ETT HANDLINGSFÖRLAMAT POLITISKT SYSTEM

Fritt fall för försvar, och politik
 
i dag kan man i SvD läsa en ledare under rubriken:
 
"DUKOMENTATION AV ETT FÖRSAKAT FÖRSVAR".
 
Ledaren bygger på boken "Fritt fall" och är en svidande vidräkning med den förda,
eller inte förda, så kallade försvarspolitiken.
 
Ett citat från försvarsberedningens ordförande, Cecilia Widegren, uttalat efter sam-
tal med rysk försvars- och utrikesminister, 2012 mitt under Rysslands aggressiions-
politik och upprusning, är ju direkt underhållande:
 
RYSSLAND DRAR SIG ÖSTERUT, EUROPA ÄR SÄKRARE ÄN PÅ LÄNGE.
 
Detta är alltså uttalat av en av moderaternas ledande politiker, ska  man skratta
eller gråta?
 
Både ledaren, och den bok den bygger på, är klart läsvärda, och det leder in på
den slutsats skribenten anser sig våga dra:
 
DET POLITISKA SYSTEMET HAR SVÅRT ATT TA IN LÅNGSAMT VÄXANDE
KRISER, FÖRST VID KRIS BLIR DET ACKTION.
 
Svårt ? Tar tid ? Action ?
 
Här kan man utläsa en rädsla även för skribenten att gå "hela vägen", den bistra
sanningen är långt bistrare:
 
Det politiska systemet har också svårt att ta in snabbt växande kriser .
 
DET POLITISKA SÝSTEMET HAR OFTA SVÅRT ATT TA IN KRISER ÖVER-
HUVUDTAGET.
 
Som bra exempel på det sistnämnda är att det ännu inte nått Stefan Löfven att
det råder en krissituation inom polisorganisationen.
 
Sammantaget kan man alltså konstatera att det politiska systemet har svårt att ta
kriser, om man tar in dem överhuvudtaget. Bra exempel på denna oförmåga är:
 
- naturkatastrofen i Thailand med många svenska döda
- det växande "ryska hotet"
- escaleringen av flyktingström och problem kopplade till detta
- urgröpningen av försvaret
- polisorganisationens kris
- escaleringen av grov kriminalitet
- den svenska intifadans escalering, mer allmänt kallad "social oro"
 
Allt detta har man inte sett, inte velat erkänna och låtit det växa till ohanterliga
nivåer.
 
Den energi man eventuellt haft har gått åt till att förneka sanningen och bekäm-
pa de som inte velat ansluta sig till den "stora förnekelsen".
 
Hur många tycker inte i dag att det skorrar falsk när någon säger mitt under den
värsta flyktingströmmen:
 
" I mitt Europa bygger man inga murar".
 
DETTA INTE BARA SKORRAR FALSKA, DET ÄR EN INTELLEKTUELL FÖR-
NEKELSE I NIVÅ MED FÖRNEKELSEN AV FÖRINTELSEN !!
 
Action  ??
 
SvD skribent tillåter sig att skämta, skulle det vara action, det regeringen håller
på med.
 
MAN SKRAPAR LITE PÅ YTAN, LÄGGER PÅ LITE FÖRNISSA OCH LÅTER
ALLT UNDER FÖRNISSAN VARA SOM FÖRUT !!
 
Man har låtit många problem växa till sådana nivåer att den politiska ledningen måste
göra "Action" på riktigt, och det innebär drakoniska åtgärder på många håll, som
innebär diverse åtstramningar av hård karaktär och ett antal inskränkningar av fri-
hetsgraderna.
 
Alternativet är att hela Sverige blir ett enda stort "utanförskapsområde"
 
Vi är bara i "lindan" när det gäller de påfrestningar flyktingströmmen fört med sig.
Stora problem tornar upp sig vid horisonten, och man kan inte se några tecken
i den förda politiken att man är varse om detta.
 
Det politiska systemet har svårt att ta in detta också, liksom mycket annat.
 
