SVERIGES TÄRANDE BEFOLKNING

Byfånarna utanför slussarna
 
Vi minns alla Anna Batra Kinbergs begåvade uttalande i TV:
 
ALLA SOM INTE BOR I STOCKHOLM ÄR OBEGÅVADE LANTISAR !!
 
Det värsta med detta uttalande var nog inte att hon sa det.
 
Det värsta var att hon tycktes mena det.
 
När uttalanden fälldes i TV blev den intervjuande reportern inledningsvis stum,
men repade sedan mod och sa.
 
Menar Du verkligen att alla utanför Stockholm är "obegåvade lantisar" ??
 
Här hade Anna Batra Kinberg möjlighet att visa att det inte var ett förhastat ut-
talande genom att backafrån det. I stället funderade hon eftertänksamt en liten
stund för att modifiera sin ståndpunkt, och tillade:
 
NJA, INTE ALLA, DE SOM FLYTTAT TILL STOCKHOLM HAR JU VISAT ATT
DE INTE ÄR SÅ OBEGÅVADE.
 
Kvinnan bakom dessa bevingade ord är kvinnan som aspirerar på att bli landets
statsminister och "göra Sverige starkt" !!
 
Man får väl anta att hon med detta menar att göra Stockholm starkt, för inte
kan man göra något "starkt" av obegåvade lantisar.
 
Nu utvecklar Stefan Löfven i sitt jultal denna närmast bisarra syn på medborgare
utanför slussarna och säger:
 
DET FINNS INGEN DEL AV LANDET SOM ÄR TÄRANDE, ALLA DELAR ÄR
NÄRANDE.
 
Så sant, men bara det förhållandet att Stefan Löfven tänker i dessa banor vittnar
om hans innersta tankar.
 
DEN SOM GENUINT, OCH PÅ RIKTIGT, ANSER ATT ALLA DELAR AV LANDET
ÄR NÄRANDE SKA ÖVERHUVUDTAGET INTE KOMMA PÅ TANKEN ATT UT-
TRYCKA SIG I SÅDANA TERMER.
 
Lek med tanken hur det skulle uppfattas om en man säger till sin hustru:
 
DET ÄR PÅ TIDEN ATT DU FÖRSTÅR ATT DET INTE BARA JAG SOM ÄR NÄ-
RANDE !!!
 
Sug en stund på innebörden av detta, och dra sedan de rätta slutsatserna av det
Stefan Löfven säger.
 
När nu Stefan Löfven ska sluta obegåvade lantisar till sin famn för att vinna nästa
val ser man vissa formuleringar, som tyder på att Stefan Lövfen har ringa, eller
liten insikt om hur "samhällsbygget" Sverige skett.
 
Vi får nu höra att "man" inte förstått vikten av att "hela Sverige ska leva".
 
DET ÄR INGA "MAN" SOM INTE FÖRSTÅTT DETTA, DET ÄR POLITIKER AV
SKILDA KULÖRER I ROSENBAD OCH PÅ HLEGEANDSHOLMEN SOM INTE
FÖRSTÅTT DETTA.
 
Att landsbygden fått stå tillbaka är inte "mans" ansvar, det är till 100 % ledande
politikers ansvar, och de har skulden till att samhällsservicen inte alltid är vad den
borde vara på sina håll.
 
DETTA BORDE STEFAN LÖFVEN I EGENSKAP AV STATSMINSTER KÄNNA
TILL.
 
Vi får också höra att olika myndigheter "bara tänkt på sig själva" när de
dragit tillbaka samhällsservicen från landsbygden.
 
Olika myndigheter är inga "autonoma gröna varelser från rymden", de är myn-
digheter underställda regeringen, vars uppgift är att tillse att myndigheter age-
rar på ett sätt som gynnar hela landet, inte bara Stockholm.
 
DET ÄR INTE MYNDIGHETERNA "SOM BARA TÄNKT PÅ SIG SJÄLVA",
DET ÄR ANSVARIGA POLITIKER SOM "TÄNKT PÅ SIG SJÄLVA" NÄR
DE BEDRIVIT EN POLITIK SOM MEDFÖRT ATT MYNDIGHETER MISS-
GYNNAR LANDSBYGDET.
 
DETTA BORDE STEFAN LÖFVEN I EGENSKAP AV STATSMINISTER KÄNNA
TIIL OCH INTE KRYPA BAKOM  ANDRA OCH SKYLLA PÅ ANDRA, HÄR
OCKSÅ FRESTAS MAN TILLÄGGA.
 
I jultalet får vi också till livs att nu minsann, nu ska alla svenskar, även de på
landsbygden, på tillgång till samhällsservice !!
 
Det som sägs är naturligt men ändå fullständigt befängt !!
 
HÄR HAR ALLTSÅ POLITIKER AV SKILDA KULÖRER UTFÖRT ETT "SAM-
HÄLLSBYGGE", SOM MEDFÖRT ATT MÄNGDER ATT MEDBORGARE TVIN-
GATS ATT BETALA SKATT, MEN INTE FÅTT DEN SAMHÄLLSSERVICE
SOM ÄR KNUTEN TILL DETTA.
 
Det påminner nästan om de så kallade "Afrikabreven", betala in si och så mycket
så blir Du utlovad att få si och så mycket, men Du får inget.
 
Skulle någon utanför Rosenbad och Helgeandsholmen erbjuda något mot be-
talning, men sedan inte levererat det betalningen avsåg att bestrida, då skulle
vederbörande åtalas för bedrägeri "
 
VAD ÄR DET FÖR EGENDOMLIGA MEKANIMSER SOM MEDFÖR ATT
ANSVARIGA POLITIKER I SVERIGE KAN ÄGNA SIG ÅT REGELRÄTT
BEDRÄGERI OCH SEDAN SKULLA IFRÅN SIG GENOM ATT SKYLLA
PÅ "MAN" OCH OLIKA MYNDIGHETER ??
 
Tyskarna har länge haft svaret på den frågan.
 
DIE DUMME SCHWEDEN.
 
AE
 
 
 
 
 

STEFAN LÖFVEN, ETT FENOMEN ELLER ETT SKÄMT ?

Stefan Löfven är ett fenomen inom svensk politik
 
Nu känner man ingen tvekan längre när det gäller statsminister Stefan Löfvens
kvalifikationer,
 
STEFAN LÖFVE ÄR ETT FENOMEN INOM SVENSK POLITIK.
 
Hur kan en människa med hans kvalifikationer och hans nedlåtande syn på andra
överhuvudtaget bli statsminister, det är en fullständig gåta.
 
ETT RENT FENOMEN.
 
Vi har under de senaste två åren hört Stefan Löfven uttrycka sig och bete sig på sätt
som reser stora frågetecken rörande hans lämplighet som statsminister.
 
I dag återger SvD en intervju med Stefan Löfven i Rosenbad, och innehållet i den in-
tervjun undanröjer en gång för alla alla tveksamheter.
 
STEFAN LÖVFEN ÄR ETT FENOMEN.
 
Hur i himmelsens namn kan en människa som förminskar andra på det sätt Stefan
Löfven gör bli statsminister i ett demokratiskt land ??
 
KAN DET BERO PÅ ATT VI VÄLJARE ÄR LIKA FÖRMINSKADE SOM STEFAN
LÖFVEN PÅSTÅR ATT VI ÄR ??
 
I intervjun kan vi läsa att väljarnas oro och missnöje med etablissemanget beror på
ökade "ekonomiska och sociala klyftor".
 
Maken till inlärt trams får man leta efter, även om det finns "missnöje och oro" som
pyr ur "ekonomiska och social klyftor".
 
Bilden är betydligt mer mångfasseterad, men fenomenet Stefan Löfven tycks inte
kunna inse detta, heller.
 
DET FINNS MÄNGDER AV VÄLJARE SOM INTE ÄR UTSATTA FÖR "EKONO-
MISKA OCH SOCIAL KLYFTOR" SOM ÄNDÅ ÄR BÅDE MISSNÖJDA OCH O-
ROADE.
 
Många är väldigt missnöjda och oroade av helt andra skäl.
 
