detta är inget nytt, vi har under alla år gett familjen Wallenberg favörer på medborgarnas
bekostnad, och vi moderater kommer att fortsätta att säkerställa Investors välfärd.
 
En rapport från Handels visar nu att vår så kallade ungdomssatsning på unga, där vi sänkte
arbetsgivaravgiften inte gett synbara resultat. Man menar att dessa pengar. skulle gett bättre
utdelning på annat håll sett till antal jobb man vill skapa.
 
Denna kritik bygger på rena vanföreställningar. Denna satsning hade inget syfte att skapa
nya jobb. Ambitionen var att experimentera med marknadsekonomiska modeller för att få
se vad som händer.
 
Nu hände ingenting, men det kan vi ju inte öppet erkänna.
 
Gustav Fridolins tal i går gav oss en riktig bredsida, men det mesta byggde även här på rena
vanföreställningar.
 
Han menade att jobbskattavdragen inte fungerat och detta är helt fel. Ambitionen här var att
inkomstklyftorna skulle öka mellan olika grupper, så att vi kunde ställa grupp mot grupp.
 
Och här lyckades vi över förväntan, inkomstklyftorna har aldrig ökar mer än sedan vi började
införa dessa avdrag.
 
Språkröret hävdade också att vi monterat ner skolan, och även detta är ett uttryck för vanföre-
ställningar.
 
Vi har inte monterat ner skolan, den finns kvar, men vi har skänkt bort stora delar av den till
våra vänner i riskkapitalbolagen, så att de kan göra sig stora förmögenheter.
 
Språkrörets värsta påhopp gällde nog ändå klimatet, där han hävdade att klimatpolitiken to-
talhaverarat.
 
Detta är ju så befängt att man bara kan skratta åt det, hade språkröret varit lite mer vaken
hade han upptäckt att Allinasen aldrig haft någon klimatpolitik, och då kan den ju inte ha to-
totalhavererat.
 
Sedan menar han att vi ägnar sommaren åt att fundera hur mycket vi ska dra ner på skolan.
 
Detta ser vi som en oförskämd anspelning på att vi skulle vara begränsade. Vi ägnar inte
sommaren åt att fundera bara på hur vi ska dra ner i skolan.
 
Vi ägnar sommaren åt att fundera på hur vi ska ta bort så mycket välfärd som möjligt på
alla områden.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet     
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
 
 
 
 

BANK VÄGRAR RÅNA KUND

Ombytta roller och rånare
 
Vi matas dagligen med uppgifter som stärker bilden av att brottsligheten är hög
och hela tiden ökar.
 
Bland annat tycks rånen öka lavinartat, däremot tycks bankrånen tycks ha blivit
lite färre till följd av ökad säkerheten.
 
Nu tycks säkerheten blivit så hög att man kan skratta åt den, bankrånarna
har blivit omvända och inverterats.
 
Och dessutom tycks dagens bankrånare vara försedda med riklig humor.
 
I dag skulle en bankrånare sätta in pengar på Skandiabanken i Stockholm, men
kontoret hanterade inte kontanter.
 
Bankrånaren blev så uppbragt över att inte kunna bli av med sina surt förvär-
vade slantar att han misshandlade personalen, varefter han flydde.
 
Kanske ett tecken som styrker bilden av att vi kanske är på väg att få deflation i
landet, ingen vill ta emot några pengar, allra minst banken.
 
I vart fall visar det att det fortfarande ryms betydande humor i landet, för det kan
väl inte vara tecken på något annat än humor ?
 
Nu är det bara att se fram emot att Skatteverket vägrar att ta emot våra pengar,
så är bilden av lycka total.
 
 
 
AE
 

GUSTAV FRIDOLIN ÄR GLAD

Miljöpartiet stannar på halva vägen
 
Det sägs ofta att lärare underpresterar på intagning till lärarhögskolan och att elev-
erna på lärarhögskolan tillhör det sämst utrustade eleverna, sett till de intellektuella
resurserna.
 
Läraren och språkröret Gustav Fridolin uttalar sig nu i Almedalen om flykting-
politiken.
 
DEN INTETSÄGANDE FLOSKEL LÄRAREN OCH SPRÅKRÖRET GUSTAV FRI-
DOLIN DÅ GER UTTRYCK FÖR MOTSÄGER INTE DETTA INTRYCK MAN FÅTT
AV LÄRARNA.
 