I STÄLLET FÖR ATT FÖREBYGGA OCH LÖSA VÄXANDE KRISER ÄGNAR
SIG LEDANDE POLITIKER ÅT ATT BEHOVSTILLFREDSSTÄLLA FÖRST
SIG SJÄLVA, OCH SEDAN OM DET BLIR NÅGOT ÖVER VÄLJARNA, HÄR
OCH NU.
 
Någon framtid tycks inte existera, här och nu gäller, ibland då och där.
AE
 
 

SVERIGE FLUMMETS MECKA

 
Den svenska modellen i ett nötskal
 
I dag kan man läsa i Göteborgsposten om ett åtal riktat mot en familj som under
några år fått 6,6 miljoner i assistansersättning, något de inte varit berättigade till.
 
Det Göteborgsposten beskriver bekräftar en gång för alla det vi länge anat.
 
SVERIGE ÄR FLUMMETS MECKA, DÄR VAD SOM HELST KAN HÄNDA FÖR
ATT ALLA "SKITER I ALLT".
 
Lögnerna om funktionshinder kan man lämna därhän, men det finns ett antal an-
dra omständigheter, som är desto mer anmärkningsvärda.
 
FIFFLET UPPTÄCKTES NÄR MANNEN VILLE FÖRNYA SITT KÖRTKORT.
 
Omständigheterna kring detta visar med all önskvärd tydlighet en sak:
 
MYNDIGHTERNA HADE UNDER ETT ANTAL ÅR, FRÅN DET ANSÖKAN OM
HJÄLP SKETT TILL NY ANSÖKAN OM KÖRKORT, INTE GJORT EN ANTYDAN
TILL ATT KONTROLLERA LÄMNADE UPPGIFTER OCH HJÄLPBEHOVET.
 
MILJONERNA BARA RULLADE I VÄG I DEN SVENSKA MODELLEN.
 
Försäkringskassans försumlighet är här så stor att lagstiftningen borde vara utfor-
mad, så att även ansvariga handläggare åtalades. Då skulle vi få slut på en hel
del av denna "skit".
 
De uppgifter Försäkringskassan erhöll utgjordes delvis av lögnaktiga intyg från
någon suspekt läkare, även här är det klart hur lagstiftningen borde skärpas.
 
LÄKARE SOM MEDVERKAR TILL ASSISTANSBEDRÄGERIER PÅ DETTA
SÄTT SKA OCK ÅTALAS OCH FRÅNTAS SIN LEGITIMATION.
 
Men kryddan på verket är nog ända den omständigheten att mannen och hans
familj under dryga 2 år vistades i ett land "utanför EU", något som innebar att
han inte var berättigad till bidrag.
 
TROTS ATT HAN INTE VAR BERÄTTIGAD TILL BIDRAG NÄR HAN DÅ
BODDE "UTOM EU" RULLADE MILJONER IN TILL HONOM ÄNDÅ.
 
Något som styrker att Försäkringskassans kontrollfunktioner inte är värt "ett
dyft", allt visar att man "fullständigt skiter i allt", det viktiga är att miljoner rullar
ut och förstärker tillväxten.
 
Även här borde lagstiftningen skärpas så att de handläggare som genom för.
sumlighet, eller korruption ?, medverkat till att miljoner rullat i väg utomlands
också borde åtalas.
 
Man ställer sig faktiskt frågan om oavsedd försumlighet kan vara så omfat-
tande att miljoner rullar i väg utomlands på detta sätt. Man kan därför inte
bortse från möjligheter att vissa summor återvänt från utlandet till någon
vänlig själ på Försäkringskassan,
 
 
 
SÅ LÄNGE SÅDAN HÄR "SKIT" PÅGÅR HELT ÖPPET BÖR VI SLUTA ATT
SE DEN "SVENSKA MODELLEN" SOM NÅGOT VI SKA EXPORTERA TILL
ANDRA OCH VI FÅR FINNA OSS I ATT OMVÄRLDEN HÅNSKRATTAR ÅT
OSS OCH SER OSS SOM FLUMMETS MECKA / AE
AE

MILJÖPARTIET FLYR NU FÄLTET

Miljörpartiet ute på friarstråt
 
i SvD kan man idag läsa en artikel med rubriken:
 
Gustav Fridolin öppnar för en ny MP regering med C och L efter valet !!
 