MÅNGA ÄR OROADE ÖVER ATT LEDANDE POLITIKER, SOM JUST STEFAN
LÖFVEN OCH MARGOT WALLSTRÖM, INTE ÄR TILLRÄCKLIGT INSIKTSFULLA,
KOMPETENTA, ANSVARSFULLA OCH SERIÖSA FÖR ATT TILLVARATA MED-
BORGARNAS INTRESSEN PÅ ETT SÄTT SOM DE FÖTJÄNAR.
 
Denna uppfattning har de rätt att ha utan att förminskas och förringas till oroliga
själar, som grundar sin oro på en egen förment utsatt situation.
 
Vi kan då i intervjun läsa:
 
JAG LOVAR ATT STÅ BREDVID MÄNNISKOR.
 
Har "karln" fullständigt tappat förståndet och upphöjt sig själv till någon form av
gudomlig varelse ??
 
MÄNGDER AV VÄLJARE ÖNKSAR INGET ANNAT ÄN ATT STEFAN LÖFVEN
"SKA STÅ SÅ LÅNGT BORTA FRÅN DEM SOM MÖJLIGT"
 
Vidare får vi till livs:
 
" JAG MÅSTE BEJAKA OCH BEKRÄFTA, JAG SER VAD DU SER, JAG FÖRSTÅR
VAD DU ÄR RÄDD FÖR "
 
Detta måste väl ändå gå "till historien" som något av det "enfaldigaste" och mest för-
ringande en statsminister uttalat i modern tid ?
 
JAG SER VAD DU SER !!
 
"Hela" landet ser mängder av kriser, man ser en polisorganisation  kris, man ser ett för-
svar i kris, man ser en skola i kris och man ser många andra kriser.
 
Men Stefan Löfven ser ingen kris uppger han själv.
 
ÄNDÅ STÅR HAN BREVID OSS MÄNNISKOR OCH SER VAD VI SER.
 
Hur kan en vuxen människa i en hög position vräka ur sig sådan "gallimatias" ??
 
Men det är inte bara "gallimatias" det är ett sätt att förminska och förringa människor.
 
" JAG FÖRSTÅR VAD DU ÄR RÄDD FÖR "
 
Det är exakt det fenomenet Stefan Löfven inte förstår. I hans värld är människor "rädda"
om de inte har samma uppfattning som han, och han ska då "stilla deras rädsla och oro"
genom att informera dem så  att de tycker som han själv.
 
OCH NÄR DE TYCKER SOM STEFAN LÖFVEN SJÄLV DÅ ÄR DE INGA RÄDDA
OCH FÖRMINSKADE MÄNNISKOR UTAN KAN UPPHÖJAS TILL ATT INGÅ I DET
SAMHÄLLSBYGGE STEFAN LÖFVEN PÅSTÅR SIG ÄGNA SIG ÅT.
 
Har aldrig Stefan Löfven "träffats av blixten" någon gång och i någon klar stund insett
att det finns fullt legitima skäl för fullt kapabla medborgare att vara rädda på ett fullt
legitimt skäl.
 
OROADE VÄLJARE HAR FAKTISKT RÄTT ATT VARA RÄDDA FÖR VISSA SAKER
UTAN ATT FÖR DEN SKULL FÖRMINSKAS TILL RÄDDSHÅGADE VARELSER SOM
SKA RÄDDAS GENOM ATT STEFAN LÖFVEN "STÅR BREDVID DEM".
 
Man kan vara rädd för Margot Wallströms utrikespolitik, man kan vara rädd för att Stefan
Löfvens ibland "enfaldiga" uttalanden kan skada Sverige, man kan vara rädd för att Sve-
rige har fler fattigpensionärer än andra länder, man kan vara rädd när sjuka sätts åt
hårdare, man kan vara rädd för att Regeringen nonchalerar ett ändat säkerhetsläge och
man kan vara rädd för många andra saker, fullt legitimt
 
OCH DENNA RÄDSLA SKA MAN KUNNA HA RÄTT ATT KÄNNA UTAN ATT FÖR-
RINGAS OCH FÖRMINSKAS TILL RÄDDA VARELSER VARS RÄDSLA OCH ORO
SKA STILLAS GENOM ATT  STEFAN LÖFVEN "STÅR BREDVID DEM".
 
Hur kan en vuxen " människa i hög posituion slänga ur sig sådan oförskämd "dynga"
 
Sedan kan vi läsa:
 
" Vi håller på med ett samhällsbygge, nu gäller det att både se och bekräfta
människors rädsla och oro"
 
Just det "samhällsbygge" Stefan Löfven ägnar sig åt utgör roten till den "rädsla och
oro" många väljare känner.
 
Man skär ner på vården, man gör det svårare för sjuka, äldreboenden blir färre.
kriminaliteten ökar och blir grövre, polisen fungerar inte, skolan fungerar inte, det
skjuts vilt på våra gator och torg, blandat med lite handgranater.
 
DET ÄR DET SAMHÄLLSBYGGET MÅNGA "RÄDDA OCH OROADE" MÄNNISKOR
SER OCH DET ÄR DET SAMHÄLLSBYGGET STEFAN LÖFVEN ÄGNAR SIG ÅT
ATT BLUNDA FÖR.
 
Och det "samhällsbygget" gör man inte bättre genom att "ställa sig bredvid" rädda
medborgare och" se vad de ser" utan att se vad de ser !!!
 
En intervju med Stefan Löfven hade ju inte varit en intervju om inte "nysvenskan"
varit en röd tråd. Vi får nu höra att "samhällsbygget" utgör "stärkt sjukförsäkring".
 
DETTA ÄR NYSVENSKA FÖR ATT STÄRKA DE OFFENTLIGA FINANSERNA
GENOM ATT FÄRRE FÅR VARA SJUKA.
 
I vanlig ordning får sig SD en släng, allt annat hade förvånat. Nu får man höra att
Stefan Löfven inte kan samarbete med ett parti som säger:
 
" MÄNNISKOR HAR OLIKA VÄRDE "
 
Är det någon som har hört SD, eller något annat parti SÄGA att de anser att alla män-
niskor inte har samma värde ??
 
Den här lögnen ligger på samma nivå som när Stefan Löfven står i TV och gastar om'
att Jimmie Åkesson deltar i sammanträden där hakkorset vajar.
 
DEN TYPEN AV OFÖRSKÄMDA LÖGNER SKA MAN INTE BEHÖVA HÖRA FRÅN
EN STATSMINISTER, EN SÅDAN SKA ANTAS UPPTRÄDA MED I VART FALL EN
VISS HYFS OCH UPPFOSTRAN.
 
Vare sig SD, eller något annat parti, har någon gång SAGT att alla människor inte är
lika mycket värda.
 
Politiker av skilda läger, även andra än Stefan Löfven använder nu orden "rädsla" och
"oro" för att förringa medborgare som inte tycker som de själva.
 
Och den rädslan och oron ska dås stillas genom att få medborgare att tycka som "eliten"
tycker.
 
LÅT OSS EN GÅNG FÖR ALLA SLIPPA DETTA TRAMS OM "ORO", "TA TILL SIG
ORO" OCH "STILLA ORO".
 
MORGARNA HAR LEGITIM RÄTT OCH ÄR KAPABLA ATT KÄNNA BERÄTTIGAD
"ORO" FÖR VISSA SKAER UTAN ATT FÖRMINSKAS AV POLITIKER, SOM TROR
SIG VETA BÄTTRE.
 
AE
 
 
 
 
.
 
 
 
 
 
 

PETER HULTQWIST LJUGER

Försvarsministern gör det alla förväntar sig
 
Vår försvarsminister är till skillnad från Donald Trump ""beräknelig".
 
Vår försvarsminister gör precis det vi förväntar oss av våra ledande
politiker.
 
HAN LJUGER.
 
Ljugandet i dessa kretsar är numera så omfattande, att man får anta att
regeringens anser att en av regeringens viktigaste uppgifter är att ljuga
så mycket som möjligt.
 
För en tid sedan uppmärksammades att Peter Hultqwist svindlade bort
offentliga medel i samband med en safariresa till Afrika. Redan då var det
uppenbart att han ljög i ett antal avseenden.
 