Sedan har ju läraren och språkröret Gustav Fridolin en ovanlig egenskap, dock inte
ovanlig inom Miljöpartiet.
 
MAN ANSER SIG INTE BEHÖVA FÄSTA SÅ STORT AVSEENDE VID SANNINGEN
OCH INGET AVSEENDE  ALLS TILL VERKLIGHETEN.
 
Ett bra utgångsläge, då blir allt enkelt och bra och den dummaste floskel kan låta som
höjden av begåvning och insikt.
 
Oraklet, läraren och språkröret, har nu uttalat sig:
 
JAG ÄR GANSKA SÅ GLAD ÖVER ATT LEVA I ETT LAND SOM MÄNNISKOR FLYR
TILL I STÄLLET FÖR IFRÅN.
 
Dummare än dummast och rent struntprat.
 
Att folk "flyr" till Sverige och på vägen hit slänger sina dokument, så att ingen ska kunna
se var "de flyr ifrån" beror i 95 % av fallen, enligt bl a Migrationsverket uppgifter, att de vill
komma till Sverige och hämta pengar,
 
De vet att det inte finns något annat land i hela världen där befolkningen styrs av
politiker, som delar ut mer pengar till dessa "flyende".
 
DE VET OCKSÅ ATT DE BLIR PRIVILIGERADE I LANDET, DÄRFÖR ATT POLITIK-
ERNA HAR VALT ATT DISKRIMINERA SIN EGEN BEFOLKNING DÄRFÖR ATT DES-
SA "FLYENDE" SKA FÅ DET LANDETS BEFOLKNING INTE KAN FÅ I VISSA AVSE-
ENDEN.
 
Detta är läraren och språkröret Gustav Fridolin glad för.
 
MÅNGA I LANDET, MINST 50 % AV BEFOLKNINGEN, ÄR ALLT ANNAT ÄN GLADA
ÖVER DETTA.
 
Många är också så lite glada att de också skulle fly, om det fanns något annat land att fly
till, där politikerna är så enfaldiga, grymma och inhumana, att de förser ankommande "flyk-
tingar" med förmåner som inte landets egna medborgare ges rätt till.
 
DE SOM INTE ÄR LIKA GLADA SOM GUSTAV FRIDOLIN VET DETTA OCH DÄRFÖR
FLYR DE INTE.
 
Hade det funnits något annat land i världen, där politikerna varit enfaldigare, dummare,
grymmare och mer inhumana än de vi har i Sverige, hade många av dessa ej glada åkt
dit och hämtat pengar.
Det skulle troligen gått ett lämmeltåg från Sverige, bara tanken att man skulle slippa arbeta
resten av livet och ändå få mer pengar än man får i Sverige är nog tillräckligt för många att
packa resväskan.
 
Men alla vet att det finns inget annat sådant land.
 
Skulle det dessutom finnas något så konstigt land, skulle många av våra problem vara lös-
ta, då de flesta av dessa så kallade "flyende" skulle ställa kosan till detta land, som nu inte
finns.
 
DET FINNS BARA ETT SÅDANT LAND OCH DET ÄR SVERIGE.
 
Detta är alltså läraren och språkröret Gustav Fridolin glad för
 
ALLA DELAR INTE DEN GLÄDJEN.
 
 
Gustav Fridolins glädje är stor över att dessa flyr till Sverige
AE

EN ARBETSFÖRMEDLING PÅ DEKIS

Arbetsförmedlingen går mot skördetider
 
Arbetsförmedlingens läge har aldrig någonsin varit så gott som nu.
 
FÖRTROENDET FÖR ARBETSFÖRMEDLINGEN ÄR NU SÅ LITET ATT DET INTE
KAN BLI MINDRE, ALLA FÖRÄNDRINGAR ÄR DÄRFÖR TILL DET BÄTTRE.
 
Nya siffor från SIFO visar återigen att Arbetsförmedlingen är den myndighet i landet
som har minst anseende och förtroende.
 
RENA KATASTROFSIFFOR SÄGER FÖRETRÄDARE FÖR NÄRINGSLIVET OCH
ANDRA ORGANISATIONER.
 