Miljörpartiet vill med andra ord ha "alla", men ingen tycks vilja ha MP , eller för
att använda Fredrik Reinfeldts bevingade ord:
 
RISKEN ÄR NU STOR ATT INGEN VILL TA I MILJÖPARTIET MED TÅNG !!
 
Det framgår inte av uttalandet exakt vad inviten innebär, men god vilja, eller ill-
vilja, skulle man kunna tolka in en konstellation där socialdemokraterna även
ingår, men det framstår som mindre sannolikt, då man använder sig av "ambi-
tionsordet" att nå en mittenregering.
 
Miljöpartiet vill alltså redan nu ha ett samarbete med C och L som redan nu sagt
att det är Alliansen som gäller.
 
Samtididigt säger man att man inte vill regera med sin nuvarande partner, social-
demokraterna.
 
SOCIALDEMOKRATERNAS INTRESSE FÖR SAMARBETET MED MP TYCKS
REDAN VARA PÅ "DEKEN".'
 
EFTER DENNA MÅLSÄTTNING FRÅN MP TORDE VÄL ALLA SAMARBETS-
FORMER HA FÖRSVUNNIT TOTALT.
 
En samlad bild är väl nu att många kritiker inom MP får sin vilja fram.
 
MAN FÅR , SOM MAN SÄGER, STÖRRE MÖJLIGHET  ATT GENOMFÖRA
SIN POLITIK OM MAN ÄR I OPPOSITION.
 
Om det 'är detta Gustav Fridolin nu eftersträvar att uppnå vore det kanske är-
ligare att meddela väljarna att man under inga omständigheter vill ingå i någon
tänkbar regeringskonstellation.
 
Kanske med tillägget att väljarna inte behöver fundera så mycket kring detta
utifrån nuvarande väljarsympatier.
 
AE

SÄTT TOMAS BODSTRÖM OCH EBBA LINDSÖE BAKOM "GALLER" !

Fifflarna i Allra har nu delgetts misstanke om brott
 
Megafifflarna i Allra har nu delgetts misstanke om brott.
 
Tyvärr lär väl den historia sluta som de flesta andra inom det svenska rätts-
väsendet.
 
NÅGON OBSKYR ADVOKAT, PÅ SKATTEBETALARNAS BESKOSTNAD,
VÄNDER UPP OCH NER PÅ SANNINGEN OCH SOLAR SIG SEDAN I
GLANSEN OCH ALLA BLIR FRIADE OCH FÅR SKADESTÅND.
 
Skulle mot all förmodan misstanke om brott leda till åtal och ännu mer mot
förmodan leda till fällande domar, då tar nästa steg i den svenska modellen
vid:
 
STRAFFSATSERNA BLIR SÅ LÅGA, ATT FIFFLARNA KAN LÄMNA
RÄTTSSALEN SKRATTANDE HELA VÄGEN TILL BANKEN
 
För redan nu kan man räkna med att megafifflarna får behålla allt de fifflat
bort, om de döms.
 
Andreas Cervenka tar nu upp detta i SvD och riktar kritiken dit den borde
riktas.
 
FIFFLARNA SITTER INTE BARA I ÄGARKRETSEN, DE SITTER OCKSÅ
I STYRLESEN, ELLER SATT.
 
I styrelsen satt några kända namn, personer som anser sig stå lite högre
än andra.
 
BLAND ANNAT FIFFLAREN THOMAS BODSTRÖM OCH FIFFLAREN EBBA
LINDSÖE.
 
