PUTIN STYR VÄRLDEN MED FRÄCKHET

Stalins ande spökar
 
Putins agerande på Krim har skapat ett helt nytt säkerhetsläge, med helt andra hot-
bilder.
 
Många ser nu stora risker med att vi återgår till kalla kriget.
 
Men är detta verkligen en adekvat jämförelse.
 
ÄR INTE UPPTAKTEN TILL ANDRA VÄRLDSKRIGET EN MER ADEKVAT JÄM-
FÖRELSE.
 
Hitler annekterar Österrike, en förskräckt värld tittar snopet på och gör ingenting, ab-
solut ingen ting.
 
Hitler har här kalkylerat helt rätt, men tröskeln för konfrontation har sänkts.
 
Stärkt av "motståndarens" passivitet gör Hitler en ny kalkyl, som bygger på att han
kan gå in i dåvarande Tjeckoslovakien utan risk för att motståndaren ska reagera.
 
Hitler går in i Tjeckoslovakien, det visar sig att han kalkylerat rätt, "motstån-
daren" gör ingenting, men tröskel för konfrontation har sänkts ytterligare ett
snäpp.
 
Aningslösa ledare på "motståndarsidan"  tror sig kunna förhandla till sig en återhåll-
samhet från Hitler och åker triumierande hem under hejaropen.
 
FRED I VÅR TID.
 
Styrkt av detta kalkylerar Hitler med att "motsåndaren" ska visa passivitet även vid
fortsatt aggression.
 
MEN NÄR HAN GÅR IN I POLEN VISAR DET SIG ATT KALKYLEN INTE HÅLLER.
 
Känns inte detta mönster skrämmande bekant.
 
I dag är tröskeln väldigt hög för att en storkonflikt ska inledas, främst beroende på kärn-
vapen och andra vapen med extrem förintelseförmåga.
 
Putin kalkylrera kallt med detta och räknar med att "motståndaren" ska förhålla
sig passiv vid ett ingripande på Krim.
 
OCH DET VISAR SIG ATT KALKYLEN ÄR KORREKT, INGET INGRIPANDE MED
SUBSTANS.
 
Det får nog anses uteslutet att Putin inte i kalkylen byggt in att det kan bli ekonomiska
sanktioner. Men den oro detta kan skapa i Ryssland kan Putin med rådande system
hantera till skillnad mot Väst förmåga att hantera motsvarande problem.
 
PUTIN SER HELT ENKELT BARA TILL ATT DET INTE BLIR OHANTERLIGA ORO-
LIGHETER.
 
Dessutom har han till sitt förfogande själv sanktionsmedel inom energiområdet, som
kan slå hårdare mot Europa, än vad EU sanktioner troligen kan slå mot Ryssland.
 
Nu ser vi med oro på vad som kan hända efter Krim, och ser då i första hand "övriga
Ukraina".
 
Om Putin skulle göra en kalkyl över ett ingripande i övriga Ukraina är den troli-
gen ganska förutsägbar.
 
TRÖSKELN ÄR FÖR HÖG FÖR ATT VÄSTVÄRLDEN SKA STÄLLA VÄRLDEN
INFÖR EN STORKONFLIKT OM RYSSLAND VÄLJER ATT ANNEKTERA DELAR
AV ELER HELA UKRAINA.
 
En ganska så förutsägbar kalkyl, och egentigen tämligen riskfri för Putin.
 
Förutsägbart är också hur långt Putin är beredd att gå för att försvara "ryssars intres-
se".
 
Han är beredd att gå så långt  hans kalkyl visar att Väst eller Nato inte skulle in-
gripa vid fortsatt aggression.
 
VAR DEN TRÖSKELN I SÅ FALL GÅR VET INGEN, GÅR DEN I MOLDAVIEN EL-
LER GÅR DEN I BALTIKUM ELLER MEDGER DEN ATT EXPANSIONEN STRÄC-
KER SIG ÄNNU LÄNGRE.
 
Det vet vi först om Putin gör fortsatta kalkyler, och det visar sig att kalkylen i ett visst
avseende är fel.
 
Hur sannolikt är det att NATO skulle inleda en storkonflikt om Ryssland försva-
rade "ryssars intressen" i delar av Baltikum.
 
TROLIGEN NÄRMAST OBEFINTLIGT SANNOLIK.
 
Snarare blir det förhandlingar, som slutar i att konstatera fullbordat faktum, och så en
ny triumf för NATO
 
FRED I VÅR TID, MEN DELAR AV BALTIKUM INOM RYSK "INTRESSSFÄR"
 
Och en Putin leende i mjugg.,lika mycket som Hitler troligen log i mjugg.
 
När historia en gång kommer att skrivas lär den innehålla ett antal omständighe-
ter, som knappast kommer att framstå som klädsamma för vissa i vår nutid.
 
DEN ENA KOMMER DÅ ATT VARA HUR VI KUNDE VARA SÅ ENBARMERLIGT
ENFALDIGA ATT VI ACCEPTERADE ATT FÖRLÄGGA OS TILL RYSSLAND.
 
DEN ANDRA HUR VI KUNDA VARA SÅ EMBARMERLIGT ENFALDIGA ATT VI
MEDGAV STORA KREDITER TILL UKRAINA,OM DEN KOMMANDE UTVECKLIN-
GEN BLIR VAD MAN KAN ANA.
 
Med de maktmedel Ryssland har mot Ukraina (gasledningar) är det inte osannolikt
att krediter/stöd till Ukraina kommer att omvandlas till betalningar till Ryssland från
Ukraina, dels för stora skulder, dels för höjda gaspriser.
 
Ukraina står då kvar på ruta ett och erhållet stöd hamnar i "Putins fickor".
 
Blir det på det visar lär vi väl inte behöva invänta historiens dom, våra egna näsar
kommer nog redan att bli tillräckligt långa.
 
Hur kan då Väst/Nato hamnat i denna situationen, närmast totalt maktlösa?
 
GENOM ATT VARA TOTALT ANINGSLÖSA,OCH INTE FÖRMÅTT SE DET MÖN-
STER OCH DE TECKEN SOM ÄNDÅ FUNNITS.
 
Vi har helt enkelt velat se en annan bild än den som funnits.
 
Vad blir då slutsatsen ?
 
Inte att Putin kommer att avsiktligt utlösa en större konflikt, knappast.
 
MEN DEN KAN BLI ATT MAN SER EN RISK ATT HAN KOMMER ATT KALKY-
LERA FEL, OCH PÅ DET VISAT UTLÖSA NÅGOT HAN INTE AVSETT UTLÖSA.
 
Sker denna utveckling är det ju inte bara Putin, som kalkylerat fel.
 
VÅR EGEN ANSVARSFULLA REGERING HAR DÅ OCKSÅ KALKYLERAT FEL,
'OCH LIKASÅ DEN REGERING SOM DROG NER FÖRSVARET DESSFÖRINNAN.
 
Tyvärr måste han känna en viss motvillig beundran för Putins fräckhet och förmåga
att styra utvecklingen, men den beror, lika mycket tyvärr, mer på Västs naivitet  än
skicklighet från Putin.
 
Så jämförelsen med kalla kriget kan nog också tyckas lite naiv, fel utvecklat
kan detta vara inledningen på något mycket värre.
 
SIFO senaste väljarundersökning utfördes under "Krim krisen" och utvisade en kraf-
tig decimering av vänsterkommunisternas sympatisörer.
 
Kan detta månne bero på att vissa insett, att de varit mer naiva än andra ?
 
AE
 
 

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0