TOTALHAVERI INOM ARBETSFÖRMEDLINGEN

Är hela Sverige en enda stor systemkollaps ?
 
Man har all anledning att nu fundera i dessa termer, saknar våra politiker all förmåga
att utforma viktiga system, så att de fungerar på ett tillfredsställande sätt.
 
Vi ser nu  delkollapser eller totalkollapser på snart sagt alla områden, viktiga samhälls-
funktioner som  inte fungerar tillfredsställande.
 
Och ansvariga politiker, som yrvaket tittar upp och uppger att de inte "hade en
aning" om att det skulle kunna bli så här.
 
En rättsapparat, där polisen inte rycker ut vid brott, och där brottsbekämpningen
blir sämre allt efterhand fler poliser anställs.
 
En skola, där kunskapsutvecklingen är sämst i hela OECD.
 
Privatisering av välfärd, där unga och gamla ofta far illa, och verksamheten styrs av
extrem girighet.
 
En privatisering av järnvägen, som i bästa fall medför att tågen kommer för sent, ofta
helt enkelt spårar ur.
 
En privatisering av apoteken, där läkemedlen blir dyrare och tillgängligen sämre,både
vad gäller lagerhållning och apotek i glesbygd.
 
En privatisering av SOS Alarm, som gör att ambulanserna inte rycker ut, först gör man en
kalkyl för att se om det lönar sig.
 
En privatisering av bilbesiktningen, som medför att allt blir dyrare.
 
På område efter område ser vi delhaverier eller totalhaverier, och aldrig tar någon ansvar,
det är alltid någon annans fel, i den mån man lyckas erkänna att något är fel.
 
Ofta är dessa haverier kopplade till ren kriminalitet, saftade räkningar från vårdcentraler
och tandläkare, privata skolor som får skolpeng för verksamhet som inte bedrivs, listan
kan göras hur lång som helst.
 
En Försäkringskassa, som är indragen i allsköns grov kriminalitet, är det inte asstistans-
bedrägerier, så är det andra former av bedrägerier.
 
En Arbetsförmedling, som också är inblandad i allsköns bedrägerier, är det inte coacher
som lämnar fel underlag, så är det andra som lämnar fel underlag.
 
Den senaste rapporten, med all säkerhet inte den sista, om allsköns bedrägerier
kopplade till Arbetsförmedlingens verksamhet har kommit i i dagarna.
 
NÄR MAN TAR DEL AV DENNA RAPPORT MÅSTE MAN SÄTTA SIG NER, TA SIG FÖR
PANNAN, NYPA SIG I ARMEN OCH FÖRVISSA SIG OM ATT MAN INTE DRÖMMER.
 
Men man drömmer inte, rapporten är precis så hemsk, som man först uppfattar den.
 
Ett område i rapporten omfattar bidragsbedrägerier, som sker mot Arbetsförmedlin-
gen och som är kopplade till så kallade nystartjobb..
 
När det gäller nystartsjobb är tanken att man ska förmå arbetsgivare att anställa sådana
som "står långt från arbetsmarknaden", som det så vackert heter.
 
Vid sådana anställningar får arbetsgivaren huvuddelen av lönen ersatt som bidrag.
 
De kraftfulla och ansvarsfulla politiker, som utformat detta system, har då valt att
inte sätta något tak för hur hög lön en arbetsgivare kan få ersättning för.
 
Själva systemet bygger på att de "som står långt från arbetsmarkanden" då är tänkta få
okvalificerade arbeten, där lönen ofta är låg eller mycket låg. Dessa löner ligger i spannet
17 000:-  - 25 000:-, det är närmast otänkbart att en arbetsgivare anställer en som "står
långt från arbetsmarknaden" till ett okvalificerat jobb till en högre lön än 25 000:-.
 
Det faktum att inget tak är satt och det faktum att ingen som helst kontroll fungerar, här
heller, har gjort att arbetsgivare funnit på att sätt till att plundra skattebetalarna.
 
Man begär helt sonika bidragsersättning för en lön, som är mycket  större än den
verkliga lönen. Rapporten anger som exempel att Arbetsförmedlingen ofta betalar
ut bidrag, grundat på löner ända upp till 50 000:- per månad.
 
ALLA VET ATT INGEN "SOM STÅR LÅNGT FRÅN ARBETSMARKNADEN" OCH SOM
FÅR ETT OKVALIFICERAT ARBETE, FÅR EN LÖN SOM ENS LIGGER I NÄRHETEN
AV 50 000:- PER MÅNAD.
 