Verkets generaldirektör, som själv är en katastrof och i sig själv utgör en kris, har en
annan syn på att världens sämsta Arbetsförmedling har lägst anseende bland landets
myndigheter.
 
Katastrofen GD menar då:
 
JAG VILL INTE KALLA KRISEN EN KRIS.
 
Undersökningen är annars riktigt underhållande, man får här sig till livs brister som man
tidigare inte trott var möjliga.
 
Lite exempel visar underhållsvärdet:
 
"Arbetsförmedlingen har inget stöd eller hjälp att erbjuda".
 
eller
 
"Man brister i servicen"
 
eller
 
"Man skickar sökande med fel kompetens".
 
Som exempel på det sistnämnda anger rapporten att man skickar sökande utan truckförarkort
till företag som söker truckförare.
 
Ingen kris alltså enligt verkets GD, som själv är en katastrof.
 
Företrädare för Näringsliver uppger sig ha tröttnat och man ser ett tydligt mönster:
 
ARBETSFÖRMEDLINGEN JOBBAR FÖR STATISTIKEN ATT LEVERERA ETT VISST AN-
TAL KANDIDATER I STÄLLET FÖR ATT EFTERSTRÄVA ETT SLUTLIGT RESULTAT.
 
Ingen kris alltså enligt verkets GD, som själv utgör en katastrof.
 
Hur har då verkets GD, som själv är en katastrof, tänkt sig att lösa denna kris som inte är en
kris.
 
Katastrofen har faktiskt en lösning.
 
FÅR VI BARA 10 - 15 ÅR PÅ OSS SÅ SKA DEN KRIS SOM INTE ÄR EN KRIS INTE LÄNGRE
VARA EN KRIS.
 
10 - 15 år.
 
Detta anser alltså katastrofen inte är en kris.
 
 
Jag ser botten
AE
 

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet         
 
Olika väljarundersökningar kommer nu med täta mellanrum och många visar att väljarna
nu blivit ännu mer mentalt handikappade, de förstår inte moderaternas eget bästa.
 
Allt fler vill tydligen se ett mindre ansvarsfullt styre.  I går visade Novus rapport att 24 % av
dessa mentalt handikappade människor vill ha sverigedemokraterna i en kommande rege-
ring eller att man samarbetar med dem.
 
Vi får se till att knivdåden och mordbränderna mot SD ökar så att vi blir av med detta par-
ti, som fortfarande värnar om det lilla svenska vi ännu inte lyckats ta bort.
 
Även media rasar mot oss, och här tycks gälla att man ska slå på den som ligger. Aftonbla-
det går hårt fram i dag.
 
Man pekar på en undersökning från United Minds, som visat att väljarna föredrar opposi-
tionens politik på alla områden utom ekonomin, där står vi fortfarande starka. Får vi bara
en mandattid till på oss kommer förtroendet för oss när det gäller ekonomin att öka ännu
mer. Vi kommer då att genomföra ännu större nedskärningar på alla områden, så att våra
offentliga finanser blir ännu starkare.
 
Vi ser redan dessa framgångar inom många områden, bland annat inom äldrevården. Nu
senast igår hittade man en död åldring, som legat död i sin lägenhet under 18 månader.
Genom att dra ner på hemtjänsten för alla äldre ser vi en enorm potential på detta område.
 
Det finns inget utrymme för de äldre som inte jobbar i våra moderata marknadsekonomiska
modeller, det fick jag lära mig både i MUF och på Timbro.
 
Aftonbladet hävdar också att vi befinner oss i motgång, och här är Aftonbladet verkligen
fel ute.
 
Jag befinner mig i medvind, aldrig någonsin har jag gett mig en så stor löneförhöjning som
i år och aldrig har min obskyra pension varit så stor.
 
Även Näringslivet tycks se om sitt hus och ställer nu in sig på ett regeringsbyte. Det känns
nästan skönt att bli av med ännu ett särintresse, försvaret har vi gjort oss av med tidigare.
 
När det gäller försvaret tycks man inte kunna lita på deras företrädare. Jan Björklund hann
ju lämna det sjunkande skeppet i tid, men hans opålitlighet ligger tydligen kvar under ytan.
 
Vi nås nu av uppgifter att Jan Björklund i hemlighet träffat Stefan Löfven för att diskutera
ett eventuellt regeringsbyte.
 
