YRKESFÖRBUD SOM YRKESFÖRBUD

Somliga lär sig tydligen aldrig
 
Vi som tillräckligt gamla för att minnas Adolf, minns också att det under hans styre
fanns yrkesförbud riktat mot en viss grupp i Nazi Tyskland.
 
JUDAR FICK INTE ARBETA MED VAD SOM HELST.
 
En del svenskar tyckte nog också att detta vara en bra ide, redan då, men de flesta var
nog, förhoppningsvis, kritiska till detta.
 
Nu väcks åter yrkesförbud till livs, men inte i Nazi Tyskland, utan i Sverige.
 
Sedan ett antal år, tillämpas i praktiken ett selektivt yrkesförbud, riktat mot sverige-
demokrater, som vill verka som lärare.
 
Många tycker att detta är bra, kanske lika många som under 40 - talet tyckte att
yrkesförbud riktat mot judar var bra.
 
DENNA GRUPP KANSKE RYMMER SAMMA INDIVIDER, HAR MAN EN FÖRVRÄNG
SYN PÅ DET ENA, FÖLJER LÄTT ATT MAN HAR EN FÖRVRÄNGD SYN PÅ DET
ANDRA.
 
Nu höjs röster för att vi även ska ha formella yrkesförbud mot sverigedemokrater, en
sådan röst är bland annat läkaren och professorn i Umeå, Yngve Gustavsson
 
YNGVE GUSTAVSSON VILL HA FÖRBUD MOT ATT SVERIGEDEMOKRATER SKA
KUNNA VARA LÄKARE, DÅ LÄKARETIKEN INTE MEDGER ATT MAN ÄR BÅDE
LÄKARE OCH SVERIGEDEMOKRAT.
 
Ungefär som den nazistiska etiken inte medgav att man var både jude och tysk.
 
När man läser vad Yngve Gustavsson skriver om detta, blir man först häpen och för-
vånad.
 
ÄR DET VERKLIGEN SÅ LÄTT ATT BLI PROFESSORN.
 
Inte heller  kan läkarutbildningen  vara försedd med några högre intellektuella krav, och
tankarna leds till den sjunkande kunskapsnivån i landet.
 
Denna förklaras med många olika variabler, som undervisningsmetoder, oro i klassrum
och mycket annat.
 
När man nu läser vad Yngve Gustavsson skriver, och att han genomgått läkarut-
bildning, leder tankarna i en helt annan riktning.
 
KAN DET HELT ENKELT VARA SÅ ATT VI BLIVIT SÅ MYCKET DUMMARE, ATT MAN
INTE KAN STÄLLA NÅGRA PÅ I UTBILDNINGEN.
 
Det nu Yngve Gustavsson skriver kan med stor välvillighet, mycket stor välvillighet, beskri-
vas som förvirrat, och logiken saknas helt.
 
Han lyckas inte riktigt förklara vad i läkaretiken, som gör en sverigedemokrat olämplig som
läkare, men mellan raderna kan man utläsa att det handlar om att en sverigedemokrat inte
vill ta emot lika många flyktingar som andra.
 
Det Yngve Gustavsson inte vill kännas vid, vilket gör framställningen något förvirrad
och ologisk, är att även övriga partier står för en reglerad invandring, visserligen mind-
re reglerad än sverigedemokrateras, men reglerad.
 
Det förekommer ju avslag på asylansökningar, det förekommer ju att asylanter utvisas. Att
dessa administrativa beslut fattas av sverigedemokrater lär väl knappast ens Yngve Gustav-
sson kunna komma fram till.
 
Med Yngve Gustavssons syn på läkaretiken måste det detta leda till att inte heller
moderater, folkpartister och socialdemokrater kan förena sin invandringspolitik med
den angivna läkaretiken.
 
FÖR LÄKARETIKEN KRÄVER JU ATT ALLA SKA FÅ VÅRD I SVERIGE.
 
För det kan väl inte vara så att läkaretiken medger, att man utvisar så många som modera-
er vill utvisa, men inte medger att man utvisar så många som sverigedemokraterna vill utvis-
sa ?
 
Kanske i Yngve Gustavssons förvirrade värld, men knappast i övrigt.
 
Professorn tycks också antyda att sverigedemokrater inte vill ge vård till alla, och att då lä-
karetiken inte medger att de skulle kunna vara läkare.
 
Förvirringen blir nu så omtumlande, att man börjar undra om professorn är vid sina sinnens
fulla bruk.
 
Inte ens för en professor kan det väl vara obekant att alla inte får vård i Sverige, en
del får ingen vård alls, medan en del tvingas uppsöka vård i andra länder, ibland på
egen bekostnad ibland på landstingets bekostnad.
 
Det är ju inga sverigedeomkrater, som tvingar vårdsökande utomlands, eller förvägrar dem
vård, det är oftast ledningarna inom olika landsting som administrerar detta, och det måste
till mycket förvirrade världar för att komma fram till att dessa ledningar utgörs av de hemska
sverigedemokraterna.
 
Det är alltså professorns kollegor i landstingen och valda politiker i landstingen som
vägar ge den vård en del behöver och efterfrågar.
 
DETTA KAN INTE HELLER LEDA TILL EN ANNAN SLUTSATS ÄN ATT OVAN NÄMNDA
INTE HELLER KAN UTÖVA SIN PROFESSION INOM VÅRDEN, DÅ ALLA INTE GES SAM-
MA VÅRD.
 
För det kan väl inte vara på det viset att det är rätt att en moderat vägrar en vårdbehövande,
men fel när en sverigedemokrat förvägrar samma vårdbehövande vård ?
 
Kanske det är så i Yngve Gustavssins förvirrade värld, men man får hoppas att det hål-
ler sig kvar där.
 
Man börjar också fundera på vad som händer där upp i mörka Norrland. Det var inte heller så
länge en annan så kallad professor vid Universtitetssjukhuset framförde att man skulle ta dö på
äldre i snabbare tempo, så att det bereddes bättre utrymme för nyanlända.
 
Detta senare tycks ha fått spridning, då så sent som härom dagen en så kallad områdeschef
i Malmö, Gisela Green, framförde att de äldre dog i alltför liten utsträckning, så att kostnaderna
blev högre än prognosticerat.
 
Det hävdas ofta och från många håll att sverigedemokrater har en människofientlig syn, i så
fall är det ju alldeles uppenbart att de är i "gott" sällskap.
 
Alla mynt har också två sidor, om en så kallad professor har en så hatisk syn på sverigedemo-
krater, som Yngve Gustavsson ger uttryck för, kanske han själv inte ryms inom läkaretiken. Att
denna förvirrade hjärna skulle kunna ge sverigedemokrater samma vård som andra patienter
framstår inte som speciellt sannolikt.
 
 
Professor i Umeå
AE

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0