PUTIN TILLÅTS TA FÖR SIG

Putin bedöms även kunna återta Finland
 
I år är det 100 år sedan 1 världskriget startade, och många anser att det finns likheter
i det skeende, som föregick detta, och det skeende som nu pågår med Ryssland som
huvudaktör.
 
En känd debattör ser likheterna, politiken fallerar, samtalen upphör och kompromisser
blir omöjliga, och ställer då frågan:
 
Går världen återigen likt en sömngångare rakt in i en storbrand ?
 
Ingen vet, men några saker vet man.
 
Ryssland är huvudaktör och västvärlden tycks mest likna en sömngångare, en
mycket naiv och splittrad sådan.
 
Det finns experter,som menar att Västvärlden inte förstått något av det spel Putin nu be-
driver. En sådan är Putins tidigare rådgivare, Andrej Illarionov, som var Putins närmaste
rådgivare under sex år.
 
HAN VARNAR NU FÖR PUTIN OCH PUTINS PLANER.
 
Att han ställer sig kritisk till Västs agerande är mer än tydligt, mycket av kritiken bygger
då på att vi inte förstår Putin och vad som driver Putin.
 
När Angela Merkel beskyller Putin för att ha tappat kontakten med verkligen menar
den före detta rådgivaren att det Merkel som inte har kontakten med verkligheten.
 
MED PUTINS VERKLIGHET, EN VERKLIGHET SOM ÄR FORMAD I KGB.
 
Rådgivaren menar då att Västs ledare har varken förstått Putins världsbild,logik eller hans
avsikter, och menar att Väst därför inte förstår vilka problem de står inför
 
Vi får också veta att Västs ledare tycks ha glömt att det finns ledare som vill erövra andra
länder.
 
När det gäller Ukraina menar han att Putins tydliga mål är att destabilisera landet och upp-
rätta en marionettregering i Kiev.
 
Om situationen kräver och omgivningen tillåter menar han att militära medel kan
komma att tillgripas.
 
Rådgivarens bedömning är att Putins agerande bygger på en extrem misstro mot Väst,
och att han utgår ifrån att Västs ledare alltid ljuger för honom.
 
MED "OM OMGIVNEN TILLÅTER" MENAS ATT VÄSTS LEDARE FÖRBLIR LIKA
NAIVA OCH HANDLINGSFÖRLAMADE SOM DE VARIT SÅ HÄR LÅNGT.
 
HANS SÄTT ATT BEMÖTA DETTA ÄR DÅ ATT FÖRLITA SIG PÅ EGEN MAKT OCH
STYRKA.
 
Sanktioner bedöms också verkningslösa, det anses bara bekräfta att Väst vill Ryssland
illa, och han bedöms här kunna få en stor förståelse för umbäranden bland befolkningen.
'
Andrej Illarionov sammanfattar sin syn enligt:
 
EFTER GEORGIEN OCH KRIM FINNS DET INGET SKÄL ATT TRO ATT DETTA ÄR
PUTINS SISTA AGGRESSION.
 
Hans bedömning är att i dessa aggessiva planer ryms en ambition att återerövra vad som
historiskt anses utgöra Sovjetunionen.
 
OCH I DENNA BILD INGÅR BALTIKUM OCH FINLAND.
 
Beträffande Finland menar han att det inte står på Putins agenda i dag, inte heller i morgon.
 
MEN OM PUTIN INTE STOPPAS TIDIGARE KOMMER FRÅGAN SÄKERT ATT VÄCKAS
FÖRR ELLER SENARE.
 
Ett närmast komiskt inslag, som visar den naivitet och enfald, som råder bland Västs ledare
är hur de tagit emot Putins erkännande om att de så kallade självförsvarsstyrkorna på Krim
var ryska reguljära förband.
 
Detta betraktar man som en NYHET.
 
Med ovanstående bedömning och bild, som den skissas av en av de som bör känna Putin
innan och utan, väljer vår ansvarsfulla regering att närmast utrota vår egen försvarsför-
måga.
 
ATT FÖRETRÄDARE FÖR ALLIANSEN MED JÄMNA MELLANRUM UPPREPAR I
SÖMNEN MANTRAT "TILLGÄNGLIGHET, ANVÄNDBARHETOCH FLEXIBILIET" LÄR
KNAPPAST SKRÄMMA SLAGET PÅ PUTIN.
 
Inte om han finner att situationen kräver och omgivningen tillåter att han annekterar även
Finland.
 
FÖR ENLIGT RÅDGIVAREN ANSER FAKTISKT PUTIN ATT FINLAND FORTFARANDE
"TILLHÖR" RYSSLAND.
 
Man tvingades bara tillfälligt lämna ifrån sig Finland.
 
Ligger det bara aningen av substans i det Andrej Illarionov hävdar kan man dra en lika
säker som förfärlig slutsats.
 
VI HAR VALT POLITIKER, SOM INTE BEKYMRAR SIG DET ALLRA MINSTA OM
LANDETS SÄKERHET OCH TRYGG.
 
En snäll variant är det det beror på ren enfald, men så enfaldiga kan väl ändå inte så
många vara, eller ?
 
 
AE
 
.

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0