När vi gjorde oss av med försvaret borde vi tydligen låtit Jan Björklund följa med.
 
Vi nås nu av uppgifter att en rektor vägrade sina elever att sjunga "Den Blomstertid" nu
kommer men att hon sedan fick backa efter påtryckningar från föräldrarna.
 
Vi kommer ansvarsfullt att se över möjligheterna att minska föräldrainflytandet i skolorna,
det duger inte att barnen sjunger psalmer, och framför allt inte om ordet Gud kan ingå.
 
Sker till hyllningar i skolorna ska det ske till Muhammed, allt annat är idag att underblåsa
främlingsfientligheten.
 
TCO menar nu i en rapport att Sverige, eller mer rätt det som kommer i Sveriges ställe, be-
höver 400 000 nya jobb för att klara statsrådens pensioner.
 
För oss i den ansvarsfulla Alliansregeringen är detta inget problem. Inom kort har vi ju
planerat att snabbt föra in minst 30 000 000 analfabeter i landet, detta är ju tryggat med
överenskommelser med Miljöpartiet, och centerpartier går i god för att vi ska klara detta.
 
Det räcker med att vi ger ynka 1,4 % av detta arbetskraftstillskott instegsjobb, så har vi
löst den uppgiften.
 
Arbetsförmedlingen rankas nu återigen som den myndighet, som har lägst förtroende i
landet.
 
När denna undersökning görs ser vi hur framsynt det är att inte låta de mänskliga svinen
i Rosenbad ingå i undersökningen.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             
 
AE

VÄLJARNA VILL HA SD I REGERINGEN 2014

När det väl händer kan det gå undan
 
Novus presenterar en av sina senaste väljarundersökningar, och den kan inte ses
som något annat än en riktig skräll.
 
RESULTATET TYDER PÅ ATT ALLIANSREGERINGEN, OPPOSITIONEN OCH
MEDIA TYCKS VARA PÅ VÄG ATT GÅ SIN  SISTA ROND.
 
I vart fall med den samhällsomstörtande politik man driver i invandarfrågan, världens
mest ansvarslösa flyktingpolitik.
 
EN ANSVARSLÖS FLYKTINGPOLITIK SOM MER ELLER MINDRE ÖPPET SÄGS
SYFTA TILL ATT DESTABILISERA LANDET OCH FÅ BORT ALLT KNUTET TILL
VAD SOM KAN SES SOM SVENSKT.
 
Hitintills har man lyckats fösa väljarna som en skock boskap framför sig genom att
skrämma dem med olika former av förolämpningar, såsom rasist, nazist och mycket
annat.
 
Det vill ju ingen vara och därför har boskapen inte heller råmat, man har knutet
näven i fickan och på sin höjd ojat sig i bastun.
 
Men nu tyder Novus undersökning på att boskapen i det svenska landskapet har
gjort halt.
 
HIT MEN INTE LÄNGRE.
 
Alla så kallade ansvarsfulla partier, som slängt all demokrati i papperskorgen, och gör
vad som helst för att slippa samröre med SD, kan kanske nu ha anledning att tänka om.
 
Fast man ska nog inte hoppas på för mycket, en åsna är inte bara enfaldig, den är
också envis.
 
Novus har undersökt hur väljarna ställer sig till SD medverkan eller samverkan med en
regering efter valet 2014.
 
Allt hopp tycks inte vara ute för landet.
 
24 % AV VÄLJARNA ANSER, ENLIGT NOVUS, ATT SD EFTER VALET BÖR SITTA
MED I EN REGERING ELLER SAMARBETA MED DEN REGERING SOM KOMMER
TILL STÅND.
 
Ingen vågar ju säga att han är sverigedemokrat idag, då kan man troligen räkna med att
ansvarspredikanten skickar mordbrännare att bränna ner vederbörandes fastighet, och så
får man höra att;
 
DET ÄR SÅDANT MAN FÅR RÄKNA MED NÄR MAN HAR DE ÅSIKTER JAG (ANSVARS-
PREDIKANTEN) INTE SYMPATISERAR MED.
 
Ungefär som när Hitler underblåste kristallnatten, Hitler slog inte ihjäl judarna själv, men han
såg till att det blev gjort.
 
Men nu är ju våra val hemliga, och då behöver man inte skrämmas till tystnad bakom
båset.
 