Andreas Cervenka brukar "veta vad han talar om" i vanliga fall, men här trampar
han helt fel när han ställer frågan:
 
SÅLDE FIFFLARNA THOMAS BODSTRÖM OCH EBBA LINDSÖE SIN HEDER
GENOM ATT SITTA I STYRELSEN  ?
 
Vare sig fifflaren Thomas Bodström eller fifflaren Ebba Lindsö sålde sin heder.
 
AV DENNA VARA FANNS INGET, ABSOLUT INGET, ATT SÄLJA !!
 
Det svenska rättsväsendet visar nu återigen att landet utgör Flummets Mecka
och att man låter den så kallade eliten stå utanför rättssystemet som om de hade
någon form av immunitet.
 
Det är inte bara ägarkretsen och företrädare för bolaget som har ansvar
för det som skett.
 
STYELSEN HAR OCKSÅ ETT KLART UTTALAT ANSVAR FÖR DET SOM
SKETT.
 
Och i styrelsen satt bland annat fifflarna Tomas Bodström och Ebba Lindsöe.
 
En viktig fråga måste därför ställas:
 
HAR FIFFLARNA TOMAS BODSTRÖM OCH EBBA LINDSÖE OCKSÅ DEL-
GETTS MISSTANKE OM BROTT, OCH OM SÅ EJ SKETT, VILKET ÄR HÖGST
TROLIGT, VARFÖR GER ÅKLAGAREN DEM IMMUNITET ??
 
AE

REGERINGEN LJUGER IGEN !!

Lögnaren blir återigen avslöjad, för vilken gång i ordningen ?
 
Regeringen får nu svidande kritik av Riksrevisionen, igen, för vilken gång i
ordningen.
 
Denna gång får Regeringen kritik för att man ljuger inför medborgarna,
igen !!
 
DENNA GÅNG HAR LÖGNERNA REGELBUNDET SKETT UNDER 10 ÅR
OCH AVSIKTEN VARIT ATT FÖRSKÖNA STATSFINANSERNA, SÅ ATT
VI STACKARS MEDBORGARE SKA KÄNNA ETT FÖRTROENDE FÖR
POLITIKERNA, ETT FÖRTROENDE DE UPPENBARLIGEN INTE ÄR VÄR-
DA.
 
Sug på detta riktigt ordentligt !!
 
REGERINGEN HAR UNDER 10 ÅR LJUGIT OM STATSFINANSERNA FÖR
ATT FÖRA OSS MEDBORGARE BAKOM LJUSET !!
 
Vi känner igen detta, att ljuga om finanserna inför medborgarna, det löper som
ren röd tråd, en illröd tråd, genom åren.
 
För bara något år sedan satt lögnarna inom regeringen, och deras medlöpare
runt om i landet, och ljög om hur statsfinanserna förbättrades genom flykting-
strömmen.
 
FRÅN YSTAD I SÖDER TILL HAPARANDA I NORR SATT REGERINGEN OCH
DESS MEDLÖPARE OCH FANTISERADE IHOP LÖGNER HUR MYCKET
STATSFINANSERNA SKULLE FÖRBÄTTRAS GENOM DEN MASSIVA
FLYKTINGSTRÖMMEN.
 
Det var ingen hejd på hur miljarderna skulle strömma in i landet i takt med att
flyktingströmmen ökade.
 
VARJE ANALFABET FRÅN AFHGANISTAN OCH ANDRA LÄNDER SKULLE
GENERARA MÄNGDER AV MILJARDER BARA VI ÖPPNADE "VÅRT HJÄRTA"
 
Från Ystad i söder till Haparanda i norr satt då Regeringen och dess medlöpare
och försökte överträffa varandra i hur många miljarder statskassan nettomässigt
skulle förbättras i takt med att flyktingströmmen ökade !!
 
Nu vet vi bättre, när verkligheten kommit ikapp regeringens lögner.
 
NU VET VI ATT FLYKTINGSTRÖMMEN MEDFÖR KOSTNADER, INTE IN-
TÄKTER.
 