SvD försökte få ut handlingar, som visade hor omfattande Peter Hultqwist
lögner var, men man förvägrades detta in i det längsta. Man försökte hem-'
ligstämpla alla de lögner som Peter Hultqwist lämnade i samband med sa-
fariresan.
 
Efter 6 veckors kamp mot regeringen, som uppger sig arbeta för "öppenhet",
så fick SvD ut handlingar, som visar att Peter Hultqwist ljugit.
 
Safariresan motiverades med att det inte fanns rum att tillgå i Gaborone,
och att annan plats då måste väljas.
 
AV EN REN HÄNDELSE RÅKADE DENNA "ANDRA PLATS" BLI EN
LYXSAFARIANLÄGGNING, PÅSTOD DÅ LÖGNAREN PETER HULT-
QWIST.
 
SvD visar nu, vilket framgår av ett inslag i SvD i dag, att allt detta var en
ren, eller smutsig, lögn.
 
Det rådde ingen brist på rum i Gaborone, man hade till och med långt
i förväg beställt och bokat rum.
 
TROTS ATT RUM VAR BOKADE, AVBOKADES DESSA OCH RUM BE-
STÄLLDES I STÄLLET PÅ EN LYXSAFARIANLÄGGNING.
 
Motivet till ändringen uppges ha varit att det var "trevligare att svindla
skattebetalarna på pengar" än att tillbringa en helg i Gaborone.
 
Allt tycks också ha varit uträknat från början, då Peter Hultqwist av sin ad-
jutant ombads att ta med sig "safariklädsel".
 
Vilka slutsatser kan man då dra av detta.
 
Man kan lämna därhän frågan rörande "safaribesöket", där kan man vrida
och vända på argumenten till dess man storknar.
 
Men om man kommer fram till att det är förenligt med gällande regler att
svindla skattebetalarna med en safariresa, då bör regeringens "öppenhet"
sträcka sig så långt att man inte ljuger om tillgängligheten på rum.
 
DET TYCKS RÅDA EN ENIG UPPFATTNING I ROSENBAD ATT VÄLJARNA
VÄLJER POLTIKER FÖR ATT DE SKA LJUGA SÅ MYCKET SOM MÖJLIGT
FÖR SINA UPPDRAGSGIVARE, MEN SÅ ÄR DET INTE.
 
Man kan också dra en annan slutsats.
 
OCH DEN SLUTSATSEN ÄR ATT PETER HULTQWIST ÄR MEDVETEN OM
DET OLÄMPLIGA I ATT DELTAGA I SAFARIRESAN.
 
ANNARS HADE HAN VÄL INTE LJUGIT OM UPPLÄGGET, ELLER ?
 
För ljugandet i Rosenbad kan väl inte vara så utbrett att man "ljuger av bara
farten", eller ??
 
När det blev uppdagat att försvarsministern ljugit ville han inte längre lämna
några kommenterar, vilket är lätt att förstå.
 
MAN FÅR VÄL ANTA ATT DETTA BEROR PÅ ATT REGERINGEN MED
SIN "ÖPPENHET" MENAR ATT VÄLJARNA OCH UPPDRAGSGIVARNA
INTE HAR ATT GÖRA MED NÄR REGRINGEN OCH DESS MINISTRAR
SVINDLAR BORT DERAS PENGAR.
 
AE
 
 
 
 
 
 

SAMBAND DÅLIT PEDAGOGIK -PSYKISK OHÄLSA

Sambanden finns där men vi vägrar se dem !!
 
Vi är överens om vissa inslag i det svenska samhället.
 
VI ÄR ÖVERES OM ATT DEN PSYKISKA OHÄLSAN, FRÄMST BLAND UNGA,
HAR ÖKAT DRAMATISKT, ÄVEN OM VI FÖRSÖKER FÖRTIGA DETTA, DETTA
OCKSÅ.
 
VI ÄR ÖVERENS OM ATT SKOLRESULTATET SETT ÖVER TID BLIVIT SÄMRE.
ÄVEN OM VI FÖRSÖKER FÖRTIGA DETTA, DETTA OCKSÅ.
 
Att det skulle finnas ett samband mellan dessa utvecklingar "finns inte på kartan",
vi kan ju bara se en sak i taget, isolerat från allt annat.
 
SvD har i dag ett intressant inslag som visar att det finns ett samband mellan "dålig
pedagogik" och "psykisk ohälsa".
 
DEN PSYKISKA OHÄLSAN TYCKS KOMMA SOM ETT BREV PÅ POSTEN OM
PDAGOGIKEN ÄR DÅLIG.
 
Det är hjärnforskaren och professorn Martin Ingvar som anser sig kunna förklara
detta samband.
 
OCH HAR HAN RÄTT, VILKET DET MESTA TYDER PÅ, SÅ HAR SKOLPOLI-
TIKER OCH SKOLPEDAGOGER I SVERIGE GJORT ELEVER, FÖRÄLDRAR,
ARBETSGIVARE OCH SAMHÄLLE EN BJÖRNTJÄNST SOM BLIR SVÅR ATT
REPARERA.
 
Martin Ingvar påstår nu helt fräckt att den psykiska ohälsan kan kopplas till brisi-
ande vägledning/pedagogik i skolan.
 
DÅLIG PEDAGOGIK ÄR DÅ ATT GE BARNET OSÄKRA SIGNALER OCH LÅTA
DEM SÖKA KUNSKAP OCH FÖRSTÅ PÅ EGEN HAND UTAN TYDLIGA INSTRUK-
TIONER.
 
DET ÄR JU EXAKT SÅ DEN SVENSKA SKOLPEDAGOGIKEN VARIT UPPBYGGD,
LÅT ELEVERNA ARBETA I GRUPPER, LÅT DEM SÖKA KUNSKA PÅ EGEN HAND
OCH LÅT DEM FÖRSTÅ UTAN ATT GE DEM TYDLIGA INSTRUKTIONER.
 
Martin Ingvar jämför detta med att vara ute i naturen och röra på sig.
 
DET ÄR DÅ LÄTTARE ATT HITTA RÄTT OM MAN VET VART MAN SKA GÅ, DEN
SOM INTE VET VART MAN SKA GÅ ELLER FÖRSTÅR SAMMANHANGET BLIR
LÄTT RÄDD, ELLER DRABBAD AV PSYKISK OHÄLSA.
 
Detta inlägg i SvD är klart läsvärt, framför allt borde skolpolitiker och skolpedagoger
läsa det.
 
Slutsatsen man kan dra är lika tydlig som tragisk.
 
DET TYCKS, I SVERIGE, FINNAS VATTENTÄTA SKOTT MELLAN SKOLPEDA-
GERS IDEOLOGISKA SKYGGLAPPAR OCH EVIDENSBASERAD HJÄRNFORSK-
NING.
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 

POPULIST - DAGENS SKÄLLSORD ?

Demokrati slåss mot demokrati ?
 
SvD tar i dag upp i en ledare ett i dag mycket aktuellt ämne:
 
POPULISM
 
Detta sker under rubriken:
 
ÄR POPULISMEN SOM DEN OBJUDNE GÄSTEN FRÅN HELVETET ?
 
Frågeställning är intressant, dagsaktuell och tyvärr också tragisk i den
meningen att den bekräftar att demokratin inte kan hantera sig själv.
 
Redan inledningsvis i ledaren kan man läsa hur populism uppfattas i dag.
 
SAMHÄLLSDEBATTENS SKÄLLSORD FÖR DAGEN.
 
Sedan kan man läsa hur populism tolkas genom tiderna och en tolkning
är då att populister säga utmana "etablissemanget om hegemoni och
makt".
 
Är i så fall detta verkligen så förfärligt, att populism ska behöva ut-
göra dagens skällsord ??
 
ALLA ETABLERADE PARTIER, SOM SER SIG SJÄLVA SOM SERIÖSA,
GÖR JU INGET ANNAT ÄN UTMANAR ANDRA FÖR ATT NÅ "HEGE-
MONI OCH MAKT".
 
Så varför ska det inte då få gälla för alla ? Har vi fått en demokrati, där
etablerade partier snävar gränserna för demokratin enbart i det syftet att
man ska kunna behålla makten ??
 