NOVUS UNDERSÖKNING KAN TYDAS SOM ATT VI EVENTUELLT KAN PÅRÄKNA EN
RIKTIG SKRÄLL I SAMBAND MED VALET 2014.
 
Alla undersökningar visar också på att minst halva befolkningen sympatiserar med SD poli-
tik i flyktingfrågan, men väljer just nu att lägga sin röst på andra partier, då man just nu ser
andra frågor som viktigare.
 
Idag får vi veta att Aq-va-kul Badet i Malmö stänger för en tid framöver. Bakgrunden är att
ett "visst klientel" härjar så att vare sig personal eller besökare vågar eller kan vara i badet.
I samband med stängningen fick polis och väktare lotsa personalen hem, då arbetskraften
på väg  till jobbet enligt Eric Ullenfån tydligen tog en omväg över badet.
 
Hade detta uppmärksammats i samband med Novus undersökning borde 24 % ha blivit
det dubbla.
 
När alla bad i landet är stängda för att arbetskraftsinvandringen tar vägen förbi baden på
vägen till jobben, enligt Eric Ullenfån, lär 24 % bli det fyrbubbla.
 
OM VI INTE ALLA ÄR ÅSNOR.
 
I Nederländerna är det många som inte är åsnor, där är just nu det så kallade "högerextre-
mistiska partiet" det största i landet. Landet har likartade problem men inte likartade poli-
tiker.
 
Så går det undan där, så kan det gå undan här
 
 
 
SD starkaste valargument
AE
 
 
 
 
 
 

ALLIANSENS RÄTTA ANSIKTE

Girighet styr nu betyghetsen
 
Så är det så småningom uttalat efter många om och men.
 
FRISKOLEREFORMEN ÄR EN ENDA STOR KATASTROF OCH MODELLEN
GER INCITAMENT, SOM BARA DE MEST KORKADE FUNDAMENTALISTIS-
KA MODERATER KAN VARA NÖJDA MED.
 
Skolverket slår nu fast, efter omfattande undersökningar.
 
Friskolorna höjer betygen mer än vad kunskaperna motiverar när man
jämför med de nationella proven.
 
MAN DRAR FRÅN SKOLVERKET DEN BESTÄMDA UPPFATTNINGEN ATT
DENNA BEYGSINFLATION HÄNGER SAMMAN MED EN STRÄVAN ATT DRA
TILL SIG FLER ELEVER OCH GENOM DETTA MAXIMERA SIN VINST.
 
En tjusig reform alltså, och bakom denna står de som uppger sig ta ansvar för
landet.
 
Vi vet sedan en tid tillbaka att kunskapsutvecklingen i Sverige är sämre än i alla
jämförbara länder sedan en tid tillbaka.
 
Vi vet också vad som orsakat detta, och det är två omständigheter:
 
1)  Friskolereformen
2)  En ohanterligt stor mängd invandrarbarn/ungdomar som kräver extremt stora
     resurser utan att ge motsvarande utdelning
 
Sedan finns det många andra omständigheter som medverkat till detta.
 
Man får ju ha ytterst märkliga uppfattningar om ett lands framtida konkur-
rensförmåga om man tror att man kan hävda sig genom att kompensera
en sämre kunskapsutveckling med betygsinflation.
 
Problemet tycks inte bli mindre av att betygsinflationen tycks mest inriktad mot
viktiga kärnämnen som matematik mm.
 
Man har väl räknat ut att det ger mest elever och störst vinst.
 
MEN JUST DETTA TROR DE EXTREMT FUNDAMENTALISIKT INRIKTADE
MODERATERNA.
 
De är så fixerade vid sina marknadsekonomiska modeller att de inte ser skogen
för alla träd.
 
Men det räcker inte med att de inte ser skogen för alla träd, när de likt en igel
klamrar sig fast vid sina marknadsekonomiska modeller utan att kunna skönja
vart det leder.
 
FAKTUM ÄN ATT DESSA EXTREMISTER, SOM DRIVIT SKOLANS PRIVATISERING
LÄNGST I HELA VÄRLDEN, ÄR SÅ FÖRBLINDADE AV SINA MODELLER ATT DE
INTE BRYR SOM OM LANDET, GÅR UNDER, ENS OM DE SKULLE SE DET.
 
