DEN FUNKTINELLA DUMHETEN STYR SVERIGE

Den funktionella dumheten leder till framgång
 
Inte alla läser kultursidorna, men i dag borde alla som kan ta till sig nya perspektiv
läsa SvD kulturinlägg under rubriken:
 
FUNKTINELL DUMHET FORMEL FÖR FRAMGÅNG I ARBETSLIVET
 
De flesta som läser detta har nog drabbats av funktionell dumhet, men inte i värre
grad att artikeln kan skapa en viss eftertanke.
 
Vissa får nog anses ha drabbats av funktionell dumhet i så hög grad, att det
är slöseri för dem att läsa inlägget, dit bör räknas Fredrik Reinfeldt, Annie Lööf,
Stefan Löfven och många i deras omgivning.
 
Inlägget är skrivet av Mats Alvesson, professor i organisationsforskning, allt han skriver
bör / kan kanske inte tas för givet, men det räcker att 10 % är underbyggt för att man ska
inse att Sverige hamnat snett.
 
Man kan då läsa:
 
Om Du vill premieras i arbetslivet håll då god min inför tomma floskler och delta
i möten som är slöseri med tid.
 
Hand upp den som inte känner igen lite, eller mycket av detta !!
 
En svag förmåga till reflektion och kritiskt tänkande är kanske den viktigaste fram-
gångsfaktorn för många som vill göra karriär.
 
Hand upp den som träffat en politiker utan svag förmåga i dessa avseenden !!
 
Denna typ av funktionell dumhet, svag förmåga eller vilja till reflektion och kritiskt
tänkande  frodas i sort sett överallt.
 
I stort sett ????
 
Man är anpasslig och lydig. Man håller sig inom etablerade tankeboxar och agerar
med tunnelseende inom ramen för dessa.
 
Den mest kända "boxen" här bör väl vara Rosenbad, eller ??
 
Man krånglar inte till det genom att ifråga tomma floskler, läs kanske Annie Lööfs,
inte heller reflekterar kring vad som är den övergripande meningen med det man
sysslar med.
 
Förr hette det att det är viktigt att man arbetar med rätt sak, inte att man gör fel sak på
rätt sätt !!
 
Denna funktionella dumhet är alltså den viktigaste framgångsfaktorn för många
som vill göra karriär. Man håller på med allehanda strategier och värdegrunds-
planer utan attd et minsta bekymra sig över om de tillämpas.
 
Återigen, hand up den som inte fullt ute känner igen detta !! Som Hasse Alfredsson
sa, en tom påse är fortfarande tom, om man fyller den med luft !
 
Man refererar till organisationens värdegrund utan att fundera över om detta
säger något som helst av värde.
 
Här kanske alla politiker kvicknar till när de erinrar sig allt pladder om att "alla är lika
mycket värda" och vi får inte dela in oss i "oss och dem" ?? Att Annie Lööf skulle
kvickna till när hon erinrar sig sitt meningslösa pladder om att CP står för rättvisa,
jämlikhet och ser framåt, är väl att begära för mycket, men frågan är vem gör inte
det ?
 
Den som säger emot detta pladder om värdegrunder mm tas sällan väl emot.
 
Hand upp den som träffat en politiker som "sagt emot" och fortfarande har en le-
dande position ?
 
Enkla , tilltalande och upplyftande politiska korrekta budskap rabblas i det o-
ändliga.
 
Samtidigt som vi andra medborgare får höra att vi är så "outbildade" och "obegå-
vade" att vi bara kan tillhanda enkla lösningar på de svåra frågor politiker väljer
att bortse ifrån.
 
Man ska ha en positiv människosyn och förfäkta det goda ledarskapet.
 
Annars är man rasist, eller ??
 
Följ rutiner, tänk inte själv. Skruva ner tankeförmågan och satsa på att klara
ytliga granskningar.
 
Det är inte utan att tankarna går till myndigheter med tillsynsansvar, där både
tankeförmågan och ytligheten blir besvärande både hos myndighet och granskad,
enligt den "svenska modellen" får ingen enskild pekas ut, utan allt ska ske ytligt
och helst försvinna i ett töcken.
 
Om något inte fungerar på en arbetsplast (motsv) ska alla jobba med värde-
grunden för att se över rutinerna.
 
Det är här vi höra återkommande mantra som "Vi tar detta på största allvar" och
"Det finns alltid utrymme för förbättringsrutiner".
 
Återigen, hand upp den som hört talas om en enskild som fått ta ansvar inom
offentlig verksamhet, ansvar på riktigt ?
 
Personer med talang för funktionell dumhet samspelar väl med verksam-
heter som ser väl ut på ytan, men knappast under den.
 
Carl Henrik Svanberg ?, Fredrik Reinfeldt ? Maud Olofsson ? Annie Lööf ?
 
Resultatet av dessa "talanger" är en socialtjänst som går på knäna, en
svag polis, en arbetsförmedling som ständigt misslyckas, en integrations-
politik som fungerar illa, en dyr sjukvård som underpresterar och mycket
annat som inte fungerar,
 
Den bistra sanningen är helt enkelt att rekryteringskulturen i Sverige rörande
"höga chefer" leder fram till chefer som är allt annat än chefer och sällan för-
mår åstadkomma andra resultat än retoriska utspel.
 
Att arbeta mer begåvat, mer kritiskt och mer reflekterande skulle rubba
mångas cirklar och ställa till det för ledningar.
 
Hellre 10 "jasägare" i handen än 1 "nejsägare! i skogen med andra ord. I re-
toriken kan man uppfatta det som att "visselblåsare" tas emot positivt, inlednings-
vis, men chefer med ingrodd funktionell dumhet återkommer alltid senare och
hämnas på något sätt, exemplen är otaliga.
 
Lösningen på angivna problem är välutbildade personer benägna att tänka
självständigt. Sådana gynnas tyvärr sällan i dagens samhällskultur och ar-
'betsliv.
 
Handen på hjärtat, är det verkligen något som hört talas om en chef eller politi-
ker som har ambitionen att omge sig med begåvade personer som inte har till
uppgift att bekräfta korrekta budskap i "tankeboxen" ?
 
Mats Alvesson ställer sig kritisk till det så kallade "kunskapssamhället och menar
att kunskapen inte är så mycket värd om den saknar integritet och bygger på
försiktighet och följsamhet.
 
Detta inlägg i SvD är ytterst intressant att läsa för alla chefer, alla politiker och alla
som arbetar med rekryteringsfrågor.
 
Man behöver inte läsa inlägget "många gånger" för att snabbt inse att den intellek-
tuella kulturen / nivån i Sverige inte är vad den borde vara
 
AE
 
 
 

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0