I ledaren ställs frågan:
 
Förgiftar populism demokratin ?
 
Varefter det uppges att i Europa är den vanliga föreställningen att så sker,
medan en annan uppfattning kan vara att populism innebär en balanserande
funktion genom att den omfördelar politisk makt mellan etablerade skikt och
grupper som vill komma in/upp.
 
Och det är nog här "skon klämmer".
 
BAKOM ALLT "PLADDER" OM "DEMOKRATISKA VÄRDEGRUNDER"
OCH ATT ALLA SKA "INKLUDERAS" HAR MAKTHAVARE EN RÄDSLA
FÖR ATT DENNA "INKLUDERING" SKA BLI SÅ OMFATTANDE ATT
DEN EGNA MAKTEN BESKÄRS.
 
Och detta får ju inte inträffa, det inser ju alla omedelbart, och då gäller att
anfall är bästa försvar.
 
ALLA POPULISTER SOM VILL INKLUDERAS I DEMOKRATIN SKA BE-
HANDLAS SOM USLA FIENDER,
 
I ledaren utmanas denna primitiva och demokratifientliga tanke:
 
POPULISM KAN I STÄLLET SES SOM ETT SUNDHETSTECKEN.
 
I stället ser rädda makthavare populister som objudna gäster, som vräker
ur sig sanningar, som kan underminera deras egen maktplattform.
 
Den typen av rädsla tyder på svaghet och bristande självförtroende.
 
ETT SAMHÄLLE MED SJÄLVFÖRTROENDE OCH FUNGERANDE IN-
STITUTIONER BÖR I STÄLLET KUNNA KOSTA PÅ SIG ATT SE PO-
PULISTER SOM "VISSELBLÅSARE".
 
Detta med hur man hanterar "visselblåsare" känner man igen från alla led.
 
SMÅPÅVARNA UTE I LANDER EXKLUDERAR VISSELBLÅSA GENOM
ATT AVSKÄRMA DEM FRÅN ANSTÄLLNINGAR OCH SOCIALT UM-
GÄNGE, OCH STORPÅVARNA I STOCKHOLM EXKULDERAR VISSEL-
BLÅSARE GENOM ATT KALLA DEM POPULISTER OCH STÄLLA DEM
I SKAMVRÅN.
 
Tecken på god demokrati ? Knappast.
 
Ledaren drar utifrån olika aspekter en aspekt Storpåvarna i Stockholm
och borde kunna kosta på sig att dra, om de hade tillräckligt med själv.-
förtroende förstås:
 
POPULISM KAN VARA DEMOKRATISK HÄLSOSAM, EN VENTIL
SOM KAN LÄTTA PÅ TRYCKET NÄR POLITIKEN BLIVIT FART-
BLIND.
 
Och fartblind blir politiken ofta, eller oftast, och det ser vi många exempel
på.
 
Frågan blir då vilket som är mest hälsosamt, att försöka stoppa fartblind-
heten eller att stoppa dem som försöker stoppa fartblindheten ?
 
BÅDE SMÅPÅVAR UTE I LANDET OCH STORPÅVARNA I STOCK-
HOLM HAR GETT SITT BESTÄMDA SVAR PÅ DETTA.
 
Stoppa dem som vill stoppa fartblindheten !!
 
Det sägs att vi inte hittat ett bättre system än demokrati, ännu, men
även demokratin har sina brister, eller hur ?
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SVENSKA FATTIGPENSIONÄRER

Är civilisationen en illusion ?
 
Ett lands grad av "civiliSation" i vid bemärkelse avgörs av dess vilja/förmåga
att ta hand om och vårda utsatta grupper.
 
I vilken riktning "civilisationen" utvecklas kan man bland annat se ge-
nom att betrakta hur utvecklingen sker av synsättet på sjuka i samhäl-
let.
 
SJUKA FÅR BARA SJUKARE KORTARE TID, DE FÅR MINDRE ERSÄTT-
NING OCH MÅNGA RIKTIGT SJUKA FÅR INTE VARA SJUKA ALLS.
 
Det är civilisationens utvecklingsriktning på detta område.
 
Man kan också se civilisationens utveckling på hur man ser på hemlösa.
 
MÅNGA HEMLÖSA TVINGAS ÖVERNATTA I KÄLLARE OCH GROTT-
LIKNANDE HÅLOR.
 
Dessa tror nog, kanske med rätta, att vi återgått till "grottsamhället".
 
Äldre är en annan utsatt grupp, och vi vet hur utvecklingen varit när det
gäller antalet platser på äldrevården.
 
DÄR ÅTERSTÅR INTE MYCKET AV CIVILISATIONEN.
 
Eurostat har nu tagit fram siffror, som visar hur den sista bastionen av civilisa-
tionen för de äldre blir allt mindre, i Sverige.
 
DENNA RAPPORT VISAR DÅ ATT RISKEN FÖR FATTIGDOM I SVERIGE
ÄR LÅNGT STÖRRE ÄN FÖR MEDBORGARNA I ÖVRIGA EUROPA OCH
FRAMFÖR ALLT I ÖVRIGA NORDEN.
 
"Risken för fattigdom" är här inget diffust begrepp utan definieras tydligt, här
som att ligga under 60 % av medianinkomsten i ett land.
 
Enligt denna definition blir antalet i Sverige, som riskerar fattigdom, allt större
för varje år, medan antalet i övriga Europa, och framför allt inom övriga Nor-
den blir allt färre.
 
Det rörs sig inte heller om marginella förändringen, under åren 2005 till 2015
ökade denna grupp från 10 % till 18 % av totalgruppen pensionärer,
 
MEDAN MOTSVARANDE GRUPP I ÖVRIGA NORDEN MINSKADE FRÅN
19 % TILL 14 %.
 
Sverige och övriga Europa, framför allt övriga Norden, rör sig alltså här i helt
olika riktningar.
 
Sverige rör sig från civilisationen, medan övriga Europa, och framför allt
övriga Norden rör sig i riktning mot ökad civilisation.
 
Detta har vi lyckats med genom att göra de "offentliga finanserna starka" och
detta skryter vi över.
 
VI SKRYTER ALLTSÅ ÖVER ATT VI RÖR OSS I RIKTNING MOT ETT MINDRE
CIVILISERAT SAMHÄLLE !!
 
Starka offentliga finanser skapade genom fler fattigpensionärer !!
 
Samma underliga självbild kommer till uttryck när vi beskriver den offentliga låne-
graden, lägst i Europa.
 
Det vi glömmer är att landets sårbarhet styrs av den totala skuldsättningen, som
utgör summan av offentlig skuldsättning och hushållens skuldsättning.
 
HÄR LIGGER VI NÄST SÄMST TILL I VÄRLDEN , ENDAST SLAGEN AV JAPAN !!
 
Och detta skryter vi över, en Rik Stat och fattiga undersåtar !!!
 
Man kan mäta civilsationen på många sätt, men mäter man civilisationen hur man tar
hand om sin äldre medborgare, då är slutsatsen lätt att dra.
 
SVERIGE ÄR MINDRE CIVILISERAT ÄN ÖVRIGA EUROPA, OCH FRAMFÖR
ALLT MINDRE ´CIVILISERAT ÄN ÖVRIGA NORDEN .
 
 
 
AE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VAD VILL RYSSLAND ?

Svensk naivitet är inte ens skrattretande
 
Svensk naivitet ligger på en storslagen nivå, man skulle kunna tycka att den
är skrattretande.
 
MEN NAIVITETETN BÖR GE UPPHOV TILL MER ORO ÄN SKRATT.
 
Utvecklingen på Krim och i Ukraina tycks ha fått oss att tro att en "modern"
krigsutveckling sker genom "cyberkrigföring" och "gröna gubbar". Dessa
inslag kan visserligen vara komplement och utgöra en inledning till ett krigs-
utbrott, men får man tro Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) så följer
det annat därpå.
 