Och de som ligger bakom denna direkt samhällsfarliga friskolereform slår sig för brös-
tet och säger sig vara ansvarsfullast i hela världen.
 
 
KUNSKAPSUTVECKLINGEN I SKOLAN JUST NU OCH BETYGSINFLATIONEN
SÄGER NÅGOT HELT ANNAT.
 
Dessa omständigheter säger att världen aldrig skådat något mer ansvarslöst.
 
ATT MEDVETET DRIVA ETT LAND MOT VAD SOM KAN FRAMSTÅ SOM EN REN
KATASTROF DÄRFÖR ATT MAN FÅTT ITUTAT SIG EN VISS MARKNADSEKO-
NOMISK MODELL PÅ NÅGON TANKESMEDJA.
 
En åsna anses vara dum och en igel anses bita sig fast.
 
Just nu har vid en farligaste kombinationen ett land kan ha när det gäller regeringens
kompetens.
 
ÅSNOR SOM BITER SIG FAST I SAMHÄLLSFARLIGA MARKNADSEKONOMSISKA
MODELLER LIKT IGLAR.
 
 
Just nu tycks landet styras av hycklare, med en närmast komisk upp-
fattning om hur ett land utvecklas bäst
AE
 
 
 
 
 
 
 

SKOLVERKET VISAR ALLIANSENS RÄTTA ANSIKTE

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet och min pension
 
       
 
Så här under Almeveckan borde de största nyheterna ju komma från Visby, men det
kommer även stora nyheter från andra håll.
 
Brittiska säkerhetsinstitut ger nu sin syn på vårt försvar och menar nu att risken är stor
att försvaret skär ihop helt och hållet.
 
På den punkten kan vi lugna britterna, den ansvarsfulla Alliansregeringen har varit så
förutseende att vi inte har något försvar som kan skära ihop.
 
Britterna hävdar också att vår säkerhetspolitik inte är trovärdig, och att ingen vet hur
den svenska regeringen tänker. Detta senare beröm tackar vi för, vi är inte vana vid
att mötas av vanföreställningen att vi tänker.
 
Man menar också att vi misskött säkerhetspolitiken så att Sverige numera är ett un-
derskottsområde när det gäller säkerheten. Vi har förklarat för britterna att detta un-
derskott väl kompenseras av överskottet Carl Bild den Store.
 
Media rapporterar nu att moderataledda kommuner tar emot färre flyktingar och me-
nar att ju rikare kommunen är, desto färre flyktingar tar man emot.
 
Här har man blandat ihop orsak och verkan. De rika kommunerna tar inte emot färre
flyktingar för att de är rika.
 
De är rika för att de tar emot färre flyktingar.
 
Miljöpartiet vässar nu tänderna och vill ha en vänligare invandringspolitik, vilket andra
ser som en omöjlighet. Jag har frågat skolläraren hur han tänker sig att detta ska kunna
ske, miljöpartiet är ju redan extrema på den punkten.
 
Läraren informerade mig då om att Miljöpartiet under hösten kommer att föreslå en sär-
skild invandrarskatt. Denna är tänkt att vara så stor att de flesta svenskar blir tvungna
att flytta från sina bostäder. På det sätter menar Miljöpartiet att man löser bostadssitua-
tionen för alla trångbodda utrikesfödda. Man ser detta som ett mer demokratiskt sätt
att ta över svenskarnas bostäder, i stället för att vräka dem, vilket ibland har upplevts
som provocerande av de vräkta.
 
Samtidigt uttryckte Miljöpartiet oro för att bilbränderna tycks ha blivit färre. Vi kunde
även här ge lugnande besked
 
Under helgen har ett stort antal bilbränder skett i Örebro, och minskar intensiteten i
dessa bränder utlovade vi Miljöpartiet att snabba på inflödet av den nya arbetskraften.
 
Göran Hägglund presenterade i Almedalen ett förslag om höjd maxtaxa till förskolan
kopplat till mindre barngrupper.
 
Vi kommer att genomföra detta förslag i vår höstbudget, delvis, samtidigt som vi fort-
sätter driva vår ansvarsfulla Allianspolitik.
 
Vi kommer därför att gå KD till mötes och höja maxtaxan, samtidigt som vi skär ner bi-
dragen till kommunerna, så att barngrupperna blir större.
 