Dessa lögner var bara en liten del av de lögner Regeringen och dess medlöpare
presenterat oss medborgare under 10 år.
 
Nu vet vi enligt Riksrevisionen ännu bättre.
 
NU VET VI ATT REGERINGEN OCH DESS MEDLÖPARE LJUGIT ÖVER HELA
LINJEN, OM ALLT, FÖR ATT FÖRSKÖNA STATSFINANSERNA INFÖR OSS
STACKARS MEDBORGARE.
 
Riksrevisionen tycks även med sin nya ledning vara "köpt" av sina uppdragsgivare,
riksdagen, och för därför också oss stackars lurade medborgare bakom ljuset.
 
Man menar nu att Regeringen bör FÖRBÄTTRA sina prognosmetoder.
 
Som vän av ordning och som stackars medborgare, förd bakom ljuset av Regerin-
gen och dess medlöpare, kan man kanske ha en annan syn på saken.
 
DET ÄR INTE PROGNOSMETODERNA SOM BEHÖVER FÖRBÄTTRAS, DET
ÄR POLITIKERNA SOM BEHÖVER FÖRBÄTTRAS !!!
 
Sedan är frågan om ansvariga politiker kan förbättras ??
 
ÄR DET NÅGON SOM KAN TÄNKA SIG ATT MAGDALENA ANDERSSON
KAN UTTRYCKA ANNAT ÄN LÖGNER ??
 
Utrymmet för så kallade !"förbättringsåtgärder" tycks här vara ganska så begrän-
sat, om man uttrycker sig lindrigt, mycket lindrigt.
 
Lika uppblåst som Magdalena Andersson ? / AE
 
 

SKATTEN EKAR I VÅRA RÄTTSSALAR

Polisen, och andra, känner uppgivenhet och vanmakt
 
Inte nog med att polisen inte "hinner med", de känner också vanmakt inför det de
gör när de "hinner med".
 
Man haffar en brottslig för stunden, talar lite med honom ,släpper honom för att
någon timma sedan gripa hen på nytt för ett annat brott !!
 
De få som "lagens långa arm" tagit hand om och som hamnat inför "skranket" kan
ofta lämna rättssalen skrattande:
 
NÅGRA TIMMARS SAMHÄLLSTJÄNST, ATT KRATTA LÖV I DIKET, MEN
BARA OM MAN VILL!!
 
Gissa 3 gånger hur många som "vill" !!
 
Vi har ett knivförbud, som inte fungerar, många brott är förknippade med användning
av kniv, nästan "alla" tycks numera gå omkring med en kniv.
 
Skottlossningar och andra uppgifter tyder på att innehav av skjutvapen numera är
att jämföra med innehav av "klocka" !!
 
Mycket tycks tyda på att rättssamhället helt enkelt inte fungerar, och då till stor del
beroende på att den avskräckande effekten i bästa fall är minimal, ofta inte finns
alls.
 
DÄRFÖR MÅSTE EN ÅTERGÅNG SKE TILL ETT SYSTEM DÄR DEN AVSKRÄC-
KANDE EFFEKTEN GES STOR BETYDELSE.
 
Rättssystemet är inte heller anpassat till att olika individer och grupper reagerar
olika på olika inslag av avskräckande effekter.
 
En del blir avskräcka av "social vanära", andra blir avskräckta av ekonomiska
sanktioner, andra blir avskräckta av frihetsberövning medan en del inte blir
avskräckta av någonting överhuvudtaget.
 
SANKTIONERNA INOM RÄTTSSYSTEMET BÖR DÄRFÖR MER TA SIKTE PÅ
PERSONLIGA FÖRHÅLLANDEN, SÅ ATT AVSKRÄCKNINGSEFFEKTERNA
BLIR MER EFFEKTIVA.
 
Straffen bör därför ta sikte på att åstadkomma avskräckning genom en kombination
av "social vanära", "starka ekonomiska sanktioner" och frihetsberövande.
 