Trots denna vetskap betalar Arbetsförmedlingen glatt ut bidrag grundade på dessa bedräg-
liga löneuppgifter, de kraftfulla och ansvarsfulla politikerna har ju inte satt något tak för lö-
nen och kontroll är ju så jobbigt.
 
MYCKET LÄTTARE ATT BLUNDA MED ALLT MAN HAR OCH LITE TILL.
 
När man ser hur detta system är uppbyggt, ersättningsgrundande lön utan tak, utbetalningar
i samband med helt uppenbara bedrägliga uppgifter, och en kontroll i den mån den sker som
bara är skrattretande, då uppkommer frågan.
 
Är de politiker, som format systemet helt hjärndöda ?
 
ELLER ÄR DE SMARTA OCH SAMARBETAR MED DE ARBETRSGIVARE, SOM PLUND-
RAR OSS SKATTEBETALARE ?
 
När det gäller Arbetsförmedlingen finns det anledning att spetsa till frågan ännu mer:
 
Är ansvariga inom Arbetsförmedlingen mer än hjärndöda när de beatalar ut bidrag
grundat på löner, där alla vet att uppgifterna utgör rent bedrägeri ?
 
ELLER SAMARBETAR HANDLÄGGARNA MED AKTUELLA ARBETSGIVARE OCH
FÅR EN RIKLIGT TILLTAGEN DUSÖR ?
 
Det senare vet vi sedan en tid tillbaka är relativt vanligt förekommande.
 
Hur hanterar arbetsgivaren detta bidrag i nästa led, alldeles uppenbart och allmänt känt
är att den anställde "som tidigare stått långt från arbetsmarknaden" inte får den lön som
anges av arbetsgivaren till Arbetsförmedlingen, vederbörande får kanske drygt 20 000:-,
medan bidraget då grundas på en fiktiv lön på kanske 50 000:-.
 
Bidraget från Arbetsförmedlingen, som är tänkt utgöra kanske 80 % av lönen blir
då kanske 40 000:-.
 
Då arbetsgivaren kanske får enbart 20 000:- medavdrag för källskatt, blir det mycket
klirr ner i fickan på arbetsgivaren.
 
INGEN DÅLIG AFFÄR FÖR EN ARBETSGIVARE, SOM LÅTER SIG FÖRLEDAS AV
EN ARBETSFÖRMEDLING SOM HAR NOLL KONTROLL.
 
Att arbetsgivaren gör sig skyldig till bedrägeri är mer än klart, men den störste skurken
är inte arbetsgivaren.
 
DEN STÖRSTE SKURKEN ÄR DEN/DE POLITIKER OCH UNDER DEM ANSVARIGA,
SOM UTFORMAR SYSTEMEN PÅ SÄTT SOM SKER.
 
Totalt ansvarslöst, och totalt utan den minsta eftertanke, med måttot:
 
Bidragen ska betalas ut så fort som möjligt, och till  å stora belopp som möjligt,
och ingen kontroll i världen får sätta käppar i hjulet för detta.
 
FÖR DET ÄR UNGEFÄR SÅ UPPDRAGET FORMULERAS TILL DE MYNDIGHETER, SOM
SKA SKYFFLA UT BIDRAG I OLIKA FORMER.
 
MAN MÄTER HELT ENKELT FRAMGÅNGEN I HUR MYCKET PENGAR MAN LYCKAS
SKYFFLA UT.
 
5 miljarder i ROT avdrag ett visst år är en framgång om ROT avdraget tidigare år var 4
miljarder.
 
VÅRA SKATTEMEDEL SKA BARA SKYFFLAS UT I FORM AV BIDRAG, UTAN NÅGON
SOM HELST KONTROLL.
 
När man tar del av rapporten, som visar hur arbetsgivare göds genom att presentera fiktiva
löner till grund för bidrag i "nystartsjobbsystemet", då finns det all anledning att ställa frågan:
 
ÄR ANSVARIGA POLITIKER HELT HJÄRNDÖDA.
 
Hur agerar då dessa hjärndöda politiker när de informeras om att deras system stimulerar
till allsköns kriminalitet.
 
Det finns ett svar som återkommer hela tiden.
 
VI FÖRUTSÄTTER ATT ALLA FÖLJER DE REGLER OCH FÖRORDNINGAR SOM FINNS.
 
När man hör detta svar, gång på gång, framstår strutsen som en klarsynt varelse.
 
Så länge ansvaret inte sträcker sig längre än att förutsätta att den kriminalitet som finns, inte
finns, då kan vi väljare också förutsätta att ansvariga politiker är hjärndöda.
 
Läs rapporten och fall ner, som hjärtdöd, för det blir nog resultatet.
 
 
Jag förutsätter att man följer de förordningar och regler
som gäller.
AE

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0