Jobbskatteavdraget, som Göran föreslog, fick bli en fråga för KD i hopp om att man ska
kunna hitta några väljare inför valet.
 
Media rapporterar idag om att stora säkerhetsstyrkor flyttats från Stockholm till Visby,
vilket oroat många gotlänningar. Vi kan här ge lugnande besked, när landets grövsta
ekonomiska brottslingar återvänt till Rosenbad, kommer även dessa styrkor att åter-
gå till Stockholm.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             

FREDRIK REINFELDTS MORGONHÄLSNING

Morgonhälsning till Det Sovande Folket
 
Er ansvarsfulle och mentalt handikappade ansvarspredikant hälsar de flesta av Er
välkomna till en ny dag.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet och min pension
 
       
 
Så här under Almeveckan borde de största nyheterna ju komma från Visby, men det
kommer även stora nyheter från andra håll.
 
Brittiska säkerhetsinstitut ger nu sin syn på vårt försvar och menar nu att risken är stor
att försvaret skär ihop helt och hållet.
 
På den punkten kan vi lugna britterna, den ansvarsfulla Alliansregeringen har varit så
förutseende att vi inte har något försvar som kan skära ihop.
 
Britterna hävdar också att vår säkerhetspolitik inte är trovärdig, och att ingen vet hur
den svenska regeringen tänker. Detta senare beröm tackar vi för, vi är inte vana vid
att mötas av vanföreställningen att vi tänker.
 
Man menar också att vi misskött säkerhetspolitiken så att Sverige numera är ett un-
derskottsområde när det gäller säkerheten. Vi har förklarat för britterna att detta un-
derskott väl kompenseras av överskottet Carl Bild den Store.
 
Media rapporterar nu att moderataledda kommuner tar emot färre flyktingar och me-
nar att ju rikare kommunen är, desto färre flyktingar tar man emot.
 
Här har man blandat ihop orsak och verkan. De rika kommunerna tar inte emot färre
flyktingar för att de är rika.
 
De är rika för att de tar emot färre flyktingar.
 
Miljöpartiet vässar nu tänderna och vill ha en vänligare invandringspolitik, vilket andra
ser som en omöjlighet. Jag har frågat skolläraren hur han tänker sig att detta ska kunna
ske, miljöpartiet är ju redan extrema på den punkten.
 
Läraren informerade mig då om att Miljöpartiet under hösten kommer att föreslå en sär-
skild invandrarskatt. Denna är tänkt att vara så stor att de flesta svenskar blir tvungna
att flytta från sina bostäder. På det sätter menar Miljöpartiet att man löser bostadssitua-
tionen för alla trångbodda utrikesfödda. Man ser detta som ett mer demokratiskt sätt
att ta över svenskarnas bostäder, i stället för att vräka dem, vilket ibland har upplevts
som provocerande av de vräkta.
 
Samtidigt uttryckte Miljöpartiet oro för att bilbränderna tycks ha blivit färre. Vi kunde
även här ge lugnande besked
 
Under helgen har ett stort antal bilbränder skett i Örebro, och minskar intensiteten i
dessa bränder utlovade vi Miljöpartiet att snabba på inflödet av den nya arbetskraften.
 
Göran Hägglund presenterade i Almedalen ett förslag om höjd maxtaxa till förskolan
kopplat till mindre barngrupper.
 
Vi kommer att genomföra detta förslag i vår höstbudget, delvis, samtidigt som vi fort-
sätter driva vår ansvarsfulla Allianspolitik.
 
Vi kommer därför att gå KD till mötes och höja maxtaxan, samtidigt som vi skär ner bi-
dragen till kommunerna, så att barngrupperna blir större.
 
Jobbskatteavdraget, som Göran föreslog, fick bli en fråga för KD i hopp om att man ska
kunna hitta några väljare inför valet.
 
Media rapporterar idag om att stora säkerhetsstyrkor flyttats från Stockholm till Visby,
vilket oroat många gotlänningar. Vi kan här ge lugnande besked, när landets grövsta
ekonomiska brottslingar återvänt till Rosenbad, kommer även dessa styrkor att åter-
gå till Stockholm.
 
Jag tar ansvarsfullt ansvar för landet      
 
Och med detta önskar Er ansvarsfulle ansvarspredikant de flesta av Er en fortsatt trevlig
dag.
 
             

RSS 2.0