FÖR DEN GRUPP SOM INTE "AVSKRÄCKS ALLS" BÖR DET AMERIKANSKA
SYSTEMET TILLÄMPAS.
 
Återfall i brott en andra gång, dubbelt straff utan frigång efter 2/3, återfall en tredje
gång, tredubbelt straff utan frigång efter 2/3.
 
På sikt får det förödande konsekvenser om dömda brottslingar skrattande
lämnar rättssalen därför att de fått ett "straff", som inte berör dem det minsta.
 
SÅ KA VI VÄL INTE HA DET, ELLER ?
 
AE

ASYLPOLITIKENS DEFINITIVA SAMMANBROTT !!

Katastrof är inte ens "förnamnet"
 
Vi har under åren fått många tydliga bevis på att gällande asylpolitik passerat
"bästföredatum".
 
Den förda flyktingpolitiken är så sanslöst ansvarslös och ogenomtänkt att den
omgående bör "slängas på soptippen" och ersättas med något som i vart fall
tenderar till att tillvarata rimliga intressen även för mottagarlandet.
 
Dubbla identiteter, eller tredubbla, eller fyrdubbla, har blivit ett gissel inom asyl-
politiken, men ingen vågar ta i frågan. Under tiden krackelerar system efter sys-
tem.
 
NÄR MAN DÅ TROR ATT DET INTE KAN VARA/BLI VÄRRE, SÅ VISAR DET
SIG ATT DET ÄR VÄRRE, MYCKET VÄRRE ÄN VAD MAN NÅGONSIN TROTT!!
 
Vi är numera vana vid att flyktingströmmen inrymmer terrorister som följer med
flyktingströmmen.
 
SvD skriver i dag under rubriken "Falsk flykting greps i tysk terrorhärva".
 
Det visar sig nu att inhemska terroristsympatisörer använder asylsystemet.
 
Det SvD skriver är närmast ofattbart !!
 
EN TYSK OFFICER, LÖJTNANT, HAR REGISTRERAT SIG SOM FLYKTING,
HAN UPPGAV SIG VARA EN FRUKTHANDLARE FRÅN DAMASKUS !!
 
Han tjänstgjorde i den tyska försvarsmakten och var vare sig från Syrien eller var
frukthandlare.
 
HAN FYLLDE I EN BLANKETT, BLEV ANVISAD ETT RUM PÅ EN FLYKTING-
FÖRLÄGGNING OCH ERHÖLL DÄREFTER 400 EURO I MÅNADEN.
 
Under 1 1/2 år levde han sedan dubbelliv och pendlade mellan sin stationerings-
ort och flyktingförläggning för att upprätthålla dubbla identiteter.
 
HAN KUNDE INTE HELLER ETT ORD ARABISKA !!!!
 
Att han överhuvudtaget upptäcktes, efter 1 1/2 år, berodde på att han i en säkerhets-
kontroll blev upptäckt med ett misstänkt vapen.
 
NÄR MAN DÅ SKICKADE IN LÖJTNANTENS FINGERAVTRYCK, TILLHÖRANDE
EN LÖJTNANT I TYSKA FÖRSVARSMAKTEN, VISADE SIG FINGERAVTRYCKEN
TILLHÖRA EN REGISTRERAD FRUKTHANDLARE FRÅN DAMASKUS, SOM IN-
TE KUNDE ARABISKA !!!!
 
Av olika skäl fick han under en tid upprätthålla sin tjänst för att sedan efter en tid
gripas misstänkt för förberedelser till terroristbrott.
 
DEN SOM EFTER ATT HA LÄST DETTA FORTFARANDE ANSER ATT NUVA-
ANDE ASYLPOLITIK OCH NUVARANDE ASYLREGLER FUNGERAR OCH
INTE BEHÖVER ÄNDRAS REKOMMENDERAS ATT OMGÅENDE UPPSÖKA
NÄRMASTE PSYKAKUT.
 
AE
 
 

RSS 2.0