TRAFIKVERKET NERE FÖR RÄKNING

Generaldirektör Gunnar Malm av Guds Nåde
 
Vi vet ju sedan länge att generaldirektören vid Trafikverket, generaldirektör Gunnar
Malm av Guds Nåde, aldrig kan ha gjort och aldrig kommer att göra några fel.
 
Hur många fel som än upptäcks, och hur mycket tokigheter Trafikverket än gör'
sig skyldigt till. är svaret ändå detsamma.
 
GENERALDIREKTÖREN AV GUDS NÅDE, GENERALDIREKTÖREN GUNNAR
MALM, HAR ALLTID INFRASTRUKTURMINISTERNS OCH ÖVRIGA REGERIN-
GENS FÖRTROENDE, SÅ LÄNGE DESSA HAR FÖRTROENDE FÖR HONOM.
 
Och så har ju generaldirektören av Guds Nåde, generaldirektören Gunnar Malm, ock-
så arbetat på NCC, och det smäller högre än något annat i moderaternas Nya Sverige.
 
Så nu undrar man vad Transportstyrelsen egentligen håller på med.
 
I EN KRITISK RAPPORT MENAR NU TRANSOPRTSTYRELSEN ATT TRAFIKVER-
KET HELT ENKELT INTE SKÖTER SITT ARBETE.
 
Rapporten tyder nästan på att transportstyrelsen inte har förtroende för Trafikverket,
så länge man inte har förtroende för Trafikverket.
 
Transportstyrelsen skriver då i sin rapport om följande allvarliga brister:
 
- allvarliga brister på spårnäter hanteras på ett oacceptabelt sätt eller hanteras
  inte alls
- personal inom Trafikverket vet inte vart de ska vända sig om de upptäcker all-
  varliga brister
- trafikledarna känner inte till befintliga säkerhetssystem, vare sig vad de omfat-
  tar eller var de finns
- tågledarna agerar olika vid upptäckta allvarliga fel, en del stoppar fortsatt tåg-
   trafik, medan en del låter tågen stoppa sig själva genom att spåra ur.
 
Vem vågar åka tåg efter detta, det skulle möjligen vara infrastrukturministern och öv-
riga ministrar, som har fortsatt förtroende för generaldirektören, som arbetat inom
NCC:
 
En del i rapporten menar att personalen inte vet vart man ska vända sig, när man
upptäcker allvarliga fel på spårnätet.
 
INTE KAN DET VARA GENERALDIREKTÖREN GUNNAR MALMS UPPGIFT ATT
ORGANISERA TRAFIKVERKET, SÅ ATT PERSONALEN VET VART DE SKA VÄN-
DA SIG, NÄR MAN UPPTÄCKER ALLVARIGA FEL PÅ SPÅRNÄTET.
 
Han har ju arbetat på NCC, och så visar ju ansvariga ministrar fortsatt förtroende för
honom.
 
I går ställde  SvD frågan:
 
Hur många Ukraina vill det till, innan alliansregeringen inser att vi ska ha ett för-
svar ?
 
En lika motiverad fråga är, redan före Transportstyrelsens rapport:
 
Hur många tåg måste spåra ur innan regeringen inser, att generaldirektören av
Guds Nåde, generaldirektören Gunnar Malm, vare sig ska arbeta på NCC eller
Trafikverket.
 
HAN BÖR INTE ARBETA ALLS, FÖR SÄKERHETENS SKULL.
 
 
 
 
 
AE
 
 
 
 
 
 

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0