ETT PLUS ETT BLIR NUMERA ETT

Resultatet kan knappast bli sämre
 
PISA rapporten lade grunden för den debatt, som nu pågår rörande kvaliteten i skolan.
 
Denna rapport har sedan följts upp av en mängd rapporter, som alla styrker en och sam-
sa sak.
 
KVALITETEN I SKOLAN ÄR SÄMRE ÄN VAD NÅGON NÅGONSIN KUNNAT FÖRE-
STÄLLA SIG.
 
Skolverkets senaste rapport, om nationella prov i matematik, får faktiskt nackhåren att re-
sa sig.
 
ATT RESULTETEN FRÅN DESSA NATIONELLA PROV ÄR SÅ DÅLIGA OCH OJÄMNT
FÖRDELADE ÄR NÄRMAST OFATTBART.
 
Skolverket uppger då att resultaten varierar stort mellan skolor, kommuner och olika de-
lar av landet.
 
Mycket stort.
 
SÅ VAR DET MED DEN LIKVÄRDIGHETEN.
 
Spridningen är närmast av ofattbar karaktär, det finns skolor och klasser, där alla klarar
provet, medan det finns skolor/klasser, där bara 15 % klarar provet.
 
15 % klarar det nationella provet i matematik, något som framstår som helt obegripligt.
 
I hundra skolor ligger antalet godkända under 40 %, något som också framstår som helt o-
begripligt.
 
Men det finns något annat som också är obegripligt, och det hänger samman med att denna
statistik inte på något sätt utgör ny information..
'
Under den ansvarsfulla alliansregeringens ansvarfulla styre har denna statistik pre-
senterats en gång om året, under 7 långa år.
 
OCH TRENDEN HAR VARIT TYDLIGT, EN KLART NEDÅTGÅENDE TREND UNDER
7 LÅNGA ÅR.
 
Att någon ansvarig inte reagerat på detta framstår inte bara som obegripligt, det framstår
också som anmärkningsvärt ansvarslöst.
 
ATT SOM ANSVARIG POLITIKER ÅSE DENNA UTVECKLING UTAN ATT INGRIPA
BORDE BARA INTE FINNAS PÅ KARTAN.
 
Att tidigare regeringar åsett samma utveckling med samma tystnad och passivitet föränd-
rar inte detta faktum.
 
Möjligen kan nuvarande regering lastas hårdare för att utvecklingen med åren blivit
allt tydligare.
 
En del av orsakerna till denna utveckling ligger i vår egen självbild, allt det vi gör är bäst,
och inte i något annat land begriper man lika mycket som vi begriper.
 
Så när andra länder använder en utbildningsmetod, som enligt forskning och all
erfarenhet, leder till goda resultat, så ska vi absolut som enda land i världen använ-
da en helt annan utbildningsmetod, skriftlig huvudräkning, om vilken det inte finns
någon forskning alls.
 
DÄREMOT ÄR JU UPPENBARLIGEN ERFARENHETERNA VÄLDIGT TYDLIGA.
 
Tyvärr ser vi denna snedvridna självbild på snart sagt alla samhällsområden. När det gäller
allt experimenterande av olika privatiseringar har vi också valt att gå vår egen väg, att
implementera system, som alla andra länder anser obeprövade och riskfyllda.
 
Men vet man bäst, så vet man bäst.
 
NU VET VI OCKSÅ VAD DET KOSTAR ATT VETA BÄST.
 
Suboptimering vet de flesta vad det är, och frågan är om inte detta nu sker, när det gäller
att nalkas hur man ska lösa problemen i skolan.
 
Skolan är ingen egen värld, utan en spegelbild av den stora världen.
 
SAKNAR MAN LÅNGSIKTIGT HÅLLBARA VÄRDERINGAR I DEN STORA VÄRLDEN,
KANSKE DET BIR SVÅRT ATT INFÖRA LÅNGSIKTIGT HÅLLBARA VÄRDERINGAR
I DEN LILLA VÄRLDEN.
 
Med andra ord, får man göra som man vill ute, kanske man lätt förleds tro att man får
göra vad som helst inne.
 
Och ordning och reda tycks ju vara, enligt de flesta forskares uppfattning, en viktig
förutsättning för att kunna nå goda resultat.
 
 
AE
 

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0