FOI har överlämnat en rapport till Regeringen, som visar på rysk militär ut-
veckling unders senare år. Denna kan delvis sammanfattas:
 
- Ryssland rustar för och övar inför högintensiv och storslagen krigföring,
  inte mindre väpnade konflikter och oroligheter
- Fokus är NATO som motståndare, och övningar drivs mht detta fokus
- Taktiska kärnvapenspetsar har ökat med 30 % och tecken tyder på att
   man ser dessa som ett inslag/komplemant i "högintensiv/storskalig krig-
   föring
- Ökningen av taktiska kärnvapenspetsar har mest skett i "västliga områ- 
   den
- Stridsdugliga, fullt bemannade, förband har ökat med 40 %
- Ryssland har kapacitet att genomföra 2 större offensiva operationer, där
  alla försvarsgrenar deltar fullt ut, och fortfarande har man så defensiv för-
  måga i alla andra tänkbara riktningar/områden.
- Ryssland utvecklar nu samhället i auktoritär riktning med fokus på att
  "framtida generationer ska uppfostras i patriotisk anda"
 
Ett litet axplock, och får man tro FOI är det inte "gröna gubbar" vi ska vara
rädda för.
 
Placeringen av 2 korvetter i Östersjön, kärnvapenbestyckade, och placering
av långdistansrobotar i Kaliningrad stämmer väl med ovanstående inriktning.
 
FOI rapport är säkert inte "invändningsfri", osäkerheten bör vara mycket stor
i många avseenden, men det mesta bör stämma " i stort ".
 
Med rapporten som underlag har man väl anledning av att förvånas över 3
dagsaktuella inslag:
 
1) Att man inte omedelbart kallar in en ny Försvarsberedning, en light med
    mycket kort horisont, och en med längre sedvanlig horisont
2) Att anslag inte höjs så att kända systemviktiga brister i försvarsförmågan
    kan täckas så fort som möjligt
3) Regeringen inte vågar "sätta ner foten" om Nord Stream utbyggnad och
    Rysslands önskan att använda hamnar på Gotland och i Blekinge.
 
Försvarets viktigaste uppgift är inte att FÖRSVARA oss, viktigaste uppgiften
är att utgöra en tröskeleffekt, så att vi slipper försvara oss.
 
Den tröskeleffekten hade vi inte vid 2 VK utbrott, och vi har den inte nu.
 
Vi slapp bli indragna i 2 VK genom att vi exporterade Malm till Nazi Tyskland
och upplät svenskt territorium till Nazi Tyskland, det utgjorde "tröskeleffekten"
1941 - 1945.
 
Ska den verkliga "tröskeleffekten" i en eventuell "nästa gång" bli att vi upplåter
Gotland, Blekinge och Skåne till Ryssland, så att vi slipper "försvara oss" ?
 
AE

SVERIGE, KORRUPTIONENS MECKA

sVärre än så här kan det inte bli
 
Aftonbladets artikelserie om korruptionen i Sverige borde få upp ögonen på oss
alla.
 
Sovjetunionen var känd för sin vida korrutpion, men där arbetade man i alla fall
med "raka rör".
 
VILLE MAN HA NÅGON UTFÖRT ÖVERFÖRDE MAN PENGAR TILL EN
HÖG MYNDIGHETSCHEF, ALLA VISSTE OM DET OCH ALLA FOGADE
SIG I DETTA.
 
I Sverige har man valt den "svenska modellen". där har kriminella myndighets-
chefer skapat en "ohelig" allians med ledande politiker, som gör att de inte be-
höver lägga ner energi på att driva in mutpengar från medborgarna.
 
I denna "oheliga" allians har Regeringen åtagit sig att driva in större skat-
ter än vad som behövs för att finansiera välfärd och övriga kärnuppgifter.
 
NÄR VÄL DELAR AV SKATTERNA HAMNAT DÄR DE INTE HÖR HEMMA
ÖVERFÖR REGERINGEN DELAR AV SKATTEINTÄKTERNA TILL MYN-
DIGHETSCHEFERNA, SÅ ATT DE KAN SUPA SÅ MYCKET DE VILL, RESA
SÅ MYCKET DE VILL OCH SKO SIG I ÖVRIGT SÅ MYCKET DE VILL.
 
Precis som i förutvarande Sovjetunionen är alla medvetna om detta, men
till skillnad från Sovjet förnekar i Sverige alla det alla är medvetna om.
 
Detta system är en lyckat "win - win system", med bara vinnare.
 
GENOM MUTSYSTEMET FÅR STATEN MYNDIGHETERNA ATT BLI
LYDIGA TJÄNARE OCH MYNDIGHETSCHEFER KAN SKO SIG BÄST
DE VILL.
 
Ett klart "win - win system" för alla parter, för "enkla männsikor" i form av
skattebetalare är väl ingen part, eller ??? AE
 
 

VÅRT SJUKA BIDRAGSTRÄSK

Sjukare än sjukt
 
I dag kom Arbetsförmedlingen med sin prognos över utvecklingen på arbets-
markande.
 
Denna prognos är tydlig.
 
ÄN EN GÅNG VISAS DET ATT VÅRA ARBETSMARKNAD ÄR SJUK, HELT
ENKELT SJUKARE ÄN SJUK.
 
Tillväxten i antalet anställda under en viss tid bedöms uppgå till 100 000, det
är bra sett isolerat från allt annat.
 
Av dessa jobb bedöms 2 av 3 gå till utrikesfödda. det är också bra, sett isolerat
från allt annat.
 
Ser man till hur 2 av 3 jobb går till utrikesfödda, då är det inte alls bra, det är
sjukt, sjukare än sjuk.
 
I allt väsentligt går dessa 2 av 3 jobb till anställda som tar med sig en "penga-
påsa" från Arbetsförmedlingen, så att arbetsgivaren bara behöver stå för en
mindre del.
 
ALLEDELES UPPENBART FUNGERAR INTE ARBETSMARKNADEN, GÅR MAN
EFTER PRINCIPEN "FOLLOW THE MONEY" SÅ BORDE JU 3 AV 3 JOBB GÅ
TILL UTRIKESFÖDDA, ELLER ??
 
Det har nu gått så långt att arbetsgivare inte efterfrågar någon som helst kompe-
tens när de söker arbetskraft, det enda krav de framhåller i annonsen är:
 
HAR DU MED DIG EN "PENGAPÅSE" FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN ÄR
DU VÄLKOMMEN, I ANNAT FALL KAN DU KÄNNA DIG "UTANFÖR".
 
Hur det tillfredsställer "kompetensförsörjning" och konkurrerensförmåga behöver
man inte vara "Einstein" för att komma fram till.
 
Med denna fullständigt bisarra och sanslösa arbetsmarknadspolitik finns det nu
mängder av företagare, som enbart har anställda som fört med sig "pengapåsar"
från Arbetsförmedlingen.
 
RESULTATET HAR INTE HELLER LÅTIT VÄNTA PÅ SIG, UNDANTRÄNGNINGS-
EFFKTEN HAR MEDFÖRT ATT MÅNGA FÖREAG, SOM HÅLLER FAST VID PRIN-
CIPEN ATT DE SKA BETALA ANSTÄLLDAS LÖNER ANTINGEN GÅR I KONKURS
ELLER OCKSÅ BÖRJAR "BIDRAGSANPASSA" SIN VERKSAMHET.
 
Sjukt. säger då Bill
Sjukare än sjuk tillägger då Bull
 
Man brukar använda talesättet "att inte tänka längre än näsan räcker". Utgår man
ifrån detta talesättet får man väl anta att ansvariga politiker av skilda läger inte har
några näsor överhuvudtaget.
 
FÖR DETTA ÄR INTE HÅLLBART.
 
Frågan är hur länge detta kommer att hålla, det är bara en tidsfråga.
 
SÅVITT MAN INTE HAR DEN UPPFATTNINGEN ATT ALLA ANSTÄLLDA
SKA VARA BIDRAGSANSTÄLLDA, DÅ KANSKE DET HÅLLER, MEN DÅ
MÅSTE DET OCKSÅ REGNA "MANNA FRÅN HIMMELEN"
 
Regnar det inte "manna från himmelen" kommer den dag då notan måste betalas,
och den inträffar om inte annars, då de arbetslösa som inte får pengapåse/jobb
yrvaket tittar sig omkring och ställer frågan:
 
VARFÖR FÅR JAG INGEN PENGAPÅSE FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN
SÅ ATT JAG OCKSÅ KAN BI BIDRAGSANSTÄLLD.
 
Inträffar det inte då, så inträffar det när 100 % av småförtagarna har lagt ner alla
ambitioner på att effektivisera verksamheten och lägger ner 100 % av kraften
på att optimera alla bidrag.
 
NÄSAN MÅSTE VARA KORT, NÄRMAST OBEFINTLIG, OM MAN TROR
ATT MAN KAN MÖTA EN ALLT HÅRDARE GLOBAL KONKURRENS
MED ATT BETALA SÅ MÅNGA LÖNEBIDRAG SOM MÖJLIGT.
 
Ett träsk är alltid ett träsk, även ett bidragsträsk.
 
AE
 
 

BJÖRN JANSSON STYR NU SVERIGE

Sverige står nu utan politisk ledning.
 
De ryska kraven att få ockupera hamnar på Gotland och I Blekinge tycks ha fått
stora politiska konsekvenser.
 
DEN SVENSKA REGERINGEN HAR ABDIKERAT.
 
Situationen är minst sagt märklig, regeringen har abdikerat, och vill lämna Rosen-
bad så fort som möjligt, men det finns ingen som vill träda till.
 
Moderaterna är tydliga, mycket tydliga, och utropar förfärat.
 
VI GÖR HUR MÅNGA OMTAG SOM HELST, I VILKEN FRÅGA SOM HELST,
BARA VI SLIPPER REGERA.
 
Tove Lifvendahl på Svd skriver i dag en ledare om regeringens abdikering under
rubriken:
 
DIN BOLL, HULTQWIST.
 
Bra formulering kan man tycka, alla vet ju att Peter Hultqwist inte kan sparka boll,
heller, och alla bollar han hamnar i närheten famlar han med.
 
Tore Lifvendahl är ju känd för att skriva resonerande, logiskt och håller gärna
tillbaka den hårda kritiken, även om man känner den inlindad.
 
Men dagens ledare känns som ett undantag, det känns nästan som att Tove
Lifvendahl är upprörd över att regeringen abdikerat.
 
Hon beskriver regeringens politik när det gäller Rysslands projekt Nordstream 2
som:
 
" DET ÄR SÄKERHETSPOLITIK PÅ BEGÅVAD NIVÅ".
 
Frågan är om den typen av ironi når fram till regeringen, risken är nog att man tar
Tove Lifendahl på orden och tror att man för en "begåvad politik".
 
Alla vi andra vet ju att regeringen för en obegåvad politik på detta område,
också frestas man tillägga.
 
Ledaren är mycket läsvärd i sin helhet, Tove Lifvendahl gör  i tämligen tydliga ordalag
"slarvsylta" både av regeringen och dess politik i frågan.
 
Innan regeringen abdikerade försökte Margot Wallström göra lite ogenomtänkta
försök att lägga ansvaret för landets styre på andra.
 
Margot Wallström försökte då in i det sista att lägga ansvaret för landets
ledning på en av Anna Batra Kinbergs obegåvad lantisar, Björn Jansson,
som numera uppges titulera sig "statsminister".
 
När den självutnämnde statsministern Björn Jansson lämnade sin regeringsdekla-
ration och menade att han aldrig kunde tänka sig att lyssna på några experter, då
insåg till och med Margot Wallström att det inte återstod att göra så mycket.
 
Men Margot Wallström är ju inte Margot Wallström för inte, inte heller hon tycks
lyssna på några experter. I ett sista försöka att rädda regeringen hävdade hon att
landet skulle styras genom "kommunalt självstyre" och att alla försvarsfrågor och
alla nationella säkerhetsfrågor  skulle avgöras på kommunal nivå, helst ute i olika
stadsdelar.
 
Tove Lifvendahl är mycket tydlig med vad hon tycker om Margit Wallströms
försslag att landets försvar ska ledas ut i olika stadsdelar:
 
PETER HULTQWIST HAR ANSVAR FÖR ATT HAMNARNA  PÅ GOTLAND
OCH I BLEKINGE INTE HYRS UT TILL GOTLAND.
 
Det är ord och inga visor, tydligare än så kan det inte uttryckas.
 
DET ÄR INTE BJJÖN JANSSON PÅ GOTLAND SOM STYR ÖVER LANDET
NÄR DET GÄLLER NATINELLA SÄKERHETSFRÅGOR.
 
Punkt slut, som Putin skulle ha sagt.
 
Hela regeringens agerande i denna energifråga är fullständigt bisarr. EU har 2
klart uttalade målsättningar på detta område:
 
1) Att göra sig mindre beroende av Ryssland
2) Att försöka att göra sig mindre beroende av enskilda leverantörer av gas
 
Och här gör Kalle Anka och övriga seriefigurer i Rosenbad precis tvärtom.
Kalle Anka och övriga seriefigurer hoppas jag ursäktar vid denna jämförelse.
 
Man ska inte och kan inte bedöma en regering utifrån en enskild fråga, men
om man bedömer regeringens agerande i just denna frågan avskilt, då är
slutsatsen enkel att dra.
 
VÄLRDEN HAR ALDRIG SKÅDAT EN MINDRE KOMPETENT REGERING,
EN MINDRE ANSVARSFULL REGERING, EN MINDRE SERIÖS REGE-
RING OCH EN REGERING SOM SÅ FULLSTÄNDIGT STÄLLER SIG VID
SIDAN AV EU ENERGIPOLITIK.
 
Vad kan då vara bakgrunden till denna monumentala felbedömning och
detta bisarra beteende ??
 
DET KAN VÄL INTE BARA BERO PÅ ATT MARGOT WALLSTRÖM HAR
ETT FINGER MED I SPELET, ELLER ?
AE
 
 
 

KEJSARENS NYA KLÄDER

Är Mikael Damberg också en "bubbla" ?
 
I SvD i dag kan man under Debatt läsa ett inlägg av vår ärade och högt aktade
minister Mikael Damberg under rubriken:
 
SÅ FÅR VI FRAM FLER ENKLA JOBB
 
Det låter väl bra, eller ? Men resten låter inte lika bra, en del låter rysligt illa:
 
Vissa formuleringar låter så rysligt illa, att man misstänker att Mikael
driver med läsarna, ett sådan exempel är:
 
EN SOCIALDEMOKRATISK LEDD REGERING KOMMER ALDRIG ATT
SÄNKA LÖNER PÅ SVENSK ARBETSMARKNAD.
 
Den socialdemokratiska självbilden är det inget fel på, eller kanske mer rätt att
det är fel på den, stort fel, men någon måtta på brösttoner får det väl ända vara.
 
HAR DET INTE TRÄNGT FRAM TILL ARBETARREGERINGEN ATT DET INTE
ÄR "EN SOCIALDEMOKRATISK REGERING", INTE HELLER NÅGON AN-
NAN REGERING, SOM AVGÖR OM LÖNER KOMMER ATT SÄNKAS PÅ
SVENSK ARBETSMARKNAD.
 
Det är omständigheter på svenska arbetsmarknad, som utbud på arbetskraft,
efterfrågan på arbetskraft, regelsystem och mycket annat, som avgör om sek-
torer och/eller branscher kan "drabbas" av "sänkta löner".
 
SÅ HAR REDAN SKETT PÅ VISSA OMRÅDEN OCH SPELAR INGEN ROLL
HUR MYCKET MIKAEL SPJÄRNAR EMOT, DET SKER NÄR FÖRUTSÄTT-
NINGARNA FÖR DET FÖRELIGGER.
 
Man hoppas att Mikael Damberg också inser det, annars är det illa, riktigt illa,
och att formuleringen är ytterligare ett exempel på det sedvanliga mönstret.
 
ATT BYGGA EN ENFALDIG RETORIK PÅ ATT ANDRA ANTINGEN INGEN
BEGRIPER NÅGOT ELLER AV KARRIÄRSKÄL INTE VÅGAR SÄGAEMOT
ÖVERHETEN.
 
Vidare kan man läsa att uppdraget till Tillväxtverket, att se över modeller för
" matchningsaktörer", ska "utgå från företagets behov".
 
Det behövs vare sig "modeller" eller Tillväxtverk för att hitta lösningen på detta
område.
 
DET SOM GÄLLER ÄR ATT ARBETSFÖRMEDLINGEN DELAR UT MER
PENGAR TIL ARBETSGIVARNA OCH GÖR UTTRÄNGINGSEFFEKTEN
ÄNNU STÖRRE OCH SNEDVRIDER KONKURRENS ÄNNU MER.
 
Budskapet till Tillväxtverket är dessutom "tvåbottnat", det ska utgå "från
företagens behov" samtidigt som löner inte ska "sänkas".
 
De flesta företetagare "skiter" fullständigt i den typen av retorik, för dem är
det fullständigt likgiltigt varifrån pengarna kommer, det viktiga är att de kom-
mer.
 
Och då laborerar inte arbetsgivaren med "politiskt satta löner" utan han
laborerar med sin egen lönekostnad, och den blir mindre om Tillväxtver-
ket hittar "modeller" som gör att man skyfflar över mer lönebidrag utan
att tänka på effekterna.
 
SÅ UR ARBETSGIVARENS PERSPEKTIV MEDFÖR HÖGRE BIDRAG I
PRAKTIKEN "LÄGRE LÖNER", ATT SEDAN DESSA "LÄGRE LÖNER"
TAR OMVÄGEN ÖVER ARBETSFÖRMEDLINGEN MEDFÖR KANSKE
ATT MAN KAN LURA EN OCH ANNAN VÄLJARE.
 
Mycket talar kanske för att man måste arbeta med bidrag för att kunna
få in svårplacerad arbetskraft på arbetsmarknaden, men helt orimligt är
då inte att man nalkas problemet med öppet visar.
 
OCH VISIRET KAN INTE VARA MER STÄNGT NÄR MAN HÄVDAR
ATT MAN UTGÅR FRÅN FÖRETAGETS BEHOV OCH MOTIVERAR
DETTA "BEHOV" MED ATT MAN SKA SKYFFLA ÖVER MER BIDRAG
TILLA RBETSGIVARE.
 
Det man utgår ifrån är behovet att få in svårplacerbarbar personal på ar-
betsmarknaden.
 
OM DETTA ÄR SÅ SVÅRT ATT MOTIVERA, ATT MAN MÅSTE AN-
VÄNDA OBEGRIPLIGA OMSKRIVNINGAR, DÅ KANSKE INTE
"MODELLEN" ÄR SÅ BRA ?
 
AE
 
 
 

DET ITALIENSKA FÖREDÖMET ?

Blir en "pojkspoling" Italiens nye premiärminister ?
 
Folkomröstningen i Italien riskerar att ruska om både Italien och resten av EU.
 
Ser man till vad som kan tänkas hända i Italien skulle det nog inte skada
om Sverige "ruskades om" lite också ?
 
 EN 30 ÅRIG ADVOKAT RISKERAR ALLTSÅ ATT BLI LANDETS PREMIÄR-
MINSISTER OM OMRÖSTNINGEN FÖR MED SIG ETT NYVAL.
 
Vad står då denne "pojkspoling" för som "riskerar" att komma till makten ?
 
Han vill bland annat minska skatterna, krympa byråkratin och tackla kor-
ruptionen med "tuffare" lagar.
 
Redan här känns det som att han så fort som möjligt bör "bjudas in" till Sverige.
 
Han säger också att man kommer att förespråka nedskärningar och att man då
kommer att börja med att kapa egna löner med hälften !!!
 
Här borde vi stanna till och lyssna ordentligt:
 
Det är nog inte många som vill hävda att ministrar och rikdsdagsledamöter
har formella löner som "sticker ut" och behöver halveras.
 
MEN MÅNGA FÖRMÅNSPAKET OCH TILLGÅNG TILL ANDRAS PENGAR
LIGGER PÅ EN SÅDAN NIVÅ ATT MAN BORDEKUNNA HALVERA BÅDE
EN OCH TVÅ GÅNGER.
 
Om inte annat kunde vi ju bjuda in Italiens yngsta "missnöjespolitiker" för att
upplysa minister Anna Johannson hur man kan halvera, både en och två gån-
ger, de reseförmåner en och annan statssekreterare anser sig kunna tilldela
sig själva.
 
Man har också på programmet att politiker bara ska kunna väljas för två man-
datperioder.
 
Detta måste väl ändå tolkas som ungdomligt övermod, vad skulle personer
som gått från att vara elevkårsordförande till att vara ordförande i PIFF och
PUFF, för att sedan bli ordförande i DET STORA PARTIET, för att slutligen
för evigt hamna i någon partistyrelse eller regering kunna tänkas om detta ?
 
DET VÅGAR MAN INTE ENS FÖRESTÄLLA SIG, SKULLE NÅGON KUNNA
FÖRESTÄLLA SIG ATT MÓNA SAHLIN "JOBBAR" ?
 
Nej, den tanken bör nog stanna i Italien.
 
I ungdomligt oförstånd menar han också att han ser ordet "populist" som en an-
klagelse från eliten för att eliten känner sig hotade.
 
Det är "här och nu" man förstår varför Italien alltid har brottats med svårigheter.
 
Själva har vi ju utformat den "svenska modellen" som gör att eliten aldrig
ska behöva känna sig hotade, däremot ska sjuka, gamla och vissa andra
grupper enligt modellen känna sig så hotade som möjligt.
 
Pojkspolingen är också nöjd över att kallas "populist" och motiverar detta med:
 
POPULISM ANVÄNDS MOT OSS FÖR ATT VI LYSSNAR PÅ "FOLKET"
OCH ÄR DETTA POPULISM DÅ ÄR VI STOLTA ÖVER ATT VARA POPU-
LISTER.
 
Arma sate, tänker man då, han tycks inte ha förstått någonting, samtidigt som
man skänker honom en tacksamhetens tanke.
 
MÅNGA HAR JU LÄNGE UNDRAT VARFÖR REGERINGEN BESKYLLYS
FÖR POPULISM, MEN NU VET VI
 
 AE

MIISNÖJDA VÄLJARE ÄR DISSIDENTER ?

Retoriken "missnöjespolitik" mental härdsmälta
 
Vissa ord i den politiska retoriken används på ett sätt, som enbart syftar till att
misskreditera en motståndare.
 
För att åstadkomma detta förvränger man ordets innebörd och använder
det i sammanhang som leder tankarna i fel riktning.
 
Ett sådant ord är populism:
 
I ORDETS MENING BORDE ALLA POLITIKER VARA POPULISTISKA, DÅ
DEN RÄTTA INNEBÖRDEN BÖR KUNNA TOLKAS SOM ATT "MAN LYSS-
NAR PÅ FOLKET", DVS VÄLJARNA.
 
Kan verkligen det vara så skamligt  ??
 
Andra sådana ord är "missnöjespolitik", "missnöjesväljare" och andra liknande
uttryck.
 
I dagarna används detta uttryck om väljarna i Österrike, nu är man rädd för att
"missnöjet" ska segra i valet i Österrike.
 
När man missbrukar ord på det sätt som sker sker det av två av skäl, antingen
beror det på enfald och okunnighet, eller också på ren ondska, det är bara att
välja.
 
MISSNÖJE ÄR I STÄLLET DEMOKRATINS SMÖRJMEDEL.
 
Alla politiker är missnöjda och alla politiker är "missnöjespolitiker".
 
Anna Batra är missnöjd med att regeringen för en politik som är skadlig
för landet.
 
ANNA BATRA KINBERG ÄR SÅLEDES EN "MISSNÖJESPOLITIKER".
 
Stefan Löfven är mössnöjd med att opposition vill sänka skatter.
 
STEFAN LÖFVEN ÄR ALLTSÅ EN MISSNÖJESPOLITIKER, PÅ SAMMA
SÄTT SOM KOMBINATIONEN "VÄDER" OCH "SOMMAR" GER "SOMMAR-
VÄDER"
 
Jan Björklund är missnöjd med att försvaret får för lite pengar.
 
JAN BJÖRKLUND ÄR SÅLEDES EN "MISSNÖJESPOLITIKER".
 
Innebörden av ordet medför att alla politiker i opposition är "missnöjespoli-
tiker", det ligger i sakens natur, annars skulle de inte utgöra en opposition.
 
Innebörden leder också till att de som sitter på regeringsmakten också är
"missnöjespolitiker", för de kan ju knappast vara nöjda med allt, och fram-
för allt inte nöjda med oppositionen.
 
MISSNÖJE ÄR EN GRUNDBULT I DEMOKRATIN OCH UTGÖR ETT
SMÖRJMEDEL FÖR DEMOKRATIN OCH UTAN MISSNÖJE SÅ HAR
VI INGEN DEMOKRATI.
 
Såvitt man inte anser att en "enpartistat" där alla tvingas uppge att de är
nöjda utgör en demokrati.
 
Innerst inne är nog de flesta politiker medvetna om det som framgår ovan,
för det är ju självklarheter. Att man använder ordet "missnöjespolitiker" be-
ror i stället att man har en förvrängd, mycket förvrängd, syn på innehållet
i en demokrati.
 
NÄR MAN ANVÄNDER ORDET "MISSNÖJESPOLITIKER" OM ANDRA
BEROR DET PÅ ATT MAN ANSER SIG STÅ ÖVER ANDRA OCH ATT
ANDRA HAR FEL, MEDAN MAN SJÄLV HAR RÄTT.
 
Den typen av "politisk plattform" har föga med demokrati att göra.
 
Samtidigt medger man att man är "missnöjd" med vissa förhållanden, och
i den meningen själva är "missnöjespolitiker".
 
DÄREMOT FÖRBEHÅLLER MAN SIG RÄTTEN ATT BESTÄMMA ÖVER
ANDRA, HUR MISSNÖJDA FÅR ANDRA VARA, ÖVER VILKA FRÅGOR
FÅR ANDRA VARA MISSNÖJDA OCH I VILKEN FORM FÅR DE GE
UTTRYCK FÖR DETTA.
 
Uppfyller man inte dessa krav är man en eländig "missnöjespolitiker" eller
en eländig "missnöjesväljare"
 
FÅR ATT FALLA ELITEN I SMAKEN, DEN ELIT SOM ÄR BALANSERAT
MISSNÖJD I ALLA FORMER OCH PÅ ALLA SÄTT, DÅ SKA MAN ALLTSÅ
UPPFYLLA 3 KRAV.
 
1) Man ska vara missnöjd över "rätt sak"
2) Man ska vara missnöjd i "rätt utsträckning", inte för mycket, inte för
    litet, bara lagom, och lagom är då det eliten tillåter
3) Man ska visa sitt missnöje  utan att det stör eliten
 
Kommen så långt inser till och med "en obegåvad lantis" och "en enkel väljare
som inte kan hantera en folkomröstningsfråga, för hen är inte insatt", att här
måste ligga ett fel, ett generalfel.
 
Missnöje inom politiken är en grundförutsättning för demokratin och
utgör ett, bland många, smörjmedel för den.
 
OCH DEMOKRATIN TILLÅTER, UTAN ATT ELITEN SKA RIKTA PEKPINNAR,
ATT ALLA FÅR VARA MISSNÖJDA, SÅ MISSNÖJDA DE VILL, OM VAD DE
VILL, OCH GE UTTRYCK FÖR DETTA PÅ DET SÄTT DE VÄLJER.
 
Så länge det sker inom gällande lagstiftning, och så länge det sker inom anstän-
diga former.
 
Till anständiga former sker då att framföra "missnöjet" på ett sådant sätt att även
eliten blir "missnöjd".
 
Vi beträder en farlig väg när vi förvränger ord som "populist" och" missnöjesväl-
jare".
 
I Sverige hanterar man "missnöjesväljare" genom mobbning och pekpinnar, men
det är ett steg på en skala, där det finns andra steg.
 
Ett annat steg på samma skala är att behandla dissidenter på sätt som sker i
vissa länder.
 
FÖR DISSIDENTER ÄR VÄL OCKSÅ "MISSNÖJESVÄLJARE", ELLER ?
 
AE
 
 

MODERAT HARAKIRI

Moderat självkritik utgör harakiri
 
Den minnesgode erinrar sig från 2 VK de japanska piloterna, som gick under
benämningen "harakiri piloter".
 
Med dessa piloter som förebild försöker sig nu Moderaterna på en modern
form av harakiri.
 
Man kan läsa om detta i dagens SvD under rubriken:
 
MODERAT SJÄLVKRITIK KAN GYNNA SD
 
Här lägger journalisten Claes Lönegård sin syn på den våg av självkritik som
väller fram från partiet rörande Fredrik Reinfeldts samhällsfarliga flyktingpoli-
tik.
 
Raden av självkritiker har nu blivit lång och omfattande, allt från gräsrötts-
nivåer till högsta partledning.
 
Partisekreterare Tomas Tobé har gjort det, partiledaren Anna Batra Kinberg
har gjort det, Fredrik Reinfeldts förre statssekreterare Mikael Har gjort det i
form av en avbön i "megaformat", och många andra har gjort det.
 
En modern form av harakiri.
 
Men risken är stor att effekten blir liten om man inte kopierar orginalet, den
japanska kulturen, fullt ut, så vad väntar Tomas Tobé, Anna Batra Kinberg,
Mikael Sandström och alla de andra på ??
 
BESTÄLL TID I TV OCH VISA UPP ETT GRÅTANDE ANSIKTE SAMTIDIGT
SOM NI BUGANDE BER HELA FOLKET OM URSÄKT.
 
Då kanske Ni når den respekt Ni inte förtjänar.
 
Cleas Lönegård ställer den frågan harakiriutövarna borde ha ställt sig:
 
VARFÖR SKA VÄLJARNA RÖSTA PÅ NÅGON SOM HAFT SÅ FEL UN-
DER SÅ LÅNG  TID??
 
Han kunder ha tillagt:
 
Varför ska väljarna rösta på någon som under så lång tid ställt till med
så mycket elände !!
 
Claes Lönegård fullständigar frågeställningen med:
 
SPECIELLT SOM MAN MED DETTA OCKSÅ BEVISAR ATT SD HELA
TIDEN HAFT RÄTT.
 
Det är bättre att erkänna ett fel man begått än att hålla fast vid felet, så
långt är det lätt att hålla med.
 
MEN ALLRA BÄST MÅSTE VÄL ÄNDÅ VARA ATT HA RÄTT FRÅN
BÖRJAN OCH HÅLLA FAST VID DETTA, ELLER ?
 
Nuvarande moderat partiledning påtalar ofta och gärna, mycket gärna, hur
skadlig nuvarande regeringspolitik är för Sverige.
 
FRÅGAN ÄR OM INTE DENNA SKADA I ETT LÄNGRE PERSPEKTIV
VÄGER LÄTTARE ÄN DEN SKADA MODERATERNA UNDER FREDRIK
REINFELDT ÅSAMKADE LANDET.
 
Nuvarande "avböner" är halvmessyrer "under galgen", ska man återfå någon
form av förtroende i denna fråga, måste man löpa linan ut och följa den ja-
panska kulturen.
 
GÖR EN GÅNG FÖR ALLA EN KOLLEKTIV FULLSTÄNDIG AVBÖN FRÅN
DEN FÖRDA FLYKTINGPOLITEKEN INKLUDRANDE ETT ENSTÄMMIGT
OCH TYDLIGT FÖRDÖMANDE AV PERSONEN FREDRIK REINFELDT.
 
Så länge man inte gör detta kommer många väljare att ställa sig frågan:
 
VARFÖR SKA VI RÖSTA PÅ ETT PARTI SOM HADE FEL SÅ LÄNGE RÖ-
RANDE SÅ MYCKET OCH SOM BARA KAN TA ASVTÅND FÖR DETTA
I ALLTFÖR LITEN PORTION, SOM OM DET SKER "UNDER GALGEN" ?
 
Eller som det heter på det "bondspråk" Anna Batra Kinbergs obegåvade
lantisar skulle ha använt:
 
MER KRÄVER MER / AE
 
AE
 
 
 
 

RSS 2.0